Kreftlex (kreftlex.no)

Kreftinformasjon.no (kreftinformasjon.no)

Nevroendokrin kreft (NET) (kreftforeningen.no)

Ti tegn på mulig kreft du må ta alvorlig - Mange eldre lar være å gå til legen med kreftsymptomer (vg.no 4.2.2015).)

Kreftformer (kreftforeningen.no)

Kræftstudier nedtoner bivirkninger (dagenspharma.dk 22.1.2013)

Legemiddelfirmaer har inngått forlik vedrørende påstander om villeding av leger om overlevelsesdata for kreft (BMJ 2016;353:i3361 (Published 15 June 2016))

Fikk kreftdiagnosen to år for sent (nrk.no 7.2.2014)

Too Good to Be True? (For godt til å være sant?) (msnbc.msn.com 2.3.2007)

Krise i kreftforskningen - Forskere kan føle seg presset til å publisere bare positive resultater i kreftforskningen, og gjemme bort de negative resultatene (nrk.no 10.4.2012)

- Mosjon forebygger kreft - Trening kan redusere brystkreftrisiko med 30 prosent (kk.no 25.6.2012)

Sjekk disse føflekkene (nrk.no 24.3.2014).)

- Kan løse kreftgåten (nrk.no 26.1.2007)

Langvarige virkninger av kjemoterapi (mozon.no 16.10.2006)

Flere overlever kreft (vg.no 16.10.2007)

Menn og kreft (kreftforeningen.no)

- Vil ha lik kreftsjekk for alle

Vil ha lik kreftsjekk for alle
vg.no 25.5.2013
UFORSTÅELIG: Seksjonsoverlege Georg Panczel ved Sykehuset Østfold har fulgt retningslinjene for føflekkreft siden 2011. Han synes det er vanskelig å forstå hvorfor ikke alle norske sykehus har gjort det samme.

OSLO/MOSS (VG) Alle pasienter med føflekkkreft skal undersøkes på samme måte over hele landet. Også Oslo universitetssykehus innfører nå undersøkelse av lymfeknuter på pasientene.

VG fortalte 22. april om Universitetssykehuset i Stavanger som nesten ukentlig avviser pasienter fra Helse Sør-Øst som ønsker å få tatt vevsprøve, såkalt biopsi, av lymfeknuter.

De vil ha undersøkelsen for å fastslå om det er spredning av kreft fra føflekken. VG skrev også om de internasjonale statistikkene som viser at Norge topper statistikkene for føflekkreft, både når det gjelder utbredelse og dødelighet. (...)

(Anm: Forskning og ressurser (mintankesmie.no).)

(Anm: Prestisjesykdommer (sykdommers prestisje / sykdommers rangering). (mintankesmie.no).)

- Kreftforeningen om kreft. Eksperten svarer: De seks vanligste spørsmålene om kreft. Du får ikke nødvendigvis kreft selv om foreldrene dine har hatt det, og det finnes ingen generell blodprøve som kan oppdage alle former for kreft.

(Anm: Kreftforeningen om kreft. Eksperten svarer: De seks vanligste spørsmålene om kreft. Du får ikke nødvendigvis kreft selv om foreldrene dine har hatt det, og det finnes ingen generell blodprøve som kan oppdage alle former for kreft. Dette er de vanligste spørsmålene om sykdommen. KREFT: Mange har spørsmål om kreft og kontakter Kreftforeningen. (…) Kreftforeningens assisterende generalsekretær Ole Alexander Opdalshei svarer her på spørsmålene de blir stilt oftest. (…) Det viktigste du selv kan gjøre er å oppsøke lege om du har symptomer som ikke går over etter to til tre uker. Du kan lese om symptomer på Kreftforeningens nettsider. - Les også: Derfor er overvekt et samfunnsproblem (vi.no 8.11.2018).)

(Anm: Your Face: A Window Into Your Health. (medicinenet.com 18.8.2017).)

(Anm: Ti symptomer vi ofte ignorerer - som kan være tegn på kreft (nettavisen.no 6.12.2017).)

(Anm: What Your Pee Can Tell You. Your Urine and Your Health. (medpagetoday.com 5.8.2017).)

(Anm: #sjekkdeg-kampanjen: - Hadde jeg ikke sjekket meg, hadde det ikke blitt oppdaget, og jeg hadde fått kreft. Norske profiler deler sine personlige erfaringer rundt kreft. (dagbladet.no 18.7.2017).)

(Anm: Spreading cancer caught on film. (bbc.com 6.7.2017).)

(Anm: New study finds where you live may determine likelihood of dying from cancer (medicalnewstoday.com 26.1.2017).)

(Anm: Guide to Blood Cancers Warning Signs of Leukemia and Other Blood Cancers (webmd.com 12.3.2017).)

(Anm: Bladder Cancer Symptoms, Stages, Treatments. (webmd.com 21.3.2017).)

(Anm: What Causes Prostate Cancer? Slideshow: A Visual Guide to Prostate Cancer. (webmd.com 18.3.2018).)

(Anm: Seven causes of a high PSA that are not cancer (medicalnewstoday.com 29.9.2017).)

(Anm: Guide to Kidney Cancer (webmd.com 31.5.2017).)

(Anm: Guide to Bone Cancer (webmd.com 4.6.2017).)

(Anm: Top Causes of Liver Damage Visual Guide to Liver Problems (webmd.com 1.11.2017).)

(Anm: What Causes Sweat? Hidrosis and Hyperhidrosis (medicinenet.com 5.5.2017).)

(Anm: 9 Things That May Be Causing Your Brain Fog. Reasons You May Have Brain Fog (webmd.com 6.1.2017).)

(Anm: Nasopharyngeal Cancer (webmd.com 2016).)

(Anm: Head and Neck Cancers: Symptoms and Treatments (medicinenet.com 24.10.2017).)

(Anm: Guide to Liver Cancer (webmd.com 7.5.2017).)

(Anm: Guide to Bone Cancer (webmd.com 4.6.2017).)

(Anm: Women's Cancer: Symptoms Women Ignore. (medicinenet.com 16.10.2014).)

(Anm: Tongue Cancer Facts (webmd.com 2017).)

(Anm: 10 Fun Facts About Your Tongue (medicinenet.com 21.6.2016).)

(Anm: Forandringer på tungen. Har tungen forandret farge, størrelse eller utseende? Hvite flekker, belegg eller sår? Dette kan være årsakene. (lommelegen.no 4.8.2017).)

(Anm: What Your Tongue Says About Your Health What’s on My Tongue? (webmd.com 6.10.2017).)

(Anm: Leukoplaki er hvitlige flekker på slimhunnen i munnhulen eller på tungen. Blant årsakene er kronisk irritasjon (f.eks. fra tannrpotese), røyking, alkohol, HPV og Candida albicans. Utseendet varierer mye. Leukoplaki er viktig å få undersøkt, fordi det kan være en premalign tilstand, det vil si et forstadie til kreft. (no.wikipedia.org).)

(Anm: Interessekonflikter vanlig blant forfattere av amerikanske retningslinjer for kreft, ifølge studie. (Conflicts of interest common among US cancer guideline authors, study finds.) BMJ 2016;354:i4660 (Published 25 August 2016).)

- Vil ha trening inn i pasientforløpet for kreft. – Det er ikke utenkelig at visse typer cellegift i fremtiden blir gitt mens man sykler rolig på en stasjonær sykkel, sier Helle Aanensen, en av initiativtagerne bak Aktiv mot kreft.

(Anm: Vil ha trening inn i pasientforløpet for kreft. – Det er ikke utenkelig at visse typer cellegift i fremtiden blir gitt mens man sykler rolig på en stasjonær sykkel, sier Helle Aanensen, en av initiativtagerne bak Aktiv mot kreft. (…) Helle Aanensen, en av initiativtagerne, sier at man vet en god del om hvordan fysisk trening påvirker livskvaliteten for kreftpasienter. Men nå er forskerne opptatt av om trening også kan påvirke effekten av ulike former for kreftbehandling. Monica har kreft: -Trening er min beste medisin (aftenposten.no 1.10.2018).)

- Med få tastetrykk får Veronica (29) vite risikoen for å få lungekreft. Er du røyker eller eks-røyker og redd for å få lungekreft?

(Anm: Med få tastetrykk får Veronica (29) vite risikoen for å få lungekreft. Er du røyker eller eks-røyker og redd for å få lungekreft? En nettbasert kalkulator gir deg svaret med stor nøyaktighet. (…) Første av sitt slag i verden «HUNT Lung Cancer Model» er utviklet av norske og greske forskere. (…) Treffsikkerheten skal være over 80 prosent, og beregningene baserer seg på data hentet inn fra den trønderske HUNT-undersøkelsen. Kalkulatoren beregner sannsynligheten man har for å utvikle lungekreft de neste seks årene og de neste 16 årene. Sjekk ut lungekreftkalkulatoren her (nrk.no 6.12.2018).)

(Anm: Hunt lung cancer risk calculator (mensxmachina.org).)

- Infeksjoner og kreft: Linken kan være sterkere enn vi tror. Bakterier kan ha større medvirkning for kreft enn forskere har vært klar over, ifølge nyere forskning.

(Anm: Infections and cancer: The link could be stronger than we think. Bacteria could have a bigger involvement in cancer than scientists may have realized, according to recent research. A study from the University of Maryland School of Medicine in Baltimore has uncovered a type of bacterial infection that can disrupt DNA repair in cells, which is a known cause of cancer. The same type of infection could also weaken the effect of some anticancer drugs, says the PNAS report on the findings. (medicalnewstoday.com 6.12.2018).)

- Kreftcellers bruk av sukker er nøkkelen til deres tilintetgjørelse. Forskere har foreslått en måte å forbedre behandlinger som bruker virus til å angripe kreft. Det utnytter det faktum at kreftceller trenger mye glukose og må metabolisere det raskt for å overleve. (- Det er en indirekte sammenheng mellom redusert sukker i kostholdet og lavere kreftrisiko som kommer via det å håndtere fedme. (- Et høyt inntak av sukker i kostholdet øker risikoen for fedme, noe som i sin tur øker risikoen for kreft.)

(Anm: Cancer cells' use of sugar holds the key to their destruction. Scientists have suggested a way to improve treatments that use viruses to attack cancer. It exploits the fact that cancer cells need a lot of glucose and must metabolize it rapidly to survive. Oncolytic viruses specifically target and enter cancer cells and use the cells' machinery for their own multiplication and spread. They destroy tumors from the inside without harming nearby healthy tissue. A recent study proposes that restricting the cancer cells' supply of glucose, and altering their ability to metabolize it, may strengthen the power of oncolytic viruses. The research team, at the University of Oxford in the United Kingdom, used mouse models and cells from ovarian, lung, and colon tumors in order to demonstrate the effect. Cancer Research UK sponsored the study, and a paper on the work features in the journal Cancer Research. "Our research in the lab," says lead study author Arthur Dyer, who is currently a Ph.D. student in the university's oncology department, "showed that restricting the amount of sugar available to cancer cells makes these cancer-attacking oncolytic viruses work even better." (…) Reducing dietary sugar not the same The scientists are keen to point out that reducing sugar in the diet would not lead to the anticancer effects that they showed in the study. There is no proof that starving the body of sugar lowers a person's risk of developing cancer or that it improves the chances of survival should they be diagnosed with the disease. There is an indirect link between reduced dietary sugar and lower cancer risk that comes through tackling obesity. High intakes of dietary sugar raise the risk of obesity, which, in turn, raises the risk of cancer. "A lot of people," says senior study author Leonard W. Seymour, a professor of gene therapies in the university's oncology department, "think that carbohydrates are bad, but that's not the case — we need them, and cutting out sugar won't cure cancer." (medicalnewstoday.com 30.11.2018).)

(Anm: Fysisk trening (aktivitet / løping / jogging). (mintankesmie.no).)

(Anm: Sukkerindustrien (Big Sugar) (Kunstige søtningsmidler) (mintankesmie.no).)

– Kreftutvikling og befolkningssammensetning i Norge 1990–2016. (- Figur 1 viser at i perioden 1990–2016 øker forekomsten av alle kreftformer samlet både hos norskfødte og i totalbefolkningen.)

(Anm: Kreftutvikling og befolkningssammensetning i Norge 1990–2016. (…) Resultater Totalpopulasjonen besto av 6 703 675 personer, hvorav 5 516 117 (82,3 %) ble definert som norskfødte. Studien inkluderte 777 449 krefttilfeller registrert i Kreftregisteret i perioden 1990–2016, og majoriteten var diagnostisert blant norskfødte (745 647 (95,9 %)). Figur 1 viser at i perioden 1990–2016 øker forekomsten av alle kreftformer samlet både hos norskfødte og i totalbefolkningen. Tidsskr Nor Legeforen 2018 Publisert: 22. november 2018.)

- 615 pasienter verden over har fått sjelden krefttype av brystimplantat. Bare personer med brystimplantater blir rammet. I Norge har mest sannsynlig fire kvinner fått denne kreften.

(Anm: 615 pasienter verden over har fått sjelden krefttype av brystimplantat. Bare personer med brystimplantater blir rammet. I Norge har mest sannsynlig fire kvinner fått denne kreften. En internasjonal granskning av en mektig multimilliard-industri som har gått under myndighetenes radar - og skadet en rekke pasienter på veien: ap.no/implantert Plastikkirurger verden over har oppdaget 615 tilfeller av en sjelden krefttype som kun oppstår hos pasienter med brystimplantater. Det viser tall fra den amerikanske fagmedisinske foreningen for plastikkirurger. På verdensbasis er det rapportert om 12 dødsfall knyttet til denne krefttypen pr. september 2017, fastslår en artikkel publisert i Aesthetic Surgery Journal. I Norge har rundt 100.000 kvinner implantater i brystene. Også her er det meldt om slike kreftformer. (aftenposten.no 27.11.2018).)

(Anm: Kosmetikkindustrien (mintankesmie.no).)

- Én test for å diagnostisere dem alle: Forskere utnytter kreftens unike DNA-signatur. (- Forskere har utviklet en test som kan brukes til å diagnostisere alle kreftformer.)

(Anm: One test to diagnose them all: researchers exploit cancers’ unique DNA signature. Researchers have developed a test that could be used to diagnose all cancers. It is based on a unique DNA signature that appears to be common across cancer types. The test has yet to be conducted on humans, and clinical trials are needed before we know for sure if it can be used in the clinic. Each cancer type, whether it be breast or bowel cancer, has different genetic and other features. A test that detects one cancer may not work on another. Researchers have long been looking for a commonality among cancers to develop a diagnostic tool that could apply across all types. Our research, published in the journal Nature Communications, has found that cancer DNA forms a unique structure when placed in water. The structure is the same in DNA from samples of breast, prostate and bowel cancers, as well as lymphoma. We used this discovery to develop a test that can identify the cancerous DNA in less than ten minutes. (theconversation.com 4.12.2018).)

(Anm: Epigenetically reprogrammed methylation landscape drives the DNA self-assembly and serves as a universal cancer biomarker. Nature Communications volume 9, Article number: 4915 (2018).)

- De vill kontrollera cancer – hos tandläkaren. (…) Runt 1.000 personer får munhålecancer varje år i Sverige. Som en jämförelse är det runt 500 kvinnor som får livmoderhalscancer årligen.

(Anm: De vill kontrollera cancer – hos tandläkaren. (…) Runt 1.000 personer får munhålecancer varje år i Sverige. Som en jämförelse är det runt 500 kvinnor som får livmoderhalscancer årligen. (…) Arbetet pågår just nu med att utforma ett förslag som ska godkännas av myndigheterna. Vad tror ni att det kan ge för effekter? – Vi kommer minska insjuknandet i munhålecancer och minimera lidandet för patienterna. Det kommer också påverka kostnadsbilden för sjukvården och tandvården. Det är dyrt att operera, rekonstruera och rehabilitera individer som drabbats av cancer. Det kommer inte att kosta landstingen lika mycket om man upptäcker förändringar eller tumörerna tidigt, då behövs inte lika omfattande behandling. Men varför har det inte gjorts tidigare?– Munhålan ligger ju lite in ett ingemansland mellan sjukvård och tandvård. Men nu vill vi sätta strålkastaren på det här, säger Hirsch till SVT Nyheter. (svt.se 2.12.2016).)

(Anm: Tannleger og tannhelse (munnhulen er kroppens speil). (mintankesmie.no/).)

- Sår på leppe og munn. Har du munnsår? Sår, blemmer, utslett og andre endringer på lepper eller i munnhulen kan ha mange ulike årsaker.

(Anm: Sår på leppe og munn. Har du munnsår? Sår, blemmer, utslett og andre endringer på lepper eller i munnhulen kan ha mange ulike årsaker. (…) Kreft Kreft i munnhulen, i all hovedsak i form av plateepitelkarsinom, er en relativt vanlig kreftform, spesielt i utviklingsland. Kreft på lepper og i munnhulen vil arte seg som lettblødende sår som ikke gror og som vokser over tid. Videre følger de vanligste kreftformene som kan ramme i dette området. (lommelegen.no 22.11.2018).)

- Astmaspray kan gi munnsopp.

(Anm: Astmaspray kan gi munnsopp. (…) Noen er mer plaget av dette enn andre, men du merker det ved at det svir, blir ømt, du blir rød, får sår i munnen og et hvitt belegg på tungen, opplyser Grethe Amdal, seniorrådgiver i Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) til NRK.no. (…) Har du en kraftig immunsvikt som hiv/aids, vil dette spre seg nedover i spiserøret, hvilket er meget ubehagelig, fortsetter han. (…) Munnen avslører sykdom. (…) Han oppfordrer til å oppsøke tannlegen hvis du har sår i munnhulen som ikke går bort. Det kan være ufarlige hudsykdommer, men også noe mer alvorlig, som kreft. (nrk.no 13.5.2011.)

- Tannkjøttsykdommer kan være linket til kreftrisiko hos eldre kvinner.

(Anm: Tannkjøttsykdommer kan være linket til kreftrisiko hos eldre kvinner. (Gum Disease May Be Linked to Cancer Risk in Older Women.) En ny studie linker tannkjøttsykdommer med økt risiko for flere typer kreft hos postmenopausale kvinner, selv hos kvinner som aldri har røykt. (…) Hun spekulerer om tannkjøttsykdom kan være en markør for generell helsetilstand.) Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention 2017 (Published August 2017).)

(Anm: Tannleger og tannhelse (munnhulen er kroppens speil). (mintankesmie.no/).)

- Sår på leppe og munn. Har du munnsår? Sår, blemmer, utslett og andre endringer på lepper eller i munnhulen kan ha mange ulike årsaker.

(Anm: Sår på leppe og munn. Har du munnsår? Sår, blemmer, utslett og andre endringer på lepper eller i munnhulen kan ha mange ulike årsaker. (…) Kreft Kreft i munnhulen, i all hovedsak i form av plateepitelkarsinom, er en relativt vanlig kreftform, spesielt i utviklingsland. Kreft på lepper og i munnhulen vil arte seg som lettblødende sår som ikke gror og som vokser over tid. Videre følger de vanligste kreftformene som kan ramme i dette området. (lommelegen.no 22.11.2018).)

- Er det mulig å reversere kjemohjerne («chemo brain?») Kjemoterapi kan påvirke en persons hjerne i mange år etter at den er avsluttet. Hvordan endrer den i virkeligheten hjernen, og er det noe forskere kan gjøre for å reversere disse effekter? (- Resultatene - som er publisert i tidsskriftet Cell – synes å indikere at metotreksat (methotrexate), et vanlig legemiddel (cellegift), påvirker den normale funksjonen av tre viktige typer celler tilstede i hjernens hvite substans.)

(Anm: Is it possible to reverse 'chemo brain?' Chemotherapy can affect a person's brain for years after coming to an end. How does it actually change the brain, and is there anything that scientists can do to reverse these effects? Many people who undergo chemotherapy will notice cognitive impairment and behavioral changes. This might include difficulty with movement. Some people refer to this effect as "chemo brain." It can last for months or years, impacting people's quality of life following cancer treatment. Researchers at Stanford University School of Medicine in California recently conducted a study to find out exactly how and why chemotherapy agents affect the brain, and to see whether or not there is any way to block or reverse that effect. The results — which appear in the journal Cell — appear to indicate that methotrexate, a common chemotherapy drug, affects the normal functioning of three important types of cell present in the brain's white matter. (…) "Cognitive dysfunction after cancer therapy," explains senior study author Dr. Michelle Monje, "is a real and recognized syndrome." "In addition to existing symptomatic therapies — which many patients don't know about — we are now homing in on potential interventions to promote normalization of the disorders induced by cancer drugs."- Dr. Michelle Monje "There [is] real hope that we can intervene, induce regeneration, and prevent damage in the brain," she adds. Specifically, chemo brain tends to severely affect children who have undergone cancer treatment. Dr. Monje and team believe that finding a way to address this problem could truly improve these children's lives. The chemo drug that disrupts brain cells In the recent study, the researchers focused on three important types of cell that are present in the brain's white matter. These are: - Oligodendrocytes. These generate and protect myelin, which is the substance that insulates axons. Axons are the fibers through which nerve cells communicate with one another. - Astrocytes. These help keep the neurons well-irrigated, and they maintain a healthy environment for these cells, allowing them to communicate properly.- Microglia. These are specialized immune cells that normally destroy any foreign agents that may be harmful to the brain. When the scientists compared frontal lobe brain tissue collected postmortem from children who had received chemotherapy with tissue from children who had not, they saw that the former presented significantly fewer oligodendrocyte lineage cells. (…) To understand why oligodendrocytes were not doing well in the chemotherapy-exposed brain, the researchers turned to young mouse models that they injected with methotrexate. They aimed to replicate the dosage and practice performed in human cancer treatment, so they gave the mice three doses of the drug once per week. After a period of 4 weeks, the mice that received methotrexate had sustained damage to their oligodendrocyte precursor cells, which are the fresh cells that normally develop to replace oligodendrocytes that can no longer function. Following exposure to methotrexate, more precursor cells began to start the maturation process, but they remained stuck in an undeveloped state, unable to actually reach maturity. This was the case even 6 months after the mice's treatment with the chemotherapy drug. This also impacted the thickness of myelin, and the mice even faced the same behavioral problems as people who undergo chemotherapy often do. These include motor impairment, anxiety, and problems with attention and memory. (medicalnewstoday.com 8.12.2018).)

(Anm: Langvarige ettervirkninger av sykdom og behandling. (- Hvor lang tid varer "kjemohjerne"? ("chemo brain") (How long does 'chemo brain' last? (Hvor lang tid varer "kjemohjerne"?) (medicalnewstoday.com 19.8.2016).)

(Anm: hvit substans; hvit substans, margkledde nervefibrer, utløpere fra nervecellene i hjerne og ryggmarg. Den hvite fargen skyldes myelin, et fettholdig stoff som danner margskjeder omkring nervefibrene. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: white matter (hvit substans); Multiple Sclerosis (MS) is one of the most common disease which affects white matter (wikipedia.org).)

- Cellegift, også kalt cytostatika eller kjemoterapi, er medisiner som brukes for å bekjempe og drepe kreftcellene. (- Kjemohjerne» (Chemo-brain).) (- Dette kalles kognitiv svikt og kan vare en stund etter avsluttet behandling.)

(Anm: Cellegift, også kalt cytostatika eller kjemoterapi, er medisiner som brukes for å bekjempe og drepe kreftcellene.  (…) «Kjemohjerne» (Chemo-brain). Mange kreftpasienter opplever dette diffuse syndromet under og etter behandling med cellegift. Symptomene er blant annet nedsatt hukommelse, nedsatt oppmerksomhet, læringsvansker, hukommelsestap og problemer med å finne ord/uttrykke seg tydelig. Dette kalles kognitiv svikt og kan vare en stund etter avsluttet behandling. Årsaken til kjemohjerne er ennå ikke klarlagt. Merker du disse symptomene, ta det opp med legen din. (kreftforeningen.no 9.12.2018).)

– Dødelig kræftsygdom spreder sig i Europa. Gennemsnitslevetiden er fire en halv måned efter diagnosen kræft i bugspytkirtlen. (- Og konklusionen er nedslående læsning: Dødeligheden er øget fem procent, hvilket betyder, at 95.000 døde af sygdommen i 2016.) (- Blandt symptomerne på den mest almindelige form for bugspytkirtelkræft er gullig hud, mave- eller rygsmerter, uforklarligt vægttab, lys afføring, mørk urin og mangel på appetit.) (- »Vi håber at kunne få ny, vigtig viden på området indenfor de næste fem år,« fortæller Thomas Seufferlein, professor ved universitetet i Ulm og kræftekspert. »Målet er at kunne finde en måde til at påvirke mikrobiomet i både maven og bugspytkirtlen, så behandlingsmulighederne forbedres mærkbart og dødeligheden mindskes.«)

(Anm: Dødelig kræftsygdom spreder sig i Europa. Gennemsnitslevetiden er fire en halv måned efter diagnosen kræft i bugspytkirtlen. Det er organisationen United European Gastroenterology, der har analyseret på tallene for bugspytkirtelkræft for hele Europa i perioden 1990 og 2016. Og konklusionen er nedslående læsning: Dødeligheden er øget fem procent, hvilket betyder, at 95.000 døde af sygdommen i 2016. De værst ramte lande er Rumænien og Cypern med en stigning i dødeligheden på 31 procent. Til gengæld har Belgien, Irland og Finland oplevet et fald på 7 procent. En vigtig årsag til bugspytkirtelkræft menes at ligge i bakteriefloraen i mave/tarmsystemet - et område i kroppen, der får stadig større opmærksomhed i disse år i forhold til mange forskellige typer sygdomme. Forskere har blandt andet opdaget, at ved at fjerne specifikke bakterier fra mavesækken og bugspytkirtlen kunne man forsinke kræftcellernes vækst og hjælpe kroppens egne forsvarsmekanismer. »Vi håber at kunne få ny, vigtig viden på området indenfor de næste fem år,« fortæller Thomas Seufferlein, professor ved universitetet i Ulm og kræftekspert. »Målet er at kunne finde en måde til at påvirke mikrobiomet i både maven og bugspytkirtlen, så behandlingsmulighederne forbedres mærkbart og dødeligheden mindskes.« Bugspytkirtelkræft har en af de højeste dødeligheder blandt kræftsygdomme. Gennemsnitslevetiden er fire en halv måned, efter sygdommen er diagnosticeret. Sygdommen kaldes også "den stille dræber«, da symptomerne er vanskelige at identificere og der er stor risiko for spredning. Blandt symptomerne på den mest almindelige form for bugspytkirtelkræft er gullig hud, mave- eller rygsmerter, uforklarligt vægttab, lys afføring, mørk urin og mangel på appetit. På trods af, at kræftsygdommen er så alvorlig, kanaliseres kun to procent af kræftforskningen i Eurpa over på dette område. I Danmark er bugspytkirtelkræft den fjerdestørste årsag til kræftrelaterede dødsfald. Generelt er sundhedsvæsenet herhjemme blevet bedre til at udrede og behandle kræft i løbet af de seneste 15 år. I praksis er vi næsten på siden af Norge, Sverige og Finland. (jyllands-posten.dk 16.11.2018).)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

(Anm: Fosterskader (legemiddelinduserte) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelindusert kreft og andre typer celleskader (mintankesmie.no).)

(Anm: Bivirkninger (legemiddelinduserte organskader og sykdommer) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom. (Medication-induced mitochondrial damage and disease.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Signaler fra tarmens mikrobiotika til fjerntliggende organer mht. fysiologi og sykdom. Signals from the gut microbiota to distant organs in physiology and disease. (Nat Med. 2016 Oct 6;22(10):1079-1089.)

- Ni av ti døyr av denne kreftforma: – Vi kan ikkje sitje stille og ikkje gjere noko.

(Anm: Ni av ti døyr av denne kreftforma: – Vi kan ikkje sitje stille og ikkje gjere noko. Kreft i bukspyttkjertelen rammar 800 menneske kvart år her i landet, og berre 100 overlever. Likevel er dette den kreftforma det blir forska minst på. FNs naudhjelpskoordinator Jan Egeland opplevde å miste kona si, tidlegare utviklingsminister Anne Kristin Sydnes, i denne kreftforma. Det gjekk litt over to år frå ho fekk diagnosen kreft i buspyttkjertelen til ho døydde i mars i fjor, 60 år gammal. (nrk.no 21.11.2018).)

- Spiserørskreft viser dramatisk stigning. Forekomsten av esophageal adenocarcinoma (EAC) er mer enn syvdoblet de siste fire tiårene, langt mer enn andre svulsttyper.

(Anm: Esophageal Cancer Sees Dramatic Spike. The incidence of esophageal adenocarcinoma (EAC) has spiked more than sevenfold over the past four decades, far outpacing other tumor types. But the disease is detected early enough to be resected in at least 20% of patients with minimally invasive procedures. Those findings come from a new epidemiological study of esophageal cancer in the United States. Researchers found that the incidence of EAC rose 733% between 1973 and 2014, according to government data, climbing an average of 5.4% per (gastroendonews.com 20.10.2018).)

(Anm: Symptomer ved kreft i spiserør - Oncolex. (oncolex.no).)

(Anm: Early Detection, Diagnosis, and Staging. Know the signs and symptoms of esophagus cancer. Find out how esophagus cancer is tested for, diagnosed, and staged. (cancer.org).)

(Anm: Merck drug Keytruda succeeds in late-stage esophageal cancer trial. (Reuters) - Merck & Co’s blockbuster drug Keytruda met the main goal of a late-stage trial testing the treatment in patients with cancers of the digestive tract, the U.S. drugmaker said on Wednesday. Keytruda, among a class of medicines called PD-1 inhibitors, is Merck’s top selling drug and has already been approved to treat several forms of cancer including skin and lung cancer. (…) Esophageal cancer is the seventh most commonly diagnosed cancer in the world, the company said. Merck said trial results would be presented at an upcoming medical meeting.  (reuters.com 15.11.2018).)

- Spiserørskreft – Epidemiologi, risikofaktorer og overlevelse. Epidemiologi. Spiserørskreft er en alvorlig kreftform med fatalt utfall i de fleste tilfeller. (- Sykdommen affiserer 450 000 mennesker på verdensbasis. Insidensen øker (1), og spiserørskreft er i dag den 8. mest vanlige kreftform. Sykdommen deles inn i to undergrupper: plateepitelkarsinom og adenokarsinom.)

(Anm: Spiserørskreft – Epidemiologi, risikofaktorer og overlevelse. Epidemiologi. Spiserørskreft er en alvorlig kreftform med fatalt utfall i de fleste tilfeller. Sykdommen affiserer 450 000 mennesker på verdensbasis. Insidensen øker (1), og spiserørskreft er i dag den 8. mest vanlige kreftform. Sykdommen deles inn i to undergrupper: plateepitelkarsinom og adenokarsinom. Plateepitelkarsinomet utvikler seg fra den plateepitelkledde slimhinnen i spiserøret, mens adenocarsinomet synes å utvikle seg fra metaplastisk sylinderepitel hovedsakelig i distale del av øsofagus, typisk for Barrett’s øsofagus. Dette epitelet erstatter plate­epitelet under tilhelingen av refluxøsofagitt. (kirurgen.no 11.4.2018).)

(Anm: Spiserørskreft – Epidemiologi, risikofaktorer og overlevelse (kirurgen.no 11.4.2018).)

- Immunterapien og genetikken trumfer alt.

(Anm: Immunterapien og genetikken trumfer alt. Kartleggingen av det humane genom og immunterapi ved kreft vurderes blant de aller største medisinske gjennom­bruddene siden 1998. Immunterapien og genetikken trumfer alle medisinske fremskritt siden den første utgaven av Dagens Medisin ble utgitt i 1998. Dagens Medisin fyller 20 år i år, og i den forbindelse har vi tatt et tilbakeblikk på utviklingen i Helse-Norge. (dagensmedisin.no 8.11.2018).)

(Anm: Levealder og dødsårsaker (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddeløkonomi, bivirkninger og legemiddelomsetning (mintankesmie.no).)

- Dette er ekspertene som skal gi dødssyke ny vurdering. Åtte kreftleger skal gi alvorlig syke pasienter med kort levetid igjen en ny medisinsk vurdering.

(Anm: BERGEN (Dagens Medisin): Helseminister Bent Høie tok onsdag turen til Haukeland universitetssjukehus i Bergen for lanseringen av det nye Ekspertpanelet i spesialisthelsetjenesten. – Jeg er veldig glad for at vi nå får en ordning som har stor betydning for pasienter og pårørende i en vanskelig og fortvilet situasjon. Pasienter med alvorlig livsforkortende sykdom skal være trygge på at vi har vurdert alle mulighetene, sier helseminister Bent Høie. Åtte eksperter Panelet skal  vurdere om all aktuell etablert behandling er gitt eller vurdert. De skal også vurdere om det er aktuell kliniske studier eller utprøvende behandling i Norge eller utlandet. EKspertene kan også bistå ved å vurdere utprøvende behandlingstilbud pasienten selv har innhentet. Gruppen ledes av onkolog Halfdan Sørbye ved Haukeland universitetssjukehus og med seg i teamet har han syv andre kreftleger fra ulike universitetssykehus i Norge. De utvalgte er: (dagensmedisin.no 31.10.2018).)

- Mot mindre kreftbehandling. (- Hun forteller at tidligere ble de aller fleste kvinner med brystkreft behandlet med operasjon, cellegift og stråleterapi, og at mange sannsynligvis ble overbehandlet. – I noen tilfeller av brystkreft er svulsten så saktevoksende at behandling kan være unødvendig.)

