Om "føre var"-prinsippet The "precautionary principle" – adopted by the European Union in 1992 as the basis for regulation of toxic chemicals –- holds that in the face of scientific uncertainty, government should err on the side of protecting public health and safety. In other words, if scientific evidence indicates there is a good chance that a chemical may pose a risk of irreversible harm, regulators should not wait for absolute proof before acting. (Trade Secrets: A Moyers Report. PBS 18.9.2005)

Om miljøgifter, arv og genetiske forandringer Forskere har for første gang vist at eksponering for miljøgifter kan forårsake permanente genetiske forandringer som går i arv fra generasjon til generasjon. (USA TODAY 2.6.2005)

Företag har dålig koll på kemikalier (testfakta.se 6.10.2011)

– Miljøkriminelle slipper unna (aftenposten.no 28.5.2010)

Blandet EU-kemiaftale Kræftfremkaldende stoffer bør ikke undtages (forbrugerraadet.dk 4.12.2006)

- En stor andel farlige kjemikalier er merket feil.

(Anm: En stor andel farlige kjemikalier er merket feil. En av fem farlige kjemikalier er feil eller mangelfullt merket. Det viser en landsdekkende kontrollaksjon med farlige kjemikalier og biocidprodukter som Miljødirektoratet gjennomførte i mai. Nærmere 900 kjemikalier og 51 biocidprodukter som selges i byggevareutsalg, mat, sport, hobby, bil og båtbutikker ble kontrollert. — Feilmerkede produkter kan være farlig for mennesker og miljø. Det er viktig med riktig informasjon om farene ved produktet, sier seksjonsleder Mathieu Veulemans. (miljodirektoratet.no 5.7.2018).)

(Anm: Miljødirektoratet (miljodirektoratet.no).)

- En av fem farlige kjemikalier er feil eller mangelfullt merket.  (— Feilmerkede produkter kan være farlig for mennesker og miljø. Det er viktig med riktig informasjon om farene ved produktet.)

(Anm: En stor andel farlige kjemikalier er merket feil. En av fem farlige kjemikalier er feil eller mangelfullt merket. Det viser en landsdekkende kontrollaksjon med farlige kjemikalier og biocidprodukter som Miljødirektoratet gjennomførte i mai. Les hele saken hos miljødirektoratet.no (regelhjelp.no 6.7.2018).)  

(Anm: REGELHJELP.NO – Veiviser til HMS-regelverket. (regelhjelp.no).)

-  Ulovlig bilpleiemiddel avslørt. En kontroll av bilpleiemidler i Norge avslører ulovlig produkt og utbredt feilmerking. (- De konkluderer med at det er for dårlig merking av farlig innhold i bilpleiemidler, og at en av fire kontrollerte bilpleieprodukter manglet riktig faremerking.)

(Anm: Ulovlig bilpleiemiddel avslørt. En kontroll av bilpleiemidler i Norge avslører ulovlig produkt og utbredt feilmerking. Samtlige forhandlere får kritikk for avvik. ULOVLIG OG FARLIGE BILPLEIEMIDLER: En kontroll av forhandlere som selger bilpleiemidler viser at de færreste gjør det loven krever at de skal for å selge produktene - og 40 prosent er feilmerket. I tillegg avslørte kontrollen salg av ulovlig produkt. Miljødirektoratet har kontrollert 191 bilpleieprodukter hos 12 norske forhandlere. De har sett på om produktene har riktig faremerking, om det er barnesikring og hvorvidt de inneholder ulovlige kjemikalier. De konkluderer med at det er for dårlig merking av farlig innhold i bilpleiemidler, og at en av fire kontrollerte bilpleieprodukter manglet riktig faremerking. (…) I kontrollen fant Miljødirektoratet manglende barnesikring på ni av produktene, noe som seksjonssjef Mathieu Veulemans i Miljødirektoratet betegner som alvorlig, da barn er en sårbar gruppe og skal være beskyttet ved at emballasjen er tilstrekkelig sikret. I tillegg oppdaget de at kun et fåtall av forhandlerne hadde registrert produktene sine i produktregisteret. (dinside.no 28.9.2019).)

- Sneiper truer livet i havet.

(Anm: Sneiper truer livet i havet. Brukte sigaretter er miljøverstingen langs kysten. Nikotinet kan ha alvorlige konsekvenser for langt mer enn menneskets helse. (forskning.no 8.10.2015).)

- Hvert år havner 4,5 billioner sigarettsneiper i naturen, nå tror forskere at de skader plantene våre. (- Røykerne forstår ikke hva de kaster fra seg.)

(Anm: Hvert år havner 4,5 billioner sigarettsneiper i naturen, nå tror forskere at de skader plantene våre. (…) Røykerne forstår ikke hva de kaster fra seg, ifølge forskerne bak en ny studie. (forskning.no 23.7.2019).)

- Forskning viser at forurensning når morkaken. (- I en ny studie, for første gang, er bevis på luftforurensning sett i morkaken hos en gravid kvinne.)

(Anm: Research shows pollution is reaching the placenta. The evidence of air pollution – the soot and the fumes, has been seen in the lungs till date. In a new study, for the first time, the evidence of air pollution is seen in the placenta of a pregnant women. (…) Dr Miyashita presented the findings of this study at the European Respiratory Society International Congress on Sunday (16th September 2018) in Paris, along with Dr Norrice Liu, a paediatrician and clinical research fellow. (news-medical.net 16.9.2018).)

(Anm: Late Breaking Abstract - Do inhaled carbonaceous particles translocate from the lung to the placenta? Abstract Introduction: Epidemiological studies have reported an association between maternal exposure to particulate matter (PM) air pollution and adverse effects on the fetus. However the mechanisms for these associations remain unknown. (…) Conclusion: This study provides the first evidence that inhaled PM translocate from the lung to the placenta. European Respiratory Journal 2018 52: PA360;.)

(Anm: Klima, miljø og globalisering (mintankesmie.no).)

- Luftforurensning-induserte forandringer i placenta: et samspill av oksidativt stress, epigenetikk og den aldrende fenotypen?

(Anm: Air pollution-induced placental alterations: an interplay of oxidative stress, epigenetics, and the aging phenotype? Abstract According to the "Developmental Origins of Health and Disease" (DOHaD) concept, the early-life environment is a critical period for fetal programming. (…) Investigating the placenta is an opportunity for future research as it may help to understand the fundamental biology underpinning the DOHaD concept through the interactions between the underlying modes of action, prenatal environment, and disease risk in later life. To prevent lasting consequences from early-life exposures of air pollution, policy makers should get a basic understanding of biomolecular consequences and transgenerational risks. Clin Epigenetics. 2019 Sep 17;11(1):124. doi: 10.1186/s13148-019-0688-z.)

(Anm: Fenotype er de egenskapene hos et individ man kan observere direkte, altså de egenskapene som kommer til uttrykk i en organisme. Fenotype står i kontrast til genotype, som er den informasjonen som ligger i genene (DNA) til et individ eller en celle. Informasjonen i DNA-et kan beskrive flere varianter av et trekk, mens bare ett av disse, eller en kombinasjon av variantene, kommer til uttrykk. Eksempler på egenskaper der vi ofte snakker om fenotype er øyefarge, farger på blomster, hvor høy en person er, om en erteplante har runde eller skrukkete frø, eller blodtype. Disse egenskapene har underliggende genetiske motstykker. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Morkake eller placenta er en del av fosteret som begynner å dannes umiddelbart etter implantasjonen, det vil si etter at det befruktede egget (blastocysten) har slått seg ned i livmorslimhinnen. Det ytterste cellelaget i blastocysten vokser inn i livmorslimhinnen, samtidig som cellene deler seg og danner det som blir til morkaken. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).)

(Anm: Environmental toxicants in breast milk of Norwegian mothers and gut bacteria composition and metabolites in their infants at 1 month. (…) Conclusions Environmental toxicant exposure may influence infant gut microbial function during a critical developmental window. Future studies are needed to replicate these novel findings and investigate whether this has any impact on child health.Microbiomevolume 7, Article number: 34 (2019).)

(Anm: Miljøgifter og kjemikalier (fhi.no).)

- Barn kommer stadig tidligere i puberteten. Danske jenter begynner å utvikle bryster når de er i snitt ti år gamle, ett år yngre enn 15 år tidligere. (- Forskningen har problemer med å forklare årsakene til at pubertetsalderen synker.)

(Anm: Barn kommer stadig tidligere i puberteten. Danske og amerikanske barn kommer stadig tidligere i puberteten, ifølge forskning. I høst får vi vite om det samme skjer med norske barn. Begynner den sju år gamle datteren din å få pupper? Eller ser du mørke hår på kroppen til din åtteårige sønn? Det kan være tegn du bør ta alvorlig. Danske jenter begynner å utvikle bryster når de er i snitt ti år gamle, ett år yngre enn 15 år tidligere. (…) For 150 år siden fikk jenter menstruasjon da de var 17 år. For 50 år siden fikk de den allerede da de var 13–14. (…) Forskningen har problemer med å forklare årsakene til at pubertetsalderen synker. Flere hypoteser peker på at årsakene ikke kun ligger i genene våre, men også i miljøet: - Passivitet og stillesitting foran skjerm er ikke en direkte årsak til tidlig pubertet, men økt overvekt kan endre timingen for puberteten. - Hormonhermere i sminke og kroppspleieprodukter kan sette i gang prosesser som påvirker puberteten. - Kjemikalier og miljøgifter i maling, vaskemidler og plast kan gjøre det samme. - Parabener i maten vi spiser kan ha en effekt. (nrk.no 1.10.2019).)

- En Danwatch-undersøgelse. Kemikaliegigant skjulte hjerneskader i egen undersøgelse – fik sprøjtemiddel godkendt af EU.

(Anm: En Danwatch-undersøgelse. Kemikaliegigant skjulte hjerneskader i egen undersøgelse – fik sprøjtemiddel godkendt af EU. Dow Chemichals bliver kritiseret for at have ignoreret vigtige data fra laboratorieforsøg om chlorpyrifos’ effekt på rotters hjerner. Fire danske forskere anbefaler et forbud mod chlorpyrifos i EU. Vil du vide mere om denne undersøgelse, kan du kontakte Danwatch her 16. juni 2019. Dow Chemichals bliver kritiseret for at have ignoreret vigtige data fra laboratorieforsøg om chlorpyrifos’ effekt på rotters hjerner. Fire danske forskere anbefaler et forbud mod chlorpyrifos i EU. (danwatch.dk 16.6.2019).)

(Anm: Gruppesøksmål (massesøksmål) (mintankesmie.no).)

- Nyt studie modsiger tidligere forskning: Jo, moderkagen er en bakteriefri zone. Det nye studie sætter et foreløbigt punktum i faglig diskussion om moderkagen. (- Da de sammenlignede mængden af bakterier i prøver fra kvinder, der havde født vaginalt (modsat kvinder med kejsersnit) fandt de større mængder af bakterier, hvilket antyder, at moderkagerne blev forurenet under fødslen.)

(Anm: Nyt studie modsiger tidligere forskning: Jo, moderkagen er en bakteriefri zone. Det nye studie sætter et foreløbigt punktum i faglig diskussion om moderkagen. Den menneskelige moderkage er et fuldstændig sterilt miljø uden bakterier ifølge et nyt studie lavet af et forskerteam ved University of Cambridge i England. Det skriver phys.org. I mange år var der da også bred enighed i det medicinske samfund om, at livmoderen og moderkagen var sterile miljøer. Men tilbage i 2014 fandt et team af forskere tegn på, at der var - ganske vist lave - niveauer af bakterier i moderkagen. Siden har flere andre undersøgelser bekræftet det fund. Men nu har teamet på Cambridge altså konkluderet, at der ikke er bakterier i moderkagen - og de antyder, at undersøgelsen fra 2014 var mangelfuld. Læs også: Risikabel moderkageprøve kan måske snart erstattes af ufarlig blodprøve I det nye studie undersøgte forskerne vævsprøver fra 578 forskellige kvinder. De udførte DNA-undersøgelser på alle prøverne ved hjælp af flere forskellige teknikker for at undgå at få falske positiver. En teknik var for eksempel at udtage prøver to gange fra hver vævskultur, mens de brugte to forskellige typer af metoder til at få fat i bakterielt DNA. De forskellige teknikker kan du læse mere om her. (…) De fandt også DNA fra bakterier, der normalt findes i skeden, hvilket stemte overens med fundene fra 2014-holdet. Da de sammenlignede mængden af bakterier i prøver fra kvinder, der havde født vaginalt (modsat kvinder med kejsersnit) fandt de større mængder af bakterier, hvilket antyder, at moderkagerne blev forurenet under fødslen. Studiet er udgivet i Nature. (videnskab.dk 2.8.2019).)

(Anm: Miljø og helse (mintankesmie.no).)

(Anm: Klima, miljø og globalisering (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelindustrien (Big Pharma) (mintankesmie.no).)

(Anm: Miljø og legemiddel (Legemidler er farlig avfall). (mintankesmie.no).)

(Anm: Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddeløkonomi, bivirkninger og legemiddelomsetning (mintankesmie.no).)

- Nordmenn øverst på listen over klimaskeptikere sammen med USA og Saudi-Arabia.

(Anm: Nordmenn øverst på listen over klimaskeptikere sammen med USA og Saudi-Arabia. Norge troner på toppen sammen med USA og Saudi-Arabia over land hvor flest mennesker er uenig i at klimaet endrer seg og at mennesket er delvis ansvarlig. Det er viser en undersøkelse i regi av analysebyrået YouGov, skriver avisen Financial Times. 30.000 personer i 28 land ble spurt om klimaet på jorden forandrer seg og om menneskelig aktivitet har hovedansvaret for dette. (aftenposten.no 17.9.2019).)

-  Det gode diktaturet – kan demokratiet redde verden fra klimakrisa? (- Lar klimakrisas utfordringer seg egentlig løse innenfor demokratiets sendrektige rammer?) (- Mange der ute harselerer med et hvilket som helst kritisk blikk på deler av miljøkampen (sure gubber …).) (- Inntrykket er at de ikke ønsker debatt, men stillhet og ærbødig respekt.) (- Altså er klimasaken untouchable, og sier du noe annet er du et dårlig menneske.) (- Denne holdningen vil kunne bidra til en offentlighet som revner totalt.)

(Anm: Bård Larsen er historiker, med autoritær og totalitær ideologi som spesialområde. Han er prosjektleder i den liberale tankesmien Civita og skriver for Fri tanke om temaer relatert til demokrati, populisme og den offentlige samtalen. Det gode diktaturet – kan demokratiet redde verden fra klimakrisa? Lar klimakrisas utfordringer seg egentlig løse innenfor demokratiets sendrektige rammer? Eller må det hardere lut til? Er demokratiet en luksus vi rett og slett ikke kan tillate oss i møte med katastrofen? Eller kan det være at det fortsatt er den dårligste løsningen – bortsett fra alle de andre? (...) Mange der ute harselerer med et hvilket som helst kritisk blikk på deler av miljøkampen (sure gubber …). Inntrykket er at de ikke ønsker debatt, men stillhet og ærbødig respekt. Altså er klimasaken untouchable, og sier du noe annet er du et dårlig menneske. Denne holdningen vil kunne bidra til en offentlighet som revner totalt.(…) Den viktigste saken Det er nok riktig at klima er den viktigste saken i verden i dag, og det vil den fortsette å være i overskuelig fremtid. Det er et stort tema, som griper inn i de fleste politiske og økonomiske områder. Hvordan vi håndterer den og hvordan vi forbereder oss på kolossale endringer, er avgjørende for hvordan livene våre vil bli i fremtiden. Nettopp derfor må ikke klimasaken unndras nødvendig og normal debatt. (fritanke.no 27.9.2019).)

(Anm: Klima, miljø og globalisering (mintankesmie.no).)

- Marihuana og graviditet. (- Vekker bekymring- både med tanke på svangerskapets utfall og langsiktige konsekvenser for barnet.) (-THC kommer lett over i morkaken.)

(Anm: Marihuana og graviditet. Cannabinoiders evne til å komme over i morkaken og påvirke fosteret vekker bekymring - både med tanke på svangerskapets utfall og langsiktige konsekvenser for barnet. (…) Til tross for enkelte begrensninger ved studiene viser funnene av utfall knyttet til vekst, utviklingen av nervesystemet og atferd, at marihuanabruk i svangerskapet ikke er ufarlig. (nhi.no 21.11.2018).)

(Anm: Cannabis (marihuana hasj, pot etc.) (Big Marijuana) (mintankesmie.no).)

(Anm: Marihuana og graviditet. Cannabinoiders evne til å komme over i morkaken og påvirke fosteret vekker bekymring - både med tanke på svangerskapets utfall og langsiktige konsekvenser for barnet. (nhi.no 21.11.2018).)

(Anm: Marijuana Use During Pregnancy and Breastfeeding: Implications for Neonatal and Childhood Outcomes. (…) Pharmacokinetics of Cannabinoids During Pregnancy. Marijuana can affect the normal transport functions and physiologic status of the placenta throughout pregnancy.20 Pediatrics. 2018 Sep;142(3). pii: e20181889.)

- På 40 år har vestlige menn mistet halvparten av sædcellene sine. (- På 38 år har vestlige menns sædkvalitet sunket med nærmere 60 prosent, viser en stor metastudie fra 2017.) (- En rekke studier viser hva som kanskje kan være blant årsakene.) (- Det finnes ikke én årsak.) (- Men det ser ut til å ha noe med kosthold, livsstil, miljø og legemidler å gjøre.)

(Anm: På 40 år har vestlige menn mistet halvparten av sædcellene sine. En rekke studier viser hva som kanskje kan være blant årsakene. Forskere mener det er grunn til bekymring. Livsstil, kosthold, miljøgifter eller legemidler? Forskerne har ikke noe enkelt svar på hva den synkende sædkvaliteten skyldes, men det er gjort en rekke studier som viser hva som kan påvirke den mannlige forplantningsevnen. Trolig er årsaken veldig sammensatt.  (…) Det finnes ikke én årsak. Men det ser ut til å ha noe med kosthold, livsstil, miljø og legemidler å gjøre. (…) Den blir stadig sjeldnere. På 38 år har vestlige menns sædkvalitet sunket med nærmere 60 prosent, viser en stor metastudie fra 2017. I sin nye bok «Spermageddon – forplantningsevnen i fritt fall», som gis ut om et par uker, gjør forfatter Niels Christian Geelmuyden (58) et dypdykk i forplantningsforskningen. (…) I denne spennende og uhyggelig tidsaktuelle faktaboken retter Niels Christian Geelmuyden søkelyset mot den foreliggende forskning på området. En bok som angår deg, dine barn og barnebarn på en måte som få andre bøker kan sies å gjøre. (vg.no 21.9.2019).)

- Spermageddon. Forplantningsevnen i fritt fall. Niels Christian Geelmuyden. Utgivelsesår: 2019. (- En bok som angår deg, dine barn og barnebarn på en måte som få andre bøker kan sies å gjøre.)

(Anm: Spermageddon. Forplantningsevnen i fritt fall. Niels Christian Geelmuyden. Utgivelsesår: 2019. I denne spennende og uhyggelig tidsaktuelle faktaboken retter Niels Christian Geelmuyden søkelyset mot den foreliggende forskning på området. En bok som angår deg, dine barn og barnebarn på en måte som få andre bøker kan sies å gjøre. (cappelendamm.no 21.9.2019).)

(Anm: Unormal sæd med SSRI antidepressiva. Flere studier har funnet endrede sædparametere etter eksponering for SSRI-antidepressiva. Selv om SSRIs rolle er usikker, er det berettiget å ta hensyn til de observerte effektene på sædkvalitet og informere eksponerte pasienter. (Semen abnormalities with SSRI antidepressants. Several studies have found altered semen parameters after exposure to SSRI antidepressants. Although the role of SSRIs is uncertain, it is justified to take into account the observed effects on sperm quality and to inform exposed patients.) Prescrire Int 2015; 24 (156): 16-17.)

- Uheldig virkning av Seroxat/Paxil (paroxetine) på sædceller.

(Anm: Adverse effect of paroxetine on sperm. (…) Abstract OBJECTIVE: To assess the effects of a selective serotonin reuptake inhibitor on semen parameters. (…) CONCLUSION(S): In men with normal semen parameters, paroxetine induced abnormal sperm DNA fragmentation in a significant proportion of subjects, without a measurable effect on semen parameters. The fertility potential of a substantial number of men on paroxetine may be adversely affected by these changes in sperm DNA integrity. Fertil. Steril. 2010;94:1021–1026.)

(Anm: Antidepressant use during pregnancy and risk of autism spectrum disorder and attention deficit hyperactivity disorder: systematic review of observational studies and methodological considerations. (…) Conclusions Existing observational studies measuring the risk of ASD and ADHD with antidepressant exposure are heterogeneous in their design. Classical comparisons between exposed and unexposed women during pregnancy are at high risk of residual confounding. Alternative comparisons and sibling designs may aid the interpretation of causality and their utility requires further evaluation, including understanding potential limitations of undertaking meta-analyses with such data. BMC Medicine201816:6.)

(Anm: The Usefulness of Sperm Kinematics in Drug-Induced Toxicity Assessment. Abstract In vitro drug-induced toxicity assessment demands the usability and validation of suitable cell models, obtained non-invasively and pain-free. (…) In this MiniReview, the usability of boar spermatozoa as detectors of cytotoxicity based on sperm motility measurements is discussed. This article is protected by copyright. Basic Clin Pharmacol Toxicol. 2018 Mar 2.)

- Mitokondrier og deres rolle i menneskelig reproduksjon. (- Genetiske defekter på mitokondrielt genom kan være spesielt ødeleggende for pasienter; dessuten har oppmerksomheten rundt menneskelige mitokondrielle lidelser vokst bemerkelsesverdig de siste årene.)

(Anm: Mitochondria and Their Role in Human Reproduction. Abstract Genetic defects of the mitochondrial genome can be especially devastating to patients; moreover, attention on human mitochondrial disorders has grown remarkably in recent years. Mitochondrial DNA (mtDNA) is maternally inherited in most eukaryotes, with paternal mtDNA being eliminated from the embryo through a variety of mechanisms. Consequently, mtDNA mutations acquired in a woman's germline can impair fertility and/or lead to severe (and even fatal) diseases in her offspring. These issues are exacerbated as the age of the mother increases. In this review, we discuss the relationship between mitochondrial dysfunction, aging, and fertility, as well as current practices for screening and diagnosing mitochondrial defects in preimplantation embryos. We also discuss recent developments in the use of mitochondrial replacement therapy to prevent the transmission of maternally-inherited mitochondrial diseases. DNA Cell Biol. 2019 Oct 11.)

- Hjernen til LAR-barn kan være skadet. Forskerne fant tegn som tyder på at barna som var utsatt for opioider måtte anstrenge seg mer for å løse oppgavene de ble gitt.

(Anm: Hjernen til LAR-barn kan være skadet. Forskerne fant tegn som tyder på at barna som var utsatt for opioider måtte anstrenge seg mer for å løse oppgavene de ble gitt. Bilder av hjernen til barn av mødre som har vært på legemiddelassistert rehabilitering (LAR), viser at de må jobbe mer med oppgaveløsing. (…) – Resultatene våre kan tyde på at mors bruk av LAR-medisin og andre opioider kan skade utviklingen av hjernen til barnet, sier forsker og barnelege Eivind Sirnes ved Universitetet i Bergen og Haukeland universitetssjukehus. Ved bruk av såkalt funksjonell MRI kunne forskerne følge aktiviteten i hjernen til de 16 barna i alderen 10–14 år. Bildene viser at hjernen jobbet hardere enn hjernen til barn som ikke har vært utsatt for opioider(…) Sirnes påpeker at de har undersøkt for få barn til at de kan komme med noen endelige svar. (forskning.no 14.2.2018).)

(Anm: Metadon (methadone hydrochloride) - Subotex (buprenorfin) (Buprenorphine). (mintankesmie.no).)

– Antipsykotika kan krympe hjernevolum (Antipsychotics May Shrink Brain Volume). (- Det var tiltagende tap av både grå materie og hvit substans ved økende tid på antipsykotika.)

(Anm: Antipsykotika kan krympe hjernevolum (Antipsychotics May Shrink Brain Volume) Forskere rapporterte i februarutgaven av Archives of General Psychiatry at det var tiltagende tap av både grå materie og hvit substans ved økende tid på antipsykotika. En langtidsstudie ved bruk av bildetagning tyder på at hjernevolum hos pasienter med schizofreni gradvis reduseres i takt med varigheten av behandling med antipsykotika. (A long-term imaging study suggests that brain volume in patients with schizophrenia progressively declined with increasing duration of antipsychotic therapy.) (medpagetoday.com 8.2.2011.)

– Konklusjoner Samlet sett viser data fra dyrestudier vår studie at antipsykotika har en snikende, men målbar påvirkning på tap av hjernevev over tid.

(Anm: - Konklusjoner Samlet sett viser data fra dyrestudier vår studie at antipsykotika har en snikende, men målbar påvirkning på tap av hjernevev over tid, noe som tyder på viktigheten av forsiktig, varsom og aktsom risiko-nytte vurdering av dosering og varighet av behandling, samt deres off-label bruk. (Conclusions Viewed together with data from animal studies, our study suggests that antipsychotics have a subtle but measurable influence on brain tissue loss over time, suggesting the importance of careful risk-benefit review of dosage and duration of treatment as well as their off-label use.) Arch Gen Psychiatry. 2011;68(2):128-137 (February 7, 2011).)

(Anm: Fosterskader (legemiddelinduserte) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelindusert kreft og andre typer celleskader (mintankesmie.no).)

(Anm: Bivirkninger (legemiddelinduserte organskader og sykdommer) (mintankesmie.no).)

(AnmLegemidler (bl.a. antidepressiva, antipsykotika etc. kan øke risikoen for tarmsykdommer (dysbiose)), inklusive sepsis, Clostridium difficile (C difficile) etc.(mintankesmie.no).)

(AnmAntidepressiv medicin kan øge risiko for infektion med tarmbakterie. Infektioner med bakterien Clostridium difficile ses oftere hos personer i behandling for depression. (dagenspharma.dk 14.5.2013).)

- Disse vanlige legemidler kan øke risikoen for demens. (- En vanlig klasse av legemidler som legene foreskriver for en rekke tilstander - fra blæreproblemer til Parkinsons sykdom og depresjon - kan øke en persons risiko for demens, konkluderer en stor ny studie.) (- Spesielt er det imidlertid antikolinerge antidepressiva, antipsykotika, legemidler mot Parkinsons sykdom, legemidler mot overaktiv blære og legemidler mot epilepsi – som er forbundet med den høyeste økning i risiko.)

(Anm: Alzheimer's: Death of key brain cells causes daytime sleepiness. (…) En vanlig klasse av legemidler som legene foreskriver for en rekke tilstander - fra blæreproblemer til Parkinsons sykdom og depresjon - kan øke en persons risiko for demens, konkluderer en stor ny studie. (…) Spesielt er det imidlertid antikolinerge antidepressiva, antipsykotika, legemidler mot Parkinsons sykdom, legemidler mot overaktiv blære og legemidler mot epilepsi – som er forbundet med den høyeste økning i risiko. (medicalnewstoday.com 25.6.2019).)

- Langsom ganghastighet midt i livet linket til raskere aldring. (- Både fysisk og kognitivt.)

(Anm: Langsom ganghastighet midt i livet linket til raskere aldring. (Slow walking speed in midlife linked with faster aging.) (- Ny forskning finner at personer som har en tendens til å gå saktere i 45-årsalderen fremviser tegn på for tidlig akselerert aldring, både fysisk og kognitivt.(medicalnewstoday.com 12.10.2019).)

(Anm: Bivirkninger (legemiddelinduserte organskader og sykdommer) (mintankesmie.no).)

- Jo raskere du går, jo lenger kan du leve. (- British Journal of Sports Medicine.)

(Anm: - Jo raskere du går, jo lenger kan du leve. (- "Ganghastighet er assosiert med risiko for død av alle årsaker, men dens spesifikke rolle - uavhengig av den totale fysiske aktiviteten en person utfører - har fått liten oppmerksomhet til nå," forklarer professaor Stamatakis. Teamets funn er nå publisert i en spesialutgave av British Journal of Sports Medicine. (medicalnewstoday.com 4.6.2018).)

- Alzheimers sykdom: Død hos viktige hjerneceller forårsaker søvnighet på dagtid.

(Anm: Alzheimers sykdom: Død hos viktige hjerneceller forårsaker søvnighet på dagtid. (- Extreme daytime sleepiness is often a top symptom of Alzheimer's disease but what, exactly, causes it? New research finally brings us an answer. (medicalnewstoday.com 18.8.2019).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

- Nordmenn blir dummere. Intelligensen synker i alle de skandinaviske landene, og trenden er tydelig i Norge, viser en ny studie gjort av IQ-målingens ledende forsker, James Flynn.

(Anm: Nordmenn blir dummere. Intelligensen synker i alle de skandinaviske landene, og trenden er tydelig i Norge, viser en ny studie gjort av IQ-målingens ledende forsker, James Flynn. Etter flere årtier med stadig økende intelligens i de nordiske landene, har trenden snudd, ifølge en artikkel i tidsskriftet Intelligence. I norske målinger er det færre som når toppnivået både i ordforståelse og matematikkforståelse, ifølge studien. (…) Dette signaliserer uten tvil en uttynning av de med høye kognitive ferdigheter, konstaterer James Flynn, forfatteren bak studien. Snudde i 1995 Vendepunktet kom rundt 1995. Fra rundt 1950 økte nordmenns IQ, men etter det har IQ-en falt med 0,21 poeng i året, som betyr hele 6,5 poeng fall fra en generasjon til den neste. Trenden er omtrent lik i Danmark og enda sterkere i Finland. Det var den newzealandske statsviteren Flynn som oppdaget at intelligensen hadde steget jevnt i Skandinavia. (nrk.no 27.12.2017).)

(Anm: IQ decline and Piaget: Does the rot start at the top? Highlights - Important national differences, particularly the contrast between Scandinavia and elsewhere. - Dutch trends show that IQ gains vary by age which is indicative of the strength of various causal factors. - Piagetian trends provide information conventional tests do not: that the largest losses may be at the top of the curve. Intelligence 2017;66:112–121 (January–February 2018).)

- Ny behandling gir mindre uro hos pasienter med demens – uten medisiner. (- Behandlinger for disse symptomene med medisiner har beskjeden effekt og kan gi alvorlige bivirkninger, som fall, muskelstivhet, sløvhet, hjerneslag og tidligere død.)

(Anm: Ny behandling gir mindre uro hos pasienter med demens – uten medisiner. Forskere har utviklet en modell for å utrede, tolke og sette inn tiltak for personer med demens som har symptomer som uro, aggresjon eller angst. (- Behandlinger for disse symptomene med medisiner har beskjeden effekt og kan gi alvorlige bivirkninger, som fall, muskelstivhet, sløvhet, hjerneslag og tidligere død. (forskning.no 30.5.2019).)

(Anm: Fysisk trening (aktivitet / løping / jogging). (mintankesmie.no).)

- Autoimmun diabetes mellitus og den lekke tarm. I løpet av det siste tiåret har vår forståelse av immun reaktivitet og spesielt autoimmune lidelser vært opplevd som en stille revolusjon. Det har blitt klart at mange, om ikke alle autoimmune sykdommer, har en nær forbindelse til den bakterielle tarmflora, et kosmos av billioner av forskjellige bakterier, som danner forskjellige sammenslutninger fordelt på tarmkanalens lengde.

(Anm: Autoimmun diabetes mellitus og den lekke tarm. I løpet av det siste tiåret har vår forståelse av immun reaktivitet og spesielt autoimmune lidelser vært opplevd en stille revolusjon. Det har blitt klart at mange, om ikke alle autoimmune sykdommer, har en nær forbindelse til den bakterielle tarmflora, et kosmos av billioner av forskjellige bakterier, som danner forskjellige sammenslutninger fordelt på tarmkanalens lengde. PNAS July 23, 2019 116 (30) 14788-14790 (first published July 9, 2019).)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).) 

(Anm: Diabetes (mintankesmie.no).)

(Anm: Diabetes øker risikoen for å dø av noen kreftformer (dagensmedisin.no 3.10.2013).)

(Anm: Risk of fetal death is increased in pregnant women with pre-existing diabetes - Pre-existing maternal diabetes more than quadrupled the risk of fetal death OBG Manag. 2014 February;26(2).)

(Anm: Fysisk trening (aktivitet / løping / jogging). (mintankesmie.no).)

- Hva skjer med havet? Gjør vi havet til varme, prangende, livløse syrebad?

(Anm: What's happening to the ocean? Are we turning the oceans into warm, noisy, uninhabitable bodies of acid? The short answer is, yes -- but there's still hope. (ted.com 2016).)

- Forsuring av havet kan skape problemer for marine organismer.

(Anm: Forsuring av havet kan skape problemer for marine organismer med kalkhus, slik som vingesnegl. Arktiske havområder er spesielt utsatt for forsuring. (…) I industriell tid har CO2 opptaket økt i takt med økte utslipp fra menneskelig aktivitet. De siste 200 årene (…) økt med 27 prosent på verdensbasis. Norske havområder er spesielt utsatt for havforsuring, særlig lengst i nord. (miljostatus.no).)

- Illeluktende alger kobles til dødsfall. Seks strender i Nord-Frankrike stengt etter oppblomstring av alger som skiller ut giftig gass. (- Miljøvernorganisasjoner har koblet to nylige dødsfall til giftig gass produsert av alger i tangen)

(Anm: Illeluktende alger kobles til dødsfall. Seks strender i Nord-Frankrike stengt etter oppblomstring av alger som skiller ut giftig gass. (- Miljøvernorganisasjoner har koblet to nylige dødsfall til giftig gass produsert av alger i tangen, og ifølge CNN er nå seks populære strender rundt Saint-Brieuc i Brittany-regionen stengt. (…) Det er 600 svømmerelaterte dødsfall hvert år. (dagbladet.no 19.7.2019).)

- Fant kokain i ferskvannsreker. (- Problematikken med plastikk i havet har fått velfortjent stor oppmerksomhet, men godt skjult for folk flest er alle kjemikaliene som vi omgås til daglig som også har sin endestasjon i havet, som her ved Phi Phi-øyene i Thailand.)

(Anm: Daniela M. Pampanin og Magne O. Sydnes, Daniela M. Pampanin, førsteamanuensis i økotoksikologi og Magne O. Sydnes, professor i organisk kjemi, begge ved Universitetet i Stavanger. Fant kokain i ferskvannsreker. Det er ikke bare vann og plast i havet, det gjøres også funn av narkotiske stoffer.Problematikken med plastikk i havet har fått velfortjent stor oppmerksomhet, men godt skjult for folk flest er alle kjemikaliene som vi omgås til daglig som også har sin endestasjon i havet, som her ved Phi Phi-øyene i Thailand. (dn.no 21.6.2019).)

(Anm: Klima, miljø og globalisering (mintankesmie.no).)

(Anm: Miljø og legemiddel (Legemidler er farlig avfall). (mintankesmie.no).)

- Norsk-tysk studie: Farlig stoff i tre av fire plastprodukter. (– Vi ser en toksisk effekt i miksturen vi trekker ut av plasten når menneskeceller blir utsatt for denne i laboratoriet.)

(Anm: Norsk-tysk studie: Farlig stoff i tre av fire plastprodukter. I halvannet år prøvde forskere å identifisere 1.400 kjemikalier i 34 produkter, alt fra yoghurtbegre til badesvamper for barn. 75 prosent inneholdt noe farlig. (…) – Det er et problem, ikke bare for oss forbrukere, men også for produsentene, sier Wagner, som er spesialist på plastprodukter og helseeffektene av dem. – Vi ser en toksisk effekt i miksturen vi trekker ut av plasten når menneskeceller blir utsatt for denne i laboratoriet. Men vi kan ikke si eksakt hvilke farlige stoffer det er snakk om, sier Wagner. 20 av produktene som ble testet, var slike som er i nærkontakt med mat. Det betyr imidlertid ikke at de farlige stoffene går over i maten. En tidligere norsk studie fra 2017 påviste ingen slik overføring. (dn.no 18.9.2019).)

- WHO: Mikroplast i vann har lav helserisiko.

(Anm: WHO: Mikroplast i vann har lav helserisiko. Folk må ikke være bekymret over små plastpartikler i drikkevannet, ifølge en rapport fra Verdens helseorganisasjon (WHO). (dn.no 22.8.2019).)

- Fant mikroplast i gjellene til oppdrettslaks: – Haster å stanse forsøplingen av havet. En fersk studie viser at oppdrettslaks tar opp mikroplast. – Overraskende at man kommer opp i sånne mengder, sier forsker om funnene. – Dette er bare enda et bevis på at det haster å stanse plastforsøplingen av havet, sier marinbiolog og seniorrådgiver i WWF Verdens naturfond, Fredrik Myhre.

(Anm: Fant mikroplast i gjellene til oppdrettslaks: – Haster å stanse forsøplingen av havet. En fersk studie viser at oppdrettslaks tar opp mikroplast. – Overraskende at man kommer opp i sånne mengder, sier forsker om funnene. – Dette er bare enda et bevis på at det haster å stanse plastforsøplingen av havet, sier marinbiolog og seniorrådgiver i WWF Verdens naturfond, Fredrik Myhre. Ifølge en fersk studie fant forskere mikroplast i fiskens gjeller og immunceller. Studien er utført på oppdrettslaks av Veterinærinstituttet og Norwegian Research Center (NORCE). Spørsmålet nå er hva det har å si for fisken – og ikke minst for oss. – Kan være en risiko Forskerne fant nemlig ut at fiskens immunceller, som rydder opp i fremmedstoffer i kroppen, «spiste» plasten. – Det kan være en risiko at cellene i kroppen som har som oppgave å rydde og beskytte, «spiser» opp mikroplasten også, sier seniorforsker Maria Dahle ved Veterinærinstituttet. Opptaket av plast skjer visstnok når fiskens hudceller, de såkalte epitelcellene, blir skadet. Disse cellene vil vanligvis filtrere bort mikroplasten. Når disse cellene er skadet, kan mikroplast trenge inn og immuncellene ta opp plastartiklene. Ukjent betydning for mennesker – Det er litt overraskende at man kommer opp i sånne mengder at man kan måle tilstedeværelse av plast i gjellene, sier Dahle. Men får vi det i oss gjennom å spise fisken? Seniorforskeren sier at det foreløpig er uvisst hva disse funnene betyr for fiskehelsen og for laks som mat. (nrk.no 3.3.2019).)

- Solberg slår alarm etter grotesk syn på fuglefjell: – Ufattelig trist. (- Nå ber hun om global aksjon.) (– Dette bildet er så grotesk og ufattelig trist og viser at vi må handle nå! sier Solberg til VG.)

(Anm: Solberg slår alarm etter grotesk syn på fuglefjell: – Ufattelig trist. RUNDE (VG) Statsminister Erna Solberg (H) er fredag på sunnmørsbesøk, og det var et lite hyggelig syn som møtte henne på turen rundt fuglefjellet på Runde. Nå ber hun om global aksjon. – Dette bildet er så grotesk og ufattelig trist og viser at vi må handle nå! sier Solberg til VG. (vg.no 3.8.2019).)

(Anm: Søppelreir på Sunnmøre: – Dødsfelle for fuglene. (vg.no 10.5.2019).)

- Tungmetaller i morsmelken til alle norske mødre. (- Morsmelken ble hentet mellom 2003 og 2006, men studien ble først publisert denne uka.)

(Anm: Tungmetaller i morsmelken til alle norske mødre. Forskere ved Folkehelseinstituttet fant kvikksølv og kadmium i morsmelken til alle de 300 norske mødrene som deltok i en morsmelkstudie. – Kvikksølv kan påvirke hjernen til fosteret og føre til nevrologiske forandringer hos voksne. Derfor er det viktig å kartlegge hva slags miljøgifter som finnes i morsmelken og hvordan vi kan forhindre stoffene fra å forurense melken, sier forsker Nina Iszatt ved Folkehelseinstituttet. Omtrent en tredel av kvikksølvet i de norske morsmelkprøvene kommer fra amalgamfyllingene i tennene til mor, og 10 prosent kom fra høyt sjømatinntak. Spesielt kveite, mager fisk, skjell og krabbe førte til kvikksølv i morsmelken, ifølge studien. Samtidig ble utslipp av kvikksølv i Norge halvert mellom 2004 og 2017, og amalganfyllinger forbudt i 2008. I tillegg til kadmium og kvikksølv ble det funnet bly i 87 prosent av morsmelkprøvene. Nivåene av kadmium og bly i norsk morsmelk er blant de laveste som er rapportert i verden, ifølge forskningsresultater fra andre land. 300 mødre og barn deltok i den norske morsmelkstudien. Morsmelkprøvene ble samlet inn da barna var én måned gamle. Morsmelken ble hentet mellom 2003 og 2006, men studien ble først publisert denne uka. (forskning.no 30.5.2019).)

- Konsentrasjon av kvikksølv, kadmium og bly i morsmelk hos norske mødre: Forbindelsen mellom kostvaner, amalgam og andre faktorer. (- Våre funn understreker viktigheten av å følge forbrukerråd med hensyn til fisk og sjømat og peker på amalgam som en viktig kilde til Hg (kvikksølv) eksponering.)

(Anm: Concentration of mercury, cadmium, and lead in breast milk from Norwegian mothers: Association with dietary habits, amalgam and other factors. Abstract Mercury (Hg), cadmium (Cd), and lead (Pb) are of great concern for food safety and infants are especially sensitive to exposure to the maternal body burden. We quantified these elements in breast milk from Norwegian mothers and determined their association with dietary habits, maternal amalgam fillings, and smoking. Breast milk (n = 300) from the Norwegian Human Milk Study (HUMIS) was analyzed using triple quadrupole inductively coupled plasma mass spectrometry, after an acidic decomposition using microwave technique. (…) Our findings emphasize the importance of following consumer advice with respect to fish and seafood and points to amalgam as an important source for Hg exposure. Sci Total Environ. 2019 Aug 10;677:466-473.)

(Anm: Risiko-versus-kostnad-nytte-verdi (risiko versus nytteverdi) (mintankesmie.no).)

(Anm: PR-rådgivere, PR-byråer og PR-hjelp (PR-bransjen) (Spindoktorer) (mintankesmie.no).)

(Anm: Lobbyisme (lobbying - lobbyvirksomhet - lobbyregister - interessekonflikter - korrupsjon) (mintankesmie.no).)

- Giftigt stof har ødelagt ansattes lunger: »Vi fik at vide, det nærmest var som at bruge sukker i kaffen«. Syv ansatte på en plastfabrik har fået en række lungeproblemer efter at have arbejdet med et giftigt stof.

(Anm: Giftigt stof har ødelagt ansattes lunger: »Vi fik at vide, det nærmest var som at bruge sukker i kaffen«. Syv ansatte på en plastfabrik har fået en række lungeproblemer efter at have arbejdet med et giftigt stof. Virksomheden mener dog at have gjort alt for at undgå skader. Efter i en årrække at have arbejdet med stoffet PMDA har en række ansatte på en plastvirksomhed i Varde fået svære lungeproblemer. Det skriver Fagbladet 3F samt Avisen Danmark. Hos virksomheden Sky-Light arbejdede de berørte ansatte med produktet fra 2009-2017, men det har siden vist sig, at den beskyttelse, der blev benyttet, ikke har været tilstrækkelig. De ansatte er blandt andet blevet udsat for giftige dampe. I dag lider mindst syv ansatte af eftervirkninger såsom astma, allergi og åndedrætsbesvær. Fem af dem har fået deres sygdom anerkendt som arbejdsskader. PMDA Pyromellitic dianhydride (PMDA) er et kemisk stof, som Sky-Light anvendte til at gøre folie og emballageprodukter mere elastiske. Stoffet bliver fremstillet i Kina af den schweiziske producent Lonza. Kilde: Fagbladet 3F  (jyllands-posten.dk 21.6.2019).)

- Unormal sæd med SSRI-antidepressiva.

(Anm: Unormal sæd med SSRI antidepressiva. Flere studier har funnet endrede sædparametere etter eksponering for SSRI-antidepressiva. Selv om SSRIs rolle er usikker, er det berettiget å ta hensyn til de observerte effektene på sædkvalitet og informere eksponerte pasienter. (Semen abnormalities with SSRI antidepressants. Several studies have found altered semen parameters after exposure to SSRI antidepressants. Although the role of SSRIs is uncertain, it is justified to take into account the observed effects on sperm quality and to inform exposed patients.) Prescrire Int 2015; 24 (156): 16-17.)

(Anm: Legemiddelindustrien (EFPIA) registrerte kritikere, utarbeidet internasjonale rapporter (drittpakker) og tilbød disse til sine medlemmer (LMI etc.) for å kunne imøtegå kritikere. (mintankesmie.no).)

- Forskere finner link mellom bruk av antidepressiva, medfødte misdannelser eller dødfødsler.

(Anm: Forskere finner link mellom bruk av antidepressiva, medfødte misdannelser eller dødfødsler. (Researchers Find Link Between Antidepressant Use, Congenital Anomalies or Stillbirths) (…) "Mens denne ekstra risikoen kan virke liten er resultatene etter mitt syn så alvorlig som de kan være." (“While this extra risk may seem small, in my view, the outcomes are as serious as they can be.”) (dgnews.docguide.com 5.12.2016).)

- Eksponering av foster for antidepressiva kan endre Corpus Callosums mikrostruktur:

(Anm: Eksponering av foster for antidepressiva kan endre Corpus Callosums mikrostruktur: Presentert ved PAS / ASPN. (…) Fordi "den neonate (nyfødtes) corpus callosum mikrostruktur er assosiert med utero (livmor) SSRI-eksponering og prenatal (før fødsel) mødredepresjon, er tidlige modningsprosesser i denne regionen følsomme for endret 5-hydroksytryptamin (5-HT) signalering under tiden i utero (livmor)," bemerket Campbell. "Disse resultatene - sammen med forstyrret hvit substans’ mikrostruktur i genu hos premature spedbarn - tyder dette på at utviklingen av [corpus callosum] kan være følsom for tidlige uheldige påvirkninger. (Fetal Exposure to Antidepressants May Alter Corpus Callosum Microstructure.) (dgnews.docguide.com 10.5.2017).)

(Anm: Klima, miljø og globalisering (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelindustrien (Big Pharma) (mintankesmie.no).)

(Anm: Miljø og legemiddel (Legemidler er farlig avfall). (mintankesmie.no).)

- Mørk turisme: Turistene flokker til livsfarlig by.

(Anm: Mørk turisme: Turistene flokker til livsfarlig by. Det er det mest forurensede stedet på den sørlige halvkule. Likevel valfarter turistene til den asbest-fylte spøkelsesbyen Wittenoom. (…) Nakenbading og camping Flere enn 2 000 tidligere arbeidere og innbyggere i Wittenoom skal ha dødd som følge av asbestrelaterte sykdommer, ifølge The Guardian. (dagbladet.no 28.7.2019).)

- Turistene strømmer til Australias «Tsjernobyl»: Spøkelsesbyen Wittenoom er så dødelig at den er fjernet fra kartet. (- På 1900-tallet var asbest nærmest regnet som et vindundermineral.) (- Ved innånding kan asbeststøvet gjemme seg i brystet i mange år, før det plutselig knyter seg sammen til kreft og sørger for en brå død.) (- Trolig befinner det seg fortsatt tre millioner tonn asbest i gruvebyen, skriver avisen Guardian.) (- I 1993 ble Wittenoom derfor stengt av australske myndigheter.) (- Flere av de besøkende bruker emnetaggen #asbestos når de poster bilder fra stedet i sosiale medier.)

(Anm: Turistene strømmer til Australias «Tsjernobyl»: Spøkelsesbyen Wittenoom er så dødelig at den er fjernet fra kartet. En gang bodde det 20.000 mennesker i den australske gruvebyen Wittenoom. Så drev asbestforurensning vekk alle innbyggerne. Nå strømmer turister til byen, og risikerer livet. Byens navn er fjernet fra kart, og innbyggerne ble presset til å flytte. Gruvebyen Wittenoom, rundt 1100 kilometer nord for Perth, regnes som Australias største industriulykke og sammenlignes ofte med Tsjernobyl og den fraflyttede byen Pripyat. Det skyldes asbest-gruvene som i flere tiår ga velstand og levebrød til innbyggerne. På det meste bodde 20.000 innbyggere i Wittenoom. I årene mellom 1947 og 1966 jobbet mange av dem med å grave blå asbest ut av berggrunnen. Ingen hadde fortalt dem at byens store ressurs også var livsfarlig, at blå asbest har meget tynne mineralfibrer som lett trenger inn i kroppen på mennesker. At luften er full av frittflyvende asbeststøv, at hvert åndetrekk medfører risiko. Les også: HBO-serie får turistene til å strømme til Tsjernobyl og spøkelsesby  (abcnyheter.no 28.7.2019).)

- Högfluorerade ämnen, så kallade PFAS, har länge använts inom industrin. Men utsläpp av PFAS leder till hälsoproblem.

(Anm: Miljögiftet kostar hundratals miljarder i hälsoproblem. Högfluorerade ämnen, så kallade PFAS, har länge använts inom industrin. Men utsläpp av PFAS leder till hälsoproblem. I Europa kostar det upp till 880 miljarder kronor varje år, enligt en ny studie. Ända sedan 1950-talet har syntetiska PFAS-ämnen använts vid tillverkning av olika typer av varor. (nyteknik.se 19.3.2019).)

- Regeringen vil forbyde farlige stoffer i kageforme, pizzabakker og madpapir. (- Fluorstoffer er på mange måder et mirakelmateriale, og det er grunden til, at de i årtier har været industriens foretrukne belægning på muffinforme, i mikrobølgepopcornposer, i papiret omkring burgeren, på bagepapir, madpapir, paptallerkener og et hav af andre steder.)

(Anm: Regeringen vil forbyde farlige stoffer i kageforme, pizzabakker og madpapir. Regeringen vil forbyde brugen­ af farlige fluor­stoffer i mademballage – den typer stoffer, der gør muffinkageformen og pizzabakken­ glat indeni. De er nærmest uforgængelige og kan gøre pap og papir afvisende for smuds og vand. Fluorstoffer er på mange måder et mirakelmateriale, og det er grunden til, at de i årtier har været industriens foretrukne belægning på muffinforme, i mikrobølgepopcornposer, i papiret omkring burgeren, på bagepapir, madpapir, paptallerkener og et hav af andre steder. Det er den glatte hinde på indersiden af nogle pizzabakker, der forhindrer, at bakken bliver gennemvædet af fedt og væske. (politiken.dk 1.9.2019).)

(Anm: Coop stopper salget av mikropopcorn, men ikke i Norge.  (…) Alle mikropopkorn-merker fjernes fra Coops butikkhyller i Danmark fordi forskere er bekymret for de fluorerte stoffene som finnes i emballasjen, skriver danske medier. Ny forskning tyder på at emballasjen inneholder helsefarlige stoffer som kan være kreftfremkallende. (nrk.no 18.5.2015).)

(Anm: Advarer mot miljøgifter i matemballasje. – Matpakken din kan være giftig. Molekylærbiolog Marianne Brattås tror folk vet altfor lite om miljøgiftene som finnes i produktene man benytter i hverdagen. (ba.no 7.6.2015).)

- Analyser av de fem produktene med høyest innhold av PFAS viste at disse stoffene gikk over i maten. (- Kan fortsatt kjøpes.) (- Produktene er likevel ikke ulovlige, forteller Marie Louise Wiborg, fungerende direktør for avdeling mat i Mattilsynet. De får dermed ikke omsetningsforbud.)

(Anm: Fant skadelige stoffer som kan havne i maten. Da Mattilsynet fikk undersøkt papptallerkener og muffinsformer, oppdaget de helseskadelige stoffer. Mattilsynet sendte 35 produkter av papp og papir fra det norske markedet til analyse. Målet var å finne ut om farlige stoffer kan bli overført fra engangsservise og emballasje til maten vår. 13 av produktene viste seg å inneholde såkalte per- og polyfluorerte alkylstoffer (PFAS). Det gjaldt sju typer tallerkener, to muffinsformer, en kopp, en papirpose til fisk, et popkornbeger og et pizzabrett. PFAS tilsettes produkter av papp og papir for å gjøre dem vann- og fettavstøtende. Analyser av de fem produktene med høyest innhold av PFAS viste at disse stoffene gikk over i maten. Kan fortsatt kjøpes Produktene er likevel ikke ulovlige, forteller Marie Louise Wiborg, fungerende direktør for avdeling mat i Mattilsynet. De får dermed ikke omsetningsforbud. Dette har vært en kartlegging av fluorerte stoffer i papp og papir på det norske markedet for å få mer kunnskap. I og med at det ikke finnes grenseverdier, er ikke produktene ulovlige. Vi har ikke kunnskap nok til å si om nivåene er så høye at hvert produkt utgjør helseskade, men vi vil be Vitenskapskomiteen for mat og miljø vurdere om tilleggsbidraget fra matkontaktmaterialer med de målte nivåene kan gi en økt helserisiko for den norske befolkningen, sier Wiborg. Resultatene fra analysene vil bli sendt inn til EU-kommisjonen, som jobber med å utvikle regelverket for matkontaktmaterialer. (dagsavisen.no 22.7.2019).)

- Vanlig tilsetningsstoff (matadditiv) kan ha "skadelig" innflytelse på menneskers helse: studie. Et vanlig tilsetningsstoff som finnes i mer enn 900 produkter, inkludert tyggegummi og majones, kan gjøre betydelig skade på folks tarmhelse og føre til alvorlige sykdommer som kreft.

(Anm: Common food additive may have ‘harmful’ influence on human health: study. A common food additive found in more than 900 products including chewing gum and mayonnaise could be doing significant damage to people’s gut health and even cause serious diseases such as cancer. (dailytelegraph.com 12.5.2019).)

(Anm: Transcriptomics analysis reveals new insights in E171-induced molecular alterations in a mouse model of colon cancer. Sci Rep. 2018; 8: 9738.)

- Analyser av de fem produktene med høyest innhold av PFAS viste at disse stoffene gikk over i maten. (- Kan fortsatt kjøpes.) (- Produktene er likevel ikke ulovlige, forteller Marie Louise Wiborg, fungerende direktør for avdeling mat i Mattilsynet. De får dermed ikke omsetningsforbud.)

(Anm: Fant skadelige stoffer som kan havne i maten. Da Mattilsynet fikk undersøkt papptallerkener og muffinsformer, oppdaget de helseskadelige stoffer. Mattilsynet sendte 35 produkter av papp og papir fra det norske markedet til analyse. Målet var å finne ut om farlige stoffer kan bli overført fra engangsservise og emballasje til maten vår. 13 av produktene viste seg å inneholde såkalte per- og polyfluorerte alkylstoffer (PFAS). Det gjaldt sju typer tallerkener, to muffinsformer, en kopp, en papirpose til fisk, et popkornbeger og et pizzabrett. PFAS tilsettes produkter av papp og papir for å gjøre dem vann- og fettavstøtende. Analyser av de fem produktene med høyest innhold av PFAS viste at disse stoffene gikk over i maten. Kan fortsatt kjøpes Produktene er likevel ikke ulovlige, forteller Marie Louise Wiborg, fungerende direktør for avdeling mat i Mattilsynet. De får dermed ikke omsetningsforbud. Dette har vært en kartlegging av fluorerte stoffer i papp og papir på det norske markedet for å få mer kunnskap. I og med at det ikke finnes grenseverdier, er ikke produktene ulovlige. Vi har ikke kunnskap nok til å si om nivåene er så høye at hvert produkt utgjør helseskade, men vi vil be Vitenskapskomiteen for mat og miljø vurdere om tilleggsbidraget fra matkontaktmaterialer med de målte nivåene kan gi en økt helserisiko for den norske befolkningen, sier Wiborg. Resultatene fra analysene vil bli sendt inn til EU-kommisjonen, som jobber med å utvikle regelverket for matkontaktmaterialer. (dagsavisen.no 22.7.2019).)

- Miljøgiftig fastfood? – Nei takk, Burger King. Burgergiganten gjemmer seg bak at giftstoffene vi har funnet i emballasjen deres er lovlige.

(Anm: ANJA BAKKEN RIISE, leder i Framtiden i våre hender. Miljøgiftig fastfood? – Nei takk, Burger King. Burgergiganten gjemmer seg bak at giftstoffene vi har funnet i emballasjen deres er lovlige. Det bør vi gjøre noe med. Du kan like godt lære deg forkortelsen PFAS med en gang. PFAS står for per- og polyfluorerte alkylstoffer, og hører til samme familie som mange av de verste miljøgiftene vi kjenner til, som DDT, PCB og bromerte flammehemmere. Opphopning av slike miljøgifter i naturen er nå en av de største miljøutfordringene vi står overfor.  Stoffgruppen PFAS brukes i et utall produkter vi omgir oss med til daglig. Grunnen til det er blant annet at stoffene er vann- og smussavstøtende. Du kan støte på dem i impregneringsmidler, allværsklær, votter, kosmetikk, elektronikk, sykkelolje, og sist, men ikke minst: i fastfood-emballasje. Den europeiske forbrukerorganisasjonen BEUC avdekket tidligere i år at flere fastfoodkjeder i EU bruker PFAS i sin emballasje. (vg.no 22.12.2017).)

- Kan dette tilsetningsstoffet vende våre tarmbakterier mot oss? Titandioxid nanopartikler utgjør et felles tilsetningsstoff - E171 – som brukes som fargemiddel i mange produkter. Så langt har tilsetningsstoffets sikkerhet vært debattert, men ny forskning på mus har funnet bevis på at det kan gjøre tarmen mer utsatt for sykdom.)

(Anm: Can this food additive turn our gut bacteria against us? Titanium dioxide nanoparticles make up a common additive — E171 — used as a coloring agent in many products. So far, the additive's safety has been a matter of debate, but new research in mice has found evidence that it could render the gut more susceptible to disease. E171 is a food additive that manufacturers use to whiten various products, including chewing gum, cake icing, and candy, for instance. While the addition of this substance may render certain products more appealing, there is an ongoing debate about its safety. France, for instance, will ban the use of E171 in food products starting next year, over concerns that the additive could lead to health problems. Research in mice, which appeared last year in Scientific Reports, actually tied E171 consumption to the formation of colon cancer tumors. Moreover, a study in vitro, published in the journal Environmental Science: Nano in April this year, also found that E171 can lead to the alteration of normal cell function and upkeep in the gastrointestinal tract, which could mean that the substance can damage the gut's self-protective mechanisms. (medicalnewstoday.com 14.5.2019).)

(Anm: Transcriptomics analysis reveals new insights in E171-induced molecular alterations in a mouse model of colon cancer. (…) To conclude on 21 days of exposure, both pathway analyses showed an effect of E171 on the immune response, neuronal response, signalling, and extracellular matrix organisation. In addition, the GSEA indicated modulation in cancer signalling pathways, cellular processes, haemostasis, and metabolism of protein. Furthermore, the reaction of the immune system was larger (33 pathways) in the GSEA.Sci Rep. 2018; 8: 9738.)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom. (Medication-induced mitochondrial damage and disease.) (...) Legemidler fremstår nå som den viktigste årsak til mitokondriell skade, noe som kan forklare mange bivirkninger. Alle klasser av farmaka er dokumentert å skade mitokondriene, så vel som statiner, acetaminophen som for eksempel paracetamol, og mange andre. (Mol Nutr Food Res. 2008 Jul;52(7):780-8).)

(Anm: Signaler fra tarmens mikrobiotika til fjerntliggende organer mht. fysiologi og sykdom. (Signals from the gut microbiota to distant organs in physiology and disease.) Nat Med. 2016 Oct 6;22(10):1079-1089.)

- Sjøliv tar skade av våre medisiner. Medisinene vi tar, havner til slutt i havet hos alger og sjødyr.

(Anm: Sjøliv tar skade av våre medisiner. Medisinene vi tar, havner til slutt i havet hos alger og sjødyr. Medikamentene kan kanskje endre hele økosystemer, tror svensk forsker. Det er en kjent sak at medisinene vi mennesker bruker ikke nødvendigvis forsvinner når de har gjort jobben sin inni oss. (forskning.no 8.5.2014).)

(Anm: Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Statlig hvitvasking av legemiddelinformasjon (Tidsskr Nor Legeforen 2010; 130:368 (25.2.2010).)

(Anm: Legemiddelindustrien (Big Pharma) (mintankesmie.no).)

- Hva skjer med havet? Gjør vi havet til varme, prangende, livløse syrebad? Det korte svaret er, ja - men det er fortsatt håp.

(Anm: What's happening to the ocean? Are we turning the oceans into warm, noisy, uninhabitable bodies of acid? The short answer is, yes -- but there's still hope. (ted.com 2016).)

(Anm: Ocean acidification is the ongoing decrease in the pH of the Earth's oceans, caused by the uptake of carbon dioxide (CO2) from the atmosphere.[2] Seawater is slightly basic (meaning pH > 7), and the process in question is a shift towards pH-neutral conditions rather than a transition to acidic conditions (pH < 7).[3] Ocean alkalinity is not changed by the process, or may increase over long time periods due to carbonate dissolution.[4] An estimated 30–40% of the carbon dioxide from human activity released into the atmosphere dissolves into oceans, rivers and lakes.[5][6] (en.wikipedia.org).)

(Anm: Ocean acidification is the ongoing decrease in the pH of the Earth's oceans, caused by the uptake of carbon dioxide (CO2) from the atmosphere.[2] Seawater is slightly basic (meaning pH > 7), and the process in question is a shift towards pH-neutral conditions rather than a transition to acidic conditions (pH < 7).[3] Ocean alkalinity is not changed by the process, or may increase over long time periods due to carbonate dissolution.[4] An estimated 30–40% of the carbon dioxide from human activity released into the atmosphere dissolves into oceans, rivers and lakes.[5][6] (en.wikipedia.org).)

(Anm: Miljø og legemiddel (Legemidler er farlig avfall). (mintankesmie.no).)

