Medisinsk fødselsregister

Medisinsk fødselsregister (MFR) er et landsomfattende helseregister over alle fødsler i Norge. Registeret skal bidra til å avklare årsaker til og konsekvenser av helseproblemer i forbindelse med svangerskap og fødsel, samt overvåke forekomst av medfødte misdannelser. (fhi.no)

Medisinsk fødselsregister (no.wikipedia.org).)

To av fem fødsler registreres ikke (dinside.no 30.10.2007)

- Ammende kvinner får i seg alt for lite jod. (- Ifølge Folkehelseinstituttet kan jodmangel hos mor henge sammen med dårlig språkutvikling, redusert finmotorikk og atferdsproblemer når barnet er tre år.)

(Anm: Ammende kvinner får i seg alt for lite jod. Ny norsk studie viser at kvinner som ammer får i seg alarmerende lite jod. Jod er viktig for normal vekst og utvikling av hjernen hos foster og små barn. (…) Studien viser at 80 prosent av kvinnene ikke får i seg den anbefalte mengden jod. I tillegg er kunnskapsnivået om jod veldig lavt hos gravide og ammende. (…) Jod er viktig for stoffskiftet, og for normal vekst og utvikling av hjernen hos foster og små barn. Flere undersøkelser viser at jodmangel nå er på fremmarsj i Norge. Gravide, ammende og små barn er mest utsatt. Ifølge Folkehelseinstituttet kan jodmangel hos mor henge sammen med dårlig språkutvikling, redusert finmotorikk og atferdsproblemer når barnet er tre år. (nrk.no 28.6.2017).)

(Anm: Taking too much folic acid while pregnant may put daughters at risk of diabetes and obesity (medicalnewstoday.com 12.2.2015).)

(Anm: Mors diabetes gir økt risiko for hjertemisdannelse hos barnet. Kvinner med diabetes har firedoblet risiko for å få barn med misdannelse i hjertet, viser en ny stor studie. (dagensmedisin.no 8.6.2016).)

(Anm: – Mange ekstremt tidligfødte får alvorlige problemer Hvert femte barn barn født innen uke 28 har allerede i toårsalderen så alvorlige atferdsproblemer at det påvirker hverdagen, viser ny svensk forskning. (nrk.no 9.2.2015).)

- Gunstig utvikling for de fleste uønskede svangerskapsutfall

Gunstig utvikling for de fleste uønskede svangerskapsutfall
fhi.no 29.1.2014
Dødelighet i forbindelse med fødsel har aldri vært lavere. Forekomsten av for tidlig fødsel er den laveste siden 2000. Antall barn med lav fødselsvekt er på vei ned. Utviklingen for svangerskapsforgiftning er også gunstig. Det viser tall for 2012 fra Medisinsk fødselsregister på Folkehelseinstituttet.

Den gunstige utviklingen er en særs viktig indikasjon på at Norge har en god svangerskaps- og fødselsomsorg. (...)

(Anm: Alvorlige hendelser i norske fødeinstitusjoner. I forbindelse med at enkeltartiklene fra Tilsynsmelding 2016 publiseres i sosiale medier, sendes de også på vanlig abonnement fra nettstedet. (helsetilsynet.no 27.7.2017).)

(Anm: Barn døde etter fødselen – uforsvarlig helsehjelp. Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) ga uforsvarlig helsehjelp og brøt journalføringsplikten da barn døde etter fødsel. Sykehuset har ikke lagt godt nok til rette for kompetanseutvikling hos nyutdannede jordmødre. (helsetilsynet.no 25.8.2017).)

(Anm: Parents' lifestyle affects offsprings' health, even before conception (medicalnewstoday.com 15.8.2014).)

(Anm: Sov på sidan för att förhindra dödfödsel .Kvinnor bör sova på sidan under de sista tre månaderna av sin graviditet för att förhindra dödfödsel, menar forskare till ny studie. (netdoktor.se 20.11.2017).)

(Anm: Trening før graviditet kan forebygge bekkenleddsmerter. En studie blant 39 000 kvinner viser at regelmessig trening før du blir gravid kan redusere sjansen for bekkenleddsmerter i svangerskapet. (fhi.no 10.11.2015).)

(Anm: Excessive folic acid found to alter brain development and behavior - Scientists from New York State report that higher doses of folic acid during pregnancy and throughout life may have lasting negative effects.  (medicalnewstoday.com 15.8.2014).)

- Prenatal (forut for fødsel) depresjon usannsynlig å påvirke ufødte babyer. Depresjon under graviditet er usannsynlig å påvirke babyer i livmoren direkte og føre til emosjonelle eller atferdsproblemer etter fødselen, ifølge en studie publisert i The Lancet Psychiatry. Opptil 1 av 5 forventende mødre vil oppleve depresjon under graviditet, hvor slike episoder blir knyttet til utviklingen av følelsesmessige og atferdsproblemer i barndommen. Tidligere har forskere tolket denne forbindelsen som potensielt å være en "fosterprogrammering"-effekt, hvor eksponering for prenatal depresjon i livmoren har en direkte effekt på fosterutviklingen, noe som i siste instans forårsaker utvikling av problemer senere i barndommen.

(Anm: Prenatal Depression Unlikely to Affect Unborn Babies. Depression during pregnancy is unlikely to directly impact babies in the womb and lead to emotional or behavioural problems after birth, according to a study published in The Lancet Psychiatry. Up to 1 in 5 expectant mothers will experience depression during pregnancy, with such episodes being associated with the development of emotional and behavioural problems in childhood. Previously, scientists had interpreted this association as potentially comprising a ‘fetal programming’ effect, whereby exposure to prenatal depression in the womb has a direct effect on the developing fetus, ultimately causing the development of problems later in childhood. However, the current study revisited this association while accounting for 2 important issues not previously considered: (1) mother and child are genetically related, so associations may be caused by the transmission of genes associated with emotional problems; and (2) mothers who experience prenatal depression are likely to experience depression as children are growing up, so associations may be attributable to exposure to maternal depression in childhood. (dgnews.docguide.com 26.9.2018).)

- Maternale prenatale depressive symptomer og risiko for tidlig livs psykopatologi hos barn: genetiske analyser i norsk mor og barns fødselskohortstudie.

(Anm: Maternal prenatal depressive symptoms and risk for early-life psychopathology in offspring: genetic analyses in the Norwegian Mother and Child Birth Cohort Study. Abstract BACKGROUND: Maternal prenatal depression is a known risk factor for early-life psychopathology among offspring; however, potential risk transmission mechanisms need to be distinguished. We aimed to test the relative importance of passive genetic transmission, direct exposure, and indirect exposure in the association between maternal prenatal depressive symptoms and early-life internalising and externalising psychopathology in offspring. (…) INTERPRETATION: Associations between maternal prenatal depressive symptoms and offspring behavioural outcomes in early childhood are likely to be at least partially explained by shared genes. This genetic confounding should be considered when attempting to quantify risks posed by in-utero exposure to maternal depressive symptoms. Lancet Psychiatry. 2018 Oct;5(10):808-815.)

- TANNGÅTE HOS NORSKE BARN: – Det er den nye folkesykdommen. Emaljefeil hos barn omtales som en ny folkesykdom man ikke finner årsaken til.

(Anm: TANNGÅTE HOS NORSKE BARN: – Det er den nye folkesykdommen. Emaljefeil hos barn omtales som en ny folkesykdom man ikke finner årsaken til. (…) På grunn av emaljefeil, ble enkle, hverdagslige ting som tannpuss, smertefullt for Molly. Det gjorde også vondt å tygge med tennene. – Plutselig startet det å ise og verke i tennene, sier hun. For å bli kvitt smertene måtte 12-åringen operere vekk fire jeksler, og i dag har hun ikke lenger plager. (…) – Vi ser det ganske ofte. Alle som undersøker barn ser emaljefeil rett som det er. Før trodde man kanskje det var karies, men nå vet vi mer om og kan påvise at det er såkalt MIH (mineralforstyrrelser på tennene), sier Brusevold, som er førsteamanuensis ved odontologisk fakultet på Universitetet i Oslo. (…) – Vi har satt i gang en stor studie i Oslo for å undersøke alle barn i årskullet 2010 for å se hvor mange som har dette her, sier Brusevold. Sammen med professor Anne Skaare og førsteamanuensis Tove Wigen ved odontologisk fakultet, er hun ansvarlig for Oslo-undersøkelsen, som går fra 2018 til 2020. (…) Vet ikke årsaken Årsaken til emaljefeil er fremdeles en gåte. Det har blitt studert om amming, medisiner, miljøgifter, problemer under fødsel og svangerskap eller økonomi er årsaken, men nå tror forskerne at sykdom i de første leveårene da seksårsjekslene dannes, peker seg ut. (tv2.no 13.10.2018).)

(Anm: Tannleger og tannhelse (munnhulen er kroppens speil). (mintankesmie.no/).)

(Anm: Enamel hypoplasia and its role in identification of individuals: A review of literature. Indian J Dent. 2015 Apr-Jun; 6(2): 99–102.)

(Anm: Enamel Hypoplasia (chalky teeths; kritt-tenner.) Overview Enamel is the hard, protective outer layer of your teeth. Enamel hypoplasia is a defect of the enamel that only occurs while teeth are still developing. Still, it can affect both baby teeth and permanent teeth. The condition results in thin enamel, which makes your teeth vulnerable to dental decay. The visual signs of enamel hypoplasia include white spots, pits, and grooves on the outer surface of the teeth. (healthline.com 12.3.2018).)  

(Anm: THE D3 GROUP FOR DEVELOPMENTAL DENTAL DEFECTS. (…) All of us believe that teaming up and pulling together in a "D3 family" effort will help get "chalky teeth" problems such as Molar Hypomin and AI recognised better, understood better, and cared for better. Our ultimate goal is to make many of these problems go away through prevention... read more >> (thed3group.org).)

- ADVARER MOT ØKENDE MANGELSYKDOM: Spedbarn til sykehus med kramper og pustestopp. Overlege mener B12-mangel hos barn kan være et mye større helseproblem enn vi er klar over.

(Anm: ADVARER MOT ØKENDE MANGELSYKDOM: Spedbarn til sykehus med kramper og pustestopp. Overlege mener B12-mangel hos barn kan være et mye større helseproblem enn vi er klar over. I Danmark raser debatten mellom veganere og helsepersonell. I et innslag på TV 2 Danmark, hevder overlege Allan Lund ved Rikshospitalet, at veganere risikerer å påføre barna sine mangelsykdommer, mens veganere mener danske leger er utdaterte og kunnskapsløse. TV 2 vet at svenske leger, i likhet med danske, ser flere og flere spedbarn med lavt B12 og krampelignende tilstander hos barn med veganmødre. I Norge er ikke debatten like heftig som i Danmark, men også her ser man barn av veganermødre som blir innlagt på landets sykehus med mangel på B12-vitamin. (tv2.no 9.12.2018).)

(Anm: Kritisk til ny forskning: – Helt trygt å fullamme i seks måneder. Nasjonalt kompetansesenter for amming oppfordrer fortsatt mødre å fullamme barnet sitt de første seks månedene. (…) Forsker ved Haukeland universitetssykehus, Anne-Lise Bjørke Monsen, har i en ny studie kommet fram til at spedbarn som mangler vitaminer og mineraler, blant annet B12, har en forsinket motorisk utvikling. Hun mener det henger sammen med at barnet kun ammes de første seks månedene, og mener barnet også bør få annen mat fra det er fire måneder. (tv2.no 15.2.2016).)

(Anm: Ammedebatten på riktig spor | Per Brandtzæg professor, Avdeling for patologi, Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet. (…) Matallergi har øket i den industrialiserte verden. Særlig gjelder dette for proteiner (allergener) i peanøtter, som kan utløse sjokk og i de alvorligste tilfeller dødsfall. Derfor blir vi ikke lenger servert peanøtter på flyreiser. Jeg kontaktet lederen for Helsedirektoratets arbeidsutvalg for et par år siden og fremhevet at ny forskning tydet på at perioden 4–6 måneder er viktig for utvikling av «oral toleranse», det vi si at immunsystemet spesielt i denne perioden lar seg trene opp til å tåle matproteiner som tilføres tarmen, men nå går direktoratet inn for seks måneders fullamming. (aftenposten.no 14.4.2016).)

- Kjemikalier i plast hemmer hjernevekst hos rotter.

(Anm: Chemicals in plastic stunt brain growth in rats. (…) Some studies have found links between exposure to the chemicals and developmental issues, but the details are still murky, and not all studies have measured negative effects. (…) Most recently, researchers from the University of Illinois at Urbana-Champaign set out to assess whether phthalates could alter the developing brain and impact cognitive ability in rats. Their results are published in the The Journal of Neuroscience. Phthalates are commonly added to plastics, and their impact on human health has been debated for years. A new study finds that exposure to these compounds reduces the number of neurons in rat brains. (medicalnewstoday.com 20.8.2018).)

(Anm: Perinatal exposure to an environmentally relevant mixture of phthalates results in a lower number of neurons and synapses in the medial prefrontal cortex and decreased cognitive flexibility in adult male and female rats. J Neurosci. 2018 Jul 16. pii: 0607-18.)

- Kemikalie hos gravida kan försena barns språk. Det visade sig att de barn vars mammor haft högre halter av ftalater i sina kroppar tidigt under graviditeten var sena i sitt språk, enligt två parallella studier.

(Anm: Kemikalie hos gravida kan försena barns språk. Det visade sig att de barn vars mammor haft högre halter av ftalater i sina kroppar tidigt under graviditeten var sena i sitt språk, enligt två parallella studier. Exponering för ftalater, farliga kemikalier, tidigt under mammans graviditet kan försena barnets språkutveckling, enligt två nya parallella studier från Karlstads universitet och Icahn School of Medicine at Mount Sinai i New York. Ftalater har använts som mjukgörare i plast, och finns fortfarande överallt runtomkring oss i vardagen trots att industrin inte längre säger sig använda ämnena. Några exempel är plastgolv av PVC och elkablar. Prylarna med ftalater i har lång livslängd. (nyteknik.se 2.11.2018).)

(Anm: Association of Prenatal Phthalate Exposure With Language Development in Early Childhood. JAMA Pediatr. 2018 (Published online October 29, 2018).)

- Norske kvinner blør mer under fødsel enn tidligere. Hvert år får nesten 1500 kvinner en alvorlig blødning etter fødsel. Det er mer enn en dobling på 20 år.  (- Hva er årsaken? Det store spørsmålet blir da hvorfor flere kvinner blør mer under fødsel nå enn tidligere.)

(Anm: Norske kvinner blør mer under fødsel enn tidligere. Hvert år får nesten 1500 kvinner en alvorlig blødning etter fødsel. Det er mer enn en dobling på 20 år. Igangsettelse av fødsel, stimulering av rier og forløsning med keisersnitt har vært rapportert som risikofaktorer for blødning, skriver artikkelforfatterne. På verdensbasis er blødning den hyppigste årsaken til at mødre dør under fødsel. I løpet av de siste 20 årene har antall kvinner som blør unormalt mye under fødsel, økt, også i vår del av verden. Dette er vist i flere høyinntektsland som Canada, Australia, Nederland og Storbritannia. En kvinne har i gjennomsnitt fem liter blod i kroppen. Det er normalt å blø opptil en halv liter når du føder. Hvis du blør mer enn dette, er blødningen unormalt stor. En blødning på 1,5 liter eller mer blir betraktet som en alvorlig blødning. De som opplever et så stort blodtap blir allment påvirket, kan få alvorlige komplikasjoner og har ofte behov for blodoverføring. (…) Hva er årsaken? Det store spørsmålet blir da hvorfor flere kvinner blør mer under fødsel nå enn tidligere. Er det noe med kvinnene som føder i dag sammenlignet med for 20 år siden? Er vi flinkere til å påvise og behandle blødninger? Eller er det noe med den moderne fødselshjelpen som gjør at kvinner i dag ender opp med flere store blødninger enn tidligere? (aftenposten.no 23.10.2018).)

- SSRI’er (lykkepiller) og tricykliske antidepressiva, mundtørhed og huller i tænderne.

(Anm: SSRI’er (lykkepiller) og tricykliske antidepressiva, mundtørhed og huller i tænderne. (…) Lægemiddelstyrelsen har den seneste tid fået flere henvendelser fra borgere, der haft tandproblemer i forbindelse med brug af SSRI’er. (…) Mundtørhed er en almindelig kendt bivirkning for alle SSRI’er og tricykliske antidepressiva, da denne medicin har betydelig inhiberende effekt på den nervøse regulering af spytsekretionen. Det er også velkendt, at mundtørhed øger risikoen for caries, og dermed huller i tænderne. LÆGEMIDDELSTYRELSEN - NYT OM BIVIRKNINGER 2016;7(1) (JANUAR 2016) (Side 16-17).)

(Anm: Antidepressiva og antipsykotika gir økt risiko for diabetes hos barn og voksne (50 til 700 %) (mintankesmie.no).)

(Anm: Teeth, Gums and Your Health. What Teeth and Gums Say About Your Health. (Tenner, tannkjøtt og helse. Hva tenner og tannkjøtt sier om din helse.) (medicinenet.com 1.9.2017).)

- Bakterie kan føre til at kvinner føder for tidlig, ifølge studie.

(Anm: Bacteria could cause women to give birth prematurely, study finds. Pregnant women who are most at risk of giving birth prematurely could be identified by the microbes found in their reproductive tract, a study has discovered. A team from Imperial College London carried out a study in which they collected swab samples from 250 pregnant women and further samples from 87 women who had suffered premature membrane ruptures. The scientists came to the conclusion that subtle changes to the vaginal bacteria could lead to premature birth before the 37th week of pregnancy. (independent.co.uk 24.1.2018).)
- KONKLUSJONER: Våre data viser at sammensetning av vaginal mikrobiota er en risikofaktor for etterfølgende PPROM og er forbundet med uønskede, kortsiktige maternale og neonatale utkomme.

(Anm: Vaginal dysbiosis increases risk of preterm fetal membrane rupture, neonatal sepsis and is exacerbated by erythromycin. (…) CONCLUSIONS: Our data show that vaginal microbiota composition is a risk factor for subsequent PPROM and is associated with adverse short-term maternal and neonatal outcomes. This highlights vaginal microbiota as a potentially modifiable antenatal risk factor for PPROM and suggests that routine use of erythromycin for PPROM be re-examined. BMC Med. 2018 Jan 24;16(1):9.)

(Anm: Preterm vannavgang (PPROM) og primær vannavgang ved/nær termin (PROM) (legeforeningen.no 27.2.2014).)

(Anm: Premature rupture of membranes (PROM), or pre-labor rupture of membranes, is a condition that can occur in pregnancy. It is defined as rupture of membranes (breakage of the amniotic sac), commonly called breaking of the mother's water(s), more than 1 hour before the onset of labor.[1] The sac (consisting of 2 membranes, the chorion and amnion) contains amniotic fluid, which surrounds and protects the fetus in the uterus (womb). After rupture, the amniotic fluid leaks out of the uterus, through the vagina. (en.wikipedia.org).)

- Mors hovedpinepiller fremskynder datterens pubertet. (- Stort studie: Brug af p-piller giver højere forekomst af leukæmi blandt børn.)

(Anm: Mors hovedpinepiller fremskynder datterens pubertet. Jo flere uger en gravid kvinde spiser Panodiler, jo hurtigere kommer hendes datter efterfølgende i puberteten. Når kvinder i graviditeten spiser almindelige smertestillende piller som Panodil, Pamol og Pinex, kan det sende deres datter i tidligere pubertet. Det viser ny forskning fra Aarhus Universitet. Som de første i verden har de undersøgt sammenhæng mellem det smertestillende paracetamol under graviditeten og piger og drenges pubertetsudvikling. (…) Men jo flere uger med paracetamol under graviditeten, jo tidligere pubertet hos pigerne, dog ikke hos drengene. Stort studie: Brug af p-piller giver højere forekomst af leukæmi blandt børn. (…) Undersøgelser peger på, at over 50 procent af gravide kvinder benytter sig af hovedpinepiller med paracetamol mindst en gang i løbet af deres graviditet. (…) - Det understreger, at det ikke er ligegyldigt, hvad man byder fosteret, og at selv såkaldt uskadelig håndkøbsmedicin afspejler sig i barnets udvikling senere i livet. (jyllands-posten.dk 13.10.2018).)

(Anm: Paracetamol (acetaminophen) og diverse andre smertestillende midler (mintankesmie.no).)

(Anm: Studie: Brug af p-piller giver højere forekomst af leukæmi blandt børn. Selv om budskabet i de nye resultater kan virke voldsomt, er det vigtigt at se nuanceret på de nye resultater, påpeger sammenslutning af danske gynækologer. (…) Resultaterne af det store studie er netop blevet offentliggjort i Lancet Oncology, der er et af verdens førende medicinske tiddskrifter. »Resultaterne peger på en sammenhæng mellem kvinders brug af prævention med hormoner og udvikling af leukæmi hos deres børn. Det er interessant, fordi det kan være med til at øge vores forståelse af de mulige årsager til leukæmi hos børn. På længere sigt kan det måske føre til bedre muligheder for at forebygge sygdommen,« udtaler postdoc Marie Hargreave fra Kræftens Bekæmpelses Center for Kræftforskning, som har stået i spidsen for den nye forskning, i en pressemeddelelse. (jyllands-posten.dk 7.9.2018).)

- Vitamintilskudd i graviditeten kan forhindre forsinket språkutvikling hos barn. Tilskudd av folsyrevitamin for gravide med epilepsi, kan forhindre forsinket språkutvikling hos barn forårsaket av epilepsimedisiner, viser en ny norsk studie.

(Anm: Vitamintilskudd i graviditeten kan forhindre forsinket språkutvikling hos barn. Tilskudd av folsyrevitamin for gravide med epilepsi, kan forhindre forsinket språkutvikling hos barn forårsaket av epilepsimedisiner, viser en ny norsk studie. – Studier blant friske gravide kvinner har vist at folsyrevitamintilskudd i svangerskapet er gunstig for språkutviklingen til barnet. I vår studie har vi funnet at effekten er enda gunstigere hos gravide med epilepsi når mor bruker epilepsimedisiner i svangerskapet, sier stipendiat, lege og hovedforfatter Elisabeth Synnøve Nilsen Husebye ved Universitetet i Bergen. Studien er gjennomført blant kvinner med epilepsi, og bruker data fra Den norske mor og barn-studien.  (nettavisen.no 1.8.2018).)

- Bedrer vitamintilskudd til svangre kvinner barnas IQ? Tilskudd av mikronæringsstoffer under svangerskapet kan bedre den intellektuelle utviklingen i områder med høy forekomst av underernæring, viser en studie fra Kina.

(Anm: Bedrer vitamintilskudd til svangre kvinner barnas IQ? Tilskudd av mikronæringsstoffer under svangerskapet kan bedre den intellektuelle utviklingen i områder med høy forekomst av underernæring, viser en studie fra Kina. (…) I en studie fra rurale strøk vest i Kina ble 4 606 gravide kvinner klyngerandomisert til å få tilskudd med enten folsyre, folsyre og jern eller multivitamin. Multivitaminet inneholdt anbefalte doser av 15 vitaminer og mineraler, inkludert folsyre og jern. I en oppfølgingsstudie ble ca. 700 barn i hver av de tre gruppene undersøkt med en IQ-test (Wechsler Intelligence Scale for Children, WISC-IV) da de var 10–14 år gamle (1). (…) Forfatterne konkluderer med at rutinemessig tilskudd av mikronæringsstoffer bør vurderes for å bedre den intellektuelle utviklingen i befolkninger med høy forekomst av underernæring. Tidsskr Nor Legeforen 2018 - Publisert: 15. oktober 2018.)

- Kosttilskudd under graviditet kan redusere risiko for autisme.

(Anm: Supplements during pregnancy may reduce autism risk. The current research team was headed up by Stephen Z. Levine, Ph.D., of the University of Haifa, Israel. Data were taken from 45,300 Israeli children born 2003–2007 who were followed up until 2015. (…) Because relationships between multivitamin and folic acid supplementation and ASDs have been inconsistent, a study published this week in JAMAreopens the question. (…) The authors concluded that there was a decreased risk of the offspring developing ASD if the mothers took folic acid, multivitamin supplements, or both either before pregnancy, during pregnancy, or both before and during. (…) Solid conclusions? The new results back up earlier conclusions from a Norwegian study that found that maternal folic acid use from 4 weeks before and 8 weeks into pregnancy was associated with a reduced risk of ASD. But although the findings are in line with some previous studies, not all previous research found such an effect. (medicalnewstoday.com 5.1.2018).)

(Anm: Association of Maternal Use of Folic Acid and Multivitamin Supplements in the Periods Before and During Pregnancy With the Risk of Autism Spectrum Disorder in Offspring. JAMA Psychiatry. 2018 Jan 3.)

- Studie: Svangerskabsforgiftning kan øge risikoen for demens.

(Anm: Studie: Svangerskabsforgiftning kan øge risikoen for demens. Op mod 3 pct. af alle gravide kvinder bliver ramt af svangerskabsforgiftning, som tilsyneladende også kan få konsekvenser senere i livet, viser nyt studie. (jyllands-posten.dk 18.10.2018).)

(Anm: Pre-eclampsia and risk of dementia later in life: nationwide cohort study. Abstract Objective To explore associations between pre-eclampsia and later dementia, overall and by dementia subtype and timing of onset. (…) Conclusions Pre-eclampsia was associated with an increased risk of dementia, particularly vascular dementia. Cardiovascular disease, hypertension, and diabetes were unlikely to mediate the associations substantially, suggesting that pre-eclampsia and vascular dementia may share underlying mechanisms or susceptibility pathways. Asking about a history of pre-eclampsia could help physicians to identify women who might benefit from screening for early signs of disease, allowing for early clinical intervention. BMJ 2018;363:k4109 (Published 17 October 2018).)

- Dreng eller pige? Nu er det muligt at afgøre den nyfødtes køn, når lægen er i tvivl.

(Anm: Dreng eller pige? Nu er det muligt at afgøre den nyfødtes køn, når lægen er i tvivl. Nogle babyer bliver født med misdannelser på kønsorganerne, så det ikke er til at se, om barnet er en dreng eller en pige. Nu gør dansk forskning det lettere at fastslå det biologiske køn. I sjældne tilfælde kan læger ikke se på nyfødte børn, om det er drenge eller piger. Nu er det dog blevet lettere, efter læger på Rigshospitalet har gjort en interessant opdagelse. (…) Om DSD I Danmark bliver der hvert år kun født meget få børn med DSD (Disorders of Sexual Development). I de fleste tilfælde kan lægerne fra blandt andet afdeling for Vækst og Reproduktion på Rigshospitalet afgøre, om det ramte barn er en dreng eller en pige, men der er hvert år et par tilfælde, hvor de ikke kan. Her vil den nye metode gøre det lettere i fremtiden. Det nye studie er for nylig offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism. (videnskab.dk 10.7.2018).)

- Keisersnitt og tarmbakterier øker risikoen for fedme barndommen.

(Anm: C-sections and gut bacteria increase risk of childhood obesity. New CHILD Study research has found that overweight and obese women are more like to have children who are overweight or obese by three years of age -- and that bacteria in the gut may be partially to blame. (sciencedaily.com 22.2.2018).)

(Anm: Roles of Birth Mode and Infant Gut Microbiota in Intergenerational Transmission of Overweight and Obesity From Mother to Offspring. Abstract Importance Maternal overweight, which often results in cesarean delivery, is a strong risk factor for child overweight. Little is known about the joint contribution of birth mode and microbiota in the infant gut to the association between maternal prepregnancy overweight and child overweight. (…) Conclusions and Relevance This study found evidence of a novel sequential mediator pathway involving birth mode and Firmicutes species richness (especially higher abundance of Lachnospiraceae) for the intergenerational transmission of overweight. JAMA Pediatr. Published online February 19, 2018.)

- Norsk forskning vekker oppsikt: - Koffein kan føre til overvektige barn. Forsker: - Det er viktig å merke at koffein ikke bare kommer fra kaffe.

(Anm: Norsk forskning vekker oppsikt: - Koffein kan føre til overvektige barn. Forsker: - Det er viktig å merke at koffein ikke bare kommer fra kaffe. (Dagbladet): Forskningsresultater fra en ny, stor studie publisert i tidsskriftet BMJ Open viser at mødrenes inntak av koffein under svangerskapet kan bidra til utvikling av overvekt hos barn. (dagbladet.no 22.5.2018).)

(Anm: Maternal caffeine intake during pregnancy and childhood growth and overweight: results from a large Norwegian prospective observational cohort study. BMJ Open 2018;8:e018895.)

– Tragisk at så mange mødrer slit psykisk. (- IKKJE LØYSING Å LIGGJE LENGER: – Nyfødde barn bør heim i det miljøet ein har der. Det er faktisk farlegare miljø på eit sjukehus, med bakteriar og slikt, enn det er heime, seier Anne Grethe Erlandsen i Helse- og omsorgsdepartementet.)

(Anm: – Tragisk at så mange mødrer slit psykisk. SKIEN (NRK): Jordmor Siri von Krogh seier at med dei rekordlåge fødselstala vi såg i fjor, burde kapasiteten og servicen på fødestovene vore mykje betre enn den var. – Det er skremmande at fleire og fleire mødrer slit mentalt. Sidan det er færre som føder, burde det vera rom for betre omsorg. Dette seier litt om kor dårleg barseltilbodet eigentleg er, seier Krogh. Jordmora hevdar at barselomsorga og jordmortenesta ikkje har vore prioritert dei siste 20 åra. Ho siktar særleg til auken i fødselsdepresjon, som ifølgje ein studie kan ha samanheng med kort liggetid. (…) – Det er tragisk at det har gått så langt at folk slit psykisk, seier Krogh. Dei siste vekene har fødetilbodet i Noreg vore under debatt. Når Haukeland byggjer nytt sjukehus i Bergen, er målet at friske barselkvinner skal sendast heim mellom seks og 24 timar etter fødsel, ifølgje BT. Omtrent samtidig kan SSB slå fast at fødselstala i Noreg er rekordlåge. (…) IKKJE LØYSING Å LIGGJE LENGER: – Nyfødde barn bør heim i det miljøet ein har der. Det er faktisk farlegare miljø på eit sjukehus, med bakteriar og slikt, enn det er heime, seier Anne Grethe Erlandsen i Helse- og omsorgsdepartementet. (nrk.no 18.3.2018).)

- Sunshine Policies (retningslinjer for åpenhet om interessekonflikter) og mørke skygger over Europa: Offentliggjøring av legemiddelindustriens utbetalinger til helsepersonell i ni europeiske land. (- Er åpenheten om individuelle data obligatorisk og komplett? Flertallet av de frivillige retningslinjer inkluderer en "opt-out" (frameldelse)-klausul i form av et krav om individuelt samtykke, hvilket undergraver betydningen av en åpenhetspolitikk.)

(Anm: Sunshine Policies (retningslinjer for åpenhet om interessekonflikter) og mørke skygger over Europa: Offentliggjøring av legemiddelindustriens utbetalinger til helsepersonell i ni europeiske land. (Sunshine Policies and Murky Shadows in Europe: Disclosure of Pharmaceutical Industry Payments to Health Professionals in Nine European Countries. (...) Er åpenheten om individuelle data obligatorisk og komplette? Flertallet av de frivillige retningslinjer inkluderer en "opt-out" (frameldelse)-klausul, gjennom et krav om individuelt samtykke, hvilket undergraver betydningen av en åpenhetspolitikk. (The majority of the voluntary codes include an “opt-out” clause, through a requirement for individual consent, that undermines the meaning of a transparency policy.) (...) Disclosure rules must follow EFPIA guidelines, but exceptions are allowed when these provisions are in conflict with national laws or regulations. Int J Health Policy Manag 2018 (ePublished: 14 March 2018).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Media (mediekritikk) (mintankesmie.no).)

(Anm: Interessekonflikter, bestikkelser og korrupsjon (mintankesmie.no).)

(Anm: Sakkyndige legers integritet, partiskhet og habilitet versus løgn i rettssalen (sakkyndighet) (mintankesmie.no).)

- Ny forskning: Populært håndkøbsmedicin kan forstyrre unge mænds hormoner. Ibuprofen kan ændre unge mænds hormonbalance, viser ny dansk-fransk forskning. (- Den populære håndkøbsmedicin kan føre til, at unge mænds hormonbalance minder om en 70-årigs.)

(Anm: Ny forskning: Populært håndkøbsmedicin kan forstyrre unge mænds hormoner. Ibuprofen kan ændre unge mænds hormonbalance, viser ny dansk-fransk forskning. Er du en ung mand og har taget de smertestillede gigtpiller ibuprofen i bare 14 dage, så kan du risikere at skade produktionen af hormonet testosteron. Den populære håndkøbsmedicin kan føre til, at unge mænds hormonbalance minder om en 70-årigs. (dr.dk 9.1.2018).)

- Ibuprofen kan försämra fertilitet hos flickfoster. (- De fann då att äggstockarna i foster som exponerats för ibuprofen hade färre utvecklade celler, färre könsceller och en ökad celldöd. Studien publiceras i tidskriften Human Reproduction.)

(Anm: Ibuprofen kan försämra fertilitet hos flickfoster. En laboratoriestudie på vävnad från foster visar att ibuprofen kan minska antalet äggceller i äggstockarna. Det är forskare vid bland annat forskningsinstitutet Inserm i Rennes i Frankrike som har undersökt effekten av det vanliga nsaid-preparatet ibuprofen på foster ex vivo, det vill säga genom att analysera riktig organvävnad men i en experimentell laboratoriemiljö. De fann då att äggstockarna i foster som exponerats för ibuprofen hade färre utvecklade celler, färre könsceller och en ökad celldöd. Studien publiceras i tidskriften Human Reproduction. (lakemedelsvarlden.se 2.2.2018).)

(Anm: Ibuprofen is deleterious for the development of first trimester human fetal ovary ex vivo. Human Reproduction 2018 (Published: 02 February 2018).)

- SSRI til gravide og risiko for vedvarende pulmonal hypertensjon hos nyfødte.

(Anm: SSRI til gravide og risiko for vedvarende pulmonal hypertensjon hos nyfødte. NEJM har publisert en studie som støtter mistanke om assosiasjon mellom bruk av en selektiv serotoninreopptakshemmer (SSRI) hos gravide og vedvarende pulmonal hypertensjon hos spedbarn. Sammenhengen bør studeres nærmere, men funnet bør tas med i legens vurdering av om gravide skal bruke et SSRI. (…) Konklusjon Disse data støtter en assosiasjon mellom mors bruk av SSRI sent i graviditeten og PPHN hos barnet; denne assosiasjonen bør studeres nærmere. Disse funnene bør det tas hensyn til i beslutninger om hvorvidt behandling med et SSRI skal fortsette i svangerskapet. Artikkelen er kommentert i en leder i samme nummer (2). (relis.no 10.2.2006).)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

(Anm: pulmonal hypertensjon; for høgt blodtrykk i lungepulsåra – arteria pulmonalis, kan gi tung pust ved pårøyning, brystsmerter, synkopetendens m v; kan skuldast mitralstenose eller andre slags, gjerne medfødde hjartesjukdommar, lungeemboliar (ev i form av kronisk tromboembolisk pulmonal hypertensjon), visse medikament (jf aminorex, fenfluramin), kollagene åresjukdommar m v; jf primær pulmonal hypertensjon og endotelin 1 EN pulmonary hypertension. Kilde: Norsk medisinsk ordbok.)

- Studien undersøker link mellom behandling med antipsykotika og risiko for diabetes under graviditet. (- Fortsettelse av quetiapin førte til 28 prosent økt risiko, tilsvarende 1,6 tilfeller for diabetes under graviditet per 100 behandlede kvinner. Fortsettelse av olanzapin førte til en 61 prosent økt risiko, tilsvarende 4,4 ekstra tilfeller av for diabetes under graviditet per 100 behandlede kvinner.)

(Anm: Study examines link between antipsychotic treatment during pregnancy and gestational diabetes risk. An increasing number of women are treated with antipsychotic drugs during pregnancy even though safety questions remain unanswered. (…) Continuation of quetiapine led to a 28 percent increased risk, corresponding to 1.6 extra cases of gestational diabetes per 100 women treated. Continuation of olanzapine led to a 61 percent increased risk, corresponding to 4.4 extra cases of gestational diabetes per 100 women treated. The study accounted for a broad range of proxy variables. Researchers are confident that increased risks are not due to confounding by incomplete overweight or obesity measurements at the start of pregnancy. "Clinicians must weigh the benefits of staying on a stable regimen against the risks of continuing treatment with a higher-risk atypical antipsychotic during pregnancy to make an informed decision about the best course of treatment for the patient in question," said Huybrechts. (news-medical.net 14.5.2018).)

- Fortsatt bruk av atypiske antipsykotika under tidlig graviditet og risiko for graviditetsdiabetes. (- KONKLUSJONER: Sammenlignet med kvinner som avbrøt bruk av et atypiske antipsykotika før graviditeten intraff, hadde kvinner som fortsatte behandlingen med olanzapin eller quetiapin en økt risiko for svangerskapsdiabetes som kan forklares av metabolske effekter forbundet med disse to legemidlene.)

(Anm: Continuation of Atypical Antipsychotic Medication During Early Pregnancy and the Risk of Gestational Diabetes. Abstract OBJECTIVE: Some atypical antipsychotics are associated with metabolic side effects, which are risk factors for gestational diabetes. The authors examined the risk of developing gestational diabetes associated with the continuation of treatment with aripiprazole, ziprasidone, quetiapine, risperidone, and olanzapine during pregnancy compared with discontinuation of these antipsychotic drugs. (…) RESULTS: Women who continued antipsychotic treatment during pregnancy generally had higher comorbidity and longer baseline antipsychotic use. (…) CONCLUSIONS: Compared with women who discontinued use of an atypical antipsychotic medication before the start of pregnancy, women who continued treatment with olanzapine or quetiapine had an increased risk of gestational diabetes that may be explained by the metabolic effects associated with these two drugs. Am J Psychiatry. 2018 Jun 1;175(6):564-574.)

- En av fem gravide bruker legemidler som kan være skadelige. Det kommer frem i en norsk studie. NY STUDIE: Seks av ti gravide bruker legemidler i graviditeten, og 19 prosent bruker legemidler som er potensielt skadelige for barnet.

(Anm: En av fem gravide bruker legemidler som kan være skadelige. Det kommer frem i en norsk studie. NY STUDIE: Seks av ti gravide bruker legemidler i graviditeten, og 19 prosent bruker legemidler som er potensielt skadelige for barnet. (…) Om lag seks av ti gravide kvinner bruker en eller flere reseptbelagte medisiner i løpet av svangerskapet. Det viser en norsk studie som nylig er publisert i Pharmacoepidemiology and Drug Safety. (…) Økning i bruk Studien er basert på 600.000 fødsler i perioden 2005 til 2015. (…) Stor usikkerhet Samtidig har andelen mødre som har brukt mulige skadelige medisiner i første del av svangerskapet økt fra 15 til 19 prosent de siste ti årene. – Det har blant annet vært en økning i bruken av medikamenter mot kvalme, som kan gi mindre misdannelser hos barnet. Det er viktig at kvinnene er kjent med dette, sier Engeland. (…) Ett legemiddel som Statens legemiddelverk har bestemt ikke skal brukes av gravide, er Isotretinoin som brukes til behandling av alvorlige kviseproblemer. I Norge er det få gravide som bruker dette, ifølge forskeren. – Hva er årsakene til at bruken av medisiner blant gravide øker? – Vi vet lite om grunnen. Legen som gir medisin skal opplyse når det er advarsler mot medisinbruk under graviditet. (dagensmedisin.no 2.8.2018).)

(Anm: Trends in prescription drug use during pregnancy and postpartum in Norway, 2005 to 2015. (…) CONCLUSION: The proportion of women using potentially teratogenic medications in the first trimester of pregnancy have increased during the last decade. Clinicians need to be aware of the possibility of pregnancy when prescribing potentially teratogenic medication to women of fertile age and focus this in the consultations. The increasing trends call for the need of routine surveillance of adverse birth outcomes linked to medication use in pregnancy. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2018 Jun 19. doi: 10.1002/pds.4577.)

(Anm: Fosterskader (legemiddelinduserte) (mintankesmie.no).)

- Forskere finner et nytt holdepunkt for hvordan thalidomid forårsaket ødeleggende fødselsskader.

(Anm: Forskere finner et nytt holdepunkt for hvordan thalidomid forårsaket ødeleggende fødselsskader. (Scientists find a new clue about how thalidomide caused devastating birth defects.) Dana-Farber Cancer Institute-forskere rapporterte denne uken at legemidlet trigger degraderingen av en rekke transskripsjonsfaktorer - proteiner som hjelper til med å slå gener på eller av - inkludert en kalt SALL4. (statnews.com 3.8.2018).)

- MS-risiko redusert ved amming, antyder studie.

(Anm: MS risk reduced by breast-feeding, study suggests. Breast-feeding for 15 months or longer may prevent mothers from developing multiple sclerosis at a later point. The team warns that correlation does not imply causation, but they encourage breast-feeding as a good practice. Data made available through the Center for Disease Control and Prevention's (CDC) 2016 Breastfeeding Report Card show that breast-feeding rates in the United States are on the rise. With women being twice as likely as men to develop multiple sclerosis (MS), it is important to understand what, if any, links there are between the condition and aspects of motherhood. (…) The findings were recently reported in the online issue of Neurology. (medicalnewstoday.com 13.7.2017).)

- Lavt vitamin D-nivå ved fødsel knyttet til høyere risiko for autisme.

(Anm: Low Vitamin D Levels at Birth Linked to Higher Autism Risk. HOBOKEN, NJ -- November 30, 2017 -- Low vitamin D levels at birth were associated with an increased risk of autism spectrum disorder (ASD) at the age of 3 years, according to a study published in the Journal of Bone and Mineral Research. (…) “Neonatal vitamin D status was significantly associated with the risk of ASD and intellectual disability,” said Dr. Zheng. (dgnews.docguide.com 30.11.2017).)

- Kosttilskudd under graviditet kan redusere risiko for autisme.

(Anm: Supplements during pregnancy may reduce autism risk. The current research team was headed up by Stephen Z. Levine, Ph.D., of the University of Haifa, Israel. Data were taken from 45,300 Israeli children born 2003–2007 who were followed up until 2015. (…) Because relationships between multivitamin and folic acid supplementation and ASDs have been inconsistent, a study published this week in JAMAreopens the question. (…) The authors concluded that there was a decreased risk of the offspring developing ASD if the mothers took folic acid, multivitamin supplements, or both either before pregnancy, during pregnancy, or both before and during. (…) Solid conclusions? The new results back up earlier conclusions from a Norwegian study that found that maternal folic acid use from 4 weeks before and 8 weeks into pregnancy was associated with a reduced risk of ASD. But although the findings are in line with some previous studies, not all previous research found such an effect. (medicalnewstoday.com 5.1.2018).)

(Anm: Association of Maternal Use of Folic Acid and Multivitamin Supplements in the Periods Before and During Pregnancy With the Risk of Autism Spectrum Disorder in Offspring. JAMA Psychiatry. 2018 Jan 3.)

- Sukkerinntak i svangerskapet er knyttet til barns allergi og allergisk astma.

(Anm: Sugar intake in pregnancy is linked to child’s allergy and allergic asthma. Pregnant women who consume high levels of free sugars during pregnancy are more likely to give birth to a child with allergy or allergic asthma, a study published in the European Respiratory Journal suggests.1 The researchers used data from the Avon Longitudinal Study of Parents and Children (ALSPAC), which looks at the offspring of predominantly white women living in Avon, UK, who were due to give birth from 1 April 1991 to 31 December 1992. BMJ 2017;358:j3293 (Published 06 July 2017).)

- Studie avslører virkningen av diabetes under graviditeten på babyes hjerte.

(Anm: Study reveals impact of diabetes during pregnancy on baby's heart. A new study conducted at the Eli and Edythe Broad Center of Regenerative Medicine and Stem Cell Research at UCLA discovered how increased glucose levels caused either by diabetes or other factors keep heart cells from maturing normally. The findings of the study help to explain the reason for babies born to women with diabetes having a greater chance of developing congenital heart disease. (news-medical.net 13.12.2017).)

(Anm: Maternal sugar intake during pregnancy may increase allergy risk in offspring (news-medical.net 5.7.2017).)

(Anm: High fluoride levels in pregnancy may lower offspring IQ. A new study suggests that children exposed to high levels of fluoride in utero may be less intelligent than those exposed to lower levels. Principal investigator Dr. Howard Hu, of the Dalla Lana School of Public Health at the University of Toronto in Canada, and colleagues recently reported their findings in the journal Environmental Health Perspectives. Fluoride is a chemical compound frequently added to tap water and dental products, including toothpaste and mouthwash, as it helps to prevent oral cavities. (medicalnewstoday.com 24.9.2017).)

- Bruk av multivitaminer under graviditet kan beskytte barn mot autisme med intellektuelle funksjonshemminger.

(Anm: Multivitamin use during pregnancy could protect children from autism with intellectual disabilities. Children whose mothers took multivitamins during pregnancy are roughly 30 percent less likely to develop autism with a co-occurring intellectual disability, according to a new Drexel University-led study. (news-medical.net 5.10.2017).)

- Astma knyttet til økt risiko for komplikasjoner under graviditet og fødsel.

(Anm: Asthma linked to increased risk of complications during pregnancy and childbirth. Women with asthma suffer more often from preeclampsia (PE) and run a higher risk of giving birth to underweight babies. These and other complications during pregnancy and delivery can not be explained by hereditary or environmental factors, according to a study from Karolinska Institutet published in The Journal of Allergy and Clinical Immunology: In Practice. (news-medical.net 4.10.2017).)

– Kvinner må få vite at de selv står økonomisk ansvarlig hvis noe går galt under fødselen. (– Lite kjent Som NRK har fortalt, får bare 3 av 10 kvinner som skades under fødselen erstatning i ettertid.)

(Anm: Presset ut. Fødselen for ti år siden gjør at Tonje Salen trolig aldri vil ha råd til å kjøpe seg en egen leilighet. – Kvinner må få vite at de selv står økonomisk ansvarlig hvis noe går galt under fødselen. (…) Lite kjent Som NRK har fortalt, får bare 3 av 10 kvinner som skades under fødselen erstatning i ettertid. Til sammenligning får 7 av 10 innvilget yrkesskadeforsikring hvis de skades på jobb. Årsaken til at så mange får avslag fra Norsk pasientskadeerstatning, er at skadene som ofte oppstår under en fødsel anses som en kjent risiko i forbindelse med fødsel. For mange kvinner er derimot risikoen lite kjent. Det samme gjelder den økonomiske konsekvensen det kan få hvis noe går galt under fødselen. – På den ene siden vil man ikke skremme gravide, samtidig som skadene er veldig intime og kan være vanskelig å snakke om. Noen kan jo synes det er litt privat å høre at «nei vet du, i dag har jeg så vondt i underlivet at jeg ikke klarer å sitte». Det hadde vært noe annet med en knekt fot, sier Salen (32). (nrk.no 3.6.2018).)

(Anm: Sivilombudsmannen (SOM) (mintankesmie.no).)

(Anm: Gruppesøksmål (massesøksmål) (mintankesmie.no).)

(Anm: Norsk pasientskadeerstatning (NPE). (mintankesmie.no).)

(Anm: Diverse skadeerstatninger (skadeserstatninger) (mintankesmie.no).)

(Anm: Rettferdsvederlag (Stortingets rettferdsvederlagsordning) (tidligere billighetserstatning) (mintankesmie.no).)

(Anm: Klager: Fylkeslegen – Helsetilsynet (Statens helsetilsyn) - Fylkesmannen - Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker (mintankesmie.no).)

- Gennembrud: Vitamintilskud kan forhindre ufrivillige aborter. Vitamin B3 kan forhindre ufrivillige aborter og fosterskader, konkluderer australske forskere efter 12 år. (- Og med tanke på, at der hvert år fødes 7,9 millioner børn med misdannelser verden over, er dette gennembrud utrolig gode nyheder.)

(Anm: Gennembrud: Vitamintilskud kan forhindre ufrivillige aborter. Vitamin B3 kan forhindre ufrivillige aborter og fosterskader, konkluderer australske forskere efter 12 år. Et almindeligt vitamintilskud kan reducere antallet af ufrivillige aborter samt fosterskader verden over betydeligt. Det oplyser australske forskere torsdag i det, de beskriver som et stort gennembrud i graviditetsforskning. Studiet, der er offentliggjort i det medicinske tidsskrift The New England Journal of Medicine, viser, at et defekt molekyle blandt gravide kvinder stopper embryoner og babyers organer i at udvikle sig rigtigt i livmoderen. Men det kan altså behandles ved at tage kosttilskuddet vitamin B3, også kendt som niacin, viser den australske forskning. (…) - Følgerne vil sandsynligvis være enorme. Dette har potentialet til at reducere antallet af ufrivillige aborter og fosterskader over hele verden. Og disse ord bruger jeg kun sjældent, siger hun. Australiens sundhedsminister, Greg Hunt, hylder undersøgelsen som "et historisk medicinsk gennembrud". - Dagens nyhed giver håb til den ene blandt fire kvinder, som aborterer ufrivilligt, siger han torsdag. - Og med tanke på, at der hvert år fødes 7,9 millioner børn med misdannelser verden over, er dette gennembrud utrolig gode nyheder. Forskerne har brugt genetisk sekventering af familier, der har været ramt af aborter eller misdannelser af børn ved fødslen og kunne konkludere, at genmutationer påvirkede produktionen af molekylet Nad. Og med B3-vitamin, som findes i kød og grøntsager, fandt de en betydelig ændring i molekylet. - Før vitamin B3 blev føjet til morens kost, skete der enten ufrivillige aborter, eller også blev børnene født med en række alvorlige misdannelser, oplyser Victor Chang Cardiac Research Institute i en erklæring. - Efter kosttilskuddet blev tilpasset, blev alle aborter og misdannelser forhindret, og alle børn blev født helt raske. (jyllands-posten.dk 10.8.2017).)

(Anm: NAD Deficiency, Congenital Malformations, and Niacin Supplementation. Background Congenital malformations can be manifested as combinations of phenotypes that co-occur more often than expected by chance. In many such cases, it has proved difficult to identify a genetic cause. We sought the genetic cause of cardiac, vertebral, and renal defects, among others, in unrelated patients. (…) First, NAD is central to energy metabolism, serving as an essential coenzyme in glycolysis, the tricarboxylic acid cycle, and the mitochondrial electron transport chain, and is also central to the production of macromolecules, including nucleotides. Embryogenesis is characterized by dynamic, well-orchestrated cellular proliferation and differentiation. NAD deficiency is therefore likely to most affect tissues undergoing the greatest change. Second, NAD levels regulate sirtuin-mediated deacetylation, which modulates transcription factors and metabolic enzymes that promote mitochondrial oxidative function and enhance cell survival under stress conditions.29-31 Sirtuin activity is required during embryogenesis and affects the fate of stem cells and progenitor cells; loss of activity causes multiple organ defects.32 (…) Conclusions Disruption of NAD synthesis caused a deficiency of NAD and congenital malformations in humans and mice. Niacin supplementation during gestation prevented the malformations in mice. (Funded by the National Health and Medical Research Council of Australia and others.) N Engl J Med 2017; 377:544-552 (August 10, 2017).)

(Anm: Vitamin B3 could help prevent birth defects. An extra dose of vitamin B3 might help prevent certain kinds of complex birth defects, according to a new study. The vitamin can help compensate for defects in the body’s ability to make a molecule, called nicotinamide adenine dinucleotide (NAD), which researchers have linked for the first time to healthy fetal development in humans. The find raises the possibility that boosting levels of B3 in pregnant women’s diets might help lower overall rates of birth defects. (…) Physicians already recommend that women consume specific amounts of folic acid, or vitamin B9, to prevent spinal cord defects, but the new work is not enough to offer a similar proposal for B3. Researchers need to learn more about how pregnancy influences NAD levels in general, and what a healthy level is, Vander Heiden says. It’s possible that the extra B3 in standard prenatal vitamins is already helpful. Too much niacin can cause dizziness, nausea, and diarrhea, but low doses don’t have any known side effects. “There’s little downside to adding a bit of niacin” to people’s diets, he says. If it could prevent even a few severe birth defects, “it’s a pretty exciting possibility.” (sciencemag.org 9.8.2017).)

- Hvorfor er det bare vi som har en kromosomfeil som skal måtte rettferdiggjøre vår eksistens?

(Anm: Hvorfor er det bare vi som har en kromosomfeil som skal måtte rettferdiggjøre vår eksistens? | Thorvald Steen. Jeg undrer på hva gutten som i sin tid fikk den alvorlige diagnosen, ville sagt hvis han så meg nå, skriver forfatter Thorvald Steen: Det jeg ville fortalt ham, er at jeg er glad for at jeg er født. Hva er et verdig liv? (…) Hva er det jeg frykter? Blikket forbipasserende sender meg når de strener forbi. Første gang jeg la merke til det, var da jeg falt i Lille Grensen i Oslo for åtte år siden og ikke kom meg opp. Nå er jeg ikke i stand til å gå utendørs, og er avhengig av rullestolen på grunn av en kronisk muskelsykdom som stadig utvikler seg. (aftenposten.no 30.12.2017).)

– Gjennombrudd i svangerskapsforskning: Vitamin kan redusere misdannelser. (…) Hver tredje kvinne har lave B3-nivå. (– De har for første gang funnet gener som er viktige for fosterutviklingen, som er avhengige av vitamin B3 for å utvikle seg normalt, sier Salvesen. Han legger til at funnet er identisk med oppdagelsen av folat eller B9 mangel.)

(Anm: Gjennombrudd i svangerskapsforskning: Vitamin kan redusere misdannelser. (…) Hver tredje kvinne har lave B3-nivå. (…) Mangel på dette vitaminet kan føre til misdannelser og spontanabort mente forskerne. (…) Ett av Australias største medisinske funn. Professor Sally Dunwoodie som ledet studien, sier til Sky News Australia at hun tror ringvirkningene av studien kan bli enorme. (…) – Kjempespennende. – Dette er kjempespennende, sier klinikksjef ved Kvinneklinikken, St. Olavs Hospital, Kjell Åsmund Salvesen. – De har for første gang funnet gener som er viktige for fosterutviklingen, som er avhengige av vitamin B3 for å utvikle seg normalt, sier Salvesen. Han legger til at funnet er identisk med oppdagelsen av folat eller B9 mangel. Etter å ha funnet en sammenheng mellom folatmangel og blant annet ryggmargsbrokk, gikk myndighetene i 1998 ut og anbefalte gravide å ta folattilskudd. Ifølge Salvesen ble forekomsten av nevralrørsdefekter (NTD), som inngår i ryggmargsbrokk, anencefali (manglende hjerne) og hjernebrokk, halvert på ti år. – Salget av folat tok for alvor av i 2006, vi kan anta at nedgangen i tilfeller med NTD skyldes folat-tilskudd, sier Salvesen. Årlig fødes to prosent med alvorlig medfødte utviklingsavvik. Risiko for spontanabort før uke 12 er 15 prosent. (aftenposten.no 11.8.2017).)

- Risikoen for fødselsskader firedobles ved diabetes. Så mange som en av 13 fødsler ved type 1- eller type 2-diabetes kan føre til en større medfødt skade hos barnet.

(Anm: Risikoen for fødselsskader firedobles ved diabetes. Så mange som en av 13 fødsler ved type 1- eller type 2-diabetes kan føre til en større medfødt skade hos barnet. Men med god planlegging kan risikoen reduseres. Dette ifølge en studie som ble publisert i tidsskriftet Diabetologia i februar 20121. Studien, en såkalt befolkningsbasert kohortstudie, undersøkte 401 149 svangerskap hos kvinner som var gravide med ett foster, i perioden 1996-2008. Av disse hadde 1677 kvinner type 1 eller type 2 diabetes. 78 prosent av kvinnene hadde type 1-diabetes, og 22 prosent hadde type 2-diabetes. Svangerskapsdiabetes eller diabetes som oppsto i svangerskapet, ble ikke undersøkt i denne studien. Målet for studien var å undersøke hvilken innvirkning langtidsblodsukker (HbA1c) og andre faktorer har på risikoen for medfødt skade (nhi.no 7.2.2012).)

- Liten ökad risk med adhd-läkemedel. (- Generellt i populationen är risken för hjärtmissbildning 10 per 1000 födda barn. Riskökningen med metylfenidat innebar att för varje grupp om tusen kvinnor som tar metylfenidat under graviditetens första trimester skulle ytterligare tre barn födas med missbildning på hjärtat, skriver forskarna i artikeln.)

(Anm: Liten ökad risk med adhd-läkemedel. Medicinering mot adhd med metylfenidat under graviditetens första trimester innebar en något ökad risk för hjärtfel hos barnet, visar en ny studie. (…) I Läkemedelsverket behandlingsrekommendationer för adhd konstateras att erfarenheten är begränsad och att medicinering vid graviditet är otillräckligt studerat. En ny studie som publiceras i JAMA Psychiatry visar nu att medicinering med metylfenidat under graviditetens första trimester innebär en något ökad risk för barn att födas med missbildning på hjärtat. (…) Även om risken för hjärtmissbildning om mamman tog metylfenidat ökade med 28 procent var den absoluta risken fortfarande relativt liten. Generellt i populationen är risken för hjärtmissbildning 10 per 1000 födda barn. Riskökningen med metylfenidat innebar att för varje grupp om tusen kvinnor som tar metylfenidat under graviditetens första trimester skulle ytterligare tre barn födas med missbildning på hjärtat, skriver forskarna i artikeln. (lakemedelsvarlden.se 13.12.2017).)

(Anm: Association Between Methylphenidate and Amphetamine Use in Pregnancy and Risk of Congenital Malformations. A Cohort Study From the International Pregnancy Safety Study Consortium. JAMA Psychiatry 2017 (Published online December 13, 2017).)

- Flere epidemiologiske studier har vist at det er en sammenheng mellom langvarig bruk av paracetamol i svangerskapet og nevroutviklingssykdommer som ADHD. Hvordan paracetamol kan påvirke nevroutvikling er ikke kjent.

(Anm: Kan paracetamol påvirke gener? Dersom gravide bruker paracetamol i 20 dager eller mer i svangerskapet, ser det ut til at gener som har betydning for utvikling av ADHD, kan påvirkes. Det viser resultater fra en delstudie i Den norske mor og barn-undersøkelsen. Flere epidemiologiske studier har vist at det er en sammenheng mellom langvarig bruk av paracetamol i svangerskapet og nevroutviklingssykdommer som ADHD. Hvordan paracetamol kan påvirke nevroutvikling er ikke kjent. I denne studien har man undersøkt hvorvidt såkalte epigenetiske mekanismer, ”brytere” som slår av og på gener, kan være involvert. Dette er den første studien som har vist en mulig sammenheng mellom langvarig bruk av paracetamol i svangerskapet og slike epigenetiske forandringer hos barna. Resultatene er banebrytende i så måte. Forandringen ble i denne studien bare funnet hos barn som senere utviklet ADHD.  – Slik kunnskap er viktig for forståelsen av hvordan langvarig bruk av paracetamol påvirker fosterutviklingen. Resultatene må bekreftes av andre før det har konsekvenser for rådgivning til gravide kvinner sier Kristina Gervin, som er førsteforfatter på studien. (fhi.no 20.9.2017).)

(Anm: Paracetamol (acetaminophen) og diverse andre smertestillende midler (mintankesmie.no).)

(Anm: Bruk av Paracetamol i svangerskapet linket til autisme, ADHD hos barn (Acetaminophen use in pregnancy linked to autism, ADHD in offspring) (medicalnewstoday.com 4.7.2016).)

(Anm: Continued Paracetamol exposure during pregnancy linked to ADHD in offspring. A new study has found that long term or continued use of acetaminophen or paracetamol during pregnancy is linked to a doubled risk of attention-deficit hyperactivity disorder (ADHD) in children. The study entitled, “Prenatal Exposure to Acetaminophen and Risk of ADHD” was published in the latest issue of the journal Pediatrics. (news-medical.net 30.10.2017).)

- Bruk av paracetamol under graviditet kan skade fertiliteten hos kvinnelige avkom.

(Anm: Paracetamol use during pregnancy may impair fertility of female offspring. Taking paracetamol during pregnancy may impair the future fertility of female offspring, according to a review published in Endocrine Connections. The article reviews three separate rodent studies that all report altered development in the reproductive systems of female offspring from mothers given paracetamol during pregnancy, which may impair their fertility in adulthood. (news-medical.net 5.1.2018).)

- Antibiotika kan gi flere kroniske sykdommer.

(Anm: Antibiotika kan gi flere kroniske sykdommer. (…) Folkehelseinstituttet: – Faren er underkommunisert. – Advarslene er høyst betimelige, sier lege og seniorforsker Merete Eggesbø ved Folkehelseinstituttet. (…) Ifølge Blaser viser ny forskning at det er en sammenheng mellom endringen av den naturlige tarmfloraen vår og utvikling av nye sykdommer som fedme, diabetes, astma, (...) Advarslene er høyst betimelige, sier lege og seniorforsker Merete Eggesbø ved Folkehelseinstituttet. (nrk.no 30.10.2016).)

(Anm: Effekten av psykostimulerende legemidler på blod-hjerne barrierens funksjon og nevroinflammasjon (The effects of psychostimulant drugs on blood brain barrier function and neuroinflammation) Front. Pharmacol. 2012;3:121 (Published online: 29 June 2012.)

