Om "føre var"-prinsippet The "precautionary principle" – adopted by the European Union in 1992 as the basis for regulation of toxic chemicals –- holds that in the face of scientific uncertainty, government should err on the side of protecting public health and safety. In other words, if scientific evidence indicates there is a good chance that a chemical may pose a risk of irreversible harm, regulators should not wait for absolute proof before acting. (Trade Secrets: A Moyers Report. PBS 18.9.2005)

Om miljøgifter, arv og genetiske forandringer Forskere har for første gang vist at eksponering for miljøgifter kan forårsake permanente genetiske forandringer som går i arv fra generasjon til generasjon. (USA TODAY 2.6.2005)

Företag har dålig koll på kemikalier (testfakta.se 6.10.2011)

– Miljøkriminelle slipper unna (aftenposten.no 28.5.2010)

Blandet EU-kemiaftale Kræftfremkaldende stoffer bør ikke undtages (forbrugerraadet.dk 4.12.2006)

– Verden overflommes av nye giftstoffer (toksiner)

World 'facing flood of new toxins' (Verden "møter enn flodbølge av giftstoffer")
medicalnewstoday.com 14.9.2015
Verden trenger å forberede seg på en flom av potensielt farlige nye miljøgifter, ifølge advarsler fra en internasjonal ekspert på miljøkjemi. (The world needs to prepare for a flood of potentially dangerous new pollutants, an international expert in environmental chemistry has warned. >)

Dr. Susan Richardson ved University of South Carolina vil på CleanUp 2015-konferansen i Melbourne i morgen fortelle at nye miljøgifter, hvorav noen er like - eller mer - giftige enn "tradisjonelle" miljøgifter som tungmetaller, allerede finner sin vei inn i verdens elver, innsjøer, grunnvann og drikkevann. (Dr Susan Richardson of the University of South Carolina will tell the CleanUp 2015 Conference in Melbourne tomorrow that new contaminants, some of which are just as - or more - toxic than 'traditional' pollutants like heavy metals, are already finding their way into the world's rivers, lakes, groundwater and drinking water.)

De nye giftstoffene skriver seg fra kilder som kunstige søtningsmidler, nanomaterialer, parfymer, legemidler, hormoner, solkremer, flammehemmere, non-stick belegg, plantevernmidler, nedbrytningsprodukter, sykehusavfall, og biprodukter av vaskemidler, desinfeksjonsmidler og rensemidler for svømmebasseng. Dersom de forblir uoppdaget og ubehandlet kan de være farlige for mennesker, hvor noen allerede er linket til tilstander som kreft, fedme, lavere intelligens og sterilitet, ifølge dr. Richardson. (…) (The new toxins arise from sources such as artificial sweeteners, nanomaterials, perfumes, medical drugs, hormones, sunscreens, flame retardants, non-stick coatings, pesticide breakdown products, hospital wastes, and the by-products of detergents, disinfectants and swimming pool cleansers.
Left undetected and untreated, they can be hazardous to humans, with some already linked to conditions such as cancer, obesity, lower intelligence and infertility, Dr Richardson says.
)

(Anm: Nanoteknologi (nanopartikler). (mintankesmie.no).)

(Anm: Attenborough mener vi er planetens pest. (nrk.no 22.1.2013).)

(Anm: Kosmetikkindustrien (mintankesmie.no).)

- Studie: Bruk av rengjøringsmidler kan skade lungene. Rengjøringsmidler kan redusere lungefunksjon tilsvarende det å røyke mellom 10 og 20 sigaretter om dagen i 20 år.

(Anm: Studie: Bruk av rengjøringsmidler kan skade lungene. Rengjøringsmidler kan redusere lungefunksjon tilsvarende det å røyke mellom 10 og 20 sigaretter om dagen i 20 år. Det viser ny studie. Kvinner som arbeider som renholdere eller vasker regelmessig hjemme får på lang sikt redusert lungekapasitet, sammenliknet med dem som ikke vasker. Det viser en ny studie fra forskere ved Universitetet i Bergen. Forskerne analyserte data fra 6235 menn og kvinner. Disse ble fulgt i 20 år, fra de var i snitt 34 år gamle. Mens rengjøringsmidlene tilsynelatende ikke skadet menn, hadde de en stor negativ effekt på kvinners lunger. Kvinner som jobbet som renholdere eller vasket hjemme hadde en reduksjon i lungekapasitet tilsvarende det å røyke mellom 10 og 20 sigaretter daglig i 20 år. (nrk.no 16.2.2018).)

- Luftforurensning: Kjemikalier i såper og maling bidrar tilsvarende mange miljøgifter som bilutslipp.

(Anm: Air pollution: Chemicals in soap and paint contribute as many toxic pollutants as car emissions. Consumer products also emit compounds known to form lung-damaging substances in the atmosphere. Chemicals in everyday consumer products including soaps and paints have been revealed as a major source of air pollution comparable with emissions from the transport sector. Research suggests products like soap and paints emit significant quantities of petroleum-based chemicals, rivalling cars and other vehicles as the top source of urban air pollution. Air pollution has been ranked as the fifth highest health risk in the world and is estimated to kill 40,000 people in the UK every year. (independent.co.uk 15.2.2018).)

- Husholdningsprodukter forurener luften lige så meget som biler. (- Kemikalier fra skønhedsprodukter, sæbe og maling forurener nu ligeså meget som bilerne i byen Los Angeles i USA.) (- Overraskende studie viser, at sæbe, rengøringsmidler og hudcremer er skyld i en stor del af den luftforurening, der findes i byerne.)

(Anm: Husholdningsprodukter forurener luften lige så meget som biler. Overraskende studie viser, at sæbe, rengøringsmidler og hudcremer er skyld i en stor del af den luftforurening, der findes i byerne. Kemikalier fra skønhedsprodukter, sæbe og maling forurener nu ligeså meget som bilerne i byen Los Angeles i USA. (Animation: Carla Shaffer / AAAS / ScienceMag) Produkter, der indeholder stoffer, som er rafineret fra petroleum, eksempelvis rengøringsmidler, pesticider, maling og parfumer, forurener nu luften lige så meget, som biler gør. Det skyldes, at denne type produkter danner såkaldte flygtige organiske forbindelser (VOCer – se faktaboks), der reagerer med andre stoffer i atmosfæren og danner partikler, som er skadelige for helbredet, herunder skadelige for lungerne. Den type forurening er på vej op, og samtidig er forureningen fra transportsektoren på vej ned på grund af renere biler og strammere lovgivning. Det gælder både VOC’er fra trafikken og også NOx-gasser (NOx-gasser fra transportsektoren er mere skadelige for helbredet - men mere om det senere). Læs også: Luftforurening er værst, når vi er indendørs Det nye studie viser således, at husholdningsprodukter, maling og pesticider rent faktisk står for halvdelen af det skidt, som byboerne indånder. (videnskab.dk 16.2.2018).)

- Nylig publisert forskning i tidsskriftet Nature anslår at luftforurensning fører til mer enn tre millioner dødsfall årlig. (- Luftforurensning koster den globale økonomien billioner årlig, opplyser Verdensbanken.) (- Air Pollution Costs Global Economy Trillions Annually, World Bank Says.)

(Anm: Air Pollution Is Still Killing People in the United States. Air pollution continues to drive premature deaths in the United States with no level of exposure leaving humans unaffected, according to new research. The study, published in the New England Journal of Medicine, found a strong correlation between mortality and exposure to the pollutants ozone and particular matter, both of which contribute to smog. The higher the concentration of the pollutants in the air the higher the chance of an early death, according to the research. (…Air pollution has received the most attention in the developing world, and for good reason. Recent research published in the journal Nature estimated that air pollution leads to more than three million deaths annually. But research has also showed that tens of thousands of people in the U.S. face an early death because of exposure to air pollution. Read More: Air Pollution Costs Global Economy Trillions Annually, World Bank Says (time.com 29.6.2017).)

(Anm: Asian dust exposure associated with onset of myocardial infarction (news-medical.net 6.9.2017).)

- Forurenser skal betale. (- I stedet for å følge prinsippet om at forurenser skal betale har man innført prinsippet om at forurenser skal betales.)

(Anm: Av Lars Haltbrekken, leder i Norges Naturvernforbund. Forurenser skal betale. Stadig flere steder i landet ser vi at gass konkurrerer med bioenergi som er en fornybar energikilde. Innenlands bruk av gass subsidieres siden den ikke er ilagt en CO2-avgift slik bruk av andre fossile energikilder er. Bruk av gass blir dermed mer lønnsomt enn bruk av miljøvennlige energikilder i mange tilfeller. Det Internasjonale Energibyrået (IEA) spår at det er utslipp fra økt bruk av gass som er hovedårsaken til at utslippene av klimagasser i Vest-Europa vil fortsette å stige frem mot 2030. (…) I stedet for å følge prinsippet om at forurenser skal betale har man innført prinsippet om at forurenser skal betales. (aftenposten.no 16.11.2017).)

(Anm: Publikum ønsker tøffere straffetiltak mot uansvarlig atferd i næringslivet. (- Resultatene viste en sterk offentlig bekymring for skjevhet i rettssystemet) (theconversation.com 25.7.2016).)

- I et internt politinotat går det fram at «man ikke skal anmelde økonomiske straffesaker».

(Anm: Hvorfor er politiet sein med å anmelde og etterforske kriminalitet i arbeidslivet? Hadia Tajik krever nå svar. Ap-nestlederen reagerer sterkt på Klassekampens saker om politiets treghet i møte med økonomisk kriminalitet. Politiet i Oslo skal ikke anmelde økonomisk kriminalitet. (…)  I et internt politinotat går det fram at «man ikke skal anmelde økonomiske straffesaker». (frifagbevegelse.no 6.2.2018).)

(Anm: - Forskning viser en klar sammenheng mellom rettshjelpsbehov og fattigdomsproblemer - Ressurssvake når ikke frem i retten. (forskning.no 27.9.2011).)

(Anm: Publikum ønsker tøffere straffetiltak mot uansvarlig atferd i næringslivet. (- Resultatene viste en sterk offentlig bekymring for skjevhet i rettssystemet) (theconversation.com 25.7.2016).)

- Politiker: Dupont burde betale (- Politiker: Dupont burde betale Jørn Lehmann Petersen mener derfor, at kemigiganten Dupont, der ejer Grindstedværket i dag, bør betale for oprydningen, selv om deponeringen af spildevand skete med myndighedernes tilladelse.

(Anm: DTU-tal afslører voldsom forurening fra gammelt giftdepot i Grindsted. (…) Forskere fra DTU har opdaget en ny og alvorlig forurening fra en fabriksgrund i Grindsted, hvor det daværende Grindstedværket frem til 1970’erne deponerede spildevand: Hvert år siver 100 kg af det kræftfremkaldende stof vinylklorid fra giftdepoterne i Grindsted og lige ud i Grindsted Å. Her føjer det et nyt kapitel til sagen om forurening fra værket, hvoraf giftdepoterne i Kærgaard Klitplantage er det mest kendte. (…) Politiker: Dupont burde betale Jørn Lehmann Petersen mener derfor, at kemigiganten Dupont, der ejer Grindstedværket i dag, bør betale for oprydningen, selv om deponeringen af spildevand skete med myndighedernes tilladelse. (jyllands-posten.dk 25.1.2018).)

(Anm: Klima, miljø og globalisering (mintankesmie.no).)

(Anm: Lover (lovdata.no) og rettssikkerhet (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelindustrien (Big Pharma) (mintankesmie.no).)

(Anm: Miljø og legemiddel (Legemidler er farlig avfall). (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddeløkonomi, bivirkninger og legemiddelomsetning (mintankesmie.no).)

- Forureningen er en stille dræber. De hårdest ramte er børn og ældre.

(Anm: »Forureningen er en stille dræber. De hårdest ramte er børn og ældre«. Overfyldte hospitaler, lukkede skoler og aflyste tog og fly er dagens orden i Indiens hovedstad, der er hårdt ramt af en forureningsbølge over hele det nordlige Indien. (jyllands-posten.dk 18.11.2017).)

(Anm: Air pollution and brain health: an emerging issue. Environmental risk factors, particularly air pollution, have been associated with increased risk of neurological disorders. In 2017, The Lancet Commission on pollution and health reported that all types of pollution (ie, air, water, soil, chemical, and occupational pollutants) is the world's largest environmental cause for poor health, responsible for about 9 million deaths in 2015—16% of all deaths globally. Exploring, understanding, and preventing the effects of sustained exposure to air pollutants on the brain, and possible links to diseases of the nervous system, will be one of the future challenges for global health, and was the topic of discussion at the 2nd International Meeting on Environmental Health, held Nov 29–Dec 1, 2017, in Strasbourg, France. Lancet 2018;17(2):103 (February 2018).)

- Lederartikler. Trafikkforurensning er linket til negative svangerskapseffekter.

(Anm: Editorials. Traffic pollution is linked to poor pregnancy outcomes. Only policy makers have the power to protect women and unborn babies. The conditions that a developing baby is exposed to in the womb can affect its growth and development, with lifelong implications for health.1 Exposure to environmental chemicals and stress in utero can lead to functional changes in tissues, and predispose the child to diseases that manifest later in life. Being born small is the most well studied marker of such future ill health, with birthweight inversely correlated with cardiovascular and metabolic diseases.1 In this issue, Smith and colleagues (doi:10.1136/bmj.j5299) report that air pollution from road traffic, but not traffic noise, is associated with low birth weight at term.2 The inference is that reducing exposure to air pollution from road traffic will not only improve the health of current adult populations, but has the potential to reduce the burden of non-communicable diseases in future generations too. BMJ 2017;359:j5511 (Published 05 December 2017).)

- Menneskecellebaserte metoder kan bedre identifisere astma-fremkallende kjemikalier, antyder forskning.

(Anm: Human cell-based methods could better identify asthma-causing chemicals, research suggests. Chemicals that could potentially cause asthma through an immune reaction could be better identified with human cell- and computer-based test methods, according to a new research paper co-authored by the Physicians Committee's Kristie Sullivan, M.P.H., in Applied In Vitro Toxicology. Chemical respiratory allergens are chemicals that cause a serious immune reaction known as respiratory sensitization. Sensitized individuals experience coughing, wheezing, difficulty breathing, and obstruction and hyperreactivity of the airways that can worsen upon repeated exposure. Workers in the cleaning, painting, construction, and hairdressing industries are most at risk, but consumers may also be exposed to chemical respiratory allergens and become sensitized to these chemicals. (news-medical.net 6.9.2017).)

- Vitenskapen om smog. (- The science of smog.)

(Anm: The science of smog - Kim Preshoff. On July 26, 1943, Los Angeles was blanketed by a thick gas that stung people’s eyes and blocked out the Sun. Panicked residents believed their city had been attacked using chemical warfare. But the cloud wasn’t an act of war. It was smog. So what is this thick gray haze actually made of? And why does it affect some cities and not others? Kim Preshoff details the science behind smog. (ed.ted.com).)

(Anm: Asian dust exposure associated with onset of myocardial infarction (news-medical.net 6.9.2017).)

- Smog kan skade dine ben, også.

(Anm: Smog May Harm Your Bones, Too. The findings showed that people who lived in areas with higher levels of PM2.5 and black carbon -- a type of air pollution from vehicle exhaust -- had lower levels of an important calcium and bone-related hormone, and greater decreases in bone mineral density than did those exposed to lower levels of the two pollutants. The study was published Nov. 9 in The Lancet Planetary Health. (webmd.com 22.9.2017).)

(Anm: Health impacts of smog pollution: the human dimensions of exposure. The Lancet Planetary Health 2017;1(4):e132-e133.)

- Luftforurensning linket til dødelighet grunnet nyre, blære og kolorektal kreft (tykktarmskreft / endetarmskreft). Luftforurensning er klassifisert som kreftfremkallende for mennesker i form av sin tilknytning til lungekreft, men det er lite bevis for at den er knyttet til kreft i andre kroppsdeler.

(Anm: Air pollution linked to mortality from kidney, bladder and colorectal cancer. Air pollution is classified as carcinogenic to humans given its association with lung cancer, but there is little evidence for its association with cancer at other body sites. In a new large-scale prospective study led by the Barcelona Institute of Global Health (ISGlobal), an institution supported by the "la Caixa" Foundation, and the American Cancer Society, researchers observed an association between some air pollutants and mortality from kidney, bladder and colorectal cancer. The study, published in Environmental Health Perspectives, included more than 600,000 adults in the US who participated in the Cancer Prevention Study II and who were followed for 22 years (from 1982 to 2004). The scientific team examined associations of mortality from cancer at 29 sites with long-term residential exposure to three ambient pollutants: PM2,5, nitrogen dioxide (NO2) and ozone (O3). (news-medical.net 31.10.2017).)

- The Lancet Commission on pollution and health. (- Lancet-kommisjonen for forurensning og helse.) (- I flere tiår har forurensning og skadelige effekter på folks helse, miljø og planeten blitt forsømt både av regjeringer og den internasjonale utviklingsagendaen. Nå er forurensning den største miljøårsaken til sykdom og død i verden i dag, ansvarlig for estimert 9 millioner for tidlige dødsfall.)

(Anm: The Lancet Commission on pollution and health. (Lancet-kommisjonen for forurensning og helse.) I flere tiår har forurensning og skadelige effekter på folks helse, miljø og planeten blitt forsømt både av regjeringer og den internasjonale utviklingsagendaen. Nå er forurensning den største miljøårsaken mht. sykdom og død i verden i dag, ansvarlig for estimert 9 millioner for tidlige dødsfall. Lancet-kommisjonen for forurensning og helse tar opp de helsemessige og økonomiske kostnadene ved luft, vann og jordforurensning. Gjennom analyser av eksisterende og tilkommende data avslører kommisjonen forurensningens alvorlige og underrapporterte bidrag til den globale sykdomsgraden. Den avdekker de økonomiske kostnadene ved forurensning i lav- og mellominntektsland. Kommisjonen vil informere viktige beslutningstakere over hele verden om byrden som forurensning legger på helse og økonomisk utvikling, og om tilgjengelige kostnadseffektive tiltak og løsninger på forurensning og strategier. (The Lancet Commission on pollution and health. For decades, pollution and its harmful effects on people’s health, the environment, and the planet have been neglected both by Governments and the international development agenda. Yet, pollution is the largest environmental cause of disease and death in the world today, responsible for an estimated 9 million premature deaths. The Lancet Commission on pollution and health addresses the full health and economic costs of air, water, and soil pollution. Through analyses of existing and emerging data, the Commission reveals pollution’s severe and underreported contribution to the Global Burden of Disease. It uncovers the economic costs of pollution to low-income and middle-income countries. The Commission will inform key decision makers around the world about the burden that pollution places on health and economic development, and about available cost-effective pollution control solutions and strategies.) (The Lancet 2017 (Published: 19 October 2017).)

- Eksponering for forurensning motvirker nytten av trening hos eldre. Trening er kjent for å gi utallige helsemessige fordeler, men ny forskning viser at eksponering for luftforurensning i travle byer gjør innsatsen nytteløs.

(Anm: Exposure to pollution counters benefits of exercise in seniors. Exercise is known to bring a myriad of health benefits, but new research shows that exposure to air pollution in busy cities renders the effort futile. "Be active" appears to be the motto that many studies promote nowadays. Exercise has been shown to boost memory, promote gut health, and protect against heart disease, to name a few benefits recently uncovered by researchers. (…) This was also the first time that researchers had looked at the effects of pollution on healthy older adults, as well as on individuals diagnosed with chronic obstructive pulmonary disease (COPD) or coronary heart disease. According to study co-author Prof. Junfeng Zhang, of Duke University, the new study "adds to the growing body of evidence showing the negative cardiovascular and respiratory impacts of even a short, 2-hour exposure to motor traffic pollution." The results, he adds, "[Highlight] the need for stricter air quality limits and better traffic-control measures in our cities." Prof. Zhang and colleagues recently published their findings in The Lancet. (medicalnewstoday.com 27.12.2017).)

(Anm: Respiratory and cardiovascular responses to walking down a traffic-polluted road compared with walking in a traffic-free area in participants aged 60 years and older with chronic lung or heart disease and age-matched healthy controls: a randomised, crossover study. Lancet. 2017 Dec 5. pii: S0140-6736(17)32643-0.)

- Barn som overlevde 11. september kan utvikle hjertesykdommer. (- Disse inkluderer pusteproblemer, posttraumatisk stresslidelse (PTSD), reumatoid artritt (RA) og visse kreftformer.)

(Anm: Children Who Survived September 11 Attacks May Face Heart Risks. Researchers examined people who were children when they lived through 2001 World Trade Center attacks in New York. (…) Sixteen years after the 9/11 terror attacks left thousands dead in three states, researchers are still learning new ways the attacks have affected survivors. (…) These include breathing problems, post-traumatic stress disorder (PTSD), rheumatoid arthritis (RA), and certain cancers. (…) Studying the exposure. For this study, published recently in Environment International, the researchers wanted to study children’s exposure to PFAS since these chemicals are common in upholstery, carpet, and building and construction materials. They looked at 308 children — 123 who had direct contact with the dust left behind in the collapse of the World Trade Center. (healthline.com 11.9.2017).)

- Få fälls för kemikaliebrott. 87 procent av de misstänkta kemikaliebrott som Kemikalieinspektionen skickar vidare till åklagare läggs ner. Mellan 2012 och 2016 har Kemikalieinspektionen gjort 664 anmälningar till åklagare om misstänkta miljöbrott.

(Anm: Få fälls för kemikaliebrott. 87 procent av de misstänkta kemikaliebrott som Kemikalieinspektionen skickar vidare till åklagare läggs ner. Mellan 2012 och 2016 har Kemikalieinspektionen gjort 664 anmälningar till åklagare om misstänkta miljöbrott. Främst handlar det om varor som innehåller förbjudna ämnen, till exempel bly i smycken eller ftalater i leksaker. Knappt 500 av de 664 åtalsanmälningarna har behandlats färdigt av Åklagarmyndigheten. 87 procent har lagts ner och 13 procent har lett till böter för de anmälda företagen. (nyteknik.se 28.8.2017).)

(Anm: Klima, miljø og globalisering (mintankesmie.no).)

(Anm: Lover (lovdata.no) og rettssikkerhet (mintankesmie.no).)

– Mattilsynet gikk til aksjon i Buskerud. Helte ulovlig veksthormon i salaten: Denne kanna avslørte hemmeligheten (- At noen med viten og vilje har tilsatt et ulovlig middel som kan skade folks helse er ille, sier avdelingssjef Rita Aina Kvennejorde i Mattilsynet i Søndre Buskerud/ Drammen.)

(Anm: Mattilsynet gikk til aksjon i Buskerud. Helte ulovlig veksthormon i salaten: Denne kanna avslørte hemmeligheten. I en kanne merket "oppvaskmiddel" avdekket årvåkne inspektører fra Mattilsynet hvordan et firma i Drammen tilsatte bønnespirene hormonforstyrrende stoffer. (Dagbladet): Mattilsynet har påvist det ulovlig veksthormonet benzyladenin i bønnespirer produsert for det norske markedet. (dagbladet.no 18.1.2018).)

(Anm: Matvareindustrien (helsekost versus junk food) (Big Food).)

- Mattilsynet vil tillate mer gift i maten

Mattilsynet vil tillate mer gift i maten
vg.no 17.10.2012
**Ekspert: Bekymringsverdig **Forbrukerrådet: Kan gi cocktaileffekt
(VG Nett) Mattilsynet ønsker å øke grenseverdiene ytterligere for verdens mest solgte sprøytemiddel. Det får Forbrukerrådet og interesseorganisasjoner til å rase.

I disse dager går Mattilsynet gjennom høringsinnspillene til forslaget om å øke grenseverdier av 22 kjemisk-syntetiske sprøytemidler, deriblant glyfosat som brukes til tvangsmodning. Dette innebærer at plantene drepes, slik at bonden kan styre innhøstingstidspunktet for å ta hensyn til for eksempel værmeldinger og ferier. (...)

(Anm: Statens mattilsyn (Mattilsynet) (mintankesmie.no).)

- Den usynlige kloakken.

(Anm: - Den usynlige kloakken. (…) På 25 meters dyp og 100 meter ut i fjorden spyles brunt kloakkvann ut i havet. Slik har det vært i mange år. Men det er umulig å se med det blotte øye fra land. (...) Hver dag havner store mengder med dårlig renset kloakk rett ut i fjordene våre. En rekke store norske kommuner bryter nemlig rensekravene viser NRKs kartlegging. (nrk.no 24.4.2017).)

(Anm: Miljø og legemiddel (Legemidler er farlig avfall). (mintankesmie.no).)

(Anm: Avløp og kloakk på kartet. Statistisk sentralbyrå har laget en enkel visualisering av landets avløpsanlegg på kart. Visualiseringen illustrerer tydelig skillet mellom mye høygradig biologisk og/eller kjemisk rensing på Østlandet og i Trøndelag, og overvekt av mekanisk rensing i de øvrige deler av landet. (ssb.no 19.12.2017).)

(Anm: Frykter at 30 prosent av artene i havet dør ut grunnet havforsuring. Forskerne mener at havet nå surner raskere enn på 300 millioner år - og at innen år 2100 kan havet ha surnet med hele 170 prosent. I 2012 samlet over 500 av verdens fremste eksperter på havsuring seg i California - og en gjennomgang av tilstanden i vitenskapen blir publisert i en studie som legges fram neste uke. (dagbladet.no 17.11.2013).)

– Miljøgifter i norske hybelkaniner. (– Noen kan påvirke IQ-en vår, noen kan påvirke sædkvaliteten til menn, og noen av stoffene er kreftfremkallende, sier Hambro.)

(Anm: Miljøgifter i norske hybelkaniner. I husstøvet i norske hjem finnes miljøgifter fra kosmetikk, plastleker og allværsjakker, viser en ny rapport fra Miljødirektoratet. Funnene bekymrer direktoratet, som prøver å få til forbud mot verstingstoffene internasjonalt. (…) Nizzetto har fått i oppdrag fra Miljødirektoratet å ta støvprøver for å finne om det er miljøgifter i norske hjem. Resultatet bekymrer. (…) – Noen kan påvirke IQ-en vår, noen kan påvirke sædkvaliteten til menn, og noen av stoffene er kreftfremkallende, sier Hambro. (nrk.no 30.10.2017).)

- Forskere gjorde sjokkerende funn i brukte legoklosser. Man bør tenke seg om før man kjøper brukte leker til barna, advarer Miljødirektoratet.

(Anm: Forskere gjorde sjokkerende funn i brukte legoklosser. Man bør tenke seg om før man kjøper brukte leker til barna, advarer Miljødirektoratet. (…) Lekene hentet forskerne fra ulike barnehager, bruktbutikker og private hjem i England, skriver BBC. Og i 20 av lekene ble det funnet stoffer som kan være giftige for barn i visse mengder. (tv2.no 3.2.2018).)

- Farliga kemikalier kan finnas i tamponger och bindor. Ämnen som finns i vardagsprodukter kan vara farliga, hormonstörande och kan påverka möjligheten att få barn.

(Anm: Farliga kemikalier kan finnas i tamponger och bindor. Ämnen som finns i vardagsprodukter kan vara farliga, hormonstörande och kan påverka möjligheten att få barn. Därför ska nu Kemikalieinspektionen göra en kartläggning. – Det är inte de enskilda kemikalierna i enskilda produkter som i sig utgör skadlighet, utan det är den sammantagna exponeringen från alla skadliga ämnen som vi är oroliga för och som på sikt kan orsaka cancer och infertilitet, säger Erik Gravenfors, utredare på Kemikalieinspektionen till Sveriges Radio. Innehållet i gummi, silikon och papper ska undersökas. Två skadliga ämnen som redan är kända är ftalater och bly, men det kan finnas fler. Läs också: Minskad spermaproduktion hos män i västvärlden. (netdoktor.se 19.9.2017).)

(Anm: Miljø og helse (mintankesmie.no).)

(Anm: Klima, miljø og globalisering (mintankesmie.no).)

- Farliga ämnen ska kartläggas av Kemikalieinspektionen. Tamponger, bindor och menskoppar skal granskas. Tamponger, kläder och kammar. Hormonstörande ämnen och andra farliga kemikalier kan finnas i mycket i vår vardag.

(Anm: Farliga ämnen ska kartläggas av Kemikalieinspektionen. Tamponger, bindor och menskoppar skal granskas. Tamponger, kläder och kammar. Hormonstörande ämnen och andra farliga kemikalier kan finnas i mycket i vår vardag. Nu ska Kemikalieinspektionen kartlägga farliga ämnen i vanliga produkter. – Att det förekommer farliga ämnen i en del produkter det vet vi. Men exakt var de förekommer, det är det vi hoppas att det här uppdraget ska kasta ljus över, säger Erik Gravenfors, utredare på Kemikalieinspektionen. – Det är inte de enskilda kemikalierna i enskilda produkter som i sig utgör skadlighet, utan det är den sammantagna exponeringen från alla skadliga ämnen som vi är oroliga för och som på sikt kan orsaka cancer och infertilitet, säger han. (sverigesradio.se 17.9.2017).)

- Luftforurensning som link til for tidlig død støttes av amerikansk studie

(Anm: Air pollution link to premature death is supported by US study. Long term exposure to airborne fine particulate matter (PM2.5) and ozone increases the risk of premature death even at levels below current air quality standards, a US study of 60 million people suggests.1 Researchers writing in the New England Journal of Medicine said that lowering PM2.5 by just 1 microgram per cubic metre (μg/m3) throughout the United States could save 12 000 lives every year. Similarly, if the level of ozone could be lowered by just one part per billion (ppb) nationwide, another 1900 lives a year could be saved. BMJ 2017;357:j3137 (Published 29 June 2017).)

(Anm: Mitochondrial Toxicity of Tobacco Smoke and Air Pollution. Toxicology. 2017 Aug 21. pii: S0300-483X(17)30229-9.)

(Anm: Air pollution exposure on the way to school can have harmful effects on children's cognitive development (news-medical.net 5.10.2017).)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

(Anm: EU-kommissionen visste om VW-fusket. (- Misstankarna inom kommissionen väcktes till liv när dess experter insåg att luftkvaliteten i städer inte förbättrades som förväntat efter de strängare utsläppskraven för bilar som infördes 2007, enligt Der Spiegel.) (nyteknik.se 15.7.2016).)

- Smog kan vara orsak till ökning av lungcancer i Kina. (- 2015 tillkom 4,3 miljoner nya cancerpatienter i Kina, varav 730 000 fall av lungcancer.)

(Anm: Smog kan vara orsak till ökning av lungcancer i Kina. De senaste 10–15 åren har det skett en stor ökning av antalet fall av lungcancer i Kina, och en möjlig anledning kan vara långvarig exponering för luftföroreningar. (…) Cancerformen ökar bland annat bland grupper som normalt sällan drabbas av lungcancer, exempelvis ickerökare, något som antyder att rökning inte ligger bakom ökningen. Ungefär 300 miljoner kineser röker, men China Daily skriver att det har skett en ökning av en form av lungcancer som utvecklas djupt ner i lungorna och som inte kopplas till rökning. (…) Kina för en kamp mot luftföroreningar med små partiklar som inandas – kallade PM2,5 – som är särskilt förekommande i de industritäta norra delarna av landet. 2015 tillkom 4,3 miljoner nya cancerpatienter i Kina, varav 730 000 fall av lungcancer. (nyteknik.se 11.8.2017).)

- Derfor bygger Kina en skogsby for 30.000. Byen skal være dekket av 40.000 trær og nesten en million planter. (- Plantelivet er forventet å absorbere nesten 10.000 tonn karbondioksid og produsere 900 tonn oksygen i året.)

(Anm: Derfor bygger Kina en skogsby for 30.000. Byen skal være dekket av 40.000 trær og nesten en million planter. (…) – Dette er det første forsøket i det urbane miljøet som virkelig prøver å finne en balanse med naturen, sier Stefano Boeri i designfirmaet til CNN. Hindre forurensing Plantelivet er forventet å absorbere nesten 10.000 tonn karbondioksid og produsere 900 tonn oksygen i året. Dette samtidig som lufttemperaturen reduseres og det blir opprettet et nytt habitat for dyreliv. Solpaneler på takene skal samle fornybar energi for å drive bygningene, mens geotermisk energi vil gi luftkondisjonering. – Jeg tror virkelig at å bringe skoger inn i byen, er en måte å redusere klimaendringene på, sier Boeri. (tv2.no 11.2.2018).)

- Luftforurensingen i New Delhi er forverret. (- Luftkvaliteten er nærmere 30 ganger dårligere enn det Verdens helseorganisasjon mener er forsvarlig.)

(Anm: Luftforurensingen i New Delhi er forverret. Luftforurensingen i New Delhi har blitt enda verre, og det er ingen tegn til lettelser i den tunge, grå smogen som henger over den forurensede hovedstaden. Flyselskap avlyser flyreiser til New Delhi og myndighetene i hovedstaden har stanset all bygging, stengt alle mursteinsovner og forbudt lastebiler å kjøre inn til byen. Likevel har ikke dette bedret forurensingsnivået. Luftkvaliteten er nærmere 30 ganger dårligere enn det Verdens helseorganisasjon mener er forsvarlig. (abcnyheter.no 12.11.2017).)

- Kina slenger seg nå på Storbritannia og Frankrike, som begge har annonsert at de har planer om å forby bensin – og dieselkjøretøy innen 2040. Dette for å redusere forurensning og CO2-utslipp.

(Anm: Kina planlegger å forby bensin – og dieselbiler. Forbudet skal tre i kraft i «nær framtid» for å bekjempe forurensning. (…) Dette sa landets visepresident for industri, Xin Guobin, på søndag, skriver BBC. – Disse tiltakene vil garantert gjøre store forandringer i bilindustriens utvikling, sa han til Kinas offisielle nyhetsbyrå, Xinhua. (…) Flere satser fornybart. Kina slenger seg nå på Storbritannia og Frankrike, som begge har annonsert at de har planer om å forby bensin – og dieselkjøretøy innen 2040. Dette for å redusere forurensning og CO2-utslipp. (nrk.no 11.9.2017).)

- Populær turistdestination evakueret: Mystisk 'kemisk tåge' kom pludselig rullende ind - flere hundrede sendt på hospitalet. (- Da jeg kiggede ud mod havet, var der en skør, tæt tåge, der kom rullende ind fra havet ud af det blå. Det var helt sikkert unormalt, for det var en dejlig, skyfri dag indtil bare 10 minutter, før det skete,« forklarer han til BBC.)

(Anm: Populær turistdestination evakueret: Mystisk 'kemisk tåge' kom pludselig rullende ind - flere hundrede sendt på hospitalet. Flere hundrede personer oplevede pludselig søndag eftermiddag, at deres øjne begyndte at svie, mens de samtidig fik problemer med at trække vejret, da de besøgte den populære turistdestination Beachy Head ved Eastbourne i England. Det viste sig, at en mystisk 'kemisk tåge' var drevet ind mod klipperne og den nærliggende strand Birling Gap fra havet og havde været skyld i, at området blev evakueret, mens op mod 200 personer måtte 'dekontamines' og renses på det nærliggende hospital af personale i sikkerhedsdragter. Det skriver flere engelske medier - blandt andet Telegraph og The Sun. »Da jeg kiggede ud mod havet, var der en skør, tæt tåge, der kom rullende ind fra havet ud af det blå. Det var helt sikkert unormalt, for det var en dejlig, skyfri dag indtil bare 10 minutter, før det skete,« forklarer han til BBC. (bt.no 28.8.2017).)

- Tror disen stammet fra trafikkforurensning.

(Anm: Mystisk dis påførte strandgjester oppkast og svie i øynene. Ekspert om den mystiske disen som førte til at 133 strandgjester måtte på sykehus: - Et meteorologisk fenomen. Tror disen stammet fra trafikkforurensning. (…) - Kan skje igjen. En toksikolog den engelske avisa Sky News har pratet med, tror imidlertid at disen kan skyldes kjemikalier fra tysk eller fransk trafikkforurensning som kom over den engelske kanal. (dagbladet.no 29.8.2017).)

-  Forskere oppdager potensielt skadelige nanopartikler produsert av brennende kull.

(Anm: Researchers discover potentially harmful nanoparticles produced through burning coal. (…) Hochella and his team found these previously unknown nanoparticles not only in coal ash from around the world and in the gaseous waste emissions of coal plants, but on city streets, in soils and storm water ponds, and at wastewater treatment plants. "I could not believe what I have found at the beginning, because they had been reported so extremely rarely in the natural environment. (…) "It took me several months to confirm their occurrence in coal ash samples." (medicalnewstoday.com 11.8.2017).)

- VW-topp sier seg skyldig – risikerer 169 år i fengsel. (- Tidligere Volkswagen-ingeniør dømt til fengsel.)

(Anm: -1200 vil dø av utslipp fra Volkswagens «juksebiler». Amerikanske forskere har undersøkt konsekvensene av utslippsjuks. (…) Det er forskere ved universitetet MIT i USA som har sett nærmere på konsekvensene av Volkswagens utslippsjuks. (dagbladet.no 3.3.2017).)

(Anm: EU-kommissionen visste om VW-fusket. (- Misstankarna inom kommissionen väcktes till liv när dess experter insåg att luftkvaliteten i städer inte förbättrades som förväntat efter de strängare utsläppskraven för bilar som infördes 2007, enligt Der Spiegel.) (nyteknik.se 15.7.2016).)

(Anm: VW-chef erkänner bedrägeri. En högt uppsatt chef på tyska Volkswagen (VW) i USA, inblandad i avgasskandalen, erkänner bedrägeri, meddelade en talesperson för domstolen i Detroit på tisdagen. (nyteknik.se 26.7.2017).)

(Anm: VW-topp sier seg skyldig – risikerer 169 år i fengsel. Den tidligere VW-toppen i USA, Oliver Schmidt, innrømmer å ha forsøkt å dekke over utslippsjukset. Nå risikerer han mange år bak murene. (tv2.no 28.7.2017).)

(Anm: Oliver Schmidt jailed for seven years for Volkswagen emissions scam. Judge in Detroit imposes $400,000 fine on former VW executive. German was arrested trying to return home from holiday in Florida (theguardian.com 6.12.2017).)

(Anm: «Dieseljukset» ga betydelig oppjusterte utslipp. Utslippene fra dieseldrevne personbiler de siste årene er justert opp med opp mot 30 prosent som følge av det såkalte utslippsjukset. (ssb.no 14.12.2017).)

(Anm: Tidligere Volkswagen-ingeniør dømt til fengsel. En tidligere ingeniør i Volkswagen får 40 måneders fengsel etter Volkswagen-skandalen. (vg.no 25.8.2017).)

(Anm: Dieselskandalen truer tysk økonomi. Den tyske dieselskandalen utgjør en risiko for landets økonomi, opplyser Tysklands finansdepartement i en rapport mandag. Dieselskandalen oppsto for nesten to år siden, da det ble kjent at Volkswagen jukset med utslippstallene. Her monterer tyske arbeidere dieselmotorer på en Volkswagen-fabrikk i Chemnitz i Tyskland. (dn.no 21.8.2017).)

– Vores beskidte luft svæver til Grønland og får bakterier til at mutere. Et nyt studie afslører, at bakterier i Grønlands iskappe tilpasser sig genetisk, så de kan overkomme luftforurening fra industrialiserede regioner.

(Anm: Vores beskidte luft svæver til Grønland og får bakterier til at mutere. Et nyt studie afslører, at bakterier i Grønlands iskappe tilpasser sig genetisk, så de kan overkomme luftforurening fra industrialiserede regioner. De samme bakterier kan måske vise sig at være nøglen til at fjerne en del af forureningen, før den bevæger sig ind i den lokale fødekæde. Huller i isen fyldt med mineralstøv og partikler på den grønlandske iskappe indeholder mikrober, der tilpasser sig industrielle forureningsstoffer, der ikke stammer fra Grønland. Bakterierne kan måske bruges til at nedbryde forureningsstofferne, før de når at invadere den lokale fødekæde. (…) »I lang tid har man været af den opfattelse, at disse isolerede og fjerntliggende områder i Arktis var meget rene miljøer. Men nu forstår vi, at forureningen bliver transporteret rundt omkring på kloden, og at forureningskilden ikke altid er lokal,« fortæller Aviaja Hauptmann, der er forsker og postdoc ved Grønlands Universitet, Ilisimatusarfik, i Nuuk. Hun står bag et nyt studie, der giver ny indsigt i, hvordan denne luftforurening påvirker miljøet i Grønland. (videnskab.dk 1.8.2017).)

– 1000 ganger mer gift i marken. ÅS (NRK): Forskere mener bruken av miljøgifter i hjemmene våre ødelegger miljøet. (…) Svaret har de funnet i meitemark som har spist kloakkslam.

(Anm: 1000 ganger mer gift i marken. ÅS (NRK): Forskere mener bruken av miljøgifter i hjemmene våre ødelegger miljøet. (…) Svaret har de funnet i meitemark som har spist kloakkslam. – For marken er det litt som å spise potetgull. (…) Det er et mysterium. Det må være en kilde til avløpsvannet som er vanskelig å forklare. Kanskje er det kommet dit via vaskemidler som blir importert, sier Joner.) (nrk.no 23.6.2017).)

(Anm: - Den usynlige kloakken. (…) På 25 meters dyp og 100 meter ut i fjorden spyles brunt kloakkvann ut i havet. Slik har det vært i mange år. Men det er umulig å se med det blotte øye fra land. (...) Hver dag havner store mengder med dårlig renset kloakk rett ut i fjordene våre. En rekke store norske kommuner bryter nemlig rensekravene viser NRKs kartlegging. (nrk.no 24.4.2017).)

(Anm: Miljø og legemiddel (Legemidler er farlig avfall). (mintankesmie.no).)

(Anm: Å bo i nærheten av et deponi kan skade helsen din. (Living near a landfill could damage your health.). (medicalnewstoday.com 25.5.2016).)

(Anm: Living near newly built roads in Ethiopia linked to higher rates of infant mortality. Researchers have shown that living near newly built roads in Ethiopia is associated with higher rates of infant mortality. Proximity to new roads has negative health effects because of toxic waste dumped illegally during the construction phase, according to early research by economists at Queen Mary University of London (QMUL) and Trinity College Dublin (TCD). (news-medical.net 24.8.2017).)

- Giftige alger kan vokse i innsjøer og dammer. Slik beskytter du deg selv.

(Anm: Toxic Algae Can Grow in Lakes and Ponds. Here's How to Protect Yourself. This latest threat to summer fun has forced a handful of states to close local beaches because of heavy contamination. For many people, summer means heading to a local lake and cooling off with a swim. But recent outbreaks of toxic algae in lakes and ponds across the country have shut down some of these swimming spots, leaving the water surface coated in green and posing a threaten to human and animal health. Last week, two Northern California dogs died after swimming in lakes that contained harmful algal blooms (or HABs). Earlier this summer, confirmed cases of HABs prevented visitors to Washington’s Anderson Lake State Park from enjoying the water. New York, Florida, and North Carolina have also reported HABs in bodies of water as well. Of course, not all algae are dangerous. Some types help produce oxygen, making them crucial for wildlife that lives underwater. But HABs are overgrowths of algae that can occur both in fresh or saltwater environments. The blooms produce toxins that are poisonous to humans and animals, as well as the ecosystems they inhabit.  (health.com 6.7.2017).)

- Forbrukerrådet melder barnejakke for ulovlig innhold av giftstoffer.

(Anm: Forbrukerrådet melder barnejakke for ulovlig innhold av giftstoffer. Åtte av ni jakker hadde så høyt fluorinnhold, at de ikke kunne få smilefjes av Forbrukerrådet i en ny test. Én jakke blir meldt inn for ulovlig høyt nivå, og tre jakker for villedende markedsføring. (forbrukerradet.no 6.7.2017).)

(Anm: Miljødirektoratet fant giftstoffer i reklameprodukter. Omtrent halvparten av reklameproduktene miljødirektoratet sjekket inneholdt ulovlige stoffer, eller var mangelfullt merket. Miljødirektoratet har gjennomført en omfattende kontroll av reklame- og gaveartikler som brukes til markedsføring. Av de 78 produktene de undersøkte, inneholdt omtrent halvparten ulovlige stoffer. Produktene som har blitt kontrollert, inkluderer produkter for profilering og reklame, firmagaver og gratisprodukter. (vg.no 21.10.2017).)

- Fluorfritt betyr fluorfritt. Retten til trygge produkter er en grunnleggende forbrukerrettighet. (- I juli gjorde vi en test som viste at åtte av ni jakker hadde inneholdt fluorerte stoffer, der i blant jakkene fra Bergans, Didrikson og Kaxs som påsto at de var flurofri.)

(Anm: Fluorfritt betyr fluorfritt. Retten til trygge produkter er en grunnleggende forbrukerrettighet. Tre barnejakker som sa de var fluorfrie, har nå fått reklametilsynet Forbrukerombudet mot seg. — Det er alvorlig når jakken ikke stemmer med markedsføringen. Dette viser at når foreldre går ut for å handle til barna sine, står de i realiteten rådløse i butikken. De kan fort bli lurt når de tror de velger fluorfritt. De kan jo ikke sjekke jakken på et laboratorium som vi har gjort, sier fagdirektør for handel Gunstein Instefjord. I juli gjorde vi en test som viste at åtte av ni jakker hadde inneholdt fluorerte stoffer, der i blant jakkene fra Bergans, Didrikson og Kaxs som påsto at de var flurofri. (forbrukerradet.no 28.9.2017).)

- Forby fluor i skismøring. Prisen for god glid er høy: Skiforbundets bekymring for kontrolltiltak må ikke gå på bekostning av helse, miljø og folkeidretten.

(Anm: Debatt: Helse og miljø. Forby fluor i skismøring. Prisen for god glid er høy: Skiforbundets bekymring for kontrolltiltak må ikke gå på bekostning av helse, miljø og folkeidretten. Anja Bakken Riise, leder i Framtiden i våre hender. (dagbladet.no 13.10.2017).)

- Ber alle slutte å bruke skismørjing med fluor. Dyr og helsefarleg skismørjing kan ha teke liv.

(Anm: Ber alle slutte å bruke skismørjing med fluor. Dyr og helsefarleg skismørjing kan ha teke liv. No går skikrinsen ut og ber alle klubbane sørge for at skirenna på deira terminliste er fluorfrie. – Dette er i tråd med det Norges Skiforbund har gått ut med, at vi skal prøve å få vekk bruken av fluor i glideprodukt. Det er ein viss helserisiko å bruke desse produkta, i tillegg til at dei er dyre og unødvendig i barneidretten, seier krinsleiar Finn Årdal i Sogn og Fjordane skikrins. (nrk.no 18.12.2017).)

- Forskere undersøker billig, enkel metode for deteksjon av nevrotoksiner.

(Anm: Researchers examine cheap, simple method for neurotoxin detection. There is a limited amount of data on the global health impacts of pesticides, but many injuries and deaths worldwide can be attributed to their misuse. Pesticide contamination of food and water sources is a very serious problem, particularly in third world countries. The detection of these chemicals in the body using cheap and simple methods is a high priority. (news-medical.net 1.8.2017).)

- Kobler impregnering til brystkreft

Kobler impregnering til brystkreft
nrk.no 13.11.2011
Pizzapapp, vannavstøtende klær og impregneringsspray er eksempler på produkter som inneholder visse typer fluorstoffer.

Fluorstoffer som brukes i klær, møbler og matemballasje kan øke risikoen for å utvikle brystkreft, mener danske forskere. (...)

(Anm: Sprayprodukter til imprægnering kan skade lungerne.Sprayprodukter, der er beregnet til at imprægnere eller overfladebehandle, kan være farlige for lungerne. Men der er stor forskel på, hvor giftige produkterne er, viser ny forskning. (arbejdsmiljoviden.dk 8.7.2015).) 

- Antidepressiva läkemedel påverkar fiskars beteende.) (- Halterna av läkemedlet hade också permanenta effekter på fiskar som exponerades som embryon, visade studierna.)

(Anm: Antidepressiva läkemedel påverkar fiskars beteende. Halterna av läkemedlet hade också permanenta effekter på fiskar som exponerades som embryon, visade studierna. Det är en avhandlingsom läggs fram vid Södertörns högskola som har studerat hur det vanliga SSRI-läkemedlet citalopram påverkar fiskar, med storspigg och zebrafisk som studiemodeller. Resultatet visade att både ätbeteendet och stresskänsligheten påverkades hos storspiggen. Halterna av läkemedlet hade också permanenta effekter på fiskar som exponerades som embryon, visade studierna. (lakemedelsvarlden.se 26.5.2017).)

(Anm: Miljø og legemiddel (Legemidler er farlig avfall). (mintankesmie.no).)

(Anm: Sjøliv tar skade av våre medisiner. Medisinene vi tar, havner til slutt i havet hos alger og sjødyr. Medikamentene kan kanskje endre hele økosystemer, tror svensk forsker. Det er en kjent sak at medisinene vi mennesker bruker ikke nødvendigvis forsvinner når de har gjort jobben sin inni oss. (forskning.no 8.5.2014).)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

(Anm: Antipsykotika (psykofarmaka etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Sovemidler (sovemedisiner) og beroligende midler (mintankesmie.no).)

– Hvert eneste år tømmer turistbåter opptil 4000 tonn kloakk og avføring i Nærøyfjorden. Svært mange av landets fjorder har det samme problemet.

(Anm: Tømmer 4000 tonn kloakk i fjordene. Hvert eneste år tømmer turistbåter opptil 4000 tonn kloakk og avføring i Nærøyfjorden. Svært mange av landets fjorder har det samme problemet. (tv2.no 29.7.2017).)

- Norsk oppdrettsfisk står for utslipp langs norskekysten tilsvarende nesten hele Tokyos befolkning på 12 millioner mennesker.

(Anm: Norsk oppdrettsfisk står for utslipp langs norskekysten tilsvarende nesten hele Tokyos befolkning på 12 millioner mennesker. Det viser en beregning Dagbladet har gjort basert på tall fra Klima- og forurensingsdirektoratet (Klif) og Fiskeridirektoratet. Miljødepartementet skulle «se på saken» i 2010 - så ble det verre: Kloakk og matrester fra oppdrettsfisk tilsvarende 11,9 millioner mennesker slippes rett ut i norske fjorder. (…) SLIK PRODUSERES NORSK LAKS: I oppdrettsanlegg. Avfallsstoffene slippes rett ut i havet. Her fra et tilfeldig anlegg i nærheten av Bergen. (dagbladet.no 28.6.2013).)

(Anm: Miljø og legemiddel (Legemidler er farlig avfall). (mintankesmie.no).)

- Henlegger miljøkriminalitet: Miljødirektoratet oppgitt.

(Anm: Henlegger miljøkriminalitet: Miljødirektoratet oppgitt. Smykker med kreftfarlig tungmetaller, barneleker med stoffer som kan føre til pustevansker og koma. Halvparten av produktsakene Miljødirektoratet anmelder blir henlagt. Hvert år finner Miljødirektoratet giftige, helseskadelige produkter i norske butikker. De er solgt til forbrukere uten at kjøperne er klar over hvor skadelig de kan være. (…) – De sakene vi velger å anmelde bør politiet ta tak i, sier Ingeborg Stene, seniorrådgiver i Miljødirektoratet. – Her dreier det seg om en risiko for helseskade. (nrk.no 8.11.2017).)

(Anm: Politiet, etterforskning, politianmeldelser (Spesialenheten for politisaker) (mintankesmie.no).)

- Forurensning med legemidler en "ignorert" årsak til antibiotikaresistens.

(Anm: Forurensning med legemidler en "ignorert" årsak til antibiotikaresistens. (Pharma pollution an 'ignored' cause of antibiotic resistance.) Forurensning med legemidler i forsyningskjeder bidrar til spredning av antimikrobiell resistens (AMR), ifølge en ny rapport. (Pollution in pharma supply chains is contributing to the spread of antimicrobial resistance (AMR), says a new report.) I dokumentet beskriver European Public Health Alliance (EPHA) forurensningen til legemiddelfirmaer som en "ignorert årsak" til AMR, og sier at "betydelige mengder" av antibiotika frigjort fra fabrikker kombinert med avrenning fra gårder og menneskelig kloakk for å skape en perfekt yngleplass for legemiddelresistente bakterier. (In the document , the European Public Health Alliance (EPHA) describes pollution by pharma manufacturers as an "ignored cause" of AMR, saying that "substantial quantities" of antibiotics released from factories are combining with runoff from farms and human waste to create a perfect breeding ground for drug-resistant bacteria.) (outsourcing-pharma.com 25.8.2016).)

- Den usynlige kloakken.

(Anm: - Den usynlige kloakken. (…) På 25 meters dyp og 100 meter ut i fjorden spyles brunt kloakkvann ut i havet. Slik har det vært i mange år. Men det er umulig å se med det blotte øye fra land. (...) Hver dag havner store mengder med dårlig renset kloakk rett ut i fjordene våre. En rekke store norske kommuner bryter nemlig rensekravene viser NRKs kartlegging. (nrk.no 24.4.2017).)

(Anm: Miljø og legemiddel (Legemidler er farlig avfall). (mintankesmie.no).)

(Anm: Avløp og kloakk på kartet. Statistisk sentralbyrå har laget en enkel visualisering av landets avløpsanlegg på kart. Visualiseringen illustrerer tydelig skillet mellom mye høygradig biologisk og/eller kjemisk rensing på Østlandet og i Trøndelag, og overvekt av mekanisk rensing i de øvrige deler av landet. (ssb.no 19.12.2017).)

(Anm: 'Superbug' bacteria gang up on us, fueled by antibiotic use, nursing home study suggests (medicalnewstoday.com 14.9.2017).)

- Hva skjer med havet? Gjør vi havet til varme, prangende, livløse syrebad? Det korte svaret er, ja - men det er fortsatt håp.

(Anm: What's happening to the ocean? Are we turning the oceans into warm, noisy, uninhabitable bodies of acid? The short answer is, yes -- but there's still hope. (ted.com 2016).)

- Forurensning med legemidler en "ignorert" årsak til antibiotikaresistens.

Pharma pollution an 'ignored' cause of antibiotic resistance. (Forurensning med legemidler en "ignorert" årsak til antibiotikaresistens.)
outsourcing-pharma.com25.8.2016
Pollution in pharma supply chains is contributing to the spread of antimicrobial resistance (AMR), says a new report.

In the document , the European Public Health Alliance (EPHA) describes pollution by pharma manufacturers as an "ignored cause" of AMR, saying that "substantial quantities" of antibiotics released from factories are combining with runoff from farms and human waste to create a perfect breeding ground for drug-resistant bacteria.

The report focuses particularly on producers in China and India, which account for the bulk of the world's manufacturing of antibiotic active pharmaceutical ingredients (APIs) and intermediates but in some cases have revealed substantial shortcomings in drug manufacturing standards.

Name and shame
China is the world's top manufacturer of penicillin salts while India has a smaller but significant antibiotic API industry and also produces antibiotic dosage forms in massive quantities for international generic drug markets.

EPHA cites a number of recent incidents that it suggests "are not a one-off but rather part of a wider pattern of pharmaceutical pollution in the countries which supply our medicines." Companies mentioned in the report include North China Pharmaceutical Group (NCPC), CSPC Pharmaceutical, Aurobindo, Hetero Drugs and Mylan, amongst others. (…)

(Anm: Antibiotika (tarmbakterier, probiotika, mikrobiota etc.) (Dysbiose; dysbiosis (also called dysbacteriosis (dysbakteriose)). (mintankesmie.no).)

(Anm: Signaler fra tarmens mikrobiotika til fjerntliggende organer mht. fysiologi og sykdom. (Signals from the gut microbiota to distant organs in physiology and disease.) (Nat Med. 2016 Oct 6;22(10):1079-1089.)

(Anm: Legemiddelretur (kassasjon) (Legemidler er farlig avfall) (mintankesmie.no).)

- Å bo i nærheten av et deponi kan skade helsen din

Living near a landfill could damage your health (Å bo i nærheten av et deponi kan skade helsen din)
medicalnewstoday.com 25.5.2016
According to research published in the International Journal of Epidemiology, health is at risk for those who live within five kilometres of a landfill site.

Researchers in Italy evaluated the potential health effects of living near nine different landfills in the Lazio region, and therefore being exposed to air pollutants emitted by the waste treatment plants. 242,409 people were enrolled in the cohort from 1996 to 2008.

The results showed a strong association between Hydrogen Sulphide (used as a surrogate for all pollutants co-emitted from the landfills) and deaths caused by lung cancer, as well as deaths and hospitalizations for respiratory diseases. The results were especially prominent in children. The annual average exposure levels of Hydrogen Sulphide was 6.3 ng/m3, compared to people living close to larger landfills in Rome whose levels averaged 45.ng/m3. At the end of the follow-up period there were 18,609 deaths. (…)

(Anm: Morbidity and mortality of people who live close to municipal waste landfills: a multisite cohort study. International Journal of Epidemiology 2016 (First published online: May 24, 2016).)

(Anm: Dei er leie av å vente på løysing på luktproblema. Lukta frå avfallsanlegget like ved har berre blitt verre, og no byrjar Magnar Indrebø å miste tolmodet. I Sunnfjord Miljøverk lovar styreleiaren at saka blir teken på alvor. (nrk.no 25.8.2017).)

(Anm: Utslipp til luft av miljøgifter og svevestøv (ssb.no 13.12.2016).)

(Anm: Miljø og legemiddel (Legemidler er farlig avfall). (mintankesmie.no).)

(Anm: Utslipp av klimagasser, 1990-2015, endelige tall (ssb.no 13.12.2016).)

(Anm: Bruk av Paracetamol i svangerskapet linket til autisme, ADHD hos barn (Acetaminophen use in pregnancy linked to autism, ADHD in offspring) (medicalnewstoday.com 4.7.2016).)

- Boligfelt bygget på gammel søppelfylling. Det lekker helseskadelig og eksplosive gasser inn i minst 21 hus på et boligfelt i Brånåsdalen på Romerike. (- Vi vet at deponigass og da CO2 kan føre til helseplager. I regi av kommuneoverlegen vil vi kartlegge helsemessige sider av det som så langt har fremkommet.)

(Anm: Boligfelt bygget på gammel søppelfylling. Det lekker helseskadelig og eksplosive gasser inn i minst 21 hus på et boligfelt i Brånåsdalen på Romerike. Nå slår kommunen fast at flere av husene er bygget over et gammelt søppeldeponi. (…) – I utgangspunktet skulle de forurensede massene fjernes der det skulle bygges. Det var en forutsetning for utbyggingen, sjef for kommunalteknikk i Skedsmo kommune Birger Marøy. (…) NRK har laget flere saker med huseiere som klager over boliger som sprekker opp og blir skakke. Det har også vært et tilfelle der gassen tok fyr på et bad i et av husene. Trolig var det metan fra deponiet som ble antent av varmekablene i gulvet. Dette huset er kjøpt av kommunen og revet. (nrk.no 16.11.2017).)

- Huskjøpere fikk ikke vite om søppelfylling.

(Anm: Huskjøpere fikk ikke vite om søppelfylling. Her får Cathrine Thoresen se at den nye boligen til over fem millioner kroner, er bygget over et avfallsdeponi. Det visste hun ikke før NRK kom med et kart. – Jeg synes de skulle vært ærligere. Det er råttent av utbygger å ikke nevne avfallsdeponiet med ett ord, sier Cathrine Thoresen. (…) NRK har hatt en serie oppslag om problemene som Skedsmo kommunes avfallsdeponi skaper for de nærmeste omgivelsene. Blant annet måtte en bolig i den eldre bebyggelsen rives etter at metangass på avveie tok fyr på baderomsgulvet. (nrk.no 29.1.2018).)

- En ny type miljøgifter som kan være kreftfremkallende, er påvist i blodet til gravide kvinner fra Russland og Norge. Stoffene finnes også i ferskvannsfisk, torskelever og avrenning fra søppelfyllinger.

Gift funnet i gravide
Aftenposten 21.8.2005
En ny type miljøgifter som kan være kreftfremkallende, er påvist i blodet til gravide kvinner fra Russland og Norge. Stoffene finnes også i ferskvannsfisk, torskelever og avrenning fra søppelfyllinger.

Forskning: I løpet av de siste tre årene har Norsk institutt for luftforskning (NILU) avdekket flere nye og farlige PFAS-stoffer. I øyeblikket arbeider man med å analysere 28 varianter av miljø-giften.

Spredning: Er svært utbredt i norsk natur, i sjøen, i ferskvann og i fisk, selv om verdiene er lave.

I fjor høst kom resultatene av en nordisk undersøkelse som viste utbredelsen av de nye miljøgiftene PFOS i miljøet. Statens forurensningstilsyn (SFT) fulgte opp med en landsdekkende kartlegging. Resultatene forelå i mai i år. Selv om verdiene er lave, viser kartleggingen at stoffet er utbredt i norsk natur. De høyeste verdiene er funnet i avrenning fra avfallsdeponier, i ferskvannsfisk og i torskelever. SFT fikk også utført en undersøkelse blant gravide kvinner i Sibir i Russland og i Bodø. 70 prosent av 20 kvinner fikk påvist PFOS, ett av PFAS-stoffene, i blodet.

- Foreløpig har vi ikke data som dokumenterer skader, men nivåene nærmer seg noe som kan medføre skader, og vi frykter for at nivåene øker fremover, sier seniorrådgiver Gunnar Futsæter i Statens forurensningstilsyn. Årsaken til at gravide kvinner er testet, er at fosteret er betydelig mer følsomt for miljøgifter enn barn og voksne.

- Fosterstadiet er den mest sårbare perioden i et menneskes liv. Miljøgiftene overføres direkte fra mor til barn, sier Futsæter. (...)

- Perfluorerte stoffer (PFOS, PFOA og andre PFAS-er)

(Anm: Farlige stoffer. Her finner du informasjon om de mest helse- og miljøskadelige stoffene vi kan finne i vanlige forbrukerprodukter: Hvorfor er de farlige? I hvilke produkter kan forekomme? Hva skal du se etter hvis produktet har en ingrediensliste?  (…) Perfluorerte stoffer (PFOS, PFOA og andre PFAS-er) Perfluorerte stoffer er syntetiske organiske stoffer med et høyt innhold av fluor. (…) Noen av de per- og polyfluorerte stoffene kan være giftige for livet i vann, gi fosterskader, skade evnen til å få barn og er sannsynligvis også kreftfremkallende. PFOS, PFHxS, PFOA og C9–C14 PFCA regnes for å være blant de verste stoffene i denne stoffgruppen. For PFOA er det muligens en sammenheng mellom konsentrasjoner i blodet og redusert fødselsvekt, økt kolesterol, sykdommen ulcerøs kolitt og stoffskiftesykdommer. (erdetfarlig.no 29.1.2018).)

