Om "føre var"-prinsippet The "precautionary principle" – adopted by the European Union in 1992 as the basis for regulation of toxic chemicals –- holds that in the face of scientific uncertainty, government should err on the side of protecting public health and safety. In other words, if scientific evidence indicates there is a good chance that a chemical may pose a risk of irreversible harm, regulators should not wait for absolute proof before acting. (Trade Secrets: A Moyers Report. PBS 18.9.2005)

Om miljøgifter, arv og genetiske forandringer Forskere har for første gang vist at eksponering for miljøgifter kan forårsake permanente genetiske forandringer som går i arv fra generasjon til generasjon. (USA TODAY 2.6.2005)

Företag har dålig koll på kemikalier (testfakta.se 6.10.2011)

– Miljøkriminelle slipper unna (aftenposten.no 28.5.2010)

Blandet EU-kemiaftale Kræftfremkaldende stoffer bør ikke undtages (forbrugerraadet.dk 4.12.2006)

- En stor andel farlige kjemikalier er merket feil.

(Anm: En stor andel farlige kjemikalier er merket feil. En av fem farlige kjemikalier er feil eller mangelfullt merket. Det viser en landsdekkende kontrollaksjon med farlige kjemikalier og biocidprodukter som Miljødirektoratet gjennomførte i mai. Nærmere 900 kjemikalier og 51 biocidprodukter som selges i byggevareutsalg, mat, sport, hobby, bil og båtbutikker ble kontrollert. — Feilmerkede produkter kan være farlig for mennesker og miljø. Det er viktig med riktig informasjon om farene ved produktet, sier seksjonsleder Mathieu Veulemans. (miljodirektoratet.no 5.7.2018).)

(Anm: Miljødirektoratet (miljodirektoratet.no).)

- En av fem farlige kjemikalier er feil eller mangelfullt merket.  (— Feilmerkede produkter kan være farlig for mennesker og miljø. Det er viktig med riktig informasjon om farene ved produktet.)

(Anm: En stor andel farlige kjemikalier er merket feil. En av fem farlige kjemikalier er feil eller mangelfullt merket. Det viser en landsdekkende kontrollaksjon med farlige kjemikalier og biocidprodukter som Miljødirektoratet gjennomførte i mai. Les hele saken hos miljødirektoratet.no (regelhjelp.no 6.7.2018).)  

(Anm: REGELHJELP.NO – Veiviser til HMS-regelverket. (regelhjelp.no).)

– Innholdsmarkedsføring (på engelsk content marketing) er en markedsføringssteknikk som går ut på å produsere og spre innhold som er av interesse for personer som bedriften definerer som potensielle kunder.

(Anm: – Innholdsmarkedsføring (på engelsk content marketing) er en markedsføringssteknikk som går ut på å produsere og spre innhold som er av interesse for personer som bedriften definerer som potensielle kunder. (…) Mange av disse bærer preg markedsstrategier hentet direkte fra PR- og konsulentbransjen uten begrepsoversettelse til norsk: Journalistisk reklame, reklamejournalistikk, kamuflert reklame, tekstreklame, annonsefinansiert innhold, sponset innhold eller betalt innhold. Innholdsmarkedsføring som er reklame produsert internt i mediehusene omtales av bransjen ofte som native advertising.[3] (no.wikipedia.org).)

(Anm: Reklame, sponsing, journalistikk, spin og PR-virksomhet. (mintankesmie.no).)

- Ny forskning: Selv lovlig forurensning kan gjøre deg syk. (- BERGEN (NRK): Luftforurensing langt under EUs grenseverdier øker faren for luftveisproblemer 20 år frem i tid. – Resultatene får meg til å lure på om grensene bør senkes, sier forsker.)

(Anm: Ny forskning: Selv lovlig forurensning kan gjøre deg syk. (- BERGEN (NRK): Luftforurensing langt under EUs grenseverdier øker faren for luftveisproblemer 20 år frem i tid. – Resultatene får meg til å lure på om grensene bør senkes, sier forsker. GIFTLOKK: Når det er både kaldt og klart vær uten mye vind, oppstår det et giftlokk over Bergen sentrum. På disse dagene bekymrer bergenserne seg for luftforurensning, men ny forskning viser at selv lite luftforurensning øker risikoen for luftveisproblemer. I Bergen er man med tiden blitt godt kjent med ord som giftlokk, datokjøring og rushtidsavgift. Alt dette er forbundet med høy luftforurensningen som plager byen på kalde vinterdager. Nå viser ny forskning at luftforurensning kan skade luftveiene over tid selv på dager der varsellampene lyser grønt. – La oss sammenligne det med røyking. Hvis du røyker 20 sigaretter på en gang får du en akutt effekt. Røyker du en halv sigarett hver dag i 20 år, er det også en form for eksponering. Blir man eksponert for lav forurensning over lang nok tid, kan det skade, sier forsker Ane Johannessen ved Universitetet i Bergen. (…) SØKER MIDLER: Den innledende analysen forsker Ane Johannessen ved Universitetet i Bergen har publisert inngår i et større forskningsprosjekt om forurensning og lungehelse hun i disse dager søker midler til. Norge dømt for dårlig luftkvalitet  (…) WHO: Ni av ti i verden puster inn forurenset luft (nrk.no 29.9.2018).)

(Anm: Klima, miljø og globalisering (mintankesmie.no).)

– NY EU-RAPPORT OM MILJØSTOFFER: – Dette er matvarene du bør være forsiktig med. Hver dag omgir vi oss med kjemikalier og ulike stoffer som er skadelige for helsen vår. (- For 60 år siden hadde mennesker under 10 ulike skadelige stoffer kroppen. I dag er det tallet mellom 200 og 400 giftstoffer og det kan gi uante konsekvenser. Nyere forskning fra det globale sykdomsbyrde-prosjektet, Global Burden of Disease, viser at giftstoffene kan gjøre stor skade på hjernen vår.)

(Anm: NY EU-RAPPORT OM MILJØSTOFFER: – Dette er matvarene du bør være forsiktig med. Hver dag omgir vi oss med kjemikalier og ulike stoffer som er skadelige for helsen vår. Nå viser forskning at miljøgiftstoffer kan ha store konsekvenser for utviklingen av hjernen. For 60 år siden hadde mennesker under 10 ulike skadelige stoffer kroppen. I dag er det tallet mellom 200 og 400 giftstoffer og det kan gi uante konsekvenser. Nyere forskning fra det globale sykdomsbyrde-prosjektet, Global Burden of Disease, viser at giftstoffene kan gjøre stor skade på hjernen vår. Forsker og toksikolog Gro Dehli Villanger ved Folkehelseinstituttet forklarer at det ofte kan være vanskelig å vite hvor det finnes uønskede kjemikalier, nettopp fordi det er en så stor del av hverdagslivet vårt. – Det finnes i plastemballasjer, i fisk- og sjømat og i kosmetikk, det er overalt, forteller Villanger. Den største utfordringen er at industrien ligger foran forskningen. Det gjør at det stadig utvikles nye stoffer, men det kan ta tid før man har god forskning på konsekvensene. (tv2.no 24.11.2018).)

(Anm: Statens mattilsyn (Mattilsynet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Matvareindustrien (helsekost versus junk food) (Big Food).)

- Pynta på farenivået etter asbestfunn for å «dempa angsten» på rådhuset. Kommunen sa verdiane for asbest var langt under faregrensa. Sanninga er at dei er tre gonger høgare.

(Anm: Pynta på farenivået etter asbestfunn for å «dempa angsten» på rådhuset. Kommunen sa verdiane for asbest var langt under faregrensa. Sanninga er at dei er tre gonger høgare. Bergen rådhus vart 17. september stengt og tømt for tilsette fordi betongsøylene i bygget er for dårlege. No er dei mest naudsynte reparasjonane gjort, men framleis er problembygget sperra av. Dette fordi det nyleg vart funne asbeststøv i 22 prøvar rundt omkring i bygget, mellom anna i eller ved kjøkkenet i nesten alle 13. etasjane. (…) Støttar kritikken I kontoret i 11. etasje på Bergen rådhus vart det funne tre gonger høgare asbestnivå i lufta: 0,003 asbestfibrar. Det svarar til 3000 fibrar per kubikkmeter. Folkehelseinstituttet støttar kritikken frå den tilsette. – Arbeidstilsynet sin grenseverdi for arbeid med asbest er ikkje relevant når det gjeld dei som jobbar fast på rådhuset. Då gjeld FHI sin anbefalte praktiske norm på 0,001 fibrar, seier toksikolog Rune Becher. Likevel, asbestnivået som er målt i rådhuset i Bergen er truleg lite helseskadeleg, meiner Becher. (nrk.no 20.10.2018).)

- Rapport om miljøgifter i fisk: Kan få konsekvenser for norske kostholdsråd.

(Anm: Rapport om miljøgifter i fisk: Kan få konsekvenser for norske kostholdsråd. Norske helsemyndigheter har satt nivået av miljøgifter vi tåler å få i oss gjennom fisk sju ganger for høyt, skal vi tro ny rapport fra EUs mattrygghetsorgan. (nrk.no 23.11.2018).)

(Anm: Statens mattilsyn (Mattilsynet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Matvareindustrien (helsekost versus junk food) (Big Food).)

- Er fisken du spiser giftig? (- Men «man måste jämföra».) (- Det kan absolutt være farligere å la være å spise fet fisk enn å spise den.) (- Det som imidlertid er helt sikkert, er at folk får i seg for lite grønnsaker.)

(Anm: Er fisken du spiser giftig? | Joacim Lund, kommentator. Helsedirektoratet anbefaler mer fisk. EU anbefaler mindre. – Vi skulle gjerne sett at folk spiste mer fisk, sa divisjonsdirektør Linda Granlund i Helsedirektoratet i går. Anledningen var den årlige seansen der de oppdaterte kostholdsrådene for befolkningen legges frem. (…) Så derfor sier hun det samme i år igjen, da. Spis fisk. (…) Dette sier sjokkrapporten Det mange nå tolker som en advarsel mot å spise fisk, er en rapport fra det europeiske mattrygghetsorganet, EFSA. Rapporten går gjennom risikoen ved inntak av miljøgiftene dioksin og dioksinlignende PCB og konkluderer med at de eksisterende tålegrensene er syv ganger for høye. (…) I en artikkel i Journal of the American Medical Association regnet de seg frem til at dersom 100.000 mennesker spiste to måltider med oppdrettslaks i uken i 70 år, ville PCB-inntaket føre til at 24 flere døde av kreft. Til gjengjeld ville 7000 hjerterelaterte dødsfall kunne unngås. Dette er selvsagt bare en del av bildet. Men «man måste jämföra». Det kan absolutt være farligere å la være å spise fet fisk enn å spise den. (…) Det som imidlertid er helt sikkert, er at folk får i seg for lite grønnsaker. 80 prosent av befolkningen når ikke målet i kostholdsrådene. Med andre ord: For de fleste av oss ligger den største helsegevinsten i å spise mer grønnsaker, ikke å gå over til økologiske grønnsaker. Slik er det med fisken også. Tror jeg, da. (aftenposten.no 28.11.2018).)

- Alarmerende om miljøgifter i mat. Med vårt nåværende kosthold, bryter vi de nye grenseverdiene med klar margin. (- Dette kan få store konsekvenser for myndighetenes kostholdsråd, for matprodusenter og ikke minst for norsk sjømatnæring. Villfisken slipper heller ikke unna - å spise fet fisk i fri form er også en potensielt sett stor kilde til inntak av miljøgifter.)

(Anm: Av Dagbladets lederartikkel. Alarmerende om miljøgifter i mat. Med vårt nåværend kosthold, bryter vi de nye grenseverdiene med klar margin. En ny rapport fra European Food Safety Authority (EFSA), slår fast det mange kritikere lenge har fryktet: grenseverdiene for miljøgifter i kostholdet er trolig satt alt for høyt. Dette kan få store konsekvenser for myndighetenes kostholdsråd, for matprodusenter og ikke minst for norsk sjømatnæring. Villfisken slipper heller ikke unna - å spise fet fisk i fri form er også en potensielt sett stor kilde til inntak av miljøgifter. Rapporten ble klar tirsdag, etter et langvarig arbeid. Den ble bestilt av EU-kommisjonen i 2015 etter at flere uavhengige studier antydet at grenseverdiene var for høye. (dagbladet.no 23.11.2018).)

- Bier er utroligt vigtige i forhold til at bestøve fødevarer som grøntsager, nødder og frugt. Faktisk bliver 70 af de 100 vigtigste fødevarer på verdensplan bestøvet af de flyvende insekter, skriver Daily Mail. (- Og nu afslører forskere, at ukrudtsmidler som Roundup er med til at udrydde bierne.)

(Anm: Bier er utroligt vigtige i forhold til at bestøve fødevarer som grøntsager, nødder og frugt. Faktisk bliver 70 af de 100 vigtigste fødevarer på verdensplan bestøvet af de flyvende insekter, skriver Daily Mail. Men antallet af bier er på verdensplan stærkt faldende af flere årsager. Indskrænkede leveområder, global opvarmning, mangel på føde, luftforurening og tørke er nogle af dem. Og nu afslører forskere, at ukrudtsmidler som Roundup er med til at udrydde bierne. Efter dom om milliarderstatning: Kemigigant afviser sammenhæng mellem Roundup og kræft Det er forskere ved universitetet i Texas, der har gjort opdagelsen. Det viser sig, at det er indholdet af glyphosat i Roundup og lignende ukrudtsmidler, der er synderen.  Glyphosat bevirker, at bierne mister gavnlige bakterier i fordøjelsessystemet. Det gør dem i sidste ende mere sårbare over for infektioner og skadelige bakterier. »Der er behov for bedre guidelines i forbindelse med brugen af glyphosat, især i forhold til områder hvor bier udsættes for stoffet. Lige nu er den generelle antagelse, at bier ikke tager skade. Vores studier viser, at det gør de," siger Erick Motta, leder af undersøgelsen ved universitetet i Texas. Efter sag om milliarderstatning: 3F efterlyser forbud mod Roundup (jyllands-posten.dk 26.9.2018).)

- Utvikler vaksiner mot biedød. (- UROVEKKENDE: – I Norge er vi heldige som ennå har en sterk villbiebestand og lite sykdom. Men, utviklingen er urovekkende, sier Frode Ødegaard ved NTNU Vitenskapsmuseet.)

(Anm: Utvikler vaksiner mot biedød. Verdens første vaksinasjonsprogram for honningbier skal sikre oss mat i fremtiden. Det skjer over hele kloden. Biene dør og det truer matproduksjonen i verden. En gruppe forskere har nå utviklet vaksiner mot sykdommer som tar livet av biene. – Vi er under press også her i Norge, og har de siste årene sett sykdommer som vi tidligere sjelden har sett her til lands. Disse kan utrydde hele kolonier, sier Gro Amdam som leder gruppa av norske, finske og amerikanske forskere. Hun er professor ved Arizona State University i USA og er forsker ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på Ås. (…) UROVEKKENDE: – I Norge er vi heldige som ennå har en sterk villbiebestand og lite sykdom. Men, utviklingen er urovekkende, sier Frode Ødegaard ved NTNU Vitenskapsmuseet. (nrk.no 11.12.2018).)

- Kjemi: Også lave doser farlig. Toksikologer, eksperter på giftige stoffer, har stort sett hatt fokus på helseskader av høye doser av giftige forbindelser. (- Slike endringer benevnes som epigenetikk.)

(Anm: Kjemi: Også lave doser farlig. Toksikologer, eksperter på giftige stoffer, har stort sett hatt fokus på helseskader av høye doser av giftige forbindelser. (…) Slike endringer benevnes som epigenetikk. Det er perioder i et menneskets livsløp da vi er mer sårbare for slike, genetiske endringer gjennom kjemisk påvirkning, sa Birnbaum blant annet. Slik lavdose, kjemisk påvirkning, kan gi helseskader som slår ut flere tiår senere, skriver AAAS på sine nettsider. (…) Lave doser over lang tid kan utrette svært mye skade. (…) For eksempel får kvinner som røyker under svangerskapet oftere barn som senere blir overvektige og oftere rammes av diabetes type 2. (aftenposten.no 29.6.2012).)

(Anm: Fosterskader (legemiddelinduserte) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelindusert kreft og andre typer celleskader (mintankesmie.no).)

(Anm: Bivirkninger (legemiddelinduserte organskader og sykdommer) (mintankesmie.no).)

- Kæmpestudie: Spækhuggeren kan helt uddø om 30-50 år. Spækhuggeren er truet på livet. (- Det er hverken, som man kunne tro, overfiskning eller klimaforandringer, der truer spækhuggerne, men derimod en forbudt miljøgift - den såkaldte pcb.)

(Anm: Kæmpestudie: Spækhuggeren kan helt uddø om 30-50 år. Spækhuggeren er truet på livet. Over halvdelen af verdens spækhuggere står foran et gigantisk kollaps og har stor risiko for helt at uddø om 30-50 år, skriver Politiken. De dystre forudsigelser kommer fra et dansk studie, der har undersøgt mere end 350 spækhuggere fra 19 bestande rundt om i hele verden, hvilket gør studiet til den største undersøgelse af spækhuggere nogensinde. Læs også: Forsker: PCB kan udrydde spækhuggeren i Europa Det er hverken, som man kunne tro, overfiskning eller klimaforandringer, der truer spækhuggerne, men derimod en forbudt miljøgift - den såkaldte pcb. »Det er både alarmerende og skræmmende, at en miljøgift, som man forbød og forsøgte at afvikle for mere end 30 år siden, stadig spøger i det marine økosystem og nu truer den karismatiske spækhugger med udryddelse,« siger professor i arktiske forhold ved Aarhus Universitet Rune Dietz, som har stået i spidsen for undersøgelsen, ifølge Politiken. (…) Studiet er publiceret i det anerkendte videnskabelige tidsskrift Science. (videnskab.dk 28.9.2018).)

(Anm: Predicting global killer whale population collapse from PCB pollution. Science 2018;361(6409): 1373-137628 (Sep 2018).)

- Spekkhuggere (killer whales) deler personlighetstrekk med mennesker, sjimpanser.

(Anm: Killer whales share personality traits with humans, chimpanzees. Complex social interactions may require certain personality traits. Source: American Psychological Association. Summary: Killer whales display personality traits similar to those of humans and chimpanzees, such as playfulness, cheerfulness and affection, according to new research.  (sciencedaily.com 15.11.2018).)

(Anm: Spekkhogger, eller spekkhugger, også staurkval/staurhval, (Orcinus orca) er den største arten i familien delfiner (Delphinidae). Den regnes per i dag[når?] som eneste art i slekten Orcinus. Arten er en toppkonsument i sitt økosystem. (no.wikipedia.org).)

- Polyester kan havne i vores maver. Det er særligt det billige tøj, der indeholder polyester. Vi risikerer at spise polyester - altså det materiale, som meget tøj er lavet af. (- En rapport udarbejdet af Ellen MacArthur Foundation, en velgørenhedsorganisation som kæmper mod affald fra tøjindustrien, anslår, at omkring en halv mio. tons mikrofiber fra tøj havner i havene hvert år.)

(Anm: Polyester kan havne i vores maver. Det er særligt det billige tøj, der indeholder polyester. Vi risikerer at spise polyester - altså det materiale, som meget tøj er lavet af. Når tøj lavet af polyester vaskes i vaskemaskinen, så afgiver det mikroskopiske plastikfibre i vandet. Vandet fra vaskemaskinen sendes gennem en lang række filtre og ledes derefter tilbage til havet. Men fibrene er stadig i vandet, når det når havet, hvor de bliver spist af fisk, hummere og muslinger, som mennesker spiser. Det skriver britiske Daily Mail. Det er særligt såkaldt »hurtig mode«, tøj lavet på idéer fra catwalk-kulturen, der bliver produceret til billige penge, som er syntetisk og ofte består af polyester. I 2017 anslog Greenpeace, at omkring 60 procent af verdens tøj indeholder polyester, og at det globale forbrug af polyester i tøjproduktionen er steget fra 8,3 mio. tons til 21,3 mio. tons fra 2000 til 2016. Dansk Affaldsforening: Tøjproducenter går imod bæredygtighed Udover at polyesteren kan risikere at ende i vores maver, så udgør mikrofiberne fra tøjet også en stor del af forureningen i verdenshavene. En rapport udarbejdet af Ellen MacArthur Foundation, en velgørenhedsorganisation som kæmper mod affald fra tøjindustrien, anslår, at omkring en halv mio. tons mikrofiber fra tøj havner i havene hvert år. (jyllands-posten.dk 19.10.2018).)

(Anm: Klima, miljø og globalisering (mintankesmie.no).)

- Nye studier tyder på at ikke bare fleece, men også plagg av polyester, slipper ut store mengder mikroplast. (- Når plaggene vaskes, skilles det ut ørsmå fragmenter som slipper gjennom filtrene i vaskemaskinene. Mikroplasten føres ut i de naturlige vannveiene, og mye havner i havet.)

(Anm: Avslørte ny mikroplast-kilde: Mye mikroplast i polyester. Nye studier tyder på at ikke bare fleece, men også plagg av polyester, slipper ut store mengder mikroplast. Hittil har fleece-plagg vært regnet som den store miljøsynderen i klesveien. Men nå har svenske forskere i en forstudie funnet ut at også plagg av polyester slipper ut store mengder av den farlige mikroplasten. (…) Når plaggene vaskes, skilles det ut ørsmå fragmenter som slipper gjennom filtrene i vaskemaskinene. Mikroplasten føres ut i de naturlige vannveiene, og mye havner i havet. (dagbladet.no 2.8.2017).)

(Anm: Forskerne jobber på spreng for å finne svar: Kan mikroplast gi oss hormonforstyrrelser? Mikroplast i havet blir spist av fisk. Nå vil forskere finne ut hva det betyr for oss mennesker. (…) Mikroplast er sannsynligvis ikke bare et sjømatproblem. Forrige uke viste en ny studie at også springvann inneholder mikroplast. (…) I dag kaster nemlig nordmenn 482.000 tonn plastavfall i året. (Kilde: Norges Geotekniske Institutt). Og for hvert minutt dumpes 15 tonn plastavfall i havet. (Kilde: World Economic Forum) Når forskerne etter hvert finner flere svar, er plast kanskje ikke bare et miljøproblem. Da kan det også være et helseproblem. (aftenposten.no 18.9.2017).)

- Forskere har for første gang funnet mikroplast i menneskelig urin og avføring.

(Anm: Researchers Have Found Microplastics in Human Waste for the First Time. A new study found microplastic particles in human waste for the first time, a worrying sign of the prevalence of plastic in the food chain, the Guardian reports. In the small study of participants from Europe, Russia and Japan — presented at United European Gastroenterology’s meeting in Vienna — all eight were found to have microplastic particles in their stool samples. Out of 10 varieties tested for, nine different plastics were identified in the human waste, with polypropylene and polyethylene terephthalate the most common. Based on their findings, the study researchers expect that tiny bits of plastics may be widespread in the human digestive system. (time.com 24.10.2018).)

(Anm: Human waste (or human excreta) refers to the waste products of the human digestive system and the human metabolism, namely feces and urine. As part of a sanitation system that is in place, human waste is collected, transported, treated and disposed of or reused by one method or another, depending on the type of toilet being used, ability by the users to pay for services and other factors. (en.wikipedia.org).)

- Kemikalie hos gravida kan försena barns språk. Det visade sig att de barn vars mammor haft högre halter av ftalater i sina kroppar tidigt under graviditeten var sena i sitt språk, enligt två parallella studier.

(Anm: Kemikalie hos gravida kan försena barns språk. Det visade sig att de barn vars mammor haft högre halter av ftalater i sina kroppar tidigt under graviditeten var sena i sitt språk, enligt två parallella studier. Exponering för ftalater, farliga kemikalier, tidigt under mammans graviditet kan försena barnets språkutveckling, enligt två nya parallella studier från Karlstads universitet och Icahn School of Medicine at Mount Sinai i New York. Ftalater har använts som mjukgörare i plast, och finns fortfarande överallt runtomkring oss i vardagen trots att industrin inte längre säger sig använda ämnena. Några exempel är plastgolv av PVC och elkablar. Prylarna med ftalater i har lång livslängd. (nyteknik.se 2.11.2018).)

(Anm: Association of Prenatal Phthalate Exposure With Language Development in Early Childhood. JAMA Pediatr. 2018 (Published online October 29, 2018).)

- Kjemikalier i plast hemmer hjernevekst hos rotter.

(Anm: Chemicals in plastic stunt brain growth in rats. (…) Some studies have found links between exposure to the chemicals and developmental issues, but the details are still murky, and not all studies have measured negative effects. (…) Most recently, researchers from the University of Illinois at Urbana-Champaign set out to assess whether phthalates could alter the developing brain and impact cognitive ability in rats. Their results are published in the The Journal of Neuroscience. Phthalates are commonly added to plastics, and their impact on human health has been debated for years. A new study finds that exposure to these compounds reduces the number of neurons in rat brains. (medicalnewstoday.com 20.8.2018).)

(Anm: Perinatal exposure to an environmentally relevant mixture of phthalates results in a lower number of neurons and synapses in the medial prefrontal cortex and decreased cognitive flexibility in adult male and female rats. J Neurosci. 2018 Jul 16. pii: 0607-18.)

- Insekter som raskt forsvinner rundt om i verden skremmer forskere. "Dette er en av de mest foruroligende artikler jeg noensinne har lest." Insektene rundt om i verden er i en krise, ifølge et lite, men økende antall langsiktige studier som viser dramatiske nedgang i invertebrate (virvelløse dyr) populasjoner.

(Anm: Insects Are Rapidly Disappearing Around The World, Leaving Scientists Horrified. "This is one of the most disturbing articles I have ever read." Insects around the world are in a crisis, according to a small but growing number of long-term studies showing dramatic declines in invertebrate populations. A new report suggests that the problem is more widespread than scientists realized. Huge numbers of bugs have been lost in a pristine national forest in Puerto Rico, the study found, and the forest's insect-eating animals have gone missing, too. In 2014, an international team of biologists estimated that, in the past 35 years, the abundance of invertebrates such as beetles and bees had decreased by 45 percent. In places where long-term insect data are available, mainly in Europe, insect numbers are plummeting. A study last year showed a 76 percent decrease in flying insects in the past few decades in German nature preserves. The latest report, published Monday in the Proceedings of the National Academy of Sciences, shows that this startling loss of insect abundance extends to the Americas. (sciencealert.com 19.10.2018).)

(Anm: Climate-driven declines in arthropod abundance restructure a rainforest food web. PNAS published ahead of print 2018 (October 15, 2018).)

(Anm: ‘Hyperalarming’ study shows massive insect loss. Insects around the world are in a crisis, according to a small but growing number of long-term studies showing dramatic declines in invertebrate populations. A new report suggests that the problem is more widespread than scientists realized. Huge numbers of bugs have been lost in a pristine national forest in Puerto Rico, the study found, and the forest’s insect-eating animals have gone missing, too. In 2014, an international team of biologists estimated that, in the past 35 years, the abundance of invertebrates such as beetles and bees had decreased by 45 percent. In places where long-term insect data are available, mainly in Europe, insect numbers are plummeting. A study last year showed a 76 percent decrease in flying insects in the past few decades in German nature preserves. (washingtonpost.com 19.10.2018).)

- Nylig publisert forskning i tidsskriftet Nature anslår at luftforurensning fører til mer enn tre millioner dødsfall årlig. (- Luftforurensning koster den globale økonomien billioner årlig, opplyser Verdensbanken.)

(Anm: Air Pollution Is Still Killing People in the United States. Air pollution continues to drive premature deaths in the United States with no level of exposure leaving humans unaffected, according to new research. The study, published in the New England Journal of Medicine, found a strong correlation between mortality and exposure to the pollutants ozone and particular matter, both of which contribute to smog. The higher the concentration of the pollutants in the air the higher the chance of an early death, according to the research. (…Air pollution has received the most attention in the developing world, and for good reason. Recent research published in the journal Nature estimated that air pollution leads to more than three million deaths annually. But research has also showed that tens of thousands of people in the U.S. face an early death because of exposure to air pollution. Read More: Air Pollution Costs Global Economy Trillions Annually, World Bank Says (time.com 29.6.2017).)

– Verden overflommes av nye giftstoffer (toksiner).

World 'facing flood of new toxins' (Verden "møter enn flodbølge av giftstoffer")
medicalnewstoday.com 14.9.2015
Verden trenger å forberede seg på en flom av potensielt farlige nye miljøgifter, ifølge advarsler fra en internasjonal ekspert på miljøkjemi. (The world needs to prepare for a flood of potentially dangerous new pollutants, an international expert in environmental chemistry has warned.)

Dr. Susan Richardson ved University of South Carolina vil på CleanUp 2015-konferansen i Melbourne i morgen fortelle at nye miljøgifter, hvorav noen er like - eller mer - giftige enn "tradisjonelle" miljøgifter som tungmetaller, allerede finner sin vei inn i verdens elver, innsjøer, grunnvann og drikkevann. (Dr Susan Richardson of the University of South Carolina will tell the CleanUp 2015 Conference in Melbourne tomorrow that new contaminants, some of which are just as - or more - toxic than 'traditional' pollutants like heavy metals, are already finding their way into the world's rivers, lakes, groundwater and drinking water.)

De nye giftstoffene skriver seg fra kilder som kunstige søtningsmidler, nanomaterialer, parfymer, legemidler, hormoner, solkremer, flammehemmere, non-stick belegg, plantevernmidler, nedbrytningsprodukter, sykehusavfall, og biprodukter av vaskemidler, desinfeksjonsmidler og rensemidler for svømmebasseng. Dersom de forblir uoppdaget og ubehandlet kan de være farlige for mennesker, hvor noen allerede er linket til tilstander som kreft, fedme, lavere intelligens og sterilitet, ifølge dr. Richardson. (…) (The new toxins arise from sources such as artificial sweeteners, nanomaterials, perfumes, medical drugs, hormones, sunscreens, flame retardants, non-stick coatings, pesticide breakdown products, hospital wastes, and the by-products of detergents, disinfectants and swimming pool cleansers.
Left undetected and untreated, they can be hazardous to humans, with some already linked to conditions such as cancer, obesity, lower intelligence and infertility, Dr Richardson says.
)

(Anm: Nanoteknologi (nanopartikler). (mintankesmie.no).)

(Anm: Attenborough mener vi er planetens pest. (nrk.no 22.1.2013).)

(Anm: Miljø og legemiddel (Legemidler er farlig avfall). (mintankesmie.no).)

(Anm: En stor andel farlige kjemikalier er merket feil. (nettavisen.no 5.7.2018).)

(Anm: Environmental toxic metal contaminants and risk of cardiovascular disease: systematic review and meta-analysis BMJ 2018;362:k3310 (Published 29 August 2018).)

- Forskning viser at forurensning når morkaken. (- I en ny studie, for første gang, er bevis på luftforurensning sett i morkaken hos en gravid kvinne.)

(Anm: Research shows pollution is reaching the placenta. The evidence of air pollution – the soot and the fumes, has been seen in the lungs till date. In a new study, for the first time, the evidence of air pollution is seen in the placenta of a pregnant women. (…) Dr Miyashita presented the findings of this study at the European Respiratory Society International Congress on Sunday (16th September 2018) in Paris, along with Dr Norrice Liu, a paediatrician and clinical research fellow. (news-medical.net 16.9.2018).)

– Norskledet internasjonal forskning: Oppsiktsvekkende studie viser at selv godkjente nivåer av forurensning kan gi lungeskader. (– Dette understreker at vi må gjøre mer for å redusere luftforurensningen.)

(Anm: Norskledet internasjonal forskning: Oppsiktsvekkende studie viser at selv godkjente nivåer av forurensning kan gi lungeskader. Barn som eksponeres for godkjente nivåer av luftforurensning utvikler i større grad lungeplager som voksne enn barn som vokser opp nær grøntområder. Det er en av de foreløpige konklusjonene i en norskledet internasjonal helsestudie som onsdag presenteres på Europas største lungehelsekonferanse i Paris. – Det som er unikt med studien er at vi følger flere generasjoner over tid, og derfor kan se langtidseffekten av eksponering for forurenset luft. Samtidig ser vi helsegevinsten ved å vokse opp nær grøntområder, sier lege og forsker Ingrid Nordeide Kuiper ved Haukeland universitetssykehus til TV 2. (…) – Viser alvoret Klimaminister Ola Elvestuen sier denne forskningen er viktig. – Dette understreker at vi må gjøre mer for å redusere luftforurensningen. (tv2.no 19.9.2018).)

- Babyene manglet armer. Gir opp å finne ut hvorfor. De franske helsemyndighetene kan ikke gi et godt svar på hvorfor 13 babyer ble født uten hele eller deler av armen mellom 2007 og 2017.

(Anm: Babyene manglet armer. Gir opp å finne ut hvorfor. De franske helsemyndighetene kan ikke gi et godt svar på hvorfor 13 babyer ble født uten hele eller deler av armen mellom 2007 og 2017. (…) «Tragisk». De første rapportene kom fra landsbyen Druillat i Ain-departementet i de østlige deler av Frankrike, der sju barn ble født uten armer, underarmer eller hender mellom 2009 og 2014. Alle bodde i en radius på snaue to mil, skriver The Guardian. (…) - Ikke tilfeldigheter Leder av Remera, epidemiologen Emanuelle Amar, sier at myndighetenes konklusjon er «uakseptabel» og at antallet misdannelser av den typen man ser i Ain-departementet er «58 ganger høyere enn det vi vanligvis ville ventet». - Vi sier til familiene at de må leve med spørsmålene og at det bare er uflaks, sier Amar. (dagbladet.no 10.10.2018).)

- Natur er medisin. Stadig flere flytter inn til byene. Hva skjer med oss når vi erstatter grønne omgivelser med asfalt?

(Anm: Natur er medisin. Stadig flere flytter inn til byene. Hva skjer med oss når vi erstatter grønne omgivelser med asfalt? Japanerne elsker det de kaller «å bade i skogen». Å oppsøke trær og skog, har blitt en del av det nasjonale programmet for folkehelse i Japan, og kalles Shinrin-yoku. Det betyr rett og slett å tilbringe mer tid i nærheten av trær der alle sansene er vekket til live. Ingen jogging, ikke noe work-out, men vandring, kontemplasjon og piknik i skogen. Mellom 2004 og 2012 brukte Japan fire millioner dollar på å studere de fysiske og psykiske effektene av å oppholde seg i skogen. Forskere over hele verden har gjort det samme, og utallige studier kan bekrefte at natur og grønne områder senker hjerte- og pulsrytmen. I tillegg reduserer det stress og depresjon. Forskere kan også fortelle at natur reduserer frustrasjon og aggresjon, og gir følelse av mestring og mening i livet. (nrk.no 18.8.2018).)

(Anm: The influence of urban green environments on stress relief measures: A field experiment. Highlights - Short-term visits to urban nature areas have positive effects on stress relief. - Urban park and urban woodland had rather similar positive influence on stress relief. - Urban woodland has a slightly stronger positive influence on stress relief. - Time spent in the city centre decreases positive feelings among the participants. - The salivary cortisol concentration decreases in all urban environments.Journal of Environmental Psychology 2014;38:1-9 (June 2014).)

- Ny kunskap om miljöproblemet med medicin i vatten. (- Rester av läkemedel som förgiftar vatten är ett allvarligt miljöproblem.) (-En rapport om de olika projekten slår fast att rening av avloppsvatten från rester av läkemedel kostar cirka en krona per kubikmeter vatten.)

(Anm: Ny kunskap om miljöproblemet med medicin i vatten. (…) Rester av läkemedel som förgiftar vatten är ett allvarligt miljöproblem. Men nu konstaterar Havs- och vattenmyndigheten att tekniken finns för att rena avloppsvatten från medicin i större skala och hur mycket det kostar. (…) En rapport om de olika projekten slår fast att rening av avloppsvatten från rester av läkemedel kostar cirka en krona per kubikmeter vatten. (sverigesradio.se 14.6.2018).)

(Anm: Hva er normalt forbruk av vann/avløp? (…) Vanlig forbruk for en voksen person per år er mellom 40 - 60m³ (1m³ = 1000 liter = 1 kubikkmeter). En persons forbruk av vann/avløp vil kunne variere stort. Vannforbruket varierer i takt med ulike faser av livet, hvor mye tid man benytter boligen og ikke minst hvor mange personer som bor i husstanden. (haugesund.kommune.no 25.10.2016).)

- Ny forskning: Depression hos fisk kan hjælpe med at forstå mennesker. (- Fisk bliver deprimerede på grund af manglende stimulation og små akvarier. (- Deres (mennesker og fisk, red.) neurokemi er så ens, at det er skæmmende.)

(Anm: Ny forskning: Depression hos fisk kan hjælpe med at forstå mennesker. (…) »Deres (mennesker og fisk, red.) neurokemi er så ens, at det er skæmmende,« fortæller Julian Pittman, der er professor i biologi på Troy University i Alabama, til New York Times. (…)  En såkaldte 'guldfiskebowle' er derfor noget af det værste, man som fiskeejer kan købe til sin fisk, da fisken mangler plads, og der samtidig ikke er mulighed for, at man som fisk kan få stillet sin nysgerrighed. (…) Fisk bliver deprimerede på grund af manglende stimulation og små akvarier. (…) Julian Pitmman har gennem de sidste ti år studeret, hvordan blandt andet zebrafisk har mistet interessen i stort set al ting: mad, legetøj, ting - præcis ligesom klinisk deprimerede mennesker. (jyllands-posten.dk 18.10.2017).)

(Anm: Legemiddeløkonomi, bivirkninger og legemiddelomsetning (mintankesmie.no).)

- Receptfrihet för diklofenak ifrågasätts. (- Smärtläkemedlet diklofenak är åter i blåsväder efter den senaste studien om hjärt-kärlbiverkningar.) (- Även diklofenaks stora negativa miljöpåverkan gör det till ett ifrågasatt läkemedel. Diklofenak hamnar i våra vattendrag och det har uppmätts halter i svenska sjöar som är så höga att de anses ha påverkan på fisk.

(Anm: Receptfrihet för diklofenak ifrågasätts. (- Smärtläkemedlet diklofenak är åter i blåsväder efter den senaste studien om hjärt-kärlbiverkningar.) (- Även diklofenaks stora negativa miljöpåverkan gör det till ett ifrågasatt läkemedel. Diklofenak hamnar i våra vattendrag och det har uppmätts halter i svenska sjöar som är så höga att de anses ha påverkan på fisk. (…) Sveriges apoteksförening skriver i ett pressmeddelande att alla apotek från och med 3 oktober ska informera om diklofenaks miljöpåverkan med hjälp av hyllkantsskyltar. (lakemedelsvarlden.se 4.10.2018).)

- Alla apotek börjar informera om diklofenaks miljöpåverkan. (- Sverige har sedan 2015 lagstiftning på hur mycket diklofenak som får släppas ut i våra vatten, detta regleras av Havs- och vattenmyndighetens föreskrift om särskilda förorenande ämnen. Dessa värden överskrids.)

(Anm: Alla apotek börjar informera om diklofenaks miljöpåverkan. Medlemsföretagen i Sveriges Apoteksförening har kommit överens om att alla apotek ska informera om diklofenaks påverkan på miljön. Från och med den 3 oktober kommer hyllkantsskyltar att informera om att substansen påverkar miljön negativt och bör användas med eftertanke. (…) Diklofenak är ett populärt smärtstillande läkemedel som idag säljs både på apotek och i övrig handel. I vissa fall är diklofenak ett bra läkemedel som hjälper mot smärta, men substansen har också en miljöpåverkan som kunderna bör vara informerade om. (…) Vi kan se att miljöpåverkan är viktigt för allt fler av apotekens kunder och branschen vill bidra till att minska läkemedels påverkan på miljö säger Johan Wallér, VD för Sveriges Apoteksförening. (lakemedelsvarlden.se 3.10.2018).)

- Overdiagnose i primærhelsetjenesten: kartlegging, problemforståelse og det å finne løsninger. (- Overdiagnostisering kan skade pasienter ved å føre til overbehandling (med tilhørende potensielle toksisiteter (giftigheter), diagnoserelatert angst eller depresjon, og merkelapper (sette merkelapp på; stemple) eller negative økonomiske og sosiale konsekvenser.)

(Anm: Overdiagnose i primærhelsetjenesten: kartlegging, problemforståelse og det å finne løsninger. (Overdiagnosis in primary care: framing the problem and finding solutions.) (…) Overdiagnostisering kan skade pasienter ved å føre til overbehandling (med tilhørende potensielle toksisiteter (giftigheter), diagnoserelatert angst eller depresjon, og merkelapper (sette merkelapp på; stemple) eller negative økonomiske og sosiale konsekvenser.) (- Arbeidet med å redusere overdiagnostisering hindres grunnet leger og pasienters mangel på bevissthet om problemet og ved forvirring om terminologi, med overdiagnostisering ofte er flettet sammen med relaterte konsepter. BMJ 2018;362:k2820 (Published 14 August 2018).)

- Fisk som svømmer i vann som er forurenset av Prozac (fluoxetine/SSRI) utviser "antisosial, aggressiv og til og med morderisk atferd". (- Kan endre gener som er ansvarlige for å bygge fiskhjerner og kontrollere deres atferd.

(Anm: Fisk som svømmer i vann som er forurenset av Prozac (fluoxetine/SSRI) utviser "antisosial, aggressiv og til og med morderisk atferd". (...) Kan endre gener som er ansvarlige for å bygge fiskhjerner og kontrollere deres atferd. (Fish swimming in water tainted with Prozac exhibit 'antisocial, aggressive and even homicidal behaviour'. (...) Can alter genes responsible for building fish brains and controlling their behavior.) (scientificamerican.com 14.7.2013).)

– Blod fra drapsmenn gjorde mus mer voldelige. (– Vi har funnet en kobling mellom immunsystemet og en enorm aggresjon. Vi kan ikke si at dette fører til drap, men det er ekstremt, sier Værøy til NRK.)

 (Anm: Blod fra drapsmenn gjorde mus mer voldelige. I en oppsiktsvekkende studie ble mus injisert med stoff fra menneskeblod. – Musen som fikk antistoffet fra de kriminelle ble raskt aggressive, sier rettspsykiater Henning Værøy. MER AGGRESSIV: Musen ble raskt aggressive etter å ha blitt injisert med menneskeblod fra forvaringsinnsatte. (…) – Musen som fikk antistoffet fra de kriminelle ble raskt aggressive, forklarer Værøy. Resultat av forskningen i slutten av juni publisert i tidsskriftet PNAS. (nrk.no 11.7.2018).)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

- Forvarsel om selvmord og vold ved bruk av antidepressiva: systematisk gjennomgang av studier på voksne friske frivillige. (- Antidepressiva dobler forekomsten av hendelser hos voksne friske frivillige som kan føre til selvmord og vold.)

(Anm: Forvarsel om selvmord og vold ved bruk av antidepressiva: systematisk gjennomgang av studier på voksne friske frivillige. (Precursors to suicidality and violence on antidepressants: systematic review of trials in adult healthy volunteers.) Konklusjoner: Antidepressiva dobler forekomsten av hendelser hos voksne friske frivillige som kan føre til selvmord og vold. (CONCLUSIONS: Antidepressants double the occurrence of events in adult healthy volunteers that can lead to suicide and violence.) J R Soc Med. 2016 Oct;109(10):381-392.)

(Anm: Straffesaker (fengselsstraff) (mintankesmie.no).)

- Innbyggere i Brasil blir forgiftet av sprøytemidler som blir brukt i nærheten av boliger, skoler og arbeidsplasser, ifølge en ny rapport fra Human Rights Watch. (- Ifølge rapporten frykter mange lokalsamfunn at de vil bli straffet av bønder med politisk innflytelse hvis de protesterer mot sprøytingen.)

(Anm: HRW: Mange brasilianere blir forgiftet av sprøytemidler. Innbyggere i Brasil blir forgiftet av sprøytemidler som blir brukt i nærheten av boliger, skoler og arbeidsplasser, ifølge en ny rapport fra Human Rights Watch. I rapporten går det fram at personer er blitt akutt forgiftet på sju ulike steder i Brasil. Både bondefamilier, medlemmer av landets urbefolkning og afrobrasilianske innbyggere er rammet. – Sprøytemidler som blir spredt på store plantasjer, forgifter barn i klasserom og landsbyboere på egne uteplasser over hele den brasilianske landsbygda, sier Richard Pearshouse, HRWs visedirektør for miljø og menneskerettigheter. Ifølge rapporten frykter mange lokalsamfunn at de vil bli straffet av bønder med politisk innflytelse hvis de protesterer mot sprøytingen. (nettavisen.no 20.7.2018).)

- Kjemikalier i plast hemmer hjernevekst hos rotter.

(Anm: Chemicals in plastic stunt brain growth in rats. (…) Some studies have found links between exposure to the chemicals and developmental issues, but the details are still murky, and not all studies have measured negative effects. (…) Most recently, researchers from the University of Illinois at Urbana-Champaign set out to assess whether phthalates could alter the developing brain and impact cognitive ability in rats. Their results are published in the The Journal of Neuroscience. Phthalates are commonly added to plastics, and their impact on human health has been debated for years. A new study finds that exposure to these compounds reduces the number of neurons in rat brains. (medicalnewstoday.com 20.8.2018).)

(Anm: Perinatal exposure to an environmentally relevant mixture of phthalates results in a lower number of neurons and synapses in the medial prefrontal cortex and decreased cognitive flexibility in adult male and female rats. J Neurosci. 2018 Jul 16. pii: 0607-18.)

- Eksponering for plast: Effekten på hjerneutvikling hos rotter. (- Ved nådd voksen alder ble rotters kognitive fleksibilitet testet ved hjelp av set-shifting task, hvor resultatene viste forventet svekkelse.) (- Ytterligere studier er nødvendig for bedre å forstå den virkelige effekten av ftalateksponering hos mennesker, men disse resultatene vil uten tvil hjelpe utviklingen av fremtidig vitenskapelig forståelse av de nevrologiske virkningene ved eksponering for disse potensielt farlige stoffene.)

(Anm: Exposure to Plastics: The Effect on Rat Brain Development. PLASTIC exposure is a global issue, the implications of which are still being discovered, both environmentally and medically. It has long been established that phthalates, a chemical compound added to plastics to give them a variety of desirable properties, can travel across the placenta to a developing fetus and can also be transmitted to offspring via breast milk. Now, a study from the University of Illinois at Urbana–Champaign, Champaign, Illinois, USA, has shown a link between exposure to phthalates and stunted brain development in rats. (…) Previous studies around this topic yielded mixed results, and thus the researchers set out to create a study that would mimic the levels of exposure experienced in human mothers. (…) Following examination of the offspring’s brains, the study revealed a significant lack of neurons and synapses in the rat’s medial prefrontal cortex (mPFC) in both groups exposed to phthalates. Impairment of the mPFC’s development can have a major impact on high-level cognitive functions, such as memory, decision-making, error detection, conflict monitoring, and cognitive flexibility. Upon reaching adulthood, the rat’s cognitive flexibility was tested using a set-shifting task, the results of which showed the expected impairment. “These results may have serious implications for humans given the mPFC is involved in executive functions and is implicated in the pathology of many neuropsychiatric disorders,” explained Prof Janice Juraska, University of Illinois at Urbana–Champaign. Further studies are required to better understand the true impact of phthalate exposure in humans, but these results will no doubt aid the progression of future scientific understanding of the neurological effects of exposure to these potentially dangerous compounds. (europeanmedical-group.com 20.8.2018.)

(Anm: Perinatal exposure to an environmentally relevant mixture of phthalates results in a lower number of neurons and synapses in the medial prefrontal cortex and decreased cognitive flexibility in adult male and female rats. J Neurosci. 2018 Jul 16. pii: 0607-18.)

(Anm: The mouse attentional set-shifting task: A method for assaying successful cognitive aging? Cogn Affect Behav Neurosci. 2010 May;10(2):243-51.)

- Ny studie: Luftforurensing gjør oss dummere. Høy luftforurensing har trolig en direkte innvirkning på menneskers intelligens, viser en ny studie fra forskere i Kina og USA. (- . – Forurenset luft kan tilsvare et redusert utdanningsnivå på ett år, noe som er enormt, sier medforfatter Xi Chen ved amerikanske Yale School of Public Health.)

(Anm: Ny studie: Luftforurensing gjør oss dummere. Høy luftforurensing har trolig en direkte innvirkning på menneskers intelligens, viser en ny studie fra forskere i Kina og USA. Forskerne bak studien har testet matte- og språkferdighetene til 20.000 kinesere gjennom fire år, og sammenlignet resultatene med luftforurensingen der de bor. Konklusjonen er at høy luftforurensing fører til betydelig dårligere prøveresultater. Jo lengre man utsettes for forurenset luft, jo større er innvirkningen på en persons kognitive evner, spesielt på språktestene. – Forurenset luft kan tilsvare et redusert utdanningsnivå på ett år, noe som er enormt, sier medforfatter Xi Chen ved amerikanske Yale School of Public Health. Den største effekten ble funnet hos menn som er eldre enn 64, og hos personer med lav utdanning. – Hvis vi regner ut tapet hos dem, kan det være snakk om et par år, sier Xi til The Guardian. Studien er publisert i Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). (nrk.no 28.8.2018).)
- Virkningen av eksponering for luftforurensning på kognitiv ytelse.

(Anm: The impact of exposure to air pollution on cognitive performance. (…) We find that long-term exposure to air pollution impedes cognitive performance in verbal and math tests. We provide evidence that the effect of air pollution on verbal tests becomes more pronounced as people age, especially for men and the less educated. PNAS 2018 (published ahead of print August 27, 2018).)

- Et manifest for å redde Planet Earth (og oss selv). Virkningen av menneskelige handlinger på vårt hjemmeplan er nå så stor at mange forskere erklærer en ny fase av jordens historie.

(Anm: Et manifest for å redde Planet Earth (og oss selv). (A manifesto to save Planet Earth (and ourselves).) Virkningen av menneskelige handlinger på vårt hjemmeplan er nå så stor at mange forskere erklærer en ny fase av jordens historie. (- Det neste skiftet kom fra dannelsen av den første globale økonomien etter at europeerne ankom i Amerika i 1492, som ble fulgt på slutten av 1700-tallet av de nye samfunnene etter den industrielle revolusjonen. Den endelige typen er dagens høyproduksjon forbrukerkapitalistisk livsstil som oppstod etter andre verdenskrig. (bbc.com 7.6.2018).)

(Anm: Klima, miljø og globalisering (mintankesmie.no).)

(Anm: Frykter at 30 prosent av artene i havet dør ut grunnet havforsuring. Forskerne mener at havet nå surner raskere enn på 300 millioner år - og at innen år 2100 kan havet ha surnet med hele 170 prosent. I 2012 samlet over 500 av verdens fremste eksperter på havsuring seg i California - og en gjennomgang av tilstanden i vitenskapen blir publisert i en studie som legges fram neste uke. (dagbladet.no 17.11.2013).)

- Transgenerasjonelle effekter av to antidepressiva. De lave nivåene av antidepressiva som oppdages i overflatevann øker for tiden bekymringer for deres potensielle langsiktige risikoer for ikke-målrettede organismer i vann. (- Sertralin(e) (Zoloft), i motsetning til venlafaksin kan vise seg å være en ekte miljøtrussel på grunn av akkumulering i alger og den fysiologiske svakheten som observeres over generasjoner.)

(Anm: Transgenerational Effects of Two Antidepressants. The low levels of antidepressants detected in surface waters currently raise concern about their potential long-term risks to nontarget aquatic organisms. (...) Venlafaxine exposure decreased the offspring number of F0-daphnids and resulted in drug tolerance in the F1 generation. Sertraline, unlike venlafaxine, may turn out to be a true environmental threat due to its accumulation in algae and the physiological weakness observed over generations. Environ. Sci. Technol., 2015, 49 (2), pp 1148–1155.)

- Ålen bliver høj: Kokain i vandmiljøet truer den i forvejen truede ål. Studie viser, at ålene bliver hyperaktive og musklerne nedbrudt.

(Anm: Ålen bliver høj: Kokain i vandmiljøet truer den i forvejen truede ål. Studie viser, at ålene bliver hyperaktive og musklerne nedbrudt. (…) »Dette studie viser, at selv små koncentrationer af kokain i miljøet kan gøre alvorlig skade på sølvålens skeletmuskulaturens morfologi og fysiologi, og bekræfter den skadelig effekt som kokain i miljøet har på arternes overlevelse,« lyder det i konklusionen. (jyllands-posten.dk 21.6.2018).)

- Hva skjer med havet? Gjør vi havet til varme, prangende, livløse syrebad? Det korte svaret er, ja - men det er fortsatt håp.

(Anm: What's happening to the ocean? Are we turning the oceans into warm, noisy, uninhabitable bodies of acid? The short answer is, yes -- but there's still hope. (ted.com 2016).)

- Forurensning med legemidler en "ignorert" årsak til antibiotikaresistens.

Pharma pollution an 'ignored' cause of antibiotic resistance. (Forurensning med legemidler en "ignorert" årsak til antibiotikaresistens.)
outsourcing-pharma.com25.8.2016
Pollution in pharma supply chains is contributing to the spread of antimicrobial resistance (AMR), says a new report.

In the document , the European Public Health Alliance (EPHA) describes pollution by pharma manufacturers as an "ignored cause" of AMR, saying that "substantial quantities" of antibiotics released from factories are combining with runoff from farms and human waste to create a perfect breeding ground for drug-resistant bacteria.

The report focuses particularly on producers in China and India, which account for the bulk of the world's manufacturing of antibiotic active pharmaceutical ingredients (APIs) and intermediates but in some cases have revealed substantial shortcomings in drug manufacturing standards.

Name and shame
China is the world's top manufacturer of penicillin salts while India has a smaller but significant antibiotic API industry and also produces antibiotic dosage forms in massive quantities for international generic drug markets.

EPHA cites a number of recent incidents that it suggests "are not a one-off but rather part of a wider pattern of pharmaceutical pollution in the countries which supply our medicines." Companies mentioned in the report include North China Pharmaceutical Group (NCPC), CSPC Pharmaceutical, Aurobindo, Hetero Drugs and Mylan, amongst others. (…)

(Anm: Antibiotika (tarmbakterier, probiotika, mikrobiota etc.) (Dysbiose; dysbiosis (also called dysbacteriosis (dysbakteriose)). (mintankesmie.no).)

(Anm: Signaler fra tarmens mikrobiotika til fjerntliggende organer mht. fysiologi og sykdom. (Signals from the gut microbiota to distant organs in physiology and disease.) (Nat Med. 2016 Oct 6;22(10):1079-1089.)

(Anm: Legemiddelretur (kassasjon) (Legemidler er farlig avfall) (mintankesmie.no).)

- Chemistry Matters: Beyond the Textbook (8 minutes).

(Anm: Chemistry Matters: Beyond the Textbook (8 minutes). Learn about chemistry's many facets and why would one claim that chemistry is the 'queen of all sciences'. (nobelprize.org).)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom. (Medication-induced mitochondrial damage and disease.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Signaler fra tarmens mikrobiotika til fjerntliggende organer mht. fysiologi og sykdom. Signals from the gut microbiota to distant organs in physiology and disease. (Nat Med. 2016 Oct 6;22(10):1079-1089.)

- Planter bliver paralyseret af samme bedøvelsesmidler som mennesker.

(Anm: Planter bliver paralyseret af samme bedøvelsesmidler som mennesker. (- Universel virkning. Det er fascinerende, at plantecellerne reagerer på samme måde på stofferne som dyr og mennesker, skriver Ken Yokawa og kollegaerne i Annals of Botany. (videnskab.dk 20.5.2018).)

– Frykter for fremtiden til toksikologifaget. (- Miljøgifter i mat, vann og luft antas å være en årsaksfaktor til utvikling eller forverring av en rekke multifaktorelle sykdommer, som astma og allergier, diabetes, hjerte- og karsykdom, nevrologiske sykdommer som Alzheimers og Parkinson samt ulike typer kreft», understreker NSTF i bekymringsbrevet.)

(Anm: – Frykter for fremtiden til toksikologifaget. (...) Vi er mer eksponert for kjemikalier nå enn noen gang. (...) «Miljøgifter i mat, vann og luft antas å være en årsaksfaktor til utvikling eller forverring av en rekke multifaktorelle sykdommer, som astma og allergier, diabetes, hjerte- og karsykdom, nevrologiske sykdommer som Alzheimers og Parkinson samt ulike typer kreft», understreker NSTF i bekymringsbrevet, og derfor er det viktig at vi har eksperter som har høy kompetanse på hvordan mennesker blir påvirket av kjemiske stoffer, og som kan foreta risikovurderinger av potensielt farlige kjemikalier, sier Hubert Dirven, toksikolog ved Folkehelseinstituttet og leder av toksikologi-seksjonen i Norsk Selskap for Farmakologi og Toksikologi (NSTF).) (dagensmedisin.no 26.4.2017).)

– Lavt nivå av luftforurensning linket til endringer i hjertet. Regelmessig eksponering for lavt nivå av luftforurensning kan føre til endringer i hjertet som ligner på de tidlige stadiene av hjertesvikt, sier eksperter. (- En begrensning i studien, publisert i tidsskriftet Circulation er at den ikke kan bevise en årsakssammenheng mellom luftforurensning og forstørrede hjerter. Det er heller ikke mulig å si hvor mange personer i studien med utvidede hjerter som vil fortsette å ha hjertesykdom.)

(Anm: Low levels of air pollution linked to changes in the heart. Regular exposure to even low levels of air pollution may cause changes to the heart similar to those in the early stages of heart failure, experts say. A study of 4,000 people in the UK found those who lived by loud, busy roads had larger hearts on average than those living in less polluted areas. This was despite the fact people in the study were exposed to pollution levels below the UK guidelines. Researchers called on the government to reduce air pollution more quickly. - Pollution hotspots revealed - Air pollution linked to child's death - Pollution linked to one in six deaths A team of scientists, led from Queen Mary University of London, analysed health data of people who had no underlying heart problems and were part of the UK Biobank study, including the size, weight and function of their hearts. (…) One limitation of the study, published in the journal Circulation, is that it cannot prove a causal link between air pollution and enlarged hearts. It is also not possible to say how many people in the study with enlarged hearts will go on to have heart disease. (bbc.com 4.8.2018).)

(Anm: Association Between Ambient Air Pollution and Cardiac Morpho-Functional Phenotypes. Insights From the UK Biobank Population Imaging Study. (…) Conclusions: In a large asymptomatic population with no prevalent cardiovascular disease, higher past exposure to particulate matter with an aerodynamic diameter <2.5 µm and nitrogen dioxide was associated with cardiac ventricular dilatation, a marker of adverse remodeling that often precedes heart failure development. Circulation. 2018;0:CIRCULATIONAHA.118.034856 (Originally published3 Aug 2018).)

(Anm: Forstørret hjerte - hypertrofisk kardiomyopati. Kardiomyopati betyr sykdom i hjertemuskelen. Hypertrofi betyr forstørret. Hypertrofisk kardiomyopati er en sykdom hvor hjertemuskelen er forstørret, og hvor dette kan føre til symptomer på grunn av svekket hjertefunksjon og plutselig død. (…) Hos 20-30% blir utløpet av venstre hjertekammer trangt, noe som gjør det tungt for hjertet å pumpe blodet ut i det store kretsløpet. Også forkammerene (atriene) kan etter hvert forstørres. Forandringene i hjertemuskulaturen og atriene disponerer for rytmeforstyrrelser i hjertet. I noen tilfeller kan slike rytmeforstyrrelser være alvorlige og medføre hjertestans. (nhi.no 28.10.2015).)

- Luftforurensning bidrar betydelig til diabetes globalt. Selv lave forurensningsnivåer kan utgjøre helserisiko. Sammendrag: Ny forskning forbinder uteluftforurensning - selv på nivåer som anses sikre - til en økt risiko for diabetes globalt, ifølge en ny studie.

(Anm: Air pollution contributes significantly to diabetes globally. Even low pollution levels can pose health risk. Summary: New research links outdoor air pollution -- even at levels deemed safe -- to an increased risk of diabetes globally, according to a new study. The findings raise the possibility that reducing pollution may lead to a drop in diabetes cases in heavily polluted countries such as India and less polluted ones such as the United States. (sciencedaily.com 30.6.2018).)

(Anm: Miljø og helse (mintankesmie.no).)

(Anm: What's planetary about health? An analysis of topics covered in The Lancet Planetary Health's first year The Lancet Planetary Health 2018;2(7):e283–e284 (July 2018).)

(Anm: Ambient air pollution-induced health risk for children worldwide The Lancet Planetary Health 2018;2(7):e285–e286, (July 2018).)

(Anm: Unintended consequences associated with national-level restrictions on antimicrobial use in food-producing animals The Lancet Planetary Health 2018;2(7):e279–e282 (July 2018).)

- Den globale og nasjonale byrde av diabetes mellitus i 2016 skyldes PM2- 5 luftforurensning.

(Anm: The 2016 global and national burden of diabetes mellitus attributable to PM2- 5 air pollution. PM2- 5 air pollution is associated with increased risk of diabetes; however, a knowledge gap exists to further define and quantify the burden of diabetes attributable to PM2·5 air pollution. Therefore, we aimed to define the relationship between PM2- 5 and diabetes. We also aimed to characterise an integrated exposure response function and to provide a quantitative estimate of the global and national burden of diabetes attributable to PM2- 5 . (…) Interpretation The global toll of diabetes attributable to PM2·5 air pollution is significant. Reduction in exposure will yield substantial health benefits. The Lancet Planetary Health 2018;2(7):e301–e312 (July 2018).)

(Anm: Air pollution and diabetes: it's time to get active!. The Lancet Planetary Health 2018;2(7):e287–e288 (July 2018).)

(Anm: Health impact of China's Air Pollution Prevention and Control Action Plan: an analysis of national air quality monitoring and mortality data. The Lancet Planetary Health 2018;2(7):e313–e323 (July 2018).)

(Anm: Age-dependent health risk from ambient air pollution: a modelling and data analysis of childhood mortality in middle-income and low-income countries. The Lancet Planetary Health 2018;2(7):e292–e300 (July 2018).)

- Sjekker farlige kjemikalier som selges til forbrukerne. Miljødirektoratet kontrollerer på nytt at farlige kjemikalier som selges til forbrukere, er riktig faremerket og emballert.

