What is a calorie? - Emma Bryce (ed.ted.com)

Har all matmakt (- Går knallhardt ut mot matbaroner «som tjener seg søkkrike på norske kunder») (aftenposten.no 13.8.2014)

Slår full matalarm (vg.no 29.10.2010)

Slåss mot giganter (aftenposten.no 4.4.2007)

Påstått helseeffekt må bevises (aftenposten.no 19.4.2010)

Kan matvareindustrien spille en konstruktiv rolle i fedmeepidemien? (JAMA. 2008;300(15):1808-1811)

Dersom bransjen sponset forskningen, var det mellom fire og åtte ganger mer sannsynlig at konklusjonene var positive for drikkevaren som ble undersøkt. (dn.no 9.1.2007)

Kostholdsekspert tar oppgjør med dobbeltmoral Den samme maten og drikken mamma og pappa stempler som usunn, settes på bordet når barn og unge skal belønnes, trøstes eller oppmuntres. Derfor går det galt. (vg.no 19.8.2006)

Kjøper seg forskningsresultater (forskning.no 9.1.2006)

Ministre, forbyd børnereklamer! (forbrugerraadet.dk 8.3.2007)

Professor: - Sukkerfrie barnehagar!

Professor Britt Unni Wilhelmsen vil ha sukkerfrie barnehagar for at barn skal få eit sunnare tilhøve til mat. (nrk.no 9.10.2006)

Lite fisk i fiskegrateng (handelsbladet.no 25.6.2010)

- Norge har Europas dyreste mat

Norge har Europas dyreste mat
dinside.no 4.7.2013
Matvarer i Norge koster 86 prosent mer enn snittet i EU, ifølge svensk statistikk.

Beløpene på kassalappen blir høyere når du handler mat i Norge enn i alle andre land vi kan sammenligne oss med i Europa.

Norge ender soleklart i topp på matvarepriser, og det selv uten at sterkt avgiftsbelagte alkoholholdige drikkevarer er medregnet. Det er en oversikt fra Statistiska centralbyrån (SCB) i Sverige som viser dette. De har basert prisberegningene på egne data, samt data fra EUs Eurostat.

86 prosent over snittet
De norske matvarene koster altså hele 86 prosent mer enn snittet for 27 EU-land, der norske, sveitsiske og islandske priser ikke er med i snittberegningen. Det plasserer Norge på en soleklar pristopp, også foran Sveits, som ligger 55 prosent over snittet. (…)

(Anm: Statens mattilsyn (Mattilsynet) (mintankesmie.no).)

- Mat og monopoler. (- Ifølge Eurostat har vi de nest dyreste prisene i Europa, rundt 60 prosent høyere enn snittet og det dårligste vareutvalget. Verre enn det blir det egentlig ikke.)

(Anm: Mat og monopoler | Karl Alveng Munthe-Kaas Administrerende direktør, Kolonial.no. Fri konkurranse er det beste for forbrukerne, ikke dagens monopoler og prisdiskriminering. Stortinget er handlingslammet i hastejobben med å få dagligvaremarkedet til å fungere igjen. Dagligvaremarkedet i Norge har sviktet. Ifølge Eurostat har vi de nest dyreste prisene i Europa, rundt 60 prosent høyere enn snittet og det dårligste vareutvalget. Verre enn det blir det egentlig ikke. Situasjonen koster norske forbrukere titalls milliarder hvert år, og plasserer oss blant Europas mest misfornøyde kunder. (aftenposten.no 26.10.2017).)

(Anm: Konkurransetilsynet (mintankesmie.no).)

- Næringsministeren krever taktskifte i Konkurransetilsynet for å bedre dagligvaremarkedet.

(Anm: Næringsministeren krever taktskifte i Konkurransetilsynet for å bedre dagligvaremarkedet. Torbjørn Røe Isaksen (H) vil sørge for mer konkurranse i dagligvaremarkedet og har gitt Konkurransetilsynet marsjordre. Nå settes store leverandører og samspillet med kjedene under lupen. – Begrenset konkurranse i dagligvaremarkedet har store skadevirkninger både i form av lite effektiv ressursbruk, høye priser og lite innovasjon, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) når Aftenposten møter ham og konkurransedirektør Lars Sørgard i Oslo. Næringsministeren skal legge frem handelsnæringsmeldingen denne uken. En del av den handler om dagligvarebransjen og at ministeren ønsker at Konkurransetilsynet skal styrke håndhevingen av konkurranseloven. (aftenposten.no 28.11.2018).)

- Klimaendringene truer norsk matsikkerhet: Den viktigste mangelvaren i vår tid er langsiktighet. Import er ikke nok, vi trenger en langtidsplan for norsk matproduksjon.

(Anm: Klimaendringene truer norsk matsikkerhet: Den viktigste mangelvaren i vår tid er langsiktighet. Import er ikke nok, vi trenger en langtidsplan for norsk matproduksjon. Nå flommer regnet, snøen daler og tørken i sommer er glemt. Hvem gidder da bry seg om framtidas matforsyning? Vi ser heller bort, skriver John O. Egeland. Høsten 2017 holdt vi på å drukne i regn. Sommeren 2018 var en av de varmeste og tørreste som er registrert. I Sør-Norge skinte sola uavlatelig og uten nåde. Bondens aker og eng tørket ut, det ble mangel på fôr til buskapen og matproduksjonen falt. Selv i de mest urbane avkrokene i hovedstaden kunne man spore en viss bekymring for framtida. Er ikke rikelige forsyninger av mat, vann og billig strøm like selvfølgelig som velferdsstaten? (…) Norge er i dag avhengig av betydelig import av både matvarer og råvarer til landbruket og i oppdrettsnæringen. Vi er rike nok til å importere når det er svikt i egen matvareproduksjon, eller når prisene stiger internasjonalt. Samtidig forteller nye analyser at klimaendringenes effekt på global matsikkerhet viser betydelig økende risiko. (dagbladet.no 7.11.2018).)

- Rapport om miljøgifter i fisk: Kan få konsekvenser for norske kostholdsråd.

(Anm: Rapport om miljøgifter i fisk: Kan få konsekvenser for norske kostholdsråd. Norske helsemyndigheter har satt nivået av miljøgifter vi tåler å få i oss gjennom fisk sju ganger for høyt, skal vi tro ny rapport fra EUs mattrygghetsorgan. (nrk.no 23.11.2018).)

(Anm: Statens mattilsyn (Mattilsynet) (mintankesmie.no).)

- Dette er den vanligste fisken i fiskekaker. Den ble kalt «skitfisk» og brukt til dyrefôr. I dag er vassilda den mest brukte fisken i norske fiskekaker, og fiskeboller. Men hvorfor har «ingen» hørt om den?

(Anm: Dette er den vanligste fisken i fiskekaker. Den ble kalt «skitfisk» og brukt til dyrefôr. I dag er vassilda den mest brukte fisken i norske fiskekaker, og fiskeboller. Men hvorfor har «ingen» hørt om den? Ute i Nordatlanteren svømmer det en sølvglinsende fisk. De store øynene forteller at den lever så dypt at fritidsfiskere sjelden får den på kroken. Lenge fikk den stort sett leve i fred. Men for 40 år siden ble vassildas hemmelighet avslørt, som gjorde at den i dag er den mest vanlige fisken i fiskekaker, fiskeboller og fiskepudding. – Vassild? Aldri hørt om. Er det en oppdrettsfisk som blir malt opp?, undrer Gunn Bøe og Randi Bersvendsen Johansen på kjøpesentret City Nord i Bodø. Da NRK kartla om lag 120 fiskematprodukter i butikker i Bodø, fant vi at 13 av 19 fiskekakepakker inneholdt vassild. Hvorfor vet vi forbrukere så lite om denne fisken? Og hvorfor vil fiskematprodusentene nødig slippe oss inn i fabrikklokalene? (nrk.no 11.12.2018).)

- Er fisken du spiser giftig? (- Men «man måste jämföra».) (- Det kan absolutt være farligere å la være å spise fet fisk enn å spise den.) (- Det som imidlertid er helt sikkert, er at folk får i seg for lite grønnsaker.)

(Anm: Er fisken du spiser giftig? | Joacim Lund, kommentator. Helsedirektoratet anbefaler mer fisk. EU anbefaler mindre. – Vi skulle gjerne sett at folk spiste mer fisk, sa divisjonsdirektør Linda Granlund i Helsedirektoratet i går. Anledningen var den årlige seansen der de oppdaterte kostholdsrådene for befolkningen legges frem. (…) Så derfor sier hun det samme i år igjen, da. Spis fisk. (…) Dette sier sjokkrapporten Det mange nå tolker som en advarsel mot å spise fisk, er en rapport fra det europeiske mattrygghetsorganet, EFSA. Rapporten går gjennom risikoen ved inntak av miljøgiftene dioksin og dioksinlignende PCB og konkluderer med at de eksisterende tålegrensene er syv ganger for høye. (…) I en artikkel i Journal of the American Medical Association regnet de seg frem til at dersom 100.000 mennesker spiste to måltider med oppdrettslaks i uken i 70 år, ville PCB-inntaket føre til at 24 flere døde av kreft. Til gjengjeld ville 7000 hjerterelaterte dødsfall kunne unngås. Dette er selvsagt bare en del av bildet. Men «man måste jämföra». Det kan absolutt være farligere å la være å spise fet fisk enn å spise den. (…) Det som imidlertid er helt sikkert, er at folk får i seg for lite grønnsaker. 80 prosent av befolkningen når ikke målet i kostholdsrådene. Med andre ord: For de fleste av oss ligger den største helsegevinsten i å spise mer grønnsaker, ikke å gå over til økologiske grønnsaker. Slik er det med fisken også. Tror jeg, da. (aftenposten.no 28.11.2018).)

- Alarmerende om miljøgifter i mat. Med vårt nåværende kosthold, bryter vi de nye grenseverdiene med klar margin. (- Dette kan få store konsekvenser for myndighetenes kostholdsråd, for matprodusenter og ikke minst for norsk sjømatnæring. Villfisken slipper heller ikke unna - å spise fet fisk i fri form er også en potensielt sett stor kilde til inntak av miljøgifter.)

(Anm: Av Dagbladets lederartikkel. Alarmerende om miljøgifter i mat. Med vårt nåværend kosthold, bryter vi de nye grenseverdiene med klar margin. En ny rapport fra European Food Safety Authority (EFSA), slår fast det mange kritikere lenge har fryktet: grenseverdiene for miljøgifter i kostholdet er trolig satt alt for høyt. Dette kan få store konsekvenser for myndighetenes kostholdsråd, for matprodusenter og ikke minst for norsk sjømatnæring. Villfisken slipper heller ikke unna - å spise fet fisk i fri form er også en potensielt sett stor kilde til inntak av miljøgifter. Rapporten ble klar tirsdag, etter et langvarig arbeid. Den ble bestilt av EU-kommisjonen i 2015 etter at flere uavhengige studier antydet at grenseverdiene var for høye. (dagbladet.no 23.11.2018).)

(Anm: Miljø og helse (mintankesmie.no).)

(Anm: Klima, miljø og globalisering (mintankesmie.no).)

(Anm: Statens mattilsyn (Mattilsynet) (mintankesmie.no).)

- Miljøgiftene i maten langt farligere enn antatt: Professor bekymret over funn i fet fisk: - Ville tenkt meg nøye om. Alarmerende funn i ny EU-rapport kan endre norske kostråd. (- De høyeste nivåene av dioksin og dioksinlignende PCB finner vi ifølge Folkehelseinstituttet i fet fisk, som laks, makrell, kveite og sild, samt fiskelever og brunmat i krabbe. Ost og husdyrkjøtt er også blant matvarene med høyere innhold av miljøgifter.)

(Anm: Miljøgiftene i maten langt farligere enn antatt: Professor bekymret over funn i fet fisk: - Ville tenkt meg nøye om. Alarmerende funn i ny EU-rapport kan endre norske kostråd. En ny rapport fra EUs mattrygghetsorgan, EFSA, konkluderer med at miljøgiftene vi får i oss gjennom maten er giftigere og mer helseskadelige enn tidligere antatt. EFSA mener vi tåler mindre miljøgifter i maten enn vi hittil har trodd. Nå anbefaler EU-organet en dramatisk endring av grensene for tolerabelt inntak av miljøgiftene dioksiner og DL-PCB. EFSA mener at dagens grenseverdi er satt syv ganger for høyt. De høyeste nivåene av dioksin og dioksinlignende PCB finner vi ifølge Folkehelseinstituttet i fet fisk, som laks, makrell, kveite og sild, samt fiskelever og brunmat i krabbe. Ost og husdyrkjøtt er også blant matvarene med høyere innhold av miljøgifter. En viktig grunn til de nye anbefalingene er forskning som blant annet viser at miljøgifter påvirker menns sædkvalitet. Stoffene kan også gi lavere antall nyfødte gutter i forhold til jenter, påvirke utviklingen av tannemalje hos barn, svekke immunforsvaret og virke kreftframkallende, viser rapporten. (dagbladet.no 22.11.2018).)

- Ignorerte meldingene fra ansatte. Avslørte laksejuks med skjult mikrofon: - Bakterien kan være meget farlig. En ansatt tipset om alvorlige dokumentforfalskninger, men da verken politi eller tilsynsmyndigheter gjorde noe, kontaktet hun TV-journalisten. (- I en dansk dokumentar avsløres nå hvordan firmaet jukser med listeria-prøver for å få solgt fisken videre. Listeriabakterien finnes nesten overalt i jord, tjern og vegetasjon. I tillegg finnes den i tarmen hos mange dyrearter. Bakterien kan formere seg i kjøleskapstemperatur. I Norge er det 15-50 tilfeller av listeria-infeksjoner i året.)

(Anm: Ignorerte meldingene fra ansatte. Avslørte laksejuks med skjult mikrofon: - Bakterien kan være meget farlig. En ansatt tipset om alvorlige dokumentforfalskninger, men da verken politi eller tilsynsmyndigheter gjorde noe, kontaktet hun TV-journalisten. I 2017 eksporterte Norge 86.000 tonn laks til Danmark. Et av selskapene som kjøper norsk laks for videresalg er Jelex Seafood. I en dansk dokumentar avsløres nå hvordan firmaet jukser med listeria-prøver for å få solgt fisken videre. Listeriabakterien finnes nesten overalt i jord, tjern og vegetasjon. I tillegg finnes den i tarmen hos mange dyrearter. Bakterien kan formere seg i kjøleskapstemperatur. I Norge er det 15-50 tilfeller av listeria-infeksjoner i året. En slik infeksjon kan være svært alvorlig (se faktaboks). - Du vil ikke tro dine egne ører når jeg forteller deg hva som foregår, sier Karin Silva under intervjuet med TV-journalisten Morten Spiegelhauer som jobber for «Operation X» på dansk TV2. Silva jobber som selger i bedriften og oppdaget ved en tilfeldighet hvordan dokumentene ble forfalsket. Dagbladet har fått tillatelse av TV 2 til å gjengi det utrolige lydopptaket. (dagbladet.no 22.11.2018).)

- Tilsynet anbefaler å se nærmere på prisene i dagligvaremarkedet. Konkurransetilsynet kan ikke utelukke at Orkla selger pizzaen billigere til Kiwi enn til andre kjeder.

(Anm: Tilsynet anbefaler å se nærmere på prisene i dagligvaremarkedet. Konkurransetilsynet kan ikke utelukke at Orkla selger pizzaen billigere til Kiwi enn til andre kjeder. Men etter foreløpige undersøkelser, anbefaler det at prisene granskes videre. Får Norgesgruppen kjøpe pizzaen fra Orkla til en lavere pris enn Rema 1000, Coop og Kolonial.no? Konkurransetilsynet har gjort en foreløpig analyse, og det anbefaler å undersøke saken videre med flere leverandører og flere varer. (aftenposten.no 18.10.2018).)

–  Departementet ber tilsynet å sjekke hva gigantene betaler for maten.

(Anm: Departementet ber tilsynet å sjekke hva gigantene betaler for maten. Konkurransetilsynet sitter på avtalene som kan belyse hvor store forskjeller det er i innkjøpsbetingelser mellom de tre kjedene. Nå har departementet bedt dem om å benytte seg av denne innsikten for å finne svar på om det er prisforskjeller. Hvor mye mindre betaler Norgesgruppens Kiwi-kjede for Grandiosaen enn det Coop og Rema må betale for den samme pizzaen? (aftenposten.no 7.8.2018).)

- Norge fortsatt blant Europas dyreste land.

(Anm: Norge fortsatt blant Europas dyreste land. (…) Prisstatistikk fra EUs statistikkontor Eurostat viser at prisnivået i Norge lå 43 prosent over gjennomsnittet i de 28 EU-landene i 2017. Island hadde de høyeste prisene, på 66 prosent over gjennomsnittet, mens Sveits lå 59 prosent over snittet. (dn.no 25.6.2018).)

– Høyere matvarepriser. (– Konsumprisindeksen (KPI) steg 3,0 prosent fra juli 2017 til juli 2018.)

(Anm: Høyere matvarepriser. Konsumprisindeksen (KPI) steg 3,0 prosent fra juli 2017 til juli 2018, mens KPI-JAE steg 1,4 prosent i samme periode. Fra juni til juli 2018 økte KPI 0,7 prosent, hovedsakelig grunnet matvareprisene. (ssb.no 10.8.2018).)

- Leder. Aftenposten mener: På høy tid med innsyn i dagligvarebransjen. Debatten rundt norsk dagligvarebransje bygger på at Norgesgruppen, som eier blant annet Kiwi, får så mye bedre betingelser hos leverandøren at det hemmer konkurransen. (- Dette er, litt forenklet, premisset som har ligget til grunn for debatten rundt dagligvarebransjen i mange år.)

(Anm: Leder. Aftenposten mener: På høy tid med innsyn i dagligvarebransjen. Debatten rundt norsk dagligvarebransje bygger på at Norgesgruppen, som eier blant annet Kiwi, får så mye bedre betingelser hos leverandøren at det hemmer konkurransen. Men så langt har Konkurransetilsynet ikke analysert tallene – selv om de har hatt tilgang til dem. Norgesgruppen, som eier Kiwi, Meny, Jacob’s, Joker og Spar, har nå 43 prosent av det norske dagligvaremarkedet. Derfor får de så mye bedre betingelser fra leverandørene at det er nærmest umulig for utfordrere å konkurrere på pris. Dette er, litt forenklet, premisset som har ligget til grunn for debatten rundt dagligvarebransjen i mange år. Det er godt mulig at påstanden stemmer. Rapport etter rapport har slått fast at maktkonsentrasjonen er for stor i grossistleddet, leverandørleddet og blant dagligvarekjedene, og at etableringshindrene i dagligvarebransjen er for høye. Konsekvensen er at kundene får et svakt tilbud med dårlig utvalg og stive priser. (aftenposten.no 8.8.2018).)

- Næringsministeren vil granske om eiendomsavtaler hindrer konkurranse i dagligvarebransjen.

(Anm: Næringsministeren vil granske om eiendomsavtaler hindrer konkurranse i dagligvarebransjen. Regjeringen vil be Konkurransetilsynet granske eiendomssituasjonen i dagligvarebransjen. – Vi vil diskutere om regelverket skal bli tydeligere og klarere, sier næringsministeren. – Skal du kapre nye kunder, er gode lokaler avgjørende, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen. Han har merket seg de siste ukenes opplag i Aftenposten og Nationen. Nationen avslørte hvordan Norgesgruppen, som kontrollerer Kiwi, Meny, Spar og Joker, indirekte har kjøpt opp lokaler hvor Coop har butikker og dermed presset dem ut og etablert egne butikker i disse lokalene. Les også: Bunnpris byttet ut varene fra Norgesgruppen. Da mistet de flere butikker.(aftenposten.no 29.8.2018).)

- Pristest svenskehandel påska 2018. (- Pris i Sverige: 2.020,50 kroner. Pris i Norge: 3.218,80 kroner.)

(Anm: Pristest svenskehandel påska 2018. Så mye billigere er det i Sverige nå. BILLIGERE I SVERIGE: Vi har sjekket prisene på 43 varer i Sverige og Norge - og vår svenske handlekurv er 1.198,30 kroner billigere enn den tilsvarende norske. Pris i Sverige: 2.020,50 kroner. Pris i Norge: 3.218,80 kroner. Skal du på svenskehandel i påska? Her er det du bør kjøpe! (dinside.no 16.3.2018).)

- Kampen i dagligvarebransjen gir tre rike vinnere og fem millioner tapere.

(Anm: Kampen i dagligvarebransjen gir tre rike vinnere og fem millioner tapere | Kjetil Graver, daglig leder godtlevert.no. Hva slags matmarked ønsker egentlig norske politikere?  (aftenposten.no 15.1.2018).)

- Sådan skal du spise for at spare på vandet og hjælpe klimaet. Forskere har sammenlignet miljøbelastningen ved forskellige typer kost. (- Sund mad er også godt for miljøet. Grøntsager og fisk koster færre ressourcer end kød, fortæller forskere.)

(Anm: Sådan skal du spise for at spare på vandet og hjælpe klimaet. Forskere har sammenlignet miljøbelastningen ved forskellige typer kost. De fødevarer, vi vælger at putte i indkøbskurven, har stor betydning for klimaet. Men der er også mange andre ting at tage højde for, og som vi måske sætter højere, når vi står i supermarkedet. For eksempel sundhed. Nu peger et nyt studie på, at tingene kan hænge sammen. Studiet viser nemlig, at der kan spares meget vand, hvis vi spiser sundt. Og de fødevarer, der koster meget vand, bidrager også ofte til klimaforandringerne, fortæller danske forskere. Men det vender vi lige tilbage til. (videnskab.dk 12.10.2018).)

- Nå skal dagligvarebransjen sjekkes: Daglivarebransjen under lupen: - Propaganda at norsk mat er billig.

(Anm: Nå skal dagligvarebransjen sjekkes: Daglivarebransjen under lupen: - Propaganda at norsk mat er billig. Matvaregrunder i kolonial.no Karl Munthe Kaas jubler over Konkurransetilsynets kommende utredning. (dagbladet.no 8.8.2018).)

(Anm: Tidligere innkjøpssjef i Ica: – Forskjellene i innkjøpsprisene var avgjørende for konkurransen. For første gang forteller en tidligere Ica-topp om hvor store forskjellene var mellom Ica og Norgesgruppen tilbake i 2013. (aftenposten.no 16.8.2018).)

- Kraftig ut mot Kolonial.no: –Ikke for å være eplekjekk, men matvarer på nett vil ALDRI kunne lønne seg. Det er faktisk HELT UMULIG! (– Selv med en robotplukker, vil du ikke klare å få det under 10 kroner.)

(Anm: Kraftig ut mot Kolonial.no: –Ikke for å være eplekjekk, men matvarer på nett vil ALDRI kunne lønne seg. Det er faktisk HELT UMULIG! En av Norges mest vellykkede netthandel-gründere, Einar Brandsdal, som omsatte for nærmere 800 milllioner kroner gjennom sine nettbutikker som Netthandel, Blivakker og Cocopanda, er skeptisk til at det går an å tjene penger på nettmathandel. (…) — Investorer forstår ikke e-handel –Men kan ikke dette automatiseres kraftig, slik at plukkekosten blir nærmere 0? – Selv med en robotplukker, vil du ikke klare å få det under 10 kroner. Da har du også store investeringer som må regnes hjem. Vi har blitt ganske gode til å regne på dette. Selv om kolonial.no tredobler antall kunder, vil de bare tape mer penger. Kolonial.no ble priset til 1,5 milliarder ved forrige emisjon, og deres største investor har gått inn med totalt 450 millioner kroner. –Hvorfor tror du så mange investorer har tro på selskapet og har investert kraftig hvis det umulig kan bli lønnsomt? (shifter.no 9.8.2018).)

- Zalando-eier går inn med 300 millioner i Kolonial.no.

(Anm: Zalando-eier går inn med 300 millioner i Kolonial.no. Svenske Kinnevik, som er største eier i netthandelgiganten Zalando, sprøyter inn 300 millioner kroner i hardt pressede Kolonial.no. Den norske dagligvarehandelen på nett har slitt med store underskudd og regnet med å gå i minus både i år og neste år, tross økende omsetning. I fjor måtte 100 ansatte gå fra selskapet. Men nå kommer et av Sveriges største investeringsselskaper altså inn på eiersiden. (aftenposten.no 15.8.2018).)

- Næringsministeren forstår ikke næringen. Denne uken bestemmer et lite knippe mektige menn hva du skal spise det neste året. Det vil koste deg dyrt. Jo større makt, desto farligere er misbruket av den, sa konservatismens irske far, Edmund Burke.

(Anm: Næringsministeren forstår ikke næringen. Denne uken bestemmer et lite knippe mektige menn hva du skal spise det neste året. Det vil koste deg dyrt. Når næringsminister Monica Mæland satser på at Kolonial.no skal pulverisere makten i dagligvarebransjen, har hun enten berøringsangst eller svak forståelse for hvordan næringen fungerer, mener Joacim Lund. Jo større makt, desto farligere er misbruket av den, sa konservatismens irske far, Edmund Burke. Det var nok ikke norsk dagligvarebransje han siktet til. Men kunne han stirret ned på gårsdagens maktmøte i Tønsberg fra sin plass i himmelen, ville han fått bekreftet at tesen hans funker som ei kule 200 år etter at han selv trakk sitt siste sukk. Dagligvareleverandørenes forening åpnet i går sitt høstmøte, startskuddet for den årlige høstjakten, der leverandører og dagligvarekjeder barker sammen. Avtaler skal forhandles, kontrakter skal signeres. (aftenposten.no 11.12.2017).)

- Forskere: Forarbejdet mad kan gøre os fede og syge.

(Anm: Forskere: Forarbejdet mad kan gøre os fede og syge. Flere forskere argumenterer for, at ekstremt forarbejdet mad er skyld i fedme, diabetes og andre metabolisk relaterede sygdomme. (jyllands-posten.dk 1.8.2018).)

- Vil få bukt med den store folkesykdommen: 15 års studie overrasker forskerne: Dette frokostknepet holder deg frisk lengst. Starter du dagen med havregrøt eller en spesiell type knekkebrød, får du en annen bonus enn bare å bli mett.

(Anm: Vil få bukt med den store folkesykdommen: 15 års studie overrasker forskerne: Dette frokostknepet holder deg frisk lengst. Starter du dagen med havregrøt eller en spesiell type knekkebrød, får du en annen bonus enn bare å bli mett. (…) GOD FROKOST: Havregrøt, her med nøtter og svisker, er en finfin start på dagen, og gir flere bonuseffekter.  (…) Den omfattende studien er gjort av forskere på Chalmers och Cancerinstitutet i København. Den gir en solid bekreftelse på tidligere forskning om fullkornets store betydning for forebygging av diabetes type 2. (dagbladet.no 11.9.2018).)

- Ny gluten-studie overrasker ekspert. (- Forsøkspersonene som var med i studien og spiste mindre gluten opplevde et vekttap på nesten ett kilo etter åtte uker.) (- Bakteriefloraen endret seg Studiet hadde som formål å undersøke om sammensetningen av tarmens hundrevis av forskjellige bakteriearter endrer seg, dersom man skifter ut gluten-rik kost med den glutenfattig og fiberrik kost. I studien fremgår det at det var nettopp dette som skjedde.)

(Anm: Ny gluten-studie overrasker ekspert. Professor er overrasket over egne funn i ny, dansk studie. 52 danske og internasjonale forskere har for første gang på verdensplan påvist at det kan være flere positive effekter knyttet til å spise mindre gluten. I studien, som har strakt seg over seks år, at man ved å spise mindre gluten, kan forandre sammensetningen av tarmbakterier. Helt uventet funn Man vil da føle seg mindre oppblåst og få mindre luft i magen. Forsøkspersonene som var med i studien og spiste mindre gluten opplevde et vekttap på nesten ett kilo etter åtte uker. Det skriver Politiken. (…) Bakteriefloraen endret seg Studiet hadde som formål å undersøke om sammensetningen av tarmens hundrevis av forskjellige bakteriearter endrer seg, dersom man skifter ut gluten-rik kost med den glutenfattig og fiberrik kost. I studien fremgår det at det var nettopp dette som skjedde. Les om de detaljerte funnene i studien her Ifølge professoren lider om lag én prosent av befolkningen med den autoimmune sykdom cøliaki. Samtidig har om lag én av fem har konstant problemer med mage eller tarm i en eller annen form. – En av årsakene til dette kan være det store forbruket av brød, pizzaer, hvete og rug, sier professoren. (tv2.no 14.11.2018).)

(Anm: A low-gluten diet induces changes in the intestinal microbiome of healthy Danish adults. Nature Communications volume 9, Article number: 4630 (2018).)

- Hov, er gluten slet ikke superskurken? Sunde og raske mennesker kan tilsyneladende tabe sig og blive mindre oppustede af at undgå mad med gluten i. Men måske har det intet med gluten at gøre. (- Vi kunne direkte måle det i deres udånding. Og det var de ændrede kostfibre og ikke mængden af gluten, der gjorde udslaget,« forklarer Oluf Borbye Pedersen.)

(Anm: Hov, er gluten slet ikke superskurken? Sunde og raske mennesker kan tilsyneladende tabe sig og blive mindre oppustede af at undgå mad med gluten i. Men måske har det intet med gluten at gøre. Nyt stort studie retter nemlig mistanken mod andre bestanddele i vores korn. Alligevel er der udbrudt glutenkrig. »Ja, man kan både tabe sig lidt og føle sig mindre oppustet. Men forklaringen har formentlig ikke så meget med gluten at gøre. Snarere opnår man gevinsterne, fordi man samtidig undgår nogle svært fordøjelige kostfibre, som korn også indeholder, og erstatter dem med nogle andre,« siger professor Oluf Borbye Pedersen, Novo Nordisk Foundation Center for Basic Metabolic Research ved Københavns Universitet. (…) »Tarmbakterierne reagerede prompte på dette skifte i kostfibrene. De ændrede deres sammensætning, så de fik bedre kapacitet til at nedbryde og fordøje de nye typer af kostfibre, der pludselig landede nede hos dem. Og det resulterede bl.a. i, at forsøgsdeltagerne ikke udviklede nær så meget luft i maven som tidligere. Vi kunne direkte måle det i deres udånding. Og det var de ændrede kostfibre og ikke mængden af gluten, der gjorde udslaget,« forklarer Oluf Borbye Pedersen. (jyllands-posten.dk 21.11.2018).)

- Måske skal vi spise mindre brød til: Mindre gluten ændrer dine tarmbakterier, giver mindre oppustet mave og uventet vægttab. En glutenfattig, men fiberrig kost ændrer dine tarmbakterier, giver en bedre mavefornemmelse og et lille vægttab, viser dansk-international forskning. Skærer du kraftigt ned på brød, pizza, pasta og anden glutenholdig mad, vil du nok få en bedre mavefornemmelse og et mindre vægttab.

(Anm: Måske skal vi spise mindre brød til: Mindre gluten ændrer dine tarmbakterier, giver mindre oppustet mave og uventet vægttab. En glutenfattig, men fiberrig kost ændrer dine tarmbakterier, giver en bedre mavefornemmelse og et lille vægttab, viser dansk-international forskning. Skærer du kraftigt ned på brød, pizza, pasta og anden glutenholdig mad, vil du nok få en bedre mavefornemmelse og et mindre vægttab. 52 danske og internationale forskere har efter seks års studier for første gang på verdensplan påvist, at spiser du mindre gluten, altså mad med hvede, rug eller byg, forandrer det sammensætningen af dine tarmbakterier, så du vil føle dig mindre oppustet, have mindre luft i maven og endda få et uventet vægttab på knap et kilo efter otte uger. (politiken.dk 13.11.2018).)

- Bliver vi fede og syge af ultraforarbejdet mad?  (- En opsummering af forskningen frem til 2017 konkluderede, at ultraforarbejdede fødevarer lader til at være knyttet til fedme og øget risiko for hjertesygdom, men det er uklart, hvilken rolle forarbejdningen af fødevarerne spiller.)

(Anm: Bliver vi fede og syge af ultraforarbejdet mad? Flere forskere argumenterer for, at ekstremt forarbejdet mad er skyld i fedme, diabetes og andre metabolisk relaterede sygdomme. Hvad er maltodextrin, modificeret stivelse og hydrolyseret protein egentlig? Ultraforarbejdet mad er en fællesbetegnelse for stærkt forarbejdede fødevarer, som typisk indeholder stoffer, vi kun meget sjældent finder i køkkenet. Fødevarerne er industriproducerede og ofte sammensat af næringsstoffer, som er taget ud af de oprindelige madvarer. (…) Undersøgelser fra USA, Norge samt flere europæiske lande viser, at mere end halvdelen af den mad, vi køber, hører hjemme i gruppen af stærkt forarbejdede fødevarer. (…) Studier har vist, at vi står overfor en eksplosion i tilfælde af metabolisk relaterede sygdomme som diabetes type 2. (…) Men den almene opfattelse af, at vellevned og dovenskab er hele forklaringen, nyder ikke solid støtte blandt forskerne. (…) »Det var et forskningsmiljø ved universitetet i São Paulo med Carlos Augusto Monteiro i spidsen, som startede det hele,« fortæller Marit Zinöcker til Forskning.no, Videnskab.dk’s norske søstersite. (…) Undersøgelser fra Brasilien viste, at folk, der spiste meget af de ekstremt forarbejdede fødevarer – op til halvdelen af energiindtaget – ofte led af fedme. I løbet af de senere år er studier fra andre lande kommet frem til samme konklusion. Et spansk studie viser, at folk, der spiser mange ultraforarbejdede fødevarer, oftere lider af fedme. En undersøgelse fra Sverige påpeger, at stigningen af superforarbejdet mad i den svenske kost afspejler udviklingen af ​​fedme i landet. Og en sammenligning af europæiske lande viser, at udbredelsen af ​​fedme har en tendens til at stige mere i nationer, hvor der er en rigelig tilgængelighed af ultraforarbejdede fødevarer. (…) Et norsk studie af fisk peger i samme retning: Hele fisk lader til at være forbundet med mindre risiko for sygdom, mens forarbejdede fiskeprodukter som fiskeboller, fiskepinde og fiskekager er forbundet med sundhedsmæssige problemer. (…) Der er kun lidt som peger mod, at det er manglende motion, som kan forklare vægtstigningen i den norske befolkning. (…) En opsummering af forskningen frem til 2017 konkluderede, at ultraforarbejdede fødevarer lader til at være knyttet til fedme og øget risiko for hjertesygdom, men det er uklart, hvilken rolle forarbejdningen af fødevarerne spiller. (…) »Skal tages meget alvorligt« Jan Raa mener, at Marit Zinöckers og Inge Lindseths artikel er en imponerende sammenfatning af den viden, som er kommet frem i løbet af de seneste år. »Det skal tages meget alvorligt og gøres til ernæringsfagligt pensum,« skriver han til Forskning.no. (…) Betændelse og lækage fra tarmene Tarmfloraen kan påvirke kroppens egne mekanismer for at styre energibalancen, enten som reguleringen af ​​appetitten eller energiforbruget, skrev Hilde Risstad og Jørgen Valeur for nylig i Indremedisineren. Men det vigtigste er måske bakteriernes rolle ved betændelse. Der er grund til at tro, at en ugunstig mikrobiota i tarmen kan forårsage betændelse, for eksempel ved at gøre tarmene mere gennemtrængelige. Det kan åbne op for, at både tarmbakterier og de giftstoffer, som de producerer, lækker ud i blodet. Flere af dyreforsøgene vedrørende tilsætningsstoffer viste også, at de ændrede tarmfloraen, så den blev betændelsesfremmende. Desuden viser en hel del forskning, at mennesker med fedme netop har tegn på betændelse i kroppen. Læs også: Tarmbakterier er nøglen til et godt helbred (…) Læs også: Tarmbakterier kan være nøglen til fremtidens fedmemedicin Læs også: Forskere opdager 'mæthedsgen' - kan føre til fedmebehandling  (videnskab.dk 1.8.2018).)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom. (Medication-induced mitochondrial damage and disease.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Signaler fra tarmens mikrobiotika til fjerntliggende organer mht. fysiologi og sykdom. Signals from the gut microbiota to distant organs in physiology and disease. (Nat Med. 2016 Oct 6;22(10):1079-1089.)

- For å unngå magesyke og kvalme er det noen grønnsaker du aldri bør spise rå. (- Mattilsynet advarer mot å spise rå sopp og sukkererter. Importerte grønnsaker bør varmebehandles.)

(Anm: For å unngå magesyke og kvalme er det noen grønnsaker du aldri bør spise rå. Mattilsynet advarer mot å spise rå sopp og sukkererter. Importerte grønnsaker bør varmebehandles. Mattilsynet har registrert et økende antall sykdomsutbrudd forårsaket av ulike importerte grønnsaker, som blant annet sukkererter, ulike salater, friske krydderurter, spirer og fryste bær. - Vær spesielt oppmerksom på spiseklare salatgrønnsaker og krydderurter som er importert fra varmere land, sier seniorrådgiver Marit Lilleby Kvarme i Mattilsynet. (…) - Det er trygt å spise norske bær, frukt og grønnsaker, men det kan være lurt å skylle dem i vann, sier Gulbrandsen i Bama. (dagbladet.no 1.9.2018).)

(Anm: Hygiene (smittsomme sykdommer / infeksjoner / smittevern) (mintankesmie.no).)

- Råtnet ikke på seks måneder.

Råtnet ikke på seks måneder
dagbladet.no 12.10.2010
Hamburgermenyen fra McDonald's så nesten like bra ut som dagen den ble kjøpt.

(Anm: Miljø og helse (mintankesmie.no).)

- Diana (36) fra Hardanger fikk sjokk da hun fant dette eplet i sønnens skolesekk. Funnet i sønnens skolesekk får småbarnsmoren til å lure. – Jeg skjønner at man tenker det er skummelt, sier ekspert.

(Anm: Diana (36) fra Hardanger fikk sjokk da hun fant dette eplet i sønnens skolesekk. Funnet i sønnens skolesekk får småbarnsmoren til å lure. – Jeg skjønner at man tenker det er skummelt, sier ekspert. (…) Ble overrasket Ousdals første tanke var at det måtte ligge en liten, hårete og brun skrott der. (…) – Jeg ble skikkelig overrasket. Eplet var helt normalt, og det var heller ikke noe rart på innsiden da vi delte det opp, sier hun til TV 2. – Mannen min smakte på det, og det var helt vanlig. Konsistensen er helt fin. Fargen er litt falmet, men det er verken mykt eller råttent. Etter to måneder i skolesekken, gjennom tidenes varmeste sommer, ble småbarnsmoren sjokkert over fruktens tilstand. – Hva i alle dager blir utenlandsk frukt behandlet med ettersom frukten ikke råtner slik alt annet i naturen gjør? (tv2.no 17.8.2018).)

(Anm: Statens mattilsyn (Mattilsynet) (mintankesmie.no).)

- Fant spor av fuglelort og skadedyr på bakeri – nå er Coop-direktør permittert.

(Anm: Fant spor av fuglelort og skadedyr på bakeri – nå er Coop-direktør permittert
Bakeriet Goman Rognaldsen har vært stengt på ubestemt tid etter Mattilsynet avslørte «alvorlige og helsefarlige mangler». Nå har Coop-ledelsen permittert bakeri-ansvarlig, Torgeir Sveine. (…) 19. oktober stengte Mattilsynet bakeriet Goman Rognaldsen i Lindås kommune. Blant funnene var «svært graverende forhold vedrørende manglende renhold og kontroll med skadedyr hos dere». Spor etter skadedyr, et stort antall fluer og insekt og svært mangelfull renhold i store deler av produksjonslokalet, var blant funnene. – Terskelen for å stenge en produksjonsbedrift er ganske høy, men her var vi ikke i tvil. Det er veldig sjelden at vi ser så grove tilfeller, sa seksjonssjef i Mattilsynet, Randi Øyen Afdal, til Avisa Nordhordland. (…) Coop har bedt direktør for Coops egne merkevarer og for Trygg mat i Coop-systemet, Hege Berg Knutsen, om å overta lederansvaret for bakeriene. (nrk.no 30.10.2018).)

- Coop etter sjokk-funn på bakeri: – Et særtilfelle som handler om dårlig ledelse. (- Les hele saken om Coop-bakeriet her: Coop-bakeri stengt etter uanmeldt tilsyn av Mattilsynet: Fant museskitt, fugleskitt, døde veps og fuglefjær.)

(Anm: Coop etter sjokk-funn på bakeri: – Et særtilfelle som handler om dårlig ledelse. Kjeden går gjennom alle sine bakerier etter at det ble gjort graverende funn på et av deres bakerier.  Det har stormet rundt Coop de siste dagene. Først ble det kjent at et av deres Goman-bakerier, Goman Rognaldsen, ble stengt på dagen etter et uanmeldt tilsyn av Mattilsynet.
I tilsynsrapporten heter det blant annet at det ble observert museskitt, rotteskitt, fugleskitt, døde veps og fuglefjær. Mattilsynets seksjonssjef ved seksjon mat Bergen og omland, Randi Øyen Afdal, sa i en kommentar til Godt at det er sjelden de ser så grove tilfeller, og at det var fare for sykdom for de med svekket helse eller nedsatt immunforsvar. Mandag ettermiddag ble det deretter kjent at Torgeir Sveine, som var administrerende direktør i Coop Norge industri og ansvarlig for alle Coop-bakerier i Norge, gikk ut i permisjon på bakgrunn av det som hadde skjedd. Les hele saken om Coop-bakeriet her: Coop-bakeri stengt etter uanmeldt tilsyn av Mattilsynet: Fant museskitt, fugleskitt, døde veps og fuglefjær Nå melder Coop i en pressemelding at de skal foreta en revisjon av alle de andre bakeriene som leverer til kjeden, og at Torgeir Sveine er suspendert fra sin stilling. (godt.no 6.11.2018).)

- Matkontrollen opptrer som både dommer og bøddel. - Så hvorfor delta om du allerede har tapt, spør Paul Espen Hambre i Gambit.

(Anm: Paal Espen Hambre er seniorrådgiver i Gambit H+K, og han har ikke jobbet for Rema 1000 i sin tid som rådgiver, men opplyser for ordens skyld at byrået har flere detaljhandelsaktører på kundelisten. - Matkontrollen opptrer som både dommer og bøddel. - Så hvorfor delta om du allerede har tapt, spør Paul Espen Hambre i Gambit. I sitt utspill mot kommersielle aktører som ikke stiller til intervju, underslår TV 2 og «Matkontrollen» det faktum at programmets eksistensgrunnlag er konflikt, dramatikk og motsetninger. Det er for så vidt helt greit; Ingen kan klage på at en sebra har striper. Matkontrollens «natur» er, i likhet med sin TV 2-søster, «Helsekontrollen», å underholde, gi informasjon og selge reklameplass for kanalen. I sin formålsparagraf sier de riktignok at de skal «rette et kritisk søkelys på matvarebransjen, og jobbe for å sikre nordmenn trygg og god mat til riktig pris». All ære til dem for denne intensjonen, og jeg tviler ikke på at dette er et ektefølt utgangspunkt. Min erfaring med aktører som havner i forbrukerredaksjonenes søkelys tilsier likevel at dette ikke er hele sannheten. Derimot tror jeg underholdningsaspektet er vel så viktig. Les også: - TV 2 skaper et falskt inntrykk mot bedre viten For hvor mye kan man stole på journalistenes rettskaffenhet og objektivitet når man vet at hvert innslag som hovedregel må ha en taper for at det skal bli god tv? Det mener jeg er et betimelig spørsmål. (kampanje.no 1.10.2018).)

(Anm: PR-rådgivere, PR-byråer og PR-hjelp (PR-bransjen) (Spindoktorer) (mintankesmie.no).)

(Anm: Lobbyisme (lobbying - lobbyvirksomhet - lobbyregister - interessekonflikter - korrupsjon) (mintankesmie.no).)

- Lobbyregister: Tiden er overmoden for et lobbyregister.

(Anm: - Lobbyregister: Tiden er overmoden for et lobbyregister. Det er et paradoks at Norge, som liker å fronte seg som et åpenhets- og tillitssamfunn, ikke vil gå med på å la offentligheten få en bred oversikt i de aktørene som opererer i gangene på Stortinget. (dagbladet.no 11.9.2018).)

- Sunshine Policies (retningslinjer for åpenhet om interessekonflikter) og mørke skygger over Europa: Offentliggjøring av legemiddelindustriens utbetalinger til helsepersonell i ni europeiske land. (- Er åpenheten om individuelle data obligatorisk og komplett? Flertallet av de frivillige retningslinjer inkluderer en "opt-out" (frameldelse)-klausul i form av et krav om individuelt samtykke, hvilket undergraver betydningen av en åpenhetspolitikk.)

(Anm: Sunshine Policies (retningslinjer for åpenhet om interessekonflikter) og mørke skygger over Europa: Offentliggjøring av legemiddelindustriens utbetalinger til helsepersonell i ni europeiske land. (Sunshine Policies and Murky Shadows in Europe: Disclosure of Pharmaceutical Industry Payments to Health Professionals in Nine European Countries. (...) Er åpenheten om individuelle data obligatorisk og komplette? Flertallet av de frivillige retningslinjer inkluderer en "opt-out" (frameldelse)-klausul, gjennom et krav om individuelt samtykke, hvilket undergraver betydningen av en åpenhetspolitikk. (The majority of the voluntary codes include an “opt-out” clause, through a requirement for individual consent, that undermines the meaning of a transparency policy.) (...) Disclosure rules must follow EFPIA guidelines, but exceptions are allowed when these provisions are in conflict with national laws or regulations. Int J Health Policy Manag 2018 (ePublished: 14 March 2018).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Media (mediekritikk) (mintankesmie.no).)

(Anm: Interessekonflikter, bestikkelser og korrupsjon (mintankesmie.no).)

(Anm: Sakkyndige legers integritet, partiskhet og habilitet versus løgn i rettssalen (sakkyndighet) (mintankesmie.no).)

- Usund mad smadrer muligvis stamcellernes hukommelse. Dårlige kostvaner kan være skyld i, at kroppens stamceller ikke ved, hvad de skal udvikle sig til, og det kan muligvis lede til fedme og diabetes. Kosten kan muligvis ændre på cellernes epigenetik (hvordan de kommer til udtryk), så de har svært ved at udvikle sig, som de skal.

(Anm: Usund mad smadrer muligvis stamcellernes hukommelse. Dårlige kostvaner kan være skyld i, at kroppens stamceller ikke ved, hvad de skal udvikle sig til, og det kan muligvis lede til fedme og diabetes. Kosten kan muligvis ændre på cellernes epigenetik (hvordan de kommer til udtryk), så de har svært ved at udvikle sig, som de skal. Når kroppens stamceller (ikke-specialiserede celler - se boksen længere nede i artiklen) bliver udsat for forskellige stoffer i en usund kost, kan de efterfølgende ikke finde ud af at udvikle sig til sunde og raske fedtceller. Det viser et nyt dansk studie. Problemet i den sammenhæng er, at når stamcellerne i fedtvævet ikke ved, hvordan de bliver til velfungerende fedtceller, der på en sund måde kan lagre det fedt, vi spiser, kan kroppen finde på at lagre fedt i leveren og i musklerne i stedet for. Det er decideret farligt for organerne og kan være medvirkende årsag til udvikling af diabetes blandt overvægtige mennesker. Læs også: Sådan ved celler, hvad de skal være  Opdagelsen giver en helt ny indsigt i, hvordan en usund kost ikke bare skader os lige nu og her, men også skader stamcellerne, der med tiden skal udvikle sig til de celler, som gerne skal holde os kørende resten af livet. »Det er en ny forståelse af, hvordan miljømæssige faktorer, som eksempelvis kosten, kan ændre på stamcellernes hukommelse, så kosten har en effekt på helbredet senere i livet,« fortæller en af forskerne bag det nye studie, Romain Barrès, der er lektor ved Novo Nordisk Foundation Center for Basic Metabolic Research på Københavns Universitet. »Lever man sundt, kan man derfor langt hen ad vejen formentlig forebygge, at stamcellerne i fedtvævet udvikler sig på en usund måde.« Romain Barrès fortæller også, at det på nuværende tidspunkt er svært at pege på, om dårligt fungerende stamceller leder til fedme eller omvendt, men mere om det senere i artiklen. Det nye studie er for nylig offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift International Journal of Obesity. (videnskab.dk 21.4.2018).)

(Anm: Preadipocytes from obese humans with type 2 diabetes are epigenetically reprogrammed at genes controlling adipose tissue function. (…) CONCLUSIONS: Our findings that preadipocytes retain the memory of the donor in culture and can be reprogrammed by extracellular factors support a mechanism by which adipocyte precursors are epigenetically reprogrammed in vivo. Epigenetic reprogramming of preadipocytes represents a mechanism by which metabolic function of visceral adipose tissue may be affected in the long term by past exposure to obesity- or T2D-specific factors.Int J Obes (Lond). 2018 Feb 20.)

- Kjemi: Også lave doser farlig.

Kjemi: Også lave doser farlig
aftenposten.no 29.6.2012
Toksikologer, eksperter på giftige stoffer, har stort sett hatt fokus på helseskader av høye doser av giftige forbindelser.

Men nå er et skifte på gang, fortalte direktør Linda S. Birnbaum ved National Institute of Environmental Health Sciences under vitenskapskonferansen AAAS.

Lave doser over lang tid kan utrette svært mye skade, men dette er et felt man vet lite om. Noen sammenhenger er man i ferd med å se. For eksempel får kvinner som røyker under svangerskapet oftere barn som senere blir overvektige og oftere rammes av diabetes type 2.

Dette dreier seg ofte om hormonhermende kjemikalier, som utfører subtile endringer i arvestoffet – i hvordan genene «pakkes», heller enn i å endre selve DNA-sekvensene. Slike endringer benevnes som epigenetikk. Det er perioder i et menneskets livsløp da vi er mer sårbare for slike, genetiske endringer gjennom kjemisk påvirkning, sa Birnbaum blant annet. Slik lavdose, kjemisk påvirkning, kan gi helseskader som slår ut flere tiår senere, skriver AAAS på sine nettsider. (...)

- Forskere vil ruske op i priser og placeringen af usunde fødevarer. (- 1. Lavere priser på sund mad (…) 2. Omplacér varer i butikkerne (…) 3. Gør det nemt at vælge sundt (…) 4. Det skal være forbudt at reklamere for slik. Fødevarereklamer rettet mod børn, påvirker børnenes madpræferencer, købsforespørgsler og forbrugsmønstre. (…) 5. Kombinér flere indsatser.)

(Anm: Forskere vil ruske op i priser og placeringen af usunde fødevarer. Hvis vi skal nedbringe overvægt blandt børn og unge, skal der større strukturelle samfundsændringer til, konkluderer flere forskere. »Der er alt for mange overvægtige børn og unge i Danmark,« skrev Videnskab.dk tidligere om en ny rapport fra Vidensråd for Forebyggelse. Antallet af overvægtige børn ligger mellem 10-25 procent. Samtidig er det de færreste børn og unges mad- og måltidsvaner, der lever op til de nationale kostråd, konkluderer rapporten. Rapporten er en opsamling på flere studier, der sammenligner danske og udenlandske indsatser, som har haft til formål at forbedre børn og unges mad- og måltidsvaner. I den anledning har forskerne samlet en række råd og anbefalinger til, hvad man kan gøre på samfundsplan for at få flere til at spise sundere. Og ifølge forskerne bag rapporten er der god dokumentation for, at kombinationen af følgende fem initiativer vil hjælpe. (…) 1. Lavere priser på sund mad Ifølge forskerne er prisreguleringer blandt de mest effektive midler til at fremme sundere mad- og måltidsvaner. (…) 2. Omplacér varer i butikkerne Et andet vigtigt område at arbejde hen imod er butiksindretning, herunder den højde, de usunde ting er placeret i. (…) 3. Gør det nemt at vælge sundt I tråd med forrige punkt om placering af madvarer, peger Vidensråd for Forebyggelse på, at det nemme valg skal være det sunde valg, modsat hvad tilfældet er de fleste steder i dag. (…) 4. Det skal være forbudt at reklamere for slik Fødevarereklamer rettet mod børn, påvirker børnenes madpræferencer, købsforespørgsler og forbrugsmønstre. (…) 5. Kombinér flere indsatser Fremtidige indsatser bør være komplekse og inddrage flere indsatser for at opnå de potentielt største sundhedsfremmende mad- og måltidseffekter blandt børn og unge. (videnskab.dk 4.3.2018).)

(Anm: Statens mattilsyn (Mattilsynet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Statens mattilsyn (Mattilsynet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Media (mediekritikk) (mintankesmie.no).)

(Anm: Offentlige granskninger. (mintankesmie.no).)

(Anm: Offentlig forvaltning (Offentlig sektor) (Statens økonomireglement - offentlige anskaffelser - offentlige innkjøp etc.) (mintankesmie.no).)

– Hvor mye betaler gigantene for maten? Konkurransetilsynet kan ha svaret, men vil ikke undersøke det. Konkurransetilsynet sitter på informasjon som kan svare på om konkurransen i dagligvarebransjen fungerer.

(Anm: Hvor mye betaler gigantene for maten? Konkurransetilsynet kan ha svaret, men vil ikke undersøke det. Konkurransetilsynet sitter på informasjon som kan svare på om konkurransen i dagligvarebransjen fungerer. Hvor mye mindre betaler Norgesgruppens Kiwi-kjede for Grandiosaen enn det Coop og Rema må betale for den samme pizzaen? Forskjellene i innkjøpsprisene er det store spørsmålet i diskusjonen om hvorfor matprisene i Norge er så høye og om konkurransen virker. Konkurransetilsynet har frem til 2016 hentet inn innkjøpsavtalene mellom kjedene og de 20 største leverandørene. Dermed sitter de på svaret på nettopp dette spørsmålet. (aftenposten.no 19.4.2018).)

(Anm: Konkurransetilsynet (mintankesmie.no).)

–  Høyre vil utrede drastiske tiltak i matmarkedet for å få flere matbutikker på nett. Lik pris for samme vare skal føre til en eksplosjon av nye aktører i dagligvaremarkedet.

(Anm: Høyre vil utrede drastiske tiltak i matmarkedet for å få flere matbutikker på nett. Lik pris for samme vare skal føre til en eksplosjon av nye aktører i dagligvaremarkedet. Det håper et utvalg i Høyre. Arbeiderpartiet fremmer samme forslag. Peter Christian Frølich i Høyre mener forbrukerne er taperne i dagens matmarked. Nå vil han at det skal bli lettere for nye aktører å starte netthandel. Da må innkjøpsprisene bli like, mener han. – Pasienten er veldig syk. Forbrukerne betaler for mye for maten, de har for dårlig utvalg, og det er i realiteten bare én tilbyder til netthandel, sier stortingsrepresentant Peter Frølich i Høyre. Han peker på maktkonsentrasjonen i dagligvaremarkedet i Norge. Den er for stor både på butikksiden, grossistsiden og blant leverandørene. – Vi må gjøre noe.  Som leder av digitaliseringsutvalget legger han frem en resolusjon til Høyres landsmøte. Her ber han om at de skal utrede et forbud mot prisdiskriminering i leverandørleddet for å fremme mer digital dagligvarehandel. Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) er på reise og har ikke hatt anledning til å kommentere saken. (aftenposten.no 9.3.2018).)

- Næringsministeren forstår ikke næringen. Denne uken bestemmer et lite knippe mektige menn hva du skal spise det neste året.

(Anm: Næringsministeren forstår ikke næringen. Denne uken bestemmer et lite knippe mektige menn hva du skal spise det neste året. Det vil koste deg dyrt. Jo større makt, desto farligere er misbruket av den, sa konservatismens irske far, Edmund Burke. Det var nok ikke norsk dagligvarebransje han siktet til. Men kunne han stirret ned på gårsdagens maktmøte i Tønsberg fra sin plass i himmelen, ville han fått bekreftet at tesen hans funker som ei kule 200 år etter at han selv trakk sitt siste sukk. (…) Forbrukerne får svi Rapport etter rapport slår fast det samme: Maktkonsentrasjonen i dagligvarebransjen er enorm og økende. Det går ut over forbrukerne, som betaler for mye penger for et for dårlig utvalg hver gang de går i butikken. Og myndighetene løfter ikke en finger for å gjøre noe med det. (aftenposten.no 21.10.2017).)

(Anm: Makt og demokratiutredningen (mintankesmie.no).)

- 3915 PERSONER PÅ NAV-LØNN JOBBET I MATBUTIKKER I FJOR: Emil (19) lærer opp nyansatte i butikken, men får bare lønn for hver fjerde time han jobber. Antall personer som gjennom NAV jobber helt eller delvis gratis for de store dagligvarekjedene har eksplodert de siste fire årene.

(Anm: 3 915 PERSONER PÅ NAV-LØNN JOBBET I MATBUTIKKER I FJOR: Emil (19) lærer opp nyansatte i butikken, men får bare lønn for hver fjerde time han jobber. Antall personer som gjennom NAV jobber helt eller delvis gratis for de store dagligvarekjedene har eksplodert de siste fire årene. I 2016 var 3915 personer i et arbeidsmarkedstiltak i en av de store dagligvarebutikkene her i landet. (…) Betaler for fem dager Andersen jobber 100 prosent. Meny betaler for fem av dagene i måneden, mens NAV dekker resten. Regnestykket blir da som følger: Andersen har en 25 prosent stilling i Meny og har en timelønn på 156,78 kroner. For 37,6 timer i måneden får han utbetalt 4362 kroner etter skatt. Nav utbetaler i snitt 8668 i måneden i arbeidsavklaringspenger. Andersen får i tillegg ekstra betalt fra Meny om han jobber ekstravakter på kveld og i helger. – Det er en god deal for Meny? – Jo, det er vel det, sier Andersen. – Hva tenker du om at det er sånn? – Jeg vet ikke helt hva jeg tenker. Det er litt dumt fordi jeg tjener mindre enn hva jeg kunne ha gjort, sier han. (tv2.no 14.12.2017).)

(Anm: Statens mattilsyn (Mattilsynet) (mintankesmie.no).)

- Redd Barna med kritikk: – Morsmelkerstatning markedsføres aggressivt og ulovlig. Redd Barna krever at Oljefondet, som er medeier i flere av de største produsentene av morsmelkerstatning, tar affære. «Livet og helsen til millioner av sårbare barn står i fare på grunn av en trussel som får altfor lite oppmerksomhet – den raske veksten i markedet for morsmelkerstatning.»

(Anm: Redd Barna med kritikk: – Morsmelkerstatning markedsføres aggressivt og ulovlig. Redd Barna krever at Oljefondet, som er medeier i flere av de største produsentene av morsmelkerstatning, tar affære. «Livet og helsen til millioner av sårbare barn står i fare på grunn av en trussel som får altfor lite oppmerksomhet – den raske veksten i markedet for morsmelkerstatning.» Slik innleder Redd Barna en rapport som ble offentliggjort tirsdag morgen. – Denne industrien skyr ingen midler for å få mødre til å bytte bort pupp med morsmelkerstatning, skriver Redd Barna, og kommer med følgende påstander om bransjen generelt: - Det gis ut gratisprøver til nyfødte. - Morsmelkerstatning markedsføres aggressivt og ulovlig. - Mødre i fattige land lures til å tro at erstatning vil gjøre barnet smartere. - Selskapene beskyldes også for å bryte internasjonale retningslinjer satt av Verdens helseorganisasjon. – Konsekvensen er at mødre slutter å amme. Det fører til tap av liv, skriver Redd Barna. (…) Oljefondet er stor eier i fem av seks Statens pensjonsfond utland, populært kalt Oljefondet, er medeier i fem av de seks selskapene som ifølge Redd Barna-rapporten begår overtramp: - Nestlé SA (Nan, Gerber, SMA) - Abbot Laboratories (Similac) - Kraft-Heinz (Heinz, Nurture) - Danone (Nutricia, Aptamil) - Mead Johnson (Enfamil) (aftenposten.no 27.2.2018).)

– MATKONTROLLEN AVSLØRER: Gjorde oppsiktsvekkende funn under DNA-test av kjøttdeig. DNA-undersøkelser viser at kjøttdeigene inneholdt svin.

(Anm: Matkontrollen avslører: Gjorde oppsiktsvekkende funn under DNA-test av kjøttdeig. DNA-undersøkelser viser at kjøttdeigene inneholdt svin. – Ikke greit, sier Mattilsynet. Nå gjør produsentene om på rutinene sine. (…) – Må kunne stole på merkingen Mattilsynet mener du skal kunne stole på at det kun er storfe i kjøttdeig-pakker som kun skal inneholde storfe. (tv2.no 1.3.2018).)

- Mattilsynet og politiet gjør ukentlige kjøttbeslag: Stjålet mat selges i Oslo-butikker: - De legger bedervet kjøtt i marinade. (- Unge, friske mennesker får som regel bare forbigående mageproblemer, men eldre, syke, barn og gravide har ikke et immunforsvar som i like stor grad kan takle skjemt kjøtt. Noen kan risikere å ikke overleve en slik type matopplevelse.)

(Anm: Mattilsynet og politiet gjør ukentlige kjøttbeslag: Stjålet mat selges i Oslo-butikker: - De legger bedervet kjøtt i marinade. Organiserte bander stjeler kjøtt i dagligvareforretninger, og selger det videre til kjøttforretninger. Mattilsynets funn viser at mye av kjøttet er bedervet og helsefarlig. (…) Kamuflerer dårlig lukt og smak - Dette ser vi svært alvorlig på. I verste fall kan folk bli veldig syke av å spise bedervet kjøtt. Unge, friske mennesker får som regel bare forbigående mageproblemer, men eldre, syke, barn og gravide har ikke et immunforsvar som i like stor grad kan takle skjemt kjøtt. Noen kan risikere å ikke overleve en slik type matopplevelse. (dagbladet.no 12.3.2018).)

- Inspektørene slo til over hele Europa: Massiv matskandale avslørt: Sminket tunfisk for å lure intetanende kunder. Parmaskinken hadde aldri vært i Italia - og bøffelmozzarellaen var laget av kumelk. (- I Belgia slo myndighetene ned på salg av råttent kjøtt, i Spania oppdaget man falskt babymilk-pulver - og i Frankrike avdekket man hvordan kriminelle farget gammel tunfisk med kjemikalier for at den skulle se fersk ut!) (- Mer enn hver tredje var ikke den merkevaren som restauranten hevdet.)

(Anm: Inspektørene slo til over hele Europa: Massiv matskandale avslørt: Sminket tunfisk for å lure intetanende kunder. Parmaskinken hadde aldri vært i Italia - og bøffelmozzarellaen var laget av kumelk. (Dagbladet): En stor internasjonal matundersøkelse avslører juks med luksus-matvarer. De største skandalene kommer fra utlandet, melder det danske Mattilsynet, Foedevarestyrelsen. (…) I Belgia slo myndighetene ned på salg av råttent kjøtt, i Spania oppdaget man falskt babymilk-pulver - og i Frankrike avdekket man hvordan kriminelle farget gammel tunfisk med kjemikalier for at den skulle se fersk ut! I 11 eurpeiske land holdt inspektørene et spesielt øye på tunfisk som produkt. Operation Opson resulterte i at 51 tonn med tunfisk ble beslaglagt. Til sammen ble i alt mer enn 3,600 tonn farlige eller uholdbare matvarer og nesten 10 millioner liter forfalskede drikkevarer beslaglagt i aksjonene. Dette fant de Fødevarestyrelsen så nærmere på i alt 70 matvarer markedsført på menyer på cafeer og restauranter. Mer enn hver tredje var ikke den merkevaren som restauranten hevdet. (dagbladet.no 27.4.2018).)

- Kjemikalier i mat kan skade barn, sier en gruppe av barneleger.

(Anm: Chemicals in Food May Harm Children, Pediatricians’ Group Says. Eat more fruits and vegetables, don’t put plastic containers in the microwave or dishwasher and check recycling codes to reduce exposure to chemicals. A major pediatricians’ group is urging families to limit the use of plastic food containers, cut down on processed meat during pregnancy and consume more whole fruits and vegetables rather than processed food. Such measures would lower children’s exposures to chemicals in food and food packaging that are tied to health problems such as obesity, the group says. The American Academy of Pediatrics issued the guidelines in a statement and scientific technical report on Monday. The group joins other medical and advocacy groups that have expressed concern about the growing body of scientific evidence indicating that certain chemicals that enter foods may interfere with the body’s natural hormones in ways that may affect long-term growth and development. (nytimes.com 23.7.2018).)