- En av fem gravide bruker legemidler som kan være skadelige. Det kommer frem i en norsk studie. NY STUDIE: Seks av ti gravide bruker legemidler i graviditeten, og 19 prosent bruker legemidler som er potensielt skadelige for barnet.

(Anm: En av fem gravide bruker legemidler som kan være skadelige. Det kommer frem i en norsk studie. NY STUDIE: Seks av ti gravide bruker legemidler i graviditeten, og 19 prosent bruker legemidler som er potensielt skadelige for barnet. (…) Om lag seks av ti gravide kvinner bruker en eller flere reseptbelagte medisiner i løpet av svangerskapet. Det viser en norsk studie som nylig er publisert i Pharmacoepidemiology and Drug Safety. (…) Økning i bruk Studien er basert på 600.000 fødsler i perioden 2005 til 2015. (…) Stor usikkerhet Samtidig har andelen mødre som har brukt mulige skadelige medisiner i første del av svangerskapet økt fra 15 til 19 prosent de siste ti årene. – Det har blant annet vært en økning i bruken av medikamenter mot kvalme, som kan gi mindre misdannelser hos barnet. Det er viktig at kvinnene er kjent med dette, sier Engeland. (…) Ett legemiddel som Statens legemiddelverk har bestemt ikke skal brukes av gravide, er Isotretinoin som brukes til behandling av alvorlige kviseproblemer. I Norge er det få gravide som bruker dette, ifølge forskeren. – Hva er årsakene til at bruken av medisiner blant gravide øker? – Vi vet lite om grunnen. Legen som gir medisin skal opplyse når det er advarsler mot medisinbruk under graviditet. (dagensmedisin.no 2.8.2018).)

(Anm: Trends in prescription drug use during pregnancy and postpartum in Norway, 2005 to 2015. (…) CONCLUSION: The proportion of women using potentially teratogenic medications in the first trimester of pregnancy have increased during the last decade. Clinicians need to be aware of the possibility of pregnancy when prescribing potentially teratogenic medication to women of fertile age and focus this in the consultations. The increasing trends call for the need of routine surveillance of adverse birth outcomes linked to medication use in pregnancy. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2018 Jun 19. doi: 10.1002/pds.4577.)

(Anm: Fosterskader (legemiddelinduserte) (mintankesmie.no).)

- Utdatert informasjon om antibiotika til gravide. Publisert: Anbefalingene om legemidler til gravide i Nasjonal faglig retningslinje for bruk av antibiotika i sykehus bør revideres og harmoniseres med retningslinje for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten.

(Anm: Utdatert informasjon om antibiotika til gravide. Publisert: Anbefalingene om legemidler til gravide i Nasjonal faglig retningslinje for bruk av antibiotika i sykehus bør revideres og harmoniseres med retningslinje for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten. Ikke oppdatert informasjon Helsedirektoratet er ansvarlig for de nasjonale faglige retningslinjene, deriblant Nasjonal faglig retningslinje for bruk av antibiotika i sykehus. På nettsidene til Helsedirektoratet er det oppgitt at denne retningslinjen ble sist oppdatert 8. januar 2018 (1).  Dette kan gi inntrykk av at hele retningslinjen er oppdatert 8. januar 2018, noe som ikke er tilfelle for kapitlet «Graviditet og amming: antibiotikabruk» (2). Flere av rådene om bruk av antibiotika ved graviditet i retningslinjen (2) er ikke i samsvar med oppdaterte anbefalinger i en norsk oversiktsartikkel fra 2016 (3), Nasjonal faglig retningslinje for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten (4), informasjon fra teratologiinformasjonstjenester (5,6) eller anerkjente oppslagsverk (7-10). Vi mener derfor at informasjonen i det nevnte kapittelet bør revideres og harmoniseres med Nasjonal faglig retningslinje for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten, sist oppdatert 15. november 2016 (4). Dette er viktig for å unngå at gravide innlagt i sykehus behandles etter retningslinjer som er basert på utdatert kunnskap. (relis.no 28.5.2018).)

- Antibiotika i første trimester kan øke risikoen for fosterskader. Eksponering for clindamycin og doxycyklin i første trimester kan være assosiert med økt risiko for organspesifikke misdannelser som ventrikulær/atrieseptumdefekt (ASD), antyder ny forskning.

(Anm: First trimester antibiotics may increase birth defect risk. Exposure to clindamycin and doxycycline during the first trimester may be associated with an increased risk of organ-specific malformations such as ventricular/atrial septal defect, new research suggests. In a population-based cohort study in 139,938 liveborn singletons, there was an 81% increased risk of ventricular/septal defect (adjusted odds ratio, 1.81) associated with clindamycin exposure during the first trimester, compared with no exposure. Similarly, there was a 67% greater risk of musculoskeletal system malformations (aOR, 1.67) associated with clindamycin exposure (Br J Clin Pharmacol. 2017 Jul 19. doi: 10.1111/bcp.13364).)

(Anm: Hva er atrieseptumdefekt (ASD)? Atrium betyr forkammer – det er to av dem, ett på høyre og ett på venstre side. Septum er veggen mellom hjertets høyre og venstre side. Defekt betyr feil, og i dette tilfellet er feilen et hull. Atrieseptumdefekt (ASD) betyr altså at det er et hull i veggen mellom forkamrene. På engelsk heter hjertefeilen Atrial Septal Defect. (ffhb.no 29.7.2015).)

(Anm: Pregnant women who need medications face a risky guessing game. A federal task force is now trying to help (statnews.com 6.12.2017).)

- Visse antibiotika under graviditet kan øke risikoen for fødselsskader.

(Anm: Certain antibiotics during pregnancy may increase risk of birth defects. Source: Wiley. Summary: A new study has found links between certain antibiotics during pregnancy and major congenital malformations in newborns. A new study has found links between certain antibiotics during pregnancy and major congenital malformations in newborns. The study included an analysis of information on 139,938 live births in Quebec, Canada, between 1998 and 2008. Clindamycin, doxycycline, quinolones, macrolides, and phenoxymethylpenicillin were linked to organ-specific malformations. Amoxicillin, cephalosporins, and nitrofurantoin were not associated with birth defects. Although the absolute risks for birth defects were small, physicians should consider prescribing other antibiotics when treating patients with infections during pregnancy. "Infections during pregnancy are frequent and should be treated; however, our study highlights safer options for the treatment of infections, more specifically urinary tract infections or pulmonary infections, at least during the first trimester of pregnancy," said Dr. Anick Bérard, senior author of the British Journal of Clinical Pharmacology study. (sciencedaily.com 19.7.2017).)

(Anm: Use of antibiotics during pregnancy and the risk of major congenital malformations: a population based cohort study. Br J Clin Pharmacol. 2017 Nov;83(11):2557-2571.)

- Forskere finner et nytt holdepunkt for hvordan thalidomid forårsaket ødeleggende fødselsskader.

(Anm: Forskere finner et nytt holdepunkt for hvordan thalidomid forårsaket ødeleggende fødselsskader. (Scientists find a new clue about how thalidomide caused devastating birth defects.) Dana-Farber Cancer Institute-forskere rapporterte denne uken at legemidlet trigger degraderingen av en rekke transskripsjonsfaktorer - proteiner som hjelper til med å slå gener på eller av - inkludert en kalt SALL4. (statnews.com 3.8.2018).)

- Ny studie avslører store feil ved amerikanske legemidler med "akselerert" godkjenning.

(Anm: - Ny studie avslører store feil ved amerikanske legemidler med "akselerert" godkjenning. New study exposes major flaws in US drugs with 'accelerated' approval. (medicalnewstoday.com 9.6.2017).)

(Anm: Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Statlig hvitvasking av legemiddelinformasjon (Tidsskr Nor Legeforen 2010; 130:368 (25.2.2010).)

- Kobler bruk av angstdempende hos gravide til emosjonelle plager hos barn. Studien viste at barn som var eksponert for angstdempende legemidler i fosterlivet hadde flere symptomer på emosjonelle plager, sammenliknet med sine ueksponerte søsken.

(Anm: Kobler bruk av angstdempende hos gravide til emosjonelle plager hos barn. Studien viste at barn som var eksponert for angstdempende legemidler i fosterlivet hadde flere symptomer på emosjonelle plager, sammenliknet med sine ueksponerte søsken. En ny studie med data fra den norske Mor-Barn-undersøkelsen (MoBa) gir ny kunnskap om bruken av angstdempende legemidler og sovemedisiner blant gravide. Forskerne undersøkte nærmere 14.000 søsken i Den norske mor og barn-undersøkelsen med et såkalt søskendesign. Barn av mødre som brukte angstdempende medisiner og sovemedisiner under graviditeten ble sammenlignet med søsken som ikke hadde blitt påvirket av disse legemidlene i fosterlivet. Sammenligningen ble gjort da barna var ett og et halvt og tre år gamle. (dagensmedisin.no 31.7.2017).)

(Anm: Association of prenatal exposure to benzodiazepines and child internalizing problems: A sibling-controlled cohort study. A sibling-controlled cohort study. (…) Conclusion The findings suggest a moderate association between BZD-anxiolytic exposure and child internalizing problems that is not likely due to stable familial confounding factors. PLoS ONE 12(7): e0181042.)

– Mors angst under svangerskapet skader ikke barnet. (– Det viktigste med forskningen er at det viser noe annet enn det som har vært oppfatningen de siste 30 årene. Oppfatningen har hele tiden vært at angst og psykisk stress i svangerskapet påvirker barnet.)

(Anm: Mors angst under svangerskapet skader ikke barnet. Mors angst i svangerskapet ser ikke ut til å ha betydning for hvordan barnet utvikler seg, viser ny norsk forskning. Kvinner som sliter med psykiske problemer under svangerskapet, kan ta det med ro. At mor har angst mens hun går gravid, betyr ikke at barnet får psykiske problemer, viser en ny studie, utført av Universitetet i Oslo i samarbeid med Folkehelseinstituttet. – Det viktigste med forskningen er at det viser noe annet enn det som har vært oppfatningen de siste 30 årene. Oppfatningen har hele tiden vært at angst og psykisk stress i svangerskapet påvirker barnet. En stor studie fra Storbritannia viste at mødre som sliter med psykiske problemer har tre ganger høyere risiko for å få barn som skades av dette. Vår studie motbeviser dette, sier Mona Bekkhus, førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo til NRK. (…) Ifølge Bekkhus bombarderes gravide kvinner med råd og advarsler. (…) Mitt hovedbudskap er «slapp av», sier psykologen. (nrk.no 2.11.2017).)

- Økt risiko for deprimert adferd hos barnet. Det er økt risiko for at barnet får engstelig eller deprimert adferd i femårsalderen når mor bruker antidepressiva sent i svangerskapet.

(Anm: Økt risiko for deprimert adferd hos barnet. Det er økt risiko for at barnet får engstelig eller deprimert adferd i femårsalderen når mor bruker antidepressiva sent i svangerskapet. (…) Det er økt risiko for at barnet får engstelig eller deprimert adferd i femårsalderen når mor bruker antidepressiva sent i svangerskapet. ... SAMMENHENG: Forskerne de finner en assosiasjon mellom bruk av SSRI sent i svangerskapet og økt risiko for engstelig eller deprimert atferd når barnet er fem år. (dagensmedisin.no 24.1.2018).)

- Prenatal (under graviditet) bruk av antidepressiva og barns motoriske utvikling: En metaanalyse. (- KONKLUSJONER: En liten økt risiko for dårligere motorisk utvikling kan forekomme for barn som er utsatt for antidepressiva under graviditet.)

(Anm: Prenatal antidepressant Exposure and Child Motor Development: A Meta-analysis. Abstract CONTEXT: There is increasing use of antidepressants in pregnancy and hence children exposed in utero. Contradictory studies exist in the literature in which researchers report on the potential impact of antenatal antidepressant exposure on subsequent child motor development. (…) LIMITATIONS: There was variation in the measurement both of exposure and motor development across the identified study, and few followed up to later childhood or beyond. CONCLUSIONS: A small increased risk of poorer motor development may exist for children who are exposed to antidepressant medications during pregnancy. However, the marked methodological variation among studies and the limited control for possible confounds warrants cautious interpretation of these findings. Pediatrics. 2018 Jun 21. pii: e20180356.)

- Transgenerasjonelle effekter av to antidepressiva. (Transgenerational Effects of Two Antidepressants.) De lave nivåene av antidepressiva som oppdages i overflatevann øker for tiden bekymringer for deres potensielle langsiktige risikoer for ikke-målrettede organismer i vann. (- Sertralin(e) (Zoloft), i motsetning til venlafaxine (venlafaksin; Efexor; Effexor) kan vise seg å være en ekte miljøtrussel pga. akkumulering i alger og den fysiologiske svakheten som observert over generasjoner.)

(Anm: Transgenerasjonelle effekter av to antidepressiva. De lave nivåene av antidepressiva som oppdages i overflatevann øker for tiden bekymringer for deres potensielle langsiktige risikoer for ikke-målrettede organismer i vann. (- Venlafaxine (venlafaksin; Efexor; Effexor etc.)-eksponeringen reduserte avkomstallet (etterkommere) F0-daphnider og resulterte i legemiddeltoleranse hos F1-generasjonen. Sertralin (Zoloft), i motsetning til venlafaksin kan vise seg å være en ekte miljøtrussel på grunn av akkumulering i alger og den fysiologiske svakheten som observeres over generasjoner. Environ. Sci. Technol., 2015, 49 (2), pp 1148–1155.)

- Antikolinerge legemidler og risiko for demens: case-control-studie. (- Risikoen for demens økte med større eksponering for antidepressiva, urologiske og antiparkinson legemidler med en ACB score på 3. Dette resultatet ble også observert for eksponering 15-20 år før en diagnose.)

(Anm: Antikolinerge legemidler og risiko for demens: case-control-studie. (Anticholinergic drugs and risk of dementia: case-control study.) (…) Risikoen for demens økte med større eksponering for antidepressiva, urologiske og antiparkinson legemidler med en ACB score på 3. Dette resultatet ble også observert for eksponering 15-20 år før en diagnose. (The risk of dementia increased with greater exposure for antidepressant, urological, and antiparkinson drugs with an ACB score of 3. This result was also observed for exposure 15-20 years before a diagnosis.) BMJ 2018;361:k1315 (Published 25 April 2018).)

- Observasjonsstudie av nesten 9000 pasienter fant at de som ble foreskrevet antidepressiva ved utskrivning fra sykehus etter et hjerteinfarkt hadde 66 % større dødelighetsrisiko ett år senere enn pasienter som ikke ble foreskrevet legemidlene.

(Anm: Observasjonsstudie av nesten 9000 pasienter fant at de som ble foreskrevet antidepressiva ved utskrivning fra sykehus etter et hjerteinfarkt hadde 66 % større dødelighetsrisiko ett år senere enn pasienter som ikke ble foreskrevet legemidlene, selv om de bemerket at årsaken ikke nødvendigvis er relatert direkte til antidepressiva. (Heart attack patients prescribed antidepressants have lower survival rates.) (news-medical.net 5.3.2018).)

- Antidepressive medikamenter påvirker kroppens fettproduksjon. (- SREBP er meget viktig for å regulere produksjon både av kolesterol og av ulike fett-stoffer i kroppens celler. Kolesterol og andre fett-stoffer er viktig for at nevroner skal utvikle seg og fungere normalt, men har også en rolle i utviklingen av hjerte- og karsykdom.)

(Anm: Antidepressive medikamenter påvirker kroppens fettproduksjon. (...) På det molekylære planet tok Ræder i bruk cellestudier og moderne genteknologiske metoder for å vise at de store gruppene av psykiatriske medisiner (antipsykotika og antidepressiva, inkludert SSRI-medikamenter) virker på fettomsetningen i kroppen gjennom en transkripsjonsfaktor kalt SREBP (steroid reseptor-element bindende protein). SREBP er meget viktig for å regulere produksjon både av kolesterol og av ulike fett-stoffer i kroppens celler. Kolesterol og andre fett-stoffer er viktig for at nevroner skal utvikle seg og fungere normalt, men har også en rolle i utviklingen av hjerte- og karsykdom. (...) NY DOKTORGRAD (uib.no (23.9.2006).)

(Anm: Antidepressiva og antipsykotika gir økt risiko for diabetes hos barn og voksne (50 til 700 %) (mintankesmie.no).)

- Svekket mitokondriell fettsyresyntese fører til nevrogenerasjon i mus.

(Anm: Impaired mitochondrial fatty acid synthesis leads to neurodegeneration in mice. Abstract There has been a growing interest towards mitochondrial fatty acid synthesis (mtFAS) since the recent discovery of a neurodegenerative human disorder termed MEPAN (mitochondrial enoyl reductase protein associated neurodegeneration), caused by mutations in the mitochondrial enoyl-CoA/ACP (acyl carrier protein) reductase (MECR) carrying out the last step of mtFAS. (…) Our work sheds a light on the mechanisms of neurodegeneration caused by mtFAS deficiency and provides a test bed for future treatment approaches. J Neurosci. 2018 Sep 28. pii: 3514-17.)

- Antidepressive medikamenter påvirker kroppens fettproduksjon. (- SREBP er meget viktig for å regulere produksjon både av kolesterol og av ulike fett-stoffer i kroppens celler. Kolesterol og andre fett-stoffer er viktig for at nevroner skal utvikle seg og fungere normalt, men har også en rolle i utviklingen av hjerte- og karsykdom.)

(Anm: Antidepressive medikamenter påvirker kroppens fettproduksjon. (...) På det molekylære planet tok Ræder i bruk cellestudier og moderne genteknologiske metoder for å vise at de store gruppene av psykiatriske medisiner (antipsykotika og antidepressiva, inkludert SSRI-medikamenter) virker på fettomsetningen i kroppen gjennom en transkripsjonsfaktor kalt SREBP (steroid reseptor-element bindende protein). SREBP er meget viktig for å regulere produksjon både av kolesterol og av ulike fett-stoffer i kroppens celler. Kolesterol og andre fett-stoffer er viktig for at nevroner skal utvikle seg og fungere normalt, men har også en rolle i utviklingen av hjerte- og karsykdom. (...) NY DOKTORGRAD (uib.no (23.9.2006).)

(Anm: Antidepressiva og antipsykotika gir økt risiko for diabetes hos barn og voksne (50 til 700 %) (mintankesmie.no).)

- Svekket mitokondriell fettsyresyntese fører til nevrogenerasjon i mus.

(Anm: Impaired mitochondrial fatty acid synthesis leads to neurodegeneration in mice. Abstract There has been a growing interest towards mitochondrial fatty acid synthesis (mtFAS) since the recent discovery of a neurodegenerative human disorder termed MEPAN (mitochondrial enoyl reductase protein associated neurodegeneration), caused by mutations in the mitochondrial enoyl-CoA/ACP (acyl carrier protein) reductase (MECR) carrying out the last step of mtFAS. (…) Our work sheds a light on the mechanisms of neurodegeneration caused by mtFAS deficiency and provides a test bed for future treatment approaches. J Neurosci. 2018 Sep 28. pii: 3514-17.)

- Konklusjon Utbredt bruk av antidepressiva kan bidra til langvarig økt risiko for vektøkning på befolkningsnivå. Potensialet for vektøkning bør vurderes når behandling med antidepressiva er indikert.

(Anm: Antidepressant utilisation and incidence of weight gain during 10 years’ follow-up: population based cohort study. Abstract Objective To evaluate the long term association between antidepressant prescribing and body weight. (…) Conclusion Widespread utilisation of antidepressants may be contributing to long term increased risk of weight gain at population level. The potential for weight gain should be considered when antidepressant treatment is indicated. BMJ 2018;361:k1951 (Published 23 May 2018).)

(Anm: Antidepressiva og antipsykotika gir økt risiko for diabetes hos barn og voksne (50 til 700 %) (mintankesmie.no).)

- Kan indusere strukturelle og langvarige funksjonelle endringer i flere kortikale og subkortikale hjerneregioner som er forbundet med kognitive og ekstrapyramidale syndromer.

(Anm: - Disse funnene tyder på at akutt alvorlig serotonin/serotonerg toksisitet kan indusere strukturelle og langvarige funksjonelle endringer i flere kortikale og subkortikale hjerneregioner som er forbundet med kognitive og ekstrapyramidale syndromer. (J Neuroradiol. 2012 Oct;39(4):254-7 Epub 2011 Dec 22).)

- Tarmvirus kan påvirke personers risiko for å utvikle type 1 diabetes.

(Anm: Tarmvirus kan påvirke personers risiko for å utvikle type 1 diabetes. Intestinal viruses may affect person's chance of developing Type 1 diabetes. Doctors can't predict who will develop Type 1 diabetes, a chronic autoimmune disease in which one's own immune system destroys the cells needed to control blood-sugar levels, requiring daily insulin injections and continual monitoring. Now, a new study led by Washington University School of Medicine in St. Louis has found that viruses in the intestines may affect a person's chance of developing the disease. Children whose gut viral communities, or viromes, are less diverse are more likely to generate self-destructive antibodies that can lead to Type 1 diabetes. Further, children who carried a specific virus belonging to the Circoviridae family were less likely to head down the path toward diabetes than those who carried members of a different group of viruses. (news-medical.net 11.7.2017).)

- Antibiotika tatt sent i svangerskapet kan øke risikoen for IBD hos avkom.

(Anm: Antibiotics taken late in pregnancy can increase risk for IBD in offspring. Study in mice underscores concern over unwarranted use of antibiotics during pregnancy and early development. A study by researchers at the University of Chicago Medicine shows that when mice that are genetically susceptible to developing inflammatory bowel disease (IBD) were given antibiotics during late pregnancy and the early nursing period, their offspring were more likely to develop an inflammatory condition of the colon that resembles human IBD. (medicalnewstoday.com 13.7.2017).)

(Anm: Antibiotika (tarmbakterier, probiotika, mikrobiota etc.) (Dysbiose; dysbiosis (also called dysbacteriosis (dysbakteriose)). (mintankesmie.no).)

(Anm: Signaler fra tarmens mikrobiotika til fjerntliggende organer mht. fysiologi og sykdom. (Signals from the gut microbiota to distant organs in physiology and disease.) (Nat Med. 2016 Oct 6;22(10):1079-1089.)

(Anm: - Hadde medisinerne på et tidligere tidspunkt hatt et evolusjonært perspektiv på sin medisinering, ville vi ikke vært i den kritiske situasjon vi er kommet i med hensyn til resistens. (aftenposten.no 22.8.2016).)

- Økning av fysiske abnormiteter hos spedbarn linket til opioideksponering under graviditet, ifølge studie.

(Anm: Rise in infants with physical abnormalities is linked to opioid exposure during pregnancy, finds study. New research conducted by physicians at the Cincinnati Children's Hospital Medical Center has revealed a dramatic increase in torticollis (an abnormal twisting of the neck) and plagiocephaly (a flattening of the head often seen in conjunction with torticollis) in infants exposed to opioid medications in utero. The study, which was published in The Journal of Pediatrics and was the first of its kind, focused on the chronic effects of maternal opioid exposure. (news-medical.net 24.1.2018).)

(Anm: Prescription Opioid Exposures Among Children and Adolescents in the United States: 2000-2015. OBJECTIVES: This study analyzes and compares exposures to prescription opioids among children and adolescents younger than 20 years old in the United States. (…) CONCLUSIONS: Prescription opioid-related HCF admissions and serious medical outcomes were higher among teenagers. Contrary to trends for other prescription opioids, exposures to buprenorphine have increased in recent years; children aged 0 to 5 years accounted for almost 90% of buprenorphine exposures. These findings indicate that additional prevention efforts are needed. Pediatrics. 2017 Apr;139(4). pii: e20163382.)

(Anm: (...) I en studie fra Broussard (2011) ble det funnet en høyere forekomst av forskjellige typer fosterskade (inkl. hjertefeil, nevralrørsdefekter og gastroskise) hos barn av mødre som hadde brukt opioider (62). (Vanedannende legemidler – forskrivning og forsvarlighet (helsedirektoratet.no 2013).)

(Anm: FDA Tightens Opioid Labeling (medpagetoday.com 10.9.2013).)

(Anm: Neonatal abstinence syndrome increasing 'due to opioid overprescription' (medicalnewstoday.com 14.4.2015).)

(Anm: Exposure to prescribed drugs in pregnancy and association with congenital malformations. Obstet Gynecol. 1981 Sep;58(3):336-44.)

- USAs opioider: Antall avhengige kvinner som føder er firedoblet i løpet av 15 år. (- Rapporten, utarbeidet av CDC, støtter andre undersøkelser som har vist en forurolige økning i spedbarn som er utsatt for rusmidler og tvunget til å trekke seg seponere (withdraw) ved fødselen.)

(Anm: US opioids: number of addicted women giving birth quadrupled over 15 years. Rate of addiction varies by region, with a 53-fold increase in West Virginia, showing a disturbing rise in infants facing withdrawal. The number of US women who gave birth addicted to opioids has quadrupled in the last 15 years, increasing the number of infants who face a long, painful withdrawal at birth, according to new government data. (…) The report, compiled by the CDC, jibes with other research which has shown a disturbing rise in infants exposed to drugs and forced to withdraw at birth. It may also reflect a greater awareness of the condition among doctors, researchers warned. Between 1999 and 2014, researchers found that the number of mothers who went into labor at a hospital with an opioid addiction increased from 1.5 mothers per 1,000 deliveries to 6.5 per 1,000. (theguardian.com 9.8.2018).)

(Anm: Opioid Use Disorder Documented at Delivery Hospitalization — United States, 1999–2014. Weekly / August 10, 2018 / 67(31);845–849.)

(Anm: Enduring pain: how a 1996 opioid policy change had long-lasting effects. (…) But these events set the stage for the opioid crisis that unfolded – and persists – currently killing more than 60,000 Americans a year. (theguardian.com 30.3.2018).)

(Anm: Legemiddelavhengighet og annen substansavhengighet (mintankesmie.no).)

- Norge har flest opioid-brukere i Skandinavia. (- Bruken ligger langt høyere i Norge – og har økt. (- I Norge var prevalensen på tolv prosent blant kvinner.) (- For menn (…) cirka ni prosent i Norge.)

(Anm: Norge har flest opioid-brukere i Skandinavia. I Sverige har antallet brukere av opioider gått ned de siste årene, mens bruken ligger langt høyere i Norge – og har økt. (- I Norge var prevalensen på tolv prosent blant kvinner. Tilsvarende for menn var en prevalens på om lag seks prosent i nabolandene våre og på cirka ni prosent i Norge. – Økningen i prevalens har vært på ett prosentpoeng de siste årene i Norge, mens Sverige har hatt en liten nedgang. (dagensmedisin.no 26.9.2018).)

(Anm: – For slepphendte med å forskrive opioider. Resultatene fra en ny studie på bruken av opioidet tramadol over tid bekymrer professor Thomas Clausen, leder av Senter for rus- og avhengighetsforskning (Seraf). Norske forskere har sett på bruken av det smertestillende legemiddelet tramadol over en fire-årsperiode. Studien omfatter 154.042 voksne i Norge som hentet ut minst én resept på tramadol i 2012. Tramadol, er i likhet med kodein et svakt opioid. (dagensmedisin.no 26.9.2018).)

(Anm: Opioid prescriptions aren't decreasing, study finds. Recommended Reading: Mayo Clinic Number of opioid prescriptions remains unchanged, Mayo Clinic research finds (biopharmadive.com 2.8.2018).)

- Morkaken kan bestemme hva slags liv du får.

(Anm: Morkaken kan bestemme hva slags liv du får. En dårlig morkake kan gi deg diabetes, psykisk sykdom eller hjertetrøbbel senere i livet, viser ny norsk forskning. (…) – Vi vet at sviktende morkakefunksjon gir øket risiko i voksenlivet for flere alvorlige sykdommer som hjerte- og karsykdom, diabetes, kreft og psykiske lidelser. (nrk.no 14.5.2017).)

- Hvorfor er en tvilling mindre enn den andre?

(Anm: Why is one twin smaller than the other? Answer could lie in the placenta. MRI study finds differences in prenatal oxygen transport from mother to baby. (sciencedaily.com 16.6.2017).)

(Anm: Parasitic worms may influence fertility, study finds. In a new study published in the journal Science, researchers reveal how parasitic worms can influence a woman's likelihood of becoming pregnant, with one particular species found to boost chances of pregnancy. (medicalnewstoday.com 20.11.2015).)

(Anm: Vitamin D supplements in pregnancy could help protect children against asthma. A new study published today in the Journal of Allergy and Clinical Immunology has found that taking Vitamin D supplements in pregnancy can positively modify the immune system of the newborn baby, which could help to protect against asthma and respiratory infections, a known risk factor for developing asthma in childhood. (news-medical.net 26.5.2017).)

(Anm: Fertility treatment: Vitamin D may influence success rate. A new meta-analysis has concluded that there is a relationship between a woman's vitamin D status and the success rate of assisted reproduction therapy. Researchers from the University of Birmingham and Birmingham Women's and Children's National Health Service (NHS) Foundation Trust, both in the United Kingdom, decided to take a look at existing data to probe the links further. They carried out a meta-analysis, reopening 11 studies including 2,700 women undergoing ART. Their findings are published this week in the journal Human Reproduction. (medicalnewstoday.com 18.11.2017).)

- Hudkontakten som redder liv. (- Tre tiår med avslag og avvisning.) (- Et helt unikt prosjekt skal gi svar på om mor er bedre enn kuvøse.)

Hudkontakten som redder liv
nrk.no 29.4.2017
En baby født så altfor tidlig. Festa til mor sitt bryst – dag og natt. Et helt unikt prosjekt skal gi svar på om mor er bedre enn kuvøse. (…)

Nils Bergman har brukt store deler av sitt yrkesaktive liv på å utvikle og nå ut med metoden sin. – Jeg opplever at mye motstand er snudd til nysgjerrighet, sier han. (…)

Bruker nettene til undersøkelser
– Jeg snakket med organisasjoner, leger og helsemyndigheter. De fleste var svært skeptiske og avviste tankene om at hud til hud er best for tidligfødte barn. (…)

Tre tiår med avslag og avvisning.

Men kampen førte omsider fram og misjonæren ble bønnhørt. I fjor fikk prosjektet pengestøtte fra Bill Gates sin stiftelse. 40 millioner kroner til mer forskning. (…) De neste elleve årene gikk med til å mase og overtale forskningsmiljøer om penger til å gjenoppta studien. Det var få som brydde seg.

40 avslåtte søknader. Folkene med penger ville bruke dem på å utvikle ny teknologi. Jeg svarte dem: «La meg få dem, til å forske på det naturlige heller». (…)

På fars bryst
Det har gått et døgn fra Sarah Løken og Mattias Skoglund ble foreldre til lille Thea. Hele natta har jenta vært festa tett inntil mor, men nå skal far få overta. Babyen er omkransa av ledninger og får oksygen gjennom en pustemaskin. Forsiktig løfter sykepleieren henne over på fars brystkasse.

Babyen protesterer først på adskillelsen, og måleapparater viser at hun ikke har det bra.

Jenta klynker. Far nynner. Sykepleierne pakker babyen inn – hud til hud med far.

– Nå ligger målingen av oksygenmetningen i blodet på 99–100. Det kommer ikke høyere enn det. Helt fantastisk, sier spesialsykepleier Kirsten Engevik.

Få minutter etter at jenta er knytta til far, går målingene til topps. Bedre resultater enn kuvøsen ville gitt. (…)

(Anm: International study suggests Nodding syndrome caused by response to parasitic protein. Researchers at the National Institutes of Health have uncovered new clues to the link between Nodding syndrome, a devastating form of pediatric epilepsy found in specific areas of east Africa, and a parasitic worm that can cause river blindness. The study, published in Science Translational Medicine, suggests that the mysterious neurological disease may be caused by an autoimmune response to the parasitic proteins. (medicalnewstoday.com 17.2.2017).)

(Anm: Should childbirth injuries be taken more seriously? Up to 15% of women sustain pelvic injuries during childbirth that do not heal, according to research published in the American Journal of Obstetrics and Gynecology. (medicalnewstoday.com 6.12.2015).)  

- Enkelte antibiotika linket til risiko for spontanabort

Some Antibiotics Linked to Miscarriage Risk
mednettavisen.no 1.5.2017
MONDAY, May 1, 2017 (HealthDay News) -- Taking certain types of antibiotics during pregnancy may boost the risk of miscarriage, a large study suggests.

Macrolides, quinolones, tetracyclines, sulfonamides and metronidazole were associated with an increased risk of "spontaneous abortion," meaning loss of pregnancy before the 20th week of gestation.

The study doesn't prove cause and effect. But, it does tie use of certain medicines to a higher risk of miscarriage -- up to double the risk for some classes of antibiotics, the researchers said.

"Some seem to be safer when it comes to the risk of spontaneous abortion, and some aren't," said study author Anick Bérard, a professor at the University of Montreal's Faculty of Pharmacy.

However, the new evidence does not suggest that pregnant women should stop taking antibiotics to treat bacterial infections.

"It [miscarriage] is still a rare outcome," Bérard added. (…)

(Anm: Forsiktighet kreves ved samtidig forskrivning av antibiotika med psykofarmaka hos eldre pasienter. (…) Antibiotika har flere legemiddelinteraksjoner med psykofarmaka som kan føre til bivirkninger eller behandlingssvikt og betydelig øke kostnadene for behandlinger. (dgnews.docguide.com 3.4.2017).)

(Anm: Antibiotika øger sandsynligheden for spontan abort. Ifølge et studie fra Canada kan antibiotika give dobbelt så stor chance for spontan abort. (jyllands-posten.dk 1.5.2017).)

(Anm: Antibiotika associeras med högre risk för tarmcancer. (…) Det här är första studien som visar på sambandet mellan antibiotikaanvändning och utveckling av adenom i tjock- och ändtarmen. Studien publiceras i den vetenskapliga tidskriften Gut. (…) Resultatet visade att långvarig antibiotikaanvändning tidigare i livet, i åldern 20 till 59 år, hade samband med diagnostiserade adenom. (lakemedelsvarlden.se 5.4.2017.)

- Tobias ble frisk takket være et stikk i hælen.

(Anm: Tobias ble frisk takket være et stikk i hælen. (…) Men bare noen få sykehus tester for den 24. sykdommen, alvorlig immunsvikt, som del av prøveprosjektet. (…) I Arendal har de startet kort tid før Tobias blir født. (…) Mens de venter på en donor hjemme på Sørlandet, må de være veldig forsiktige slik at gutten deres ikke blir smittet av en infeksjon. (…) På Rikshospitalet får de beskjed om at det eneste som kan redde gutten deres, er benmargstransplantasjon. Og at det kan ta tre til fire måneder før de finner en donor.  (aftenposten.no 3.6.2017).)

- Ber myndighetene om fortgang i immunsvikt-screening av nyfødte.

(Anm: Ber myndighetene om fortgang i immunsvikt-screening av nyfødte. Det vil ta opptil to år å avgjøre om screening for alvorlig immunsvikt skal innføres for alle nyfødte i Norge. (aftenposten.no 2.6.2017).)

(Anm: Flere babyer født av mødre med svangerskapsdiabetes har uheldige påvirkninger, ifølge studie. (More babies born to mothers with gestational diabetes have adverse outcomes, study shows. Babies born to women who develop gestational diabetes during pregnancy have higher odds of adverse outcomes including preterm birth and larger than average size, a large scale observational study of all deliveries in France during 2012 has shown.1) BMJ 2017;356:j846 (Published 16 February 2017).)

(Anm: Study links outdoor air pollution with millions of preterm births. Scientists have published a major study which links outdoor air pollution with 2.7 million preterm births per year. The study, which was led by a team from The Stockholm Environment Institute (SEI) at the University of York, found that in 2010, about 2.7 million preterm births globally - or 18 per cent of all preterm births - were associated with outdoor exposure to fine particulate matter (PM2.5). (medicalnewstoday.com 20.2.2017).)

(Anm: Air Pollution May Directly Cause Those Year-Round Runny Noses, According to a Mouse Study (hopkinsmedicine.com 18.4.2017).)

(Anm: Pille mod svamp øger gravides risiko for spontan abort. Gravide, som behandles med lægemidlet fluconazol mod svampeinfektion i skeden, har en øget risiko for ufrivillig abort sammenlignet med kvinder, som i stedet får en stikpille. Det viser et nyt studie fra Statens Serum Institut. (videnskab.dk 5.1.2016).)

(Anm: En resept for berøring: Tidlige erfaringer former premature babyers hjerner. A prescription for touch: Early experiences shape preterm babies' brains. Newborn babies experience the world through touch. Now, researchers who have measured the brain responses of 125 infants - including babies who were born prematurely and others who went full-term - show that a baby's earliest experiences of touch have lasting effects on the way their young brains respond to gentle touch when they go home. The findings reported in Current Biology are yet another reminder of the importance of gentle touch for infants' normal sensory development. They have particular implications for the care received by the 15 million infants born prematurely each year, who often must spend extended periods of time in neonatal intensive care units (NICUs). (medicalnewstoday.com 17.3.2017).)

(Anm: Svangerskapsforgiftning dobler risikoen for hjerteinfarkt. Kvinner som har hatt svangerskapsforgiftning har økt risiko for å rammes av akutt hjerteinfarkt, viser ny studie. (…) Er barnet født med lavere vekt enn forventet er risikoen tredoblet. Og den er femdoblet for kvinner med svangerskapsforgiftning som føder før uke 37. (nrk.no 1.4.2017).)

– Vil ikke endre kostholdsrådene til gravide

– Vil ikke endre kostholdsrådene til gravide
nrk.no 24.2.2017
Flere forskere mener fet fisk som kveite og laks inneholder miljøgifter som kan være skadelige for barn og gravide kvinner. Men myndighetene er ikke enig i at kostholdsrådene bør endres.

I en kronikk i Tidsskrift for Den norske legeforening at seks leger og forskere går ut og advarer mot fet fisk. De mener at norske myndigheter bør gi en ny anbefaling om hvor mye fisk gravide kvinner og barn bør spise.

– De fleste av oss bør spise mer fisk, og særlig gravide kvinner. Fordi vi vet at fisken inneholder viktige stoffer, både for mor og barn, sier seniorrådgiver Gry Hay fra Helsedirektoratet.

Ifølge direktoratet er det helt trygt å spise fisk og de anbefaler alle å spise to til tre måltider med fisk i uken. Nylig ble det kjent at nordmenn spiser 13 prosent mindre fisk nå enn for fem år siden. (…)

Professor og medlem av Vitenskapskomiteen for mattrygghet Anneche Utne Skåre bekrefter at konklusjonen fra 2014 er like gangbar i 2017.

– Ingen får i seg mengder av miljøgifter som er helseskadelige, uansett om det er snakk om storspisere av fisk, barn eller gravide, sier Skåre. (…)

– Mye hysteri
Det alle er enig om er at det viktigste rådet gravide kvinner kan følge er å spise variert.

– Spis fisk med god samvittighet, det er en verdifull matvare som gir en rekke viktige næringsstoffer. Og lær barna å like fisk så tidlig som mulig, sier Gry Hay fra Helsedirektoratet. (…)

(Anm: Er miljøgifter i norsk kosthold skadelig for barn? Myndighetene viser til grenseverdier for miljøgifter når de angir sine kostholdsanbefalinger. Norske studier har påvist helseskader hos barna selv om mødrene har et lavere inntak enn anbefalte grenser. Noe er åpenbart feil. Tidsskr Nor Legeforen 2017; 137:257 (16.2.2017).)

- Utilstrekkelige nivåer av vitamin D i svangerskapet er skadelige for barnets utvikling.

(Anm: Insufficient levels of Vitamin D in pregnancy detrimental to child development. Vitamin D deficiency in expectant mothers during pregnancy has a negative effect on the social development and motor skills of pre-school age children, a new study in the British Journal of Nutrition reports.  (medicalnewstoday.com 13.7.2017).)

- Ufødte udsættes for kemiske stoffer. I en ny rapport har DTU Fødevareinstituttet og ingeniørfirmaet DHI undersøgt den samlede viden om ca. 60 stoffer, herunder hvor meget børn bliver udsat for dem. Bly og paracetamol er de to mest udbredte stoffer for henholdsvis neurotoksiske og hormonforstyrrende stoffer. 

(Anm: Ufødte udsættes for kemiske stoffer. I en ny rapport har DTU Fødevareinstituttet og ingeniørfirmaet DHI undersøgt den samlede viden om ca. 60 stoffer, herunder hvor meget børn bliver udsat for dem. Bly og paracetamol er de to mest udbredte stoffer for henholdsvis neurotoksiske og hormonforstyrrende stoffer.  Læs mere (pharmadanmark.dk  16.6.2017) (FREDAG FOR6IDDAG – 24).)

(Anm: Børn og ufødte børns samlede udsættelse for udvalgte kemiske stoffer. Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter nr. 159 April 2017. (mst.dk).)

(Anm: Miljø og helse (mintankesmie.no).)

- Sædkvaliteten til vestlige menn stuper. Vestlige menns fertilitet stuper, og forskerne aner ikke hvorfor.

(Anm: Sædkvaliteten til vestlige menn stuper. Vestlige menns fertilitet stuper, og forskerne aner ikke hvorfor. (tv2.no 3.12.2018).)

(Anm: Viten og vilje – Når sædcella svikter. Viten og vilje. Steinar har ingen levende sædceller, og han har prøvd å få barn i flere år uten å lykkes. Stadig flere menn har dårlig sædkvalitet og vi vet ikke hvorfor. Men nå har en ny behandling gjort det mulig å vekke noen av sædcellene til nytt liv. Er det likevel håp for Steinar og menn med dårlig sæd? (nrk.no 3.12.2018).)

(Anm: Brystkreftmedisin gir håp for barnløse menn. Mange sliter med å få barn. Nå kan brystkreftmedisinen Tamoxifen være løsningen når menn har dårlig sædkvalitet. Den vanligste årsaken til at menn ikke kan få egne biologiske barn er liten produksjon av sædceller. I de siste 40 årene har sædkvaliteten hos menn i Vesten blitt mer enn halvert, og forskerne vet ikke hvorfor dette skjer. (nrk.no 3.12.2018).)

(Anm: SÆDKVALITETEN TIL VESTLIGE MENN STUPER: Steinar hadde nesten ingen sædceller: – Man kjenner seg litt mindre som mann. Dårligere sædkvalitet Men Steinar er ikke alene. Vestlige menns sædkvalitet har stupt dramatisk de siste tiårene. Mens den i 1973 i snitt lå på 99 millioner sædceller for hver milliliter sæd, er tallet nå halvparten så mye. – Vi vet jo ikke årsaken til det, men vi vet noen ting. Fedre er eldre enn før, alder kan ha en betydning. Ellers kan det være ting i miljøet eller andre ting vi ikke vet om som påvirker det, sier Siri Eldevik Håberg, som er forsker på Folkehelseinstituttet. Det gis allerede mye informasjon om prevensjon og hvordan man ikke skal bli gravid. Men nå mener forskerne det må komme mer informasjon om at det også kan bli vanskelig å få barn om man venter for lenge. – Det å planlegge det å få barn, altså planlegge fruktbarheten sin – det tror jeg er viktig å få nok informasjon om, og det får ikke unge folk i dag, sier Håberg. (tv2.no 4.12.2018).)

(Anm: Miljø og helse (mintankesmie.no).)

(Anm: Miljø og legemiddel (Legemidler er farlig avfall). (mintankesmie.no).)

- Vår daglige gift.

Vår daglige gift
aftenposten.no 27.11.2009
Stoffer vi bruker i vanlige produkter kan havne i maten vår i fremtiden — og gi kreft og fosterskader.

Bevisene er fortsatt uklare, men mistanken blir stadig sterkere: Vi forgifter oss selv med stoffene vi slipper ut. Tegnene er der. Risikoen for testikkelkreft, prostatakreft og brystkreft har økt kraftig de siste 5o arene, og en av fem norske menn har dårlig sædkvalitet. En dansk undersøkelse viser at jenter utvikler bryster tidligere enn for 15 år siden. (…)

- Risiko for prematur fødsel knyttet til bakterier i skjeden og livmorhalsen. (Premature birth risk linked to bacteria in vagina and cervix.)

Binge drinking linked to premature births
guardian.co.uk 21.1.2009
• Expert advice is confusing, admit scientists
• Study suggests under 12.5 units a week may be safe

Binge drinking in the early months of pregnancy can lead to women giving birth prematurely, even if they stop once they realise they are expecting a baby, according to research published today.

The study finds that low levels of drinking do not lead to premature births. Low levels were defined as no more than six standard-sized drinks a week - equivalent to 12.5 units or 100g of alcohol - or more than two such drinks on any occasion. (...)

(Anm: Premature birth risk linked to bacteria in vagina and cervix. A new study reveals that the microbe communities of the cervix and vagina are significantly linked to the risk of premature birth. It suggests that, with further research, the finding could lead to therapies that promote the beneficial bacteria or reduce the risk-raising ones as a way to prevent premature birth. The study, led by the Perelman School of Medicine at the University of Pennsylvania in Philadelphia, featured recently at the annual meeting of the Society for Maternal-Fetal Medicine in Las Vegas, NV, where it received the March of Dimes Award for Best Abstract on Prematurity. The abstract is published in the American Journal of Obstetrics & Gynecology. (medicalnewstoday.com 30.1.2017).)

(Anm: Life-threatening serotonin toxicity due to a citalopram-fluconazole drug interaction: case reports and discussion. General Hospital Psychiatry 30 (2008) 372–377.)

(Anm: Association Between Use of Oral Fluconazole During Pregnancy and Risk of Spontaneous Abortion and Stillbirth. (…) Conclusions and Relevance  In this nationwide cohort study in Denmark, use of oral fluconazole in pregnancy was associated with a statistically significant increased risk of spontaneous abortion compared with risk among unexposed women and women with topical azole exposure in pregnancy. Until more data on the association are available, cautious prescribing of fluconazole in pregnancy may be advisable. Although the risk of stillbirth was not significantly increased, this outcome should be investigated further. JAMA. 2016;315(1):58-67.)

(Anm: Antioxidant found in breast milk prevents liver disease, study finds. New research links one antioxidant in particular - commonly found in breast milk and foods such as kiwi, soy, and celery - to the risk of developing nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD). NAFLD is becoming increasingly widespread. In the United States, the disorder is the most common cause of liver disease, accounting for 75 percent of all chronic liver diseases. NAFLD affects 20-30 percent of U.S. adults and 60 percent of obese adults, and the disease has been linked to the obesity "epidemic" and the metabolic disorders that accompany it. (medicalnewstoday.com 7.1.2017).)

– Dette har fått flere eksperter til å rase mot Helsedirektoratet, som beskyldes for å være skrivebordsteoretikere, uten i stand til å se barn og mødrenes reelle behov. (– Helsedirektoratet møter jo aldri disse ammende mødrene. Det gjør vi hver eneste dag, sier Astrid Midtsund.)

REAGERER PÅ RÅD OM AMMING I SEKS MÅNEDER
tv2.no 19.11.2016
– Det er vanskelig å gå imot Helsedirektoratet, men jeg mener jo at disse rådene er for strenge
– Helsedirektoratet møter jo aldri disse ammende mødrene. Det gjør vi hver eneste dag, sier Astrid Midtsund.
I oktober ble det lansert nye retningslinjer for spedbarnsernæring. Det var i forkant knyttet spenning til om rådene om fullamming skulle nedjusteres fra seks til fire måneder. Årsaken er at flere studier, også norske, som viser at det er hensiktsmessig for barna. Men i de nye rådene er det fortsatt fullamming i seks måneder som gjelder.

Dette har fått flere eksperter til å rase mot Helsedirektoratet, som beskyldes for å være skrivebordsteoretikere, uten i stand til å se barn og mødrenes reelle behov.

– Jeg er ikke overrasket, men synes det er veldig trist, sier helsesøster Astrid Midtsund til TV 2. (…)

(Anm: Helsedirektoratet (tidligere Sosial- og helsedirektoratet (SHdir)) (mintankesmie.no).)

(Anm: FDA evaluerer dansk studie. Resultaterne af et dansk studie, der peger på, at gravide kvinder i behandling med svampemidlet fluconazol har øget risiko for spontan abort, bliver aktuelt evalueret af FDA. Den amerikanske lægemiddelmyndighed FDA går disse dage et dansk studie igennem. Det fremgår af FDA’s hjemmeside. Det danske studie indikerer, at gravide kvinder i behandling med svampemidlet fluconazol (Diflucan) har en mulig øget risiko for spontan abort. Fluconazol er en tabletbehandling, der gives til kvinder med svampeinfektioner i underlivet, ved munden og i spiserøret, som […] (dagenspharma.dk 28.4.2016).)

(Anm: Mindre svangerskapsforgiftning med probiotika. Gravide som fikk i seg probiotiske melkeprodukter tilsvarende ett glass daglig hadde lavere forekomst av svangerskapsforgiftning enn andre gravide. (…) Det er imidlertid viktig å merke seg at denne sammenhengen må bekreftes av andre studier før vi kan si at probiotika faktisk beskytter mot svangerskapsforgiftning, uttaler forsker Ronny Myhre ved Folkehelseinstituttet (FHI) på FHIs hjemmeside. (dagensmedisin.no 9.8.2016).)

(Anm: Få jordmødre spør om den gravide blir slått. Under halvparten av jordmødrene som jobber med gravide, spør om vold. Dette er i strid med retningslinjene. (aftenposten.no 3.12.2016).)

(Anm: Tilde gråt ustanselig – en mobilvideo forklarte hvorfor. Lille Tilde skrek døgnet rundt og måtte mates med sprøyte. Et kort inngrep på under ett minutt løste problemene hun slet med. (…) – Barnelegen på sykehuset kunne ikke se at noe var galt med tungebåndet, men ettersom alle symptomene stemte, tok jeg kontakt med en ammespesialist sørpå. Hun ba meg om å sende en mobilvideo der jeg fulgte noen instruksjoner som viste fram tunga og munnen til Tilde.  (nrk.no 13.11.2016).)

(Anm: Energidrikk og helserisiko. En undersøkelse publisert i tidsskriftet JAMA viser at energidrikk kan øke både stresshormon og blodtrykk. Nå vil Forbrukerrådet i Norge ha strengere regulering av markedsføringen av energidrikk. (nhi.no 5.1.2016).)

(Anm: Energy drinks linked to risk of cardiac events in young people with familial long QT syndrome. Scientists express concerns about the effect of energy drinks on individuals, particularly teens, with familial long QT syndrome in a new study published in the International Journal of Cardiology (news-medical.net 8.5.2017).)

(Anm: Koffeinholdig brus forbundet med økt risiko for CP. Mors inntak av koffeinholdig brus var assosiert med økt risiko for cerebral parese (CP) hos barnet. Det kommer frem i en ny studie publisert i Journal of Nutrition. Studien baserer seg på Den norske mor og barn undersøkelsen (MoBa) med data fra nærmere 100.000 gravide som blant annet svarer på spørsmål om blant annet mat- og drikkevaner. (dagensmedisin.no 12.8.2016).)

- Rapportering av fødselshendelser må forbedres

Birth incident reports must improve (Rapportering av fødselshendelser må forbedres)
BMJ 2016;353:i3320 (Published 16 June 2016)
Investigations into stillbirths, neonatal deaths, and severe brain injuries that occur at full term must improve, the Royal College of Obstetricians and Gynaecologists said. The college launched the Each Baby Counts initiative in 2014 to halve the number of such cases by 2020, and its first report found 921 such babies born in the United Kingdom in 2015. Of the 610 reports of such incidents 27% lacked information, and 39% included no action to improve care or made recommendations focused solely on individual actions. (Full story doi:10.1136/bmj.i3259)

(Anm: Reporting of serious incidents during labour must improve, says college BMJ 2016;353:i3259 (Published 10 June 2016).)

(Anm: Forskere finner link mellom bruk av antidepressiva, medfødte misdannelser eller dødfødsler. (Researchers Find Link Between Antidepressant Use, Congenital Anomalies or Stillbirths) (…) "Mens denne ekstra risikoen kan virke liten er resultatene etter mitt syn så alvorlig som de kan være." (“While this extra risk may seem small, in my view, the outcomes are as serious as they can be.”) (dgnews.docguide.com 5.12.2016).)

(Anm: Eksponering av foster for antidepressiva kan endre Corpus Callosums mikrostruktur: Presentert ved PAS / ASPN. (…) Fordi "den neonate (nyfødtes) corpus callosum mikrostruktur er assosiert med utero (livmor) SSRI-eksponering og prenatal (før fødsel) mødredepresjon, er tidlige modningsprosesser i denne regionen følsomme for endret 5-hydroksytryptamin (5-HT) signalering under tiden i utero (livmor)," bemerket Campbell. "Disse resultatene - sammen med forstyrret hvit substans’ mikrostruktur i genu hos premature spedbarn - tyder dette på at utviklingen av [corpus callosum] kan være følsom for tidlige uheldige påvirkninger. (Fetal Exposure to Antidepressants May Alter Corpus Callosum Microstructure.) (dgnews.docguide.com 10.5.2017).)

(Anm: Unormal sæd med SSRI antidepressiva. Flere studier har funnet endrede sædparametere etter eksponering for SSRI-antidepressiva. Selv om SSRIs rolle er usikker, er det berettiget å ta hensyn til de observerte effektene på sædkvalitet og informere eksponerte pasienter. (Semen abnormalities with SSRI antidepressants. Several studies have found altered semen parameters after exposure to SSRI antidepressants. Although the role of SSRIs is uncertain, it is justified to take into account the observed effects on sperm quality and to inform exposed patients.) Prescrire Int 2015; 24 (156): 16-17.)

(Anm: Gravide kvinner som tar antidepressiva er mer sannsynlig å få barn med autisme, ifølge studie. Pregnant women who take antidepressants more likely to have a child with autism, study finds. Research data published in the BMJ reveal that antidepressant use during pregnancy increases the risk of autism in children, as reported The Independent Thursday. (firstwordpharma.com 20.7.2017).)

(Anm: - Nye data viser økt risiko for misdannelser når antidepressiva brukes under graviditet. (…) En studie publisert i British Medical Journal (BMJ) avslører at antidepressiva forskrevet til gravide kan øke sjansen for å få en baby med misdannelser.) (New Data Show Heightened Risk of Birth Defects When Antidepressants Are Used During Pregnancy.) (dgnews.docguide.com 19.1.2017).)

(Anm: - Utviklingen av et potensielt livstruende serotonergt syndrom eller nevroleptisk malignt syndrom (NMS)-lignende reaksjoner er rapportert for SNRI-er og SSRI-er alene, inkludert Celexa-behandling, men spesielt ved samtidig bruk av serotonerge legemidler (inklusive triptaner) og legemidler som svekker metabolisme av serotonin (inklusive MAO-hemmere), eller med antipsykotika eller andre dopaminantagonister (fda.gov 6.3.2009).)

(Anm: Antidepressant use during pregnancy and the risk of major congenital malformations in a cohort of depressed pregnant women: an updated analysis of the Quebec Pregnancy Cohort. (…) Conclusions Antidepressants with effects on serotonin reuptake during embryogenesis increased the risk of some organ-specific malformations in a cohort of pregnant women with depression. BMJ Open 2017;7:e013372.)

(Anm: Bruk av antipsykotika er assosiert med en 60 % økt risiko for dødelighet hos pasienter med Alzheimers sykdom. (…) Bruk av to eller flere antipsykotika samtidig ble knyttet til nesten doblet dødsrisiko (200 %) enn ved monoterapi.) (Antipsychotic Drug Use Increases Risk of Mortality Among Patients With Alzheimer’s Disease. JOENSUU, Finland -- December 12, 2016 -- Antipsychotic drug use is associated with a 60% increased risk of mortality among patients with Alzheimer's disease, according to a study published in the Journal of Alzheimer’s Disease. The risk was highest at the beginning of drug use and remained increased in long-term use. Use of 2 or more antipsychotic drugs concomitantly was associated with almost 2 times higher risk of mortality than monotherapy.) (dgnews.docguide.com 12.12.2016).)

(Anm: Antipsykotika dobler dødsrisiko allerede etter 180 dagers bruk. Greater Mortality Risk With Antipsychotics in Parkinson's (Større dødsrisiko med antipsykotika ved Parkinsons) (medicalnewstoday.com 21.6.2015).)

(Anm: (...) For ytterligere å illustrere problemet kan nevnes at antipsykotika forårsaker parkinsonisme (5), og en studie fant at mennesker med Parkinsons sykdom og psykose hadde fire ganger større sannsynlighet for å dø etter tre til seks måneders behandling enn de som ikke fikk antipsykotika. (6) De var også mer utsatt for kognitiv svikt, forverring av parkinsonsymptomer, hjerneslag, infeksjoner og fall. RE: Psykisk syke lever kortere. Tidsskr Nor Legeforen 10.11.2015.)

(Anm: Legemidler som kan gi delirium hos eldre. Delirium ses særlig hos eldre ved akutte sykdommer og skader eller som følge av toksisk eller farmakologisk påvirkning. Eldre personer har mange sykdommer og bruken av legemidler er høy. Mange legemidler, og særlig de med antikolinerg eller dopaminerg effekt, kan gi delirium. Kjennskap til legemidler og kombinasjoner av legemidler som kan gi delirium, er viktig for å kunne forebygge og behandle tilstanden. Tidsskr Nor Legeforen 2005; 125:2366-7 (8.9.2005).)

– Hvordan kan et brudd i hoften gjøre deg psykotisk? Unge forskere kan være i ferd med å endre geriatriens lave status. Særlig skrøpelige eldre er lite utforsket: Oslo Delirium.

(Anm: Hvordan kan et brudd i hoften gjøre deg psykotisk? Unge forskere kan være i ferd med å endre geriatriens lave status. Særlig skrøpelige eldre er lite utforsket: Oslo Delirium Research Group er en av bare en håndfull grupper i verden som driver med forskning på delirium. Særlig skrøpelige eldre er lite utforsket: Oslo Delirium Research Group er en av bare en håndfull grupper i verden som driver med forskning på delirium. (morgenbladet.no 10.8.2018).)

(Anm: Delir: Akutt forvirring. FORVIRRING, URO OG DESORIENTERING: Skade, sykdom eller abstinens kan medføre akutt delirium. Hallusinasjoner kan oppstå. Symptomer på delir, også kalt delirium, er svekket bevissthet og evne til logisk tenkning, svekket sanseevne og redusert oppmerksomhet. Delir er en svært alvorlig og livstruende tilstand. (lommelegen.no 19.4.2018).)

(Anm: Delirium in hospitalized patients: Risks and benefits of antipsychotics. ABSTRACT Consensus panel guidelines advocate for the judicious use of antipsychotic drugs to manage delirium in hospitalized patients when nonpharmacologic measures fail and the patient is in significant distress from symptoms, poses a safety risk to self or others, or is impeding essential aspects of his or her medical care. Here, we review the use of haloperidol, olanzapine, quetiapine, risperidone, and aripiprazole for this purpose. Cleveland Clinic Journal of Medicine. 2017 August;84(8):616-622.)

(Anm: Post injektionssyndrom. (…) De fleste af disse patienter udviklede symptomer på sedation (fra mild sedation til koma) og/eller delirium (herunder forvirring, desorientering, ophidselse/ uro, angst og anden kognitiv svækkelse). Andre symptomer inkluderede ekstrapyramidale symptomer, dysartri, ataksi, aggression, svimmelhed, svaghed, hypertension eller krampe.) (sundhedsstyrelsen.dk 29.6.2014).)

(Anm: Mødre til børn med misdannelser har øget dødelighed. (…) Bivirkninger har ført til to dødsfald. Den største del af bivirkningerne (42 procent) af de 429 blev indberettet for såkaldte psykostimulerende lægemidler - eksempelvis til behandling af ADHD - efterfulgt af 31 procent for antidepressiver og 24 procent for antipsykotiske lægemidler. (videnskab.dk 20.12.2016).)

(Anm: Antikolinerge effekter av vanlige legemidler knyttet til økt dødelighet hos mennesker over 65. De kombinerte antikolinerge effektene av mange vanlige legemidler øker risikoen for kognitiv svekkelse og død hos personer over 65 år, ifølge resultater fra en storskala studie på den langsiktige helseeffekten av legemidler.(Anticholinergic effects of common drugs are associated with increased mortality in over 65s. The combined anticholinergic effects of many common drugs increase the risk of cognitive impairment and death in people aged over 65, a large scale study of the long term effect of drugs on health has found.) BMJ 2011; 342:d4037 (28 June).)

(Anm: Men experience greater cognitive impairment and increased risk of death following hip surgery. In a study of hip fracture patients, men displayed greater levels of cognitive impairment within the first 22 days of fracture than women, and cognitive limitations increased the risk of dying within six months in both men and women. "While men make up only about 25 percent of all hip fractures, the number of men who fracture their hip is increasing and we know men are more likely to die than women after a hip fracture," said Dr. Ann Gruber-Baldini, lead author of the Journal of the American Geriatrics Society study. (medicalnewstoday.com 10.2.2017).)

(Anm: Det autonome nervesystemet. Det autonome nervesystemets hovedoppgave er å bidra til likevekt i kroppens basale funksjoner. Det vil blant annet si kroppstemperatur, blodtrykk, åndedrett og fordøyelse. (nhi.no 4.3.2015).)

(Anm: Ulike selektive serotonin reopptakshemmeres (SSRI-er) cytotoksisitet mot kreftceller. (Cytotoxicity of different selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) against cancer cells.) (…) Vi har funnet at paroxetine (paroksetin; Seroxat; Paxil etc.) har cytotoksisk aktivitet mot tumorceller. J Exp Ther Oncol. 2006;6(1):23-9.)