(Anm: Kreftkongressen ESMO 2018. Mot mindre kreftbehandling. Når den europeiske kreftkonferansen ESMO 2018 åpner i München i dag, står blant annet persontilpasset medisin og snarere mindre enn mer behandling av den enkelte kreftpasient på agendaen. – Trenden er skreddersydd behandling tilpasset den enkelte svulst sine helt spesielle karakteristika, og da heller mindre behandling enn mer, sier forsker og dr.philos Therese Sørlie. Hun er leder ved Seksjon for kreftgenetikk, Institutt for kreftforskning ved Oslo Universitetssykehus/Det norske Radiumhospital. (…) – Nå kan vi identifisere flere og flere molekylære undergrupper av for eksempel brystkreft. Da kan legene tilpasse behandlingen til hver enkelt pasient, sier Sørlie. Hun forteller at tidligere ble de aller fleste kvinner med brystkreft behandlet med operasjon, cellegift og stråleterapi, og at mange sannsynligvis ble overbehandlet. – I noen tilfeller av brystkreft er svulsten så saktevoksende at behandling kan være unødvendig. Andre igjen kan klare seg med mindre omfattende behandling, sier Sørlie. 25 prosent kan slippe cellegift En studie hvor Sørlie og kolleagene ved seksjonen er sentrale og som ledes av professor Bjørn Naume, er den såkalte EMIT- studien. Mer enn 600 kvinner som ble diagnostisert med brystkreft i perioden 1995-98 er kartlagt med molekylær klassifisering av svulsten og fulgt opp i mer enn 16 år. (dagensmedisin.no 20.10.2018).)

- Ekteparet ba om undersøkelser gang på gang – men da legen endelig tok CT, var det for sent. OPPEGÅRD (TV 2): Over en periode på et år og et halvt år ble Zbynek Sokol (40) stadig sykere. Til tross for utallige besøk hos legen fikk han ikke CT-undersøkelsen han og kona gjentatte ganger ba om.

(Anm: Ekteparet ba om undersøkelser gang på gang – men da legen endelig tok CT, var det for sent. OPPEGÅRD (TV 2): Over en periode på et år og et halvt år ble Zbynek Sokol (40) stadig sykere. Til tross for utallige besøk hos legen fikk han ikke CT-undersøkelsen han og kona gjentatte ganger ba om. (…) Han svetter om natta, har influensa-lignende symptomer, begynner å føle seg hoven i ansiktet, har brystsmerter, smerter mellom skulderbladene, tung pust, i tillegg til smerter i begge albuene. Han får medisiner for smertene i albuen og blir sendt hjem. Langt år Fra april til november 2016 drar de til fastlegen 13 ganger. Flere ganger ber de om at det tas bilder av brystkassen hans. Dette blir avvist. (…) – Hjertespesialisten og de andre spesialistene skrev i epikrisen at dette måtte være psykisk. Det kjente vi oss ikke igjen i, sier Lene. (…) Bildene viser at Sokol har en stor kreftsvulst i brysthulen. Han må innlegges på sykehus med en gang. Da er han livstruende syk. Det blir starten på et år med ni cellegiftkurer, operasjon, stamcellebehandling og 40 strålebehandlinger. (…) Da han blir innlagt får de beskjed om at han har 95 prosent sjanse til å overleve. De er optimistiske. Men han får store komplikasjoner etter behandlingene. Han får sepsis etter stamcellebehandling og flere senskader. Lungene hans kollapser etter operasjonen. Kreften sprer seg. I et år er Sokol konstant syk. Han er til sammen på sykehuset i 40 uker, og er kun hjemme i permisjon i korte perioder. Et år etter bryllupet, 4. juli i år, dør han i en alder av 40 år. (…) Sokols fastlege skriver i to uttalelser til NPE, som TV 2 har fått tilgang til, at han er usikker på hva utfallet ville blitt dersom kreften var blitt oppdaget tidligere. «Det er ønskelig med en avklaring på dette», skriver han. Likevel hentet NPE inn en uttalelse fra en spesialist i allmennmedisin, ikke en onkolog. Spesialisten i allmenmedisin la til grunn at Sokol fikk spesialistutredninger for en rekke av symptomene sine, blant annet hjertespesialisten, og at den typen kreft han har er svært sjelden og vanskelig å oppdage. Han mener derfor at behandlingen har vært i tråd med god legeskikk. NPE ga dem derfor avslag på søknaden om pasientskadeerstatning. (tv2.no 4.11.2018).)

(Anm: Feilmedisineringer og feilbehandlinger (medisinske feil) (mintankesmie.no).)

(Anm: Diagnostisering, feildiagnostisering, overdiagnostisering og pasientsikkerhet (mintankesmie.no).)

(Anm: - I 80 prosent av sakene er pasienten feilbehandlet eller har fått feil diagnose. Flere fikk økonomisk erstatning etter behandlingsfeil. (aftenposten.no 19.1.2015).)

(Anm: Norsk pasientskadeerstatning (NPE). (mintankesmie.no).)

- De vill kontrollera cancer – hos tandläkaren. (…) Runt 1.000 personer får munhålecancer varje år i Sverige. Som en jämförelse är det runt 500 kvinnor som får livmoderhalscancer årligen.

(Anm: De vill kontrollera cancer – hos tandläkaren. (…) Runt 1.000 personer får munhålecancer varje år i Sverige. Som en jämförelse är det runt 500 kvinnor som får livmoderhalscancer årligen. (…) Arbetet pågår just nu med att utforma ett förslag som ska godkännas av myndigheterna. Vad tror ni att det kan ge för effekter? – Vi kommer minska insjuknandet i munhålecancer och minimera lidandet för patienterna. Det kommer också påverka kostnadsbilden för sjukvården och tandvården. Det är dyrt att operera, rekonstruera och rehabilitera individer som drabbats av cancer. Det kommer inte att kosta landstingen lika mycket om man upptäcker förändringar eller tumörerna tidigt, då behövs inte lika omfattande behandling. Men varför har det inte gjorts tidigare?– Munhålan ligger ju lite in ett ingemansland mellan sjukvård och tandvård. Men nu vill vi sätta strålkastaren på det här, säger Hirsch till SVT Nyheter. (svt.se 2.12.2016).)

(Anm: Tannleger og tannhelse (munnhulen er kroppens speil). (mintankesmie.no/).)

(Anm: Astmaspray kan gi munnsopp. (…) Noen er mer plaget av dette enn andre, men du merker det ved at det svir, blir ømt, du blir rød, får sår i munnen og et hvitt belegg på tungen, opplyser Grethe Amdal, seniorrådgiver i Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) til NRK.no. (…) Har du en kraftig immunsvikt som hiv/aids, vil dette spre seg nedover i spiserøret, hvilket er meget ubehagelig, fortsetter han.(…) Munnen avslører sykdom. (…) Han oppfordrer til å oppsøke tannlegen hvis du har sår i munnhulen som ikke går bort. Det kan være ufarlige hudsykdommer, men også noe mer alvorlig, som kreft. (nrk.no 13.5.2011.)

- Økt aldersgrense for screening av livmorhalskreft kan bevege seg til 75 år i lys av ny studie.

(Anm: Cervical cancer screening upper age limit could move to 75 in light of new study. Currently, the NHS carries out cervical cancer screening in women up to 65 years, but the UK National Screening Committee said it will review these new findings and ‘consider its results’. The study, published in The Lancet Oncology, assessed the impacts of screening older women, comparing different screening tests - cytology (smear) and HPV - and projecting the risks for women who stopped screening at different ages. They found that 'increasing the age at which women stopped cytology screening to 75 years led to incremental decreases in cancer risk later in life', with a 70 year-old woman reducing her average remaining lifetime risk from one in 588 if she stopped screening, to one in 1,206 if she had a negative cytology test. (pulsetoday.co.uk 1.11.2018).)

- Kreft: Selv sunt vev er "full av mutasjoner". Kreft utvikler seg på grunn av mutasjoner i vårt DNA.

(Anm: Cancer: Even healthy tissue is 'riddled with mutations'. Cancer develops due to mutations in our DNA. However, until now, little has been known about how mutations build up in healthy tissue over time. A new study provides fresh detail. (…) A new paper, published earlier this week in the journal Science, takes the first in-depth look at how cells mutate and compete with each other in healthy tissue over the course of a lifespan. (medicalnewstoday.com 21.10.2018).)

- Dette er dei vanlegaste kreftformene. Nye tal for kreft i Noreg vert lagt fram i dag. (– Frå 2013 til 2017 fekk 164.491 nordmenn ein kreftdiagnose. Det er 19.938 fleire tilfelle enn det var i perioden 2008 til 2012.)

(Anm: Dette er dei vanlegaste kreftformene. Nye tal for kreft i Noreg vert lagt fram i dag. Her er dei vanlegaste typane kreft for menn og kvinner. I dag presenterer Kreftregisteret ny statistikk for 2017. Dei legg også fram kreftutviklinga frå dei siste fem åra. Frå 2013 til 2017 fekk 164.491 nordmenn ein kreftdiagnose. Det er 19.938 fleire tilfelle enn det var i perioden 2008 til 2012. Noko av årsaka til at det er auke i kreftførekomsten, har med å gjere at vi blir fleire eldre. – Alderdom er den største risikoen for å få kreft, seier Giske Ursin, direktør for Kreftregisteret, til NRK. (nrk.no 29.10.2018).)

– Ny kreftbehandling til Norge i 2023: Slik virker protonstråling. I dag sendes kreftpasienter til utlandet for å få protonbehandling.

(Anm: Ny kreftbehandling til Norge i 2023: Slik virker protonstråling. I dag sendes kreftpasienter til utlandet for å få protonbehandling. I 2023 tilbys det i Bergen og Oslo. Ioniserende stråling, slik som radioaktiv stråling og UV-stråling, kan være farlig og kreftfremkallende. Samtidig kan det ironisk nok også bli brukt i behandling av kreft, i såkalt strålebehandling. Standard strålebehandling blir i dag utført med høyenergetiske røntgenstråler som ødelegger både kreftceller og friske celler. Det grunnleggende prinsippet bak all strålebehandling er å gi høy nok stråledose til kreftsvulsten, samtidig som en begrenser dosen til de omliggende friske organene. (…) Vi vet ikke hvem av oss som kommer til å få kreft om fem eller 25 år. Men de som får det, vil kunne få muligheten til å få denne teknologitunge behandlingen her hjemme i Norge. (aftenposten.no 22.11.2018).)

- Satsing på protonbehandling av kreft (- Norge skal få protonbehandling. Men hvor skal det kostbare anlegget plasseres?

(Anm: Satsing på protonbehandling av kreft (…) Norge skal få protonbehandling. Men hvor skal det kostbare anlegget plasseres? Forskningsleder Stein Kvaløy diskuterer spørsmålet i denne bloggen. (…) (forskning.no 1.9.2016).)

(Anm: Går inn for protonsenter i Oslo og Bergen. Protonanlegg bør etableres både ved Radiumhospitalet og Haukeland, mener prosjektgruppe. Dersom regjeringen bare vil ha ett senter, bør Oslo velges. (dagensmedisin.no 2.8.2016).)

- Misvisende om protoner. Med protonanlegg i tilknytning til eksisterende stråleterapiavdelinger kan den enkelte pasient tilbys den behandlingen som reduserer risiko for langtidsskader mest.

(Anm: Innlegg: Olav Mella, professor ved Universitetet i Bergen (UiB) og avdelingsdirektør, Kreftavdelingen ved Haukeland universitetssjukehus. Olav Dahl, professor ved UiB og overlege ved Kreftavdelingen ved Haukeland universitetssjukehus. Misvisende om protoner. Med protonanlegg i tilknytning til eksisterende stråleterapiavdelinger kan den enkelte pasient tilbys den behandlingen som reduserer risiko for langtidsskader mest. I DAGENS MEDISIN 18. mai har Stein Sundstrøm og Odd Terje Brustugun et innspill om protonbehandling som er egnet til å gi et feilaktig bilde, basert på en særdeles kreativ og selektiv beskrivelse av denne behandlingsformen. Man får inntrykk av at partikkelterapi er et fagfelt i stagnasjon, noe som ikke er tilfelle. Selv om protonenes fysiske egenskaper, som gjør det mulig å få en bedre fordeling av strålingen og mindre dose til normalvev, har vært kjent i over 50 år, er det først de senere årene at man har fått teknologi for skreddersydd behandling, tilsvarende det man lenge har hatt for fotoner. (dagensmedisin.no 25.5.2018).)

(Anm: Er to protonsentre en riktig prioritering? I revidert nasjonalbudsjett er det foreslått 956 millioner i tilskudd og 2,2 milliarder i statlig lån til to protonsentre i Norge. Dette er neppe riktig prioritering av knappe helseressurser. (dagensmedisin.no 18.5.2018).)

- Protonbehandling. Det er per i dag ikkje nokon som tilbyr protonbehandling i Noreg, men dette er ei behandlingsform som er på trappene.

(Anm: Protonbehandling. Det er per i dag ikkje nokon som tilbyr protonbehandling i Noreg, men dette er ei behandlingsform som er på trappene. Slik det er i dag, vil pasientar som klart har nytte av denne behandlingsforma, verte sendt utanlands for å få behandling. (nrpa.no 23.1.2018).)

- Storbritannias første senter for protonstrålebehandling åpnes i Newport.

(Anm: UK's first proton beam cancer centre to open in Newport. Treatment is likely to cost about £60,000 a patient, but it is not yet clear whether Welsh NHS patients will be treated in Newport and discussions are continuing between the company and the Welsh NHS. Game changer cancer treatment centre coming to UK. (…) Three years ago, Freya underwent proton beam therapy in Oklahoma City for a rare brain tumour. Her parents' bid for funding for the treatment was turned down by the NHS and her community helped raise the £110,000 needed for the treatment abroad. (bbc.com 3.4.2018).)

- Bruker bobler til å kurere kreft. (– Med dagens cellegiftterapier behandler man hele kroppen, En forsvinnende liten del av medisinen treffet selve målet, kreftcellene den skal eliminere, sier Per Sontum i Phoenix Solutions, ett av selskapene knyttet til Oslo Cancer Cluster som holder til ved Radiumhospitalet.)

(Anm: Bruker bobler til å kurere kreft. Norskutviklet metode for kreftmedisinering kan gi langt mer effektiv behandling av alt fra kreft til Parkinson og Alzheimer. Hittil har de over 200 små og store sykdommene med fellesbetegnelsen kreft blitt behandlet på omtrent samme måte. Kirurgi, kjemoterapi (cellegift) og stråling er de vanligste behandlingsmetodene. – Med dagens cellegiftterapier behandler man hele kroppen, En forsvinnende liten del av medisinen treffet selve målet, kreftcellene den skal eliminere, sier Per Sontum i Phoenix Solutions, ett av selskapene knyttet til Oslo Cancer Cluster som holder til ved Radiumhospitalet. Han har Andrew Healey og Svein Kvåle med seg på eiersiden, alle med bakgrunn fra GE Healthcare og Nycomed. (dn.no 19.5.2018).)

- Feberanfall kan gjøre oss mer motstandsdyktig mot kreft.

(Anm: Bouts of fever may make us more resilient to cancer. Infectious fever makes our bodies more resilient to cancer by increasing and strengthening a particular group of cells in the immune system. At present, this is just a theory. For decades, studies have suggested that there is a link between history of infectious fever and lower risk of cancer — but as yet, there is no direct proof of cause. However, in a paper now published in the journal The Quarterly Review of Biology, scientists from Nicolaus Copernicus University in Poland argue that there is a strong case for their hypothesis. They are not the first to propose that the immune system increases resilience to cancer each time that the body fights an infectious fever. "Several hypotheses have been presented thus far," they write, "and recent debates have pointed to the effect of fever on innate and adaptive immune functions." They are, however, the first to single out a group of white blood cells, or lymphocytes, known as gamma-delta T cells. (medicalnewstoday.com 22.8.2018).)

- Derfor er elefanter immune mot kreft. «Zombie-gen» har gitt forskere veien til løsning på urgammel gåte. (- Forskere har fra før påvist at elefanter er utstyrt med 20 kopier av et gen kalt p53. Til sammenligning har mennesker bare ett p53-gen.) (- Proteinet stikker hull på mitokondriumet, noe som fører til at innholdet lekker ut. I den prosessen dør kreftcellen.)

(Anm: Derfor er elefanter immune mot kreft. «Zombie-gen» har gitt forskere veien til løsning på urgammel gåte. (…) Årsaken til at elefanter likevel ikke så ofte bukker under for kreft, er at de har et aktivt gen som er dødt hos andre pattedyr. Dette genet dreper kreftceller svært effektivt, viser en ny amerikansk studie, publisert i tidsskriftet Cell Reports. Forskere har fra før påvist at elefanter er utstyrt med 20 kopier av et gen kalt p53. Til sammenligning har mennesker bare ett p53-gen. Angriper Og det er synd, for p53 er et gen som dreper kreftceller. Genet tar imot signaler om genetiske feil i arvemassen, DNA, som kan føre til at en celle forandres til en kreftcelle. Etter å ha mottatt et slikt signal, går p53 til angrep mot cellen og dreper den. (…) Dobbel beskyttelse I den nye studien har forskerne nå avdekket at elefantene også har et gen, kalt LIF6, som aktiveres av p53. LIF6 styrer produksjonen av et protein som angriper mitokondrium, celleorganeller som forsyner cellen med energi. Proteinet stikker hull på mitokondriumet, noe som fører til at innholdet lekker ut. I den prosessen dør kreftcellen. Interessant nok er LIF6 et såkalt zombie-gen, altså et inaktivt gen – dødt – hos de fleste pattedyr. Hos elefantene våknet det til live da elefantene begynte å utvikle stor kroppsmasse, noe som skjedde for 25- 30 millioner siden. Det betyr dobbel beskyttelse mot kreft. (dagbladet.no 19.8.2018).)

(Anm: Kreft (mintankesmie.no).)

- Halvparten av nyrekreftpasienter ble i begynnelsen feildiagnostisert. (- Det bemerkelsesverdige er at 73 % av de pasientene som ble undersøkt viste ingen tegn på nyrekreft før de ble diagnostisert mens 42,6 % ved tilfeldigheter oppdaget at de hadde nyrekreft.)

(Anm: Half of kidney cancer patients initially misdiagnosed. Half of kidney cancer patients are initially misdiagnosed, according to data from Kidney Cancer UK’s patient survey. Despite being the 7th most common cancer in the United Kingdom, 45% of patients were initially treated for less serious conditions such as urine infections, kidney stones or respiratory problems. Meanwhile 48% of patients are already at the most advanced form of the disease, stage III or IV, before they receive a diagnosis. Notably only 5% of patients at stage IV will survive beyond five years. Overall 12,600 people are diagnosed with the disease each year while 4,600 died in 2016. As such, Kidney Cancer UK is calling on the Government to support research into a national kidney cancer screening programme in order to ensure rapid diagnosis and effective treatment. Notably 73% of patients surveyed showed no signs of kidney cancer before being diagnosed while 42.6% discovered they had kidney cancer incidentally. Local GP Dr. Juliet Usher-Smith commented: “The finding that, of those surveyed, almost half of patients had no symptoms before diagnosis really shows how difficult it is to diagnose kidney cancer and the urgent need for better ways of identifying this silent killer earlier.” The call comes after Theresa May announced a new strategy aimed at increasing the number of people whose cancer is diagnosed early, from 1-in-2 people to 3-in-4. (pharmafile.com 30.10.2018).)

(Anm: Diagnostisering, feildiagnostisering, overdiagnostisering og pasientsikkerhet (mintankesmie.no).)

(Anm: What Your Pee Can Tell You. Your Urine and Your Health. (medpagetoday.com 5.8.2017).)

- Studie: Mange kvinner med vanlig form for brystkreft kan droppe cellegift. Opptil 70 prosent av kvinner med den vanligste formen for brystkreft kan droppe cellegiftbehandling uten at det minker sjansen for å bli frisk, ifølge studie.

(Anm: Studie: Mange kvinner med vanlig form for brystkreft kan droppe cellegift. Opptil 70 prosent av kvinner med den vanligste formen for brystkreft kan droppe cellegiftbehandling uten at det minker sjansen for å bli frisk, ifølge studie. Studien beskrives av AP som den mest omfattende studien som omhandler behandlingen av brystkreft noensinne. Mer enn 10.000 har vært involvert, og forskerne har tatt for seg pasienter med et tidlig stadium av den vanligste formen for brystkreft. I studien har legene benyttet en gentest til å avgjøre hvor stor risiko kvinnene hadde for tilbakefall. Tidligere har en score på under 10 betydd at cellegift ikke er nødvendig for å hindre tilbakefall, mens en score på 25 eller mer betyr at det er nødvendig. (nettavisen.no 3.6.2018).)

- Alle kræftkampagnerne får folk til at fare til lægen. Men ofte de forkerte - som risikerer at bliver over-diagnosticeret og få ødelagt deres liv.

(Anm: Alle kræftkampagnerne får folk til at fare til lægen. Men ofte de forkerte - som risikerer at bliver over-diagnosticeret og få ødelagt deres liv. Mennesker diagnosticeres i sundhedsvæsenet som aldrig før. Hvor det tidligere var helt normalt at dø med uopdaget sygdom i kroppen, er det i dag en sjældenhed. Overdiagnostik er et af de største globale sundhedsproblemer. Bredt forstået handler overdiagnostik om, at mennesker unødigt gøres til patienter, og at hverdagens lidelser, hændelser og problemer påføres en medicinsk diagnose. (politiken.dk 6.8.2018).)

- Leder. Aftenposten mener: Overbehandling er et underkommunisert problem.

(Anm: Leder. Aftenposten mener: Overbehandling er et underkommunisert problem. Legeforeningen lanserer i høst en etterlengtet kampanje om overbehandling i helsevesenet. (…) Internasjonal kampanje Det var legetidsskriftet British Medical Journal som virkelig satte fart i debatten rundt overbehandling under temaet «Too much medicine» – for mye medisin – i 2002. (…) Bekymret Steinar Westin, mangeårig fastlege og professor i sosialmedisin ved NTNU, er denne uken skeptisk til deler av kampanjen i Aftenposten. Han frykter at ansvaret for overbehandling i for stor grad legges over på pasienten, og at man skaper en mistillit til doktorene ved å så tvil om legens motiver til behandling. Den amerikanske versjonen av kampanjen bærer for eksempel preg av at pasienter langt på vei anses som kunder i et privatisert helsevesen. (aftenposten.no 4.8.2018).)

(Anm: Helsekostnader, forsikringer, forskning og budsjetter (mintankesmie.no).)

- Melanom – ikke føflekkreft. Sukkersyke heter diabetes og fallesyke epilepsi. Tidspunktet er kommet for å erstatte ordet føflekkreft med melanom.

(Anm: Melanom – ikke føflekkreft. Sukkersyke heter diabetes og fallesyke epilepsi. Tidspunktet er kommet for å erstatte ordet føflekkreft med melanom. I alle sammenhenger. Av mange grunner. Norge har høy forekomst og dødelighet av malignt melanom (1). Insidensen har steget kraftig etter den annen verdenskrig, og i 2016 fikk 2 334 personer i Norge påvist malignt melanom i hud (2). (…) Tidsskr Nor Legeforen 2018 Publisert: 19. mars 2018.)

(Anm: What is the difference between a cyst and a tumor? (…) Cysts vs. tumors A cyst is a sac of tissue that can form anywhere on the body. A cyst is a sac of tissue that is filled with another substance, such as air or fluid. Tumors are solid masses of tissue. Cysts can form anywhere on the body, including on the bones and soft tissues. Most cysts are noncancerous, although there are some exceptions. Cysts can feel tender to the touch, and a person may be able to move one easily. Tumors can also grow almost anywhere in the body. They tend to grow quickly and are usually firm to the touch. (medicalnewstoday.com 16.5.2018).)

- Hydrochlorthiazid kædes sammen med modermærkekræft (malignt melanom; føflekkkreft) i et nyt studie.

(Anm: Hydrochlorthiazid kædes sammen med modermærkekræft (malignt melanom; føflekkkreft) i et nyt studie. Det videnskabelige tidsskrift, JAMA, har offentliggjort et studie, som forbinder stoffet hydrochlorthiazid, der er i nogle lægemidler mod hypertension (forhøjet blodtryk), med en øget sandsynlighed for modermærkekræft. (sst.dk 30.5.2018).)

- Information om hydrochlorthiazid og kræft i huden. (- Gennemgangen afviser en forhøjet risiko for modermærkekræft, men der bliver indført en advarsel om, at der er en forhøjet risiko for udviklingen af hudkræfttyperne basalcellekræft (basocellulært karcinom) og pladecellekræft (spinocellulær karcinom). Denne risiko stiger med den kumulative dosis, der er indtaget.)

(Anm: Information om hydrochlorthiazid og kræft i huden. (…) Gennemgangen afviser en forhøjet risiko for modermærkekræft, men der bliver indført en advarsel om, at der er en forhøjet risiko for udviklingen af hudkræfttyperne basalcellekræft (basocellulært karcinom) og pladecellekræft (spinocellulær karcinom). Denne risiko stiger med den kumulative dosis, der er indtaget. En mulig årsag til den øgede risiko for at udvikle de to kræftformer kan være, at hydrochlorthiazid øger lysfølsomheden. Produktinformationen vil bl.a. komme til at indeholde information om at holde øje med nye hudforandringer, være ekstra opmærksom på at beskytte sig mod solen, og især være opmærksom, hvis man tidligere har haft hudkræft. Informationen bliver implementeret i produktinformationen om nogle måneder. Se Lægemiddelstyrelsens nyhed: Lille øget risiko for visse typer hudkræft ved brug af lægemidlet hydrochlorthiazid  (sst.dk 30.10.2018).)

- Hvis man lider af kræft, er der en stor risiko, at man vil blive dobbelt ramt og også vil løbe ind i en hjerneblødning eller en blodprop i hjernen – ikke mindst hvis man er ryger.

(Anm: Hvis man lider af kræft, er der en stor risiko, at man vil blive dobbelt ramt og også vil løbe ind i en hjerneblødning eller en blodprop i hjernen – ikke mindst hvis man er ryger. Dét er konklusionen i en stor dansk undersøgelse af patienter med såkaldt »skjult« kræft (occult cancer) – det vil sige patienter, der endnu ikke ved, at de lider af sygdommen – også har en markant øget risiko for at blive ramt af apopleksi, en samlet betegnelse for hjerneblødning og blodprop i hjernen. Danskere med ”skjult” kræft har en markant forhøjet risiko for at blive ramt af apopleksi i tiden op til, de får deres diagnose, viser undersøgelse. (politiken.dk 24.6.2018).)

(Anm: Risk of Ischemic and Hemorrhagic Strokes in Occult and Manifest Cancers. (…) CONCLUSIONS: Cancer, occult and manifest, is associated with increased risks for stroke. The increased risk is linked mainly to cancers related to smoking. Stroke. 2018 Jun 4. pii: STROKEAHA.118.021373.)

- Kreftforeningen: - Norge er på hudkrefttoppen. (- Norge er på verdenstoppen i dødelighet av kreftformen. (- Hvert år får over 2200 nordmenn føflekkreft.)

(Anm: Kreftforeningen: - Norge er på hudkrefttoppen. (…) Norge er i verdenstoppen - Norge er på verdenstoppen i dødelighet av kreftformen. Det skyldes at mange kommer for sent til legen. Mange nordmenn vet ikke nok om faresignalene og nettopp derfor må vi lære føflekkene våre å kjenne, sier generalsekretær i Kreftforeningen, Anne Lise Ryel, til Nettavisen. (…) Hvert år får over 2200 nordmenn føflekkreft. Rundt 90 prosent av hudkrefttilfellene har sammenheng med for mye sol eller solarium. (…) Føflekken viste seg å være i forstadiet til kreft. Les mer: Føflekkreft: Dette er føflekkene du bør være obs på (nettavisen.no 23.5.2018).)

- Nye funn tyder på at allergiske reaksjoner kan beskytte mot hudkreft. Komponentene i immunsystemet som trigger allergiske reaksjoner kan også bidra til å beskytte huden mot kreft, antyder nye funn.

(Anm: New findings suggest allergic responses may protect against skin cancer. The components of the immune system that trigger allergic reactions may also help protect the skin against cancer, suggest new findings. The research, led by Imperial College London, highlights previously unknown skin defences—and could open avenues for developing new skin cancer treatments. The early-stage study, published in the journal Nature Immunology, may also provide clues into why allergies are on the rise. Estimates suggest 44 per cent of Britons now suffer from at least one allergy—but the reasons behind the increase are unknown. The team behind the latest research suggest their findings support the so-called 'Toxin Hypothesis', which proposes that exposure to environmental toxins and chemicals foreign to our body may trigger allergic responses. The new research focuses on a type of antibody called Immunoglobulin E, or IgE. This protein, which is part of the immune system, triggers allergic reactions by mistakenly recognising a harmless substance—such as peanuts—as a danger. A full-blown attack is launched by the body, under instruction from IgE, resulting in skin rashes, and swelling of face, mouth—and in severe cases—the airway. However, despite the actions of IgE having such serious consequences in the body, scientists are still puzzled by its original role—and whether it serves any useful purpose. (medicalxpress.com 17.7.2018).)

(Anm: Epithelial damage and tissue γδ T cells promote a unique tumor-protective IgE response. Abstract IgE is an ancient and conserved immunoglobulin isotype with potent immunological function. Nevertheless, the regulation of IgE responses remains an enigma, and evidence of a role for IgE in host defense is limited. Nat Immunol. 2018 Aug;19(8):859-870.)

- Blodtryksmedicin med HCTZ kædes for tredje gang sammen med kræft.

 (Anm: Blodtryksmedicin med HCTZ kædes for tredje gang sammen med kræft. (…) Det skriver politiken.dk. Resultatet er netop blevet offentliggjort i tidsskriftet JAMA Internal Medicine og kommer i kølvandet på to tidligere studier, der sidste år har vist, at blodtryksmedicinen med HCTZ er kædet sammen med en øget risiko for pladecellehudkræft og læbekræft. »Alt tyder på, at der også er en overhyppighed af modermærkekræft, der skyldes brugen af den særlige blodtrykssænkende medicin, som altså ser ud til at øge risikoen for flere former for kræft i vores hud«, siger Anton Pottegård, der er lektor på Afdeling for Klinisk Farmakologi og Farmaci på Syddansk Universitet og har ledet det nye studie, til politiken.dk. (videnskab.dk 30.5.2018).)

JAMA: - Det er bekymringsfullt at bruk av hydroklortiazid ser ut til å være forbundet med økt risiko for melanom (modersmærkekreft; føflekkreft), og de spesielle sammensetningene observert for lentigo melanom og nodulært melanom beretter videre forskning.

(Anm: Association of Hydrochlorothiazide Use and Risk of Malignant Melanoma. (…) The findings for melanoma subtype are somewhat surprising, as lentigo and superficial spreading melanoma are known to be associated with high sun exposure, whereas the etiology of nodular melanomas is less elucidated.6 It is worrying that hydrochlorothiazide use appears to be associated with an increased risk of melanoma, and the particular associations observed for lentigo melanoma and nodular melanoma warrant further research. JAMA Intern Med. (Published online May 29, 2018).)

(Anm: Praksislæge raser over registerstudie om blodtryksmedicin og modermærkekræft. Et nyt dansk registerstudie viser en mulig sammenhæng mellem blodtrykssænkende medicin og modermærkekræft. Praksislæge kritiserer studiet og opfodrer til at henvise patienter til at tage direkte kontakt til forskeren bag studiet. (dagenspharma.dk 30.5.2018).)

- Studie: Blodtrykksmedisin øker risikoen for leppekreft. Men Statens legemiddelverk vil ikke advare mot stoffet, som brukes av nær 300.000 nordmenn. (- Hos disse personene var risikoen for leppekreft nesten åtte ganger større enn hos mennesker som ikke hadde brukt HCTZ.) (- SLV advarer ikke mot bruk Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør i Statens legemiddelverk, deler ikke denne oppfatningen.) (- VERDIFULLT LEGEMIDDEL: – Det er ikke aktuelt å gå bort fra bruken av hydrochlorothiazid på bakgrunn av disse dataene, sier Steinar Madsen i Legemiddelverket.)

(Anm: Studie: Blodtrykksmedisin øker risikoen for leppekreft. Men Statens legemiddelverk vil ikke advare mot stoffet, som brukes av nær 300.000 nordmenn. Blodtrykkssenkende medisiner med stoffet hydrochlorothiazid (HCTZ), øker risikoen markant for plateepitelkarsinom, som er en sjelden form for leppekreft. Det viser en dansk studie som nylig er publisert i Journal of Internal Medicine. Forskerne fant at risikoen for leppekreft øker i takt med hvor mye hydrochlorothiazid man har inntatt gjennom livet. Blant alle som hadde brukt legemidlet var risikoen for leppekreft fordoblet. Risikoen var imidlertid betydelig høyere for de som hadde inntatt legemidlet i en mengde som tilsvarer ti års bruk. Hos disse personene var risikoen for leppekreft nesten åtte ganger større enn hos mennesker som ikke hadde brukt HCTZ. (dagensmedisin.no 1.8.2017).)

- Immunläkemedel bidrog till vanlig hudcancerform. Genetiska studier visade att läkemedlet azatioprin kan bidra till utvecklingen av hudcancern skivepitelcancer (anm: plateepitelkreft (spinocellulært karsinom)). (– Även om studien hade ett litet antal deltagare ger den här molekylära studien starkt stöd för ett samband mellan den här nya mutationsprofilen och långtidsanvändning av azatioprin, sade professor Gareth Inman, en av forskarna, i samband med att studien publicerades.)

(Anm: Immunläkemedel bidrog till vanlig hudcancerform. Genetiska studier visade att läkemedlet azatioprin kan bidra till utvecklingen av hudcancern skivepitelcancer. Forskare i Storbritannien har identifierat ett tydligt samband mellan behandling med azatioprin och den vanliga hudcancerformen skivepitelcancer. Resultaten har publicerats i Nature communications. Det immundämpande läkemedlet azatioprin används mot flera olika inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar, bland andra inflammatorisk tarmsjukdom och reumatologiska sjukdomar. Även patienter som gått igenom organtransplantationer kan behandlas med azatioprin, för att förhindra avstötning. Forskare vid the School of medicin på universitetet i Dundee i Skottland genomförde den molekylärgenetiska studien tillsammans med kollegor vid Queen Mary university i London och Wellcome Sanger institute nära Cambridge. De använde tumörvävnad från 37 patienter med skivepitelcancer, varav många hade behandlats med azatioprin. Forskarna undersökte mönstret av mutationer i tumörcellerna och fann en ny mutationsprofil som fanns i tumörer just hos patienter som fått azatioprin. – Även om studien hade ett litet antal deltagare ger den här molekylära studien starkt stöd för ett samband mellan den här nya mutationsprofilen och långtidsanvändning av azatioprin, sade professor Gareth Inman, en av forskarna, i samband med att studien publicerades. Det är känt sedan tidigare att azatioprin ökar känsligheten för solljus. Forskarna bakom den nya studien framhåller att deras resultat understryker hur viktigt det är att informera patienter som får azatioprin om att de ska skydda sig mot solen eftersom detta även förebygger hudcancer. Skivepitelcancer är den näst vanligast hudcancern, efter basaliom. I Sverige har antalet fall av skivepitelcancer fördubblats de senaste tio åren och drygt 7 000 nya fall diagnostiseras varje år. Behandlingen är främst kirurgisk och i de flesta fall botande. (lakemedelsvarlden.se 12.9.2018).)