- En sæd historie. (- Sædcellene til norske og danske menn sliter.) (- Selv om det ikke har ført til Handmaid's Tale-tilstander, skaper det en viss uro at en av de fremste legene på sædkvalitet i Europa er bekymret.) (- Det er myndighetene som må finne ut hvilke stoffer som gjør størst skade, og deretter fase ut disse stoffene, mener han.)

(Anm: En sæd historie. Sædcellene til norske og danske menn sliter. De blir færre og svømmer dårligere. Hvor bekymret bør vi være? (…) De siste 40 årene har nemlig vestlige menns sædkvalitet falt med mellom 50 og 60 prosent, ifølge studien presentert i tidsskriftet Human Reproduction Update. Og det har vært en kontinuerlig dalende kvalitet, ifølge overlegen. Selv om det ikke har ført til Handmaid's Tale-tilstander, skaper det en viss uro at en av de fremste legene på sædkvalitet i Europa er bekymret. To store meta-analyser som sammenstiller all tilgjengelig forskning på sædkvalitet viser at det er i Norden vi sliter mest. (...) At miljøgifter påvirker sædkvaliteten har også forskere i England sett nærmere på. De fant synkende sædkvalitet hos hunder som lever i samme miljø som mennesker. På laboratoriet gjorde teamet identiske forsøk på sædprøver fra både hunder og menn. De utsatte dem for to kjemikalier som er vanlige i hjemmet. Eksperimentene viste at kjemikaliene hadde den samme skadelige effekten på sædcellene hos både hunder og mennesker. (nrk.no 6.7.2019).)

(Anm: Temporal trends in sperm count: a systematic review and meta-regression analysis. Hum Reprod Update. 2017 Nov 1;23(6):646-659.)

- Nedgravd kunstgress begynte å ryke – da gikk alarmen. (- TV 2 kan avsløre at mange kunstgressbaner sender til deponi tross for forbud.) (- TV 2 vet at selv om det eksisterer et forbud mot deponi, er dette en løsning flere kommuner selv åpner for i anbudsprosesser - selv uten å spesifisere at granulat må fjernes.) (- Det får klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) til å reagere. – Vi har et regelverk, så dette går ikke an.) (- Vi kan gi bøter og, i siste instans, politianmelde det. – Kan dere også komme til å grave opp deponier? – Hvis det er et forurensningsproblem, så må det ryddes opp i, sier Elvestuen.)

(Anm: Nedgravd kunstgress begynte å ryke – da gikk alarmen. TV 2 kan avsløre at mange kunstgressbaner sender til deponi tross for forbud. Utenfor Haugesund begynte det å ryke fra et nedgravd kunstgress. Det er forbudt å sende kunstgress med granulat til deponi. Likevel kan TV 2 dokumentere at det blir gjort i Norge i dag. (…) Ministeren vil følge opp TV 2 vet også at det er deponiselskap som konkurrerer om å motta baner for håndtering uten å spesifisere at de skal fjerne gummien - og at baner nylig er blitt levert til deponi i Norge. Det får klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) til å reagere. – Vi har et regelverk, så dette går ikke an. Vi må følge opp de tilfellene der det er blitt deponert ulovlig og sørge for at de følger regelverket, slik at kunstgress med gummigranulat ikke deponeres, sier han, og legger til: – Vi har allerede skjerpet kravene våre i saker der det er snakk om miljøkriminalitet. Vi kan gi bøter og, i siste instans, politianmelde det. – Kan dere også komme til å grave opp deponier? – Hvis det er et forurensningsproblem, så må det ryddes opp i, sier Elvestuen. (…) Deponeres Og det har han ikke vært alene om å være. TV 2 vet at selv om det eksisterer et forbud mot deponi, er dette en løsning flere kommuner selv åpner for i anbudsprosesser - selv uten å spesifisere at granulat må fjernes. (tv2.no 26.6.2019).)

(Anm: Offentlig forvaltning (Offentlig sektor) (Statens økonomireglement - offentlige anskaffelser - offentlige innkjøp etc.) (mintankesmie.no).)

- Her er det gamle kunstgresset på Aspmyra lagt i naturen: – Dette er helt uforsvarlig.

(Anm: Her er det gamle kunstgresset på Aspmyra lagt i naturen: – Dette er helt uforsvarlig. Bodø kommune har i flere år gitt bort gammelt kunstgress – uten å vite hvor det har endt opp. (tv2.no 28.6.2019).)

- Hvert år fjernes rundt 80 norske kunstgressbaner. Flere av dem ender opp i naturen. (– Når du ser mikroplast, gummigranulat og kunstgress ligge langs vassdrag, så er det alvorlig.)

(Anm: Hvert år fjernes rundt 80 norske kunstgressbaner. Flere av dem ender opp i naturen. – Føler ansvar på fotballens vegne, sier NFF. Forsker Bjørn Aas kaller det trist. Nå vil miljøvernministeren ta grep. (…) Dette er materialer som har en levetid på 100 år, så når det først havner i naturen, blir det der, sier han. (…) – Når du ser mikroplast, gummigranulat og kunstgress ligge langs vassdrag, så er det alvorlig. Det er kjemiske stoffer som er farlige for organismer i vann. Det er ganske trist at dette får skje, sier NTNU-overingeniør Bjørn Aas. Han har ledet et forskningsprosjekt, der han blant annet har sett på hva som skjer med kunstgresset den dagen det ender opp som avfall. (tv2.no 25.6.2019).)

- Forsker: Fokus på den enkeltes klimaindsats flytter belejligt ansvaret fra industrien. (- Men kan og bør det virkelig være den enkelte persons ansvar at begrænse den globale opvarmning?)

(Anm: Forsker: Fokus på den enkeltes klimaindsats flytter belejligt ansvaret fra industrien. (...) Den enkelte forbruger får kort sagt ansvaret for håndteringen af klimaændringerne. Men kan og bør det virkelig være den enkelte persons ansvar at begrænse den globale opvarmning? (...) Historien kort - 100 selskaber er ansvarlige for 71 procent af de globale udledninger siden 1988. - 25 virksomheder og statsejede selskaber er ansvarlige for mere end halvdelen af de globale industrielle udledninger i den samme periode. (videnskab.dk 18.2.2019).)

(Anm: Miljø og legemiddel (Legemidler er farlig avfall). (mintankesmie.no).)

- Ugressmiddelprodusent førte lister over kritikere. Fransk politi har åpnet etterforskning av Monsanto som produserer ugressmiddelet Roundup, etter at det ble avslørt at selskapet har ført lister over kritikere. Det var fransk presse som avslørte at Monsanto hadde ført lister med navn på omkring 200 forskere, journalister og politikere som har vært kritisk til selskapet og dets produkter.

(Anm: Ugressmiddelprodusent førte lister over kritikere. Fransk politi har åpnet etterforskning av Monsanto som produserer ugressmiddelet Roundup, etter at det ble avslørt at selskapet har ført lister over kritikere. Det var fransk presse som avslørte at Monsanto hadde ført lister med navn på omkring 200 forskere, journalister og politikere som har vært kritisk til selskapet og dets produkter. Samtidig varsler bioteknologi- og legemiddelkonsernet Bayer at de har satt i gang undersøkelser i datterselskapet. – Dette er ikke måten Bayer fører dialog med samfunns- og interessegrupper. Vi ber om unnskyldning for denne oppførselen, sier Bayer, som tok over Monsanto i fjor. Personene som sto på listene, vil bli orientert av et advokatfirmaet som gjennomfører den interne granskingen. Bayer understreker likevel at det ikke er noen indikasjoner på at Monsantos kartlegging av kritikere var ulovlig. (nationen.no 12.5.2019).)

(Anm: Klima, miljø og globalisering (mintankesmie.no).)

- Ektepar tilkjent milliarderstatning fra Roundup-produsent. ayer AG, som eier Roundup-produsenten Monsanto, er pålagt å betale over to milliarder dollar (nesten 18 milliarder kroner) i erstatning til et ektepar i California.)

(Anm: Ektepar tilkjent milliarderstatning fra Roundup-produsent. ayer AG, som eier Roundup-produsenten Monsanto, er pålagt å betale over to milliarder dollar (nesten 18 milliarder kroner) i erstatning til et ektepar i California. Paret hevdet at de fikk kreft som følge av rundt 30 års bruk av ugressmiddelet, skriver Bloomberg News. Roundup inneholder den aktive substansen glyfosat. Erstatningen er den største avsagt av en jury i USA hittil i år, og den åttende største noensinne i en sak som handler om feil eller defekter ved et produkt. (dn.no 14.5.2019).)

- Dagens tegning: Roundup.

(Anm: Dagens tegning: Roundup. Kemi- og medicinalgiganten Bayer er igen dømt til at betale milliarderstatning for skadevirkningerne af sit ukrudtsmiddel. (jyllands-posten.dk 17.5.2019).)

(Anm: Gruppesøksmål (massesøksmål) (mintankesmie.no).)

(Anm: Gruppe (Transparency International) ber om flere tiltak for å takle korrupsjonen innen legemiddelindustrien. (Group calls for more to be done to tackle corruption in the pharmaceutical industry) (…) På begynnelsen av 2016 har én av 10 korrupsjonsetterforskninger i USA involvert legemiddelfirmaer, hvilket ifølge rapporten er et langt høyere antall saker enn det som involverer banksektoren. BMJ 2016;353:i3099 (Published 02 June 2016).)

(Anm: Gruppesøksmål (massesøksmål) (mintankesmie.no).)

(Anm: Miljø og helse (mintankesmie.no).)

(Anm: Klima, miljø og globalisering (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelindustrien (Big Pharma) (mintankesmie.no).)

(Anm: Miljø og legemiddel (Legemidler er farlig avfall). (mintankesmie.no).)

(Anm: Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddeløkonomi, bivirkninger og legemiddelomsetning (mintankesmie.no).)

- Fylt av farlige mengder antibiotika. Verdens elver inneholder farlige mengder antibiotika, ifølge en ny studie

(Anm: Fylt av farlige mengder antibiotika. Verdens elver inneholder farlige mengder antibiotika, ifølge en ny studie. NEW YORK (Dagbladet): - Det er ganske skummelt og deprimerende. (- Forskerne bak studien beskriver situasjonen som et «globalt problem».) (- En rapport fra verdensorganisasjonen anslår at situasjonen kan kreve 10 millioner menneskeliv innen 2050. - Det kommer til å være en enorm utfordring å løse dette problemet. Det vil kreve investering i infrastruktur for avfall og kloakkutslipp, strengere reguleringer og opprydning av områdene som allerede er forurenset, sier Boxall. (dagbladet.no 28.5.2019).)

(Anm: Klima, miljø og globalisering (mintankesmie.no).)

- Solskyddsmedel kan gå ut i blodet. Kemiska ämnen som ingår i vanliga solskyddsprodukter hittades i en amerikansk studie i alldeles för höga nivåer i deltagarnas blod. (- Redan efter en dags användning passerades gränsvärdet på 0,5 ng/ml för alla fyra produkterna.) (- Plasmakoncentrationen för oxybenzone låg till exempel över 20 ng/ml för en av sprayerna.)

(Anm: Solskyddsmedel kan gå ut i blodet. Kemiska ämnen som ingår i vanliga solskyddsprodukter hittades i en amerikansk studie i alldeles för höga nivåer i deltagarnas blod. Fynden är överraskande enligt överläkaren Olle Larkö som Dagens Medicin pratat med. (…) Hög nivå av ämnen gick ut i blodet Syftet var att undersöka hur stor mängd av de fyra kemiska ämenen avobenzone, oxybenzone, octocrylene och ecamsule som gick in i deltagarnas blodomlopp. Samtliga ämnen fungerar som kemiska filter där huden skyddar genom att UV-strålning absorberas.  Solskyddsmedel med kemiska UV-filter är vanligt i Sverige, enligt Olle Larkö. Redan efter en dags användning passerades gränsvärdet på 0,5 ng/ml för alla fyra produkterna. Nivån höll i sig under sju dagar, förutom för krämen. Först och främst mätte man nivån av avobenzone som oftast är en av huvudingredienserna i solskyddsprodukter. I deltagarnas blod fann man också för höga nivåer av oxybenzone, octocrylene och ecamsule. Plasmakoncentrationen för oxybenzone låg till exempel över 20 ng/ml för en av sprayerna. – Att gränsen överskreds så pass mycket var överraskande. Visserligen kladdade deltagarna på ganska mycket av dessa krämer och sprayer – fast det var ändå inom rekommenderade nivåer, säger Olle Larkö. (netdoktor.se 7.5.2019).)

(Anm: Solkrem skader korallrev verden over. En kjemikalie som finnes i solkrem har bidratt til å skade korallrev over hele verden, ifølge en ny forskningsrapport. Det viser seg at stoffet oksybenzon, som fungerer som et UV-filter og finnes i 3.500 forskjellige solkremer på verdensplan, skader korallene. Det bidrar altså til å forverre tilstanden for verdens allerede sårbare korallrev. Ifølge rapporten som er publisert i Archives of Environmental Contamination and Toxicology, kan stoffet være fullstendig ødeleggende for unge koraller. For eldre koraller er oksybenzon skadelig i høye konsentrasjoner. (dn.no 21.10.2015).)

- Farlige (risikable) kjemiske nødsituasjoner (krisesituasjoner) og relaterte forgiftninger som følger av ulike eksponeringer, inkludert utilsiktede (uaktsomme) beboelse-, industrielle, yrkesmessige eller transportulykker; naturkatastrofer; og utslipp av farlige substanser som er ment å forårsake skade. Opp til 100 000 industrikjemikalier brukes hver dag i USA, og føderale myndigheter anslår at mer enn 10 000 potensielt farlige utslipp av substanser forekommer årlig.

(Anm: Hazardous chemical emergencies and related poisonings result from various exposures, including inadvertent residential, industrial, occupational, or transportation mishaps; natural disasters; and hazardous-substance releases that are intended to cause harm.1-3 Up to 100,000 industrial chemicals are used each day in the United States,4 and federal authorities estimate that more than 10,000 potentially consequential releases of hazardous substances occur annually.4,5 In addition, numerous compounds have been developed primarily as military weapons, with exceedingly high toxicity.6-8 Both toxic industrial chemicals and military chemical weapons are capable of causing mass casualties in a substantive release and may be deployed intentionally in the context of chemical terrorism,8-10 targeted assassination attempts,8,11,12 or wartime attacks on civilian populations, as tragically shown in the current Syrian war.13,14. A toxidrome-based, emergency medical systems (EMS) approach to chemical weapons attacks was presented recently by Ciottone in the Journal.8 (Toxidromes are constellations of clinical signs, particularly vital signs, mental status, and ocular, respiratory, neurologic, and skin findings, that are characteristic of general classes of poison.) A similar approach is useful for the myriad possible entities in nonintentional hazardous chemical incidents. We review the toxicology and hospital-based management of acute poisonings caused principally by dermal and inhalational exposure to several representative chemical-agent classes in incidents involving the release of hazardous substances or chemical attacks (Table 1). Cyanide and organophosphate poisonings are emphasized, since they can also affect individual patients in the more familiar contexts of occupational and residential exposures or ingestions with suicidal intent and since specific emergency antidotal therapy is crucial for good outcomes. N Engl J Med 2019; 380:1638-1655 (April 25, 2019).)

azardous chemical emergencies and related poisonings result from various exposures, including inadvertent residential, industrial, occupational, or transportation mishaps; natural disasters; and hazardous-substance releases that are intended to cause harm.1-3 Up to 100,000 industrial chemicals are used each day in the United States,4 and federal authorities estimate that more than 10,000 potentially consequential releases of hazardous substances occur annually.4,5 In addition, numerous compounds have been developed primarily as military weapons, with exceedingly high toxicity.6-8 Both toxic industrial chemicals and military chemical weapons are capable of causing mass casualties in a substantive release and may be deployed intentionally in the context of chemical terrorism,8-10 targeted assassination attempts,8,11,12 or wartime attacks on civilian populations, as tragically shown in the current Syrian war.13,14

– Verden overflommes av nye giftstoffer (toksiner). (- Dr. Susan Richardson ved University of South Carolina vil på CleanUp 2015-konferansen i Melbourne i morgen fortelle at nye miljøgifter, hvorav noen er like - eller mer - giftige enn "tradisjonelle" miljøgifter som tungmetaller, allerede finner sin vei inn i verdens elver, innsjøer, grunnvann og drikkevann.)

World 'facing flood of new toxins' (Verden "møter enn flodbølge av giftstoffer")
medicalnewstoday.com 14.9.2015
Verden trenger å forberede seg på en flom av potensielt farlige nye miljøgifter, ifølge advarsler fra en internasjonal ekspert på miljøkjemi. (The world needs to prepare for a flood of potentially dangerous new pollutants, an international expert in environmental chemistry has warned.)

Dr. Susan Richardson ved University of South Carolina vil på CleanUp 2015-konferansen i Melbourne i morgen fortelle at nye miljøgifter, hvorav noen er like - eller mer - giftige enn "tradisjonelle" miljøgifter som tungmetaller, allerede finner sin vei inn i verdens elver, innsjøer, grunnvann og drikkevann. (Dr Susan Richardson of the University of South Carolina will tell the CleanUp 2015 Conference in Melbourne tomorrow that new contaminants, some of which are just as - or more - toxic than 'traditional' pollutants like heavy metals, are already finding their way into the world's rivers, lakes, groundwater and drinking water.)

De nye giftstoffene skriver seg fra kilder som kunstige søtningsmidler, nanomaterialer, parfymer, legemidler, hormoner, solkremer, flammehemmere, non-stick belegg, plantevernmidler, nedbrytningsprodukter, sykehusavfall, og biprodukter av vaskemidler, desinfeksjonsmidler og rensemidler for svømmebasseng. Dersom de forblir uoppdaget og ubehandlet kan de være farlige for mennesker, hvor noen allerede er linket til tilstander som kreft, fedme, lavere intelligens og sterilitet, ifølge dr. Richardson. (…) (The new toxins arise from sources such as artificial sweeteners, nanomaterials, perfumes, medical drugs, hormones, sunscreens, flame retardants, non-stick coatings, pesticide breakdown products, hospital wastes, and the by-products of detergents, disinfectants and swimming pool cleansers.
Left undetected and untreated, they can be hazardous to humans, with some already linked to conditions such as cancer, obesity, lower intelligence and infertility, Dr Richardson says.
)

(Anm: Nanoteknologi (nanopartikler). (mintankesmie.no).)

- Lillebitte fisk kan genkende sit eget spejlbillede: Et tegn på overraskende intelligens.

(Anm: Lillebitte fisk kan genkende sit eget spejlbillede: Et tegn på overraskende intelligens. (- Det blev også observeret, at fiskene forsøgte at fjerne skidt fra sig selv efter at have set sig selv i spejlet, hvilket altså indikerer, at de har været bevidste omkring, at de så sig selv. (videnskab.dk 8.2.2019).)

- Vil vurdere nye legemidler raskere. Forenklede vurderinger og differensierte løp skal effektivisere vurderingene av nye legemidler.

(Anm: Vil vurdere nye legemidler raskere. Forenklede vurderinger og differensierte løp skal effektivisere vurderingene av nye legemidler. Det bygger seg nå opp kø av legemidler som venter på vurdering fra Statens legemiddelverk, og den gjennomsnittlige saksbehandlingstiden øker.  Nå har en arbeidsgruppe som består av Legemiddelverket, de regionale helseforetakene, Nye metoder og Sykehusinnkjøp vurdert metodevurderingsprosessene. (dagensmedisin.no 28.3.2019).)

(Anm: Miljø og helse (mintankesmie.no).)

(Anm: Klima, miljø og globalisering (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelindustrien (Big Pharma) (mintankesmie.no).)

(Anm: Miljø og legemiddel (Legemidler er farlig avfall). (mintankesmie.no).)

(Anm: Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddeløkonomi, bivirkninger og legemiddelomsetning (mintankesmie.no).)

- Legemidlene virker ikke: en moderne medisinsk skandale. Legene som forskriver legemidler vet ikke at de ikke virker som de er ment å gjøre. Det gjør heller ikke deres pasienter. Produsentene vet det veldig godt, men de forteller det ikke. (The drugs don't work: a modern medical scandal.)

(Anm: Legemidlene virker ikke: en moderne medisinsk skandale. Legene som forskriver legemidler vet ikke at de ikke virker som de er ment å gjøre. Det gjør heller ikke deres pasienter. Produsentene vet det veldig godt, men de forteller det ikke. (The drugs don't work: a modern medical scandal.) (guardian.co.uk 21.9.2012).) (web.archive.org)

 - En Leges dilemma: Når avgjørende nye legemiddeldata holdes skjult. (- A Doctor’s Dilemma: When Crucial New-Drug Data Is Hidden.)

(Anm: A Doctor’s Dilemma: When Crucial New-Drug Data Is Hidden (En Leges dilemma: Når avgjørende nye legemiddeldata holdes skjult.) (healthland.time.com 24.9.2012 (Time).)

- Hundrevis av nåværende medisinske behandlinger kan være ineffektive. (- Spesielt, de vanligste legemidler (33 %).)

(Anm: Hundrevis av nåværende medisinske behandlinger kan være ineffektive. (Hundreds of current medical practices may be ineffective.) "Medisinsk reversering" er et begrep som definerer eksempler der nye og forbedrede kliniske forsøk viser at dagens medisinske praksis er ineffektiv eller misforstått. (medicalnewstoday.com 15.6.2019).)

- Overlæge: "Vi mangler god evidens for effekten af de behandlinger, vi tilbyder.

(Anm: Overlæge: "Vi mangler god evidens for effekten af de behandlinger, vi tilbyder. Det er et kæmpe problem". Indenfor nogle af de sygdomme, som slår flest mennesker ihjel, mangler der solid forskning bag mange af de behandlinger, som lægerne tilbyder. (sundhedspolitisktidsskrift.dk 29.3.2019).)

(Anm: Risiko-versus-kostnad-nytte-verdi (risiko versus nytteverdi) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddeløkonomi, bivirkninger og legemiddelomsetning (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddeløkonomi, bivirkninger og legemiddelomsetning (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddeløkonomi, bivirkninger og legemiddelomsetning (mintankesmie.no).)

- Dyreforskning i menneskets bilde. (- Den sier kanskje mest om oss selv.)

(Anm: Helga Fjærvoll, høyskolelektor i psykologi ved Bjørknes Høyskole. Dyreforskning i menneskets bilde. Menneskets forskning på dyr har i lang tid undervurdert dyrenes evner. Den sier kanskje mest om oss selv. (…) Den kjente nederlandske primatologen Frans de Waal har skrevet flere bøker om dette. På tross av at de Waal mener at mye har skjedd de siste tiårene, er mange av dagens forskere fremdeles svært tilbakeholdne med å tillegge dyr mer avanserte evner og egenskaper. (…) Det viktige eksperimentalpsykologiske prinsippet «fravær av bevis er ikke det samme som bevis på fravær» synes i stor grad å ha blitt glemt av dyreforskerne. (aftenposten.no 3.6.2019).)

- Oppdrettslaks plages av depresjon. (- Forsker skylder på depresjon, og gir laksen antidepressivene.)

(Anm: Oppdrettslaks plages av depresjon. (…) Forsker skylder på depresjon, og gir laksen antidepressivene. (…) Noen fisker vantrives inntil det sykelige. (…) Hans område er nevrobiologi. Hjernen, serotoninsystemet og nevral plastisitet hos utilpass fisk studeres. (…) Vi har til og med forsøkt med å injisere antidepressivene. (…) Da beveger individene seg mer og spiser mer. Til gjengjeld blir de mobbet mer av dominerende fisk, sier forsker Øyvind Øverli ved Norges miljø -og biovitenskapelige universitet (NMBU). (dn.no 14.4.2019).)

(Anm: Miljø og legemiddel (Legemidler er farlig avfall). (mintankesmie.no).)

- Attenborough mener vi er planetens pest. (- Den eneste måten å redde planeten fra hungersnød og utrydning, er å innføre befolkningsrestriksjoner.)

(Anm: Attenborough mener vi er planetens pest. (...) Den eneste måten å redde planeten fra hungersnød og utrydning, er å innføre befolkningsrestriksjoner. (...) TV-personligheten Sir David Attenborough (86) mener den eneste måten å redde planeten fra hungersnød og utrydning, er å innføre befolkningsrestriksjoner.(nrk.no 22.1.2013).)

(Anm: Miljø og legemiddel (Legemidler er farlig avfall). (mintankesmie.no).)

(Anm: En stor andel farlige kjemikalier er merket feil. (nettavisen.no 5.7.2018).)

(Anm: Environmental toxic metal contaminants and risk of cardiovascular disease: systematic review and meta-analysis BMJ 2018;362:k3310 (Published 29 August 2018).)

- Kan bli stevnet for retten for å ha manipulert dødelighetstall.  

(Anm: Kan bli stevnet for retten for å ha manipulert dødelighetstall. Den chilenske fiskeri- og akvakulturtjenesten Sernapesca har levert inn et søksmål mot Nova Austral for alvorlige uregelmessigheter. Selskapet Nova Austral er eid av de private equity-aktørene Altor og Bain Capital. Førstnevnte er et nordisk selskap. Styreleder i Nova Austral er tidligere Salmar-topp Yngve Myhre. Nova Austral er beskylt for å ha manipulert dødelighetstall og Serapesca har tidligere annonsert at de suspenderer selskapets ”antibiotika-frie” sertifisering. (kyst.no 10.7.2019).)

- Lakseselskap skal ha manipulert dødelighetstallene. Det chilenske oppdrettsselskapet Nova Austral beskyldes etter en epost-lekkasje å ha instruert de ansatte om å manipulere dødelighetstallene, for å få dem til å se bedre ut.

(Anm: Lakseselskap skal ha manipulert dødelighetstallene. Det chilenske oppdrettsselskapet Nova Austral beskyldes etter en epost-lekkasje å ha instruert de ansatte om å manipulere dødelighetstallene, for å få dem til å se bedre ut. Selskapet er eid av de private equity-aktørene Altor og Bain Capital. Førstnevnte er et nordisk selskap. Styreleder i Nova Austral er tidligere salmartopp Yngve Myhre. Ifølge Salmonexpert ble opplysningene lekket til det chilenske mediet Elmostrador. Der skriver de om e-poster som viser at produksjonsledelsen i selskapet har instruert områdesjefene til å nedjustere dødelighetstallene som skal innrapporteres til det chilenske fiskeridirektoratet – Sernapesca. De skriver også at selskapet har markedsført seg som en markedsleder innen bærekraft.  (kyst.no 28.6.2019).)

- Øget kontrol af drikkevand. Fremover skal drikkevand testes for chlorothalonil-amidsulfonsyre. (- Styrelsen for Patientsikkerhed for at få en sundhedsfaglig vurdering af, om vandet må anvendes til drikkevand.)

(Anm: Øget kontrol af drikkevand. Fremover skal drikkevand testes for chlorothalonil-amidsulfonsyre. Påvises stoffet i drikkevand, foretager Styrelsen for Patientsikkerhed en konkret vurdering af, om vandet kan drikkes. Miljøstyrelsen har bedt landets kommuner om at drikkevand fra vandværker hurtigst muligt testes for stoffet chlorothalonil-amidsulfonsyre, der er et nedbrydningsprodukt af pesticidet chlorothalonil. Ved fund at chlorothalonil-amidsulfonsyre i drikkevand fra vandværker skal kommunerne kontakte Styrelsen for Patientsikkerhed for at få en sundhedsfaglig vurdering af, om vandet må anvendes til drikkevand. Styrelsen for Patientsikkerhed foretager en konkret vurdering og giver kommunen en udtalelse i hver enkelt sag. Læs mere på Miljøstyrelsens hjemmeside. (politiken.dk 24.4.2019).)

- Tungmetaller i morsmelken til alle norske mødre. (- Morsmelken ble hentet mellom 2003 og 2006, men studien ble først publisert denne uka.)

(Anm: Tungmetaller i morsmelken til alle norske mødre. Forskere ved Folkehelseinstituttet fant kvikksølv og kadmium i morsmelken til alle de 300 norske mødrene som deltok i en morsmelkstudie. – Kvikksølv kan påvirke hjernen til fosteret og føre til nevrologiske forandringer hos voksne. Derfor er det viktig å kartlegge hva slags miljøgifter som finnes i morsmelken og hvordan vi kan forhindre stoffene fra å forurense melken, sier forsker Nina Iszatt ved Folkehelseinstituttet. Omtrent en tredel av kvikksølvet i de norske morsmelkprøvene kommer fra amalgamfyllingene i tennene til mor, og 10 prosent kom fra høyt sjømatinntak. Spesielt kveite, mager fisk, skjell og krabbe førte til kvikksølv i morsmelken, ifølge studien. Samtidig ble utslipp av kvikksølv i Norge halvert mellom 2004 og 2017, og amalganfyllinger forbudt i 2008. I tillegg til kadmium og kvikksølv ble det funnet bly i 87 prosent av morsmelkprøvene. Nivåene av kadmium og bly i norsk morsmelk er blant de laveste som er rapportert i verden, ifølge forskningsresultater fra andre land. 300 mødre og barn deltok i den norske morsmelkstudien. Morsmelkprøvene ble samlet inn da barna var én måned gamle. Morsmelken ble hentet mellom 2003 og 2006, men studien ble først publisert denne uka. (forskning.no 30.5.2019).)

(Anm: Miljø og helse (mintankesmie.no).)

(Anm: Klima, miljø og globalisering (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelindustrien (Big Pharma) (mintankesmie.no).)

(Anm: Miljø og legemiddel (Legemidler er farlig avfall). (mintankesmie.no).)

(Anm: Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddeløkonomi, bivirkninger og legemiddelomsetning (mintankesmie.no).

- Konsentrasjon av kvikksølv, kadmium og bly i morsmelk hos norske mødre: Forbindelsen mellom kostvaner, amalgam og andre faktorer. (- Våre funn understreker viktigheten av å følge forbrukerråd med hensyn til fisk og sjømat og peker på amalgam som en viktig kilde til Hg (kvikksølv) eksponering.)

(Anm: Concentration of mercury, cadmium, and lead in breast milk from Norwegian mothers: Association with dietary habits, amalgam and other factors. Abstract Mercury (Hg), cadmium (Cd), and lead (Pb) are of great concern for food safety and infants are especially sensitive to exposure to the maternal body burden. We quantified these elements in breast milk from Norwegian mothers and determined their association with dietary habits, maternal amalgam fillings, and smoking. Breast milk (n = 300) from the Norwegian Human Milk Study (HUMIS) was analyzed using triple quadrupole inductively coupled plasma mass spectrometry, after an acidic decomposition using microwave technique. (…) Our findings emphasize the importance of following consumer advice with respect to fish and seafood and points to amalgam as an important source for Hg exposure. Sci Total Environ. 2019 Aug 10;677:466-473.)

- EU forbyr Storbritannias mest brukte plantevernmiddel grunnet frykt for helse og miljø. (- Myndighetene sier chlorothalonil (klorotalonil) utgjør en høy risiko for dyreliv og kan potensielt skade mennesker.)

(Anm: EU bans UK's most-used pesticide over health and environment fears. Officials say chlorothalonil poses high risk to wildlife and may potentially harm humans. One of the world’s most common pesticides will soon be banned by the European Union after safety officials reported human health and environmental concerns. Chlorothalonil, a fungicide that prevents mildew and mould on crops, is the most used pesticide in the UK, applied to millions of hectares of fields, and is the most popular fungicide in the US. Farmers called the ban “overly precautionary”. But EU states voted for a ban after a review by the European Food Safety Authority (Efsa) was unable to exclude the possibility that breakdown products of the chemical cause damage to DNA. Efsa also said “a high risk to amphibians and fish was identified for all representative uses”. Recent research further identified chlorothalonil and other fungicides as the strongest factor linked to steep declines in bumblebees. (theguardian.com 29.3.2019).)

- Nevrotoksiske plantevernmidler.

(Anm: Neurotoxicity of pesticides. Abstract Pesticides are unique environmental contaminants that are specifically introduced into the environment to control pests, often by killing them. Although pesticide application serves many important purposes, including protection against crop loss and against vector-borne diseases, there are significant concerns over the potential toxic effects of pesticides to non-target organisms, including humans. In many cases, the molecular target of a pesticide is shared by non-target species, leading to the potential for untoward effects. Here, we review the history of pesticide usage and the neurotoxicity of selected classes of pesticides, including insecticides, herbicides, and fungicides, to humans and experimental animals. Specific emphasis is given to linkages between exposure to pesticides and risk of neurological disease and dysfunction in humans coupled with mechanistic findings in humans and animal models. Finally, we discuss emerging techniques and strategies to improve translation from animal models to humans. Acta Neuropathol. 2019 Jun 13.)

(Anm: Molecular networks related to the immune system and mitochondria are targets for the pesticide dieldrin in the zebrafish (Danio rerio) central nervous system. J Proteomics. 2017 Mar 22;157:71-82.)

- Avslag på forlenget godkjenning av klorotalonil som aktivt stoff i plantevernmidler.

(Anm: Avslag på forlenget godkjenning av klorotalonil som aktivt stoff i plantevernmidler. (Utkast) Kommisjonens gjennomføringsforordning om ikke fornyet godkjenning av det aktive stoffet klorotalonil i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 (Draft) Commission Implementing Regulation concerning the non-renewal of the approval of the active substance chlorothalonil, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council concerning the placing of plant protection products on the market, and amending Commission Implementing Regulation (EU) No 540/2011 (europalov.no 4.4.2019).)

- Alt, alt for mange mennesker sender klimaet til tælling. (- Befolkningen i de 47 fattigste lande i verden ventes at stige med 33 pct. fra 2017 til 2030.) (- I Europa er fødselsraten samtidig steget fra 1,4 til 1,6 barn pr. kvinde.)

(Anm: Alt, alt for mange mennesker sender klimaet til tælling. Storbyen Delhi vokser eksplosivt og er nu verdens femtestørste by. Verdens befolkning har kurs mod knap 10 mia. i 2050. Mange mener, at overbefolkning er én af hovedforklaringerne på klodens klimaproblemer. (…) Jordens befolkning vokser. Befolkningen vil især vokse i ni lande: Indien, Nigeria, Den Demokratiske Republik Congo, Pakistan, Etiopien, Tanzania, USA, Uganda, Indonesien. Befolkningen i de 47 fattigste lande i verden ventes at stige med 33 pct. fra 2017 til 2030. Således ventes Afrikas befolkning at blive fordoblet frem til 2050. I Afrika er fødselsraten dog faldet fra 5,1 barn pr. kvinde i perioden 2000-2005 til 4,7 i perioden 2010-2015. I Europa er fødselsraten samtidig steget fra 1,4 til 1,6 barn pr. kvinde. I den anden ende er 25 pct. af befolkningen i Europa nu over 60 år og ventes at stige til 35 pct. i 2050. Kilder: FN, worldpopulationreview.com, worldometers.info (jyllands-posten.dk 13.4.2019).)

– Innholdsmarkedsføring (på engelsk content marketing) er en markedsføringssteknikk som går ut på å produsere og spre innhold som er av interesse for personer som bedriften definerer som potensielle kunder.

(Anm: Innholdsmarkedsføring (på engelsk content marketing) er en markedsføringssteknikk som går ut på å produsere og spre innhold som er av interesse for personer som bedriften definerer som potensielle kunder. Innholdsmarkedsføring etterligner ofte journalistikk og bruker ofte journalistisk uttrykkform for å skape interesse.[1] Tidligere ble dette gjerne omtalt som tekstlike annonser.[2] I medie- og reklamebransjen brukes mange overlappende og delvis synonyme begreper om innholdsmarkedsføring. Mange av disse bærer preg markedsstrategier hentet direkte fra PR- og konsulentbransjen uten begrepsoversettelse til norsk: Journalistisk reklame, reklamejournalistikk, kamuflert reklame, tekstreklame, annonsefinansiert innhold, sponset innhold eller betalt innhold. Innholdsmarkedsføring som er reklame produsert internt i mediehusene omtales av bransjen ofte som native advertising.[3]  (no.wikipedia.org).)

(Anm: Legemiddelreklame (legemiddelinformasjon) (mintankesmie.no).)

(Anm: Reklame, sponsing, journalistikk, spin og PR-virksomhet. (mintankesmie.no).)

- Det bekymrer oss at en seriøs aktør svartmaler medienes content-satsinger. VG-direktør Christian Haneborg slår tilbake mot Publicis-gruppen i dette innlegget.

(Anm: - Det bekymrer oss at en seriøs aktør svartmaler medienes content-satsinger. VG-direktør Christian Haneborg slår tilbake mot Publicis-gruppen i dette innlegget. Schibsted har ligget lavt i den offentlige debatten om innholdsmarkedsføring. Istedenfor å svare på angrep fra dårlig kamuflerte konkurrenter som Trigger og Geelmuyden Kiese, har vi fokusert på å utvikle produktene, eksperimentere og skape verdi for både oss selv og annonsørene. VG Partnerstudio og Brand Studio har ledet vei for bransjen og flere dyktige miljøer hos DN, Aller og Egmont har blitt etablert i kjølvannet. (…) Les også: Mediebyrå om rivalens content-satsing: - Publicis med dårlig skjult agenda Les også: Publicis angriper medienes content-byråer: - Tilbudet har ikke vært godt nok(kampanje.no 8.4.2019).)

(Anm: Salg av sykdom (mintankesmie.no).)

(Anm: Sponsing av journalistikk (mintankesmie.no).)

(Anm: Ytringsfrihet og offentlighet. (mintankesmie.no).)

(Anm: Journalists: anything to declare? (Journalister: noe å deklarere?) BMJ 2007;335:480 (8 September).)

(Anm: GlaxoSmithKline vil betale uafhængige sundhedsjournalister på eksempelvis Politiken for hjælp til omtale af lægemiddelstudie. »Helt skævt«, siger journalistformand. (politiken.dk 30.1.2016).)

(Anm Sponsorer gir 40.000 studenter fri tilgang til Schibsteds nettaviser. (…) Nå utvides studentkonseptet til seks nye skoler, med tre sponsorer på laget, BDO, KPMG og Adlibris. Til sammen 40.000 studenter vil nå få fri tilgang flere av Schibsteds aviser. Det er Aftenposten, Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad og Fædrelandsvennen. På trappene er også en lansering på den åttende skolen, NTNU i Trondheim. Med NTNU på plass vil Schibsted og partner nå 70.000 studenter.) (kampanje.no 31.10.2016).)

(Anm: Salg av sykdom (mintankesmie.no).)

- Ny forskning: Selv lovlig forurensning kan gjøre deg syk. (- BERGEN (NRK): Luftforurensing langt under EUs grenseverdier øker faren for luftveisproblemer 20 år frem i tid. – Resultatene får meg til å lure på om grensene bør senkes, sier forsker.) (- WHO: Ni av ti i verden puster inn forurenset luft.)

(Anm: Ny forskning: Selv lovlig forurensning kan gjøre deg syk. (- BERGEN (NRK): Luftforurensing langt under EUs grenseverdier øker faren for luftveisproblemer 20 år frem i tid. – Resultatene får meg til å lure på om grensene bør senkes, sier forsker. GIFTLOKK: Når det er både kaldt og klart vær uten mye vind, oppstår det et giftlokk over Bergen sentrum. På disse dagene bekymrer bergenserne seg for luftforurensning, men ny forskning viser at selv lite luftforurensning øker risikoen for luftveisproblemer. I Bergen er man med tiden blitt godt kjent med ord som giftlokk, datokjøring og rushtidsavgift. Alt dette er forbundet med høy luftforurensningen som plager byen på kalde vinterdager. Nå viser ny forskning at luftforurensning kan skade luftveiene over tid selv på dager der varsellampene lyser grønt. – La oss sammenligne det med røyking. Hvis du røyker 20 sigaretter på en gang får du en akutt effekt. Røyker du en halv sigarett hver dag i 20 år, er det også en form for eksponering. Blir man eksponert for lav forurensning over lang nok tid, kan det skade, sier forsker Ane Johannessen ved Universitetet i Bergen. (…) SØKER MIDLER: Den innledende analysen forsker Ane Johannessen ved Universitetet i Bergen har publisert inngår i et større forskningsprosjekt om forurensning og lungehelse hun i disse dager søker midler til. Norge dømt for dårlig luftkvalitet  (…) WHO: Ni av ti i verden puster inn forurenset luft (nrk.no 29.9.2018).)

- Når storkonsernene styrer verden. (- Globaliseringen gir de multinasjonale konserner en ekstrem frihet fordi kontrollorganene ikke er internasjonalisert i takt med de objekter som det må føres tilsyn med.) (- Men Kortens viktigste krav, nemlig at konsernene skal tvinges til å regne med kostnadene ved miljøskader og sosiale skader når de beregner sine produksjonskostnader, er i samsvar med krav som også er stillet av tallrike andre økonomer for å rette opp skjevheter i verdensøkonomien.)

(Anm: Willoch, tidligere statsminister i Norge. Når storkonsernene styrer verden. Globaliseringen gir de multinasjonale konserner en ekstrem frihet fordi kontrollorganene ikke er internasjonalisert i takt med de objekter som det må føres tilsyn med. (...) Er ikke den plyndrende kortsynthet som preger meget av deres virksomhet, bare reflekser av prioriteringer og holdninger i langt bredere kretser og blant politikere? (...) Men Kortens viktigste krav, nemlig at konsernene skal tvinges til å regne med kostnadene ved miljøskader og sosiale skader når de beregner sine produksjonskostnader, er i samsvar med krav som også er stillet av tallrike andre økonomer for å rette opp skjevheter i verdensøkonomien. (aftenposten.no 21.11.1998 - side 11).)

- Vi kan forhindre 5,5 millioner dødsfall i året hvis vi slutter å forurense luften. (- Hvis vi faser ut alle menneskeskapte utslipp av forurensende gasser og partikler.)

(Anm: Vi kan forhindre 5,5 millioner dødsfall i året hvis vi slutter å forurense luften. Flere mennesker enn det bor i Norge dør unødig av luftforurensning hvert år. Hvert år dør millioner av mennesker over hele verden på grunn av menneskeskapt luftforurensning som kommer fra blant annet bilmotorer, landbruk, brenning av fossile energikilder og avskoging. Det er dødsfall som kunne være unngått. Ifølge en ny studie kan vi hvert år forhindre 5,5 millioner dødsfall på verdensplan, hvis vi faser ut alle menneskeskapte utslipp av forurensende gasser og partikler. (…) Flere enn antatt dør av luftforurensning Hovedforskeren bak den nye studien, Jos Lelieveld, utga sammen med forskergruppen sin i forrige uke en annen studie der de anslo at luftforurensning er skyld i 8,8 millioner dødsfall i året. Til sammenligning viste beregninger fra Verdens helseorganisasjon, WHO, i 2016 at det dør omkring 4,2 millioner mennesker av luftforurensning, så det nye resultatet er en dobling. (dagbladet.no 2.4.2019).)

- Studie: 100.000 indiske småbarn døyr av luftforureining årleg. (- I fjor fastslo ein FN-rapport at 14 av dei 15 meste forureina byane i verda ligg i India. Men trass i bekymringsmeldingane har indiske styresmakter gjort lite for å betre luftkvaliteten.)

(Anm: Studie: 100.000 indiske småbarn døyr av luftforureining årleg. Helseskadeleg luft i indiske byar tar kvart einaste år livet av over 100.000 barn under fem år, ifølgje ein indisk miljøorganisasjon. Indias miljøinnsats blir nærast totalslakta i ein ny rapport, som vart offentleggjort onsdag i samband med Verdsmiljødagen. Landet har sidan 2009 hatt ein rekordstor auke i talet på industribedrifter med miljøfarleg avfall, og dei siste sju åra har talet på svært forureinande industrianlegg stige med 136 prosent, ifølgje studien. Rapporten er laga av Centre for Science and Environment, Indias fremste ikkje-statlege miljøorganisasjon, og har tittelen «The State of India's Environment». I fjor fastslo ein FN-rapport at 14 av dei 15 meste forureina byane i verda ligg i India. Men trass i bekymringsmeldingane har indiske styresmakter gjort lite for å betre luftkvaliteten. Då India nyleg heldt val, var klima- og miljøspørsmål nærast fråverande under valkampen. Den hindunasjonalistiske statsministeren Narendra Modi tvitra onsdag ei oppfordring til den indiske befolkninga om å «leve i pakt med naturen». (fjordabladet.no 5.6.2019).)

- Ny rapport: I dette smøreteltet utsettes unge skiløpere for alvorlig helserisiko. (- I rapporten heter det: «Å oppholde seg i slike omgivelser - også over svært kort tid – er forbundet med stor helserisiko.)

(Anm: Ny rapport: I dette smøreteltet utsettes unge skiløpere for alvorlig helserisiko. LYGNA (NRK): Samtidig som skiforbundet forberedte seg på NM-fest, mottok de en nedslående rapport om svevestøv-verdiene i et smøretelt under en rennhelg i norgescup for juniorer på Åsen. Folkehelseinstituttets øvre grenseverdier for svevestøv (kalt PM2,5) er på 15 mikrogram per kubikk luft. I smøreteltet på Åsen, ifølge en rapport fra Skydda Norge som NRK har fått tilgang til, fant firmaet verdier av svevestøv opptil 500 mikrogram per kubikkmeter luft. Det er fem ganger høyere enn det Folkehelseinstituttet kategoriserer som «alvorlig helserisiko», fremgår det av rapporten NRK har sett måleverdier på og selskapets konklusjoner. For ordens skyld: Skydda Norge er leverandør av løsninger og produkter for verneutstyr og en skiforbundpartner i HMS-spørsmål. I rapporten heter det: «Å oppholde seg i slike omgivelser - også over svært kort tid – er forbundet med stor helserisiko. Tilsvarende forhold på en arbeidsplass i for eksempel industrien, hadde trolig medført umiddelbar stans». (nrk.no 4.4.2019).)

- Forsker: Fokus på den enkeltes klimaindsats flytter belejligt ansvaret fra industrien. (- Men kan og bør det virkelig være den enkelte persons ansvar at begrænse den globale opvarmning?)

(Anm: Forsker: Fokus på den enkeltes klimaindsats flytter belejligt ansvaret fra industrien. (...) Den enkelte forbruger får kort sagt ansvaret for håndteringen af klimaændringerne. Men kan og bør det virkelig være den enkelte persons ansvar at begrænse den globale opvarmning? (...) Historien kort - 100 selskaber er ansvarlige for 71 procent af de globale udledninger siden 1988. - 25 virksomheder og statsejede selskaber er ansvarlige for mere end halvdelen af de globale industrielle udledninger i den samme periode. (videnskab.dk 18.2.2019).)

(Anm: Bank, børs og finans. (mintankesmie.no).)

(Anm: Meglere (eiendommer, aksjer...) (mintankesmie.no).)

(Anm: Miljø og helse (mintankesmie.no).)

(Anm: Klima, miljø og globalisering (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelindustrien (Big Pharma) (mintankesmie.no).)

(Anm: Miljø og legemiddel (Legemidler er farlig avfall). (mintankesmie.no).)

(Anm: Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddeløkonomi, bivirkninger og legemiddelomsetning (mintankesmie.no).)

- Livet i verdens mest forurensede by. DELHI (NRK): Hodepine, hoste, bronkitt, kreft og svarte lunger. Luften i verdens mest forurensede by går på liv og helse løs. (- Syv millioner dødsfallI løpet av året vil kanskje Puran Mal bli del av en dyster statistikk.)

(Anm: Livet i verdens mest forurensede by. DELHI (NRK): Hodepine, hoste, bronkitt, kreft og svarte lunger. Luften i verdens mest forurensede by går på liv og helse løs. (…) Syv millioner dødsfallI løpet av året vil kanskje Puran Mal bli del av en dyster statistikk.Over hele kloden blir luftkvaliteten, spesielt i byene, forverret. Det får store konsekvenser: Forurenset luft tar livet av anslagsvis syv millioner mennesker årlig globalt, ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO). Sagt på andre måter: Det er hele Syria-krigen ganger 17, hvert eneste år. Eller 1,3 ganger Norges befolkning.Aller verst er luften i Delhi, Puran Mals hjemby, som er klodens aller mest forurensede by, ifølge WHO. Foran Beijing, foran Kairo, byer kanskje mer kjent for sin skadelige luft.Forurensningen kommer fra kjøretøyene, fra kullanlegg, fra industrielle utslipp og byggeaktivitet. Fra bønder som brenner dyrket mark utenfor byene, fra fattige som brenner kull eller søppel for å holde varmen i vinterkulden. (nrk.no 5.2.2019).)

(Anm: Klima, miljø og globalisering (mintankesmie.no).)

- Ulovlig søppelsmugling – men ingen straffes. (- Årsaken er at det er uklart hvem som faktisk eier.)

(Anm: Ulovlig søppelsmugling – men ingen straffes. Ansatte ved el-retur trues på livet og biler stappfulle med elavfall forsvinner ulovlig ut fra Norge. Men ingen straffes. I Brennpunkt-dokumentaren «Søppelsmuglerne» avsløres det at biler fulle av gammelt elavfall blir sendt ut av Norge på ulovlig vis. – Vi må få et bedre regelverk, sier avdelingsdirektør i Miljødirektoratet, Bjørn Bjørnstad. Han viser til at det i dag er usikkert om det er straffbart å stjele fra returmottakene. Årsaken er at det er uklart hvem som faktisk eier avfallet. – Ingen er noen gang straffet for dette, forklarer han. Les: – Ansatte blir drapstruet for elavfall (…) – Her var vi ikke helt klare når vi laget EU-regelverket, forklarer Bjørnstad, og understreker at det er behov for tydeligere regler. Les: Kan tene millionar på å frakte bilvrak ut av landet (nrk.no 16.10.2019).)

- Kan tene millionar på å frakte bilvrak ut av landet. (- Dei 24.300 bilane som har vorte eksporterte dei siste ti åra, gir ei mogleg inntjening på 650 millionar kroner, viser eit reknestykke gjort av NRK.) (- Mistenker organisert kriminalitet.) (- Miljødirektoratet mener tyveriene utgjør et stort og økende problem.)

(Anm: Kan tene millionar på å frakte bilvrak ut av landet. RISAVIKA (NRK): Gamle bilar fylt med elektronisk avfall blir sende til Afrika der dei blir selde dyrt. Bakmenn i Noreg kan sitje igjen med fleire titals millionar kroner. (…) Ein av bilane som stod parkert på Risavika utanfor Stavanger, vart seld for 10.000 kroner i Noreg. På marknaden i Lagos finn NRK den same bilen. Der kostar han 48.000 kroner – altså fire gonger innkjøpspris. Dei 24.300 bilane som har vorte eksporterte dei siste ti åra, gir ei mogleg inntjening på 650 millionar kroner, viser eit reknestykke gjort av NRK. (…) Mistenker organisert kriminalitet Miljødirektoratet mener tyveriene utgjør et stort og økende problem. – Ved enkelte mottak forsvinner halvparten av det som leveres inn. Her må forhandlerne følge regelverket og sørge for at ingen kan forsyne seg ulovlig av avfallet som er levert inn, sier Bjørnstad. (nrk.no 16.10.2019).)

- Partikelforurening fundet i moderkager. Britisk forskning viser foruroligende nyt: Sodpartikler har fundet vej til moderkagen via blodbanen. (- Da jeg (journalisten på denne artikel) var gravid med mit yngste barn, cyklede jeg hver dag tværs gennem det mest trafikerede København til og fra arbejde.) (- I den kontekst er et nyt britisk studie fra Queen Mary University of London tankevækkende. Forskerne har fundet sodpartikler i moderkagerne fra fem raske kvinder.)

(Anm: Partikelforurening fundet i moderkager. Britisk forskning viser foruroligende nyt: Sodpartikler har fundet vej til moderkagen via blodbanen. Da jeg (journalisten på denne artikel) var gravid med mit yngste barn, cyklede jeg hver dag tværs gennem det mest trafikerede København til og fra arbejde. En tur på samlet 1,5 time – og jeg fortsatte med at arbejde frem til tre uger før fødslen. Jeg fødte et velskabt, rask (og naturligvis smukt) barn, men jordemoderen undrede sig over, at moderkagen var tydeligt forkalket, som hvis jeg var ryger eller havde været udsat for passiv rygning. Jeg er antiryger, så det var ikke tilfældet. Et par måneder senere kom det frem, at børn, der voksede op ved Jagtvej i København, havde øget risiko for astma på grund af luftforurening. Jeg skrev fluks til overlægen, der stod i spidsen for studiet, og spurgte, om luftforurening også kunne være forklaringen på min forkalkede moderkage. Det bekræftede han. I den kontekst er et nyt britisk studie fra Queen Mary University of London tankevækkende. Forskerne har fundet sodpartikler i moderkagerne fra fem raske kvinder. Tidligere forskning har indikeret, at der var en sammenhæng mellem gravide kvinders eksponering for luftforurening og tidlig fødsel, lav fødselsvægt, spædbarnsdødelighed og respiratoriske problemer i barndommen. Det nye studie understreger faren ved luftforurening for ufødte børn, og at sodpartikler er i stand til at nå moderkagen via blodbanen. Forskningen blev præsenteret i søndags på European Respiratory Society International Congress i Paris. Og der er tale om et studie, der ikke er afsluttet. (…) Læs også: Dansk forskning forbinder dieseleksponering med ALS (ing.dk 19.9.2018).)

(Anm: ANALYSE: Dieselskandalens 3-års jubilæum - hvad har vi lært? (ing.dk 2.1.2019).)

(Anm: First evidence that soot from polluted air may be reaching placenta. Evidence of tiny particles of carbon, typically created by burning fossil fuels, has been found in placentas for the first time, in early research involving a small number of people, presented today by researchers from Queen Mary University of London. (qmul.ac.uk 16.9.2018).)

(Anm: STUDY SUGGESTS RISK OF ALS INCREASES WITH MORE EXPOSURE TO DIESEL EXHAUST. (aan.com 27.2.2018).

– Ny studie: Dobbelt så mange dør av luftforurensing som tidligere målt. (- 8,8 millioner mennesker dør for tidlig som følge av luftforurensing hvert år, ifølge en ny studie.)

(Anm: Ny studie: Dobbelt så mange dør av luftforurensing som tidligere målt. 8,8 millioner mennesker dør for tidlig som følge av luftforurensing hvert år, ifølge en ny studie. Det er dobbelt så mange som tidligere målt. – Dette betyr at luftforurensing fører til flere dødsfall i året enn røyking, som Verdens helseorganisasjon (WHO) anslo sto bak 7,2 millioner dødsfall årlig i 2015, sier professor Thomas Münzel ved Mainz universitetssykehus i Tyskland. Han er en av forfatterne bak den nye studien. – Røyking kan man velge bort, men det kan man ikke med luftforurensing, fortsetter han. Ifølge studien som ble publisert i European Heart Journal mandag, fører luftforurensing til 790.000 for tidlige dødsfall i Europa og 8,8 millioner slike dødsfall på verdensbasis hvert år. Bare i Kina er det 2,8 millioner dødsfall per år. Forskerne har regnet ut at forurensing fra kjøretøy, industri og landbruk forkorter livene til dem som dør for tidlig, med 2,2 år i gjennomsnitt. Ultrafine svevestøvpartikler kjent under betegnelsen PM2.5 er årsaken til de fleste dødsfallene, ifølge forskerne. – Ny informasjon tilsier at helseeffektene av PM2.5 er langt verre enn tidligere antatt, sier Jos Lelieveld ved Max-Plank-instituttet, som er en av forskerne bak studien. (dagsavisen.no 12.3.2019).)

- Bråk er farligere enn forskerne har trodd: – Både hjerteinfarkt og slag kan relateres til støy. 16.000 europeere dør hvert år som følge av støy.

(Anm: Bråk er farligere enn forskerne har trodd: – Både hjerteinfarkt og slag kan relateres til støy. 16.000 europeere dør hvert år som følge av støy. (…) I oktober skjerpet Verdens helseorganisasjon (WHO) grenseverdiene for når støy er helsefarlig. Ny, mer systematisert forskning viser at sammenhengen mellom støyforurensning og livstruende helseplager er større enn antatt. Zsuzsanna Jakab, regionaldirektør for WHO i Europa, er særlig bekymret for sammenhengen mellom støy og dødelighet. (aftenposten.no 19.1.2019).)

Støy dreper 150 nordmenn hvert år
nrk.no 11.1.2012
200.000 nordmenn har søvnproblemer på grunn av støy, og biltrafikk er den største synderen. Helseproblemene fra støyen er økende.

Støy fra trafikken tar livet av nesten 150 nordmenn hvert år. Uønsket støy kan medføre hjerte- og karsykdom, og mørketallene er store. Folk som plages av støy har alt for få rettigheter, mener Støyforeningen. (...)

– Lavt nivå av luftforurensning linket til endringer i hjertet. Regelmessig eksponering for lavt nivå av luftforurensning kan føre til endringer i hjertet som ligner på de tidlige stadiene av hjertesvikt, sier eksperter. (- En begrensning i studien, publisert i tidsskriftet Circulation er at den ikke kan bevise en årsakssammenheng mellom luftforurensning og forstørrede hjerter. Det er heller ikke mulig å si hvor mange personer i studien med utvidede hjerter som vil fortsette å ha hjertesykdom.)

(Anm: Low levels of air pollution linked to changes in the heart. Regular exposure to even low levels of air pollution may cause changes to the heart similar to those in the early stages of heart failure, experts say. A study of 4,000 people in the UK found those who lived by loud, busy roads had larger hearts on average than those living in less polluted areas. This was despite the fact people in the study were exposed to pollution levels below the UK guidelines. Researchers called on the government to reduce air pollution more quickly. - Pollution hotspots revealed - Air pollution linked to child's death - Pollution linked to one in six deaths A team of scientists, led from Queen Mary University of London, analysed health data of people who had no underlying heart problems and were part of the UK Biobank study, including the size, weight and function of their hearts. (…) One limitation of the study, published in the journal Circulation, is that it cannot prove a causal link between air pollution and enlarged hearts. It is also not possible to say how many people in the study with enlarged hearts will go on to have heart disease. (bbc.com 4.8.2018).)

(Anm: Association Between Ambient Air Pollution and Cardiac Morpho-Functional Phenotypes. Insights From the UK Biobank Population Imaging Study. (…) Conclusions: In a large asymptomatic population with no prevalent cardiovascular disease, higher past exposure to particulate matter with an aerodynamic diameter <2.5 µm and nitrogen dioxide was associated with cardiac ventricular dilatation, a marker of adverse remodeling that often precedes heart failure development. Circulation. 2018;0:CIRCULATIONAHA.118.034856 (Originally published3 Aug 2018).)

(Anm: Forstørret hjerte - hypertrofisk kardiomyopati. Kardiomyopati betyr sykdom i hjertemuskelen. Hypertrofi betyr forstørret. Hypertrofisk kardiomyopati er en sykdom hvor hjertemuskelen er forstørret, og hvor dette kan føre til symptomer på grunn av svekket hjertefunksjon og plutselig død. (…) Hos 20-30% blir utløpet av venstre hjertekammer trangt, noe som gjør det tungt for hjertet å pumpe blodet ut i det store kretsløpet. Også forkammerene (atriene) kan etter hvert forstørres. Forandringene i hjertemuskulaturen og atriene disponerer for rytmeforstyrrelser i hjertet. I noen tilfeller kan slike rytmeforstyrrelser være alvorlige og medføre hjertestans. (nhi.no 28.10.2015).)

– NY EU-RAPPORT OM MILJØSTOFFER: – Dette er matvarene du bør være forsiktig med. Hver dag omgir vi oss med kjemikalier og ulike stoffer som er skadelige for helsen vår. (- For 60 år siden hadde mennesker under 10 ulike skadelige stoffer kroppen. I dag er det tallet mellom 200 og 400 giftstoffer og det kan gi uante konsekvenser. Nyere forskning fra det globale sykdomsbyrde-prosjektet, Global Burden of Disease, viser at giftstoffene kan gjøre stor skade på hjernen vår.)

(Anm: NY EU-RAPPORT OM MILJØSTOFFER: – Dette er matvarene du bør være forsiktig med. Hver dag omgir vi oss med kjemikalier og ulike stoffer som er skadelige for helsen vår. Nå viser forskning at miljøgiftstoffer kan ha store konsekvenser for utviklingen av hjernen. For 60 år siden hadde mennesker under 10 ulike skadelige stoffer kroppen. I dag er det tallet mellom 200 og 400 giftstoffer og det kan gi uante konsekvenser. Nyere forskning fra det globale sykdomsbyrde-prosjektet, Global Burden of Disease, viser at giftstoffene kan gjøre stor skade på hjernen vår. Forsker og toksikolog Gro Dehli Villanger ved Folkehelseinstituttet forklarer at det ofte kan være vanskelig å vite hvor det finnes uønskede kjemikalier, nettopp fordi det er en så stor del av hverdagslivet vårt. – Det finnes i plastemballasjer, i fisk- og sjømat og i kosmetikk, det er overalt, forteller Villanger. Den største utfordringen er at industrien ligger foran forskningen. Det gjør at det stadig utvikles nye stoffer, men det kan ta tid før man har god forskning på konsekvensene. (tv2.no 24.11.2018).)

(Anm: Statens mattilsyn (Mattilsynet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Matvareindustrien (helsekost versus junk food) (Big Food) (mintankesmie.no).)

- Pynta på farenivået etter asbestfunn for å «dempa angsten» på rådhuset. Kommunen sa verdiane for asbest var langt under faregrensa. Sanninga er at dei er tre gonger høgare.

(Anm: Pynta på farenivået etter asbestfunn for å «dempa angsten» på rådhuset. Kommunen sa verdiane for asbest var langt under faregrensa. Sanninga er at dei er tre gonger høgare. Bergen rådhus vart 17. september stengt og tømt for tilsette fordi betongsøylene i bygget er for dårlege. No er dei mest naudsynte reparasjonane gjort, men framleis er problembygget sperra av. Dette fordi det nyleg vart funne asbeststøv i 22 prøvar rundt omkring i bygget, mellom anna i eller ved kjøkkenet i nesten alle 13. etasjane. (…) Støttar kritikken I kontoret i 11. etasje på Bergen rådhus vart det funne tre gonger høgare asbestnivå i lufta: 0,003 asbestfibrar. Det svarar til 3000 fibrar per kubikkmeter. Folkehelseinstituttet støttar kritikken frå den tilsette. – Arbeidstilsynet sin grenseverdi for arbeid med asbest er ikkje relevant når det gjeld dei som jobbar fast på rådhuset. Då gjeld FHI sin anbefalte praktiske norm på 0,001 fibrar, seier toksikolog Rune Becher. Likevel, asbestnivået som er målt i rådhuset i Bergen er truleg lite helseskadeleg, meiner Becher. (nrk.no 20.10.2018).)