(Anm: Could antidepressants stop prostate cancer from spreading? In almost all cases where prostate cancer spreads to other areas of the body, the disease spreads to the bone first. In a new study, researchers reveal the discovery of an enzyme that helps prostate cancer cells to invade bone. Furthermore, certain antidepressant medications may have the potential to block this enzyme. Study co-author Jason Wu, of Washington State University-Spokane, and colleagues recently reported their findings in the journal Cancer Cell. (medicalnewstoday.com 13.3.2017).)

(Anm: Classic cytotoxic drugs: a narrow path for regulatory approval. Several classic cytotoxic drugs have shown encouraging activity in the treatment of metastatic breast cancer.1–3 However, only a few have received an overwhelming welcome from regulatory authorities and succeeded in obtaining widespread regulatory approval for routine use. For example eribulin was approved for treatment of metastatic breast cancer in several countries including Japan, USA, and Europe, based on data that showed longer overall survival in patients treated with eribulin compared with patients treated with physician's choice of treatment. In contrast ixabcpilone with capecitabine gained approval from the US Food and Drug Agency based on data showing longer progression-free survival compared with capccitabine alone, but did not obtain rcgulatory authorisation in Europc because it is associated with a high incidence of nevropathy.5 Lancet Oncol. 2017 Feb 10. pii: S1470-2045(17)30089-X. [Epub ahead of print].)

(Anm: Ødelagt cellulær "klokke" linket til hjerneskade (Broken Cellular 'Clock' Linked to Brain Damage) (sciencedaily.com 25.11.2013).)

(Anm: Signaling Pathways Linked to Serotonin-Induced Superoxide Anion Production: A Physiological Role for Mitochondria in Pulmonary Arteries. Abstract. Serotonin (5-HT) is a potent vasoconstrictor agonist and contributes to several vascular diseases including systemic or pulmonary hypertension and atherosclerosis. Although superoxide anion ([Formula: see text]) is commonly associated to cellular damages due to [Formula: see text] overproduction, we previously demonstrated that, in physiological conditions, [Formula: see text] also participates to the 5-HT contraction in intrapulmonary arteries (IPA). Front Physiol. 2017 Feb 9;8:76. eCollection 2017.)

(Anm: DNA Damage and Pulmonary Hypertension. (…) This review aims to provide an overview of recent evidence of DNA damage and DNA repair deficiency and their implication in PAH pathogenesis. Int J Mol Sci. 2016 Jun; 17(6): 990.)

(Anm: Bruk av antidepressiva ble assosiert med et betydelig eldre utseende og forskere fant også ut at vekten spilte en viktig faktor. I de sett med tvillinger som var yngre enn 40 år ble tyngre tvillinger oppfattet som eldre. (…) I tillegg mistenker forskerne at den vedvarende avslapping av ansiktsmuskler som antidepressiva forårsaker kan forklare årsaken til at ansiktet faller sammen (henger). (mintankesmie.no).)

(Anm: Minislag (ministroke: transient ischemic attack (TIA)) linket til lavere forventet levetid. (- Minislag kan forårsake demens.) (- Enkelte psykofarmaka kan øke risiko for minislag / demens.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Stroke: Before, During, and After. (webmd.com 1.8.2018).)

(Anm: Stumme infarkt rammer oftere folk med høy smertetoleranse. Stumme hjerteinfarkt gir ikke de klassiske brystsmertene som ved vanlige infarkt. - Denne pasientgruppen tar enten ikke kontakt med lege, eller de har ikke fått riktig diagnose, sier lege og forsker Andrea Milde Øhrn. (…) Det er vanlig å tenke sterke brystsmerter og akutt behandling når det er snakk om hjerteinfarkt. Det mange kanskje ikke vet, er at man kan ha hatt et hjerteinfarkt uten å vite det. Dette kalles et stumt infarkt, et hjerteinfarkt med få eller ingen symptomer. - Et stumt hjerteinfarkt er et hjerteinfarkt som ikke er erkjent. (nhi.no 3.2.2017).)

(Anm: Sannsynlig karotidyni forårsaket av fluoxetine (Prozac; SSRI-er). (Probable fluoxetine-induced carotidynia.)  Karotidyni er en fokal nakkesmerte (bestemt, avgrenset område), som involverer anatomiske områder til den berørte arteria carotis, og stråler ofte ut i den ipsilateral side (samme side) av ansiktet eller øret. På grunnlag av medisinsk historie og alder har karotidyni konvensjonelt vært klassifisert i klassisk (ikke-migrenøs), migrenøs, og vaskulære varianter. The Lancet 2009;374(9695):1061-1062 (26 September).)

(Anm: Nakkesmerter sætter forskerne skakmat. Kroniske nakkesmerter koster samfundet milliarder og er en af de hyppigste årsager til, at danskere melder sig syge fra job. Forskerne er i vildrede: Ingen behandling er effektiv. (videnskab.dk 22.12.2016).)

(Anm: Antidepressiva linket til hjerterisiko: tvillingstudie. (Antidepressants linked to heart risk: twins study) - Middelaldrende menn som bruker antidepressiva er mer sannsynlig å ha en innsnevring av blodårer, noe som øker risikoen for hjerteinfarkt og slag, enn de som ikke bruker legemidlene, ifølge en studie presentert på lørdag. (Reuters) - Middle-age men who use antidepressants are more likely to have a narrowing of blood vessels, increasing the risk of heart attacks and strokes, than those who do not use the medications, according to a study presented on Saturday.) (reuters.com 2.4.2011).)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ny forskning: Lykkepiller gør mere skade end gavn. Folk med depression får intet ud af at tage antidepressivet SSRI, bedre kendt som lykkepiller, viser nyt dansk studie. (jyllands-posten.dk 13.2.2017).)

(Anm: – Vi vet for lite om dødfødsler i Norge. I fjor døde 262 barn mot slutten av svangerskapet, 35 flere enn året før. – Vi etterlyser mer fokus på forebygging og forskning, sier Landsforeningen for uventet barnedød. ØKNING I ANTALL DØDFØDSLER: Nye tall fra Folkehelseinstituttet viser at 262 barn døde mot slutten av svangerskapet i 2014. Det var 35 flere dødfødsler enn året før. (...) Forekomst av dødfødte i Norge (1995-2014)  (nrk.no 29.7.2015).)

(Anm: Små fremskritt i arbeidet med dødfødsler. Dødfødsler er en forsømt epidemi globalt. Det viser en ny studie publisert i The Lancet, der forskere ved Folkehelseinstituttet har bidratt. I verden skjer det mer enn 2,6 millioner dødfødsler hvert år. Flertallet av dødfødslene kan forebygges, men man ser bare en svak fremgang i arbeidet med å løse dette «stille problemet», ifølge en ny artikkelserie publisert i tidsskriftet The Lancet. (…) Andelen dødfødsler i Norge er lavt sammenliknet med i mange andre land. I 2014 var det 263 dødfødte av 60 026 fødte [1]. (fhi.no 19.1.2016).)

(Anm: FDA Agrees: Miscarriage Risk with Diflucan for Yeast Infections. Fluconazole (Diflucan): Drug Safety Communication - FDA Evaluating Study Examining Use of Oral Fluconazole (Diflucan) in Pregnancy (…) RECOMMENDATION: Until FDA's review is complete and more is understood about this study and other available data, FDA advises cautious prescribing of oral fluconazole in pregnancy. (pharmapro.com 29.4.2016).)

(Anm: Nye tall om Down syndrom i Norge. Antallet levendefødte barn med Down syndrom er stabilt, viser tall fra Medisinsk fødselsregister hos Folkehelseinstituttet. Antall svangerskap med Down syndrom har imidlertid økt. - Økende antall svangerskapsbrudd er bakgrunnen for at levendefødte barn med Down syndrom er stabilt til tross for økt antall svangerskap med syndromet, sier overlege Mette Christophersen Tollånes ved Folkehelseinstituttet. (fhi.no 13.1.2016).)

(Anm: Halvdelen af alle nyfødte mangler D-vitamin. Mangel på D-vitamin kan give spædbørn nedsat vækst og svage knogler. (dr.dk 5.1.2016).)

(Anm: D-vitaminer mot irritabel tarm. En ny studie viser at mange med irritabel tarm også har mangel på vitamin D. Irritabel tarm (IBS) er en forstyrrelse i tarmens funksjon. Kjennetegnene er magesmerter, ubehag, oppblåsthet og forstyrret avføringsmønster med diaré eller forstoppelse. (nhi.no 13.1.2016).)

(Anm: D-vitaminer under graviditeten kan mindske risiko for ADHD. Hvis mor tager D-vitaminer, når hun er gravid, ser det nemlig ud til at give færre tegn på ADHD, viser et nyt studie fra Odense Børnekohorte. Det skriver Syddansk Universitet (SDU) i en pressemeddelelse. (videnskab.dk 4.10.2016).)

(Anm: Pre-pregnancy potato consumption and risk of gestational diabetes mellitus: prospective cohort study. BMJ 2016;352:h6898 (Published 12 January 2016).)

(Anm: Fish suppers during pregnancy increase baby's brain size. The effect of diet on the unborn child is not only a vital area of study, but it is also an incredibly complex one. A recent study delves into the mechanisms behind omega fatty acids and the development of the fetal brain (medicalnewstoday.com 18.1.2016).)

(Anm: AAP: Drugs Should Not Be First Option for Babies in Pain. —New research continues to validate nonpharmalogic therapies. While painful procedures to newborns should be avoided whenever possible, clinicians should have a plan in place to assess the pain involved, as well as reduce the pain to the infant, said the American Academy of Pediatrics (AAP) in an updated policy statement. (medpagetoday.com 25.1.2016).)

(Anm: Støj skader ørerne hos det ufødte barn. Høj støjeksponering giver betydelig risiko for at skade hørelsen hos det ufødte barn. Det kan både give høretab og tinnitus, konkluderer et nyt svensk studie. (arbejdsmiljoviden.dk 2.2.2016).)

(Anm: Gut microbiota development driven by specific enzyme in breast milk. Researchers have pinpointed the compound in breast milk that supplies the nourishment needed for the development of a neonates' gut microbiota, and they have shown that it can be obtained from cow's milk. The findings are published in the journal Applied and Environmental Microbiology. (medicalnewstoday.com 16.4.2016).)

(Anm: Tarmflora kan føre til bedre diagnoseverktøy for leversykdom og åpne nye veier for behandling. (Gut flora may lead to better diagnosis tool for liver disease and open new avenues for treatment. Primary sclerosing cholangitis, also known as PSC, is a liver disease with no effective medical treatment. Liver transplantation is the only proven long-term treatment of PSC, although only a fraction of individuals with PSC will ultimately require it. The vast majority of patients with PSC also have inflammatory bowel disease (Crohn's disease or ulcerative colitis), possibly implying that the intestine plays a role in the origin of this PSC. Researchers from VIB, UZ Leuven and KU Leuven now describe for the first time how changes in the intestinal microbiota are specifically associated with this disease.) (medicalnewstoday.com 23.5.2016).)

(Anm: Tarmbakterier hos kejsersnitsbørn kan være skyld i astma. Sammensætningen af tarmbakterier er forskellig hos nyfødte børn født ved kejsersnit og naturlig fødsel. Det kan måske forklare, hvorfor børn født ved kejsersnit har større risiko for at udvikle astma og andre immunologiske sygdomme. (…) »Vores hypotese er, at hvis du bliver udsat for det forkerte bakteriemiljø, får du en uheldig modning af dit immunapparat, der senere kan føre til sygdom. I vores undersøgelse adskilte sammensætningen af bakterier hos børn født ved kejsersnit sig væsentligt fra den hos børn født naturligt,« siger Hans Bisgaard. (videnskab.dk 12.5.2016).)

- Filmen om MoBa - en av verdens største folkehelsestudier

Filmen om MoBa - en av verdens største folkehelsestudier
fhi.no 30.5.2014
Folkehelseinstituttet har laget en film om Den norske mor og barn-undersøkelsen (MoBa). Vi vil takke deltakerne for at de bidrar til undersøkelsen og inspirere dem til å fortsette å være med. Vi ønsker at foreldrene og barna i MoBa blir med oss så lenge som mulig. Da får vi solide data å forske på.

MoBa er faktisk en av de største og beste folkehelsestudiene i verden fordi vi har samlet inn et bredt spekter av helseinformasjon fra mødre og fedre før barnet blir født og fra barnet gjennom oppveksten. (...)

(Anm: REK-godkjenning påkrevd for utlevering av data fra MoBa (fhi.no 10.6.2015).)

(Anm: Fikk verdens nyfødte til å sove på ryggen. Professor og barnelege Trond Markestad ga rådet som har reddet tusener av barn fra krybbedød. – Legg barnet på ryggen, var det enkle, men svært så virkningsfulle rådet. (nrk.no 10.3.2015).)

- Resymé. Det har vært dramatiske forbedringer i å redusere barnedød i søvn siden 1990-tallet, da anbefalinger ble introdusert for å legge babyer på ryggen for å sove. Men siden slutten av 1990-tallet har nedgangen blitt redusert.

(Anm: Overview There have been dramatic improvements in reducing baby deaths during sleep since the 1990s, when recommendations were introduced to place babies on their back for sleep. However, since the late 1990s, declines have slowed. Other recommended safe sleep practices today include eliminating hazards, such as keeping blankets, pillows, bumper pads, and soft toys out of the sleep area. Recommendations also include room sharing but not bed sharing. These practices can help lower the risk of sleep-related infant deaths, including sudden infant death syndrome (SIDS), accidental suffocation, and deaths from unknown causes. Not all caregivers follow these  recommendations. Healthcare providers can counsel caregivers on safe sleep practices during pregnancy and baby care visits. (statnews.com 10.1.2018).)

(Anm: SIDS Risk: It's More Than Just the Sleep Environment. (…) Thus, death may occur when a vulnerable infant is in a potentially asphyxiating sleep environment and does not arouse or otherwise respond appropriately when in such an environment. Kinney et al12 and Paterson et al13 have found pathologic evidence in SIDS victims of brainstem abnormalities in neurotransmitters that are responsible for arousal and other autonomic responses. Pediatrics 2016:237(1) (January 2016).)

(Anm: Serotonergic brainstem abnormalities in Northern Plains Indians with the sudden infant death syndrome. J Neuropathol Exp Neurol. 2003 Nov;62(11):1178-91.)

(Anm: Serotonin gives insight into sudden infant death syndrome Researchers from the Geisel School of Medicine at Dartmouth, NH, recently investigated the role of serotonin on breathing responses in sleeping infants. The findings, published in Experimental Physiology, offer a new avenue of research into sudden infant death syndrome. (…) Prof. Leiter and his team discovered that when serotonin was injected into the brainstem, the apnea reduced in duration from around 10 seconds to 2 seconds. This effect was only measured when a specific type of serotonin receptor was activated - the 5HT3 receptor. These findings dovetail neatly with earlier results. Serotonin is found to be reduced in infants who have died of SIDS, and this new evidence shows that serotonin does indeed reduce apnea events in rat pups. (medicalnewstoday.com 28.4.2016).)

(Anm: Multiple serotonergic brainstem abnormalities in sudden infant death syndrome. JAMA. 2006 Nov 1;296(17):2124-32.)

(Anm: The gates of serotonin: Cracking the workings of a notorious receptor (medicalnewstoday.com 22.4.2016).)

(Anm: Ecstasy (MDMA - 3,4-methylenedioxymethamphetamine) (mintankesmie.no).)

(Anm: Revealed: How speed, meth, ecstasy and other party drugs age the heart at an alarming rate. Scientists analysed blood flow in more than 700 recreation drug users. Found the heart and its arteries much fail earlier in amphetamine consumers. It's believed amphetamines interfere with stem cell functioning - the cells involved in tissue repair and renewal. (…) Experts believe it's because the substance interferes with stem cell functioning - the ones involved in tissue repair and renewal. (bbc.com 9.2.2017).)

(Anm: Ecstasy skader hukommelsen. Personer som misbruker Ecstasy kan få svekket hukommelse permanent. (…) - Den generelle konklusjonen kan vi si er at om du stopper misbruket, blir ikke hukommelsen din verre. Men selv om du slutter kan det hende hukommelsen din aldri vil bli bra igjen, påpeker Zakzanis. (nettavisen.no 24.3.2006).)

Forskare kopplar småbarnsfeber till miljögift

- Gravide som spiste økologisk mat i svangerskapet hadde halvert sannsynlighet for å få gutter med misdannelse i urinrørsåpningen (hypospadi) sammenlignet med dem som ikke spiste økologisk mat.

Økologisk mat og misdannelse i urinrørsåpningen hos guttebarn
fhi.no 9.7.2015
Gravide som spiste økologisk mat i svangerskapet hadde halvert sannsynlighet for å få gutter med misdannelse i urinrørsåpningen (hypospadi) sammenlignet med dem som ikke spiste økologisk mat.
gravid som spiser grønnsakerDet viser resultatene fra en ny studie fra Folkehelseinstituttets Mor og barn-undersøkelse som nylig ble publisert i det amerikanske tidsskriftet Environmental Health Perspectives. 

Hypospadi er navnet på en misdannelse der urinrørsåpningen hos gutter ikke munner ut helt på tuppen av penis. Tilstanden oppstår i fosterlivet og kan rettes opp med kirurgi.

Denne studien viser at mødre som rapporterte bruk av økologisk mat innen en eller flere av seks matvaregrupper hadde halvert sannsynlighet for å få barn med hypospadi sammenlignet med mødre som rapporterte at de aldri eller sjelden spiste økologisk mat. (…)

Resultatene må likevel tolkes med stor varsomhet, blant annet fordi det var et lavt antall barn med hypospadi i studien. (...)

(Anm: Vil ha advarsel på tunfiskboksene. Tunfiskbokser bør merkes med advarselen "Gravide frarådes å spise tunfisk". Det mener en dansk professor og ekspert på miljøgifter. (…) Lisbeth E. Knudsen, toksikolog og professor ved Københavns Universitet, mener restaurantmenyer og hermetikkbokser med tunfisk bør merkes med advarsler tilsvarende dem vi finner på sigarettpakker. – De bør merkes med at dette inneholder tunfisk, som inneholder kvikksølv, som ikke er sunt for gravide, og at de skal la være å spise det, sier hun i den danske dokumentaren "De ufødte barna" som du kan se her på NRK. (nrk.no 27.8.2015).)

(Anm: More than 15% of reproductive age women use antidepressants. Vitals. Key clinical point: About 15% of reproductive-age women use antidepressants each year. Major finding: A total of 15.4% of women aged 15-44 years filled at least one prescription annually for an antidepressant during 2008-2013. Data source: A retrospective analysis of data from a commercial database that included an average of 5.8 million women with private, employer-sponsored insurance. Disclosures: Study authors were employees of the CDC or the March of Dimes Foundation. (clinicalpsychiatrynews.com 28.2.2016).)

(Anm: Prenatal fruit consumption boosts babies' cognitive development. Most people have heard the old adage "an apple a day keeps the doctor away." It's an old truth that encompasses more than just apples - eating fruit in general is well known to reduce risk for a wide variety of health conditions such as heart disease and stroke. But now a new study is showing the benefits of fruit can begin as early as in the womb.  (medicalnewstoday.com 26.5.2016).)

(Anm: Komplikationer under graviditet øger risiko for sjælden hjertesygdom. Kvinder, der oplever alvorlige komplikationer under deres graviditet, har dobbelt så stor risiko for at udvikle en sjælden hjertesygdom, viser ny forskning fra Statens Serum Institut. Svangerskabsforgiftning eller forhøjet blodtryk under graviditeten øger kvinders risiko for at udvikle den sjældne hjertesygdom kardiomyopati, forandringer i hjertemusklen. Det viser ny forskning fra Statens Serum Institut. Kardiomyopati er en sygdom, der rammer ganske få kvinder. Det til trods er resultaterne af den nye forskning vigtig viden for læger, der ser kvinder med symptomer på […] (dagenspharma.dk 10.3.2016).)

- Ingen evidens bag Sundhedsstyrelsens anbefalinger mod allergi

Ingen evidens bag Sundhedsstyrelsens anbefalinger mod allergi
videnskab.dk 15.3.2016
(…) Ifølge Sundhedsstyrelsen er der evidens for, at hydrolyseret modermælkserstatning kan forebygge fødevareallergi. Men en ny forskningsgennemgang viser, at de specialt fremstillede mælkeerstatningsprodukter ikke forebygger allergi.

Er du allergiker? Og er du bange for at give kløe, udslæt, løbende næse. maveproblemer, vejrtrækningsbesvær eller andre allergiske reaktioner videre til dit barn?

Så putter du måske specialfremstillet modermælkserstatning i din babys sutteflaske, fordi Sundhedsstyrelsen anbefaler det som forebyggelse mod allergi. (…)

Studier er betalt af industrien
Robert Boyle har været med til at lave den hidtil største gennemgang af den forskning, der er publiceret om sammenhængen mellem tidlig ernæring og allergisygdomme, eksem samt autoimmune sygdomme som eksempelvis type 1-diabetes.  

Blandt andet har han og kolleger gennemgået 37 studier, hvor effekten af hydrolyseret modermælkserstatning er undersøgt.

Konklusionen er, at den hidtidige forskning ikke giver evidens for virkningen af hydrolyseret modermælkserstatning, som er et kommercielt produkt fremstillet specielt til at forebygge allergi hos børn i risikogruppen.

I deres videnskabelige artikel,publiceret i det ansete videnskabelige tidsskrift British Medical Journal, skriver Robert Boyle og hans medforfattere desuden, at der er problemer med troværdigheden og kvaliteten i mange af de kliniske studier, der hidtil har fundet en forebyggende effekt ved de hydrolyserede mælkeprodukter.

Fakta
De to producenter Nestle´ og Semper sælger hydrolyseret modermælkserstatning til forebyggende brug på det danske marked.
Nestle´s hydrolyserede mælkepulver til nyfødte koster 87 kr. for 600 gram. Til sammenligning koster Nestle´s almindelige modermælkserstatning 75 kr. for 800 gram. (…)

(Anm: Forskning og ressurser (mintankesmie.no).)

- Antall dødsfall og alvorlige hjerneskader hos nyfødte kunne vært halvert hvis man hadde hatt et bedre system for å lære av feil

– Kunne halvert antall fødselsskader
nrk.no 7.12.2013
Antall dødsfall og alvorlige hjerneskader hos nyfødte kunne vært halvert hvis man hadde hatt et bedre system for å lære av feil, mener en av Norges fremste eksperter på fødselsomsorg.

En fersk studie av fødselsskadesaker viser at for dårlig overvåkning av fosteret var tilfellet i halvparten av sakene.

Studien er basert på 161 saker der Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) har tilkjent erstatning, viser at 54 nyfødte døde og 107 fikk alvorlig hjerneskade etter surstoffmangel under fødselen.

•LES OGSÅ: Menneskelig svikt bak fødselsskader

I disse sakene ble det gitt erstatning fordi mor og barn ikke fikk riktig oppfølging fra helsepersonellet under disse fødslene. Studien beskrives i en artikkel som nå publiseres i det anerkjente fagtidsskriftet Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica. (...)

(Anm: Kvinne døde etter fødsel – Rikshospitalet brøt loven. Sykehuset hadde ikke rutiner som sikret forsvarlig håndtering av kvinner som ikke følger vanlig forløp etter fødsel, konkluderer tilsynet. (©NTB) (sol.no 8.4.2016).)

(Anm: Claims for compensation after alleged birth asphyxia: a nationwide study covering 15 years. Acta Obstet Gynecol Scand. 2013 Nov 17. [Epub ahead of print].)

(Anm Mercury exposure may be a risk factor for autoimmune diseases in women (medpagetoday.com 6.2.2015).)

(Anm: Exposure to mercury, seafood associated with risk factor for autoimmune disease (medicalnewstoday.com 12.2.2015).)

(Anm: Preterm birth alters brain connections linked to cognitive functioning, study finds (medicalnewstoday.com 5.5.2015).)

(Anm: Coenzyme Q-dependent mitochondrial respiratory chain activity in granulosa cells is reduced with aging. (...) The results show that functional CoQ10 status can be assessed by measuring complex II + III activity in GC and might provide a useful monitoring tool for future clinical studies of oral CoQ10 supplementation to older patients undergoing IVF treatment. Fertil Steril. 2015 Jun 3. pii: S0015-0282(15)00374-X. [Epub ahead of print].)

(Anm: Viktig å unngå graviditet både under og etter behandling med mykofenolat. Mykofenolat er fosterskadelig og det er kommet nye råd for bruk hos både kvinner og menn. (…) Legemiddelet øker risikoen for spontanabort og medfødte misdannelser under svangerskap. (legemiddelverket.no 8.12.2015).)

(Anm: För tidigt födda barn riskerar att få autism. Barn som föds mer än 13 veckor fört tidigt löper stor risk att drabbas av hjärnskador, autism, adhd och inlärningssvårigheter. Orsaken tros vara att fostret utsätts för många stressfaktorer under en period som är kritisk för hjärnans utveckling, enligt en ny studie som gjorts på 100 barn. (netdoktor.se 23.12.2015).)

(Anm: Study finds children exposed to complications at birth at risk of autism. Children who were exposed to complications shortly before or during birth, including birth asphyxia and preeclampsia, were more likely to develop autism spectrum disorder, according to a Kaiser Permanente study published in the American Journal of Perinatology.  (medicalnewstoday.com 2.2.2017).)

(Anm: Autism caused by immune response to viral infection during pregnancy? New research published in Science demonstrates a connection between a mother's immune response to a viral threat and autism-like traits in the offspring of mice. (medicalnewstoday.com 29.1.2016).)

(Anm: Risk of serious infections associated with use of immunosuppressive agents in pregnant women with autoimmune inflammatory conditions: cohort study. Objective To compare the risk of serious infections associated with use of systemic steroids, non-biologic agents, or tumor necrosis factor α (TNF) inhibitors in pregnancy. (…) Conclusions Risk of serious infections is similar among pregnant women with systemic inflammatory conditions using steroids, non-biologics, and TNF inhibitors. However, high dose steroid use is an independent risk factor of serious infections in pregnancy. BMJ 2017;356:j895. (Published 06 March 2017).)

(Anm: Study: Anti-asthma drugs taken during pregnancy associated with autism risk By comparing birth records over a period of nine years, Drexel researchers found that the children of mothers who took a certain asthma medication during pregnancy faced an elevated risk of being diagnosed with autism spectrum disorder. (medicalnewstoday.com 27.1.2016).)

(Anm: Poor Brain Growth in Extremely Preterm Neonates Long Before the Onset of Autism Spectrum Disorder Symptoms. Cereb Cortex. 2015 Dec 21. pii: bhv300. [Epub ahead of print].)

(Anm: Viruset kan ha ført til hjerneskade hos flere tusen barn. Nå ber USA gravide om å holde seg unna 14 land. - Vi følte ikke at vi kunne vente, sier lege. ADVARER: Amerikanske myndigheter advarer gravide kvinner mot å reise til områdene som er hardest rammet av zikafeber, etter at brasilianske forskere fant en sammenheng mellom viruset og barn som blir født med microcephali. (dagbladet.no 16.1.2016).)

- Ni av ti kommuner gir ikke forsvarlig helsekontroll til småbarn

Sju av ti helsestasjoner brøt loven i 2013
kommunal-rapport.no 5.3.2014
Manglende tilbud om hjemmekontroll etter fødsel er et hyppig regelbrudd i de lovpålagte tjenestene til barn mellom 0 og 6 år.

Tilsynsmeldingen fra i fjor viser at 56 av 78 helsestasjoner som ble sjekket ikke gjennomførte sjekk av barn korrekt, tilstrekkelig eller til rett tid. (...)

(Anm: Incidence of neonatal abstinence syndrome almost doubles in 4 years. etween 2009 and 2012, the number of babies born in the US with neonatal abstinence syndrome - symptoms of drug withdrawal - almost doubled. This is according to a new study published in the Journal of Perinatology. (medicalnewstoday.com 3.5.2015).)

(Anm: Babies with drug withdrawal syndrome more likely to be readmitted (medicalnewstoday.com 1.10.2015).)

(Anm: Editorials. Opioids in pregnancy.  High prescribing rates have probably contributed to recent increases in neonatal abstinence syndrome. BMJ 2016;352:i19 (Published 12 January 2016).)

(Anm: Increasing incidence and geographic distribution of neonatal abstinence syndrome: United States 2009 to 2012. (…) CONCLUSION: NAS incidence and hospital charges grew substantially during our study period. This costly public health problem merits a public health approach to alleviate harm to women and children. J Perinatol. 2015 Apr 30. [Epub ahead of print].)

Ni av ti kommuner gir ikke forsvarlig helsekontroll til småbarn
tv2nyhetene.no 24.7.2013
Kommunene bryter loven når de ikke gir barn mellom 0 og 6 år de helsekontrollene de trenger.

Hver kommune har en lovpålagt plikt til å tilby barn flere helsekontroller de første leveårene. Blant annet når barna er 6 måneder, 12 måneder og 2 år.

Cathrine Reiss Kvernes er på vei til kontroll med sin syv måneder gamle sønn William. Hun synes det er betryggende å dra på kontroll.

– Det er veldig viktig med et slikt tilbud, for da vet moren og faren at det går bra med minstemann eller minstejenta, sier Kvernes. (...)

Barn får ikke helsetilbudet kommunen plikter å gi
kommunal-rapport.no 5.8.2013
Flere kommuner kutter ut helsekontroller av små barn på grunn av dårlig råd.

25 kommuner har fått påpakk fra Helsetilsynet. Flere kommuner oppgir ressursmangel som årsak til at barn mellom 0–6 år ikke får det antallet helsekontroller de har krav på. (...)

- Hun sier at tilbudet til denne sårbare gruppen er veldig forskjellig fra kommune til kommune.

10-15 prosent av norske kvinner sliter psykisk: «Eva» (34) hadde angst, depresjon og var suicidal – så ble hun gravid
tv2nyhetene.no 23.5.2015
Hjelpen hun trengte kom fra uventet hold. Men tilbudet varierer voldsomt fra kommune til kommune.

Norske helseundersøkelser viser at 10-15 prosent av alle kvinner i fruktbar alder har symptomer på angst og depresjon. Det betyr at det til enhver tid er 6-9000 spedbarnsmødre i Norge som har betydelige psykiske plager, ifølge professor Malin Eberhard-Gran ved UiO.

Hun sier til TV 2 at det kan få store ringvirkninger dersom ikke disse kvinnene blir ivaretatt.

– Det påvirker ikke bare kvinnen selv, men også parforholdet, eventuelle andre barn og ikke minst spebarnet. Det er dokumentert at alvorlig depresjon hos mødre er en sentral risikofaktor for både emosjonelle og kognitive problemer, samt språklige og sosiale vansker hos barna.  For kvinnen selv kan det føre til et lenger forløp  av depresjonen og forverring av symptomer.

I de aller alvorligste tilfellene kan det finnes en risiko for selvmord og barnedrap. Ifølge Eberhard-Gran er omtrent 20 prosent av alle dødsfall i barselperioden er forårsaket av selvmord.

Hun sier at tilbudet  til denne sårbare gruppen er veldig forskjellig fra kommune til kommune.

– Vi har ikke noen spesielle mor/barn enheter innen det psykiske helsevesenet slik man har i eksempelvis Storbritannia. (…)

- Sent språk kan skyldes mors antidepressiva

Sent språk kan skyldes mors antidepressiva
dagensmedisin.no 16.4.2014
Barn av mødre som bruker antidepressiva i svangerskapet, kan ha økt risiko for forsinket språkutvikling.
Forsinket språkutvikling ved treårsalder kan ha sammenheng med mors bruk av den vanligste typen antidepressiva (SSRI) i svangerskapet, viser en studie fra Folkehelseinstituttet.

Studien er en av få i verden som har sett på langtidseffekter hos barn etter mors bruk av antidepressiva i svangerskapet, og som har kunnet følge så mange barn over lang tid. Studien inkluderer 50. 000 barn fra Den norske mor og barn-undersøkelsen (MoBa).

Angstsymptomer gir større risiko
- Siden studien er blant de første av sitt slag, er det viktig at resultatene blir etterprøvd av andre forskere før det legges alt for stor vekt på dem, sier Svetlana Skurtveit, seniorforsker og professor på Folkehelseinstituttet og Universitet i Oslo, til FHIs nettsider.

FHI har gjort studien i samarbeid med SERAF ved Universitetet i Oslo og Harvard School of Public Health. Studien er publisert i BJOG: An International Journal of Obstetrics and Gynaecology. (...)

(Anm: Antidepressant use in pregnancy associated with anxiety symptoms in 3-year-olds (medicalnewstoday.com 23.4.2015).)

(Anm: Antidepressiva kan påvirke fosteret. (vg.no 25.6.2015).)

(Anm: SSRIs in Pregnancy Tied to Kids' Speech Disorders. (…) Overall, children whose mothers "purchased" two or more prescriptions for SSRIs had a 63% increased risk of speech or language disorders compared with those born to unexposed women (HR 1.63, 95% CI 1.37-2.01, P<0.001), reported Alan S. Brown, MD, of Columbia University in New York City, and colleagues. (medpagetoday.com 13.10.2016).)

(Anm: Does Fetal SSRI Exposure Affect Speech Development in Childhood? Steven Dubovsky, MD reviewing Brown AS et al. JAMA Psychiatry 2016 Oct 12. This large study found a significantly increased risk for speech/language disorders at age 4 years with presumably greater fetal exposure to selective serotonin reuptake inhibitors.. (…) Comment Because only SSRI prescriptions and not actual use were assessed, it can only be inferred that the somewhat increased risk for speech and language disorders was attributable to the medications and not to other factors such as upbringing, diet, or unmeasured injury. Still, the risk does not seem to be related to maternal psychiatric illness. (…).)

(Anm: Links between serotonin reuptake inhibition during pregnancy and neurodevelopmental delay/spectrum disorders: A systematic review of epidemiological and physiological evidence. Int J Risk Saf Med. 2016 Sep 17;28(3):125-41.)

(Anm: Does Fetal SSRI Exposure Affect Speech Development in Childhood? Steven Dubovsky, MD reviewing Brown AS et al. JAMA Psychiatry 2016 Oct 12. This large study found a significantly increased risk for speech/language disorders at age 4 years with presumably greater fetal exposure to selective serotonin reuptake inhibitors.. (…) Comment Because only SSRI prescriptions and not actual use were assessed, it can only be inferred that the somewhat increased risk for speech and language disorders was attributable to the medications and not to other factors such as upbringing, diet, or unmeasured injury. Still, the risk does not seem to be related to maternal psychiatric illness. (…).)

(Anm: Antidepressants linked with risk of birth defects. n recent years, numerous studies have reported that there may be a link between maternal use of a class of antidepressants known as selective serotonin reuptake inhibitors and greater risk of birth defects. Now, a new study provides further evidence of this association. (medicalnewstoday.com 9.7.2015).)

(Anm: Flere unge bruker antidepressiva enn for ti år siden. Dette viser en ny studie fra Folkehelseinstituttet gjort i samarbeid med Høgskolen i Hedmark. Studien viser også at færre barn i 1-2-årsalderen får sovemidler. (…) Bruk av et psykofarmaka er i denne studien definert som uttak av minst én resept i løpet av et år på følgende legemidler: •sovemiddel inkludert alimemazin (Vallergan) •midler mot depresjon (antidepressiva) •midler mot psykose (antipsykotika) •angstdempende midler (anxiolytika) •midler i behandling av ADHD (fhi.no 2.2.2016).)

(Anm: Prenatal SSRI Use and Offspring With Autism Spectrum Disorder or Developmental Delay. Pediatrics 2014 (Published online April 14, 2014).)

(Anm: Maternal antidepressant use may raise risk of newborn persistent pulmonary hypertension (medicalnewstoday.com 3.6.2015).)

(Anm: SSRIs, Benzodiazepines, and Early Postnatal Development. Deborah Cowley, MD reviewing Salisbury AL et al. Am J Psychiatry 2015 Oct 30. Neonatal effects of maternal drug therapy persisted longer than 1 week and were not prevented by stopping medication during late pregnancy. NEJM 2015 (November 16, 2015).)

- Antidepressiva i svangerskapet kan påvirke spedbarn

Antidepressants during pregnancy may affect baby (antidepressiva i svangerskapet kan påvirke spedbarn)
reuters.co.uk 26.8.2006
- Babies born to women who took the newer type of antidepressants called selective serotonin reuptake inhibitors or SSRIs during pregnancy appear to be at increased risk of having a low birth weight and to develop respiratory distress, Canadian researchers report. (...)

There was a significantly greater incidence of respiratory distress (13.9% vs. 7.8%) and longer hospital stays for infants born to depressed mothers on SSRIs than those born to untreated depressed mothers, the team reports in the Archives of General Psychiatry. (...)

(Anm: Low Birth Weight Babies at Higher Risk for Mental Health Problems Later in Life. WASHINGTON, DC -- February 13, 2017 -- Babies born with extremely low birth weight are not only at risk for physical problems but are also more likely to experience mental health problems later in life, according to an analysis of research conducted over nearly 30 years. (dgnews.docguide.com 13.2.2017).)

SSRI treatment for maternal depression may affect neonate
reutershealth.com 25.8.2006
- Women who take selective serotonin reuptake inhibitor (SSRI) antidepressants during pregnancy appear to be at increased risk of having offspring with low birth weight and respiratory distress, Canadian researchers report in the August issue of Archives of General Psychiatry. (...)

Birth weight and gestational age were also significantly less in SSRI-exposed infants and a significantly greater proportion was born before 37 weeks.

"Disse resultater er i strid med forventninger om at behandling av mødre med SSRI-er under svangerskap ville være assosiert med færre uheldige neonatale konsekvenser assosiert til depresjon hos mor," uttalte dr. Oberlander. (...) ("These findings are contrary to an expectation that treating depressed mothers with SSRIs during pregnancy would be associated with lessening of the adverse neonatal consequences associated with maternal depression," Dr. Oberlander said.)

Neonatal Outcomes After Prenatal Exposure to Selective Serotonin Reuptake Inhibitor Antidepressants and Maternal Depression Using Population-Based Linked Health Data
Arch Gen Psychiatry 2006;63:898-906
(...) Conclusion With linked population health data and propensity score matching, prenatal SE-D exposure was associated with an increased risk of low birth weight and respiratory distress, even when maternal illness severity was accounted for. (...)

- Antidepressiva under graviditeten kan gi mindre barn. (- Avviket mellom våre resultater kan skyldes forskjeller i eksponeringskonstatering: vår studie brukte mors selvrapportering, noe som er usannsynlig å produsere falske negative (dvs. kvinner som rapporterer bruk av SSRI, men som unektelig var ueksponert), mens deres studie stolte på reseptforskrivning, en metode som er egnet til å overvurdere kvinner som inntar SSRI.)

Antidepressiva under graviditeten kan gi mindre barn
forskning.no 6.6.2016
Barn født av mødre som har brukt antidepressiva i svangerskapet har høyere risiko for å bli født tidligere og veie mindre. Forskere advarer likevel kvinner mot å slutte med medisiner når de blir gravide.

Barn som har blitt utsatt for antidepressiva i mors liv, blir rundt 200 gram lettere ved fødselen.

Disse barna ble også født i gjennomsnitt fem dager tidligere enn andre barn.

Dette har forskere fra Norge og Canada funnet ut gjennom å bruke data fra den norske Mor- og barnundersøkelsen (MoBa) og Medisinsk fødselsregister (MFR). (…)
Kan gi mer engstelige barn
I fjor viste forskning fra det samme fagmiljøet at tre år gamle barn av mødre som hadde brukt antidepressiva i svangerskapet hadde flere symptomer på angst enn deres søsken som ikke hadde blitt eksponert for antidepressiva i svangerskapet.

En stor studie fra University of Montréal i 2015 viser at risikoen for å få et barn med autisme øker med 87 prosent hvis du tar antidepressive medisiner av typen SSRI de siste seks månedene av graviditeten. Her er det også uklart om det er medisinene eller depresjonen til mor som øker risikoen.

Les også: Antidepressiva i graviditeten kan øke risikoen for autisme (…)

(Anm: Forskere finner link mellom bruk av antidepressiva, medfødte misdannelser eller dødfødsler. (Researchers Find Link Between Antidepressant Use, Congenital Anomalies or Stillbirths) (…) "Mens denne ekstra risikoen kan virke liten er resultatene etter mitt syn så alvorlig som de kan være." (“While this extra risk may seem small, in my view, the outcomes are as serious as they can be.”) (dgnews.docguide.com 5.12.2016).)

(Anm: Eksponering av foster for antidepressiva kan endre Corpus Callosums mikrostruktur: Presentert ved PAS / ASPN. (…) Fordi "den neonate (nyfødtes) corpus callosum mikrostruktur er assosiert med utero (livmor) SSRI-eksponering og prenatal (før fødsel) mødredepresjon, er tidlige modningsprosesser i denne regionen følsomme for endret 5-hydroksytryptamin (5-HT) signalering under tiden i utero (livmor)," bemerket Campbell. "Disse resultatene - sammen med forstyrret hvit substans’ mikrostruktur i genu hos premature spedbarn - tyder dette på at utviklingen av [corpus callosum] kan være følsom for tidlige uheldige påvirkninger. (Fetal Exposure to Antidepressants May Alter Corpus Callosum Microstructure.) (dgnews.docguide.com 10.5.2017).)

(Anm: Unormal sæd med SSRI antidepressiva. Flere studier har funnet endrede sædparametere etter eksponering for SSRI-antidepressiva. Selv om SSRIs rolle er usikker, er det berettiget å ta hensyn til de observerte effektene på sædkvalitet og informere eksponerte pasienter. (Semen abnormalities with SSRI antidepressants. Several studies have found altered semen parameters after exposure to SSRI antidepressants. Although the role of SSRIs is uncertain, it is justified to take into account the observed effects on sperm quality and to inform exposed patients.) Prescrire Int 2015; 24 (156): 16-17.)

(Anm: Gravide kvinner som tar antidepressiva er mer sannsynlig å få barn med autisme, ifølge studie. Pregnant women who take antidepressants more likely to have a child with autism, study finds. Research data published in the BMJ reveal that antidepressant use during pregnancy increases the risk of autism in children, as reported The Independent Thursday. (firstwordpharma.com 20.7.2017).)

(Anm: Low Birth Weight Babies at Higher Risk for Mental Health Problems Later in Life. WASHINGTON, DC -- February 13, 2017 -- Babies born with extremely low birth weight are not only at risk for physical problems but are also more likely to experience mental health problems later in life, according to an analysis of research conducted over nearly 30 years. (dgnews.docguide.com 13.2.2017).)

(Anm: - Nye data viser økt risiko for misdannelser når antidepressiva brukes under graviditet. (…) En studie publisert i British Medical Journal (BMJ) avslører at antidepressiva forskrevet til gravide kan øke sjansen for å få en baby med misdannelser.) (New Data Show Heightened Risk of Birth Defects When Antidepressants Are Used During Pregnancy.) (dgnews.docguide.com 19.1.2017).)

(Anm: - Utviklingen av et potensielt livstruende serotonergt syndrom eller nevroleptisk malignt syndrom (NMS)-lignende reaksjoner er rapportert for SNRI-er og SSRI-er alene, inkludert Celexa-behandling, men spesielt ved samtidig bruk av serotonerge legemidler (inklusive triptaner) og legemidler som svekker metabolisme av serotonin (inklusive MAO-hemmere), eller med antipsykotika eller andre dopaminantagonister (fda.gov 6.3.2009).)

(Anm: Antidepressant use during pregnancy and the risk of major congenital malformations in a cohort of depressed pregnant women: an updated analysis of the Quebec Pregnancy Cohort. (…) Conclusions Antidepressants with effects on serotonin reuptake during embryogenesis increased the risk of some organ-specific malformations in a cohort of pregnant women with depression. BMJ Open 2017;7:e013372.)

(Anm: Antidepressant use during pregnancy and the risk of pregnancy-induced hypertension. AIM Due to their effect on altering physiological interactions between vasodilator and vasoconstrictor autacoids in normal pregnancies, antidepressants may be associated with the risk of pregnancy-induced hypertension. We evaluated the impact of antidepressant use during pregnancy on the risk of pregnancy-induced hypertension. CONCLUSIONS. Women who use antidepressants during pregnancy are at increased risk of pregnancy-induced hypertension with or without pre-eclampsia above and beyond the risk that could be attributed to their depression or anxiety disorders. Br J Clin Pharmacol. 2012 Aug; 74(2): 362–369 (Published online 2012 Jul 10).)

(Anm: Effect of prenatal selective serotonin reuptake inhibitor (SSRI) exposure on birthweight and gestational age: a sibling-controlled cohort study. (…) The discrepancy between our results could be due to differences in exposure ascertainment: our study used maternal self-report, which is unlikely to produce false negatives (i.e. women who report SSRI use but who were truly unexposed), whereas their study relied on prescription dispensing, a method that is likely to over-estimate women exposed to SSRIs. Int. J. Epidemiol. 2016 (First published online: May 17, 2016).)

(Anm: Premature har økt risiko for psykiske vansker. Ekstremt premature barn, og barn med ekstremt lav fødselsvekt, har økt risiko for psykiske vansker ved 11 års alder. (dagensmedisin.no 7.6.2016).)

(Anm: Prenatal exposure to antidepressants and language competence at age three: results from a large population-based pregnancy cohort in Norway. BJOG. 2014 Apr 14. doi: 10.1111/1471-0528.12821. [Epub ahead of print].)

(Anm: Åldersskillnad mellan föräldrarna ökar risk för autism hos barnet.  (…) Ju större åldersskillnaden är, desto större är risken att barnet får autism. Studien, som publiceras i den ansedda vetenskapliga tidskriften Molecular Psychiatry, är den hittills största inom området och inkluderar data från fem länder. (ki.se 9.6.2015).)

(Anm: Risk of fetal death is increased in pregnant women with pre-existing diabetes - Pre-existing maternal diabetes more than quadrupled the risk of fetal death OBG Manag. 2014 February;26(2).)

(Anm: Forskning: Amming gir både høyere IQ og inntekt. 3500 personer er fulgt i 30 år. (dagbladet.no 18.3.2015).)

(Anm: Nevrolog sår tvil om sammenheng mellom amming og IQ Forskning som påstår sammenheng mellom amming og intelligens kan være skadelig, mener nevrolog (tv2nyhetene.no 22.3.2015).)

- Bruk av en type antidepressiva i svangerskapet knyttet til depresjon hos ungdommer. (- Tidlig eksponering for antidepressiva påvirker angst hos voksne, serotoninoverføring.)

Perinatal vs. Genetic Programming of Serotonin States Associated with Anxiety.
Neuropsychopharmacology. 2014 Dec 19.
Abstract Large numbers of women undergo antidepressant treatment during pregnancy; however, long-term consequences for their offspring remain largely unknown. Rodents exposed to serotonin transporter (SERT) inhibiting antidepressants during development show changes in adult emotion-like behavior. These changes have been equated with behavioral alterations arising from genetic reductions in SERT. Both models are highly relevant to humans yet they vary in their time frames of SERT disruption. We find that anxiety-related behavior and importantly, underlying serotonin neurotransmission diverge between the two models. In mice, constitutive loss of SERT causes life-long increases in anxiety-related behavior and hyperserotonemia. Conversely, early exposure to the antidepressant escitalopram (ESC; Lexapro®) results in decreased anxiety-related behavior beginning in adolescence, which is associated with adult serotonin system hypofunction in the ventral hippocampus. Adult behavioral changes resulting from early fluoxetine (Prozac®) exposure were different from those of ESC and although somewhat similar to SERT deficiency, were not associated with changes in hippocampal serotonin transmission in late adulthood. These findings reveal dissimilarities in adult behavior and neurotransmission arising from developmental exposure to different widely prescribed antidepressants that are not recapitulated by genetic SERT insufficiency. Moreover, they support a pivotal role for serotonergic modulation of anxiety-related behavior.Neuropsychopharmacology accepted article preview online, 19 December 2014. doi:10.1038/npp.2014.331. (...)

(Anm: Early exposure to antidepressants affects adult anxiety, serotonin transmission (sciencedaily.com 19.12.2014).)

(Anm: Antidepressant use in pregnancy associated with anxiety symptoms in 3-year-olds (medicalnewstoday.com 23.4.2015).)

(Anm: Exposure to selective serotonin reuptake inhibitors in utero and early elementary school outcomes. Abstract Objective Data on special education in offspring exposed to selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) in utero are lacking. We examined associations of in utero SSRI exposure with special education needs and delayed elementary school start. Conclusion In utero SSRI exposure in all three trimesters was associated with delayed elementary school start but not special education needs. Acta Psychiatr Scand 2018 (25 February 2018).)

(Anm: Bruk av en type antidepressiva i svangerskapet knyttet til depresjon hos ungdommer. (Gestational exposure to type of antidepressants associated with adolescent depression. A study to be published in the May 2016 issue of the Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry (JAACAP) reports that use of certain antidepressants during pregnancy can result in offspring depression by early adolescence. Using national register data from Finland, researchers found that children exposed to selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) during gestation had more chance of being diagnosed with depression after age 12, reaching a cumulative incidence of 8.2% by age 15. For children exposed to maternal psychiatric illness but no antidepressants, the incidence was 1.9%.) (medicalnewstoday.com 29.4.2016).)

(Anm: Bruk av antidepressive under graviditet kan forlenge navlestrengen (Antidepressant use during pregnancy may lengthen umbilical cord) (…) A long umbilical cord can weaken fetal circulation and expose the fetus to a lack of oxygen during the pregnancy or birth, among other things. According to the study researchers, this newly observed association of prenatal SSRI use with umbilical cord length may indicate that SSRI drugs increase fetal activity and movement in the uterus. The length of the umbilical cord is affected by how much the growing fetus moves in the uterus. "When the fetus moves, the umbilical cord stretches and eventually gets longer," says PhD student Julia Kivistö, the first author of the study. (medicalnewstoday.com 9.5.2016).)

(Anm: Antidepressiva under graviditeten kan gi mindre barn. Barn født av mødre som har brukt antidepressiva i svangerskapet har høyere risiko for å bli født tidligere og veie mindre. Forskere advarer likevel kvinner mot å slutte med medisiner når de blir gravide. (forskning.no 6.6.2016).)

(Anm: Effect of prenatal selective serotonin reuptake inhibitor (SSRI) exposure on birthweight and gestational age: a sibling-controlled cohort study. (…) The discrepancy between our results could be due to differences in exposure ascertainment: our study used maternal self-report, which is unlikely to produce false negatives (i.e. women who report SSRI use but who were truly unexposed), whereas their study relied on prescription dispensing, a method that is likely to over-estimate women exposed to SSRIs. Int. J. Epidemiol. 2016 (First published online: May 17, 2016).)

(Anm: Specific SSRIs and birth defects: bayesian analysis to interpret new data in the context of previous reports. Objective To follow up on previously reported associations between periconceptional use of selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) and specific birth defects using an expanded dataset from the National Birth Defects Prevention Study. (…) Conclusions These data provide reassuring evidence for some SSRIs but suggest that some birth defects occur 2-3.5 times more frequently among the infants of women treated with paroxetine or fluoxetine early in pregnancy. BMJ 2015;351:h3190 (Published 08 July 2015).)

(Anm: Bruk av antidepressiva i svangerskapet kan gi mer engstelige barn. Tre år gamle barn av mødre som hadde brukt antidepressiva i svangerskapet viste flere symptomer på angst enn deres søsken som ikke hadde blitt eksponert for antidepressiva i svangerskapet. (fhi.no 15.4.2015).)

- Bruk av antidepressiva i svangerskapet kan gi mer engstelige barn

Bruk av antidepressiva i svangerskapet kan gi mer engstelige barn
fhi.no 15.4.2015
Tre år gamle barn av mødre som hadde brukt antidepressiva i svangerskapet viste flere symptomer på angst enn deres søsken som ikke hadde blitt eksponert for antidepressiva i svangerskapet.

Dette viser nye funn fra en studie utført av forskere fra Folkehelseinstituttet, Universitetet i Oslo og Hospital for Sick Children i Toronto, Canada. Studien viser betydningen av å følge barn over tid for å studere potensielle langtidskonsekvenser av legemiddeleksponering i svangerskapet.

Sammenhengen mellom antidepressiva-eksponering i mors liv og økte angstsymptomer hos barnet var tilstede også etter at forskerne hadde tatt i betraktning blant annet genetiske effekter, delte miljøfaktorer mellom søsknene og ulike nivåer av depresjon mellom mødrenes svangerskap. (…)

Bedre uten medikamenter?
- At både depresjon hos mor og antidepressiva-bruk ser ut til å henge sammen med langtidseffekter på barns utvikling viser betydningen av å tilby god behandling uten å bruke medikamenter, når det er mulig, sier Brandlistuen.

Et eksempel på behandling uten medikamenter er kognitiv atferdsterapi, som førstelinjebehandling til gravide med mild til moderat depresjon.

Likevel advarer forfatteren at ved alvorlig depresjon, kan medikamentell behandling være nødvendig etter en grundig risiko-nytte vurdering. De mulige negative effektene av medisinbruk må veies opp mot fordelen for både mor og barn av at mor er stabil på medisiner. (…)

(Anm: Behavioural effects of fetal antidepressant exposure in a Norwegian cohort of discordant siblings. Int J Epidemiol. 2015 Apr 14. pii: dyv030. [Epub ahead of print].)

(Anm: Antidepressant use in pregnancy associated with anxiety symptoms in 3-year-olds (medicalnewstoday.com 23.4.2015).)

(Anm: Antidepressiva (REM-søvn). (mintankesmie.no).)

(Anm: REM sleep critical for young brain development; medication interferes. (medicalnewstoday.com 6.7.2015).)

(Anm: - Rapid eye movement or REM sleep actively converts waking experiences into lasting memories and abilities in young brains reports a new study from Washington State University Spokane. The finding, published in Science Advances, broadens the understanding of children's sleep needs and calls into question the increasing use of REM-disrupting medications such as stimulants and antidepressants. The study was funded by the National Institutes of Health. (pharmatimes.com 6.7.2015).)

- Stor studie utreder SSRI-användning och fosterskador

Stor studie utreder SSRI-användning och fosterskador
dagensmedicin.se 10.7.2015
Vissa antidepressiva preparat verkar ha en starkare koppling till missbildningar hos barn till mödrar som tagit läkemedlen tidigt under graviditeten, än andra. Detta enligt en ny studie som publicerats i British Medical Journal.

De antidepressiva läkemedlen SSRI har i olika studier gett olika indikationer på huruvida de orsakar missbildningar på barn till mammor som tagit läkemedlen tidigt i graviditeten. Nu har en amerikansk-kanadensisk forskargrupp kombinerat resultat från tidigare studier med data från en stor amerikansk registerstudie för att få säkrare resultat. (…)

(Anm: Specific SSRIs and birth defects: bayesian analysis to interpret new data in the context of previous reports. BMJ 2015;351:h3190 (Published 08 July 2015).)

(Anm: Antidepressants linked with risk of birth defects. n recent years, numerous studies have reported that there may be a link between maternal use of a class of antidepressants known as selective serotonin reuptake inhibitors and greater risk of birth defects. Now, a new study provides further evidence of this association. (medicalnewstoday.com 9.7.2015).)

- Eksponering av foster for antidepressiva kan endre Corpus Callosums mikrostruktur: Presentert ved PAS / ASPN (- Fordi "den neonate (nyfødtes) corpus callosum mikrostruktur er assosiert med utero (livmor) SSRI-eksponering og prenatal (før fødsel) mødredepresjon, er tidlige modningsprosesser i denne regionen følsomme for endret 5-hydroksytryptamin (5-HT) signalering under tiden i utero (livmor)," bemerket Campbell. "Disse resultatene - sammen med forstyrret hvit substans’ mikrostruktur i genu hos premature spedbarn - tyder på at utviklingen av [corpus callosum] kan være følsom for tidlige uheldige påvirkninger.)

Fetal Exposure to Antidepressants May Alter Corpus Callosum Microstructure: Presented at PAS/ASPN
firstwordpharma.com 10.5.2017
SAN FRANCISCO -- May 10, 2017 -- Selektive serotonin gjenopptakshemmere (SSRI-er) kan påvirke hvit substans hjerneutvikling og endre utviklingen av fosterets corpus callosum, ifølge resultater fra en prospektiv studie presentert på årsmøte for 2017 hos Pediatric Academic Societies / American Society of Pediatric Nefrology (PAS / ASPN). (...) (Selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) may affecting white-matter brain development and alter the development of the fetal corpus callosum, according to results of a prospective study presented at the 2017 Annual Meeting of the Pediatric Academic Societies/American Society of Pediatric Nephrology (PAS/ASPN).)

Under the guidance of Dan Rurak, BSc, MSc, DPhil, British Columbia Childrens Hospital, Vancouver British Columbia, a team of researchers conducted magnetic resonance imaging on 18 six-day-old SSRI-exposed infants, as well as 32 non-exposed, age-matched infants (some of whom had mothers with depression during pregnancy who did not take SSRI depressants).

Teamet fant signifikant interaksjon mellom prenatal morsstemning og SSRI-eksponeringsstatus (justert R² = 0,20, P <0,001). (The team found significant interaction between prenatal maternal mood and SSRI-exposure status (adjusted R² = 0.20, P < .001)).

Basert på funn fra fraksjonal anisotropi (FA) i genu spesifikt var det også en signifikant interaksjon mellom SSRI-eksponering, prenatal mors Hamilton Rating Scales for Depression (HAM-D) score og callosal regionen, bemerket leder forfatter Kayleigh Campbell, BScH -MSc, University of British Columbia, Vancouver. "Justert FA i genu er betydelig høyere hos SSRI-eksponerte nyfødte, men betydelig lavere hos de som er utsatt for prenatal mødres depresjon alene." (Based on findings from fractional anisotropy (FA) in the genu specifically, there also was a significant interaction between SSRI exposure, prenatal maternal Hamilton Rating Scales for Depression (HAM-D) scores, and the callosal region, noted lead author Kayleigh Campbell, BScH-MSc, University of British Columbia, Vancouver. “Adjusted FA in the genu is significantly higher in SSRI-exposed neonates, but significantly lower in those exposed to prenatal maternal depression alone.” )

Teamet evaluerte mikrostrukturområder i genu, kropp og splenium i corpus callosum av 59 av de 60 spedbarnene ved hjelp av en region-av-interesse-tilnærming. Forskerne oppnådde morsmålinger for hele populasonen ved hjelp av HAM-D. (The team evaluated microstructural regions in the genu, body, and splenium in the corpus callosum of 59 of the 60 infants using a region-of-interest approach. The researchers obtained maternal mood measures for the entire population using the HAM-D.)

Eksponering av foster for antidepressiva kan endre Corpus Callosums mikrostruktur: Presentert ved PAS / ASPN (- Fordi "den neonate (nyfødtes) corpus callosum mikrostruktur er assosiert med utero (livmor) SSRI-eksponering og prenatal (før fødsel) mødredepresjon, er tidlige modningsprosesser i denne regionen følsomme for endret 5-hydroksytryptamin (5-HT) signalering under tiden i utero (livmor)," bemerket Campbell. "Disse resultatene - sammen med forstyrret hvit substans’ mikrostruktur i genu hos premature spedbarn - tyder dette på at utviklingen av [corpus callosum] kan være følsom for tidlige uheldige påvirkninger.) ("Because “the neonate corpus callosum microstructure is associated with in utero SSRI exposure and prenatal maternal depression, early maturational processes in this region are sensitive to altered 5-hydroxytryptamine signaling while in utero,” noted Campbell. “These findings -- together with disrupted white-matter microstructure in the genu of preterm infants -- suggest that development of [the corpus callosum] may be sensitive to early adversity.”)

Under graviditeten opplever nesten 1 av 5 (18 %) kvinner stemningsforstyrrelser, som vanligvis behandles med SSRI-antidepressiva, noe som gjør det avgjørende å undersøke uteroeffekter av disse legemidlene, konkluderte forskerne. (During pregnancy, nearly 1 in 5 (18%) women experiences mood disturbances, commonly treated with SSRI antidepressants, making it vital to investigate in utero effects of these medications, the researchers concluded.)

Funding for this study was provided by the Canadian Institute of Health Research, Ottawa, Ontario.

[Presentation title: In Utero Antidepressant Exposure and Maternal Depression Are Associated with Corpus Callosum Microstructure in Term-Born Neonates. Abstract 2700555] (…)

(Anm: Forskere finner link mellom bruk av antidepressiva, medfødte misdannelser eller dødfødsler. (Researchers Find Link Between Antidepressant Use, Congenital Anomalies or Stillbirths) (…) "Mens denne ekstra risikoen kan virke liten er resultatene etter mitt syn så alvorlig som de kan være." (“While this extra risk may seem small, in my view, the outcomes are as serious as they can be.”) (dgnews.docguide.com 5.12.2016).)

(Anm: Eksponering av foster for antidepressiva kan endre Corpus Callosums mikrostruktur: Presentert ved PAS / ASPN. (…) Fordi "den neonate (nyfødtes) corpus callosum mikrostruktur er assosiert med utero (livmor) SSRI-eksponering og prenatal (før fødsel) mødredepresjon, er tidlige modningsprosesser i denne regionen følsomme for endret 5-hydroksytryptamin (5-HT) signalering under tiden i utero (livmor)," bemerket Campbell. "Disse resultatene - sammen med forstyrret hvit substans’ mikrostruktur i genu hos premature spedbarn - tyder dette på at utviklingen av [corpus callosum] kan være følsom for tidlige uheldige påvirkninger. (Fetal Exposure to Antidepressants May Alter Corpus Callosum Microstructure.) (dgnews.docguide.com 10.5.2017).)