(Anm: Plateepitel kreft (spinocellulær kreft). Plateepitel kreft eller spinocellulær kreft er en type ondartet svulst som er utgår fra det øverste cellelaget i huden. Typiske symptomer er en fast, skjellende og av og til vorteaktig knute i huden. (nhi.no 15.3.2017).)

(Anm: The genomic landscape of cutaneous SCC reveals drivers and a novel azathioprine associated mutational signature. Nat Commun. 2018 Sep 10;9(1):3667.)

(Anm: Hudkreft, basalcelle- og plateepitelkreft. De vanligste hudkreftformene foruten føflekkreft, er basalcellekreft og plateepitelkreft. Basalcellekreft er temmelig ufarlig, mens plateepitelkreft er noe mer aggressivt. Hvis vi ser bort fra føflekkreft (malignt melanom), er basalcellekreft (basaliom) og plateepitelkreft (spinocellulært karsinom) de hyppigste hudkreftformene. Basalcellekreft oppstår i det dypeste cellelaget (basalcellelaget) i ytterhuden. Kreftformen er hyppig, men den sprer seg praktisk talt aldri. Når kreftforandringene er fjernet, er man som regel helbredet. Det er sjelden basalcellekreft utvikler seg til en alvorlig kreftsykdom. Det er beregnet at det er rundt 12 000 nye tilfeller i Norge per år. (nhi.no 11.1.2018).)

- Studier antyder at kreft er en metabolsk lidelse snarere enn genetisk sykdom. (- "Celler som ikke kan generere nok energi på grunn av mangel på oksygen, sukker eller proteiner, som er felles for mange kreftformer, bruker endrede metabolske veier for å sikre overlevelse.)

(Anm: Study suggests cancer to be a metabolic disorder rather than genetic disease. In a study of more than 1,200 patients, published in the Friday, August 3, issue of Oncotarget, an international team of 35 co-investigators from 17 institutions spanning the U.S., Brazil and Europe reported that cancer occurs because cancer cells make and use energy differently from normal cells. The new study finds that cancer is a metabolic disorder which challenges decades of genomic research. "This suggests that cancer is not a genetic disease arising solely from mutations as we have all been taught, but instead a metabolic condition that develops under the stress of cellular nutrient deprivation," said Robert Nagourney, MD, senior author of the study. "Cells that cannot generate enough energy due to lack of oxygen, sugars or proteins, common to many cancers, use altered metabolic pathways to ensure their survival. Unfortunately these cancer cells' success comes at the expense of the host patient," Nagourney added. (news-medical.net 7.8.2018).)

- Kreftpasienter får ikke tilbud om lindrende behandling. Mange uhelbredelig syke kreftpasienter får ikke tilbud om lindrende strålebehandling. De risikerer å få store og unødvendige smerter i livets sluttfase, viser en ny doktorgradsstudie fra Kreftregisteret.

(Anm: Kreftpasienter får ikke tilbud om lindrende behandling. Mange uhelbredelig syke kreftpasienter får ikke tilbud om lindrende strålebehandling. De risikerer å få store og unødvendige smerter i livets sluttfase, viser en ny doktorgradsstudie fra Kreftregisteret. – Det virker veldig bra, smertene forsvant ganske fort, sier Kjell Vinje. Den store maskinen har sendt strålene mot områder på kroppen der kreften har tak. Vinje håper han kan fortsette å få denne behandlingen, så han slipper å ta smertestillende medikamenter hele tiden. Han er operert for kreft i tykktarmen, lungen, lever og urinblære og nå har kreften spredt seg videre til skjelettet. – Når det blir en enda videre spredning håper jeg smertene kan begrenses på denne måten, sier Vinje. (nrk.no 15.6.2018).)

- Store forskjeller i tilgangen på ny medisin - Terje (66) fikk nei på søknad om unntak. (- Postnummeret ditt kan avgjøre hva slags behandling du får tilgang til, viser en landsdekkende gjennomgang VG har gjort.)

(Anm: Store forskjeller i tilgangen på ny medisin - Terje (66) fikk nei på søknad om unntak. NÆRØY/OSLO (VG) Postnummeret ditt kan avgjøre hva slags behandling du får tilgang til, viser en landsdekkende gjennomgang VG har gjort. Kreftsyke Terje Solbakk (66) fra Nord-Trøndelag fikk nei på søknaden, til tross for at samme behandling er gitt til flere pasienter på Østlandet. – Jeg er så frustrert over systemet. Må jeg melde flytting for å få behandling? spør Terje. Den såkalte unntaksregelen ble innført i 2014 og gir leger mulighet til å søke om å få behandle pasienter med medikamenter som venter på å bli godkjent av myndighetene. I dag kan VG dokumentere at det er forskjeller i bruk av denne regelen på landsbasis de siste tre årene. 2018 er ingen unntak. Selv om antallet søknader totalt sett er lave, gir tallene en indikasjon på at regelen praktiseres svært ulikt. Høsten 2017 sendte helseminister Bent Høie et brev til de regionale helseforetakene med krav om å endre unntaksregelen, slik at pasienter rundt i landet får lik tilgang. Brevet er bare ett av flere krav om å endre unntaksregelen, som er blitt stilt helseregionene de siste årene. (vg.no 27.7.2018).)

- Hydroklortiazid er assosiert med beskjeden ekstra risiko for melanom (føflekkreft). (- 2,1 % vs. 1,8 %; odds ratio, 1.22).)

(Anm: Hydrochlorothiazide Is Associated with Modest Excess Risk for Melanoma. Thomas L. Schwenk, MD reviewing Pottegård A et al. JAMA Intern Med 2018 May 29. This drug previously has been linked to excess risk for nonmelanoma skin cancer. Hydrochlorothiazide use is associated with excess risk for lip and nonmelanoma skin cancers, especially squamous cell cancers. Investigators in Denmark explored whether hydrochlorothiazide also is associated with risk for melanoma. They identified 19,000 adults with melanoma and compared them with 193,000 age- and sex-matched controls without cancer (except nonmelanoma skin cancer). High use of hydrochlorothiazide (>50,000 mg total lifetime exposure or ≈6 years of use at standard doses) occurred in significantly more melanoma patients than controls (2.1% vs. 1.8%; odds ratio, 1.22). The researchers noted a nonsignificant trend toward a dose-dependent relation between lifetime hydrochlorothiazide use and diagnosis of melanoma and a significant association between hydrochlorothiazide use and two specific melanoma subtypes (nodular melanoma and lentigo melanoma). No association was found between melanoma and use of other antihypertensives. (NEJM 2017 (June 12, 2018).)

- Ny studie viser sammenheng mellom overvekt og tykkelse på føflekksvulst. Jo høyere BMI, jo tykkere kreftsvulst, viser norsk studie.

(Anm: Ny studie viser sammenheng mellom overvekt og tykkelse på føflekksvulst. Jo høyere BMI, jo tykkere kreftsvulst, viser norsk studie. Tykkelsen på svulsten er avgjørende for overlevelse etter føflekkreft. Norge er i verdenstoppen når det gjelder både forekomst og dødelighet av føflekkreft, og antall nordmenn som utvikler føflekkreft har økt siden etterkrigstiden, ifølge tall fra Kreftregisteret. Nå viser en ny studie, finansiert av Kreftforeningen og publisert i British Journal of Dermatology, en sterk sammenheng mellom overvekt og tykkelse på kreftsvulsten i føflekken. (…) FORSKER: Jo Stenehjem, postdoktor og førsteforfatter. (…) Vi tror dette kommer av at de største personene i mindre grad utsetter seg for overdreven soleksponering, som er den viktigste risikofaktoren for føflekkreft, sier Stenehjem i en pressemelding på Kreftregisteret sine nettsider. (nettavisen.no 15.6.2018).)

- Forskerne fant denne sammenhengen mellom overvekt og føflekkreft blant menn, men de så ikke det samme hos kvinner.

(Anm: Overvektige menn har høyere risiko for føflekkreft. Risikoen for å få føflekkreft øker i takt med at vekta øker. Den gode nyheten er at overvektige som går ned i vekt også blir mindre utsatt for føflekkreft. (…) Forskerne fant denne sammenhengen mellom overvekt og føflekkreft blant menn, men de så ikke det samme hos kvinner. (…) Når forskerne kun så på forekomsten av føflekkreft på armene – altså deler av kroppen som typisk eksponeres for sol også utenom ren soling – så hadde også kvinnene økt risiko. (kreftregisteret.no 10.10.2017).)

- Basaliomer: Den vanligste formen for hudkreft. Basalcellekreft er den vanligste formen for hudkreft. Det oppstår oftest i ansiktet. Slik kan du forebygge det.

(Anm: Basaliomer: Den vanligste formen for hudkreft. Basalcellekreft er den vanligste formen for hudkreft. Det oppstår oftest i ansiktet. Slik kan du forebygge det. Basaliomer er den vanligste formen for hudkreft, og blir ofte omtalt som den «snille» typen, da den har en veldig god prognose. På fagspråket omtales basaliomer som basalcellekarsinom, eller basalcellekreft. Det er en kreftform som ikke sprer seg til andre steder i kroppen, men som allikevel må behandles da den vil fortsette å vokse og forårsake skade lokalt i huden. (…) Basaliomer er vanligst i en alder mellom 60-80 år, men kan også forekomme i yngre alder. Livstidsrisikoen for å få et basaliom er estimert til 33-39 prosent hos menn, og 23-28 prosent hos kvinner. (…) 3. Immunforsvaret: Alle faktorer som hemmer immunforsvaret øker risikoen for hudkreft. Dette kan være medikamenter, infeksjon (HIV / AIDS), eller andre kreftformer. Det vanligste er bruk av medisiner som hemmer immunforsvaret, og pasienter som tar slike medikamenter har følgelig en økt risiko for hudkreft. (lommelegen.no 30.1.2018).)

- Minst 20.000 får denne «ufarlige» hudkrefttypen hvert år. Den kan bli svært plagsom om du ikke kommer deg tidlig til lege. (- Basalcellekreft er ikke dødelig, men den kan være plagsom og kan kreve mye behandling, hvis man ikke kommer tidlig til lege, sier Anne Lise Ryel, generalsekretær i Kreftforeningen.)

(Anm: Minst 20.000 får denne «ufarlige» hudkrefttypen hvert år. Den kan bli svært plagsom om du ikke kommer deg tidlig til lege. Personer med lys og nordisk hud er ekstra utsatt. Basalcellekreft kan gi sår som ikke gror, og utslett med skorper. – Dette er den hudkreftformen som flest får. Basalcellekreft er ikke dødelig, men den kan være plagsom og kan kreve mye behandling, hvis man ikke kommer tidlig til lege, sier Anne Lise Ryel, generalsekretær i Kreftforeningen. Basalcellekreft blir ikke registrert i Kreftregisterets statistikk, men ifølge Kreftforeningen er det minst 20.000 nye tilfeller årlig. (nrk.no 8.8.2018).)

–  Økning i aggressiv og sjelden hudkreft. Den aggressive hudkreftformen Merkel Cell Carcinoma (MCC) nesten er fordoblet på 20 år i Sverige. (- Antallet nye tilfeller per 100 000 innbyggere har økt med mer enn 100 prosent i perioden 1993 til 2012. Kreftformen er også mer alvorlig enn annen type hudkreft.)

(Anm: Økning i aggressiv og sjelden hudkreft. Den aggressive hudkreftformen Merkel Cell Carcinoma (MCC) nesten er fordoblet på 20 år i Sverige. I Norge ser Kreftregisteret en tendens til en liten økning. Kreftformen er sjelden. De siste 20 årene har 594 pasienter fått denne MCC-diagnosen i nabolandet. Men det er urovekkende at svenske forskerne nå finner en signifikant økning i tilfellene av denne kreftformen. Antallet nye tilfeller per 100 000 innbyggere har økt med mer enn 100 prosent i perioden 1993 til 2012. Kreftformen er også mer alvorlig enn annen type hudkreft. En tredel av dem som hadde fått denne kreften var død etter fem år, viser studien fra Sahlgrenska akademin ved Gøteborgs universitet. (forskning.no 31.5.2016).)

(Anm: SSRI-preparater og antipsykotika har uheldige effekter på mitokondrier (mintankesmie.no).)

(Anm: Bivirkninger (legemiddelinduserte organskader og sykdommer) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom. (Medication-induced mitochondrial damage and disease.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Antidepressiva (SSRI-er) kan utløse sentral fatigue (sentral utmattelse) (mintankesmie.no).)

- Kreftforsker: – Jeg kan ikke si hva vi har funnet. I jakten på ny kreftmedisin har forskere ved Universitetet i Tromsø undersøkt brennmaneter og sjøpølser utenfor kysten av Nord-Norge.

(Anm: Kreftforsker: – Jeg kan ikke si hva vi har funnet. I jakten på ny kreftmedisin har forskere ved Universitetet i Tromsø undersøkt brennmaneter og sjøpølser utenfor kysten av Nord-Norge. Men foreløpig kan de ikke si hva de har funnet. (…) Det hun kan si er at i en slektning av brennmaneten har de funnet noe som kan bli helt ny brystkreftmedisin. – Dette er spennende. Vi har ikke patentert dette, så jeg kan ikke si hvilken art det er, men vi vet hvilke stoff det er og at det er ny kjemi som ingen har sett før, sier hun til NRK. (nrk.no 5.6.2018).)

- Er forskningen fri når den patenteres? «Kreftforsker: - Jeg kan ikke si hva vi har funnet».

(Anm: Er forskningen fri når den patenteres? «Kreftforsker: - Jeg kan ikke si hva vi har funnet». Slik lyder tittelen på en fersk NRK-artikkel om funn fra forskningsfartøyet til UiT Norges Arktiske Universitet. Råstoff fra havet har blitt analysert, og i en slektning til brennmaneten har forskerne kanskje funnet noe som kan bli en ny brystkreftmedisin. Men forskerne har ikke patentert enda. Derfor kan de ikke si så mye mer enn det. For som Forskningsrådet skrev på nettsida si i mai, «Husk alltid patentering før publisering». (etikkom.no 15.6.2018).)

- Antidepressiva til behandling av depresjon hos mennesker med kreft. (- FORFATTERNES KONKLUSJONER: Til tross for effekten av depresjon på mennesker med kreft var de tilgjengelige studiene svært få og av lav kvalitet. Denne vurderingen fant svært lavt sikkerhetsbevis for effekten av disse legemidlene sammenlignet med placebo. På grunnlag av disse resultatene kan klare konsekvenser for praksis ikke trekkes.)

(Anm: Antidepressants for the treatment of depression in people with cancer. Abstract BACKGROUND: Major depression and other depressive conditions are common in people with cancer. (…) We downgraded the certainty (quality) of the evidence because the included studies were at an unclear or high risk of bias due to poor reporting, imprecision arising from small sample sizes and wide confidence intervals, and inconsistency due to statistical or clinical heterogeneity. (…) AUTHORS' CONCLUSIONS: Despite the impact of depression on people with cancer, the available studies were very few and of low quality. This review found very low certainty evidence for the effects of these drugs compared with placebo. On the basis of these results, clear implications for practice cannot be deduced. The use of antidepressants in people with cancer should be considered on an individual basis and, considering the lack of head-to-head data, the choice of which agent to prescribe may be based on the data on antidepressant efficacy in the general population of individuals with major depression, also taking into account that data on medically ill patients suggest a positive safety profile for the SSRIs. To better inform clinical practice, there is an urgent need for large, simple, randomised, pragmatic trials comparing commonly used antidepressants versus placebo in people with cancer who have depressive symptoms, with or without a formal diagnosis of a depressive disorder. Cochrane Database Syst Rev. 2018 Apr 23;4:CD011006.)

(Anm: Konklusjoner. Bruk av SSRI var assosiert med vektøkning og forekomst av usunn atferd, inkludert vestlig diett, "sedentarisme" (blir stillesittende/inaktiv) og røyking. (Conclusions SSRIs use was associated with weight gain in the presence of unhealthy behaviours including Western diet, sedentarism and smoking. BMJ Open 2017;7:e016224.)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

(Anm: Antipsykotika (psykofarmaka etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Sovemidler (sovemedisiner) og beroligende midler (mintankesmie.no).)

(Anm: Sovemidler knyttes til dødelighet eller kreft: en matchet kohortstudie. (Hypnotics' association with mortality or cancer: a matched cohort study.)  (...) Målsetting Anslagsvis 6 % -10 % av amerikanske voksne tok et sovemiddel (hypnotika) mot dårlig søvn i 2010. Denne studien underbygger tidligere rapporter som knytter hypnotika (sovemidler) til økt dødelighet. BMJ Open 2012;2:e000850 (27 February).)

(Anm: Protonpumpehemmere (proton pump inhibitors (PPIs) (syrepumpehemmere) (magesyrehemmere) (syrenøytraliserende midler (antacida)). (mintankesmie.no).)

(Anm: Syrepumpehemmere (protonpumpehemmere (PPI) knyttet til alvorlige gastrointestinale infeksjoner. (…) Legemidler som protonpumpehemmere (PPI) knyttet til en økt risiko for tarminfeksjoner med C. difficile og Campylobacter bakterier som kan forårsake betydelig sykdom. (Acid suppression medications linked to serious gastrointestinal infections. (…) Medications such as proton pump inhibitors (PPIs) was linked with an increased risk of intestinal infections with C. difficile and Campylobacter bacteria, which can cause considerable illness.) (medicalnewstoday.com 9.1.2017).)

(Anm: Flere barn enn antatt får bivirkninger av ADHD-medisiner. (…) Tidligere antok forskere at mellom 1 og 10 prosent av alle barn på ADHD-medisiner opplever nedsatt appetitt, men den nye studien viser at tallet faktisk er over 30 prosent. Dessuten er flere barn enn tidligere antatt triste og irritable, og flere opplever søvnproblemer, når de tar medisiner mot sykdommen. Likevel anbefaler forskerne at barna fortsetter å ta medisinene. (…) Den nye forskingsgjennomgangen er nettopp offentliggjort av Cochrane Library. Cochrane samler vitenskapelig evidens fra mange studier til en stor studie som dermed er mer presis. (forskning.no 18.5.2018).)

(Anm: Forskning og ressurser (mintankesmie.no).)

(Anm: Kultur for kritikk. Ja til tellekanter. Avstand til makten. Og 7 andre tips for en sterkere samfunnsforskning | Willy Pedersen, professor i sosiologi, Universitet i Oslo; Gunn Elisabeth Birkelund, professor i sosiologi, Universitet i Oslo. Våre to forskergrupper fikk topp score i den store evalueringen av norsk samfunnsforskning. (…) Komiteens begrep er «excellent».De konkluderer med at vi er «i den internasjonale forskningsfronten». (aftenposten.no 4.7.2018).)

- Dokumenter reiser nye bekymringer om litiumstudie på barn. (- Psykiater ved University of Illinois i Chicago innrullerte sine unge sønner som kontrollpersoner i kriserammet studie.) (- Hun fikk utbetalt rundt 200 000 dollar per år, pluss bonuser. I tillegg til hennes forskning behandlet hun og førte tilsyn med omsorgen for tusenvis av barn, som inkluderte 1 200 i fem år etter sin forskning..)

 (Anm: Documents Raise New Concerns About Lithium Study on Children. Prominent University of Illinois at Chicago psychiatrist enrolled her young sons as healthy control subjects in troubled study. Newly obtained records raise additional concerns about the research and oversight of Dr. Mani Pavuluri, a star pediatric psychiatrist at the University of Illinois at Chicago whose clinical trial studying the effects of the powerful drug lithium on children was shuttered for misconduct. ProPublica Illinois has learned: - Parents of at least eight children who participated in Pavuluri’s trials contacted UIC after learning she had violated research rules, a larger number than the university previously disclosed — though UIC officials insist only one of the queries was a complaint. - Pavuluri enrolled 101 children and teens diagnosed with bipolar disorder in the lithium study before it was halted when one of the young subjects became ill. UIC officials previously declined to answer questions about how many children participated in the government-funded study, citing an ongoing federal investigation. - The psychiatrist’s two young sons were among 132 children and teens who participated as healthy control subjects, a violation of university protocol and generally accepted research practices. (…) She was paid about $200,000 a year, plus bonuses. In addition to her research, she treated and oversaw the care of thousands of children, including 1,200 in the five years after her research. (propublica.org 3.7.2018).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Protonpumpehemmere (proton pump inhibitors (PPIs) (syrepumpehemmere) (magesyrehemmere) (syrenøytraliserende midler (antacida)). (mintankesmie.no).)

(Anm: Syrepumpehemmere (protonpumpehemmere (PPI) knyttet til alvorlige gastrointestinale infeksjoner. (…) Legemidler som protonpumpehemmere (PPI) knyttet til en økt risiko for tarminfeksjoner med C. difficile og Campylobacter bakterier som kan forårsake betydelig sykdom. (Acid suppression medications linked to serious gastrointestinal infections. (…) Medications such as proton pump inhibitors (PPIs) was linked with an increased risk of intestinal infections with C. difficile and Campylobacter bacteria, which can cause considerable illness.) (medicalnewstoday.com 9.1.2017).)

- Nye C. difficile retningslinjer anbefaler nye behandlings- og testprotokoller.

(Anm: New C. difficile Guidelines Recommend New Treatment and Testing Protocols. New diagnostic methods and treatments, including fecal microbiota transplantation (FMT), will help improve the care given to patients with Clostridium difficile infection (CDI), according to updated guidelines released by the Infectious Diseases Society of America (IDSA) and Society for Healthcare Epidemiology of America. The updates were necessary because diagnosis and treatment of CDI have evolved significantly since they were published in 2010, according to the IDSA. The most common. (gastroendonews.com 8.6.2018).)

(Anm: Diskriminering, feilmedisineringer hos mennesker med utviklingshemming og utfordrende atferd (psykofarmaka; antidepressiva, antipsykotika, sovemedisiner) etc. (mintankesmie.no).)

(Anm: På tide å revurdere? (Time to rethink?) Legemiddelbehandlinger hos mennesker med utviklingshemming og utfordrende atferd (Drug treatments in people with intellectual disability and challenging behaviour disabilities) Editorials (Lederartikkel) BMJ 2014;349:g4323 (Published 04 July 2014).)

- Forskere viser sammenheng mellom mikrobiom og kreftrelaterte blodinfeksjoner. (- En studie av forskere ved University of Colorado Cancer Center som arbeider på Children's Hospital Colorado og publisert i tidsskriftet PLoS ONE gransker en annen mulig årsak til kreftassosierte blodinfeksjoner, nemlig forandringer i mikrobiomet, samfunnet av mikroorganismer som lever i menneskekroppen. Det kan være at et ubalansert mikrobiom sammen med en lekkende tarm og ikke en uhygienisk sentrallinje som er årsaken til noen blodbanesinfeksjoner.)

(Anm: Researchers show association between microbiome and cancer-related blood infections. Cancer patients receive essential medicines, fluids, blood and nutrients through long, flexible tubes called central venous catheters, or central lines. But every year in the United States, these central lines are associated with an estimated 400,000 blood infections, many of which are fatal, and which cost the healthcare system upwards of $18 billion dollars annually. But what if some or even many of these infections aren't, in fact, introduced by central lines? A study by University of Colorado Cancer Center investigators working at Children's Hospital Colorado and published in the journal PLoS ONE explores another possible cause of cancer-associated blood infections, namely changes in the microbiome, the community of microorganisms that live within the human body. It may be that an imbalanced microbiome along with a leaky gut and not an unhygienic central line is the cause of some bloodstream infections. (…) "We're proposing 'here's what they have in their bloodstream', and 'here's where the microorganism may have come from' i.e. their gut," Nycz says. Historically, the widely-accepted term for this type of infection in pediatric oncology patients is "central line associated bloodstream infection" or CLABSI. However, the current study argues that not all bloodstream infections in this population are introduced via central lines and that CLABSI may thus be an inaccurate term to describe these infections. (news-medical.net 22.1.2018).)

(Anm: Evaluation of bloodstream infections, Clostridium difficile infections, and gut microbiota in pediatric oncology patients. PLoS ONE 13(1): e0191232.)

(Anm: De fleste blodbaneinfeksjoner forårsaket av S. aureus er helsetjenesteassosierte. Bakteriemi er ofte en komplikasjon til primære lokale infeksjoner som potensielt kan forebygges. Eldre pasienter med underliggende sykdom er mest utsatt og dødeligheten er høy. Spesifikke egenskaper hos enkelte S. aureus påvirker sykdomsforløp og utfall. En dypere forståelse av samspillet mellom bakterie og vert kan definere forebyggende tiltak og behandling. (indremedisineren.no 4.7.2017).)

(Anm: Babies born to mothers who were prescribed antibiotics tend to get more infections. A new study shows that babies who are born to mothers who were prescribed antibiotics while they were pregnant are at a 20 percent higher risk of getting infections and being hospitalized from them. The study was published in the latest issue of the International Journal of Epidemiology. (news-medical.net 5.2.2018).)

(Anm: Changes in vaginal bacteria associated with premature births. (…) In a paper, published today in the journal BMC Medicine, the researchers also highlight that while the standard antibiotic treatment (prescribed in accordance with national guidelines[2]) given to women whose waters break early can help to reduce infection, for a small subset of women it may actually be detrimental. (news-medical.net 24.1.2018).)

- Studien kaster lys over hvordan gode bakterier hindrer tarmbetennelse. Forskere ved Baylor College of Medicine har identifisert mekanismen hvor gode bakterier (mikrobiota) bidrar til å opprettholde en sunn tarm.

(Anm: Study sheds light on how good bacteria prevent gut inflammation. Researchers at the Baylor College of Medicine have identified the mechanism by which good bacteria (microbiota) help maintain a healthy intestine. The study, which was recently published in the journal Immunity, shows that the microbiota balance intestinal immune responses and protect against inflammation through their interaction with epithelial cells and immune cells. The findings suggest that manipulating these good bacteria to minimize the immune responses could benefit individuals with conditions such as inflammatory bowel disease. Study author Gretchen Diehl says microbes such as salmonella prompt a strong inflammatory immune response that is designed to eliminate the microbe, but that this response can also damage healthy tissue. Microbiota help tone down this response by triggering antigen-presenting cells (APCs) to release the cytokine IL-10, which regulates T cell responses to prevent inflammation occurring. The result, says Diehl, is a balanced response that still can fight off an infection like Salmonella, but that is regulated to prevent damage to the healthy intestinal tissue. (news-medical.net 4.7.2018).)

(Anm: Critical Role for the Microbiota in CX3CR1+ Intestinal Mononuclear Phagocyte Regulation of Intestinal T Cell Responses. Immunity 2018 (Available online 3 July 2018).)

- Kreftbehandling: Bakterier kan bidra til å krympe svulster.

(Anm: Cancer therapy: Bacteria may help shrink tumors. To find better ways to tackle cancer tumors that do not respond to traditional therapies, scientists are now experimenting with a modified bacterial strain that could target cancer cells without harming healthy ones. A phase I clinical trial reveals that this bacterial therapy shows promising effects. (…) The findings so far — recently presented at the CRI-CIMT-EATI-AACR International Cancer Immunotherapy Conference, held in New York City, NY — suggest that the therapy has manageable toxicity levels and can help shrink some resilient cancer tumors. "Even after a single injection of this bacterial therapy, we see biological and, in some patients, clinically meaningful activity," explains study co-author Dr. Filip Janku, adding: "This strategy is feasible, has manageable adverse effects, and could be clinically meaningful in patients with few therapeutic options." (medicalnewstoday.com 1.10.2018).)

- Én av to kreftpasienter oppsøkte fastlegen flere ganger året før diagnosen. – Vi tror fastlegen er en nøkkelperson for å avdekke kreft, sier fastlege Tor Magne Johnsen, leder av Trønderopprøret.

(Anm: Én av to kreftpasienter oppsøkte fastlegen flere ganger året før diagnosen. – Vi tror fastlegen er en nøkkelperson for å avdekke kreft, sier fastlege Tor Magne Johnsen, leder av Trønderopprøret. De fleste pasientene som viste seg å ha kreft oppsøkte allmennlege året før de fikk kreft. Og 56 prosent av dem hadde vært hos allmennlege fire ganger eller mer det siste øret før kreftdiagnosen ble stilt og hadde ett av seks symptomer forbundet med kreft allerede ved de første legekonsultasjonene. Det viser forskningen til svenske Marcela Ewing ved Sahlgrenska akademin. Hun har sett på de syv vanligste kreftsykdommene: brystkreft, gynekologisk kreft, hudkreft, føflekkreft, lungekreft, prostatakreft og tarmkreft. (dagensmedisin.no 23.4.2018).)

(Anm: Leger (MinFastlege). (mintankesmie.no).)

(Anm: What Causes Prostate Cancer? Slideshow: A Visual Guide to Prostate Cancer. (webmd.com 18.3.2018).)

- Vanlig brukte antidepressiva kan bidra til fedmeepidemien i utviklede land, ifølge forfatterne av en ny studie som fant at mennesker som brukte dem i lengre tid var 21 prosent mer sannsynlig å oppleve vektøkning.

(Anm: Widely used antidepressants might be contributing to the obesity epidemic in developed nations, according to the authors of a new study which found people using them for a prolonged period were 21 per cent more likely to put on weight. This effect was greatest after two to three years of continued use, researchers at King's College London found. At this point the risk of patients, who were previously classed as “normal” weight, being obese or overweight was 29 per cent higher. (independent.co.uk 23.5.2018).)

- Konklusjon Utbredt bruk av antidepressiva kan bidra til langvarig økt risiko for vektøkning på befolkningsnivå. Potensialet for vektøkning bør vurderes når behandling med antidepressiva er indikert.

(Anm: Antidepressant utilisation and incidence of weight gain during 10 years’ follow-up: population based cohort study. Abstract Objective To evaluate the long term association between antidepressant prescribing and body weight. (…) Conclusion Widespread utilisation of antidepressants may be contributing to long term increased risk of weight gain at population level. The potential for weight gain should be considered when antidepressant treatment is indicated. BMJ 2018;361:k1951 (Published 23 May 2018).)

(Anm: Antidepressiva og antipsykotika gir økt risiko for diabetes hos barn og voksne (50 til 700 %) (mintankesmie.no).)

–  Høyere risiko for kreft med diabetes – verst for kvinner. (- Kvinner med diabetes hadde 27 prosent høyere risiko for kreft enn kvinner uten diabetes.)

(Anm: Høyere risiko for kreft med diabetes – verst for kvinner. Kjønnsforskjellene gjelder flere krefttyper, ifølge en oppsummering av et stort antall studier.  Ny studie tyder på forskjeller i kreftrisiko for menn og kvinner med diabetes. (…) Resultatene deres tyder på at det er en viss forskjell på hvor stor kreftrisiko som er knyttet til diabetes hos kvinner og menn. Da var både type 1 -og type 2-diabetes tatt med, og forskerne skilte ikke på ulike krefttyper. Kvinner med diabetes hadde 27 prosent høyere risiko for kreft enn kvinner uten diabetes. Menn med diabetes 19 prosent høyere risiko enn menn uten diabetes, skriver Dagens Medisin i en artikkel om studien. (forskning.no 27.7.2018).)

- Dobbelt så mye: Jenter bruker mest antidepressiva.

(Anm: Dobbelt så mye: Jenter bruker mest antidepressiva (p4.no 19.6.2008).)

- Overvekt og fedme risikofaktor for 12 typer kreft. Overvekt og fedme har bidratt til kreftepidemien i større grad enn man tidligere har trodd, viser en ny rapport fra World Cancer Rearch Fund.

(Anm: Overvekt og fedme risikofaktor for 12 typer kreft. Overvekt og fedme har bidratt til kreftepidemien i større grad enn man tidligere har trodd, viser en ny rapport fra World Cancer Rearch Fund. Overvekt eller fedme er årsak til minst 12 typer kreft. Det er fem flere enn World Cancer Research Fund (WCRF) fant for ti år siden. Det viser en ny rapport som blir publisert i dag av WCRF i Wien, under den 25. European Congress on Obesity – Diet, Nutrition, Psysical Activity and Cancer: a Global Perspective. (dagensmedisin.no 25.5.2018).)

- "Link mellom diabetes og kreftrisiko fast etablert". At diabetes og kreft er linket på en eller annen måte, er på ingen måte en ny ide, men det var aldri tidligere blitt bekreftet.

(Anm: 'Link between diabetes and cancer risk firmly established'. That diabetes and cancer are linked in some way is by no means a new idea, but it had never previously been confirmed. Now, a major new study draws a firm conclusion: diabetes raises a person's risk of developing cancer. Research suggests that a diagnosis of diabetes places a person at an increased risk of various types of cancer. Now, a review analyzing the data collected by 47 studies from across the globe — including the United States, United Kingdom, China, Australia, and Japan, to name but a few — confirms, beyond doubt, that diabetes heightens the risk for cancer. The study authors note that women with diabetes are especially affected. They appear to be more exposed than men to the development of malign tumors. The findings of this global review — which assessed the health-related data of almost 20 million people — are discussed in a paper now published in the journal Diabetologia. (medicalnewstoday.com 20.7.2018).)

(Anm: Sex differences in the association between diabetes and cancer: a systematic review and meta-analysis of 121 cohorts including 20 million individuals and one million events. (…) Conclusions/interpretation. Diabetes is a risk factor for all-site cancer for both women and men, but the excess risk of cancer associated with diabetes is slightly greater for women than men. The direction and magnitude of sex differences varies by location of the cancer. Diabetologia 2018:1–15 (First Online: 20 July 2018).)

(Anm: Diabetes increases the risk of cancer, with a higher risk in women. Diabetes is a risk factor for all-site cancer for both men and women, but the increased risk is higher in women than in men, according to a new article in Diabetologia. (diabetologia-journal.org 20.7.2018).)