- Kunstige søtningsmidler linket til diabetes og fedme. Mange land har innført sukkerskatt for å forbedre helsen til sine borgere. Som et resultat endrer mat og drikkebedrifter sine produkter til å inkludere lav eller null-kalori søtningsmidler i stedet for sukker.

(Anm: Artificial sweeteners linked to diabetes and obesity. Many countries have introduced a sugar tax in order to improve the health of their citizens. As a result, food and drink companies are changing their products to include low and zero-calorie sweeteners instead of sugar. However, there is growing evidence that sweeteners may have health consequences of their own. New research from the US, presented at the annual Experimental Biology conference in San Diego, found a link with consuming artificial sweeteners and changes in blood markers linked with an increased risk of obesity and type 2 diabetes in rats. Does this mean we need to ditch sweeteners as well as sugar? (theconversation.com 24.4.2018).)

(Anm: Harvard-ekspert: Disse ni tingene bør du spise mer av. ... Og her er de fem matvarene Helsedirektoratet mener er de sunneste. (…) Hun fant likevel fem eksempler på ekstra næringsrik mat. Under utdyper hun om disse, samtidig som hun la til fire nye matvarer. Disse ni matvarene mener hun man bør spise så ofte som mulig. Her er hennes liste: (aftenposten.no 14.5.2018).)

- Bare to sukkerholdige drikkevarer per uke kan øke risikoen for type 2 diabetes. (Just two sugary drinks per week may raise type 2 diabetes risk.)

(Anm: Bare to sukkerholdige drikkevarer per uke kan øke risikoen for type 2 diabetes. (Just two sugary drinks per week may raise type 2 diabetes risk.) (…) Verdens helseorganisasjon (WHO) rapporterer at minst 19 millioner årlige dødsfall skyldes kardiometabolske lidelser - et paraplybegrep for kardiovaskulær sykdom og tilstander som metabolsk syndrom og type 2 diabetes. (…) Imidlertid, som forfatterne av den nye forskningen forklarer, har resultatene av slike studier blitt betraktet som "kontroversielle". Så i den nye vurderingen bestemte forskerne - ledet av M. Faadiel Essop, Ph.D., ved Stellenbosch University i Stellenbosch, Sør-Afrika - å undersøke overordnede trender i funnene i 36 studier, som spenner over et tiår.) (medicalnewstoday.com 3.11.2017).)

- Å drikke brus daglig kan skade din fruktbarhet.

(Anm: Drinking soda daily may harm your fertility. If you are trying to get pregnant, you might want to cut back on soda; a new study has found that it could reduce your chances of conceiving. New research — which has now been published in the journal Epidemiology — finds that drinking one or more sugary drinks each day is linked to reduced fertility, for both men and women. (…) Evaluating their data, the researchers revealed that drinking soda was linked with a 20 percent reduction in the average monthly probability of conception for both men and women. (medicalnewstoday.com 19.2.2018).)

- Noen studier rapporterer imidlertid om at det ikke er negative effekter som følge av bruk av sukkerholdige drikkevarer (SSB). På grunn av denne uoverensstemmelsen foreslår vi at veldesignede langsiktige kliniske studier skal forbedre vår forståelse om sammenhengen mellom SSB-bruk og begynnende kardiometabolske sykdommer.

(Anm: Frequent sugar-sweetened beverage consumption and the onset of cardiometabolic diseases: cause for concern? (…) Some of the findings also show that regular SSB intake can alter glucose handling and insulin sensitivity, thereby contributing to the development of the MetS and T2DM. There is also evidence that frequent SSB intake (and particularly fructose) is linked to hypertension and well-known CVD risk factors. However, some studies report on the lack of negative effects as a result of SSB consumption. Because of this discrepancy, we propose that well-designed long term clinical studies should further enhance our understanding regarding the links between SSB consumption and the onset of cardiometabolic diseases. Journal of the Endocrine Society 2017 (Published: 02 November 2017).)

(Anm: Diabetes (mintankesmie.no).)

(Anm: Statens mattilsyn (Mattilsynet) (mintankesmie.no).)

- Ekspert: – Dette er én av de største utfordringene i kostholdet i dag. Sjekk hvordan du kan få i deg nok fullkorn. Bare én av fire nordmenn spiser nok fullkorn, viste en stor undersøkelse utgitt i 2012.

(Anm: Ekspert: – Dette er én av de største utfordringene i kostholdet i dag. Sjekk hvordan du kan få i deg nok fullkorn. Bare én av fire nordmenn spiser nok fullkorn, viste en stor undersøkelse utgitt i 2012. Samtidig tyder en ny undersøkelse gjennomført på vegne av matvareprodusentgiganten Nestlé i ni land, at nordmenn kan lite om fullkorn: 90 prosent v et ikke hvor mye fullkorn de bør spise daglig og bare rett over en tredel tror de spiser nok av det. Disse tallene bekymrer Erik Arnesen. Han er doktorgradsstipendiat i ernæring og helsefaglig rådgiver i Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL). (aftenposten.no 23.1.2018).)

- Nestle selger godteributikk for 23 milliarder. (- Avtalen er i tråd med Nestles uttalte strategi om å gå bort fra søtsaker og satse mer på sunnere kost.)

(Anm: Nestle selger godteributikk for 23 milliarder. Den sveitsiske matgiganten Nestle selger sin amerikanske godteri-virksomhet til italienske Ferrero for rundt 23 milliarder kroner. Ferrero, som blant annet er kjent for blant annet Tic TAC, Nutella og Ferrero Rocher, blir dermed det tredje største godteriselskapet på det amerikanske markedet. (…) Avtalen er i tråd med Nestles uttalte strategi om å gå bort fra søtsaker og satse mer på sunnere kost. Nestle understreker imidlertid at selskapet fortsatt vil utvide sin internasjonale virksomhet innen søtsaker, og trekker spesielt fram sjokolademerket KitKat. (aftenposten.no 16.1.2018).)

- Byggeboom langs svenskegrensa: Godteriboomen fører til gigantutbygging på Nordby: - Vi ønsker å doble.

(Anm: Byggeboom langs svenskegrensa: Godteriboomen fører til gigantutbygging på Nordby: - Vi ønsker å doble. Nordby, Svinesund, Charlottenberg og Töcksfors utvides betydelig. (…) BESTSELGER: Mat og drikke, ikke minst brus, er størst. Så følger godteri, snus, tobakk og til sist alkohol. (dagbladet.no 26.3.2018).)

(Anm: Nettsalget av godteri over grensa til Sverige rett til værs. Slik fant de smutthullet for godteri. Søtsugne nordmenn har oppdaget at de kan handle brus og snop i Sverige uten å betale moms og toll. (dagbladet.no 12.12.2017).)

(Anm: Godteri på nett. Regjeringens grep skaper godis­bonanza over hele landet: - Omsetningen har økt med 100 prosent. - Vi sender i snitt 3600 kilo varer i døgnet, sju dager i uka. (dagbladet.no 2.4.2018).)

- Mikroplast funnet i mer enn 90 % av flaskevann, ifølge studie. (- Konsentrasjonene var så høyt som 10 000 plastbiter for hver liter vann.) (- Av de 259 flasker som ble testet var bare 17 fri for plast, ifølge studien.)

(Anm: Microplastics found in more than 90% of bottled water, study says. Researchers find levels of plastic fibres in popular bottled water brands could be twice as high as those found in tap water. (…) Concentrations were as high as 10,000 plastic pieces for every litre of water. Of the 259 bottles tested, only 17 were free of plastics, according to the study. (…) The scientists wrote they had “found roughly twice as many plastic particles within bottled water” compared with their previous study of tap water, reported by the Guardian. We are living on a plastic planet. What does it mean for our health? According to the new study, the most common type of plastic fragment found was polypropylene – the same type of plastic used to make bottle caps. The bottles analysed were bought in the US, China, Brazil, India, Indonesia, Mexico, Lebanon, Kenya and Thailand. (theguardian.com 15.3.2018).)

- Kartlegging: Lite mikroplast i norsk drikkevann. Det er svært lave nivåer av mikroplast i vannet fra norske vannverk ifølge undersøkelser foretatt ved 24 vannverk.

(Anm: Kartlegging: Lite mikroplast i norsk drikkevann. Det er svært lave nivåer av mikroplast i vannet fra norske vannverk ifølge undersøkelser foretatt ved 24 vannverk. Det er Norsk institutt for vannforskning (NIVA) som har utført analysene på oppdrag for bransjeorganisasjonen Norsk Vann. Folkehelseinstituttet har gjort en helsemessig vurdering av resultatene. (…) – Kartleggingen viser svært lave nivåer av mikroplast i norsk drikkevann, også hos de vannverkene som potensielt har de mest forurensede drikkevannskildene. Dette er gode nyheter for oss alle, sier direktør Toril Hofshagen i Norsk Vann. Nå skal bransjen samarbeide med Mattilsynet om oppfølging av resultatene.  (aftenposten.no 5.6.2018).)

- 27 personer smittet med leverbetændelse fra iranske dadler. Udbruddet ventes at klinge af inden for de næste par uger, lyder det fra SSI.

(Anm: 27 personer smittet med leverbetændelse fra iranske dadler. Udbruddet ventes at klinge af inden for de næste par uger, lyder det fra SSI. Mindst 27 personer er blevet smittet med leverbetændelse, der er forårsaget af hepatitis A-virus, i Danmark. Det oplyser Statens Serum Institut (SSI) onsdag. Efterforskningen af sygdomstilfældene har »entydigt« peget på, at smittekilden er dadler fra Iran. (jyllands-posten.dk 15.3.2018).)

- Tilsetningsstoff (trehalose) i mat gis skylden for C. difficile-epidemi. Når de skumle Clostridium difficile-infeksjoner oppstår utsettes pasienter for alvorlig risiko. Men ingen vet hva som ligger bak det høye antallet infeksjoner. Ny forskning retter oppmerksomhet mot et tilsetningsstoff i mat. (- Eksakt hvorfor man de siste 20 årene har sett en voksende epidemi av C. difficile-infeksjoner har vært et mysterium - inntil nå.) (- De legger skylden på tilsetningsstoffet, det enkle sukker trehalose, som er mye brukt av næringsmiddelindustrien.) (- Trehalose brukes også i energidrikker og sportsdrikker, og som tilsetningsstoff i kosmetikk.)

(Anm: Food additive to blame for C. difficile epidemic. When Clostridium difficile infections rear their ugly head, patients are at serious risk. But no one knows what is behind the soaring number of infections. New research puts a food additive at the heart of the epidemic. Clostridium difficile is a bacterium capable of causing life-threatening diarrhea, colitis, toxic megacolon, organ failure, and death. According to the Centers for Disease Control and Prevention (CDC), C. difficile is currently "the most common microbial cause of healthcare-associated infections in U.S. hospitals and costs up to $4.8 billion each year." In fact, C. difficile causes half a million infections and kills 15,000 people each year, the majority of whom are seniors. Yet these numbers used to be much lower. Exactly why the past 20 years have seen a rising epidemic of C. difficile infections has remained a mystery — until now. Writing in the journal Nature recently, researchers from Baylor College of Medicine in Houston, TX, and colleagues at the University of Oregon in Eugene, Leiden Medical Center in the Netherlands, and the Wellcome Trust Sanger Institute in Hinxton, United Kingdom, might have located the missing piece in the puzzle. They point the finger squarely at a food additive, the simple sugar trehalose, which is widely used by the food industry. The rise of C. difficile The turn of the century saw the emergence of epidemic strains of C. difficile, explains Jimmy D. Ballard — a professor in the Department of Microbiology and Immunology at the University of Oklahoma in Oklahoma City — in an accompanying article in the journal Nature. Prof. Ballard explains that most of these strains originated from a single source: a type of C. difficile known as ribotype 027 (RT027), which spread from the U.S., Canada, and Europe around the world. In 2013, the CDC classed the threat level of C. difficile as urgent, putting the bug in the top 3 of 18 drug-resistant microbes — well above tuberculosis and MRSA. (…) In 2013, the CDC classed the threat level of C. difficile as urgent, putting the bug in the top 3 of 18 drug-resistant microbes — well above tuberculosis and MRSA. "Of particular concern has been the correlation between RT027 and a dramatic increase in deaths related to C. difficile. The mystery of why this ribotype and a second one, RT078, became so prevalent apparently out of thin air has remained largely unsolved." Prof. Jimmy D. Ballard Robert A. Britton — who is a professor of molecular virology and microbiology at Baylor College of Medicine — and his team have been on the hunt for the answer for a number of years. Prof. Britton pointed me in the direction of a study that the team published back in 2014, which showed that RT027 can outcompete other C. difficile strains in laboratory and animal models. Based on this work, they decided to delve deeper to get to the bottom of what gives RT027 this advantage. (medicalnewstoday.com 4.1.2018).)

(Anm: Epidemic Clostridium difficile Strains Demonstrate Increased Competitive Fitness Compared to Nonepidemic Isolates. Abstract Clostridium difficile infection is the most common cause of severe cases of antibiotic-associated diarrhea (AAD) and is a significant health burden. Recent increases in the rate of C. difficile infection have paralleled the emergence of a specific phylogenetic clade of C. difficile strains (ribotype 027; North American pulsed-field electrophoresis 1 [NAP1]; restriction endonuclease analysis [REA] group BI). Initial reports indicated that ribotype 027 strains were associated with increased morbidity and mortality and might be hypervirulent. Infect Immun. 2014 Jul; 82(7): 2815–2825.)

(Anm: Half a million C. diff infections and 15,000 deaths in 1 year (medicalnewstoday.com 27.2.2015).)

(Anm: C. difficile doubles hospital readmission rates, lengths of stay (medicalnewstoday.com 1.4.2015).)

(Anm: Clostridium difficile Infection in the U.S. Survey data suggest that the burden of CDI may be higher than previously projected. Engl J Med 2015 Feb 26.)

(Anm: Clostridium difficile-infeksjon (CDI) (fhi.no 23.7.2014).)

- Nyt sukkerstof får muligvis farlig tarmbakterie til at gå amok. Amerikanske forskere kan have fundet en sammenhæng mellem en voldsom stigning i antallet af smittede med en farlig tarmbakterie og introduktionen af et nyt sukkerstof i amerikanske fødevarer.

(Anm: Nyt sukkerstof får muligvis farlig tarmbakterie til at gå amok. Amerikanske forskere kan have fundet en sammenhæng mellem en voldsom stigning i antallet af smittede med en farlig tarmbakterie og introduktionen af et nyt sukkerstof i amerikanske fødevarer. Samtidig med at amerikanske fødevareproducenter begyndte at fylde fødevarer med det nye sukkerstof trehalose omkring årtusindeskiftet, steg antallet af infektioner med den meget farlige tarmbakterie C. difficile voldsomt. Nu kobler amerikanske forskere de to ting sammen og viser, at trehalose måske kan være årsagen til, at C. difficile trives bedre i dag en nogensinde før. Bakterien, der giver voldsom diarré, er meget svær at behandle og koster ifølge Center for Disease Control and Prevention 29.000 amerikanere livet om året. »C. difficile har altid været et problem, men gennem de seneste 15 år er bakterien blevet den mest almindelige form for infektion, som folk erhverver sig på hospitalerne i den vestlige verden,« fortæller Robert Britton, der er professor ved Baylor College of Medicine, i en mail til Videnskab.dk. Studiet er for nylig offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift Nature. (videnskab.dk 24.4.2018).)

(Anm: Dietary trehalose enhances virulence of epidemic Clostridium difficile. Nature. 2018 Jan 18;553(7688):291-294.)

(Anm: Depression, antidepressant medications, and risk of Clostridium difficile infection. BMC Medicine 2013;11:121 (7 May).)

(Anm: Trehalose, disakkarid som består av to glukoseenheter. Det ligner maltsukker, men har en annen molekylkonfigurasjon. Det er det viktigste karbohydratet i sopp og kan i friske, unge fruktlegemer utgjøre 1,4 % av friskvekten. (…) Trehalose er halvparten så søtt som sukker, men har sukkerets tekniske egenskaper. Det brukes derfor som tilsetning i matvarer der det ikke ønskes så søt smak, f.eks. i visse fruktprodukter. Trehalose brukes også i energidrikker og sportsdrikker, og som tilsetningsstoff i kosmetikk. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Artificial Sugar Trehalose Linked to Clostridium difficile Epidemics. An artificial sugar called trehalose enhances the virulence of epidemic lineages of Clostridium difficile, a Gram-positive spore forming bacterium that causes life-threatening inflammation of the colon, according to a new study published in the journal Nature. “Clostridium difficile infections have always been a problem in hospitals, but during the last 15 years they have become the most common cause of hospital-acquired infections in developed countries,” said study senior author Professor Robert Britton, of Baylor College of Medicine. (sci-news.com 4.1.2018)

- Gjennomgang bekrefter sammenheng mellom sukkerholdige drikkevarer og fedme. En ny gjennomgang og analyse av nyere studier hevder at regelmessig forbruk av sukkerholdige drikker fører til fedme og overvekt hos både barn og voksne. (- "Vi var i stand til å inkludere 30 nye studier som ikke ble sponset av industrien i denne gjennomgangen, et gjennomsnitt av 10 per år.")

(Anm: Review confirms link between sugary drinks and obesity. A new review and analysis of recent studies argues that regular consumption of sugar-sweetened drinks leads to obesity and overweight in both children and adults. The authors call for stricter national policies worldwide. According to data from the Centers for Disease Control and Prevention (CDC), 36.5 percent of all adults and around 17 percent of all children and adolescents in the United States have obesity. A healthful diet and regular exercise are both at the core of obesity prevention and treatment. But all too often, stores will tempt us with foods and beverages that are made to taste good, a lot of which are packed with ingredients that can exacerbate weight gain. Sugary drinks have frequently been cited as a seemingly innocuous, easily available product with a harmful potential when it comes to preserving our health. A study published last year, for example, showed that the consumption of sugar-sweetened beverages (SSBs) is linked to the onset of metabolic diseases. (…) "The evidence base linking SSBs with obesity and overweight in children and adults has grown substantially in the past 3 years," says review co-author Dr. Nathalie Farpour-Lambert.(...) "We were able to include 30 new studies not sponsored by the industry in this review, an average of 10 per year." (…) The review was published last week in the journal Obesity Facts, of the European Association for the Study of Obesity. (medicalnewstoday.com 2.1.2018).)

(Anm: The European Association for the Study of Obesity (easo.org).)

- Høyt sukkerinntak kan øke risikoen for hjertesykdom hos friske mennesker.

(Anm: Consuming high amounts of sugar could increase heart disease risk in healthy people. Healthy people who consume high levels of sugar are at an increased risk of developing cardiovascular disease. A ground-breaking study from the University of Surrey found that a subject group of otherwise healthy men had increased levels of fat in their blood and fat stored in their livers after they had consumed a high sugar diet. (...) After 12 weeks on the high sugar diet, the men with a high level of liver fat - a condition known as non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) - showed changes in their fat metabolism that are associated with an increased risk of cardiovascular disease, heart attacks and strokes. (news-medical.net 5.10.2017).)

(Anm: Healthy people are at risk of developing heart disease. Healthy people who consume high levels of sugar are at an increased risk of developing cardiovascular disease. (surrey.ac.uk 5.10.2017).)

- Sukkeravgiften kan være EØS-stridig: Høyt spill om godteriets fremtid i Norge: - Alle kan bli tapere. (- Nå klager NHO Mat & Drikke vedtaket inn for EFTAs overvåkningsorgan ESA.)

(Anm: Sukkeravgiften kan være EØS-stridig: Høyt spill om godteriets fremtid i Norge: - Alle kan bli tapere. NHO Mat & Drikke mener sukkeravgiften kan være ulovlig i henhold til EØS-regler. Ber nå om avklaring. (Dagbladet): Til tross for store protester ble avgiftsøkningen på brus og godteri vedtatt i Stortinget 12. desember. Nå klager NHO Mat & Drikke vedtaket inn for EFTAs overvåkningsorgan ESA. (dagbladet.no 14.12.2017).)

(Anm: Sukkerindustrien (Big Sugar) (Kunstige søtningsmidler) (mintankesmie.no).)

(Anm: ESA sier foreløpig nei til å stoppe sukkeravgiften. EØS-tilsynet ESA vil vurdere den kraftig økte sukkeravgiften nærmere, men krever ikke at den suspenderes mens behandlingen av saken pågår. (frifagbevegelse.no 23.12.2017).)

- For meget sukker nedsætter blodkarrenes funktion. sukker Nyt studie viser, at et højt sukkerindtag i blot 14 dage nedsætter blodkarrenes funktion og blodgennemstrømningen.

(Anm: For meget sukker nedsætter blodkarrenes funktion. sukker Nyt studie viser, at et højt sukkerindtag i blot 14 dage nedsætter blodkarrenes funktion og blodgennemstrømningen. Det skyldes blandt andet, at det høje sukkerindtag ”karamelliserer” de vigtige fimrehår i blodkarrene, så de bliver stive og ikke udvider sig tilstrækkeligt. Dette er første skridt på vejen til udviklingen af hjerte-kar-sygdom. Studiet er publiceret i det anerkendte videnskabelige tidsskrift ’The Journal of Physiology’. Blodkarrenes evne til at regulere blodgennemstrømningen er helt afgørende for kroppens sundhed, for med en forringet evne kan blodkarrene ikke udvide sig tilstrækkeligt, når blodet skal dirigeres til de regioner i kroppen, som har brug for mere blod. I sidste ende belaster og stresser det hjertet, hvilket kan være første skridt på vejen til hjerte-kar-sygdom. (nexs.ku.dk 22.1.2018).)

(Anm: Endothelial mechanotransduction proteins and vascular function are altered by dietary sucrose supplementation in healthy young male subjects. J Physiol. 2017 Aug 15;595(16):5557-5571.)

(Anm: Sucrose-sweetened beverages increase fat storage in the liver, muscle, and visceral fat depot: a 6-mo randomized intervention study. Am J Clin Nutr. 2012 Feb;95(2):283-9.)

- Slik vil matbransjen kutte sukkerinntaket vårt. Har undertegnet avtale med helsemyndighetene om å redusere sukkerinnholdet i maten.

(Anm: Slik vil matbransjen kutte sukkerinntaket vårt. Har undertegnet avtale med helsemyndighetene om å redusere sukkerinnholdet i maten. Regjeringen har lansert en nasjonal handlingsplan for bedre kosthold, som har som visjon å gi et "sunt kosthold, måltidsglede og god helse for alle". Ett av målene til helsemyndighetene er å redusere inntaket av tilsatt sukker i Norge, særlig blant barn og unge. Over halvparten av 9- og 13-åringene, og over 20 prosent av de voksne, spiser mer tilsatt sukker enn anbefalt. Regjeringens ambisjon er at sukkerets andel av kaloriinntaket skal gå ned fra 13 til 11 prosent innen 2021. Anbefalt inntak av tilsatt sukker er imidlertid 10 prosent, og det er det mer langsiktige målet. I tillegg skal andelen 15-åringer som spiser godteri eller drikker sukkerholdige drikkevarer 5 dager i uken eller mer reduseres med hele 50 prosent. (lhl.no 16.10.2017).)

– Vil advare andre: Advarer mot energidrikk: Hjertet til Filip (16) holdt på å stoppe. - Man må nesten oppleve noe sånt for å forstå alvoret, sier Filip Säll, som fikk alvorlige hjerteproblemer etter tre energidrikker.

(Anm: Vil advare andre: Advarer mot energidrikk: Hjertet til Filip (16) holdt på å stoppe. - Man må nesten oppleve noe sånt for å forstå alvoret, sier Filip Säll, som fikk alvorlige hjerteproblemer etter tre energidrikker. (…) Drakk tre energidrikker I desember 2017 hadde 16-åringen et lungevirus, og gikk derfor på medisinen Lepheton, som inneholder morfin. (…) Kan få alvorlige bivirkninger Lege og medisinsk fagredaktør i Legemiddelverket, Steinar Madsen, kan fortelle at en boks energidrikk sjelden er skadelig, men mange over en kortere periode kan føre til alvorlige bivirkninger. - Det gjelder spesielt for dem som har underliggende årsaker til hjerteforstyrrelser som kan utløses av store doser koffein. Når hjertet – som i dette tilfellet – slår altfor fort, greier hjertet ikke å pumpe nok blod. (dagbladet.no 31.1.2018).)

- Stadig flere barn drikker energidrikk. (- Har ført til hjertesvikt I undersøkelsen kommer det frem at blant bivirkningene er energifall, søvnforstyrrelser, skjelving, hyperaktivitet, hodepine, brystsmerter og hjertebank.

(Anm: Stadig flere barn drikker energidrikk. (…) Har ført til hjertesvikt I undersøkelsen kommer det frem at blant bivirkningene er energifall, søvnforstyrrelser, skjelving, hyperaktivitet, hodepine, brystsmerter og hjertebank. Det har også forekommet hjerte- og nyresvikt med påfølgende sykehusinnleggelse hos barn og unge som har hatt et høyt energidrikkinntak på kort tid. - 22 prosent har opplevd høy energi, med påfølgende plutselig fall i energi. - 17 prosent har opplevd søvnforstyrrelser. - Over ti prosent sier de har opplevd skjelving, hjertebank, hyperaktivitet og hodepine. - Konsentrasjonsvansker, nervøsitet, kvalme/oppkast, brystsmerter og nedstemthet er rapportert av tre til åtte prosent av deltakerne. – Studier fra USA viser at energidrikk påvirker hjerterytme, puls og blodtrykk. Effekten av energidrikk kan ikke sammenlignes med kaffe, fordi energidrikkene inneholder flere sentralstimulerende stoffer, noe som gjør at effekten varer lengre enn hvis man drikker tilsvarende mengde koffein gjennom kaffe, sier Instefjord. (vg.no 26.9.2018).)

- Norsk forskning vekker oppsikt: - Koffein kan føre til overvektige barn. Forsker: - Det er viktig å merke at koffein ikke bare kommer fra kaffe.

(Anm: Norsk forskning vekker oppsikt: - Koffein kan føre til overvektige barn. Forsker: - Det er viktig å merke at koffein ikke bare kommer fra kaffe. (Dagbladet): Forskningsresultater fra en ny, stor studie publisert i tidsskriftet BMJ Open viser at mødrenes inntak av koffein under svangerskapet kan bidra til utvikling av overvekt hos barn. (dagbladet.no 22.5.2018).)

(Anm: Maternal caffeine intake during pregnancy and childhood growth and overweight: results from a large Norwegian prospective observational cohort study. BMJ Open 2018;8:e018895.)

- Godterikrigen. Raser mot lokkepriser på godteri: - Jeg finner nesten ikke ord. For kort tid siden lovet alle dagligvarekjedene helseministeren å slåss mot sukker, salt og fett. Nå bruker de billig godteri som lokkemiddel.

(Anm: Godterikrigen. Raser mot lokkepriser på godteri: - Jeg finner nesten ikke ord. For kort tid siden lovet alle dagligvarekjedene helseministeren å slåss mot sukker, salt og fett. Nå bruker de billig godteri som lokkemiddel. (Dagbladet): Både forskere, eksperter og leder i Foreningen for overvektige reagerer kraftig, etter at dagligvarekjedene nå bruker billig godteri for å lokke til seg kunder. (…)  Det er bare et snaut år siden at de samme kjedene troppet opp på helseminister Bent Høies kontor, og sammen med resten av matbransjen erklærte felles front mot sukker, salt og mettet fett. For første gang kommenterer helseministeren nå den nye godterikrigen, via sin statssekretær Maria Jahrmann Bjerke: - I et folkehelseperspektiv mener vi at kjedene heller burde konkurrere om å være best på pris på de sunne matvarene framfor de usunne. (dagbladet.no 23.10.2017).)

- Helsedirektoratet advarer mot ufiltrert kaffe. Kaffe som ikke er filtrert, settes nå på nei-lista. Årsaken er at ufiltrert kaffe gir deg økt kolesterol, ifølge Helsedirektoratet.

(Anm: Helsedirektoratet advarer mot ufiltrert kaffe. Kaffe som ikke er filtrert, settes nå på nei-lista. Årsaken er at ufiltrert kaffe gir deg økt kolesterol, ifølge Helsedirektoratet. Barista og kaffebrenner Tim Wendelboe presser svart kaffe og serverer ernæringsprofessor ved Universitetet i Oslo, Christian A. Drevon på kaffebaren sin på Grünerløkka i Oslo. Den prisvinnende baristaen er ikke bekymret for nordmenns kaffedrikking, men ifølge Helsedirektoratet er ikke all kaffe god for helsa. I de nye kostholdsrådene for forebygging av hjerte- og karsykdommer, anbefales det å holde seg unna flere typer kaffe. Årsaken er at ufiltrert kaffe fører til økt kolesterol, ifølge Helsedirektoratet. (…) Presskannekaffe, kokekaffe, espresso og kaffe fra kapselmaskiner skal alle inneholde fettstoffer som gir økt kolesterol, og står derfor på nei-lista til Helsedirektoratet. (…) To millioner med for høyt kolesterol. To millioner voksne nordmenn har høyere kolerstol enn anbefalt, ifølge tall fra Landsforeningen for hjerte- og lungesyke. (nrk.no 3.12.2017).)

- Forsker sluttet å bruke matboks etter plast-test. (- TESTET: Norsk institutt for luftforskning har testet ulike plastprodukter for NRKs Forbrukerinspektørene. Der ble det funnet spor av miljøgift i produkter som lover det motsatte.) (– Skadelig over tid.)

(Anm: Forsker sluttet å bruke matboks etter plast-test. Forskeren ble så overrasket da han testet plastprodukter for NRK at datteren ikke lenger fikk ha med den faste matboksen i barnehagen. TESTET: Norsk institutt for luftforskning har testet ulike plastprodukter for NRKs Forbrukerinspektørene. Der ble det funnet spor av miljøgift i produkter som lover det motsatte. På oppdrag for NRK har forsker Pawel Rostkowski testet 11 plastprodukter for miljøgift. Produkter mange av oss har på kjøkkenet. Han ble overrasket over funnene. – Jeg har sluttet å sende matboksen med datteren min til barnehagen, forteller forskeren. (…) – Skadelig over tid Pawel Rostkowski jobber som seniorforsker ved Norsk institutt for luftforsknings avdeling for miljøkjemi, og han testet blant annet en matboks fra IKEA som ikke lenger er i salg. (nrk.no 20.12.2017).)

- Helsedirektoratet har valgt å advare mot kaffe som ikke er filtrert i sine nye retningslinjer for forebygging av hjerte- og karsykdommer. Det vil si kokekaffe, presskannekaffe og espresso, men også kaffe fra kaffemaskiner og kapselkaffe. Det er bare pulverkaffe og filterkaffe som er ren for fett.

(Anm: Kaffebransjen svarer på advarslene: – Ikke bekymret for folkehelsa. (…) På fy-listen Bakgrunnen er at Helsedirektoratet har valgt å advare mot kaffe som ikke er filtrert i sine nye retningslinjer for forebygging av hjerte- og karsykdommer. Det vil si kokekaffe, presskannekaffe og espresso, men også kaffe fra kaffemaskiner og kapselkaffe. Det er bare pulverkaffe og filterkaffe som er ren for fett. Fastleger skal nå informere pasienter med for høyt kolesterol om den usunne kaffen, og sammenhengen mellom denne og kolesterolverdiene i blodet. (nrk.no 4.12.2017).)

– Kolonial.no mener prisregulering på mat kan gi lavere priser og bedre utvalg. – Dominerende leverandører må selge samme vare til samme pris til alle kjedene. Det gjør de i Danmark, og der er det jevnlig priskonkurranse og bedre utvalg, sier sjefen i Kolonial.no.

(Anm: Kolonial.no mener prisregulering på mat kan gi lavere priser og bedre utvalg. – Dominerende leverandører må selge samme vare til samme pris til alle kjedene. Det gjør de i Danmark, og der er det jevnlig priskonkurranse og bedre utvalg, sier sjefen i Kolonial.no. (…) 1. oktober la Næringsdepartementet frem en rapport som blant annet konkluderte med at det største hinderet for nye aktører er den store forskjellen i innkjøpspriser. Kolonial.no-sjef Karl Alveng Munthe-Kaas påpeker at maten i Norge er dyr sammenlignet med i andre land. (aftenposten.no 30.10.2017).)

- Så mye håver matvare-kongene inn på deg og meg. Rema 1000-toppen Odd Reitan er Norges åttende rikeste mann. (…) The Reitans På listen over de rikeste innen dagligvare her i landet, finner vi Rema 1000-familien, Norgesgruppen-arvingene og Orkla-topp.

(Anm: Så mye håver matvare-kongene inn på deg og meg. Rema 1000-toppen Odd Reitan er Norges åttende rikeste mann. (…) The Reitans På listen over de rikeste innen dagligvare her i landet, finner vi Rema 1000-familien, Norgesgruppen-arvingene og Orkla-topp. Og den rikeste av dem alle er dagligvarekongen Odd Reitan. Han er i 2016 oppført med 5.059 milliarder kroner i formue, og er med det Norges åttende rikeste mann. Dette er 24-åringen som er Norges rikeste. Rema 1000-toppen hadde en inntekt på 5,3 millioner og skattet 44,7 millioner kroner i fjor. Reitan (66) hadde året før en formue på over 760 millioner, og har dermed økt formuen betraktelig – med i underkant av 4,2 milliarder kroner. (tv2.no 27.10.2017).)

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

– Matkjedene og leverandørene har fått mer makt de siste fem årene.  (- Utgangspunktet i rapporten er at det er vanskelig for nye aktører å etablere seg i dette markedet, og ekspertene har kommet frem til to hovedårsaker til problemene: - tilgang på lokaler – stordriftsfordelene.)

(Anm: Matkjedene og leverandørene har fått mer makt de siste fem årene. En helt fersk rapport slår fast at konsentrasjonen i det norske dagligvaremarkedet har økt de siste fem årene. Orkla, Kiwi, Tine, Meny, Ringnes, Rema er alle aktører i dagligvarebransjen. Felles er at de alle har fått mer makt de siste fem årene. Det er konklusjonen i rapporten Nærings- og fiskeridepartementet har fått utarbeidet av Oslo Economics. Utgangspunktet i rapporten er at det er vanskelig for nye aktører å etablere seg i dette markedet, og ekspertene har kommet frem til to hovedårsaker til problemene: - tilgang på lokaler – stordriftsfordelene. (aftenposten.no 2.10.2017).)

(Anm: Statens mattilsyn (Mattilsynet) (mintankesmie.no).)

- Matsikkerhetsrapport: Norge dårligst på fisk. PÅ BUNNPLASS: I en fersk rapport, havner Norge helt på bunn av totalt 113 land når det gjelder sjøsikkerhet. Pilene peker nedover for den globale matsikkerheten, viser ny rapport. (- I rangeringen over landenes sjøsikkerhet, havner Norge derimot aller nederst. Rapportforfatterne legger overfiske, algeoppblomstring og stadig lavere oksygennivåer i vannet til grunn for bunnplasseringen.)

(Anm: Matsikkerhetsrapport: Norge dårligst på fisk. PÅ BUNNPLASS: I en fersk rapport, havner Norge helt på bunn av totalt 113 land når det gjelder sjøsikkerhet. Pilene peker nedover for den globale matsikkerheten, viser ny rapport. Av 113 land, havner Norge på siste plass når det gjelder sjøressurssikkerhet. Det kommer fram i rapporten Global Food Security Index (GFSI) , den globale matsikkerhetsindeksen. Målet med indeksen er å forstå matsystemenes globale dynamikk. For første gang på fire år har indeksen nå begynt å synke, skriver Nationen. Med matsikkerhet menes sikkerheten for tilstrekkelig tilgang på tilfredsstillende mat. (…) I rangeringen over landenes sjøsikkerhet, havner Norge derimot aller nederst. Rapportforfatterne legger overfiske, algeoppblomstring og stadig lavere oksygennivåer i vannet til grunn for bunnplasseringen. Flere Nationen var i kontakt med lørdag synes denne beskrivelsen er i overkant mørk. – Uavhengig av om det er så kritisk – jeg mener det er helt opplagt at vi både bør og skal spise mer fisk, men selv om vi dobler fiskekonsumet, så slår det lite ut på den totale matvaresikkerheten. Folk lever mest av brød og melk, sier Sp-stortingspolitiker Per Olaf Lundteigen til Nationen. (…) Analytiker spår ti år med høye laksepriser. (nettavisen.no 16.10.2017).)

– «Barna betaler prisen for norske kostholdsråd». Seniorforsker Merete Eggesbø ved Folkehelseinstituttet sier miljøgifter fra fisk kan gi adferdsvansker og overvekt hos barn. Hun mener norske kostholdsråd for gravide må endres.

(Anm: – «Barna betaler prisen for norske kostholdsråd». Seniorforsker Merete Eggesbø ved Folkehelseinstituttet sier miljøgifter fra fisk kan gi adferdsvansker og overvekt hos barn. Hun mener norske kostholdsråd for gravide må endres. (…) Mange gravide hadde for høye nivåer av miljøgifter, og disse ble overført til barna under graviditet og amming. Fet fisk som laks var hovedkilden. I 2016 kom en studie i tidsskriftet Jama Pediatrics. 26 000 barn fra elleve land var med. Forskerne så på to kategorier fiskekonsum: 1–3 måltider og mer enn tre måltider i uken. De fant at kvinner som spiste mer enn tre fiskemåltider i uken da de var gravide, fikk barn som vokste unormalt raskt som spedbarn. Barna ble ofte overvektige som skolebarn. I alle land så man denne sammenhengen. Når det i tillegg var de helsebevisste og høyt utdannede som spiste mest fisk, kunne ikke resultatene skyldes samvarierende faktorer. (morgenbladet.no 11.5.2018).)

- Mattilsynet fant ulovlig kjøtt i garasje. Mattilsynet: - Her er Oslos skrekk-garasje.

(Anm: Mattilsynet fant ulovlig kjøtt i garasje. Mattilsynet: - Her er Oslos skrekk-garasje. For første gang avslører Mattilsynet de rystende bildene fra en garasje i Oslo hvor man fant kjøtt som ikke lenger ansees som egnet til menneskemat. (Dagbladet): Tidligere i høst fortalte Dagbladet hvordan årvåkne inspektører fra Mattilsynet sørget for at storstilt, kriminell ommerking av matvarer i Oslo ble avslørt. (…) Gjennom en svært godt koordinert aksjon slo seks inspektører fra Mattilsynet, tollvesenet og Arbeidstilsynet til mot skjulestedet hvor en kjøttbutikk i Oslo hadde oppbevart smuglerkjøtt for et omfattende beløp - og under svært kritikkverdige forhold. (dagbladet.no 31.10.2017).)

- Matbutikk hadde drikke fra Colorline og smuglerkjøtt fra Sverige til salgs. (- Kom på uanmeldt besøk.) (- Mattilsynet gjennomførte kontrollen den 24. juli i år, og kom over flere tilfeller av varer der regelverket for import ikke er fulgt. I fryseren lå det kjøttdeig, kyllingburgere og kebabkjøtt som var kjøpt på den andre siden av grensen.)

(Anm: Matbutikk hadde drikke fra Colorline og smuglerkjøtt fra Sverige til salgs. I forbindelse med en inspeksjon hos en dagligvarebutikk i Grenland tidligere i sommer, kom inspektørene fra Mattilsynet over både smuglerkjøtt i fryseren og privatimportert brus i hyllene. Innehaveren mener at han har misforstått reglene, og at det er venner av han som har tatt med seg varene inn i landet. Kom på uanmeldt besøk Mattilsynet gjennomførte kontrollen den 24. juli i år, og kom over flere tilfeller av varer der regelverket for import ikke er fulgt. I fryseren lå det kjøttdeig, kyllingburgere og kebabkjøtt som var kjøpt på den andre siden av grensen. Dette karakteriseres i rapporten som smugling, fordi det er privatimportert. Noe tidspunkt for når varene ble transportert, eller hva slags temperaturer de ble fraktet i på ferden over grensa, lot seg heller ikke dokumentere på noen måte. (nrk.no 12.8.2018).)

– Kokke-Wenche advarer mot julematfelle: – Dette er juks! (– Det burde ikke være lov å selge dette som pinnekjøtt. De som har produsert dette her, fy skam dere!, sier Andersen)

(Anm: Kokke-Wenche advarer mot julematfelle: – Dette er juks! Nordmenn elsker pinnekjøtt og ribbe. Nesten 80 prosent av oss serverer denne tradisjonsmaten på julaften. Men ikke all ribbe og pinnekjøtt i butikkene er ekte vare. (…) TV 2 Hjelper deg har sjekket pinnekjøtt og ribbe hos de store matvarekjedene. Alt fra billigmerker som First Price, til dyrere merker som Jacobs Utvalgte. TV-kokk Wenche Andersen er ikke imponert over First Price -ribben uten bein som er kjøpt på Meny. – Her får du ikke sprø svor, det her vil bare bli et hardt skjold som ligger utenpå ribba. Den ribba her ville jeg levert tilbake igjen, sier hun. – Burde ikke være lov å selge Også pinnekjøttet fra First Price, kjøpt på Meny, får stryk. Her er det biter av bog blant pinnekjøttet, og flere av bitene er små og har lite kjøtt. – Det burde ikke være lov å selge dette som pinnekjøtt. De som har produsert dette her, fy skam dere!, sier Andersen. (tv2.no 14.12.2017).)

- Ønsker lakseoppdrettsavgift – Lakseoppdrettere bør betale en avgift for å få lov til å benytte areal i norske farvann, mener den tidligere oppdrettsgründeren Tarald Sivertsen fra Steigen i Nordland.

(Anm: Ønsker lakseoppdrettsavgift – Lakseoppdrettere bør betale en avgift for å få lov til å benytte areal i norske farvann, mener den tidligere oppdrettsgründeren Tarald Sivertsen fra Steigen i Nordland. Ifølge Sivertsen må de betale avgifter for å drive ut verdier fra fellesskapet. (nrk.no 24.3.2015).)

(Anm: Lakseoppdretter: - Dette er bare tull. Per Sandberg vil kutte i markedsavgiften norske oppdrettere betaler til Norges Sjømatråd. Det er det svært delte meninger om. (hegnar.no 8.10.2016).)

- Ny rekord i utbetaling av reiseforsikring. (- Matforgiftning koster norske forsikringsselskaper milliarder av kroner. (- Europeiske Reiseforsikring kan opplyse at det i 2016 ble det utbetalt to milliarder kroner av forsikringsselskapene på reiseforsikring, fordelt på 311.962 skader. Reisesyke er den største posten med utbetalinger på nær en milliard kroner.)

(Anm: Ny rekord i utbetaling av reiseforsikring. Klart for rekordutbetaling: Ferie-drømmen endte i mareritt for titusener av nordmenn. Matforgiftning koster norske forsikringsselskaper milliarder av kroner. Se de ti ferielandene der du er ekstra utsatt. (Dagbladet): - Dette er all time high-tall, altså rekordhøye tall, sier Emma Elisabeth Vennesland, assisterende informasjonsdirektør i Europeiske Reiseforsikring. Europeiske Reiseforsikring kan opplyse at det i 2016 ble det utbetalt to milliarder kroner av forsikringsselskapene på reiseforsikring, fordelt på 311.962 skader. Reisesyke er den største posten med utbetalinger på nær en milliard kroner. (dagbladet.no 13.11.2017).)

(Anm: Statens mattilsyn (Mattilsynet) (mintankesmie.no).)

- Norsk oppdrettsfisk står for utslipp langs norskekysten tilsvarende nesten hele Tokyos befolkning på 12 millioner mennesker.

(Anm: Norsk oppdrettsfisk står for utslipp langs norskekysten tilsvarende nesten hele Tokyos befolkning på 12 millioner mennesker. Det viser en beregning Dagbladet har gjort basert på tall fra Klima- og forurensingsdirektoratet (Klif) og Fiskeridirektoratet. Miljødepartementet skulle «se på saken» i 2010 - så ble det verre: Kloakk og matrester fra oppdrettsfisk tilsvarende 11,9 millioner mennesker slippes rett ut i norske fjorder. (…) SLIK PRODUSERES NORSK LAKS: I oppdrettsanlegg. Avfallsstoffene slippes rett ut i havet. Her fra et tilfeldig anlegg i nærheten av Bergen. (dagbladet.no 28.6.2013).)

(Anm: Blåskjellfesten endte med masse-diaré. Siden skulle det bare bli verre. Nå må staten rydde opp i fjordene etter tidenes oppdrettsfiasko. (…) - Det var klondike-stemning. Mange ville satse på blåskjell. I ettertid ser vi at det var for lett å få adgang til fjordene, sier prosjektleder Lene Røkke Mathisen i Kystverket. (…) Selskapene selv har sluppet unna opprydningen enten fordi de er konkurs eller avviklet. Da konsesjoner ble gitt, sikret ikke myndighetene seg med garantier om at anleggene måtte ryddes dersom selskapet opphørte. (bn.no 2.7.2016).)

- Frisk mat uten kjemikalier og plantevernmidler er vanskelig å få fatt på i Kina: i 2016 avslørte kinesiske myndigheter en halv million sikkerhetsbrudd for matvarer på bare ni måneder.

(Anm: The future of good food in China. Fresh food free of chemicals and pesticides is hard to come by in China: in 2016, the Chinese government revealed half a million food safety violations in just nine months. In the absence of safe, sustainable food sources, TED Fellow Matilda Ho launched China's first online farmers market, instituting a zero-tolerance test towards pesticides, antibiotics and hormones in food. She shares how she's growing her platform from the ground up and bringing local, organically grown food to the families that need it. Watch now. (ted.com April 2017 at TED2017).)

(Anm: What's wrong with what we eat? It's easy to worry about food: Are we eating the wrong stuff? What about people who don't have enough to eat? These talks examine the problems -- and some compelling solutions. (ted.com).)

- Henlegger miljøkriminalitet: Miljødirektoratet oppgitt.

(Anm: Henlegger miljøkriminalitet: Miljødirektoratet oppgitt. Smykker med kreftfarlig tungmetaller, barneleker med stoffer som kan føre til pustevansker og koma. Halvparten av produktsakene Miljødirektoratet anmelder blir henlagt. Hvert år finner Miljødirektoratet giftige, helseskadelige produkter i norske butikker. De er solgt til forbrukere uten at kjøperne er klar over hvor skadelig de kan være. (…) – De sakene vi velger å anmelde bør politiet ta tak i, sier Ingeborg Stene, seniorrådgiver i Miljødirektoratet. – Her dreier det seg om en risiko for helseskade. (nrk.no 8.11.2017).)

(Anm: Politiet, etterforskning, politianmeldelser (Spesialenheten for politisaker) (mintankesmie.no).)

- Forurensning med legemidler en "ignorert" årsak til antibiotikaresistens.

(Anm: Forurensning med legemidler en "ignorert" årsak til antibiotikaresistens. (Pharma pollution an 'ignored' cause of antibiotic resistance.) Forurensning med legemidler i forsyningskjeder bidrar til spredning av antimikrobiell resistens (AMR), ifølge en ny rapport. (Pollution in pharma supply chains is contributing to the spread of antimicrobial resistance (AMR), says a new report.) I dokumentet beskriver European Public Health Alliance (EPHA) forurensningen til legemiddelfirmaer som en "ignorert årsak" til AMR, og sier at "betydelige mengder" av antibiotika frigjort fra fabrikker kombinert med avrenning fra gårder og menneskelig kloakk for å skape en perfekt yngleplass for legemiddelresistente bakterier. (In the document , the European Public Health Alliance (EPHA) describes pollution by pharma manufacturers as an "ignored cause" of AMR, saying that "substantial quantities" of antibiotics released from factories are combining with runoff from farms and human waste to create a perfect breeding ground for drug-resistant bacteria.) (outsourcing-pharma.com 25.8.2016).)

- Den usynlige kloakken.

(Anm: - Den usynlige kloakken. (…) På 25 meters dyp og 100 meter ut i fjorden spyles brunt kloakkvann ut i havet. Slik har det vært i mange år. Men det er umulig å se med det blotte øye fra land. (...) Hver dag havner store mengder med dårlig renset kloakk rett ut i fjordene våre. En rekke store norske kommuner bryter nemlig rensekravene viser NRKs kartlegging. (nrk.no 24.4.2017).)

(Anm: Miljø og legemiddel (Legemidler er farlig avfall). (mintankesmie.no).)

(Anm: Avløp og kloakk på kartet. Statistisk sentralbyrå har laget en enkel visualisering av landets avløpsanlegg på kart. Visualiseringen illustrerer tydelig skillet mellom mye høygradig biologisk og/eller kjemisk rensing på Østlandet og i Trøndelag, og overvekt av mekanisk rensing i de øvrige deler av landet. (ssb.no 19.12.2017).)

(Anm: 'Superbug' bacteria gang up on us, fueled by antibiotic use, nursing home study suggests (medicalnewstoday.com 14.9.2017).)

- Hva skjer med havet? Gjør vi havet til varme, prangende, livløse syrebad? Det korte svaret er, ja - men det er fortsatt håp.

(Anm: What's happening to the ocean? Are we turning the oceans into warm, noisy, uninhabitable bodies of acid? The short answer is, yes -- but there's still hope. (ted.com 2016).)

- Dårlig dyrevelferd og arbeidsforhold. Godterigiganten Haribo avslørt i tv-dokumentar: - Horribelt.

(Anm: Dårlig dyrevelferd og arbeidsforhold. Godterigiganten Haribo avslørt i tv-dokumentar: - Horribelt. Haribo i hardt vær etter avsløringer om arbeidsforhold og dyrevelferd. (…) Haribo bruker karnaubavoks fra palmetreblader fra det nordøstlige Brasil for å gjøre gummigodteriet skinnende. (…) Redselsfulle dyreforhold Det tyske tv-programmet avslører også at gelatinen i godteriet har et grumsete opphav. Animalsk gelatin lages av hud og bein fra dyr (stort sett griser) og brukes mye i legemiddel- og godteriindustrien. Dokumentaren viser griser stuet sammen i trange båser, noen dekket av sin egen avføring, noen med åpne sår. (dagbladet.no 6.11.2017).)

- Masseslakt av norskeide griser i Russland. En farlig epidemi kommer raskt nærmere Norge.

(Anm: Masseslakt av norskeide griser i Russland. En farlig epidemi kommer raskt nærmere Norge. Masseslaktingen av 128.000 norskeide griser i Russland er en av de største i Europa. En stor dyrekatastrofe er på vei. (…) Sprer seg globalt – i stor fart Utbruddet av afrikansk svinepest ved den norske grisefabrikken er bare ett av en rekke store utbrudd i Europa de siste månedene. Denne uken ble pesten for første gang påvist i Vest-Europa. Det var tilfeller i Belgia. (aftenposten.no 17.9.2018).)

- Sophie Elise om Haribo. Sophie Elise kaster seg inn i Haribo-skandalen: - Kommer aldri til å røre det godteriet igjen. (- Gelatin er et av produktene som brukes i gummigodteriet til Haribo, og Martinsen mener at det er nettopp dette du bør styre unna. - Alle som synes det er ille at dyr blir behandlet på denne måten – som varer – kan gjøre noe med det, ved å unngå dyreprodukter som for eksempel gelatin. Det er ikke bare Haribo som bruker dette i godteriet sitt.)

(Anm: Sophie Elise om Haribo. Sophie Elise kaster seg inn i Haribo-skandalen: - Kommer aldri til å røre det godteriet igjen. - Kjempebra at hun engasjerer seg, mener Naturvernforbundet. (Dagbladet): «Hvor mange av dere spiser godteri fra Haribo? Jeg gjør. Eller, det vil si gjorde. Jeg elsket jo gummigodteriet derfra»,skrev Sophie Isachsen på bloggen i går kveld. (…) Ifølge Siri Martinsen, veterinær og pressekontakt i Noah - for dyrs rettigheter, er dette ren og skjær realitet når det kommer til industrialisert dyreproduksjon. (…) Gelatin er et av produktene som brukes i gummigodteriet til Haribo, og Martinsen mener at det er nettopp dette du bør styre unna. - Alle som synes det er ille at dyr blir behandlet på denne måten – som varer – kan gjøre noe med det, ved å unngå dyreprodukter som for eksempel gelatin. Det er ikke bare Haribo som bruker dette i godteriet sitt. (dagbladet.no 8.11.2017).)

- Økende svindel med olivenolje, krydder og honning: Ekspert: Slik jukser de med maten din. - Handelen med falske matvarer utgjør ifølge Nationen nå 1635 milliarder kroner årlig (tall fra OECD).

(Anm: Økende svindel med olivenolje, krydder og honning: Ekspert: Slik jukser de med maten din. Maten vår er ikke hva den utgir seg for. Et oreganoglass kan ha lite oregano og mange oppklipte olivenblader, viser TV 2- program i kveld. (Dagbladet): Olivenolje, honning, krydder, melk, fisk og kjøtt. Listen over matvarer det jukses med er lang. Noe matjuks gjør maten dårligere, men fortsatt spiselig. Marsipankake uten mandler, for eksempel. Annen svindel er direkte helsefarlig, som paprikapulver ispedd oppmalt murstein og hvitløkspulver iblandet kritt. Begge deler øker og gjør myndighetene bekymret. Verdens største svindelbransje. Handelen med falske matvarer utgjør ifølge Nationen nå 1635 milliarder kroner årlig (tall fra OECD). (dagbladet.no 31.8.2017).)

- Økende svindel med olivenolje, krydder og honning: Ekspert: Slik jukser de med maten din. - Handelen med falske matvarer utgjør ifølge Nationen nå 1635 milliarder kroner årlig (tall fra OECD).

(Anm: Økende svindel med olivenolje, krydder og honning: Ekspert: Slik jukser de med maten din. Maten vår er ikke hva den utgir seg for. Et oreganoglass kan ha lite oregano og mange oppklipte olivenblader, viser TV 2- program i kveld. (Dagbladet): Olivenolje, honning, krydder, melk, fisk og kjøtt. Listen over matvarer det jukses med er lang. Noe matjuks gjør maten dårligere, men fortsatt spiselig. Marsipankake uten mandler, for eksempel. Annen svindel er direkte helsefarlig, som paprikapulver ispedd oppmalt murstein og hvitløkspulver iblandet kritt. Begge deler øker og gjør myndighetene bekymret. Verdens største svindelbransje. Handelen med falske matvarer utgjør ifølge Nationen nå 1635 milliarder kroner årlig (tall fra OECD). (dagbladet.no 31.8.2017).)

- Stor smakstest av skinke: Stor skinketest: Flere av disse burde vært solgt som pølser.

(Anm: Stor smakstest av skinke: Stor skinketest: Flere av disse burde vært solgt som pølse. Store kvalitetsforskjeller - Rema 1000s premiumskinke best i test. (dagbladet.no 7.11.2017).)

- Hverken når det kommer til mengde eller næringsinnhold er fiskegratengene du finner i denne testen et komplett måltid for en familie.

(Anm: Ernæringstest av fiskegrateng: Flere inneholder lite fisk. UTVALGET: Det er stor forskjell på innholdet av fisk i disse fiskegratengene. (…) Velger du en fiskegrateng som bare inneholder 20 prosent fisk, skal du spise mye fiskegrateng for at det skal gi deg like mye fisk som en middag basert på rene fiskefileter. Og da kan det fort bli mye salt og kalorier også. (…) Hverken når det kommer til mengde eller næringsinnhold er fiskegratengene du finner i denne testen et komplett måltid for en familie. (aftenposten.no 6.11.2017).)

- Matsvindel blir stadig mer utspekulert: Mattilsynets sjokkbilder: Slik skulle svindlere jukse med maten din. (- Som det fremgår av de unike bildene Dagbladet kan vise i dag, sto stabel på stabel med kartonger fulle av gammel mat på det låste lageret, klare til å bli merket om med nye merkelapper påsatt fiktive holdbarhetsdatoer.)

(Anm: Matsvindel blir stadig mer utspekulert: Mattilsynets sjokkbilder: Slik skulle svindlere jukse med maten din. Årvåkne inspektører fra Mattilsynet sørget for at storstilt, kriminell ommerking av matvarer i Oslo ble avslørt. (Dagbladet): I en rekke artikler har Dagbladet fortalt om hvordan kriminelle bruker stadig mer kreative metoder for å smugle varer inn i Norge - enten det handler om å gjemme hundrevis av liter med sprit i traktordekk eller å bli tatt for 13. gang med lasterommet fullt av ulovlige matvarer. Nå kan vi også avsløre hvordan Mattilsynet har aksjonert hos en mellomstor matbedrift midt i Oslo, hvor en rekke ulike varer i stor skala er blitt merket om ved hjelp av profesjonelle apparater. En årvåken inspektør fikk straks mistanke, da en av dørene i lokalet var låst og man hadde store problemer med å finne nøkkelen. (dagbladet.no 25.9.2017).)

- Verdens befolkning røyker og spiser seg syke. (- Det dårlige kostholdet tok rundt ti millioner liv i fjor, mens tobakken har sju millioner liv på samvittigheten.)

(Anm: Ti millioner døde av feilernæring i fjor. Verdens befolkning røyker og spiser seg syke. Det er, sammen med krig og vold, den vanligst dødsårsaken i verden. (…) Hvert femte dødsfall i verden skyldes at vi spiser for lite grønnsaker, frukt og fisk. For mye fett, salt og sukker var sammen med tobakk og krig den vanligste dødsårsaken i 2016. Det dårlige kostholdet tok rundt ti millioner liv i fjor, mens tobakken har sju millioner liv på samvittigheten. Det viser undersøkelsen The Global Burden of Disease (GBD) som er publisert i det medisinske tidsskriftet The Lancet. Men det er slett ikke alt som er dystert i denne statistikken: (…) (nrk.no 17.9.2017).)

(Anm: Global, regional, and national under-5 mortality, adult mortality, age-specific mortality, and life expectancy, 1970–2016: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016. Lancet 2017;390(10100):1084–1150 (16 September 2017).)

(Anm: Tobakksindustrien (Big Tobacco). (mintankesmie.no).)

– NY EU-RAPPORT OM MILJØSTOFFER: – Dette er matvarene du bør være forsiktig med. Hver dag omgir vi oss med kjemikalier og ulike stoffer som er skadelige for helsen vår. (- For 60 år siden hadde mennesker under 10 ulike skadelige stoffer kroppen. I dag er det tallet mellom 200 og 400 giftstoffer og det kan gi uante konsekvenser. Nyere forskning fra det globale sykdomsbyrde-prosjektet, Global Burden of Disease, viser at giftstoffene kan gjøre stor skade på hjernen vår.)

(Anm: NY EU-RAPPORT OM MILJØSTOFFER: – Dette er matvarene du bør være forsiktig med. Hver dag omgir vi oss med kjemikalier og ulike stoffer som er skadelige for helsen vår. Nå viser forskning at miljøgiftstoffer kan ha store konsekvenser for utviklingen av hjernen. For 60 år siden hadde mennesker under 10 ulike skadelige stoffer kroppen. I dag er det tallet mellom 200 og 400 giftstoffer og det kan gi uante konsekvenser. Nyere forskning fra det globale sykdomsbyrde-prosjektet, Global Burden of Disease, viser at giftstoffene kan gjøre stor skade på hjernen vår. Forsker og toksikolog Gro Dehli Villanger ved Folkehelseinstituttet forklarer at det ofte kan være vanskelig å vite hvor det finnes uønskede kjemikalier, nettopp fordi det er en så stor del av hverdagslivet vårt. – Det finnes i plastemballasjer, i fisk- og sjømat og i kosmetikk, det er overalt, forteller Villanger. Den største utfordringen er at industrien ligger foran forskningen. Det gjør at det stadig utvikles nye stoffer, men det kan ta tid før man har god forskning på konsekvensene. (tv2.no 24.11.2018).)

(Anm: Statens mattilsyn (Mattilsynet) (mintankesmie.no).)

- Barn bør spise mindre sukker for hjertets skyld.

(Anm: Barn bør spise mindre sukker for hjertets skyld. Et høyt sukkerinntak kan øke risikoen for hjerte- og karsykdom allerede fra barndommen av. De fleste barn bør spise mindre. (lhl.no 16.10.2017).)

- Mindre tilsatt sukker reduserer risikoen for hjerte- og karsykdom.

(Anm: Mindre tilsatt sukker reduserer risikoen for hjerte- og karsykdom. Tilsatt sukker bidrar til en høy kaloritetthet i kostholdet. Det kan føre til vanskeligheter med å opprettholde vekta og få et optimalt inntak av næring. Verdens helseorganisasjon (WHO) reduserte derfor sine anbefalinger for inntak av tilsatt sukker i kosten i 2015, for å gi bedre retningslinjer til befolkningen om forebygging av vektoppgang og ikke-smittsomme sykdommer. Deres anbefalinger har tidligere vært at maksimalt 10 prosent av kaloriinntaket kan komme fra sukker, men nå foreslår de en reduksjon til 5 prosent (1). (lhl.no 17.2.2015).)

(Anm: Surprising Sources of Hidden Sugar. (medicinenet.com 16.5.2016).)

- Høyt sukkerinntak kan øke risikoen for hjertesykdom hos friske mennesker.

(Anm: Consuming high amounts of sugar could increase heart disease risk in healthy people. Healthy people who consume high levels of sugar are at an increased risk of developing cardiovascular disease. A ground-breaking study from the University of Surrey found that a subject group of otherwise healthy men had increased levels of fat in their blood and fat stored in their livers after they had consumed a high sugar diet. (...) After 12 weeks on the high sugar diet, the men with a high level of liver fat - a condition known as non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) - showed changes in their fat metabolism that are associated with an increased risk of cardiovascular disease, heart attacks and strokes. (news-medical.net 5.10.2017).)

(Anm: Healthy people are at risk of developing heart disease. Healthy people who consume high levels of sugar are at an increased risk of developing cardiovascular disease. (surrey.ac.uk 5.10.2017).)

- Slik vil matbransjen kutte sukkerinntaket vårt. Har undertegnet avtale med helsemyndighetene om å redusere sukkerinnholdet i maten.

(Anm: Slik vil matbransjen kutte sukkerinntaket vårt. Har undertegnet avtale med helsemyndighetene om å redusere sukkerinnholdet i maten. Regjeringen har lansert en nasjonal handlingsplan for bedre kosthold, som har som visjon å gi et "sunt kosthold, måltidsglede og god helse for alle". Ett av målene til helsemyndighetene er å redusere inntaket av tilsatt sukker i Norge, særlig blant barn og unge. Over halvparten av 9- og 13-åringene, og over 20 prosent av de voksne, spiser mer tilsatt sukker enn anbefalt. Regjeringens ambisjon er at sukkerets andel av kaloriinntaket skal gå ned fra 13 til 11 prosent innen 2021. Anbefalt inntak av tilsatt sukker er imidlertid 10 prosent, og det er det mer langsiktige målet. I tillegg skal andelen 15-åringer som spiser godteri eller drikker sukkerholdige drikkevarer 5 dager i uken eller mer reduseres med hele 50 prosent. (lhl.no 16.10.2017).)

- Godterikrigen. Raser mot lokkepriser på godteri: - Jeg finner nesten ikke ord. For kort tid siden lovet alle dagligvarekjedene helseministeren å slåss mot sukker, salt og fett. Nå bruker de billig godteri som lokkemiddel.

(Anm: Godterikrigen. Raser mot lokkepriser på godteri: - Jeg finner nesten ikke ord. For kort tid siden lovet alle dagligvarekjedene helseministeren å slåss mot sukker, salt og fett. Nå bruker de billig godteri som lokkemiddel. (Dagbladet): Både forskere, eksperter og leder i Foreningen for overvektige reagerer kraftig, etter at dagligvarekjedene nå bruker billig godteri for å lokke til seg kunder. (…)  Det er bare et snaut år siden at de samme kjedene troppet opp på helseminister Bent Høies kontor, og sammen med resten av matbransjen erklærte felles front mot sukker, salt og mettet fett. For første gang kommenterer helseministeren nå den nye godterikrigen, via sin statssekretær Maria Jahrmann Bjerke: - I et folkehelseperspektiv mener vi at kjedene heller burde konkurrere om å være best på pris på de sunne matvarene framfor de usunne. (dagbladet.no 23.10.2017).)

(Anm: Glem de skjulte sukkerbombene, her er sukkerverstingene: Gummigodteriet avslørt: Sjekk hvor mange sukkerbiter det inneholder. Helsetopp fikk sjokk da hun sjekket sukkeret fra en liten kopp med godteri. (dagbladet.no 24.10.2017).)