(Anm: Sjekker farlige kjemikalier som selges til forbrukerne. Miljødirektoratet kontrollerer på nytt at farlige kjemikalier som selges til forbrukere, er riktig faremerket og emballert. Vi sjekker også myggmidler og rotte- og musemidler. Tilsyn Kjemikalier Kjemikalieregelverk Klassifisering og merking av kjemikalier (CLP) Biocider Mange kjemikalier er skadelige dersom de ikke oppbevares, håndteres og avhendes på riktig måte. – Virksomheter som framstiller, importerer og omsetter farlige kjemikalier, er ansvarlige for at fareklassifiseringen, merkingen og emballeringen er korrekt, sier seksjonsleder Mathieu Veulemans i Miljødirektoratet. (miljodirektoratet.no 30.4.2018).)

- Studie: Selv små mængder luftforurening øger risikoen for diabetes. Ifølge forskerne var luftforurening årsagen. Kræft, astma, hjerteproblemer og diabetes.

(Anm: Studie: Selv små mængder luftforurening øger risikoen for diabetes. Ifølge forskerne var luftforurening årsagen. Kræft, astma, hjerteproblemer og diabetes. Følgerne af at leve i en verden med benzinos, brændeovne og fabrikker er omfattende, og et nyt studie viser nu, at diabetes også kan være en af dem. Således konkluderer forskere fra Washington University School of Medicine in St. Louis, at selv små mængder luftforurening giver øget risiko for diabetes. Nyt studie: Mere end 95 pct. af verdens befolkning indånder skadelig luft »Vi fandt en øget risiko selv ved luftforureningsniveauer, som på nuværende tidspunkt vurderes som ufarlige af U.S. Environmental Protection Agency (EPA) og Verdenssundhedsorganisationen (WHO). Det er vigtigt, fordi mange industrilobbyister argumenterer for, at de nuværende grænseværdier er for strenge og burde blødes op. Men beviserne viser, at de nuværende grænseværdier stadig ikke er sikre nok og bør sættes ned,« udtaler Ziyad Al-Aly, som er hovedforfatter på studiet, der er blevet publiceret i The Lancet Planetary Health. (jyllands-posten.dk 30.6.2018).)

(Anm: Nyt studie: Mere end 95 procent af verdens befolkning indånder skadelig luft. Der er blevet større forskel på verdens mindst og mest forurende lande, ifølge nyt studie. (jyllands-posten.dk 17.4.2018).)

(Anm: More than 95% of world's population breathe dangerous air, major study finds. Poorest are hardest hit with many developing countries falling behind on cleaning up toxic air pollution. More than 95% of the world’s population breathe unsafe air and the burden is falling hardest on the poorest communities, with the gap between the most polluted and least polluted countries rising rapidly, a comprehensive study of global air pollution has found. Cities are home to an increasing majority of the world’s people, exposing billions to unsafe air, particularly in developing countries, but in rural areas the risk of indoor air pollution is often caused by burning solid fuels. One in three people worldwide faces the double whammy of unsafe air both indoors and out. The report by the Health Effects Institute used new findings such as satellite data and better monitoring to estimate the numbers of people exposed to air polluted above the levels deemed safe by the World Health Organisation. This exposure has made air pollution the fourth highest cause of death globally, after high blood pressure, diet and smoking, and the greatest environmental health risk.  (theguardian.com 17.4.2018).)

- Hva er den virkelige prisen å bli kvitt plastemballasje.

(Anm: What's the real price getting rid of plastic packaging. How much would it cost to switch to plastic alternatives? Richard Gray crunches the numbers. (…) More than 78 million tonnes of plastic packaging is produced worldwide every year by an industry worth nearly $198 billion. Just a fraction of that is recycled while the vast majority is thrown away. Plastic litter now clutters every part of our planet, from remote parts of the Antarctic to the deepest ocean trenches. (…) High profile campaigns and TV programmes such as the finale of the BBC’s Blue Planet II, where Sir David Attenborough highlighted the problems plastics are causing in the world’s oceans, have led to growing public alarm over the issue. In response to mounting pressure, governments, manufacturers and retailers are beginning to take steps to tackle the tide of plastic waste. But how much will this fundemantal change to the way we buy our goods actually cost? (…) Coca-Cola, for example, produces 38,250 tonnes of plastic packaging in the UK each year and estimates indicate it sells more than 110 billion single-use plastic bottles globally. (…) More than 60 countries are introducing legislation aimed at reducing the use of plastic bags and other single use plastic materials. (…) (bbc.com 6.7.2018).)

- Drikkeflasker lekker kjemikalier. Forbrukerrådet har testet drikkeflasker, som brukes av barnehage- og skolebarn, for helseskadelige stoffer. Flere lekker ftalater, bisfenol A, bly og en rekke andre helseskadelige stoffer – om enn i svært små mengder.

(Anm: Drikkeflasker lekker kjemikalier. Forbrukerrådet har testet drikkeflasker, som brukes av barnehage- og skolebarn, for helseskadelige stoffer. Flere lekker ftalater, bisfenol A, bly og en rekke andre helseskadelige stoffer – om enn i svært små mengder. – Det er beklagelig at Hello Kitty-drikkeflasken fra Sanrio, som blant annet selges av Toys R Us, lekker giftstoffer som ftalater, bisfenol A, flammehemmere og bly. Selv om nivåene er lave, hadde vi håpet at produkter rettet mot barn kom bedre ut. Vi liker dårlig at flasken på jumboplass kommer fra en produsent som produserer en rekke flasker med motiv for barn, sier Forbrukerrådets fagdirektør, Gunstein Instefjord. (forbrukerradet.no 23.8.2018).)

- Kvindes kontaktlinse var groet fast i øjet: Opdagede det først efter 28 år

(Anm: Kvindes kontaktlinse var groet fast i øjet: Opdagede det først efter 28 år. Bruger du kontaktlinser, og har du nogensinde tabt en linse uden at tænke videre over, hvorfor du ikke kunne finde den igen efterfølgende? Det skete for en 42-årig kvinde fra Dundee i Skotland, men efter 28 år har hun nu endelig fundet kontaktlinsen igen – fastgroet under sit øjenlåg. (…) Læs også: Pas på, når du bruger kontaktlinser: Aggressiv amøbe kan gnave sig ind i øjet Det var seks måneder med et lidt hængende og hævet øje, der fik kvinden til at søge hjælp, og ved en undersøgelse fandt lægerne en seks millimeter stor cyste i øjenlåget. (videnskab.dk 15.8.2018).)

(Anm: A Woman Had a Contact Lens Stuck in Her Eyelid For 28 Years. She Didn't Notice It. Contact lenses can be annoying. But poking yourself in the eye for the third time in one morning has nothing on this woman from the UK who ended up with a contact lens embedded in her eyelid for nearly 30 years. (sciencealert.com 15.8.2018).)

- Forskere advarer: Skyl ikke dine kontaktlinser ud i afløbet. (- Kontaktlinserne, især de bløde linser, består af plast, der ikke bliver brudt helt ned, når linserne kommer gennem rensningsanlæggene og udsættes for nedbrydende mikroorganismer.)

(Anm: Forskere advarer: Skyl ikke dine kontaktlinser ud i afløbet. (…) Forskerne præsenterede et nyt studie, der viste, at kontaktlinserne, der skylles ud i vasken eller toilettet, ofte ender med at forurene naturen og især overfladevandet, der i nogle tilfælde bruges som drikkevand, med mikroplast. Kontaktlinserne, især de bløde linser, består af plast, der ikke bliver brudt helt ned, når linserne kommer gennem rensningsanlæggene og udsættes for nedbrydende mikroorganismer. Det har forskerne blandt andet erfaret ved at besøge rensningsanlæg, hvor de blandt andet har interviewet en række medarbejdere, som rapporterede, at flere kontaktlinser virker intakte efter syv dages nedbrydning i biologiske rensningsanlæg. (videnskab.dk 20.8.2018).)

- Planter bliver paralyseret af samme bedøvelsesmidler som mennesker. (- Universel virkning. Det er fascinerende, at plantecellerne reagerer på samme måde på stofferne som dyr og mennesker, skriver Ken Yokawa og kollegaerne i Annals of Botany.)

(Anm: Planter bliver paralyseret af samme bedøvelsesmidler som mennesker. Er der mindre forskel på planter og mennesker, end vi tror? Vi ved faktisk ikke rigtigt, hvordan narkose virker, men det må dreje sig om en eller anden grundlæggende mekanisme på celler. Ny forskning viser nemlig, at de samme stoffer, som slår benene væk under mennesker, også bedøver planter. (…) Læs også: Studie: Planter kan lære (…) Forskeren Ken Yokawa og hans kollegaer har nemlig vist, at både mimosa, ærtespirer, venus' fluefanger og drosera lader sig bedøve af præcis de samme gasser. Disse planter har almindeligvis evnen til at til at bevæge blade og stængler, men den mister de, når de er påvirket af bedøvelsesmidlerne. Det afslører muligvis en del om både mennesker og planter, mener forskerne. (…) Universel virkning Det er fascinerende, at plantecellerne reagerer på samme måde på stofferne som dyr og mennesker, skriver Ken Yokawa og kollegaerne i Annals of Botany. (videnskab.dk 20.5.2018).)

- Fisk som svømmer i vann som er forurenset av Prozac (fluoxetine/SSRI) utviser "antisosial, aggressiv og til og med morderisk atferd". (- Kan endre gener som er ansvarlige for å bygge fiskhjerner og kontrollere deres atferd.

(Anm: Fisk som svømmer i vann som er forurenset av Prozac (fluoxetine/SSRI) utviser "antisosial, aggressiv og til og med morderisk atferd". (...) Kan endre gener som er ansvarlige for å bygge fiskhjerner og kontrollere deres atferd. (Fish swimming in water tainted with Prozac exhibit 'antisocial, aggressive and even homicidal behaviour'. (...) Can alter genes responsible for building fish brains and controlling their behavior.) (scientificamerican.com 14.7.2013).)

– Blod fra drapsmenn gjorde mus mer voldelige. (– Vi har funnet en kobling mellom immunsystemet og en enorm aggresjon. Vi kan ikke si at dette fører til drap, men det er ekstremt, sier Værøy til NRK.)

 (Anm: Blod fra drapsmenn gjorde mus mer voldelige. I en oppsiktsvekkende studie ble mus injisert med stoff fra menneskeblod. – Musen som fikk antistoffet fra de kriminelle ble raskt aggressive, sier rettspsykiater Henning Værøy. MER AGGRESSIV: Musen ble raskt aggressive etter å ha blitt injisert med menneskeblod fra forvaringsinnsatte. (…) – Musen som fikk antistoffet fra de kriminelle ble raskt aggressive, forklarer Værøy. Resultat av forskningen i slutten av juni publisert i tidsskriftet PNAS. (nrk.no 11.7.2018).)

- Transgenerasjonelle effekter av to antidepressiva. De lave nivåene av antidepressiva som oppdages i overflatevann øker for tiden bekymringer for deres potensielle langsiktige risikoer for ikke-målrettede organismer i vann. (- Sertralin(e) (Zoloft), i motsetning til venlafaksin kan vise seg å være en ekte miljøtrussel på grunn av akkumulering i alger og den fysiologiske svakheten som observeres over generasjoner.)

(Anm: Transgenerational Effects of Two Antidepressants. The low levels of antidepressants detected in surface waters currently raise concern about their potential long-term risks to nontarget aquatic organisms. (...) Venlafaxine exposure decreased the offspring number of F0-daphnids and resulted in drug tolerance in the F1 generation. Sertraline, unlike venlafaxine, may turn out to be a true environmental threat due to its accumulation in algae and the physiological weakness observed over generations. Environ. Sci. Technol., 2015, 49 (2), pp 1148–1155.)

- Ny forskning: Depression hos fisk kan hjælpe med at forstå mennesker. (- Fisk bliver deprimerede på grund af manglende stimulation og små akvarier. (- Deres (mennesker og fisk, red.) neurokemi er så ens, at det er skæmmende.)

(Anm: Ny forskning: Depression hos fisk kan hjælpe med at forstå mennesker. (…) »Deres (mennesker og fisk, red.) neurokemi er så ens, at det er skæmmende,« fortæller Julian Pittman, der er professor i biologi på Troy University i Alabama, til New York Times. (…)  En såkaldte 'guldfiskebowle' er derfor noget af det værste, man som fiskeejer kan købe til sin fisk, da fisken mangler plads, og der samtidig ikke er mulighed for, at man som fisk kan få stillet sin nysgerrighed. (…) Fisk bliver deprimerede på grund af manglende stimulation og små akvarier. (…) Julian Pitmman har gennem de sidste ti år studeret, hvordan blandt andet zebrafisk har mistet interessen i stort set al ting: mad, legetøj, ting - præcis ligesom klinisk deprimerede mennesker. (jyllands-posten.dk 18.10.2017).)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

- Kjemi: Også lave doser farlig. Toksikologer, eksperter på giftige stoffer, har stort sett hatt fokus på helseskader av høye doser av giftige forbindelser. (- Slike endringer benevnes som epigenetikk.)

(Anm: Kjemi: Også lave doser farlig. Toksikologer, eksperter på giftige stoffer, har stort sett hatt fokus på helseskader av høye doser av giftige forbindelser. (…) Slike endringer benevnes som epigenetikk. Det er perioder i et menneskets livsløp da vi er mer sårbare for slike, genetiske endringer gjennom kjemisk påvirkning, sa Birnbaum blant annet. Slik lavdose, kjemisk påvirkning, kan gi helseskader som slår ut flere tiår senere, skriver AAAS på sine nettsider. (…) Lave doser over lang tid kan utrette svært mye skade. (…) For eksempel får kvinner som røyker under svangerskapet oftere barn som senere blir overvektige og oftere rammes av diabetes type 2. (aftenposten.no 29.6.2012).)

(Anm: Miljø og legemiddel (Legemidler er farlig avfall). (mintankesmie.no).)

(Anm: Fosterskader (legemiddelinduserte) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelindusert kreft og andre typer celleskader (mintankesmie.no).)

(Anm: Bivirkninger (legemiddelinduserte organskader og sykdommer) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelindustrien (Big Pharma) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddeløkonomi, bivirkninger og legemiddelomsetning (mintankesmie.no).)

- Overdiagnose i primærhelsetjenesten: kartlegging, problemforståelse og det å finne løsninger. (- Overdiagnostisering kan skade pasienter ved å føre til overbehandling (med tilhørende potensielle toksisiteter (giftigheter), diagnoserelatert angst eller depresjon, og merkelapper (sette merkelapp på; stemple) eller negative økonomiske og sosiale konsekvenser.)

(Anm: Overdiagnose i primærhelsetjenesten: kartlegging, problemforståelse og det å finne løsninger. (Overdiagnosis in primary care: framing the problem and finding solutions.) (…) Overdiagnostisering kan skade pasienter ved å føre til overbehandling (med tilhørende potensielle toksisiteter (giftigheter), diagnoserelatert angst eller depresjon, og merkelapper (sette merkelapp på; stemple) eller negative økonomiske og sosiale konsekvenser.) (- Arbeidet med å redusere overdiagnostisering hindres grunnet leger og pasienters mangel på bevissthet om problemet og ved forvirring om terminologi, med overdiagnostisering ofte er flettet sammen med relaterte konsepter. BMJ 2018;362:k2820 (Published 14 August 2018).)

- Hvorfor plantevernmidler (pesticider) kan forårsake Parkinsons sykdom hos noen mennesker. Ny forskning avslører hvordan pesticidene paraquat og maneb endrer genuttrykk og kan føre til Parkinsons sykdom hos mennesker som er genetisk utsatt for sykdommen.

(Anm: Why pesticides may cause Parkinson's in some people. New research reveals how the pesticides paraquat and maneb alter gene expression and may lead to Parkinson's disease in people who are genetically predisposed to the illness. (…) The National Institutes of Health (NIH) note that environmental exposure to pesticides, for example, might increase the risk of developing Parkinson's. Older studies have suggested that the pesticides paraquat and maneb, in particular, may increase vulnerability to Parkinson's in people who are already genetically prone to developing the illness. More recent studies have sought to unpack the neuronal mechanisms that are at play in this link between pesticides and the neurodegenerative condition. (…) For instance, some studies have shown that pesticides interfere with neurogenesis — the process wherein the brain creates new neurons — in the hippocampus, which is a key brain region for memory and information processing. (…) Pesticides have this effect by causing genetic alterations. Now, a new study by researchers at the University of Guelph (U of G) in Ontario, Canada, unravels some of the ways in which pesticides cause genetic mutations, leading to neurodegeneration. Senior study author Scott Ryan, a professor of molecular and cellular biology at U of G, explains the motivation behind the research. He notes, "People exposed to these chemicals are at about a 250 percent higher risk of developing Parkinson's disease than the rest of the population." "We wanted to investigate what is happening in this susceptible population that results in some people developing the disease," Prof. Ryan adds. The findings were published in the journal Federation of American Societies for Experimental Biology. (medicalnewstoday.com 24.5.2018).)

- Nitrering av mikrotubuli blokkerer aksonal mitokondriell transport i en menneskelig pluripotent stamcellemodell ved Parkinsons sykdom. (- Abstrakt. Nevuronalt tap ved Parkinsons sykdom (PD) er assosiert med avvikende mitokondriell funksjon hos dopaminergiske (DA) nevroner av substantia nigra pars compacta.)

(Anm: Nitration of microtubules blocks axonal mitochondrial transport in a human pluripotent stem cell model of Parkinson's disease. Abstract Neuronal loss in Parkinson's disease (PD) is associated with aberrant mitochondrial function in dopaminergic (DA) neurons of the substantia nigra pars compacta. An association has been reported between PD onset and exposure to mitochondrial toxins, including the agrochemicals paraquat (PQ), maneb (MB), and rotenone (Rot). Here, with the use of a patient-derived stem cell model of PD, allowing comparison of DA neurons harboring a mutation in the α-synuclein (α-syn) gene ( SNCA-A53T) against isogenic, mutation-corrected controls, we describe a novel mechanism whereby NO, generated from SNCA-A53T mutant neurons exposed to Rot or PQ/MB, inhibits anterograde mitochondrial transport through nitration of α-tubulin (α-Tub). Nitration of α-Tub inhibited the association of both α-syn and the mitochondrial motor protein kinesin 5B with the microtubules, arresting anterograde transport. This was, in part, a result of nitration of α-Tub in the C-terminal domain. These effects were rescued by inhibiting NO synthesis with the NOS inhibitor Nω-nitro-L-arginine methyl ester. Collectively, our results are the first to demonstrate a gene by environment interaction in PD, whereby agrochemical exposure selectively triggers a deficit in mitochondrial transport by nitrating the microtubules in neurons harboring the SNCA-A53T mutation.-Stykel, M. G., Humphries, K., Kirby, M. P., Czaniecki, C., Wang, T., Ryan, T., Bamm, V., Ryan, S. D. Nitration of microtubules blocks axonal mitochondrial transport in a human pluripotent stem cell model of Parkinson's disease. FASEB J. 2018 Apr 24:fj201700759RR.)

(Anm: Mikrotubulus, flertall mikrotubuli, lang, rørformet struktur i cellen, bygd opp av globulære proteiner (tubuliner) som ligger etter hverandre i lange tråder kalt protofilamenter. Tretten protofilamenter danner til sammen en mikrotubulus. Mikrotubulus utgjør en viktig del av celleskjelettet (se cellen). Ulike proteiner assosiert med mikrotubulus bidrar til å regulere oppbyggingen og nedbrytingen av mikrotubulus.  Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom. (Medication-induced mitochondrial damage and disease.) (mintankesmie.no).)

- Folkehelseinstituttet er bekymret for cocktail-effekten. - Ikke gode nok systemer for å vurdere helserisikoen.

(Anm: Folkehelseinstituttet er bekymret for cocktail-effekten. - Ikke gode nok systemer for å vurdere helserisikoen. (…) Det internasjonale CAS-registeret har nå registrert hele 142 millioner ulike stoffer, og dette er stoffer som kan finnes i både mat, luft, vann og i forskjellige produkter som klær og kosmetikk. (…) - Det som skjer med klorin og salmiakk er en kjemisk reaksjon i vaskebøtta, og det er ikke det samme som skjer i kroppen. I kroppen er det ikke nødvendigvis snakk om en kjemisk reaksjon mellom kjemikaliene, men for eksempel at stoffer kan virke på biologiske mekanismer som fører til samme helseeffekt, og at de da kan øke effekten av hverandre, sier Husøy. Dette kan gjelde flere helseeffekter av kjemikalier, som for eksempel kreftutvikling og hormonhermende effekter, og ifølge Husøy kan det være stor avstand i tid mellom eksponering for miljøgifter og eventuell helseskade. (nettavisen.no 21.5.2018).)

- Rapport: Sju milliarder lever med usunn luft. Luftforurensing er nå verdens fjerde største årsak til tidlig død, mener forskerne bak rapporten.

(Anm: Rapport: Sju milliarder lever med usunn luft. Luftforurensing er nå verdens fjerde største årsak til tidlig død, mener forskerne bak rapporten. Totalt sju milliarder mennesker bor i områder med såpass mange små partikler og forurensing i luften at det regnes som usunt. Det viser en ny rapport fra det amerikanske Health Effects Institute. I oversikten «State of Global Air 2018» skriver forskerne at 95 prosent av verdens befolkning bor i områder hvor luftkvaliteten er dårligere enn det Verdens helseorganisasjon, WHO, anbefaler. (nrk.no 20.4.2018).)

(Anm: Klima, miljø og globalisering (mintankesmie.no).)

(Anm: Lover (lovdata.no) og rettssikkerhet (mintankesmie.no).)

- JAMA Forum: En gisp av usunn luft: Trumps miljømessig agenda kan føre til 80 000 ekstra dødsfall per tiår.

(Anm: JAMA Forum: A Breath of Bad Air: Trump Environmental Agenda May Lead to 80 000 Extra Deaths per Decade. President Donald Trump and Environmental Protection Agency (EPA) Administrator Scott Pruitt have pledged to reexamine landmark environmental policies and to repeal regulations. In their view, excessive regulations are harming US industry, and thus reducing regulation will be good for business. As Donald Trump has said, seemingly without irony, “We are going to get rid of the regulations that are just destroying us. You can’t breathe—you cannot breathe.” (newsatjama.jama.com  May 10, 2018).)

- WHO: Ni av ti i verden puster inn forurenset luft. På verdensbasis dør rundt 7 millioner mennesker som følge av dårlig luftkvalitet hvert eneste år, anslår Verdens helseorganisasjon (WHO). (- Luftforurensing er en trussel mot oss alle, men det er de fattigste og mest marginaliserte som blir rammest hardest, sier WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus.)

(Anm: WHO: Ni av ti i verden puster inn forurenset luft. På verdensbasis dør rundt 7 millioner mennesker som følge av dårlig luftkvalitet hvert eneste år, anslår Verdens helseorganisasjon (WHO). Ifølge nye tall fra organisasjonen puster rundt 90 prosent av verdens befolkning inn forurenset luft. Det er det samme anslaget som i 2016. – Luftforurensing er en trussel mot oss alle, men det er de fattigste og mest marginaliserte som blir rammest hardest, sier WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus. (…) På verdensbasis dør om lag 7 millioner mennesker hvert år etter å ha pustet inn luftpartikler som blant annet kan føre til slag, hjertesykdommer, lungekreft og lungebetennelser, ifølge WHO. (nrk.no 2.5.2018).)

- Usund mad smadrer muligvis stamcellernes hukommelse. Dårlige kostvaner kan være skyld i, at kroppens stamceller ikke ved, hvad de skal udvikle sig til, og det kan muligvis lede til fedme og diabetes.

(Anm: - Usund mad smadrer muligvis stamcellernes hukommelse. Dårlige kostvaner kan være skyld i, at kroppens stamceller ikke ved, hvad de skal udvikle sig til, og det kan muligvis lede til fedme og diabetes. Kosten kan muligvis ændre på cellernes epigenetik (hvordan de kommer til udtryk), så de har svært ved at udvikle sig, som de skal. (…) Det nye studie er for nylig offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift International Journal of Obesity. (videnskab.dk 21.4.2018).)

(Anm: Preadipocytes from obese humans with type 2 diabetes are epigenetically reprogrammed at genes controlling adipose tissue function. (…) CONCLUSIONS: Our findings that preadipocytes retain the memory of the donor in culture and can be reprogrammed by extracellular factors support a mechanism by which adipocyte precursors are epigenetically reprogrammed in vivo. Epigenetic reprogramming of preadipocytes represents a mechanism by which metabolic function of visceral adipose tissue may be affected in the long term by past exposure to obesity- or T2D-specific factors.Int J Obes (Lond). 2018 Feb 20.)

- Kjemi: Også lave doser farlig. (- Toksikologer, eksperter på giftige stoffer, har stort sett hatt fokus på helseskader av høye doser av giftige forbindelser.)

Kjemi: Også lave doser farlig
aftenposten.no 29.6.2012
Toksikologer, eksperter på giftige stoffer, har stort sett hatt fokus på helseskader av høye doser av giftige forbindelser.

Men nå er et skifte på gang, fortalte direktør Linda S. Birnbaum ved National Institute of Environmental Health Sciences under vitenskapskonferansen AAAS.

Lave doser over lang tid kan utrette svært mye skade, men dette er et felt man vet lite om. Noen sammenhenger er man i ferd med å se. For eksempel får kvinner som røyker under svangerskapet oftere barn som senere blir overvektige og oftere rammes av diabetes type 2.

Dette dreier seg ofte om hormonhermende kjemikalier, som utfører subtile endringer i arvestoffet – i hvordan genene «pakkes», heller enn i å endre selve DNA-sekvensene. Slike endringer benevnes som epigenetikk. Det er perioder i et menneskets livsløp da vi er mer sårbare for slike, genetiske endringer gjennom kjemisk påvirkning, sa Birnbaum blant annet. Slik lavdose, kjemisk påvirkning, kan gi helseskader som slår ut flere tiår senere, skriver AAAS på sine nettsider. (...)

- Den usynlige kloakken.

(Anm: - Den usynlige kloakken. (…) På 25 meters dyp og 100 meter ut i fjorden spyles brunt kloakkvann ut i havet. Slik har det vært i mange år. Men det er umulig å se med det blotte øye fra land. (...) Hver dag havner store mengder med dårlig renset kloakk rett ut i fjordene våre. En rekke store norske kommuner bryter nemlig rensekravene viser NRKs kartlegging. (nrk.no 24.4.2017).)

(Anm: Miljø og legemiddel (Legemidler er farlig avfall). (mintankesmie.no).)

(Anm: Avløp og kloakk på kartet. Statistisk sentralbyrå har laget en enkel visualisering av landets avløpsanlegg på kart. Visualiseringen illustrerer tydelig skillet mellom mye høygradig biologisk og/eller kjemisk rensing på Østlandet og i Trøndelag, og overvekt av mekanisk rensing i de øvrige deler av landet. (ssb.no 19.12.2017).)

(Anm: Frykter at 30 prosent av artene i havet dør ut grunnet havforsuring. Forskerne mener at havet nå surner raskere enn på 300 millioner år - og at innen år 2100 kan havet ha surnet med hele 170 prosent. I 2012 samlet over 500 av verdens fremste eksperter på havsuring seg i California - og en gjennomgang av tilstanden i vitenskapen blir publisert i en studie som legges fram neste uke. (dagbladet.no 17.11.2013).)

- Fant sminke i fisk Det er funnet rester av sminke og andre kosmetiske produkt i fisk ved Svalbard.

(Anm: Fant sminke i fisk Det er funnet rester av sminke og andre kosmetiske produkt i fisk ved Svalbard. Sminken inneholder miljøgiften siloksan, som kan føre til nedsatt fruktbarhet hos mennesker. Siloksanen går ut i havet og ender opp i fettet på fisken. (nrk.no 13.3.2018).)

(Anm: Kosmetikkindustrien (mintankesmie.no).)

– «Barna betaler prisen for norske kostholdsråd». Seniorforsker Merete Eggesbø ved Folkehelseinstituttet sier miljøgifter fra fisk kan gi adferdsvansker og overvekt hos barn. Hun mener norske kostholdsråd for gravide må endres.

(Anm: – «Barna betaler prisen for norske kostholdsråd». Seniorforsker Merete Eggesbø ved Folkehelseinstituttet sier miljøgifter fra fisk kan gi adferdsvansker og overvekt hos barn. Hun mener norske kostholdsråd for gravide må endres. (…) Mange gravide hadde for høye nivåer av miljøgifter, og disse ble overført til barna under graviditet og amming. Fet fisk som laks var hovedkilden. I 2016 kom en studie i tidsskriftet Jama Pediatrics. 26 000 barn fra elleve land var med. Forskerne så på to kategorier fiskekonsum: 1–3 måltider og mer enn tre måltider i uken. De fant at kvinner som spiste mer enn tre fiskemåltider i uken da de var gravide, fikk barn som vokste unormalt raskt som spedbarn. Barna ble ofte overvektige som skolebarn. I alle land så man denne sammenhengen. Når det i tillegg var de helsebevisste og høyt utdannede som spiste mest fisk, kunne ikke resultatene skyldes samvarierende faktorer. (morgenbladet.no 11.5.2018).)

- Antidepressiva läkemedel påverkar fiskars beteende.) (- Halterna av läkemedlet hade också permanenta effekter på fiskar som exponerades som embryon, visade studierna.)

(Anm: Antidepressiva läkemedel påverkar fiskars beteende. Halterna av läkemedlet hade också permanenta effekter på fiskar som exponerades som embryon, visade studierna. Det är en avhandlingsom läggs fram vid Södertörns högskola som har studerat hur det vanliga SSRI-läkemedlet citalopram påverkar fiskar, med storspigg och zebrafisk som studiemodeller. Resultatet visade att både ätbeteendet och stresskänsligheten påverkades hos storspiggen. Halterna av läkemedlet hade också permanenta effekter på fiskar som exponerades som embryon, visade studierna. (lakemedelsvarlden.se 26.5.2017).)

(Anm: Miljø og legemiddel (Legemidler er farlig avfall). (mintankesmie.no).)

(Anm: Sjøliv tar skade av våre medisiner. Medisinene vi tar, havner til slutt i havet hos alger og sjødyr. Medikamentene kan kanskje endre hele økosystemer, tror svensk forsker. Det er en kjent sak at medisinene vi mennesker bruker ikke nødvendigvis forsvinner når de har gjort jobben sin inni oss. (forskning.no 8.5.2014).)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

(Anm: Antipsykotika (psykofarmaka etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Sovemidler (sovemedisiner) og beroligende midler (mintankesmie.no).)

(Anm: Sovemidler knyttes til dødelighet eller kreft: en matchet kohortstudie. (Hypnotics' association with mortality or cancer: a matched cohort study.)  (...) Målsetting Anslagsvis 6 % -10 % av amerikanske voksne tok et sovemiddel (hypnotika) mot dårlig søvn i 2010. Denne studien underbygger tidligere rapporter som knytter hypnotika (sovemidler) til økt dødelighet. BMJ Open 2012;2:e000850 (27 February).)

(Anm: Protonpumpehemmere (proton pump inhibitors (PPIs) (syrepumpehemmere) (magesyrehemmere) (syrenøytraliserende midler (antacida)). (mintankesmie.no).)

(Anm: Syrepumpehemmere (protonpumpehemmere (PPI) knyttet til alvorlige gastrointestinale infeksjoner. (…) Legemidler som protonpumpehemmere (PPI) knyttet til en økt risiko for tarminfeksjoner med C. difficile og Campylobacter bakterier som kan forårsake betydelig sykdom. (Acid suppression medications linked to serious gastrointestinal infections. (…) Medications such as proton pump inhibitors (PPIs) was linked with an increased risk of intestinal infections with C. difficile and Campylobacter bacteria, which can cause considerable illness.) (medicalnewstoday.com 9.1.2017).)

(Anm: Flere barn enn antatt får bivirkninger av ADHD-medisiner. (…) Tidligere antok forskere at mellom 1 og 10 prosent av alle barn på ADHD-medisiner opplever nedsatt appetitt, men den nye studien viser at tallet faktisk er over 30 prosent. Dessuten er flere barn enn tidligere antatt triste og irritable, og flere opplever søvnproblemer, når de tar medisiner mot sykdommen. Likevel anbefaler forskerne at barna fortsetter å ta medisinene. (…) Den nye forskingsgjennomgangen er nettopp offentliggjort av Cochrane Library. Cochrane samler vitenskapelig evidens fra mange studier til en stor studie som dermed er mer presis. (forskning.no 18.5.2018).)

(Anm: Forskning og ressurser (mintankesmie.no).)

(Anm: Kultur for kritikk. Ja til tellekanter. Avstand til makten. Og 7 andre tips for en sterkere samfunnsforskning | Willy Pedersen, professor i sosiologi, Universitet i Oslo; Gunn Elisabeth Birkelund, professor i sosiologi, Universitet i Oslo. Våre to forskergrupper fikk topp score i den store evalueringen av norsk samfunnsforskning. (…) Komiteens begrep er «excellent».De konkluderer med at vi er «i den internasjonale forskningsfronten». (aftenposten.no 4.7.2018).)

- Dokumenter reiser nye bekymringer om litiumstudie på barn. (- Psykiater ved University of Illinois i Chicago innrullerte sine unge sønner som kontrollpersoner i kriserammet studie.) (- Hun fikk utbetalt rundt 200 000 dollar per år, pluss bonuser. I tillegg til hennes forskning behandlet hun og førte tilsyn med omsorgen for tusenvis av barn, som inkluderte 1 200 i fem år etter sin forskning..)

 (Anm: Documents Raise New Concerns About Lithium Study on Children. Prominent University of Illinois at Chicago psychiatrist enrolled her young sons as healthy control subjects in troubled study. Newly obtained records raise additional concerns about the research and oversight of Dr. Mani Pavuluri, a star pediatric psychiatrist at the University of Illinois at Chicago whose clinical trial studying the effects of the powerful drug lithium on children was shuttered for misconduct. ProPublica Illinois has learned: - Parents of at least eight children who participated in Pavuluri’s trials contacted UIC after learning she had violated research rules, a larger number than the university previously disclosed — though UIC officials insist only one of the queries was a complaint. - Pavuluri enrolled 101 children and teens diagnosed with bipolar disorder in the lithium study before it was halted when one of the young subjects became ill. UIC officials previously declined to answer questions about how many children participated in the government-funded study, citing an ongoing federal investigation. - The psychiatrist’s two young sons were among 132 children and teens who participated as healthy control subjects, a violation of university protocol and generally accepted research practices. (…) She was paid about $200,000 a year, plus bonuses. In addition to her research, she treated and oversaw the care of thousands of children, including 1,200 in the five years after her research. (propublica.org 3.7.2018).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Protonpumpehemmere (proton pump inhibitors (PPIs) (syrepumpehemmere) (magesyrehemmere) (syrenøytraliserende midler (antacida)). (mintankesmie.no).)

(Anm: Syrepumpehemmere (protonpumpehemmere (PPI) knyttet til alvorlige gastrointestinale infeksjoner. (…) Legemidler som protonpumpehemmere (PPI) knyttet til en økt risiko for tarminfeksjoner med C. difficile og Campylobacter bakterier som kan forårsake betydelig sykdom. (Acid suppression medications linked to serious gastrointestinal infections. (…) Medications such as proton pump inhibitors (PPIs) was linked with an increased risk of intestinal infections with C. difficile and Campylobacter bacteria, which can cause considerable illness.) (medicalnewstoday.com 9.1.2017).)

- Nye C. difficile retningslinjer anbefaler nye behandlings- og testprotokoller.

(Anm: New C. difficile Guidelines Recommend New Treatment and Testing Protocols. New diagnostic methods and treatments, including fecal microbiota transplantation (FMT), will help improve the care given to patients with Clostridium difficile infection (CDI), according to updated guidelines released by the Infectious Diseases Society of America (IDSA) and Society for Healthcare Epidemiology of America. The updates were necessary because diagnosis and treatment of CDI have evolved significantly since they were published in 2010, according to the IDSA. The most common. (gastroendonews.com 8.6.2018).)

– Hvert eneste år tømmer turistbåter opptil 4000 tonn kloakk og avføring i Nærøyfjorden. Svært mange av landets fjorder har det samme problemet.

(Anm: Tømmer 4000 tonn kloakk i fjordene. Hvert eneste år tømmer turistbåter opptil 4000 tonn kloakk og avføring i Nærøyfjorden. Svært mange av landets fjorder har det samme problemet. (tv2.no 29.7.2017).)

- Norsk oppdrettsfisk står for utslipp langs norskekysten tilsvarende nesten hele Tokyos befolkning på 12 millioner mennesker.

(Anm: Norsk oppdrettsfisk står for utslipp langs norskekysten tilsvarende nesten hele Tokyos befolkning på 12 millioner mennesker. Det viser en beregning Dagbladet har gjort basert på tall fra Klima- og forurensingsdirektoratet (Klif) og Fiskeridirektoratet. Miljødepartementet skulle «se på saken» i 2010 - så ble det verre: Kloakk og matrester fra oppdrettsfisk tilsvarende 11,9 millioner mennesker slippes rett ut i norske fjorder. (…) SLIK PRODUSERES NORSK LAKS: I oppdrettsanlegg. Avfallsstoffene slippes rett ut i havet. Her fra et tilfeldig anlegg i nærheten av Bergen. (dagbladet.no 28.6.2013).)

(Anm: Miljø og legemiddel (Legemidler er farlig avfall). (mintankesmie.no).)

- Henlegger miljøkriminalitet: Miljødirektoratet oppgitt.

(Anm: Henlegger miljøkriminalitet: Miljødirektoratet oppgitt. Smykker med kreftfarlig tungmetaller, barneleker med stoffer som kan føre til pustevansker og koma. Halvparten av produktsakene Miljødirektoratet anmelder blir henlagt. Hvert år finner Miljødirektoratet giftige, helseskadelige produkter i norske butikker. De er solgt til forbrukere uten at kjøperne er klar over hvor skadelig de kan være. (…) – De sakene vi velger å anmelde bør politiet ta tak i, sier Ingeborg Stene, seniorrådgiver i Miljødirektoratet. – Her dreier det seg om en risiko for helseskade. (nrk.no 8.11.2017).)

(Anm: Politiet, etterforskning, politianmeldelser (Spesialenheten for politisaker) (mintankesmie.no).)

- Forurensning med legemidler en "ignorert" årsak til antibiotikaresistens.

(Anm: Forurensning med legemidler en "ignorert" årsak til antibiotikaresistens. (Pharma pollution an 'ignored' cause of antibiotic resistance.) Forurensning med legemidler i forsyningskjeder bidrar til spredning av antimikrobiell resistens (AMR), ifølge en ny rapport. (Pollution in pharma supply chains is contributing to the spread of antimicrobial resistance (AMR), says a new report.) I dokumentet beskriver European Public Health Alliance (EPHA) forurensningen til legemiddelfirmaer som en "ignorert årsak" til AMR, og sier at "betydelige mengder" av antibiotika frigjort fra fabrikker kombinert med avrenning fra gårder og menneskelig kloakk for å skape en perfekt yngleplass for legemiddelresistente bakterier. (In the document , the European Public Health Alliance (EPHA) describes pollution by pharma manufacturers as an "ignored cause" of AMR, saying that "substantial quantities" of antibiotics released from factories are combining with runoff from farms and human waste to create a perfect breeding ground for drug-resistant bacteria.) (outsourcing-pharma.com 25.8.2016).)

- Den usynlige kloakken.

(Anm: - Den usynlige kloakken. (…) På 25 meters dyp og 100 meter ut i fjorden spyles brunt kloakkvann ut i havet. Slik har det vært i mange år. Men det er umulig å se med det blotte øye fra land. (...) Hver dag havner store mengder med dårlig renset kloakk rett ut i fjordene våre. En rekke store norske kommuner bryter nemlig rensekravene viser NRKs kartlegging. (nrk.no 24.4.2017).)

(Anm: Miljø og legemiddel (Legemidler er farlig avfall). (mintankesmie.no).)

(Anm: Avløp og kloakk på kartet. Statistisk sentralbyrå har laget en enkel visualisering av landets avløpsanlegg på kart. Visualiseringen illustrerer tydelig skillet mellom mye høygradig biologisk og/eller kjemisk rensing på Østlandet og i Trøndelag, og overvekt av mekanisk rensing i de øvrige deler av landet. (ssb.no 19.12.2017).)

(Anm: 'Superbug' bacteria gang up on us, fueled by antibiotic use, nursing home study suggests (medicalnewstoday.com 14.9.2017).)

- 1800 fritidsbåter senkes i sjøen hvert år: – Haster med obligatorisk båtregister. Av Norges 800.000 fritidsbåter er fortsatt halvparten uregistrert. – Gamle plastbåter som havner på havets bunn utgjør en stor miljøtrussel. (- Dumping i havet fører til nedbrytning som over tid fører til mikro- og nanoplast i havet, som utgjør en trussel for fisk, sjøfugl og potensielt vår egen helse.) (- Miljøverndepartementet har tidligere uttalt at man vurderer anbefalingen til Miljødirektoratet.)

(Anm: 1800 fritidsbåter senkes i sjøen hvert år: – Haster med obligatorisk båtregister. Av Norges 800.000 fritidsbåter er fortsatt halvparten uregistrert. – Gamle plastbåter som havner på havets bunn utgjør en stor miljøtrussel. Derfor haster det med å få på plass et obligatorisk småbåtregister, mener WWF. (…) Miljøtrussel Men selv om flere leverer inn gamle og utrangerte båter, ligger det fortsatt mange båtvrak på havets bunn. De fleste småbåter i Norge er laget av plast og glassfiber og inneholder farlige stoffer. Dumping i havet fører til nedbrytning som over tid fører til mikro- og nanoplast i havet, som utgjør en trussel for fisk, sjøfugl og potensielt vår egen helse. (nrk.no 11.5.2018).)

- WHO skærper mistanken om, at 'styren' er kræftfremkaldende. Kemikaliet 'styren', der blandt andet findes i plastprodukter som vindmøllevinger og lystbåde, har i 40 år været mistænkt for at være kræftfremkaldende.

(Anm: WHO skærper mistanken om, at 'styren' er kræftfremkaldende. Kemikaliet 'styren', der blandt andet findes i plastprodukter som vindmøllevinger og lystbåde, har i 40 år været mistænkt for at være kræftfremkaldende. Studier har tydet på, at folk, der har håndteret kemikaliet i forbindelse med deres arbejde, har øget risiko for at få visse former for kræft. Nu opgraderer verdenssundhedsorganisationen WHO mistanken til, at styren ‘sandsynligvis’ er kræftfremkaldende, fremfor 'muligvis'. Beslutningen er truffet på baggrund af en større undersøgelse af styren, som er udarbejdet af en uafhængig gruppe forskere udpeget af International Agency for Research on Cancer (IARC). Sådan skriver Aarhus Universitet i en pressemeddelelse. Læs også: Styren-skader bliver svære at bevise Man har før været opmærksom på styren i dansk sammenhæng, efter de amerikanske sundhedsmyndigheder i 2011 tilføjede kemikaliet til deres liste over stoffer, der sandsynligvis er kræftfremkaldende. (…) En del af den danske registerforskning, der netop er udgivet i tidsskriftet Epidemiology, viser, at risikoen for at udvikle den sjældne sygdom akut myeloid leukæmi er fordoblet hos personer, der er udsat for styren. (…) En anden del af forskningsresultaterne, som er udgivet i tidsskriftet Occupational and Environmental Medicine viser, at risikoen for en bestemt type næsekræft er femdoblet hos personer, der er udsat for styren. (videnskab.dk 27.5.2018).)

(Anm: Styren, også kjent som vinylbenzen og mange andre navn, er en organisk forbindelse med kjemisk formel C6H5CH=CH2. Under normaltilstanden er det en aromatisk hydrokarbon og oljeaktig væske. Styren fordamper lett og har en søtlig lukt, selv om vanlige forurensninger gir en ubehagelig lukt. Styren er et viktig halvfabrikata for polystyren, et viktig syntetisk materiale. IARC, det internasjonale kreftinstituttet, har klassifisert substansen som "mulig kreftframkallende for menneske". (no.wikipedia.org).)

- Amerikanere advarede uvidende danskere om, at vores pesticider kan give børn kræft. (- Risikoen for børneleukæmi fordobles.) (- Lille datagrundlag, men statistisk signifikant.)

(Anm: Amerikanere advarede uvidende danskere om, at vores pesticider kan give børn kræft. Danmark ligger inde med alle data, men der skulle amerikanske forskere til at koble dem sammen og beregne risikoen for, at danske børn kan få leukæmi ved at bo tæt på sprøjtede marker. Risikoen for børneleukæmi fordobles Steen Gyldenkærne fandt data om, hvad vi dyrker på markerne, og hvilke pesticider de bliver sprøjtet med. (…) Lille datagrundlag, men statistisk signifikant Ganske vist er der tale om et meget lille datagrundlag. 61 tilfælde af børn med leukæmi, har Statens Serum Institut identificeret ud af cirka 100.000, som var med i fødselskohorten i årene fra 1996 til 2003, svarende til en generel risiko for at få leukæmi på cirka 0,6 promille. Men på trods af det lille datagrundlag kan forskerne vise statistisk signifikante sammenhænge med øget risiko for børn af mødre, som bor tæt på markerne. Ifølge den præsentation, som amerikanerne holdt for de videnskabelige selskaber, har børn, hvis mødre boede i nærheden af en majsmark, mens de var gravide, 2,4 gange højere risiko for at udvikle blodkræft end gennemsnittet. Også nærhed til kløvermarker øger risikoen for at få leukæmi. (…) De fire pesticider Pendimethalin: Anvendes både til korn, vinter såvel som vår, ærter og majs. - Bromoxynil: Anvendes på vintersæd (korn) og majs. Fluroxypyr: Anvendes til græs og kløver. - Ioxynil: Forbudt i dag, tidligere anvendt på vintersæd. (ing.dk 4.9.2018).)

- Vil nekte båtfolk å drite i fjorden. PURA ønsker å forby septiktømming fra fritidsbåt i Bunnefjorden for å heve vannkvaliteten i Oslofjorden. – Aller helst ønsker jeg et nasjonalt forbud. (– Kan medføre oppblomstring av giftproduserende alger (…) har også en estetisk side, mener vannområdeleder Anita Borge i PURA.)

(Anm: Vil nekte båtfolk å drite i fjorden. PURA ønsker å forby septiktømming fra fritidsbåt i Bunnefjorden for å heve vannkvaliteten i Oslofjorden. – Aller helst ønsker jeg et nasjonalt forbud, sier vannområdeleder Anita Borge. (…) – Båtseptik kan medføre oppblomstring av giftproduserende alger og denne type utslipp har også en estetisk side, mener vannområdeleder Anita Borge i PURA. Vannområdet PURA, Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget, jobber for Follo-kommunene og Oslo etter EUs vanndirektiv. (noblad.no 24.3.2018).)

- Studie: Bruk av rengjøringsmidler kan skade lungene. Rengjøringsmidler kan redusere lungefunksjon tilsvarende det å røyke mellom 10 og 20 sigaretter om dagen i 20 år.

(Anm: Studie: Bruk av rengjøringsmidler kan skade lungene. Rengjøringsmidler kan redusere lungefunksjon tilsvarende det å røyke mellom 10 og 20 sigaretter om dagen i 20 år. Det viser ny studie. Kvinner som arbeider som renholdere eller vasker regelmessig hjemme får på lang sikt redusert lungekapasitet, sammenliknet med dem som ikke vasker. Det viser en ny studie fra forskere ved Universitetet i Bergen. Forskerne analyserte data fra 6235 menn og kvinner. Disse ble fulgt i 20 år, fra de var i snitt 34 år gamle. Mens rengjøringsmidlene tilsynelatende ikke skadet menn, hadde de en stor negativ effekt på kvinners lunger. Kvinner som jobbet som renholdere eller vasket hjemme hadde en reduksjon i lungekapasitet tilsvarende det å røyke mellom 10 og 20 sigaretter daglig i 20 år. (nrk.no 16.2.2018).)

- Rengjøring hjemme og på jobb i relasjon til lungefunksjonstap og luftveisobstruksjon. (- KONKLUSJONER: Kvinner som rengjør hjemme har yrke som rengjørere har akselerert reduksjon av lungefunksjon, hvilket tyder på at eksponering i forbindelse med rengjøringsaktiviteter kan utgjøre en risiko for langsiktig luftveishelse.)

(Anm: Cleaning at Home and at Work in Relation to Lung Function Decline and Airway Obstruction.. (…) Abstract RATIONALE: Cleaning tasks may imply exposure to chemical agents with potential harmful effects to the respiratory system, and increased risk of asthma and respiratory symptoms among professional cleaners and in persons cleaning at home has been reported. The long-term consequences of cleaning agents on respiratory health are, however, not well described. (…) CONCLUSIONS: Women cleaning at home or working as occupational cleaners had accelerated decline in lung function, suggesting that exposures related to cleaning activities may constitute a risk to long-term respiratory health.) Am J Respir Crit Care Med. 2018 Feb 16.)

- Luftforurensning: Kjemikalier i såper og maling bidrar tilsvarende mange miljøgifter som bilutslipp.

(Anm: Air pollution: Chemicals in soap and paint contribute as many toxic pollutants as car emissions. Consumer products also emit compounds known to form lung-damaging substances in the atmosphere. Chemicals in everyday consumer products including soaps and paints have been revealed as a major source of air pollution comparable with emissions from the transport sector. Research suggests products like soap and paints emit significant quantities of petroleum-based chemicals, rivalling cars and other vehicles as the top source of urban air pollution. Air pollution has been ranked as the fifth highest health risk in the world and is estimated to kill 40,000 people in the UK every year. (independent.co.uk 15.2.2018).)

- Husholdningsprodukter forurener luften lige så meget som biler. (- Kemikalier fra skønhedsprodukter, sæbe og maling forurener nu ligeså meget som bilerne i byen Los Angeles i USA.) (- Overraskende studie viser, at sæbe, rengøringsmidler og hudcremer er skyld i en stor del af den luftforurening, der findes i byerne.)

(Anm: Husholdningsprodukter forurener luften lige så meget som biler. Overraskende studie viser, at sæbe, rengøringsmidler og hudcremer er skyld i en stor del af den luftforurening, der findes i byerne. Kemikalier fra skønhedsprodukter, sæbe og maling forurener nu ligeså meget som bilerne i byen Los Angeles i USA. (Animation: Carla Shaffer / AAAS / ScienceMag) Produkter, der indeholder stoffer, som er rafineret fra petroleum, eksempelvis rengøringsmidler, pesticider, maling og parfumer, forurener nu luften lige så meget, som biler gør. Det skyldes, at denne type produkter danner såkaldte flygtige organiske forbindelser (VOCer – se faktaboks), der reagerer med andre stoffer i atmosfæren og danner partikler, som er skadelige for helbredet, herunder skadelige for lungerne. Den type forurening er på vej op, og samtidig er forureningen fra transportsektoren på vej ned på grund af renere biler og strammere lovgivning. Det gælder både VOC’er fra trafikken og også NOx-gasser (NOx-gasser fra transportsektoren er mere skadelige for helbredet - men mere om det senere). Læs også: Luftforurening er værst, når vi er indendørs Det nye studie viser således, at husholdningsprodukter, maling og pesticider rent faktisk står for halvdelen af det skidt, som byboerne indånder. (videnskab.dk 16.2.2018).)

- Kjemikaliefabrikk fikk dumpe miljøgift i skandalefylling. Gamle dokumenter viser at denne kjemikaliefabrikken kan ha dumpet mange hundre tonn avfall på søppeldynga i Skedsmo, der det nå er bygget flere boligfelt.

(Anm: Kjemikaliefabrikk fikk dumpe miljøgift i skandalefylling. Gamle dokumenter viser at denne kjemikaliefabrikken kan ha dumpet mange hundre tonn avfall på søppeldynga i Skedsmo, der det nå er bygget flere boligfelt. (…) I dag heter fabrikken Dynea. Nå viser kommunale dokumenter som NRK har fått innsyn i, at Dyno i 1971 søkte Skedsmo kommune om å få kaste flere typer kjemiske avfallsstoffer på kommunens søppeldynge (se sidesak). Deponiet er nå omkranset av flere hundre hus. (nrk.no 12.3.2018).)

- NRK avslører ny giftlekkasje ved søppelfylling: – Veldig skremmende. Skedsmo kommune påsto at forurensningen i bekken og elven ikke var giftig. Men eksperter NRK har snakket med sier den er så giftig at det dreper alt liv i vassdraget.

(Anm: NRK avslører ny giftlekkasje ved søppelfylling: – Veldig skremmende. Skedsmo kommune påsto at forurensningen i bekken og elven ikke var giftig. Men eksperter NRK har snakket med sier den er så giftig at det dreper alt liv i vassdraget. Nå er naboene redde. (…) Sa utslipp ikke var farlige – var akutt giftige NRK har over lang tid fulgt situasjonen ved det nedlagte deponiet. Den gamle søppelfyllingen i Brånåsdalen ble anlagt i 1970 og var i drift til 1991. I fyllingen ligger det blant annet kjemisk avfall. Nesten 50 år senere, i juni 2018, tok kommunen for aller første gang prøver av bekken som renner under det gamle søppeldeponiet. (…) Problemer med nedlagte søppelfyllinger -   Når organisk avfall i bakken brytes ned, synker terrenget. Dermed vil bygninger på deponigrunn kunne sprekke opp, bli skakke og i verste fall kollapse. (…) (nrk.no 15.10.2018).)

- Nå tyter det gift opp av bakken over søppeldeponiet. Giftstoffet arsen er påvist i et leke- og park-område over det gamle avfallsdeponiet på Holt Vesvollen i Skedsmo.

(Anm: Nå tyter det gift opp av bakken over søppeldeponiet. Giftstoffet arsen er påvist i et leke- og park-område over det gamle avfallsdeponiet på Holt Vesvollen i Skedsmo. Naboer til området har reagert på et brunt stoff som har piplet opp på gresset mange steder. Derfor har kommunen bestilt prøver av stoffet, som viste seg å være rust med arsen. Nå opplyser selskapet Multiconsult at prøvene viser nivåer av giftstoffet arsen som er åtte ganger høyere enn tillatt nivå. Analysen viser at konsentrasjonen av stoffet er 64 milligram pr. kilo. (nrk.no 8.5.2018).)

- Slik kartla NRK boliger ved gamle søppelfyllinger. Her kan du lese om hvordan NRK brukte åpne data fra SSB og Miljødirektoratet for å finne ut at minst 185.000 personer bor i nærheten av gamle deponier.

(Anm: Slik kartla NRK boliger ved gamle søppelfyllinger. Her kan du lese om hvordan NRK brukte åpne data fra SSB og Miljødirektoratet for å finne ut at minst 185.000 personer bor i nærheten av gamle deponier. NRK Østlandssendingen har det siste året skrevet en rekke saker om problemene hos beboere ved det gamle deponiet i Skedsmo. (nrk.no 11.6.2018).)

(Anm: Klima, miljø og globalisering (mintankesmie.no).)

- 1000 bustadar på gammal søppelfylling på vent. Det er fare for liv og helse dersom det blir bygd bustadar på det gamle avfallsdeponiet på Varatun i Sandnes, konkluderer rapport.

(Anm: 1000 bustadar på gammal søppelfylling på vent. Det er fare for liv og helse dersom det blir bygd bustadar på det gamle avfallsdeponiet på Varatun i Sandnes, konkluderer rapport. Nå er planane om 1000 bustadar på søppelplassen sett på vent. (nrk.no 13.6.2018).)

- Naboene til søppelfylling føler seg latterliggjort av kommuneoverlege. (- Hypokondere – Jeg er svært skeptisk til at man med kommunens logo omtaler innbyggere nærmest som hypokondere som syter og klager, sier Lone Kjølsrud (Frp), kommunestyremedlem i Skedsmo. )

(Anm: Naboene til søppelfylling føler seg latterliggjort av kommuneoverlege. De kom tilfeldigvis over en powerpoint-presentasjon laget av kommuneoverlegen i Skedsmo. Innholdet provoserer naboene kraftig. «Plutselig har alle/mange små og store helseplager». «Andre motiver enn helse egentlig» og «En sint mail fra en mor med barn som hadde fått rødhet på leggene». Sitatene er hentet fra kommuneoverlegen i Skedsmo, Hedi Anne Birkeland, sitt foredrag om situasjonen rundt det nedlagte søppeldeponiet i kommunen i mai. Kurset handlet om miljørettet helsevern. Etterpå ble powerpoint-presentasjonen lagt ut på Legeforeningen sine sider. Den har gjort naboene i Brånåsdalen svært sinte. (…) Skjermdumpen er hentet fra kommuneoverlegens presentasjon. I ettertid beklager hun at ordbruken har såret noen. (…) Søppeldeponiet i Skedsmo Metangass siver inn i flere hus på eller ved det tidligere søppeldeponiet i Brånåsdalen i Skedsmo i Akershus. Flere av… (…) Hypokondere – Jeg er svært skeptisk til at man med kommunens logo omtaler innbyggere nærmest som hypokondere som syter og klager, sier Lone Kjølsrud (Frp), kommunestyremedlem i Skedsmo. – Når vi snakker på vegne av kommunen, skal man holde seg til sak og ikke gå på personangrep, sier Lone Kjølsrud. Kjølsrud sier at hun skjønner godt at folk reagerer. (...) Hedi Anne Birkeland sier hun er kritisk til at foredraget hennes er blitt offentliggjort og har skapt misforståelser hun helst skulle vært foruten. (nrk.no 13.7.2018).)

- Her er Norges skjulte søppeldynger. Minst 185.000 mennesker i Norge bor ved en tidligere søppelfylling. Eksperter advarer mot eksplosiv søppelgass og synkende grunn, slik folk i Skedsmo har opplevd. OVERSIKT: Kartet viser forurensede nedlagte deponier i Norge. Zoom inn for å finne deponier i ditt nærområde.

(Anm: Her er Norges skjulte søppeldynger. Minst 185.000 mennesker i Norge bor ved en tidligere søppelfylling. Eksperter advarer mot eksplosiv søppelgass og synkende grunn, slik folk i Skedsmo har opplevd. OVERSIKT: Kartet viser forurensede nedlagte deponier i Norge. Zoom inn for å finne deponier i ditt nærområde. Ved å klikke på et deponi, ser du navn, hvem som har ansvaret her og Miljødirektoratets unike ID for stedet. ID-en kan brukes til å tipse NRK eller for å søke opp deponiet på direktoratets nettside. Selv om det er snart 30 år siden Brånåsdalen deponi i Skedsmo i Akershus ble nedlagt, gjør søppelet under bakken livet surt for mange naboer i området. Men Skedsmo er langt fra den eneste kommunen som har tillatt bygging på eller ved en gammel søppelfylling. Det finnes over to tusen nedlagte deponier i Norge. Mange av dem ligger i bebygde strøk, slik kartet over viser. Nå advarer geokjemiker Henning Jensen, fra Norges geologiske undersøkelse, mot å ignorere problemene som kan oppstå. – Når søppelet i bakken råtner, dannes deponigass, som hovedsakelig består av metan. Dette kan eksplodere i kontakt med luft. I tillegg er det ikke uvanlig at grunnen synker og dermed gir setningsskader på bygninger. Akkurat dette har skjedd i Skedsmo. Flere hus har sunket opptil 15 centimeter, og det er oppdaget deponigass i 21 boliger. Ett hus er revet etter at deponigass tok fyr inne i veggen. (nrk.no 11.6.2018).)

- Ingen har den fulle oversikten over gamle og nedgravde miljøbomber i Oslo. (- I et opptak fra 1970 forteller Gunnar «Kjakan» Sønsteby at han visste om jødedeporteringene tre måneder før de skjedde.) (- Krever kartlegging av giftkilder.) (- Miljøvernforbundet krever en kartlegging av kilder til forurensning i en viss avstand til bekker og elver i Oslo. (- Det er Fylkesmannen som gjennomfører tilsyn med virksomheter som har utslippstillatelser.)

(Anm: Ingen har den fulle oversikten over gamle og nedgravde miljøbomber i Oslo. Nok en gang må Alnaelva lide under et giftutslipp. Denne gangen fra en oljetank på Alfaset. Men sannsynligvis er det mer der denne kommer fra. – Har bymiljøetaten overhodet noen oversikt over forurensningskilder i Oslo? Hvorfor blir det ikke foretatt noen opprydding av gamle og nedgravde miljøbomber, spør Jan-Hugo Holten, regionansvarlig for Østlandet i Norges Miljøvernforbund. – Bymiljøetaten har et register over nedgravde oljetanker. Vi er i gang med å rydde opp og har valgt å sjekke de eldste tankene først. De som har stått lengst uten tilsyn og de som har avrenning mot vassdrag, sier bymiljøetatens avdelingsdirektør for natur og forurensning, Terje Laskemoen. Krever kartlegging av giftkilder Miljøvernforbundet krever en kartlegging av kilder til forurensning i en viss avstand til bekker og elver i Oslo. De mener også kartleggingen må følges opp av en revisjon. Dessuten at innehavere av oljetanker må redegjøre for gyldige tillatelser og godkjenninger. Det er Fylkesmannen som gjennomfører tilsyn med virksomheter som har utslippstillatelser. Les også: Nytt oljeutslipp i Alnaelva: — Sterk lukt av diesel i natt langs hele elva. (vartoslo.no 8.11.2018).)

- Verden drukner i stadig voksende søppeldynger. (- [Bilder av søppelfyllinger fra seks byer markerer det globale avfallsproblemet] Verden produserer nå mer enn én milliard tonn søppel om året, som forbrennes og begraves og eksporteres og resirkuleres.)

(Anm: The world is drowning in ever-growing mounds of garbage. (…) [Landfill photos from six cities highlight the global waste problem] The world now produces more than a billion tons of garbage a year, which it incinerates and buries and exports and recycles. In New York, barges transport as much as 3,600 tons of waste down the Hudson River every day. In the Netherlands, which has a sophisticated recycling system, residents throw away the equivalent of more than 400,000 loaves of bread per day. In Jakarta, residents refer to the Indonesian city’s growing dump simply as “the Mountain.” The world’s garbage crisis — documented over two years by photogr apher Kadir van Lohuizen — is predicted to grow exponentially in the coming decades as people become richer and increasingly move to urban areas. By 2025, according to a World Bank study, the waste produced by cities around the globe will be enough to fill a line of rubbish trucks 3,100 miles long every day.  (washingtonpost.com 21.11.2017).)

- Huskjøpere fikk ikke vite om søppelfylling.