(Anm: Diabetes Care. A consensus report. (…) Table 1. Summary and recommendations. Diabetes (primarily type 2) is associated with increased risk for some cancers (liver, pancreas, endometrium, colon and rectum, breast, bladder). Diabetes is associated with reduced risk of prostate cancer. For some other cancer sites there appears to be no association or the evidence is inconclusive. Diabetes Care. 2010 Jul; 33(7): 1674–1685.)

- Økning av kreft "forårsaket av vekt". Å være overvektig eller ha fedme er en økende årsak til kreft i Storbritannia, mens tilfeller forårsaket av røyking faller, ifølge en stor studie.

(Anm: Rise in cancers 'caused by weight'. Being overweight or obese is a growing cause of cancer in the UK while cases caused by smoking are falling, according to a large study. Cancer Research UK found more than a third of all cases of cancer were avoidable - some 135,000. The charity also found that excess weight now caused 6.3% of all cancer cases - up from 5.5% in 2011 - while smoking as a cause had declined. It said more action was needed to tackle the "health threat" of obesity. - Millennials 'set to be fattest generation' World's children rapidly turning obese Cancer Research UK found the country with the greatest proportion of preventable causes of cancer was Scotland with 41.5%, followed by Northern Ireland on 38%, Wales on 37.8%, and England on 37.3%. Across the UK, smoking remained by far the leading cause of preventable cancer, although it dropped from 19.4% in 2011 to 15.1%. Second was being overweight or obese, and third was exposure to UV radiation from the sun and sunbeds. (bbc.com 23.3.2018).)

(Anm: The microbiome and cancer: what’s all the fuss about? (cancerresearchuk.org 13.6.2016).)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom. (Medication-induced mitochondrial damage and disease.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Signaler fra tarmens mikrobiotika til fjerntliggende organer mht. fysiologi og sykdom. Signals from the gut microbiota to distant organs in physiology and disease. (Nat Med. 2016 Oct 6;22(10):1079-1089.)

- Vekttap reduserer hudkreftrisiko. Fedme er en kjent risikofaktor for mange kreftformer. En nylig studie som involverer over 2000 pasienter med bariatrisk kirurgi, stiler spørsmål om vekttapø kan redusere risikoen for melanom.

(Anm: Weight loss reduces skin cancer risk. Obesity is a known risk factor for many cancers. A recent study, involving over 2,000 bariatric surgery patients, asks whether losing weight could reduce the risk of melanoma. (…) Obesity and melanoma
Previous work has concluded that obesity increases both the risk and the growth rate of melanoma. In the recent study, however, the researchers wanted to understand whether losing weight would reduce the level of risk. The scientists, led by Magdalena Taube, from the University of Gothenburg in Sweden, presented their findings at the European Congress on Obesity, held in Vienna, Austria. (medicalnewstoday.com 26.5.2018).)

- Unik norsk studie viser at kostholdsendringer påvirker kreftrisiko. De nye, ganske ukjente kostholdsrådene som ble de overvektige, røykende mennene til del, inkluderte å spise mer fisk og grønnsaker og bytte ut fete meieriprodukter med planteoljer. (- Dramatisk. Oslo-undersøkelsens deltakere ble plukket ut etter at man på 1960- og 1970-tallet opplevde en dramatisk økning i dødsfall blant norske menn på grunn av hjerteinfarkt.)

(Anm: Unik norsk studie viser at kostholdsendringer påvirker kreftrisiko. De nye, ganske ukjente kostholdsrådene som ble de overvektige, røykende mennene til del, inkluderte å spise mer fisk og grønnsaker og bytte ut fete meieriprodukter med planteoljer. På 1970-tallet fikk norske menn i 40-åra kostholdsråd for å ikke dø av hjerte- og karsykdom. Livsstilsendringene viser seg å ha påvirket kreftrisiko også. Forsker Paula Berstad og kollegene hennes i Kreftregisteret har dypdykket i data fra Oslo-undersøkelsen, som fulgte drøyt 1.200 menn i 40-åra fra begynnelsen av 1970-tallet og 43 år framover. (…) Nå har Berstad sett på forekomst av kreft hos de to gruppene og gjort unike funn. – De første 18 årene er det ikke så stor forskjell, kreft utvikler seg sakte, men så kommer effekten. Når mennene er i 60-årene, har de som endret kostholdet sitt, en signifikant lavere risiko for å få kreft enn kontrollgruppa, sier Berstad til NTB. (…) Dramatisk Oslo-undersøkelsens deltakere ble plukket ut etter at man på 1960- og 1970-tallet opplevde en dramatisk økning i dødsfall blant norske menn på grunn av hjerteinfarkt. (…) Den gang hadde leger en annen autoritet, man gjorde som legen sa. Så rådene ble fulgt og førte i stor grad til langvarig livsstilsendring, påpeker Berstad. Etter kun kort tid ga omleggingen resultater: en dramatisk reduksjon i hjertekarsykdom og også en reduksjon i dødelighet generelt hos gruppa som gjennomførte livsstilsendringer, sammenlignet med dem som ikke fikk råd. (©NTB) (nettavisen.no 27.5.2018).)

(Anm: Unik norsk studie viser at kostholdsendringer påvirker kreftrisiko. På 1970-tallet fikk norske menn i 40-åra kostholdsråd for å ikke dø av hjerte- og karsykdom. Livsstilsendringene viser seg å ha påvirket kreftrisiko også. (forskning.no 28.5.2018).)

- Tarmbakterier koblet til hjertesvigt. Patienter med hjertesvigt mangler vigtige bakterier i tarmene ifølge nyt norsk studie. Hjertesvigt er en tilstand, hvor hjertet ikke længere formår at gøre sit job ordentligt.

(Anm: Tarmbakterier koblet til hjertesvigt. Patienter med hjertesvigt mangler vigtige bakterier i tarmene ifølge nyt norsk studie. Hjertesvigt er en tilstand, hvor hjertet ikke længere formår at gøre sit job ordentligt. Tarmbakterier koblet til hjertesvigt. Patienter med hjertesvigt mangler vigtige bakterier i tarmene ifølge nyt norsk studie. Det betyder, at blodtilførslen til de indre organer bliver mindre. En god del af patienterne ender med at få indopereret et nyt hjerte. Tilstanden kan være dødelig. Nu har norske forskere opdaget noget, som muligvis kan give fremtidens hjertesvigtpatienter en bedre chance. Et nyt studie viser nemlig, at hjertesvigtpatienter har en anderledes tarmmikrobiota (tarmbakterier) end raske personer. Er det muligt at behandle dem ved at behandle tarmen? (…) Historien kort - Nyt norsk studie har fundet, at hjertesvigtpatienter har en anderledes tarmmikrobiota end raske personer. - Hjertesvigtpatienternes tarmflora var mindre mangfoldig; hele 15 bakteriegrupper var ikke til stede. (videnskab.dk 28.5.2018).)

(Anm: Metagenomic and metabolomic analyses unveil dysbiosis of gut microbiota in chronic heart failure patients. Sci Rep. 2018 Jan 12;8(1):635.)

- Ikke-antibiotiske legemidler kan inngående endre tarmmikrobiomet. (- Mest provoserende var den kraften som antipsykotika og andre psykoaktive legemidler har til å hemme veksten av visse tarmbakterier, hvilket reiser spørsmålet om disse bakteriene kan fremme (promotere) noen psykiatriske og nevrologiske sykdommer.)

(Anm: Ikke-antibiotiske legemidler kan inngående endre tarmmikrobiomet. (…) Forskere screenet 1 000 legemidler for 40 vanlige og varierte tarmbakteriestammer (dvs. både gram-positive og gram-negative stammer, og inkluderte potensielle patogener som Clostridium difficile). Det var overraskende at 24 % av legemidlene, som inkluderte substanser (legemidler) fra alle terapeutiske klasser, hemmet vekst av minst én bakteriestamme. Kjemisk forskjellige substanser (legemidler) fra flere terapeutiske klasser - antipsykotika, andre psykoaktive stoffer, protonpumpehemmere, antineoplastika og hormoner - var spesielt sannsynlig å hemme bakteriefordelingen. (…) Kommentar. Denne studien reiser mange interessante spørsmål. (…) Det tyder også på at bruk av visse ikke-antibiotiske legemidler kan fremme antibiotikaresistente tarmbakterier. Mest provoserende var den kraften som antipsykotika og andre psykoaktive legemidler har til å hemme veksten av visse tarmbakterier, hvilket reiser spørsmålet om disse bakteriene kan fremme (promotere) noen psykiatriske og nevrologiske sykdommer.) NEJM 2017 (April 26, 2018).)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).)

- Avføring kan erstatte antibiotika. En ny pilotstudie viser at avføringsbakterier fra en frisk donor kan erstatte antibiotika i behandling av bakeriebetennelse i tarmen. (- Sykdomsøkning på verdensbasis Antibiotika brukes mot mange ulike infeksjoner, men i noen tilfeller bidrar en kur mot én infeksjon til at det oppstår en ny. Samtidig kan det skapes ubalanse i tarmen og gi grobunn for en giftstoff-produserende type av Clostridium difficile.)

(Anm: Avføring kan erstatte antibiotika. En ny pilotstudie viser at avføringsbakterier fra en frisk donor kan erstatte antibiotika i behandling av bakeriebetennelse i tarmen. Gastroseksjon og mikrobiologisk avdeling ved Sykehuset i Vestfold undersøkte om tilførsel av tarmbakterier fra en frisk person kan gjenopprette en frisk og motstandsdyktig tarmflora, slik at pasienten blir kvitt infeksjonen uten å ty til antibiotika. (…) Sykdomsøkning på verdensbasis Antibiotika brukes mot mange ulike infeksjoner, men i noen tilfeller bidrar en kur mot én infeksjon til at det oppstår en ny. Samtidig kan det skapes ubalanse i tarmen og gi grobunn for en giftstoff-produserende type av Clostridium difficile. (…) Stor internasjonal interesse Friske tarmbakterier har tidligere blitt brukt på noen pasienter med tilbakefall av sykdommen, men den norske pilotstudien som publiseres i New England Journal of Medicine denne uken viser altså at bakteriene kan være bedre enn antibiotika for alle pasienter med sykdommen, også de som har den for første gang. Studien presenteres på verdens største konferanse for tarmsykdommer, Digestive Desease Week, lørdag 2. juni, og rett over sommeren starter gruppen «Klinisk Effektforskning» en større studie for å bekrefte funnene. (nrk.no 2.6.2018).)

- Har tarmbakterier skylden for angst, depresjon i fedme? (- Globale tall for 2016 anslår at rundt 650 millioner mennesker, eller 13 prosent av verdens befolkning, er overvektige.)

(Anm: Har tarmbakterier skylden for angst, depresjon i fedme? (…) I studien la de merke til hvordan dyrene som fikk antibiotika - endret sammensetningen av deres tarmbakterier - reduserte betennelser, forbedret "insulinsignalering i hjernen" og redusert "tegn på angst og depresjon." (…)  Siden 1975 er forekomsten på verdensbasis nesten tredoblet. Globale tall for 2016 anslår at rundt 650 millioner mennesker, eller 13 prosent av verdens befolkning, er overvektige. Mye av denne fedmeepidemien er drevet av dietter med mye fett og "energitette matvarer", sammen med reduksjoner i fysisk aktivitet. (medicalnewstoday.com 18.6.2018).)

- Hva forårsaker en kul (klump) nederst/under på foten?

(Anm: What causes a bump on the bottom of the foot? A bump on the bottom of the foot may cause a person discomfort or pain when walking. There are a variety of conditions that may cause bumps on the feet, some of which require medical treatment. This article explores the various causes of a bump on the bottom of the foot and how a person can treat each cause. (medicalnewstoday.com 15.5.2018).)

(Anm: How to treat muscle knots (Hvordan behandle muskelknuter) (medicalnewstoday.com 16.3.2018).)

(Anm: Causes and Treatment for Leg, Calf, and Thigh Pain (medicinenet.com 13.3.2018).)

- Norske forskere med nytt gjennombrudd: Spesialbehandling gir håp for kreftpasienter. (- Totalt 26 pasienter har vært med i studien. Av disse fant forskerne behandling til 13. Seks personer hadde effekt av behandlingen, hvorav fire hadde langvarig effekt. To personer er tilnærmet kreftfrie.)

(Anm: Norske forskere med nytt gjennombrudd: Spesialbehandling gir håp for kreftpasienter. l saken på: RADIUMHOSPITALET (VG) Ny metode kan hjelpe kreftpasienter som ikke lenger har effekt av standardbehandling. Grethe Halvorsen (68) reddet livet med målrettet medisin. (…) I januar 2017 fikk hun spørsmål om å være med i en ny norsk studie kalt MetAction, av kreftlege Heinrich på A-hus. (…) Kreftlege: – Et mirakel Tverrfaglighet innen kreftfeltet er veldig viktig for å kunne gi best mulig behandling, forteller kreftlege og professor, Anne Hansen Ree. (…) I dag er Grete til behandling ved A-hus hver tredje uke. Hun får et immunterapi-medikament som vanligvis gis til lungekreftpasienter. – Jeg har jobbet med tarmkreft i 20 år. Det vi ser her er nærmest et mirakel, sier Ree. (…) Ikke alle har effekt Totalt 26 pasienter har vært med i studien. Av disse fant forskerne behandling til 13. Seks personer hadde effekt av behandlingen, hvorav fire hadde langvarig effekt. To personer er tilnærmet kreftfrie. (vg.no 2.4.2018).)

- Denne pasienten reagerte godt på kreftbehandling, og et forskerteam fra MD Anderson Cancer Center mener at tarmbakterier kan være en grunn til hvorfor.

(Anm: How gut bacteria impact cancer treatment: meet the STAT Madness 2018 Editors’ Pick. High-resolution microscopy of a melanoma patient's fecal sample. This patient responded well to cancer therapy, and a research team from MD Anderson Cancer Center thinks gut bacteria may be a reason why. The idea came to her during someone else’s talk. Dr. Jennifer Wargo listened as a researcher described mice responding differently to certain cancer therapies depending on the composition of bacteria in their guts. She was intrigued. “I got up to the microphone, and I was like, ‘This is amazing! Have you studied this in patients?’” Wargo recalled. “They said they were planning to do so, but I saw this as a huge opportunity. … So I ran back home to MD Anderson and wrote a protocol.” Three years later, Wargo, from MD Anderson Cancer Center in Houston, published her team’s findings in Science. On Monday, STAT announced that Wargo’s work was the “Editors’ Pick” in STAT Madness 2018, a tournament in its second year that highlights top projects in science and medicine. “It’s a total honor,” said Wargo, adding that a clinical trial is now in the works to see if changing someone’s gut bacteria while they are in the cancer treatment she studied will improve their response to the treatment. (statnews.com 2.4.2018).)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom. (Medication-induced mitochondrial damage and disease.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Signaler fra tarmens mikrobiotika til fjerntliggende organer mht. fysiologi og sykdom. Signals from the gut microbiota to distant organs in physiology and disease. (Nat Med. 2016 Oct 6;22(10):1079-1089.)

- Pediatrisk (barnesykdommer) kreftmedisin viser 93 prosent responsrate. (- Larotrectinib, målretter TRK-fusjoner, som kan forekomme i mange typer kreft.)

(Anm: Pediatric cancer drug shows 93 percent response rate. Summary: A first-of-its-kind drug targeting a fused gene found in many types of cancer was effective in 93 percent of pediatric patients tested, researchers say. (…) Larotrectinib, targets TRK fusions, which can occur in many types of cancer. While the TRK fusions occur in only a small percentage of common adult cancers, they occur frequently in some rare pediatric cancers, such as infantile fibrosarcoma, cellular congenital mesoblastic nephroma, and papillary thyroid cancer, said Dr. Laetsch, who leads the Experimental Therapeutics Program (ETP) in the Pauline Allen Gill Center for Cancer and Blood Disorders at Children's Health in Dallas. "Every patient with a TRK fusion-positive solid tumor treated on this study had their tumor shrink. The nearly universal response rate seen with larotrectinib is unprecedented," Dr. Laetsch said. Among them was 13-year-old Briana Ayala of El Paso, who aspires to a career in fashion design. In 2016, Briana was found to have a rare tumor in her abdomen wrapped around her aorta, the largest artery in the body. (…) Nearly two years later, Briana is back in school and playing with her dog, Goofy, and the family's seven parakeets. She's also been able to pick up her sketch pad and her dreams of a New York City fashion career. "These are the kind of amazing responses we've seen with larotrectinib," said Dr. Laetsch, "and this is why I'm so excited about it." The results of the larotrectinib trial in adult patients -- a 75 percent response rate -- were published last month in the New England Journal of Medicine. (sciencedaily.com 30.3.2018).)

(Anm: Larotrectinib for paediatric solid tumours harbouring NTRK gene fusions: phase 1 results from a multicentre, open-label, phase 1/2 study. The Lancet Oncology, 2018 (Published: 29 March 2018).)

(Anm: Efficacy of Larotrectinib in TRK Fusion-Positive Cancers in Adults and Children. N Engl J Med. 2018 Feb 22;378(8):731-739.)

- Forskning finner økende trend i forekomsten av merkelcellekarsinom. Merkelcellekarsinom er en sjelden type hudkreft, noe som bare påvirker noen få tusen mennesker hvert år, sammenlignet med titusener med melanom.

(Anm: Research finds rising trend in incidence of merkel cell carcinoma. Merkel cell carcinoma is a rare type of skin cancer, affecting only a few thousand people each year, compared to tens of thousands with melanoma. But while it may not be as common as other skin cancers, MCC is highly aggressive and often deadly -; and it's also becoming more common, according to new research published in the Journal of the American Academy of Dermatology and presented at the American Academy of Dermatology 2018 Annual Meeting in San Diego. "MCC is rare, but our research shows that it's becoming less rare," says board-certified dermatologist Paul Nghiem, MD, PhD, FAAD, head of the division of dermatology and George F. Odland Endowed Chair in Dermatology at the University of Washington in Seattle. "Compared to melanoma, MCC is much more likely to be fatal, so it's important for people to be aware of it." (news-medical.net 28.2.2018).)

(Anm: Merkelcellekarsinom (øye) (meddev.uio.no.no 22.8.2016).)

- Hyppigheten av kreft var (...) signifikant høyere i undergruppen antipsykotika (p = 0,05) etter enn før medisinering.

(Anm: Hyppigheten av kreft var (...) signifikant høyere i undergruppen antipsykotika (p = 0,05) etter enn før medisinering. Forbindelse mellom legemidler for oppmerksomhetssvikt/hyperaktivitet-lidelser og kreft. (The association between medication for attention-deficit/hyperactivity disorder and cancer. J Child Adolesc Psychopharmacol. 2013 Apr;23(3):208-13.)

(Anm: Fosterskader (legemiddelinduserte) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelindusert kreft og andre typer celleskader (mintankesmie.no).)

- Revolution inden for kræftbehandling: Målrettet immunterapi kan fjerne hjernesvulster.

(Anm: Revolution inden for kræftbehandling: Målrettet immunterapi kan fjerne hjernesvulster. Glioblastom er navnet på den ondskabsfulde kræftsvulst i hjernen, der hvert år rammer 260 danskere og efterlader dem med en meget stakket frist at leve i. Hidtil har man behandlet kræftsygdommen med kirurgi, kemoterapi og strålebehandling. Men desværre uden nogen betydelig virkning. Stor uenighed: Kan uhelbredelig hjernekræft bekæmpes med immunterapi? Det er nu lykkedes et hold danske forskere at finde frem til en behandlingsform, der kort sagt kan gå meget mere målrettet ind og ramme kræftcellerne med hjælp fra patientens eget immunsystem. »Jeg har arbejdet med denne sygdom gennem 20 år, og jeg har aldrig set noget lignende i min karriere, fordi vi er vant til at opleve, at vi ikke kan stille meget op med de svært syge patienter,« sagde neurokirurg Walter Fischer, som har stået i spidsen for forsøgsbehandlingen, til Politiken. (jyllands-posten.dk 11.3.2018).)

(Anm: Brain Cancer Symptoms, Diagnosis, and Treatment. (medicinenet.com 15.3.2018).)

(Anm: Stor uenighed: Kan uhelbredelig hjernekræft bekæmpes med immunterapi? Forskere er dybt uenige om, hvorvidt et nyt lægemiddel kan gøre immunforsvaret i stand til at knække en meget aggressiv form for hjernekræft. (…) »Det er en håbløs og forfærdelig sygdom. I øjeblikket findes der ikke nogen behandling, som kan kurere patienterne,« siger Walter Fischer, som er tidligere neurokirurg ved Rigshospitalet og en af hovedforfatterne bag et nyt studie i det videnskabelige tidsskrift Nature Communications. Han mener, at det nye studie vækker håb for en fremtidig behandling af glioblastom. En behandling, hvor ideen kort fortalt er, at et lægemiddel skal gøre celler fra immunforsvaret i stand til at genkende og bekæmpe kræftceller.  (videnskab.dk 8.3.2018).)

- Hjernehjelm» til 1,8 millioner mot kreft kan forlenge liv: – Bør innføre behandlingen.

(Anm: «Hjernehjelm» til 1,8 millioner mot kreft kan forlenge liv: – Bør innføre behandlingen. RADIUMHOSPITALET (VG) En elektrisk «hjelm» kan forlenge livet til dødssyke kreftpasienter, viser forskning. I 2015 ble det søkt om å få behandlingen til Norge. Fire år senere ligger den fremdeles på vent. – Dette er de første positive resultatene for denne pasientgruppen på tolv år. En studie fra i fjor viser klart at behandlingen har effekt. De som ønsker det bør få tilbud om behandling, sier fagansvarlig overlege ved Radiumhospitalet i Oslo, Petter Brandal, til VG. Overlege: «Kan gi ekstra levetid» Overlegen snakker om «Optune», som brukes i behandlingen av glioblastom - den vanligste og hissigste formen for hjernekreft. Pasienter med denne diagnosen har en rasktvoksende, ondartet svulst i hjernen. Svulsten kan bare delvis fjernes med kirurgi, fordi svulstvevet vokser seg inn i hjernen. (vg.no 3.8.2018).)

- Vi trenger flere svar om immunterapi til eldre.

(Anm: We need more answers about immunotherapy for the elderly. An old idea — using the body’s immune system to fight cancer cells, first proposed more than a century ago — has become one of the most promising approaches to treating cancer today. Immunotherapy is effective against a variety of cancers, with sometimes spectacular results. But I worry about how effective it is in people over age 65, who make up half of cancer patients. (statnews.com 22.6.2018).)

- Fluoksetin (Prozac; SSRI) og mitokondriene: En gjennomgang av de toksikologiske aspekter. (- Fluoksetin induserer også bivirkninger, som for eksempel angst, seksuell dysfunksjon, søvnforstyrrelser, og gastrointestinale svekkelser. (...) På den annen side har inntak av fluoxetin blitt assosiert med økt risiko for kreft.

(Anm: Fluoksetin (Prozac; SSRI) og mitokondriene: En gjennomgang av de toksikologiske aspekter. (- Fluoksetin induserer også bivirkninger, som for eksempel angst, seksuell dysfunksjon, søvnforstyrrelser, og gastrointestinale svekkelser. (...) På den annen side har inntak av fluoxetin blitt assosiert med økt risiko for kreft. Likevel forblir data motstridende og ingen konklusjoner er trukket.) (Fluoxetine and the mitochondria: A review of the toxicological aspects. (Fluoksetin og mitokondriene: En gjennomgang av de toksikologiske aspekter. (...) On the other hand, fluoxetine intake has been associated with increased cancer risk.) Toxicol Lett. 2016 Jul 5. pii: S0378-4274(16)32264-0.)

(Anm: Dopaminmangel: Hva du trenger å vite. (Dopamine deficiency: What you need to know) (medicalnewstoday.com 17.1.2018).)

- Dopaminerg basis for signalisering av oppdateringer på hva man tror, men ikke på overraskelser (meningsløs informasjon), og linken til paranoia. (- Våre resultater kaster nytt lys over den rolle som dopamin har på beslutninger for å forstå psykotiske lidelser som skizofreni, hvor dopaminfunksjonen er forstyrret.)

(Anm: Dopaminergic basis for signaling belief updates, but not surprise, and the link to paranoia Significance To survive in changing environments animals must use sensory information to form accurate representations of the world. Surprising sensory information might signal that our current beliefs about the world are inaccurate, motivating a belief update. Here, we investigate the neuroanatomical and neurochemical mechanisms underlying the brain’s ability to update beliefs following informative sensory cues. Using multimodal brain imaging in healthy human participants, we demonstrate that dopamine is strongly related to neural signals encoding belief updates, and that belief updating itself is closely related to the expression of individual differences in paranoid ideation. Our results shed new light on the role of dopamine in making inferences and are relevant for understanding psychotic disorders such as schizophrenia, where dopamine function is disrupted. (…) Abstract (…) We show that the magnitude of belief updates about task structure (meaningful information), but not pure sensory surprise (meaningless information), are encoded in midbrain and ventral striatum activity. Using PET we show that the neural encoding of meaningful information is negatively related to dopamine-2/3 receptor availability in the midbrain and dexamphetamine-induced dopamine release capacity in the striatum. Trial-by-trial analysis of task performance indicated that subclinical paranoid ideation is negatively related to behavioral sensitivity to observations carrying meaningful information about the task structure. The findings provide direct evidence implicating dopamine in model-based belief updating in humans and have implications for understating the pathophysiology of psychotic disorders where dopamine function is disrupted. PNAS October 23, 2018 115 (43) E10167-E10176; published ahead of print October 8, 2018.)

– APOTEK-TESTEN SA FØFLEKKEN VAR KREFTFRI – hos hudlegen fikk Per Erik sjokkbeskjed.

(Anm: APOTEK-TESTEN SA FØFLEKKEN VAR KREFTFRI – hos hudlegen fikk Per Erik sjokkbeskjed. Per Erik Johnsen (61) skannet føflekken sin hos Boots og fikk beskjed om at den var normal. Da han likevel dro til legen for en ekstra sjekk viste det seg at det var kreft likevel og at den hadde spredd seg. (tv2.no 1.3.2018).)

- Hvordan dine tarmbakteriene kan beskytte deg mot kreft. (- Ny forskning øker vår forståelse av sammenhengen mellom tarmbakterier og risikoen for å få tarmkreft og ulike infeksjoner.)

(Anm: How your gut bacteria may protect you from cancer. New research, published in the journal Nature Communications, shows how our diet influences the bacteria in our gut, which, in turn, can alter the behavior of our genes and the risk of cancer. According to the National Cancer Institute (NCI), colorectal cancer is the fourth most common cancer type, after breast, lung, and prostate. (…) For instance, early last year, Medical News Today reported on a study showing how different diets alter the bacteria in our guts — which, in turn, influences the risk of developing colorectal cancer. New research deepens our understanding of the connection between gut bacteria and the risk of developing colorectal cancer and various infections. (…) Dr. Varga-Weisz says, "Our intestine is the home of countless bacteria that help in the digestion of foods such as plant fibers. They also act as a barrier to harmful bacteria and educate our immune system. How these bugs affect our cells is a key part of these processes." (medicalnewstoday.com 10.1.2018).)

- How do you stop smelly farts? Causes of smelly flatulence can range from harmless to potentially severe.

(Anm: How do you stop smelly farts? Causes of smelly flatulence can range from harmless to potentially severe. It may not always be easy to identify what is behind smelly flatulence consulting a doctor due to the number of potential causes. Causes and other symptoms Causes of smelly flatulence can range from harmless to potentially severe. It may not always be easy to identify what is behind smelly flatulence consulting a doctor due to the number of potential causes. (medicalnewstoday.com 1.3.2018).)

(Anm: Colorectal Cancer: What Is It? (webmd.com 22.2.2018).)

(Anm: Antibiotika (tarmbakterier, probiotika, mikrobiota etc.) (Dysbiose; dysbiosis (also called dysbacteriosis (dysbakteriose)). (mintankesmie.no).)

(Anm: Signaler fra tarmens mikrobiotika til fjerntliggende organer mht. fysiologi og sykdom. (Signals from the gut microbiota to distant organs in physiology and disease.) (Nat Med. 2016 Oct 6;22(10):1079-1089.)

(Anm: - Hadde medisinerne på et tidligere tidspunkt hatt et evolusjonært perspektiv på sin medisinering, ville vi ikke vært i den kritiske situasjon vi er kommet i med hensyn til resistens. (aftenposten.no 22.8.2016)

(Anm: Tannleger og tannhelse (munnhulen er kroppens speil). (mintankesmie.no/).)

(Anm: Cancer risk may increase as immune system declines. (…) The hypothesis the team set out to prove was that cancer risk increases with age due to an aging immune system. It is well-known that the immune system becomes less effective as we get older, making us more susceptible to illness. Could it also increase cancer risk? Their findings are published this week in the Proceedings of the National Academy of Sciences. (medicalnewstoday.com 5.2.2018).)

- Kreftrisiko kan øke etter hvert som immunsystemet avtar (forfaller). Resultatene i en ny studie kan være en «game-changer» for kreftforebyggende forskning.

(Anm: Cancer risk may increase as immune system declines. The findings of a new study could be a game-changer for cancer prevention research. The immune system may play a much more important role in age-related cancer risk than previously thought. (…) The hypothesis the team set out to prove was that cancer risk increases with age due to an aging immune system. It is well-known that the immune system becomes less effective as we get older, making us more susceptible to illness. Could it also increase cancer risk? Their findings are published this week in the Proceedings of the National Academy of Sciences. (medicalnewstoday.com 11.2.2018).)

- I alt 12 kræftformer hænger sammen med overvægt.

(Anm: I alt 12 kræftformer hænger sammen med overvægt. Det velanskrevne tidsskrift The Lancet Diabetes & Endocrinology rapporterer, at cirka 1 ud af 25 kræfttilfælde kan tilskrives overvægt. Tallet stammer fra et stort studie ledet af forskere fra Imperial College i England. Forskerne har indsamlet data fra 2012 om kræfttilfælde i 175 lande og kombineret det med data om udbredelsen af overvægt og diabetes i de samme lande 10 år tidligere. De konkluderer, at 2 procent af alle kræfttilfælde i 2012 kunne tilskrives diabetes, mens overvægt altså stod for 3,9 procent. Det svarer til 544.300 tilfælde i de 175 lande. Læs også: Både høje og overvægtige børn har større risiko for tyktarmskræft senere i livet I en pressemeddelelse udtrykker artiklens hovedforfatter, dr. Jonathan Pearson-Stuttard fra Imperial College, sin bekymring over resultatet. (videnskab.dk 26.2.2018).)

(Anm: Worldwide burden of cancer attributable to diabetes and high body-mass index: a comparative risk assessment. The Lancet Diabetes & Endocrinology 2018;6(2):95 - 104.)

(Anm: Tre av fire vet ikke fedme fører til kreft  (Three in four don't know obesity causes cancer) Three out of four (75 per cent) people in the UK are unaware of the link between obesity and cancer, according to a new Cancer Research UK report* published today (Friday). (medicalnewstoday.com 9.9.2016).)

- Tarmbakterierna som ökar risken för fetma. Forskare vid Lunds universitet har hittat en ny koppling mellan tarmbakterier och fetma.

(Anm: Tarmbakterierna som ökar risken för fetma. Forskare vid Lunds universitet har hittat en ny koppling mellan tarmbakterier och fetma. Något som kan komma att användas för att förutse vilka som löper en ökad risk för att insjukna i fetma. Ju mer det forskas på området desto tydligare blir det att våra tarmbakterier spelar en viktig roll för hälsan. Tarmbakterierna påverkar ämnesomsättning och har kopplats till både fetma, hjärt-kärlsjukdomar och typ 2-diabetes. Men vilka tarmbakterier spelar in? (…) Flera tarmbakterier som påverkar Efter att ha studerat blod och avföringsprover från 674 Malmöbor lyckades forskarna identifiera 19 olika metaboliter som kunde kopplas till BMI (body mass index). Starkast koppling hade så kallade glutamat och BCAA som i sin tur hade kopplingar till fyra olika tarmbakterier (Blautia, Dorea och Ruminococcus inom familjen Lachnospiraceae, och SHA 98). – Den största bidragande orsaken till skillnader i BMI, var skillnader i nivån av glutamat och BCAA vilket tyder på att metaboliterna och tarmbakterierna samspelar, snarare än att de är oberoende av varandra, säger Marju Orho-Melander, professor i genetisk epidemiologi vid Lunds universitet. (netdoktor.se 23.2.2018).)

– Hvordan mikrobiomet kan fremme metabolsk syndrom og fedme.

(Anm: How the Microbiome Might Promote Metabolic Syndrome and Obesity. Anthony L. Komaroff, MD reviewing Perry RJ et al. Nature 2016 Jun 9. Acetate might be the pivotal molecule. Certain phyla of gut bacteria are more common in patients with metabolic syndrome, obesity, or both (NEJM JW Gen Med Nov 15 2013 and Nature 2013; 500:541). A series of experiments in rats provides strong evidence for metabolic and physiologic mechanisms that explain this correlation. (…) Comment If the results of these rat studies prove to be applicable to humans, three new targets for preventing metabolic syndrome and obesity have been identified: modification of the gut microbiome, lowering acetate production in the gut, and parasympathetic blockade. NEJM 2017 (July 14, 2016).)

- Nye bevis på at bakterier kan være en årsak til magekreft.

(Anm: New Evidence That Bacteria Might Be a Cause of Colon Anthony L. Komaroff, MD reviewing Bullman S et al. Science 2017 Dec 15. Could an antibiotic be a cure for cancer? In 2011, investigators reported that Fusobacteria often were found in colon cancer tissue (NEJM JW Gen Med Dec 1 2011 and Genome Res 2012; 22:292). Although the bacteria might just be innocent bystanders, they also could be causal agents for colon cancer, as Helicobacter pylori can be for gastric carcinoma. (…) Comment This remarkable study provides evidence that some cases of colon cancer — particularly right-sided lesions — might be caused by infection with Fusobacteria. This study even suggests that such tumors might be prevented and treated by antimicrobial agents, although proving that hypothesis obviously will require further study. NEJM 2017 (Jan 18, 2018).)

(Anm: Analysis of Fusobacterium persistence and antibiotic response in colorectal cancer. Science. 2017 Dec 15;358(6369):1443-1448.)