- Rapport om miljøgifter i fisk: Kan få konsekvenser for norske kostholdsråd.

(Anm: Rapport om miljøgifter i fisk: Kan få konsekvenser for norske kostholdsråd. Norske helsemyndigheter har satt nivået av miljøgifter vi tåler å få i oss gjennom fisk sju ganger for høyt, skal vi tro ny rapport fra EUs mattrygghetsorgan. (nrk.no 23.11.2018).)

(Anm: Statens mattilsyn (Mattilsynet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Matvareindustrien (helsekost versus junk food) (Big Food) (mintankesmie.no).)

- Er fisken du spiser giftig? (- Men «man måste jämföra».) (- Det kan absolutt være farligere å la være å spise fet fisk enn å spise den.) (- Det som imidlertid er helt sikkert, er at folk får i seg for lite grønnsaker.)

(Anm: Er fisken du spiser giftig? | Joacim Lund, kommentator. Helsedirektoratet anbefaler mer fisk. EU anbefaler mindre. – Vi skulle gjerne sett at folk spiste mer fisk, sa divisjonsdirektør Linda Granlund i Helsedirektoratet i går. Anledningen var den årlige seansen der de oppdaterte kostholdsrådene for befolkningen legges frem. (…) Så derfor sier hun det samme i år igjen, da. Spis fisk. (…) Dette sier sjokkrapporten Det mange nå tolker som en advarsel mot å spise fisk, er en rapport fra det europeiske mattrygghetsorganet, EFSA. Rapporten går gjennom risikoen ved inntak av miljøgiftene dioksin og dioksinlignende PCB og konkluderer med at de eksisterende tålegrensene er syv ganger for høye. (…) I en artikkel i Journal of the American Medical Association regnet de seg frem til at dersom 100.000 mennesker spiste to måltider med oppdrettslaks i uken i 70 år, ville PCB-inntaket føre til at 24 flere døde av kreft. Til gjengjeld ville 7000 hjerterelaterte dødsfall kunne unngås. Dette er selvsagt bare en del av bildet. Men «man måste jämföra». Det kan absolutt være farligere å la være å spise fet fisk enn å spise den. (…) Det som imidlertid er helt sikkert, er at folk får i seg for lite grønnsaker. 80 prosent av befolkningen når ikke målet i kostholdsrådene. Med andre ord: For de fleste av oss ligger den største helsegevinsten i å spise mer grønnsaker, ikke å gå over til økologiske grønnsaker. Slik er det med fisken også. Tror jeg, da. (aftenposten.no 28.11.2018).)

- Alarmerende om miljøgifter i mat. Med vårt nåværende kosthold, bryter vi de nye grenseverdiene med klar margin. (- Dette kan få store konsekvenser for myndighetenes kostholdsråd, for matprodusenter og ikke minst for norsk sjømatnæring. Villfisken slipper heller ikke unna - å spise fet fisk i fri form er også en potensielt sett stor kilde til inntak av miljøgifter.)

(Anm: Av Dagbladets lederartikkel. Alarmerende om miljøgifter i mat. Med vårt nåværend kosthold, bryter vi de nye grenseverdiene med klar margin. En ny rapport fra European Food Safety Authority (EFSA), slår fast det mange kritikere lenge har fryktet: grenseverdiene for miljøgifter i kostholdet er trolig satt alt for høyt. Dette kan få store konsekvenser for myndighetenes kostholdsråd, for matprodusenter og ikke minst for norsk sjømatnæring. Villfisken slipper heller ikke unna - å spise fet fisk i fri form er også en potensielt sett stor kilde til inntak av miljøgifter. Rapporten ble klar tirsdag, etter et langvarig arbeid. Den ble bestilt av EU-kommisjonen i 2015 etter at flere uavhengige studier antydet at grenseverdiene var for høye. (dagbladet.no 23.11.2018).)

- Bier er utroligt vigtige i forhold til at bestøve fødevarer som grøntsager, nødder og frugt. Faktisk bliver 70 af de 100 vigtigste fødevarer på verdensplan bestøvet af de flyvende insekter, skriver Daily Mail. (- Og nu afslører forskere, at ukrudtsmidler som Roundup er med til at udrydde bierne.)

(Anm: Bier er utroligt vigtige i forhold til at bestøve fødevarer som grøntsager, nødder og frugt. Faktisk bliver 70 af de 100 vigtigste fødevarer på verdensplan bestøvet af de flyvende insekter, skriver Daily Mail. Men antallet af bier er på verdensplan stærkt faldende af flere årsager. Indskrænkede leveområder, global opvarmning, mangel på føde, luftforurening og tørke er nogle af dem. Og nu afslører forskere, at ukrudtsmidler som Roundup er med til at udrydde bierne. Efter dom om milliarderstatning: Kemigigant afviser sammenhæng mellem Roundup og kræft Det er forskere ved universitetet i Texas, der har gjort opdagelsen. Det viser sig, at det er indholdet af glyphosat i Roundup og lignende ukrudtsmidler, der er synderen.  Glyphosat bevirker, at bierne mister gavnlige bakterier i fordøjelsessystemet. Det gør dem i sidste ende mere sårbare over for infektioner og skadelige bakterier. »Der er behov for bedre guidelines i forbindelse med brugen af glyphosat, især i forhold til områder hvor bier udsættes for stoffet. Lige nu er den generelle antagelse, at bier ikke tager skade. Vores studier viser, at det gør de," siger Erick Motta, leder af undersøgelsen ved universitetet i Texas. Efter sag om milliarderstatning: 3F efterlyser forbud mod Roundup (jyllands-posten.dk 26.9.2018).)

- Ugressmiddel «øker risikoen for ikke-Hodgkin lymfom med 41 %». Studien sier at bevis "støtter link" mellom eksponering for glyfosat og økt risiko.

(Anm: Weedkiller 'raises risk of non-Hodgkin lymphoma by 41%'. Study says evidence ‘supports link’ between exposure to glyphosate and increased risk A broad new scientific analysis of the cancer-causing potential of glyphosate herbicides, the most widely used weedkilling products in the world, has found that people with high exposures to the popular pesticides have a 41% increased risk of developing a type of cancer called non-Hodgkin lymphoma. The evidence “supports a compelling link” between exposures to glyphosate-based herbicides and increased risk for non-Hodgkin lymphoma (NHL), the authors concluded, though they said the specific numerical risk estimates should be interpreted with caution. The findings by five US scientists contradict the US Environmental Protection Agency’s (EPA) assurances of safety over the weed killer and come as regulators in several countries consider limiting the use of glyphosate-based products in farming. (theguardian.com 14.2.2019).)

(Anm: Exposure to Glyphosate-Based Herbicides and Risk for Non-Hodgkin Lymphoma: A Meta-Analysis and Supporting Evidence Mutation Research/Reviews in Mutation Research 2019 (Available online 10 February 2019).)

- Kreftsyk får 80 millioner dollar i erstatning fra Roundup-produsent. (- Selges i Norge.) (- Edwin Hardeman har fått en aggressiv form for lymfekreft, og retten har nå gitt han medhold i at det var sprøytemiddelet som sørget for at han fikk kreft.)

(Anm: Kreftsyk får 80 millioner dollar i erstatning fra Roundup-produsent. Edwin Hardeman (70) gikk til sak mot Roundup, fordi han mente sprøytemiddelet hadde gitt han kreft. Nå får han 80 millioner dollar i erstatning. Dommen falt i San Francisco onsdag. Det tyske selskapet Bayer, som eier Roundup, ble dømt til å betale kompensasjon på 80 millioner dollar, eller omlag 690 millioner norske kroner, til den kreftsyke mannen. Juryen har kommet fram til at selskapet ikke har advart tilstrekkelig på emballasjen om de skadelige effektene av Roundup, melder nyhetsbyrået AP. (…) Selges i Norge Flere norske butikker selger ugressmiddelet som inneholder glyfosat. Middelet bekjemper ugress, og er det mest brukte plantevernmiddelet i Norge. Det årlige norske forbruket er omtrent 300 tonn, skriver NRK. Edwin Hardeman har fått en aggressiv form for lymfekreft, og retten har nå gitt han medhold i at det var sprøytemiddelet som sørget for at han fikk kreft. – Deres (Bayer journ. anm.) handlinger viser klart at de ikke bekymrer seg over hvor vidt Roundup kan forårsake kreft, sier Hardemans advokater etter dommen ble kjent. Bayer har tidligere blitt dømt i en lignende sak, og ifølge nyhetsbyrået Reuters er det 11.200 søksmål under behandling i det amerikanske rettssystemet.  (nationen.no 28.3.2019).)

- Utvikler vaksiner mot biedød. (- UROVEKKENDE: – I Norge er vi heldige som ennå har en sterk villbiebestand og lite sykdom. Men, utviklingen er urovekkende, sier Frode Ødegaard ved NTNU Vitenskapsmuseet.)

(Anm: Utvikler vaksiner mot biedød. Verdens første vaksinasjonsprogram for honningbier skal sikre oss mat i fremtiden. Det skjer over hele kloden. Biene dør og det truer matproduksjonen i verden. En gruppe forskere har nå utviklet vaksiner mot sykdommer som tar livet av biene. – Vi er under press også her i Norge, og har de siste årene sett sykdommer som vi tidligere sjelden har sett her til lands. Disse kan utrydde hele kolonier, sier Gro Amdam som leder gruppa av norske, finske og amerikanske forskere. Hun er professor ved Arizona State University i USA og er forsker ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på Ås. (…) UROVEKKENDE: – I Norge er vi heldige som ennå har en sterk villbiebestand og lite sykdom. Men, utviklingen er urovekkende, sier Frode Ødegaard ved NTNU Vitenskapsmuseet. (nrk.no 11.12.2018).)

- Kjemi: Også lave doser farlig. Toksikologer, eksperter på giftige stoffer, har stort sett hatt fokus på helseskader av høye doser av giftige forbindelser. (- Slike endringer benevnes som epigenetikk.)

(Anm: Kjemi: Også lave doser farlig. Toksikologer, eksperter på giftige stoffer, har stort sett hatt fokus på helseskader av høye doser av giftige forbindelser. (…) Slike endringer benevnes som epigenetikk. Det er perioder i et menneskets livsløp da vi er mer sårbare for slike, genetiske endringer gjennom kjemisk påvirkning, sa Birnbaum blant annet. Slik lavdose, kjemisk påvirkning, kan gi helseskader som slår ut flere tiår senere, skriver AAAS på sine nettsider. (…) Lave doser over lang tid kan utrette svært mye skade. (…) For eksempel får kvinner som røyker under svangerskapet oftere barn som senere blir overvektige og oftere rammes av diabetes type 2. (aftenposten.no 29.6.2012).)

(Anm: Fosterskader (legemiddelinduserte) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelindusert kreft og andre typer celleskader (mintankesmie.no).)

(Anm: Bivirkninger (legemiddelinduserte organskader og sykdommer) (mintankesmie.no).)

- Gådefulde sygdomme i vækst: Det kan du gøre for at undgå dem. (- Forskerne jager forklaringen - ikke mindst i vores tarme.)

(Anm: Gådefulde sygdomme i vækst: Det kan du gøre for at undgå dem. Hvorfor bliver moderne menneskers immunsystem så forfjamsket, at det går til angreb på vores sunde organer og væv og giver os allergi, astma og autoimmune sygdomme som aldrig før? (- Forskerne jager forklaringen - ikke mindst i vores tarme. (…) »En svær infektion øger risikoen for, man udvikler en autoimmun sygdom, men der kan godt være en tidsforskel på mere end 20 år mellem de to hændelser,« fortæller Bent Deleuran. (jyllands-posten.dk 31.1.2019).)

- Kæmpestudie: Spækhuggeren kan helt uddø om 30-50 år. Spækhuggeren er truet på livet. (- Det er hverken, som man kunne tro, overfiskning eller klimaforandringer, der truer spækhuggerne, men derimod en forbudt miljøgift - den såkaldte pcb.)

(Anm: Kæmpestudie: Spækhuggeren kan helt uddø om 30-50 år. Spækhuggeren er truet på livet. Over halvdelen af verdens spækhuggere står foran et gigantisk kollaps og har stor risiko for helt at uddø om 30-50 år, skriver Politiken. De dystre forudsigelser kommer fra et dansk studie, der har undersøgt mere end 350 spækhuggere fra 19 bestande rundt om i hele verden, hvilket gør studiet til den største undersøgelse af spækhuggere nogensinde. Læs også: Forsker: PCB kan udrydde spækhuggeren i Europa Det er hverken, som man kunne tro, overfiskning eller klimaforandringer, der truer spækhuggerne, men derimod en forbudt miljøgift - den såkaldte pcb. »Det er både alarmerende og skræmmende, at en miljøgift, som man forbød og forsøgte at afvikle for mere end 30 år siden, stadig spøger i det marine økosystem og nu truer den karismatiske spækhugger med udryddelse,« siger professor i arktiske forhold ved Aarhus Universitet Rune Dietz, som har stået i spidsen for undersøgelsen, ifølge Politiken. (…) Studiet er publiceret i det anerkendte videnskabelige tidsskrift Science. (videnskab.dk 28.9.2018).)

(Anm: Predicting global killer whale population collapse from PCB pollution. Science 2018;361(6409): 1373-137628 (Sep 2018).)

- Spekkhuggere (killer whales) deler personlighetstrekk med mennesker, sjimpanser.

(Anm: Killer whales share personality traits with humans, chimpanzees. Complex social interactions may require certain personality traits. Source: American Psychological Association. Summary: Killer whales display personality traits similar to those of humans and chimpanzees, such as playfulness, cheerfulness and affection, according to new research.  (sciencedaily.com 15.11.2018).)

(Anm: Spekkhogger, eller spekkhugger, også staurkval/staurhval, (Orcinus orca) er den største arten i familien delfiner (Delphinidae). Den regnes per i dag[når?] som eneste art i slekten Orcinus. Arten er en toppkonsument i sitt økosystem. (no.wikipedia.org).)

- Polyester kan havne i vores maver. Det er særligt det billige tøj, der indeholder polyester. Vi risikerer at spise polyester - altså det materiale, som meget tøj er lavet af. (- En rapport udarbejdet af Ellen MacArthur Foundation, en velgørenhedsorganisation som kæmper mod affald fra tøjindustrien, anslår, at omkring en halv mio. tons mikrofiber fra tøj havner i havene hvert år.)

(Anm: Polyester kan havne i vores maver. Det er særligt det billige tøj, der indeholder polyester. Vi risikerer at spise polyester - altså det materiale, som meget tøj er lavet af. Når tøj lavet af polyester vaskes i vaskemaskinen, så afgiver det mikroskopiske plastikfibre i vandet. Vandet fra vaskemaskinen sendes gennem en lang række filtre og ledes derefter tilbage til havet. Men fibrene er stadig i vandet, når det når havet, hvor de bliver spist af fisk, hummere og muslinger, som mennesker spiser. Det skriver britiske Daily Mail. Det er særligt såkaldt »hurtig mode«, tøj lavet på idéer fra catwalk-kulturen, der bliver produceret til billige penge, som er syntetisk og ofte består af polyester. I 2017 anslog Greenpeace, at omkring 60 procent af verdens tøj indeholder polyester, og at det globale forbrug af polyester i tøjproduktionen er steget fra 8,3 mio. tons til 21,3 mio. tons fra 2000 til 2016. Dansk Affaldsforening: Tøjproducenter går imod bæredygtighed Udover at polyesteren kan risikere at ende i vores maver, så udgør mikrofiberne fra tøjet også en stor del af forureningen i verdenshavene. En rapport udarbejdet af Ellen MacArthur Foundation, en velgørenhedsorganisation som kæmper mod affald fra tøjindustrien, anslår, at omkring en halv mio. tons mikrofiber fra tøj havner i havene hvert år. (jyllands-posten.dk 19.10.2018).)

(Anm: Klima, miljø og globalisering (mintankesmie.no).)

- Nye studier tyder på at ikke bare fleece, men også plagg av polyester, slipper ut store mengder mikroplast. (- Når plaggene vaskes, skilles det ut ørsmå fragmenter som slipper gjennom filtrene i vaskemaskinene. Mikroplasten føres ut i de naturlige vannveiene, og mye havner i havet.)

(Anm: Avslørte ny mikroplast-kilde: Mye mikroplast i polyester. Nye studier tyder på at ikke bare fleece, men også plagg av polyester, slipper ut store mengder mikroplast. Hittil har fleece-plagg vært regnet som den store miljøsynderen i klesveien. Men nå har svenske forskere i en forstudie funnet ut at også plagg av polyester slipper ut store mengder av den farlige mikroplasten. (…) Når plaggene vaskes, skilles det ut ørsmå fragmenter som slipper gjennom filtrene i vaskemaskinene. Mikroplasten føres ut i de naturlige vannveiene, og mye havner i havet. (dagbladet.no 2.8.2017).)

(Anm: Forskerne jobber på spreng for å finne svar: Kan mikroplast gi oss hormonforstyrrelser? Mikroplast i havet blir spist av fisk. Nå vil forskere finne ut hva det betyr for oss mennesker. (…) Mikroplast er sannsynligvis ikke bare et sjømatproblem. Forrige uke viste en ny studie at også springvann inneholder mikroplast. (…) I dag kaster nemlig nordmenn 482.000 tonn plastavfall i året. (Kilde: Norges Geotekniske Institutt). Og for hvert minutt dumpes 15 tonn plastavfall i havet. (Kilde: World Economic Forum) Når forskerne etter hvert finner flere svar, er plast kanskje ikke bare et miljøproblem. Da kan det også være et helseproblem. (aftenposten.no 18.9.2017).)

- Nye plaststoffer uden hormonforstyrrende stoffer kan stadig skade sundheden. Forsker foreslår glas, porcelæn og metal som gode alternativer, der i større grad bør komme ind i køkkenvarmen igen.

(Anm: Nye plaststoffer uden hormonforstyrrende stoffer kan stadig skade sundheden. Forsker foreslår glas, porcelæn og metal som gode alternativer, der i større grad bør komme ind i køkkenvarmen igen. Mange plastprodukter bliver i dag markedsført som 'BPA-frie'. Men det er slet ikke sikkert, at vi er på den sikre side af den grund. For hvad bliver de muligvis sundhedsskadelige stoffer i produkterne erstattet med? (videnskab.dk 5.10.2018).)

- Tre kan erstatte plast. Matvarer pakket inn i gjennomsiktig filmer laget av cellulose kan være å finne i din butikkhylle i løpet av noen år.

(Anm: Tre kan erstatte plast. Matvarer pakket inn i gjennomsiktig filmer laget av cellulose kan være å finne i din butikkhylle i løpet av noen år. Forskere har endelig funnet en fremstillingsprosess av råmaterialet som er billig nok. (forskning.no 2.11.2011).)

(Anm: Cellulose fibres, nanofibrils and microfibrils: The morphological sequence of MFC components from a plant physiology and fibre technology point of view. Nanoscale Research Letters20116:417.)

- Forskere har for første gang funnet mikroplast i menneskelig urin og avføring.

(Anm: Researchers Have Found Microplastics in Human Waste for the First Time. A new study found microplastic particles in human waste for the first time, a worrying sign of the prevalence of plastic in the food chain, the Guardian reports. In the small study of participants from Europe, Russia and Japan — presented at United European Gastroenterology’s meeting in Vienna — all eight were found to have microplastic particles in their stool samples. Out of 10 varieties tested for, nine different plastics were identified in the human waste, with polypropylene and polyethylene terephthalate the most common. Based on their findings, the study researchers expect that tiny bits of plastics may be widespread in the human digestive system. (time.com 24.10.2018).)

(Anm: Human waste (or human excreta) refers to the waste products of the human digestive system and the human metabolism, namely feces and urine. As part of a sanitation system that is in place, human waste is collected, transported, treated and disposed of or reused by one method or another, depending on the type of toilet being used, ability by the users to pay for services and other factors. (en.wikipedia.org).)

- Kemikalie hos gravida kan försena barns språk. Det visade sig att de barn vars mammor haft högre halter av ftalater i sina kroppar tidigt under graviditeten var sena i sitt språk, enligt två parallella studier.

(Anm: Kemikalie hos gravida kan försena barns språk. Det visade sig att de barn vars mammor haft högre halter av ftalater i sina kroppar tidigt under graviditeten var sena i sitt språk, enligt två parallella studier. Exponering för ftalater, farliga kemikalier, tidigt under mammans graviditet kan försena barnets språkutveckling, enligt två nya parallella studier från Karlstads universitet och Icahn School of Medicine at Mount Sinai i New York. Ftalater har använts som mjukgörare i plast, och finns fortfarande överallt runtomkring oss i vardagen trots att industrin inte längre säger sig använda ämnena. Några exempel är plastgolv av PVC och elkablar. Prylarna med ftalater i har lång livslängd. (nyteknik.se 2.11.2018).)

(Anm: Association of Prenatal Phthalate Exposure With Language Development in Early Childhood. JAMA Pediatr. 2018 (Published online October 29, 2018).)

- Kjemikalier i plast hemmer hjernevekst hos rotter.

(Anm: Chemicals in plastic stunt brain growth in rats. (…) Some studies have found links between exposure to the chemicals and developmental issues, but the details are still murky, and not all studies have measured negative effects. (…) Most recently, researchers from the University of Illinois at Urbana-Champaign set out to assess whether phthalates could alter the developing brain and impact cognitive ability in rats. Their results are published in the The Journal of Neuroscience. Phthalates are commonly added to plastics, and their impact on human health has been debated for years. A new study finds that exposure to these compounds reduces the number of neurons in rat brains. (medicalnewstoday.com 20.8.2018).)

(Anm: Perinatal exposure to an environmentally relevant mixture of phthalates results in a lower number of neurons and synapses in the medial prefrontal cortex and decreased cognitive flexibility in adult male and female rats. J Neurosci. 2018 Jul 16. pii: 0607-18.)

- Insekter som raskt forsvinner rundt om i verden skremmer forskere. "Dette er en av de mest foruroligende artikler jeg noensinne har lest." Insektene rundt om i verden er i en krise, ifølge et lite, men økende antall langsiktige studier som viser dramatiske nedgang i invertebrate (virvelløse dyr) populasjoner.

(Anm: Insects Are Rapidly Disappearing Around The World, Leaving Scientists Horrified. "This is one of the most disturbing articles I have ever read." Insects around the world are in a crisis, according to a small but growing number of long-term studies showing dramatic declines in invertebrate populations. A new report suggests that the problem is more widespread than scientists realized. Huge numbers of bugs have been lost in a pristine national forest in Puerto Rico, the study found, and the forest's insect-eating animals have gone missing, too. In 2014, an international team of biologists estimated that, in the past 35 years, the abundance of invertebrates such as beetles and bees had decreased by 45 percent. In places where long-term insect data are available, mainly in Europe, insect numbers are plummeting. A study last year showed a 76 percent decrease in flying insects in the past few decades in German nature preserves. The latest report, published Monday in the Proceedings of the National Academy of Sciences, shows that this startling loss of insect abundance extends to the Americas. (sciencealert.com 19.10.2018).)

(Anm: Climate-driven declines in arthropod abundance restructure a rainforest food web. PNAS published ahead of print 2018 (October 15, 2018).)

(Anm: ‘Hyperalarming’ study shows massive insect loss. Insects around the world are in a crisis, according to a small but growing number of long-term studies showing dramatic declines in invertebrate populations. A new report suggests that the problem is more widespread than scientists realized. Huge numbers of bugs have been lost in a pristine national forest in Puerto Rico, the study found, and the forest’s insect-eating animals have gone missing, too. In 2014, an international team of biologists estimated that, in the past 35 years, the abundance of invertebrates such as beetles and bees had decreased by 45 percent. In places where long-term insect data are available, mainly in Europe, insect numbers are plummeting. A study last year showed a 76 percent decrease in flying insects in the past few decades in German nature preserves. (washingtonpost.com 19.10.2018).)

- Nylig publisert forskning i tidsskriftet Nature anslår at luftforurensning fører til mer enn tre millioner dødsfall årlig. (- Luftforurensning koster den globale økonomien billioner årlig, opplyser Verdensbanken.)

(Anm: Air Pollution Is Still Killing People in the United States. Air pollution continues to drive premature deaths in the United States with no level of exposure leaving humans unaffected, according to new research. The study, published in the New England Journal of Medicine, found a strong correlation between mortality and exposure to the pollutants ozone and particular matter, both of which contribute to smog. The higher the concentration of the pollutants in the air the higher the chance of an early death, according to the research. (…Air pollution has received the most attention in the developing world, and for good reason. Recent research published in the journal Nature estimated that air pollution leads to more than three million deaths annually. But research has also showed that tens of thousands of people in the U.S. face an early death because of exposure to air pollution. Read More: Air Pollution Costs Global Economy Trillions Annually, World Bank Says (time.com 29.6.2017).)

– Norskledet internasjonal forskning: Oppsiktsvekkende studie viser at selv godkjente nivåer av forurensning kan gi lungeskader. (– Dette understreker at vi må gjøre mer for å redusere luftforurensningen.)

(Anm: Norskledet internasjonal forskning: Oppsiktsvekkende studie viser at selv godkjente nivåer av forurensning kan gi lungeskader. Barn som eksponeres for godkjente nivåer av luftforurensning utvikler i større grad lungeplager som voksne enn barn som vokser opp nær grøntområder. Det er en av de foreløpige konklusjonene i en norskledet internasjonal helsestudie som onsdag presenteres på Europas største lungehelsekonferanse i Paris. – Det som er unikt med studien er at vi følger flere generasjoner over tid, og derfor kan se langtidseffekten av eksponering for forurenset luft. Samtidig ser vi helsegevinsten ved å vokse opp nær grøntområder, sier lege og forsker Ingrid Nordeide Kuiper ved Haukeland universitetssykehus til TV 2. (…) – Viser alvoret Klimaminister Ola Elvestuen sier denne forskningen er viktig. – Dette understreker at vi må gjøre mer for å redusere luftforurensningen. (tv2.no 19.9.2018).)

- Babyene manglet armer. Gir opp å finne ut hvorfor. De franske helsemyndighetene kan ikke gi et godt svar på hvorfor 13 babyer ble født uten hele eller deler av armen mellom 2007 og 2017.

(Anm: Babyene manglet armer. Gir opp å finne ut hvorfor. De franske helsemyndighetene kan ikke gi et godt svar på hvorfor 13 babyer ble født uten hele eller deler av armen mellom 2007 og 2017. (…) «Tragisk». De første rapportene kom fra landsbyen Druillat i Ain-departementet i de østlige deler av Frankrike, der sju barn ble født uten armer, underarmer eller hender mellom 2009 og 2014. Alle bodde i en radius på snaue to mil, skriver The Guardian. (…) - Ikke tilfeldigheter Leder av Remera, epidemiologen Emanuelle Amar, sier at myndighetenes konklusjon er «uakseptabel» og at antallet misdannelser av den typen man ser i Ain-departementet er «58 ganger høyere enn det vi vanligvis ville ventet». - Vi sier til familiene at de må leve med spørsmålene og at det bare er uflaks, sier Amar. (dagbladet.no 10.10.2018).)

- Natur er medisin. Stadig flere flytter inn til byene. Hva skjer med oss når vi erstatter grønne omgivelser med asfalt?

(Anm: Natur er medisin. Stadig flere flytter inn til byene. Hva skjer med oss når vi erstatter grønne omgivelser med asfalt? Japanerne elsker det de kaller «å bade i skogen». Å oppsøke trær og skog, har blitt en del av det nasjonale programmet for folkehelse i Japan, og kalles Shinrin-yoku. Det betyr rett og slett å tilbringe mer tid i nærheten av trær der alle sansene er vekket til live. Ingen jogging, ikke noe work-out, men vandring, kontemplasjon og piknik i skogen. Mellom 2004 og 2012 brukte Japan fire millioner dollar på å studere de fysiske og psykiske effektene av å oppholde seg i skogen. Forskere over hele verden har gjort det samme, og utallige studier kan bekrefte at natur og grønne områder senker hjerte- og pulsrytmen. I tillegg reduserer det stress og depresjon. Forskere kan også fortelle at natur reduserer frustrasjon og aggresjon, og gir følelse av mestring og mening i livet. (nrk.no 18.8.2018).)

(Anm: The influence of urban green environments on stress relief measures: A field experiment. Highlights - Short-term visits to urban nature areas have positive effects on stress relief. - Urban park and urban woodland had rather similar positive influence on stress relief. - Urban woodland has a slightly stronger positive influence on stress relief. - Time spent in the city centre decreases positive feelings among the participants. - The salivary cortisol concentration decreases in all urban environments.Journal of Environmental Psychology 2014;38:1-9 (June 2014).)

- Ny kunskap om miljöproblemet med medicin i vatten. (- Rester av läkemedel som förgiftar vatten är ett allvarligt miljöproblem.) (-En rapport om de olika projekten slår fast att rening av avloppsvatten från rester av läkemedel kostar cirka en krona per kubikmeter vatten.)

(Anm: Ny kunskap om miljöproblemet med medicin i vatten. (…) Rester av läkemedel som förgiftar vatten är ett allvarligt miljöproblem. Men nu konstaterar Havs- och vattenmyndigheten att tekniken finns för att rena avloppsvatten från medicin i större skala och hur mycket det kostar. (…) En rapport om de olika projekten slår fast att rening av avloppsvatten från rester av läkemedel kostar cirka en krona per kubikmeter vatten. (sverigesradio.se 14.6.2018).)

(Anm: Hva er normalt forbruk av vann/avløp? (…) Vanlig forbruk for en voksen person per år er mellom 40 - 60m³ (1m³ = 1000 liter = 1 kubikkmeter). En persons forbruk av vann/avløp vil kunne variere stort. Vannforbruket varierer i takt med ulike faser av livet, hvor mye tid man benytter boligen og ikke minst hvor mange personer som bor i husstanden. (haugesund.kommune.no 25.10.2016).)

- Ny forskning: Depression hos fisk kan hjælpe med at forstå mennesker. (- Fisk bliver deprimerede på grund af manglende stimulation og små akvarier. (- Deres (mennesker og fisk, red.) neurokemi er så ens, at det er skæmmende.)

(Anm: Ny forskning: Depression hos fisk kan hjælpe med at forstå mennesker. (…) »Deres (mennesker og fisk, red.) neurokemi er så ens, at det er skæmmende,« fortæller Julian Pittman, der er professor i biologi på Troy University i Alabama, til New York Times. (…)  En såkaldte 'guldfiskebowle' er derfor noget af det værste, man som fiskeejer kan købe til sin fisk, da fisken mangler plads, og der samtidig ikke er mulighed for, at man som fisk kan få stillet sin nysgerrighed. (…) Fisk bliver deprimerede på grund af manglende stimulation og små akvarier. (…) Julian Pitmman har gennem de sidste ti år studeret, hvordan blandt andet zebrafisk har mistet interessen i stort set al ting: mad, legetøj, ting - præcis ligesom klinisk deprimerede mennesker. (jyllands-posten.dk 18.10.2017).)

(Anm: Legemiddeløkonomi, bivirkninger og legemiddelomsetning (mintankesmie.no).)

- Receptfrihet för diklofenak ifrågasätts. (- Smärtläkemedlet diklofenak är åter i blåsväder efter den senaste studien om hjärt-kärlbiverkningar.) (- Även diklofenaks stora negativa miljöpåverkan gör det till ett ifrågasatt läkemedel. Diklofenak hamnar i våra vattendrag och det har uppmätts halter i svenska sjöar som är så höga att de anses ha påverkan på fisk.

(Anm: Receptfrihet för diklofenak ifrågasätts. (- Smärtläkemedlet diklofenak är åter i blåsväder efter den senaste studien om hjärt-kärlbiverkningar.) (- Även diklofenaks stora negativa miljöpåverkan gör det till ett ifrågasatt läkemedel. Diklofenak hamnar i våra vattendrag och det har uppmätts halter i svenska sjöar som är så höga att de anses ha påverkan på fisk. (…) Sveriges apoteksförening skriver i ett pressmeddelande att alla apotek från och med 3 oktober ska informera om diklofenaks miljöpåverkan med hjälp av hyllkantsskyltar. (lakemedelsvarlden.se 4.10.2018).)

- Vanlige smertestillende legemidler kan forverre C. difficile infeksjon.

(Anm: Vanlige smertestillende legemidler kan forverre C. difficile infeksjon. (Common pain relievers may worsen C. difficile infection.) En studie finner at visse smertestillende midler kan fremme Clostridium difficile infeksjon. (...) Bruk av ikke-steroide antiinflammatoriske midler (NSAID), som reduserer smerte og reduserer feber og betennelser, kan også fremme C. difficile-infeksjon. (...) Selv om indometacin var den eneste NSAID som studien testet mener Aronoff at resultatene også kan være gyldig for vanlige NSAID, som ibuprofen og aspirin, fordi de har lignende biologiske mekanismer. (medicalnewstoday.com 13.1.2019).)

- Fekal transplantasjon av mikrobiota er overlegen til Fidaxomicin for behandling av gjentatt Clostridium difficile infeksjon.

(Anm: Fecal Microbiota Transplantation Is Superior to Fidaxomicin for Treatment of Recurrent Clostridium difficile Infection. (…) Conclusions In a randomized trial of patients with rCDI, we found the FMTv combination superior to fidaxomicin or vancomycin based on end points of clinical and microbiological resolution or clinical resolution alone. ClinicalTrials.gov, number NCT02743234; EudraCT, j.no 2015-003004-24. (medicalnewstoday.com 14.4.2019).)

- Økt risiko for nyresykdom hos unge i militæret som bruker NSAID. (- Hyppig bruk av ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler var assosiert med mer enn ≈50 tilfeller av nyresykdom per 100 000 mennesker årlig.)

(Anm: Excess Risk for Kidney Disease in Young Military Personnel Who Use NSAIDs. Thomas L. Schwenk, MD reviewing Nelson DA et al. JAMA Netw Open 2019 Feb 15 Frequent use of nonsteroidal anti-inflammatory drugs was associated with ≈50 more kidney disease cases per 100,000 people annually. Nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) have been associated with kidney disease in older patients. In this retrospective cohort study, researchers explored the health effects of NSAIDs in 760,000 young and middle-aged active-duty U.S. Army personnel (mean age, 29; 86% men) without known kidney disease. (…) I have seen at least two patients in their 40s whose renal failure and subsequent need for dialysis and transplant were thought to be due to chronic NSAID use associated with recreational sports. (NEJM 2019 (February 28, 2019).)

- Större risk än nytta med NSAID vid alzheimer. Förebyggande behandling med antiinflammatoriska läkemedel hjälpte inte vid tidig Alzheimers sjukdom.

(Anm: Större risk än nytta med NSAID vid alzheimer. Förebyggande behandling med antiinflammatoriska läkemedel hjälpte inte vid tidig Alzheimers sjukdom. (…) Forskarna slår därför fast att förebyggande behandling med NSAID inte minskar risken att få alzheimer, men att dagligt intag av NSAID däremot ökar risken för negativa hälsoeffekter hos annars friska individer. (…) Vi tror att detta vägs ände för användning av NSAID för behandling eller förebyggande av Alzheimers sjukdom, och det tyder också på att vi behöver vara försiktiga med att använda andra antiinflammatoriska läkemedel för detta ändamål, sade John Breitner, en av forskarna bakom studien, i ett uttalande i samband med att studien publicerades. (lakemedelsvarlden.se 8.4.2019).)

- Alla apotek börjar informera om diklofenaks miljöpåverkan. (- Sverige har sedan 2015 lagstiftning på hur mycket diklofenak som får släppas ut i våra vatten, detta regleras av Havs- och vattenmyndighetens föreskrift om särskilda förorenande ämnen. Dessa värden överskrids.)

(Anm: Alla apotek börjar informera om diklofenaks miljöpåverkan. Medlemsföretagen i Sveriges Apoteksförening har kommit överens om att alla apotek ska informera om diklofenaks påverkan på miljön. Från och med den 3 oktober kommer hyllkantsskyltar att informera om att substansen påverkar miljön negativt och bör användas med eftertanke. (…) Diklofenak är ett populärt smärtstillande läkemedel som idag säljs både på apotek och i övrig handel. I vissa fall är diklofenak ett bra läkemedel som hjälper mot smärta, men substansen har också en miljöpåverkan som kunderna bör vara informerade om. (…) Vi kan se att miljöpåverkan är viktigt för allt fler av apotekens kunder och branschen vill bidra till att minska läkemedels påverkan på miljö säger Johan Wallér, VD för Sveriges Apoteksförening. (lakemedelsvarlden.se 3.10.2018).)

- Overdiagnose i primærhelsetjenesten: kartlegging, problemforståelse og det å finne løsninger. (- Overdiagnostisering kan skade pasienter ved å føre til overbehandling (med tilhørende potensielle toksisiteter (giftigheter), diagnoserelatert angst eller depresjon, og merkelapper (sette merkelapp på; stemple) eller negative økonomiske og sosiale konsekvenser.)

(Anm: Overdiagnose i primærhelsetjenesten: kartlegging, problemforståelse og det å finne løsninger. (Overdiagnosis in primary care: framing the problem and finding solutions.) (…) Overdiagnostisering kan skade pasienter ved å føre til overbehandling (med tilhørende potensielle toksisiteter (giftigheter), diagnoserelatert angst eller depresjon, og merkelapper (sette merkelapp på; stemple) eller negative økonomiske og sosiale konsekvenser.) (- Arbeidet med å redusere overdiagnostisering hindres grunnet leger og pasienters mangel på bevissthet om problemet og ved forvirring om terminologi, med overdiagnostisering ofte er flettet sammen med relaterte konsepter. BMJ 2018;362:k2820 (Published 14 August 2018).)

- Fisk som svømmer i vann som er forurenset av Prozac (fluoxetine/SSRI) utviser "antisosial, aggressiv og til og med morderisk atferd". (- Kan endre gener som er ansvarlige for å bygge fiskhjerner og kontrollere deres atferd.

(Anm: Fisk som svømmer i vann som er forurenset av Prozac (fluoxetine/SSRI) utviser "antisosial, aggressiv og til og med morderisk atferd". (...) Kan endre gener som er ansvarlige for å bygge fiskhjerner og kontrollere deres atferd. (Fish swimming in water tainted with Prozac exhibit 'antisocial, aggressive and even homicidal behaviour'. (...) Can alter genes responsible for building fish brains and controlling their behavior.) (scientificamerican.com 14.7.2013).)

- Antidepressiva bidrar til trist fisk. (- UBEKVEM POSITUR.) (- Sluttet å spise)

(Anm: Antidepressiva bidrar til trist fisk. (ANTIDEPRESSANTS MAKE FOR SAD FISH) (- UBEKVEM POSITUR.) (- Noen hybride stripede abborer utsatt for Prozac begynte til slutt å henge vertikalt i vannet — en høyst avvikende stilling — og sluttet å spise.) (SCIENCENEWS.ORG 25.11.2008).)

- Oppdrettslaks plages av depresjon. (- Forsker skylder på depresjon, og gir laksen antidepressivene.)

(Anm: Oppdrettslaks plages av depresjon. (…) Forsker skylder på depresjon, og gir laksen antidepressivene. (…) Noen fisker vantrives inntil det sykelige. (…) Hans område er nevrobiologi. Hjernen, serotoninsystemet og nevral plastisitet hos utilpass fisk studeres. (…) Vi har til og med forsøkt med å injisere antidepressivene. (…) Da beveger individene seg mer og spiser mer. Til gjengjeld blir de mobbet mer av dominerende fisk, sier forsker Øyvind Øverli ved Norges miljø -og biovitenskapelige universitet (NMBU). (dn.no 14.4.2019).)

- Lillebitte fisk kan genkende sit eget spejlbillede: Et tegn på overraskende intelligens.

(Anm: Lillebitte fisk kan genkende sit eget spejlbillede: Et tegn på overraskende intelligens. (- Det blev også observeret, at fiskene forsøgte at fjerne skidt fra sig selv efter at have set sig selv i spejlet, hvilket altså indikerer, at de har været bevidste omkring, at de så sig selv. (videnskab.dk 8.2.2019).)

- Dyreforskning i menneskets bilde. (- Den sier kanskje mest om oss selv.)

(Anm: Helga Fjærvoll, høyskolelektor i psykologi ved Bjørknes Høyskole. Dyreforskning i menneskets bilde. Menneskets forskning på dyr har i lang tid undervurdert dyrenes evner. Den sier kanskje mest om oss selv. (…) Den kjente nederlandske primatologen Frans de Waal har skrevet flere bøker om dette. På tross av at de Waal mener at mye har skjedd de siste tiårene, er mange av dagens forskere fremdeles svært tilbakeholdne med å tillegge dyr mer avanserte evner og egenskaper. (…) Det viktige eksperimentalpsykologiske prinsippet «fravær av bevis er ikke det samme som bevis på fravær» synes i stor grad å ha blitt glemt av dyreforskerne. (aftenposten.no 3.6.2019).)

– Blod fra drapsmenn gjorde mus mer voldelige. (– Vi har funnet en kobling mellom immunsystemet og en enorm aggresjon. Vi kan ikke si at dette fører til drap, men det er ekstremt, sier Værøy til NRK.)

(Anm: Blod fra drapsmenn gjorde mus mer voldelige. I en oppsiktsvekkende studie ble mus injisert med stoff fra menneskeblod. – Musen som fikk antistoffet fra de kriminelle ble raskt aggressive, sier rettspsykiater Henning Værøy. MER AGGRESSIV: Musen ble raskt aggressive etter å ha blitt injisert med menneskeblod fra forvaringsinnsatte. (…) – Musen som fikk antistoffet fra de kriminelle ble raskt aggressive, forklarer Værøy. Resultat av forskningen i slutten av juni publisert i tidsskriftet PNAS. (nrk.no 11.7.2018).)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

- Feilet legemiddelkontrollen (statlige kontrollorganer) ved godkjennelsen av selektive serotoninreopptakshemmere (SSRI; lykkepiller)? (- GlaxoSmithKlines nylige brev til leger peker på en seksdobbel økning i risikoen for selvmordsatferd hos voksne som tar paroksetin (paroxetine; Seroxat; Paxil etc.)

(Anm: Did regulators fail over selective serotonin reuptake inhibitors? Controversy over the safety of antidepressants has shaken public confidence. Were mistakes made and could they have been avoided? GlaxoSmithKline's recent letter to doctors points to a sixfold increase in risk of suicidal behaviour in adults taking paroxetine.1 BMJ 2006;333:92 (Published 06 July 2006).)

- Selvmordsdata for Seroxat (Paxil etc.) feilrapportert i legemiddelforsøk ifølge søksmål. (- Statistisk signifikant 6,7 ganger høyere enn placebo.)

(Anm: - Selvmordsdata feilrapportert i legemiddelforsøk ifølge søksmål. (Suicide Data Incorrectly Reported in Drug Trials, Suit Claimed.) (…) blant pasienter behandlet med paroksetin (Seroxat/Paxil) sammenlignet med placebo " - statistisk signifikant 6,7 ganger høyere. (nytimes.com 11.9.2017).)

- Forvarsel om selvmord og vold ved bruk av antidepressiva: systematisk gjennomgang av studier på voksne friske frivillige. (- Antidepressiva dobler forekomsten av hendelser hos voksne friske frivillige som kan føre til selvmord og vold.)

(Anm: Forvarsel om selvmord og vold ved bruk av antidepressiva: systematisk gjennomgang av studier på voksne friske frivillige. (Precursors to suicidality and violence on antidepressants: systematic review of trials in adult healthy volunteers.) Konklusjoner: Antidepressiva dobler forekomsten av hendelser hos voksne friske frivillige som kan føre til selvmord og vold. (CONCLUSIONS: Antidepressants double the occurrence of events in adult healthy volunteers that can lead to suicide and violence.) J R Soc Med. 2016 Oct;109(10):381-392.)

(Anm: Straffesaker (fengselsstraff) (mintankesmie.no).)

- Innbyggere i Brasil blir forgiftet av sprøytemidler som blir brukt i nærheten av boliger, skoler og arbeidsplasser, ifølge en ny rapport fra Human Rights Watch. (- Ifølge rapporten frykter mange lokalsamfunn at de vil bli straffet av bønder med politisk innflytelse hvis de protesterer mot sprøytingen.)

(Anm: HRW: Mange brasilianere blir forgiftet av sprøytemidler. Innbyggere i Brasil blir forgiftet av sprøytemidler som blir brukt i nærheten av boliger, skoler og arbeidsplasser, ifølge en ny rapport fra Human Rights Watch. I rapporten går det fram at personer er blitt akutt forgiftet på sju ulike steder i Brasil. Både bondefamilier, medlemmer av landets urbefolkning og afrobrasilianske innbyggere er rammet. – Sprøytemidler som blir spredt på store plantasjer, forgifter barn i klasserom og landsbyboere på egne uteplasser over hele den brasilianske landsbygda, sier Richard Pearshouse, HRWs visedirektør for miljø og menneskerettigheter. Ifølge rapporten frykter mange lokalsamfunn at de vil bli straffet av bønder med politisk innflytelse hvis de protesterer mot sprøytingen. (nettavisen.no 20.7.2018).)

- Kjemikalier i plast hemmer hjernevekst hos rotter.

(Anm: Chemicals in plastic stunt brain growth in rats. (…) Some studies have found links between exposure to the chemicals and developmental issues, but the details are still murky, and not all studies have measured negative effects. (…) Most recently, researchers from the University of Illinois at Urbana-Champaign set out to assess whether phthalates could alter the developing brain and impact cognitive ability in rats. Their results are published in the The Journal of Neuroscience. Phthalates are commonly added to plastics, and their impact on human health has been debated for years. A new study finds that exposure to these compounds reduces the number of neurons in rat brains. (medicalnewstoday.com 20.8.2018).)

(Anm: Perinatal exposure to an environmentally relevant mixture of phthalates results in a lower number of neurons and synapses in the medial prefrontal cortex and decreased cognitive flexibility in adult male and female rats. J Neurosci. 2018 Jul 16. pii: 0607-18.)

- Eksponering for plast: Effekten på hjerneutvikling hos rotter. (- Ved nådd voksen alder ble rotters kognitive fleksibilitet testet ved hjelp av set-shifting task, hvor resultatene viste forventet svekkelse.) (- Ytterligere studier er nødvendig for bedre å forstå den virkelige effekten av ftalateksponering hos mennesker, men disse resultatene vil uten tvil hjelpe utviklingen av fremtidig vitenskapelig forståelse av de nevrologiske virkningene ved eksponering for disse potensielt farlige stoffene.)

(Anm: Exposure to Plastics: The Effect on Rat Brain Development. PLASTIC exposure is a global issue, the implications of which are still being discovered, both environmentally and medically. It has long been established that phthalates, a chemical compound added to plastics to give them a variety of desirable properties, can travel across the placenta to a developing fetus and can also be transmitted to offspring via breast milk. Now, a study from the University of Illinois at Urbana–Champaign, Champaign, Illinois, USA, has shown a link between exposure to phthalates and stunted brain development in rats. (…) Previous studies around this topic yielded mixed results, and thus the researchers set out to create a study that would mimic the levels of exposure experienced in human mothers. (…) Following examination of the offspring’s brains, the study revealed a significant lack of neurons and synapses in the rat’s medial prefrontal cortex (mPFC) in both groups exposed to phthalates. Impairment of the mPFC’s development can have a major impact on high-level cognitive functions, such as memory, decision-making, error detection, conflict monitoring, and cognitive flexibility. Upon reaching adulthood, the rat’s cognitive flexibility was tested using a set-shifting task, the results of which showed the expected impairment. “These results may have serious implications for humans given the mPFC is involved in executive functions and is implicated in the pathology of many neuropsychiatric disorders,” explained Prof Janice Juraska, University of Illinois at Urbana–Champaign. Further studies are required to better understand the true impact of phthalate exposure in humans, but these results will no doubt aid the progression of future scientific understanding of the neurological effects of exposure to these potentially dangerous compounds. (europeanmedical-group.com 20.8.2018.)

(Anm: Perinatal exposure to an environmentally relevant mixture of phthalates results in a lower number of neurons and synapses in the medial prefrontal cortex and decreased cognitive flexibility in adult male and female rats. J Neurosci. 2018 Jul 16. pii: 0607-18.)

(Anm: The mouse attentional set-shifting task: A method for assaying successful cognitive aging? Cogn Affect Behav Neurosci. 2010 May;10(2):243-51.)

- Ny studie: Luftforurensing gjør oss dummere. Høy luftforurensing har trolig en direkte innvirkning på menneskers intelligens, viser en ny studie fra forskere i Kina og USA. (– Forurenset luft kan tilsvare et redusert utdanningsnivå på ett år, noe som er enormt, sier medforfatter Xi Chen ved amerikanske Yale School of Public Health.)

(Anm: Ny studie: Luftforurensing gjør oss dummere. Høy luftforurensing har trolig en direkte innvirkning på menneskers intelligens, viser en ny studie fra forskere i Kina og USA. Forskerne bak studien har testet matte- og språkferdighetene til 20.000 kinesere gjennom fire år, og sammenlignet resultatene med luftforurensingen der de bor. Konklusjonen er at høy luftforurensing fører til betydelig dårligere prøveresultater. Jo lengre man utsettes for forurenset luft, jo større er innvirkningen på en persons kognitive evner, spesielt på språktestene. – Forurenset luft kan tilsvare et redusert utdanningsnivå på ett år, noe som er enormt, sier medforfatter Xi Chen ved amerikanske Yale School of Public Health. Den største effekten ble funnet hos menn som er eldre enn 64, og hos personer med lav utdanning. – Hvis vi regner ut tapet hos dem, kan det være snakk om et par år, sier Xi til The Guardian. Studien er publisert i Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). (nrk.no 28.8.2018).)
- Virkningen av eksponering for luftforurensning på kognitiv ytelse.

(Anm: The impact of exposure to air pollution on cognitive performance. (…) We find that long-term exposure to air pollution impedes cognitive performance in verbal and math tests. We provide evidence that the effect of air pollution on verbal tests becomes more pronounced as people age, especially for men and the less educated. PNAS 2018 (published ahead of print August 27, 2018).)

- Et manifest for å redde Planet Earth (og oss selv). Virkningen av menneskelige handlinger på vårt hjemmeplan er nå så stor at mange forskere erklærer en ny fase av jordens historie.

(Anm: Et manifest for å redde Planet Earth (og oss selv). (A manifesto to save Planet Earth (and ourselves).) Virkningen av menneskelige handlinger på vårt hjemmeplan er nå så stor at mange forskere erklærer en ny fase av jordens historie. (- Det neste skiftet kom fra dannelsen av den første globale økonomien etter at europeerne ankom i Amerika i 1492, som ble fulgt på slutten av 1700-tallet av de nye samfunnene etter den industrielle revolusjonen. Den endelige typen er dagens høyproduksjon forbrukerkapitalistisk livsstil som oppstod etter andre verdenskrig. (bbc.com 7.6.2018).)

(Anm: Klima, miljø og globalisering (mintankesmie.no).)

(Anm: Frykter at 30 prosent av artene i havet dør ut grunnet havforsuring. Forskerne mener at havet nå surner raskere enn på 300 millioner år - og at innen år 2100 kan havet ha surnet med hele 170 prosent. I 2012 samlet over 500 av verdens fremste eksperter på havsuring seg i California - og en gjennomgang av tilstanden i vitenskapen blir publisert i en studie som legges fram neste uke. (dagbladet.no 17.11.2013).)

- Transgenerasjonelle effekter av to antidepressiva. De lave nivåene av antidepressiva som oppdages i overflatevann øker for tiden bekymringer for deres potensielle langsiktige risikoer for ikke-målrettede organismer i vann. (- Sertralin(e) (Zoloft), i motsetning til venlafaksin kan vise seg å være en ekte miljøtrussel på grunn av akkumulering i alger og den fysiologiske svakheten som observeres over generasjoner.)

(Anm: Transgenerational Effects of Two Antidepressants. The low levels of antidepressants detected in surface waters currently raise concern about their potential long-term risks to nontarget aquatic organisms. (...) Venlafaxine exposure decreased the offspring number of F0-daphnids and resulted in drug tolerance in the F1 generation. Sertraline, unlike venlafaxine, may turn out to be a true environmental threat due to its accumulation in algae and the physiological weakness observed over generations. Environ. Sci. Technol., 2015, 49 (2), pp 1148–1155.)

- Ålen bliver høj: Kokain i vandmiljøet truer den i forvejen truede ål. Studie viser, at ålene bliver hyperaktive og musklerne nedbrudt.

(Anm: Ålen bliver høj: Kokain i vandmiljøet truer den i forvejen truede ål. Studie viser, at ålene bliver hyperaktive og musklerne nedbrudt. (…) »Dette studie viser, at selv små koncentrationer af kokain i miljøet kan gøre alvorlig skade på sølvålens skeletmuskulaturens morfologi og fysiologi, og bekræfter den skadelig effekt som kokain i miljøet har på arternes overlevelse,« lyder det i konklusionen. (jyllands-posten.dk 21.6.2018).)

- Hva skjer med havet? Gjør vi havet til varme, prangende, livløse syrebad? Det korte svaret er, ja - men det er fortsatt håp.

(Anm: What's happening to the ocean? Are we turning the oceans into warm, noisy, uninhabitable bodies of acid? The short answer is, yes -- but there's still hope. (ted.com 2016).)

(Anm: Ocean acidification is the ongoing decrease in the pH of the Earth's oceans, caused by the uptake of carbon dioxide (CO2) from the atmosphere.[2] Seawater is slightly basic (meaning pH > 7), and the process in question is a shift towards pH-neutral conditions rather than a transition to acidic conditions (pH < 7).[3] Ocean alkalinity is not changed by the process, or may increase over long time periods due to carbonate dissolution.[4] An estimated 30–40% of the carbon dioxide from human activity released into the atmosphere dissolves into oceans, rivers and lakes.[5][6] (en.wikipedia.org).)

- Forurensning med legemidler en "ignorert" årsak til antibiotikaresistens.

Pharma pollution an 'ignored' cause of antibiotic resistance. (Forurensning med legemidler en "ignorert" årsak til antibiotikaresistens.)
outsourcing-pharma.com25.8.2016
Pollution in pharma supply chains is contributing to the spread of antimicrobial resistance (AMR), says a new report.

In the document , the European Public Health Alliance (EPHA) describes pollution by pharma manufacturers as an "ignored cause" of AMR, saying that "substantial quantities" of antibiotics released from factories are combining with runoff from farms and human waste to create a perfect breeding ground for drug-resistant bacteria.

The report focuses particularly on producers in China and India, which account for the bulk of the world's manufacturing of antibiotic active pharmaceutical ingredients (APIs) and intermediates but in some cases have revealed substantial shortcomings in drug manufacturing standards.

Name and shame
China is the world's top manufacturer of penicillin salts while India has a smaller but significant antibiotic API industry and also produces antibiotic dosage forms in massive quantities for international generic drug markets.

EPHA cites a number of recent incidents that it suggests "are not a one-off but rather part of a wider pattern of pharmaceutical pollution in the countries which supply our medicines." Companies mentioned in the report include North China Pharmaceutical Group (NCPC), CSPC Pharmaceutical, Aurobindo, Hetero Drugs and Mylan, amongst others. (…)

(Anm: Antibiotika (tarmbakterier, probiotika, mikrobiota etc.) (Dysbiose; dysbiosis (also called dysbacteriosis (dysbakteriose)). (mintankesmie.no).)

(Anm: Signaler fra tarmens mikrobiotika til fjerntliggende organer mht. fysiologi og sykdom. (Signals from the gut microbiota to distant organs in physiology and disease.) (Nat Med. 2016 Oct 6;22(10):1079-1089.)

(Anm: Legemiddelretur (kassasjon) (Legemidler er farlig avfall) (mintankesmie.no).)

- Chemistry Matters: Beyond the Textbook (8 minutes).

(Anm: Chemistry Matters: Beyond the Textbook (8 minutes). Learn about chemistry's many facets and why would one claim that chemistry is the 'queen of all sciences'. (nobelprize.org).)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom. (Medication-induced mitochondrial damage and disease.) (...) Legemidler fremstår nå som den viktigste årsak til mitokondriell skade, noe som kan forklare mange bivirkninger. Alle klasser av psykofarmaka er dokumentert å skade mitokondriene, så vel som statiner, acetaminophen som for eksempel paracetamol, og mange andre. (Mol Nutr Food Res. 2008 Jul;52(7):780-8).)

(Anm: Signaler fra tarmens mikrobiotika til fjerntliggende organer mht. fysiologi og sykdom. (Signals from the gut microbiota to distant organs in physiology and disease.) Nat Med. 2016 Oct 6;22(10):1079-1089.)

- Tarmbakterier signaliserer til mitokondrier ved tarmbetennelse og kreft.

(Anm: Gut bacteria signaling to mitochondria in intestinal inflammation and cancer. Abstract The gastrointestinal microbiome plays a pivotal role in physiological homeostasis of the intestine as well as in the pathophysiology of diseases including inflammatory bowel diseases (IBD) and colorectal cancer (CRC). Emerging evidence suggests that gut microbiota signal to the mitochondria of mucosal cells, including epithelial cells and immune cells. Gut microbiota signaling to mitochondria has been shown to alter mitochondrial metabolism, activate immune cells, induce inflammasome signaling, and alter epithelial barrier function. Both dysbiosis of the gut microbiota and mitochondrial dysfunction are associated with chronic intestinal inflammation and CRC. This review discusses mitochondrial metabolism of gut mucosal cells, mitochondrial dysfunction, and known gut microbiota-mediated mitochondrial alterations during IBD and CRC.) Gut Microbes. 2019 Mar 26:1-20.)

- Mikrobielle metabolitter i tarmen kan endre aktiviteten til immunblokkerende midler. (- Effekten av ipilimumab, et anti-CTLA-4-middel, kan bli kompromittert (brakt i fare) av sammensetningen av tarmmikrobiota hos pasienter med avansert kreft, ifølge funn presentert på ESMO 2019-kongressen i Barcelona, Spania.)

(Anm: Gut microbial metabolites may alter the activity of immune blockade agents. Topic: Basic science / Cancer Immunology and Immunotherapy. The efficacy of ipilimumab, an anti-CTLA-4 agent may be compromised by the composition of gut microbiota of patients with advanced cancer, according to findings presented at the ESMO 2019 Congress in Barcelona, Spain. In particular, short-chain fatty acids (SCFAs), which are the main metabolites of the gut microbiota and are produced in the colon through bacterial fermentation of dietary fiber, have a direct effect on immune cells. (esmo.org 28.9.2019).)

- For å oppdage sykdommer tidligere, la oss snakke bakteriers hemmelige språk.

(Anm: To detect diseases earlier, let's speak bacteria's secret language. Bacteria "talk" to each other, sending chemical information to coordinate attacks. What if we could listen to what they were saying? Nanophysicist Fatima AlZahra'a Alatraktchi invented a tool to spy on bacterial chatter and translate their secret communication into human language. Her work could pave the way for early diagnosis of disease -- before we even get sick. (ted.com - October 2018).)

- Planter bliver paralyseret af samme bedøvelsesmidler som mennesker.

(Anm: Planter bliver paralyseret af samme bedøvelsesmidler som mennesker. (- Universel virkning. Det er fascinerende, at plantecellerne reagerer på samme måde på stofferne som dyr og mennesker, skriver Ken Yokawa og kollegaerne i Annals of Botany. (videnskab.dk 20.5.2018).)

– Frykter for fremtiden til toksikologifaget. (- Miljøgifter i mat, vann og luft antas å være en årsaksfaktor til utvikling eller forverring av en rekke multifaktorelle sykdommer, som astma og allergier, diabetes, hjerte- og karsykdom, nevrologiske sykdommer som Alzheimers og Parkinson samt ulike typer kreft», understreker NSTF i bekymringsbrevet.)

(Anm: – Frykter for fremtiden til toksikologifaget. (...) Vi er mer eksponert for kjemikalier nå enn noen gang. (...) «Miljøgifter i mat, vann og luft antas å være en årsaksfaktor til utvikling eller forverring av en rekke multifaktorelle sykdommer, som astma og allergier, diabetes, hjerte- og karsykdom, nevrologiske sykdommer som Alzheimers og Parkinson samt ulike typer kreft», understreker NSTF i bekymringsbrevet, og derfor er det viktig at vi har eksperter som har høy kompetanse på hvordan mennesker blir påvirket av kjemiske stoffer, og som kan foreta risikovurderinger av potensielt farlige kjemikalier, sier Hubert Dirven, toksikolog ved Folkehelseinstituttet og leder av toksikologi-seksjonen i Norsk Selskap for Farmakologi og Toksikologi (NSTF).) (dagensmedisin.no 26.4.2017).)

- Rättsmedicinalverket og Läkemedelsbiverkningsnämnden avslører at Läkemedelsverket i stor grad undervurderer antallet dødelige forgiftninger (3). (- Den største forskjellen ble registrert for zopiklon: 142 rapporterte dødsfall hos Rättsmedicinalverket, men ingen hos Läkemedelsbiverkningsnämnden.)

(Anm: Rättsmedicinalverket og Läkemedelsbiverkningsnämnden avslører at Läkemedelsverket i stor grad undervurderer antallet dødelige forgiftninger (3). Den største forskjellen ble registrert for zopiklon: 142 rapporterte dødsfall hos Rättsmedicinalverket, men ingen hos Läkemedelsbiverkningsnämnden. Bivirkningsprofilen for zopiklon er ikke korrekt angitt i Felleskatalogen, ettersom mulige alvorlige bivirkninger som bl.a. aggressivitet, muskelskader, leverskader, abstinens/avhengighet, dødsfall osv. er utelatt. Tidsskr Nor Lægeforen nr. 24, 2003; 123.)