- Effekten af en lavere afgift på sodavand har fået salget af sodavand til at stige – stik imod alle sundhedsråd steg forbruget sidste år med 4 pct. og siden 2012 med 20 pct. (- Detailhandelen glæder sig over, at sukkerafgiften på sodavand er fjernet og kører konstant slagtilbud på sodavand.)

(Anm: Vi trodser de gode råd og drikker mere sodavand. Effekten af en lavere afgift på sodavand har fået salget af sodavand til at stige – stik imod alle sundhedsråd steg forbruget sidste år med 4 pct. og siden 2012 med 20 pct. 1,5 liter Coca-Cola eller Faxe Kondi for 10 eller 12 kr. Eller en hel kasse med 24 dåser Fanta eller Schweppes Lemon for 75 kr. Detailhandelen glæder sig over, at sukkerafgiften på sodavand er fjernet og kører konstant slagtilbud på sodavand. Det ser ud til at virke: Sidste år steg salget af sodavand i Danmark med 4 pct., mens salget siden 2012 – ifølge tal fra Bryggeriforeningen – er vokset med over 20 pct. I en periode hvor prisen på sodavand samtidig er faldet med omkring 20 pc... (jyllands-posten.dk 30.10.2017).)

- Forskning finner at Salmonella matforgiftning kan skade DNA. Forskning ved Cornell University har funnet ut at Salmonella matforgiftning forårsaket av noen serotyper av patogene bakterier kan skade DNA permanent.

(Anm: Research Finds Salmonella Food Poisoning Could Damage DNA. Research at Cornell University has found that Salmonella food poisoning caused by some serotypes of the pathogenic bacteria could permanently damage your DNA. The study is published in the journal mBio by the American Society for Microbiology as “The Cytolethal Distending Toxin Produced by Nontyphoidal Salmonella Serotypes Javiana, Montevideo, Oranienburg, and Mississippi Induces DNA Damage in a Manner Similar to That of Serotype Typhi.” Dr. Rachel Miller, author of the study, said, “not all Salmonella serotypes are equal.” (foodpoisoningbulletin.com 22.2.2017).)

(Anm The Cytolethal Distending Toxin Produced by Nontyphoidal Salmonella Serotypes Javiana, Montevideo, Oranienburg, and Mississippi Induces DNA Damage in a Manner Similar to That of Serotype Typhi. (…) IMPORTANCE:  (…) Our data suggest that infection with Salmonella strains that encode S-CDT has the potential to result in DNA damage, which may contribute to long-term sequelae. MBio. 2016 Dec 20;7(6). pii: e02109-16.)

(Anm: Hygiene (smittsomme sykdommer / infeksjoner / smittevern) (mintankesmie.no).)

- Leter etter Salmonella-kilde. Flere smittet av salmonella som aldri tidligere er sett i Norge. Syv personer er smittet av en sjelden salmonella. Bakteriene har en type DNA-profil som vekker oppsikt.

(Anm: Leter etter Salmonella-kilde. Flere smittet av salmonella som aldri tidligere er sett i Norge. Syv personer er smittet av en sjelden salmonella. Bakteriene har en type DNA-profil som vekker oppsikt. (Dagbladet): Sist fredag lød alarmklokkene hos Folkehelseinstituttet, da de fikk melding om at syv personer er smittet av en sjelden variant av bakterien Salmonella Typhimurium. - Vi har aldri sett bakterier med denne type DNA-profil tidligere, og kan derfor ikke si noe om hvordan den har oppstått: Forhåpentligvis vil det hjelpe oss, når vi vet mer om hva disse personene har gjort og hvor de har vært i perioden smitten har oppstått, sier seniorrådgiver Heidi Lange til Dagbladet. (…) Tidligere i sommer viste Folkehelseinstituttets årsrapport at hele 239 nordmenn i 2016 ble rammet av den alvorligste varianten av E.coli. Enkelte av infeksjonene kan gi alvorlig sykdom, av og til dødsfall, særlig hos barn, eldre og personer med svekket immunforsvar. (dagbladet.no 21.9.2017).)

Friske dyr gir friskere mennesker
regjeringen.no 30.7.2010
Norge er i verdenstoppen når det gjelder dyrehelse, og det gjelder i særlig grad for sykdommer som kan smitte mellom dyr og mennesker (zoonoser). For 11 viktige smittestoffer, blant annet Salmonella, som rapporteres til EU-systemet hvert år, er det svært få funn i norske produksjonsbesetninger. Det viser den årlige Zoonoserapporten som er publisert i dag. (...)

- Regjeringen stopper Forbrukerrådets omstridte tjeneste som sammenligner matpriser.

(Anm: Regjeringen stopper Forbrukerrådets omstridte tjeneste som sammenligner matpriser. Regjeringen stanser utviklingen av en portal for sammenligning av dagligvarepriser. – For komplisert, mener forbrukerminister Linda Hofstad Helleland (H). (aftenposten.no 11.5.2018).)

- Forbrukerrådet og Konkurransetilsynet omsider enige om dagligvare-app.

(Anm: Prisinfo i Peiling. Den 16. august vil appen «Peiling» bli lansert. Den skal gi forbrukeren blant annet en mulighet til å se gjennomsnittlig pris på dagligvarer. NTB har sendt ut en nyhetssak som har fått enkelte å reagere. (forbrukerradet.no 4.8.2017).)

(Anm: Forbrukerrådet og Konkurransetilsynet omsider enige om dagligvare-app. Appen Peiling skal gjengi gjennomsnittet for forrige ukes dagligvarepriser. Det er Forbrukerrådet og Konkurransetilsynet til slutt blitt enige om. (hegnar.no 4.8.2017).)

- «Sjekk dagligvarer» viser en varekurv sammensatt av noen av de mest solgte merkevareproduktene i Norge.

(Anm: Nå kan du finne den billigste handlekurven. (…) Tjenesten «Sjekk dagligvarer» er utviklet av Forbrukerrådet på oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet. Tjenesten gjør det mulig å sammenligne pris på handlekurver som inneholder noen av de mest solgte merkevarene i Norge. (…) Om tjenesten «Sjekk dagligvarer» - «Sjekk dagligvarer» viser en varekurv sammensatt av noen av de mest solgte merkevareproduktene i Norge. Kurven fylles med nye varer torsdag hver uke. - Du vil kunne se samlet totalsum For hele kurven. Prisene som vises er gjennomsnittspriser for foregående uke. - Du kan se totalsummen for kurven i alle norske dagligvarebutikker som er med i løsningen. Du finner «Sjekk dagligvarer» på nett: Sjekk Dagligvarer Eller i Forbrukerrådets app Peiling, som finnes i Google Play og App Store. (forbrukerradet.no 16.8.2017).)

(Anm: Kommentator, Joacim Lund, i Aftenposten misser på noen punkter i sin kommentar om appen "Peiling". Men, han har rett på et vesentlig punkt. Her kan du lese kommentaren til Joacim Lund i Aftenposten. (…) Sanntidspriser Vi ønsker også sanntidspriser, men det får vi ikke lov til av Konkurransetilsynet. (forbrukerradet.no 22.8.2017).)

- Makteliten i dagligvarebransjen gjør norske forbrukere til tapere

(Anm: Makteliten i dagligvarebransjen gjør norske forbrukere til tapere | Kjetil Graver, daglig leder godtlevert.no Tre innkjøpssjefer i dagligvarebransjen bestemmer utvalget i butikkene. Tilbake sitter norsk næringsliv og forbrukerne med skjegget godt plantet i postkassen. (aftenposten.no 9.12.2016).)

(Anm: Bok om matindustrien blir film (dn.no 30.7.2014).)

- Skal matche McDonald's – tar sunnhetskjede til Norge.

(Anm: Skal matche McDonald's – tar sunnhetskjede til Norge. For restaurantinvestor Jens Ulltveit-Moe var det en åpenbaring at det gikk an med fast food-restaurant som serverer søtpotet og couscous. Nå henter han en ny kjede til Norge. (dn.no 1.9.2017).)

- Miljøgiftig fastfood? – Nei takk, Burger King. Burgergiganten gjemmer seg bak at giftstoffene vi har funnet i emballasjen deres er lovlige.

(Anm: ANJA BAKKEN RIISE, leder i Framtiden i våre hender. Miljøgiftig fastfood? – Nei takk, Burger King. Burgergiganten gjemmer seg bak at giftstoffene vi har funnet i emballasjen deres er lovlige. Det bør vi gjøre noe med. Du kan like godt lære deg forkortelsen PFAS med en gang. PFAS står for per- og polyfluorerte alkylstoffer, og hører til samme familie som mange av de verste miljøgiftene vi kjenner til, som DDT, PCB og bromerte flammehemmere. Opphopning av slike miljøgifter i naturen er nå en av de største miljøutfordringene vi står overfor.  Stoffgruppen PFAS brukes i et utall produkter vi omgir oss med til daglig. Grunnen til det er blant annet at stoffene er vann- og smussavstøtende. Du kan støte på dem i impregneringsmidler, allværsklær, votter, kosmetikk, elektronikk, sykkelolje, og sist, men ikke minst: i fastfood-emballasje. Den europeiske forbrukerorganisasjonen BEUC avdekket tidligere i år at flere fastfoodkjeder i EU bruker PFAS i sin emballasje. (vg.no 22.12.2017).)

- For mye fett, salt og sukker bidro til at 7000 nordmenn døde i fjor.

(Anm: Millioner dør av feilernæring. 1 av 6 nordmenn som døde i fjor spiste feil: - Haster å gjøre noe for barna. For mye fett, salt og sukker bidro til at 7000 nordmenn døde i fjor. Tove Karoline Knutsen (AP) mener det haster med å gjøre en innsats for barna. (dagbladet.no 20.9.2017).)

- Effekt av ernæring på sosialt beslutningsgrunnlag. (- Vi er hva vi spiser.)

(Anm: Effekt av ernæring på sosialt beslutningsgrunnlag. Impact of nutrition on social decision making. Abstract Food intake is essential for maintaining homeostasis, which is necessary for survival in all species. However, food intake also impacts multiple biochemical processes that influence our behavior. Here, we investigate the causal relationship between macronutrient composition, its bodily biochemical impact, and a modulation of human social decision making. Across two studies, we show that breakfasts with different macronutrient compositions modulated human social behavior. Breakfasts with a high-carbohydrate/protein ratio increased social punishment behavior in response to norm violations compared with that in response to a low carbohydrate/protein meal. We show that these macronutrient-induced behavioral changes in social decision making are causally related to a lowering of plasma tyrosine levels. The findings indicate that, in a limited sense, "we are what we eat" and provide a perspective on a nutrition-driven modulation of cognition. The findings have implications for education, economics, and public policy, and emphasize that the importance of a balanced diet may extend beyond the mere physical benefits of adequate nutrition. Proc Natl Acad Sci U S A. 2017 Jun 20;114(25):6510-6514.)

(Anm: Miljø og helse (mintankesmie.no).)

- Dette gjør høyt sukker-inntak med menns psyke. (- 23 prosent risikoøkning Studien konkluderer med at de har klart å bevise at høyt sukkerinntak gjennom søt mat og drikke øker sjansen for å utvikle humørforstyrrelser, som for eksempel klinisk depresjon, med 23 prosent hos menn. Studien er publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Nature.)

(Anm: Dette gjør høyt sukker-inntak med menns psyke. Forskere ved University College of London har utarbeidet en større studie om sammenheng mellom sukkerholdige matvarer, og psykiske lidelser som depresjon. 5000 menn og 2000 kvinner ble kategorisert etter kjønn og sukkerinntak: Lavt, middels og høyt. 23 prosent risikoøkning Studien konkluderer med at de har klart å bevise at høyt sukkerinntak gjennom søt mat og drikke øker sjansen for å utvikle humørforstyrrelser, som for eksempel klinisk depresjon, med 23 prosent hos menn. Studien er publisert i det vitenskaplige tidsskriftet Nature. (tv2.no 25.9.2017).)

(Anm: Sukkerindustrien (Big Sugar) (Kunstige søtningsmidler) (mintankesmie.no).)

- Forskere ved University of Manitoba's George and Fay Yee Centre for Healthcare Innovation i Canada finner at søtningsmidler uten næringsverdi kan være knyttet til risiko for vektøkning og økt risiko for fedme, høyt blodtrykk, diabetes og hjertesykdommer.

(Anm: Kunstige søtningsmidler: Vekttap, venn eller fiende? Artificial sweeteners: Weight loss friend or foe? Researchers from the University of Manitoba's George and Fay Yee Centre for Healthcare Innovation in Canada find that non-nutritive sweeteners may be linked to risk of weight gain and a greater risk of obesity, high blood pressure, diabetes, and heart disease. Obesity is a public health challenge that affects more than one third of adults in the United States. Furthermore, obesity contributes to type 2 diabetes and cardiovascular disease. Research showing that sugar consumption may fuel the obesity epidemic has triggered the upsurge in popularity of non-nutritive sweeteners (artificial sweeteners), such as aspartame, stevioside, and sucralose. In fact, in 2008, more than 30 percent of U.S. adults consumed artificial sweeteners daily, and this proportion is on the rise. (medicalnewstoday.com 17.7.2017).)

(Anm: Diabetes (mintankesmie.no).)

- Farlige stoffer i omløb: Kemifirmaer gambler med dit helbred. Kemifirmaer skal selv dokumentere, at deres kemikalier ikke er sundheds- og miljøskadelige.

(Anm: Farlige stoffer i omløb: Kemifirmaer gambler med dit helbred. Kemifirmaer skal selv dokumentere, at deres kemikalier ikke er sundheds- og miljøskadelige. Men i størstedelen af firmaernes registreringer af stoffer mangler der vigtig data, og derfor kan vi være udsat for farlige stoffer, uden at nogen ved det. (videnskab.dk 17.5.2017).)

(Anm: Miljø og helse (mintankesmie.no).)

(Anm: Miljø og legemiddel (Legemidler er farlig avfall). (mintankesmie.no).)

(Anm: Stor forskjell mellom økologisk og ikke-økologisk frukt og grønnsaker (dn.no 15.7.2014).)

- Ny forskning på økologisk mat: Forskerne fant kostholdet som kan redde oss: - Synd at Norge er en sinke. Mat- og landbruksminister Jon Georg Dale lover en ny strategi for økologisk landbruk.

(Anm: Ny forskning på økologisk mat: Forskerne fant kostholdet som kan redde oss: - Synd at Norge er en sinke. Mat- og landbruksminister Jon Georg Dale lover en ny strategi for økologisk landbruk. (Dagbladet): Det er mange myter og store uenigheter omkring økologisk mat. Mye forskning er gjort på området, men konklusjonene spriker diametralt. Et argument mot å drive økologisk landbruk man hører ofte, er at det ikke vil være nok mat til å brødfø alle dersom alt jordbruk var økologisk. Dette har nå blitt tilbakevist i to europeiske studier. Den første, et samarbeid mellom flere østerrikske universiteter fra 2016, tok for seg fremtidsscenarier hvor ulike jordbruksformer ble vurdert, konkluderte med at økologisk mat er et mulig alternativ, dersom vi reduserer matsvinn - og kutter ned på kjøttkonsumet. (dagbladet.no 26.3.2018).)

- Amerikansk forskning: Pesticider skader ufødte børn. Pesticider skader ikke bare børn gennem den mad, de spiser.

(Anm: Amerikansk forskning: Pesticider skader ufødte børn. Pesticider skader ikke bare børn gennem den mad, de spiser. Skaden kan ske allerede i mors mave, viser et amerikansk studie. (…) Der kan også være usynlige skader på børn. San Joaquin Valley producerer en tredjedel af USA's grøntsager og to tredjedele af landets frugt, og regionen er derfor ikke overraskende storforbruger af pesticider. Læs mere på Videnskab.dk: Forskere: Danske børn har »alarmerende« niveauer af pesticidrester. Studiet falder godt i tråd med tidligere studier, der også har vist en sammenhæng mellem det, at kvinder er udsat for pesticider under graviditeten, og at deres børn betaler prisen for det. »En række mindre studier, hvoraf nogle også er udført i landbrugssektoren i Californien, har vist det samme,« fortæller lektor på Institut for Miljømedicin ved Syddansk Universitet, Helle Raun Andersen, der ikke har deltaget i det nye studie, men selv forsker i pesticiders skadelige effekter på ufødte børn.  (jyllands-posten.dk 31.8.2017).)

(Anm: Statens mattilsyn (Mattilsynet) (mintankesmie.no).)

- Gröt och välling för barn kan innehålla för mycket tungmetaller. Flera gröt- och vällingprodukter innehåller för mycket tungmetaller, visar Testfaktas analys.

(Anm: Gröt och välling för barn kan innehålla för mycket tungmetaller. Flera gröt- och vällingprodukter innehåller för mycket tungmetaller, visar Testfaktas analys. Resultaten är ändå bättre än för fyra år sedan. För fyra år sedan visade en analys från Testfakta att många gröt- och vällingprodukter för barn innehöll höga halter giftiga tungmetaller. Särskilt oroande var blyhalten i ett par av produkterna som efter testet togs bort från marknaden och ersattes med nya recept. När Testfakta nu upprepar undersökningen hittas glädjande nog inga höga halter av bly. Däremot består problemen med arsenik i risbaserade gröt- och vällingsorter och ett par fabrikat innehåller höga halter kadmium.  (testfakta.se 26.8.2017).)

- Millioner av egg fjernet fra butikker i Europa etter insektmiddelskandale. Matvaregiganten Aldi tømmer hyllene for egg i hele Tyskland etter insektmiddelskandalen som førte til at millioner av egg er destruert i Nederland og Belgia.

(Anm: Millioner av egg fjernet fra butikker i Europa etter insektmiddelskandale. Matvaregiganten Aldi tømmer hyllene for egg i hele Tyskland etter insektmiddelskandalen som førte til at millioner av egg er destruert i Nederland og Belgia. (…) Fare for leverskader. Fipronil er et vanlig middel for å bli kvitt lopper, lus og flått hos dyr. Men det er forbudt å bruke det på dyr som brukes i matproduksjon. Ifølge Verdens helseorganisasjon kan stoffet forårsake skader på lever, skjoldbruskkjertelen og nyrene. (nrk.no 4.8.2017).)

(Anm: Giftig insektmiddel funnet i nederlandske egg. Nederlandske myndigheter har funnet giftig insektmiddel i egg fra 17 hønsefarmer og ber nå innbyggerne unngå å spise egg fram til søndag. Eggene inneholder for høye verdier av stoffet fipronil, som kan forårsake skader på lever, skjoldbruskkjertelen og nyrene. Totalt 180 hønsefarmer har nå stanset produksjonen, mens inspektører fra det nederlandske mattilsynet undersøker gårdene. Hønsefarmene som er berørte, har alle vært kunder av et nederlandsk firma som har behandlet farmene med avlusningsmiddelet Dega-16. Middelet inneholder mentol og eukalyptus, men har på et ukjent tidspunkt blitt tilsatt insektmiddel. (nrk.no 2.8.2017).)

(Anm: Miljø og helse (mintankesmie.no).)

- Belgiske myndigheter visste det ble solgt giftige egg.

(Anm: Belgiske myndigheter visste det ble solgt giftige egg. Mattilsynet i Belgia var i over en måned klar over at egg fra nederlandske hønsefarmer inneholdt et giftig insektmiddel, uten at de advarte publikum om risikoen. – Vi har visst siden tidlig i juni at det potensielt var et problem med fipronil i hønsesektoren, sier talskvinne Katrien Stragier i det belgiske mattilsynet, ifølge BBC. Dermed er det klart at belgiske myndigheter visste om skandalen der millioner av egg kan være forgiftet av et insektmiddel som inneholder fipronil. Fipronil er et vanlig middel for å bli kvitt lopper, lus og flått hos dyr. Men det er forbudt å bruke det på dyr som brukes i matproduksjon. Stoffet kan forårsake skader på lever, skjoldbruskkjertel og nyrer hos mennesker. (nrk.no 6.8.2017).)

- EU advarer mot dårlig stekt svinekjøtt. EUs mattrygghetsorgan EFSA ber medlemslandene bli flinkere til å advare folk mot farene ved å spise understekt og rått svinekjøtt. (- Ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) dør rundt 57.000 mennesker årlig av hepatitt E. Det er rundt 20 millioner som blir smittet.)

(Anm: EU advarer mot dårlig stekt svinekjøtt. EUs mattrygghetsorgan EFSA ber medlemslandene bli flinkere til å advare folk mot farene ved å spise understekt og rått svinekjøtt. EFSA mener hovedårsaken til hepatitt E-utbrudd i Europa er understekt og dårlig svinekjøtt. De siste ti årene er det rapportert om mer enn 21.000 hepatitt E-infeksjoner hos mennesker i Europa. Det er en tidobling sammenlignet med forrige tiårsperiode. De fremste bærerne av hepatitt E er griser i matproduksjon, opplyser EFSA. Villsvin kan også bære viruset. Ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) dør rundt 57.000 mennesker årlig av hepatitt E. Det er rundt 20 millioner som blir smittet. (aftenposten.no 11.7.2017).)

(Anm: Hygiene (smittsomme sykdommer / infeksjoner / smittevern) (mintankesmie.no).)

- Falsk olivenolje avslørt i Norge: - Derfor blir du lurt i butikken. (- Mye juks med olivenolje i butikken: - Risikoen for å bli tatt, er liten, sier forsker.) (- Harsk olje og olivenolje som likevel ikke var extra virgin avslørt i ny test fra Mattilsynet.) (- Antibiotikaresistente E.coli-bakterier funnet i importert mat.)

Falsk olivenolje avslørt i Norge: - Derfor blir du lurt i butikken
dagbladet.no 10.5.2017
Mye juks med olivenolje i butikken: - Risikoen for å bli tatt, er liten, sier forsker

Harsk olje og olivenolje som likevel ikke var extra virgin avslørt i ny test fra Mattilsynet. 

(Dagbladet): Hele seks av 14 typer olivenolje var ikke «extra virgin», selv om de var merket som dette, viser en ny test av olivenolje solgt i norske butikker. Testen ble utført av Mattilsynet og tolletaten. Fire av produktene i testen betegnes i tillegg som harske og «ikke egnet i mat».

Hårreisende, sier kokk og restauranteier, Dag Tjersland, i en kommentar til resultatene i testen.

Tjersland står bak de italienske Oslo-restaurantene Skur 33 og Baltazar Ristorante & Enoteca.

- Her må både produsenter, importører og butikker skjerpe seg. Det er utrolig dårlig at kundene tilbys disse jukseproduktene, fastslår Tjersland, og anbefaler folk å lese nøye på innholdslisten på olivenoljeflasken de vurderer å ta med hjem fra butikken. (…)

(Anm: Enorme mengder «falsk mat» beslaglagt. Nesten 10.000 tonn forfalsket og potensielt helseskadelig mat og drikke er beslaglagt i Europa og andre deler av verden i løpet av fire måneder. (nettavisen.no 25.4.2017).)

(Anm: Antibiotikaresistente E.coli-bakterier funnet i importert mat. For første gang er det påvist E.coli-bakterier som er resistente mot antibiotikumet kolistin i importerte matvarer og hundefôr i Norge. (dagbladet.no 6.6.2017).)

(Anm: Research shows illegal levels of arsenic found in baby foods. In January 2016, the EU imposed a maximum limit of inorganic arsenic on manufacturers in a bid to mitigate associated health risks. Researchers at the Institute for Global Food Security at Queen's have found that little has changed since this law was passed and that 50 per cent of baby rice food products still contain an illegal level of inorganic arsenic. (medicalnewstoday.com 8.5.2017).)

(Anm: 20 Ways You Can Get Food Poisoning (webmd.com 16.6.2016).)

- Tarmbakterie i vannet i Rygge. E.coli oppdaget i drikkevann i Østfold - ber folk koke vannet. Oppdaget under en rutinekontroll.

(Anm: Tarmbakterie i vannet i Rygge. E.coli oppdaget i drikkevann i Østfold - ber folk koke vannet. Oppdaget under en rutinekontroll. (dagbladet.no 14.12.2016).)

(Anm: Bio-Sensing Dipstick Test for E. Coli in Water. The bacterium Escherichia coli, or E. coli, encompasses several hundreds of strains, all of which are often associated with causing both foodborne and waterborne illnesses. While most E. coli strains are present in normal amounts with the intestines of both healthy humans and animals, the production of Shiga toxin by certain strains of E. coli can cause gastrointestinal symptoms of stomach cramps, diarrhea and vomiting when the toxin infects an individual1. To prevent the spread of E. coli infections, individuals must wash their hands regularly, only eat pasteurized dairy products and juices, eat meat that has been thoroughly cooked and avoid swallowing water while swimming. (azosensors.com 23.9.2017).)

- E. coli-toksin (giftstoff) linket til inflammatorisk tarmsykdom.

(Anm: E. coli-toksin (giftstoff) linket til inflammatorisk tarmsykdom. (E. coli toxin linked with inflammatory bowel disease.) Ny forskning tyder på at et toksin produsert av bakterien E. coli kan være det som utløser betennelse ved inflammatorisk tarmsykdom. (- Forskerne fant at microcin B17 faktisk induserer tarmbetennelse in vivo. Denne betennelsen var avhengig av CD1d-proteiner. CD1d-proteiner er molekyler som "formidler presentasjonen av primært lipid- og glykolipidantigener" til T-celler - en type hvite blodlegemer som spiller en nøkkelrolle ved immunitet. Prof. Maxwell forklarer funnene videre og sier "bakteriene som bor i oss har stor innvirkning på velvære." (medicalnewstoday.com 19.5.2018).)

- Små mængder nitrat i drikkevand øger kræftrisiko.

(Anm: Små mængder nitrat i drikkevand øger kræftrisiko. Miljøstyrelsen og sundhedsmyndighederne blev tirsdag af Miljø- og Fødevareministeriet anmodet om at gennemgå de nye forskningsresultater fra Aarhus Universitet og GEUS, som dokumenterer en sammenhæng mellem risikoen for tarmkræft og indholdet af nitrat i danskernes drikkevand. Undersøgelsen, der netop er offentliggjort i det ansete tidsskrift International Journal of Cancer, viser en forhøjet kræftrisiko selv ved nitratkoncentrationer, der ligger langt under dagens grænseværdi på 50 milligram nitrat pr. liter drikkevand. Helt ned til omkring fire mg pr. liter har forskerne konstateret en øget risiko for tarmkræft. »Forskningsresultatet er ny viden, og Miljøstyrelsen er derfor blevet bedt om at gennemgå forskningsresultaterne i samarbejde med sundhedsmyndighederne, så det klarlægges, om der er en sammenhæng, som det er angivet i undersøgelsen,« hedder det i en meddelelse fra Miljø- og Fødevareministeriet. Samtidig har SF’s miljø- og landbrugsordfører, Trine Torp, bedt miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) gå i aktion for at få sænket grænseværdien for nitrat i drikkevand, herunder at tage sagen op på EU-niveau. (information.dk 14.2.2018).)

(Anm: Selv små mængder nitrat i drikkevand kan give kræft, viser ny forskning. Nu reagerer myndighederne. Enestående dansk undersøgelse påviser øget kræftrisiko ved nitrat-koncentrationer langt under grænseværdien – nu presses miljøministeren til at revurdere den gældende grænse. (politiken.dk 14.2.2018).)

- Extra-virgin olive oil (ekstra jomfruolje) kan forhindre Alzheimers.

(Anm: Extra-virgin olive oil may prevent Alzheimer's. New research suggests that extra-virgin olive oil - a key component of the Mediterranean diet - may protect the brain from Alzheimer's disease symptoms. Mouse experiments revealed changes in both cognitive performance and the appearance of nerve cells. (…) Extra-virgin olive oil is a key component of the Mediterranean diet, which is a diet rich in fruits, vegetables, whole grains, olive oil, and nuts. The new study - published in the journal Annals of Clinical and Translational Neurology - was carried out by a team of researchers from the Lewis Katz School of Medicine at Temple University (LKSOM) in Philadelphia, PA. (medicalnewstoday.com 21.6.2017).)

- Faktasjekk: Er det dårlig for helsen din å spise mat stekt i olivenolje?

Anm: Fact Check: is it bad for your health to eat food fried in olive oil? It recently has been suggested that using vegetable oils to fry food may be bad for your health due to the production of toxic chemicals called aldehydes during the heating process. Aldehydes are simple organic structures – compounds which contain a carbon-oxygen double bond – and are abundant in nature. They are formed in the human body in small amounts as by-products of normal fructose and alcohol metabolism. Consumption of dietary aldehydes is thought to contribute to human diseases including diabetes and heart disease. But what about olive oil? Is it classed as a vegetable oil, and is it safe to fry food with it? (theconversation.com 28.6.2017).)

(Anm: World of Exotic Fruits - Best Vitamin-Rich Exotic Fruits (medicinenet.com 23.4.2015).)

(Anm: Fresh fruit consumption in relation to incident diabetes and diabetic vascular complications: A 7-y prospective study of 0.5 million Chinese adults. (…) CONCLUSION: In this large epidemiological study in Chinese adults, higher fresh fruit consumption was associated with significantly lower risk of diabetes and, among diabetic individuals, lower risks of death and development of major vascular complications. PLoS Med. 2017 Apr 11;14(4):e1002279 eCollection 2017.)

- Økende bekymringer for hepatitt E i Europa. (- En rapport fra Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) gir ytterligere bevis for at de fleste HEV-infeksjoner i Europa skyldes forbruket av underkokt eller rått svinekjøtt og lever, og understreker behovet for klarere veiledninger om riktig tilberedning av disse matvarene for å stanse økningen i antall tilfeller.)

(Anm: Growing concerns of hepatitis E in Europe. Hepatitis E virus (HEV) infection is an important cause of acute viral hepatitis worldwide, with an increasing incidence in Europe since 2010. Although it is difficult to know the real incidence because most HEV infections are asymptomatic or self-limiting, in some people—such as immunosuppressed individuals or those with pre-existing liver disease—HEV infection can progress to chronic disease. (…) A report from the European Food Safety Authority provides further evidence that most HEV infections in Europe are due to the consumption of undercooked or raw pork meat and liver, highlighting the need for clearer guidance on the appropriate preparation of these foods to suppress the rise in cases. Lancet. 2017 Jul 22;390(10092):334.)

(Anm: Statens mattilsyn (Mattilsynet) (mintankesmie.no).)

- Sukkerinntak i svangerskapet er knyttet til barns allergi og allergisk astma.

(Anm: Sugar intake in pregnancy is linked to child’s allergy and allergic asthma. Pregnant women who consume high levels of free sugars during pregnancy are more likely to give birth to a child with allergy or allergic asthma, a study published in the European Respiratory Journal suggests.1 The researchers used data from the Avon Longitudinal Study of Parents and Children (ALSPAC), which looks at the offspring of predominantly white women living in Avon, UK, who were due to give birth from 1 April 1991 to 31 December 1992. BMJ 2017;358:j3293 (Published 06 July 2017).)

(Anm: Maternal sugar intake during pregnancy may increase allergy risk in offspring (news-medical.net 5.7.2017).)

- Kriminell hestekjøt-liga avslørt. (- Under denne etterforskinga kom det fram at ein liga har brukt hestekjøt som tydeleg har vore stempla som «ikkje eigna til menneskemat».)

(Anm: Kriminell hestekjøt-liga avslørt. Spanske Guardia Civil har i samarbeid med Europol slått ned på organiserte kriminelle, som har selt store mengder helsefarleg hestekjøt på den europeiske marknaden. Saka har forgreiningar til Belgia, Frankrike, Italia, Portugal, Romania, Sveits og Storbritannia. 65 personar er arresterte i ulike europeiske land, og dei er sikta for blant anna dyremishandling, dokumentfalsk, å hindre politiet si etterforsking, kvitvasking av pengar og for brotsverk mot folkehelsa. Det er uklart om noko av kjøtet kan ha hamna i Skandinavia. (…) Under denne etterforskinga kom det fram at ein liga har brukt hestekjøt som tydeleg har vore stempla som «ikkje eigna til menneskemat». (nrk.no 16.7.2017).)

- Vil fjerne scampi fra sushi-brettet. Professor vil ha umiddelbar stans i salget av scampi i Norge: - Byr på store problemer. Mattilsynet har stoppet flere giftige forsendelser.

(Anm: Vil fjerne scampi fra sushi-brettet. Professor vil ha umiddelbar stans i salget av scampi i Norge: - Byr på store problemer. Mattilsynet har stoppet flere giftige forsendelser. - Selv den du kjøper i butikken byr på problemer, sier professor Ian Bryceson ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. (Dagbladet): I begynnelsen av juni ble det for første gang påvist E.-coli-bakterier som er resistente mot antibiotikumet kolistin i Norge. Bakteriene ble funnet i scampi importert fra Bangladesh. Dagbladet er kjent med at flere forsendelser med store fryste reker (scampi) fra India og Vietnam er stoppet fra salg på det norske markedet, grunnet funn av Vibrio cholarea, bakterien som forårsaker kolera. Vibrio ble påvist både i rå, skrellede reker og ferdigkokte reker. Tre av varepartiene ble prøvetatt ved grensekontroll og ble nektet tatt inn i landet. To av varepartiene var allerede på markedet og ble trukket, og et parti sushireker var sendt videre til Spania fra Norge. (dagbladet.no 7.8.2017).)

- Mener kundene blir holdt for narr: – Dette er i beste fall grisemat. (– Jeg kjøpte kjøtt for over 600 kroner. Jeg ønsket gode, melne poteter til fårikålen, og fikk noen til å stikke innom butikken for å handle. Vi gledet oss alle til en god middag, forteller Brodin.)

Mener kundene blir holdt for narr: – Dette er i beste fall grisemat
rb.no 20.9.2016
Fritz Brodin (96) mener forbrukerne blir holdt for narr når potetene vi kjøper, knapt er større enn et telys. Selv skadet han fingeren i forsøket på å skrelle en «minipotet».

Fritz Brodin (96) fra Rælingen har tidligere vært opptatt av både smakfull mat til eldre og antall reker i rekesalaten. Nå er det norske poteter som opptar 96-åringen, eller rettere sagt størrelsen på potetene.

– Dette kan da umulig kalles middagspoteter. Det er i beste fall grisemat, sier Brodin.

Familiemiddag
Det var i helga at Brodin inviterte til familiemiddag. På menyen sto fårikål. Fårekjøttet hadde Brodin handlet fra en lokal butikk i Aurskog-Høland.

– Jeg kjøpte kjøtt for over 600 kroner. Jeg ønsket gode, melne poteter til fårikålen, og fikk noen til å stikke innom butikken for å handle. Vi gledet oss alle til en god middag, forteller Brodin.

Han ble imidlertid skuffet da han åpnet posen med norske kerrs pink-poteter.

– Det går ikke an å selge så små poteter, og særlig ikke når de er i en slik forfatning at de trengs å skrelles, mener Brodin.

Potetene er ikke stort større enn et telys i omkrets. (…)

(Anm: Frykter mer stengelråte på poteter. Bakteriesykdommen «stengelråte» har blitt stadig mer utbredt i norske potetåkre. Det bekymrer forskerne og gir tap for bøndene. (…) Usertifiserte settepoteter. Stengelråte karakteriseres ved at potetplanta visner og blir gul. Deretter blir stengelen svart og dersom planta har klart å produsere nye poteter, råtner de som oftest. (nrk.no 8.10.2016).)

- Advarer mot giftige poteter: - Det nytter ikke å skjære det bort. Kast dem. (- Det grønne fargestoffet i seg selv er ikke farlig, det er klorofyll, men med grønnfargen utvikles giftstoffet solanin, som er lukt- og smaksfritt. – Det er noe folk ikke bør få i seg fordi det påvirker nervesystemet. I store mengder er det farlig, i mindre mengder kan det gi vondt i magen, sier forskningsleder ved Bioforsk, Eldrid Lein Molteberg.)

(Anm: Pass deg for giftige poteter! Kokkeskolelærer Svein Erik Bonnier ser giftige poteter i de fleste dagligvarebutikkene han besøker. Også forsker Eldrid Lein Molteberg er bekymret. – Du vil jo ikke servere folk gift, sier Svein Erik Bonnier, kokk og kokkeskolelærer ved Rå videregående skole. På tur i en lokal matbutikk i Harstad finner han en pose med poteter som har begynt å bli grønne. Det er slike poteter Bonnier advarer mot. Poteter som ligger utsatt for lys og varme i butikkene blir etter hvert grønne. Det grønne fargestoffet i seg selv er ikke farlig, det er klorofyll, men med grønnfargen utvikles giftstoffet solanin, som er lukt- og smaksfritt. – Det er noe folk ikke bør få i seg fordi det påvirker nervesystemet. I store mengder er det farlig, i mindre mengder kan det gi vondt i magen, sier forskningsleder ved Bioforsk, Eldrid Lein Molteberg. (nrk.no 15.11.2017).)

- Advarer mot disse potetene – du kan bli alvorlig syk.

(Anm: Advarer mot disse potetene – du kan bli alvorlig syk. KAN BLI SYK: Slik ser grønne poteter ut. De kan ha små flekker av grønt, eller ha grønnskjær over hele skallet. Norske matbutikker oppbevarer poteten feil. Dette kan gjøre deg alvorlig syk. Før oppbevarte vi potetene i potetkjellere, og det er ikke tilfeldig. Poteten skal ha det mørkt og kaldt, for dersom den ligger fremme i lyset kan den bli giftig. (tv2.no 17.1.2018).)

- Grønne poteter kan gjøre deg syk. (- Slike poteter bør verken selges, kjøpes eller spises, sier forsker.) (– Spiren inneholder giftstoffet solanin, som i store mengder kan gjøre deg syk.)

Sjekk når det kan være farlig å spise poteter
nrk.no 3.3.2014
Spirene på potetene inneholder giftstoffet solanin. I store mengder kan du bli syk av det.

Poteter er sunne og kan brukes til mye. De har god holdbarhet hvis du oppbevarer dem riktig, men de kan bli giftige hvis du ikke passer på. Dette bør du se etter.

Du har kanskje oppdaget at potetene kan få utvekster når de har ligget en stund. Slike spirer eller groer vil komme på de fleste poteter som legges varmt, selv om det er forskjell på hvor fort poteter gror. Potetene gror lite før jul og mest utover våren.

– Spiren inneholder giftstoffet solanin, som i store mengder kan gjøre deg syk. I første omgang får du magesmerter, men du skal nok spise litt før du merker noe til det, sier forskningsleder i Bioforsk, Eldrid Lein Molteberg, til NRK.no.

Hun understreker at dersom du fjerner spirene kan du fortsatt spise poteten.

• Les også: Poteter kan være giftige? (...)

– Grønnfargen i seg selv er ikke skadelig, og kommer av det naturlige fargestoffet klorofyll. Men samtidig som fargen oppstår blir det dannet solanin og andre glykoalkaloider, som i større mengder kan være giftige. Derfor er de grønne potetene viktig å styre unna, sier Molteberg til NRK.no. (...)

(Anm: Grønne poteter kan gjøre deg syk. - Slike poteter bør verken selges, kjøpes eller spises, sier forsker. (bt.no 16.10.2015).)

- Poteter utvikler solanin om de blir eksponert for sollys. (– Solanin kan gi oss magetrøbbel, og de lærde strides om hvorvidt stoffet også kan være kreftfremkallende. Stoffet finnes i hele poteten, og det hjelper ikke å skjære bort de delene som er grønne, sier Gulbrandsen.)

(Anm: Poteter utvikler solanin om de blir eksponert for sollys. Dette er et stoff som finnes naturlig i poteten, men som ikke er bra for oss hvis det blir for mye av det. Slik oppbevarer du frukt og grønt. Hvordan du oppbevarer frukt og grønt, har stor betydning for hvor lenge matvarene holder seg friske og fine. Se ekspertens fire oppbevaringstips! (…) Tips 4: Unngå direkte sollys. Frukt og grønt bør helst ikke eksponeres for mye direkte sollys. Noen kan faktisk få dårlig smak eller skjemmende grønnfarge av lyspåvirkningen. – Solanin kan gi oss magetrøbbel, og de lærde strides om hvorvidt stoffet også kan være kreftfremkallende. Stoffet finnes i hele poteten, og det hjelper ikke å skjære bort de delene som er grønne, sier Gulbrandsen. (aftenposten.no 31.8.2017).)

(Anm: Solanin eller α-Solanin er et glykolalkaloid som forekommer naturlig i alle planter i søtvierfamilien som en beskyttelse mot angrep av sopper og bakterier. Det er svært giftig både for mennesker og dyr, selv i små doser. (…) Det er antatt at en dose på 2 mg. solanin pr. kg. kroppsvekt kan gi forgiftningssymptomer. Doser på over 5 mg./kg. kan være dødelige (tilsvarer en persons inntak av 1,25 – 4,5 kg. rå, grønne tomater) (en.wikipedia.org).)

(Anm: What are the health benefits of potatoes? (medicalnewstoday.com 6.8.2014).)

(Anm: What are the health benefits of sweet potatoes? (medicalnewstoday.com 25.8.2014).)

(Anm: Bør du kaste flekkete poteter? Lilla, røde eller grønne? Slik vet du om poteten skal i grønn pose eller på tallerkenen. (…) følge Mattilsynet bør du kaste poteter som er grønne, med mindre det er snakk om en liten flekk. I så fall kan du skjære bort flekken, og spise resten av poteten. (kk.no 22.9.2015).)

- Disse potetene blir fortere grønne.

Disse potetene blir fortere grønne
dinside.no 27.6.2013
Og de skal du ikke spise.

Grønnfargen er et dårlig tegn. (...)

Ikke spis de grønne
Det er klorofyll som gjør poteter grønne. Men grønnfargen er også et tegn på at den har utviklet giftstoffer som kalles glykoalkaloider. Giftstoffene opphoper seg som regel på samme sted som klorofyllet, og er egentlig til beskyttelse mot skadegjørere. De kan også gi hodepine, feber, diaré, oppkast og magesmerter hos mennesker. Får du i deg store mengder, kan du også oppleve forbigående balanseproblemer og synsforstyrrelser, opplyser Mattilsynet. (...)

- Stadig dårlige poteter. (- Har leverandørene i verdikjeden for poteter noe insitament til å følge standardene?)

Stadig dårlige poteter
dinside.no 8.10.2009
- Tidligere var det en god del kontroller med potetkvaliteten, men dette har blitt trappet ned, sier Johannes Værdal i Mattilsynet. - Nå er det nesten ingen ting. (...)

- Det er nå aktørene selv som følger med på potetkvaliteten, sier Værdal. - Det er klare standardkrav til matpoteter hva gjelder antallet og størrelsen av akseptable skader. Disse later ikke til å ha blitt fulgt her.

- Har leverandørene i verdikjeden for poteter noe insitament til å følge standardene?

- Det er svært lave priser på poteter. For å være littegrann stygg: Jo mindre de plukker bort, jo mer har de å selge. Om det hadde vært slik at topp kvalitet gir høyere pris, hadde det vært mer interessant å foreta en nøyere kvalitetskontroll. (...)

Johannes Værdal understreker at også butikken har et ansvar for potetkvaliteten. - Når potetene ligger i varmen i butikkene, går det fort råte i slike småskader. Disse potetene skal butikkene sortere ut, men dessverre ser vi ofte at de ikke gjør det. (...)

Og hva gjorde dette potetofferet? Han skar bort de råtne delene og spiste resten. Dobbel pris, riktignok, men resten smakte utmerket. (...)

Maten som kan bli til gift
dinside.no 13.1.2008
Poteter, aprikos, sjokolade og rabarbra høres relativt ufarlig ut. Men de kan være de reneste giftfellene. (...)

Pass på grønne poteter
forbrukerportalen.no 13.9.2007
Hører til matvaretrygghet
Forbrukerrådet og Mattilsynets sjekk avdekket at ikke alle potetprodusenter og -selgere har rent mel i posen.

Rettere sagt at ikke alle potetene som befinner seg i nevnte pose egner seg på middagsbordet.

Potet-interessen er stor her til lands. Juristene Dag Olsen og Christine Otterstad ved Forbrukerrådet i Sarpsborg får ganske mange henvendelser fra kunder som klager på potetens kvalitet. (...)

- Vi kan konkludere med at det er litt for mange grønne poteter i de ferdigpakkede posene. I utgangspunktet skal kunden forvente en feilfri vare. Han kan heller ikke selv sjekke hvordan potetene ser ut når de er pakket inn i poser, påpeker Christine Otterstad. (...)

- Konsistensmidler en ukjent helserisiko? (- Tilsetningsstoffer som kan brukes i mat er ikke testet for effekter på tarmfloraen. Det kan ha uante konsekvenser.)

Konsistensmidler en ukjent helserisiko?
Marit Kolby Zinöcker, høyskolelektor, Bjørknes Høyskole,  Marianne Molin, 1. amanuensis, samfunnsernæring, HiOA, Inge Lindseth, klinisk ernæringsfysiolog, Balderklinikken og Harald Carlsen, professor, NMBU
dagbladet.no 29.3.2017
Debatt: Syntetiske konsistensmidler.

Tilsetningsstoffer som kan brukes i mat er ikke testet for effekter på tarmfloraen. Det kan ha uante konsekvenser.

La oss gjøre et tankeeksperiment: En gruppe forskere søker om å få gjøre en studie på et tilsetningsstoff mye brukt i matindustrien. I dyrestudier har stoffet ført til forstyrret tarmflora, med påfølgende tarmbetennelse, fedme og metabolsk syndrom.

Nå ønsker forskerne å teste om det samme vil skje i mennesker, og søker om godkjenning til en studie der friske personer skal gis det samme stoffet som ble gitt i dyrestudiene.

Blir studien godkjent? Neppe. Men dette eksperimentet er allerede i gang.

Testpersonene vet ikke at de er med, og det er ingen forskere som samler inn data.

Konsistensmidler er mye brukt i matindustrien. Flere studier peker nå på at enkelte syntetiske konsistensmidler kan skade tarmfloraen og gi sykdom hos forsøksdyr.

I 2009 kom den første studien som viste at konsistensmiddelet karboksymetylcellulose (CMC) framkalte betennelse i tarmen hos mus. Det skulle imidlertid gå flere år før stoffet igjen kom i søkelyset. I 2015 viste en studie publisert i det anerkjente tidsskriftet Nature at to syntetiske konsistensmidler, CMC og polysorbat-80, framkalte betennelse i tarmen, med påfølgende fedme og metabolsk syndrom hos mus. Forskerne kunne vise at skadene som oppsto var forårsaket av endringer i tarmfloraen. Ny forskning viser at slik betennelse i tarmen kan øke risikoen for tarmkreft. Effekten er der selv når det gis langt lavere doser enn det som er tillatt å bruke i matindustrien. (…)

(Anm: Knytter mikrobiota til effekt av immunterapi. To nye studier gir holdepunkter for at ulik tarmbakterieflora kan bidra til å forklare hvorfor ikke alle kreftpasienter har like god effekt av immunterapi. (dagensmedisin.no 2.3.2017).)

(Anm: Magsårsbakteriers simstil kan förutspå cancer. Genom att studera magsårsbakteriers förmåga att klara hålla sig kvar i magens sura och turbulenta miljö tror sig forskare nu ha hittat ett sätt att förutspå magcancer. (…) Forskarna i Umeå har alltså lyckats avslöja magsårsbakteriens Helicobacter pylor simstil i magen och hur den gör allt för att undvika den frätande magsyran i magens mitt. (netdoktor.se 3.4.2017).)

- Kan en bakterie funnet i melk utløse reumatoid artritt? Ny forskning tyder på at en bakterie funnet i kumelk og biff kan føre til revmatoid artritt hos mennesker som allerede er genetisk disponert.

(Anm: Could a bacterium found in milk trigger rheumatoid arthritis? New research suggests that a bacterium found in cow's milk and beef may lead to rheumatoid arthritis in people who are already genetically predisposed. The bacterium may be a common trigger for both rheumatoid arthritis and Crohn's disease. (…) What do these two diseases have in common, apart from being characterized by inflammation? Quite a lot, actually, according to new research recently published in the journal Frontiers in Cellular and Infection Microbiology. (…) "Understanding the role of MAP in rheumatoid arthritis," explains Naser, "means the disease could be treated more effectively. Ultimately, we may be able to administer a combined treatment to target both inflammation and bacterial infection." (medicalnewstoday.com 31.1.2017).)

- Mattilsynet: - Ikke spis denne osten. (- Selv små smittedoser kan føre til sykdom og i verste fall død hos eldre, nyfødte og personer med underliggende sykdommer. Årsaken til at osten ikke skulle vært solgt, er at produktet inneholder sykdomsfremkallende bakterier, opplyser Mattilsynet i en pressemelding.)

(Anm: Mattilsynet: - Ikke spis denne osten. Ma Poule AS trekker tilbake osten Le Petit Campagnard Fromage de Chevre (Chevre Frais). - Selv små smittedoser kan føre til sykdom og i verste fall død hos eldre, nyfødte og personer med underliggende sykdommer. Årsaken til at osten ikke skulle vært solgt, er at produktet inneholder sykdomsfremkallende bakterier, opplyser Mattilsynet i en pressemelding. Ma Poule AS trekker tilbake osten Le Petit Campagnard Fromage de Chevre (Chevre Frais). Osten er lagd av upasteurisert geitemelk. Produktet er solgt av Ma Poule AS på Mathallen i Oslo. Ma Poule AS opplyser at de har solgt hele varepartiet. (nettavisen.no 8.7.2017).)

(Anm: Irritabel tarm – fra psykisk til fysisk. (- Dermed er det kanskje ikke så rart at mange fagfolk har sett i psyken for å finne årsakene til lidelsen.) (forskning.no 27.6.2016).)

(Anm: Genetisk kobling: Spis mindre, og lev længere. Et forskerhold med dansk deltagelse har fundet den genetiske kobling mellem faste og et langt liv. Opdagelsen kan have betydning for vores forståelse af alderdom og en lang række sygdomme, siger forsker. (…) Det nye studie er netop offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift Nature. (videnskab.dk 5.12.2016).)

(Anm: Sugar tax could stop 3.7 million UK people becoming obese, claims report. A 20% tax on sugary drinks could reduce obesity by 5% over the next decade in the United Kingdom, claims a new report from Cancer Research UK and the UK Health Forum.1 BMJ 2016;352:i1064 (Published 19 February 2016).)

(Anm: Skatt på brus (sukkerholdige drikker) kan ha stor effekt på helse, ifølge studie. Soft drink tax could have major effect on health, study finds. (…) The forthcoming tax on soft drinks could have a major impact on the incidence of dental caries, type 2 diabetes, and obesity, a study in the Lancet has found.1 (…) The study found that cutting sugar content is likely to have the greatest effect on health, with additional benefits if industry increases the price of high and medium sugar drinks. The authors estimated that a 30% reduction in the sugar content of all high sugar drinks and a 15% reduction in medium sugar drinks—its best case scenario—could result in 144 000 fewer obese adults and children, 19 000 fewer cases of type 2 diabetes, and 269 000 fewer dental caries each year. These changes would be seen within around two years of the tax’s introduction in the case of obesity, more than 10 years in the case of diabetes, and less than two years in the case of dental caries, the researchers said. BMJ 2016;355:i6744 (Published 16 December 2016).)  

(Anm: Vil fjerne moms på netthandel med matvarer. For å øke konkurransen i dagligvaremarkedet, mener Kjetil Graver hos matkasseleverandøren Godtlevert at momsen på netthandel med dagligvarer snarest bør fjernes. – Det må drastiske tiltak til for å bedre konkurransen i dagligvarebransjen, sier Godtlevert-gründer Kjetil Graver til næringsminister Monica Mæland under besøket hos Ferdigmat i Arendal torsdag. (dn.no 9.2.2017).)

- Halvparten av eksportert torsk holder ikke mål. (– Det er gjort undersøkelser fra Nofima som viser at bare 15 prosent av fisken har ypperste kvalitet. Så er det rundt 30 prosent som er ok, resten er egentlig ikke god nok, forteller hun.)

Halvparten av eksportert torsk holder ikke mål
nrk.no 9.2.2017
Det aller meste av den norske torsken eksporteres. Men på det europeiske markedet holder kun halvparten av fisken mål. (…)

– Må tenke kvalitet hele veien
– Det er gjort undersøkelser fra Nofima som viser at bare 15 prosent av fisken har ypperste kvalitet. Så er det rundt 30 prosent som er ok, resten er egentlig ikke god nok, forteller hun.

Fiskeriutsendingen mener det må være større fokus på kvalitet helt fra fisken kommer over ripa.

– Vi jobber jo med å promotere norsk sjømaten på vegne av næringa, og ser at kvalitet betyr penger. Beregninger viser at den aller beste fisken betales med fem kroner mer for kiloet, forteller hun. (…)

(Anm: Frykter at 30 prosent av artene i havet dør ut grunnet havforsuring. Forskerne mener at havet nå surner raskere enn på 300 millioner år - og at innen år 2100 kan havet ha surnet med hele 170 prosent. I 2012 samlet over 500 av verdens fremste eksperter på havsuring seg i California - og en gjennomgang av tilstanden i vitenskapen blir publisert i en studie som legges fram neste uke. (dagbladet.no 17.11.2013).)

(Anm: Fann 30 plastposar i magen på den sjeldne kvalen. Gåsenebbkvalen var aldri dokumentert i Noreg før han blei avliva. I magesekken fann forskarane 30 plastposar og store mengder småplast. Det var reint tilfeldig at zoologar ved Universitetet i Bergen blei gjort merksame på kvalen som stranda på Sotra utanfor Bergen i helga. (nrk.no 1.2.2017).)

(Anm: Adams (28) bilde går verden rundt: Fanget fisk med plastring rundt magen. Adam Turnbull (28) fanget lørdag en fisk som hadde vokst rundt en plastring. Nå ber han alle tenke seg godt om før de kaster søppel i naturen. (tv2.no 8.12.2017).)

(Anm: Fann 30 plastposar i magen på den sjeldne kvalen. Gåsenebbkvalen var aldri dokumentert i Noreg før han blei avliva. I magesekken fann forskarane 30 plastposar og store mengder småplast. Det var reint tilfeldig at zoologar ved Universitetet i Bergen blei gjort merksame på kvalen som stranda på Sotra utanfor Bergen i helga. (nrk.no 1.2.2017).)

(Anm: Adams (28) bilde går verden rundt: Fanget fisk med plastring rundt magen. Adam Turnbull (28) fanget lørdag en fisk som hadde vokst rundt en plastring. Nå ber han alle tenke seg godt om før de kaster søppel i naturen. (tv2.no 8.12.2017).)

(Anm: Rapport åpner for økt kontroll av matbransjen. I en ny rapport åpner Næringsdepartementet for muligheten til å gripe inn overfor konkurranseskadelige handlinger i dagligvarebransjen. Myndighetene åpner for å gripe inn mot lojalitetsavtaler. Her fra Rema 1000s lansering på Gardermoen sist måned. (dn.no 2.2.2017).)

(Anm: Ny urinprøve kan raskt oppdage om en person har et sunt kosthold. (New urine test can quickly detect whether a person has a healthy diet. (…) The five-minute test measures biological markers in urine created by the breakdown of foods such as red meat, chicken, fish and fruit and vegetables. (…) In study, published in the journal Lancet Diabetes and Endocrinology and conducted at the MRC-NIHR National Phenome Centre, the researchers asked 19 volunteers to follow four different diets, ranging from very healthy to very unhealthy (see notes to editors). These were formulated using World Health Organisation dietary guidelines, which advise on the best diets to prevent conditions such as obesity, diabetes and heart disease.) (medicalxpress.com 12.1.2017).)

(Anm: Editor's Choice. Red meat: another inconvenient truth. Evidence continues to emerge linking high meat consumption with increased mortality. This week Arash Etemadi and colleagues provide further support for the association (doi:10.1136/bmj.j1957). Their population based cohort study links high intake of red and processed meat with increased deaths from all causes and from nine specific ones. BMJ 2017;357:j2278 (Published 11 May 2017).)

(Anm: Mortality from different causes associated with meat, heme iron, nitrates, and nitrites in the NIH-AARP Diet and Health Study: population based cohort study. Objective To determine the association of different types of meat intake and meat associated compounds with overall and cause specific mortality. (…) Conclusions The results show increased risks of all cause mortality and death due to nine different causes associated with both processed and unprocessed red meat, accounted for, in part, by heme iron and nitrate/nitrite from processed meat. They also show reduced risks associated with substituting white meat, particularly unprocessed white meat. BMJ 2017;357:j1957 (Published 09 May 2017).)

(Anm: Red meat consumption is linked to higher risk of death from most major causes. Eating red meat increases the likelihood of dying from most major causes while eating white meat instead reduces the risk, a cohort study of more than half a million people published in The BMJ suggests.1 BMJ 2017;357:j2241 (Published 10 May 2017).)

– Regjeringen stopper pris-app for dagligvarer. (– Jeg skjønner at det kan være vanskelig å forstå, men det er av hensyn til forbrukerne. (...) sier næringsminister Monica Mæland (H), som støtter seg til råd fra Konkurransetilsynet.) (– Vi mener det er rart dette er den eneste bransjen hvor pris ikke kan vises for forbruker (...) sier Flesland.)

Regjeringen stopper pris-app for dagligvarer
nrk.no 29.11.2016
Regjeringen mener konkurransen blir dårligere hvis en app gir kundene tilgang til alle matvareprisene. Det var næringsministeren som satte foten ned for Forbrukerrådets app som skulle inneholde matvareprisene. (…)

Selv om barne- og likestillingsminister Solveig Horne (FrP) har ansvar for forbrukernes interesser og ivret for åpenhet om prisene, ble hun overkjørt da regjeringen behandlet dagligvareappen. Mer enn én statsråd skal ha hevet stemmen da regjeringen behandlet saken i midten av oktober.

– Jeg skjønner at det kan være vanskelig å forstå, men det er av hensyn til forbrukerne. Vi tror prisene blir likere og at kjedene samarbeider mer hvis alle prisene kommer med i en slik portal, sier næringsminister Monica Mæland (H), som støtter seg til råd fra Konkurransetilsynet.

– At kjedene i dag undersøker hverandres priser forklarer hvorfor Staten ikke skal opplyse om prisen, sier Mæland. (…)

– Vi mener det er rart dette er den eneste bransjen hvor pris ikke kan vises for forbruker. Faktisk er det slik at forbrukeren er den eneste som ikke kjenner prisene, sier Flesland. (…)

- Næringsministeren vil ha vaktbikkje for matbaronene «relativt raskt». «Besnærende», sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen om hvordan Storbritannia løser maktproblematikken i dagligvaremarkedet.

(Anm: Næringsministeren vil ha vaktbikkje for matbaronene «relativt raskt». «Besnærende», sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen om hvordan Storbritannia løser maktproblematikken i dagligvaremarkedet. – Vi trenger et tilsyn i Norge, sier statsråden.   Politikerne i Norge er så bekymret for makten i dagligvarebransjen, at de tidligere i år ba Regjeringen innføre en «lov om god handelsskikk» i bransjen. Denne uken tok næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) turen til London for å lære av Storbritannia. Britene har opprettet et tilsyn for å håndheve sin versjon av en lignende lov. Les Høyres forslag: Høyre vil utrede drastiske tiltak i matmarkedet for å få flere matbutikker på nett– Dette er en besnærende løsning, sier Isaksen etter møtet med ombudet Christine Tacon. (aftenposten.no 14.11.2018).)

(Anm: Norges matbaroner øker overskuddet mer enn matprisene stiger. Norgesgruppen økte inntektene med 7,4 prosent i første halvår i år og omsatte mat og dagligvarer for 38 milliarder kroner. Overskuddet før skatt endte på drøyt 1,3 milliarder kroner. (aftenposten.no 25.8.2016).)

(Anm: Betaler over 600 millioner kroner i utbytte. Bransjen er preget av priskrig og rabatter på lojalitetskort. Likevel tjente Johannson-familien og Norgesgruppen mer penger i 2016.  Norgesgruppen satt igjen med et milliardoverskudd i 2016, viser årsresultatet som ble lagt frem torsdag. Også utbyttenivået signaliserer at det fortsatt er penger i norsk dagligvare. Det er foreslått å betale et utbytte på 16 kroner per aksje for 2016. Det tilsvarer et beløp på 640 millioner kroner til Norgesgruppens aksjonærer, mot 605 millioner kroner for 2015. Johannson-familien eier 74,4 prosent av Norgesgruppen og kan dermed vente seg et utbytte på om lag 470 millioner kroner. (dn.no 31.3.2017).)

(Anm: Forbrukerrådet advarer: – Kundeklubber kan gi prisdiskriminering. Forbrukerrådet jobber for gjennomsiktighet og forutsigbarhet på pris. Kundeklubber representerer stort sett det motsatte, mener rådet. (…) Det sier fagdirektør for digitale tjenester, Finn Myrstad, i Forbrukerrådet til Adresseavisen (bak betalingsmur). (aftenposten.no 19.4.2017).)

(Anm: Dette vet de om deg: Matbutikkene har 456 sider om TV 2-Solveigs handleturer. (…) Solveig Barstad: – Sjekk mappa di. Programleder i Matkontrollen, Solveig Barstad, har også bedt om å få innsyn i sin Trumf-«mappe». Den er på hele 456 sider, og er en fullstendig oversikt over alle innkjøp hun har gjort i Norgesgruppens butikker siden 2013. (tv2.no 26.1.2017).)

(Anm: Disse tjente mest på maten din. Tre avgåtte sjefer ruver høyt på inntektslisten og overgikk de fleste sittende kjedesjefene i norsk dagligvare (dn.no 14.10.2016).)

(Anm: Prisgapet mellom Norge og EU øker. Prisene på melk og kjøtt har økt langt mer i Norge enn EU de siste årene. Det gjør norsk matindustri mer avhengig av importvernet. (aftenposten.no 1.4.2016).)

(Anm: Lack of fresh food choices linked to signs of early heart disease. A lack of access to nearby stores selling fresh food may increase residents' risk of developing the signs of early heart disease, according to new research in the American Heart Association's journal Circulation. (medicalnewstoday.com 16.8.2016).)

(Anm: Da rottene spiste «søppelmaten», fikk forskerne seg en overraskelse. (…) Nylig publiserte hun og kollegaene en ny studie i British Journal of Nutrition. I den viser de hvordan rotter ble veldig mye friskere av å spise proteiner fra fiskeavskjær fra sild og laks. (aftenposten.no 12.12.2016).)

(Anm: Dietary fish protein hydrolysates containing bioactive motifs affect serum and adipose tissue fatty acid compositions, serum lipids, postprandial glucose regulation and growth in obese Zucker fa/fa rats. Br J Nutr. 2016 Oct;116(8):1336-1345. Epub 2016 Oct 18.)

(Anm: Forsker: Tab dig effektivt med simpel, matematisk slankekur. En teknologiprofessor fra Aalborg Universitet har fundet en effektiv og enkel slankekur, som virker perfekt for ham selv. Nøglen er simpel matematik. Her får du hans fif, som snart bliver tilgængelige på app. (…) »Matematisk garanti for vægttab« Det har en forsker fra Aalborg Universitet i hvert fald haft stort held med. Ved hjælp af relativt simple matematiske beregninger har han tabt 7 kg på en måned – og bagefter holdt sit vægttab uden problemer. (videnskab.dk 12.1.2017).)

- Åpenhet om pris - dårlig nytt for kundene. (- Vi mener at så detaljert prisinformasjon ikke er nødvendig for at kundene skal kunne gjøre bedre valg.)

Åpenhet om pris - dårlig nytt for kundene
Erik Lothe Hess, seniorrådgiver, Konkurransetilsynet - Torje Andreassen, seniorrådgiver, Konkurransetilsynet
nrk.no 2.12.2016
Forbrukerrådet varslet tirsdag omkamp om prisinnholdet i sin nye dagligvareportal. Det kan være dårlige nyheter for oss forbrukere. (…)

Prisinformasjon i en portal kan imidlertid ende opp med å være mer til skade enn nytte for kundene. Informasjonen vil nemlig også være tilgjengelig for bedriftene som konkurrerer i markedet. Under visse markedsforhold, særlig i markeder med få konkurrenter, kan dette føre til svakere konkurranse.

Dagligvaremarkedet er et eksempel på et slikt marked. Her står tre store og en liten dagligvaregruppering for 99 prosent av omsetningen. For å bedre konkurransen i dette markedet har Stortinget vedtatt at det skal etableres en dagligvareportal som skal gjøre det enklere for kundene å velge butikker og produkter etter ønsker og behov. (…)

Lite praktisk nytte for kundene
Forbrukerrådet mener at portalen må vise alle priser i alle butikker, oppdatert på sekundet, og at dette er den eneste hensiktsmessige løsningen.