– Tarmmikrobiom kan fremme kreft i bukspyttkjertelen ved å indusere immunundertrykkelse. (- "Dysbiose [ubalanse] i tarmmikrobiomet kan potensielt brukes som biomarkør for å definere en høyrisiko-befolkning," ifølge Saxena.) (- Forskerne fant også at kombinering av antimikrobiell behandling med anti-PD1 immunterapi resulterte i økt CD4 + og CD8 + T-celleaktivering hos mus, noe som tyder på at en slik kombinasjon er et potensielt behandlingsalternativ for adenokarsinom bukspyttkjertelkanal.)

(Anm: Gut microbiome may promote pancreatic cancer by inducing immune suppression. Bottom Line: Bacterial load was significantly higher in pancreatic tumor samples from patients with pancreatic ductal adenocarcinoma compared with pancreatic tissue from normal individuals, and in studies using mice, eliminating certain "bad" bacteria slowed the growth of pancreatic cancer, reversed immune suppression, and upregulated the immune checkpoint protein PD1. Journal in Which the Study was Published: Cancer Discovery, a journal of the American Association for Cancer Research. (…) "The dysbiosis [imbalance] in the gut microbiome can potentially be used as a biomarker to define a high-risk population," noted Saxena. Among the more abundant strains of bacteria found in pancreatic cancer patients were Proteobacteria, Bacteroidetes, and Firmicutes. (…) Reintroduction of bacteria in antimicrobial treated mice reversed the tumor protection and reduced the immunogenicity of the tumors, suggesting that the microbiome promotes pancreatic ductal adenocarcinoma by inducing immune suppression in the tumor. The researchers also found that combining antimicrobial treatment with an anti-PD1 immunotherapy resulted in enhanced CD4+ and CD8+ T-cell activation in mice, suggesting that such a combination is a potential treatment option for pancreatic ductal adenocarcinoma. (medicalnewstoday.com 22.3.2018).)

- Pancreatic cancer cells are 'addicted' to key protein.

(Anm: Pancreatic cancer cells are 'addicted' to key protein. New research finds that the cancer cells in a particularly aggressive form of pancreatic cancer rely heavily on a key protein to grow and spread. The findings may soon lead to new treatments and prevention strategies. (…) Timothy Somerville, a postdoctoral fellow in Prof. Vakoc's laboratory, is the lead author of the new paper, which was recently published in the journal Cell Reports. (medicalnewstoday.com 14.11.2018).)

- Frykter kreft-rammede vil dø av bagatellmessige infeksjoner. – Hva hjelper det med revolusjonerende livsforlengende immunterapipreparater, hvis pasientene dør av en ukomplisert bakteriell infeksjon? spør Kreftforeningen. (- Fire råd.)

(Anm: Frykter kreft-rammede vil dø av bagatellmessige infeksjoner. – Hva hjelper det med revolusjonerende livsforlengende immunterapipreparater, hvis pasientene dør av en ukomplisert bakteriell infeksjon? spør Kreftforeningen. Det blir stadig mer avanserte kreftmedisiner, men det er ikke nok. Én av fem kreftpasienter trenger antibiotika i forbindelse med behandlingen. Kreftforeningen minner oss alle på ansvaret med å begrense antibiotikaresistens. Feil bruk av antibiotika kan føre til utvikling av resistente bakerier og til at antibiotika ikke lenger har effekt. Kreftforeningen la vekt på temaet i forbindelse med markeringen av Verdens kreftdag søndag. Kreftforeningens nye Vitensenter åpnet i helgen i Oslo sentrum. Antibiotikaresistens og trusselen mot folkehelsen var er tema for utstilling på senteret. (…) Fire råd Kreftforeningen bruker anledningen til å minne oss alle om å gjøre det vi kan for å bremse problemet. - Vask hendene. God håndvask forebygger smitte. - Si ja til vaksine. Med vaksine blir færre syke. - Ikke etterspør antibiotika unødvendig. Ha tillit til legens anbefaling. - Engasjer deg i saken, legg press på politikere og spre budskapet videre. (nettavisen.no 4.2.2018).)

- Skremselspropaganda på NRK. (- Hva slags skremselspopaganda er dette? Spikeren på hodet — spikeren i kista Særs treffende, dessverre.)

(Anm: Skremselspropaganda på NRK | Ingeborg Senneset. Bakterier utvikler resistens raskere enn forskerne utvikler nye antibiotika. Det er et kappløp mot døden, og vi er i ferd med å tape. Statskanalen forsøker å gjøre søndagsmiddagen vanskelig å svelge når de sammen med en personlig leukemi-historie serverer skremsler i beste sendetid. (…) Interesseorganisasjonen Kreftforeningen får i samme innslag fremme sitt budskap om at stadig flere vil risikere å dø av kreft, i stedet som i dag, at de fleste overlever. (…) Hva slags skremselspopaganda er dette? Spikeren på hodet — spikeren i kista Særs treffende, dessverre. De kunne faktisk tatt mye hardere i. Bakteriene utvikler resistens raskere enn forskerne utvikler nye antibiotika. Det er et kappløp mot døden, og vi er i ferd med å tape. (…) Vi trenger nye antibiotika. Men det koster Fem professorer skrev i fjor at «vi må utvikle nye antibiotika, og dette krever store investeringer over lang tid. Men grunnforskningen er underprioritert». (aftenposten.no 5.2.2018).)

- Fremtidens medisin: Dette er de mest lovende behandlingene.

(Anm: Fremtidens medisin: Dette er de mest lovende behandlingene. GJENNOMBRUDDET: Forsker Jean Bennett sluttet aldri å håpe på at genterapi en dag ville fungere. Behandlingen hun har utviklet vil mest trolig revolusjonere feltet i 2018. (…)  – Teknologien vil forandre måten vi behandler pasienter på i fremtiden, sier overlege og onkolog ved Philadelphia Children’s Hospital, Dr. Stephan Grupp, til VG. Han er blant legene som har utviklet verdens første godkjente genterapibehandling mot kreft. VG har tidligere skrevet om 12 år gamle Emily Whitehead, som lever i dag takket være denne behandlingen. (…) – Dette er et felt med potensiale til å knekke noe av de virkelige viktige kodene innen medisin, og som kan gi oss behandlingsformer mot sykdommer vi før ikke hadde muligheten til å behandle, sier professor ved NTNU og nestleder i Bioteknologirådet, Bjørn Kåre Myskja. (…) Så langt er to genterapibehandlinger mot kreft godkjent av FDA. De kan du lese om her og her. Søknaden om godkjennelse i Europa vil bli behandlet av europeiske helsemyndigheter (EMA) til neste år. (vg.no 22.1.2018).)

- Konklusjoner: Annengenerasjons antipsykotika forårsaker signifikant flere endringer i metabolske parametere, og øker risikoen for å utvikle metabolsk syndrom og tilhørende lidelser som diabetes mellitus type II og cerebrovaskulære ulykker.

(Anm: Konklusjoner: Annengenerasjons antipsykotika forårsaker signifikant flere endringer i metabolske parametere, og øker sjansene for å utvikle metabolsk syndrom og tilhørende lidelser som diabetes mellitus type II og cerebrovaskulære ulykker. (Conclusions: Second-generation antipsychotics cause significantly more changes in the metabolic parameters, increasing the chances of developing metabolic syndrome and associated disorders like diabetes mellitus type-II and cerebrovascular accidents. Indian J Psychiatry. 2011 Apr-Jun; 53(2): 128–133.)

- Annengenerasjons antipsykotika (SGA) og risiko for kronisk nyresykdom (CKD).

(Anm: Annengenerasjons antipsykotika (SGA) og risiko for kronisk nyresykdom (CKD) ved skizofreni: populasjonsbasert nøstet kasus-kontroll-studie. (- Konklusjoner. Denne studien antyder relasjon mellom bruk av SGA og risiko for CKD. BMJ Open 2018;8:e019868.)

- Han fikk skizofreni. Han fikk kreft. Og så ble han helbredet.

(Anm: - Han fikk skizofreni. Han fikk kreft. Og så ble han helbredet. (He Got Schizophrenia. He Got Cancer. And Then He Got Cured. A bone-marrow transplant treated a patient’s leukemia — and his delusions, too.) (…) En nyere casestudy omhandler hvordan en kvinnes psykotiske symptomer - hun hadde schizoaffektiv sykdom, som kombinerer symptomer på schizofreni og en stemningsforstyrrelse som depresjon - forsvant etter en alvorlig infeksjon med høy feber. (nytimes.com 29.9.2018).)

(Anm: Bruk av annengenerasjons antipsykotiske legemidler øker parametre for metabolsk syndrom. (dgnews.docguide.com 17.3.2016).

- Metabolsk syndrom og risiko for kreft. En systematisk gjennomgang og meta-analyse. (- Konklusjoner. Metabolisk syndrom er forbundet med økt risiko for vanlige kreftformer, for enkelte kreftformer er risikoen forskjellig mellom kjønn, populasjoner og definisjoner av metabolsk syndrom.)

(Anm: Metabolic Syndrome and Risk of Cancer. A Systematic Review and Meta-analysis. Abstract Objective—Available evidence supports the emerging hypothesis that metabolic syndrome may be associated with the risk of some common cancers. We did a systematic review and meta-analysis to assess the association between metabolic syndrome and risk of cancer at different sites. Conclusions—Metabolic syndrome is associated with increased risk of common cancers; for some cancers, the risk differs betweens sexes, populations, and definitions of metabolic syndrome. Diabetes Care. 2012;35(11):2402-2411.)

- Hyppigheten av kreft var (...) signifikant høyere i undergruppen antipsykotika (p = 0,05) etter enn før medisinering.

(Anm: Hyppigheten av kreft var (...) signifikant høyere i undergruppen antipsykotika (p = 0,05) etter enn før medisinering. Forbindelse mellom legemidler for oppmerksomhetssvikt/hyperaktivitet-lidelser og kreft. (The association between medication for attention-deficit/hyperactivity disorder and cancer. J Child Adolesc Psychopharmacol. 2013 Apr;23(3):208-13.)

- Fluoksetin (Prozac; SSRI) og mitokondriene: En gjennomgang av de toksikologiske aspekter. (- Fluoksetin induserer også bivirkninger, som for eksempel angst, seksuell dysfunksjon, søvnforstyrrelser, og gastrointestinale svekkelser. (...) På den annen side har inntak av fluoxetin blitt assosiert med økt risiko for kreft.

(Anm: Fluoksetin (Prozac; SSRI) og mitokondriene: En gjennomgang av de toksikologiske aspekter. (- Fluoksetin induserer også bivirkninger, som for eksempel angst, seksuell dysfunksjon, søvnforstyrrelser, og gastrointestinale svekkelser. (...) På den annen side har inntak av fluoxetin blitt assosiert med økt risiko for kreft. Likevel forblir data motstridende og ingen konklusjoner er trukket.) (Fluoxetine and the mitochondria: A review of the toxicological aspects. (Fluoksetin og mitokondriene: En gjennomgang av de toksikologiske aspekter. (...) On the other hand, fluoxetine intake has been associated with increased cancer risk.) Toxicol Lett. 2016 Jul 5. pii: S0378-4274(16)32264-0.)

(Anm: Dopaminmangel: Hva du trenger å vite. (Dopamine deficiency: What you need to know) (medicalnewstoday.com 17.1.2018).)

- Dopaminerg basis for signalisering av oppdateringer på hva man tror, men ikke på overraskelser (meningsløs informasjon), og linken til paranoia. (- Våre resultater kaster nytt lys over den rolle som dopamin har på beslutninger for å forstå psykotiske lidelser som skizofreni, hvor dopaminfunksjonen er forstyrret.)

(Anm: Dopaminergic basis for signaling belief updates, but not surprise, and the link to paranoia Significance To survive in changing environments animals must use sensory information to form accurate representations of the world. Surprising sensory information might signal that our current beliefs about the world are inaccurate, motivating a belief update. Here, we investigate the neuroanatomical and neurochemical mechanisms underlying the brain’s ability to update beliefs following informative sensory cues. Using multimodal brain imaging in healthy human participants, we demonstrate that dopamine is strongly related to neural signals encoding belief updates, and that belief updating itself is closely related to the expression of individual differences in paranoid ideation. Our results shed new light on the role of dopamine in making inferences and are relevant for understanding psychotic disorders such as schizophrenia, where dopamine function is disrupted. (…) Abstract (…) We show that the magnitude of belief updates about task structure (meaningful information), but not pure sensory surprise (meaningless information), are encoded in midbrain and ventral striatum activity. Using PET we show that the neural encoding of meaningful information is negatively related to dopamine-2/3 receptor availability in the midbrain and dexamphetamine-induced dopamine release capacity in the striatum. Trial-by-trial analysis of task performance indicated that subclinical paranoid ideation is negatively related to behavioral sensitivity to observations carrying meaningful information about the task structure. The findings provide direct evidence implicating dopamine in model-based belief updating in humans and have implications for understating the pathophysiology of psychotic disorders where dopamine function is disrupted. PNAS October 23, 2018 115 (43) E10167-E10176; published ahead of print October 8, 2018.)

- Behandling med antidepressiva og risiko for demens. (- KONKLUSJON: Forekomsten av demens hos pasienter er assosiert med bruk av antidepressiva.)

(Anm: Behandling med antidepressiva og risiko for demens: En populasjonsbasert, retrospektiv case-control studie. (…) KONKLUSJON: Forekomsten av demens hos pasienter er assosiert med bruk av antidepressiva. (CONCLUSIONS: The incidence of dementia in patients is associated with antidepressant medication use.) J Clin Psychiatry. 2016 Jan;77(1):117-22.)

(Anm: Dopamin i det mediale amygdala-nettverk formidler menneskelige bånd (bindinger) (Dopamine in the medial amygdala network mediates human bonding.) Abstract Research in humans and nonhuman animals indicates that social affiliation, and particularly maternal bonding, depends on reward circuitry. Although numerous mechanistic studies in rodents demonstrated that maternal bonding depends on striatal dopamine transmission, the neurochemistry supporting maternal behavior in humans has not been described so far. Proc Natl Acad Sci U S A. 2017 Feb 13. pii: 201612233.)

- Hvorfor skjuler denne bakterie seg i menneskelige tumorer?

(Anm: Why Is This Bacterium Hiding in Human Tumors? Whether Fusobacterium nucleatum causes colon tumors is unknown. But a new study hints that it may be “an integral part of the cancer.” A mysterious bacterium found in up to half of all colon tumors also travels with the cancer as it spreads, researchers reported on Thursday. Whether the bacterium, called Fusobacterium nucleatum, actually plays a role in causing or spurring the growth of cancer is not known. But the new study, published in the journal Science, also shows that an antibiotic that squelches this organism slows the growth of cancer cells in mice. (nytimes.com 19.1.2018).)

- Ny forskning: Asparagin kan påvirke spredning av brystkreft.

(Anm: Ny forskning: Asparagin kan påvirke spredning av brystkreft. Hva slags mat du spiser kan påvirke hvordan en brystkreftsvulst vokser og sprer seg dersom du er rammet, viser en forskningsstudie publisert i det britiske naturvitenskaplige tidsskriftet Nature.  Studien som er gjort på mus viste at en ondsinnet brystsvulst slet uten næringsstoffet asparagin. Asparagin er en aminosyre - en byggestein for protein - og har fått sitt navn fra asparges. Stoffet finnes i blant annet asparges, fjærfe og sjømat, skriver BBC, som omtaler studien onsdag kveld. (…) Videre forskning, blant annet forsøk på mennesker, må til for å bekrefte funnene i studien. (nettavisen.no 7.2.2018).)

(Anm: Asparagus amino acid helps deadly breast cancer to spread(medicalnewstoday.com 8.2.2018).)

- Kan denne eksperimentelle 'oppskriften' bekjempe tykktarmskreft? Forskere eksperimenterer med konstruert probiotika og korsblomstret grønnsaker i et forsøk på å bane vei for et mer effektivt våpen mot magekreft.

(Anm: Could this experimental 'recipe' fight colon cancer? Researchers are experimenting with engineered probiotics and cruciferous vegetables in an effort to pave the way to a more effective weapon against colorectal cancer. (…) Survival rates following treatment for this type of cancer are generally encouraging; 64.9 percent of patients have a long-term survival rate. (…) Their results were reported earlier this week in the journal Nature Biomedical Engineering. (…) Dr. Ho and his colleagues focused on Escherichia coli Nissle, which is a non-pathogenic (meaning non-disease-causing) microbe. They genetically engineered this E. coli strain into a probiotic that would be able to bind to a protein found in colorectal cancer cells. Thus, an enzyme called myrosinase would be produced. Myrosinase can then be used to convert glucosinolate, which is a component found in cruciferous vegetables, into a by-product called sulphoraphane, which, researchers have shown, can have a protective effect against cancer cells. Dr. Ho and colleagues were hoping that the sulphoraphane thus produced would interact with the cancer cells surrounding it and annihilate them. (medicalnewstoday.com 14.1.2018).)

(Anm: Tannleger og tannhelse (munnhulen er kroppens speil). (mintankesmie.no/).)

- E. coli-toksin (giftstoff) linket til inflammatorisk tarmsykdom.

(Anm: E. coli-toksin (giftstoff) linket til inflammatorisk tarmsykdom. (E. coli toxin linked with inflammatory bowel disease.) Ny forskning tyder på at et toksin produsert av bakterien E. coli kan være det som utløser betennelse ved inflammatorisk tarmsykdom. (- Forskerne fant at microcin B17 faktisk induserer tarmbetennelse in vivo. Denne betennelsen var avhengig av CD1d-proteiner. CD1d-proteiner er molekyler som "formidler presentasjonen av primært lipid- og glykolipidantigener" til T-celler - en type hvite blodlegemer som spiller en nøkkelrolle ved immunitet. Prof. Maxwell forklarer funnene videre og sier "bakteriene som bor i oss har stor innvirkning på velvære." (medicalnewstoday.com 19.5.2018).)

–  Tykktarmkreft: Kan proinflammatoriske dietter øke risikoen? Ifølge ny forskning har raffinerte korn –  slike man bruker til å lage pasta - og grønnsaker som tomater –  høye nivåer av proinflammatoriske markører.

(Anm: Colon cancer: Could proinflammatory diets raise risk? According to new research, refined grains — such as the ones used to make pasta — and vegetables such as tomatoes have high levels of proinflammatory markers. New research published in the journal JAMA Oncology explores the link between inflammation-inducing diets and the risk of developing colon cancer. The study was led by Fred K. Tabung, Ph.D., of the Harvard T.H. Chan School of Public Health in Boston, MA. Tabung and team started from the observation that inflammation is known to contribute to cancer in general and colorectal cancer in particular — a fact well-documented by researchers. So, they wondered whether proinflammatory diets would have a similar effect on the risk of colon cancer. To investigate this, they assessed the inflammatory components of diets using an empirical dietary inflammatory pattern (EDIP) score. (medicalnewstoday.com 19.1.2018).)

(Anm: Pasta er et næringsmiddelprodukt, som vanligvis er lagd av en deig av hvete (vanlig hvete eller durumhvete) vann og salt, men kan også være tilsatt andre ingredienser for å gi farge og smak til pastaen, eller andre egenskaper. Mest vanlig er det å tilsette egg. (no.wikipedia.org).)

(Anm: Astmaspray kan gi munnsopp. (…) Noen er mer plaget av dette enn andre, men du merker det ved at det svir, blir ømt, du blir rød, får sår i munnen og et hvitt belegg på tungen, opplyser Grethe Amdal, seniorrådgiver i Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) til NRK.no. (…) Har du en kraftig immunsvikt som hiv/aids, vil dette spre seg nedover i spiserøret, hvilket er meget ubehagelig, fortsetter han.(…) Munnen avslører sykdom. (…) Han oppfordrer til å oppsøke tannlegen hvis du har sår i munnhulen som ikke går bort. Det kan være ufarlige hudsykdommer, men også noe mer alvorlig, som kreft. (nrk.no 13.5.2011.)

(Anm: With leukoplakia (loo-koh-PLAY-key-uh), thickened, white patches form on your gums, the insides of your cheeks, the bottom of your mouth and, sometimes, your tongue. (…) Most leukoplakia patches are noncancerous (benign), though some show early signs of cancer. Cancers on the bottom of the mouth can occur next to areas of leukoplakia. And white areas mixed in with red areas (speckled leukoplakia) may indicate the potential for cancer. So it's best to see your dentist or primary care professional if you have unusual, persistent changes in your mouth. (mayoclinic.org 17.5.2017).)

(Anm: Eye Cancers and Their Warning Signs. Eye Cancers and Their Warning Signs. You can get cancer anywhere in your eye and even on your eyelid. We explain the different types, describe their symptoms, and show you what they look like. (webmd.com 2.6.2017).)

(Anm: How do cancer cells start to spread? Study sheds light (medicalnewstoday.com 22.11.2017).)

- Økende resistans mot soppdrepende legemidler "et globalt problem". Forskere advarer om at nivåer av resistens mot behandlinger mot soppinfeksjoner vokser, noe som kan føre til flere sykdomsutbrudd. (- "Utvikling av resistans mot antisopplegemidler har i stor grad gått under radaren, men uten at man griper inn vil sopptilstander som påvirker mennesker, dyr og planter bli stadig vanskeligere å bekjempe.")

(Anm: Growing resistance to antifungal drugs 'a global issue'. Scientists are warning that levels of resistance to treatments for fungal infections are growing, which could lead to more outbreaks of disease. Intensive-care and transplant patients and those with cancer are most at risk because their immune systems cannot fight off the infections. Writing in Science, researchers said new treatments were urgently needed. Fungal infections had some of the highest mortality rates of infectious diseases, an expert said. An international team, led by researchers from Imperial College London and the University of Exeter, found a huge increase in resistance to antifungal drugs worldwide over the past 30-40 years. (…) 'Under the radar' Prof Sarah Gurr, from the University of Exeter, said: "Emerging resistance to antifungal drugs has largely gone under the radar, but without intervention, fungal conditions affecting humans, animals and plants will become increasingly difficult to counteract." Prof Gordon Brown, director of the Medical Research Council Centre for Medical Mycology, said some fungal infections had mortality rates of more than 50%. He said: "Given the high rates of mortality of these infections, these disturbing trends suggest that even our limited ability to treat these diseases is being severely compromised." Prof Brown said we were also seeing the rise of new multidrug-resistant fungi such as Candida auris. Candida auris is responsible for increasing rates of invasive fungal infections in hospitals around the world - but there are very few treatments for it. The review said it was resistant to all antifungal drugs and "presents a threat to intensive-care units" because it could survive normal efforts at decontamination. (bbc.com 18.5.2018).)

(Anm: Worldwide emergence of resistance to antifungal drugs challenges human health and food security. Science 2018;360(6390):739-742 (18 May 2018).)

- Antisopplegemidler dreper slumrende kolorektale kreftceller. Tarmkreft (i tykktarm eller endetarm) er den fjerde vanligste diagnostiserte typen kreft i USA. Selv om ulike behandlinger er tilgjengelige for det er enkelte tumorceller terapieresistente.

(Anm: Antifungal drug kills dormant colorectal cancer cells. Colorectal cancer is the fourth most commonly diagnosed type of cancer in the United States. Though various treatments are available for it, certain tumor cells are therapy-resistant. Now, research suggests that an antifungal drug may be effective against these persistent cells. The drug itraconazole is typically used in the treatment of fungal infections. These can include certain types of vaginal yeast (vulvovaginal candidiasis) and fungal infections on the hands and feet (Tinea pedis and Tinea manuum). But researchers from the Cancer Research UK Cambridge Institute have suggested a brand new use for this substance — namely, as a treatment that is able to eliminate dormant tumor cells in colorectal cancer. (medicalnewstoday.com 3.6.2018).)

- Tarmmikrober i kombinasjon årsak til tykktarmkreft, antyder studie.

(Anm: Gut Microbes Combine to Cause Colon Cancer, Study Suggests. A colored electron micrograph showing colon tissue with cancer in yellow, blood cells in red, mucus in blue and bacteria in light green. A study links colon cancer with two types of bacteria, which may fuel the growth of tumors. Two types of bacteria commonly found in the gut work together to fuel the growth of colon tumors, researchers reported on Thursday. Their study, published in the journal Science, describes what may be a hidden cause of colon cancer, the third most common cancer in the United States. The research also adds to growing evidence that gut bacteria modify the body’s immune system in unexpected and sometimes deadly ways. The findings suggest that certain preventive strategies may be effective in the future, like looking for the bacteria in the colons of people getting colonoscopies. (…) Two types of bacteria, Bacteroides fragilis and a strain of E. coli, can pierce a mucus shield that lines the colon and normally blocks invaders from entering, the researchers found. Once past the protective layer, the bacteria grow into a long, thin film, covering the intestinal lining with colonies of the microbes. E. coli then releases a toxin that damages DNA of colon cells, while B. fragilis produces another poison that both damages DNA and inflames the cells. Together they enhance the growth of tumors. (…) Antibiotics will probably do more damage than good.” The drugs kill a wide variety of bacteria in gut, he added, many of which are needed for health. (nytimes.com 1.2.2018).)

– Ny blodprøve kan bidra til å oppdage åtte vanlige kreftformer før de sprer seg.

(Anm: New blood test could help detect eight common cancers before they spread. Researchers believe CancerSEEK will save thousands of lives and hope it will be widely available in a few years. Researchers have said a groundbreaking new blood test that can detect eight common types of cancer before they spread will save countless lives. (…) The test was able to detect tumours about 70% of the time on average in more than 1,000 patients with early-stage cancer. Crucially, it did so before the cancers had spread, giving patients the best chance of beating the disease. It works by looking for mutated DNA that dying cells shed into the blood, and protein biomarkers associated with bowel, breast, liver, lung, oesophageal, ovarian, pancreatic and stomach cancer. (…) “For the first time we’re seeing a potential for a blood test that can screen for many types of nasty cancers that up until now, we’ve had to wait until symptoms [arise] and diagnose quite late,” Gibbs told the ABC. It has proved effective in detecting cancers, such as pancreatic cancer, that often result in few if any symptoms until the disease is well advanced, often meaning death for the patient. (theguardian.com 19.1.2018).)

(Anm: Focus on an unusual rise in pancreatic cancer incidence in France. (…) Conclusion: Pancreatic cancer incidence and mortality exhibited diverging trends. Incidence increased over the last 30 years in France whereas mortality did not vary in men and moderately increased in women. Incidence remained lower than mortality up to 2002. One cannot exclude the possibility that a similar trend may appear in other countries. Etiological studies are required to further explain this increase.Int J Epidemiol. 2017 Dec 1;46(6):1764-1772.)

- Ny blodprøve kan avsløre nesten alle typer kreft. Danske forskere har utviklet én blodprøve som skal kunne avsløre en rekke forskjellige kreftformer.

(Anm: Ny blodprøve kan avsløre nesten alle typer kreft. Danske forskere har utviklet én blodprøve som skal kunne avsløre en rekke forskjellige kreftformer. Metoden forskere ved Københavns universitet nå har utviklet er beskrevet i tidsskriftet Nature Communications. Én enkel blodprøve skal kunne avsløre nesten alle former for kreft på et tidlig stadium.  - Bare det er tre kreftceller i en prøve så kan vi faktisk finne dem, forteller professor Ali Salanti ved Københavns Universitet til DR.dk. (nettavisen.no 16.8.2018).)

- Fremskritt i fekal DNA-test for screening av intestinal kreft (i tykktarm eller endetarm): En litteraturgjennomgang for primærhelsetjenesten.

(Anm: Advances in Faecal DNA Testing for Colorectal Cancer Screening: A Literature Review for Primary Care Providers. Abstract Recent epidemiological data gathered by the Centers for Disease Control and Prevention (CDC) suggest that colorectal cancer (CRC) is the second leading cause of cancer-related deaths in the USA. Clinicians currently use five types of test to screen for CRC. Two of these five types, the DNA stool test and the faecal occult blood test, are non-invasive. (…) Need for Further Research There is still a great need for research in this area. To date, there have been no randomised controlled trials that compare different screening tests, such as colonoscopy and DNA stool-based tests, to one another; only studies that test the reliability, sensitivity, and specificity of specific screening tests have been performed. Because of this, it is difficult to know which tests are the most effective. Analysing long-term outcomes, including morbidity and mortality, is necessary to assess the role of multi-target sDNA testing. EMJ. 2018;3[1]:84-89.)

(Anm: Fekal. (…) BETYDNING OG BRUK som hører til eller har med avføring å gjøre. SITAT - overføring av fekal forurensning til miljøet skjer hovedsakelig via urenset avløpsvann (kloakk), slam som ikke er tilstrekkelig hygienisert, husdyrgjødsel og fekalier fra fugler og kjæledyr (hunder og katter) (Nationen 16.06.2011/26) (naob.no).)

(Anm: Ny test kan forutsi om du får kreft - ti år før du får diagnosen. Forskere har oppdaget en sammenheng mellom telomerene og utviklingen av kreft. (…) En «beskyttende» kapsel, kalt telomer, sitter på endene av kromosomene og hindrer at DNA skades. De kan sammenlignes med den ekstra harde tuppen på en skolisse, som hindrer at lissene flises opp. Telomerene forvitres betraktelig raskere hos de som sener får kreft, viser studien. De er kortere enn de burde være, og blir stadig kortere til rundt fire år før kreften utvikles. Alle personene i studien som hadde forkortete telomer, utviklet senere kreft. (side.no 1.5.2015).)

(Anm: Cystitis in Men. Cystitis is the term used to describe inflammation of the bladder. Its roots are in the Greek terms “cyst,” meaning bladder and “itis,” meaning inflammation. This inflammation is usually caused by infection, although it can also be caused by irritation or damage. (news-medical.net 9.5.2017).)

(Anm: Oppdager du denne streken på neglen din, må du ringe legen umiddelbart. (…) I et innlegg som nå spres på Facebook, forteller neglestylist Jean Skinner fra Uckfield i England at kvinnen hadde en sort strek på neglen. (…) – Hun ringte meg i dag for å fortelle meg at ja, det var en svært aggressiv melanom som allerede har spredt seg til lymfeknutene. Prognosene hennes er ikke gode, skriver Skinner. (…) Alvorlig, men sjelden Presserådgiver Arild Domaas i Kreftforeningen sier til TV 2 at kreft under tå- eller fingernegl er en alvorlig, men sjelden kreftform. (…) Føflekkreft: Føflekkreft kan oppstå overalt på kroppen, både på hud, slimhinner, lymfeknuter, øyne og under negler. (tv2.no 24.8.2017).)

– 4 av 10 kreftformer kan avverges med enkle livsstilsendringer.

(Anm: 4 in 10 cancers preventable by adopting simple lifestyle changes. In a new research that comes via the American Cancer Society, it has been seen that over 40 percent of all cancers and nearly one in two cancer deaths can be prevented by incorporating simple lifestyle changes in daily routines. The study titled, “Proportion and number of cancer cases and deaths attributable to potentially modifiable risk factors in the United States” was published in CA: Cancer Journal for Clinicians led by authors Farhad Islami, Ann Goding Sauer, Kimberly D Miller and colleagues. (news-medical.net 28.11.2017).)

- Kreft: 42 prosent av tilfellene med risikofaktorer du kan endre. En stor ny studie fra American Cancer Society lager liste over risikofaktorer for ulike typer kreft.

(Anm: Cancer: 42 percent of cases down to risk factors you can change. A large new study from the American Cancer Society inventories the risk factors for various types of cancer. Those findings shed much-needed light on the proportion of cancers that could be prevented by making the necessary lifestyle changes. The new research examined a total of 1,570,975 cancer cases, 587,521 of which resulted in death. During the analysis, 26 cancer types and 17 risk factors were analyzed. These 17 risk factors are called "modifiable" because people can take active measures to change them. In the new study, such factors included: - alcohol intake - smoking (both first- and second-hand) - excess body weight - a low content of fiber in one's diet - the consumption of processed red meat - a low intake of fruit and vegetables - ultraviolet (UV) radiation - low calcium - a lack of physical activity. (medicalnewstoday.com 21.11.2017).)

- Trening kan øke levetiden etter behandling med brystkreft. (- Mange mennesker vet ikke at dødsårsak nr. 1 for overlevende etter brystkreft er hjertesykdom, ikke kreft, sier hovedforfatter Christina Dieli-Conwright, og forklarer hvorfor vanlig trening kan bidra til å øke forventet levealder.)

(Anm: Exercise may increase lifespan after breast cancer treatment. A new study explains how aerobic and resistance exercise can increase life expectancy for individuals who have successfully finished breast cancer treatment. (…) The life expectancy following treatment for this type of cancer is quite good, with a 5-year survival rate of 89.7 percent. However, cancer treatment is often associated with the onset of metabolic syndrome, a cluster of related conditions including heart disease, hypertension, obesity, high blood sugar, and insulin resistance. Metabolic syndrome has also been linked to a poorer survival rate among breast cancer survivors. (…) "Many people don't know the No. 1 cause of death for breast cancer survivors is heart disease, not cancer," says lead author Christina Dieli-Conwright, explaining why regular exercise might help to increase life expectancy. The study's findings were published yesterday in the Journal of Clinical Oncology. (…) 'Exercise is a form of medicine' "In breast cancer patients, metabolic syndrome is exacerbated by obesity, a sedentary lifestyle and receipt of chemotherapy," Dieli-Conwright explains. (medicalnewstoday.com 23.1.2018).)

(Anm: Trening er best for å redusere tilbakefall av brystkreft. Exercise is best for reducing breast cancer recurrence. The research was conducted by Dr. Ellen Warner, of the Sunnybrook Health Sciences Centre in Canada, in collaboration with coauthor Dr. Julia Hamer, and the findings were published in the Canadian Medical Association Journal (CMAJ). (medicalnewstoday.com 22.2.2017).)

(Anm: Connection between heart disease and cancer treatment. Advances in cancer treatment have resulted in a growing number of cancer survivors. However, powerful treatments such as chemotherapy, radiation treatments and some cancer drugs are not without their risks, including the potential for serious, long-term damage to the heart. To mitigate these risks, specialists from cardiology and oncology often collaborate when treating cancer patients. This joining of clinical forces is known as cardio-oncology. (news-medical.net 24.2.2018).)

(Anm: Fysisk trening (aktivitet / løping / jogging). (mintankesmie.no).)