(Anm: Obduksjoner, dødstall og dødsårsaker (- Dødsårsak: ukjent.). (mintankesmie.no).)

- Mangelfull utfylling av dødsmeldinger. (- Også for overdoser og andre forgiftningsskader kan intensjon være vanskelig å fastslå.)

(Anm: Mangelfull utfylling av dødsmeldinger. (- Det er særlig utfylling av omstendighetene rundt dødsulykker som er mangelfull.) (- En annen konsekvens av den mangelfulle utfyllingen av omstendighetene rundt dødsfallet er den høye andelen av ulykkesdødsfall som blir kodet som «uspesifisert ulykke» (en såkalt «søppelkode»).) (- Også for overdoser og andre forgiftningsskader kan intensjon være vanskelig å fastslå. I slike tvilstilfeller kan medisinsk obduksjon av den døde gi verdifull informasjon, men obduksjonsraten i Norge er lav (Pedersen & Ellingsen, 2015). (fhi.no - 31.05.2017 - FOLKEHELSERAPPORTEN).)

(Anm: Dødstall, dødsattester og dødsstatistikk (mintankesmie.no).)

(Anm: Obduksjoner, dødstall og dødsårsaker (- Dødsårsak: ukjent.). (mintankesmie.no).)

- Luftforurensning bidrar betydelig til diabetes globalt. Selv lave forurensningsnivåer kan utgjøre helserisiko. Sammendrag: Ny forskning forbinder uteluftforurensning - selv på nivåer som anses sikre - til en økt risiko for diabetes globalt, ifølge en ny studie.

(Anm: Air pollution contributes significantly to diabetes globally. Even low pollution levels can pose health risk. Summary: New research links outdoor air pollution -- even at levels deemed safe -- to an increased risk of diabetes globally, according to a new study. The findings raise the possibility that reducing pollution may lead to a drop in diabetes cases in heavily polluted countries such as India and less polluted ones such as the United States. (sciencedaily.com 30.6.2018).)

(Anm: Miljø og helse (mintankesmie.no).)

(Anm: What's planetary about health? An analysis of topics covered in The Lancet Planetary Health's first year The Lancet Planetary Health 2018;2(7):e283–e284 (July 2018).)

(Anm: Ambient air pollution-induced health risk for children worldwide The Lancet Planetary Health 2018;2(7):e285–e286, (July 2018).)

(Anm: Unintended consequences associated with national-level restrictions on antimicrobial use in food-producing animals The Lancet Planetary Health 2018;2(7):e279–e282 (July 2018).)

- Den globale og nasjonale byrde av diabetes mellitus i 2016 skyldes PM2- 5 luftforurensning.

(Anm: The 2016 global and national burden of diabetes mellitus attributable to PM2- 5 air pollution. PM2- 5 air pollution is associated with increased risk of diabetes; however, a knowledge gap exists to further define and quantify the burden of diabetes attributable to PM2·5 air pollution. Therefore, we aimed to define the relationship between PM2- 5 and diabetes. We also aimed to characterise an integrated exposure response function and to provide a quantitative estimate of the global and national burden of diabetes attributable to PM2- 5 . (…) Interpretation The global toll of diabetes attributable to PM2·5 air pollution is significant. Reduction in exposure will yield substantial health benefits. The Lancet Planetary Health 2018;2(7):e301–e312 (July 2018).)

(Anm: Air pollution and diabetes: it's time to get active!. The Lancet Planetary Health 2018;2(7):e287–e288 (July 2018).)

(Anm: Health impact of China's Air Pollution Prevention and Control Action Plan: an analysis of national air quality monitoring and mortality data. The Lancet Planetary Health 2018;2(7):e313–e323 (July 2018).)

(Anm: Age-dependent health risk from ambient air pollution: a modelling and data analysis of childhood mortality in middle-income and low-income countries. The Lancet Planetary Health 2018;2(7):e292–e300 (July 2018).)

- Sjekker farlige kjemikalier som selges til forbrukerne. Miljødirektoratet kontrollerer på nytt at farlige kjemikalier som selges til forbrukere, er riktig faremerket og emballert.

(Anm: Sjekker farlige kjemikalier som selges til forbrukerne. Miljødirektoratet kontrollerer på nytt at farlige kjemikalier som selges til forbrukere, er riktig faremerket og emballert. Vi sjekker også myggmidler og rotte- og musemidler. Tilsyn Kjemikalier Kjemikalieregelverk Klassifisering og merking av kjemikalier (CLP) Biocider Mange kjemikalier er skadelige dersom de ikke oppbevares, håndteres og avhendes på riktig måte. – Virksomheter som framstiller, importerer og omsetter farlige kjemikalier, er ansvarlige for at fareklassifiseringen, merkingen og emballeringen er korrekt, sier seksjonsleder Mathieu Veulemans i Miljødirektoratet. (miljodirektoratet.no 30.4.2018).)

- Studie: Selv små mængder luftforurening øger risikoen for diabetes. Ifølge forskerne var luftforurening årsagen. Kræft, astma, hjerteproblemer og diabetes.

(Anm: Studie: Selv små mængder luftforurening øger risikoen for diabetes. Ifølge forskerne var luftforurening årsagen. Kræft, astma, hjerteproblemer og diabetes. Følgerne af at leve i en verden med benzinos, brændeovne og fabrikker er omfattende, og et nyt studie viser nu, at diabetes også kan være en af dem. Således konkluderer forskere fra Washington University School of Medicine in St. Louis, at selv små mængder luftforurening giver øget risiko for diabetes. Nyt studie: Mere end 95 pct. af verdens befolkning indånder skadelig luft »Vi fandt en øget risiko selv ved luftforureningsniveauer, som på nuværende tidspunkt vurderes som ufarlige af U.S. Environmental Protection Agency (EPA) og Verdenssundhedsorganisationen (WHO). Det er vigtigt, fordi mange industrilobbyister argumenterer for, at de nuværende grænseværdier er for strenge og burde blødes op. Men beviserne viser, at de nuværende grænseværdier stadig ikke er sikre nok og bør sættes ned,« udtaler Ziyad Al-Aly, som er hovedforfatter på studiet, der er blevet publiceret i The Lancet Planetary Health. (jyllands-posten.dk 30.6.2018).)

(Anm: Nyt studie: Mere end 95 procent af verdens befolkning indånder skadelig luft. Der er blevet større forskel på verdens mindst og mest forurende lande, ifølge nyt studie. (jyllands-posten.dk 17.4.2018).)

(Anm: More than 95% of world's population breathe dangerous air, major study finds. Poorest are hardest hit with many developing countries falling behind on cleaning up toxic air pollution. More than 95% of the world’s population breathe unsafe air and the burden is falling hardest on the poorest communities, with the gap between the most polluted and least polluted countries rising rapidly, a comprehensive study of global air pollution has found. Cities are home to an increasing majority of the world’s people, exposing billions to unsafe air, particularly in developing countries, but in rural areas the risk of indoor air pollution is often caused by burning solid fuels. One in three people worldwide faces the double whammy of unsafe air both indoors and out. The report by the Health Effects Institute used new findings such as satellite data and better monitoring to estimate the numbers of people exposed to air polluted above the levels deemed safe by the World Health Organisation. This exposure has made air pollution the fourth highest cause of death globally, after high blood pressure, diet and smoking, and the greatest environmental health risk.  (theguardian.com 17.4.2018).)

- Hva er den virkelige prisen å bli kvitt plastemballasje.

(Anm: What's the real price getting rid of plastic packaging. How much would it cost to switch to plastic alternatives? Richard Gray crunches the numbers. (…) More than 78 million tonnes of plastic packaging is produced worldwide every year by an industry worth nearly $198 billion. Just a fraction of that is recycled while the vast majority is thrown away. Plastic litter now clutters every part of our planet, from remote parts of the Antarctic to the deepest ocean trenches. (…) High profile campaigns and TV programmes such as the finale of the BBC’s Blue Planet II, where Sir David Attenborough highlighted the problems plastics are causing in the world’s oceans, have led to growing public alarm over the issue. In response to mounting pressure, governments, manufacturers and retailers are beginning to take steps to tackle the tide of plastic waste. But how much will this fundemantal change to the way we buy our goods actually cost? (…) Coca-Cola, for example, produces 38,250 tonnes of plastic packaging in the UK each year and estimates indicate it sells more than 110 billion single-use plastic bottles globally. (…) More than 60 countries are introducing legislation aimed at reducing the use of plastic bags and other single use plastic materials. (…) (bbc.com 6.7.2018).)

- Drikkeflasker lekker kjemikalier. Forbrukerrådet har testet drikkeflasker, som brukes av barnehage- og skolebarn, for helseskadelige stoffer. Flere lekker ftalater, bisfenol A, bly og en rekke andre helseskadelige stoffer – om enn i svært små mengder.

(Anm: Drikkeflasker lekker kjemikalier. Forbrukerrådet har testet drikkeflasker, som brukes av barnehage- og skolebarn, for helseskadelige stoffer. Flere lekker ftalater, bisfenol A, bly og en rekke andre helseskadelige stoffer – om enn i svært små mengder. – Det er beklagelig at Hello Kitty-drikkeflasken fra Sanrio, som blant annet selges av Toys R Us, lekker giftstoffer som ftalater, bisfenol A, flammehemmere og bly. Selv om nivåene er lave, hadde vi håpet at produkter rettet mot barn kom bedre ut. Vi liker dårlig at flasken på jumboplass kommer fra en produsent som produserer en rekke flasker med motiv for barn, sier Forbrukerrådets fagdirektør, Gunstein Instefjord. (forbrukerradet.no 23.8.2018).)

- Kvindes kontaktlinse var groet fast i øjet: Opdagede det først efter 28 år

(Anm: Kvindes kontaktlinse var groet fast i øjet: Opdagede det først efter 28 år. Bruger du kontaktlinser, og har du nogensinde tabt en linse uden at tænke videre over, hvorfor du ikke kunne finde den igen efterfølgende? Det skete for en 42-årig kvinde fra Dundee i Skotland, men efter 28 år har hun nu endelig fundet kontaktlinsen igen – fastgroet under sit øjenlåg. (…) Læs også: Pas på, når du bruger kontaktlinser: Aggressiv amøbe kan gnave sig ind i øjet Det var seks måneder med et lidt hængende og hævet øje, der fik kvinden til at søge hjælp, og ved en undersøgelse fandt lægerne en seks millimeter stor cyste i øjenlåget. (videnskab.dk 15.8.2018).)

(Anm: A Woman Had a Contact Lens Stuck in Her Eyelid For 28 Years. She Didn't Notice It. Contact lenses can be annoying. But poking yourself in the eye for the third time in one morning has nothing on this woman from the UK who ended up with a contact lens embedded in her eyelid for nearly 30 years. (sciencealert.com 15.8.2018).)

- Forskere advarer: Skyl ikke dine kontaktlinser ud i afløbet. (- Kontaktlinserne, især de bløde linser, består af plast, der ikke bliver brudt helt ned, når linserne kommer gennem rensningsanlæggene og udsættes for nedbrydende mikroorganismer.)

(Anm: Forskere advarer: Skyl ikke dine kontaktlinser ud i afløbet. (…) Forskerne præsenterede et nyt studie, der viste, at kontaktlinserne, der skylles ud i vasken eller toilettet, ofte ender med at forurene naturen og især overfladevandet, der i nogle tilfælde bruges som drikkevand, med mikroplast. Kontaktlinserne, især de bløde linser, består af plast, der ikke bliver brudt helt ned, når linserne kommer gennem rensningsanlæggene og udsættes for nedbrydende mikroorganismer. Det har forskerne blandt andet erfaret ved at besøge rensningsanlæg, hvor de blandt andet har interviewet en række medarbejdere, som rapporterede, at flere kontaktlinser virker intakte efter syv dages nedbrydning i biologiske rensningsanlæg. (videnskab.dk 20.8.2018).)

- Planter bliver paralyseret af samme bedøvelsesmidler som mennesker. (- Universel virkning. Det er fascinerende, at plantecellerne reagerer på samme måde på stofferne som dyr og mennesker, skriver Ken Yokawa og kollegaerne i Annals of Botany.)

(Anm: Planter bliver paralyseret af samme bedøvelsesmidler som mennesker. Er der mindre forskel på planter og mennesker, end vi tror? Vi ved faktisk ikke rigtigt, hvordan narkose virker, men det må dreje sig om en eller anden grundlæggende mekanisme på celler. Ny forskning viser nemlig, at de samme stoffer, som slår benene væk under mennesker, også bedøver planter. (…) Læs også: Studie: Planter kan lære (…) Forskeren Ken Yokawa og hans kollegaer har nemlig vist, at både mimosa, ærtespirer, venus' fluefanger og drosera lader sig bedøve af præcis de samme gasser. Disse planter har almindeligvis evnen til at til at bevæge blade og stængler, men den mister de, når de er påvirket af bedøvelsesmidlerne. Det afslører muligvis en del om både mennesker og planter, mener forskerne. (…) Universel virkning Det er fascinerende, at plantecellerne reagerer på samme måde på stofferne som dyr og mennesker, skriver Ken Yokawa og kollegaerne i Annals of Botany. (videnskab.dk 20.5.2018).)

- Fisk som svømmer i vann som er forurenset av Prozac (fluoxetine/SSRI) utviser "antisosial, aggressiv og til og med morderisk atferd". (- Kan endre gener som er ansvarlige for å bygge fiskhjerner og kontrollere deres atferd.

(Anm: Fisk som svømmer i vann som er forurenset av Prozac (fluoxetine/SSRI) utviser "antisosial, aggressiv og til og med morderisk atferd". (...) Kan endre gener som er ansvarlige for å bygge fiskhjerner og kontrollere deres atferd. (Fish swimming in water tainted with Prozac exhibit 'antisocial, aggressive and even homicidal behaviour'. (...) Can alter genes responsible for building fish brains and controlling their behavior.) (scientificamerican.com 14.7.2013).)

- Antidepressiva bidrar til trist fisk. (- UBEKVEM POSITUR.) (- Sluttet å spise)

(Anm: Antidepressiva bidrar til trist fisk. (ANTIDEPRESSANTS MAKE FOR SAD FISH) (- UBEKVEM POSITUR.) (- Noen hybride stripede abborer utsatt for Prozac begynte til slutt å henge vertikalt i vannet — en høyst avvikende stilling — og sluttet å spise.) (SCIENCENEWS.ORG 25.11.2008).)

- Oppdrettslaks plages av depresjon. (- Forsker skylder på depresjon, og gir laksen antidepressivene.)

(Anm: Oppdrettslaks plages av depresjon. (…) Forsker skylder på depresjon, og gir laksen antidepressivene. (…) Noen fisker vantrives inntil det sykelige. (…) Hans område er nevrobiologi. Hjernen, serotoninsystemet og nevral plastisitet hos utilpass fisk studeres. (…) Vi har til og med forsøkt med å injisere antidepressivene. (…) Da beveger individene seg mer og spiser mer. Til gjengjeld blir de mobbet mer av dominerende fisk, sier forsker Øyvind Øverli ved Norges miljø -og biovitenskapelige universitet (NMBU). (dn.no 14.4.2019).)

- Lillebitte fisk kan genkende sit eget spejlbillede: Et tegn på overraskende intelligens.

(Anm: Lillebitte fisk kan genkende sit eget spejlbillede: Et tegn på overraskende intelligens. (- Det blev også observeret, at fiskene forsøgte at fjerne skidt fra sig selv efter at have set sig selv i spejlet, hvilket altså indikerer, at de har været bevidste omkring, at de så sig selv. (videnskab.dk 8.2.2019).)

- Dyreforskning i menneskets bilde. (- Den sier kanskje mest om oss selv.)

(Anm: Helga Fjærvoll, høyskolelektor i psykologi ved Bjørknes Høyskole. Dyreforskning i menneskets bilde. Menneskets forskning på dyr har i lang tid undervurdert dyrenes evner. Den sier kanskje mest om oss selv. (…) Den kjente nederlandske primatologen Frans de Waal har skrevet flere bøker om dette. På tross av at de Waal mener at mye har skjedd de siste tiårene, er mange av dagens forskere fremdeles svært tilbakeholdne med å tillegge dyr mer avanserte evner og egenskaper. (…) Det viktige eksperimentalpsykologiske prinsippet «fravær av bevis er ikke det samme som bevis på fravær» synes i stor grad å ha blitt glemt av dyreforskerne. (aftenposten.no 3.6.2019).)

– Blod fra drapsmenn gjorde mus mer voldelige. (– Vi har funnet en kobling mellom immunsystemet og en enorm aggresjon. Vi kan ikke si at dette fører til drap, men det er ekstremt, sier Værøy til NRK.)

(Anm: Blod fra drapsmenn gjorde mus mer voldelige. I en oppsiktsvekkende studie ble mus injisert med stoff fra menneskeblod. – Musen som fikk antistoffet fra de kriminelle ble raskt aggressive, sier rettspsykiater Henning Værøy. MER AGGRESSIV: Musen ble raskt aggressive etter å ha blitt injisert med menneskeblod fra forvaringsinnsatte. (…) – Musen som fikk antistoffet fra de kriminelle ble raskt aggressive, forklarer Værøy. Resultat av forskningen i slutten av juni publisert i tidsskriftet PNAS. (nrk.no 11.7.2018).)

- Transgenerasjonelle effekter av to antidepressiva. De lave nivåene av antidepressiva som oppdages i overflatevann øker for tiden bekymringer for deres potensielle langsiktige risikoer for ikke-målrettede organismer i vann. (- Sertralin(e) (Zoloft), i motsetning til venlafaksin kan vise seg å være en ekte miljøtrussel på grunn av akkumulering i alger og den fysiologiske svakheten som observeres over generasjoner.)

(Anm: Transgenerational Effects of Two Antidepressants. The low levels of antidepressants detected in surface waters currently raise concern about their potential long-term risks to nontarget aquatic organisms. (...) Venlafaxine exposure decreased the offspring number of F0-daphnids and resulted in drug tolerance in the F1 generation. Sertraline, unlike venlafaxine, may turn out to be a true environmental threat due to its accumulation in algae and the physiological weakness observed over generations. Environ. Sci. Technol., 2015, 49 (2), pp 1148–1155.)

- Ny forskning: Depression hos fisk kan hjælpe med at forstå mennesker. (- Fisk bliver deprimerede på grund af manglende stimulation og små akvarier. (- Deres (mennesker og fisk, red.) neurokemi er så ens, at det er skæmmende.)

(Anm: Ny forskning: Depression hos fisk kan hjælpe med at forstå mennesker. (…) »Deres (mennesker og fisk, red.) neurokemi er så ens, at det er skæmmende,« fortæller Julian Pittman, der er professor i biologi på Troy University i Alabama, til New York Times. (…)  En såkaldte 'guldfiskebowle' er derfor noget af det værste, man som fiskeejer kan købe til sin fisk, da fisken mangler plads, og der samtidig ikke er mulighed for, at man som fisk kan få stillet sin nysgerrighed. (…) Fisk bliver deprimerede på grund af manglende stimulation og små akvarier. (…) Julian Pitmman har gennem de sidste ti år studeret, hvordan blandt andet zebrafisk har mistet interessen i stort set al ting: mad, legetøj, ting - præcis ligesom klinisk deprimerede mennesker. (jyllands-posten.dk 18.10.2017).)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

- Feilet legemiddelkontrollen (statlige kontrollorganer) ved godkjennelsen av selektive serotoninreopptakshemmere (SSRI; lykkepiller)? (- GlaxoSmithKlines nylige brev til leger peker på en seksdobbel økning i risikoen for selvmordsatferd hos voksne som tar paroksetin (paroxetine; Seroxat; Paxil etc.)

(Anm: Did regulators fail over selective serotonin reuptake inhibitors? Controversy over the safety of antidepressants has shaken public confidence. Were mistakes made and could they have been avoided? GlaxoSmithKline's recent letter to doctors points to a sixfold increase in risk of suicidal behaviour in adults taking paroxetine.1 BMJ 2006;333:92 (Published 06 July 2006).)

- Selvmordsdata for Seroxat (Paxil etc.) feilrapportert i legemiddelforsøk ifølge søksmål. (- Statistisk signifikant 6,7 ganger høyere enn placebo.)

(Anm: - Selvmordsdata feilrapportert i legemiddelforsøk ifølge søksmål. (Suicide Data Incorrectly Reported in Drug Trials, Suit Claimed.) (…) blant pasienter behandlet med paroksetin (Seroxat/Paxil) sammenlignet med placebo " - statistisk signifikant 6,7 ganger høyere. (nytimes.com 11.9.2017).)

- Kjemi: Også lave doser farlig. Toksikologer, eksperter på giftige stoffer, har stort sett hatt fokus på helseskader av høye doser av giftige forbindelser. (- Slike endringer benevnes som epigenetikk.)

(Anm: Kjemi: Også lave doser farlig. Toksikologer, eksperter på giftige stoffer, har stort sett hatt fokus på helseskader av høye doser av giftige forbindelser. (…) Slike endringer benevnes som epigenetikk. Det er perioder i et menneskets livsløp da vi er mer sårbare for slike, genetiske endringer gjennom kjemisk påvirkning, sa Birnbaum blant annet. Slik lavdose, kjemisk påvirkning, kan gi helseskader som slår ut flere tiår senere, skriver AAAS på sine nettsider. (…) Lave doser over lang tid kan utrette svært mye skade. (…) For eksempel får kvinner som røyker under svangerskapet oftere barn som senere blir overvektige og oftere rammes av diabetes type 2. (aftenposten.no 29.6.2012).)

(Anm: Miljø og legemiddel (Legemidler er farlig avfall). (mintankesmie.no).)

(Anm: Fosterskader (legemiddelinduserte) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelindusert kreft og andre typer celleskader (mintankesmie.no).)

(Anm: Bivirkninger (legemiddelinduserte organskader og sykdommer) (mintankesmie.no).)

- Gådefulde sygdomme i vækst: Det kan du gøre for at undgå dem. (- Forskerne jager forklaringen - ikke mindst i vores tarme.)

(Anm: Gådefulde sygdomme i vækst: Det kan du gøre for at undgå dem. Hvorfor bliver moderne menneskers immunsystem så forfjamsket, at det går til angreb på vores sunde organer og væv og giver os allergi, astma og autoimmune sygdomme som aldrig før? (- Forskerne jager forklaringen - ikke mindst i vores tarme. (…) »En svær infektion øger risikoen for, man udvikler en autoimmun sygdom, men der kan godt være en tidsforskel på mere end 20 år mellem de to hændelser,« fortæller Bent Deleuran. (jyllands-posten.dk 31.1.2019).)

(Anm: Legemiddelindustrien (Big Pharma) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddeløkonomi, bivirkninger og legemiddelomsetning (mintankesmie.no).)

- Overdiagnose i primærhelsetjenesten: kartlegging, problemforståelse og det å finne løsninger. (- Overdiagnostisering kan skade pasienter ved å føre til overbehandling (med tilhørende potensielle toksisiteter (giftigheter), diagnoserelatert angst eller depresjon, og merkelapper (sette merkelapp på; stemple) eller negative økonomiske og sosiale konsekvenser.)

(Anm: Overdiagnose i primærhelsetjenesten: kartlegging, problemforståelse og det å finne løsninger. (Overdiagnosis in primary care: framing the problem and finding solutions.) (…) Overdiagnostisering kan skade pasienter ved å føre til overbehandling (med tilhørende potensielle toksisiteter (giftigheter), diagnoserelatert angst eller depresjon, og merkelapper (sette merkelapp på; stemple) eller negative økonomiske og sosiale konsekvenser.) (- Arbeidet med å redusere overdiagnostisering hindres grunnet leger og pasienters mangel på bevissthet om problemet og ved forvirring om terminologi, med overdiagnostisering ofte er flettet sammen med relaterte konsepter. BMJ 2018;362:k2820 (Published 14 August 2018).)

- Hvorfor plantevernmidler (pesticider) kan forårsake Parkinsons sykdom hos noen mennesker. Ny forskning avslører hvordan pesticidene paraquat og maneb endrer genuttrykk og kan føre til Parkinsons sykdom hos mennesker som er genetisk utsatt for sykdommen.

(Anm: Why pesticides may cause Parkinson's in some people. New research reveals how the pesticides paraquat and maneb alter gene expression and may lead to Parkinson's disease in people who are genetically predisposed to the illness. (…) The National Institutes of Health (NIH) note that environmental exposure to pesticides, for example, might increase the risk of developing Parkinson's. Older studies have suggested that the pesticides paraquat and maneb, in particular, may increase vulnerability to Parkinson's in people who are already genetically prone to developing the illness. More recent studies have sought to unpack the neuronal mechanisms that are at play in this link between pesticides and the neurodegenerative condition. (…) For instance, some studies have shown that pesticides interfere with neurogenesis — the process wherein the brain creates new neurons — in the hippocampus, which is a key brain region for memory and information processing. (…) Pesticides have this effect by causing genetic alterations. Now, a new study by researchers at the University of Guelph (U of G) in Ontario, Canada, unravels some of the ways in which pesticides cause genetic mutations, leading to neurodegeneration. Senior study author Scott Ryan, a professor of molecular and cellular biology at U of G, explains the motivation behind the research. He notes, "People exposed to these chemicals are at about a 250 percent higher risk of developing Parkinson's disease than the rest of the population." "We wanted to investigate what is happening in this susceptible population that results in some people developing the disease," Prof. Ryan adds. The findings were published in the journal Federation of American Societies for Experimental Biology. (medicalnewstoday.com 24.5.2018).)

- Nitrering av mikrotubuli blokkerer aksonal mitokondriell transport i en menneskelig pluripotent stamcellemodell ved Parkinsons sykdom. (- Abstrakt. Nevuronalt tap ved Parkinsons sykdom (PD) er assosiert med avvikende mitokondriell funksjon hos dopaminergiske (DA) nevroner av substantia nigra pars compacta.)

(Anm: Nitration of microtubules blocks axonal mitochondrial transport in a human pluripotent stem cell model of Parkinson's disease. Abstract Neuronal loss in Parkinson's disease (PD) is associated with aberrant mitochondrial function in dopaminergic (DA) neurons of the substantia nigra pars compacta. An association has been reported between PD onset and exposure to mitochondrial toxins, including the agrochemicals paraquat (PQ), maneb (MB), and rotenone (Rot). Here, with the use of a patient-derived stem cell model of PD, allowing comparison of DA neurons harboring a mutation in the α-synuclein (α-syn) gene ( SNCA-A53T) against isogenic, mutation-corrected controls, we describe a novel mechanism whereby NO, generated from SNCA-A53T mutant neurons exposed to Rot or PQ/MB, inhibits anterograde mitochondrial transport through nitration of α-tubulin (α-Tub). Nitration of α-Tub inhibited the association of both α-syn and the mitochondrial motor protein kinesin 5B with the microtubules, arresting anterograde transport. This was, in part, a result of nitration of α-Tub in the C-terminal domain. These effects were rescued by inhibiting NO synthesis with the NOS inhibitor Nω-nitro-L-arginine methyl ester. Collectively, our results are the first to demonstrate a gene by environment interaction in PD, whereby agrochemical exposure selectively triggers a deficit in mitochondrial transport by nitrating the microtubules in neurons harboring the SNCA-A53T mutation.-Stykel, M. G., Humphries, K., Kirby, M. P., Czaniecki, C., Wang, T., Ryan, T., Bamm, V., Ryan, S. D. Nitration of microtubules blocks axonal mitochondrial transport in a human pluripotent stem cell model of Parkinson's disease. FASEB J. 2018 Apr 24:fj201700759RR.)

(Anm: Mikrotubulus, flertall mikrotubuli, lang, rørformet struktur i cellen, bygd opp av globulære proteiner (tubuliner) som ligger etter hverandre i lange tråder kalt protofilamenter. Tretten protofilamenter danner til sammen en mikrotubulus. Mikrotubulus utgjør en viktig del av celleskjelettet (se cellen). Ulike proteiner assosiert med mikrotubulus bidrar til å regulere oppbyggingen og nedbrytingen av mikrotubulus.  Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom. (Medication-induced mitochondrial damage and disease.) (...) Legemidler fremstår nå som den viktigste årsak til mitokondriell skade, noe som kan forklare mange bivirkninger. Alle klasser av psykofarmaka er dokumentert å skade mitokondriene, så vel som statiner, acetaminophen som for eksempel paracetamol, og mange andre. (Mol Nutr Food Res. 2008 Jul;52(7):780-8).)

- Folkehelseinstituttet er bekymret for cocktail-effekten. - Ikke gode nok systemer for å vurdere helserisikoen.

(Anm: Folkehelseinstituttet er bekymret for cocktail-effekten. - Ikke gode nok systemer for å vurdere helserisikoen. (…) Det internasjonale CAS-registeret har nå registrert hele 142 millioner ulike stoffer, og dette er stoffer som kan finnes i både mat, luft, vann og i forskjellige produkter som klær og kosmetikk. (…) - Det som skjer med klorin og salmiakk er en kjemisk reaksjon i vaskebøtta, og det er ikke det samme som skjer i kroppen. I kroppen er det ikke nødvendigvis snakk om en kjemisk reaksjon mellom kjemikaliene, men for eksempel at stoffer kan virke på biologiske mekanismer som fører til samme helseeffekt, og at de da kan øke effekten av hverandre, sier Husøy. Dette kan gjelde flere helseeffekter av kjemikalier, som for eksempel kreftutvikling og hormonhermende effekter, og ifølge Husøy kan det være stor avstand i tid mellom eksponering for miljøgifter og eventuell helseskade. (nettavisen.no 21.5.2018).)

- Rapport: Sju milliarder lever med usunn luft. Luftforurensing er nå verdens fjerde største årsak til tidlig død, mener forskerne bak rapporten.

(Anm: Rapport: Sju milliarder lever med usunn luft. Luftforurensing er nå verdens fjerde største årsak til tidlig død, mener forskerne bak rapporten. Totalt sju milliarder mennesker bor i områder med såpass mange små partikler og forurensing i luften at det regnes som usunt. Det viser en ny rapport fra det amerikanske Health Effects Institute. I oversikten «State of Global Air 2018» skriver forskerne at 95 prosent av verdens befolkning bor i områder hvor luftkvaliteten er dårligere enn det Verdens helseorganisasjon, WHO, anbefaler. (nrk.no 20.4.2018).)

(Anm: Klima, miljø og globalisering (mintankesmie.no).)

(Anm: Lover (lovdata.no) og rettssikkerhet (mintankesmie.no).)

- JAMA Forum: En gisp av usunn luft: Trumps miljømessig agenda kan føre til 80 000 ekstra dødsfall per tiår.

(Anm: JAMA Forum: A Breath of Bad Air: Trump Environmental Agenda May Lead to 80 000 Extra Deaths per Decade. President Donald Trump and Environmental Protection Agency (EPA) Administrator Scott Pruitt have pledged to reexamine landmark environmental policies and to repeal regulations. In their view, excessive regulations are harming US industry, and thus reducing regulation will be good for business. As Donald Trump has said, seemingly without irony, “We are going to get rid of the regulations that are just destroying us. You can’t breathe—you cannot breathe.” (newsatjama.jama.com  May 10, 2018).)

- WHO: Ni av ti i verden puster inn forurenset luft. På verdensbasis dør rundt 7 millioner mennesker som følge av dårlig luftkvalitet hvert eneste år, anslår Verdens helseorganisasjon (WHO). (- Luftforurensing er en trussel mot oss alle, men det er de fattigste og mest marginaliserte som blir rammest hardest, sier WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus.)

(Anm: WHO: Ni av ti i verden puster inn forurenset luft. På verdensbasis dør rundt 7 millioner mennesker som følge av dårlig luftkvalitet hvert eneste år, anslår Verdens helseorganisasjon (WHO). Ifølge nye tall fra organisasjonen puster rundt 90 prosent av verdens befolkning inn forurenset luft. Det er det samme anslaget som i 2016. – Luftforurensing er en trussel mot oss alle, men det er de fattigste og mest marginaliserte som blir rammest hardest, sier WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus. (…) På verdensbasis dør om lag 7 millioner mennesker hvert år etter å ha pustet inn luftpartikler som blant annet kan føre til slag, hjertesykdommer, lungekreft og lungebetennelser, ifølge WHO. (nrk.no 2.5.2018).)

- Usund mad smadrer muligvis stamcellernes hukommelse. Dårlige kostvaner kan være skyld i, at kroppens stamceller ikke ved, hvad de skal udvikle sig til, og det kan muligvis lede til fedme og diabetes.

(Anm: - Usund mad smadrer muligvis stamcellernes hukommelse. Dårlige kostvaner kan være skyld i, at kroppens stamceller ikke ved, hvad de skal udvikle sig til, og det kan muligvis lede til fedme og diabetes. Kosten kan muligvis ændre på cellernes epigenetik (hvordan de kommer til udtryk), så de har svært ved at udvikle sig, som de skal. (…) Det nye studie er for nylig offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift International Journal of Obesity. (videnskab.dk 21.4.2018).)

(Anm: Preadipocytes from obese humans with type 2 diabetes are epigenetically reprogrammed at genes controlling adipose tissue function. (…) CONCLUSIONS: Our findings that preadipocytes retain the memory of the donor in culture and can be reprogrammed by extracellular factors support a mechanism by which adipocyte precursors are epigenetically reprogrammed in vivo. Epigenetic reprogramming of preadipocytes represents a mechanism by which metabolic function of visceral adipose tissue may be affected in the long term by past exposure to obesity- or T2D-specific factors.Int J Obes (Lond). 2018 Feb 20.)

- Kjemi: Også lave doser farlig. (- Toksikologer, eksperter på giftige stoffer, har stort sett hatt fokus på helseskader av høye doser av giftige forbindelser.)

Kjemi: Også lave doser farlig
aftenposten.no 29.6.2012
Toksikologer, eksperter på giftige stoffer, har stort sett hatt fokus på helseskader av høye doser av giftige forbindelser.

Men nå er et skifte på gang, fortalte direktør Linda S. Birnbaum ved National Institute of Environmental Health Sciences under vitenskapskonferansen AAAS.

Lave doser over lang tid kan utrette svært mye skade, men dette er et felt man vet lite om. Noen sammenhenger er man i ferd med å se. For eksempel får kvinner som røyker under svangerskapet oftere barn som senere blir overvektige og oftere rammes av diabetes type 2.

Dette dreier seg ofte om hormonhermende kjemikalier, som utfører subtile endringer i arvestoffet – i hvordan genene «pakkes», heller enn i å endre selve DNA-sekvensene. Slike endringer benevnes som epigenetikk. Det er perioder i et menneskets livsløp da vi er mer sårbare for slike, genetiske endringer gjennom kjemisk påvirkning, sa Birnbaum blant annet. Slik lavdose, kjemisk påvirkning, kan gi helseskader som slår ut flere tiår senere, skriver AAAS på sine nettsider. (...)

- Den usynlige kloakken.

(Anm: - Den usynlige kloakken. (…) På 25 meters dyp og 100 meter ut i fjorden spyles brunt kloakkvann ut i havet. Slik har det vært i mange år. Men det er umulig å se med det blotte øye fra land. (...) Hver dag havner store mengder med dårlig renset kloakk rett ut i fjordene våre. En rekke store norske kommuner bryter nemlig rensekravene viser NRKs kartlegging. (nrk.no 24.4.2017).)

(Anm: Miljø og legemiddel (Legemidler er farlig avfall). (mintankesmie.no).)

(Anm: Avløp og kloakk på kartet. Statistisk sentralbyrå har laget en enkel visualisering av landets avløpsanlegg på kart. Visualiseringen illustrerer tydelig skillet mellom mye høygradig biologisk og/eller kjemisk rensing på Østlandet og i Trøndelag, og overvekt av mekanisk rensing i de øvrige deler av landet. (ssb.no 19.12.2017).)

(Anm: Frykter at 30 prosent av artene i havet dør ut grunnet havforsuring. Forskerne mener at havet nå surner raskere enn på 300 millioner år - og at innen år 2100 kan havet ha surnet med hele 170 prosent. I 2012 samlet over 500 av verdens fremste eksperter på havsuring seg i California - og en gjennomgang av tilstanden i vitenskapen blir publisert i en studie som legges fram neste uke. (dagbladet.no 17.11.2013).)

- Fant sminke i fisk Det er funnet rester av sminke og andre kosmetiske produkt i fisk ved Svalbard.

(Anm: Fant sminke i fisk Det er funnet rester av sminke og andre kosmetiske produkt i fisk ved Svalbard. Sminken inneholder miljøgiften siloksan, som kan føre til nedsatt fruktbarhet hos mennesker. Siloksanen går ut i havet og ender opp i fettet på fisken. (nrk.no 13.3.2018).)

(Anm: Kosmetikkindustrien (mintankesmie.no).)

– «Barna betaler prisen for norske kostholdsråd». Seniorforsker Merete Eggesbø ved Folkehelseinstituttet sier miljøgifter fra fisk kan gi adferdsvansker og overvekt hos barn. Hun mener norske kostholdsråd for gravide må endres.

(Anm: – «Barna betaler prisen for norske kostholdsråd». Seniorforsker Merete Eggesbø ved Folkehelseinstituttet sier miljøgifter fra fisk kan gi adferdsvansker og overvekt hos barn. Hun mener norske kostholdsråd for gravide må endres. (…) Mange gravide hadde for høye nivåer av miljøgifter, og disse ble overført til barna under graviditet og amming. Fet fisk som laks var hovedkilden. I 2016 kom en studie i tidsskriftet Jama Pediatrics. 26 000 barn fra elleve land var med. Forskerne så på to kategorier fiskekonsum: 1–3 måltider og mer enn tre måltider i uken. De fant at kvinner som spiste mer enn tre fiskemåltider i uken da de var gravide, fikk barn som vokste unormalt raskt som spedbarn. Barna ble ofte overvektige som skolebarn. I alle land så man denne sammenhengen. Når det i tillegg var de helsebevisste og høyt utdannede som spiste mest fisk, kunne ikke resultatene skyldes samvarierende faktorer. (morgenbladet.no 11.5.2018).)

- Antidepressiva läkemedel påverkar fiskars beteende.) (- Halterna av läkemedlet hade också permanenta effekter på fiskar som exponerades som embryon, visade studierna.)

(Anm: Antidepressiva läkemedel påverkar fiskars beteende. Halterna av läkemedlet hade också permanenta effekter på fiskar som exponerades som embryon, visade studierna. Det är en avhandlingsom läggs fram vid Södertörns högskola som har studerat hur det vanliga SSRI-läkemedlet citalopram påverkar fiskar, med storspigg och zebrafisk som studiemodeller. Resultatet visade att både ätbeteendet och stresskänsligheten påverkades hos storspiggen. Halterna av läkemedlet hade också permanenta effekter på fiskar som exponerades som embryon, visade studierna. (lakemedelsvarlden.se 26.5.2017).)

(Anm: Miljø og legemiddel (Legemidler er farlig avfall). (mintankesmie.no).)

(Anm: Sjøliv tar skade av våre medisiner. Medisinene vi tar, havner til slutt i havet hos alger og sjødyr. Medikamentene kan kanskje endre hele økosystemer, tror svensk forsker. Det er en kjent sak at medisinene vi mennesker bruker ikke nødvendigvis forsvinner når de har gjort jobben sin inni oss. (forskning.no 8.5.2014).)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

- Feilet legemiddelkontrollen (statlige kontrollorganer) ved godkjennelsen av selektive serotoninreopptakshemmere (SSRI; lykkepiller)? (- GlaxoSmithKlines nylige brev til leger peker på en seksdobbel økning i risikoen for selvmordsatferd hos voksne som tar paroksetin (paroxetine; Seroxat; Paxil etc.)

(Anm: Did regulators fail over selective serotonin reuptake inhibitors? Controversy over the safety of antidepressants has shaken public confidence. Were mistakes made and could they have been avoided? GlaxoSmithKline's recent letter to doctors points to a sixfold increase in risk of suicidal behaviour in adults taking paroxetine.1 BMJ 2006;333:92 (Published 06 July 2006).)

- Selvmordsdata for Seroxat (Paxil etc.) feilrapportert i legemiddelforsøk ifølge søksmål. (- Statistisk signifikant 6,7 ganger høyere enn placebo.)

(Anm: - Selvmordsdata feilrapportert i legemiddelforsøk ifølge søksmål. (Suicide Data Incorrectly Reported in Drug Trials, Suit Claimed.) (…) blant pasienter behandlet med paroksetin (Seroxat/Paxil) sammenlignet med placebo " - statistisk signifikant 6,7 ganger høyere. (nytimes.com 11.9.2017).)

(Anm: Antipsykotika (psykofarmaka etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Sovemidler (sovemedisiner) og beroligende midler (mintankesmie.no).)

(Anm: Sovemidler knyttes til dødelighet eller kreft: en matchet kohortstudie. (Hypnotics' association with mortality or cancer: a matched cohort study.)  (...) Målsetting Anslagsvis 6 % -10 % av amerikanske voksne tok et sovemiddel (hypnotika) mot dårlig søvn i 2010. Denne studien underbygger tidligere rapporter som knytter hypnotika (sovemidler) til økt dødelighet. BMJ Open 2012;2:e000850 (27 February).)

(Anm: Protonpumpehemmere (proton pump inhibitors (PPIs) (syrepumpehemmere) (magesyrehemmere) (syrenøytraliserende midler (antacida)). (mintankesmie.no).)

(Anm: Syrepumpehemmere (protonpumpehemmere (PPI) knyttet til alvorlige gastrointestinale infeksjoner. (…) Legemidler som protonpumpehemmere (PPI) knyttet til en økt risiko for tarminfeksjoner med C. difficile og Campylobacter bakterier som kan forårsake betydelig sykdom. (Acid suppression medications linked to serious gastrointestinal infections. (…) Medications such as proton pump inhibitors (PPIs) was linked with an increased risk of intestinal infections with C. difficile and Campylobacter bacteria, which can cause considerable illness.) (medicalnewstoday.com 9.1.2017).)

(Anm: Beta-blokkere (også kendt som β-blokkere, beta-receptorblokerende midler, beta-antagonister, beta-adrenerge antagonister, beta adrenoceptor antagonister) er en gruppe lægemidler. Beta-blokkere påvirker beta-receptoren. Beta-receptorer findes på celler i hjertemuskulaturenglat muskulaturluftvejearteriernyrer og andre væv der er del af det sympatiske nervesystem og som medvirker til stressresponset, specielt når de påvirkes af adrenalin. Beta-blokkere hæmmer bindingen af adrenalin og andre stresshormoner til receptoren, og svækker derved virkningen af stresshormoner. Beta-blokkere anvendes til behandling af hypertensionangina pectorisarytmihjerteinsufficienstyrotoksikose og forebyggende imod migræne. Visse beta-blokkere anvendes som øjendråber til behandling af grøn stær(glaukom). (da.wikipedia.org).)

- Betablokkere ved hjerteinfarkt. (-number needed to treat to benefit (NNTB) = 209.)

(Anm: Betablokkere ved hjerteinfarkt. (-number needed to treat to benefit (NNTB) = 209.) (- Konklusjon Forfatterne konkluderer at i dagens praksis ved behandling av hjerteinfarkt, har betablokkere ingen mortalitetsbeskyttende effekt, men de reduserer insidensen av nytt hjerteinfarkt og angina (i et kort tidsperspektiv) på bekostning av økt insidens av hjertesvikt, kardiogent sjokk og stans i behandlingen. Forfatterne tilrår at utviklere av retningslinjer revurderer styrken av anbefaling av bruk av betablokkere etter et hjerteinfarkt. (nhi.no 10.11.2014).)

(Anm: NNT; antall som må behandles for å forebygge ett sykdomstilfelle (number needed to treat, NNT) (en.wikipedia.org).)

(Anm: Numbers needed to treat and to harm should be included in research. BMJ 2017;356:j1265  (Published 10 March 2017).)

(Anm: The number needed to harm (NNH) is an epidemiological measure that indicates how many persons on average need to be exposed to a risk factor over a specific period to cause harm in an average of one person who would not otherwise have been harmed. (en.wikipedia.org).)

- Kardiogent sjokk. Bakgrunn. Ekstrem form for hjertesvikt med kritisk reduksjon av hjertets pumpefunksjon.

(Anm: Kardiogent sjokk. Bakgrunn. Ekstrem form for hjertesvikt med kritisk reduksjon av hjertets pumpefunksjon. Akutt hjerteinfarkt er vanligste årsak. Kan også oppstå sekundært til arytmi, ledningsforstyrrelser eller overdosering av kardiodepressive medikamenter (antihypertensiver, antiarytmika og psykofarmaka). Dramatisk tilstand med høy mortalitet. (lvh.no).)

(Anm: NNT; antall som må behandles for å forebygge ett sykdomstilfelle (number needed to treat, NNT) (en.wikipedia.org).)

(Anm: Numbers needed to treat and to harm should be included in research. BMJ 2017;356:j1265  (Published 10 March 2017).)

(Anm: The number needed to harm (NNH) is an epidemiological measure that indicates how many persons on average need to be exposed to a risk factor over a specific period to cause harm in an average of one person who would not otherwise have been harmed. (en.wikipedia.org).)

(Anm: Ny forskning: Lykkepiller gør mere skade end gavn. Folk med depression får intet ud af at tage antidepressivet SSRI, bedre kendt som lykkepiller, viser nyt dansk studie. (jyllands-posten.dk 13.2.2017).)

(Anm: Flere barn enn antatt får bivirkninger av ADHD-medisiner. (…) Tidligere antok forskere at mellom 1 og 10 prosent av alle barn på ADHD-medisiner opplever nedsatt appetitt, men den nye studien viser at tallet faktisk er over 30 prosent. Dessuten er flere barn enn tidligere antatt triste og irritable, og flere opplever søvnproblemer, når de tar medisiner mot sykdommen. Likevel anbefaler forskerne at barna fortsetter å ta medisinene. (…) Den nye forskingsgjennomgangen er nettopp offentliggjort av Cochrane Library. Cochrane samler vitenskapelig evidens fra mange studier til en stor studie som dermed er mer presis. (forskning.no 18.5.2018).)

(Anm: Forskning og ressurser (mintankesmie.no).)

(Anm: Slik slurver forskere med statistikk. (forskning.no 10.2.2019).)

- Skadelig medisinering i psykiatrien.

(Anm: Skadelig medisinering i psykiatrien. (…) Du skal ikke gjøre skade, er et sentralt prinsipp i legers yrkesutøvelse. Dette prinsippet brytes ved en skadelig medisineringspraksis i dagens psykiatri. Medikamentfri behandling gjør det mulig å velge bort slik praksis. (aftenposten.no 16.1.2017).)

– Psykiatrien bør også si unnskyld, sier Kim Friele. (- Friele har erfaring med homofile som ble lobotomert, og mistet sine kreative evner.)

(Anm: – Psykiatrien bør også si unnskyld, sier Kim Friele. (…) Friele har erfaring med homofile som ble lobotomert, og mistet sine kreative evner. (…) Nå som politiet har gått i bresjen med å si unnskyld bør også psykiatrien gjør det samme, slår hun fast. (…) Det var ikke før i år 2000 Sosialdepartementet fjernet homofili som en diagnose. (nrk.no 14.6.2019).)

- Hvordan stenge menneskelig bias (skjevehet) ute fra kunstig intelligens (AI).)

(Anm: Hvordan stenge menneskelig bias ute fra kunstig intelligens (AI). (- How to keep human bias out of AI.) (ted.com - TEDxWarwick | March 2018).)

(Anm: Bias; (...) valg og vurderinger som på systematisk måte avviker fra det som er faktisk korrekt. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Bias [baies] -en, - skjevhet i vitenskapelig undersøkelse el. resultat pga. mangelfull systematikk i innsamlingen av data. Etym.: eng., fr. biais helning, tendens. Kilde: ordnett.no.)

(Anm: - Kan vi stole på forskning? (…) - Big Data må følges av Big Theory. (…) - Gir «big data» bedre beslutninger? (dagensmedisin.no 28.10.2013).)

- Forskere avviser påstander om single "depresjonsgener". (- For eksempel er en av de 18 "historiske kandidatdepresjongenene" SLC6A4, som koder for et protein som har å gjøre med transport og resirkulering av serotonin i hjernen.) (- Han sammenlikner det med Hans Christian Andersens historie om keiserens nye klær.)

- Forskere avviser påstander om single "depresjonsgener". (- Scientists quash claims about single 'depression genes' (...) Ved bruk av data fra hundretusenvis av mennesker viste de at innflytelsen de 18 kandidatgenene hadde på depresjon ikke var sterkere enn genene de kunne plukke ut tilfeldig (...) For eksempel er en av de 18 "historiske kandidatdepresjongenene" SLC6A4, som koder for et protein som har å gjøre med transport og resirkulering av serotonin i hjernen. (...) For ca. 20 år siden antydet forskere at en bestemt, kortere variant av SLC6A4 kunne utsette mennesker for høyere risiko for depresjon, spesielt hvis de hadde opplevd traumer i barndommen (...) Dr. Keller forklarer at bevisene som forbinder kandidatgenene med depresjon ofte kommer fra studier der utvalgsstørrelsene er for små. Han sammenlikner det med Hans Christian Andersens historie om keiserens nye klær. (medicalnewstoday.com 4.4.20'19).)

(Anm: Kandidatgen. Et kandidatgen er en DNA-sekvens (et gen) i et kromosom, der med en vis sandsynlighed forårsager en sygdom. Genet kan være kandidat, fordi det findes i et bestemt kromosomområde, der er involveret i sygdommen, eller dets proteinprodukt mistænkes for at forårsage sygdommen. Kandidatgener er blevet brugt til at identificere genetiske risikofaktorer for at finde komplekse lidelser som f.eks. alkoholisme. (eupati.eu/da).)

- Desinformasjon virker. Omfanget av desinformasjon er større enn mange tror.

(Anm: Ulf Sverdrup, direktør ved Norsk utenrikspolitisk institutt. Desinformasjon virker. Omfanget av desinformasjon er større enn mange tror. Spørsmålet er hvordan vi kan beskytte oss. (dn.no 22.1.2019).)

(Anm: Kultur for kritikk. Ja til tellekanter. Avstand til makten. Og 7 andre tips for en sterkere samfunnsforskning | Willy Pedersen, professor i sosiologi, Universitet i Oslo; Gunn Elisabeth Birkelund, professor i sosiologi, Universitet i Oslo. Våre to forskergrupper fikk topp score i den store evalueringen av norsk samfunnsforskning. (…) Komiteens begrep er «excellent».De konkluderer med at vi er «i den internasjonale forskningsfronten». (aftenposten.no 4.7.2018).)

- Dokumenter reiser nye bekymringer om litiumstudie på barn. (- Psykiater ved University of Illinois i Chicago innrullerte sine unge sønner som kontrollpersoner i kriserammet studie.) (- Hun fikk utbetalt rundt 200 000 dollar per år, pluss bonuser. I tillegg til hennes forskning behandlet hun og førte tilsyn med omsorgen for tusenvis av barn, som inkluderte 1 200 i fem år etter sin forskning..)

(Anm: Documents Raise New Concerns About Lithium Study on Children. Prominent University of Illinois at Chicago psychiatrist enrolled her young sons as healthy control subjects in troubled study. Newly obtained records raise additional concerns about the research and oversight of Dr. Mani Pavuluri, a star pediatric psychiatrist at the University of Illinois at Chicago whose clinical trial studying the effects of the powerful drug lithium on children was shuttered for misconduct. ProPublica Illinois has learned: - Parents of at least eight children who participated in Pavuluri’s trials contacted UIC after learning she had violated research rules, a larger number than the university previously disclosed — though UIC officials insist only one of the queries was a complaint. - Pavuluri enrolled 101 children and teens diagnosed with bipolar disorder in the lithium study before it was halted when one of the young subjects became ill. UIC officials previously declined to answer questions about how many children participated in the government-funded study, citing an ongoing federal investigation. - The psychiatrist’s two young sons were among 132 children and teens who participated as healthy control subjects, a violation of university protocol and generally accepted research practices. (…) She was paid about $200,000 a year, plus bonuses. In addition to her research, she treated and oversaw the care of thousands of children, including 1,200 in the five years after her research. (propublica.org 3.7.2018).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ny studie: Raddiser er mer skråsikre. (…) Scorer lavt på åpenhet. (…) Lite svekket selvtillit (forskning.no 7.1.2019).)

(Anm: Protonpumpehemmere (proton pump inhibitors (PPIs) (syrepumpehemmere) (magesyrehemmere) (syrenøytraliserende midler (antacida)). (mintankesmie.no).)

(Anm: Syrepumpehemmere (protonpumpehemmere (PPI) knyttet til alvorlige gastrointestinale infeksjoner. (…) Legemidler som protonpumpehemmere (PPI) knyttet til en økt risiko for tarminfeksjoner med C. difficile og Campylobacter bakterier som kan forårsake betydelig sykdom. (Acid suppression medications linked to serious gastrointestinal infections. (…) Medications such as proton pump inhibitors (PPIs) was linked with an increased risk of intestinal infections with C. difficile and Campylobacter bacteria, which can cause considerable illness.) (medicalnewstoday.com 9.1.2017).)

(Anm: Beta-blokkere (også kendt som β-blokkere, beta-receptorblokerende midler, beta-antagonister, beta-adrenerge antagonister, beta adrenoceptor antagonister) er en gruppe lægemidler. Beta-blokkere påvirker beta-receptoren. Beta-receptorer findes på celler i hjertemuskulaturenglat muskulaturluftvejearteriernyrer og andre væv der er del af det sympatiske nervesystem og som medvirker til stressresponset, specielt når de påvirkes af adrenalin. Beta-blokkere hæmmer bindingen af adrenalin og andre stresshormoner til receptoren, og svækker derved virkningen af stresshormoner. Beta-blokkere anvendes til behandling af hypertensionangina pectorisarytmihjerteinsufficienstyrotoksikose og forebyggende imod migræne. Visse beta-blokkere anvendes som øjendråber til behandling af grøn stær(glaukom). (da.wikipedia.org).)

- Betablokkere ved hjerteinfarkt. (-number needed to treat to benefit (NNTB) = 209.)

(Anm: Betablokkere ved hjerteinfarkt. (-number needed to treat to benefit (NNTB) = 209.) (- Konklusjon Forfatterne konkluderer at i dagens praksis ved behandling av hjerteinfarkt, har betablokkere ingen mortalitetsbeskyttende effekt, men de reduserer insidensen av nytt hjerteinfarkt og angina (i et kort tidsperspektiv) på bekostning av økt insidens av hjertesvikt, kardiogent sjokk og stans i behandlingen. Forfatterne tilrår at utviklere av retningslinjer revurderer styrken av anbefaling av bruk av betablokkere etter et hjerteinfarkt. (nhi.no 10.11.2014).)

(Anm: NNT; antall som må behandles for å forebygge ett sykdomstilfelle (number needed to treat, NNT) (en.wikipedia.org).)

(Anm: Numbers needed to treat and to harm should be included in research. BMJ 2017;356:j1265  (Published 10 March 2017).)

(Anm: The number needed to harm (NNH) is an epidemiological measure that indicates how many persons on average need to be exposed to a risk factor over a specific period to cause harm in an average of one person who would not otherwise have been harmed. (en.wikipedia.org).)

- Kardiogent sjokk. Bakgrunn. Ekstrem form for hjertesvikt med kritisk reduksjon av hjertets pumpefunksjon.

(Anm: Kardiogent sjokk. Bakgrunn. Ekstrem form for hjertesvikt med kritisk reduksjon av hjertets pumpefunksjon. Akutt hjerteinfarkt er vanligste årsak. Kan også oppstå sekundært til arytmi, ledningsforstyrrelser eller overdosering av kardiodepressive medikamenter (antihypertensiver, antiarytmika og psykofarmaka). Dramatisk tilstand med høy mortalitet. (lvh.no).)

(Anm: NNT; antall som må behandles for å forebygge ett sykdomstilfelle (number needed to treat, NNT) (en.wikipedia.org).)

(Anm: Numbers needed to treat and to harm should be included in research. BMJ 2017;356:j1265  (Published 10 March 2017).)

(Anm: The number needed to harm (NNH) is an epidemiological measure that indicates how many persons on average need to be exposed to a risk factor over a specific period to cause harm in an average of one person who would not otherwise have been harmed. (en.wikipedia.org).)

(Anm: Ny forskning: Lykkepiller gør mere skade end gavn. Folk med depression får intet ud af at tage antidepressivet SSRI, bedre kendt som lykkepiller, viser nyt dansk studie. (jyllands-posten.dk 13.2.2017).)

- Nye C. difficile retningslinjer anbefaler nye behandlings- og testprotokoller.

(Anm: New C. difficile Guidelines Recommend New Treatment and Testing Protocols. New diagnostic methods and treatments, including fecal microbiota transplantation (FMT), will help improve the care given to patients with Clostridium difficile infection (CDI), according to updated guidelines released by the Infectious Diseases Society of America (IDSA) and Society for Healthcare Epidemiology of America. The updates were necessary because diagnosis and treatment of CDI have evolved significantly since they were published in 2010, according to the IDSA. The most common. (gastroendonews.com 8.6.2018).)

– Hvert eneste år tømmer turistbåter opptil 4000 tonn kloakk og avføring i Nærøyfjorden. Svært mange av landets fjorder har det samme problemet.

(Anm: Tømmer 4000 tonn kloakk i fjordene. Hvert eneste år tømmer turistbåter opptil 4000 tonn kloakk og avføring i Nærøyfjorden. Svært mange av landets fjorder har det samme problemet. (tv2.no 29.7.2017).)

- Norsk oppdrettsfisk står for utslipp langs norskekysten tilsvarende nesten hele Tokyos befolkning på 12 millioner mennesker.

(Anm: Norsk oppdrettsfisk står for utslipp langs norskekysten tilsvarende nesten hele Tokyos befolkning på 12 millioner mennesker. Det viser en beregning Dagbladet har gjort basert på tall fra Klima- og forurensingsdirektoratet (Klif) og Fiskeridirektoratet. Miljødepartementet skulle «se på saken» i 2010 - så ble det verre: Kloakk og matrester fra oppdrettsfisk tilsvarende 11,9 millioner mennesker slippes rett ut i norske fjorder. (…) SLIK PRODUSERES NORSK LAKS: I oppdrettsanlegg. Avfallsstoffene slippes rett ut i havet. Her fra et tilfeldig anlegg i nærheten av Bergen. (dagbladet.no 28.6.2013).)

- Ny kunskap om miljöproblemet med medicin i vatten. (- Rester av läkemedel som förgiftar vatten är ett allvarligt miljöproblem.) (-En rapport om de olika projekten slår fast att rening av avloppsvatten från rester av läkemedel kostar cirka en krona per kubikmeter vatten.)

(Anm: Ny kunskap om miljöproblemet med medicin i vatten. (…) Rester av läkemedel som förgiftar vatten är ett allvarligt miljöproblem. Men nu konstaterar Havs- och vattenmyndigheten att tekniken finns för att rena avloppsvatten från medicin i större skala och hur mycket det kostar. (…) En rapport om de olika projekten slår fast att rening av avloppsvatten från rester av läkemedel kostar cirka en krona per kubikmeter vatten. (sverigesradio.se 14.6.2018).)

- Blåskjellfesten endte med masse-diaré. Siden skulle det bare bli verre. Nå må staten rydde opp i fjordene etter tidenes oppdrettsfiasko.

(Anm: Blåskjellfesten endte med masse-diaré. Siden skulle det bare bli verre. Nå må staten rydde opp i fjordene etter tidenes oppdrettsfiasko. (…) - Det var klondike-stemning. Mange ville satse på blåskjell. I ettertid ser vi at det var for lett å få adgang til fjordene, sier prosjektleder Lene Røkke Mathisen i Kystverket. (…) Selskapene selv har sluppet unna opprydningen enten fordi de er konkurs eller avviklet. Da konsesjoner ble gitt, sikret ikke myndighetene seg med garantier om at anleggene måtte ryddes dersom selskapet opphørte. (bn.no 2.7.2016).)

– Hvert eneste år tømmer turistbåter opptil 4000 tonn kloakk og avføring i Nærøyfjorden. Svært mange av landets fjorder har det samme problemet.

(Anm: Tømmer 4000 tonn kloakk i fjordene. Hvert eneste år tømmer turistbåter opptil 4000 tonn kloakk og avføring i Nærøyfjorden. Svært mange av landets fjorder har det samme problemet. (tv2.no 29.7.2017).)

(Anm: Miljø og legemiddel (Legemidler er farlig avfall). (mintankesmie.no).)

- Henlegger miljøkriminalitet: Miljødirektoratet oppgitt.

(Anm: Henlegger miljøkriminalitet: Miljødirektoratet oppgitt. Smykker med kreftfarlig tungmetaller, barneleker med stoffer som kan føre til pustevansker og koma. Halvparten av produktsakene Miljødirektoratet anmelder blir henlagt. Hvert år finner Miljødirektoratet giftige, helseskadelige produkter i norske butikker. De er solgt til forbrukere uten at kjøperne er klar over hvor skadelig de kan være. (…) – De sakene vi velger å anmelde bør politiet ta tak i, sier Ingeborg Stene, seniorrådgiver i Miljødirektoratet. – Her dreier det seg om en risiko for helseskade. (nrk.no 8.11.2017).)

(Anm: Politiet, etterforskning, politianmeldelser (Spesialenheten for politisaker) (mintankesmie.no).)

- Forurensning med legemidler en "ignorert" årsak til antibiotikaresistens.

(Anm: Forurensning med legemidler en "ignorert" årsak til antibiotikaresistens. (Pharma pollution an 'ignored' cause of antibiotic resistance.) Forurensning med legemidler i forsyningskjeder bidrar til spredning av antimikrobiell resistens (AMR), ifølge en ny rapport. (Pollution in pharma supply chains is contributing to the spread of antimicrobial resistance (AMR), says a new report.) I dokumentet beskriver European Public Health Alliance (EPHA) forurensningen til legemiddelfirmaer som en "ignorert årsak" til AMR, og sier at "betydelige mengder" av antibiotika frigjort fra fabrikker kombinert med avrenning fra gårder og menneskelig kloakk for å skape en perfekt yngleplass for legemiddelresistente bakterier. (In the document , the European Public Health Alliance (EPHA) describes pollution by pharma manufacturers as an "ignored cause" of AMR, saying that "substantial quantities" of antibiotics released from factories are combining with runoff from farms and human waste to create a perfect breeding ground for drug-resistant bacteria.) (outsourcing-pharma.com 25.8.2016).)