Umiddelbart skulle man kanskje tro at full åpenhet om priser vil være bra for konkurransen fordi dagligvarekjedene må kjempe hardere om å være billigst når kundene hele tiden kan sjekke prisen på for eksempel samtlige brød i hver eneste butikk i hele landet.

Vi mener at så detaljert prisinformasjon ikke er nødvendig for at kundene skal kunne gjøre bedre valg. Dessuten kan full åpenhet om pris føre til svakere priskonkurranse eller at kjedene ikke konkurrerer på pris i det hele tatt, slik at prisene blir høyere. (…)

(Anm: Maten er blitt enda dyrere. Matvareprisene har økt med 1,8 prosent den siste måneden, viser tall fra SSB. De siste fire månedene har matprisene økt med 5,4 prosent. (aftenposten.no 10.8.2015).)

(Anm: PR-ekspert om Reitan: - Milliardærer som furter er direkte usjarmerende. Ole Robert Reitan må tåle tøffere konkurranse, men han har ingen grunn til å furte, mener PR-ekspert Trond Blindheim. Rema-sjef Ole Robert Reitan langer ut mot konkurrenten NorgesGruppen, leverandører, politikere, myndigheter og journalister i et intervju i Dagens Næringsliv torsdag. (nettavisen.no 1.7.2016).)

(Anm: Kapitalistar mot konkurranse. Akkurat no kjempar dei store matvarekjedene sitt livs kamp for å hindre meir konkurranse om søndagshandelen. Den kampen bør dei tape. (nrk.no 24.8.2014).)

(Anm: Bias; (...) valg og vurderinger som på systematisk måte avviker fra det som er faktisk korrekt. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Legemiddeletterlevelse (Tas legemidler som foreskrevet?) (Adherence to Medication.) (…) Legemidler virker ikke på pasienter som ikke tar dem. (Drugs don't work in patients who don't take them.)  (NEJM 2005;353:487-497(August 4).)

(Anm: Bias [baies] -en, - skjevhet i vitenskapelig undersøkelse el. resultat pga. mangelfull systematikk i innsamlingen av data. Etym.: eng., fr. biais helning, tendens. Kilde: ordnett.no.)

(Anm: Dagligvarekjedenes priskrig på julemat er kundeforakt. Tomme hyller, matkasting og overkonsum av helseskadelig mat. Om noen tjener på priskrigen, er det i alle fall ikke kundene.  «Vi har lovet kundene våre at vi skal være billigst. Det løftet har vi tenkt å holde». Sitatet er et gjennomsnitt av det alle de tre aktørene i norsk dagligvarebransje (heretter kalt De billige tre konger) sier denne uken. Det høres nesten rørende ut. Og det er for så vidt gode grunner til å grine. (aftenposten.no 12.12.2016).)

- JAMA Forum: Påvirkningen til "Big Food" fremmer sunn fortjeneste, men ikke sunne forbrukere. (- Forbrukerne fortjener riktig informasjon om næringsinnholdet i maten de spiser. Evidensbaserte retningslinjer for å stimulere mer sunn mat og fysisk aktivitet er en sak som har betydning for helse og sosial rettferdighet.)

JAMA Forum: The Influence of “Big Food” Promotes Healthy Profits but not Healthy Consumers (JAMA Forum: Påvirkningen til "Big Food" fremmer sunn fortjeneste, men ikke sunne forbrukere)
JAMA 20.7.2016
Like many industries, “Big Food”—the business sector that comprises agribusiness, food manufacturers, and marketers for the food industry—aims to expand its profit margins. But it does so at the cost of expanding US waistlines and contributing to high rates of obesity and associated health problems. The industry produces and aggressively markets foods, many marketed as “healthy” or “natural,” that are laden with added sugars, salt, and unhealthful fats, with calories far beyond what are necessary for healthful living.

The shift away from fresh, whole foods like fruits and vegetables toward high-caloric diets that feature heavily processed and extensively marketed food products has contributed to obesity rates that have reached historic highs, reaching 37% for 2013-2014. Cancer, diabetes, and cardiovascular disease attributable to unhealthful lifestyles drive up health care costs, decrease productivity, and contribute to human suffering and early death.

The tobacco industry’s deception of consumers and government about tobacco-related health risks is well known. But the food industry influence, which has resources and influence greater than that of Big Tobacco, has largely escaped public notice.

A principal difference between tobacco and food is that there is no safe level of inhaled tobacco products, whereas there are certainly safe levels of virtually all food products.  Food is a necessity of life, but it can also pose health risks.

The food industry has the money to purchase influence with policy makers. In 2013 and 2014, the industry contributed $6 million directly to House and Senate members who sit on committees with food regulation oversight. In 2015, the industry spent $34 million in federal lobbying, not counting lobbying at the state and local level.

When influence is not enough to keep interventions at bay, the food industry uses its considerable resources to litigate against laws or regulations that are likely to be effective in curbing consumption of its products. (…)  The American Legislative Exchange Council, a conservative, industry-financed, think tank, drafted a model law virtually blocking food litigation that has been enacted in nearly half the states.
Here are some of the ways the food industry has infiltrated federal and local decision making to stave off effective public health laws and regulations.

Influencing Nutritional Guidelines
A comparison of the expert report from the Dietary Guidelines Advisory Committee and the 2015 Dietary Guidelines for Americans shows the power of Big Food to influence nutritional guidance. Although the expert committee recommended that US consumers prevent chronic diseases by eating less red meat, the final guidelines included red meat (along with poultry and seafood) as part of a healthful eating pattern. (…)
According to the Department of Agriculture and the Department of Health and Human Services, the new edition of the guidelines is “grounded in the most current scientific evidence and is informed by the recommendations of the 2015 Dietary Guidelines Advisory Committee.” However, when these agencies reject their own expert committee’s recommendations, it becomes clear that evidence-based public health measures often lose out to the power and influence of the industry.

Financing Shadow Groups
(…)  The food industry surreptitiously financed community-based organizations to oppose the plan, orchestrating a “Nanny Bloomberg” campaign to the amount of $12.9 million. (…)

In 2015, Berkeley, California, became the first US jurisdiction to levy an excise tax on sugary drinks. The penny-per-ounce tax generated approximately $700 000 in the first 6 months, which will be used to promote healthier communities. However, a similar proposal in San Francisco was defeated, largely thanks to the American Beverage Association’s $11 million campaign. Recently in Philadelphia, the industry spent $4 million on ads to sway public opinion against a now successful ordinance taxing sugary drinks, which is estimated to bring in $91 million annually. The city of Philadelphia is now bracing for a lawsuit from the industry. All in all, the American Beverage Association has defeated 45 soda tax measures nationwide since 2008, which undoubtedly means millions of undisclosed dollars spent.

Influencing Scientific Research
Reminiscent of tobacco industry practices, food companies fund scientists to conduct research discounting the scientific evidence of harms from sugar, salt, and saturated fats.

A report published in 2015 by the corporate watchdog consulting firm Eat Drink Politics outlined an extensive list of significant financial contributions to the American Society of Nutrition (ASN) and its leadership by industry bodies including McDonald’s, Coca-Cola, and the National Dairy Council. The ASN represents the lead scientific experts in the field of nutrition and is the curator of 3 of the major scientific journals on nutrition, and thus shapes what nutrition research will be published. The potential influence of industry on research is a concern if compromised “evidence” is used to design guidelines and policies. (…)

Forbrukerne fortjener riktig informasjon om næringsinnholdet i maten de spiser. Evidensbaserte retningslinjer for å stimulere mer sunn mat og fysisk aktivitet er en sak har betydning for helse og sosial rettferdighet. (…) (Consumers deserve appropriate information about the nutritional content of the foods they consume. Evidence-based policies to incentivize more healthful eating and physical activity are a matter of public health and social justice.)

(Anm: Statens mattilsyn (Mattilsynet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Retningslinjer og veiledere (habilitet, interessekonflikger, korrupsjon etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Er miljøgifter i norsk kosthold skadelig for barn? Myndighetene viser til grenseverdier for miljøgifter når de angir sine kostholdsanbefalinger. Norske studier har påvist helseskader hos barna selv om mødrene har et lavere inntak enn anbefalte grenser. Noe er åpenbart feil. Tidsskr Nor Legeforen 2017; 137:257 (16.2.2017).)

- Kan tannkrem, tyggis og godteri bidra til tarmkreft?

Kan tannkrem, tyggis og godteri bidra til tarmkreft?
fedon.blogg.no 25.1.2017
Franske forskere advarer om at det godkjente tilsetningsstoffet E171 kan være kilde til økt bekymring for barn som spiser mye godteri. Stoffet titandioksid, også kjent som E171, som er mye brukt i tannkrem, matvarer og andre produkter, kan være kreftfremkallende, ifølge ny fransk vitenskapelig forskning.

Forsøk på dyr (rotter) har vist at stoffet forårsaket forstadier til kreft i tykktarmen i 40% av forsøksdyr som drakk vann tilsatt titandioksid. Titandioksid brukes for det meste som fargestoff i varer som maling, lakk, papir, plastprodukter, blekk, mat som godteri, sjokolade, kjeks, tyggegummi, medisin (piller) og i de fleste tannkremer. Populariteten skyldes stoffets høye grad av opasitet (ugjennomsiktighet), som blant annet i maling gjør at det har blitt kalt “det perfekte hvitt.”

Stoffet brukes også i kosmetikkindustrien, deriblant i tatoveringer, sminkeprodukter og i solkrem. Det brukes i så å si all solkrem på grunn av dets høye brytningsindeks, som gjør at det absorberer mesteparten av de skadelige UV-strålene, og omdanner dem til energi i form av varme. UV absorberingsegenskapene har ført til at det også brukes i plastprodukter, hvor absorberingen unngår at plasten tar skade av UV-strålene. (…)

(Anm: Food-grade TiO2 impairs intestinal and systemic immune homeostasis, initiates preneoplastic lesions and promotes aberrant crypt development in the rat colon.Sci Rep. 2017 Jan 20;7:40373.)

(Anm: Chewing your food could protect against infection. (…) The study, recently published in the journal Immunity, found that chewing food - otherwise known as mastication - can stimulate the release of T helper 17 (Th17) cells in the mouth. (medicalnewstoday.com 20.1.2017).)

(Anm: Chewing More Slowly Might Help You Burn More Calories (motto.time.com 12.4.2017).)

- Titandioksid (Titan dioxid) nanopartikler (E171), som i økende grad brukes i matvarer, samt i kosmetikk og noen legemidler, kan øke betennelse i fordøyelsessystemet, antyder ny forskning.

(Anm: Cake icing pigment could worsen inflammatory bowel disease. Titanium dioxide nanoparticles, which are increasingly used in food products as well as in cosmetics and some medicines, might increase inflammation of the digestive system, new research suggests. Titanium dioxide is a chemically inert substance that has generally been considered harmless to the human body. Recently, however, titanium dioxide nanoparticles have started to be used more frequently as a white pigment in cosmetics and toiletries (such as toothpaste), some medicines, and food items (including cake icing and marshmallows) as additive E171. This has led to a more careful scrutiny of its potential impact on health and well-being, with some researchers warning against its possible negative effects. An elevated concern might arise for patients living with inflammatory bowel disease (IBD), or colitis, which typically takes two forms: Crohn's disease, which is more common in women, and ulcerative colitis, which is more common in men. (medicalnewstoday.com 24.7.2017).)

(Anm: Additive found in toothpaste and food products could cause cancer, say scientists. New study finds titanium dioxide leads to precancerous growths in 40 per cent of rats. (…) The product, which is referred to as E171, is widely used in sweets, chocolate, biscuits and chewing gum, as well as toothpaste and sunscreen, to whiten products or make them look more opaque. (…) Additive found in toothpaste and food products could cause cancer, say scientists. New study finds titanium dioxide leads to precancerous growths in 40 per cent of rats. (independent.co.uk 24.1.2017).)

(Anm: Worsening Asthma Tied to Sausage and Ham. Dose effect: four or more weekly servings had strongest association. Diets rich in processed meats such as ham, sausage, and salami were associated with worsening asthma symptoms over time, according to researchers in France. (…) In addition, body mass index (BMI), which has previously been associated with exacerbating asthma symptoms, accounted for just 14% of the total effect (OR 1.07; 95% CI 1.01-1.14), they wrote online in Thorax. (medpagetoday.com 20.12.2016).)

(Anm: Your Fridge Might Be Full of Fake Food. (…)  The fish used in sushi is also frequently not what buyers believe. Olmsted writes in his book that another Oceana study of New York City seafood revealed that 100% of sushi restaurants tested served fake fish and 58% of retail outlets and 39% of restaurants severed fraudulent fish as well. “If there’s one restaurant niche that’s probably the worst, it’s sushi,” says Olmsted. (time.com 19.7.2016).)

(Anm: Does eating meat increase risk of death? (…) Dr. Mingyang Song - from the Massachusetts General Hospital and Harvard Medical School in Boston - and colleagues publish their work in JAMA Internal Medicine. (…) Results showed that every 10 percent increase in animal protein from total calories was linked with a 2 percent higher risk of death from all causes and an 8 percent increased risk of death from cardiovascular disease. This increased risk of death linked to eating more animal protein was more noticeable among the study participants who were obese and those who drank larger quantities of alcohol. (medicalnewstoday.com 1.8.2016).)

- Forbrukerrådet mener produsentene bløffer om maten vår

Forbrukerrådet mener produsentene bløffer om maten vår
nrk.no 22.6.2016
Torskekaker med lite torsk, blåbærjuice med 2 prosent blåbær, sunnvasking av chips og hjemmelaget jordbærsyltetøy står på listen over varer Forbrukerrådet klager inn til Mattilsynet.

Forbrukerrådet mener mange av merkingen på produktene ikke forteller oss sannheten om hva produktene egentlig inneholder.

«Kims crisps supersprø bølgechips er merket «60 % fullkorn» og «30 % mindre fett», men saltmengden i chipsen nevnes ikke. Denne typen chips inneholder dobbelt så mye salt som Kims’ egen paprikachips.»

Det er et av eksemplene Forbrukerrådet trekker frem i sin ferske rapport om matmerking, «Hva spiser vi nå.»

– Det skal ikke være slik at forbrukerne selv må være detektiver og finlese ingredienslister på jakt etter juks når de skal handle inn middagsmat, skriver Forbrukerrådet i konklusjonen. (...)

(Anm: Matbaronene tjener mye mer enn «en krone her og en krone der». Hver dag legger norske forbrukere igjen 445 millioner kroner i matbutikkene. Eierne sitter igjen med en langt større del av pengene enn de liker å gi inntrykk av. (aftenposten.no 6.5.2015).)

(Anm: Til angrep på matbaroner og grevlinger i omstridte brev. Prins Charles gikk i strupen på britiske supermarkeder, og ba daværende statsminister Tony Blair hjelpe bøndene ved å knekke de store kjedenes innkjøpsmakt. (aftenposten.no 13.5.2015).)

(Anm: Gjør det ulovlig for matvarekjeden å kaste mat. Frankrike vil nå gjøre la de store matvarekjedene gi bort mat som fortsatt er spiselig. Norge bør følge etter. (aftenposten.no 25.5.2015).)

(Anm: FDA saksøkt for å ha godkjent gen-laks. Fiskene på bildet er like gamle, men en av dem er gen-manipulert. Produsenten av gen-laksen skryter av å være mer klimavennlig enn norsk laks. Det amerikanske selskapet Aquabounty har i en årrekke jobbet med å utvikle genmodifisert laks. Arbeidet med å søke godkjenning for å produsere laksen, som vokser dobbelt så raskt som vanlig Atlanterhavslaks - og på mindre fôr, ble kronet med suksess sent i fjor, da amerikanske Food and Drug Administration (FDA) godkjente produktet som mat for mennesker. (dagensperspektiv.no 4.4.2016).)

(Anm: Oppdrettsgigant går hardt ut mot Mattilsynet. Lerøy Midt er svært kritisk til hvordan Mattilsynet har uttalt seg, og tar nå til motmæle i et 17 siders langt tilsvar. (nrk.no 23.11.2016).)

(Anm: Dagleg leiar i Ecoverk AS og forskar i SINTEF. Sveinung Nesheim Det kortsiktige landbruket. Vi kan tyne mat ut av jorda i to generasjonar til, før vi må sparke småstein i 1000 år medan jorda kjem seg til hektene att. (nrk.no 26.7.2015).)

- Usunn mat er verre for nordmenns helse enn røyking. (- Ikke fordi usunt kosthold er farligere enn røyk, men fordi stadig færre nordmenn røyker.)

Usunn mat er verre for nordmenns helse enn røyking.
dagbladet.no 9.3.2016
Ifølge en rapport fra Folkehelseinstituttet. (…)

Hvis man ser alle aldre under ett, er nå et usunt kosthold den største livsstilsutfordringen som påvirker helsa vår, viser rapporten, som ble lagt fram tirsdag. - Ikke fordi usunt kosthold er farligere enn røyk, men fordi stadig færre nordmenn røyker. Siden 1990 er andel røykere i Norge redusert fra 35 til 13 prosent, sier Stein Emil Vollset, leder ved Folkehelseinstituttet nyopprettede Senter for sykdomsbyrde. (…)

(Anm: Sorry, Meat Eaters. Vegetarian Diet May Be The Secret To Living Longer. Want to live longer? Cut out processed meat. (huffingtonpost.com 2.8.2016).)

(Anm: Is Your Coffee Maker Toxic? (…) Many drinkers have noticed an odd plastic taste in their coffee immediately after buying a new coffee maker. That's a sign that something is getting into your coffee that's not coming from the beans. More and more information is emerging about how plastic containers of various types can shed chemicals into whatever it is they contain, especially when that something is a hot liquid. Byphenol A (BPA), an endocrine disruptor that could lead to reproductive issues such as infertility and even some types of cancers, has been found in a variety of plastic items as well as the lining of canned foods. (ecowatch.com 2.2.2015).)

- Kaffe kan ha større effekt på kroppen enn antatt: Studie.

(Anm: Coffee May Have Bigger Effect on Your Body Than Thought: Study. (…) Many of the effects were expected, researchers said, but a few were surprising. For example, coffee cut levels of certain metabolites related to the endocannabinoid system -- the same system affected by marijuana. This reduction is the opposite of what happens when you take pot, the researchers said. (…) But many studies have found that coffee drinkers typically have lower risks of various diseases than nondrinkers do, explained Marilyn Cornelis, the lead researcher on the new work. The possible benefits include lower risks of Parkinson's disease, diabetes, multiple sclerosis and certain cancers. "But most of those studies are just looking at associations," said Cornelis, an assistant professor of preventive medicine at Northwestern University's Feinberg School of Medicine in Chicago. "They looked at people's self-reported coffee intake and their risk of disease." This study, she explained, tried to "get more at the mechanisms -- the biology that might be underlying those associations." The findings, published March 15 in the Journal of Internal Medicine, come from a clinical trial that involved 47 Finnish adults. All were habitual coffee drinkers. (medicinenet.com 15.3.2018).)

(Anm: The brain link between coffee and cannabis. The scientists found that with increased coffee consumption, blood metabolites involved in the endocannabinoid system dropped off. This is the system that gives cannabis its recreational and medical effects. Interestingly, the effect of coffee consumption on the endocannabinoid system was the opposite to cannabis use: endocannabinoid neurotransmitters decreased with the consumption of eight cups per day, but levels are increased by cannabis use. (medicalnewstoday.com 16.3.2018).)

(Anm: 4 Ways to Make Delicious Coffee…without the Plastic (thenourishinggourmet 13.5.2015).)

(Anm: Usunt kosthold koster oss 154 milliarder hvert år. Hadde befolkningen fulgt kostrådene fra myndighetene, ville samfunn og folk fått en gevinst på 154 milliarder i året, ifølge Helsedirektoratet. (…) I tillegg kommer de samlede helsegevinstene i form av flere leveår og bedret livskvalitet for den enkelte, med samlet anslått verdi på 136 milliarder kroner årlig. (aftenposten.no 15.3.2016).)

(Anm: Lack of fresh food choices linked to signs of early heart disease. A lack of access to nearby stores selling fresh food may increase residents' risk of developing the signs of early heart disease, according to new research in the American Heart Association's journal Circulation. (medicalnewstoday.com 16.8.2016).)

(Anm: Klar for en utfordring, Reitan? Dagligvarekjedene har stor makt. Det betyr at et stort ansvar følger med – for barna våre. Stort folkehelseproblem. Et tall som setter mat og helse i sammenheng, er Verdens Helseorganisasjons målsetning om å «redusere antallet for tidlige dødsfall som følge av ikke-smittsomme sykdommer med 25 prosent før 2025». Da snakker vi om hjerte- og karsykdommer. Diabetes type 2. Osteoporose. Noen typer kreft. (aftenposten.no 30.6.2016).)

(Anm: Bør vi unngå mat med mye fargestoffer? (…) Cecilie Svenning er seniorrådgiver ved seksjon for fremmedstoffer og EØS hos Mattilsynet. Hun forteller at vi finner fargestoffer i nesten alle typer matvarer i Norge, men at de reguleres i henhold til behov og hvor trygt det er å bruke dem. (…) Vi kan reagere på fargestoff. Svenning forteller at alle fargestoffene som eksisterer nylig ble risikovurdert av EFSA. Det betyr at dersom maten og drikken vi inntar er produsert etter regelverket, så skal ikke fargestoffene i dem være negative for helsen. Noen av oss kan imidlertid reagere dersom vi får i oss en bestemt mengde. (kk.no 18.7.2016).)

(Anm: Worsening Asthma Tied to Sausage and Ham. Dose effect: four or more weekly servings had strongest association. Diets rich in processed meats such as ham, sausage, and salami were associated with worsening asthma symptoms over time, according to researchers in France. (…) In addition, body mass index (BMI), which has previously been associated with exacerbating asthma symptoms, accounted for just 14% of the total effect (OR 1.07; 95% CI 1.01-1.14), they wrote online in Thorax. (medpagetoday.com 20.12.2016).)

(Anm: ADHD associated with unhealthy diet in pregnancy. New research emphasizes the importance of a healthy diet during pregnancy, after finding children with conduct disorder in early life may be more likely to develop symptoms of attention deficit hyperactivity disorder if their mother consumes a high-fat, high-sugar diet while expecting. Study co-author Dr. Edward Barker, of King's College London in the United Kingdom, and colleagues publish their findings in the Journal of Child Psychology and Psychiatry.  (medicalnewstoday.com 18.8.2016).)

(Anm: Enorme mengder «falsk mat» beslaglagt. Nesten 10.000 tonn forfalsket og potensielt helseskadelig mat og drikke er beslaglagt i Europa og andre deler av verden i løpet av fire måneder. (nettavisen.no 25.4.2017).)

- Mener kundene blir holdt for narr: – Dette er i beste fall grisemat. (– Jeg kjøpte kjøtt for over 600 kroner. Jeg ønsket gode, melne poteter til fårikålen, og fikk noen til å stikke innom butikken for å handle. Vi gledet oss alle til en god middag, forteller Brodin.)

Mener kundene blir holdt for narr: – Dette er i beste fall grisemat
rb.no 20.9.2016
Fritz Brodin (96) mener forbrukerne blir holdt for narr når potetene vi kjøper, knapt er større enn et telys. Selv skadet han fingeren i forsøket på å skrelle en «minipotet».

Fritz Brodin (96) fra Rælingen har tidligere vært opptatt av både smakfull mat til eldre og antall reker i rekesalaten. Nå er det norske poteter som opptar 96-åringen, eller rettere sagt størrelsen på potetene.

– Dette kan da umulig kalles middagspoteter. Det er i beste fall grisemat, sier Brodin.

Familiemiddag
Det var i helga at Brodin inviterte til familiemiddag. På menyen sto fårikål. Fårekjøttet hadde Brodin handlet fra en lokal butikk i Aurskog-Høland.

– Jeg kjøpte kjøtt for over 600 kroner. Jeg ønsket gode, melne poteter til fårikålen, og fikk noen til å stikke innom butikken for å handle. Vi gledet oss alle til en god middag, forteller Brodin.

Han ble imidlertid skuffet da han åpnet posen med norske kerrs pink-poteter.

– Det går ikke an å selge så små poteter, og særlig ikke når de er i en slik forfatning at de trengs å skrelles, mener Brodin.

Potetene er ikke stort større enn et telys i omkrets. (…)

(Anm: Frykter mer stengelråte på poteter. Bakteriesykdommen «stengelråte» har blitt stadig mer utbredt i norske potetåkre. Det bekymrer forskerne og gir tap for bøndene. (…) Usertifiserte settepoteter. Stengelråte karakteriseres ved at potetplanta visner og blir gul. Deretter blir stengelen svart og dersom planta har klart å produsere nye poteter, råtner de som oftest. (nrk.no 8.10.2016).)

- Kött ökar risk för Alzheimer. (- Sammanställningen visar att köttkonsumtion ökar risken för Alzheimer mest, följt av ägg och feta mejeriprodukter.)

Kött ökar risk för Alzheimer
lakareforframtiden.se 28.7.2016
Kost kan vara den viktigaste riskfaktorn för att drabbas av Alzheimers sjuksom. Detta enligt forskning som publicerats i tidskriften Journal of the American College of Nutrition. Författaren har sammanställt kostdata från 10 länder samt data från observationsstudier om Alzheimer och kost.

Sammanställningen visar att köttkonsumtion ökar risken för Alzheimer mest, följt av ägg och feta mejeriprodukter.

Högt intag av frukt, grönsaker och fullkorn minskade risk för Alzheimer, liksom ett gott vitamin-D-status.

Sannolika orsaker varför animalier ökar risk inkluderar överkonsumtion av järn och koppar samt intag av mättat fett. (...)

(Anm: Using multicountry ecological and observational studies to determine dietary risk factors for Alzheimer’s disease. J Am Coll Nutr. 2016 (Published online July 25, 2016).)

(Anm: Norsk lege: Bytt ut disse ti mat­varene (side2.no 24.7.2016).)

(Anm: Sorry, Meat Eaters. Vegetarian Diet May Be The Secret To Living Longer. Want to live longer? Cut out processed meat. (huffingtonpost.com 2.8.2016).)

(Anm: Fresh fruit consumption in relation to incident diabetes and diabetic vascular complications: A 7-y prospective study of 0.5 million Chinese adults. (…) CONCLUSION: In this large epidemiological study in Chinese adults, higher fresh fruit consumption was associated with significantly lower risk of diabetes and, among diabetic individuals, lower risks of death and development of major vascular complications. PLoS Med. 2017 Apr 11;14(4):e1002279 eCollection 2017.)

- Bakterier i tarmen kan give diabetes. (- Er type 2-diabetes i virkeligheden en kronisk infektionssygdom udløst af bakterier i tarmene?)

Bakterier i tarmen kan give diabetes.
politiken.dk 13.7.2016
Unik dansk forskning peger på, at mad på sigt vil spille en langt større rolle i behandling af folkesygdomme, siger professor.

For store mængder af to særlige bakteriearter i menneskets tarm er direkte forbundet med insulinresistens. Det påviser et dansk-internationalt forskerhold, der netop har fået deres resultater offentliggjort i det førende naturvidenskabelige tidsskrift Nature.

»Det er et markant medicinsk gennembrud af format i vores forståelse af, at det er særlige bakteriearter i menneskets tarme, der bidrager til udviklingen af insulinresistens og dermed en række alvorlige sygdomme, særlig type 2-diabetes«, siger studiets ledende seniorforfatter, professor, forskningsleder Oluf Borbye Pedersen, Københavns Universitet.

Studiet kan være med til radikalt at ændre opfattelsen type 2-diabetes.

»Faktisk må vi efter vores studie rejse det måske provokerende spørgsmål: Er type 2-diabetes i virkeligheden en kronisk infektionssygdom udløst af bakterier i tarmene? Det vil være et markant supplement til det nuværende syn på sygdommen, hvor vi ved, at den er udløst af vores gener samt mangel på motion og for meget mad«. (…)

Omkring en tredjedel af voksne i den vestlige verden har insulinresistens, hvor hormonet insulin af flere årsager ikke længere er i stand til at regulere sukker i kroppen på normal vis. (…)

»Den gode nyhed er, at vi ved kostomlægninger selv kan ændre på ubalancen i vores tarmbakterier, så vi får flere af de sundhedsfremmende i stedet for de sygdomsdisponerende«. (...)

(Anm: Antibiotika (tarmbakterier, probiotika, mikrobiota etc.) (Dysbiose; dysbiosis (also called dysbacteriosis (dysbakteriose)). (mintankesmie.no).)

(Anm: Signaler fra tarmens mikrobiotika til fjerntliggende organer mht. fysiologi og sykdom. (Signals from the gut microbiota to distant organs in physiology and disease.) (Nat Med. 2016 Oct 6;22(10):1079-1089.)

(Anm: - Hadde medisinerne på et tidligere tidspunkt hatt et evolusjonært perspektiv på sin medisinering, ville vi ikke vært i den kritiske situasjon vi er kommet i med hensyn til resistens. (aftenposten.no 22.8.2016).)

(Anm: Antibiotika kan gi flere kroniske sykdommer. (…) Folkehelseinstituttet: – Faren er underkommunisert. – Advarslene er høyst betimelige, sier lege og seniorforsker Merete Eggesbø ved Folkehelseinstituttet. (…) Ifølge Blaser viser ny forskning at det er en sammenheng mellom endringen av den naturlige tarmfloraen vår og utvikling av nye sykdommer som fedme, diabetes, astma, (...) Advarslene er høyst betimelige, sier lege og seniorforsker Merete Eggesbø ved Folkehelseinstituttet. (nrk.no 30.10.2016).)

(Anm: Researchers explore link between gut microbiome and nutrition in autism spectrum disorder. (…) Sharon Donovan, a professor of nutrition at the University of Illinois explains that researchers have started to look at more specific disease states and the microbiome. "We are starting to see links with autism, obesity, diabetes, cardiovascular disease, and almost every disease that is looked at. (news-medical.net 28.4.2017).)

(Anm: Researchers discover new mechanism that causes chronic intestinal inflammation. Researchers at the University Medical Center of Johannes Gutenberg University Mainz and the German Research Center for Environmental Health, Helmholtz Zentrum München have discovered that too much of the oncogene Bcl-3 leads to chronic intestinal diseases. They describe in Nature Communications exactly how it throws the immune system off-balance. Chronic intestinal disorders such as ulcerative colitis and Crohn's disease are caused by the body's own immune defense system. (news-medical.net 28.5.2017).)

(Anm: Forsiktighet kreves ved samtidig forskrivning av antibiotika med psykofarmaka hos eldre pasienter. (…) Antibiotika har flere legemiddelinteraksjoner med psykofarmaka som kan føre til bivirkninger eller behandlingssvikt og betydelig øke kostnadene for behandlinger. (dgnews.docguide.com 3.4.2017).)

(Anm: Antibiotika associeras med högre risk för tarmcancer. (…) Det här är första studien som visar på sambandet mellan antibiotikaanvändning och utveckling av adenom i tjock- och ändtarmen. Studien publiceras i den vetenskapliga tidskriften Gut. (…) Resultatet visade att långvarig antibiotikaanvändning tidigare i livet, i åldern 20 till 59 år, hade samband med diagnostiserade adenom. (lakemedelsvarlden.se 5.4.2017.)

(Anm: Ny forskning viser hvor raskt bakterien blir motstandsdyktig mot antibiotika. E. coli bakterien muteres raskt i kraftig antibiotikadose. Forskere ved Harvard-universitetet har registrert hvor raskt E. coli bakterien klarer å bli motstandsdyktig og overleve antibiotika. I Harvards pressemelding står det at på ti dager overlevde bakterien en antibiotikadose som var 1000 ganger sterkere enn det som vanligvis dreper bakterien. (dagbladet.no 12.9.2016).)

(Anm: Prebiotika kan hjelpe å behandle anstrengelsesutløst astma (Prebiotics could help treat exercise-induced asthma) (medicalnewstoday.com 6.8.2016).)

(Anm: Sa nei til burger-sponsing. Nå anklages Labour for snobberi: - McDonald's lager kanskje ikke falafel, men vanlige folk nyter det. Får kjeft av en av sine egne folkevalgte. (…) - Jeg synes at Labour her står ved sine prinsipper. Gesten er kanskje liten, men Labour viser her at de tar kampen mot kostholdssykdommer på alvor, skriver han. McDonalds er på sin side ikke like fornøyde med beslutningen.  (dagbladet.no 18.4.2016).)

(Anm: Slow response by FDA to food scares leaves public at risk, watchdog says. US consumers can remain at risk of illness or death for weeks after the US Food and Drug Administration (FDA) is aware that potentially hazardous food is in the supply chain because the agency lacks policies and procedures to ensure prompt product recalls, the FDA’s Office of the Inspector General (OIG) said in a report released 8 June.1 BMJ 2016;353:i3290 (Published 13 June 2016).)

(Anm: Very Hot Drinks Are ‘Probable’ Cancer Trigger, Says WHO. The list of cancer-causing agents is long—and getting longer. Experts already tell us to avoid smoking, exposure to UV radiation from the sun and even air pollution because these can increase the risk of cancer. (time.com 15.6.2016).)

(Anm: Carcinogenicity of drinking coffee, mate, and very hot beverages. Lancet Oncol. 2016 Jun 14. pii: S1470-2045(16)30239-X. [Epub ahead of print].)

- Istedenfor å fortelle hvor liten kreftrisikoen er ved å spise kjøttpålegg og annet bearbeidet kjøtt, burde Helsedirektoratet ha tatt seg bryet med å regne ut hvor mange menneskeliv bearbeidet kjøtt koster.

Helsedirektoratet – og bearbeidet kjøtt
Tanja Kalchenko, lege i Oslo og fagmedlem i foreningen Helsepersonell for plantebasert kosthold (HePla), Oslo
dagensmedisin.no 2.6.2016
Istedenfor å fortelle hvor liten kreftrisikoen er ved å spise kjøttpålegg og annet bearbeidet kjøtt, burde Helsedirektoratet ha tatt seg bryet med å regne ut hvor mange menneskeliv bearbeidet kjøtt koster.

WHOs EGET kreftforskningspanel; Det internasjonale byrået for kreftforskning – The International Agency for Research on Cancer (IARC) – anbefaler å unngå ferdigprodukter av kjøtt (1,2). Anbefalingen er en del av IARCs egne kostholdsråd for kreftforebygging; «European Code Against Cancer. 12 Ways to reduce your cancer risk».

Jeg viser til råd nummer fem: «Avoid processed meat; limit red meat and foods high in salt» (1,2). (…)

Cancer Research UK, som er nettverket til WCRF, har regnet ut tallet for Storbritannia. Deres anslag er at nesten 9000 nye tarmkrefttilfeller hvert år skyldes både rødt kjøtt og bearbeidet kjøtt til sammen (6). Risikoen ser kanskje liten ut for en byråkrat, i prosenttall og på papiret, men hva tenker man om risikoen når man ser kreftpasienter på sykehus? Tykktarmskreft er en av de største årsakene til for tidlige dødsfall i Norge. Og selv om man overlever, er ikke det en bagatell å få kreft. (…)

- Bare to pølser per uke kan øke brystkreftrisikoen. Ny forskning gir ytterligere noe bevis på skader av bearbeidet kjøtt, etter å ha linket forbruket av disse matvarene til økt risiko for brystkreft.

(Anm: Just two sausages per week may raise breast cancer risk. New research provides some further evidence of the harms of processed meats, after linking consumption of these foods to increased risk of breast cancer. From an analysis of more than 260,000 women, researchers found that the risk of breast cancer increased by more than a fifth for those who consumed more than 9 grams of processed meats per day, which is the equivalent of around two sausages per week. However, the team found no link between red meat intake and the risk of breast cancer. Study leader Prof. Jill Pell, who is the director of the Institute of Health and Wellbeing at the University of Glasgow in the United Kingdom, and colleagues recently reported their findings in The European Journal of Cancer. (medicalnewstoday.com 5.1.2018).)

(Anm: Red meat consumption linked to kidney failure. A new study, published in the Journal of the American Society of Nephrology, investigated the long-term impact of red meat consumption on kidney health. Their findings justify the current caution suggested in regard to red meat and organ health. Red meat, such as beef, lamb, and pork, can be included as part of a healthy diet. But, as with many dietary components, it is best to limit the amount consumed. (medicalnewstoday.com 15.7.2016).)

- Studie av 100.000 mennesker finner påfallende sammenheng mellom kreft og ferdigmat. Kjøttboller, fiskepinner og frokostblandinger hører til i matgruppen som kobles til alvorlig risiko for kreft.

(Anm: Studie av 100.000 mennesker finner påfallende sammenheng mellom kreft og ferdigmat. Kjøttboller, fiskepinner og frokostblandinger hører til i matgruppen som kobles til alvorlig risiko for kreft. (…) En mangeårig studie av mer enn 100.000 mennesker har funnet en tettere sammenheng mellom å spise ferdigmat og risiko for utvikle kreft enn både alder, kjønn, vekt, høyde, fysisk aktivitet, røyke- og drikkevaner, hvor mange kalorier du spiser og familiehistorie. (…) Det skriver blant annet Time Magazine. Studien er publisert i The BMJ. (side3.no 16.2.2018).)

(Anm: Consumption of ultra-processed foods and cancer risk: results from NutriNet-Santé prospective cohort. BMJ 2018;360:k322 (Published 14 February 2018).)

- Bytta ut laksen med pølser etter prishopp. Laks er blitt så dyrt at mange forbrukarar no droppar laksemiddagen. (- Det siste året er lakseprisen neste dobla. Som følge av det stuper fiskesalet særleg hjå dei unge under 34 år.)

(Anm: Bytta ut laksen med pølser etter prishopp. Laks er blitt så dyrt at mange forbrukarar no droppar laksemiddagen. (…) Det siste året er lakseprisen neste dobla. Som følge av det stuper fiskesalet særleg hjå dei unge under 34 år. (…) Nedgang over fleire år I fjor gjekk fiskesalet her i landet gjekk ned med heile 15 prosent. I løpet av dei siste fem åra har forbruket av fisk i Norge minka med 26 %. (…) Høg pris – mindre forbruk Nyleg kunne ein finne laksesider i butikkane til 300 kroner kiloen. Ein pris norske forbrukar ikkje har vore vane med. – Det er klart ein slik prisauke er uheldig. Det tar laksen opp på eit nivå som norske forbrukarar ikkje har vore vande med. Dersom ein skal ha ein så høg pris over tid så kjem det til å merkast på forbruket, seier Kråkås. (nrk.no 10.1.2018).)

- Å spise tre baconskiver i løpet av én uke kan øke brystkreftrisiko hos eldre kvinner. (- Studien fant imidlertid ikke en sammenheng mellom å spise rødt kjøtt og økt risiko for brystkreft. Det fant heller ikke en sammenheng mellom brystkreftrisiko og bearbeidet kjøttinntak hos premenopausale kvinner.)

(Anm: Eating Three Rashers Of Bacon A Week 'Could Increase Breast Cancer Risk In Older Women'. Breast cancer is the most common cancer in the UK. Eating just three rashers of bacon or two sausages a week could raise a woman’s risk of breast cancer, a new study has claimed. Researchers from the University of Glasgow found postmenopausal women who ate around 9 grams of processed meat a day had the highest risk of developing the disease among those in the study. The study didn’t, however, find an association between eating red meat and increased breast cancer risk. Nor did it find a link between breast cancer risk and processed meat intake in premenopausal women. Breast cancer is the most common cancer in the UK. (huffingtonpost.co.uk14.1.2018).)

(Anm: Red and processed meat consumption and breast cancer: UK Biobank cohort study and meta-analysis. Abstract AIM: Red and processed meat may be risk factors for breast cancer due to their iron content, administration of oestrogens to cattle or mutagens created during cooking. We studied the associations in UK Biobank and then included the results in a meta-analysis of published cohort studies. CONCLUSIONS: Consumption of processed meat, but not red meat, may increase the risk of breast cancer. Eur J Cancer. 2017 Dec 21;90:73-82.)

- Forskning har vist en sammenheng mellom kreft i tykk- og endetarm og inntaket av rødt kjøtt og bearbeidede kjøttprodukter, sier Gregersen og trekker frem eksempler på sistnevnte som bacon, pølser og spekeskinke.

(Anm: Rødt kjøtt: Hvilken helsefare utgjør egentlig rødt kjøtt? Og hvilke kjøttyper går under kategorien rødt kjøtt? Ekspertene har gitt oss svaret. Det skrives mye om rødt kjøtt, men hvilke kjøttyper innebærer egentlig dette og hvilken helserisiko representere det egentlig? Klinisk ernæringsfysiolog og postdoktor ved Rikshospitalet, Ida Gregersen, kan fortelle at betegnelsen «rødt kjøtt», ikke bare innebærer storfe, men også svin, sau og geit. (…) - Forskning har vist en sammenheng mellom kreft i tykk- og endetarm og inntaket av rødt kjøtt og bearbeidede kjøttprodukter, sier Gregersen og trekker frem eksempler på sistnevnte som bacon, pølser og spekeskinke. (kk.no 14.1.2018).)

- En brødskive fullkorn hver dag kan gi lengre liv

-En brødskive fullkorn hver dag kan gi lengre liv
nrk.no 17.6.2016
Selv små mengder ekstra fullkorn gir betydelig helsegevinst. Bare å bytte til grovt brød, fullkornspasta og -ris reduserer risikoen for å dø tidlig med 18 prosent.

De fleste har fått med seg at det er sunnere å spise fullkornsvarianter av brød, ris og pasta, men lite er kjent om akkurat hvor mye som skal til.

Et forskerteam i London, ledet av NTNU-stipendiat Dagfinn Aune, har tatt for seg 45 internasjonale studier og for første gang tallfestet fordelene. For dem som ikke spiser fullkorn i det hele tatt gir bare 30 gram ferdig fullkornsprodukt per dag en redusert risiko for tidlig død på 18 prosent. (...)

(Anm: Whole grain consumption and risk of cardiovascular disease, cancer, and all cause and cause specific mortality: systematic review and dose-response meta-analysis of prospective studies. (…) Conclusions This meta-analysis provides further evidence that whole grain intake is associated with a reduced risk of coronary heart disease, cardiovascular disease, and total cancer, and mortality from all causes, respiratory diseases, infectious diseases, diabetes, and all non-cardiovascular, non-cancer causes. These findings support dietary guidelines that recommend increased intake of whole grain to reduce the risk of chronic diseases and premature mortality. BMJ 2016;353:i2716 (Published 14 June 2016).)

(Anm: En brødskive fullkorn hver dag kan gi lengre liv. Selv små mengder ekstra fullkorn gir betydelig helsegevinst. – Det mest overraskende ved undersøkelsene er at fullkornsprodukter beskytter mot så mange forskjellige sykdommer, sier NTNU-stipendiat. (…) Tallene, som offentliggjøres i British Medical Journal (BMJ) , viser at det er mye å oppnå for alle som øker andelen fullkornsprodukter. (side2.no 15.6.2016).)

- Forrige fredag lanserte Narvesen veganpølser i et utvalg butikker. Testbutikkene i Oslo gikk tom i løpet av noen få dager.

– Det er helt spinnvilt, og tydeligvis etterlengtet
e24.no 13.11.2016
Forrige fredag lanserte Narvesen veganpølser i et utvalg butikker. Testbutikkene i Oslo gikk tom i løpet av noen få dager.

Jeg er helt sjokkert, sier kjøpmann Anita Christiansen i Narvesen-butikken på Nationaltheatret i Oslo om den vanvittige interessen for veganpølser.

Det var fredag 4. november at Narvesen lanserte veganpølser i til sammen fem butikker landet over: to i Oslo, og en i henholdsvis Stavanger, Bergen og Trondheim.
I butikken til Christiansen ble pølsene revet bort i løpet av noen få dager. Mandag var hun tom for varianten chorizo, og onsdag var det også skrapet for varianten hotdog.

– Helse-Høie kraftig ut mot godteri ved butikk-kassene. (- Jeg har sett meg grundig lei på det som foreldre utsettes for i kassaområdet i matbutikkene våre.) (- Det er rett og slett godteri-terror som vi må bli kvitt, sier Høie.) (- In today's society we are bombarded with signals to eat, from fast-food commercials to the smell of barbecue and burgers, and this likely drives overeating behaviors," said Johnson, MSU assistant professor of psychology.)

Helse-Høie kraftig ut mot godteri ved butikk-kassene
vg.no 14.6.2016
STOCKHOLM (VG) Helseminister Bent Høie vil ha slutt på at det er godteri plassert lavt ved kassene i matbutikkene.
– Jeg har sett meg grundig lei på det som foreldre utsettes for i kassaområdet i matbutikkene våre. Sjokolade og godteri er plassert lavt, for å lokke barn og foreldre til å kjøpe. Det er rett og slett godteri-terror som vi må bli kvitt, sier Høie.

Vi møter ham på EAT-konferansen i Stockholm, hvor mat og helse settes på dagsorden. Han møtte blant annet kjendiskokk Jamie Oliver som pratet engasjert om hvordan unger faktisk får med seg Red Bull til skolematen. (…)

(Anm: Hoksrud: – Vi trenger ikke Høie som godteri-politi. STOCKHOLM (VG) Frps helsepolitiske talsmann, Bård Hoksrud, går i strupen på regjeringskamerat Bent Høie. (vg.no 14.6.2016).)

- Mega dumper prisen på smågodt. Coop Mega kutter i helgen prisen på smågodt til det laveste for noen dagligvarekjede siden priskrigen påsken 2016.

(Anm: Mega dumper prisen på smågodt. Coop Mega kutter i helgen prisen på smågodt til det laveste for noen dagligvarekjede siden priskrigen påsken 2016. Mega kutter lørdag prisen på smågodt til 30 kroner kiloen, mot normalt 149 kroner kiloen. Så billig har ingen dagligvarekjede solgt smågodt siden den store priskrigen påsken 2016. I 2016 solgte alle lavpriskjedene smågodt til 29 kroner kiloen. Les også: Lavpriskjedene kutter smågodtprisen Priskuttet kommer i sammenheng med at Mega denne uken feirer 30 år som kjede. (nettavisen.no 20.10.2017).)

(Anm: Frykter for tannhelsa etter priskrig. Tannleger er bekymret for tannhelsa til folk etter påsken. Priskrigen på smågodt gjør at man spiser mer godteri over lengre tid. (nrk.no 26.3.2016).)

(Anm: Lege: – Ingen unnskyldning for å dumpe smågodtpriser. – Smågodtpriskrigen fører til at de som lever minst sunt hamstrer enorme mengder godteri, sier ekspert på sykelig overvekt. Kiwi, som profilerer seg på å være det sunne alternativet, sier de var nødt til å sette ned snopprisen til Halloween. (nrk.no 1.11.2016).)

(Anm: Tannleger og tannhelse (munnhulen er kroppens speil). (mintankesmie.no/).)

(Anm: Astmaspray kan gi munnsopp. (…) Noen er mer plaget av dette enn andre, men du merker det ved at det svir, blir ømt, du blir rød, får sår i munnen og et hvitt belegg på tungen, opplyser Grethe Amdal, seniorrådgiver i Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) til NRK.no. (…) Har du en kraftig immunsvikt som hiv/aids, vil dette spre seg nedover i spiserøret, hvilket er meget ubehagelig, fortsetter han. (…) Munnen avslører sykdom. (…) Han oppfordrer til å oppsøke tannlegen hvis du har sår i munnhulen som ikke går bort. Det kan være ufarlige hudsykdommer, men også noe mer alvorlig, som kreft.) (nrk.no 13.5.2011.)

(Anm: Top Problems in Your Mouth (webmd.com 2016).)

(Anm: Does Inflammation Harm Your Health? (webmd.com 30.3.2015).)

(Anm: Slideshow: Brain Foods That Help You Concentrate (webmd.com 4.10.2015).)

(Anm: Surprising Things That Can Damage Your Liver. (…) Some studies show that sugar can be as damaging to the liver as alcohol, even if you’re not overweight. It’s one more reason to limit foods with added sugars, such as soda, pastries, and candy. (webmd.com 28.1.2016).)

(Anm: Are brain changes fueling overeating in the obese? "In today's society we are bombarded with signals to eat, from fast-food commercials to the smell of barbecue and burgers, and this likely drives overeating behaviors," said Johnson, MSU assistant professor of psychology. "Our study suggests both a psychological and neurobiological account for why obese individuals may be particularly vulnerable to these signals." (medicalnewstoday.com 14.7.2016).)

(Anm: Højt sukkerindhold i dine morgenmadsprodukter. Sukker- og saltindhold i færdige morgenmadsprodukter fra Kelloggs og Nestlé med navne som All Brand Flakes, Cookie Crisp, Coco Pops og Corn Flakes ligger i den høje ende. Det viser en helt ny global undersøgelse af morgenmadsprodukter fra 29 lande, som Hjerteforeningen har bidraget til. (hjerteforeningen.dk 29.11.2016).)  

(Anm: Kids' eating habits highlight need for healthier lunchboxes. New research from the University of Adelaide in Australia shows children aged 9-10 years old are receiving almost half of their daily energy requirements from "discretionary" or junk foods. The study evaluated the core food intake of more than 430 South Australian children aged 9-10. The results -- published recently in the Journal of Human Nutrition and Dietetics - show that 45% of the children's daily energy intake was sourced from discretionary foods high in fat, salt and sugar. (medicalnewstoday.com 4.5.2016).)

(Anm: 500 år med matskandaler: Fra arsenikkgodteri til blå melk. Hamsterfett, rotteskitt, bly, urin og arsenikk har vært blant ingrediensene når kreative matjuksere gjennom tidene har "beriket" matvarer i jakten på ekstra profitt. Her kan du lese om noen av historiens verste matskandaler. (historienet.no 10.3.2016).)

(Anm: Low salt intake may raise risk of heart attack, stroke, and death (medicalnewstoday.com 21.5.2016).)

(Anm: Lightsodavand under graviditeten kan give tykke børn. En daglig Coca-Cola zero eller Pepsi Max under graviditeten giver langt større chance for, at barnet bliver overvægtig efter blot et år. (…) Studiet peger nemlig på, at lightprodukter under graviditeten har overraskende stor indflydelse på, om barnet starter livet som overvægtig - målt på BMI. Det skriver det amerikanske sundhedsmedie Medpagetoday. (jyllands-posten.dk 10.5.2016).)

(Anm: FDA To Reconsider Which Foods Are ‘Healthy’. The current FDA definition generally evaluates fat, cholesterol and sodium, and the FDA last year warned Kind over its use of the term despite its saturated fat content. (…) Although the process of changing the definition is set to begin soon, it likely won't be completed for years. The AP noted that the FDA took six years to finalize a rule on labeling of gluten-free foods. (manufacturing.net (17.5.2016)).)

(Anm: Trekker tilbake Kavli-produkt på grunn av bakterievekst. Kavli ber dem som har kjøpt rekeosten om å kaste den. (dagbladet.no 24.5.2016).)

(Anm: Jamie Oliver til angrep på brusen. STOCKHOLM (VG) Kjendiskokken Jamie Oliver sier det er på tide å legge så høy pris på de sukkerholdige brusflaskene til Coca Cola, Pepsi og andre produsenter, at folk velger sukkerfri drikke. (vg.no 13.6.2016).)

- Vil gi erstatning for matforgiftning. (- Å bli matgiftet er en utrivelig opplevelse. I dag har du ingen erstatningsrett i slike saker, men i fremtiden kan synderen måtte punge ut.)

Vil gi erstatning for matforgiftning
aftenposten.no 30.9.2011
Slik det er i Norge i dag, har du kun erstatningsrett om du lider økonomisk tap på grunn av et produkt. Nå har foreslår et utvalg forandring.

Å bli matgiftet er en utrivelig opplevelse. I dag har du ingen erstatningsrett i slike saker, men i fremtiden kan synderen måtte punge ut.

I Sverige, Danmark og de fleste andre land det er naturlig å sammenligne seg med, finnes det erstatningsordninger ved sterke smerter, ubehag eller en angstreaksjon grunnet et produkt.

Et utvalg som har sett på reglene for utmåling av personskadeerstatninger, har nå levert en rapport til justisminister Knut Storberget hvor de peker på behovet for å endre norsk praksis. (...)

(Anm: Studie: Hamburgere inneholdt rotte- og menneske-DNA. En ny studie utført av matkontrollselskapet Clear Labs har avdekket noen uønskede ingredienser i hamburgere i USA. (…) Matforgiftning. Et annet problem var at det ble påvist sykdomsfremkallende DNA, som kunne forårsake blant annet matforgiftning, i 4.3 prosent av burgerne som ble undersøkt. (nettavisen.no 11.5.2016).)

(Anm: Study shows that food may be addictive: research indicates food craving is'hard-wired' in the brain (medicalnewstoday.com 1.9.2015).)

(Anm: Fast food linked to poorer bone development in early years. Reporting their findings in the journal Osteoporosis International, researchers from the University of Southampton in the UK also conclude: "If confirmed in future studies, action to reduce access to fast-food outlets could have benefits for childhood development and long-term bone health." (medicalnewstoday.com 14.10.2015).)

(Anm: A new study shows people who eat fast food have higher levels of chemicals in their system. (…) The new report, published in the journal Environmental Health Perspectives, found that people who ate more fast food also had higher levels of two substances that occur when phthalates—which make plastic more flexible—break down in the body. (time.com 13.4.2016).)

(Anm: When Vegetable Oil Isn’t as Healthy as You Think. (…) Mediterranean diet, such as nuts and fresh produce and fish, are highly nutritious, to boot. But in a study published in the BMJ, researchers re-analyzed data from older unpublished studies and found the link between vegetable oil and heart health may not hold.  (time.com 12.4.2016).)

(Anm: Studie knytter fruktose til hjertesykdom og diabetes. I en ny amerikansk studie fant forskerne at inntak av fruktose kan endre og i verste fall skade hundrevis av gener i hjernen. Disse genetiske endringene kan knyttes til flere helseplager som diabetes, hjertesykdom, Alzheimers og ADHD. En gruppe forskere fra Universitetet i California, Los Angeles, har studert effekten fruktose (fruktsukker) har på hjernen. Denne sukkerarten er vanlig å spise, og forekommer i søte drikker, sirup, honning, juice og ferdig-dessert. (abcnyheter.no 27.4.2016).)

(Anm: Matolje kan være kreftfremkallende. Feil bruk av matolje kan være skadelig. (…) Noen matoljer er velegnet til steking, mens andre er direkte helseskadelige å steke i, skriver Avisen.dk. Og det kan være vanskelig å skille stekeoljer fra salatoljer, men her er noen huskeregler fra helseveileder Susy Grundahl: - Alle oljer inneholder både mettede, flerumettede og umettede fettsyrer. Det er mengden av de forskjellige fettstoffene som avgjør om en olje tåler steking eller ikke, forklarer hun. (hegnar.no 27.4.2016).)

(Anm: Editorials. Dietary fats: a new look at old data challenges established wisdom. Replacing saturated fat with polyunsaturated fat might not prolong life. (…) The trial tested whether replacement of saturated fat with vegetable oil rich in linoleic acid (an omega-6 polyunsaturated fat) reduces the risk of coronary heart disease and death through a reduction in serum cholesterol concentration. BMJ 2016;353:i1512 (Published 12 April 2016).)

(Anm: Dette visste du garantert ikke om kalde pølser. - Det er ikke meningen å spise pølser rett fra pakken, sier eksperten. (…) - Listeria monocytogenes kan lett få «fotfeste», da pølsene har blitt kokt slik at alle andre konkurrerende bakterier på produktet har dødd. Det som er veldig spesielt med denne bakterien er at den kan vokse i vakuumpakker (uten tilgang til luft) og at den kan vokse i kjøleskapstemperatur! (…) - Ja den kan gi alvorlig sykdom, og den utgjør en risiko for barn, gravide kvinner, eldre og andre med nedsatt immunforsvar. Ifølge norsk helseinformatikk kan Listeriose gi alvorlig sykdom hos risikogruppene. Utenom svangerskap fører infeksjonen oftest til hjernehinnebetennelse eller blodforgiftning. Sykdommen starter gradvis med utvikling av allmennsymptomer som feber, slapphet og frysninger. (kk.no 10.6.2016).)

- Det vil bli helsekonsekvenser i en størrelsesorden vi ikke kjenner til, sier ansvarlig forsker Majid Ezzati ved Imperial College i London.

Én av åtte i verden er ekstremt overvektig
dagbladet.no 1.4.2016
Mer enn hver åttende voksne person i verden er nå ekstremt overvektig. Dette er over dobbelt så mange som i 1975, ifølge en verdensomfattende forskningsundersøkelse. (…)

-  Det vil bli helsekonsekvenser i en størrelsesorden vi ikke kjenner til, sier ansvarlig forsker Majid Ezzati ved Imperial College i London.

Resultatene fra forskningen, som omtales som den mest omfattende av sin type til nå, publiseres i det anerkjente helsetidsskriftet The Lancet denne uken. (…)

(Anm: Head To Head. Should we welcome food industry funding of public health research? Researchers should accept research grants from the food industry, write Paul Aveyard and Derek Yach, but Anna B Gilmore and Simon Capewell say that it biases science. BMJ 2016;353:i2161 (Published 20 April 2016).)

(Anm: Trends in adult body-mass index in 200 countries from 1975 to 2014: a pooled analysis of 1698 population-based measurement studies with 19·2 million participants. (…) Interpretation. If post-2000 trends continue, the probability of meeting the global obesity target is virtually zero. Rather, if these trends continue, by 2025, global obesity prevalence will reach 18% in men and surpass 21% in women; severe obesity will surpass 6% in men and 9% in women. Nonetheless, underweight remains prevalent in the world's poorest regions, especially in south Asia.Lancet 2016;387(10026):1377–1396 (2 April 2016).)

(Anm: – Smågodtet har aldri vært billigere. (…) Påske er synonymt med påskeegg – med masse godteri i. Og godteriet får man nå nærmest kastet etter seg. (ba.no 9.3.2016).)

(Anm: Derfor går vi bananas over godteriet. Priskrig gjør oss til primitive individer på et blunk. Overlevelsesinstinktet overtar, mener professor. (…) – Jeg kjøpte et kilogram i går, og det blir nok omtrent det samme i dag. Jeg pleier ikke å kjøpe så mye, bare når det er billig, forteller en av kundene. (nrk.no 11.3.2016).)

- Twitterlegen om smågodtkrigen: - De bør heller ha ha priskrig på frukt og nøtter.

(Anm: Twitterlegen om smågodtkrigen: - De bør heller ha ha priskrig på frukt og nøtter. Prisen er nå under tre kroner per hekto hos flere lavpriskjeder. (dagbladet.no 9.3.2016).)

- Nøtter styrker hjernen, viser EEG-studie. Flere og flere studier avslører at nøtter er bra for helsen, med nytte som spenner fra bedre kardiovaskulær helse til økt minne og kognisjon.

(Anm: Nuts strengthen your brain, EEG study shows. More and more studies are revealing that nuts are great for your health, with benefits ranging from better cardiovascular health to boosted memory and cognition. A new study has looked at the brainwaves triggered by nut consumption, and it found further evidence for their cognitive benefits. (…) Dr. Berk and his colleagues started from the observation that nuts have high concentrations of flavonoids — that is, antioxidants believed to have anti-inflammatory, anti-cancerous, and heart protective effects. (…) Before the findings were published in The FASEB Journal, they were presented at the Experimental Biology 2017 annual meeting, held in San Diego, CA. (medicalnewstoday.com 15.11.2017).)

- Cashew nuts, hazelnuts, walnuts, almonds, and pecans are all tree nuts, and a number of studies have documented their potential health benefits.

(Anm: Colorectal Cancer. Tree nuts may lower risk of colon cancer recurrence, death. Consuming at least 2 ounces of tree nuts every week may significantly reduce the risk of cancer recurrence for patients who have been treated for stage III colon cancer, and it could more than halve their risk of death. This is the conclusion of a new study due to be presented at the 2017 American Society of Clinical Oncology (ASCO) Annual Meeting, which is being held in Chicago, IL, next month. (…) Cashew nuts, hazelnuts, walnuts, almonds, and pecans are all tree nuts, and a number of studies have documented their potential health benefits. (medicalnewstoday.com 18.5.2017).)

(Anm: Walnuts may contribute to better health by changing makeup of gut bacteria. (news-medical.net 4.8.2017).)

(Anm: How walnuts benefit your gut bacteria and overall health. Walnuts have been shown to have wide-ranging health benefits — from strengthening our hearts to reducing our risk of cancer. Now, new research sheds light on the mechanisms that may explain these benefits. (…) A rich source of antioxidants, this delicious snack has been shown to reduce the risk of colon cancer, lower cholesterol levels, keep heart disease at bay, and even strengthen our brains. But what is it that makes walnuts so potent in the fight against disease? Researchers at the University of Illinois at Urbana-Champaign set out to uncover the health benefits hidden under the walnut's wrinkly shell, and they published their results in The Journal of Nutrition. (medicalnewstoday.com 8.5.2018).)

(Anm: Kött listas som cancerframkallande. Charkuteriprodukter orsakar cancer, slår WHO fast. Detta är första gången som livsmedel listas som cancerframkallande, vid sidan av ämnen som arsenik och rökning. (…) Man väntar också på en ny studie som ska komma i den vetenskapliga tidskriften Lancet om rött kött och charkprodukter. (dagensmedicin.se 26.10.2015).)

- Dette bør du gjøre hvis gulosten er muggen. NRK og Faktisk.no har sjekket om det holder å skjære bort muggen, eller om du må kaste hele osten. (- Hovedreglen er at mat med mugg bør kastes, altså med unntak av harde oster. For harde oster gjelder rådet: Muggflekker på hard ost kan skjerast bort med god margin, minimum éin centimeter rundt det mugne området. Mjuk ost med mugg bør kastast.)

(Anm: Dette bør du gjøre hvis gulosten er muggen. NRK og Faktisk.no har sjekket om det holder å skjære bort muggen, eller om du må kaste hele osten. (…) Muggtoksiner er ikke bra Faktisk.no har snakket med Ida Skaar, seniorforsker i forskningsgruppe for toksinologi ved Veterinærinstituttet. Hun har doktorgrad i mykologi, og har forsket på muggsopp i 30 år. Hun forteller at mugg kan være farlig. Dette gjelder både muggsoppen i seg selv, og giftstoffene, eller muggtoksinene, som muggsoppen produserer. Vi har mugg rundt oss hele tiden, men mengden muggtoksiner vi får i oss er avgjørende. – Det er ikke bra å få i seg for mye muggtoksiner. En viktig generell effekt de har på kroppen er at de virker litt hemmende på immunapparatet, sier Skaar. (…) Offisielt råd Det samme rådet gir Mattilsynet på Matportalen.no, hvor offentlige myndigheter gir råd og forbrukerrettet informasjon om sunn og trygg mat. Hovedreglen er at mat med mugg bør kastes, altså med unntak av harde oster. For harde oster gjelder rådet: Muggflekker på hard ost kan skjerast bort med god margin, minimum éin centimeter rundt det mugne området. Mjuk ost med mugg bør kastast. (nrk.no 12.9.2018).)

(Anm: Selger muggen og råtten frukt. Matkontrollen har sjekket kvaliteten på frukt og grønt hos dagligvarekjedene, og ble ikke særlig fristet. (dagligvarehandelen.no 12.2.2016).)

(Anm: Ansett som kreftfremkallende i USA - sprøytes på jordbær i Norge. Sprøytemiddelet spirodiklofen brukes på norske jordbær, mens myndighetene i California sier stoffet er kreftfremkallende. – Norge har vært en sinke i å få kontroll over skadelige stoffer, mener Forbrukerrådet. (nrk.no 30.7.2015).)

(Anm: - Rart at man skal kunne selge en vare i 2016, uten å informere om dens innhold. Kjersti Toppe fra Senterpartiet er blant dem som reagerer på at alkoholbransjen slipper å opplyse om hva som er i flasken. (dn.no 15.3.2016).)

(Anm: Alkohol (mintankesmie.no).)

(Anm: Hevder at sjokolade og rødvin ikke nødvendigvis er så sunt som vi tror. Joda, sjokolade inneholder sunne stoffer, men... (side2.no 24.3.2016).)

(Anm: - USA prøver å få EU til å fjerne regler om matsikkerhet. USA har forsøkt å presse EU til å fjerne regler som beskytter miljøet og forbrukernes helse i forhandlingene om den nye frihandelsavtalen TTIP, ifølge tyske medier. (…) Blant produktene amerikanerne håper å selge til Europa, er matvarer laget av genmanipulerte planter og kjøtt fra dyr som har fått vekstfremmende hormoner. (aftenposten.no 3.5.2016).)