(Anm: Huskjøpere fikk ikke vite om søppelfylling. Her får Cathrine Thoresen se at den nye boligen til over fem millioner kroner, er bygget over et avfallsdeponi. Det visste hun ikke før NRK kom med et kart. – Jeg synes de skulle vært ærligere. Det er råttent av utbygger å ikke nevne avfallsdeponiet med ett ord, sier Cathrine Thoresen. (…) NRK har hatt en serie oppslag om problemene som Skedsmo kommunes avfallsdeponi skaper for de nærmeste omgivelsene. Blant annet måtte en bolig i den eldre bebyggelsen rives etter at metangass på avveie tok fyr på baderomsgulvet. (nrk.no 29.1.2018).)

- Hydro innrømmer utslipp fra Alunorte-anlegget i Brasil. Hydro innrømmer at det har foregått utslipp fra Alunorte-anlegget i Brasil, og at utslippene er gjort med overlegg, ifølge Dagens Næringsliv.

(Anm: Hydro innrømmer utslipp fra Alunorte-anlegget i Brasil. Hydro innrømmer at det har foregått utslipp fra Alunorte-anlegget i Brasil, og at utslippene er gjort med overlegg, ifølge Dagens Næringsliv. (…) Hydro har tidligere sagt at det ikke er funnet beviser på lekkasjer fra anlegget. Søndag opplyser imidlertid informasjonsdirektør i Hydro, Halvor Molland, til Dagens Næringsliv at det har vært utslipp fra fabrikken. (…) Røe Isaksen: Vil be om mer informasjon. Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) fremholder at regjeringen har fulgt situasjonen nøye. (aftenposten.no 12.3.2018).)

(Anm: Fakta om situasjonen i Brasil (hydro.com 11.4.2018).)

- Nylig publisert forskning i tidsskriftet Nature anslår at luftforurensning fører til mer enn tre millioner dødsfall årlig. (- Luftforurensning koster den globale økonomien billioner årlig, opplyser Verdensbanken.) (- Air Pollution Costs Global Economy Trillions Annually, World Bank Says.)

(Anm: Air Pollution Is Still Killing People in the United States. Air pollution continues to drive premature deaths in the United States with no level of exposure leaving humans unaffected, according to new research. The study, published in the New England Journal of Medicine, found a strong correlation between mortality and exposure to the pollutants ozone and particular matter, both of which contribute to smog. The higher the concentration of the pollutants in the air the higher the chance of an early death, according to the research. (…Air pollution has received the most attention in the developing world, and for good reason. Recent research published in the journal Nature estimated that air pollution leads to more than three million deaths annually. But research has also showed that tens of thousands of people in the U.S. face an early death because of exposure to air pollution. Read More: Air Pollution Costs Global Economy Trillions Annually, World Bank Says (time.com 29.6.2017).)

(Anm: Asian dust exposure associated with onset of myocardial infarction (news-medical.net 6.9.2017).)

- Forurenser skal betale. (- I stedet for å følge prinsippet om at forurenser skal betale har man innført prinsippet om at forurenser skal betales.)

(Anm: Av Lars Haltbrekken, leder i Norges Naturvernforbund. Forurenser skal betale. Stadig flere steder i landet ser vi at gass konkurrerer med bioenergi som er en fornybar energikilde. Innenlands bruk av gass subsidieres siden den ikke er ilagt en CO2-avgift slik bruk av andre fossile energikilder er. Bruk av gass blir dermed mer lønnsomt enn bruk av miljøvennlige energikilder i mange tilfeller. Det Internasjonale Energibyrået (IEA) spår at det er utslipp fra økt bruk av gass som er hovedårsaken til at utslippene av klimagasser i Vest-Europa vil fortsette å stige frem mot 2030. (…) I stedet for å følge prinsippet om at forurenser skal betale har man innført prinsippet om at forurenser skal betales. (aftenposten.no 16.11.2017).)

(Anm: Publikum ønsker tøffere straffetiltak mot uansvarlig atferd i næringslivet. (- Resultatene viste en sterk offentlig bekymring for skjevhet i rettssystemet.) (theconversation.com 25.7.2016).)

- Arnold Schwarzenegger varsler søksmål mot oljeindustrien. – Det er helt uansvarlig å selge et produkt som du vet dreper, sier tidligere California-guvernør Arnold Schwarzenegger. Han sammenligner oljeselskapene med tobakksindustrien.

(Anm: Arnold Schwarzenegger varsler søksmål mot oljeindustrien. – Det er helt uansvarlig å selge et produkt som du vet dreper, sier tidligere California-guvernør Arnold Schwarzenegger. Han sammenligner oljeselskapene med tobakksindustrien. Skuespiller og tidligere California-guvernør Arnold Schwarzenegger har det siste året vært i verbal strid med president Donald Trump. Det var også hovedtemaet for en samtale med Politico-journalist Edward-Isaac Dovere under konferansen South By Southwest i Austin, Texas. Men samtalen søndag kveld norsk tid tok en ganske annen vei. Schwarzenegger varslet fra scenen at han jobber aktivt for å dra flere ikke navngitte oljeselskaper for retten. – Vi skal gå etter dem. Det kan jeg love deg. Det er helt uansvarlig å vite at produktet ditt dreper folk – uten at du sier ifra om det. Han mener oljeindustrien er i samme posisjon som tobakksindustrien var, da den ble trukket for retten i flere massesøksmål i USA. (...) I California har allerede temaet kommet opp. Richmond er den siste av flere byer i staten som har levert inn søksmål mot oljeselskapene – blant diss Chevron. Byene krever at selskapene skal holdes ansvarlige for klimaeffekten av fossil energi. (dn.no 11.3.2018).)

- I et internt politinotat går det fram at man ikke skal anmelde økonomiske straffesaker».

(Anm: Hvorfor er politiet sein med å anmelde og etterforske kriminalitet i arbeidslivet? Hadia Tajik krever nå svar. Ap-nestlederen reagerer sterkt på Klassekampens saker om politiets treghet i møte med økonomisk kriminalitet. Politiet i Oslo skal ikke anmelde økonomisk kriminalitet. (…)  I et internt politinotat går det fram at «man ikke skal anmelde økonomiske straffesaker». (frifagbevegelse.no 6.2.2018).)

(Anm: Retningslinjer og veiledere (habilitet, interessekonflikger, korrupsjon etc.) (mintankesmie.no).)

- Korruptionssag truer eliten i Argentina: Poser med penge blev transporteret med chauffør. (- Det skyldes en whistleblower - nemlig den argentinske chauffør Oscar Centero, som har fremvist notesbøger.) (- Han har desuden registreret, at pengene kom fra forskellige personer i det private erhvervsliv, der samtidig har fået tildelt store offentlige kontrakter.)

(Anm: Korruptionssag truer eliten i Argentina: Poser med penge blev transporteret med chauffør. Flere sammenligner sagen med den såkaldte Car Wash-undersøgelse i det tilstødende Brasilien. Mindst 16 personer er blevet arresteret i en ny, stor korruptionssag i Argentina. (- Det skyldes en whistleblower - nemlig den argentinske chauffør Oscar Centero, som har fremvist notesbøger, hvor det fremgår, at han gennem ti år - fra 2005-15 - har transporteret tasker med penge til forskellige embedsmænd.) (- Han har desuden registreret, at pengene kom fra forskellige personer i det private erhvervsliv, der samtidig har fået tildelt store offentlige kontrakter. (jyllands-posten.dk 19.8.2018).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

- Tidenes politiskandale. (- Rettssaken har vist at politiet har vært rot, rot og atter rot. For politietaten har rettssaken vært en oppvisning av inkompetanse, manglende innsikt og oversyn, og dårlig styring.)

(Anm: Tidenes politiskandale. Dommen mot tidligere polititopp Eirik Jensen er så knusende, så uten forbehold og rimelig tvil, at det er nærmest ubegripelig. (…) Lovens strengeste straff. 21 års fengsel. Det er en sensasjon, hvis denne dommen blir stående. (…) Rettssaken har vist at politiet har vært rot, rot og atter rot. For politietaten har rettssaken vært en oppvisning av inkompetanse, manglende innsikt og oversyn, og dårlig styring. (adressa.no 18.9.2017).)

(Anm: Lover (lovdata.no) og rettssikkerhet (mintankesmie.no).)

- Forskning viser en klar sammenheng mellom rettshjelpsbehov og fattigdomsproblemer - Ressurssvake når ikke frem i retten.

(Anm: - Forskning viser en klar sammenheng mellom rettshjelpsbehov og fattigdomsproblemer - Ressurssvake når ikke frem i retten. (forskning.no 27.9.2011).)

- Løkke: Hvidvask og svindel ødelægger tilliden.

(Anm: Løkke: Hvidvask og svindel ødelægger tilliden. Statsministeren advarer i en tale om, at sager om hvidvask og svindel er gift for ethvert samfund. (jyllands-posten.dk 22.10.2018).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

- Dagbladet mener: Regjeringen slanker rettsstaten. Vi er vitne til en bekymring som omfatter hele rettsområdet. (- Domstolsadministrasjonen, Sven Marius Urke, er meget tydelig i sin kritikk av nedskjæringene.)

 (Anm: Dagbladet mener: Regjeringen slanker rettsstaten. Vi er vitne til en bekymring som omfatter hele rettsområdet. (…) Domstolene er en sektor der tre år med kutt nå gir alarmerende effekter. (…)  (…) 62 årsverk er blitt borte de siste årene (…) Direktøren i Domstolsadministrasjonen, Sven Marius Urke, er meget tydelig i sin kritikk av nedskjæringene. (…) Dermed blir den dømmande makta svekka på kostnad av den utøvande makta». Ifølge Urke vil slike kutt utarme domstolene, saksbehandlingstida vil bli lang og tilliten til domstolene blir undergravd. (dagbladet.no 27.9.2018).)

- Publikum ønsker tøffere straffetiltak mot uansvarlig atferd i næringslivet. (- Resultatene viste en sterk offentlig bekymring for skjevhet i rettssystemet.)

(Anm: Publikum ønsker tøffere straffetiltak mot uansvarlig atferd i næringslivet. (...) Resultatene viste en sterk offentlig bekymring for skjevhet i rettssystemet.) (theconversation.com 25.7.2016).)

- Luftforurensninger knyttet til unormal fostervekst. Kinesiske mødre som var utsatt for et høyt nivå av visse luftforurensende stoffer under graviditeten hadde en høyere risiko for unormal fostervekst, ifølge en ny studie ved Yale School of Public Health (YSPH).

(Anm: Air pollutants linked to abnormal fetal growth. Chinese mothers who were exposed to a high level of certain air pollutants during pregnancy had a higher risk of abnormal fetal growth, according to a new Yale School of Public Health (YSPH) study. The findings, published in the International Journal of Epidemiology, were based on data collected from more than 8,000 women in Lanzhou, China from 2010 to 2012. The researchers said that, to their knowledge, it is the first study of its kind to be conducted in areas with very high air pollution levels. (medicalxpress.com 23.2.2018).)

- Konkursrådets bekymringsmelding til Anundsen: «Alvorlig kriminalitet skjules».

(Anm: Konkursrådets bekymringsmelding til Anundsen: «Alvorlig kriminalitet skjules». (…) Etter det Konkursrådet erfarer er etterforskningskapasiteten ved Finans- og Miljøkrimseksjonen nå så svekket at den gode samarbeidsplattformen, som de senere årene er etablert, er i ferd med å forvitre. (…) Mener de verste slipper unna. (vg.no 7.8.2016).)

- Politiker: Dupont burde betale (- Politiker: Dupont burde betale Jørn Lehmann Petersen mener derfor, at kemigiganten Dupont, der ejer Grindstedværket i dag, bør betale for oprydningen, selv om deponeringen af spildevand skete med myndighedernes tilladelse.

(Anm: DTU-tal afslører voldsom forurening fra gammelt giftdepot i Grindsted. (…) Forskere fra DTU har opdaget en ny og alvorlig forurening fra en fabriksgrund i Grindsted, hvor det daværende Grindstedværket frem til 1970’erne deponerede spildevand: Hvert år siver 100 kg af det kræftfremkaldende stof vinylklorid fra giftdepoterne i Grindsted og lige ud i Grindsted Å. Her føjer det et nyt kapitel til sagen om forurening fra værket, hvoraf giftdepoterne i Kærgaard Klitplantage er det mest kendte. (…) Politiker: Dupont burde betale Jørn Lehmann Petersen mener derfor, at kemigiganten Dupont, der ejer Grindstedværket i dag, bør betale for oprydningen, selv om deponeringen af spildevand skete med myndighedernes tilladelse. (jyllands-posten.dk 25.1.2018).)

(Anm: Klima, miljø og globalisering (mintankesmie.no).)

(Anm: Lover (lovdata.no) og rettssikkerhet (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelindustrien (Big Pharma) (mintankesmie.no).)

(Anm: Miljø og legemiddel (Legemidler er farlig avfall). (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddeløkonomi, bivirkninger og legemiddelomsetning (mintankesmie.no).)

- Overdiagnose i primærhelsetjenesten: kartlegging, problemforståelse og det å finne løsninger. (- Overdiagnostisering kan skade pasienter ved å føre til overbehandling (med tilhørende potensielle toksisiteter (giftigheter), diagnoserelatert angst eller depresjon, og merkelapper (sette merkelapp på; stemple) eller negative økonomiske og sosiale konsekvenser.)

(Anm: Overdiagnose i primærhelsetjenesten: kartlegging, problemforståelse og det å finne løsninger. (Overdiagnosis in primary care: framing the problem and finding solutions.) (…) Overdiagnostisering kan skade pasienter ved å føre til overbehandling (med tilhørende potensielle toksisiteter (giftigheter), diagnoserelatert angst eller depresjon, og merkelapper (sette merkelapp på; stemple) eller negative økonomiske og sosiale konsekvenser.) (- Arbeidet med å redusere overdiagnostisering hindres grunnet leger og pasienters mangel på bevissthet om problemet og ved forvirring om terminologi, med overdiagnostisering ofte er flettet sammen med relaterte konsepter. BMJ 2018;362:k2820 (Published 14 August 2018).)

(Anm: Hver dag dør mennesker, fordi de har fået forkert medicin. (…) Det må ændres - og det er et emne, der har topprioritet i Danske Seniorer. (…) Da det seneste tal for dødsfald i trafikken blev offentliggjort - 183 døde i 2017 - rykkede politikere og eksperter ud med kampagner, bøder og klip i kørekort. Medicinen slår 10-20 gange så mange ihjel, og reaktionerne er få og små. (jv.dk 11.4.2018).)

- Forureningen er en stille dræber. De hårdest ramte er børn og ældre.

(Anm: »Forureningen er en stille dræber. De hårdest ramte er børn og ældre«. Overfyldte hospitaler, lukkede skoler og aflyste tog og fly er dagens orden i Indiens hovedstad, der er hårdt ramt af en forureningsbølge over hele det nordlige Indien. (jyllands-posten.dk 18.11.2017).)

(Anm: Air pollution and brain health: an emerging issue. Environmental risk factors, particularly air pollution, have been associated with increased risk of neurological disorders. In 2017, The Lancet Commission on pollution and health reported that all types of pollution (ie, air, water, soil, chemical, and occupational pollutants) is the world's largest environmental cause for poor health, responsible for about 9 million deaths in 2015—16% of all deaths globally. Exploring, understanding, and preventing the effects of sustained exposure to air pollutants on the brain, and possible links to diseases of the nervous system, will be one of the future challenges for global health, and was the topic of discussion at the 2nd International Meeting on Environmental Health, held Nov 29–Dec 1, 2017, in Strasbourg, France. Lancet 2018;17(2):103 (February 2018).)

- Lederartikler. Trafikkforurensning er linket til negative svangerskapseffekter.

(Anm: Editorials. Traffic pollution is linked to poor pregnancy outcomes. Only policy makers have the power to protect women and unborn babies. The conditions that a developing baby is exposed to in the womb can affect its growth and development, with lifelong implications for health.1 Exposure to environmental chemicals and stress in utero can lead to functional changes in tissues, and predispose the child to diseases that manifest later in life. Being born small is the most well studied marker of such future ill health, with birthweight inversely correlated with cardiovascular and metabolic diseases.1 In this issue, Smith and colleagues (doi:10.1136/bmj.j5299) report that air pollution from road traffic, but not traffic noise, is associated with low birth weight at term.2 The inference is that reducing exposure to air pollution from road traffic will not only improve the health of current adult populations, but has the potential to reduce the burden of non-communicable diseases in future generations too. BMJ 2017;359:j5511 (Published 05 December 2017).)

- Menneskecellebaserte metoder kan bedre identifisere astma-fremkallende kjemikalier, antyder forskning.

(Anm: Human cell-based methods could better identify asthma-causing chemicals, research suggests. Chemicals that could potentially cause asthma through an immune reaction could be better identified with human cell- and computer-based test methods, according to a new research paper co-authored by the Physicians Committee's Kristie Sullivan, M.P.H., in Applied In Vitro Toxicology. Chemical respiratory allergens are chemicals that cause a serious immune reaction known as respiratory sensitization. Sensitized individuals experience coughing, wheezing, difficulty breathing, and obstruction and hyperreactivity of the airways that can worsen upon repeated exposure. Workers in the cleaning, painting, construction, and hairdressing industries are most at risk, but consumers may also be exposed to chemical respiratory allergens and become sensitized to these chemicals. (news-medical.net 6.9.2017).)

- Vitenskapen om smog. (- The science of smog.)

(Anm: The science of smog - Kim Preshoff. On July 26, 1943, Los Angeles was blanketed by a thick gas that stung people’s eyes and blocked out the Sun. Panicked residents believed their city had been attacked using chemical warfare. But the cloud wasn’t an act of war. It was smog. So what is this thick gray haze actually made of? And why does it affect some cities and not others? Kim Preshoff details the science behind smog. (ed.ted.com).)

(Anm: Asian dust exposure associated with onset of myocardial infarction (news-medical.net 6.9.2017).)

- Smog kan skade dine ben, også.

(Anm: Smog May Harm Your Bones, Too. The findings showed that people who lived in areas with higher levels of PM2.5 and black carbon -- a type of air pollution from vehicle exhaust -- had lower levels of an important calcium and bone-related hormone, and greater decreases in bone mineral density than did those exposed to lower levels of the two pollutants. The study was published Nov. 9 in The Lancet Planetary Health. (webmd.com 22.9.2017).)

(Anm: Health impacts of smog pollution: the human dimensions of exposure. The Lancet Planetary Health 2017;1(4):e132-e133.)

- Luftforurensning linket til dødelighet grunnet nyre, blære og kolorektal kreft (tykktarmskreft / endetarmskreft). Luftforurensning er klassifisert som kreftfremkallende for mennesker i form av sin tilknytning til lungekreft, men det er lite bevis for at den er knyttet til kreft i andre kroppsdeler.

(Anm: Air pollution linked to mortality from kidney, bladder and colorectal cancer. Air pollution is classified as carcinogenic to humans given its association with lung cancer, but there is little evidence for its association with cancer at other body sites. In a new large-scale prospective study led by the Barcelona Institute of Global Health (ISGlobal), an institution supported by the "la Caixa" Foundation, and the American Cancer Society, researchers observed an association between some air pollutants and mortality from kidney, bladder and colorectal cancer. The study, published in Environmental Health Perspectives, included more than 600,000 adults in the US who participated in the Cancer Prevention Study II and who were followed for 22 years (from 1982 to 2004). The scientific team examined associations of mortality from cancer at 29 sites with long-term residential exposure to three ambient pollutants: PM2,5, nitrogen dioxide (NO2) and ozone (O3). (news-medical.net 31.10.2017).)

- The Lancet Commission on pollution and health. (- Lancet-kommisjonen for forurensning og helse.) (- I flere tiår har forurensning og skadelige effekter på folks helse, miljø og planeten blitt forsømt både av regjeringer og den internasjonale utviklingsagendaen. Nå er forurensning den største miljøårsaken til sykdom og død i verden i dag, ansvarlig for estimert 9 millioner for tidlige dødsfall.)

(Anm: The Lancet Commission on pollution and health. (Lancet-kommisjonen for forurensning og helse.) I flere tiår har forurensning og skadelige effekter på folks helse, miljø og planeten blitt forsømt både av regjeringer og den internasjonale utviklingsagendaen. Nå er forurensning den største miljøårsaken mht. sykdom og død i verden i dag, ansvarlig for estimert 9 millioner for tidlige dødsfall. Lancet-kommisjonen for forurensning og helse tar opp de helsemessige og økonomiske kostnadene ved luft, vann og jordforurensning. Gjennom analyser av eksisterende og tilkommende data avslører kommisjonen forurensningens alvorlige og underrapporterte bidrag til den globale sykdomsgraden. Den avdekker de økonomiske kostnadene ved forurensning i lav- og mellominntektsland. Kommisjonen vil informere viktige beslutningstakere over hele verden om byrden som forurensning legger på helse og økonomisk utvikling, og om tilgjengelige kostnadseffektive tiltak og løsninger på forurensning og strategier. (The Lancet Commission on pollution and health. For decades, pollution and its harmful effects on people’s health, the environment, and the planet have been neglected both by Governments and the international development agenda. Yet, pollution is the largest environmental cause of disease and death in the world today, responsible for an estimated 9 million premature deaths. The Lancet Commission on pollution and health addresses the full health and economic costs of air, water, and soil pollution. Through analyses of existing and emerging data, the Commission reveals pollution’s severe and underreported contribution to the Global Burden of Disease. It uncovers the economic costs of pollution to low-income and middle-income countries. The Commission will inform key decision makers around the world about the burden that pollution places on health and economic development, and about available cost-effective pollution control solutions and strategies.) (The Lancet 2017 (Published: 19 October 2017).)

- Eksponering for forurensning motvirker nytten av trening hos eldre. Trening er kjent for å gi utallige helsemessige fordeler, men ny forskning viser at eksponering for luftforurensning i travle byer gjør innsatsen nytteløs.

(Anm: Exposure to pollution counters benefits of exercise in seniors. Exercise is known to bring a myriad of health benefits, but new research shows that exposure to air pollution in busy cities renders the effort futile. "Be active" appears to be the motto that many studies promote nowadays. Exercise has been shown to boost memory, promote gut health, and protect against heart disease, to name a few benefits recently uncovered by researchers. (…) This was also the first time that researchers had looked at the effects of pollution on healthy older adults, as well as on individuals diagnosed with chronic obstructive pulmonary disease (COPD) or coronary heart disease. According to study co-author Prof. Junfeng Zhang, of Duke University, the new study "adds to the growing body of evidence showing the negative cardiovascular and respiratory impacts of even a short, 2-hour exposure to motor traffic pollution." The results, he adds, "[Highlight] the need for stricter air quality limits and better traffic-control measures in our cities." Prof. Zhang and colleagues recently published their findings in The Lancet. (medicalnewstoday.com 27.12.2017).)

(Anm: Respiratory and cardiovascular responses to walking down a traffic-polluted road compared with walking in a traffic-free area in participants aged 60 years and older with chronic lung or heart disease and age-matched healthy controls: a randomised, crossover study. Lancet. 2017 Dec 5. pii: S0140-6736(17)32643-0.)

- Barn som overlevde 11. september kan utvikle hjertesykdommer. (- Disse inkluderer pusteproblemer, posttraumatisk stresslidelse (PTSD), reumatoid artritt (RA) og visse kreftformer.)

(Anm: Children Who Survived September 11 Attacks May Face Heart Risks. Researchers examined people who were children when they lived through 2001 World Trade Center attacks in New York. (…) Sixteen years after the 9/11 terror attacks left thousands dead in three states, researchers are still learning new ways the attacks have affected survivors. (…) These include breathing problems, post-traumatic stress disorder (PTSD), rheumatoid arthritis (RA), and certain cancers. (…) Studying the exposure. For this study, published recently in Environment International, the researchers wanted to study children’s exposure to PFAS since these chemicals are common in upholstery, carpet, and building and construction materials. They looked at 308 children — 123 who had direct contact with the dust left behind in the collapse of the World Trade Center. (healthline.com 11.9.2017).)

- Få fälls för kemikaliebrott. 87 procent av de misstänkta kemikaliebrott som Kemikalieinspektionen skickar vidare till åklagare läggs ner. Mellan 2012 och 2016 har Kemikalieinspektionen gjort 664 anmälningar till åklagare om misstänkta miljöbrott.

(Anm: Få fälls för kemikaliebrott. 87 procent av de misstänkta kemikaliebrott som Kemikalieinspektionen skickar vidare till åklagare läggs ner. Mellan 2012 och 2016 har Kemikalieinspektionen gjort 664 anmälningar till åklagare om misstänkta miljöbrott. Främst handlar det om varor som innehåller förbjudna ämnen, till exempel bly i smycken eller ftalater i leksaker. Knappt 500 av de 664 åtalsanmälningarna har behandlats färdigt av Åklagarmyndigheten. 87 procent har lagts ner och 13 procent har lett till böter för de anmälda företagen. (nyteknik.se 28.8.2017).)

(Anm: Klima, miljø og globalisering (mintankesmie.no).)

(Anm: Lover (lovdata.no) og rettssikkerhet (mintankesmie.no).)

– Mattilsynet gikk til aksjon i Buskerud. Helte ulovlig veksthormon i salaten: Denne kanna avslørte hemmeligheten (- At noen med viten og vilje har tilsatt et ulovlig middel som kan skade folks helse er ille, sier avdelingssjef Rita Aina Kvennejorde i Mattilsynet i Søndre Buskerud/ Drammen.)

(Anm: Mattilsynet gikk til aksjon i Buskerud. Helte ulovlig veksthormon i salaten: Denne kanna avslørte hemmeligheten. I en kanne merket "oppvaskmiddel" avdekket årvåkne inspektører fra Mattilsynet hvordan et firma i Drammen tilsatte bønnespirene hormonforstyrrende stoffer. (Dagbladet): Mattilsynet har påvist det ulovlig veksthormonet benzyladenin i bønnespirer produsert for det norske markedet. (dagbladet.no 18.1.2018).)

(Anm: Matvareindustrien (helsekost versus junk food) (Big Food).)

- Mattilsynet vil tillate mer gift i maten

Mattilsynet vil tillate mer gift i maten
vg.no 17.10.2012
**Ekspert: Bekymringsverdig **Forbrukerrådet: Kan gi cocktaileffekt
(VG Nett) Mattilsynet ønsker å øke grenseverdiene ytterligere for verdens mest solgte sprøytemiddel. Det får Forbrukerrådet og interesseorganisasjoner til å rase.

I disse dager går Mattilsynet gjennom høringsinnspillene til forslaget om å øke grenseverdier av 22 kjemisk-syntetiske sprøytemidler, deriblant glyfosat som brukes til tvangsmodning. Dette innebærer at plantene drepes, slik at bonden kan styre innhøstingstidspunktet for å ta hensyn til for eksempel værmeldinger og ferier. (...)

(Anm: Statens mattilsyn (Mattilsynet) (mintankesmie.no).)

– Miljøgifter i norske hybelkaniner. (– Noen kan påvirke IQ-en vår, noen kan påvirke sædkvaliteten til menn, og noen av stoffene er kreftfremkallende, sier Hambro.)

(Anm: Miljøgifter i norske hybelkaniner. I husstøvet i norske hjem finnes miljøgifter fra kosmetikk, plastleker og allværsjakker, viser en ny rapport fra Miljødirektoratet. Funnene bekymrer direktoratet, som prøver å få til forbud mot verstingstoffene internasjonalt. (…) Nizzetto har fått i oppdrag fra Miljødirektoratet å ta støvprøver for å finne om det er miljøgifter i norske hjem. Resultatet bekymrer. (…) – Noen kan påvirke IQ-en vår, noen kan påvirke sædkvaliteten til menn, og noen av stoffene er kreftfremkallende, sier Hambro. (nrk.no 30.10.2017).)

- Sædkvaliteten til vestlige menn stuper. Vestlige menns fertilitet stuper, og forskerne aner ikke hvorfor.

(Anm: Sædkvaliteten til vestlige menn stuper. Vestlige menns fertilitet stuper, og forskerne aner ikke hvorfor. (tv2.no 3.12.2018).)

(Anm: Viten og vilje – Når sædcella svikter. Viten og vilje. Steinar har ingen levende sædceller, og han har prøvd å få barn i flere år uten å lykkes. Stadig flere menn har dårlig sædkvalitet og vi vet ikke hvorfor. Men nå har en ny behandling gjort det mulig å vekke noen av sædcellene til nytt liv. Er det likevel håp for Steinar og menn med dårlig sæd? (nrk.no 3.12.2018).)

(Anm: Brystkreftmedisin gir håp for barnløse menn. Mange sliter med å få barn. Nå kan brystkreftmedisinen Tamoxifen være løsningen når menn har dårlig sædkvalitet. Den vanligste årsaken til at menn ikke kan få egne biologiske barn er liten produksjon av sædceller. I de siste 40 årene har sædkvaliteten hos menn i Vesten blitt mer enn halvert, og forskerne vet ikke hvorfor dette skjer. (nrk.no 3.12.2018).)

(Anm: SÆDKVALITETEN TIL VESTLIGE MENN STUPER: Steinar hadde nesten ingen sædceller: – Man kjenner seg litt mindre som mann. Dårligere sædkvalitet Men Steinar er ikke alene. Vestlige menns sædkvalitet har stupt dramatisk de siste tiårene. Mens den i 1973 i snitt lå på 99 millioner sædceller for hver milliliter sæd, er tallet nå halvparten så mye. – Vi vet jo ikke årsaken til det, men vi vet noen ting. Fedre er eldre enn før, alder kan ha en betydning. Ellers kan det være ting i miljøet eller andre ting vi ikke vet om som påvirker det, sier Siri Eldevik Håberg, som er forsker på Folkehelseinstituttet. Det gis allerede mye informasjon om prevensjon og hvordan man ikke skal bli gravid. Men nå mener forskerne det må komme mer informasjon om at det også kan bli vanskelig å få barn om man venter for lenge. – Det å planlegge det å få barn, altså planlegge fruktbarheten sin – det tror jeg er viktig å få nok informasjon om, og det får ikke unge folk i dag, sier Håberg. (tv2.no 4.12.2018).)

(Anm: Miljø og legemiddel (Legemidler er farlig avfall). (mintankesmie.no).)

- Forskere gjorde sjokkerende funn i brukte legoklosser. Man bør tenke seg om før man kjøper brukte leker til barna, advarer Miljødirektoratet.

(Anm: Forskere gjorde sjokkerende funn i brukte legoklosser. Man bør tenke seg om før man kjøper brukte leker til barna, advarer Miljødirektoratet. (…) Lekene hentet forskerne fra ulike barnehager, bruktbutikker og private hjem i England, skriver BBC. Og i 20 av lekene ble det funnet stoffer som kan være giftige for barn i visse mengder. (tv2.no 3.2.2018).)

(Anm: Miljødirektoratet advarer mot farlig slim. Slim har blitt favorittleketøyet til mange barn og unge. Men det kan inneholde farlig stoffer. Nå advares det mot produktet Magnetic Putty. (vg.no 27.3.2018).)

- Giftig leketøy. Ber småbarnsforeldre unngå skumleketøy. Nå går Forbrukerrådet ut for å advare småbarnsforeldre.

(Anm: Giftig leketøy. Ber småbarnsforeldre unngå skumleketøy. Nå går Forbrukerrådet ut for å advare småbarnsforeldre. Da tolv skumleker ble testet for farlige stoffer i Danmark, kom alle testobjektene dårlig ut av testen, kommer det frem av Miljødirektoratet i Danmark sin pressemelding. Såkalte «squishies», eller skumleker, er svært populære blant barn opp til tolv års alder. Likevel inneholder flere av dem en rekke giftige stoffer. Alle lekene som ble testet inneholdt en så stor grad av giftige stoffer at det vil være skadelig for barn som sover med lekene, eller har de stående på soverommet. (dagbladet.no 20.6.2018).)

- SV: Plastprofitører må gjøre opp for seg. SV krever at produsenter og importører som tjener på plast som senere havner i naturen, må ta regningen selv. (– Det er all grunn til å hylle den innsatsen vanlige folk nå gjør for å rydde. Men ansvaret for plastkrisen kan ikke legges på vanlige folk.)

(Anm: SV: Plastprofitører må gjøre opp for seg. SV krever at produsenter og importører som tjener på plast som senere havner i naturen, må ta regningen selv. (…) I dag er det Strandryddedagen 2018. (…) – Det er all grunn til å hylle den innsatsen vanlige folk nå gjør for å rydde. Men ansvaret for plastkrisen kan ikke legges på vanlige folk. Vi løser ikke plastkrisen dersom vi ikke også gjør det til en politisk sak, sier SV-leder Audun Lysbakken. • Tusenvis klare for plastrydding: Dette bør du vite om plast. (dagsavisen.no 5.5.2018).)

- Farliga kemikalier kan finnas i tamponger och bindor. Ämnen som finns i vardagsprodukter kan vara farliga, hormonstörande och kan påverka möjligheten att få barn.

(Anm: Farliga kemikalier kan finnas i tamponger och bindor. Ämnen som finns i vardagsprodukter kan vara farliga, hormonstörande och kan påverka möjligheten att få barn. Därför ska nu Kemikalieinspektionen göra en kartläggning. – Det är inte de enskilda kemikalierna i enskilda produkter som i sig utgör skadlighet, utan det är den sammantagna exponeringen från alla skadliga ämnen som vi är oroliga för och som på sikt kan orsaka cancer och infertilitet, säger Erik Gravenfors, utredare på Kemikalieinspektionen till Sveriges Radio. Innehållet i gummi, silikon och papper ska undersökas. Två skadliga ämnen som redan är kända är ftalater och bly, men det kan finnas fler. Läs också: Minskad spermaproduktion hos män i västvärlden. (netdoktor.se 19.9.2017).)

(Anm: Miljø og helse (mintankesmie.no).)

(Anm: Klima, miljø og globalisering (mintankesmie.no).)

- Farliga ämnen ska kartläggas av Kemikalieinspektionen. Tamponger, bindor och menskoppar skal granskas. Tamponger, kläder och kammar. Hormonstörande ämnen och andra farliga kemikalier kan finnas i mycket i vår vardag.

(Anm: Farliga ämnen ska kartläggas av Kemikalieinspektionen. Tamponger, bindor och menskoppar skal granskas. Tamponger, kläder och kammar. Hormonstörande ämnen och andra farliga kemikalier kan finnas i mycket i vår vardag. Nu ska Kemikalieinspektionen kartlägga farliga ämnen i vanliga produkter. – Att det förekommer farliga ämnen i en del produkter det vet vi. Men exakt var de förekommer, det är det vi hoppas att det här uppdraget ska kasta ljus över, säger Erik Gravenfors, utredare på Kemikalieinspektionen. – Det är inte de enskilda kemikalierna i enskilda produkter som i sig utgör skadlighet, utan det är den sammantagna exponeringen från alla skadliga ämnen som vi är oroliga för och som på sikt kan orsaka cancer och infertilitet, säger han. (sverigesradio.se 17.9.2017).)

- Luftforurensning som link til for tidlig død støttes av amerikansk studie

(Anm: Air pollution link to premature death is supported by US study. Long term exposure to airborne fine particulate matter (PM2.5) and ozone increases the risk of premature death even at levels below current air quality standards, a US study of 60 million people suggests.1 Researchers writing in the New England Journal of Medicine said that lowering PM2.5 by just 1 microgram per cubic metre (μg/m3) throughout the United States could save 12 000 lives every year. Similarly, if the level of ozone could be lowered by just one part per billion (ppb) nationwide, another 1900 lives a year could be saved. BMJ 2017;357:j3137 (Published 29 June 2017).)

(Anm: Mitochondrial Toxicity of Tobacco Smoke and Air Pollution. Toxicology. 2017 Aug 21. pii: S0300-483X(17)30229-9.)

(Anm: Air pollution exposure on the way to school can have harmful effects on children's cognitive development (news-medical.net 5.10.2017).)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

(Anm: EU-kommissionen visste om VW-fusket. (- Misstankarna inom kommissionen väcktes till liv när dess experter insåg att luftkvaliteten i städer inte förbättrades som förväntat efter de strängare utsläppskraven för bilar som infördes 2007, enligt Der Spiegel.) (nyteknik.se 15.7.2016).)

- Smog kan vara orsak till ökning av lungcancer i Kina. (- 2015 tillkom 4,3 miljoner nya cancerpatienter i Kina, varav 730 000 fall av lungcancer.)

(Anm: Smog kan vara orsak till ökning av lungcancer i Kina. De senaste 10–15 åren har det skett en stor ökning av antalet fall av lungcancer i Kina, och en möjlig anledning kan vara långvarig exponering för luftföroreningar. (…) Cancerformen ökar bland annat bland grupper som normalt sällan drabbas av lungcancer, exempelvis ickerökare, något som antyder att rökning inte ligger bakom ökningen. Ungefär 300 miljoner kineser röker, men China Daily skriver att det har skett en ökning av en form av lungcancer som utvecklas djupt ner i lungorna och som inte kopplas till rökning. (…) Kina för en kamp mot luftföroreningar med små partiklar som inandas – kallade PM2,5 – som är särskilt förekommande i de industritäta norra delarna av landet. 2015 tillkom 4,3 miljoner nya cancerpatienter i Kina, varav 730 000 fall av lungcancer. (nyteknik.se 11.8.2017).)

- Derfor bygger Kina en skogsby for 30.000. Byen skal være dekket av 40.000 trær og nesten en million planter. (- Plantelivet er forventet å absorbere nesten 10.000 tonn karbondioksid og produsere 900 tonn oksygen i året.)

(Anm: Derfor bygger Kina en skogsby for 30.000. Byen skal være dekket av 40.000 trær og nesten en million planter. (…) – Dette er det første forsøket i det urbane miljøet som virkelig prøver å finne en balanse med naturen, sier Stefano Boeri i designfirmaet til CNN. Hindre forurensing Plantelivet er forventet å absorbere nesten 10.000 tonn karbondioksid og produsere 900 tonn oksygen i året. Dette samtidig som lufttemperaturen reduseres og det blir opprettet et nytt habitat for dyreliv. Solpaneler på takene skal samle fornybar energi for å drive bygningene, mens geotermisk energi vil gi luftkondisjonering. – Jeg tror virkelig at å bringe skoger inn i byen, er en måte å redusere klimaendringene på, sier Boeri. (tv2.no 11.2.2018).)

- Luftforurensingen i New Delhi er forverret. (- Luftkvaliteten er nærmere 30 ganger dårligere enn det Verdens helseorganisasjon mener er forsvarlig.)

(Anm: Luftforurensingen i New Delhi er forverret. Luftforurensingen i New Delhi har blitt enda verre, og det er ingen tegn til lettelser i den tunge, grå smogen som henger over den forurensede hovedstaden. Flyselskap avlyser flyreiser til New Delhi og myndighetene i hovedstaden har stanset all bygging, stengt alle mursteinsovner og forbudt lastebiler å kjøre inn til byen. Likevel har ikke dette bedret forurensingsnivået. Luftkvaliteten er nærmere 30 ganger dårligere enn det Verdens helseorganisasjon mener er forsvarlig. (abcnyheter.no 12.11.2017).)

- Kina slenger seg nå på Storbritannia og Frankrike, som begge har annonsert at de har planer om å forby bensin – og dieselkjøretøy innen 2040. Dette for å redusere forurensning og CO2-utslipp.

(Anm: Kina planlegger å forby bensin – og dieselbiler. Forbudet skal tre i kraft i «nær framtid» for å bekjempe forurensning. (…) Dette sa landets visepresident for industri, Xin Guobin, på søndag, skriver BBC. – Disse tiltakene vil garantert gjøre store forandringer i bilindustriens utvikling, sa han til Kinas offisielle nyhetsbyrå, Xinhua. (…) Flere satser fornybart. Kina slenger seg nå på Storbritannia og Frankrike, som begge har annonsert at de har planer om å forby bensin – og dieselkjøretøy innen 2040. Dette for å redusere forurensning og CO2-utslipp. (nrk.no 11.9.2017).)

- Populær turistdestination evakueret: Mystisk 'kemisk tåge' kom pludselig rullende ind - flere hundrede sendt på hospitalet. (- Da jeg kiggede ud mod havet, var der en skør, tæt tåge, der kom rullende ind fra havet ud af det blå. Det var helt sikkert unormalt, for det var en dejlig, skyfri dag indtil bare 10 minutter, før det skete,« forklarer han til BBC.)

(Anm: Populær turistdestination evakueret: Mystisk 'kemisk tåge' kom pludselig rullende ind - flere hundrede sendt på hospitalet. Flere hundrede personer oplevede pludselig søndag eftermiddag, at deres øjne begyndte at svie, mens de samtidig fik problemer med at trække vejret, da de besøgte den populære turistdestination Beachy Head ved Eastbourne i England. Det viste sig, at en mystisk 'kemisk tåge' var drevet ind mod klipperne og den nærliggende strand Birling Gap fra havet og havde været skyld i, at området blev evakueret, mens op mod 200 personer måtte 'dekontamines' og renses på det nærliggende hospital af personale i sikkerhedsdragter. Det skriver flere engelske medier - blandt andet Telegraph og The Sun. »Da jeg kiggede ud mod havet, var der en skør, tæt tåge, der kom rullende ind fra havet ud af det blå. Det var helt sikkert unormalt, for det var en dejlig, skyfri dag indtil bare 10 minutter, før det skete,« forklarer han til BBC. (bt.no 28.8.2017).)

- Tror disen stammet fra trafikkforurensning.

(Anm: Mystisk dis påførte strandgjester oppkast og svie i øynene. Ekspert om den mystiske disen som førte til at 133 strandgjester måtte på sykehus: - Et meteorologisk fenomen. Tror disen stammet fra trafikkforurensning. (…) - Kan skje igjen. En toksikolog den engelske avisa Sky News har pratet med, tror imidlertid at disen kan skyldes kjemikalier fra tysk eller fransk trafikkforurensning som kom over den engelske kanal. (dagbladet.no 29.8.2017).)

-  Forskere oppdager potensielt skadelige nanopartikler produsert av brennende kull.

(Anm: Researchers discover potentially harmful nanoparticles produced through burning coal. (…) Hochella and his team found these previously unknown nanoparticles not only in coal ash from around the world and in the gaseous waste emissions of coal plants, but on city streets, in soils and storm water ponds, and at wastewater treatment plants. "I could not believe what I have found at the beginning, because they had been reported so extremely rarely in the natural environment. (…) "It took me several months to confirm their occurrence in coal ash samples." (medicalnewstoday.com 11.8.2017).)

- VW-topp sier seg skyldig – risikerer 169 år i fengsel. (- Tidligere Volkswagen-ingeniør dømt til fengsel.)

(Anm: -1200 vil dø av utslipp fra Volkswagens «juksebiler». Amerikanske forskere har undersøkt konsekvensene av utslippsjuks. (…) Det er forskere ved universitetet MIT i USA som har sett nærmere på konsekvensene av Volkswagens utslippsjuks. (dagbladet.no 3.3.2017).)

(Anm: EU-kommissionen visste om VW-fusket. (- Misstankarna inom kommissionen väcktes till liv när dess experter insåg att luftkvaliteten i städer inte förbättrades som förväntat efter de strängare utsläppskraven för bilar som infördes 2007, enligt Der Spiegel.) (nyteknik.se 15.7.2016).)

(Anm: VW-chef erkänner bedrägeri. En högt uppsatt chef på tyska Volkswagen (VW) i USA, inblandad i avgasskandalen, erkänner bedrägeri, meddelade en talesperson för domstolen i Detroit på tisdagen. (nyteknik.se 26.7.2017).)

(Anm: VW-topp sier seg skyldig – risikerer 169 år i fengsel. Den tidligere VW-toppen i USA, Oliver Schmidt, innrømmer å ha forsøkt å dekke over utslippsjukset. Nå risikerer han mange år bak murene. (tv2.no 28.7.2017).)

(Anm: Audi-sjefen pågrepet i Tyskland. Audis administrerende direktør Rupert Stadler er pågrepet i Tyskland i forbindelse med etterforskningen av utslippsskandalen. (aftenposten.no 16.6.2018).)

- INDLÆGSSEDDEL I STEDET FOR FORORD. (- Det Tredje Rige var gennemsyret af stoffer: kokain, heroin, morfin og frem for alt metamfetamin.)

(Anm: - INDLÆGSSEDDEL I STEDET FOR FORORD. (- Det Tredje Rige var gennemsyret af stoffer: kokain, heroin, morfin og frem for alt metamfetamin.) Det Tredje Rige var gennemsyret af stoffer: kokain, heroin, morfin og frem for alt metamfetamin. Stofferne blev brugt af alle fra fabriksarbejdere til husmødre og var afgørende for troppernes modstandskraft. Efterhånden som krigens gang vendte sig mod Tyskland, søgte Hitler og hans følge tilflugt i potentielt dødelige cocktails af stimulanser, administreret af lægen dr. Morell. (…) DEN TOTALE RUS tilføjer en manglende brik til historien. (lindhardtogringhof.dk 10.3.2017).)

(Anm: Oliver Schmidt jailed for seven years for Volkswagen emissions scam. Judge in Detroit imposes $400,000 fine on former VW executive. German was arrested trying to return home from holiday in Florida (theguardian.com 6.12.2017).)

(Anm: «Dieseljukset» ga betydelig oppjusterte utslipp. Utslippene fra dieseldrevne personbiler de siste årene er justert opp med opp mot 30 prosent som følge av det såkalte utslippsjukset. (ssb.no 14.12.2017).)

(Anm: Disse bildene viser det enorme problemet Volkswagen står oppe i. (…) Juks med dieselutslipp har enorme proposjoner. Dieselskandalen som VW-konsernet har havnet i har proposjoner det nesten er vanskelig å fatte. (…) Av de rundt 600.000 dieselbilene som er solgt i landet som omfattes av skandalen, har bilgiganten forpliktet seg til å kjøpe tilbake over 500.000 biler. 350.000 av disse kjøpene er allerede gjennomført til en kostnad på 7,4 milliarder dollar. (nettavisen.no 19.4.2018).)

(Anm: Tidligere Volkswagen-ingeniør dømt til fengsel. En tidligere ingeniør i Volkswagen får 40 måneders fengsel etter Volkswagen-skandalen. (vg.no 25.8.2017).)

(Anm: Dieselskandalen truer tysk økonomi. Den tyske dieselskandalen utgjør en risiko for landets økonomi, opplyser Tysklands finansdepartement i en rapport mandag. Dieselskandalen oppsto for nesten to år siden, da det ble kjent at Volkswagen jukset med utslippstallene. Her monterer tyske arbeidere dieselmotorer på en Volkswagen-fabrikk i Chemnitz i Tyskland. (dn.no 21.8.2017).)

–  Investorer krever nesten 90 milliarder kroner i erstatning fra Volkswagen i forbindelse med utslippsskandalen. (– Han inngår i konsernets team på rundt 50 advokater.)

(Anm: – Investorer krever nesten 90 milliarder kroner i erstatning fra Volkswagen i forbindelse med utslippsskandalen. (– Vi er overbevist om at vi gjorde det vi skulle, sier Volkswagens advokat Markus Pfüeller. Han inngår i konsernets team på rundt 50 advokater.) (dn.no 10.9.2018).)

-1200 vil dø av utslipp fra Volkswagens «juksebiler».

(Anm: -1200 vil dø av utslipp fra Volkswagens «juksebiler». Amerikanske forskere har undersøkt konsekvensene av utslippsjuks. (…) Det er forskere ved universitetet MIT i USA som har sett nærmere på konsekvensene av Volkswagens utslippsjuks. (dagbladet.no 3.3.2017).)

– Vores beskidte luft svæver til Grønland og får bakterier til at mutere. Et nyt studie afslører, at bakterier i Grønlands iskappe tilpasser sig genetisk, så de kan overkomme luftforurening fra industrialiserede regioner.

(Anm: Vores beskidte luft svæver til Grønland og får bakterier til at mutere. Et nyt studie afslører, at bakterier i Grønlands iskappe tilpasser sig genetisk, så de kan overkomme luftforurening fra industrialiserede regioner. De samme bakterier kan måske vise sig at være nøglen til at fjerne en del af forureningen, før den bevæger sig ind i den lokale fødekæde. Huller i isen fyldt med mineralstøv og partikler på den grønlandske iskappe indeholder mikrober, der tilpasser sig industrielle forureningsstoffer, der ikke stammer fra Grønland. Bakterierne kan måske bruges til at nedbryde forureningsstofferne, før de når at invadere den lokale fødekæde. (…) »I lang tid har man været af den opfattelse, at disse isolerede og fjerntliggende områder i Arktis var meget rene miljøer. Men nu forstår vi, at forureningen bliver transporteret rundt omkring på kloden, og at forureningskilden ikke altid er lokal,« fortæller Aviaja Hauptmann, der er forsker og postdoc ved Grønlands Universitet, Ilisimatusarfik, i Nuuk. Hun står bag et nyt studie, der giver ny indsigt i, hvordan denne luftforurening påvirker miljøet i Grønland. (videnskab.dk 1.8.2017).)

– 1000 ganger mer gift i marken. ÅS (NRK): Forskere mener bruken av miljøgifter i hjemmene våre ødelegger miljøet. (…) Svaret har de funnet i meitemark som har spist kloakkslam.

(Anm: 1000 ganger mer gift i marken. ÅS (NRK): Forskere mener bruken av miljøgifter i hjemmene våre ødelegger miljøet. (…) Svaret har de funnet i meitemark som har spist kloakkslam. – For marken er det litt som å spise potetgull. (…) Det er et mysterium. Det må være en kilde til avløpsvannet som er vanskelig å forklare. Kanskje er det kommet dit via vaskemidler som blir importert, sier Joner.) (nrk.no 23.6.2017).)

(Anm: - Den usynlige kloakken. (…) På 25 meters dyp og 100 meter ut i fjorden spyles brunt kloakkvann ut i havet. Slik har det vært i mange år. Men det er umulig å se med det blotte øye fra land. (...) Hver dag havner store mengder med dårlig renset kloakk rett ut i fjordene våre. En rekke store norske kommuner bryter nemlig rensekravene viser NRKs kartlegging. (nrk.no 24.4.2017).)

(Anm: Miljø og legemiddel (Legemidler er farlig avfall). (mintankesmie.no).)

- Nicholas og June er fanget på søppelhaugen. Huskjøpet var første skritt mot familie. Nå kaller de drømmeboligen et gasskammer, og Folkehelseinstituttet har aldri sett så høye nivåer av deponigass i en bolig før.

(Anm: Nicholas og June er fanget på søppelhaugen. Huskjøpet var første skritt mot familie. Nå kaller de drømmeboligen et gasskammer, og Folkehelseinstituttet har aldri sett så høye nivåer av deponigass i en bolig før. (…) Etter at de flyttet inn begynte begge å få vondt i hodet, vondt i halsen, vondt i ørene og bli tørr i munnen. Kollegene til June stilte spørsmål ved at hun var så sliten. Kollegene til Nicholas påpekte at han var irritabel. – Vi klarte ikke å forklare hvorfor vi ble sånn, helt til vi skjønte at vi hadde mye gass i leiligheten. Jeg gikk ikke til legen. Jeg tenkte det var jeg som begynte å tåle mindre. Man går ikke til legen med det, tenkte jeg, sier June. – Man prøver å legge seg før og sove lenger. Jeg våknet veldig mye om natta fordi jeg var tørr i munnen. Jeg drakk gjerne en liter vann om natta. Så tar man en tyggis. Så sovner du med tyggis, og våkner med tyggis på puta, sier Nicholas. (nrk.no 24.2.2018).)

- Å bo i nærheten av et deponi kan skade helsen din.

(Anm: Å bo i nærheten av et deponi kan skade helsen din. (Living near a landfill could damage your health.). (medicalnewstoday.com 25.5.2016).)

(Anm: Living near newly built roads in Ethiopia linked to higher rates of infant mortality. Researchers have shown that living near newly built roads in Ethiopia is associated with higher rates of infant mortality. Proximity to new roads has negative health effects because of toxic waste dumped illegally during the construction phase, according to early research by economists at Queen Mary University of London (QMUL) and Trinity College Dublin (TCD). (news-medical.net 24.8.2017).)

- Giftige alger kan vokse i innsjøer og dammer. Slik beskytter du deg selv.

(Anm: Toxic Algae Can Grow in Lakes and Ponds. Here's How to Protect Yourself. This latest threat to summer fun has forced a handful of states to close local beaches because of heavy contamination. For many people, summer means heading to a local lake and cooling off with a swim. But recent outbreaks of toxic algae in lakes and ponds across the country have shut down some of these swimming spots, leaving the water surface coated in green and posing a threaten to human and animal health. Last week, two Northern California dogs died after swimming in lakes that contained harmful algal blooms (or HABs). Earlier this summer, confirmed cases of HABs prevented visitors to Washington’s Anderson Lake State Park from enjoying the water. New York, Florida, and North Carolina have also reported HABs in bodies of water as well. Of course, not all algae are dangerous. Some types help produce oxygen, making them crucial for wildlife that lives underwater. But HABs are overgrowths of algae that can occur both in fresh or saltwater environments. The blooms produce toxins that are poisonous to humans and animals, as well as the ecosystems they inhabit.  (health.com 6.7.2017).)

- Forbrukerrådet melder barnejakke for ulovlig innhold av giftstoffer.

(Anm: Forbrukerrådet melder barnejakke for ulovlig innhold av giftstoffer. Åtte av ni jakker hadde så høyt fluorinnhold, at de ikke kunne få smilefjes av Forbrukerrådet i en ny test. Én jakke blir meldt inn for ulovlig høyt nivå, og tre jakker for villedende markedsføring. (forbrukerradet.no 6.7.2017).)

(Anm: Miljødirektoratet fant giftstoffer i reklameprodukter. Omtrent halvparten av reklameproduktene miljødirektoratet sjekket inneholdt ulovlige stoffer, eller var mangelfullt merket. Miljødirektoratet har gjennomført en omfattende kontroll av reklame- og gaveartikler som brukes til markedsføring. Av de 78 produktene de undersøkte, inneholdt omtrent halvparten ulovlige stoffer. Produktene som har blitt kontrollert, inkluderer produkter for profilering og reklame, firmagaver og gratisprodukter. (vg.no 21.10.2017).)

- Fluorfritt betyr fluorfritt. Retten til trygge produkter er en grunnleggende forbrukerrettighet. (- I juli gjorde vi en test som viste at åtte av ni jakker hadde inneholdt fluorerte stoffer, der i blant jakkene fra Bergans, Didrikson og Kaxs som påsto at de var flurofri.)

(Anm: Fluorfritt betyr fluorfritt. Retten til trygge produkter er en grunnleggende forbrukerrettighet. Tre barnejakker som sa de var fluorfrie, har nå fått reklametilsynet Forbrukerombudet mot seg. — Det er alvorlig når jakken ikke stemmer med markedsføringen. Dette viser at når foreldre går ut for å handle til barna sine, står de i realiteten rådløse i butikken. De kan fort bli lurt når de tror de velger fluorfritt. De kan jo ikke sjekke jakken på et laboratorium som vi har gjort, sier fagdirektør for handel Gunstein Instefjord. I juli gjorde vi en test som viste at åtte av ni jakker hadde inneholdt fluorerte stoffer, der i blant jakkene fra Bergans, Didrikson og Kaxs som påsto at de var flurofri. (forbrukerradet.no 28.9.2017).)

- Vegard Ulvang hyller Langrennskomitéens avgjørelse om å forby fluorsmurning.

(Anm: Vegard Ulvang hyller Langrennskomitéens avgjørelse om å forby fluorsmurning. Norsk langrenn innfører forbud mot fluorsmurning: - Et viktig, historisk vedtak. Langrennskomitéen har i møte med de norske skikretsene innført et forbud mot fluorsmurning. Det kan bli starten på en liten revolusjon i langrennsverdenen. (dagbladet.no 21.10.2018).)

- Forby fluor i skismøring. Prisen for god glid er høy: Skiforbundets bekymring for kontrolltiltak må ikke gå på bekostning av helse, miljø og folkeidretten.

(Anm: Debatt: Helse og miljø. Forby fluor i skismøring. Prisen for god glid er høy: Skiforbundets bekymring for kontrolltiltak må ikke gå på bekostning av helse, miljø og folkeidretten. Anja Bakken Riise, leder i Framtiden i våre hender. (dagbladet.no 13.10.2017).)

- Ber alle slutte å bruke skismørjing med fluor. Dyr og helsefarleg skismørjing kan ha teke liv.

(Anm: Ber alle slutte å bruke skismørjing med fluor. Dyr og helsefarleg skismørjing kan ha teke liv. No går skikrinsen ut og ber alle klubbane sørge for at skirenna på deira terminliste er fluorfrie. – Dette er i tråd med det Norges Skiforbund har gått ut med, at vi skal prøve å få vekk bruken av fluor i glideprodukt. Det er ein viss helserisiko å bruke desse produkta, i tillegg til at dei er dyre og unødvendig i barneidretten, seier krinsleiar Finn Årdal i Sogn og Fjordane skikrins. (nrk.no 18.12.2017).)

- Forskere undersøker billig, enkel metode for deteksjon av nevrotoksiner.

(Anm: Researchers examine cheap, simple method for neurotoxin detection. There is a limited amount of data on the global health impacts of pesticides, but many injuries and deaths worldwide can be attributed to their misuse. Pesticide contamination of food and water sources is a very serious problem, particularly in third world countries. The detection of these chemicals in the body using cheap and simple methods is a high priority. (news-medical.net 1.8.2017).)

- Dalen som døde: - Det verste var da vi måtte slakte ned dyrene. Folk hadde bodd i Nundalen siden før Svartedauden. Så kom det nye aluminiumsverket i Øvre Årdal og la dalen død.

(Anm: Dalen som døde: - Det verste var da vi måtte slakte ned dyrene. Folk hadde bodd i Nundalen siden før Svartedauden. Så kom det nye aluminiumsverket i Øvre Årdal og la dalen død. (…) Bebodd i tusen år Nundalen ligger ved Årdalsvannet, innenfor det innerste av Sognefjorden. Fra Nundalen er det mindre enn to kilometer i luftlinje til Øvre Årdal. Historien forteller at Nundalen i hvert fall vært bebodd siden før Svartedauden på midten av 1300-tallet. Øystein Morten skriver i «Norske ødegårder» fra 2017 at de første gårdene sannsynligvis ble ryddet allerede i vikingtiden. (…) Bygget av tyskerne Årdal verk – bedriften som skulle føre til Nundalens død – ble bygget av tyskerne under krigen. Utbyggingen av Tyin-vassdraget ga store mengder elektrisk kraft og tyskerne ville bruke kraften til å lage aluminium til den tyske krigsindustrien. Tyskerne rakk aldri å sette i verket i drift, men da krigen var over sto det et nesten ferdig aluminiumsverk klart til å tas i bruk i Øvre Årdal. Tre år senere – i 1948 – startet produksjonen av aluminium ved bedriften som nå var overtatt av staten. (…) Vanskapte dyr Med aluminiumsproduksjonen kom også forurensingen. På det verste slapp verket rundt 80 kilo fluor i timen rett ut i luften. Samme sommer som verket åpnet, rapporterte bøndene i Nundalen om skader på husdyr. Dyrene led av fluorose, en forgiftningssykdom som angriper beinsubstansen hos dyr. Så vanskapte ble husdyrene i Nundalen at kjevene nesten vokste ut av munnen. Samtidig døde barskogen av fluoren. Bare svarte stammer sto igjen – det så ut som om store områder var rasert av skogbrann. Den dag i dag står døde trestammer oppover åssidene i mange kilometers omkrets fra verket. (nrk.no 22.7.2018).)

- Kobler impregnering til brystkreft

Kobler impregnering til brystkreft
nrk.no 13.11.2011
Pizzapapp, vannavstøtende klær og impregneringsspray er eksempler på produkter som inneholder visse typer fluorstoffer.

Fluorstoffer som brukes i klær, møbler og matemballasje kan øke risikoen for å utvikle brystkreft, mener danske forskere. (...)

(Anm: Sprayprodukter til imprægnering kan skade lungerne.Sprayprodukter, der er beregnet til at imprægnere eller overfladebehandle, kan være farlige for lungerne. Men der er stor forskel på, hvor giftige produkterne er, viser ny forskning. (arbejdsmiljoviden.dk 8.7.2015).) 

- Å bo i nærheten av et deponi kan skade helsen din

Living near a landfill could damage your health (Å bo i nærheten av et deponi kan skade helsen din)
medicalnewstoday.com 25.5.2016
According to research published in the International Journal of Epidemiology, health is at risk for those who live within five kilometres of a landfill site.

Researchers in Italy evaluated the potential health effects of living near nine different landfills in the Lazio region, and therefore being exposed to air pollutants emitted by the waste treatment plants. 242,409 people were enrolled in the cohort from 1996 to 2008.

The results showed a strong association between Hydrogen Sulphide (used as a surrogate for all pollutants co-emitted from the landfills) and deaths caused by lung cancer, as well as deaths and hospitalizations for respiratory diseases. The results were especially prominent in children. The annual average exposure levels of Hydrogen Sulphide was 6.3 ng/m3, compared to people living close to larger landfills in Rome whose levels averaged 45.ng/m3. At the end of the follow-up period there were 18,609 deaths. (…)

(Anm: Morbidity and mortality of people who live close to municipal waste landfills: a multisite cohort study. International Journal of Epidemiology 2016 (First published online: May 24, 2016).)

(Anm: Dei er leie av å vente på løysing på luktproblema. Lukta frå avfallsanlegget like ved har berre blitt verre, og no byrjar Magnar Indrebø å miste tolmodet. I Sunnfjord Miljøverk lovar styreleiaren at saka blir teken på alvor. (nrk.no 25.8.2017).)

(Anm: Utslipp til luft av miljøgifter og svevestøv (ssb.no 13.12.2016).)

(Anm: Miljø og legemiddel (Legemidler er farlig avfall). (mintankesmie.no).)

(Anm: Utslipp av klimagasser, 1990-2015, endelige tall (ssb.no 13.12.2016).)

(Anm: Bruk av Paracetamol i svangerskapet linket til autisme, ADHD hos barn (Acetaminophen use in pregnancy linked to autism, ADHD in offspring) (medicalnewstoday.com 4.7.2016).)

- Boligfelt bygget på gammel søppelfylling. Det lekker helseskadelig og eksplosive gasser inn i minst 21 hus på et boligfelt i Brånåsdalen på Romerike. (- Vi vet at deponigass og da CO2 kan føre til helseplager. I regi av kommuneoverlegen vil vi kartlegge helsemessige sider av det som så langt har fremkommet.)