- Cancer i sköldkörtel och tungbas ökar.

(Anm: Cancer i sköldkörtel och tungbas ökar. Drygt 60 000 personer diagnosticerades med cancer i Sverige under 2016, visar ny statistik från Socialstyrelsen. Sett under en längre tidsperiod har insjuknandet i cancer ökat, medan dödligheten långsamt minskar. Cancer i sköldkörtel och tungbas är två av de cancerformer som ökat mest under senare år. År 2016 rapporterades cirka 64 000 maligna tumörer hos drygt 60 000 personer till cancerregistret. Under perioden 1970-2016 har insjuknandet i cancer ökat, medan dödligheten långsamt minskar. (socialstyrelsen.se 18.12.2017).)

- Slike bryster har økt risiko for å utvikle brystkreft. Bryster med tett kjertelvev og mindre fettvev har betydelig høyere risiko for brystkreft. Likevel får ikke disse kvinnene mer oppfølging.

(Anm: Slike bryster har økt risiko for å utvikle brystkreft. Bryster med tett kjertelvev og mindre fettvev har betydelig høyere risiko for brystkreft. Likevel får ikke disse kvinnene mer oppfølging. Forskningen har kommet for kort, slår en ny doktorgrad fast. (…) Les også: Ti risikofaktorer for brystkreft (forskning.no 8.12.2017).)

- Avliver myter om kosthold og kreft. Grønnsaker, sukker, antioksidanttilskudd og fedme påvirker risiko for å utvikle kreft. (– Det anbefales heller ikke å drikke alkohol. Selv et lavt alkoholkonsum øker risikoen for å utvikle kreft.)

(Anm: Avliver myter om kosthold og kreft. Grønnsaker, sukker, antioksidanttilskudd og fedme påvirker risiko for å utvikle kreft. Å spise mye grønnsaker er det eneste som er bra for oss. (…) Det beste man kan gjøre for å forebygge livsstilsrelaterte sykdommer som kreft, diabetes og hjerte - og karsykdommer, er å spise et plantebasert kosthold med mye grønnsaker frukt, bær, fullkorn og fisk. – Man bør også begrense inntaket av rødt kjøtt, sukker, salt og energirike matvarer. Det anbefales at man spiser minst 500 gram frukt og grønnsaker om dagen, omtrent halvparten frukt og halvparten grønnsaker, sier Blomhoff. Han understreker at variasjon er nøkkelordet. (…) Litt alkohol knyttes til lavere risiko for noen hjerteproblemer, men det øker samtidig risikoen for å utvikle en kreftsykdom, advarer professoren. – Det anbefales heller ikke å drikke alkohol. Selv et lavt alkoholkonsum øker risikoen for å utvikle kreft. Skal man bruke alkohol bør inntaket begrenses, og det gjelder for absolutt alle former for alkohol, understreker Blomhoff. (abcnyheter.no 26.11.2017).)

(Anm: Alkohol (mintankesmie.no).)

(Anm: Sukkerindustrien (Big Sugar) (Kunstige søtningsmidler) (mintankesmie.no).)

(Anm: Skader og ulykker i Norge. 2500 dør og 300 000 behandles årlig på sykehus for skader. Mange alvorlige skader er knyttet til alkohol og andre rusmidler, fall og trafikk. (…) Hva er et forgiftningsdødsfall? (fhi.no 14.12.2016).)

– Koloskopirobot kan revolusjonere rutinemessig screening.

(Anm: Colonoscopy Robot Could Revolutionize Routine Screening. A new robot could enable hospitals to safely perform screening colonoscopies without expert supervision, which could help underserved or rural communities in the future. Researchers at the University of Nebraska-Lincoln have developed a prototype that could reduce pain and complications because the probe adapts its shape to the colon’s anatomy and reduces its deformation during the procedure. The study was published in the Journal of Medical Engineering & Technology (2017;41:223-236). (generalsurgerynews.com 2.12.2017).)

(Anm: Høringsuttalelse: Styringsstruktur og strategi for nasjonale screeningprogrammer Folkehelseinstituttet (FHI)ser det som svært positivt at det kommer forslag til en overordnet struktur og strategi for nasjonale screeningprogrammer. FHI stiller seg også svært positive til forslaget om at det bør etableres et Nasjonalt screeningråd. (helsedirektoratet.no 29.4.2015).)

(Anm: Health Screening Tests Every Woman Needs (medicinenet.com 12.7.2017).)

(Anm: Slideshow: Essential Screening Tests Every Man Needs (webmd.com 8.3.2016).)

- Skal nyt våben mod lungekræft bruges, før effekten er dokumenteret? (- CT-skanninger giver detaljerede billeder af patienternes lunger i 3D, der kan vise tumorer, som læger ikke ville opdage med røntgen, mener en gruppe forskere.)

(Anm: Skal nyt våben mod lungekræft bruges, før effekten er dokumenteret? CT-skanninger kan opdage lungekræft tidligere end røntgen, men forskere er ikke enige om, hvornår det er på tide at bruge CT-skanninger. (…) Historien kort CT-skanninger giver detaljerede billeder af patienternes lunger i 3D, der kan vise tumorer, som læger ikke ville opdage med røntgen, mener en gruppe forskere. Men der mangler stadig videnskabelige studier af CT-skanningernes effekt og evt. bivirkninger, lyder kritikken. Forskerne er desuden uenige om, hvorvidt det ville være økonomisk muligt at udbrede CT-skanninger til lungekræftpatienter i hele landet. (videnskab.dk 31.10.2017).)

(Anm: Lungekreft. Cancer pulm. Det skilles hovedsakelig mellom to typer lungekreft, småcellet og ikke-småcellet. Ikke-småcellet har i tillegg flere undergrupper. (…) CT-undersøkelse gjøres etter vanlig røntgenundersøkelse. En CT vil kunne vise svulstens størrelse og om den eventuelt har spredt seg til den andre lungen. PET/CT er nyttig for vurdering av utbredelse av sykdommen og for vurdering av mistenkelige lymfeknuter. (kreftforeningen.no 5.11.2017).)

- Til tross for at langt færre røyker nå enn for 20 år siden, øker antallet tilfeller av lungekreft for kvinner. Samtidig er det en liten nedgang for menn.

(Anm: Studie: 95.000 kan unngå kreft om alle slutter å røyke. Om alle nordmenn stumper røyken, kan 95.000 personer unngå røykerelatert kreft de neste 30 årene, ifølge en ny nordisk studie. En gruppe nordiske forskere har for første gang sett på hvor mange krefttilfeller som kan forebygges de neste tre tiårene om flere kutter røyken, skriver Aftenposten. Resultatene ble nylig publisert i det vitenskapelige tidsskriftet European Journal of Cancer. En gruppe nordiske forskere har for første gang sett på hvor mange krefttilfeller som kan forebygges de neste tre tiårene om flere kutter røyken, skriver Aftenposten. Resultatene ble nylig publisert i det vitenskapelige tidsskriftet European Journal of Cancer. 11 prosent av den norske befolkningen røyker daglig. Til tross for at langt færre røyker nå enn for 20 år siden, øker antallet tilfeller av lungekreft for kvinner. Samtidig er det en liten nedgang for menn. I 2016 fikk totalt 3.080 personer lungekreft i Norge, det er det høyeste tallet som er registrert. Denne krefttypen står for 60 prosent av de røykerelaterte krefttilfellene i landet. (…) – Dersom vi vil snu trendene med røykerelatert kreft raskest mulig, må vi få enda flere 50- og 60-åringer til å slutte å røyke. Ikke minst kvinner, påpeker Ursin. (dagsavisen.no 11.4.2018).)

- Hard trening kan bremse kreft. (- Det er stigningen i adrenalin som er årsaken til denne effekten, sier forsker Pernille Højman.) (- Hver trening består av 15 minutter med gruppeoppvarming, 5-6 øvelser med styrketrening i apparater, og til slutt 25-30 minutter med sykkelspinning.)

(Anm: Hard trening kan bremse kreft. En dansk studie utført på mennesker viser at trening kan hemme kreft i å spre seg. Det er stigningen i adrenalin som er årsaken til denne effekten, sier forsker Pernille Højman. Det er godt kjent at trening er nyttig for kreftpasienter. Denne studien fra Danmark, som er publisert i tidsskriftet Cancer Research i september i år, viser hvorfor. - Vår studie viser at adrenalinstigning under trening direkte kan regulere en signalvei (som blir kalt Hippo-signalvei), og som er ansvarlig for dannelse av nye organer og svulster, sier Pernille Højman (bildet), ph.d. og gruppeleder for Aktiv Sundhed som ligger under Rigshospitalet i Danmark, til NHI.no. (…) - De 20 kvinnene deltok i et standardtilbud som vi kaller Kropp og Kreft, sier Højman. - Det er et 6 ukers forløp med tre ukentlige treninger. Hver trening består av 15 minutter med gruppeoppvarming, 5-6 øvelser med styrketrening i apparater, og til slutt 25-30 minutter med sykkelspinning. Deretter er det uttøying og avspenning, forklarer Højman. Ifølge forskerne må treningen være av en viss intensitet. - Treningen skal være så hard at den gir en stigning i blodets konsentrasjon av adrenalin. Det skjer når man trener ved en intensitet der pulsen stiger og man blir kortpustet. Vi snakker derfor ikke om "all-out-trening", men trening som gir godt med svette på pannen. Vår studie viste også at kvinner i aktiv kjemoterapibehandling var i god stand til å trene med denne intensiteten, sier hun. Les også: Kan trening påvirke kreftsvulsten? (nhi.no 12.9.2017).)

- Hvorfor er det så vanskelig å kurere kreft?

(Anm: Why is it so hard to cure cancer? - Kyuson Yun. (ed.ted.com).)

- Antineoplastisk legemiddelindusert kardiotoksisitet: Et redox-perspektiv. (- Mitokondrier er sentrale mål for antineoplastisk legemiddelindusert CTX (kardiovaskulær toksisitet).)

(Anm: Antineoplastic Drug-Induced Cardiotoxicity: A Redox Perspective. Antineoplastic drugs can be associated with several side effects, including cardiovascular toxicity (CTX). Biochemical studies have identified multiple mechanisms of CTX. Chemoterapeutic agents can alter redox homeostasis by increasing the production of reactive oxygen species (ROS) and reactive nitrogen species RNS. Cellular sources of ROS/RNS are cardiomyocytes, endothelial cells, stromal and inflammatory cells in the heart. Mitochondria, peroxisomes and other subcellular components are central hubs that control redox homeostasis. Mitochondria are central targets for antineoplastic drug-induced CTX. Understanding the mechanisms of CTX is fundamental for effective cardioprotection, without compromising the efficacy of anticancer treatments. Type 1 CTX is associated with irreversible cardiac cell injury and is typically caused by anthracyclines and conventional chemotherapeutic agents. Front. Physiol., 07 March 2018.)

(Anm: Kjemoterapi betegner bruk av kjemiske substanser for å kurere sykdom. Det skilles mellom den antineoplastiske kjemoterapi (kreftbehandling) og den antimikrobielle (behandling av infeksjonssykdommer). Begrepet ble tatt i bruk i 1906 av den tyske legen og Nobelprisvinneren Paul Ehrlich. (no.wikipedia.org).)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

- Fatigue etter kreftbehandling. 15-35 % av alle kreftpasienter blir rammet av kronisk fatigue. Dette er i dag en av de vanligste seneffektene etter kreftbehandling.

(Anm: Fatigue etter kreftbehandling. 15-35 % av alle kreftpasienter blir rammet av kronisk fatigue. Dette er i dag en av de vanligste seneffektene etter kreftbehandling. Fatique er en vanlig senfølge etter kreftbehandling. Den som blir rammet opplever plager som vedvarende tretthet, kraftløshet, eventuelt også med konsentrasjonsproblemer og hukommelsessvikt. Hvis trettheten vedvarer etter at behandlingen er avsluttet, og varer mer enn seks måneder, kalles det for kronisk fatigue. For noen kan tilstanden vare i flere år. Sammensatt fenomen Årsaken til at så mange rammes av kronisk tretthet eller fatigue etter kreftbehandling, vet forskerne foreløpig ikke nok om. Men mye tyder på at dette er et sammensatt fenomen som påvirkes av somatiske, demografiske og psykososiale faktorer. - Vi ser at det å bo alene, ha lav inntekt, eller oppleve uro, bekymring og nedsatt stemningsleie, kan gi økt risiko for fatigue. Personer med tilleggs-sykdommer eller andre seneffekter som søvnforstyrrelser, hjerte/lungesykdom, perifere nerveskader og vedvarende smerter kan også ha økt risiko for å utvikle dette, sier Cecilie Essholt Kiserud som er spesialist i onkologi og leder ved Nasjonal kompetansetjeneste for seneffekter etter kreft ved Oslo Universitetssykehus, Radiumhospitalet. (lommelegen.no 14.3.2018).)

(Anm: Kronisk tretthetssyndrom/Myalgisk encefalopati (CFS/ME). (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom. (Medication-induced mitochondrial damage and disease.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Arbeidspsykologen svarer: Jeg har hatt kreft og er blitt glemsk - nå baksnakkes jeg. En leser har det vanskelig etter en tøff kreftbehandling. Behandlingen har ført til typiske hukommelsesvansker, men likevel blir vedkommende møtt med misnøye, ufin oppførsel, baksnakking og klaging på «glemsomhet».  (vg.no 9.1.2018).)

- I dette korte foredraget forklarer Wayne hvordan hennes laboratorium skaper nanopartikkelbehandlinger som binder til immunceller, kroppens første respondenter, som presist målrettes mot kreftceller uten å skade de sunne.

(Anm: We can hack our immune cells to fight cancer. After decades of research and billions spent in clinical trials, we still have a problem with cancer drug delivery, says biomedical engineer Elizabeth Wayne. Chemotherapy kills cancer -- but it kills the rest of your body, too. Instead of using human design to fight cancer, why not use nature's? In this quick talk, Wayne explains how her lab is creating nanoparticle treatments that bind to immune cells, your body's first responders, to precisely target cancer cells without damaging healthy ones. (ted.com - April 2017 at TED2017).)

(Anm: Is chemo at the heart of cancer regrowth? Some cancers are difficult to beat, even with modern drugs. New research sheds light on how one type of chemotherapy provides a safe haven for tumor cells, boosting cancer recurrence and growth in the long-run. Finding the right drug to treat a cancer can be just like searching for a needle in a haystack; cancer cells are particularly good at evading everything that modern medicine throws at them. The hallmark of a good chemotherapy is to stop or slow the growth of a tumor. Many drugs achieve this by activating a pathway called programmed cell suicide, or apoptosis. However, some cancer types are resistant to apoptosis. Other avenues must therefore be pursued to destroy these tumors. (medicalnewstoday.com 21.12.2017).)

- Spisevaner påvirker hudens beskyttelse mot sol. (- Solbadere bør kanskje unngå nattetid-snacks før de soler seg.) (- Dette funnet er overraskende. Jeg trodde ikke at huden var oppmerksom på når vi spiser, "sa dr. Takahashi, også en forsker ved Howard Hughes Medical Institute.)

(Anm: Eating habits affect skin's protection against sun. Sunbathers may want to avoid midnight snacks before catching some rays. A study in mice from the O'Donnell Brain Institute and UC Irvine shows that eating at abnormal times disrupts the biological clock of the skin, including the daytime potency of an enzyme that protects against the sun's harmful ultraviolet radiation. Although further research is needed, the finding indicates that people who eat late at night may be more vulnerable to sunburn and longer-term effects such as skin aging and skin cancer, said Dr. Joseph S. Takahashi, Chairman of Neuroscience at UT Southwestern Medical Center's Peter O'Donnell Jr. Brain Institute. "This finding is surprising. I did not think the skin was paying attention to when we are eating," said Dr. Takahashi, also an Investigator with the Howard Hughes Medical Institute. (medicalxpress.com 15.8.2017).)

(Anm: Time-Restricted Feeding Shifts the Skin Circadian Clock and Alters UVB-Induced DNA Damage. (…) Together, our findings indicate regulation of skin function by time of feeding and emphasize a link between circadian rhythm, food intake, and skin health. Cell Rep. 2017 Aug 1;20(5):1061-1072.)

(Anm: Fysisk trening (aktivitet / løping / jogging). (mintankesmie.no).)

- Studien, som er basert på ca. 80.000 danske tilfeller av hudkreft, viser at risikoen for å utvikle hudkreft er opptil syv ganger større for brukere av medisin som inneholder hydroklortiazid.

(Anm: Study shows connection between common hypertension drug and skin cancer. Recently published research from The University of Southern Denmark and the Danish Cancer Society shows a connection between one of the most common medications for hypertension and skin cancer. (…) The study, which is based on about 80,000 Danish cases of skin cancer, shows that the risk of developing skin cancer is up to seven times greater for users of medicine containing hydrochlorothiazide. (news-medical.net 4.12.2017).)

(Anm: Legemiddelindusert kreft og andre typer celleskader (mintankesmie.no).)

(Anm: Blodtrykksmedisiner (blodtrykkslegemidler), blodsykdommer etc. (mintankesmie.no).)

(Anm: Bivirkninger (legemiddelinduserte organskader og sykdommer) (mintankesmie.no).)

- Hydrochlorthiazid kædes sammen med modermærkekræft (malignt melanom; føflekkkreft) i et nyt studie.

(Anm: Hydrochlorthiazid kædes sammen med modermærkekræft (malignt melanom; føflekkkreft) i et nyt studie. Det videnskabelige tidsskrift, JAMA, har offentliggjort et studie, som forbinder stoffet hydrochlorthiazid, der er i nogle lægemidler mod hypertension (forhøjet blodtryk), med en øget sandsynlighed for modermærkekræft. (sst.dk 30.5.2018).)

- Information om hydrochlorthiazid og kræft i huden. (- Gennemgangen afviser en forhøjet risiko for modermærkekræft, men der bliver indført en advarsel om, at der er en forhøjet risiko for udviklingen af hudkræfttyperne basalcellekræft (basocellulært karcinom) og pladecellekræft (spinocellulær karcinom). Denne risiko stiger med den kumulative dosis, der er indtaget.)

(Anm: Information om hydrochlorthiazid og kræft i huden. (…) Gennemgangen afviser en forhøjet risiko for modermærkekræft, men der bliver indført en advarsel om, at der er en forhøjet risiko for udviklingen af hudkræfttyperne basalcellekræft (basocellulært karcinom) og pladecellekræft (spinocellulær karcinom). Denne risiko stiger med den kumulative dosis, der er indtaget. En mulig årsag til den øgede risiko for at udvikle de to kræftformer kan være, at hydrochlorthiazid øger lysfølsomheden. Produktinformationen vil bl.a. komme til at indeholde information om at holde øje med nye hudforandringer, være ekstra opmærksom på at beskytte sig mod solen, og især være opmærksom, hvis man tidligere har haft hudkræft. Informationen bliver implementeret i produktinformationen om nogle måneder. Se Lægemiddelstyrelsens nyhed: Lille øget risiko for visse typer hudkræft ved brug af lægemidlet hydrochlorthiazid  (sst.dk 30.10.2018).)

- Nyt studie om hydrochlorothiazid og risiko for hudkræft. Et nyt dansk studie vakte i starten af december måned stor opsigt i de fleste danske medier.

(Anm: Nyt studie om hydrochlorothiazid og risiko for hudkræft. Et nyt dansk studie vakte i starten af december måned stor opsigt i de fleste danske medier. Studiet A nationwide case-control study from Denmark, viser en sammenhæng mellem det hyppigt anvendte blodtrykssænkende og vanddrivende lægemiddel hydrochlorthiazid og pladecellekræft.  Den store opmærksomhed har efterfølgende fået flere læger og patienter til at henvende sig til Lægemiddelstyrelsen og Sundhedsstyrelsen for at høre, hvilke konsekvenser det får for behandlingen og for lægemidlet. Begge styrelser har meddelt, at studiet ikke bør få patienter til at stoppe behandling med hydrochlorthiazid uden først at have konsulteret egen læge. Før risikoen er vurderet i EU-regi, bør der ikke drages endelige konklusioner.  Flere. (Lægemiddelstyrelsen Nr. 3 | Årgang 1 | December 2017).)

(Anm: Fosterskader (legemiddelinduserte) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelindusert kreft og andre typer celleskader (mintankesmie.no).)

(Anm: Bivirkninger (legemiddelinduserte organskader og sykdommer) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom. (Medication-induced mitochondrial damage and disease.) (mintankesmie.no).)

- Mulig sammenhæng mellem den blodtrykssænkende medicin hydrochlorthiazid og modermærkekræft (Anm: melanom / føflekkreft) undersøges. Et nyt dansk studie har fundet, at personer med modermærkekræft oftere behandles med den blodtrykssænkende medicin hydrochlorthiazid end personer, der ikke har modermærkekræft.

(Anm: Mulig sammenhæng mellem den blodtrykssænkende medicin hydrochlorthiazid og modermærkekræft undersøges. Et nyt dansk studie har fundet, at personer med modermærkekræft oftere behandles med den blodtrykssænkende medicin hydrochlorthiazid end personer, der ikke har modermærkekræft. Det nye studie Use of hydrochlorothiazide and risk of malignant melanoma er udført af farmaceut ph.d. Anton Pottegård og læge Sidsel Arnspang Pedersen m. fl. og er netop offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift JAMA Internal Medicine.  Lægemiddelstyrelsen har læst og vurderet studiet. Det påviser ikke en endegyldig sammenhæng mellem hydrochlorthiazid og modermærkekræft. (…) Konklusionen gælder kun for hydrochlorthiazid. Det gælder ikke for andre typer vandrivende medicin som f.eks. thiazidproduktet Centyl.  Lægemiddelstyrelsen har sendt studiet til EU’s bivirkningskomité (PRAC), der inddrager det i deres igangværende evaluering af sikkerheden ved hydroclorthiazid. Evalueringen forventes at ligge klar senere i 2018. (…) Læs også Lægemiddelstyrelsen vurdering af studiet fra december 2017: Hydrochlorothiazide use and risk of non-melanoma skin cancer: A nationwide case-control study from Denmark, Sidsel Arnspang et. al. (laegemiddelstyrelsen.dk 29.5.2018).)

- Brystkreft: Bakteriell mangel linket til utbruddet. (- Forskere undersøkte bakteriesammensetning i brystvev hos kvinner med brystkreft og fant at det er utilstrekkelige nivåer av en bestemt bakteriegenus kalt Methylobacterium. Det menneskelige mikrobiom, eller det totale antall bakterier som lever i menneskekroppen, er kjent for å spille en nøkkelrolle i utviklingen av mange sykdommer.)

(Anm: Breast cancer: Bacterial deficiency linked with onset. Researchers examined the bacterial makeup of breast tissue in women with breast cancer and found that it has insufficient levels of a certain bacterial genus called Methylobacterium. The human microbiome, or the total number of bacteria living in the human body, is known to play a key role in the development of many diseases. In particular, the bacteria living in our gut have been linked to numerous conditions, ranging from type 2 diabetes to Parkinson's disease, and even multiple sclerosis. Previous studies have also examined the link between gut microbiota and the development of breast cancer. These studies have suggested that the microbes in the gut may regulate estrogen levels, leading to estrogen-receptor positive breast cancer. But less attention has been paid to the microbiome residing in the breast tissue of breast cancer patients. Now, researchers break new ground by uncovering the bacterial composition in the breast tissue of cancer patients. Dr. Charis Eng, chair of the Cleveland Clinic's Genomic Medicine Institute in Ohio, led the study with Dr. Stephen Grobmyer, director of Breast Services at the Cleveland Clinic. Hannah Wang, a researcher at the Cleveland Clinic's Lerner Research Institute of the Genomic Medicine Institute, is the first author of the new study, which was published in the journal Oncotarget. (medicalnewstoday.com 9.10.2017).)

(Anm: Antibiotika (tarmbakterier, probiotika, mikrobiota etc.) (Dysbiose; dysbiosis (also called dysbacteriosis (dysbakteriose)). (mintankesmie.no).)

(Anm: Signaler fra tarmens mikrobiotika til fjerntliggende organer mht. fysiologi og sykdom. (Signals from the gut microbiota to distant organs in physiology and disease.) (Nat Med. 2016 Oct 6;22(10):1079-1089.)

(Anm: - Hadde medisinerne på et tidligere tidspunkt hatt et evolusjonært perspektiv på sin medisinering, ville vi ikke vært i den kritiske situasjon vi er kommet i med hensyn til resistens. (aftenposten.no 22.8.2016).)

(Anm: – 44.000 kvinner lever etter å ha fått en brystkreftdiagnose. DEBATTEN: – Livskvaliteten blir betydelig redusert for dem som rammes hardest sier overlege Kristin Reinertsen. Ettervirkningene av å overleve brystkreft kan påvirke sosialt samvær, yrkesliv og de kan selv plages med smerter og andre plager, forklarer Kristin Valborg Reinertsen, overlege ved avdeling for kreftkbendling på Oslo universitetssykehus. (dagensmedisin.no 13.10.2017).)

- Eksponering for miljøkjemikalier knyttet til utvikling av brystkreft.

(Anm: Exposure to environmental chemicals linked to development of breast cancer. Exposure to environmental chemicals, especially early in life, is an important contributing factor in the development of breast cancer, according to the most comprehensive review of human studies to date. The findings could help inform prevention strategies aimed at reducing the incidence of the disease, as rates continue to increase worldwide. (…) The team's review, published online October 6 in the journal Environmental Research, led to several conclusions. Results from key studies suggest that exposure to chemicals early in life--in the womb, during puberty, and through pregnancy--increases the risk of developing breast cancer later on. For instance, early exposure to DDT, dioxins, the highly-fluorinated chemical PFOSA, and air pollution, is associated with a two- to five-fold increased risk of breast cancer. Early exposure in the workplace to high levels of organic solvents and gasoline components is also an important risk factor. (news-medical.net 10.10.2017).)

(Anm: Miljø og helse (mintankesmie.no).)

- Studie: P-piller øker risiko for brystkreft. (- Kvinner mellom 15 og 49 år som bruker hormonprevensjon, har i gjennomsnitt 20 prosent høyere risiko for å få brystkreft, viser en ny studie.) (- Studien viser at risikoen for å utvikle brystkreft øker også jo lengre kvinnen bruker hormonprevensjon.)

(Anm: Studie: P-piller øker risiko for brystkreft. Kvinner mellom 15 og 49 år som bruker hormonprevensjon, har i gjennomsnitt 20 prosent høyere risiko for å få brystkreft, viser en ny studie. Den danske studien, publisert i det vitenskapelige tidsskriftet New England Journal of Medicine , viser at på ett år får normalt 55 av 100.000 kvinner mellom 15 og 49 år som ikke bruker hormonprevensjon, brystkreft. (…) – Det er første gang i verden vi har en undersøkelse av denne størrelsen, hvor vi har kunnet bestemme risikoen for brystkreft i forhold til hvor lenge kvinnen har brukt prevensjonsmiddel, sier Øjvind Lidegaard, professor ved Rigshospitalet og hovedforfatter av studien, til Politiken. Les også: Flere nordmenn får påvist føflekkreft. Studien viser at risikoen for å utvikle brystkreft øker også jo lengre kvinnen bruker hormonprevensjon. (vg.no 7.12.2017).)

(Anm: Contemporary Hormonal Contraception and the Risk of Breast Cancer. N Engl J Med 2017; 377:2228-2239 (December 7, 2017).)

(Anm: P-piller etc.. (mintankesmie.no).)

(Anm: Fosterskader (legemiddelinduserte) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelindusert kreft og andre typer celleskader (mintankesmie.no).)

(Anm: Bivirkninger (legemiddelinduserte organskader og sykdommer) (mintankesmie.no).)

- Langvarig bruk av PPI (protonpumpehemmere) linket til doblet risiko for magekreft, ifølge studie.

(Anm: Prolonged use of PPIs linked with two-fold increased risk of stomach cancer, study finds. A new study published in the online journal Gut suggested that the prolonged use of proton pump inhibitors (PPIs) that are mainly utilized in treating acid reflux is associated with more than a two-fold increase in the risk of gastric cancer. According to the study, after the elimination of Helicobacter pylori — bacteria associated with the cause of gastric cancer — the risk increases with the increase in the duration and dosage of the treatment. The risk of stomach cancer, which is the third leading cause of cancer death worldwide, can be lowered significantly by removing H pylori from the gut of the patients. However, there exists a chance of recurrence in a considerable number of patients even after successful treatment. (…) The researchers commented that PPIs are normally considered safe and as the study is observational, firm conclusions on cause and effect cannot be determined. However, the latest studies had associated the long-term use of PPIs to numerous ill-effects like heart attacks, pneumonia, and bone fractures. They are also thought to stimulate gastrin production, which is a strong growth-factor. Due to this strong dose and time response trend in the usage of PPIs and risk of gastric cancer, the researchers recommend doctors to be cautious when prescribing long-term PPIs even after eradicating H pylori successfully. (news-medical.net 1.11.2017).)

-  Langtidsbruk av PPIs var forbundet med en 2,4 ganger økt risko for magesekkreft blant pasienter som hadde hatt H.pylori-infeksjon og som hadde fått fjernet bakterien.

(Anm: Syrehemmende medisin øker risikoen for kreft i magesekken. Sterktvirkende syrehemmende midler, protonpumpehemmere, medfører forbigående atrofi av slimhinnen i magesekken, noe som øker risikoen for kreftutvikling ved langvarig behandling. (…) Langtidsbruk av PPIs var forbundet med en 2,4 ganger økt risko for magesekkreft blant pasienter som hadde hatt H.pylori-infeksjon og som hadde fått fjernet bakterien. Median observasjonstid var 7,6 år. (nhi.no 3.11.2017).)

- Nyrekreft. Kreft i nyrene gir få tidlige symptomer. Synlig blod i urinen er ofte første tegn. Nyrekreft er økende både i Norge og internasjonalt.

(Anm: Nyrekreft. Kreft i nyrene gir få tidlige symptomer. Synlig blod i urinen er ofte første tegn. Nyrekreft er økende både i Norge og internasjonalt. Nyrekreft heter cancer renis på latin. Nyrekreft er en alvorlig kreftsykdom som oppstår i celler i nyrene. Ofte gir sykdommen få symptomer i tidlig stadium. (…) Utbredelse - hvor vanlig er nyrekreft? Forekomsten av nyrekreft i Norge er på linje med andre land i Vest-Europa. I 2016 var det 872 mennesker i Norge som fikk nyrekreft, hvorav 589 av disse var menn. Menn rammes altså 50% så ofte som kvinner. Nyrekreft er sjelden før fylte 45 år, og er vanligst i alderen 60-80 år. (4) En spesiell form for nyrekreft (Wilms tumor) kan i sjeldne tilfeller også oppstå hos barn. (6)  Økning i antall tilfeller Nyrekreft er økende både i Norge og internasjonalt. (5) Fra 1953 til 2015 er det registrert en gradvis økende forekomst av nyrekreft i Norge, spesielt blandt menn. Økningen anses å være reell selv om man korrigerer for økt bruk av CT og ultralyd. (4) LES OGSÅ: Forskjellen på godartet og ondartet svulst. (lommelegen.no 8.5.2018).)

- Langvarig bruk av legemidler til behandling av halsbrann, magesår og sure oppstøt kan føre til alvorlige nyreskader, inkludert nyresvikt, ifølge en studie utført av forskere ved Washington University School of Medicine i St. Louis og Veterans Affairs St. Louis Health Care System.

(Anm: Langvarig bruk av legemidler til behandling av halsbrann, magesår og sure oppstøt kan føre til alvorlige nyreskader, inkludert nyresvikt, ifølge en studie utført av forskere ved Washington University School of Medicine i St. Louis og Veterans Affairs St. Louis Health Care System. (Extended use of drugs to treat heartburn, ulcers and acid reflux may lead to serious kidney damage, including kidney failure, according to a study by researchers at Washington University School of Medicine in St. Louis and Veterans Affairs St. Louis Health Care System. (medicalnewstoday.com 6.5.2016).)

- Syrepumpehemmere (protonpumpehemmere (PPI) knyttet til alvorlige gastrointestinale infeksjoner.

(Anm: Syrepumpehemmere (protonpumpehemmere (PPI) knyttet til alvorlige gastrointestinale infeksjoner. (…) Legemidler som protonpumpehemmere (PPI) knyttet til en økt risiko for tarminfeksjoner med C. difficile og Campylobacter bakterier som kan forårsake betydelig sykdom. (Acid suppression medications linked to serious gastrointestinal infections. (…) Medications such as proton pump inhibitors (PPIs) was linked with an increased risk of intestinal infections with C. difficile and Campylobacter bacteria, which can cause considerable illness.) (medicalnewstoday.com 9.1.2017).)

- Nye C. difficile retningslinjer anbefaler nye behandlings- og testprotokoller.

(Anm: New C. difficile Guidelines Recommend New Treatment and Testing Protocols. New diagnostic methods and treatments, including fecal microbiota transplantation (FMT), will help improve the care given to patients with Clostridium difficile infection (CDI), according to updated guidelines released by the Infectious Diseases Society of America (IDSA) and Society for Healthcare Epidemiology of America. The updates were necessary because diagnosis and treatment of CDI have evolved significantly since they were published in 2010, according to the IDSA. The most common. (gastroendonews.com 8.6.2018).)

– Forskning finner høyere forekomst av kreft hos verdens «bedre land». Verdens "bedre" land med større tilgang til helsetjenester opplever mye høyere forekomst av kreft enn verdens "dårligere stilte" land, ifølge ny forskning fra University of Adelaide.

(Anm: Forskning finner høyere forekomst av kreft hos verdens «bedre land». Verdens "bedre" land med større tilgang til helsetjenester opplever mye høyere forekomst av kreft enn verdens "dårligere stilte" land, ifølge ny forskning fra University of Adelaide. (Research finds higher rates of cancer in world's ‘better’ countries. The world's "better" countries, with greater access to healthcare, experience much higher rates of cancer incidence than the world's "worse off" countries, according to new research from the University of Adelaide. (news-medical.net 16.10.2017).)

(Anm: Cancer incidence increasing globally: The role of relaxed natural selection. Evolutionary Applications 2017 (First published: 24 August 2017).)