- Den usynlige kloakken.

(Anm: - Den usynlige kloakken. (…) På 25 meters dyp og 100 meter ut i fjorden spyles brunt kloakkvann ut i havet. Slik har det vært i mange år. Men det er umulig å se med det blotte øye fra land. (...) Hver dag havner store mengder med dårlig renset kloakk rett ut i fjordene våre. En rekke store norske kommuner bryter nemlig rensekravene viser NRKs kartlegging. (nrk.no 24.4.2017).)

(Anm: Miljø og legemiddel (Legemidler er farlig avfall). (mintankesmie.no).)

(Anm: Avløp og kloakk på kartet. Statistisk sentralbyrå har laget en enkel visualisering av landets avløpsanlegg på kart. Visualiseringen illustrerer tydelig skillet mellom mye høygradig biologisk og/eller kjemisk rensing på Østlandet og i Trøndelag, og overvekt av mekanisk rensing i de øvrige deler av landet. (ssb.no 19.12.2017).)

(Anm: 'Superbug' bacteria gang up on us, fueled by antibiotic use, nursing home study suggests (medicalnewstoday.com 14.9.2017).)

- 1800 fritidsbåter senkes i sjøen hvert år: – Haster med obligatorisk båtregister. Av Norges 800.000 fritidsbåter er fortsatt halvparten uregistrert. – Gamle plastbåter som havner på havets bunn utgjør en stor miljøtrussel. (- Dumping i havet fører til nedbrytning som over tid fører til mikro- og nanoplast i havet, som utgjør en trussel for fisk, sjøfugl og potensielt vår egen helse.) (- Miljøverndepartementet har tidligere uttalt at man vurderer anbefalingen til Miljødirektoratet.)

(Anm: 1800 fritidsbåter senkes i sjøen hvert år: – Haster med obligatorisk båtregister. Av Norges 800.000 fritidsbåter er fortsatt halvparten uregistrert. – Gamle plastbåter som havner på havets bunn utgjør en stor miljøtrussel. Derfor haster det med å få på plass et obligatorisk småbåtregister, mener WWF. (…) Miljøtrussel Men selv om flere leverer inn gamle og utrangerte båter, ligger det fortsatt mange båtvrak på havets bunn. De fleste småbåter i Norge er laget av plast og glassfiber og inneholder farlige stoffer. Dumping i havet fører til nedbrytning som over tid fører til mikro- og nanoplast i havet, som utgjør en trussel for fisk, sjøfugl og potensielt vår egen helse. (nrk.no 11.5.2018).)

- WHO skærper mistanken om, at 'styren' er kræftfremkaldende. Kemikaliet 'styren', der blandt andet findes i plastprodukter som vindmøllevinger og lystbåde, har i 40 år været mistænkt for at være kræftfremkaldende.

(Anm: WHO skærper mistanken om, at 'styren' er kræftfremkaldende. Kemikaliet 'styren', der blandt andet findes i plastprodukter som vindmøllevinger og lystbåde, har i 40 år været mistænkt for at være kræftfremkaldende. Studier har tydet på, at folk, der har håndteret kemikaliet i forbindelse med deres arbejde, har øget risiko for at få visse former for kræft. Nu opgraderer verdenssundhedsorganisationen WHO mistanken til, at styren ‘sandsynligvis’ er kræftfremkaldende, fremfor 'muligvis'. Beslutningen er truffet på baggrund af en større undersøgelse af styren, som er udarbejdet af en uafhængig gruppe forskere udpeget af International Agency for Research on Cancer (IARC). Sådan skriver Aarhus Universitet i en pressemeddelelse. Læs også: Styren-skader bliver svære at bevise Man har før været opmærksom på styren i dansk sammenhæng, efter de amerikanske sundhedsmyndigheder i 2011 tilføjede kemikaliet til deres liste over stoffer, der sandsynligvis er kræftfremkaldende. (…) En del af den danske registerforskning, der netop er udgivet i tidsskriftet Epidemiology, viser, at risikoen for at udvikle den sjældne sygdom akut myeloid leukæmi er fordoblet hos personer, der er udsat for styren. (…) En anden del af forskningsresultaterne, som er udgivet i tidsskriftet Occupational and Environmental Medicine viser, at risikoen for en bestemt type næsekræft er femdoblet hos personer, der er udsat for styren. (videnskab.dk 27.5.2018).)

(Anm: Styren, også kjent som vinylbenzen og mange andre navn, er en organisk forbindelse med kjemisk formel C6H5CH=CH2. Under normaltilstanden er det en aromatisk hydrokarbon og oljeaktig væske. Styren fordamper lett og har en søtlig lukt, selv om vanlige forurensninger gir en ubehagelig lukt. Styren er et viktig halvfabrikata for polystyren, et viktig syntetisk materiale. IARC, det internasjonale kreftinstituttet, har klassifisert substansen som "mulig kreftframkallende for menneske". (no.wikipedia.org).)

- Amerikanere advarede uvidende danskere om, at vores pesticider kan give børn kræft. (- Risikoen for børneleukæmi fordobles.) (- Lille datagrundlag, men statistisk signifikant.)

(Anm: Amerikanere advarede uvidende danskere om, at vores pesticider kan give børn kræft. Danmark ligger inde med alle data, men der skulle amerikanske forskere til at koble dem sammen og beregne risikoen for, at danske børn kan få leukæmi ved at bo tæt på sprøjtede marker. Risikoen for børneleukæmi fordobles Steen Gyldenkærne fandt data om, hvad vi dyrker på markerne, og hvilke pesticider de bliver sprøjtet med. (…) Lille datagrundlag, men statistisk signifikant Ganske vist er der tale om et meget lille datagrundlag. 61 tilfælde af børn med leukæmi, har Statens Serum Institut identificeret ud af cirka 100.000, som var med i fødselskohorten i årene fra 1996 til 2003, svarende til en generel risiko for at få leukæmi på cirka 0,6 promille. Men på trods af det lille datagrundlag kan forskerne vise statistisk signifikante sammenhænge med øget risiko for børn af mødre, som bor tæt på markerne. Ifølge den præsentation, som amerikanerne holdt for de videnskabelige selskaber, har børn, hvis mødre boede i nærheden af en majsmark, mens de var gravide, 2,4 gange højere risiko for at udvikle blodkræft end gennemsnittet. Også nærhed til kløvermarker øger risikoen for at få leukæmi. (…) De fire pesticider Pendimethalin: Anvendes både til korn, vinter såvel som vår, ærter og majs. - Bromoxynil: Anvendes på vintersæd (korn) og majs. Fluroxypyr: Anvendes til græs og kløver. - Ioxynil: Forbudt i dag, tidligere anvendt på vintersæd. (ing.dk 4.9.2018).)

- Forskere fant synkende sædkvalitet hos hunder, mener miljøgifter er en av årsakene. (- Eksperimentene viste at kjemikaliene hadde den samme skadelige effekten på sædcellene hos begge artene. De påvirket både DNA-et i cellene og cellenes evne til å bevege seg. Dette er første gang noen har undersøkt disse stoffene på både hunder og mennesker.)

(Anm: Forskere fant synkende sædkvalitet hos hunder, mener miljøgifter er en av årsakene. Spermiene til både hunder og menn sliter. Engelske forskere mener at kjemikalier i hjemmet kan være med på å skade cellene. DÅRLIGERE SÆDKVALITET: Forskerne tror kjemikalier utfordrer forplantningsevnen hos både menn og hunder. Vi har sett det hos oss mennesker. I løpet av de siste 80 åra har antallet sædceller hos menn blitt halvert og bevegeligheten hos de små svømmerne er blitt dårligere. Jakta på årsaken har opptatt forskere verden over. Vi har imidlertid visst lite om ståa hos våre firbeinte venner. Britiske forskere har vist at også forplantingsevnen til hundene våre kan stå på spill. (…) Funnene deres ble nylig publisert i Scientific Reports. (…) De utsatte dem for to kjemikalier som er vanlige i hjemmet. DEHP finnes blant annet i tepper, klær og leker. PCB153, er tross forbud, fremdeles i miljøet rundt oss. Begge stoffene er også funnet i dyrefôr. Mengden cellene ble utsatt for tilsvarte de vi har i hjemmet. Spermprøvene var også fra samme geografisk område i Storbritannia. (…) KJEMIKALIER SVEKKET CELLENE: En av effektene forskerne så var at de små svømmernes bevegelighet var blitt dårligere. Eksperimentene viste at kjemikaliene hadde den samme skadelige effekten på sædcellene hos begge artene. De påvirket både DNA-et i cellene og cellenes evne til å bevege seg. Dette er første gang noen har undersøkt disse stoffene på både hunder og mennesker. (nrk.no 10.3.2019).)

(Anm: Independent and combined effects of diethylhexyl phthalate and polychlorinated biphenyl 153 on sperm quality in the human and dog. Sci Rep. 2019 Mar 4;9(1):3409.)
(Anm: Aroclor 1254 induced oxidative stress and mitochondria mediated apoptosis in adult rat sperm in vitro. Environ. Toxicol. Pharmacol. 36, 274–283 (2013).)

- Vil nekte båtfolk å drite i fjorden. PURA ønsker å forby septiktømming fra fritidsbåt i Bunnefjorden for å heve vannkvaliteten i Oslofjorden. – Aller helst ønsker jeg et nasjonalt forbud. (– Kan medføre oppblomstring av giftproduserende alger (…) har også en estetisk side, mener vannområdeleder Anita Borge i PURA.)

(Anm: Vil nekte båtfolk å drite i fjorden. PURA ønsker å forby septiktømming fra fritidsbåt i Bunnefjorden for å heve vannkvaliteten i Oslofjorden. – Aller helst ønsker jeg et nasjonalt forbud, sier vannområdeleder Anita Borge. (…) – Båtseptik kan medføre oppblomstring av giftproduserende alger og denne type utslipp har også en estetisk side, mener vannområdeleder Anita Borge i PURA. Vannområdet PURA, Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget, jobber for Follo-kommunene og Oslo etter EUs vanndirektiv. (noblad.no 24.3.2018).)

- Studie: Bruk av rengjøringsmidler kan skade lungene. Rengjøringsmidler kan redusere lungefunksjon tilsvarende det å røyke mellom 10 og 20 sigaretter om dagen i 20 år.

(Anm: Studie: Bruk av rengjøringsmidler kan skade lungene. Rengjøringsmidler kan redusere lungefunksjon tilsvarende det å røyke mellom 10 og 20 sigaretter om dagen i 20 år. Det viser ny studie. Kvinner som arbeider som renholdere eller vasker regelmessig hjemme får på lang sikt redusert lungekapasitet, sammenliknet med dem som ikke vasker. Det viser en ny studie fra forskere ved Universitetet i Bergen. Forskerne analyserte data fra 6235 menn og kvinner. Disse ble fulgt i 20 år, fra de var i snitt 34 år gamle. Mens rengjøringsmidlene tilsynelatende ikke skadet menn, hadde de en stor negativ effekt på kvinners lunger. Kvinner som jobbet som renholdere eller vasket hjemme hadde en reduksjon i lungekapasitet tilsvarende det å røyke mellom 10 og 20 sigaretter daglig i 20 år. (nrk.no 16.2.2018).)

- Rengjøring hjemme og på jobb i relasjon til lungefunksjonstap og luftveisobstruksjon. (- KONKLUSJONER: Kvinner som rengjør hjemme har yrke som rengjørere har akselerert reduksjon av lungefunksjon, hvilket tyder på at eksponering i forbindelse med rengjøringsaktiviteter kan utgjøre en risiko for langsiktig luftveishelse.)

(Anm: Cleaning at Home and at Work in Relation to Lung Function Decline and Airway Obstruction.. (…) Abstract RATIONALE: Cleaning tasks may imply exposure to chemical agents with potential harmful effects to the respiratory system, and increased risk of asthma and respiratory symptoms among professional cleaners and in persons cleaning at home has been reported. The long-term consequences of cleaning agents on respiratory health are, however, not well described. (…) CONCLUSIONS: Women cleaning at home or working as occupational cleaners had accelerated decline in lung function, suggesting that exposures related to cleaning activities may constitute a risk to long-term respiratory health.) Am J Respir Crit Care Med. 2018 Feb 16.)

- Luftforurensning: Kjemikalier i såper og maling bidrar tilsvarende mange miljøgifter som bilutslipp.

(Anm: Air pollution: Chemicals in soap and paint contribute as many toxic pollutants as car emissions. Consumer products also emit compounds known to form lung-damaging substances in the atmosphere. Chemicals in everyday consumer products including soaps and paints have been revealed as a major source of air pollution comparable with emissions from the transport sector. Research suggests products like soap and paints emit significant quantities of petroleum-based chemicals, rivalling cars and other vehicles as the top source of urban air pollution. Air pollution has been ranked as the fifth highest health risk in the world and is estimated to kill 40,000 people in the UK every year. (independent.co.uk 15.2.2018).)

- Husholdningsprodukter forurener luften lige så meget som biler. (- Kemikalier fra skønhedsprodukter, sæbe og maling forurener nu ligeså meget som bilerne i byen Los Angeles i USA.) (- Overraskende studie viser, at sæbe, rengøringsmidler og hudcremer er skyld i en stor del af den luftforurening, der findes i byerne.)

(Anm: Husholdningsprodukter forurener luften lige så meget som biler. Overraskende studie viser, at sæbe, rengøringsmidler og hudcremer er skyld i en stor del af den luftforurening, der findes i byerne. Kemikalier fra skønhedsprodukter, sæbe og maling forurener nu ligeså meget som bilerne i byen Los Angeles i USA. (Animation: Carla Shaffer / AAAS / ScienceMag) Produkter, der indeholder stoffer, som er rafineret fra petroleum, eksempelvis rengøringsmidler, pesticider, maling og parfumer, forurener nu luften lige så meget, som biler gør. Det skyldes, at denne type produkter danner såkaldte flygtige organiske forbindelser (VOCer – se faktaboks), der reagerer med andre stoffer i atmosfæren og danner partikler, som er skadelige for helbredet, herunder skadelige for lungerne. Den type forurening er på vej op, og samtidig er forureningen fra transportsektoren på vej ned på grund af renere biler og strammere lovgivning. Det gælder både VOC’er fra trafikken og også NOx-gasser (NOx-gasser fra transportsektoren er mere skadelige for helbredet - men mere om det senere). Læs også: Luftforurening er værst, når vi er indendørs Det nye studie viser således, at husholdningsprodukter, maling og pesticider rent faktisk står for halvdelen af det skidt, som byboerne indånder. (videnskab.dk 16.2.2018).)

- Kjemikaliefabrikk fikk dumpe miljøgift i skandalefylling. Gamle dokumenter viser at denne kjemikaliefabrikken kan ha dumpet mange hundre tonn avfall på søppeldynga i Skedsmo, der det nå er bygget flere boligfelt.

(Anm: Kjemikaliefabrikk fikk dumpe miljøgift i skandalefylling. Gamle dokumenter viser at denne kjemikaliefabrikken kan ha dumpet mange hundre tonn avfall på søppeldynga i Skedsmo, der det nå er bygget flere boligfelt. (…) I dag heter fabrikken Dynea. Nå viser kommunale dokumenter som NRK har fått innsyn i, at Dyno i 1971 søkte Skedsmo kommune om å få kaste flere typer kjemiske avfallsstoffer på kommunens søppeldynge (se sidesak). Deponiet er nå omkranset av flere hundre hus. (nrk.no 12.3.2018).)

- NRK avslører ny giftlekkasje ved søppelfylling: – Veldig skremmende. Skedsmo kommune påsto at forurensningen i bekken og elven ikke var giftig. Men eksperter NRK har snakket med sier den er så giftig at det dreper alt liv i vassdraget.

(Anm: NRK avslører ny giftlekkasje ved søppelfylling: – Veldig skremmende. Skedsmo kommune påsto at forurensningen i bekken og elven ikke var giftig. Men eksperter NRK har snakket med sier den er så giftig at det dreper alt liv i vassdraget. Nå er naboene redde. (…) Sa utslipp ikke var farlige – var akutt giftige NRK har over lang tid fulgt situasjonen ved det nedlagte deponiet. Den gamle søppelfyllingen i Brånåsdalen ble anlagt i 1970 og var i drift til 1991. I fyllingen ligger det blant annet kjemisk avfall. Nesten 50 år senere, i juni 2018, tok kommunen for aller første gang prøver av bekken som renner under det gamle søppeldeponiet. (…) Problemer med nedlagte søppelfyllinger -   Når organisk avfall i bakken brytes ned, synker terrenget. Dermed vil bygninger på deponigrunn kunne sprekke opp, bli skakke og i verste fall kollapse. (…) (nrk.no 15.10.2018).)

- Det vil koste nesten 1,7 milliarder å fjerne søppeldeponiet i Skedsmo. (- Kommunen har sagt at de nekter å rive boligene som står på den gamle søppelfyllinga, og at det planlegges å selge dem videre til nye familier.)

(Anm: Det vil koste nesten 1,7 milliarder å fjerne søppeldeponiet i Skedsmo. Fredag kom rapporten som sier hvor mye det vil koste å grave opp og fjerne hele det nedlagte søppeldeponiet i Brånåsdalen. (…) Det vil si grave opp og fjerne alt søppelet i bakken og erstatte det med ren jord. Det vil koste totalt 1,67 milliarder kroner. Det viser rapporten som ble offentliggjort i dag. (…) Sier at 120 boliger bør kjøpes ut I begge alternativene er det snakk om å kjøpe ut langt flere boliger enn det Skedsmo så langt har besluttet. (…) Kommunen har sagt at de nekter å rive boligene som står på den gamle søppelfyllinga, og at det planlegges å selge dem videre til nye familier. Rapporten slår imidlertid fast at hele 120 boliger vil måtte kjøpes ut dersom man skal sanere området. Multiconsult anslår at en komplett sanering av hele området vil ta mellom fem og syv år. I dag ligger det omtrent 150 boliger på eller i umiddelbar nærhet til den snart 50 år gamle dynga. (nrk.no 15.2.2019).)

- Nå tyter det gift opp av bakken over søppeldeponiet. Giftstoffet arsen er påvist i et leke- og park-område over det gamle avfallsdeponiet på Holt Vesvollen i Skedsmo.

(Anm: Nå tyter det gift opp av bakken over søppeldeponiet. Giftstoffet arsen er påvist i et leke- og park-område over det gamle avfallsdeponiet på Holt Vesvollen i Skedsmo. Naboer til området har reagert på et brunt stoff som har piplet opp på gresset mange steder. Derfor har kommunen bestilt prøver av stoffet, som viste seg å være rust med arsen. Nå opplyser selskapet Multiconsult at prøvene viser nivåer av giftstoffet arsen som er åtte ganger høyere enn tillatt nivå. Analysen viser at konsentrasjonen av stoffet er 64 milligram pr. kilo. (nrk.no 8.5.2018).)

- Slik kartla NRK boliger ved gamle søppelfyllinger. Her kan du lese om hvordan NRK brukte åpne data fra SSB og Miljødirektoratet for å finne ut at minst 185.000 personer bor i nærheten av gamle deponier.

(Anm: Slik kartla NRK boliger ved gamle søppelfyllinger. Her kan du lese om hvordan NRK brukte åpne data fra SSB og Miljødirektoratet for å finne ut at minst 185.000 personer bor i nærheten av gamle deponier. NRK Østlandssendingen har det siste året skrevet en rekke saker om problemene hos beboere ved det gamle deponiet i Skedsmo. (nrk.no 11.6.2018).)

(Anm: Klima, miljø og globalisering (mintankesmie.no).)

- 1000 bustadar på gammal søppelfylling på vent. Det er fare for liv og helse dersom det blir bygd bustadar på det gamle avfallsdeponiet på Varatun i Sandnes, konkluderer rapport.

(Anm: 1000 bustadar på gammal søppelfylling på vent. Det er fare for liv og helse dersom det blir bygd bustadar på det gamle avfallsdeponiet på Varatun i Sandnes, konkluderer rapport. Nå er planane om 1000 bustadar på søppelplassen sett på vent. (nrk.no 13.6.2018).)

- Naboene til søppelfylling føler seg latterliggjort av kommuneoverlege. (- Hypokondere – Jeg er svært skeptisk til at man med kommunens logo omtaler innbyggere nærmest som hypokondere som syter og klager, sier Lone Kjølsrud (Frp), kommunestyremedlem i Skedsmo. )

(Anm: Naboene til søppelfylling føler seg latterliggjort av kommuneoverlege. De kom tilfeldigvis over en powerpoint-presentasjon laget av kommuneoverlegen i Skedsmo. Innholdet provoserer naboene kraftig. «Plutselig har alle/mange små og store helseplager». «Andre motiver enn helse egentlig» og «En sint mail fra en mor med barn som hadde fått rødhet på leggene». Sitatene er hentet fra kommuneoverlegen i Skedsmo, Hedi Anne Birkeland, sitt foredrag om situasjonen rundt det nedlagte søppeldeponiet i kommunen i mai. Kurset handlet om miljørettet helsevern. Etterpå ble powerpoint-presentasjonen lagt ut på Legeforeningen sine sider. Den har gjort naboene i Brånåsdalen svært sinte. (…) Skjermdumpen er hentet fra kommuneoverlegens presentasjon. I ettertid beklager hun at ordbruken har såret noen. (…) Søppeldeponiet i Skedsmo Metangass siver inn i flere hus på eller ved det tidligere søppeldeponiet i Brånåsdalen i Skedsmo i Akershus. Flere av… (…) Hypokondere – Jeg er svært skeptisk til at man med kommunens logo omtaler innbyggere nærmest som hypokondere som syter og klager, sier Lone Kjølsrud (Frp), kommunestyremedlem i Skedsmo. – Når vi snakker på vegne av kommunen, skal man holde seg til sak og ikke gå på personangrep, sier Lone Kjølsrud. Kjølsrud sier at hun skjønner godt at folk reagerer. (...) Hedi Anne Birkeland sier hun er kritisk til at foredraget hennes er blitt offentliggjort og har skapt misforståelser hun helst skulle vært foruten. (nrk.no 13.7.2018).)

- Her er Norges skjulte søppeldynger. Minst 185.000 mennesker i Norge bor ved en tidligere søppelfylling. Eksperter advarer mot eksplosiv søppelgass og synkende grunn, slik folk i Skedsmo har opplevd. OVERSIKT: Kartet viser forurensede nedlagte deponier i Norge. Zoom inn for å finne deponier i ditt nærområde.

(Anm: Her er Norges skjulte søppeldynger. Minst 185.000 mennesker i Norge bor ved en tidligere søppelfylling. Eksperter advarer mot eksplosiv søppelgass og synkende grunn, slik folk i Skedsmo har opplevd. OVERSIKT: Kartet viser forurensede nedlagte deponier i Norge. Zoom inn for å finne deponier i ditt nærområde. Ved å klikke på et deponi, ser du navn, hvem som har ansvaret her og Miljødirektoratets unike ID for stedet. ID-en kan brukes til å tipse NRK eller for å søke opp deponiet på direktoratets nettside. Selv om det er snart 30 år siden Brånåsdalen deponi i Skedsmo i Akershus ble nedlagt, gjør søppelet under bakken livet surt for mange naboer i området. Men Skedsmo er langt fra den eneste kommunen som har tillatt bygging på eller ved en gammel søppelfylling. Det finnes over to tusen nedlagte deponier i Norge. Mange av dem ligger i bebygde strøk, slik kartet over viser. Nå advarer geokjemiker Henning Jensen, fra Norges geologiske undersøkelse, mot å ignorere problemene som kan oppstå. – Når søppelet i bakken råtner, dannes deponigass, som hovedsakelig består av metan. Dette kan eksplodere i kontakt med luft. I tillegg er det ikke uvanlig at grunnen synker og dermed gir setningsskader på bygninger. Akkurat dette har skjedd i Skedsmo. Flere hus har sunket opptil 15 centimeter, og det er oppdaget deponigass i 21 boliger. Ett hus er revet etter at deponigass tok fyr inne i veggen. (nrk.no 11.6.2018).)

- Ingen har den fulle oversikten over gamle og nedgravde miljøbomber i Oslo. (- I et opptak fra 1970 forteller Gunnar «Kjakan» Sønsteby at han visste om jødedeporteringene tre måneder før de skjedde.) (- Krever kartlegging av giftkilder.) (- Miljøvernforbundet krever en kartlegging av kilder til forurensning i en viss avstand til bekker og elver i Oslo. (- Det er Fylkesmannen som gjennomfører tilsyn med virksomheter som har utslippstillatelser.)

(Anm: Ingen har den fulle oversikten over gamle og nedgravde miljøbomber i Oslo. Nok en gang må Alnaelva lide under et giftutslipp. Denne gangen fra en oljetank på Alfaset. Men sannsynligvis er det mer der denne kommer fra. – Har bymiljøetaten overhodet noen oversikt over forurensningskilder i Oslo? Hvorfor blir det ikke foretatt noen opprydding av gamle og nedgravde miljøbomber, spør Jan-Hugo Holten, regionansvarlig for Østlandet i Norges Miljøvernforbund. – Bymiljøetaten har et register over nedgravde oljetanker. Vi er i gang med å rydde opp og har valgt å sjekke de eldste tankene først. De som har stått lengst uten tilsyn og de som har avrenning mot vassdrag, sier bymiljøetatens avdelingsdirektør for natur og forurensning, Terje Laskemoen. Krever kartlegging av giftkilder Miljøvernforbundet krever en kartlegging av kilder til forurensning i en viss avstand til bekker og elver i Oslo. De mener også kartleggingen må følges opp av en revisjon. Dessuten at innehavere av oljetanker må redegjøre for gyldige tillatelser og godkjenninger. Det er Fylkesmannen som gjennomfører tilsyn med virksomheter som har utslippstillatelser. Les også: Nytt oljeutslipp i Alnaelva: — Sterk lukt av diesel i natt langs hele elva. (vartoslo.no 8.11.2018).)

- Verden drukner i stadig voksende søppeldynger. (- [Bilder av søppelfyllinger fra seks byer markerer det globale avfallsproblemet] Verden produserer nå mer enn én milliard tonn søppel om året, som forbrennes og begraves og eksporteres og resirkuleres.)

(Anm: The world is drowning in ever-growing mounds of garbage. (…) [Landfill photos from six cities highlight the global waste problem] The world now produces more than a billion tons of garbage a year, which it incinerates and buries and exports and recycles. In New York, barges transport as much as 3,600 tons of waste down the Hudson River every day. In the Netherlands, which has a sophisticated recycling system, residents throw away the equivalent of more than 400,000 loaves of bread per day. In Jakarta, residents refer to the Indonesian city’s growing dump simply as “the Mountain.” The world’s garbage crisis — documented over two years by photogr apher Kadir van Lohuizen — is predicted to grow exponentially in the coming decades as people become richer and increasingly move to urban areas. By 2025, according to a World Bank study, the waste produced by cities around the globe will be enough to fill a line of rubbish trucks 3,100 miles long every day.  (washingtonpost.com 21.11.2017).)

- Huskjøpere fikk ikke vite om søppelfylling.

(Anm: Huskjøpere fikk ikke vite om søppelfylling. Her får Cathrine Thoresen se at den nye boligen til over fem millioner kroner, er bygget over et avfallsdeponi. Det visste hun ikke før NRK kom med et kart. – Jeg synes de skulle vært ærligere. Det er råttent av utbygger å ikke nevne avfallsdeponiet med ett ord, sier Cathrine Thoresen. (…) NRK har hatt en serie oppslag om problemene som Skedsmo kommunes avfallsdeponi skaper for de nærmeste omgivelsene. Blant annet måtte en bolig i den eldre bebyggelsen rives etter at metangass på avveie tok fyr på baderomsgulvet. (nrk.no 29.1.2018).)

- Hydro innrømmer utslipp fra Alunorte-anlegget i Brasil. Hydro innrømmer at det har foregått utslipp fra Alunorte-anlegget i Brasil, og at utslippene er gjort med overlegg, ifølge Dagens Næringsliv.

(Anm: Hydro innrømmer utslipp fra Alunorte-anlegget i Brasil. Hydro innrømmer at det har foregått utslipp fra Alunorte-anlegget i Brasil, og at utslippene er gjort med overlegg, ifølge Dagens Næringsliv. (…) Hydro har tidligere sagt at det ikke er funnet beviser på lekkasjer fra anlegget. Søndag opplyser imidlertid informasjonsdirektør i Hydro, Halvor Molland, til Dagens Næringsliv at det har vært utslipp fra fabrikken. (…) Røe Isaksen: Vil be om mer informasjon. Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) fremholder at regjeringen har fulgt situasjonen nøye. (aftenposten.no 12.3.2018).)

(Anm: Fakta om situasjonen i Brasil (hydro.com 11.4.2018).)

- Nylig publisert forskning i tidsskriftet Nature anslår at luftforurensning fører til mer enn tre millioner dødsfall årlig. (- Luftforurensning koster den globale økonomien billioner årlig, opplyser Verdensbanken.) (- Air Pollution Costs Global Economy Trillions Annually, World Bank Says.)

(Anm: Air Pollution Is Still Killing People in the United States. Air pollution continues to drive premature deaths in the United States with no level of exposure leaving humans unaffected, according to new research. The study, published in the New England Journal of Medicine, found a strong correlation between mortality and exposure to the pollutants ozone and particular matter, both of which contribute to smog. The higher the concentration of the pollutants in the air the higher the chance of an early death, according to the research. (…Air pollution has received the most attention in the developing world, and for good reason. Recent research published in the journal Nature estimated that air pollution leads to more than three million deaths annually. But research has also showed that tens of thousands of people in the U.S. face an early death because of exposure to air pollution. Read More: Air Pollution Costs Global Economy Trillions Annually, World Bank Says (time.com 29.6.2017).)

(Anm: Asian dust exposure associated with onset of myocardial infarction (news-medical.net 6.9.2017).)

- Forurenser skal betale. (- I stedet for å følge prinsippet om at forurenser skal betale har man innført prinsippet om at forurenser skal betales.)

(Anm: Av Lars Haltbrekken, leder i Norges Naturvernforbund. Forurenser skal betale. Stadig flere steder i landet ser vi at gass konkurrerer med bioenergi som er en fornybar energikilde. Innenlands bruk av gass subsidieres siden den ikke er ilagt en CO2-avgift slik bruk av andre fossile energikilder er. Bruk av gass blir dermed mer lønnsomt enn bruk av miljøvennlige energikilder i mange tilfeller. Det Internasjonale Energibyrået (IEA) spår at det er utslipp fra økt bruk av gass som er hovedårsaken til at utslippene av klimagasser i Vest-Europa vil fortsette å stige frem mot 2030. (…) I stedet for å følge prinsippet om at forurenser skal betale har man innført prinsippet om at forurenser skal betales. (aftenposten.no 16.11.2017).)

(Anm: Publikum ønsker tøffere straffetiltak mot uansvarlig atferd i næringslivet. (- Resultatene viste en sterk offentlig bekymring for skjevhet i rettssystemet.) (theconversation.com 25.7.2016).)

- Arnold Schwarzenegger varsler søksmål mot oljeindustrien. – Det er helt uansvarlig å selge et produkt som du vet dreper, sier tidligere California-guvernør Arnold Schwarzenegger. Han sammenligner oljeselskapene med tobakksindustrien.

(Anm: Arnold Schwarzenegger varsler søksmål mot oljeindustrien. – Det er helt uansvarlig å selge et produkt som du vet dreper, sier tidligere California-guvernør Arnold Schwarzenegger. Han sammenligner oljeselskapene med tobakksindustrien. Skuespiller og tidligere California-guvernør Arnold Schwarzenegger har det siste året vært i verbal strid med president Donald Trump. Det var også hovedtemaet for en samtale med Politico-journalist Edward-Isaac Dovere under konferansen South By Southwest i Austin, Texas. Men samtalen søndag kveld norsk tid tok en ganske annen vei. Schwarzenegger varslet fra scenen at han jobber aktivt for å dra flere ikke navngitte oljeselskaper for retten. – Vi skal gå etter dem. Det kan jeg love deg. Det er helt uansvarlig å vite at produktet ditt dreper folk – uten at du sier ifra om det. Han mener oljeindustrien er i samme posisjon som tobakksindustrien var, da den ble trukket for retten i flere massesøksmål i USA. (...) I California har allerede temaet kommet opp. Richmond er den siste av flere byer i staten som har levert inn søksmål mot oljeselskapene – blant diss Chevron. Byene krever at selskapene skal holdes ansvarlige for klimaeffekten av fossil energi. (dn.no 11.3.2018).)

- I et internt politinotat går det fram at man ikke skal anmelde økonomiske straffesaker».

(Anm: Hvorfor er politiet sein med å anmelde og etterforske kriminalitet i arbeidslivet? Hadia Tajik krever nå svar. Ap-nestlederen reagerer sterkt på Klassekampens saker om politiets treghet i møte med økonomisk kriminalitet. Politiet i Oslo skal ikke anmelde økonomisk kriminalitet. (…)  I et internt politinotat går det fram at «man ikke skal anmelde økonomiske straffesaker». (frifagbevegelse.no 6.2.2018).)

(Anm: Retningslinjer og veiledere (habilitet, interessekonflikter, korrupsjon etc.) (mintankesmie.no).)

- Korruptionssag truer eliten i Argentina: Poser med penge blev transporteret med chauffør. (- Det skyldes en whistleblower - nemlig den argentinske chauffør Oscar Centero, som har fremvist notesbøger.) (- Han har desuden registreret, at pengene kom fra forskellige personer i det private erhvervsliv, der samtidig har fået tildelt store offentlige kontrakter.)

(Anm: Korruptionssag truer eliten i Argentina: Poser med penge blev transporteret med chauffør. Flere sammenligner sagen med den såkaldte Car Wash-undersøgelse i det tilstødende Brasilien. Mindst 16 personer er blevet arresteret i en ny, stor korruptionssag i Argentina. (- Det skyldes en whistleblower - nemlig den argentinske chauffør Oscar Centero, som har fremvist notesbøger, hvor det fremgår, at han gennem ti år - fra 2005-15 - har transporteret tasker med penge til forskellige embedsmænd.) (- Han har desuden registreret, at pengene kom fra forskellige personer i det private erhvervsliv, der samtidig har fået tildelt store offentlige kontrakter. (jyllands-posten.dk 19.8.2018).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ny studie: Raddiser er mer skråsikre. (…) Scorer lavt på åpenhet. (…) Lite svekket selvtillit (forskning.no 7.1.2019).)

- Tidenes politiskandale. (- Rettssaken har vist at politiet har vært rot, rot og atter rot. For politietaten har rettssaken vært en oppvisning av inkompetanse, manglende innsikt og oversyn, og dårlig styring.)

(Anm: Tidenes politiskandale. Dommen mot tidligere polititopp Eirik Jensen er så knusende, så uten forbehold og rimelig tvil, at det er nærmest ubegripelig. (…) Lovens strengeste straff. 21 års fengsel. Det er en sensasjon, hvis denne dommen blir stående. (…) Rettssaken har vist at politiet har vært rot, rot og atter rot. For politietaten har rettssaken vært en oppvisning av inkompetanse, manglende innsikt og oversyn, og dårlig styring. (adressa.no 18.9.2017).)

(Anm: Lover (lovdata.no) og rettssikkerhet (mintankesmie.no).)

- Forskning viser en klar sammenheng mellom rettshjelpsbehov og fattigdomsproblemer - Ressurssvake når ikke frem i retten.

(Anm: - Forskning viser en klar sammenheng mellom rettshjelpsbehov og fattigdomsproblemer - Ressurssvake når ikke frem i retten. (forskning.no 27.9.2011).)

- Løkke: Hvidvask og svindel ødelægger tilliden.

(Anm: Løkke: Hvidvask og svindel ødelægger tilliden. Statsministeren advarer i en tale om, at sager om hvidvask og svindel er gift for ethvert samfund. (jyllands-posten.dk 22.10.2018).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ny studie: Raddiser er mer skråsikre. (…) Scorer lavt på åpenhet. (…) Lite svekket selvtillit (forskning.no 7.1.2019).)

- Dagbladet mener: Regjeringen slanker rettsstaten. Vi er vitne til en bekymring som omfatter hele rettsområdet. (- Domstolsadministrasjonen, Sven Marius Urke, er meget tydelig i sin kritikk av nedskjæringene.)

(Anm: Dagbladet mener: Regjeringen slanker rettsstaten. Vi er vitne til en bekymring som omfatter hele rettsområdet. (…) Domstolene er en sektor der tre år med kutt nå gir alarmerende effekter. (…)  (…) 62 årsverk er blitt borte de siste årene (…) Direktøren i Domstolsadministrasjonen, Sven Marius Urke, er meget tydelig i sin kritikk av nedskjæringene. (…) Dermed blir den dømmande makta svekka på kostnad av den utøvande makta». Ifølge Urke vil slike kutt utarme domstolene, saksbehandlingstida vil bli lang og tilliten til domstolene blir undergravd. (dagbladet.no 27.9.2018).)

- Publikum ønsker tøffere straffetiltak mot uansvarlig atferd i næringslivet. (- Resultatene viste en sterk offentlig bekymring for skjevhet i rettssystemet.)

(Anm: Publikum ønsker tøffere straffetiltak mot uansvarlig atferd i næringslivet. (...) Resultatene viste en sterk offentlig bekymring for skjevhet i rettssystemet.) (theconversation.com 25.7.2016).)

- Luftforurensninger knyttet til unormal fostervekst. Kinesiske mødre som var utsatt for et høyt nivå av visse luftforurensende stoffer under graviditeten hadde en høyere risiko for unormal fostervekst, ifølge en ny studie ved Yale School of Public Health (YSPH).

(Anm: Air pollutants linked to abnormal fetal growth. Chinese mothers who were exposed to a high level of certain air pollutants during pregnancy had a higher risk of abnormal fetal growth, according to a new Yale School of Public Health (YSPH) study. The findings, published in the International Journal of Epidemiology, were based on data collected from more than 8,000 women in Lanzhou, China from 2010 to 2012. The researchers said that, to their knowledge, it is the first study of its kind to be conducted in areas with very high air pollution levels. (medicalxpress.com 23.2.2018).)

- Konkursrådets bekymringsmelding til Anundsen: «Alvorlig kriminalitet skjules».

(Anm: Konkursrådets bekymringsmelding til Anundsen: «Alvorlig kriminalitet skjules». (…) Etter det Konkursrådet erfarer er etterforskningskapasiteten ved Finans- og Miljøkrimseksjonen nå så svekket at den gode samarbeidsplattformen, som de senere årene er etablert, er i ferd med å forvitre. (…) Mener de verste slipper unna. (vg.no 7.8.2016).)

- Konkursrytter stoppes ikke – folk har tapt over 30 millioner. (- Politiet beklager at han ikke er stanset.) (– Det er beklagelig at vi i dette tilfellet ikke har gitt mer markerte reaksjoner, sier politiinspektør Ole Rasmus Knudsen i Oslo politidistrikt i dag.)

(Anm: Konkursrytter stoppes ikke – folk har tapt over 30 millioner. Marius Vidar Jensen har vært involvert i 20 konkurser de siste 20 årene. Politiet beklager at han ikke er stanset. (…) Fikk bøter der andre får fengsel (…) Tre ganger har han hatt konkurskarantene. Hver gang har han i to år blitt nektet å ta på seg roller i nye selskaper. Men dette har ikke hindret nye konkurser. – Det er beklagelig at vi i dette tilfellet ikke har gitt mer markerte reaksjoner, sier politiinspektør Ole Rasmus Knudsen i Oslo politidistrikt i dag. Et av firmaene til Jensen leverte ikke et eneste regnskap på fem år. Firmaet hadde 15 millioner kroner i gjeld da det gikk konkurs i 2015. Politiet i Oslo reagerte med bot. Ifølge en nasjonal standard for straff i økonomiske saker skal slike forhold normalt gi fengsel. (nrk.no 18.2.2019).)

- Politiker: Dupont burde betale (- Politiker: Dupont burde betale Jørn Lehmann Petersen mener derfor, at kemigiganten Dupont, der ejer Grindstedværket i dag, bør betale for oprydningen, selv om deponeringen af spildevand skete med myndighedernes tilladelse.

(Anm: DTU-tal afslører voldsom forurening fra gammelt giftdepot i Grindsted. (…) Forskere fra DTU har opdaget en ny og alvorlig forurening fra en fabriksgrund i Grindsted, hvor det daværende Grindstedværket frem til 1970’erne deponerede spildevand: Hvert år siver 100 kg af det kræftfremkaldende stof vinylklorid fra giftdepoterne i Grindsted og lige ud i Grindsted Å. Her føjer det et nyt kapitel til sagen om forurening fra værket, hvoraf giftdepoterne i Kærgaard Klitplantage er det mest kendte. (…) Politiker: Dupont burde betale Jørn Lehmann Petersen mener derfor, at kemigiganten Dupont, der ejer Grindstedværket i dag, bør betale for oprydningen, selv om deponeringen af spildevand skete med myndighedernes tilladelse. (jyllands-posten.dk 25.1.2018).)

(Anm: Klima, miljø og globalisering (mintankesmie.no).)

(Anm: Lover (lovdata.no) og rettssikkerhet (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelindustrien (Big Pharma) (mintankesmie.no).)

(Anm: Miljø og legemiddel (Legemidler er farlig avfall). (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddeløkonomi, bivirkninger og legemiddelomsetning (mintankesmie.no).)

- Overdiagnose i primærhelsetjenesten: kartlegging, problemforståelse og det å finne løsninger. (- Overdiagnostisering kan skade pasienter ved å føre til overbehandling (med tilhørende potensielle toksisiteter (giftigheter), diagnoserelatert angst eller depresjon, og merkelapper (sette merkelapp på; stemple) eller negative økonomiske og sosiale konsekvenser.)

(Anm: Overdiagnose i primærhelsetjenesten: kartlegging, problemforståelse og det å finne løsninger. (Overdiagnosis in primary care: framing the problem and finding solutions.) (…) Overdiagnostisering kan skade pasienter ved å føre til overbehandling (med tilhørende potensielle toksisiteter (giftigheter), diagnoserelatert angst eller depresjon, og merkelapper (sette merkelapp på; stemple) eller negative økonomiske og sosiale konsekvenser.) (- Arbeidet med å redusere overdiagnostisering hindres grunnet leger og pasienters mangel på bevissthet om problemet og ved forvirring om terminologi, med overdiagnostisering ofte er flettet sammen med relaterte konsepter. BMJ 2018;362:k2820 (Published 14 August 2018).)

(Anm: Hver dag dør mennesker, fordi de har fået forkert medicin. (…) Det må ændres - og det er et emne, der har topprioritet i Danske Seniorer. (…) Da det seneste tal for dødsfald i trafikken blev offentliggjort - 183 døde i 2017 - rykkede politikere og eksperter ud med kampagner, bøder og klip i kørekort. Medicinen slår 10-20 gange så mange ihjel, og reaktionerne er få og små. (jv.dk 11.4.2018).)

- Forureningen er en stille dræber. De hårdest ramte er børn og ældre.

(Anm: »Forureningen er en stille dræber. De hårdest ramte er børn og ældre«. Overfyldte hospitaler, lukkede skoler og aflyste tog og fly er dagens orden i Indiens hovedstad, der er hårdt ramt af en forureningsbølge over hele det nordlige Indien. (jyllands-posten.dk 18.11.2017).)

(Anm: Air pollution and brain health: an emerging issue. Environmental risk factors, particularly air pollution, have been associated with increased risk of neurological disorders. In 2017, The Lancet Commission on pollution and health reported that all types of pollution (ie, air, water, soil, chemical, and occupational pollutants) is the world's largest environmental cause for poor health, responsible for about 9 million deaths in 2015—16% of all deaths globally. Exploring, understanding, and preventing the effects of sustained exposure to air pollutants on the brain, and possible links to diseases of the nervous system, will be one of the future challenges for global health, and was the topic of discussion at the 2nd International Meeting on Environmental Health, held Nov 29–Dec 1, 2017, in Strasbourg, France. Lancet 2018;17(2):103 (February 2018).)

- Lederartikler. Trafikkforurensning er linket til negative svangerskapseffekter.

(Anm: Editorials. Traffic pollution is linked to poor pregnancy outcomes. Only policy makers have the power to protect women and unborn babies. The conditions that a developing baby is exposed to in the womb can affect its growth and development, with lifelong implications for health.1 Exposure to environmental chemicals and stress in utero can lead to functional changes in tissues, and predispose the child to diseases that manifest later in life. Being born small is the most well studied marker of such future ill health, with birthweight inversely correlated with cardiovascular and metabolic diseases.1 In this issue, Smith and colleagues (doi:10.1136/bmj.j5299) report that air pollution from road traffic, but not traffic noise, is associated with low birth weight at term.2 The inference is that reducing exposure to air pollution from road traffic will not only improve the health of current adult populations, but has the potential to reduce the burden of non-communicable diseases in future generations too. BMJ 2017;359:j5511 (Published 05 December 2017).)

- Menneskecellebaserte metoder kan bedre identifisere astma-fremkallende kjemikalier, antyder forskning.

(Anm: Human cell-based methods could better identify asthma-causing chemicals, research suggests. Chemicals that could potentially cause asthma through an immune reaction could be better identified with human cell- and computer-based test methods, according to a new research paper co-authored by the Physicians Committee's Kristie Sullivan, M.P.H., in Applied In Vitro Toxicology. Chemical respiratory allergens are chemicals that cause a serious immune reaction known as respiratory sensitization. Sensitized individuals experience coughing, wheezing, difficulty breathing, and obstruction and hyperreactivity of the airways that can worsen upon repeated exposure. Workers in the cleaning, painting, construction, and hairdressing industries are most at risk, but consumers may also be exposed to chemical respiratory allergens and become sensitized to these chemicals. (news-medical.net 6.9.2017).)

- Vitenskapen om smog. (- The science of smog.)

(Anm: The science of smog - Kim Preshoff. On July 26, 1943, Los Angeles was blanketed by a thick gas that stung people’s eyes and blocked out the Sun. Panicked residents believed their city had been attacked using chemical warfare. But the cloud wasn’t an act of war. It was smog. So what is this thick gray haze actually made of? And why does it affect some cities and not others? Kim Preshoff details the science behind smog. (ed.ted.com).)

(Anm: Asian dust exposure associated with onset of myocardial infarction (news-medical.net 6.9.2017).)

- Smog kan skade dine ben, også.

(Anm: Smog May Harm Your Bones, Too. The findings showed that people who lived in areas with higher levels of PM2.5 and black carbon -- a type of air pollution from vehicle exhaust -- had lower levels of an important calcium and bone-related hormone, and greater decreases in bone mineral density than did those exposed to lower levels of the two pollutants. The study was published Nov. 9 in The Lancet Planetary Health. (webmd.com 22.9.2017).)

(Anm: Health impacts of smog pollution: the human dimensions of exposure. The Lancet Planetary Health 2017;1(4):e132-e133.)

- Luftforurensning linket til dødelighet grunnet nyre, blære og kolorektal kreft (tykktarmskreft / endetarmskreft). Luftforurensning er klassifisert som kreftfremkallende for mennesker i form av sin tilknytning til lungekreft, men det er lite bevis for at den er knyttet til kreft i andre kroppsdeler.

(Anm: Air pollution linked to mortality from kidney, bladder and colorectal cancer. Air pollution is classified as carcinogenic to humans given its association with lung cancer, but there is little evidence for its association with cancer at other body sites. In a new large-scale prospective study led by the Barcelona Institute of Global Health (ISGlobal), an institution supported by the "la Caixa" Foundation, and the American Cancer Society, researchers observed an association between some air pollutants and mortality from kidney, bladder and colorectal cancer. The study, published in Environmental Health Perspectives, included more than 600,000 adults in the US who participated in the Cancer Prevention Study II and who were followed for 22 years (from 1982 to 2004). The scientific team examined associations of mortality from cancer at 29 sites with long-term residential exposure to three ambient pollutants: PM2,5, nitrogen dioxide (NO2) and ozone (O3). (news-medical.net 31.10.2017).)

- The Lancet Commission on pollution and health. (- Lancet-kommisjonen for forurensning og helse.) (- I flere tiår har forurensning og skadelige effekter på folks helse, miljø og planeten blitt forsømt både av regjeringer og den internasjonale utviklingsagendaen. Nå er forurensning den største miljøårsaken til sykdom og død i verden i dag, ansvarlig for estimert 9 millioner for tidlige dødsfall.)

(Anm: The Lancet Commission on pollution and health. (Lancet-kommisjonen for forurensning og helse.) I flere tiår har forurensning og skadelige effekter på folks helse, miljø og planeten blitt forsømt både av regjeringer og den internasjonale utviklingsagendaen. Nå er forurensning den største miljøårsaken mht. sykdom og død i verden i dag, ansvarlig for estimert 9 millioner for tidlige dødsfall. Lancet-kommisjonen for forurensning og helse tar opp de helsemessige og økonomiske kostnadene ved luft, vann og jordforurensning. Gjennom analyser av eksisterende og tilkommende data avslører kommisjonen forurensningens alvorlige og underrapporterte bidrag til den globale sykdomsgraden. Den avdekker de økonomiske kostnadene ved forurensning i lav- og mellominntektsland. Kommisjonen vil informere viktige beslutningstakere over hele verden om byrden som forurensning legger på helse og økonomisk utvikling, og om tilgjengelige kostnadseffektive tiltak og løsninger på forurensning og strategier. (The Lancet Commission on pollution and health. For decades, pollution and its harmful effects on people’s health, the environment, and the planet have been neglected both by Governments and the international development agenda. Yet, pollution is the largest environmental cause of disease and death in the world today, responsible for an estimated 9 million premature deaths. The Lancet Commission on pollution and health addresses the full health and economic costs of air, water, and soil pollution. Through analyses of existing and emerging data, the Commission reveals pollution’s severe and underreported contribution to the Global Burden of Disease. It uncovers the economic costs of pollution to low-income and middle-income countries. The Commission will inform key decision makers around the world about the burden that pollution places on health and economic development, and about available cost-effective pollution control solutions and strategies.) (The Lancet 2017 (Published: 19 October 2017).)

- Eksponering for forurensning motvirker nytten av trening hos eldre. Trening er kjent for å gi utallige helsemessige fordeler, men ny forskning viser at eksponering for luftforurensning i travle byer gjør innsatsen nytteløs.

(Anm: Exposure to pollution counters benefits of exercise in seniors. Exercise is known to bring a myriad of health benefits, but new research shows that exposure to air pollution in busy cities renders the effort futile. "Be active" appears to be the motto that many studies promote nowadays. Exercise has been shown to boost memory, promote gut health, and protect against heart disease, to name a few benefits recently uncovered by researchers. (…) This was also the first time that researchers had looked at the effects of pollution on healthy older adults, as well as on individuals diagnosed with chronic obstructive pulmonary disease (COPD) or coronary heart disease. According to study co-author Prof. Junfeng Zhang, of Duke University, the new study "adds to the growing body of evidence showing the negative cardiovascular and respiratory impacts of even a short, 2-hour exposure to motor traffic pollution." The results, he adds, "[Highlight] the need for stricter air quality limits and better traffic-control measures in our cities." Prof. Zhang and colleagues recently published their findings in The Lancet. (medicalnewstoday.com 27.12.2017).)

(Anm: Respiratory and cardiovascular responses to walking down a traffic-polluted road compared with walking in a traffic-free area in participants aged 60 years and older with chronic lung or heart disease and age-matched healthy controls: a randomised, crossover study. Lancet. 2017 Dec 5. pii: S0140-6736(17)32643-0.)

– Miljögiftet kostar hundratals miljarder i hälsoproblem. Högfluorerade ämnen, så kallade PFAS, har länge använts inom industrin. Men utsläpp av PFAS leder till hälsoproblem. I Europa kostar det upp till 880 miljarder kronor varje år, enligt en ny studie.

(Anm: Miljögiftet kostar hundratals miljarder i hälsoproblem. Högfluorerade ämnen, så kallade PFAS, har länge använts inom industrin. Men utsläpp av PFAS leder till hälsoproblem. I Europa kostar det upp till 880 miljarder kronor varje år, enligt en ny studie. Ända sedan 1950-talet har syntetiska PFAS-ämnen använts vid tillverkning av olika typer av varor. Till exempel har de varit vanliga i brandsläckningsskum, fritidskläder och skidvalla. Ämnena har främst använts för deras förmåga att bilda ytor som stöter bort vatten, fett och smuts. Men PFAS-ämnen orsakar också negativa effekter för miljö och hälsa. Enligt en studie som Nordiska ministerrådet publicerade på måndagen resulterar det i stora kostnader för samhället. (nyteknik.se 19.3.2019).)

(Anm: THE COST OF INACTION. A socioeconomic analysis of environmental and health  impacts linked to exposure  to PFAS. TemaNord 2019:516. (norden.diva-portal.org) (pdf).)

- Barn som overlevde 11. september kan utvikle hjertesykdommer. (- Disse inkluderer pusteproblemer, posttraumatisk stresslidelse (PTSD), reumatoid artritt (RA) og visse kreftformer.)

(Anm: Children Who Survived September 11 Attacks May Face Heart Risks. Researchers examined people who were children when they lived through 2001 World Trade Center attacks in New York. (…) Sixteen years after the 9/11 terror attacks left thousands dead in three states, researchers are still learning new ways the attacks have affected survivors. (…) These include breathing problems, post-traumatic stress disorder (PTSD), rheumatoid arthritis (RA), and certain cancers. (…) Studying the exposure. For this study, published recently in Environment International, the researchers wanted to study children’s exposure to PFAS since these chemicals are common in upholstery, carpet, and building and construction materials. They looked at 308 children — 123 who had direct contact with the dust left behind in the collapse of the World Trade Center. (healthline.com 11.9.2017).)

- USA rørt til tårer av vitnesbyrdet til dødssyk helt fra 9/11-terroren. (- Nå er tallet på døde blant dem som pustet inn gift i tida etter terrorangrepet ifølge eksperter i ferd med å passere tallet på drepte i selve terrorangrepet.) (- Zadroga døde 34 år gammel i 2006, av en lungesykdom han pådro seg etter å ha vært i kontakt med giftige kjemikalier i området rundt «Ground Zero» hvor tvillingtårnene sto.)

(Anm: USA rørt til tårer av vitnesbyrdet til dødssyk helt fra 9/11-terroren. 9/11-heltene dør én etter én: - Jeg er rasende. Snart like mange døde av senskader som de som døde i selve terrorangrepet i 2001. Én av dem døde så seint som i går. Nesten 3000 mistet livet under terroraksjonene mot USA den 11. september 2001, hvor Pentagon og New Yorks berømte tvillingtårn ble angrepet av kaprede fly. Nå er tallet på døde blant dem som pustet inn gift i tida etter terrorangrepet ifølge eksperter i ferd med å passere tallet på drepte i selve terrorangrepet. Det skriver nyhetsnettstedet Vox og dessuten BBC. Blant disse er flere titalls tusen såkalte «first responders» som politi, frivillige og brannmannskaper. (…) Døde av lungesykdom En som døde tidlig, var New York-politimannen som ga navn til loven «James Zadroga 9/11 Health and Compensation Act», da hjelpefondet VCF ble gjenopplivet i 2010. Zadroga døde 34 år gammel i 2006, av en lungesykdom han pådro seg etter å ha vært i kontakt med giftige kjemikalier i området rundt «Ground Zero» hvor tvillingtårnene sto. I januar 2006 fant faren Joe sønnen død på soverommet, avmagret av sykdommen, fortalte CBS i en artikkel måneden etter. (dagbladet.no 30.6.2019).)

Miljøgift gir mindre barn
aftenposten.no 15.8.2012
Gravide med de høyeste konsentrasjonene av miljøgiftgruppen PFAS i blodet fikk barn med noe lavere fødselsvekt. PFAS (perfluorerte alkylstoffer) brukes blant annet i impregnerte forbruksprodukter, tekstiler, tepper og matemballasje. (...)

- Få fälls för kemikaliebrott. 87 procent av de misstänkta kemikaliebrott som Kemikalieinspektionen skickar vidare till åklagare läggs ner. Mellan 2012 och 2016 har Kemikalieinspektionen gjort 664 anmälningar till åklagare om misstänkta miljöbrott.

(Anm: Få fälls för kemikaliebrott. 87 procent av de misstänkta kemikaliebrott som Kemikalieinspektionen skickar vidare till åklagare läggs ner. Mellan 2012 och 2016 har Kemikalieinspektionen gjort 664 anmälningar till åklagare om misstänkta miljöbrott. Främst handlar det om varor som innehåller förbjudna ämnen, till exempel bly i smycken eller ftalater i leksaker. Knappt 500 av de 664 åtalsanmälningarna har behandlats färdigt av Åklagarmyndigheten. 87 procent har lagts ner och 13 procent har lett till böter för de anmälda företagen. (nyteknik.se 28.8.2017).)

(Anm: Klima, miljø og globalisering (mintankesmie.no).)

(Anm: Lover (lovdata.no) og rettssikkerhet (mintankesmie.no).)

– Mattilsynet gikk til aksjon i Buskerud. Helte ulovlig veksthormon i salaten: Denne kanna avslørte hemmeligheten (- At noen med viten og vilje har tilsatt et ulovlig middel som kan skade folks helse er ille, sier avdelingssjef Rita Aina Kvennejorde i Mattilsynet i Søndre Buskerud/ Drammen.)

(Anm: Mattilsynet gikk til aksjon i Buskerud. Helte ulovlig veksthormon i salaten: Denne kanna avslørte hemmeligheten. I en kanne merket "oppvaskmiddel" avdekket årvåkne inspektører fra Mattilsynet hvordan et firma i Drammen tilsatte bønnespirene hormonforstyrrende stoffer. (Dagbladet): Mattilsynet har påvist det ulovlig veksthormonet benzyladenin i bønnespirer produsert for det norske markedet. (dagbladet.no 18.1.2018).)

(Anm: Matvareindustrien (helsekost versus junk food) (Big Food) (mintankesmie.no).)

- Mattilsynet vil tillate mer gift i maten

Mattilsynet vil tillate mer gift i maten
vg.no 17.10.2012
**Ekspert: Bekymringsverdig **Forbrukerrådet: Kan gi cocktaileffekt
(VG Nett) Mattilsynet ønsker å øke grenseverdiene ytterligere for verdens mest solgte sprøytemiddel. Det får Forbrukerrådet og interesseorganisasjoner til å rase.

I disse dager går Mattilsynet gjennom høringsinnspillene til forslaget om å øke grenseverdier av 22 kjemisk-syntetiske sprøytemidler, deriblant glyfosat som brukes til tvangsmodning. Dette innebærer at plantene drepes, slik at bonden kan styre innhøstingstidspunktet for å ta hensyn til for eksempel værmeldinger og ferier. (...)

(Anm: Statens mattilsyn (Mattilsynet) (mintankesmie.no).)

– Miljøgifter i norske hybelkaniner. (– Noen kan påvirke IQ-en vår, noen kan påvirke sædkvaliteten til menn, og noen av stoffene er kreftfremkallende, sier Hambro.)

(Anm: Miljøgifter i norske hybelkaniner. I husstøvet i norske hjem finnes miljøgifter fra kosmetikk, plastleker og allværsjakker, viser en ny rapport fra Miljødirektoratet. Funnene bekymrer direktoratet, som prøver å få til forbud mot verstingstoffene internasjonalt. (…) Nizzetto har fått i oppdrag fra Miljødirektoratet å ta støvprøver for å finne om det er miljøgifter i norske hjem. Resultatet bekymrer. (…) – Noen kan påvirke IQ-en vår, noen kan påvirke sædkvaliteten til menn, og noen av stoffene er kreftfremkallende, sier Hambro. (nrk.no 30.10.2017).)

- Sædkvaliteten til vestlige menn stuper. Vestlige menns fertilitet stuper, og forskerne aner ikke hvorfor.

(Anm: Sædkvaliteten til vestlige menn stuper. Vestlige menns fertilitet stuper, og forskerne aner ikke hvorfor. (tv2.no 3.12.2018).)

(Anm: Viten og vilje – Når sædcella svikter. Viten og vilje. Steinar har ingen levende sædceller, og han har prøvd å få barn i flere år uten å lykkes. Stadig flere menn har dårlig sædkvalitet og vi vet ikke hvorfor. Men nå har en ny behandling gjort det mulig å vekke noen av sædcellene til nytt liv. Er det likevel håp for Steinar og menn med dårlig sæd? (nrk.no 3.12.2018).)

(Anm: Brystkreftmedisin gir håp for barnløse menn. Mange sliter med å få barn. Nå kan brystkreftmedisinen Tamoxifen være løsningen når menn har dårlig sædkvalitet. Den vanligste årsaken til at menn ikke kan få egne biologiske barn er liten produksjon av sædceller. I de siste 40 årene har sædkvaliteten hos menn i Vesten blitt mer enn halvert, og forskerne vet ikke hvorfor dette skjer. (nrk.no 3.12.2018).)

(Anm: SÆDKVALITETEN TIL VESTLIGE MENN STUPER: Steinar hadde nesten ingen sædceller: – Man kjenner seg litt mindre som mann. Dårligere sædkvalitet Men Steinar er ikke alene. Vestlige menns sædkvalitet har stupt dramatisk de siste tiårene. Mens den i 1973 i snitt lå på 99 millioner sædceller for hver milliliter sæd, er tallet nå halvparten så mye. – Vi vet jo ikke årsaken til det, men vi vet noen ting. Fedre er eldre enn før, alder kan ha en betydning. Ellers kan det være ting i miljøet eller andre ting vi ikke vet om som påvirker det, sier Siri Eldevik Håberg, som er forsker på Folkehelseinstituttet. Det gis allerede mye informasjon om prevensjon og hvordan man ikke skal bli gravid. Men nå mener forskerne det må komme mer informasjon om at det også kan bli vanskelig å få barn om man venter for lenge. – Det å planlegge det å få barn, altså planlegge fruktbarheten sin – det tror jeg er viktig å få nok informasjon om, og det får ikke unge folk i dag, sier Håberg. (tv2.no 4.12.2018).)