(Anm: Boligfelt bygget på gammel søppelfylling. Det lekker helseskadelig og eksplosive gasser inn i minst 21 hus på et boligfelt i Brånåsdalen på Romerike. Nå slår kommunen fast at flere av husene er bygget over et gammelt søppeldeponi. (…) – I utgangspunktet skulle de forurensede massene fjernes der det skulle bygges. Det var en forutsetning for utbyggingen, sjef for kommunalteknikk i Skedsmo kommune Birger Marøy. (…) NRK har laget flere saker med huseiere som klager over boliger som sprekker opp og blir skakke. Det har også vært et tilfelle der gassen tok fyr på et bad i et av husene. Trolig var det metan fra deponiet som ble antent av varmekablene i gulvet. Dette huset er kjøpt av kommunen og revet. (nrk.no 16.11.2017).)

(Anm: Julie (16) bor ved den gamle søppelfyllingen og våkner med hodepine hver dag. Flere familier som bor ved det nedlagte søppeldeponiet i Skedsmo sliter med helseplager. Nå ber MDG helseministeren få på plass en varig løsning. (…) Familien Sørlie er nok en familie som bor ved det nedlagte søppeldeponiet, og som sliter med helseplager. Nicholas og June er fanget på søppelhaugen (nrk.no 10.3.2018).)

- Huskjøpere fikk ikke vite om søppelfylling.

(Anm: Huskjøpere fikk ikke vite om søppelfylling. Her får Cathrine Thoresen se at den nye boligen til over fem millioner kroner, er bygget over et avfallsdeponi. Det visste hun ikke før NRK kom med et kart. – Jeg synes de skulle vært ærligere. Det er råttent av utbygger å ikke nevne avfallsdeponiet med ett ord, sier Cathrine Thoresen. (…) NRK har hatt en serie oppslag om problemene som Skedsmo kommunes avfallsdeponi skaper for de nærmeste omgivelsene. Blant annet måtte en bolig i den eldre bebyggelsen rives etter at metangass på avveie tok fyr på baderomsgulvet. (nrk.no 29.1.2018).)

– Det vil ta fem år å fjerne søppelfyllingen i Skedsmo. Å fjerne hele den nedlagte dynga vil kunne bli den største utgravingen av et søppeldeponi i Norge noen gang. Pris: Over én milliard kroner. (– Miljømessig dumskap.)

(Anm: Det vil ta fem år å fjerne søppelfyllingen i Skedsmo. Å fjerne hele den nedlagte dynga vil kunne bli den største utgravingen av et søppeldeponi i Norge noen gang. Pris: Over én milliard kroner. Søpla som råtner i bakken har ført til sprekker for over 20 boliger bygget på det nedlagte Brånåsen deponi i Skedsmo i Akershus. Samtidig siger farlig søppelgass opp gjennom bakken. Folkehelseinstituttet har aldri før sett så høye gassnivåer i en bolig som tilfellet var for Nicholas Bjarnøy og June Hagen som NRK fortalte om sist helg.
Nå har Skedsmo kommune bedt selskapet Multiconsult beregne hva som kreves for å sanere deponiet, det vil si grave opp og fjerne alt søppelet i bakken, og erstatte det med ren jord. (…) Les også: Frykter at flere hus må rivesMiljømessig dumskap Miljøpartiet De Grønnes talsperson Rasmus Hansson sier at det nå er på tide å gjøre opp for gamle miljøsynder. (nrk.no 28.2.2018).)

- En ny type miljøgifter som kan være kreftfremkallende, er påvist i blodet til gravide kvinner fra Russland og Norge. Stoffene finnes også i ferskvannsfisk, torskelever og avrenning fra søppelfyllinger.

Gift funnet i gravide
Aftenposten 21.8.2005
En ny type miljøgifter som kan være kreftfremkallende, er påvist i blodet til gravide kvinner fra Russland og Norge. Stoffene finnes også i ferskvannsfisk, torskelever og avrenning fra søppelfyllinger.

Forskning: I løpet av de siste tre årene har Norsk institutt for luftforskning (NILU) avdekket flere nye og farlige PFAS-stoffer. I øyeblikket arbeider man med å analysere 28 varianter av miljø-giften.

Spredning: Er svært utbredt i norsk natur, i sjøen, i ferskvann og i fisk, selv om verdiene er lave.

I fjor høst kom resultatene av en nordisk undersøkelse som viste utbredelsen av de nye miljøgiftene PFOS i miljøet. Statens forurensningstilsyn (SFT) fulgte opp med en landsdekkende kartlegging. Resultatene forelå i mai i år. Selv om verdiene er lave, viser kartleggingen at stoffet er utbredt i norsk natur. De høyeste verdiene er funnet i avrenning fra avfallsdeponier, i ferskvannsfisk og i torskelever. SFT fikk også utført en undersøkelse blant gravide kvinner i Sibir i Russland og i Bodø. 70 prosent av 20 kvinner fikk påvist PFOS, ett av PFAS-stoffene, i blodet.

- Foreløpig har vi ikke data som dokumenterer skader, men nivåene nærmer seg noe som kan medføre skader, og vi frykter for at nivåene øker fremover, sier seniorrådgiver Gunnar Futsæter i Statens forurensningstilsyn. Årsaken til at gravide kvinner er testet, er at fosteret er betydelig mer følsomt for miljøgifter enn barn og voksne.

- Fosterstadiet er den mest sårbare perioden i et menneskes liv. Miljøgiftene overføres direkte fra mor til barn, sier Futsæter. (...)

– Tre innsjøer ved byen Samara i Russland skiftet farge fra blått til rosa. (- Den vakre byen Samara ved Volga har vært et av de mest forurensede områdene i Russland.)

(Anm: Tre innsjøer ved byen Samara i Russland skiftet farge fra blått til rosa. Innsjøene er bassenger for avfallsvann. Innbyggerne i byen Samara ved Volga ble overrasket da de oppdaget at de tre innsjøene utenfor byen forandret farge. I nabolandsbyen Aleksejevka ble innbyggerne livredde da de så at sjøene var blitt rosa. (…) En av Russlands mest forurensede regioner Den vakre byen Samara ved Volga har vært et av de mest forurensede områdene i Russland. I nabolaget ligger flere hundre fabrikker som spyr ut enorme mengder utslipp. Da Samara var vertskap for fotball-VM i sommer, ble de mest forurensende fabrikkene rett og slett stengt for ikke å plage VM-gjestene. Nå har Putin utpekt miljø til et av hovedsatsingsområdene frem til 2024. (aftenposten.no 7.9.2018).)

- Perfluorerte stoffer (PFOS, PFOA og andre PFAS-er)

(Anm: Farlige stoffer. Her finner du informasjon om de mest helse- og miljøskadelige stoffene vi kan finne i vanlige forbrukerprodukter: Hvorfor er de farlige? I hvilke produkter kan forekomme? Hva skal du se etter hvis produktet har en ingrediensliste?  (…) Perfluorerte stoffer (PFOS, PFOA og andre PFAS-er) Perfluorerte stoffer er syntetiske organiske stoffer med et høyt innhold av fluor. (…) Noen av de per- og polyfluorerte stoffene kan være giftige for livet i vann, gi fosterskader, skade evnen til å få barn og er sannsynligvis også kreftfremkallende. PFOS, PFHxS, PFOA og C9–C14 PFCA regnes for å være blant de verste stoffene i denne stoffgruppen. For PFOA er det muligens en sammenheng mellom konsentrasjoner i blodet og redusert fødselsvekt, økt kolesterol, sykdommen ulcerøs kolitt og stoffskiftesykdommer. (erdetfarlig.no 29.1.2018).)

- Folkehelseinstituttet: – Vi kan ikke si at det er trygt å bo her. Nå skal det undersøkes om den kreftfremkallende gassen benzen finnes i boliger ved det nedlagte søppeldeponiet i Skedsmo i Akershus. (- Ordføreren i Skedsmo sa i høst at det er trygt å bo ved den kommunale nedgravde søppelfyllingen i Brånåsdalen i Skedsmo på Romerike.)

(Anm: Folkehelseinstituttet: – Vi kan ikke si at det er trygt å bo her. Nå skal det undersøkes om den kreftfremkallende gassen benzen finnes i boliger ved det nedlagte søppeldeponiet i Skedsmo i Akershus. Det er Folkehelseinstituttet som anbefaler nye målinger.  Ordføreren i Skedsmo sa i høst at det er trygt å bo ved den kommunale nedgravde søppelfyllingen i Brånåsdalen i Skedsmo på Romerike. Det vil ikke Folkehelseinstituttet uten videre gå god for. NRK har i en rekke saker fortalt om problemer knyttet til deponiet. Blant annet er det påvist unormalt høye nivåer av metan og karbondioksid i 21 boliger. – Inntil vi har svarene fra de nye målingene, kan vi ikke si at det er trygt å bo i disse boligene, sier Johan Øvrevik. Han er direktør for avdeling luft og støy i Folkehelseinstituttet. (nrk.no 22.1.2018).)- Mikrobiom i lunger. I løpet av det siste tiåret har kultur-uavhengige mikrobielle undersøkelsesteknikker ført til en bedre forståelse av det komplette settet av mikrober som lever på og i menneskekroppen.

(Anm: Lung microbiome. Over the past decade, culture-independent microbial investigation techniques have led to an improved understanding of the complete set of microbes that live on and within the human body. This set of human-associated microbes is collectively known as the microbiome. The human body is host to trillions of microbes and the gene set that makes up the microbiome is 360 times more abundant than that comprising the human genome. (…)  The healthy lung. It is generally presumed that the fetal lungs are sterile and that infants acquire their lung microbiota after birth. Immediately after birth, the mother’s microbes rapidly populate the mucosal surfaces of the infant. At first, the colonization is uniform across the infant’s body sites, but the microbiota soon differentiates into site-specific communities in the days or weeks to come. Many studies have characterized the microbiome of the adult lung using BAL samples taken from healthy human adults. These have shown that the most common phyla include Bacteroides, Firmicutes and Proteobacteria, with the most common genera being Streptococcus, Pseudomonas, Veillonella and Prevotella. (…) Asthma and allergies. One important study, published in PLoS ONE in 2010 by Markus Hilty and colleagues, compared the lung microbiome of asthma patients with asthma-free controls. The authors reported an increase in Proteobacteriae and a decrease in Bacteroidetes among the asthma versus control patients. The bacterial species driving the relative increase in Proteobacteriae were Moraxella, Neisseria and Haemophilus. (news-medical.net 30.6.2017).)

(Anm: Antibiotika (tarmbakterier, probiotika, mikrobiota etc.) (Dysbiose; dysbiosis (also called dysbacteriosis (dysbakteriose)). (mintankesmie.no).)

- Babytenner linket til autisme, tungmetaller.

(Anm: Babytenner linket til autisme, tungmetaller. Babytenner hos barn med autisme inneholder mer giftig bly og mindre av de essensielle næringsstoffene sink og mangan, sammenlignet med tenner fra barn uten autisme, ifølge en studie publisert i journal Nature Communications. Forskjellene i metallopptak mellom barn med og uten autisme var spesielt bemerkelsesverdige i løpet av månedene like før og etter at barna ble født. Forskere bestemte dette ved å bruke lasere til å kartlegge vekstringene i baby-tenner generert under ulike utviklingsperioder. (dgnews.docguide.com 2.6.2017).)

- Farlige stoffer i omløb: Kemifirmaer gambler med dit helbred

Farlige stoffer i omløb: Kemifirmaer gambler med dit helbred
videnskab.dk 17.5.2017
Kemifirmaer skal selv dokumentere, at deres kemikalier ikke er sundheds- og miljøskadelige. Men i størstedelen af firmaernes registreringer af stoffer mangler der vigtig data, og derfor kan vi være udsat for farlige stoffer, uden at nogen ved det

I 10 år har det været de europæiske kemikalieproducenters eget ansvar at sikre, at de stoffer, de sender på markedet, ikke er sundheds- eller miljøskadelige, herunder hormonforstyrrende.

En ordning, der i høj grad beror på tillid, og nu viser det sig, at den tillid bliver misbrugt.   

Kemikaliefirmaerne i Europa er nemlig alt for dårlige til at oplyse myndighederne om mulige skadelige effekter, som deres stoffer kan påføre mennesker og miljø. Det kan betyde, at vi alle hver dag udsættes for hormonforstyrrende og farlige stoffer i vores daglige produkter. (…)

Sådan lyder det fra lektor Henrik Holbech, der sidder i det Europæiske Kemikalieagenturs (ECHAs) ekspertgruppe for hormonforstyrrende stoffer. Han fortæller til Videnskab.dk, at den information, som kemifirmaerne har pligt til at indsende til agenturet om de mulige skadevirkninger af deres kemikalier, i bedste fald er mangelfuld og i værste fald forkert. (…)

»En stopklods i at beskytte befolkningens sundhed«
I 2016 viste stikprøver, foretaget af ECHA, at hele 72 procent af firmaernes indberetninger manglede vigtig information om de pågældende stoffer.

Året før viste en anden screening, lavet af de tyske myndigheder, at ud af 1814 af de såkaldte datapakker indsendt til ECHA opfyldte kun én eneste myndighedernes krav. (…)

(Anm: Er miljøgifter i norsk kosthold skadelig for barn? Myndighetene viser til grenseverdier for miljøgifter når de angir sine kostholdsanbefalinger. Norske studier har påvist helseskader hos barna selv om mødrene har et lavere inntak enn anbefalte grenser. Noe er åpenbart feil. Tidsskr Nor Legeforen 2017; 137:257 (16.2.2017).)

- Ufødte udsættes for kemiske stoffer. I en ny rapport har DTU Fødevareinstituttet og ingeniørfirmaet DHI undersøgt den samlede viden om ca. 60 stoffer, herunder hvor meget børn bliver udsat for dem. Bly og paracetamol er de to mest udbredte stoffer for henholdsvis neurotoksiske og hormonforstyrrende stoffer. 

(Anm: Ufødte udsættes for kemiske stoffer. I en ny rapport har DTU Fødevareinstituttet og ingeniørfirmaet DHI undersøgt den samlede viden om ca. 60 stoffer, herunder hvor meget børn bliver udsat for dem. Bly og paracetamol er de to mest udbredte stoffer for henholdsvis neurotoksiske og hormonforstyrrende stoffer.  Læs mere (pharmadanmark.dk  16.6.2017) (FREDAG FOR6IDDAG – 24).)

- Børn og ufødte børns samlede udsættelse for udvalgte kemiske stoffer. Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter nr. 159 April 2017.

(Anm: Børn og ufødte børns samlede udsættelse for udvalgte kemiske stoffer. Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter nr. 159 April 2017. (mst.dk).)

- Den usynlige kloakken.

(Anm: - Den usynlige kloakken. (…) På 25 meters dyp og 100 meter ut i fjorden spyles brunt kloakkvann ut i havet. Slik har det vært i mange år. Men det er umulig å se med det blotte øye fra land. (...) Hver dag havner store mengder med dårlig renset kloakk rett ut i fjordene våre. En rekke store norske kommuner bryter nemlig rensekravene viser NRKs kartlegging. (nrk.no 24.4.2017).)

(Anm: Miljø og legemiddel (Legemidler er farlig avfall). (mintankesmie.no).)

(Anm: Avløp og kloakk på kartet. Statistisk sentralbyrå har laget en enkel visualisering av landets avløpsanlegg på kart. Visualiseringen illustrerer tydelig skillet mellom mye høygradig biologisk og/eller kjemisk rensing på Østlandet og i Trøndelag, og overvekt av mekanisk rensing i de øvrige deler av landet. (ssb.no 19.12.2017).)

- Sjøliv tar skade av våre medisiner. Medisinene vi tar, havner til slutt i havet hos alger og sjødyr. Medikamentene kan kanskje endre hele økosystemer, tror svensk forsker. (- Den usynlige kloakken.)

(Anm: Sjøliv tar skade av våre medisiner. Medisinene vi tar, havner til slutt i havet hos alger og sjødyr. Medikamentene kan kanskje endre hele økosystemer, tror svensk forsker. Det er en kjent sak at medisinene vi mennesker bruker ikke nødvendigvis forsvinner når de har gjort jobben sin inni oss. (forskning.no 8.5.2014).)

(Anm: How do drugs affect the brain? - Sara Garofalo (ed.ted.com).)

- Den usynlige kloakken.

(Anm: - Den usynlige kloakken. (…) På 25 meters dyp og 100 meter ut i fjorden spyles brunt kloakkvann ut i havet. Slik har det vært i mange år. Men det er umulig å se med det blotte øye fra land. (...) Hver dag havner store mengder med dårlig renset kloakk rett ut i fjordene våre. En rekke store norske kommuner bryter nemlig rensekravene viser NRKs kartlegging. (nrk.no 24.4.2017).)

(Anm: Miljø og legemiddel (Legemidler er farlig avfall). (mintankesmie.no).)

(Anm: How does your body process medicine? - Céline Valéry (ed.ted.com).)

(Anm: Hvordan fordøyelsessystemet fungerer. How your digestive system works - Emma Bryce. Let’s Begin… Constantly churning inside of you, the digestive system performs a daily marvel: it transforms your food into the vital nutrients that sustain your body and ensure your survival. Emma Bryce traces food’s nine-meter-long, 40-hour journey through the remarkable digestive tract. (ed.ted.com).)

(Anm: Avløp og kloakk på kartet. Statistisk sentralbyrå har laget en enkel visualisering av landets avløpsanlegg på kart. Visualiseringen illustrerer tydelig skillet mellom mye høygradig biologisk og/eller kjemisk rensing på Østlandet og i Trøndelag, og overvekt av mekanisk rensing i de øvrige deler av landet. (ssb.no 19.12.2017).)

(Anm: Legemiddelretur (kassasjon) (Legemidler er farlig avfall) (mintankesmie.no).)

(Anm: Medisiner er farlig avfall. Store mengder gamle legemidler blir kastet i søpla eller skylt ned i do. Nå er også regjeringen med på kampanjen for å få folk til å returnere ubrukte medisiner til apotekene! (bergen.kommune.no 9.6.2015).)

(Anm: Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Statlig hvitvasking av legemiddelinformasjon (Tidsskr Nor Legeforen 2010; 130:368 (25.2.2010).)

(Anm: Forskning bliver farlig, når de negative resultater glemmes. (…) Nyt dansk studie viser problemet. (...) For få negative resultater leder til falske konklusioner. (…) Manglende negative resultater har kostet liv. (…) Vores model viser, at vi er nødt til at få publiceret mindst 20 procent af de negative resultater, der produceres inden for hvert forskningsfelt, hvis vi skal undgå at lave falske antagelser om videnskabelig fakta. (videnskab.dk 5.1.2017).)

– Hvert eneste år tømmer turistbåter opptil 4000 tonn kloakk og avføring i Nærøyfjorden. Svært mange av landets fjorder har det samme problemet.

(Anm: Tømmer 4000 tonn kloakk i fjordene. Hvert eneste år tømmer turistbåter opptil 4000 tonn kloakk og avføring i Nærøyfjorden. Svært mange av landets fjorder har det samme problemet. (tv2.no 29.7.2017).)

- Norsk oppdrettsfisk står for utslipp langs norskekysten tilsvarende nesten hele Tokyos befolkning på 12 millioner mennesker.

(Anm: Norsk oppdrettsfisk står for utslipp langs norskekysten tilsvarende nesten hele Tokyos befolkning på 12 millioner mennesker. Det viser en beregning Dagbladet har gjort basert på tall fra Klima- og forurensingsdirektoratet (Klif) og Fiskeridirektoratet. Miljødepartementet skulle «se på saken» i 2010 - så ble det verre: Kloakk og matrester fra oppdrettsfisk tilsvarende 11,9 millioner mennesker slippes rett ut i norske fjorder. (…) SLIK PRODUSERES NORSK LAKS: I oppdrettsanlegg. Avfallsstoffene slippes rett ut i havet. Her fra et tilfeldig anlegg i nærheten av Bergen. (dagbladet.no 28.6.2013).)

- Rapport: Ufødte og små børn udsat for store mængder bly og hormonforstyrrende stoffer. (- Den gennemsnitlige blyeksponering lå 50 gange over, hvad, man vurderer, der er et tolerabelt eksponeringsniveau,« siger projektleder på DHI Poul Bo Larsen til Ingeniøren.)

Rapport: Ufødte og små børn udsat for store mængder bly og hormonforstyrrende stoffer
ing.dk 16.6.2017
Børn taber 5 IQ-point på grund af blyeksponering – og det er umuligt helt at undgå eksponeringen, fastslår DHI og DTU Fødevareinstituttet.

De fleste af os tænker nok på bly som et udfaset miljøproblem, eftersom stoffet for længst er blevet forbudt i benzin. Midlet paracetamol ser vi sandsynligvis som en ven i nøden, når vi plages af smerter.

Men de to stoffer er højdespringerne for henholdsvis neurotoksiske (hjerneskadende) og hormonforstyrrende stoffer i en ny rapport, der viser, hvilke af de to grupper stoffer, ufødte og børn op til tre år udsættes for.

I rapporten har DTU Fødevareinstituttet og det rådgivende ingeniørfirma DHI på vegne af Miljøstyrelsen undersøgt den samlede viden om cirka 60 stoffer – herunder hvor farlige de er, og hvor meget børn bliver udsat for dem i dagligdagen.

»Det var overraskende, at især var de gammelkendte stoffer som bly og dioxiner/PCB som stod for de største overskridelser af de tolerable eksponeringsniveauer med bly som en helt klar højdespringer. Den gennemsnitlige blyeksponering lå 50 gange over, hvad, man vurderer, der er et tolerabelt eksponeringsniveau,« siger projektleder på DHI Poul Bo Larsen til Ingeniøren. (...)

(Anm: Børn og ufødte børns samlede udsættelse for udvalgte kemiske stoffer. Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter nr. 159 April 2017. (mst.dk)

- 1000 ganger mer gift i marken. Forskere mener bruken av miljøgifter i hjemmene våre ødelegger miljøet. (- Svaret har de funnet i meitemark som har spist kloakkslam. – For marken er det litt som å spise potetgull.) (– Det er et mysterium. Det må være en kilde til avløpsvannet som er vanskelig å forklare. Kanskje er det kommet dit via vaskemidler som blir importert, sier Joner.)

(Anm: 1000 ganger mer gift i marken. ÅS (NRK): Forskere mener bruken av miljøgifter i hjemmene våre ødelegger miljøet. (…) På et jorde rett ved universitetet på Ås har forskerne lett etter hvor det blir av miljøgifter fra blant annet såpe, tannkrem og deodoranter. Svaret har de funnet i meitemark som har spist kloakkslam. – For marken er det litt som å spise potetgull. Det smaker kanskje godt, men det er ikke sikkert at det er så sunt, sier seniorforsker Erik J. Joner ved Norsk institutt for bioøkonomi. 110 000 tonn faremerkede midler gjennom kloakknettet.  Det omstridte stoffet triklosan er ett av stoffene forskerne har lett etter. Triklosan har tidligere blitt brukt i en rekke produkter fra tannkrem og såper til treningstøy og matemballasje. Ifølge Miljødirektoratet er produktet faset ut mange steder, men finnes fortsatt i kosmetikk. Der blir stoffet blir brukt som konserveringsmiddel. Likevel finner forskerne en ganske stabil mengde triklosan i slammet. – Det er et mysterium. Det må være en kilde til avløpsvannet som er vanskelig å forklare. Kanskje er det kommet dit via vaskemidler som blir importert, sier Joner. (nrk.no 22.6.2017).)

- Den usynlige kloakken. (…) Hver dag havner store mengder med dårlig renset kloakk rett ut i fjordene våre.

(Anm: - Den usynlige kloakken. (…) På 25 meters dyp og 100 meter ut i fjorden spyles brunt kloakkvann ut i havet. Slik har det vært i mange år. Men det er umulig å se med det blotte øye fra land. (...) Hver dag havner store mengder med dårlig renset kloakk rett ut i fjordene våre. En rekke store norske kommuner bryter nemlig rensekravene viser NRKs kartlegging. (nrk.no 24.4.2017).)

(Anm: Miljø og legemiddel (Legemidler er farlig avfall). (mintankesmie.no).)

(Anm: Avløp og kloakk på kartet. Statistisk sentralbyrå har laget en enkel visualisering av landets avløpsanlegg på kart. Visualiseringen illustrerer tydelig skillet mellom mye høygradig biologisk og/eller kjemisk rensing på Østlandet og i Trøndelag, og overvekt av mekanisk rensing i de øvrige deler av landet. (ssb.no 19.12.2017).)

- Forskning bliver farlig, når de negative resultater glemmes.

(Anm: Forskning bliver farlig, når de negative resultater glemmes. (…) Nyt dansk studie viser problemet. (...) For få negative resultater leder til falske konklusioner. (…) Manglende negative resultater har kostet liv. (…) Vores model viser, at vi er nødt til at få publiceret mindst 20 procent af de negative resultater, der produceres inden for hvert forskningsfelt, hvis vi skal undgå at lave falske antagelser om videnskabelig fakta. (videnskab.dk 5.1.2017).)

(Anm: Statlig hvitvasking av legemiddelinformasjon (Tidsskr Nor Legeforen 2010; 130:368 (25.2.2010).)

- Tobakk skader miljøet. Tobakk er ikke bare dårlig nytt for helsen vår - det har også store ringvirkninger for miljøet. Utgjør enorme mengder søppel. (- Sigarettsneiper utgjør 30-40 prosent av alt som blir samlet opp i opprydningsaksjoner på strender og i bynære strøk.)

(Anm: Tobakk skader miljøet. Tobakk er ikke bare dårlig nytt for helsen vår - det har også store ringvirkninger for miljøet. Utgjør enorme mengder søppel. I den første rapporten fra Verdens Helseorganisasjon som har sett på miljøskader knyttet til tobakksrøyk, vises det blant annet til følgende: - Tobakksavfall inneholder mer enn 7000 giftige kjemikalier som forgifter miljøet - inkludert kreftfremkallende stoff. - Utslipp fra tobakksrøyk bidrar til flere tusen tonn kreftfremkallende stoff, giftstoff og drivhusgasser som skader miljøet. - Opptil ti milliarder av de 15 milliarder sigaretter som blir solgt daglig, blir kastet ute - ikke i søpla. - Sigarettsneiper utgjør 30-40 prosent av alt som blir samlet opp i opprydningsaksjoner på strender og i bynære strøk. (nhi.no 31.5.2017).)

- Farlige stoffer i omløb: Kemifirmaers dokumentation er helt utilstrækkelig. (- Selvom kemifirmaer selv skal dokumentere, at deres kemikalier ikke er sundheds- og miljøskadelige, mangler der vigtig data i størstedelen af deres registreringer. Dermed kan farlige stoffer ende i din creme eller shampoo, uden at nogen ved det.)

Farlige stoffer i omløb: Kemifirmaers dokumentation er helt utilstrækkelig
jyllands-posten.dk 17.4.2017
Selvom kemifirmaer selv skal dokumentere, at deres kemikalier ikke er sundheds- og miljøskadelige, mangler der vigtig data i størstedelen af deres registreringer. Dermed kan farlige stoffer ende i din creme eller shampoo, uden at nogen ved det.

10 år har det været de europæiske kemikalieproducenters eget ansvar at sikre, at de stoffer, de sender på markedet, ikke er sundheds- eller miljøskadelige, herunder hormonforstyrrende.

En ordning, der i høj grad beror på tillid, og nu viser det sig, at den tillid bliver misbrugt, skriver Videnskab.dk.

Kemikaliefirmaerne i Europa er nemlig alt for dårlige til at oplyse myndighederne om mulige skadelige effekter, som deres stoffer kan påføre mennesker og miljø. Det kan betyde, at vi alle hver dag udsættes for hormonforstyrrende og farlige stoffer i vores daglige produkter.

Sådan lyder det fra lektor Henrik Holbech, der sidder i det Europæiske Kemikalieagenturs (ECHAs) ekspertgruppe for hormonforstyrrende stoffer.

»Jeg kan desværre ikke give konkrete eksempler, da arbejdet i ekspertgruppen er fortroligt, men overordnet mangler der rigtig meget lovpligtig data. Der er også eksempler på, at der ligger data hos nogle kemikaliefirmaer fra forsøg de selv har lavet, men som ikke deles, før vi tvinger dem til det. Det er meget frustrerende og et stort problem for vores mulighed for at regulere de skadelige stoffer,« siger Henrik Holbech.

»En stopklods i at beskytte befolkningens sundhed«

I 2016 viste stikprøver, foretaget af ECHA, at hele 72 procent af firmaernes indberetninger manglede vigtig information om de pågældende stoffer.

Læs også: Hormonforstyrrende stoffer koster EU milliarder

Året før viste en anden screening, lavet af de tyske myndigheder, at ud af 1.814 af de såkaldte datapakker indsendt til ECHA opfyldte kun én eneste myndighedernes krav.

Situationen med firmaernes manglende data er efterhånden så slem, at direktøren for ECHA, Geert Dancet, sidst i april 2017 sendte en mail ud til kemikalieindustrien, hvor han krævede omgående forbedring, så myndighederne har en chance for at gøre deres arbejde. (...)

Kan have store konsekvenser for forbrugerne

Hvis ikke firmaerne omgående bliver bedre til at indberette det data, de er forpligtet til, kan det have store konsekvenser, skriver ECHA-direktøren:

»De nuværende data er helt enkelt utilstrækkelige til, at vi kan lave en velbegrundet bedømmelse af risikoen ved et kemikalie. Det har to signifikante konsekvenser: Vi spilder vores tid ved at jage harmløse stoffer og, hvilket er langt værre, prioriterer muligvis ikke de stoffer, som i virkeligheden er de mest bekymrende.«

Omfanget af utilstrækkelig information om kemikalierne på markedet overrasker Forbrugerrådet Tænk Kemi.

Læs også: Nye allergier skyller ind over vores liv(...)

- Hvordan husholdningskjemikalier kan skade unge jenters helse. (- En ny studie viser at eksponering tidlig i livet for visse ftalater - en gruppe kjemikalier som finnes i et stort utvalg av husholdningsartikler, inkludert sjampo, parfymer, neglelakk, plastlegetøy, husbyggematerialer og flere - er knyttet til senket skjoldbruskfunksjon hos unge jenter.)

How Household Chemicals Can Hurt Young Girls' Health (Hvordan husholdningskjemikalier kan skade unge jenters helse.)
time.com 3.6.2017
En ny studie viser at eksponering tidlig i livet for visse ftalater - en gruppe kjemikalier som finnes i et stort utvalg av husholdningsartikler, inkludert sjampo, parfymer, neglelakk, plastlegetøy, husbyggematerialer og flere - er knyttet til senket skjoldbruskfunksjon hos unge jenter. (new study shows that early-life exposure to certain phthalates — a group of chemicals found in a wide variety of household items including shampoos, perfumes, nail polish, plastic toys, house building materials and more — is linked to lowered thyroid function in young girls.)

The new study, published in the journal Environment International looked at 229 women during pregnancy and 229 children who were three years old. The researchers found that exposure to a common group of phthalates in childhood was associated with lower levels of active thyroid function in 3-year-old girls. In general, phthalates are thought to be endocrine disruptors, which means they interfere with the body's hormones. Thyroid function is important because thyroid hormones help control proper brain development.

"I think the message to consumers is be careful of the products they use," says study author Pam Factor-Litvak, a professor of epidemiology at Columbia University’s Mailman School of Public Health . "Depressed thyroid hormones are associated in many studies with feelings of depression, anxiety and behavior problems in children as well as metabolic issues later in life." (…)

(Anm: Hypothyreose, tyrotoksikose og andre thyreoideasykdommer (mintankesmie.no).)

(Anm: Kosmetikkindustrien (mintankesmie.no).)

- Den usynlige kloakken.

(Anm: - Den usynlige kloakken. (…) På 25 meters dyp og 100 meter ut i fjorden spyles brunt kloakkvann ut i havet. Slik har det vært i mange år. Men det er umulig å se med det blotte øye fra land. (...) Hver dag havner store mengder med dårlig renset kloakk rett ut i fjordene våre. En rekke store norske kommuner bryter nemlig rensekravene viser NRKs kartlegging. (nrk.no 24.4.2017).)

(Anm: Miljø og legemiddel (Legemidler er farlig avfall). (mintankesmie.no).)

(Anm: Avløp og kloakk på kartet. Statistisk sentralbyrå har laget en enkel visualisering av landets avløpsanlegg på kart. Visualiseringen illustrerer tydelig skillet mellom mye høygradig biologisk og/eller kjemisk rensing på Østlandet og i Trøndelag, og overvekt av mekanisk rensing i de øvrige deler av landet. (ssb.no 19.12.2017).)

(Anm: Vanlige kjemikalier i plast knyttet til kronisk sykdom. Common chemicals in plastic linked to chronic disease. A research team from Australia has recently investigated some chemicals commonly found in plastics. They demonstrated a link between higher levels of these chemicals in urine and increases in cardiovascular disease, type 2 diabetes, and hypertension in men. (…) One group of chemicals often found in plastics are phthalates. These increase the flexibility, transparency, durability, and longevity of plastics. Phthalates are commonly used in food packaging, medications, toys, and even medical devices. Over recent years, there have been discussions around the safety of phthalates, and, as a result, they are gradually being replaced in many products in Canada, Europe, and the United States. However, there is no definitive evidence that they cause serious illness, and millions of tons of phthalates are still used globally each year. (medicalnewstoday.com 14.7.2017).)

- Flammehemmende kjemikalie linket til problemer med å bli gravid. (- The chemicals, called PBDEs (polybrominated diphenyl ethers), are found in a variety of products including foam furniture, electronics, fabrics, carpets, plastics and other common household items and have been linked to a variety of health problems, researchers say.)

Flame-Retardant Chemical Linked to Conception Problems (Flammehemmende kjemikalie linket til problemer med å bli gravid)
businessweek.com 27.1.2010
TUESDAY, Jan. 26 (HealthDay News) -- Women who are exposed to a common chemical that's used as a flame retardant may take longer to become pregnant, a new study finds.

The chemicals, called PBDEs (polybrominated diphenyl ethers), are found in a variety of products including foam furniture, electronics, fabrics, carpets, plastics and other common household items and have been linked to a variety of health problems, researchers say. (...)

(Anm: Flame retardants could contribute to hyperthyroidism in older cats (medicalnewstoday.com 26.4.2015).)

(Anm: Do flame retardants cause attention problems in children? Polybrominated diphenyl ethers are commonly used as fire retardants in many consumer goods. However, prenatal exposure to the product has now been associated with attention problems in 3-7-year-olds, according to an article the journal Neurotoxicology and Teratology. (medicalnewstoday.com 7.10.2015).)

- Farlige stoffer i leker, kjøkkenutstyr, hårspenner og -tilbehør. (- Smutthullet.) (- Testen har hatt spesielt fokus på to flammehemmende stoffer (OktaBDE och DekaBDE) som er tillatt i forbrukerprodukter laget av gjenvunnet avfall i EU, på tross av at de er farlige for helse og miljø.)

(Anm: Farlige stoffer i leker, kjøkkenutstyr, hårspenner og -tilbehør. Sjokkrapport: Giftige stoffer i vanlige produkter fra resirkulert plast. Sjokkavsløring i stor europeisk undersøkelse: Vanlige husholdningsprodukter laget av resirkulert plast inneholder giftige stoffer. (…) Smutthullet Testen har hatt spesielt fokus på to flammehemmende stoffer (OktaBDE och DekaBDE) som er tillatt i forbrukerprodukter laget av gjenvunnet avfall i EU, på tross av at de er farlige for helse og miljø. (dinside.no 2.11.2018).)

- Fant miljøgift i vaniljeis.

Fant miljøgift i vaniljeis
tv2nyhetene.no 7.7.2009
Mattilsynet overrasket over funn av miljøgift i vaniljeis.

Hvert år utfører Mattilsynet analyser av utvalgte norske matvarer for å kartlegge og overvåke forekomsten av miljøgifter.

I årets rapport presenteres analyser av i alt 289 matvarer som det er tatt prøver av i tidsrommet 2003 til 2005.

Disse matvarene er blitt testet for miljøgiftene dioksiner, dioksinlignende PCB, PCB7, polybromerte difenyleter (PBDE) og Heksabromsyklododekan (HBCD). (...)

- Eksponering for decabromodiphenyl (BDE-209) gir mitokondriell dysfunksjon i lever hos rotter og celledød.

(Anm: Exposure to decabromodiphenyl ether (BDE-209) produces mitochondrial dysfunction in rat liver and cell death. Abstract Polybrominated diphenyl ethers (PBDE) are ubiquitous environmental pollutants. Exposure to these chemicals has been associated with developmental neurotoxicity, endocrine dysfunctions, reproductive disorders, and hepatotoxicity. The widespread use of PBDE as flame retardants has culminated in daily exposure of humans and wildlife to these contaminants and resulted in their banned use. Thus assessment of the potential effects of each PBDE congener on living organisms has become cause for concern. The aim of this study was to (1) examine the effects of decabromodiphenyl ether (BDE)-209 on different functions of HepG2 cells and (2) investigate whether this congener is involved in mitochondrial toxicity. The use of multiple methods was employed to (i) study the influence of BDE-209 on mitochondrial permeability transition (MPT) process in mitochondria isolated from rat liver and (ii) determine the consequential cellular damage. Our results showed that BDE-209 induced matrix swelling related to MPT with 10 µM and ATP depletion with 0.1 µM. In addition, 0.5 μM BDE-209 reduced HepG2 cell viability, produced collapse of membrane potential, but increased levels of reactive oxygen species (ROS) after 48 h incubation. After 24 h with 5 μM treatment elevated levels of ROS, DNA fragmentation and cytochrome c release, accompanied by caspase 9 and caspase 3 activation was noted. Taken together, these results suggest that short-duration exposure (24 or 48 h) to 0.5 μM or 5 μM BDE-209 concentrations diminished HepG2 cell viability due to apoptosis associated with mitochondrial dysfunction. J Toxicol Environ Health A. 2017 Sep 7:1-16.)

- Raske asylmottaksplasser ga rask gevinst. Investor tjente 77 millioner på midlertidige asylmottaksplasser. (- Malte over mugg på asylmottak.)

(Anm: Raske asylmottaksplasser ga rask gevinst. Investor tjente 77 millioner på midlertidige asylmottaksplasser. Abri Vekst og investor Alfred Ydstebø tjente 77 millioner kroner da de raskt kunne tilby nærmere 1.000 midlertidige asylmottaksplasser. (…) Gevinsten kom i løpet av noen måneder i fjor. Den Stavanger-baserte investoren leide det forlatte hovedkontoret til oljeselskapet BP og kunne huse opp mot 1.000 flyktninger i fjor, skriver Dagens Næringsliv. • – Private sykehjem og asylmottak genererer millioner til private formuer. (…) • Malte over mugg på asylmottak (frifagbevegelse.no 6.7.2017).)

- Asylmottak trues med hygiene-bøter. (- Blant forholdene det reageres på, er sopp i tak og vegger i dusjen, uhygieniske forhold på kjøkkenet, svært dårlig inneklima og E.coli-bakterier i drikkevannet.)

Asylmottak trues med hygiene-bøter
vg.no 25.5.2010
Vaterholmen Asylmottak i Verdal har fått en ukes frist til å utbedre en rekke forhold som ifølge kommunelegen gjør bygningen uegnet som bolig for mennesker. (...)

Blant forholdene det reageres på, er sopp i tak og vegger i dusjen, uhygieniske forhold på kjøkkenet, svært dårlig inneklima og E.coli-bakterier i drikkevannet. (...)

(Anm: - Systemiske soppinfeksjoner fortsetter å representere et betydelig udekket medisinsk problem forbundet med høy dødelighet, noe som gjør utvikling av vaksiner og nye immunbaserte behandlinger svært ønskelig for å bedre pasientutfall. (Systemic fungal infections continue to represent a significant unmet medical problem associated with high mortality, making the development of vaccines and novel immune-based treatments highly desirable in order to improve patient outcome.) Front. Cell. Infect. Microbiol. 2016 (05 April 2016).)

(Anm: Tarmbakterie i vannet i Rygge. E.coli oppdaget i drikkevann i Østfold - ber folk koke vannet. Oppdaget under en rutinekontroll. (dagbladet.no 14.12.2016).)

(Anm: Bio-Sensing Dipstick Test for E. Coli in Water. The bacterium Escherichia coli, or E. coli, encompasses several hundreds of strains, all of which are often associated with causing both foodborne and waterborne illnesses. While most E. coli strains are present in normal amounts with the intestines of both healthy humans and animals, the production of Shiga toxin by certain strains of E. coli can cause gastrointestinal symptoms of stomach cramps, diarrhea and vomiting when the toxin infects an individual1. To prevent the spread of E. coli infections, individuals must wash their hands regularly, only eat pasteurized dairy products and juices, eat meat that has been thoroughly cooked and avoid swallowing water while swimming. (azosensors.com 23.9.2017).)

- E. coli-toksin (giftstoff) linket til inflammatorisk tarmsykdom.

(Anm: E. coli-toksin (giftstoff) linket til inflammatorisk tarmsykdom. (E. coli toxin linked with inflammatory bowel disease.) Ny forskning tyder på at et toksin produsert av bakterien E. coli kan være det som utløser betennelse ved inflammatorisk tarmsykdom. (- Forskerne fant at microcin B17 faktisk induserer tarmbetennelse in vivo. Denne betennelsen var avhengig av CD1d-proteiner. CD1d-proteiner er molekyler som "formidler presentasjonen av primært lipid- og glykolipidantigener" til T-celler - en type hvite blodlegemer som spiller en nøkkelrolle ved immunitet. Prof. Maxwell forklarer funnene videre og sier "bakteriene som bor i oss har stor innvirkning på velvære." (medicalnewstoday.com 19.5.2018).)

- Matallergi synes å være knyttet til økte symptomer på sosial angst og generelt høyere angstnivåer, men ikke depresjon, hos etniske minoritetsbarn med lavere sosioøkonomisk status.

(Anm: Food Allergy and Anxiety and Depression among Ethnic Minority Children and Their Caregivers. Abstract OBJECTIVE: To investigate the relationship between food allergy and symptoms of anxiety and depression among ethnic minority, low socioeconomic status (SES) children and their caregivers. (…) CONCLUSIONS: Food allergy appears to be associated with increased symptoms of social anxiety and higher levels of anxiety overall, but not depression, in ethnic minority children of lower socioeconomic status. This finding was not due to confounding by asthma. Food allergy was not associated with higher levels of depression or anxiety symptoms among caregivers of pediatric patients with food allergy. Future studies should investigate potential pathways between food allergy and anxiety that may be unique to children in underserved populations, and develop interventions to reduce anxiety in children with food allergy. J Pediatr. 2017 Aug;187:258-264.e1.)

- Leietakere bor dårligere enn eiere.

(Anm: Leietakere bor dårligere enn eiere. Leietakere bor dårligere enn eiere, med mindre tilgang på utearealer, mindre plass og høyere boutgifter, viser Statistisk Sentralbyrå sin store sammenlignende undersøkelse av leie-og eieboliger i Norge (leieboerforeningen.no 1.4.2016).)

(Anm: Astma drabbar fler med lägre inkomst. (- Orsaken kring sambanden inkomst och astma har forskarna ännu inte svar på. Men det finns flera tidigare studier som pekar på att fuktiga, mögliga och rökiga inomhusmiljöer kan vara avgörande faktorer för att utveckla astma. Särskilt utsatta är barn. (netdoktor.se 17.5.2017).)

- Slik påvirker kjøp av bolig nummer to prisene i Oslo. (- Man bør være oppmerksom på at politikk som fører til høyere leiepriser kan føre til økte kostnader for de fattigste i samfunnet, som ofte leier.)

(Anm: Slik påvirker kjøp av bolig nummer to prisene i Oslo. Erlend Eide Bø, forsker, Statistisk sentralbyrå. Boligpriser og prissvingninger kan reduseres ved å gjøre det dyrere å investere i sekundærbolig, men på bekostning av noe høyere leiepriser. Økte kostnader for de fattigste. (…) Man bør være oppmerksom på at politikk som fører til høyere leiepriser kan føre til økte kostnader for de fattigste i samfunnet, som ofte leier. Artikkelen er basert på «Buy to let: Endogenous rents and investment buyers in a housing search model», første kapittel av doktorgraden til Erlend Eide Bø. (aftenposten.no 5.9.2017).)

(Anm: Sykelighet, sykefravær, uførhet og trygd (mintankesmie.no).)

- Utleiemarkedet. For noen blir møtet med utleiemarkedet et mareritt: Rotter, oversvømmelser og mangelfullt brannvern. Dette er leilighetene som offisielt sett ikke finnes.

(Anm: Utleiemarkedet. For noen blir møtet med utleiemarkedet et mareritt: Rotter, oversvømmelser og mangelfullt brannvern. Dette er leilighetene som offisielt sett ikke finnes. UTGRAVNINGER: Slik så det ut i kjelleren, da Brann- og redningsetaten (BRE) kom på befaring i Gamle Brennavei 24 den 12. mai. Foto: Brann og redningsetaten (BRE). (dagbladet.no 15.7.2017).)

(Anm: – Folk ringer fortvilt etter å ha fått rotter opp gjennom sluket i dusjen. Det blir stadig flere og flere rotter i norske byer. Og det blir neppe færre utover vinteren. – Vi blir stadig oppringt av fortvilte folk som har fått rotter opp gjennom sluket i dusjen, sier avdelingsleder for Nokas skadedyrkontroll i Nord-Norge, Tom Arild Jensen. Skrekkeksemplene er mange, og skadedyrkontrollen i Tromsø har hatt nok å gjøre den siste tiden. (…) – Det finnes ingen konkrete tall på rottebestanden i Norge, sier seniorforsker ved avdelingen for skadedyrkontroll på Folkehelseinstituttet, Arnulf Soleng. (nrk.no 18.1.2018).)

- Sygdom trækker danskere ned i gæld.

(Anm: Sygdom trækker danskere ned i gæld. (…) En sygdom rammer, og al energi bliver lagt i blodprøver og møder med læger. Imens hober gammel gæld sig op, eller ny kommer til. (...) For mange kommer et svigtende helbred til at betyde begyndelsen på en lang og sej kamp mod renter og minus på kontoen. (…) Her angiver de gældsramte oftest sygdom som det, der startede deres pengeproblemer. (…) »Det er jo hårdt at være syg i sig selv, og det er yderligere hårdt, at man kommer ud i nogle situationer, hvor man risikerer, at huset skal sælges på tvangsauktion, eller man ikke har til huslejen«, siger han. »Så man bliver på en måde dobbelt ramt. (politiken.dk 29.4.2017).)

- Sopptoksiner blir enkelt luftbårne, fører til potensiell innendørs helsefare. (- Tilstedeværelsen av mykotoksiner innendørs bør tas i betraktning som et viktig parameter for luftkvalitet.)

(Anm: Sopptoksiner blir enkelt luftbårne, fører til potensiell innendørs helsefare. (Fungal toxins become easily aerosolized, leading to potential indoor health risk.) Toksiner produsert av tre forskjellige sopparter som vokser innendørs på tapet kan bli luftbårne, og kan lett inhaleres. Funnene, som sannsynligvis har implikasjoner for "sick building syndrome", ble publisert i Applied and Environmental Microbiology, et tidsskrift for American Society for Microbiology. (...) "De fleste luftbårne toksiner er sannsynligvis plassert på soppsporer, men vi har også vist at en del av den giftige lasten ble funnet på svært små partikler - støv eller små fragmenter av tapeter, som lett kan inhaleres," sa Bailly. "Tilstedeværelsen av mykotoksiner innendørs bør tas i betraktning som et viktig parameter for luftkvalitet," konkluderer Bailly. (news-medical.net 23.6.2017).)

(Anm: Toxinology.no Norway’s portal to natural toxin research. (toxinology.nilu.no).)

(Anm: Asian dust exposure associated with onset of myocardial infarction (news-medical.net 6.9.2017).)

- Muggsopp kan gjøre vannet farlig å drikke. Det finnes overraskende mye muggsopp i norsk drikkevann. Noen av dem kan være direkte farlige.

(Anm: Muggsopp kan gjøre vannet farlig å drikke. Det finnes overraskende mye muggsopp i norsk drikkevann. Noen av dem kan være direkte farlige. (...) Giftige stoffer. I et tidligere prosjekt har forskerne påvist at det finnes overraskende store andeler muggsopp i norsk drikkevann fra springen. Noen av soppene kan produsere giftstoffer (mykotoksiner), i små eller store mengder ved optimale vekstbetingelser. Ida Skaar forsker på mikroskopiske sopper. (nrk.no 5.5.2011).)

- Mugg i mat – direkte farlig eller bare udelikat? Mugg og muggsoppgifter (mykotoksiner) finnes i de fleste kornprodukter, selv om vi ikke nødvendigvis kan se noe synlig mugg. Forekomsten av noen muggsoppgifter ser ut til å øke.

(Anm: Mugg i mat – direkte farlig eller bare udelikat? Mugg og muggsoppgifter (mykotoksiner) finnes i de fleste kornprodukter, selv om vi ikke nødvendigvis kan se noe synlig mugg. Forekomsten av noen muggsoppgifter ser ut til å øke. Folkehelseinstituttet deltar nå i et prosjekt kalt «Mycomix» der målet er å undersøke hvor mye mykotoksiner vi får i oss, og hvorvidt dette har noen betydning for folks helse. For å klargjøre dette vil vi studere effekter av mykotoksiner alene, i blanding og sammen med muggsopp og bakteriekomponenter som kan øke deres evne til å føre til uønskede betennelsesreaksjoner. Prosjektet ledes av Veterinærinstituttet (fhi.no 15.10.2012).)

- Full opprydding på asylmottak etter biletavsløring.  Etter at ein ungdomspolitikar i AUF avslørte omfattande mangelfullt vedlikehald på Førde mottakssenter vart bebuarane sette i arbeid med både målarkosten og vaskekosten.

(Anm: Full opprydding på asylmottak etter biletavsløring.  Etter at ein ungdomspolitikar i AUF avslørte omfattande mangelfullt vedlikehald på Førde mottakssenter vart bebuarane sette i arbeid med både målarkosten og vaskekosten. No varslar både UDI og Førde kommune tilsyn hos mottaket. (…) Bildeserien, først publisert i avisa Firda i helga, har ført til at både Førde kommune, og UDI no varslar tilsyn med mottaket. (nrk.no 22.8.2016).)

- Disse vil du ikke ha på badet

Disse vil du ikke ha på badet
kk.no 11.5.2010
Men sølvkreene trives utmerket der det er fuktig, mørkt og vanskelig å komme til med vaskekluten. Slik unngår du de små krekene. (...)

- Sølvkre er absolutt de vanligste insektene vi finner på bad. Stort sett lever de der hvor det er litt fuktig, mørkt og vanskelig å komme til med renhold, forteller Johan Mattsson, fagssjef i Mycoteam, ifølge nettsidene til boligmagasinet Vi i Villa.

Sølvkre, eller sølvfisk som de også kalles, er små sølvaktige insekter som kommer krypende om natten, på jakt etter mat på baderomsgulvet ditt. De er vingeløse og har lange antenner og en skjelldekket kropp. Kroppslengden er 7-12 millimeter. (...)

- Fuktskader i tre av ti boliger – kan være helsefarlig.

(Anm: Fuktskader i tre av ti boliger – kan være helsefarlig. Fukt og muggsopp kan utløse og forverre helseproblemer som astma, bronkitt og kronisk betennelse i neseslimhinnen. En studie fra Folkehelseinstituttet viser at tre av ti boliger har fuktproblemer som bør utbedres. (fhi.no 20.4.2016 (Folkehelseinstituttet).)

- Dette kan være tegn på at noe er galt i boligen din. Finner du istapper hengende fra taket ditt, eller kondens på soveromsvinduene om morgenen?

(Anm: Dette kan være tegn på at noe er galt i boligen din. Finner du istapper hengende fra taket ditt, eller kondens på soveromsvinduene om morgenen? Da bør du være på vakt, råder eksperten. Istapper og kondens på soveromsvinduene, kan ifølge Kai Gustavsen være en visuell fuktalarm. (…) Gjør deg kjent med hvordan området rundt boligen håndterer vann, råder Gustavsen. Han understreker at dette gjelder uansett om man bor i frittliggende bolig, borettslag eller sameie. (aftenposten.no 29.11.2018).)

- Dødelig soppinfeksjon skremmer norske forskere. Muggsoppinfeksjonen er i utgangspunktet livsfarlig for pasienter som allerede er svekket.

(Anm: Dødelig soppinfeksjon skremmer norske forskere. Muggsoppinfeksjonen er i utgangspunktet livsfarlig for pasienter som allerede er svekket. (…) Slik lyder beskrivelsen til Ida Skaar, seniorforsker ved Veterinærinstituttet i Oslo. Hun viser til at resistensen mot anti-soppmidler sprer seg raskt. – Dette er virkelig superskremmende. Oppmerksomheten dette problemet får, står i sterk kontrast til den alvorlige helsetrusselen det utgjør, påpeker Skaar.) (vg.no 20.2.2018).)

- Man kan fortsatt langtidsutleie skattefritt om man leier ut en mindre del av boligen man bor i. Så lenge den regelen beholdes, sikrer man et godt fungerende leiemarked.

(Anm: Dette betyr budsjettet for boligeierne: Ingen kutt i eiendomsskatten og egen «Airbnb-skatt», (…) For utleie som strekker seg utover 30 dager vil skattleggingen være som i dag, skriver NTB. – Mange husholdninger finansierer boligen sin delvis gjennom å leie ut deler av den. Det er viktig for regjeringen at husholdningene har en forutsigbarhet i sin økonomi, sier Jensen. (…) - Man kan fortsatt langtidsutleie skattefritt om man leier ut en mindre del av boligen man bor i. Så lenge den regelen beholdes, sikrer man et godt fungerende leiemarked. (aftenposten.no 12.10.2017).)

(Anm: Sykelighet, sykefravær, uførhet og trygd (mintankesmie.no).)

- Babytenner linket til autisme, tungmetaller. (-- Babytenner hos barn med autisme inneholder mer giftig bly og mindre av de essensielle næringsstoffene sink og mangan, sammenlignet med tenner fra barn uten autisme, ifølge en studie publisert i journal Nature Communications.)

Baby Teeth Link Autism, Heavy Metals
dgnews.docguide.com 2.6.2017
BETHESDA, Md -- June 2, 2017 -- Babytenner hos barn med autisme inneholder mer giftig bly og mindre av de essensielle næringsstoffene sink og mangan, sammenlignet med tenner fra barn uten autisme, ifølge en studie publisert i journal Nature Communications. (Baby teeth from children with autism contain more toxic lead and less of the essential nutrients zinc and manganese, compared with teeth from children without autism, according to a study published in the journal Nature Communication.)

Forskere studerte tvillinger for å kontrollere genetiske påvirkninger og fokusere på mulige miljømessige bidragsytere til lidelsen. Resultatene antyder at forskjeller i eksponering tidlig i levetiden for metaller, eller enda viktigere hvordan et barns kropp behandler dem, kan påvirke risikoen for autisme. (Researchers studied twins to control genetic influences and focus on possible environmental contributors to the disease. The findings suggest that differences in early-life exposure to metals, or more importantly how a child’s body processes them, may affect the risk of autism.)

Forskjellene i metallopptak mellom barn med og uten autisme var spesielt bemerkelsesverdige i løpet av månedene like før og etter at barna ble født. Forskere bestemte dette ved å bruke lasere til å kartlegge vekstringene i baby-tenner generert under ulike utviklingsperioder. (…) (The differences in metal uptake between children with and without autism were especially notable during the months just before and after the children were born. Researchers determined this by using lasers to map the growth rings in baby teeth generated during different developmental periods.)

(Anm: Sjøliv tar skade av våre medisiner. Medisinene vi tar, havner til slutt i havet hos alger og sjødyr. Medikamentene kan kanskje endre hele økosystemer, tror svensk forsker. Det er en kjent sak at medisinene vi mennesker bruker ikke nødvendigvis forsvinner når de har gjort jobben sin inni oss. (forskning.no 8.5.2014).)

- Sink- og kobbermetabolisme i babytenner kan bidra til å forutsi ASD-risiko.

(Anm: Zinc and copper metabolism in baby teeth may help predict ASD risk. Mount Sinai Research Could Result in Future Diagnostic System for Autism Spectrum Disorder. Using evidence found in baby teeth, researchers from the Department of Environmental Medicine and Public Health at the Icahn School of Medicine at Mount Sinai report that cycles involved in zinc and copper metabolism are dysregulated in autism spectrum disorder (ASD), and can be used to predict who will later develop the disease. The researchers used the teeth to reconstruct prenatal and early-life exposures to nutrient and toxic elements in healthy and autistic children. Results of the study will be published online in Scientific Advances, a journal published by the American Association for the Advancement of Science, at 2PM EST on May 30th. This is the first study to generate a 90 percent accurate fetal and early childhood biomarker of ASD using a longitudinal analysis of distinct metabolic pathways. The results of this research could produce a new diagnostic approach for ASD. (news-medical.net 30.5.2018).)

– Hvert eneste år tømmer turistbåter opptil 4000 tonn kloakk og avføring i Nærøyfjorden. Svært mange av landets fjorder har det samme problemet.

(Anm: Tømmer 4000 tonn kloakk i fjordene. Hvert eneste år tømmer turistbåter opptil 4000 tonn kloakk og avføring i Nærøyfjorden. Svært mange av landets fjorder har det samme problemet. (tv2.no 29.7.2017).)

- Fritidsbåtar längs Sveriges kuster släpper ut uppskattningsvis 3,4 miljoner liter toalettavfall per år.

Stora mängder bajs från småbåtar
svd.se 3.7.2009
Fritidsbåtar längs Sveriges kuster släpper ut uppskattningsvis 3,4 miljoner liter toalettavfall per år. Avfallet töms i snitt tre kilometer från land och 43 procent av båtägarna menar att det inte skadar miljön, visar en studie från Göteborgs universitet.

Forskarna pekar på flera problem med toalettömningarna; Övergödning, algblomning, bajs och toapapper som flyter i land, försämrad badvattenkvalitet och smittorisker. (...)

- Norsk oppdrettsfisk står for utslipp langs norskekysten tilsvarende nesten hele Tokyos befolkning på 12 millioner mennesker.

(Anm: Norsk oppdrettsfisk står for utslipp langs norskekysten tilsvarende nesten hele Tokyos befolkning på 12 millioner mennesker. Det viser en beregning Dagbladet har gjort basert på tall fra Klima- og forurensingsdirektoratet (Klif) og Fiskeridirektoratet. Miljødepartementet skulle «se på saken» i 2010 - så ble det verre: Kloakk og matrester fra oppdrettsfisk tilsvarende 11,9 millioner mennesker slippes rett ut i norske fjorder. (…) SLIK PRODUSERES NORSK LAKS: I oppdrettsanlegg. Avfallsstoffene slippes rett ut i havet. Her fra et tilfeldig anlegg i nærheten av Bergen. (dagbladet.no 28.6.2013).)

(Anm: Phthalates and thyroid function in preschool age children: Sex specific associations. (…) Conclusions The data show inverse and sex specific associations between specific phthalate metabolites measured in children at age 3 and thyroid function in preschool children. These results may provide evidence for the hypothesis that reductions in thyroid hormones mediate associations between early life phthalate exposure and child cognitive outcomes. Environment International 2017;106:11–18 (September 2017).)

(Anm: Discovery of steroid hormone in fruit flies may shed new light on maternal hypothyroidism. (…) Their discovery -- a fundamental advance for biology and neuroscience, and detailed in a paper published April 10 in the journal eLife -- also may shed new light on maternal hypothyroidism, a human condition in which too little thyroid is produced and is dangerous for pregnant women and their developing babies. (…) Normal thyroid production in people controls food metabolism, which, in turn, regulates body temperature and heart rhythm. When thyroid levels are too low, pregnant women are at risk for miscarriage, hypertension and premature birth. (news-medical.net 16.5.2017).)

(Anm: High levels of chemicals found in indoor cats. A study from Stockholm University have now established what was previously suspected, that the high levels of brominated flame retardants measured in cats are from the dust in our homes. The study has been published in the journal Environmental Science & Technology.  (medicalnewstoday.com 27.2.2017).)

(Anm: Eksporterer dødelige kjemikalier. Kinesiske selskaper eksporterer kraftige kjemiske stoffer som er så dødelige at de utgjør en mulig terrortrussel, viser en gransking som Associated Press har gjort. Ifølge AP har tolv selskaper eksportert det syntetiske opiatet karfentanil til USA. (nrk.no 7.10.2016).)

(Anm: A fifth of dementia cases may be caused by air pollution, study suggests. The researchers recently reported their findings in the journal Translational Psychiatry. (medicalnewstoday.com 1.2.2017).)

(Anm: Watch: Why is air pollution a problem? Air pollution contributes to around 40,000 premature deaths in the UK each year and is linked to heart attack and stroke. Lucy Trevallion looks at this invisible problem and how you can reduce your risk. (bhf.org.uk (24.3.2017).)

(Anm: New study reveals air pollution can alter the effectiveness of antibiotics and increases the potential of disease. (medicalnewstoday.com 6.3.2017).)

- Stor kreftrisiko ved miljø-eksponering av asbest. (- Asbest brukes fortsatt mye i Russland, Kina, India og Brasil. (…) Også i Norge er det fortsatt asbest i mange hus bygd på 1950 til 1980-tallet. Snekkere, rørleggere, elektrikere og andre som arbeider i gamle hus er utsatt. Onkologen har følgende råd; – Sjekk om det er asbest i huset ditt. Hvis det er det, så få profesjonelle til å fjerne det, sier han.)

Stor kreftrisiko ved miljø-eksponering av asbest
dagensmedisin.no 4.6.2017
Overlege Oluf Dimitri Røe ved Sykehuset Levanger presenterte nye forskningsfunn på verdens største kreftkonferanse.  

CHICAGO: – Vi må ta asbest på stort alvor, sier onkolog Oluf Dimitrie Røe ved Sykehuset Levanger.
Lørdag delte han funn fra en ny studie med kolleger fra hele verden under en såkalt «poster-presentasjon» på ASCO i Chicago.

Les abstraktet her.

Sammen med phd-student Vasiliki Panou og kolleger ved Aalborg Universitetshospital har han undersøkt forekomsten av mesotheliom, en sjelden kreftform som er sterkt knyttet til eksponering av asbest, i Aalborg i Danmark. (…)

Brukes fortsatt
– Det er viktig at slike studier kommer frem. Asbest brukes fortsatt mye i Russland, Kina, India og Brasil. Det må det bli slutt på, sier han.