- Afrikansk folk kan gemme på nøglen til et sundere liv. Det afrikanske Hadzafolk har markant flere tarmbakterier end folk fra Vesten. (- Samtidig lever de stort set ligeså lang tid som os, på trods af at de ikke har samme adgang til et moderne sundhedsvæsen eller medicin. Og som noget usædvanligt, så ændrer deres mikrobiota i tarmen sig i takt med årstiderne.)

(Anm: Afrikansk folk kan gemme på nøglen til et sundere liv. Det afrikanske Hadzafolk har markant flere tarmbakterier end folk fra Vesten. (- Samtidig lever de stort set ligeså lang tid som os, på trods af at de ikke har samme adgang til et moderne sundhedsvæsen eller medicin. Og som noget usædvanligt, så ændrer deres mikrobiota i tarmen sig i takt med årstiderne. »Det er vigtig, at vi lærer fra Hadzafolket nu, da deres livsstil er under forandring. De kan have en nøgle til, hvorfor vi ser en stigning i flere sygdomme i vestlige samfund,« skriver medforfatter på studiet Justin Sonnenburg i en mail til Videnskab.dk. (videnskab.dk 28.9.2017).)

(Anm: Association of Mental Disorders With Subsequent Chronic Physical Conditions. World Mental Health Surveys From 17 Countries. (…) Respondents were asked whether a health professional had ever told them they had any of a series of medical conditions (eg, heart disease, stroke, cancer, diabetes mellitus, hypertension, asthma, other chronic lung disease, and peptic ulcer) or whether they had a lifetime history of a chronic symptomatic condition (eg, arthritis, chronic back or neck pain, chronic or severe headaches, and any other chronic pain). JAMA Psychiatry. 2016;73(2):150-158.)

– Kosthold og mosjon har potensial til å forbedre effektiviteten av kjemoterapi hos pasienter med pediatrisk kreft.

(Anm: Diet and exercise have potential to improve chemotherapy effectiveness in pediatric cancer patients. Diet and exercise may improve treatment outcomes in pediatric cancer patients, according to a study at The University of Texas MD Anderson Children's Cancer Hospital. The findings, published in the September 13 online issue of Pediatrics Research, also revealed that diet and exercise have strong potential to improve chemotherapy effectiveness and reduces the risk of late effects in pediatric cancer patients. This discovery propels the need for more work to determine how energy balance – a combination of diet and exercise – can be implemented effectively during treatment to manage or treat obesity. (news-medical.net 21.9.2017).)

(Anm: Gut bacteria composition could predict toxicity of chemotherapy drugs in cancer patients (news-medical.net 1.11.2017).)

- Selv de med lavt alkoholinntak utsettes for risiko for kreft

(Anm: Even light drinkers at risk of cancer. I enjoy the occasional glass of wine, and I wouldn't consider this level of drinking to be harmful to my health. But it appears I'm wrong; that seemingly innocent glass of pinot could be increasing my risk of cancer. If you think I'm being dramatic, you're probably among the 70 percent of Americans who don't realize that alcohol consumption is a significant risk factor for cancer. As a writer for a medical news website, I'm well aware that drinking can increase cancer risk. I'm also aware of the studies suggesting that moderate alcohol consumption has health benefits. It's highly likely that I subconsciously use the latter as an excuse for my occasional glass of wine: "It's good for me, so why not?!" But, as a new statement from the American Society of Clinical Oncology (ASCO) — which was recently published in the Journal of Clinical Oncology — reveals, even light drinking could be putting my health at risk. (medicalnewstoday.com 11.11.2017).)

(Anm: Alcohol and Cancer: A Statement of the American Society of Clinical Oncology. (…) The International Agency for Research on Cancer (IARC),25 a branch of WHO, has assessed the evidence and come to virtually identical conclusions: that alcohol is a cause of cancers of the oral cavity, pharynx, larynx, esophagus, colorectum, liver (ie, hepatocellular carcinoma), and female breast. For esophageal cancer, the association with alcohol drinking is largely specific to squamous cell carcinoma.25 The more that a person drinks, and the longer the period of time, the greater their risk of development of cancer, especially head and neck cancers.3 (…)  One key conclusion of the review was that, in animal models, administration of ethanol or acetaldehyde in drinking water increased the incidence of various tumors in mice and rats; also administration of other known carcinogens with ethanol in drinking water enhanced tumor development more.23  (…) Specifically, IARC concluded that there is sufficient evidence in humans for the carcinogenicity not only of alcohol consumption but also for the carcinogenicity of acetaldehyde associated with alcoholic beverage consumption.41 Journal of Clinical Oncology 2017 (Published at jco.org on November 7, 2017).)

(Anm: Alkohol (mintankesmie.no).)

(Anm: Skader og ulykker i Norge. 2500 dør og 300 000 behandles årlig på sykehus for skader. Mange alvorlige skader er knyttet til alkohol og andre rusmidler, fall og trafikk. (…) Hva er et forgiftningsdødsfall? (fhi.no 14.12.2016).)

- USAs fremste kreftleger går ut med ekstraordinær advarsel om kreft og alkohol.

(Anm: USAs fremste kreftleger går ut med ekstraordinær advarsel om kreft og alkohol. I en uvanlig manøver går ledende kreftleger ut med en advarsel hvor de ber folk om å drikke mindre alkohol. Den amerikanske foreningen for klinisk onkologi (ASCO) består av noen av landets fremste kreftleger og -forskere. Foreningen har nå publisert en uttalelse hvor de ber befolkningen om å begrense inntaket av alkohol. Det skal være første gang ASCO sender ut en slik oppfordring, skriver Business Insider.  - Vi tror at en proaktiv holdning for å minimere eksponering for alkohol er svært viktig for å forhindre kreft, skriver organisasjonen i uttalelsen. (side3.no 15.11.2017).)

(Anm: Link mellom alkohol, hjerneslag, psykiatriske legemidler og demens (- Men også personer som tok medisin mot psykoser og folk som slet med depresjon, fikk forhøyd risiko for å bli rammet av demens tidlig. Høyt blodtrykk kan også øke faren for at man rammes, skriver nyhetsbyrået TT.) (vg.no 14.8.2013).)

- Tarmbakterier kan påverka canceröverlevnad. Vilken typ av bakterier en cancerpatient har i tarmarna kan påverka hur hen svarar på behandlingen immunterapi.

(Anm: Tarmbakterier kan påverka canceröverlevnad. Vilken typ av bakterier en cancerpatient har i tarmarna kan påverka hur hen svarar på behandlingen immunterapi. Det visar forskning på patienter med lung-, hud- eller njurcancer som publiceras i tidskriften Science, rapporterar SVT Vetenskap. Forskarna kartlade vilka bakterier som fanns i patienternas tarmar, och kunde se att de som svarade bäst på behandlingen var de som hade en varierad tarmflora och mycket av särskilt bra bakterier. Experiment på möss gav ytterligare stöd till detta. – Det här visar på ett övertygande sätt att tarmfloran är viktig för att cancerbehandlingen ska fungera, och vi börjar förstå vilka typer av bakterier som ger god effekt. Nu måste vi undersöka hur vi kan påverka tarmfloran så att vi kan rädda våra patienter, säger Ola Winqvist, professor och överläkare i klinisk immunologi vid Karolinska Institutet, till SVT om studien. (nyteknik.se 3.11.2017).)

(Anm: Antibiotika associeras med högre risk för tarmcancer. (…) Det här är första studien som visar på sambandet mellan antibiotikaanvändning och utveckling av adenom i tjock- och ändtarmen. Studien publiceras i den vetenskapliga tidskriften Gut. (…) Resultatet visade att långvarig antibiotikaanvändning tidigare i livet, i åldern 20 till 59 år, hade samband med diagnostiserade adenom. (lakemedelsvarlden.se 5.4.2017.)

- Bare to pølser per uke kan øke brystkreftrisikoen. Ny forskning gir ytterligere noe bevis på skader av bearbeidet kjøtt, etter å ha linket forbruket av disse matvarene til økt risiko for brystkreft.

(Anm: Just two sausages per week may raise breast cancer risk. New research provides some further evidence of the harms of processed meats, after linking consumption of these foods to increased risk of breast cancer. From an analysis of more than 260,000 women, researchers found that the risk of breast cancer increased by more than a fifth for those who consumed more than 9 grams of processed meats per day, which is the equivalent of around two sausages per week. However, the team found no link between red meat intake and the risk of breast cancer. Study leader Prof. Jill Pell, who is the director of the Institute of Health and Wellbeing at the University of Glasgow in the United Kingdom, and colleagues recently reported their findings in The European Journal of Cancer. (medicalnewstoday.com 5.1.2018).)

- Studie av 100.000 mennesker finner påfallende sammenheng mellom kreft og ferdigmat. Kjøttboller, fiskepinner og frokostblandinger hører til i matgruppen som kobles til alvorlig risiko for kreft.

(Anm: Studie av 100.000 mennesker finner påfallende sammenheng mellom kreft og ferdigmat. Kjøttboller, fiskepinner og frokostblandinger hører til i matgruppen som kobles til alvorlig risiko for kreft. (…) En mangeårig studie av mer enn 100.000 mennesker har funnet en tettere sammenheng mellom å spise ferdigmat og risiko for utvikle kreft enn både alder, kjønn, vekt, høyde, fysisk aktivitet, røyke- og drikkevaner, hvor mange kalorier du spiser og familiehistorie. (…) Det skriver blant annet Time Magazine. Studien er publisert i The BMJ. (side3.no 16.2.2018).)

(Anm: Consumption of ultra-processed foods and cancer risk: results from NutriNet-Santé prospective cohort. BMJ 2018;360:k322 (Published 14 February 2018).)

- Dine tarmbakterier kan bestemme hvordan du reagerer på banebrytende kreftmedisiner.

(Anm: Your gut bacteria could determine how you respond to cutting-edge cancer drugs. A gut microbe called Akkermansia muciniphila may help patients respond to certain cancer immunotherapy drugs. When scientists reported 2 years ago that mice with certain gut bacteria responded best to a powerful new type of cancer drug, other researchers were intrigued but cautious—mice, after all, aren’t humans. But this week, two teams offer a raft of evidence from cancer patients suggesting that the gut microbiome—the community of bacteria, viruses, and other bugs living in our digestive tracts—helps determine whether tumors shrink when treated with immunotherapy drugs. The studies, which appear online in Science, track responses to a type of immunotherapy known as a PD-1 inhibitor. “These are the best-done and largest assessments of how the microbiome may influence therapeutic outcome” from those drugs, says immunotherapy researcher Jeffrey Weber of New York University in New York City, who was not involved in the studies. PD-1 inhibitors fight cancer by blocking a “checkpoint” molecule on immune cells called T cells, which tumors use to shut down the immune cells. Checkpoint inhibitors have had remarkable results, holding certain cancers at bay for years. But only about 25% of all patients respond to PD-1 blockers. (sciencemag.org 2.11.2017).)

–  A next-generation beneficial microbe: Akkermansia muciniphila.

(Anm: A next-generation beneficial microbe: Akkermansia muciniphila. Abstract There have been many reports on the roles of intestinal flora and intestinal environment in health promotion and disease prevention. Beneficial bacteria such as Bifidobacterium and lactic acid-producing bacteria have been shown to improve the intestinal environment, and yield a good effect on metabolism, immunity and nerve response. In this review, in addition to these beneficial bacteria, we introduced Akkermansia muciniphila as a next-generation beneficial microbe. Several reports indicate that Akkermansia muciniphila affects glucose metabolism, lipid metabolism, and intestinal immunity, and that certain food ingredients such as polyphenols may increase the abundance of Akkermansia muciniphila in the gut. J Clin Biochem Nutr. 2018 Jul; 63(1): 33–35.)

- En tarmbakterie som en ungdomskilde? Vel, la oss starte med reversing av insulinresistens. Ny forskning tyder på at en reduksjon i gunstige bakterier i tarmen kan være ansvarlig for økningen i insulinresistens som vanligvis er knyttet til aldringsprosessen.

(Anm: A gut bacterium as a fountain of youth? Well, let’s start with reversing insulin resistance. New research suggests that a decline in a beneficial bacteria in the gut could be responsible for the rise in insulin resistance commonly associated with the aging process. Move over Bifidobacterium and Lactobacillus. There’s a new health-promoting gut bacterium in town, and it’s called Akkermansia muciniphila. You will not find its benefits at the bottom of a yogurt cup. But a new study has identified more than one way to nurture its growth in the gut, and offered evidence that it may maintain — and even restore — health as we age. Published this week in the journal Science Translational Medicine, the new research found that in mice and monkeys whose metabolisms had grown cranky with age, taking steps to boost A. muciniphila in the gut reduced the animals’ insulin resistance. Insulin resistance is the gradual impairment of the body’s ability to efficiently use food for fuel. It is best known as a way station on a patient’s path to developing type 2 diabetes. (latimes.com 15.11.2018).)

(Anm: Commensal bacteria contribute to insulin resistance in aging by activating innate B1a cells. Abstract Aging in humans is associated with increased hyperglycemia and insulin resistance (collectively termed IR) and dysregulation of the immune system. However, the causative factors underlying their association remain unknown. Here, using “healthy” aged mice and macaques, we found that IR was induced by activated innate 4-1BBL+ B1a cells. These cells (also known as 4BL cells) accumulated in aging in response to changes in gut commensals and a decrease in beneficial metabolites such as butyrate. We found evidence suggesting that loss of the commensal bacterium Akkermansia muciniphila impaired intestinal integrity, causing leakage of bacterial products such as endotoxin, which activated CCR2+ monocytes when butyrate was decreased. Upon infiltration into the omentum, CCR2+ monocytes converted B1a cells into 4BL cells, which, in turn, induced IR by expressing 4-1BBL, presumably to trigger 4-1BB receptor signaling as in obesity-induced metabolic disorders. This pathway and IR were reversible, as supplementation with either A. muciniphila or the antibiotic enrofloxacin, which increased the abundance of A. muciniphila, restored normal insulin response in aged mice and macaques. In addition, treatment with butyrate or antibodies that depleted CCR2+ monocytes or 4BL cells had the same effect on IR. These results underscore the pathological function of B1a cells and suggest that the microbiome–monocyte–B cell axis could potentially be targeted to reverse age-associated IR.Sci Transl Med. 2018 Nov 14;10(467). pii: eaat4271.)

- Dine tarmmikrober kan gi melanombehandling et løft.

(Anm: Your gut microbes may give melanoma treatment a boost. Having the right balance between good and bad microbes in the gut may improve the likelihood that immunotherapy successfully treats melanoma, which is the most aggressive and dangerous form of skin cancer. This was the conclusion that researchers from the University of Chicago, IL, came to after they found much higher levels of specific bacteria in the stool samples of people with melanoma who responded to immunotherapy, compared with those who did not respond to the treatment. Among the "good" gut bacteria that the team found to be abundant in those individuals who responded to "PD-1 blockade" immunotherapy were Enterococcus faecium, Bifidobacterium longum, and Collinsella aerofaciens. The scientists found that having higher levels of these strains of bacteria in the gut seemed to increase penetration of immune system T cells into the microenvironment of tumors and boost their ability to kill cancer cells. In the journal Science, they note how the people who did not respond to the immunotherapy also had an "imbalance in gut flora composition, which correlated with impaired immune cell activity." (medicalnewstoday.com 5.1.2018).)

- Munnbakterier linket til kreft i spiserør (spiserørkreft). (Mouth bacteria linked to esophageal cancer.) (…) Oral mikrobiota og linker til kreft. (…) Det er også bevis for at noen typer oral mikrobiota som forårsaker tannkjøttsykdom er linket til kreft i hode og nakke.

(Anm: Munnbakterier linket til kreft i spiserør (spiserørkreft). (Mouth bacteria linked to esophageal cancer.) (…) Oral mikrobiota og linker til kreft. (…) Det er også bevis for at noen typer oral mikrobiota som forårsaker tannkjøttsykdom er linket til kreft i hode og nakke. (…) De fant at tilstedeværelsen av Tannerella forsythia var knyttet til økt risiko for EAC, og at "overflod" av Porphyromonas gingivalis var knyttet til høyere risiko for ESCC. Derimot identifiserte de også to typer bakterier - Streptococcus og Neisseria - som var knyttet til lavere risiko for spiserørkreft. Den andre av disse, Neisseria, er kjent for å spille en rolle i nedbrytning av giftige stoffer i tobakksrøyk og finnes i mye større omfang i munnhulen til ikke-røykere enn røykere. (medicalnewstoday.com 1.12.2017).)

- Hode- og nakkekreft: Sure oppstøt kan øke risikoen hos eldre. Ny forskning undersøker om de vanlige sure oppstøt er en risikofaktor for hode- og nakkekreft hos eldre mennesker.

(Anm: Head and neck cancer: Acid reflux may raise risk in seniors. New research investigates whether the common acid reflux is a risk factor for head and neck cancer in elderly people. Dr. Edward D. McCoul, at the Tulane University School of Medicine in New Orleans, LA, and colleagues led the new study. Their findings were published in JAMA Otolaryngology: Head & Neck Surgery. As they say, cancers of the upper aerodigestive tract (UADT) include malignancies of the larynx, tonsils, and sinuses, among others. Worldwide, these cancers account for more than 800,000 yearly diagnoses of cancer and more than 360,000 yearly deaths. In the United States, it is estimated that 62,000 people develop head and neck cancers every year, which include oral cavity and larynx malignancies. There are several factors that are potentially accountable for these cancers, write Dr. McCoul and colleagues, including the use of alcohol and tobacco, viral infections, and chronic inflammation of the upper airways. But existing studies that have examined the link between the gastroesophageal reflux disease — commonly known as acid reflux or heartburn — and UADT cancers have yielded mixed results. Additionally, this association has not yet been studied in the elderly U.S. population. So, Dr. McCoul and colleagues set out to examine it. In the U.S., it is estimated that acid reflux affects as much as 20 percent of the population. Adults with obesity and the elderly are particularly prone to the condition, studies show. (medicalnewstoday.com 30.12.2017).)

(Anm: Protonpumpehemmere (proton pump inhibitors (PPIs) (syrepumpehemmere) (magesyrehemmere) (syrenøytraliserende midler (antacida)). (mintankesmie.no).)

(Anm: Drinking very hot tea linked to oesophageal cancer. BMJ 2018;360:k543 (Published 05 February 2018).)

- Forskrevne legemidler er linket til symptomer på munntørrhet hos eldre voksne. For eldre voksne kan tørr munn være en vanlig bivirkning av forskrevne legemidler. Å ha tørr munn betyr at du ikke har nok saliva, eller spytt, for å holde munnen våt. Tilstanden kan føre til problemer med å tygge, spise, svelge og til og med snakke. Dessuten gir tørr munn deg høyere risiko for tannråte og orale infeksjoner.

(Anm: Prescribed medications linked to dry mouth symptoms in older adults. For older adults, dry mouth can be a common side effect of prescribed medications. Having dry mouth means you don't have enough saliva, or spit, to keep your mouth wet. The condition can lead to problems chewing, eating, swallowing, and even talking. What's more, dry mouth puts you at higher risk for tooth decay and oral infections. However, there's much we don't understand about the connection between medications and dry mouth in older adults. Recently, researchers examined 52 related studies to learn more. Their research was published in the Journal of the American Geriatrics Society. (news-medical.net 27.10.2017).)

- Effekten av psykostimulerende legemidler på blod-hjerne barrierens (BBBs) funksjon og nevroinflammasjon.

(Anm: Effekten av psykostimulerende legemidler på blod-hjerne barrierens (BBBs) funksjon og nevroinflammasjon (The effects of psychostimulant drugs on blood brain barrier function and neuroinflammation) Front. Pharmacol. 2012;3:121 (Published online: 29 June 2012.)

- Lekk tarm biomarkører for depresjon og selvmordsatferd. (- Leaky Gut Biomarkers in Depression and Suicidal Behavior.)

(Anm: Leaky Gut Biomarkers in Depression and Suicidal Behavior. Abstract OBJECTIVE: Inflammation is associated with major depressive disorder (MDD) and suicidal behavior. According to the "leaky gut hypothesis", increased intestinal permeability may contribute to this relationship via bacterial translocation across enterocytes. We measured plasma levels of gut permeability markers, in patients with a recent suicide attempt (rSA), MDD subjects with no history of a suicide attempt (nsMDD), and healthy controls (HC), and related these markers to symptom severity and inflammation. CONCLUSION: The "leaky gut hypothesis" may improve our understanding of the link between inflammation and suicidal behavior. These findings should be considered preliminary until replicated in larger cohorts. Acta Psychiatr Scand. 2018 Oct 22.)

(Anm: Inflammation in Middle Age May Be Tied to Brain Shrinkage Decades Later. MINNEAPOLIS, Minn -- November 1, 2017 -- People who have biomarkers tied to inflammation in their blood in their 40s and 50s may have more brain shrinkage decades later than people without the biomarkers, according to a study published in the November 1, 2017, online issue of Neurology. The brain cell loss was found especially in areas of the brain that are affected by Alzheimer’s disease. (dgnews.docguide.com 1.11.2017).)

- Kronisk tretthet hos voksne kreftoverlevere. Uttalt tretthet og slitenhet er vanlig både under og etter avsluttet kreftbehandling. Mellom 15–35 % av voksne kreftoverlevere har kronisk tretthet. Kronisk tretthet hos kreftoverlevere påvirker sosial yteevne, funksjonsnivå og arbeidsevne på en negativ måte, og kan medføre betydelig redusert livskvalitet.

(Anm: Kronisk tretthet hos voksne kreftoverlevere. Uttalt tretthet og slitenhet er vanlig både under og etter avsluttet kreftbehandling. Mellom 15–35 % av voksne kreftoverlevere har kronisk tretthet. Kronisk tretthet hos kreftoverlevere påvirker sosial yteevne, funksjonsnivå og arbeidsevne på en negativ måte, og kan medføre betydelig redusert livskvalitet. Uttalt tretthet, utmattelse og slitenhet (fatigue) er et av de vanligste symptomene ved onkologisk behandling (1–3). Hos de fleste vil denne trettheten gradvis forsvinne etter avsluttet behandling, men ikke alle opplever bedring. Opptil 35 % av alle som har gjennomgått kurativ kreftbehandling, og som er uten kjent kreftsykdom, vil oppleve vedvarende tretthet etter avsluttet behandling (3, 4). Andre kreftoverlevere kan oppleve en kort periode etter avsluttet behandling uten symptomet for deretter å oppleve redusert energi. Tidsskr Nor Legeforen 2017 (Publisert: 27. oktober 2017).)

- Ny innsikt i hvorfor immunforsvaret ikke oppdager kreft. Studien gransker relasjonen mellom hvordan immunforsvaret ser perifert vev og kreft.

(Anm: New insights into why the immune system fails to see cancer. Study explores relationship between how the immune system sees peripheral tissues and cancers. Cancer hides in plain sight of the immune system. The body's natural tumor surveillance programs should be able to detect and attack rogue cancer cells when they arise, and yet when cancer thrives, it does so because these defense systems have failed. A team of investigators led by Niroshana Anandasabapathy, MD, PhD, at Brigham and Women's Hospital have uncovered a critical strategy that some cancers may be using to cloak themselves - they find evidence of this genetic program across 30 human cancers of the peripheral tissue, including melanoma skin cancer. Their results are published in Cell. "Our study reveals a new immunotherapy target and provides an evolutionary basis for why the immune system may fail to detect cancers arising in tissues," said corresponding author Anandasabapathy, of BWH's Department of Dermatology. "The genetic program we report on helps the immune system balance itself. Parts of this program prevent the immune system from destroying healthy organs or tissues, but might also leave a blind spot for detecting and fighting cancer."(medicalnewstoday.com 3.7.2017).)

(Anm: IFNγ-Dependent Tissue-Immune Homeostasis Is Co-opted in the Tumor Microenvironment. Cell. 2017 Jun 29;170(1):127-141.e15.)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

- Mitokondriell metabolisme og kreft. (- I tillegg til å utøve sentrale bioenergetiske funksjoner leverer mitokondrier faktisk byggeklosser for tumoranabolisme, kontroll av redox og kalsiumhomeostase, deltar i transkripsjonsregulering og styrer celledød.)

(Anm: Mitochondrial metabolism and cancer. Abstract Glycolysis has long been considered as the major metabolic process for energy production and anabolic growth in cancer cells. Although such a view has been instrumental for the development of powerful imaging tools that are still used in the clinics, it is now clear that mitochondria play a key role in oncogenesis. Besides exerting central bioenergetic functions, mitochondria provide indeed building blocks for tumor anabolism, control redox and calcium homeostasis, participate in transcriptional regulation, and govern cell death. Thus, mitochondria constitute promising targets for the development of novel anticancer agents. However, tumors arise, progress, and respond to therapy in the context of an intimate crosstalk with the host immune system, and many immunological functions rely on intact mitochondrial metabolism. Here, we review the cancer cell-intrinsic and cell-extrinsic mechanisms through which mitochondria influence all steps of oncogenesis, with a focus on the therapeutic potential of targeting mitochondrial metabolism for cancer therapy. Cell Res. 2017 Dec 8.)

(Anm: Immunobiology: The Immune System in Health and Disease. 5th edition. Chapter 8T Cell-Mediated Immunity. Once they have completed their development in the , enter the bloodstream and are carried by the circulation. On reaching a peripheral lymphoid organ they leave the blood again to migrate through the lymphoid tissue, returning to the bloodstream to recirculate between blood and peripheral lymphoid tissue until they encounter their specific . Mature recirculating T cells that have not yet encountered their antigens are known as naive T cells. To participate in an , a naive T cell must first encounter antigen, and then be induced to proliferate and differentiate into cells capable of contributing to the removal of the antigen. We will term such cells because they act very rapidly when they encounter their specific antigen on other cells. The cells on which armed effector T cells act will be referred to as their . Janeway CA Jr, Travers P, Walport M, et al. Immunobiology: The Immune System in Health and Disease. 5th edition. New York: Garland Science; 2001. Chapter 8, T Cell-Mediated Immunity. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK10762/.)

(Anm: Linking telomere loss and mitochondrial dysfunction in chronic disease. (…) Drawing a mechanistic connection between telomere function and mitochondria biology will provide a broader perspective for understanding the pathophysiology of diseases and their relation to the aging process, and may provide opportunities for new possible treatments. Front Biosci (Landmark Ed). 2017 Jan 1;22:117-127.)

(Anm: Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom. (Medication-induced mitochondrial damage and disease.) (mintankesmie.no).)

- Mekanismen bak mitokondriell rolle ved induksjon av perifer nevropati ved bruk av kjemoterapi.

(Anm: Role of Mitochondrial Mechanism in Chemotherapy-Induced Peripheral Neuropathy. Abstract BACKGROUND: Even though chemotherapeutic regimens shows considerable importance, it may cause progressive, continuing and sometimes irreversible peripheral neuropathy. Chemotherapy induced peripheral neuropathy (CIPN) comprises of sensory abnormalities that are most distress issues. The mechanism associated with CIPN pathogenesis is not completely revealed and is treatment is still questionable. The purpose of this review was to investigate the role of mitochondria in CIPN. (…) CONCLUSION: The pathophysiology of CIPN is complicated as chemotherapeutic medications often involve combination of drug. With these combinatorial therapies cancer survivors develop continuing effects of CIPN which require rehabilitation strategies for the recovery of patient's condition and quality of life. Curr Drug Metab. 2017 Dec 7.)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

- Perifer nevropati er en vanlig manifestasjon av mitokondrielle sykdommer: et singel senters erfaringer.

(Anm: Peripheral neuropathy is a common manifestation of mitochondrial diseases: a single-centre experience. CONCLUSIONS: In conclusion, peripheral involvement in MD is frequent even if often mild or asymptomatic. The correct identification and characterization of peripheral neuropathy through electrophysiological studies represents another tile in the challenge of MD diagnosis. Eur J Neurol. 2016 Jun;23(6):1020-7.)

(Anm: SSRI-preparater og antipsykotika har uheldige effekter på mitokondrier (mintankesmie.no).)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

(Anm: Antibiotika associeras med högre risk för tarmcancer. (…) Det här är första studien som visar på sambandet mellan antibiotikaanvändning och utveckling av adenom i tjock- och ändtarmen. Studien publiceras i den vetenskapliga tidskriften Gut. (…) Resultatet visade att långvarig antibiotikaanvändning tidigare i livet, i åldern 20 till 59 år, hade samband med diagnostiserade adenom. (lakemedelsvarlden.se 5.4.2017.)

(Anm: Danske forskere giver forklaring på overdødelighed ved brug af antibiotika. Antibiotikaet clarithromycin skader celler og udløser åreforkalkning, viser dansk studie. Resultaterne forklarer, hvorfor tidligere studier har vist en overdødelighed ved brugen af clarithromycin. (dagenspharma.dk 24.10.2017).)

(Anm: Clarithromycin og hjerterelaterede bivirkninger. Det antibiotiske lægemiddel clarithromycin og risikoen for pludselig død har været diskuteret længe. EU’s bivirkningskomité PRAC har netop afsluttet en grundig gennemgang af studier og anden litteratur om clarithromycin og konkluderer, at der ikke er tilstrækkelig evidens for, at lægemidlet medfører pludselig død flere år efter behandling.  (laegemiddelstyrelsen.dk - Nr. 3 | Årgang 1 | December 2017).)

(Anm: Antibiotika har ingen effekt i behandling af myelomatose. Et uafhængigt dansk studie har afkræftet tese om antibiotikaet clarithromycin fordelagtige potentiale i behandlingen af myelomatose. Tværtimod fandt forskerne en række bivirkninger ved brug af clarithromycin. (dagenspharma.dk 11.12.2017).)

(Anm: Good-guy bacteria may help individuals respond well to cancer immunotherapy. Individuals with certain types of bacteria in their gut may be more likely to respond well to cancer immunotherapy, researchers at the Harold C. Simmons Comprehensive Cancer Center found in a study of patients with metastatic melanoma. (news-medical.net 5.10.2017).)

- Hva øyeflekker kan fortelle deg om din helse. (- Omtrent 60 % av mennesker har disse irisflekker.) (- Forskerne skrev i deres studie at disse funnene "synes å tyde på at irisflekker indikerer en høy kumulativ dose av levetids-soleksponering".)

(Anm: What Eye Freckles Can Tell You About Your Health. About 60% of people have these iris specks. Have you ever noticed little specks in the iris (the colored part) of your eyes? New research in the journal Investigative Ophthalmology & Visual Science is shedding light on these so-called eye freckles, and why some people have them and others don't. Have you ever noticed little specks in the iris (the colored part) of your eyes? New research in the journal Investigative Ophthalmology & Visual Science is shedding light on these so-called eye freckles, and why some people have them and others don't. To investigate this theory, Dr. Schwab, who is an ophthalmologist at the Medical University of Graz in Austria, teamed up with other ophthalmologists and dermatologists to examine the skin and eyes of more than 600 people. The researchers also collected information from the participants about their history of sun exposure, including the number of sunburns they'd had, and their use of sun protection. RELATED: 11 Triggers of Dry Eye, and What to Do About Them (…) The researchers wrote in their paper that these findings "seem to suggest that iris freckles indicate a high cumulative dose of lifetime sun exposure." (health.com 1.8.2017).)

(Anm: 'Eye Freckles' May Predict Sun-Related Problems. The spots could be linked to higher risk of cataracts, macular degeneration, study says. FRIDAY, July 28, 2017 (HealthDay News) -- Dark spots that appear on the iris -- the colored part of the eye -- aren't cancerous, but these "eye freckles" could signify other issues related to excessive sun exposure, researchers say. Scientists found outdoorsy people who develop these spots may be at greater risk for cataracts, macular degeneration and other diseases related to sunlight. The study results appear in the July issue of Investigative Ophthalmology & Visual Science. (webmd.com 28.7.2017).)

- Lave doser av stråling kan skade kardiovaskulær helse, antyder studie.

(Anm: Lave doser av stråling kan skade kardiovaskulær helse, antyder studie. Low doses of radiation could harm cardiovascular health, study suggests. Ionizing radiation, such as x-rays, has a harmful effect on the cardiovascular system even at doses equivalent to recurrent CT imaging, a new study published in the International Journal of Radiation Biology suggests. It is known that populations exposed to ionizing radiation in medical or environmental settings have symptoms suggesting an increased risk of cardiovascular disease. However, this research study suggests that low exposure to doses of around 0.5 Gy (the equivalent of repeated CT scans) is associated with a significantly increased risk of cardiovascular damage, up to decades after exposure. This raises questions about the nature of long-term alterations in the heart's vascular system caused by such doses. (medicalnewstoday.com 14.7.2017).)

(Anm: Proteome analysis of irradiated endothelial cells reveals persistent alteration in protein degradation and the RhoGDI and NO signalling pathways. Int J Radiat Biol. 2017 Jul 11:1-9.)

(Anm: Computertomografi (CT), magnetisk resonanstomografi (MR), positronemisjonstomografi (PET), ultrasonografi (ultralyd), kontrastmidler etc. (mintankesmie.no).)

- Mer strålning ger inte bättre överlevnad. Högre stråldoser ger inte bättre överlevnad för patienter med prostatacancer, visar en amerikansk studie.

(Anm: Mer strålning ger inte bättre överlevnad. Högre stråldoser ger inte bättre överlevnad för patienter med prostatacancer, visar en amerikansk studie. Drygt 1 500 patienter ingick i den hittills största studie som utvärderat effekten av olika stråldoser på överlevnaden hos prostatacancerpatienter. Studien är gjord av forskare vid Washington university school of medicine och publicerad i Jama Oncology. (lakemedelsvarlden.se 16.3.2018).)

- MR øker oppdagelse av prostata kreft og reduserer overdiagnose, ifølge studie .

(Anm: MRI increases detection of prostate cancers and reduces overdiagnosis, finds study. Using magnetic resonance imaging (MRI) to guide targeted biopsies increased the detection of clinically significant cancer by 12% when compared with standard transrectal ultrasonography guided biopsy, in the first large randomised trial to compare these two approaches in men with suspected prostate cancer.1 MRI revealed no sign of prostate cancer in more than one in four men, avoiding the need for unnecessary biopsy or treatment. BMJ 2018;360:k1268 (Published 19 March 2018).)

- Gennembrud i kræftbehandling: Ny blodtest kan spare patienter for kemo. (- Om blodtesten en dag bliver udmøntet i praksis på de danske sygehuse er uklart.)