(Anm: Miljø og legemiddel (Legemidler er farlig avfall). (mintankesmie.no).)

- Forskere gjorde sjokkerende funn i brukte legoklosser. Man bør tenke seg om før man kjøper brukte leker til barna, advarer Miljødirektoratet.

(Anm: Forskere gjorde sjokkerende funn i brukte legoklosser. Man bør tenke seg om før man kjøper brukte leker til barna, advarer Miljødirektoratet. (…) Lekene hentet forskerne fra ulike barnehager, bruktbutikker og private hjem i England, skriver BBC. Og i 20 av lekene ble det funnet stoffer som kan være giftige for barn i visse mengder. (tv2.no 3.2.2018).)

(Anm: Miljødirektoratet advarer mot farlig slim. Slim har blitt favorittleketøyet til mange barn og unge. Men det kan inneholde farlig stoffer. Nå advares det mot produktet Magnetic Putty. (vg.no 27.3.2018).)

- Giftig leketøy. Ber småbarnsforeldre unngå skumleketøy. Nå går Forbrukerrådet ut for å advare småbarnsforeldre.

(Anm: Giftig leketøy. Ber småbarnsforeldre unngå skumleketøy. Nå går Forbrukerrådet ut for å advare småbarnsforeldre. Da tolv skumleker ble testet for farlige stoffer i Danmark, kom alle testobjektene dårlig ut av testen, kommer det frem av Miljødirektoratet i Danmark sin pressemelding. Såkalte «squishies», eller skumleker, er svært populære blant barn opp til tolv års alder. Likevel inneholder flere av dem en rekke giftige stoffer. Alle lekene som ble testet inneholdt en så stor grad av giftige stoffer at det vil være skadelig for barn som sover med lekene, eller har de stående på soverommet. (dagbladet.no 20.6.2018).)

- SV: Plastprofitører må gjøre opp for seg. SV krever at produsenter og importører som tjener på plast som senere havner i naturen, må ta regningen selv. (– Det er all grunn til å hylle den innsatsen vanlige folk nå gjør for å rydde. Men ansvaret for plastkrisen kan ikke legges på vanlige folk.)

(Anm: SV: Plastprofitører må gjøre opp for seg. SV krever at produsenter og importører som tjener på plast som senere havner i naturen, må ta regningen selv. (…) I dag er det Strandryddedagen 2018. (…) – Det er all grunn til å hylle den innsatsen vanlige folk nå gjør for å rydde. Men ansvaret for plastkrisen kan ikke legges på vanlige folk. Vi løser ikke plastkrisen dersom vi ikke også gjør det til en politisk sak, sier SV-leder Audun Lysbakken. • Tusenvis klare for plastrydding: Dette bør du vite om plast. (dagsavisen.no 5.5.2018).)

- Farliga kemikalier kan finnas i tamponger och bindor. Ämnen som finns i vardagsprodukter kan vara farliga, hormonstörande och kan påverka möjligheten att få barn.

(Anm: Farliga kemikalier kan finnas i tamponger och bindor. Ämnen som finns i vardagsprodukter kan vara farliga, hormonstörande och kan påverka möjligheten att få barn. Därför ska nu Kemikalieinspektionen göra en kartläggning. – Det är inte de enskilda kemikalierna i enskilda produkter som i sig utgör skadlighet, utan det är den sammantagna exponeringen från alla skadliga ämnen som vi är oroliga för och som på sikt kan orsaka cancer och infertilitet, säger Erik Gravenfors, utredare på Kemikalieinspektionen till Sveriges Radio. Innehållet i gummi, silikon och papper ska undersökas. Två skadliga ämnen som redan är kända är ftalater och bly, men det kan finnas fler. Läs också: Minskad spermaproduktion hos män i västvärlden. (netdoktor.se 19.9.2017).)

(Anm: Miljø og helse (mintankesmie.no).)

(Anm: Klima, miljø og globalisering (mintankesmie.no).)

- Farliga ämnen ska kartläggas av Kemikalieinspektionen. Tamponger, bindor och menskoppar skal granskas. Tamponger, kläder och kammar. Hormonstörande ämnen och andra farliga kemikalier kan finnas i mycket i vår vardag.

(Anm: Farliga ämnen ska kartläggas av Kemikalieinspektionen. Tamponger, bindor och menskoppar skal granskas. Tamponger, kläder och kammar. Hormonstörande ämnen och andra farliga kemikalier kan finnas i mycket i vår vardag. Nu ska Kemikalieinspektionen kartlägga farliga ämnen i vanliga produkter. – Att det förekommer farliga ämnen i en del produkter det vet vi. Men exakt var de förekommer, det är det vi hoppas att det här uppdraget ska kasta ljus över, säger Erik Gravenfors, utredare på Kemikalieinspektionen. – Det är inte de enskilda kemikalierna i enskilda produkter som i sig utgör skadlighet, utan det är den sammantagna exponeringen från alla skadliga ämnen som vi är oroliga för och som på sikt kan orsaka cancer och infertilitet, säger han. (sverigesradio.se 17.9.2017).)

- Luftforurensning som link til for tidlig død støttes av amerikansk studie

(Anm: Air pollution link to premature death is supported by US study. Long term exposure to airborne fine particulate matter (PM2.5) and ozone increases the risk of premature death even at levels below current air quality standards, a US study of 60 million people suggests.1 Researchers writing in the New England Journal of Medicine said that lowering PM2.5 by just 1 microgram per cubic metre (μg/m3) throughout the United States could save 12 000 lives every year. Similarly, if the level of ozone could be lowered by just one part per billion (ppb) nationwide, another 1900 lives a year could be saved. BMJ 2017;357:j3137 (Published 29 June 2017).)

(Anm: Mitochondrial Toxicity of Tobacco Smoke and Air Pollution. Toxicology. 2017 Aug 21. pii: S0300-483X(17)30229-9.)

(Anm: Air pollution exposure on the way to school can have harmful effects on children's cognitive development (news-medical.net 5.10.2017).)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

(Anm: EU-kommissionen visste om VW-fusket. (- Misstankarna inom kommissionen väcktes till liv när dess experter insåg att luftkvaliteten i städer inte förbättrades som förväntat efter de strängare utsläppskraven för bilar som infördes 2007, enligt Der Spiegel.) (nyteknik.se 15.7.2016).)

- Dieselgates gravplasser 2019. Her står VWs skandale-biler.

(Anm: Dieselgates gravplasser 2019. Her står VWs skandale-biler. Bilder viser 100.000-vis av Volkswagen-biler som står dumpet på flere identiske dieselgate-gravplasser rundt om i USA. (dinside.no 21.7.2019).)

- Smog kan vara orsak till ökning av lungcancer i Kina. (- 2015 tillkom 4,3 miljoner nya cancerpatienter i Kina, varav 730 000 fall av lungcancer.)

(Anm: Smog kan vara orsak till ökning av lungcancer i Kina. De senaste 10–15 åren har det skett en stor ökning av antalet fall av lungcancer i Kina, och en möjlig anledning kan vara långvarig exponering för luftföroreningar. (…) Cancerformen ökar bland annat bland grupper som normalt sällan drabbas av lungcancer, exempelvis ickerökare, något som antyder att rökning inte ligger bakom ökningen. Ungefär 300 miljoner kineser röker, men China Daily skriver att det har skett en ökning av en form av lungcancer som utvecklas djupt ner i lungorna och som inte kopplas till rökning. (…) Kina för en kamp mot luftföroreningar med små partiklar som inandas – kallade PM2,5 – som är särskilt förekommande i de industritäta norra delarna av landet. 2015 tillkom 4,3 miljoner nya cancerpatienter i Kina, varav 730 000 fall av lungcancer. (nyteknik.se 11.8.2017).)

- Derfor bygger Kina en skogsby for 30.000. Byen skal være dekket av 40.000 trær og nesten en million planter. (- Plantelivet er forventet å absorbere nesten 10.000 tonn karbondioksid og produsere 900 tonn oksygen i året.)

(Anm: Derfor bygger Kina en skogsby for 30.000. Byen skal være dekket av 40.000 trær og nesten en million planter. (…) – Dette er det første forsøket i det urbane miljøet som virkelig prøver å finne en balanse med naturen, sier Stefano Boeri i designfirmaet til CNN. Hindre forurensing Plantelivet er forventet å absorbere nesten 10.000 tonn karbondioksid og produsere 900 tonn oksygen i året. Dette samtidig som lufttemperaturen reduseres og det blir opprettet et nytt habitat for dyreliv. Solpaneler på takene skal samle fornybar energi for å drive bygningene, mens geotermisk energi vil gi luftkondisjonering. – Jeg tror virkelig at å bringe skoger inn i byen, er en måte å redusere klimaendringene på, sier Boeri. (tv2.no 11.2.2018).)

- Luftforurensingen i New Delhi er forverret. (- Luftkvaliteten er nærmere 30 ganger dårligere enn det Verdens helseorganisasjon mener er forsvarlig.)

(Anm: Luftforurensingen i New Delhi er forverret. Luftforurensingen i New Delhi har blitt enda verre, og det er ingen tegn til lettelser i den tunge, grå smogen som henger over den forurensede hovedstaden. Flyselskap avlyser flyreiser til New Delhi og myndighetene i hovedstaden har stanset all bygging, stengt alle mursteinsovner og forbudt lastebiler å kjøre inn til byen. Likevel har ikke dette bedret forurensingsnivået. Luftkvaliteten er nærmere 30 ganger dårligere enn det Verdens helseorganisasjon mener er forsvarlig. (abcnyheter.no 12.11.2017).)

- Kina slenger seg nå på Storbritannia og Frankrike, som begge har annonsert at de har planer om å forby bensin – og dieselkjøretøy innen 2040. Dette for å redusere forurensning og CO2-utslipp.

(Anm: Kina planlegger å forby bensin – og dieselbiler. Forbudet skal tre i kraft i «nær framtid» for å bekjempe forurensning. (…) Dette sa landets visepresident for industri, Xin Guobin, på søndag, skriver BBC. – Disse tiltakene vil garantert gjøre store forandringer i bilindustriens utvikling, sa han til Kinas offisielle nyhetsbyrå, Xinhua. (…) Flere satser fornybart. Kina slenger seg nå på Storbritannia og Frankrike, som begge har annonsert at de har planer om å forby bensin – og dieselkjøretøy innen 2040. Dette for å redusere forurensning og CO2-utslipp. (nrk.no 11.9.2017).)

- Populær turistdestination evakueret: Mystisk 'kemisk tåge' kom pludselig rullende ind - flere hundrede sendt på hospitalet. (- Da jeg kiggede ud mod havet, var der en skør, tæt tåge, der kom rullende ind fra havet ud af det blå. Det var helt sikkert unormalt, for det var en dejlig, skyfri dag indtil bare 10 minutter, før det skete,« forklarer han til BBC.)

(Anm: Populær turistdestination evakueret: Mystisk 'kemisk tåge' kom pludselig rullende ind - flere hundrede sendt på hospitalet. Flere hundrede personer oplevede pludselig søndag eftermiddag, at deres øjne begyndte at svie, mens de samtidig fik problemer med at trække vejret, da de besøgte den populære turistdestination Beachy Head ved Eastbourne i England. Det viste sig, at en mystisk 'kemisk tåge' var drevet ind mod klipperne og den nærliggende strand Birling Gap fra havet og havde været skyld i, at området blev evakueret, mens op mod 200 personer måtte 'dekontamines' og renses på det nærliggende hospital af personale i sikkerhedsdragter. Det skriver flere engelske medier - blandt andet Telegraph og The Sun. »Da jeg kiggede ud mod havet, var der en skør, tæt tåge, der kom rullende ind fra havet ud af det blå. Det var helt sikkert unormalt, for det var en dejlig, skyfri dag indtil bare 10 minutter, før det skete,« forklarer han til BBC. (bt.no 28.8.2017).)

- Tror disen stammet fra trafikkforurensning.

(Anm: Mystisk dis påførte strandgjester oppkast og svie i øynene. Ekspert om den mystiske disen som førte til at 133 strandgjester måtte på sykehus: - Et meteorologisk fenomen. Tror disen stammet fra trafikkforurensning. (…) - Kan skje igjen. En toksikolog den engelske avisa Sky News har pratet med, tror imidlertid at disen kan skyldes kjemikalier fra tysk eller fransk trafikkforurensning som kom over den engelske kanal. (dagbladet.no 29.8.2017).)

-  Forskere oppdager potensielt skadelige nanopartikler produsert av brennende kull.

(Anm: Researchers discover potentially harmful nanoparticles produced through burning coal. (…) Hochella and his team found these previously unknown nanoparticles not only in coal ash from around the world and in the gaseous waste emissions of coal plants, but on city streets, in soils and storm water ponds, and at wastewater treatment plants. "I could not believe what I have found at the beginning, because they had been reported so extremely rarely in the natural environment. (…) "It took me several months to confirm their occurrence in coal ash samples." (medicalnewstoday.com 11.8.2017).)

- VW-topp sier seg skyldig – risikerer 169 år i fengsel. (- Tidligere Volkswagen-ingeniør dømt til fengsel.)

(Anm: -1200 vil dø av utslipp fra Volkswagens «juksebiler». Amerikanske forskere har undersøkt konsekvensene av utslippsjuks. (…) Det er forskere ved universitetet MIT i USA som har sett nærmere på konsekvensene av Volkswagens utslippsjuks. (dagbladet.no 3.3.2017).)

(Anm: EU-kommissionen visste om VW-fusket. (- Misstankarna inom kommissionen väcktes till liv när dess experter insåg att luftkvaliteten i städer inte förbättrades som förväntat efter de strängare utsläppskraven för bilar som infördes 2007, enligt Der Spiegel.) (nyteknik.se 15.7.2016).)

- Dieselgates gravplasser 2019. Her står VWs skandale-biler.

(Anm: Dieselgates gravplasser 2019. Her står VWs skandale-biler. Bilder viser 100.000-vis av Volkswagen-biler som står dumpet på flere identiske dieselgate-gravplasser rundt om i USA. (dinside.no 21.7.2019).)

(Anm: VW-chef erkänner bedrägeri. En högt uppsatt chef på tyska Volkswagen (VW) i USA, inblandad i avgasskandalen, erkänner bedrägeri, meddelade en talesperson för domstolen i Detroit på tisdagen. (nyteknik.se 26.7.2017).)

(Anm: VW-topp sier seg skyldig – risikerer 169 år i fengsel. Den tidligere VW-toppen i USA, Oliver Schmidt, innrømmer å ha forsøkt å dekke over utslippsjukset. Nå risikerer han mange år bak murene. (tv2.no 28.7.2017).)

(Anm: Audi-sjefen pågrepet i Tyskland. Audis administrerende direktør Rupert Stadler er pågrepet i Tyskland i forbindelse med etterforskningen av utslippsskandalen. (aftenposten.no 16.6.2018).)

- INDLÆGSSEDDEL I STEDET FOR FORORD. (- Det Tredje Rige var gennemsyret af stoffer: kokain, heroin, morfin og frem for alt metamfetamin.)

(Anm: - INDLÆGSSEDDEL I STEDET FOR FORORD. (- Det Tredje Rige var gennemsyret af stoffer: kokain, heroin, morfin og frem for alt metamfetamin.) Det Tredje Rige var gennemsyret af stoffer: kokain, heroin, morfin og frem for alt metamfetamin. Stofferne blev brugt af alle fra fabriksarbejdere til husmødre og var afgørende for troppernes modstandskraft. Efterhånden som krigens gang vendte sig mod Tyskland, søgte Hitler og hans følge tilflugt i potentielt dødelige cocktails af stimulanser, administreret af lægen dr. Morell. (…) DEN TOTALE RUS tilføjer en manglende brik til historien. (lindhardtogringhof.dk 10.3.2017).)

(Anm: Oliver Schmidt jailed for seven years for Volkswagen emissions scam. Judge in Detroit imposes $400,000 fine on former VW executive. German was arrested trying to return home from holiday in Florida (theguardian.com 6.12.2017).)

(Anm: «Dieseljukset» ga betydelig oppjusterte utslipp. Utslippene fra dieseldrevne personbiler de siste årene er justert opp med opp mot 30 prosent som følge av det såkalte utslippsjukset. (ssb.no 14.12.2017).)

(Anm: Disse bildene viser det enorme problemet Volkswagen står oppe i. (…) Juks med dieselutslipp har enorme proposjoner. Dieselskandalen som VW-konsernet har havnet i har proposjoner det nesten er vanskelig å fatte. (…) Av de rundt 600.000 dieselbilene som er solgt i landet som omfattes av skandalen, har bilgiganten forpliktet seg til å kjøpe tilbake over 500.000 biler. 350.000 av disse kjøpene er allerede gjennomført til en kostnad på 7,4 milliarder dollar. (nettavisen.no 19.4.2018).)

(Anm: Tidligere Volkswagen-ingeniør dømt til fengsel. En tidligere ingeniør i Volkswagen får 40 måneders fengsel etter Volkswagen-skandalen. (vg.no 25.8.2017).)

(Anm: Dieselskandalen truer tysk økonomi. Den tyske dieselskandalen utgjør en risiko for landets økonomi, opplyser Tysklands finansdepartement i en rapport mandag. Dieselskandalen oppsto for nesten to år siden, da det ble kjent at Volkswagen jukset med utslippstallene. Her monterer tyske arbeidere dieselmotorer på en Volkswagen-fabrikk i Chemnitz i Tyskland. (dn.no 21.8.2017).)

–  Investorer krever nesten 90 milliarder kroner i erstatning fra Volkswagen i forbindelse med utslippsskandalen. (– Han inngår i konsernets team på rundt 50 advokater.)

(Anm: – Investorer krever nesten 90 milliarder kroner i erstatning fra Volkswagen i forbindelse med utslippsskandalen. (– Vi er overbevist om at vi gjorde det vi skulle, sier Volkswagens advokat Markus Pfüeller. Han inngår i konsernets team på rundt 50 advokater.) (dn.no 10.9.2018).)

-1200 vil dø av utslipp fra Volkswagens «juksebiler».

(Anm: -1200 vil dø av utslipp fra Volkswagens «juksebiler». Amerikanske forskere har undersøkt konsekvensene av utslippsjuks. (…) Det er forskere ved universitetet MIT i USA som har sett nærmere på konsekvensene av Volkswagens utslippsjuks. (dagbladet.no 3.3.2017).)

– Vores beskidte luft svæver til Grønland og får bakterier til at mutere. Et nyt studie afslører, at bakterier i Grønlands iskappe tilpasser sig genetisk, så de kan overkomme luftforurening fra industrialiserede regioner.

(Anm: Vores beskidte luft svæver til Grønland og får bakterier til at mutere. Et nyt studie afslører, at bakterier i Grønlands iskappe tilpasser sig genetisk, så de kan overkomme luftforurening fra industrialiserede regioner. De samme bakterier kan måske vise sig at være nøglen til at fjerne en del af forureningen, før den bevæger sig ind i den lokale fødekæde. Huller i isen fyldt med mineralstøv og partikler på den grønlandske iskappe indeholder mikrober, der tilpasser sig industrielle forureningsstoffer, der ikke stammer fra Grønland. Bakterierne kan måske bruges til at nedbryde forureningsstofferne, før de når at invadere den lokale fødekæde. (…) »I lang tid har man været af den opfattelse, at disse isolerede og fjerntliggende områder i Arktis var meget rene miljøer. Men nu forstår vi, at forureningen bliver transporteret rundt omkring på kloden, og at forureningskilden ikke altid er lokal,« fortæller Aviaja Hauptmann, der er forsker og postdoc ved Grønlands Universitet, Ilisimatusarfik, i Nuuk. Hun står bag et nyt studie, der giver ny indsigt i, hvordan denne luftforurening påvirker miljøet i Grønland. (videnskab.dk 1.8.2017).)

– 1000 ganger mer gift i marken. ÅS (NRK): Forskere mener bruken av miljøgifter i hjemmene våre ødelegger miljøet. (…) Svaret har de funnet i meitemark som har spist kloakkslam.

(Anm: 1000 ganger mer gift i marken. ÅS (NRK): Forskere mener bruken av miljøgifter i hjemmene våre ødelegger miljøet. (…) Svaret har de funnet i meitemark som har spist kloakkslam. – For marken er det litt som å spise potetgull. (…) Det er et mysterium. Det må være en kilde til avløpsvannet som er vanskelig å forklare. Kanskje er det kommet dit via vaskemidler som blir importert, sier Joner.) (nrk.no 23.6.2017).)

(Anm: - Den usynlige kloakken. (…) På 25 meters dyp og 100 meter ut i fjorden spyles brunt kloakkvann ut i havet. Slik har det vært i mange år. Men det er umulig å se med det blotte øye fra land. (...) Hver dag havner store mengder med dårlig renset kloakk rett ut i fjordene våre. En rekke store norske kommuner bryter nemlig rensekravene viser NRKs kartlegging. (nrk.no 24.4.2017).)

(Anm: Miljø og legemiddel (Legemidler er farlig avfall). (mintankesmie.no).)

- Nicholas og June er fanget på søppelhaugen. Huskjøpet var første skritt mot familie. Nå kaller de drømmeboligen et gasskammer, og Folkehelseinstituttet har aldri sett så høye nivåer av deponigass i en bolig før.

(Anm: Nicholas og June er fanget på søppelhaugen. Huskjøpet var første skritt mot familie. Nå kaller de drømmeboligen et gasskammer, og Folkehelseinstituttet har aldri sett så høye nivåer av deponigass i en bolig før. (…) Etter at de flyttet inn begynte begge å få vondt i hodet, vondt i halsen, vondt i ørene og bli tørr i munnen. Kollegene til June stilte spørsmål ved at hun var så sliten. Kollegene til Nicholas påpekte at han var irritabel. – Vi klarte ikke å forklare hvorfor vi ble sånn, helt til vi skjønte at vi hadde mye gass i leiligheten. Jeg gikk ikke til legen. Jeg tenkte det var jeg som begynte å tåle mindre. Man går ikke til legen med det, tenkte jeg, sier June. – Man prøver å legge seg før og sove lenger. Jeg våknet veldig mye om natta fordi jeg var tørr i munnen. Jeg drakk gjerne en liter vann om natta. Så tar man en tyggis. Så sovner du med tyggis, og våkner med tyggis på puta, sier Nicholas. (nrk.no 24.2.2018).)

- Å bo i nærheten av et deponi kan skade helsen din.

(Anm: Å bo i nærheten av et deponi kan skade helsen din. (Living near a landfill could damage your health.). (medicalnewstoday.com 25.5.2016).)

(Anm: Living near newly built roads in Ethiopia linked to higher rates of infant mortality. Researchers have shown that living near newly built roads in Ethiopia is associated with higher rates of infant mortality. Proximity to new roads has negative health effects because of toxic waste dumped illegally during the construction phase, according to early research by economists at Queen Mary University of London (QMUL) and Trinity College Dublin (TCD). (news-medical.net 24.8.2017).)

- Giftige alger kan vokse i innsjøer og dammer. Slik beskytter du deg selv.

(Anm: Toxic Algae Can Grow in Lakes and Ponds. Here's How to Protect Yourself. This latest threat to summer fun has forced a handful of states to close local beaches because of heavy contamination. For many people, summer means heading to a local lake and cooling off with a swim. But recent outbreaks of toxic algae in lakes and ponds across the country have shut down some of these swimming spots, leaving the water surface coated in green and posing a threaten to human and animal health. Last week, two Northern California dogs died after swimming in lakes that contained harmful algal blooms (or HABs). Earlier this summer, confirmed cases of HABs prevented visitors to Washington’s Anderson Lake State Park from enjoying the water. New York, Florida, and North Carolina have also reported HABs in bodies of water as well. Of course, not all algae are dangerous. Some types help produce oxygen, making them crucial for wildlife that lives underwater. But HABs are overgrowths of algae that can occur both in fresh or saltwater environments. The blooms produce toxins that are poisonous to humans and animals, as well as the ecosystems they inhabit.  (health.com 6.7.2017).)

- Forbrukerrådet melder barnejakke for ulovlig innhold av giftstoffer.

(Anm: Forbrukerrådet melder barnejakke for ulovlig innhold av giftstoffer. Åtte av ni jakker hadde så høyt fluorinnhold, at de ikke kunne få smilefjes av Forbrukerrådet i en ny test. Én jakke blir meldt inn for ulovlig høyt nivå, og tre jakker for villedende markedsføring. (forbrukerradet.no 6.7.2017).)

(Anm: Miljødirektoratet fant giftstoffer i reklameprodukter. Omtrent halvparten av reklameproduktene miljødirektoratet sjekket inneholdt ulovlige stoffer, eller var mangelfullt merket. Miljødirektoratet har gjennomført en omfattende kontroll av reklame- og gaveartikler som brukes til markedsføring. Av de 78 produktene de undersøkte, inneholdt omtrent halvparten ulovlige stoffer. Produktene som har blitt kontrollert, inkluderer produkter for profilering og reklame, firmagaver og gratisprodukter. (vg.no 21.10.2017).)

- Fluorfritt betyr fluorfritt. Retten til trygge produkter er en grunnleggende forbrukerrettighet. (- I juli gjorde vi en test som viste at åtte av ni jakker hadde inneholdt fluorerte stoffer, der i blant jakkene fra Bergans, Didrikson og Kaxs som påsto at de var flurofri.)

(Anm: Fluorfritt betyr fluorfritt. Retten til trygge produkter er en grunnleggende forbrukerrettighet. Tre barnejakker som sa de var fluorfrie, har nå fått reklametilsynet Forbrukerombudet mot seg. — Det er alvorlig når jakken ikke stemmer med markedsføringen. Dette viser at når foreldre går ut for å handle til barna sine, står de i realiteten rådløse i butikken. De kan fort bli lurt når de tror de velger fluorfritt. De kan jo ikke sjekke jakken på et laboratorium som vi har gjort, sier fagdirektør for handel Gunstein Instefjord. I juli gjorde vi en test som viste at åtte av ni jakker hadde inneholdt fluorerte stoffer, der i blant jakkene fra Bergans, Didrikson og Kaxs som påsto at de var flurofri. (forbrukerradet.no 28.9.2017).)

- Kemicocktail i gravides blod hæmmer fostrets vækst. For første gang har forskere påvist, at en cocktail af fluorstoffer i gravides blod betyder mindre fostre.

(Anm: Kemicocktail i gravides blod hæmmer fostrets vækst. For første gang har forskere påvist, at en cocktail af fluorstoffer i gravides blod betyder mindre fostre. En cocktail af giftige fluorstoffer i gravides blod betyder, at deres børn ofte bliver mindre end normalt. Det viser ny forskning fra Aarhus Universitet. De såkaldte perfluorerede stoffer omgiver os over alt i dagligdagen og anses i forvejen for at have en lang række alvorlige sundhedseffekter. Fluorstofferne bruges alle vegne i de fleste menneskers dagligdag som imprægnering og overfladebehandling af alt fra stegepander til regntøj, udesko, pizzabakker og popcornposer. (jyllands-posten.dk 24.2.2019).)

- Vegard Ulvang hyller Langrennskomitéens avgjørelse om å forby fluorsmurning.

(Anm: Vegard Ulvang hyller Langrennskomitéens avgjørelse om å forby fluorsmurning. Norsk langrenn innfører forbud mot fluorsmurning: - Et viktig, historisk vedtak. Langrennskomitéen har i møte med de norske skikretsene innført et forbud mot fluorsmurning. Det kan bli starten på en liten revolusjon i langrennsverdenen. (dagbladet.no 21.10.2018).)

- Forby fluor i skismøring. Prisen for god glid er høy: Skiforbundets bekymring for kontrolltiltak må ikke gå på bekostning av helse, miljø og folkeidretten.

(Anm: Debatt: Helse og miljø. Forby fluor i skismøring. Prisen for god glid er høy: Skiforbundets bekymring for kontrolltiltak må ikke gå på bekostning av helse, miljø og folkeidretten. Anja Bakken Riise, leder i Framtiden i våre hender. (dagbladet.no 13.10.2017).)

- Ber alle slutte å bruke skismørjing med fluor. Dyr og helsefarleg skismørjing kan ha teke liv.

(Anm: Ber alle slutte å bruke skismørjing med fluor. Dyr og helsefarleg skismørjing kan ha teke liv. No går skikrinsen ut og ber alle klubbane sørge for at skirenna på deira terminliste er fluorfrie. – Dette er i tråd med det Norges Skiforbund har gått ut med, at vi skal prøve å få vekk bruken av fluor i glideprodukt. Det er ein viss helserisiko å bruke desse produkta, i tillegg til at dei er dyre og unødvendig i barneidretten, seier krinsleiar Finn Årdal i Sogn og Fjordane skikrins. (nrk.no 18.12.2017).)

- Forskere undersøker billig, enkel metode for deteksjon av nevrotoksiner.

(Anm: Researchers examine cheap, simple method for neurotoxin detection. There is a limited amount of data on the global health impacts of pesticides, but many injuries and deaths worldwide can be attributed to their misuse. Pesticide contamination of food and water sources is a very serious problem, particularly in third world countries. The detection of these chemicals in the body using cheap and simple methods is a high priority. (news-medical.net 1.8.2017).)

- Dalen som døde: - Det verste var da vi måtte slakte ned dyrene. Folk hadde bodd i Nundalen siden før Svartedauden. Så kom det nye aluminiumsverket i Øvre Årdal og la dalen død.

(Anm: Dalen som døde: - Det verste var da vi måtte slakte ned dyrene. Folk hadde bodd i Nundalen siden før Svartedauden. Så kom det nye aluminiumsverket i Øvre Årdal og la dalen død. (…) Bebodd i tusen år Nundalen ligger ved Årdalsvannet, innenfor det innerste av Sognefjorden. Fra Nundalen er det mindre enn to kilometer i luftlinje til Øvre Årdal. Historien forteller at Nundalen i hvert fall vært bebodd siden før Svartedauden på midten av 1300-tallet. Øystein Morten skriver i «Norske ødegårder» fra 2017 at de første gårdene sannsynligvis ble ryddet allerede i vikingtiden. (…) Bygget av tyskerne Årdal verk – bedriften som skulle føre til Nundalens død – ble bygget av tyskerne under krigen. Utbyggingen av Tyin-vassdraget ga store mengder elektrisk kraft og tyskerne ville bruke kraften til å lage aluminium til den tyske krigsindustrien. Tyskerne rakk aldri å sette i verket i drift, men da krigen var over sto det et nesten ferdig aluminiumsverk klart til å tas i bruk i Øvre Årdal. Tre år senere – i 1948 – startet produksjonen av aluminium ved bedriften som nå var overtatt av staten. (…) Vanskapte dyr Med aluminiumsproduksjonen kom også forurensingen. På det verste slapp verket rundt 80 kilo fluor i timen rett ut i luften. Samme sommer som verket åpnet, rapporterte bøndene i Nundalen om skader på husdyr. Dyrene led av fluorose, en forgiftningssykdom som angriper beinsubstansen hos dyr. Så vanskapte ble husdyrene i Nundalen at kjevene nesten vokste ut av munnen. Samtidig døde barskogen av fluoren. Bare svarte stammer sto igjen – det så ut som om store områder var rasert av skogbrann. Den dag i dag står døde trestammer oppover åssidene i mange kilometers omkrets fra verket. (nrk.no 22.7.2018).)

- Kobler impregnering til brystkreft

Kobler impregnering til brystkreft
nrk.no 13.11.2011
Pizzapapp, vannavstøtende klær og impregneringsspray er eksempler på produkter som inneholder visse typer fluorstoffer.

Fluorstoffer som brukes i klær, møbler og matemballasje kan øke risikoen for å utvikle brystkreft, mener danske forskere. (...)

(Anm: Sprayprodukter til imprægnering kan skade lungerne.Sprayprodukter, der er beregnet til at imprægnere eller overfladebehandle, kan være farlige for lungerne. Men der er stor forskel på, hvor giftige produkterne er, viser ny forskning. (arbejdsmiljoviden.dk 8.7.2015).) 

- Å bo i nærheten av et deponi kan skade helsen din

Living near a landfill could damage your health (Å bo i nærheten av et deponi kan skade helsen din)
medicalnewstoday.com 25.5.2016
According to research published in the International Journal of Epidemiology, health is at risk for those who live within five kilometres of a landfill site.

Researchers in Italy evaluated the potential health effects of living near nine different landfills in the Lazio region, and therefore being exposed to air pollutants emitted by the waste treatment plants. 242,409 people were enrolled in the cohort from 1996 to 2008.

The results showed a strong association between Hydrogen Sulphide (used as a surrogate for all pollutants co-emitted from the landfills) and deaths caused by lung cancer, as well as deaths and hospitalizations for respiratory diseases. The results were especially prominent in children. The annual average exposure levels of Hydrogen Sulphide was 6.3 ng/m3, compared to people living close to larger landfills in Rome whose levels averaged 45.ng/m3. At the end of the follow-up period there were 18,609 deaths. (…)

(Anm: Morbidity and mortality of people who live close to municipal waste landfills: a multisite cohort study. International Journal of Epidemiology 2016 (First published online: May 24, 2016).)

(Anm: Dei er leie av å vente på løysing på luktproblema. Lukta frå avfallsanlegget like ved har berre blitt verre, og no byrjar Magnar Indrebø å miste tolmodet. I Sunnfjord Miljøverk lovar styreleiaren at saka blir teken på alvor. (nrk.no 25.8.2017).)

(Anm: Utslipp til luft av miljøgifter og svevestøv (ssb.no 13.12.2016).)

(Anm: Miljø og legemiddel (Legemidler er farlig avfall). (mintankesmie.no).)

(Anm: Utslipp av klimagasser, 1990-2015, endelige tall (ssb.no 13.12.2016).)

(Anm: Bruk av Paracetamol i svangerskapet linket til autisme, ADHD hos barn (Acetaminophen use in pregnancy linked to autism, ADHD in offspring) (medicalnewstoday.com 4.7.2016).)

- Boligfelt bygget på gammel søppelfylling. Det lekker helseskadelig og eksplosive gasser inn i minst 21 hus på et boligfelt i Brånåsdalen på Romerike. (- Vi vet at deponigass og da CO2 kan føre til helseplager. I regi av kommuneoverlegen vil vi kartlegge helsemessige sider av det som så langt har fremkommet.)

(Anm: Boligfelt bygget på gammel søppelfylling. Det lekker helseskadelig og eksplosive gasser inn i minst 21 hus på et boligfelt i Brånåsdalen på Romerike. Nå slår kommunen fast at flere av husene er bygget over et gammelt søppeldeponi. (…) – I utgangspunktet skulle de forurensede massene fjernes der det skulle bygges. Det var en forutsetning for utbyggingen, sjef for kommunalteknikk i Skedsmo kommune Birger Marøy. (…) NRK har laget flere saker med huseiere som klager over boliger som sprekker opp og blir skakke. Det har også vært et tilfelle der gassen tok fyr på et bad i et av husene. Trolig var det metan fra deponiet som ble antent av varmekablene i gulvet. Dette huset er kjøpt av kommunen og revet. (nrk.no 16.11.2017).)

(Anm: Julie (16) bor ved den gamle søppelfyllingen og våkner med hodepine hver dag. Flere familier som bor ved det nedlagte søppeldeponiet i Skedsmo sliter med helseplager. Nå ber MDG helseministeren få på plass en varig løsning. (…) Familien Sørlie er nok en familie som bor ved det nedlagte søppeldeponiet, og som sliter med helseplager. Nicholas og June er fanget på søppelhaugen (nrk.no 10.3.2018).)

- Huskjøpere fikk ikke vite om søppelfylling.

(Anm: Huskjøpere fikk ikke vite om søppelfylling. Her får Cathrine Thoresen se at den nye boligen til over fem millioner kroner, er bygget over et avfallsdeponi. Det visste hun ikke før NRK kom med et kart. – Jeg synes de skulle vært ærligere. Det er råttent av utbygger å ikke nevne avfallsdeponiet med ett ord, sier Cathrine Thoresen. (…) NRK har hatt en serie oppslag om problemene som Skedsmo kommunes avfallsdeponi skaper for de nærmeste omgivelsene. Blant annet måtte en bolig i den eldre bebyggelsen rives etter at metangass på avveie tok fyr på baderomsgulvet. (nrk.no 29.1.2018).)

– Det vil ta fem år å fjerne søppelfyllingen i Skedsmo. Å fjerne hele den nedlagte dynga vil kunne bli den største utgravingen av et søppeldeponi i Norge noen gang. Pris: Over én milliard kroner. (– Miljømessig dumskap.)

(Anm: Det vil ta fem år å fjerne søppelfyllingen i Skedsmo. Å fjerne hele den nedlagte dynga vil kunne bli den største utgravingen av et søppeldeponi i Norge noen gang. Pris: Over én milliard kroner. Søpla som råtner i bakken har ført til sprekker for over 20 boliger bygget på det nedlagte Brånåsen deponi i Skedsmo i Akershus. Samtidig siger farlig søppelgass opp gjennom bakken. Folkehelseinstituttet har aldri før sett så høye gassnivåer i en bolig som tilfellet var for Nicholas Bjarnøy og June Hagen som NRK fortalte om sist helg.
Nå har Skedsmo kommune bedt selskapet Multiconsult beregne hva som kreves for å sanere deponiet, det vil si grave opp og fjerne alt søppelet i bakken, og erstatte det med ren jord. (…) Les også: Frykter at flere hus må rivesMiljømessig dumskap Miljøpartiet De Grønnes talsperson Rasmus Hansson sier at det nå er på tide å gjøre opp for gamle miljøsynder. (nrk.no 28.2.2018).)

- En ny type miljøgifter som kan være kreftfremkallende, er påvist i blodet til gravide kvinner fra Russland og Norge. Stoffene finnes også i ferskvannsfisk, torskelever og avrenning fra søppelfyllinger.

Gift funnet i gravide
Aftenposten 21.8.2005
En ny type miljøgifter som kan være kreftfremkallende, er påvist i blodet til gravide kvinner fra Russland og Norge. Stoffene finnes også i ferskvannsfisk, torskelever og avrenning fra søppelfyllinger.

Forskning: I løpet av de siste tre årene har Norsk institutt for luftforskning (NILU) avdekket flere nye og farlige PFAS-stoffer. I øyeblikket arbeider man med å analysere 28 varianter av miljø-giften.

Spredning: Er svært utbredt i norsk natur, i sjøen, i ferskvann og i fisk, selv om verdiene er lave.

I fjor høst kom resultatene av en nordisk undersøkelse som viste utbredelsen av de nye miljøgiftene PFOS i miljøet. Statens forurensningstilsyn (SFT) fulgte opp med en landsdekkende kartlegging. Resultatene forelå i mai i år. Selv om verdiene er lave, viser kartleggingen at stoffet er utbredt i norsk natur. De høyeste verdiene er funnet i avrenning fra avfallsdeponier, i ferskvannsfisk og i torskelever. SFT fikk også utført en undersøkelse blant gravide kvinner i Sibir i Russland og i Bodø. 70 prosent av 20 kvinner fikk påvist PFOS, ett av PFAS-stoffene, i blodet.

- Foreløpig har vi ikke data som dokumenterer skader, men nivåene nærmer seg noe som kan medføre skader, og vi frykter for at nivåene øker fremover, sier seniorrådgiver Gunnar Futsæter i Statens forurensningstilsyn. Årsaken til at gravide kvinner er testet, er at fosteret er betydelig mer følsomt for miljøgifter enn barn og voksne.

- Fosterstadiet er den mest sårbare perioden i et menneskes liv. Miljøgiftene overføres direkte fra mor til barn, sier Futsæter. (...)

– Tre innsjøer ved byen Samara i Russland skiftet farge fra blått til rosa. (- Den vakre byen Samara ved Volga har vært et av de mest forurensede områdene i Russland.)

(Anm: Tre innsjøer ved byen Samara i Russland skiftet farge fra blått til rosa. Innsjøene er bassenger for avfallsvann. Innbyggerne i byen Samara ved Volga ble overrasket da de oppdaget at de tre innsjøene utenfor byen forandret farge. I nabolandsbyen Aleksejevka ble innbyggerne livredde da de så at sjøene var blitt rosa. (…) En av Russlands mest forurensede regioner Den vakre byen Samara ved Volga har vært et av de mest forurensede områdene i Russland. I nabolaget ligger flere hundre fabrikker som spyr ut enorme mengder utslipp. Da Samara var vertskap for fotball-VM i sommer, ble de mest forurensende fabrikkene rett og slett stengt for ikke å plage VM-gjestene. Nå har Putin utpekt miljø til et av hovedsatsingsområdene frem til 2024. (aftenposten.no 7.9.2018).)

- Perfluorerte stoffer (PFOS, PFOA og andre PFAS-er)

(Anm: Farlige stoffer. Her finner du informasjon om de mest helse- og miljøskadelige stoffene vi kan finne i vanlige forbrukerprodukter: Hvorfor er de farlige? I hvilke produkter kan forekomme? Hva skal du se etter hvis produktet har en ingrediensliste?  (…) Perfluorerte stoffer (PFOS, PFOA og andre PFAS-er) Perfluorerte stoffer er syntetiske organiske stoffer med et høyt innhold av fluor. (…) Noen av de per- og polyfluorerte stoffene kan være giftige for livet i vann, gi fosterskader, skade evnen til å få barn og er sannsynligvis også kreftfremkallende. PFOS, PFHxS, PFOA og C9–C14 PFCA regnes for å være blant de verste stoffene i denne stoffgruppen. For PFOA er det muligens en sammenheng mellom konsentrasjoner i blodet og redusert fødselsvekt, økt kolesterol, sykdommen ulcerøs kolitt og stoffskiftesykdommer. (erdetfarlig.no 29.1.2018).)

- Folkehelseinstituttet: – Vi kan ikke si at det er trygt å bo her. Nå skal det undersøkes om den kreftfremkallende gassen benzen finnes i boliger ved det nedlagte søppeldeponiet i Skedsmo i Akershus. (- Ordføreren i Skedsmo sa i høst at det er trygt å bo ved den kommunale nedgravde søppelfyllingen i Brånåsdalen i Skedsmo på Romerike.)

(Anm: Folkehelseinstituttet: – Vi kan ikke si at det er trygt å bo her. Nå skal det undersøkes om den kreftfremkallende gassen benzen finnes i boliger ved det nedlagte søppeldeponiet i Skedsmo i Akershus. Det er Folkehelseinstituttet som anbefaler nye målinger.  Ordføreren i Skedsmo sa i høst at det er trygt å bo ved den kommunale nedgravde søppelfyllingen i Brånåsdalen i Skedsmo på Romerike. Det vil ikke Folkehelseinstituttet uten videre gå god for. NRK har i en rekke saker fortalt om problemer knyttet til deponiet. Blant annet er det påvist unormalt høye nivåer av metan og karbondioksid i 21 boliger. – Inntil vi har svarene fra de nye målingene, kan vi ikke si at det er trygt å bo i disse boligene, sier Johan Øvrevik. Han er direktør for avdeling luft og støy i Folkehelseinstituttet. (nrk.no 22.1.2018).)- Mikrobiom i lunger. I løpet av det siste tiåret har kultur-uavhengige mikrobielle undersøkelsesteknikker ført til en bedre forståelse av det komplette settet av mikrober som lever på og i menneskekroppen.

(Anm: Lung microbiome. Over the past decade, culture-independent microbial investigation techniques have led to an improved understanding of the complete set of microbes that live on and within the human body. This set of human-associated microbes is collectively known as the microbiome. The human body is host to trillions of microbes and the gene set that makes up the microbiome is 360 times more abundant than that comprising the human genome. (…)  The healthy lung. It is generally presumed that the fetal lungs are sterile and that infants acquire their lung microbiota after birth. Immediately after birth, the mother’s microbes rapidly populate the mucosal surfaces of the infant. At first, the colonization is uniform across the infant’s body sites, but the microbiota soon differentiates into site-specific communities in the days or weeks to come. Many studies have characterized the microbiome of the adult lung using BAL samples taken from healthy human adults. These have shown that the most common phyla include Bacteroides, Firmicutes and Proteobacteria, with the most common genera being Streptococcus, Pseudomonas, Veillonella and Prevotella. (…) Asthma and allergies. One important study, published in PLoS ONE in 2010 by Markus Hilty and colleagues, compared the lung microbiome of asthma patients with asthma-free controls. The authors reported an increase in Proteobacteriae and a decrease in Bacteroidetes among the asthma versus control patients. The bacterial species driving the relative increase in Proteobacteriae were Moraxella, Neisseria and Haemophilus. (news-medical.net 30.6.2017).)

(Anm: Antibiotika (tarmbakterier, probiotika, mikrobiota etc.) (Dysbiose; dysbiosis (also called dysbacteriosis (dysbakteriose)). (mintankesmie.no).)

- Babytenner linket til autisme, tungmetaller.

(Anm: Babytenner linket til autisme, tungmetaller. Babytenner hos barn med autisme inneholder mer giftig bly og mindre av de essensielle næringsstoffene sink og mangan, sammenlignet med tenner fra barn uten autisme, ifølge en studie publisert i journal Nature Communications. Forskjellene i metallopptak mellom barn med og uten autisme var spesielt bemerkelsesverdige i løpet av månedene like før og etter at barna ble født. Forskere bestemte dette ved å bruke lasere til å kartlegge vekstringene i baby-tenner generert under ulike utviklingsperioder. (dgnews.docguide.com 2.6.2017).)

- Farlige stoffer i omløb: Kemifirmaer gambler med dit helbred

Farlige stoffer i omløb: Kemifirmaer gambler med dit helbred
videnskab.dk 17.5.2017
Kemifirmaer skal selv dokumentere, at deres kemikalier ikke er sundheds- og miljøskadelige. Men i størstedelen af firmaernes registreringer af stoffer mangler der vigtig data, og derfor kan vi være udsat for farlige stoffer, uden at nogen ved det

I 10 år har det været de europæiske kemikalieproducenters eget ansvar at sikre, at de stoffer, de sender på markedet, ikke er sundheds- eller miljøskadelige, herunder hormonforstyrrende.

En ordning, der i høj grad beror på tillid, og nu viser det sig, at den tillid bliver misbrugt.   

Kemikaliefirmaerne i Europa er nemlig alt for dårlige til at oplyse myndighederne om mulige skadelige effekter, som deres stoffer kan påføre mennesker og miljø. Det kan betyde, at vi alle hver dag udsættes for hormonforstyrrende og farlige stoffer i vores daglige produkter. (…)

Sådan lyder det fra lektor Henrik Holbech, der sidder i det Europæiske Kemikalieagenturs (ECHAs) ekspertgruppe for hormonforstyrrende stoffer. Han fortæller til Videnskab.dk, at den information, som kemifirmaerne har pligt til at indsende til agenturet om de mulige skadevirkninger af deres kemikalier, i bedste fald er mangelfuld og i værste fald forkert. (…)

»En stopklods i at beskytte befolkningens sundhed«
I 2016 viste stikprøver, foretaget af ECHA, at hele 72 procent af firmaernes indberetninger manglede vigtig information om de pågældende stoffer.

Året før viste en anden screening, lavet af de tyske myndigheder, at ud af 1814 af de såkaldte datapakker indsendt til ECHA opfyldte kun én eneste myndighedernes krav. (…)

(Anm: Er miljøgifter i norsk kosthold skadelig for barn? Myndighetene viser til grenseverdier for miljøgifter når de angir sine kostholdsanbefalinger. Norske studier har påvist helseskader hos barna selv om mødrene har et lavere inntak enn anbefalte grenser. Noe er åpenbart feil. Tidsskr Nor Legeforen 2017; 137:257 (16.2.2017).)

- Ufødte udsættes for kemiske stoffer. I en ny rapport har DTU Fødevareinstituttet og ingeniørfirmaet DHI undersøgt den samlede viden om ca. 60 stoffer, herunder hvor meget børn bliver udsat for dem. Bly og paracetamol er de to mest udbredte stoffer for henholdsvis neurotoksiske og hormonforstyrrende stoffer. 

(Anm: Ufødte udsættes for kemiske stoffer. I en ny rapport har DTU Fødevareinstituttet og ingeniørfirmaet DHI undersøgt den samlede viden om ca. 60 stoffer, herunder hvor meget børn bliver udsat for dem. Bly og paracetamol er de to mest udbredte stoffer for henholdsvis neurotoksiske og hormonforstyrrende stoffer.  Læs mere (pharmadanmark.dk  16.6.2017) (FREDAG FOR6IDDAG – 24).)

- Børn og ufødte børns samlede udsættelse for udvalgte kemiske stoffer. Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter nr. 159 April 2017.

(Anm: Børn og ufødte børns samlede udsættelse for udvalgte kemiske stoffer. Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter nr. 159 April 2017. (mst.dk).)

- Den usynlige kloakken.

(Anm: - Den usynlige kloakken. (…) På 25 meters dyp og 100 meter ut i fjorden spyles brunt kloakkvann ut i havet. Slik har det vært i mange år. Men det er umulig å se med det blotte øye fra land. (...) Hver dag havner store mengder med dårlig renset kloakk rett ut i fjordene våre. En rekke store norske kommuner bryter nemlig rensekravene viser NRKs kartlegging. (nrk.no 24.4.2017).)

(Anm: Miljø og legemiddel (Legemidler er farlig avfall). (mintankesmie.no).)

(Anm: Avløp og kloakk på kartet. Statistisk sentralbyrå har laget en enkel visualisering av landets avløpsanlegg på kart. Visualiseringen illustrerer tydelig skillet mellom mye høygradig biologisk og/eller kjemisk rensing på Østlandet og i Trøndelag, og overvekt av mekanisk rensing i de øvrige deler av landet. (ssb.no 19.12.2017).)

- Sjøliv tar skade av våre medisiner. Medisinene vi tar, havner til slutt i havet hos alger og sjødyr. Medikamentene kan kanskje endre hele økosystemer, tror svensk forsker. (- Den usynlige kloakken.)

(Anm: Sjøliv tar skade av våre medisiner. Medisinene vi tar, havner til slutt i havet hos alger og sjødyr. Medikamentene kan kanskje endre hele økosystemer, tror svensk forsker. Det er en kjent sak at medisinene vi mennesker bruker ikke nødvendigvis forsvinner når de har gjort jobben sin inni oss. (forskning.no 8.5.2014).)

(Anm: How do drugs affect the brain? - Sara Garofalo (ed.ted.com).)

- Den usynlige kloakken.

(Anm: - Den usynlige kloakken. (…) På 25 meters dyp og 100 meter ut i fjorden spyles brunt kloakkvann ut i havet. Slik har det vært i mange år. Men det er umulig å se med det blotte øye fra land. (...) Hver dag havner store mengder med dårlig renset kloakk rett ut i fjordene våre. En rekke store norske kommuner bryter nemlig rensekravene viser NRKs kartlegging. (nrk.no 24.4.2017).)

(Anm: Miljø og legemiddel (Legemidler er farlig avfall). (mintankesmie.no).)

(Anm: How does your body process medicine? - Céline Valéry (ed.ted.com).)

(Anm: Hvordan fordøyelsessystemet fungerer. How your digestive system works - Emma Bryce. Let’s Begin… Constantly churning inside of you, the digestive system performs a daily marvel: it transforms your food into the vital nutrients that sustain your body and ensure your survival. Emma Bryce traces food’s nine-meter-long, 40-hour journey through the remarkable digestive tract. (ed.ted.com).)

(Anm: Avløp og kloakk på kartet. Statistisk sentralbyrå har laget en enkel visualisering av landets avløpsanlegg på kart. Visualiseringen illustrerer tydelig skillet mellom mye høygradig biologisk og/eller kjemisk rensing på Østlandet og i Trøndelag, og overvekt av mekanisk rensing i de øvrige deler av landet. (ssb.no 19.12.2017).)

(Anm: Legemiddelretur (kassasjon) (Legemidler er farlig avfall) (mintankesmie.no).)

(Anm: Medisiner er farlig avfall. Store mengder gamle legemidler blir kastet i søpla eller skylt ned i do. Nå er også regjeringen med på kampanjen for å få folk til å returnere ubrukte medisiner til apotekene! (bergen.kommune.no 9.6.2015).)

(Anm: Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Statlig hvitvasking av legemiddelinformasjon (Tidsskr Nor Legeforen 2010; 130:368 (25.2.2010).)

- Hvidvask er en global udfordring. (- Årligt hvidvaskes mellem 2 og 5 pct. af det globale bruttonationalprodukt.) (- Det vil i runde tal sige et sted mellem 5 og 13 billioner kroner.)

(Anm: Hvidvask er en global udfordring. Direktiver kan være nyttige, men det fordrer et tæt globalt samarbejde, hvis hvidvask skal minimeres. (- UNODC – FN’s kontor for narkotika og kriminalitet – anslår, at det beløb, der på verdensplan årligt hvidvaskes, andrager et sted mellem 2 og 5 pct. af det globale bruttonationalprodukt. Det vil i runde tal sige et sted mellem 5 og 13 billioner kroner. (jyllands-posten.dk 7.3.2019).)

- Veiledning til etterlevelse av hvitvaskingsregelverket i eiendomsmeglingsvirksomhet.

(Anm: Veiledning til etterlevelse av hvitvaskingsregelverket i eiendomsmeglingsvirksomhet. Dokumentnummer: 11/2019 Rundskrivet gjelder for: Personer som har tillatelse til å drive eiendomsmegling. Eiendomsmeglingsforetak Advokater som har stilt sikkerhet for å drive eiendomsmeglingsvirksomhet. Rettshjelpere som oppfyller vilkår for å drive eiendomsmeglingsvirksomhet (finanstilsynet.no 2.9.2019).)

- Ny Boligbygg-granskning: Tiet om handel til 24 millioner. (- Selger var en investor han skal ha hatt tette forbindelser til, ifølge ny granskningsrapport.)

(Anm: Ny Boligbygg-granskning: Tiet om handel til 24 millioner. Et halvt år etter at boligkjøpene i Boligbygg var ferdiggransket, ramlet en ny overraskelse ut av skapet: En ung innkjøper hadde betalt tre-fem millioner i overpris for en eiendom. Selger var en investor han skal ha hatt tette forbindelser til, ifølge ny granskningsrapport. (dn.no 3.9.2019).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

- Korrupte lokalpolitikere. Fikk naboen din bygge på huset, mens du fikk avslag? Da bør varsellampene blinke.

(Anm: Korrupte lokalpolitikere. Fikk naboen din bygge på huset, mens du fikk avslag? Da bør varsellampene blinke. Det var nettopp forskjellsbehandling i byggesaker som skapte skandale i Drammen. (…) Korrupsjon er ikke bare bestikkelser i form av penger. (…) Så mye som fire av ti ledere i norske kommuner oppgir at ansatte eller folkevalgte har mottatt urettmessige fordeler. (…) Strafferammen for korrupsjon er opp til ti år, nettopp fordi skadene på samfunnet er så store. (nrk.no 1.8.2019).)

- Tar ikke nok penger fra kriminelle. Kriminalitet skal ikke lønne seg, heter det.

(Anm: Tar ikke nok penger fra kriminelle. Kriminalitet skal ikke lønne seg, heter det. Men deler av Oslo- politiet måtte i fjor gi tilbake mer enn de tok inn i utbytte. Statsadvokaten er skuffet over innsatsen til deler av Oslo politidistrikt når det gjelder å ta pengene til hovedstadens kriminelle. (aftenposten.no 4.8.2019).)

(Anm: Bank, børs og finans. (mintankesmie.no).)

(Anm: Finanstilsynet (tidligere Kredittilsynet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Økokrim (økonomisk kriminalitet / miljøkriminalitet). (mintankesmie.no).)

(Anm: Forskning bliver farlig, når de negative resultater glemmes. (…) Nyt dansk studie viser problemet. (...) For få negative resultater leder til falske konklusioner. (…) Manglende negative resultater har kostet liv. (…) Vores model viser, at vi er nødt til at få publiceret mindst 20 procent af de negative resultater, der produceres inden for hvert forskningsfelt, hvis vi skal undgå at lave falske antagelser om videnskabelig fakta. (videnskab.dk 5.1.2017).)

– Hvert eneste år tømmer turistbåter opptil 4000 tonn kloakk og avføring i Nærøyfjorden. Svært mange av landets fjorder har det samme problemet.

(Anm: Tømmer 4000 tonn kloakk i fjordene. Hvert eneste år tømmer turistbåter opptil 4000 tonn kloakk og avføring i Nærøyfjorden. Svært mange av landets fjorder har det samme problemet. (tv2.no 29.7.2017).)

- Norsk oppdrettsfisk står for utslipp langs norskekysten tilsvarende nesten hele Tokyos befolkning på 12 millioner mennesker.

(Anm: Norsk oppdrettsfisk står for utslipp langs norskekysten tilsvarende nesten hele Tokyos befolkning på 12 millioner mennesker. Det viser en beregning Dagbladet har gjort basert på tall fra Klima- og forurensingsdirektoratet (Klif) og Fiskeridirektoratet. Miljødepartementet skulle «se på saken» i 2010 - så ble det verre: Kloakk og matrester fra oppdrettsfisk tilsvarende 11,9 millioner mennesker slippes rett ut i norske fjorder. (…) SLIK PRODUSERES NORSK LAKS: I oppdrettsanlegg. Avfallsstoffene slippes rett ut i havet. Her fra et tilfeldig anlegg i nærheten av Bergen. (dagbladet.no 28.6.2013).)

- Ny kunskap om miljöproblemet med medicin i vatten. (- Rester av läkemedel som förgiftar vatten är ett allvarligt miljöproblem.) (-En rapport om de olika projekten slår fast att rening av avloppsvatten från rester av läkemedel kostar cirka en krona per kubikmeter vatten.)

(Anm: Ny kunskap om miljöproblemet med medicin i vatten. (…) Rester av läkemedel som förgiftar vatten är ett allvarligt miljöproblem. Men nu konstaterar Havs- och vattenmyndigheten att tekniken finns för att rena avloppsvatten från medicin i större skala och hur mycket det kostar. (…) En rapport om de olika projekten slår fast att rening av avloppsvatten från rester av läkemedel kostar cirka en krona per kubikmeter vatten. (sverigesradio.se 14.6.2018).)

- Blåskjellfesten endte med masse-diaré. Siden skulle det bare bli verre. Nå må staten rydde opp i fjordene etter tidenes oppdrettsfiasko.

(Anm: Blåskjellfesten endte med masse-diaré. Siden skulle det bare bli verre. Nå må staten rydde opp i fjordene etter tidenes oppdrettsfiasko. (…) - Det var klondike-stemning. Mange ville satse på blåskjell. I ettertid ser vi at det var for lett å få adgang til fjordene, sier prosjektleder Lene Røkke Mathisen i Kystverket. (…) Selskapene selv har sluppet unna opprydningen enten fordi de er konkurs eller avviklet. Da konsesjoner ble gitt, sikret ikke myndighetene seg med garantier om at anleggene måtte ryddes dersom selskapet opphørte. (bn.no 2.7.2016).)

– Hvert eneste år tømmer turistbåter opptil 4000 tonn kloakk og avføring i Nærøyfjorden. Svært mange av landets fjorder har det samme problemet.

(Anm: Tømmer 4000 tonn kloakk i fjordene. Hvert eneste år tømmer turistbåter opptil 4000 tonn kloakk og avføring i Nærøyfjorden. Svært mange av landets fjorder har det samme problemet. (tv2.no 29.7.2017).)

- Rapport: Ufødte og små børn udsat for store mængder bly og hormonforstyrrende stoffer. (- Den gennemsnitlige blyeksponering lå 50 gange over, hvad, man vurderer, der er et tolerabelt eksponeringsniveau,« siger projektleder på DHI Poul Bo Larsen til Ingeniøren.)

Rapport: Ufødte og små børn udsat for store mængder bly og hormonforstyrrende stoffer
ing.dk 16.6.2017
Børn taber 5 IQ-point på grund af blyeksponering – og det er umuligt helt at undgå eksponeringen, fastslår DHI og DTU Fødevareinstituttet.

De fleste af os tænker nok på bly som et udfaset miljøproblem, eftersom stoffet for længst er blevet forbudt i benzin. Midlet paracetamol ser vi sandsynligvis som en ven i nøden, når vi plages af smerter.

Men de to stoffer er højdespringerne for henholdsvis neurotoksiske (hjerneskadende) og hormonforstyrrende stoffer i en ny rapport, der viser, hvilke af de to grupper stoffer, ufødte og børn op til tre år udsættes for.

I rapporten har DTU Fødevareinstituttet og det rådgivende ingeniørfirma DHI på vegne af Miljøstyrelsen undersøgt den samlede viden om cirka 60 stoffer – herunder hvor farlige de er, og hvor meget børn bliver udsat for dem i dagligdagen.

»Det var overraskende, at især var de gammelkendte stoffer som bly og dioxiner/PCB som stod for de største overskridelser af de tolerable eksponeringsniveauer med bly som en helt klar højdespringer. Den gennemsnitlige blyeksponering lå 50 gange over, hvad, man vurderer, der er et tolerabelt eksponeringsniveau,« siger projektleder på DHI Poul Bo Larsen til Ingeniøren. (...)

(Anm: Børn og ufødte børns samlede udsættelse for udvalgte kemiske stoffer. Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter nr. 159 April 2017. (mst.dk)

- 1000 ganger mer gift i marken. Forskere mener bruken av miljøgifter i hjemmene våre ødelegger miljøet. (- Svaret har de funnet i meitemark som har spist kloakkslam. – For marken er det litt som å spise potetgull.) (– Det er et mysterium. Det må være en kilde til avløpsvannet som er vanskelig å forklare. Kanskje er det kommet dit via vaskemidler som blir importert, sier Joner.)