- Folkehelseinstituttet: – Vi kan ikke si at det er trygt å bo her. Nå skal det undersøkes om den kreftfremkallende gassen benzen finnes i boliger ved det nedlagte søppeldeponiet i Skedsmo i Akershus. (- Ordføreren i Skedsmo sa i høst at det er trygt å bo ved den kommunale nedgravde søppelfyllingen i Brånåsdalen i Skedsmo på Romerike.)

(Anm: Folkehelseinstituttet: – Vi kan ikke si at det er trygt å bo her. Nå skal det undersøkes om den kreftfremkallende gassen benzen finnes i boliger ved det nedlagte søppeldeponiet i Skedsmo i Akershus. Det er Folkehelseinstituttet som anbefaler nye målinger.  Ordføreren i Skedsmo sa i høst at det er trygt å bo ved den kommunale nedgravde søppelfyllingen i Brånåsdalen i Skedsmo på Romerike. Det vil ikke Folkehelseinstituttet uten videre gå god for. NRK har i en rekke saker fortalt om problemer knyttet til deponiet. Blant annet er det påvist unormalt høye nivåer av metan og karbondioksid i 21 boliger. – Inntil vi har svarene fra de nye målingene, kan vi ikke si at det er trygt å bo i disse boligene, sier Johan Øvrevik. Han er direktør for avdeling luft og støy i Folkehelseinstituttet. (nrk.no 22.1.2018).)

 

- Mikrobiom i lunger. I løpet av det siste tiåret har kultur-uavhengige mikrobielle undersøkelsesteknikker ført til en bedre forståelse av det komplette settet av mikrober som lever på og i menneskekroppen.

(Anm: Lung microbiome. Over the past decade, culture-independent microbial investigation techniques have led to an improved understanding of the complete set of microbes that live on and within the human body. This set of human-associated microbes is collectively known as the microbiome. The human body is host to trillions of microbes and the gene set that makes up the microbiome is 360 times more abundant than that comprising the human genome. (…)  The healthy lung. It is generally presumed that the fetal lungs are sterile and that infants acquire their lung microbiota after birth. Immediately after birth, the mother’s microbes rapidly populate the mucosal surfaces of the infant. At first, the colonization is uniform across the infant’s body sites, but the microbiota soon differentiates into site-specific communities in the days or weeks to come. Many studies have characterized the microbiome of the adult lung using BAL samples taken from healthy human adults. These have shown that the most common phyla include Bacteroides, Firmicutes and Proteobacteria, with the most common genera being Streptococcus, Pseudomonas, Veillonella and Prevotella. (…) Asthma and allergies. One important study, published in PLoS ONE in 2010 by Markus Hilty and colleagues, compared the lung microbiome of asthma patients with asthma-free controls. The authors reported an increase in Proteobacteriae and a decrease in Bacteroidetes among the asthma versus control patients. The bacterial species driving the relative increase in Proteobacteriae were Moraxella, Neisseria and Haemophilus. (news-medical.net 30.6.2017).)

(Anm: Antibiotika (tarmbakterier, probiotika, mikrobiota etc.) (Dysbiose; dysbiosis (also called dysbacteriosis (dysbakteriose)). (mintankesmie.no).)

- Babytenner linket til autisme, tungmetaller.

(Anm: Babytenner linket til autisme, tungmetaller. Babytenner hos barn med autisme inneholder mer giftig bly og mindre av de essensielle næringsstoffene sink og mangan, sammenlignet med tenner fra barn uten autisme, ifølge en studie publisert i journal Nature Communications. Forskjellene i metallopptak mellom barn med og uten autisme var spesielt bemerkelsesverdige i løpet av månedene like før og etter at barna ble født. Forskere bestemte dette ved å bruke lasere til å kartlegge vekstringene i baby-tenner generert under ulike utviklingsperioder. (dgnews.docguide.com 2.6.2017).)

- Farlige stoffer i omløb: Kemifirmaer gambler med dit helbred

Farlige stoffer i omløb: Kemifirmaer gambler med dit helbred
videnskab.dk 17.5.2017
Kemifirmaer skal selv dokumentere, at deres kemikalier ikke er sundheds- og miljøskadelige. Men i størstedelen af firmaernes registreringer af stoffer mangler der vigtig data, og derfor kan vi være udsat for farlige stoffer, uden at nogen ved det

I 10 år har det været de europæiske kemikalieproducenters eget ansvar at sikre, at de stoffer, de sender på markedet, ikke er sundheds- eller miljøskadelige, herunder hormonforstyrrende.

En ordning, der i høj grad beror på tillid, og nu viser det sig, at den tillid bliver misbrugt.   

Kemikaliefirmaerne i Europa er nemlig alt for dårlige til at oplyse myndighederne om mulige skadelige effekter, som deres stoffer kan påføre mennesker og miljø. Det kan betyde, at vi alle hver dag udsættes for hormonforstyrrende og farlige stoffer i vores daglige produkter. (…)

Sådan lyder det fra lektor Henrik Holbech, der sidder i det Europæiske Kemikalieagenturs (ECHAs) ekspertgruppe for hormonforstyrrende stoffer. Han fortæller til Videnskab.dk, at den information, som kemifirmaerne har pligt til at indsende til agenturet om de mulige skadevirkninger af deres kemikalier, i bedste fald er mangelfuld og i værste fald forkert. (…)

»En stopklods i at beskytte befolkningens sundhed«
I 2016 viste stikprøver, foretaget af ECHA, at hele 72 procent af firmaernes indberetninger manglede vigtig information om de pågældende stoffer.

Året før viste en anden screening, lavet af de tyske myndigheder, at ud af 1814 af de såkaldte datapakker indsendt til ECHA opfyldte kun én eneste myndighedernes krav. (…)

(Anm: Er miljøgifter i norsk kosthold skadelig for barn? Myndighetene viser til grenseverdier for miljøgifter når de angir sine kostholdsanbefalinger. Norske studier har påvist helseskader hos barna selv om mødrene har et lavere inntak enn anbefalte grenser. Noe er åpenbart feil. Tidsskr Nor Legeforen 2017; 137:257 (16.2.2017).)

- Ufødte udsættes for kemiske stoffer. I en ny rapport har DTU Fødevareinstituttet og ingeniørfirmaet DHI undersøgt den samlede viden om ca. 60 stoffer, herunder hvor meget børn bliver udsat for dem. Bly og paracetamol er de to mest udbredte stoffer for henholdsvis neurotoksiske og hormonforstyrrende stoffer. 

(Anm: Ufødte udsættes for kemiske stoffer. I en ny rapport har DTU Fødevareinstituttet og ingeniørfirmaet DHI undersøgt den samlede viden om ca. 60 stoffer, herunder hvor meget børn bliver udsat for dem. Bly og paracetamol er de to mest udbredte stoffer for henholdsvis neurotoksiske og hormonforstyrrende stoffer.  Læs mere (pharmadanmark.dk  16.6.2017) (FREDAG FOR6IDDAG – 24).)

- Børn og ufødte børns samlede udsættelse for udvalgte kemiske stoffer. Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter nr. 159 April 2017.

(Anm: Børn og ufødte børns samlede udsættelse for udvalgte kemiske stoffer. Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter nr. 159 April 2017. (mst.dk).)

- Den usynlige kloakken.

(Anm: - Den usynlige kloakken. (…) På 25 meters dyp og 100 meter ut i fjorden spyles brunt kloakkvann ut i havet. Slik har det vært i mange år. Men det er umulig å se med det blotte øye fra land. (...) Hver dag havner store mengder med dårlig renset kloakk rett ut i fjordene våre. En rekke store norske kommuner bryter nemlig rensekravene viser NRKs kartlegging. (nrk.no 24.4.2017).)

(Anm: Miljø og legemiddel (Legemidler er farlig avfall). (mintankesmie.no).)

(Anm: Avløp og kloakk på kartet. Statistisk sentralbyrå har laget en enkel visualisering av landets avløpsanlegg på kart. Visualiseringen illustrerer tydelig skillet mellom mye høygradig biologisk og/eller kjemisk rensing på Østlandet og i Trøndelag, og overvekt av mekanisk rensing i de øvrige deler av landet. (ssb.no 19.12.2017).)

- Sjøliv tar skade av våre medisiner. Medisinene vi tar, havner til slutt i havet hos alger og sjødyr. Medikamentene kan kanskje endre hele økosystemer, tror svensk forsker. (- Den usynlige kloakken.)

(Anm: Sjøliv tar skade av våre medisiner. Medisinene vi tar, havner til slutt i havet hos alger og sjødyr. Medikamentene kan kanskje endre hele økosystemer, tror svensk forsker. Det er en kjent sak at medisinene vi mennesker bruker ikke nødvendigvis forsvinner når de har gjort jobben sin inni oss. (forskning.no 8.5.2014).)

(Anm: How do drugs affect the brain? - Sara Garofalo (ed.ted.com).)

- Den usynlige kloakken.

(Anm: - Den usynlige kloakken. (…) På 25 meters dyp og 100 meter ut i fjorden spyles brunt kloakkvann ut i havet. Slik har det vært i mange år. Men det er umulig å se med det blotte øye fra land. (...) Hver dag havner store mengder med dårlig renset kloakk rett ut i fjordene våre. En rekke store norske kommuner bryter nemlig rensekravene viser NRKs kartlegging. (nrk.no 24.4.2017).)

(Anm: Miljø og legemiddel (Legemidler er farlig avfall). (mintankesmie.no).)

(Anm: How does your body process medicine? - Céline Valéry (ed.ted.com).)

(Anm: Hvordan fordøyelsessystemet fungerer. How your digestive system works - Emma Bryce. Let’s Begin… Constantly churning inside of you, the digestive system performs a daily marvel: it transforms your food into the vital nutrients that sustain your body and ensure your survival. Emma Bryce traces food’s nine-meter-long, 40-hour journey through the remarkable digestive tract. (ed.ted.com).)

(Anm: Avløp og kloakk på kartet. Statistisk sentralbyrå har laget en enkel visualisering av landets avløpsanlegg på kart. Visualiseringen illustrerer tydelig skillet mellom mye høygradig biologisk og/eller kjemisk rensing på Østlandet og i Trøndelag, og overvekt av mekanisk rensing i de øvrige deler av landet. (ssb.no 19.12.2017).)

(Anm: Legemiddelretur (kassasjon) (Legemidler er farlig avfall) (mintankesmie.no).)

(Anm: Medisiner er farlig avfall. Store mengder gamle legemidler blir kastet i søpla eller skylt ned i do. Nå er også regjeringen med på kampanjen for å få folk til å returnere ubrukte medisiner til apotekene! (bergen.kommune.no 9.6.2015).)

(Anm: Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Statlig hvitvasking av legemiddelinformasjon (Tidsskr Nor Legeforen 2010; 130:368 (25.2.2010).)

(Anm: Forskning bliver farlig, når de negative resultater glemmes. (…) Nyt dansk studie viser problemet. (...) For få negative resultater leder til falske konklusioner. (…) Manglende negative resultater har kostet liv. (…) Vores model viser, at vi er nødt til at få publiceret mindst 20 procent af de negative resultater, der produceres inden for hvert forskningsfelt, hvis vi skal undgå at lave falske antagelser om videnskabelig fakta. (videnskab.dk 5.1.2017).)

– Hvert eneste år tømmer turistbåter opptil 4000 tonn kloakk og avføring i Nærøyfjorden. Svært mange av landets fjorder har det samme problemet.

(Anm: Tømmer 4000 tonn kloakk i fjordene. Hvert eneste år tømmer turistbåter opptil 4000 tonn kloakk og avføring i Nærøyfjorden. Svært mange av landets fjorder har det samme problemet. (tv2.no 29.7.2017).)

- Norsk oppdrettsfisk står for utslipp langs norskekysten tilsvarende nesten hele Tokyos befolkning på 12 millioner mennesker.

(Anm: Norsk oppdrettsfisk står for utslipp langs norskekysten tilsvarende nesten hele Tokyos befolkning på 12 millioner mennesker. Det viser en beregning Dagbladet har gjort basert på tall fra Klima- og forurensingsdirektoratet (Klif) og Fiskeridirektoratet. Miljødepartementet skulle «se på saken» i 2010 - så ble det verre: Kloakk og matrester fra oppdrettsfisk tilsvarende 11,9 millioner mennesker slippes rett ut i norske fjorder. (…) SLIK PRODUSERES NORSK LAKS: I oppdrettsanlegg. Avfallsstoffene slippes rett ut i havet. Her fra et tilfeldig anlegg i nærheten av Bergen. (dagbladet.no 28.6.2013).)

- Rapport: Ufødte og små børn udsat for store mængder bly og hormonforstyrrende stoffer. (- Den gennemsnitlige blyeksponering lå 50 gange over, hvad, man vurderer, der er et tolerabelt eksponeringsniveau,« siger projektleder på DHI Poul Bo Larsen til Ingeniøren.)

Rapport: Ufødte og små børn udsat for store mængder bly og hormonforstyrrende stoffer
ing.dk 16.6.2017
Børn taber 5 IQ-point på grund af blyeksponering – og det er umuligt helt at undgå eksponeringen, fastslår DHI og DTU Fødevareinstituttet.

De fleste af os tænker nok på bly som et udfaset miljøproblem, eftersom stoffet for længst er blevet forbudt i benzin. Midlet paracetamol ser vi sandsynligvis som en ven i nøden, når vi plages af smerter.

Men de to stoffer er højdespringerne for henholdsvis neurotoksiske (hjerneskadende) og hormonforstyrrende stoffer i en ny rapport, der viser, hvilke af de to grupper stoffer, ufødte og børn op til tre år udsættes for.

I rapporten har DTU Fødevareinstituttet og det rådgivende ingeniørfirma DHI på vegne af Miljøstyrelsen undersøgt den samlede viden om cirka 60 stoffer – herunder hvor farlige de er, og hvor meget børn bliver udsat for dem i dagligdagen.

»Det var overraskende, at især var de gammelkendte stoffer som bly og dioxiner/PCB som stod for de største overskridelser af de tolerable eksponeringsniveauer med bly som en helt klar højdespringer. Den gennemsnitlige blyeksponering lå 50 gange over, hvad, man vurderer, der er et tolerabelt eksponeringsniveau,« siger projektleder på DHI Poul Bo Larsen til Ingeniøren. (...)

(Anm: Børn og ufødte børns samlede udsættelse for udvalgte kemiske stoffer. Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter nr. 159 April 2017. (mst.dk)

- 1000 ganger mer gift i marken. Forskere mener bruken av miljøgifter i hjemmene våre ødelegger miljøet. (- Svaret har de funnet i meitemark som har spist kloakkslam. – For marken er det litt som å spise potetgull.) (– Det er et mysterium. Det må være en kilde til avløpsvannet som er vanskelig å forklare. Kanskje er det kommet dit via vaskemidler som blir importert, sier Joner.)

(Anm: 1000 ganger mer gift i marken. ÅS (NRK): Forskere mener bruken av miljøgifter i hjemmene våre ødelegger miljøet. (…) På et jorde rett ved universitetet på Ås har forskerne lett etter hvor det blir av miljøgifter fra blant annet såpe, tannkrem og deodoranter. Svaret har de funnet i meitemark som har spist kloakkslam. – For marken er det litt som å spise potetgull. Det smaker kanskje godt, men det er ikke sikkert at det er så sunt, sier seniorforsker Erik J. Joner ved Norsk institutt for bioøkonomi. 110 000 tonn faremerkede midler gjennom kloakknettet.  Det omstridte stoffet triklosan er ett av stoffene forskerne har lett etter. Triklosan har tidligere blitt brukt i en rekke produkter fra tannkrem og såper til treningstøy og matemballasje. Ifølge Miljødirektoratet er produktet faset ut mange steder, men finnes fortsatt i kosmetikk. Der blir stoffet blir brukt som konserveringsmiddel. Likevel finner forskerne en ganske stabil mengde triklosan i slammet. – Det er et mysterium. Det må være en kilde til avløpsvannet som er vanskelig å forklare. Kanskje er det kommet dit via vaskemidler som blir importert, sier Joner. (nrk.no 22.6.2017).)

- Den usynlige kloakken. (…) Hver dag havner store mengder med dårlig renset kloakk rett ut i fjordene våre.

(Anm: - Den usynlige kloakken. (…) På 25 meters dyp og 100 meter ut i fjorden spyles brunt kloakkvann ut i havet. Slik har det vært i mange år. Men det er umulig å se med det blotte øye fra land. (...) Hver dag havner store mengder med dårlig renset kloakk rett ut i fjordene våre. En rekke store norske kommuner bryter nemlig rensekravene viser NRKs kartlegging. (nrk.no 24.4.2017).)

(Anm: Miljø og legemiddel (Legemidler er farlig avfall). (mintankesmie.no).)

(Anm: Avløp og kloakk på kartet. Statistisk sentralbyrå har laget en enkel visualisering av landets avløpsanlegg på kart. Visualiseringen illustrerer tydelig skillet mellom mye høygradig biologisk og/eller kjemisk rensing på Østlandet og i Trøndelag, og overvekt av mekanisk rensing i de øvrige deler av landet. (ssb.no 19.12.2017).)

- Forskning bliver farlig, når de negative resultater glemmes.

(Anm: Forskning bliver farlig, når de negative resultater glemmes. (…) Nyt dansk studie viser problemet. (...) For få negative resultater leder til falske konklusioner. (…) Manglende negative resultater har kostet liv. (…) Vores model viser, at vi er nødt til at få publiceret mindst 20 procent af de negative resultater, der produceres inden for hvert forskningsfelt, hvis vi skal undgå at lave falske antagelser om videnskabelig fakta. (videnskab.dk 5.1.2017).)

(Anm: Statlig hvitvasking av legemiddelinformasjon (Tidsskr Nor Legeforen 2010; 130:368 (25.2.2010).)

- Tobakk skader miljøet. Tobakk er ikke bare dårlig nytt for helsen vår - det har også store ringvirkninger for miljøet. Utgjør enorme mengder søppel. (- Sigarettsneiper utgjør 30-40 prosent av alt som blir samlet opp i opprydningsaksjoner på strender og i bynære strøk.)

(Anm: Tobakk skader miljøet. Tobakk er ikke bare dårlig nytt for helsen vår - det har også store ringvirkninger for miljøet. Utgjør enorme mengder søppel. I den første rapporten fra Verdens Helseorganisasjon som har sett på miljøskader knyttet til tobakksrøyk, vises det blant annet til følgende: - Tobakksavfall inneholder mer enn 7000 giftige kjemikalier som forgifter miljøet - inkludert kreftfremkallende stoff. - Utslipp fra tobakksrøyk bidrar til flere tusen tonn kreftfremkallende stoff, giftstoff og drivhusgasser som skader miljøet. - Opptil ti milliarder av de 15 milliarder sigaretter som blir solgt daglig, blir kastet ute - ikke i søpla. - Sigarettsneiper utgjør 30-40 prosent av alt som blir samlet opp i opprydningsaksjoner på strender og i bynære strøk. (nhi.no 31.5.2017).)

- Farlige stoffer i omløb: Kemifirmaers dokumentation er helt utilstrækkelig. (- Selvom kemifirmaer selv skal dokumentere, at deres kemikalier ikke er sundheds- og miljøskadelige, mangler der vigtig data i størstedelen af deres registreringer. Dermed kan farlige stoffer ende i din creme eller shampoo, uden at nogen ved det.)

Farlige stoffer i omløb: Kemifirmaers dokumentation er helt utilstrækkelig
jyllands-posten.dk 17.4.2017
Selvom kemifirmaer selv skal dokumentere, at deres kemikalier ikke er sundheds- og miljøskadelige, mangler der vigtig data i størstedelen af deres registreringer. Dermed kan farlige stoffer ende i din creme eller shampoo, uden at nogen ved det.

10 år har det været de europæiske kemikalieproducenters eget ansvar at sikre, at de stoffer, de sender på markedet, ikke er sundheds- eller miljøskadelige, herunder hormonforstyrrende.

En ordning, der i høj grad beror på tillid, og nu viser det sig, at den tillid bliver misbrugt, skriver Videnskab.dk.

Kemikaliefirmaerne i Europa er nemlig alt for dårlige til at oplyse myndighederne om mulige skadelige effekter, som deres stoffer kan påføre mennesker og miljø. Det kan betyde, at vi alle hver dag udsættes for hormonforstyrrende og farlige stoffer i vores daglige produkter.

Sådan lyder det fra lektor Henrik Holbech, der sidder i det Europæiske Kemikalieagenturs (ECHAs) ekspertgruppe for hormonforstyrrende stoffer.

»Jeg kan desværre ikke give konkrete eksempler, da arbejdet i ekspertgruppen er fortroligt, men overordnet mangler der rigtig meget lovpligtig data. Der er også eksempler på, at der ligger data hos nogle kemikaliefirmaer fra forsøg de selv har lavet, men som ikke deles, før vi tvinger dem til det. Det er meget frustrerende og et stort problem for vores mulighed for at regulere de skadelige stoffer,« siger Henrik Holbech.

»En stopklods i at beskytte befolkningens sundhed«

I 2016 viste stikprøver, foretaget af ECHA, at hele 72 procent af firmaernes indberetninger manglede vigtig information om de pågældende stoffer.

Læs også: Hormonforstyrrende stoffer koster EU milliarder

Året før viste en anden screening, lavet af de tyske myndigheder, at ud af 1.814 af de såkaldte datapakker indsendt til ECHA opfyldte kun én eneste myndighedernes krav.

Situationen med firmaernes manglende data er efterhånden så slem, at direktøren for ECHA, Geert Dancet, sidst i april 2017 sendte en mail ud til kemikalieindustrien, hvor han krævede omgående forbedring, så myndighederne har en chance for at gøre deres arbejde. (...)

Kan have store konsekvenser for forbrugerne

Hvis ikke firmaerne omgående bliver bedre til at indberette det data, de er forpligtet til, kan det have store konsekvenser, skriver ECHA-direktøren:

»De nuværende data er helt enkelt utilstrækkelige til, at vi kan lave en velbegrundet bedømmelse af risikoen ved et kemikalie. Det har to signifikante konsekvenser: Vi spilder vores tid ved at jage harmløse stoffer og, hvilket er langt værre, prioriterer muligvis ikke de stoffer, som i virkeligheden er de mest bekymrende.«

Omfanget af utilstrækkelig information om kemikalierne på markedet overrasker Forbrugerrådet Tænk Kemi.

Læs også: Nye allergier skyller ind over vores liv(...)

- Hvordan husholdningskjemikalier kan skade unge jenters helse. (- En ny studie viser at eksponering tidlig i livet for visse ftalater - en gruppe kjemikalier som finnes i et stort utvalg av husholdningsartikler, inkludert sjampo, parfymer, neglelakk, plastlegetøy, husbyggematerialer og flere - er knyttet til senket skjoldbruskfunksjon hos unge jenter.)

How Household Chemicals Can Hurt Young Girls' Health (Hvordan husholdningskjemikalier kan skade unge jenters helse.)
time.com 3.6.2017
En ny studie viser at eksponering tidlig i livet for visse ftalater - en gruppe kjemikalier som finnes i et stort utvalg av husholdningsartikler, inkludert sjampo, parfymer, neglelakk, plastlegetøy, husbyggematerialer og flere - er knyttet til senket skjoldbruskfunksjon hos unge jenter. (new study shows that early-life exposure to certain phthalates — a group of chemicals found in a wide variety of household items including shampoos, perfumes, nail polish, plastic toys, house building materials and more — is linked to lowered thyroid function in young girls.)

The new study, published in the journal Environment International looked at 229 women during pregnancy and 229 children who were three years old. The researchers found that exposure to a common group of phthalates in childhood was associated with lower levels of active thyroid function in 3-year-old girls. In general, phthalates are thought to be endocrine disruptors, which means they interfere with the body's hormones. Thyroid function is important because thyroid hormones help control proper brain development.

"I think the message to consumers is be careful of the products they use," says study author Pam Factor-Litvak, a professor of epidemiology at Columbia University’s Mailman School of Public Health . "Depressed thyroid hormones are associated in many studies with feelings of depression, anxiety and behavior problems in children as well as metabolic issues later in life." (…)

(Anm: Hypothyreose, tyrotoksikose og andre thyreoideasykdommer (mintankesmie.no).)

(Anm: Kosmetikkindustrien (mintankesmie.no).)

- Den usynlige kloakken.

(Anm: - Den usynlige kloakken. (…) På 25 meters dyp og 100 meter ut i fjorden spyles brunt kloakkvann ut i havet. Slik har det vært i mange år. Men det er umulig å se med det blotte øye fra land. (...) Hver dag havner store mengder med dårlig renset kloakk rett ut i fjordene våre. En rekke store norske kommuner bryter nemlig rensekravene viser NRKs kartlegging. (nrk.no 24.4.2017).)

(Anm: Miljø og legemiddel (Legemidler er farlig avfall). (mintankesmie.no).)

(Anm: Avløp og kloakk på kartet. Statistisk sentralbyrå har laget en enkel visualisering av landets avløpsanlegg på kart. Visualiseringen illustrerer tydelig skillet mellom mye høygradig biologisk og/eller kjemisk rensing på Østlandet og i Trøndelag, og overvekt av mekanisk rensing i de øvrige deler av landet. (ssb.no 19.12.2017).)

(Anm: Vanlige kjemikalier i plast knyttet til kronisk sykdom. Common chemicals in plastic linked to chronic disease. A research team from Australia has recently investigated some chemicals commonly found in plastics. They demonstrated a link between higher levels of these chemicals in urine and increases in cardiovascular disease, type 2 diabetes, and hypertension in men. (…) One group of chemicals often found in plastics are phthalates. These increase the flexibility, transparency, durability, and longevity of plastics. Phthalates are commonly used in food packaging, medications, toys, and even medical devices. Over recent years, there have been discussions around the safety of phthalates, and, as a result, they are gradually being replaced in many products in Canada, Europe, and the United States. However, there is no definitive evidence that they cause serious illness, and millions of tons of phthalates are still used globally each year. (medicalnewstoday.com 14.7.2017).)

- Flammehemmende kjemikalie linket til problemer med å bli gravid. (- The chemicals, called PBDEs (polybrominated diphenyl ethers), are found in a variety of products including foam furniture, electronics, fabrics, carpets, plastics and other common household items and have been linked to a variety of health problems, researchers say.)

Flame-Retardant Chemical Linked to Conception Problems (Flammehemmende kjemikalie linket til problemer med å bli gravid)
businessweek.com 27.1.2010
TUESDAY, Jan. 26 (HealthDay News) -- Women who are exposed to a common chemical that's used as a flame retardant may take longer to become pregnant, a new study finds.

The chemicals, called PBDEs (polybrominated diphenyl ethers), are found in a variety of products including foam furniture, electronics, fabrics, carpets, plastics and other common household items and have been linked to a variety of health problems, researchers say. (...)

(Anm: Flame retardants could contribute to hyperthyroidism in older cats (medicalnewstoday.com 26.4.2015).)

(Anm: Do flame retardants cause attention problems in children? Polybrominated diphenyl ethers are commonly used as fire retardants in many consumer goods. However, prenatal exposure to the product has now been associated with attention problems in 3-7-year-olds, according to an article the journal Neurotoxicology and Teratology. (medicalnewstoday.com 7.10.2015).)

Fant miljøgift i vaniljeis
tv2nyhetene.no 7.7.2009
Mattilsynet overrasket over funn av miljøgift i vaniljeis.

Hvert år utfører Mattilsynet analyser av utvalgte norske matvarer for å kartlegge og overvåke forekomsten av miljøgifter.

I årets rapport presenteres analyser av i alt 289 matvarer som det er tatt prøver av i tidsrommet 2003 til 2005.

Disse matvarene er blitt testet for miljøgiftene dioksiner, dioksinlignende PCB, PCB7, polybromerte difenyleter (PBDE) og Heksabromsyklododekan (HBCD). (...)

- Eksponering for decabromodiphenyl (BDE-209) gir mitokondriell dysfunksjon i lever hos rotter og celledød.

(Anm: Exposure to decabromodiphenyl ether (BDE-209) produces mitochondrial dysfunction in rat liver and cell death. Abstract Polybrominated diphenyl ethers (PBDE) are ubiquitous environmental pollutants. Exposure to these chemicals has been associated with developmental neurotoxicity, endocrine dysfunctions, reproductive disorders, and hepatotoxicity. The widespread use of PBDE as flame retardants has culminated in daily exposure of humans and wildlife to these contaminants and resulted in their banned use. Thus assessment of the potential effects of each PBDE congener on living organisms has become cause for concern. The aim of this study was to (1) examine the effects of decabromodiphenyl ether (BDE)-209 on different functions of HepG2 cells and (2) investigate whether this congener is involved in mitochondrial toxicity. The use of multiple methods was employed to (i) study the influence of BDE-209 on mitochondrial permeability transition (MPT) process in mitochondria isolated from rat liver and (ii) determine the consequential cellular damage. Our results showed that BDE-209 induced matrix swelling related to MPT with 10 µM and ATP depletion with 0.1 µM. In addition, 0.5 μM BDE-209 reduced HepG2 cell viability, produced collapse of membrane potential, but increased levels of reactive oxygen species (ROS) after 48 h incubation. After 24 h with 5 μM treatment elevated levels of ROS, DNA fragmentation and cytochrome c release, accompanied by caspase 9 and caspase 3 activation was noted. Taken together, these results suggest that short-duration exposure (24 or 48 h) to 0.5 μM or 5 μM BDE-209 concentrations diminished HepG2 cell viability due to apoptosis associated with mitochondrial dysfunction. J Toxicol Environ Health A. 2017 Sep 7:1-16.)

- Raske asylmottaksplasser ga rask gevinst. Investor tjente 77 millioner på midlertidige asylmottaksplasser. (- Malte over mugg på asylmottak.)

(Anm: Raske asylmottaksplasser ga rask gevinst. Investor tjente 77 millioner på midlertidige asylmottaksplasser. Abri Vekst og investor Alfred Ydstebø tjente 77 millioner kroner da de raskt kunne tilby nærmere 1.000 midlertidige asylmottaksplasser. (…) Gevinsten kom i løpet av noen måneder i fjor. Den Stavanger-baserte investoren leide det forlatte hovedkontoret til oljeselskapet BP og kunne huse opp mot 1.000 flyktninger i fjor, skriver Dagens Næringsliv. • – Private sykehjem og asylmottak genererer millioner til private formuer. (…) • Malte over mugg på asylmottak (frifagbevegelse.no 6.7.2017).)

- Asylmottak trues med hygiene-bøter. (- Blant forholdene det reageres på, er sopp i tak og vegger i dusjen, uhygieniske forhold på kjøkkenet, svært dårlig inneklima og E.coli-bakterier i drikkevannet.)

Asylmottak trues med hygiene-bøter
vg.no 25.5.2010
Vaterholmen Asylmottak i Verdal har fått en ukes frist til å utbedre en rekke forhold som ifølge kommunelegen gjør bygningen uegnet som bolig for mennesker. (...)

Blant forholdene det reageres på, er sopp i tak og vegger i dusjen, uhygieniske forhold på kjøkkenet, svært dårlig inneklima og E.coli-bakterier i drikkevannet. (...)

(Anm: - Systemiske soppinfeksjoner fortsetter å representere et betydelig udekket medisinsk problem forbundet med høy dødelighet, noe som gjør utvikling av vaksiner og nye immunbaserte behandlinger svært ønskelig for å bedre pasientutfall. (Systemic fungal infections continue to represent a significant unmet medical problem associated with high mortality, making the development of vaccines and novel immune-based treatments highly desirable in order to improve patient outcome.) Front. Cell. Infect. Microbiol. 2016 (05 April 2016).)

(Anm: Tarmbakterie i vannet i Rygge. E.coli oppdaget i drikkevann i Østfold - ber folk koke vannet. Oppdaget under en rutinekontroll. (dagbladet.no 14.12.2016).)

(Anm: Bio-Sensing Dipstick Test for E. Coli in Water. The bacterium Escherichia coli, or E. coli, encompasses several hundreds of strains, all of which are often associated with causing both foodborne and waterborne illnesses. While most E. coli strains are present in normal amounts with the intestines of both healthy humans and animals, the production of Shiga toxin by certain strains of E. coli can cause gastrointestinal symptoms of stomach cramps, diarrhea and vomiting when the toxin infects an individual1. To prevent the spread of E. coli infections, individuals must wash their hands regularly, only eat pasteurized dairy products and juices, eat meat that has been thoroughly cooked and avoid swallowing water while swimming. (azosensors.com 23.9.2017).)

- Matallergi synes å være knyttet til økte symptomer på sosial angst og generelt høyere angstnivåer, men ikke depresjon, hos etniske minoritetsbarn med lavere sosioøkonomisk status.

(Anm: Food Allergy and Anxiety and Depression among Ethnic Minority Children and Their Caregivers. Abstract OBJECTIVE: To investigate the relationship between food allergy and symptoms of anxiety and depression among ethnic minority, low socioeconomic status (SES) children and their caregivers. (…) CONCLUSIONS: Food allergy appears to be associated with increased symptoms of social anxiety and higher levels of anxiety overall, but not depression, in ethnic minority children of lower socioeconomic status. This finding was not due to confounding by asthma. Food allergy was not associated with higher levels of depression or anxiety symptoms among caregivers of pediatric patients with food allergy. Future studies should investigate potential pathways between food allergy and anxiety that may be unique to children in underserved populations, and develop interventions to reduce anxiety in children with food allergy. J Pediatr. 2017 Aug;187:258-264.e1.)

- Leietakere bor dårligere enn eiere.

(Anm: Leietakere bor dårligere enn eiere. Leietakere bor dårligere enn eiere, med mindre tilgang på utearealer, mindre plass og høyere boutgifter, viser Statistisk Sentralbyrå sin store sammenlignende undersøkelse av leie-og eieboliger i Norge (leieboerforeningen.no 1.4.2016).)

(Anm: Astma drabbar fler med lägre inkomst. (- Orsaken kring sambanden inkomst och astma har forskarna ännu inte svar på. Men det finns flera tidigare studier som pekar på att fuktiga, mögliga och rökiga inomhusmiljöer kan vara avgörande faktorer för att utveckla astma. Särskilt utsatta är barn. (netdoktor.se 17.5.2017).)

- Slik påvirker kjøp av bolig nummer to prisene i Oslo. (- Man bør være oppmerksom på at politikk som fører til høyere leiepriser kan føre til økte kostnader for de fattigste i samfunnet, som ofte leier.)

(Anm: Slik påvirker kjøp av bolig nummer to prisene i Oslo. Erlend Eide Bø, forsker, Statistisk sentralbyrå. Boligpriser og prissvingninger kan reduseres ved å gjøre det dyrere å investere i sekundærbolig, men på bekostning av noe høyere leiepriser. Økte kostnader for de fattigste. (…) Man bør være oppmerksom på at politikk som fører til høyere leiepriser kan føre til økte kostnader for de fattigste i samfunnet, som ofte leier. Artikkelen er basert på «Buy to let: Endogenous rents and investment buyers in a housing search model», første kapittel av doktorgraden til Erlend Eide Bø. (aftenposten.no 5.9.2017).)

(Anm: Sykelighet, sykefravær, uførhet og trygd (mintankesmie.no).)

- Utleiemarkedet. For noen blir møtet med utleiemarkedet et mareritt: Rotter, oversvømmelser og mangelfullt brannvern. Dette er leilighetene som offisielt sett ikke finnes.

(Anm: Utleiemarkedet. For noen blir møtet med utleiemarkedet et mareritt: Rotter, oversvømmelser og mangelfullt brannvern. Dette er leilighetene som offisielt sett ikke finnes. UTGRAVNINGER: Slik så det ut i kjelleren, da Brann- og redningsetaten (BRE) kom på befaring i Gamle Brennavei 24 den 12. mai. Foto: Brann og redningsetaten (BRE). (dagbladet.no 15.7.2017).)

(Anm: – Folk ringer fortvilt etter å ha fått rotter opp gjennom sluket i dusjen. Det blir stadig flere og flere rotter i norske byer. Og det blir neppe færre utover vinteren. – Vi blir stadig oppringt av fortvilte folk som har fått rotter opp gjennom sluket i dusjen, sier avdelingsleder for Nokas skadedyrkontroll i Nord-Norge, Tom Arild Jensen. Skrekkeksemplene er mange, og skadedyrkontrollen i Tromsø har hatt nok å gjøre den siste tiden. (…) – Det finnes ingen konkrete tall på rottebestanden i Norge, sier seniorforsker ved avdelingen for skadedyrkontroll på Folkehelseinstituttet, Arnulf Soleng. (nrk.no 18.1.2018).)

- Sygdom trækker danskere ned i gæld.

(Anm: Sygdom trækker danskere ned i gæld. (…) En sygdom rammer, og al energi bliver lagt i blodprøver og møder med læger. Imens hober gammel gæld sig op, eller ny kommer til. (...) For mange kommer et svigtende helbred til at betyde begyndelsen på en lang og sej kamp mod renter og minus på kontoen. (…) Her angiver de gældsramte oftest sygdom som det, der startede deres pengeproblemer. (…) »Det er jo hårdt at være syg i sig selv, og det er yderligere hårdt, at man kommer ud i nogle situationer, hvor man risikerer, at huset skal sælges på tvangsauktion, eller man ikke har til huslejen«, siger han. »Så man bliver på en måde dobbelt ramt. (politiken.dk 29.4.2017).)

- Sopptoksiner blir enkelt luftbårne, fører til potensiell innendørs helsefare. (- Tilstedeværelsen av mykotoksiner innendørs bør tas i betraktning som et viktig parameter for luftkvalitet.)

(Anm: Sopptoksiner blir enkelt luftbårne, fører til potensiell innendørs helsefare. (Fungal toxins become easily aerosolized, leading to potential indoor health risk.) Toksiner produsert av tre forskjellige sopparter som vokser innendørs på tapet kan bli luftbårne, og kan lett inhaleres. Funnene, som sannsynligvis har implikasjoner for "sick building syndrome", ble publisert i Applied and Environmental Microbiology, et tidsskrift for American Society for Microbiology. (...) "De fleste luftbårne toksiner er sannsynligvis plassert på soppsporer, men vi har også vist at en del av den giftige lasten ble funnet på svært små partikler - støv eller små fragmenter av tapeter, som lett kan inhaleres," sa Bailly. "Tilstedeværelsen av mykotoksiner innendørs bør tas i betraktning som et viktig parameter for luftkvalitet," konkluderer Bailly. (news-medical.net 23.6.2017).)

(Anm: Toxinology.no Norway’s portal to natural toxin research. (toxinology.nilu.no).)

(Anm: Asian dust exposure associated with onset of myocardial infarction (news-medical.net 6.9.2017).)

- Muggsopp kan gjøre vannet farlig å drikke. Det finnes overraskende mye muggsopp i norsk drikkevann. Noen av dem kan være direkte farlige.

(Anm: Muggsopp kan gjøre vannet farlig å drikke. Det finnes overraskende mye muggsopp i norsk drikkevann. Noen av dem kan være direkte farlige. (...) Giftige stoffer. I et tidligere prosjekt har forskerne påvist at det finnes overraskende store andeler muggsopp i norsk drikkevann fra springen. Noen av soppene kan produsere giftstoffer (mykotoksiner), i små eller store mengder ved optimale vekstbetingelser. Ida Skaar forsker på mikroskopiske sopper. (nrk.no 5.5.2011).)

- Mugg i mat – direkte farlig eller bare udelikat? Mugg og muggsoppgifter (mykotoksiner) finnes i de fleste kornprodukter, selv om vi ikke nødvendigvis kan se noe synlig mugg. Forekomsten av noen muggsoppgifter ser ut til å øke.

(Anm: Mugg i mat – direkte farlig eller bare udelikat? Mugg og muggsoppgifter (mykotoksiner) finnes i de fleste kornprodukter, selv om vi ikke nødvendigvis kan se noe synlig mugg. Forekomsten av noen muggsoppgifter ser ut til å øke. Folkehelseinstituttet deltar nå i et prosjekt kalt «Mycomix» der målet er å undersøke hvor mye mykotoksiner vi får i oss, og hvorvidt dette har noen betydning for folks helse. For å klargjøre dette vil vi studere effekter av mykotoksiner alene, i blanding og sammen med muggsopp og bakteriekomponenter som kan øke deres evne til å føre til uønskede betennelsesreaksjoner. Prosjektet ledes av Veterinærinstituttet (fhi.no 15.10.2012).)

- Full opprydding på asylmottak etter biletavsløring.  Etter at ein ungdomspolitikar i AUF avslørte omfattande mangelfullt vedlikehald på Førde mottakssenter vart bebuarane sette i arbeid med både målarkosten og vaskekosten.

(Anm: Full opprydding på asylmottak etter biletavsløring.  Etter at ein ungdomspolitikar i AUF avslørte omfattande mangelfullt vedlikehald på Førde mottakssenter vart bebuarane sette i arbeid med både målarkosten og vaskekosten. No varslar både UDI og Førde kommune tilsyn hos mottaket. (…) Bildeserien, først publisert i avisa Firda i helga, har ført til at både Førde kommune, og UDI no varslar tilsyn med mottaket. (nrk.no 22.8.2016).)

- Disse vil du ikke ha på badet

Disse vil du ikke ha på badet
kk.no 11.5.2010
Men sølvkreene trives utmerket der det er fuktig, mørkt og vanskelig å komme til med vaskekluten. Slik unngår du de små krekene. (...)

- Sølvkre er absolutt de vanligste insektene vi finner på bad. Stort sett lever de der hvor det er litt fuktig, mørkt og vanskelig å komme til med renhold, forteller Johan Mattsson, fagssjef i Mycoteam, ifølge nettsidene til boligmagasinet Vi i Villa.

Sølvkre, eller sølvfisk som de også kalles, er små sølvaktige insekter som kommer krypende om natten, på jakt etter mat på baderomsgulvet ditt. De er vingeløse og har lange antenner og en skjelldekket kropp. Kroppslengden er 7-12 millimeter. (...)

- Fuktskader i tre av ti boliger – kan være helsefarlig.

(Anm: Fuktskader i tre av ti boliger – kan være helsefarlig. Fukt og muggsopp kan utløse og forverre helseproblemer som astma, bronkitt og kronisk betennelse i neseslimhinnen. En studie fra Folkehelseinstituttet viser at tre av ti boliger har fuktproblemer som bør utbedres. (fhi.no 20.4.2016 (Folkehelseinstituttet).)

- Dødelig soppinfeksjon skremmer norske forskere. Muggsoppinfeksjonen er i utgangspunktet livsfarlig for pasienter som allerede er svekket.

(Anm: Dødelig soppinfeksjon skremmer norske forskere. Muggsoppinfeksjonen er i utgangspunktet livsfarlig for pasienter som allerede er svekket. (…) Slik lyder beskrivelsen til Ida Skaar, seniorforsker ved Veterinærinstituttet i Oslo. Hun viser til at resistensen mot anti-soppmidler sprer seg raskt. – Dette er virkelig superskremmende. Oppmerksomheten dette problemet får, står i sterk kontrast til den alvorlige helsetrusselen det utgjør, påpeker Skaar.) (vg.no 20.2.2018).)

- Man kan fortsatt langtidsutleie skattefritt om man leier ut en mindre del av boligen man bor i. Så lenge den regelen beholdes, sikrer man et godt fungerende leiemarked.

(Anm: Dette betyr budsjettet for boligeierne: Ingen kutt i eiendomsskatten og egen «Airbnb-skatt», (…) For utleie som strekker seg utover 30 dager vil skattleggingen være som i dag, skriver NTB. – Mange husholdninger finansierer boligen sin delvis gjennom å leie ut deler av den. Det er viktig for regjeringen at husholdningene har en forutsigbarhet i sin økonomi, sier Jensen. (…) - Man kan fortsatt langtidsutleie skattefritt om man leier ut en mindre del av boligen man bor i. Så lenge den regelen beholdes, sikrer man et godt fungerende leiemarked. (aftenposten.no 12.10.2017).)

(Anm: Sykelighet, sykefravær, uførhet og trygd (mintankesmie.no).)

- Babytenner linket til autisme, tungmetaller. (-- Babytenner hos barn med autisme inneholder mer giftig bly og mindre av de essensielle næringsstoffene sink og mangan, sammenlignet med tenner fra barn uten autisme, ifølge en studie publisert i journal Nature Communications.)

Baby Teeth Link Autism, Heavy Metals
dgnews.docguide.com 2.6.2017
BETHESDA, Md -- June 2, 2017 -- Babytenner hos barn med autisme inneholder mer giftig bly og mindre av de essensielle næringsstoffene sink og mangan, sammenlignet med tenner fra barn uten autisme, ifølge en studie publisert i journal Nature Communications. (Baby teeth from children with autism contain more toxic lead and less of the essential nutrients zinc and manganese, compared with teeth from children without autism, according to a study published in the journal Nature Communication.)

Forskere studerte tvillinger for å kontrollere genetiske påvirkninger og fokusere på mulige miljømessige bidragsytere til lidelsen. Resultatene antyder at forskjeller i eksponering tidlig i levetiden for metaller, eller enda viktigere hvordan et barns kropp behandler dem, kan påvirke risikoen for autisme. (Researchers studied twins to control genetic influences and focus on possible environmental contributors to the disease. The findings suggest that differences in early-life exposure to metals, or more importantly how a child’s body processes them, may affect the risk of autism.)

Forskjellene i metallopptak mellom barn med og uten autisme var spesielt bemerkelsesverdige i løpet av månedene like før og etter at barna ble født. Forskere bestemte dette ved å bruke lasere til å kartlegge vekstringene i baby-tenner generert under ulike utviklingsperioder. (…) (The differences in metal uptake between children with and without autism were especially notable during the months just before and after the children were born. Researchers determined this by using lasers to map the growth rings in baby teeth generated during different developmental periods.)

(Anm: Sjøliv tar skade av våre medisiner. Medisinene vi tar, havner til slutt i havet hos alger og sjødyr. Medikamentene kan kanskje endre hele økosystemer, tror svensk forsker. Det er en kjent sak at medisinene vi mennesker bruker ikke nødvendigvis forsvinner når de har gjort jobben sin inni oss. (forskning.no 8.5.2014).)

– Hvert eneste år tømmer turistbåter opptil 4000 tonn kloakk og avføring i Nærøyfjorden. Svært mange av landets fjorder har det samme problemet.

(Anm: Tømmer 4000 tonn kloakk i fjordene. Hvert eneste år tømmer turistbåter opptil 4000 tonn kloakk og avføring i Nærøyfjorden. Svært mange av landets fjorder har det samme problemet. (tv2.no 29.7.2017).)

- Norsk oppdrettsfisk står for utslipp langs norskekysten tilsvarende nesten hele Tokyos befolkning på 12 millioner mennesker.

(Anm: Norsk oppdrettsfisk står for utslipp langs norskekysten tilsvarende nesten hele Tokyos befolkning på 12 millioner mennesker. Det viser en beregning Dagbladet har gjort basert på tall fra Klima- og forurensingsdirektoratet (Klif) og Fiskeridirektoratet. Miljødepartementet skulle «se på saken» i 2010 - så ble det verre: Kloakk og matrester fra oppdrettsfisk tilsvarende 11,9 millioner mennesker slippes rett ut i norske fjorder. (…) SLIK PRODUSERES NORSK LAKS: I oppdrettsanlegg. Avfallsstoffene slippes rett ut i havet. Her fra et tilfeldig anlegg i nærheten av Bergen. (dagbladet.no 28.6.2013).)

(Anm: Phthalates and thyroid function in preschool age children: Sex specific associations. (…) Conclusions The data show inverse and sex specific associations between specific phthalate metabolites measured in children at age 3 and thyroid function in preschool children. These results may provide evidence for the hypothesis that reductions in thyroid hormones mediate associations between early life phthalate exposure and child cognitive outcomes. Environment International 2017;106:11–18 (September 2017).)

(Anm: Discovery of steroid hormone in fruit flies may shed new light on maternal hypothyroidism. (…) Their discovery -- a fundamental advance for biology and neuroscience, and detailed in a paper published April 10 in the journal eLife -- also may shed new light on maternal hypothyroidism, a human condition in which too little thyroid is produced and is dangerous for pregnant women and their developing babies. (…) Normal thyroid production in people controls food metabolism, which, in turn, regulates body temperature and heart rhythm. When thyroid levels are too low, pregnant women are at risk for miscarriage, hypertension and premature birth. (news-medical.net 16.5.2017).)

(Anm: High levels of chemicals found in indoor cats. A study from Stockholm University have now established what was previously suspected, that the high levels of brominated flame retardants measured in cats are from the dust in our homes. The study has been published in the journal Environmental Science & Technology.  (medicalnewstoday.com 27.2.2017).)

(Anm: Eksporterer dødelige kjemikalier. Kinesiske selskaper eksporterer kraftige kjemiske stoffer som er så dødelige at de utgjør en mulig terrortrussel, viser en gransking som Associated Press har gjort. Ifølge AP har tolv selskaper eksportert det syntetiske opiatet karfentanil til USA. (nrk.no 7.10.2016).)

(Anm: A fifth of dementia cases may be caused by air pollution, study suggests. The researchers recently reported their findings in the journal Translational Psychiatry. (medicalnewstoday.com 1.2.2017).)

(Anm: Watch: Why is air pollution a problem? Air pollution contributes to around 40,000 premature deaths in the UK each year and is linked to heart attack and stroke. Lucy Trevallion looks at this invisible problem and how you can reduce your risk. (bhf.org.uk (24.3.2017).)

(Anm: New study reveals air pollution can alter the effectiveness of antibiotics and increases the potential of disease. (medicalnewstoday.com 6.3.2017).)

- Stor kreftrisiko ved miljø-eksponering av asbest. (- Asbest brukes fortsatt mye i Russland, Kina, India og Brasil. (…) Også i Norge er det fortsatt asbest i mange hus bygd på 1950 til 1980-tallet. Snekkere, rørleggere, elektrikere og andre som arbeider i gamle hus er utsatt. Onkologen har følgende råd; – Sjekk om det er asbest i huset ditt. Hvis det er det, så få profesjonelle til å fjerne det, sier han.)

Stor kreftrisiko ved miljø-eksponering av asbest
dagensmedisin.no 4.6.2017
Overlege Oluf Dimitri Røe ved Sykehuset Levanger presenterte nye forskningsfunn på verdens største kreftkonferanse.  

CHICAGO: – Vi må ta asbest på stort alvor, sier onkolog Oluf Dimitrie Røe ved Sykehuset Levanger.
Lørdag delte han funn fra en ny studie med kolleger fra hele verden under en såkalt «poster-presentasjon» på ASCO i Chicago.

Les abstraktet her.

Sammen med phd-student Vasiliki Panou og kolleger ved Aalborg Universitetshospital har han undersøkt forekomsten av mesotheliom, en sjelden kreftform som er sterkt knyttet til eksponering av asbest, i Aalborg i Danmark. (…)

Brukes fortsatt
– Det er viktig at slike studier kommer frem. Asbest brukes fortsatt mye i Russland, Kina, India og Brasil. Det må det bli slutt på, sier han.

Også i Norge er det fortsatt asbest i mange hus bygd på 1950 til 1980-tallet. Snekkere, rørleggere, elektrikere og andre som arbeider i gamle hus er utsatt. Onkologen har følgende råd;

– Sjekk om det er asbest i huset ditt. Hvis det er det, så få profesjonelle til å fjerne det, sier han. (…)

(Anm: mesoteliom, svulst utgått fra mesotel, som kler overflaten i brysthulen, hjerteposen, bukhulen og mindre områder i kjønnsorganene. Mesoteliomer er nesten alltid ondartet (kreftsvulster), men vokser ofte langsomt og gir sjelden fjernspredning ut over det hulrom svulsten starter i, og de tilgrensende organene. Kilde: Store norske leksikon.)

- En av fem skoler kan ikke dokumentere greit radonnivå. Skole. I alt 470 skoler i 103 kommuner har i vinter sjekket radonnivået innendørs. Hver femte skole kan ikke dokumentere at de har et tilfredsstillende lavt radonnivå.

(Anm: En av fem skoler kan ikke dokumentere greit radonnivå. Skole. I alt 470 skoler i 103 kommuner har i vinter sjekket radonnivået innendørs. Hver femte skole kan ikke dokumentere at de har et tilfredsstillende lavt radonnivå. Radon er en luktfri og usynlig radioaktiv gass som knyttes til økt risiko for lungekreft når den forekommer i inneluft. Det har vært en grense for radon i skoler siden 2014, og i vinter gjennomførte  Nettverk for miljørettet folkehelsearbeid (NEMFO) en kampanje for å finne ut hvordan det står til. (kommunal-rapport.no 15.6.2017).)

(Anm: Tiltak for å fjerne radon. Savner konkrete råd fra Statens strålevern. At radon er farlig og må fjernes får du stadig høre, men hvem som skal utføre jobben må du finne ut på egenhånd. En uheldig hedmarking brukte 80.000 kroner på tiltak som ikke fungerte som forventet. (nrk.no 23.10.2017).)

- Cancer av asbest ökar

Cancer av asbest ökar
svd.se 14.2.2012
Cancerformen mesoteliom, som orsakas av asbest, ökar igen i Sverige. På två år har antalet drabbade fördubblats.

- Det kan räcka med en kort exponering av asbest för att få mesoteliom. Därför är det en viktig tankeställare att antalet fall har ökat kraftigt 2009 och 2010, säger docent Nils Plato på Karolinska institutet till Sydsvenskan.

År 2008 upptäcktes 64 nya fall av sjukdomen, under 2009 var de 84 medan det rapporterades 124 nya fall 2010. (...)

- Skuleborn har blitt sjuke i mange år – no er det funne fukt og asbest. Bergen kommune beklagar etter at det er avdekt fuktskadar og mogleg asbestlekkasje på Varden skule i Fyllingsdalen.

(Anm: Skuleborn har blitt sjuke i mange år – no er det funne fukt og asbest. Bergen kommune beklagar etter at det er avdekt fuktskadar og mogleg asbestlekkasje på Varden skule i Fyllingsdalen. – Det er dette me har sagt heile vegen, seier FAU-leiar. Tysdag informerte Bergen kommune tilsette ved Varden skule at det er funne fuktskadar og gjennombora asbestplater under arbeidet med rehabiliteringa av skulen. Det skriv Bergen kommune i ei pressemelding tysdag. Mangeårige helseplager. I fleire år meldte tilsette og elevar om helseplager på grunn av det dårlege inneklimaet. Allereie i 2010 fortalde NRK om helseproblema ved barneskulen. (nrk.no 4.10.2016).)

- FDA gjør oppmerksom på at bakterier i vannbaserte produkter utgjør en trussel

FDA highlights threat bacteria poses to water-based products
biopharmadive.com 26.5.2017
Dive Brief:

 • Against the backdrop of a multi-state bacterial infection caused by a batch of contaminated stool softener, the Food and Drug Administration is underscoring to pharmaceutical developers the importance of keeping their equipment clean and their quality control standards up to par.
 • The agency on Monday released a warning about Burkholderia cepacia, a type of bacteria that can cause respiratory infections and pneumonia, particularly for people with weaker immune systems such as the elderly and children. Last year, the pathogen made headlines when more than 60 people across eight states became infected due to a contaminated batches of PharmaTech LLC's oral, liquid docusate sodium.
 • In its warning, the FDA encouraged makers of non-sterile, water-based drug to create and maintain protocols that would preventing microorganisms from ruining their products. Examples included making sure manufacturing facilities were sanitary and establishing materials inspections at various stages throughout the production cycle.

Dive Insight:
B. cepacia has been on the regulators' radars for years because of its ability to sneak into drugs, which are then widely distributed, in turn helping the pathogen spread. (…)

The FDA in general has also been cracking down on current good manufacturing practices violators. In the last year alone, the agency cited drugmakers such as Sun Pharma, Jazz and GlaxoSmithKline for contamination-related issues at their respective production sites and contract manufacturing service providers. (…)

- Den usynlige kloakken.

(Anm: - Den usynlige kloakken. (…) På 25 meters dyp og 100 meter ut i fjorden spyles brunt kloakkvann ut i havet. Slik har det vært i mange år. Men det er umulig å se med det blotte øye fra land. (...) Hver dag havner store mengder med dårlig renset kloakk rett ut i fjordene våre. En rekke store norske kommuner bryter nemlig rensekravene viser NRKs kartlegging. (nrk.no 24.4.2017).)

(Anm: Miljø og legemiddel (Legemidler er farlig avfall). (mintankesmie.no).)

(Anm: Avløp og kloakk på kartet. Statistisk sentralbyrå har laget en enkel visualisering av landets avløpsanlegg på kart. Visualiseringen illustrerer tydelig skillet mellom mye høygradig biologisk og/eller kjemisk rensing på Østlandet og i Trøndelag, og overvekt av mekanisk rensing i de øvrige deler av landet. (ssb.no 19.12.2017).)

(Anm: Sjøliv tar skade av våre medisiner. Medisinene vi tar, havner til slutt i havet hos alger og sjødyr. Medikamentene kan kanskje endre hele økosystemer, tror svensk forsker. Det er en kjent sak at medisinene vi mennesker bruker ikke nødvendigvis forsvinner når de har gjort jobben sin inni oss. (forskning.no 8.5.2014).)

– Hvert eneste år tømmer turistbåter opptil 4000 tonn kloakk og avføring i Nærøyfjorden. Svært mange av landets fjorder har det samme problemet.

(Anm: Tømmer 4000 tonn kloakk i fjordene. Hvert eneste år tømmer turistbåter opptil 4000 tonn kloakk og avføring i Nærøyfjorden. Svært mange av landets fjorder har det samme problemet. (tv2.no 29.7.2017).)

- Norsk oppdrettsfisk står for utslipp langs norskekysten tilsvarende nesten hele Tokyos befolkning på 12 millioner mennesker.

(Anm: Norsk oppdrettsfisk står for utslipp langs norskekysten tilsvarende nesten hele Tokyos befolkning på 12 millioner mennesker. Det viser en beregning Dagbladet har gjort basert på tall fra Klima- og forurensingsdirektoratet (Klif) og Fiskeridirektoratet. Miljødepartementet skulle «se på saken» i 2010 - så ble det verre: Kloakk og matrester fra oppdrettsfisk tilsvarende 11,9 millioner mennesker slippes rett ut i norske fjorder. (…) SLIK PRODUSERES NORSK LAKS: I oppdrettsanlegg. Avfallsstoffene slippes rett ut i havet. Her fra et tilfeldig anlegg i nærheten av Bergen. (dagbladet.no 28.6.2013).)

(Anm: How do drugs affect the brain? - Sara Garofalo (ed.ted.com).)

(Anm: How does your body process medicine? - Céline Valéry (ed.ted.com).)

(Anm: Hvordan fordøyelsessystemet fungerer. How your digestive system works - Emma Bryce. Let’s Begin… Constantly churning inside of you, the digestive system performs a daily marvel: it transforms your food into the vital nutrients that sustain your body and ensure your survival. Emma Bryce traces food’s nine-meter-long, 40-hour journey through the remarkable digestive tract. (ed.ted.com).)

- Studien finner sammenheng mellom trafikkrelatert luftforurensning og telomererforkortelse hos barn

Study finds link between traffic-related air pollution and telomere shortening in children
news-medical.net 19.5.2017
Children and teens exposed to high levels of traffic-related air pollution have evidence of a specific type of DNA damage called telomere shortening, reports a study in the May Journal of Occupational and Environmental Medicine.

Young people with asthma also have evidence of telomere shortening, according to the preliminary research by John R. Balmes, MD, of University of California, Berkeley, and colleagues. They write, "Our results suggest that telomere length may have potential for use as a biomarker of DNA damage due to environmental exposures and/or chronic inflammation."

The study included 14 children and adolescents living in Fresno, Calif.-;the second-most polluted city in the United States. The researchers assessed the relationship between polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs), a "ubiquitous" air pollutant caused by motor vehicle exhaust; and shortening of telomeres, a type of DNA damage typically associated with aging. (…)

(Anm: Ny test kan forutsi om du får kreft - ti år før du får diagnosen. Forskere har oppdaget en sammenheng mellom telomerene og utviklingen av kreft. (…) En «beskyttende» kapsel, kalt telomer, sitter på endene av kromosomene og hindrer at DNA skades. De kan sammenlignes med den ekstra harde tuppen på en skolisse, som hindrer at lissene flises opp. Telomerene forvitres betraktelig raskere hos de som sener får kreft, viser studien. De er kortere enn de burde være, og blir stadig kortere til rundt fire år før kreften utvikles. Alle personene i studien som hadde forkortete telomer, utviklet senere kreft. (side.no 1.5.2015).)

(Anm: Telomere biomarker may lead to blood test that predicts cancer years in advance  (medicalnewstoday.com 1.5.2015).)

(Anm: Publikum ønsker tøffere straffetiltak mot uansvarlig atferd i næringslivet. (- Resultatene viste en sterk offentlig bekymring for skjevhet i rettssystemet) (theconversation.com 25.7.2016).)

- Hvis du sykler til arbeid, se opp for dårlig luft.

(Anm: If You Bicycle to Work, Watch Out for Bad Air. Researchers say the benefits of a bicycle commute could be at least partially negated by when and where you ride, and for how long. Here are some safety tips. (…) Longer commutes during rush hour when tailpipes are spewing the most smog can translate into greater health risks, according to the preliminary results of a five-year study done in New York. (healthline.com 16.7.2017).)

Ikke bare sunt å sykle
vg.no 2.7.2011
Det er ikke bare sunt å sykle til jobben - hvis du gjør det langs en trafikkert vei. Noen syklister vil dø en for tidlig død av lungeskader grunnet forurensningen.

Nederlandske forskere ved universitetet i Utrecht har laget det komplette sykkelhelseregnskapet.

De har regnet inn tapt levetid på grunn av eksponering mot forurensning, tapt levetid på grunn av trafikkulykker og økt levealder fordi sykling gir helseeffekt. (...)

Pluss og minus
- Forkortet levealder pga forurensning: 0,8 til 40 dager.
- Forkortet levealder pga trafikkulykker: 5 - 9 dager.
+ Forlenget levealder grunnet bedret helse: 90 - 420 dager.

Ut fra dette har forskerne regnet seg fram til at det i gjennomsnitt er 11 ganger høyere sjanse for at syklingen gir økt levealder enn det motsatt.

Men for noen vil sykling i forurenset luft medføre en tidligere død.

- Vi har ikke tallfestet det i antall personer, men regnet ut et gjennomsnitt ut fra statistiske data, sier professor Jeromen de Hartoh, som er av forskerne bak prosjektet.

Du blir langt mer utsatt for luftforurensning når du sykler langs veien enn når du sitter i en bil på samme vei. (...)

- Denne verksemda vil ikkje ta slutt før dei som legg til rette for hemmeleghald og skatteunndraging – bankar, advokatar og rådgjevarar – opplever ein reell risiko for å bli straffa for å utføre slike tenester.

(Anm: Superrike skattesnytarar. (…) Denne verksemda vil ikkje ta slutt før dei som legg til rette for hemmeleghald og skatteunndraging – bankar, advokatar og rådgjevarar – opplever ein reell risiko for å bli straffa for å utføre slike tenester.) (dn.no 3.7.2017).)