- EMA utreder läkemedel för djur innehållande hjälpämnet dietanolamin. Hälsorisker för konsumenter kan idag inte uteslutas vid exponering för rester av dietanolamin i livsmedel.

(Anm: EMA utreder läkemedel för djur innehållande hjälpämnet dietanolamin. Hälsorisker för konsumenter kan idag inte uteslutas vid exponering för rester av dietanolamin i livsmedel. Därför har kommittén för veterinärläkemedel hos den Europeiska läkemedelsmyndigheten EMA inlett en undersökning av säkerheten för berörda läkemedelsprodukter. Kommittén konstaterar att de högsta tillåtna restmängderna av dietanolamin i djur som används till produktion av livsmedel ska utredas. Dietanolamin har tidigare ansetts vara undantaget från de ämnen där en sådan utredning krävs. (lakemedelsverket.se 23.7.2018).)

- Eksperter om smågodt-priskrig under halloween: – Trist at vi igjen ser at godteri pushes på unger. (- Solgte 1,6 tonn smågodt på én dag i Steinkjer.)

Eksperter om smågodt-priskrig under halloween: – Trist at vi igjen ser at godteri pushes på unger
vg.no 29.10.2016
Kunden blir taperen når butikkjedene igjen kriger om å ha den laveste prisen på smågodt den siste helgen før halloween.

Det mener eksperter VG har snakket med, etter at det brøt ut en ny priskrig på smågodt mellom flere av lavpriskjedene denne uken. Rett før mange husstander denne helgen og mandag får besøk av utkledte småunger som nettopp «skremmer» til seg litt godis.

Nå er halloween-knasket nede i 5,90 kroner per hekto – og både Coop Norge og Rema varsler at de er forberedt på å senke prisen ytterligere hvis en av konkurrentene endrer prisen. 

– Jeg synes det er veldig dumt, sier Jøran Hjelmesæth, professor ved Universitetet i Oslo, til VG. (…)

(Anm: Dumper smågodtprisene før halloween. Knask eller knep? Dagligvarekjedene dumper smågodtprisene landet rundt før halloween. Sjekk prislisten her! (…) Paller med smågodt - Vi merker en oppgang rundt Halloween, særlig i uka vi nå er inne i, sier butikksjef Vidar Aasum ved Coop Extra i Vestre Strandgate i Kristiansand. (krsby.no 28.10.2015).)

(Anm: Solgte 1,6 tonn smågodt på én dag i Steinkjer. Smågodt-hamstringen når nye høyder. I Rema-butikken på Nordsia i Steinkjer gikk 1,6 tonn smågodt unna bare i løpet av onsdagen. (tv2.no 11.3.2016).)

- Utbyttefesten i dagligvarebransjen

Utbyttefesten i dagligvarebransjen
e24.no 1.4.2015
De tre siste årene har Stein Erik Hagen tatt ut 1,9 milliarder kroner fra Orkla. Han er ikke den eneste som har hentet ut store beløp. (…)

Orkla er blant de største leverandørene i Norden. Der har aksjonærene fått 7,5 milliarder kroner de tre siste årene. (…)

Hos landets desidert største aktør, Norgesgruppen, har man delt ut 1,4 milliarder kroner de tre siste årene. Totalt omsatte eierne bak kjeder som Kiwi, Meny og Spar for 71,4 milliarder kroner i fjor.

Over  én milliard av disse har endt hos den største eieren som, Johannson-familien. (…)

Johan Johannson er landets nest mest velstående dagligvareaktør, med en formue på 27,8 milliarder kroner i fjor ifølge Kapital. (…)

(Anm: Rema-Reitan angriper Listhaug i internt brev I et internt brev til kjøpmennene skriver Reitan at matminister Sylvi Listhaug mangler kompetanse og at hun feilinformerer. – Skriv færre brev og konsentrer deg om lavere priser, svarer Listhaug. (nrk.no 27.3.2015).)

(Anm: Reagerer på Rema-utbytte. Leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes (bildet) konstaterer at Rema-sjef Ole Robert Reitan driver god butikk når han og familien kan ta ut 363 millioner kroner i utbytte. (dagligvarehendelen.no 20.8.2015).)

(Anm: KAPITAL 400 RIKESTE (kapital400.no).)

(Anm: Norges ukjente matmilliardærer. I 150 år har de holdt en usynlig klo rundt nordmenns matvarer. Nå forteller de mediesky eierne av familiebedriften Joh. Johannson hva de mener om norske hyttepalasser – og om konflikten med Stein Erik Hagen. (dn.no 22.4.2016).)

(Anm: - Familien lever i luksus på kjøpmennenes slit . Svenske butikkeiere sliter på grunn av Reitangruppens høye serviceavgift, skriver svensk avis. Selskapet Reitan Convenience avviser kritikken. (adressa.no 31.10.2015)

(Anm: Tre norske matbaroner er dollarmilliardærer. De tre rikeste nordmennene på Forbes-listen har formuer som er bygget opp ved å selge matvarer, skriver Dagens Næringsliv. (handelsbladet.no 20.4.2015).)

(Anm: God forretningssans, NorgesGruppen! Dagligvaregiganten NorgesGruppen er mot søndagsåpne butikker. Alle andres, vel å merke. Ikke sine egne 350. (vg.no 9.6.2015).)

(Anm: Rema anmelder konkurrenter for ulovlig søndagsåpent. (aftenposten.no 18.1.2016).)

(Anm: I januar anmeldte Reitan 120 av sine konkurrenter. Nå bruker Rema 1000 de samme «triksene» selv. Rema 1000 bekrefter at de har gitt opp «Brustadbua» og endret retningslinjer. (dagbladet.no 28.3.2016).)

(Anm: Matkontrollen tester sushi: Her spytter Per Sandberg ut sushien. (…) – Veldig, veldig trist. Lerøy, som produserer sushien Lille Asia, legger seg flate etter den knusende dommen til panelet. – Dette er jeg utrolig lei meg for. Det synes vi er veldig trist. Vi prøver å lage et produkt som er trygt og godt, sier produktutviklingssjef Fredrik Hald. (tv2.no 18.2.2016).)

- Forbrukerrådet krever lovregulering av matvarebransjen

Forbrukerrådet krever lovregulering av matvarebransjen
nrk.no 17.3.2015
– Det er helt nødvendig at loven om god handelsskikk blir vedtatt, sier Randi Flesland, direktør i Forbrukerrådet. Men hun mener forslaget som ligger på bordet ikke er godt nok.

– Vi har en maktkonsentrasjon i flere ledd. Kjedemakten har blitt veldig sterk. Makt i seg selv er ikke farlig, men denne filmen viser at makten misbrukes, sier Randi Flesland, direktør i Forbrukerrådet.

Hun mener taperne med dagens system er forbrukerne, i tillegg til små og mellomstore matprodusenter.

– Flere undersøkelser viser at vi i Norge har høyere priser og lavere utvalg enn land det er naturlig å sammenligne seg med. Nå er det tre innkjøpssjefer som bestemmer hva fem millioner nordmenn skal spise, sier Flesland.

– Kjedene kan styre hvem som kommer inn i hyllene ved å sette høye hyllepriser. I forhandlingssituasjonen er de både innkjøper og konkurrent. De lager egne produkter som ofte er kopier av de andre merkevarene. De sitter med bukten og begge ender, sier Flesland.

Se Brennpunkt-dokumentaren «Matvarekrigen»
Må ut med milliardbonuser for å få hylleplass i norske matbutikker
Ny undersøkelse: Matbaronene stikker av med fortjenesten (…)

(Anm: Pizza Grandiosa: Hva inneholder egentlig «pizzakjøtt»? - Det har aldri vært noen hemmelighet hva pizza Grandiosa inneholder, sier Orkla Foods Norge. (…) Men hva er egentlig pizzakjøtt? (…) - Eyvind Hellstrøm fikk ikke komme inn i fabrikken fordi han som oss er en produsent av ferdigmat og vi synes ikke det er greit at våre konkurrenter kommer inn og filmer i våre produksjonslokaler, sier Stokken. (side3.no 1.10.2015).)

(Anm: Nesten to av tre kjøttprodukter er feilmerket. Mattilsynet er oppgitt over merkingen til kjøttbransjen. - Dette kan medføre helsefare for allergikere, sier Mattilsynet. (aftenposten.no 24.11.2015).) (aftenposten.no 24.11.2015).)

- Nome innrømmer at han var kritisk til energidrikker da han begynte i bransjen.) (– Konklusjonen er at mange av dem som raser mot energidrikker bygger på myter og fordommer, ikke kunnskap.) (– Ifølge Nome tyder ingen tilgjengelig forskning på at energidrikker i moderate mengder er farlig, men at store mengder selvsagt kan gi ubehag.)

Monster på offensiven.
dn.no 14.8.2016
Etter salgsboom og børsfest slår nå energidrikkgiganten Monster tilbake mot kritikerne.

Bransjens norske vaktbikkje
Oslo: – Energidrikker har vekst, både i Norge og internasjonalt. I Norge er veksten på vel 15 prosent i første halvår i år, sammenlignet med samme periode i 2015. I år regner vi med et salg på vel 20 millioner liter, hvorav cirka ti prosent er sukkerfritt, sier direktør Petter Nome i Bryggeri- og drikkevareforeningen (Brod).

Nome innrømmer at han var kritisk til energidrikker da han begynte i bransjen. Siden har han lest en lang rekke studier og vurderinger, og i større grad blitt en slags vaktbikkje også for leverandørene av energidrikker.

– Konklusjonen er at mange av dem som raser mot energidrikker bygger på myter og fordommer, ikke kunnskap. Drikkene inneholder noe mer sukker enn vanlig brus og noe mindre koffein enn vanlig kaffe, sier Nome.

Ifølge Nome tyder ingen tilgjengelig forskning på at energidrikker i moderate mengder er farlig, men at store mengder selvsagt kan gi ubehag. (…)

Petter Nome

(Anm: Energidrikk kan øke stresshormon og blodtrykk. En undersøkelse publisert i tidsskriftet JAMA viser at energidrikk kan øke både stresshormon og blodtrykk. Nå vil Forbrukerrådet i Norge ha strengere regulering av markedsføringen av energidrikk. (dagligvarehandelen.no 7.1.2016).)

(Anm: Energidrikker kan gi hjerterytmeforstyrrelser. Koffeinholdige energidrikker blir stadig mer populært blant unge. Samtidig er det flere og flere unge mennesker som besøker legevakten etter å ha drukket energidrikker. Energidrikker kan utløse alvorlige hjerteproblemer, spesielt blant personer som har en underliggende hjertesykdom. Derfor advarer LHL unge mot å drikke energidrikker med koffein – les mer her: Advarer mot energidrikker for unge. (lhl.no 31.5.2017).)

(Anm: Trodde han slet med influensasymptomer. En bygningsarbeider som drakk fire-fem energidrikker hver dag i tre uker ble innlagt på sykehus med alvorlige leverproblemer som «sannsynligvis» skyldes overdrevent inntak av drikken. Saken er omtalt i forskningstidsskriftet BMJ Case Reports. Den 50 år gamle mannen fra Florida begynte å drikke «en vanlig energidrikk» for å få mere energi på jobb. (tv2.no 2.11.2016).)

(Anm: Energidrikk og helserisiko. En undersøkelse publisert i tidsskriftet JAMA viser at energidrikk kan øke både stresshormon og blodtrykk. Nå vil Forbrukerrådet i Norge ha strengere regulering av markedsføringen av energidrikk. (nhi.no 5.1.2016).)

(Anm: Energy drinks linked to risk of cardiac events in young people with familial long QT syndrome. Scientists express concerns about the effect of energy drinks on individuals, particularly teens, with familial long QT syndrome in a new study published in the International Journal of Cardiology (news-medical.net 8.5.2017).)

(Anm: Henrik holdt på å dø av energidrikk som 14-åring. Henrik drakk over fire liter energidrikk for å holde seg våken på dataparty – det endte med at han nesten døde av nyresvikt. (tv2.no 15.4.2017).)

(Anm: Energy Drinks May Give the Heart an Unhealthy Jolt. WEDNESDAY, April 26, 2017 (HealthDay News) -- The surge from energy drinks can cause unhealthy changes in your heart rhythm and blood pressure that don't occur with other caffeinated beverages, a small new trial suggests. (medicinenet.com 26.4.2017).)

(Anm: Frode Jahren generalsekretær, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke helsefaglig, Erik Arnesen rådgiver, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke. Kronikk: Det er uetisk å ta imot sponsormidler fra energidrikker. (aftenposten.no 8.7.2015).)

(Anm: Koffeinholdig brus forbundet med økt risiko for CP. Mors inntak av koffeinholdig brus var assosiert med økt risiko for cerebral parese (CP) hos barnet. Det kommer frem i en ny studie publisert i Journal of Nutrition. Studien baserer seg på Den norske mor og barn undersøkelsen (MoBa) med data fra nærmere 100.000 gravide som blant annet svarer på spørsmål om blant annet mat- og drikkevaner. (dagensmedisin.no 12.8.2016).)

(Anm: A Randomized Trial of Cardiovascular Responses to Energy Drink Consumption in Healthy Adults. JAMA. 2015;314(19):2079-2082.)

- Forbrukermakt virker ikke

Forbrukermakt virker ikke
Runar Døving, professor ved Høyskolen Kristiania.
nrk.no 20.3.2016
Er det noen som husker fjorårets boikottaksjon mot påskeegg med palmeolje? Nå er de tilbake i butikkhylla, like fulle av palmeolje som de var i fjor.

Mange husker kanskje at de trykket "like" på Facebook da vennene skrev om boikott før påske i fjor. Det hele tok av da bloggeren Sophie Elise langet ut mot Freia for bruk av palmeolje i påskeeggene. Men medial hukommelse handler om uker, ikke år.

For tre år siden handlet det om en tekstilfabrikk i Bangladesh som raste sammen. Produsentene skulle boikottes. Hva har skjedd? Er det noen som tror slavelønn og palmeolje tilhører fortiden? (…)

(Anm: Siri Martinsen, leder i NOAH - for dyrs rettigheter. Å ta ansvar virker. Det er ingen motsetning mellom å påvirke politisk og å mobilisere forbrukere. Derfor er folkelig engasjement en viktig del av vårt arbeid. Runar Døving opererer med et merkelig skille mellom «forbrukermakt» på den ene siden, og påvirkning av politikere og næringsliv på den andre siden i kronikken «Forbrukermakt virker ikke». (nrk.no 23.3.2016).)

- Matjukset VG har avslørt er bare toppen av isfjellet.

Faren er stor for at du har juksemat i skapet
vg.no 24.4.2016
Restaurantkunder som har bestilt kostbar sjøtunge, har fått billige fiskepinner. Matjukset VG har avslørt er bare toppen av isfjellet.

VG har de siste dagene avslørt at norske restauranter jukser med mat. Det er snakk om så frekt lureri at man nesten ikke tror det. Men folk som kjenner bransjen godt, har lenge advart om at svindel med mat er et stort problem. (…)

I virkeligheten er det frossenfisk av sjabreste fiskepinne-kvalitet de har servert oss. Og det flotte, kostbare villsvinet, det er egentlig helt vanlig gris. Det samme skjedde under ett besøk på restauranten Skutebrygga i Drammen. VG bestilte villsvin til 315 kroner. Det viste seg å være en billig sommerkotelett. (…)

(Anm: VG beskyldte restaurant for matjuks – erkjenner feil og beklager. For spisestedet Skutebrygga serverte akkurat som de lovet. (journalisten.no 6.5.2016).)

(Anm: I april skrev VG at en restauranten Skutebrygga i Drammen serverte svin når gjester hadde bestilt villsvin. Nå viser det seg at dette var feil. oppslaget henviste avisen til en DNA-analyse av kjøttet fra selskapet Eurofins. Denne uken oppdaget imidlertid selskapet at rapporten var feil, og at restauranten hadde servert det de lovet, skriver VG. – Vi kan bare beklage overfor Skutebrygga. De har blitt gjort urett. Nå er vi opptatt av å erkjenne feilen og komme med riktig versjon, sier nyhetsredaktør i VG Gard Steiro. (sol.no 6.5.2016).)

(Anm: Ingen grunn til å smile: Seks av ti restauranter er urenslige. Mattilsynet har undersøkt 1100 restauranter i Oslo, Asker og Bærum. Siden januar har Mattilsynet kontrollert restauranter over hele landet. Resultatene offentliggjøres ved at en tilsynsplakat henges synlig ved inngangen til restauranten. Den inneholder et smilefjes, en strekmunn eller et surt fjes, avhengig av hvordan hygienen er på stedet. - Her kan du sjekke resultatet hos din favorittrestaurant  (nrk.no 4.8.2016).)

(Anm: Fant HUDFETT og gammel kjøttsaft: Så skitten er handlekurven i norske matbutikker. Butikkene lover strakstiltak etter at Matkontrollen sjekket hygienen på handlekurver og handlevogner. (tv2.no 14.9.2016).)

- Interessekonflikter ved regulering av matsikkerhet - En trussel mot vitenskapelig integritet

Conflicts of Interest in the Regulation of Food Safety - A Threat to Scientific Integrity (Interessekonflikter ved regulering av matsikkerhet - En trussel mot vitenskapelig integritet)
JAMA Intern Med. 2013;173(22):2036-2038. (December 9/23, 2013)
Interessekonflikter i medisinsk forskning, utdanning og praksis er godt kjent for å øke risikoen for utilbørlig påvirkning av firmasponsorer. Fordi interessekonflikter er så utbredt og plagsom ble Institute of Medicine (IOM) bedt om å utarbeide retningslinjer for å håndtere dem. En IOM-komité har gjennomgått betydelige mengder bevis som viser at økonomiske bånd til legemiddel- og medisinske utstyrsfirmaer påvirker forskrivningspraksis; vurderingene til eksperter; og utforming, gjennomføring og tolkning av forskningsstudier. Retningslinjene utarbeidet av IOM fokuserer hovedsakelig på finansielle forbindelser med industrien fordi slike forbindelser er enklere å undersøke enn andre interesserekonflikter, for eksempel karriereavansement eller personlige fordeler.1 (Conflicts of interest in medical research, education, and practice are well known to increase the risk of undue influence by corporate sponsors. Because conflicts of interest are so prevalent and troublesome, the Institute of Medicine (IOM) was asked to develop guidelines for dealing with them. An IOM committee reviewed the substantial body of evidence demonstrating that financial ties with pharmaceutical and medical device companies influence prescribing practices; the opinions of experts; and the design, conduct, and interpretation of research studies. The guidelines produced by the IOM focus on financial connections with industry, largely because such connections are easier to monitor than other conflicting interests, such as career advancement or personal favors.1 (...)

(Anm: Should 'junk food' companies be sponsoring major sporting events? (medicalnewstoday.com 19.6.2014).)

(Anm: Han mener matbransjen lyver om medisinbruk:  Anklager dem for å bruke narasin for å feite opp kyllingene. – Det er vektøkningen det er snakk om, sier professor Tore Midtvedt. Det omstridte stoffet narasin brukes for å oppnå rask slaktevekt på kyllingene, ikke for å hindre sykdom, mener medisinprofessor Tore Midtvedt. (dn.no 16.12.2015).)

(Anm: Vegetarian Dietary Patterns and the Risk of Colorectal Cancers. JAMA Intern Med. 2015 Mar 9. [Epub ahead of print].)

(Anm: Vegetarisk kosthold reduserer risikoen for tarmkreft (nhi.no 18.3.2015).)

(Anm: New 'MIND' diet linked to reduced risk of Alzheimer's (medicalnewstoday.com 18.3.2015).)

(Anm: – Mikropop inneholder helseskadelige stoffer. I Danmark blir butikkene bedt om å fjerne produktet fra hyllene. (tv2nyhetene.no 23.6.2015).)

(Anm: Därför ökar fet mat cancerrisken. Fet mat och många kalorier ökar risken för cancer, framför allt tarmcancer. Nu tror sig forskarna veta varför. (...) "En fettrik diet förändrar inte bara biologin hos dessa stamceller, den förändrar även biologin hos andra celler, vilket sammantaget resulterar i en ökad tumörformation.", säger Omer Yilmaz, en av forskarna bakom studien som publiceras i tidskriften Nature, i en kommentar.(dagensmedicin.se 3.3.2016).)

- God forretningsidé å ikke ta livet av kundene sine

- God forretningsidé å ikke ta livet av kundene sine
dn.no 4.6.2014
Helseminister Bent Høie (H) hadde onsdag det første av flere møter med representanter fra dagligvarebransjen. Hensikten er å samarbeide om å presentere sunnere matvarer til befolkningen.

Det skal gjøre det enklere, og gjerne billigere, for matvarebutikkenes kunder å velge sunn mat framfor usunn.

På møtet deltok en lang rekke representanter fra dagligvarebransjen, matprodusentene og organisasjoner i det som Høie beskriver som en næringslivsgruppe på matområdet.

– Formålet er foreslå og sette i gang konkrete tiltak som kan bedre kostholdet. Jeg mener det er en god forretningsidé å ikke ta livet av kundene sine, sa Høie til en humrende forsamling med kjøpmenn. (…)

(Anm: Ikke sluk løgnene! Norsk mat lyver. Mens norske myndigheter trekker på skuldrene. (dinside.no 17.7.2014).)

(Anm: Helseforkjemper vil merke junk food på samme måte som tobakk. Australsk forkjemper for helse kommer med kontroversielt forslag om å merke søppelmat på samme måte som tobakk og snus. (side2.no 23.3.2015).)

(Anm: New report details tobacco companies' marketing to kids of cigarettes, e-cigarettes and other tobacco products (medicalnewstoday.com 20.3.2015).)

(Anm: Foreldre mener at forbud mot junkfood-annonser kan kutte barndomsfedme (Parents feel banning junk food ads could cut childhood obesity) (medicalnewstoday.com 26.3.2015).)

(Anm: Vet du hva du får i deg? Chilinøtter er innbakt i fett, salt, stivelse og sukker. Har mye mindre næringsverdi enn naturlige nøtter. (dagbladet.no 29.6.2015).)

(Anm: Nut consumption reduces chance of colon cancer recurrence and death, study shows. An observational study of 826 patients with stage III colon cancer showed that those who consumed two ounces or more of nuts per week had a 42% lower chance of cancer recurrence and 57% lower chance of death than those who did not eat nuts. (news-medical.net 18.5.2017).)

(Anm: Sukkerindustrien (Big Sugar) (Kunstige søtningsmidler) (mintankesmie.no).)

(Anm: How much sugar is hidden in drinks marketed to children? A survey of fruit juices, juice drinks and smoothies. OBJECTIVE: To investigate the amount of sugars in fruit juices, juice drinks and smoothies (FJJDS) marketed to children. (…) CONCLUSIONS: The sugars content in FJJDS marketed to children in the UK is unacceptably high. Manufacturers must stop adding unnecessary sugars and calories to their FJJDS. BMJ Open. 2016 Mar 23;6(3):e010330.)

- Er Niels Christian Geelmuydens «Sannheten i glasset» en god bok eller en dårlig bok?

«Energidrikker har vært knyttet til så mange dødsfall at det virker hårreisende å tilby produktene uten aldersgrense» (Nettugaven)
aftenposten.no 12.10.2015
Niels Christian Geelmuyden har skrevet sin andre bok om det vi putter i oss. Først var det maten, nå er det hva vi drikker. (…)

Geelmuyden er noe beryktet for sine velformulerte portretter. Rennomeet stammer nok særlig fra intervjuet med Gro Harlem Brundtland i 1993, der han siterte statsministerens ganske stakkato og relativt uforståelige ordstrøm ordrett, noe ingen journalister hadde kommet på før. Når det er mat- og drikkevarebransjen han har gått løs på, mener Geelmuyden at han bare gjør det samme han har gjort hele tiden.

– Jeg er bare en oppdagelsesreisende, jeg prøver å få frem de sidene ikke alle kjenner. Det er ikke spennende å lese i et portrett at Marit Bjørgen er god på ski, jeg prøver å få frem det andre. (…)

(Anm: Niels Christian Geelmuyden, Cappelen Damm, Sannheten i glasset, dokumentar. Én bok – to anmeldelser: Er Niels Christian Geelmuydens «Sannheten i glasset» en god bok eller en dårlig bok? (aftenposten.no 14.11.2015).)

(Anm: Statens mattilsyn (Mattilsynet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Frode Jahren generalsekretær, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke helsefaglig,  Erik Arnesen rådgiver, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke. Kronikk: Det er uetisk å ta imot sponsormidler fra energidrikker. Høyt inntak av koffeinholdige energidrikker hos barn og unge er knyttet til hjerteproblemer, blant annet hjerterytmeforstyrrelser og akutte blodtrykksøkninger. (aftenposten.no 8.7.2015).)

(Anm: ARIANA EUNJUNG CHA, The Washington Post. Multivitaminer, slankepiller og energidrikker kan være farlige. Over 23.000 mennesker ender opp i amerikanske akuttmottak hvert år på grunn av kosttilskudd. I den første studien i sitt slag, publisert i tidsskriftet New England Journal of Medicine, anslår forskerne at 23.000 personer kjøres til sykehus i USA hvert år med hjertebank, smerter i brystet, kvelningsfornemmelser eller andre problemer etter å ha tatt til seg kosttilskudd. De fleste av pasientene er unge voksne, barn eller eldre. (…) Som oftest var energiprodukter det kosttilskuddet som var involvert, og det resulterte i hjerte-symptomer, det vil si en virkning vi gjerne ser av koffein, sier Geller. (aftenposten.no 22.10.2015).)

- Gravide som spiste økologisk mat i svangerskapet hadde halvert sannsynlighet for å få gutter med misdannelse i urinrørsåpningen (hypospadi) sammenlignet med dem som ikke spiste økologisk mat.

Økologisk mat og misdannelse i urinrørsåpningen hos guttebarn
fhi.no 9.7.2015
Gravide som spiste økologisk mat i svangerskapet hadde halvert sannsynlighet for å få gutter med misdannelse i urinrørsåpningen (hypospadi) sammenlignet med dem som ikke spiste økologisk mat.
gravid som spiser grønnsakerDet viser resultatene fra en ny studie fra Folkehelseinstituttets Mor og barn-undersøkelse som nylig ble publisert i det amerikanske tidsskriftet Environmental Health Perspectives. 

Hypospadi er navnet på en misdannelse der urinrørsåpningen hos gutter ikke munner ut helt på tuppen av penis. Tilstanden oppstår i fosterlivet og kan rettes opp med kirurgi.

Denne studien viser at mødre som rapporterte bruk av økologisk mat innen en eller flere av seks matvaregrupper hadde halvert sannsynlighet for å få barn med hypospadi sammenlignet med mødre som rapporterte at de aldri eller sjelden spiste økologisk mat. (…)

Resultatene må likevel tolkes med stor varsomhet, blant annet fordi det var et lavt antall barn med hypospadi i studien. (...)

(Anm: Nekter å spise jordbær med gift. All produksjon av jordbær bør være økologisk. Det mener gartner Morten Bragdø, som nekter å spise bær fra planter som er sprøytet med gift. (nrk.no 9.7.2015).)

(Anm: Dette reduserte misdannelse på penis Gravide som spiste økologisk mat i svangerskapet halverte sannsynlighet for å få gutter med misdannelse på penis sammenlignet med dem som ikke spiste økologisk mat, viser ny forskning fra Folkehelseinstituttet. (nrk.no 17.7.2015).)

(Anm: Vil ha advarsel på tunfiskboksene. Tunfiskbokser bør merkes med advarselen "Gravide frarådes å spise tunfisk". Det mener en dansk professor og ekspert på miljøgifter. (…)Lisbeth E. Knudsen, toksikolog og professor ved Københavns Universitet, mener restaurantmenyer og hermetikkbokser med tunfisk bør merkes med advarsler tilsvarende dem vi finner på sigarettpakker. – De bør merkes med at dette inneholder tunfisk, som inneholder kvikksølv, som ikke er sunt for gravide, og at de skal la være å spise det, sier hun i den danske dokumentaren "De ufødte barna" som du kan se her på NRK. (nrk.no 27.8.2015).)

- Barn får i seg 33 sukkerbiter daglig!

Barn får i seg 33 sukkerbiter daglig!
dagbladet.no 16.7.2014
Ny sjokkrapport

Mammanett.no: En nylig publisert undersøkelse viser at europeiske barn får i seg nærmere 100 gram sukker daglig. Dette tilsvarer hele 33 sukkerbiter, eller mer enn en liter brus per dag.

Undersøkelsen ble foretatt blant 9000 barn i alderen 2-9 år. Ingen norske barn deltok, men i løpet av en periode på to år undersøkte man barn i Sverige, Belgia, Tyskland, Estland, Ungarn, Spania, Italia og Kypros. (...)

(Anm: Sugar should make up less than 5% of total energy consumption, says WHO BMJ 2015;350:h1261 (Published 05 March 2015).)

(Anm: Ny studie av 5500 jenter: Slik påvirkes kroppen din av sukkerbrus ** Studie: Brusdrikking gir tidligere menstruasjon ** Kan øke faren for brystkreft (mintankesmie.no).)

(Anm: Sugar-sweetened beverage consumption and age at menarche in a prospective study of US girls. Hum. Reprod. 2015;30 (3):675-683 (First published online: January 27, 2015).)

(Anm: Editorials. Compelling evidence linking sugary drinks with diabetes. (…) In a linked paper (doi:10.1136/bmj.h3576) Imamura and colleagues present a compelling case that beverages sweetened with sugar should be a major target for policies aimed at reducing the risk of diabetes. BMJ 2015;351:h4087 (Published 29 July 2015).)

(Anm: Editorials. Compelling evidence linking sugary drinks with diabetes. BMJ 2015;351:h4087  (Published 29 July 2015).)

(Anm: Sukkerindustrien (Big Sugar) (Kunstige søtningsmidler) (mintankesmie.no).)

(Anm: How much sugar is hidden in drinks marketed to children? A survey of fruit juices, juice drinks and smoothies. OBJECTIVE: To investigate the amount of sugars in fruit juices, juice drinks and smoothies (FJJDS) marketed to children. (…) CONCLUSIONS: The sugars content in FJJDS marketed to children in the UK is unacceptably high. Manufacturers must stop adding unnecessary sugars and calories to their FJJDS. BMJ Open. 2016 Mar 23;6(3):e010330.)

- Derfor blir vi tjukkere og tjukkere

Derfor blir vi tjukkere og tjukkere
kk.no 18.6.2012
Vi er avhengige av sukker uten å vite det.

På 60-tallet så mye annerledes ut. Vi var i snitt 20 kilo slankere, vi spiste mindre og tilgangen på sukker var langt dårligere. I dag har ordet fedmeepidemi blitt et velbrukt ord i flere vestlige land.

Hvorfor er vi egentlig blitt så mye fetere? Maten er blitt mer tilgjengelig. Men mange er akkurat like fysisk aktive, om ikke mer enn det besteforeldrene våre var.

En ting har forandret seg vesentlig, og det er maten vi spiser. Og her snakker vi om mengden sukker vi inntar.

Stille revolusjon
- Det som har funnet sted, er en stille revolusjon i mengden sukker som inntas, skriver den britiske avisen The Guardian, (ekstern lenke) og viser til mengden sukker som pøses inn i matvarer.

- Maten vår er blitt ren kjemi, alt er prosessert til minste milligram, og sukret til det maksimale. Befolkningen er imidlertid helt ukjent med forandringene som har funnet sted, fastslår avisen og refererer i hovedsak til maissirup (high fructose corn syrup/HFCS), som brukes i stor grad i USA som søtningsmiddel. Her hjemme brukes vanlig sukker i stedet for, men heller ikke her er inntaket helt uproblematisk.

- En gjennomsnittlig norsk niåring får i seg 26 kilo sukker hvert år. Det er mye, uttalte nettopp helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen, ifølge TV2.no.

Men mer har skjedd. For jo mer sukker som inntas, jo mer ønsker man, og desto mer sulten blir man. I forsøk på rotter har man sett at de som spiste normalt rottefôr ikke la på seg, mens de som spiste prosessert rottemat la på seg på bare få dager. De kunne ikke motstå den sukkerholdige maten, og bare fortsatte å spise. (...)

(Anm: Why our food is making us fat (guardian.co.uk 18.6.2012).)

(Anm: Tax on sugar sweetened drinks may reduce obesity in South Africans (medicalnewstoday.com 21.8.2014).)

(Anm: Excessive vitamin intake in pregnant rats impacts food choices in offspring (medicalnewstoday.com 22.3.2015).)

- Sukker er farligere enn mettet fett, fordi det gir større sjanse for fedme, type 2 diabetes, hjertesykdom, kreft og demens. (- Matindustrien sier at fysisk aktivitet er løsningen. Det er for å avlede oss fra deres egen uansvarlige markedsføring av junk food.)

- Vi må slutte å lyve om at fysisk aktivitet gjør oss slanke
aftenposten.no 18.3.2015
Britisk hjertelege mener begrepet «tren deg slank» er en myte. (…)

- Ingen kan nekte for at fysisk aktivitet har mange helseeffekter. Men vi må slutte å lyge om at fysisk aktivitet gjør oss slanke. Vi har ikke blitt mindre fysisk aktive de siste 30 årene. Det tyder på at fedmeepidemien skyldes hva vi spiser, og det største problemet er karbohydrater, sier Malhotra i TV-intervjuet.

Han mener at sukker er farligere enn mettet fett, fordi det gir større sjanse for fedme, type 2 diabetes, hjertesykdom, kreft og demens. Dette har også blitt omtalt i en artikkel i British Medical Journal.

- Matindustrien sier at fysisk aktivitet er løsningen. Det er for å avlede oss fra deres egen uansvarlige markedsføring av junk food, mener han. (…)

(Anm: Sukkerindustrien (Big Sugar) (Kunstige søtningsmidler) (mintankesmie.no).)

(Anm: Saturated fat is not the major issue. (…)The scientific evidence is mounting that sugar is a possible independent risk factor for the metabolic syndrome (the cluster of hypertension, dysglycaemia, raised triglycerides, low HDL cholesterol, and increased waist circumference). BMJ 2013;347:f6340 (Published 22 October 2013).)

- Ny rapport: Mettet fett er ikke sunt likevel. (- Produkter som smør, palmeolje og kokosfett inneholder store deler mettet fett og bør derfor ikke inntas i for stor grad. I tillegg er kjøttvarer og meieriprodukter kilder til mettet fett.)

Ny rapport: Mettet fett er ikke sunt likevel
vg.no 4.5.2017
Bare 10 prosent av fettinntaket i kostholdet ditt bør stamme fra mettet fett, ifølge en ny rapport fra Nasjonalt råd for ernæring.

Mettet fett bør erstattes med umettet fett for å forebygge hjerte- og karsykdommer, kommer det fram i rapporten som er laget på oppdrag fra Helsedirektoratet.

Rapporten viser at nordmenn trenger en bedre balanse mellom umettet og mettet fett. Produkter som smør, palmeolje og kokosfett inneholder store deler mettet fett og bør derfor ikke inntas i for stor grad. I tillegg er kjøttvarer og meieriprodukter kilder til mettet fett. (…)

Dagens inntak av mettet fett for voksne nordmenn ligger på 14 energiprosent, 4 prosent over det anbefalte inntaket.

VG vurderte nye matvarer: De beste og verste nyhetene i fjor (...)

- Paradoksal virkning av kunstige søtningsmidler (- Kan øke risikoen for å utvikle metabolsk syndrom/astma.)

Paradoksal virkning av kunstige søtningsmidler
Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135:321 (24.2.2015)
Mange bruker kunstige søtningsmidler for å unngå vektøkning eller for å gå ned i vekt, men kan dermed øke risikoen for å utvikle metabolsk syndrom.

Kalorifrie, kunstige søtningsmidler som sakkarin, sukralose eller aspartam er blant de mest brukte tilsetningsstoffene i mat. De brukes i slankedietter, men kan virke mot sin hensikt. Endringer i tarmens mikrobiom kan være en forklaring.

I en nylig publisert studie utviklet mus som fikk sakkarin og andre kunstige søtningsmidler i drikkevannet, etter kort tid glukoseintoleranse (1). Glukoseintoleransen ble borte etter behandling med antibiotika mot gramnegative og -positive bakterier. Bakteriefloraen i tarmen ble forandret av sakkarin, og transplantasjon av avføring til tarmen hos mikrobefrie mus gjorde også disse glukoseintolerante. (…)

(Anm: Artificial sweeteners induce glucose intolerance by altering the gut microbiota. Nature. 2014 Oct 9;514(7521):181-6. doi: 10.1038/nature13793. Epub 2014 Sep 17.)

(Anm: Kunstigt sødet sodavand er ligesom almindelig sodavand relateret til udvikling af type 2-diabetes. Mere end 400 ml sodavand om dagen er relateret til en dobbelt så stor risiko for at udvikle ikke alene type 2-diabetes, men også den mere sjældne diabetes-type kaldet LADA. Overraskende synes risikoen at være den samme uanset om sodavanden er sukkersødet eller sødet med kunstige sødemidler. Det fremgår af et svensk studie. Diabetesforeningen ser med bekymring på undersøgelsen. (diabetes.dk 26.10.2016).)

(Anm: Too much soda may raise children's risk of fatty liver disease (medicalnewstoday.com 14.2.2017).)

(Anm: Mom's, Kid's Fructose Intake Linked to Asthma. —Sugar-sweetened drinks in pregnancy, juice at age 2 may be drivers. (medpagetoday.com 26.2.2015).)

- Interessekonflikter kan føre til at forskning på sukkerholdige drikker og fedme blir skjeve (bias)

Conflicts of interest may bias research into sugary drinks and obesity (Interessekonflikter kan føre til at forskning på sukkerholdige drikker og fedme blir skjeve (bias))
BMJ 2014;348:f7654 (Published 2 January 2014)
Studier til forfattere med enkelte linker til næringsmiddelindustrien har fem ganger så stor sjanse for å rapportere ingen sammenheng mellom inntak av sukkerholdige drikker og vektøkning enn studier hvor forfattere rapporterer ingen slike interessekonflikert, viser ny forskning.1 (Studies whose authors have some links to the food industry are five times as likely to report no association between consuming sugary drinks and weight gain than studies whose authors report no such conflict of interest, new research shows.1)

Researchers from the University of Navarra in Spain identified 17 published systematic reviews (with 18 conclusions) that examined the association between sugar sweetened beverages and weight gain or obesity. These reviews were independently classified into two groups: those that found a positive association and those that did not.

In six of the 17 studies the authors had declared an affiliation with or had received funding from the food and beverage industry. Five of these six concluded that the scientific evidence was insufficient to support a positive association between consumption of sugar sweetened drinks and weight gain or obesity.

his contrasts with those reviews without any reported conflict of interest, where the same proportion (10 of 12) came to the opposite conclusion that drinking sugar sweetened drinks could be a potential risk factor for weight gain.

The study, reported in the open access journal PLoS Medicine, concluded that those reviews with conflicts of interest were five times as likely to present a conclusion of no positive association as those without them (relative risk 5.0 (95% confidence interval 1.3 to 19.3)).

(Anm: Bias [baies] -en, - skjevhet i vitenskapelig undersøkelse el. resultat pga. mangelfull systematikk i innsamlingen av data. Etym.: eng., fr. biais helning, tendens. Kilde: ordnett.no.)

(Anm: Bias; (...) valg og vurderinger som på systematisk måte avviker fra det som er faktisk korrekt. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Legemiddeletterlevelse (Tas legemidler som foreskrevet?) (Adherence to Medication.) (…) Legemidler virker ikke på pasienter som ikke tar dem. (Drugs don't work in patients who don't take them.)  (NEJM 2005;353:487-497(August 4).)

(Anm: Publication bias is a type of bias occurring in published academic research. It occurs when the outcome of an experiment or research study influences the decision of the researcher whether to publish (or otherwise distribute) it. (en.wikipedia.org).)

(Anm: Fri tilgang til forskningsresultater? (forskningsdata) (mintankesmie.no).)

(Anm: The hidden side of clinical trials | Sile Lane | TEDxMadrid (youtube.com).)

(Anm: Is Your Doctor in Denial? (Nekter din lege å erkjenne fakta?) Undersøkelse viser at leger ofte avviser klager om legemidlers sideeffekter (Survey Finds Physicians Often Dismiss Complaints About Drugs' Side Effects) (washingtonpost.com 28.8.2007).)

(Anm: Forvaltningsmakt og kunnskapspolitikk. Sammendrag. Helse- og omsorgsdepartementet benekter at de ønsker å styre forskninga i underliggende etater, og ser ingen problemer med at forskninga ligger under forvaltninga. Rus & Samfunn 05 / 2016 (Volum 9) Side: 33-35.)

(Anm: Frie forskere eller maktens lakeier? Abstrakt. Det går et skisma gjennom den samfunnsvitenskapelige rusforskningen. Ved første øyekast er det vanskelig å forstå hvorfor. Rus & Samfunn 05 / 2016 (Volum 9) Side: 36-40.)

(Anm: Nesten halvparten av alle studier som er gjennomført av store sponsorer i det siste tiåret er upublisert (Nearly half of all trials run by major sponsors in past decade are unpublished.) BMJ 2016;355:i5955 (Published 04 November 2016).)

(Anm: Who's not sharing their trial results? (trialstracker.ebmdatalab.net).)

(Anm: Transparency for patients: How much is too much? (pharmafile.com 11.10.2016).)

(Anm: Parlamentsmedlemmer hører at kliniske forsøk er byråkratiske, uklare, og forvirrende for forskere og pasienter. (…) "Det har vært en rekke kjente tilfeller hvor godkjente legemidler er basert på ufullstendig informasjon — og hvor den informasjonen som senere er stilt til rådighet har vist at legemidlet er ineffektivt eller faktisk skadelig.  (Clinical trials are bureaucratic, opaque, and offputting to researchers and patients, MPs hear.) BMJ 2013;346:f1711 (14 March 2013).)

(Anm: Consumption of sugar sweetened beverages, artificially sweetened beverages, and fruit juice and incidence of type 2 diabetes: systematic review, meta-analysis, and estimation of population attributable fraction (…) Conclusions Habitual consumption of sugar sweetened beverages was associated with a greater incidence of type 2 diabetes, independently of adiposity. BMJ 2015;351:h3576 (Published 21 July 2015).)

(Anm: Maternal consumption of artificially sweetened beverages during pregnancy linked to obesity in children. Children born to women who had gestational diabetes and drank at least one artificially sweetened beverage per day during pregnancy were more likely to be overweight or obese at age 7, compared to children born to women who had gestational diabetes and drank water instead of artificially sweetened beverages, according to a study led by researchers at the National Institutes of Health. Childhood obesity is known to increase the risk for certain health problems later in life, such as diabetes, heart disease, stroke and some cancers. The study appears online in the International Journal of Epidemiology. (news-medical.net 6.6.2017).)

- Kronikk: Det er uetisk å ta imot sponsormidler fra energidrikker.

Kronikk: Det er uetisk å ta imot sponsormidler fra energidrikker.
Frode Jahren generalsekretær, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke helsefaglig,  Erik Arnesen rådgiver, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
aftenposten.no 8.7.2015
Høyt inntak av koffeinholdige energidrikker hos barn og unge er knyttet til hjerteproblemer, blant annet hjerterytmeforstyrrelser og akutte blodtrykksøkninger.
   
Alvorlige helseproblemer og dødsfall har vært rapportert knyttet til energidrikker i kombinasjon med fysisk stress eller alkohol.

Særlig barn og unge, gravide og ammende samt personer med hjerte- og karsykdom bør være forsiktige med energidrikker.

Vi fraråder samtidig at disse er tilgjengelige der hvor energidrikker er forbundet med særlig risiko, deriblant sportsarrangementer.

Risikerer å utvikle fedme og diabetes
Selv små mengder koffein kan utløse koffeinavhengighet, irritabilitet og rastløshet hos barn. Energidrikker har dessuten en uheldig effekt på de unges sukkerinntak. (…)

(Anm: Petter Nome direktør, Bryggeri- og drikkevareforeningen. Vi ønsker ikke å tjene penger på barn. Symbolpolitikk og demonisering fører ikke noe godt med seg, selv om begge deler står sterkt i norsk helsedebatt. (aftenposten.no 10.7.2015).)

- Forbrukeren må vite hvor mye sukker som finnes i maten hun kjøper

Fem skritt for folkehelsen
President i Legeforeningen Hege Gjessing - Direktør ved Folkehelseinstituttet Camilla Stoltenberg
nrk.no 15.8.2014
Mindre sånt: Forbrukeren må vite hvor mye sukker som finnes i maten hun kjøper, skriver Gjessing og Stoltenberg i denne kronikken.

Folkehelsen i Norge har kommet langt, men vi har fortsatt mye å gjøre. Her er fem ting vi må gjøre for å jevne ut den sosiale ulikheten i dødelighet. (…)

(Anm: Sukkerindustrien (Big Sugar) (Kunstige søtningsmidler) (mintankesmie.no).)

(Anm: BISMAK: Direktør i Bryggeri- og drikkevareforeningen, Petter Nome, mener KrF lukker øynene for konsekvensene av sukkeravgiften. Han ber politikerne reversere avgiftsøkningen, fordi den ødelegger for bransjen. (Bryggeri - og Drikkevareforeningen) Omstridt sukkeravgift:  Nome raser mot KrFs sukkeravgift-forslag: - Jeg blir skremt. (nettavisen.no 18.5.2018).)

– Kjemikaliet akrylamid (– En trussel mot folkehelsa)

– En trussel mot folkehelsa.
nrk.no 1.7.2014
Kjemikaliet akrylamid, som dannes ved kraftig oppvarming av stivelsesrik mat, kan føre til kreft hos mennesker. Det fastslår EUs organ for mattrygghet, som mener akrylamid er et folkehelseproblem. Mange typer matvarer inneholder akrylamid. I Norge er brød og kaffe de to største kildene.

Risikoen er til stede på alle alderstrinn. Men barn er mest utsatt på grunn av lav kroppsvekt, ifølge risikovurderingen som ble offentliggjort i ettermiddag.

Siden 2002 har diskusjonen gått høyt om hvor farlig det er å få i seg akrylamid. For fagmiljøer og helsemyndigheter er den nye risikovurderingen etterlengtet. Og den gir pessimistene rett.

– Når kroppen forbrenner akrylamid, omdannes det til stoffet glycidamid i fordøyelsessystemet, og vandrer derfra videre til alle organer i kroppen. Dette er den mest sannsynlige årsaken til svulstene og genmutasjonene som er påvist i dyrestudier, sa dr. Diane Benford da rapporten ble presentert i dag. Hun leder ekspertgruppa for forurenset mat hos EUs organ for mattrygghet (EFSA).

Ekspertene har også vurdert om akrylamid kan skade fosterutvikling, nervesystem eller mannlig fertilitet, men mener at dette ikke er sannsynlig ut fra mengden akrylamid vi får i oss gjennom maten.

Risikoen for kreft er med andre ord den store bekymringen. Dagens rapport bekrefter dermed at akrylamid er en miljø- og livsstilsfaktor som har stor betydning for helsa vår. (…)

Brød og kaffe
Akrylamid dannes som en kjemisk reaksjon når stivelsesrike råvarer stekes, friteres eller ovnsbakes. Mengden akrylamid avhenger av temperatur (over 150 grader), steketid og oppskriften.

Nordmenn får i seg mest akrylamid gjennom brød og kaffe. Men også potetchips, pommes frites, knekkebrød og kjeks kan inneholde ganske mye.

I kaffen dannes stoffet når kaffebønnene brennes.

•LES OGSÅ: Mye akrylamid i skandinavisk mat (...)

- Fredagsgiftet: Tio gånger mer akrylamid i vissa chips.

(Anm: Fredagsgiftet: Tio gånger mer akrylamid i vissa chips. OLW:s chips innehåller tio gånger högre halt av det cancerframkallande ämnet akrylamid än Pringles och sex gånger mer än Estrellas, visar Testfaktas analys av åtta olika sorters chips med sourcream & onion-smak. – De här nivåerna kommer inte att accepteras när nya reglerna träder i kraft, säger Livsmedelsverkets expert. (testfakta.se 13.1.2018).)

(Anm: – Fortsatt mye kreftfremkallende stoff i mat. Ny rapport viser fortsatt høyt innhold av kreftfremkallende akrylamid i enkelte matvarer. Mattilsynet er bekymret. (nrk.no 19.5.2015).)

- Kaffe: Vitenskapen bak helsepåstandene.

(Anm: Coffee: The science behind the health claims. News proclaiming the health benefits of coffee is aplenty. The claims are bold: coffee can prevent anything from liver disease and cancer, to dementia and multiple sclerosis. On top of that, it is said to help us live longer. Despite this, there are also more cautious studies. These tend to report on the risks of consuming caffeine, especially in children and young people, pregnant and lactating mothers, and individuals with underlying health conditions. As you are sipping your first or your umpteenth cup of the day, find out what the latest research says about the safety of coffee and what coffee does to our bodies to cause the health miracles that everyone is talking about. (medicalnewstoday.com 13.7.2017).)

(Anm: Stor studie: - Tre kopper kaffe om dagen kan føre til at du lever lenger. - Hvis du ikke drikker kaffe, bør du vurdere å begynne, sier studieforfatter doktor Veronica Setiawan. (…) Over 500.000 deltakere. Den første studien er publisert i Annals of Internal Medicine, og er den største studien som ser på helsegevinster av kaffedrikking. (…) - Vi kan ikke si at det å drikke kaffe nødvendigvis vil forlenge livet, men vi ser en forbindelse her. Hvis du liker å drikke kaffe, fortsett med det! Og hvis du ikke drikker kaffe, bør du vurdere å starte, sier studieforfatter doktor Veronica Setiawan. (nettavisen.no 11.7.2017).)

- Grillmad kan være kræftfremkaldende. (- Akrylamid dannes, når vi steger, bager, griller eller friterer kulhydratrige fødevare ved temperaturer på over 120 grader. Det betyder, at jo højere temperaturer du tilbereder din mad ved, og i jo længere tid, desto højere bliver indholdet af akrylamid i maden.)

Grillmad kan være kræftfremkaldende
netdoktor.dk 25.5.2017
En bøf med en sprød, brun overflade kan få tænderne til at løbe i vand, men mad der er tilberedt ved høj varme, er mistænkt for at give kræft.

Danskerne elsker at grille. Når solen stråler, og temperaturen stiger, søger vi ud i haverne, hvor grillene tages frem og pølserne pakkes ud. Men der er tegn på at mad, der bliver tilberedt på grillen, indeholder molekylet akrylamid, som menes at være kræftfremkaldende.
Akrylamid i fødevarer
Akrylamid dannes, når vi steger, bager, griller eller friterer kulhydratrige fødevare ved temperaturer på over 120 grader. Det betyder, at jo højere temperaturer du tilbereder din mad ved, og i jo længere tid, desto højere bliver indholdet af akrylamid i maden.

Akrylamid kan skade nerver, arveanlæg og formeringsevnen. I forhold til de små mængder af stoffet, der findes i vores kost, er det akrylamids evne til at forårsage kræft i både muse- og rotteforsøg, der giver anledning til en sundhedsmæssige bekymring.

Selvom effekten af akrylamid er et nyt fund, er stoffet blevet dannet i vores mad, lige siden, mennesket lærte at tilberede fødevarer over et bål.

Læs også: Kræft - hvad er det? (…)

(Anm: Does burnt food give you cancer? (…) A 2015 review of available data concluded that “dietary acrylamide is not related to the risk of most common cancers”. Although, it added that a modest association for kidney cancer, and for endometrial and ovarian cancers in people who had never smoked, couldn’t be ruled out. (theconversation.com 10.8.2016).)

- Stekte poteter knyttet til økt risiko for tidlig død.

(Anm: Fried Potatoes Linked to Increased Risk of Early Death. The study in the American Journal of Clinical Nutrition does not prove a direct link between eating fried potatoes and early death but "we believe that the cooking oil, rich in trans-fat, is an important factor in explaining mortality in those eating more potatoes," said lead author Nicola Veronese, a scientist at the National Research Council in Padova, Italy. Trans fat has been shown to boost levels of "bad" LDL cholesterol in the blood, which can lead to heart disease, CNN reported. (medicinenet.com 15.6.2017).)

- Kaffe pekas ut som ett av flera vanliga livsmedel som innehåller höga halter av akrylamid, vilket misstänks öka risken för cancer.

Kaffe pekas ut som ett av flera vanliga livsmedel som innehåller höga halter av akrylamid, vilket misstänks öka risken för cancer.
dn.no 7.7.2014
43 419 matvaror som säljs inom EU har analyserats av EU:s livsmedelsmyndighet Efsa. Utöver chips, pommes frites och bröd finns kaffe bland de produkter som pekas ut med höga halter akrylamid, skriver Svenska Dagbladet.

En liknande rapport gjordes 2005 och nu har bland annat Sverige och Danmark begärt att Efsas expertgrupp väger in den senaste forskningen kring risker med akrylamid. Rapporten slår fast att ämnet bör betraktas som både genotoxiskt och cancerogent. (…)

- Lege advarer: - Kaffe kan gi kronisk hodepine. (- Caffeine may ward off dementia by boosting protective enzyme.)

Lege advarer: - Kaffe kan gi kronisk hodepine
nettavisen.no 15.3.2017
Karl Bjørnar Alstadhaug, lege ved Nordlandssykehuset, kan fortelle at kaffe har klare effekter i hjernen.

KAFFE-AVHENGIG: Ifølge Alstadhaug øker risikoen for å utvikle kronisk hodepine når man drikker mye kaffe.

(an.no): – Mer enn tre kaffekopper om dagen gjør at hjernens adenosin-reseptorer blokkeres. Adenosin er et stoff som samler seg opp i hjernen vår, og som gjør at man føler tretthet når det binder seg til reseptorene i hjernen, altså mottakerne av signalmolekylene, forklarer Alstadhaug til an.no.

Han forteller at over relativ kort tid vil hjernen kompensere ved å oppregulere antallet reseptorer, og man blir dermed avhengig av kaffe for å fungere som normalt.

– Problemet med å drikke mer enn tre kopper kaffe er at koffeinet etter hvert gir motsatt effekt. Da blir man mer trøtt, og må drikke enda mer kaffe for å føle seg våken. (…)

(Anm: Jevnlig hodepine dobler demensrisiko. Folk som har jevnlig hodepine har mer enn dobbelt så stor risiko for å utvikle demens, viser norsk studie. (…) Dette er den første studien internasjonalt som viser sammenhengen mellom demens og spenningshodepine. Funnene er publisert i to vitenskapelige artikler, deriblant i The Journal of headache and pain, skriver VG. (aftenposten.no 16.12.2015).)

(Anm: Caffeine may ward off dementia by boosting protective enzyme. A new study suggests that there may be more uses for caffeine than simply providing a morning fix. It has the potential to protect against dementia and other neurodegenerative disorders. Researchers from Indiana University found that caffeine and 23 other compounds can boost the production of an enzyme called nicotinamide mononucleotide adenylyl transferase 2 (NMNAT2), which may block processes associated with dementia development. The results were recently published in the journal Scientific Reports. (medicalnewstoday.com 16.3.2017).)

- Tedrickande ger förändringar i kvinnors gener. (- Mer forskning behövs dock för att kunna säga om förändringarna påverkar hälsan positivt eller negativt. Idag vet vi att miljö och livsstil – till exempel vilken mat vi äter, om vi röker eller inte samt grad av exponering av kemikalier, kan leda till viss typ av förändring i vårt DNA.)

(Anm: Tedrickande ger förändringar i kvinnors gener. En studie vid Uppsala universitet visar att kvinnors tedrickandet kan leda till förändringar i gener som är inblandade i cancer och östrogenmetabolism. Mer forskning behövs dock för att kunna säga om förändringarna påverkar hälsan positivt eller negativt. Idag vet vi att miljö och livsstil – till exempel vilken mat vi äter, om vi röker eller inte samt grad av exponering av kemikalier, kan leda till viss typ av förändring i vårt DNA. Tidigare studier har visat att både kaffe och te påverkar sjukdomsrisken hos individer genom att påverka tumörers tillväxt vid cancer, minska inflammationer samt påverka östrogenmetabolismen. Men i den här undersökningen sågs resultaten skilja sig åt både när det gällde kaffe och te samt kvinnor och män. (netdoktor.se 2.6.2017).)
(Anm: Tea and coffee consumption in relation to DNA methylation in four European cohorts. Hum Mol Genet. 2017 May 23. [Epub ahead of print].)

- Läsk ökar risken för stroke

Läsk ökar risken för stroke
unt.se 16.4.2014
Personer som dagligen brukar dricka ett par glas med läsk eller saft löper ökad risk att drabbas av den vanligaste formen av stroke, blodpropp i hjärnan.

Socker riskfaktor för flera sjukdomar
Socker är mest känt för att ge hål i tänderna. Under senare år har flera studier pekat på att ett högt intag av sockerhaltiga livsmedel också kan vara en riskfaktor för betydligt allvarligare sjukdomar, bland annat typ 2-diabetes, hjärtkärlsjukdom och flera cancerformer. Forskarna bakom den nya studien har tidigare påvisat samband mellan hög konsumtion av läsk och saft och cancer i bukspottkörtel, och mellan hög konsumtion av bullar och kakor och livmodercancer.

Det framgår av en studie bland nära 68 000 medelålders och äldre kvinnor och män i Uppsala, Västmanlands och Örebro län, som publiceras på nätet i facktidskriften Journal of Nutrition.
– Våra resultat ger ytterligare stöd för rekommendationen att hålla igen på konsumtionen av sötade livsmedel som till exempel läsk och saft, säger forskaren Susanna Larsson vid Enheten för nutritionsepidemiologi vid Karolinska institutet.

Kvinnorna och männen i studien besvarade i slutet av 1990-talet en omfattande hälso- och livsstilsenkät, bland annat närmare 100 frågor om sina mat- och dryckesvanor. Alla var i stort sett friska när de besvarade enkäten, men under de i medeltal drygt tio år som de har följts sedan dess insjuknade 3 510 av dem i stroke. (...)

När forskarna närmare analyserade vilka som hade insjuknat fann de att stroke var betydligt vanligare bland kvinnorna och männen som uppgett att de dagligen brukade dricka minst ett par glas, motsvarande fyra deciliter eller mer, av sötade drycker som läsk eller saft jämfört med "lågkonsumenter" som brukade göra det högst ett par gånger i veckan.

Allra starkast var sambandet mellan hög konsumtion av sötade drycker och hjärninfarkt, som är den allra vanligaste formen av stroke och beror på att en blodpropp täpper till blodförsörjningen till en del av hjärnan. För dem som drack minst ett par glas saft eller läsk per dag var risken för hjärninfarkt drygt 20 procent högre än för "långkonsumenterna".(...)

– Våra resultat talar för att det är långvarig regelbunden hög konsumtion av sötade drycker som ökar risken för stroke, inte att tillfällig hög konsumtion då och då skulle göra det. Men visst finns det skäl att hålla nere på påskmusten, i synnerhet som påsken är förknippad med hög konsumtion av godis som driver upp det totala sockerintaget, säger hon.

Men är inte det enkla alternativet för att minska riskerna med ett högt sockerintag att i stället för vanlig läsk välja lågkaloriläsk med något konstgjort sötningsmedel som till exempel aspartam?

– Det vet vi inte eftersom vi i vår studie frågade deltagarna om deras konsumtion av sötade drycker vilket ju också innefattar lågkaloriläsk. Därför kan vi inte besvara frågan om drycker med konstgjorda sötningsmedel påverkar strokerisken annorlunda än drycker med tillsats av vanligt socker. Det är en fråga för fortsatt forskning att försöka besvara, säger Susanna Larsson. (...)

- Sukkerholdig brus øker risikoen for leddgikt

Sukkerholdig brus øker risikoen for leddgikt
nhi.no 7.8.2014 (Norsk Helseinformatikk)
Et jevnlig inntak av sukkerholdig brus, men ikke lettbrus, er forbundet med økt risiko for leddgikt hos kvinner.

Den økte risikoen er uavhengig av andre kostholds- og livsstilsfaktorer. Dette konkluderer en studie som ble forhåndspublisert på nett i The American Journal of Clinical Nutrition i juli 20141.

Knyttes til kroniske betennelsesreaksjoner

Inntak av sukkerholdig brus er forbundet med økt risiko for flere sykdommer som knyttes til kroniske betennelsesreaksjoner (inflammatoriske sykdommer), type 2-diabetes og hjerte- og karsykdom. Det har tidligere vært uklart om det spiller noen rolle i forhold til utvikling av leddgikt, og målet med studien var å finne ut om det var noen slik sammenheng.

Studien var en prospektiv studie som fulgte kvinner fra to andre pågående studier. Fra den ene studien fulgte de 79.570 kvinner i perioden 1980-2008. Fra den andre studien fulgte de 107.330 kvinner i perioden 1991 til 2009. (…)

(Anm: Ny studie: Sammenheng mellom lettbrus-drikking og magefett. Ekspert: Søtningsstoffer forvirrer kroppen. En amerikansk studie konkluderer med at lettbrus-drikkere får langt mer farlig magefett enn de som ikke drikker lettbrus. (vg.no 24.3.2015).)

- Hvordan junk food kan gjøre slutt på fedme

How Junk Food Can End Obesity (Hvordan junk food kan gjøre slutt på fedme)
theatlantic.com 19.6.2013
Demonisering av ferdigmat kan være uheldig for mange med fedme og sykdom. Kan nærmere kontakt med "drive-thru" («kjør igjennom») gjøre oss alle sunnere? (Demonizing processed food may be dooming many to obesity and disease. Could embracing the drive-thru make us all healthier?)

(The Atlantic) -- En enormt stor spalteplass i media er blitt brukt til å fremme ideen om at all ferdigmat, og bare ferdigbehandlet mat, gjør oss sykelige og overvektige. I denne fortellingen har det matindustrielle komplekset — spesielt fast food-industrien — sluppet alle vitenskaplige krefter innen næringsmiddelindustrien løs på utvikling av tilbudet til matglade mennesker som blir avhengige av fett, sukker og salt, som forårsaker eller i det minste er sterkt medvirkende til fedmekrisen. Varene til disse hallikkene og langerne blir vi tilrådet å holde oss langt unna. (...) (An enormous amount of media space has been dedicated to promoting the notion that all processed food, and only processed food, is making us sickly and overweight. In this narrative, the food-industrial complex—particularly the fast-food industry—has turned all the powers of food-processing science loose on engineering its offerings to addict us to fat, sugar, and salt, causing or at least heavily contributing to the obesity crisis. The wares of these pimps and pushers, we are told, are to be universally shunned.)

En ny generasjon forretningsvirksomhet bestående av sosiale og politiske gründere er kommet på banen for å imøtekomme smakssansene, og utfordrer Big Food. (...) (A new generation of business, social, and policy entrepreneurs is rising to further cater to these tastes, and to challenge Big Food.)

I praktisk talt hele menneskets eksistens sa har vi tydd til teknologi for å hjelpe oss med å løse våre problemer. Men selv i Silicon Valley, når det gjelder mat- og overvektsteknologi — eller i det minste teknologi innen næringsmiddelindustrien – er det allment betraktet som problematisk. Løsningen ut fra dette synspunktet innebærer nødvendigvis at man snur ryggen til dem. (In virtually every realm of human existence, we turn to technology to help us solve our problems. But even in Silicon Valley, when it comes to food and obesity, technology—or at least food-processing technology—is widely treated as if it is the problem. The solution, from this viewpoint, necessarily involves turning our back on it.)

Gjennom sin voksende innflytelse på helsebevisste forbrukere og beslutningstakere hindrer den sunne matbevegelsen fremdriften for et segment av matverdenen, som faktisk er posisjonert for å kunne ta effektive periodiske skritt for kunne å snu fedmetrenden: ferdigmatindustrien. Populære matprodusenter, fastfood-kjeder blant dem, tar allerede i bruk ulike triks og teknologier for færre kalorier og mer mettende versjoner av deres junky kost, som til tross for dette beholder mye av appellen i forhold til originalene, og kunne overtales til å gå mye lenger. Faktisk kunne disse demoniserte firmaene gjøre langt mer for folkehelsen i løpet av fem år enn matbevegelsen for sunn mat sannsynlig kunne oppnå i løpet av de neste 50. Men lar talsmennene for sunn mat dem gjøre det? (...) (Through its growing sway over health-conscious consumers and policy makers, the wholesome-food movement is impeding the progress of the one segment of the food world that is actually positioned to take effective, near-term steps to reverse the obesity trend: the processed-food industry. Popular food producers, fast-food chains among them, are already applying various tricks and technologies to create less caloric and more satiating versions of their junky fare that nonetheless retain much of the appeal of the originals, and could be induced to go much further. In fact, these roundly demonized companies could do far more for the public’s health in five years than the wholesome-food movement is likely to accomplish in the next 50. But will the wholesome-food advocates let them?)