(Anm: 1000 ganger mer gift i marken. ÅS (NRK): Forskere mener bruken av miljøgifter i hjemmene våre ødelegger miljøet. (…) På et jorde rett ved universitetet på Ås har forskerne lett etter hvor det blir av miljøgifter fra blant annet såpe, tannkrem og deodoranter. Svaret har de funnet i meitemark som har spist kloakkslam. – For marken er det litt som å spise potetgull. Det smaker kanskje godt, men det er ikke sikkert at det er så sunt, sier seniorforsker Erik J. Joner ved Norsk institutt for bioøkonomi. 110 000 tonn faremerkede midler gjennom kloakknettet.  Det omstridte stoffet triklosan er ett av stoffene forskerne har lett etter. Triklosan har tidligere blitt brukt i en rekke produkter fra tannkrem og såper til treningstøy og matemballasje. Ifølge Miljødirektoratet er produktet faset ut mange steder, men finnes fortsatt i kosmetikk. Der blir stoffet blir brukt som konserveringsmiddel. Likevel finner forskerne en ganske stabil mengde triklosan i slammet. – Det er et mysterium. Det må være en kilde til avløpsvannet som er vanskelig å forklare. Kanskje er det kommet dit via vaskemidler som blir importert, sier Joner. (nrk.no 22.6.2017).)

- Den usynlige kloakken. (…) Hver dag havner store mengder med dårlig renset kloakk rett ut i fjordene våre.

(Anm: - Den usynlige kloakken. (…) På 25 meters dyp og 100 meter ut i fjorden spyles brunt kloakkvann ut i havet. Slik har det vært i mange år. Men det er umulig å se med det blotte øye fra land. (...) Hver dag havner store mengder med dårlig renset kloakk rett ut i fjordene våre. En rekke store norske kommuner bryter nemlig rensekravene viser NRKs kartlegging. (nrk.no 24.4.2017).)

(Anm: Miljø og legemiddel (Legemidler er farlig avfall). (mintankesmie.no).)

(Anm: Avløp og kloakk på kartet. Statistisk sentralbyrå har laget en enkel visualisering av landets avløpsanlegg på kart. Visualiseringen illustrerer tydelig skillet mellom mye høygradig biologisk og/eller kjemisk rensing på Østlandet og i Trøndelag, og overvekt av mekanisk rensing i de øvrige deler av landet. (ssb.no 19.12.2017).)

- Forskning bliver farlig, når de negative resultater glemmes.

(Anm: Forskning bliver farlig, når de negative resultater glemmes. (…) Nyt dansk studie viser problemet. (...) For få negative resultater leder til falske konklusioner. (…) Manglende negative resultater har kostet liv. (…) Vores model viser, at vi er nødt til at få publiceret mindst 20 procent af de negative resultater, der produceres inden for hvert forskningsfelt, hvis vi skal undgå at lave falske antagelser om videnskabelig fakta. (videnskab.dk 5.1.2017).)

(Anm: Statlig hvitvasking av legemiddelinformasjon (Tidsskr Nor Legeforen 2010; 130:368 (25.2.2010).)

- Hvidvask er en global udfordring. (- Årligt hvidvaskes mellem 2 og 5 pct. af det globale bruttonationalprodukt.) (- Det vil i runde tal sige et sted mellem 5 og 13 billioner kroner.)

(Anm: Hvidvask er en global udfordring. Direktiver kan være nyttige, men det fordrer et tæt globalt samarbejde, hvis hvidvask skal minimeres. (- UNODC – FN’s kontor for narkotika og kriminalitet – anslår, at det beløb, der på verdensplan årligt hvidvaskes, andrager et sted mellem 2 og 5 pct. af det globale bruttonationalprodukt. Det vil i runde tal sige et sted mellem 5 og 13 billioner kroner. (jyllands-posten.dk 7.3.2019).)

- Veiledning til etterlevelse av hvitvaskingsregelverket i eiendomsmeglingsvirksomhet.

(Anm: Veiledning til etterlevelse av hvitvaskingsregelverket i eiendomsmeglingsvirksomhet. Dokumentnummer: 11/2019 Rundskrivet gjelder for: Personer som har tillatelse til å drive eiendomsmegling. Eiendomsmeglingsforetak Advokater som har stilt sikkerhet for å drive eiendomsmeglingsvirksomhet. Rettshjelpere som oppfyller vilkår for å drive eiendomsmeglingsvirksomhet (finanstilsynet.no 2.9.2019).)

- Ny Boligbygg-granskning: Tiet om handel til 24 millioner. (- Selger var en investor han skal ha hatt tette forbindelser til, ifølge ny granskningsrapport.)

(Anm: Ny Boligbygg-granskning: Tiet om handel til 24 millioner. Et halvt år etter at boligkjøpene i Boligbygg var ferdiggransket, ramlet en ny overraskelse ut av skapet: En ung innkjøper hadde betalt tre-fem millioner i overpris for en eiendom. Selger var en investor han skal ha hatt tette forbindelser til, ifølge ny granskningsrapport. (dn.no 3.9.2019).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

- Korrupte lokalpolitikere. Fikk naboen din bygge på huset, mens du fikk avslag? Da bør varsellampene blinke.

(Anm: Korrupte lokalpolitikere. Fikk naboen din bygge på huset, mens du fikk avslag? Da bør varsellampene blinke. Det var nettopp forskjellsbehandling i byggesaker som skapte skandale i Drammen. (…) Korrupsjon er ikke bare bestikkelser i form av penger. (…) Så mye som fire av ti ledere i norske kommuner oppgir at ansatte eller folkevalgte har mottatt urettmessige fordeler. (…) Strafferammen for korrupsjon er opp til ti år, nettopp fordi skadene på samfunnet er så store. (nrk.no 1.8.2019).)

- Tar ikke nok penger fra kriminelle. Kriminalitet skal ikke lønne seg, heter det.

(Anm: Tar ikke nok penger fra kriminelle. Kriminalitet skal ikke lønne seg, heter det. Men deler av Oslo- politiet måtte i fjor gi tilbake mer enn de tok inn i utbytte. Statsadvokaten er skuffet over innsatsen til deler av Oslo politidistrikt når det gjelder å ta pengene til hovedstadens kriminelle. (aftenposten.no 4.8.2019).)

(Anm: Bank, børs og finans. (mintankesmie.no).)

(Anm: Finanstilsynet (tidligere Kredittilsynet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Økokrim (økonomisk kriminalitet / miljøkriminalitet). (mintankesmie.no).)

- Tobakk skader miljøet. Tobakk er ikke bare dårlig nytt for helsen vår - det har også store ringvirkninger for miljøet. Utgjør enorme mengder søppel. (- Sigarettsneiper utgjør 30-40 prosent av alt som blir samlet opp i opprydningsaksjoner på strender og i bynære strøk.)

(Anm: Tobakk skader miljøet. Tobakk er ikke bare dårlig nytt for helsen vår - det har også store ringvirkninger for miljøet. Utgjør enorme mengder søppel. I den første rapporten fra Verdens Helseorganisasjon som har sett på miljøskader knyttet til tobakksrøyk, vises det blant annet til følgende: - Tobakksavfall inneholder mer enn 7000 giftige kjemikalier som forgifter miljøet - inkludert kreftfremkallende stoff. - Utslipp fra tobakksrøyk bidrar til flere tusen tonn kreftfremkallende stoff, giftstoff og drivhusgasser som skader miljøet. - Opptil ti milliarder av de 15 milliarder sigaretter som blir solgt daglig, blir kastet ute - ikke i søpla. - Sigarettsneiper utgjør 30-40 prosent av alt som blir samlet opp i opprydningsaksjoner på strender og i bynære strøk. (nhi.no 31.5.2017).)

- Farlige stoffer i omløb: Kemifirmaers dokumentation er helt utilstrækkelig. (- Selvom kemifirmaer selv skal dokumentere, at deres kemikalier ikke er sundheds- og miljøskadelige, mangler der vigtig data i størstedelen af deres registreringer. Dermed kan farlige stoffer ende i din creme eller shampoo, uden at nogen ved det.)

Farlige stoffer i omløb: Kemifirmaers dokumentation er helt utilstrækkelig
jyllands-posten.dk 17.4.2017
Selvom kemifirmaer selv skal dokumentere, at deres kemikalier ikke er sundheds- og miljøskadelige, mangler der vigtig data i størstedelen af deres registreringer. Dermed kan farlige stoffer ende i din creme eller shampoo, uden at nogen ved det.

10 år har det været de europæiske kemikalieproducenters eget ansvar at sikre, at de stoffer, de sender på markedet, ikke er sundheds- eller miljøskadelige, herunder hormonforstyrrende.

En ordning, der i høj grad beror på tillid, og nu viser det sig, at den tillid bliver misbrugt, skriver Videnskab.dk.

Kemikaliefirmaerne i Europa er nemlig alt for dårlige til at oplyse myndighederne om mulige skadelige effekter, som deres stoffer kan påføre mennesker og miljø. Det kan betyde, at vi alle hver dag udsættes for hormonforstyrrende og farlige stoffer i vores daglige produkter.

Sådan lyder det fra lektor Henrik Holbech, der sidder i det Europæiske Kemikalieagenturs (ECHAs) ekspertgruppe for hormonforstyrrende stoffer.

»Jeg kan desværre ikke give konkrete eksempler, da arbejdet i ekspertgruppen er fortroligt, men overordnet mangler der rigtig meget lovpligtig data. Der er også eksempler på, at der ligger data hos nogle kemikaliefirmaer fra forsøg de selv har lavet, men som ikke deles, før vi tvinger dem til det. Det er meget frustrerende og et stort problem for vores mulighed for at regulere de skadelige stoffer,« siger Henrik Holbech.

»En stopklods i at beskytte befolkningens sundhed«

I 2016 viste stikprøver, foretaget af ECHA, at hele 72 procent af firmaernes indberetninger manglede vigtig information om de pågældende stoffer.

Læs også: Hormonforstyrrende stoffer koster EU milliarder

Året før viste en anden screening, lavet af de tyske myndigheder, at ud af 1.814 af de såkaldte datapakker indsendt til ECHA opfyldte kun én eneste myndighedernes krav.

Situationen med firmaernes manglende data er efterhånden så slem, at direktøren for ECHA, Geert Dancet, sidst i april 2017 sendte en mail ud til kemikalieindustrien, hvor han krævede omgående forbedring, så myndighederne har en chance for at gøre deres arbejde. (...)

Kan have store konsekvenser for forbrugerne

Hvis ikke firmaerne omgående bliver bedre til at indberette det data, de er forpligtet til, kan det have store konsekvenser, skriver ECHA-direktøren:

»De nuværende data er helt enkelt utilstrækkelige til, at vi kan lave en velbegrundet bedømmelse af risikoen ved et kemikalie. Det har to signifikante konsekvenser: Vi spilder vores tid ved at jage harmløse stoffer og, hvilket er langt værre, prioriterer muligvis ikke de stoffer, som i virkeligheden er de mest bekymrende.«

Omfanget af utilstrækkelig information om kemikalierne på markedet overrasker Forbrugerrådet Tænk Kemi.

Læs også: Nye allergier skyller ind over vores liv(...)

- Hvordan husholdningskjemikalier kan skade unge jenters helse. (- En ny studie viser at eksponering tidlig i livet for visse ftalater - en gruppe kjemikalier som finnes i et stort utvalg av husholdningsartikler, inkludert sjampo, parfymer, neglelakk, plastlegetøy, husbyggematerialer og flere - er knyttet til senket skjoldbruskfunksjon hos unge jenter.)

How Household Chemicals Can Hurt Young Girls' Health (Hvordan husholdningskjemikalier kan skade unge jenters helse.)
time.com 3.6.2017
En ny studie viser at eksponering tidlig i livet for visse ftalater - en gruppe kjemikalier som finnes i et stort utvalg av husholdningsartikler, inkludert sjampo, parfymer, neglelakk, plastlegetøy, husbyggematerialer og flere - er knyttet til senket skjoldbruskfunksjon hos unge jenter. (new study shows that early-life exposure to certain phthalates — a group of chemicals found in a wide variety of household items including shampoos, perfumes, nail polish, plastic toys, house building materials and more — is linked to lowered thyroid function in young girls.)

The new study, published in the journal Environment International looked at 229 women during pregnancy and 229 children who were three years old. The researchers found that exposure to a common group of phthalates in childhood was associated with lower levels of active thyroid function in 3-year-old girls. In general, phthalates are thought to be endocrine disruptors, which means they interfere with the body's hormones. Thyroid function is important because thyroid hormones help control proper brain development.

"I think the message to consumers is be careful of the products they use," says study author Pam Factor-Litvak, a professor of epidemiology at Columbia University’s Mailman School of Public Health . "Depressed thyroid hormones are associated in many studies with feelings of depression, anxiety and behavior problems in children as well as metabolic issues later in life." (…)

(Anm: Hypothyreose, tyrotoksikose og andre thyreoideasykdommer (mintankesmie.no).)

(Anm: Kosmetikkindustrien (mintankesmie.no).)

- Den usynlige kloakken.

(Anm: - Den usynlige kloakken. (…) På 25 meters dyp og 100 meter ut i fjorden spyles brunt kloakkvann ut i havet. Slik har det vært i mange år. Men det er umulig å se med det blotte øye fra land. (...) Hver dag havner store mengder med dårlig renset kloakk rett ut i fjordene våre. En rekke store norske kommuner bryter nemlig rensekravene viser NRKs kartlegging. (nrk.no 24.4.2017).)

(Anm: Miljø og legemiddel (Legemidler er farlig avfall). (mintankesmie.no).)

(Anm: Avløp og kloakk på kartet. Statistisk sentralbyrå har laget en enkel visualisering av landets avløpsanlegg på kart. Visualiseringen illustrerer tydelig skillet mellom mye høygradig biologisk og/eller kjemisk rensing på Østlandet og i Trøndelag, og overvekt av mekanisk rensing i de øvrige deler av landet. (ssb.no 19.12.2017).)

(Anm: Vanlige kjemikalier i plast knyttet til kronisk sykdom. Common chemicals in plastic linked to chronic disease. A research team from Australia has recently investigated some chemicals commonly found in plastics. They demonstrated a link between higher levels of these chemicals in urine and increases in cardiovascular disease, type 2 diabetes, and hypertension in men. (…) One group of chemicals often found in plastics are phthalates. These increase the flexibility, transparency, durability, and longevity of plastics. Phthalates are commonly used in food packaging, medications, toys, and even medical devices. Over recent years, there have been discussions around the safety of phthalates, and, as a result, they are gradually being replaced in many products in Canada, Europe, and the United States. However, there is no definitive evidence that they cause serious illness, and millions of tons of phthalates are still used globally each year. (medicalnewstoday.com 14.7.2017).)

- Flammehemmende kjemikalie linket til problemer med å bli gravid. (- The chemicals, called PBDEs (polybrominated diphenyl ethers), are found in a variety of products including foam furniture, electronics, fabrics, carpets, plastics and other common household items and have been linked to a variety of health problems, researchers say.)

Flame-Retardant Chemical Linked to Conception Problems (Flammehemmende kjemikalie linket til problemer med å bli gravid)
businessweek.com 27.1.2010
TUESDAY, Jan. 26 (HealthDay News) -- Women who are exposed to a common chemical that's used as a flame retardant may take longer to become pregnant, a new study finds.

The chemicals, called PBDEs (polybrominated diphenyl ethers), are found in a variety of products including foam furniture, electronics, fabrics, carpets, plastics and other common household items and have been linked to a variety of health problems, researchers say. (...)

(Anm: Flame retardants could contribute to hyperthyroidism in older cats (medicalnewstoday.com 26.4.2015).)

(Anm: Do flame retardants cause attention problems in children? Polybrominated diphenyl ethers are commonly used as fire retardants in many consumer goods. However, prenatal exposure to the product has now been associated with attention problems in 3-7-year-olds, according to an article the journal Neurotoxicology and Teratology. (medicalnewstoday.com 7.10.2015).)

- Farlige stoffer i leker, kjøkkenutstyr, hårspenner og -tilbehør. (- Smutthullet.) (- Testen har hatt spesielt fokus på to flammehemmende stoffer (OktaBDE och DekaBDE) som er tillatt i forbrukerprodukter laget av gjenvunnet avfall i EU, på tross av at de er farlige for helse og miljø.)

(Anm: Farlige stoffer i leker, kjøkkenutstyr, hårspenner og -tilbehør. Sjokkrapport: Giftige stoffer i vanlige produkter fra resirkulert plast. Sjokkavsløring i stor europeisk undersøkelse: Vanlige husholdningsprodukter laget av resirkulert plast inneholder giftige stoffer. (…) Smutthullet Testen har hatt spesielt fokus på to flammehemmende stoffer (OktaBDE och DekaBDE) som er tillatt i forbrukerprodukter laget av gjenvunnet avfall i EU, på tross av at de er farlige for helse og miljø. (dinside.no 2.11.2018).)

- Fant miljøgift i vaniljeis.

Fant miljøgift i vaniljeis
tv2nyhetene.no 7.7.2009
Mattilsynet overrasket over funn av miljøgift i vaniljeis.

Hvert år utfører Mattilsynet analyser av utvalgte norske matvarer for å kartlegge og overvåke forekomsten av miljøgifter.

I årets rapport presenteres analyser av i alt 289 matvarer som det er tatt prøver av i tidsrommet 2003 til 2005.

Disse matvarene er blitt testet for miljøgiftene dioksiner, dioksinlignende PCB, PCB7, polybromerte difenyleter (PBDE) og Heksabromsyklododekan (HBCD). (...)

- Eksponering for decabromodiphenyl (BDE-209) gir mitokondriell dysfunksjon i lever hos rotter og celledød.

(Anm: Exposure to decabromodiphenyl ether (BDE-209) produces mitochondrial dysfunction in rat liver and cell death. Abstract Polybrominated diphenyl ethers (PBDE) are ubiquitous environmental pollutants. Exposure to these chemicals has been associated with developmental neurotoxicity, endocrine dysfunctions, reproductive disorders, and hepatotoxicity. The widespread use of PBDE as flame retardants has culminated in daily exposure of humans and wildlife to these contaminants and resulted in their banned use. Thus assessment of the potential effects of each PBDE congener on living organisms has become cause for concern. The aim of this study was to (1) examine the effects of decabromodiphenyl ether (BDE)-209 on different functions of HepG2 cells and (2) investigate whether this congener is involved in mitochondrial toxicity. The use of multiple methods was employed to (i) study the influence of BDE-209 on mitochondrial permeability transition (MPT) process in mitochondria isolated from rat liver and (ii) determine the consequential cellular damage. Our results showed that BDE-209 induced matrix swelling related to MPT with 10 µM and ATP depletion with 0.1 µM. In addition, 0.5 μM BDE-209 reduced HepG2 cell viability, produced collapse of membrane potential, but increased levels of reactive oxygen species (ROS) after 48 h incubation. After 24 h with 5 μM treatment elevated levels of ROS, DNA fragmentation and cytochrome c release, accompanied by caspase 9 and caspase 3 activation was noted. Taken together, these results suggest that short-duration exposure (24 or 48 h) to 0.5 μM or 5 μM BDE-209 concentrations diminished HepG2 cell viability due to apoptosis associated with mitochondrial dysfunction. J Toxicol Environ Health A. 2017 Sep 7:1-16.)

- Raske asylmottaksplasser ga rask gevinst. Investor tjente 77 millioner på midlertidige asylmottaksplasser. (- Malte over mugg på asylmottak.)

(Anm: Raske asylmottaksplasser ga rask gevinst. Investor tjente 77 millioner på midlertidige asylmottaksplasser. Abri Vekst og investor Alfred Ydstebø tjente 77 millioner kroner da de raskt kunne tilby nærmere 1.000 midlertidige asylmottaksplasser. (…) Gevinsten kom i løpet av noen måneder i fjor. Den Stavanger-baserte investoren leide det forlatte hovedkontoret til oljeselskapet BP og kunne huse opp mot 1.000 flyktninger i fjor, skriver Dagens Næringsliv. • – Private sykehjem og asylmottak genererer millioner til private formuer. (…) • Malte over mugg på asylmottak (frifagbevegelse.no 6.7.2017).)

- Asylmottak trues med hygiene-bøter. (- Blant forholdene det reageres på, er sopp i tak og vegger i dusjen, uhygieniske forhold på kjøkkenet, svært dårlig inneklima og E.coli-bakterier i drikkevannet.)

Asylmottak trues med hygiene-bøter
vg.no 25.5.2010
Vaterholmen Asylmottak i Verdal har fått en ukes frist til å utbedre en rekke forhold som ifølge kommunelegen gjør bygningen uegnet som bolig for mennesker. (...)

Blant forholdene det reageres på, er sopp i tak og vegger i dusjen, uhygieniske forhold på kjøkkenet, svært dårlig inneklima og E.coli-bakterier i drikkevannet. (...)

(Anm: - Systemiske soppinfeksjoner fortsetter å representere et betydelig udekket medisinsk problem forbundet med høy dødelighet, noe som gjør utvikling av vaksiner og nye immunbaserte behandlinger svært ønskelig for å bedre pasientutfall. (Systemic fungal infections continue to represent a significant unmet medical problem associated with high mortality, making the development of vaccines and novel immune-based treatments highly desirable in order to improve patient outcome.) Front. Cell. Infect. Microbiol. 2016 (05 April 2016).)

(Anm: Tarmbakterie i vannet i Rygge. E.coli oppdaget i drikkevann i Østfold - ber folk koke vannet. Oppdaget under en rutinekontroll. (dagbladet.no 14.12.2016).)

(Anm: Bio-Sensing Dipstick Test for E. Coli in Water. The bacterium Escherichia coli, or E. coli, encompasses several hundreds of strains, all of which are often associated with causing both foodborne and waterborne illnesses. While most E. coli strains are present in normal amounts with the intestines of both healthy humans and animals, the production of Shiga toxin by certain strains of E. coli can cause gastrointestinal symptoms of stomach cramps, diarrhea and vomiting when the toxin infects an individual1. To prevent the spread of E. coli infections, individuals must wash their hands regularly, only eat pasteurized dairy products and juices, eat meat that has been thoroughly cooked and avoid swallowing water while swimming. (azosensors.com 23.9.2017).)

- E. coli-toksin (giftstoff) linket til inflammatorisk tarmsykdom.

(Anm: E. coli-toksin (giftstoff) linket til inflammatorisk tarmsykdom. (E. coli toxin linked with inflammatory bowel disease.) Ny forskning tyder på at et toksin produsert av bakterien E. coli kan være det som utløser betennelse ved inflammatorisk tarmsykdom. (- Forskerne fant at microcin B17 faktisk induserer tarmbetennelse in vivo. Denne betennelsen var avhengig av CD1d-proteiner. CD1d-proteiner er molekyler som "formidler presentasjonen av primært lipid- og glykolipidantigener" til T-celler - en type hvite blodlegemer som spiller en nøkkelrolle ved immunitet. Prof. Maxwell forklarer funnene videre og sier "bakteriene som bor i oss har stor innvirkning på velvære." (medicalnewstoday.com 19.5.2018).)

- Matallergi synes å være knyttet til økte symptomer på sosial angst og generelt høyere angstnivåer, men ikke depresjon, hos etniske minoritetsbarn med lavere sosioøkonomisk status.

(Anm: Food Allergy and Anxiety and Depression among Ethnic Minority Children and Their Caregivers. Abstract OBJECTIVE: To investigate the relationship between food allergy and symptoms of anxiety and depression among ethnic minority, low socioeconomic status (SES) children and their caregivers. (…) CONCLUSIONS: Food allergy appears to be associated with increased symptoms of social anxiety and higher levels of anxiety overall, but not depression, in ethnic minority children of lower socioeconomic status. This finding was not due to confounding by asthma. Food allergy was not associated with higher levels of depression or anxiety symptoms among caregivers of pediatric patients with food allergy. Future studies should investigate potential pathways between food allergy and anxiety that may be unique to children in underserved populations, and develop interventions to reduce anxiety in children with food allergy. J Pediatr. 2017 Aug;187:258-264.e1.)

- Leietakere bor dårligere enn eiere.

(Anm: Leietakere bor dårligere enn eiere. Leietakere bor dårligere enn eiere, med mindre tilgang på utearealer, mindre plass og høyere boutgifter, viser Statistisk Sentralbyrå sin store sammenlignende undersøkelse av leie-og eieboliger i Norge (leieboerforeningen.no 1.4.2016).)

(Anm: Astma drabbar fler med lägre inkomst. (- Orsaken kring sambanden inkomst och astma har forskarna ännu inte svar på. Men det finns flera tidigare studier som pekar på att fuktiga, mögliga och rökiga inomhusmiljöer kan vara avgörande faktorer för att utveckla astma. Särskilt utsatta är barn. (netdoktor.se 17.5.2017).)

- Slik påvirker kjøp av bolig nummer to prisene i Oslo. (- Man bør være oppmerksom på at politikk som fører til høyere leiepriser kan føre til økte kostnader for de fattigste i samfunnet, som ofte leier.)

(Anm: Slik påvirker kjøp av bolig nummer to prisene i Oslo. Erlend Eide Bø, forsker, Statistisk sentralbyrå. Boligpriser og prissvingninger kan reduseres ved å gjøre det dyrere å investere i sekundærbolig, men på bekostning av noe høyere leiepriser. Økte kostnader for de fattigste. (…) Man bør være oppmerksom på at politikk som fører til høyere leiepriser kan føre til økte kostnader for de fattigste i samfunnet, som ofte leier. Artikkelen er basert på «Buy to let: Endogenous rents and investment buyers in a housing search model», første kapittel av doktorgraden til Erlend Eide Bø. (aftenposten.no 5.9.2017).)

(Anm: Sykelighet, sykefravær, uførhet og trygd (mintankesmie.no).)

- Utleiemarkedet. For noen blir møtet med utleiemarkedet et mareritt: Rotter, oversvømmelser og mangelfullt brannvern. Dette er leilighetene som offisielt sett ikke finnes.

(Anm: Utleiemarkedet. For noen blir møtet med utleiemarkedet et mareritt: Rotter, oversvømmelser og mangelfullt brannvern. Dette er leilighetene som offisielt sett ikke finnes. UTGRAVNINGER: Slik så det ut i kjelleren, da Brann- og redningsetaten (BRE) kom på befaring i Gamle Brennavei 24 den 12. mai. Foto: Brann og redningsetaten (BRE). (dagbladet.no 15.7.2017).)

(Anm: – Folk ringer fortvilt etter å ha fått rotter opp gjennom sluket i dusjen. Det blir stadig flere og flere rotter i norske byer. Og det blir neppe færre utover vinteren. – Vi blir stadig oppringt av fortvilte folk som har fått rotter opp gjennom sluket i dusjen, sier avdelingsleder for Nokas skadedyrkontroll i Nord-Norge, Tom Arild Jensen. Skrekkeksemplene er mange, og skadedyrkontrollen i Tromsø har hatt nok å gjøre den siste tiden. (…) – Det finnes ingen konkrete tall på rottebestanden i Norge, sier seniorforsker ved avdelingen for skadedyrkontroll på Folkehelseinstituttet, Arnulf Soleng. (nrk.no 18.1.2018).)

- Sygdom trækker danskere ned i gæld.

(Anm: Sygdom trækker danskere ned i gæld. (…) En sygdom rammer, og al energi bliver lagt i blodprøver og møder med læger. Imens hober gammel gæld sig op, eller ny kommer til. (...) For mange kommer et svigtende helbred til at betyde begyndelsen på en lang og sej kamp mod renter og minus på kontoen. (…) Her angiver de gældsramte oftest sygdom som det, der startede deres pengeproblemer. (…) »Det er jo hårdt at være syg i sig selv, og det er yderligere hårdt, at man kommer ud i nogle situationer, hvor man risikerer, at huset skal sælges på tvangsauktion, eller man ikke har til huslejen«, siger han. »Så man bliver på en måde dobbelt ramt. (politiken.dk 29.4.2017).)

- Sopptoksiner blir enkelt luftbårne, fører til potensiell innendørs helsefare. (- Tilstedeværelsen av mykotoksiner innendørs bør tas i betraktning som et viktig parameter for luftkvalitet.)

(Anm: Sopptoksiner blir enkelt luftbårne, fører til potensiell innendørs helsefare. (Fungal toxins become easily aerosolized, leading to potential indoor health risk.) Toksiner produsert av tre forskjellige sopparter som vokser innendørs på tapet kan bli luftbårne, og kan lett inhaleres. Funnene, som sannsynligvis har implikasjoner for "sick building syndrome", ble publisert i Applied and Environmental Microbiology, et tidsskrift for American Society for Microbiology. (...) "De fleste luftbårne toksiner er sannsynligvis plassert på soppsporer, men vi har også vist at en del av den giftige lasten ble funnet på svært små partikler - støv eller små fragmenter av tapeter, som lett kan inhaleres," sa Bailly. "Tilstedeværelsen av mykotoksiner innendørs bør tas i betraktning som et viktig parameter for luftkvalitet," konkluderer Bailly. (news-medical.net 23.6.2017).)

(Anm: Toxinology.no Norway’s portal to natural toxin research. (toxinology.nilu.no).)

(Anm: Asian dust exposure associated with onset of myocardial infarction (news-medical.net 6.9.2017).)

- Muggsopp kan gjøre vannet farlig å drikke. Det finnes overraskende mye muggsopp i norsk drikkevann. Noen av dem kan være direkte farlige.

(Anm: Muggsopp kan gjøre vannet farlig å drikke. Det finnes overraskende mye muggsopp i norsk drikkevann. Noen av dem kan være direkte farlige. (...) Giftige stoffer. I et tidligere prosjekt har forskerne påvist at det finnes overraskende store andeler muggsopp i norsk drikkevann fra springen. Noen av soppene kan produsere giftstoffer (mykotoksiner), i små eller store mengder ved optimale vekstbetingelser. Ida Skaar forsker på mikroskopiske sopper. (nrk.no 5.5.2011).)

- Mugg i mat – direkte farlig eller bare udelikat? Mugg og muggsoppgifter (mykotoksiner) finnes i de fleste kornprodukter, selv om vi ikke nødvendigvis kan se noe synlig mugg. Forekomsten av noen muggsoppgifter ser ut til å øke.

(Anm: Mugg i mat – direkte farlig eller bare udelikat? Mugg og muggsoppgifter (mykotoksiner) finnes i de fleste kornprodukter, selv om vi ikke nødvendigvis kan se noe synlig mugg. Forekomsten av noen muggsoppgifter ser ut til å øke. Folkehelseinstituttet deltar nå i et prosjekt kalt «Mycomix» der målet er å undersøke hvor mye mykotoksiner vi får i oss, og hvorvidt dette har noen betydning for folks helse. For å klargjøre dette vil vi studere effekter av mykotoksiner alene, i blanding og sammen med muggsopp og bakteriekomponenter som kan øke deres evne til å føre til uønskede betennelsesreaksjoner. Prosjektet ledes av Veterinærinstituttet (fhi.no 15.10.2012).)

- Full opprydding på asylmottak etter biletavsløring.  Etter at ein ungdomspolitikar i AUF avslørte omfattande mangelfullt vedlikehald på Førde mottakssenter vart bebuarane sette i arbeid med både målarkosten og vaskekosten.

(Anm: Full opprydding på asylmottak etter biletavsløring.  Etter at ein ungdomspolitikar i AUF avslørte omfattande mangelfullt vedlikehald på Førde mottakssenter vart bebuarane sette i arbeid med både målarkosten og vaskekosten. No varslar både UDI og Førde kommune tilsyn hos mottaket. (…) Bildeserien, først publisert i avisa Firda i helga, har ført til at både Førde kommune, og UDI no varslar tilsyn med mottaket. (nrk.no 22.8.2016).)

- Disse vil du ikke ha på badet

Disse vil du ikke ha på badet
kk.no 11.5.2010
Men sølvkreene trives utmerket der det er fuktig, mørkt og vanskelig å komme til med vaskekluten. Slik unngår du de små krekene. (...)

- Sølvkre er absolutt de vanligste insektene vi finner på bad. Stort sett lever de der hvor det er litt fuktig, mørkt og vanskelig å komme til med renhold, forteller Johan Mattsson, fagssjef i Mycoteam, ifølge nettsidene til boligmagasinet Vi i Villa.

Sølvkre, eller sølvfisk som de også kalles, er små sølvaktige insekter som kommer krypende om natten, på jakt etter mat på baderomsgulvet ditt. De er vingeløse og har lange antenner og en skjelldekket kropp. Kroppslengden er 7-12 millimeter. (...)

- Fuktskader i tre av ti boliger – kan være helsefarlig.

(Anm: Fuktskader i tre av ti boliger – kan være helsefarlig. Fukt og muggsopp kan utløse og forverre helseproblemer som astma, bronkitt og kronisk betennelse i neseslimhinnen. En studie fra Folkehelseinstituttet viser at tre av ti boliger har fuktproblemer som bør utbedres. (fhi.no 20.4.2016 (Folkehelseinstituttet).)

- Dette kan være tegn på at noe er galt i boligen din. Finner du istapper hengende fra taket ditt, eller kondens på soveromsvinduene om morgenen?

(Anm: Dette kan være tegn på at noe er galt i boligen din. Finner du istapper hengende fra taket ditt, eller kondens på soveromsvinduene om morgenen? Da bør du være på vakt, råder eksperten. Istapper og kondens på soveromsvinduene, kan ifølge Kai Gustavsen være en visuell fuktalarm. (…) Gjør deg kjent med hvordan området rundt boligen håndterer vann, råder Gustavsen. Han understreker at dette gjelder uansett om man bor i frittliggende bolig, borettslag eller sameie. (aftenposten.no 29.11.2018).)

- Dødelig soppinfeksjon skremmer norske forskere. Muggsoppinfeksjonen er i utgangspunktet livsfarlig for pasienter som allerede er svekket.

(Anm: Dødelig soppinfeksjon skremmer norske forskere. Muggsoppinfeksjonen er i utgangspunktet livsfarlig for pasienter som allerede er svekket. (…) Slik lyder beskrivelsen til Ida Skaar, seniorforsker ved Veterinærinstituttet i Oslo. Hun viser til at resistensen mot anti-soppmidler sprer seg raskt. – Dette er virkelig superskremmende. Oppmerksomheten dette problemet får, står i sterk kontrast til den alvorlige helsetrusselen det utgjør, påpeker Skaar.) (vg.no 20.2.2018).)

- En mystisk soppinfeksjon ble i fjor påvist i Europa. Merk deg navnet Candida auris. (- Samtidig som sykehuspersonale kjemper en umulig kamp mot dødelige infeksjoner, fortsetter matindustrien å pøse ut antibiotika til for eksempel fiskeoppdrett, og soppdrepende midler brukes i landbruket for å unngå at planter råtner.)

(Anm: En mystisk soppinfeksjon ble i fjor påvist i Europa. Merk deg navnet Candida auris. Hvis du blir angrepet av denne soppen finnes det ingen kur. Candida auris spres i et høyt tempo via hender eller på sykehusutstyr, og overføres fra pasienter fra sykehjem til sykehus og tilbake. (…) Må unngå soppdrepende midler i mat. (…) Samtidig som sykehuspersonale kjemper en umulig kamp mot dødelige infeksjoner, fortsetter matindustrien å pøse ut antibiotika til for eksempel fiskeoppdrett, og soppdrepende midler brukes i landbruket for å unngå at planter råtner. (…) En britisk undersøkelse viser at allerede i 2050 kan ti millioner mennesker dø på verdensbasis av en slik soppinfeksjon. Da vil denne dødsårsaken overstige de åtte millioner menneskene som dør av kreft. (…) Globalt regner forskere med at 700.000 personer dør hvert år av en infeksjon som ikke lar seg behandle. (aftenposten.no 7.4.2019).)

(Anm: Eksperter bekymret: To bekreftede tilfeller av mystisk soppinfeksjon i Norge. Den mystiske soppinfeksjonen Candida auris er allerede påvist i Norge. Ekspert innrømmer at det kan skyldes flaks at ikke flere er blitt syke. (aftenposten.no 10.4.2019).)

- Man kan fortsatt langtidsutleie skattefritt om man leier ut en mindre del av boligen man bor i. Så lenge den regelen beholdes, sikrer man et godt fungerende leiemarked.

(Anm: Dette betyr budsjettet for boligeierne: Ingen kutt i eiendomsskatten og egen «Airbnb-skatt», (…) For utleie som strekker seg utover 30 dager vil skattleggingen være som i dag, skriver NTB. – Mange husholdninger finansierer boligen sin delvis gjennom å leie ut deler av den. Det er viktig for regjeringen at husholdningene har en forutsigbarhet i sin økonomi, sier Jensen. (…) - Man kan fortsatt langtidsutleie skattefritt om man leier ut en mindre del av boligen man bor i. Så lenge den regelen beholdes, sikrer man et godt fungerende leiemarked. (aftenposten.no 12.10.2017).)

(Anm: Sykelighet, sykefravær, uførhet og trygd (mintankesmie.no).)

- Babytenner linket til autisme, tungmetaller. (-- Babytenner hos barn med autisme inneholder mer giftig bly og mindre av de essensielle næringsstoffene sink og mangan, sammenlignet med tenner fra barn uten autisme, ifølge en studie publisert i journal Nature Communications.)

Baby Teeth Link Autism, Heavy Metals
dgnews.docguide.com 2.6.2017
BETHESDA, Md -- June 2, 2017 -- Babytenner hos barn med autisme inneholder mer giftig bly og mindre av de essensielle næringsstoffene sink og mangan, sammenlignet med tenner fra barn uten autisme, ifølge en studie publisert i journal Nature Communications. (Baby teeth from children with autism contain more toxic lead and less of the essential nutrients zinc and manganese, compared with teeth from children without autism, according to a study published in the journal Nature Communication.)

Forskere studerte tvillinger for å kontrollere genetiske påvirkninger og fokusere på mulige miljømessige bidragsytere til lidelsen. Resultatene antyder at forskjeller i eksponering tidlig i levetiden for metaller, eller enda viktigere hvordan et barns kropp behandler dem, kan påvirke risikoen for autisme. (Researchers studied twins to control genetic influences and focus on possible environmental contributors to the disease. The findings suggest that differences in early-life exposure to metals, or more importantly how a child’s body processes them, may affect the risk of autism.)

Forskjellene i metallopptak mellom barn med og uten autisme var spesielt bemerkelsesverdige i løpet av månedene like før og etter at barna ble født. Forskere bestemte dette ved å bruke lasere til å kartlegge vekstringene i baby-tenner generert under ulike utviklingsperioder. (…) (The differences in metal uptake between children with and without autism were especially notable during the months just before and after the children were born. Researchers determined this by using lasers to map the growth rings in baby teeth generated during different developmental periods.)

(Anm: Sjøliv tar skade av våre medisiner. Medisinene vi tar, havner til slutt i havet hos alger og sjødyr. Medikamentene kan kanskje endre hele økosystemer, tror svensk forsker. Det er en kjent sak at medisinene vi mennesker bruker ikke nødvendigvis forsvinner når de har gjort jobben sin inni oss. (forskning.no 8.5.2014).)

- Sink- og kobbermetabolisme i babytenner kan bidra til å forutsi ASD-risiko.

(Anm: Zinc and copper metabolism in baby teeth may help predict ASD risk. Mount Sinai Research Could Result in Future Diagnostic System for Autism Spectrum Disorder. Using evidence found in baby teeth, researchers from the Department of Environmental Medicine and Public Health at the Icahn School of Medicine at Mount Sinai report that cycles involved in zinc and copper metabolism are dysregulated in autism spectrum disorder (ASD), and can be used to predict who will later develop the disease. The researchers used the teeth to reconstruct prenatal and early-life exposures to nutrient and toxic elements in healthy and autistic children. Results of the study will be published online in Scientific Advances, a journal published by the American Association for the Advancement of Science, at 2PM EST on May 30th. This is the first study to generate a 90 percent accurate fetal and early childhood biomarker of ASD using a longitudinal analysis of distinct metabolic pathways. The results of this research could produce a new diagnostic approach for ASD. (news-medical.net 30.5.2018).)

– Hvert eneste år tømmer turistbåter opptil 4000 tonn kloakk og avføring i Nærøyfjorden. Svært mange av landets fjorder har det samme problemet.

(Anm: Tømmer 4000 tonn kloakk i fjordene. Hvert eneste år tømmer turistbåter opptil 4000 tonn kloakk og avføring i Nærøyfjorden. Svært mange av landets fjorder har det samme problemet. (tv2.no 29.7.2017).)

- Fritidsbåtar längs Sveriges kuster släpper ut uppskattningsvis 3,4 miljoner liter toalettavfall per år.

Stora mängder bajs från småbåtar
svd.se 3.7.2009
Fritidsbåtar längs Sveriges kuster släpper ut uppskattningsvis 3,4 miljoner liter toalettavfall per år. Avfallet töms i snitt tre kilometer från land och 43 procent av båtägarna menar att det inte skadar miljön, visar en studie från Göteborgs universitet.

Forskarna pekar på flera problem med toalettömningarna; Övergödning, algblomning, bajs och toapapper som flyter i land, försämrad badvattenkvalitet och smittorisker. (...)

- Norsk oppdrettsfisk står for utslipp langs norskekysten tilsvarende nesten hele Tokyos befolkning på 12 millioner mennesker.

(Anm: Norsk oppdrettsfisk står for utslipp langs norskekysten tilsvarende nesten hele Tokyos befolkning på 12 millioner mennesker. Det viser en beregning Dagbladet har gjort basert på tall fra Klima- og forurensingsdirektoratet (Klif) og Fiskeridirektoratet. Miljødepartementet skulle «se på saken» i 2010 - så ble det verre: Kloakk og matrester fra oppdrettsfisk tilsvarende 11,9 millioner mennesker slippes rett ut i norske fjorder. (…) SLIK PRODUSERES NORSK LAKS: I oppdrettsanlegg. Avfallsstoffene slippes rett ut i havet. Her fra et tilfeldig anlegg i nærheten av Bergen. (dagbladet.no 28.6.2013).)

- Ny kunskap om miljöproblemet med medicin i vatten. (- Rester av läkemedel som förgiftar vatten är ett allvarligt miljöproblem.) (-En rapport om de olika projekten slår fast att rening av avloppsvatten från rester av läkemedel kostar cirka en krona per kubikmeter vatten.)

(Anm: Ny kunskap om miljöproblemet med medicin i vatten. (…) Rester av läkemedel som förgiftar vatten är ett allvarligt miljöproblem. Men nu konstaterar Havs- och vattenmyndigheten att tekniken finns för att rena avloppsvatten från medicin i större skala och hur mycket det kostar. (…) En rapport om de olika projekten slår fast att rening av avloppsvatten från rester av läkemedel kostar cirka en krona per kubikmeter vatten. (sverigesradio.se 14.6.2018).)

- Blåskjellfesten endte med masse-diaré. Siden skulle det bare bli verre. Nå må staten rydde opp i fjordene etter tidenes oppdrettsfiasko.

(Anm: Blåskjellfesten endte med masse-diaré. Siden skulle det bare bli verre. Nå må staten rydde opp i fjordene etter tidenes oppdrettsfiasko. (…) - Det var klondike-stemning. Mange ville satse på blåskjell. I ettertid ser vi at det var for lett å få adgang til fjordene, sier prosjektleder Lene Røkke Mathisen i Kystverket. (…) Selskapene selv har sluppet unna opprydningen enten fordi de er konkurs eller avviklet. Da konsesjoner ble gitt, sikret ikke myndighetene seg med garantier om at anleggene måtte ryddes dersom selskapet opphørte. (bn.no 2.7.2016).)

- «Graven» sprekker. Det kan bety katastrofe. Konstruksjonen er sårbar og kan gi etter. FNs generalsekretær ber om at situasjonen tas på alvor. SPREKKER: Radioaktivt avfall etter atomprøvesprengningene i Stillehavet på 40- og 50-tallet er lagret her på Runit Island. (- Blant disse er plutonium-239, en isotop som har en halveringstid på mer enn 24 000 år. Guterres sa at dette er et problem hele verden må ta på alvor.)

(Anm: «Graven» sprekker. Det kan bety katastrofe. Konstruksjonen er sårbar og kan gi etter. FNs generalsekretær ber om at situasjonen tas på alvor. SPREKKER: Radioaktivt avfall etter atomprøvesprengningene i Stillehavet på 40- og 50-tallet er lagret her på Runit Island. Men nå er konstruksjonen i ferd med å slå sprekker. Bildet er fra den aktuelle prøvesprengningen som lagde krateret i 1956. I løpet av en tolvårsperiode fra 1946 til 1958 gjennomførte USA en rekke atomprøvesprengninger på idylliske atoller og småøyer i Stillehavet. Hardest gikk det ut over Bikiniatollen og Enewetakatollen på Marshalløyene. Lokalbefolkninga i området ble flyttet, men mange led likevel under senskadene de fikk som følge av det radioaktive avfallet som ble liggende igjen. På slutten av 1970-tallet bestemte amerikanske myndigheter seg for å rydde opp, og skal ifølge myndighetene på Marshalløyene ha samlet så mye som 73 000 kubikkmeter med radioaktiv overflatejord og vegetasjon fra atollene. Dette ble så dumpet i et av kraterne bombene hadde laget på Runit Island i Enewetakatollen, før de deretter forseglet krateret med et 45 centimeter tjukt betonglag. Seks menn skal ha mistet livet i arbeidet. I 40 år har denne «graven», som det ifølge The Guardian blir kalt av lokalbefolkninga, hindret at det radioaktive avfallet forsvinner ut i Stillehavet, men lokale myndigheter slår nå alarm om betongkistas forfatning. (…) Den australske rikskringkasteren ABC skrev i 2017 at stoffene som er lagret på Runit Island er blant de giftigste vi har på jorda. Blant disse er plutonium-239, en isotop som har en halveringstid på mer enn 24 000 år. Guterres sa at dette er et problem hele verden må ta på alvor. - Konsekvensene og senvirkningene av disse prøvesprengningene har vært dramatiske, både med tanke på helsa til lokalbefolkninga og forurensing av vann i området.  (dagbladet.no 26.5.2019).)

(Anm: Våpenindustrien (mintankesmie.no).)

– Hvert eneste år tømmer turistbåter opptil 4000 tonn kloakk og avføring i Nærøyfjorden. Svært mange av landets fjorder har det samme problemet.

(Anm: Tømmer 4000 tonn kloakk i fjordene. Hvert eneste år tømmer turistbåter opptil 4000 tonn kloakk og avføring i Nærøyfjorden. Svært mange av landets fjorder har det samme problemet. (tv2.no 29.7.2017).)

(Anm: Phthalates and thyroid function in preschool age children: Sex specific associations. (…) Conclusions The data show inverse and sex specific associations between specific phthalate metabolites measured in children at age 3 and thyroid function in preschool children. These results may provide evidence for the hypothesis that reductions in thyroid hormones mediate associations between early life phthalate exposure and child cognitive outcomes. Environment International 2017;106:11–18 (September 2017).)

(Anm: Discovery of steroid hormone in fruit flies may shed new light on maternal hypothyroidism. (…) Their discovery -- a fundamental advance for biology and neuroscience, and detailed in a paper published April 10 in the journal eLife -- also may shed new light on maternal hypothyroidism, a human condition in which too little thyroid is produced and is dangerous for pregnant women and their developing babies. (…) Normal thyroid production in people controls food metabolism, which, in turn, regulates body temperature and heart rhythm. When thyroid levels are too low, pregnant women are at risk for miscarriage, hypertension and premature birth. (news-medical.net 16.5.2017).)

(Anm: High levels of chemicals found in indoor cats. A study from Stockholm University have now established what was previously suspected, that the high levels of brominated flame retardants measured in cats are from the dust in our homes. The study has been published in the journal Environmental Science & Technology.  (medicalnewstoday.com 27.2.2017).)

(Anm: Eksporterer dødelige kjemikalier. Kinesiske selskaper eksporterer kraftige kjemiske stoffer som er så dødelige at de utgjør en mulig terrortrussel, viser en gransking som Associated Press har gjort. Ifølge AP har tolv selskaper eksportert det syntetiske opiatet karfentanil til USA. (nrk.no 7.10.2016).)

(Anm: A fifth of dementia cases may be caused by air pollution, study suggests. The researchers recently reported their findings in the journal Translational Psychiatry. (medicalnewstoday.com 1.2.2017).)

(Anm: Watch: Why is air pollution a problem? Air pollution contributes to around 40,000 premature deaths in the UK each year and is linked to heart attack and stroke. Lucy Trevallion looks at this invisible problem and how you can reduce your risk. (bhf.org.uk (24.3.2017).)

(Anm: New study reveals air pollution can alter the effectiveness of antibiotics and increases the potential of disease. (medicalnewstoday.com 6.3.2017).)

- Stor kreftrisiko ved miljø-eksponering av asbest. (- Asbest brukes fortsatt mye i Russland, Kina, India og Brasil. (…) Også i Norge er det fortsatt asbest i mange hus bygd på 1950 til 1980-tallet. Snekkere, rørleggere, elektrikere og andre som arbeider i gamle hus er utsatt. Onkologen har følgende råd; – Sjekk om det er asbest i huset ditt. Hvis det er det, så få profesjonelle til å fjerne det, sier han.)

Stor kreftrisiko ved miljø-eksponering av asbest
dagensmedisin.no 4.6.2017
Overlege Oluf Dimitri Røe ved Sykehuset Levanger presenterte nye forskningsfunn på verdens største kreftkonferanse.  

CHICAGO: – Vi må ta asbest på stort alvor, sier onkolog Oluf Dimitrie Røe ved Sykehuset Levanger.
Lørdag delte han funn fra en ny studie med kolleger fra hele verden under en såkalt «poster-presentasjon» på ASCO i Chicago.

Les abstraktet her.

Sammen med phd-student Vasiliki Panou og kolleger ved Aalborg Universitetshospital har han undersøkt forekomsten av mesotheliom, en sjelden kreftform som er sterkt knyttet til eksponering av asbest, i Aalborg i Danmark. (…)

Brukes fortsatt
– Det er viktig at slike studier kommer frem. Asbest brukes fortsatt mye i Russland, Kina, India og Brasil. Det må det bli slutt på, sier han.

Også i Norge er det fortsatt asbest i mange hus bygd på 1950 til 1980-tallet. Snekkere, rørleggere, elektrikere og andre som arbeider i gamle hus er utsatt. Onkologen har følgende råd;

– Sjekk om det er asbest i huset ditt. Hvis det er det, så få profesjonelle til å fjerne det, sier han. (…)

(Anm: mesoteliom, svulst utgått fra mesotel, som kler overflaten i brysthulen, hjerteposen, bukhulen og mindre områder i kjønnsorganene. Mesoteliomer er nesten alltid ondartet (kreftsvulster), men vokser ofte langsomt og gir sjelden fjernspredning ut over det hulrom svulsten starter i, og de tilgrensende organene. Kilde: Store norske leksikon.)

- En av fem skoler kan ikke dokumentere greit radonnivå. Skole. I alt 470 skoler i 103 kommuner har i vinter sjekket radonnivået innendørs. Hver femte skole kan ikke dokumentere at de har et tilfredsstillende lavt radonnivå.

(Anm: En av fem skoler kan ikke dokumentere greit radonnivå. Skole. I alt 470 skoler i 103 kommuner har i vinter sjekket radonnivået innendørs. Hver femte skole kan ikke dokumentere at de har et tilfredsstillende lavt radonnivå. Radon er en luktfri og usynlig radioaktiv gass som knyttes til økt risiko for lungekreft når den forekommer i inneluft. Det har vært en grense for radon i skoler siden 2014, og i vinter gjennomførte  Nettverk for miljørettet folkehelsearbeid (NEMFO) en kampanje for å finne ut hvordan det står til. (kommunal-rapport.no 15.6.2017).)

(Anm: Tiltak for å fjerne radon. Savner konkrete råd fra Statens strålevern. At radon er farlig og må fjernes får du stadig høre, men hvem som skal utføre jobben må du finne ut på egenhånd. En uheldig hedmarking brukte 80.000 kroner på tiltak som ikke fungerte som forventet. (nrk.no 23.10.2017).)

- Teknologimagasinet: Har du kontroll på radon-strålingen? Med denne kan du enkelt måle selv. (- Teknologimagasinet ser også nærmere på inneklima, og muligheter for selv å måle innholdet av alt fra luftfuktighet og CO₂ til radon.) (- Dårlig inneklima kan gi irritasjon i hud og slimhinner, hodepine og trøtthet og forverring av luftveisinfeksjoner.)

(Anm: Teknologimagasinet: Har du kontroll på radon-strålingen? Med denne kan du enkelt måle selv. (…) Og hva inneholder egentlig luften vi puster inn hjemme? Dårlig inneklima kan gi irritasjon i hud og slimhinner, hodepine og trøtthet og forverring av luftveisinfeksjoner. Teknologimagasinet ser også nærmere på inneklima, og muligheter for selv å måle innholdet av alt fra luftfuktighet og CO₂ til radon. Alt ved hjelp smarte sensorer som er i ferd med å innta det smarte hjemmet. Per Kristian har blant testet radonmåleren til norske Airthings og en klimamåler fra den franske produsenten Netatmo som blant annet måler CO₂ i ppm. Med seg i studio har han også en hypermoderne vifte som både analyserer og renser inneluften. (aftenposten.no 26.2.2018).)

- Cancer av asbest ökar

Cancer av asbest ökar
svd.se 14.2.2012
Cancerformen mesoteliom, som orsakas av asbest, ökar igen i Sverige. På två år har antalet drabbade fördubblats.

- Det kan räcka med en kort exponering av asbest för att få mesoteliom. Därför är det en viktig tankeställare att antalet fall har ökat kraftigt 2009 och 2010, säger docent Nils Plato på Karolinska institutet till Sydsvenskan.

År 2008 upptäcktes 64 nya fall av sjukdomen, under 2009 var de 84 medan det rapporterades 124 nya fall 2010. (...)

- Skuleborn har blitt sjuke i mange år – no er det funne fukt og asbest. Bergen kommune beklagar etter at det er avdekt fuktskadar og mogleg asbestlekkasje på Varden skule i Fyllingsdalen.

(Anm: Skuleborn har blitt sjuke i mange år – no er det funne fukt og asbest. Bergen kommune beklagar etter at det er avdekt fuktskadar og mogleg asbestlekkasje på Varden skule i Fyllingsdalen. – Det er dette me har sagt heile vegen, seier FAU-leiar. Tysdag informerte Bergen kommune tilsette ved Varden skule at det er funne fuktskadar og gjennombora asbestplater under arbeidet med rehabiliteringa av skulen. Det skriv Bergen kommune i ei pressemelding tysdag. Mangeårige helseplager. I fleire år meldte tilsette og elevar om helseplager på grunn av det dårlege inneklimaet. Allereie i 2010 fortalde NRK om helseproblema ved barneskulen. (nrk.no 4.10.2016).)

- FDA gjør oppmerksom på at bakterier i vannbaserte produkter utgjør en trussel

FDA highlights threat bacteria poses to water-based products
biopharmadive.com 26.5.2017
Dive Brief:

  • Against the backdrop of a multi-state bacterial infection caused by a batch of contaminated stool softener, the Food and Drug Administration is underscoring to pharmaceutical developers the importance of keeping their equipment clean and their quality control standards up to par.
  • The agency on Monday released a warning about Burkholderia cepacia, a type of bacteria that can cause respiratory infections and pneumonia, particularly for people with weaker immune systems such as the elderly and children. Last year, the pathogen made headlines when more than 60 people across eight states became infected due to a contaminated batches of PharmaTech LLC's oral, liquid docusate sodium.
  • In its warning, the FDA encouraged makers of non-sterile, water-based drug to create and maintain protocols that would preventing microorganisms from ruining their products. Examples included making sure manufacturing facilities were sanitary and establishing materials inspections at various stages throughout the production cycle.

Dive Insight:
B. cepacia has been on the regulators' radars for years because of its ability to sneak into drugs, which are then widely distributed, in turn helping the pathogen spread. (…)

The FDA in general has also been cracking down on current good manufacturing practices violators. In the last year alone, the agency cited drugmakers such as Sun Pharma, Jazz and GlaxoSmithKline for contamination-related issues at their respective production sites and contract manufacturing service providers. (…)

- Den usynlige kloakken.

(Anm: - Den usynlige kloakken. (…) På 25 meters dyp og 100 meter ut i fjorden spyles brunt kloakkvann ut i havet. Slik har det vært i mange år. Men det er umulig å se med det blotte øye fra land. (...) Hver dag havner store mengder med dårlig renset kloakk rett ut i fjordene våre. En rekke store norske kommuner bryter nemlig rensekravene viser NRKs kartlegging. (nrk.no 24.4.2017).)

(Anm: Miljø og legemiddel (Legemidler er farlig avfall). (mintankesmie.no).)

(Anm: Avløp og kloakk på kartet. Statistisk sentralbyrå har laget en enkel visualisering av landets avløpsanlegg på kart. Visualiseringen illustrerer tydelig skillet mellom mye høygradig biologisk og/eller kjemisk rensing på Østlandet og i Trøndelag, og overvekt av mekanisk rensing i de øvrige deler av landet. (ssb.no 19.12.2017).)

(Anm: Sjøliv tar skade av våre medisiner. Medisinene vi tar, havner til slutt i havet hos alger og sjødyr. Medikamentene kan kanskje endre hele økosystemer, tror svensk forsker. Det er en kjent sak at medisinene vi mennesker bruker ikke nødvendigvis forsvinner når de har gjort jobben sin inni oss. (forskning.no 8.5.2014).)

– Hvert eneste år tømmer turistbåter opptil 4000 tonn kloakk og avføring i Nærøyfjorden. Svært mange av landets fjorder har det samme problemet.

(Anm: Tømmer 4000 tonn kloakk i fjordene. Hvert eneste år tømmer turistbåter opptil 4000 tonn kloakk og avføring i Nærøyfjorden. Svært mange av landets fjorder har det samme problemet. (tv2.no 29.7.2017).)

- Norsk oppdrettsfisk står for utslipp langs norskekysten tilsvarende nesten hele Tokyos befolkning på 12 millioner mennesker.

(Anm: Norsk oppdrettsfisk står for utslipp langs norskekysten tilsvarende nesten hele Tokyos befolkning på 12 millioner mennesker. Det viser en beregning Dagbladet har gjort basert på tall fra Klima- og forurensingsdirektoratet (Klif) og Fiskeridirektoratet. Miljødepartementet skulle «se på saken» i 2010 - så ble det verre: Kloakk og matrester fra oppdrettsfisk tilsvarende 11,9 millioner mennesker slippes rett ut i norske fjorder. (…) SLIK PRODUSERES NORSK LAKS: I oppdrettsanlegg. Avfallsstoffene slippes rett ut i havet. Her fra et tilfeldig anlegg i nærheten av Bergen. (dagbladet.no 28.6.2013).)

- Ny kunskap om miljöproblemet med medicin i vatten. (- Rester av läkemedel som förgiftar vatten är ett allvarligt miljöproblem.) (-En rapport om de olika projekten slår fast att rening av avloppsvatten från rester av läkemedel kostar cirka en krona per kubikmeter vatten.)

(Anm: Ny kunskap om miljöproblemet med medicin i vatten. (…) Rester av läkemedel som förgiftar vatten är ett allvarligt miljöproblem. Men nu konstaterar Havs- och vattenmyndigheten att tekniken finns för att rena avloppsvatten från medicin i större skala och hur mycket det kostar. (…) En rapport om de olika projekten slår fast att rening av avloppsvatten från rester av läkemedel kostar cirka en krona per kubikmeter vatten. (sverigesradio.se 14.6.2018).)

- Blåskjellfesten endte med masse-diaré. Siden skulle det bare bli verre. Nå må staten rydde opp i fjordene etter tidenes oppdrettsfiasko.

(Anm: Blåskjellfesten endte med masse-diaré. Siden skulle det bare bli verre. Nå må staten rydde opp i fjordene etter tidenes oppdrettsfiasko. (…) - Det var klondike-stemning. Mange ville satse på blåskjell. I ettertid ser vi at det var for lett å få adgang til fjordene, sier prosjektleder Lene Røkke Mathisen i Kystverket. (…) Selskapene selv har sluppet unna opprydningen enten fordi de er konkurs eller avviklet. Da konsesjoner ble gitt, sikret ikke myndighetene seg med garantier om at anleggene måtte ryddes dersom selskapet opphørte. (bn.no 2.7.2016).)

– Hvert eneste år tømmer turistbåter opptil 4000 tonn kloakk og avføring i Nærøyfjorden. Svært mange av landets fjorder har det samme problemet.

(Anm: Tømmer 4000 tonn kloakk i fjordene. Hvert eneste år tømmer turistbåter opptil 4000 tonn kloakk og avføring i Nærøyfjorden. Svært mange av landets fjorder har det samme problemet. (tv2.no 29.7.2017).)

(Anm: How do drugs affect the brain? - Sara Garofalo (ed.ted.com).)

(Anm: How does your body process medicine? - Céline Valéry (ed.ted.com).)

(Anm: Hvordan fordøyelsessystemet fungerer. How your digestive system works - Emma Bryce. Let’s Begin… Constantly churning inside of you, the digestive system performs a daily marvel: it transforms your food into the vital nutrients that sustain your body and ensure your survival. Emma Bryce traces food’s nine-meter-long, 40-hour journey through the remarkable digestive tract. (ed.ted.com).)

- Studien finner sammenheng mellom trafikkrelatert luftforurensning og telomererforkortelse hos barn

Study finds link between traffic-related air pollution and telomere shortening in children
news-medical.net 19.5.2017
Children and teens exposed to high levels of traffic-related air pollution have evidence of a specific type of DNA damage called telomere shortening, reports a study in the May Journal of Occupational and Environmental Medicine.

Young people with asthma also have evidence of telomere shortening, according to the preliminary research by John R. Balmes, MD, of University of California, Berkeley, and colleagues. They write, "Our results suggest that telomere length may have potential for use as a biomarker of DNA damage due to environmental exposures and/or chronic inflammation."

The study included 14 children and adolescents living in Fresno, Calif.-;the second-most polluted city in the United States. The researchers assessed the relationship between polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs), a "ubiquitous" air pollutant caused by motor vehicle exhaust; and shortening of telomeres, a type of DNA damage typically associated with aging. (…)

(Anm: Ny test kan forutsi om du får kreft - ti år før du får diagnosen. Forskere har oppdaget en sammenheng mellom telomerene og utviklingen av kreft. (…) En «beskyttende» kapsel, kalt telomer, sitter på endene av kromosomene og hindrer at DNA skades. De kan sammenlignes med den ekstra harde tuppen på en skolisse, som hindrer at lissene flises opp. Telomerene forvitres betraktelig raskere hos de som sener får kreft, viser studien. De er kortere enn de burde være, og blir stadig kortere til rundt fire år før kreften utvikles. Alle personene i studien som hadde forkortete telomer, utviklet senere kreft. (side.no 1.5.2015).)