(Anm: Unormal sæd med SSRI antidepressiva. Flere studier har funnet endrede sædparametere etter eksponering for SSRI-antidepressiva. Selv om SSRIs rolle er usikker, er det berettiget å ta hensyn til de observerte effektene på sædkvalitet og informere eksponerte pasienter. (Semen abnormalities with SSRI antidepressants. Several studies have found altered semen parameters after exposure to SSRI antidepressants. Although the role of SSRIs is uncertain, it is justified to take into account the observed effects on sperm quality and to inform exposed patients.) Prescrire Int 2015; 24 (156): 16-17.)

(Anm: Gravide kvinner som tar antidepressiva er mer sannsynlig å få barn med autisme, ifølge studie. Pregnant women who take antidepressants more likely to have a child with autism, study finds. Research data published in the BMJ reveal that antidepressant use during pregnancy increases the risk of autism in children, as reported The Independent Thursday. (firstwordpharma.com 20.7.2017).)

(Anm: - Nye data viser økt risiko for misdannelser når antidepressiva brukes under graviditet. (…) En studie publisert i British Medical Journal (BMJ) avslører at antidepressiva forskrevet til gravide kan øke sjansen for å få en baby med misdannelser.) (New Data Show Heightened Risk of Birth Defects When Antidepressants Are Used During Pregnancy.) (dgnews.docguide.com 19.1.2017).)

(Anm: - Utviklingen av et potensielt livstruende serotonergt syndrom eller nevroleptisk malignt syndrom (NMS)-lignende reaksjoner er rapportert for SNRI-er og SSRI-er alene, inkludert Celexa-behandling, men spesielt ved samtidig bruk av serotonerge legemidler (inklusive triptaner) og legemidler som svekker metabolisme av serotonin (inklusive MAO-hemmere), eller med antipsykotika eller andre dopaminantagonister (fda.gov 6.3.2009).)

- Effektene av svangerskapsdepresjon og bruken av antidepressiva på morkakes genuttrykk.

The effects of antenatal depression and antidepressant treatment on placental gene expression.
Front Cell Neurosci. 2015 Jan 13;8:465. eCollection 2014.
Abstract The effects of antenatal depression and antidepressant treatment during pregnancy on both mother and child are vigorously studied, but the underlying biology for these effects is largely unknown. The placenta plays a crucial role in the growth and development of the fetus. We performed a gene expression study on the fetal side of the placenta to investigate gene expression patterns in mothers with antenatal depression and in mothers using antidepressant treatment during pregnancy.

Discussion
We performed a gene expression study in the fetal placenta of depressed women and antidepressant-treated women, and compared them with the gene expression of the placentas from women with normal pregnancies. We found that antenatal depression and antidepressant exposure during pregnancy has an influence on the gene expression of the placenta. In the microarray 108 genes were differentially expressed in women with antenatal depression, while 109 genes were differentially expressed in antidepressant-treated women. Only 20 genes were overlapping between depressed women and women on antidepressant treatment. Among the genes we chose for validation, only 2 were validated with qPCR for depressed women. In the antidepressant-treated women, 6 genes were validated, indicating a more robust effect in alterations of these genes due to antidepressant treatment during pregnancy.(…)

The role of the Rho/ROCK family in cardiovascular diseases has been extensively studied (Shi and Wei, 2013). Cardiac malformations (Diav-Citrin et al., 2008), including pulmonary hypertension (Chambers et al., 1996, 2006; Källén and Olausson, 2008; Kieler et al., 2012), have also been reported in the SSRI-exposed offspring. In the present study we found that ROCK2 was down-regulated in antidepressant-exposed placentas (and to lesser extent in placentas of depressed women). Moreover, IPA analysis revealed that SSRI treatment affects the “Cardiovascular Disease, Skeletal and Muscular Disorders, Cardiovascular System Development and Function” network. Furthermore, it seems that the use of SSRIs intensifies the alterations in ROCK2 expression compared to depression. Due to lowered ROCK2 expression found in the fetal placenta of antidepressant-treated women, it is tempting to speculate that a normal expression of ROCK2 in placenta is important for a normal function of the cardiovascular system in the fetus.

Interestingly, we also found that NEXN was down-regulated in antidepressant-treated women. NEXN is a Z-disk gene which is associated with dilated cardiomyopathy (Hassel et al., 2009). Hence, further studies are necessary to investigate the effects of down-regulated placental NEXN and ROCK2 on the development of the cardiovascular system in the fetus. (…)

The last gene that was validated was DNM1L, which is a GTPase regulating the mitochondrial fission. In mice it was shown that ablation of the DNM1L gene induced defects in trophoblast giant cells and cardiomyocytes (Wakabayashi et al., 2009). Moreover, brain-specific DNM1L ablation caused developmental defects in the cerebellum (Wakabayashi et al., 2009). Although these results were found in knockout mice it is tempting to speculate that the down-regulation of the DNM1L found in the antidepressant-treated women might have an effect on embryonic and brain development as well. However, again, this effect remains to be established. (…)

In conclusion, gene expression in the fetal placenta is altered by antenatal depression and SSRI treatment. As more placental genes alterations were validated in a larger subset of SSRI-treated women compared to those with antenatal depression we conclude that for these subset of genes, the effects of SSRI-intake during pregnancy are more robust. It remains to be established how these differentially affected genes influence the development of the child, and whether these differences are found in the fetus as well. (…)

(Anm: Genuttrykk refererer til prosessen hvor informasjonen i et gens DNA-sekvens overføres til cellens strukturer og funksjoner. Genuttrykk har normalt proteiner som sluttprodukt, men det eksisterer også ikke-kodende gener hvor sluttproduktet er selve RNA-molekylene (tRNA, rRNA). Genuttrykksprosessen involverer derfor transkripsjon fra DNA til RNA og, for kodende gener, translasjon av RNA til protein. (no.wikipedia.org).)

(Anm: Morkake eller placenta som er en del av fosteret, begynner å dannes umiddelbart etter implantasjonen, dvs. etter at det befruktede egget (blastocysten) har slått seg ned i livmorslimhinnen. Det ytterste cellelaget i blastocysten vokser inn i livmorslimhinnen, samtidig som cellene deler seg og danner det som blir til morkaken (se fosterutvikling). Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: White blood cell treatment could prevent leading cause of foetal death. Treating a type of white blood cell using hormones could improve the development of the placenta in women with pregnancy complications, according to early research led by Queen Mary University of London (QMUL) involving mice and human blood samples. Pre-eclampsia is a condition in some pregnant women that results in poor maternal blood vessel development in the placenta, leading to poor foetal growth. According to the World Health Organization, it is one of the leading causes of maternal and foetal morbidity and mortality in both the developed and developing world, occurring in 2-8 per cent of all pregnancies. The study, funded by the Wellcome Trust and British Heart Foundation and published in Proceedings of the National Academy of Sciences, looked specifically at neutrophils - short-lived white blood cells that act as the first line of defence in infections - and discovered a new role for them in maintaining a healthy pregnancy.  (medicalnewstoday.com 23.12.2016).)

- Antidepressiva knyttet til komplikasjoner hos gravide

Forsinket språkutvikling hos barnet kan ha sammenheng med mors bruk av antidepressiva
fhi.no 15.4.2014
Barn av mødre som brukte den vanligste typen antidepressiva (SSRI) i svangerskapet, kan ha økt risiko for forsinket språkutvikling ved treårsalder sammenlignet med barn av mødre som ikke brukte antidepressiva mens de var gravide. Det viser resultater i en studie fra Den norske mor og barn-undersøkelsen på Folkehelseinstituttet.

Resultatene fra studien viser at gravides bruk av antidepressiva kan ha innvirkning på språkutvikling. Funnene viser også at dersom den gravide hadde symptomer på angst og depresjon, økte risikoen for at barnet fikk forsinket språkutvikling. Forskerne understreker at svært få barn kom i kategorien som tilsvarer alvorlig forsinket språkutvikling.

Dette er en av få studier i verden som har sett på langtidseffekter hos barn etter mors bruk av antidepressiva i svangerskapet, og som har kunnet følge så mange barn over lang tid. (...)

Om studien
Studien inkluderer i overkant av 50 000 barn fra Den norske mor og barn-undersøkelsen (MoBa). Alle foreldre som har deltatt i MoBa har bidratt med viktig informasjon om sin livsstil, sine plager og sykdommer før, under og etter svangerskapet. Dette har gjort det mulig å kontrollere for andre risikofaktorer for forsinket språkutvikling som kunne ha påvirket forskernes resultater. Et eksempel på en slik faktor er depresjon, som forskerne allerede vet at i seg selv kan påvirke barns utvikling. Forskerne er imidlertid også åpne for at det kan være andre faktorer som kan påvirke språkutviklingen.

Folkehelseinstituttet har gjort studien i samarbeid med SERAF ved Universitetet i Oslo og Harvard School of Public Health. (...)

(Anm: Prenatal exposure to antidepressants and language competence at age three: results from a large population-based pregnancy cohort in Norway. BJOG. 2014 Apr 14. doi: 10.1111/1471-0528.12821. [Epub ahead of print].)

(Anm: Risk of fetal death is increased in pregnant women with pre-existing diabetes - Pre-existing maternal diabetes more than quadrupled the risk of fetal death OBG Manag. 2014 February;26(2).)

- Kramper og subaraknoidalbløding (hjernehinnebløding) hos nyfødt etter bruk av Seroxat under svangerskapet

Neonatal convulsions and subarachnoid hemorrhage after in utero exposure to paroxetine. (Kramper og subaraknoidalbløding (hjernehinnebløding) hos nyfødt etter bruk av Seroxat under svangerskapet)
Rev Neurol 2003;36:724-6
CASE REPORT. One newborn whose mother had been treated with paroxetine 20 mg/day during pregnancy, presented convulsions and subarachnoid haemorrhage in the first six hours of life. The newborn did not present symptoms of hypoxic ischaemic encephalopathy, withdrawal syndrome, infection, metabolic alterations, cerebral malformations or coagulopaties. DISCUSSION. The most probable etiology is that the paroxetine could decrease the seizure threshold, taking place the first seizure during delivery. The difficult fetal extraction would have provoked the subarachnoid haemorrhage in a patient with an impaired haemostatic function due to a depletion of platelet serotonin and may also contribute the increased vascular fragility due to paroxetine and reported in adults or in animals. CONCLUSION. Neonatal convulsions and subarachnoid haemorrhage may occur after paroxetine treatment in the third trimester of pregnancy. An accurate follow up of these newborns in the firsts days of life is strongly recommended.” (...)

(Anm: subaraknoidalbløding; hemorrhagia subarachnoidalis; hjernehinnebløding, d e bløding mellom araknoidea og pia, oftast frå ei rivna utposing eller utviding (divertikkel, aneurisme) på ei av hjernepulsårene; slike alvorlege blødingar kan koma hos unge eller eldre, ter seg gjerne med sterk brå hovudverk, stiv nakke som ter seg etter om lag 6 timar, kvalme/oppkast, uklar sinnstilstand og andre teikn på hjerneskade etter kor stor blødinga er; ekstra hjerneskade kan koma etter 4–12 dagar pga sviktande blodforsyning til hjernevev; kan utløysast av tunge tak, samleie e a; i spinalvæska er det blod og væska er gul etter sentrifugering; jf berry aneurysm, aneurysma intracraniale; EN subarachnoid hemorrhage; BM subaraknoidalblødning. Kilde: Norsk medisinsk ordbok.)

(Anm: Pojkfoster tros ha större påverkan på mammans metabolism. Gravida kvinnor som bär på pojkar verkar ha en större risk att utveckla graviditetsdiabetes än kvinnor som bär på flickor. Det visar en stor kanadensisk registerstudie. (dagensmedicin.se 21.5.2015).)

- Seroxat (Paroksetin; paroxetine) linket til økt risiko for misdannelser ved bruk tidlig i svangerskapet

Paroxetine Linked With Increased Risk of Birth Defects When Taken in Early Pregnancy (Seroxat (Paroksetin; paroxetine) linket til økt risiko for misdannelser ved bruk tidlig i svangerskapet)
dgnews.docguide.com 5.1.2016
HOBOKEN, NJ -- January 5, 2016 -- Bruk av paroksetin (Seroxat; paroxetine) i første trimester av svangerskapet kan øke nyfødtes risiko for medfødte (kongenital) misdannelser og hjertemisdannelser, ifølge en studie publisert i British Journal of Clinical Pharmacology. (- Using paroxetine during the first trimester of pregnancy may increase newborns’ risk of congenital malformations and cardiac malformations, according to a study published in the British Journal of Clinical Pharmacology.)

En liten upublisert studie utført av produsenten av paroksetin antyder en økt risiko for hjertemisdannelser hos spedbarn eksponert for paroksetin før fødselen. Senere studier ved hjelp av ulike studiedesign i ulike populasjoner i Europa og Nord-Amerika har generert motstridende resultater i form av statistisk signifikans, men en trend heller mot økt risiko. (A small unpublished study conducted by the manufacturer of paroxetine suggested an increased risk of cardiac malformations in infants exposed to paroxetine before birth. Subsequent studies using various study designs in different populations across Europe and North America generated conflicting results in terms of statistical significance, although a trend remained towards an increased risk.)

For å gi en helhetlig vurdering av effektene av paroksetin på nyfødte gjennomførte Anick Bérard, PhD, CHU Sainte-Justine og University of Montreal, Montreal, Quebec, en litteraturgjennomgang og metaanalyse av alle relevante studier publisert i perioden 1966-2015. Forskerne fant 23 egnede studier. (To provide a comprehensive assessment of the effects of paroxetine on newborns, Anick Bérard, PhD, CHU Sainte-Justine and the University of Montreal, Montreal, Quebec, conducted a literature review and meta-analysis of all relevant studies published from 1966 to 2015. The investigators uncovered 23 eligible studies.)

Sammenlignet med ingen bruk av paroksetin ble bruk av paroksetin i første trimester knyttet til 23 % økt risiko for noen store medfødte misdannelser og 28 % økning av risikoen for alvorlige hjertemisdannelser hos nyfødte. (Compared with no use of paroxetine, first trimester use of paroxetine was associated with a 23% increased risk of any major congenital malformations and a 28% increased risk of major cardiac malformations in newborns.)

Forskerne bemerket at baseline risiko for alvorlige misdannelser er 3 % og for hjertemisdannelser 1 %; imidlertid er all økning i risiko signifikant, spesielt når nytten ved å bruke selektive serotoninreopptakshemmere under svangerskapet - når endringer i stoffskiftet fører til at legemidler fjernes fra kroppen med en raskere hastighet – er diskutabel. (The investigators noted that the baseline risk of major malformations is 3% and of cardiac malformations is 1%; however, any increase in risk is significant, especially when considering that the benefit of using selective serotonin reuptake inhibitors during pregnancy -- when changes in metabolism cause the drugs to be cleared from the body at a faster rate -- is debatable.)

"Nytten av antidepressiva samlet sett og selektive serotoninreopptakshemmere inkludert paroksetin spesielt, under graviditeten, er i beste fall er tvilsom, idet enhver økning i risiko - liten eller stor – er for høy," sier Dr. Bérard. "Risiko / nytte-forholdet ved ikke-bruk hos kvinner med milde til moderate depressive symptomer, som er 85 % hos gravide kvinner med depressive symptomer. Derfor er planlegging av graviditet viktig, hvor effektive behandlingstilbud som psykoterapi eller treningsregimer er berettiget i denne spesielle del av befolkningen." (“Given that the benefits of antidepressants overall, and selective serotonin reuptake inhibitors including paroxetine specifically, during pregnancy is questionable at best, any increase in risk -- small or large -- is too high,” said Dr. Bérard. "Indeed, the risk/benefit ratio suggests non-use in women with mild to moderately depressive symptoms, which is 85% of pregnant women with depressive symptoms. Therefore, planning of pregnancy is essential, and valid treatment options such as psychotherapy or exercise regimens are warranted in this special population.”)

(Anm: Seroxat (Paxil) (paroxetine; paroksetin) (SSRI) (mintankesmie.no).)

(Anm: ACS Publications- søk paroxetine (Seroxat; Paxil etc.) (pubs.acs.org).)

(Anm: ACS Publications- søk sertraline (Zoloft) (pubs.acs.org).)

(Anm: SSRI under graviditeten ökar risk för autism hos barnet. Barn till kvinnor som tog antidepressiva mediciner under slutet av graviditeten löper 87 procents högre risk att utveckla autism, enligt en ny studie. (…) Risken för att barnet diagnostiserades med autism var 87 procent högre om mamman använt antidepressiva medel under andra eller tredje trimestern. Högst var risken om mamman använt SSRI. (…) Andra klasser av antidepressiva medel än SSRI, så som serotonin- och noradrenalinåterupptagshämmare, SNRI, och monoaminooxidashämmare, MAOI, var inte statistiskt associerade med ökad risk för autism. (lakemedelsvarlden.se 18.12.2015).)

- Emosjonelle problemer hos jenter i alderen 11-13 i England har økt med 55 % mellom 2009 og 2014, ifølge ny forskning fra UCL og Anna Freud Centre.

Emotional problems in schoolgirls rose dramatically over past 5 years (Emosjonelle problemer hos skolejenter økte dramatisk i løpet av de siste 5 år)
medicalnewstoday.com 20.4.2015
Emotional problems in girls aged 11-13 in England increased by 55% between 2009 and 2014, finds new research from UCL and the Anna Freud Centre. On average, this means that a mixed classroom of 30 children* today is likely to contain one more girl with emotional difficulties than a comparable class 5 years ago.

The numbers of young adolescents in England experiencing other mental health difficulties did not change significantly, making the rise in emotional problems particularly striking.

"5 years is a relatively short period of time, so we were surprised to see such a sharp spike in emotional problems among girls," says lead author Dr Elian Fink (UCL Psychology & Language Sciences). "The fact that other mental health issues stayed about the same makes us think that there must have been significant changes over the past 5 years which have specifically affected young girls. Whatever is causing the rise of emotional problems, it is clear that we need more effective interventions. These might include encouraging teachers to look out for emotional problems in young girls and increasing provision of youth mental health services."

The study, published in the Journal of Adolescent Health, compared the mental health of 1,683 schoolchildren in 2009 with a demographically-matched sample of 1,683 schoolchildren from 2014. The pupils, all in school years 7 and 8, were matched by age, gender, ethnicity, eligibility for free school meals and the overall socio-economic mix of their schools. (…)

(Anm: Sykelighet, sykefravær, uførhet og trygd (mintankesmie.no).)

(Anm: Sygdom trækker danskere ned i gæld. (…) En sygdom rammer, og al energi bliver lagt i blodprøver og møder med læger. Imens hober gammel gæld sig op, eller ny kommer til. (...) For mange kommer et svigtende helbred til at betyde begyndelsen på en lang og sej kamp mod renter og minus på kontoen. (…) Her angiver de gældsramte oftest sygdom som det, der startede deres pengeproblemer. (…) »Det er jo hårdt at være syg i sig selv, og det er yderligere hårdt, at man kommer ud i nogle situationer, hvor man risikerer, at huset skal sælges på tvangsauktion, eller man ikke har til huslejen«, siger han. »Så man bliver på en måde dobbelt ramt. (politiken.dk 29.4.2017).)

(Anm: Dobbelt så mye: Jenter bruker mest antidepressiva (p4.no 19.6.2008).)

(Anm: Mer enn doblet risiko for uførhet hos kvinner. En norsk studie finner kjønnsforskjeller i uførhetsrisiko og andelen som får en posttraumatisk stresslidelse (PTSD) etter å ha vært utsatt for en traumatisk hendelse. Det var ingen signifikante kjønnsforskjeller ved sammenhengen mellom eksponering for traume og innvilget uføretrygd. (dagensmedisin.no 24.8.2017).)

(Anm: Women have higher rates of mental disorders than men, NHS survey finds. Women are more likely to have mental health problems than men, with young women at particularly high risk, the biggest survey of mental health disorder and treatment in England has found. The Adult Psychiatric Morbidity Survey, conducted every seven years and based on interviews with a cross section of the general population aged 16 and over, found that one in six adults (17%) had a common mental disorder—one in five women (20.7%) and one in eight men (13.2%).1 BMJ 2016;354:i5320 (Published 29 September 2016).)

- Opsigtsvækkende studie: P-piller øger kvinders risiko for at begå selvmord. Alle former for hormonel prævention fører til markant flere selvmordsforsøg og gennemførte selvmord, viser unik dansk forskning. (- Praktiserende læger tror ikke på resultatet.)

(Anm: Opsigtsvækkende studie: P-piller øger kvinders risiko for at begå selvmord. Alle former for hormonel prævention fører til markant flere selvmordsforsøg og gennemførte selvmord, viser unik dansk forskning. En kvinde, der beskytter sig mod graviditet med en hvilken som helst form for hormonel prævention, har mere end dobbelt så stor risiko for at forsøge at begå selvmord og tre gange så stor risiko for at gennemføre selvmordet, sammenlignet med en jævnaldrende kvinde, der aldrig har beskyttet sig hormonelt. Det viser ny, unik dansk forskning fra Rigshospitalet, der netop er offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift The American Journal of Psychiatry. »Det er det første studie på verdensplan, der klart og entydigt dokumenterer en sammenhæng mellem brugen af hormonel kontraception og så risiko for selvmordsforsøg og selvmord«, siger seniorforfatter til studiet, professor Øjvind Lidegaard, en af verdens førende forskere i p-pillesikkerhed. »Vi har taget højde for alle de faktorer, der kunne sløre vores datagrundlag, og derfor er vores bedste bud, at det er brugen af p-piller, p-plaster, p-ring, hormonspiral og de andre former for beskyttelse, der øger kvinders risiko for selvmordsadfærd«, siger han. (…) De fleste tåler p-piller Han understreger, at de fleste kvinder tåler p-piller og andre præparater, men en mindre gruppe kvinder påvirkes så markant, at både kvinderne selv og deres læger bør være opmærksomme på depressionsudvikling. (…) Praktiserende læger tror ikke på resultatet Trods Øjvind Lidegaard og resten af forskerteamets opfordring til læger om at være tilbageholdende med hormonprævention til kvinder med tegn på psykiske udfordringer, har de praktiserende læger ikke umiddelbart tænkt sig at ændre praksis på baggrund af studiet. »Der findes amerikanske studier, der viser præcis den omvendte sammenhæng«, siger Anders Beich, formand for Dansk Selskab for Almen Medicin, som er de praktiserende lægers videnskabelige selskab. Han understreger, at lægerne allerede i dag er opmærksomme på, at prævention med hormoner kan øge risikoen for depression, og at ordinationen naturligvis altid beror på en individuel vurdering af patienten. (politiken.dk 17.11.2017).)

(Anm: Forbindelser mellom P-piller og depresjon. (Association of Hormonal Contraception With Depression. (…) Conclusions and Relevance  Use of hormonal contraception, especially among adolescents, was associated with subsequent use of antidepressants and a first diagnosis of depression, suggesting depression as a potential adverse effect of hormonal contraceptive use.) JAMA Psychiatry. 2016 (Published online September 28, 2016).)

(Anm: Blindness, visual impairment rates in U.S. set to double by 2050. More than 8 million people in the United States will be living with visual impairment or blindness by 2050 - double the current prevalence - according to a new study. (…) White women most affected by VI and blindness. Assessing prevalence rates by race/ethnicity, age, and gender, the researchers found that non-Hispanic white individuals, especially women, are most affected by VI and blindness through 2050.  (medicalnewstoday.com 20.5.2016).)

(Anm: Visual Impairment and Blindness in Adults in the United States: Demographic and Geographic Variations From 2015 to 2050.JAMA Ophthalmol. 2016 May 19. doi: 10.1001/jamaophthalmol.2016.1284. [Epub ahead of print].)

(Anm: Sykefraværet blant de unge øker mest. Det er arbeidstakere mellom 20 og 29 år som har den største økning i sykefraværet. – De er ikke latere, sier Line Krane ved UiT.  – Menn har et sykefravær, både med og uten justering av sykemeldingsgrad, som utgjør rundt 60 prosent av kvinners, skriver NAV på sine nettsider. (uit.no 29.4.2016).)

(Anm: Sterke bein hele livet. I Norge er osteoporose eller beinskjørhet et stort problem. (…) Forskning ved Folkehelseinstituttet viser at det skjer omkring 9 000 hoftebrudd per år i Norge, 70 % av disse er blant kvinner. Aldersspesifikk forekomst er nedadgående, men på grunn av det økende antallet eldre i befolkningen har antallet hoftebrudd vært stabilt over tid. (fhi.no 20.10.2015).)

(Anm: Stor nedgang i hoftebrudd i Norge - men forskerne vet ikke hvorfor. Folkesykdommene hjerteinfarkt og hoftebrudd har mange likhetstrekk, men forskerne vet mye mer om én av dem.  Norge ligger på topp i verden når det gjelder hoftebrudd, og vi vet ikke hvorfor. (aftenposten.no 4.6.2016).)

(Anm: An unexpected headline: more US white people are dying. Middle aged white people’s death rates rise, while those of black and Hispanic people fall, new study finds. (…) Only the US white rate is rising, starting in the late 1990s, while all the others decrease. BMJ 2015;351:h6180 (Published 17 November 2015).)

(Anm: Morbidity and Mortality Are Rising Among Middle-Aged U.S. Whites. Among men with no more than high school degrees, suicide and chronic liver disease are taking a toll. Since the end of World War II, annual morbidity and mortality have been decreasing among U.S. residents in all age and socioeconomic strata. Two Princeton economists, one of whom won the 2015 Nobel Prize, analyzed multiple datasets collected during the past several decades in the U.S. and other developed nations. Proc Natl Acad Sci U S A 2015 (Nov 2).)

(Anm: Lykkepille (Seroxat) utløser tilfeller av aggresjon ("aggression er iagttaget efter markedsføring") (ema.europa.eu 22. januar 2015).)

(Anm: Growing violence against doctors alarms medical profession. Grave concern about the growing incidence of violence against doctors across the globe has been expressed by the World Medical Association. (medicalnewstoday.com 20.4.2015).)

(Anm: Frontal lobe injuries, violence, and aggression: a report of the Vietnam Head Injury Study. (…)These findings support the hypothesis that ventromedial frontal lobe lesions increase the risk of aggressive and violent behavior. Neurology. 1996 May;46(5):1231-8.)

- Sammenlignet med de som tok lamotrigin hadde de som tok litium mer enn doblet risiko for hjertesvikt.

(Anm: Mors litiumbruk utgjør liten risiko for fetus (foster). Mom's Lithium Use Poses Modest Risk to Fetus. Risk in early pregnancy lower than reported in 1970s study. Infants exposed to lithium in utero in the first trimester had a modest increased risk of cardiac malformations compared with both unexposed infants and those exposed to another common mood stabilizer, a large retrospective cohort study found. Compared with unexposed infants, those who were exposed to lithium had a 65% increased risk of cardiac malformations (adjusted RR 1.65, 95% CI 1.02-2.68), albeit with a wide confidence interval, reported Elisabetta Patorno, MD, of Brigham and Women's Hospital, and colleagues. When compared with exposure to lamotrigine, those exposed to lithium had more than twofold increased risk of cardiac malformations (adjusted RR 2.25, 95% CI 1.17-4.34), the authors wrote in the New England Journal of Medicine. (medpagetoday.com 7.6.2017).)

- Litiumbruk ved graviditet og risiko for hjertesvikt.

(Anm: Lithium Use in Pregnancy and the Risk of Cardiac Malformations. Conclusions Maternal use of lithium during the first trimester was associated with an increased risk of cardiac malformations, including Ebstein’s anomaly; the magnitude of this effect was smaller than had been previously postulated. N Engl J Med 2017; 376:2245-2254 (June 8, 2017).)

- Fler fall av missbildade snoppar (- Missbildning i urinröret har ökat de senaste decennierna. En okänd riskfaktor kan ligga bakom)

Fler fall av missbildade snoppar
dagensmedicin.se 20.8.2014
Kirurgveckan 2014. Antalet pojkar som diagnosticeras med en viss typ av missbildning i urinröret har ökat de senaste decennierna. En okänd riskfaktor kan ligga bakom. 

Hypospadi är en av de vanligaste medfödda missbildningarna bland pojkar. Det kan innebära alltifrån att urinröret bara utmynnar på fel ställe på penis, till en så pass svår missbildning att det är svårt att avgöra barnets kön vid födseln.

Nu har forskare vid Karolinska institutet undersökt förekomsten av hypospadi bland alla pojkar som fötts i Sverige mellan åren 1973 och 2009. De tittade även på kopplingen till kända riskfaktorer, till exempel låg födelsevikt, provrörsbefruktning och föräldrar från Asien. Data hämtades från det medicinska födsloregistret, patientregistret och Statistiska centralbyrån. 

Resultatet visar att antalet fall ökade efter 1990, från 4,5 till 8 per 1000 levande födda pojkar. Ökningen gällde både mildare och svårare missbildning, enligt studien som presenteras på den pågående Kirurgveckan i Karlstad. (…)

(Anm: Hypospadi - urinrør som munner feil (nhi.no 27.7.2012).)

- Økt forekomst av utviklingsfeil i testiklene?

Økt forekomst av utviklingsfeil i testiklene?
Tidsskr Nor Lægeforen 2006; 126: 2278-81
Ifølge de nyeste dataene over testikkelkreft fra Kreftregisteret ligger Norge på verdenstoppen når det gjelder insidens. De viser også at forekomsten av denne kreftformen fortsetter å øke, slik den har gjort de siste tiårene i den vestlige verden. Det er uklart hva som er årsak til denne økningen, som muligens også gjelder for urogenitale misdannelser og nedsatt sædkvalitet. Det er imidlertid mye som tyder på at grunnlaget for disse tilstandene legges allerede i fosterlivet, og at det er både genetiske og miljømessige årsaksfaktorer. Miljøets mulige betydning må tas på alvor, og myndighetene har et ansvar for å styrke forskningen på dette området. (...)

Testikkelkreft, kryptorkisme, hypospadi og redusert sædkvalitet
Testikkelkreft rammer ca. 1 % av kaukasiske menn og er den vanligste kreftformen blant unge menn. Forekomsten av testikkelkreft har økt i de fleste vestlige land de siste 50 år, men det er både geografiske og etniske forskjeller (1). I Norge har forekomsten økt 3 - 4 ganger i denne perioden (1). (...)

- Frisørbarn har økt risiko for misdannelser

- Frisørbarn har økt risiko for misdannelser
nettavisen.no 20.7.2011
Det viser ny dansk forskning.

Danske forskere har påvist økt forekomst av misdannelser hos barn av frisører og tror hormonforstyrrende kjemikalier på jobben har skylden, skriver Avisen DK.
Undersøkelsen blant 43.000 danske guttebarn viser en forddobling av misdannelser på kjønnsorganene hos dem som har mødre i frisøryrket.

Seks av 1.000 gutter blir i gjennomsnitt født med misdannelser av penis, kjent som «hypospadi», men blant frisører, rengjøringsassistenter, laboranter og landbruksarbeidere var forekomsten dobbelt så høy.

- Undersøkelsen peker på at det kanskje kan være et problem her, sier professor Jens Peter Bonde ved Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik på Bispebjerg Universitetshospital. (...)

- Eksponeing for økte nivåer av steroidhormoner i svangerskapet kan forårsake autisme

Exposure to elevated levels of steroid hormones in the womb may cause autism
medicalnewstoday.com 11.6.2014
Scientists from the University of Cambridge and the Statens Serum Institute in Copenhagen, Denmark have discovered that children who later develop autism are exposed to elevated levels of steroid hormones (for example testosterone, progesterone and cortisol) in the womb. The finding may help explain why autism is more common in males than females, but should not be used to screen for the condition.

Funded by the Medical Research Council (MRC), the results are published in the journal Molecular Psychiatry. (…)

- Preeklampsi (svangerskapsforgiftning) under svangerskapet linket til barns risiko for autisme

Preeclampsia during pregnancy and child's autism risk linked
medicalnewstoday.com 10.12.2014
Preeclampsia is a condition that appears during pregnancy and is characterized by high blood pressure and protein in the urine. Now, in a new study, researchers have found that children with autism spectrum disorder were more than twice as likely to be born to mothers with preeclampsia during pregnancy, suggesting a link between the two.

The researchers, from the University of California-Davis' MIND Institute, publish their results in the journal JAMA Pediatrics.

They also found that the likelihood of a diagnosis for autism spectrum disorder (ASD) increased further if the mother experienced more severe disease.

Preeclampsia typically occurs during middle to late pregnancy and up to 6 weeks after delivery, though it can sometimes appear earlier than 20 weeks. Symptoms for the condition include swelling, sudden weight gain, headaches and changes in vision. (…)

(Anm: Svangerskapsforgiftning (preeklampsi) (nhi.no).)

- Bruk av antidepressiva under svangerskapet kan føre til fedme i barndommen, diabetes

Antidepressant use during pregnancy may lead to childhood obesity, diabetes (Bruk av antidepressiva under svangerskapet kan føre til fedme i barndommen, diabetes.)
sciencedaily.com 21.6.2014
Kvinner som tar antidepressiva under svangerskapet kan uvitende gjøre sine barn disponert for diabetes 2 og fedme senere i livet, viser ny forskning fra McMaster University. (Women who take antidepressants during pregnancy may be unknowingly predisposing their infants to type 2 diabetes and obesity later in life, according to new research from McMaster University.)

Studien viser en sammenheng mellom bruk av legemidlet fluoksetin (Prozac; fluoxetine) under svangerskapet og økt risiko for fedme og diabetes hos barn. (The study finds a correlation between the use of the medication fluoxetine during pregnancy and an increased risk of obesity and diabetes in children.)

I dag er nesten 20 prosent av kvinner i USA og omtrent syv prosent av kanadiske kvinner foreskrevet antidepressiva under svangerskapet. (Currently, up to 20 per cent of woman in the United States and approximately seven per cent of Canadian women are prescribed an antidepressant during pregnancy.)

"Obesity and Type 2 diabetes in children is on the rise and there is the argument that it is related to lifestyle and availability of high calorie foods and reduced physical activity, but our study has found that maternal antidepressant use may also be a contributing factor to the obesity and diabetes epidemic," said the study's senior investigator Alison Holloway, associate professor of obstetrics and gynecology at McMaster University.

Previous studies have found that pregnant women are particularly vulnerable to depression and it is estimated that up to one in five pregnant women have symptoms of depression during pregnancy. (…)

(Anm: Medication use during pregnancy - Editorials BMJ 2014;349:g5252 (Published 22 August 2014).)

(Anm: Fødselslege om overvekt i svangerskapet: - Like stor risiko som å røyke (vg.no 23.7.2014).)

(Anm: Risk of fetal death is increased in pregnant women with pre-existing diabetes - Pre-existing maternal diabetes more than quadrupled the risk of fetal death OBG Manag. 2014 February;26(2).)

(Anm: History of depression puts women at risk for diabetes during pregnancy, study finds (medicalnewstoday.com 4.4.2015).)

(Anm: Paradoks: De raskeste diabetikere dør tidligst. De raskeste type 2-diabetikere har dobbelt så høj dødelighed som de sygeste, og manglende forebyggende medicin synes at være synderen. Derfor skal den kommende nationale handleplan, Diabetesplan 2, sikre, at alle med diabetes får den optimale forebyggende behandling. Det mener Diabetesforeningen. Det lyder umiddelbart paradoksalt, men de raskeste type 2-diabetikere er faktisk dem, der dør tidligst. En dansk undersøgelse viser, at 12,4 procent af de diabetikere, der har mindst problemer med blodsukkeret, dør syv år efter, de får stillet diagnosen diabetes, mens tallet ligger helt nede på 6,5 procent for de sygeste diabetikere. (diabetes.dk 21.11.2016).)

(Anm: Antidepressiva og antipsykotika gir økt risiko for diabetes hos barn og voksne (50 til 700 %) (mintankesmie.no).)

(Anm: Diabetes: Risiko for hjerteinfarkt på grunn av tap av små blodårene rundt hjertet. (Diabetes: Heart attack risk due to loss of small blood vessels around the heart.) (medicalnewstoday.com 24.3.2017).)

(Anm: Alzheimer's disease also affects small blood vessels. A research conducted by the UAB demonstrates that mice suffering from this disease also have substantial malfunctions in small blood vessels, important in nourishing different organs and tissues and in regulating blood pressure, and which mainly affects females. The study also demonstrates a correlation between the state of peripheral blood vessels and different levels of anxious behavior, both in normal aging and in those suffering from Alzheimer's disease.  (news-medical.net 16.3.2018).)

(Anm: Pasienter behandlet med antipsykotika (nevroleptika) har signifikant senket platelet complex I aktivitet i mitokondrier i likhet med det som er observert ved idiopatisk Parkinsons sykdom. (...) Antipsykotika (nevroleptika) hemmer complex I i elektrontransportkjeden. (Neuroleptic medications inhibit complex I of the electron transport chain. (...) Neuroleptic treated patients have significant depression of platelet complex I activity similar to that seen in idiopathic Parkinson’s disease. Complex I inhibition may be associated with the extrapyramidal side effects of these drugs.) Ann Neurol. 1993;33:512-7).)

(Anm: Pancreatic mitochondrial complex I exhibits aberrant hyperactivity in diabetes. (…) Highlights • Pancreatic mitochondrial complex I shows hyperactivity in diabetes. • Complex I hyperactivity is associated with increased NADH/NAD+ redox imbalance. • Complex I hyperactivity is associated with increased oxidative stress and cell death. • Complex I hyperactivity is linked with compromised cellular anti-oxidative stress capacity such as decreased sirt3 and NQO1 expressions. Biochem Biophys Rep. 2017 Sep;11:119-129.)

(Anm: Focus on an unusual rise in pancreatic cancer incidence in France. (…) Conclusion: Pancreatic cancer incidence and mortality exhibited diverging trends. Incidence increased over the last 30 years in France whereas mortality did not vary in men and moderately increased in women. Incidence remained lower than mortality up to 2002. One cannot exclude the possibility that a similar trend may appear in other countries. Etiological studies are required to further explain this increase.Int J Epidemiol. 2017 Dec 1;46(6):1764-1772.)

(Anm: Effekter av MPTP på serotonerge nevronale systemer og mitokondrie Complex I aktiviteten i den levende hjernen: En PET-studie på bevisste rhesusaper. (Effects of MPTP on Serotonergic Neuronal Systems and Mitochondrial Complex I Activity in the Living Brain: A PET Study on Conscious Rhesus Monkeys. (Effects of MPTP on Serotonergic Neuronal Systems and Mitochondrial Complex I Activity in the Living Brain: A PET Study on Conscious Rhesus Monkeys.) J Nucl Med. 2017 Mar 9. pii: jnumed.116.189159.)

(Anm: Antidepressiva (inkl. SSRI-preparater) og antipsykotika har skadelige effekter på mitokondrier (Mol Cell Biochem 1999;199:103-9).)

(Anm: Mitokondriell dysfunksjon ligger bak kognitive defekter som et resultat av nevral stamcelleutarmning og nedsatt neurogenese. Mitochondrial dysfunction underlies cognitive defects as a result of neural stem cell depletion and impaired neurogenesis. Hum Mol Genet. 2017 Jun 8.)

(Anm: Mitochondrial dysfunction in metabolism and ageing: shared mechanisms and outcomes? Biogerontology. 2018 Aug 24.)

(Anm: Adenosintrifosfat (ATP) er en energirik kjemisk forbindelse som er involvert i alle energikrevende prosesser i menneskekroppen, som muskelsammentrekning, overføring av signaler i nerver, oppbygging av proteiner, kopiering av arvestoffer med mer. (…) ATP kan oppfattes som en universell energileverandør i alle celler og vev. Livet ville ikke vært mulig uten ATP. Forbindelsen er blitt kalt «livets molekyl». Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Mitokondriell energimangel fører til hyperproliferasjon av skjelettmuskel-mitokondrier og økt insulinfølsomhet. (...) Vi fremlegger bevis på at mitokondrier bidrar til etiologien (sykdomsårsaken) til metabolsk sykdom. (…) Diabetes er assosiert med svekket glukosemetabolisme i nærvær av overskudd av insulin. PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences) 2017;114(8) (February 21, 2017).)

(Anm: Forskrivninger av midler til behandling av diabetes øker med en tredjedel i løpet av fem år. (Diabetes prescribing rises by a third over five years. The number of prescriptions for drugs that treat type 2 diabetes that were dispensed by pharmacies in England has risen by one third (33%) in five years, according to research carried out by analytic database provider EXASOL.) BMJ 2016;355:i5484 (Published 10 October 2016).)

(Anm: Yngre med type 2-diabetes rammes hårdt. Er man under 45 år, når man får type 2-diabetes, har man ofte allerede tidlige tegn på øjen- og nyreskader, viser nyt dansk studie. (diabetes.dk 14.9.2016).)

(Anm: Selective Serotonin Reuptake Inhibitors Decrease Pancreatic Insulin Secretion in Older Adults and Increase the Risk of Insulin Dependence in Type 2 Diabetes Patients. J Clin Psychiatry. 2016 Aug 2.)

(Anm: Antidepressiva og antipsykotika øker risikoen for hoftebrudd, benskjørhet etc. (- Blant mennesker i alderen 60 år og eldre i Norge hadde de som brukte et antipsykotika hadde dobbelt så stor risiko for å lide av et hoftebrudd enn de som ikke brukte dem.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Tanntap (tannløshet) linkes til økt risiko for demens. (Tooth loss linked to an increased risk of dementia.) Våre funn understreker den kliniske betydningen av tannpleie og behandling, spesielt når det gjelder vedlikehold av tenner fra en tidlig alder for å kunne redusere fremtidig risiko for demens. (…) Personer med 10-19, 1-9 og ingen tenner hadde hhv. 62 %, 81 % og 63 % høyere risiko for demens enn personer med > 20 tenner. (medicalnewstoday.com 10.3.2017).)

(Anm: Derfor kan du få demens av diabetes. Diabetes øker risikoen for alzheimer. Den gode nyheten er at du i stor grad kan påvirke risikoen selv. (dagbladet.no 2.7.2016).)

(Anm: FDA advarer om nye impulskontrollproblemer knyttet til legemidlet aripiprazol (Abilify) for psykisk helse (Abilify, Abilify vedlikeh, Aristada) (FDA Drug Safety Communication: FDA warns about new impulse-control problems associated with mental health drug aripiprazole (Abilify, Abilify Maintena, Aristada). (fda.gov 5.5.2016).)

(Anm: Role of mitochondrial DNA variation in the pathogenesis of diabetes mellitus. Mitochondria are crucial intracellular organelles where ATP and reactive oxygen species are generated via the electron transport chain. They are also where cellular fate is determined. There is a growing body of evidence that mitochondrial dysfunction plays an important role in the pathogenesis of type 2 diabetes. (…)  Front Biosci (Landmark Ed). 2016 Jun 1;21:1151-67.)

(Anm: Antidepressiva er ifølge ny studie knyttet til mislykkede tannimplantater. (Antidepressants linked to tooth implant failure, new study finds.) (- Forskning viser at bruk av antidepressiva firedobler risikoen for implantat svikt. For hvert år dobler antidepressiva risikoen for svikt.) (medicalnewstoday.com 10.3.2016).)

(Anm: Antidepressiva ökar risken för benbrott hos äldre. (…) Den förhöjda risken för höftfraktur gällde alla de vanliga antidepressiva läkemedlen, SSRI-preparat, mirtazapin och SNRI-preparat (selektiva serotonin- och noradrenalinåterupptagshämmare. Sambandet gällde även då det kontrollerats för andra faktorer som ålder, annan medicinering som ökar fallrisken, benskörhet, socioekonomisk status, kroniska sjukdomar och psykiatriska diagnoser.) (lakemedelsvarlden.se 12.1.2017).)

(Anm: Heart disease risk higher with latent tooth infection. If you missed your last dental checkup, a new study might encourage you to book that appointment right away; researchers have identified a higher risk of heart disease for individuals who have hidden tooth infections. (…) Last year, for example, a study published in Infection and Immunity suggested that the bacterium involved in gum disease may also raise the risk of heart disease. Now, researchers from the University of Helsinki in Finland have uncovered a link between dental root tip infection, known as apical periodontitis, and greater risk for acute coronary syndrome (ACS) - an umbrella term for conditions that involve blocked blood flow to the coronary arteries. (medicalnewstoday.com 3.8.2016).)

(Anm: Munhälsan bättre än på 80-talet – men tandlossning ökar igjen. De två största tandsjukdomarna karies och parodontit (tandlossning) minskade fram till 2008. Därefter ökade antalet individer med parodontit och den positiva utvecklingen för karies stannade av. – Även om munhälsan har förbättras under denna 30-årsperiod ser vi en försämring mellan 2008 och 2013 då det gäller främst tandlossning, säger Kristina Edman vid Uppsala universitet har undersökt munhälsans utveckling över en trettioårsperiod. (forskning.se 3.5.2016).)

(Anm: Diabetikere skal motiveres til motion og medicin. Det er en stor udfordring at motivere patienter med type 2-diabetes til at tage medicin og ændre livsstil. Nyeste forskning tyder på, at motiverende samtaler og individuelle behandlingsforløb kan have stor effekt hos kvinder. En dårligt behandlet type 2-diabetes kan have alvorlige følger. Man risikerer at blive blind, at få nyreskader, hjertesvigt og sår, som ikke kan hele, hvilket kan føre til amputationer af for eksempel tæerne. (videnskab.dk 20.1.2016).)

(Anm: Experts of the University of Cadiz create a new model shedding light on the relationship between Alzheimer and diabetes. In recent time, many epidemiological studies have proved very close links existing between diabetes and Alzheimer´s disease. In fact, it has been stated that diabetes is a significant risk factor for suffering from Alzheimer and vascular dementia, the two main causes of dementia. (medicalnewstoday.com 11.1.2016).)

(Anm: Konklusjon: Resultatene fra denne studien viste at pasienter med diabetes mellitus vanligvis klager på gastrointestinale symptomer (som har med mage og tarm å gjøre), og gastrointestinale problemer som forringer trivsel og livskvalitet. (…) Utbredelse av gastrointestinale symptomer og dens effekt på livskvalitet blant pasienter med diabetes mellitus American Journal of Nursing Research 2015;3(3):48-53.)

(Anm: Effect of age, family history of diabetes, and antipsychotic drug treatment on risk of diabetes in people with psychosis: a population-based cross-sectional study.Lancet Psychiatry. 2015 Oct 13. pii: S2215-0366(15)00276-X. [Epub ahead of print].)

(Anm: Dårlig kontroll øker demens-risiko. (…) – Det faktum at blodsukker er sterkt forbundet med demens blir stadig mer tydelig, sier forsker Aidin Rawshani ved Sahlgrenska-akademiet, der studien er utført. (aftenposten.no 20.9.2015).)

(Anm: Young women with diabetes 'have six-fold higher heart attack risk' (medicalnewstoday.com 1.9.2015).)

(Anm: Forskere finner ny link mellom diabetes og Alzheimers (Scientists find new link between diabetes and Alzheimer's) (medicalnewstoday.com 6.5.2015).)

(Anm: Antidepressants & Alzheimer’s Diagnosis. Antidepressants are frequently initiated in persons with Alzheimer's disease already before the diagnosis, shows a recent study from the University of Eastern Finland. Among persons with Alzheimer’s disease, the initiation of antidepressant use was most common during the six months after the Alzheimer’s diagnosis, and more frequent than among comparison persons without Alzheimer’s disease even 4 years after the diagnosis. The results were published in International Journal of Geriatric Psychiatry. (pharmpro.com 4.3.2016).)

(Anm: New Link Found Between Diabetes, Alzheimer’s Disease. LONDON -- June 21, 2016 --Alzheimer’s disease and type 2 diabetes are so closely related that drugs currently used to control glucose levels in diabetes may also alleviate the symptoms and progression of Alzheimer’s disease, according to a study published in the journal Diabetologia. Researchers found for the first time that dementia-related complications within the brain can also lead to changes in glucose handling and ultimately diabetes. This is contrary to what was previously thought -- that diabetes begins with a malfunction in the pancreas or a high-fat, high-sugar diet. (dgnews.docguide.com 21.6.2016).)

(Anm: New link found between diabetes and Alzheimer's disease. The study reports that Alzheimer's Disease and type 2 diabetes are so closely related that drugs currently used to control glucose levels in diabetes may also alleviate the symptoms and progression of Alzheimer's disease. The paper, published in the journal Diabetologia (the journal of the European Association for the Study of Diabetes), found for the first time that dementia-related complications within the brain can also lead to changes in glucose handling and ultimately diabetes. This is contrary to what was previously thought - that diabetes begins with a malfunction in the pancreas or a high fat, high sugar diet. (medicalnewstoday.com 23.6.2016).)

(Anm: Antidepressants Impact Connexin 43 Channel Functions in Astrocytes. Glial cells, and in particular astrocytes, are crucial to maintain neuronal microenvironment by regulating energy metabolism, neurotransmitter uptake, gliotransmission, and synaptic development. (…) Based on these criterions all molecules were tested at concentrations between 5 and 20 μM (24 h) for toxicity; we observed that fluoxetine at 20 μM, paroxetine 10 μM, and duloxetine 20 μM were toxic at these indicated doses, consequently these molecules were tested at lower doses. Front. Cell. Neurosci., 2016 (07 January 2016).)

(Anm: Antidepressant use begins years before Alzheimer's diagnosis. (…) During the 13-year follow-up period, 42% of persons with Alzheimer's disease and 22% of persons not diagnosed with the disease initiated antidepressant use. The most commonly used antidepressant group was selective serotonin reuptake inhibitor (SSRI) drugs, followed by mirtazapine. (medicalnewstoday.com 7.3.2016).)

- Forskere finner ny link mellom diabetes og Alzheimers sykdom

Scientists find new link between diabetes and Alzheimer's (Forskere finner ny link mellom diabetes og Alzheimers sykdom)
medicalnewstoday.com 6.5.2015
Researchers have uncovered a unique connection between diabetes and Alzheimer's disease, providing further evidence that a disease that robs people of their memories may be affected by elevated blood sugar, according to scientists at Washington University School of Medicine in St. Louis.

While many earlier studies have pointed to diabetes as a possible contributor to Alzheimer's, the new study - in mice - shows that elevated glucose in the blood can rapidly increase levels of amyloid beta, a key component of brain plaques in Alzheimer's patients. The buildup of plaques is thought to be an early driver of the complex set of changes that Alzheimer's causes in the brain.

The research is published in The Journal of Clinical Investigation. (…)

(Anm: Hyperglycemia modulates extracellular amyloid-β concentrations and neuronal activity in vivo. Journal of Clinical Investigation 2015 (First published May 4, 2015).)

(Anm: Paradoks: De raskeste diabetikere dør tidligst. De raskeste type 2-diabetikere har dobbelt så høj dødelighed som de sygeste, og manglende forebyggende medicin synes at være synderen. Derfor skal den kommende nationale handleplan, Diabetesplan 2, sikre, at alle med diabetes får den optimale forebyggende behandling. Det mener Diabetesforeningen. Det lyder umiddelbart paradoksalt, men de raskeste type 2-diabetikere er faktisk dem, der dør tidligst. En dansk undersøgelse viser, at 12,4 procent af de diabetikere, der har mindst problemer med blodsukkeret, dør syv år efter, de får stillet diagnosen diabetes, mens tallet ligger helt nede på 6,5 procent for de sygeste diabetikere. (diabetes.dk 21.11.2016).)

(Anm: Antidepressiva og antipsykotika gir økt risiko for diabetes hos barn og voksne (50 til 700 %) (mintankesmie.no).)

(Anm: Diabetes: Risiko for hjerteinfarkt på grunn av tap av små blodårene rundt hjertet. (Diabetes: Heart attack risk due to loss of small blood vessels around the heart.) (medicalnewstoday.com 24.3.2017).)

(Anm: Alzheimer's disease also affects small blood vessels. A research conducted by the UAB demonstrates that mice suffering from this disease also have substantial malfunctions in small blood vessels, important in nourishing different organs and tissues and in regulating blood pressure, and which mainly affects females. The study also demonstrates a correlation between the state of peripheral blood vessels and different levels of anxious behavior, both in normal aging and in those suffering from Alzheimer's disease.  (news-medical.net 16.3.2018).)

(Anm: Pasienter behandlet med antipsykotika (nevroleptika) har signifikant senket platelet complex I aktivitet i mitokondrier i likhet med det som er observert ved idiopatisk Parkinsons sykdom. (...) Antipsykotika (nevroleptika) hemmer complex I i elektrontransportkjeden. (Neuroleptic medications inhibit complex I of the electron transport chain. (...) Neuroleptic treated patients have significant depression of platelet complex I activity similar to that seen in idiopathic Parkinson’s disease. Complex I inhibition may be associated with the extrapyramidal side effects of these drugs.) Ann Neurol. 1993;33:512-7).)

(Anm: Pancreatic mitochondrial complex I exhibits aberrant hyperactivity in diabetes. (…) Highlights • Pancreatic mitochondrial complex I shows hyperactivity in diabetes. • Complex I hyperactivity is associated with increased NADH/NAD+ redox imbalance. • Complex I hyperactivity is associated with increased oxidative stress and cell death. • Complex I hyperactivity is linked with compromised cellular anti-oxidative stress capacity such as decreased sirt3 and NQO1 expressions. Biochem Biophys Rep. 2017 Sep;11:119-129.)

(Anm: Focus on an unusual rise in pancreatic cancer incidence in France. (…) Conclusion: Pancreatic cancer incidence and mortality exhibited diverging trends. Incidence increased over the last 30 years in France whereas mortality did not vary in men and moderately increased in women. Incidence remained lower than mortality up to 2002. One cannot exclude the possibility that a similar trend may appear in other countries. Etiological studies are required to further explain this increase.Int J Epidemiol. 2017 Dec 1;46(6):1764-1772.)

(Anm: Effekter av MPTP på serotonerge nevronale systemer og mitokondrie Complex I aktiviteten i den levende hjernen: En PET-studie på bevisste rhesusaper. (Effects of MPTP on Serotonergic Neuronal Systems and Mitochondrial Complex I Activity in the Living Brain: A PET Study on Conscious Rhesus Monkeys. (Effects of MPTP on Serotonergic Neuronal Systems and Mitochondrial Complex I Activity in the Living Brain: A PET Study on Conscious Rhesus Monkeys.) J Nucl Med. 2017 Mar 9. pii: jnumed.116.189159.)

(Anm: Antidepressiva (inkl. SSRI-preparater) og antipsykotika har skadelige effekter på mitokondrier (Mol Cell Biochem 1999;199:103-9).)

(Anm: Mitokondriell dysfunksjon ligger bak kognitive defekter som et resultat av nevral stamcelleutarmning og nedsatt neurogenese. Mitochondrial dysfunction underlies cognitive defects as a result of neural stem cell depletion and impaired neurogenesis. Hum Mol Genet. 2017 Jun 8.)

(Anm: Mitochondrial dysfunction in metabolism and ageing: shared mechanisms and outcomes? Biogerontology. 2018 Aug 24.)

(Anm: Adenosintrifosfat (ATP) er en energirik kjemisk forbindelse som er involvert i alle energikrevende prosesser i menneskekroppen, som muskelsammentrekning, overføring av signaler i nerver, oppbygging av proteiner, kopiering av arvestoffer med mer. (…) ATP kan oppfattes som en universell energileverandør i alle celler og vev. Livet ville ikke vært mulig uten ATP. Forbindelsen er blitt kalt «livets molekyl». Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Mitokondriell energimangel fører til hyperproliferasjon av skjelettmuskel-mitokondrier og økt insulinfølsomhet. (...) Vi fremlegger bevis på at mitokondrier bidrar til etiologien (sykdomsårsaken) til metabolsk sykdom. (…) Diabetes er assosiert med svekket glukosemetabolisme i nærvær av overskudd av insulin. PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences) 2017;114(8) (February 21, 2017).)

(Anm: Forskrivninger av midler til behandling av diabetes øker med en tredjedel i løpet av fem år. (Diabetes prescribing rises by a third over five years. The number of prescriptions for drugs that treat type 2 diabetes that were dispensed by pharmacies in England has risen by one third (33%) in five years, according to research carried out by analytic database provider EXASOL.) BMJ 2016;355:i5484 (Published 10 October 2016).)

(Anm: Yngre med type 2-diabetes rammes hårdt. Er man under 45 år, når man får type 2-diabetes, har man ofte allerede tidlige tegn på øjen- og nyreskader, viser nyt dansk studie. (diabetes.dk 14.9.2016).)

(Anm: Selective Serotonin Reuptake Inhibitors Decrease Pancreatic Insulin Secretion in Older Adults and Increase the Risk of Insulin Dependence in Type 2 Diabetes Patients. J Clin Psychiatry. 2016 Aug 2.)

(Anm: Antidepressiva og antipsykotika øker risikoen for hoftebrudd, benskjørhet etc. (- Blant mennesker i alderen 60 år og eldre i Norge hadde de som brukte et antipsykotika hadde dobbelt så stor risiko for å lide av et hoftebrudd enn de som ikke brukte dem.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Tanntap (tannløshet) linkes til økt risiko for demens. (Tooth loss linked to an increased risk of dementia.) Våre funn understreker den kliniske betydningen av tannpleie og behandling, spesielt når det gjelder vedlikehold av tenner fra en tidlig alder for å kunne redusere fremtidig risiko for demens. (…) Personer med 10-19, 1-9 og ingen tenner hadde hhv. 62 %, 81 % og 63 % høyere risiko for demens enn personer med > 20 tenner. (medicalnewstoday.com 10.3.2017).)

(Anm: Derfor kan du få demens av diabetes. Diabetes øker risikoen for alzheimer. Den gode nyheten er at du i stor grad kan påvirke risikoen selv. (dagbladet.no 2.7.2016).)

(Anm: FDA advarer om nye impulskontrollproblemer knyttet til legemidlet aripiprazol (Abilify) for psykisk helse (Abilify, Abilify vedlikeh, Aristada) (FDA Drug Safety Communication: FDA warns about new impulse-control problems associated with mental health drug aripiprazole (Abilify, Abilify Maintena, Aristada). (fda.gov 5.5.2016).)

(Anm: Role of mitochondrial DNA variation in the pathogenesis of diabetes mellitus. Mitochondria are crucial intracellular organelles where ATP and reactive oxygen species are generated via the electron transport chain. They are also where cellular fate is determined. There is a growing body of evidence that mitochondrial dysfunction plays an important role in the pathogenesis of type 2 diabetes. (…)  Front Biosci (Landmark Ed). 2016 Jun 1;21:1151-67.)

(Anm: Antidepressiva er ifølge ny studie knyttet til mislykkede tannimplantater. (Antidepressants linked to tooth implant failure, new study finds.) (- Forskning viser at bruk av antidepressiva firedobler risikoen for implantat svikt. For hvert år dobler antidepressiva risikoen for svikt.) (medicalnewstoday.com 10.3.2016).)

(Anm: Antidepressiva ökar risken för benbrott hos äldre. (…) Den förhöjda risken för höftfraktur gällde alla de vanliga antidepressiva läkemedlen, SSRI-preparat, mirtazapin och SNRI-preparat (selektiva serotonin- och noradrenalinåterupptagshämmare. Sambandet gällde även då det kontrollerats för andra faktorer som ålder, annan medicinering som ökar fallrisken, benskörhet, socioekonomisk status, kroniska sjukdomar och psykiatriska diagnoser.) (lakemedelsvarlden.se 12.1.2017).)

(Anm: Heart disease risk higher with latent tooth infection. If you missed your last dental checkup, a new study might encourage you to book that appointment right away; researchers have identified a higher risk of heart disease for individuals who have hidden tooth infections. (…) Last year, for example, a study published in Infection and Immunity suggested that the bacterium involved in gum disease may also raise the risk of heart disease. Now, researchers from the University of Helsinki in Finland have uncovered a link between dental root tip infection, known as apical periodontitis, and greater risk for acute coronary syndrome (ACS) - an umbrella term for conditions that involve blocked blood flow to the coronary arteries. (medicalnewstoday.com 3.8.2016).)

(Anm: Munhälsan bättre än på 80-talet – men tandlossning ökar igjen. De två största tandsjukdomarna karies och parodontit (tandlossning) minskade fram till 2008. Därefter ökade antalet individer med parodontit och den positiva utvecklingen för karies stannade av. – Även om munhälsan har förbättras under denna 30-årsperiod ser vi en försämring mellan 2008 och 2013 då det gäller främst tandlossning, säger Kristina Edman vid Uppsala universitet har undersökt munhälsans utveckling över en trettioårsperiod. (forskning.se 3.5.2016).)

(Anm: Diabetikere skal motiveres til motion og medicin. Det er en stor udfordring at motivere patienter med type 2-diabetes til at tage medicin og ændre livsstil. Nyeste forskning tyder på, at motiverende samtaler og individuelle behandlingsforløb kan have stor effekt hos kvinder. En dårligt behandlet type 2-diabetes kan have alvorlige følger. Man risikerer at blive blind, at få nyreskader, hjertesvigt og sår, som ikke kan hele, hvilket kan føre til amputationer af for eksempel tæerne. (videnskab.dk 20.1.2016).)