(Anm: EU-kommissionen visste om VW-fusket. (- Misstankarna inom kommissionen väcktes till liv när dess experter insåg att luftkvaliteten i städer inte förbättrades som förväntat efter de strängare utsläppskraven för bilar som infördes 2007, enligt Der Spiegel.) (nyteknik.se 15.7.2016).)

(Anm: Volkswagen mistenkt for å ha villedet EUs investeringsbank. Volkswagen er mistenkt for å ha brukt et lån fra Den europeiske investeringsbanken (EIB) til å utvikle teknologi som åpnet for juks med utslippstester. Sjefen for den europeiske investeringsbanken (EIB) Werner Hoyer er skuffet over Volkswagen. (dn.no 2.8.2017).)

(Anm: VW-chef erkänner bedrägeri. En högt uppsatt chef på tyska Volkswagen (VW) i USA, inblandad i avgasskandalen, erkänner bedrägeri, meddelade en talesperson för domstolen i Detroit på tisdagen. (nyteknik.se 26.7.2017).)

(Anm: VW-topp sier seg skyldig – risikerer 169 år i fengsel. Den tidligere VW-toppen i USA, Oliver Schmidt, innrømmer å ha forsøkt å dekke over utslippsjukset. Nå risikerer han mange år bak murene. (tv2.no 28.7.2017).)

(Anm: Oliver Schmidt jailed for seven years for Volkswagen emissions scam. Judge in Detroit imposes $400,000 fine on former VW executive. German was arrested trying to return home from holiday in Florida (theguardian.com 6.12.2017).)

(Anm: «Dieseljukset» ga betydelig oppjusterte utslipp. Utslippene fra dieseldrevne personbiler de siste årene er justert opp med opp mot 30 prosent som følge av det såkalte utslippsjukset. (ssb.no 14.12.2017).)

(Anm: Tidligere Volkswagen-ingeniør dømt til fengsel. En tidligere ingeniør i Volkswagen får 40 måneders fengsel etter Volkswagen-skandalen. (vg.no 25.8.2017).)

(Anm: Dieselskandalen truer tysk økonomi. Den tyske dieselskandalen utgjør en risiko for landets økonomi, opplyser Tysklands finansdepartement i en rapport mandag. Dieselskandalen oppsto for nesten to år siden, da det ble kjent at Volkswagen jukset med utslippstallene. Her monterer tyske arbeidere dieselmotorer på en Volkswagen-fabrikk i Chemnitz i Tyskland. (dn.no 21.8.2017).)

(Anm: -1200 vil dø av utslipp fra Volkswagens «juksebiler». Amerikanske forskere har undersøkt konsekvensene av utslippsjuks. (…) Det er forskere ved universitetet MIT i USA som har sett nærmere på konsekvensene av Volkswagens utslippsjuks. (dagbladet.no 3.3.2017).)

(Anm: Dieseljuks. Forskere har funnet den skjulte koden i juksebilene til Volkswagen. Gikk langt for å hindre at det var mulig å teste det virkelige utslippet. (…) Nå har de funnet svaret, gjemt i programvaren til bilene, melder University of California San Diego. (…) Resultatene er publisert i en rapport (PDF), som blir lagt frem frem under IEEE Symposium on Security and Privacy i San Francisco denne uken. Under vanlig bruk, slipper bilene ut inntil 40 ganger mer NOx enn tillatt. Utslippsavsløring: Skrur av eksosrensingen allerede ved 17 grader (tu.no 23.5.2017).)

(Anm: Companies are given new tool to check for harmful chemical substances. New database containing more than 600,000 chemical structures gives companies a unique opportunity to quickly get an overview of the harmful effects associated with substances they are considering using. (medicalnewstoday.com 23.11.2015).)

- De pumpet ut dieselgasser hele dagen. Det var vindstille denne dagen, og fjorden var full av eksos – noe som var merkbart i høyden over bygda», skriver turisten.

(Anm: Turist kom for ren luft og fikk en sjokkerende opplevelse. Se hvordan cruiseskipene forurenser Geiranger. En britisk turist har klaget til klimaministeren etter en sjokkerende opplevelse i Geiranger. Nå har han fått svar. (…) «Jeg kom til Norge for den friske, rene luften», skriver turisten i e-posten som lokalavisen på Stranda, Sunnmøringen, først omtalte. (…) «De pumpet ut dieselgasser hele dagen. Det var vindstille denne dagen, og fjorden var full av eksos – noe som var merkbart i høyden over bygda», skriver turisten. (aftenposten.no 1.8.2017).)

(Anm: Study links outdoor air pollution with millions of preterm births. Scientists have published a major study which links outdoor air pollution with 2.7 million preterm births per year. The study, which was led by a team from The Stockholm Environment Institute (SEI) at the University of York, found that in 2010, about 2.7 million preterm births globally - or 18 per cent of all preterm births - were associated with outdoor exposure to fine particulate matter (PM2.5). (medicalnewstoday.com 20.2.2017).)

(Anm: Air Pollution May Directly Cause Those Year-Round Runny Noses, According to a Mouse Study (hopkinsmedicine.com 18.4.2017).)

(Anm: Outdoor air pollution may increase risk of chronic kidney disease. Outdoor air pollution may increase risk of chronic kidney disease. (…) The study is published Sept. 21 in the Journal of the American Society of Nephrology. (news-medical.net 21.9.2017).)

- WHO: To milliarder drikker forurenset vann. (- Årlig dør hundretusener av å drikke vann forurenset med avføring, ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO). Organisasjonen oppfordrer land til å investere i tilgang til trygt drikkevann, spesielt utviklingsland.)

WHO: To milliarder drikker forurenset vann
adressa.no 14.4.2017
Drastiske forbedringer trengs for å sikre tilgang på rent vann verden over, melder Verdens helseorganisasjon. Samtidig slår Røde Kors kolera-alarm i Somalia.

Årlig dør hundretusener av å drikke vann forurenset med avføring, ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO). Organisasjonen oppfordrer land til å investere i tilgang til trygt drikkevann, spesielt utviklingsland.

– I dag bruker nesten to milliarder mennesker en drikkevannskilde forurenset med ekskrementer som setter dem i fare for å bli smittet av kolera, dysenteri, tyfoidfeber og polio, sier Maria Neira, leder av WHOs avdeling for offentlig helse. (…)

(Anm: Klima, miljø og globalisering (mintankesmie.no).)

- Industrielt løsningsmiddel som i stor grad finnes i amerikansk drikkevann. Miljøgruppen kartla forurensning med 1,4-dioksan på i 50 stater.

(Anm: Industrial solvent widely found in U.S. drinking water. Environmental group maps 1,4-dioxane contamination across 50 states. Drinking water from public utilities in 27 U.S. states, serving more than 7 million people, is contaminated with the industrial solvent 1,4-dioxane at levels that put people at increased risk of developing cancer, according to a new report from the Environmental Working Group (EWG). The advocacy group compiled drinking water test data from nearly 50,000 public water utilities into an interactive map, showing the distribution of 1,4-dioxane in drinking water across all 50 states. (…) EPA considers 1,4-dioxane a likely human carcinogen and is evaluating its safety under the revised Toxic Substances Control Act. The chemical is found as an impurity in some consumer products, such as cosmetics and household cleaners. Although 1,4-dioxane is no longer used as an ingredient in such products, it is often found in them as a by-product of the ethoxylation process. That process is used to manufacture surfactants. (cen.acs.org 95(36):15 (September 11, 2017) | Web Date: September 7.)

- Et biprodukt i produksjonsprosessen til whisky kan redde titusener av liv ved å bruke det til å rense forurenset vann i den tredje verden.

- Whisky kan redde titusener av liv
nettavisen.no 10.9.2012
BIPRODUKT: Et avfallsprodukt fra Whisky-produksjonen kan brukes til å rense vann som er forurenset med det giftige stoffet arsenikk. Det er skotske forskere som har funnet opp en ny anretning som skal kunne rense forurenset vann til en lav kostnad.

Et biprodukt kan være redningen for millioner av mennesker.

Et biprodukt i produksjonsprosessen til whisky kan redde titusener av liv ved å bruke det til å rense forurenset vann i den tredje verden.

Destillasjonsrestene fra kornskallet blir som oftest kastet eller brukt som føde til kveg. Men nå har skotske forskere oppfunnet en teknikk hvor de kan bruke kornskallet til å oppta forurensning i vann.

Forurenset vann
Organisasjonen Purifaid skal nå forsøke å anvende teknikken til å rense forurenset vann i Bangladesh for giftige stoffer som blant annet arsenikk.

I første omgang skal de forsøke prosjektet i en landsby med 30 familier.

Verdens helseorganisasjon (WHO) fastslår at nivået på arsenikk i vannforsyningene til Bangladesh er den «største masseforgiftningen av en befolkning gjennom tidene» med mer enn 18 millioner utsatte mennesker. (...)

(Anm: Frykter at 30 prosent av artene i havet dør ut grunnet havforsuring. Forskerne mener at havet nå surner raskere enn på 300 millioner år - og at innen år 2100 kan havet ha surnet med hele 170 prosent. I 2012 samlet over 500 av verdens fremste eksperter på havsuring seg i California - og en gjennomgang av tilstanden i vitenskapen blir publisert i en studie som legges fram neste uke. (dagbladet.no 17.11.2013).)

- 300 millioner kinesere er i dag uten rent drikkevann og 700 millioner kinesere drikker forurenset vann som ligger under standarden til Verdens helseorganisasjon (WHO). (- 28 000 elver forsvant i Kina.)

28 000 elver forsvant i Kina
dagbladet.no 31.3.2013
VOKSESMERTE: Den enorme utbyggingen i KIna fører med seg skyhøye miljømessige utfordringer.(...)

Den nye kartleggingen som er foretatt av kinesiske vannmyndigheter og kinas svar på Statistisk sentralbyrå viser at elver som dekker mer enn 100 kvadratkilometer er redusert fra 50 000 til 22 900 elver, skriver GlobalTimes. (...)

300 millioner kinesere er i dag uten rent drikkevann og 700 millioner kinesere drikker forurenset vann som ligger under standarden til Verdens helseorganisasjon (WHO). Så mye som 90 prosent av grunnvannet er forurenset, og i en svært høy andel av Kinas elver er det forgiftet fisk som følge av industriforurensingen.

Tall fra FN fastslår at Kina kommer på 13. plass på listen over de landene som er hardest rammet av vannmangel i verden som følge av forurensing. (...)

- Hvordan blir vi kvitt farlige stoffer i produkter? (- I kampen mot miljøgifter må flere virkemidler tas i bruk. Tilsyn er nødvendig for at myndighetene kan føre kontroll med at importører og forhandlere følger regelverket. Brudd på reglene fører ofte til sanksjoner, og de alvorligste tilfellene blir politianmeldt. Tilsyn virker derfor forebyggende.)

Hvordan blir vi kvitt farlige stoffer i produkter?
Marit Kjeldby, avdelingsdirektør og Line Telje Høydal, sjefingeniør, begge Miljødirektoratet
Produkter som inneholder helse- og miljøskadelige stoffer er et problem miljømyndighetene prioriterer høyt og bruker flere virkemidler for å få bukt med.

Dagens gjennomsnittskropp inneholder rundt 400 ulike fremmede kjemiske stoffer, mot bare 60 i 1970, skriver Ingun Grimstad Klepp, og May-Brith Ohman Nielsen i Aftenposten nylig.

Forfatterne trekker frem at Miljødirektoratets stikkprøvekontroller og forbrukerveiledning ikke er tilstrekkelig i kampen mot miljøgifter i produkter.

I kampen mot miljøgifter må flere virkemidler tas i bruk. Tilsyn er nødvendig for at myndighetene kan føre kontroll med at importører og forhandlere følger regelverket. Brudd på reglene fører ofte til sanksjoner, og de alvorligste tilfellene blir politianmeldt. Tilsyn virker derfor forebyggende.

Det viktigste arbeidet vi gjør i kampen mot miljøgifter skjer gjennom internasjonalt samarbeid i EU og globalt. Norge er pådrivere for å få flere stoffer inn på forbudslister, og vi lykkes i dette arbeidet. Miljødirektoratets arbeid innen miljøovervåking og dokumentasjon er grunnleggende for å få gjennomslag for internasjonale forbud.

Informasjon til forbrukere er også viktig. Å sørge for at befolkningen får god informasjon om farlige stoffer i produkter, er nødvendig for at folk blir i stand til å ta gode og miljøbevisste valg. (…)

(Anm: More than 10% of the US population has high concentrations of 10 or more persistent organic pollutants (POPs). (…) OPs are a group of chemical contaminants that humans can barely excrete and that degrade very slowly, therefore accumulating in our bodies and environment. Most POPs have been used as pesticides or are industrial residues; most POPs contaminate animal and human food webs. (medicalnewstoday.com 7.10.2016).)

- Studien finner link mellom Elemental sulfur og pusteproblemer hos bønders barn. Elemental sulfur, det mest brukte sprøytemiddel i California, kan skade respiratorisk helse hos barn som bor i nærheten av gårder som bruker plantevernmidler, ifølge ny forskning ledet av UC Berkeley.

(Anm: Study finds link between elemental sulfur use and respiratory problems in farmworkers' children. Elemental sulfur, the most heavily-used pesticide in California, may harm the respiratory health of children living near farms that use the pesticide, according to new research led by UC Berkeley. (…) The study was published August 14 in the journal Environmental Health Perspectives. The research was funded by the National Institute of Environmental Health Sciences and the Environmental Protection Agency. Rachel Raanan, a UC Berkeley postdoctoral fellow and the study's lead author, was supported by the Environment and Health Fund in Israel. Research protocols were approved by the UC Berkeley Committee for the Protection of Human Subjects. (medicalnewstoday.com 17.8.2017).)

(Anm: Sulfur or sulphur (see spelling and etymology) is a chemical element with symbol S and atomic number 16. It is abundant, multivalent, and nonmetallic. Under normal conditions, sulfur atoms form cyclic octatomic molecules with a chemical formula S8. Elemental sulfur is a bright yellow crystalline solid at room temperature. Chemically, sulfur reacts with all elements except for gold, platinum, iridium, tellurium, and the noble gases. (en.wikipedia.org).)

(Anm: Planteverncocktail med ukjente effekter bekymrer. Marianne Stenrød, Marit Almvik, Ole Martin Eklo - alle tilknyttet NIBIO, Norsk institutt for bioøkonomi. Nye feltforsøk i Norge viser at nedbrytningen av plantevernmidler kan være svært langsom her i nord. (…) Før et plantevernmiddel kan godkjennes blir middelets skjebne i miljøet evaluert. Dette krever et kunnskapsgrunnlag om plantevernmiddelet. (aftenposten.no 16.6.2016).)

(Anm: Information on Chemicals. (...) This provides a single point of access to meaningful information on chemicals, promoting their safe use and relevant quality of data. (echa.europa.eu/information-on-chemicals).)

(Anm: Unni Eikeseth, kjemikar og universitetslektor ved lærarutdanninga, NTNU. Folkeforvirringen. Myteknusing fungerer dårleg der vitskapen er i støypeskeia. Gjennom fleire sesongar har underhaldningsprogrammet Folkeopplysningen gjort ein god jobb med å knuse mytar om tema som alternativ medisin og vaksinemotstand. (…) Programleiar Andreas Wahl kunne til dømes ha intervjua dei svenske forskarane som undersøker helseeffektar av sprøytemiddel og kjemikalieblandingar gjennom EU-prosjektet EDC-MixRisk. Programmet kunne også nemnd at mange kjemikarar også er bekymra for helseeffektar av syntetiske kjemikaliar. Det har derfor vakse fram ein «grøn kjemi» som har som prinsipp å lage molekyl som blir lettare brote ned i naturen, og som er mindre toksiske. (dagbladet.no 6.10.2016).)

(Anm: Endocrine disrupters accelerate reproductive aging in rats. (…) A number of the chemicals that people are exposed to on a daily basis are suspected of disturbing the hormone system. The toxicological effects of these so-called endocrine disrupters on the reproductive system have so far been tested more thoroughly in boys than in girls.  (medicalnewstoday.com 1.6.2016).)

Takk for kloakk
vg.no 22.1.2007
(VG Nett) Det er konklusjonen når et britisk fagblad kårer de viktigste medisinske milepælene på 167 år. (...)

Fagtidsskriftet British Medical Journal inviterte nylig sine lesere til å kåre de viktigste medisinske begivenhetene siden 1840. Nå har leserne talt: Verken oppdagelsen av antibiotika, røntgenstråling, diverse vaksiner eller det menneskelige DNA nådde helt til topps.

Viktigst av alt var nemlig det vannrensede kloakksystemet, mente 15,8 prosent av BMJ-leserne.

SE RESULTATET AV AVSTEMMINGEN HER (VG Nett er ikke ansvarlig for innholdet på eksterne nettsider) (...)

- En vrimmel av kjente og ukjente viruser lurer i kloakken.

A Multitude of Known and Unknown Viruses Lurk in Sewage (En vrimmel av kjente og ukjente viruser lurer i kloakken)
JAMA 2011 (October 4)
Sewers may be home to a multitude of viruses, including some that cause human illness.

Scientists have discovered more than 200 known viruses and thousands of previously unidentified viruses in samples of raw sewage from 3 continents, according to a study published today in mBio, the journal of the American Society for Microbiology. Among the viruses identified were several that may have implications for human health.

Only about 3000 viruses are known, although scientists believe there are probably millions. To probe this diversity, an international team of scientists used a new set of techniques known as metagenomics or environmental genomics to investigate the viruses inhabiting samples of untreated sewage from Pittsburgh, Barcelona, and Addis Ababa, Ethiopia. The techniques allow high-volume sequencing of genetic material from the samples, which were prepared to eliminate nonviral sources of DNA such as bacteria. Unsurprisingly, the scientists found a host of plant viruses, likely from foods eaten by humans, as well as viruses known to infect cockroaches, mice, algae, and other creatures that may live in sewer systems. (...)

- Norsk oppdrettsfisk står for utslipp langs norskekysten tilsvarende nesten hele Tokyos befolkning på 12 millioner mennesker

Slipper ut like mye som hele Tokyos befolkning
dagbladet.no 28.6.2013
Miljødepartementet skulle «se på saken» i 2010 - så ble det verre: Kloakk og matrester fra oppdrettsfisk tilsvarende 11,9 millioner mennesker slippes rett ut i norske fjorder.

SLIK PRODUSERES NORSK LAKS: I oppdrettsanlegg. Avfallsstoffene slippes rett ut i havet. Her fra et tilfeldig anlegg i nærheten av Bergen.

Norsk oppdrettsfisk står for utslipp langs norskekysten tilsvarende nesten hele Tokyos befolkning på 12 millioner mennesker. Det viser en beregning Dagbladet har gjort basert på tall fra Klima- og forurensingsdirektoratet (Klif) og Fiskeridirektoratet.

- Tallet stemmer gitt disse forutsetningene, sier seksjonsleder Gunhild Dalaker Tuseth i Klif til Dagbladet.

Det stilles ingen krav til rensing av utslippene, slik det gjøres til utslipp fra mennesker. Fôr, medisinrester og kloakk strømmer med sjøvannet inn og ut av åpne fiskeinnhegninger. (...)

(Anm: John Fredriksen håver inn (…) Bedre enn ventet. Selskapet fikk et driftsresultat på 1,1 milliarder kroner mot 482 millioner kroner i første kvartal i fjor. (aftenposten.no 17.4.2014).)

- Luftforurensning og helseeffekter

Effects of air pollution on health (Luftforurensning og helseeffekter)
BMJ 2007;335:314-315 (18 August)
The term "smog"—a combination of smoke and fog—was invented by a British doctor a century ago. In 21st century Europe, air pollution has greatly improved by most measures but is still a substantial health problem, responsible for the early deaths of hundreds of thousands of people each year.1 (...)

The best estimate from the Committee on the Medical Effects of Air Pollution, based on the American Cancer Society's follow-up study,3 is a 6% (95% confidence interval 2% to 11%) increase in all cause mortality per 10 µg/m3 increase in fine particle exposure (measured as PM2.5). (...)

(Anm: 'Smoke waves' will affect millions in coming decades. Wildfires threaten more than land and homes. The smoke they produce contains fine particles (PM2.5) that can poison the air for hundreds of miles. (…) As wildfires increase in frequency and severity due to climate change, more and more communities are at risk of prolonged exposure to harmful levels of smoke. (…) The research is described in the journal Climatic Change. (medicalnewstoday.com 18.8.2016).)

(Anm: The air we breathe: differentials in global air quality monitoring. Air pollution is a severe problem worldwide, causing more than 7 million deaths every year. On May 12, 2016, WHO released its most recent report1 on urban air pollution. Compared with the last report released in 2014, the number of cities with air quality monitoring data available almost doubled, reaching 3000 cities in 103 countries. According to this new report,1 low-income and middle-income countries have the highest particulate matter (PM) levels: Onitsha, Nigeria, is the most polluted city in the world, followed by other cities in Nigeria, Pakistan, Iran, Afghanistan, and India in the top ten. Lancet Respir Med. 2016 Jul 13. pii: S2213-2600(16)30180-1.)

(Anm: Minister i samråd om prosulfocarb. (...) Stoffet anvendes til ukrudtsbekæmpelse på konventionelle kornmarker i efteråret, men er så flygtig, at meget af det fordamper til atmosfæren for senere at falde ned igen med regn og dug. (landbrugsavisen.dk 26.1.2016).)

(Anm: Autism risk increased with prenatal exposure to banned chemicals. A class of compounds called organochlorines were banned from production in the United States in the 1970s, after they emerged as harmful to human health. A new study, however, reveals that exposure to these chemicals could still be high, and it could be putting children at significantly greater risk for autism. The research was recently published in the journal Environmental Health Perspectives.  (medicalnewstoday.com 23.8.2016).)

- Luftforurensning kan påvirke menneskers helse via endringer av bakterier i luftveiene. (...) De fokuserte på to bakterier som er viktige årsaker til luftveissykdom hos mennesker og viser høye nivåer av antibiotikaresistens: Staphylococcus aureus og Streptococcus pneumoniae. Begge disse bakteriene er i WHOs globale liste på 12 prioriterte patogener.)

Air pollution may affect human health via bacteria changes in respiratory tract Luftforurensning kan påvirke menneskers helse via endringer av bakterier i luftveiene
medicalnewstoday.com 3.3.2017
The study - by researchers from the University of Leicester in the United Kingdom - is published in the journal Environmental Microbiology.

The team suggests that the work may have important implications for the treatment of infectious diseases, which are known to occur more frequently in places with high levels of air pollution.

First author Julie Morrissey, associate professor in microbial genetics, says that the findings show "that the bacteria which cause respiratory infections are affected by air pollution, possibly increasing the risk of infection and the effectiveness of antibiotic treatment of these illnesses."

According to the World Health Organization (WHO), air pollution is the largest environmental risk factor for human disease. They estimate that in 2012, around 1 in 8 deaths worldwide were due to exposure to air pollution.

A recent analysis also confirms that 92 percent of the world's population live in places where air quality levels exceed WHO limits. (…)

Black carbon's effect on bacteria 'poorly understood'
Particulate matter, such as black carbon, is thought to be one of the main components of air pollution, and its effects on human health are well established. Black carbon is produced through the burning of fossil fuels including diesel, biomass, and biofuels.

For example, studies have shown that exposure to black carbon is linked with cardiopulmonary disease and deaths, and that black carbon may also cause disease by carrying a wide range of chemicals, varying in toxicity, into the human body.

However, as Prof. Morrissey and colleagues note, the effects of black carbon on bacteria, "organisms central to ecosystems in humans and in the natural environment, are poorly understood."

For their study, they investigated how black carbon affects bacteria living in the respiratory tract - that is, the nose, the throat, and the lungs.

They focused on two bacteria that are major causes of respiratory disease in humans and show high levels of resistance to antibiotics: Staphylococcus aureus and Streptococcus pneumoniae. Both of these bacteria are in the WHO's global list of 12 priority pathogens. (…)

(Anm: New research strengthens the previously reported link between air pollution and cognitive decline, after finding that exposure to fine particulate matter could significantly raise the risk of developing Alzheimer's disease and other dementias. The research found that exposure to high levels of particulate matter 2.5 (PM2.5) - tiny air pollution particles that are up to 2.5 micrometers in diameter - increased older women's risk of dementia by over 90 percent, compared with low PM2.5 exposure. Senior study author Prof. Caleb Finch, of the Leonard Davis School of Gerontology at the University of Southern California (USC), and colleagues say that if their findings apply to the general population, then PM2.5 could account for around a fifth of dementia cases. The researchers recently reported their findings in the journal Translational Psychiatry. (medicalnewstoday.com 1.2.2017).)

(Anm: Association between neighbourhood air pollution concentrations and dispensed medication for psychiatric disorders in a large longitudinal cohort of Swedish children and adolescents. (…) Conclusion There may be a link between exposure to air pollution and dispensed medications for certain psychiatric disorders in children and adolescents even at the relatively low levels of air pollution in the study regions. The findings should be corroborated by others. BMJ Open 2016;6:e010004.)

(Anm: Air pollution impairs function of blood vessels in lungs. Air pollution impairs the function of blood vessels in the lungs, according to a study in more than 16,000 patients presented at EuroEcho-Imaging 2016. "This is the first human study to report an influence of air pollution on pulmonary vascular function," said lead author Dr Jean-Francois Argacha, a cardiologist at the University Hospital (UZ) Brussels, Belgium. "This is a major public health issue for people living in polluted urban areas where exercise could damage the lungs and potentially lead to decompensated heart failure." Promoting a safer environment appears to be as important as controlling conventional risk factors, like high cholesterol, in reducing cardiovascular disease. Air pollution consists of particles (particulate matter [PM] of different sizes) and gases (nitrogen dioxide, ozone, etc). The first vascular bed in contact with air pollutants is the pulmonary circulation yet few studies have investigated the impact. (medicalnewstoday.com 12.12.2016).)

- Krever bedre luftmåling i byene våre. (- Målingene er gjort på noen få punkter tre meter eller høyere over bakken. Forurensningen kan være mye høyere jo lenger ned mot bakken du kommer og helt annerledes rundt svingen.)

Krever bedre luftmåling i byene våre
nrk.no 31.1.2017
Overvåkningen av helsefarlig luft er ikke god nok, advarer en uavhengig luftforsker som vil ha målinger der vi faktisk puster.

luftkvalitet.info kan du se hvor forurenset lufta er i noen utvalgte byer akkurat nå. Målingene er gjort på noen få punkter tre meter eller høyere over bakken. Forurensningen kan være mye høyere jo lenger ned mot bakken du kommer og helt annerledes rundt svingen.

– De fleste av de tolv faste målestasjonene i Oslo ligger i dag ved hovedveier. Da vet man lite om hvordan luften er f.eks. i Bogstadveien som er kjent for mye trafikk, men også har mange fotgjengere og beboere, sier luftrådgiver Scott Randall i konsulentselskapet COWI.

Randall har på vegne av Miljødirektoratet ledet arbeidet med å sjekke luftkvaliteten i ni byer som på det tidspunktet ikke hadde målestasjoner. I sju av dem var målingene alarmerende.

– Overvåkningssituasjonen i Norge er ikke god nok. Flere byer har ikke overvåkning, og landet for øvrig kan være bedre dekket, sier Randall. (…)

(Anm: 100.000 dør årligt: Dieselbilers udstødning dræber langt flere end troet. Dieselbiler forurener meget mere end antaget, og de giftige udstødningsgasser slår titusinder af mennesker ihjel om året, viser nyt studie. Danske forskere er ikke overraskede. (…) Snyd som i Volkswagen-skandalen bærer en del af skylden. (videnskab.dk 15.5.2017).)

- Frykter at flere hus må rives. Boligfeltet ble bygd ved et gammelt søppeldeponi, og metangass har lekket fra grunnen inn i mange av husene.

(Anm: Frykter at flere hus må rives. Boligfeltet ble bygd ved et gammelt søppeldeponi, og metangass har lekket fra grunnen inn i mange av husene. Ett hus er revet på grunn av dette, og naboer frykter det kan bli flere. (…) Innsig av gass i flere hus. Kommunalsjef for teknikk i Skedsmo, Birger Marøy, jobber med å kartlegge akkurat hvor deponiet ligger. Det har de fått frist til å gjøre innen 15. november. (nrk.no 19.6.2017).)

(Anm: Naboane fekk utslett og mista matlysten etter utslepp frå kommunen sitt nye anlegg. RÅDALEN (NRK): Giftig gass seiv ut frå heilt nytt avfallsanlegg i Bergen. Først etter ei veke gav kommunen beskjed til naboane. (…) Den giftige gassen seiv ut i nærliggande bustadfelt og påførte naboar som pusta han inn utslett, svimmelheit og svie i nase og auge. – Det lukta kloakk og rotne egg. I vår familie var det spesielt yngstemann på seks år som viste symptom. Han hadde dårleg matlyst og eitt tilfelle av brekking, fortel nabo til anlegget, Mads Iversen. (nrk.no 16.1.2017).)

(Anm: Krever svar om giftdeponi Telemarksbenken vil ha svar fra klima- og miljøministeren om hva han velger når spørsmålet om nasjonalt deponi for farlig avfall skal avgjøres. – Vi håper statsråden har forståelse for at det er stor lokalpolitisk motstand, skriver politikerne. (nrk.no 31.1.2017).)

(Anm: Fylkesmannen overvåker ny drift i det omstridte avfallsanlegget.Tidligere har naboer trua med å flytte fordi luktplagene ble for store. Nå lover Fylkesmannern å følge nøye med komposteringsbedriften. (nrk.no 22.1.2017).)

- Larmet: Gift riskerar spridas från soptippen. Omkring 1 000 platser i Sverige bedöms vara förorenade av giftiga PFAS-ämnen från brandsläckningsskum.

(Anm: Larmet: Gift riskerar spridas från soptippen. Omkring 1 000 platser i Sverige bedöms vara förorenade av giftiga PFAS-ämnen från brandsläckningsskum. Sannolikt kommer stora mängder förgiftad jord att läggas på tippen. Men den metoden kan leda till ökad spridning av gifterna. (nyteknik.se 9.6.2016).)

(Anm: Heart disease risk may be increased with air pollution exposure. The risk of heart disease may be higher with greater exposure to air pollution, especially for people with diabetes. This is the conclusion of a new study published in the Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism. Senior author Dr. Victor Novack, of Soroka University Medical Center and Ben-Gurion University in Beer Sheva, Israel, and colleagues found that air pollution exposure can increase blood sugar, cholesterol levels, and other factors that may raise heart disease risk. In the United States, heart disease is the leading cause of death for both men and women, killing around 610,000 Americans every year. (medicalnewstoday.com 25.5.2016).)

- For første gang er den historiske forskjellen på fattig og rik i Norge kartlagt.

(Anm: For første gang er den historiske forskjellen på fattig og rik i Norge kartlagt. Resultatet kan overraske deg. (…) Fase 4: 1980–2013 Økende forskjeller på nytt. Gjennom 1980- og 1990-årene økte forskjellene i Norge, tallene levner ingen tvil om dét. (aftenposten.no 26.1.2017).)

(Anm: Trond Giske, nestleder i Arbeiderpartiet. Politikk for økte forskjeller. Høyrepolitikk gir et sikkert resultat: Større forskjeller mellom folk. (nrk.no 2.5.2017).)

(Anm: Den økonomiske ulikheten øker: Selv med Ap i regjering vil de ressurssterke vinne terreng. Arbeiderpartiet anklager Høyre for klestyveri, men blir selv avkledd i forsøket, skriver Ola Magnussen Rydje. (dagbladet.no 30.5.2017).)

(Anm: Folkemengde og befolkningsendringer (ssb.no 19.5.2017).)

(Anm: Drammen på fattigdomstoppen av storbyene. Drammen går forbi Oslo blant storbyene i Norge med størst barnefattigdom: Her vokser nesten hvert femte barn opp i en familie med lav inntekt. (…) Dårlig økonomi gir vanskelig oppvekst. Fra perioden 1997–1999 til 2013–2015 økte andelen norske barn som vokste opp i vedvarende lavinntekt i Norge fra 4,1 prosent til 10 prosent. (aftenposten.no 29.3.2017).)

(Anm: Barnefattigdom i Norge tredoblet siden 2001. Hvert femte barn, eller om lag 18.500 av landets 98.000 barn i fattige familier, bor i Oslo, viser ny forskning. Konsentrasjonen av barnefattigdom i visse bydeler i Oslo er betydelig både i antall og andel. Det kommer fram i en rapport publisert av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) for Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). (aftenposten.no 13.8.2017).)

(Anm: Lysbakken sa at 98.000 barn lever i fattigdom. Stemmer det? Vi har sjekket påstanden fra SVs Audun Lysbakken. (…) Han er ikke den eneste. Både andre politikere, organisasjoner og media, også NRK, har brukt dette tallet for å sette en størrelse på fattigdom i Norge. (…) Men er de fattige? Men er vedvarende lavinntekt det samme som at familiene lever i fattigdom? (…) Forskerne mener at siden skatten kommer tilbake til husholdningene i form av gratis eller subsidierte tjenester, så bør verdien av disse tas hensyn til. (…) Forskerne er enige om at vedvarende lavinntekt innebærer en risiko for å vokse opp i fattigdom, men det er ikke statistisk dekning for å sette likhetstegn mellom denne risikoen og det å faktisk være fattig. (…) Delvis feil. (nrk.no 16.8.2017).)

(Anm: Gut bacteria, antibiotics, and the rise of type 1 diabetes. Breaking research investigates antibiotic use in children and the later development of type 1 diabetes. Could antibiotics be altering the gut biome and impacting future health? Type 1 diabetes, usually diagnosed in young adults and children, is an autoimmune disorder; it is sometimes referred to as juvenile diabetes. The individual's immune system attacks and destroys specific cells within the pancreas - islet cells - that create insulin. (medicalnewstoday.com 24.8.2016).)

- Eksponering for vanlig brukt insektdrepende midler kan bidra til diabetes via tarmmikrobiomet.

(Anm: Exposure to commonly used insecticide may contribute to diabetes via the gut microbiome. Organophosphates (OP), the most frequently used insecticides worldwide, could induce high blood sugar (hyperglycemia) and glucose intolerance when decomposed by gut bacteria, according to a study published in the open access journal Genome Biology.  (medicalnewstoday.com 24.1.2017).)

(Anm: The Surprising Thing Linked to High Blood Pressure. Risk behaviors for hypertension—like eating a high-salt diet and smoking—may now include exposure to air pollution. (…) Now, in a new study published in the journal Hypertension, scientists report on an unexpected connection to blood pressure: air pollution. (time.com 31.5.2016).)

(Anm: 'Suggestive evidence' for link between air pollution and heightened stillbirth risk (medicalnewstoday.com 25.5.2016).)

(Anm: Dirty Air May Carry Elevated Risk of Stillbirth. —Meta-analysis finds association, but causality uncertain (medpagetoday.com 26.5.2016).)

(Anm: Could swimming pools, hot tubs increase the risk of gene mutations? Whether taking a dip in the pool or relaxing in the hot tub, cleanliness is unlikely to be a major concern; you can normally smell the disinfectant, so the facilities must be clean, right? According to a new study, they might not be as clean as you think (…)  Study co-author Susan D. Richardson, of the Department of Chemistry and Biochemistry at the University of South Carolina, and colleagues publish their findings in the journal Environmental Science & Technology. (medicalnewstoday.com 22.5.2016).)

(Anm: EU og Verdens helseorganisasjon i bitter glyfosat-strid. WHOs ekspertgruppe truer med å avlyse møter med EUs mattilsyn, med mindre de sletter WHO-kritikk fra sine nettsider. (…) I november kontret EUs mattilsyn (EFSA) med sin egen rapport om at det ikke finnes grunnlag for å påvise kreftfare og rettet kritikk mot IARC sine. (nationen.no 2.3.2016).)

- Entreprenører betalte milliarder i miljøstraffer.

(Anm: Contractors Paid Billions in Environmental Penalties. The federal government’s largest contractors paid more than $38 billion in penalties for environmental violations over the last 21 years, according to the Project On Government Oversight’s Federal Contractor Misconduct Database (FCMD). In honor of Earth Day, POGO elaborates on some of the more recent cases of environmental misconduct. Since 1995, POGO has tracked almost 400 instances of environmental violations by the top federal contractors in cases brought by local, state, federal, and international government agencies, non-governmental groups, and individuals. (pogo.org 22.4.2016).)

- Forurenser skal betale.

(Anm: Forurenser skal betale. Vi trenger bilavgifter som sikrer at forurenser betaler for kostnadene de påfører andre, som forhindrer skadelig atferd og som har tillit i befolkningen. Dagens avgiftssystem har betydelige forbedringsmuligheter, som politikerne må ta på største alvor i oppfølgingen av arbeidet til Grønn skattekommisjon. (dagbladet.no 21.4.2016).)

(Anm: Cognitive function worsened by dull and dirty workplaces. Working in a dull, unclean work environment may have negative implications for employees' long-term cognitive health, according to a new study. Professor of Family and Child Sciences at Florida State University, and colleagues publish their findings in Journal of Occupational and Environmental Medicine. When it comes to memory and thinking skills, previous research has shown that a person's occupation may play an important role. One study published in 2014, for example, found that job burnout - that is, physical, emotional, or mental occupational exhaustion - can lead to later-life deficits in cognitive function. (medicalnewstoday.com 17.6.2016).)

- Informasjon om kjemikalier (- European Chemical Agency (ECHA).)

Information on Chemicals
echa.europa.eu/information-on-chemicals
This is unique source of information on the chemicals manufactured and imported in Europe. (…)

As from 20 January 2016, information on up to 120 000 chemicals is enriched and structured in three layers: infocard, brief profile and detailed source data. This provides a single point of access to meaningful information on chemicals, promoting their safe use and relevant quality of data.

(Anm: What is an Infocard? (echa.europa.eu/information-on-chemicals).)

(Anm: Information on Chemicals. (...) This provides a single point of access to meaningful information on chemicals, promoting their safe use and relevant quality of data. (echa.europa.eu/information-on-chemicals).)

(Anm: Fish affected by Deepwater Horizon spill give clues to air pollution heart disease. The 2010 Deepwater Horizon disaster resulted in a major oil spill in the Gulf of Mexico, an area of water which is heavily populated with fish species. In a paper published in Nature Scientific Reports, the team analysed the effects of individual components of crude oil on the hearts of fish.  (…) Furthermore the processes in the heart which are affected by this PAH are common across all vertebrates, including humans, and underlie both the strength and the rhythm of the heart. (medicalnewstoday.com 17.2.2017).)

- Övervakningen missar nya giftiga kemikalier

Övervakningen missar nya giftiga kemikalier
nyteknik.se 27.5.2016
Nya giftiga kemikalier upptäcks inte genom analyser av fisk i Östersjön. Orsaken är att man letar efter ämnen som redan är kända. Det visar en ny studie från Stockholms universitet.

Forskarna har gått igenom data från forskningsrapporter och miljöövervakning från år 2000 till 2012 för att se vilka kemikalier som har analyserats i Östersjöfisk. Totalt hade 105 olika ämnen analyserats under dessa år.

– Vi fann att det till stor del redan är välkända kemikalier som analyseras, om och om igen, berättar Anna Sobek, forskare vid Stockholms universitet, i ett pressmeddelande.

Dessa välkända kemikalier är dessutom till stor del redan reglerade genom EU:s kemikalielagstiftning, Stockholmskonventionen och EU:s vattendirektiv.

Forskarna konstaterar därmed att risken är stor att nya kemikalier, som är giftiga men ännu inte har förbjudits, inte upptäcks i miljöövervakningen. (…)  

- 80 EU-politikere signerte mistillitsforslag. (- De mener kommisjonen i mange år har unnlatt å identifisere og forby potensielt skadelige stoffer.)

80 EU-politikere signerte mistillitsforslag
nrk.no 16.5.2016
EU-parlamentarikerne mener EU-kommisjonen i tiår har unnlatt å jobbe for å redusere omfanget av stoffer som kan gi nedsatt fruktbarhet.

HORMONFORSTYRRENDE: Flere av stoffene som brukes i plastprodukter kan være hormonforstyrrende.

Bisfenol A, PCB og ftalater er kanskje ikke ord du bruker hver dag. Men hver dag eksponeres vi for en rekke slike stoffer - de finnes i plast, maling, sjampo og klær.

At flere av stoffene kan forstyrre hormonbalansen hos mennesker, er bakgrunn for at 80 EU-parlamentarikere nå har sendt et mistillitsforslag til EU-kommisjonen.

De mener kommisjonen i mange år har unnlatt å identifisere og forby potensielt skadelige stoffer. (…)

(Anm: EU urges full transparency in science research. All publicly funded science should be open access, the European Union has urged. The announcement was made as part of the Amsterdam Call for Action on Open Science, a document signed at the end of a two day conference organised by the Netherlands government during its EU presidency. BMJ 2016;353:i2032 (Published 08 April 2016).)  

(Anm: - USA prøver å få EU til å fjerne regler om matsikkerhet. USA har forsøkt å presse EU til å fjerne regler som beskytter miljøet og forbrukernes helse i forhandlingene om den nye frihandelsavtalen TTIP, ifølge tyske medier. (…) Blant produktene amerikanerne håper å selge til Europa, er matvarer laget av genmanipulerte planter og kjøtt fra dyr som har fått vekstfremmende hormoner. (aftenposten.no 3.5.2016).)

(Anm: Bisfenol A förbjuds i vattenrör. Från och med i höst blir det förbjudet att använda det hormonstörande ämnet bisfenol A när dricksvattenrör renoveras invändigt, så kallad relining. (nyteknik.se 3.8.2016).)

(Anm: Is Your Coffee Maker Toxic? (…) Many drinkers have noticed an odd plastic taste in their coffee immediately after buying a new coffee maker. That's a sign that something is getting into your coffee that's not coming from the beans. More and more information is emerging about how plastic containers of various types can shed chemicals into whatever it is they contain, especially when that something is a hot liquid. Byphenol A (BPA), an endocrine disruptor that could lead to reproductive issues such as infertility and even some types of cancers, has been found in a variety of plastic items as well as the lining of canned foods. (ecowatch.com 2.2.2015).)

(Anm: 4 Ways to Make Delicious Coffee…without the Plastic (thenourishinggourmet 13.5.2015).)

- Miljögifter ökar risk för demenssjukdom. (- Låga doser bekämpningsmedel kan skada hjärnan.)

Miljögifter ökar risk för demenssjukdom
uu.se 18.2.2016 (Uppsala universitet)
Personer som under lång tid exponerats för en låg dos klorerade långlivade bekämpningsmedel löper ökad risk för att i framtiden få en diagnos innefattande kognitiv störning.

De bekämpningsmedel som analyserats i studien förbjöds i flertalet industrialiserade länder för 20-30 år sedan. Eftersom dessa anrikas i näringskedjan och blir kvar i kroppen under lång tid, speciellt i fettvävnaden, kan man fortfarande uppmäta halter av dessa ämnen i de flesta svenskar, liksom i invånare i de flesta länder i världen. Det mest kända av dessa ämnen är DDT.

En forskargrupp vid Uppsala universitet har tidigare påvisat samband mellan denna typ av långlivade miljögifter och diabetes, åderförkalkning och stroke (slaganfall). Dessa forskare har nu studerat om dessa miljögifter är associerade med framtida kognitiv störning, något som ses vid t ex Alzheimers sjukdom. (…)

(Anm: Association between background exposure to organochlorine pesticides and the risk of cognitive impairment: A prospective study that accounts for weight change. Environment International 2016;89–90:179–184 (April–May 2016).)

(Anm: Låga doser bekämpningsmedel kan skada hjärnan. Människor som under lång tid exponeras för låga doser klorerade bekämpningsmedel löper ökad risk att få kognitiva störningar i framtiden. Det visar en ny studie. (nyteknik.se 18.2.2016).)

(Anm: Leicester scientists investigate link between air pollution and type 2 diabetes (2.le.ac.uk 29.6.2017).)

(Anm: Pollutants in fish inhibit human's natural defense system. In a new study, environmental pollutants found in fish were shown to obstruct the human body's natural defense system to expel harmful toxins. The Scripps Institution of Oceanography at UC San Diego-led research team suggests that this information should be used to better assess the human health risks from eating contaminated seafood. The study was published in the April 15 issue of the journal Science Advances. (medicalnewstoday.com 18.4.2016).)

(Anm: Fish affected by Deepwater Horizon spill give clues to air pollution heart disease. The 2010 Deepwater Horizon disaster resulted in a major oil spill in the Gulf of Mexico, an area of water which is heavily populated with fish species. In a paper published in Nature Scientific Reports, the team analysed the effects of individual components of crude oil on the hearts of fish.  (…) Furthermore the processes in the heart which are affected by this PAH are common across all vertebrates, including humans, and underlie both the strength and the rhythm of the heart. (medicalnewstoday.com 18.2.2017).)

(Anm: Surprising finding provides more support for Alzheimer's being an autoimmune disease. Brain levels of the lipid ceramide are high in Alzheimer's disease, and now scientists have found increased levels of an antibody to the lipid in their disease model. (medicalnewstoday.com 10.3.2015).)

(Anm: Relationships Between Mitochondria and Neuroinflammation: Implications for Alzheimer's Disease. Curr Top Med Chem. 2015 Aug 26. [Epub ahead of print].)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

(Anm: Linking telomere loss and mitochondrial dysfunction in chronic disease. (…) Drawing a mechanistic connection between telomere function and mitochondria biology will provide a broader perspective for understanding the pathophysiology of diseases and their relation to the aging process, and may provide opportunities for new possible treatments. Front Biosci (Landmark Ed). 2017 Jan 1;22:117-127.)

(Anm: Extreme short and long telomeres linked to increased cancer risk (news-medical.net 5.4.2017).)

(Anm: Scientists discover master regulator of cellular aging. (…) "Telomeres represent the clock of a cell," said TSRI Associate Professor Eros Lazzerini Denchi, corresponding author of the new study, published online in the journal Science. "You are born with telomeres of a certain length, and every time a cell divides, it loses a little bit of the telomere. Once the telomere is too short, the cell cannot divide anymore." (medicalnewstoday.com 13.1.2017).)

(Anm: Betennelser endrer mitokondrier til giftige fabrikker. Å lære hvordan å kontrollere betennelser kan ha store implikasjoner for behandlingen av mange sykdommer. Banebrytende forskning oppdager hvordan makrofager endrer mitokondriene til giftige kjemisk-produserende betennelsespromotører. (Inflammation turns mitochondria into toxic factories. Learning how to control inflammation could have huge implications for the treatment of many diseases. Breaking research discovers how macrophages turn mitochondria into toxic chemical-producing inflammation-promoters.) (medicalnewstoday.com 25.9.2016).)

(Anm: Research may show new ways to repress inflammation at outset. (…) Professor Alexander Weber of the Interfaculty Institute of Cell Biology says the enzyme - Bruton's tyrosine kinase or BTK - is switched on when an inflammation occurs in the body, playing a key role in the inflammation's subsequent development. (medicinenet.com 21.2.2017).)

(Anm: Problems finding your way around may be earliest sign of Alzheimer's disease (medicalnewstoday.com 22.4.2016).)

- Slår alarm om barnehelse i Europa. (- Overvekt, leversykdom og tarmbetennelser - fordøyelsesplagene hos europeiske barn er på et skremmende høyt nivå, ifølge en ny rapport.) (– Vi er bekymra for endringa vi ser i tarmfloraen hos barn, sier Merete Eggesbø ved Folkehelseinstituttet.) (- Har funnet giftige stoffer i småbarnsprodukter.)

Slår alarm om barnehelse i Europa
nrk.no 31.5.2016
Overvekt, leversykdom og tarmbetennelser - fordøyelsesplagene hos europeiske barn er på et skremmende høyt nivå, ifølge en ny rapport.

– Det står veldig dårlig til med barnehelsa i Europa. Dette er ekstremt urovekkende og viser at det er et akutt behov for endring og investering i behandling av fordøyelsessykdommer hos barn, skriver Herbert Tilg, professor ved Innsbruck medisinske universitet, i en e-post til NRK.

Han er en av ekspertene bak rapporten som lanseres i dag, «Paediatric Digestive Health Across Europe», direkte oversatt: Barnefordøyelseshelse i Europa.

Rapporten, som kan lastes ned her, er laga på oppdrag av United European Gastroenterology (UEG). Forfatterne trekker fram tre hovedtendenser de er spesielt bekymra for.

 • I 46 europeiske land lider ett av tre barn av overvekt eller fedme.
 • 20-30 prosent av alle utbrudd av tarmbetennelsessykdommer, som Crohns sykdom og ulcerøs kolitt, skjer hos barn.
 • Ikkealkoholisk fettlever har blitt den vanligste leversykdommen hos barn og unge i vestlige land. Sykdommen er påvist hos barn helt ned i tre år. (…)

Miljøgifter kan være årsak
– Dette er alvorlige sykdommer som påvirker livskvaliteten, sier Merete Eggesbø, lege og seniorforsker ved Folhehelseinstituttet, til NRK.

Crohns sykdom og ulcerøs kolitt er inflammatoriske tarmsykdommer. Begge kan i verste fall ende med utlagt tarm. De fører også til økt risiko for kreft, forteller Eggesbø.

Fettlever så man tidligere bare hos alkoholikere. Nå får altså barn helt ned i treårsalderen denne alvorlige sykdommen.

– Vi vet ikke sikkert grunnen til dette, men kosthold og miljøgifter som PCB, bly og kvikksølv antas spille en stor rolle, sier Eggesbø.

Ifølge Herbert Tilg har det blitt brukt altfor lite ressurser på dette feltet.

– Vi investerer mye i å behandle voksne og ikke nok på å forebygge disse sykdommene fra starten. (…)

Endring i tarmfloraen
Men også endring i hvilke bakterier vi har i tarmen kan være en medvirkende årsak til utviklinga.

– Vi er bekymra for endringa vi ser i tarmfloraen hos barn, sier Merete Eggesbø ved Folkehelseinstituttet.

Hun leder et prosjekt som ser på miljøgifter, tarmflora og deres betydning for barns helse.

– Vi tror overvekt øker blant annet fordi vi har ødelagt noe av den naturlige tarmfloraen vi skulle hatt, sier Eggesbø.

– Hvordan har vi ødelagt den?

– Ved bruk av keisersnitt, antibiotika og midler vi har i maten som gjør at bakteriene forsvinner, blant annet. (…)

(Anm: Har funnet giftige stoffer i småbarnsprodukter. Flere produkter for småbarn som er testet av Miljødirektoratet inneholder ulovlige mengder helse- og miljøfarlige stoffer. Direktoratet sier næringslivet må ta ansvar. (…) – Dette er alvorlige funn og vi er bekymret. Når vi gjør kontroller finner vi ofte ulovlige produkter, sier sjefingeniør Line Telje Høydal i Miljødirektoratet. (…) Et antiskli-materiale på undersiden av en barnevognpose inneholdt 90 ganger mer enn tillatt mengde av DEHP, et stoff som kan skade forplantningsevnen og gi fosterskader. (nrk.no 19.12.2016).)

(Anm: Antibiotika (tarmbakterier, probiotika, mikrobiota etc.) (Dysbiose; dysbiosis (also called dysbacteriosis (dysbakteriose)). (mintankesmie.no).)

(Anm: Signaler fra tarmens mikrobiotika til fjerntliggende organer mht. fysiologi og sykdom. (Signals from the gut microbiota to distant organs in physiology and disease.) (Nat Med. 2016 Oct 6;22(10):1079-1089.)

(Anm: - Hadde medisinerne på et tidligere tidspunkt hatt et evolusjonært perspektiv på sin medisinering, ville vi ikke vært i den kritiske situasjon vi er kommet i med hensyn til resistens. (aftenposten.no 22.8.2016).)

(Anm: Antibiotika kan gi flere kroniske sykdommer. (…) Folkehelseinstituttet: – Faren er underkommunisert. – Advarslene er høyst betimelige, sier lege og seniorforsker Merete Eggesbø ved Folkehelseinstituttet. (…) Ifølge Blaser viser ny forskning at det er en sammenheng mellom endringen av den naturlige tarmfloraen vår og utvikling av nye sykdommer som fedme, diabetes, astma,(...) Advarslene er høyst betimelige, sier lege og seniorforsker Merete Eggesbø ved Folkehelseinstituttet. (…) Ifølge Blaser viser ny forskning at det er en sammenheng mellom endringen av den naturlige tarmfloraen vår og utvikling av nye sykdommer som fedme, diabetes, astma, allergi, autisme og mageinfeksjoner. (nrk.no 30.10.2016).)

(Anm: Researchers explore link between gut microbiome and nutrition in autism spectrum disorder. (…) Sharon Donovan, a professor of nutrition at the University of Illinois explains that researchers have started to look at more specific disease states and the microbiome. "We are starting to see links with autism, obesity, diabetes, cardiovascular disease, and almost every disease that is looked at. (news-medical.net 28.4.2017).)

(Anm: Researchers discover new mechanism that causes chronic intestinal inflammation. Researchers at the University Medical Center of Johannes Gutenberg University Mainz and the German Research Center for Environmental Health, Helmholtz Zentrum München have discovered that too much of the oncogene Bcl-3 leads to chronic intestinal diseases. They describe in Nature Communications exactly how it throws the immune system off-balance. Chronic intestinal disorders such as ulcerative colitis and Crohn's disease are caused by the body's own immune defense system. (news-medical.net 28.5.2017).)

(Anm: Forsiktighet kreves ved samtidig forskrivning av antibiotika med psykofarmaka hos eldre pasienter. (…) Antibiotika har flere legemiddelinteraksjoner med psykofarmaka som kan føre til bivirkninger eller behandlingssvikt og betydelig øke kostnadene for behandlinger. (dgnews.docguide.com 3.4.2017).)

(Anm: Antibiotika associeras med högre risk för tarmcancer. (…) Det här är första studien som visar på sambandet mellan antibiotikaanvändning och utveckling av adenom i tjock- och ändtarmen. Studien publiceras i den vetenskapliga tidskriften Gut. (…) Resultatet visade att långvarig antibiotikaanvändning tidigare i livet, i åldern 20 till 59 år, hade samband med diagnostiserade adenom. (lakemedelsvarlden.se 5.4.2017.)

(Anm: Ny forskning viser hvor raskt bakterien blir motstandsdyktig mot antibiotika. E. coli bakterien muteres raskt i kraftig antibiotikadose. Forskere ved Harvard-universitetet har registrert hvor raskt E. coli bakterien klarer å bli motstandsdyktig og overleve antibiotika. I Harvards pressemelding står det at på ti dager overlevde bakterien en antibiotikadose som var 1000 ganger sterkere enn det som vanligvis dreper bakterien. (dagbladet.no 12.9.2016).)

(Anm: Prebiotika kan hjelpe å behandle anstrengelsesutløst astma (Prebiotics could help treat exercise-induced asthma) (medicalnewstoday.com 6.8.2016).)

(Anm: Antidepressiva - deprimert, litt trist, angst, stresset eller utbrent? (mintankesmie.no).)

– Vil ikke endre kostholdsrådene til gravide

– Vil ikke endre kostholdsrådene til gravide
nrk.no 24.2.2017
Flere forskere mener fet fisk som kveite og laks inneholder miljøgifter som kan være skadelige for barn og gravide kvinner. Men myndighetene er ikke enig i at kostholdsrådene bør endres.

I en kronikk i Tidsskrift for Den norske legeforening at seks leger og forskere går ut og advarer mot fet fisk. De mener at norske myndigheter bør gi en ny anbefaling om hvor mye fisk gravide kvinner og barn bør spise.

– De fleste av oss bør spise mer fisk, og særlig gravide kvinner. Fordi vi vet at fisken inneholder viktige stoffer, både for mor og barn, sier seniorrådgiver Gry Hay fra Helsedirektoratet.

Ifølge direktoratet er det helt trygt å spise fisk og de anbefaler alle å spise to til tre måltider med fisk i uken. Nylig ble det kjent at nordmenn spiser 13 prosent mindre fisk nå enn for fem år siden. (…)

Professor og medlem av Vitenskapskomiteen for mattrygghet Anneche Utne Skåre bekrefter at konklusjonen fra 2014 er like gangbar i 2017.

– Ingen får i seg mengder av miljøgifter som er helseskadelige, uansett om det er snakk om storspisere av fisk, barn eller gravide, sier Skåre. (…)

– Mye hysteri
Det alle er enig om er at det viktigste rådet gravide kvinner kan følge er å spise variert.

– Spis fisk med god samvittighet, det er en verdifull matvare som gir en rekke viktige næringsstoffer. Og lær barna å like fisk så tidlig som mulig, sier Gry Hay fra Helsedirektoratet. (…)

(Anm: Er miljøgifter i norsk kosthold skadelig for barn? Myndighetene viser til grenseverdier for miljøgifter når de angir sine kostholdsanbefalinger. Norske studier har påvist helseskader hos barna selv om mødrene har et lavere inntak enn anbefalte grenser. Noe er åpenbart feil. Tidsskr Nor Legeforen 2017; 137:257 (16.2.2017).)

- Arbeidsmiljø og elektromagnetiske felt.

Arbeidsmiljø og elektromagnetiske felt.
arbeidstilsynet.no 1.6.2016
Arbeidstilsynet har i samarbeid med STAMI og Statens strålevern laget en ny faktaside om elektromagnetiske felt. Faktasiden er til hjelp for arbeidsgivere som skal kartlegge og risikovurdere arbeidsmiljøet der arbeidstakere kan bli eksponert for elektromagnetiske felt.

I Norge er det relativt få personer som kan bli eksponert for intense elektromagnetisk felt under arbeid. Den nye faktasiden angår derfor spesielt arbeid der arbeidstakere har størst risiko for å bli eksponert for intense elektromagnetisk felt - som ved arbeid:

 • i tungindustri (elektrolyse, smelteovner)
 • innen transport (radar, lufttrafikkontroll, militær)
 • i lettindustri (dielektrisk oppvarming og sveising, magnetisering/demagnetisering)
 • med elektrisk forsyning (elektriske kretser og installasjoner)
 • infrastruktur i bygninger og på bakke (basestasjoner, antenner) (…)

- I 2012 var innendørs luftforurensning knyttet til 4,3 millioner dødsfall globalt, sammenlignet med 3,7 millioner for utendørs luftforurensning. Byfolk tilbringer vanligvis 90 % av tiden innendørs, og dette har vært knyttet til "Sick Building Syndrome", der beboerne utvikler en rekke negative helseeffekter knyttet til inneluft / inneklima.

Is your home harming you? New research highlights deadly effects of indoor pollution (Er ditt hjem skadelig for deg? Ny forskning belyser dødelige effekter av innendørs forurensning)
medicalnewstoday.com 19.4.2016
Ny forskning publisert i tidsskriftet Science av Total Environment har pekt på de farlige helsevirkningene av innendørs forurensning, og ber om politikk som sikrer tettere oppfølging av luftkvaliteten. (New research in the journal Science of the Total Environment has highlighted the dangerous effects of indoor pollution on human health, and has called for policies to ensure closer monitoring of air quality.)

Et europeiske samarbeide med australske og britiske forskere ledet av University of Surrey vurderte de skadelige effektene av innendørs forurensning for å gi anbefalinger om hvordan man best kan overvåke og bedre disse forholdene. (A collaborative effort of European, Australian and UK researchers, led by the University of Surrey, assessed the harmful effects of indoor pollution in order to make recommendations on how best to monitor and negate these outcomes.)

Dr. Prashant Kumar ved University of Surrey forklarte: "Når vi tenker på begrepet" luftforurensning "har vi en tendens til å tenke på eksos eller fabrikkrøyk som utvikler grå røyk. Men det er faktisk mange forurensningskilder som har en negativ effekt på luftkvalitet, hvorav mange er påvist inne i våre hjem og kontorer. Alt fra matlagingsrester til maling, lakk og soppsporer i luften, som vi innendørs puster inn, er ofte mer forurenset enn utenfor." (A collaborative effort of European, Australian and UK researchers, led by the University of Surrey, assessed the harmful effects of indoor pollution in order to make recommendations on how best to monitor and negate these outcomes.) A collaborative effort of European, Australian and UK researchers, led by the University of Surrey, assessed the harmful effects of indoor pollution in order to make recommendations on how best to monitor and negate these outcomes.

I 2012 var innendørs luftforurensning knyttet til 4,3 millioner dødsfall globalt, sammenlignet med 3,7 millioner for utendørs luftforurensning. Byfolk tilbringer vanligvis 90 % av tiden innendørs, og dette har vært knyttet til "Sick Building Syndrome", der beboerne utvikler en rekke negative helseeffekter knyttet til inneluft / inneklima. Uansett fører bruk av kull og ved til matlaging og mikrobielle forurensninger som inkluderer bakterier og virus til effekter som inkluderer luftveissykdom og redusert kognitiv funksjon. (In 2012 indoor air pollution was linked to 4.3 million deaths globally, compared with 3.7 million for outdoor air pollution. Urban dwellers typically spend 90% of their time indoors, and this has been linked to 'Sick Building Syndrome' where dwellers exhibit a range of ill health effects related to breathing indoor air. Whether the use of coal and wood for cooking, to microbial contaminants including bacteria and viruses these effects include respiratory disease and reduced cognitive function.)

"Det er viktig at vi er i stand til å effektivt å overvåke innendørs luftforurensning, slik at vi bedre kan forstå når og hvor nivåene er verst, og i sin tur tilby løsninger for å gjøre vår luft sunnere. Vårt arbeid ser på bruk av små, lav-energi overvåkingssensorer som vil være i stand til å samle data i sanntid og fortelle familier eller arbeidstakere når nivåene av miljøgifter er for høye, "fortsatte Dr. Kumar. (...) ("It is essential that we are able to effectively monitor indoor air pollution so that we can better understand when and where levels are worst, and in turn offer solutions to make our air healthier. Our work looks at the use of small, low-energy monitoring sensors that would be able to gather real-time data and tell families or workers when levels of pollutants are too high," continued Dr Kumar.) (…)

(Anm: Sick building syndrome (SBS) among office workers in a Malaysian university--Associations with atopy, fractional exhaled nitric oxide (FeNO) and the office environment. Sci Total Environ. 2015 Dec 1;536:353-61. doi: 10.1016/j.scitotenv.2015.06.137. Epub 2015 Jul 28.)

- Azolresistens mot Aspergillus Fumigatus: En konsekvens av bruk av antisoppmiddel i Landbruk? (- Utviklingen av antivirale, antibiotika og antifungale midler har fått bukt med effekten av fytopatogener, men kan ha betydelig negativ innvirkning på miljøet, hovedsakelig med hensyn til forurensning av overflatevann og grunnvann (Azevedo et al., 2015).)