(Anm: Drive-through (no.wikipedia.org).)

(Anm: 9 matvarer som er bra for urolig mage. Kan redusere luft, diaré og forstoppelse. (…) For eksempel har forskere, blant annet ved Monash University i Australia, funnet ut at bananer, blåbær, druer, kiwi, sitrusfrukter, bringebær og jordbær er FODMAP-redusert og kan redusere symptomene. Epler, pærer, mango, hermetisk frukt, vannmelon, honning, store mengder tørket frukt, fruktjuice og fruktose derimot, mener man det er lurt å redusere inntaket av. (...) (kk.no 13.4.2015).)

(Anm: Prosessert mat knyttet til kreftrisiko hos slanke eldre kvinner. Processed foods linked with cancer risk in slim older women. (…) Surprisingly, they found that what might place some older women at risk of obesity-related cancers is not their body weight, but the quality of their nutrition. The findings have been published in the latest issue of the Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics. (medicalnewstoday.com 17.8.2017).)

(Anm: Clinical trial demonstrates success of low FODMAP diet. A change in diet can improve the lives of those diagnosed with a common, but hard-to-treat gut disorder. That's the result of research by the University of Michigan Health System, presented at Digestive Disease Week, that studied for the first time in the United States the result of following a carefully controlled diet to improve the symptoms and quality of life for those with irritable bowel syndrome. (medicalnewstoday.com 25.5.2016).)

(Anm: 821 A Low FODMAP Diet Improves Quality of Life, Reduces Activity Impairment, and Improves Sleep Quality in Patients With Irritable Bowel Syndrome and Diarrhea: Results From a U.S. Randomized, Controlled Trial Gastroenterology 2016;150(4):Supplement 1, Page S172 (April 2016).)

(Anm: Diet Low in FODMAPs Reduces Symptoms of Irritable Bowel Syndrome as Well as Traditional Dietary Advice: A Randomized Controlled Trial. Gastroenterology. 2015 Nov;149(6):1399-1407.e2. Epub 2015 Aug 5.)

(Anm: Feit i en fei! Fast food er en kjapp måte å få i seg fryktelig mange kalorier på. Bare én meny i uken kan bety over åtte kilo opp i året. (vg.no 19.8.2014).)

(Anm: Social Media as a Megaphone to Pressure the Food Industry (nytimes.com 30.12.2013).)

(Anm: VIDEO - Can Healthier Fast Food Really Save America? David Freedman and Atlantic senior editor Corby Kummer discuss this month's cover story. (June 19, 2013).)

- Helseminister Jonas Gahr Støre reagerer på matpushing og mener at forbrukerne bør si stopp

Støre om matpushing: - Et helseproblem
aftenposten.no 14.7.2013
Helseminister Jonas Gahr Støre reagerer på matpushing og mener at forbrukerne bør si stopp.

Helseminister Jonas Gahr Støre er ikke begeistret over at selgere blir premiert for å pushe mest mulig pølser, brus, boller og burgere på forbrukerne.

- Jeg synes det er en betenkelig praksis. Et forbud vil være vanskelig å håndheve, men vi som forbrukere bør bruke vår makt og si ifra. Og dere i mediene kan fortelle om det som skjer, sier helseministeren.

Både Norgesgruppen og Reitangruppen har konkurranser mellom butikker og ansatte om hvor mange menyer de selger. (...)

- Et helseproblem
- Virkningene og utbredelsen av denne pushingen, gjør at vi står ovenfor et helseproblem, sier Jonas Gahr Støre.

Helseministeren synes ordet «pushing» er svært beskrivende.

- Jeg har kalt det «pushing» før, og blitt kritisert for det. Men jeg skjønner hvorfor man bruker dette uttrykket, og jeg er lite glad for butikkenes praksis, sier Støre. (...)

- Landbruksoppgjøret: Norske bønder betaler for helsen vår

Landbruksoppgjøret: Norske bønder betaler for helsen vår
Urd Olden, sivilingeniør kjemi
aftenposten.no 15.5.2014
Vi bør tenke mer på landbruk som vi tenker på offentlige helsetilbud.

Det er lett å ta for gitt at staten legger ned store summer i offentlige helsetilbud. Det er ikke økonomisk lønnsomt, det er et system som er til for oss forbrukere, for å gi oss trygghet og hjelp når vi trenger det. Jeg kunne ønske vi så på norsk landbruk litt på samme måte.

Vi er midt inne i årets jordbruksforhandlinger. Nok en gang er jeg forskrekket over all uvitenhet, kunnskapsløshet og likegyldighet som følger med.

Med våre bortskjemte vaner kommer også klagekulturen til syne, og da snakker jeg ikke om bøndene, men om forbrukerne. Det er klaging på høye matvarepriser og klaging på late bønder som mottar støtte fra staten.

Norsk matproduksjon - et forebyggende helsetiltak
Frem til i dag har vi i Norge hatt strenge krav til matproduksjonen vår. En industrialisering av norsk jordbruk vil gå ut over helsen. (...)

Sylvi Listhaug og co. er ivrige tilhengere av i større grad å industrialisere norsk jordbruk for å gjøre det mer effektivt og økonomisk lønnsomt. Dette innebærer å øke produksjonen til hvert enkelt gårdsbruk, noe som vil by på en rekke helsemessige utfordringer.

Det vil ikke lenger være økonomisk gunstig å ha dyrene ute på beite, fordi det både krever større beiteområder enn mange har tilgang til og flere gjerder. Større tetthet av dyr i fjøsene vil gi et økt smittepress og større behov for tilsats av antibiotika i dyreforet. Dette skrev Steinar Westin om i en kronikk i Aftenposten i fjor: Bruken av antibiotika i dyrefor ved storskalabruk i Europa har bidratt til utvikling av bakterier som er motstandsdyktige mot det vi har til rådighet av medisinsk behandling i dag.

Frem til i dag har Norge hatt strenge krav både til bruk av sprøytemidler og genmodifiserte produkter. Ingen genmodifiserte produkt har blitt godkjent som matvarer eller som ingredienser i matvarer. Det har vært store diskusjoner om hvorvidt genmodifisert mat er helseskadelig eller ikke.

En studie publisert av «Journal of Organic Systems» i juni i fjor konkluderte med at griser som ble fôret med genmodifisert fôr hadde betydelig høyere forekomst av betennelse i magesekken enn de som spiste fôr som ikke var genmodifisert. Mennesker har et fordøyelsessystem som ligner på det griser har. (...)

Inntil videre skal vi være glade for at det finnes ildsjeler som brenner for yrket sitt og ikke velger yrke etter timelønnen. (...)

(Anm: Miljø og helse (mintankesmie.no).)

(Anm: Miljø og legemiddel (Legemidler er farlig avfall). (mintankesmie.no).)

(Anm: Stor forskjell mellom økologisk og ikke-økologisk frukt og grønnsaker (dn.no 15.7.2014).)

- Solgte 1,23 millioner boller - millionene trillet inn

Solgte 1,23 millioner boller - millionene trillet inn
hegnar.no 7.8.2013
Roger Danielsberg (t.v.) og Rune Gulbrandsen driver Shell-stasjonen på Espa sammen med Morten Støen.

Bollesalget har bidratt til at de tre eierne av bensinstasjonen har hentet ut millioner i et utbytte de siste fem årene. (...)

- 35 prosent økning for wienerpølser

35 prosent økning for wienerpølser
handelsbladet.no 8.8.2013
Leiv Vidar melder om 35 prosent økning for wienerpølser i KBS første halvår 2013. Mer enn to av tre wienerpølser i det norske bensinstasjonsmarkedet produseres nå hos pølsespesialisten fra Hønefoss. (...)

- Tillsatser med fosfor kopplas till ökad dödlighet

Tillsatser med fosfor kopplas till ökad dödlighet
dagensmedicin.se 29.11.2013
Livsmedelstillsatser med fosfor kopplas till en fördubblad risk att dö i förtid i en ny studie, skriver Svenska Dagbladet.

Fosfor finns naturligt i människokroppen och i många livsmedel. Men intaget av fosfor kan bli för stort. Det rekommenderade dagsintaget i Sverige ligger på 600 mg per dag. Enligt en kostundersökning från Livsmedelsverket ligger svenskarnas medelintag på det dubbla för kvinnor och mer därtill för män.

Slutsatsen i den nya studien som publiceras i American Journal of Clinical Nutrition är att intaget av fosfor på ett dosberoende sätt är kopplat till ökad dödlighet vid nivåer över 1 400 mg per dygn, skriver Svenska Dagbladet.

Under den gränsen hittades inget samband.
Det som gör att intaget av fosfor ökat är fosfater i tillsatser, så som smak- och konsistensgivare, antiklumpmedel och liknande. Frusen färdigmat och frysta grönsaker har exempelvis tillsatta fosfater, liksom processade charkvaror, snacks och läsk.

Studien är en observationsstudie där man kan se en tydlig samvariation, men den bevisar inte ett orsakssamband. (...)

(Anm: High dietary phosphorus intake is associated with all-cause mortality: results from NHANES III1,2,3 Am J Clin Nutr January 2014 (First published November 13, 2013).)

- Ifølge forskerne, så er det colaens indhold af fosforsyre, den er gal med. Fosforsyre kan nemlig fremskynde kropppens ældningsproces.

Dårligt nyt til cola-afhængige
Cola kan gøre dig gammel før tid

bt.dk 29.4.2010
Et af tilsætningsstofferne i cola kan gøre dig gammel før tid. Det viser ny forskning fra det amerikanske eliteuniversitet Harvard.

Ifølge forskerne, så er det colaens indhold af fosforsyre, den er gal med. Fosforsyre kan nemlig fremskynde kropppens ældningsproces. (...)

Selvom forsøget blev udført på mus, så mener forskerne, at store mængder fosforsyre også kan ælde hud og muskler og forværre nyre- og hjerteproblemer hos mennesker.

Den danske ernærigsekspert, Orla Zink, kender ikke de nye forsøg fra Harvard. Men han er enig med forskerne i, at fosforsyren er usund for kroppen. (...)

(Anm: Ny studie av 5500 jenter: Slik påvirkes kroppen din av sukkerbrus ** Studie: Brusdrikking gir tidligere menstruasjon ** Kan øke faren for brystkreft (mintankesmie.no).)

(Anm: Sugar-sweetened beverage consumption and age at menarche in a prospective study of US girls. Hum. Reprod. 2015;30 (3):675-683 (First published online: January 27, 2015).)

(Anm: Sukkerindustrien (Big Sugar) (Kunstige søtningsmidler) (mintankesmie.no).)

(Anm: Daily cola 'raises cancer risk' due to caramel coloring (medicalnewstoday.com 21.2.2015).)

- Lett-cola tapper deg for kalsium

Lett-cola tapper deg for kalsium
nrk.no 12.7.2010
Lett-cola tapper kroppen din for kalsium og fosfor. - Kan knyttes til den høye forekomsten av beinskjørhet hos kvinner som inntar disse drikkene regelmessig, mener forsker. (...)

- Blåbær hjelper mot type 2-diabetes

Blåbär hjälper mot typ II-diabetes
lakemedelsvarlden.se 17.9.2013
Jo det är bra för hälsan att äta frukt. I en ny studie tycks det som om till exempel blåbär är extra bra att förebygga typ II-diabetes.

I en nyligen publicerad studie i British Medical Journal som tittar på nyttan med fruktintag, har vissa frukter pekats ut som extra bra för att minska risken för diabetes.

– Vi fann att vissa enskilda frukter kan vara speciellt bra när det handlar om att reducera risken för typ-II diabetes, säger näringsforskaren Qi Sun i en kommentar.

I studien samlade forskargruppen in data från tre studier med närmare 190 000 personer. Av dessa hade 12 000, 6,5 procent utvecklat diabetes under perioden 1984-II008.Forskarna fann att de som ätit två portioner hel frukt i veckan, speciellt vindruvor, blåbär, äpplen och päron hade23 procents lägre risk att insjukna i diabetes än de andra. (...)

- Juksemakernes jubeltid

Juksemakernes jubeltid
Niels Chr. Geelmuyden
aftenposten.no 20.8.2013
FORFALSKET MAT. Før ble formidlere av falsk mat lynsjet, straffet og bøtelagt. Nå bader bedragerne i velmakt, anseelse og rikdom. Straffen må forbrukerne bære.

DEN SVENSKE FORFATTEREN Mats-Eric Nilsson har synliggjort matsvindelens omfang i Den hemmelige kokken. Vaniljesmaken i iskrem viser seg å være tilvirket av råtne grantrær fra Borregaard. Den «røkte skinken» har vært dyppet i aromalaken Smoke Ez fra matsminkeselskapet Red Arrow. Butikkens ferdige guacamole inneholder mindre enn to prosent avocado. Den «ferskpressede juicen» fra Tropicana kan være opptil 11 måneder gammel. Gelatin fra dyreskrotter tilfører lettproduktene i meierihyllen et kunstig preg av volum og vegetarianerne en ekte overraskelse.
Ødelagt brød.

Brødet bakes av kornslag som i utgangspunktet har mistet mye av sitt mineral- og vitamininnhold. I de moderne møllenes stålvalser forsvinner ytterligere 50 prosent av næringsinnholdet, før deigen pumpes full av vann, luft og opptil 16 kjemikalier for å skape illusjon av ferskhet i lang tid. Det duftende, varme, «butikkbakte» brødet kan være opptil ett år gammelt. I frossen tilstand fra industribakeren, lynhurtig enzymhevet med Novanyl, har det en holdbarhet på 365 dager. For å gjøre en vond historie kort: Brødet er ødelagt. Årtusenlange bakertradisjoner er lagt i ruiner på én generasjon.

Tidligere straffet det seg dyrt å jukse med matvarene. Bedragerne kunne bli plassert i gapestokk eller idømt strenge straffer. Brødforfalskeren George Wood fikk en sviende bot da det i 1819 ble oppdaget at han hadde blandet alun i deigen. Det er ikke uten grunn at man den dag i dag omtaler lurendreiere ved å si at de «ikke har rent mel i posen». Gjorde man ølet mørkere på kunstig vis, vanket straffereaksjoner. De samme tilsetninger er i dag fullt lovlige. Ikke nok med det. Nå tilhører de største formidlerne av falsk mat samfunnets fremste økonomiske elite. (…)

- Interessekonflikter ved tilsyn av matsikkerhet

Industry influence found in food additive reports (Industripåvirkning påvist i rapporter på tilsetningsstoffer i mat)
reuters.com 7.8.2013
(Reuters Health) - Alle meldingene fra amerikanske kontrollorganer (tilsyn) mottatt for garanti på sikkerheten til vanlig tilsetningsstoffer mellom 1997 og 2012 kom fra menneskeer som hadde en egeninteresse i utfallet av disse vurderingene, ifølge en studie publisert i JAMA Internal Medicine onsdag. (All of the notices U.S. regulators received to vouch for the safety of common food additives between 1997 and 2012 were submitted by people who had a vested interest in the outcome of those assessments, according to a study published in JAMA Internal Medicine on Wednesday.)

(Anm: Conflicts of Interest in the Regulation of Food Safety: JAMA Intern Med. 2013 (Published online August 7, 2013).)

Conflicts of Interest in the Regulation of Food Safety A Threat to Scientific Integrity (Interessekonflikter i reguleringen (tilsynet) av matsikkerhet - En trussel mot vitenskapelig integritet)
JAMA Intern Med. 2013 (Published online August 7, 2013)
Conflicts of interest in medical research, education, and practice are well known to increase the risk of undue influence by corporate sponsors. Because conflicts of interest are so prevalent and troublesome, the Institute of Medicine (IOM) was asked to develop guidelines for dealing with them. An IOM committee reviewed the substantial body of evidence demonstrating that financial ties with pharmaceutical and medical device companies influence prescribing practices; the opinions of experts; and the design, conduct, and interpretation of research studies. The guidelines produced by the IOM focus on financial connections with industry, largely because such connections are easier to monitor than other conflicting interests, such as career advancement or personal favors.1

Although conflicts created by financial relationships with drug and device companies have been a source of concern for decades, concerns about the effects of food company sponsorship on nutrition research, practice, and policy are more recent. Nevertheless, financial ties with food and beverage companies are now recognized as influences on federal dietary guidelines, opinions of nutrition professionals, and the interpretation of nutrition studies.2 Investigators have demonstrated impressive similarities between the actions of cigarette companies and food companies in promoting and protecting product sales.3 Consistent with the observations by the IOM, most studies sponsored by food or beverage companies support the benefits of the sponsor’s products, whereas most independently funded studies do not.4

(Anm: Conflicts of Interest in Approvals of Additives to Food Determined to Be Generally Recognized as Safe: Out of Balance. JAMA Intern Med. 2013 (Published online August 7, 2013).)

- Har dere like mye kampanjer på sunn mat som på usunn mat?

Får premie for å selge deg mer mat
aftenposten.no 14.7.2013
Når du kjøper, så er selgeren litt nærmere en fet premie.

Egentlig skulle du bare ha litt karbohydrater, men så ble det plutselig så mye mer.

- Vil du ha drikke?

- Skal det være tre boller for prisen av to?

- Du er ikke sulten da, skal det være pizza?

Har du vært i kiosk, har du sikkert både hørt og kjøpt det før. Menysalget er 30 prosent av salget til Reitangruppen, som eier 7-Eleven og Narvesen.
Hos Mix-kioskene er annenhver hamburger og pølse solgt i en meny. (...)

- Ikke sunt med bare salat
Også i Norgesgruppen blir ansatte premiert for å pushe kampanjer, og der er det enten bonus fra kjøpmannen eller en premiering.

- Hos oss går det mye på å selge drikke til menyer. De siste fire årene har man også kunne ta med vann eller juice i meny, så jeg vil ikke påstå at vi pusher usunn mat, sier kjededirektør for Mix-kioskene, Svein Erik Alstad-Evjen.

- Har dere like mye kampanjer på sunn mat som på usunn mat?

- Det har vi nok ikke, og det skyldes at mange kiosker ikke har salat og frukt i sortimentet sitt, sier Alstad. (...)

(Anm: Interessekonflikter, bestikkelser og korrupsjon (mintankesmie.no).)

(Anm: Når er et synspunkt en interessekonflikt? (When is a point of view a conflict of interest?) BMJ 2016;355:i6194 (Published 23 November 2016).)

(Anm: Høyresiden har størst mistillit til journalistikken. (…) Videre mente 63 prosent at journalister favoriserer kilder som mener det samme som dem. (aftenposten.no 13.2.2017).)

(Anm: Mina Ghabel Lunde, journalist. Når kilder også er venner. Pressen skal unngå bindinger som skaper usikkerhet om lojalitet. Da kan ikke journalister omgås sine kilder privat. (aftenposten.no 8.2.2017).)

(Anm: Ingen gratis lunsj for leger: Sponsede måltider knyttet til flere resepter (No free lunch for docs: Sponsored meals linked to more prescriptions) (mmm-online.com 20.6.2016).)

(Anm: Klager inn Coca Cola - lokker barn til mer sukkerbrus. ** Overlege: - Coca-Cola Life er ikke et sunnere alternativ (vg.no 19.2.2015).)

(Anm: Er Coca-Colas store sugerør ved at stoppe til? Den amerikanske drøm af et varemærke lider både under folkets fokus på sundhed og en stribe fejlslagne kampagner. (jyllands-posten.dk 18.4.2015).)

(Anm: Coca-Cola: Trøbbel i sunnhetens tid. Coca-Cola-sjefen utropte 2014 til «året vi setter i gang». I fjor høst kalte han 2015 et «overgangsår» med milliardkutt for å bedre fortjenesten. (aftenposten.no 2.5.2015).)

- Coke-navneflasker storsælger

Coke-navneflasker storsælger
markedsforing.dk 11.7.2013
Navnekampagnen Share a Coke, som startede herhjemme i maj, har givet markant fremgang i salget af Coca-Cola i Danmark. Og om kort tid dukker kampagnen også op ved Grøn Koncert.

Coca-Colas efterhånden verdensomspændende kampagne ”Share a Coke” – hvor det ikoniske logo er skiftet ud med personnavne – har i det seneste par år gået sin sejrsgang i efterhånden mere end 30 forskellige lande verden over.

I Danmark kom de første flasker med navne som Mads, Peter, Maria og Pernille på etiketterne på hylderne i starten af maj, og siden da er salget af Coca-Cola nærmest boomet.

- Ny rapport: – Opp til halvparten av verdens mat kastes

Ny rapport: – Opp til halvparten av verdens mat kastes
nrk.no 10.1.2013

KRAV TIL UTSEENDET: En av årsakene til matsløsingen er at butikker forlanger å få kjøpe kosmetisk perfekte matvarer fra produsentene. Bare grønnsaker med et pent nok utseende havner i butikkene.

Opp til halvparten av all maten som produseres i verden, to milliarder tonn, kastes. Det viser en ny rapport.

Av de fire milliarder tonnene med mat som blir produsert hvert år, blir mellom 30 og 50 prosent aldri spist, ifølge rapporten «Global Food; Waste Not, Want Not» fra britiske Institution of Mechanical Engineers.

– Årsakene til denne situasjonen strekker seg fra dårlige løsninger på ingeniør- og landbrukssiden, til utilstrekkelig infrastruktur for transport og lagring, til at matbutikker forlanger kosmetisk perfekte matvarer og at de oppmuntrer forbrukerne til å kjøpe mer enn de trenger gjennom «kjøp-én-og-få-én-gratis-tilbud», sier Tim Fox i organisasjonen til nyhetsbyrået AFP. (...)

Storbritannia pekes ut som ett av de verste landene. Der blir så mye som 30 prosent av grønnsaker ikke innhøstet fordi de ikke har riktig fasong, og fordi matbutikkene følgelig ikke vil selge dem.

•LES OGSÅ: Reagerer på all matkastingen
•LES OGSÅ: Her lager de middag av søppel

– Forbløffende mengde
I Norge kaster vi mat for mellom 10 og 11 milliarder kroner hvert år, noe som tilsvarer 2000 kroner per innbygger.

Halvparten av maten som kjøpes i Europa og USA kastes av forbrukerne, ifølge den britiske rapporten.

– Mengden mat som blir kastet og går tapt verden over, er forbløffende, sier Fox i Institution of Mechanical Engineers. (...)

(Anm: Vi kaster mat for 18 milliarder kroner hvert år (aftenposten.no 24.5.2015).)

(Anm: 8 grafer som viser hva som skjer med søpla vår. Så mye kaster vi, så mye resirkulerer vi, så mange selskaper jobber i industrien - og her blir søppla vår av. (aftenposten.no 9.6.2015).)

- I fjor kastet Norge 361.000 tonn mat fra matindustri, handel og forbruker til en verdi av ca. 18 mrd. kroner.

Svinn eller forsvinn
dagensperspektiv.no 6.1.2015
I fjor kastet Norge 361.000 tonn mat fra matindustri, handel og forbruker til en verdi av ca. 18 mrd. kroner. I USA, hvor svinnet har økt med 50 prosent siden 1974, blir halvparten av det som dyrkes kastet. Globalt nærmer det seg 50 prosent. Men nå har matindustrien våknet. Kasting er ukult og damene leder an.

60 000 tonn fra matindustrien, 2000 tonn fra grossistleddet, 68 000 tonn fra butikkleddet og 231.000 tonn hos forbrukerne. Det er ifølge Østfoldforskning de nakne fakta som fremkommer i rapporten Matsvinn i Norge 2013, skrevet på bestilling av selskapet Matvett. (…)

Du kaster 51 kilo mat i året
aftenposten.no 20.11.2013
Rema 1000 vurderer å kutte 3 for 2 tilbudene for å hjelpe folk å kaste mindre mat

10,2 kg brød og 12,1 kg frukt og grønnsaker er blant det hver eneste nordmann kaster i året. Totalt utgjør det 255.000 tonn spiselig mat i året.

Regner vi om til bananer og slangeagurk, utgjør det 250 millioner stykker rett i søpla hvert år.

I tillegg kommer maten som kastes på veien fra jord til bord, i landbruket, industrien, butikken og i storhusholdningen.

- Målet er å redusere kastingen av mat med 25 prosent innen 2015. Matsvinn er når vi kaster mat vi egentlig kunne ha spist, sier forsker Ole Jørgen Hanssen ved Østfoldforskning. (...)

– Skrikende behov for kunnskap om mat og kosthold

Alarm om tungmetaller i økologiske grønnsaker
vg.no 28.9.2013
Forsker: - Kan undergrave sunnhetsstempelet

VERSTING: Ifølge forskningsrapporten viste stikkprøver av spesielt gulrot, men også av salat og potet, at nivået lå over den anbefalte grenseverdien for kadmium. Det var også forhøyede verdier av nikkel, arsen og uran.

Stikkprøver viser at økologiske grønnsaker dyrket i utvalgte jordsmonn inneholder opptil ti ganger mer farlige tungmetaller enn anbefalt mengde.

Screeningundersøkelsen som slår fast de høye tungmetallverdiene er utført ved Universitetet for miljø og biovitenskap (UMB) i samarbeid med Bioforsk.

De har tatt stikkprøver av utvalgte grønnsaker som løk, potet, blomkål, gulrot og salat fra to økologiske og en konvensjonelt drevet gård som ligger i et såkalt alunskiferområde i Hedmark. (…)

- Overraskende funn
Professor og forskningsleder Brit Salbu ved Universitetet for miljø og biovitenskap (UMB) på Ås er overrasket over funnene av så mange tungmetaller og radioktive stoffer i såkalt alunskiferjord.

- Mange av disse miljøgiftene overføres mer effektivt til økologisk dyrkede grønnsakene enn til de konvensjonelt dyrkede, sier hun.
Brit Salbu forklarer at det ikke finnes grenseverdier for landbruksjord eller matvarer for de fleste av disse stoffene. (…)

Vil be om anbefalinger
Seniorrådgiver Birgitte Lyrån ved seksjon for planter og vegetabilsk mat ved Mattilsynet vil nå be om et møte med forskerne for å utrede problemstillingen.

- Vi vil spesielt be om informasjon om jordsmonnet til gårdene som er undersøkt, og vil gjerne diskutere hvilke anbefalinger Bioforsk har, sier Lyrån. (…)

– Skrikende behov for kunnskap om mat og kosthold
nrk.no 8.4.2013
En fersk rapport fra Helsedirektoratet avslører at det er altfor lav ernæringskompetanse hos norsk helsepersonell. – Det er et reelt og alvorlig problem, sier direktoratet.

På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet har Helsedirektoratet nå kommet med en ny rapport om ernæringskompetansen hos norsk helsepersonell.

Klinisk ernæringsfysiolog og fagkoordinator ved Klinisk ernæringstjeneste ved Nordlandssykehuset, Elisabeth Høisæther, er bekymret.

– Denne rapporten viser tydelig at det er skrikende behov for ernæringskompetanse innenfor alle helsepersonellgrupper. Man kan bruke klinisk ernæringsfysiologer i stillinger som driver opplæring og oppfølging av disse gruppene, sier Høisæther. (...)

- Det er så mye svindel på innhold i matvarer at jeg blir skremt

Muggsopp i rosiner og tørket frukt
nrk.no 24.4.2013
Muggsopp i soltørket tomat (venstre) og rosiner (høyre), fotografert i Veterinærinstituttets laboratorium.

Rosiner og tørket frukt kan inneholde gift fra muggsopper, viser en test gjennomført for NRK. – Ikke gi for mye rosiner til småbarn, lyder rådet fra forsker.

Syv av ni stikkprøver viser at tørket frukt inneholdt ulike typer muggsopp.

Det viser en undersøkelse gjennomført av Veterinærinstituttet for NRK Forbrukerinspektørene.

I testen ble det funnet muggsopp i rosiner og tørkede aprikoser, samt i goji- og goldenbær og soltørkede tomater.

Stikkprøvene av svisker og tørket mango viste derimot ingen tegn til soppdannelse. (...)

Muggsopparten Aspergillus niger (strålemugg) går igjen i alle analysene av rosiner. Denne soppen kan produsere toksiner som er giftige for nyrene og kan være kreftfremkallende. (...)

Findus fjerner pytt i panne fra danske butikker
aftenposten.no 21.2.2013
Den svenske ferdigmatgiganten Findus trekker tilbake pytt i panne-retter fra danske butikker etter funn av hestekjøtt i produktene. I Norge inneholder pytt i panne andre råvarer, forsikrer selskapet. (...)

Økokrim advarte mot kjøttjuks i januar
vg.no 18.2.2013
OMFATTENDE TESTING: En kjøttdeigprøve DNA-testes på Eurofins laboratorie i Ebersberg i Tyskland mandag. Etter opprullingen av hestekjøttskandalen vil EU teste tusenvis av matvarer.

(VG Nett) På grunn av finanskrisen er det norske markedet sårbart for falske matvarer, spesielt kjøtt, advarte Økokrim i januar. (...)

Vil vite mer om maten vi kjøper
aftenposten.no 12.2.2013
Mens Europa rystes av hestekjøttskandalen, sier norske forbrukere at de får for dårlig informasjon om dagligvarer. (...)

Nå blir det mindre «luremat»
nrk.no 7.11.2012
Forbrukerrådet meldte tidligere i høst inn tolv matvarer til Mattilsynet. Mange av produktene er eksempler på hverdagsmat som etter Forbrukerrådets syn ikke er merket i samsvar med regelverket.

En rekke matvarer får nå nytt navn eller innhold. (...)

Sjekk hva matvarene egentlig inneholder
nrk.no 7.11.2012
– Det har aldri vært krabbe i crabsticks, sier produsenten, som nå vurderer navneskifte.

En rekke matvarer inneholder noe helt annet enn hva det ser ut som. (...)

Forbrukerrådet klager på villedende matmerking
aftenposten.no 12.10.2012
«Grovbrød» med for lite grovt korn er blant matvarene som klages inn for villedende matmerking.

Forbrukerrådet har klaget inn en liste på 12 matvarer til Mattilsynet som eksempler på villedende produktmerking. (...)

Tre av fire mener det jukses med matmerking
dn.no 1.10.2012
I en ny spørreundersøkelse svarer hele 74 prosent at matvareprodusentene jukser med merkingen av varer. Forbrukerrådet konstaterer at bransjens tillit er tynnslitt.

Det er i en undersøkelse Sentio har gjort for Nationen at hele 74 prosent mener det jukses, mens bare 10 prosent er uenig. 16 prosent av de spurte svarer vet ikke.

– Det er sterke tall. Det er en bekreftelse på at forbrukerne har en tynnslitt tillit til matvareprodusentene, sier fagdirektør for mat og handel Gunstein Instefjord i Forbrukerrådet. (...)

- Det er så mye svindel på innhold i matvarer at jeg blir skremt
nettavisen.no 13.9.2012
Kjøpmann vil ha bort jukset i matvarebransjen.

- Vi er et levende eksempel på at folk ønsker ekte mat. Det er så mye svindel på innhold i matvarer at jeg er skremt mange ganger. Jeg håper det blir satt enda sterkere fokus på dette og at vi får bort dette jukset, sier kjøpmann Bård Even Pettersen til Nordlys.

Pettersen er daglig leder i Eide Handel AS som holder til i Eidkjosen utenfor Tromsø. Selskapet holder fortsatt koken i konkurranse med de store dagligvarekjedene, og daglig leder Pettersen er strålende fornøyd, både med tallenes tale - og ikke minst for den siste tids debatt om matvareinnhold. (...)

NETT-TV: Matbløffen i «Debatten»
nrk.no 6.9.2012
«Det kommer ikke til å skje en dritt»

Vil fiskepuddingen nesten uten fisk og vaniljesausen uten vanilje bli fjernet fra hyllene? (...)

(Anm: Test av fiskeboller: Stor forskjell på hvor mye fisk de inneholder (aftenposten.no 10.9.2016).)

- Bløffer om innholdet i maten
aftenposten.no 4.9.2012
Matprodusentene pynter på virkeligheten når de skal selge deg fiskeretter, desserter og brød. Nå mener Forbrukerrådet at produsentene må rydde opp.

Blåbærjuice med 11 prosent blåbær. Lammepølse med 34 prosent lam. Ekte vaniljefløteis - uten vanilje. Mandelpudding uten mandler. Forbrukerrådet mener vi blir lurt.

- Det er etablert seg en ukultur der produsentene av matvarer er med på å lure oss. 100 prosent matbløff, sier Forbrukerrådets direktør, Randi Flesland.

Forbrukerrådet har vært ute i butikkene og handlet inn varer, sett på hva de lover av innhold gjennom bilder, navn og tekst på pakken og sammenlignet med ingredienslisten.

- Heretter stiller jeg med lupe i matbutikken for å få lest ingredienslisten. Alt står jo der, men det er jo ikke mulig for oss forbrukere å lese alt for hver enkelt ting. Derfor stoler vi på at mandelpuddingen faktisk inneholder mandel og vaniljeisen inneholder vanilje. Gjør den ikke det, føler jeg meg lurt, sier Flesland. (...)

- Selvfølgelig blir det tøying av grenser
aftenposten.no 4.9.2012
Matbransjen innrømmer at emballasjen ikke alltid stemmer med innholdet.

Matbransjen innrømmer at mange tøyer grensene og pynter på virkeligheten når de skal selge deg fiskeretter, desserter og brød.

- Men vi har tiltro til at forbrukerne kan lese innholdsfortegnelsen, sier fagsjef i matpolitikk i NHO Mat og Drikke, Steinar Høie.

Tirsdag la Forbrukerrådet frem en undersøkelse som viste at en rekke matvarer du finner i norske butikker, ikke holder det de lover. Vaniljesaus uten vanilje, mandelpudding uten mandler og ekte lammepølse med 34 prosent lam var noen av eksemplene som ble trukket frem av en flere siders lang liste.

- Folk prøver seg. Men man kan ikke risikere å bli tatt, sier Høie. (...)

- Advokater som saksøkte tobakksindustrien (Big Tobacco) angriper matprodusentene

Lawyers From Suits Against Big Tobacco Target Food Makers (Advokater som saksøkte Big Tobacco angriper matprodusentene)
nytimes.com 10.2.2013
Frisør Christine Sturges fra California er en av saksøkerne i et søksmål mot ConAgra som involverer Pam cooking spray. (Christine Sturges, a hairdresser from California, is one of the plaintiffs in a suit against ConAgra involving its Pam cooking spray.)

Advokat Don Barrett fra Mississippi håvet inn hundrevis av millioner dollar for et tiår siden etter søksmål mot Big Tobacco, hvor han oppnådde rekordstore forlik med R. J. Reynolds, Philip Morris og andre sigarettprodusenter. Det gjorde også Walter Umphrey, Dewitt M. Lovelace og Stuart og Carol Nelkin. (...) (Don Barrett, a Mississippi lawyer, took in hundreds of millions of dollars a decade ago after suing Big Tobacco and winning record settlements from R. J. Reynolds, Philip Morris and other cigarette makers. So did Walter Umphrey, Dewitt M. Lovelace and Stuart and Carol Nelkin.)

Mer enn et dusin advokater, som gikk løs på tobakkselskapene har tatt ut 25 søksmål mot industrielle aktører som ConAgra Food, PepsiCo, Heinz, General Mills og Chobani som lagrer mat i hyller og kjøleskap over hele Amerika. (More than a dozen lawyers who took on the tobacco companies have filed 25 cases against industry players like ConAgra Foods, PepsiCo, Heinz, General Mills and Chobani that stock pantry shelves and refrigerators across America.)

Søksmålene, som er tatt ut de siste fire månedene, hevder at matprodusentene villeder forbrukere og bryter føderale reguleringer ved feilaktig merking av produkter og ingredienser. Mens det har vært et opphold av søksmål mot industrien de siste årene, flytter spesielt tobakksadvokater seg mer aggressivt til nye felter. De ber en føderal domstol i California om å stanse Conagras salg av Pam cooking spray, Swiss Miss kakaoprodukter og enkelte av Hunts hermetiske tomater.(The suits, filed over the last four months, assert that food makers are misleading consumers and violating federal regulations by wrongly labeling products and ingredients. While there has been a barrage of litigation against the industry in recent years, the tobacco lawyers are moving particularly aggressively. They are asking a federal court in California to halt ConAgra’s sales of Pam cooking spray, Swiss Miss cocoa products and some Hunt’s canned tomatoes.)

"Det er kriminalitet og som gjør det kriminellt å selge dem," sa Mr. Barrett, som siterer hva han har sagt om feilmerking av disse produktene. "Det betyr at disse produktene bør fjernes fra hyllene."(“It’s a crime — and that makes it a crime to sell it,” said Mr. Barrett, citing what he contends is the mislabeling of those products. “That means these products should be taken off the shelves.”)

(Anm: Diverse skadeerstatninger (skadeserstatninger) (mintankesmie.no).)

- «Tobakksdøderne» håper å tjene nye milliarder på mat

«Tobakksdøderne» håper å tjene nye milliarder på mat
e24.no 19.8.2012
MASSESØKSMÅL: Flere av advokatene som var med i det gigantiske erstatningssøksmålet mot aktører i tobakksindustrien, er igjen samlet. Denne gang er det for å gjøre feilmerkede produkter til livs. Flere internasjonale gigantselskaper er saksøkt, deriblant leskedrikkprodusentene Pepsi og Cola.

USAs beryktede erstatningsadvokater til sak mot matindustrien i nytt gigantsøksmål.

Den amerikanske advokaten Don Barrett var en av flere advokater som tjente hundrevis av millioner kroner etter å ha fått rekordhøy erstatning fra en rekke tobakksprodusenter tidlig på 2000-tallet.

Nå er de tilbake, etter nesten et tiår med mer beskjedne arbeidsoppgaver, og denne gangen er det matprodusenter Barnett og resten av advokatgruppen saksøker, skriver New Tork Times.

Søksmålene hevder at matprodusenter villeder forbrukere ved å feilaktig merke produkter og ingredienser.

- Det er en forbrytelse - og det gjør det til en forbrytelse å selge dem. Det betyr at disse produktene bør tas vekk fra hyllene, sa advokat Barnett til New York Times.

Og det er ikke smågutter de saksøker: Store aktører som Conagra Foods, Heinz, Pepsi, Coca Cola og General Mills er alle saksøkt. (...)

Aggressivt til verks
Barrett og hans gruppe advokater har tidligere uttalt at de kan komme til å kreve erstatning for feilmerkede produkter som har vært på markedet i fire år, noe som kan bety flere milliarder dollar i erstatningskrav, skulle advokatene få medhold.

Advokatene har gått aggressivt til verks, og har allerede bedt den føderale domstolen i California om å stanse salget av blant annet salg av Conagra Foods sin matspray, diverse kakaoprodukter og bokstomatene til matprodusenten Hunt. (...)

(Anm: Lawyers From Suits Against Big Tobacco Target Food Makers (nytimes.com 21.8.2012).)

- Skaper ikke avhengighet?

- Skaper ikke avhengighet
bt.no 14.4.2013
Både Coca-Cola og Pepsis norske representanter insisterer på at ingrediensene i produktene deres ikke er avhengighetsskapende.

- Det finnes ingen ingredienser i cola som man blir avhengig av. Cola inneholder koffein, men den koffeinmengden du får i en cola er en fjerdedel av den du får i en kopp kaffe, sier Svein Rømmerud, konserndirektør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Coca-Cola Norge.

- Ifølge en professor vi har snakket med, Jack James ved Universitetet i Reykjavik, er en kopp kaffe om dagen, eller en halv liter cola, nok til å bli avhengig?
- Det kjenner ikke jeg til. Det vi vet er at mange er veldig glad i smaken av cola og at det er en smak man liker og blir glad i, sier Rømmerød.

Han avviser at aspartam, søtstoffet i de sukkerfrie cola-typene og de fleste andre lettbruser, kan ha negative helsekonsekvenser.

- Aspartam er et av de mest av de mest gjennomtestede stoffene i verden, og veldig mange vitenskapelige studier sier at dette ikke er farlig eller avhengighetsskapende. Aspartam er godkjent av Mattilsynet og er et veldig godt substitutt som ligger tett opp til sukker, sier Coca-Cola-direktøren. (...)

(Anm: Ny studie: Sammenheng mellom lettbrus-drikking og magefett. Ekspert: Søtningsstoffer forvirrer kroppen. En amerikansk studie konkluderer med at lettbrus-drikkere får langt mer farlig magefett enn de som ikke drikker lettbrus. (vg.no 24.3.2015).)

- Studie pekar på risker med mycket kaffe

Studie pekar på risker med mycket kaffe
sverigesradio.se 19.8.2013
Att dricka mycket kaffe kan innebära hälsorisker, särskilt för unga, enligt ny amerikansk forskning. I studien har man följt cirka 45 000 män och kvinnor, som fått svara på regelbundna frågor om bland annat mat och dryckesvanor.

De som var under 55 år och drack mer än 28 koppar i veckan hade hela 50 procents ökad risk att dö, under den tid som studien pågick.

Vad som orsakat den ökade dödligheten kan studien inte svara på, bara att det verkar finnas ett samband. Flera tidigare studier har visat att kaffe snarare minskar risken att dö i förtid, så än är sista ordet inte sagt. p

(Anm: Association of Coffee Consumption With All-Cause and Cardiovascular Disease Mortality. Mayo Clinic Proceedings 2013 (published online 19 August 2013).)

(Anm: Coffee may harm cardiovascular health for young adults with mild hypertension (medicalnewstoday.com 30.8.2015).)

- Så mye Pepsi drikker hun i året

Så mye Pepsi drikker hun i året
Ingelin Kjærgaard er avhengig av Pepsi Max, og får her møte sitt årlige konsum på ca. 730 liter.

- Den tørsten jeg har slukkes ikke av vann

Ingelin Kjærgaard drikker mer enn to liter Pepsi Max hver dag, og klarer ikke å slutte. Er hun avhengig? Ja, sier hun selv. Nei, sier cola-produsentene.

Morgenritualet til Ingelin Kjærgaard er fast. Først drikker hun Pepsi Max. Så pusser hun tennene.

På jobb har IT-konsulenten alltid med en halvannenlitersflaske med Pepsi Max. Har hun glemt å kjøpe dagen før, kommer panikken snikende.

- Da klarer jeg ikke å slutte å tenke på det, og krysser fingrene for at jeg har fem minutter ekstra til å finne en butikk på vei til jobb, sier Kjærgaard.

Jeg vil ikke sammenligne det med rusavhengighet, men det er definitivt en avhengighet. Jeg ønsker ikke å leve sånn som dette. Dette er ikke et liv
Morgen, middag, kveld. Daglig drikker 24-åringen minst to liter Pepsi Max. Årlig utgjør forbruket hennes 730 liter av den koffeinholdige lettbrusen.

Sovner hun ikke fort nok, hender det at hun står opp igjen for å ta flere slurker. Kjærgaard har alltid med seg en flaske Pepsi Max, også når hun skal i besøk – i tilfelle vertskapet ikke har. På utenlandsreiser har hun opplevd stressituasjoner. Det er ikke alltid like lett å få tak i Pepsi Max. (...)

- En sukkerholdig brus per dag øker diabetesrisiko med 22 %

En daglig sodavand forøger diabetesrisiko med 22 procent
diabetes.dk 29.4.2013
Ny forskning viser, at sodavand dramatisk forøger risikoen for at få type 2-diabetes: En daglig sodavand får risikoen til at stige med 22 procent. Det understreger igen, at politikerne er på vildspor, når de fjerner afgifter på sodavand, mener Diabetesforeningen.

Når politikerne gør sodavand billigere, svarer det til at lette foden fra bremsen i forhold til diabetesepidemien. Det understreges af ny europæisk forskning, der viser, at risikoen for at udvikle type 2-diabetes stiger med hele 22 procent, hvis man drikker en sodavand hver dag.

Den europæiske undersøgelse med data fra over 28.000 mennesker er netop offentliggjort i det videnskabelige tidskrift, Diabetologia. Kostvanerne for 11.684 patienter med type 2-diabetes blev sammenlignet med en kontrolgruppe på 15.374, og resultatet var tydeligt:

Der er en klar sammenhæng mellem indtag af sodavand og risiko for udvikling af type 2-diabetes. (...)

(Anm: Sugar sweetened drinks should carry obesity warnings. BMJ 2014;348:g3428 (Published 27 May 2014).)

One Sugar-Sweetened Soda A Day Boosts Diabetes Risk (En sukkerholdig brus per dag øker diabetesrisiko)
healthland.time.com 25.4.2013 (Time)
All it takes is one can of soda to increase risk of type 2 diabetes by 22%, according to a new study.

In the study published in Diabetologia, researchers studied diet and drinking habits of about 28,500 people from Britain, Germany, Denmark, Italy, Spain, Sweden, France, Italy, and the Netherlands over a period of 15 years. (...)

(Anm: Consumption of sweet beverages and type 2 diabetes incidence in European adults: results from EPIC-InterAct. Diabetologia 2013).)

- Bedre med kalorier fra McDonalds-mat!

- Bedre med kalorier fra McDonalds-mat!
kk.no 8.8.2013
KALORIER FRA BRUS: Drikker du en boks med brus daglig kan du legge på deg opptil to og en halv kilo i året.

Forsker mener det er bedre å få i seg kalorier fra fastfood, enn brus. (...)

- Sannheten om sportsdrikker

The truth about sports drinks (Sannheten om sportsdrikker)
BMJ 2012;345:e4737 (19 July)
Sportsdrikker blir i økende grad betraktet som et viktig supplement for alle som trener, men bevisene for dette synspunktet mangler. Deborah Cohen gransker sammenhengen mellom sportsdrikkindustrien og akademia (forskningsinstitutter) som har hjulpet med markedsføringen av vitenskapen bak hydrering (væsketilførsel) (...) (Sports drinks are increasingly regarded as an essential adjunct for anyone doing exercise, but the evidence for this view is lacking. Deborah Cohen investigates the links between the sports drinks industry and academia that have helped market the science of hydration)

Så hvordan fikk viktigheten av hydrering (væsketilførsel) drahjelp? En undersøkelse utført av BMJ har funnet at firmaer har sponset forskere, som har utviklet et helt forskningsfelt dedikert hydrering (væsketilførsel). De samme forskerne gir råd til innflytelsesrike idrettsmedisinske organisasjoner, som har utviklet retningslinjer som har blitt allmenne helseråd. Disse retningslinjene har påvirket European Food Safety Authority, dvs. EU-byrået som gir uavhengige råd om bevisene som understøtter helsepåstander knyttet til mat og drikke. Og de har spredt frykt om farene ved dehydrering. (So how did the importance of hydration gain traction? An investigation by the BMJ has found that companies have sponsored scientists, who have gone on to develop a whole area of science dedicated to hydration. These same scientists advise influential sports medicine organisations, which have developed guidelines that have filtered down to everyday health advice. These guidelines have influenced the European Food Safety Authority, the EU agency that provides independent advice on the evidence underpinning health claims relating to food and drink. And they have spread fear about the dangers of dehydration.)

Mye av fokuset på hydrering kan spores tilbake til gateløp-boomen, som startet med New York maraton. Produsenter av sportssko og drikke og ernæringsmessige tilskudd oppdaget et voksende marked. (Much of the focus on hydration can be traced back to the boom in road running, which began with the New York marathon. Manufacturers of sports shoes and the drink and nutritional supplement industries spotted a growing market.) (...)

(Anm: Dehydrering (no.wikipedia.org).)

(Anm: Forskning: Sportsdrikker er mer skadelig enn vi har trodd. Ny forskning viser at sportsdrikker kan være mer skadelig for tennene enn man først har antatt. (bt.no 2.10.2015).)

(Anm: Vital statistics data can help fill gap about prescription opioid-related deaths. A new study indicates that Statistics Canada data can be used to determine prescription opioid-related deaths and aid public health. The research is published in CMAJ (Canadian Medical Association Journal). (medicalnewstoday.com 30.11.2015).)

(Anm: Johaugs manager: Vraket milliontilbud - Har lært av Northugs Red Bull-bråk - sa nei til energidrikk (vg.no 25.9.2012).)

(Anm: When alcohol is consumed with energy drinks the desire to keep drinking is increased (medicalnewstoday.com 21.7.2014).)

(Anm: Energy drinks alter heart function, study shows. (…) He adds that side effects associated with consuming a large amount of caffeine include a rapid heart rate, palpitations, rise in blood pressure and even seizures or death. Energy drinks prompted increased strain in left ventricle (medicalnewstoday.com 2.11.2015).)

(Anm: Cardiac complications from energy drinks? Case report adds new evidence (medicalnewstoday.com 4.8.2016).)

(Anm: Just One Teaspoon of the World’s Favorite Legal Drug Is Enough to Kill You. The world’s most widely consumed psychoactive drug is caffeine — a cup of coffee to kick off the day is a norm for many of us. (…) In its concentrated form, pure caffeine can come as either a powder or a liquid. Since products are often 100 percent pure, that means just one single teaspoon of concentrated caffeine could be equivalent to drinking 28 cups of coffee, the Food and Drug Administration (FDA) warns. (thescienceexplorer.com 4.5.2016).)

(Anm: Energy drinks: adverse heart reactions linked to more than two per day. According to the Centers for Disease Control and Prevention (CDC), 31% of 12-17-year-olds regularly consume energy drinks and 34% of 18-24-year-olds reach for the stimulant-infused drinks on a regular basis. (medicalnewstoday.com 4.2.2016).)

(Anm: Energy drinks raise resting blood pressure (medicalnewstoday.com 17.3.2015).)

(Anm: Study finds association between energy drinks and traumatic brain injury in teens (medicalnewstoday.com 17.9.2015).)

(Anm: Recovery from brain injury and better sleep go hand in hand. After a traumatic brain injury (TBI), people also experience major sleep problems, including changes in their sleep-wake cycle. A new study shows that recovering from these two conditions occurs in parallel. The study is published in Neurology®, the medical journal of the American Academy of Neurology. (medicalnewstoday.com 23.12.2016).)

- "Mangel på bevis" for at populære sportsprodukter fungerer

'Lack of evidence' that popular sports products work ("Mangel på bevis" for at populære sportsprodukter fungerer)
bbc.co.uk 19.7.2012
Forbrukerne kan kaste bort pengene sine på sportsdrikker, proteinshake og dyre joggesko, ifølge en ny felles gransking av BBC Panorama og British Medical Journal. (Consumers could be wasting their money on sports drinks, protein shakes and high-end trainers, according to a new joint investigation by BBC Panorama and the British Medical Journal.)

The investigation into the performance-enhancing claims of some popular sports products found "a striking lack of evidence" to back them up.

A team at Oxford University examined 431 claims in 104 sport product adverts and found a "worrying" lack of high-quality research, calling for better studies to help inform consumers.

Dr Carl Heneghan of the Oxford University Centre for Evidence-Based Medicine led the independent research into the claims made by the makers of sports drinks, protein shakes and trainers.

In the case of Lucozade Sport, the UK's best-selling sports drink, their advert says it is "an isotonic performance fuel to take you faster, stronger, for longer". (...)

- Salt, Sugar, Fat: How the Food Giants Hooked Us

Less Salt and More Potassium Reduce Risk Of Stroke (Mindre salt og mer kalium redusere risiko for hjerneslag)
medicalnewstoday.com 5.4.2013
Less salt and more potassium in a person's diet can lower blood pressure and the risk of stroke.

Making these simple changes can save millions of lives each year, according to new studies published in the British Medical Journal (BMJ). (...)

(Anm: Bare én av ti nordmenn som rammes av hjerneslag får behandling i tide (tv2.no 16.2.2014).)

(Anm: – Får du hjerneslag har du dårlig tid. Dersom du rammes av hjerneslag risikerer du å miste to millioner hjerneceller hvert minutt. Får du ikke behandling innen 4,5 timer, er risikoen for invaliditet og uførhet stor. (…) Slagambulanse med CT. (nrk.no 8.2.2016).)

(Anm: Ja til ny akuttmetode: Flere slagpasienter kan få tilbud om å «fiske ut» blodpropp av hjernen. To år etter mange andre land gis det nå klarsignal til å videreføre ny og effektiv behandlingsmetode for slagpasienter. I fjor fikk bare 150 pasienter inngrepet - som opptil tusen kan ha nytte av hvert år. (aftenposten.no 2.5.2017).)

(Anm: - Plutselig oppstått dobbeltsyn (- Visuelle komplikasjoner er vanlig etter hjerneslag) Sudden onset double vision BMJ 2014;348:g3286 (19 May 2014).)

(Anm: En av tre blev dement efter återkommande stroke. (…) Den nya analysen, som publiceras i dag, torsdag, på tidskriften Lancet Neurologys hemsida, baseras på 22 sjukhusstudier och åtta populationsstudier. Undersökningarna är utförda mellan 1950 och 2009. (dagensmedicin.se 24.9.2009).)

(Anm: Effect of increased potassium intake on cardiovascular risk factors and disease: systematic review and meta-analyses. BMJ 2013;346:f1378 (4 April 2013).)

Mye farligere enn sukker
side2.no 25.3.2013
TRUSSEL: Mat med mye salt utgjør en langt større trussel for folkehelsen enn brus, ifølge ny studie.

Ti ganger fler dør av høyt saltinntak.

Nylig fant en gruppe forskere ved det anerkjente Harvard-universitetet i USA ut at inntak av sukkerholdige drikker medvirker til rundt 180 000 dødsfall hvert år. Dette vakte stor oppsikt.

Nå har den samme forskergruppen gjort nye funn som er langt mer alarmerende, skriver britiske Daily Mail. Et for høyt inntak av salt førte til 2,3 millioner dødsfall på verdensbasis i fjor. Det er ti ganger mer enn dødsfall forårsaket av sukkerholdige drikker. (...)

Derfor blir du hektet på junkfood
side2.no 8.3.2013
Ny bok avslører hvordan de store selskapene får deg avhengig.

SIDE2): I den nye boken «Salt, Sugar, Fat: How the Food Giants Hooked Us» har New York Times-journalist Michael Moss gått junkfood-industrien etter i sømmene.

Sukker + saltformelen
Moss har funnet ut vitenskapen bak alt det fristende søte og salte, og ikke minst fete folk propper i seg i det daglige. For det er en vitenskap, og de store selskapene som Pepsi, Kraft og Kellogg er blant dem som har funnet den magiske formelen som gjør at vi kommer tilbake for mer, skriver den britiske avisen Daily Mail.

Moss avdekket mange triks i bransjen. Alt fra å endre den fysiske formen på salt og sukker, til å gi potetgullet den ekstra «krispy» lyden. Den forførende miksen av salt, sukker og fett skal friste oss til å kjøpe mat som ofte er svært usunn. Forfatteren fant ut hvor langt industrien vil gå for å utnytte disse forførende kreftene. De store selskapene utfører tusenvis av tester av kundens preferanser og de konstruerer intrikate matematiske formler for å oppnå den perfekte søtheten i sukkerholdige varer.

Dette kalles «bliss point» i bransjen, eller fritt oversatt til «lykkepunktet» på norsk. Denne søtheten gjør mat og drikke mest mulig behagelig, og kan gi forbrukeren den samme følelsen som kokain gjør for hjernen. Sukker kan gi et rush til hjernen på lik linje med det narkotiske stoffet. (...)

(Anm: The sinister reason you can never resist a crisp: Science of junk food is revealed in new book. (dailymail.co.uk).)

Salt, Sugar, Fat: How the Food Giants Hooked Us by Michael Moss – review
guardian.co.uk 8.3.2013
A damning investigation into the junk food industry is both chilling and contentious

‘Only sugar processors have the brass neck to present it as anything other than an ingredient we would do well to eat as little of as possible.’

New York Times journalist Michael Moss spent three-and-a-half years working out how big food companies get away with churning out products that undermine the health of those who eat them. He interviewed hundreds of current and former food industry insiders – chemists, nutrition scientists, behavioural biologists, food technologists, marketing executives, package designers, chief executives and lobbyists. What he uncovered is chilling: a hard-working industry composed of well-paid, smart, personable professionals, all keenly focused on keeping us hooked on ever more ingenious junk foods; an industry that thinks of us not as customers, or even consumers, but as potential "heavy users". (...)

(Anm: Michael Moss. Salt Sugar Fat: How the Food Giants Hooked Us (amazon.com).)

- Brus bidrar til atferdsproblemer blant unge barn

Soda Contributes to Behavior Problems Among Young Children (Brus bidrar til atferdsproblemer blant unge barn)
healthland.time.com 16.8.2013 (Time)
Sugar-sweetened beverages are one of the major culprits in the obesity epidemic, but sodas have also been connected to behavioral problems among teens. That link apparently extends to young kids as well.

Among children 5 years old, according to the latest research, those drinking more sugar-sweetened sodas showed increased aggression, withdrawal and difficulty paying attention than those drinking fewer or none of the beverages. (...)

(Anm: Consumption of sugar sweetened beverages, artificially sweetened beverages, and fruit juice and incidence of type 2 diabetes: systematic review, meta-analysis, and estimation of population attributable fraction (…) Conclusions Habitual consumption of sugar sweetened beverages was associated with a greater incidence of type 2 diabetes, independently of adiposity. BMJ 2015;351:h3576 (Published 21 July 2015).)

(Anm: Maternal consumption of artificially sweetened beverages during pregnancy linked to obesity in children. Children born to women who had gestational diabetes and drank at least one artificially sweetened beverage per day during pregnancy were more likely to be overweight or obese at age 7, compared to children born to women who had gestational diabetes and drank water instead of artificially sweetened beverages, according to a study led by researchers at the National Institutes of Health. Childhood obesity is known to increase the risk for certain health problems later in life, such as diabetes, heart disease, stroke and some cancers. The study appears online in the International Journal of Epidemiology. (news-medical.net 6.6.2017).)

- Det er på tide å forby junk food på sykehusområdet

It’s time to ban junk food on hospital premises (Det er på tide å forby junk food på sykehusområdet)
BMJ 2013;346:f3932 (Published 27 June 2013)
To combat obesity, we doctors must start in our own back yard

A fundamental misunderstanding in the scientific community and among the lay public has interfered with our collective ability to curb the obesity epidemic. The belief that we make our food choices deliberately and that they reflect our true desires sustains the status quo and obscures the reality that decisions about the food we buy and consume are often automatic and made without full awareness.1 2 (...)

- Sender handlekurven din til analyse

Coop følger med på medlemmenes handling
nrk.no 13.7.2013
Coop-kundene handler med medlemskort for å få tilbake noen penger årlig. Ved at kundene drar kortet hver gang de handler kan Coop spore og registrere handlevanene.

Dagligvarekjeden Coop bruker kundenes medlemskort til å følge med på hva og hvor mye de handler.

Informasjonen brukes til å sende medlemmene tilbudskuponger som passer inn i handlemønsteret deres, skriver Aftenposten.

Datatilsynet har mottatt flere klager på praksisen og er kritisk til Coops framgangsmåte. (...)

Coop sender handlekurven din til analyse
dinside.no 10.2.2013
HVA PUTTER DU I POSEN? Er du Coop-medlem må du regne med at butikken har full kontroll på hva akkurat du handler. Informasjon om ditt handlemønster bruker kjeden for å lage tilbud som de tror at akkurat du vil bite på.

Går gjennom alt medlemmene handler for å gi «relevante tilbud».

DinSide Er du Coop-medlem får du jevnlig informasjon og tilbud i posten fra dagligvarekjeden. Her finner du aktuelle tilbud og «verdikuponger» som skal lokke deg til butikken i kommende uke.

Synes du Coop har truffet bedre med tilbudene i det siste? Det er ikke tilfeldig.

Les også: Dette skal du spise nå (...)

(Anm: Reklame, sponsing, journalistikk, spin og PR-virksomhet. (mintankesmie.no).)

- Mat spiller en rolle

Food matters (Mat spiller en rolle)
Editor's Choice
BMJ 2012;344:e3469 (16 May)
Ideen om at det vi spiser påvirker vår helse er nesten for opplagt til at man sier det. Og likevel, bortsett fra å gi råd til pasientene om å spise mer sunt, vil mange leger føle de har lite å bidra for å bedre publikums kosthold. Idet World Health Assembly forbereder seg på å debattere sine aktiviteter mht. ikke-smittsomme sykdommer, håper jeg at to artikler i denne ukens BMJ vil oppmuntre deg til å se nærmere på mat og å handle der du kan. (The idea that what we eat affects our health is almost too obvious to state. And yet, apart from advising patients to eat more healthily, many doctors will feel they have little to contribute to improving the public’s diet. As the World Health Assembly prepares to debate its action on non-communicable diseases, I hope that two articles in this week’s BMJ will encourage you to take a view on food and to act where you can.)

I sin undersøkelse av den virkningen matpolitikken har på helse, forklarer Corinna Hawkes hvordan endringer i den globale maten økonomien har sviktet både produsenter og forbrukere av mat (DOI: 10.1136/bmj.e2801). Som FN-toppmøte på ikke-smittsomme sykdommer i fjor erkjente kan endringer i matpolitikken hindre millioner av premature dødsfall grunnet fedme, diabetes, kreft og hjertesykdom. Men i mellomtiden lever vi med resultatene av markedssvikt. Som Hawkes sier, "Mens forbrukerne ble oppfordret til å kjøpe mer, fikk de ikke tilgang til de verktøyene de trenger for å spise fornuftig." Og "det er langt enklere å bygge markeder for å spise mer enn mindre." (...) (In her exploration of the impact of food policy on health, Corinna Hawkes explains how shifts in the global food economy have failed both the producers and consumers of food (doi:10.1136/bmj.e2801). As last year’s UN summit on non-communicable diseases acknowledged, changes to food policy could prevent millions of premature deaths from obesity, diabetes, cancer, and heart disease. But meanwhile we are living with the results of market failure. As Hawkes says, “While consumers were being encouraged to buy more, they were not provided with the tools they needed to consume well.” And “it is far easier to build markets to consume more than to consume less.”)

(Anm: Non-communicable disease (NCD) (en.wikipedia.org).)

(Anm: Reduksjon i ikke-smittsomme sykdommer – nasjonal oppfølging av WHOs mål. (helsedirektoratet.no 26.11.2017).)

(Anm: New health analysis in India finds increase in non-communicable diseases. (Ny helseanalyse i India finner økning i ikke-smittsomme sykdommer.) (news-medical.net 1.1.2013).)

(Anm: Reduksjon i ikke-smittsomme sykdommer – nasjonal oppfølging av WHOs mål. (helsedirektoratet.no 26.11.2017).)

(Anm: New health analysis in India finds increase in non-communicable diseases. (Ny helseanalyse i India finner økning i ikke-smittsomme sykdommer.) (news-medical.net 1.1.2013).)

(Anm: Ikkje-smittsame sjukdomar. Avdelinga har som hovudansvar å koordinere og drive forsking og helseanalyse innan ikkje-smittsame sjukdomar som hjarte- og karsjukdomar, type 2-diabetes, kreft og lungesjukdomar. (fhi.no).)

- Folsyra minskar risken för autism

Folsyra minskar risken för autism
lakemedelsvarlden.se 13.2.2013
Enligt en ny studie tycks folsyra kraftigt minska risken för autism.

Att folsyra minskar risken för ryggmärgsbråck hos blivande barn är känt sedan länge. Nu presenterar norska forskare en studie som tyder på att B-vitaminet också minskar risken för autism.

I studien ingick 85 000 barn födda mellan 2002 och 2008. Under den tiden fick 270 barn diagnosen autismspektrumstörning som är ett samlingsnamn för flera autismtillstånd. För den mest allvarliga diagnosen, autism, såg forskarna till den här studien en riskminskning med 40 procent om den blivande mamman ätit folsyra minst fyra veckor före och åtta veckor efter hon blivit gravid jämfört med om hon inte intagit vitaminet.

I många länder, bland annat USA berikas mjöl med folsyra men inte i Sverige, en fråga som diskuterats under flera år.

Ett skäl till att mjölet inte berikas här är oron för en ökad cancerrisk. En nyligen publicerad studie i Lancet tyder dock inte på någon sådan ökad risk. (...)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).)

- Ifølge studie medfører energidrikker en fare for ungdommer

Mener energidrikk ga nyresvikt hos barn
dagensmedisin.no 20.3.2014
Leger ved Lillehammer sykehus mener energidrikk var årsaken til at en gutt fikk alvorlig, livstruende svikt i viktige organer. 13-åringen skal ha drukket energidrikker en hel natt, og skal ha drukket fire liter.