Også i Norge er det fortsatt asbest i mange hus bygd på 1950 til 1980-tallet. Snekkere, rørleggere, elektrikere og andre som arbeider i gamle hus er utsatt. Onkologen har følgende råd;

– Sjekk om det er asbest i huset ditt. Hvis det er det, så få profesjonelle til å fjerne det, sier han. (…)

(Anm: mesoteliom, svulst utgått fra mesotel, som kler overflaten i brysthulen, hjerteposen, bukhulen og mindre områder i kjønnsorganene. Mesoteliomer er nesten alltid ondartet (kreftsvulster), men vokser ofte langsomt og gir sjelden fjernspredning ut over det hulrom svulsten starter i, og de tilgrensende organene. Kilde: Store norske leksikon.)

- En av fem skoler kan ikke dokumentere greit radonnivå. Skole. I alt 470 skoler i 103 kommuner har i vinter sjekket radonnivået innendørs. Hver femte skole kan ikke dokumentere at de har et tilfredsstillende lavt radonnivå.

(Anm: En av fem skoler kan ikke dokumentere greit radonnivå. Skole. I alt 470 skoler i 103 kommuner har i vinter sjekket radonnivået innendørs. Hver femte skole kan ikke dokumentere at de har et tilfredsstillende lavt radonnivå. Radon er en luktfri og usynlig radioaktiv gass som knyttes til økt risiko for lungekreft når den forekommer i inneluft. Det har vært en grense for radon i skoler siden 2014, og i vinter gjennomførte  Nettverk for miljørettet folkehelsearbeid (NEMFO) en kampanje for å finne ut hvordan det står til. (kommunal-rapport.no 15.6.2017).)

(Anm: Tiltak for å fjerne radon. Savner konkrete råd fra Statens strålevern. At radon er farlig og må fjernes får du stadig høre, men hvem som skal utføre jobben må du finne ut på egenhånd. En uheldig hedmarking brukte 80.000 kroner på tiltak som ikke fungerte som forventet. (nrk.no 23.10.2017).)

- Teknologimagasinet: Har du kontroll på radon-strålingen? Med denne kan du enkelt måle selv. (- Teknologimagasinet ser også nærmere på inneklima, og muligheter for selv å måle innholdet av alt fra luftfuktighet og CO₂ til radon.) (- Dårlig inneklima kan gi irritasjon i hud og slimhinner, hodepine og trøtthet og forverring av luftveisinfeksjoner.)

(Anm: Teknologimagasinet: Har du kontroll på radon-strålingen? Med denne kan du enkelt måle selv. (…) Og hva inneholder egentlig luften vi puster inn hjemme? Dårlig inneklima kan gi irritasjon i hud og slimhinner, hodepine og trøtthet og forverring av luftveisinfeksjoner. Teknologimagasinet ser også nærmere på inneklima, og muligheter for selv å måle innholdet av alt fra luftfuktighet og CO₂ til radon. Alt ved hjelp smarte sensorer som er i ferd med å innta det smarte hjemmet. Per Kristian har blant testet radonmåleren til norske Airthings og en klimamåler fra den franske produsenten Netatmo som blant annet måler CO₂ i ppm. Med seg i studio har han også en hypermoderne vifte som både analyserer og renser inneluften. (aftenposten.no 26.2.2018).)

- Cancer av asbest ökar

Cancer av asbest ökar
svd.se 14.2.2012
Cancerformen mesoteliom, som orsakas av asbest, ökar igen i Sverige. På två år har antalet drabbade fördubblats.

- Det kan räcka med en kort exponering av asbest för att få mesoteliom. Därför är det en viktig tankeställare att antalet fall har ökat kraftigt 2009 och 2010, säger docent Nils Plato på Karolinska institutet till Sydsvenskan.

År 2008 upptäcktes 64 nya fall av sjukdomen, under 2009 var de 84 medan det rapporterades 124 nya fall 2010. (...)

- Skuleborn har blitt sjuke i mange år – no er det funne fukt og asbest. Bergen kommune beklagar etter at det er avdekt fuktskadar og mogleg asbestlekkasje på Varden skule i Fyllingsdalen.

(Anm: Skuleborn har blitt sjuke i mange år – no er det funne fukt og asbest. Bergen kommune beklagar etter at det er avdekt fuktskadar og mogleg asbestlekkasje på Varden skule i Fyllingsdalen. – Det er dette me har sagt heile vegen, seier FAU-leiar. Tysdag informerte Bergen kommune tilsette ved Varden skule at det er funne fuktskadar og gjennombora asbestplater under arbeidet med rehabiliteringa av skulen. Det skriv Bergen kommune i ei pressemelding tysdag. Mangeårige helseplager. I fleire år meldte tilsette og elevar om helseplager på grunn av det dårlege inneklimaet. Allereie i 2010 fortalde NRK om helseproblema ved barneskulen. (nrk.no 4.10.2016).)

- FDA gjør oppmerksom på at bakterier i vannbaserte produkter utgjør en trussel

FDA highlights threat bacteria poses to water-based products
biopharmadive.com 26.5.2017
Dive Brief:

 • Against the backdrop of a multi-state bacterial infection caused by a batch of contaminated stool softener, the Food and Drug Administration is underscoring to pharmaceutical developers the importance of keeping their equipment clean and their quality control standards up to par.
 • The agency on Monday released a warning about Burkholderia cepacia, a type of bacteria that can cause respiratory infections and pneumonia, particularly for people with weaker immune systems such as the elderly and children. Last year, the pathogen made headlines when more than 60 people across eight states became infected due to a contaminated batches of PharmaTech LLC's oral, liquid docusate sodium.
 • In its warning, the FDA encouraged makers of non-sterile, water-based drug to create and maintain protocols that would preventing microorganisms from ruining their products. Examples included making sure manufacturing facilities were sanitary and establishing materials inspections at various stages throughout the production cycle.

Dive Insight:
B. cepacia has been on the regulators' radars for years because of its ability to sneak into drugs, which are then widely distributed, in turn helping the pathogen spread. (…)

The FDA in general has also been cracking down on current good manufacturing practices violators. In the last year alone, the agency cited drugmakers such as Sun Pharma, Jazz and GlaxoSmithKline for contamination-related issues at their respective production sites and contract manufacturing service providers. (…)

- Den usynlige kloakken.

(Anm: - Den usynlige kloakken. (…) På 25 meters dyp og 100 meter ut i fjorden spyles brunt kloakkvann ut i havet. Slik har det vært i mange år. Men det er umulig å se med det blotte øye fra land. (...) Hver dag havner store mengder med dårlig renset kloakk rett ut i fjordene våre. En rekke store norske kommuner bryter nemlig rensekravene viser NRKs kartlegging. (nrk.no 24.4.2017).)

(Anm: Miljø og legemiddel (Legemidler er farlig avfall). (mintankesmie.no).)

(Anm: Avløp og kloakk på kartet. Statistisk sentralbyrå har laget en enkel visualisering av landets avløpsanlegg på kart. Visualiseringen illustrerer tydelig skillet mellom mye høygradig biologisk og/eller kjemisk rensing på Østlandet og i Trøndelag, og overvekt av mekanisk rensing i de øvrige deler av landet. (ssb.no 19.12.2017).)

(Anm: Sjøliv tar skade av våre medisiner. Medisinene vi tar, havner til slutt i havet hos alger og sjødyr. Medikamentene kan kanskje endre hele økosystemer, tror svensk forsker. Det er en kjent sak at medisinene vi mennesker bruker ikke nødvendigvis forsvinner når de har gjort jobben sin inni oss. (forskning.no 8.5.2014).)

– Hvert eneste år tømmer turistbåter opptil 4000 tonn kloakk og avføring i Nærøyfjorden. Svært mange av landets fjorder har det samme problemet.

(Anm: Tømmer 4000 tonn kloakk i fjordene. Hvert eneste år tømmer turistbåter opptil 4000 tonn kloakk og avføring i Nærøyfjorden. Svært mange av landets fjorder har det samme problemet. (tv2.no 29.7.2017).)

- Norsk oppdrettsfisk står for utslipp langs norskekysten tilsvarende nesten hele Tokyos befolkning på 12 millioner mennesker.

(Anm: Norsk oppdrettsfisk står for utslipp langs norskekysten tilsvarende nesten hele Tokyos befolkning på 12 millioner mennesker. Det viser en beregning Dagbladet har gjort basert på tall fra Klima- og forurensingsdirektoratet (Klif) og Fiskeridirektoratet. Miljødepartementet skulle «se på saken» i 2010 - så ble det verre: Kloakk og matrester fra oppdrettsfisk tilsvarende 11,9 millioner mennesker slippes rett ut i norske fjorder. (…) SLIK PRODUSERES NORSK LAKS: I oppdrettsanlegg. Avfallsstoffene slippes rett ut i havet. Her fra et tilfeldig anlegg i nærheten av Bergen. (dagbladet.no 28.6.2013).)

(Anm: How do drugs affect the brain? - Sara Garofalo (ed.ted.com).)

(Anm: How does your body process medicine? - Céline Valéry (ed.ted.com).)

(Anm: Hvordan fordøyelsessystemet fungerer. How your digestive system works - Emma Bryce. Let’s Begin… Constantly churning inside of you, the digestive system performs a daily marvel: it transforms your food into the vital nutrients that sustain your body and ensure your survival. Emma Bryce traces food’s nine-meter-long, 40-hour journey through the remarkable digestive tract. (ed.ted.com).)

- Studien finner sammenheng mellom trafikkrelatert luftforurensning og telomererforkortelse hos barn

Study finds link between traffic-related air pollution and telomere shortening in children
news-medical.net 19.5.2017
Children and teens exposed to high levels of traffic-related air pollution have evidence of a specific type of DNA damage called telomere shortening, reports a study in the May Journal of Occupational and Environmental Medicine.

Young people with asthma also have evidence of telomere shortening, according to the preliminary research by John R. Balmes, MD, of University of California, Berkeley, and colleagues. They write, "Our results suggest that telomere length may have potential for use as a biomarker of DNA damage due to environmental exposures and/or chronic inflammation."

The study included 14 children and adolescents living in Fresno, Calif.-;the second-most polluted city in the United States. The researchers assessed the relationship between polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs), a "ubiquitous" air pollutant caused by motor vehicle exhaust; and shortening of telomeres, a type of DNA damage typically associated with aging. (…)

(Anm: Ny test kan forutsi om du får kreft - ti år før du får diagnosen. Forskere har oppdaget en sammenheng mellom telomerene og utviklingen av kreft. (…) En «beskyttende» kapsel, kalt telomer, sitter på endene av kromosomene og hindrer at DNA skades. De kan sammenlignes med den ekstra harde tuppen på en skolisse, som hindrer at lissene flises opp. Telomerene forvitres betraktelig raskere hos de som sener får kreft, viser studien. De er kortere enn de burde være, og blir stadig kortere til rundt fire år før kreften utvikles. Alle personene i studien som hadde forkortete telomer, utviklet senere kreft. (side.no 1.5.2015).)

(Anm: Telomere biomarker may lead to blood test that predicts cancer years in advance  (medicalnewstoday.com 1.5.2015).)

(Anm: Publikum ønsker tøffere straffetiltak mot uansvarlig atferd i næringslivet. (- Resultatene viste en sterk offentlig bekymring for skjevhet i rettssystemet.) (theconversation.com 25.7.2016).)

- Hvis du sykler til arbeid, se opp for dårlig luft.

(Anm: If You Bicycle to Work, Watch Out for Bad Air. Researchers say the benefits of a bicycle commute could be at least partially negated by when and where you ride, and for how long. Here are some safety tips. (…) Longer commutes during rush hour when tailpipes are spewing the most smog can translate into greater health risks, according to the preliminary results of a five-year study done in New York. (healthline.com 16.7.2017).)

Ikke bare sunt å sykle
vg.no 2.7.2011
Det er ikke bare sunt å sykle til jobben - hvis du gjør det langs en trafikkert vei. Noen syklister vil dø en for tidlig død av lungeskader grunnet forurensningen.

Nederlandske forskere ved universitetet i Utrecht har laget det komplette sykkelhelseregnskapet.

De har regnet inn tapt levetid på grunn av eksponering mot forurensning, tapt levetid på grunn av trafikkulykker og økt levealder fordi sykling gir helseeffekt. (...)

Pluss og minus
- Forkortet levealder pga forurensning: 0,8 til 40 dager.
- Forkortet levealder pga trafikkulykker: 5 - 9 dager.
+ Forlenget levealder grunnet bedret helse: 90 - 420 dager.

Ut fra dette har forskerne regnet seg fram til at det i gjennomsnitt er 11 ganger høyere sjanse for at syklingen gir økt levealder enn det motsatt.

Men for noen vil sykling i forurenset luft medføre en tidligere død.

- Vi har ikke tallfestet det i antall personer, men regnet ut et gjennomsnitt ut fra statistiske data, sier professor Jeromen de Hartoh, som er av forskerne bak prosjektet.

Du blir langt mer utsatt for luftforurensning når du sykler langs veien enn når du sitter i en bil på samme vei. (...)

- Denne verksemda vil ikkje ta slutt før dei som legg til rette for hemmeleghald og skatteunndraging – bankar, advokatar og rådgjevarar – opplever ein reell risiko for å bli straffa for å utføre slike tenester.

(Anm: Superrike skattesnytarar. (…) Denne verksemda vil ikkje ta slutt før dei som legg til rette for hemmeleghald og skatteunndraging – bankar, advokatar og rådgjevarar – opplever ein reell risiko for å bli straffa for å utføre slike tenester.) (dn.no 3.7.2017).)

(Anm: EU-kommissionen visste om VW-fusket. (- Misstankarna inom kommissionen väcktes till liv när dess experter insåg att luftkvaliteten i städer inte förbättrades som förväntat efter de strängare utsläppskraven för bilar som infördes 2007, enligt Der Spiegel.) (nyteknik.se 15.7.2016).)

(Anm: Volkswagen mistenkt for å ha villedet EUs investeringsbank. Volkswagen er mistenkt for å ha brukt et lån fra Den europeiske investeringsbanken (EIB) til å utvikle teknologi som åpnet for juks med utslippstester. Sjefen for den europeiske investeringsbanken (EIB) Werner Hoyer er skuffet over Volkswagen. (dn.no 2.8.2017).)

(Anm: VW-chef erkänner bedrägeri. En högt uppsatt chef på tyska Volkswagen (VW) i USA, inblandad i avgasskandalen, erkänner bedrägeri, meddelade en talesperson för domstolen i Detroit på tisdagen. (nyteknik.se 26.7.2017).)

(Anm: VW-topp sier seg skyldig – risikerer 169 år i fengsel. Den tidligere VW-toppen i USA, Oliver Schmidt, innrømmer å ha forsøkt å dekke over utslippsjukset. Nå risikerer han mange år bak murene. (tv2.no 28.7.2017).)

(Anm: Audi-sjefen pågrepet i Tyskland. Audis administrerende direktør Rupert Stadler er pågrepet i Tyskland i forbindelse med etterforskningen av utslippsskandalen. (aftenposten.no 16.6.2018).)

- INDLÆGSSEDDEL I STEDET FOR FORORD. (- Det Tredje Rige var gennemsyret af stoffer: kokain, heroin, morfin og frem for alt metamfetamin.)

(Anm: - INDLÆGSSEDDEL I STEDET FOR FORORD. (- Det Tredje Rige var gennemsyret af stoffer: kokain, heroin, morfin og frem for alt metamfetamin.) Det Tredje Rige var gennemsyret af stoffer: kokain, heroin, morfin og frem for alt metamfetamin. Stofferne blev brugt af alle fra fabriksarbejdere til husmødre og var afgørende for troppernes modstandskraft. Efterhånden som krigens gang vendte sig mod Tyskland, søgte Hitler og hans følge tilflugt i potentielt dødelige cocktails af stimulanser, administreret af lægen dr. Morell. (…) DEN TOTALE RUS tilføjer en manglende brik til historien. (lindhardtogringhof.dk 10.3.2017).)

(Anm: Oliver Schmidt jailed for seven years for Volkswagen emissions scam. Judge in Detroit imposes $400,000 fine on former VW executive. German was arrested trying to return home from holiday in Florida (theguardian.com 6.12.2017).)

(Anm: «Dieseljukset» ga betydelig oppjusterte utslipp. Utslippene fra dieseldrevne personbiler de siste årene er justert opp med opp mot 30 prosent som følge av det såkalte utslippsjukset. (ssb.no 14.12.2017).)

(Anm: Disse bildene viser det enorme problemet Volkswagen står oppe i. (…) Juks med dieselutslipp har enorme proposjoner. Dieselskandalen som VW-konsernet har havnet i har proposjoner det nesten er vanskelig å fatte. (…) Av de rundt 600.000 dieselbilene som er solgt i landet som omfattes av skandalen, har bilgiganten forpliktet seg til å kjøpe tilbake over 500.000 biler. 350.000 av disse kjøpene er allerede gjennomført til en kostnad på 7,4 milliarder dollar. (nettavisen.no 19.4.2018).)

(Anm: Tidligere Volkswagen-ingeniør dømt til fengsel. En tidligere ingeniør i Volkswagen får 40 måneders fengsel etter Volkswagen-skandalen. (vg.no 25.8.2017).)

(Anm: Dieselskandalen truer tysk økonomi. Den tyske dieselskandalen utgjør en risiko for landets økonomi, opplyser Tysklands finansdepartement i en rapport mandag. Dieselskandalen oppsto for nesten to år siden, da det ble kjent at Volkswagen jukset med utslippstallene. Her monterer tyske arbeidere dieselmotorer på en Volkswagen-fabrikk i Chemnitz i Tyskland. (dn.no 21.8.2017).)

–  Investorer krever nesten 90 milliarder kroner i erstatning fra Volkswagen i forbindelse med utslippsskandalen. (– Han inngår i konsernets team på rundt 50 advokater.)

(Anm: – Investorer krever nesten 90 milliarder kroner i erstatning fra Volkswagen i forbindelse med utslippsskandalen. (– Vi er overbevist om at vi gjorde det vi skulle, sier Volkswagens advokat Markus Pfüeller. Han inngår i konsernets team på rundt 50 advokater.) (dn.no 10.9.2018).)

-1200 vil dø av utslipp fra Volkswagens «juksebiler».

(Anm: -1200 vil dø av utslipp fra Volkswagens «juksebiler». Amerikanske forskere har undersøkt konsekvensene av utslippsjuks. (…) Det er forskere ved universitetet MIT i USA som har sett nærmere på konsekvensene av Volkswagens utslippsjuks. (dagbladet.no 3.3.2017).)

(Anm: -1200 vil dø av utslipp fra Volkswagens «juksebiler». Amerikanske forskere har undersøkt konsekvensene av utslippsjuks. (…) Det er forskere ved universitetet MIT i USA som har sett nærmere på konsekvensene av Volkswagens utslippsjuks. (dagbladet.no 3.3.2017).)

(Anm: Dieseljuks. Forskere har funnet den skjulte koden i juksebilene til Volkswagen. Gikk langt for å hindre at det var mulig å teste det virkelige utslippet. (…) Nå har de funnet svaret, gjemt i programvaren til bilene, melder University of California San Diego. (…) Resultatene er publisert i en rapport (PDF), som blir lagt frem frem under IEEE Symposium on Security and Privacy i San Francisco denne uken. Under vanlig bruk, slipper bilene ut inntil 40 ganger mer NOx enn tillatt. Utslippsavsløring: Skrur av eksosrensingen allerede ved 17 grader (tu.no 23.5.2017).)

(Anm: Companies are given new tool to check for harmful chemical substances. New database containing more than 600,000 chemical structures gives companies a unique opportunity to quickly get an overview of the harmful effects associated with substances they are considering using. (medicalnewstoday.com 23.11.2015).)

- De pumpet ut dieselgasser hele dagen. Det var vindstille denne dagen, og fjorden var full av eksos – noe som var merkbart i høyden over bygda», skriver turisten.

(Anm: Turist kom for ren luft og fikk en sjokkerende opplevelse. Se hvordan cruiseskipene forurenser Geiranger. En britisk turist har klaget til klimaministeren etter en sjokkerende opplevelse i Geiranger. Nå har han fått svar. (…) «Jeg kom til Norge for den friske, rene luften», skriver turisten i e-posten som lokalavisen på Stranda, Sunnmøringen, først omtalte. (…) «De pumpet ut dieselgasser hele dagen. Det var vindstille denne dagen, og fjorden var full av eksos – noe som var merkbart i høyden over bygda», skriver turisten. (aftenposten.no 1.8.2017).)

(Anm: Study links outdoor air pollution with millions of preterm births. Scientists have published a major study which links outdoor air pollution with 2.7 million preterm births per year. The study, which was led by a team from The Stockholm Environment Institute (SEI) at the University of York, found that in 2010, about 2.7 million preterm births globally - or 18 per cent of all preterm births - were associated with outdoor exposure to fine particulate matter (PM2.5). (medicalnewstoday.com 20.2.2017).)

(Anm: Air Pollution May Directly Cause Those Year-Round Runny Noses, According to a Mouse Study (hopkinsmedicine.com 18.4.2017).)

(Anm: Outdoor air pollution may increase risk of chronic kidney disease. Outdoor air pollution may increase risk of chronic kidney disease. (…) The study is published Sept. 21 in the Journal of the American Society of Nephrology. (news-medical.net 21.9.2017).)

- WHO: To milliarder drikker forurenset vann. (- Årlig dør hundretusener av å drikke vann forurenset med avføring, ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO). Organisasjonen oppfordrer land til å investere i tilgang til trygt drikkevann, spesielt utviklingsland.)

WHO: To milliarder drikker forurenset vann
adressa.no 14.4.2017
Drastiske forbedringer trengs for å sikre tilgang på rent vann verden over, melder Verdens helseorganisasjon. Samtidig slår Røde Kors kolera-alarm i Somalia.

Årlig dør hundretusener av å drikke vann forurenset med avføring, ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO). Organisasjonen oppfordrer land til å investere i tilgang til trygt drikkevann, spesielt utviklingsland.

– I dag bruker nesten to milliarder mennesker en drikkevannskilde forurenset med ekskrementer som setter dem i fare for å bli smittet av kolera, dysenteri, tyfoidfeber og polio, sier Maria Neira, leder av WHOs avdeling for offentlig helse. (…)

(Anm: Klima, miljø og globalisering (mintankesmie.no).)

- Industrielt løsningsmiddel som i stor grad finnes i amerikansk drikkevann. Miljøgruppen kartla forurensning med 1,4-dioksan på i 50 stater.

(Anm: Industrial solvent widely found in U.S. drinking water. Environmental group maps 1,4-dioxane contamination across 50 states. Drinking water from public utilities in 27 U.S. states, serving more than 7 million people, is contaminated with the industrial solvent 1,4-dioxane at levels that put people at increased risk of developing cancer, according to a new report from the Environmental Working Group (EWG). The advocacy group compiled drinking water test data from nearly 50,000 public water utilities into an interactive map, showing the distribution of 1,4-dioxane in drinking water across all 50 states. (…) EPA considers 1,4-dioxane a likely human carcinogen and is evaluating its safety under the revised Toxic Substances Control Act. The chemical is found as an impurity in some consumer products, such as cosmetics and household cleaners. Although 1,4-dioxane is no longer used as an ingredient in such products, it is often found in them as a by-product of the ethoxylation process. That process is used to manufacture surfactants. (cen.acs.org 95(36):15 (September 11, 2017) | Web Date: September 7.)

- Et biprodukt i produksjonsprosessen til whisky kan redde titusener av liv ved å bruke det til å rense forurenset vann i den tredje verden.

- Whisky kan redde titusener av liv
nettavisen.no 10.9.2012
BIPRODUKT: Et avfallsprodukt fra Whisky-produksjonen kan brukes til å rense vann som er forurenset med det giftige stoffet arsenikk. Det er skotske forskere som har funnet opp en ny anretning som skal kunne rense forurenset vann til en lav kostnad.

Et biprodukt kan være redningen for millioner av mennesker.

Et biprodukt i produksjonsprosessen til whisky kan redde titusener av liv ved å bruke det til å rense forurenset vann i den tredje verden.

Destillasjonsrestene fra kornskallet blir som oftest kastet eller brukt som føde til kveg. Men nå har skotske forskere oppfunnet en teknikk hvor de kan bruke kornskallet til å oppta forurensning i vann.

Forurenset vann
Organisasjonen Purifaid skal nå forsøke å anvende teknikken til å rense forurenset vann i Bangladesh for giftige stoffer som blant annet arsenikk.

I første omgang skal de forsøke prosjektet i en landsby med 30 familier.

Verdens helseorganisasjon (WHO) fastslår at nivået på arsenikk i vannforsyningene til Bangladesh er den «største masseforgiftningen av en befolkning gjennom tidene» med mer enn 18 millioner utsatte mennesker. (...)

(Anm: Frykter at 30 prosent av artene i havet dør ut grunnet havforsuring. Forskerne mener at havet nå surner raskere enn på 300 millioner år - og at innen år 2100 kan havet ha surnet med hele 170 prosent. I 2012 samlet over 500 av verdens fremste eksperter på havsuring seg i California - og en gjennomgang av tilstanden i vitenskapen blir publisert i en studie som legges fram neste uke. (dagbladet.no 17.11.2013).)

- 300 millioner kinesere er i dag uten rent drikkevann og 700 millioner kinesere drikker forurenset vann som ligger under standarden til Verdens helseorganisasjon (WHO). (- 28 000 elver forsvant i Kina.)

28 000 elver forsvant i Kina
dagbladet.no 31.3.2013
VOKSESMERTE: Den enorme utbyggingen i KIna fører med seg skyhøye miljømessige utfordringer.(...)

Den nye kartleggingen som er foretatt av kinesiske vannmyndigheter og kinas svar på Statistisk sentralbyrå viser at elver som dekker mer enn 100 kvadratkilometer er redusert fra 50 000 til 22 900 elver, skriver GlobalTimes. (...)

300 millioner kinesere er i dag uten rent drikkevann og 700 millioner kinesere drikker forurenset vann som ligger under standarden til Verdens helseorganisasjon (WHO). Så mye som 90 prosent av grunnvannet er forurenset, og i en svært høy andel av Kinas elver er det forgiftet fisk som følge av industriforurensingen.

Tall fra FN fastslår at Kina kommer på 13. plass på listen over de landene som er hardest rammet av vannmangel i verden som følge av forurensing. (...)

- Hvordan blir vi kvitt farlige stoffer i produkter? (- I kampen mot miljøgifter må flere virkemidler tas i bruk. Tilsyn er nødvendig for at myndighetene kan føre kontroll med at importører og forhandlere følger regelverket. Brudd på reglene fører ofte til sanksjoner, og de alvorligste tilfellene blir politianmeldt. Tilsyn virker derfor forebyggende.)

Hvordan blir vi kvitt farlige stoffer i produkter?
Marit Kjeldby, avdelingsdirektør og Line Telje Høydal, sjefingeniør, begge Miljødirektoratet
Produkter som inneholder helse- og miljøskadelige stoffer er et problem miljømyndighetene prioriterer høyt og bruker flere virkemidler for å få bukt med.

Dagens gjennomsnittskropp inneholder rundt 400 ulike fremmede kjemiske stoffer, mot bare 60 i 1970, skriver Ingun Grimstad Klepp, og May-Brith Ohman Nielsen i Aftenposten nylig.

Forfatterne trekker frem at Miljødirektoratets stikkprøvekontroller og forbrukerveiledning ikke er tilstrekkelig i kampen mot miljøgifter i produkter.

I kampen mot miljøgifter må flere virkemidler tas i bruk. Tilsyn er nødvendig for at myndighetene kan føre kontroll med at importører og forhandlere følger regelverket. Brudd på reglene fører ofte til sanksjoner, og de alvorligste tilfellene blir politianmeldt. Tilsyn virker derfor forebyggende.

Det viktigste arbeidet vi gjør i kampen mot miljøgifter skjer gjennom internasjonalt samarbeid i EU og globalt. Norge er pådrivere for å få flere stoffer inn på forbudslister, og vi lykkes i dette arbeidet. Miljødirektoratets arbeid innen miljøovervåking og dokumentasjon er grunnleggende for å få gjennomslag for internasjonale forbud.

Informasjon til forbrukere er også viktig. Å sørge for at befolkningen får god informasjon om farlige stoffer i produkter, er nødvendig for at folk blir i stand til å ta gode og miljøbevisste valg. (…)

(Anm: More than 10% of the US population has high concentrations of 10 or more persistent organic pollutants (POPs). (…) OPs are a group of chemical contaminants that humans can barely excrete and that degrade very slowly, therefore accumulating in our bodies and environment. Most POPs have been used as pesticides or are industrial residues; most POPs contaminate animal and human food webs. (medicalnewstoday.com 7.10.2016).)

- Studien finner link mellom Elemental sulfur og pusteproblemer hos bønders barn. Elemental sulfur, det mest brukte sprøytemiddel i California, kan skade respiratorisk helse hos barn som bor i nærheten av gårder som bruker plantevernmidler, ifølge ny forskning ledet av UC Berkeley.

(Anm: Study finds link between elemental sulfur use and respiratory problems in farmworkers' children. Elemental sulfur, the most heavily-used pesticide in California, may harm the respiratory health of children living near farms that use the pesticide, according to new research led by UC Berkeley. (…) The study was published August 14 in the journal Environmental Health Perspectives. The research was funded by the National Institute of Environmental Health Sciences and the Environmental Protection Agency. Rachel Raanan, a UC Berkeley postdoctoral fellow and the study's lead author, was supported by the Environment and Health Fund in Israel. Research protocols were approved by the UC Berkeley Committee for the Protection of Human Subjects. (medicalnewstoday.com 17.8.2017).)

(Anm: Sulfur or sulphur (see spelling and etymology) is a chemical element with symbol S and atomic number 16. It is abundant, multivalent, and nonmetallic. Under normal conditions, sulfur atoms form cyclic octatomic molecules with a chemical formula S8. Elemental sulfur is a bright yellow crystalline solid at room temperature. Chemically, sulfur reacts with all elements except for gold, platinum, iridium, tellurium, and the noble gases. (en.wikipedia.org).)

(Anm: Planteverncocktail med ukjente effekter bekymrer. Marianne Stenrød, Marit Almvik, Ole Martin Eklo - alle tilknyttet NIBIO, Norsk institutt for bioøkonomi. Nye feltforsøk i Norge viser at nedbrytningen av plantevernmidler kan være svært langsom her i nord. (…) Før et plantevernmiddel kan godkjennes blir middelets skjebne i miljøet evaluert. Dette krever et kunnskapsgrunnlag om plantevernmiddelet. (aftenposten.no 16.6.2016).)

(Anm: Information on Chemicals. (...) This provides a single point of access to meaningful information on chemicals, promoting their safe use and relevant quality of data. (echa.europa.eu/information-on-chemicals).)

(Anm: Unni Eikeseth, kjemikar og universitetslektor ved lærarutdanninga, NTNU. Folkeforvirringen. Myteknusing fungerer dårleg der vitskapen er i støypeskeia. Gjennom fleire sesongar har underhaldningsprogrammet Folkeopplysningen gjort ein god jobb med å knuse mytar om tema som alternativ medisin og vaksinemotstand. (…) Programleiar Andreas Wahl kunne til dømes ha intervjua dei svenske forskarane som undersøker helseeffektar av sprøytemiddel og kjemikalieblandingar gjennom EU-prosjektet EDC-MixRisk. Programmet kunne også nemnd at mange kjemikarar også er bekymra for helseeffektar av syntetiske kjemikaliar. Det har derfor vakse fram ein «grøn kjemi» som har som prinsipp å lage molekyl som blir lettare brote ned i naturen, og som er mindre toksiske. (dagbladet.no 6.10.2016).)

(Anm: Endocrine disrupters accelerate reproductive aging in rats. (…) A number of the chemicals that people are exposed to on a daily basis are suspected of disturbing the hormone system. The toxicological effects of these so-called endocrine disrupters on the reproductive system have so far been tested more thoroughly in boys than in girls.  (medicalnewstoday.com 1.6.2016).)

Takk for kloakk
vg.no 22.1.2007
(VG Nett) Det er konklusjonen når et britisk fagblad kårer de viktigste medisinske milepælene på 167 år. (...)

Fagtidsskriftet British Medical Journal inviterte nylig sine lesere til å kåre de viktigste medisinske begivenhetene siden 1840. Nå har leserne talt: Verken oppdagelsen av antibiotika, røntgenstråling, diverse vaksiner eller det menneskelige DNA nådde helt til topps.

Viktigst av alt var nemlig det vannrensede kloakksystemet, mente 15,8 prosent av BMJ-leserne.

SE RESULTATET AV AVSTEMMINGEN HER (VG Nett er ikke ansvarlig for innholdet på eksterne nettsider) (...)

- En vrimmel av kjente og ukjente viruser lurer i kloakken.

A Multitude of Known and Unknown Viruses Lurk in Sewage (En vrimmel av kjente og ukjente viruser lurer i kloakken)
JAMA 2011 (October 4)
Sewers may be home to a multitude of viruses, including some that cause human illness.

Scientists have discovered more than 200 known viruses and thousands of previously unidentified viruses in samples of raw sewage from 3 continents, according to a study published today in mBio, the journal of the American Society for Microbiology. Among the viruses identified were several that may have implications for human health.

Only about 3000 viruses are known, although scientists believe there are probably millions. To probe this diversity, an international team of scientists used a new set of techniques known as metagenomics or environmental genomics to investigate the viruses inhabiting samples of untreated sewage from Pittsburgh, Barcelona, and Addis Ababa, Ethiopia. The techniques allow high-volume sequencing of genetic material from the samples, which were prepared to eliminate nonviral sources of DNA such as bacteria. Unsurprisingly, the scientists found a host of plant viruses, likely from foods eaten by humans, as well as viruses known to infect cockroaches, mice, algae, and other creatures that may live in sewer systems. (...)

- Norsk oppdrettsfisk står for utslipp langs norskekysten tilsvarende nesten hele Tokyos befolkning på 12 millioner mennesker

Slipper ut like mye som hele Tokyos befolkning
dagbladet.no 28.6.2013
Miljødepartementet skulle «se på saken» i 2010 - så ble det verre: Kloakk og matrester fra oppdrettsfisk tilsvarende 11,9 millioner mennesker slippes rett ut i norske fjorder.

SLIK PRODUSERES NORSK LAKS: I oppdrettsanlegg. Avfallsstoffene slippes rett ut i havet. Her fra et tilfeldig anlegg i nærheten av Bergen.

Norsk oppdrettsfisk står for utslipp langs norskekysten tilsvarende nesten hele Tokyos befolkning på 12 millioner mennesker. Det viser en beregning Dagbladet har gjort basert på tall fra Klima- og forurensingsdirektoratet (Klif) og Fiskeridirektoratet.

- Tallet stemmer gitt disse forutsetningene, sier seksjonsleder Gunhild Dalaker Tuseth i Klif til Dagbladet.

Det stilles ingen krav til rensing av utslippene, slik det gjøres til utslipp fra mennesker. Fôr, medisinrester og kloakk strømmer med sjøvannet inn og ut av åpne fiskeinnhegninger. (...)

(Anm: John Fredriksen håver inn (…) Bedre enn ventet. Selskapet fikk et driftsresultat på 1,1 milliarder kroner mot 482 millioner kroner i første kvartal i fjor. (aftenposten.no 17.4.2014).)

- Luftforurensning og helseeffekter

Effects of air pollution on health (Luftforurensning og helseeffekter)
BMJ 2007;335:314-315 (18 August)
The term "smog"—a combination of smoke and fog—was invented by a British doctor a century ago. In 21st century Europe, air pollution has greatly improved by most measures but is still a substantial health problem, responsible for the early deaths of hundreds of thousands of people each year.1 (...)

The best estimate from the Committee on the Medical Effects of Air Pollution, based on the American Cancer Society's follow-up study,3 is a 6% (95% confidence interval 2% to 11%) increase in all cause mortality per 10 µg/m3 increase in fine particle exposure (measured as PM2.5). (...)

(Anm: 'Smoke waves' will affect millions in coming decades. Wildfires threaten more than land and homes. The smoke they produce contains fine particles (PM2.5) that can poison the air for hundreds of miles. (…) As wildfires increase in frequency and severity due to climate change, more and more communities are at risk of prolonged exposure to harmful levels of smoke. (…) The research is described in the journal Climatic Change. (medicalnewstoday.com 18.8.2016).)

(Anm: The air we breathe: differentials in global air quality monitoring. Air pollution is a severe problem worldwide, causing more than 7 million deaths every year. On May 12, 2016, WHO released its most recent report1 on urban air pollution. Compared with the last report released in 2014, the number of cities with air quality monitoring data available almost doubled, reaching 3000 cities in 103 countries. According to this new report,1 low-income and middle-income countries have the highest particulate matter (PM) levels: Onitsha, Nigeria, is the most polluted city in the world, followed by other cities in Nigeria, Pakistan, Iran, Afghanistan, and India in the top ten. Lancet Respir Med. 2016 Jul 13. pii: S2213-2600(16)30180-1.)

(Anm: Minister i samråd om prosulfocarb. (...) Stoffet anvendes til ukrudtsbekæmpelse på konventionelle kornmarker i efteråret, men er så flygtig, at meget af det fordamper til atmosfæren for senere at falde ned igen med regn og dug. (landbrugsavisen.dk 26.1.2016).)

(Anm: Autism risk increased with prenatal exposure to banned chemicals. A class of compounds called organochlorines were banned from production in the United States in the 1970s, after they emerged as harmful to human health. A new study, however, reveals that exposure to these chemicals could still be high, and it could be putting children at significantly greater risk for autism. The research was recently published in the journal Environmental Health Perspectives.  (medicalnewstoday.com 23.8.2016).)

- Luftforurensning kan påvirke menneskers helse via endringer av bakterier i luftveiene. (...) De fokuserte på to bakterier som er viktige årsaker til luftveissykdom hos mennesker og viser høye nivåer av antibiotikaresistens: Staphylococcus aureus og Streptococcus pneumoniae. Begge disse bakteriene er i WHOs globale liste på 12 prioriterte patogener.)

Air pollution may affect human health via bacteria changes in respiratory tract Luftforurensning kan påvirke menneskers helse via endringer av bakterier i luftveiene
medicalnewstoday.com 3.3.2017
The study - by researchers from the University of Leicester in the United Kingdom - is published in the journal Environmental Microbiology.

The team suggests that the work may have important implications for the treatment of infectious diseases, which are known to occur more frequently in places with high levels of air pollution.

First author Julie Morrissey, associate professor in microbial genetics, says that the findings show "that the bacteria which cause respiratory infections are affected by air pollution, possibly increasing the risk of infection and the effectiveness of antibiotic treatment of these illnesses."

According to the World Health Organization (WHO), air pollution is the largest environmental risk factor for human disease. They estimate that in 2012, around 1 in 8 deaths worldwide were due to exposure to air pollution.

A recent analysis also confirms that 92 percent of the world's population live in places where air quality levels exceed WHO limits. (…)

Black carbon's effect on bacteria 'poorly understood'
Particulate matter, such as black carbon, is thought to be one of the main components of air pollution, and its effects on human health are well established. Black carbon is produced through the burning of fossil fuels including diesel, biomass, and biofuels.

For example, studies have shown that exposure to black carbon is linked with cardiopulmonary disease and deaths, and that black carbon may also cause disease by carrying a wide range of chemicals, varying in toxicity, into the human body.

However, as Prof. Morrissey and colleagues note, the effects of black carbon on bacteria, "organisms central to ecosystems in humans and in the natural environment, are poorly understood."

For their study, they investigated how black carbon affects bacteria living in the respiratory tract - that is, the nose, the throat, and the lungs.

They focused on two bacteria that are major causes of respiratory disease in humans and show high levels of resistance to antibiotics: Staphylococcus aureus and Streptococcus pneumoniae. Both of these bacteria are in the WHO's global list of 12 priority pathogens. (…)

(Anm: New research strengthens the previously reported link between air pollution and cognitive decline, after finding that exposure to fine particulate matter could significantly raise the risk of developing Alzheimer's disease and other dementias. The research found that exposure to high levels of particulate matter 2.5 (PM2.5) - tiny air pollution particles that are up to 2.5 micrometers in diameter - increased older women's risk of dementia by over 90 percent, compared with low PM2.5 exposure. Senior study author Prof. Caleb Finch, of the Leonard Davis School of Gerontology at the University of Southern California (USC), and colleagues say that if their findings apply to the general population, then PM2.5 could account for around a fifth of dementia cases. The researchers recently reported their findings in the journal Translational Psychiatry. (medicalnewstoday.com 1.2.2017).)

(Anm: Association between neighbourhood air pollution concentrations and dispensed medication for psychiatric disorders in a large longitudinal cohort of Swedish children and adolescents. (…) Conclusion There may be a link between exposure to air pollution and dispensed medications for certain psychiatric disorders in children and adolescents even at the relatively low levels of air pollution in the study regions. The findings should be corroborated by others. BMJ Open 2016;6:e010004.)

(Anm: Air pollution impairs function of blood vessels in lungs. Air pollution impairs the function of blood vessels in the lungs, according to a study in more than 16,000 patients presented at EuroEcho-Imaging 2016. "This is the first human study to report an influence of air pollution on pulmonary vascular function," said lead author Dr Jean-Francois Argacha, a cardiologist at the University Hospital (UZ) Brussels, Belgium. "This is a major public health issue for people living in polluted urban areas where exercise could damage the lungs and potentially lead to decompensated heart failure." Promoting a safer environment appears to be as important as controlling conventional risk factors, like high cholesterol, in reducing cardiovascular disease. Air pollution consists of particles (particulate matter [PM] of different sizes) and gases (nitrogen dioxide, ozone, etc). The first vascular bed in contact with air pollutants is the pulmonary circulation yet few studies have investigated the impact. (medicalnewstoday.com 12.12.2016).)

- Krever bedre luftmåling i byene våre. (- Målingene er gjort på noen få punkter tre meter eller høyere over bakken. Forurensningen kan være mye høyere jo lenger ned mot bakken du kommer og helt annerledes rundt svingen.)

Krever bedre luftmåling i byene våre
nrk.no 31.1.2017
Overvåkningen av helsefarlig luft er ikke god nok, advarer en uavhengig luftforsker som vil ha målinger der vi faktisk puster.

luftkvalitet.info kan du se hvor forurenset lufta er i noen utvalgte byer akkurat nå. Målingene er gjort på noen få punkter tre meter eller høyere over bakken. Forurensningen kan være mye høyere jo lenger ned mot bakken du kommer og helt annerledes rundt svingen.

– De fleste av de tolv faste målestasjonene i Oslo ligger i dag ved hovedveier. Da vet man lite om hvordan luften er f.eks. i Bogstadveien som er kjent for mye trafikk, men også har mange fotgjengere og beboere, sier luftrådgiver Scott Randall i konsulentselskapet COWI.

Randall har på vegne av Miljødirektoratet ledet arbeidet med å sjekke luftkvaliteten i ni byer som på det tidspunktet ikke hadde målestasjoner. I sju av dem var målingene alarmerende.

– Overvåkningssituasjonen i Norge er ikke god nok. Flere byer har ikke overvåkning, og landet for øvrig kan være bedre dekket, sier Randall. (…)

(Anm: 100.000 dør årligt: Dieselbilers udstødning dræber langt flere end troet. Dieselbiler forurener meget mere end antaget, og de giftige udstødningsgasser slår titusinder af mennesker ihjel om året, viser nyt studie. Danske forskere er ikke overraskede. (…) Snyd som i Volkswagen-skandalen bærer en del af skylden. (videnskab.dk 15.5.2017).)

- Frykter at flere hus må rives. Boligfeltet ble bygd ved et gammelt søppeldeponi, og metangass har lekket fra grunnen inn i mange av husene.

(Anm: Frykter at flere hus må rives. Boligfeltet ble bygd ved et gammelt søppeldeponi, og metangass har lekket fra grunnen inn i mange av husene. Ett hus er revet på grunn av dette, og naboer frykter det kan bli flere. (…) Innsig av gass i flere hus. Kommunalsjef for teknikk i Skedsmo, Birger Marøy, jobber med å kartlegge akkurat hvor deponiet ligger. Det har de fått frist til å gjøre innen 15. november. (nrk.no 19.6.2017).)

(Anm: Naboane fekk utslett og mista matlysten etter utslepp frå kommunen sitt nye anlegg. RÅDALEN (NRK): Giftig gass seiv ut frå heilt nytt avfallsanlegg i Bergen. Først etter ei veke gav kommunen beskjed til naboane. (…) Den giftige gassen seiv ut i nærliggande bustadfelt og påførte naboar som pusta han inn utslett, svimmelheit og svie i nase og auge. – Det lukta kloakk og rotne egg. I vår familie var det spesielt yngstemann på seks år som viste symptom. Han hadde dårleg matlyst og eitt tilfelle av brekking, fortel nabo til anlegget, Mads Iversen. (nrk.no 16.1.2017).)

(Anm: Krever svar om giftdeponi Telemarksbenken vil ha svar fra klima- og miljøministeren om hva han velger når spørsmålet om nasjonalt deponi for farlig avfall skal avgjøres. – Vi håper statsråden har forståelse for at det er stor lokalpolitisk motstand, skriver politikerne. (nrk.no 31.1.2017).)

(Anm: Fylkesmannen overvåker ny drift i det omstridte avfallsanlegget.Tidligere har naboer trua med å flytte fordi luktplagene ble for store. Nå lover Fylkesmannern å følge nøye med komposteringsbedriften. (nrk.no 22.1.2017).)

- Larmet: Gift riskerar spridas från soptippen. Omkring 1 000 platser i Sverige bedöms vara förorenade av giftiga PFAS-ämnen från brandsläckningsskum.

(Anm: Larmet: Gift riskerar spridas från soptippen. Omkring 1 000 platser i Sverige bedöms vara förorenade av giftiga PFAS-ämnen från brandsläckningsskum. Sannolikt kommer stora mängder förgiftad jord att läggas på tippen. Men den metoden kan leda till ökad spridning av gifterna. (nyteknik.se 9.6.2016).)

(Anm: Heart disease risk may be increased with air pollution exposure. The risk of heart disease may be higher with greater exposure to air pollution, especially for people with diabetes. This is the conclusion of a new study published in the Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism. Senior author Dr. Victor Novack, of Soroka University Medical Center and Ben-Gurion University in Beer Sheva, Israel, and colleagues found that air pollution exposure can increase blood sugar, cholesterol levels, and other factors that may raise heart disease risk. In the United States, heart disease is the leading cause of death for both men and women, killing around 610,000 Americans every year. (medicalnewstoday.com 25.5.2016).)

- For første gang er den historiske forskjellen på fattig og rik i Norge kartlagt.

(Anm: For første gang er den historiske forskjellen på fattig og rik i Norge kartlagt. Resultatet kan overraske deg. (…) Fase 4: 1980–2013 Økende forskjeller på nytt. Gjennom 1980- og 1990-årene økte forskjellene i Norge, tallene levner ingen tvil om dét. (aftenposten.no 26.1.2017).)

(Anm: Trond Giske, nestleder i Arbeiderpartiet. Politikk for økte forskjeller. Høyrepolitikk gir et sikkert resultat: Større forskjeller mellom folk. (nrk.no 2.5.2017).)

(Anm: Den økonomiske ulikheten øker: Selv med Ap i regjering vil de ressurssterke vinne terreng. Arbeiderpartiet anklager Høyre for klestyveri, men blir selv avkledd i forsøket, skriver Ola Magnussen Rydje. (dagbladet.no 30.5.2017).)

(Anm: Folkemengde og befolkningsendringer (ssb.no 19.5.2017).)

(Anm: Drammen på fattigdomstoppen av storbyene. Drammen går forbi Oslo blant storbyene i Norge med størst barnefattigdom: Her vokser nesten hvert femte barn opp i en familie med lav inntekt. (…) Dårlig økonomi gir vanskelig oppvekst. Fra perioden 1997–1999 til 2013–2015 økte andelen norske barn som vokste opp i vedvarende lavinntekt i Norge fra 4,1 prosent til 10 prosent. (aftenposten.no 29.3.2017).)

(Anm: Barnefattigdom i Norge tredoblet siden 2001. Hvert femte barn, eller om lag 18.500 av landets 98.000 barn i fattige familier, bor i Oslo, viser ny forskning. Konsentrasjonen av barnefattigdom i visse bydeler i Oslo er betydelig både i antall og andel. Det kommer fram i en rapport publisert av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) for Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). (aftenposten.no 13.8.2017).)

(Anm: Lysbakken sa at 98.000 barn lever i fattigdom. Stemmer det? Vi har sjekket påstanden fra SVs Audun Lysbakken. (…) Han er ikke den eneste. Både andre politikere, organisasjoner og media, også NRK, har brukt dette tallet for å sette en størrelse på fattigdom i Norge. (…) Men er de fattige? Men er vedvarende lavinntekt det samme som at familiene lever i fattigdom? (…) Forskerne mener at siden skatten kommer tilbake til husholdningene i form av gratis eller subsidierte tjenester, så bør verdien av disse tas hensyn til. (…) Forskerne er enige om at vedvarende lavinntekt innebærer en risiko for å vokse opp i fattigdom, men det er ikke statistisk dekning for å sette likhetstegn mellom denne risikoen og det å faktisk være fattig. (…) Delvis feil. (nrk.no 16.8.2017).)

(Anm: Gut bacteria, antibiotics, and the rise of type 1 diabetes. Breaking research investigates antibiotic use in children and the later development of type 1 diabetes. Could antibiotics be altering the gut biome and impacting future health? Type 1 diabetes, usually diagnosed in young adults and children, is an autoimmune disorder; it is sometimes referred to as juvenile diabetes. The individual's immune system attacks and destroys specific cells within the pancreas - islet cells - that create insulin. (medicalnewstoday.com 24.8.2016).)

- Eksponering for vanlig brukt insektdrepende midler kan bidra til diabetes via tarmmikrobiomet.

(Anm: Exposure to commonly used insecticide may contribute to diabetes via the gut microbiome. Organophosphates (OP), the most frequently used insecticides worldwide, could induce high blood sugar (hyperglycemia) and glucose intolerance when decomposed by gut bacteria, according to a study published in the open access journal Genome Biology.  (medicalnewstoday.com 24.1.2017).)

(Anm: The Surprising Thing Linked to High Blood Pressure. Risk behaviors for hypertension—like eating a high-salt diet and smoking—may now include exposure to air pollution. (…) Now, in a new study published in the journal Hypertension, scientists report on an unexpected connection to blood pressure: air pollution. (time.com 31.5.2016).)

(Anm: 'Suggestive evidence' for link between air pollution and heightened stillbirth risk (medicalnewstoday.com 25.5.2016).)

(Anm: Dirty Air May Carry Elevated Risk of Stillbirth. —Meta-analysis finds association, but causality uncertain (medpagetoday.com 26.5.2016).)

(Anm: Could swimming pools, hot tubs increase the risk of gene mutations? Whether taking a dip in the pool or relaxing in the hot tub, cleanliness is unlikely to be a major concern; you can normally smell the disinfectant, so the facilities must be clean, right? According to a new study, they might not be as clean as you think (…)  Study co-author Susan D. Richardson, of the Department of Chemistry and Biochemistry at the University of South Carolina, and colleagues publish their findings in the journal Environmental Science & Technology. (medicalnewstoday.com 22.5.2016).)

(Anm: EU og Verdens helseorganisasjon i bitter glyfosat-strid. WHOs ekspertgruppe truer med å avlyse møter med EUs mattilsyn, med mindre de sletter WHO-kritikk fra sine nettsider. (…) I november kontret EUs mattilsyn (EFSA) med sin egen rapport om at det ikke finnes grunnlag for å påvise kreftfare og rettet kritikk mot IARC sine. (nationen.no 2.3.2016).)

- Entreprenører betalte milliarder i miljøstraffer.

(Anm: Contractors Paid Billions in Environmental Penalties. The federal government’s largest contractors paid more than $38 billion in penalties for environmental violations over the last 21 years, according to the Project On Government Oversight’s Federal Contractor Misconduct Database (FCMD). In honor of Earth Day, POGO elaborates on some of the more recent cases of environmental misconduct. Since 1995, POGO has tracked almost 400 instances of environmental violations by the top federal contractors in cases brought by local, state, federal, and international government agencies, non-governmental groups, and individuals. (pogo.org 22.4.2016).)

- Forurenser skal betale.

(Anm: Forurenser skal betale. Vi trenger bilavgifter som sikrer at forurenser betaler for kostnadene de påfører andre, som forhindrer skadelig atferd og som har tillit i befolkningen. Dagens avgiftssystem har betydelige forbedringsmuligheter, som politikerne må ta på største alvor i oppfølgingen av arbeidet til Grønn skattekommisjon. (dagbladet.no 21.4.2016).)

(Anm: Cognitive function worsened by dull and dirty workplaces. Working in a dull, unclean work environment may have negative implications for employees' long-term cognitive health, according to a new study. Professor of Family and Child Sciences at Florida State University, and colleagues publish their findings in Journal of Occupational and Environmental Medicine. When it comes to memory and thinking skills, previous research has shown that a person's occupation may play an important role. One study published in 2014, for example, found that job burnout - that is, physical, emotional, or mental occupational exhaustion - can lead to later-life deficits in cognitive function. (medicalnewstoday.com 17.6.2016).)

- Informasjon om kjemikalier (- European Chemical Agency (ECHA).)

Information on Chemicals
echa.europa.eu/information-on-chemicals
This is unique source of information on the chemicals manufactured and imported in Europe. (…)

As from 20 January 2016, information on up to 120 000 chemicals is enriched and structured in three layers: infocard, brief profile and detailed source data. This provides a single point of access to meaningful information on chemicals, promoting their safe use and relevant quality of data.

(Anm: What is an Infocard? (echa.europa.eu/information-on-chemicals).)

(Anm: Information on Chemicals. (...) This provides a single point of access to meaningful information on chemicals, promoting their safe use and relevant quality of data. (echa.europa.eu/information-on-chemicals).)

(Anm: Fish affected by Deepwater Horizon spill give clues to air pollution heart disease. The 2010 Deepwater Horizon disaster resulted in a major oil spill in the Gulf of Mexico, an area of water which is heavily populated with fish species. In a paper published in Nature Scientific Reports, the team analysed the effects of individual components of crude oil on the hearts of fish.  (…) Furthermore the processes in the heart which are affected by this PAH are common across all vertebrates, including humans, and underlie both the strength and the rhythm of the heart. (medicalnewstoday.com 17.2.2017).)

- Övervakningen missar nya giftiga kemikalier

Övervakningen missar nya giftiga kemikalier
nyteknik.se 27.5.2016
Nya giftiga kemikalier upptäcks inte genom analyser av fisk i Östersjön. Orsaken är att man letar efter ämnen som redan är kända. Det visar en ny studie från Stockholms universitet.

Forskarna har gått igenom data från forskningsrapporter och miljöövervakning från år 2000 till 2012 för att se vilka kemikalier som har analyserats i Östersjöfisk. Totalt hade 105 olika ämnen analyserats under dessa år.

– Vi fann att det till stor del redan är välkända kemikalier som analyseras, om och om igen, berättar Anna Sobek, forskare vid Stockholms universitet, i ett pressmeddelande.

Dessa välkända kemikalier är dessutom till stor del redan reglerade genom EU:s kemikalielagstiftning, Stockholmskonventionen och EU:s vattendirektiv.

Forskarna konstaterar därmed att risken är stor att nya kemikalier, som är giftiga men ännu inte har förbjudits, inte upptäcks i miljöövervakningen. (…)  

- 80 EU-politikere signerte mistillitsforslag. (- De mener kommisjonen i mange år har unnlatt å identifisere og forby potensielt skadelige stoffer.)

80 EU-politikere signerte mistillitsforslag
nrk.no 16.5.2016
EU-parlamentarikerne mener EU-kommisjonen i tiår har unnlatt å jobbe for å redusere omfanget av stoffer som kan gi nedsatt fruktbarhet.

HORMONFORSTYRRENDE: Flere av stoffene som brukes i plastprodukter kan være hormonforstyrrende.

Bisfenol A, PCB og ftalater er kanskje ikke ord du bruker hver dag. Men hver dag eksponeres vi for en rekke slike stoffer - de finnes i plast, maling, sjampo og klær.

At flere av stoffene kan forstyrre hormonbalansen hos mennesker, er bakgrunn for at 80 EU-parlamentarikere nå har sendt et mistillitsforslag til EU-kommisjonen.

De mener kommisjonen i mange år har unnlatt å identifisere og forby potensielt skadelige stoffer. (…)

(Anm: EU urges full transparency in science research. All publicly funded science should be open access, the European Union has urged. The announcement was made as part of the Amsterdam Call for Action on Open Science, a document signed at the end of a two day conference organised by the Netherlands government during its EU presidency. BMJ 2016;353:i2032 (Published 08 April 2016).)  

(Anm: - USA prøver å få EU til å fjerne regler om matsikkerhet. USA har forsøkt å presse EU til å fjerne regler som beskytter miljøet og forbrukernes helse i forhandlingene om den nye frihandelsavtalen TTIP, ifølge tyske medier. (…) Blant produktene amerikanerne håper å selge til Europa, er matvarer laget av genmanipulerte planter og kjøtt fra dyr som har fått vekstfremmende hormoner. (aftenposten.no 3.5.2016).)

(Anm: Bisfenol A förbjuds i vattenrör. Från och med i höst blir det förbjudet att använda det hormonstörande ämnet bisfenol A när dricksvattenrör renoveras invändigt, så kallad relining. (nyteknik.se 3.8.2016).)

(Anm: Is Your Coffee Maker Toxic? (…) Many drinkers have noticed an odd plastic taste in their coffee immediately after buying a new coffee maker. That's a sign that something is getting into your coffee that's not coming from the beans. More and more information is emerging about how plastic containers of various types can shed chemicals into whatever it is they contain, especially when that something is a hot liquid. Byphenol A (BPA), an endocrine disruptor that could lead to reproductive issues such as infertility and even some types of cancers, has been found in a variety of plastic items as well as the lining of canned foods. (ecowatch.com 2.2.2015).)

(Anm: 4 Ways to Make Delicious Coffee…without the Plastic (thenourishinggourmet 13.5.2015).)

- Miljögifter ökar risk för demenssjukdom. (- Låga doser bekämpningsmedel kan skada hjärnan.)

Miljögifter ökar risk för demenssjukdom
uu.se 18.2.2016 (Uppsala universitet)
Personer som under lång tid exponerats för en låg dos klorerade långlivade bekämpningsmedel löper ökad risk för att i framtiden få en diagnos innefattande kognitiv störning.

De bekämpningsmedel som analyserats i studien förbjöds i flertalet industrialiserade länder för 20-30 år sedan. Eftersom dessa anrikas i näringskedjan och blir kvar i kroppen under lång tid, speciellt i fettvävnaden, kan man fortfarande uppmäta halter av dessa ämnen i de flesta svenskar, liksom i invånare i de flesta länder i världen. Det mest kända av dessa ämnen är DDT.

En forskargrupp vid Uppsala universitet har tidigare påvisat samband mellan denna typ av långlivade miljögifter och diabetes, åderförkalkning och stroke (slaganfall). Dessa forskare har nu studerat om dessa miljögifter är associerade med framtida kognitiv störning, något som ses vid t ex Alzheimers sjukdom. (…)

(Anm: Association between background exposure to organochlorine pesticides and the risk of cognitive impairment: A prospective study that accounts for weight change. Environment International 2016;89–90:179–184 (April–May 2016).)

(Anm: Låga doser bekämpningsmedel kan skada hjärnan. Människor som under lång tid exponeras för låga doser klorerade bekämpningsmedel löper ökad risk att få kognitiva störningar i framtiden. Det visar en ny studie. (nyteknik.se 18.2.2016).)

(Anm: Leicester scientists investigate link between air pollution and type 2 diabetes (2.le.ac.uk 29.6.2017).)

(Anm: Pollutants in fish inhibit human's natural defense system. In a new study, environmental pollutants found in fish were shown to obstruct the human body's natural defense system to expel harmful toxins. The Scripps Institution of Oceanography at UC San Diego-led research team suggests that this information should be used to better assess the human health risks from eating contaminated seafood. The study was published in the April 15 issue of the journal Science Advances. (medicalnewstoday.com 18.4.2016).)

(Anm: Fish affected by Deepwater Horizon spill give clues to air pollution heart disease. The 2010 Deepwater Horizon disaster resulted in a major oil spill in the Gulf of Mexico, an area of water which is heavily populated with fish species. In a paper published in Nature Scientific Reports, the team analysed the effects of individual components of crude oil on the hearts of fish.  (…) Furthermore the processes in the heart which are affected by this PAH are common across all vertebrates, including humans, and underlie both the strength and the rhythm of the heart. (medicalnewstoday.com 18.2.2017).)

(Anm: Surprising finding provides more support for Alzheimer's being an autoimmune disease. Brain levels of the lipid ceramide are high in Alzheimer's disease, and now scientists have found increased levels of an antibody to the lipid in their disease model. (medicalnewstoday.com 10.3.2015).)

(Anm: Relationships Between Mitochondria and Neuroinflammation: Implications for Alzheimer's Disease. Curr Top Med Chem. 2015 Aug 26. [Epub ahead of print].)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

(Anm: Linking telomere loss and mitochondrial dysfunction in chronic disease. (…) Drawing a mechanistic connection between telomere function and mitochondria biology will provide a broader perspective for understanding the pathophysiology of diseases and their relation to the aging process, and may provide opportunities for new possible treatments. Front Biosci (Landmark Ed). 2017 Jan 1;22:117-127.)

(Anm: Extreme short and long telomeres linked to increased cancer risk (news-medical.net 5.4.2017).)

(Anm: Scientists discover master regulator of cellular aging. (…) "Telomeres represent the clock of a cell," said TSRI Associate Professor Eros Lazzerini Denchi, corresponding author of the new study, published online in the journal Science. "You are born with telomeres of a certain length, and every time a cell divides, it loses a little bit of the telomere. Once the telomere is too short, the cell cannot divide anymore." (medicalnewstoday.com 13.1.2017).)