Azole Resistance in Aspergillus fumigatus: A Consequence of Antifungal Use in Agriculture?
Agricultural industry uses pesticides to optimize food production for the growing human population. A major issue for crops is fungal phytopathogens, which are treated mainly with azole fungicides. Azoles are also the main medical treatment in the management of Aspergillus diseases caused by ubiquitous fungi, such as Aspergillus fumigatus. However, epidemiological research demonstrated an increasing prevalence of azole-resistant strains in A. fumigatus. The main resistance mechanism is a combination of alterations in the gene cyp51A (TR34/L98H). Surprisingly, this mutation is not only found in patients receiving long-term azole therapy for chronic aspergillosis but also in azole naïve patients. This suggests an environmental route of resistance through the exposure of azole fungicides in agriculture. In this review, we report data from several studies that strongly suggest that agricultural azoles are responsible for medical treatment failure in azole-naïve patients in clinical settings.

For the last centuries, chemical industries have provided solutions to deal with plant infections and lower crop losses. The development of antiviral, antibiotics and antifungals has allowed overcoming the effect of phytopathogens but may have considerable negative impact on the environment, mainly with regard to the contamination of surface water and groundwater (Azevedo et al., 2015). Focusing on fungal pathogens, there are a number of antimycotic compounds available to control the spread of these pathogens. However, it is azole antifungals that are the preferred treatment owing to their effectiveness against a broad range of fungi (Price et al., 2015). In addition to controlling the spread of agricultural fungal pathogens, antifungal agents of the azole class play an important role in the management of human fungal diseases (Snelders et al., 2012). (…)

- Nytt antisoppmiddel virker lovende for å avverge legemiddelresistent «superbug». (- Dette betyr at C. auris-gjær ikke riktig kan vokse hvilket gjør det vanskeligere å danne legemiddelresistente kolonier som er en hardnakket kilde til sykehusutbrudd.)

(Anm: Novel antifungal shows promise to stave off drug-resistant superbugs. Microscopic yeast have been wreaking havoc in hospitals around the world- creeping into catheters, ventilator tubes, and IV lines- and causing deadly invasive infection. One culprit species, Candida auris, is resistant to many antifungals, meaning once a person is infected, there are limited treatment options. But in a recent Antimicrobial Agents and Chemotherapy study, researchers confirmed a new drug compound kills drug-resistant C. auris, both in the laboratory and in a mouse model that mimics human infection. The drug works through a novel mechanism. Unlike other antifungals that poke holes in yeast cell membranes or inhibit sterol synthesis, the new drug blocks how necessary proteins attach to the yeast cell wall. This means C. auris yeast can't grow properly and have a harder time forming drug-resistant communities that are a stubborn source of hospital outbreaks. The drug's target-;a yeast enzyme called Gwt1- is also highly conserved across fungal species, suggesting the new drug could treat a range of infections. The drug is first in a new class of antifungals, which could help stave off drug resistance. Even the most troublesome strains are unlikely to have developed workarounds for its mechanism of action, says study lead Mahmoud A. Ghannoum, PhD, professor of dermatology at Case Western Reserve University School of Medicine and director of the Center for Medical Mycology at Case Western Reserve University and University Hospitals Cleveland Medical Center. (…) Source: http://casemed.case.edu/cwrumed360/news-releases/release.cfm?news_id=906  (news-medical.net 11.1.2018).)

- Det ble registrert bruk av 39 ulike virksomme stoff av plantevernmidler i feltet i 2014. Det ble tatt ut 10 vannprøver for analyse av plantevernmidler, og påvist plantevernmidler i ni av prøvene. Det ble funnet 12 ulike midler, herav tre i konsentrasjoner som kan ha negative effekter i vannmiljø. Dette omfattet soppmidlet propikonazol, metabolitten protiokonazol-destio og skadedyrmidlet imidakloprid. Sistnevnte var ikke rapportert brukt i feltet, men inngår i beisemiddel til potet.

(Anm: Jord- og vannovervåking i landbruket (JOVA). (…) Det ble registrert bruk av 39 ulike virksomme stoff av plantevernmidler i feltet i 2014. Det ble tatt ut 10 vannprøver for analyse av plantevernmidler, og påvist plantevernmidler i ni av prøvene. Det ble funnet 12 ulike midler, herav tre i konsentrasjoner som kan ha negative effekter i vannmiljø. Dette omfattet soppmidlet propikonazol, metabolitten protiokonazol-destio og skadedyrmidlet imidakloprid. Sistnevnte var ikke rapportert brukt i feltet, men inngår i beisemiddel til potet. (…) FUNN AV PLANTEVERNMIDLER Det ble tatt ut 10 blandprøver for analyse av plantevernmidler i perioden april–november 2014 og påvist midler i ni av disse. Til sammen ble det gjort 31 funn av totalt 12 midler (5 ugras-, 6 sopp- og 1 skadedyrmiddel). Feltrapporter fra programmet i 2014. NIBIO RAPPORT / VOL.: 2, NR.: 85, 2016. (bioforsk.no).)

(Anm: Sick building syndrome (SBS) is used to describe situations in which building occupants experience acute health and comfort effects that appear to be linked to time spent in a building, but no specific illness or cause can be identified. A 1984 World Health Organization (WHO) report suggested up to 30% of new and remodeled buildings worldwide may be subject of complaints related to poor indoor air quality.[1] (en.wikipedia.org).)

(Anm: Exposure to particulate air pollutants associated with numerous cancers. (…) The team believe that possible explanations for the association between PM2.5 and cancer could include defects in DNA repair function, alterations in the body's immune response, or inflammation that triggers angiogenesis, the growth of new blood vessels that allows tumours to spread. In the case of the digestive organs, heavy metal pollution could affect gut microbiota and influence the development of cancer. (medicalnewstoday.com 29.4.2016).)

(Anm: Global, regional, and national levels of neonatal, infant, and under-5 mortality during 1990-2013: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2013.Lancet. 2014 Sep 13;384(9947):957-79. Epub 2014 May 2.)

(Anm: Air pollution linked to increased rates of kidney disease. While air pollution is known to cause respiratory and cardiovascular diseases, a new study indicates that it also likely causes damage to the kidneys. The findings, which appear in an upcoming issue of the Journal of the American Society of Nephrology (JASN), call for attention on the role of air pollution in the development of kidney disease in urban areas. (medicalnewstoday.com 4.7.2016).)

- Eksos kan gi hjerneslag. (- Rundt 15 millioner mennesker får slag i året på verdensbasis. Luftforurensning blir nevnt som en av de store bidragsyterne til hjerneslag i en ny rapport publiser i Lancet Neurology.) (-Luftforurensning knyttet til økt forekomst av nyresykdom.)

Eksos kan gi hjerneslag
nrk.no 18.6.2010
Hvert 20. slagtilfelle i København kommer av trafikkforurensning.

En ny dansk rapport viser at ultrafint svevestøv fra eksos sannsynligvis er den direkte årsaken til 5% av alle slagtilfellene i Danmarks hovedstad.

- Partiklene er så små at de kommer inn i blodet via lungene, og kan derfra vandre videre til hjernen. Dermed kan de forårsake endringer i blodsammensetningen, blodet kan størkne, og de kan få blodårene til å trekke seg sammen, forteller Zorana Andersen til Politiken. (...)

(Anm: Association between short-term exposure to ultrafine particles and hospital admissions for stroke in Copenhagen, Denmark. European Heart Journal 2010 (First published online: June 10, 2010).)

(Anm: Hvert år dør 185 Oslo-borgere for tidlig på grunn av svevestøv, Oslo-folk mister hvert år til sammen 1.753 friske leveår på grunn av luftforurensing, ifølge Folkehelseinstituttet. (…) De fleste dør da av en forverring av eksisterende sykdom, som hjerte- og karsykdommer eller lungeplager, sier avdelingsdirektør Per Schwarze ved Folkehelseinstituttet til NRK. (vg.no 5.9.2016).)

(Anm: Rapport avslører høye svevestøvkonsentrasjoner på Nationaltheatret jernbanestasjon. Bane Nor: «Vi er meget bekymret». Det er mer svevestøv på perrongen på Nationaltheatret togstasjon enn i Kirkeveien på dårlige dager. Siden det kommer fra tog og ikke veitrafikk, er det ingen som vet om det er helseskadelig eller ikke. (…) Vet ikke om det er skadelig. Avdelingsdirektør Johan Øvrevik i Folkehelseinstituttet (FHI) sier de nå starter jobben med å utrede hvilken helserisiko dette innebærer. (aftenposten.no 3.2.2017).)

(Anm: Ansatte på Nationaltheatret stasjon klager på skadelig arbeidsluft. Ansatte i butikkene på Nationaltheatret jernbanestasjon opplever hodepine, øyeproblemer og allergiutbrudd. Bane NOR sier at større helsetiltak først kan gjennomføres om «6–18 måneder.» I begynnelsen av februar kunne Aftenposten avsløre svært høye konsentrasjoner av svevestøv på Nationaltheatret jernbanestasjon. (aftenposten.no 16.2.2017).)

(Anm: - Det er forferdelig sjokkerende. Her har du trolig millioner av små jernbiter fra bilenes katalysatorer. Jernpartikler fra bilkatalysatorer ender til slutt opp i hjernen. Hjernens kapasitet kan sammenlignes med et litermål. Sykdomsfokus, negative tanker og følelser tar mer av kapasiteten enn for eksempel mestringsopplevelser på jobb og i fritiden. (dn.no 7.9.2016).)

(Anm: Ny forskning: Eksos kan gi demens. (...) Totalt kan 16 prosent av alle demenstilfeller i studien være forårsaket av eksponering for eksos, sier Bertil Forsberg, professor i miljømedisin, til Dagens Nyheter.  (vg.no 4.8.2015).) 

(Anm: Luftforurensning øker risikoen for hjerneslag. En ny studie viser at skader forårsaket av luftforurensning til lunger, hjerte og hjernen har blitt undervurdert. Alarmerende funn, sier forskere på feltet. (…) Rundt 15 millioner mennesker får slag i året på verdensbasis. Luftforurensning blir nevnt som en av de store bidragsyterne til hjerneslag i en ny rapport publiser i Lancet Neurology. I rapporten er det gjort en global risikovurdering for slag, og luftforurensning i form av svevestøv blir rangert på syvende plass når det kommer til innvirkning på levetid. Fossilt brennstoff rangeres på åttende plass. (nrk.no 10.6.2016).)

(Anm: Hvert sjette slagtilfælde skyldes luftforurening. Nyt gigantstudie har fundet frem til, at mennesker over hele kloden langt oftere får en blodprop i hjernen, hvis de er udsat for meget luftforurening. Også i Danmark kædes luftforurening sammen med antallet af slagtilfælde. (jyllands-posten.dk 17.6.2016).)

(Anm: Air pollution is now a leading stroke risk factor. Each year around the world, approximately 15 million people have a stroke. Of these, 6 million die and 5 million are left permanently disabled, making stroke the second leading cause of disability. Now, a new study implicates air pollution as a leading risk factor for stroke worldwide. The study, which is published in The Lancet Neurology, finds that air pollution is associated with about a third of the global stroke burden; this includes environmental and household air pollution, researchers say. Using data from the Global Burden of Disease Study, the researchers were able to estimate the disease burden of stroke associated with 17 risk factors across 188 countries. (medicalnewstoday.com 10.6.2016).)  

(Anm: Luftforurensning koblet til høyt blodtrykk. En metaanalyse publisert i tidsskriftet Hypertension konkluderer med at luftforurensning kan kobles til høyt blodtrykk. (nhi.no 15.6.2016).)

(Anm: Household air pollution linked to higher risk of heart attacks, death. Long-term exposure to household air pollution from lighting, cooking or heating with fuels, such as kerosene or diesel, may increase the risk of heart attacks and death, according to new research in the American Heart Association's journal Circulation. (medicalnewstoday.com 9.6.2016).)

(Anm: Air pollution linked to increased rates of kidney disease. While air pollution is known to cause respiratory and cardiovascular diseases, a new study indicates that it also likely causes damage to the kidneys. The findings, which appear in an upcoming issue of the Journal of the American Society of Nephrology (JASN), call for attention on the role of air pollution in the development of kidney disease in urban areas. (medicalnewstoday.com 4.7.2016).)

(Anm: The air we breathe: differentials in global air quality monitoring. Air pollution is a severe problem worldwide, causing more than 7 million deaths every year. On May 12, 2016, WHO released its most recent report1 on urban air pollution. Compared with the last report released in 2014, the number of cities with air quality monitoring data available almost doubled, reaching 3000 cities in 103 countries. According to this new report,1 low-income and middle-income countries have the highest particulate matter (PM) levels: Onitsha, Nigeria, is the most polluted city in the world, followed by other cities in Nigeria, Pakistan, Iran, Afghanistan, and India in the top ten. Lancet Respir Med. 2016 Jul 13. pii: S2213-2600(16)30180-1.)

- Databasen for kjemiske stoffer i ECHA.

Databasen for kjemiske stoffer i ECHA
arbeidstilsynet.no 16.2.2016
Fra januar 2016 ble det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA) sin database over kjemiske stoffer registrert under REACH eller meldt til CLP Inventory gjort mer brukervennlig.

Stoffdatabasen inneholder informasjon om ca. 120 000 stoffer på det europeiske markedet. ECHA sin database er en av verdens største regulatoriske databaser for kjemikalier.

Myndighetenes harmoniserte klassifiseringer for stoffer og spesifikke konsentrasjonsgrenser (SCL), i Norge tidligere kjent som «Stofflisten», er inkludert i databasen.

Informasjonen kan kanskje være av interesse i ditt daglige arbeid. Informasjonen omfatter blant annet farlige egenskaper, klassifisering og merking, informasjon for sikker bruk, autorisasjoner og restriksjoner. Informasjonen er et verdifullt verktøy for å fremme sikker bruk av kjemikalier og erstatte de farligste stoffene med sikrere alternativ.

Informasjonen for de kjemiske stoffene finnes på ECHA sin nettside: http://echa.europa.eu/ 
Les mer under menyfanen “Information on Chemicals”. (…)

(Anm: Holmenkollen er full av gift. OSLO/TROMSØ (NRK): Da forskere undersøkte meitemark ved VM-løypene, viste det seg av de var fulle av fluor. Kreftfremkallende. – Vi finner ekstremt mye av organiske fluorforbindelser i prøver av meitemark fra Voksenkollen, sier Dorte Herzke, forsker ved Norsk institutt for luftforskning, NILU. – Det er en gift som aldri forsvinner. Verdiene blir enda større oppover i næringskjeden, og stoffene havner til slutt i mennesker. Konsekvensene hos både meitemark og oss, er blant annet DNA-endringer som kan føre til kreft. (nrk.no 19.11.2015).)

(Anm: Skimammaens død skaper frykt i smøreboden. (…) Ifølge Toril Stokkebø’s mann skal kona ha fortalt at kreftspesialistene på Radiumhospitalet antydet at alle timene i smørebua kunne være årsaken til sykdommen, og at det kunne være en sammenheng mellom fluorsmøring og kreft. (aftenposten.no 31.1.2017).)

(Anm: Giftig skismurning. Et tragisk dødsfall har vekket sporten: Forbyr fluor mens de kyniske fortsatt hamstrer gift. Vedtar snart fluorforbud i Norge for løpere under 17 år. PORTOROZ (Dagbladet): Det lokale norske opprøret mot giftig fluor i skismurning er i ferd med forandre sporten. Snart kommer et forbud mot bruk av fluor i renn for løpere under 17 år, og på ledermøtet i det internasjonale skiforbundet (FIS) har spørsmålet vært behandlet i flere ulike arbeidsgrupper. (dagbladet.no 25.5.2017).)

(Anm: Langrenn og skismøring. Slår alarm om skismøring som kan drepe dyr. Swix slår tilbake: - Veldig alvorlig. Gift i naturen, alvorlige sykdommer og rovdyr i fare. Anklagene er sterke mot skismøring med høyt fluorinnhold. Bekymringen er stor, men ikke fra Swix. KRITISKE: Framtiden i våre hender (FIVH) vil forby smismøringer med høyt fluorinnhold. Swix er usikre på om de nye forskningsresultatene stemmer. (dagbladet.no 22.4.2017).)

(Anm: Smøresjefen reagerer sterkt: Små barn får fluor under skiene. Smøresjef Knut Nystad ønsker ikke at barn og unge skal ha fluor under skiene. På toppnivå er det ingen alternativer i dag, hvis målet er å vinne OL- og VM-gull. (aftenposten.no 2.2.2017).)

(Anm: Miljöskadliga ämnen sprids från skidvallan. Fluorämnen i vallan ger bra glid, men kan skada både dig och naturen. Längs Vasaloppsspåret har förhöjda halter av problemämnena uppmätts. – Fråga efter fluorfri valla, råder miljökemisten Merle Plassmann. (testfakta.se 15.2.2016).)

(Anm: Betaler for å bruke NAAF og Svanemerket. Alle som ønsker å merke produktene sine med NAAF og Svanemerket, må betale for det. Er de merkede produktene bedre enn andre uten slike «kvalitetsmerker»? (dinside.no 24.11.2015).)

(Anm: Mitochondrial Dysfunction, Disruption of F-actin Polymerization, and Transcriptomic Alterations in Zebrafish Larvae Exposed to Trichloroethylene. (…) Trichloroethylene (TCE) is primarily used as an industrial degreasing agent and has been in use since the 1940s. (…) Current literature links TCE exposure to various adverse health effects including cardiovascular toxicity. (...) Overall, results from our study support TCE as a developmental cardiovascular toxicant, provide molecular targets and pathways for investigation in future studies, and indicate a need for continued priority for environmental regulation. Res. Toxicol. 2016 (January 8, 2016).)

- Gummikuler på kunstgressbaner: Slår alarm om kunstgressbaner: - Et alvorlig miljøproblem. (- Hvor mye forurenser kunstgressbaner havet vårt?)

(Anm: Gummikuler på kunstgressbaner: Slår alarm om kunstgressbaner: - Et alvorlig miljøproblem. Høyre og Venstre med felles fiende: Gummikuler på norske kunstgressbaner. (…) På de fleste baner ligger det mange, mange tonn gummigranulat. Ifølge forskning.no har en stor bane over hundre tonn svarte gummikuler. En utregning som konsulentselskapet COWI utførte for Miljødirektoratet i 2015, viste at rundt fem prosent av gummikulene forsvinner fra banene hvert år. Det vil si at én kunstgressbane kan ha mellom tre og fem tonn i gummisvinn. (dagbladet.no 29.8.2017).)

(Anm: Hvor mye forurenser kunstgressbaner havet vårt? Hvert år havner tonnevis med gummikuler fra kunstgressbaner på avveie. Hvordan påvirker det havet vårt? Nå skal forskere finne svaret. (forskning.no 4.1.2017).)

(Anm: TIL-helten fikk sjokk og tok dette bildet etter 30 minutter med oppvarming: - Det kan ikke være sunt. Fotballen ble misfarget av kunstgresset på kort tid. (…) Farlighet ved bruk av granulat fra bildekk har tidligere vært debattert, både i inn- og utland. Mens det i Norge ble fastslått at det er ufarlig, etter en rapport fra 2006, har Dagbladet tidligere fortalt. (nettavisen.no 14.5.2017).)

(Anm: Gummikulene som brukes i kunstgressbanene inneholder mer enn 60 kjemiske stoffer. Men det er ufarlig, viser norsk forskning. Debatten raser i Storbritannia og USA. (dagbladet.no 17.2.2016).)

(Anm: Fotball – ein miljøversting | Unni Eikeseth. Ville du synest det var greitt å kaste 600 plastposar i naturen kvart år? Det er den mengda plast kvar organiserte fotballspelar i Noreg slepp ut i miljøet gjennom idretten sin. Ein fersk rapport laga på oppdrag frå Miljødirektoratet tyder på at opptil 1500 tonn plastkuler forsvinn frå kunstgrasbanene i Noreg kvart år.  (aftenposten.no 23.5.2016).)

- Kunstgress, gummi, forurensning: Slo alarm om kunstgressbaner: Nå kan norske forskere ha funnet en løsning. (Dagbladet): Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (Høyre) og Venstre-leder Trine Skei Grande slo tidligere i høst alarm om forurensing fra kunstgressbaner over hele landet.

(Anm: Kunstgress, gummi, forurensning: Slo alarm om kunstgressbaner: Nå kan norske forskere ha funnet en løsning. (Dagbladet): Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (Høyre) og Venstre-leder Trine Skei Grande slo tidligere i høst alarm om forurensing fra kunstgressbaner over hele landet. Forskning viser nemlig at fem prosent av gummikulene forsvinner fra banene hvert år, noe som betyr at én kunstgressbane kan ha mellom tre og fem tonn i gummisvinn årlig. Mye av dette havner i naturen via kummer nær kunstgressbanene. Nå mener forskere ved NTNU (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet) i Trondheim å ha funnet noe som kan få bukt med problemene. Samarbeider med RBK. (dagbladet.no 1.11.2017).)

(Anm: NISO-leder vil ha ny studie etter kunstgress-påstander: - Vi må ta dette på alvor. Om kunstgress og helseskader. (dagbladet.no 26.2.2016).)

- Forskere fant ut at kjemiske nivåer kan variere med så mye som 1000 ganger i forskjellige fiskebestander, men at disse konsentrasjonene i gjennomsnitt falt med 15 til 30 prosent per tiår siden 1980-tallet.

Study: Toxic Chemical Levels In Fish Down Over Past 30 Years
manufacturing.net 11.2.2016
The analysis, published by in the journal PeerJ by researchers at San Diego's Scripps Institution of Oceanography, reviewed hundreds of scientific studies of seafood published between 1969 and 2012.

The analysis, published by in the journal PeerJ by researchers at San Diego's Scripps Institution of Oceanography, reviewed hundreds of scientific studies of seafood published between 1969 and 2012.

Scientists found that chemical levels could vary by as much as 1,000 times in different fish populations, but that those concentrations, on average, fell by 15 to 30 percent per decade since the 1980s. (…)

Although the results suggested that global responses to potentially harmful chemicals were achieving results, the analysis said that chemical concentrations remained high.

In addition, researchers warned that without similar action toward newer chemicals — including flame retardants or coolants — concentrations of those contaminants would increase.

“The takeaway message is that consumers should be very concerned about both ‘legacy’ and modern-day toxins in seafood,” said Jacob James, managing director of the Waitt Foundation, which funded the study. (…)

(Anm: When eating fish is a health hazard. Fish farmed or caught near the world's great industrial growth areas run the risk of spreading toxic contamination up the food chain and poisoning consumers. The warning is from one of the world's leading toxicologists, Professor Ming-Hung Wong of the Hong Kong Institute of Education, following a review of scientific investigations into food chain contamination and human disease in the Pearl River Delta region of southern China. (medicalnewstoday.com 14.9.2015).)

(Anm: Fish affected by Deepwater Horizon spill give clues to air pollution heart disease. The 2010 Deepwater Horizon disaster resulted in a major oil spill in the Gulf of Mexico, an area of water which is heavily populated with fish species. In a paper published in Nature Scientific Reports, the team analysed the effects of individual components of crude oil on the hearts of fish.  (…) Furthermore the processes in the heart which are affected by this PAH are common across all vertebrates, including humans, and underlie both the strength and the rhythm of the heart. (medicalnewstoday.com 18.2.2017).)

(Anm: Pollutants in fish inhibit human's natural defense system. In a new study, environmental pollutants found in fish were shown to obstruct the human body's natural defense system to expel harmful toxins. The Scripps Institution of Oceanography at UC San Diego-led research team suggests that this information should be used to better assess the human health risks from eating contaminated seafood. The study was published in the April 15 issue of the journal Science Advances. (medicalnewstoday.com 18.4.2016).)

(Anm: Sea traffic pollutes our lungs more than previously thought. New data presented by researchers at Lund University and others in the journal Oceanologia show that the air along the coasts is full of hazardous nanoparticles from sea traffic. Almost half of the measured particles stem from sea traffic emissions, while the rest is deemed to be mainly from cars but also biomass combustion, industries and natural particles from the sea. (medicalnewstoday.com 23.11.2015).)

(Anm: Utslipp i tomrom. Skip og fly slipper ut i et inter­nasjonalt tomrom. Fly og skipsfart står for rundt fem prosent av globale utslipp. Men prognosene viser at utslippene vil vokse kraftig i årene som kommer og kan utgjøre 32 prosent av utslippene i 2050. (dn.no 1.12.2015).)

(Anm: Giftige alger smadrer søløvers hukommelse. Et giftstof i alger kan give søløver permanente hjerneskader. Studiet er vigtigt, fordi søløvers hjerner minder om menneskets. Giftstoffet domoninsyre i alger kan give søløver permanente hjerneskader. Dermed er de giftige alger en medvirkende årsag til, at mange søløver dør under algeopblomstringer kendt som 'røde tidevand'. Det viser forskere fra Emory University i Atlanta, USA, i et nyt studie ifølge sciencemag.org. Det skriver Videnskab.dk. (jyllands-posten.dk 2.1.2016).)

- Luften er for alle

Luften er for alle
Lege og vararepresentant for Byluftlisten i Bergen bystyre, Marianne Aanerud -  Bystyrerepresentant, Byluftlisten Endre Tvinnereim - Styremedlem, Byluftlisten, Renate Nedregård - Politisk rådgiver i Byluftlisten, Ole Hallvard Dyrbekk
nrk.no 15.1.2015
Én ebolasyk nordmann eller fare for svineinfluensa utløser full alarm i helsevesenet. Hvorfor går ikke alarmen når tusenvis av innbyggeres helse skades av dårlig luft?

Det er en skyfri og vindstille vinterdag i Bergen. Slike dager er det få av her. Et glimt av sol er akkurat det innbyggerne har lengtet etter. (…)

SE OGSÅ: Schrödingers katt på NRK1 kl 19:45 i kveld om farlig luftforurensing. Se live her, eller se seinere i opptak her. (…)

(Anm: Lungene dine kan bli fylt av dette (nrk.no 15.1.2015).)

(Anm: Poor air quality kills 5.5 million worldwide annually (medicalnewstoday.com 15.2.2016).)

(Anm: Even low levels of air pollution appear to affect a child's lungs (medicalnewstoday.com 12.4.2016).)

(Anm: When Air Quality Improves, So Do Kids' Asthma Symptoms. —Reduced air pollution linked to fewer respiratory problems (medpagetoday.com 13.4.2016).)

(Anm: Poor air quality increases patients' risk of heart attack, new study finds (medicalnewstoday.com 9.11.2015).)

(Anm: Rising pollution levels linked to increased strokes (medicalnewstoday.com 17.2.2016).)

(Anm: Many Europeans still exposed to harmful air pollution. Air pollution is the single largest environmental health risk in Europe. (medicalnewstoday.com 30.11.2015).)

(Anm: Air pollution exposure during pregnancy linked with asthma risk. Babies born to mothers exposed to air pollution from traffic sources during pregnancy have an increased risk of developing asthma before the age of 5 years, according to new findings. (medicalnewstoday.com 9.2.2016).)

(Anm: Working on the seas is highest risk job for getting chronic lung disease. (medicalnewstoday.com 2.12.2015).)

(Anm: EFTA-dommen er avsagt: Norge dømmes for forurensing. - Norske politikere har vist en skandaløs tafatthet i denne saken, sier Bellona-leder Frederic Hauge. (...) Norge dømmes for brudd på EUs luftkvalitetsdirektiv. (osloby.no 2.10.2015).)

(Anm: Farlig luft i flere europeiske byer. Selv om europeere er blitt mer bevisste på luftforurensning, er beboere i flere byer plaget av partikler og svevestøv. Hvert år møter flere tusen en for tidlig død på grunn av den skitne lufta. (…) 56 prosent av byene i vår verdensdel har en luft som kan være skadelig for dem som bor der. På denne lista finner vi for eksempel Paris, Roma, London og Oslo. (nrk.no 12.5.2016).)

(Anm: Kontrollkomiteen mener Vegvesenet «ikke har skjønt at byluft er deres ansvar». Vegvesenet må slutte å si nei til tiltak som kan bedre bylufta, mener kontroll- og konstitusjonskomiteen. Når kommuner ønsker å iverksette slike tiltak, må Statens vegvesen akseptere dette, mener Riksrevisjonen. Nå har kontroll- og konstitusjonskomiteen, med unntak av medlemmene fra Høyre og Fremskrittspartiet, konkludert med det samme, skriver Dagsavisen. (dagensperspektiv.no 21.3.2016).)

- Britisk luftforurensning 'knyttet til 40.000 tidlige dødsfall i året' (- Mugg og jordslag i dårlig ventilerte rom kan også forårsake sykdom.)

UK air pollution 'linked to 40,000 early deaths a year'
bbc.com 23.2.2016
Outdoor air pollution is contributing to about 40,000 early deaths a year in the UK, say the Royal Colleges of Physicians and of Paediatrics and Child Health.

They say diesel emissions have been poorly controlled.

And indoor air pollution has been overlooked.

Tobacco still poses the biggest indoor threat, but wood-burning stoves, cleaning products and air fresheners can contribute.

Mould and mildew in poorly ventilated rooms can also cause illness. (…)

(Anm:  - Vannskade? Da bør du handle raskt. - Har du muggsopp-allergi? (mintankesmie.no).)

(Anm: Mycoteam AS er et rådgivende konsulentfirma som arbeider innenfor fagfeltet biologiske bygningsskader (sopp, muggsopp, råtesopp, vannskader, fukt og insekter). Vi gir nøytrale råd basert på biologisk fagkompetanse og uten økonomisk interesse i sanering. (mycoteam.no).)

(Anm: Forskere: Volkswagen og Audi slipper ut ti ganger så mye som konkurrentene. (…) Miljømyndighetene: Bilutslipp gir tidlig død. (…) Forrige uke fremholdt Sorteberg at det europeiske miljøbyrået (EEA) anslår at så mange som 1500 nordmenn dør for tidlig i Norge hvert år, grunnet luftforurensning. (e24.no 2.10.2015).)

(Anm: Oljefondet saksøker Volkswagen. Dramatiske konsekvenser som følge av utslippsskandalen. (…) Avsløringene førte til en global skandale for det tyske selskapet, som er en av verdens største bilprodusenter. I etterkant har Volkswagen fått svi på pungen som følge av jukset. (dagbladet.no 15.5.2016).)

(Anm: Volkswagen-juks: Så farlig er NOx-partiklene. Biler: Den verserende saken der Volkswagen har jukset med utslippsdata fra dieselbilene sine, kan få fatale konsekvenser for Europas befolkning. Dieseleksos inneholder nemlig ytterst helsefarlige stoffer. (illvit.no 14.10.2015).)

(Anm: Air pollution linked to slower cognitive development in children (medicalnewstoday.com 6.3.2015).)

(Anm: – Over 1000 dør av svevestøv årlig (nrk.no 19.1.2015).)

(Anm: Air pollution connected with narrowing of the arteries (medicalnewstoday.com 8.3.2015).)

(Anm: NRK TV - Schrödingers katt (nrk.no 15.1.2015).)

(Anm: Toxic combination of air pollution and poverty lowers child IQ (medicalnewstoday.com 3.5.2015).)

(Anm: Auka sal av bensin og diesel. I august i år auka salet av både diesel og bensin. Samla vart det selt 464 millionar liter bensin og diesel, som var om lag 32 millionar liter meir enn i august 2014. (ssb.no 15.9.2015).)

(Anm: Weaker breaths in kids linked to early pesticide exposure. Taking a deep breath might be a bit harder for children exposed early in life to a widely used class of pesticides in agriculture, according to a new paper by researchers at the University of California, Berkeley. (…) The findings, published Thursday, Dec. 3, in the journal Thorax, are the first to link chronic, low-level exposures to organophosphate pesticides -- chemicals that target the nervous system -- to lung health for children. (medicalnewstoday.com 4.12.2015).)

(Anm: Research associates some pesticides with respiratory wheeze in farmers (medicalnewstoday.com 5.8.2016).)

(Anm: Varsler folk om dårlig luft for første gang. BEIJING (NRK): Luftforurensningen i Beijing har vært ekstrem i årevis, men først i dag varsler myndighetene om den. Dette dårlige lufta gjør det vanskelig å få øye på bygningene i Beijing. (nrk.no 7.12.2015).)

(Anm: Helsefarlig smog kveler Beijing: IKKEBRUK. Små lunger lider for store miljøsynder. Den vesle jenta i rosa boblejakke hoster bak det hvite munnbindet som ikke hjelper noe mot den ekstremt forurensede luften hun puster i. (…) Lungekreft øker. Under årets verste smog nå i desember skriver China Daily at eksperter mener høy konsentrasjon av giftige, små PM 2.5-partikler i Kinas storbyluft snart blir en viktigere årsak til lungekreft enn røyking (aftenposten.no 9.12.2015).)

(Anm: Smog May Shorten Lives of Lung Cancer Patients (medicinenet.com 4.8.2016).)

(Anm: Hvor bør luftforurensning måles? Sverre Langård dr. med. MSc Toxicol | Per Søstrand cand. real. Det er positivt at NILU er på gli med hensyn til om luftforurensning bør måles langst store trafikkårer. (…) Det høyeste måleresultatet som ble referert i Oslo-pressen i løpet av kuldeperioden i januar, var 50 mikrogram svevestøv/m3 (0.05 mg/m3) på Hjortneskaia. På Hjortneskaia bor det ingen, men det passerer kanskje 100.000-150.000 personer i bil i løpet av ett døgn og disse var kanskje eksponert for ca. 0.05 mg/m3 svevestøv i fem minutter mens de passerte, noe som ikke har noen målbar helseskadelig virkning. (aftenposten.no 19.2.2016).)

(Anm: Air pollution linked to facial liver spots (medicalnewstoday.com 13.2.2016).)

- Mangelfull oversikt kan true sikkerheten

Mangelfull oversikt kan true sikkerheten
arbeidstilsynet.no 13.10.2011
10.10.2011
Hver fjerde kontrollerte virksomhet mangler oversikt over risiko for arbeidstakere, samfunn og miljø. Det viser resultatene av en felles tilsynsaksjon gjennomført av Klif, Strålevernet, DSB og Arbeidstilsynet i nær 800 virksomheter.

- Det er alvorlig når virksomhetene ikke har oversikt over hva som kan utgjøre en fare på arbeidsplassen. For å iverksette gode tiltak og redusere risikoen for arbeidstakerne, samfunnet og miljøet, er det helt nødvendig å ha oversikt over hvilke farer som faktisk finnes, sier direktør Ingrid Finboe Svendsen i Arbeidstilsynet på vegne av alle tilsynsmyndighetene som har medvirket i aksjonen. (...)

(Anm: Hidden hazards found in green products (medicalnewstoday.com 10.3.2015).)

(Anm: Professor: Kemikalier giver dit barn skader i hjernen. 12 stoffer kan påvirke dit barns indlæringsevne, uddannelse og jobmuligheder negativt. Og de er kun toppen af isbjerget, advarer en professor. Miljø- og fødevareministeren tager en række nye undersøgelser meget alvorligt. Forestil dig, at du om 30 år taler med dine børn om, hvorfor det ikke gik helt så godt for dem, som det kunne have gjort: (jyllands-posten.dk 6.11.2015).)

(Anm: Editorials. Air pollution, stroke, and anxiety. Particulate air pollution is an emerging risk factor for an increasing number of common conditions (Published 24 March 2015) BMJ 2015;350:h1510).)

(Anm: Kritikk for dårlig kontroll med farlig avfall. Riksrevisjonen kritiserte miljøforvaltningen for å ha for dårlig kontroll med håndtering farlig avfall. Myndighetene vil kontrollere de som samler inn og håndterer farlig avfall bedre. (aftenposten.no 16.6.2015).)

(Anm: Bellona: - Utslippsjuks har kostet staten 4 milliarder. (…) – Myndighetene er blitt ført bak lyset.  (nettavisen.no 2.10.2015).)

(Anm: Miljø og legemiddel (Legemidler er farlig avfall). (mintankesmie.no).)

(Anm: Första svenska reningssteget för läkemedel installerat. Knivsta kommun är först ut i Sverige med att rena allt avloppsvatten från läkemedelsrester. Hittills har 300 kg läkemedel hindrats från att släppas ut i den närliggande ån. (…) Hittills har 300 000 kubikmeter vatten renats från cirka 300 kg läkemedel. De kommer från urin och fekalier som vi spolar ner i toaletten och är rester av läkemedel vi äter.  (nyteknik.se 19.10.2015).)

(Anm: – God luftkvalitet krever bedre offentlig samarbeid. ​De nasjonale målene for lokal luftkvalitet overskrides i mange byområder. I tillegg brytes grenseverdien for nitrogendioksid i de største byområdene. Veitrafikken er den dominerende kilden til lokal luftforurensning.  – Dette er alvorlig fordi det kan gi negative helseeffekter for mange og redusert livskvalitet for særlig utsatte grupper, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.  (riksrevisjonen.no 24.11.2015).)

(Anm: Bellona: - Utslippsjuks har kostet staten 4 milliarder. (…) – Myndighetene er blitt ført bak lyset.  (nettavisen.no 2.10.2015).)

(Anm: Diesel exhaust alters half of flower scents honey bees use to find food. One of the reasons given for the substantial decline of pollinators in many parts of the world - along with habitat loss, disease and insecticides - is environmental pollution. Now, researchers have discovered that diesel exhaust could be contributing to this because of the effect it has on flower odors. (medicalnewstoday.com 20.10.2015).)

(Anm: Around 60 Americans will die early because of Volkswagen emissions cheat. New research finds that German automaker Volkswagen's alleged use of software to evade emissions standards in over 482,000 diesel vehicles sold in the US will contribute directly to 60 premature deaths among Americans. It also suggests that a timely recall of the vehicles could avert some 130 early deaths. (medicalnewstoday.com 29.10.2015).)

(Anm: Language, immigrant status tied to toxic exposure. (medicalnewstoday.com 28.10.2015).)

(Anm: Leietakere bor dårligere enn eiere. Leietakere bor dårligere enn eiere, med mindre tilgang på utearealer, mindre plass og høyere boutgifter, viser Statistisk Sentralbyrå sin store sammenlignende undersøkelse av leie-og eieboliger i Norge (leieboerforeningen.no 1.4.2016).)

(Anm: Astma drabbar fler med lägre inkomst. (- Orsaken kring sambanden inkomst och astma har forskarna ännu inte svar på. Men det finns flera tidigare studier som pekar på att fuktiga, mögliga och rökiga inomhusmiljöer kan vara avgörande faktorer för att utveckla astma. Särskilt utsatta är barn. (netdoktor.se 17.5.2017).)

(Anm: Forekomsten av «dickensiansk» lungesykdom øker hos britiske pensjonister. 'Dickensian' lung disease rates on the rise in UK pensioners. (…) Bronchiectasis is a disease in which the airways taking air into the lungs are damaged. It can be caused by a previous chest infection, weaknesses of the immune system and by conditions that cause inflammation of the airways such as rheumatoid arthritis. The damaged airways are less able to clear mucus and bacteria away, causing recurrent chest infections. The patients cough up mucus and blood, and develop shortness of breath and sometimes respiratory failure. The disease is incurable and although the resulting infections can be treated with antibiotics, resistant bacteria are becoming an increasing problem. (medicalnewstoday.com 5.11.2015).)

(Anm: Editorial. The lung: a magnificent organ that needs lifelong attention. (…) The lung consists of more than 100 000 small airways, more than 200 million alveoli, and has a membrane surface area greater than that of a tennis court. Billions of white cells pass through the lungs every minute, with macrophages as the first defence against viruses, bacteria, and toxins. Everything inhalable from tobacco smoke to indoor and outdoor air pollutants, vapours to medications directly delivered to the lung, has an effect on both the lung itself and, if entering the bloodstream, on other organs. And yet we know remarkably little about the basic cellular mechanisms associated with exposure to inhalants—both toxic and therapeutic—and their ultimate effects on the lung. A Series paper on inhaled therapies in intensive care in this week's issue concludes that, “given the few proven therapies in highly morbid conditions…continued research in novel inhaled treatments…is warranted”. Lancet 2016;387(10030):1789 (30 April 2016).)

(Anm: Må ha bedre byggetilsyn | Frank Ivar Andersen, daglig leder Byggmesterforbundet. Arbeidsinnvandring, særlig fra Øst-Europa, har medført betydelig innslag av utenlandske bygningsarbeidere med manglende fagkompetanse og kunnskap om norske byggeskikker og regler. I en kronikk 14. juli bekrefter SINTEF Byggforsk at dagens bygg har like mange byggfeil som før. Jeg vil gi min tilslutning til denne konklusjonen, men er undrende til fremstillingen av en byggenæring som konservativ og laugsbasert. (…) SINTEF Byggforsk stadfester at vår bygningsmasse, selv i en tid med høy aktivitet, ikke blir bedre. (aftenposten.no 16.7.2016).)

(Anm: Varför ökar lungcancer hos personer som inte röker? Det är en fråga som cancerforskare i Sverige grubblar på. Därför startar de nu ett nytt forskningsprojekt som går ut på att analysera cancerceller från personer som är sjuka i lungcancer men som aldrig rökt. (netdoktor 23.12.2015).)

- Her er landene du helst ikke vil puste i (- Forurensning blåser fra Kina, over Stillehavet, og inn over USA.)

Her er landene du helst ikke vil puste i
aftenposten.no 15.10.2010
Datasimulerte satellittmålinger viser nå hvilke land og områder i verden som har den mest forurensede luften

For å ta fasiten med en gang. Skygg unna områder som Kina, India og også Saharaørkenen dersom du vil unngå å puste inn potensielle farlige og vedvarende støvpartikler i luften. Mens Norge som helhet er i sonen med et vedvarende nivå (se faktaboks for unntak) på godt under 10 mikrogram partikler pr. kubikkmeter luft, befinner de nevnte områdene seg opp mot 70 og 80 i gjennomsnitt, målt over en fem års periode. Partiklene er umulig å se, men du vil garantert puste inn mange av dem bare mens du leser denne artikkelen. (...)

(Anm: Kina forurenser for oss. Forurensning blåser fra Kina, over Stillehavet, og inn over USA. Men ironisk nok stammer en del av utslippene fra varer som kineserne eksporterte til USA. (forskning.no 21.1 2014).)

(Anm: China's international trade and air pollution in the United States. Proc Natl Acad Sci U S A. 2014 Feb 4;111(5):1736-41. Epub 2014 Jan 21.)

(Anm: Barna som ble født under OL i Beijing, er ikke som resten av byens barn. (…) Forskerne vet ikke, ifølge nettsida, hvorfor akkurat når i svangerskapet forurensningen hadde mest å si for fosterets utvikling. I oktober skrev Reuters at Kina planla å innføre de strengeste reglene siden sommer-OL i 2008, for å få bukt med forurensningen som de siste åra bare har blitt verre og verre.  (dagbladet.no 2.5.2015).)

- Støvmasker fungerer dårleg på skjeggete menn.

Støvmasker fungerer dårleg på skjeggete menn
nrk.no 16.2.2016
Skjeggete menn som er utsett for mykje støv på jobben lever farleg. Arbeidstilsynet åtvarar mot dårlege eingongsmasker.

Kjellaren som handverkar Einar Nilsson pussar opp blir fort fylt av store mengder støv. For å beskytta seg brukar han ei vanleg kvit støvmaske over munn og nase.

LES OGSÅ: Bruker maske for å beskytte seg mot bylufta

– Eg er opptatt av at eg ikkje skal pusta inn alle slag moglege partiklar, gips og støv frå sparkling. Det finne støvmaskar for den slags, og det bør ein bruka, seier Nilsson.

Og det rådet blir følgt av mange. Problemet til Nilsson og mange andre menn er skjeggveksten. (…)

- Deler av dette boligtilbudet er akseptabelt, mens noe kan være farlig for helse og sikkerhet.

Asylstrømmen kommer ikke til å gi økt husleie
Direktør i Husleie.no. Nikolaos Farmakis
e24.no 10.2.2016
Med titusenvis av nye asylsøkere som kommer til Norge i årene fremover er det nærliggende å tro at landets utleieboliger blir fylt opp og at husleien spretter i været. Men så enkelt er det ikke.

Årsaken er at denne gruppen ikke kommer til å bli en del av det ordinære leiemarkedet på mange år. De har ikke kjøpekraft til å betale vanlig husleie og må finne andre alternativer, som de vanlige leietagerne ikke finner attraktivt. (…)

Etter oppholdet i mottak, vil asylsøkere leie seg inn i boliger og andre bygninger som de vanlige leietagerne synes er for trangt, har for dårlig standard eller er uegnet til bolig. Dette er den uregulerte delen av leiemarkedet som alltid har vært der. Deler av dette boligtilbudet er akseptabelt, mens noe kan være farlig for helse og sikkerhet. Dette markedet er kjennetegnet av lav pris og leietagere med dårlig betalingsevne. Her kommer også begrepet overbefolkning inn, hvor en bolig huser langt flere enn den er beregnet for. (…)

(Anm: Sykelighet, sykefravær, uførhet og trygd (mintankesmie.no).)

(Anm: Sygdom trækker danskere ned i gæld. (…) En sygdom rammer, og al energi bliver lagt i blodprøver og møder med læger. Imens hober gammel gæld sig op, eller ny kommer til. (...) For mange kommer et svigtende helbred til at betyde begyndelsen på en lang og sej kamp mod renter og minus på kontoen. (…) Her angiver de gældsramte oftest sygdom som det, der startede deres pengeproblemer. (…) »Det er jo hårdt at være syg i sig selv, og det er yderligere hårdt, at man kommer ud i nogle situationer, hvor man risikerer, at huset skal sælges på tvangsauktion, eller man ikke har til huslejen«, siger han. »Så man bliver på en måde dobbelt ramt. (politiken.dk 29.4.2017).)

(Anm: Muggsopp i boligen. (…) Muggsopp og helseskader. (juss.info 2012).)

(Anm: Én av to norske boliger har fuktskader. Mugg i kjeller kan gi helseskader til de som bor i hust, og være en kilde til konflikt mellom selger og kjøper. Mer en halvparten av alle norske boliger har fuktskader. Det skaper store helseproblemer, og gir trøbbel ved kjøp og salg. Mugg-, fukt- og råteskader er et stort problem i flere hus. For takstrapportene avdekker ikke fukt- og muggskader. Nå kreves det en obligatorisk tilstandsrapport på boliger. En ny undersøkelse fra Standard Norge viser at mer enn 66% av kjellergulv har skader og mer enn halvparten av norske bad har fukt og råteskader. (nrk.no 18.1.2012).)

(Anm: Fikk ekstraregning på én million kroner etter huskjøp. HAMAR (NRK): Eirik Dahl og Katrine Oreld kjøpte drømmeboligen med utsikt til Mjøsa, uten å vite at huset hadde omfattende fuktskader. (nrk.no 15.8.2017).)

(Anm: Det beste testutstyr for muggsopp. The Best Mold Test Kits of 2017 (toptenreviews.com 10.5.2017).)

(Anm: Undersøkelse: Dårligere og dårligere håndverk - byggeskader florerer. (…) En fersk undersøkelse blant takstmenn viser at det blir dårligere og dårligere håndverk her i landet, og bare i fjor ble det registrert byggeskader for til sammen 17 milliarder kroner i Norge, viser tall fra SSB, skriver Teknisk Ukeblad. (…) Ifølge tall fra Finans Norge ble det registrert 4610 vannskader i Norge ifjor som tilskrives dårlig håndverk. (dn.no 23.5.2017).)

(Anm: Astma drabbar fler med lägre inkomst. (- Orsaken kring sambanden inkomst och astma har forskarna ännu inte svar på. Men det finns flera tidigare studier som pekar på att fuktiga, mögliga och rökiga inomhusmiljöer kan vara avgörande faktorer för att utveckla astma. Särskilt utsatta är barn. (netdoktor.se 17.5.2017).)

(Anm: Skin Infections: What You Should Know (webmd.com 24.3.2017).)

(Anm: Ringorm. Ringorm er en soppinfeksjon i det ytterste laget av huden. Tilstanden er karakterisert ved et kløende utslett som har form av en rød ring med tilsynelatende normal hud i midten. (nhi.no 31.12.2015).)

(Anm: Myokarditt, hjertemuskelbetennelse som forekommer som komplikasjon ved en lang rekke allmenninfeksjoner med virus og bakterier, ved visse forgiftninger og som ledd i overfølsomhetsreaksjoner. Ekkokardiografi og EKG er til god hjelp ved diagnosen. Symptomene på at hjertemuskelen er blitt akutt svekket, kan være åndenød, hjertebank, trykkfølelse for brystet og forstyrrelser av hjerterytmen. Det kan også utvikle seg hjertesvikt, som må behandles sammen med grunnlidelsen. Myokarditt underdiagnostiseres ofte. Sykdommen kan være meget alvorlig med dødelig utgang. Den kan også gi senfølger som dilaterende kardiomyopati, selv om den oftest helbredes uten men. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Kan kardiomyopati være forårsaket være muggsopp i hjemmet? Can cardiomyopathy be caused be mold at home? Infectious Diseases Specialist,  Dr. Arun's  Response. Black mold is usually a aspergillus niger. Usually aspergillus infection occurs after chronic exposure. Again if you are immunocompromised than chances of infections increase to heart. It requires constant fungemia to cause cardiomyopathy. (healthcaremagic.com 20.7.2014).)

(Anm: Myokarditt. – Betennelse i hjertemuskelen. Årsak. Myokarditt er en betennelsessykdom i hjertemuskulaturen. Den kan være akutt eller kronisk. Virusinfeksjon er den hyppigste årsaken, men også en rekke bakterier, sopp og protozoer (encellete parasitter) kan forårsake sykdommen. (…) Symptomer. De vanligste symptomene er slitenhet, tungpust og brystsmerter. I mange tilfeller ser man symptomer på hjertesvikt. Myokarditt antas å være årsaken til 5-10 % av tilfellene med plutselig hjertedød hos unge. (lhl.no 17.2.2017).)

(Anm: En ung mann med akutt dilatert kardiomyopati. En 17 år gammel gutt med diagnosene AD/HD (attention deficit hyperactivity disorder) og Tourettes syndrom ble innlagt ved lokalsykehuset med akutt dyspné. Han hadde brukt metylfenidat 15 mg tre ganger daglig i ti år. Fire uker forut for innleggelsen hadde han influensaliknende symptomer og oppsøkte fastlegen. Tilstanden ble oppfattet som lungebetennelse, og han ble antibiotikabehandlet med erytromycin. Etter hvert utviklet han betydelig dyspné ved gange på flat mark og ortopné. (…) Det er tidligere beskrevet et tilfelle med kardiomyopati der man mistenker at langvarig bruk av metylfenidat var årsaken (10). Det finnes også en pasienthistorie på Internett der foreldrene til en 14 år gammel gutt med AD/HD som døde av hjertesvikt, advarer mot metylfenidat (11). Det er kjent at stoffet gir økt hjertefrekvens og at det kan gi økning av både det systoliske og det diastoliske n undergruppe av amfetaminene der dilatert kardiomyopati er en kjent bivirkning. Tidsskr Nor Legeforen 2006; 126:1338-9 (11.5.2006).)

(Anm: Immunceller kan slå om til hjertebetennelse og hjertefeil (Immune cell may turn heart inflammation into heart failure) Hjertebetennelse eller myokarditt er en lidelse som vanligvis er forårsaket av en infeksjon som når hjertet. Selv om tilstanden er sjeldent kan det noen ganger føre til dilatert kardiomyopati - en ledende årsak til hjertesvikt hos yngre voksne. Ny forskning bidrar til å forklare hvorfor dette skjer i noen tilfeller og ikke andre, ved å undersøke en immuncelle som ser ut til å føre til hjertesvikt hos mus. (Heart inflammation, or myocarditis, is a disorder usually caused by an infection reaching the heart. Although the condition is rare, it can sometimes lead to dilated cardiomyopathy - a leading cause of heart failure in younger adults. New research helps to explain why this happens in some cases and not others, by examining an immune cell that appears to cause heart failure in mice.) (medicalnewstoday.com 16.3.2017).)

(Anm: Bruk av Marihuana kan midlertidig svekke hjertemuskelen. (Marijuana use may temporarily weaken heart muscle.) Stress cardiomyopathy is popularly referred to as "broken heart syndrome" because it can be caused by extreme emotional stressors, such as grief, fear, surprise, and anger. The condition can also be caused by physical stressors, such as stroke, seizure, breathing difficulties, or heavy bleeding. (medicalnewstoday.com 14.11.2016).)

- Broken heart syndrome (Takotsubo syndrome) kan føre til varig skade, sier forskere.

(Anm: Broken heart syndrome may have lasting damage, say researchers.  A condition known as "broken heart syndrome" may cause longer-lasting damage than previously thought, a study has found. Aberdeen University researchers looked at 52 patients with Takotsubo syndrome. This latest research, funded by the British Heart Foundation (BHF), has been published in the Journal of the American Society of Echocardiography. (…) The team from Aberdeen used ultrasound and cardiac MRI scans to look at how the patients' hearts were functioning. The results suggested that the syndrome permanently affected the heart's pumping motion, delaying the twisting or "wringing" motion made by the muscle during a heartbeat. The heart's squeezing motion was also reduced. (…) Dr Dana Dawson, who led the research, said: "We used to think that people who suffered from takotsubo cardiomyopathy would fully recover, without medical intervention. "Here we've shown that this disease has much longer lasting damaging effects on the hearts of those who suffer from it." (bbc.com 19.6.2017).)

(Anm: Bruk av Marihuana kan øke risiko for hjerneslag, hjertesvikt. (Marijuana use may raise stroke, heart failure risk.) I USA, er marihuana stadig mer blitt legalisert for medisinsk eller fritidsformål. Men ny forskning advarer mot skadene av marihuana etter at resultater viser at substansen kan ha negative konsekvenser for kardiovaskulær helse. (In the United States, marijuana is becoming increasingly legalized for medicinal or recreational purposes. However, new research warns of the harms of marijuana use after finding that the drug may have negative implications for cardiovascular health.) (medicalnewstoday.com 14.11.2016).)

- Inflammatoriske hjertesykdommer: årsaker, symptomer og behandlinger. (- Symptomene inkluderer brystsmerter, angina, smerter i hjertemuskelen, og kortpustethet, ødem, hevelse i føtter eller ankler, og tretthet.)

The Inflammatory Heart Diseases: Causes, Symptoms, and Treatments.
Cell Biochem Biophys. 2015 Jul;72(3):851-5. doi: 10.1007/s12013-015-0550-7.
Abstract The inflammation of the heart muscles, such as myocarditis, the membrane sac which surrounds the heart called as pericarditis, and the inner lining of the heart or the myocardium, heart muscle as endocarditis are known as the inflammatory heart diseases. Inflammation of heart is caused by known infectious agents, viruses, bacteria, fungi or parasites, and by toxic materials from the environment, water, food, air, toxic gases, smoke, and pollution, or by an unknown origin. Myocarditis is induced by infection of heart muscle by virus like sarcoidosis and immune diseases. The symptoms include chest pain, angina, pain in heart muscle, and shortness of breath, edema, swelling of feet or ankles, and fatigue. The ECG, X-ray, and MRI can diagnose the disease; blood test and rise in enzymes levels provide abnormality in heart function. The treatment includes use of antibiotics for inflammation of heart muscle and medications. The ultrasound imaging indicates further damage to the heart muscle. In severe cases of infection heart failure can occur so long-term medications are necessary to control inflammation. The various biomarkers are reported for the inflammatory heart diseases. The causes, symptoms and treatments of inflammatory heart diseases are described. (…)

(Anm: MR avdekker alvorlig hjertesykdom. Mer enn syv av ti mistenkte infarktpasienter som har normale funn på angiografi, har likevel en alvorlig hjertesykdom. MR avdekker sykdom hos pasienter som ofte ville ha blitt sendt hjem dagen etter og vurdert som «friske», sier seksjonsoverlege Knut Haakon Stensæth. Blant 1145 personer som ble innlagt med mistanke om akutt hjerteinfarkt ved Ullevål universitetssykehus i perioden fra mars 2007 til august 2008, hadde 4,3 prosent av dem normale kransarterier ved angiografi, mange med forhøyet troponin. Ofte sendes disse pasientene hjem uten videre oppfølging. (dagensmedisin.no 7.4.2016).)

(Anm: Nya trådlösa sensorer ska stoppa fuktskador. En ny typ av tryckta sensorer ska hjälpa byggföretag att upptäcka och begränsa fuktskador i ett tidigt skede. Bakom tekniken står det svenska bolaget Invisense – som precis har fått sin första stora kund. Fuktskador kostar ofta stora summor att åtgärda. Det unga Linköpingsbolaget Invisense kan vara en lösning på spåret. (nyteknik.se 15.2.2017).)

(Anm: Allergic Fungal Airway Disease. (Allergisk sopp-luftveissykdom). J Investig Allergol Clin Immunol. 2016;26(6):344-354).)

(Anm: Rengjøre baderomsvifte. Gir dårlig luftkvalitet. Over tid blir nemlig avtrekkskanalen i baderomsvifta tilsmusset og forurenset av insekter, pollen, veistøv, sot og annet som finnes i lufta. - Dette kan skape grobunn for mikroorganismer, spesielt på badet der det tilføres fuktig luft, forteller Cato Ove Karlsen, daglig leder i Fagrådet for våtrom. Mikroorganismer i form av bakterier, gjærsopp og muggsopp kan produsere plagsomme lukter - og våtrom er altså mest utsatt. Ifølge Norges byggforskningsinstitutt kan forurensede ventilasjonsanlegg utgjøre en hygienisk risiko på badet ditt.  En baderomsvifte som ikke er rengjort vil gi redusert luftkvalitet og dårligere utnyttelse av energi.  (nettavisen.no 5.3.2016).)

(Anm: Ble syk av å bo i drømmehuset. Robert måtte flytte. (…) Først ble han slapp og svimmel, deretter kom kvalmen. – Jeg trodde det var influensa, og tenkte ikke noe særlig over det. (…) Jeg ble bra noen dager, så kom det plutselig tilbake. (…) Det vokste også mugg i møblene, på gulvet og på veggene. Det var overalt. Det viste seg etter hvert at det var nettopp muggen som gjorde ham syk. (spaniaavisen.no 6.4.2017).)

(Anm: Reactive airways dysfunction syndrome and considerations (RADS) of irritant-induced Asthma. J Occup Environ Med. 2013 Sep;55(9):1118-20.)

(Anm: Allergic Fungal Sinusitis (emedicine.medscape.com.com 2.2.2017).)

(Anm: Additive effect of continuous low-dose ofloxacin on erythromycin therapy for sinobronchial syndrome. Respir Med. 1995 Nov;89(10):677-84.)

(Anm: Tarmsopp bidrar til forverring av alkoholisk leversykdom. Intestinal fungi contribute to development of alcoholic liver disease. (…) Compared with healthy individuals and patients with non-alcohol-related cirrhosis, alcoholic cirrhosis patients had increased systemic exposure and immune response to mycobiota. Moreover, the levels of extraintestinal exposure and immune response correlated with mortality. Thus, chronic alcohol consumption is associated with an altered mycobiota and translocation of fungal products. Manipulating the intestinal mycobiome might be an effective strategy for attenuating alcohol-related liver disease. J Clin Invest. 2017 May 22. pii: 90562. [Epub ahead of print].)

(Anm: [Sinobronchial syndrome--a meaningful diagnosis?].. Kinderarztl Prax. 1993 Jun;61(4-5):129-33.)

(Anm: Test av Tesla HEPA-filter og Bioweapon Defense Mode. Luftforurensning har betydelig effekt på befolkningens helse. Det er verdens største miljømessige enkeltrisiko for helsen, i følge WHO, og mer enn tre millioner mennesker dør hvert år av nettopp dette. Dette er mer enn dobbelt så mange som antall døde i kjøretøyulykker hvert år. (…) Vi ville være sikre på at systemet fanget finkornede partikler og gassforurensning, i tillegg til bakterier, virus, pollen og muggsporer. (…) Tesla vil fortsette å forbedre mikrogeometrien og de kjemiske passiviseringsforsvarene i de primære og sekundære filterne. Disse er lette å bytte, så dette vil forbedres jo lengre du eier bilen din. (tesla.com 2.5.2016).)

(Anm: Gautrin D, et al. Reactive airways dysfunction syndrome and irritant-induced asthma. Taylor & Francis, New York 2006. p.581.Reactive airways dysfunction syndrome and irritant-induced asthmaReactive airways dysfunction syndrome and irritant-induced asthmaReactive airways dysfunction syndrome and irritant-induced asthma (uptodate.com).)

(Anm: Infeksjoner er forårsaket av mikrorganismer som bakterier, virus, protozoer og sopp. (…) Infeksjoner er forårsaket av bittesmå organismer som er usynlige for det nakne øye, og som invaderer og formerer seg i kroppen. Noen bakterier, virus, protozoer og sopp kan forårsake infeksjoner hos friske personer. Andre mikroorganismer forårsaker infeksjoner hos mennesker der kroppens forsvarsverk er svekket. Dette forsvarsverket betegnes immunsystemet. Vanligvis er kroppen i stand til motangrep gjennom immunsystemet mot slike invaderende mikroorganismer. En infeksjon opptrer når motangrepet mislykkes, og kroppen ikke får kontroll over de inntrengende organismene. (nhi.no 28.1.2014).)

(Anm: 10 Ways to Reduce Mold Allergies (10 måter å redusere muggsoppallergier)  (webmd.com 26.2.2015).)

(Anm: What Is Yeast? It’s a fungus. Why Yeast May Be to Blame for Your Health Problems. Yeast keeps your digestive system healthy and in balance. But if it grows out of control, you can get an infection in one of these places. (webmd.com 13.11.2017).)

(Anm: Autoimmunity and infections: When the body fights itself. Basel-based doctors are on the trail of a possible connection between autoimmune diseases and infections: errors can occur when immune cells absorb certain proteins from pathogen cells. These findings were reported in the journal PNAS by researchers from the Department of Biomedicine at the University of Basel and University Hospital Basel, as well as colleagues in the USA. (medicalnewstoday.com 9.1.2017).)

(Anm: UK burden of fungal asthma greatly exceeds prior estimates new study warns. (…) Experts are warning of a significant increase in the number of people in the UK who are living with invasive and serious fungal diseases that affect the lungs, bloodstream and brain and can sometimes lead to death. While invasive fungal infections were estimated by the Health Protection Agency in 2006 a new report is the first comprehensive attempt to capture how many people in the UK suffer from fungal asthma. Asthma in adults is common in the UK with over 4 million reported cases, and researchers in Manchester believe as many as 300,000 of them are affected by fungal asthma. (medicalnewstoday.com 20.11.2016).))

(Anm: Hvor ofte må du bytte tak, kledning og drenere? - Vi er borti skadesaker hvor det er fryktelig dårlig inneklima og så fuktig at materialene blir ødelagte. (aftenposten.no 6.10.2016).)