(Anm: Experts of the University of Cadiz create a new model shedding light on the relationship between Alzheimer and diabetes. In recent time, many epidemiological studies have proved very close links existing between diabetes and Alzheimer´s disease. In fact, it has been stated that diabetes is a significant risk factor for suffering from Alzheimer and vascular dementia, the two main causes of dementia. (medicalnewstoday.com 11.1.2016).)

(Anm: Konklusjon: Resultatene fra denne studien viste at pasienter med diabetes mellitus vanligvis klager på gastrointestinale symptomer (som har med mage og tarm å gjøre), og gastrointestinale problemer som forringer trivsel og livskvalitet. (…) Utbredelse av gastrointestinale symptomer og dens effekt på livskvalitet blant pasienter med diabetes mellitus American Journal of Nursing Research 2015;3(3):48-53.)

(Anm: Effect of age, family history of diabetes, and antipsychotic drug treatment on risk of diabetes in people with psychosis: a population-based cross-sectional study.Lancet Psychiatry. 2015 Oct 13. pii: S2215-0366(15)00276-X. [Epub ahead of print].)

(Anm: Dårlig kontroll øker demens-risiko. (…) – Det faktum at blodsukker er sterkt forbundet med demens blir stadig mer tydelig, sier forsker Aidin Rawshani ved Sahlgrenska-akademiet, der studien er utført. (aftenposten.no 20.9.2015).)

(Anm: Young women with diabetes 'have six-fold higher heart attack risk' (medicalnewstoday.com 1.9.2015).)

(Anm: Green tea extract and exercise hinder progress of Alzheimer's disease in mice (medicalnewstoday.com 6.5.2015).)

(Anm: Green tea impairs development, reproduction in fruit flies, UCI study finds. Research suggests that excessive consumption by humans may be unhealthy. (…) It's unclear whether overconsumption could have the same impact on humans, but the findings suggest caution when using green tea, or any natural product, in high doses. Nutraceuticals such as green tea, while growing in popularity, are largely unregulated. Study results appear in the Journal of Functional Foods. (medicalnewstoday.com 8.12.2015).)

(Anm: The epidemiology of diabetes in psychotic disorders. The Lancet Psychiatry 2015;2(5):431–451 (May 2015).)

(Anm: Depression combined with diabetes more than doubles dementia risk (clinicalpsychiatrynews.com 20.4.2015).)

(Anm: Effect of Depression and Diabetes Mellitus on the Risk for Dementia. A National Population-Based Cohort Study. (…) Conclusions and Relevance  Depression and DM were independently associated with a greater risk for dementia, and the combined association of both exposures with the risk for all-cause dementia was stronger than the additive association. JAMA Psychiatry. 2015 (Published online April 15, 2015).)

- Mors bruk av antidepressiva resulterte i økte fettansamlinger og betennelser, som kan føre til barnefedme og diabetes

Maternal use of antidepressants resulted in increased fat accumulation and inflammation, may lead to childhood obesity and diabetes (Mors bruk av antidepressiva resulterte i økte fettansamlinger og betennelser, som kan føre til barnefedme og diabetes)
medicalnewstoday.com 24.6.2014
Women who take antidepressants during pregnancy may be unknowingly predisposing their infants to type 2 diabetes and obesity later in life, according to new research from McMaster University.

The study finds a correlation between the use of the medication fluoxetine during pregnancy and an increased risk of obesity and diabetes in children.

Currently, up to 20 per cent of woman in the United States and approximately seven per cent of Canadian women are prescribed an antidepressant during pregnancy.

"Obesity and Type 2 diabetes in children is on the rise and there is the argument that it is related to lifestyle and availability of high calorie foods and reduced physical activity, but our study has found that maternal antidepressant use may also be a contributing factor to the obesity and diabetes epidemic," said the study's senior investigator Alison Holloway, associate professor of obstetrics and gynecology at McMaster University. (…)

- Barnefedme risikofaktor for kreft

Barnfetma riskfaktor för cancer
sverigesradio.se 27.6.2014
Studie belyser att barn måste hjälpas och motiveras att behålla normalvikt. Foto: TT

Det finns ett klart samband mellan fetma och övervikt i barndomen och ökad risk för en del cancersjukdomar längre fram i livet. Det visar unik forskning från Köpenhamns universitet.

– Studier kring över 20 olika former av cancer pågår, och hittills finns konstaterade samband mellan övervikt och fetma i barndomen och sköldkörtelcancer och levercancer som vuxen, säger docenten och epidemiologen Jennifer Baker vid Köpenhamns universitet.

Liksom Sverige har Danmark en guldgruva i form av olika dataregister för epidemiologerna att arbeta med. Jennifer Bakers grundmaterial är uppgifter kring vikt och längd i barndomen och sjukdomar längre fram i livet för 370 000 danskar.

Resultaten har justerats för andra riskfaktorer som alkoholism och hepatit när det gäller risken för levercancer.

Jennifer Baker säger inte att övervikt och fetma i barndomen orsakar cancer som vuxen. Men hon säger att hennes forskning tydligt pekar på att det är en klar riskfaktor för cancer senare i livet.

Det är därför viktigt att hjälpa barn att bevara en lämplig vikt, annars finns en  risk för deras framtida hälsa, säger Jennifer Baker. (...)

- Fedre som røyker kan få barn med genetiske endringer

Fedre som røyker kan få barn med genetiske endringer
fhi.no 30.7.2013
Menn som har en usunn livsstil, får flere endringer i arvestoffet sitt enn menn med en sunnere livsstil. Endringene oppstår også i kjønnscellene slik at barna kan arve disse mutasjonene, viser en ny internasjonal studie fra Folkehelseinstituttet.

– Vi vet fra før at menn som blir eksponert for mye stråling, får flere mutasjoner (endringer) i arvestoffet sitt. Etter Tsjernobyl-ulykken for eksempel kunne man vise at barna til høyt eksponerte menn hadde arvet slike mutasjoner. Det gir dem økt risiko for sykdom, blant annet kreft, forteller dr.philos Gunnar Brunborg som leder Avdeling for Kjemikalier og stråling ved Folkehelseinstituttet. Han er også en av medforfatterne i den nye studien.

Det har hittil vært ukjent om også «vanlige» miljøpåvirkninger, som for eksempel røyking som er undersøkt i denne studien, kan gi økt antall mutasjoner hos fedre og deres barn. (...)

(Anm: Paternal lifestyle as a potential source of germline mutations transmitted to offspring. FASEB J. 2013 Jul;27(7):2873-9. Epub 2013 Mar 28.)

(Anm: «Perfekte» mødre er mer deprimerte . Disse kvinnene er mer sårbare for depresjon. (dagbladet.no 18.8.2014).)

(Anm: Återfall i ätstörningar vanligt vid graviditet (svt.se 21.8.2014).)

- Rökning förändrar vår arvsmassa

Rökning förändrar vår arvsmassa
uu.se 16.12.2013
Pressmeddelande Publicerad 2013-12-16 Att rökning innebär stora hälsorisker är numera allmänt accepterat. Nya forskningresultat från Uppsala universitet och Uppsala Clinical Research Center visar att rökning förändrar flera gener som kan kopplas till hälsoproblem hos rökare, till exempel ökad risk för cancer och diabetes. Vi ärver våra gener av föräldrarna vid födseln. Senare i livet kan arvsmassan förändras genom så kallad epigenetisk modifiering, vilket innebär kemiska förändringar av DNA:t som påverkar genernas aktivitet. Sådana förändringar orsakas normalt av åldrandet, men kan också uppkomma på grund av miljöfaktorer och livsstil. I en studie som nyligen publicerats i tidskriften Human Molecular Genetics har forskarna undersökt hur generna förändras hos rökare och snusare. De kunde identifiera att ett stort antal gener som hade förändrats hos rökare, men hittade ingen effekt av snusning. – Det innebär att de epigenetiska modifieringarna troligen inte orsakas av substanser i tobaken utan av de hundratals olika ämnen som bildas när tobaken förbränns, säger Åsa Johansson, forskare vid institutionen för immunologi, genetik och patologi och Uppsala Clinical Research Center, som har lett studien. (...)

(Anm: Smoke related DNA methylation changes in the etiology of human disease. Hum. Mol. Genet. 2013 (First published online: December 11, 2013).)

(Anm: BACKGROUND AND OBJECTIVE: Maternal smoking increases the risk for preterm birth, low birth weight, and sudden infant death syndrome, which are all causes of infant mortality. Our objective was to evaluate if changes in cigarette taxes and prices over time in the United States were associated with a decrease in infant mortality. (…) CONCLUSIONS: Increases in cigarette taxes and prices are associated with decreases in infant mortality rates, with stronger impact for African American infants. Federal and state policymakers may consider increases in cigarette taxes as a primary prevention strategy for infant mortality.Pediatrics 2016:237(1) (January 2016).)

- Røyking i svangerskapet påvirker gener

Røyking i svangerskapet påvirker gener
fhi.no 29.11.2012
Røyking i svangerskapet kan føre til endringer i hvordan gener hos barnet uttrykker seg. Dette er funnet i en ny studie fra den norske Mor og barn-undersøkelsen. Kunnskapen om at røyking påvirker barnets helse er ikke ny, men at dette kan skje gjennom genetisk påvirkning er nye funn.

Prøver tatt fra navlesnora ved fødselen er lagret fra over 70 000 nyfødte i en biobank for den norske Mor og barn-undersøkelsen (MoBa). I en delstudie ble 1062 prøver undersøkt for innhold av kotinin, som er en markør for røyking. Av disse hadde 136 (12,8%) høye nok mengder kotinin til å kalles dagligrøykere, noe som stemte godt overens med mødrenes egen rapportering om røykevaner i svangerskapet.

Om gener blir lest av i cellene kommer blant annet an på hvor tett pakket sammen genene ligger i cellekjernene. Kjemiske forbindelser som henger på DNA-tråden er med på å styre om gener leses av. Dette kalles epigenetiske forandringer og kan ha betydning for sykdom og helse. I denne studien ble det undersøkt i hvor stor grad gener var koblet sammen med en spesiell kjemisk forbindelse (metyl-gruppe) og om det var forskjeller mellom barn som var utsatt for røyking i svangerskapet og barn som ikke var det.

Forskerne fant at barn av mødre som røykte i svangerskapet hadde epigenetiske forandringer på ti ulike gener. Undersøkelsene ble gjentatt i prøver fra en annen gruppe nyfødte fra Nord-Carolina i USA, og funnene ble bekreftet her. (...)

- Hver tredje gravide kvinne med kronisk sykdom dropper viktige medisiner

Hver tredje gravide kvinne med kronisk sykdom dropper viktige medisiner
fhi.no 21.11.2013
Kvinner som behandles for kroniske sykdommer som diabetes, astma og epilepsi bør fortsette å ta legemidler som foreskrevet av legen når de blir gravide. En av tre gjør det ikke. Dette viser en internasjonal studie som Folkehelseinstituttet har vært med på.

Det er godt dokumentert at gravide med kroniske sykdommer som ikke tar legemidler som foreskrevet, også kalt lav etterlevelse, kan få potensielt alvorlige konsekvenser for både mors og fosterets helse. Det har hittil vært uvisst hvor mange kvinner med kroniske sykdommers ikke tar medisinene sine som forskrevet.

I denne studien svarte over 9000 kvinner fra 18 land på en nettbasert spørreundersøkelse om deres medisinbruk i svangerskapet. Av disse hadde 210 kvinner behandlingstrengende kroniske sykdommer (hjerte- og karsykdom, revmatiske sykdommer, diabetes og epilepsi) som de hadde fått medisiner forskrevet av legen for. Forskerne var interessert i hvilken grad disse kvinnene fulgte legens medisinforskrivning. (...)

- Snus ökar risken för dödföddhet

Snus ökar risken för dödföddhet
dn.se 8.9.2013
Såväl rökning som snusning under graviditeten ökar risken för att fostret ska dö i livmodern, visar världens hittills största studie i ämnet.

– När det gäller risken för dödföddhet verkar snusning vara nästan lika farligt som rökning, säger Sven Cnattingius, professor vid enheten för klinisk epidemiologi vid Karolinska institutet, till Upsala Nya Tidning.

För de kvinnor som slutar röka eller snusa inför graviditeten går dock risken tillbaka. (...)

- Røykealarm: psykiske lidelser og tobakk

Smoke alarm: mental illness and tobacco (Røykealarm: psykiske lidelser og tobakk)
The Lancet 2013;381(9872): 1071 (30 March 2013 )
Den dramatiske nedgangen i andelen av røykere i Storbritannia og andre land i nyere historie er en prestasjon å være stolte av. Millioner har levd lykkeligere og sunnere liv som et resultat av dette. Men ikke alle har hatt samme nytte. Utbredelsen av røyking i Storbritannia som helhet har falt med en fjerdedel siden 1993, men blant mennesker med psykiske lidelser har det knapt vært endring i det hele tatt. Røyking og mental helse, en samlet rapport fra Royal College of Physicians and the Royal College of Psychiatrists publisert den 28. mars 28 omhandler en gruppe, som sakker akterut. (...) (The dramatic decline in smoking rates in the UK and other countries in recent history is an achievement to be proud of. Millions have led happier and healthier lives as a result. But not everyone has benefited. Since 1993, smoking prevalence in the UK as a whole has fallen by a quarter, but among people with mental health disorders, it has hardly changed at all. Smoking and mental health, a joint report by the Royal College of Physicians and the Royal College of Psychiatrists released on March 28, speaks of a group left behind by progress.)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ny forskning: Lykkepiller gør mere skade end gavn. Folk med depression får intet ud af at tage antidepressivet SSRI, bedre kendt som lykkepiller, viser nyt dansk studie. (jyllands-posten.dk 13.2.2017).)

(Anm: Forskere finner link mellom bruk av antidepressiva, medfødte misdannelser eller dødfødsler. (Researchers Find Link Between Antidepressant Use, Congenital Anomalies or Stillbirths) (…) "Mens denne ekstra risikoen kan virke liten er resultatene etter mitt syn så alvorlig som de kan være." (“While this extra risk may seem small, in my view, the outcomes are as serious as they can be.”) (dgnews.docguide.com 5.12.2016).)

(Anm: Eksponering av foster for antidepressiva kan endre Corpus Callosums mikrostruktur: Presentert ved PAS / ASPN. (…) Fordi "den neonate (nyfødtes) corpus callosum mikrostruktur er assosiert med utero (livmor) SSRI-eksponering og prenatal (før fødsel) mødredepresjon, er tidlige modningsprosesser i denne regionen følsomme for endret 5-hydroksytryptamin (5-HT) signalering under tiden i utero (livmor)," bemerket Campbell. "Disse resultatene - sammen med forstyrret hvit substans’ mikrostruktur i genu hos premature spedbarn - tyder dette på at utviklingen av [corpus callosum] kan være følsom for tidlige uheldige påvirkninger. (Fetal Exposure to Antidepressants May Alter Corpus Callosum Microstructure.) (dgnews.docguide.com 10.5.2017).)

(Anm: Unormal sæd med SSRI antidepressiva. Flere studier har funnet endrede sædparametere etter eksponering for SSRI-antidepressiva. Selv om SSRIs rolle er usikker, er det berettiget å ta hensyn til de observerte effektene på sædkvalitet og informere eksponerte pasienter. (Semen abnormalities with SSRI antidepressants. Several studies have found altered semen parameters after exposure to SSRI antidepressants. Although the role of SSRIs is uncertain, it is justified to take into account the observed effects on sperm quality and to inform exposed patients.) Prescrire Int 2015; 24 (156): 16-17.)

(Anm: Gravide kvinner som tar antidepressiva er mer sannsynlig å få barn med autisme, ifølge studie. Pregnant women who take antidepressants more likely to have a child with autism, study finds. Research data published in the BMJ reveal that antidepressant use during pregnancy increases the risk of autism in children, as reported The Independent Thursday. (firstwordpharma.com 20.7.2017).)

(Anm: Mors bestemors røyking i svangerskapet øker risikoen for autisme (ASD) hos barnebarn. Maternal grandmother’s smoking in pregnancy increases risk of ASD in grandchildren. (…) These discoveries suggest that if a female is exposed to cigarette smoke while she is still in the womb, it could affect the developing eggs - causing changes that may eventually affect the development of her own children. Further research is now needed to find out what these molecular changes might be, and to see whether the same associations are present in other groups of people. (news-medical.net 27.4.2017).)

(Anm: - Nye data viser økt risiko for misdannelser når antidepressiva brukes under graviditet. (…) En studie publisert i British Medical Journal (BMJ) avslører at antidepressiva forskrevet til gravide kan øke sjansen for å få en baby med misdannelser.) (New Data Show Heightened Risk of Birth Defects When Antidepressants Are Used During Pregnancy.) (dgnews.docguide.com 19.1.2017).)

(Anm: - Utviklingen av et potensielt livstruende serotonergt syndrom eller nevroleptisk malignt syndrom (NMS)-lignende reaksjoner er rapportert for SNRI-er og SSRI-er alene, inkludert Celexa-behandling, men spesielt ved samtidig bruk av serotonerge legemidler (inklusive triptaner) og legemidler som svekker metabolisme av serotonin (inklusive MAO-hemmere), eller med antipsykotika eller andre dopaminantagonister (fda.gov 6.3.2009).)

(Anm: Antidepressant use during pregnancy and the risk of major congenital malformations in a cohort of depressed pregnant women: an updated analysis of the Quebec Pregnancy Cohort. (…) Conclusions Antidepressants with effects on serotonin reuptake during embryogenesis increased the risk of some organ-specific malformations in a cohort of pregnant women with depression. BMJ Open 2017;7:e013372.)

(Anm: Bruk av antipsykotika er assosiert med en 60 % økt risiko for dødelighet hos pasienter med Alzheimers sykdom. (…) Bruk av to eller flere antipsykotika samtidig ble knyttet til nesten doblet dødsrisiko (200 %) enn ved monoterapi.) (Antipsychotic Drug Use Increases Risk of Mortality Among Patients With Alzheimer’s Disease. JOENSUU, Finland -- December 12, 2016 -- Antipsychotic drug use is associated with a 60% increased risk of mortality among patients with Alzheimer's disease, according to a study published in the Journal of Alzheimer’s Disease. The risk was highest at the beginning of drug use and remained increased in long-term use. Use of 2 or more antipsychotic drugs concomitantly was associated with almost 2 times higher risk of mortality than monotherapy.) (dgnews.docguide.com 12.12.2016).)

(Anm: Antipsykotika dobler dødsrisiko allerede etter 180 dagers bruk. Greater Mortality Risk With Antipsychotics in Parkinson's (Større dødsrisiko med antipsykotika ved Parkinsons) (medicalnewstoday.com 21.6.2015).)

(Anm: (...) For ytterligere å illustrere problemet kan nevnes at antipsykotika forårsaker parkinsonisme (5), og en studie fant at mennesker med Parkinsons sykdom og psykose hadde fire ganger større sannsynlighet for å dø etter tre til seks måneders behandling enn de som ikke fikk antipsykotika. (6) De var også mer utsatt for kognitiv svikt, forverring av parkinsonsymptomer, hjerneslag, infeksjoner og fall. RE: Psykisk syke lever kortere. Tidsskr Nor Legeforen 10.11.2015.)

(Anm: Legemidler som kan gi delirium hos eldre. Delirium ses særlig hos eldre ved akutte sykdommer og skader eller som følge av toksisk eller farmakologisk påvirkning. Eldre personer har mange sykdommer og bruken av legemidler er høy. Mange legemidler, og særlig de med antikolinerg eller dopaminerg effekt, kan gi delirium. Kjennskap til legemidler og kombinasjoner av legemidler som kan gi delirium, er viktig for å kunne forebygge og behandle tilstanden. Tidsskr Nor Legeforen 2005; 125:2366-7 (8.9.2005).)

– Hvordan kan et brudd i hoften gjøre deg psykotisk? Unge forskere kan være i ferd med å endre geriatriens lave status. Særlig skrøpelige eldre er lite utforsket: Oslo Delirium.

(Anm: Hvordan kan et brudd i hoften gjøre deg psykotisk? Unge forskere kan være i ferd med å endre geriatriens lave status. Særlig skrøpelige eldre er lite utforsket: Oslo Delirium Research Group er en av bare en håndfull grupper i verden som driver med forskning på delirium. Særlig skrøpelige eldre er lite utforsket: Oslo Delirium Research Group er en av bare en håndfull grupper i verden som driver med forskning på delirium. (morgenbladet.no 10.8.2018).)

(Anm: Delir: Akutt forvirring. FORVIRRING, URO OG DESORIENTERING: Skade, sykdom eller abstinens kan medføre akutt delirium. Hallusinasjoner kan oppstå. Symptomer på delir, også kalt delirium, er svekket bevissthet og evne til logisk tenkning, svekket sanseevne og redusert oppmerksomhet. Delir er en svært alvorlig og livstruende tilstand. (lommelegen.no 19.4.2018).)

(Anm: Delirium in hospitalized patients: Risks and benefits of antipsychotics. ABSTRACT Consensus panel guidelines advocate for the judicious use of antipsychotic drugs to manage delirium in hospitalized patients when nonpharmacologic measures fail and the patient is in significant distress from symptoms, poses a safety risk to self or others, or is impeding essential aspects of his or her medical care. Here, we review the use of haloperidol, olanzapine, quetiapine, risperidone, and aripiprazole for this purpose. Cleveland Clinic Journal of Medicine. 2017 August;84(8):616-622.)

(Anm: Post injektionssyndrom. (…) De fleste af disse patienter udviklede symptomer på sedation (fra mild sedation til koma) og/eller delirium (herunder forvirring, desorientering, ophidselse/ uro, angst og anden kognitiv svækkelse). Andre symptomer inkluderede ekstrapyramidale symptomer, dysartri, ataksi, aggression, svimmelhed, svaghed, hypertension eller krampe.) (sundhedsstyrelsen.dk 29.6.2014).)

(Anm: Mødre til børn med misdannelser har øget dødelighed. (…) Bivirkninger har ført til to dødsfald. Den største del af bivirkningerne (42 procent) af de 429 blev indberettet for såkaldte psykostimulerende lægemidler - eksempelvis til behandling af ADHD - efterfulgt af 31 procent for antidepressiver og 24 procent for antipsykotiske lægemidler. (videnskab.dk 20.12.2016).)

(Anm: Antikolinerge effekter av vanlige legemidler knyttet til økt dødelighet hos mennesker over 65. De kombinerte antikolinerge effektene av mange vanlige legemidler øker risikoen for kognitiv svekkelse og død hos personer over 65 år, ifølge resultater fra en storskala studie på den langsiktige helseeffekten av legemidler.(Anticholinergic effects of common drugs are associated with increased mortality in over 65s. The combined anticholinergic effects of many common drugs increase the risk of cognitive impairment and death in people aged over 65, a large scale study of the long term effect of drugs on health has found.) BMJ 2011; 342:d4037 (28 June).)

(Anm: Men experience greater cognitive impairment and increased risk of death following hip surgery. In a study of hip fracture patients, men displayed greater levels of cognitive impairment within the first 22 days of fracture than women, and cognitive limitations increased the risk of dying within six months in both men and women. "While men make up only about 25 percent of all hip fractures, the number of men who fracture their hip is increasing and we know men are more likely to die than women after a hip fracture," said Dr. Ann Gruber-Baldini, lead author of the Journal of the American Geriatrics Society study. (medicalnewstoday.com 10.2.2017).)

(Anm: Det autonome nervesystemet. Det autonome nervesystemets hovedoppgave er å bidra til likevekt i kroppens basale funksjoner. Det vil blant annet si kroppstemperatur, blodtrykk, åndedrett og fordøyelse. (nhi.no 4.3.2015).)

(Anm: Ulike selektive serotonin reopptakshemmeres (SSRI-er) cytotoksisitet mot kreftceller. (Cytotoxicity of different selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) against cancer cells.) (…) Vi har funnet at paroxetine (paroksetin; Seroxat; Paxil etc.) har cytotoksisk aktivitet mot tumorceller. J Exp Ther Oncol. 2006;6(1):23-9.)

(Anm: Could antidepressants stop prostate cancer from spreading? In almost all cases where prostate cancer spreads to other areas of the body, the disease spreads to the bone first. In a new study, researchers reveal the discovery of an enzyme that helps prostate cancer cells to invade bone. Furthermore, certain antidepressant medications may have the potential to block this enzyme. Study co-author Jason Wu, of Washington State University-Spokane, and colleagues recently reported their findings in the journal Cancer Cell. (medicalnewstoday.com 13.3.2017).)

(Anm: Classic cytotoxic drugs: a narrow path for regulatory approval. Several classic cytotoxic drugs have shown encouraging activity in the treatment of metastatic breast cancer.1–3 However, only a few have received an overwhelming welcome from regulatory authorities and succeeded in obtaining widespread regulatory approval for routine use. For example eribulin was approved for treatment of metastatic breast cancer in several countries including Japan, USA, and Europe, based on data that showed longer overall survival in patients treated with eribulin compared with patients treated with physician's choice of treatment. In contrast ixabcpilone with capecitabine gained approval from the US Food and Drug Agency based on data showing longer progression-free survival compared with capccitabine alone, but did not obtain rcgulatory authorisation in Europc because it is associated with a high incidence of nevropathy.5 Lancet Oncol. 2017 Feb 10. pii: S1470-2045(17)30089-X. [Epub ahead of print].)

(Anm: Ødelagt cellulær "klokke" linket til hjerneskade (Broken Cellular 'Clock' Linked to Brain Damage) (sciencedaily.com 25.11.2013).)

(Anm: Signaling Pathways Linked to Serotonin-Induced Superoxide Anion Production: A Physiological Role for Mitochondria in Pulmonary Arteries. Abstract. Serotonin (5-HT) is a potent vasoconstrictor agonist and contributes to several vascular diseases including systemic or pulmonary hypertension and atherosclerosis. Although superoxide anion ([Formula: see text]) is commonly associated to cellular damages due to [Formula: see text] overproduction, we previously demonstrated that, in physiological conditions, [Formula: see text] also participates to the 5-HT contraction in intrapulmonary arteries (IPA). Front Physiol. 2017 Feb 9;8:76. eCollection 2017.)

(Anm: DNA Damage and Pulmonary Hypertension. (…) This review aims to provide an overview of recent evidence of DNA damage and DNA repair deficiency and their implication in PAH pathogenesis. Int J Mol Sci. 2016 Jun; 17(6): 990.)

(Anm: Bruk av antidepressiva ble assosiert med et betydelig eldre utseende og forskere fant også ut at vekten spilte en viktig faktor. I de sett med tvillinger som var yngre enn 40 år ble tyngre tvillinger oppfattet som eldre. (…) I tillegg mistenker forskerne at den vedvarende avslapping av ansiktsmuskler som antidepressiva forårsaker kan forklare årsaken til at ansiktet faller sammen (henger). (mintankesmie.no).)

(Anm: Minislag (ministroke: transient ischemic attack (TIA)) linket til lavere forventet levetid. (- Minislag kan forårsake demens.) (- Enkelte psykofarmaka kan øke risiko for minislag / demens.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Stroke: Before, During, and After. (webmd.com 1.8.2018).)

(Anm: Stumme infarkt rammer oftere folk med høy smertetoleranse. Stumme hjerteinfarkt gir ikke de klassiske brystsmertene som ved vanlige infarkt. - Denne pasientgruppen tar enten ikke kontakt med lege, eller de har ikke fått riktig diagnose, sier lege og forsker Andrea Milde Øhrn. (…) Det er vanlig å tenke sterke brystsmerter og akutt behandling når det er snakk om hjerteinfarkt. Det mange kanskje ikke vet, er at man kan ha hatt et hjerteinfarkt uten å vite det. Dette kalles et stumt infarkt, et hjerteinfarkt med få eller ingen symptomer. - Et stumt hjerteinfarkt er et hjerteinfarkt som ikke er erkjent. (nhi.no 3.2.2017).)

(Anm: Sannsynlig karotidyni forårsaket av fluoxetine (Prozac; SSRI-er). (Probable fluoxetine-induced carotidynia.)  Karotidyni er en fokal nakkesmerte (bestemt, avgrenset område), som involverer anatomiske områder til den berørte arteria carotis, og stråler ofte ut i den ipsilateral side (samme side) av ansiktet eller øret. På grunnlag av medisinsk historie og alder har karotidyni konvensjonelt vært klassifisert i klassisk (ikke-migrenøs), migrenøs, og vaskulære varianter. The Lancet 2009;374(9695):1061-1062 (26 September).)

(Anm: Nakkesmerter sætter forskerne skakmat. Kroniske nakkesmerter koster samfundet milliarder og er en af de hyppigste årsager til, at danskere melder sig syge fra job. Forskerne er i vildrede: Ingen behandling er effektiv. (videnskab.dk 22.12.2016).)

(Anm: Antidepressiva linket til hjerterisiko: tvillingstudie. (Antidepressants linked to heart risk: twins study) - Middelaldrende menn som bruker antidepressiva er mer sannsynlig å ha en innsnevring av blodårer, noe som øker risikoen for hjerteinfarkt og slag, enn de som ikke bruker legemidlene, ifølge en studie presentert på lørdag. (Reuters) - Middle-age men who use antidepressants are more likely to have a narrowing of blood vessels, increasing the risk of heart attacks and strokes, than those who do not use the medications, according to a study presented on Saturday.) (reuters.com 2.4.2011).)

(Anm: - Pfizers Zyvoxid (Zyvox) og antidepressiva kan være en dødelig kombinasjon. (- Det antas at når linezolid gis til pasienter, som behandles med serotonerge psykofarmaka, kan forhøyede nivåer av serotonin bygge seg opp i hjernen og forårsake toksisitet (giftighet). Dette er referert til som Serotonin syndrom - tegn og symptomer inkluderer mentale endringer (forvirring, hyperaktivitet, minneproblemer), muskelrykninger, overdreven svetting, skjelving eller risting, diaré, problemer med koordinasjon og / eller feber.) (fda.gov 21.10.2011).)

(Anm: Hva er det forskrivere og pasienter ikke vet om bivirkninger av antidepressiva? (What do prescribers and patients not know about the side effects of antidepressant drugs?) (medicalnewstoday.com 15.9.2016).)

(Anm: Forskere: Alvorlige bivirkninger, når antidepressiver droppes. Angst, depression og selvmordstanker er nogle af de bivirkninger, som tit forekommer, når man holder op med at tage antidepressiv medicin. Bivirkningerne kan i nogle tilfælde være langvarige og kroniske, viser et nyt studie. (videnskab.dk 16.3.2015).)

(Anm: Bruk av visse smertestillende midler (og antidepressiva (+ 31 %)) forbundet med økt risiko for drap (Use of certain painkillers linked with increased risk of homicide) Enkelte legemidler som påvirker sentralnervesystemet - som smertestillende og beroligende benzodiazepiner - er assosiert med økt risiko for å begå et drap, finner en ny studie publisert i tidsskriftet World Psychiatry. (medicalnewstoday.com 1.6.2015).)

(Anm: Psykiatriske patienter ender i private botilbud. Drab og vold har de seneste år fyldt debatten om de danske bosteder for patienter med psykiske problemer. (…) Psykiatriske patienter ender i private botilbud. (…) Mens Folketinget kæmper for en løsning på problemet med vold på offentlige bosteder, vælger flere kommuner at sende tunge patienter til private tilbud. (politiken.dk 18.3.2017.)

(Anm: Aggresjon knyttet til økt risiko for substansmisbruk. Aggression disorder linked to greater risk of substance abuse. (…) In the study, published in the Journal of Clinical Psychiatry, Emil Coccaro, MD, and colleagues analyzed data from more than 9,200 subjects in the National Comorbidity Survey, a national survey of mental health in the United States. They found that as the severity of aggressive behavior increased, so did levels of daily and weekly substance use. The findings suggest that a history of frequent, aggressive behavior is a risk factor for later substance abuse, and effective treatment of aggression could delay or even prevent substance abuse in young people. (medicalnewstoday.com 2.3.2017).)

(Anm: Halvparten av norske drap begått av rusede. (…) I 125 av drapene – eller 54 prosent – er det beskrevet i dommen at gjerningspersonen var påvirket av rusmidler under drapet. (nrk.no 13.12.2016).)

- En pasient på UNN døde av blodforgiftning som følge av et legemiddel mot psykiske lidelser, opplyser Statens helsetilsyn.

(Anm: En pasient på UNN døde av blodforgiftning som følge av et legemiddel mot psykiske lidelser, opplyser Statens helsetilsyn. (- Pasienten døde etter kort tid, og dødsårsaken var nøytropen sepsis (blodforgiftning), heter det i tilsynets rapport. (nrk.no 12.10.2016).)

(Anm: Systemic inflammatory response syndrome (SIRS) is an inflammatory state affecting the whole body, frequently a response of the immune system to infection. (en.wikipedia.org).)

(Anm: Sepsis. Definisjon: SIRS + påvist/mistenkt infeksjon (f. eks. positiv blodkultur). SIRS- kriteriene er: - Feber > 38 ºC eller hypotermi < 36 ºC - Puls > 90/minutt - Respirasjonsfrekvens > 20/minutt eller hypokapni med pCO2 < 4,3 kPa i blodgass - Leukocytose ≥ 12 × 109/l eller leukopeni < 4 × 109/l eller > 10 % umodne leukocytter. (helsebiblioteket.no - Metodebok for indremedisinere, 2012).)

(Anm: Rollen til mitokondriell dysfunksjon (mitokondriedysfunksjon) ved sepsis (blodforgiftning)-indusert multiorgansvikt. (The role of mitochondrial dysfunction in sepsis-induced multi-organ failure). (Virulence. 2013 Nov 1;5(1).)

- Diagnostisering av sepsis. Sepsis, også kjent som blodforgiftning, er kroppens hyperaktive respons på en infeksjon som kan føre til betennelse, vevskader, organsvikt etc.

(Anm: Diagnosing Sepsis. Sepsis, also known as blood poisoning, is the body’s hyperactive response to an infection that can lead to inflammation, tissue damage, organ failure etc. It is a very dangerous state in which the immune system stops fighting with the invading agents  and turns to itself. Around one-third of patients who are affected with sepsis die every year. (news-medical.net 7.9.2017).)

- Å anerkjenne sepsis som en global helseprioritet - En WHO- resolusjon.

(Anm: Å anerkjenne sepsis som en global helseprioritet - En WHO- resolusjon. Recognizing Sepsis as a Global Health Priority — A WHO Resolution. “Some very important clinical issues, some of them affecting life and death, stay largely in a backwater which is inhabited by academics and professionals and enthusiasts, dealt with very well at the clinical and scientific level but not visible to the public, political leaders, leaders of healthcare systems... The public and political space is the space in which [sepsis] needs to be in order for things to change.” NEJM (June 28, 2017).)

(Anm: Sepsis – den dödliga sjukdomen som glöms bort. Trots att infektionssjukdomen sepsis förekommer oftare än de vanligaste formerna av cancer och att upp emot hälften som drabbas av den allvarligaste formen dör, så har många knappt hört talas om sjukdomen. Sepsis som är den medicinska termen på blodförgiftning, drabbar omkring 40 000 svenskar varje år. (netdoktor.se 7.6.2017).)

- Hurtigtest finner tegn på sepsis i en enkelt dråpe blod.

(Anm: Hurtigtest finner tegn på sepsis i en enkelt dråpe blod. (- Sepsis, en potensielt livstruende komplikasjon av en infeksjon, har den høyeste byrde mht. død og medisinske utgifter på sykehus over hele verden.) (- Quick test finds signs of sepsis in a single drop of blood. (…) Sepsis, a potentially life-threatening complication of an infection, has the highest burden of death and medical expenses in hospitals worldwide. (medicalnewstoday.com 5.7.2017).)

(Anm: Nye sepsiskriterier kan føre til forsinket behandling. (…) Sepsis er en svært alvorlig tilstand med høy morbiditet og mortalitet (2). Den totale insidensen er ukjent, men man regner med at sepsis er en av de viktigste årsakene til alvorlig, akutt sykdom på verdensbasis (1). (…) Sepsis har inntil nylig vært definert som mistenkt infeksjon med samtidig tilstedeværelse av to eller flere SIRS-kriterier (1). Endringer i hjertefrekvens, kroppstemperatur, respirasjonsfrekvens og leukocytter er kroppens tegn på inflammasjon, og de indikerer ikke nødvendigvis en livstruende, dysregulert vertsrespons på infeksjon. Tidsskr Nor Legeforen 2017; :609-10 (20.4.2017).)

(Anm: LEGENE FORSTO IKKE AT HAN VAR DØDSSYK: Stian (19) døde etter 18 timer på sykehus uten legetilsyn. (…) Helsetilsynet konkluderer med at sykehusets behandling var uforsvarlig. (…) Fikk ikke beskjed. (…) Fastlegen sendte med dem papirer som foreldrene leverte på Akuttmottaket ved Ahus, der sto det; «Diagnose: Obs sepsis».  (tv2.no 29.4.2017).)

(Anm: Svikt i behandlingen av akutt syk ung mann i akuttmottaket – brudd på helselovgivningen. (…) Pasienten ble lagt på observasjonsposten (Akutt 24) ved akuttmottaket frem til neste morgen. I løpet av tiden på observasjonsposten ble han ikke tilsett av lege. På morgenen var han betydelig verre og han fikk tegn på fullt utviklet blodforgiftning. Behandling med antibiotika ble iverksatt, men han døde kort tid etter som følge av meningokokksepsis og hjerneødem. (helsetilsynet.no 2.5.2017).)

(Anm: Sepsis; grunnleggende kliniske observasjoner. Sepsis= En systemisk inflammatorisk respons (SIRS) pga. en infeksjon Tre alvorlighetsgrader: 1) Sepsis (to eller flere symptomer på SIRS som følge av infeksjon) 2) Alvorlig sepsis (sepsis med akutt organdysfunksjon, hypoperfusjon eller hypotensjon) 3) Septisk sjokk (hypotensjon til tross for adekvat væsketerapi, samt forekomst av perfusjonsforstyrrelser og organdysfunksjon) (hnt.no 5.11.2013).)

- Alle bryt lova i behandling av blodforgifting. Pasientar med alvorleg blodforgifting (sepsis) blir undersøkt av lege for seint.

(Anm: Alle bryt lova i behandling av blodforgifting. Pasientar med alvorleg blodforgifting blir undersøkt av lege for seint. Helsetilsynet fann brot ved 24 akuttmottak over heile landet. – Svært alvorleg. – Dette er svært alvorleg, for det dreier seg om ein alvorleg infeksjonssjukdom som i verste fall kan medføra død dersom behandlinga ikkje blir igangsett til riktig tid, seier avdelingsdirektør i Helsetilsynet, Ragnar Hermstad. OVER EIN TIME: Pasientar som kjem inn med teikn på alvorleg infeksjonssjukdom som blodforgifting skal ifølge nasjonale retningslinjer få anitibiotikabehandling innan maks ein time. Alle dei 24 akuttmottaka hadde svikt på dette området. (nrk.no 16.6.2017).)

(Anm: Lege sier improvisert «kur» for sepsis har hatt bemerkelsesverdige resultater. (…) Spesialist i intensivbehandling Paul Marik sier at enkel behandling med infusjon av vitamin C og steroider har bemerkelsesverdig effekt på pasienter med potensielt dødelig tilstand. (independent.co.uk 24.3.2017).)

(Anm: Bivirkninger underrapporteres i videnskabelige tidsskrifter. (...) Mellem 43 og 100 procent af de bivirkninger, der, ifølge det ikke-publicerede materiale, er fundet ved de testede lægemidler, er ikke lagt frem i de videnskabelige artikler, viser Yoon Loke og kollegernes gennemgang. (videnskab.dk 5.10.2016).)

(Anm: Dødsfall på grunn av nøytropen sepsis (blodforgiftning) etter behandling med legemiddelet klozapin – uforsvarlig oppfølging – mangelfull samhandling og informasjon. (…)  Manglende informasjon fra spesialisthelsetjenesten og mangelfull samhandling mellom kommunehelsetjenesten, fastlegen, pasienten og pårørende bidro til hendelsen. Helseforetaket skal gjennomgå hendelsen for å redusere risikoen ved lignende tilfeller. (helsetilsynet.no 12.10.2016).)

(Anm: Eksplosjon av antidepressiva til unge jenter. De ønsker psykologhjelp. I stedet blir de fôret med piller fra fastlegen. Unge jenter har aldri brukt mer antidepressiver. (vg.no 10.9.2016).)

(Anm: Flere barn og unge akuttinnlegges for psykisk sykdom. I fjor utgjorde andelen øyeblikkelig hjelp innleggelser 61 prosent av alle innleggelser. Det er en økning fra 47 prosent i 2012. (dagensmedisin.no 19.9.2016).)

(Anm: Eksplosjon av antidepressiva til unge jenter: Lykkepillegenerasjonen. «Lykkepillen» gjorde Sandra så dårlig at hun ble innlagt på psykiatrisk avdeling. På ti år har bruken av antidepressiver blant unge jenter økt med 83 prosent. Mange får pillene uten en gang å ha snakket med psykolog.  (vg.no 10.9.2016).)

(Anm: Helseminister Bent Høie reagerer på «lykkepille»-praksis: – Veldig urovekkende. ** Kraftig økning i antidepressiva til unge jenter. Helseminister Bent Høie reagerer på den sterke økningen i lykkepillebruk blant unge jenter. Han mener manglende ressurser og fastlegers holdninger er årsaker. Lørdag dokumenterte VG Helg og VG+ konsekvensene av den økende lykkepille-bruken blant unge jenter. (vg.no 10.9.2016).)

(Anm: LO advarer mot trygdebombe. En stadig større del av nordmenn i arbeidsfør alder er uten jobb. LO mener dette er en potensiell trygdebombe. (…) Det trengs 180.000 nye jobber for å få yrkesdeltakelsen opp på samme nivå som i 2008, viser en rapport fra samfunnsøkonomene i LO. I 2008 var 70 prosent av befolkningen mellom 15 og 74 år i jobb. Nå er yrkesdeltakelsen nede i 67,3 prosent., og det er nedgang i alle fylker. (hegnar.no 6.10.2016).)

(Anm: Rekordmange søger akut psykisk hjælp. (- Mens kun 12.099 danskere i 1995 besøgte de psykiatriske akutmodtagelser og skadestuer, er det steget til hele 33.333 i 2015, viser opgørelse fra Sundhedsdatastyrelsen og Danske Regioner, der for kort tid siden blev sendt til Folketinget. (politiken.dk 9.7.2016).)

(Anm: Har vi blitt psykisk sykere? (- Vi vet også at stadig flere får uførepensjon på grunn av psykiske lidelser og at sykefraværet på grunn av psykiske plager og lidelser har økt. Vi tror alle disse forholdene bidrar til vår oppfatning om at stadig flere får en psykisk lidelse eller plage.) (Folkehelseinstituttet fhi.no 10.10.2013).)

(Anm: Høyt fravær på grunn av ME. Minst 270 elever var borte fra skolen i fjor fordi de hadde ME. (aftenposten.no 6.2.2017).)

(Anm: Psykisk ohälsa fortsätter att öka. Antalet svenskar som sjukskrivs på grund av psykisk ohälsa ökar kontinuerligt sedan 2010. Den vanligaste diagnosen är stressrelaterad psykisk ohälsa som till mångt och mycket är arbetsrelaterad. Då evidensbaserad behandling saknas står förebyggande arbete i fokus. (netdoktor.se 14.9.2016).)

(Anm: Psykiatriske skadestuer kan ikke klare presset. Psykiske lidelser hører til nogle af de største sygdomsbyrder, som hvert år koster samfundet et svimlende milliardbeløb i tabt arbejdsfortjeneste og sociale ydelser. (politiken.dk 11.7.2016).)

(Anm: - 9 ting som skjer i hjernen og kroppen på MDMA (Ecstasy). (- 9 Things That Happen in the Brain and Body on MDMA.) (- Derfor, når substansen avsluttes, sitter mennesker igjen med mindre serotonin enn vanlig, noe som kan føre til følelser av depresjon, irritabilitet og tretthet.) (- Siden MDMA frigir så mye serotonin, ødelegger kroppen deretter mer serotonin enn vanlig, ifølge AsapSCIENCE.) (thescienceexplorer.com 24.6.2016).)

(Anm: Antipsykotika (psykofarmaka etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Lægemiddelstyrelsen opfordrer læger til at være opmærksomme på disse alvorlige bivirkninger hos børn og unge i behandling med aripiprazol (Abilify) (…) Gennemgangen viser også, at børn med ASD (autisme) der behandles med aripiprazol, kan udvikle alvorlige psykiatriske bivirkninger såsom svære kroniske søvnproblemer, aggressiv adfærd og hallucinationer. (…) Hårtab, depression og psykose, Vægtøgning, Hypercholesterolemi, Hypercholesterolemi. (LÆGEMIDDELSTYRELSEN - NYT OM BIVIRKNINGER 2016;7(9).)

(Anm: «Psykiatrien i Norge har hatt for svak ledelse. På alle nivåer. I alle år». KRONIKK: Helseminister Bent Høie (H). BENT HØIE, Helseminister. (vg.no 23.11.2016).)

(Anm: - Kan vi stole på forskningen? (- Er det ikke så nøye med sannheten fordi det lønner seg økonomisk og er lettvint bare å tro på forenklingene, halvsannhetene og de opplagt bløffene?) (- Trass i all forskning. Trass i alle milliarder av kroner som var blitt investert, trass i alle gode intensjoner. Men «sannheten om de psykiske sykdommers natur, ubalansen i hjernens kjemi» viste seg etter hvert ikke å være sann. (dagensmedisin.no 2.4.2017).)

(Anm: Dyremodeller åbner døren til ny generation af antipsykotika. (- »Industrien har måttet erkende, at de ‘varer’, der var på hylderne, ikke var brugbare. (dagensmedicin.dk 31.3.2017).)

(Anm: Psykofarmaka dreper mange. (…) I DAGENS MEDISIN 12. februar hevder psykiaterne Rune Andreas Kroken og Erik Johnsen at det ikke er riktig at psykiatrisk behandling tar liv. De påstår til og med at man lever lenger dersom man får antipsykotika. Dette er helt utrolig.) (dagensmedisin.no 10.3.2017).)

(Anm: Få pasienter kjenner til klageordning. (…) Søkere fikk medhold i en firedel av sakene. For dem som klaget på legemiddelskader utløst av antipsykotika, fikk imidlertid kun 9,4% medhold. - Man kan spekulere i om pasienter som ikke er flinke nok til å snakke om sin sak, ikke når frem. (Tidsskr Nor Legeforen 22.1.2013).)

(Anm: Antipsykotika og fysisk attraktivitet (Antipsychotics and physical attractiveness) (...) Antipsykotika, som gruppe, fører til vektøkning og kan føre til munntørrhet og dårlig ånde, grå stær, hirsutisme (uvanleg sterk eller altfor utbreidd hårvekst (helst hos kvinner)), akne og stemmeendringer; de kan forstyrre symmetri av gangart og øke risikoen for tics og spasmer og inkontinens, og potensielt undergrave en persons attraktivitet. Clin Schizophr Relat Psychoses. 2011 Oct;5(3):142-146.)

(Anm: Medikamentutløst dystoni. (…) Videoen illustrerer ekstrapyramidale bivirkninger med dystoni i tunge og kjeveområdet. Tidsskr Nor Legeforen 2016; 136:1730-1730 (8.11.2016).)

(Anm: Association of anticholinergic burden with adverse effects in older people with intellectual disabilities: an observational cross-sectional study. Conclusions Older people with intellectual disabilities and with mental health conditions were exposed to high anticholinergic burden. This was associated with daytime dozing and constipation. The British Journal of Psychiatry Dec 2016, 209 (6) 504-510.)

(Anm: Bivirkninger av antipsykotika - Related Editorial (Relatert lederartikkel) (…) Bruken av antipsykotika innebærer en vanskelig avveining mellom nytte for å lindre psykotiske symptomer og noen ganger risikoen for problematiske bivirkninger som forkorter levetiden. (…) Alle antipsykotika er forbundet med en økt sannsynlighet for sedasjon, seksuell dysfunksjon, postural hypotensjon, hjertearytmi og plutselig hjertedød. (…) Antikolinerge effekter inkluderer forstoppelse, urinretensjon, tørr munn, uklart syn og, til tider, kognitiv svekkelse. Disse symptomene kan føre til andre problemer som tannforråtnelse, fall eller gastrointestinal obstruksjon. Am Fam Physician. 2010 Mar 1;81(5):617-622).)

(Anm: J&J’s Janssen dømt til å betale 70 millioner dollar i Risperdal-rettssak. (J&J's Janssen hit with $70 mln verdict in Risperdal trial) (…) Juryen i Philadelphia Court of Common Pleas fant at firmaet mislyktes å advare guttens helsepersonell om risikoen for gynecomastia, som er brystvekst hos menn eller gutter forårsaket av en hormonell ubalanse, og at de med vilje forfalsket, og ødela eller skjulte bevis i saken.) Janssen dømt til å betale 70 millioner dollar i Risperdal-rettssak. (finance.yahoo.com 1.7.2016).)

(Anm: J&J's Janssen hit with $70 million verdict in Risperdal trial. Johnson & Johnson and Janssen are facing more than 12,000 claims over Risperdal, according to Johnson & Johnson's most recent quarterly report. (…) In 2013, Johnson & Johnson and Janssen paid more than $2.2 billion to resolve civil and criminal investigations by the U.S. Department of Justice into its marketing of Risperdal and several other drugs. (reuters.com 1.7.2016).)

(Anm: Jury smacks J&J with $70M in damages in latest Risperdal breast case. Johnson & Johnson ($JNJ) is fighting more than 1,500 legal claims that its antipsychotic Risperdal triggered breast development in boys, and the company has landed on the wrong side of a jury verdict in several of them so far. (fiercepharma.com 5.7.2016).)

(Anm: Antipsykotika forårsaker ansiktsgrimasering og andre typer mulige varige hjerneskader (mintankesmie.no).)

(Anm: Derfor bliver man fed af antipsykotisk medicin. (- Derfor blir man feit av antipsykotika.) (videnskab.dk 7.1.2016).)

(Anm: Signaling from dysfunctional mitochondria induces a distinct type of senescence. (Signalering fra dysfunksjonelle mitokondrier induserer en distinkt type tiltagende alderdom.) Finding provides alternative explanation for the free-radical theory of aging and suggests new role for mitochondria in affecting physiology. (medicalnewstoday.com 11.12.2015).)

(Anm: Mitochondrial Dysfunction Meets Senescence. Trends Biochem Sci. 2016 Feb 10. pii: S0968-0004(16)00020-7. [Epub ahead of print].)

(Anm: NTNU-forskere er med i teamet: Har laget «smart» speil som kan avsløre hjerteinfarkt (vg.no 18.11.2015).)

(Anm: Speilet som ser et fremtidig hjerteinfarkt. (…) Det smarte speilet «Wize mirror» ser ut som et vanlig speil, men inneholder 3D-skannere, multispektrale kameraer og gass-sensorer for å vurdere helsen til den står foran det. Speilet gjør dette gjennom å undersøke personens ansikt, vurdere fettvev, blodgjennomstrømning, ansiktsuttrykk og ansiktsfarge. (gemini.no 18.11.2015).)

(Anm: How Smoking Wrecks Your Looks. See how lighting up can add years to your appearance, causing sagging skin, hair loss, and more. (webmd.com 19.11.2015).)

(Anm: What Does Your Face Say About Your Health? (webmd.com 20.3.2017).)

(Anm: Common antidepressant may change brain. (…) A commonly prescribed antidepressant may alter brain structures in depressed and non-depressed individuals in very different ways, according to new research at Wake Forest Baptist Medical Center. (...) MRI images taken at the end of the treatment phase revealed that in depressed subjects the drug significantly increased the volume of one region of the brain, the anterior cingulate cortex, while decreasing the volume of this same region and the hippocampus in non-depressed subjects. Both of these areas are highly interconnected with other areas of the brain; are critical in a wide array of functions including memory, learning, spatial navigation, will, motivation and emotion; and are implicated in major depressive disorder. (medicalnewstoday.com 7.9.2015).)

(Anm: Antipsychotic drugs linked to brain tissue loss in patients with schizophrenia. Antipsychotic medications are the most common treatment for individuals with schizophrenia, helping to relieve some of the debilitating symptoms caused by the disorder. But according to a new study, long-term use of these drugs may also negatively impact brain structure. Researchers say long-term use of antipsychotic medications - particularly first-generation antipsychotics - may lead to gray matter loss in the brain. First author Dr. Antonio Vita, professor of psychiatry at the University of Brescia in Italy, and colleagues publish their findings in the journal Biological Psychiatry. (medicalnewstoday.com 7.9.2015).)

(Anm: Gray matter abnormality predicts neurodevelopmental problems in smaller premature babies (medicalnewstoday.com 8.4.2016).)

- Studie: Kvinnelige røykere mer sårbare for tykktarmskreft

Studie: Kvinnelige røykere mer sårbare for tykktarmskreft
vg.no 3.5.2013
Kvinner er mer utsatt for å få kreft i tykktarmen, også når de røyker under halvparten av det menn gjør.

Det viser resultater fra ny studie med norske data.

Norge er blant de land i verden med høyest forekomst av krefttilfeller i tarmen.

Funnene forteller riktignok at røykere av begge kjønn har økt risiko for den alvorlige sykdommen, sammenlignet med ikke-røykere.

Men kvinner som røyker fast har 19 prosent økt risiko sammenlignet med kvinner som aldri røyker. Mannlige røykere har 8 prosent økt risiko, sett i forhold til røykfrie. (...)

(Anm: Kvinnelige røykere mer sårbare for tykktarmskreft (forskning.no 3.5.2013).)

(Anm: The Increased Risk of Colon Cancer Due to Cigarette Smoking May Be Greater in Women than Men. Biomarkers & PreventionPublished 2013 (April 30).)

- Kraftig økning i svangerskapsdiabetes

Kraftig økning i svangerskapsdiabetes
aftenposten.no 14.7.2013
Tre ganger så mange gravide utvikler svangerskapsdiabetes i dag som for ti år siden.

Marit Solveig Roald (37) fra Asker venter tvillinger om bare tre uker. Hun har fått lite informasjon om risikoen for svangerskapsdiabetes underveis i svangerskapet, men tror det er fordi hun ikke er blant de som er mest utsatt.

– Jeg spiser relativt sunt og har to små barn som holder meg i aktivitet. Men jeg kunne nok trent mer og spist mindre søtsaker, sier Marit Solveig Roald.

24 av 1000 norske kvinner får påvist svangerskapsdiabetes, viser statistikk fra Medisinsk fødselsregister. Det er tre ganger så mange som for ti år siden, da 8 av 1000 fikk diagnosen.

– Det er en betydelig økning, sier Marta Ebbing, lege og konstituert direktør for Medisinsk fødselsregister ved Nasjonalt folkehelseinstitutt.

Under svangerskapet må mors produksjon av insulin økes for at blodsukkeret skal holde seg på et normalt nivå. Skjer ikke det i tilstrekkelig grad, får man svangerskapsdiabetes. Det betyr at sukkernivået i blodet er høyere enn normalt. (...)

- 9,2 prosent av kvinnene som fødte mellom 2007 og 2010 rapporterte å ha svangerskapsdiabetes

Prevalence of gestational diabetes mellitus among U.S. women
medicalnewstoday.com 20.6.2014
CDC researchers report that as many as 9.2 percent of women who gave birth between 2007 and 2010 reported having gestational diabetes mellitus. The objective of this study was to provide the most current gestational diabetes mellitus prevalence reported on the birth certificate and the Pregnancy Risk Assessment Monitoring System (PRAMS) questionnaire and to compare gestational diabetes prevalence from PRAMS across 2007-2008 and 2009-2010. (…)

- Mat knyttes til psykiske plager hos småbarn

Mat knyttes til psykiske plager hos småbarn
fhi.no 27.8.2013
Usunt kosthold under svangerskapet eller i tidlige barneår kan øke risikoen for atferds- og emosjonelle problemer i tidlige barneår. Det viser en ny studie basert på informasjon fra over 23 000 mødre i Mor- og barnundersøkelsen ved Folkehelseinstituttet.

Studien er utført av forskere fra Folkehelseinstituttet i samarbeid med forskere fra Deakin University ved universitetet i Melbourne, Australia, og er presentert i Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry.

Forskerne har brukt informasjon fra over 23 000 kvinner i Mor- og barnundersøkelsen ved Folkehelseinstituttet. (...)

Barn av eldre fedrar blir oftare psykisk sjuke, ifølgje ny studie
nrk.no 27.2.2014
Barn av fedrar som er over 45 år har større risiko for psykisk sjukdom.

Barn av eldre fedrar har 25 gongar større sjanse for å få bipolar sjukdom enn barn av yngre fedrar. – Funna overraska oss, seier forskar bak studien.

Stadig fleire blir far i godt vaksen alder. No viser ein ny studie av forskarar ved Karolinska Institutet i samarbeid med Indiana University at eldre fedrar kan gi høgare risiko for psykiske sjukdommar hos barn enn det som er vist i tidlegare studiar.

Forskarane har sett på tal for alle svenskar fødd i åra mellom 1973 og 2001, og sett på om det finst ein kopling mellom stigande alder hos far og psykiske diagnosar og lærevanskar hos barnet.

Blant diagnosane som forskarane såg på var autisme, ADHD, bipolar liding, schizofreni, sjølvmordsforsøk og narkotikamisbruk.

Samanlikna med barna til ein 24- år gammal far hadde barn av 45-årige fedrar 3,5 gongar høgare risiko for å få autisme, 13 gongar høgare risiko for ADHD, og heile 25 gongar så stor sjanse for å ha bipolar liding. (...)

Hasjrøyking fremmer sinnslidelser
nrk.no 22.8.2007
Ny forskning viser at hasjrøyking øker risikoen for alvorlige sinnslidelser som psykose og schizofreni. Professor i sosiologi ønsker nå Frederic Hauge med på laget i en kampanje mot hasjrøyking. (...)

(Anm: 50.000 nordmenn vil utvikle schizofreni i løpet av livet. - De som lider av denne psykoselidelsen har tanker om verden som ikke stemmer, sier ekspert. (…) Uklare symptomer i starten. Symptomer på Schizofreni utvikler seg over tid, og er i starten litt uklare. Ofte blir de mer fremtredende etter hvert. - Da vises blant annet sosial tilbaketrekning, man mister kontakt med virkeligheten, har vrangforestillinger, hallusinasjoner, tap av matlyst og tap av hygiene. Det er store individuelle variasjoner og mange opplever det som en berg- og dalbane, sier Tove Gundersen, som er generalsekretær i Rådet for psykisk helse. (kk.no 26.9.2016).)

(Anm: Katteparasitt kan gi schizofreni og tvangslidelser. Forskere har funnet en sammenheng mellom katteparasitten Toxoplasma gondii og utviklingen av forskjellige psykiske lidelser hos mennesker. (…) En parasitt fra katteavføring, T. gondii, kan sette fast seg i menneskehjernen og føre til schizofreni, manisk depressiv sinnslidelse, avhengighet og tvangstanker. (nrk.no 29.6.2015).)

(Anm: Så tar kattparasiten kontroll över dina celler. I Sverige bär var femte person på infektionen toxoplasmos som orsakas av parasiten Toxoplasma gondii. Den kan enligt studier påverka ditt psyke och kan i vissa fall vara livshotande. Nu har forskare vid Stockholms universitet upptäckt hur parasiten tar över våra celler. – Vi har avkodat hur parasiten bär sig åt för att ta över kontrollen av immunceller, det vill säga omvandla dem till rörliga 'zombier' som sprider parasiten i kroppen”, skriver professorn Antonio Barragan som är en av författarna till den nya studien, enligt forskning.se. (netdoktor.se 11.12.2017).)

(Anm: No, Your Cat Isn't a Threat to Your Mental Health. (…) But mental health worries aside, pregnant women should still be cautious about exposure to cat litter boxes, another researcher warned. "There is good evidence that T. gondii exposure during pregnancy can lead to serious birth defects and other health problems in children," said study senior author Dr. James Kirkbride. (medicinenet.com 21.2.2017).)

(Anm: Angstbehandling spres til utlandet. Her er nederlandske psykologer i Bergen for å lære om behandlingen som kan kurere tvangstanker på fire dager. Nå spres behandlingsopplegget til andre sykdommer og utover Norges grenser. (dagensmedisin.no 21.12.2016).)

(Anm: Schizofreni kopplas till TBE-smitta. Det kan finnas en koppling mellan virusinfektioner som TBE och neuropsykiatriska sjukdomar som schizofreni. Det har svenska forskare kommit fram till i en studie som presenterades på en konferens i San Diego på måndagen. (svd.se 6.11.2007).)

(Anm: Scientists find chemical pathway responsible for schizophrenia symptoms. Recent studies have suggested that kynurenic acid (KYNA) plays a key role in the pathophysiology of schizophrenia. People with schizophrenia have been shown to possess higher levels of KYNA than healthy individuals. KYNA helps to metabolize tryptophan - an essential amino acid that, in turn, helps the body to produce the "happiness" neurotransmitter serotonin, and the vitamin niacin. (medicalnewstoday.com 9.2.2017).)