(Anm: Betennelser endrer mitokondrier til giftige fabrikker. Å lære hvordan å kontrollere betennelser kan ha store implikasjoner for behandlingen av mange sykdommer. Banebrytende forskning oppdager hvordan makrofager endrer mitokondriene til giftige kjemisk-produserende betennelsespromotører. (Inflammation turns mitochondria into toxic factories. Learning how to control inflammation could have huge implications for the treatment of many diseases. Breaking research discovers how macrophages turn mitochondria into toxic chemical-producing inflammation-promoters.) (medicalnewstoday.com 25.9.2016).)

(Anm: Research may show new ways to repress inflammation at outset. (…) Professor Alexander Weber of the Interfaculty Institute of Cell Biology says the enzyme - Bruton's tyrosine kinase or BTK - is switched on when an inflammation occurs in the body, playing a key role in the inflammation's subsequent development. (medicinenet.com 21.2.2017).)

(Anm: Problems finding your way around may be earliest sign of Alzheimer's disease (medicalnewstoday.com 22.4.2016).)

- Slår alarm om barnehelse i Europa. (- Overvekt, leversykdom og tarmbetennelser - fordøyelsesplagene hos europeiske barn er på et skremmende høyt nivå, ifølge en ny rapport.) (– Vi er bekymra for endringa vi ser i tarmfloraen hos barn, sier Merete Eggesbø ved Folkehelseinstituttet.) (- Har funnet giftige stoffer i småbarnsprodukter.)

Slår alarm om barnehelse i Europa
nrk.no 31.5.2016
Overvekt, leversykdom og tarmbetennelser - fordøyelsesplagene hos europeiske barn er på et skremmende høyt nivå, ifølge en ny rapport.

– Det står veldig dårlig til med barnehelsa i Europa. Dette er ekstremt urovekkende og viser at det er et akutt behov for endring og investering i behandling av fordøyelsessykdommer hos barn, skriver Herbert Tilg, professor ved Innsbruck medisinske universitet, i en e-post til NRK.

Han er en av ekspertene bak rapporten som lanseres i dag, «Paediatric Digestive Health Across Europe», direkte oversatt: Barnefordøyelseshelse i Europa.

Rapporten, som kan lastes ned her, er laga på oppdrag av United European Gastroenterology (UEG). Forfatterne trekker fram tre hovedtendenser de er spesielt bekymra for.

 • I 46 europeiske land lider ett av tre barn av overvekt eller fedme.
 • 20-30 prosent av alle utbrudd av tarmbetennelsessykdommer, som Crohns sykdom og ulcerøs kolitt, skjer hos barn.
 • Ikkealkoholisk fettlever har blitt den vanligste leversykdommen hos barn og unge i vestlige land. Sykdommen er påvist hos barn helt ned i tre år. (…)

Miljøgifter kan være årsak
– Dette er alvorlige sykdommer som påvirker livskvaliteten, sier Merete Eggesbø, lege og seniorforsker ved Folhehelseinstituttet, til NRK.

Crohns sykdom og ulcerøs kolitt er inflammatoriske tarmsykdommer. Begge kan i verste fall ende med utlagt tarm. De fører også til økt risiko for kreft, forteller Eggesbø.

Fettlever så man tidligere bare hos alkoholikere. Nå får altså barn helt ned i treårsalderen denne alvorlige sykdommen.

– Vi vet ikke sikkert grunnen til dette, men kosthold og miljøgifter som PCB, bly og kvikksølv antas spille en stor rolle, sier Eggesbø.

Ifølge Herbert Tilg har det blitt brukt altfor lite ressurser på dette feltet.

– Vi investerer mye i å behandle voksne og ikke nok på å forebygge disse sykdommene fra starten. (…)

Endring i tarmfloraen
Men også endring i hvilke bakterier vi har i tarmen kan være en medvirkende årsak til utviklinga.

– Vi er bekymra for endringa vi ser i tarmfloraen hos barn, sier Merete Eggesbø ved Folkehelseinstituttet.

Hun leder et prosjekt som ser på miljøgifter, tarmflora og deres betydning for barns helse.

– Vi tror overvekt øker blant annet fordi vi har ødelagt noe av den naturlige tarmfloraen vi skulle hatt, sier Eggesbø.

– Hvordan har vi ødelagt den?

– Ved bruk av keisersnitt, antibiotika og midler vi har i maten som gjør at bakteriene forsvinner, blant annet. (…)

(Anm: Har funnet giftige stoffer i småbarnsprodukter. Flere produkter for småbarn som er testet av Miljødirektoratet inneholder ulovlige mengder helse- og miljøfarlige stoffer. Direktoratet sier næringslivet må ta ansvar. (…) – Dette er alvorlige funn og vi er bekymret. Når vi gjør kontroller finner vi ofte ulovlige produkter, sier sjefingeniør Line Telje Høydal i Miljødirektoratet. (…) Et antiskli-materiale på undersiden av en barnevognpose inneholdt 90 ganger mer enn tillatt mengde av DEHP, et stoff som kan skade forplantningsevnen og gi fosterskader. (nrk.no 19.12.2016).)

(Anm: Antibiotika (tarmbakterier, probiotika, mikrobiota etc.) (Dysbiose; dysbiosis (also called dysbacteriosis (dysbakteriose)). (mintankesmie.no).)

(Anm: Ny forskning: Ftalatet DEHP øker risiko for at barnet ditt får ADHD. Høye nivåer av ftaletet DEHP hos mor er forbundet med høyere risiko for ADHD hos barnet, viser ny, norsk studie. En ny studie fra Folkehelsinstituttet viser at høye nivåer av ftalatet DEHP hos gravide kvinner, gir økt sjanse for at barnet får ADHD. (nettavisen.no 14.5.2018).)

- Pennforskere peker ut bakterielt enzym bak tarmmikrobiomubalansen linket til Crohns sykdom. (- Den nye studien, publisert online denne uken i Science Translational Medicine, tyder på at det å utslette en signifikant del av bakteriene i tarmmikrobiomet, og deretter gjeninnføre en bestemt type "gode" bakterier som mangler dette enzymet, kjent som urease, kan være en effektiv tilnærming til bedre å behandle disse sykdommene.)

(Anm: Penn researchers single out bacterial enzyme behind gut microbiome imbalance linked to Crohn’s disease. Penn Medicine researchers have singled out a bacterial enzyme behind an imbalance in the gut microbiome linked to Crohn's disease. The new study, published online this week in Science Translational Medicine, suggests that wiping out a significant portion of the bacteria in the gut microbiome, and then re-introducing a certain type of "good" bacteria that lacks this enzyme, known as urease, may be an effective approach to better treat these diseases. "Because it's a single enzyme that is involved in this process, it might be a targetable solution," said the study's senior author, Gary D. Wu, MD, associate chief for research in the division of Gastroenterology at the Perelman School of Medicine at the University of Pennsylvania. "The idea would be that we could 'engineer' the composition of the microbiota in some way that lacks this particular one." (medicalnewstoday.com 16.11.2017).)

(Anm: Urease, enzym som spalter urea til ammoniakk og karbondioksid. Forekommer i visse vekster, særlig i soyabønner, og i forskjellige bakterier. Urease er blitt anvendt som analytisk hjelpemiddel til bestemmelse av urea. Urease er det første enzym som det lyktes å krystallisere. Kilde: Store norske leksikon.)

- Mikrobielle endringer fremskynder tilbakefall ved Crohns sykdom. Endringer i mikrobiotika til en person med Crohns sykdom under remisjon kan forutse en gjentakelse av symptomer, har forskere funnet.

(Anm: Microbial Changes Precipitate a Crohn’s Relapse. Changes in the microbiota of a person with Crohn’s disease during remission may predict a recurrence of symptoms, researchers have found. The results support the view that microbial dysbiosis can trigger Crohn’s rather than simply reflect the effect of the disease activity. Colleen Kelly, MD, an associate professor of medicine in the Division of Gastroenterology at the Warren Alpert Medical School of Brown University, in Providence, R.I., applauded the study for addressing “the... (gastroendonews.com 9.5.2018).)

(Anm: Signaler fra tarmens mikrobiotika til fjerntliggende organer mht. fysiologi og sykdom. (Signals from the gut microbiota to distant organs in physiology and disease.) (Nat Med. 2016 Oct 6;22(10):1079-1089.)

(Anm: - Hadde medisinerne på et tidligere tidspunkt hatt et evolusjonært perspektiv på sin medisinering, ville vi ikke vært i den kritiske situasjon vi er kommet i med hensyn til resistens. (aftenposten.no 22.8.2016).)

(Anm: Antibiotika kan gi flere kroniske sykdommer. (…) Folkehelseinstituttet: – Faren er underkommunisert. – Advarslene er høyst betimelige, sier lege og seniorforsker Merete Eggesbø ved Folkehelseinstituttet. (…) Ifølge Blaser viser ny forskning at det er en sammenheng mellom endringen av den naturlige tarmfloraen vår og utvikling av nye sykdommer som fedme, diabetes, astma, (...) Advarslene er høyst betimelige, sier lege og seniorforsker Merete Eggesbø ved Folkehelseinstituttet. (nrk.no 30.10.2016).)

(Anm: Researchers explore link between gut microbiome and nutrition in autism spectrum disorder. (…) Sharon Donovan, a professor of nutrition at the University of Illinois explains that researchers have started to look at more specific disease states and the microbiome. "We are starting to see links with autism, obesity, diabetes, cardiovascular disease, and almost every disease that is looked at. (news-medical.net 28.4.2017).)

(Anm: Researchers discover new mechanism that causes chronic intestinal inflammation. Researchers at the University Medical Center of Johannes Gutenberg University Mainz and the German Research Center for Environmental Health, Helmholtz Zentrum München have discovered that too much of the oncogene Bcl-3 leads to chronic intestinal diseases. They describe in Nature Communications exactly how it throws the immune system off-balance. Chronic intestinal disorders such as ulcerative colitis and Crohn's disease are caused by the body's own immune defense system. (news-medical.net 28.5.2017).)

(Anm: Forsiktighet kreves ved samtidig forskrivning av antibiotika med psykofarmaka hos eldre pasienter. (…) Antibiotika har flere legemiddelinteraksjoner med psykofarmaka som kan føre til bivirkninger eller behandlingssvikt og betydelig øke kostnadene for behandlinger. (dgnews.docguide.com 3.4.2017).)

(Anm: Antibiotika associeras med högre risk för tarmcancer. (…) Det här är första studien som visar på sambandet mellan antibiotikaanvändning och utveckling av adenom i tjock- och ändtarmen. Studien publiceras i den vetenskapliga tidskriften Gut. (…) Resultatet visade att långvarig antibiotikaanvändning tidigare i livet, i åldern 20 till 59 år, hade samband med diagnostiserade adenom. (lakemedelsvarlden.se 5.4.2017.)

(Anm: Ny forskning viser hvor raskt bakterien blir motstandsdyktig mot antibiotika. E. coli bakterien muteres raskt i kraftig antibiotikadose. Forskere ved Harvard-universitetet har registrert hvor raskt E. coli bakterien klarer å bli motstandsdyktig og overleve antibiotika. I Harvards pressemelding står det at på ti dager overlevde bakterien en antibiotikadose som var 1000 ganger sterkere enn det som vanligvis dreper bakterien. (dagbladet.no 12.9.2016).)

(Anm: Prebiotika kan hjelpe å behandle anstrengelsesutløst astma (Prebiotics could help treat exercise-induced asthma) (medicalnewstoday.com 6.8.2016).)

(Anm: Antidepressiva - deprimert, litt trist, angst, stresset eller utbrent? (mintankesmie.no).)

– Vil ikke endre kostholdsrådene til gravide

– Vil ikke endre kostholdsrådene til gravide
nrk.no 24.2.2017
Flere forskere mener fet fisk som kveite og laks inneholder miljøgifter som kan være skadelige for barn og gravide kvinner. Men myndighetene er ikke enig i at kostholdsrådene bør endres.

I en kronikk i Tidsskrift for Den norske legeforening at seks leger og forskere går ut og advarer mot fet fisk. De mener at norske myndigheter bør gi en ny anbefaling om hvor mye fisk gravide kvinner og barn bør spise.

– De fleste av oss bør spise mer fisk, og særlig gravide kvinner. Fordi vi vet at fisken inneholder viktige stoffer, både for mor og barn, sier seniorrådgiver Gry Hay fra Helsedirektoratet.

Ifølge direktoratet er det helt trygt å spise fisk og de anbefaler alle å spise to til tre måltider med fisk i uken. Nylig ble det kjent at nordmenn spiser 13 prosent mindre fisk nå enn for fem år siden. (…)

Professor og medlem av Vitenskapskomiteen for mattrygghet Anneche Utne Skåre bekrefter at konklusjonen fra 2014 er like gangbar i 2017.

– Ingen får i seg mengder av miljøgifter som er helseskadelige, uansett om det er snakk om storspisere av fisk, barn eller gravide, sier Skåre. (…)

– Mye hysteri
Det alle er enig om er at det viktigste rådet gravide kvinner kan følge er å spise variert.

– Spis fisk med god samvittighet, det er en verdifull matvare som gir en rekke viktige næringsstoffer. Og lær barna å like fisk så tidlig som mulig, sier Gry Hay fra Helsedirektoratet. (…)

(Anm: Er miljøgifter i norsk kosthold skadelig for barn? Myndighetene viser til grenseverdier for miljøgifter når de angir sine kostholdsanbefalinger. Norske studier har påvist helseskader hos barna selv om mødrene har et lavere inntak enn anbefalte grenser. Noe er åpenbart feil. Tidsskr Nor Legeforen 2017; 137:257 (16.2.2017).)

- Arbeidsmiljø og elektromagnetiske felt.

Arbeidsmiljø og elektromagnetiske felt.
arbeidstilsynet.no 1.6.2016
Arbeidstilsynet har i samarbeid med STAMI og Statens strålevern laget en ny faktaside om elektromagnetiske felt. Faktasiden er til hjelp for arbeidsgivere som skal kartlegge og risikovurdere arbeidsmiljøet der arbeidstakere kan bli eksponert for elektromagnetiske felt.

I Norge er det relativt få personer som kan bli eksponert for intense elektromagnetisk felt under arbeid. Den nye faktasiden angår derfor spesielt arbeid der arbeidstakere har størst risiko for å bli eksponert for intense elektromagnetisk felt - som ved arbeid:

 • i tungindustri (elektrolyse, smelteovner)
 • innen transport (radar, lufttrafikkontroll, militær)
 • i lettindustri (dielektrisk oppvarming og sveising, magnetisering/demagnetisering)
 • med elektrisk forsyning (elektriske kretser og installasjoner)
 • infrastruktur i bygninger og på bakke (basestasjoner, antenner) (…)

- Er ditt hjem skadelig for deg? (Is your home harming you?) (- I 2012 var innendørs luftforurensning linket til 4,3 millioner dødsfall globalt, sammenlignet med 3,7 millioner for utendørs luftforurensning.) (- Byfolk tilbringer vanligvis 90 % av tiden innendørs, og dette har vært knyttet til "Sick Building Syndrome", der beboerne utvikler en rekke negative helseeffekter knyttet til inneluft / inneklima.)

Is your home harming you? New research highlights deadly effects of indoor pollution (Er ditt hjem skadelig for deg? Ny forskning belyser dødelige effekter av innendørs forurensning)
medicalnewstoday.com 19.4.2016
Ny forskning publisert i tidsskriftet Science av Total Environment har pekt på de farlige helsevirkningene av innendørs forurensning, og ber om politikk som sikrer tettere oppfølging av luftkvaliteten. (New research in the journal Science of the Total Environment has highlighted the dangerous effects of indoor pollution on human health, and has called for policies to ensure closer monitoring of air quality.)

Et europeiske samarbeide med australske og britiske forskere ledet av University of Surrey vurderte de skadelige effektene av innendørs forurensning for å gi anbefalinger om hvordan man best kan overvåke og bedre disse forholdene. (A collaborative effort of European, Australian and UK researchers, led by the University of Surrey, assessed the harmful effects of indoor pollution in order to make recommendations on how best to monitor and negate these outcomes.)

Dr. Prashant Kumar ved University of Surrey forklarte: "Når vi tenker på begrepet" luftforurensning "har vi en tendens til å tenke på eksos eller fabrikkrøyk som utvikler grå røyk. Men det er faktisk mange forurensningskilder som har en negativ effekt på luftkvalitet, hvorav mange er påvist inne i våre hjem og kontorer. Alt fra matlagingsrester til maling, lakk og soppsporer i luften, som vi innendørs puster inn, er ofte mer forurenset enn utenfor." (A collaborative effort of European, Australian and UK researchers, led by the University of Surrey, assessed the harmful effects of indoor pollution in order to make recommendations on how best to monitor and negate these outcomes.) A collaborative effort of European, Australian and UK researchers, led by the University of Surrey, assessed the harmful effects of indoor pollution in order to make recommendations on how best to monitor and negate these outcomes.

I 2012 var innendørs luftforurensning knyttet til 4,3 millioner dødsfall globalt, sammenlignet med 3,7 millioner for utendørs luftforurensning. Byfolk tilbringer vanligvis 90 % av tiden innendørs, og dette har vært knyttet til "Sick Building Syndrome", der beboerne utvikler en rekke negative helseeffekter knyttet til inneluft / inneklima. Uansett fører bruk av kull og ved til matlaging og mikrobielle forurensninger som inkluderer bakterier og virus til effekter som inkluderer luftveissykdom og redusert kognitiv funksjon. (In 2012 indoor air pollution was linked to 4.3 million deaths globally, compared with 3.7 million for outdoor air pollution. Urban dwellers typically spend 90% of their time indoors, and this has been linked to 'Sick Building Syndrome' where dwellers exhibit a range of ill health effects related to breathing indoor air. Whether the use of coal and wood for cooking, to microbial contaminants including bacteria and viruses these effects include respiratory disease and reduced cognitive function.)

"Det er viktig at vi er i stand til å effektivt å overvåke innendørs luftforurensning, slik at vi bedre kan forstå når og hvor nivåene er verst, og i sin tur tilby løsninger for å gjøre vår luft sunnere. Vårt arbeid ser på bruk av små, lav-energi overvåkingssensorer som vil være i stand til å samle data i sanntid og fortelle familier eller arbeidstakere når nivåene av miljøgifter er for høye, "fortsatte Dr. Kumar. (...) ("It is essential that we are able to effectively monitor indoor air pollution so that we can better understand when and where levels are worst, and in turn offer solutions to make our air healthier. Our work looks at the use of small, low-energy monitoring sensors that would be able to gather real-time data and tell families or workers when levels of pollutants are too high," continued Dr Kumar.) (…)

- Sykt-bygg-syndrom (SBS) brukes til å beskrive situasjoner hvor beboere opplever akutte helse- og komforteffekter som synes å være knyttet til tid man oppholder seg i en bygning, men ingen spesifikk sykdom eller årsak kan identifiseres.

(Anm: Sick building syndrome (SBS) is used to describe situations in which building occupants experience acute health and comfort effects that appear to be linked to time spent in a building, but no specific illness or cause can be identified. A 1984 World Health Organization (WHO) report suggested up to 30% of new and remodeled buildings worldwide may be subject of complaints related to poor indoor air quality.[1] (en.wikipedia.org).)

(Anm: Sick building syndrome (SBS) among office workers in a Malaysian university--Associations with atopy, fractional exhaled nitric oxide (FeNO) and the office environment. Abstract There are few studies on sick building syndrome (SBS) including clinical measurements for atopy and fractional exhaled nitric oxide (FeNO). (...) In conclusion, a combination of allergy to cat or HDM and high FeNO is a risk factor for SBS symptoms. Der f 1 allergen in dust can be a risk factor for SBS in the office environment, particularly among those sensitized to Der f 1 allergen. Sci Total Environ. 2015 Dec 1;536:353-61. Epub 2015 Jul 28.)

(Anm: Exposure to particulate air pollutants associated with numerous cancers. (…) The team believe that possible explanations for the association between PM2.5 and cancer could include defects in DNA repair function, alterations in the body's immune response, or inflammation that triggers angiogenesis, the growth of new blood vessels that allows tumours to spread. In the case of the digestive organs, heavy metal pollution could affect gut microbiota and influence the development of cancer. (medicalnewstoday.com 29.4.2016).)

(Anm: Global, regional, and national levels of neonatal, infant, and under-5 mortality during 1990-2013: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2013. Lancet. 2014 Sep 13;384(9947):957-79. Epub 2014 May 2.)

(Anm: Air pollution linked to increased rates of kidney disease. While air pollution is known to cause respiratory and cardiovascular diseases, a new study indicates that it also likely causes damage to the kidneys. The findings, which appear in an upcoming issue of the Journal of the American Society of Nephrology (JASN), call for attention on the role of air pollution in the development of kidney disease in urban areas. (medicalnewstoday.com 4.7.2016).)

- Azolresistens mot Aspergillus Fumigatus: En konsekvens av bruk av antisoppmiddel i Landbruk? (- Utviklingen av antivirale, antibiotika og antifungale midler har fått bukt med effekten av fytopatogener, men kan ha betydelig negativ innvirkning på miljøet, hovedsakelig med hensyn til forurensning av overflatevann og grunnvann (Azevedo et al., 2015).)

Azole Resistance in Aspergillus fumigatus: A Consequence of Antifungal Use in Agriculture?
Agricultural industry uses pesticides to optimize food production for the growing human population. A major issue for crops is fungal phytopathogens, which are treated mainly with azole fungicides. Azoles are also the main medical treatment in the management of Aspergillus diseases caused by ubiquitous fungi, such as Aspergillus fumigatus. However, epidemiological research demonstrated an increasing prevalence of azole-resistant strains in A. fumigatus. The main resistance mechanism is a combination of alterations in the gene cyp51A (TR34/L98H). Surprisingly, this mutation is not only found in patients receiving long-term azole therapy for chronic aspergillosis but also in azole naïve patients. This suggests an environmental route of resistance through the exposure of azole fungicides in agriculture. In this review, we report data from several studies that strongly suggest that agricultural azoles are responsible for medical treatment failure in azole-naïve patients in clinical settings.

For the last centuries, chemical industries have provided solutions to deal with plant infections and lower crop losses. The development of antiviral, antibiotics and antifungals has allowed overcoming the effect of phytopathogens but may have considerable negative impact on the environment, mainly with regard to the contamination of surface water and groundwater (Azevedo et al., 2015). Focusing on fungal pathogens, there are a number of antimycotic compounds available to control the spread of these pathogens. However, it is azole antifungals that are the preferred treatment owing to their effectiveness against a broad range of fungi (Price et al., 2015). In addition to controlling the spread of agricultural fungal pathogens, antifungal agents of the azole class play an important role in the management of human fungal diseases (Snelders et al., 2012). (…)

- Nytt antisoppmiddel virker lovende for å avverge legemiddelresistent «superbug». (- Dette betyr at C. auris-gjær ikke riktig kan vokse hvilket gjør det vanskeligere å danne legemiddelresistente kolonier som er en hardnakket kilde til sykehusutbrudd.)

(Anm: Novel antifungal shows promise to stave off drug-resistant superbugs. Microscopic yeast have been wreaking havoc in hospitals around the world- creeping into catheters, ventilator tubes, and IV lines- and causing deadly invasive infection. One culprit species, Candida auris, is resistant to many antifungals, meaning once a person is infected, there are limited treatment options. But in a recent Antimicrobial Agents and Chemotherapy study, researchers confirmed a new drug compound kills drug-resistant C. auris, both in the laboratory and in a mouse model that mimics human infection. The drug works through a novel mechanism. Unlike other antifungals that poke holes in yeast cell membranes or inhibit sterol synthesis, the new drug blocks how necessary proteins attach to the yeast cell wall. This means C. auris yeast can't grow properly and have a harder time forming drug-resistant communities that are a stubborn source of hospital outbreaks. The drug's target-;a yeast enzyme called Gwt1- is also highly conserved across fungal species, suggesting the new drug could treat a range of infections. The drug is first in a new class of antifungals, which could help stave off drug resistance. Even the most troublesome strains are unlikely to have developed workarounds for its mechanism of action, says study lead Mahmoud A. Ghannoum, PhD, professor of dermatology at Case Western Reserve University School of Medicine and director of the Center for Medical Mycology at Case Western Reserve University and University Hospitals Cleveland Medical Center. (…) Source: http://casemed.case.edu/cwrumed360/news-releases/release.cfm?news_id=906  (news-medical.net 11.1.2018).)

- Det ble registrert bruk av 39 ulike virksomme stoff av plantevernmidler i feltet i 2014. Det ble tatt ut 10 vannprøver for analyse av plantevernmidler, og påvist plantevernmidler i ni av prøvene. Det ble funnet 12 ulike midler, herav tre i konsentrasjoner som kan ha negative effekter i vannmiljø. Dette omfattet soppmidlet propikonazol, metabolitten protiokonazol-destio og skadedyrmidlet imidakloprid. Sistnevnte var ikke rapportert brukt i feltet, men inngår i beisemiddel til potet.

(Anm: Jord- og vannovervåking i landbruket (JOVA). (…) Det ble registrert bruk av 39 ulike virksomme stoff av plantevernmidler i feltet i 2014. Det ble tatt ut 10 vannprøver for analyse av plantevernmidler, og påvist plantevernmidler i ni av prøvene. Det ble funnet 12 ulike midler, herav tre i konsentrasjoner som kan ha negative effekter i vannmiljø. Dette omfattet soppmidlet propikonazol, metabolitten protiokonazol-destio og skadedyrmidlet imidakloprid. Sistnevnte var ikke rapportert brukt i feltet, men inngår i beisemiddel til potet. (…) FUNN AV PLANTEVERNMIDLER Det ble tatt ut 10 blandprøver for analyse av plantevernmidler i perioden april–november 2014 og påvist midler i ni av disse. Til sammen ble det gjort 31 funn av totalt 12 midler (5 ugras-, 6 sopp- og 1 skadedyrmiddel). Feltrapporter fra programmet i 2014. NIBIO RAPPORT / VOL.: 2, NR.: 85, 2016. (bioforsk.no).)

- Sykt-bygg-syndrom (SBS) brukes til å beskrive situasjoner hvor beboere opplever akutte helse- og komforteffekter som synes å være knyttet til tid man oppholder seg i en bygning, men ingen spesifikk sykdom eller årsak kan identifiseres.

(Anm: Sick building syndrome (SBS) is used to describe situations in which building occupants experience acute health and comfort effects that appear to be linked to time spent in a building, but no specific illness or cause can be identified. A 1984 World Health Organization (WHO) report suggested up to 30% of new and remodeled buildings worldwide may be subject of complaints related to poor indoor air quality.[1] (en.wikipedia.org).)

(Anm: Sick building syndrome (SBS) among office workers in a Malaysian university--Associations with atopy, fractional exhaled nitric oxide (FeNO) and the office environment. Abstract There are few studies on sick building syndrome (SBS) including clinical measurements for atopy and fractional exhaled nitric oxide (FeNO). (...) In conclusion, a combination of allergy to cat or HDM and high FeNO is a risk factor for SBS symptoms. Der f 1 allergen in dust can be a risk factor for SBS in the office environment, particularly among those sensitized to Der f 1 allergen. Sci Total Environ. 2015 Dec 1;536:353-61. Epub 2015 Jul 28.)

(Anm: Exposure to particulate air pollutants associated with numerous cancers. (…) The team believe that possible explanations for the association between PM2.5 and cancer could include defects in DNA repair function, alterations in the body's immune response, or inflammation that triggers angiogenesis, the growth of new blood vessels that allows tumours to spread. In the case of the digestive organs, heavy metal pollution could affect gut microbiota and influence the development of cancer. (medicalnewstoday.com 29.4.2016).)

(Anm: Global, regional, and national levels of neonatal, infant, and under-5 mortality during 1990-2013: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2013. Lancet. 2014 Sep 13;384(9947):957-79. Epub 2014 May 2.)

(Anm: Air pollution linked to increased rates of kidney disease. While air pollution is known to cause respiratory and cardiovascular diseases, a new study indicates that it also likely causes damage to the kidneys. The findings, which appear in an upcoming issue of the Journal of the American Society of Nephrology (JASN), call for attention on the role of air pollution in the development of kidney disease in urban areas. (medicalnewstoday.com 4.7.2016).)

- Gladnyhet for biene. EU forbyr tre plantevernmidler som skader bier. (- Et stort flertall støttet forslaget om å forby de tre plantevernmidler som er basert på neonikotinoider, skriver nyhetsbyrået AP. Imidakloprid er et av stoffene som inneholder neonikotinoider. Ifølge Mattilsynet er imidakloprid 7000 ganger mer akutt giftig for honningbier enn plantevernmiddelet DDT.)

(Anm: Gladnyhet for biene. EU forbyr tre plantevernmidler som skader bier. VANSKELIGE KÅR: Biene trues fra mange kanter. Nå slipper de i hvert fall å bli forgiftet av plantevernmidler. Et stort flertall støttet forslaget om å forby de tre plantevernmidler som er basert på neonikotinoider, skriver nyhetsbyrået AP. Imidakloprid er et av stoffene som inneholder neonikotinoider. Ifølge Mattilsynet er imidakloprid 7000 ganger mer akutt giftig for honningbier enn plantevernmiddelet DDT. I 2013 trakk Mattilsynet godkjenningen for et plantevernmiddel som inneholder imidakloprid. «Et fyrtårn av håp» De tre plantevernmidlene som nå er forbudt, ble delvis forbudt i EU i 2013. Fredagens beslutning omtales som et gjennombrudd. Antonio Staats i aksjonsgruppen Avaaz kaller det et «fyrtårn av håp for biene våre». – Endelig lytter regjeringene våre, sier Staats ifølge AP. Omfattende biedød de senere årene har ført til stor bekymring. Færre bier betyr dårligere pollinering av masse matvekster. (tv2.no 27.4.2018).)

- Eksos kan gi hjerneslag. (- Rundt 15 millioner mennesker får slag i året på verdensbasis. Luftforurensning blir nevnt som en av de store bidragsyterne til hjerneslag i en ny rapport publiser i Lancet Neurology.) (-Luftforurensning knyttet til økt forekomst av nyresykdom.)

Eksos kan gi hjerneslag
nrk.no 18.6.2010
Hvert 20. slagtilfelle i København kommer av trafikkforurensning.

En ny dansk rapport viser at ultrafint svevestøv fra eksos sannsynligvis er den direkte årsaken til 5% av alle slagtilfellene i Danmarks hovedstad.

- Partiklene er så små at de kommer inn i blodet via lungene, og kan derfra vandre videre til hjernen. Dermed kan de forårsake endringer i blodsammensetningen, blodet kan størkne, og de kan få blodårene til å trekke seg sammen, forteller Zorana Andersen til Politiken. (...)

(Anm: Association between short-term exposure to ultrafine particles and hospital admissions for stroke in Copenhagen, Denmark. European Heart Journal 2010 (First published online: June 10, 2010).)

(Anm: Hvert år dør 185 Oslo-borgere for tidlig på grunn av svevestøv, Oslo-folk mister hvert år til sammen 1.753 friske leveår på grunn av luftforurensing, ifølge Folkehelseinstituttet. (…) De fleste dør da av en forverring av eksisterende sykdom, som hjerte- og karsykdommer eller lungeplager, sier avdelingsdirektør Per Schwarze ved Folkehelseinstituttet til NRK. (vg.no 5.9.2016).)

(Anm: Rapport avslører høye svevestøvkonsentrasjoner på Nationaltheatret jernbanestasjon. Bane Nor: «Vi er meget bekymret». Det er mer svevestøv på perrongen på Nationaltheatret togstasjon enn i Kirkeveien på dårlige dager. Siden det kommer fra tog og ikke veitrafikk, er det ingen som vet om det er helseskadelig eller ikke. (…) Vet ikke om det er skadelig. Avdelingsdirektør Johan Øvrevik i Folkehelseinstituttet (FHI) sier de nå starter jobben med å utrede hvilken helserisiko dette innebærer. (aftenposten.no 3.2.2017).)

(Anm: Ansatte på Nationaltheatret stasjon klager på skadelig arbeidsluft. Ansatte i butikkene på Nationaltheatret jernbanestasjon opplever hodepine, øyeproblemer og allergiutbrudd. Bane NOR sier at større helsetiltak først kan gjennomføres om «6–18 måneder.» I begynnelsen av februar kunne Aftenposten avsløre svært høye konsentrasjoner av svevestøv på Nationaltheatret jernbanestasjon. (aftenposten.no 16.2.2017).)

(Anm: - Det er forferdelig sjokkerende. Her har du trolig millioner av små jernbiter fra bilenes katalysatorer. Jernpartikler fra bilkatalysatorer ender til slutt opp i hjernen. Hjernens kapasitet kan sammenlignes med et litermål. Sykdomsfokus, negative tanker og følelser tar mer av kapasiteten enn for eksempel mestringsopplevelser på jobb og i fritiden. (dn.no 7.9.2016).)

(Anm: Ny forskning: Eksos kan gi demens. (...) Totalt kan 16 prosent av alle demenstilfeller i studien være forårsaket av eksponering for eksos, sier Bertil Forsberg, professor i miljømedisin, til Dagens Nyheter.  (vg.no 4.8.2015).) 

(Anm: Luftforurensning øker risikoen for hjerneslag. En ny studie viser at skader forårsaket av luftforurensning til lunger, hjerte og hjernen har blitt undervurdert. Alarmerende funn, sier forskere på feltet. (…) Rundt 15 millioner mennesker får slag i året på verdensbasis. Luftforurensning blir nevnt som en av de store bidragsyterne til hjerneslag i en ny rapport publiser i Lancet Neurology. I rapporten er det gjort en global risikovurdering for slag, og luftforurensning i form av svevestøv blir rangert på syvende plass når det kommer til innvirkning på levetid. Fossilt brennstoff rangeres på åttende plass. (nrk.no 10.6.2016).)

(Anm: Hvert sjette slagtilfælde skyldes luftforurening. Nyt gigantstudie har fundet frem til, at mennesker over hele kloden langt oftere får en blodprop i hjernen, hvis de er udsat for meget luftforurening. Også i Danmark kædes luftforurening sammen med antallet af slagtilfælde. (jyllands-posten.dk 17.6.2016).)

(Anm: Air pollution is now a leading stroke risk factor. Each year around the world, approximately 15 million people have a stroke. Of these, 6 million die and 5 million are left permanently disabled, making stroke the second leading cause of disability. Now, a new study implicates air pollution as a leading risk factor for stroke worldwide. The study, which is published in The Lancet Neurology, finds that air pollution is associated with about a third of the global stroke burden; this includes environmental and household air pollution, researchers say. Using data from the Global Burden of Disease Study, the researchers were able to estimate the disease burden of stroke associated with 17 risk factors across 188 countries. (medicalnewstoday.com 10.6.2016).)  

(Anm: Luftforurensning koblet til høyt blodtrykk. En metaanalyse publisert i tidsskriftet Hypertension konkluderer med at luftforurensning kan kobles til høyt blodtrykk. (nhi.no 15.6.2016).)

(Anm: Household air pollution linked to higher risk of heart attacks, death. Long-term exposure to household air pollution from lighting, cooking or heating with fuels, such as kerosene or diesel, may increase the risk of heart attacks and death, according to new research in the American Heart Association's journal Circulation. (medicalnewstoday.com 9.6.2016).)

(Anm: Air pollution linked to increased rates of kidney disease. While air pollution is known to cause respiratory and cardiovascular diseases, a new study indicates that it also likely causes damage to the kidneys. The findings, which appear in an upcoming issue of the Journal of the American Society of Nephrology (JASN), call for attention on the role of air pollution in the development of kidney disease in urban areas. (medicalnewstoday.com 4.7.2016).)

(Anm: The air we breathe: differentials in global air quality monitoring. Air pollution is a severe problem worldwide, causing more than 7 million deaths every year. On May 12, 2016, WHO released its most recent report1 on urban air pollution. Compared with the last report released in 2014, the number of cities with air quality monitoring data available almost doubled, reaching 3000 cities in 103 countries. According to this new report,1 low-income and middle-income countries have the highest particulate matter (PM) levels: Onitsha, Nigeria, is the most polluted city in the world, followed by other cities in Nigeria, Pakistan, Iran, Afghanistan, and India in the top ten. Lancet Respir Med. 2016 Jul 13. pii: S2213-2600(16)30180-1.)

- Databasen for kjemiske stoffer i ECHA.

Databasen for kjemiske stoffer i ECHA
arbeidstilsynet.no 16.2.2016
Fra januar 2016 ble det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA) sin database over kjemiske stoffer registrert under REACH eller meldt til CLP Inventory gjort mer brukervennlig.

Stoffdatabasen inneholder informasjon om ca. 120 000 stoffer på det europeiske markedet. ECHA sin database er en av verdens største regulatoriske databaser for kjemikalier.

Myndighetenes harmoniserte klassifiseringer for stoffer og spesifikke konsentrasjonsgrenser (SCL), i Norge tidligere kjent som «Stofflisten», er inkludert i databasen.

Informasjonen kan kanskje være av interesse i ditt daglige arbeid. Informasjonen omfatter blant annet farlige egenskaper, klassifisering og merking, informasjon for sikker bruk, autorisasjoner og restriksjoner. Informasjonen er et verdifullt verktøy for å fremme sikker bruk av kjemikalier og erstatte de farligste stoffene med sikrere alternativ.

Informasjonen for de kjemiske stoffene finnes på ECHA sin nettside: http://echa.europa.eu/ 
Les mer under menyfanen “Information on Chemicals”. (…)

(Anm: Holmenkollen er full av gift. OSLO/TROMSØ (NRK): Da forskere undersøkte meitemark ved VM-løypene, viste det seg av de var fulle av fluor. Kreftfremkallende. – Vi finner ekstremt mye av organiske fluorforbindelser i prøver av meitemark fra Voksenkollen, sier Dorte Herzke, forsker ved Norsk institutt for luftforskning, NILU. – Det er en gift som aldri forsvinner. Verdiene blir enda større oppover i næringskjeden, og stoffene havner til slutt i mennesker. Konsekvensene hos både meitemark og oss, er blant annet DNA-endringer som kan føre til kreft. (nrk.no 19.11.2015).)

(Anm: Skimammaens død skaper frykt i smøreboden. (…) Ifølge Toril Stokkebø’s mann skal kona ha fortalt at kreftspesialistene på Radiumhospitalet antydet at alle timene i smørebua kunne være årsaken til sykdommen, og at det kunne være en sammenheng mellom fluorsmøring og kreft. (aftenposten.no 31.1.2017).)

(Anm: Giftig skismurning. Et tragisk dødsfall har vekket sporten: Forbyr fluor mens de kyniske fortsatt hamstrer gift. Vedtar snart fluorforbud i Norge for løpere under 17 år. PORTOROZ (Dagbladet): Det lokale norske opprøret mot giftig fluor i skismurning er i ferd med forandre sporten. Snart kommer et forbud mot bruk av fluor i renn for løpere under 17 år, og på ledermøtet i det internasjonale skiforbundet (FIS) har spørsmålet vært behandlet i flere ulike arbeidsgrupper. (dagbladet.no 25.5.2017).)

(Anm: Langrenn og skismøring. Slår alarm om skismøring som kan drepe dyr. Swix slår tilbake: - Veldig alvorlig. Gift i naturen, alvorlige sykdommer og rovdyr i fare. Anklagene er sterke mot skismøring med høyt fluorinnhold. Bekymringen er stor, men ikke fra Swix. KRITISKE: Framtiden i våre hender (FIVH) vil forby smismøringer med høyt fluorinnhold. Swix er usikre på om de nye forskningsresultatene stemmer. (dagbladet.no 22.4.2017).)

(Anm: Smøresjefen reagerer sterkt: Små barn får fluor under skiene. Smøresjef Knut Nystad ønsker ikke at barn og unge skal ha fluor under skiene. På toppnivå er det ingen alternativer i dag, hvis målet er å vinne OL- og VM-gull. (aftenposten.no 2.2.2017).)

(Anm: Miljöskadliga ämnen sprids från skidvallan. Fluorämnen i vallan ger bra glid, men kan skada både dig och naturen. Längs Vasaloppsspåret har förhöjda halter av problemämnena uppmätts. – Fråga efter fluorfri valla, råder miljökemisten Merle Plassmann. (testfakta.se 15.2.2016).)

(Anm: Betaler for å bruke NAAF og Svanemerket. Alle som ønsker å merke produktene sine med NAAF og Svanemerket, må betale for det. Er de merkede produktene bedre enn andre uten slike «kvalitetsmerker»? (dinside.no 24.11.2015).)

(Anm: Mitochondrial Dysfunction, Disruption of F-actin Polymerization, and Transcriptomic Alterations in Zebrafish Larvae Exposed to Trichloroethylene. (…) Trichloroethylene (TCE) is primarily used as an industrial degreasing agent and has been in use since the 1940s. (…) Current literature links TCE exposure to various adverse health effects including cardiovascular toxicity. (...) Overall, results from our study support TCE as a developmental cardiovascular toxicant, provide molecular targets and pathways for investigation in future studies, and indicate a need for continued priority for environmental regulation. Res. Toxicol. 2016 (January 8, 2016).)

- Gummikuler på kunstgressbaner: Slår alarm om kunstgressbaner: - Et alvorlig miljøproblem. (- Hvor mye forurenser kunstgressbaner havet vårt?)

(Anm: Gummikuler på kunstgressbaner: Slår alarm om kunstgressbaner: - Et alvorlig miljøproblem. Høyre og Venstre med felles fiende: Gummikuler på norske kunstgressbaner. (…) På de fleste baner ligger det mange, mange tonn gummigranulat. Ifølge forskning.no har en stor bane over hundre tonn svarte gummikuler. En utregning som konsulentselskapet COWI utførte for Miljødirektoratet i 2015, viste at rundt fem prosent av gummikulene forsvinner fra banene hvert år. Det vil si at én kunstgressbane kan ha mellom tre og fem tonn i gummisvinn. (dagbladet.no 29.8.2017).)

(Anm: Hvor mye forurenser kunstgressbaner havet vårt? Hvert år havner tonnevis med gummikuler fra kunstgressbaner på avveie. Hvordan påvirker det havet vårt? Nå skal forskere finne svaret. (forskning.no 4.1.2017).)

(Anm: TIL-helten fikk sjokk og tok dette bildet etter 30 minutter med oppvarming: - Det kan ikke være sunt. Fotballen ble misfarget av kunstgresset på kort tid. (…) Farlighet ved bruk av granulat fra bildekk har tidligere vært debattert, både i inn- og utland. Mens det i Norge ble fastslått at det er ufarlig, etter en rapport fra 2006, har Dagbladet tidligere fortalt. (nettavisen.no 14.5.2017).)

(Anm: Gummikulene som brukes i kunstgressbanene inneholder mer enn 60 kjemiske stoffer. Men det er ufarlig, viser norsk forskning. Debatten raser i Storbritannia og USA. (dagbladet.no 17.2.2016).)

(Anm: Fotball – ein miljøversting | Unni Eikeseth. Ville du synest det var greitt å kaste 600 plastposar i naturen kvart år? Det er den mengda plast kvar organiserte fotballspelar i Noreg slepp ut i miljøet gjennom idretten sin. Ein fersk rapport laga på oppdrag frå Miljødirektoratet tyder på at opptil 1500 tonn plastkuler forsvinn frå kunstgrasbanene i Noreg kvart år.  (aftenposten.no 23.5.2016).)

- Kunstgress, gummi, forurensning: Slo alarm om kunstgressbaner: Nå kan norske forskere ha funnet en løsning. (Dagbladet): Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (Høyre) og Venstre-leder Trine Skei Grande slo tidligere i høst alarm om forurensing fra kunstgressbaner over hele landet.

(Anm: Kunstgress, gummi, forurensning: Slo alarm om kunstgressbaner: Nå kan norske forskere ha funnet en løsning. (Dagbladet): Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (Høyre) og Venstre-leder Trine Skei Grande slo tidligere i høst alarm om forurensing fra kunstgressbaner over hele landet. Forskning viser nemlig at fem prosent av gummikulene forsvinner fra banene hvert år, noe som betyr at én kunstgressbane kan ha mellom tre og fem tonn i gummisvinn årlig. Mye av dette havner i naturen via kummer nær kunstgressbanene. Nå mener forskere ved NTNU (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet) i Trondheim å ha funnet noe som kan få bukt med problemene. Samarbeider med RBK. (dagbladet.no 1.11.2017).)

(Anm: NISO-leder vil ha ny studie etter kunstgress-påstander: - Vi må ta dette på alvor. Om kunstgress og helseskader. (dagbladet.no 26.2.2016).)

- Forskere fant ut at kjemiske nivåer kan variere med så mye som 1000 ganger i forskjellige fiskebestander, men at disse konsentrasjonene i gjennomsnitt falt med 15 til 30 prosent per tiår siden 1980-tallet.

Study: Toxic Chemical Levels In Fish Down Over Past 30 Years
manufacturing.net 11.2.2016
The analysis, published by in the journal PeerJ by researchers at San Diego's Scripps Institution of Oceanography, reviewed hundreds of scientific studies of seafood published between 1969 and 2012.

The analysis, published by in the journal PeerJ by researchers at San Diego's Scripps Institution of Oceanography, reviewed hundreds of scientific studies of seafood published between 1969 and 2012.

Scientists found that chemical levels could vary by as much as 1,000 times in different fish populations, but that those concentrations, on average, fell by 15 to 30 percent per decade since the 1980s. (…)

Although the results suggested that global responses to potentially harmful chemicals were achieving results, the analysis said that chemical concentrations remained high.

In addition, researchers warned that without similar action toward newer chemicals — including flame retardants or coolants — concentrations of those contaminants would increase.

“The takeaway message is that consumers should be very concerned about both ‘legacy’ and modern-day toxins in seafood,” said Jacob James, managing director of the Waitt Foundation, which funded the study. (…)

(Anm: When eating fish is a health hazard. Fish farmed or caught near the world's great industrial growth areas run the risk of spreading toxic contamination up the food chain and poisoning consumers. The warning is from one of the world's leading toxicologists, Professor Ming-Hung Wong of the Hong Kong Institute of Education, following a review of scientific investigations into food chain contamination and human disease in the Pearl River Delta region of southern China. (medicalnewstoday.com 14.9.2015).)

(Anm: Fish affected by Deepwater Horizon spill give clues to air pollution heart disease. The 2010 Deepwater Horizon disaster resulted in a major oil spill in the Gulf of Mexico, an area of water which is heavily populated with fish species. In a paper published in Nature Scientific Reports, the team analysed the effects of individual components of crude oil on the hearts of fish.  (…) Furthermore the processes in the heart which are affected by this PAH are common across all vertebrates, including humans, and underlie both the strength and the rhythm of the heart. (medicalnewstoday.com 18.2.2017).)

(Anm: Pollutants in fish inhibit human's natural defense system. In a new study, environmental pollutants found in fish were shown to obstruct the human body's natural defense system to expel harmful toxins. The Scripps Institution of Oceanography at UC San Diego-led research team suggests that this information should be used to better assess the human health risks from eating contaminated seafood. The study was published in the April 15 issue of the journal Science Advances. (medicalnewstoday.com 18.4.2016).)

(Anm: Sea traffic pollutes our lungs more than previously thought. New data presented by researchers at Lund University and others in the journal Oceanologia show that the air along the coasts is full of hazardous nanoparticles from sea traffic. Almost half of the measured particles stem from sea traffic emissions, while the rest is deemed to be mainly from cars but also biomass combustion, industries and natural particles from the sea. (medicalnewstoday.com 23.11.2015).)

(Anm: Utslipp i tomrom. Skip og fly slipper ut i et inter­nasjonalt tomrom. Fly og skipsfart står for rundt fem prosent av globale utslipp. Men prognosene viser at utslippene vil vokse kraftig i årene som kommer og kan utgjøre 32 prosent av utslippene i 2050. (dn.no 1.12.2015).)

(Anm: Giftige alger smadrer søløvers hukommelse. Et giftstof i alger kan give søløver permanente hjerneskader. Studiet er vigtigt, fordi søløvers hjerner minder om menneskets. Giftstoffet domoninsyre i alger kan give søløver permanente hjerneskader. Dermed er de giftige alger en medvirkende årsag til, at mange søløver dør under algeopblomstringer kendt som 'røde tidevand'. Det viser forskere fra Emory University i Atlanta, USA, i et nyt studie ifølge sciencemag.org. Det skriver Videnskab.dk. (jyllands-posten.dk 2.1.2016).)

- Luften er for alle

Luften er for alle
Lege og vararepresentant for Byluftlisten i Bergen bystyre, Marianne Aanerud -  Bystyrerepresentant, Byluftlisten Endre Tvinnereim - Styremedlem, Byluftlisten, Renate Nedregård - Politisk rådgiver i Byluftlisten, Ole Hallvard Dyrbekk
nrk.no 15.1.2015
Én ebolasyk nordmann eller fare for svineinfluensa utløser full alarm i helsevesenet. Hvorfor går ikke alarmen når tusenvis av innbyggeres helse skades av dårlig luft?

Det er en skyfri og vindstille vinterdag i Bergen. Slike dager er det få av her. Et glimt av sol er akkurat det innbyggerne har lengtet etter. (…)

SE OGSÅ: Schrödingers katt på NRK1 kl 19:45 i kveld om farlig luftforurensing. Se live her, eller se seinere i opptak her. (…)

(Anm: Lungene dine kan bli fylt av dette (nrk.no 15.1.2015).)

(Anm: Poor air quality kills 5.5 million worldwide annually (medicalnewstoday.com 15.2.2016).)

(Anm: Even low levels of air pollution appear to affect a child's lungs (medicalnewstoday.com 12.4.2016).)

(Anm: When Air Quality Improves, So Do Kids' Asthma Symptoms. —Reduced air pollution linked to fewer respiratory problems (medpagetoday.com 13.4.2016).)

(Anm: Poor air quality increases patients' risk of heart attack, new study finds (medicalnewstoday.com 9.11.2015).)

(Anm: Rising pollution levels linked to increased strokes (medicalnewstoday.com 17.2.2016).)

(Anm: Many Europeans still exposed to harmful air pollution. Air pollution is the single largest environmental health risk in Europe. (medicalnewstoday.com 30.11.2015).)

(Anm: Air pollution exposure during pregnancy linked with asthma risk. Babies born to mothers exposed to air pollution from traffic sources during pregnancy have an increased risk of developing asthma before the age of 5 years, according to new findings. (medicalnewstoday.com 9.2.2016).)

(Anm: Working on the seas is highest risk job for getting chronic lung disease. (medicalnewstoday.com 2.12.2015).)

(Anm: EFTA-dommen er avsagt: Norge dømmes for forurensing. - Norske politikere har vist en skandaløs tafatthet i denne saken, sier Bellona-leder Frederic Hauge. (...) Norge dømmes for brudd på EUs luftkvalitetsdirektiv. (osloby.no 2.10.2015).)

(Anm: Farlig luft i flere europeiske byer. Selv om europeere er blitt mer bevisste på luftforurensning, er beboere i flere byer plaget av partikler og svevestøv. Hvert år møter flere tusen en for tidlig død på grunn av den skitne lufta. (…) 56 prosent av byene i vår verdensdel har en luft som kan være skadelig for dem som bor der. På denne lista finner vi for eksempel Paris, Roma, London og Oslo. (nrk.no 12.5.2016).)

(Anm: Kontrollkomiteen mener Vegvesenet «ikke har skjønt at byluft er deres ansvar». Vegvesenet må slutte å si nei til tiltak som kan bedre bylufta, mener kontroll- og konstitusjonskomiteen. Når kommuner ønsker å iverksette slike tiltak, må Statens vegvesen akseptere dette, mener Riksrevisjonen. Nå har kontroll- og konstitusjonskomiteen, med unntak av medlemmene fra Høyre og Fremskrittspartiet, konkludert med det samme, skriver Dagsavisen. (dagensperspektiv.no 21.3.2016).)

- Britisk luftforurensning 'knyttet til 40.000 tidlige dødsfall i året' (- Mugg og jordslag i dårlig ventilerte rom kan også forårsake sykdom.)

UK air pollution 'linked to 40,000 early deaths a year'
bbc.com 23.2.2016
Outdoor air pollution is contributing to about 40,000 early deaths a year in the UK, say the Royal Colleges of Physicians and of Paediatrics and Child Health.

They say diesel emissions have been poorly controlled.

And indoor air pollution has been overlooked.

Tobacco still poses the biggest indoor threat, but wood-burning stoves, cleaning products and air fresheners can contribute.

Mould and mildew in poorly ventilated rooms can also cause illness. (…)

(Anm:  - Vannskade? Da bør du handle raskt. - Har du muggsopp-allergi? (mintankesmie.no).)

(Anm: Mycoteam AS er et rådgivende konsulentfirma som arbeider innenfor fagfeltet biologiske bygningsskader (sopp, muggsopp, råtesopp, vannskader, fukt og insekter). Vi gir nøytrale råd basert på biologisk fagkompetanse og uten økonomisk interesse i sanering. (mycoteam.no).)

(Anm: Forskere: Volkswagen og Audi slipper ut ti ganger så mye som konkurrentene. (…) Miljømyndighetene: Bilutslipp gir tidlig død. (…) Forrige uke fremholdt Sorteberg at det europeiske miljøbyrået (EEA) anslår at så mange som 1500 nordmenn dør for tidlig i Norge hvert år, grunnet luftforurensning. (e24.no 2.10.2015).)

(Anm: Oljefondet saksøker Volkswagen. Dramatiske konsekvenser som følge av utslippsskandalen. (…) Avsløringene førte til en global skandale for det tyske selskapet, som er en av verdens største bilprodusenter. I etterkant har Volkswagen fått svi på pungen som følge av jukset. (dagbladet.no 15.5.2016).)

(Anm: Volkswagen-juks: Så farlig er NOx-partiklene. Biler: Den verserende saken der Volkswagen har jukset med utslippsdata fra dieselbilene sine, kan få fatale konsekvenser for Europas befolkning. Dieseleksos inneholder nemlig ytterst helsefarlige stoffer. (illvit.no 14.10.2015).)

(Anm: Air pollution linked to slower cognitive development in children (medicalnewstoday.com 6.3.2015).)

(Anm: – Over 1000 dør av svevestøv årlig (nrk.no 19.1.2015).)

(Anm: Air pollution connected with narrowing of the arteries (medicalnewstoday.com 8.3.2015).)

(Anm: NRK TV - Schrödingers katt (nrk.no 15.1.2015).)

(Anm: Toxic combination of air pollution and poverty lowers child IQ (medicalnewstoday.com 3.5.2015).)

(Anm: Auka sal av bensin og diesel. I august i år auka salet av både diesel og bensin. Samla vart det selt 464 millionar liter bensin og diesel, som var om lag 32 millionar liter meir enn i august 2014. (ssb.no 15.9.2015).)

(Anm: Weaker breaths in kids linked to early pesticide exposure. Taking a deep breath might be a bit harder for children exposed early in life to a widely used class of pesticides in agriculture, according to a new paper by researchers at the University of California, Berkeley. (…) The findings, published Thursday, Dec. 3, in the journal Thorax, are the first to link chronic, low-level exposures to organophosphate pesticides -- chemicals that target the nervous system -- to lung health for children. (medicalnewstoday.com 4.12.2015).)

(Anm: Research associates some pesticides with respiratory wheeze in farmers (medicalnewstoday.com 5.8.2016).)

(Anm: Varsler folk om dårlig luft for første gang. BEIJING (NRK): Luftforurensningen i Beijing har vært ekstrem i årevis, men først i dag varsler myndighetene om den. Dette dårlige lufta gjør det vanskelig å få øye på bygningene i Beijing. (nrk.no 7.12.2015).)

(Anm: Helsefarlig smog kveler Beijing: IKKEBRUK. Små lunger lider for store miljøsynder. Den vesle jenta i rosa boblejakke hoster bak det hvite munnbindet som ikke hjelper noe mot den ekstremt forurensede luften hun puster i. (…) Lungekreft øker. Under årets verste smog nå i desember skriver China Daily at eksperter mener høy konsentrasjon av giftige, små PM 2.5-partikler i Kinas storbyluft snart blir en viktigere årsak til lungekreft enn røyking (aftenposten.no 9.12.2015).)

(Anm: Smog May Shorten Lives of Lung Cancer Patients (medicinenet.com 4.8.2016).)

(Anm: Hvor bør luftforurensning måles? Sverre Langård dr. med. MSc Toxicol | Per Søstrand cand. real. Det er positivt at NILU er på gli med hensyn til om luftforurensning bør måles langst store trafikkårer. (…) Det høyeste måleresultatet som ble referert i Oslo-pressen i løpet av kuldeperioden i januar, var 50 mikrogram svevestøv/m3 (0.05 mg/m3) på Hjortneskaia. På Hjortneskaia bor det ingen, men det passerer kanskje 100.000-150.000 personer i bil i løpet av ett døgn og disse var kanskje eksponert for ca. 0.05 mg/m3 svevestøv i fem minutter mens de passerte, noe som ikke har noen målbar helseskadelig virkning. (aftenposten.no 19.2.2016).)

(Anm: Air pollution linked to facial liver spots (medicalnewstoday.com 13.2.2016).)

- Mangelfull oversikt kan true sikkerheten

Mangelfull oversikt kan true sikkerheten
arbeidstilsynet.no 13.10.2011
10.10.2011
Hver fjerde kontrollerte virksomhet mangler oversikt over risiko for arbeidstakere, samfunn og miljø. Det viser resultatene av en felles tilsynsaksjon gjennomført av Klif, Strålevernet, DSB og Arbeidstilsynet i nær 800 virksomheter.

- Det er alvorlig når virksomhetene ikke har oversikt over hva som kan utgjøre en fare på arbeidsplassen. For å iverksette gode tiltak og redusere risikoen for arbeidstakerne, samfunnet og miljøet, er det helt nødvendig å ha oversikt over hvilke farer som faktisk finnes, sier direktør Ingrid Finboe Svendsen i Arbeidstilsynet på vegne av alle tilsynsmyndighetene som har medvirket i aksjonen. (...)

(Anm: Hidden hazards found in green products (medicalnewstoday.com 10.3.2015).)

(Anm: Professor: Kemikalier giver dit barn skader i hjernen. 12 stoffer kan påvirke dit barns indlæringsevne, uddannelse og jobmuligheder negativt. Og de er kun toppen af isbjerget, advarer en professor. Miljø- og fødevareministeren tager en række nye undersøgelser meget alvorligt. Forestil dig, at du om 30 år taler med dine børn om, hvorfor det ikke gik helt så godt for dem, som det kunne have gjort: (jyllands-posten.dk 6.11.2015).)

(Anm: Editorials. Air pollution, stroke, and anxiety. Particulate air pollution is an emerging risk factor for an increasing number of common conditions (Published 24 March 2015) BMJ 2015;350:h1510).)

(Anm: Kritikk for dårlig kontroll med farlig avfall. Riksrevisjonen kritiserte miljøforvaltningen for å ha for dårlig kontroll med håndtering farlig avfall. Myndighetene vil kontrollere de som samler inn og håndterer farlig avfall bedre. (aftenposten.no 16.6.2015).)

(Anm: Bellona: - Utslippsjuks har kostet staten 4 milliarder. (…) – Myndighetene er blitt ført bak lyset.  (nettavisen.no 2.10.2015).)

(Anm: Miljø og legemiddel (Legemidler er farlig avfall). (mintankesmie.no).)

(Anm: Första svenska reningssteget för läkemedel installerat. Knivsta kommun är först ut i Sverige med att rena allt avloppsvatten från läkemedelsrester. Hittills har 300 kg läkemedel hindrats från att släppas ut i den närliggande ån. (…) Hittills har 300 000 kubikmeter vatten renats från cirka 300 kg läkemedel. De kommer från urin och fekalier som vi spolar ner i toaletten och är rester av läkemedel vi äter.  (nyteknik.se 19.10.2015).)

(Anm: – God luftkvalitet krever bedre offentlig samarbeid. ​De nasjonale målene for lokal luftkvalitet overskrides i mange byområder. I tillegg brytes grenseverdien for nitrogendioksid i de største byområdene. Veitrafikken er den dominerende kilden til lokal luftforurensning.  – Dette er alvorlig fordi det kan gi negative helseeffekter for mange og redusert livskvalitet for særlig utsatte grupper, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.  (riksrevisjonen.no 24.11.2015).)

(Anm: Bellona: - Utslippsjuks har kostet staten 4 milliarder. (…) – Myndighetene er blitt ført bak lyset.  (nettavisen.no 2.10.2015).)

(Anm: Diesel exhaust alters half of flower scents honey bees use to find food. One of the reasons given for the substantial decline of pollinators in many parts of the world - along with habitat loss, disease and insecticides - is environmental pollution. Now, researchers have discovered that diesel exhaust could be contributing to this because of the effect it has on flower odors. (medicalnewstoday.com 20.10.2015).)

(Anm: Around 60 Americans will die early because of Volkswagen emissions cheat. New research finds that German automaker Volkswagen's alleged use of software to evade emissions standards in over 482,000 diesel vehicles sold in the US will contribute directly to 60 premature deaths among Americans. It also suggests that a timely recall of the vehicles could avert some 130 early deaths. (medicalnewstoday.com 29.10.2015).)

(Anm: Language, immigrant status tied to toxic exposure. (medicalnewstoday.com 28.10.2015).)

(Anm: Leietakere bor dårligere enn eiere. Leietakere bor dårligere enn eiere, med mindre tilgang på utearealer, mindre plass og høyere boutgifter, viser Statistisk Sentralbyrå sin store sammenlignende undersøkelse av leie-og eieboliger i Norge (leieboerforeningen.no 1.4.2016).)

(Anm: Astma drabbar fler med lägre inkomst. (- Orsaken kring sambanden inkomst och astma har forskarna ännu inte svar på. Men det finns flera tidigare studier som pekar på att fuktiga, mögliga och rökiga inomhusmiljöer kan vara avgörande faktorer för att utveckla astma. Särskilt utsatta är barn. (netdoktor.se 17.5.2017).)

(Anm: Forekomsten av «dickensiansk» lungesykdom øker hos britiske pensjonister. 'Dickensian' lung disease rates on the rise in UK pensioners. (…) Bronchiectasis is a disease in which the airways taking air into the lungs are damaged. It can be caused by a previous chest infection, weaknesses of the immune system and by conditions that cause inflammation of the airways such as rheumatoid arthritis. The damaged airways are less able to clear mucus and bacteria away, causing recurrent chest infections. The patients cough up mucus and blood, and develop shortness of breath and sometimes respiratory failure. The disease is incurable and although the resulting infections can be treated with antibiotics, resistant bacteria are becoming an increasing problem. (medicalnewstoday.com 5.11.2015).)