(Anm: Hva gjør du hvis boligen har feil og mangler? KAN SKJE: Hva gjør du om du oppdager at badet i din nye bolig er utett eller at det regner rett inn via taket? (…) Det er feilinformasjon om selger ikke har oppgitt at badet er pusset opp med egeninnsats. (aftenposten.no 3.11.2016).)

(Anm: Veggedyr i madrass: Møblene er kastet, og rommet kan ikke brukes på flere måneder. - Det er første gangen vi hører om at kunder finner veggedyr i brukte madrasser man kjøper av andre, men vi er ikke overrasket. Veggedyr er blitt et økende problem de siste årene, legger han til. - Vi er borti skadesaker hvor det er fryktelig dårlig inneklima og så fuktig at materialene blir ødelagte:  Hvor ofte må du bytte tak, kledning og drenere? (aftenposten.no 12.10.2016).)

(Anm: Dette er de vanligste skadedyrene i hjemmet ditt – og slik blir du kvitt dem. Det er den store skrekken til ganske mange i det langstrakte land. Bittesmå dyr som piler over gulvet skaper langt større reaksjoner enn størrelsen skulle tilsi. (…) Skadedyret selv eksperten frykter Det er spesielt ett skadedyr som skremmer selv eksperten – nemlig veggedyr. – Det er jo et dyr som folk ikke liker, og det skjønner jeg godt. Det er et av de dyrene jeg minst ville hatt hjemme hos meg selv, for det bor på soverommet ditt og kommer frem om natten for å suge blod. (tv2.no 29.12.2017).)

(Anm: What's Eating You? Pictures of Parasites (webmd.com 28.2.2017).)

(Anm: Bed Bug Bites: Fighting Back Against Bedbugs (medicinenet.com 4.4.2017).)

(Anm: Mange ignorerer symptomer på KOL. (…) Hoste, slim fra lungerne og åndenød i mere end to måneder kan være symptomer på den kroniske lungesygdom KOL, som hvert år er medvirkende til op mod 5.500 dødsfald. Sygdommen kan bremses, hvis den opdages i tide. (sundhedsstyrelsen.dk 19.9.2016).)

(Anm: Ekstreme klimaforandringer er allerede et faktum i Europa. Uanset hvor meget, der diskuteres – ekstrem tørke, hedebølger og voldsom regn er allerede et faktum i Europa, konkluderer rapport fra EU’s Miljøagentur, EEA. Dansk professor advarer om nye sygdomme og hårde vilkår for landbruget i Østeuropa. Professor Jørgen E. Olesen fra Aarhus Universitet er én af forfatterne bag rapporten ”Climate change, impacts and vulnerability in Europe 2016”, der udsendes hvert fjerde år, og han er ikke i tvivl: »Vi har allered... (jyllands-posten.dk 24.1.2017).)

(Anm: - Noen år før sin død ble mannen diagnostisert med allergisk alveolitt, en sjelden gruppe betennelsessykdommer som rammer lungevevet. (tv2.no 24.8.2016).)

(Anm: Slet med sykdom i sju år, uten at legene klarte å redde ham. Hobbyen var synderen. Saksofonister og trombonister også utsatt. Det var Washington Post som først omtalte saken, som er publisert i det medisinske tidsskriftet Thorax. (…) 61-åringen hadde en betennelse som utvikles ved at immunforsvaret reagerer på noe pasienten har inhalert. Det ble funnet fibrose i lungene og han ble diagnostisert med alveolitt med ukjent årsak, og fikk behandling for dette. (dagbladet.no 26.8.2016).)

(Anm: Sjekklisten om det blir oversvømmelse hjemme hos deg. Antallet vannskader på norske boliger er ifølge Finans Norge økende. I 2014 viste de til at det hvert åttende minutt oppdages en vannskade i norske hjem, som tilsvarer 175 vannskader i hus, hytter og leiligheter hver dag. (…) - Jo lenger man venter, jo lettere blir det for muggsoppen å etablere seg, understreker Geving, og legger til at enkelte materialer er mer utsatt enn andre. - Mugg krever næring, og for eksempel gipsplater gir mye næring til muggsoppen. Her kan det komme mugg etter bare et par dager, sier Geving. (dinside.no 8.8.2016).)

(Anm: Tidlig diagnose er fortsatt nøkkelen til vellykket behandling av dødelig soppinfeksjon. (Early diagnosis remains key to successful treatment of deadly fungal infection) (…) De oppdaterte retningslinjene gjelder tre viktige former for aspergillose: allergisk, kronisk lungerelatert, og invasiv (invaderende). Den allergiske formen er vanligst og påvirker millioner av mennesker over hele verden. De med astma og cystisk fibrose har høyest risiko for å utvikle allergisk aspergillose. (medicalnewstoday.com 4.7.2016).)

(Anm: - Systemiske soppinfeksjoner fortsetter å representere et betydelig udekket medisinsk problem forbundet med høy dødelighet, noe som gjør utvikling av vaksiner og nye immunbaserte behandlinger svært ønskelig for å bedre pasientutfall. Front. Cell. Infect. Microbiol. 2016 (05 April 2016).)

(Anm: Skuleborn har blitt sjuke i mange år – no er det funne fukt og asbest. Bergen kommune beklagar etter at det er avdekt fuktskadar og mogleg asbestlekkasje på Varden skule i Fyllingsdalen. – Det er dette me har sagt heile vegen, seier FAU-leiar. Tysdag informerte Bergen kommune tilsette ved Varden skule at det er funne fuktskadar og gjennombora asbestplater under arbeidet med rehabiliteringa av skulen. Det skriv Bergen kommune i ei pressemelding tysdag. Mangeårige helseplager. I fleire år meldte tilsette og elevar om helseplager på grunn av det dårlege inneklimaet. Allereie i 2010 fortalde NRK om helseproblema ved barneskulen. (nrk.no 4.10.2016).)

(Anm: Infection-related cancers: prioritising an important and eliminable contributor to the global cancer burden. The Lancet Global Health 2016;4(9):e580–e581 (September 2016).)

(Anm: Hay fever might alter the brain. (…) Increased neurogenesis, reduced microglia activity with allergic reaction. (…) The researchers say they are unable to say how these allergy-induced brain changes affect CNS function. They point out that neurogenesis in the hippocampus normally declines with age, contributing to memory-related disorders such as Alzheimer's disease, and this study suggests that allergic reaction increases neurogenesis. (medicalnewstoday.com 9.8.2016).)

(Anm: Indeklima og sundhed i boliger (dinhverdag.astma-allergi.dk/indeklima).)

(Anm: Indeklima og sundhed i boliger. Læs om resultater og få gode råd til et sundere indeklima fra forskningssamarbejdet CISBO til byg- og driftsherrer, rådgivere i byggeriet, sundhedspersonale og beboere. (…) Ved hjælp af elektrostatiske klude kan beboere selv opsamle støvprøver. På laboratoriet ”vaskes” kludene, og det beskidte vand analyseres for svampesporer, bakterier og giftstoffer, som det ses her i et af NFA’s laboratorie. (dinhverdag.astma-allergi.dk/indeklima 2016).)

(Anm: Studie: Dålig luft ökar psykisk ohälsa. Barn och ungdomar som bor i områden med högre koncentrationer av luftföroreningar löper högre risk att medicineras för psykiatriska diagnoser. Risken att ha minst ett läkemedelsuttag ökade med nio procent per 10 mikrogram per kubikmeter högre halt av kvävedioxid i luften för dessa personer, visar studien som är gjord vid Umeå universitet och som publiceras i tidskriften BMJ Open. (nyteknik.se 8.6.2016).)

(Anm: Association between neighbourhood air pollution concentrations and dispensed medication for psychiatric disorders in a large longitudinal cohort of Swedish children and adolescents. BMJ Open. 2016 Jun 3;6(6):e010004.)

(Anm: Fuktskader i tre av ti boliger – kan være helsefarlig. Fukt og muggsopp kan utløse og forverre helseproblemer som astma, bronkitt og kronisk betennelse i neseslimhinnen. En studie fra Folkehelseinstituttet viser at tre av ti boliger har fuktproblemer som bør utbedres. (fhi.no 20.4.2016 (Folkehelseinstituttet).)

- Dødelig soppinfeksjon skremmer norske forskere. Muggsoppinfeksjonen er i utgangspunktet livsfarlig for pasienter som allerede er svekket.

(Anm: Dødelig soppinfeksjon skremmer norske forskere. Muggsoppinfeksjonen er i utgangspunktet livsfarlig for pasienter som allerede er svekket. (…) Slik lyder beskrivelsen til Ida Skaar, seniorforsker ved Veterinærinstituttet i Oslo. Hun viser til at resistensen mot anti-soppmidler sprer seg raskt. – Dette er virkelig superskremmende. Oppmerksomheten dette problemet får, står i sterk kontrast til den alvorlige helsetrusselen det utgjør, påpeker Skaar.) (vg.no 20.2.2018).)

- Man kan fortsatt langtidsutleie skattefritt om man leier ut en mindre del av boligen man bor i. Så lenge den regelen beholdes, sikrer man et godt fungerende leiemarked.

(Anm: Dette betyr budsjettet for boligeierne: Ingen kutt i eiendomsskatten og egen «Airbnb-skatt», (…) For utleie som strekker seg utover 30 dager vil skattleggingen være som i dag, skriver NTB. – Mange husholdninger finansierer boligen sin delvis gjennom å leie ut deler av den. Det er viktig for regjeringen at husholdningene har en forutsigbarhet i sin økonomi, sier Jensen. (…) - Man kan fortsatt langtidsutleie skattefritt om man leier ut en mindre del av boligen man bor i. Så lenge den regelen beholdes, sikrer man et godt fungerende leiemarked. (aftenposten.no 12.10.2017).)

(Anm: Sykelighet, sykefravær, uførhet og trygd (mintankesmie.no).)

(Anm: Sjekk om huset ditt tåler fuktigere vær. Høy luftfuktighet over lang tid kan føre til at det begynner å mugne innendørs. Med disse enkle grepene kan du beskytte boligen. (nrk.no 6.3.2017).)

(Anm: Forbedring av oppmerksomhet og reaksjonstid med hyperbar oksygenbehandling hos pasienter med giftige skader på grunn av eksponering for muggsopp. Det er, nå, vel etablert at muggsoppgifter (soppgifter) kan føre til betydelige negative helseeffekter. (Improvement of attention span and reaction time with hyperbaric oxygen treatment in patients with toxic injury due to mold exposure. It is, by now, well established that mold toxins (mycotoxins) can cause significant adverse health effects.) Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 2011 Jan; 30(1): 1–6.)

(Anm: What is hyperbaric oxygen therapy good for? (medicalnewstoday.com 28.9.2016).)

(Anm: Hyperbaric Oxygen therapy helps toddler survive brain damage – case report. (…) After HBOT treatment the child underwent an MRI examination at 5 months after the incident and 27 days after the HBOT treatment was given. The ventricles or empty sac like spaces within the brain appeared to have normalized and further the cerebral atrophy of brain matter loss was seen to have been restored. According to lead author of the case report and hyperbaric specialist Paul Harch from the LSU Health New Orleans School of Medicine, this treatment worked because the intervention was early and timely before the brain tissues could undergo degeneration and also because it was done on a growing child. The case report was published this week in the journal Medical Gas Research. This was the first study where HBOT has been tried in a a pediatric drowning incident. Normobaric or normal oxygen therapy has been used in the past with moderate success. At present Eden is on physical therapy, speech therapy and occupational therapy. (news-medical.net 20.7.2017).)

(Anm: Country-sanger Meghan (31) våknet til sitt livs mareritt. (…) Det viste seg at edderkoppen var en av de to mest giftige som finnes i USA; en brun eneboer, eller Loxosceles reclusa. Ikke alle som blir bitt av edderkoppen får alvorlige symptomer, men kan i ytterste konsekvens ha dødelig potensiale. Man kan også få nekrose, som betyr at kroppsvev og celler dør i området du blir bitt, og man får sår og arrvev. (…) Just finished my 3rd hyperbaric chamber treatment in 2 days! They say it has to get worse before it get better. At least my eyebrows are on point. (tv2.no 5.3.2017).)

(Anm: Hver tredje bolig har fuktskade som bør utbedres. Fuktskader kan være en helserisiko, og bør tas på alvor, sier Folkehelseinstituttet. Hver tredje bolig har fuktskade som bør utbedres. Det viser en fersk undersøkelse forsker Anja Hortemo Høie ved Folkehelseinstuttet har gjennomført, og som abito.no, Fvns boligsatsing på nett gjengir. I studien, som ennå ikke er publisert, har Høie saumfart over 10.000 boligrapporter, og sett på hvor mange av boligene som hadde merknader for fuktskader. (aftenposten.no 10.5.2016).)

(Anm: En av tre boliger har fuktskader. - Hold boligen tørr og ren. Da unngås mange problemer, sier seniorforsker Johan Øvrevik ved Folkehelseinstituttet. (…) Plagene man kan få av å bo i en bolig med fuktskader omfatter først og fremst allergi og luftveisplager som astma, pustebesvær, bronkitt, pipende pust og eksem, men også mer diffuse helseplager som tretthet og hodepine. Øvrevik forteller at barn er spesielt utsatte for å utvikle helseplager i forbindelse med fuktproblemer. (nhi.no 9.6.2016).)

(Anm: Kjøpe brukt bolig? Les papirene nøye før du kjøper, og ikke vent med å klage på det du tror er en mangel. (dinside.no 27.5.2016).)

(Anm: Dette kan gjøre husleien din lavere. Ikke bare positivt, mener ekspertene. UTLEIE: Det blir enklere å leie ut deler av egen bolig. (…) Med andre ord kan det bli flere og billigere leiligheter og hybler til utleie i tiden fremover, dog av lavere standard enn i dag. (…) Flere muligheter, men dårligere luft. (…) Men dårlig inneklima, begrenset dagslys og utsyn kan også få helsekonsekvenser. Kort botid for de fleste leietakere begrenser likevel risikoen.» (abcnyheter.no 28.3.2016).)

(Anm: Boforhold, levekårsundersøkelsen, 2015. (…) I alt 84 prosent av befolkningen 16 år og over bor i en bolig som husholdningen selv eier. Ser vi over tid, er det en svak økning i andelen boligeiere, som vises i figur 1. Eierandelen har økt fra 82 prosent i 1997 til 84 prosent i 2015. (…) Bor trangt (7 %). Bor i bolig med fukt og/eller råte (6 %). (ssb.no 25.11.2015).)

(Anm: "Forbedret" miljø styrker immunforsvar hos mus. (...) For eksempel har faktorer som miljøforurensning, lokalisering (bosted), sosial status, og psykologiske tilstander alle vist seg å spille en rolle ved autoimmune sykdommer. (...) Immunsystemet er det "språket" som kroppen bruker til å få informasjon om sine omgivelser gjennom immunrespons, vi lærer om andre organismer (bakterier, virus, etc.) eller visse forhold (stress, avslapping etc.) er egnet og bidrar til vår eksistens eller overlevelse.) ('Enhanced' environment boosts mouse immune systems) (medicalnewstoday.com 1.10.2016).)

(Anm: Fakta om ulike skadedyr - Skadedyrkategorier - oversikt (fhi.no 26.2.2015).)

(Anm: Fortsatt kraftig økning i bekjempelse av veggedyr. Skadedyrstatistikken fra 2015 viser en fortsatt økning i årlige bekjempelser av veggedyr. Fra 2007 til 2015 har antall registrerte årlige veggedyrbekjempelser økt med over 400 prosent. (…) Veggedyr er blant skadeinsektene Folkehelseinstituttet holder et særlig årvåkent øye med. (fhi.no 18.3.2016).)

(Anm: - Det klør 20-30 ganger verre enn et myggstikk. Utenfor Vikasenteret sitter Alf Richard Nygaard. Her tilbringer han store deler av dagen. I sin kommunale leilighet orker han ikke være. Den er angrepet av veggedyr. (…) Det var tidligere i år Nygaard merket problemene med veggedyr. Han merket at han hadde fått stikk som klødde, og meldte fra til Stange kommune i juli. (ha-a.no 16.9.2016).)

(Anm: Nikolaos Farmakis. slutter i jobben som kommunikasjon- og markedssjef i Utleiemegleren for å bli direktør i Husleie.no. Dette selskapet er 60 prosent eid av Schibsted Vekst. Farmakis har tidligere vært journalist i VG, DN, Memo og NA24. Han er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole og har en Mastergrad i eiendomsfinans fra Kungliga Tekniska Högskulan i Stockholm. (journalisten.no 3.9.2015).)

(Anm: Nyttig å vite om husleieloven. Publikasjonskode H-2204 - 2217 (regjeringen.no 1.9.2009).)

(Anm: Leieboerforeningens rådgivningstjeneste er åpen. Mandag 18. januar åpnet Leieboerforeningen sin gratis rådgivningstjeneste for alle kommuner som skal bosette flyktninger. I første halvdel av 2016 vil kommunene kunne ringe inn og få direkte kontakt med advokat eller advokatfullmektig, for å få svar på spørsmål knyttet til bosetting. Vi tilbyr også en pakke med ulike husleiekontrakter og veiledere til disse, samt kurs i husleierett over hele landet. (leieboerforeningen.no 25.1.2016).)

(Anm: Leietakere bor dårligere enn eiere. Leietakere bor dårligere enn eiere, med mindre tilgang på utearealer, mindre plass og høyere boutgifter, viser Statistisk Sentralbyrå sin store sammenlignende undersøkelse av leie-og eieboliger i Norge (leieboerforeningen.no 1.4.2016).)

(Anm: Astma drabbar fler med lägre inkomst. (- Orsaken kring sambanden inkomst och astma har forskarna ännu inte svar på. Men det finns flera tidigare studier som pekar på att fuktiga, mögliga och rökiga inomhusmiljöer kan vara avgörande faktorer för att utveckla astma. Särskilt utsatta är barn. (netdoktor.se 17.5.2017).)

(Anm: Forekomsten av «dickensiansk» lungesykdom øker hos britiske pensjonister. 'Dickensian' lung disease rates on the rise in UK pensioners. (…) Bronchiectasis is a disease in which the airways taking air into the lungs are damaged. It can be caused by a previous chest infection, weaknesses of the immune system and by conditions that cause inflammation of the airways such as rheumatoid arthritis. The damaged airways are less able to clear mucus and bacteria away, causing recurrent chest infections. The patients cough up mucus and blood, and develop shortness of breath and sometimes respiratory failure. The disease is incurable and although the resulting infections can be treated with antibiotics, resistant bacteria are becoming an increasing problem. (medicalnewstoday.com 5.11.2015).)

(Anm: Editorial. The lung: a magnificent organ that needs lifelong attention. (…) The lung consists of more than 100 000 small airways, more than 200 million alveoli, and has a membrane surface area greater than that of a tennis court. Billions of white cells pass through the lungs every minute, with macrophages as the first defence against viruses, bacteria, and toxins. Everything inhalable from tobacco smoke to indoor and outdoor air pollutants, vapours to medications directly delivered to the lung, has an effect on both the lung itself and, if entering the bloodstream, on other organs. And yet we know remarkably little about the basic cellular mechanisms associated with exposure to inhalants—both toxic and therapeutic—and their ultimate effects on the lung. A Series paper on inhaled therapies in intensive care in this week's issue concludes that, “given the few proven therapies in highly morbid conditions…continued research in novel inhaled treatments…is warranted”. Lancet 2016;387(10030):1789 (30 April 2016).)

(Anm: Må ha bedre byggetilsyn | Frank Ivar Andersen, daglig leder Byggmesterforbundet. Arbeidsinnvandring, særlig fra Øst-Europa, har medført betydelig innslag av utenlandske bygningsarbeidere med manglende fagkompetanse og kunnskap om norske byggeskikker og regler. I en kronikk 14. juli bekrefter SINTEF Byggforsk at dagens bygg har like mange byggfeil som før. Jeg vil gi min tilslutning til denne konklusjonen, men er undrende til fremstillingen av en byggenæring som konservativ og laugsbasert. (…) SINTEF Byggforsk stadfester at vår bygningsmasse, selv i en tid med høy aktivitet, ikke blir bedre. (aftenposten.no 16.7.2016).)

(Anm: Varför ökar lungcancer hos personer som inte röker? Det är en fråga som cancerforskare i Sverige grubblar på. Därför startar de nu ett nytt forskningsprojekt som går ut på att analysera cancerceller från personer som är sjuka i lungcancer men som aldrig rökt. (netdoktor 23.12.2015).)

- Luftforurensning svekker kognisjon, utløser depresjonsliknende atferd og endrer hippocampal cytokinuttrykk og morfologi

Air pollution impairs cognition, provokes depressive-like behaviors and alters hippocampal cytokine expression and morphology (Luftforurensning svekker kognisjon, utløser depresjonsliknende atferd og endrer hippocampal cytokinuttrykk og morfologi)
Mol Psychiatry. 2011 Jul 5. doi: 10.1038/mp.2011.76. [Epub ahead of print]
Abstract Particulate matter air pollution is a pervasive global risk factor implicated in the genesis of pulmonary and cardiovascular disease. Although the effects of prolonged exposure to air pollution are well characterized with respect to pulmonary and cardiovascular function, comparatively little is known about the impact of particulate matter on affective and cognitive processes. The central nervous system may be adversely affected by activation of reactive oxygen species and pro-inflammatory pathways that accompany particulate matter pollution. Thus, we investigated whether long-term exposure to ambient fine airborne particulate matter (<2.5 μm (PM(2.5))) affects cognition, affective responses, hippocampal inflammatory cytokines and neuronal morphology. Male mice were exposed to either PM(2.5) or filtered air (FA) for 10 months. PM(2.5) mice displayed more depressive-like responses and impairments in spatial learning and memory as compared with mice exposed to FA. Hippocampal pro-inflammatory cytokine expression was elevated among PM(2.5) mice. Apical dendritic spine density and dendritic branching were decreased in the hippocampal CA1 and CA3 regions, respectively, of PM(2.5) mice. Taken together, these data suggest that long-term exposure to particulate air pollution levels typical of exposure in major cities around the globe can alter affective responses and impair cognition.Molecular Psychiatry advance online publication, 5 July 2011; doi:10.1038/mp.2011.76. (...)

(Anm: – Regjeringa utset folk for stor helserisiko (nrk.no 15.1.2015).)

(Anm: Tolv ting som beskytter mot skadelig byluft - Minst ti ganger så mange dør av forurenset byluft som av trafikkulykker i Norge. Her er tolv ting du kan gjøre for å beskytte deg mot skader fra bylufta. (nrk.no 15.1.2015).)

(Anm: Så farlig är den ”ofarliga” vattenbaserade färgen. ALARMERANDE FORSKNING. Höga halter av allergiframkallande konserveringsmedel finns i nästan all vattenbaserad målarfärg. – Vi måste få maxgränser. Det räcker inte med information, säger yrkesdermatolog Carola Lidén, som har medverkat i en ny europeisk studie. (nytrknik.se 23.4.2015).)

(Anm: Association between short-term exposure to ultrafine particles and hospital admissions for stroke in Copenhagen, Denmark. European Heart Journal 2010 (First published online: June 10, 2010).)

(Anm: Ny forskning: Eksos kan gi demens. (...) Totalt kan 16 prosent av alle demenstilfeller i studien være forårsaket av eksponering for eksos, sier Bertil Forsberg, professor i miljømedisin, til Dagens Nyheter.  (vg.no 4.8.2015).) 

- Overlege vil forby rengjøringsspray (- Han sier slik spray kan gi astma og KOLS)

Overlege vil forby rengjøringsspray
nrk.no 22.4.2015
– All rengjøringsspray er skadelig for luftveiene og bør forbys, mener overlege. Han sier slik spray kan gi astma og KOLS.

– Kjemikalier som er laget for å ha effekt på skitne overflater, bør ikke pustes inn. Men stoffene havner i lungene når du sprayer med rengjøringsmidler uten å bruke verneutstyr, sier Jan Vilhelm Bakke til NRK. Han er overlege i Arbeidstilsynet og førsteamanuensis i miljømedisin på NTNU.

Vaskespray kan gjøre deg syk, sier overlege Jan Vilhelm Bakke.

Bakke mener at rengjøringssprayer er så helsefarlige at salget bør stanses.

– Å puste inn spray kan etter hvert gi varige skader som kronisk astma og i verste fall KOLS, sier han.

(Anm: Hygiene (smittsomme sykdommer / infeksjoner / smittevern) (mintankesmie.no).)

(Anm: Advarer mot flere stoffer i disse renseserviettene. Forbrukerrådet har funnet potensielt skadelige, men tillatte, stoffer i annenhver renseserviett de har sjekket. (vg.no 12.8.2015).)

- Skader fra giftige stoffer kan overføres til avkom

Damage from toxins can pass to offspring (Skader fra giftige stoffer kan overføres til avkom)
USA TODAY 2.6.2005
Forskere har for første gang vist at eksponering for miljøgifter kan forårsake permanente genetiske forandringer som går i arv fra generasjon til generasjon. (Scientists have shown for the first time that exposure to environmental toxins can cause permanent genetic changes that are passed down through generations.)

The research on rats by a team of scientists led by Michael Skinner at Washington State University in Pullman, Wash., may hold the key to the mystery of male infertility, which some researchers say has been increasing for unknown reasons for 20 years.

According to a report in today's edition of the journal Science, Skinner's team was working with two commonly used chemicals, an insecticide called methoxychlor and a fungicide called vinclozolin. Both are known to cause infertility in the male offspring of pregnant animals. (...)

(Anm: Epigenetic transgenerational actions of endocrine disruptors and male fertility. Science. 2005 Jun 3;308(5727):1466-9.)

(Anm: Carcinogenicity of lindane, DDT, and 2,4-dichlorophenoxyacetic acid.  (…) Epidemiological cohort and case-control studies of non-Hodgkin lymphoma in several countries provided sufficient evidence in humans for the carcinogenicity of lindane. (…) The insecticide DDT was classified as “probably carcinogenic to humans” (Group 2A). (...) In considering all the relevant scientific data, the Working Group classified 2,4-D as “possibly carcinogenic to humans” (Group 2B).Lancet 2015 (June 23, 2015

- Gift fra gensplejset foder går i blodet på gravide og deres fostre

Gift fra gensplejset foder går i blodet på gravide og deres fostre
ing.dk 4.10.2013
Gensplejsede fodermajs overfører et gen med insektgift til dyr og derfra videre til både gravide kvinder og deres fostre. De har også glyphosat i blodet, viser canadisk undersøgelse.

Canadiske forskere har for første gang dokumenteret, at gift fra genmodificeret foder havner i blodet på mennesker, også i fostertilstanden

I en artikel i det videnskabelige tidsskrift Reproductive Toxicology skriver forskerne fra Sherbrooke University Hospital Centre i Quebec, at de fandt insektgiften i 28 af 30 gravide kvinder. Giften blev også målt i deres fostre, og den blev fundet i 27 af 39 undersøgte kvinder, som ikke var gravide.

Der er tale om et såkaldt Bt-toxin. Gener, som producerer giften, bliver indsat i foderplanter som majs for at beskytte dem mod først og fremmest larver. (...)

- Bildekk er et større miljøproblem enn vi trodde (- Hvert år dannes 8000 tonn med mikroplast i Norge)

Bildekk er et større miljøproblem enn vi trodde
nrk.no 5.3.2015
Mikroplast er bittesmå plastpartikler som kan lure seg inn i kroppen på dyr og mennesker. Nå viser det seg at bilkjøringa di er en av de største kildene til dette miljøproblemet.

Hvert år dannes 8000 tonn med mikroplast i Norge.

– Om man fyller Bergen sentrum med disse 8000 tonnene, vil bergenserne stå til knes i mikroplast, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Omlag halvparten av dette havner i havet. Her kan den bli tatt opp i blåskjell, sjøkreps, fisk og andre sjødyr.

Fram til nå har man trodd at mesteparten av disse plastpartiklene kom fra kosmetikk og tannkrem. Men en ny rapport laga på oppdrag av Miljødirektoratet viser at dette er helt feil. (…)

(Anm: Blåskjellfesten endte med masse-diaré. Siden skulle det bare bli verre. Nå må staten rydde opp i fjordene etter tidenes oppdrettsfiasko. (…) - Det var klondike-stemning. Mange ville satse på blåskjell. I ettertid ser vi at det var for lett å få adgang til fjordene, sier prosjektleder Lene Røkke Mathisen i Kystverket. (…) Selskapene selv har sluppet unna opprydningen enten fordi de er konkurs eller avviklet. Da konsesjoner ble gitt, sikret ikke myndighetene seg med garantier om at anleggene måtte ryddes dersom selskapet opphørte. (bn.no 2.7.2016).)

(Anm: Regjeringen får miljøkritikk fra Coca-Cola. I forslaget til statsbudsjett opprettholder regjeringen avgiften for fornybar plast. Dermed motarbeider den investeringer i miljøvennlig teknologi, mener Coca-Cola. (aftenposten.no 8.10.2015).)

(Anm: Pollution levels linked to stroke-related narrowing of arteries (medicalnewstoday.com 18.3.2015).)

(Anm: Frykter helsefarlig plast i norske butikker: FHI-forsker: – Unngår mat innpakket i plast. Titalls tonn av stoffet DINP brukes årlig i norske plastprodukter. Myndighetene frykter at det kan være farlig. (vg.no 6.8.20150).)

(Anm: Mikroplast svekker babyfisk. PLAST I FISK: For første gang har forskere bevist at fiskelarver blir mindre, sløvere og dummere av å spise mikroplast. Og babyfiskene foretrekker å spise flytende plastsøppel fremfor sin naturlige mat. (…) En full søppelbil i minuttet. Så mye plast slippes det ut i verdenshavene hvert år – åtte millioner tonn – og nå kan en svensk studie avsløre at fiskelarver bare elsker det – og det er skadelig for dem. (illvit.no 13.6.2016).)

(Anm: Mer plast än fisk i haven 2050. Om spridningen av plast i naturen fortsätter att öka i nuvarande takt kommer det finnas mer plast än fisk i haven, mätt i vikt, år 2050, enligt en rapport från välgörenhetsorganisationen Ellen MacArthur Foundation. (nyteknik.se 20.1.2016).)

- Tannkremen din kan gjøre fisken giftig

Tannkremen din kan gjøre fisken giftig
tv2nyhetene.no 21.3.2015
Kosmetikk og tannkrem kan inneholde mikroplast. Sjekk hvordan du kan skåne miljøet.

PUTTER PLAST I TANNKREMEN: Mikroplast tilsettes for å skape en slipeeffekt i tannkremen. Det kan være skadelig for livet i havet.

Flere millioner tonn plast ender hvert år opp i havet. Små plastbiter som er mindre enn fem millimeter store kalles mikroplast. De bittesmå bitene regnes som et stadig økende miljøproblem.

Dyr kan tro at plastbitene er mat og spiser dem. De kan få fordøyelsesproblemer og bli svake fordi plasten hindrer annet næringsopptak.

– Mikroplast skader alle nivå i næringskjeden i det marine miljøet. Det tas opp av plankton i starten av næringskjeden. Det blokkerer tarmsystemet hos mark og gir lavere næringsnivå til fisk som spiser marken, sier rådgiver Karl Kristensen hos Bellona.

Forgifter dyrelivet
Mikroplast har også evne til å ta opp i seg giftstoffer som akkumuleres oppover i næringskjeden og ender opp på ditt og mitt middagsbord. Mikroplast kan dermed minske næringsverdien og øke giftkonsentrasjonen i maten vi spiser.

For første gang er utslippskildene til mikroplast i Norge kartlagt. Rapporten, som er laget på oppdrag for Miljødirektoratet, viser at det dannes rundt 8000 tonn mikroplast i Norge hvert år. Halvparten havner i havet.
– Om man fyller Bergen sentrum med disse 8000 tonnene, vil bergenserne stå til knes i mikroplast.

apporten gir oss et første estimat på hvor store mengder som slippes ut i Norge og hvor det kommer fra, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet til direktoratets nettsider. (…)

- Hormonforstyrrende stoffer koster EU 1.170 milliarder kroner

Hormonforstyrrende stoffer koster EU 1.170 milliarder kroner
politiken.dk 5.3.2015
Hormonkemi skader borgernes frugtbarhed og intelligens - og det koster dyrt.
Da EU-kommissionen i 2013 spurgte, hvad det koster industrien at fjerne eller begrænse hormonforstyrrende stoffer, satte den samtidig arbejdet for at bremse stofferne i stå.

Det provokerede 18 fremtrædende læger og forskere fra Europa og USA så meget, at de besluttede at lave det modsatte regnestykke: Hvad koster det de europæiske samfund, hvis vi tillader, at potentielt hormonforstyrrende stoffer i legetøj, elektronik og miljø skader menneskers sundhed, frugtbarhed og intelligens?

Svaret er hele 1.170 milliarder kroner om året, viser forskernes beregninger, som torsdag eftermiddag blev fremlagt i Endocrine Society i Bruxelles, en verdensomspændende forening af eksperter i hormonforstyrrende stoffer. (…)

(Anm: Autoimmunity Rising in 9/11 Workers —Each month spent working at World Trace Center site tied to 13% increased risk developing autoimmune disease later. (medpagetoday.com 13.3.2015).)

- Kemikalier hjerneskader isbjørnene i Arktis

Kemikalier hjerneskader isbjørnene i Arktis
videnskab.dk 10.3.2015
Kemikalier fra blandt andet imprægnering af møbler og fødevareemballage ender i Arktis, hvor de giver isbjørnene hjerneskader. Det går måske også ud over mennesker, siger forskere.

Isbjørnene i Arktis har mere end bare klimaforandringer at tænke på i disse år.

For nylig viste et dansk studie, at isbjørne får knogleskørhed i deres penisknogler på grund af forurening, og nu viser endnu et dansk studie, at en række menneskeskabte kemikalier ender i den arktiske fødekæde og laver rod i isbjørnenes hjerner.

Det nye studie, der er lavet i et samarbejde mellem forskere fra Aarhus Universitet og Københavns Universitet, samt kollegaer i Canada og USA, viser således, at perflourerede forbindelser, der i flere årtier er blevet brugt til overfladebehandling af industrielle og kommercielle produkter som møbler og tekstiler, ændrer på aktiviteten af forskellige signalmolekyler og enzymer i isbjørnenes hjerner.

Det kan potentielt gå ud over isbjørnenes adfærd, hormonelle balance og evnen til at overleve i et i forvejen meget barsk miljø.

Desuden lever i Arktis også mennesker, som er udsat for præcis de samme forurenende kemikalier som isbjørnene. (...)

(Anm: Brain region-specific perfluoroalkylated sulfonate (PFSA) and carboxylic acid (PFCA) accumulation and neurochemical biomarker Responses in east Greenland polar Bears (Ursus maritimus). Environ Res. 2015 Feb 12;138C:22-31. [Epub ahead of print].)

(Anm: Forskare kopplar småbarnsfeber till miljögift. Danska forskare har hittat ett tydligt samband mellan hur ofta småbarn är febriga och hur mycket perfluorerade ämnen deras mammor hade i blodet under graviditeten. (nyteknik 28.9.2016).)

- Verdens mest solgte sprøytemiddel kan være årsak til nyresykdom

- Verdens mest solgte sprøytemiddel kan være årsak til nyresykdom
aftenposten.no 31.7.2014
Ny studie peker på at sprøytemiddelet roundup er grunnen til at tusenvis av mennesker i en rekke tropiske land er rammet av nyresvikt.

Det omstridte sprøytemiddelet roundup brukes i økende omfang i landbruket, og er i vekst i private hager. Også i Norge.

Roundup brukes av hobbygartnere fordi det effektivt tar kverken på hva det skal være av vekster. De siste 20 årene har bruken av ugressmiddelet økt med 300 prosent. (…)

Stoffet glyfosat binder seg sterkt til tungmetaller som arsen og kobolt, som er kjent for å bryte ned nyrene. (...)

Nyere forskning tyder på at glyfosat har skadelig effekt på mennesker, skriver organisasjonen Oikos - økologisk Norge på sine nettsider. (…)

(Anm: Giftekspert unngår sprøyta mat. Vi veit ikkje nok om blandingseffekten av sprøytemiddel, seier ekspertar. – Ingen grunn til å frykte helserisiko, seier norske matmyndigheiter. (nrk.no 30.8.2015).)

- EU godkjenner bruk av omstridt ugressmiddel i fem nye år. Monsantos ugressmiddel Roundup har i flere tiår vært redningen for bønder verden rundt, men over en million europeere ønsker at produktet forbys.

(Anm: EU godkjenner bruk av omstridt ugressmiddel i fem nye år. Monsantos ugressmiddel Roundup har i flere tiår vært redningen for bønder verden rundt, men over en million europeere ønsker at produktet forbys. Årsaken er striden rundt de helsemessige konsekvensene av virkestoffet glyfosat, som EU i dag ga fornyet tillit. «Better safe than sorry!» oppfordrer representanter fra «Stopp Glyfosat koalisjonen» som har ledet oppropet for et forbud mot ugressmiddelet. Kampen har nå havnet på høyeste nivå i EU. (nrk.no 27.11.2017).)

(Anm: EU "frikjenner" omstridt ugressmiddel. Tidligere i år fastslo WHO at glyfosat, verdens mest brukte plantevernmiddel i hager og landbruk, trolig er kreftfremkallende. Nå har europeiske eksperter langt på vei avblåst alarmen. (…) Anne Ingeborg Myhr i GenØk mener det trengs mer forskning om helsevirkningene av glyfosat. (nrk.no 17.11.2015).)

(Anm: EU og Verdens helseorganisasjon i bitter glyfosat-strid. WHOs ekspertgruppe truer med å avlyse møter med EUs mattilsyn, med mindre de sletter WHO-kritikk fra sine nettsider. (…) I november kontret EUs mattilsyn (EFSA) med sin egen rapport om at det ikke finnes grunnlag for å påvise kreftfare og rettet kritikk mot IARC sine. (nationen.no 2.3.2016).)

(Anm: WHO (World Health Organization) (mintankesmie.no).)

(Anm: EU-kommisjonen (Den europeiske unions høyeste organ) (mintankesmie.no).)

- Californians Tainted by 'Roundup' Herbicide Chemical.

(Anm: Californians Tainted by 'Roundup' Herbicide Chemical. TUESDAY, Oct. 24, 2017 (HealthDay News) -- Levels of the herbicide Roundup in human urine have increased dramatically among California residents in the past two decades, a new study reports. Roundup (glyphosate) is used to protect genetically modified corn and soy crops from weeds and also is used on wheat and oats, said the study's lead author, Paul Mills. He is a professor of family medicine and public health at the University of California, San Diego. Urine collected from 100 Californians between 1993 and 2016 show that glyphosate levels have gone up with the advent of genetically modified crops, Mills said. (medicinenet.com 24.10.2017).)

- Studie knytter eksponering for vanlig plantevernmiddel til ADHD hos gutter

Study links exposure to common pesticide with ADHD in boys
medicalnewstoday.com 2.6.2015
A new study links a commonly used household pesticide with attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) in children and young teens.

The study found an association between pyrethroid pesticide exposure and ADHD, particularly in terms of hyperactivity and impulsivity, rather than inattentiveness. The association was stronger in boys than in girls.

The study, led by researchers at Cincinnati Children's Hospital Medical Center, is published online in the journal Environmental Health.

"Given the growing use of pyrethroid pesticides and the perception that they may represent a safe alternative, our findings may be of considerable public health importance," says Tanya Froehlich, MD, a developmental pediatrician at Cincinnati Children's and the study's corresponding author. (…)

(Anm: Common pesticide may increase risk of ADHD (medicalnewstoday.com 2.2.2015).)

(Anm: Do flame retardants cause attention problems in children? Polybrominated diphenyl ethers are commonly used as fire retardants in many consumer goods. However, prenatal exposure to the product has now been associated with attention problems in 3-7-year-olds, according to an article the journal Neurotoxicology and Teratology. (medicalnewstoday.com 7.10.2015).)

(Anm: Pesticide exposure during teens linked to later-life sperm abnormalities (medicalnewstoday.com 4.11.2015).)

(Anm: Autism, mitochondria and polybrominated diphenyl ether exposure. CNS Neurol Disord Drug Targets. 2016 Apr 13. [Epub ahead of print].)

Pesticides on Produce Tied to ADHD in Children (Plantevernmidler på varer knyttet til ADHD hos barn)
medicinenet.com 17.5.2010
MONDAY, May 17 (HealthDay News) -- New research suggests that exposure to high levels of organophosphate pesticides, commonly found on berries, celery and other produce, could raise the odds for attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) in children.

At this point, though, there is no evidence that pesticide exposure can actually cause ADHD, stated the authors of a paper appearing in the June issue of Pediatrics.

Certainly parents and children shouldn't swear off fruits and veggies, said study lead author Maryse Bouchard, an adjunct researcher in the department of environmental and occupational health at the University of Montreal and at Sainte-Justine University Hospital Centre. However, "I think it's safe to say that we should as much as possible reduce our exposure to pesticides," she said. (...)

(Anm: Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder and Urinary Metabolites of Organophosphate Pesticides. PEDIATRICS 2010 (Published online May 17, 2010).)

(Anm: Do flame retardants cause attention problems in children? Polybrominated diphenyl ethers are commonly used as fire retardants in many consumer goods. However, prenatal exposure to the product has now been associated with attention problems in 3-7-year-olds, according to an article the journal Neurotoxicology and Teratology. (medicalnewstoday.com 7.10.2015).)

(Anm: Attention deficit after kids' critical illness linked to plasticizers in medical tubes. Children who are often hospitalized in intensive care units are more likely to have attention deficit disorders later, and new research finds a possible culprit: a high level of plastic-softening chemicals called phthalates circulating in the blood. The researchers, who their study results Friday at The Endocrine Society's 98th annual meeting in Boston, suggest these chemicals, which are added to indwelling medical devices such as plastic tubes and catheters, seep into the child's bloodstream. "Phthalates have been banned from children's toys because of their potential toxic and hormone-disrupting effects, but they are still used to soften medical devices," said lead researcher Sören Verstraete, MD, a PhD student at KU (Katholieke Universiteit) Leuven in Leuven, Belgium. "We found a clear match between previously hospitalized children's long-term neurocognitive test results and their individual exposure to the phthalate DEHP during intensive care." (medicalnewstoday.com 4.4.2016).)

- Vanlig ugressmiddel trolig kreftfremkallende

Vanlig ugressmiddel trolig kreftfremkallende
dagbladet.no 21.3.2015
International Agency for Research on Cancer (IARC) har undersøkt stoffet glyfosat, som blant annet finnes i produktet Roundup.

Konklusjonen er at stoffet trolig er kreftfremkallende.

Glyfosat produseres i dag i større mengder enn noe annet plantevernmiddel, ifølge IARC.

Tidligere studier har ikke påvist kreftfare for mennesker ved bruk av middelet. (NTB)

(Anm: EU "frikjenner" omstridt ugressmiddel. Tidligere i år fastslo WHO at glyfosat, verdens mest brukte plantevernmiddel i hager og landbruk, trolig er kreftfremkallende. Nå har europeiske eksperter langt på vei avblåst alarmen. (…) Anne Ingeborg Myhr i GenØk mener det trengs mer forskning om helsevirkningene av glyfosat. (nrk.no 17.11.2015).)

- Insektene er under press. (- WHO klassifiserer glyfosate som et mulig karsinogen og vil ha et forbud. Hva har dette med insekter å gjøre? Jo, både i laboratorie- og feltforsøk er glyfosate svært giftig for egg og larver fra insekter og amfibier.)

(Anm: Tore Midtvedt professor emeritus, Medisinsk mikrobiell økologi, Karolinska Institutet Insektene er under press. I Aftenposten 28. november skriver Anne Sverdrup-Thygesen om insektenes store betydning for alt liv på Jorden. De er nå, både mengde- og artsmessig, under et meget sterkt press. Etter manges mening er den økende bruken av herbicider og pesticider meget vesentlige faktorer. Nylig avgjorde EU-kommisjonen, med meget knapt flertall, at herbicidet glyfosate (Roundup) kunne markedsføres i EU i nye fem år. Glyfosate er det overlegent mest brukte herbicidet. Mengden i 2014 tilsa 0.5 kg pr. hektar dyrket jord på hele kloden. WHO klassifiserer glyfosate som et mulig karsinogen og vil ha et forbud. Hva har dette med insekter å gjøre? Jo, både i laboratorie- og feltforsøk er glyfosate svært giftig for egg og larver fra insekter og amfibier. Sverdrup-Thygesen skriver at under normale forhold er det 13 kg insekter pr. menneske. Nå er mengden i Tyskland redusert til en fjerdedel. Selvsagt vil dette føre til nedsatt mengde fugl og fisk og pollinering. Økologisk er det forunderlig at EFSA har gått inn for at glyfosate skal være lovlig i bruk. EFSA reduserer produksjonen i et av naturens største matkamre. Det er neppe klokt, muligens dumt og i alle fall uansvarlig. (aftenposten.no 6.12.2017).)

- Plantevernmidler : et giftig spørsmål

Pesticides: a toxic issue
english.prescrire.org 1.3.2016
Plantevernmidler har mye til felles med legemidler: dårlig evaluert eller overdrevet effekt, produkter som markedsføres uten tilstrekkelig kunnskap om risiko, forskning finansiert av produsentene. (Pesticides have a lot in common with pharmaceuticals: poorly evaluated or exaggerated efficacy, products marketed without sufficient knowledge of the risks, research financed by the manufacturers.)

In January 2013, the European Food Safety Authority concluded that the use of pesticides containing 3 neonicotinoids represented a danger to bees. Following this report, the European Commission suspended the use of these pesticides on the crops most attractive to bees in 2014 and 2015.

They did so even though the pesticide industry had lobbied intensively against the ban on neonicotinoids. One of the initiatives of the pesticide industry was to publish in January 2013 a report by an institute financed by major agrochemical companies. This report concluded that a ban on these substances would have considerable economic consequences. Within 5 years, the EU could lose 17 billion euros and 50 000 jobs. The agricultural trade balance would be severely affected by a huge drop in food production.

The first year that the ban came into force did not result in agricultural disaster. In its 2014 report, the European Commission announced an overall rise in agricultural yields, including crops affected by the ban on neonicotinoids. This is borne out by a number of studies questioning the efficacy of neonicotinoids. For example, 19 out of 23 studies conducted independently of the industry and published in peer-reviewed journals between 2001 and 2013 found no tangible improvement in yields, versus 4 showing a benefit.

The case of the neonicotinoids brings to mind problems encountered in the pharmaceutical field: poorly evaluated or overstated efficacy, products introduced to the market when too little is known of their adverse effects, industry-funded research. Yet there is so much at stake: serious risks of large-scale pesticide exposure, for both the environment and the population.

(Anm: «Pesticides: a toxic issue" Prescrire Int 2016; 25 (169): 83. (Pdf, subscribers only). (Prescrire.org 1.3.2016).)

- FN: Luftforurening er årsag til hvert ottende dødsfald (- Omkring syv millioner mennesker mistede i 2012 livet af sygdomme, som kan sættes i forbindelse med forurenet luft.)

FN: Luftforurening er årsag til hvert ottende dødsfald
politiken.dk 28.3.2014
Rapport: Luftforurening er nu det største miljømæssige sundhedsproblem i verden.

Luftforurening er en massedræber. Omkring syv millioner mennesker mistede i 2012 livet af sygdomme, som kan sættes i forbindelse med forurenet luft.

Det konkluderer en ny rapport fra verdenssundhedsorganisationen WHO.

Dødstallet er dobbelt så højt som tidligere estimeret.

»Luftforurening er nu det største miljømæssige sundhedsproblem i verden og det rammer alle. Både i rige lande og i udviklingslande«, siger Maria Neira fra WHO. (...)

(Anm: Ny rapport: Folk dør av dårlig luft i Oslo. Dødeligheten er høyest tre til fem dager etter at forurensningen når sine toppnivåer (dn.no 17.12.2014).)

(Anm: Norge stevnes for dårlig luftkvalitet (vg.no 17.12.2014).)

(Anm: UM study finds air pollution affects short-term memory, IQ and brain metabolic ratios (medicalnewstoday.com 16.2.2015).)

(Anm: Luftforurensning i Oslo: Kommunen sier små barn og asmatikere bør holde seg unna - I rushtiden tirsdag 10. februar er det ventet svært høy luftforurensning i deler av Oslo. Astmatikere og små barn bør unngå de mest forurensede områdene. (aftenposten.no 9.2.2015).)

(Anm: Giftig textilfärg rinner genom reningsverken. Textilindustrin släpper ifrån sig mutagena azofärger som med avloppsvattnet rinner ut i naturen visar Marisa Punzi vid Lunds Tekniska Högskola. (nyteknik.se 14.7.2015).)

- Vestens fremste eksperter om cocktaileffekten

Dokumentar om miljøgifter
klif.no 15.2.2012 (Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif))
Den svenske dokumentarfilmen Underkastelsen vises på NRK 2 onsdag 15. februar klokken 22.30. Filmen handler om helse- og miljøskadelige stoffer som vi mennesker utsettes for i hverdagen. Klif håper filmen skaper debatt.

Underkastelsen from Folkets Bio on Vimeo.

I dokumentarfilmen "Underkastelsen" måles innholdet av miljøgifter i blodet til filmskaperen, regissør Stefan Jarl, og en gravid kvinne. Prøvene viser at de har mange av de verste miljøgiftene i kroppen, som PCB, kvikksølv, bromerte flammehemmere, perfluorerte forbindelser og bisfenol A.

- Jeg håper filmen får oppmerksomhet og skaper debatt. Det er grunn til å være bekymret for den kjemikaliecocktailen vi får i oss gjennom lufta vi puster, maten vi spiser og tingene vi bruker. Det er stort behov for mer kunnskap om effekter på helse og miljø, sier Ellen Hambro, direktør for Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif). (...)

Hormonforstyrrede stoffer

 • I "Underkastelsen" er det spesielt fokus på hormonforstyrrende stoffer.
 • De kan finnes i en rekke forbrukerprodukter, blant annet tekstiler, maling, rengjøringsmidler, kosmetikk og plast, og i mat, luft og vann.I sterkt forurensede områder er det påvist skade på snegler, seler og alligatorer som antas å skyldes forstyrrelser i hormonsystemet.
 • Sammenhengen mellom forstyrrelser i hormonsystemet og eksponering for kjemiske stoffer er ikke fullstendig klarlagt for mennesker.
 • Det er mistanke om at effekter som redusert sædkvalitet og økt hyppighet av testikkelkreft delvis kan skyldes kjemikalier.

Spør i butikken om produktet inneholder helse- eller miljøskadelige stoffer. Loven gir deg rett til å få svar, enten fra forhandler, importør eller produsent.

Du får også råd om farlige stoffer i produkter og trygge valg på nettstedet Erdetfarlig.no (...)

(Anm: Cocktail of chemicals trigger cancer - Global taskforce calls for research into how everyday chemicals in our environment cause cancer. A deadly list of 50 chemicals the public is exposed to on a daily basis may trigger cancer when combined, according to new research published today. (medicalnewstoday.com 24.6.2015).)

(Anm: In the ocean, the most harmful plastic is too small to see (conversation.com 10.12.2014).)

(Anm: Skal forske på «cocktaileffekten» (fhi.no 9.12.2014).)

(Anm: Blir vi syke av bisfenol A i plast og kosmetikk? (fhi.no 22.1.2015).)

(Anm: Bisfenol A ökar känsligheten för stress. Råttfoster som utsätts för det hormonstörande ämnet bisfenol A blir känsligare för stress som vuxna, enligt ny forskning. Resultaten ökar farhågorna för att kemikalien kan leda till psykiatriska sjukdomar hos människor. (nyteknik.se 22.1.2016).)

(Anm: Disse kjemikaliene får du i deg hver dag (nrk.no 28.1.2015).)

(Anm: Miljøgiftene PCB og DDE kan påvirke barns vekstutvikling (fhi.no 9.3.2015).)

(Anm: Tennvæske forgifter hundrevis av norske barn. I løpet av fire år ble 338 barn i Norge forgiftet fordi de hadde drukket tennvæske. Nå endres reglene for merking av kjemikalier. (vg.no 1.6.2015).)

(Anm: Flame retardants could contribute to hyperthyroidism in older cats (medicalnewstoday.com 26.4.2015).)

(Anm: Do flame retardants cause attention problems in children? (medicalnewstoday.com 11.10.2015).)

(Anm: Vil ha advarsel på tunfiskboksene. Tunfiskbokser bør merkes med advarselen "Gravide frarådes å spise tunfisk". Det mener en dansk professor og ekspert på miljøgifter. (…)Lisbeth E. Knudsen, toksikolog og professor ved Københavns Universitet, mener restaurantmenyer og hermetikkbokser med tunfisk bør merkes med advarsler tilsvarende dem vi finner på sigarettpakker. – De bør merkes med at dette inneholder tunfisk, som inneholder kvikksølv, som ikke er sunt for gravide, og at de skal la være å spise det, sier hun i den danske dokumentaren "De ufødte barna" som du kan se her på NRK. (nrk.no 27.8.2015).)

- Underkastelsen

Underkastelsen
Emner: Dokumentar og fakta, Sverige
nrk.no 29.4.2012 (Tilgjengelig til: 07.05.2012)
(...) Svensk dokumentar. Mennesker har mellom 45 og 50 ulike kjemikalier i kroppen som har blitt tilført gjennom mat, drikke, forurensing osv. De fleste er farlige i høye doser, noen er farlige i små. Ingen vet noe om samspillet mellom disse. Den legendariske regissøren Stefan Jarl har spurt Vestens fremste eksperter om cocktaileffekten, og om hva som skjer med barna vi føder. (Submission) (...)

(Anm: Underkastelsen (underkastelsen.se).)

- Forskere: Du har gift i blodet ditt

Forskere: Du har gift i blodet ditt
vg.no 28.5.2014
** Fant giftige stoffer i blodet til småbarnsmødre
** Kan være kreftfremkallende og hormonforstyrrende
** Norge i verdenstoppen i antallet kjemikalier vi blir eksponert for

Vi eksponeres hver dag for kjemikalier fra ting rundt oss. En ny test bekrefter den ubehagelige sannheten: De giftige stoffene legger seg i blodet ditt.

På vegne av Forbrukerrådet analyserte Norsk institutt for luftforskning (NILU) blodtester på tre tilfeldige kvinner. To av dem småbarnsmødre, en av dem Forbrukerrådets direktør Randi Flesland. Hos alle tre ble det funnet over 100 unaturlige kjemikalier transporterende rundt i kroppen.

Stoffene er blant annet kreftfremkallende og skadelige for arvestoff og forplantningsevnen. (…)

Dette er stoffene som Forbrukerrådet fant i kvinnenes blod, som er farlig. Siden det kun er matvarer og kosmetikk som har deklareringsplikt, vet du ikke om for eksempel jakken din inneholder disse stoffene:

** TCEP - Reproduksjonsskadelig, mistenkt kreftfremkallende.
** Bisphenol A - Hormonforstyrrende, reproduksjonsskadelig
** Octylphenol - Hormonforstyrrende, skader foster og forplantningsevne
** P-Nonylphenol - Hormonforstyrrende, reduksjonsskadelig
** Dihexyl phthalate DHP - Reproduksjonsskadelig
** Dibutylphthalate (DBP) - Reproduksjonsskadelig, kan gi fosterskader. Arvestoffskadelig, kreftfremkallende.
** PFOS - Kan gi fosterskader, skade evnen til å få bort, kreftfremkallende.
** PFOA - Reduksjonsskadelig, kan være kreftfremkallende.

Kilde: Forbrukerrådet.

# Det er kostbart å ta tester for å sjekke kjemikalinnhold i blodet. Det må først tas blodprøve, for å deretter sendes inn til tidskrevende og avansert analyse av kjemikere. Dette kan koste titusener. (…)

(Anm: Hvert fjerde kontrollerte kjemikalie har mangler (arbeidstilsynet.no 21.1.2015).)

(Anm: Autistic features linked to prenatal exposure to fire retardants, phthalates (medicalnewstoday.com 10.3.2015).)

(Anm: Lower sperm motility in men exposed to common chemical. Men with higher exposure to the substance DEHP, a so-called phthalate, have lower sperm motility and may therefore experience more difficulties conceiving children, according to a Lund University study. (medicalnewstoday.com 24.9.2015).)

(Anm: Pesticide exposure during teens linked to later-life sperm abnormalities (medicalnewstoday.com 4.11.2015).)

- Nordmenn har 400 syntetiske kjemikalier i blodet. Ingen vet hva det gjør med oss. Er vi forsøksrotter? (- Industrien har vunnet)

Skadliga tungmetaller i mobilfodral och plånböcker
testfakta.se 12.1.2015
Problemet med tungmetaller i fuskläder består, visar Testfaktas test av elva plånböcker och mobilfodral.

För drygt två år sedan kunde Testfakta avslöja att handväskor i läderimitation kan innehålla mycket höga halter av bly. Ett nytt test visar att problemen med tungmetaller i fuskläder finns kvar även om halterna är lägre. Denna gång analyserades mobilfodral och plånböcker och precis som förra gången valdes produkter i röda nyanser eftersom en trolig förklaring är att blyet sitter i färgen.

Fem av elva testade produkter innehåller bly. Fyra av dessa har halter som överstiger det kommande gränsvärdet för konsumentprodukter som kan stoppas i munnen. Begränsningen har tagits fram av svenska Kemikalieinspektionen och röstades igenom i EU alldeles nyligen. (...)

Advarer mot giftstoffer i produkter: Forbrukerrådet: Norske forbrukere risikerer helseskader
vg.no 3.1.2015
** Mener myndighetene jobber for sakte ** Barn og unge er ekstra sårbare for kjemikaliene

Forbrukerrådet slår gift-alarm og frykter at produkter med helse- og miljøskadelige kjemikalier finner veien til norske butikkhyller. Samtidig mener de nordmenn får for dårlig beskyttelse av myndighetene.

Forbrukerrådet krever tiltak for å bedre forbrukerbeskyttelsen etter at en svensk rapport har avdekket giftige ftalater, en stoffgruppe som hovedsakelig brukes til å gjøre plast mykere, i en rekke produkter.

Rapporten, som ble utgitt av den statlige Kemikalieinspektionen (Kemi), fant det skadelige stoffet i leker, klær, sportsutstyr, møbler, byggevarer, elektronisk utstyr, sexleketøy og medisinsk utstyr.

– Vi er på ingen måte forskånet for disse stoffene her til lands. Det er heller ingen grunn til at vi skal ta til takke. (...)

(Anm: Toxins remain in your clothes. Thousands of chemicals are used in clothes manufacturing. Researchers at Stockholm University have examined if there are chemicals in the clothes we buy as well. Several substances related to health risks were identified and not even organic cotton was a guarantee for non-toxic textiles. (medicalnewstoday.com 23.10.2015).)

«Å overlate ansvaret til forbrukeren er ikke akseptabelt»
dn.no 29.5.2014
Forbrukerrådet krever at produkter som inneholder de verste miljøgiftene, må merkes. I dag er det vanskelig for forbrukeren å vite hvor de farlige stoffene finnes.

Inneholder drikkeflasken det hormonforstyrrende stoffet Bisfenol A? Er det farlige flammehemmere i sofaen? Forbrukerne har nesten ingen muligheter for å finne ut hvilke giftige kjemikalier de eksponeres for daglig.

I dagens utgave av D2 dokumenteres det at mennesker utsettes for tusenvis av nye kjemikalier, som forskerne ikke aner virkningen av. I 1912 var det registrert 12.000 substanser i verdens største base over kjemikalier. Ifjor var antallet hele 75 millioner i databasen Chemical Abstract Service (CAS). De aller fleste kjemikaliene som er i kommersielt bruk i dag er aldri blitt testet i det hele tatt, ifølge Verdenshelseorganisasjon (WHO). (…)

Farlige forbindelser
dn.no 29.5.2014
Nordmenn har 400 syntetiske kjemikalier i blodet. Ingen vet hva det gjør med oss. Er vi forsøksrotter?  (…)

I 2011 fikk beboerne på Kvitura beskjeden: Brønnene deres hadde høye verdier av miljøgiften PFOS.

− De har visst at det var PFOS i området, og vi har gitt vannet til barna våre, uten å kunne beskytte oss mot det, sier Østrem nå.

I to og et halvt år har Avinor måttet sørge for flaskevann for henne og de 30 andre husstandene i området – for Østrem sin del 14 femlitersdunker i uken. På bordet foran de to naboene ligger rapporten som forteller om giftnivåene de er blitt utsatt for.

− Hvorfor sa de ikke noe til oss i 2001? sier hun.

− Jeg føler det som et stort svik. En unnlatelsessynd. (…)

– Kjemikalieindustrien har opplevd en enorm vekst siden krigen, samtidig som lovverket har vært for slapt. Denne kombinasjonen gjør at vi har altfor mange kjemikalier som vi vet altfor lite om.

I den nylig lanserte boken «Makt, plast, gift & våre barn» tar Forsberg, som nå er sjef for Samhällsbyggnadsförvaltningen på Gotland, et oppgjør med maktspillet hun selv erfarte mellom den kjemiske industrien, markedet og myndigheter.

Forsberg er ikke i tvil: Industrien har vunnet. (…)

- Forbud mot miljøgifter har effekt

Forbud mot miljøgifter har effekt
nrk.no 19.3.2015
Unik forskning gir nytt håp. I motsetning til hva vi før har trodd, klarer kroppen over tid å kvitte seg med tungt nedbrytbare miljøgifter.

En av de meste kjente miljøgiftene er PCB, som ble forbudt i 1980. Forskere har nå analysert prøver spesifikt med tanke på dette stoffet, og resultatet var ikke til å ta feil av.

– Vi ser tydelig at innholdet av PCB synker i tiden etter forbudet, noe som viser at forbud har effekt, sier Therese Haugdahl Nøst, forsker ved Norsk institutt for luftforskning, NILU.

Hun forsker på konsentrasjonen av miljøgifter i mennesker over tid, og i den forbindelse fikk hun tilgang til blodprøver fra den aller første «Tromsøundersøkelsen».

Les også: Overraskende mye miljøgifter i sjøfugl (…)

- Hormonforstyrrende kjemikalier påvirker etterslekten

Fant giftstoffer i barneklær Kjemikalier
dn.no 1.6.2014
Forbrukerrådet har analysert barneklær hos de største kleskjedene og funnet hormonforstyrrende kjemikalier i klær fra H&M, Cubus og Kappahl.

– Det er urovekkende at hvert tredje barneplagg vi sjekket inneholder stoffer med egenskaper som kan være skadelige. Dette er stoffer som ikke bør finnes i barneklær, sier forbrukerdirektør Randi Flesland.

Testen er gjort i forbindelse med seminaret «Hvordan sikre forbrukerne en giftfri hverdag», som arrangeres av Forbrukerrådet i Norge og Danmark med støtte fra Nordisk råd, tirsdag 3. juni. (...)