(Anm: Psykose. Alle mennesker kan utvikle psykose. - Balansegangen mellom opplevd stress og ballast til å stå imot, er avgjørende, forteller psykiater. (…) - Stress er et sentralt tema. For eksempel har vi forskjellige måter å takle en belastende hendelse på jobb på. (…) - Man kan kalle det en forvirringstilstand, selv om heller ikke det er helt dekkende. (…) Symptomer ved psykose. Tidlige tegn kan være at man: (…) - Det er en kjempebelastning å ha en psykose. Mange blir redde og opplever ting de ikke forstår. Man vet at noen mennesker kan få tanker og impulser om å ta sitt eget liv, legger hun til. (lommelegen.no 13.6.2016).)

(Anm: Samtaleterapi styrker hjernens forbindelser for behandling av psykose. (Talk therapy strengthens brain connections to treat psychosis. Cognitive behavior therapy is used to help treat a number of mental health conditions, including anxiety, depression, and post-traumatic stress disorder. For the first time, researchers have shown how this type of therapy triggers brain changes to produce long-term benefits for patients with psycosis. Researchers have found evidence to suggest that talk therapy can alter the brain in a way that leads to long-term recovery from psychosis. Lead study author Dr. Liam Mason, of King's College London in the United Kingdom, and colleagues report their findings in the journal Translational Psychiatry.) (medicalnewstoday.com 22.1.2017).)

(Anm: Forskningen på schizofreni og psykose er i dyp krise | Paul Møller, dr. med. og spesialist i psykiatri. Hjernen kan måles, veies og avbildes eksakt og detaljert. Psyken er derimot subjektiv, flytende, flyktig og abstrakt, og derfor langt mer krevende å forske på. (aftenposten.no 26.1.2017).)

(Anm: Fem myter om schizofreni | Bjørn Rishovd Rund, professor, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo Fem myter om schizofreni. Begrepet schizofreni er sterkt belastet. Det skyldes til dels noen myter som er vanskelige å knekke. Bjørn Rishovd Rund professor, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo (aftenposten.no 5.2.2017).)

(Anm: Det vakreste mennesket jeg kjenner, har diagnosen schizofreni. Likevel kaller du ham gal | Karoline Kongshaug (aftenposten.no 29.6.2017).)

(Anm: Probiotics may help treat yeast infections, bowel problems in men with schizophrenia. The findings, published in the May 1 issue of Brain, Behavior, and Immunity, support growing evidence of close links between the mind and the gut. (…) The commercially available probiotic contained over 1 billion colony-forming units of Lactobacillus rhamnosus and Bifidobacterium animalis in each pill. PANSS scores were reassessed every two weeks, and the participants self-reported on the ease of their bowel movements weekly on a scale of 0 to 4. At the end of the study, the researchers collected another blood sample. Using the blood samples, the researchers measured antibody levels to yeast Saccharomyces cerevisiae, known as brewer's yeast, and Candida albicans, known to cause yeast infections, before and after the probiotic treatment. Both types of yeast are elevated in people with schizophrenia. (news-medical.net 5.4.2017).)  

(Anm: Bifidobacterium can mitigate intestinal immunopathology in the context of CTLA-4 blockade. Significance The major stumbling block in the use of checkpoint inhibitors for cancer treatment is the severe autoimmunity that often results. In this study, we found the toxicity of a checkpoint blockade antibody can be ameliorated via administration of Bifidobacterium, a widely available probiotic. These results suggest that it may be possible to mitigate the autoimmunity caused by anti–CTLA-4 and perhaps other checkpoint inhibitors by manipulating gut microbiota. PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences 2017 (published ahead of print December 18, 2017).)

(Anm: Psychosis: Link to brain inflammation antibodies raises new treatment hope. For the first time, researchers reveal that some people presenting with a first episode of psychosis have specific antibodies in their blood. The antibodies are the same ones known to cause encephalitis or brain inflammation. The discovery raises the question of whether the removal of these antibodies could be an effective treatment for psychosis as it is for encephalitis. The researchers - led by Belinda R. Lennox, a professor in the department of psychiatry at the University of Oxford in the United Kingdom - report their findings in The Lancet Psychiatry. (…) Previous studies have already fueled discussion about the role antibodies targeting neural proteins may play in psychosis. For example, a study reported in 2015 of children experiencing their first episode of psychosis, also found links to an antibody response to NMDAR. (medicalnewstoday.com 9.12.2016).)

(Anm: Psykose som målestokk for tvungent psykisk helsevern. Sammendrag Abstract  Denne artikkelen handlar om vilkåra for tvungent psykisk helsevern. Det er særleg fokusert på ei drøfting omkring det såkalla hovudvilkåret etter lov om psykisk helsevern (phvl.) § 3-3 (1) nr. 3. I artikkelen vert det drøfta om dagens rettsregel og dei vurderingstema den set opp, gjer ei god avgrensing sett i høve til føremåla med tvungent psykisk helsevern. Det vert òg skissert ei betre løysing for tolking av vilkåret. Kritisk juss03 / 2016 (Volum 2) Side: 217-237DOI: 10.18261/issn.2387-4546-2016-03-03.)

(Anm: Psykose forbundet med lave nivåer av fysisk aktivitet. (Psychosis associated with low levels of physical activity. A large international study of more than 200,000 people in nearly 50 countries has revealed that people with psychosis engage in low levels of physical activity, and men with psychosis are over two times more likely to miss global activity targets compared to people without the illness.) (medicalnewstoday.com 26.8.2016).)

- Nye kemikalier fra hverdagen truer gravide med abort

Nye kemikalier fra hverdagen truer gravide med abort
jyllands-posten.dk 26.4.2015
Kemikalier, der gør madpapir og tøj vand- og fedtafvisende, øger risiko for abort 16 gange, viser dansk studie.

De kan være i mellemlægspapiret i madpakken, i regntøjet og i sofaen hjemme i stuen. Og så kan de være livsfarlige for ufødte børn. To hormonforstyrrende stoffer i kroppen hos gravide kvinder øger risikoen for abort helt op til 16 gange.

Det viser ny forskning fra Odense Børnekohorte og Syddansk Universitet, skriver Fyens Stiftstidende..

- Først troede jeg ikke på det, siger Tina Kold Jensen, der er forskningsleder hos børnekohorten og professor i miljømedicin på Syddansk Universitet.

- For normalt finder vi halvanden eller to gange større risiko, men 16 er meget mere, end vi forventede, konstaterer hun.

De to stoffer er såkaldte perflourerede kemikalier og bruges til at sikre, at for eksempel tøj, møbler og mademballage bliver vand- og fedtafvisende.

Det er nye stoffer, der ikke er forsket meget i, og derfor er studiet meget relevant, understreger Eva Cecilie Bonefeld-Jørgensen, professor ved Institut for Folkesundhed på Aarhus Universitet:

- Det underbygger teorien om, at de her stoffer er hormonforstyrrende. Det er meget bekymrende, og jeg mener, der skal regulering til.

Det samme mener miljøminister Kirsten Brosbøl (S), der har bedt Miljøstyrelsen se på de nye forskningsresultater fra Odense, skriver avisen.

- Mit klare mål er, at vi skal have mindre skadelig kemi i vores hverdag, siger hun. (…)

(Anm: Miljø og helse (mintankesmie.no).)

- Fant mindre allergi etter bruk av probiotika

Forskning fra Mor og barn-undersøkelsen: Fant mindre allergi etter bruk av probiotika
fhi.no 17.9.2013
Hvis mor spiste probiotiske melkeprodukter i svangerskapet, var det lavere risiko for at barna fikk atopisk eksem og høysnuesymptomer i tidlig barnealder. Det viser en ny studie basert på over 40 000 deltagere i Den norske mor og barn-undersøkelsen ved Folkehelseinstituttet.

Enkelte typer melk og yoghurt er tilsatt probiotiske bakterier.

Probiotika er ulike typer matvarer som er tilsatt bakterier som skal påvirke tarmfloraen på en gunstig måte, noe som skal gi bedre helse. Det forutsettes at bakteriene overlever passasjen ned til tykktarmen og klarer å etablere seg der.

De probiotiske melkeproduktene var i dette tilfellet ulike melke- og yoghurtprodukter som er beriket med probiotiske bakterier.

Studien er utført av forskere fra Folkehelseinstituttet sammen med forskere fra National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS/NIH) i North Carolina, USA, og Universitetet i Gøteborg, Sverige. Artikkelen er publisert i tidsskriftet The Journal of Allergy and Clinical Immunology (JACI). (...)

- Sykepleiere: Vi har ikke nok tid til de minste

FHI: Flere tidligfødte dør ved Rikshospitalet
adressa.no 16.7.2013
Oslo (NTB): Det er en stor økning i antall fortidligfødte barn som dør innen første leveår ved Rikshospitalet, ifølge Folkehelseinstituttet (FHI). Barneombudet har sendt bekymringsbrev. (...)

(Anm: – Mange ekstremt tidligfødte får alvorlige problemer Hvert femte barn barn født innen uke 28 har allerede i toårsalderen så alvorlige atferdsproblemer at det påvirker hverdagen, viser ny svensk forskning. (nrk.no 9.2.2015).)

Syke, nyfødte barn ble feilmedisinert på Rikshospitalet
aftenposten.no 23.4.2013
Flere tillitsvalgte, deriblant May Rita Dreierstad (t.v.), har sendt bekymringsmelding til Fylkeslegen om forholdene for de minste barna på Rikshospitalet. (...)

Fylkeslegen har opprettet tilsynssak mot intensivavdelingen for premature ved Rikshospitalet etter flere advarsler fra både sykepleiere og leger. (...)

Sykepleiere: Vi har ikke nok tid til de minste
aftenposten.no 23.4.2013
Fylkeslegen har opprettet tilsynssak mot intensivavdelingen for premature ved Rikshospitalet etter flere advarsler fra både sykepleiere og leger.

En morgen ved vaktskiftet ble det oppdaget av premature og syke barn var for kalde. Sykepleieren på vakt hadde hatt så mye å gjøre at hun ikke fikk passet tilstrekkelig på de små.

De tillitsvalgte for sykepleierne – Vibeke Hesselberg og May Rita Dreierstad – sier intensivdelingen for nyfødte ved Rikshospitalet i lang tid har hatt for dårlig bemanning. De melder om for få sykepleiere, for tøffe vaktplaner og for mange urutinerte vikarer. Avdelingen tar imot de sykeste nyfødte fra hele landet, inkludert
de som blir født for tidlig. Hjertesyke og bittesmå babyer ligger i kuvøser og respiratorer og trenger årvåkne sykepleiere som har spisskompetanse for å passe på og behandle dem. (...)

Menneskelig svikt bak fødselsskader
nrk.no 12.5.2012
Ni av ti fødselsskader skyldes menneskelig svikt. Se innslaget fra Lørdagsrevyen her.

I nesten alle saker der familier har fått erstatning etter fødselsskader, viser det seg at jordmor eller fødselslege har gjort feil.

Stine Andreasen, lege ved Kvinneklinikken på Haukeland universitetssykehus har undersøkt alle fødselsskadesaker fra 1994 til 2008 som har fått medhold av Norsk pasientskadeerstatning for feilbehandling (NPE). I 93 prosent av tilfellene skyldes skadene en personlig svikt. Jordmor eller fødselslege har gjort feil.

– Vi ble overrasket over hvor stor andel var ren personsvikt, fordi mange andre undersøkelser har vist at det ofte er systemsvikt som er årsaken. Og det er også der fokuset har vært, sier Andreasen. (...)

Menneskelig svikt bak fødselsskader
dagensmedisin.no 25.4.2012
Mer enn ni av ti NPE-medholdssaker ved fødselsskader skyldes menneskelig svikt.

Menneskelig svikt, både hos jordmødre og leger er en medvirkende faktor til feilbehandling i hele 92 prosent av medholdssaker i forbindelse med fødsel.

I disse sakene som Norsk pasientskadeerstatning (NPE) ga medhold, står jordmødrene for 37 prosent av feilene og legene for 51 prosent. Det viser en norsk studie (Andreasen m.fl). (...)

Studien er nylig publisert i Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica. (...)

Rapport: For dårlig overvåking når barn dør under fødsel
aftenposten.no 29.11.2011
58 barn døde under fødsel på to år.

I 67 prosent at fødslene der barna døde eller ble hardt skadet under fødselen ble barna ikke tilfredsstillende overvåket, blant annet sjekket for hjerteslag.
I nesten halvparten av fødslene hvor det gikk galt, ble ikke spesialist tilkalt.

Manglet kompetanse
Dette kommer frem i en ny forskningsrapport som publiseres i Tidsskriftet for den norske legeforening denne uke.

- Det betyr at kompliserte fødselsforløp ikke alltid blir håndtert av personale med tilstrekkelig kompetanse, sier spesialist i fødselshjelp og seniorrådgiver i Helsetilsynet, Lars T. Johansen.

I nesten 70 prosent av tilfellene tok fødselen for lang tid.

- 64 prosent av fødslene var suboptimalt håndtert, det betyr at de kunne fått et annet utfall, sa Johansen på pressekonferansen. (...)

58 babyer døde i forbindelse med fødsel
vg.no 23.12.2010
- Halvparten kunne vært unngått

Helsetilsynet slår nå alarm om altfor høye fødselsskadetall: 58 norske barn døde under eller rett etter fødselen i de tre årene fra 2006 til 2008. (...)

I tillegg ble 23 barn - født i den samme perioden - alvorlig hjerneskadet i forbindelse med fødselen, viser den ferske oppsummeringen som Helsetilsynet har sendt Helse- og omsorgsdepartementet. (...)

Stor økning av fødselsskader
nettavisen.no 22.8.2003
Antall fødselsskader har økt kraftig de siste årene. Det viser ferske tall fra Norsk pasientskadeerstatning.

En firedel av utbetalingene fra Norsk pasientskadeerstatning går til barn som har fått fødselsskader. Det har de seneste årene vært en klar økning i både antall erstatningssaker og utbetalinger etter slike skader, skriver Dagsavisen.

Tall fra første halvår i 2003 viser at det til sammen ble utbetalt 193 millioner kroner i erstatning til norske pasienter.

26 prosent av erstatningsutbetalingene gikk til barn som hadde fått fødselsskader. Skader på muskel- og skjelett utgjorde 23 prosent, og skader i forbindelse med kreftbehandling utgjorde ni prosent, ifølge Dagsavisen.

I år 2000 utgjorde fødselsskader 19 prosent av utbetalingene. Til sammen ble det utbetalt 46 millioner kroner til disse små pasientene i løpet av hele 2000. Til sammenligning ble det første halvår i 2003 utbetalt hele 50 millioner kroner til skadede etter fødsler. (...)

- Fødselsskader blir ikke oppdaget

Birth defects not being detected (Fødselsskader blir ikke oppdaget)
healthcare-today.co.uk 2.8.2012 (Time)
En ny rapport har avdekket at én av 45 barn født i England og Wales i 2012 hadde en medfødt misdannelse. (A new report has revealed that one out of every 45 babies born in England and Wales in 2012 had a congenital abnormality.)

The annual report by the British Isles Network of Congenital Anomaly Registers (BINOCAR) collates data from six regional registers and covers around a third of all births in England and Wales.

However, it appears that a significant proportion of congenital abnormalities, such as club foot, neural tube defects, and heart defects are going unreported because there are no registers in London, the South East, the North West or East Anglia.

Report editor Professor Joan Morris, from the Wolfson Institute of Preventive Medicine, part of Queen Mary, University of London, said, concerns remained that substantial parts of the country were not currently monitored, meaning large regional increases in congenital anomalies could go unnoticed and their causes not investigated.

The second annual report, commissioned by the Healthcare Quality Improvement Partnership (HQIP), revealed that 2.2% of babies had a congenital abnormality in England and Wales in 2010, which is similar to other European countries.

Data revealed that congenital heart defects were the most common abnormality, affecting at least five in every 1000 births, while neural tube defects, such as spina bifida and gastroschisis affected one in 1000 babies.

Some conditions were more common in certain areas and babies born to younger mothers were most at risk, though a lot of abnormalities were being picked up during pregnancy.

BINOCAR chair Professor Elizabeth Draper from Leicester University said the report highlighted the value of the existing regional registers. (...)

(Anm: Stem cells that prevent birth defect also repair facial injury. (...) Scientists discover craniofacial stem cells key in skull development, facial bone repair. Researchers have pinpointed a primary cause of a rare skull disorder in infants, and the discovery could help wounded soldiers, car-wreck victims and other patients recover from disfiguring facial injuries. (medicalnewstoday.com 28.4.2015).)

- Traumatiske fødsler kan gi post-traumatisk stress

Traumatiske fødsler kan gi post-traumatisk stress
fhi.no 7.5.2014
Hvordan kvinner opplever fødselsprosessen kan være avgjørende for hvorvidt de utvikler posttraumatisk stresslidelse eller ikke. Det viser en studie fra Folkehelseinstituttet i samarbeid med Akershus universitetssykehus.

Opptil en tredjedel av alle kvinner opplever sin fødsel som traumatisk, og 2- 6 prosent oppfyller kriteriene for diagnosen posttraumatisk stresslidelse (eng: post-traumatic stress disorder, PTSD) i forbindelse med fødselen. Fødselsrelatert traume er en stor belastning og fører ofte til at kvinnen unngår å bli gravid. Selv om mange kvinner opplever vanskelige fødsler er det kun et mindretall som utvikler PTSD. (...)

- Mødredødeligheten i Norge

Mødredødeligheten i Norge 1995-2009
fhi.no 17.1.2013
Når en mor dør er det en tragedie med store ringvirkninger. Mer enn 99 % av mødre som dør bor i u-land, men også i Norge dør kvinner i forbindelse med svangerskap og fødsel.På tross av det lave tallet i Norge, er det enighet om at det er viktig å ha et mest mulig nøyaktig estimat, fordi mødredødelighet er en sentral kvalitetsindikator for svangerskapsomsorgen. Mødredødsfall måles i antall døde kvinner per100.000 levende fødte barn, og forekomsten kan således sammenlignes verden over.

Forskning fra land vi kan sammenligne oss med viser at bruk av dødsmelding alene, slik vi gjør i Norge, viser nesten 50% underrapportering av mødredødsfall. (...)

Nødvendig med registerkobling
Arbeidet har bestått i å samle informasjon om mødredødsfall i Norge i perioden 1995 -2009 ved hjelp av registerkobling mellom Medisinsk fødselsregister (MFR) og Dødsårsaksregisteret (DÅR). I tillegg ble det innhentet direkte informasjon fra de enkelte fødeavdelinger. Det ble identifisert 14 direkte obstetriske, 13 indirekte, og ett tilfeldig mødredødsfall i Norge i denne perioden. De hyppigst forekommende dødsårsakenevar preeklampsi/eklampsi (N=6) og psykiatriske/voldelige dødsfall (N=5) etterfulgt av tromboembolier (N=4). Mødredødsfallsratioen var 9/100 000 levendefødte, sammenlignet med 5/100 000 rapportert i SSB, altså en underrapportering på 44 %. Dette viser nødvendigheten av registerkopling for å få nøyaktige tall på mødredødsfall. Ingen av de psykiatriske/ voldelige dødsfallene eller tromboemboliene var registrert i SSB’s statistikk basert på dødsmelding alene. Vi identifiserte forbedringspotensial i behandlingen for 54 %. Dette gjaldt spesielt for preeklampsi-/eklampsidødsfallene hvor tidligere igangsatt, eller mer adekvat behandling sannsynligvis ville påvirket utfallet. Dette var også tilfellet for halvparten av tromboemboliene. Mødredødsfall var hyppigere hos eldre mødre, og hos personer med afrikanske/asiatiske navn, samt hos kvinner med BMI>30. (...)

- Svangerskapsforgiftning skader ikke helsen til kvinner med flere barn

Svangerskapsforgiftning skader ikke helsen til kvinner med flere barn
fhi.no 5.12.2012
Ettbarnsmødre som har hatt svangerskapsforgiftning og født for tidlig, kan vise seg å ha vesentlig høyrere risiko for å dø av hjerte-karsykdom senere i livet. Dersom disse kvinnene får flere barn, forsvinner denne risikoen, viser resultater fra en omfattende studie Folkehelseinstituttet har deltatt i.

Resultatene viser at kvinner som fikk svangerskapsforgiftning under sitt første svangerskap og fødte for tidlig (før svangerskapsuke 37), og som senere ikke fikk flere barn, har opp mot ti ganger høyere risiko for å dø av hjerte-karsykdom senere i livet enn andre kvinner, mens kvinner som senere fødte flere barn, har to ganger høyere risiko enn andre kvinner. Den økte risikoen for ettbarnsmødrene har ikke tidligere blitt rapportert.

Inntil disse resultatene ble offentliggjort, har konklusjonen vært at kvinner med svangerskapsforgiftning i første svangerskap har doblet risiko for tidlig død av hjerte-karsykdom. (...)

Det er som om ytterligere svangerskap visker vekk den økte risikoen. Siden 85 prosent av kvinner som føder barn i Norge, får flere enn ett barn, er konklusjonen at det store flertallet av kvinner med svangerskapsforgiftning kan forvente et like langt liv som andre kvinner, sier Rolv Skjærven, som har ledet studien. Han er professor ved Folkehelseinstituttet og Universitetet i Bergen. (...)

(Anm: Cardiovascular mortality after pre-eclampsia in one child mothers: prospective, population based cohort study. BMJ 2012;345:e7677 (27 November 2012).)

- Medisin mot magesår brukes for å sette i gang fødsler

Cytotec används fortfarande vid förlossningar
dagensmedisin.no 28.10.2013
Åtta av de tio största förlossningsavdelningarna i Sverige ger Cytotec till kvinnor som ska föda, trots att det strider mot Läkemedelsverkets rekommendationer. (...)

Cytotec väckte uppmärksamhet när användningen av läkemedlet granskades i Sveriges Radios program Kaliber i P1 för 1,5 år sedan. Programmet visade på farhågor att läkemedlet kan ge så kraftiga sammandragningar hos modern att det kan ge barnet syrebrist.

Senare skrev Läkemedelsverket att Cytotec inte bör användas för att sätta i gång förlossningar, eftersom läkemedelsbolaget aldrig ansökt om att läkemedlet skulle godkännas för det ändamålet.

I USA har FDA gått ut med en varning för användning vid förlossning sedan man sett både dödsfall och att livmödrar brustit, enligt DN. (...)

Sundhedsstyrelsen anklages for at svigte tilsynsopgave
b.dk 1.6.2013
(...) I april erkendte Sundhedsstyrelsen, at den ikke reagerede hurtigt nok på advarsler om en psykiater, der fejlbehandlede sine patienter. Senest har et samlet Sundhedsudvalg i Folketinget kaldt sundhedsminister Astrid Krag (SF) i samråd, efter at der er rejst skarp kritik af Sundhedsstyrelsens ageren i sagen om præparatet Misoprostol, som bruges til at sætte fødsler i gang.

»Vi kan se nogle ting, der går galt i flere sager, nemlig at man ikke får reageret hurtigt og tilstrækkeligt nok på indberetninger om bivirkninger og på bekymringer fra fagfolk. Så skal alarmklokkerne ringe. Vi skal også sikre en bedre indberetning fra lægerne,« siger Sophie Hæstorp Andersen, formand for Sundhedsudvalget.

Berlingske kan i dag fortælle, hvordan Lægemiddelstyrelsen allerede i april 2009 opfordrede Sundhedsstyrelsen til at se nærmere på et stigende antal indberetninger om bivirkninger ved Misoprostol. Lægemiddelstyrelsen måtte to gange rykke Sundhedsstyrelsen for et svar, og først to et halvt år senere svarede Sundhedsstyrelsen. I den mellemliggende periode havde mindst fire kvinder oplevet alvorlige komplikationer ved fødsler med Misoprostol, heraf to med døde børn og to med hjerneskadede børn.

»Meget tyder på en dårlig registrering i Sundhedsstyrelsen, når man modtager henvendelser fra relevante fagpersoner,« siger sundhedsordfører Stine Brix (Enl.):
»Der er både advarsler fra WHO-læger, Lægemiddelstyrelsen og jordemødre, som man reagerer meget langsomt på. Det er en kerneopgave for Sundhedsstyrelsen at føre tilsyn med sundhedsvæsnet, og det skal vi kunne stole på, at de gør. Derfor tager et enigt udvalg de her enkeltsager meget alvorligt.« (...)

Hjerneskadet barn stoppede dansk praksis i Norge
b.dk 12.3.2013
Da Tone Solnørdal skulle føde datteren Tale på et hospital i Trondheim, tydede alt på, at barnet var raskt og velskabt. Men resten af sit liv vil Tale være dybt afhængig af andres hjælp.

Danske fødeafdelinger sender højgravide kvinder hjem, efter kvinderne har fået en pille til at sætte gang i veerne. Oftest får de præparatet Misoprostol, der i sjældne tilfælde kan fremkalde voldsomme vestorme og bristninger af livmodere (...)

Hvad der gik galt, blev i januar beskrevet i Ugeskrift for Læger. De to norske læger Stig A. Hill og Erlend T. Aasheim har skrevet i de danske lægers fagblad, fordi de frygter, at Tales forløb kan gentage sig i Danmark. (...)

USA og Norge fraråder dansk fødselspraksis
b.dk 12.3.2013
I Danmark sendes højgravide hjem, efter at fødslen er sat i gang medicinsk. I udlandet advarer myndigheder om den praksis. (...)

Lægemiddel brugt forkert på fødende kvinder
b.dk 9.3.2013
Hver femte fødsel i Danmark sættes i gang af læger og jordemødre på hospitalet. Ofte med lægemidler, der indeholder aktivstoffet Misoprostol. I en del tilfælde er midlet brugt forkert. Det kan få fatale konsekvenser.

Fødende kvinder risikerer i værste fald død eller hjerneskade for deres fostre, hvis lægemidler med stoffet Misoprostol anvendes forkert i forbindelse med fødsler. (...)

Berlingske beskriver i dag sagen om Tania, der skulle føde på Rigshospitalet. Hun fik misoprostol-præparatet Cytotec og blev sendt hjem. Da hun senere samme dag vendte tilbage på Rigshospitalet med smerter og blødninger fra underlivet, var barnet dødt. Familien mener, at misoprostol-præparatet Cytotec var årsag til, at fødslen gik galt. Det afviser Rigshospitalet. (...)

(Anm: Misoprostol (marketed as Cytotec) Information (fda.gov).)

Medisin mot magesår brukes for å sette i gang fødsler
aftenposten.no 12.3.2012
Norske fødeavdelinger bruker en medisin som amerikanerne advarer mot. En årsak kan være at den er billigere enn andre medisiner, mener norsk professor.

I Norge blir fødselen satt i gang hos ca. 9000 gravide hvert år. En betydelig andel av disse får en medisin som er ment for magesår. Amerikanske legemiddelmyndigheter advarer mot denne praksisen. En norsk professor sier derimot at man har god erfaring med legemiddelet. (...)

(...) Fakta - Omstridt medisinbruk
- I Norge har man ment at legemiddelet Cytotec er like bra å bruke til å sette i gang fødsler som alternativene Minprostin gel eller Prostin vaginaltablett.
- Fordelen med Cytotec skal være at medisinen er billigere og at den kan oppbevares i romtemperatur. - Den amerikanske legemiddelmyndigheten Food and Drug Administration (FDA) advarer mot å bruke Cytotec til å sette i gang fødsler.
- Også legemiddelmyndighetene i EU har advart mot å bruke misoprostoltabletter (misprostol er virkestoffet i Cytotec) vaginalt.
- Bruken av Cytotec ved fødsler i Norge skal vurderes når den nasjonale veilederen i fødselshjelp skal revideres i løpet av året. (...)

(Anm: Misoprostol (marketed as Cytotec) Information (fda.gov).)

- Gravide «shopper» legemiddelinformasjon

Gravide «shopper» legemiddelinformasjon
fhi.no 14.5.2013
Over halvparten av gravide kvinner trenger informasjon om legemidler under svangerskapet, viser en ny studie. – Vårt inntrykk er at gravide bruker Internett til å dobbeltsjekke det helsepersonell sier, men mange ender opp med å bli forvirret når informasjonen spriker, sier forsker Hedvig Nordeng ved Divisjon for psykisk helse, Folkehelseinstituttet.

Over 7000 gravide kvinner og nybakte mødre fra 23 land svarte på spørsmålet: «Hadde du behov for informasjon om legemidler i løpet av svangerskapet?» Av disse rapporterte i gjennomsnitt over halvparten å ha hatt behov for informasjon om legemidler.

Kvinnene ble også spurt om hvilke informasjonskilder de brukte. I gjennomsnitt ble tre forskjellige informasjonskilder brukt. Helsepersonell ble mest brukt (leger 73 %, apotekpersonell 46 % og jordmødre/sykepleiere 33 %), men de fleste oppga også Internett som kilde til legemiddelinformasjon (60 %).

– Hvorfor vil gravide ha informasjon om legemidler?
– Når vi snakker med gravide, opplever vi mye usikkerhet vedrørende legemiddelbruk. De vil vite hvilke medisiner som er trygge og hvilke som er farlige for fosteret. Mange gravide med akutte eller kroniske sykdommer er veldig engstelige for å bruke medisiner, selv når legen har forskrevet det, forteller forsker Hedvig Nordeng ved Divisjon for psykisk helse, Folkehelseinstituttet. Nordeng er en av forfatterne bak studien som nylig er publisert i det prestisjetunge tidsskriftet BMJ Open.

Store forskjeller mellom land
Det var markante forskjeller mellom forskjellige land når det gjaldt informasjonsbehov og hvilke informasjonskilder som ble brukt.
– Hva er grunnen til forskjellene mellom landene?
– Vi vet lite om årsaker til forskjeller mellom forskjellige land, men organisering av svangerskapsomsorgen, tekstene i pakningsvedlegg for legemidler, tilgang til Internett og kulturelle forskjeller er noen av faktorer som kan spille en viktig rolle, sier Nordeng.

Sprikende informasjon
– Resultatene fra denne studien støtter inntrykket vårt at gravide "shopper" legemiddelinformasjon, og at dette gjelder mange vestlige land. Vårt inntrykk er at gravide bruker Internett til å dobbeltsjekke det helsepersonell sier, men mange ender opp med å bli forvirret når informasjon fra forskjellige kilder spriker, sier Nordeng.

– Mange velger å unnlate å ta medisinen for å være på den sikre siden. Dette er ikke alltid medisinsk forsvarlig. En ubehandlet sykdom kan i noen tilfeller utgjøre større risiko for mor og barn enn medisinen, som for eksempel ved epilepsi, alvorlig psykisk sykdom, astma og reumatiske sykdommer. (...)

(Anm: Medicines information needs during pregnancy – a multinational comparison. BMJ Open 2013;3:e002594 (26 April 2013).)

- Epilepsimiddel kopples til autisme

Epilepsimedel kopplas till autism
dagensmedicin.se 30.4.2013
Ny dansk forskning tyder på att risken för autismspektrumstörningar ökar om mamman tar läkemedel som innehåller valproat under graviditeten.

Mediciner med substansen valproat är enligt Läkemedelsverket förstahandsval vid generaliserade anfall hos epilepsipatienter. Redan i dag är dock rekommendationen att om möjligt välja andra mediciner hos gravida eftersom valproat tycks kunna öka risken för fosterskador.

Och nu kommer alltså ytterligare stöd för att substansen bör undvikas om det finns andra alternativ.

Forskare vid universitetssjukhuset i Århus har följt upp alla barn som föddes i Danmark under åren 1996-2006, totalt 655 615 stycken. Hos 508 av dem hade mamman hämtat ut recept på valproat under graviditeten.

Exponering för valproat under fostertiden var kopplat till en femfaldigt ökad risk för autism, och trefaldigt ökad risk för autismspektrumstörning, som förutom autism även omfattar bland annat Aspergers syndrom och atypisk autism.

Den absoluta risken var 2,5 procent för autism och 4,4 procent för autismspektrumstörning om mamman tagit valproat under graviditeten.

Studien publiceras i tidskriften Jama, och forskarna skriver att fynden måste balanseras mot nyttan med behandlingen hos kvinnor som behöver valproat för att hålla sin epilepsi under kontroll. (...)

(Anm: Prenatal Valproate Exposure and Risk of Autism Spectrum Disorders and Childhood Autism (Prenatal eksponering for Valproate (Orfiril) og risiko for autismespekterforstyrrelser og barneautisme) JAMA. 2013;309(16):1696-1703 (April 24, 2013).)

- Induced Labor Linked to Higher Autism Risk

Induced or Augmented Childbirth Linked to Autism?
ivanhoe.com 14.8.2013
(Ivanhoe Newswire) –Researchers at Duke University Medical Center have found that induction and augmentation (increasing the strength, duration, or frequency of contractions with spontaneous onset of labor) during childbirth may be associated with increased odds of autism diagnosis in childhood.

Researchers analyzed over 600,000 live births linked with school records. Compared to children born to mothers who received neither labor induction nor augmentation, children born to mothers who were induced and augmented, augmented only, or just induced had increased odds of developing autism.

“While these results are interesting, further investigation is needed to differentiate among potential explanations of the association including underlying pregnancy conditions requiring the eventual need to induce/augment, the events of labor and delivery associated with induction/augmentation, and the specific treatments and dosing used to induce/augment labor,” study author Simon G. Gregory, PhD, and colleagues, were quoted as saying. (...)

(Anm: Association of Autism With Induced or Augmented Childbirth in North Carolina Birth Record (1990-1998) and Education Research (1997-2007) Databases. JAMA Pediatr. 2013 (Published online August 12, 2013).)

Induced Labor Linked to Higher Autism Risk
medpagetoday.com 13.8.2013
Action Points

• The odds of autism increased significantly in children whose mothers gave birth with induced or augmented labor.
• Note that the magnitude of increased risk was similar to that associated with fetal distress, meconium, prematurity, and maternal diabetes.

The odds of autism increased significantly in children whose mothers gave birth with induced or augmented labor, a study of more than 600,000 births showed.

Overall, the likelihood of autism increased by 23% in association with induced or augmented labor as compared with children whose mothers had unassisted labor, Simon G. Gregory, PhD, of Duke University, and colleagues reported in JAMA Pediatrics.

Induction only, augmentation only, or the combination all were associated with significantly increased odds of autism. The magnitude of increased risk was similar to that associated with fetal distress, meconium, prematurity, and maternal diabetes, they said. (...)

A recent study of twins provided evidence that environmental factors may influence susceptibility to autism during prenatal and early postnatal development. Within that time frame, one potential contributor is labor induction or augmentation.

To investigate the role of induced or assisted labor in autism, Gregory and colleagues analyzed data from the North Carolina Education Research Data Center, which maintains records on all children in North Carolina public schools, including a designation for autism. (...)

(Anm: Association of Autism With Induced or Augmented Childbirth in North Carolina Birth Record (1990-1998) and Education Research (1997-2007) Databases. JAMA Pediatr. 2013 (Published online August 12, 2013).)

- De fleste legemidler er trygge å bruke under amming, ifølge rapport (- Med diverse unntak)

Most drugs are safe to use during breastfeeding, says report (De fleste legemidler er trygge å bruke under amming, ifølge rapport)
BMJ 2013;347:f5332 (28 August 2013)
Only a small proportion of medications need to be avoided by breastfeeding mothers, an American Academy of Pediatrics committee has concluded in a report.

“Many mothers are inappropriately advised to discontinue breastfeeding or avoid taking essential medications because of fears of adverse effects on their infants,” the academy’s Committee on Drugs said in the report, which was published online in the journal Pediatrics on 26 August.1 (...)

The lead author is Hari Cheryl Sachs, lead medical officer for the pediatric and maternal health staff at the US Food and Drug Administration’s Center for Drug Evaluation and Research.(...)

I rapporten fokuserte komiteen sin diskusjon om visse legemidler som skal brukes med forsiktighet eller i noen tilfeller ikke mens du ammer på grunn av kjente risikoer eller mangel på informasjon om deres sikkerhet, inkludert visse antidepressiva, angstdempende legemidler, og antipsykotika, visse smertestillende legemidler og en rekke legemidler for røykeavvenning og substansavhengighet og behandling av alkoholavhengighet. (In the report, the committee focused its discussion on certain drugs that should be used with caution or in some cases not at all while breastfeeding, because of either known risks or lack of information about their safety, including certain antidepressants, anxiolytics, and antipsychotics, certain pain medications, and a number of drugs for smoking cessation and substance and alcohol dependence treatment.)

(Anm: The transfer of drugs and therapeutics into human breast milk: an update on selected topics. Pediatrics 2013;132:e796–e809 (Published online August 26, 2013).)

(Anm: Alkoholvaner før graviditet og risiko for atferdsvansker hos barn (fhi.no 4.8.2014).)

- Risken för adhd ökar med paracetamol

Risken för adhd ökar med paracetamol
lakemedelsvarlden.se 25.2.2014
En dansk studie visar på ökad risk för adhd om modern använt paracetamol under graviditeten.

Studier om riskerna med paracetamol under graviditeten avlöser varandra.

Den senaste, en dansk, antyder att risken för adhd hos barn ökar om modern använt paracetamol under graviditeten.

Studien baseras på data från 64 000 gravida kvinnor mellan 1996 – 2002. Såväl i den danska socialstyrelsen som EUs biverkningskommitté kommer resultatet från den här studien att granskas.

I studien uppger mer än hälften av de gravida kvinnorna att de använt paracetamol under graviditeten, den förhöjda risken för ADHD ökar med konsumtionen. Det tycks som risken också är större om paracetamol använts mot slutet av graviditeten. Risken för adhd ökade med 10-30 procent. (...)

(Anm: Paracetamol (acetaminophen) og diverse andre smertestillende midler (mintankesmie.no).)

(Anm: Bruk av Paracetamol i svangerskapet linket til autisme, ADHD hos barn (Acetaminophen use in pregnancy linked to autism, ADHD in offspring) (medicalnewstoday.com 4.7.2016).)

(Anm: Babytenner linket til autisme, tungmetaller. Babytenner hos barn med autisme inneholder mer giftig bly og mindre av de essensielle næringsstoffene sink og mangan, sammenlignet med tenner fra barn uten autisme, ifølge en studie publisert i journal Nature Communications. Forskjellene i metallopptak mellom barn med og uten autisme var spesielt bemerkelsesverdige i løpet av månedene like før og etter at barna ble født. Forskere bestemte dette ved å bruke lasere til å kartlegge vekstringene i baby-tenner generert under ulike utviklingsperioder. (dgnews.docguide.com 2.6.2017).)

(Anm: Studie: Hovedpinepiller reducerer din evne til at føle empati. (videnskab.dk 15.7.2016).)

- Mindre sannsynlig at mødre på antidepressiva ammer

Mothers on Antidepressants Less Likely to Breast-Feed: Study (Mindre sannsynlig at mødre på antidepressiva ammer)
health.yahoo.com 13.3.2012
TUESDAY, March 13 (HealthDay News) -- Women who take selective serotonin reuptake inhibitor antidepressants, or SSRIs, during pregnancy are much less likely to breast-feed their babies, researchers have found.

The new study was conducted by researchers associated with the Connecticut Pregnancy Exposure Information Service (CPEIS), a state-funded service that provides women with information about exposures during pregnancy and breast-feeding.

The study authors analyzed data from 466 pregnant women who contacted the CPEIS' California affiliate over 10 years with questions about a wide variety of exposures.

The results showed that women who took an SSRI at any time during pregnancy were about 60 percent less likely to breast-feed than women who took no antidepressants. (...)

Antidepressants May Complicate Breast-Feeding (Antidepressiva kan komplisere amming)
businessweek.com 27.1.2010
SSRIs appear to delay lactation in new moms, researchers find (...)

"The breasts are serotonin-regulated glands, meaning the breasts' ability to secrete milk at the right time is closely related to the body's production and regulation of the hormone serotonin," study co-author Nelson Horseman, of the University of Cincinnati, said in a news release from the Endocrine Society.

He said this means that SSRIs may "impact serotonin regulation in the breast, placing new mothers at greater risk of a delay in the establishment of a full milk supply." (...)

(Anm: Serotonin Transport and Metabolism in the Mammary Gland Modulates Secretory Activation and Involution. Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism 2009 (December 4).)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ny forskning: Lykkepiller gør mere skade end gavn. Folk med depression får intet ud af at tage antidepressivet SSRI, bedre kendt som lykkepiller, viser nyt dansk studie. (jyllands-posten.dk 13.2.2017).)

(Anm: Forskere finner link mellom bruk av antidepressiva, medfødte misdannelser eller dødfødsler. (Researchers Find Link Between Antidepressant Use, Congenital Anomalies or Stillbirths) (…) "Mens denne ekstra risikoen kan virke liten er resultatene etter mitt syn så alvorlig som de kan være." (“While this extra risk may seem small, in my view, the outcomes are as serious as they can be.”) (dgnews.docguide.com 5.12.2016).)

(Anm: Eksponering av foster for antidepressiva kan endre Corpus Callosums mikrostruktur: Presentert ved PAS / ASPN. (…) Fordi "den neonate (nyfødtes) corpus callosum mikrostruktur er assosiert med utero (livmor) SSRI-eksponering og prenatal (før fødsel) mødredepresjon, er tidlige modningsprosesser i denne regionen følsomme for endret 5-hydroksytryptamin (5-HT) signalering under tiden i utero (livmor)," bemerket Campbell. "Disse resultatene - sammen med forstyrret hvit substans’ mikrostruktur i genu hos premature spedbarn - tyder dette på at utviklingen av [corpus callosum] kan være følsom for tidlige uheldige påvirkninger. (Fetal Exposure to Antidepressants May Alter Corpus Callosum Microstructure.) (dgnews.docguide.com 10.5.2017).)

(Anm: Unormal sæd med SSRI antidepressiva. Flere studier har funnet endrede sædparametere etter eksponering for SSRI-antidepressiva. Selv om SSRIs rolle er usikker, er det berettiget å ta hensyn til de observerte effektene på sædkvalitet og informere eksponerte pasienter. (Semen abnormalities with SSRI antidepressants. Several studies have found altered semen parameters after exposure to SSRI antidepressants. Although the role of SSRIs is uncertain, it is justified to take into account the observed effects on sperm quality and to inform exposed patients.) Prescrire Int 2015; 24 (156): 16-17.)

- Sædkvaliteten faller dramatisk i Vesten, ifølge ny studie. Antall spermier i sæd har falt med mer enn 50 prosent de siste 40 årene, viser en ny internasjonal studie.

(Anm: Sædkvaliteten faller dramatisk i Vesten, ifølge ny studie. Antall spermier i sæd har falt med mer enn 50 prosent de siste 40 årene, viser en ny internasjonal studie. Forfatterne av studien mener det er en alvorlig oppvekker, ifølge Financial Times som først omtalte studien. (…) – Når vi begrenser analysen til studier gjennomført etter 1995 ser vi ingen tegn til at nedgangen minker. Dette har store implikasjoner for folkehelsen, sier Levine til Financial Times (FT). Forskerne har hverken sett på bevegeligheten eller utformingen og størrelsen til spermet. Usikker årsak. Studien omfatter ikke forskning på årsaken til at sædkvaliteten synker. Men enkelte årsaker som nevnes er røyking under svangerskapet, livsstilsendringer i perioden og eksponering for plantemidler. (aftenposten.no 26.7.2017).)

(Anm: Gravide kvinner som tar antidepressiva er mer sannsynlig å få barn med autisme, ifølge studie. Pregnant women who take antidepressants more likely to have a child with autism, study finds. Research data published in the BMJ reveal that antidepressant use during pregnancy increases the risk of autism in children, as reported The Independent Thursday. (firstwordpharma.com 20.7.2017).)

(Anm: - Nye data viser økt risiko for misdannelser når antidepressiva brukes under graviditet. (…) En studie publisert i British Medical Journal (BMJ) avslører at antidepressiva forskrevet til gravide kan øke sjansen for å få en baby med misdannelser.) (New Data Show Heightened Risk of Birth Defects When Antidepressants Are Used During Pregnancy.) (dgnews.docguide.com 19.1.2017).)

(Anm: - Utviklingen av et potensielt livstruende serotonergt syndrom eller nevroleptisk malignt syndrom (NMS)-lignende reaksjoner er rapportert for SNRI-er og SSRI-er alene, inkludert Celexa-behandling, men spesielt ved samtidig bruk av serotonerge legemidler (inklusive triptaner) og legemidler som svekker metabolisme av serotonin (inklusive MAO-hemmere), eller med antipsykotika eller andre dopaminantagonister (fda.gov 6.3.2009).)

(Anm: Antidepressant use during pregnancy and the risk of major congenital malformations in a cohort of depressed pregnant women: an updated analysis of the Quebec Pregnancy Cohort. (…) Conclusions Antidepressants with effects on serotonin reuptake during embryogenesis increased the risk of some organ-specific malformations in a cohort of pregnant women with depression. BMJ Open 2017;7:e013372.)

(Anm: Bruk av antipsykotika er assosiert med en 60 % økt risiko for dødelighet hos pasienter med Alzheimers sykdom. (…) Bruk av to eller flere antipsykotika samtidig ble knyttet til nesten doblet dødsrisiko (200 %) enn ved monoterapi.) (Antipsychotic Drug Use Increases Risk of Mortality Among Patients With Alzheimer’s Disease. JOENSUU, Finland -- December 12, 2016 -- Antipsychotic drug use is associated with a 60% increased risk of mortality among patients with Alzheimer's disease, according to a study published in the Journal of Alzheimer’s Disease. The risk was highest at the beginning of drug use and remained increased in long-term use. Use of 2 or more antipsychotic drugs concomitantly was associated with almost 2 times higher risk of mortality than monotherapy.) (dgnews.docguide.com 12.12.2016).)

(Anm: Antipsykotika dobler dødsrisiko allerede etter 180 dagers bruk. Greater Mortality Risk With Antipsychotics in Parkinson's (Større dødsrisiko med antipsykotika ved Parkinsons) (medicalnewstoday.com 21.6.2015).)

(Anm: (...) For ytterligere å illustrere problemet kan nevnes at antipsykotika forårsaker parkinsonisme (5), og en studie fant at mennesker med Parkinsons sykdom og psykose hadde fire ganger større sannsynlighet for å dø etter tre til seks måneders behandling enn de som ikke fikk antipsykotika. (6) De var også mer utsatt for kognitiv svikt, forverring av parkinsonsymptomer, hjerneslag, infeksjoner og fall. RE: Psykisk syke lever kortere. Tidsskr Nor Legeforen 10.11.2015.)

(Anm: Legemidler som kan gi delirium hos eldre. Delirium ses særlig hos eldre ved akutte sykdommer og skader eller som følge av toksisk eller farmakologisk påvirkning. Eldre personer har mange sykdommer og bruken av legemidler er høy. Mange legemidler, og særlig de med antikolinerg eller dopaminerg effekt, kan gi delirium. Kjennskap til legemidler og kombinasjoner av legemidler som kan gi delirium, er viktig for å kunne forebygge og behandle tilstanden. Tidsskr Nor Legeforen 2005; 125:2366-7 (8.9.2005).)

– Hvordan kan et brudd i hoften gjøre deg psykotisk? Unge forskere kan være i ferd med å endre geriatriens lave status. Særlig skrøpelige eldre er lite utforsket: Oslo Delirium.

(Anm: Hvordan kan et brudd i hoften gjøre deg psykotisk? Unge forskere kan være i ferd med å endre geriatriens lave status. Særlig skrøpelige eldre er lite utforsket: Oslo Delirium Research Group er en av bare en håndfull grupper i verden som driver med forskning på delirium. Særlig skrøpelige eldre er lite utforsket: Oslo Delirium Research Group er en av bare en håndfull grupper i verden som driver med forskning på delirium. (morgenbladet.no 10.8.2018).)

(Anm: Delir: Akutt forvirring. FORVIRRING, URO OG DESORIENTERING: Skade, sykdom eller abstinens kan medføre akutt delirium. Hallusinasjoner kan oppstå. Symptomer på delir, også kalt delirium, er svekket bevissthet og evne til logisk tenkning, svekket sanseevne og redusert oppmerksomhet. Delir er en svært alvorlig og livstruende tilstand. (lommelegen.no 19.4.2018).)

(Anm: Delirium in hospitalized patients: Risks and benefits of antipsychotics. ABSTRACT Consensus panel guidelines advocate for the judicious use of antipsychotic drugs to manage delirium in hospitalized patients when nonpharmacologic measures fail and the patient is in significant distress from symptoms, poses a safety risk to self or others, or is impeding essential aspects of his or her medical care. Here, we review the use of haloperidol, olanzapine, quetiapine, risperidone, and aripiprazole for this purpose. Cleveland Clinic Journal of Medicine. 2017 August;84(8):616-622.)

(Anm: Post injektionssyndrom. (…) De fleste af disse patienter udviklede symptomer på sedation (fra mild sedation til koma) og/eller delirium (herunder forvirring, desorientering, ophidselse/ uro, angst og anden kognitiv svækkelse). Andre symptomer inkluderede ekstrapyramidale symptomer, dysartri, ataksi, aggression, svimmelhed, svaghed, hypertension eller krampe.) (sundhedsstyrelsen.dk 29.6.2014).)

(Anm: Mødre til børn med misdannelser har øget dødelighed. (…) Bivirkninger har ført til to dødsfald. Den største del af bivirkningerne (42 procent) af de 429 blev indberettet for såkaldte psykostimulerende lægemidler - eksempelvis til behandling af ADHD - efterfulgt af 31 procent for antidepressiver og 24 procent for antipsykotiske lægemidler. (videnskab.dk 20.12.2016).)

(Anm: Antikolinerge effekter av vanlige legemidler knyttet til økt dødelighet hos mennesker over 65. De kombinerte antikolinerge effektene av mange vanlige legemidler øker risikoen for kognitiv svekkelse og død hos personer over 65 år, ifølge resultater fra en storskala studie på den langsiktige helseeffekten av legemidler.(Anticholinergic effects of common drugs are associated with increased mortality in over 65s. The combined anticholinergic effects of many common drugs increase the risk of cognitive impairment and death in people aged over 65, a large scale study of the long term effect of drugs on health has found.) BMJ 2011; 342:d4037 (28 June).)

(Anm: Men experience greater cognitive impairment and increased risk of death following hip surgery. In a study of hip fracture patients, men displayed greater levels of cognitive impairment within the first 22 days of fracture than women, and cognitive limitations increased the risk of dying within six months in both men and women. "While men make up only about 25 percent of all hip fractures, the number of men who fracture their hip is increasing and we know men are more likely to die than women after a hip fracture," said Dr. Ann Gruber-Baldini, lead author of the Journal of the American Geriatrics Society study. (medicalnewstoday.com 10.2.2017).)

(Anm: Det autonome nervesystemet. Det autonome nervesystemets hovedoppgave er å bidra til likevekt i kroppens basale funksjoner. Det vil blant annet si kroppstemperatur, blodtrykk, åndedrett og fordøyelse. (nhi.no 4.3.2015).)

(Anm: Ulike selektive serotonin reopptakshemmeres (SSRI-er) cytotoksisitet mot kreftceller. (Cytotoxicity of different selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) against cancer cells.) (…) Vi har funnet at paroxetine (paroksetin; Seroxat; Paxil etc.) har cytotoksisk aktivitet mot tumorceller. J Exp Ther Oncol. 2006;6(1):23-9.)

(Anm: Could antidepressants stop prostate cancer from spreading? In almost all cases where prostate cancer spreads to other areas of the body, the disease spreads to the bone first. In a new study, researchers reveal the discovery of an enzyme that helps prostate cancer cells to invade bone. Furthermore, certain antidepressant medications may have the potential to block this enzyme. Study co-author Jason Wu, of Washington State University-Spokane, and colleagues recently reported their findings in the journal Cancer Cell. (medicalnewstoday.com 13.3.2017).)

(Anm: Classic cytotoxic drugs: a narrow path for regulatory approval. Several classic cytotoxic drugs have shown encouraging activity in the treatment of metastatic breast cancer.1–3 However, only a few have received an overwhelming welcome from regulatory authorities and succeeded in obtaining widespread regulatory approval for routine use. For example eribulin was approved for treatment of metastatic breast cancer in several countries including Japan, USA, and Europe, based on data that showed longer overall survival in patients treated with eribulin compared with patients treated with physician's choice of treatment. In contrast ixabcpilone with capecitabine gained approval from the US Food and Drug Agency based on data showing longer progression-free survival compared with capccitabine alone, but did not obtain rcgulatory authorisation in Europc because it is associated with a high incidence of nevropathy.5 Lancet Oncol. 2017 Feb 10. pii: S1470-2045(17)30089-X. [Epub ahead of print].)

(Anm: Ødelagt cellulær "klokke" linket til hjerneskade (Broken Cellular 'Clock' Linked to Brain Damage) (sciencedaily.com 25.11.2013).)

(Anm: Signaling Pathways Linked to Serotonin-Induced Superoxide Anion Production: A Physiological Role for Mitochondria in Pulmonary Arteries. Abstract. Serotonin (5-HT) is a potent vasoconstrictor agonist and contributes to several vascular diseases including systemic or pulmonary hypertension and atherosclerosis. Although superoxide anion ([Formula: see text]) is commonly associated to cellular damages due to [Formula: see text] overproduction, we previously demonstrated that, in physiological conditions, [Formula: see text] also participates to the 5-HT contraction in intrapulmonary arteries (IPA). Front Physiol. 2017 Feb 9;8:76. eCollection 2017.)

(Anm: DNA Damage and Pulmonary Hypertension. (…) This review aims to provide an overview of recent evidence of DNA damage and DNA repair deficiency and their implication in PAH pathogenesis. Int J Mol Sci. 2016 Jun; 17(6): 990.)

(Anm: Bruk av antidepressiva ble assosiert med et betydelig eldre utseende og forskere fant også ut at vekten spilte en viktig faktor. I de sett med tvillinger som var yngre enn 40 år ble tyngre tvillinger oppfattet som eldre. (…) I tillegg mistenker forskerne at den vedvarende avslapping av ansiktsmuskler som antidepressiva forårsaker kan forklare årsaken til at ansiktet faller sammen (henger). (mintankesmie.no).)

(Anm: Minislag (ministroke: transient ischemic attack (TIA)) linket til lavere forventet levetid. (- Minislag kan forårsake demens.) (- Enkelte psykofarmaka kan øke risiko for minislag / demens.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Stroke: Before, During, and After. (webmd.com 1.8.2018).)

(Anm: Stumme infarkt rammer oftere folk med høy smertetoleranse. Stumme hjerteinfarkt gir ikke de klassiske brystsmertene som ved vanlige infarkt. - Denne pasientgruppen tar enten ikke kontakt med lege, eller de har ikke fått riktig diagnose, sier lege og forsker Andrea Milde Øhrn. (…) Det er vanlig å tenke sterke brystsmerter og akutt behandling når det er snakk om hjerteinfarkt. Det mange kanskje ikke vet, er at man kan ha hatt et hjerteinfarkt uten å vite det. Dette kalles et stumt infarkt, et hjerteinfarkt med få eller ingen symptomer. - Et stumt hjerteinfarkt er et hjerteinfarkt som ikke er erkjent. (nhi.no 3.2.2017).)

(Anm: Sannsynlig karotidyni forårsaket av fluoxetine (Prozac; SSRI-er). (Probable fluoxetine-induced carotidynia.)  Karotidyni er en fokal nakkesmerte (bestemt, avgrenset område), som involverer anatomiske områder til den berørte arteria carotis, og stråler ofte ut i den ipsilateral side (samme side) av ansiktet eller øret. På grunnlag av medisinsk historie og alder har karotidyni konvensjonelt vært klassifisert i klassisk (ikke-migrenøs), migrenøs, og vaskulære varianter. The Lancet 2009;374(9695):1061-1062 (26 September).)

(Anm: Nakkesmerter sætter forskerne skakmat. Kroniske nakkesmerter koster samfundet milliarder og er en af de hyppigste årsager til, at danskere melder sig syge fra job. Forskerne er i vildrede: Ingen behandling er effektiv. (videnskab.dk 22.12.2016).)

(Anm: Antidepressiva linket til hjerterisiko: tvillingstudie. (Antidepressants linked to heart risk: twins study) - Middelaldrende menn som bruker antidepressiva er mer sannsynlig å ha en innsnevring av blodårer, noe som øker risikoen for hjerteinfarkt og slag, enn de som ikke bruker legemidlene, ifølge en studie presentert på lørdag. (Reuters) - Middle-age men who use antidepressants are more likely to have a narrowing of blood vessels, increasing the risk of heart attacks and strokes, than those who do not use the medications, according to a study presented on Saturday.) (reuters.com 2.4.2011).)

(Anm: - Pfizers Zyvoxid (Zyvox) og antidepressiva kan være en dødelig kombinasjon. (- Det antas at når linezolid gis til pasienter, som behandles med serotonerge psykofarmaka, kan forhøyede nivåer av serotonin bygge seg opp i hjernen og forårsake toksisitet (giftighet). Dette er referert til som Serotonin syndrom - tegn og symptomer inkluderer mentale endringer (forvirring, hyperaktivitet, minneproblemer), muskelrykninger, overdreven svetting, skjelving eller risting, diaré, problemer med koordinasjon og / eller feber.) (fda.gov 21.10.2011).)

(Anm: Hva er det forskrivere og pasienter ikke vet om bivirkninger av antidepressiva? (What do prescribers and patients not know about the side effects of antidepressant drugs?) (medicalnewstoday.com 15.9.2016).)

(Anm: Forskere: Alvorlige bivirkninger, når antidepressiver droppes. Angst, depression og selvmordstanker er nogle af de bivirkninger, som tit forekommer, når man holder op med at tage antidepressiv medicin. Bivirkningerne kan i nogle tilfælde være langvarige og kroniske, viser et nyt studie. (videnskab.dk 16.3.2015).)

(Anm: Bruk av visse smertestillende midler (og antidepressiva (+ 31 %)) forbundet med økt risiko for drap (Use of certain painkillers linked with increased risk of homicide) Enkelte legemidler som påvirker sentralnervesystemet - som smertestillende og beroligende benzodiazepiner - er assosiert med økt risiko for å begå et drap, finner en ny studie publisert i tidsskriftet World Psychiatry. (medicalnewstoday.com 1.6.2015).)

(Anm: Psykiatriske patienter ender i private botilbud. Drab og vold har de seneste år fyldt debatten om de danske bosteder for patienter med psykiske problemer. (…) Psykiatriske patienter ender i private botilbud. (…) Mens Folketinget kæmper for en løsning på problemet med vold på offentlige bosteder, vælger flere kommuner at sende tunge patienter til private tilbud. (politiken.dk 18.3.2017.)

(Anm: Aggresjon knyttet til økt risiko for substansmisbruk. Aggression disorder linked to greater risk of substance abuse. (…) In the study, published in the Journal of Clinical Psychiatry, Emil Coccaro, MD, and colleagues analyzed data from more than 9,200 subjects in the National Comorbidity Survey, a national survey of mental health in the United States. They found that as the severity of aggressive behavior increased, so did levels of daily and weekly substance use. The findings suggest that a history of frequent, aggressive behavior is a risk factor for later substance abuse, and effective treatment of aggression could delay or even prevent substance abuse in young people. (medicalnewstoday.com 2.3.2017).)

(Anm: Halvparten av norske drap begått av rusede. (…) I 125 av drapene – eller 54 prosent – er det beskrevet i dommen at gjerningspersonen var påvirket av rusmidler under drapet. (nrk.no 13.12.2016).)

- En pasient på UNN døde av blodforgiftning som følge av et legemiddel mot psykiske lidelser, opplyser Statens helsetilsyn.

(Anm: En pasient på UNN døde av blodforgiftning som følge av et legemiddel mot psykiske lidelser, opplyser Statens helsetilsyn. (- Pasienten døde etter kort tid, og dødsårsaken var nøytropen sepsis (blodforgiftning), heter det i tilsynets rapport. (nrk.no 12.10.2016).)

(Anm: Systemic inflammatory response syndrome (SIRS) is an inflammatory state affecting the whole body, frequently a response of the immune system to infection. (en.wikipedia.org).)

(Anm: Sepsis. Definisjon: SIRS + påvist/mistenkt infeksjon (f. eks. positiv blodkultur). SIRS- kriteriene er: - Feber > 38 ºC eller hypotermi < 36 ºC - Puls > 90/minutt - Respirasjonsfrekvens > 20/minutt eller hypokapni med pCO2 < 4,3 kPa i blodgass - Leukocytose ≥ 12 × 109/l eller leukopeni < 4 × 109/l eller > 10 % umodne leukocytter. (helsebiblioteket.no - Metodebok for indremedisinere, 2012).)

(Anm: Rollen til mitokondriell dysfunksjon (mitokondriedysfunksjon) ved sepsis (blodforgiftning)-indusert multiorgansvikt. (The role of mitochondrial dysfunction in sepsis-induced multi-organ failure). (Virulence. 2013 Nov 1;5(1).)

- Diagnostisering av sepsis. Sepsis, også kjent som blodforgiftning, er kroppens hyperaktive respons på en infeksjon som kan føre til betennelse, vevskader, organsvikt etc.

(Anm: Diagnosing Sepsis. Sepsis, also known as blood poisoning, is the body’s hyperactive response to an infection that can lead to inflammation, tissue damage, organ failure etc. It is a very dangerous state in which the immune system stops fighting with the invading agents  and turns to itself. Around one-third of patients who are affected with sepsis die every year. (news-medical.net 7.9.2017).)

- Å anerkjenne sepsis som en global helseprioritet - En WHO- resolusjon.

(Anm: Å anerkjenne sepsis som en global helseprioritet - En WHO- resolusjon. Recognizing Sepsis as a Global Health Priority — A WHO Resolution. “Some very important clinical issues, some of them affecting life and death, stay largely in a backwater which is inhabited by academics and professionals and enthusiasts, dealt with very well at the clinical and scientific level but not visible to the public, political leaders, leaders of healthcare systems... The public and political space is the space in which [sepsis] needs to be in order for things to change.” NEJM (June 28, 2017).)