(Anm: Editorial. The lung: a magnificent organ that needs lifelong attention. (…) The lung consists of more than 100 000 small airways, more than 200 million alveoli, and has a membrane surface area greater than that of a tennis court. Billions of white cells pass through the lungs every minute, with macrophages as the first defence against viruses, bacteria, and toxins. Everything inhalable from tobacco smoke to indoor and outdoor air pollutants, vapours to medications directly delivered to the lung, has an effect on both the lung itself and, if entering the bloodstream, on other organs. And yet we know remarkably little about the basic cellular mechanisms associated with exposure to inhalants—both toxic and therapeutic—and their ultimate effects on the lung. A Series paper on inhaled therapies in intensive care in this week's issue concludes that, “given the few proven therapies in highly morbid conditions…continued research in novel inhaled treatments…is warranted”. Lancet 2016;387(10030):1789 (30 April 2016).)

(Anm: Må ha bedre byggetilsyn | Frank Ivar Andersen, daglig leder Byggmesterforbundet. Arbeidsinnvandring, særlig fra Øst-Europa, har medført betydelig innslag av utenlandske bygningsarbeidere med manglende fagkompetanse og kunnskap om norske byggeskikker og regler. I en kronikk 14. juli bekrefter SINTEF Byggforsk at dagens bygg har like mange byggfeil som før. Jeg vil gi min tilslutning til denne konklusjonen, men er undrende til fremstillingen av en byggenæring som konservativ og laugsbasert. (…) SINTEF Byggforsk stadfester at vår bygningsmasse, selv i en tid med høy aktivitet, ikke blir bedre. (aftenposten.no 16.7.2016).)

(Anm: Varför ökar lungcancer hos personer som inte röker? Det är en fråga som cancerforskare i Sverige grubblar på. Därför startar de nu ett nytt forskningsprojekt som går ut på att analysera cancerceller från personer som är sjuka i lungcancer men som aldrig rökt. (netdoktor 23.12.2015).)

- Her er landene du helst ikke vil puste i (- Forurensning blåser fra Kina, over Stillehavet, og inn over USA.)

Her er landene du helst ikke vil puste i
aftenposten.no 15.10.2010
Datasimulerte satellittmålinger viser nå hvilke land og områder i verden som har den mest forurensede luften

For å ta fasiten med en gang. Skygg unna områder som Kina, India og også Saharaørkenen dersom du vil unngå å puste inn potensielle farlige og vedvarende støvpartikler i luften. Mens Norge som helhet er i sonen med et vedvarende nivå (se faktaboks for unntak) på godt under 10 mikrogram partikler pr. kubikkmeter luft, befinner de nevnte områdene seg opp mot 70 og 80 i gjennomsnitt, målt over en fem års periode. Partiklene er umulig å se, men du vil garantert puste inn mange av dem bare mens du leser denne artikkelen. (...)

(Anm: Kina forurenser for oss. Forurensning blåser fra Kina, over Stillehavet, og inn over USA. Men ironisk nok stammer en del av utslippene fra varer som kineserne eksporterte til USA. (forskning.no 21.1 2014).)

(Anm: China's international trade and air pollution in the United States. Proc Natl Acad Sci U S A. 2014 Feb 4;111(5):1736-41. Epub 2014 Jan 21.)

(Anm: Barna som ble født under OL i Beijing, er ikke som resten av byens barn. (…) Forskerne vet ikke, ifølge nettsida, hvorfor akkurat når i svangerskapet forurensningen hadde mest å si for fosterets utvikling. I oktober skrev Reuters at Kina planla å innføre de strengeste reglene siden sommer-OL i 2008, for å få bukt med forurensningen som de siste åra bare har blitt verre og verre.  (dagbladet.no 2.5.2015).)

- Støvmasker fungerer dårleg på skjeggete menn.

Støvmasker fungerer dårleg på skjeggete menn
nrk.no 16.2.2016
Skjeggete menn som er utsett for mykje støv på jobben lever farleg. Arbeidstilsynet åtvarar mot dårlege eingongsmasker.

Kjellaren som handverkar Einar Nilsson pussar opp blir fort fylt av store mengder støv. For å beskytta seg brukar han ei vanleg kvit støvmaske over munn og nase.

LES OGSÅ: Bruker maske for å beskytte seg mot bylufta

– Eg er opptatt av at eg ikkje skal pusta inn alle slag moglege partiklar, gips og støv frå sparkling. Det finne støvmaskar for den slags, og det bør ein bruka, seier Nilsson.

Og det rådet blir følgt av mange. Problemet til Nilsson og mange andre menn er skjeggveksten. (…)

- Deler av dette boligtilbudet er akseptabelt, mens noe kan være farlig for helse og sikkerhet.

Asylstrømmen kommer ikke til å gi økt husleie
Direktør i Husleie.no. Nikolaos Farmakis
e24.no 10.2.2016
Med titusenvis av nye asylsøkere som kommer til Norge i årene fremover er det nærliggende å tro at landets utleieboliger blir fylt opp og at husleien spretter i været. Men så enkelt er det ikke.

Årsaken er at denne gruppen ikke kommer til å bli en del av det ordinære leiemarkedet på mange år. De har ikke kjøpekraft til å betale vanlig husleie og må finne andre alternativer, som de vanlige leietagerne ikke finner attraktivt. (…)

Etter oppholdet i mottak, vil asylsøkere leie seg inn i boliger og andre bygninger som de vanlige leietagerne synes er for trangt, har for dårlig standard eller er uegnet til bolig. Dette er den uregulerte delen av leiemarkedet som alltid har vært der. Deler av dette boligtilbudet er akseptabelt, mens noe kan være farlig for helse og sikkerhet. Dette markedet er kjennetegnet av lav pris og leietagere med dårlig betalingsevne. Her kommer også begrepet overbefolkning inn, hvor en bolig huser langt flere enn den er beregnet for. (…)

(Anm: Sykelighet, sykefravær, uførhet og trygd (mintankesmie.no).)

(Anm: Sygdom trækker danskere ned i gæld. (…) En sygdom rammer, og al energi bliver lagt i blodprøver og møder med læger. Imens hober gammel gæld sig op, eller ny kommer til. (...) For mange kommer et svigtende helbred til at betyde begyndelsen på en lang og sej kamp mod renter og minus på kontoen. (…) Her angiver de gældsramte oftest sygdom som det, der startede deres pengeproblemer. (…) »Det er jo hårdt at være syg i sig selv, og det er yderligere hårdt, at man kommer ud i nogle situationer, hvor man risikerer, at huset skal sælges på tvangsauktion, eller man ikke har til huslejen«, siger han. »Så man bliver på en måde dobbelt ramt. (politiken.dk 29.4.2017).)

(Anm: Muggsopp i boligen. (…) Muggsopp og helseskader. (juss.info 2012).)

(Anm: Én av to norske boliger har fuktskader. Mugg i kjeller kan gi helseskader til de som bor i hust, og være en kilde til konflikt mellom selger og kjøper. Mer en halvparten av alle norske boliger har fuktskader. Det skaper store helseproblemer, og gir trøbbel ved kjøp og salg. Mugg-, fukt- og råteskader er et stort problem i flere hus. For takstrapportene avdekker ikke fukt- og muggskader. Nå kreves det en obligatorisk tilstandsrapport på boliger. En ny undersøkelse fra Standard Norge viser at mer enn 66% av kjellergulv har skader og mer enn halvparten av norske bad har fukt og råteskader. (nrk.no 18.1.2012).)

(Anm: Fikk ekstraregning på én million kroner etter huskjøp. HAMAR (NRK): Eirik Dahl og Katrine Oreld kjøpte drømmeboligen med utsikt til Mjøsa, uten å vite at huset hadde omfattende fuktskader. (nrk.no 15.8.2017).)

(Anm: Det beste testutstyr for muggsopp. The Best Mold Test Kits of 2017 (toptenreviews.com 10.5.2017).)

(Anm: Undersøkelse: Dårligere og dårligere håndverk - byggeskader florerer. (…) En fersk undersøkelse blant takstmenn viser at det blir dårligere og dårligere håndverk her i landet, og bare i fjor ble det registrert byggeskader for til sammen 17 milliarder kroner i Norge, viser tall fra SSB, skriver Teknisk Ukeblad. (…) Ifølge tall fra Finans Norge ble det registrert 4610 vannskader i Norge ifjor som tilskrives dårlig håndverk. (dn.no 23.5.2017).)

(Anm: Astma drabbar fler med lägre inkomst. (- Orsaken kring sambanden inkomst och astma har forskarna ännu inte svar på. Men det finns flera tidigare studier som pekar på att fuktiga, mögliga och rökiga inomhusmiljöer kan vara avgörande faktorer för att utveckla astma. Särskilt utsatta är barn. (netdoktor.se 17.5.2017).)

(Anm: Skin Infections: What You Should Know (webmd.com 24.3.2017).)

(Anm: Ringorm. Ringorm er en soppinfeksjon i det ytterste laget av huden. Tilstanden er karakterisert ved et kløende utslett som har form av en rød ring med tilsynelatende normal hud i midten. (nhi.no 31.12.2015).)

(Anm: Sopppinfeksjoner i huden. Hodebunnen, føttene, lysken og neglene kan angripes av sopp. Dette er soppinfeksjonene som angriper hornlaget i huden. (lommelegen.no 21.2.2018).)

(Anm: Myokarditt, hjertemuskelbetennelse som forekommer som komplikasjon ved en lang rekke allmenninfeksjoner med virus og bakterier, ved visse forgiftninger og som ledd i overfølsomhetsreaksjoner. Ekkokardiografi og EKG er til god hjelp ved diagnosen. Symptomene på at hjertemuskelen er blitt akutt svekket, kan være åndenød, hjertebank, trykkfølelse for brystet og forstyrrelser av hjerterytmen. Det kan også utvikle seg hjertesvikt, som må behandles sammen med grunnlidelsen. Myokarditt underdiagnostiseres ofte. Sykdommen kan være meget alvorlig med dødelig utgang. Den kan også gi senfølger som dilaterende kardiomyopati, selv om den oftest helbredes uten men. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Kan kardiomyopati være forårsaket være muggsopp i hjemmet? Can cardiomyopathy be caused be mold at home? Infectious Diseases Specialist,  Dr. Arun's  Response. Black mold is usually a aspergillus niger. Usually aspergillus infection occurs after chronic exposure. Again if you are immunocompromised than chances of infections increase to heart. It requires constant fungemia to cause cardiomyopathy. (healthcaremagic.com 20.7.2014).)

(Anm: Myokarditt. – Betennelse i hjertemuskelen. Årsak. Myokarditt er en betennelsessykdom i hjertemuskulaturen. Den kan være akutt eller kronisk. Virusinfeksjon er den hyppigste årsaken, men også en rekke bakterier, sopp og protozoer (encellete parasitter) kan forårsake sykdommen. (…) Symptomer. De vanligste symptomene er slitenhet, tungpust og brystsmerter. I mange tilfeller ser man symptomer på hjertesvikt. Myokarditt antas å være årsaken til 5-10 % av tilfellene med plutselig hjertedød hos unge. (lhl.no 17.2.2017).)

(Anm: En ung mann med akutt dilatert kardiomyopati. En 17 år gammel gutt med diagnosene AD/HD (attention deficit hyperactivity disorder) og Tourettes syndrom ble innlagt ved lokalsykehuset med akutt dyspné. Han hadde brukt metylfenidat 15 mg tre ganger daglig i ti år. Fire uker forut for innleggelsen hadde han influensaliknende symptomer og oppsøkte fastlegen. Tilstanden ble oppfattet som lungebetennelse, og han ble antibiotikabehandlet med erytromycin. Etter hvert utviklet han betydelig dyspné ved gange på flat mark og ortopné. (…) Det er tidligere beskrevet et tilfelle med kardiomyopati der man mistenker at langvarig bruk av metylfenidat var årsaken (10). Det finnes også en pasienthistorie på Internett der foreldrene til en 14 år gammel gutt med AD/HD som døde av hjertesvikt, advarer mot metylfenidat (11). Det er kjent at stoffet gir økt hjertefrekvens og at det kan gi økning av både det systoliske og det diastoliske n undergruppe av amfetaminene der dilatert kardiomyopati er en kjent bivirkning. Tidsskr Nor Legeforen 2006; 126:1338-9 (11.5.2006).)

(Anm: Immunceller kan slå om til hjertebetennelse og hjertefeil (Immune cell may turn heart inflammation into heart failure) Hjertebetennelse eller myokarditt er en lidelse som vanligvis er forårsaket av en infeksjon som når hjertet. Selv om tilstanden er sjeldent kan det noen ganger føre til dilatert kardiomyopati - en ledende årsak til hjertesvikt hos yngre voksne. Ny forskning bidrar til å forklare hvorfor dette skjer i noen tilfeller og ikke andre, ved å undersøke en immuncelle som ser ut til å føre til hjertesvikt hos mus. (Heart inflammation, or myocarditis, is a disorder usually caused by an infection reaching the heart. Although the condition is rare, it can sometimes lead to dilated cardiomyopathy - a leading cause of heart failure in younger adults. New research helps to explain why this happens in some cases and not others, by examining an immune cell that appears to cause heart failure in mice.) (medicalnewstoday.com 16.3.2017).)

(Anm: Bruk av Marihuana kan midlertidig svekke hjertemuskelen. (Marijuana use may temporarily weaken heart muscle.) Stress cardiomyopathy is popularly referred to as "broken heart syndrome" because it can be caused by extreme emotional stressors, such as grief, fear, surprise, and anger. The condition can also be caused by physical stressors, such as stroke, seizure, breathing difficulties, or heavy bleeding. (medicalnewstoday.com 14.11.2016).)

- Broken heart syndrome (Takotsubo syndrome) kan føre til varig skade, sier forskere.

(Anm: Broken heart syndrome may have lasting damage, say researchers.  A condition known as "broken heart syndrome" may cause longer-lasting damage than previously thought, a study has found. Aberdeen University researchers looked at 52 patients with Takotsubo syndrome. This latest research, funded by the British Heart Foundation (BHF), has been published in the Journal of the American Society of Echocardiography. (…) The team from Aberdeen used ultrasound and cardiac MRI scans to look at how the patients' hearts were functioning. The results suggested that the syndrome permanently affected the heart's pumping motion, delaying the twisting or "wringing" motion made by the muscle during a heartbeat. The heart's squeezing motion was also reduced. (…) Dr Dana Dawson, who led the research, said: "We used to think that people who suffered from takotsubo cardiomyopathy would fully recover, without medical intervention. "Here we've shown that this disease has much longer lasting damaging effects on the hearts of those who suffer from it." (bbc.com 19.6.2017).)

(Anm: Bruk av Marihuana kan øke risiko for hjerneslag, hjertesvikt. (Marijuana use may raise stroke, heart failure risk.) I USA, er marihuana stadig mer blitt legalisert for medisinsk eller fritidsformål. Men ny forskning advarer mot skadene av marihuana etter at resultater viser at substansen kan ha negative konsekvenser for kardiovaskulær helse. (In the United States, marijuana is becoming increasingly legalized for medicinal or recreational purposes. However, new research warns of the harms of marijuana use after finding that the drug may have negative implications for cardiovascular health.) (medicalnewstoday.com 14.11.2016).)

- Inflammatoriske hjertesykdommer: årsaker, symptomer og behandlinger. (- Symptomene inkluderer brystsmerter, angina, smerter i hjertemuskelen, og kortpustethet, ødem, hevelse i føtter eller ankler, og tretthet.)

The Inflammatory Heart Diseases: Causes, Symptoms, and Treatments.
Cell Biochem Biophys. 2015 Jul;72(3):851-5. doi: 10.1007/s12013-015-0550-7.
Abstract The inflammation of the heart muscles, such as myocarditis, the membrane sac which surrounds the heart called as pericarditis, and the inner lining of the heart or the myocardium, heart muscle as endocarditis are known as the inflammatory heart diseases. Inflammation of heart is caused by known infectious agents, viruses, bacteria, fungi or parasites, and by toxic materials from the environment, water, food, air, toxic gases, smoke, and pollution, or by an unknown origin. Myocarditis is induced by infection of heart muscle by virus like sarcoidosis and immune diseases. The symptoms include chest pain, angina, pain in heart muscle, and shortness of breath, edema, swelling of feet or ankles, and fatigue. The ECG, X-ray, and MRI can diagnose the disease; blood test and rise in enzymes levels provide abnormality in heart function. The treatment includes use of antibiotics for inflammation of heart muscle and medications. The ultrasound imaging indicates further damage to the heart muscle. In severe cases of infection heart failure can occur so long-term medications are necessary to control inflammation. The various biomarkers are reported for the inflammatory heart diseases. The causes, symptoms and treatments of inflammatory heart diseases are described. (…)

(Anm: MR avdekker alvorlig hjertesykdom. Mer enn syv av ti mistenkte infarktpasienter som har normale funn på angiografi, har likevel en alvorlig hjertesykdom. MR avdekker sykdom hos pasienter som ofte ville ha blitt sendt hjem dagen etter og vurdert som «friske», sier seksjonsoverlege Knut Haakon Stensæth. Blant 1145 personer som ble innlagt med mistanke om akutt hjerteinfarkt ved Ullevål universitetssykehus i perioden fra mars 2007 til august 2008, hadde 4,3 prosent av dem normale kransarterier ved angiografi, mange med forhøyet troponin. Ofte sendes disse pasientene hjem uten videre oppfølging. (dagensmedisin.no 7.4.2016).)

(Anm: Nya trådlösa sensorer ska stoppa fuktskador. En ny typ av tryckta sensorer ska hjälpa byggföretag att upptäcka och begränsa fuktskador i ett tidigt skede. Bakom tekniken står det svenska bolaget Invisense – som precis har fått sin första stora kund. Fuktskador kostar ofta stora summor att åtgärda. Det unga Linköpingsbolaget Invisense kan vara en lösning på spåret. (nyteknik.se 15.2.2017).)

(Anm: Allergic Fungal Airway Disease. (Allergisk sopp-luftveissykdom). J Investig Allergol Clin Immunol. 2016;26(6):344-354).)

(Anm: Rengjøre baderomsvifte. Gir dårlig luftkvalitet. Over tid blir nemlig avtrekkskanalen i baderomsvifta tilsmusset og forurenset av insekter, pollen, veistøv, sot og annet som finnes i lufta. - Dette kan skape grobunn for mikroorganismer, spesielt på badet der det tilføres fuktig luft, forteller Cato Ove Karlsen, daglig leder i Fagrådet for våtrom. Mikroorganismer i form av bakterier, gjærsopp og muggsopp kan produsere plagsomme lukter - og våtrom er altså mest utsatt. Ifølge Norges byggforskningsinstitutt kan forurensede ventilasjonsanlegg utgjøre en hygienisk risiko på badet ditt.  En baderomsvifte som ikke er rengjort vil gi redusert luftkvalitet og dårligere utnyttelse av energi.  (nettavisen.no 5.3.2016).)

(Anm: Ble syk av å bo i drømmehuset. Robert måtte flytte. (…) Først ble han slapp og svimmel, deretter kom kvalmen. – Jeg trodde det var influensa, og tenkte ikke noe særlig over det. (…) Jeg ble bra noen dager, så kom det plutselig tilbake. (…) Det vokste også mugg i møblene, på gulvet og på veggene. Det var overalt. Det viste seg etter hvert at det var nettopp muggen som gjorde ham syk. (spaniaavisen.no 6.4.2017).)

(Anm: Reactive airways dysfunction syndrome and considerations (RADS) of irritant-induced Asthma. J Occup Environ Med. 2013 Sep;55(9):1118-20.)

(Anm: Allergic Fungal Sinusitis (emedicine.medscape.com.com 2.2.2017).)

(Anm: Additive effect of continuous low-dose ofloxacin on erythromycin therapy for sinobronchial syndrome. Respir Med. 1995 Nov;89(10):677-84.)

(Anm: Tarmsopp bidrar til forverring av alkoholisk leversykdom. Intestinal fungi contribute to development of alcoholic liver disease. (…) Compared with healthy individuals and patients with non-alcohol-related cirrhosis, alcoholic cirrhosis patients had increased systemic exposure and immune response to mycobiota. Moreover, the levels of extraintestinal exposure and immune response correlated with mortality. Thus, chronic alcohol consumption is associated with an altered mycobiota and translocation of fungal products. Manipulating the intestinal mycobiome might be an effective strategy for attenuating alcohol-related liver disease. J Clin Invest. 2017 May 22. pii: 90562. [Epub ahead of print].)

(Anm: [Sinobronchial syndrome--a meaningful diagnosis?].. Kinderarztl Prax. 1993 Jun;61(4-5):129-33.)

(Anm: Test av Tesla HEPA-filter og Bioweapon Defense Mode. Luftforurensning har betydelig effekt på befolkningens helse. Det er verdens største miljømessige enkeltrisiko for helsen, i følge WHO, og mer enn tre millioner mennesker dør hvert år av nettopp dette. Dette er mer enn dobbelt så mange som antall døde i kjøretøyulykker hvert år. (…) Vi ville være sikre på at systemet fanget finkornede partikler og gassforurensning, i tillegg til bakterier, virus, pollen og muggsporer. (…) Tesla vil fortsette å forbedre mikrogeometrien og de kjemiske passiviseringsforsvarene i de primære og sekundære filterne. Disse er lette å bytte, så dette vil forbedres jo lengre du eier bilen din. (tesla.com 2.5.2016).)

(Anm: Gautrin D, et al. Reactive airways dysfunction syndrome and irritant-induced asthma. Taylor & Francis, New York 2006. p.581.Reactive airways dysfunction syndrome and irritant-induced asthmaReactive airways dysfunction syndrome and irritant-induced asthmaReactive airways dysfunction syndrome and irritant-induced asthma (uptodate.com).)

(Anm: Infeksjoner er forårsaket av mikrorganismer som bakterier, virus, protozoer og sopp. (…) Infeksjoner er forårsaket av bittesmå organismer som er usynlige for det nakne øye, og som invaderer og formerer seg i kroppen. Noen bakterier, virus, protozoer og sopp kan forårsake infeksjoner hos friske personer. Andre mikroorganismer forårsaker infeksjoner hos mennesker der kroppens forsvarsverk er svekket. Dette forsvarsverket betegnes immunsystemet. Vanligvis er kroppen i stand til motangrep gjennom immunsystemet mot slike invaderende mikroorganismer. En infeksjon opptrer når motangrepet mislykkes, og kroppen ikke får kontroll over de inntrengende organismene. (nhi.no 28.1.2014).)

(Anm: 10 Ways to Reduce Mold Allergies (10 måter å redusere muggsoppallergier)  (webmd.com 26.2.2015).)

(Anm: Yeast and Your Body: What You Need to Know. What Is Yeast? It’s a fungus. There are many kinds of yeasts. You use one type to make bread, another to brew beer. One called candida lives inside your body. If it grows out of control, you can get an infection.in one of these places. (webmd.com 13.11.2017).)

(Anm: Autoimmunity and infections: When the body fights itself. Basel-based doctors are on the trail of a possible connection between autoimmune diseases and infections: errors can occur when immune cells absorb certain proteins from pathogen cells. These findings were reported in the journal PNAS by researchers from the Department of Biomedicine at the University of Basel and University Hospital Basel, as well as colleagues in the USA. (medicalnewstoday.com 9.1.2017).)

(Anm: UK burden of fungal asthma greatly exceeds prior estimates new study warns. (…) Experts are warning of a significant increase in the number of people in the UK who are living with invasive and serious fungal diseases that affect the lungs, bloodstream and brain and can sometimes lead to death. While invasive fungal infections were estimated by the Health Protection Agency in 2006 a new report is the first comprehensive attempt to capture how many people in the UK suffer from fungal asthma. Asthma in adults is common in the UK with over 4 million reported cases, and researchers in Manchester believe as many as 300,000 of them are affected by fungal asthma. (medicalnewstoday.com 20.11.2016).)

(Anm: Hvor ofte må du bytte tak, kledning og drenere? - Vi er borti skadesaker hvor det er fryktelig dårlig inneklima og så fuktig at materialene blir ødelagte. (aftenposten.no 6.10.2016).)

(Anm: Hva gjør du hvis boligen har feil og mangler? KAN SKJE: Hva gjør du om du oppdager at badet i din nye bolig er utett eller at det regner rett inn via taket? (…) Det er feilinformasjon om selger ikke har oppgitt at badet er pusset opp med egeninnsats. (aftenposten.no 3.11.2016).)

(Anm: Veggedyr i madrass: Møblene er kastet, og rommet kan ikke brukes på flere måneder. - Det er første gangen vi hører om at kunder finner veggedyr i brukte madrasser man kjøper av andre, men vi er ikke overrasket. Veggedyr er blitt et økende problem de siste årene, legger han til. - Vi er borti skadesaker hvor det er fryktelig dårlig inneklima og så fuktig at materialene blir ødelagte:  Hvor ofte må du bytte tak, kledning og drenere? (aftenposten.no 12.10.2016).)

(Anm: Dette er de vanligste skadedyrene i hjemmet ditt – og slik blir du kvitt dem. Det er den store skrekken til ganske mange i det langstrakte land. Bittesmå dyr som piler over gulvet skaper langt større reaksjoner enn størrelsen skulle tilsi. (…) Skadedyret selv eksperten frykter Det er spesielt ett skadedyr som skremmer selv eksperten – nemlig veggedyr. – Det er jo et dyr som folk ikke liker, og det skjønner jeg godt. Det er et av de dyrene jeg minst ville hatt hjemme hos meg selv, for det bor på soverommet ditt og kommer frem om natten for å suge blod. (tv2.no 29.12.2017).)

(Anm: What's Eating You? Pictures of Parasites (webmd.com 28.2.2017).)

(Anm: Bed Bug Bites: Fighting Back Against Bedbugs (medicinenet.com 4.4.2017).)

(Anm: Mange ignorerer symptomer på KOL. (…) Hoste, slim fra lungerne og åndenød i mere end to måneder kan være symptomer på den kroniske lungesygdom KOL, som hvert år er medvirkende til op mod 5.500 dødsfald. Sygdommen kan bremses, hvis den opdages i tide. (sundhedsstyrelsen.dk 19.9.2016).)

(Anm: Ekstreme klimaforandringer er allerede et faktum i Europa. Uanset hvor meget, der diskuteres – ekstrem tørke, hedebølger og voldsom regn er allerede et faktum i Europa, konkluderer rapport fra EU’s Miljøagentur, EEA. Dansk professor advarer om nye sygdomme og hårde vilkår for landbruget i Østeuropa. Professor Jørgen E. Olesen fra Aarhus Universitet er én af forfatterne bag rapporten ”Climate change, impacts and vulnerability in Europe 2016”, der udsendes hvert fjerde år, og han er ikke i tvivl: »Vi har allered... (jyllands-posten.dk 24.1.2017).)

(Anm: - Noen år før sin død ble mannen diagnostisert med allergisk alveolitt, en sjelden gruppe betennelsessykdommer som rammer lungevevet. (tv2.no 24.8.2016).)

(Anm: Slet med sykdom i sju år, uten at legene klarte å redde ham. Hobbyen var synderen. Saksofonister og trombonister også utsatt. Det var Washington Post som først omtalte saken, som er publisert i det medisinske tidsskriftet Thorax. (…) 61-åringen hadde en betennelse som utvikles ved at immunforsvaret reagerer på noe pasienten har inhalert. Det ble funnet fibrose i lungene og han ble diagnostisert med alveolitt med ukjent årsak, og fikk behandling for dette. (dagbladet.no 26.8.2016).)

(Anm: Sjekklisten om det blir oversvømmelse hjemme hos deg. Antallet vannskader på norske boliger er ifølge Finans Norge økende. I 2014 viste de til at det hvert åttende minutt oppdages en vannskade i norske hjem, som tilsvarer 175 vannskader i hus, hytter og leiligheter hver dag. (…) - Jo lenger man venter, jo lettere blir det for muggsoppen å etablere seg, understreker Geving, og legger til at enkelte materialer er mer utsatt enn andre. - Mugg krever næring, og for eksempel gipsplater gir mye næring til muggsoppen. Her kan det komme mugg etter bare et par dager, sier Geving. (dinside.no 8.8.2016).)

(Anm: Tidlig diagnose er fortsatt nøkkelen til vellykket behandling av dødelig soppinfeksjon. (Early diagnosis remains key to successful treatment of deadly fungal infection) (…) De oppdaterte retningslinjene gjelder tre viktige former for aspergillose: allergisk, kronisk lungerelatert, og invasiv (invaderende). Den allergiske formen er vanligst og påvirker millioner av mennesker over hele verden. De med astma og cystisk fibrose har høyest risiko for å utvikle allergisk aspergillose. (medicalnewstoday.com 4.7.2016).)

(Anm: - Systemiske soppinfeksjoner fortsetter å representere et betydelig udekket medisinsk problem forbundet med høy dødelighet, noe som gjør utvikling av vaksiner og nye immunbaserte behandlinger svært ønskelig for å bedre pasientutfall. Front. Cell. Infect. Microbiol. 2016 (05 April 2016).)

(Anm: Skuleborn har blitt sjuke i mange år – no er det funne fukt og asbest. Bergen kommune beklagar etter at det er avdekt fuktskadar og mogleg asbestlekkasje på Varden skule i Fyllingsdalen. – Det er dette me har sagt heile vegen, seier FAU-leiar. Tysdag informerte Bergen kommune tilsette ved Varden skule at det er funne fuktskadar og gjennombora asbestplater under arbeidet med rehabiliteringa av skulen. Det skriv Bergen kommune i ei pressemelding tysdag. Mangeårige helseplager. I fleire år meldte tilsette og elevar om helseplager på grunn av det dårlege inneklimaet. Allereie i 2010 fortalde NRK om helseproblema ved barneskulen. (nrk.no 4.10.2016).)

(Anm: Infection-related cancers: prioritising an important and eliminable contributor to the global cancer burden. The Lancet Global Health 2016;4(9):e580–e581 (September 2016).)

(Anm: Hay fever might alter the brain. (…) Increased neurogenesis, reduced microglia activity with allergic reaction. (…) The researchers say they are unable to say how these allergy-induced brain changes affect CNS function. They point out that neurogenesis in the hippocampus normally declines with age, contributing to memory-related disorders such as Alzheimer's disease, and this study suggests that allergic reaction increases neurogenesis. (medicalnewstoday.com 9.8.2016).)

(Anm: Indeklima og sundhed i boliger (dinhverdag.astma-allergi.dk/indeklima).)

(Anm: Indeklima og sundhed i boliger. Læs om resultater og få gode råd til et sundere indeklima fra forskningssamarbejdet CISBO til byg- og driftsherrer, rådgivere i byggeriet, sundhedspersonale og beboere. (…) Ved hjælp af elektrostatiske klude kan beboere selv opsamle støvprøver. På laboratoriet ”vaskes” kludene, og det beskidte vand analyseres for svampesporer, bakterier og giftstoffer, som det ses her i et af NFA’s laboratorie. (dinhverdag.astma-allergi.dk/indeklima 2016).)

(Anm: Studie: Dålig luft ökar psykisk ohälsa. Barn och ungdomar som bor i områden med högre koncentrationer av luftföroreningar löper högre risk att medicineras för psykiatriska diagnoser. Risken att ha minst ett läkemedelsuttag ökade med nio procent per 10 mikrogram per kubikmeter högre halt av kvävedioxid i luften för dessa personer, visar studien som är gjord vid Umeå universitet och som publiceras i tidskriften BMJ Open. (nyteknik.se 8.6.2016).)

(Anm: Association between neighbourhood air pollution concentrations and dispensed medication for psychiatric disorders in a large longitudinal cohort of Swedish children and adolescents. BMJ Open. 2016 Jun 3;6(6):e010004.)

(Anm: Fuktskader i tre av ti boliger – kan være helsefarlig. Fukt og muggsopp kan utløse og forverre helseproblemer som astma, bronkitt og kronisk betennelse i neseslimhinnen. En studie fra Folkehelseinstituttet viser at tre av ti boliger har fuktproblemer som bør utbedres. (fhi.no 20.4.2016 (Folkehelseinstituttet).)

- Dette kan være tegn på at noe er galt i boligen din. Finner du istapper hengende fra taket ditt, eller kondens på soveromsvinduene om morgenen?

(Anm: Dette kan være tegn på at noe er galt i boligen din. Finner du istapper hengende fra taket ditt, eller kondens på soveromsvinduene om morgenen? Da bør du være på vakt, råder eksperten. Istapper og kondens på soveromsvinduene, kan ifølge Kai Gustavsen være en visuell fuktalarm. (…) Gjør deg kjent med hvordan området rundt boligen håndterer vann, råder Gustavsen. Han understreker at dette gjelder uansett om man bor i frittliggende bolig, borettslag eller sameie. (aftenposten.no 29.11.2018).)

- Dødelig soppinfeksjon skremmer norske forskere. Muggsoppinfeksjonen er i utgangspunktet livsfarlig for pasienter som allerede er svekket.

(Anm: Dødelig soppinfeksjon skremmer norske forskere. Muggsoppinfeksjonen er i utgangspunktet livsfarlig for pasienter som allerede er svekket. (…) Slik lyder beskrivelsen til Ida Skaar, seniorforsker ved Veterinærinstituttet i Oslo. Hun viser til at resistensen mot anti-soppmidler sprer seg raskt. – Dette er virkelig superskremmende. Oppmerksomheten dette problemet får, står i sterk kontrast til den alvorlige helsetrusselen det utgjør, påpeker Skaar.) (vg.no 20.2.2018).)

- Man kan fortsatt langtidsutleie skattefritt om man leier ut en mindre del av boligen man bor i. Så lenge den regelen beholdes, sikrer man et godt fungerende leiemarked.

(Anm: Dette betyr budsjettet for boligeierne: Ingen kutt i eiendomsskatten og egen «Airbnb-skatt», (…) For utleie som strekker seg utover 30 dager vil skattleggingen være som i dag, skriver NTB. – Mange husholdninger finansierer boligen sin delvis gjennom å leie ut deler av den. Det er viktig for regjeringen at husholdningene har en forutsigbarhet i sin økonomi, sier Jensen. (…) - Man kan fortsatt langtidsutleie skattefritt om man leier ut en mindre del av boligen man bor i. Så lenge den regelen beholdes, sikrer man et godt fungerende leiemarked. (aftenposten.no 12.10.2017).)

(Anm: Sykelighet, sykefravær, uførhet og trygd (mintankesmie.no).)

(Anm: Sjekk om huset ditt tåler fuktigere vær. Høy luftfuktighet over lang tid kan føre til at det begynner å mugne innendørs. Med disse enkle grepene kan du beskytte boligen. (nrk.no 6.3.2017).)

(Anm: Forbedring av oppmerksomhet og reaksjonstid med hyperbar oksygenbehandling hos pasienter med giftige skader på grunn av eksponering for muggsopp. Det er, nå, vel etablert at muggsoppgifter (soppgifter) kan føre til betydelige negative helseeffekter. (Improvement of attention span and reaction time with hyperbaric oxygen treatment in patients with toxic injury due to mold exposure. It is, by now, well established that mold toxins (mycotoxins) can cause significant adverse health effects.) Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 2011 Jan; 30(1): 1–6.)

(Anm: What is hyperbaric oxygen therapy good for? (medicalnewstoday.com 28.9.2016).)

(Anm: Hyperbaric Oxygen therapy helps toddler survive brain damage – case report. (…) After HBOT treatment the child underwent an MRI examination at 5 months after the incident and 27 days after the HBOT treatment was given. The ventricles or empty sac like spaces within the brain appeared to have normalized and further the cerebral atrophy of brain matter loss was seen to have been restored. According to lead author of the case report and hyperbaric specialist Paul Harch from the LSU Health New Orleans School of Medicine, this treatment worked because the intervention was early and timely before the brain tissues could undergo degeneration and also because it was done on a growing child. The case report was published this week in the journal Medical Gas Research. This was the first study where HBOT has been tried in a a pediatric drowning incident. Normobaric or normal oxygen therapy has been used in the past with moderate success. At present Eden is on physical therapy, speech therapy and occupational therapy. (news-medical.net 20.7.2017).)

(Anm: Country-sanger Meghan (31) våknet til sitt livs mareritt. (…) Det viste seg at edderkoppen var en av de to mest giftige som finnes i USA; en brun eneboer, eller Loxosceles reclusa. Ikke alle som blir bitt av edderkoppen får alvorlige symptomer, men kan i ytterste konsekvens ha dødelig potensiale. Man kan også få nekrose, som betyr at kroppsvev og celler dør i området du blir bitt, og man får sår og arrvev. (…) Just finished my 3rd hyperbaric chamber treatment in 2 days! They say it has to get worse before it get better. At least my eyebrows are on point. (tv2.no 5.3.2017).)

(Anm: Hver tredje bolig har fuktskade som bør utbedres. Fuktskader kan være en helserisiko, og bør tas på alvor, sier Folkehelseinstituttet. Hver tredje bolig har fuktskade som bør utbedres. Det viser en fersk undersøkelse forsker Anja Hortemo Høie ved Folkehelseinstuttet har gjennomført, og som abito.no, Fvns boligsatsing på nett gjengir. I studien, som ennå ikke er publisert, har Høie saumfart over 10.000 boligrapporter, og sett på hvor mange av boligene som hadde merknader for fuktskader. (aftenposten.no 10.5.2016).)

(Anm: En av tre boliger har fuktskader. - Hold boligen tørr og ren. Da unngås mange problemer, sier seniorforsker Johan Øvrevik ved Folkehelseinstituttet. (…) Plagene man kan få av å bo i en bolig med fuktskader omfatter først og fremst allergi og luftveisplager som astma, pustebesvær, bronkitt, pipende pust og eksem, men også mer diffuse helseplager som tretthet og hodepine. Øvrevik forteller at barn er spesielt utsatte for å utvikle helseplager i forbindelse med fuktproblemer. (nhi.no 9.6.2016).)

(Anm: Kjøpe brukt bolig? Les papirene nøye før du kjøper, og ikke vent med å klage på det du tror er en mangel. (dinside.no 27.5.2016).)

(Anm: Dette kan gjøre husleien din lavere. Ikke bare positivt, mener ekspertene. UTLEIE: Det blir enklere å leie ut deler av egen bolig. (…) Med andre ord kan det bli flere og billigere leiligheter og hybler til utleie i tiden fremover, dog av lavere standard enn i dag. (…) Flere muligheter, men dårligere luft. (…) Men dårlig inneklima, begrenset dagslys og utsyn kan også få helsekonsekvenser. Kort botid for de fleste leietakere begrenser likevel risikoen.» (abcnyheter.no 28.3.2016).)

(Anm: Boforhold, levekårsundersøkelsen, 2015. (…) I alt 84 prosent av befolkningen 16 år og over bor i en bolig som husholdningen selv eier. Ser vi over tid, er det en svak økning i andelen boligeiere, som vises i figur 1. Eierandelen har økt fra 82 prosent i 1997 til 84 prosent i 2015. (…) Bor trangt (7 %). Bor i bolig med fukt og/eller råte (6 %). (ssb.no 25.11.2015).)

(Anm: "Forbedret" miljø styrker immunforsvar hos mus. (...) For eksempel har faktorer som miljøforurensning, lokalisering (bosted), sosial status, og psykologiske tilstander alle vist seg å spille en rolle ved autoimmune sykdommer. (...) Immunsystemet er det "språket" som kroppen bruker til å få informasjon om sine omgivelser gjennom immunrespons, vi lærer om andre organismer (bakterier, virus, etc.) eller visse forhold (stress, avslapping etc.) er egnet og bidrar til vår eksistens eller overlevelse.) ('Enhanced' environment boosts mouse immune systems) (medicalnewstoday.com 1.10.2016).)

(Anm: Fakta om ulike skadedyr - Skadedyrkategorier - oversikt (fhi.no 26.2.2015).)

(Anm: Fortsatt kraftig økning i bekjempelse av veggedyr. Skadedyrstatistikken fra 2015 viser en fortsatt økning i årlige bekjempelser av veggedyr. Fra 2007 til 2015 har antall registrerte årlige veggedyrbekjempelser økt med over 400 prosent. (…) Veggedyr er blant skadeinsektene Folkehelseinstituttet holder et særlig årvåkent øye med. (fhi.no 18.3.2016).)

(Anm: - Det klør 20-30 ganger verre enn et myggstikk. Utenfor Vikasenteret sitter Alf Richard Nygaard. Her tilbringer han store deler av dagen. I sin kommunale leilighet orker han ikke være. Den er angrepet av veggedyr. (…) Det var tidligere i år Nygaard merket problemene med veggedyr. Han merket at han hadde fått stikk som klødde, og meldte fra til Stange kommune i juli. (ha-a.no 16.9.2016).)

(Anm: Nikolaos Farmakis. slutter i jobben som kommunikasjon- og markedssjef i Utleiemegleren for å bli direktør i Husleie.no. Dette selskapet er 60 prosent eid av Schibsted Vekst. Farmakis har tidligere vært journalist i VG, DN, Memo og NA24. Han er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole og har en Mastergrad i eiendomsfinans fra Kungliga Tekniska Högskulan i Stockholm. (journalisten.no 3.9.2015).)

(Anm: Nyttig å vite om husleieloven. Publikasjonskode H-2204 - 2217 (regjeringen.no 1.9.2009).)

(Anm: Leieboerforeningens rådgivningstjeneste er åpen. Mandag 18. januar åpnet Leieboerforeningen sin gratis rådgivningstjeneste for alle kommuner som skal bosette flyktninger. I første halvdel av 2016 vil kommunene kunne ringe inn og få direkte kontakt med advokat eller advokatfullmektig, for å få svar på spørsmål knyttet til bosetting. Vi tilbyr også en pakke med ulike husleiekontrakter og veiledere til disse, samt kurs i husleierett over hele landet. (leieboerforeningen.no 25.1.2016).)

(Anm: Leietakere bor dårligere enn eiere. Leietakere bor dårligere enn eiere, med mindre tilgang på utearealer, mindre plass og høyere boutgifter, viser Statistisk Sentralbyrå sin store sammenlignende undersøkelse av leie-og eieboliger i Norge (leieboerforeningen.no 1.4.2016).)

(Anm: Astma drabbar fler med lägre inkomst. (- Orsaken kring sambanden inkomst och astma har forskarna ännu inte svar på. Men det finns flera tidigare studier som pekar på att fuktiga, mögliga och rökiga inomhusmiljöer kan vara avgörande faktorer för att utveckla astma. Särskilt utsatta är barn. (netdoktor.se 17.5.2017).)

(Anm: Forekomsten av «dickensiansk» lungesykdom øker hos britiske pensjonister. 'Dickensian' lung disease rates on the rise in UK pensioners. (…) Bronchiectasis is a disease in which the airways taking air into the lungs are damaged. It can be caused by a previous chest infection, weaknesses of the immune system and by conditions that cause inflammation of the airways such as rheumatoid arthritis. The damaged airways are less able to clear mucus and bacteria away, causing recurrent chest infections. The patients cough up mucus and blood, and develop shortness of breath and sometimes respiratory failure. The disease is incurable and although the resulting infections can be treated with antibiotics, resistant bacteria are becoming an increasing problem. (medicalnewstoday.com 5.11.2015).)

(Anm: Editorial. The lung: a magnificent organ that needs lifelong attention. (…) The lung consists of more than 100 000 small airways, more than 200 million alveoli, and has a membrane surface area greater than that of a tennis court. Billions of white cells pass through the lungs every minute, with macrophages as the first defence against viruses, bacteria, and toxins. Everything inhalable from tobacco smoke to indoor and outdoor air pollutants, vapours to medications directly delivered to the lung, has an effect on both the lung itself and, if entering the bloodstream, on other organs. And yet we know remarkably little about the basic cellular mechanisms associated with exposure to inhalants—both toxic and therapeutic—and their ultimate effects on the lung. A Series paper on inhaled therapies in intensive care in this week's issue concludes that, “given the few proven therapies in highly morbid conditions…continued research in novel inhaled treatments…is warranted”. Lancet 2016;387(10030):1789 (30 April 2016).)

(Anm: Må ha bedre byggetilsyn | Frank Ivar Andersen, daglig leder Byggmesterforbundet. Arbeidsinnvandring, særlig fra Øst-Europa, har medført betydelig innslag av utenlandske bygningsarbeidere med manglende fagkompetanse og kunnskap om norske byggeskikker og regler. I en kronikk 14. juli bekrefter SINTEF Byggforsk at dagens bygg har like mange byggfeil som før. Jeg vil gi min tilslutning til denne konklusjonen, men er undrende til fremstillingen av en byggenæring som konservativ og laugsbasert. (…) SINTEF Byggforsk stadfester at vår bygningsmasse, selv i en tid med høy aktivitet, ikke blir bedre. (aftenposten.no 16.7.2016).)

(Anm: Varför ökar lungcancer hos personer som inte röker? Det är en fråga som cancerforskare i Sverige grubblar på. Därför startar de nu ett nytt forskningsprojekt som går ut på att analysera cancerceller från personer som är sjuka i lungcancer men som aldrig rökt. (netdoktor 23.12.2015).)

- Luftforurensning svekker kognisjon, utløser depresjonsliknende atferd og endrer hippocampal cytokinuttrykk og morfologi

Air pollution impairs cognition, provokes depressive-like behaviors and alters hippocampal cytokine expression and morphology (Luftforurensning svekker kognisjon, utløser depresjonsliknende atferd og endrer hippocampal cytokinuttrykk og morfologi)
Mol Psychiatry. 2011 Jul 5. doi: 10.1038/mp.2011.76. [Epub ahead of print]
Abstract Particulate matter air pollution is a pervasive global risk factor implicated in the genesis of pulmonary and cardiovascular disease. Although the effects of prolonged exposure to air pollution are well characterized with respect to pulmonary and cardiovascular function, comparatively little is known about the impact of particulate matter on affective and cognitive processes. The central nervous system may be adversely affected by activation of reactive oxygen species and pro-inflammatory pathways that accompany particulate matter pollution. Thus, we investigated whether long-term exposure to ambient fine airborne particulate matter (<2.5 μm (PM(2.5))) affects cognition, affective responses, hippocampal inflammatory cytokines and neuronal morphology. Male mice were exposed to either PM(2.5) or filtered air (FA) for 10 months. PM(2.5) mice displayed more depressive-like responses and impairments in spatial learning and memory as compared with mice exposed to FA. Hippocampal pro-inflammatory cytokine expression was elevated among PM(2.5) mice. Apical dendritic spine density and dendritic branching were decreased in the hippocampal CA1 and CA3 regions, respectively, of PM(2.5) mice. Taken together, these data suggest that long-term exposure to particulate air pollution levels typical of exposure in major cities around the globe can alter affective responses and impair cognition.Molecular Psychiatry advance online publication, 5 July 2011; doi:10.1038/mp.2011.76. (...)

(Anm: – Regjeringa utset folk for stor helserisiko (nrk.no 15.1.2015).)

(Anm: Tolv ting som beskytter mot skadelig byluft - Minst ti ganger så mange dør av forurenset byluft som av trafikkulykker i Norge. Her er tolv ting du kan gjøre for å beskytte deg mot skader fra bylufta. (nrk.no 15.1.2015).)

(Anm: Så farlig är den ”ofarliga” vattenbaserade färgen. ALARMERANDE FORSKNING. Höga halter av allergiframkallande konserveringsmedel finns i nästan all vattenbaserad målarfärg. – Vi måste få maxgränser. Det räcker inte med information, säger yrkesdermatolog Carola Lidén, som har medverkat i en ny europeisk studie. (nytrknik.se 23.4.2015).)

(Anm: Association between short-term exposure to ultrafine particles and hospital admissions for stroke in Copenhagen, Denmark. European Heart Journal 2010 (First published online: June 10, 2010).)

(Anm: Ny forskning: Eksos kan gi demens. (...) Totalt kan 16 prosent av alle demenstilfeller i studien være forårsaket av eksponering for eksos, sier Bertil Forsberg, professor i miljømedisin, til Dagens Nyheter.  (vg.no 4.8.2015).) 

- Overlege vil forby rengjøringsspray (- Han sier slik spray kan gi astma og KOLS)

Overlege vil forby rengjøringsspray
nrk.no 22.4.2015
– All rengjøringsspray er skadelig for luftveiene og bør forbys, mener overlege. Han sier slik spray kan gi astma og KOLS.

– Kjemikalier som er laget for å ha effekt på skitne overflater, bør ikke pustes inn. Men stoffene havner i lungene når du sprayer med rengjøringsmidler uten å bruke verneutstyr, sier Jan Vilhelm Bakke til NRK. Han er overlege i Arbeidstilsynet og førsteamanuensis i miljømedisin på NTNU.

Vaskespray kan gjøre deg syk, sier overlege Jan Vilhelm Bakke.

Bakke mener at rengjøringssprayer er så helsefarlige at salget bør stanses.

– Å puste inn spray kan etter hvert gi varige skader som kronisk astma og i verste fall KOLS, sier han.

(Anm: Hygiene (smittsomme sykdommer / infeksjoner / smittevern) (mintankesmie.no).)

(Anm: Advarer mot flere stoffer i disse renseserviettene. Forbrukerrådet har funnet potensielt skadelige, men tillatte, stoffer i annenhver renseserviett de har sjekket. (vg.no 12.8.2015).)

- Skader fra giftige stoffer kan overføres til avkom

Damage from toxins can pass to offspring (Skader fra giftige stoffer kan overføres til avkom)
USA TODAY 2.6.2005
Forskere har for første gang vist at eksponering for miljøgifter kan forårsake permanente genetiske forandringer som går i arv fra generasjon til generasjon. (Scientists have shown for the first time that exposure to environmental toxins can cause permanent genetic changes that are passed down through generations.)

The research on rats by a team of scientists led by Michael Skinner at Washington State University in Pullman, Wash., may hold the key to the mystery of male infertility, which some researchers say has been increasing for unknown reasons for 20 years.

According to a report in today's edition of the journal Science, Skinner's team was working with two commonly used chemicals, an insecticide called methoxychlor and a fungicide called vinclozolin. Both are known to cause infertility in the male offspring of pregnant animals. (...)

(Anm: Epigenetic transgenerational actions of endocrine disruptors and male fertility. Science. 2005 Jun 3;308(5727):1466-9.)

(Anm: Carcinogenicity of lindane, DDT, and 2,4-dichlorophenoxyacetic acid.  (…) Epidemiological cohort and case-control studies of non-Hodgkin lymphoma in several countries provided sufficient evidence in humans for the carcinogenicity of lindane. (…) The insecticide DDT was classified as “probably carcinogenic to humans” (Group 2A). (...) In considering all the relevant scientific data, the Working Group classified 2,4-D as “possibly carcinogenic to humans” (Group 2B).Lancet 2015 (June 23, 2015

- Gift fra gensplejset foder går i blodet på gravide og deres fostre

Gift fra gensplejset foder går i blodet på gravide og deres fostre
ing.dk 4.10.2013
Gensplejsede fodermajs overfører et gen med insektgift til dyr og derfra videre til både gravide kvinder og deres fostre. De har også glyphosat i blodet, viser canadisk undersøgelse.

Canadiske forskere har for første gang dokumenteret, at gift fra genmodificeret foder havner i blodet på mennesker, også i fostertilstanden

I en artikel i det videnskabelige tidsskrift Reproductive Toxicology skriver forskerne fra Sherbrooke University Hospital Centre i Quebec, at de fandt insektgiften i 28 af 30 gravide kvinder. Giften blev også målt i deres fostre, og den blev fundet i 27 af 39 undersøgte kvinder, som ikke var gravide.

Der er tale om et såkaldt Bt-toxin. Gener, som producerer giften, bliver indsat i foderplanter som majs for at beskytte dem mod først og fremmest larver. (...)

- Bildekk er et større miljøproblem enn vi trodde (- Hvert år dannes 8000 tonn med mikroplast i Norge)

Bildekk er et større miljøproblem enn vi trodde
nrk.no 5.3.2015
Mikroplast er bittesmå plastpartikler som kan lure seg inn i kroppen på dyr og mennesker. Nå viser det seg at bilkjøringa di er en av de største kildene til dette miljøproblemet.

Hvert år dannes 8000 tonn med mikroplast i Norge.

– Om man fyller Bergen sentrum med disse 8000 tonnene, vil bergenserne stå til knes i mikroplast, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Omlag halvparten av dette havner i havet. Her kan den bli tatt opp i blåskjell, sjøkreps, fisk og andre sjødyr.

Fram til nå har man trodd at mesteparten av disse plastpartiklene kom fra kosmetikk og tannkrem. Men en ny rapport laga på oppdrag av Miljødirektoratet viser at dette er helt feil. (…)

(Anm: Blåskjellfesten endte med masse-diaré. Siden skulle det bare bli verre. Nå må staten rydde opp i fjordene etter tidenes oppdrettsfiasko. (…) - Det var klondike-stemning. Mange ville satse på blåskjell. I ettertid ser vi at det var for lett å få adgang til fjordene, sier prosjektleder Lene Røkke Mathisen i Kystverket. (…) Selskapene selv har sluppet unna opprydningen enten fordi de er konkurs eller avviklet. Da konsesjoner ble gitt, sikret ikke myndighetene seg med garantier om at anleggene måtte ryddes dersom selskapet opphørte. (bn.no 2.7.2016).)

(Anm: Regjeringen får miljøkritikk fra Coca-Cola. I forslaget til statsbudsjett opprettholder regjeringen avgiften for fornybar plast. Dermed motarbeider den investeringer i miljøvennlig teknologi, mener Coca-Cola. (aftenposten.no 8.10.2015).)

(Anm: Pollution levels linked to stroke-related narrowing of arteries (medicalnewstoday.com 18.3.2015).)

(Anm: Frykter helsefarlig plast i norske butikker: FHI-forsker: – Unngår mat innpakket i plast. Titalls tonn av stoffet DINP brukes årlig i norske plastprodukter. Myndighetene frykter at det kan være farlig. (vg.no 6.8.20150).)

(Anm: Mikroplast svekker babyfisk. PLAST I FISK: For første gang har forskere bevist at fiskelarver blir mindre, sløvere og dummere av å spise mikroplast. Og babyfiskene foretrekker å spise flytende plastsøppel fremfor sin naturlige mat. (…) En full søppelbil i minuttet. Så mye plast slippes det ut i verdenshavene hvert år – åtte millioner tonn – og nå kan en svensk studie avsløre at fiskelarver bare elsker det – og det er skadelig for dem. (illvit.no 13.6.2016).)

(Anm: Mer plast än fisk i haven 2050. Om spridningen av plast i naturen fortsätter att öka i nuvarande takt kommer det finnas mer plast än fisk i haven, mätt i vikt, år 2050, enligt en rapport från välgörenhetsorganisationen Ellen MacArthur Foundation. (nyteknik.se 20.1.2016).)

- Tannkremen din kan gjøre fisken giftig

Tannkremen din kan gjøre fisken giftig
tv2nyhetene.no 21.3.2015
Kosmetikk og tannkrem kan inneholde mikroplast. Sjekk hvordan du kan skåne miljøet.

PUTTER PLAST I TANNKREMEN: Mikroplast tilsettes for å skape en slipeeffekt i tannkremen. Det kan være skadelig for livet i havet.

Flere millioner tonn plast ender hvert år opp i havet. Små plastbiter som er mindre enn fem millimeter store kalles mikroplast. De bittesmå bitene regnes som et stadig økende miljøproblem.

Dyr kan tro at plastbitene er mat og spiser dem. De kan få fordøyelsesproblemer og bli svake fordi plasten hindrer annet næringsopptak.

– Mikroplast skader alle nivå i næringskjeden i det marine miljøet. Det tas opp av plankton i starten av næringskjeden. Det blokkerer tarmsystemet hos mark og gir lavere næringsnivå til fisk som spiser marken, sier rådgiver Karl Kristensen hos Bellona.

Forgifter dyrelivet
Mikroplast har også evne til å ta opp i seg giftstoffer som akkumuleres oppover i næringskjeden og ender opp på ditt og mitt middagsbord. Mikroplast kan dermed minske næringsverdien og øke giftkonsentrasjonen i maten vi spiser.

For første gang er utslippskildene til mikroplast i Norge kartlagt. Rapporten, som er laget på oppdrag for Miljødirektoratet, viser at det dannes rundt 8000 tonn mikroplast i Norge hvert år. Halvparten havner i havet.
– Om man fyller Bergen sentrum med disse 8000 tonnene, vil bergenserne stå til knes i mikroplast.

apporten gir oss et første estimat på hvor store mengder som slippes ut i Norge og hvor det kommer fra, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet til direktoratets nettsider. (…)

- Hormonforstyrrende stoffer koster EU 1.170 milliarder kroner

Hormonforstyrrende stoffer koster EU 1.170 milliarder kroner
politiken.dk 5.3.2015
Hormonkemi skader borgernes frugtbarhed og intelligens - og det koster dyrt.
Da EU-kommissionen i 2013 spurgte, hvad det koster industrien at fjerne eller begrænse hormonforstyrrende stoffer, satte den samtidig arbejdet for at bremse stofferne i stå.

Det provokerede 18 fremtrædende læger og forskere fra Europa og USA så meget, at de besluttede at lave det modsatte regnestykke: Hvad koster det de europæiske samfund, hvis vi tillader, at potentielt hormonforstyrrende stoffer i legetøj, elektronik og miljø skader menneskers sundhed, frugtbarhed og intelligens?

Svaret er hele 1.170 milliarder kroner om året, viser forskernes beregninger, som torsdag eftermiddag blev fremlagt i Endocrine Society i Bruxelles, en verdensomspændende forening af eksperter i hormonforstyrrende stoffer. (…)

(Anm: Autoimmunity Rising in 9/11 Workers —Each month spent working at World Trace Center site tied to 13% increased risk developing autoimmune disease later. (medpagetoday.com 13.3.2015).)

- Kemikalier hjerneskader isbjørnene i Arktis

Kemikalier hjerneskader isbjørnene i Arktis
videnskab.dk 10.3.2015
Kemikalier fra blandt andet imprægnering af møbler og fødevareemballage ender i Arktis, hvor de giver isbjørnene hjerneskader. Det går måske også ud over mennesker, siger forskere.

Isbjørnene i Arktis har mere end bare klimaforandringer at tænke på i disse år.

For nylig viste et dansk studie, at isbjørne får knogleskørhed i deres penisknogler på grund af forurening, og nu viser endnu et dansk studie, at en række menneskeskabte kemikalier ender i den arktiske fødekæde og laver rod i isbjørnenes hjerner.

Det nye studie, der er lavet i et samarbejde mellem forskere fra Aarhus Universitet og Københavns Universitet, samt kollegaer i Canada og USA, viser således, at perflourerede forbindelser, der i flere årtier er blevet brugt til overfladebehandling af industrielle og kommercielle produkter som møbler og tekstiler, ændrer på aktiviteten af forskellige signalmolekyler og enzymer i isbjørnenes hjerner.

Det kan potentielt gå ud over isbjørnenes adfærd, hormonelle balance og evnen til at overleve i et i forvejen meget barsk miljø.

Desuden lever i Arktis også mennesker, som er udsat for præcis de samme forurenende kemikalier som isbjørnene. (...)

(Anm: Brain region-specific perfluoroalkylated sulfonate (PFSA) and carboxylic acid (PFCA) accumulation and neurochemical biomarker Responses in east Greenland polar Bears (Ursus maritimus). Environ Res. 2015 Feb 12;138C:22-31. [Epub ahead of print].)

(Anm: Forskare kopplar småbarnsfeber till miljögift. Danska forskare har hittat ett tydligt samband mellan hur ofta småbarn är febriga och hur mycket perfluorerade ämnen deras mammor hade i blodet under graviditeten. (nyteknik 28.9.2016).)

- Verdens mest solgte sprøytemiddel kan være årsak til nyresykdom

- Verdens mest solgte sprøytemiddel kan være årsak til nyresykdom
aftenposten.no 31.7.2014
Ny studie peker på at sprøytemiddelet roundup er grunnen til at tusenvis av mennesker i en rekke tropiske land er rammet av nyresvikt.

Det omstridte sprøytemiddelet roundup brukes i økende omfang i landbruket, og er i vekst i private hager. Også i Norge.

Roundup brukes av hobbygartnere fordi det effektivt tar kverken på hva det skal være av vekster. De siste 20 årene har bruken av ugressmiddelet økt med 300 prosent. (…)

Stoffet glyfosat binder seg sterkt til tungmetaller som arsen og kobolt, som er kjent for å bryte ned nyrene. (...)

Nyere forskning tyder på at glyfosat har skadelig effekt på mennesker, skriver organisasjonen Oikos - økologisk Norge på sine nettsider. (…)

(Anm: Giftekspert unngår sprøyta mat. Vi veit ikkje nok om blandingseffekten av sprøytemiddel, seier ekspertar. – Ingen grunn til å frykte helserisiko, seier norske matmyndigheiter. (nrk.no 30.8.2015).)

- Rasende WHO-direktør til EU-panel: Stop smædekampagnen mod vores Roundup-undersøgelser. (- Forskerkrigen om Roundup og kræft fortsætter: Direktøren for WHO's kræftforskningscenter afviser at mødes med EU's fødevaresikkerhedspanel EFSA, hvis ikke EFSA fjerner 'usandheder' om WHO's undersøgelser. Slet straks alle usandheder om vores arbejde med at udpege glyphosat som kræftfremkaldende. Ellers har vi intet at mødes om.)

(Anm: Rasende WHO-direktør til EU-panel: Stop smædekampagnen mod vores Roundup-undersøgelser. Forskerkrigen om Roundup og kræft fortsætter: Direktøren for WHO's kræftforskningscenter afviser at mødes med EU's fødevaresikkerhedspanel EFSA, hvis ikke EFSA fjerner 'usandheder' om WHO's undersøgelser. Slet straks alle usandheder om vores arbejde med at udpege glyphosat som kræftfremkaldende. Ellers har vi intet at mødes om. Det er konklusionen i et usædvanligt skarpt brev, som direktøren for kræftforskningscentret IARC, der hører under verdenssundhedsorganisationen WHO, har skrevet til direktøren for EU's fødevaresikkerhedsorgan EFSA. De videnskabelige mastodonter ligger i mere eller mindre åben krig, efter at IARC for et lille års tid siden fastslog, at glyphosat, verdens mest solgte sprøjtemiddel og den aktive ingrediens i bl.a. Roundup, kan være kræftfremkaldende. Læs også: WHO advarer: Roundup kan være kræftfremkaldende odt et halvt år senere kom EFSA til den stik modsatte konklusion og frikendte glyphosat for enhver kræftmistanke. Læs også: Europa trodser WHO: Glyphosat frikendt for at være kræftfremkaldende Siden har debatten bølget frem og tilbage, også her på Ingeniøren. Læs også: Leder: Hemmelige Roundup-studier giver os utroværdigt fødevare-tjek (ing.dk 12.2.2018).)