Solcreme og tandpasta ødelægger sædkvaliteten
politiken.dk 11.5.2014
Et dansk-tysk forsker-samarbejde afslører for første gang, at industrikemikalier i dagligdagen påvirker mænds sædkvalitet og kan være årsag til lav frugtbarhed.

Hormonforstyrrende stoffer som eksempelvis de uv-filtre, der anvendes i solcremeprodukter, visse blødgørere og det antibakterielle kemikalie triclosan, der findes i tandpasta, kan have flere virkninger end hidtil troet.

Det viser det videnskabelige arbejde med at teste industrikemikalierne, som er blevet gennemført i et samarbejde mellem forskere fra Rigshospitalets Afdeling for Vækst og Reproduktion og det tyske forskningsinstitut Caesar i Bonn.

Således viste testen, at cirka en tredjedel af de 96 testede hormonforstyrrende stoffer griber direkte forstyrrende ind på bevægeapparatet i mandens sædceller i en sådan grad, at det kan spille en rolle for fertiliteten. (...)

(Anm: Antibacterial product flows through streams, crops. Most U.S. homes are full of familiar household products with an ingredient that fights bacteria: triclosan. Triclosan seems to be everywhere. When we wash our hands, brush our teeth, or do our laundry, we are likely putting triclosan into our water sources. (medicalnewstoday.com 26.5.2016).)

Hormongift i tyggegummi
aftenposten.no 20.3.2014
Forbrukerrådet har testet 68 tyggegummier for det hormonforstyrrende kjemikaliet BHA og gjorde funn i mer enn halvparten av produktene. Bekymringen er at stoffene kan virke sammen og gi helseskader i form av nedsatt fertilitet, kreft og diabetes type 2. (NTB)

(Anm: Gut bacteria, antibiotics, and the rise of type 1 diabetes. Breaking research investigates antibiotic use in children and the later development of type 1 diabetes. Could antibiotics be altering the gut biome and impacting future health? Type 1 diabetes, usually diagnosed in young adults and children, is an autoimmune disorder; it is sometimes referred to as juvenile diabetes. The individual's immune system attacks and destroys specific cells within the pancreas - islet cells - that create insulin. (medicalnewstoday.com 24.8.2016).)

(Anm: Exposure to commonly used insecticide may contribute to diabetes via the gut microbiome. Organophosphates (OP), the most frequently used insecticides worldwide, could induce high blood sugar (hyperglycemia) and glucose intolerance when decomposed by gut bacteria, according to a study published in the open access journal Genome Biology.  (medicalnewstoday.com 24.1.2017).)

Hormonforstyrrende stoff i annenhver tyggis
sol.no 19.3.2014
- Resultatet er både overraskende og skuffende.

Forbrukerrådet har testet 68 tyggegummier for det hormonforstyrrende kjemikaliet BHA, og resultatet er nedslående. Over halvparten av produktene inneholder stoffet, som mistenkes å være helseskadelig.

- Resultatet er både overraskende og skuffende. Hormonforstyrrende stoffer hører ikke hjemme i matvarer og slett ikke i tyggegummi, som appellerer sterkt til barn, sier fagdirektør i Forbrukerrådet Gunstein Instefjord i en pressemelding.

Se hele oversikten over de hormonforstyrrende tyggegummiene.

- Det er fullt mulig å lage tyggegummi uten hormonforstyrrende kjemikalier. Vi forventer at produsentene tar ansvar og får fjernet stoffene. Samtidig er det viktigste at myndighetene får på plass et strengere regelverk og ser til at stoffene forsvinner ut av butikkhyllene. (...)

Mindre bisfenol A enn antatt
handelsbladet.no 29.7.2013
Forbrukerne får i seg mindre bisfenol A enn antatt, opplyser Vitenskapskomiteen for mattrygghet.

Forbrukernes hovedkilde til bisfenol A er mat. I tillegg til mat kan papiret i kvitteringer være en betydelig kilde. EFSAs foreløpige eksponeringsberegning viser likevel at vi får i oss mindre bisfenol A enn hva EFSA beregnet i 2006.

Bisfenol A har de siste årene blitt koblet til flere ulike negative helseeffekter. Stoffet brukes i produksjonen av plastmaterialet polykarbonat som benyttes til å lage beholdere for mat og drikke, blant annet brusflasker og oppbevaringsbokser. (…)

(Anm: Bisfenol A ökar känsligheten för stress. Råttfoster som utsätts för det hormonstörande ämnet bisfenol A blir känsligare för stress som vuxna, enligt ny forskning. Resultaten ökar farhågorna för att kemikalien kan leda till psykiatriska sjukdomar hos människor. (nyteknik.se 22.1.2016).)

TEST AV HERMETIKK:
Miljøgiften BPA i fire av seks bokser

nrk.no 10.4.2013
Analysene viste at Vesteraalens fiskeboller på boks inneholdt mest BPA. Alexander (1,5 år) er veldig glad i Vesteraalens fiskeboller i den tradisjonelle grønne og hvite boksen.

NRKs test av hermetikk viste at fire av seks produkter inneholder miljøgiften BPA. Fiskeboller kom dårligst ut i testen.

Det er umulig å se i butikkhyllene hvilke matprodukter som inneholder bisfenol A, eller BPA.

NRKs programleder spiste bare boksemat med BPA i to dager, og det ga skyhøy økning av BPA i urinen.

Vi vet at BPA er mye brukt i metall- og hermetikkemballasje, og da særlig i epoxilakken på innsiden av hermetikkbokser. Denne lakken er der for å beskytte maten mot metaller og rust fra selve boksen.

LES OGSÅ: Hører ikke hjemme i menneskeføde (...)

Bisfenol A hittat i dricksvatten
nyteknik.se 5.3.2013
Myndigheterna har tagit prover i 22 lägenheter i tre städerna och påvisat att bisfenol A finns i dricksvattnet hos åtta av dem.

Det hormonstörande ämnet bisfenol A har hittats i dricksvatten. Nu ska Kemikalieinspektionen och andra myndigheter analysera riskerna. (...)

Myndigheterna har tagit prover på 22 lägenheter i Stockholm, Göteborg och Malmö och påvisat att bisfenol A finns i dricksvattnet hos åtta av dem. Halterna ligger mellan 0,01 och 1 mikrogram bisfenol A per liter vatten. (...)

Hormonforstyrrende kjemikalier påvirker etterslekten
Tidsskr Nor Legeforen 2013; 133:277 (5.2.2013)
In utero-eksponering for bisfenol A hos mus har effekt på atferd og genekspresjon gjennom flere generasjoner.

Bisfenol A brukes i bl.a. plast, lim og lakk og kan gjenfinnes i urinen hos de fleste mennesker. Kjemikaliet kan opptre både som østrogenagonist og østrogenantagonist og er i dyremodeller vist å ha effekt på hjernens utvikling. Amerikanske forskere har nå studert effekter av in utero-eksponering for bisfenol A hos mus i flere generasjoner (1).

Hunnmus fikk bisfenol A i fôret både før paring og under drektigheten. Plasmanivåene hos avkommet var sammenliknbare med dem som er målt hos mennesker.

Unge dyr i førstegenerasjon hadde færre sosiale interaksjoner enn kontrolldyrene, mens de senere generasjoner hadde økt sosial interaksjon. Hjerne fra eksponerte embryoer hadde lavere genekspresjon av østrogenreseptorer, oksytosin og vasopressin enn kontrolldyrene. Lave vasopressin mRNA-nivåer ble observert helt til 4. generasjon, noe som hos hanndyr også var tilfellet for oksytosin.

– Dette er oppsiktsvekkende funn, sier professor Erik Ropstad ved Norges veterinærhøgskole. Vi er hver dag omgitt av flere hundre kjemikalier som kan ha hormonforstyrrende egenskaper. Mange av disse stoffene er ikke testet i dyreforsøk. Dette gir grunn til bekymring, særlig hva gjelder fostre og nyfødte, som er mest følsomme ved eksponering. Stadig nye stoffer viser seg dessuten å ha epigenetiske effekter, slik som nå vist for bisfenol A. I tillegg kommer at miljøforurensende stoffer nesten aldri forekommer alene, men i komplekse blandinger, noe som kan gi uforutsigbare og andre effekter enn dem man kjenner til for enkeltstoffene, sier Ropstad.

(Anm: Gestational exposure to bisphenol a produces transgenerational changes in behaviors and gene expression. Endocrinology 2012; 153: 3828 – 38.)

(Anm: Mitochondrial dysfunction in early life resulted from perinatal bisphenol A exposure contributes to hepatic steatosis in rat offspring. Toxicol Lett. 2014 Jul 15;228(2):85-92 Epub 2014 Apr 24.)

(Anm: Mitochondrial Redox Dysfunction and Environmental Exposures. Antioxid Redox Signal. 2015 Mar 31. [Epub ahead of print].)

(Anm: Mitochondrial Dysfunction in Early Life Resulted from Perinatal Bisphenol A Exposure Contributes to Hepatic Steatosis in Rat Offspring. Toxicol Lett. 2014 Apr 24. pii: S0378-4274(14)00172-6. [Epub ahead of print].)

- Förslag om miljökrav för läkemedel

Förslag om miljökrav för läkemedel
lakemedelsvarlden.se 2.12.2013
Miljökrav bör ingå i processen för godkännande av läkemedel. Det framgår av ett proposition från regeringen.

Regeringen vill införa miljökrav i processen för godkännande av läkemedel. Det framgår av den kemikalieproposition som presenterades i förra veckan. För att minska utsläppen av läkemedelsrester vill regeringen dessutom ta fram och använda bättre teknik för avloppsrening.

Förslagen är en del av propositionen ”På väg mot en giftfri vardag” som innehåller åtta delmål. Propositionen innehåller enligt regeringen också strategier för att nå målen. (...)

(Anm: Miljø og legemiddel (Legemidler er farlig avfall). (mintankesmie.no).)

- Sammenhengen mellom eksponering for hormonforstyrrende stoffer og en rekke sykdommer som bryst- og testikkelkreft, type 2 diabetes, fedme, ADHD og andre effekter på nervesystemet

Ny FN-rapport om hormonforstyrrende kjemikalier
fhi.no 19.2.2013
En internasjonal forskergruppe har i en omfattende rapport uttrykt stor bekymring for effekten av hormonforstyrrende stoffer. Dette er stoffer som både mennesker og dyr utsettes for i stadig økende grad. Rapporten er skrevet på oppdrag av FNs miljøprogram og Verdens helseorganisasjon og ble offentliggjort 19. februar i Nairobi.

Forskningssjef Georg Becher ved Folkehelseinstituttets Avdeling for miljøgifter – kilder og risiko, har bidratt til den snaut 300 sider lange rapporten med sin kompetanse om menneskers eksponering for miljøgifter.

- Rapporten fremhever betydningen av det forsknings- og overvåkingsarbeidet som utføres ved Folkehelseinstituttet for å øke kunnskapen om hvordan og i hvilken grad den norske befolkning eksponeres for skadelige stoffer, sier Becher.

Hormonforstyrrende stoffer finnes spredt overalt i miljøet. Mennesker kan få i seg stoffene gjennom luft, vann, mat og støv. Rapporten retter søkelyset på sammenhengen mellom eksponering for hormonforstyrrende stoffer og en rekke sykdommer som bryst- og testikkelkreft, type 2 diabetes, fedme, ADHD og andre effekter på nervesystemet. Dette er sykdommer med økende forekomst i mange vestlige land.

Rapporten peker til slutt på behovet for økt kunnskap om sammenhengen mellom inntak og effekt av hormonforstyrrende stoffer og behovet for å utvikle egnede testmetoder som kan avsløre disse stoffene både i miljøet og i produkter. Denne utviklingen må skje gjennom mer forskning og bedre samarbeid mellom forskningsmiljøene.

(Anm: State of the Science of Endocrine Disrupting Chemicals 2012 - United Nations Environment Programme (UNEP) and World Health Organization (WHO).)

(Anm: Do flame retardants cause attention problems in children? Polybrominated diphenyl ethers are commonly used as fire retardants in many consumer goods. However, prenatal exposure to the product has now been associated with attention problems in 3-7-year-olds, according to an article the journal Neurotoxicology and Teratology. (medicalnewstoday.com 7.10.2015).)

Slår giftalarm i ny rapport
vg.no 20.2.2013
* Stadig flere giftige stoffer
* Barn og ufødte utsatt
* Kan øke kreftrisiko

Stoffene, såkalte hormonforstyrrende kjemikalier, får vi i oss blant annet gjennom huden, i luften og fra maten vi spiser.

Det at vi får i oss såpass mye av det, kan få dramatiske konsekvenser, ifølge den over 300 sider lange rapporten som WHO publiserte tirsdag.

Blant annet mener forskerne at giftstoffene gir oss økt risiko for å få kreftformer som brystkreft, testikkelkreft og prostatakreft og diabetes, ADHD og fedme. (...)

(Anm: Do flame retardants cause attention problems in children? Polybrominated diphenyl ethers are commonly used as fire retardants in many consumer goods. However, prenatal exposure to the product has now been associated with attention problems in 3-7-year-olds, according to an article the journal Neurotoxicology and Teratology. (medicalnewstoday.com 7.10.2015).)

- Vanlig sprøytemiddel "forstyrrer" barns hjerner

Giftbruken vokser som ugress
aftenposten.no 21.6.2013
Vi er stadig flere som bruker Roundup, verdens mest omstridte ugressmiddel, i vår avslappende og hyggelige pusling i hagen. (...)

Likevel skadelig
Virkestoffet i Roundup er glyfosat, et giftstoff som nå er blitt svært omstridt internasjonalt. (...)

Der står varehyllene med Roundup rett foran kassen, lokkende, lik godterier i dagligvarebutikker.

Økning i fosterskader
I Sør-Amerika, spesielt i Argentina, har helsemyndighetene nå registrert økning i blant annet fosterskader, som knyttes til intensiv bruk av glyfosat.

Roundup anses som snacks av hobbygartnere fordi det effektivt tar kverken på hva det skal være av vekster. Stoffet sprayes på plantens blader, så dreper det planten sakte, men sikkert helt ned til røttene.

Sprøyteflaskene er svært utvannet glyfosat, men mer konsentrert også kjøpes i hagesentrene, da innelåst i skap. (...)

(Anm: Baby døde av insektgift i Canada. En åtte måneder gammel baby døde og tilstanden til fire eldre søsken er kritisk etter at moren brukte insektgift for å ta knekken på veggedyr i sengene deres. (aftenposten.no 24.2.2015).)

Danske børn har sprøjterester i urinen
politiken.dk 4.5.2013

Påpasselighed. Gravide skal være særligt omhyggelige med at undgå rester efter insektgifte og andre pesticider i frugt, grønt og kornprodukter, for fostre har kun én chance for, at hjernen udvikler sig rigtigt. Insektgiftene er nogle af de stoffer, der er i fokus i Philippe Grandjeans bog 'Only one chance', som udkommer i USA på tirsdag.

Forskere frygter, at selv små mængder sprøjtegift kan skade børn. (...)

Common Pesticide “Disturbs” the Brains of Children (Vanlig sprøytemiddel "forstyrrer" barns hjerner)
blogs.scientificamerican.com |1.5.2012
Banned for indoor use since 2001, the effects of the common insecticide known as chlorpyrifos can still be found in the brains of young children now approaching puberty. A new study used magnetic imaging to reveal that those children exposed to chlorpyrifos in the womb had persistent changes in their brains throughout childhood.

The brains of 20 children exposed to higher levels of chlorpyrifos in their mother’s blood (as measured by serum from the umbilical cord) “looked different” compared to those exposed to lower levels of the chemical, says epidemiologist Virginia Rauh of the Mailman School of Public Health at Columbia University, who led the research published online by Proceedings of the National Academy of Sciences on April 30. “During brain development some type of disturbance took place.” (...)

- Alarm om tungmetaller i økologiske grønnsaker

Alarm om tungmetaller i økologiske grønnsaker
vg.no 28.9.2013
Forsker: - Kan undergrave sunnhetsstempelet

VERSTING: Ifølge forskningsrapporten viste stikkprøver av spesielt gulrot, men også av salat og potet, at nivået lå over den anbefalte grenseverdien for kadmium. Det var også forhøyede verdier av nikkel, arsen og uran.

Stikkprøver viser at økologiske grønnsaker dyrket i utvalgte jordsmonn inneholder opptil ti ganger mer farlige tungmetaller enn anbefalt mengde.

Screeningundersøkelsen som slår fast de høye tungmetallverdiene er utført ved Universitetet for miljø og biovitenskap (UMB) i samarbeid med Bioforsk.

De har tatt stikkprøver av utvalgte grønnsaker som løk, potet, blomkål, gulrot og salat fra to økologiske og en konvensjonelt drevet gård som ligger i et såkalt alunskiferområde i Hedmark. (…)

- Overraskende funn
Professor og forskningsleder Brit Salbu ved Universitetet for miljø og biovitenskap (UMB) på Ås er overrasket over funnene av så mange tungmetaller og radioktive stoffer i såkalt alunskiferjord.

- Mange av disse miljøgiftene overføres mer effektivt til økologisk dyrkede grønnsakene enn til de konvensjonelt dyrkede, sier hun.
Brit Salbu forklarer at det ikke finnes grenseverdier for landbruksjord eller matvarer for de fleste av disse stoffene. (…)

Vil be om anbefalinger
Seniorrådgiver Birgitte Lyrån ved seksjon for planter og vegetabilsk mat ved Mattilsynet vil nå be om et møte med forskerne for å utrede problemstillingen.

- Vi vil spesielt be om informasjon om jordsmonnet til gårdene som er undersøkt, og vil gjerne diskutere hvilke anbefalinger Bioforsk har, sier Lyrån. (…)

- Gravide som spiste økologisk mat i svangerskapet hadde halvert sannsynlighet for å få gutter med misdannelse i urinrørsåpningen (hypospadi) sammenlignet med dem som ikke spiste økologisk mat.

Økologisk mat og misdannelse i urinrørsåpningen hos guttebarn
fhi.no 9.7.2015
Gravide som spiste økologisk mat i svangerskapet hadde halvert sannsynlighet for å få gutter med misdannelse i urinrørsåpningen (hypospadi) sammenlignet med dem som ikke spiste økologisk mat.
gravid som spiser grønnsakerDet viser resultatene fra en ny studie fra Folkehelseinstituttets Mor og barn-undersøkelse som nylig ble publisert i det amerikanske tidsskriftet Environmental Health Perspectives. 

Hypospadi er navnet på en misdannelse der urinrørsåpningen hos gutter ikke munner ut helt på tuppen av penis. Tilstanden oppstår i fosterlivet og kan rettes opp med kirurgi.

Denne studien viser at mødre som rapporterte bruk av økologisk mat innen en eller flere av seks matvaregrupper hadde halvert sannsynlighet for å få barn med hypospadi sammenlignet med mødre som rapporterte at de aldri eller sjelden spiste økologisk mat. (…)

Resultatene må likevel tolkes med stor varsomhet, blant annet fordi det var et lavt antall barn med hypospadi i studien. (...)

(Anm: Ansett som kreftfremkallende i USA - sprøytes på jordbær i Norge. Sprøytemiddelet spirodiklofen brukes på norske jordbær, mens myndighetene i California sier stoffet er kreftfremkallende. – Norge har vært en sinke i å få kontroll over skadelige stoffer, mener Forbrukerrådet. (nrk.no 30.7.2015).)

- Forskerne trodde naturen ville reparere seg raskt

Forskerne trodde naturen ville reparere seg raskt.
dagbladet.no 23.3.2014
Så feil tok de . «Exxon Valdez» slapp ut 42 000 tonn råolje i 1989.

(Dagbladet): I morgen, 24. mars, er en mørk merkedag i verdens miljøhistorie. Da er det på dagen 25 år siden oljetankeren «Exxon Valdez» gikk på grunn utenfor kysten av Alaska og slapp ut 42 millioner liter råolje - nok til å fylle 17 olympiske svømmebasseng. (...)

Nå viser det seg at det rammede området fremdeles bærer preg av ulykken, 25 år etter. Dette på tross av forskernes antakelser om at virkningene på miljøet ville være kortvarige, ifølge National Public Radio, som har fulgt katastrofens ettervirkninger nøye. (...)

- Silde- og laksebesetninger forsvant, og har fremdeles ikke kommet helt tilbake, sier han. (...)

En av oppdagelsene er at en bestanddel i råolje som tidligere ble ansett som godartet, forårsaker kroniske skader i fiskenes hjerte, selv i små mengder. (...)

(Anm: Ansett som kreftfremkallende i USA - sprøytes på jordbær i Norge. Sprøytemiddelet spirodiklofen brukes på norske jordbær, mens myndighetene i California sier stoffet er kreftfremkallende. – Norge har vært en sinke i å få kontroll over skadelige stoffer, mener Forbrukerrådet. (nrk.no 30.7.2015).)

(Anm: Har ikkje oversikt over utslepp frå smoltanlegg. – Smoltanlegg er den einaste forureinande industrien som ikkje har automatisk rapportering av alle miljøundersøkingar, seier fylkesmannen. No blir kontrollane skjerpa. (…) – Alle industriverksemder skal rapportere slike utslepp. Når det gjeld settefisknæringa, har ikkje systemet verka som det skal. Mange følgjer ikkje vilkåra i utsleppsløyvet, seier Pedersen til NRK. (nrk.no 4.12.2015).)

- Norge vil tillate mer gift i laksefôr

Norge vil tillate mer gift i laksefôr
aftenposten.no 11.6.2013
Norge vil tillate 10 ganger mer av giftstoffet endosulfan i laksefôr enn hva som tidligere har vært lov. Stoffet er forbudt i hele Europa.

En ny forskrift som nå er ute på høring, vil øke grenseverdien for plantegiften endosulfan i fôr til oppdrettslaks med hele 10 ganger. Saken er vedtatt i EU, og skal nå implementeres i Norge.

Og det er Norge som har presset på i nærmere tre år for å få EU med på å øke grenseverdien, bekrefter Ingunn Ormstad, seniorrådgiver i Mattilsynet.

For, som Mattilsynet skriver i sitt høringsbrev: «Grenseverdien for innhold av endosulfan i fôr til laksefisk er av stor økonomisk betydning for oppdrettsnæringen både på kort og lengre sikt.»

Det var strid rundt spørsmålet da saken var oppe til avstemning i EU-kommisjonen. Flere EU-land hadde sterke innsigelser, og kommisjonen lovte å følge nøye med på miljøkonsekvenser av å tillate økt endosulfan. (...)

(Anm: Laksenæringen har doblet bruken av legemidler som skader krepsdyr. – Vi er bekymret for økningen, men dette skjer i en overgangsperiode sier Ketil Rykhus i FHL. Legemidlene kan få fatale konsekvenser for livet rundt oppdrettsanlegene. (nrk.no 17.2.2015).)

(Anm: Lakselusmedisin får skylda for reke-krise. SLITER: Oppdrett av laks er blitt en stor næring, men middelet som brukes til drepe lakselus gjør livet surt for en annen del av fiskeindustrien, nemlig rekefisket. (dagbladet.no 4.10.2015).)

(Anm: Mer laks – mye mer lus. Slik tallfester forskerne risikoen for lakselusspredning. Beregningene av lusepåslag på utvandrende villaks er gjort med antagelse om at fisken følger korteste rute fra elv til hav, skriver forfatteren. (dn.no 12.1.2018).)

(Anm: Advart mot rekedød siden 1998. ​Allerede i 1998 advarte miljømyndighetene sterkt mot bruken av to lusemedikamenter, fordi de kan være dødelige for reker og skalldyr. Likevel brukes disse kjemikaliene flittig den dag i dag, også rett over rekefelt. (…) Når oppdrettslaksen behandles med flubenzuroner, ødelegges skallet på lusa, og den dør. Dessverre er kjemikaliet også dødelig for reker og andre krepsdyr. Det har miljømyndighetene advart om helt siden 1998. Til tross for alle advarslene har bruken av lusemedikamentet økt kraftig de ti siste årene. (nrk.no 14.11.2016).)

(Anm: Slik så laksen ut etter luseangrepene. Veterinærene til Mattilsynet har ikke sett slike laksebilder på over 30 år. De er ikke i tvil om at luseangrepet påfører laksen store smerter. (adressa.no 4.11.2016).)

(Anm: Hovedleder: oppdrettsnæringen. En næring som stinker. Slik oppdrettsnæringen nå håndterer kritikk og miljøkrav, setter den sin egen framtid på spill. (dagbladet.no 13.11.2016).)

(Anm: Fiskeriministeren: – Totalt uakseptabelt. Fiskeriminister Per Sandberg (Frp) vurderer sterkere sanksjoner mot oppdrettere etter at 360 000 laks fikk store luseskader utenfor Frøya. (nrk.no 15.11.2016).)

(Anm: Førstestatsadvokat: – Kan oppfattes som vi har gitt laksenæringen amnesti. Førstestatsadvokaten ringte politimesteren i Trøndelag i dag og ba om en mer offensiv tone mot laksenæringen. I går ble det kjent at Lerøy Midt har brent dokumentasjon om lakselus ved sitt anlegg utenfor Frøya. (nrk.no 18.11.2016).)

(Anm: Lusemedisin dumpes i norske fjorder. Hvert år bruker den norske oppdrettsnæringen millioner av kilo med avlusingsmidler i norske fjorder for å bli kvitt lakselus. Påvirkningen på miljøet kan bli katastrofal, advarer ekspertene, men ingen vil ta ansvar for å kartlegge konsekvensene. (...) – Vi må slutte å bruke legemidler som hovedstrategi. Tonje Høy er fagdirektør i veterinærmedisin i Statens Legemiddelverk. (nrk.no 13.3.2016).)

(Anm: - Dette skaper bekymring. Laksedødligheten i oppdrettsanleggene stiger kraftig. Dødeligheten i oppdrettsanleggene går til himmels fordi oppdretterne må ta i bruk stadig tøffere metoder for å holde lakselusen i sjakk. I fjor døde det 53 millioner lakser i merdene, og 19 prosent av all fisk som settes ut i havet dør eller forsvinner før den er slaktemoden, skriver Dagens Næringsliv. (dn.no 6.3.2017).)

(Anm: Hun er fiskeridirektør. Nå anklages hun for at eget lakseselskap tjente på treg avlusing. I en ny bok om oppdrettsnæringen blir det påstått at et selskap hvor fiskeridirektør Liv Holmefjord har eierinteresser tjente millioner på å trenere slakting av lusebefengt oppdrettslaks. (vg.no 21.2.2016).)

(Anm: Med lus i lasten. Til slutt ble gullet i oljen bare karbon. Nå er det levende havet truet. Kortsiktig grådighet produserer stadig nye miljøproblemer. NY FISKERIMINISTER: Per Sandberg er de store investorenes mann. Her taler han under Sjømatdagene på Hell. (dagbladet.no 11.3.2016).)

(Anm: Professor: - Har mindre enn fem år på oss til å redde villaksen. Fangstene stuper i «verdens beste lakseelv» etter hvert som mengden oppdrettsfisk i fjorden utenfor øker. (dagbladet.no 10.2.2016).)

(Anm: Fagfolk er uenige om hvor sunn  oppdrettslaksen egentlig er. Professor mener villaks er mye sunnere. Forskningsdirektør er uenig. (vg.no 21.1.2016).)

(Anm: Frykt for forskning? Representanter for oppdrettsnæringen reagerer på viktig forskning med å sverte forskningen og enkeltforskere. Oppdrett drives i fjord- og kystallmenningen, og her må mange interesser ivaretas, både kystfiskernes, andre næringsinteresser og kommende generasjoners muligheter, skriver artikkelforfatterne. Her fra oppdrettsanlegg på Frøya. (dn.no 15.3.2016).)

(Anm: Fullskala oppdrett av steril laks stanset. Norway Royal Salmon får ikke sette i gang fullskalaproduksjon av steril laks. Mattilsynet mener det ble gitt tillatelse for tidlig. Børsverdien på selskapet falt 300 millioner kroner etter at det meldte om «utfordringer» med å få godkjent den planlagte produksjonen, skriver Adresseavisen. (dn.no 12.4.2016).)

(Anm: Giftig lakselus-medisin kan bli stoppet. Den svært utbredte kombinasjonen av to medisiner mot lakselus er trolig langt mer farlig for miljøet enn først antatt. Nå truer fiskeriministeren med forbud. En fersk mastergradsoppgave ved Universitetet i Bergen viser at de to legemidlene i kombinasjonsmetoden, azamethipos og deltamethrin, er mye giftigere sammen enn hver for seg. (nrk.no 14.12.2015).)

(Anm: Slår alarm om funn av tilsetningsstoff i norsk oppdrettslaks. – Når EU har satt en grenseverdi for mengden av ethoxyquin (ekstern lenke) i kjøtt, frukt og korn, så er det en grunn til det. Da bør vi selvsagt ha de samme grenseverdiene for fisk, sier Truls Gulowsen, leder i Greenpeace Norge. (…) – Det er ikke noe grunnlag for reaksjoner som følge av funnene i Tyskland. Som Nifes påpeker, er det ikke grunnlag for å si at mengden EQ som er funnet, er farlig for mennesker, sier seniorrådgiver i Mattilsynet (Ekstern lenke), Mette Kristin Lorentzen. (vg.no 29.12.2016).)

(Anm: Kan produsere renere laks. Det er mulig å produsere laks uten ethoxyquin, mener professor. Da må produksjonen av fiskemel legges til Norge. (vg.no 8.1.2017).)

(Anm: Massedød av laks på oppdrettsanlegg. I løpet av 26 minutter døde over 126.225 laks under avlusing ved et oppdrettsanlegg på Frøya i Sør-Trøndelag. (dagbladet.no 1.3.2016).)

(Anm: Skrekk for steril laks. Lakseoppdretter unngår tap på 400 millioner kroner etter at fiskeriministeren tillater utsetting av steril laks. – Vi er ikke glade for at de eksperimenterer så nær Altaelva, sier naturverner. Fiskeriminister Per Sandberg lar oppdrettsselskapet NRS sette ut 1,6 millioner steril laks i Finnmark. Foto: Adrian Nielsen. (25.5.2016).)

(Anm: Nytt våpen mot lakselus. Sterke lamper skal bekjempe det plagsomme problemet. (nrk.no 9.1.2016).)

(Anm: Parasitten ingen kan knekke. Havforskere i Bergen har funnet ut at lakselus kan bli motstandsdyktig mot metodene som brukes til å fjerne dem. Lakselus koster oppdretterne 15 milliarder kroner i året. Forskere bekrefter miljøbevegelsen og oppdrettsbransjens største frykt: Lakselusen kan bli nesten motstandsdyktig mot enhver behandling. (dn.no 17.8.2017).)

(Anm: Per Sandberg etter to måneder som fiskeriminister: Varsler oppgjør med «mørke motkrefter». Norsk fiskeri har knapt opplevd bedre tider. Likevel mener fiskeriminister Per Sandberg (Frp) at negative «motkrefter» svekker næringens omdømme, og kan hindre nødvendig investering og satsing. (…) - Hvem er de? - Jeg registrerer dem hver eneste dag. Det er både politikere, professorer, institusjoner, de finnes på universitetene våre og i akademia.  (aftenposten.no 2o.2.2016).)

(Anm: Sandberg og den mørke kraften | Johannesen, Olaussen og Skonhoft. Fiskeriminister Per Sandberg later til å tro han er ansatt som ambassadør og lobbyist for norsk sjømatnæring. Fiskeriminister Per Sandberg (Frp) varsler ifølge Aftenposten 20. februar oppgjør med motkreftene som svekker norsk fiskerinæring. (aftenposten.no 1.3.2016).)

(Anm: Sandberg vil ettergå omstridt villaks-forsking. Fiskeriminister Per Sandberg (Frp) vil be uavhengige ekspertar gå gjennom ein forskingsrapport frå Havforskingsinstituttet som næringa er kritisk til. (nrk.no 1.4.2016).)

(Anm Ofres villaksen? | Erik Sterud, biolog, fagsjef Norske lakseelver. Er det miljøet som styrer oppdrettsindustrien når Regjeringen vil akseptere at lakselus tar livet av 30 prosent av villaksen hvert år? (aftenposten.no 14.6.2016).)

(Anm: Kari Olli Helgesen postdoktor, NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. I dag bestemmer lakselus over store deler av oppdrettsnæringen. Hvis vi ikke tar resistens mer alvorlig, beveger vi oss stadig nærmere en verden der ingen kjemiske lakselusmidler virker. (aftenposten.no 6.1.2016).)

(Anm: Har ikkje oversikt over utslepp frå smoltanlegg. – Smoltanlegg er den einaste forureinande industrien som ikkje har automatisk rapportering av alle miljøundersøkingar, seier fylkesmannen. No blir kontrollane skjerpa. (…) – Alle industriverksemder skal rapportere slike utslepp. Når det gjeld settefisknæringa, har ikkje systemet verka som det skal. Mange følgjer ikkje vilkåra i utsleppsløyvet, seier Pedersen til NRK. (nrk.no 4.12.2015).)

(Anm: Fikk røkelaks med lakselus. En familie i Trømsø kjøpte røkelaks i en dagligvarebutikk - og fikk lus med på kjøpet. Ekspert: – Aldri hørt om før. (dagligvarehandelen.no 1.12.2015).)

(Anm: – Den mest alvorlige situasjonen i oppdrettsnæringen noen gang. Oppdretterne på Nordmøre har mistet kontroll på luseoppblomstringa i anleggene sine. Situasjonen er nå den mest alvorlige noen sinne, sier Mattilsynet. (nrk.no 6.11.2015).)

(Anm: 10.000 laks døde under avlusing. 10.000 laks døde sist uke under én enkel avlusingsprosess i Tysfjord. Ifølge rapporten inntraff døden etter en stressituasjon hos laksen. (nrk.no 12.2.2016).)

(Anm: Ragnar Elias Nilsen, professor, Institutt for sosiologi, statsvitenskap og planlegging, Universitetet i Tromsø. Gambler med det marine naturmiljøet. (…) Å belaste fellesskapet med de skadene næringen skaper, er brudd på prinsippet om at forurenser skal betale. (aftenposten.no 22.8.2015).)

(Anm: Nå blir det bråstopp for mer lakseoppdrett: Her er kartet som får ekspertene til å slå laksealarm. (…) – Kartet over oppdrettsanlegg viser hvorfor vi har et luse- og sykdomsproblem. (…) Fiskeriminister Per Sandberg (Frp) sier det er uaktuelt med mer vekst i oppdrettsbransjen før de har fått bukt med luse- og sykdomsproblemene. – Jeg mener kartet som viser antall oppdrettsanlegg ikke er alarmerende; mange steder er det ikke drift og det er rom for videre vekst.  (vg.no 20.1.2016).)

(Anm: Rapport: - Vanlig at sei får i seg oppdrettsfôr. Sei flytter seg til oppdrettsanleggene for å få mat. (aftenposten.no 30.3.2015).)

- Norsk oppdrettsfisk står for utslipp langs norskekysten tilsvarende nesten hele Tokyos befolkning på 12 millioner mennesker

Slipper ut like mye som hele Tokyos befolkning
dagbladet.no 28.6.2013
Miljødepartementet skulle «se på saken» i 2010 - så ble det verre: Kloakk og matrester fra oppdrettsfisk tilsvarende 11,9 millioner mennesker slippes rett ut i norske fjorder.

SLIK PRODUSERES NORSK LAKS: I oppdrettsanlegg. Avfallsstoffene slippes rett ut i havet. Her fra et tilfeldig anlegg i nærheten av Bergen.

Norsk oppdrettsfisk står for utslipp langs norskekysten tilsvarende nesten hele Tokyos befolkning på 12 millioner mennesker. Det viser en beregning Dagbladet har gjort basert på tall fra Klima- og forurensingsdirektoratet (Klif) og Fiskeridirektoratet.

- Tallet stemmer gitt disse forutsetningene, sier seksjonsleder Gunhild Dalaker Tuseth i Klif til Dagbladet.

Det stilles ingen krav til rensing av utslippene, slik det gjøres til utslipp fra mennesker. Fôr, medisinrester og kloakk strømmer med sjøvannet inn og ut av åpne fiskeinnhegninger. (...)

(Anm: John Fredriksen håver inn (…) Bedre enn ventet. Selskapet fikk et driftsresultat på 1,1 milliarder kroner mot 482 millioner kroner i første kvartal i fjor. (aftenposten.no 17.4.2014).)

- Ønsker lakseoppdrettsavgift – Lakseoppdrettere bør betale en avgift for å få lov til å benytte areal i norske farvann, mener den tidligere oppdrettsgründeren Tarald Sivertsen fra Steigen i Nordland.

(Anm: Ønsker lakseoppdrettsavgift – Lakseoppdrettere bør betale en avgift for å få lov til å benytte areal i norske farvann, mener den tidligere oppdrettsgründeren Tarald Sivertsen fra Steigen i Nordland. Ifølge Sivertsen må de betale avgifter for å drive ut verdier fra fellesskapet. (nrk.no 24.3.2015).)

(Anm: Lakseoppdretter: - Dette er bare tull. Per Sandberg vil kutte i markedsavgiften norske oppdrettere betaler til Norges Sjømatråd. Det er det svært delte meninger om. (hegnar.no 8.10.2016).)

(Anm: Blåskjellfesten endte med masse-diaré. Siden skulle det bare bli verre. Nå må staten rydde opp i fjordene etter tidenes oppdrettsfiasko. (…) - Det var klondike-stemning. Mange ville satse på blåskjell. I ettertid ser vi at det var for lett å få adgang til fjordene, sier prosjektleder Lene Røkke Mathisen i Kystverket. (…) Selskapene selv har sluppet unna opprydningen enten fordi de er konkurs eller avviklet. Da konsesjoner ble gitt, sikret ikke myndighetene seg med garantier om at anleggene måtte ryddes dersom selskapet opphørte. (bn.no 2.7.2016).)

(Anm: - De tjener helt sinnsykt med penger. Lakseprisene stiger og analytiker tror oppturen fortsetter. (nettavisen.no 5.6.2016).)

(Anm: Eier aksjer i selskaper han selv lager regler for. - Jeg ser at noen kan mene det er uheldig og uggent, men slik fungerer demokratiet, sier stortingspolitiker Ove Trellevik. (…) Mandag skriver Dagbladet at han eier aksjer for over 600.000 kroner i fiskeri- og oppdrettsselskapet Austevoll Seafood. Han eier også en mindre aksjepost i Marine Harvest. Dette kommer frem etter at aksjonærregisteret for første gang er åpnet for innsyn for journalister og privatpersoner. (bt.no 28.9.2015).)

(Anm: Laks med medisinrester har rømt fra Marine Harvest-anlegg. Opptelling viser at hele 56.000 laks har rømt fra Marine Harvests anlegg i Nærøy i Trøndelag. (nrk.no 6.2.2018).)

(Anm: Stortingsmann tjente 150.000 på en time. Midt i verste børs­uro har stortingsrepresentant og investor Oskar J. Grimstad (60) på halvannen måned brukt nær en årslønn på aksjer i finans­selskapet Agasti. I dag økte Agasti-aksjene hans med 156.000 kroner i verdi på en time. – Med endringene av pensjonssystemet har man blitt anbefalt å spare til egen pensjon. Jeg synes sparing i aksjer er spennende og det kan også være profitabelt over tid, sier stortingsrepresentant Oskar J. Grimstad (Frp). (dn.no 18.2.2016).)

(Anm: Hun er fiskeridirektør. Nå anklages hun for at eget lakseselskap tjente på treg avlusing. I en ny bok om oppdrettsnæringen blir det påstått at et selskap hvor fiskeridirektør Liv Holmefjord har eierinteresser tjente millioner på å trenere slakting av lusebefengt oppdrettslaks. (vg.no 21.2.2016).)

(Anm: Med lus i lasten. Til slutt ble gullet i oljen bare karbon. Nå er det levende havet truet. Kortsiktig grådighet produserer stadig nye miljøproblemer. NY FISKERIMINISTER: Per Sandberg er de store investorenes mann. Her taler han under Sjømatdagene på Hell. (dagbladet.no 11.3.2016).)

(Anm: Laks er viktigere enn olje. Tre år med høye laksepriser har gitt investorene fantastisk avkastning, men forskjellen blant selskapene er store. Norway Royal Salmon troner øverst med over 500 prosent. (dagbladet.no 25.11.2015).)

(Anm: – Om ikke lenge vil oppdrettsindustrien møte veggen. Er laksen i ferd med å bli som en kylling? Ja, mener forsker Jeppe Kolding, som tror oppdrettsnæringa snart vil stå overfor store utfordringer for å finne mat til laksen. (…) Da kan vi like gjerne spise kylling og trankapsler isteden, og i prinsippet få i oss det samme, sier han. (nrk.no 12.2.2016).)

(Anm: FDA saksøkt for å ha godkjent gen-laks. Fiskene på bildet er like gamle, men en av dem er gen-manipulert. Produsenten av gen-laksen skryter av å være mer klimavennlig enn norsk laks. Det amerikanske selskapet Aquabounty har i en årrekke jobbet med å utvikle genmodifisert laks. Arbeidet med å søke godkjenning for å produsere laksen, som vokser dobbelt så raskt som vanlig Atlanterhavslaks - og på mindre fôr, ble kronet med suksess sent i fjor, da amerikanske Food and Drug Administration (FDA) godkjente produktet som mat for mennesker. (dagensperspektiv.no 4.4.2016).)

(Anm: Ni norske organisasjoner sender vannklage til ESA. Ni organisasjoner knyttet til natur, miljø og landbruk klager Norge inn til ESA for ikke å ta med problemene rundt oppdrettsnæringen i forskrifter og planer for vannmiljøet. (nettavisen.no 25.11.2015).)

(Anm: Nå dreper de fjordene. Oppdrett av laks er en miljøbombe. Fjordene dør sakte. Sykdommer og bruk av giftige kjemikalier er ute av kontroll. Men politikerne vil ha mye mer. (dagbladet.no 8.6.2015).)

(Anm: Kronikk Siri Martinsen, veterinær,. NOAH - for dyrs rettigheter De usynlige dyrene. Dyrevelferd. Søkelyset på oppdrettsfiskens lidelser, økning i sykdommer  og dødelighet blir stadig sterkere. Allikevel er fisken som individ fortsatt usynlig. (aftenposten.no 7.6.2015).)

(Anm: Laksenæringen har doblet bruken av legemidler som skader krepsdyr. – Vi er bekymret for økningen, men dette skjer i en overgangsperiode sier Ketil Rykhus i FHL. Legemidlene kan få fatale konsekvenser for livet rundt oppdrettsanlegene. (nrk.no 17.2.2015).)

(Anm: Lakselusmedisin får skylda for reke-krise. SLITER: Oppdrett av laks er blitt en stor næring, men middelet som brukes til drepe lakselus gjør livet surt for en annen del av fiskeindustrien, nemlig rekefisket. (dagbladet.no 4.10.2015).)

(Anm: Advart mot rekedød siden 1998. ​Allerede i 1998 advarte miljømyndighetene sterkt mot bruken av to lusemedikamenter, fordi de kan være dødelige for reker og skalldyr. Likevel brukes disse kjemikaliene flittig den dag i dag, også rett over rekefelt. (…) Når oppdrettslaksen behandles med flubenzuroner, ødelegges skallet på lusa, og den dør. Dessverre er kjemikaliet også dødelig for reker og andre krepsdyr. Det har miljømyndighetene advart om helt siden 1998. Til tross for alle advarslene har bruken av lusemedikamentet økt kraftig de ti siste årene. (nrk.no 14.11.2016).)

(Anm: Slik så laksen ut etter luseangrepene. Veterinærene til Mattilsynet har ikke sett slike laksebilder på over 30 år. De er ikke i tvil om at luseangrepet påfører laksen store smerter. (adressa.no 4.11.2016).)

(Anm: Hovedleder: oppdrettsnæringen. En næring som stinker. Slik oppdrettsnæringen nå håndterer kritikk og miljøkrav, setter den sin egen framtid på spill. (dagbladet.no 13.11.2016).)

(Anm: Fiskeriministeren: – Totalt uakseptabelt. Fiskeriminister Per Sandberg (Frp) vurderer sterkere sanksjoner mot oppdrettere etter at 360 000 laks fikk store luseskader utenfor Frøya. (nrk.no 15.11.2016).)

(Anm: Førstestatsadvokat: – Kan oppfattes som vi har gitt laksenæringen amnesti. Førstestatsadvokaten ringte politimesteren i Trøndelag i dag og ba om en mer offensiv tone mot laksenæringen. I går ble det kjent at Lerøy Midt har brent dokumentasjon om lakselus ved sitt anlegg utenfor Frøya. (nrk.no 18.11.2016).)

(Anm: Lusemedisin dumpes i norske fjorder. Hvert år bruker den norske oppdrettsnæringen millioner av kilo med avlusingsmidler i norske fjorder for å bli kvitt lakselus. Påvirkningen på miljøet kan bli katastrofal, advarer ekspertene, men ingen vil ta ansvar for å kartlegge konsekvensene. (...) – Vi må slutte å bruke legemidler som hovedstrategi. Tonje Høy er fagdirektør i veterinærmedisin i Statens Legemiddelverk. (nrk.no 13.3.2016).)

(Anm: - Dette skaper bekymring. Laksedødligheten i oppdrettsanleggene stiger kraftig. Dødeligheten i oppdrettsanleggene går til himmels fordi oppdretterne må ta i bruk stadig tøffere metoder for å holde lakselusen i sjakk. I fjor døde det 53 millioner lakser i merdene, og 19 prosent av all fisk som settes ut i havet dør eller forsvinner før den er slaktemoden, skriver Dagens Næringsliv. (dn.no 6.3.2017).)

(Anm: Hun er fiskeridirektør. Nå anklages hun for at eget lakseselskap tjente på treg avlusing. I en ny bok om oppdrettsnæringen blir det påstått at et selskap hvor fiskeridirektør Liv Holmefjord har eierinteresser tjente millioner på å trenere slakting av lusebefengt oppdrettslaks. (vg.no 21.2.2016).)

(Anm: Med lus i lasten. Til slutt ble gullet i oljen bare karbon. Nå er det levende havet truet. Kortsiktig grådighet produserer stadig nye miljøproblemer. NY FISKERIMINISTER: Per Sandberg er de store investorenes mann. Her taler han under Sjømatdagene på Hell. (dagbladet.no 11.3.2016).)

(Anm: Professor: - Har mindre enn fem år på oss til å redde villaksen. Fangstene stuper i «verdens beste lakseelv» etter hvert som mengden oppdrettsfisk i fjorden utenfor øker. (dagbladet.no 10.2.2016).)

(Anm: Fagfolk er uenige om hvor sunn  oppdrettslaksen egentlig er. Professor mener villaks er mye sunnere. Forskningsdirektør er uenig. (vg.no 21.1.2016).)

(Anm: Frykt for forskning? Representanter for oppdrettsnæringen reagerer på viktig forskning med å sverte forskningen og enkeltforskere. Oppdrett drives i fjord- og kystallmenningen, og her må mange interesser ivaretas, både kystfiskernes, andre næringsinteresser og kommende generasjoners muligheter, skriver artikkelforfatterne. Her fra oppdrettsanlegg på Frøya. (dn.no 15.3.2016).)

(Anm: Fullskala oppdrett av steril laks stanset. Norway Royal Salmon får ikke sette i gang fullskalaproduksjon av steril laks. Mattilsynet mener det ble gitt tillatelse for tidlig. Børsverdien på selskapet falt 300 millioner kroner etter at det meldte om «utfordringer» med å få godkjent den planlagte produksjonen, skriver Adresseavisen. (dn.no 12.4.2016).)

(Anm: Giftig lakselus-medisin kan bli stoppet. Den svært utbredte kombinasjonen av to medisiner mot lakselus er trolig langt mer farlig for miljøet enn først antatt. Nå truer fiskeriministeren med forbud. En fersk mastergradsoppgave ved Universitetet i Bergen viser at de to legemidlene i kombinasjonsmetoden, azamethipos og deltamethrin, er mye giftigere sammen enn hver for seg. (nrk.no 14.12.2015).)

(Anm: Slår alarm om funn av tilsetningsstoff i norsk oppdrettslaks. – Når EU har satt en grenseverdi for mengden av ethoxyquin (ekstern lenke) i kjøtt, frukt og korn, så er det en grunn til det. Da bør vi selvsagt ha de samme grenseverdiene for fisk, sier Truls Gulowsen, leder i Greenpeace Norge. (…) – Det er ikke noe grunnlag for reaksjoner som følge av funnene i Tyskland. Som Nifes påpeker, er det ikke grunnlag for å si at mengden EQ som er funnet, er farlig for mennesker, sier seniorrådgiver i Mattilsynet (Ekstern lenke), Mette Kristin Lorentzen. (vg.no 29.12.2016).)

(Anm: Kan produsere renere laks. Det er mulig å produsere laks uten ethoxyquin, mener professor. Da må produksjonen av fiskemel legges til Norge. (vg.no 8.1.2017).)

(Anm: Massedød av laks på oppdrettsanlegg. I løpet av 26 minutter døde over 126.225 laks under avlusing ved et oppdrettsanlegg på Frøya i Sør-Trøndelag. (dagbladet.no 1.3.2016).)

(Anm: Skrekk for steril laks. Lakseoppdretter unngår tap på 400 millioner kroner etter at fiskeriministeren tillater utsetting av steril laks. – Vi er ikke glade for at de eksperimenterer så nær Altaelva, sier naturverner. Fiskeriminister Per Sandberg lar oppdrettsselskapet NRS sette ut 1,6 millioner steril laks i Finnmark. Foto: Adrian Nielsen. (25.5.2016).)

(Anm: Nytt våpen mot lakselus. Sterke lamper skal bekjempe det plagsomme problemet. (nrk.no 9.1.2016).)

(Anm: Parasitten ingen kan knekke. Havforskere i Bergen har funnet ut at lakselus kan bli motstandsdyktig mot metodene som brukes til å fjerne dem. Lakselus koster oppdretterne 15 milliarder kroner i året. Forskere bekrefter miljøbevegelsen og oppdrettsbransjens største frykt: Lakselusen kan bli nesten motstandsdyktig mot enhver behandling. (dn.no 17.8.2017).)

(Anm: Per Sandberg etter to måneder som fiskeriminister: Varsler oppgjør med «mørke motkrefter». Norsk fiskeri har knapt opplevd bedre tider. Likevel mener fiskeriminister Per Sandberg (Frp) at negative «motkrefter» svekker næringens omdømme, og kan hindre nødvendig investering og satsing. (…) - Hvem er de? - Jeg registrerer dem hver eneste dag. Det er både politikere, professorer, institusjoner, de finnes på universitetene våre og i akademia.  (aftenposten.no 2o.2.2016).)

(Anm: Sandberg og den mørke kraften | Johannesen, Olaussen og Skonhoft. Fiskeriminister Per Sandberg later til å tro han er ansatt som ambassadør og lobbyist for norsk sjømatnæring. Fiskeriminister Per Sandberg (Frp) varsler ifølge Aftenposten 20. februar oppgjør med motkreftene som svekker norsk fiskerinæring. (aftenposten.no 1.3.2016).)

(Anm: Sandberg vil ettergå omstridt villaks-forsking. Fiskeriminister Per Sandberg (Frp) vil be uavhengige ekspertar gå gjennom ein forskingsrapport frå Havforskingsinstituttet som næringa er kritisk til. (nrk.no 1.4.2016).)

(Anm Ofres villaksen? | Erik Sterud, biolog, fagsjef Norske lakseelver. Er det miljøet som styrer oppdrettsindustrien når Regjeringen vil akseptere at lakselus tar livet av 30 prosent av villaksen hvert år? (aftenposten.no 14.6.2016).)

(Anm: Kari Olli Helgesen postdoktor, NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. I dag bestemmer lakselus over store deler av oppdrettsnæringen. Hvis vi ikke tar resistens mer alvorlig, beveger vi oss stadig nærmere en verden der ingen kjemiske lakselusmidler virker. (aftenposten.no 6.1.2016).)

(Anm: Har ikkje oversikt over utslepp frå smoltanlegg. – Smoltanlegg er den einaste forureinande industrien som ikkje har automatisk rapportering av alle miljøundersøkingar, seier fylkesmannen. No blir kontrollane skjerpa. (…) – Alle industriverksemder skal rapportere slike utslepp. Når det gjeld settefisknæringa, har ikkje systemet verka som det skal. Mange følgjer ikkje vilkåra i utsleppsløyvet, seier Pedersen til NRK. (nrk.no 4.12.2015).)

(Anm: Fikk røkelaks med lakselus. En familie i Trømsø kjøpte røkelaks i en dagligvarebutikk - og fikk lus med på kjøpet. Ekspert: – Aldri hørt om før. (dagligvarehandelen.no 1.12.2015).)

(Anm: – Den mest alvorlige situasjonen i oppdrettsnæringen noen gang. Oppdretterne på Nordmøre har mistet kontroll på luseoppblomstringa i anleggene sine. Situasjonen er nå den mest alvorlige noen sinne, sier Mattilsynet. (nrk.no 6.11.2015).)

(Anm: 10.000 laks døde under avlusing. 10.000 laks døde sist uke under én enkel avlusingsprosess i Tysfjord. Ifølge rapporten inntraff døden etter en stressituasjon hos laksen. (nrk.no 12.2.2016).)

(Anm: Ragnar Elias Nilsen, professor, Institutt for sosiologi, statsvitenskap og planlegging, Universitetet i Tromsø. Gambler med det marine naturmiljøet. (…) Å belaste fellesskapet med de skadene næringen skaper, er brudd på prinsippet om at forurenser skal betale. (aftenposten.no 22.8.2015).)

(Anm: Nå blir det bråstopp for mer lakseoppdrett: Her er kartet som får ekspertene til å slå laksealarm. (…) – Kartet over oppdrettsanlegg viser hvorfor vi har et luse- og sykdomsproblem. (…) Fiskeriminister Per Sandberg (Frp) sier det er uaktuelt med mer vekst i oppdrettsbransjen før de har fått bukt med luse- og sykdomsproblemene. – Jeg mener kartet som viser antall oppdrettsanlegg ikke er alarmerende; mange steder er det ikke drift og det er rom for videre vekst.  (vg.no 20.1.2016).)

(Anm: Rapport: - Vanlig at sei får i seg oppdrettsfôr. Sei flytter seg til oppdrettsanleggene for å få mat. (aftenposten.no 30.3.2015).)

- Det er en større helserisiko å skremme folk fra å spise fisk, mener hun

Eksperter advarte mot fet fisk i 2006
dn.no 13.6.2013
(...) Da vitenskapskomiteen ga ut sin helhetsrapport om fisk i kostholdet i 2006, støttet de myndighetenes generelle anbefaling om å spise mer fisk, skriver Dagbladet.

Men samtidig kom komiteen også med en advarsel: «Å spise mer enn to måltider fet fisk i uka med dagens nivå av dioksiner og PCB over lang tid kan føre til en moderat overskridelse av tolerabelt inntak for dioksiner og dioksinlignende PCB. Dette er spesielt viktig å ta hensyn til for kvinner i fertil alder», heter det i rapporten.

Både laks, makrell og sild regnes som fet fisk, med laks som den klart mest populære av fiskeslagene.

Snudd på hodet
I myndighetenes offisielle kostråd er rådet snudd på hodet, skriver Dagbladet. Der heter det at den nedre grensen er på to fiskemiddager i uka hvorav minst ett måltid med fet fisk.

Dette rådet er gjentatt opp gjennom årene uten forbehold av blant annet Helsedirektoratet, Mattilsynet, forskere, oppdrettsnæringen og politikere.

Les også - Norge pådriver for å tillate mer gift i laksefôr

Seniorrådgiver Arnhild Haga Rimestad i Helsedirektoratet sier at risikoberegningene er gjort ut fra det verst tenkelige tilfelle.

– Det største problemet i dag er at man spiser for lite fisk. Det er en større helserisiko å skremme folk fra å spise fisk, mener hun. (...)

Støre rydder opp
dagbladet.no 14.6.2013
Lisbeth Berg-Hansen gikk god for kostholdsrådene for fisk - Støre varsler full gjennomgang etter Dagbladet-avsløring.

FØLGER MED: - Som helseminister har jeg forsikret meg om at faglige myndigheter, som gir råd, er på saken, sier Støre til Dagbladet. Han mener det er nødvendig med en gjennomgang av kostrådene om fet fisk. (...)

- Hvorfor ble advarselen mot å spise mer enn to måltider fet fisk snudd til en anbefaling om å spise minst to måltider fisk? (...)

Ifølge seniorrådgiver Arnhild Haga Rimestad i Helsedirektoratet, ble fiskeadvarselen droppet for at forbrukerne ikke skulle bli skremt fra å spise fisk. (...)

- Fisk er kanskje ikke så sunt

Mattilsynet vil vite mer om fisken
handelsbladet.no 28.6.2013
Mattilsynet vil be om en ny gjennomgang av enkelte data om fisk og annen sjømat i norsk kosthold, melder NTB.

Det er sju år siden forrige såkalte kunnskapsoppsummering. – Siden forrige gjennomgang har grunnlaget for dagens kostråd om fisk endret seg. Blant annet inneholder fôret til oppdrettslaks i dag mindre miljøgifter enn i 2006. Samtidig har omega 3-innholdet også gått noe ned på grunn av økende bruk av vegetabilsk olje i fôret, sier seksjonssjef Lise Torkildsen i Mattilsynet, ifølge NTB.

Sammen med Helsedirektoratet ber hun nå Vitenskapskomiteen for mattrygghet sammenfatte den nye kunnskapen. (...)

- Fisk er kanskje ikke så sunt
nrk.no 26.6.2013
Forskerne bak undersøkelsen mener at kostrådene om fisk skal revurderes.

Jo mer fisk grønlendere spiser, desto mer øker risikoen for blodpropper, viser ny dansk undersøkelse. – Spekulativt å si at fisken alene kan være årsak til dette, sier forskningsdirektør ved Veterinærinstituttet Janneche Skåre.

Spis fisk to til tre ganger ukentlig, er Helsedirektoratets kostholdsråd. Ny forskning fra Aalborg Universitetshospital viser imidlertid at fisk ikke beskytter mot blodpropper i hjertet. Forskerne mener å ha påvist at en fiskerik kost øker inflammasjon, som igjen kan øke risikoen for blodpropp i hjertet, melder politiken.dk

– Resultatet er stinkende sikkert: Den tradisjonelle grønlandske kost med masse fisk øker inflammasjonen. Det er stikk motsatt av det vi forventet. betennelser og blodpropper henger sammen. Jo mer inflammasjon, jo høyere forekomst av blodpropper, sier Stig Andersen, leder av Center for Grønlandsforskning på Aalborg Universitetshospital, til politiken.dk

Resultatene fra undersøkelsen er publisert i tidsskriftet Atherosclerosis. (...)

Hva er inflammasjon?
• Det er kroppens beskyttelsesreaksjon ved fysisk eller kjemisk skade og ved infeksjon.
• Når fremmede stoffer, slik som bakterier og virus, kommer inn i kroppen, reagerer immunforsvaret ved å produsere hvite blodlegemer og antistoffer for å beskytte kroppen.
• Det er denne reaksjonen som kalles en inflammasjon.
• En normal inflammasjonsprosess fører til uskadeliggjøring av bakterier og til reparasjon av vevsskader. Men inflammasjon i blodåreveggen kan også stimulere koagulasjonsprossesen, så blodet stivner. Det kan gi blodpropp som kan blokkere de små blodårene i hjertet. (Kilder: Store norske leksikon, Norsk helseinformatikk, politiken.dk)

(Anm: Intake of traditional Inuit diet vary in parallel with inflammation as estimated from YKL-40 and hsCRP in Inuit and non-Inuit in Greenland. Atherosclerosis
2013;28(2):496-501 (June 2013)
.

- Forskningsrådet ønsker større oppmerksomhet rundt miljøgifter som samfunns- og helseproblem

Hverdagskjemikalier farligere enn antatt
forskningsradet.no 18.1.2012
Små mengder av ulike kjemikalier som finnes i alminnelige hverdagsprodukter, kan virke sammen i kroppen og skape alvorlige helseeffekter.

Forskningsrådet ønsker større oppmerksomhet rundt miljøgifter som samfunns- og helseproblem. (...)

- Sammenheng mellom forurensning og autisme

Study links air pollution to autism, schizophrenia
medicalnewstoday.com 9.6.2014
A new study published in the journal Environmental Health Perspectives describes how exposure to air pollution early in life produces harmful changes in the brains of mice, including an enlargement of part of the brain that is seen in humans who have autism and schizophrenia. (…)

(Anm: Autistic features linked to prenatal exposure to fire retardants, phthalates (medicalnewstoday.com 10.3.2015).)

Environmental influences may cause autism in some cases
medicalnewstoday.com 4.6.2014
Research by scientists at Albert Einstein College of Medicine of Yeshiva University may help explain how some cases of autism spectrum disorder (ASD) can result from environmental influences rather than gene mutations. The findings, published online in PLOS Genetics, shed light on why older mothers are at increased risk for having children with ASD and could pave the way for more research into the role of environment on ASD.

The U.S. Centers for Disease Control and Prevention announced in March that one in 68 U.S. children has an ASD - a 30 percent rise from 1 in 88 two years ago. A significant number of people with an ASD have gene mutations that are responsible for their condition. But a number of studies - particularly those involving identical twins, in which one twin has ASD and the other does not - show that not all ASD cases arise from mutations.

In fact, a major study of more than 14,000 children with ASDs published earlier this month in the Journal of the American Medical Association concluded that gene abnormalities could explain only half the risk for developing ASD. The other half of the risk was attributable to "nongenetic influences," meaning environmental factors that could include the conditions in the womb or a pregnant woman's stress level or diet.  (…)

Sammenheng mellom forurensning og autisme
dn.no 18.6.2013
Gravide kvinner som utsettes for kraftig luftforurensning, kan mer enn doble risikoen for å få barn med autisme, viser en ny studie.

Forskere ved Harvard-universitetet har gjennomført en landsomfattende studie i USA, i et forsøk på å påvise sammenhengen mellom luftforurensning og atferdsproblemer hos barn.

Konklusjonene publiserer de i siste utgave av tidsskriftet Environmental Health Perspectives.

– Våre funn gir grunn til bekymring, sier Andrea Roberts, som har ledet arbeidet med undersøkelsen.

Undersøkelsen begynte i 1989 og har siden omfattet 116.439 kvinnelige sykepleiere. Forurensningsnivået i områdene der de bodde er sammenholdt med barnas helse.

Det ble tatt høyde for faktorer som røyking under svangerskapet, utdanning og inntekt.

Undersøkelsen fant at kvinner som bodde i områder med høyest forekomst av dieselpartikler eller kvikksølv, hadde mer en dobbelt så høy risiko for å få barn med autisme.

I områder der det også var forhøyede forekomster av bly, mangan, diklormetan og andre stoffer, økte risikoen med rundt 50 prosent.