(Anm: Sepsis – den dödliga sjukdomen som glöms bort. Trots att infektionssjukdomen sepsis förekommer oftare än de vanligaste formerna av cancer och att upp emot hälften som drabbas av den allvarligaste formen dör, så har många knappt hört talas om sjukdomen. Sepsis som är den medicinska termen på blodförgiftning, drabbar omkring 40 000 svenskar varje år. (netdoktor.se 7.6.2017).)

- Hurtigtest finner tegn på sepsis i en enkelt dråpe blod.

(Anm: Hurtigtest finner tegn på sepsis i en enkelt dråpe blod. (- Sepsis, en potensielt livstruende komplikasjon av en infeksjon, har den høyeste byrde mht. død og medisinske utgifter på sykehus over hele verden.) (- Quick test finds signs of sepsis in a single drop of blood. (…) Sepsis, a potentially life-threatening complication of an infection, has the highest burden of death and medical expenses in hospitals worldwide. (medicalnewstoday.com 5.7.2017).)

(Anm: Nye sepsiskriterier kan føre til forsinket behandling. (…) Sepsis er en svært alvorlig tilstand med høy morbiditet og mortalitet (2). Den totale insidensen er ukjent, men man regner med at sepsis er en av de viktigste årsakene til alvorlig, akutt sykdom på verdensbasis (1). (…) Sepsis har inntil nylig vært definert som mistenkt infeksjon med samtidig tilstedeværelse av to eller flere SIRS-kriterier (1). Endringer i hjertefrekvens, kroppstemperatur, respirasjonsfrekvens og leukocytter er kroppens tegn på inflammasjon, og de indikerer ikke nødvendigvis en livstruende, dysregulert vertsrespons på infeksjon. Tidsskr Nor Legeforen 2017; :609-10 (20.4.2017).)

(Anm: LEGENE FORSTO IKKE AT HAN VAR DØDSSYK: Stian (19) døde etter 18 timer på sykehus uten legetilsyn. (…) Helsetilsynet konkluderer med at sykehusets behandling var uforsvarlig. (…) Fikk ikke beskjed. (…) Fastlegen sendte med dem papirer som foreldrene leverte på Akuttmottaket ved Ahus, der sto det; «Diagnose: Obs sepsis».  (tv2.no 29.4.2017).)

(Anm: Svikt i behandlingen av akutt syk ung mann i akuttmottaket – brudd på helselovgivningen. (…) Pasienten ble lagt på observasjonsposten (Akutt 24) ved akuttmottaket frem til neste morgen. I løpet av tiden på observasjonsposten ble han ikke tilsett av lege. På morgenen var han betydelig verre og han fikk tegn på fullt utviklet blodforgiftning. Behandling med antibiotika ble iverksatt, men han døde kort tid etter som følge av meningokokksepsis og hjerneødem. (helsetilsynet.no 2.5.2017).)

(Anm: Sepsis; grunnleggende kliniske observasjoner. Sepsis= En systemisk inflammatorisk respons (SIRS) pga. en infeksjon Tre alvorlighetsgrader: 1) Sepsis (to eller flere symptomer på SIRS som følge av infeksjon) 2) Alvorlig sepsis (sepsis med akutt organdysfunksjon, hypoperfusjon eller hypotensjon) 3) Septisk sjokk (hypotensjon til tross for adekvat væsketerapi, samt forekomst av perfusjonsforstyrrelser og organdysfunksjon) (hnt.no 5.11.2013).)

- Alle bryt lova i behandling av blodforgifting. Pasientar med alvorleg blodforgifting (sepsis) blir undersøkt av lege for seint.

(Anm: Alle bryt lova i behandling av blodforgifting. Pasientar med alvorleg blodforgifting blir undersøkt av lege for seint. Helsetilsynet fann brot ved 24 akuttmottak over heile landet. – Svært alvorleg. – Dette er svært alvorleg, for det dreier seg om ein alvorleg infeksjonssjukdom som i verste fall kan medføra død dersom behandlinga ikkje blir igangsett til riktig tid, seier avdelingsdirektør i Helsetilsynet, Ragnar Hermstad. OVER EIN TIME: Pasientar som kjem inn med teikn på alvorleg infeksjonssjukdom som blodforgifting skal ifølge nasjonale retningslinjer få anitibiotikabehandling innan maks ein time. Alle dei 24 akuttmottaka hadde svikt på dette området. (nrk.no 16.6.2017).)

(Anm: Lege sier improvisert «kur» for sepsis har hatt bemerkelsesverdige resultater. (…) Spesialist i intensivbehandling Paul Marik sier at enkel behandling med infusjon av vitamin C og steroider har bemerkelsesverdig effekt på pasienter med potensielt dødelig tilstand. (independent.co.uk 24.3.2017).)

(Anm: Bivirkninger underrapporteres i videnskabelige tidsskrifter. (...) Mellem 43 og 100 procent af de bivirkninger, der, ifølge det ikke-publicerede materiale, er fundet ved de testede lægemidler, er ikke lagt frem i de videnskabelige artikler, viser Yoon Loke og kollegernes gennemgang. (videnskab.dk 5.10.2016).)

(Anm: Dødsfall på grunn av nøytropen sepsis (blodforgiftning) etter behandling med legemiddelet klozapin – uforsvarlig oppfølging – mangelfull samhandling og informasjon. (…)  Manglende informasjon fra spesialisthelsetjenesten og mangelfull samhandling mellom kommunehelsetjenesten, fastlegen, pasienten og pårørende bidro til hendelsen. Helseforetaket skal gjennomgå hendelsen for å redusere risikoen ved lignende tilfeller. (helsetilsynet.no 12.10.2016).)

(Anm: Eksplosjon av antidepressiva til unge jenter. De ønsker psykologhjelp. I stedet blir de fôret med piller fra fastlegen. Unge jenter har aldri brukt mer antidepressiver. (vg.no 10.9.2016).)

(Anm: Flere barn og unge akuttinnlegges for psykisk sykdom. I fjor utgjorde andelen øyeblikkelig hjelp innleggelser 61 prosent av alle innleggelser. Det er en økning fra 47 prosent i 2012. (dagensmedisin.no 19.9.2016).)

(Anm: Eksplosjon av antidepressiva til unge jenter: Lykkepillegenerasjonen. «Lykkepillen» gjorde Sandra så dårlig at hun ble innlagt på psykiatrisk avdeling. På ti år har bruken av antidepressiver blant unge jenter økt med 83 prosent. Mange får pillene uten en gang å ha snakket med psykolog.  (vg.no 10.9.2016).)

(Anm: Helseminister Bent Høie reagerer på «lykkepille»-praksis: – Veldig urovekkende. ** Kraftig økning i antidepressiva til unge jenter. Helseminister Bent Høie reagerer på den sterke økningen i lykkepillebruk blant unge jenter. Han mener manglende ressurser og fastlegers holdninger er årsaker. Lørdag dokumenterte VG Helg og VG+ konsekvensene av den økende lykkepille-bruken blant unge jenter. (vg.no 10.9.2016).)

(Anm: LO advarer mot trygdebombe. En stadig større del av nordmenn i arbeidsfør alder er uten jobb. LO mener dette er en potensiell trygdebombe. (…) Det trengs 180.000 nye jobber for å få yrkesdeltakelsen opp på samme nivå som i 2008, viser en rapport fra samfunnsøkonomene i LO. I 2008 var 70 prosent av befolkningen mellom 15 og 74 år i jobb. Nå er yrkesdeltakelsen nede i 67,3 prosent., og det er nedgang i alle fylker. (hegnar.no 6.10.2016).)

(Anm: Rekordmange søger akut psykisk hjælp. (- Mens kun 12.099 danskere i 1995 besøgte de psykiatriske akutmodtagelser og skadestuer, er det steget til hele 33.333 i 2015, viser opgørelse fra Sundhedsdatastyrelsen og Danske Regioner, der for kort tid siden blev sendt til Folketinget. (politiken.dk 9.7.2016).)

(Anm: Har vi blitt psykisk sykere? (- Vi vet også at stadig flere får uførepensjon på grunn av psykiske lidelser og at sykefraværet på grunn av psykiske plager og lidelser har økt. Vi tror alle disse forholdene bidrar til vår oppfatning om at stadig flere får en psykisk lidelse eller plage.) (Folkehelseinstituttet fhi.no 10.10.2013).)

(Anm: Høyt fravær på grunn av ME. Minst 270 elever var borte fra skolen i fjor fordi de hadde ME. (aftenposten.no 6.2.2017).)

(Anm: Psykisk ohälsa fortsätter att öka. Antalet svenskar som sjukskrivs på grund av psykisk ohälsa ökar kontinuerligt sedan 2010. Den vanligaste diagnosen är stressrelaterad psykisk ohälsa som till mångt och mycket är arbetsrelaterad. Då evidensbaserad behandling saknas står förebyggande arbete i fokus. (netdoktor.se 14.9.2016).)

(Anm: Psykiatriske skadestuer kan ikke klare presset. Psykiske lidelser hører til nogle af de største sygdomsbyrder, som hvert år koster samfundet et svimlende milliardbeløb i tabt arbejdsfortjeneste og sociale ydelser. (politiken.dk 11.7.2016).)

(Anm: - 9 ting som skjer i hjernen og kroppen på MDMA (Ecstasy). (- 9 Things That Happen in the Brain and Body on MDMA.) (- Derfor, når substansen avsluttes, sitter mennesker igjen med mindre serotonin enn vanlig, noe som kan føre til følelser av depresjon, irritabilitet og tretthet.) (- Siden MDMA frigir så mye serotonin, ødelegger kroppen deretter mer serotonin enn vanlig, ifølge AsapSCIENCE.) (thescienceexplorer.com 24.6.2016).)

Antidepressiv medicin forbundet med lungesygdom hos nyfødte
dagenspharma.dk 23.1.2014
Mødres brug af SSRI-præparater sent i graviditeten kan øge fostrets risiko for at udvikle forhøjet blodtryk i lungerne. (...)

Antidepressants in Pregnancy Tied to Slight Risk of Lung Disorder in Babies (Antidepressiva i svangerskapet knyttet til en liten økning i lungelidelser hos babier)
consumer.healthday.com 15.1.2014
But, overall risk of 'persistent pulmonary hypertension' remains low, study finds

(HealthDay News) -- Taking certain antidepressants in late pregnancy more than doubles the odds of a lung complication in newborns, a new review says.
Fortunately, the study also found that the absolute risk of the complication -- known as persistent pulmonary hypertension -- was still low, affecting about 3.5 out of every 1,000 births, according to study author Dr. Sophie Grigoriadis.

"Women taking these medications in pregnancy should not panic. The risk is still quite low. It should be one of the factors you consider when you decide to use medications, but it has to be balanced with the potential problems that can occur if you don't treat depression," said Grigoriadis, head of the Women's Mood and Anxiety Clinic: Reproductive Transitions at Sunnybrook Health Sciences Center, in Toronto. (...)

Severe Blood Infections During Childbirth on Rise in U.S. Women
health.com 26.9.2013
THURSDAY, Sept. 26 (HealthDay News) — In a disturbing trend, rates of severe sepsis and deaths from sepsis during childbirth rose sharply in the United States over a 10-year period, a new study reveals.

The researchers said their findings show the need for improved detection of sepsis in all women during labor and delivery, even those with no apparent risk factors for sepsis, a severe illness in which bacteria overwhelm the bloodstream.

For the study, Dr. Melissa Bauer, of the University of Michigan Health System in Ann Arbor, and colleagues analyzed national data from 1998 through 2008 and found that, overall, sepsis occurred at a rate of one per every 3,333 women who were in a hospital to give birth. The rate did not change significantly over the study period.

Severe sepsis — which can lead to multiple organ failure — occurred in about one in 11,000 women. The rate of severe sepsis approximately doubled from 1998 to 2008: from about one in 15,400 to one in 7,250 women in labor.

Fatal sepsis occurred in about one in 106,000 cases. Both severe and fatal sepsis increased by about 10 percent per year, found the study in the October issue of the journal Anesthesia & Analgesia. (...)

(Anm: Sepsis; grunnleggende kliniske observasjoner (hnt.no 5.11.2013).)

(Anm: Urosepsis er blodforgiftning (sepsis) som utgår fra urinveiene. Dette skyldes at bakterier som har forårsaket urinveisinfeksjon eller en akutt nyrebekkenbetennelse (pyelonefritt), sprer seg til blodbanen. Samme bakterie kan påvises i urinen og blodet. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Urosepsis: What to know about UTI complications. Urosepsis is a term used to describe a type of sepsis that is caused by an infection in the urinary tract. It is a complication often caused by urinary tract infections that are not treated quickly or properly. Urosepsis is a serious complication of a urinary tract infection (UTI) that requires immediate medical care to avoid a possible life-threatening event. Anyone experiencing the symptoms of urosepsis should seek emergency medical attention. (medicalnewstoday.com 23.12.2017).)

(Anm: Drug-resistant bacteria in patients' urine or stools raise risk of drug-resistant sepsis (medicalnewstoday.com 26.4.2017).)

(Anm: «Alle» har fått avvik. Ikke ett eneste av akuttmottakene som Helsetilsynet har gjort tilsyn ved, unngikk avvik når det gjelder gjenkjennelse og behandling av sepsis. (…) Rundt 50 prosent av alle pasienter som utvikler sepsis, kommer inn via akuttmottaket. – Pasientene kommer da gjerne med en infeksjon, eller med en uavklart tilstand. (…) Sepsis som oppstår på sengepost ser ikke Fylkesmennene på i dette tilsynet. (sykepleien.no 23.2.2017).)

(Anm: Hvordan hjernen hjelper kroppen å bekjempe bakterier. (How the brain helps the body fight bacteria. The brain may not only control our thoughts and basic physical functions. Recent studies indicate that it also controls the way our body responds to the threat of bacterial infections. It does this by boosting the production of a protective molecule called PCTR1 that helps white blood cells kill the invading bacteria. Our body is in constant contact with bacteria. For the most part these do not pose a threat since we have evolved defence systems to keep these organisms at bay. But in some instances, especially when the body’s defence systems are weakened or fail, bacteria may invade, leading to infection and, in extreme cases, sepsis, which can result in death.) (theconversation.com 5.1.2017).)

(Anm: New Sepsis-3 Definitions Await Confirmatory Data. Since publication of Sepsis-3, substantial debate has occurred about how and when to incorporate these new definitions into practice. In February 2016, the European Society of Intensive Care Medicine and the Society of Critical Care Medicine Third International Consensus Task Force published “Sepsis-3” — new definitions for sepsis and septic shock. Sepsis is defined as “life-threatening organ dysfunction caused by a dysregulated host response to infection,” and septic shock is defined as “a subset of sepsis in which underlying circulatory and cellular/metabolic abnormalities are profound enough to substantially increase mortality” (NEJM JW Gen Med Mar 15 2016 and JAMA 2016; 315:775). (NEJM 2017 (December 29, 2016).)

(Anm: Blodforgiftning: William (1) døde av sepsis fordi ingen innså hvor alvorlig situasjonen var. Opp mot 12 000 nordmenn får sepsis årlig. (dagbladet.no 14.9.2016).)

(Anm: Avdekker lovbrudd ved akuttmottak. AKUTTMOTTAK: Flere av avvikene ved tilsyn viser at pasienter med sepsis blir for dårlig observert og ikke får rask nok behandling på akuttmottaket. Alle sykehusene som hittil har vært gjenstand for tilsyn med akuttmottakenes håndtering av pasienter med blodforgiftning (sepsis), har fått avvik, som er brudd på loven. (dagensmedisin.no 21.9.2016).)

(Anm: Belgian scientists discover missing link in septic shock. Researchers at VIB and Ghent University have discovered an important mechanism of sepsis, an overreaction of the body's immune system to an infection. In this condition, the brain is unable to curb an inflammatory response, causing organ failure or 'septic shock'. This scenario is the most frequent cause of death in intensive care units. As it turns out, information about infections is passed to our brain via extracellular vesicles, small particles in brain fluid. These insights will be published in the leading scientific journal EMBO Molecular Medicine and might give rise to new strategies to treat sepsis and even other inflammatory conditions. (medicalnewstoday.com 15.9.2016).)

(Anm: - Zyprexa (olanzapin) og indberetninger om dødsfald. (…) SEPSIS. (…) Olanzapin og indberetninger om dødsfald. (sundhedsstyrelsen.dk 31.5.2015 (NYT OM BIVIRKNINGER 2015(6) MAJ 2015).)

(Anm: Snabbare vård vid blodförgiftning ska rädda liv. Svår sepsis, blodförgiftning, är vanligt förekommande och ett livshotande tillstånd som kräver snabb vård. Därför ska nu ambulanspersonal bli bättre på att identifiera patienter med sepsis. Sepsis orsakas av bakterier som sprider sig till blodbanan och leder till en allmän infektion. Kroppen utsöndrar då signalsubstanser, cytokiner, vilka påverkar kroppen på flera sätt, som höjd puls och lägre blodtryck. (netdoktor.se 10.8.2016).)

(Anm: Slideshow: What is Sepsis? Symptoms, Treatment, and More (wbmed.com 27.7.2016).)

(Anm: Simple measures cut sepsis deaths nearly in half. Sepsis, commonly called blood poisoning, is a common affliction that can affect people of all ages. A series of simple measures tested at a Norwegian hospital can make a difference in successfully treating sepsis. (medicalnewstoday.com 3.9.2016).)

(Anm: Blodförgiftning. Blodförgiftning, även kallat sepsis, är en form av infektion där bakterier har infekterat blodet. Kroppen reagerar då med ett starkt inflammatoriskt svar som i sin tur kan skada organ. Blodförgiftning är ett allvarligt, livshotande tillstånd som kan utvecklas på bara några timmar och som kräver tidig medicinsk vård. (netdoktor.se 11.4.2016).)

(Anm: Startar storkontroll av blodforgiftning på norske sjukehus. Fleire pasientar har døydd av alvorleg blodforgifting fordi dei ikkje har fått behandling i tide. (…) – Når ein får ein sepsis-tilstand er det veldig viktig at ein startar antibiotikabehandling raskt. Og det ser me ofte at sviktar, forklarar Rudi. (...) Pasienten døydde av blodforgifting som komplikasjon til strikkbehandling av hemoroidar. (nrk.no 22.6.2016).)

(Anm: Sepsis: pathophysiology and clinical management. Sepsis, severe sepsis, and septic shock represent increasingly severe systemic inflammatory responses to infection. Sepsis is common in the aging population, and it disproportionately affects patients with cancer and underlying immunosuppression. In its most severe form, sepsis causes multiple organ dysfunction that can produce a state of chronic critical illness characterized by severe immune dysfunction and catabolism. BMJ 2016;353:i1585 (Published 23 May 2016).)

(Anm: Late mortality after sepsis: propensity matched cohort study BMJ 2016;353:i2375 (Published 17 May 2016).)

(Anm: Editorial. Late mortality after sepsis. A new series of definitions of sepsis1 along with simple guidance for early diagnosis has recently been published, and a NICE guideline is due shortly.2 Sepsis is an extreme manifestation of the body responding to a severe infection—in part adaptive and protective, but potentially maladaptive and life threatening. Naturally, perhaps, the focus has been on early diagnosis and management. This is not always performed well, as highlighted by a 2015 report from the UK National Confidential Enquiry into Patient Outcome and Death.3 In a linked paper, Prescott and colleagues (doi:10.1136/bmj.i2375) report that patients who survive an episode of sepsis have a significant excess risk of mortality for a prolonged period of time.4 BMJ 2016;353:i2735 (Published 17 May 2016).)

(Anm: Bloodstream Infections: The peak of the iceberg. Virulence. 2016 Apr 2;7(3):248-51. Epub 2016 Feb 18.)

(Anm: Bloodstream infection pathogens becoming more resilient. A recently published special issue of Virulence, "Bloodstream Infections", focuses on the resilience of bloodstream infections (BSI) and is endorsed by the European Study Group for Infections in Compromised Hosts of the European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases. (medicalnewstoday.com 5.5.2016).)

(Anm: Blodforgiftning og Bakterier i blodet (Sepsis og Bakteriæmi) (sundhedsguiden.dk 18.9.2006).)

(Anm: - Symptomene tilsvarer symptomer på olanzapinforgiftning, som kan være sløvhet (fra trøtthet til koma) og/eller forvirring, desorientering, agitasjon, angst og annen kognitiv svekkelse. Andre symptomer kan være ekstrapyrimidale symptomer, som muskelstivhet eller risting og vanskeligheter med å gå og snakke, kramper, svimmelhet, økning i blodtrykk og svakhet. Symptomene kan være alvorlige og kreve sykehusinnleggelse. Derfor skal pasienter som behandles med Zypadhera observeres de første timene etter hver eneste injeksjon. legemiddelverket.no 25.11.2016 (legemiddelverket.no 21.11.2016).)

(Anm: To av tre med blodforgifting får ikkje hjelpa dei skal ha. Pasientar med blodforgifting (sepsis) blir nedprioriterte når dei kjem til akuttmottak i Helse Vest, viser rapport.  (…) Sepsis-pasientar skal få antibiotikabehandling innan ein time, etter nasjonale retningslinjer, men dei fleste får ikkje dette. (nrk.no 21.9.2016).)

(Anm: Legar sende heim alvorleg sjuk pasient. Ein erfaren kommunelege får sterk kritikk etter at ein mann blei sendt heim utan at det blei oppdaga at han var alvorleg sjuk. (…) Pasienten vart sendt heim og vart raskt dårlegare. Pasienten vart frakta til sjukehus der ein konstaterte at det var snakk om alvorleg blodforgifting. Ut frå funn ved undersøking var årsaka til blodforgiftinga uklar fram til dagen etter innlegginga, då det kom tydelege teikn. – Ved blodforgifting er det spesielt at ein ikkje har så mange timar å gå på, fortel fylkeslegen. (nrk.no 7.3.2017).)

(Anm: MITOCHONDRIAL FUNCTION IN SEPSIS. Shock. 2016 Mar;45(3):271-281.)

(Anm: Cause of immune system paralysis in sepsis identified. New insights into how the immune system can malfunction during sepsis are reported in a paper published online in Nature Immunology. The study demonstrates a new approach for reversing the paralysis of the immune system that characterizes the late stages of sepsis. (…) The team was also able to restore metabolic activity and responsiveness in white blood cells from patients with fungal sepsis by treating them with interferon-γ - a factor released by normal white blood cells responding in a healthy way. (medicalnewstoday.com 7.3.2016).)

(Anm: Statins and brain dysfunction in intensive care. Severe critical illness, the leading medical causes of which are sepsis and acute respiratory distress syndrome, is often complicated by acute brain dysfunction, which is mainly characterised by changes in consciousness (ranging from delirium to coma) and various electrophysiological changes. Lancet Respir Med. 2016 Jan 28. pii: S2213-2600(16)00028-X.)

(Anm: Delirium is associated with 5-fold increased mortality in acute cardiac patients. (medicalnewstoday.com 16.3.2017).)

(Anm: Probiotic Supplementation and Late-Onset Sepsis in Preterm Infants: A Meta-analysis. CONTEXT: Late-onset sepsis (LOS) is a major cause of mortality and morbidity in preterm infants. (…) CONCLUSIONS: Probiotic supplementation reduces the risk of LOS in preterm infants. Pediatrics 2016;137(3) (March 2016).)

Antidepressants and postpartum haemorrhage (Antidepressiva og postpartum (etter fødsel) blødning)
Editorial (Lederartikkel)
BMJ 2013;347:f5194 (Published 21 August 2013)
Alle antidepressiva er forbundet med økt risiko for blødninger (All antidepressant drugs are associated with an increased risk of bleeding)

The use of serotonin reuptake inhibitor antidepressants has been associated with an increased risk of abnormal bleeding.1 During the past decade most studies have focused on bleeding of the upper gastrointestinal tract, but excessive bleeding during surgery and increased risk of menorrhagia and postpartum haemorrhage have also been described in users of antidepressants. 2 3 4 5 In the linked paper (doi:10.1136/bmj.f4877), Palmsten and colleagues investigated the risk of postpartum haemorrhage in women using antidepressants during pregnancy.6 (...)

Det er blitt foreslått at serotoninreopptakshemmere også øker sekresjon av magesyre som resulterer i økt risiko for magesår. Forlenget blødningstid i seg selv vil ikke føre til kliniske relevante blødninger hvis ingen lesjon. (...) (It has been suggested that serotonin reuptake inhibitors also directly increase gastric acid secretion, resulting in an increased risk of ulcers. Prolonged bleeding time in itself will not lead to clinically relevant bleeding if no lesion is present.)

Palmsten and colleagues investigated a cohort of 106 000 women diagnosed as having a mood or anxiety disorder. They found that the risk of postpartum hemorrhage was 2.8% in women who did not use antidepressants and 4.0% in those using serotonin reuptake inhibitors on the delivery date—a 1.47-fold significant increased risk. Surprisingly, an increased risk was seen for non-serotonin reuptake inhibitor antidepressants, contradicting the platelet-serotonin theory. The increased risk was remarkably similar for all types of antidepressants, regardless of their affinity for the serotonin transporter. The results of previous studies in Canada and Sweden on a possible association between the use of antidepressants and postpartum haemorrhage were inconclusive, but these studies had several methodological limitations.4 5 (...)

Selv om den absolutte økningen i risikoen for postpartum blødning er små, kan selv en beskjeden økning av en i utgangspunktet relativt høy risiko ha en betydelig innvirkning på folkehelsen. Gravide og deres helsepersonell bør være oppmerksom på mulige risikoen forbundet med bruk av antidepressiva kort tid før fødsel. (...) (Although the absolute increase in risk of postpartum bleeding is small, even a modest increase of a relatively high baseline risk may have a considerable impact on public health. Pregnant women and their healthcare providers should be aware of the possible risk associated with the use of antidepressants shortly before delivery.)

(Anm: Use of antidepressants near delivery and risk of postpartum hemorrhage: cohort study of low income women in the United States. BMJ 2013; 347 (Published 21 August 2013).)

(Anm: New mothers with postpartum psychiatric disorders face increased risk of suicide: Study. (…) The findings have been published in the paper "All-Cause Mortality in Women With Severe Postpartum Psychiatric Disorders" in the American Journal of Psychiatry and are the result of an ambitious research project carried out by a team of epidemiologists at Aarhus BSS, Denmark, in cooperation with colleagues in the Netherlands and the United States. (medicalnewstoday.com 8.3.2016)

Neonatal seizures after antenatal venlafaxine exposure (Neonatale (før fødselen) anfall (slag) etter antenatal (under svangerskapet) venlafaxine eksponering )
Acta Paediatr. 2013 Aug 2. doi: 10.1111/apa.12375. [Epub ahead of print]
Abstract Functional and behavioural deficits in neonates following the use of selective serotonin and norepinephrine reuptake inhibitors (SNRI) in the third trimester of pregnancy is well documented.1,2,3 Venlafaxine and its active metabolite, O-desmethylvenlafaxine are recognized as potent SNRIs. Up to 63% of neonates exposed to venlafaxine may develop symptoms, which are usually transient and self-limited.4,5 (...)

(Anm: Venlafaxine-Induced Cytotoxicity Towards Isolated Rat Hepatocytes Involves Oxidative Stress and Mitochondrial/Lysosomal Dysfunction. Purpose: Depression is a public disorder worldwide. Despite the widespread use of venlafaxine in the treatment of depression, it has been associated with the incidence of toxicities. Hence, the goal of the current investigation was to evaluate the mechanisms of venlafaxine-induced cell death in the model of the freshly isolated rat hepatocytes. (…) Conclusion: Therefore, our data indicate that venlafaxine induces oxidative stress towards hepatocytes and our findings provide evidence to propose that mitochondria and lysosomes are of the primary targets in venlafaxine-mediated cell damage. Adv Pharm Bull. 2016 Dec;6(4):521-530.)

(Anm: Akutt toksisitet for 8 antidepressiva: hva er deres virkningsmekanismer? (Acute toxicity of 8 antidepressants: what are their modes of action? Currently, the hazard posed by pharmaceutical residues is a major concern of ecotoxicology. Most of the antidepressants belong to a family named the Cationic Amphipathic Drugs known to have specific interactions with cell membranes. The present study assessed the impact of eight antidepressants belonging to selective serotonin reuptake inhibitors or serotonin norepinephrine reuptake inhibitors.) Chemosphere. 2014 Aug;108:314-9. Epub 2014 Feb 14. (PDF).)

(Anm: Cytotoxic immune cell in sick and healthy skin a key to understanding vitiligo. With the aid of thousands of skin biopsies and over a hundred kilograms of skin, researchers at Karolinska Institutet have observed how two subgroups of immune cell behave in healthy skin. This functional dichotomy is preserved in the inflammatory diseases psoriasis and vitiligo. The study, which is published in the journal Immunity, opens the way for more targeted local treatments for patchy inflammatory skin disorders. (medicalnewstoday.com 22.2.2017).)

Systematic meta-analysis of individual selective serotonin reuptake inhibitor medications and congenital malformations (Systematisk metaanalyse av individuelle selektive serotoninreopptakshemmer-legemidler og medfødte misdannelser)
Aust N Z J Psychiatry 2013 (The Royal Australian and New Zealand College of Psychiatrists) (Published online before print June 12, 2013)
(...) Context: It has been suggested that the commonly prescribed class of antidepressants selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) are associated with birth defects. However, the teratogenic effect of individual SSRIs has not been previously compared using meta-analysis.
Objective: To determine the strength of the association between individual SSRIs and major, minor, and cardiac malformation among infants born to women taking these medications.

Data sources: Electronic search of CINAHL, EMBASE, Medline, PsycINFO, and ISI Web of Science using the search terms (SSRI OR antidepressant) AND (obstetric outcome OR malformation OR birth outcome OR teratogen), supplemented by manual searching of published references and requests of primary researchers for unpublished data.

Study selection: There were 115 studies identified by electronic search and reviewed in full text, which yielded 16 papers reporting 36 data samples for major malformations, nine papers reporting 26 data samples for cardiac malformations, and four papers reporting seven data samples for minor malformations.
Data synthesis: Fluoxetine (OR 1.14, 95% CI 1.01–1.30) and paroxetine (OR 1.29, 95% CI 1.11–1.49) were associated with increased risk of major malformations. Paroxetine was associated with increased risk of cardiac malformations (OR 1.44, 95% CI 1.12–1.86). Sertraline and citalopram were not significantly associated with congenital malformation. Between-sample heterogeneity was low and a range of methodological considerations had no significant impact on effect size. There was little evidence of publication bias.

Conclusions: Fluoxetine and paroxetine should be avoided in the first trimester and among those at risk of an unplanned pregnancy. (...)

(Anm: paroksetin (paroxetine); markesføres i Norge under handelsnavn som bl.a. Seroxat; Paxil i USA.)

Rare birth defect on the rise (Sjelden fødseldefekt øker)
reuters.com 20.7.2013
(Reuters Health) - Andelen av barn som fødes med en defekt kalt gastroskise (gastroschisis) har nesten doblet siden 1995, ifølge en ny stor studie. (The proportion of babies born with a defect called gastroschisis has nearly doubled since 1995, according to a large new study.)

The cause of gastroschisis - which is a hole in the baby's abdomen - is unclear, although it's known to be more likely in the children of teen mothers. A mother's exposure to certain chemicals has also been tied to the malformation, though not conclusively.

In the new study, researchers looked at rates of gastroschisis in millions of live births over an 11-year period in the U.S.

"We have a pattern where the prevalence is very much highest among young women and it's growing more rapidly among that group than any other group," said Russell Kirby, a professor at the University of South Florida and the lead author of the study.

Kirby's study could not explain why the birth defect is becoming more common, and gastroschisis itself is not well understood.

The malformation involves an opening next to the belly button, through which the baby's intestines protrude.

Newborns with gastroschisis require immediate surgery to close the hole and put the organs back in place.

Most babies with gastroschisis survive, but Kirby said some children have problems with growth and development and there is not a lot of research about the long term outcomes for these kids.

By general estimates, the condition is relatively rare, with a rate of 2 to 3 cases per 10,000 live births in the U.S. But in recent years, studies have suggested the defect is being seen more often.

To get a better sense of how the numbers have changed over time, Kirby and his colleagues gathered birth defect monitoring data from 15 states.

They found that among 13.2 million births between 1995 and 2005, there were 4,713 babies born with gastroschisis, which translates to about 3.5 out of every 10,000 babies.

This number grew steadily over the study period, however, starting out at 2.3 out of every 10,000 babies in 1995 and climbing to 4.4 out of every 10,000 infants in 2005. (...)

(Anm: Prevalence and Correlates of Gastroschisis in 15 States, 1995 to 2005. Obstetrics & Gynecology 2013 (8 July).)

(Anm: Gastroschisis (en.wikipedia.org).)

(Anm: Bukveggsdefekter - Gastroskise; Defekt i rektusmuskulaturen, slik at tarmer, ventrikkel og lever blottes ved fødselen. Ofte ledsaget av tarmatresi. Kirurgisk beh., god prognose. - Omfalocele; Defekt i navlestrengen. Tarmene dekket til av en hinne. Sterkt genetisk bestemt, assosiert til syndromer og kromosomdefekter; høy mortalitet. (manan.dk 2009).)

(Anm: (...) I en studie fra Broussard (2011) ble det funnet en høyere forekomst av forskjellige typer fosterskade (inkl. hjertefeil, nevralrørsdefekter og gastroskise) hos barn av mødre som hadde brukt opioider (62). (Vanedannende legemidler – forskrivning og forsvarlighet (helsedirektoratet.no 2013).)

(Anm: FDA Tightens Opioid Labeling (medpagetoday.com 10.9.2013).)

(Anm: Neonatal abstinence syndrome increasing 'due to opioid overprescription' (medicalnewstoday.com 14.4.2015).)

(Anm: Exposure to prescribed drugs in pregnancy and association with congenital malformations. Obstet Gynecol. 1981 Sep;58(3):336-44.)

Exposure to prescribed drugs in pregnancy and association with congenital malformations (Eksponering for forskrevne legemidler i svangerskapet og tilknytning til medfødte misdannelser)
Obstet Gynecol. 1981 Sep;58(3):336-44
Abstrakt I en case-kontrollstudie (N = henholdsvis 1 427 og 3 001, ) på fødsler i Connecticut var forekomsten av medfødte misdannelser 52 per 1 000 hos levendefødte. Av alle mødre brukte 44,5 % minst ett foreskrevet legemiddel under graviditet. Case-mødre var mer sannsynlig enn kontroll-mødre å ha brukt et reseptbelagt legemiddel (odds ratio [o] = 13, P mindre enn .0001), spesielt et antidepressiva (o = 7.6), narkotiske smertestillende (o = 3.6), eller beroligende legemidler (o = 23); P mindre enn .01 for alle assosiasjoner. Det var en relasjon mellom bruk av beroligende legemidler og røyking i svangerskapet, noe som resulterer i en o = 3.7 (P mindre enn .01) risiko for de eksponerte for begge. De samvirkende forbindelser mellom beroligende midler-sigaretter med misdannelser støtter eksisterende pharmakologisk forskning og antyder at epidemiologiske studier av virkningen av samtidige maternofetal eksponering for miljømessige substanser kan videre forklare etiologien for noen medfødte misdannelser. (...) (Abstract In a case-control (N = 1427 and 3001, respectively) study of deliveries in Connecticut the incidence of congenital malformations was 52 per 1000 live births. Of all mothers, 44.5% used at least 1 prescribed drug during pregnancy. Case mothers were more likely than controls to have used a prescription drug (odds ratio [o] = 13, P less than .0001), particularly an antidepressant (o = 7.6), narcotic analgesic (o = 3.6), or tranquilizer (o = 23); P less than .01 for all associations. There was a synergistic relationship with tranquilizer use and smoking in pregnancy, resulting in a o = 3.7 (P less than .01) risk for those exposed to both. The synergistic relationship of tranquilizers-cigarettes with malformations supports existing pharmacologic research and suggests that epidemiologic study of the impact of simultaneous maternofetal exposure to environmental agents may further explain the etiology of some congenital malformations.)

Prenatal exposure to antidepressants and depressed maternal mood alter trajectory of infant speech perception
PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences) 2012 (Published online before print October 8, 2012)
Abstract Language acquisition reflects a complex interplay between biology and early experience. Psychotropic medication exposure has been shown to alter neural plasticity and shift sensitive periods in perceptual development. Notably, serotonin reuptake inhibitors (SRIs) are antidepressant agents increasingly prescribed to manage antenatal mood disorders, and depressed maternal mood per se during pregnancy impacts infant behavior, also raising concerns about long-term consequences following such developmental exposure. We studied whether infants’ language development is altered by prenatal exposure to SRIs and whether such effects differ from exposure to maternal mood disturbances. Infants from non–SRI-treated mothers with little or no depression (control), depressed but non–SRI-treated (depressed-only), and depressed and treated with an SRI (SRI-exposed) were studied at 36 wk gestation (while still in utero) on a consonant and vowel discrimination task and at 6 and 10 mo of age on a nonnative speech and visual language discrimination task. Whereas the control infants responded as expected (success at 6 mo and failure at 10 mo) the SRI-exposed infants failed to discriminate the language differences at either age and the depressed-only infants succeeded at 10 mo instead of 6 mo. Fetuses at 36 wk gestation in the control condition performed as expected, with a response on vowel but not consonant discrimination, whereas the SRI-exposed fetuses showed accelerated perceptual development by discriminating both vowels and consonants. Thus, prenatal depressed maternal mood and SRI exposure were found to shift developmental milestones bidirectionally on infant speech perception tasks. (...)

(Anm: Use of psychotropic drugs during pregnancy and breast-feeding. (…) CONCLUSION: It is important that health professionals treating fertile women with a psychiatric disease discuss whether psychotropic drugs are needed during pregnancy and how it has to be administered.Acta Psychiatr Scand Suppl. 2015;(445):1-28.)

(Anm: Vil gi gravide bedre informasjon om medisinbruk. Forskere tar formidlingen av risikoen alvorlig, men vil ikke skremme gravide unødig. De lager videoer og samarbeider tverrfaglig for å informere så godt som mulig om medisinbruk i svangerskapet. (forskning.no 28.9.2015).)

Antidepressiv medicin forbundet med komplikationer hos gravide
dagenspharma.dk 8.11.2012
Brug af de antidepressive ssri-præparater under graviditeten kan øge risikoen for svangerskabsforgiftning, for tidlig fødsel, abortering eller neurologiske skader på fosteret. (...)

Use of SSRIs in Pregnancy Puts Baby at Risk (Bruk av SSRI-er i svangerskapet setter babyer i fare)
medpagetoday.com 1.11.2012
Pregnant women who took antidepressants were at risk for miscarriage and preterm delivery, and their babies were at risk for a number of developmental and health complications, researchers found. (...)

Neurobehavioral Effects a Concern

Domar and co-authors also noted a number of long-term infant neurobehavioral effects significantly associated with second- or third-trimester exposure to SSRIs in pregnant women, including:

Delayed sitting by 15.9 days (95% CI 6.8 to 25.0)
Delayed walking by 28.9 days (95% CI 15.0 to 42.7)
Delayed sitting without support (OR 2.1, 95% CI 1.23 to 3.60)
Inability to occupy self at 19 months (OR 2.1, 95% CI 1.09 to 4.02)

The exposure also increased likelihood of developing autism spectrum disorders twofold, particularly with first-trimester use. (...)

Common Antidepressants Too Risky During Pregnancy, Researchers Say (Vanlige antidepressiva for risikable under svangerskapet, ifølge forskere)
philly.com 31.10.2012
WEDNESDAY, Oct. 31 (HealthDay News) -- Kvinner som tar en populær klasse antidepressiva under svangerskapet kan risikere helsen til fosteret, og risikoen kan oppveie eventuell nytte for moren, antyder en ny gjennomgang av data. (- Women who take a popular class of antidepressants during pregnancy may be risking the health of their developing fetus, and the risk may outweigh any benefit to the mother, a new review of data suggests.)

Ifølge ny forskning kan bruk av selektive serotoninreopptakshemmere (SSRI) - som inkluderer Celexa, Serxoat (Paxil), Prozac og Zoloft - under graviditeten øke risikoen for spontanabort, for tidlig fødsel, graviditetskomplikasjoner som svangerskapsforgiftning og nevroatferdsproblemer som autisme senere i livet. (According to new research, use of selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) -- which include Celexa, Paxil, Prozac and Zoloft -- while pregnant can increase the risk of miscarriage, preterm birth, pregnancy complications such as preeclampsia and neurobehavioral problems such as autism later in life.)

"Det er en klar og beviselig risiko når gravide kvinner bruker disse medikamentene," sier Dr. Adam Urato, senior forfatter av en studie som ble publisert den 31 oktober i den elektroniske utgaven av Human Reproduction. (...) "There is clear and concerning evidence of risk when pregnant women use these medications," said Dr. Adam Urato, senior author of a study appearing in the Oct. 31 online edition of Human Reproduction.)

(Anm: The risks of selective serotonin reuptake inhibitor use in infertile women: a review of the impact on fertility, pregnancy, neonatal health and beyond. Hum. Reprod. 2012 (First published online: October 31, 2012).)

(Anm: Mindre svangerskapsforgiftning med probiotika. Gravide som fikk i seg probiotiske melkeprodukter tilsvarende ett glass daglig hadde lavere forekomst av svangerskapsforgiftning enn andre gravide. (…) Det er imidlertid viktig å merke seg at denne sammenhengen må bekreftes av andre studier før vi kan si at probiotika faktisk beskytter mot svangerskapsforgiftning, uttaler forsker Ronny Myhre ved Folkehelseinstituttet (FHI) på FHIs hjemmeside. (dagensmedisin.no 9.8.2016).)

Prozac pregnancy alert: Mothers-to-be on anti-depressants are putting babies at risk, warn scientists (Advarsel mot Prozac ved graviditet: Mødre på antidepressiva setter babyer i fare, advarer forskere)
dailymail.co.uk 25.10.2012
Researchers believe serotonin, the 'happy hormone' could get into the womb and harm the foetus' development

Thousands of women who take anti-depressants during pregnancy are endangering their unborn babies, researchers have warned.

The widely prescribed pills have been found drastically to raise the odds of miscarriages, premature birth, autism and life-threatening high blood pressure, they say.
Harvard researchers believe far too many women are taking the drugs during pregnancy because their GPs are not aware of the dangers.

They also suspect that drug companies are trying to play down the risks because anti-depressants are so lucrative to them.

They focused on the complications linked to a group of drugs called selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs), which include Prozac and Seroxat.
Between 2 and 3 per cent of pregnant women in the UK are thought to be on these drugs – up to 19,500 every year.

But the researchers have found that they increase the risk of a miscarriage by 17 per cent and more than double the likelihood of pre-eclampsia – high blood pressure during pregnancy – which can be fatal.

They also double the chances of the baby being born premature, or developing autism.

In addition, the researchers say, the babies are more likely to suffer from heart defects and problems with their bowels.

SSRIs treat depression by boosting the level of the ‘happy hormone’ serotonin in the brain. But the researchers believe that serotonin is also getting into the womb and harming the development of the foetus’s brain, lungs, heart and digestive system. (...)

Thousands of pregnant women at risk from antidepressants, doctors warn (Tusenvis av gravide kvinner utsatt for risiko fra antidepressiva, advarer leger )
telegraph.co.uk 25.10.2012
Leger utsetter tusenvis av gravide kvinner og deres ufødte barn for fare for skader ved forskrivning av antidepressiva, advarer seniorleger. (Doctors are putting thousands of pregnant women and their unborn children at serious risk of harm by prescribing them anti-depressants, senior doctors are warning.)

Seniorleger sier at "studie etter studie" viser at den mest brukte klassen av antidepressiva, kalt selektive serotoninreopptakshemmere, eller SSRI-er, kan forårsake graviditetskomplikasjoner inkludert prematur fødsel og svangerskapsforgiftning, som begge kan være dødelige. (Senior doctors say that “study after study” shows the most widely used class of anti-depressant, called selective seratonin reuptake inhibitors, or SSRIs, cause pregnancy complications including premature birth and pre-eclampsia, which can both be fatal.)

Pågående forskning antyder også at SSRI-er kan doble forekomsten av autisme hos barn, og øke risikoen for lunge-og tarmsykdommer.(Emerging research also suggests SSRIs can double the rate of autism in children, and increase the risk of lung and bowel diseases.)

Situasjonen er "et storskala menneskelig eksperiment", ifølge Dr Adam Urato, assisterende professor i foster-medisin ved Tufts University School of Medicine i Boston, Massachusetts. (The situation amounts to “a large scale human experiment”, according to Dr Adam Urato, assistant professor of maternal-fetal medicine at Tufts University School of Medicine in Boston, Massachusetts.)

Legemiddelfirmaer har overdrevet nytten og tonet ned risikoen for økt profitt, hevdet han. Fastleger forstår ikke de sanne farene og informerer ikke sine gravide pasienter, hevdet han.(Drugs firms were overstating the benefits and underplaying the risks for the sake of profit, he claimed. Family doctors were failing to grasp the true dangers and tell pregnant patients of them, he argued.)

Han sa: "Studie etter studie viser økt forekomst av nyfødtkomplikasjoner hos babyer som ble eksponert for SSRI i livmoren. The Federal Drugs Administration [i USA] og Health Canada har lagt ut advarsler spesielt angående dette problemet. " (...) (He said: “Study after study shows increased rates of newborn complications in those babies who were exposed to SSRIs in-utero. The Federal Drugs Administration [in the US] and Health Canada have put out warnings specifically regarding this issue.”)

(Anm: Premature har økt risiko for psykiske vansker. Ekstremt premature barn, og barn med ekstremt lav fødselsvekt, har økt risiko for psykiske vansker ved 11 års alder. (dagensmedisin.no 7.6.2016).)

Paxil During Pregnancy Increases Risk of Reduced Infant Head Size (Bruk av Seroxat (Paxil) i svangerskapet øker risikoen for redusert hodestørrelse hos spedbarn)
prweb.com 27.9.2012
A new study, published in the July 2012 issue of Archives of General Psychiatry, reveals that serotonin reuptake inhibitors use (including Paxil) during pregnancy increases risk of reduced infant head size and preterm birth. Paxil is an antidepressant drug belonging to a group called selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs). In January 2012, the British Medical Journal published a study revealing that selective SSRIs, including Paxil, are linked to pulmonary hypertension in newborns (PPHN) of mothers who took them during pregnancy. Now, AttorneyOne.com, a recognized authority on law, can provide helpful, proven advice and simple solutions including how to get in contact with legal counsel so anyone can easily and inexpensively deal with cases of Paxil severe adverse events. [http://www.attorneyone.com/paxil-birth-defect-lawsuit/ (...)

A new study, published in the July 2012 issue of Archives of General Psychiatry, reveals that serotonin reuptake inhibitors use (including Paxil) during pregnancy increases risk of reduced infant head size and preterm birth. Paxil is an antidepressant drug belonging to a group called selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs). 7,696 pregnant women were included in the study and the objective of the researchers was to examine the effects of maternal SSRI use during pregnancy on fetal growth and birth outcomes.

In January 2012, the British Medical Journal published a study revealing that selective SSRIs, including Paxil, are linked to pulmonary hypertension in newborns (PPHN) of mothers who took them during pregnancy. (...)

(Anm: Maternal Use of Selective Serotonin Reuptake Inhibitors, Fetal Growth, and Risk of Adverse Birth Outcomes. Arch Gen Psychiatry. 2012 (Published online March 5).)

(Anm: Does SSRI Use During Pregnancy Increase the Risk for PPHN? Yes, though perhaps more modestly than previously suggested. (…) Comment This is the most comprehensive analysis to date of the relationship between SSRI use and PPHN in the U.S. Although questions remain about whether SSRI use is associated with milder versus severe PPHN, this is the first study to rigorously control for maternal depression and provides important data indicating that the overall risk for PPHN following maternal SSRI use might be more modest than previously described. NEJM 2015 (July 13, 2015).)

Ny undersøgelse bekræfter risikoen ved behandling af gravide med ssri-præparater
dagenspharma.dk 15.3.2012
Gravide kvinder øger risikoen for at føde et barn med misdannelser uanset hvilken type ssri-præparat, de bliver behandlet med. (...)

Antidepressiv medicin kan svække hjernens vækst hos fostre
dagenspharma.dk 13.3.2012
Hos gravide kvinder, der tager SSRI-præparater, vokser fostrenes hoveder langsommere, mens deres kroppe udviklede sig i et normalt tempo. (...)

Moms' Antidepressants May Affect Babies' Head Size: Study (Mors antidepressiva kan ifølge studie påvirke babyers hodestørrelse)
health.msn.com 5.3.2012
Pregnant women may want to try alternatives to treat depression, experts say

MONDAY, March 5 (HealthDay News) -- Pregnant women taking certain antidepressants may be more likely to deliver infants with reduced head growth, a new study suggests.

The researchers also found that although selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) such as Paxil and Prozac relieved depression in these women, they appeared to be associated with a higher risk of preterm birth.

"Fetal body growth is a marker of fetal health and fetal head growth is a marker for brain development," said lead researcher Hanan El Marroun, a postdoctorate fellow in the department of child and adolescent psychiatry at Sophia Children's Hospital and Erasmus Medical Center in Rotterdam, the Netherlands. "We found prenatal exposure to SSRIs was associated with decreased growth of the head, but not decreased growth of the body."

In mothers with untreated depression, the babies had smaller growth in both the body and head, the investigators found.

"If the depression is untreated, it affected the whole body; but if the mother used SSRIs, the head growth of the fetus was affected," El Marroun noted. "This may mean that smaller head growth is not explained by depression, but by the SSRIs."

Dette tyder på at ubalanse i hjernens serotonin -- etn kjemikalie som hjelper hjernen å sende signaler fra et område til et annet -- ikke er bra for spedbarns hjerneutvikling, uttalte hun. SSRI-er er spesielt målrettet serotonin. (...) (This suggests that imbalance in the brain's serotonin -- a chemical that helps the brain send signals from one area to another -- is not good for infants' developing brains, she said. SSRIs specifically target serotonin.)

(Anm: SSRIs During Pregnancy Linked to Reduced Fetal Head Growth (Video) (insidermedicine.ca 5.3.2012).)

Antidepressants in pregnancy: weighing benefits and risks
news-medical.net 5.3.2012
(...) Most of the mothers (7,027, or 91.3%), who had few depressive symptoms and did not use SSRIs, formed the control group. Another 570 mothers (7.4%) had clinically relevant depressive symptoms but did not use SSRIs, while the remaining 99 mothers (1.3%) used SSRIs during pregnancy. Mean depression scores on the depression scale of the Brief Symptom Inventory were 0.10 in the control group, 1.45 in the women with depressive symptoms but no SSRIs, and 0.74 for the women taking SSRIs.

They found that the untreated, depressed women were more likely to have babies with reduced body growth, including reduced fetal head size, while depressed women taking SSRIs were more likely to have babies with reduced fetal head size but a normal fetal body growth. It's unclear how significant reduced fetal head growth is. It has been linked to later behavioral and psychiatric problems in other studies.

Fetal head growth is “one of the best prenatal markers of brain volume,” and reduced head growth has been linked to poor cognitive performance, behavioral problems, and psychiatric disorders later in life. “Nonetheless, we must be careful not to infer an association of SSRI use in pregnancy with future developmental problems. ... [M]ore long-term drug safety studies are needed before evidence-based recommendations can be derived,” the investigators noted. (...)

Maternal Use of Selective Serotonin Reuptake Inhibitors, Fetal Growth, and Risk of Adverse Birth Outcomes
Arch Gen Psychiatry. 2012 (Published online March 5)
(...) Context Selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) are frequently prescribed to pregnant women, but knowledge about their unintended effects on child health is scarce. (...)

Conclusions Untreated maternal depression was associated with slower rates of fetal body and head growth. Pregnant mothers treated with SSRIs had fewer depressive symptoms and their fetuses had no delay in body growth but had delayed head growth and were at increased risk for preterm birth. Further research on the implications of these findings is needed. (...)

Ecstasy Use During Pregnancy May Harm Fetus: Study (Bruk av Ecstasy under svangerskapet kan ifølge studie skade fosteret)
news.yahoo.com 1.3.2012
TUESDAY, Feb. 28 (HealthDay News) -- Taking the hallucinogen ecstasy during pregnancy may harm the health of the fetus and lead to poorer motor control in infants, a new study suggests.

Researchers asked 96 British women about their substance-abuse history before and during pregnancy. The women were taking part in the University of East London Drugs and Infancy Study, which looks at recreational drug use among pregnant women. Most of the women reported taking a range of illegal drugs both before and during pregnancy.

Infant growth, motor control and brain development were assessed at birth and when babies were 4 months old.

Infants born to mothers who used ecstasy during pregnancy had worse motor control and poorer hand-eye coordination at 4 months than babies whose mothers didn't use the drug. Other problems among the ecstasy-exposed group included an impaired ability to balance their heads, sit up without support or roll from their back on to their side.

"The potential harmful effects of ecstasy exposure on prenatal and infant development have long been a concern," study author Lynn Singer, a professor of environmental health sciences, pediatrics and psychiatry at Case Western Reserve University School of Medicine, in Cleveland, said in a university news release. (...)

The study, funded by the U.S. National Institute on Drug Abuse, is published in the Feb. 28 issue of Neurotoxicology and Teratology.

The authors note that ecstasy (whose chemical name is "3,4-methylenedioxymethamphetamine" or MDMA) is one of the most popular illegal drugs in the world. (...)

- Antidepressiva under graviditet fremskynder babyers språkutvikling

Antidepressants during pregnancy speed babies’ language development, study finds (Antidepressiva under graviditet fremskynder babyers språkutvikling, ifølge studien)
theglobeandmail.com 10.10.2012
Babies of mothers who took antidepressants such as Prozac, Zoloft and Celexa during pregnancy show signs of early language development, according to a study from the University of British Columbia.

In contrast, babies of depressed mothers who were not treated with the most widely prescribed class of antidepressant drugs (selective serotonin reuptake inhibitors or SSRIs) show a delayed ability to attune to their native language, researchers found.

In the study, published on Monday in the Proceedings of the National Academy of Sciences, babies were divided into three groups: those exposed to SSRIs in utero, those of depressed mothers who weren’t on SSRIs and those of mothers with no symptoms of depression.

Researchers tested how the babies responded to language at 36 weeks gestation, by measuring their heart rates, and at six and 10 months after birth, by measuring changes in heart rate and eye movement in response to sounds and videos of people talking in the babies’ native and non-native tongues.

Janet Werker, a psychology professor at UBC and senior author of the study, explains that babies begin to respond to the sounds of language and the facial movements of talking very early in life. At about nine months of age, however, babies typically begin to ignore the consonants used in languages other than their native tongue as they focus on learning their native language.

In this aspect of language development, babies exposed to SSRIs were “at least three months advanced,” Werker says.

But she notes that this accelerated learning “isn’t necessarily a good thing.” The study looked at only a few measures of the larger system of language acquisition. If some aspects progress before others, there is a risk of mistiming in the language system, which could affect overall language development, she explains. (...)

- Graviditetsrelaterte hjerneslag øker

Pregnancy-Related Strokes on the Rise (Graviditetsrelaterte hjerneslag øker)
JAMA 2011 (July 28)
More women are experiencing strokes during pregnancy or shortly after delivery, according to a study published today in the journal Stroke.

The researchers used data from the Nationwide Inpatient Sample, the largest collection of nationwide data on hospitalizations, to compare pregnancy-related strokes in women during 2 periods: in 1994-1995 and 2006-2007. They found that although the rate of hospitalization for stroke during delivery stayed steady, the rate of hospitalization for stroke during pregnancy increased by 47% (from 0.15 to 0.22 per 1000 deliveries) and by 83% after delivery during the 12-week postpartum period (from 0.12 to 0.22 per 1000 deliveries).

Most of the increase in pregnancy-related strokes can be explained by increased rates of hypertension and heart disease among pregnant women, according to the authors. Changes in demographics, such as more women having children later in life, and improvements in medical care for women with chronic conditions, such as congential heart disease or autoimmune disorders, may explain why more women are beginning their pregnancies with cardiovascular risk factors, they note. (...)

(Anm: Bare én av ti nordmenn som rammes av hjerneslag får behandling i tide (tv2.no 16.2.2014).)

(Anm: – Får du hjerneslag har du dårlig tid. Dersom du rammes av hjerneslag risikerer du å miste to millioner hjerneceller hvert minutt. Får du ikke behandling innen 4,5 timer, er risikoen for invaliditet og uførhet stor. (…) Slagambulanse med CT. (nrk.no 8.2.2016).)

(Anm: Ja til ny akuttmetode: Flere slagpasienter kan få tilbud om å «fiske ut» blodpropp av hjernen. To år etter mange andre land gis det nå klarsignal til å videreføre ny og effektiv behandlingsmetode for slagpasienter. I fjor fikk bare 150 pasienter inngrepet - som opptil tusen kan ha nytte av hvert år. (aftenposten.no 2.5.2017).)

(Anm: - Plutselig oppstått dobbeltsyn (- Visuelle komplikasjoner er vanlig etter hjerneslag) Sudden onset double vision BMJ 2014;348:g3286 (19 May 2014).)

(Anm: En av tre blev dement efter återkommande stroke. (…) Den nya analysen, som publiceras i dag, torsdag, på tidskriften Lancet Neurologys hemsida, baseras på 22 sjukhusstudier och åtta populationsstudier. Undersökningarna är utförda mellan 1950 och 2009. (dagensmedicin.se 24.9.2009).)

(Anm: Trends in Pregnancy Hospitalizations That Included a Stroke in the United States From 1994 to 2007. Stroke 2011 (Published online before print July 28).)

 

- For kvinner som tar visse typer smertestillende midler, kan et hjerteinfarkt ligge på lur i deres medisinskap

For women taking certain kinds of pain relievers, a heart attack could be waiting in their medicine cabinets
medicalnewstoday.com 14.7.2014
A University of Florida study has found that the regular use of some non-steroidal anti-inflammatory drugs, or NSAIDs, increases the risk of stroke, heart attack and death in postmenopausal women. The study was published this week in the journal Circulation: Cardiovascular Quality and Outcomes.

The researchers found that regular use of the NSAID naproxen, the active ingredient in medications such as Aleve, is associated with a 10 percent increased risk of heart attack, stroke and death in postmenopausal women, said UF cardiologist Anthony Bavry, M.D., the study's lead author. Regular use was defined as at least twice per week for the previous two weeks.

"That is counter to the medical community's perception of NSAIDs, in which most people believe naproxen to be safer," Bavry said. "Our study showed naproxen was not safer - it was actually harmful." (…)

(Anm: NSAID Use Is Associated with Elevated Risk for Bleeding in Patients with Atrial Fibrillation Receiving Antithrombotic Therapy Ann Intern Med 2014 Nov 18; 161:690.)

(Anm: Värktabletter kopplas till hjärtproblem. Det finns ett samband mellan en högre risk för hjärtsvikt och medicinering med värktabletter som Voltaren, Ipren och Magnecyl, enligt en ny stor studie. Studien som publicerats i British Medical Journal visar att personer, som inom de senaste 14 dagarna tagit så kallade NSAID-läkemedel, har en 19 procent högre risk för att tas in på sjukhus för hjärtsvikt, jämfört med personer som tagit tabletterna längre tillbaka i tiden. (dagensmedicin.se 30.9.2016).)

(Anm: Mange NSAID knyttet til hjertefeil. Many NSAIDs Associated With HF. 'A clear risk to some... and tighter regulation is justified'. (…) For the individual drugs, odds ratios ranged from 1.16 (95% CI 1.07-1.27) for naproxen to 1.83 (95% CI 1.66-2.02) for ketorolac, and were significant for the following: Diclofenac – Ibuprofen – Indomethacin – Ketorolac – Naproxen – Nimesulide – Piroxicam – Etoricoxib - Rofecoxib (medpagetoday.com 29.9.2016).)

(Anm: NSAID; non-steroidal anti-inflammatory drugs; Ikkesteroide antiinflammatoriske midler (no.wikipedia.org).)

(Anm: «Ufarlige» smertestillende knyttet til økt risiko for hjertestans. 'Harmless' Painkillers Associated With Increased Risk of Cardiac Arrest. Painkillers considered harmless by the general public are associated with increased risk of cardiac arrest, according to research published in the March issue of European Heart Journal - Cardiovascular Pharmacotherapy.1 Non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) are among the most commonly used drugs worldwide and some, including ibuprofen, are available over the counter. (pharmpro.com 16.3.2017).)

(Anm: Combination of NSAIDs and gastric protection can lead to inflammation in small intestine. Patients with inflammatory diseases are often prescribed non-steroidal anti-inflammatory drugs. They are also often recommended to use a proton pump inhibitor to protect their stomach. (news-medical.net 11 .4.2017).)

(Anm: Reseptfrie NSAID-er linkes til økt risiko for hjertestans, ifølge studie. Smertestillende legemidler som anses ufarlige for publikum er assosiert med økt risiko for hjertestans, ifølge forskning publisert i dagens utgave av European Heart Journal - Cardiovascular Pharmacotherapy. (…) Disse inkluderte de ikke-selektive NSAID-er (diclofenac, naproxen, ibuprofen) og COX-2-hemmere (rofecoxib celekoksib). Over-the-counter NSAIDs linked to elevated risk of cardiac arrest, study finds. Painkillers considered harmless by the general public are associated with increased risk of cardiac arrest, according to research published today in the March issue of European Heart Journal - Cardiovascular Pharmacotherapy. (…) These included the non-selective NSAIDs (diclofenac, naproxen, ibuprofen), and COX-2 selective inhibitors (rofecoxib, celecoxib). (news-medical.net 15.3.2017).