– Vi fikk inn en ungdom på vår avdeling som hadde en akutt livstruende tilstand, sier lege Naim Degirmenci ved barne- og ungdomsavdelingen ved Lillehammer sykehus til Gudbrandsdølen Dagningen (GD).

Legemiddelverket: – Alvorlige tilfeller har vært rapportert Fagmedisinsk direktør i Statens legemiddelverk, Steinar Madsen, sier til Dagens Medisin at lignende alvorlige tilfeller har vært rapportert: (...)

(Anm: Frode Jahren generalsekretær, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke helsefaglig,  Erik Arnesen rådgiver, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke. Kronikk: Det er uetisk å ta imot sponsormidler fra energidrikker. Høyt inntak av koffeinholdige energidrikker hos barn og unge er knyttet til hjerteproblemer, blant annet hjerterytmeforstyrrelser og akutte blodtrykksøkninger.. (aftenposten.no 8.7.2015).)

Forskere: Energidrikke belaster hjertet
politiken.dk 6.12.2013
Børn og mennesker med ustabil hjerterytme frarådes at drikke energisodavand. (...)

Nyt studie viser, at energidrikke med et højt indhold af koffein, har indflydelse på hjertets rytme. Det skriver BBC.

17 mennesker har deltaget i undersøgelsen, der blev foretaget en time efter, at forsøgspersonerne havde drukket energidrik.

LÆS OGSÅ Eksperter advarer: Energidrikke truer tænderne

»Vi ved, der er mange sideeffekter ved at indtage en høj dosis koffein. Blandt andet hurtig hjertefrekvens, hjertebanken og højere blodtryk. Og i værste tilfælde hjerteanfald eller pludselig død«, siger en af folkene bag, doktor Jonas Dorner til BBC. (...)

(Anm: When alcohol is consumed with energy drinks the desire to keep drinking is increased (medicalnewstoday.com 21.7.2014).)

(Anm: Energy drinks alter heart function, study shows. (…) He adds that side effects associated with consuming a large amount of caffeine include a rapid heart rate, palpitations, rise in blood pressure and even seizures or death. Energy drinks prompted increased strain in left ventricle (medicalnewstoday.com 2.11.2015).)

(Anm: Cardiac complications from energy drinks? Case report adds new evidence (medicalnewstoday.com 4.8.2016).)

(Anm: Just One Teaspoon of the World’s Favorite Legal Drug Is Enough to Kill You. The world’s most widely consumed psychoactive drug is caffeine — a cup of coffee to kick off the day is a norm for many of us. (…) In its concentrated form, pure caffeine can come as either a powder or a liquid. Since products are often 100 percent pure, that means just one single teaspoon of concentrated caffeine could be equivalent to drinking 28 cups of coffee, the Food and Drug Administration (FDA) warns. (thescienceexplorer.com 4.5.2016).)

(Anm: Energy drinks: adverse heart reactions linked to more than two per day. According to the Centers for Disease Control and Prevention (CDC), 31% of 12-17-year-olds regularly consume energy drinks and 34% of 18-24-year-olds reach for the stimulant-infused drinks on a regular basis. (medicalnewstoday.com 4.2.2016).)

(Anm: Study finds association between energy drinks and traumatic brain injury in teens (medicalnewstoday.com 17.9.2015).)

Er energidrikke farlige?
videnskab.dk 31.10.2013
Spørg VidenskabenEr det farligt, hvis man drikker flere energidrikke i løbet af en dag? Vi finder et svar, som du hellere må læse, hvis du er typen, der hælder Red Bull ned til festen eller inden du dyrker motion. (...)

Fakta
En dåse energidrik på 250 ml indeholder 80 mg koffein, hvilket er lidt mindre end to dåser cola på 330 ml (som indeholder ca. 98 mg koffein) eller i en kop kaffe (som indeholder ca. 90 mg koffein).

Det er koffeinen i energidrikke, som øger koncentrationsevnen og får dig til at føle mindre træthed.

Bemærk, at grænserne for indtag af koffein ligger væsentligt lavere for gravide og ammende kvinder (max. 300 mg om dagen), da højere indtag øger risikoen for spontan abort eller lav fødselsvægt hos barnet.

Desuden bør børn og unge højest drikke 2,5 mg koffein pr. kilo kropsvægt, hvilket svarer til ca. 80 mg for en 10-årig og 160 mg for en 16-årig. Et højere indtag kan udløse f.eks. ængstelse og nervøsitet. (...)

Energy Drinks Pose Risks to Teens, Study Finds (Ifølge studie medfører energidrikker en fare for ungdommer)
consumer.healthday.com 1.2.2013
Sier høyt koffeinholdige drikker kan føre til hjerteproblemer, spesielt når de kombineres med alkohol (Says highly caffeinated beverages can cause heart problems, especially when combined with alcohol)

FRIDAY, Feb. 1 (HealthDay News) -- A new report warns that popular energy drinks such as Red Bull and Rockstar pose potential hazards to teens, especially when mixed with alcohol.

The report, published in the February issue of the journal Pediatrics in Review, summarizes existing research and concludes that the caffeine-laden beverages can cause rapid heartbeat, high blood pressure, obesity and other medical problems in teens. Combined with alcohol, the potential harms can be severe, the authors noted. (...)

(Anm: When alcohol is consumed with energy drinks the desire to keep drinking is increased (medicalnewstoday.com 21.7.2014).)

(Anm: Energy drinks alter heart function, study shows. (…) He adds that side effects associated with consuming a large amount of caffeine include a rapid heart rate, palpitations, rise in blood pressure and even seizures or death. Energy drinks prompted increased strain in left ventricle (medicalnewstoday.com 2.11.2015).)

 

(Anm: Cardiac complications from energy drinks? Case report adds new evidence (medicalnewstoday.com 4.8.2016).)

(Anm: Just One Teaspoon of the World’s Favorite Legal Drug Is Enough to Kill You. The world’s most widely consumed psychoactive drug is caffeine — a cup of coffee to kick off the day is a norm for many of us. (…) In its concentrated form, pure caffeine can come as either a powder or a liquid. Since products are often 100 percent pure, that means just one single teaspoon of concentrated caffeine could be equivalent to drinking 28 cups of coffee, the Food and Drug Administration (FDA) warns. (thescienceexplorer.com 4.5.2016).)

(Anm: Energy drinks: adverse heart reactions linked to more than two per day. According to the Centers for Disease Control and Prevention (CDC), 31% of 12-17-year-olds regularly consume energy drinks and 34% of 18-24-year-olds reach for the stimulant-infused drinks on a regular basis. (medicalnewstoday.com 4.2.2016).)

(Anm: Energy drinks raise resting blood pressure (medicalnewstoday.com 17.3.2015).)

- Hva inneholder selve emballasjen som maten er pakket inn i?

Avviser miljøgifter i emballasjen
aftenposten.no 17.1.2013
– Drikkeflasker på det norske markedet inneholder ingen skadelige stoffer. Flaskevannet er trygt, sier Petter Nome.

Aftenposten refererte til at det nå pågår forskning på forskjellige type ftalater, som blant annet kan finnes i drikkeflasker av plast – de såkalte PET-flaskene. I den forbindelse brakte vi også et bilde av en Olden vannflaske.

– Men Aftenpostens påstander er gale og udokumenterte, det finnes ikke farlige ftalater i hverken Olden drikkevann eller andre plastflasker på det norske markedet, fremholder Petter Nome. (…)

Stabburet avviser
Også Stabburet avviser at det finnes helseskadelige stoffer i emballasjen til makrellen og leverposteien, som ble avbildet i artikkelen.

– Etter at Bisfenol A ble et tema våren 2012, har Stabburet tatt en gjennomgang av våre produkter. Vi har fått bekreftet fra våre største metalleverandører at disse produktene ikke inneholder spor av Bisfenol A, sier Inger Marie Ingdahl, kommunikasjonssjef i Stabburet.

Hun viser til at alle Stabburets produkter har emballasje som tilfredsstiller EUs krav til matkontakt. (...)

Pass på, matemballasjen kan skade deg!
aftenposten.no 15.1.2013
Boksen med makrellfilet, vannflasken og pappkruset inneholder miljøgifter som kan vandre inn i maten og videre inn i kroppen, viser ny forskning.

Hva maten inneholder, kan vi lese på forpakningen, dette plikter produsenten å opplyse. Men hva inneholder selve emballasjen som maten er pakket inn i? Og hva gjør dette med oss?

Matemballasje er laget for at maten skal holde seg bedre, beskyttes mot lys og bakterier, være innbydende og enkel å håndtere – og billig å selge.

Men det har sin pris. For nyere forskning viser at emballasje inneholder en rekke miljøgifter som kan avgis i maten. De kan hope seg opp i kroppen og blir der så lenge vi lever.

Men hva kan miljøgiftene gjøre med oss – hvor skadelige er de? I hvilken grad kan disse stoffene være med å forklare store «folkesykdommer » som kreft, ADHD, infertilitet?

Nei se, det er det lite kunnskap om. Men nå pågår forskningen på matemballasje for fullt i flere europeiske land.

Hermetikkbokser er særlig i søkelyset, for Bisfenol a (BPA) – et plaststoff som blant annet inngår i epoxybelegg som brukes på innsiden i hermetikkboksen.

Man begynte opprinnelig å bruke BPA i hermetikk for å forhindre metaller fra selve boksen i å påvirke maten. Men så viser dette seg selv som et «verstingestoff», om nå er forbundet med flere sykdommer og negative helseeffekter. (…)

(Anm: Advarer mot miljøgifter i matemballasje. – Matpakken din kan være giftig. Molekylærbiolog Marianne Brattås tror folk vet altfor lite om miljøgiftene som finnes i produktene man benytter i hverdagen. (ba.no 7.6.2015).)

- Hormonforstyrrende kjemikalier påvirker etterslekten

Hormonforstyrrende kjemikalier påvirker etterslekten
Tidsskr Nor Legeforen 2013; 133:277 (5.2.2013)
In utero-eksponering for bisfenol A hos mus har effekt på atferd og genekspresjon gjennom flere generasjoner.

Bisfenol A brukes i bl.a. plast, lim og lakk og kan gjenfinnes i urinen hos de fleste mennesker. Kjemikaliet kan opptre både som østrogenagonist og østrogenantagonist og er i dyremodeller vist å ha effekt på hjernens utvikling. Amerikanske forskere har nå studert effekter av in utero-eksponering for bisfenol A hos mus i flere generasjoner (1).

Hunnmus fikk bisfenol A i fôret både før paring og under drektigheten. Plasmanivåene hos avkommet var sammenliknbare med dem som er målt hos mennesker.

Unge dyr i førstegenerasjon hadde færre sosiale interaksjoner enn kontrolldyrene, mens de senere generasjoner hadde økt sosial interaksjon. Hjerne fra eksponerte embryoer hadde lavere genekspresjon av østrogenreseptorer, oksytosin og vasopressin enn kontrolldyrene. Lave vasopressin mRNA-nivåer ble observert helt til 4. generasjon, noe som hos hanndyr også var tilfellet for oksytosin.

– Dette er oppsiktsvekkende funn, sier professor Erik Ropstad ved Norges veterinærhøgskole. Vi er hver dag omgitt av flere hundre kjemikalier som kan ha hormonforstyrrende egenskaper. Mange av disse stoffene er ikke testet i dyreforsøk. Dette gir grunn til bekymring, særlig hva gjelder fostre og nyfødte, som er mest følsomme ved eksponering. Stadig nye stoffer viser seg dessuten å ha epigenetiske effekter, slik som nå vist for bisfenol A. I tillegg kommer at miljøforurensende stoffer nesten aldri forekommer alene, men i komplekse blandinger, noe som kan gi uforutsigbare og andre effekter enn dem man kjenner til for enkeltstoffene, sier Ropstad.

(Anm: Gestational exposure to bisphenol a produces transgenerational changes in behaviors and gene expression. Endocrinology 2012; 153: 3828 – 38.)

- Hvor mye ekstra betaler du for emballasjen? (- Noen ganger koster de over dobbelt så mye per kilo)

Hvor mye ekstra betaler du for emballasjen?

dinside.no 9.5.2014
Vi har sjekket priser på frukt og grønt - med og uten emballasje.

DYRERE: Emballert frukt og grønt koster mer enn om du kjøper tilsvarende varer i løsvekt. Men emballasjen kan også gi lengre holdbarhet.

Familien Holms engasjement i sosiale medier førte nylig til at Bama nå skal slutte å selge purre innpakket i plast. (…)

Ikke overraskende er produktene med emballasje dyrere - i samtlige seks tilfeller. Noen ganger koster de over dobbelt så mye per kilo.

Størst var prisforskjellen på chili. Men også nypoteter kostet langt mer i 1,5 kilos pose enn i løsvekt, selv om begge var fra samme opprinnelsesland. (…)

- Junk Food kan betydelig øke risiko for hjerneslag, sier forskere

‘Junk Food’ May Significantly Hike Risk of Stroke, Researchers Say (Junk Food kan betydelig øke risiko for hjerneslag, sier forskere)
news.health.com 3.10.2012
WEDNESDAY, Oct. 3 (HealthDay News) — People who eat a so-called “Western diet,” which is high in fat, salt and sugar, are at significantly greater risk for stroke or premature death, according to a new study involving rats.

Researchers from Canada found this type of food, also known as the “cafeteria diet,” creates what they called “a ticking time bomb of health problems.”

For the study, the researchers gave sedentary rats a choice of nutritional food pellets or junk food items including cookies, sausage and cupcakes. The animals were also given a choice of water or a 30 percent sugar solution that imitated soft drinks.

Like humans, the researchers said, the rats preferred the treats. And after eating a high-calorie, high-sugar and high-sodium diet for just two months, they developed symptoms of a condition known as metabolic syndrome, including high blood pressure, high cholesterol and blood sugar levels, and obesity — factors that increase the risk of stroke and other health problems.

The researchers noted that the rats were only the equivalent of about 16 to 22 years old in human years. (...)

- Dette gjør junk food med kroppen

Dette gjør junk food med kroppen
kk.no 13.1.2013
KUTT NED PÅ JUNK FOOD: Selv om det bare er en gang i blant vil det har stor effekt på kroppen din.

Når du har lest dette blir det lettere å velge bort pølser, pommes frites og kebab neste gang.

Er du svak for kjapp ferdigmat som hamburger, pølser og pizza?

Å falle for fristelsen en gang i blant gjør ikke så mye, men ikke la det bli for ofte. Kjapp ferdigmat har nemlig en rekke negative effekter på kroppen, og det er effekter du kjenner nærmest umiddelbart.

Tenk over det, og kjenn etter hvordan kroppen føles neste gang du hiver innpå med usunn kjappismat, så skjønner du hva vi mener. (...)

Måltidet er fult av usunne karbohydrater, transfett og mettet fett, tilsetningsstoffer og salt. I tillegg er næringsverdien er minimal. (...)

Gjør deg oppblåst
Ferdigmat inneholder som regel mye salt, av den enkle grunn at råvarene ikke er av beste sort, og fordi det brukes lite naturlige krydder. Dermed tilsettes det mye salt for at vi skal synes at maten faktisk smaker noe.

For mye salt binder vann i kroppen, og gjør at vi føler oss oppblåste. Dessuten gjør det deg dehydrert, og du vil føle deg slapp og energiløs. (...)

Du får lettere hodepine
Ferdigmat inneholder mye tilsetningsstoffer, og når proteinene i disse brytes ned i kroppen, dannes kjemikaliet tyramin. (...)

- Ny rapport: Hurtigmat øker risikoen for astma og eksem blant unge

Ny rapport: Hurtigmat øker risikoen for astma og eksem blant unge
vg.no 14.1.2013
RISIKOØKER: Hurtigmat, slik som denne hamburgeren, er med på å øke risikoen for å utvikle astma og eksem, ifølge en ny rapport.

(VG Nett) Å spise hurtigmat tre ganger i uken øker risikoen for astma og eksem blant unge. Det viser en ny rapport som har tatt for seg data fra flere enn 500.000 barn og unge.

Har hurtigmat noe å si for økningen av astma og eksem blant unge?

Data fra over 500.000
Det var det sentrale spørsmålet syv forskere ønske å finne svaret på i en ny internasjonal studie på astma og allergier i barndommen (ISAAC). Mandag ble rapporten publisert på nettstedet til det anerkjente tidsskriftet Thorax.

Totalt samlet forskerne inn data fra flere enn 500.000 barn og unge i begynnelsen av tenårene, og resultatene tilsier at barnets diett og kosthold spiller en viktig rolle angående hvorvidt et barn utvikler astma og eksem eller ikke. (...)

- Regjeringen foreslår et markedsføringsforbud mot usunne varer for barn

Dårlige frokostvaner kan gi fedme og hjertetrøbbel
vg.no 1.2.2014
(...) En ny studie fra Umeå universitet viser fram en sammenheng som taler frokostforkjempernes sak: Ungdom som spiser en fullverdig frokost, ser ut til å tjene på det på lang sikt.

Også tidligere forskning har vist at det å droppe frokosten i yngre år har betydning for helsen over tid, påpeker forskerne.

- Det er sannsynlig at de som spiser frokost som unge fortsetter med dette som voksne.

- Å spise frokost kan gjøre det lettere å opprettholde gode matvarer resten av dagen, på grunn av bedre balanse i blodsukkeret, sier Umeå-forsker Maria Wennberg til forskning.no. (...)

(Anm: Højt sukkerindhold i dine morgenmadsprodukter. Sukker- og saltindhold i færdige morgenmadsprodukter fra Kelloggs og Nestlé med navne som All Brand Flakes, Cookie Crisp, Coco Pops og Corn Flakes ligger i den høje ende. Det viser en helt ny global undersøgelse af morgenmadsprodukter fra 29 lande, som Hjerteforeningen har bidraget til. (hjerteforeningen.dk 29.11.2016).)  

Kan forby reklamer for usunn mat
vg.no 11.12.2012
VIL TIL KAMP MOT FEDME: Helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre.

(VG Nett) Helsedirektoratet vil ha forbud mot reklame for brus, is, sjokolade, snacks, kjeks og fete burgere som appellerer til barn.

Det kommer frem i en høringsuttalelse som nylig er offentliggjort.

Bakgrunnen er et forslag fra Helsedepartementet, om å innføre forbud mot reklame i TV og andre medier, av usunne produkter.
Forbudet skal gjelde reklame rettet mot barn og unge, men konsekvensen kan bli at det vil omfatte det meste av det nordmenn koser seg med - og som gir fedme:

Snacks, brus, is, sjokolade, kjeks, pastiller og tyggegummi med sukker, søte frokostblandinger, kaker, desserter, søte yoghurter, søte safter og søte melkedrikker. (...)

(Anm: «Sunne» frokostblandinger er sukker- og fettbomber. Flere av frokostblandingene inneholder mer enn dobbelt så mye sukker som Coca Cola. (tv2nyhetene.no 7.5.2015).)

Vil forby godterireklame
kampanje.no 5.10.2012
Skaper strid: Matbransjen og industrien har reagert kraftig på forslaget som er lagt fram av Helse- og omsorgsdepartementet og Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet om forbud av reklame for usunn mat og drikke.

Forbrukerombudet støtter Helse- og omsorgsdepartementets forslag om et forbud mot markedsføring av usunn mat og drikke rettet mot barn. (...)

90 prosent av matvarer som markedsføres mot barn er usunne
aftenposten.no 9.6.2012
WHO advarer mot markedspresset som strider mot myndighetenes anbefalinger. Nå er Norge med i en aksjon for å beskytte barns helse.

Politikerne i den amerikanske kystbyen San Francisco var først ute med å nekte McDonalds’ å putte leketøy i barnemenyen Happy Meal. Nå er det kanskje Norge som står for tur. (...)

Staten vil ikke at barna dine skal spise Kinderegg
nrk.no 9.6.2012
Kinderegget har vært et fast inventar i godteposten for flere generasjoner nordmenn. Nå kan det ta slutt.

Regjeringen foreslår et markedsføringsforbud mot usunne varer for barn. Det kan innebære at varer som Kinderegg og Happy Meal blir ulovlig, bekrefter helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap).

Helse- og omsorgsdepartementet sendte denne uken på høring en forskrift om at «markedsføring rettet mot barn og unge av energitette, salte og næringsfattige næringsmidler, er forbudt».

VIL FORBY: Helseminister Anne-Grethe Strøm-Erichsen forsikrer at det fortsatt skal være lov å selge bamsemums.

Forslaget er en kraftig innstramming av dagens lovverk som i første rekke forbyr TV-reklame rettet mot barn i beste barne-TV-tid, skriver Dagens Næringsliv.
I tillegg definerer departementet nå barn og unge som alle under 18 år, i motsetning til den tidligere 12-årsgrensen. (...)

Vil forby usunn reklame
nrk.no 23.5.2010
Helsedirektør Bjørn-Inge Larsen vil forberede et lovforslag om reklame rettet mot barn. Et forslag som helseministeren skal legge fram for Stortinget i løpet av et års tid.

Norske barn er fetere enn noensinne. Helsedirektøren vil nå forby reklame for usunn mat som er rettet mot barn. (...)

Lovforslag neste år
Helsedirekør Bjørn-Inge Larsen ser viktigheten av at presidentfruen tar opp kampen mot overvekt hos barn.

– Det hjelper oss at Michelle Obama går i bresjen for å påvirke barns livsstil i USA. Det gjør at de amerikanske forhandlerne i WHO får andre instrukser med seg når de forhandler, sier helsedirektøren.

Nå vil Larsen forberede et lovforslag om reklame rettet mot barn. Et forslag som helseministeren skal legge fram for Stortinget i løpet av et års tid, ifølge NTB. (...)

- Leger vil ha dyrere godteri

Leger vil ha dyrere godteri
vg.no 29.9.2012
VIL HA DYRERE MAT: Legeforeningen mener avgiften på sukker og sukkerholdige varer på økes.

Den norske legeforening vil gjøre usunn mat dyrere og fjerne momsen på frukt og grønnsaker,

Det skriver Vårt Land.

- Det skjer en dramatisk fedmeutvikling. Vi er helt nødt til å snu den trenden vi ser i dag, sier president i legeforeningen Hege Gjessing.

Legeforeningen mener sunn mat må merkes på en bedre måte. Merkingen er et av forslagene på en liste foreningen har utarbeidet for å bedre folkehelsen.

Blant tiltakene er også en fjerning av momsen på frukt og grønnsaker, en økning av avgiften på sukker og sukkerholdige drikker og et forbud mot transfett i matvarer solgt i norske butikker. (...)

- Støre vil forby transfett

Strengere regler for transfett i Norge
vg.no 27.1.2014
Mattilsynet innfører strengere regler for bruk av transfett i matvarer. Det blir nå maksimalt tillatt med 2 gram transfett per 100 gram fett i en matvare.

- Transfett er ikke sunt og øker blant annet risikoen for hjerte- og karsykdommer. Strengere regulering kan derfor ha betydning for folkehelsen, opplyser seksjonssjef Merethe Steen i Mattilsynet.

Det brukes transfett i blant annet kjeks, kaker og bakverk. Transfett finnes naturlig i varer som melk og kjøtt fra sau og storfe, men framstilles også kunstig ved industriell bearbeiding av fett og oljer.

De nye reglene er laget etter modell fra Danmark, Island og Østerrike. I Norge er det kun importerte matvarer som inneholder transfett. (...)

US moves to ban trans fats
BMJ 2013;347:f6749 (Published 8 November 2013)
The US Food and Drug Administration announced Thursday 7 November that it had reached a “preliminary determination” that partially hydrogenated oils, the primary source of artificial trans fats in processed foods, “are not recognized as safe” for use in food.1

Currently, partially hydrogenated oils have been designated as “generally recognized as safe” (GRAS) for their use in food. Such products can be added to food products without prior approval of the FDA. (...)

Høring om transfettsyrer
handelsbladet.no 9.9.2013
Mattilsynet har sendt en ny forskrift om innhold av transfettsyrer i matvarer på høring.

Forskriften skal regulere innholdet av industrielt fremstilte transfettsyrer i næringsmidler på det norske markedet. Regjeringen har i en stortingsmelding varslet at den vil fremme forslag om å regulere innholdet av transfettsyrer i mat. I forslaget til ny forskrift gis det forbud mot et høyere innhold enn 2 gram per 100 gram av industrielt fremstilte transfettsyrer i fett og olje i matvarer. Det skal gjelde alle matvarer som omsettes i Norge.

Det er overbevisende vitenskapelig dokumentasjon for at inntak av transfettsyrer har en ugunstig effekt på blodlipider som kolesterol og at de øker risikoen for hjertesykdom. En øvre grense for innholdet av industrielt fremstilte transfettsyrer i matvarer kan ha betydning for folkehelsen.

WHO og norske helsemyndigheter anbefaler at inntaket av transfettsyrer begrenses mest mulig og ikke overstiger én prosent av energiinntaket. Høringsfristen er 30. november. (...)

Støre vil forby transfett
vg.no 25.4.2013
LEGGER FREM MELDING: Fredag presenterer helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre fredag legger Folkehelsemeldingen. Her er han under presentasjonen av en stortingsmelding tidligere i april.

Helseminister Jonas Gahr Støre (Ap) vil forby bruk av transfett i matvarer.

Når helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre fredag legger fram Folkehelsemeldingen, tar han til orde for et eneste forbud; nemlig forbud mot transfett, skriver Aftenposten.

Forskning har vist at inntak av mer enn 5 gram transfett per dag gir en økt risiko for hjerte- og karsykdom med cirka 25 prosent.

Sammenhengen mellom transfettforbruk og risiko for hjerte- og karsykdom er godt dokumentert.

- Danskene har allerede forbudt dette farlige plantefettet, og vi legger oss på samme linje. sier Støre.

Transfett er oppvarmet plantefett blandet med nikkel og hydrogen. Det finnes både i flytende og i fast form. Oppvarmingsprosessen gjør at fettet harskner mye langsommere enn annet fett. Dessuten er det billig å produsere. (...)

Fakta om transfett
Transfett Er det absolutt verste fettet du kan spise, fordi det øker det dårlige LDL-kolesterolet og senker det gode HDL-kolesterolet.

Transfett dannes når man gjennom en kjemisk prosess tilsetter hydrogen til vegetabilsk olje. Kilde: Norsk helseinformatikk, Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (...)

- Transfett kan være en skjult helserisiko

Transfett kan være en skjult helserisiko
Tidsskr Nor Legeforen 2013; 133:1844 – 6 (17.9.2013)
Den offentlige debatten om bruk av industrielt fremstilt transfett i mat har avtatt, men nå jobbes det med en mulig endring av regelverket. Fra et helsemessig synspunkt er det gunstig å begrense inntaket, men det er vanskelig for forbrukerne å foreta informerte valg for å unngå transfett. Vi ønsker derfor å belyse viktige aspekter ved transfett for forbrukere, rådgivende fagpersoner og myndigheter. (...)

Kilder til industrielt transfett i kostholdet
Tidligere var margarin, som kunne inneholde opptil 30% transfett, den største kilden til transfett i det norske kostholdet. I midten av 1990-årene ble næringsmiddelindustrien bedt om å redusere bruken av delvis herdet fett i margarin. Denne oppfordringen resulterte i at det siden slutten av 1990-årene har forekommet ubetydelige mengder transfett i margarin (10).

I dag finnes industrielt fremstilt transfett i kjeks, kaker og andre bakervarer, butterdeigsbaserte varer, «mikrobølgepopkorn» og ulike halvfabrikater. Transfettinnholdet i ulike frityroljer varierer, og gjenbruk av slike oljer kan medføre at det dannes transfett (11). I dag benytter de to største hamburgerkjedene i Norge, Burger King og McDonalds, frityrolje som inneholder henholdsvis 0 g og maksimum 1,5 g transfett per 100 g olje (Vibeke Bryhn-Hansen, kvalitetssjef Burger King, og Hilde S. Øverby, kvalitetssjef McDonalds, personlig meddelelse). (...)

- Vi fôres med usunn reklame

Vi fôres med usunn reklame
fvn.no 17.6.2011
Store reklameplakater for sjokolade møter folk som ferdes på Oslo Sentralstasjon i disse tider.

Mer enn ti ganger så mye penger ble brukt på reklame for snop, brus og snacks som på frukt og grønt i 2010. Samtidig kjøpte folk mindre frukt og grønt i fjor.

- Det er en helt klar sammenheng mellom forbruk og reklame innenfor frukt og grønt, sier markedsdirektør Jan Hammarstrøm i Bama.

Selskapet er blant annet leverandør av frukt og grønt til kjeder som Rema 1000, Meny, Kiwi, Spar og Ultra – som samlet står for over 60 prosent av dagligvarebutikkene i Norge. (...)

Vil ha mer fruktreklame
fvn.no 17.6.2011
Aftenposten skrev i går at sunne matvarer taper i kampen om reklamepengene. Nå foreslår Gartnerhallen at ett prosentpoeng av det staten Norge tar inn i merverdiavgift øremerkes til opplysningsvirksomhet for frukt og grønt.

Gartnerhallen vil heller at en bit av momsen staten tar inn på frukt og grønt skal brukes til markedsføring enn at momsen fjernes. (...)

Foss viser til Matprat, som er finansiert via Opplysningskontoret for egg og kjøtt, og ser for seg en tilsvarende tjeneste for frukt og grønt. I dag har Opplysningskontoret for kjøtt 68,6 millioner kroner å bruke til opplysningsarbeid. Tilsvarende har Opplysningskontoret for frukt og grønnsaker (OFG) 14,9 millioner kroner å rutte med. (...)

- Amerikanske leger vil forby reklame for fast-food (hurtigmat)

Ban fast food ads on TV: U.S. doctors (Amerikanske leger vil forby reklame for fast-food (hurtigmat))
reuters.com 27.6.2011
(Reuters Health) - Fast food ads on TV are making American youth fatter and should be banned in children's programming, an influential group of doctors said Monday.

"Congress and the Federal Trade Commission have to get tough with the food industry," said Dr. Victor Strasburger, who wrote the new policy statement from the American Academy of Pediatrics (AAP), a group of 65,000 physicians.

"It's time for the food industry to clean up its act and not advertise junk food to young children," Strasburger told Reuters Health. "Just by banning ads for fast food, one study says we could decrease obesity and overweight by 17 percent."

According to the U.S. Centers for Disease Control and Prevention, more than one in six children and teenagers are obese -- up three-fold from a generation ago. (...)

- Fjernet reklame i USA – ikke i Norge

Fjernet reklame i USA – ikke i Norge
aftenposten.no 16.10.2010
I USA fjernet Activia reklametekst som sa at yoghurten var bra for magen, etter et svindyrt forlik med forbrukere. I Norge brukes salgspåstanden fortsatt. (...)

I løpet av de siste tre årene har Activia vært en av vinnerne i det norske yoghurtmarkedet. Den franske yoghurten bidrar kraftig til at stadig flere nordmenn kjøper yoghurt jevnlig. Som Aftenposten skrev mandag, går salget så bra at selskapet i disse dager jakter på nye folk til et eget salgskontor i her i landet. (...)

- Mener McDonalds lokker barna (- The burger's ingredients can cause serious harm to your body, especially when you consume them on a regular basis)

McDonald's grimaces at Happy Meal lawsuit
reuters.com 19.4.2011
(Reuters) - A lawsuit seeking to stop McDonald's Corp from offering toys with Happy Meals must be dismissed because parents can always choose not to buy the meals for their children, the hamburger giant said in a court filing late on Monday.

The lawsuit accuses McDonald's of unfairly using toys to lure children into its restaurants. The plaintiff, Monet Parham, a Sacramento, California mother of two, charges that the company's advertising violates California consumer protection laws.

The Happy Meal has been a huge hit for McDonald's -- making the company one of the world's largest toy distributors -- and spawning me-too offerings at most other fast-food chains. (...)

Mener McDonalds lokker barna
aftenposten.no 19.4.2011
Barnemenyen Happy Meal er ikke så happy likevel mener amerikansk mor – og saksøker hamburgergiganten.

En amerikansk tobarnsmor forsøker å få McDonald's til å stoppe salget av Happy Meal. Ifølge Jyllands-Posten anklager kvinnen fastfoodkjempen for å bruke leketøy til å lokke barna inn på restauranten. Inkludert i barnemenyene til McDonald's er det alltid en leke. Dette har gjort kjeden til en av verdens største distributører av leketøy.

Dette er ikke første gang restauranten må svare for kritikk i rettssalen. For noen år siden møtte Jazlyn Bradley (19) i retten i New York fordi hun mente McDonald's hadde skyld i hennes fedme. 19-åringen spiste daglig en McMuffin til frokost og et Big Mac-måltid med eplekake til kvelds. Da vekten nådde 121 kg gikk hun til søksmål. (...)

(Anm: How a Big Mac affects your body in 1 hour. (…) And now, a new infographic claims to show exactly what this world-famous sandwich does to our body within an hour of eating it. (…) "If you want to enjoy a Big Mac, try to keep it an occasional indulgence," the infographic concludes. "The burger's ingredients can cause serious harm to your body, especially when you consume them on a regular basis." (medicalnewstoday.com 25.9.2015).)

- McDonalds avviser barnefedme-krav

McDonalds avviser barnefedme-krav
nrk.no 20.5.2011
Verdas største fastfoodkjede, McDonalds, vert kritisert for å bidra til barnefedme-epidemien i USA ved å bruka marknadsføring retta mot born.

McDonalds har avvist eit krav frå 550 medisinske fagfolk om å stoppa reklame retta mot born.

- Dette handlar om den personlege og individuelle retten til å ta eigne val, seier administrerande direktør Jim Skinner, ifølgje Reuters.

McDonalds har også avvist forslag om å utarbeida ein intern rapport om kva innverknad kjeda har på barnefedme-epidemien i USA.

I USA er 17 prosent av born og unge overvektige, ifølgje styresmaktene. (...)

- Barn kan bli aggressiva av transfett

Transfetter kan begränsas i lag
testfakta.se 26.3.2012
Oppositionspartierna i riksdagen har drivit fram ett förslag om en lag som ska begränsa mängden transfetter i mat, uppger Ekot. Ett förslag har kommit från Livsmedelsverket.

När vegetabiliska oljor härdas för att bli fasta, så bildas transfetter. Dessa fetter hittas bland annat i kakor och snabbmat. Danmark har redan ett förbud mot mer transfetter än två procent i livsmedel. Många svenska producenter har redan minskat på transfetter, så att livsmedlen klarar en eventuell lägre lagstiftad gräns.

Främst är det importerade produkter som inte kommer att klara en tvåprocentsgräns. I dagsläget finns inget formellt krav på att redovisa om det finns transfetter i en vara eller inte. (...)

Barn kan bli aggressiva av transfett
testfakta.se 16.3.2012
Barn och straffångar borde inte serveras mat med transfett. Det menar forskare i Kalifornien efter att man hittat en koppling mellan transfett och aggressioner.

Att transfett är dåligt för hälsan är allmänt känt. Men ny forskning visar att det även kan påverka humöret. I studien ingick 945 män och kvinnor i olika åldrar. Alla medverkande kände sig mer otåliga och aggressiva efter att ha stoppat i sig transfett. Fetterna finns i bland annat pommes frites och kakor.

– Våra slutsatser gör ännu angelägnare att avråda människor från att äta transfetter, och att inte servera mat som innehåller transfett på institutioner som skolor eller fängelser, säger forskaren Dr. Beatrice Golomb vid UC San Diego Department of Medicine till Huffingtonpost. (...)

Ord for dagen
aftenposten.no 22.2.2011
Ord for dagen
Transfett. Transfett er en type fler- eller enumettet fett. Transfett forekommer naturlig i små mengder i kjøtt og meieriprodukter fra drøvtyggere, men mesteparten av transfettet som mennesker får i seg gjennom kosten i dag, blir produsert industrielt som et biprodukt under herding av planteoljer. Transfett er hverken nødvendig for kroppen eller godt for helsen. Tvert imot har transfett vist seg å øke faren for å utvikle hjertesykdom og kreft. (...)

Transfett kan tynge sinnet
forskning.no 15.2.2011
Inntak av transfett øker risikoen for å utvikle depresjon, antyder ny studie. Samtidig kan også lett omsettelige karbohydrater spille en rolle.

Det skal være første gang forskere følger en gruppe i en befolkning over flere år, analyserer et bredt spekter av fettyper - og ser på koblinger til depresjon.
Datagrunnlaget er over 12 000 frivillige i SUN Project. Deltakerne ble fulgt opp over seks år.

Ved starten på studien var det ikke påvist depresjon hos noen av dem, men mot slutten ble tilstanden konstatert hos 657 personer.
- Deltakerne i studien med forhøyet inntak av transfett, hadde opp til 48 prosent høyere risiko for depresjon sammenlignet med de som ikke fikk i seg dette fettet.

Det opplyser førsteamanuensis Almudena Sánchez-Villegas i forebyggende medisin ved University of Las Palmas.

Han er førsteforfatter på studien, som er publisert i PLoS ONE. (...)

(Anm: Dietary Fat Intake and the Risk of Depression: The SUN Project. PLoS ONE 6(1): e16268.)

Dette tar livet av titalls tusen briter hvert år
nrk.no 22.6.2010
Det sier de britiske myndigheteres helse-vaktbikkje National Institute for Health and Excellence (Nice) til den britiske avisen Telegraph.

Les også: Veikroer får stryk for barnemenyen

Instituttet sier usunn mat har lagt en «forferdelig og tung byrde av dårlig helse på staten, og en betydelig byrde på økonomien».

Nå tar fagfolkene til orde for å forby transfett og lover som pålegger matprodusenter å lage sunnere mat. Årsaken er en sammenstilling av alle tilgjengelige data om ernæring som viser forholdet mellom usunn mat og sykdom. (...)

– Chipsindustrien sitter på en bombe

Fortsatt mye kreftfremkallende stoff i maten
nrk.no 11.12.2013
Chips er akrylamid-verstingen i svenske matbutikker, viser en ny undersøkelse.

Mengden av det kreftfremkallende stoffet akrylamid holder seg svært høyt i svenske matvarer. Innholdet i grovbrød og potetgull er høyere enn i resten av EU. Og i Norge øker Mattilsynet presset på produsentene. (...)

– Chipsindustrien sitter på en bombe
tv2nyhetene.no 14.2.2013
Norsk forsker mener kreftfaren i potetgull enkelt kunne vært redusert.

Elleve år etter at det helsefarlige stoffet akrylamid ble påvist i en rekke matvarer viser nasjonale målinger ingen tegn til lavere nivåer.

Chips- og pommes frites er blant verstingene, men selv om en norskutviklet metode kan fjerne opptil nitti prosent av akrylamidinnholdet i slike potetprodukter, har ingen produsenter tatt den i bruk.

– Du kan jo si at industrien sitter jo på en liten bombe, da. Fordi dette her kan jo se ut som de handler litt i likhet med tobakksindustrien, at man ikke gjør noe, sier Hans Blom, som har ledet utviklingen av metoden.

Dannes naturlig under steking
Akrylamid er et stoff som dannes naturlig i stivelsesrike produkter ved varmebehandling over 120 grader. Den norske metoden, som er utviklet i miljøet rundt Nofima (tidligere Matforsk) på Ås, går i enkelhet ut på å fjerne sukker og redusere aminosyre på overflaten av produktene. Dette gjøres i et raskt bad før stekeprosessen starter og fører altså til at langt mindre akrylamid dannes.

Hans Blom som har utviklet metoden mener dette er en rimelig prosess som kan redde liv. Likevel er ikke industrien villig til å ta den i bruk frivillig, i følge Blom. Derfor etterlyser han pålegg om maksverdier fra myndighetene.

– Et direkte budskap til Mattilsynet i Europa og USA, det er at man får på plass en risikovurdering. Og så må man kunne sette grenser i forhold til det, sier Blom. (...)

- Derfor «bare må» du tømme hele chipsposen

Derfor «bare må» du tømme hele chipsposen
vg.no 12.9.2013
TØMMER POSEN: For mange holder det ikke med litt potetgull eller et par ruter sjokolade. Forskere mener de kan forklare hvorfor mange av oss «bare må» spise hele posen.

Mange klarer ikke slutte å spise før chips- eller godteriposen er tom. Men det har ingenting med selvkontroll å gjøre, mener forskere.

Er du blant dem som bare må tømme chipsposen eller spise opp hele sjokoladeplaten? Forskere mener det ikke handler om mangel på selvkontroll, men rett og slett en type sult som er vanskelig å håndtere - «hedonic hunger», eller sug som man kaller det på norsk, skriver Telegraph. (…)

- Melk kan være dårlig for hjertet?

Melk kan være dårlig for hjertet
vg.no 24.2.2012
HVA HAR DU I KJØLESKAPET: Fete melkeprodukter, som ost, rømme og fløte, kan øke risikoen for å dø av koronar hjertesykdom - hvis du er kvinne.

(VG Nett) Fete melkeprodukter og storfekjøtt kan øke risikoen for å dø av hjerte- og karsykdommer. Men bare for kvinner, ifølge en ny norsk studie.

Forskerne fant ut at helmelk, rømme og fete oster økte sjansen for å dø for tidlig, skrev Dagens Medisin torsdag.

- Kvinner med høyest inntak av naturlig transfett, hadde femti prosent høyere risiko for å dø av koronar hjertesykdom enn de som hadde det laveste inntaket, sier Ida Laake til VG Nett.

Hun er førsteforfatter for den oppsiktsvekkende studien, og jobber ved avdeling for biostatistikk ved Institutt for medisinske basalfag på Universitetet i Oslo. Koronar sykdom er en fellesbetegnelse for hjerteinfarkt og hjertekramper, og skyldes trange blodårer til hjertet. (...)

(Anm: British Journal of Nutrition 2012 FirstView Article : pp 1-12.)

(Anm: Melk hjelper ikke mot beinskjørhet hos eldre. Eldre med et kosthold rikt på kalsium, er ikke bedre beskyttet mot å brekke bein eller armer. Norge ligger i verdenstoppen på bruddskader. Om lag 9000 voksne nordmenn brekker hoften hvert år. (nrk.no 3.10.2015).)

(Anm: Mye melk kan forkorte livet ditt. Det viser en ny stor svensk studie. (…) Selv om man i tillegg spiser mye frukt og grønt så oppveier ikke det den økte risikoen for tidlig død ved høyt melkeinntak, skriver Uppsala Nya Tidning. (…) Ifølge forskerne er en mulig forklaring at melk inneholder mye laktose som brytes ned til galaktose i kroppen. Dyreforsøk har koblet galaktose til så kalt oksidativt stress, infeksjon, tidlig aldring og død. (…) Professor Karl Michaëlsson sier til Uppsala Nya Tidning at det ikke er hans oppgave som en enkelt forsker å komme med kostholdsråd, men at de nå har en studie som er unik i verden og som peker i samme retning som tidligere studier; høyt melkekonsum fører på sikt til dårligere helse, mens høyt inntak av frukt og grønnsaker fører til et lengre liv. (dn.no 15.2.2017).)

(Anm: Kaja Helland-Kigen klinisk ernæringsfysiolog, Opplysningskontoret for Meieriprodukter (Melk.no.) De som er mest benskjøre drikker minst melk Niels Christian Geelmuyden fremsetter i boken Sannheten i glasset påstanden «Vi drikker mer melk enn i de fleste andre land, likevel er det ingen som har større andel av benskjørhet enn nordmenn». Vi mener denne påstanden trenger oppklaring. (aftenposten 23.10.2015).)

- Forskere: Der er ingen beviser for, at mælk er usundt. De seneste år har der været mange skræmmehistorier om mælk. Men sandheden er, at det ikke er muligt at drage nogle meningsfulde konklusioner om mælkens sundhed ud fra den tilgængelige litteratur, konkluderer forskere.

(Anm: Forskere: Der er ingen beviser for, at mælk er usundt. De seneste år har der været mange skræmmehistorier om mælk. Men sandheden er, at det ikke er muligt at drage nogle meningsfulde konklusioner om mælkens sundhed ud fra den tilgængelige litteratur, konkluderer forskere. Det vides stadig ikke med sikkerhed, om mælk øger risikoen for at udvikle kræft, hjerte-kar-sygdomme eller tidlig død. Forskerne mener, at der er behov for yderligere omfattende og standardiserede undersøgelser. (jyllands-posten.dk 5.11.2015).)

–  Mycket mjölk kan leda till förtida död. (– Våra nya forskningsresultat stärker hypotesen att en hög konsumtion av mjölk ökar risken för förtida död genom att orsaka en för kroppen skadlig kronisk låggradig inflammation, i synnerhet hos kvinnor, säger professor Karl Michaëlsson vid Uppsala kliniska forskningscentrum.) (- Tidigare djurförsök har kopplat galaktos till så kallad oxidativ stress, inflammation, tidigt åldrande och död.)

Mycket mjölk kan leda till förtida död
netdoktor.se 22.2.2017
Stor mjölkkonsumtion kan förkorta livet, enligt en ny studie vid Uppsala universitet och Karolinska institutet som inkluderar 106 000 personer.

– Våra nya forskningsresultat stärker hypotesen att en hög konsumtion av mjölk ökar risken för förtida död genom att orsaka en för kroppen skadlig kronisk låggradig inflammation, i synnerhet hos kvinnor, säger professor Karl Michaëlsson vid Uppsala kliniska forskningscentrum.

Hos kvinnor som drack minst tre glas mjölk per dag var risken för förtida död nästan tre gånger högre än för män som drack lika mycket. Inte ens ett högt intag av frukt och grönt kan kompensera för den risk som mjölk orsakar, menar forskarna. En teori till att mycket mjölk kan vara skadligt är att mjölken innehåller laktos, som i kroppen bryts ner till galaktos. Tidigare djurförsök har kopplat galaktos till så kallad oxidativ stress, inflammation, tidigt åldrande och död. (…)

- Kan mælk øge min risiko for kræft?

(Anm: Amina Manzoor: För tidigt att slå fast att mjölk är farligt (dn.se 22.2.2017).)

(Anm: Af Maj Dahl-Rasmussen. Kan mælk øge min risiko for kræft? Er der en sammenhæng mellem at drikke mælk og udvikle kræft? Her får du et overblik over, hvad undersøgelser på feltet viser frem til nu. (netdoktor.dk 11.8.2017).)

- Av Susann Stave, studentrepresentant, Norsk Forening for Ernæringsfysiologer. Kvakksalvere gir helseskadelige råd.

(Anm: Av Susann Stave, studentrepresentant, Norsk Forening for Ernæringsfysiologer. Kvakksalvere gir helseskadelige råd. Selvlærte eksperter og kompetente fagfolk settes i samme bås. (…) Som trettenåring gikk jeg selv i fella. Jeg fikk store utslett i ansiktet. Etter å ha gått til lege i over et år uten bedring ble jeg tatt med til en homeopat som utga seg for å være «ekspert» på ernæring. Etter en samtale og såkalte «hårprøver» ble jeg bedt om å kutte melk, gluten, egg og gjær. (dagbladet.no 29.7.2016).)

(Anm: Calcium intake and risk of fracture: systematic review. BMJ. 2015 Sep 29;351:h4580.)

(Anm: Slik skjuler bransjen E-stoffer i norsk ferdigmat. Skriver heller sitronsyre og guarkjernemel enn E330 og E412. (dinside.no 16.10.2015).)

- «Junkfood» gir dårlig sperm

«Junkfood» gir dårlig sperm
nrk.no 17.5.2011
Transfettsyrene i hamburgere kan føre til lavere sædkvalitet hos menn.

Menn som spiser mye «fastfood» får dårligere sædkvalitet, viser ny amerikansk forskning.

Spiser menn mye pizza, hamburgere og chips, har de gjerne dårligere spermkvalitet enn andre menn, skriver fpn.dk.

Færre sædceller

Årsaken til at «junkfood» gir dårlig sperm, er transfettsyrene i maten. Antall sædceller har en betydning for mannens fertilitet.

Amerikanske forskere fra Harvard University har undersøkt 33 menn, og påviste at de som hadde flere transfettsyrer i spermien, hadde en lavere konsentrasjon av sædceller.

I tillegg kan transfettsyrene være med på å forhøye kolesterolet i blodet, som igjen kan øke risikoen for å få hjerte- og karsykdommer. (...)

- Et friskt eple skal ikke vare evig!

Eplet som nektet å dø
aftenposten.no 2.4.2012
Etter nesten fem måneder i stuetemperatur fremsto dette eplet grønt og fristende. Men var det virkelig det?

Først da det begynte å dø, ble det liv i eplet. Etter fem måneder med stillstand, begynte det å skje ting. Eplet ble brunt og bløtt, og det begynte å boble der stilken hadde vært, den bare forsvant.

Mange har vel opp gjennom historien drømt om evig liv. Men når epler later til å være helt uberørt av tidens tann, så kan det fort minne mer om et mareritt enn en drøm. Hva i all verden er gjort med et eple som ikke har så mye som en skrukk i skinnet etter fem måneder? Et friskt eple skal ikke vare evig!

- Hvor lenge et eple holder seg i romtemperatur er avhengig av sort. Jeg vil si fra fire dager til tre uker, sier eplebonde Marius Egge I Lier. Men han snakker om norske epler, og det er noe for seg selv. - I motsetning til mange av våre utenlandske kolleger har vi ikke lov til å behandle eplene på noen måte etter at de er plukket.

Urørte gener
Ingen vi har snakket med, har hørt om genbehandling av epler, men det finnes andre metoder. I tillegg til at man bevisst dyrker frem sorter med tykkere skall og bedre holdbarhet, er man mange steder rundhåndet i sin hjelp til naturen. Amerikanerne er spesielt liberale når det gjelder sprøyting av blant annet frukt, også etter at den er plukket.

Ekspertene er enige om at vårt ekstremt holdbare eple sikkert er sprøytet mot sopp og insekter gjentatte ganger - hvordan og hvor ofte er det vanskeligere å si noe om - og sannsynligvis også vokset for å holde seg ekstra godt. Voksen forsegler eplet, og hindrer både vann og fuktighet i å trekke ut, og ytre uhumskheter i å komme inn. Det er selvfølgelig god butikk for kjøpmennene som får mindre svinn når færre epler blir dårlige og råtner.

Men medaljen har en bakside.

- I Florida har jeg sett skilt som advarer gravide mot å spise epler. Da er det gøy å drive med frukt! sier Egge ironisk. Han misunner ikke sine utenlandske kolleger de liberale reglene.

- Nei, jeg tror det er en fordel for oss at vi har friske epler som ikke er behandlet med så mye kjemi. Og når importvernet oppheves 1. desember hver høst, er norske fruktdyrkere uansett sjanseløse, sier Egge som ikke tror epler noe sted sprøytes så kraftig at det er skadelig – Jeg er mest opptatt av smaken, og jeg liker ikke smaken av sprøytemidler. Jeg ville nok vasket, og kanskje skrelt, utenlandske epler før jeg spiser dem.

- Boblingen?
- Den er helt naturlig. Den tyder på at eplet gjærer, det blir alkoholholdig.

Cocktail
Likevel frister det ikke Reidar Andestad: - Nei, et sånt eple ville jeg ikke spist, sier han, som ikke synes ekstrem holdbarhet er noe kvalitetstegn. Han er daglig leder i Økologi Norge (OIKOS), og holder seg til økologisk mat og frukt.

- Vi får mange slike henvendelser om ferske matvarer som holder seg unormalt lenge. Svaret er som regel at de er sprøytet. Epler kan være sprøytet mot sopp og insekter seks, syv ganger. Og det er slett ikke alltid det er nok å vaske eller skrelle, giftstoffene ligger ikke bare utenpå, de trekker også inn i fruktkjøttet. Undersøkelser viser at vi får mest sprøytestoffer i oss fra epler og poteter. (...)

- Usunn kost kobles til lavere IQ

Usunn kost kobles til lavere IQ
forskning.no 10.2.2011
Barn som kaster innpå mye søt, fet og bearbeidet mat, typisk junk food, risikerer dårligere resultater på IQ-tester enn barn som spiser sunt.

Hvis foreldrene ofte velger å servere barnet brus og burger framfor fisk, frukt og salater, kan det påvirke hjernen.
Nye resultater viser at et fett og søtt kosthold som treåring, og i tiden før, kan kobles til en nedgang på 1,67 IQ-poeng ved 8,5 års alder.

Derimot kunne sunne 8,5 åringer, som har spist mye mat som salat, grønnsaker, fisk og ris fra de var helt små, forvente en økning av sine IQ-poeng med 1,20.

Resultatene er publisert i Journal of Epidemiology and Community Health.

(Anm: Are dietary patterns in childhood associated with IQ at 8 years of age? A population-based cohort study. J Epidemiol Community Health 2010
(7 February 2011)
.)

Bedre IQ med sunn mat
aftenposten.no 17.2.2011
Barn som kaster innpå mye søt, fet og bearbeidet mat, typisk junk food, risikerer dårligere resultater på IQ-tester enn barn som spiser sunt, skriver forskning.
no. Hvis foreldrene ofte velger å servere barnet brus og burger fremfor fisk, frukt og salater, kan det påvirke hjernen. Nye resultater viser at et fett og søtt kostholdsom treåring, og i tiden før, kan kobles til en nedgang på 1,67 IQ-poeng ved 8,5 års alder. Derimot kunne sunne8,5 åringer,som har spist mye mat som salat, grønnsaker, fisk og ris fra de var helt små, forvente en økning av sine IQ-poeng med 1,20. (...)

- Studie: Kan beskatning av brus hjelpe mot fedme?

Study: Can a Soda Tax Help Curb Obesity? (Studie: Kan beskatning av brus hjelpe mot fedme?)
healthland.time.com 30.6.2011 (Time)
Amid the many battles the United States is fighting — in Libya, with Congress, in Afghanistan, to name a few — there's another costly war going on at home: against Americans' expanding waistlines.

As the U.S. population continues to balloon, health and local officials are findng new ways to help us slim down: reimagining the food pyramid, posting calorie-counts on menus, banning chocolate milk from schools, taking toys out of Happy Meals. Now Illinois is proposing an increase on the state's soda tax, which would add a penny an ounce to the cost of most soft drinks with added sugar or sweeteners. If it passes, you'll have to pay a quarter more for a 24-oz. Coke in the Prairie State — and so, presumably, be less likely to buy it, consume less sugar and lose weight.

But new research from Northwestern University suggests that soda taxes don't actually help obese people lose weight, largely because people with weight problems already tend to drink diet soda rather than the sugary kind. So taxing full-calorie sodas may not help many Americans make better dietary choices. (...)

- Mye brus gjør leveren sykelig fet (- En liter brus om dagen i seks månader resulterar i en fordobling av fettmengden i lever och bukhule)

Mycket läsk gör levern sjukligt fet
svt.se 2.1.2012
En liter läsk om dagen i sex månader resulterar i en fördubbling av fettmängden i levern och bukhålan.

Det visar en dansk undersökning där 47 personer antingen fick dricka vatten, mjölk, diet-läsk eller "vanlig" läsk. I American Journal of Clinical Nutrition konstaterar forskarna att det gick inte att se att läskdrickarna blev fetare än andra.

Däremot ökade deras inlagring av fett i levern dramatiskt, vilket kan leda till exempelvis diabetes och skrumplever. (…)

(Anm: Sucrose-sweetened beverages increase fat storage in the liver, muscle, and visceral fat depot: a 6-mo randomized intervention study1,2,3. Am J Clin Nutr February 2012).)

- Coca-Cola har mer syre enn eddik

Coca-Cola har mer syre enn eddik
nrk.no 27.5.2012
Stadig smådrikking av brus skader tannemaljen din.

Eddik har en pH-verdi på 2,7. Brusdrikken Coca-Cola har en pH-verdi på 2,5, noe som kan være skadelig for tennene dine.

Du har sikkert hørt at hyppig brusdrikking ikke er bra for tennene. Årsaken til det ligger ikke bare i den store sukkermengden.

Brus er en svært syreholdig drikk, og syre skader tennene dine. I en undersøkelse gjort av den britiske avisen The Sunday Telegraph havner Coca-Cola øverst på verstinglista over syreholdige drikker. (...)

Vil juicedrikkingen til livs
Kathy Harley er dekan ved tannfakultetet ved Royal College of Surgeons i Storbritannia. Hun sier til The Sunday Telegraph at mange foreldre gir barna sine juice og en boks rosiner i et forsøk på å få i dem de anbefalte fem om dagen. (...)

Dentists' warning on smoothies and juices: popular drinks more acidic than vinegar
telegraph.co.uk 20.5.2012
Health-conscious parents are "misguidedly" letting their children's teeth rot by giving them too many fruit smoothies and juice drinks, senior dentists have warned.

The concerns were raised as official figures disclosed that dental problems have become the third most common reason for children to be admitted to hospital.

An investigation by The Sunday Telegraph reveals the acid levels of popular juice drinks consumed by millions of households – including one found to be more acidic than vinegar.

Dr Kathy Harley, dean of the dental faculty at the Royal College of Surgeons, said many parents encouraged their children to drink smoothies and juices every day, unaware that the combination of high acid levels and sugar content can destroy young teeth.

Instead of giving children the apparently healthy snack of fruit juice and a box of raisins, it would be better for their teeth if they were given a glass of water and a handful of chocolate buttons, she said.

Manufacturers are required to publish information about the nutritional content of drinks on the label – but not their levels of acid, which can erode the surface of teeth, making decay more likely. (...)

The other fruit drinks tested, including Tropicana orange juice, Copella apple juice, Innocent smoothies, Capri Sun orange drink and Robinsons Fruit Shoot apple and blackcurrant low sugar drink all had acid levels ranging between 3.3 and 3.8.

The most acidic beverage tested was Coca Cola, with a pH level of 2.5 and 12.5 teaspoons of sugar in a 500ml (17.5 fluid ounces) bottle.

Dentists said that rather than consuming fruit or fruit juices as a snack, they were better consumed at meal times or accompanied with something containing calcium, such as cheese, which neutralises acid. (...)

Så farlig er brus med sukker
slank.no 9.1.2012
Skal du drikke brus bør du helst velge den sukkerfrie varianten. Brus med sukker er svært helseskadelig i følge ny forskning.

Fettinnholdet i leveren og bukhulen blir mer enn fordoblet. Nivået av det farlige kolesterolet og triglyserider stiger tilsvarende og det siger mer fett ut i musklene. Risikoen for at man utvikler type-2 diabetes øker og spesielt unge er utsatt for å bli rammet av sykdommen non-alkoholisk fettlever.

Det er konsekvensene av å drikke en liter sukkerbrus hver dag i et halvt år, i følge en undersøkelse publisert i American Journal of Clinical Nutrition.

Forsøkspersonene i undersøkelsen drakk enten sukkerbrus, sukkerfri brus søtet med aspartam, skummet melk eller vann. Det var kun hos personene som drakk sukkerbrus man så de skadelige effektene. Alle personene var overvektige ved undersøkelsens begynnelse.

Vektøkningen var beskjedne 1,3 kilo i gruppen som drakk sukkerbrus. Forskerne kunne således ikke påvise at man ble merkbart tykkere av sukkerbrus, men man kunne altså se økte nivåer av fettavleiringer rundt de indre organer. (...)

- Cola som vaskemiddel

Cola som vaskemiddel
dinside.no 21.8.2012
Du kan gjøre mye mer med Coca Cola enn å drikke den. Vaske do, for eksempel.

Rengjør alt fra toalettet til kaffetrakteren.

DinSide Coca-Cola er en av verdens mest kjente merkevarer og antakelig brusen det drikkes mest av, men visste du at cola også fungerer som rengjøringsmiddel?

Brusen skal ha en rekke bruksområder i heimen - men vær obs på kan miste lysten på å drikke cola når du ser hvor effektiv den er som vaskemiddel ...

Cola på kjøkkenet
Det meste kjente rengjøringstrikset er antakelig å bruke cola mot svidde kasserollebunner. Har du svidd fast lørdagens risengrynsgrøt og sliter med å få vasket bunnen ren, heller du oppi cola og lar det stå noen timer før du vasker kjelen, skriver Care2.com. Slik skal det være mye lettere å få bort det som har svidd seg fast.

Et annet triks er bruk av cola for å rengjøre kaffetrakteren. Den skal nemlig fjerne kalk som gjerne legger seg på innsiden av glasset til kolben. Også her er trikset å fylle kolben med cola og la det stå noen timer før du vasker og skyller den godt. (...)

- Cola hjelper ikke på magen

Cola hjelper ikke på magen
aftenbladet.no 29.11.2012
Trodde du tam Cola var bra for mageproblemer? Da tar du feil.

I disse dager er det mange som er sengeliggende med mageproblemer. Vaktleder ved Stavanger legevakt, Torunn Dirdal Tønnessen, kan melde om at det er flere henvendelser angående mageproblemer enn vanlig, men at det ikke er noen overraskelse på denne tiden av året.

- På denne tiden av året er folk mer inne. Dermed kommer folk tettere på hverandre og sykdommen smittes lettere.

- Cola er en myte
Det er kjent at mange bruker Cola uten kullsyre som en måte å roe mageproblemene på. Dette avfeier Dirdal Tønnessen.

- Dette er bare en myte. Med mageproblemer er det viktig å drikke ofte og lite, men dette bør ikke være søte drikker som Cola. Da må de i såfall blandes ut. Søte drikker gir heller motsatt virkning, de fører vannet feil vei.

Bare å vente
Dirdal Tønnessen oppfordrer altså folk til å drikke ofte og lite, men ikke Cola.

- Det er mange som ringer for veiledning, men det er ofte ikke noe å gjøre. Man må bare vente. Det folk kan gjøre er, som tidligere nevnt, å drikke. Men ikke drikk mye på en gang, da kommer det bare opp igjen.

Det er ofte barn som er utsatt og om de har et eller flere av de følgende symptomene bør de ringe legevakten:

1. Høy feber.
2. Slapphet og medtatthet.
3. Blod i avføring ved diaré. (...)

- Skrukork gjorde nyfødte tykkere

Skrukork gjorde nyfødte tykkere
aftenposten.no 17.11.2012
Nå har forskerne funnet forklaringen på et plutselig hopp i fødselsvekten til barn i Norge fra 1989 til 2000.

I løpet av ti år økte nyfødtes vekt med 50 gram. Økningen skjedde i takt med at norske kvinner drakk mer brus enn før.

-  Fødselsvekt er interessant, blant annet fordi høy fødselsvekt øker risikoen for overvekt senere, sier professor Trond Markestad.

Nå har Markestad og forsker Jacob Grundt funnet årsaken.

- Vi så at vektøkningen startet da de store, halvannen liter brusflaskene med skrukork kom på markedet og man kunne gå og «smådrikke» brus gjennom dagen. Tendensen snudde da de gode, sukkerfrie brusene kom og det samtidig ble mer populært å drikke vann, fastslår Markestad.

Tilbake til vann
Fra 2000 gikk nemlig inntaket av vann og lettprodukter blant gravide opp på bekostning av brusinntaket.

Da sank også vekten på nyfødte barn. Prosjektet ble satt i gang etter en observasjon i medisinsk fødselsregister om at fødselsvekten i Norge økte markant fra 1990 til 2000. Registeret viste også at vekten var tilbake på 1990-nivå igjen i 2010.

Forskerne sammenlignet barnas fødselsvekt med salg av brus i Norge og satte dette opp mot statistikker over ernæring og fysisk aktivitet. (...)

- Vi har særlig anbefalt vann som tørstedrikk i stedet for søte drikker, sier hun. Dette har vært mye omtalt i mediene og i brosjyrer til ulike målgrupper - også til gravide, på nettsider og i dialog med helsetjenesten. Retningslinjer for svangerskapsomsorgen med anbefalinger om kosthold kom i 2005, og kan også ha bidratt til nedgangen. Da fødselsvekten gikk ned, gikk også sukkerforbruket ned. Omsetningen av sukker gikk ned fra ca. 45 til 31 kilo pr. innbygger i året i perioden 2001-2010. (...)

- Coca-Cola fortsatt beste merkevare for ellevte år på rad

Coca Cola named best brand in world for 11th year in row (Coca-Cola fortsatt beste merkevare for ellevte år på rad)
news.yahoo.com 4.10.2012
London, Oct. 4 (ANI): Soft drink major Coca-Cola has been named as the world's best brand for the 11th year in a row, a survey has found.

According to consultancy Interbrand's 11th annual ranking of the world's best global brands, apart from Coca Cola, IBM, Microsoft and Google made up the top four.

Apple saw the biggest increase in value of all top 100 brands at 37 percent, with a year of technical glitches with the iPhone 4 made up by the success of its iPad. (...)

(Anm: Best Global brands 2012 (interbrand.com).)

Vekst for Coca Cola
e24.no 17.7.2012
VOLUMVEKST: Coca Cola Company leverer sterke andrekvartalstall tirsdag ettermiddag.