Forskerne mener på bakgrunn av sine funn at gravide regelmessig bør undersøkes for å fastslå om de har forhøyde forekomster av metaller eller miljøgifter i blodet. (©NTB)

(Anm: Perinatal Air Pollutant Exposures and Autism Spectrum Disorder in the Children of Nurses’ Health Study II Participants. Environ Health Perspect; 2013 (June).)

(Anm: Autistic features linked to prenatal exposure to fire retardants, phthalates (medicalnewstoday.com 10.3.2015).)

Air Pollution and Autism: What Moms Should Know (Luft forurensning og autisme: hva bør mødre vite)
ivanhoe.com 21.6.2013
(Ivanhoe Newswire) – Recent research from the Harvard School of Public Health showed that children whose mothers were exposed to high levels of air pollution during their pregnancy were twice as likely to have autism.

The link was discovered by examining the air pollution exposure during pregnancy of 325 women with an autistic child and 22,000 women whose child did not have autism. While exposure to diesel particulates or mercury doubled the risk of autism, women exposed to high levels of lead, manganese, methylene chloride, and combined metal exposure were 50% more likely to have a child with autism. (...)

(Anm: Perinatal Air Pollutant Exposures and Autism Spectrum Disorder in the Children of Nurses’ Health Study II Participants. Environ Health Perspect; 2013 (June).)

(Anm: JAMA Forum: Lead in the Water: A Tale of Social and Environmental Injustice JAMA 2016 (April 13, 2016).)

- Miljö viktig för att förklara autism

Miljö viktig för att förklara autism
dn.se 3.5.2014
Miljömässiga faktorer har lika stor påverkan på risken att utveckla autism som de genetiska. Det visar den hittills största studien på området, som kan vara viktig för att hitta orsakerna till varför vissa drabbas.

Miljömässiga faktorer har lika stor påverkan på risken att utveckla autism som de genetiska. Det visar den hittills största studien på området, som kan vara viktig för att hitta orsakerna till varför vissa drabbas.

– Studien är unik för den är väldigt stor och spänner över många år. Sedan har vi med många fler familjetyper än tidigare, då man bara tittat på tvillingar, säger Sven Sandin, forskare vid Karolinska institutet och studiens huvudförfattare.

De allra flesta tidigare studier har pekat på att genetiska faktorer är de överlägset viktigaste om man ska kunna förklara autism. För några år sedan kom dock en studie som gav miljömässiga faktorer en mycket större roll. Nu får den teorin ännu starkare stöd i den största studien hittills, där svenska, brittiska och amerikanska forskare studerat cirka 2 miljoner barn födda i Sverige mellan 1982 och 2006. (...)

(Anm: Findings suggest that genetic, environmental factors have similar influence on risk of autism. (medicalnewstoday.com 5.5.2014).)

- WHO: - Utendørs forurensning forårsaker kreft

WHO: - Utendørs forurensning forårsaker kreft
nettavisen.no 17.10.2013
Genève (NTB-AFP): Utendørs forurensning er en viktig årsak til kreft, mener Verdens helseorganisasjon WHO. Eksperter i organisasjonens direktorat for kreftforskning IARC sier de har funnet beviser nok til å fastslå dette. (...)

Den nye rapporten fra IACR om sammenhengen mellom luftforurensning og kreft bygger på analyser av den alminnelige luftkvaliteten. - Vår oppgave var å vurdere lufta vi alle puster i oss, snarere enn de enkelte kildene til forurensning, sier Dana Loomis i FN-organisasjonen.

- Resultatene av ulike studier vi har gjennomgått, peker i samme retning. Folk som er utsatt for forurensning får økt risiko for å utvikle lungekreft tilføyde Loomis. Økningen i risiko gjelder også for andre kreftformer som blærekreft. (...)

Föroreningar ökar risk för låg vikt hos nyfödda
dn.no 17.10.2013
Gravida som andas in luftföroreningar löper större risk att föda barn med låg födelsevikt. Det gäller också vid nivåer långt under EU:s gränsvärden.

Luftföroreningar påverkar även foster. Fler nyfödda väger mindre än två och ett halvt kilo efter en normallång graviditet när halten småpartiklar i luften ökar, enligt en ny europeisk studie.

Professor Göran Pershagen vid Institutet för miljömedicin som är ledare för den svenska delen av studien jämför med riskerna med rökning under graviditeten:

För det enskilda barnet är risken mycket större om mamman röker. Men i hela befolkningen är det ungefär lika många barn som föds underviktiga beroende på rökning som beroende på luftföroreningar.

EU:s gränsvärde för halten av småpartiklar i luften ligger på 25 mikrogram per kubikmeter luft. Men forskarna såg effekter även vid mycket lägre nivåer än så.

– Vi ser klart signifikant förhöjda risker även för individer som aldrig hade varit utsatta för halter över 15 mikrogram per kubikmeter, säger Göran Pershagen. (...)

(Anm: The Lancet Respiratory Medicine 2013 (Published online October 15, 2013).)

Why our state of health in later life may be set before birth
theglobeandmail.com 12.7.2013
Your long-term health and rate of aging may already be determined when you’re in the womb, a new study has found.

Published in the International Journal of Epidemiology, the study showed that 22 metabolites in the blood – chemical “fingerprints” from before birth or in infancy – are linked to aging and could predict how susceptible a person is to having an age-related disease later in life.

The researchers found that a higher concentration of these metabolites in the blood was directly related to higher blood pressure, lower bone mass and lower lung capacity.

One of the 22 metabolites – C-glyTry – is linked to aging traits such as lung function and bone mineral density, and is strongly associated with birth weight. (...)

More Than 2 Million Deaths Annually Linked With Air Pollution (Mer enn 2 millioner dødsfall årlig linket til luftforurensning)
JAMA 2013 (July 11)
A new analysis has linked man-made air pollution with more than 2 million deaths annually. (...)

The study, published today in the journal Environmental Research Letters, is among the few that have tried to estimate the effects of past climate change on air quality and health. “[Over time,] increases in emissions likely have had a much greater influence on air pollutant concentrations than past climate change,” the authors wrote. (...)

- Miljøgifter øker risikoen for fedme og svekker immunsystemet

Miljøgifter kan påvirke immunforsvaret hos små barn
nhi.no 11.10.2013
Påvirkning av enkelte miljøgifter i fosterlivet henger sammen med økt risiko for infeksjoner de første tre leveåra og lavere respons på vaksiner. En ny studie skal finne ut mer om hvordan immunforsvaret påvirkes. (...)

(Anm: Forbrukerrådet ber klesprodusenter styre helt unna fluor til barn. Norske barnejakker inneholder fluorstoffer som forskerne mener kan føre til helseskader. Norske produsenter av klær sliter med å finne alternativer til giftige fluorstoffer. Forbrukerrådet ønsker totalforbud. (aftenposten.no 7.4.2015).)

(Anm: Helseskadelig å smøre for OL-dronningen. Ivar Michael Ulekleiv (48) vil ikke lenger ofre helsa for å hjelpe Darja Domratsjeva. Nå skal han trolig hjelpe Norge ut av skiknipa. (nrk.no 10.4.2015).)  

Giftstoff i teflonpanner
nrk.no 15.9.2013
Stekepanner med teflon eller tilsvarende belegg kan inneholde giftstoffet PFOA (...)

Giftstoffet perfluoroktansyre (PFOA) er nå ført opp på EUs liste over kjemiske stoffer som gir særlig grunn til bekymring.

Her i Norge har helse- og miljømyndighetene lenge vært bekymret for bruken av stoffet, og fra 1. juni 2014 blir det forbudt å produsere, importere, eksportere og omsette forbrukerprodukter og tekstiler som inneholder PFOA.

Ifølge Folkehelseinstituttet finnes stoffet i alt fra teflonpanner og vannavstøtende ytterjakker til gardiner og skismurning. PFOA er mistenkt for å kunne føre til skader på sædceller og foster, samt økt kolesterol i mennesker.

En dansk studie antyder at det kan være en sammenheng mellom PFOA-nivåer hos gravide og risiko for at døtre blir overvektige i 20-årsalderen. (...)

Skadelige kjemikalier i barneprodukter
nrk.no 14.5.2013
Det florerer av kjemikalier i barnerom

Leker, klær og andre produkter på barnerommet inneholder skadelige kjemikalier.

Tester på barnerommene hjemme hos politikerne Helga Pedersen (Ap) og Nikolai Astrup (H) avdekket en rekke skadelige kjemikalier fra leker, klær og andre produkter.

I tillegg gjorde Norsk institutt for luftforskning (NILU) tilsvarende funn i en barnehage i Oslo.

Politikere og myndigheter må komme på banen og få på plass handlingsplaner mot hverdagskjemikalier, slik våre naboland har, mener Forbrukerrådet.
– Sverige og Danmark har lenge hatt omfattende handlingsplaner for å sikre forbrukerne en giftfri hverdag. Det er på høy tid at Norge følger etter, sier direktør Randi Flesland. (...)

Air Pollution Quickens Hardening of Arteries (Luftforurensning påskynder herding av arterier)
ivanhoe.com 26.4.2013
(Ivanhoe Newswire) – Researchers recently discovered that individuals exposed to higher concentrations of fine particulate air pollution have a faster thickening of the inner two layers of the common carotid artery, possibly increasing their risk of heart attack or stroke.

The study followed over 5,000 people living in six U.S. metropolitan areas who participated in the Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis and Air Pollution. Each participants’ blood vessel thickness was measured using an ultrasound and then was measure again three years later. Air pollution levels at participants’ houses were estimated as well. People living in residential areas with higher levels of air pollution had a faster thickening of their blood vessels.

(Anm: Arteriosklerose, patologisk anatomisk betegnelse på tilstander med fortykket arterievegg med tap av elastisitet. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: The Aging Risk and Atherosclerosis: A Fresh Look at Arterial Homeostasis. A considerable volume of research over the last decade has focused on understanding the fundamental mechanisms for the progression of atherosclerosis—the underlying cause for the vast majority of all cardiovascular (CVD)-related complications. Front. Genet., 14 December 2017.)

(Anm: The role of mitochondrial DNA damage in the development of atherosclerosis. Mitochondria are the cellular powerhouses, fuelling metabolic processes through their generation of ATP. However we now recognise that these organelles also have pivotal roles in producing reactive oxygen species (ROS) and in regulating cell death, inflammation and metabolism. Mitochondrial dysfunction therefore leads to oxidative stress, cell death, metabolic dysfunction and inflammation, which can all promote atherosclerosis. Recent evidence indicates that mitochondrial DNA (mtDNA) damage is present and promotes atherosclerosis through mitochondrial dysfunction. We will review the mechanisms that link mtDNA damage with atherosclerotic disease, and identify mitochondrial processes that may have therapeutic benefit. Free Radic Biol Med. 2016 Jun 16. pii: S0891-5849(16)30299-4. [Epub ahead of print].)

(Anm: Fine Particulate Air Pollution and the Progression of Carotid Intima-Medial Thickness: A Prospective Cohort Study from the Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis and Air Pollution. PLOS Medicine, (April 23).)

Is Air Pollution Contributing To Hardened Arteries? (Luftforurensning bidrar til herdede arterier?)
healthland.time.com 27.4.2013 (Time)
Smog and car exhaust can take a toll on the heart, and the latest research explores how.

Previous studies have shown an association between badly polluted air and a heightened risk of heart attack stroke, and researchers have started to investigate how pollutants could exert such harm. Some have documented the increased inflammation that pollution can trigger, as well as changes in blood pressure and the activity of clotting factors in the blood that could promote heart heart disease. The latest research, published in the journal PLOS Medicine, found that exposure to air pollution may increase heart attacks and strokes by accelerating the process of atherosclerosis. (...)

Farlig kemi i mad og tøj påvirker børns vacciner
politiken.dk 18.4.2013
FLOURSTOFFER. Skadelige stoffer i mad og tøj kan skade børns evne til at bekæmpe sygdomme. En ny undersøgelse viser, at hvert tiende barn ikke har tilstrækkeligt med antisfoffer imod stivkrampe og difteri.

Fluorstoffer er skadelige. Og grænseværdierne er 100-1000 gange for høje.

Kemiske stoffer i hverdagsvarer fra fisk, regntøj og pizzabakker til teflonpander og almindeligt drikkevand skader børns evne til at bekæmpe smitsomme sygdomme. (...)

Fakta
Fluorstoffer kaldes også PFC.
De virker kræftfremkaldende og hormonforstyrrende.
De ophobes i natur, mennesker og dyr. (...)

- Miljøgift øker risikoen for fedme
aftenposten.no 14.2.2012
Om en kvinne har mye av miljøgiften PFOA i blodet, tredobles muligheten for at døtrene hennes blir overvektige som voksne, hevder danske og norske forskere. (...)

- Miljøgiften det er snakk om, PFOA, tilhører en gruppe miljøforurensinger som kalles per- og polyfluorerte stoffer (PFC). Dette er forbindelser som brukes eller er blitt brukt i en rekke forbruksprodukter og industrielle prosesser som for eksempel i impregnering, tekstiler, tepper og brannslukings skum, opplyser forsker Line Småstuen Haug ved Folkehelseinstituttet. Det er like mye av dette i Norge som i Danmark, understreker hun. (...)

(Anm: Sprayprodukter til imprægnering kan skade lungerne.Sprayprodukter, der er beregnet til at imprægnere eller overfladebehandle, kan være farlige for lungerne. Men der er stor forskel på, hvor giftige produkterne er, viser ny forskning. (arbejdsmiljoviden.dk 8.7.2015).) 

- Vil forby siloksaner (- Miljøgiften hoper seg opp i næringskjeden)

Anne-Lise vasker aldri håret med sjampo
tv2nyhetene.no 7.7.2014
Anne-Lise vasker aldri håret med sjampo i frykt for hva kjemikalier gjør med kroppen. Nå får hun støtte fra Miljødirektoratet som mener sjampo-stoffet Siloksan er en av miljø-verstingene.

En ny rapport om miljøgifter i norske innsjøer, som utgies av Miljødirektoratet, viser at fisk fanget i Mjøsa har en urovekkende opphopning av miljøgiften siloksan i seg. Siloksaner er en av verstingene og brukes i hår- og hudpleiemidler. (...)

Vil forby siloksaner
Siloksaner er betegnelsen på en stor gruppe stoffer som er tilført hår- og hudpleiemidler, men også bilpleiemidler, for å gjøre produktet mykere og smidigere. 

Høiback får nå støtte fra faglig hold.

– Siloksaner er ett av stoffene på vår verstingliste, forteller Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet.

Også forsker i NIVA, Eirik Fjeld, mener bruken av miljøgiftene er helt unødvendige og skadelige.

- Jeg blir betenkt når jeg ser hvordan disse stoffene hoper seg opp i næringskjeden, sier Fjeld. (...)

Dusjing forgifter Mjøsa
nrk.no 9.7.2014
Dusjing og dagligdagse forbrukerprodukter forgifter fisken i Mjøsa. Miljødirektoratet er bekymret. (...)

Og det er vanlige forbrukerprodukter som er synderen, og giften havner i Mjøsa etter at vi har dusjet og vasket oss. Den største utslippskilden er nemlig kosmetikk. Men stoffene brukes også i drivstofftilsetning, rengjøringsprodukter, bilpleie, maling, byggeprodukter og industrikjemikalier. (...)

– Det mest betenkelige ved årets undersøkelse er at det er funnet betydelige nivåer av den nye miljøgiften siloksaner, sier sjefsingeniør Eirik Hovland Steindal i Miljødirektoratet.

Giften ble første gang påvist i en undersøkelse i 2010, og giften hoper seg opp i næringskjeden.

Siloksaner fanges ikke opp av renseanleggene. Det fanges opp av plankton og går i ledd etter ledd til for slutt å havne i fisken. (...)

Miljøgift flyr fra deodoranten din til Svalbard
forskning.no 19.12.2012
For første gang er det målt sikre nivåer av to typer av miljøgiftige siloksaner i luftprøver fra Arktis. Det vekker bekymring hos forskerne.

- Det er første gang vi kan påvise siloksaner i arktisk luft i større utstrekning, sier Ingjerd Sunde Krogseth, doktorgradsstipendiat ved Norsk institutt for luftforskning (NILU).

- Tidligere har dette vært i noen få enkeltprøver, men ikke nok til at vi med sikkerhet kunne si at stoffene fantes der og i hvilke nivåer, sier Krogseth.

I det siste har det vært økende fokus på potensielt miljø- og helseskadelige stoffer i hudpleieprodukter. Siloksaner er kjemiske stoffer som brukes i betydelige mengder i hudpleieprodukter, som for eksempel i deodoranter, kremer og sjampoer. (...)

”Vi vet nesten ingenting om hvilke skader miljøgifter gjør på mennesker”
aftenposten.no 7.5.2009
Hele tiden eksponeres vi for miljøgifter. Vi vet at isbjørn og polarmåke skades, men vet svært lite om skadene på mennesker.

Denne uken er gifteksperter samlet i Genve, i et forsøk på å få industrien til å stanse bruken av spesielle typer organiske flammehemmere. Giften bygger seg opp i fettet, og følger næringskjeden rett inn i hjernen også til mennesker. (…)

Miljøgifter
Organiske miljøgifter sprer seg gjennom luft og havstrømmer, og lander i Arktis. De lagres i fett i små sjødyr, brytes vanskelig ned og konsentreres oppover i næringskjeden.

De mest kjente miljøgifter er plantevernmiddelet DDT, kjemikaliet PCB, bromerte flammehemmere blant annet fra elektronikkindustrien, forskjellige fluorforbindelser og tungmetaller som kvikksølv.

Stoffet siloksan som kommer fra kosmetikk, rengjøringsmidler og forskjellige hudpreparater og regnes som en ny miljøgift. (…)

Gift-cocktail. Professor Erik Ropstad ved Veterinærhøgskolen savner mer forskning på miljøgifter i mennesker, og helseeffekten av giftstoffene.

- Helseforskere vet svært lite om hvilken skader miljøgift kan ha på mennesker. Det er ikke mulig å eksperimentere med mennesker, men vi ser at miljøgifter har negative effekter på dyr, sier han.

Ropstad mener det er et offentlig ansvar å skaffe mer kunnskap om effekten av gift i mennesker. (…)

- Ikke god nok kontroll med farlig avfall

Ikke god nok kontroll med farlig avfall
riksrevisjonen.no 31.1.2012
Det er fortsatt farlig avfall som ikke blir samlet inn eller forsvarlig behandlet. Det er også utilstrekkelig kontroll med eksport av farlig avfall. – Miljøverndepartementet må følge området tett med utvikling av regelverk, tilsyn og informasjon, sier riksrevisor Jørgen Kosmo.

Dokument 3:7 (2011–2012) Riksrevisjonens undersøkelse om håndtering av farlig avfall ble overlevert Stortinget 31. januar 2012. (...)

(Anm: Riksrevisjonens undersøkelse av håndtering av farlig avfall. Dokument 3:7 (2011-2012).)

KLIF: Ingen kontrollerer lasten til skip som ankommer norske havner
aftenposten.no 31.1.2012
Ingen har oversikt over hvor mange skip som ankommer norske havner lastet med farlig avfall. (...)

(Anm: Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) (tidligere Statens forurensingstilsyn (SFT)).)

(Anm: Naboane fekk utslett og mista matlysten etter utslepp frå kommunen sitt nye anlegg. RÅDALEN (NRK): Giftig gass seiv ut frå heilt nytt avfallsanlegg i Bergen. Først etter ei veke gav kommunen beskjed til naboane. (…) Den giftige gassen seiv ut i nærliggande bustadfelt og påførte naboar som pusta han inn utslett, svimmelheit og svie i nase og auge. – Det lukta kloakk og rotne egg. I vår familie var det spesielt yngstemann på seks år som viste symptom. Han hadde dårleg matlyst og eitt tilfelle av brekking, fortel nabo til anlegget, Mads Iversen. (nrk.no 16.1.2017).)

- Født i dødens triangel (- Problemet er at denne søppeldyngen er usynlig)

Født i dødens triangel
nrk.no 4.5.2014
«Se Napoli og dø» utbrøt Goethe i sin tid, bergtatt av den skjønne provinsen sør i Italia. «Drikk vannet i Napoli og dø» heter det i dag, etter flere tiår med illegal dumping av giftig industriavfall i området. Barn og unge betaler nå prisen for mafiaens skjødesløse jakt på profitt, og føler seg forlatt av myndighetene. (...)

En usynlig søppelhaug
De siste 20 årene har forekomsten av kreftsvulster i Campania økt dramatisk, med henholdsvis 40 prosent hos kvinner og 47 hos menn.

Hissige kreftformer som forskningen i mange tilfeller ikke har sett maken til, tar nå livet av stadig flere barn i området. Årsaken er at de er født og oppvokst midt i en livsfarlig søppelhaug fylt med industriavfall. Problemet er at denne søppeldyngen er usynlig.

Blendet av de mange søppelkrisene med husholdningsavfall som har hopet seg opp i Napolis gater og ført til overskrifter verden rundt, har de færreste av innbyggerne vært klar over den virkelige trusselen; De ti millioner tonnene med kjemisk industriavfall som er blitt dumpet i Campania i over 20 år, skal vi tro miljøvernorganisasjonen Legambientes estimater. De anslår at mafiaen har tjent over 150 milliarder kroner i året på å få avfallet til å «forsvinne». (...)

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

(Anm: Skal plukke fire tonn med søppel på Mount Everest. - Verdens høyestliggende søppelfylling. (dagbladet.no 2.4.2015).)

(Anm: 8 grafer som viser hva som skjer med søpla vår. Så mye kaster vi, så mye resirkulerer vi, så mange selskaper jobber i industrien - og her blir søppla vår av. (aftenposten.no 9.6.2015).)

- Hvorfor har ikke staten gjort noe, hvorfor har de ikke advart oss?

I 20 år har Italias myndigheter visst om mafiaens giftdumping
aftenposten.no 10.8.2014
Vincenza Christiano (36) fikk en dødelig kreftsvulst, men overlevde. Kirkegården i Caivano i Napoli-regionen er full av kreftofre som ble syke på grunn av mafiaens dumping av giftig avfall i flere tiår. Nå er det kommet frem at italienske myndigheter fikk detaljert informasjon om denne skitne og lukrative geskjeften for nesten 20 år siden.

Campania (Aftenposten): Antall krefttilfeller eksploderer i regionen rundt Napoli på grunn av mafiaens giftdumping. Det er livsfarlig å bo i regionen i mer enn seks år, konkluderer amerikanske forskere. (…)

Hemmelighetsstemplet
"Om 20 år risikerer innbyggerne i flere byer i Caserta-provinsen å dø av kreft", sa Carmine Schiavone til en parlamentarisk granskningskomité i 1997. Dokumentene ble hemmelighetsstemplet, og de ble først offentliggjort i fjor høst.

Schiavone var regnskapsfører for Casalesi, den mektigste og rikeste klanen i Camorraen. Mafiatoppen ble pentito, en som vendte seg bort fra mafiaen, og et nøkkelvitne for påtalemyndigheten. Schiavone fortalte om hvordan Casalesi-klanen etablerte renovasjonsselskaper som fikk avfallet fra den blomstrende industrien i nord til "å forsvinne". Sertifikater ble forfalsket, kontrollører og politikere ble bestukket, noe som ifølge Schiavone kostet et par millioner kroner i måneden.

"Vi betalte småpenger for å tjene en formue". (…)

(Anm: Politikk, politikere og troverdighet. (mintankesmie.no).)

- Norsk ungdom er blitt sunnere og friskere?

Miljøgifter kan gi redusert immunforsvar
fhi.no 17.4.2013
Påvirkning av miljøgifter i svangerskapet henger sammen med høyere risiko for infeksjoner de første tre leveåra og lavere respons på vaksiner. Dette er funnet i to studier fra Den norske mor og barn-undersøkelsen (MoBa) ved Folkehelseinstituttet. (...)

Norsk ungdom er blitt sunnere og friskere
kommunal-rapport.no 2.5.2012
Norsk ungdom røyker og drikker mindre og spiser sunnere. Det viser en fersk rapport fra Helsedirektoratet.

– Vi må nok kunne si at norsk ungdom er blitt sunnere og friskere, sier helsedirektør Bjørn-Inge Larsen til Dagsavisen.

Han viser til rapporten om arbeidet med å utjevne sosiale forskjeller der det framgår klart at ungdom drikker mindre, røyker mindre, spiser mindre sukker og søtsaker, men får i seg mer frukt og grønt enn før. (...)

- Fluor i dricksvattnet kan ge cancer

Fluor i dricksvattnet kan ge cancer
svd.se 23.2.2014 (16.10.2007)
Debatten kring fluor har tagit ny fart sedan en pilotstudie vid Harvard visat att halter som förekommer i svenskt dricksvatten tycks femfaldiga risken för skelettcancer hos pojkar. I ett upprop kräver forskare och experter att riskerna utreds. En av undertecknarna är den svenske Nobelpristagaren Arvid Carlsson.

Fluortandkräm skyddar tänder-na mot karies. Men att dessutom klunka i sig dricksvatten med fluor kan skada hälsan på flera sätt, varnar 1000 experter i ett upprop riktat till amerikanska myndigheter.

Bakgrunden är att ansedda National academy of sciences våren 2006 krävde att USA omvärderar och skärper sina gränsvärden för fluor. En expertkommitté hade hittat mängder av oroande rapporter som aldrig utretts i grunden. Exempelvis att fluor i dricksvattnet också kunde leda till sämre tandhälsa med missfärgningar och försvagad emalj, liksom oroande rön om lägre IQ, frakturer och skelettcancer. (...)

(Anm: Age-specific fluoride exposure in drinking water and osteosarcoma (United States). Cancer Causes Control. 2006 May;17(4):421-8.)

- Screening av kjemiske stoffers toksiske egenskaper (giftighet)

Chemical Toxicity Screening (Screening av kjemiske stoffers toksiske egenskaper (giftighet) )
JAMA. 2012;307(4):351 (January 25)
More than 10 000 chemicals will be screened for potential toxic effects on human health, as part of joint effort by the National Institutes of Health, the Environmental Protection Agency, and the US Food and Drug Administration. The Tox21 project aims to use emerging technologies to better assess whether currently used compounds pose risks and to help drug developers identify potential toxicities earlier in the drug development process.

A robotic screening system will be used to determine whether selected compounds or compound mixes can disrupt biological human processes and lead to adverse effects. The compounds to be tested (http://www.epa.gov/ncct/dsstox) were selected based on a review of existing studies and chemical databases and through nominations by various entities. All results will be publicly available. (...)

(Anm: National Center for Computational Toxicology (NCCT).)

- Metode avslører hormonforstyrrende kjemikalier

Metod avslöjar hormonstörande kemikalier
norden.org 7.4.2012
Forskare vid det danska universitetsklustret Syddansk Universitet har utvecklat en testmetod som kan avslöja hormonstörande ämnen i miljön. Forskningsarbetet har bland annat finansierats av Naturvårdsverket i Sverige och Nordiska ministerrådet.

Metoden bidrar inte bara till att förhindra att hormonstörande kemikalier används i miljön och ödelägger fiskbeståndet i våra vattendrag. Den kan nyttjas till att avslöja om kemikalier kan förändra människans hormonbalans, så att fertilitet eller andra mekanismer i kroppen tar skada.

Metoden har godkänts av den internationella organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, OECD. Godkännandet innebär att alla OECD-länder har en skyldighet att acceptera testresultaten, om det skulle visa dig att metoden så småningom tas i bruk.

Idag utförs tester på Zebrafisken, en fisk som kan byta kön om den utsätts för mycket små kemikaliemängder. Fisken utsätts för en kemikalie under 60 dagar, vilket är tiden från det att de är ett ägg tills dess att de är könsmogna. Därefter könsbestäms fisken, som får genomgå ett antal analyser, så att man med säkerhet kan slå fast att en viss kemikalie har lett till att fisken skiftat kön.

Läs mera. (...)

- Innebærer nanopartikler økt helserisiko? (- Noen solsprayer kan være kreftfremkallende)

Solspray kan havne i lungene
nrk.no 18.6.2014
Noen solsprayer kan være kreftfremkallende, fordi de inneholder nanopartikler som kan dras inn i lungene. Små barn er særlig utsatt.

Bare 20 prosent av solbeskyttelsen havner på huden når du bruker solspray. Resten svever rundt i lufta og kan gi helseskade hvis stoffene pustes inn, viser en ny rapport.

Naturvernforbundet i Sverige la i dag fram rapporten som viser at knøttsmå nanopartikler kan skade lungevevet hvis du puster dem inn. Flere solsprayer inneholder slike stoffer.

Solspray er ofte beregnet for små barn, ettersom spray er enklere å bruke enn solkrem. Både i Sverige og Norge selges det solspray som inneholder det omstridte nanostoffet titandioksid.

Partiklene reflekterer uv-stråling fra kroppen, og hindrer solenergi fra å trenge inn i huden. Titandioksid er det eneste fysiske filteret EU har godkjent i solprodukter. (…)

(Anm: Solsprej för barn kan skada lungorna (svd.se 18.6.2014).)

Er sølv nanopartikler skadelige?
fhi.no 7.3.2012
Nanopartikler brukes i økende grad i forbruksprodukter som klær, medisiner og byggevarer. Innebærer dette en økt helserisiko? I følge en fersk undersøkelse fra Folkehelseinstituttet, forårsaker sølv nanopartikler skade på testikkelceller.

Resultater fra denne undersøkelsen viser også at sølv nanopartikler er mer skadelige enn titandioksid nanopartikler. Imidlertid kan bruk av begge typer påvirke sædproduksjonen med konsekvenser for fruktbarheten i fremtidige generasjoner.

- Den potensielle risikoen ved bruk av konstruerte nanopartikler må overvåkes slik at næringen kan utvikle trygge produkter, sier forsker Nana Asare som har ledet denne undersøkelsen. (...)

(Anm: Nanoteknologi (nanopartikler). (mintankesmie.no).)

- Norge må forby sølv i forbruksvarer (- Sølv er ikke selektivt i hvilke bakterier det dreper og vil også påvirke nyttige bakterier)

Norge må forby sølv i forbruksvarer
Viten. Live Karine Næss Killingland masterstudent på programmet Materialer, Energi og Nanoteknologi ved UiO
aftenposten.no 2.5.2014
Hvis vi ikke stopper sløsingen kan kjente sykdommer bli uhelbredelige. (…)

Grunnen til at det i dag er en økende trend i å ha sølv i forbruksvarer, er at det har blitt lettere å produsere små partikler. (…)

Nanosølv er mer reaktivt enn større partikler av sølv. Med andre ord, man kan ha mindre sølv i produktene men med samme effekt, og det er naturligvis mer lønnsomt. (…)

Legens kraftigste våpen
Sølv brukes blant annet som antibakterielt middel på sykehus. Der finnes det i sårsalver og bandasjer og som sølvbelegg på dørhåndtak. (…)

En miljørisiko
Sølv er ikke selektivt i hvilke bakterier det dreper og vil også påvirke nyttige bakterier. Det gjør at vår latskap og frykt for bakterier kan føre til at vi mister godene nyttige bakterier fører med seg. (…)

Sølv ut av Norge
Forbruksvarer som inneholder sølv må tas ut av butikkhyllene nå. Sølv er giftig og skadelig for helse og miljø. Det kan vise seg å påvirke både fiskerinæringen og bøndenes avlinger, og Nærings- og fiskeridepartementet må ta denne risikoen alvorlig. Frykten vår for bakterier i hverdagen, kan virkeliggjøre legenes største mareritt: epidemier forårsaket av sykdommer som ikke kan kureres ved hjelp av antibiotika.  Vi har ikke råd til at noe av dette skal skje, regjeringen må forby forbruksvarer som inneholder sølv nå. (…)

(Anm: – Gift i treningstøy. – Dette er potensielt farlig og helt unødvendig å bruke i treningstøy. Overlege advarer mot bruk av sølv og antibakterielle midler for å hindre svettelukt. Nanosølv og andre antibakterielle stoffer brukes for å hindre vond lukt i treningstøy. Det kan skade miljøet og bidra til større forekomst av bakterier som er resistente mot antibiotika. (nrk.no 7.10.2015).)

- Vurderer etiske krav for innkjøp av medisiner. (- Brennpunkts dokumentar «Bakterietrusselen».)

Vurderer etiske krav for innkjøp av medisiner
nrk.no 15.3.2016
– Etisk og moralsk vanskelig, sier helseminister Bent Høie om utslippene fra legemiddelfabrikker i India. Nå vil han vurdere etiske krav for innkjøp av legemidler til sykehusene.

Brennpunkts dokumentar «Bakterietrusselen» dokumenteres det at produksjonen av legemidler i India forurenser miljøet og ødelegger lokalbefolkningens helse. Og at enorme mengder antibiotika slippes rett ut i naturen og forårsaker oppblomstring av multiresistente bakterier.

Helseminister Bent Høie (H) reagerer på det han får se i dokumentaren.

– Jeg synes dette er etisk og moralsk vanskelig, sier Høie, som derfor mener at Regjeringen må se på hvordan de kan bidra til å stille krav for å endre dette.

Se også: Her tømmes bredspektret antibiotika rett ut i naturen
Se Brennpunkt-dokumentaren «Bakterietrusselen»

(Anm: Antibiotika (tarmbakterier, probiotika, mikrobiota etc.) (Dysbiose; dysbiosis (also called dysbacteriosis (dysbakteriose)). (mintankesmie.no).)

(Anm: Signaler fra tarmens mikrobiotika til fjerntliggende organer mht. fysiologi og sykdom. (Signals from the gut microbiota to distant organs in physiology and disease.) (Nat Med. 2016 Oct 6;22(10):1079-1089.)

(Anm: - Hadde medisinerne på et tidligere tidspunkt hatt et evolusjonært perspektiv på sin medisinering, ville vi ikke vært i den kritiske situasjon vi er kommet i med hensyn til resistens. (aftenposten.no 22.8.2016).)

(Anm: Antibiotika kan gi flere kroniske sykdommer. (…) Folkehelseinstituttet: – Faren er underkommunisert. – Advarslene er høyst betimelige, sier lege og seniorforsker Merete Eggesbø ved Folkehelseinstituttet. (…) Ifølge Blaser viser ny forskning at det er en sammenheng mellom endringen av den naturlige tarmfloraen vår og utvikling av nye sykdommer som fedme, diabetes, astma,(...) Advarslene er høyst betimelige, sier lege og seniorforsker Merete Eggesbø ved Folkehelseinstituttet. (…) Ifølge Blaser viser ny forskning at det er en sammenheng mellom endringen av den naturlige tarmfloraen vår og utvikling av nye sykdommer som fedme, diabetes, astma, allergi, autisme og mageinfeksjoner. (nrk.no 30.10.2016).)

(Anm: Researchers explore link between gut microbiome and nutrition in autism spectrum disorder. (…) Sharon Donovan, a professor of nutrition at the University of Illinois explains that researchers have started to look at more specific disease states and the microbiome. "We are starting to see links with autism, obesity, diabetes, cardiovascular disease, and almost every disease that is looked at. (news-medical.net 28.4.2017).)

(Anm: Researchers discover new mechanism that causes chronic intestinal inflammation. Researchers at the University Medical Center of Johannes Gutenberg University Mainz and the German Research Center for Environmental Health, Helmholtz Zentrum München have discovered that too much of the oncogene Bcl-3 leads to chronic intestinal diseases. They describe in Nature Communications exactly how it throws the immune system off-balance. Chronic intestinal disorders such as ulcerative colitis and Crohn's disease are caused by the body's own immune defense system. (news-medical.net 28.5.2017).)

(Anm: Forsiktighet kreves ved samtidig forskrivning av antibiotika med psykofarmaka hos eldre pasienter. (…) Antibiotika har flere legemiddelinteraksjoner med psykofarmaka som kan føre til bivirkninger eller behandlingssvikt og betydelig øke kostnadene for behandlinger. (dgnews.docguide.com 3.4.2017).)

(Anm: Antibiotika associeras med högre risk för tarmcancer. (…) Det här är första studien som visar på sambandet mellan antibiotikaanvändning och utveckling av adenom i tjock- och ändtarmen. Studien publiceras i den vetenskapliga tidskriften Gut. (…) Resultatet visade att långvarig antibiotikaanvändning tidigare i livet, i åldern 20 till 59 år, hade samband med diagnostiserade adenom. (lakemedelsvarlden.se 5.4.2017.)

(Anm: Ny forskning viser hvor raskt bakterien blir motstandsdyktig mot antibiotika. E. coli bakterien muteres raskt i kraftig antibiotikadose. Forskere ved Harvard-universitetet har registrert hvor raskt E. coli bakterien klarer å bli motstandsdyktig og overleve antibiotika. I Harvards pressemelding står det at på ti dager overlevde bakterien en antibiotikadose som var 1000 ganger sterkere enn det som vanligvis dreper bakterien. (dagbladet.no 12.9.2016).)

(Anm: Prebiotika kan hjelpe å behandle anstrengelsesutløst astma (Prebiotics could help treat exercise-induced asthma) (medicalnewstoday.com 6.8.2016).)

(Anm: PTSD kan forebygges med tarmbakterier, antyder studie. (PTSD could be prevented with gut microbes, study suggests.) (medicalnewstoday.com 2.5.2016).)

(Anm: PTSD kan være fysisk og ikke bare psykologisk. PTSD may be physical and not only psychological. The part of the brain that helps control emotion may be larger in people who develop post-traumatic stress disorder (PTSD) after brain injury compared to those with a brain injury without PTSD, according to a study that will be presented at the American Academy of Neurology's Sports Concussion Conference in Jacksonville, Fla., July 14 to 16, 2017. "Many consider PTSD to be a psychological disorder, but our study found a key physical difference in the brains of military-trained individuals with brain injury and PTSD, specifically the size of the right amygdala," said Joel Pieper, MD, MS, of University of California, San Diego. "These findings have the potential to change the way we approach PTSD diagnosis and treatment." (medicalnewstoday.com 14.7.2017).)

(Anm: Ny tilnærming kan snart spille nøkkelrolle for å hjelpe veteraner å overvinne PTSD. Novel approach could soon play key role in helping veterans overcome PTSD. A novel approach of using visual and physical stimulus to help military veterans address their traumatic experiences could soon play a significant role in helping British veterans overcome post-traumatic stress disorder (PTSD), thanks to a new Cardiff University research project. (…) The researchers hope that exposure to traumatic memories, enhanced with walking, music and high effect pictures, will eliminate cognitive avoidance – a coping strategy that can contribute to the worsening of PTSD symptoms. (news-medical.net 24.7.2017).)

(Anm: PTSD and cognitive decline linked in 9/11 responders. A study, published in Alzheimer's & Dementia: Diagnosis, Assessment & Disease Monitoring, investigates the long-term effects of trauma on the cognitive performance of responders to the World Trade Center on 9/11. Post-traumatic stress disorder (PTSD) is a condition that can arise in individuals who have experienced shocking, dangerous, or frightening events. (medicalnewstoday.com 30.8.2016).)

(Anm: Tarmbakterier fjerner autisme i mus. Sykdommer: Ny studie viser at man kan behandle mus med autismesymptomer ved hjelp av ekskrementer fra friske mus. (…) Det var særlig én tarmbakterie, Lactobacillus reuteri, de syke musene manglet. (illvit.no 29.6.2016).)

(Anm: Lactobacillus reuteri to Treat Infant Colic: A Meta-analysis. Abstract CONTEXT: Lactobacillus reuteri DSM17938 has shown promise in managing colic, but conflicting study results have prevented a consensus on whether it is truly effective. (…) CONCLUSIONS: L reuteri DSM17938 is effective and can be recommended for breastfed infants with colic. Its role in formula-fed infants with colic needs further research. Pediatrics. 2018 Jan;141(1). pii: e20171811.)

(Anm: - Nye kliniske studier viser «lovende resultater" for autisme (ASD)-behandling. (New clinical trial shows 'promising results' for ASD treatment. The gut microbiota is a fascinating part of the human body; it plays a crucial role in immunity and keeps our bodies healthy. New research suggests that the gut microbiome may even hold the key to a potential treatment for autism. (medicalnewstoday.com 23.1.2017).)

(Anm: Påvirker immunsystemet vår sosiale atferd? (Does the immune system influence our social behavior?) Inntil relativt nylig er hjernen og immunsystemet antatt å arbeide isolert fra hverandre. Dette er nå kjent for ikke å være tilfelle. Denne oppdagelsen reverserer vanlige oppfatninger om at hjernen er "immunprivilegert" og manglet direkte kommunikasjon mellom de to systemene. (medicalnewstoday.com 22.7.2016).)

(Anm: Can the Nervous System Be Hacked? (…) The vagus nerve and its branches conduct nerve impulses — called action potentials — to every major organ. But communication between nerves and the immune system was considered impossible, according to the scientific consensus in 1998. (...) “I was like: C’mon? You’re gonna give a shock and it changes the immune system? I was very skeptical. But finally I agreed to visit Kevin’s lab. I wanted the data, the evidence. I don’t like hot air.”(nytimes.com 23.5.2016).)

(Anm: Spesifikke tarmbakterier reversere autismelignende atferd hos mus (Specific gut bacteria reverse autism-like behavior in mice) Forskere ved Baylor College of Medicine, TX, undersøkte nylig rollen til mors kosthold og tarmbakterier på de sosiale egenskapene til mus. Deres funn vil uten tvil igangsette forskning på muligheten for probiotiske inngrep for en rekke nevrologiske lidelser. (medicalnewstoday.com 17.6.2016).)

- Bare en liten økning i luftforurensing fører til dramatisk økning av kreftfaren

Dette øker risikoen for lungekreft
dagbladet.no 10.9.2013
Bare en liten økning i luftforurensing fører til dramatisk økning av kreftfaren.

(Dagbladet): - Dette er jo forferdelig, men virker veldig vanskelig å gjøre noe med. Vi kan jo ikke stoppe biltrafikken, sier Maria Valsdottir (56). Hun pleier å gå til fots til jobben i Oslo.

- Det er mye biler, trafikk, støy og forurensing. Jeg merker det på lufta. Det er en skremmende utvikling, sier hun.

I sommer publiserte norske og internasjonale forskere en urovekkende studie i anerkjente The Lancet Oncology som viser at luftforurensing, selv i mindre mengder enn det som er tillatt i Norge, øker risikoen for lungekreft.

Studien omfatter mer enn 300 000 mennesker fra ni europeiske land, deriblant Norge.

Forskere fra Folkehelseinstituttet (FHI) og Universitetet i Oslo har deltatt i forskningsarbeidet, som Forskning.no var først til å omtale. (...)

(Anm: Air pollution and lung cancer incidence in 17 European cohorts: prospective analyses from the European Study of Cohorts for Air Pollution Effects (ESCAPE) The Lancet Oncology 2013;14(9): 813-822 (August 2013).)

- Over 10 prosent av norske boliger ligger i områder med høy radonfare. (- Så mye som 20 prosent av tettbygd areal i Norge ligger i områder definert som usikker aktsomhet for radon.)

Mangler radoninfo for store deler av Norge
nrk.no 27.6.2015
Fagfolkene bak nye radonkart tror antallet hus i områder med høy radonfare kan være enda høyere. De frykter noen ikke sender inn målerapporter fordi de er bekymret for boligverdien.

Radon er en luktfri og usynlig radioaktiv gass som knyttes til økt risiko for lungekreft.

De nye radonkartene sier noe om sannsynligheten for at hus i området har høyere verdier av radongass enn anbefalt.

Så mye som 20 prosent av tettbygd areal i Norge ligger i områder definert som usikker aktsomhet for radon. I disse områdene ligger det over 290 000 bolighus.

– Jeg tror mengden folk og hus i områder med høy radonfare vil øke når vi får nok data til å lage bedre kart, sier geolog Guri Ganerød i NGU til NRK.

Hun har vært med på å utvikle kartene og ble selv litt overrasket over at det manglet informasjon for så store områder. Områdene som er definert med usikker radonaktsomhet skyldes i hovedsak at fagfolkene ikke har data fra nok målinger gjort inne i hus. (...)

(Anm: Study links residential radon exposure to hematologic cancers in women (medicalnewstoday.com 29.4.2016).)

(Anm: Leger mener radon ikke er farlig. Det finnes ingen dokumentasjon på at radongass øker faren for å få kreft. Det hevder flere leger NRK har vært i kontakt med. (…)  – Jeg klarer ikke å se at dette er et vesentlig helseproblem. Folk skremmes til å bruke tid og penger på noe som ikke påvirker helsa vår. Og han får støtte av spesialist i indremedisin, Tore Torjussen: – Folk styres av frykt. Det går ned et rullegardin der folk ikke lenger hører på argumenter. Radioaktivitet er faktisk en nødvendighet for å holde immuforsvaret vårt i orden. (nrk.no 29.6.2015).)

(Anm: Nå bør du sjekke om du har radon. Den beste tiden å måle radon på er nå og frem til april. Radon i boligen kan i verste tilfelle gi lungekreft. (nrk.no 14.10.2015).)

- Ifølge tall fra WHO dør 41.000 mennesker av lungekreft som utløses av gassen årlig bare i USA og Europa. I Norge er tallet rundt 300, og det gjør radon mer dødelig enn trafikk og brann til sammen.

Produktet kom i 2011. I 2012 var det norske selskapet lønnsomt. Nå er de størst i verden
tu.no 8.4.2016
Har revolusjonert måling av radongass.

Radongass er ikke til å spøke med. Ifølge tall fra WHO dør 41.000 mennesker av lungekreft som utløses av gassen årlig bare i USA og Europa.

I Norge er tallet rundt 300, og det gjør radon mer dødelig enn trafikk og brann til sammen.

Den viktigste måten å unngå å bli et siffer i denne statistikken er å vite noe om faren. Et norsk selskap har på rekordtid plassert seg som den største aktøren på digital radonmåling i verden. (…)

Etter å ha lagt sine fysikktunge hoder grundig i bløtt dukket det opp en svært interessant løsning. En billig, og etter forholdene lynrask, teknologi som attpåtil kunne brukes om og om igjen.

Canary: Skal man måle mange ganger blir den norske måleren billigst. Med en pris på 1690 kroner skal det ikke mange sporfilmtester til før de blir dyrere.

I 2011 var produktet i produksjon og siden 2012 har Corentium, som selskapet heter, gått med overskudd. I år vil de produsere 30.000 av hovedproduktet som har fått det megetsigende navnet Canary. (…)

– Måleusikkerheten for sporfilm er på rundt 20 prosent. Og man trenger typisk en måleperiode på minst to måneder. Vi oppnår en mye bedre presisjon og får like gode resultater etter en uke, sier Sundal.

Allerede etter noen timer viser Canary-måleren en sanntidsindikasjon på radonnivået i rommet.  Med sporfilm må det måles i minst 2 måneder og filmene sendes med post til en lab for analyse.

– Men, siden det er store variasjoner i radonnivået fra dag til dag ønsker Strålevernet uansett at en måler i minst to måneder, sier Sundal. (…)

(Anm: Advarer mot useriøse radonmålere. Forbrukere opplever at firmaer legger ut såkalt sporfilm for å måle gassmengden, for så å ikke gi en lyd fra seg. Flere sier også at de ble skremt da selskapet kom på døren. Andre var usikre på om selskapet representerte Statens strålevern, eller var et firma som solgte tjenester. (forbrukerradet.no 26.9.2017).)

– Kunnskapen om radon er for dårlig
nrk.no 17.12.2012
Radon måles best med sporfilm. Den luktfrie og usynlige gassen fester seg til den lille glassbrikken.

– Hvis det er så farlig, burde vi fått informasjon mye tidligere, sier Hurum-mann som hadde høy radonkonsentrasjon i huset sitt. Årlig dør 300 mennesker som følge av radon i Norge. Kunnskapen om radon er for dårlig i norske kommuner, hevder radonekspert. (...)

(Anm: Over 10 prosent av norske boliger ligger i områder med høy radonfare. For første gang er det laget nasjonale kart som viser hvor radonfaren er størst rundt i landet. NRKs undersøkelser av kartene viser at rundt 160 000 bolighus ligger i områder med høy fare for gassen som gir økt lungekreftrisiko. (nrk.no 25.6.2015).)

(Anm: Nasjonalt aktsomhetskart for radon. Norges geologiske undersøkelse (NGU) og Statens strålevern har utviklet et nasjonalt aktsomhetskart for radon. Kartet er basert på inneluftmålinger av radon og kunnskap om geologiske forhold. Dataene kan blant annet gi den enkelte kommune grunnlag for en første vurdering av radonfare ved arealplanlegging og miljørettet helsevern.  (nrpa.no 7.4.2015).)

Vet ikke om de bor i radon-hus
aftenposten.no 6.4.2011
Svært få nordmenn sjekker om huset de bor i er utsatt for radon-stråling. (...)

Ta kontakt med et privat firma. Detektorene er på størrelse med en fyrstikkeske, og sendes som brevpost mellom målested og laboratorium. Pris per måling varierer fra kr 250 til kr 500. (...)

Kreftforeningen regner med at 9 prosent av landets boliger, det vil si 175.000 boliger, har en radonkonsentrasjon over den anbefalte grensen på 200 Bq/m3. (...)

Kartene viser forekomsten av alunskifer, som er en versting i radonsammenheng. Denne bergarten er en svartskifer som inneholder mye av grunnstoffet uran, som brytes ned til nye radioaktive stoffer, som igjen brytes ned til radon.

Se kartene her. (...)

Strengere radongrenser for utleieboliger
aftenposten.no 3.11.2010
Ny strålevernforskrift fra nyttår. Men du har ytterligere tre år på deg for å innfri kravene.

Hvert år dør 300 mennesker i Norge av lungekreft forårsaket av radonstråling, ifølge Statens Strålevern. Det er bakgrunnen for regjeringens nye og strengere grenseverdier for radonnivået i utleieboliger, skoler og barnehager.

Den nye strålevernforskriften krever at ingen av disse byggene skal ha radonnivå som overstiger 200 Bq/m3. Og man må iverksette radonreduserende tiltak dersom radonnivået overstiger 100 Bq/m3. (...)

Vil bekjempe livsfarlig radongass i bolighus
tv2nyhetene.no 16.9.2009
300 nordmenn dør hvert år av lungekreft som følge av radongass i deres egen bolig.

Årlig dør nærmere 300 nordmenn av lungekreft, fordi de utsettes for den radioaktive gassen radon, som finnes i mange bolighus. Radon-nivåene i Norge er blant de høyeste i verden. (...)

Radonfare for en halv milion nordmenn
tu.no 12.12.2008
Nest etter sigaretter er radon den største risikofaktoren for lungekreft. Kombinasjonen er livsfarlig. (...)

Noen av husene våre er rene radonfellene. Når verdens helseorganisasjon (WHO) peker på at radon er den nest viktigste årsaken til lungekreft i USA, etter røyking, er det all grunn til å ta gassen på alvor. (...)

Gasskammer
Den høyeste radonverdien som er registrert i en norsk bolig er 50 000 becquerel per kubikkmeter (Bq/m3), men mange tusen norske boliger har verdier over 2000 Bq/m3, som er ti ganger over anbefalt tiltaksnivå. Middelverdien i norske boliger er på 90 Bq/m3. (...)

Til kamp mot radon i hus
aftenposten.no 15.9.2009
Selv lave nivåer av radon i huset utgjør risiko for lungekreft. 360 nordiske dødsfall årlig kunne vært unngått. (...)

Radonfare for en halv milion nordmenn
tu.no 12.12.2008
Nest etter sigaretter er radon den største risikofaktoren for lungekreft. Kombinasjonen er livsfarlig. (...)

Noen av husene våre er rene radonfellene. Når verdens helseorganisasjon (WHO) peker på at radon er den nest viktigste årsaken til lungekreft i USA, etter røyking, er det all grunn til å ta gassen på alvor. (...)

Gasskammer
Den høyeste radonverdien som er registrert i en norsk bolig er 50 000 becquerel per kubikkmeter (Bq/m3), men mange tusen norske boliger har verdier over 2000 Bq/m3, som er ti ganger over anbefalt tiltaksnivå. Middelverdien i norske boliger er på 90 Bq/m3. (...)

Her er radonfaren høyest
aftenposten.no 1.11.2006
Nå avslører nye kart de mest radonutsatte områdene i det sentrale Østlandsområdet. Hvert år får 250 til 300 nordmenn lungekreft på grunn av høyt radonnivå innendørs. (...)

(Anm: Aircraft noise and cardiovascular disease near Heathrow airport in London: small area study. BMJ 2013;347:f5432 (8 October 2013).)

- Hjernen blir stresset. Dagen vil komme da mennesket blir nødt til å bekjempe støy like knallhardt som kolera og pest, spådde den tyske legen, bakteriologen og nobelprisvinneren Robert Koch allerede i 1905.

(Anm: Vi testet Norges stilleste rom: Kan jeg virkelig høre mitt eget blod? Knapt noe sted i naturen kan du ta fri fra en menneskeskapt lyd. Men hva med Norges stilleste rom? Greide VGs reporter å kople verden helt bort? (…) Stillhet er i ferd med å bli det sjeldneste av alle goder, erklærte Erik Dammann, miljøforkjemper og grunnlegger av Fremtiden i våre hender, i 1981. I naturen finnes det snart ikke flere steder hvor du kan unnslippe menneskeskapt lyd. (vg.no 9.2.2018).)

Stadig flere plaget av støy
vg.no 14.5.2009
Mer trafikk på norske veier har ført til at støyplagene i Norge har økt med 9 prosent fra 1999 og fram til 2007. På den positive siden har støyen fra jernbane og fly gått ned. (...)

Stortinget og regjeringen har tidligere vedtatt at målet er å redusere støyplagen med 10 prosent innen 2020 i forholdet til nivået i 1999. SSB mener at deres beregninger gjør det klart at denne innsatsen må økes dersom man skal nå dette målet. (...)

Rommet kan gjøre deg syk
abcnyheter.no 7.4.2014
I SOLASJON: Stillekammeret ved Consumer Reports laboratory er dekket av dype trestykker som absorberer lydbølgene. Det lengste noen har klart å oppholde seg her er i 60 minutter.

Commons Om du beskytter deg mot for mye støy, kan det få negative følger for helsen din. (...)

– Ja, man kan bli syk av å ha det for stille rundt seg, hvis man bevisst stenger ute lyd over lengre tid. Det forteller Georg Træland,Teknisk Audiolog og leder ved Hørselsavdelingen på Sørlandet Sykehus, til Kvinneguiden. (...)

Dersom man lytter etter noe uten å høre noe, vil nervesystemet påvirkes slik at man kan bli overfølsom for vanlige lydstyrke, såkalt Hyperakusis, og vanlige lyder, for eksempel stemmer, blir ubehagelige.

Dermed kan man også utvikle en frykt for lyd, såkalt fonofobi. Dette er først og fremst fysiologisk siden det skjer i sanseorganet øret, men det kan føre til psykiske problemer. (...)

- Trafikstøj forbindes med øget risiko for tarmkræft. Ny forskning fra Kræftens Bekæmpelse viser, at trafikstøj kan kobles til tarmkræft. Støj stresser formentlig kroppen og giver anledning til en lang række sygdomme, siger forsker.

(Anm: Trafikstøj forbindes med øget risiko for tarmkræft. Ny forskning fra Kræftens Bekæmpelse viser, at trafikstøj kan kobles til tarmkræft. Støj stresser formentlig kroppen og giver anledning til en lang række sygdomme, siger forsker. Pas på med at overfortolke, mener en anden forsker. (videnskab.dk 5.7.2017).)

- Kan trafikkstøy øke risiko for fedme? Det er en sammenheng mellom vegtrafikkstøy og risiko for fedme blant personer som er spesielt sensitive for støy. Dette kommer fram i en studie fra Folkehelseinstituttet.

(Anm: Kan trafikkstøy øke risiko for fedme? Det er en sammenheng mellom vegtrafikkstøy og risiko for fedme blant personer som er spesielt sensitive for støy. Dette kommer fram i en studie fra Folkehelseinstituttet. (fhi.no 27.2.2015).)

(Anm: Aircraft noise and cardiovascular disease near Heathrow airport in London: small area study. BMJ 2013;347:f5432 (8 October 2013).)

Støy dreper 150 nordmenn hvert år
nrk.no 11.1.2012
200.000 nordmenn har søvnproblemer på grunn av støy, og biltrafikk er den største synderen. Helseproblemene fra støyen er økende.

Støy fra trafikken tar livet av nesten 150 nordmenn hvert år. Uønsket støy kan medføre hjerte- og karsykdom, og mørketallene er store. Folk som plages av støy har alt for få rettigheter, mener Støyforeningen. (...)

- Killing You Loudly: Living Near Airports Can Be Lethal.

Killing You Loudly: Living Near Airports Can Be Lethal
healthland.time.com 9.10.2013 (Time)
The rent is cheaper, but the hospital bills could be way higher

Despite the availability of cheaper property and rent, recent studies suggest that living in close proximity to an airport may not pay back in spades. According to two studies published Wednesday in the British Medical Journal, people who endure high levels of aircraft noise are more likely to suffer from stroke and cardiovascular disorders, including heart disease. (…)

(Anm: Aircraft noise may cause hypertension and organ damage. Is living near an airport bad for your health? A Swedish research team recently uncovered an increase in both hypertension and asymptomatic organ damage in those who are exposed to aircraft sounds over prolonged periods of time. In 2013, there were 64 million take-offs and landings - a 1.2 percent rise from 2012. The International Civil Aviation Organization believe that this figure is likely to double in the next 2 decades. (mediekritikk.no 18.6.2016).)

- Flystøy kan gi hjertesykdom

Flystøy kan gi hjertesykdom
nrk.no 10.10.2013
Vegtrafikkstøy er forska på i flere land i Europa. Virkninger av flystøy er mindre studert. Ny forskning fra England linker flystøy til slag og hjerte- og karsykdommer.

Flystøy er ikke bare irriterende, men kan også gi slag og hjertesykdom, ifølge ny britisk forskning. – På høy tid med mer norsk støyforskning, mener støyeekspert.

Flystøy over et visst nivå kan gi opptil 20 prosent større risiko for slag og hjerte- og karsykdommer. Det viser britisk forskning publisert denne uka.

Støyekspert i SINTEF, Truls Gjestland, tar studien som nok et bevis på at støy er helsefarlig og mener Norge må begynne å ta støy på alvor.

– Vi har sett det samme i forskning på støy fra vegtrafikk. Det bør ikke forbause noen at man nå ser det samme resultatet ved flystøy. Konsekvensen blir den samme uansett hvor støyen kommer fra, sier han. (...)

- Bruker sjøen som søppelkasse

Oslofjorden full av søppel
siste.no 2.10.2013
Det er bekymringsfullt mye søppel på bunnen av Oslofjorden. Bli med under vann! (...)

– Havbunnen er tidvis nærmest helt dekket av søppel. Søppel som forårsaker mange skader på både det lokale og regionale dyrelivet – og høyst sannsynlig også oss mennesker, sier Myhre.

Stefan Ogden i Project Baseline supplerer.

– Det virker som om mye av det søppelet vi ser på havbunnen rundt om har havnet der ene og alene på grunn av folks likegyldighet. Jeg tror det er mange som ikke tenker på at det de kaster, eller mister, i havet kan få store konsekvenser for dyrelivet som finnes her, sier Ogden. (...)

Bruker sjøen som søppelkasse
newswire.no 24.9.2013
MYE SØPPEL: Årets dykkeraksjoner viste at sjøbunnen utenfor mange norske strender er dekket av skrot. (Foto: Fredrik Myhre / Hjelp Havets Haier) PS. Bildet kan kun benyttes til denne teksten. Last ned bilde

(NW): Store mengder søppel og skrot hoper seg opp langs norske strender og på sjøbunnen, viser en ny oversikt. Fagfolk er bekymret over utviklingen.

Årets ryddeaksjoner i regi av Hold Norge Rent ga ny rekord for innsamling av strandsøppel. Oppslutningen om dugnadene ble mer enn doblet fra i fjor. (...)

Innimellom fant vi også store gjenstander som sykler, kasserte hvitevarer og motordeler, sier Fredrik Myhre, leder av organisasjonen Hjelp Havets Haier.

Han er svært bekymret for den marine forsøplingen, og særlig tilførselen av store mengder lite nedbrytbart avfall.

– Det kan være til skade i hundrevis av år. Plast brytes svært sakte ned og ender til slutt som mikropartikler som tas opp i næringskjeden og ofte gjenfinnes i skalldyr og fisk, sier Myhre, som selv er utdannet marinbiolog og til daglig arbeider som havmiljørådgiver i WWF Norge. (...)

- Miljøgifter

Beryktet miljøgift i matemballasje
nrk.no 21.1.2015
TEST AVSLØRER: Flere typer matemballasje inneholder en miljøgift som er forbudt i forbrukerprodukter som klær, sko og tekstiler.

30 forskjellige varianter av matemballasje er testet, for å se om de inneholdt fluorerte stoffer.

 • Ti av dem inneholder fluorerte stoffer
 • Fire av dem inneholder miljøgiften PFOA

Testen er utført av Norsk institutt for vannforskning (NIVA), på oppdrag fra NRK Forbrukerinspektørene.
Alle produktene er til salgs i Norge.

Les også: Danmark forbyr parabener i barneprodukter

Går over i blodet
Fluorerte stoffer er ifølge Norsk institutt for luftforskning (NILU) den gruppen med miljøgifter forskerne finner mest av i menneskeblod akkurat nå.

Flere av stoffene mistenkes å kunne gi en rekke negative helseeffekter.

Norge har et nasjonalt forbud mot det perfluorerte stoffet PFOA, men forbudet gjelder ikke matemballasje.
Randi Flesland synes det er alvorlig at det skadelige stoffet kan brukes i matemballasje.

– Det er et stort paradoks at et stoff vi vet er skadelig, og som er forbudt i for eksempel klær, skal være lov i matemballasje. Det er en alvorlig bekymring, sier Forbrukerrådets direktør, Randi Flesland.

NIVA testet også et utvalg matvarer, som hadde vært i kontakt med emballasjen. (…)

(Anm: Coop stopper salget av mikropopcorn, men ikke i Norge.  (…)Alle mikropopkorn-merker fjernes fra Coops butikkhyller i Danmark fordi forskere er bekymret for de fluorerte stoffene som finnes i emballasjen, skriver danske medier. Ny forskning tyder på at emballasjen inneholder helsefarlige stoffer som kan være kreftfremkallende. (nrk.no 18.5.2015).)

(Anm: Advarer mot miljøgifter i matemballasje. – Matpakken din kan være giftig. Molekylærbiolog Marianne Brattås tror folk vet altfor lite om miljøgiftene som finnes i produktene man benytter i hverdagen. (ba.no 7.6.2015).)

— Derfor går det dårlig med biene
nrk.no 25.6.2014
Kanadiske forskere er bunnsikre på at et plantevernmiddel står bak massiv biedød verden over. Nå vil de totalforby stoffet.