(Anm: Ibuprofen er knyttet til 31 % økning i risiko for hjertestans. (Ibuprofen linked to 31% increase in risk of cardiac arrest. (…) In particular, the research warned against the view of nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAID) as without risk and advised against people using the pain killers who had pre-existing cardiovascular problems. (…) Of those who were taking NSAIDs, the use of ibuprofen was associated with a 31% increase in the risk of cardiac arrest. As well as this, patients taking diclofenac, another NSAID – only available by prescription in the USA and the UK, were found to have a 50% increase in the risk of cardiac arrest. (pharmatimes.com 16.3.2017).)

- Ny forskning: Populært håndkøbsmedicin kan forstyrre unge mænds hormoner. Ibuprofen kan ændre unge mænds hormonbalance, viser ny dansk-fransk forskning. (- Den populære håndkøbsmedicin kan føre til, at unge mænds hormonbalance minder om en 70-årigs.)

(Anm: Ny forskning: Populært håndkøbsmedicin kan forstyrre unge mænds hormoner. Ibuprofen kan ændre unge mænds hormonbalance, viser ny dansk-fransk forskning. Er du en ung mand og har taget de smertestillede gigtpiller ibuprofen i bare 14 dage, så kan du risikere at skade produktionen af hormonet testosteron. Den populære håndkøbsmedicin kan føre til, at unge mænds hormonbalance minder om en 70-årigs. (dr.dk 9.1.2018).)

- Ibuprofen kan försämra fertilitet hos flickfoster. (- De fann då att äggstockarna i foster som exponerats för ibuprofen hade färre utvecklade celler, färre könsceller och en ökad celldöd. Studien publiceras i tidskriften Human Reproduction.)

(Anm: Ibuprofen kan försämra fertilitet hos flickfoster. En laboratoriestudie på vävnad från foster visar att ibuprofen kan minska antalet äggceller i äggstockarna. Det är forskare vid bland annat forskningsinstitutet Inserm i Rennes i Frankrike som har undersökt effekten av det vanliga nsaid-preparatet ibuprofen på foster ex vivo, det vill säga genom att analysera riktig organvävnad men i en experimentell laboratoriemiljö. De fann då att äggstockarna i foster som exponerats för ibuprofen hade färre utvecklade celler, färre könsceller och en ökad celldöd. Studien publiceras i tidskriften Human Reproduction. (lakemedelsvarlden.se 2.2.2018).)

(Anm: Ibuprofen is deleterious for the development of first trimester human fetal ovary ex vivo. Human Reproduction 2018 (Published: 02 February 2018).)

– Det er ikke anbefalt å mikse paracetamol og ibuprofen. Noen mener det å blande dem gir bedre effekt. Men det er ikke noe vi i Legemiddelverket vil råde til, sa overlege Steinar Madsen i Statens legemiddelverk den gang. – Blanding gir større risiko for bivirkninger, la han til, og viste til at høye doser også kan føre til mageplager, magesår og i verste fall blødende magesår.

(Anm: Forskere: Ibux gjør unge menn eldre. Testosteronnivået synker markant i unge menn som tar ibuprofen over flere uker, sier danske forskere. (…) – For menn er det viktig at testosteronnivået ligger på et stabilt nivå, sier seniorforsker David Møbjerg Kristensen ved Rigshospitalet i København. Ifølge Norsk Helseinformasjon, nhi.no, kan menn med lavt testosteronnivå føle seg slitne, ha lav sexlyst, og ha risiko for tap av muskel- og beinmasse. (…) Advarte mot blanding I 2012 advarte Statens legemiddelverk i Norge mot å blande de to vanlige smertestillende medisinene Ibux og Paracet, noe mange gjør for å lindre smerte og få ned feberen. – Det er ikke anbefalt å mikse paracetamol og ibuprofen. Noen mener det å blande dem gir bedre effekt. Men det er ikke noe vi i Legemiddelverket vil råde til, sa overlege Steinar Madsen i Statens legemiddelverk den gang. – Blanding gir større risiko for bivirkninger, la han til, og viste til at høye doser også kan føre til mageplager, magesår og i verste fall blødende magesår. (NTB) (dagsavisen.no 9.1.2018).)

(Anm: Forskere advarer mot bivirkninger av ibuprofen. Unge menn som tar smertestillende medisiner som inneholder virkestoffet ibuprofen, får lavere nivåer av kjønnshormonet testosteron, viser dansk forskning. (…) Etter to uker viste det seg at gruppen som fikk ibuprofen hadde forhøyet nivå av hormonet LH, noe som skjer når hjernen forsøker å kompensere for det reduserte testosteronnivået, såkalt kompensert hypogonadisme. (nrk.no 9.1.2018).)

(Anm: Ibuprofen alters human testicular physiology to produce a state of compensated hypogonadism. PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences 2017 (January 8, 2018).)

(Anm: Mannlig hypogonadisme. Mannlig hypogonadisme skyldes nedsatt produksjon av kjønnshormonet testosteron. Det kan skyldes svikt i reguleringen i hjernen eller produksjonen i testiklene. (…) Prognose Menn med varige årsaker til hypogonadisme - genetiske feil, skader på testiklene, skader på hypofysen - trenger livslang behandling. Menn med forbigående hypogonadisme som følge av annen sykdom eller medisinbruk vil ofte bli bra igjen når den underliggende sykdommen er gått tilbake eller man stanser medisinbruken som fører til lavt testosteron, for eksempel kortison. (nhi.no 10.1.2018).)

(Anm: Bakgrunn. Hypogonadisme hos menn er et klinisk syndrom som kan oppstå gjennom hele livssyklusen og beror vanligst på sykdom som direkte eller indirekte medfører at testiklene ikke klarer produsere et fysiologisk testosteron nivå og et normalt antall spermatozoer. Diagnosen hypogonadisme kan ikke stilles kun gjennom måling av testosteron nivået, men det må også være symptomer forenlig med denne tilstanden. Klassiske årsaker er hypofyse tumorer, Kallman’s syndrom (sekundær hypogonadisme), Klinefelter syndrom og XX-males syndrom (primær hypogonadisme). (helsebiblioteket.no - Versjon 2015: Johan B. Svartberg og Anders P. Jørgensen).)

- NSAID kan forårsake endringer i cellemembraner; funn kan ha store konsekvenser for legemiddelutviklere.

(Anm: NSAIDs can cause changes to cell membranes; findings could have wide repercussions for drug developers Researchers have discovered that three commonly used nonsteroidal anti-inflammatory drugs, or NSAIDs, alter the activity of enzymes within cell membranes. Their finding suggests that, if taken at higher-than-approved doses and/or for long periods of time, these prescription-level NSAIDs and other drugs that affect the membrane may produce wide-ranging and unwanted side effects. (medicalnewstoday.com 25.8.2014).)

(Anm: L17.1.1 Ikke-steroide antiinflammatoriske midler (NSAID) Ikke-selektive NSAID: Acetylsalisylsyre, deksibuprofen, deksketoprofen, diklofenak, diklofenak-misoprostol, ibuprofen, indometacin, ketoprofen, ketorolak, meloksikam, nabumeton, naproksen, naproksen-esomeprazol, piroksikam, tolfenam  (legemiddelhandboka.no 20.1.2017).)

- Blant de vanligste NSAIDs på resept kan nevnes Brufen®, Brexidol®, Voltaren®, Orudis®, Relifex® og Naproxen®.

(Anm: NSAIDs utgjør en stor gruppe legemidler med relativt lik, betennelsesdempende virkning. Ulempen er at midlene kan forårsake mageplager, i noen tilfeller mageblødninger. (…) Det finnes mange ulike NSAIDs å få kjøpt. Enkelte selges uten resept, for eksempel Ibux® og naproxen. Blant de vanligste NSAIDs på resept kan nevnes Brufen®, Brexidol®, Voltaren®, Orudis®, Relifex® og Naproxen®. Det finnes også en variant av denne medisinen som kalles COX-2 hemmere. Disse gir noe mindre bivirkninger fra magen og mindre risiko for magesår, men medfører økt risiko for hjerte/kar-sykdom. (nhi.no 30.5.2013).)

(Anm: NSAID Use Is Associated with Elevated Risk for Bleeding in Patients with Atrial Fibrillation Receiving Antithrombotic Therapy Ann Intern Med 2014 Nov 18; 161:690.)

- Ibuprofen er tilgjengelig reseptfritt som håndkjøpspreparat også utenfor apotek, og er et av de mest solgte legemidler på verdensbasis. I Norge markedsføres medikamentet som Ibux, Ibumetin, Brufen, Ibuprofen og Ibuprox.

(Anm: Ibuprofen er et ikkesteroid antiinflammatorisk middel (NSAID), et propionsyrederivat. Medikamentet brukes hovedsakelig ved smerter, som febernedsettende og ved menstruasjonsplager. Ibuprofen er tilgjengelig som tabletter og som gel til utvortes bruk. Ibuprofen er tilgjengelig reseptfritt som håndkjøpspreparat også utenfor apotek, og er et av de mest solgte legemidler på verdensbasis. I Norge markedsføres medikamentet som Ibux, Ibumetin, Brufen, Ibuprofen og Ibuprox. (…) Se artikkel om NSAIDs for mer om virkningsmekanisme og bivirkninger (no.wikipedia.org).)

(Anm: Kardiovaskulære risici ved behandling med nonsteroide antiinflammatoriske lægemidler (NSAID). KONKLUSION NSAID-behandling er associeret med en lang række kardiale komplikationer i form af destabilisering af blodtryksbehandling, hjertesvigt, myokardieinfarkt, atrieflimren, venøs tromboemboli, blødning ved kombinationsbehandling med antitrombotika og pludselig hjertedød. Selv korttidsbehandling synes at være associeret med en øget risiko, og særligt diclofenac har en uheldig risikoprofil. Dertil kommer, at der er en dosisrelateret øgning i de kardiovaskulære risici forbundet med NSAID-behandling, hvorimod den terapeutiske og smertestillende effekt ikke øges tilsvarende. NSAID-behandling frarådes derfor til patienter med hjerte-kar-sygdom, og anvendelse af diclofenac frarådes generelt. Ugeskr Læger 2016;178:V08160612.)

(Anm: Using NSAIDs during a cold may increase heart attack risk. Taking ibuprofen or other nonsteroidal anti-inflammatory drugs to help relieve cold or flu symptoms may seem harmless, but new research suggests otherwise. It could increase the risk of heart attack. Study co-author Dr. Cheng-Chung Fang, of the National Taiwan University Hospital, and colleagues recently reported their findings in The Journal of Infectious Diseases. (medicalnewstoday.com 6.2.2017).)

(Anm: NSAIDs offer little benefit for spinal pain, review finds. Non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) such as ibuprofen offer little more clinical benefit to patients with spinal pain than a placebo, a systematic review and meta-analysis has found. The review of 35 randomised placebo controlled trials involving 6065 people, published in the Annals of the Rheumatic Diseases,1 found that NSAIDs did provide some relief from pain and disability but found little evidence that they were more effective than placebo. Researchers found that, in every six patients treated with an NSAID, only one would benefit. BMJ 2017;356:j605 (Published 06 February 2017).)

(Anm: Demente rammes i højere grad af hjerte-kar-sygdom. Hjerteforeningen følger ministerens arbejde med handlingsplan om demens, der er essentiel for hjertepatienter også. Demens og hjerte-kar-sygdomme har fælles risikofaktorer, siger forskningschef. (hjerteforeningen.dk 3.10.2016).)

(Anm: NSAID-preparat farligt efter hjärtinfarkt. Antiinflammatoriska läkemedel av NSAID-typen är farligt ihop med blodförtunnare efter hjärtinfarkt. (lakemedelsvarlden.se 25.2.2015).)

(Anm: Vanlige smertestillende «øker risiko for hjertesvikt". (Common painkillers 'increase heart failure risk' (…) The British Medical Journal study looked at 10 million people, aged 77 on average, who took the drugs. (…) 'Use with caution' The British Heart Foundation (BHF) said patients should be on the lowest dose possible of NSAIDs for the shortest possible time.) (bbc.com 29.9.2016).)

(Anm: Vanlige smertestillende knyttet til svak økning i risiko for hjerteinfarkt. Common Painkillers Tied to Slight Rise in Heart Attack Risk. TUESDAY, May 9, 2017 (HealthDay News) -- Commonly used painkillers such as Motrin, Advil and Aleve might increase your risk for heart attack, even in the first week of use, a new study suggests. Overall, these drugs and others known as nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) increase the risk of a heart attack by 20 to 50 percent, compared with not using them, researchers found. (medicinenet.com 9.5.2017).)

(Anm: Non-steroidal anti-inflammatory drugs and risk of heart failure in four European countries: nested case-control study. (…) Conclusions The risk of hospital admission for heart failure associated with current use of NSAIDs appears to vary between individual NSAIDs, and this effect is dose dependent. This risk is associated with the use of a large number of individual NSAIDs reported by this study, which could help to inform both clinicians and health regulators. BMJ 2016;354:i4857 (Published 28 September 2016).)

(Anm: Gigtmedicin skal bruges med omtanke til hjertepatienter. (…) Læger, der udskriver gigtmedicin af typen NSAID (non-steroide anti-inflammatoriske lægemidler), bør være særligt opmærksomme på, at denne type medicin giver en øget risiko for hjertesygdomme hos patienter. Det drejer sig specifikt om produkterne Diclofenac, Ibuprofen og Naproxen. I produktresumeerne for de nævnte produkter, står det udførligt beskrevet, at disse midler er kontraindicerede ved svær hjerteinsufficiens. (laegemiddelstyrelsen.dk 17.3.2016).)

(Anm: Potential Hazards of Adding Nonsteroidal Anti-inflammatory Drugs to Antithrombotic Therapy After Myocardial Infarction. Time for More Than a Gut Check. JAMA. 2015;313(8):801-802. (February 24).)

- Antidepressiva kan "være risiko for ufødte babyer"

Antidepressants 'could be risk to unborn babies' (Antidepressiva kan "være risiko for ufødte babyer")
bbc.co.uk 23.6.2013
The risk posed by some popular antidepressants in early pregnancy is not worth taking for women with mild to moderate depression, an expert has warned.

Professor Stephen Pilling says evidence suggests SSRIs can double the risk of a child being born with a heart defect.

The drugs have been used by up to one in six women of child-bearing age.

A manufacturer contacted by the BBC denies any link to major foetal malformations.

Panorama has spoken to eight mothers who had babies born with serious heart defects after taking a commonly used SSRI (selective serotonin reuptake inhibitors) antidepressant while pregnant. Currently, prescription guidelines for doctors only warn specifically against taking the SSRI, paroxetine, in early pregnancy.

But Prof Pilling, expert adviser to the National Institute for Health and Care Excellence (NICE), says that advice is about to be updated.

"The available evidence suggests that there is a risk associated with the SSRIs. We make a quite a lot of effort really to discourage women from smoking or drinking even small amounts of alcohol in pregnancy, and yet we're perhaps not yet saying the same about antidepressant medication, which is going to be carrying similar - if not greater - risks," he said. (...)

Prof Pilling says the guidance will now be re-written to take in to account evidence that the SSRI antidepressants, as a group, are linked to heart defects.

He says the risk of any baby being born with a heart defect is around two in 100; but the evidence suggests if the mother took an SSRI in early pregnancy that risk increases to around four in 100. (...)

- Skal teste alle nyfødte for 23 sjeldne sykdommer

Skal teste alle nyfødte for 23 sjeldne sykdommer
tv2nyhetene.no 11.1.2011
Regjeringen innfører testing av alle spedbarn fra 1. juli. Se listen over sykdommene her.

Hvert år fødes mange tilsynelatende friske barn, som senere utvikler svært alvorlig og dødelige sykdommer.

En prøve – 23 sykdommer
Med ny teknologi kan man allerede på nyfødte se hvilke sykdommer de er disponert for å få – ved hjelp av en blodprøve.

I dag tilbys landets babyer å undersøkes bare for to sykdommer, en av dem Føllings sykdom.

Men fra 1. juli setter regjeringen i gang en historisk genetisk masseundersøkelse av alle spedbarn. De skal screenes for 23 sykdommer, ved bruk av den samme blodprøven. Én av dem er den arvelige sykdommen cystisk fibrose. (...)

Setter i gang fødsler med abortpille
nrk.no 5.10.2011
IKKE GODKJENT: Gravide får Cytotec for å sette i gang fødselen, men legemiddelet er ikke godkjent for dette.

Norske sykehus bruker tabletten Cytotec til å sette i gang fødsler. Legemiddelet er ikke godkjent for slik bruk, og kan være farlig for fosteret.

– Så lenge vi bruker det med forsiktighet, mener vi det er trygt, sier seksjonsoverlege Ingrid Borthen ved Kvinneklinikken på Haukeland sykehus i Bergen.

Der bruker de bruker Cytotec daglig for å sette i gang fødsler.

Men de er nøye med å passe på pasientene, for det er et sterkt legemiddel, som blant annet brukes som abortpille.

– Det er alltid en fare for at man kan få stormrier, som kan være farlig for fosteret, sier Borthen.

Hjerneskadd etter stormrier
Haukeland passer på å la kvinnene som har fått Cytotec bli på sykehuset for overvåking, for uten overvåking kan det gå galt.

Tone Solnørdal fra Trøndelag ble sendt hjem for å vente på riene etter å ha fått Cytotec.

Veslejenta som lå frisk i magen ble alvorlig hjerneskadd på grunn av sterke stormrier som førte til oksygenmangel. (...)

Magsårsmedicin används vid förlossningar
dn.no 26.2.2012
En magsårsmedicin används för att sätta i gång förlossningar i Sverige. Det sker trots att forskare och utländska myndigheter varnar för att metoden kan orsaka syrebrist hos barnen, rapporterar Kaliber i Sveriges radio.

Sex av 14 sjukhus som Kaliber granskat uppger att de använder Cytotec. Läkemedlet är avsett att användas för att läka sår i magsäcken, enligt Fass (Farmaceutiska specialiteter i Sverige).

Gunvor Ekman-Ordeberg, professor i obestetrik och gynekologi vid Karolinska institutet, tycker inte att Cytotec ska användas vid förlossningar. Skälet är att läkemedlet ökar risken för kraftiga sammandragningar i livmodern, vilket kan leda till syrebrist hos barnet. (...)

- Stress påverkar foster

Stress påverkar foster
svd.se 11.3.2012
Stress hos gravida kan påverka barnet mer än forskare har trott. Nya studier indikerar att även små doser stress kan vara skadligt. Mycket av forskningen inriktas nu på hur man bäst kan hjälpa kvinnor i riskzonen.

Depression, svår ångest – eller bara mycket på jobbet. Ny forskning tyder på att det inte behövs särskilt höga stressnivåer hos gravida kvinnor för att barnet i magen ska riskera att skadas.

– Det verkar räcka med återkommande vardaglig stress som ekonomiska bekymmer eller problem i samlivet, säger Caroline Lilliecreutz, mödrahälsovårdsöverläkare vid Linköpings universitetssjukhus som forskar om stressens betydelse för graviditets- och förlossningsprocessen.

Hennes studier har konstaterat att kvinnor med psykisk ohälsa oftare föder med planerat kejsarsnitt. Det kan också påverka om kvinnan upplever förlossningen som smärtsam eller inte, visar läkaren Fatimah Dabo i en ny avhandling från Uppsala universitet. Barnen till kvinnorna tenderar också att födas tidigare och må sämre efter förlossningen. (...)

– Norsk uskikk at spedbarn skal sove ute

– Norsk uskikk at spedbarn skal sove ute
aftenposten.no 20.2.2013
Er det egentlig sunt for barn å sove ute? Rettsmedisiner Torleif Rognum er skeptisk til den norske tradisjonen. (...)

Ni myter om barns søvn
nhi.no 28.3.2012
Du har sikkert fått mange velmenende råd om hvordan du skal få barnet ditt til å sove godt om natta. Men hva er sant og hva er mindre sant om barn og søvn?

At barn sover godt er viktig for både trivsel og utvikling. Men det er også viktig for at resten av familien skal bevare roen. Det er ikke vanskelig å finne tips og råd om hvordan du skal få poden til å sove, men det er ikke sikkert alle er like gode.

Her forsøker vi å avlive noen myter og bevare noen fakta med hjelp av den danske søvneksperten og forfatteren Helen Lyng Hansen, som i en artikkel i den danske avisen Politiken har kommentert vanlige oppfatninger om barn og søvn. (...)

Barn bør sove ute i frisk luft
Det er hverken sant eller usant.

Mange opplever at barn sover godt ute i frisk luft, men det finnes ikke noe belegg for å si at barn sover best ute - eller at de ved å sove ute bedre tåler infeksjoner. Enkelte barn som er mye syk, for eksempel kronisk mellomørebetennelse eller hjertesykdom, bør ikke sove ute om det er kaldt. (...)

- Liten risiko for misdannelser ved bruk av antidepressiva og antipsykotika (psykotrope legemidler) i graviditeten?

Liten risiko for misdannelser ved bruk av antidepressiva i graviditeten
fhi.no 23.4.2015
Nyfødte barn til kvinner som behandles med antidepressiva av typen SSRI eller venlafaxin tidlig i graviditeten har liten risiko for misdannelser. Det viser en ny studie fra Folkehelseinstituttet.

Studien omfatter over 2,3 millioner fødsler i Norge, Danmark, Sverige, Finland og Island mellom 1996 og 2010, publisert i det vitenskapelige tidsskriftet British Medical Journal (BMJ). (…)

Liten risiko
Resultatene i den nye studien viser at 3,7 % av barna som hadde vært eksponert for SSRI-legemidler eller venlafaxin hadde en alvorlig misdannelse og hos de ueksponerte var det 3,2 %. Av de eksponerte barna var det 1,5 % som hadde en hjertemisdannelse og tilsvarende andel hos de ueksponerte var 1,2 %. Det var ingen større forskjeller i risiko for misdannelser mellom de ulike SSRI-legemidlene eller venlafaxin. (…)

(Anm: Antidepressant use and risk of cardiovascular outcomes in people aged 20 to 64: cohort study using primary care database. (Bruk av antidepressive og risiko for kardiovaskulær effekt hos personer i alderen 20-64: kohortstudie som bruker primærhelsetjenesten database.) BMJ 2016;352:i1350 (Published 22 March 2016).)

(Anm: Paucity of data on the safety of drugs for treating depression in pregnancy. BMJ 2016;353:i2582 (Published 11 May 2016).)

Selective serotonin reuptake inhibitors and venlafaxine in early pregnancy and risk of birth defects: population based cohort study and sibling design.
Furu K et al. BMJ 2015;350:h1798 (Published 17 April 2015)
Objective To assess whether use of specific selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) or venlafaxine in early pregnancy is associated with an increased risk of birth defects, with emphasis on cardiovascular birth defects even when accounting for lifestyle or other familial confounding. (…)

Results Among 36 772 infants exposed to any SSRI in early pregnancy, 3.7% (n=1357) had a birth defect compared with 3.1% of 2 266 875 unexposed infants, yielding a covariate adjusted odds ratio of 1.13 (95% confidence interval 1.06 to 1.20). (…)

Conclusions In this large Nordic study no substantial increase was found in prevalence of overall cardiac birth defects among infants exposed to SSRIs or venlafaxine in utero. Although the prevalence of septal defects and right ventricular outflow tract defects was higher in exposed infants, the lack of an association in the sibling controlled analyses points against a teratogenic effect of these drugs. (…)

None the less, non-adherence to the dispensed antidepressants may have yielded misclassification of exposure and thus biased the relative estimates towards the null. (…)

(Anm: Selective serotonin reuptake inhibitors and venlafaxine in early pregnancy and risk of birth defects: population based cohort study and sibling design. Furu K et al. BMJ 2015;350:h1798 (Published 17 April 2015).)

(Anm: Links between serotonin reuptake inhibition during pregnancy and neurodevelopmental delay/spectrum disorders: A systematic review of epidemiological and physiological evidence. Int J Risk Saf Med. 2016 Sep 17;28(3):125-41.)

(Anm: Does Fetal SSRI Exposure Affect Speech Development in Childhood? Steven Dubovsky, MD reviewing Brown AS et al. JAMA Psychiatry 2016 Oct 12. This large study found a significantly increased risk for speech/language disorders at age 4 years with presumably greater fetal exposure to selective serotonin reuptake inhibitors.. (…) Comment Because only SSRI prescriptions and not actual use were assessed, it can only be inferred that the somewhat increased risk for speech and language disorders was attributable to the medications and not to other factors such as upbringing, diet, or unmeasured injury. Still, the risk does not seem to be related to maternal psychiatric illness. (…).)

- No Sign That Antidepressants in Pregnancy Harm Kids' Brains: Study.

(Anm: No Sign That Antidepressants in Pregnancy Harm Kids' Brains: Study. After adjusting for other factors, the study authors concluded that the risk of intellectual disability among children whose mothers take antidepressants during pregnancy is not statistically significant and is likely due to other factors, such as parental age and the parents' psychiatric history. Dr. Jeffrey Borenstein is president of the Brain & Behavior Research Foundation in New York City. After reviewing the findings he said that "untreated depression has serious negative consequences, so this study is a valuable look at issues related to safety for pregnant women. A better understanding of risks and benefits helps physicians guide patients in their treatment decisions." The study was published online July 12 in JAMA Psychiatry. (medicinenet.no 12.7.2017).)

- Dr. Jeff Borenstein: Konklusjon Selektive serotoninreopptakshemmere ble funnet å være effektive ved behandling av premenstruelle symptomer, med kontinuerlige doseringsregimer som foretrukne for effektivitet.

(Anm: Jeff Borenstein, MD, MPH. Selective Serotonin Reuptake Inhibitors for Premenstrual Syndrome and Premenstrual Dysphoric Disorder. (…) OBJECTIVE To systematically review evidence of the treatment benefits of selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) for symptoms related to severe premenstrual syndrome (PMS) and premenstrual dysphoric disorder. (…) CONCLUSION Selective serotonin reuptake inhibitors were found to be effective in treating premenstrual symptoms, with continuous dosing regimens favored for effectiveness. Obstet Gynecol. 2008 May; 111(5): 1175–1182.)

(Anm: Hver tredje gravide kvinne med kronisk sykdom dropper viktige medisiner. (fhi.no 21.11.2013).)

(Anm: Bias [baies] -en, - skjevhet i vitenskapelig undersøkelse el. resultat pga. mangelfull systematikk i innsamlingen av data. Etym.: eng., fr. biais helning, tendens. Kilde: ordnett.no.)

(Anm: Bias; (...) valg og vurderinger som på systematisk måte avviker fra det som er faktisk korrekt. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Gratis lunch, legemidler, grådighetskultur og korrupsjon (mintankesmie.no).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddeletterlevelse (Tas legemidler som foreskrevet?) (Adherence to Medication.) (…) Legemidler virker ikke på pasienter som ikke tar dem. (Drugs don't work in patients who don't take them.)  (NEJM 2005;353:487-497(August 4).)

(Anm: Publication bias is a type of bias occurring in published academic research. It occurs when the outcome of an experiment or research study influences the decision of the researcher whether to publish (or otherwise distribute) it. (en.wikipedia.org).)

(Anm: Spigset O. Adherence to medication for chronic disorders during pregnancy: results from a multinational study. (…) CONCLUSION: Many pregnant women had low adherence to their chronic pharmacotherapy regimens during pregnancy. Women's beliefs about medication were a central factor determining low adherence. Int J Clin Pharm. 2014 Feb;36(1):145-53. doi: 10.1007/s11096-013-9864-y. Epub 2013 Oct 27.)

- Bara var fjärde patient följer medicinlistan. Patienter tar ofta inte de läkemedel som finns listade i deras journaler.

(Anm: Bara var fjärde patient följer medicinlistan. Patienter tar ofta inte de läkemedel som finns listade i deras journaler. Det visar en ny studie från Region Skåne. Därmed ökar risken för felaktig behandling och vårdskador. Regionen har frågat 305 patienter om vilka mediciner de tar. En tredjedel kontaktades via vårdcentraler, ett hundratal via specialistmottagningar och resten via slutenvården. (svt.se 21.1.2018).)

(Anm: Mænd tager i mindre grad deres medicin. Mandlige patienter er dårligere til at efterleve deres læges anbefaling om medicin, viser ny undersøgelse. Risikoen er en forværring af den sygdom, patienten er i behandling for, siger lægefaglig direktør. (dagenspharma.dk 3.10.2017).)

- Nesten en tredjedel av alle resepter blir aldri ekspedert, med de høyeste nivåene sett blant høykost spesiallegemidler.

(Anm: How to fix your adherence problem. Typical patient support programs fail to improve adherence – and it’s costing the pharma industry billions. Here’s how to do a better job. No matter how effective a treatment is, if patients don’t fill their prescriptions and take the medication as directed, they won’t benefit and the product won’t sell. It may seem like an obvious statement, but pharma companies often fail to effectively manage this final leg of the sales process, and it is costing them money while leaving patients vulnerable to incomplete care. Lack of adherence to medication is a huge problem in the healthcare industry. Nearly one-third of all prescriptions are never filled, with the highest levels seen among high-cost specialty drugs. That means pharma companies are literally losing one-third of their customers before a single transaction occurs. A review in the Annals of Medicine found non-adherence causes roughly 125,000 deaths and at least 10 percent of hospitalizations per year, while costing the pharma industry billions in lost revenues. So why aren’t these companies doing more to stem their losses? In part, because they rely on old commercialization strategies that do little to address many of the barriers patients face in their care.  (pharmaphorum.com 18.10.2017).)

- Gravide kvinner som tar antidepressiva er mer sannsynlig å få barn med autisme, ifølge studie.

(Anm: Pregnant women who take antidepressants more likely to have a child with autism, study finds. Research data published in the BMJ reveal that antidepressant use during pregnancy increases the risk of autism in children, as reported The Independent Thursday. In the study, the investigators analysed data for more than 250,000 Swedish children, including 5378 children with a diagnosis of autism. The researchers found that 4.1 percent of children exposed to antidepressants in utero were diagnosed with autism, versus 2.9 percent of those born to mothers who had a history of psychiatric disorders but did not use antidepressants during pregnancy. "We also looked at if the father took antidepressants during the mother's pregnancy and whether that had any association with childhood autism," remarked study author Dheeraj Rai, adding "there was a big difference between the father's and mother's data. We didn't find an association for fathers, only for mothers." "The associations were found mainly for autism without intellectual disability which includes higher functioning forms of autism such as Asperger syndrome," Rai noted, continuing "what this suggests is that different forms of autism may have different underlying causes." "The research evidence is conflicting and different studies have reached different conclusions," Rai cautioned, adding "it's important to highlight there could be very severe risks of stopping or not taking antidepressants during pregnancy, both to the mother and the foetus." (firstwordpharma.com 20.7.2017).)

(Anm: Når det forberedes en ny rakett- eller satellittutskytning i verdensrommet er sjekklisten over hensyn som NASA-forskerne gjør overveldende. (…) (When preparing to launch a new rocket or satellite into space, the checklist of considerations NASA scientists make is mind-boggling.) For legemiddelforskere handler det om pasienters etterlevelse. Tross alt, hvor nyttig kan en pille virkelig være hvis målgruppen ikke svelger den? Men i motsetning til de fysiske lover er den hverken eksakt eller lett målbar. (…) (For pharmaceutical researchers, it’s patient adherence. After all, how helpful can a pill really be if its target population won’t swallow it? But unlike the laws of physics, adherence is neither exact nor easily measurable.) (biopharmadive.com 15.5.2017).)

- Konklusjoner Forbindelsen mellom bruk av antidepressiva under graviditet og autisme, særlig autisme uten intellektuell funksjonshemning, kan ikke bare være et biprodukt av konfundere.

(Anm: Antidepressants during pregnancy and autism in offspring: population based cohort study. (…) Conclusions The association between antidepressant use during pregnancy and autism, particularly autism without intellectual disability, might not solely be a byproduct of confounding. Study of the potential underlying biological mechanisms could help the understanding of modifiable mechanisms in the aetiology of autism. Importantly, the absolute risk of autism was small, and, hypothetically, if no pregnant women took antidepressants, the number of cases that could potentially be prevented would be small. BMJ 2017;358:j2811 (Published 19 July 2017).)

(Anm: Editorials. Prenatal antidepressant use and risk of autism. Should be viewed through the kaleidoscope of possible causes of autism. BMJ 2017;358:j3388 (Published 19 July 2017).)

- Konklusjoner. Barn som utsettes for antidepressiva in utero (i livmoren) har økt risiko for psykiske lidelser.

(Anm: Antidepressant use during pregnancy and psychiatric disorders in offspring: Danish nationwide register based cohort study. (…) Conclusions In utero exposure to antidepressants was associated with increased risk of psychiatric disorders. The association may be attributable to the severity of underlying maternal disorders in combination with antidepressant exposure in utero. The findings suggest that focusing solely on a single psychiatric disorder among offspring in studies of in utero antidepressant exposure may be too restrictive. BMJ 2017;358:j3668  (Published 06 September 2017).)

(Anm: Editorials. How can we disentangle the effects of antidepressants from the underlying risks? (…) Understanding the reproductive safety of drugs requires consideration of long term neurodevelopmental outcomes. Observational studies, for all their flaws, are a necessary piece of the puzzle, and healthcare databases such as the one used for this study provide a rich resource, particularly if they are augmented by additional data sources to reduce confounding.13 However, database and registry studies have limitations and must be supplemented by genetic and epigenetic studies, pharmacokinetic data, animal studies, and in vitro research, which together can provide a more complete picture of the mechanisms by which drugs may act on the developing fetus. Prenatal exposure to antidepressants and increased risk of psychiatric disorders. (…) Overall, the children of women who continued using antidepressants had a 30% higher risk of psychiatric disorders than children of women who discontinued antidepressants during pregnancy (hazard ratio 1.3, 95% confidence interval 1.2 to 1.4). (…) BMJ 2017;358:j3950 (Published 06 September 2017).)

- Bruk av antidepressiva under graviditet kan påvirke barnas mental helse.

(Anm: Using Antidepressants During Pregnancy May Affect Child’s Mental Health. AARHUS, Denmark -- September 7, 2017 -- In utero exposure to antidepressants appears to be associated with increased risk of psychiatric disorders, according to a study published in the British Medical Journal (BMJ). Xiaoqin Liu, MD, Aarhus University, Aarhus, Denmark, and colleagues analysed data from 905,383 children born in Denmark between 1998 and 2012 with the aim of exploring the possible adverse effects of the mother’s use of antidepressants during her pregnancy. The study followed the children until 2014, where some of the children were aged 16 to 17 years. (…) Results showed an increased number of children with psychiatric disorders in the group in which the mothers had been using antidepressants during their pregnancy. Approximately twice as many children were diagnosed with a psychiatric disorder in group 4 (14.5%) than in group 1 (8%). In groups 2 and 3 respectively, 11.5% and 13.6% were diagnosed with a psychiatric disorder at age 16 years. (dgnews.docguide.com 6.9.2017).)

- Bruk av antidepressiv hos gravide kvinner knyttet til liten økning i autisme. (- Teamets analyse viste imidlertid at bare 2 % av autismetilfellene ville blitt forhindret hvis bruk av antidepressiva ble fullstendig kuttet ut hos gravide kvinner. (- Hos barn utsatt for antidepressiva under graviditet hadde 4,1 % autismediagnose. Til sammenligning hadde barn av mødre med en psykiatrisk lidelse, men som ikke brukte antidepressiva under graviditeten en forekomst på 2,9 % med autisme.)

(Anm: Antidepressant Use in Pregnant Women Linked to Small Increase in Autism. PHILADELPHIA -- July 24, 2017 -- A study published in BMJ found that antidepressant medications taken during pregnancy may be linked to the development of autism in children -- although the effect appears to be limited. (…) However, the team’s analysis showed that only 2% of autism cases would be prevented if antidepressant use was completely cut off in pregnant women. “Overall, the increase in risk was quite small,” said Dr. Lee. “Of children exposed to antidepressants during pregnancy, 4.1% had an autism diagnosis. In comparison, children of mothers with a history of a psychiatric disorder but who did not use antidepressants during pregnancy had a 2.9% prevalence of autism.” (dgnews.docguide.com 6.8.2017).)

(Anm: Editorials. Prenatal antidepressant use and risk of autism. Should be viewed through the kaleidoscope of possible causes of autism. BMJ 2017;358:j3388 (Published 19 July 2017).)

- Omtrent 3 til 8 prosent av gravide kvinner i Europa er foreskrevet antidepressiva under graviditet, ifølge forskningen, publisert i British Medical Journal.

(Anm: Pregnant women who take antidepressants more likely to have a child with autism, study finds. Researchers stress overall risk remains low and say pregnant women and doctors should not base clinical decisions on any one study. (…) Dr Dheeraj Rai, from the University of Bristol, led the research using data from more than 250,000 Swedish children, of whom 5,378 had been diagnosed with autism. (…) Around 3 to 8 per cent of pregnant women in Europe are prescribed antidepressants during pregnancy, according to the research, published in the British Medical Journal. (independent.co.uk 20.7.2017).)

(Anm: Medication adherence: The secret sauce for better outcomes? (…) Whatever the cause, it’s estimated that between 20% to 50% of patients are non-compliant with drug therapy. The cost of all that medication skipping has been tallied at between $100 billion and $300 billion annually in the U.S. alone, according to one report. (biopharmadive.com 15.5.2017).)

(Anm: No Link Between Antidepressants in Pregnancy and Disability in Offspring. Parental confounders play significant role. (…) The analysis included nearly 4,000 children of women using antidepressants during pregnancy, along with about 174,000 unexposed controls. While a greater overall percentage of offspring exposed to antidepressants in utero had intellectual disabilities (0.9% of children) compared with unexposed offspring (0.5% of children), the association was likely attributed to other parental confounders, the authors wrote online in JAMA Psychiatry. (medpagetoday.com 12.7.2017).)

(Anm: Adherence and health care costs. Risk Manag Healthc Policy. 2014 Feb 20;7:35-44. eCollection 2014.) (dovepress.com)

(Anm: (...) Unfortunately for the pharmaceutical industry, this is often one of the hardest lessons for a company to learn — even if clinical trials prove your drug effective, real-world outcomes may differ greatly if patients don’t take their medication the way they are supposed to, if at all. (…) By some estimates, non-adherence is rampant. According to one, as many as 50% of patients don’t take their medications as prescribed, and approximations range as high as $300 billion for the cost burden this has on the healthcare system. (biopharmadive.com 15.5.2017).)

(Anm: 5 trends changing drug adherence for the better. If you don’t take your medication, it’s not going to work. Unfortunately for the pharmaceutical industry, this is often one of the hardest lessons for a company to learn — even if clinical trials prove your drug effective, real-world outcomes may differ greatly if patients don’t take their medication the way they are supposed to, if at all. (…) By some estimates, non-adherence is rampant. According to one, as many as 50% of patients don’t take their medications as prescribed, and approximations range as high as $300 billion for the cost burden this has on the healthcare system. (biopharmadive.com 15.5.2017).)

(Anm: Konfunder – ikke confounder – på norsk. Et av de viktigste begrepene i epidemiologi er «confounder». På norsk bør det skrives «konfunder». Når noen påstår at en faktor A er årsak til en effekt B, lurer vi på om det finnes en faktor som kan påvirke både A og B og derved tilsløre en reell årsakssammenheng (1). Denne faktoren kalles på engelsk «confounder» eller «confounding factor». Det dreier seg om kjente eller ukjente bakenforliggende forhold som kan påvirke utfallet og som er ulikt fordelt mellom eksponerte og ikke-eksponerte (2). Eksempel: Er vindrikking (faktor A) årsak til bedre helse (effekt B)? Kanskje, men det finnes selvsagt en rekke bakenforliggende variabler, f.eks. sosial klasse, som kan være den egentlige forklaringen. Vi kan også snakke om spuriøs sammenheng. Det er betegnelsen på en skinnsammenheng som fremstår som ekte årsakvirkning-forhold, men ikke er det. Det er en bakenforliggende variabel, en «confounder», som er den egentlige årsaken til sammenhengen (3, 4). Tidsskr Nor Legeforen 2013; 133:2280  (12.11.2013).)

- Konfundering – et tilbakevendende problem.

(Anm: Konfundering – et tilbakevendende problem. Helsemyndighetene kommer med en rekke anbefalinger, for eksempel vedrørende livsstil, for å bedre helsetilstanden i befolkningen. Slike anbefalinger bygger i stor grad på observasjonelle studier, som er beheftet med konfunderingsproblemer. (…) Hvordan håndtere konfundering? I en statistisk analyse kan man ta hånd om konfundering på forskjellige måter. Man kan gjennomføre en stratifisert analyse hvor man stratifiserer på den konfunderende variabelen, eller man kan justere for den konfunderende variabelen i en regresjonsanalyse. Tidsskr Nor Legeforen 2018 Publisert: 5. februar 2018.)

(Anm: Mors bestemors røyking i svangerskapet øker risikoen for autisme (ASD) hos barnebarn. Maternal grandmother’s smoking in pregnancy increases risk of ASD in grandchildren. (…) These discoveries suggest that if a female is exposed to cigarette smoke while she is still in the womb, it could affect the developing eggs - causing changes that may eventually affect the development of her own children. Further research is now needed to find out what these molecular changes might be, and to see whether the same associations are present in other groups of people. (news-medical.net 27.4.2017).)

(Anm: Orsaken till fosterskador höljd i dunkel. Vad som låg bakom missbildningar hos foster gick bara att fastställa i var femte fall, enligt en ny observationsstudie i tidskriften BMJ. (dagensmedisin.no 31.5.2017).)

(Anm: Adherence to prescribed medication improves health and increases cost savings. At a time when health care costs are scrutinized more closely than ever, a new study demonstrates the importance of taking medications as prescribed to control costs. The study of patients with inflammatory bowel disease (IBD) shows that children and adolescents who are increasingly non-adherent to medication regimens have more than a three-fold increase in costs compared to adherent patients. (…) The study is published online in Inflammatory Bowel Diseases, the journal of the Crohn's & Colitis Foundation. (news-medical.net 7.7.2017).)

(Anm: Forskare: Rökning inte drivande vid barns schizofreni. Riskfaktorer inom familjen kan spela en avgörande roll för om barn drabbas av vissa psykiatriska sjukdomar efter att mamman rökt som gravid. Fynden är publicerade i tidskriften Jama Psychiatry. Tidigare populationsstudier har antytt att tobaksanvändning bland blivande mödrar kan ge skador på fostret som leder till psykiatriska sjukdomar. Men det är alltså en bild som ifrågasätts i form av de nya resultaten. (dagensmedicin.se 4.5.2017).)

(Anm: Effect of prenatal selective serotonin reuptake inhibitor (SSRI) exposure on birthweight and gestational age: a sibling-controlled cohort study. (…) The discrepancy between our results could be due to differences in exposure ascertainment: our study used maternal self-report, which is unlikely to produce false negatives (i.e. women who report SSRI use but who were truly unexposed), whereas their study relied on prescription dispensing, a method that is likely to over-estimate women exposed to SSRIs. Int. J. Epidemiol. 2016 (First published online: May 17, 2016).)

(Anm: Premature har økt risiko for psykiske vansker. Ekstremt premature barn, og barn med ekstremt lav fødselsvekt, har økt risiko for psykiske vansker ved 11 års alder. (dagensmedisin.no 7.6.2016).)

- Vi var overrasket over å finne så få bilførere i studien med en aktiv resept fra CHOP-leger for en ADHD-medisinering, sier studien medforfatter Thomas J. Power, PhD, ABPP, direktør for Center for Management of ADHD hos CHOP.

(Anm: Study provides detailed information on crash risk of adolescents with ADHD. Adolescent drivers with attention-deficit hyperactivity disorder (ADHD) have a 36 percent higher crash risk than other newly licensed teens. Although elevated, this risk is far lower than previous reports of being four times higher. This is the first large-scale study to provide detailed information on crash risk of adolescents with ADHD compared to other newly licensed young drivers. The study appears today in JAMA Pediatrics. (…) "We were surprised to find so few drivers in the study with an active prescription from CHOP doctors for an ADHD medication," says the study co-author Thomas J. Power, PhD, ABPP, director of the Center for Management of ADHD at CHOP. "Although research indicates that medication likely reduces crash risk, the treatment can only be effective if teens are using it when driving." (news-medical.net 12.6.2017).)

- Det er blitt rapportert at antidepressiva utlevert til gravide i løpet av de siste 2 trimester av svangerskapet ble tatt av bare 55 % av kvinnene.

Pregnancy - Examining the Evidence
obgmanagement.com 14.4.2016
Do antidepressants really cause autism?

This study’s results bring us no closer to the answer to that question. Although the authors did evaluate more than 900,000 person-years of follow-up and did conclude that, “use of antidepressants, specifically selective serotonin reuptake inhibitors, during the second and/or third trimester increases the risk of autism spectrum disorder in children, even after considering maternal depression,” this study is retrospective, with authors evaluating a secondary end point. Several additional study design drawbacks, including that exposure to antidepressant medications was determined by prescriptions filled versus actual drug adherence, provide no correlation with substantive evidence of causation. (…)

Shortcomings of study design
The study results are based on a post hoc analysis. Autism spectrum disorder was not the primary end point of interest in this database. Accordingly, in a secondary end point study, the risk for bias and confounding is substantial. This study design cannot prove causation.3-5

Exposure is defined by number of antidepressant prescriptions filled. No data regarding adherence (true exposure) are provided. Many women will not take antidepressant drugs as prescribed during pregnancy. It has been reported that antidepressants dispensed to pregnant women during the last 2 trimesters of pregnancy were taken by only 55% of the women.6

The specific antidepressant agents and dosages used were not identified, and the study provided no good sense of duration of use. Is it biologically plausible, therefore, to suggest that all antidepressants—with their disparate structures and mechanisms, in all doses, and for various durations of use—have a uniform effect on fetal neurodevelopment? (…)

(Anm: Antidepressant Use During Pregnancy and the Risk of Autism Spectrum Disorder in Children.  Conclusions and Relevance  Use of antidepressants, specifically selective serotonin reuptake inhibitors, during the second and/or third trimester increases the risk of ASD in children, even after considering maternal depression. Further research is needed to specifically assess the risk of ASD associated with antidepressant types and dosages during pregnancy. JAMA Pediatr. 2015 (Published online December 14, 2015).)

(Anm: Antidepressant use during pregnancy: comparison of data obtained from a prescription register and from antenatal care records. (…) PURPOSE: To compare interview data on drug use during pregnancy with data identified from a register of prescriptions. (…) Twenty-two percent of first-trimester use of antidepressants was unidentified using interview data and prescriptions during the 2nd and 3rd pregnancy months covered only 55% of actual use. Eur J Clin Pharmacol. 2011 Aug;67(8):839-45. Epub 2011 Mar 9.)

(Anm: Effect of prenatal selective serotonin reuptake inhibitor (SSRI) exposure on birthweight and gestational age: a sibling-controlled cohort study. (…) The discrepancy between our results could be due to differences in exposure ascertainment: our study used maternal self-report, which is unlikely to produce false negatives (i.e. women who report SSRI use but who were truly unexposed), whereas their study relied on prescription dispensing, a method that is likely to over-estimate women exposed to SSRIs. Int. J. Epidemiol. 2016 (First published online: May 17, 2016).)

(Anm: Antidepressant nonadherence in routine clinical settings determined from discarded blood samples. Objective: Antidepressant nonadherence is common and represents a potentially modifiable risk factor for treatment nonresponse. We used a novel approach based on discarded blood samples from routine clinical blood draws to assess treatment nonadherence in a general clinical population. Conclusions: In general, electronic prescribing data provided a reasonable proxy for actual antidepressant use. Additionally, up to 1 in 5 individuals prescribed an antidepressant may not be adherent, suggesting the need for further efforts to reduce treatment nonadherence. J Clin Psychiatry. 2015 Nov 24. [Epub ahead of print].)

(Anm: Adherence to Antidepressants Is Associated With Lower Mortality: A 4-Year Population-Based Cohort Study (medicalnewstoday.com 12.4.2016).)

(Anm: Adherence to Selective Serotonin and Serotonin-Norepinephrine Reuptake Inhibitor Prescriptions Affects Overall Medication Adherence in Older Persons: Evidence From the Italian Nationwide OsMed Health-DB Database. Objective: This study aimed to evaluate prevalence of prescription of and adherence to selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) and serotonin-norepinephrine reuptake inhibitors (SNRIs) and whether adherence to these classes of drugs affects overall medication adherence in older persons. (…) Conclusions: Adherence to SSRI and SNRI prescriptions is poor in older persons. However, people adherent to these classes of antidepressants are more likely to be adherent to the other medications they are prescribed. Studies are needed to evaluate the reasons for and the potential benefits of increasing adherence to antidepressants on overall adherence. J Clin Psychiatry 2016;77(12):1712–1718).)

(Anm: Do Patients Take Their Antidepressant Meds? Prescribing data, blood samples provided the answer. (…) The authors concluded that up to 1 in 5 individuals prescribed an antidepressant may not be adherent. clinicalpsychiatrynews.com 17.12.2015.)

(Anm: Antidepressant nonadherence in routine clinical settings determined from discarded blood samples. (…) CONCLUSIONS: In general, electronic prescribing data provided a reasonable proxy for actual antidepressant use. Additionally, up to 1 in 5 individuals prescribed an antidepressant may not be adherent, suggesting the need for further efforts to reduce treatment nonadherence. J Clin Psychiatry. 2015 Nov 24. [Epub ahead of print].)

(Anm: Antidepressiva under graviditet ga ikke misdannelser hos barnet. En ny studie viser at det er liten risiko for misdannelser hos barn av kvinner som har brukt SSRI i første trimester av graviditeten. (dagensmedisin.no 27.4.2015).)

(Anm: Sertraline use during pregnancy and the risk of major malformations. OBJECTIVE: Given the current debate and growing public concerns on selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) and birth defects generated by Food and Drug Administration warnings, we aim to quantify the association between first-trimester exposure to sertraline, a first-line treatment, and the risk of congenital malformations in a cohort of depressed women. (…) CONCLUSION: Sertraline use during the first trimester of pregnancy was associated with an increased risk of atrial/ventricular defects and craniosynostosis above and beyond the effect of maternal depression. Nonsertraline SSRIs were associated with an increased risk of craniosynostosis and musculoskeletal defects.Am J Obstet Gynecol. 2015 Jun;212(6):795.e1-795.e12. Epub 2015 Jan 28.)

(Anm: New research 'challenges the assumption that arthritis patients take their medication regularly' (…) Researchers from the Arthritis Research UK Centre for Epidemiology at The University of Manchester found that 40% of patients scored low on an adherence questionnaire at least once during their time in a recent study, indicating that they might not be taking their expensive biological therapies as regularly as prescribed. Their research is published online in the journal Rheumatology. (medicalnewstoday.com 26.5.2015).)

(Anm: Hver 7. har taget andres receptpligtige medicin. ( politiken.dk 21.11.2013).)

(Anm: REK-godkjenning påkrevd for utlevering av data fra MoBa (fhi.no 10.6.2015).)

(Anm: New Study Reveals Benefits, Risks of Antidepressants During Pregnancy. NEW YORK -- August 4, 2015 -- Treating maternal psychiatric disorder with selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) is associated with a lower risk of certain pregnancy complications including preterm birth and delivery by Caesarean section; however, SSRIs resulted in an increased risk of neonatal problems, according to a study published online in the American Journal of Psychiatry. (dgnews.docguide.com 4.8.2015).)

(Anm: Ny forskning tilbakeviser sammenhengen mellom svangerskapsdepresjon og tidlig fødsel. Det er en myte at depresjon i svangerskapet øker risikoen for at barnet blir født for tidlig, sier norsk professor. Man skal heller ikke lete lenge på internett før sammenhengen dukker opp. Både Wikipedia, Store norske leksikon og Norsk gynekologisk forening oppgir at svangerskapsdepresjon øker risikoen for prematur fødsel. Men dette stemmer ikke med resultatene av en stor undersøkelse av norske gravide, forteller professor Malin Eberhard-Gran ved Akershus universitetssykehus. (aftenposten.no 10.10.2015).)

(Anm: Antenatal maternal emotional distress and duration of pregnancy.PLoS One. 2014 Jul 7;9(7):e101682. eCollection 2014.)

(Anm: Ingen betydningsfull sammenheng mellom bruk av antidepressiva under graviditeten og forsinket motorisk utvikling hos barnet. (…) Over 50 000 barn fra Den norske mor og barn-undersøkelsen (MoBa) deltok i studien. Blant mødrene til disse barna var det 159 som rapporterte langvarig bruk av SSRI under graviditeten. Deres barn hadde litt forsinket utvikling av fin- og grovmotoriske ferdigheter i forhold til barn som ikke var eksponert for SSRI under svangerskapet. Det var imidlertid bare et meget lite antall barn som ble betydelig forsinket i sin motoriske utvikling. (fhi.no 8.10.2015).)

(Anm: Handal M1, Skurtveit S1,2, Furu K1, Hernandez-Diaz S3, Skovlund E1, Nystad W1, Selmer R1. Motor development in children prenatally exposed to selective serotonin reuptake inhibitors: a large population-based pregnancy cohort study. BJOG. 2015 Sep 15. [Epub ahead of print].)

(Anm: Management of psychotropic drugs during pregnancy. BMJ 2016;352:h5918 (Published 20 January 2016).)

(Anm: Take Your Medicine’ Is Big Pharma’s Best Prescription. Adherence, or improving a patient’s ability to stick with doctor’s orders, marks an area of opportunity for drug companies. It may be time for big pharma to revisit an old, familiar problem: helping patients adhere to prescription drug regimens. Last year was a relatively fallow one for new drug approvals while attempted price increases on drugs already on the market attracted unwanted attention from politicians and regulators. But improving patients’ ability to stick with doctor’s orders marks an area of opportunity for drug companies to generate...  (wsj.com 10.1.2017).)

(Anm: Adherence to Selective Serotonin and Serotonin-Norepinephrine Reuptake Inhibitor Prescriptions Affects Overall Medication Adherence in Older Persons: Evidence From the Italian Nationwide OsMed Health-DB Database.J Clin Psychiatry. 2016 Dec;77(12):1712-1718.)

(Anm: Bruk av antidepressive under graviditet kan forlenge navlestrengen (Antidepressant use during pregnancy may lengthen umbilical cord) (…) A long umbilical cord can weaken fetal circulation and expose the fetus to a lack of oxygen during the pregnancy or birth, among other things. According to the study researchers, this newly observed association of prenatal SSRI use with umbilical cord length may indicate that SSRI drugs increase fetal activity and movement in the uterus. The length of the umbilical cord is affected by how much the growing fetus moves in the uterus. "When the fetus moves, the umbilical cord stretches and eventually gets longer," says PhD student Julia Kivistö, the first author of the study. (medicalnewstoday.com 9.5.2016).)

(Anm: Antidepressiva under graviditeten kan gi mindre barn. Barn født av mødre som har brukt antidepressiva i svangerskapet har høyere risiko for å bli født tidligere og veie mindre. Forskere advarer likevel kvinner mot å slutte med medisiner når de blir gravide. (forskning.no 6.6.2016).)

- Antidepressants During Pregnancy Do Not Pose Risk to Unborn Child.

Antidepressants in pregnancy do not raise congenital heart risk for baby
medicalnewstoday.com 28.1.2016
New research suggests that taking antidepressants during pregnancy is unlikely to increase the risk of having babies with congenital heart defects, compared with not taking the drugs. It finds that other factors - which are more prevalent among women who take antidepressants - are more likely to be the reason behind a higher risk.

Lead author Dr. Irene Petersen, whose research interests include prescribed medicine in pregnancy, says:

"Women often receive conflicting messages on whether they should continue taking antidepressants during pregnancy and many women may discontinue antidepressants in pregnancy because they fear adverse effects on their unborn child."

"However," she notes, "health care professionals should counsel women on other risks contributing to congenital heart anomalies in children such as age, weight, diabetes, alcohol problems and illicit drug use."

Dr. Petersen explains there is an ongoing debate about whether taking antidepressants in pregnancy can cause congenital heart anomalies in babies, but their research could find no evidence of this. (...)

(Anm: Paradoks: De raskeste diabetikere dør tidligst. De raskeste type 2-diabetikere har dobbelt så høj dødelighed som de sygeste, og manglende forebyggende medicin synes at være synderen. Derfor skal den kommende nationale handleplan, Diabetesplan 2, sikre, at alle med diabetes får den optimale forebyggende behandling. Det mener Diabetesforeningen. Det lyder umiddelbart paradoksalt, men de raskeste type 2-diabetikere er faktisk dem, der dør tidligst. En dansk undersøgelse viser, at 12,4 procent af de diabetikere, der har mindst problemer med blodsukkeret, dør syv år efter, de får stillet diagnosen diabetes, mens tallet ligger helt nede på 6,5 procent for de sygeste diabetikere. (diabetes.dk 21.11.2016).)

(Anm: Antidepressiva og antipsykotika gir økt risiko for diabetes hos barn og voksne (50 til 700 %) (mintankesmie.no).)

(Anm: Diabetes: Risiko for hjerteinfarkt på grunn av tap av små blodårene rundt hjertet. (Diabetes: Heart attack risk due to loss of small blood vessels around the heart.) (medicalnewstoday.com 24.3.2017).)

(Anm: Alzheimer's disease also affects small blood vessels. A research conducted by the UAB demonstrates that mice suffering from this disease also have substantial malfunctions in small blood vessels, important in nourishing different organs and tissues and in regulating blood pressure, and which mainly affects females. The study also demonstrates a correlation between the state of peripheral blood vessels and different levels of anxious behavior, both in normal aging and in those suffering from Alzheimer's disease.  (news-medical.net 16.3.2018).)

(Anm: Pasienter behandlet med antipsykotika (nevroleptika) har signifikant senket platelet complex I aktivitet i mitokondrier i likhet med det som er observert ved idiopatisk Parkinsons sykdom. (...) Antipsykotika (nevroleptika) hemmer complex I i elektrontransportkjeden. (Neuroleptic medications inhibit complex I of the electron transport chain. (...) Neuroleptic treated patients have significant depression of platelet complex I activity similar to that seen in idiopathic Parkinson’s disease. Complex I inhibition may be associated with the extrapyramidal side effects of these drugs.) Ann Neurol. 1993;33:512-7).)

(Anm: Pancreatic mitochondrial complex I exhibits aberrant hyperactivity in diabetes. (…) Highlights • Pancreatic mitochondrial complex I shows hyperactivity in diabetes. • Complex I hyperactivity is associated with increased NADH/NAD+ redox imbalance. • Complex I hyperactivity is associated with increased oxidative stress and cell death. • Complex I hyperactivity is linked with compromised cellular anti-oxidative stress capacity such as decreased sirt3 and NQO1 expressions. Biochem Biophys Rep. 2017 Sep;11:119-129.)

(Anm: Focus on an unusual rise in pancreatic cancer incidence in France. (…) Conclusion: Pancreatic cancer incidence and mortality exhibited diverging trends. Incidence increased over the last 30 years in France whereas mortality did not vary in men and moderately increased in women. Incidence remained lower than mortality up to 2002. One cannot exclude the possibility that a similar trend may appear in other countries. Etiological studies are required to further explain this increase.Int J Epidemiol. 2017 Dec 1;46(6):1764-1772.)

(Anm: Effekter av MPTP på serotonerge nevronale systemer og mitokondrie Complex I aktiviteten i den levende hjernen: En PET-studie på bevisste rhesusaper. (Effects of MPTP on Serotonergic Neuronal Systems and Mitochondrial Complex I Activity in the Living Brain: A PET Study on Conscious Rhesus Monkeys. (Effects of MPTP on Serotonergic Neuronal Systems and Mitochondrial Complex I Activity in the Living Brain: A PET Study on Conscious Rhesus Monkeys.) J Nucl Med. 2017 Mar 9. pii: jnumed.116.189159.)

(Anm: Antidepressiva (inkl. SSRI-preparater) og antipsykotika har skadelige effekter på mitokondrier (Mol Cell Biochem 1999;199:103-9).)

(Anm: Mitokondriell dysfunksjon ligger bak kognitive defekter som et resultat av nevral stamcelleutarmning og nedsatt neurogenese. Mitochondrial dysfunction underlies cognitive defects as a result of neural stem cell depletion and impaired neurogenesis. Hum Mol Genet. 2017 Jun 8.)

(Anm: Mitochondrial dysfunction in metabolism and ageing: shared mechanisms and outcomes? Biogerontology. 2018 Aug 24.)

(Anm: Adenosintrifosfat (ATP) er en energirik kjemisk forbindelse som er involvert i alle energikrevende prosesser i menneskekroppen, som muskelsammentrekning, overføring av signaler i nerver, oppbygging av proteiner, kopiering av arvestoffer med mer. (…) ATP kan oppfattes som en universell energileverandør i alle celler og vev. Livet ville ikke vært mulig uten ATP. Forbindelsen er blitt kalt «livets molekyl». Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Mitokondriell energimangel fører til hyperproliferasjon av skjelettmuskel-mitokondrier og økt insulinfølsomhet. (...) Vi fremlegger bevis på at mitokondrier bidrar ti