Drikkevareselskapet gjør det stadig bedre i de fremvoksende økonomiene, og leverer sterke tall for årets andre kvartal.

Drikkevaregiganten Coca Cola legger tirsdag frem sitt regnskap for årets andre kvartal.

Selskapet omsatte for 13,1 milliarder dollar, eller snaue 80 milliarder kroner.

Driftsresultat endte på 2,8 milliarder dollar, noe som tilsvarer rett over 17 milliarder kroner. (...)

Det betyr at de fleste pilene peker oppover for selskapet:

Volumet med solgte drikkevarer stiger med fire prosent, mens inntektene fra driften stiger med 15 prosent. (...)

Vokser
Mens selskapets drikkevareomsetning bare stiger med én prosent i USA kommer mesteparten av veksten kommer i nye markeder.

Selskapet har en volumvekst på 20, 9 og 7 prosent i henholdsvis India, Russland og Kina.

I Europa faller omsetningen til konsernet. (...)

- Vi bør ikke akseptere en verden der multinasjonale selskaper bruker skitten taktikk for å skaffe seg god samvittighet

Coca-kolonisering
aftenposten.no 29.6.2012
Det er en tankevekker at det brukes tre liter vann for å lage én liter Cola. Vann som den swaziske lokalbefolkningen selv ville hatt bruk for, skriver Vilde Glosemeyer Havrevold (17).

Selskapet som produserer Bonaqua, Coca-Cola, går med gigantiske overskudd hvert år. I 2005 satt de igjen med hele 15 milliarder dollar i overskudd, og det stiger stadig. Afrika og Asia er de kontinentene der salget av produktene deres stiger kraftigst, som følge av den økonomiske utviklingen i mange av landene. Selv i de fattigste, mest rurale landsbyene får du kjøpt en flaske Coca- Cola. Mennesker som knapt nok har penger til livets opphold, blir utsatt for propaganda fra selskapet, og mange skraper sammen nok til en flaske så de kan «Open Happiness». (…)

Skitten taktikk
Det blir solgt en milliard colabokser om dagen. I tillegg kommer flaskesalget. Hvert menneske trenger mellom to og tre liter vann i døgnet. I tillegg kommer vann til hygieniske behov. Én milliard mennesker har ikke rent drikkevann. Vi bør ikke akseptere en verden der multinasjonale selskaper bruker skitten taktikk for å skaffe seg god samvittighet og fremstå som et ansvarlig selskap. Derimot bør vi være for en rettferdig verden, der vi ikke misbruker hverandres tillit.

For å sitere «Rent vann til Afrika»- kampanjen: Vann redder liv. Hvilket vann drikker du? Det i springen, eller det som blir produsert av Coca-Cola? 7

Vi bør ikke akseptere en verden der multinasjonale selskaper bruker skitten taktikk for å skaffe seg god samvittighet. (…)

- New Yorks borgermester vil ha forbud mot store brus

New Yorks borgermester vil ha forbud mot store brus
nrk.no 1.6.2012
New Yorks borgermester vil forby de største begrene med brus. Her en visuell oversikt over hvor mye sukker man får i seg når man heller i seg store begre med leskedrikk.

New Yorks borgermester Michael Bloomberg vil gjøre det forbudt å selge brus i «supersize»-størrelse.

Bloomberg slår et nytt slag for folkehelsen når han nå går ut og varsler forbud mot søte drikker servert i «supersize».

Verken restauranter, kiosker, sportsarenaer eller kinoer skal få lov til å selge brus i stor størrelse, mener Bloomberg.

Slik vil han forebygge overvekt blant New Yorks innbyggere. (...)

(Anm: Læskedrikke øger risiko for type 2-diabetes – selvom du ikke er tyk. Et nyt studie viser, at et dagligt indtag af sukkerholdige drikkevarer øger din risiko for type 2-diabetes – uafhængigt af overvægt. Endnu en god grund til at genindføre sodavandsafgiften, mener Diabetesforeningen. (diabetes.dk 28.7.2015).)

(Anm: Kunstigt sødet sodavand er ligesom almindelig sodavand relateret til udvikling af type 2-diabetes. Mere end 400 ml sodavand om dagen er relateret til en dobbelt så stor risiko for at udvikle ikke alene type 2-diabetes, men også den mere sjældne diabetes-type kaldet LADA. Overraskende synes risikoen at være den samme uanset om sodavanden er sukkersødet eller sødet med kunstige sødemidler. Det fremgår af et svensk studie. Diabetesforeningen ser med bekymring på undersøgelsen. (diabetes.dk 26.10.2016).)

(Anm: Too much soda may raise children's risk of fatty liver disease (medicalnewstoday.com 14.2.2017).)

- Brus øker risikoen for astma

Brus øker risikoen for astma
kk.no 18.2.2012
Enda en god grunn til å droppe den usunne væsken.

Brus er ikke akkurat helsekost, for den er full av sukker vi ikke trenger. Drikker du brus hver dag, kan det gjøre deg magefeit viser ny dansk forskning.

LES OGSÅ: Drikke som saboterer slankekuren

Nå kommer det dessuten forskningsresultater som viser at å drikke mye brus kan øke risikoen for å utvikle astma eller KOLS. Det skriver ScienceDaily (ekstern lenke).

Med brus regnes både vanlig brus som Cola, Sprite osv., men også lemonade, Powerade, Gatorade og andre søte leskedrikker.

Forskere i Australia gjorde en studie over to år som viste at jo mer brus testpersonene drakk daglig, jo større var risikoen for at de utviklet astma eller KOLS. 13,3 prosent av testpersonene med astma og 15,6 prosent av testpersonene med KOLS drakk mer enn en halvliter brus om dagen.

Vi forbinder jo ofte KOLS med røyking, og studien viste også at de som både drakk mye brus OG røykte hadde enda større risiko for å utvikle KOLS. (...)

- Økt salg av energidrikker bekymrer ADHD Norge

Én boks og barnet nærmer seg overdose
aftenposten.no 22.4.2014
TRUENDE ENERGI: En 14-åring ble i februar innlagt på Lillehammer sykehus med livstruende svikt i flere organer. Legene mente årsaken var overdose koffein, etter at gutten hadde drukket fire liter energidrikke i løpet av en natt.

Salget av energidrikker er tredoblet på fire år, og det er barn og ungdom som drikker aller mest. (…)

(Anm: Energy drinks raise resting blood pressure (medicalnewstoday.com 17.3.2015).)

Energy Drinks Promise Edge, but Experts Say Proof Is Scant
nytimes.com 1.1.2013
Energy drinks are the fastest-growing part of the beverage industry, with sales in the United States reaching more than $10 billion in 2012 — more than Americans spent on iced tea or sports beverages like Gatorade.

Their rising popularity represents a generational shift in what people drink, and reflects a successful campaign to convince consumers, particularly teenagers, that the drinks provide a mental and physical edge.

The drinks are now under scrutiny by the Food and Drug Administration after reports of deaths and serious injuries that may be linked to their high caffeine levels. But however that review ends, one thing is clear, interviews with researchers and a review of scientific studies show: the energy drink industry is based on a brew of ingredients that, apart from caffeine, have little, if any benefit for consumers. (...)

Økt salg av energidrikker bekymrer ADHD Norge
nrk.no 23.4.2012
ADHD-rammede Oda Wågsås drikker ofte Red Bull på fest, og virkningen er den samme for hennes som for andre. Hun får enda mer energi.

Salget av koffeinholdige energidrikker er doblet de siste to årene. Ingen vet eksakt hvilken effekt koffein har på mennesker med ADHD, men salgsutviklingen bekymrer ADHD Norge.

Doblet omsetning på to år
Ifølge tall fra Red Bull Norge, har omsetningen av energidrikker det siste året vært på 750 millioner kroner. Det er nesten en dobling på to år, og salget øker mest i ungdomsmiljøene.

Det bekymrer ADHD Norge, som er interesseorganisasjon for ADHD-pasienter.

– Er du i utgangspunktet hyperaktiv og får i deg noe som trigger dette, så kan aktivitetsnivået bli ganske stort. Det er ikke alltid like heldig, sier Tor Eikeland, generalsekretær for ADHD Norge.

Eikeland mener at hvis nye ungdomstrender gir ADHD-pasienter uheldige bivirkninger, bør myndighetene se nærmere på problemet. (...)

Red Bull svarer kun på pressehenvendelser via mail. I en kommentar skriver kommunikasjonssjef Kristian Kjelman at de er positive til en kartlegging av hvilken effekt koffein har på mennesker med ADHD-diagnose.

Kjelman fremhever at Coca-Colas «Burn» er markedets mest solgte energidrikk målt i mengde, men Red Bull har høyere omsetning grunnet pris. (...)

- Daglig inntak av sukkerfri brus kan øke risiko for hjerteanfall og slag, ifølge studier

Daily diet soda may increase risk of heart attack, stroke: study (Daglig inntak av sukkerfri brus kan øke risiko for hjerteanfall og slag, ifølge studier)
reuters.com 19.2.2012
(Reuters) - Diet soda may benefit the waistline, but people who drink it every day may have a heightened risk of heart attack and stroke, according to a new U.S. study.

Although the researchers, whose work appeared in the Journal of General Internal Medicine, found that older adults who drank diet soda every day were 44 percent more likely to suffer a heart attack, their research did not prove that the sugar-free drinks alone were to blame.

There may be other things about diet-soda lovers that explain the connection, said lead researcher Hannah Gardener, of the University of Miami Miller School of Medicine, and her team.

"What we saw was an association. These people may tend to have more unhealthy habits," she said.

She and her colleagues tried to account for that, noting that daily diet-soda drinkers did tend to be heavier and more often have heart risk factors such as high blood pressure, diabetes and unhealthy cholesterol levels.

Gardener and her team studied 2,564 New York City adults who were 69 years or older at the study's start. Over the next decade, 591 men and women had a heart attack, stroke or died of cardiovascular causes -- including 31 percent of the 163 people who drank a diet soda daily at the start of the study. (...)

(Anm: Diet Soft Drink Consumption is Associated with an Increased Risk of Vascular Events in the Northern Manhattan Study. Journal of General Internal Medicine 2012 (January 27).)

- Bearbeidet mat som leverpostei, bearbeidet kjøttbacon og pølser bør ikke inntas daglig, mener forskerne

Mer rött kött ökar risken för typ 2-diabetes
lakartidningen.se 25.7.2013 (Läkartidningen.se 2013-07-25)
En studie publicerad i JAMA Internal Medicine visar ett samband mellan ökad konsumtion av rött kött över tid och risk för typ 2-diabetes. Många tidigare studier har visat att personer som äter rött kött löper ökad risk att utveckla typ 2-diabetes, men ingen har tidigare studerat effekten av kostförändringar över tid.

Observationsstudien bygger på långtidsdata från tre kohortstudier från Harvard om totalt ca 150 000 personer under i genomsnitt 20 år. Deltagarna har via frågeformulär besvarat frågor kring livsstil och uppkomst av nydebuterade sjukdomar. Konsumtionen av rött kött efterfrågades vart fjärde år, och incidensen av typ 2-diabetes mättes via självrapportering och bekräftades av ett kompletterande formulär med frågor om symtom, diagnostiska test och behandling.

Studien har inte tagit hänsyn till varför deltagarna förändrat sin köttkonsumtion. Författarna understryker att man, trots försök att korrigera för detta, inte kan utesluta att dessa förändringar kan vara en markör för större livsstilsförändringar. En justering för BMI minskade associationen mellan konsumtionen av rött kött och risken för typ 2-diabetes något, vilket antyder att övervikt är en del av förklaringen till riskökningen. (...)

- Å spise tre baconskiver i løpet av én uke kan øke brystkreftrisiko hos eldre kvinner. (- Studien fant imidlertid ikke en sammenheng mellom å spise rødt kjøtt og økt risiko for brystkreft. Det fant heller ikke en sammenheng mellom brystkreftrisiko og bearbeidet kjøttinntak hos premenopausale kvinner.)

(Anm: Eating Three Rashers Of Bacon A Week 'Could Increase Breast Cancer Risk In Older Women'. Breast cancer is the most common cancer in the UK. Eating just three rashers of bacon or two sausages a week could raise a woman’s risk of breast cancer, a new study has claimed. Researchers from the University of Glasgow found postmenopausal women who ate around 9 grams of processed meat a day had the highest risk of developing the disease among those in the study. The study didn’t, however, find an association between eating red meat and increased breast cancer risk. Nor did it find a link between breast cancer risk and processed meat intake in premenopausal women. Breast cancer is the most common cancer in the UK. (huffingtonpost.co.uk14.1.2018).)

(Anm: Red and processed meat consumption and breast cancer: UK Biobank cohort study and meta-analysis. Abstract AIM: Red and processed meat may be risk factors for breast cancer due to their iron content, administration of oestrogens to cattle or mutagens created during cooking. We studied the associations in UK Biobank and then included the results in a meta-analysis of published cohort studies. CONCLUSIONS: Consumption of processed meat, but not red meat, may increase the risk of breast cancer. Eur J Cancer. 2017 Dec 21;90:73-82.)

Derfor bør du ikke spise rødt kjøtt
aftenposten.no 19.4.2013
Man vet at ivrige kjøttetere løper større risiko for å pådra seg blant annet hjerte- og karlidelser. Nå beskriver den amerikanske forskeren R.A. Koeth en sannsynlig forklaring på hvorfor det er slik: Den kjemiske forbindelsen karnitin forefinnes i betydelige mengder i rødt kjøtt. Når karnitin brytes ned av bakteriene i tarmen, dannes forbindelsen trimetylamin, som det er kjent at kan forårsake åreforkalkning, som igjen øker risikoen for hjerte- og karsykdom. Jo mer rødt kjøtt man spiser, jo mer trent blir bakteriene i å bryte ned karnitin på dette viset. Hos vegetarianere finner man en annen tarmflora, som ikke bryter ned karnitin så effektivt. Karnitin tas også i form av kosttilskudd og anvendes i visse medisinske behandlinger. (...)

(Anm: Rødt kjøtt kan gi kreft. Kjøttprodukter gir kreft. De som mener det motsatte lytter ikke til verdens beste forskning. Kronikkforfatterne bak Ytringen Ingen kobling mellom rødt kjøtt og kreft kommer med oppsiktsvekkende uttalelser. (…) Forskerne har åpenbart dårlig peiling på epidemiologi – læren om årsaker til sykdom og død – et viktig fag moderne medisin og helsevesen baseres på. (nrk.no 28.1.2016).)

– Pølser aukar faren for tarmkreft
nrk.no 8.3.2013
Pølser og anna behandla kjøt aukar faren for å døy av kreft eller hjarte-karsjukdommar.

Behandla kjøt, som pølser, bacon og skinke, kan auke faren for å døy tidleg, ifølgje europeiske forskarar. Norske menn et dobbelt så mykje raudt og behandla kjøt som anbefalt.

Ein har lenge vore klar over helsefaren ved for mykje raudt kjøt. Den siste tidas hestekjøtskandalar har òg gjort forbrukarar og myndigheiter merksam på at ein ikkje alltid kan vete kva kjøt ein verkeleg et.

No syner det seg at òg behandla kjøt, som til dømes pølser, bacon og skinke, aukar sjansane for å døy av kreft eller hjarte-karsjukdommar.

Kreft og hjarteproblem
Forskinga er publisert i BMC Medicine og er resultatet frå forskingsgruppe knytt til Verdas helseorganisasjon (WHO) og EU. Forskarane har følgt ein halv million europearar, inkludert ei gruppe nordmenn. Kvar person vart følgd i snitt i 13 år. (...)

Pølser kan gi kreft
aftenposten.no 20.4.2012
Jo mer pølser, leverpostei og bearbeidet kjøtt man spiser, jo større er risikoen for å bli rammet av kreft i bukspyttkjertelen. Denne konklusjonen er svenske forskere kommet frem til etter å ha sammenstilt tilgjengelig forskning på området, skriver Forskning & Framsteg. Man mistenker at årsaken er nitritt og lignende tilsetningsstoffer. 50 gram bearbeidet kjøtt daglig øker risikoen med en femtedel. Dette tilsvarer en hotdog eller to skiver bacon. (...)

Allt rött kött farligt för hälsan
testfakta.se 13.3.2012
Allt rött kött leder till ökad risk för hjärt-kärlsjukdomar och cancer. Det visar ny stor studie från Harvard-universitetet.

(Dagbladet): Spiser du for mye rødt kjøtt kan du øke du risikoen for å dø tidlig og å dø av hjerte- og karsykdom og kreft, ifølge en ny amerikansk studie publisert i Archives of Internal Medicine.

En porsjon rødt kjøtt (84 gram) om dagen øker dødsrisikoen med 13 prosent, mens en porsjon bearbeidet kjøtt (en pølse i brød eller to baconskiver), øker risikoen med 20 prosent, ifølge forskerne ved Harvard School of Public Health.

De har fulgt og kartlagt kostholdet til 37 698 menn og 86 644 kvinner i henholdvis 22 og 28 år. Jevnlig inntak av rødt kjøtt ble assosiert med økt dødsrisiko. (...)

Allt rött kött farligt för hälsan
testfakta.se 13.3.2012
Allt rött kött leder till ökad risk för hjärt-kärlsjukdomar och cancer. Det visar ny stor studie från Harvard-universitetet.

Studien omfattar provresultat från 121.000 människor och uppföljningstiden är hela 28 år, rapporterar SVT Vetenskap.

En daglig portion med bearbetat rött kött, till exempel korv och pastejer, ökar risken att dö i cancer och hjärt-kärlsjukdomar med 20 procent, enligt studien. Men allt annat rött kött är nästan lika farligt.

Att äta upp till ett halvt kilo rent kött i veckan är inte farligt. Svenskarna äter dock i genomsnitt betydligt mer än så, nämligen 1,3 kilo kött i veckan. (...)

Studie: Pølse og postei gir økt kreftrisiko
vg.no 13.1.2012
- ØKER RISIKOEN: Pølser og posteier kan øke risikoen for å få kreft, ifølge en ny, svensk undersøkelse.

Å spise bearbeidede kjøttprodukter som pølse, bacon eller leverpostei øker risikoen for kreft i bukspyttkjertelen, ifølge svenske forskere. (...)

– Bacon hver dag kan gi dødelig kreft
nrk.no 13.1.2012
Bearbeidet mat som bacon og pølser bør ikke inntas daglig, mener forskerne.

Lavkarbohysteriet har ført til at salget av bacon og fet mat har skutt i været. Nå viser det seg at to strimler med bacon om dagen kan føre til dødelig kreft.

Det har forskerne ved Karolinska institutt i Stockholm funnet ut. En undersøkelse utført ved instituttet viser at å spise 50 gram bearbeidet kjøtt om dagen kan øke risikoen for å få kreft i bukspyttkjertelen. Studien er publisert ved i «British journal of cancer» i dag.

Spiser man 100 gram med bearbeidet kjøtt om dagen øker risikoen for å få kreft med 38 prosent. Spiser man 150 gram bacon eller annet bearbeidet kjøtt øker risikoen med 57 prosent.

Samtidig går salget av fete varer som bacon, smør og fløte går som aldri før her i landet. Lavkarbodietter får skylden for salgsøkningen.

Kun fem prosent lever etter fem år
Eksperter mener at det generelt er liten risiko for å få bukspyttkjertelkreft. I Storbritannia er risikoen for å bli rammet krefttypen i løpet av livet målt til en 1 av 77 for menn og 1 av 79 for kvinner.

Kreftdiagnosen blir ofte stilt sent, og 80 prosent av de med diagnosen dør i løpet av ett år. Kun fem prosent av de med diagnosen lever etter fem år.

Studien er basert på data fra 11 studier hvor de har sett på 6643 tilfeller av bukspyttkjertelkreft. (...)

- Kan kaffe svekke synet ditt?

Kan kaffe svekke synet ditt?
kk.no 13.10.2012
HVOR MYE DRIKKER DU OM DAGEN? En ny studie viser at det kan være en sammenheng mellom inntaket av kaffe og øyesykdom.

Ny studie viser at det kan øke risikoen for grønn stær.

Det er ingen tvil om at kaffe har en effekt på kroppen din. (...)

Nå viser i tillegg en ny studie at kaffe kan bidra til å svekke synet ditt, skriver Sciencedaily.com. (...)

Kan være en sammenheng i Skandinavia
I studien blir det hevdet at et stort inntak av kaffe kan øke risikoen for å utvikle glaukom eller grønn stær - en sykdom som øker trykket i øyet og kan bidra til at synsnerven blir skadet.

Studien er den første i USA som har sett nærmere på sammenhengen mellom inntaket av kaffe og risikoen for å utvikle glaukom, og det er faktisk statistikk fra Skandinavia som er bakgrunn for forskningen.

– Befolkningen i Skandinavia har de høyeste frekvensene av grønn stær og glaukom, forteller forfatteren av studien, Jae Hee Kang, forsker i «Network Medicine» og ved et kvinnelig sykehus i Boston.

– Fordi befolkningen i Skandinavia også er blant dem som har det høyeste inntaket av kaffe i verden, og tidligere studier har vist at kaffe kan ha en sammenheng med glaukom, startet vi studien for å evaluere risikoen, forteller han. (...)

(Anm: Immune response damaging in acute glaucoma (medicalnewstoday.com 16.7.2014).)

(Anm: The Relationship between Caffeine and Coffee Consumption and Exfoliation Glaucoma or Glaucoma Suspect: A Prospective Study in Two Cohorts. Ophthalmology & Visual Science, 2012; 53 (10): 6427.)

Caffeinated Coffee Linked to Vision Loss
sciencedaily.com 3.10.2012
ScienceDaily (Oct. 3, 2012) — A new study suggests caffeinated coffee drinkers should limit their intake to reduce their chances of developing vision loss or blindness. According to a scientific paper in Investigative Ophthalmology & Visual Science, heavy caffeinated coffee consumption is associated with an increased risk of developing exfoliation glaucoma, the leading cause of secondary glaucoma worldwide. (...)

"Scandinavian populations have the highest frequencies of exfoliation syndrome and glaucoma," said author, Jae Hee Kang, ScD, of Channing Division of Network Medicine at Brigham and Women's Hospital in Boston, Mass. "Because Scandinavian populations also have the highest consumption of caffeinated coffee in the world, and our research group has previously found that greater caffeinated coffee intake was associated with increased risk of primary open-angle glaucoma, we conducted this study to evaluate whether the risk of exfoliation glaucoma or glaucoma suspect may be different by coffee consumption." (...)

(Anm: The Relationship between Caffeine and Coffee Consumption and Exfoliation Glaucoma or Glaucoma Suspect: A Prospective Study in Two Cohorts. Ophthalmology & Visual Science, 2012; 53 (10): 6427.)

- Professor advarer mot helsefarlig kaffetrend

Professor advarer mot helsefarlig kaffetrend
tv2.no 3.1.2013
BRUK FILTER: Den nye trenden med kaffemaskiner og presskanner øker kolesterolet, advarer professor, som oppfordrer kaffeelskere til å drikke papirfiltrert kaffe.

Visste du at espressoen fra kaffemaskinen du fikk til jul kan inneholde ti ganger så mye fettstoffer som traktekaffe? (…)

– En studie som ble publisert i fagtidsskriftet The Journal of Lipid Research har vist at seks kopper kokekaffe om dagen bidrar til en 40 prosents økning i kolesterolnivået over seks uker, så det er utvilsomt en fordel at bruken av kokekaffe er blitt redusert, sier Drevon.

Ifølge Drevon og Norsk Kaffeinformasjon øker ikke papirfiltrert kaffe kolesterolet. Hvis bruk av kaffemaskiner og kaffekapsler øker kolesterolnivået, er dette noe Drevon mener bransjen ikke vil snakke så høyt om.

– Dette er underkommunisert, som jeg ser det, men det er fornuftig å ta dette opp. For hvis du har kunnskap om ting som forbruker, kan du gjøre valg basert på rasjonell kunnskap, og ikke bare gjøre det reklamen forteller deg, sier Christian A. Drevon. (…)

- Derfor bør du styre unna palmeolje

Freia har ingen planer om å kutte det ut
tv2nyhetene.no 28.3.2013
Kvikk Lunsj inneholder miljø- og helseskadelig palmeolje

I over 70 år har Kvikk Lunsj vært selve symbolet på tursjokolade i Norge. Men mens vi koser oss på skitur i den norske naturen, blir stadig mer regnskog på den andre siden av jorda rasert fordi etterspørselen etter palmeolje er så stor. (...)

– Jeg tror ikke norske forbrukere er veldig klar over dette, sier Eidi Ann Hansen, kampanjeansvarlig i Grønn Hverdag. (...)

Enda verre er det med den populære Freia-sjokoladen «Påskeegg». Den inneholder mellom tjue og tretti prosent palmeolje. (...)

– «Påskeegg» er en versting. Dette er et produkt som vi anbefaler folk å ikke kjøpe, sier Eidi Ann Hansen til «TV 2 hjelper deg». (...)

(Anm: Palmeolje er hovedingrediens i pulverposene. Knorrs supper og sauser bader i utskjelt fett. (nrk.no 12.3.2015).)

(Anm: Fjerner palmeolje: - Selskapene er livredde for å bli boikottet. Matprodusenter gir etter for press fra forbrukerne, mener professor. (aftenposten.no 2.4.2015).)

Sterkt kolesteroløkende effekt
Palmeoljen er ikke bare miljøskadelig, den er også lite gunstig for helsa vår.

– Det som skjer med kroppen når vi spiser palmeolje er at vi får i oss palmetinsyre. Det er en fettsyre som har en sterk kolesteroløkende effekt. Dermed øker risikoen for å få hjerte- og karsykdommer, sier Christian Drevon, professor i ernæringsvitenskap ved Universitetet i Oslo. (...)

Dette er palmeoljeverstingen
nrk.no 29.6.2012
Det brukes fortsatt mye palmeolje i norsk kjeksproduksjon. Sætre-fabrikken bruker aller mest.

Forbruket av den utskjelte palmeoljen i norske matvarer er kraftig redusert på få måneder. Men kjeks er fortsatt en versting. (...)

Løvold mener det også er kritikkverdig at Sætre ikke oppgir palmeolje som ingrediens på flere av kjekspakkene sine.

– Palmeolje skjules ofte under betegnelsen vegetabilsk olje eller fett. Vi mener det misleder forbrukerne. Den skadelige oljen er den største årsaken til at regnskogen raseres i Indonesia og Malaysia. Omtrent 85 prosent av palmeoljen som importeres til Norge kommer derfra, sier Løvold. (...)

Tine fjerner palmeolje
aftenposten.no 30.4.2012
Tine endrer oppskriften på en rekke av sine produkter, og fjerner palmeoljen.

– 90 prosent fases ut i 2012. Resten tar vi ut i 2013, sier Tines konsernsjef Stein Øiom i en pressemelding.

I dag tilsetter Tine palmeolje i Brelett, pizzadeig og paideig.

Tine begrunner endringen med helse- og miljøperspektivene, og deres bevissthet rundt samfunnsansvaret rundt disse perspektivene. I pressemeldingen skriver de: «Kunder og forbrukere skal vite at Tine anstrenger seg for å imøtekomme de krav og ønsker disse har.» (...)

Derfor bør du styre unna palmeolje
nrk.no 22.4.2012
Slik ser oljepalmefrukten ut. Palmeoljen presses ut av den røde frukten på et raffineri.
RegnskogfondetVerdens billigste olje er farlig for både hjertet og regnskogen. Orangutangen og tigeren er bare to av mange arter som er utrydningstruet grunnet palmeoljeproduksjon.

Palmeolje er verdens billigste olje, og brukes av en rekke norske produsenter i kjeks, sjokolade, snaks, babygrøt og utallige andre matvarer.

– De fleste matvareprodusenter klarer å finne alternativer til palmeolje hvis de prøver, men fordi det er verdens billigste olje er det kostbart å bytte den ut, forteller Anja Lyngsmark, kampanjeansvarlig i Regnskogfondet til NRK.no. (...)

30 prosent palmeolje i snacks
nrk.no 22.4.2012
Ostepopp, popcorn, potetgull og nøtter kan inneholde så mye som 30 prosent palmeolje.

Popcorn, potetgull, nøtter og ostepopp kan inneholde så mye som en fjerdedel palmeolje uten at det står på pakken.

Betegnelsen vegetabilsk olje høres sunt ut, men betyr ofte palmeolje.

Så lenge produsentene ikke merker produktene med palmeoljeinnhold, vet vi ikke hva vi får i oss.

Både popcorn, nøtter, potetgull, ostepopp og baconcrisp inneholder store mengder palmeolje. (...)

Sjokoladefavoritter fulle av palmeolje
nrk.no 1.4.2012
Over halvparten av 73 vurderte sjokolader inneholder palmeolje. Også flere andre godteriprodukter er sjekket.

Disse sjokoladene har opptil 15 prosent palmeolje.

Grønn Hverdag og Regnskogfondet har vurdert 84 sjokolader og annet godteri.

48 av sjokoladene og 8 andre godterivarianter inneholder palmeolje.

Palmeolje øker konsentrasjonen av kolesterol i blodet, og kan føre til hjerte- og karsykdom. (...)

Ikke kjøp Vita-margarin før 2012
kk.no 19.12.2011
Først da er den helse- og miljøskadelige oljen fjernet.

Plantefett anbefales ofte foran animalsk fett. Palmeolje er imidlertid verstingen blant matoljene.

Den finnes i 1 av 10 matvarer, blant annet i kjeks, kaker, potetgull og friterte produkter. Sjekk hvilken potetgulltype som er minst usunn.

Denne oljen er ikke bra verken for helsa eller miljøet. Flere matprodusenter har tatt konsekvensen av dette, og bruker ikke lenger palmeolje i sine produkter.

Mills, som lager Vita hjertego'-produktene, følger nå etter.

Fra januar 2012 er palmeolje ikke lenger noe de benytter seg av når de tilvirker margarin.

«Vi har forbedret fettsyresammensetningen i Vita hjertego'-margarinene våre ytterligere, og erstatter nå palmeolje med andre vegetabilske oljer. Dette er et prosjekt vi har jobbet med over lengre tid», melder Mills i en e-post til KK.no (...)

Disse matvarene skjuler skummel palmeolje
tv2nyhetene.no 19.12.2011
Oljen kamufleres som «vegetabilsk fett», og er farlig for både kroppen og miljøet. (...)

Helseskadelig
– Hele 45 prosent av fettsyrene i palmeolje er palmitinsyre. Palmitinsyre er en av de mest kolesterol-økende fettsyrer vi har, sier klinisk ernæringsfysiolog Helen Engelstad Kvalem.

Hun skjønner ikke hvorfor matindustrien må importere og bruke planteoljen i mat de fleste av oss spiser daglig.

– Jeg ser ikke poenget med å bruke en helsefarlig olje som palmeolje, når den enkelt kan byttes ut med andre, sunnere vegetabilske oljer som rapsolje og solsikkeolje, fortsetter Engelstad Kvalem.

Matvareindustrien kamuflerer forekomsten av rapsolje ved å skrive «vegetabilsk olje» eller «vegetabilsk fett» i varedeklarasjonen.

– Dette er misvisende, og gjør det vanskelig å være forbruker. Særlig fordi det til nå ikke har blitt stilt noen krav til korrekt merking av mat, mener Engelstad Kvalem. (...)

Et miljøproblem
Norge importerer rundt 15 tusen tonn palmeolje årlig, og ved siden av matproduksjon brukes den også til kosmetikk og biodrivstoff.

I tillegg til å være en usunn vegetabilsk olje som øker kolesterolet, fører palmeoljeproduksjonen til store ødeleggelser av regnskogene i Asia, særlig i Malaysia og Indonesia.

– Industrien gjør at regnskogen forsvinner på grunn av brenning og nedhugging. Den frodige regnskogen med mangfoldig dyreliv må vike plass for store palmeoljeplantasjer, og det er trist, sier leder i Regnskogfondet, Lars Løvold

– Alle bør jo ta vare på regnskogen. (...)

Disse matvarene inneholder palmeolje:

•Nugatti
•Cheese Doodles fra OLW
•Diverse Toro-posesaus
•Toro Pizzabunn
•Old El Paso Tortillas
•Old El Paso Cheddar Dip mix
•Vita Hjertego' Margarin
•Brelett
•Mr.Lee-nudler
•Vestlandslefsa
•Nestlé barnemat
•"Nå" Pizza- og paideig fra Tine
•Maarud Peanøtter
•Polly Peanøtter
•Kims Micropopcorn
•Kaptein-kjeks
•Toro Pannekaker Ferdigmiks
•FOX
•Knorr Bérnaisesaus
•Pringles
•Mills Peanøttsmør
•Safari-kjeks (...)

Samarbeider om hjertesunn mat
nasjonalforeningen.no 14.4.2009 (Nasjonalforeningen for folkehelsen)
Vita hjertego’ og Nasjonalforeningen for folkehelsen har inngått samarbeid for å bedre informasjon og kunnskap om forebyggende kostholdstiltak innen hjertehelse. Som et ledd i dette arbeidet vil Nasjonalforeningen for folkehelsen merke Vita hjertego’ med sin anbefaling.

I løpet av den nærmeste fremtid vil alle produktene fra Vita hjertego’ ha påtrykt en anbefaling fra Nasjonalforeningen for folkehelsen.
Vita hjertego’ er et varemerke fra Mills DA, som tilbyr hjertesunne matvarer. Siden lanseringen av margarin i 1997 har Vita hjertego’ lansert hjertesunne alternativer innen leverposteier, majones, olje, ost, pølser, fruktdrikk, brød og rundstykker. (...)

Nasjonalforeningen for folkehelsen vil gjennom samarbeidet med Mills ha muligheten til å påvirke produktutviklingen til Vita hjertego’ og dermed også nordmenns kostholdsvaner. (...)

- Forbrukerrådet ut mot lufta

Forbrukerrådet ut mot lufta
handelsbladet.no 12.12.2011
Smash er et av produktene Forbrukerrådet har røntgenfotografert. Her ser du hvor mye av posen som er luft. Om man trenger røntgenbilder for å se at det er mye luft i dagligvarehylla, er en annen sak.

«Du betaler for forurensende luft i butikken», er overskriften på en sak Forbrukerrådet har sendt ut i dag. De har røntgenfotografert snacks, frokostblandinger og vaskemidler med nedslående resultater.

Forbrukerrådets røntgenbilder viser ikke overraskende at pakkene med frokostblandinger er halvfulle. Resten er luft. Potetgullposer og ferdigpakket lørdagsgodteri er andre eksempler de trekker frem. Det er altså grunn til å tro at emballasjeoptimering blir satt på dagsorden nå i førjulsstria.

Forbrukerrådet har røntgenfotografert ulike dagligvarer i «svulmende poser og fargerike esker for å se om matkremmerne jukser, skriver Forbrukerrådet i en pressemelding.

Bildene er tatt ved radiografiutdanningen ved Høgskolen i Oslo, og viser ifølge Forbrukerrådet at produsentene «blåser opp emballasjen med store mengder luft».

- Unødvendig emballasje betyr tusenvis av unødige lastebiler på veiene pluss enorme mengder søppel, sier Gunsteins Instefjord som er fagdirektør for handel hos Forbrukerrådet. Rådet lurer også på hvorfor ingen «setter en stopper for galskapen med å sende innpakket luft land og strand rundt?»

DMF mener ikke overraskende at emballert luft bidrar til dårligere uteluft og økte kostnader. Det er likevel ikke unødvendig emballasje som er hovedproblemet. (...)

- Derfor bør du alltid ha havregryn

Sover du dårlig? Spis frokost til kvelds!
kk.no 17.4.2012
SØVNDYSSENDE: Havregryn og banan skal hjelpe deg å sove bedre, ifølge ekspert.

Det kan hjelpe deg til bedre søvn.

Sliter du med å få sove om kvelden? Da har vi dette noe overraskende tipset til deg: Spis frokost til kvelds!

Grunnen til at dette kan være en idé er ikke det at du ikke skal legge deg sulten, selv om sultfølelse kan hindre kroppen å falle til ro slik at du sovner.

Havregryn og banan
Nei, i boka The Good Sleep Guide av Sammy Margo, en kjent fysioterapeut fra Storbritannia, tipses det om at du kan spise havregryn, banan og yoghurt for å få sove.

Det er fordi havre inneholder søvnhormonet melatonin og tryptofan, en aminosyre du trenger for å produsere melatonin selv. Banan er også en fin kilde til tryptofan, og inneholder dessuten magnesium, som har en beroligende effekt. Til slutt har du på litt naturellyoghurt, så får du også i deg litt kalsium, litt proteiner, og gode bakterier som gavner fordøyelsen.

Du trenger ikke spise en kjempeporsjon, og du kan godt lage deg havregrøt i stedet, hvis det frister mer.

Hvis du har problemer med å sove om kvelden vet du allerede at du bør ligge unna koffeinholdige drikke på kveldstid, at soveromstemperaturen er behagelig, luften god, og at det er mørkt i rommet. (...)

(Anm: Havregrynene du alltid bør velge. Har en positiv effekt på blodsukkeret. HAVREGRYN: Hvilke havregryn er egentlig best - store, lettkokte eller økologiske? (kk.no 23.11.2015).)

(Anm: Havregryn giver sundere børn. Jo mere fuldkorn fra især havre danske skolebørn spiser, desto lavere er deres blodtryk og kolesteroltal, og desto bedre er deres insulinfølsomhed. Det viser en ny undersøgelse fra Institut for Idræt og Ernæring ved Københavns Universitet blandt 713 børn i alderen 8-11 år. De fleste har en opfattelse af, at havregryn er sundt, men det er aldrig blevet videnskabeligt undersøgt. Derfor er resultaterne vigtige. (pharmadanmark.dk  2.6.2017) (FREDAG FORMIDDAG - 22).)

– Må regne med å få småkryp i grøten i sommer. Inne i pakken så det ut som om insektet hadde laget noe spindelvevsaktig.

(Anm: – Må regne med å få småkryp i grøten i sommer. Inne i pakken så det ut som om insektet hadde laget noe spindelvevsaktig. Sunnmøringen Tor Sivertstøl fikk en brå slutt på frokostplanene denne morgenen. Sommervarmen gjør det vanskelig å stoppe oppblomstring av møll, hevder bransjen. (…) Han hadde så lyst på havregrøt. Men da han åpnet pakken kom møllen flaksende ut av kartongen. – Det første jeg ser når jeg åpner havregrøtpakken er denne møllen som svimer rundt, forteller Tor Sivertstøl. (nrk.no 7.8.2018).)

Oppskrifter på grøt
klikk.no 11.4.2012
Grøt er perfekt fast food

Grøt er enkel, rask, sunn og billig mat for store og små. Endelig en fast food-trend vi kan kaste oss over med god samvittighet!

I New York selges havregrøt til frokost både hos Starbucks og McDonald’s.

– Jeg tror at mange ser at grøt er et godt alternativ til muffins og baguetter. Grøt laget på havre og bygg er kortreist og miljøvennlig mat, sier kokebokforfatter og faglærer i ernæring Margit Vea. (...)

Eldre blir friskere med havresuppe
nrk.no 30.9.2011
Beboere ved sykehjem i Steinkjer er blitt friskere og mer robuste etter kjernesunn kveldsmat. Kostholdsekspertene jubler.

Det siste året har den kjedelige brødskiva før leggetid blitt byttet ut med en rykende varm porsjon havresuppe med blåbær. De ansatte ved Steinkjer eldresenter har tatt grep om kostholdet, og ser overraskende resultater.

• Les også: Kartleggjer eldre sine matvanar

– Altså, de faller forsatt. De brekker bein, blir syke og får hjerneblødning, sier Marthe Solnes Persgård overfor Steinkjer-Avisa.

– Men de som bor her har nesten unngått infeksjoner det siste året. Bronkitt og lungebetennelse er nærmest fraværende. (...)

Havre - gullkornet for deg som skal ned i vekt
vg.no 18.9.2011
Her er superkornet som gjør deg mett, opplagt og gir deg bedre kolesterol - og som hjelper deg ned i vekt.

Havregrøt er rett og slett en super start på dagen. Men velg helst normalvarianten, og ikke den lettkokte, anbefaler ekspertene.

- Havregrøt gir langsom blodsukkerstigning, en god, langvarig metthetsfølelse og god fordøyelse. Det er en smart start på dagen både når du skal ned i vekt, eller ønsker å holde vekten, sier Torunn Nordbø, ernæringsfysiolog ved Opplysningskontoret for brød og korn.

Hemmeligheten er det sunne kostfiberen betaglukan. (...)

Derfor bør du alltid ha havregryn
kk.no 22.8.2011
Ikke bare er det superbillig. Sjekk de fordelene!

SUNN MAT TRENGER IKKE VÆRE DYRT: Havregryn koster ikke mye, men gir deg fortsatt masse av mineralene og vitaminene kroppen din trenger.

Fast food og annen bearbeidet mat er ofte å få på hvert gatehjørne, og i tillegg er det billig og lettvint.

Men det trenger ikke være dyrt eller vanskelig å velge sunt, så lenge du vet hva du skal se etter, skriver iVillage.com. For eksempel så er havregryn veldig bra for immunforsvaret ditt i tillegg til at det kan hjelpe kroppen din og bekjempe betennelse.

Ved siden av havregryn finnes det også masse annen supermat som du kan få tak i billig. Bare sjekk ut disse alternativene. (...)

- Slår alarm om soppgift i kornmat

Slår alarm om soppgift i kornmat
nrk.no 9.4.2013
Innholdet av soppgifter i kornprodukter som brød, spesielt med havre, er overraskende høyt, viser ny undersøkelse.

Barn i toårsalderen får i seg så mye soppgift gjennom kornmat som brød og grøt at det gir grunn til bekymring, fastslår en ny risikovurdering.

Klimaendring og mye nedbør har de siste ti årene ført til mer soppgifter i kornet. Giften følger med inn i kornprodukter som brød, barnemat og grøt.

Toåringer er aller mest utsatt, fordi denne aldersgruppa spiser mest korn i forhold til kroppsvekten.

Det viser en omfattende risikovurdering som Vitenskapskomitéen for mattrygghet (VKM) presenterte i dag.

Barn inntil ni år får i seg så mye soppgift (såkalte mykotoksiner) fra kornmat at langvarig inntak gir grunn til bekymring, ifølge VKM.

Mattilsynet er overrasket over funnene. (...)

- Ikke bruk rå sopp i salaten

Ikke bruk rå sopp i salaten
dinside.no 31.8.2009
Mattilsynet advarer mot å bruke rå sopp fordi den kan inneholde giftstoffer.

Sopp kan nemlig inneholde skadelige naturlige giftstoffer hvis den ikke varmebehandles tilstrekkelig.

Du bør derfor ikke hive rå sopp i salatbollen, råder Mattilsynet på matportalen.no. (...)

- Betaler milliarder til kundeaviser

Betaler milliarder til kundeaviser
kampanje.no 11.4.2011
Leverandørene sprøyter inn til sammen syv milliarder kroner i året for å komme med i dagligvarekjedenes kundeaviser. - Må være Norges dyreste medium, sier oppgitt leverandør.

Når du åpner postkassen og det tyter ut kundemagasiner eller når du henter inn avisen og det ramler ut tilbudsblad fra en dagligvarekjede, vil du kunne se at kjedenes egne merker profileres godt. Bakover vil du finne bilder av kjente merkevarer fra leverandører som Stabburet, Mills og Findus.

For å komme med i kundeavisene til dagligvarekjedene, må leverendørene legge penger på bordet til såkalt felles markedsføring, skriver Aftenposten. Beløpene kan være flere tiltall millioner kroner, skriver avisen.

I en av rapportene til matkjedeutvalget går det fram at leverandørene betaler rundt syv milliarder kroner i felles markedsføring i året. Det er en tendens at de mindre leverandørene betaler prosentvis mer enn de store, skriver Aftenposten.

Likevel klager en del leverandører på at de ikke får bilde av sitt produkt mer enn kanskje ti ganger i en kundeavis i løpet av året. Ofte er det ingen annen markedsføring som skjer via kjedene. Prisen for hvert eneste bilde blir da flere millioner kroner, skriver Aftenposten.

- Det må være Norges dyreste annonsemedium, sier en oppgitt leverandør til Aftenposten. (...)

- Vi betaler 31 mrd. mer for maten enn resten av Norden

Vi betaler 31 mrd. mer for maten enn resten av Norden
aftenposten.no 18.10.2011
Maten koster norske forbrukere over 31 milliarder kroner mer enn i våre naboland. Men kjedene mener de ikke kan lastes for dette.

Den 12. april i år fortalte Aftenposten om Matkjedeutvalgets konklusjoner. I dag kommer dagligvarebransjens egen vurdering av makten og problemet med høye priser for norske matkunder. (...)

Dyrere enn Sverige
For å se hvem som stikker av med hvilke penger, har Nilf regnet seg frem til at maten koster norske forbrukere 31,3 milliarder kroner mer enn det den koster forbrukerne i Sverige og Danmark.

Beskyttelsen av det norske landbruket gjennom blant annet tollsatser koster oss 8 milliarder kroner. Et høyt kostnadsnivå i Norge, knyttet til blant annet butikklokaler, arbeidskraft og dyr distribusjon, koster oss drøyt 13 milliarder kroner.

9,5 «uforklart»
Resten av beløpet, 9,5 milliarder kroner, kaller de «uforklart», og de forsøker å se på om dette restbeløpet «kan skyldes eventuell mangelfull konkurranse mellom dagligvarekjedene».

Nilf, med instituttsjef Ivar Pettersen i spissen, mener det ikke er grunn til å tro at «overprisen» nordmenn betaler for maten i Norge, kan tilskrives dagligvarekjedene alene.

- De som i enkel populærargumentasjon får skylden for det som er galt i norsk matvaresektor, synes nærmest å gå fri, skriver Pettersen i en oppsummering til rapporten.

Men i et av kapitlene i selve rapporten, skriver Pettersen selv: «Våre grove anslag kan tyde på at halvparten av uforklart differanse går til industrien. Om det gjenstår fire til fem milliarder som i vesentlig grad ligger på dagligvareleddet, er dette fortsatt en vesentlig sum». (...)

Største prisoppgang på mat
handelsbladet.no 11.8.2011
Er jordbruksoppgjørdet årsaken til prisstigningen?

Prisøkningen på 2,3 prosent på «mat og alkoholfrie drikkevarer» fra juni til juli er en av de største oppgangene på en måned siden målingene startet i 1998.

Mens engrosprisene er stabile, viser tall fra Statistisk Sentralbyrå en av de største økningene for konsumpris noen sinne fra juni til juli i år.

De to eneste gangene prisene har økt mer på fra én måned til en annen, var februar i år og februar i 2009, med økninger på henholdsvis 2,7 og 2,6 prosent. (...)

I morgen går matprisene opp
e24.no 30.6.2011
Sentrale matvarer stiger kraftig.

Kjøtt, egg, supper, brødvarer og pålegg er blant varene som i morgen får et kraftig prishopp.

Til tross for et kraftig prishopp i februar, skrur matvarebransjen igjen opp prisene på viktige matvarer.

Etter det VG kjenner til har leverandørene i forhandlingene i vår økt prisen med rundt to prosent, på toppen av en økning på 2,5 til tre prosent fra 1. februar.

Det er atskillig høyere enn konsumprisindeksen, som ifølge Statistisk sentralbyrås anslag blir 1,9 prosent i år. I tillegg skal de store leverandørene ha presset prisene kraftig opp på enkeltprodukter, langt utover gjennomsnittsveksten:

Uforståelig økning
Flere kjeder sier til VG de er oppgitt over at leverandørene av brus har presset prisene så mye, fordi det ikke er noen råvareprisøkninger som bidrar til å øke prisene på brus.

Tine er en gigant som har meldt ulike priskrav. En kjede har fått krav om at melkeprisen skal opp 5-6 prosent. (...)

- Matavhengighet påvirker hjernen på samme måte som narkotika- og stoffavhengighet

Bruker mat som rusmiddel
side2.no 19.7.2011
Noen mennesker kan bli avhengig av mat.

Kan se ut som matavhengige mennesker kan gå et tvangsmessig konsum slik vi ser hos rusmisbrukere, sier Caroline Davis, professor ved York University i Canada, i en pressemelding. (...)

Avhengighet
Resultatene avslørte at noen av deltagerne viste tegn til avhengighet. Disse var ikke tykkere enn gjennomsnittet i gruppa, men skilte seg ut på noen andre områder. De matavhengige hadde større tendens til patologisk overspising og depresjon, og hadde oftere symptomer på ADHD. I tillegg hadde de oftere impulsive personlighetstrekk, og større tendens til trøstespising.

Avhengighet til fett og sukker har tidligere vist seg i dyrestudier, sier forskerne. De mener de nye resultatene gir etterlengtet støtte for at sammenhengen også gjelder for noen mennesker.

- Denne typen informasjon vil hjelpe oss med å utvikle individuelle tilnærminger til behandling for de som sliter med overspising og økende vekt, sier Davis. (...)

Mat som rusmiddel
nrk.no 18.7.2011
Undersøkelsen viste at de matavhengige hadde større tendens til patologisk overspising og depresjon, og hadde oftere symptomer på ADHD.

Noen mennesker kan bli avhengige av og mat, omtrent på samme måte som andre blir avhengige av narkotika og alkohol, mener kanadiske forskere.

Mennesker som er rusavhengige har symptomer som viser seg i spesielle spørreskjemaer. Nå har de samme avhengighetssymptomene dukket opp hos ei gruppe overvektige mennesker.

Dermed kan det se ut som om folk kan få et tvangsmessig konsum slik vi ser hos rusmisbrukere, sier Caroline Davis, professor ved York University i Canada, ifølge en pressemelding. (...)

Food Addiction Acts in Brain as Drug Addiction Does (Matavhengighet påvirker hjernen på samme måte som narkotika- og stoffavhengighet)
medpagetoday.com 4.4.2011
Whether eating food or simply craving it, food lovers appear to have neural activity similar to that of substance abusers, a small study suggests.

The study of 48 young women (mean age 20) found that while the women were anticipating drinking a chocolate milkshake, those with higher food addiction scores had greater activation in brain regions associated with reward than those with lower scores, Ashley Gearhardt, MS, of Yale, and colleagues reported in the Archives of General Psychiatry. (...)

(Anm: Neural Correlates of Food Addiction. Arch Gen Psychiatry. 2011 (April 4).)

- Fet mat gjør deg «stein»

Fet mat gjør deg «stein»
nrk.no 8.7.2011
Har du noen gang lurt på hvorfor det er så vanskelig å stoppe når du først har begynt å knaske på litt pommes frites, potetgull eller annen «junkfood»?

Fettholdig mat påvirker hjernen på samme måte som marihuana, viser ny amerikansk forskning.

Forskere ved University of California Irvine, mener å ha funnet årsaken til at mat som inneholder mye fett er vanskelig å motstå for de aller fleste av oss.

Fet mat utløser nemlig endocannabinoidskjemikalier i kroppen som gir deg en følelse lik den som blir utløst ved bruk av marihuana.

«Dette er den første gangen vi har klart å bevise at endocannabinoid i magen spiller en viktig rolle i reguleringen av fettinntaket», skriver forsker Daniele Piomelli i en pressemelding. (...)

– Ettersom endocannabinoid produseres i tarmene trenger ikke medisinene å gå inn i hjernen. Dermed kan vi unngå visse sentrale bivirkninger som angst og depresjon, mener Piomelli.

Forskningsrapporten vil bli publisert i ukens nettutgave av fagbladet Proceedings of the National Academy of Sciences. (...)

Samme effekt ved trening
Ifølge New York Times er intensiv trening en mye sunnere måte å utløse endocannabinoid-kjemikaliene.

En studie fra 2003 ved Georgia Institute of Technology viser at 50 minutters jogging eller sykling utløser de samme kjemikaliene som gir en flytende og fri følelse av velvære, den såkalte «Runner's high». (...)

Ekstremt overvægtige misbruger mælk
politiken.dk 21.7.2011
Fagfolk advarer om mælkedrankere med ekstrem fedme. De har et storforbrug af mælkeprodukter.

En stor mand stod op om natten og drak fem liter mælk, uden at familien opdagede det.

En anden tyk drak 3-4 kartoner på et døgn.

Fagfolk har fået øjnene op for, at en stor del af de ekstremt overvægtige danskere på 150 kilo og derover er misbrugere af mælk, fløde, risalamande og andre fødevarer lavet af mælk. De kalder dem mælkedrankere.

»De meget svært overvægtige har en voldsom trang til både fedt og sødt. Mælkeprodukter opfylder begge behov. På baggrund af samtaler med dem vurderer jeg, at over halvdelen af dem er mælkedrankere«, siger Birgitte Hansen, kursusleder på Livsstilslinjen på Struerskolen.

Der findes hende bekendt ingen undersøgelser af fænomenet, men Birgitte Hansen blev opmærksom på det, da hun for syv år siden havde en svært overvægtig kursist, der fortalte, hvordan han vågnede op om natten og drak mælk i litervis og en halv liter fløde. (...)

- Er sukker giftig?

Is Sugar Toxic? (Er sukker giftig?)
nytimes.com 13.4.2011
On May 26, 2009, Robert Lustig gave a lecture called “Sugar: The Bitter Truth,” which was posted on YouTube the following July. Since then, it has been viewed well over 800,000 times, gaining new viewers at a rate of about 50,000 per month, fairly remarkable numbers for a 90-minute discussion of the nuances of fructose biochemistry and human physiology. (...)

If Lustig is right, then our excessive consumption of sugar is the primary reason that the numbers of obese and diabetic Americans have skyrocketed in the past 30 years. But his argument implies more than that. If Lustig is right, it would mean that sugar is also the likely dietary cause of several other chronic ailments widely considered to be diseases of Western lifestyles — heart disease, hypertension and many common cancers among them. (...)

(Anm: Sukkerindustrien (Big Sugar) (Kunstige søtningsmidler) (mintankesmie.no).)

- Sukkerfritt godteri gir magetrøbbel

Sukkerfritt godteri gir magetrøbbel
nrk.no 18.5.2011
Disse sukkerfrie produktene inneholder sukkeralkoholer eller andre søtningsstoffer. Flere av dem har også en advarsel om at store mengder kan ha en lakserende effekt.

Sukkerfritt godteri kan gi både kvalme, magesmerter og diaré. Verst er det for barna.

Mange velger sukkerfritt godteri for å passe på vekta.

Men dette kan gi større plager enn du kanskje var klar over. Godteri som inneholder sukkeralkoholer kan føre til både magesmerter og diaré.

- De som har nervøs tarm i utgangspunktet, og i tillegg tilfører kroppen sukkeralkoholer, kan få mage- og tarmplager, sier Kirsti Bjerkan, klinisk ernæringsfysiolog til NRK.no.

LES OGSÅ: Sunn kost skader tennene Vil likevel selge «sukkerfri» brus (...)

- Et glass melk inneholder en cocktail av kjemikalier

Et glass melk inneholder en cocktail av kjemikalier
vg.no 7.7.2011
IKKE BARE MELK: Britiske forskere har funnet spor av veksthormoner, antibiotika og smertestillende stoffer i spansk og marrokansk melk. Forskerne hevder forsøkene også kan bli gjort på britisk og nord-europeisk melk.

(VG Nett) Ny britisk forskning viser at melkeglasset ditt fylles med en spenstig blanding av smertestillende, antibiotika og veksthormoner.

Melk er kjent av både menigmann og eksperter som noe av det sunneste man kan drikke. Men britiske forskere kan ha stukket kjepper i beina til både kua og Tine, skal vi tro Daily Mail.

Ved hjelp av en svært presis test, fant forskerne en rekke kjemikalier i ku- og geitemelk, samt morsmelk, som brukes til å behandle sykdommer hos dyr og mennesker. (...)

Fisk på antidepressiva
I fjor gjennomførte Universitetet i Portsmouth lignende undersøkelser og fant blant annet ut at fisk inneholdt spor av den antidepressive tabletten Prozac.

Stoffet havner i elvene fra avløpssystemet og påvirker fiskene, hevder forskerne. Hormoner fra p-piller har også fått skylden for feminisering av fisk, noe som har ført til at enkelte mannlige fisk produserer egg. (...)

(Anm: Miljø og legemiddel (Legemidler er farlig avfall). (mintankesmie.no).)

- Skal forske på skolemat

Skal forske på skolemat
nrk.no 27.6.2011
Skolematen er tema for Forskningskampanjen 2011.

Hva spiser egentlig norske barn på skolen? Det er det faktisk ingen som vet. Ennå. Nå skal norske skolebarn hjelpe forskerne med å finne det ut.

Norges forskningsråd inviterer norske skolebarn til å gjøre en skolemat-sjekk i Forskningskampanjen som går av stabelen i forbindelse med Forskningdagene i september. Kostholdsforskere venter spent på resultatene.

I fjor forbløffet skolebarn fra 142 skoler forskerne da de var med på å kartlegge meitemarkarter i Norge. I år står skolematen for tur.

– Norske skolebarn kan nok en gang hjelpe forskerne med helt nye opplysninger og gjøre en verdifull forskningsinnsats, sier administrerende direktør i Norges forskningsråd Arvid Hallén.

Les: Slik får du barna til å spise grønt (...)

- Påstått helseeffekt må bevises

Påstått helseeffekt må bevises
aftenposten.no 19.4.2010
Falske løfter om matvarers helseeffekt kan snart være historie. Nå kommer reglene som krever klar dokumentasjon for påstandene.

Hver dag bombarderes forbrukere med påstander som at et mat- eller helsekostprodukt «reduserer kolesterol», «styrker benbygning» eller gir bedre syn. Men nå må produsenter som lover gull og grønne skoger hvis du spiser akkurat deres produkter, begynne å gå mer forsiktig i dørene. For EU vil sette en stopper for alle falske løfter.

Det er EUs vitenskapskomité (EFSA) som nå foretar vurderingen av det vitenskapelige grunnlaget for helsepåstandene som produsenter av forskjellige matvarer og helsekost ønsker å bruke. En lang rekke av disse påstandene har allerede vært på markedet i flere år, og har fått påvirke forbrukerne uten særlig innblanding fra de forskjellige lands myndigheter. (...)

– Det er helt nytt at det innføres en ordning med forhåndsgodkjennelse av helsepåstander. Det er imidlertid gitt felles overgangsordninger i EU for bruk av påstander, og i dag er det vanskelig å si nøyaktig når godkjenningsplikten vil inntre for alle helsepåstandene. –Regelverket rundt overgangsordningene er såpass komplisert at det er utfordrende å få oversikt over – også for oss som skal forvalte det, sier Anne J. Børmark, seniorrådgiver i Mattilsynet.

Reglene innebærer at de produsentene som ikke får godkjent sine helsepåstander, må trekke produktet fra markedet innen seks måneder etter at avgjørelsen foreligger. Dersom det kommer frem ny informasjon som kan dokumentere påstanden, kan det eventuelt fremmes ny søknad på dette grunnlaget. (...)

(Anm: Statens mattilsyn (Mattilsynet).)

Du må spise mindre av det
dinside.no 4.4.2009
Nå senkes grensen for tolerabelt ukentlig inntak av kadium. Men vet du hva det er?

DinSide Du har sikkert hørt om jern, sink og magnesium, og har en viss ide om at dette er ting kroppen tilføres gjennom kostholdet. Men kadmium har du vel neppe hørt om?

Kadmium er et mykt metall som har mange likhetsstrekk med sink, og som finnes i mange forskjellige næringsmidler. Nå har EUs vitenskapskomité for mattrygghet (EFSA) vurdert nye data om forekomsten og helseeffekter av kadmium i mat. (...)

- Industrien har innflytelse på systemet for matsikkerhet: ifølge studie

Industry has sway over food safety system: study (Industrien har innflytelse på systemet for matsikkerhet: ifølge studie)
reuters.com 13.9.2010
(Reuters) - The food industry is jeopardizing U.S. public health by withholding information from food safety investigators or pressuring regulators to withdraw or alter policy designed to protect consumers, said a survey of government scientists and inspectors.

The study released on Monday by the Union of Concerned Scientists found one-in-four of those surveyed have seen corporate interests forcing their agency to withdraw or modify a policy or action designed to protect consumers during the past year.

Pressure to overhaul the food safety system has grown following high-profile outbreaks involving lettuce, peppers, eggs, peanuts, spinach and most recently, eggs that have sickened thousands and shaken the public's confidence in the safety of the food supply. (...)

- Uforståelig matmerking

Har ikke tillit til matmerking
nrk.no 10.5.2012
Mange matvarer er spormerket på denne måten. Men hvor mye eller lite er et «spor» ?

Forvirring rundt merking av mat, gjør at mange allergikere går på unødvendig strenge dietter.

Hva betyr det når matvarer «kan inneholde spor av» ingredienser som er plagsomme eller direkte farlige for allergikere?

Mange forbrukere tror at en matvare faktisk inneholder nøtter når pakningen forteller at den kan inneholde «spor av nøtter». Da holder de seg unna, hvis de er allergiske mot nettopp nøtter.

– Men nøtter er jo så mangt. Spormerkingen på norske matvarer er ofte upresis og vanskelig å tolke, sier fagsjef Helle Stordrange Grøttum i Astma og Allergiforbundet. (...)

Uforståelig matmerking
nrk.no 19.5.2011
Hvor lett er det å lese denne informasjonen? Nå kan reglene bli strengere.

"Alle" mener at merkingen av matvarer kan bli bedre. Men der slutter enigheten.

Skriften er for liten. Setningene for lange, eller for korte. Språket er uforståelig. Dårlig grafikk og fargebruk gir uleselig informasjon.

Meningene er mange om hva som kan gjøres for å bedre informasjonen på matemballasjen i butikkene.

Mens EU diskuterer nye regler for matmerking, har svenske forbrukerorganisasjoner startet en kampanje der de krever at bransjen og butikkjedene skjerper seg allerede nå.

Svenskene har undersøkt lesbarheten på matemballasje hos syv av de store butikkjedene.

Med nedslående resultat. Merkingen av svenske matvarer er ikke mye annerledes enn i Norge.

LES OGSÅ: Ønsker opprydding i merkejungelen Kjenner du disse merkene? (...)

- DEN SKJULTE MATMAKTEN (- Går knallhardt ut mot matbaroner «som tjener seg søkkrike på norske kunder»)

Familien bak Kiwi og Meny fikk 385 millioner i utbytte
aftenposten.no 26.3.2015
De får besøk av én million kunder hver eneste dag og tjente i fjor 2,9 milliarder kroner.

Familien Johannson som kontrollerer Norgesgruppen, benyttet fjoråret til å kjøpe enda mer av selskapet. De kontrollerer nå 74 prosent av matgiganten.

Dermed får de også 385 millioner kroner i utbytte etter at Norgesgruppen la frem et driftsresultat på 2,9 milliarder kroner, en økning på 11,7 prosent fra 2013. Totalt omsatte de for 71,4 milliarder kroner i fjor. Det er en økning på 5,9 prosent fra året før.

Driftsmarginen endte på 4,1 prosent for selskapet som kontrollerer Kiwi, Meny, Spar og Joker.

Norgesgruppen, som er det største handelshuset i Norge kontrolleres av milliardær Johan Johannson, Norges fjerde rikeste ifølge Kapital.

- Vi er i en bransje hvor det ikke er høye marginer, men store volumer, sier konsernsjef Tommy Korneliussen til Aftenposten. (…)

Forbrukerrådet krever lovregulering av matvarebransjen
nrk.no 17.3.2015
– Det er helt nødvendig at loven om god handelsskikk blir vedtatt, sier Randi Flesland, direktør i Forbrukerrådet. Men hun mener forslaget som ligger på bordet ikke er godt nok.

– Vi har en maktkonsentrasjon i flere ledd. Kjedemakten har blitt veldig sterk. Makt i seg selv er ikke farlig, men denne filmen viser at makten misbrukes, sier Randi Flesland, direktør i Forbrukerrådet.

Hun mener taperne med dagens system er forbrukerne, i tillegg til små og mellomstore matprodusenter.

– Flere undersøkelser viser at vi i Norge har høyere priser og lavere utvalg enn land det er naturlig å sammenligne seg med. Nå er det tre innkjøpssjefer som bestemmer hva fem millioner nordmenn skal spise, sier Flesland.

– Kjedene kan styre hvem som kommer inn i hyllene ved å sette høye hyllepriser. I forhandlingssituasjonen er de både innkjøper og konkurrent. De lager egne produkter som ofte er kopier av de andre merkevarene. De sitter med bukten og begge ender, sier Flesland.

Se Brennpunkt-dokumentaren «Matvarekrigen»