En kanadisk forskergruppe la i forrige uke fram en rapport som maler en dyster framtida for verdens bier. Ifølge rapporten er et svært utbredt plantevernmiddel skyld i massiv biedød i landet, og forskene anbefalte i rapporten først at kanadiske myndigheter forbød bruken av disse midlene, og deretter skulle resten av verden følge etter.

Stoffet kalles neonikotinoid, og det er ifølge rapporten så mye som 10.000 ganger mer giftig for bier enn for lengst utskjelte og utdaterte DDT. Neonikotinoidene skulle ta over etter DDT, og var lenge ansett å være mye tryggere, men ifølge forskerne betyr det katastrofe for landets villbier.

En katastrofe for villbiene vil bety en katastrofe for menneskeheten. Så mye som 75 prosent av grønnsakene og kornet vi spiser er pollinert – befruktet – av bier. Dersom de forsvant, ville vi vært tilbake til enkel steinalderkost.

Rapporten har skapt debatt i Kanada, og sterke markedskrefter har allerede sett seg dypt uenig i konklusjonene. De har heller pekt på en parasitt som tar livet av biene, og de fritar plantevernmidlene for alt ansvar.  (…)

(Anm: Øystein Heggdal. Agronom og journalist i Norsk Landbruk. Biene som fortsatt ikke forsvinner. At villbier jevnt og trutt har forsvunnet i over 100 år kan vanskelig tilskrives et tjue år gammelt frøbeisemiddel, men slike detaljer er vel ikke så nøye når kriser skal maksimeres. (dagbladet.no 16.2.2016).)

(Anm: Biedøden er IKKE avlyst. - Anders Nielsen. Forsker ved Senter for økologisk og evolusjonær syntese ved Institutt for Biovitenskap ved Universitetet i Oslo. Konspirasjonsteorier gagner ingen.  SØKT: At birøkternes interesseorganisasjoner argumenterer for sin sak, skulle vel egentlig bare mangle, men å hevde at det finnes en miljøkonspirasjon som går birøkternes ærend virker i mine øyne meget søkt, skriver artikkelforfatteren, som jobber med hvordan klimaendringer påvirker plante-pollinator interaksjoner og er involvert i et prosjekt som ser på effekter av plantevernmidler på atferd hos humler. (dagbladet.no 11.2.2016).)

(Anm: - Biedøden er avlyst. Til tross for dystre spådommer, er det flere honningbier i dag enn noen gang de siste 20 årene. Den mye omtalte bie-apokalypsen er en miljøbløff, mener agronom. (dagbladet.no 9.2.2016).)

(Anm: New method finds 57 pesticides in poisoned honey bees. A paper on the study, by the National Veterinary Research Institute in Pulawy, Poland, is published in the Journal of Chromatography A. (medicalnewstoday.com 11.3.2016).)

(Anm: Nytt søkelys på sprøytemidler i Bordeaux. Et fransk tv-team avdekket helsefarlige mengder sprøytemiddelrester i hårstrå fra skolebarn. Det skriver nettstedet Winesearcher. (…) TV-dokumentaren presenterte en lekket rapport som viste hvor mye sprøytemidler som er innkjøpt i vinregionene mellom 2008-2013. (dn.no 11.2.2016).)

(Anm: 40 prosent av amerikanske bier forsvant i fjor. Nesten halvparten av biene til amerikanske birøktere kan ha dødd mellom 2014 og 2015. (forskning.no 14.5.2015).)

(Anm: - Listhaug styrer oss mot en økologisk katastrofe. Norske villbier og humler kan bli utrydda om ikke landbrukspolitikken endres, mener SABIMA-leder. (dagbladet.no 25.5.2015).)

(Anm: Ny rapport: Hver fjerde humle er utrydningstruet. Bonden Per Oskar Ørmens avling er avhengig av humler. (dagbladet.no 23.5.2015).)

(Anm: Diesel exhaust alters half of flower scents honey bees use to find food. One of the reasons given for the substantial decline of pollinators in many parts of the world - along with habitat loss, disease and insecticides - is environmental pollution. Now, researchers have discovered that diesel exhaust could be contributing to this because of the effect it has on flower odors. (medicalnewstoday.com 20.10.2015).)

Pass på, matemballasjen kan skade deg!
aftenposten.no 15.1.2013
Boksen med makrellfilet, vannflasken og pappkruset inneholder miljøgifter som kan vandre inn i maten og videre inn i kroppen, viser ny forskning.

Hva maten inneholder, kan vi lese på forpakningen, dette plikter produsenten å opplyse. Men hva inneholder selve emballasjen som maten er pakket inn i? Og hva gjør dette med oss?

Matemballasje er laget for at maten skal holde seg bedre, beskyttes mot lys og bakterier, være innbydende og enkel å håndtere – og billig å selge.

Men det har sin pris. For nyere forskning viser at emballasje inneholder en rekke miljøgifter som kan avgis i maten. De kan hope seg opp i kroppen og blir der så lenge vi lever.

Men hva kan miljøgiftene gjøre med oss – hvor skadelige er de? I hvilken grad kan disse stoffene være med å forklare store «folkesykdommer » som kreft, ADHD, infertilitet?

Nei se, det er det lite kunnskap om. Men nå pågår forskningen på matemballasje for fullt i flere europeiske land.

Hermetikkbokser er særlig i søkelyset, for Bisfenol a (BPA) – et plaststoff som blant annet inngår i epoxybelegg som brukes på innsiden i hermetikkboksen.

Man begynte opprinnelig å bruke BPA i hermetikk for å forhindre metaller fra selve boksen i å påvirke maten. Men så viser dette seg selv som et «verstingestoff», om nå er forbundet med flere sykdommer og negative helseeffekter. (…)

(Anm: Advarer mot miljøgifter i matemballasje. – Matpakken din kan være giftig. Molekylærbiolog Marianne Brattås tror folk vet altfor lite om miljøgiftene som finnes i produktene man benytter i hverdagen. (ba.no 7.6.2015).)

Utslipp som alle verdens biler
dinside.no 9.12.2012
Her, nær kysten, skal det etterhvert begrenses hva disse havets mastodonter får lov til å slippe ut. Men globalt viser det seg at de 15 til 20 største av disse skipene årlig slipper ut like mye forurensning av typen NOx og SOx som alle biler i hele verden.

Forskning viser nemlig at når det gjelder skadelige svoveldioksider (SOx) og nitrogenoksider (NOx) slipper faktisk verdens 15 eller 16 største containerskip ut like mye som hele verdens bilpark tilsammen! Dette ifølge Fred Pearce som er miljøkonsulent for tidsskriftet New Scientist magazine. (...)

Ett skip = 50.000.000 biler!
Og det er ikke bare i julen disse skipene krysser havene. De er i aktivitet døgnet rundt mesteparten av året. Deres maskiner på over 100.000 hestekrefter er visstnok ganske så drivstoffeffektive, men de går på semidiesel eller tungolje og utslippene av SOx og NOx fra et av disse kan, på et år, tilsvare utslippene fra 50 millioner biler. Det må nevnes at skipenes drivstoff inneholder 2.000 ganger mer svovel, ofte mer, enn autodiesel gjør. (...)

Mattilsynet ønsker triklosanforbud
nrk.no 15.11.2012
Vi har ønsket triklosanforbud i mange år, sier Hans Jørgen Talberg fra Mattilsynet.

Triklosan er i vår studie satt i sammenheng med allergi mot inhalasjonsallergener som for eksempel pollen, men ikke astma. sier Randi Bertelsen.

Dette er en av tannkremene som inneholder triklosan.

Mattilsynet kjemper ofte for forbud mot forskjellige stoffer.

Nok en gang ønsker de et forbud mot det bakteriedrepende stoffet triklosan. (…)

Muligens allergifremstillende
Folkehelseinstituttet har sammen med Oslo universitetssykehus, Universitetet i Oslo og National Institute of Environmental Healt Sciences (NIEHS) i USA sett på innholdet av triklosan i urinen til over 600 barn mellom 2001 og 2004.

– Triklosanen var målbar hos over halvparten av barna, og noen av dem hadde høye verdier, hvilket kan tyde på at de har vært disponert for flere kilder, sier Randi Bertelsen, forsker fra FHI til NRK.no. (...)

Ny studie: Tannkrem kan gi allergi
vg.no 13.11.2012
(VG Nett) Noen typer tannkrem kan øke risikoen for allergi hos barn.

Det viser en ny, norsk studie som har sett på det omstridte stoffet triklosan.

Forskerne fant ut at triklosan kan øke risikoen for allergi hos barn. Tidligere studier viser at det er mye av stoffet blant annet i noen typer tannkrem.

FORSKER: Randi Bertelsen er en av forskerne som har funnet ut at triklosan kan utløse allergi hos barn.

Randi Bertelsen, en av forskerne bak studien, forteller at 623 tiåringer mellom 2001 til 2004 fikk målt urinen sin for flere ulike stoffer. (...)

Friluftsjackor innehåller giftiga kemikalier
testfakta.se 31.10.2012
Alla friluftsjackor i Greenpeace test innehåller PFC-kemikalier. Ämnena kan ge både cancer och sämre fosterutveckling, enligt studier.

Organisationen Greenpeace har låtit analysera 13 friluftsjackor och en överdragsbyxa från kända märken som North Face, Fjällräven och Adidas. Alla plagg innehåller perfluoroktansyra, PFOA, skriver Aftonbladet.

PFOA är en PFC-kemikalie som används för att kläderna ska avvisa smuts och vatten. Flera studier har visat att ämnet är både hormonstörande och cancerframkallande. I andra studier har man inte sett några negativa effekter.

– Allt tyder på att PFOA inte är bra för människan, men det är inte helt bevisat, säger Helena Nilsson, forskare vid Forskningscentrum Människa-Teknik-Miljö vid Örebro universitet till Aftonbladet.

Jackorna i Greenpeace undersökning innehöll mellan 0,2 och 5,0 mikrogram PFOA per kvadratmeter. I dag finns inga gränsvärden för PFOA, men Greenpeace jämför ämnet med PFOS - en annan PFC-kemikalie där gränsvärdet ligger på 1 mikrogram per kvadratmeter. (...)

Hormonforstyrrende stoffer truer miljø og sundhed
forbrugerkemi.dk 29.5.2012
Mere kan gøres, siger ny rapport

Fostre og børn er særligt følsomme overfor hormonforstyrrende stoffer

En hel almindelig hverdag byder på kemiske stoffer, som kan forstyrre hormonerne i kroppen. De hormonforstyrrende stoffer findes nemlig i mange forskellige produkter - og f.eks. i mad, lægemidler, rengøringsmidler og kosmetik. Igennem de sidste 15 år har forskerne fået meget mere viden om disse stoffer, og myndighederne er så småt begyndt at komme ind i kampen mod dem. Men der er stadig meget vi ikke ved, og meget mere vi kan gøre, fortæller to omfattende europæiske rapporter. (...)

Miljøgiftige stoffer i nordsjøtorsk
aftenposten.no 11.5.2012
Torskelever i Skagerrak og Nordsjøen har mye høyere verdier av giftstoffene dioksin og PCB enn torskelever i Norskehavet og Barentshavet.

Omfattende miljørapport vekker bekymring. Torskelever kan være skadelig for helsen, også fra torsk tatt langt til havs. (…)

Klimaproblem
Langtransport av miljøgifter er av de helt sentrale utfordringer som blir påpekt i miljørapporten for Skagerrak og Nordsjøen. Det er økende problemer med marint søppel, samt en vedvarende fare for akutt forurensning fra oljevirksomhet og skipstrafikk. Men først og fremst er det klimaendringer og havforsuring som kan medføre de helt store endringene for økosystemene i havet, påpekes det. (…)

(Anm: Bellona: – Det er først nå vi begynner å se konsekvensene av klimaforandringene. Rundt en tredjedel av klimagassene vi slipper ut, ender opp i havet. – Havforsuringen kan bli like ødeleggende for livet i havet, som klimaendringene kan bli for livet på land, sier fagrådgiver i Bellona. (nrk.no 11.10.2014).)

Miljøgifter dreper polarmåka
nrk.no 19.3.2012
Miljøgifter gir polarmåka dårligere helsetilstand og problemer med reproduksjon og overlevelse., viser forskning ved Norsk Polarinstitutt.

Forskere har for første gang vist at miljøgifter bidrar til å redusere bestanden.

Studien er gjort på polarmåke på Bjørnøya og viser at miljøgiftene påvirker både unge og voksne fugler.

– Forurensningen synes å redusere overlevelse av voksne fugler, og vi ser også at det påvirker reproduksjonen og ungenes overlevelse, forteller forskerne bak studiet, Kjell Einar Erikstad ved NINA og Hallvard Strøm ved Norsk Polarinstitutt. (...)

Fant giftstoffer i mange tåteflasker
nrk.no 11.3.2012
Mange av tåteflaskene som ble testet i den europeiske studien innehold flere hormonforstyrrende stoffer og giftstoffer som ikke var tidligere kjent eller oppført på listen over godkjente stoffer i plasttypene.

Selv om det hormonforstyrrende stoffet Bisfenol A er forbudt å bruke i tåteflasker til barn, viser en fersk studie at både dette og andre miljøgifter fortsatt finnes i mange av plastflaskene. (...)

Miljögifter kan orsaka autism
testfakta.se 29.2.2012
Testfakta har i flera tidigare analyser hittat miljögifter som bromerade flamskyddsmedel i livsmedel. Nu visar ny forskning på en möjlig koppling mellan flamskyddsmedel och autism.

I julas publicerade Testfakta en analys av gravad lax som visade på höga halter flamskyddsmedel i fisken. Tidigare har Testfakta även funnit miljögiftet i vanlig varmkorv.

Nu visar forskning vid University of California på en möjlig koppling mellan flamskyddsmedel och autism. I studien fick möss som utsatts för flamskyddsmedel i fosterlivet olika typer av beteendestörningar.

– De möss som exponerades för låga doser kemikalier som foster tillbringade bara hälften så mycket tid med att umgås med de andra djuren, och honorna i studien var extra känsliga, säger Janine La Salle, professor vid avdelningen för medicinsk mikrobiologi och immunologi vid University of Californina till Sveriges Radio.

I flera olika tester kunde forskarna se en påverkan på bland annat inlärning och social aktivitet hos de kemikalieutsatta mössen. Enligt Janine La Salle pekar detta på att mijön kan spela större roll för uppkomsten av autism än man tidigare trott. (...)

Blandingseffekter av miljøgifter – hvordan påvirkes helsa?
fhi.no 15.2.2012
Folkehelseinstituttet starter nå et nytt prosjekt der det årlig vil samles inn biologiske prøver fra et utvalg av det norske folk. Dette gjøres for å følge bedre med på hvor mye vi får i oss av miljøgifter og om nivåene kan være skadelige. (...)

Sammenheng mellom miljøgift og overvekt
fhi.no 14.2.2012
Mengden av miljøgiften perfluoroktylsyre (PFOA) som mor hadde i blodet under svangerskapet, ga økt risiko for overvekt hos hennes døtre ved 20 års alder. Funnene kommer fram i en fersk studie på danske kvinner der Folkehelseinstituttet har deltatt.

De siste tiårene er det observert en sterk økning i antall overvektige barn og voksne både i Norge og i verden for øvrig. Man mistenker at kosthold og fysisk aktivitet ikke alene kan forklare denne store vektøkningen. (...)

(Anm: perfluoroktylsyre (perfluorert oktansyre); PFOA har blitt brukt i industrien siden 1950-tallet, og brukes blant annet til å produsere gulvvoks og polish, maling og lakk, avfettings- og rengjøringsmidler, impregneringsmidler til tekstiler og lær og brannslokkingsmidler. (no.wikipedia.org).)

Common Household Chemicals Might Harm Kids' Immunity (Vanlige husholdningskjemikalier kan skade barns immunitet)
news.yahoo.com 24.1.2012
TUESDAY, Jan. 24 (HealthDay News) -- Exposure to high levels of a group of common household chemicals may impair children's immunity, a new study suggests.

The team of researchers, from the United States and Denmark, showed that elevated exposures to perfluorinated compounds (PFCs) in early childhood was associated with a reduced immune response to two routine immunizations.

"We found that PFC pollution is apparently making the immune system more sluggish, so that it doesn't react as vigorously to vaccines as it should," said study author Dr. Philippe Grandjean, an adjunct professor of environmental health at the Harvard School of Public Health in Boston.

The findings appear in the Jan. 25 issue of the Journal of the Medical Association. (...)

(Anm: Serum Vaccine Antibody Concentrations in Children Exposed to Perfluorinated Compounds. JAMA. 2012;307(4):391-397 (January 25).)

Omfattende miljøkriminalitet langs kysten
kommunal-rapport.no 10.1.2012
I forbindelse med rydding av 100 kilometer med kystlinje er det blitt avdekket omfattende miljøkriminalitet.

I en ny rapport fra Hold Norge rent som er skrevet på bestilling fra Miljøverndepartementet, framgår det at forsøpling langs hele kyststripen er et stort problem. Utgangspunktet for rapporten er de frivilliges innsats på den aller første strandryddingsdagen 17. september i fjor, skriver Dagsavisen.

Ryddemannskapene har funnet alt fra kjøleskap og vaskemaskiner til farlig avfall som fulle beholdere med olje og kjemikalier, legemidler, oljefat, bensinkanner, batterier og brannslukningsapparater. (...)

SVT-reporter hittade miljögifter i egna blodet
testfakta.se 3.1.2012
Perflourerande ämnen, Ftlatater, flamskyddsmedel, dioxiner, tungmetaller och bekämpningsmedel.

SVT:s reporter Karin Axelsdotter Olsson hade alla ämnena i sin egen kropp.

Testfakta undersöker ofta om våra livsmedel innehåller skadliga ämnen. Till exempel hittade vi nyligen flamskyddsmedel i gravad lax och höga halter av bekämpningsmedel i basmatiris.

Men lagras de skadliga ämnena som vi får i oss via mat, kosmetika och kläder i kroppen? SVT:s reporter Karin Axelsdotter Olsson lät Åke Bergman, professor i miljökemi ta ett blodprov för att undersöka vilka miljögifter som fanns i hennes kropp. (...)

Tusjer for barn inneholder løsemiddel
tv2nyhetene.no 14.12.2011
To typer tusjer for barn er fjernet fra butikkene etter at det ble oppdaget at de inneholder løsemiddelet benzen.

Det dreier seg om 17.000 pakker tusjer merket Jippi som er solgt hos Nille og 1200 pakker tusjer med Hello Kitty som er solgt hos Brio, Ringo og Extra Leker. Direktoratet ber de som har slike tusjer om å levere dem tilbake til butikkene.

Kontrollører fra Klif har også funnet ftalater i en fotobok som er solgt i Kongeparken i Ålgård. (...)

Luktfria kläder luktar svett
testfakta.se 15.12.2011
Tidigare i veckan varnade Kemikalieinspektionen för att kläder som behandlats för att vara luktfria läcker miljögifter.

Nu visar ett test att de dessutom luktar lika mycket svett som traditionella träningskläder. (...)

Miljögifter i strumpor och långkalsonger
testfakta.se 13.12.2011
Kläder som behandlats för att vara luktfria innehåller ofta miljögifter. Det visar en studie från Kemikalieinspektionen.

I 16 av 30 undersökta plagg fanns silver och i två av plaggen hittade myndigheten en kombination av triklosan och triklorkarban.

-Silver bryts ner mycket långsamt i miljön och är giftigt för vattenlevande organsimer. Studier har också visat att triklorkarban och triklosan har fortplantnings- respektive hormonstörande egenskaper, säger Ann-Marie Johansson, som ansvarat för studien till SVT.

Kläderna som ingick i studien är så kallade funktionskläder som behandlats med antibakteriella ämnen för att de inte ska börja lukta.

-Vi ser också en hälsorisk med detta. De antibakteriella ämnena är lika antibiotika och det kan öka resistens-bildningen, menar Ann-Marie Johansson. (...)

Din mad er pakket ind i gift
b.dk 18.11.2011
6 ud af 10 fødevarer, der er pakket ind i papir og pap, indeholder giftige fluor-forbindelser, der hobes op i kroppen og giver større risiko for kræft og ufrugtbarhed. (...)

Kobler impregnering til brystkreft
nrk.no 13.11.2011
Pizzapapp, vannavstøtende klær og impregneringsspray er eksempler på produkter som inneholder visse typer fluorstoffer.

Fluorstoffer som brukes i klær, møbler og matemballasje kan øke risikoen for å utvikle brystkreft, mener danske forskere. (...)

(Anm: Sprayprodukter til imprægnering kan skade lungerne.Sprayprodukter, der er beregnet til at imprægnere eller overfladebehandle, kan være farlige for lungerne. Men der er stor forskel på, hvor giftige produkterne er, viser ny forskning. (arbejdsmiljoviden.dk 8.7.2015).) 

Giftstoffer i barnemat
aftenposten.no 8.11.2011
Produsenten har hentet hjem barnemat fra svenske butikkhyller. Maten inneholdt kreftfremkallende muggift.

For to uker siden sendte den svenske barnematprodusenten Semper ut en kortfattet pressemelding. De fortalte at de hadde funnet spor av mugg i flere av deres produkter og trakk derfor produktene tilbake fra butikkhyllene.

Men Semper fortalte ikke hele sanneheten, og utelot å nevne at det dreide seg om det svært kreftfremkallende muggsoppgiften aflatoksin. Nivåene i maten var høyere enn det som er tillatt for barn. Sempers kvalitetssjef i Sverige Stina Bjørneholm sier til Sveriges Radio at selskapet ikke ønsket å skremme kundene med at det var giftstoffer i maten.

- Alle vet at man ikke skal spise mugg, sier hun. (...)

Höga halter miljögifter i blodet kopplas till åderförkalkning
dagensmedicin.se 11.10.2011
Svenska forskare säger sig ha funnit ett samband mellan höga halter av miljögifter i blodet och åderförkalkning.

Tidigare studier har pekat mot att organiska miljögifter som dioxiner, PCB och bekämpningsmedel kan medföra ökad risk för hjärt-kärlsjukdom.
Dessa ämnen är fettlösliga och kan lagras i kärlväggen.

Men enligt forskare vid universiteten i Uppsala och Örebro har ingen tidigare visat att det finns ett samband mellan höga halter av sådana ämnen och åderförkalkning - som är en orsak till exempelvis stroke och hjärtinfarkt.

I en ny studie tycker de sig ha funnit ett tydligt sådant. (...)

Environmental Toxins Linked to Hardening of Arteries
health.yahoo.com 11.10.2011
TUESDAY, Oct. 11 (HealthDay News) -- Environmental pollutants such as dioxins, PCBs and pesticides are associated with hardening of the arteries (atherosclerosis), according to a new study.

Atherosclerosis is the major underlying cause of cardiovascular diseases, which are the most common cause of death in industrialized countries, said the researchers at Uppsala University in Sweden.

They measured levels of persistent (long-lived and hard to degrade) organic environmental toxins in the blood of about 1,000 Swedes and also used ultrasound to assess atherosclerosis in the participants' neck arteries.

The researchers said they found a clear connection between increasing levels of organic environmental toxins and atherosclerosis, even after taking into account other risk factors.

(Anm: Circulating Levels of Persistent Organic Pollutants (POPs) and Carotid Atherosclerosis in the Elderly. Environmental Health Perspectives 2011 (11 oktober.)

Traffic-Related Pollution Tied to Raised Risk of Preemie Birth (Trafikkrelatert forurensning knyttet til økning i for tidlige fødsler)
health.yahoo.com 7.10.2011
FRIDAY, Oct. 7 (HealthDay News) -- Traffic-related air pollution may put pregnant women at risk for a premature birth, according to a new study.

Researchers looked at 100,000 births among women in California who lived within five miles of an air quality monitoring station. The births spanned a 22-month period from June 2004.

Exposure to traffic-related air pollutants such as polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) was associated with up to a 30 percent greater risk of premature birth; exposure to ammonium nitrate fine particles was associated with a 21 percent increased risk, and exposure to benzene and fine particulate matter from diesel fumes was associated with a 10 percent higher risk, the University of California researchers found.

The study is published online Oct. 6 in the journal Environmental Health. (...)

Företag har dålig koll på kemikalier
testfakta.se 6.10.2011
Mindre än hälften av företagen kunde svara på vad deras produkter innehåller för olika ämnen. Det visar en undersökning av Sveriges konsumenter gjort tillsammans med systerorganisationer i åtta andra länder.

Som konsument har du rätt att få reda på om produkten du köper innehåller farliga kemikalier. Enligt EU:s kemikalieförordning Reach ska företagen inom 45 dagar kunna ge svar på om produkten innehåller någon av kemikalierna från den så kallade SVHC-listan (Substances of very hign concern). Men när konsumentorganisationerna lät en privatperson ställa frågan till 25 företag var det endast 10 som levde upp till kraven.

Sverige fick tillsammans med Tyskland och Österrike bäst resultat. Sämst var företagen i Grekland, Polen och Spanien. De svenska företag som svarade i tid var Biltema, BR Leksaker, Clas Ohlsson, Hemtex, Heppo, ICA Kvantum Skärholmen, Nicework, Smile, Stadium och Åhlens. De svenska företag som inte svarade var Cykelringen, Barnens bokklubb, Springcykel, Ikea och Jysk. (...)

Vil bedre luftkvaliteten i storbyene med nye tiltak
nrk.no 23.9.2011
I dag presenterer samferdselministeren nye regler for køprising og en plan for bedring av luften i storbyene. Reglene for køprising trer i kraft neste måned. (...)

Cardiovascular effects of exposure to air pollution (Kardiovaskulære effekter på eksponering for luftforurensning)
BMJ 2011; 343:d5814 (20 September)
Causal pathways of toxicity may depend on the duration of exposure

igh energy physics experiments attempt to re-create conditions immediately after the big bang, by searching back in time for evidence of elusive short lived particles. The linked study by Bhaskaran and colleagues (doi:10.1136/bmj.d5531) reports findings from a case crossover analysis of very short term effects of air pollution on myocardial infarction in England and Wales. This state of the art analysis tests the epidemiological (as opposed to physical) limits of detection. (...)

Gift fra våre fritidsklær gjør at sjøfugl og fisk lider
aftenposten.no 29.8.2011
BJØRNØYA (Aftenposten.no): Stoffer som impregnerer fritidsklær vi alle bruker kan inneholde miljøgifter som allerede plager dyr, fisk og fugler spesielt i Arktis.

Mens mengden av miljøgiften PCB ser ut til å reduseres i naturen, holder DDT og tungmetaller seg stabil. Samtidig dukker det opp nye stoffer som bromerte flammehemmere.

Siste nytt innen miljøverstinger er gruppen perfluorerte forbindelser, PFCs, der PFOS regnes som verstingen.

Den brytes ikke ned, lagres i blodet, er sterkt helseskadelig og kan blant annet redusere forplantningsevnen. Fra 2007 er PFOS forbudt brukt i Europa. (...)

Luftforurensning kan skade hjernen
nrk.no 6.7.2011
Depresjoner og nedsatt læringsevne settes i sammenheng med forurensa luft i ny forskningsrapport.

At hjerte og lunger påvirkes av forurensa luft er noe vi har visst lenge. Men nå viser en ny rapport at også hjernen kan ta skade av luftforurensning.

– Resultatene viser at det å være eksponert for forurensa luft over lang tid kan ha tydelige negative konsekvenser for hjernen, noe som kan føre til flere forskjellige helseproblemer, sier Laura Fonken til Science Daily.

Et halvt museliv
Fonken har leda undersøkelsa, som nylig ble publisert i Molecular Psychiatry.

Forskergruppa eksponerte mus for enten filtrert eller forurensa luft - seks timer daglig, fem dager i uka i ti måneder. Dette tilsvarer omtrent halve livet for ei mus.

Den forurensa lufta inneholdt ultrafine partikler på rundt 2,5 mikrometer i diameter, og konsentrasjonen tilsvarte den mennesker kan bli utsatt for i enkelte forurensa bymiljø.

Les: Forurensning gjør frosk tvekjønnet (...)

(Anm: Cytokiner är små proteiner (under kDa) som fungerar som signalmolekyler mellan celler och produceras av immunförsvaret, både det medfödda och det adaptiva immunförsvaret. (sv.wikipedia.org).)

(Anm: Air pollution impairs cognition, provokes depressive-like behaviors and alters hippocampal cytokine expression and morphology. Mol Psychiatry. 2011 Jul 5. doi: 10.1038/mp.2011.76. [Epub ahead of print].)

Air pollution impairs cognition, provokes depressive-like behaviors and alters hippocampal cytokine expression and morphology (Luftforurensning svekker kognisjon, utløser depresjonsliknende atferd og endrer hippocampal cytokinuttrykk og morfologi)
Mol Psychiatry. 2011 Jul 5. doi: 10.1038/mp.2011.76. [Epub ahead of print]
Abstract Particulate matter air pollution is a pervasive global risk factor implicated in the genesis of pulmonary and cardiovascular disease. Although the effects of prolonged exposure to air pollution are well characterized with respect to pulmonary and cardiovascular function, comparatively little is known about the impact of particulate matter on affective and cognitive processes. The central nervous system may be adversely affected by activation of reactive oxygen species and pro-inflammatory pathways that accompany particulate matter pollution. Thus, we investigated whether long-term exposure to ambient fine airborne particulate matter (<2.5 μm (PM(2.5))) affects cognition, affective responses, hippocampal inflammatory cytokines and neuronal morphology. Male mice were exposed to either PM(2.5) or filtered air (FA) for 10 months. PM(2.5) mice displayed more depressive-like responses and impairments in spatial learning and memory as compared with mice exposed to FA. Hippocampal pro-inflammatory cytokine expression was elevated among PM(2.5) mice. Apical dendritic spine density and dendritic branching were decreased in the hippocampal CA1 and CA3 regions, respectively, of PM(2.5) mice. Taken together, these data suggest that long-term exposure to particulate air pollution levels typical of exposure in major cities around the globe can alter affective responses and impair cognition.Molecular Psychiatry advance online publication, 5 July 2011; doi:10.1038/mp.2011.76. (...)

Disse er i ferd med å dø ut
nrk.no 1.6.2011
I USA er biene nesten helt utryddet. Nå frykter forskere at biene kan dø ut også i Norge.

Forskerne mener at biene dør som følge av for mye bruk av plantevernmidler.

I USA er tambiene nesten utryddet, og det får enorme konsekvenser for jordbruket. Uten bestøvning fra bier vil veksten rett og slett stoppe opp.

– Det er veldig alvorlig. Biene forsvinner i millardervis over hele verden. Utfra et økologisk perspektiv er dette det verste som kan skje. I tillegg kan vi tenke oss de enorme økonomiske tapene menneskeheten får i form av tapt jordbruksproduksjonsgevinst, sier Naturverner Henrik Huste Norseth til NRK.no.

Han mener at eneste mulighet for å hindre en massiv biedød er å forby plantevernmidler som hører til gruppen Neonikotider. (...)

Muggent drikkevann
nrk.no 5.5.2011
Det finnes overraskende mye muggsopp i norsk drikkevann. Noen av dem kan være direkte farlige. (...)

Giftige stoffer
I et tidligere prosjekt har forskerne påvist at det finnes overraskende store andeler muggsopp i norsk drikkevann fra springen. Noen av soppene kan produsere giftstoffer (mykotoksiner), i små eller store mengder ved optimale vekstbetingelser. (...)

"Alle" har muggsoppgift i kroppen
nrk.no 12.10.2015
Hos så godt som alle deltakerne i en norsk undersøkelse er det funnet muggsoppgift i urinen. Kilden er brød og andre kornprodukter. (…)

For to år siden fastslo Vitenskapskomiteen for mattrygghet at det blir stadig mer av muggsoppgiften deoksynivalenol (DON) i korn, og at situasjonen er spesielt bekymringsfull for barn som spiser mye brød og grøt. (…)

– Er funnene alarmerende?
– Det er for tidlig å si. Men en fransk studie har påvist betennelsesreaksjoner (…)

– Det er fortsatt mange ubesvarte spørsmål forbundet med inntak av muggsoppgifter. Men for å være på den sikre siden har vi ganske lave grenseverdier, ikke minst for barnemat, sier hun. (…)

Doktorgrad etter Dagblad-avsløring
dagbladet.no 7.5.2011
Forsker Kasper Solbu har påvist giftgasser i flykabin og cockpit. Kan skade nervesystemet og utløse psykoser. (...)

- Stoffet er billig, kraftig og brukes av stadig flere

«Stoffet er billig, kraftig og brukes av stadig flere»
aftenposten.no 27.4.2014
Det ble beslaglagt dobbelt så mye amfetamin i Oslo i 2013 som året før.

De siste årene har Kripos gjort rekordstore beslag av amfetamin og metamfetamin med sterk styrkegrad. I Oslo doblet beslaglagt mengde fra 54,3 kg I 2012 til 107,9 kg i 2013.

- Oslo er blant byene i Europa som troner øverst når det gjelder konsentrasjon av amfetamin og metamfetamin i kloakken. Spesielt metamfetamin øker. Det er vanskelig å si hva som er mest skadelig, men det kan se ut som metamfetamin er mer psykosefremkallende», sier Jørgen Bramness, leder for Senter for rus- og avhengighetsforskning (Seraf).

Professoren opplyser at amfetamin er utbredt i flere samfunnslag enn heroin, som hovedsakelig benyttes av tunge brukere.

- Kloakkmålingene skiller ikke på ulike brukere, men dokumenterer kun mengde. Mens heroin som oftest injiseres av marginaliserte brukere, finner du amfetamin blant ulike brukergrupper. Dette trenger ikke være tunge misbrukere, sier han. (...)

(Anm: Psykose. Alle mennesker kan utvikle psykose. - Balansegangen mellom opplevd stress og ballast til å stå imot, er avgjørende, forteller psykiater. (…) - Stress er et sentralt tema. For eksempel har vi forskjellige måter å takle en belastende hendelse på jobb på. (…) - Man kan kalle det en forvirringstilstand, selv om heller ikke det er helt dekkende. (…) Symptomer ved psykose. Tidlige tegn kan være at man: (…) - Det er en kjempebelastning å ha en psykose. Mange blir redde og opplever ting de ikke forstår. Man vet at noen mennesker kan få tanker og impulser om å ta sitt eget liv, legger hun til. (lommelegen.no 13.6.2016).)

(Anm: Samtaleterapi styrker hjernens forbindelser for behandling av psykose. (Talk therapy strengthens brain connections to treat psychosis. Cognitive behavior therapy is used to help treat a number of mental health conditions, including anxiety, depression, and post-traumatic stress disorder. For the first time, researchers have shown how this type of therapy triggers brain changes to produce long-term benefits for patients with psycosis. Researchers have found evidence to suggest that talk therapy can alter the brain in a way that leads to long-term recovery from psychosis. Lead study author Dr. Liam Mason, of King's College London in the United Kingdom, and colleagues report their findings in the journal Translational Psychiatry.) (medicalnewstoday.com 22.1.2017).)

(Anm: Forskningen på schizofreni og psykose er i dyp krise | Paul Møller, dr. med. og spesialist i psykiatri. Hjernen kan måles, veies og avbildes eksakt og detaljert. Psyken er derimot subjektiv, flytende, flyktig og abstrakt, og derfor langt mer krevende å forske på. (aftenposten.no 26.1.2017).)

(Anm: Fem myter om schizofreni | Bjørn Rishovd Rund, professor, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo Fem myter om schizofreni. Begrepet schizofreni er sterkt belastet. Det skyldes til dels noen myter som er vanskelige å knekke. Bjørn Rishovd Rund professor, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo (aftenposten.no 5.2.2017).)

(Anm: Det vakreste mennesket jeg kjenner, har diagnosen schizofreni. Likevel kaller du ham gal | Karoline Kongshaug (aftenposten.no 29.6.2017).)

(Anm: Probiotics may help treat yeast infections, bowel problems in men with schizophrenia. The findings, published in the May 1 issue of Brain, Behavior, and Immunity, support growing evidence of close links between the mind and the gut. (…) The commercially available probiotic contained over 1 billion colony-forming units of Lactobacillus rhamnosus and Bifidobacterium animalis in each pill. PANSS scores were reassessed every two weeks, and the participants self-reported on the ease of their bowel movements weekly on a scale of 0 to 4. At the end of the study, the researchers collected another blood sample. Using the blood samples, the researchers measured antibody levels to yeast Saccharomyces cerevisiae, known as brewer's yeast, and Candida albicans, known to cause yeast infections, before and after the probiotic treatment. Both types of yeast are elevated in people with schizophrenia. (news-medical.net 5.4.2017).)  

(Anm: Bifidobacterium can mitigate intestinal immunopathology in the context of CTLA-4 blockade. Significance The major stumbling block in the use of checkpoint inhibitors for cancer treatment is the severe autoimmunity that often results. In this study, we found the toxicity of a checkpoint blockade antibody can be ameliorated via administration of Bifidobacterium, a widely available probiotic. These results suggest that it may be possible to mitigate the autoimmunity caused by anti–CTLA-4 and perhaps other checkpoint inhibitors by manipulating gut microbiota. PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences 2017 (published ahead of print December 18, 2017).)

(Anm: Psychosis: Link to brain inflammation antibodies raises new treatment hope. For the first time, researchers reveal that some people presenting with a first episode of psychosis have specific antibodies in their blood. The antibodies are the same ones known to cause encephalitis or brain inflammation. The discovery raises the question of whether the removal of these antibodies could be an effective treatment for psychosis as it is for encephalitis. The researchers - led by Belinda R. Lennox, a professor in the department of psychiatry at the University of Oxford in the United Kingdom - report their findings in The Lancet Psychiatry. (…) Previous studies have already fueled discussion about the role antibodies targeting neural proteins may play in psychosis. For example, a study reported in 2015 of children experiencing their first episode of psychosis, also found links to an antibody response to NMDAR. (medicalnewstoday.com 9.12.2016).)

(Anm: Psykose som målestokk for tvungent psykisk helsevern. Sammendrag Abstract  Denne artikkelen handlar om vilkåra for tvungent psykisk helsevern. Det er særleg fokusert på ei drøfting omkring det såkalla hovudvilkåret etter lov om psykisk helsevern (phvl.) § 3-3 (1) nr. 3. I artikkelen vert det drøfta om dagens rettsregel og dei vurderingstema den set opp, gjer ei god avgrensing sett i høve til føremåla med tvungent psykisk helsevern. Det vert òg skissert ei betre løysing for tolking av vilkåret. Kritisk juss03 / 2016 (Volum 2) Side: 217-237DOI: 10.18261/issn.2387-4546-2016-03-03.)

(Anm: Psykose forbundet med lave nivåer av fysisk aktivitet. (Psychosis associated with low levels of physical activity. A large international study of more than 200,000 people in nearly 50 countries has revealed that people with psychosis engage in low levels of physical activity, and men with psychosis are over two times more likely to miss global activity targets compared to people without the illness.) (medicalnewstoday.com 26.8.2016).)

(Anm: Justisminister gir opp forbud: – Legaliser metamfetamin. (…) Thailands justisminister er lei av den mislykkende narkotikapolitikken i landet. Nå vil han legalisere metamfetamin. Det skriver Bangkok Post. (…) I lovforslag som skal behandles senere i år, forslår Koomchaya å endre statusen for metamfetamin fra et hard til normalt narkotika. Koomchaya henviser til medisinske studier som viser at effekten metamfetamin har på helsen er mindre skadelig enn effekten alkohol og røyk har. (tv2.no 19.6.2016).)

- Eksponering for plantevernmidler i svangerskapet kan redusere barne IQ

Exposure to Pesticides in Pregnancy Can Lower Children's IQ
healthland.time.com 21.4.2011
Moms-to-be have a lot to worry about while they're expecting, especially since everything they're exposed to has a chance of affecting their developing baby.

And that includes pesticides, from the kind that farmers spray on fruit and vegetable crops to the bug-killers that we use in our homes. In three separate studies published in the journal Environmental Health Perspectives, researchers document that a mother's prenatal exposure to these chemicals can affect the cognitive development of her child, in some cases up to nine years later.

(More on TIME.com: Pregnant Women Awash in Chemicals. Is That Bad for Baby?)

In one study by Columbia University researchers, which involved African American and Dominican mothers, children born to women who had the highest levels of an organophosphate pesticide known as chlorpyrifos in the cord blood during delivery scored three points lower on IQ tests at age 7, compared with children born to mothers with the lowest levels of the pesticide. (...)

Arver kjemikalier
aftenposten.no 10.3.2011
At kjemikalier som inntas under svangerskap kan overføres til barnet, er ikke noe nytt. Men nå har en dansk-færøysk forskningsprosjekt påvist at stoffer mor har fått i seg lenge før svangerskapet også overføres, skriver Videnskab.dk. Det ble samlet inn prøver fra 100 nyfødte og deres mødre i Torshavn. I alt målte forskerne 87 ulike kjemikalier overført fra mor til barn, både via morkaken og via brystmelk. Mest utsatt for morens oppmagasinerte stoffer er førstefødte. (...)

Dårligere sperm og mer kreft hos menn
dagbladet.no 5.3.2011
Kan være forårsaket av kjemikalier mener forskere.

(Dagbladet): Spermkvaliteten hos menn har sunket. Samtidig har risikoen for å få testikkelkreft har økt de siste åra viser en ny finsk studie.

Det kommer fram i «International journal of andrology» hvor man forsket på menn født mellom 1979 og 1987. Resultatene fra dette har forskerne også sammenlignet med resultater fra tidligere tiår.

Kjemikalier mulig årsak
Resultatene som forskere ved universitetet i Turku har kommet fram til tyder på at det er miljømessige årsaker som ligger bak, og fremhever eksponering for kjemikalier som en av årsakene, skriver BBC.

Finske menn ble brukt i denne studien fordi de tidligere har vist seg å ha den beste spermkvaliteten i verden. (...)

(Anm: Pesticide exposure during teens linked to later-life sperm abnormalities (medicalnewstoday.com 4.11.2015).)

Mer giftrester i maten din
nrk.no 25.2.2011
EU øker faregrensene for restgift i maten, og Norge følger trolig etter.

Bruken av sprøytemidler i frukt og grønt øker. EU og Norge vil ha nye grenseverdier for giftrester i maten. - Dette er helt galt og medisinsk delvis uforsvarlig, sier ekspert på miljøgift. (...)

Åtgärder mot luftföroreningar kan minska hjärtinfarkter
dagensmedicin.se 24.2.2011

Att ta kokain kan vara den farligaste utlösande faktorn för hjärtinfarkt. Men ur folkhälsosynpunkt är andra faktorer viktigare, som åka bil och att exponeras för luftföroreningar, enligt en ny studie. (...)

Ateroskleros är den underliggande orsaken bakom de allra flesta hjärtinfarkter. Men sedan finns det också andra omständigheter som kan bidra till att utlösa en infarkt i det akuta skedet. Nu har forskare från Belgien gjort en sammanställning av data från epidemiologiska studier över sådana utlösande faktorer.

Slutsatsen är att användning av kokain var den starkaste faktorn, vilket ökade risken för hjärtinfarkt hela 23 gånger. Därefter följde att ha ätit en ovanligt stor måltid och ha rökt marijuana, vilket ökade risken 7,0 respektive 4,8 gånger. (...)

Nummer två till fyra på listan var fysisk utmattning, alkoholkonsumtion och kaffedrickande. Se lista nedan. (...)

(Anm: Public health importance of triggers of myocardial infarction: a comparative risk assessment. Lancet 2011 (Early Online Publication, 24 February).)

Krever svar på miljøtrussel i Moss
nrk.no 16.2.2011
Utenfor den gamle Helly Hansen i Moss står det en tønne som inneholder den farlige miljøgiften. (...)

- En av de verste miljøgiftene
PEFOS likner på PCB og brommerte flammehemmere og ble forbudt i Norge i 2007. Ved flere flyplasser og brannøvingstomter er det også funnet miljøgifter i grunnen etter at man har brukt brannskum med PFOS.

Det samme gjelder oljeplattformer og landanlegg i oljeindustrien der 82 tonn miljøgift i brannskum er spylt rett i Nordsjøen.

Leder i Naturvernforbundet, Lars Haltbrekken, forventer at myndighetene nå rydder opp.

- PEFOS er en av de verste miljøgiftene vi vet om. Stoffet kan få store helsemessige skader for mennesker. PEFOS brytes ikke ned i naturen og den eneste løsningen på problemet er å fjerne stoffet fra naturen, sier Haltbrekken. (...)

Mer kvikksølv i nord
tv2nyhetene.no 31.1.2011
Det havner mer kvikksølv i arktisk natur enn noen andre steder i verden.

Konsentrasjonen av kvikksølv øker hos mennesker og dyr som lever i polarområder. Mest utsatt er isbjørn og mennesker som lever av marine pattedyr.

Det skriver forskning.no. (...)

Uklart hvor mange som dør av dårlig luft
kommunal-rapport.no 18.1.2011
Ingen kan si sikkert hvor mange som dør av helsefarlig byluft i Norge. De siste anslagene fra myndighetenes er basert på 15 år gamle data.

I perioden 1994–1996 ble det samlet inn data om utslippene av svevestøv og nitrogendioksid i disse fire byene. I 2000 offentliggjorde Statens forurensningstilsyn (SFT) en rapport om helseeffektene av utslippene. Der ble det anslått at 2.200 nordmenn kan oppleve å dø før tiden hvert år på grunn av helsefarlig luft. I gjennomsnitt går de glipp av sju leveår hver. Samtidig ble det understreket at: «som følge av den store usikkerheten ved mange av forutsetningene som er gjort, må anslagene tolkes svært forsiktig.»

Ti år senere finnes det ikke sikrere anslag. (...)

Autismefare nær motorvei
aftenposten.no 4.1.2011
Foreldre som bor i nærhetenav en travel motorveihar dobbelt så stor fare for å få barn med autisme enn foreldresom bor langt unna slike veier, viser en undersøkelse publisert i amerikanske Environmental Health Perspectives.Foreldre nær travle bygater har imidlertid ikkeden samme tendensen, uten at forskerne ved Saban Research Institute of Children’s Hospital Los Angeles har gode forklaringer på forskjellen. Les mer på http://healthland.time.com. (...)

EU forbyr giftige tåteflasker
nrk.no 25.11.2010
EU forbyr tåteflasker med det kjemiske stoffet Bisphenol-A (BPA) fra våren 2011.

Det er frykt for at flaskene kan skade barna. (...)

(Anm: Mitochondrial Dysfunction in Early Life Resulted from Perinatal Bisphenol A Exposure Contributes to Hepatic Steatosis in Rat Offspring. Toxicol Lett. 2014 Apr 24. pii: S0378-4274(14)00172-6. [Epub ahead of print].)

Hormonstoffer funnet i plastflasker
nrk.no 21.11.2010
Unngå plastflasker hvis du vil være på den sikre siden. (...)

En ny tysk undersøkelse viser at vann på plastflasker fra Italia, Tyskland og Frankrike kan inneholde et hormonforstyrrende stoff som kan påvirke helsen vår,
melder det danske nettstedet Forbrugerkemi.dk

Undersøkelsen viser at vann fra samme kilde gir forskjellig resultat fra glass og plastflaske. Vann fra plastflaske viser tre ganger så høy forekomst av syntetiske stoffer, enn fra vann på glass. (...)

Kassalappen kan være giftig
dagbladet.no 16.11.2010
.Inneholder hormonforstyrrende stoff. - Gravide bør vaske hender, sier forsker.

(Dagbladet): Kvitteringer er en potensiell kilde til eksponering for det kontroversielle kjemikaliet bisfenol A. Stoffet kan trenge gjennom huden, skriver Forskning.no. (...)

Vanlig väggfärg ökar risken för astma
svt.se 19.10.2010
För första gången kan nu svenska forskare visa att risken för att barn ska utveckla astma och allergier ökar om de utsätts för en viss typ av ämnen, så kallade glykoletrar, i inomhusluften.

De senaste femtio åren har mängden kemikalier i vår allra närmaste miljö ökat dramatiskt. Vid Karlstad universitet har man nu studerat hur en viss typ av kemikalier, så kallade glykoletrar som finns bland annat i vattenbaserad väggfärg och i vanliga rengöringsmedel, påverkar barns hälsa när ämnena läcker ut i luften.

-Ju mer av de här gruppen kemikalier de har, ju mer sjukdom har barnen. Och dessutom har vi för första gången hittat att det här verkar hänga ihop med om de är överkänsliga mot katt, hund och pollen, säger Carl-Gustaf Bornehag, professor i folkhälsovetenskap vid Karlstad Universitet. (...)

Kombination ger värre miljöpåverkan
lakemedelsvarlden.se 14.10.2010
Vid miljöpåverkan av läkemedel och hushållskemikalier verkar 1+1 bli 3. En kombination av kemikalierna påverkar organismerna mer, visar en avhandling från Göteborgs universitet.

MILJÖUTSLÄPP Läkemedelsutsläpp i naturen är ett allt mer uppmärksammat området. Fler och fler landsting ställer miljökrav i sina upphandlingar. Men nu visar en avhandling från Göteborgs universitet att den miljöpåverkan som uppskattas i försök med en enskild substans kan vara missvisande.

När en substans läcker ut i naturen och blandas med andra kemikalier kan effekten bli större. (...)

(Anm: Miljø og legemiddel (Legemidler er farlig avfall). (mintankesmie.no).)

Fet fisk gir miljøgifter i blod
dagensmedisin.no 19.10.2010
En fersk studie viser at fet fisk bidrar mest til nivået av miljøgifter, som dioksiner og PCB, i blodet. (...)

Mat og miljøgifter i blodet
fhi.no 19.10.2010
(...) Må vi nå slutte å spise fet fisk?
Nei, fet fisk er fortsatt sunt. Her er det snakk om mengde. Inntak av fet fisk til middag 2 ganger i uken regnes som trygt (Se Vitenskapskomiteens helhetsvurdering av helseeffektene ved å spise fisk, lenke nederst på siden). Nivåene av dioksiner og PCB i blod fra den gjennomsnittlige nordmann er lave. Ut i fra våre funn er fet fisk den største kilden for de fleste, men inntak av fet fisk gir ikke samme tydelige økning i blodnivåene som f.eks inntak av fiskelever eller måkeegg, sier Helen Engelstad Kvalem. (...)

Nye, farlige stoffer funnet i isbre
nrk.no 7.10.2010
Også nye plantevernmidler blir lenge i naturen, viser nye målinger. (...)

Stekt og grillet mat kan være farligere enn antatt
forskning.no 10.9.2010
Stekt og grillet mat kan gi høyere kreftrisiko enn det man har trodd hittil, viser ny norsk forskning. (...)

En fersk doktoravhandling av Camilla Svendsen ved Folkehelseinstituttet har tatt for seg stekemutagener og et stoff som hittil har vært lite studert, nemlig 5-hydroksymetylfurfural (HFM). HFM blir dannet når mat eller drikke med sukker blir varmebehandlet eller tørket. Kroppen omdanner HFM til et farligere stoff som i forskning på mus har økt utviklingen av tarmkreft. (...)

BPA forbindes med sukkersyge
forbrugerkemi.dk 1.10.2010
Plastkemikaliet kan påvirke sukkerstofskiftet hos gravide, viser nyt dyrestudie.

Antallet af danskere med sukkersyge er stigende. Nu viser ny forskning, at det omdiskuterede plastkemikalie bisphenol A (BPA) måske kan være en medvirkende faktor, når gravide udvikler sukkersyge. Forskningen er publiceret i det ansete tidskrift Environmental Health Perspectives.

Ændrer sukkerstofskiftet
Når man har sukkersyge er blodets indhold af sukker større end normalt. Sygdommen skyldes at sukkerstofskiftet ikke fungerer, som det skal.

I undersøgelsen er gravide mus blevet udsat for forskellige koncentrationer af BPA. Herefter blev musenes sukkerstofskifte undersøgt, - både under graviditeten og efter fødslen. Der blev også lavet forsøg for at undersøge, om moderens udsættelse for stoffet kunne påvirke afkommets stofskifte.

Forskerne fandt frem til, at det kan ændre moderens sukkerstofskifte både under graviditeten og senere i livet, hvis en gravid udsættes for BPA. Desuden kan udsættelsen for BPA også lede til stofskiftesygdomme hos de mandlige afkom. (...)

(Anm: Bisphenol A Exposure during Pregnancy Disrupts Glucose Homeostasis 
in Mothers and Adult Male Offspring. Environ Health Perspect. 2010 Sep;118(9):1243-50.)

(Anm: Ny mistanke til plastkemikalie. Bisphenol-A forbindes med hjerte-kar-sygdomme og sukkersyge. (forbrugerkemi.dk 17.9.2008).)

(Anm: Mitochondrial Dysfunction in Early Life Resulted from Perinatal Bisphenol A Exposure Contributes to Hepatic Steatosis in Rat Offspring. Toxicol Lett. 2014 Apr 24. pii: S0378-4274(14)00172-6. [Epub ahead of print].)

Forskere: Stegepander kan skade børn
fpn.dk 9.9.2010
Undersøgelse kobler belægningen på stegepander med forhøjet kolesteroltal hos børn.

Forskere er bekymrede for, at kemikalier fra gryder og stegepander med slip-let-belægning, for eksempel teflon, kan hæve kolesterolniveauet hos børn. Det skriver BBC.

Forskerne fra West Virginia University School of Medicine undersøgte flere end 12.000 børn, som alle er involverede i en retssag om en vandforsyning, der er forurenet med de samme kemikalier, som benyttes på slip-let-pander.

Blodprøver fra børnene viste, at deres niveau af det perfluorerede stof PFOA var meget højere, end det burde være. (...)

Study links pesticides to attention problems (Studie linker plantevernmidler til oppmerksomhetsproblemer)
reuters.com 25.8.2010
(Reuters) - Children whose mothers were exposed to certain types of pesticides while pregnant were more likely to have attention problems as they grew up, U.S. researchers reported on Thursday.

The study, published in Environmental Health Perspectives, adds to evidence that organophosphate pesticides can affect the human brain. (...)

Bisfenol A i skrulokk på barnemat
handelsbladet.no 12.8.2010
I Danmark er all barnemat på emballasje med Bisfenol A (som i disse skrulokkene), trukket fra markedet.

Norske matbutikker selger fortsatt barnematglass med giftstoffet Bisfenol A i lokket, mens Danmark trekker varene tilbake fra butikkhyllene, melder NRK. (...)

Giftstoffer i kvitteringer
nrk.no 11.8.2010
Kassalapper vi tar i hver dag kan inneholde giftstoffet Bisfenol A.

Forskere i Boston i USA har funnet høye verdier av Bisfenol A (BPA) i åtte av ti kassekvitteringer, skriver Sveriges Radio.

Et forskerlag i Sveits fikk samme resultat og kunne i tillegg bevise at giftstoffet overføres fra kvitteringen til huden. (...)

Minister ser på unge pigers bryster
berlingske.dk 26.7.2010
(...) Senest har en undersøgelse afsløret, at pigerne i dag udvikler bryster ét år tidligere end for 15 år siden, hvilket har ført til frygt for, at synderen kan være de hormonforstyrrende stoffer. (...)

Saltskader for millioner
aftenposten.no 4.7.2010
Til og med de mest hardføre treslagene langs veiene bukker under. Men Veivesenet har ingen planer om slutte med vintersalting av veiene.

Tidlig i juni skrev Aftenposten om trærne langs veien som dør. Forsker Per Anker Pedersen ved Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) har siden da arbeidet med å kartlegge skadene for Statens vegvesen. Han har funnet at omfanget er betydelig større enn tidligere år:

 • Trær mer enn 100 meter fra veien er skadet.
 • Store trær, opp mot 20 meter høye, er skadet helt opp i toppen.
 • Det er store skader i naturen også utenfor byene. (...)

Stoffer i madpapir og tøj kan skade børn
politiken.dk 3.7.2010
(...) Madpapir kan være imprægneret med de stoffer, amerikanske forskere nu har fundet ekstra mange af i ADHD-børns blod. Man kan undgå stofferne ved at bruge miljømærket papir.

Fluorforbindelser - ikke den slags, der findes i tandpasta - findes i masser af helt almindelige produkter på markedet. Fedtafvisende madpapir, pakker med mikrobølgepopcorn, imprægneret tøj, telte samt gryder og pander med teflon.

Desværre findes de samme stoffer også i høj grad i blodet hos børn, der lider af adfærdsforstyrrelsen ADHD, som blandt andet kan gøre dem hyperaktive og ukoncentrerede. (...)

Pas på - dine rengøringsmidler er farlige
go.tv2.dk 27.6.2010
Vi skrubber, pudser og sprayer i hygiejnens hellige navn. Og der er da heller ikke noget så dejligt som at komme hjem til duften af et rengjort hjem.

Men faktisk kan lige præcis denne duft, uanset hvor diskret den er, være farlig for dit helbred.

Nogle rengøringsprodukter indeholder nemlig kemikalier, der kan udløse åndedrætsproblemer - også hos folk der ellers ikke lider af astmatiske sygdomme. (...)

- Det er ikke kun folk, som arbejder med rengøring dagligt, der er i farezonen. Vi er nødt til også at revidere brugen af rengøringsmidler i hjemmet, siger forskeren.

Almindelige rengøringsmidler indeholder mange kemikalier som f.eks. blegemiddel, amoniak og opløsningsmidler. Hvis man bliver udsat for disse kemikalier mere end én gang om ugen stiger risikoen for helbredsmæssige komplikationer med hele 20 procent. (...)

De globale kvikksølvutslippene kan halveres
norden.org 8.6.2010
Det finnes et stort, men uutnyttet potensial for å redusere de globale utslippene av kvikksølv. Kvikksølvutslippene kan mer enn halveres fram mot 2020 ved hjelp av blant annet moderne teknologi. Det understrekes i en fersk rapport finansiert av Nordisk ministerråd og Miljøstyrelsen i Danmark. Rapporten ble presentert på et godt besøkt seminar tirsdag under FNs kvikksølvkonferanse i Stockholm. (...)

– Miljøkriminelle slipper unna
aftenposten.no 28.5.2010
– Vi vet at alvorlige saker ikke får konsekvenser, sier May Britt Jensen hos Fylkesmannen i Rogaland.

Fylkesmennene politianmelder miljøkriminalitet nærmest unntaksvis, går det frem av en rapport som Direktoratet for IKT og forvaltning (DIFI) har laget på oppdrag av Miljøgiftutvalget. Økokrim mener terskelen for å anmelde er for høy.

– Vi ser med bekymring at antall saker som anmeldes av fylkesmennene er for få. Det kan blant annet medføre at enkelte slipper unna med miljøkrim uten at det følges opp strafferettslig, sier Hans Tore Høviskeland, leder for Økokrims miljøteam. (...)

Toxins causing 'grievous harm,' cancer panel says (Giftstoffer forårsaker "fryktelig skade, ifølge utvalg)
usatoday.com 6.5.2010
Widespread exposure to environmental toxins poses a serious threat to Americans, causing "grievous harm" that government agencies have not adequately addressed, according to a strongly worded report released today by the President's Cancer Panel, a body of experts that reports directly to President Obama.

The American Cancer Society estimates that about 6% of cancer deaths — nearly 34,000 a year — are caused by environmental pollutants.

That number could be much higher, the new report says. Although the report doesn't give a figure, it says the government has "grossly underestimated" the problem because of a lack of research. Much of the suffering faced by people diagnosed with toxin-related cancer "could have been prevented through appropriate national action," according to the 240-page report.

The report urges the Obama administration to act, even if the evidence linking cancer and chemicals isn't definitive. Nearly 80,000 chemicals are used in the country today, many of which are unstudied and "largely unregulated," the report says.

Children appear to be especially vulnerable, the report says. (...)

Nå skal de ansvarlige straffes
nettavisen.no 11.4.2010
Australske myndigheter sier de vil kreve maksimal straff etter oljesøl i verdensberømt korallrev.

4. april i år grunnstøtte det store kinesiske lasteskipet Shen Nang, som fraktet 65.000 tonn med kull, i «Great Barrier Reef» utenfor Australia. Det enorme korallrevet som står på verdensarvlisten til FN. (...)

(Anm: Solkrem skader korallrev verden over. En kjemikalie som finnes i solkrem har bidratt til å skade korallrev over hele verden, ifølge en ny forskningsrapport. Det viser seg at stoffet oksybenzon, som fungerer som et UV-filter og finnes i 3.500 forskjellige solkremer på verdensplan, skader korallene. Det bidrar altså til å forverre tilstanden for verdens allerede sårbare korallrev. Ifølge rapporten som er publisert i Archives of Environmental Contamination and Toxicology, kan stoffet være fullstendig ødeleggende for unge koraller. For eldre koraller er oksybenzon skadelig i høye konsentrasjoner. (dn.no 21.10.2015).)

Forurensning gir dårligere løpsresultat
nhi.no 30.3.2010
Dårlig luftkvalitet kan føre til at kvinnelige maratonløpere får dårligere resultater. (...)

Innholdet av partikler i luften ser ut til å være den eneste faktoren i luftkvaliteten som påvirket prestasjonen. Innholdet av karbonmonoksyd, ozon, nitrogendioksyd og svoveldioksyd påvirket ikke løpstidene. (...)

(Anm: Effect of air pollution on marathon running performance. Medicine & Science in Sports & Medicine 2010; 42: 585-91 (March).)

Milliarder av bier forsvinner og dør
tv2nyhetene.no 27.3.2010
Birøktere over hele verden fortviler. En mystisk død har rammet milliarder av bier i flere land. I USA har over 30 prosent av bikubene forsvunnet de siste fire årene.
Biene blir mindre og mindre flittige. Colony Collapse Disorder rammer nå land over hele verden. Biene forlater kubene og dør uten at forskere kan forklare hvorfor. I USA dør bikoloniene i hopetall. (...)

Tiltak mot bilkjøring virket ikke
kommunal-rapport.no 19.2.2010
Bilistene ga blaffen i giftlokket over Bergen under kuldeperioden i januar. Bare kjøreforbud fikk ned trafikken. Alle andre tiltak for å redusere biltrafikken var uten effekt. (...)

– Bileksos gir DNA-skade på foster
nrk.no 14.2.2010
Alt tyder på at luftforurensingen i Bergen og andre norske byer ikke bare er skadelige for astmatikere og allergikere: Forskere mener å kunne bevise at eksos gir DNA-skader på fostre.

Ifølge danske forskere bør kvinner tenkt godt over hvor de skal puste, melder nettstedet forskning.no. Eksos har siden nyttår skapt høy luftforurensing både i Bergen, Oslo og en del andre norske storbyer. (...)

Flame-Retardant Chemical Linked to Conception Problems (Flammehemmende kjemikalie linket til problemer med å bli gravid)
businessweek.com 27.1.2010
TUESDAY, Jan. 26 (HealthDay News) -- Women who are exposed to a common chemical that's used as a flame retardant may take longer to become pregnant, a new study finds.

The chemicals, called PBDEs (polybr