- Ugressmiddelprodusent dømt til å betale milliarderstatning – underkommuniserte kreftrisiko. Det amerikanske bioteknologikonsernet Monsanto er dømt til å betale nær 290 millioner dollar eller i underkant av 2,5 milliarder kroner i erstatning. (- Domstolen i San Francisco har kommet til at konsernet handlet i «ondskap» og at ugressmidlene Roundup og RangerPro har bidratt «i vesentlig grad» til at DeWayne Johnsons kreftsykdom, skriver nyhetsbyrået AFP, som siterer dommen.) (- Til tross for kontroversen rundt middelet, er Roundup et av de vanligste kjemikaliene i omløp i landbruket.)

(Anm: Ugressmiddelprodusent dømt til å betale milliarderstatning – underkommuniserte kreftrisiko. Det amerikanske bioteknologikonsernet Monsanto er dømt til å betale nær 290 millioner dollar eller i underkant av 2,5 milliarder kroner i erstatning. Selskapet er dømt for å ha undertrykt studier som bekrefter at ugressmiddelet Roundup fører til økt risiko for kreft. (…) Domstolen i San Francisco har kommet til at konsernet handlet i «ondskap» og at ugressmidlene Roundup og RangerPro har bidratt «i vesentlig grad» til at DeWayne Johnsons kreftsykdom, skriver nyhetsbyrået AFP, som siterer dommen. (…) Les mer: Kreftpasient saksøker Monsanto for hundrevis av millioner (…) – Deres kjennelse blir fulgt av hele verden. Monsanto blir da nødt til å iverksette de studiene de til nå har forsømt, og sende ut advarslene de til nå har unngått, sa advokaten til jurymedlemmene under rettssaken. (…) Vanlig kjemikalie Den amerikanske politikeren og aktivisten Robert F. Kennedy jr. har engasjert seg sterkt i søksmålet mot Monsanto og har fulgt rettssaken til Johnson dag for dag. Også rockelegenden Neil Young og skuespilleren Daryl Hannah har tatt del i kampen mot bioteknologikonsernet og har også vært til stede i retten for å skape oppmerksomhet om saken. Til tross for kontroversen rundt middelet, er Roundup et av de vanligste kjemikaliene i omløp i landbruket. I 2017 forlenget EUs medlemsland godkjennelsen av middelet med fem år. - Les mer: Fant spor av glyfosat i importerte matvarer - Les mer: Slik tar du knekken på ugresset – enkelt og billig (nrk.no 11.8.2018).)

- Omstridt ugressmiddel selges i Norge.  (- Jeg er ikke sikker på hvilke konsentrasjoner og blandinger det var i middelet i rettssaken i USA, sier markedssjef Bjørn Stabbetorp i Felleskjøpet til NRK.)

(Anm: Omstridt ugressmiddel selges i Norge. Ugressmiddelet, som en amerikaner tilkjent en milliarderstatning fordi produsenten ikke advarte om at middelet kan forårsake kreft, selges i Norge. (…) – Vi selger plantevernmidler som inneholder glyfosat. Jeg er ikke sikker på hvilke konsentrasjoner og blandinger det var i middelet i rettssaken i USA, sier markedssjef Bjørn Stabbetorp i Felleskjøpet til NRK. (…) Monsanto har varslet at selskapet vil anke dommen og kjempe hardt for produktet sitt. (…) Det internasjonale byrået for kreftforskning som ligger under Verdens helseorganisasjon (WHO) publiserte i 2015 en rapport hvor de konkluderte med at glyfosat trolig er kreftfremkallende. EU-organet for matvaretrygghet (EFSA) og Det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA) har konkludert med det motsatte, og siden Norge er medlem av EØS-avtalen må det norske Mattilsynet følge konklusjonen fra EFSA og ECHA. (vg.no 12.8.2018).)

- Kreftpasient saksøker Monsanto for hundrevis av millioner. (- Årsaken er at Monsanto skal ha forsøkt å undertrykke studier som stadfester kreftrisikoen i ugressmiddelet Roundup.)

(Anm: Kreftpasient saksøker Monsanto for hundrevis av millioner. Advokaten til en kreftsyk gartner i California ber retten straffe Monsanto med en svimlende bot for å ikke ha varslet godt nok om et kreftfremkallende middel. – I dag er deres dommedag, sa advokaten Brent Wisner til jurymedlemmene han ønsker skal slutte seg til en bot på 400 millioner dollar til Monsanto. Årsaken er at Monsanto skal ha forsøkt å undertrykke studier som stadfester kreftrisikoen i ugressmiddelet Roundup, noe advokaten mener bidro til at hans klient, gartneren DeWayne Johnson (46), nå er dødssyk med kreft. Johnson har poengtert at han aldri hadde brukt Roundup om han visste om kreftrisikoen i preparatet. (dn.no 9.8.2018).)

- EU godkjenner bruk av omstridt ugressmiddel i fem nye år. Monsantos ugressmiddel Roundup har i flere tiår vært redningen for bønder verden rundt, men over en million europeere ønsker at produktet forbys.

(Anm: EU godkjenner bruk av omstridt ugressmiddel i fem nye år. Monsantos ugressmiddel Roundup har i flere tiår vært redningen for bønder verden rundt, men over en million europeere ønsker at produktet forbys. Årsaken er striden rundt de helsemessige konsekvensene av virkestoffet glyfosat, som EU i dag ga fornyet tillit. «Better safe than sorry!» oppfordrer representanter fra «Stopp Glyfosat koalisjonen» som har ledet oppropet for et forbud mot ugressmiddelet. Kampen har nå havnet på høyeste nivå i EU. (nrk.no 27.11.2017).)

(Anm: EU "frikjenner" omstridt ugressmiddel. Tidligere i år fastslo WHO at glyfosat, verdens mest brukte plantevernmiddel i hager og landbruk, trolig er kreftfremkallende. Nå har europeiske eksperter langt på vei avblåst alarmen. (…) Anne Ingeborg Myhr i GenØk mener det trengs mer forskning om helsevirkningene av glyfosat. (nrk.no 17.11.2015).)

(Anm: EU og Verdens helseorganisasjon i bitter glyfosat-strid. WHOs ekspertgruppe truer med å avlyse møter med EUs mattilsyn, med mindre de sletter WHO-kritikk fra sine nettsider. (…) I november kontret EUs mattilsyn (EFSA) med sin egen rapport om at det ikke finnes grunnlag for å påvise kreftfare og rettet kritikk mot IARC sine. (nationen.no 2.3.2016).)

(Anm: WHO (World Health Organization) (mintankesmie.no).)

(Anm: EU-kommisjonen (Den europeiske unions høyeste organ) (mintankesmie.no).)

- Californians Tainted by 'Roundup' Herbicide Chemical.

(Anm: Californians Tainted by 'Roundup' Herbicide Chemical. TUESDAY, Oct. 24, 2017 (HealthDay News) -- Levels of the herbicide Roundup in human urine have increased dramatically among California residents in the past two decades, a new study reports. Roundup (glyphosate) is used to protect genetically modified corn and soy crops from weeds and also is used on wheat and oats, said the study's lead author, Paul Mills. He is a professor of family medicine and public health at the University of California, San Diego. Urine collected from 100 Californians between 1993 and 2016 show that glyphosate levels have gone up with the advent of genetically modified crops, Mills said. (medicinenet.com 24.10.2017).)

- Studie knytter eksponering for vanlig plantevernmiddel til ADHD hos gutter

Study links exposure to common pesticide with ADHD in boys
medicalnewstoday.com 2.6.2015
A new study links a commonly used household pesticide with attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) in children and young teens.

The study found an association between pyrethroid pesticide exposure and ADHD, particularly in terms of hyperactivity and impulsivity, rather than inattentiveness. The association was stronger in boys than in girls.

The study, led by researchers at Cincinnati Children's Hospital Medical Center, is published online in the journal Environmental Health.

"Given the growing use of pyrethroid pesticides and the perception that they may represent a safe alternative, our findings may be of considerable public health importance," says Tanya Froehlich, MD, a developmental pediatrician at Cincinnati Children's and the study's corresponding author. (…)

(Anm: Common pesticide may increase risk of ADHD (medicalnewstoday.com 2.2.2015).)

(Anm: Do flame retardants cause attention problems in children? Polybrominated diphenyl ethers are commonly used as fire retardants in many consumer goods. However, prenatal exposure to the product has now been associated with attention problems in 3-7-year-olds, according to an article the journal Neurotoxicology and Teratology. (medicalnewstoday.com 7.10.2015).)

(Anm: Pesticide exposure during teens linked to later-life sperm abnormalities (medicalnewstoday.com 4.11.2015).)

(Anm: Autism, mitochondria and polybrominated diphenyl ether exposure. CNS Neurol Disord Drug Targets. 2016 Apr 13. [Epub ahead of print].)

Pesticides on Produce Tied to ADHD in Children (Plantevernmidler på varer knyttet til ADHD hos barn)
medicinenet.com 17.5.2010
MONDAY, May 17 (HealthDay News) -- New research suggests that exposure to high levels of organophosphate pesticides, commonly found on berries, celery and other produce, could raise the odds for attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) in children.

At this point, though, there is no evidence that pesticide exposure can actually cause ADHD, stated the authors of a paper appearing in the June issue of Pediatrics.

Certainly parents and children shouldn't swear off fruits and veggies, said study lead author Maryse Bouchard, an adjunct researcher in the department of environmental and occupational health at the University of Montreal and at Sainte-Justine University Hospital Centre. However, "I think it's safe to say that we should as much as possible reduce our exposure to pesticides," she said. (...)

(Anm: Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder and Urinary Metabolites of Organophosphate Pesticides. PEDIATRICS 2010 (Published online May 17, 2010).)

(Anm: Do flame retardants cause attention problems in children? Polybrominated diphenyl ethers are commonly used as fire retardants in many consumer goods. However, prenatal exposure to the product has now been associated with attention problems in 3-7-year-olds, according to an article the journal Neurotoxicology and Teratology. (medicalnewstoday.com 7.10.2015).)

(Anm: Attention deficit after kids' critical illness linked to plasticizers in medical tubes. Children who are often hospitalized in intensive care units are more likely to have attention deficit disorders later, and new research finds a possible culprit: a high level of plastic-softening chemicals called phthalates circulating in the blood. The researchers, who their study results Friday at The Endocrine Society's 98th annual meeting in Boston, suggest these chemicals, which are added to indwelling medical devices such as plastic tubes and catheters, seep into the child's bloodstream. "Phthalates have been banned from children's toys because of their potential toxic and hormone-disrupting effects, but they are still used to soften medical devices," said lead researcher Sören Verstraete, MD, a PhD student at KU (Katholieke Universiteit) Leuven in Leuven, Belgium. "We found a clear match between previously hospitalized children's long-term neurocognitive test results and their individual exposure to the phthalate DEHP during intensive care." (medicalnewstoday.com 4.4.2016).)

- Vanlig ugressmiddel trolig kreftfremkallende

Vanlig ugressmiddel trolig kreftfremkallende
dagbladet.no 21.3.2015
International Agency for Research on Cancer (IARC) har undersøkt stoffet glyfosat, som blant annet finnes i produktet Roundup.

Konklusjonen er at stoffet trolig er kreftfremkallende.

Glyfosat produseres i dag i større mengder enn noe annet plantevernmiddel, ifølge IARC.

Tidligere studier har ikke påvist kreftfare for mennesker ved bruk av middelet. (NTB)

(Anm: EU "frikjenner" omstridt ugressmiddel. Tidligere i år fastslo WHO at glyfosat, verdens mest brukte plantevernmiddel i hager og landbruk, trolig er kreftfremkallende. Nå har europeiske eksperter langt på vei avblåst alarmen. (…) Anne Ingeborg Myhr i GenØk mener det trengs mer forskning om helsevirkningene av glyfosat. (nrk.no 17.11.2015).)

- Insektene er under press. (- WHO klassifiserer glyfosate som et mulig karsinogen og vil ha et forbud. Hva har dette med insekter å gjøre? Jo, både i laboratorie- og feltforsøk er glyfosate svært giftig for egg og larver fra insekter og amfibier.)

(Anm: Tore Midtvedt professor emeritus, Medisinsk mikrobiell økologi, Karolinska Institutet Insektene er under press. I Aftenposten 28. november skriver Anne Sverdrup-Thygesen om insektenes store betydning for alt liv på Jorden. De er nå, både mengde- og artsmessig, under et meget sterkt press. Etter manges mening er den økende bruken av herbicider og pesticider meget vesentlige faktorer. Nylig avgjorde EU-kommisjonen, med meget knapt flertall, at herbicidet glyfosate (Roundup) kunne markedsføres i EU i nye fem år. Glyfosate er det overlegent mest brukte herbicidet. Mengden i 2014 tilsa 0.5 kg pr. hektar dyrket jord på hele kloden. WHO klassifiserer glyfosate som et mulig karsinogen og vil ha et forbud. Hva har dette med insekter å gjøre? Jo, både i laboratorie- og feltforsøk er glyfosate svært giftig for egg og larver fra insekter og amfibier. Sverdrup-Thygesen skriver at under normale forhold er det 13 kg insekter pr. menneske. Nå er mengden i Tyskland redusert til en fjerdedel. Selvsagt vil dette føre til nedsatt mengde fugl og fisk og pollinering. Økologisk er det forunderlig at EFSA har gått inn for at glyfosate skal være lovlig i bruk. EFSA reduserer produksjonen i et av naturens største matkamre. Det er neppe klokt, muligens dumt og i alle fall uansvarlig. (aftenposten.no 6.12.2017).)

- Plantevernmidler : et giftig spørsmål

Pesticides: a toxic issue
english.prescrire.org 1.3.2016
Plantevernmidler har mye til felles med legemidler: dårlig evaluert eller overdrevet effekt, produkter som markedsføres uten tilstrekkelig kunnskap om risiko, forskning finansiert av produsentene. (Pesticides have a lot in common with pharmaceuticals: poorly evaluated or exaggerated efficacy, products marketed without sufficient knowledge of the risks, research financed by the manufacturers.)

In January 2013, the European Food Safety Authority concluded that the use of pesticides containing 3 neonicotinoids represented a danger to bees. Following this report, the European Commission suspended the use of these pesticides on the crops most attractive to bees in 2014 and 2015.

They did so even though the pesticide industry had lobbied intensively against the ban on neonicotinoids. One of the initiatives of the pesticide industry was to publish in January 2013 a report by an institute financed by major agrochemical companies. This report concluded that a ban on these substances would have considerable economic consequences. Within 5 years, the EU could lose 17 billion euros and 50 000 jobs. The agricultural trade balance would be severely affected by a huge drop in food production.

The first year that the ban came into force did not result in agricultural disaster. In its 2014 report, the European Commission announced an overall rise in agricultural yields, including crops affected by the ban on neonicotinoids. This is borne out by a number of studies questioning the efficacy of neonicotinoids. For example, 19 out of 23 studies conducted independently of the industry and published in peer-reviewed journals between 2001 and 2013 found no tangible improvement in yields, versus 4 showing a benefit.

The case of the neonicotinoids brings to mind problems encountered in the pharmaceutical field: poorly evaluated or overstated efficacy, products introduced to the market when too little is known of their adverse effects, industry-funded research. Yet there is so much at stake: serious risks of large-scale pesticide exposure, for both the environment and the population.

(Anm: «Pesticides: a toxic issue" Prescrire Int 2016; 25 (169): 83. (Pdf, subscribers only). (Prescrire.org 1.3.2016).)

- FN: Luftforurening er årsag til hvert ottende dødsfald (- Omkring syv millioner mennesker mistede i 2012 livet af sygdomme, som kan sættes i forbindelse med forurenet luft.)

FN: Luftforurening er årsag til hvert ottende dødsfald
politiken.dk 28.3.2014
Rapport: Luftforurening er nu det største miljømæssige sundhedsproblem i verden.

Luftforurening er en massedræber. Omkring syv millioner mennesker mistede i 2012 livet af sygdomme, som kan sættes i forbindelse med forurenet luft.

Det konkluderer en ny rapport fra verdenssundhedsorganisationen WHO.

Dødstallet er dobbelt så højt som tidligere estimeret.

»Luftforurening er nu det største miljømæssige sundhedsproblem i verden og det rammer alle. Både i rige lande og i udviklingslande«, siger Maria Neira fra WHO. (...)

(Anm: Ny rapport: Folk dør av dårlig luft i Oslo. Dødeligheten er høyest tre til fem dager etter at forurensningen når sine toppnivåer (dn.no 17.12.2014).)

(Anm: Norge stevnes for dårlig luftkvalitet (vg.no 17.12.2014).)

(Anm: UM study finds air pollution affects short-term memory, IQ and brain metabolic ratios (medicalnewstoday.com 16.2.2015).)

(Anm: Luftforurensning i Oslo: Kommunen sier små barn og asmatikere bør holde seg unna - I rushtiden tirsdag 10. februar er det ventet svært høy luftforurensning i deler av Oslo. Astmatikere og små barn bør unngå de mest forurensede områdene. (aftenposten.no 9.2.2015).)

(Anm: Giftig textilfärg rinner genom reningsverken. Textilindustrin släpper ifrån sig mutagena azofärger som med avloppsvattnet rinner ut i naturen visar Marisa Punzi vid Lunds Tekniska Högskola. (nyteknik.se 14.7.2015).)

- Vestens fremste eksperter om cocktaileffekten

Dokumentar om miljøgifter
klif.no 15.2.2012 (Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif))
Den svenske dokumentarfilmen Underkastelsen vises på NRK 2 onsdag 15. februar klokken 22.30. Filmen handler om helse- og miljøskadelige stoffer som vi mennesker utsettes for i hverdagen. Klif håper filmen skaper debatt.

Underkastelsen from Folkets Bio on Vimeo.

I dokumentarfilmen "Underkastelsen" måles innholdet av miljøgifter i blodet til filmskaperen, regissør Stefan Jarl, og en gravid kvinne. Prøvene viser at de har mange av de verste miljøgiftene i kroppen, som PCB, kvikksølv, bromerte flammehemmere, perfluorerte forbindelser og bisfenol A.

- Jeg håper filmen får oppmerksomhet og skaper debatt. Det er grunn til å være bekymret for den kjemikaliecocktailen vi får i oss gjennom lufta vi puster, maten vi spiser og tingene vi bruker. Det er stort behov for mer kunnskap om effekter på helse og miljø, sier Ellen Hambro, direktør for Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif). (...)

Hormonforstyrrede stoffer

 • I "Underkastelsen" er det spesielt fokus på hormonforstyrrende stoffer.
 • De kan finnes i en rekke forbrukerprodukter, blant annet tekstiler, maling, rengjøringsmidler, kosmetikk og plast, og i mat, luft og vann.I sterkt forurensede områder er det påvist skade på snegler, seler og alligatorer som antas å skyldes forstyrrelser i hormonsystemet.
 • Sammenhengen mellom forstyrrelser i hormonsystemet og eksponering for kjemiske stoffer er ikke fullstendig klarlagt for mennesker.
 • Det er mistanke om at effekter som redusert sædkvalitet og økt hyppighet av testikkelkreft delvis kan skyldes kjemikalier.

Spør i butikken om produktet inneholder helse- eller miljøskadelige stoffer. Loven gir deg rett til å få svar, enten fra forhandler, importør eller produsent.

Du får også råd om farlige stoffer i produkter og trygge valg på nettstedet Erdetfarlig.no (...)

(Anm: Cocktail of chemicals trigger cancer - Global taskforce calls for research into how everyday chemicals in our environment cause cancer. A deadly list of 50 chemicals the public is exposed to on a daily basis may trigger cancer when combined, according to new research published today. (medicalnewstoday.com 24.6.2015).)

(Anm: In the ocean, the most harmful plastic is too small to see (conversation.com 10.12.2014).)

(Anm: Skal forske på «cocktaileffekten» (fhi.no 9.12.2014).)

(Anm: Blir vi syke av bisfenol A i plast og kosmetikk? (fhi.no 22.1.2015).)

(Anm: Bisfenol A ökar känsligheten för stress. Råttfoster som utsätts för det hormonstörande ämnet bisfenol A blir känsligare för stress som vuxna, enligt ny forskning. Resultaten ökar farhågorna för att kemikalien kan leda till psykiatriska sjukdomar hos människor. (nyteknik.se 22.1.2016).)

(Anm: Disse kjemikaliene får du i deg hver dag (nrk.no 28.1.2015).)

(Anm: Miljøgiftene PCB og DDE kan påvirke barns vekstutvikling (fhi.no 9.3.2015).)

(Anm: Tennvæske forgifter hundrevis av norske barn. I løpet av fire år ble 338 barn i Norge forgiftet fordi de hadde drukket tennvæske. Nå endres reglene for merking av kjemikalier. (vg.no 1.6.2015).)

(Anm: Flame retardants could contribute to hyperthyroidism in older cats (medicalnewstoday.com 26.4.2015).)

(Anm: Do flame retardants cause attention problems in children? (medicalnewstoday.com 11.10.2015).)

(Anm: Vil ha advarsel på tunfiskboksene. Tunfiskbokser bør merkes med advarselen "Gravide frarådes å spise tunfisk". Det mener en dansk professor og ekspert på miljøgifter. (…)Lisbeth E. Knudsen, toksikolog og professor ved Københavns Universitet, mener restaurantmenyer og hermetikkbokser med tunfisk bør merkes med advarsler tilsvarende dem vi finner på sigarettpakker. – De bør merkes med at dette inneholder tunfisk, som inneholder kvikksølv, som ikke er sunt for gravide, og at de skal la være å spise det, sier hun i den danske dokumentaren "De ufødte barna" som du kan se her på NRK. (nrk.no 27.8.2015).)

- Underkastelsen

Underkastelsen
Emner: Dokumentar og fakta, Sverige
nrk.no 29.4.2012 (Tilgjengelig til: 07.05.2012)
(...) Svensk dokumentar. Mennesker har mellom 45 og 50 ulike kjemikalier i kroppen som har blitt tilført gjennom mat, drikke, forurensing osv. De fleste er farlige i høye doser, noen er farlige i små. Ingen vet noe om samspillet mellom disse. Den legendariske regissøren Stefan Jarl har spurt Vestens fremste eksperter om cocktaileffekten, og om hva som skjer med barna vi føder. (Submission) (...)

(Anm: Underkastelsen (underkastelsen.se).)

- Forskere: Du har gift i blodet ditt

Forskere: Du har gift i blodet ditt
vg.no 28.5.2014
** Fant giftige stoffer i blodet til småbarnsmødre
** Kan være kreftfremkallende og hormonforstyrrende
** Norge i verdenstoppen i antallet kjemikalier vi blir eksponert for

Vi eksponeres hver dag for kjemikalier fra ting rundt oss. En ny test bekrefter den ubehagelige sannheten: De giftige stoffene legger seg i blodet ditt.

På vegne av Forbrukerrådet analyserte Norsk institutt for luftforskning (NILU) blodtester på tre tilfeldige kvinner. To av dem småbarnsmødre, en av dem Forbrukerrådets direktør Randi Flesland. Hos alle tre ble det funnet over 100 unaturlige kjemikalier transporterende rundt i kroppen.

Stoffene er blant annet kreftfremkallende og skadelige for arvestoff og forplantningsevnen. (…)

Dette er stoffene som Forbrukerrådet fant i kvinnenes blod, som er farlig. Siden det kun er matvarer og kosmetikk som har deklareringsplikt, vet du ikke om for eksempel jakken din inneholder disse stoffene:

** TCEP - Reproduksjonsskadelig, mistenkt kreftfremkallende.
** Bisphenol A - Hormonforstyrrende, reproduksjonsskadelig
** Octylphenol - Hormonforstyrrende, skader foster og forplantningsevne
** P-Nonylphenol - Hormonforstyrrende, reduksjonsskadelig
** Dihexyl phthalate DHP - Reproduksjonsskadelig
** Dibutylphthalate (DBP) - Reproduksjonsskadelig, kan gi fosterskader. Arvestoffskadelig, kreftfremkallende.
** PFOS - Kan gi fosterskader, skade evnen til å få bort, kreftfremkallende.
** PFOA - Reduksjonsskadelig, kan være kreftfremkallende.

Kilde: Forbrukerrådet.

# Det er kostbart å ta tester for å sjekke kjemikalinnhold i blodet. Det må først tas blodprøve, for å deretter sendes inn til tidskrevende og avansert analyse av kjemikere. Dette kan koste titusener. (…)

(Anm: Hvert fjerde kontrollerte kjemikalie har mangler (arbeidstilsynet.no 21.1.2015).)

(Anm: Autistic features linked to prenatal exposure to fire retardants, phthalates (medicalnewstoday.com 10.3.2015).)

(Anm: Lower sperm motility in men exposed to common chemical. Men with higher exposure to the substance DEHP, a so-called phthalate, have lower sperm motility and may therefore experience more difficulties conceiving children, according to a Lund University study. (medicalnewstoday.com 24.9.2015).)

(Anm: Pesticide exposure during teens linked to later-life sperm abnormalities (medicalnewstoday.com 4.11.2015).)

- Nordmenn har 400 syntetiske kjemikalier i blodet. Ingen vet hva det gjør med oss. Er vi forsøksrotter? (- Industrien har vunnet)

Skadliga tungmetaller i mobilfodral och plånböcker
testfakta.se 12.1.2015
Problemet med tungmetaller i fuskläder består, visar Testfaktas test av elva plånböcker och mobilfodral.

För drygt två år sedan kunde Testfakta avslöja att handväskor i läderimitation kan innehålla mycket höga halter av bly. Ett nytt test visar att problemen med tungmetaller i fuskläder finns kvar även om halterna är lägre. Denna gång analyserades mobilfodral och plånböcker och precis som förra gången valdes produkter i röda nyanser eftersom en trolig förklaring är att blyet sitter i färgen.

Fem av elva testade produkter innehåller bly. Fyra av dessa har halter som överstiger det kommande gränsvärdet för konsumentprodukter som kan stoppas i munnen. Begränsningen har tagits fram av svenska Kemikalieinspektionen och röstades igenom i EU alldeles nyligen. (...)

Advarer mot giftstoffer i produkter: Forbrukerrådet: Norske forbrukere risikerer helseskader
vg.no 3.1.2015
** Mener myndighetene jobber for sakte ** Barn og unge er ekstra sårbare for kjemikaliene

Forbrukerrådet slår gift-alarm og frykter at produkter med helse- og miljøskadelige kjemikalier finner veien til norske butikkhyller. Samtidig mener de nordmenn får for dårlig beskyttelse av myndighetene.

Forbrukerrådet krever tiltak for å bedre forbrukerbeskyttelsen etter at en svensk rapport har avdekket giftige ftalater, en stoffgruppe som hovedsakelig brukes til å gjøre plast mykere, i en rekke produkter.

Rapporten, som ble utgitt av den statlige Kemikalieinspektionen (Kemi), fant det skadelige stoffet i leker, klær, sportsutstyr, møbler, byggevarer, elektronisk utstyr, sexleketøy og medisinsk utstyr.

– Vi er på ingen måte forskånet for disse stoffene her til lands. Det er heller ingen grunn til at vi skal ta til takke. (...)

(Anm: Toxins remain in your clothes. Thousands of chemicals are used in clothes manufacturing. Researchers at Stockholm University have examined if there are chemicals in the clothes we buy as well. Several substances related to health risks were identified and not even organic cotton was a guarantee for non-toxic textiles. (medicalnewstoday.com 23.10.2015).)

«Å overlate ansvaret til forbrukeren er ikke akseptabelt»
dn.no 29.5.2014
Forbrukerrådet krever at produkter som inneholder de verste miljøgiftene, må merkes. I dag er det vanskelig for forbrukeren å vite hvor de farlige stoffene finnes.

Inneholder drikkeflasken det hormonforstyrrende stoffet Bisfenol A? Er det farlige flammehemmere i sofaen? Forbrukerne har nesten ingen muligheter for å finne ut hvilke giftige kjemikalier de eksponeres for daglig.

I dagens utgave av D2 dokumenteres det at mennesker utsettes for tusenvis av nye kjemikalier, som forskerne ikke aner virkningen av. I 1912 var det registrert 12.000 substanser i verdens største base over kjemikalier. Ifjor var antallet hele 75 millioner i databasen Chemical Abstract Service (CAS). De aller fleste kjemikaliene som er i kommersielt bruk i dag er aldri blitt testet i det hele tatt, ifølge Verdenshelseorganisasjon (WHO). (…)

Farlige forbindelser
dn.no 29.5.2014
Nordmenn har 400 syntetiske kjemikalier i blodet. Ingen vet hva det gjør med oss. Er vi forsøksrotter?  (…)

I 2011 fikk beboerne på Kvitura beskjeden: Brønnene deres hadde høye verdier av miljøgiften PFOS.

− De har visst at det var PFOS i området, og vi har gitt vannet til barna våre, uten å kunne beskytte oss mot det, sier Østrem nå.

I to og et halvt år har Avinor måttet sørge for flaskevann for henne og de 30 andre husstandene i området – for Østrem sin del 14 femlitersdunker i uken. På bordet foran de to naboene ligger rapporten som forteller om giftnivåene de er blitt utsatt for.

− Hvorfor sa de ikke noe til oss i 2001? sier hun.

− Jeg føler det som et stort svik. En unnlatelsessynd. (…)

– Kjemikalieindustrien har opplevd en enorm vekst siden krigen, samtidig som lovverket har vært for slapt. Denne kombinasjonen gjør at vi har altfor mange kjemikalier som vi vet altfor lite om.

I den nylig lanserte boken «Makt, plast, gift & våre barn» tar Forsberg, som nå er sjef for Samhällsbyggnadsförvaltningen på Gotland, et oppgjør med maktspillet hun selv erfarte mellom den kjemiske industrien, markedet og myndigheter.

Forsberg er ikke i tvil: Industrien har vunnet. (…)

- Forbud mot miljøgifter har effekt

Forbud mot miljøgifter har effekt
nrk.no 19.3.2015
Unik forskning gir nytt håp. I motsetning til hva vi før har trodd, klarer kroppen over tid å kvitte seg med tungt nedbrytbare miljøgifter.

En av de meste kjente miljøgiftene er PCB, som ble forbudt i 1980. Forskere har nå analysert prøver spesifikt med tanke på dette stoffet, og resultatet var ikke til å ta feil av.

– Vi ser tydelig at innholdet av PCB synker i tiden etter forbudet, noe som viser at forbud har effekt, sier Therese Haugdahl Nøst, forsker ved Norsk institutt for luftforskning, NILU.

Hun forsker på konsentrasjonen av miljøgifter i mennesker over tid, og i den forbindelse fikk hun tilgang til blodprøver fra den aller første «Tromsøundersøkelsen».

Les også: Overraskende mye miljøgifter i sjøfugl (…)

- Hormonforstyrrende kjemikalier påvirker etterslekten

Fant giftstoffer i barneklær Kjemikalier
dn.no 1.6.2014
Forbrukerrådet har analysert barneklær hos de største kleskjedene og funnet hormonforstyrrende kjemikalier i klær fra H&M, Cubus og Kappahl.

– Det er urovekkende at hvert tredje barneplagg vi sjekket inneholder stoffer med egenskaper som kan være skadelige. Dette er stoffer som ikke bør finnes i barneklær, sier forbrukerdirektør Randi Flesland.

Testen er gjort i forbindelse med seminaret «Hvordan sikre forbrukerne en giftfri hverdag», som arrangeres av Forbrukerrådet i Norge og Danmark med støtte fra Nordisk råd, tirsdag 3. juni. (...)

Solcreme og tandpasta ødelægger sædkvaliteten
politiken.dk 11.5.2014
Et dansk-tysk forsker-samarbejde afslører for første gang, at industrikemikalier i dagligdagen påvirker mænds sædkvalitet og kan være årsag til lav frugtbarhed.

Hormonforstyrrende stoffer som eksempelvis de uv-filtre, der anvendes i solcremeprodukter, visse blødgørere og det antibakterielle kemikalie triclosan, der findes i tandpasta, kan have flere virkninger end hidtil troet.

Det viser det videnskabelige arbejde med at teste industrikemikalierne, som er blevet gennemført i et samarbejde mellem forskere fra Rigshospitalets Afdeling for Vækst og Reproduktion og det tyske forskningsinstitut Caesar i Bonn.

Således viste testen, at cirka en tredjedel af de 96 testede hormonforstyrrende stoffer griber direkte forstyrrende ind på bevægeapparatet i mandens sædceller i en sådan grad, at det kan spille en rolle for fertiliteten. (...)

(Anm: Antibacterial product flows through streams, crops. Most U.S. homes are full of familiar household products with an ingredient that fights bacteria: triclosan. Triclosan seems to be everywhere. When we wash our hands, brush our teeth, or do our laundry, we are likely putting triclosan into our water sources. (medicalnewstoday.com 26.5.2016).)

Hormongift i tyggegummi
aftenposten.no 20.3.2014
Forbrukerrådet har testet 68 tyggegummier for det hormonforstyrrende kjemikaliet BHA og gjorde funn i mer enn halvparten av produktene. Bekymringen er at stoffene kan virke sammen og gi helseskader i form av nedsatt fertilitet, kreft og diabetes type 2. (NTB)

(Anm: Gut bacteria, antibiotics, and the rise of type 1 diabetes. Breaking research investigates antibiotic use in children and the later development of type 1 diabetes. Could antibiotics be altering the gut biome and impacting future health? Type 1 diabetes, usually diagnosed in young adults and children, is an autoimmune disorder; it is sometimes referred to as juvenile diabetes. The individual's immune system attacks and destroys specific cells within the pancreas - islet cells - that create insulin. (medicalnewstoday.com 24.8.2016).)

(Anm: Exposure to commonly used insecticide may contribute to diabetes via the gut microbiome. Organophosphates (OP), the most frequently used insecticides worldwide, could induce high blood sugar (hyperglycemia) and glucose intolerance when decomposed by gut bacteria, according to a study published in the open access journal Genome Biology.  (medicalnewstoday.com 24.1.2017).)

Hormonforstyrrende stoff i annenhver tyggis
sol.no 19.3.2014
- Resultatet er både overraskende og skuffende.

Forbrukerrådet har testet 68 tyggegummier for det hormonforstyrrende kjemikaliet BHA, og resultatet er nedslående. Over halvparten av produktene inneholder stoffet, som mistenkes å være helseskadelig.

- Resultatet er både overraskende og skuffende. Hormonforstyrrende stoffer hører ikke hjemme i matvarer og slett ikke i tyggegummi, som appellerer sterkt til barn, sier fagdirektør i Forbrukerrådet Gunstein Instefjord i en pressemelding.

Se hele oversikten over de hormonforstyrrende tyggegummiene.

- Det er fullt mulig å lage tyggegummi uten hormonforstyrrende kjemikalier. Vi forventer at produsentene tar ansvar og får fjernet stoffene. Samtidig er det viktigste at myndighetene får på plass et strengere regelverk og ser til at stoffene forsvinner ut av butikkhyllene. (...)

Mindre bisfenol A enn antatt
handelsbladet.no 29.7.2013
Forbrukerne får i seg mindre bisfenol A enn antatt, opplyser Vitenskapskomiteen for mattrygghet.

Forbrukernes hovedkilde til bisfenol A er mat. I tillegg til mat kan papiret i kvitteringer være en betydelig kilde. EFSAs foreløpige eksponeringsberegning viser likevel at vi får i oss mindre bisfenol A enn hva EFSA beregnet i 2006.

Bisfenol A har de siste årene blitt koblet til flere ulike negative helseeffekter. Stoffet brukes i produksjonen av plastmaterialet polykarbonat som benyttes til å lage beholdere for mat og drikke, blant annet brusflasker og oppbevaringsbokser. (…)

(Anm: Bisfenol A ökar känsligheten för stress. Råttfoster som utsätts för det hormonstörande ämnet bisfenol A blir känsligare för stress som vuxna, enligt ny forskning. Resultaten ökar farhågorna för att kemikalien kan leda till psykiatriska sjukdomar hos människor. (nyteknik.se 22.1.2016).)

TEST AV HERMETIKK:
Miljøgiften BPA i fire av seks bokser

nrk.no 10.4.2013
Analysene viste at Vesteraalens fiskeboller på boks inneholdt mest BPA. Alexander (1,5 år) er veldig glad i Vesteraalens fiskeboller i den tradisjonelle grønne og hvite boksen.

NRKs test av hermetikk viste at fire av seks produkter inneholder miljøgiften BPA. Fiskeboller kom dårligst ut i testen.

Det er umulig å se i butikkhyllene hvilke matprodukter som inneholder bisfenol A, eller BPA.

NRKs programleder spiste bare boksemat med BPA i to dager, og det ga skyhøy økning av BPA i urinen.

Vi vet at BPA er mye brukt i metall- og hermetikkemballasje, og da særlig i epoxilakken på innsiden av hermetikkbokser. Denne lakken er der for å beskytte maten mot metaller og rust fra selve boksen.

LES OGSÅ: Hører ikke hjemme i menneskeføde (...)

Bisfenol A hittat i dricksvatten
nyteknik.se 5.3.2013
Myndigheterna har tagit prover i 22 lägenheter i tre städerna och påvisat att bisfenol A finns i dricksvattnet hos åtta av dem.

Det hormonstörande ämnet bisfenol A har hittats i dricksvatten. Nu ska Kemikalieinspektionen och andra myndigheter analysera riskerna. (...)

Myndigheterna har tagit prover på 22 lägenheter i Stockholm, Göteborg och Malmö och påvisat att bisfenol A finns i dricksvattnet hos åtta av dem. Halterna ligger mellan 0,01 och 1 mikrogram bisfenol A per liter vatten. (...)

Hormonforstyrrende kjemikalier påvirker etterslekten
Tidsskr Nor Legeforen 2013; 133:277 (5.2.2013)
In utero-eksponering for bisfenol A hos mus har effekt på atferd og genekspresjon gjennom flere generasjoner.

Bisfenol A brukes i bl.a. plast, lim og lakk og kan gjenfinnes i urinen hos de fleste mennesker. Kjemikaliet kan opptre både som østrogenagonist og østrogenantagonist og er i dyremodeller vist å ha effekt på hjernens utvikling. Amerikanske forskere har nå studert effekter av in utero-eksponering for bisfenol A hos mus i flere generasjoner (1).

Hunnmus fikk bisfenol A i fôret både før paring og under drektigheten. Plasmanivåene hos avkommet var sammenliknbare med dem som er målt hos mennesker.

Unge dyr i førstegenerasjon hadde færre sosiale interaksjoner enn kontrolldyrene, mens de senere generasjoner hadde økt sosial interaksjon. Hjerne fra eksponerte embryoer hadde lavere genekspresjon av østrogenreseptorer, oksytosin og vasopressin enn kontrolldyrene. Lave vasopressin mRNA-nivåer ble observert helt til 4. generasjon, noe som hos hanndyr også var tilfellet for oksytosin.

– Dette er oppsiktsvekkende funn, sier professor Erik Ropstad ved Norges veterinærhøgskole. Vi er hver dag omgitt av flere hundre kjemikalier som kan ha hormonforstyrrende egenskaper. Mange av disse stoffene er ikke testet i dyreforsøk. Dette gir grunn til bekymring, særlig hva gjelder fostre og nyfødte, som er mest følsomme ved eksponering. Stadig nye stoffer viser seg dessuten å ha epigenetiske effekter, slik som nå vist for bisfenol A. I tillegg kommer at miljøforurensende stoffer nesten aldri forekommer alene, men i komplekse blandinger, noe som kan gi uforutsigbare og andre effekter enn dem man kjenner til for enkeltstoffene, sier Ropstad.

(Anm: Gestational exposure to bisphenol a produces transgenerational changes in behaviors and gene expression. Endocrinology 2012; 153: 3828 – 38.)

(Anm: Mitochondrial dysfunction in early life resulted from perinatal bisphenol A exposure contributes to hepatic steatosis in rat offspring. Toxicol Lett. 2014 Jul 15;228(2):85-92 Epub 2014 Apr 24.)

(Anm: Mitochondrial Redox Dysfunction and Environmental Exposures. Antioxid Redox Signal. 2015 Mar 31. [Epub ahead of print].)

(Anm: Mitochondrial Dysfunction in Early Life Resulted from Perinatal Bisphenol A Exposure Contributes to Hepatic Steatosis in Rat Offspring. Toxicol Lett. 2014 Apr 24. pii: S0378-4274(14)00172-6. [Epub ahead of print].)

- Förslag om miljökrav för läkemedel

Förslag om miljökrav för läkemedel
lakemedelsvarlden.se 2.12.2013
Miljökrav bör ingå i processen för godkännande av läkemedel. Det framgår av ett proposition från regeringen.

Regeringen vill införa miljökrav i processen för godkännande av läkemedel. Det framgår av den kemikalieproposition som presenterades i förra veckan. För att minska utsläppen av läkemedelsrester vill regeringen dessutom ta fram och använda bättre teknik för avloppsrening.

Förslagen är en del av propositionen ”På väg mot en giftfri vardag” som innehåller åtta delmål. Propositionen innehåller enligt regeringen också strategier för att nå målen. (...)

(Anm: Miljø og legemiddel (Legemidler er farlig avfall). (mintankesmie.no).)

- Sammenhengen mellom eksponering for hormonforstyrrende stoffer og en rekke sykdommer som bryst- og testikkelkreft, type 2 diabetes, fedme, ADHD og andre effekter på nervesystemet

Ny FN-rapport om hormonforstyrrende kjemikalier
fhi.no 19.2.2013
En internasjonal forskergruppe har i en omfattende rapport uttrykt stor bekymring for effekten av hormonforstyrrende stoffer. Dette er stoffer som både mennesker og dyr utsettes for i stadig økende grad. Rapporten er skrevet på oppdrag av FNs miljøprogram og Verdens helseorganisasjon og ble offentliggjort 19. februar i Nairobi.

Forskningssjef Georg Becher ved Folkehelseinstituttets Avdeling for miljøgifter – kilder og risiko, har bidratt til den snaut 300 sider lange rapporten med sin kompetanse om menneskers eksponering for miljøgifter.

- Rapporten fremhever betydningen av det forsknings- og overvåkingsarbeidet som utføres ved Folkehelseinstituttet for å øke kunnskapen om hvordan og i hvilken grad den norske befolkning eksponeres for skadelige stoffer, sier Becher.

Hormonforstyrrende stoffer finnes spredt overalt i miljøet. Mennesker kan få i seg stoffene gjennom luft, vann, mat og støv. Rapporten retter søkelyset på sammenhengen mellom eksponering for hormonforstyrrende stoffer og en rekke sykdommer som bryst- og testikkelkreft, type 2 diabetes, fedme, ADHD og andre effekter på nervesystemet. Dette er sykdommer med økende forekomst i mange vestlige land.

Rapporten peker til slutt på behovet for økt kunnskap om sammenhengen mellom inntak og effekt av hormonforstyrrende stoffer og behovet for å utvikle egnede testmetoder som kan avsløre disse stoffene både i miljøet og i produkter. Denne utviklingen må skje gjennom mer forskning og bedre samarbeid mellom forskningsmiljøene.

(Anm: State of the Science of Endocrine Disrupting Chemicals 2012 - United Nations Environment Programme (UNEP) and World Health Organization (WHO).)

(Anm: Do flame retardants cause attention problems in children? Polybrominated diphenyl ethers are commonly used as fire retardants in many consumer goods. However, prenatal exposure to the product has now been associated with attention problems in 3-7-year-olds, according to an article the journal Neurotoxicology and Teratology. (medicalnewstoday.com 7.10.2015).)

Slår giftalarm i ny rapport
vg.no 20.2.2013
* Stadig flere giftige stoffer
* Barn og ufødte utsatt
* Kan øke kreftrisiko

Stoffene, såkalte hormonforstyrrende kjemikalier, får vi i oss blant annet gjennom huden, i luften og fra maten vi spiser.

Det at vi får i oss såpass mye av det, kan få dramatiske konsekvenser, ifølge den over 300 sider lange rapporten som WHO publiserte tirsdag.

Blant annet mener forskerne at giftstoffene gir oss økt risiko for å få kreftformer som brystkreft, testikkelkreft og prostatakreft og diabetes, ADHD og fedme. (...)

(Anm: Do flame retardants cause attention problems in children? Polybrominated diphenyl ethers are commonly used as fire retardants in many consumer goods. However, prenatal exposure to the product has now been associated with attention problems in 3-7-year-olds, according to an article the journal Neurotoxicology and Teratology. (medicalnewstoday.com 7.10.2015).)

- Vanlig sprøytemiddel "forstyrrer" barns hjerner

Giftbruken vokser som ugress
aftenposten.no 21.6.2013
Vi er stadig flere som bruker Roundup, verdens mest omstridte ugressmiddel, i vår avslappende og hyggelige pusling i hagen. (...)

Likevel skadelig
Virkestoffet i Roundup er glyfosat, et giftstoff som nå er blitt svært omstridt internasjonalt. (...)

Der står varehyllene med Roundup rett foran kassen, lokkende, lik godterier i dagligvarebutikker.

Økning i fosterskader
I Sør-Amerika, spesielt i Argentina, har helsemyndighetene nå registrert økning i blant annet fosterskader, som knyttes til intensiv bruk av glyfosat.

Roundup anses som snacks av hobbygartnere fordi det effektivt tar kverken på hva det skal være av vekster. Stoffet sprayes på plantens blader, så dreper det planten sakte, men sikkert helt ned til røttene.

Sprøyteflaskene er svært utvannet glyfosat, men mer konsentrert også kjøpes i hagesentrene, da innelåst i skap. (...)

(Anm: Baby døde av insektgift i Canada. En åtte måneder gammel baby døde og tilstanden til fire eldre søsken er kritisk etter at moren brukte insektgift for å ta knekken på veggedyr i sengene deres. (aftenposten.no 24.2.2015).)

- Forskere: Farlig sprøjtegift blev godkendt trods store fejl ved studie. (- «Vi er blevet holdt for nar, da vi kun fik resuméet at se. I den samlede rapport kan vi se en hel sikker sammenhæng: Mindsket vækst af lillehjernen jo højere udsættelse for chlorpyrifos. Det har man besluttet sig for ikke at fremhæve i konklusionen,« siger Philippe Grandjean, der er professor i miljømedicin på Syddansk Universitet, til Videnskab.dk.)

(Anm: Forskere: Farlig sprøjtegift blev godkendt trods store fejl ved studie. Forskere finder mistænkelige fejl i studie, som frikendte udbredt sprøjtegift. Chlorpyrifos er den mest udbredte insektgift i verden, og selvom den ikke er godkendt i Danmark, findes den på importeret frugt og grønt. Chlorpyrifos. (…) Det er nemlig Europas mest udbredte insektgift, og den kan derfor findes på importeret frugt og grønt i Danmark.
Tilbage i 1998 frikendte tests bestilt af producenten DOW Chemicals stoffet for at have skadelige virkninger på hjernen, og det er godkendt i USA og mange europæiske lande. Men nu retter danske og svenske forskere kritik mod konklusionen i det 20 år gamle studie samt et nyere, fortroligt studie fra 2015 af søsterstoffet chlorpyrifosmethyl. De har nemlig fået adgang til det fulde studie fra 1998 via offentlighedsloven, og det afslører, at chlorpyrifos skader hjernen hos rotter, lyder det. «Vi er blevet holdt for nar, da vi kun fik resuméet at se. I den samlede rapport kan vi se en hel sikker sammenhæng: Mindsket vækst af lillehjernen jo højere udsættelse for chlorpyrifos. Det har man besluttet sig for ikke at fremhæve i konklusionen,« siger Philippe Grandjean, der er professor i miljømedicin på Syddansk Universitet, til Videnskab.dk. Han har sammen med to kollegaer fra Lunds Universitet i Sverige fået adgang til de to studiers rådata, og deres kritik er netop udgivet i tidsskriftet Environmental Health. Philippe Grandjean fortæller desuden, at studierne er blevet vægtet tungt, da de angiveligt skulle leve op til strenge krav om Good Laboratory Practice (GLP) og OECD's retningslinjer for test af kemikalier. Læs også: GMO har givet mere sprøjtegift (videnskab.dk 16.11.2018).)

(Anm: Safety of Safety Evaluation of Pesticides: developmental neurotoxicity of chlorpyrifos and chlorpyrifos-methyl. Environ Health. 2018 Nov 16;17(1):77.)

(Anm: Mitochondrial Dysfunction in Aging Rat Brain Regions upon Chlorpyrifos Toxicity and Cold Stress: An Interactive Study. Cell Mol Neurobiol. 2014 Apr 18. [Epub ahead of print].)

Danske børn har sprøjterester i urinen
politiken.dk 4.5.2013
Påpasselighed. Gravide skal være særligt omhyggelige med at undgå rester efter insektgifte og andre pesticider i frugt, grønt og kornprodukter, for fostre har kun én chance for, at hjernen udvikler sig rigtigt. Insektgiftene er nogle af de stoffer, der er i fokus i Philippe Grandjeans bog 'Only one chance', som udkommer i USA på tirsdag.

Forskere frygter, at selv små mængder sprøjtegift kan skade børn. (...)

Common Pesticide “Disturbs” the Brains of Children (Vanlig sprøytemiddel "forstyrrer" barns hjerner)
blogs.scientificamerican.com |1.5.2012
Banned for indoor use since 2001, the effects of the common insecticide known as chlorpyrifos can still be found in the brains of young children now approaching puberty. A new study used magnetic imaging to reveal that those children exposed to chlorpyrifos in the womb had persistent changes in their brains throughout childhood.

The brains of 20 children exposed to higher levels of chlorpyrifos in their mother’s blood (as measured by serum from the umbilical cord) “looked different” compared to those exposed to lower levels of the chemical, says epidemiologist Virginia Rauh of the Mailman School of Public Health at Columbia University, who led the research published online by Proceedings of the National Academy of Sciences on April 30. “During brain development some type of disturbance took place.” (...)

- Alarm om tungmetaller i økologiske grønnsaker

Alarm om tungmetaller i økologiske grønnsaker
vg.no 28.9.2013
Forsker: - Kan undergrave sunnhetsstempelet

VERSTING: Ifølge forskningsrapporten viste stikkprøver av spesielt gulrot, men også av salat og potet, at nivået lå over den anbefalte grenseverdien for kadmium. Det var også forhøyede verdier av nikkel, arsen og uran.

Stikkprøver viser at økologiske grønnsaker dyrket i utvalgte jordsmonn inneholder opptil ti ganger mer farlige tungmetaller enn anbefalt mengde.

Screeningundersøkelsen som slår fast de høye tungmetallverdiene er utført ved Universitetet for miljø og biovitenskap (UMB) i samarbeid med Bioforsk.

De har tatt stikkprøver av utvalgte grønnsaker som løk, potet, blomkål, gulrot og salat fra to økologiske og en konvensjonelt drevet gård som ligger i et såkalt alunskiferområde i Hedmark. (…)

- Overraskende funn
Professor og forskningsleder Brit Salbu ved Universitetet for miljø og biovitenskap (UMB) på Ås er overrasket over funnene av så mange tungmetaller og radioktive stoffer i såkalt alunskiferjord.

- Mange av disse miljøgiftene overføres mer effektivt til økologisk dyrkede grønnsakene enn til de konvensjonelt dyrkede, sier hun.
Brit Salbu forklarer at det ikke finnes grenseverdier for landbruksjord eller matvarer for de fleste av disse stoffene. (…)

Vil be om anbefalinger
Seniorrådgiver Birgitte Lyrån ved seksjon for planter og vegetabilsk mat ved Mattilsynet vil nå be om et møte med forskerne for å utrede problemstillingen.

- Vi vil spesielt be om informasjon om jordsmonnet til gårdene som er undersøkt, og vil gjerne diskutere hvilke anbefalinger Bioforsk har, sier Lyrån. (…)

- Gravide som spiste økologisk mat i svangerskapet hadde halvert sannsynlighet for å få gutter med misdannelse i urinrørsåpningen (hypospadi) sammenlignet med dem som ikke spiste økologisk mat.

Økologisk mat og misdannelse i urinrørsåpningen hos guttebarn
fhi.no 9.7.2015
Gravide som spiste økologisk mat i svangerskapet hadde halvert sannsynlighet for å få gutter med misdannelse i urinrørsåpningen (hypospadi) sammenlignet med dem som ikke spiste økologisk mat.
gravid som spiser grønnsakerDet viser resultatene fra en ny studie fra Folkehelseinstituttets Mor og barn-undersøkelse som nylig ble publisert i det amerikanske tidsskriftet Environmental Health Perspectives. 

Hypospadi er navnet på en misdannelse der urinrørsåpningen hos gutter ikke munner ut helt på tuppen av penis. Tilstanden oppstår i fosterlivet og kan rettes opp med kirurgi.

Denne studien viser at mødre som rapporterte bruk av økologisk mat innen en eller flere av seks matvaregrupper hadde halvert sannsynlighet for å få barn med hypospadi sammenlignet med mødre som rapporterte at de aldri eller sjelden spiste økologisk mat. (…)

Resultatene må likevel tolkes med stor varsomhet, blant annet fordi det var et lavt antall barn med hypospadi i studien. (...)

(Anm: Ansett som kreftfremkallende i USA - sprøytes på jordbær i Norge. Sprøytemiddelet spirodiklofen brukes på norske jordbær, mens myndighetene i California sier stoffet er kreftfremkallende. – Norge har vært en sinke i å få kontroll over skadelige stoffer, mener Forbrukerrådet. (nrk.no 30.7.2015).)

- Forskerne trodde naturen ville reparere seg raskt

Forskerne trodde naturen ville reparere seg raskt.
dagbladet.no 23.3.2014
Så feil tok de . «Exxon Valdez» slapp ut 42 000 tonn råolje i 1989.

(Dagbladet): I morgen, 24. mars, er en mørk merkedag i verdens miljøhistorie. Da er det på dagen 25 år siden oljetankeren «Exxon Valdez» gikk på grunn utenfor kysten av Alaska og slapp ut 42 millioner liter råolje - nok til å fylle 17 olympiske svømmebasseng. (...)

Nå viser det seg at det rammede området fremdeles bærer preg av ulykken, 25 år etter. Dette på tross av forskernes antakelser om at virkningene på miljøet ville være kortvarige, ifølge National Public Radio, som har fulgt katastrofens ettervirkninger nøye. (...)

- Silde- og laksebesetninger forsvant, og har fremdeles ikke kommet helt tilbake, sier han. (...)

En av oppdagelsene er at en bestanddel i råolje som tidligere ble ansett som godartet, forårsaker kroniske skader i fiskenes hjerte, selv i små mengder. (...)

(Anm: Ansett som kreftfremkallende i USA - sprøytes på jordbær i Norge. Sprøytemiddelet spirodiklofen brukes på norske jordbær, mens myndighetene i California sier stoffet er kreftfremkallende. – Norge har vært en sinke i å få kontroll over skadelige stoffer, mener Forbrukerrådet. (nrk.no 30.7.2015).)

(Anm: Har ikkje oversikt over utslepp frå smoltanlegg. – Smoltanlegg er den einaste forureinande industrien som ikkje har automatisk rapportering av alle miljøundersøkingar, seier fylkesmannen. No blir kontrollane skjerpa. (…) – Alle industriverksemder skal rapportere slike utslepp. Når det gjeld settefisknæringa, har ikkje systemet verka som det skal. Mange følgjer ikkje vilkåra i utsleppsløyvet, seier Pedersen til NRK. (nrk.no 4.12.2015).)

- Norge vil tillate mer gift i laksefôr

Norge vil tillate mer gift i laksefôr
aftenposten.no 11.6.2013
Norge vil tillate 10 ganger mer av giftstoffet endosulfan i laksefôr enn hva som tidligere har vært lov. Stoffet er forbudt i hele Europa.

En ny forskrift som nå er ute på høring, vil øke grenseverdien for plantegiften endosulfan i fôr til oppdrettslaks med hele 10 ganger. Saken er vedtatt i EU, og skal nå implementeres i Norge.

Og det er Norge som har presset på i nærmere tre år for å få EU med på å øke grenseverdien, bekrefter Ingunn Ormstad, seniorrådgiver i Mattilsynet.

For, som Mattilsynet skriver i sitt høringsbrev: «Grenseverdien for innhold av endosulfan i fôr til laksefisk er av stor økonomisk betydning for oppdrettsnæringen både på kort og lengre sikt.»

Det var strid rundt spørsmålet da saken var oppe til avstemning i EU-kommisjonen. Flere EU-land hadde sterke innsigelser, og kommisjonen lovte å følge nøye med på miljøkonsekvenser av å tillate økt endosulfan. (...)

(Anm: Laksenæringen har doblet bruken av legemidler som skader krepsdyr. – Vi er bekymret for økningen, men dette skjer i en overgangsperiode sier Ketil Rykhus i FHL. Legemidlene kan få fatale konsekvenser for livet rundt oppdrettsanlegene. (nrk.no 17.2.2015).)

(Anm: Lakselusmedisin får skylda for reke-krise. SLITER: Oppdrett av laks er blitt en stor næring, men middelet som brukes til drepe lakselus gjør livet surt for en annen del av fiskeindustrien, nemlig rekefisket. (dagbladet.no 4.10.2015).)

(Anm: Mer laks – mye mer lus. Slik tallfester forskerne risikoen for lakselusspredning. Beregningene av lusepåslag på utvandrende villaks er gjort med antagelse om at fisken følger korteste rute fra elv til hav, skriver forfatteren. (dn.no 12.1.2018).)

(Anm: Advart mot rekedød siden 1998. ​Allerede i 1998 advarte miljømyndighetene sterkt mot bruken av to lusemedikamenter, fordi de kan være dødelige for reker og skalldyr. Likevel brukes disse kjemikaliene flittig den dag i dag, også rett over rekefelt. (…) Når oppdrettslaksen behandles med flubenzuroner, ødelegges skallet på lusa, og den dør. Dessverre er kjemikaliet også dødelig for reker og andre krepsdyr. Det har miljømyndighetene advart om helt siden 1998. Til tross for alle advarslene har bruken av lusemedikamentet økt kraftig de ti siste årene. (nrk.no 14.11.2016).)

(Anm: Slik så laksen ut etter luseangrepene. Veterinærene til Mattilsynet har ikke sett slike laksebilder på over 30 år. De er ikke i tvil om at luseangrepet påfører laksen store smerter. (adressa.no 4.11.2016).)

(Anm: Hovedleder: oppdrettsnæringen. En næring som stinker. Slik oppdrettsnæringen nå håndterer kritikk og miljøkrav, setter den sin egen framtid på spill. (dagbladet.no 13.11.2016).)

(Anm: Fiskeriministeren: – Totalt uakseptabelt. Fiskeriminister Per Sandberg (Frp) vurderer sterkere sanksjoner mot oppdrettere etter at 360 000 laks fikk store luseskader utenfor Frøya. (nrk.no 15.11.2016).)

(Anm: Førstestatsadvokat: – Kan oppfattes som vi har gitt laksenæringen amnesti. Førstestatsadvokaten ringte politimesteren i Trøndelag i dag og ba om en mer offensiv tone mot laksenæringen. I går ble det kjent at Lerøy Midt har brent dokumentasjon om lakselus ved sitt anlegg utenfor Frøya. (nrk.no 18.11.2016).)

(Anm: Lusemedisin dumpes i norske fjorder. Hvert år bruker den norske oppdrettsnæringen millioner av kilo med avlusingsmidler i norske fjorder for å bli kvitt lakselus. Påvirkningen på miljøet kan bli katastrofal, advarer ekspertene, men ingen vil ta ansvar for å kartlegge konsekvensene. (...) – Vi må slutte å bruke legemidler som hovedstrategi. Tonje Høy er fagdirektør i veterinærmedisin i Statens Legemiddelverk. (nrk.no 13.3.2016).)

(Anm: - Dette skaper bekymring. Laksedødligheten i oppdrettsanleggene stiger kraftig. Dødeligheten i oppdrettsanleggene går til himmels fordi oppdretterne må ta i bruk stadig tøffere metoder for å holde lakselusen i sjakk. I fjor døde det 53 millioner lakser i merdene, og 19 prosent av all fisk som settes ut i havet dør eller forsvinner før den er slaktemoden, skriver Dagens Næringsliv. (dn.no 6.3.2017).)

(Anm: Hun er fiskeridirektør. Nå anklages hun for at eget lakseselskap tjente på treg avlusing. I en ny bok om oppdrettsnæringen blir det påstått at et selskap hvor fiskeridirektør Liv Holmefjord har eierinteresser tjente millioner på å trenere slakting av lusebefengt oppdrettslaks. (vg.no 21.2.2016).)

(Anm: Med lus i lasten. Til slutt ble gullet i oljen bare karbon. Nå er det levende havet truet. Kortsiktig grådighet produserer stadig nye miljøproblemer. NY FISKERIMINISTER: Per Sandberg er de store investorenes mann. Her taler han under Sjømatdagene på Hell. (dagbladet.no 11.3.2016).)

(Anm: Professor: - Har mindre enn fem år på oss til å redde villaksen. Fangstene stuper i «verdens beste lakseelv» etter hvert som mengden oppdrettsfisk i fjorden utenfor øker. (dagbladet.no 10.2.2016).)

(Anm: Fagfolk er uenige om hvor sunn  oppdrettslaksen egentlig er. Professor mener villaks er mye sunnere. Forskningsdirektør er uenig. (vg.no 21.1.2016).)

(Anm: Frykt for forskning? Representanter for oppdrettsnæringen reagerer på viktig forskning med å sverte forskningen og enkeltforskere. Oppdrett drives i fjord- og kystallmenningen, og her må mange interesser ivaretas, både kystfiskernes, andre næringsinteresser og kommende generasjoners muligheter, skriver artikkelforfatterne. Her fra oppdrettsanlegg på Frøya. (dn.no 15.3.2016).)

(Anm: Fullskala oppdrett av steril laks stanset. Norway Royal Salmon får ikke sette i gang fullskalaproduksjon av steril laks. Mattilsynet mener det ble gitt tillatelse for tidlig. Børsverdien på selskapet falt 300 millioner kroner etter at det meldte om «utfordringer» med å få godkjent den planlagte produksjonen, skriver Adresseavisen. (dn.no 12.4.2016).)

(Anm: Giftig lakselus-medisin kan bli stoppet. Den svært utbred