(Anm: Telomere biomarker may lead to blood test that predicts cancer years in advance  (medicalnewstoday.com 1.5.2015).)

(Anm: Publikum ønsker tøffere straffetiltak mot uansvarlig atferd i næringslivet. (- Resultatene viste en sterk offentlig bekymring for skjevhet i rettssystemet.) (theconversation.com 25.7.2016).)

- Hvis du sykler til arbeid, se opp for dårlig luft.

(Anm: If You Bicycle to Work, Watch Out for Bad Air. Researchers say the benefits of a bicycle commute could be at least partially negated by when and where you ride, and for how long. Here are some safety tips. (…) Longer commutes during rush hour when tailpipes are spewing the most smog can translate into greater health risks, according to the preliminary results of a five-year study done in New York. (healthline.com 16.7.2017).)

Ikke bare sunt å sykle
vg.no 2.7.2011
Det er ikke bare sunt å sykle til jobben - hvis du gjør det langs en trafikkert vei. Noen syklister vil dø en for tidlig død av lungeskader grunnet forurensningen.

Nederlandske forskere ved universitetet i Utrecht har laget det komplette sykkelhelseregnskapet.

De har regnet inn tapt levetid på grunn av eksponering mot forurensning, tapt levetid på grunn av trafikkulykker og økt levealder fordi sykling gir helseeffekt. (...)

Pluss og minus
- Forkortet levealder pga forurensning: 0,8 til 40 dager.
- Forkortet levealder pga trafikkulykker: 5 - 9 dager.
+ Forlenget levealder grunnet bedret helse: 90 - 420 dager.

Ut fra dette har forskerne regnet seg fram til at det i gjennomsnitt er 11 ganger høyere sjanse for at syklingen gir økt levealder enn det motsatt.

Men for noen vil sykling i forurenset luft medføre en tidligere død.

- Vi har ikke tallfestet det i antall personer, men regnet ut et gjennomsnitt ut fra statistiske data, sier professor Jeromen de Hartoh, som er av forskerne bak prosjektet.

Du blir langt mer utsatt for luftforurensning når du sykler langs veien enn når du sitter i en bil på samme vei. (...)

- Denne verksemda vil ikkje ta slutt før dei som legg til rette for hemmeleghald og skatteunndraging – bankar, advokatar og rådgjevarar – opplever ein reell risiko for å bli straffa for å utføre slike tenester.

(Anm: Superrike skattesnytarar. (…) Denne verksemda vil ikkje ta slutt før dei som legg til rette for hemmeleghald og skatteunndraging – bankar, advokatar og rådgjevarar – opplever ein reell risiko for å bli straffa for å utføre slike tenester.) (dn.no 3.7.2017).)

(Anm: EU-kommissionen visste om VW-fusket. (- Misstankarna inom kommissionen väcktes till liv när dess experter insåg att luftkvaliteten i städer inte förbättrades som förväntat efter de strängare utsläppskraven för bilar som infördes 2007, enligt Der Spiegel.) (nyteknik.se 15.7.2016).)

- Dieselgates gravplasser 2019. Her står VWs skandale-biler.

(Anm: Dieselgates gravplasser 2019. Her står VWs skandale-biler. Bilder viser 100.000-vis av Volkswagen-biler som står dumpet på flere identiske dieselgate-gravplasser rundt om i USA. (dinside.no 21.7.2019).)

(Anm: Volkswagen mistenkt for å ha villedet EUs investeringsbank. Volkswagen er mistenkt for å ha brukt et lån fra Den europeiske investeringsbanken (EIB) til å utvikle teknologi som åpnet for juks med utslippstester. Sjefen for den europeiske investeringsbanken (EIB) Werner Hoyer er skuffet over Volkswagen. (dn.no 2.8.2017).)

(Anm: VW-chef erkänner bedrägeri. En högt uppsatt chef på tyska Volkswagen (VW) i USA, inblandad i avgasskandalen, erkänner bedrägeri, meddelade en talesperson för domstolen i Detroit på tisdagen. (nyteknik.se 26.7.2017).)

(Anm: VW-topp sier seg skyldig – risikerer 169 år i fengsel. Den tidligere VW-toppen i USA, Oliver Schmidt, innrømmer å ha forsøkt å dekke over utslippsjukset. Nå risikerer han mange år bak murene. (tv2.no 28.7.2017).)

(Anm: Audi-sjefen pågrepet i Tyskland. Audis administrerende direktør Rupert Stadler er pågrepet i Tyskland i forbindelse med etterforskningen av utslippsskandalen. (aftenposten.no 16.6.2018).)

- INDLÆGSSEDDEL I STEDET FOR FORORD. (- Det Tredje Rige var gennemsyret af stoffer: kokain, heroin, morfin og frem for alt metamfetamin.)

(Anm: - INDLÆGSSEDDEL I STEDET FOR FORORD. (- Det Tredje Rige var gennemsyret af stoffer: kokain, heroin, morfin og frem for alt metamfetamin.) Det Tredje Rige var gennemsyret af stoffer: kokain, heroin, morfin og frem for alt metamfetamin. Stofferne blev brugt af alle fra fabriksarbejdere til husmødre og var afgørende for troppernes modstandskraft. Efterhånden som krigens gang vendte sig mod Tyskland, søgte Hitler og hans følge tilflugt i potentielt dødelige cocktails af stimulanser, administreret af lægen dr. Morell. (…) DEN TOTALE RUS tilføjer en manglende brik til historien. (lindhardtogringhof.dk 10.3.2017).)

(Anm: Oliver Schmidt jailed for seven years for Volkswagen emissions scam. Judge in Detroit imposes $400,000 fine on former VW executive. German was arrested trying to return home from holiday in Florida (theguardian.com 6.12.2017).)

(Anm: «Dieseljukset» ga betydelig oppjusterte utslipp. Utslippene fra dieseldrevne personbiler de siste årene er justert opp med opp mot 30 prosent som følge av det såkalte utslippsjukset. (ssb.no 14.12.2017).)

(Anm: Disse bildene viser det enorme problemet Volkswagen står oppe i. (…) Juks med dieselutslipp har enorme proposjoner. Dieselskandalen som VW-konsernet har havnet i har proposjoner det nesten er vanskelig å fatte. (…) Av de rundt 600.000 dieselbilene som er solgt i landet som omfattes av skandalen, har bilgiganten forpliktet seg til å kjøpe tilbake over 500.000 biler. 350.000 av disse kjøpene er allerede gjennomført til en kostnad på 7,4 milliarder dollar. (nettavisen.no 19.4.2018).)

(Anm: Tidligere Volkswagen-ingeniør dømt til fengsel. En tidligere ingeniør i Volkswagen får 40 måneders fengsel etter Volkswagen-skandalen. (vg.no 25.8.2017).)

(Anm: Dieselskandalen truer tysk økonomi. Den tyske dieselskandalen utgjør en risiko for landets økonomi, opplyser Tysklands finansdepartement i en rapport mandag. Dieselskandalen oppsto for nesten to år siden, da det ble kjent at Volkswagen jukset med utslippstallene. Her monterer tyske arbeidere dieselmotorer på en Volkswagen-fabrikk i Chemnitz i Tyskland. (dn.no 21.8.2017).)

–  Investorer krever nesten 90 milliarder kroner i erstatning fra Volkswagen i forbindelse med utslippsskandalen. (– Han inngår i konsernets team på rundt 50 advokater.)

(Anm: – Investorer krever nesten 90 milliarder kroner i erstatning fra Volkswagen i forbindelse med utslippsskandalen. (– Vi er overbevist om at vi gjorde det vi skulle, sier Volkswagens advokat Markus Pfüeller. Han inngår i konsernets team på rundt 50 advokater.) (dn.no 10.9.2018).)

-1200 vil dø av utslipp fra Volkswagens «juksebiler».

(Anm: -1200 vil dø av utslipp fra Volkswagens «juksebiler». Amerikanske forskere har undersøkt konsekvensene av utslippsjuks. (…) Det er forskere ved universitetet MIT i USA som har sett nærmere på konsekvensene av Volkswagens utslippsjuks. (dagbladet.no 3.3.2017).)

(Anm: -1200 vil dø av utslipp fra Volkswagens «juksebiler». Amerikanske forskere har undersøkt konsekvensene av utslippsjuks. (…) Det er forskere ved universitetet MIT i USA som har sett nærmere på konsekvensene av Volkswagens utslippsjuks. (dagbladet.no 3.3.2017).)

(Anm: Dieseljuks. Forskere har funnet den skjulte koden i juksebilene til Volkswagen. Gikk langt for å hindre at det var mulig å teste det virkelige utslippet. (…) Nå har de funnet svaret, gjemt i programvaren til bilene, melder University of California San Diego. (…) Resultatene er publisert i en rapport (PDF), som blir lagt frem frem under IEEE Symposium on Security and Privacy i San Francisco denne uken. Under vanlig bruk, slipper bilene ut inntil 40 ganger mer NOx enn tillatt. Utslippsavsløring: Skrur av eksosrensingen allerede ved 17 grader (tu.no 23.5.2017).)

(Anm: Companies are given new tool to check for harmful chemical substances. New database containing more than 600,000 chemical structures gives companies a unique opportunity to quickly get an overview of the harmful effects associated with substances they are considering using. (medicalnewstoday.com 23.11.2015).)

- De pumpet ut dieselgasser hele dagen. Det var vindstille denne dagen, og fjorden var full av eksos – noe som var merkbart i høyden over bygda», skriver turisten.

(Anm: Turist kom for ren luft og fikk en sjokkerende opplevelse. Se hvordan cruiseskipene forurenser Geiranger. En britisk turist har klaget til klimaministeren etter en sjokkerende opplevelse i Geiranger. Nå har han fått svar. (…) «Jeg kom til Norge for den friske, rene luften», skriver turisten i e-posten som lokalavisen på Stranda, Sunnmøringen, først omtalte. (…) «De pumpet ut dieselgasser hele dagen. Det var vindstille denne dagen, og fjorden var full av eksos – noe som var merkbart i høyden over bygda», skriver turisten. (aftenposten.no 1.8.2017).)

(Anm: Study links outdoor air pollution with millions of preterm births. Scientists have published a major study which links outdoor air pollution with 2.7 million preterm births per year. The study, which was led by a team from The Stockholm Environment Institute (SEI) at the University of York, found that in 2010, about 2.7 million preterm births globally - or 18 per cent of all preterm births - were associated with outdoor exposure to fine particulate matter (PM2.5). (medicalnewstoday.com 20.2.2017).)

(Anm: Air Pollution May Directly Cause Those Year-Round Runny Noses, According to a Mouse Study (hopkinsmedicine.com 18.4.2017).)

(Anm: Outdoor air pollution may increase risk of chronic kidney disease. Outdoor air pollution may increase risk of chronic kidney disease. (…) The study is published Sept. 21 in the Journal of the American Society of Nephrology. (news-medical.net 21.9.2017).)

- WHO: To milliarder drikker forurenset vann. (- Årlig dør hundretusener av å drikke vann forurenset med avføring, ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO). Organisasjonen oppfordrer land til å investere i tilgang til trygt drikkevann, spesielt utviklingsland.)

WHO: To milliarder drikker forurenset vann
adressa.no 14.4.2017
Drastiske forbedringer trengs for å sikre tilgang på rent vann verden over, melder Verdens helseorganisasjon. Samtidig slår Røde Kors kolera-alarm i Somalia.

Årlig dør hundretusener av å drikke vann forurenset med avføring, ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO). Organisasjonen oppfordrer land til å investere i tilgang til trygt drikkevann, spesielt utviklingsland.

– I dag bruker nesten to milliarder mennesker en drikkevannskilde forurenset med ekskrementer som setter dem i fare for å bli smittet av kolera, dysenteri, tyfoidfeber og polio, sier Maria Neira, leder av WHOs avdeling for offentlig helse. (…)

(Anm: Klima, miljø og globalisering (mintankesmie.no).)

- Industrielt løsningsmiddel som i stor grad finnes i amerikansk drikkevann. Miljøgruppen kartla forurensning med 1,4-dioksan på i 50 stater.

(Anm: Industrial solvent widely found in U.S. drinking water. Environmental group maps 1,4-dioxane contamination across 50 states. Drinking water from public utilities in 27 U.S. states, serving more than 7 million people, is contaminated with the industrial solvent 1,4-dioxane at levels that put people at increased risk of developing cancer, according to a new report from the Environmental Working Group (EWG). The advocacy group compiled drinking water test data from nearly 50,000 public water utilities into an interactive map, showing the distribution of 1,4-dioxane in drinking water across all 50 states. (…) EPA considers 1,4-dioxane a likely human carcinogen and is evaluating its safety under the revised Toxic Substances Control Act. The chemical is found as an impurity in some consumer products, such as cosmetics and household cleaners. Although 1,4-dioxane is no longer used as an ingredient in such products, it is often found in them as a by-product of the ethoxylation process. That process is used to manufacture surfactants. (cen.acs.org 95(36):15 (September 11, 2017) | Web Date: September 7.)

- Et biprodukt i produksjonsprosessen til whisky kan redde titusener av liv ved å bruke det til å rense forurenset vann i den tredje verden.

- Whisky kan redde titusener av liv
nettavisen.no 10.9.2012
BIPRODUKT: Et avfallsprodukt fra Whisky-produksjonen kan brukes til å rense vann som er forurenset med det giftige stoffet arsenikk. Det er skotske forskere som har funnet opp en ny anretning som skal kunne rense forurenset vann til en lav kostnad.

Et biprodukt kan være redningen for millioner av mennesker.

Et biprodukt i produksjonsprosessen til whisky kan redde titusener av liv ved å bruke det til å rense forurenset vann i den tredje verden.

Destillasjonsrestene fra kornskallet blir som oftest kastet eller brukt som føde til kveg. Men nå har skotske forskere oppfunnet en teknikk hvor de kan bruke kornskallet til å oppta forurensning i vann.

Forurenset vann
Organisasjonen Purifaid skal nå forsøke å anvende teknikken til å rense forurenset vann i Bangladesh for giftige stoffer som blant annet arsenikk.

I første omgang skal de forsøke prosjektet i en landsby med 30 familier.

Verdens helseorganisasjon (WHO) fastslår at nivået på arsenikk i vannforsyningene til Bangladesh er den «største masseforgiftningen av en befolkning gjennom tidene» med mer enn 18 millioner utsatte mennesker. (...)

(Anm: Frykter at 30 prosent av artene i havet dør ut grunnet havforsuring. Forskerne mener at havet nå surner raskere enn på 300 millioner år - og at innen år 2100 kan havet ha surnet med hele 170 prosent. I 2012 samlet over 500 av verdens fremste eksperter på havsuring seg i California - og en gjennomgang av tilstanden i vitenskapen blir publisert i en studie som legges fram neste uke. (dagbladet.no 17.11.2013).)

- 300 millioner kinesere er i dag uten rent drikkevann og 700 millioner kinesere drikker forurenset vann som ligger under standarden til Verdens helseorganisasjon (WHO). (- 28 000 elver forsvant i Kina.)

28 000 elver forsvant i Kina
dagbladet.no 31.3.2013
VOKSESMERTE: Den enorme utbyggingen i KIna fører med seg skyhøye miljømessige utfordringer.(...)

Den nye kartleggingen som er foretatt av kinesiske vannmyndigheter og kinas svar på Statistisk sentralbyrå viser at elver som dekker mer enn 100 kvadratkilometer er redusert fra 50 000 til 22 900 elver, skriver GlobalTimes. (...)

300 millioner kinesere er i dag uten rent drikkevann og 700 millioner kinesere drikker forurenset vann som ligger under standarden til Verdens helseorganisasjon (WHO). Så mye som 90 prosent av grunnvannet er forurenset, og i en svært høy andel av Kinas elver er det forgiftet fisk som følge av industriforurensingen.

Tall fra FN fastslår at Kina kommer på 13. plass på listen over de landene som er hardest rammet av vannmangel i verden som følge av forurensing. (...)

- Hvordan blir vi kvitt farlige stoffer i produkter? (- I kampen mot miljøgifter må flere virkemidler tas i bruk. Tilsyn er nødvendig for at myndighetene kan føre kontroll med at importører og forhandlere følger regelverket. Brudd på reglene fører ofte til sanksjoner, og de alvorligste tilfellene blir politianmeldt. Tilsyn virker derfor forebyggende.)

Hvordan blir vi kvitt farlige stoffer i produkter?
Marit Kjeldby, avdelingsdirektør og Line Telje Høydal, sjefingeniør, begge Miljødirektoratet
Produkter som inneholder helse- og miljøskadelige stoffer er et problem miljømyndighetene prioriterer høyt og bruker flere virkemidler for å få bukt med.

Dagens gjennomsnittskropp inneholder rundt 400 ulike fremmede kjemiske stoffer, mot bare 60 i 1970, skriver Ingun Grimstad Klepp, og May-Brith Ohman Nielsen i Aftenposten nylig.

Forfatterne trekker frem at Miljødirektoratets stikkprøvekontroller og forbrukerveiledning ikke er tilstrekkelig i kampen mot miljøgifter i produkter.

I kampen mot miljøgifter må flere virkemidler tas i bruk. Tilsyn er nødvendig for at myndighetene kan føre kontroll med at importører og forhandlere følger regelverket. Brudd på reglene fører ofte til sanksjoner, og de alvorligste tilfellene blir politianmeldt. Tilsyn virker derfor forebyggende.

Det viktigste arbeidet vi gjør i kampen mot miljøgifter skjer gjennom internasjonalt samarbeid i EU og globalt. Norge er pådrivere for å få flere stoffer inn på forbudslister, og vi lykkes i dette arbeidet. Miljødirektoratets arbeid innen miljøovervåking og dokumentasjon er grunnleggende for å få gjennomslag for internasjonale forbud.

Informasjon til forbrukere er også viktig. Å sørge for at befolkningen får god informasjon om farlige stoffer i produkter, er nødvendig for at folk blir i stand til å ta gode og miljøbevisste valg. (…)

(Anm: More than 10% of the US population has high concentrations of 10 or more persistent organic pollutants (POPs). (…) OPs are a group of chemical contaminants that humans can barely excrete and that degrade very slowly, therefore accumulating in our bodies and environment. Most POPs have been used as pesticides or are industrial residues; most POPs contaminate animal and human food webs. (medicalnewstoday.com 7.10.2016).)

- Studien finner link mellom Elemental sulfur og pusteproblemer hos bønders barn. Elemental sulfur, det mest brukte sprøytemiddel i California, kan skade respiratorisk helse hos barn som bor i nærheten av gårder som bruker plantevernmidler, ifølge ny forskning ledet av UC Berkeley.

(Anm: Study finds link between elemental sulfur use and respiratory problems in farmworkers' children. Elemental sulfur, the most heavily-used pesticide in California, may harm the respiratory health of children living near farms that use the pesticide, according to new research led by UC Berkeley. (…) The study was published August 14 in the journal Environmental Health Perspectives. The research was funded by the National Institute of Environmental Health Sciences and the Environmental Protection Agency. Rachel Raanan, a UC Berkeley postdoctoral fellow and the study's lead author, was supported by the Environment and Health Fund in Israel. Research protocols were approved by the UC Berkeley Committee for the Protection of Human Subjects. (medicalnewstoday.com 17.8.2017).)

(Anm: Sulfur or sulphur (see spelling and etymology) is a chemical element with symbol S and atomic number 16. It is abundant, multivalent, and nonmetallic. Under normal conditions, sulfur atoms form cyclic octatomic molecules with a chemical formula S8. Elemental sulfur is a bright yellow crystalline solid at room temperature. Chemically, sulfur reacts with all elements except for gold, platinum, iridium, tellurium, and the noble gases. (en.wikipedia.org).)

(Anm: Planteverncocktail med ukjente effekter bekymrer. Marianne Stenrød, Marit Almvik, Ole Martin Eklo - alle tilknyttet NIBIO, Norsk institutt for bioøkonomi. Nye feltforsøk i Norge viser at nedbrytningen av plantevernmidler kan være svært langsom her i nord. (…) Før et plantevernmiddel kan godkjennes blir middelets skjebne i miljøet evaluert. Dette krever et kunnskapsgrunnlag om plantevernmiddelet. (aftenposten.no 16.6.2016).)

(Anm: Information on Chemicals. (...) This provides a single point of access to meaningful information on chemicals, promoting their safe use and relevant quality of data. (echa.europa.eu/information-on-chemicals).)

(Anm: Unni Eikeseth, kjemikar og universitetslektor ved lærarutdanninga, NTNU. Folkeforvirringen. Myteknusing fungerer dårleg der vitskapen er i støypeskeia. Gjennom fleire sesongar har underhaldningsprogrammet Folkeopplysningen gjort ein god jobb med å knuse mytar om tema som alternativ medisin og vaksinemotstand. (…) Programleiar Andreas Wahl kunne til dømes ha intervjua dei svenske forskarane som undersøker helseeffektar av sprøytemiddel og kjemikalieblandingar gjennom EU-prosjektet EDC-MixRisk. Programmet kunne også nemnd at mange kjemikarar også er bekymra for helseeffektar av syntetiske kjemikaliar. Det har derfor vakse fram ein «grøn kjemi» som har som prinsipp å lage molekyl som blir lettare brote ned i naturen, og som er mindre toksiske. (dagbladet.no 6.10.2016).)

(Anm: Endocrine disrupters accelerate reproductive aging in rats. (…) A number of the chemicals that people are exposed to on a daily basis are suspected of disturbing the hormone system. The toxicological effects of these so-called endocrine disrupters on the reproductive system have so far been tested more thoroughly in boys than in girls.  (medicalnewstoday.com 1.6.2016).)

Takk for kloakk
vg.no 22.1.2007
(VG Nett) Det er konklusjonen når et britisk fagblad kårer de viktigste medisinske milepælene på 167 år. (...)

Fagtidsskriftet British Medical Journal inviterte nylig sine lesere til å kåre de viktigste medisinske begivenhetene siden 1840. Nå har leserne talt: Verken oppdagelsen av antibiotika, røntgenstråling, diverse vaksiner eller det menneskelige DNA nådde helt til topps.

Viktigst av alt var nemlig det vannrensede kloakksystemet, mente 15,8 prosent av BMJ-leserne.

SE RESULTATET AV AVSTEMMINGEN HER (VG Nett er ikke ansvarlig for innholdet på eksterne nettsider) (...)

- En vrimmel av kjente og ukjente viruser lurer i kloakken.

A Multitude of Known and Unknown Viruses Lurk in Sewage (En vrimmel av kjente og ukjente viruser lurer i kloakken)
JAMA 2011 (October 4)
Sewers may be home to a multitude of viruses, including some that cause human illness.

Scientists have discovered more than 200 known viruses and thousands of previously unidentified viruses in samples of raw sewage from 3 continents, according to a study published today in mBio, the journal of the American Society for Microbiology. Among the viruses identified were several that may have implications for human health.

Only about 3000 viruses are known, although scientists believe there are probably millions. To probe this diversity, an international team of scientists used a new set of techniques known as metagenomics or environmental genomics to investigate the viruses inhabiting samples of untreated sewage from Pittsburgh, Barcelona, and Addis Ababa, Ethiopia. The techniques allow high-volume sequencing of genetic material from the samples, which were prepared to eliminate nonviral sources of DNA such as bacteria. Unsurprisingly, the scientists found a host of plant viruses, likely from foods eaten by humans, as well as viruses known to infect cockroaches, mice, algae, and other creatures that may live in sewer systems. (...)

- Norsk oppdrettsfisk står for utslipp langs norskekysten tilsvarende nesten hele Tokyos befolkning på 12 millioner mennesker.

(Anm: Norsk oppdrettsfisk står for utslipp langs norskekysten tilsvarende nesten hele Tokyos befolkning på 12 millioner mennesker. Det viser en beregning Dagbladet har gjort basert på tall fra Klima- og forurensingsdirektoratet (Klif) og Fiskeridirektoratet. Miljødepartementet skulle «se på saken» i 2010 - så ble det verre: Kloakk og matrester fra oppdrettsfisk tilsvarende 11,9 millioner mennesker slippes rett ut i norske fjorder. (…) SLIK PRODUSERES NORSK LAKS: I oppdrettsanlegg. Avfallsstoffene slippes rett ut i havet. Her fra et tilfeldig anlegg i nærheten av Bergen. (dagbladet.no 28.6.2013).)

- Ny kunskap om miljöproblemet med medicin i vatten. (- Rester av läkemedel som förgiftar vatten är ett allvarligt miljöproblem.) (-En rapport om de olika projekten slår fast att rening av avloppsvatten från rester av läkemedel kostar cirka en krona per kubikmeter vatten.)

(Anm: Ny kunskap om miljöproblemet med medicin i vatten. (…) Rester av läkemedel som förgiftar vatten är ett allvarligt miljöproblem. Men nu konstaterar Havs- och vattenmyndigheten att tekniken finns för att rena avloppsvatten från medicin i större skala och hur mycket det kostar. (…) En rapport om de olika projekten slår fast att rening av avloppsvatten från rester av läkemedel kostar cirka en krona per kubikmeter vatten. (sverigesradio.se 14.6.2018).)

- Blåskjellfesten endte med masse-diaré. Siden skulle det bare bli verre. Nå må staten rydde opp i fjordene etter tidenes oppdrettsfiasko.

(Anm: Blåskjellfesten endte med masse-diaré. Siden skulle det bare bli verre. Nå må staten rydde opp i fjordene etter tidenes oppdrettsfiasko. (…) - Det var klondike-stemning. Mange ville satse på blåskjell. I ettertid ser vi at det var for lett å få adgang til fjordene, sier prosjektleder Lene Røkke Mathisen i Kystverket. (…) Selskapene selv har sluppet unna opprydningen enten fordi de er konkurs eller avviklet. Da konsesjoner ble gitt, sikret ikke myndighetene seg med garantier om at anleggene måtte ryddes dersom selskapet opphørte. (bn.no 2.7.2016).)

– Hvert eneste år tømmer turistbåter opptil 4000 tonn kloakk og avføring i Nærøyfjorden. Svært mange av landets fjorder har det samme problemet.

(Anm: Tømmer 4000 tonn kloakk i fjordene. Hvert eneste år tømmer turistbåter opptil 4000 tonn kloakk og avføring i Nærøyfjorden. Svært mange av landets fjorder har det samme problemet. (tv2.no 29.7.2017).)

(Anm: How do drugs affect the brain? - Sara Garofalo (ed.ted.com).)

(Anm: How does your body process medicine? - Céline Valéry (ed.ted.com).)

(Anm: Hvordan fordøyelsessystemet fungerer. How your digestive system works - Emma Bryce. Let’s Begin… Constantly churning inside of you, the digestive system performs a daily marvel: it transforms your food into the vital nutrients that sustain your body and ensure your survival. Emma Bryce traces food’s nine-meter-long, 40-hour journey through the remarkable digestive tract. (ed.ted.com).)

(Anm: Dårlig medicin gør bakterier resistente. Medicin af dårlig kvalitet kan gøre antibiotika uvirksom over for sygdomsfremkaldende bakterier. Det kan gøre selv trivielle sygdomme farlige. (dagenspharma.dk 8.3.2016).)

- Fiskeriforvaltning: Fiskeridirektoratets ansatte bør ikke eie oppdrettsaksjer. Uheldig eierskap.

(Anm: Fiskeriforvaltning: Fiskeridirektoratets ansatte bør ikke eie oppdrettsaksjer. Uheldig eierskap. De siste femten åra har oppdrettsnæringen vokst til å bli en av våre største og viktigste eksportnæringer. I fjor ble det samlet eksportert sjømat for 91,6 milliarder kroner. Men produksjonsveksten har ikke kommet uten bakside. (…) For det er ikke bare selve lusesmitten som skaper trøbbel for omgivelsene. Også medisinene som brukes for å motvirke spredningen av lakselus innebærer ofte uakseptable miljøskader. Legemiddeltypen flubenzuroner er blant disse. Flubenzuroner er ment å hindre skalldannelse, og slik drepe lakselusen. Men derfor har den også sterke negative effekter på krepsdyr i nærheten, som reker og krabber. (dagbladet.no 27.12.2017).)

(Anm: Mer laks – mye mer lus. Slik tallfester forskerne risikoen for lakselusspredning. Beregningene av lusepåslag på utvandrende villaks er gjort med antagelse om at fisken følger korteste rute fra elv til hav, skriver forfatteren. (dn.no 12.1.2018).)

- Luftforurensning og helseeffekter

Effects of air pollution on health (Luftforurensning og helseeffekter)
BMJ 2007;335:314-315 (18 August)
The term "smog"—a combination of smoke and fog—was invented by a British doctor a century ago. In 21st century Europe, air pollution has greatly improved by most measures but is still a substantial health problem, responsible for the early deaths of hundreds of thousands of people each year.1 (...)

The best estimate from the Committee on the Medical Effects of Air Pollution, based on the American Cancer Society's follow-up study,3 is a 6% (95% confidence interval 2% to 11%) increase in all cause mortality per 10 µg/m3 increase in fine particle exposure (measured as PM2.5). (...)

(Anm: 'Smoke waves' will affect millions in coming decades. Wildfires threaten more than land and homes. The smoke they produce contains fine particles (PM2.5) that can poison the air for hundreds of miles. (…) As wildfires increase in frequency and severity due to climate change, more and more communities are at risk of prolonged exposure to harmful levels of smoke. (…) The research is described in the journal Climatic Change. (medicalnewstoday.com 18.8.2016).)

(Anm: The air we breathe: differentials in global air quality monitoring. Air pollution is a severe problem worldwide, causing more than 7 million deaths every year. On May 12, 2016, WHO released its most recent report1 on urban air pollution. Compared with the last report released in 2014, the number of cities with air quality monitoring data available almost doubled, reaching 3000 cities in 103 countries. According to this new report,1 low-income and middle-income countries have the highest particulate matter (PM) levels: Onitsha, Nigeria, is the most polluted city in the world, followed by other cities in Nigeria, Pakistan, Iran, Afghanistan, and India in the top ten. Lancet Respir Med. 2016 Jul 13. pii: S2213-2600(16)30180-1.)

(Anm: Minister i samråd om prosulfocarb. (...) Stoffet anvendes til ukrudtsbekæmpelse på konventionelle kornmarker i efteråret, men er så flygtig, at meget af det fordamper til atmosfæren for senere at falde ned igen med regn og dug. (landbrugsavisen.dk 26.1.2016).)

(Anm: Autism risk increased with prenatal exposure to banned chemicals. A class of compounds called organochlorines were banned from production in the United States in the 1970s, after they emerged as harmful to human health. A new study, however, reveals that exposure to these chemicals could still be high, and it could be putting children at significantly greater risk for autism. The research was recently published in the journal Environmental Health Perspectives.  (medicalnewstoday.com 23.8.2016).)

- Luftforurensning kan påvirke menneskers helse via endringer av bakterier i luftveiene. (...) De fokuserte på to bakterier som er viktige årsaker til luftveissykdom hos mennesker og viser høye nivåer av antibiotikaresistens: Staphylococcus aureus og Streptococcus pneumoniae. Begge disse bakteriene er i WHOs globale liste på 12 prioriterte patogener.)

Air pollution may affect human health via bacteria changes in respiratory tract Luftforurensning kan påvirke menneskers helse via endringer av bakterier i luftveiene
medicalnewstoday.com 3.3.2017
The study - by researchers from the University of Leicester in the United Kingdom - is published in the journal Environmental Microbiology.

The team suggests that the work may have important implications for the treatment of infectious diseases, which are known to occur more frequently in places with high levels of air pollution.

First author Julie Morrissey, associate professor in microbial genetics, says that the findings show "that the bacteria which cause respiratory infections are affected by air pollution, possibly increasing the risk of infection and the effectiveness of antibiotic treatment of these illnesses."

According to the World Health Organization (WHO), air pollution is the largest environmental risk factor for human disease. They estimate that in 2012, around 1 in 8 deaths worldwide were due to exposure to air pollution.

A recent analysis also confirms that 92 percent of the world's population live in places where air quality levels exceed WHO limits. (…)

Black carbon's effect on bacteria 'poorly understood'
Particulate matter, such as black carbon, is thought to be one of the main components of air pollution, and its effects on human health are well established. Black carbon is produced through the burning of fossil fuels including diesel, biomass, and biofuels.

For example, studies have shown that exposure to black carbon is linked with cardiopulmonary disease and deaths, and that black carbon may also cause disease by carrying a wide range of chemicals, varying in toxicity, into the human body.

However, as Prof. Morrissey and colleagues note, the effects of black carbon on bacteria, "organisms central to ecosystems in humans and in the natural environment, are poorly understood."

For their study, they investigated how black carbon affects bacteria living in the respiratory tract - that is, the nose, the throat, and the lungs.

They focused on two bacteria that are major causes of respiratory disease in humans and show high levels of resistance to antibiotics: Staphylococcus aureus and Streptococcus pneumoniae. Both of these bacteria are in the WHO's global list of 12 priority pathogens. (…)

(Anm: New research strengthens the previously reported link between air pollution and cognitive decline, after finding that exposure to fine particulate matter could significantly raise the risk of developing Alzheimer's disease and other dementias. The research found that exposure to high levels of particulate matter 2.5 (PM2.5) - tiny air pollution particles that are up to 2.5 micrometers in diameter - increased older women's risk of dementia by over 90 percent, compared with low PM2.5 exposure. Senior study author Prof. Caleb Finch, of the Leonard Davis School of Gerontology at the University of Southern California (USC), and colleagues say that if their findings apply to the general population, then PM2.5 could account for around a fifth of dementia cases. The researchers recently reported their findings in the journal Translational Psychiatry. (medicalnewstoday.com 1.2.2017).)

(Anm: Association between neighbourhood air pollution concentrations and dispensed medication for psychiatric disorders in a large longitudinal cohort of Swedish children and adolescents. (…) Conclusion There may be a link between exposure to air pollution and dispensed medications for certain psychiatric disorders in children and adolescents even at the relatively low levels of air pollution in the study regions. The findings should be corroborated by others. BMJ Open 2016;6:e010004.)

(Anm: Air pollution impairs function of blood vessels in lungs. Air pollution impairs the function of blood vessels in the lungs, according to a study in more than 16,000 patients presented at EuroEcho-Imaging 2016. "This is the first human study to report an influence of air pollution on pulmonary vascular function," said lead author Dr Jean-Francois Argacha, a cardiologist at the University Hospital (UZ) Brussels, Belgium. "This is a major public health issue for people living in polluted urban areas where exercise could damage the lungs and potentially lead to decompensated heart failure." Promoting a safer environment appears to be as important as controlling conventional risk factors, like high cholesterol, in reducing cardiovascular disease. Air pollution consists of particles (particulate matter [PM] of different sizes) and gases (nitrogen dioxide, ozone, etc). The first vascular bed in contact with air pollutants is the pulmonary circulation yet few studies have investigated the impact. (medicalnewstoday.com 12.12.2016).)

- Krever bedre luftmåling i byene våre. (- Målingene er gjort på noen få punkter tre meter eller høyere over bakken. Forurensningen kan være mye høyere jo lenger ned mot bakken du kommer og helt annerledes rundt svingen.)

Krever bedre luftmåling i byene våre
nrk.no 31.1.2017
Overvåkningen av helsefarlig luft er ikke god nok, advarer en uavhengig luftforsker som vil ha målinger der vi faktisk puster.

luftkvalitet.info kan du se hvor forurenset lufta er i noen utvalgte byer akkurat nå. Målingene er gjort på noen få punkter tre meter eller høyere over bakken. Forurensningen kan være mye høyere jo lenger ned mot bakken du kommer og helt annerledes rundt svingen.

– De fleste av de tolv faste målestasjonene i Oslo ligger i dag ved hovedveier. Da vet man lite om hvordan luften er f.eks. i Bogstadveien som er kjent for mye trafikk, men også har mange fotgjengere og beboere, sier luftrådgiver Scott Randall i konsulentselskapet COWI.

Randall har på vegne av Miljødirektoratet ledet arbeidet med å sjekke luftkvaliteten i ni byer som på det tidspunktet ikke hadde målestasjoner. I sju av dem var målingene alarmerende.

– Overvåkningssituasjonen i Norge er ikke god nok. Flere byer har ikke overvåkning, og landet for øvrig kan være bedre dekket, sier Randall. (…)

(Anm: 100.000 dør årligt: Dieselbilers udstødning dræber langt flere end troet. Dieselbiler forurener meget mere end antaget, og de giftige udstødningsgasser slår titusinder af mennesker ihjel om året, viser nyt studie. Danske forskere er ikke overraskede. (…) Snyd som i Volkswagen-skandalen bærer en del af skylden. (videnskab.dk 15.5.2017).)

- Frykter at flere hus må rives. Boligfeltet ble bygd ved et gammelt søppeldeponi, og metangass har lekket fra grunnen inn i mange av husene.

(Anm: Frykter at flere hus må rives. Boligfeltet ble bygd ved et gammelt søppeldeponi, og metangass har lekket fra grunnen inn i mange av husene. Ett hus er revet på grunn av dette, og naboer frykter det kan bli flere. (…) Innsig av gass i flere hus. Kommunalsjef for teknikk i Skedsmo, Birger Marøy, jobber med å kartlegge akkurat hvor deponiet ligger. Det har de fått frist til å gjøre innen 15. november. (nrk.no 19.6.2017).)

(Anm: Naboane fekk utslett og mista matlysten etter utslepp frå kommunen sitt nye anlegg. RÅDALEN (NRK): Giftig gass seiv ut frå heilt nytt avfallsanlegg i Bergen. Først etter ei veke gav kommunen beskjed til naboane. (…) Den giftige gassen seiv ut i nærliggande bustadfelt og påførte naboar som pusta han inn utslett, svimmelheit og svie i nase og auge. – Det lukta kloakk og rotne egg. I vår familie var det spesielt yngstemann på seks år som viste symptom. Han hadde dårleg matlyst og eitt tilfelle av brekking, fortel nabo til anlegget, Mads Iversen. (nrk.no 16.1.2017).)

(Anm: Krever svar om giftdeponi Telemarksbenken vil ha svar fra klima- og miljøministeren om hva han velger når spørsmålet om nasjonalt deponi for farlig avfall skal avgjøres. – Vi håper statsråden har forståelse for at det er stor lokalpolitisk motstand, skriver politikerne. (nrk.no 31.1.2017).)

- Fylkesmannen overvåker ny drift i det omstridte avfallsanlegget.

(Anm: Fylkesmannen overvåker ny drift i det omstridte avfallsanlegget.Tidligere har naboer trua med å flytte fordi luktplagene ble for store. Nå lover Fylkesmannern å følge nøye med komposteringsbedriften. (nrk.no 22.1.2017).)

- Selskap får millionbøter etter ulovleg dumping av kompost. Entreprenørselskapet Stangeland Maskin og det interkommunale selskapet Ivar er no bøtelagt for å ha lagra kompost ulovleg nær Hogstadbekken i Sandnes. Bøtene er på høvesvis tre millionar og 840.000 kroner. (- Det var naboar som varsla om den illeluktande bekken. )

(Anm: Selskap får millionbøter etter ulovleg dumping av kompost. Entreprenørselskapet Stangeland Maskin og det interkommunale selskapet Ivar er no bøtelagt for å ha lagra kompost ulovleg nær Hogstadbekken i Sandnes. Bøtene er på høvesvis tre millionar og 840.000 kroner. I tillegg er to personar frå kvart av selskapa tiltalt for dei same forholda. – Stangeland Maskin vil i lys av bøtene og tiltaleavgjerda gjere ei ny vurdering av skuldingane og ta stilling til om førelegget skal vedtakast eller ikkje, seier advokat Toralf Haver. Det var naboar som varsla om den illeluktande bekken. Først trudde dei det kunne vere utslepp frå gardsdrifta lenger oppe, eller at hovudkloakkleidninga hadde sprunge lekk. Lukta viste seg å kome frå ein stor haug kompost som låg utanfor komposteringsanlegget til Ivar, det interkommunale selskapet for vann, avløp og renovasjon. (nrk.no 16.7.2019).)

- Larmet: Gift riskerar spridas från soptippen. Omkring 1 000 platser i Sverige bedöms vara förorenade av giftiga PFAS-ämnen från brandsläckningsskum.

(Anm: Larmet: Gift riskerar spridas från soptippen. Omkring 1 000 platser i Sverige bedöms vara förorenade av giftiga PFAS-ämnen från brandsläckningsskum. Sannolikt kommer stora mängder förgiftad jord att läggas på tippen. Men den metoden kan leda till ökad spridning av gifterna. (nyteknik.se 9.6.2016).)

(Anm: Heart disease risk may be increased with air pollution exposure. The risk of heart disease may be higher with greater exposure to air pollution, especially for people with diabetes. This is the conclusion of a new study published in the Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism. Senior author Dr. Victor Novack, of Soroka University Medical Center and Ben-Gurion University in Beer Sheva, Israel, and colleagues found that air pollution exposure can increase blood sugar, cholesterol levels, and other factors that may raise heart disease risk. In the United States, heart disease is the leading cause of death for both men and women, killing around 610,000 Americans every year. (medicalnewstoday.com 25.5.2016).)

- For første gang er den historiske forskjellen på fattig og rik i Norge kartlagt.

(Anm: For første gang er den historiske forskjellen på fattig og rik i Norge kartlagt. Resultatet kan overraske deg. (…) Fase 4: 1980–2013 Økende forskjeller på nytt. Gjennom 1980- og 1990-årene økte forskjellene i Norge, tallene levner ingen tvil om dét. (aftenposten.no 26.1.2017).)

(Anm: Trond Giske, nestleder i Arbeiderpartiet. Politikk for økte forskjeller. Høyrepolitikk gir et sikkert resultat: Større forskjeller mellom folk. (nrk.no 2.5.2017).)

(Anm: Den økonomiske ulikheten øker: Selv med Ap i regjering vil de ressurssterke vinne terreng. Arbeiderpartiet anklager Høyre for klestyveri, men blir selv avkledd i forsøket, skriver Ola Magnussen Rydje. (dagbladet.no 30.5.2017).)

(Anm: Folkemengde og befolkningsendringer (ssb.no 19.5.2017).)

(Anm: Drammen på fattigdomstoppen av storbyene. Drammen går forbi Oslo blant storbyene i Norge med størst barnefattigdom: Her vokser nesten hvert femte barn opp i en familie med lav inntekt. (…) Dårlig økonomi gir vanskelig oppvekst. Fra perioden 1997–1999 til 2013–2015 økte andelen norske barn som vokste opp i vedvarende lavinntekt i Norge fra 4,1 prosent til 10 prosent. (aftenposten.no 29.3.2017).)

(Anm: Barnefattigdom i Norge tredoblet siden 2001. Hvert femte barn, eller om lag 18.500 av landets 98.000 barn i fattige familier, bor i Oslo, viser ny forskning. Konsentrasjonen av barnefattigdom i visse bydeler i Oslo er betydelig både i antall og andel. Det kommer fram i en rapport publisert av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) for Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). (aftenposten.no 13.8.2017).)

(Anm: Lysbakken sa at 98.000 barn lever i fattigdom. Stemmer det? Vi har sjekket påstanden fra SVs Audun Lysbakken. (…) Han er ikke den eneste. Både andre politikere, organisasjoner og media, også NRK, har brukt dette tallet for å sette en størrelse på fattigdom i Norge. (…) Men er de fattige? Men er vedvarende lavinntekt det samme som at familiene lever i fattigdom? (…) Forskerne mener at siden skatten kommer tilbake til husholdningene i form av gratis eller subsidierte tjenester, så bør verdien av disse tas hensyn til. (…) Forskerne er enige om at vedvarende lavinntekt innebærer en risiko for å vokse opp i fattigdom, men det er ikke statistisk dekning for å sette likhetstegn mellom denne risikoen og det å faktisk være fattig. (…) Delvis feil. (nrk.no 16.8.2017).)

(Anm: Gut bacteria, antibiotics, and the rise of type 1 diabetes. Breaking research investigates antibiotic use in children and the later development of type 1 diabetes. Could antibiotics be altering the gut biome and impacting future health? Type 1 diabetes, usually diagnosed in young adults and children, is an autoimmune disorder; it is sometimes referred to as juvenile diabetes. The individual's immune system attacks and destroys specific cells within the pancreas - islet cells - that create insulin. (medicalnewstoday.com 24.8.2016).)

- Eksponering for vanlig brukt insektdrepende midler kan bidra til diabetes via tarmmikrobiomet.

(Anm: Exposure to commonly used insecticide may contribute to diabetes via the gut microbiome. Organophosphates (OP), the most frequently used insecticides worldwide, could induce high blood sugar (hyperglycemia) and glucose intolerance when decomposed by gut bacteria, according to a study published in the open access journal Genome Biology.  (medicalnewstoday.com 24.1.2017).)

(Anm: The Surprising Thing Linked to High Blood Pressure. Risk behaviors for hypertension—like eating a high-salt diet and smoking—may now include exposure to air pollution. (…) Now, in a new study published in the journal Hypertension, scientists report on an unexpected connection to blood pressure: air pollution. (time.com 31.5.2016).)

(Anm: 'Suggestive evidence' for link between air pollution and heightened stillbirth risk (medicalnewstoday.com 25.5.2016).)

(Anm: Dirty Air May Carry Elevated Risk of Stillbirth. —Meta-analysis finds association, but causality uncertain (medpagetoday.com 26.5.2016).)

(Anm: Could swimming pools, hot tubs increase the risk of gene mutations? Whether taking a dip in the pool or relaxing in the hot tub, cleanliness is unlikely to be a major concern; you can normally smell the disinfectant, so the facilities must be clean, right? According to a new study, they might not be as clean as you think (…)  Study co-author Susan D. Richardson, of the Department of Chemistry and Biochemistry at the University of South Carolina, and colleagues publish their findings in the journal Environmental Science & Technology. (medicalnewstoday.com 22.5.2016).)

(Anm: EU og Verdens helseorganisasjon i bitter glyfosat-strid. WHOs ekspertgruppe truer med å avlyse møter med EUs mattilsyn, med mindre de sletter WHO-kritikk fra sine nettsider. (…) I november kontret EUs mattilsyn (EFSA) med sin egen rapport om at det ikke finnes grunnlag for å påvise kreftfare og rettet kritikk mot IARC sine. (nationen.no 2.3.2016).)

- Entreprenører betalte milliarder i miljøstraffer.

(Anm: Contractors Paid Billions in Environmental Penalties. The federal government’s largest contractors paid more than $38 billion in penalties for environmental violations over the last 21 years, according to the Project On Government Oversight’s Federal Contractor Misconduct Database (FCMD). In honor of Earth Day, POGO elaborates on some of the more recent cases of environmental misconduct. Since 1995, POGO has tracked almost 400 instances of environmental violations by the top federal contractors in cases brought by local, state, federal, and international government agencies, non-governmental groups, and individuals. (pogo.org 22.4.2016).)

- Forurenser skal betale.

(Anm: Forurenser skal betale. Vi trenger bilavgifter som sikrer at forurenser betaler for kostnadene de påfører andre, som forhindrer skadelig atferd og som har tillit i befolkningen. Dagens avgiftssystem har betydelige forbedringsmuligheter, som politikerne må ta på største alvor i oppfølgingen av arbeidet til Grønn skattekommisjon. (dagbladet.no 21.4.2016).)

(Anm: Cognitive function worsened by dull and dirty workplaces. Working in a dull, unclean work environment may have negative implications for employees' long-term cognitive health, according to a new study. Professor of Family and Child Sciences at Florida State University, and colleagues publish their findings in Journal of Occupational and Environmental Medicine. When it comes to memory and thinking skills, previous research has shown that a person's occupation may play an important role. One study published in 2014, for example, found that job burnout - that is, physical, emotional, or mental occupational exhaustion - can lead to later-life deficits in cognitive function. (medicalnewstoday.com 17.6.2016).)

- Informasjon om kjemikalier (- European Chemical Agency (ECHA).)

Information on Chemicals
echa.europa.eu/information-on-chemicals
This is unique source of information on the chemicals manufactured and imported in Europe. (…)

As from 20 January 2016, information on up to 120 000 chemicals is enriched and structured in three layers: infocard, brief profile and detailed source data. This provides a single point of access to meaningful information on chemicals, promoting their safe use and relevant quality of data.

(Anm: What is an Infocard? (echa.europa.eu/information-on-chemicals).)

(Anm: Information on Chemicals. (...) This provides a single point of access to meaningful information on chemicals, promoting their safe use and relevant quality of data. (echa.europa.eu/information-on-chemicals).)

(Anm: Fish affected by Deepwater Horizon spill give clues to air pollution heart disease. The 2010 Deepwater Horizon disaster resulted in a major oil spill in the Gulf of Mexico, an area of water which is heavily populated with fish species. In a paper published in Nature Scientific Reports, the team analysed the effects of individual components of crude oil on the hearts of fish.  (…) Furthermore the processes in the heart which are affected by this PAH are common across all vertebrates, including humans, and underlie both the strength and the rhythm of the heart. (medicalnewstoday.com 17.2.2017).)

- Övervakningen missar nya giftiga kemikalier

Övervakningen missar nya giftiga kemikalier
nyteknik.se 27.5.2016
Nya giftiga kemikalier upptäcks inte genom analyser av fisk i Östersjön. Orsaken är att man letar efter ämnen som redan är kända. Det visar en ny studie från Stockholms universitet.

Forskarna har gått igenom data från forskningsrapporter och miljöövervakning från år 2000 till 2012 för att se vilka kemikalier som har analyserats i Östersjöfisk. Totalt hade 105 olika ämnen analyserats under dessa år.

– Vi fann att det till stor del redan är välkända kemikalier som analyseras, om och om igen, berättar Anna Sobek, forskare vid Stockholms universitet, i ett pressmeddelande.

Dessa välkända kemikalier är dessutom till stor del redan reglerade genom EU:s kemikalielagstiftning, Stockholmskonventionen och EU:s vattendirektiv.

Forskarna konstaterar därmed att risken är stor att nya kemikalier, som är giftiga men ännu inte har förbjudits, inte upptäcks i miljöövervakningen. (…)  

- 80 EU-politikere signerte mistillitsforslag. (- De mener kommisjonen i mange år har unnlatt å identifisere og forby potensielt skadelige stoffer.)

80 EU-politikere signerte mistillitsforslag
nrk.no 16.5.2016
EU-parlamentarikerne mener EU-kommisjonen i tiår har unnlatt å jobbe for å redusere omfanget av stoffer som kan gi nedsatt fruktbarhet.

HORMONFORSTYRRENDE: Flere av stoffene som brukes i plastprodukter kan være hormonforstyrrende.

Bisfenol A, PCB og ftalater er kanskje ikke ord du bruker hver dag. Men hver dag eksponeres vi for en rekke slike stoffer - de finnes i plast, maling, sjampo og klær.

At flere av stoffene kan forstyrre hormonbalansen hos mennesker, er bakgrunn for at 80 EU-parlamentarikere nå har sendt et mistillitsforslag til EU-kommisjonen.

De mener kommisjonen i mange år har unnlatt å identifisere og forby potensielt skadelige stoffer. (…)

(Anm: EU urges full transparency in science research. All publicly funded science should be open access, the European Union has urged. The announcement was made as part of the Amsterdam Call for Action on Open Science, a document signed at the end of a two day conference organised by the Netherlands government during its EU presidency. BMJ 2016;353:i2032 (Published 08 April 2016).)  

(Anm: - USA prøver å få EU til å fjerne regler om matsikkerhet. USA har forsøkt å presse EU til å fjerne regler som beskytter miljøet og forbrukernes helse i forhandlingene om den nye frihandelsavtalen TTIP, ifølge tyske medier. (…) Blant produktene amerikanerne håper å selge til Europa, er matvarer laget av genmanipulerte planter og kjøtt fra dyr som har fått vekstfremmende hormoner. (aftenposten.no 3.5.2016).)

(Anm: Bisfenol A förbjuds i vattenrör. Från och med i höst blir det förbjudet att använda det hormonstörande ämnet bisfenol A när dricksvattenrör renoveras invändigt, så kallad relining. (nyteknik.se 3.8.2016).)

(Anm: Is Your Coffee Maker Toxic? (…) Many drinkers have noticed an odd plastic taste in their coffee immediately after buying a new coffee maker. That's a sign that something is getting into your coffee that's not coming from the beans. More and more information is emerging about how plastic containers of various types can shed chemicals into whatever it is they contain, especially when that something is a hot liquid. Byphenol A (BPA), an endocrine disruptor that could lead to reproductive issues such as infertility and even some types of cancers, has been found in a variety of plastic items as well as the lining of canned foods. (ecowatch.com 2.2.2015).)

(Anm: 4 Ways to Make Delicious Coffee…without the Plastic (thenourishinggourmet 13.5.2015).)

- Miljögifter ökar risk för demenssjukdom. (- Låga doser bekämpningsmedel kan skada hjärnan.)

Miljögifter ökar risk för demenssjukdom
uu.se 18.2.2016 (Uppsala universitet)
Personer som under lång tid exponerats för en låg dos klorerade långlivade bekämpningsmedel löper ökad risk för att i framtiden få en diagnos innefattande kognitiv störning.

De bekämpningsmedel som analyserats i studien förbjöds i flertalet industrialiserade länder för 20-30 år sedan. Eftersom dessa anrikas i näringskedjan och blir kvar i kroppen under lång tid, speciellt i fettvävnaden, kan man fortfarande uppmäta halter av dessa ämnen i de flesta svenskar, liksom i invånare i de flesta länder i världen. Det mest kända av dessa ämnen är DDT.

En forskargrupp vid Uppsala universitet har tidigare påvisat samband mellan denna typ av långlivade miljögifter och diabetes, åderförkalkning och stroke (slaganfall). Dessa forskare har nu studerat om dessa miljögifter är associerade med framtida kognitiv störning, något som ses vid t ex Alzheimers sjukdom. (…)

(Anm: Association between background exposure to organochlorine pesticides and the risk of cognitive impairment: A prospective study that accounts for weight change. Environment International 2016;89–90:179–184 (April–May 2016).)

(Anm: Låga doser bekämpningsmedel kan skada hjärnan. Människor som under lång tid exponeras för låga doser klorerade bekämpningsmedel löper ökad risk att få kognitiva störningar i framtiden. Det visar en ny studie. (nyteknik.se 18.2.2016).)

(Anm: Leicester scientists investigate link between air pollution and type 2 diabetes (2.le.ac.uk 29.6.2017).)

(Anm: Pollutants in fish inhibit human's natural defense system. In a new study, environmental pollutants found in fish were shown to obstruct the human body's natural defense system to expel harmful toxins. The Scripps Institution of Oceanography at UC San Diego-led research team suggests that this information should be used to better assess the human health risks from eating contaminated seafood. The study was published in the April 15 issue of the journal Science Advances. (medicalnewstoday.com 18.4.2016).)

(Anm: Fish affected by Deepwater Horizon spill give clues to air pollution heart disease. The 2010 Deepwater Horizon disaster resulted in a major oil spill in the Gulf of Mexico, an area of water which is heavily populated with fish species. In a paper published in Nature Scientific Reports, the team analysed the effects of individual components of crude oil on the hearts of fish.  (…) Furthermore the processes in the heart which are affected by this PAH are common across all vertebrates, including humans, and underlie both the strength and the rhythm of the heart. (medicalnewstoday.com 18.2.2017).)

(Anm: Surprising finding provides more support for Alzheimer's being an autoimmune disease. Brain levels of the lipid ceramide are high in Alzheimer's disease, and now scientists have found increased levels of an antibody to the lipid in their disease model. (medicalnewstoday.com 10.3.2015).)

(Anm: Relationships Between Mitochondria and Neuroinflammation: Implications for Alzheimer's Disease. Curr Top Med Chem. 2015 Aug 26. [Epub ahead of print].)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

(Anm: Linking telomere loss and mitochondrial dysfunction in chronic disease. (…) Drawing a mechanistic connection between telomere function and mitochondria biology will provide a broader perspective for understanding the pathophysiology of diseases and their relation to the aging process, and may provide opportunities for new possible treatments. Front Biosci (Landmark Ed). 2017 Jan 1;22:117-127.)

- Tidligere ukjent beskyttelsesrolle avdekket for telomerase i somatisk aldring av celle.

(Anm: Previously Unknown Protective Role Uncovered for Telomerase in Somatic Cell Aging. New research from the University of Maryland and the NIH has shown that telomerase is reactivated in adult somatic cells at the latter stage of cell aging, which acts as a buffer to reduce the potential for DNA damage that could lead cells to become cancerous. Scientists can now say that regulated activation of telomerase at a critical point in a cell's life cycle serves an important function. (…) Results from the new study, reported in the Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) have shown that telomerase is reactivated in normal adult cells at the latter stage of cell aging, and this activity reduces the potential for DNA damage that could lead cells to become cancerous. (genengnews.com 4.9.2019).)

(Anm: Extreme short and long telomeres linked to increased cancer risk (news-medical.net 5.4.2017).)

(Anm: Scientists discover master regulator of cellular aging. (…) "Telomeres represent the clock of a cell," said TSRI Associate Professor Eros Lazzerini Denchi, corresponding author of the new study, published online in the journal Science. "You are born with telomeres of a certain length, and every time a cell divides, it loses a little bit of the telomere. Once the telomere is too short, the cell cannot divide anymore." (medicalnewstoday.com 13.1.2017).)

(Anm: Betennelser endrer mitokondrier til giftige fabrikker. Å lære hvordan å kontrollere betennelser kan ha store implikasjoner for behandlingen av mange sykdommer. Banebrytende forskning oppdager hvordan makrofager endrer mitokondriene til giftige kjemisk-produserende betennelsespromotører. (Inflammation turns mitochondria into toxic factories. Learning how to control inflammation could have huge implications for the treatment of many diseases. Breaking research discovers how macrophages turn mitochondria into toxic chemical-producing inflammation-promoters.) (medicalnewstoday.com 25.9.2016).)

(Anm: Research may show new ways to repress inflammation at outset. (…) Professor Alexander Weber of the Interfaculty Institute of Cell Biology says the enzyme - Bruton's tyrosine kinase or BTK - is switched on when an inflammation occurs in the body, playing a key role in the inflammation's subsequent development. (medicinenet.com 21.2.2017).)

(Anm: Problems finding your way around may be earliest sign of Alzheimer's disease (medicalnewstoday.com 22.4.2016).)

- Slår alarm om barnehelse i Europa. (- Overvekt, leversykdom og tarmbetennelser - fordøyelsesplagene hos europeiske barn er på et skremmende høyt nivå, ifølge en ny rapport.) (– Vi er bekymra for endringa vi ser i tarmfloraen hos barn, sier Merete Eggesbø ved Folkehelseinstituttet.) (- Har funnet giftige stoffer i småbarnsprodukter.)

Slår alarm om barnehelse i Europa
nrk.no 31.5.2016
Overvekt, leversykdom og tarmbetennelser - fordøyelsesplagene hos europeiske barn er på et skremmende høyt nivå, ifølge en ny rapport.

– Det står veldig dårlig til med barnehelsa i Europa. Dette er ekstremt urovekkende og viser at det er et akutt behov for endring og investering i behandling av fordøyelsessykdommer hos barn, skriver Herbert Tilg, professor ved Innsbruck medisinske universitet, i en e-post til NRK.

Han er en av ekspertene bak rapporten som lanseres i dag, «Paediatric Digestive Health Across Europe», direkte oversatt: Barnefordøyelseshelse i Europa.

Rapporten, som kan lastes ned her, er laga på oppdrag av United European Gastroenterology (UEG). Forfatterne trekker fram tre hovedtendenser de er spesielt bekymra for.

  • I 46 europeiske land lider ett av tre barn av overvekt eller fedme.
  • 20-30 prosent av alle utbrudd av tarmbetennelsessykdommer, som Crohns sykdom og ulcerøs kolitt, skjer hos barn.
  • Ikkealkoholisk fettlever har blitt den vanligste leversykdommen hos barn og unge i vestlige land. Sykdommen er påvist hos barn helt ned i tre år. (…)

Miljøgifter kan være årsak
– Dette er alvorlige sykdommer som påvirker livskvaliteten, sier Merete Eggesbø, lege og seniorforsker ved Folhehelseinstituttet, til NRK.

Crohns sykdom og ulcerøs kolitt er inflammatoriske tarmsykdommer. Begge kan i verste fall ende med utlagt tarm. De fører også til økt risiko for kreft, forteller Eggesbø.

Fettlever så man tidligere bare hos alkoholikere. Nå får altså barn helt ned i treårsalderen denne alvorlige sykdommen.

– Vi vet ikke sikkert grunnen til dette, men kosthold og miljøgifter som PCB, bly og kvikksølv antas spille en stor rolle, sier Eggesbø.

Ifølge Herbert Tilg har det blitt brukt altfor lite ressurser på dette feltet.

– Vi investerer mye i å behandle voksne og ikke nok på å forebygge disse sykdommene fra starten. (…)

Endring i tarmfloraen
Men også endring i hvilke bakterier vi har i tarmen kan være en medvirkende årsak til utviklinga.

– Vi er bekymra for endringa vi ser i tarmfloraen hos barn, sier Merete Eggesbø ved Folkehelseinstituttet.

Hun leder et prosjekt som ser på miljøgifter, tarmflora og deres betydning for barns helse.

– Vi tror overvekt øker blant annet fordi vi har ødelagt noe av den naturlige tarmfloraen vi skulle hatt, sier Eggesbø.

– Hvordan har vi ødelagt den?

– Ved bruk av keisersnitt, antibiotika og midler vi har i maten som gjør at bakteriene forsvinner, blant annet. (…)

(Anm: Har funnet giftige stoffer i småbarnsprodukter. Flere produkter for småbarn som er testet av Miljødirektoratet inneholder ulovlige mengder helse- og miljøfarlige stoffer. Direktoratet sier næringslivet må ta ansvar. (…) – Dette e