(Anm: Gennembrud i kræftbehandling: Ny blodtest kan spare patienter for kemo. En lovende blodbaseret test kan i fremtiden spare nogle patienter for kemoterapi og vil kunne spore tilbagefald langt tidligere, end hvad der muligt i dag. En ny blodtest skal sørge for, at flere kræftpatienter spares for kemoterapi og de medfølgende bivirkninger såsom hårtab, svækkede knogler og kvalme. Blodtesten er forskere på Aarhus Universitetshospital lige nu i gang med at udvikle. Testen skal opspore DNA-spor i blodet fra kræftceller og på den måde med endnu større sikkerhed fastslå, om kræftpatienten har brug for kemobehandling eller ej. (…) I 2018 tager forskerne det næste skridt i projektet, når der skal udføres forsøg med patienter. Om blodtesten en dag bliver udmøntet i praksis på de danske sygehuse er uklart. Men Claus Lindbjerg Andersen mener selv, at der er gode perspektiver i hans projekt. (medwatch.dk 29.9.2017).)

- FDA godkjente ny måte å bekjempe kreft ved hjelp av personlig genterapi.

(Anm: The FDA Just Approved a New Way of Fighting Cancer Using Personalized Gene Therapy. Immune-based cancer treatments are surging forward as the Food and Drug Administration (FDA) on Wednesday approved the second of a new technology called CAR T, this time to treat diffuse large b-cell lymphoma, a type of non-Hodgkin lymphoma. In August, the agency approved the first CAR T cell therapy, a type of gene therapy to treat acute lymphoblastic leukemia in children. CAR T cell therapy, which stands for chimeric antigen receptor T cell therapy, involves removing immune cells known as T cells, genetically engineering them to recognize proteins on cancer cells and target them for destruction, and infusing the modified immune cells back into the patient. The treatment works the same way that immune cells eliminate bacteria and viruses. It's proving especially effective for blood cancers, since the immune system can ferret out an impressive number of cancer cells lurking anywhere in the blood and body. (time.com 19.10.2017).)

– Kaskade av kostnader kan skyve prisen for ny genterapi over én million dollar per pasient.

(Anm: Cascade of costs could push new gene therapy above $1 million per patient. Outrage over the high cost of cancer care has focused on skyrocketing drug prices, including the $475,000 price tag for the country's first gene therapy, Novartis' Kymriah, a leukemia treatment approved in August. (news-medical.net 17.10.2017).)

(Anm: Legemiddeløkonomi, bivirkninger og legemiddelomsetning (mintankesmie.no).

(Anm: Genterapi for kreft utnevnt til årets fremskritt. Den amerikanske onkologiforeningen ASCO har utnevnt CAR T-behandling til årets fremskritt. – Dette er en ny og unik måte og behandle kreft på. CAR T-behandling kan bedre prognosene for barn og voksne som har noen av kreftformene vi ellers ikke kan kurere, uttaler den amerikanske onkologiforeningen ASCO i sin årlige rapport. Det var i august i fjor at amerikanske legemiddelmyndigheter godkjente tisagenlecleucel (Kymriah). Dette er banebrytende behandling og et nytt behandlingsprinsipp som har vist seg lovende, har Smeland tidligere sagt til Dagens Medisin. Prislappen for behandlingen, som gis èn gang, er satt til 475.000 dollar, altså i overkant av 3,7 millioner norske kroner. (dagensmedisin.no 31.8.2018).)

- Bevilger 5,2 millioner kroner til nytt IKT-System: Bedrer registreringen av celleprøver.

(Anm: Bevilger 5,2 millioner kroner til nytt IKT-System: Bedrer registreringen av celleprøver. (…) Lettere å oppdage TV 2 har i en rekke saker satt fokus på problematikken rundt celleprøver, og registrering av disse. Helseminister Bent Høie lovte i mars at han ville bedre registreringen, og nå kommer pengene som sørger for at det blir mulig. Med et nytt IKT-system vil det blir mulig for alle laboratorier å sjekke celleprøver tilbake i tid, og dermed ha bedre forutsetninger for å oppdage uregelmessigheter. (tv2.no 8.5.2017).)

- Oncolex er et nettbasert oppslagsverk for kreftdiagnostikk, -behandling og -oppfølging, hvor helsepersonell kan hente fram relevant og alltid oppdatert informasjon.

(Anm: Krefttyper. Oncolex er et nettbasert oppslagsverk for kreftdiagnostikk, -behandling og -oppfølging, hvor helsepersonell kan hente fram relevant og alltid oppdatert informasjon. Innholdet er utarbeidet i samarbeid med fagspesialister for hvert fagområde ved Oslo universitetssykehus. Prosedyrene er rikt illustrert med foto, video og animasjoner. Oncolex har gode rutiner for revidering. (oncolex.no).)

- Forbedrede mikroskop kan forhindre flere brystkreftoperasjoner.

(Anm: Forbedrede mikroskop kan forhindre flere brystkreftoperasjoner. Microscope advances could prevent multiple breast cancer surgeries. The invention will help surgeons identify left-behind cancerous tissue in real-time. A new type of microscope could drastically reduce the number of women having multiple breast cancer surgeries, researchers at the University of Washington claim. Until now, there's been no reliable way to determine whether surgeons have completely removed all cancerous tissue during surgery, meaning between 20 and 40 percent of women have to undergo second, third or even fourth procedures. (engadget.com 8.7.2017).)

- De fleste amerikanske kvinner ikke klar over overdiagnose og overbehandling av brystkreft.

(Anm: Most American women not aware of breast cancer overdiagnosis and overtreatment. Did you know that routine mammograms can lead to overdiagnosis and overtreatment of breast cancer? Most American women aren't aware of these risks of breast cancer screening, reports a study in the October issue of Medical Care, published by Wolters Kluwer. (…) Less Than 20 Percent of US Women Know About Overdiagnosis and Overtreatment The survey study sought to assess women's awareness and perceptions of overdiagnosis and overtreatment -- two of the main potential harmful effects of breast cancer screening. (…) Given evidence that many women view breast cancer screening favorably, it may be challenging for providers to communicate with patients about its potential harms. (news-medical.net 14.9.2017).)

- Studie: Kreftpasienter overbehandles.

(Anm: Studie: Kreftpasienter overbehandles. CHICAGO (VG) Brystkreftpasienter har like stor effekt av halvparten så mye medisin, viser ny forskning. Studien er en av flere som viser at pasienter overbehandles i stor grad. – Vi overbehandler enkelte pasientgrupper med cellegift. Dette er et problem som kan gi nedsatt funksjon, for eksempel nerveskader og andre bivirkninger, sier kreftlege og professor Anne Hansen Ree. Hun har blant annet jobbet med en stor studie innen persontilpasset medisin, som VG har skrevet om her. – Det er alvorlig for pasientene det gjelder. Derfor er det viktig at det nå kommer studier som fokuserer på hvordan vi kan gi mindre medisin med samme effekt. (vg.no 15.6.2018).)

- Da Sofie Gråbøl fikk brystkreft, tenkte hun på all tiden hun hadde kastet bort på å være redd.

(Anm: Da Sofie Gråbøl fikk brystkreft, tenkte hun på all tiden hun hadde kastet bort på å være redd. Den Sofie Gråbøl som hadde full kontroll over liv og roller, finnes ikke lenger. (aftenposten.no 28.4.2017).)

- Blei alvorleg kreftsjuk etter oljeeventyret. (Dei neste dagane ligg han på lugaren og er plaga av forferdeleg hovudverk, oppkast og dårleg form.) (- Rapportane frå dei sakkunnige er ikkje til å misforstå, nærkontakten med dei svært giftige stoffa benzen, kvikksølv og saltsyre er årsaka til spiserørskreften og hudproblema.)

(Anm: Blei alvorleg kreftsjuk etter oljeeventyret. (…) Dei neste dagane ligg han på lugaren og er plaga av forferdeleg hovudverk, oppkast og dårleg form. (…) Wiik hevdar det er bevisst uthaling og frys nedover ryggen når han høyrer reklamen til Tryg Forsikring: "Det handler om å være trygg". (…) Rapportane frå dei sakkunnige er ikkje til å misforstå, nærkontakten med dei svært giftige stoffa benzen, kvikksølv og saltsyre er årsaka til spiserørskreften og hudproblema. (…)  (nrk.no 8.4.2017).)

- Zink kan bidra til å forebygge, behandle spiserørkreft.

(Anm: Zinc may help to prevent, treat esophageal cancer. Research led by the University of Texas at Arlington reveals how zinc can target esophageal cancer cells and halt their growth, thereby bringing us closer to new prevention and treatment strategies for the disease. Zinc is a mineral present in a variety of foods - including oysters, red meat, poultry, beans, nuts, and whole grains - and it is also available as a dietary supplement. Zinc is one of the body's essential nutrients. Not only is it important for fetal and childhood development and sense of taste and smell, but the mineral also aids cell functioning, wound healing, and helps our immune system to stave off infection. Previous studies have identified zinc deficiency in patients with esophageal cancer, indicating that the mineral may also help to protect against the disease. However, the molecular mechanisms underlying zinc's potential anti-cancer effects have been a mystery - until now. (…) Pan and colleagues recently reported their results in The FASEB Journal. For their study, the researchers assessed how human esophageal cancer cell lines and healthy human cells respond to zinc. (...) In future studies, the team plans to find out more about the link between zinc and calcium signaling, and how zinc supplementation could be used to combat esophageal cancer. (medicalnewstoday.com 29.9.2017).)

(Anm: Mangel på zink får unge til at stoppe med at vokse. Zink er involveret i funktionen af mere end 300 af kroppens enzymer. Derfor stopper børn og unge med alvorlig zinkmangel helt med at vokse. (videnskab.dk 21.11.2018).)

(Anm: Proton beam therapy can help improve outcomes in elderly patients with esophageal cancer (news-medical.net 25.10.2017).)

(Anm: Årsaken til Steely Dan-medlem Walter Beckers død er klar. Døde av sjelden type kreft fire måneder etter at den ble oppdaget. Walter Becker, halvparten av den hyllede rockduoen Steely Dan, døde 3. september, 67 år gammel. (…) I et åpent brev først publisert i Rolling Stone røper hun at ektemannen døde av spiserørskreft, som hovedsakelig rammer eldre mennesker. Ifølge enken hadde Becker en ekstremt aggressiv variant av krefttypen. Hun beklager også at hun ikke har fortalt om dødsårsaken før nå. (vg.no 15.11.2017).)

(Anm: Selective inhibitory effects of zinc on cell proliferation in esophageal squamous cell carcinoma through Orai1. Zinc, an essential micronutrient, has a cancer preventive role. Zinc deficiency has been shown to contribute to the progression of esophageal cancer. The FASEB Journal 2017 (Published online before print September 19, 2017).)

(Anm: Utredning ved kreft i spiserør. (kreftlex.no 5.10.2017).)

- Historie med tannkjøttsykdom (periodontal) knyttet til større risiko for å utvikle kreft, viser studier.

(Anm: History of periodontal disease linked to greater risk of developing any cancer, study shows. Bottom Line: Periodontal disease was associated with increased risk of several types of cancer in postmenopausal women, even in women who had never smoked. Journal in Which the Study was Published: Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention, a journal of the American Association for Cancer Research. (news-medical.ne 26.7.2017).)

(Anm: Tannleger og tannhelse (munnhulen er kroppens speil). (mintankesmie.no/).)

- Tannkjøttsykdommer kan være linket til kreftrisiko hos eldre kvinner. (- En ny studie linker tannkjøttsykdommer med økt risiko for flere typer kreft hos postmenopausale kvinner, selv hos kvinner som aldri har røykt.) (- Hun spekulerer om tannkjøttsykdom kan være en markør for generell helsetilstand.)

(Anm: Gum Disease May Be Linked to Cancer Risk in Older Women. TUESDAY, Aug. 1, 2017 (HealthDay News) -- A new study links gum disease with an increased risk of several types of cancer in postmenopausal women, even in women who never smoked. So-called periodontal disease was tied to a 14 percent higher risk of developing any type of cancer, the investigators found. But the greatest risk was for esophageal cancer, which was more than three times more likely in older women who had gum disease than those who didn't. In addition, gum disease was associated with a higher risk of lung cancer, gallbladder cancer, melanoma and breast cancer, the findings showed. "These findings may provide a new target to test an intervention for cancer prevention -- oral hygiene and periodontal disease treatment and prevention," said lead researcher Jean Wactawski-Wende. She is dean of the School of Public Health and Health Professions at the State University of New York at Buffalo. Breast cancer, lung cancer and gallbladder cancer were linked with higher risk among women who smoked and had gum disease. For those women who never smoked but had gum disease, other cancers, such as melanoma, were associated with higher risk, the researchers said. Although gum disease has been associated with heart disease, the exact reason it may be tied to an increased risk of cancer isn't known, Wactawski-Wende said. She speculated that gum disease could be a marker for overall health. (medicinenet.com 1.8.2017).)

(Anm: Periodontal Disease and Incident Cancer Risk among Postmenopausal Women: Results from the Women's Health Initiative Observational Cohort. Abstract Background: Periodontal pathogens have been isolated from precancerous and cancerous lesions and also shown to promote a procarcinogenic microenvironment. Few studies have examined periodontal disease as a risk factor for total cancer, and none have focused on older women. We examined whether periodontal disease is associated with incident cancer among postmenopausal women in the Women's Health Initiative Observational Study. Conclusions: Periodontal disease increases risk of total cancer among older women, irrespective of smoking, and certain anatomic sites appear to be vulnerable. Impact: Our findings support the need for further understanding of the effect of periodontal disease on cancer outcomes. Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention 2017 (Published August 2017).)

(Anm: Tannleger og tannhelse (munnhulen er kroppens speil). (mintankesmie.no/).)

- Tandtråd som skydd mot cancer. Tandköttsinfektioner och -sjukdomar kopplas till ökad cancerrisk, speciellt bland äldre kvinnor. Det visar en nyligen publicerad amerikansk studie. I en studie på över 65 000 kvinnor i åldrarna 54 till 86 år kunde forskarna se en koppling mellan tandhälsa och cancerrisk.

(Anm: Tandtråd som skydd mot cancer. Tandköttsinfektioner och -sjukdomar kopplas till ökad cancerrisk, speciellt bland äldre kvinnor. Det visar en nyligen publicerad amerikansk studie. I en studie på över 65 000 kvinnor i åldrarna 54 till 86 år kunde forskarna se en koppling mellan tandhälsa och cancerrisk. Det visade sig nämligen att tidigare tandköttssjukdom ökade risken för alla former av cancer med 14 procent. Starkast var kopplingen till strupcancer där risken var tre gånger högre bland kvinnor som haft någon form av tandköttssjukdom. Vara noga med tandtråd. Det är ännu oklart varför problem med tandköttet kan öka risken för cancer. Men forskarna menar att det handlar om de sjukdomsalstrande ämnen som bakterier från tandsten och inflammation i tandköttet som når strupen. – Strupen ligger nära munhålan, så parodontala smittämnen kan lättare nå och infektera strupens slemhinna och främja cancerutveckling där, säger Jean Wactawski-Wende, en av forskarna bakom studien. Nu krävs ytterligare en studie som kan bekräfta resultaten för att sedan ta fram förebyggande åtgärder mot tandköttssjukdomar och i förlängning cancer. (netdoktor.se 8.8.2017).)

(Anm: SSRI’er (lykkepiller) og tricykliske antidepressiva, mundtørhed og huller i tænderne. (…) Lægemiddelstyrelsen har den seneste tid fået flere henvendelser fra borgere, der haft tandproblemer i forbindelse med brug af SSRI’er. (…) Mundtørhed er en almindelig kendt bivirkning for alle SSRI’er og tricykliske antidepressiva, da denne medicin har betydelig inhiberende effekt på den nervøse regulering af spytsekretionen. Det er også velkendt, at mundtørhed øger risikoen for caries, og dermed huller i tænderne. LÆGEMIDDELSTYRELSEN - NYT OM BIVIRKNINGER 2016;7(1) (JANUAR 2016) (Side 16-17).)

(Anm: Tannleger og tannhelse (munnhulen er kroppens speil). (mintankesmie.no/).)

- Læger: Ny måde at opdage lungekræft bør undersøges hurtigt. (- En ny skanningsmetode, der kan opdage lungekræft tidligt, bør undersøges videnskabeligt, så det hurtigt kan afklares, om den kan anvendes landet over.)

(Anm: Læger: Ny måde at opdage lungekræft bør undersøges hurtigt. En metode til kræftskanning har fordoblet antallet af tidlige lungekræftdiagnoser i Silkeborg. En ny skanningsmetode, der kan opdage lungekræft tidligt, bør undersøges videnskabeligt, så det hurtigt kan afklares, om den kan anvendes landet over. Det mener Lægeforeningen og Dansk Selskab for Klinisk Onkologi. Metoden har været anvendt på Regionshospitalet Silkeborg siden januar 2016, hvor lægerne har fordoblet antallet af tidlige diagnosticeringer af lungekræft.Derfor opfordrer læger fra Silkeborg, forskningsprofessor Peter Vedsted samt Kræftens Bekæmpelse søndag i Jyllands-Posten hospitaler landet over til at tage metoden i brug nu. (…) Kan afsløres tidligt Den nye metode går ud på, at man kan henvise patienter med så vage symptomer, at de ikke sendes i kræftpakkeforløb, til en såkaldt lavdosis CT-skanning. Den skanning kan afsløre selv små kræftknuder. (medwatch.dk 22.10.2017).)

- Immunterapi – det største framskrittet i behandling av lungekreft på mange år. (- Til tross for at immunterapi ikke er en mirakelkur eller «quick-fix» for lungekreft, mener vi det er viktig å framheve at dette er et betydelig framskritt for pasientene.) (- Beware the hype.)

- Immunterapi – det største framskrittet i behandling av lungekreft på mange år
Åslaug Helland, Odd Terje Brustugun, Mette Sprauten, Paal Brunsvig, Steinar Aamdal.
tv2.no 25.9.2016
Norske krefteksperter slår tilbake mot Anne Lise Ryels uttalelse om at immunterapi ikke er en mirakelkur.

Lungekreftpasienter med spredning behandles i dag med cellegift, men i praksis får alle tilbakefall av sin sykdom. Immunterapi er i flere store kliniske studier vist å være bedre enn en ny runde med cellegift ved slikt tilbakefall, og det er dette Legemiddelverket for et par uker siden konkluderte med burde være standardbehandling i Norge – til pasienter hvor man kan påvise en spesiell markør i svulstvevet.

Vi er derfor overrasket når vi leser innlegget til Anne Lise Ryel på TV2s nettsider for få dager siden, der hun fremhever en ikke-publisert studie hvor man har testet ut immunterapi hos ubehandlede lungekreftpasienter, og der foreløpig informasjon er at man i denne studien ikke fant at immunterapi var bedre enn cellegift målt med visse parametre. (…)

Til tross for at immunterapi ikke er en mirakelkur eller «quick-fix» for lungekreft, mener vi det er viktig å framheve at dette er et betydelig framskritt for pasientene. (…)

(Anm: Beware the hype: Top scientists cautious about fighting cancer with immunotherapy. (…) NEW YORK — There’s been a lot of excitement about immunotherapy1 as a tool to treat cancer. But as leading experts gathered here on Sunday, several struck an unexpected note of caution. (statnews.com 25.9.2016).)

(Anm: - Immunterapi er ingen mirakelkur likevel. Det er skuffende resultater fra en fersk studie innen immunterapi, skriver Anne Lise Ryel. (…) En fersk studie viser at immunterapi hverken er en mirakelkur eller «quick-fix» for alle som rammes av kreft. Tidligere denne måneden kom det amerikanske legemiddelfirmaet BMS med skuffende resultater fra en klinisk studie med immunterapimiddelet nivolumab (Opdivo). (tv2.no 17.9.2016).)

– Nær dobling i alvorlige bekymringsmeldinger på immunterapi.) (– Mediene har skrevet om glanseksemplene, og ikke de det går galt med. Det er en skjev fremstilling, sier fagdirektør i Legemiddelverket, Steinar Madsen, til VG. (– Det kan skyldes et problem med de nye legemidlene, og at de kommer på markedet etter en forholdsvis begrenset utprøving på pasienter. Derfor er overvåkingen viktig, sier Madsen.)

(Anm: Antall meldinger om alvorlige bivirkninger av legemidler som virker på immunsystemet har økt med 42 prosent på fem år, viser tall fra Legemiddelverket. – Immunterapi fungerer definitivt ikke så bra som det fremstilles. Mediene har skrevet om glanseksemplene, og ikke de det går galt med. Det er en skjev fremstilling, sier fagdirektør i Legemiddelverket, Steinar Madsen, til VG. (…) Nær dobling i alvorlige bekymringsmeldinger på immunterapi. (…) Fra 2011 til 2016 økte antallet alvorlige bivirkningsmeldinger på kreft- og immunterapi-medisiner økt fra 291 til 415, viser tall VG har fått fra Legemiddelverket. Totalt har antall bekymringsmeldinger økt med 58 prosent på fem år, mens antall dødsfall har økt fra 46 til 52 per år. (vg.no 8.7.2017).)

(Anm: Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk etc.) (mintankesmie.no).)

- Bukspyttkjertelkreft gir en 5 års overlevelse på 6 prosent, lungekreft 15-20 prosent. Disse pasientene har en helt annen innstilling til risiko enn pasienter med sykdommer som stort sett aldri er dødelige.

(Anm: Kronikk: Knut Søraas, Pensjonert sivilingeniør og pårørende til lungekreftpasient, Bærum. Helsevesenets risikoaversjon.  Norsk helsevesen er nødt til å forholde seg til at forskjellige pasientgrupper har ulik toleranse for risiko. (…) Fra Hippokrates’ tilskrevne utsagn Primum non nocere, «først, gjør ikke skade», til de senere års utvikling av helsevesenet, har ønsket om å unngå feil stått sentralt. Derfor har vi et system som motiverer, styrer og belønner lav risiko. Det virker godt for ikke-kritiske sykdommer der tilfredsstillende behandlinger er tilgjengelig. Men for pasientgrupper med dårlige prognoser er overdreven risikoaversjon ikke optimalt. Bukspyttkjertelkreft gir en 5 års overlevelse på 6 prosent, lungekreft 15-20 prosent. Disse pasientene har en helt annen innstilling til risiko enn pasienter med sykdommer som stort sett aldri er dødelige. Disse pasientenes risikovillighet anerkjennes ikke i dagens helse-Norge. NYE INITIATIVER. Diskusjonene og utviklingen har allerede skutt fart i USA. FDA har allerede utvist økt fleksibilitet ved utvidet bruk av hurtig-godkjennelser. The Right to Try, «Retten til å prøve», er allerede lovfestet på delstatsnivå i de fleste amerikanske stater. Det gir terminale pasienter rett til å forsøke eksperimentelle behandlingsmetoder før de er godkjent av FDA. Mange andre initiativer er også på gang for å gi terminalt syke pasienter enklere tilgang til ny og utprøvende behandling. Debatten har etter hvert også kommet i gang i Norge. Norsk helsevesen er nødt til å forholde seg til at forskjellige pasientgrupper har ulik toleranse for risiko. Helseminister Høie har varslet en utredning som skal komme til høsten. Det er bra. Utfallet av denne bør være at kalkulert og kontrollert risiko må anerkjennes i helsevesenet. (dagensmedisin.no 3.7.2017).)

– Gentesting av kreftsvulster er blitt big business i USA.

(Anm: Privatlege vil redde liv med omstridt krefttest: – Gjør ikke dette for profitt. SANDNES (VG) Svein Olav Haaland (67) har lungehinnekreft, men får medisin mot brystkreft. For 80.000 kroner lover en gentest å finne perfekt behandling til din svulst. – Funker ikke for alle, advarer erfaren kreftspesialist. – Testen er en revolusjon innen behandling av uhelbredelig kreft, sier onkolog ved privatklinikken Forusakutten-Kolibri i Sandnes, Dagfinn Øgreid. (…) – Gentesting av kreftsvulster er blitt big business i USA. Mange pasienter blir svært skuffet når de innser at det ikke finnes medikamenter mot de viktige mutasjonene, sier Aamdal. (…) Steinar Madsen, fagdirektør i Statens Legemiddelverk, kjenner til CARIS. Han råder imot å løfte frem suksesshistorier, da testen slett ikke funker for alle. – Det er lett for pasienter å bruke mye penger på noe som ikke virker særlig godt. Mange får litt virkning, men minst halvparten får ingen virkning i det hele tatt. Derfor er historier om enkeltpasienter lite verdt vitenskapelig sett, men effektivt i markedsføring, sier han til VG. (vg.no 29.7.2017).)

- Blodprov kan avslöja tidiga tumörer i näsan. Tidiga former av cancer i näsa och svalg går att hitta hos riskgrupper genom att analysera om blodet bär spår av tumören, enligt en ny studie i New England Journal of Medicine.

(Anm: Blodprov kan avslöja tidiga tumörer i näsan. Tidiga former av cancer i näsa och svalg går att hitta hos riskgrupper genom att analysera om blodet bär spår av tumören, enligt en ny studie i New England Journal of Medicine. Det är känt att infektioner med det så kallade Epstein-Barrviruset kan orsaka nasofarynxcancer, alltså cancer i näsa och svalg. Det är en ovanlig cancerform och årligen insjuknar runt 50 personer i Sverige. (dagensmedicin.se 9.8.2017).)

(Anm: Körtelfeber. Körtelfeber (mononukleos) är en virussjukdom som orsakas av Epstein-Barr-viruset. Körtelfeber karakteriseras bland annat av inflammation i halsmandlarna (tonsillit), förstorade lymfkörtlar och uttalad trötthet. (netdoktor.se 1.8.2012).)

(Anm: Encefalitt etter akutt Epstein-Barr-virusinfeksjon. Tidsskr Nor Legeforen 2001
121:1798-800).)

- Diagnostisering av karsinoide svulster. Urinprøver samles i 24 timer og en vanlig test for å undersøke karsinoid syndrom er å måle 5-HIAA nivåer. Måling av nivået av serotonin i blodet kan være svært nyttig. Normale serotoninnivåer i blodet med høye serotonin- og 5-HTP-nivåer i urinen finnes hos pasienter med disse typer svulster. Legen kan rekvirere andre blodprøver avhengig av symptomene og det svulstpåvirkede området.

(Anm: Diagnosing Carcinoid Tumors. The early stages of carcinoid syndrome are difficult to diagnose for various reasons. Most symptoms are quite common and wide-ranging. For example, flushing can be a symptom of carcinoid syndrome but it may also be indicative of menopause, an alcoholic reaction, or an aftereffect of the drug, which can make differential diagnosis difficult. (…) Urine samples are collected for 24 h and a common test to examine the carcinoid syndrome is to measure 5-HIAA levels. Measuring the level of serotonin in the blood can be very useful. Normal serotonin levels in the blood with high serotonin and 5-HTP levels in urine are found in patients with these types of tumors. The doctor may prescribe other blood tests depending on the symptoms and the tumor-affected area. (news-medical.net 13.9.2017).)

(Anm: Serotonin i hjerne og blod (mintankesmie.no).)

(Anm: Know the symptoms of carcinoid syndrome. You can start by knowing what to look for and learning how to treat these symptoms. (carcinoidsyndrome.com).)

(Anm: Serotonin syndrom (SS), kramper, parkinsonisme osv. (forhøyet kroppstemperatur) (mintankesmie.no).)

- Mat som bør unngås ved karsinoid syndrom. En undersøkelse fant at 35 % av karsinoid-pasienter er allergiske mot visse typer mat. Noen av symptomene på karasinoid kan bedre ivaretas med mat og næringsdietter.

(Anm: Foods to Avoid for Carcinoid Syndrome. One survey has found that 35% of carcinoid patients are allergic to certain types of food. Some of the symptoms of carcinoids can be better managed by food and nutritional diet. The effect of food varies across individuals and, therefore, understanding the cause of the symptoms is the first step of a nutritional intervention. There are some types of food, however, that need to be avoided by carcinoid patients as they may trigger symptoms and have an impact on the quality of living. (news-medical.net 12.11.2017).)

(Anm: karsinoid syndrom, betegnelse på et kompleks av symptomer forårsaket av frigjøring av bl.a. biogene aminer (serotonin, histamin, katekolaminer og prostaglandiner) fra karsinoide svulster, oftest lokalisert i tarmen. Symptomene er episodiske med varighet fra noen minutter til flere dager, og består i første rekke av rød-blålig misfarging av huden, diaré, astmalignende plager, og ofte blodtrykksfall. Kilde: Store norske leksikon.)

- FÅR ADVARSEL FRA HELSETILSYNET: Fastlegen overså kreften fem ganger – kvinne døde. Kvinnen var hos fastlegen fem ganger med magesmerter, vekttap og diaré. Det var først ved obduksjonen kreftsvulstene ble påvist.

(Anm: FÅR ADVARSEL FRA HELSETILSYNET: Fastlegen overså kreften fem ganger – kvinne døde. Kvinnen var hos fastlegen fem ganger med magesmerter, vekttap og diaré. Det var først ved obduksjonen kreftsvulstene ble påvist. Men isteden for å gjøre grundige vurderinger og sende kvinnen videre, ble det skrevet ut antibiotika for urinveisinfeksjon, og denne behandlingen ble senere fornyet, skriver Helsetilsynet i sin rapport. De har vurdert forsvarligheten i legens vurderinger, og konkludert med at legen får advarsel. (…) – Be om vurdering fra andre Gro Snortheimsmoen Bergfjord er pasient-og brukerombud i Rogaland. Hun kjenner ikke til denne saken, men sier de med jevne mellomrom får henvendelser fra pasienter som opplever de ikke blir tatt på alvor hos fastlegen. Hun sier pasienter kan be om fornyet vurdering. (…) – Det er ikke ukjent at pasienter forteller at de omsider ble henvist videre fordi det var en vikar for fastlegen som tolket de aktuelle symptomer på en annen måte enn deres egen fastlege, sier hun. (tv2.no 25.10.2017).)

- Elleve faresignaler på kreft. Unge mennesker får også kreft, men det oppdages ofte sent.

(Anm: Elleve faresignaler på kreft. Unge mennesker får også kreft, men det oppdages ofte sent. Her er elleve faresignaler en bør være obs på. NESTEN HVER TREDJE unge kreftpasient blir først diagnostisert når helsen er blitt så dårlig at de havner på akuttmottak. I snitt må hver tredje unge pasient oppsøke lege tre ganger eller mer før de blir henvist videre for undersøkelser som kan avdekke kreftsykdom. (side3.no 8.11.2017).)

- Ap-Michaelsen krever strakstiltak for bedre tilgang til nye medisiner: – Har fått nok.

(Anm: Ap-Michaelsen krever strakstiltak for bedre tilgang til nye medisiner: – Har fått nok. Flere kliniske studier, lettere tilgang til ny medisin og bedre internasjonalt samarbeid er blant tiltakene helsepolitikeren i Arbeiderpartiet lover norske pasienter. – Jeg lover at kampen mot todeling av helsetjenesten i Norge vil være en av Aps viktigste saker, sier Ap-politiker og nestleder i Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, Torgeir Micaelsen, til VG. Etter å ha lest flere historier om pasienter som må betale medisiner privat, er Ap-politikeren lei av det han kaller «passiv politikk» fra regjeringen. (vg.no 21.7.2017).)

(Anm: Aftenposten er unyansert om todeling i kreftomsorgen | Alexander Fosså, overlege dr. med., spesialist i onkologi. Debatten om todeling kan skape unødvendig frykt hos kreftpasienter. Aftenpostens politiske redaktør Trine Eilertsen tar 26. juni opp økt todeling i kreftomsorgen i Norge, både innen screening for tidlig påvising av kreft, tilgang til studier og til nye behandlingsformer.  (aftenposten.no 9.7.2017).)

(Anm: Forskning bliver farlig, når de negative resultater glemmes. (…) Nyt dansk studie viser problemet. (...) For få negative resultater leder til falske konklusioner. (…) Manglende negative resultater har kostet liv. (…) Vores model viser, at vi er nødt til at få publiceret mindst 20 procent af de negative resultater, der produceres inden for hvert forskningsfelt, hvis vi skal undgå at lave falske antagelser om videnskabelig fakta. (videnskab.dk 5.1.2017).)

– Pasienter som burde fått medisinene dør i ventetiden, bekrefter Fredrik Schjesvold, forsker og leder for Oslo myelomatosesenter ved Rikshospitalet.

(Anm: Norges fremste kreftleger i bekymringsbrev til Høie: «Urimelig» lang ventetid på nye medisiner. Norske kreftleger slår alarm om tilgangen på nye medisiner. Pasienter dør i ventetiden, skriver de i en bekymringsmelding til Statens Legemiddelverk og helse- og omsorgsministeren. «Bekymringen gjelder først og fremst den lange tiden det tar før en beslutning tas,» står det i brevet som VG har fått tilgang til. – Pasienter som burde fått medisinene dør i ventetiden, bekrefter Fredrik Schjesvold, forsker og leder for Oslo myelomatosesenter ved Rikshospitalet. (vg.no 5.7.2017).)

(Anm: Norske kreftleger raser mot nei til livsforlengende medisin. REAGERER: Lege Steinar Aamdal ved Radiumhospitalet (innfelt) er en av dem som reagerer på beslutningen. - Hva er det Legemiddelverket har funnet ut som resten av Europa ikke har skjønt? spør han overfor VG. Beslutningsforum avslår nytt tilbud på brystkreftmedisinen Kadcyla. (nettavisen.no 16.7.2017).)

- Kreftmedisinen gis ikke i Norge: For sju år siden ble Ivana fortalt at hun hadde maks fire år igjen å leve. (- Tall fra Verdens helseorganisasjon viser at Norge er på toppen av myelomatose-dødelighet i Europa.)

(Anm: Kreftmedisinen gis ikke i Norge: For sju år siden ble Ivana fortalt at hun hadde maks fire år igjen å leve. For sju år siden ble lege og forsker Ivana Hollan (53) forespeilet to til fire år igjen å leve. I dag lever hun normalt og kan jobbe full tid, takket være behandling i USA. (…) Tall fra Verdens helseorganisasjon viser at Norge er på toppen av myelomatose-dødelighet i Europa. Flere medikamenter som er medisinsk godkjent i USA og Europa brukes ikke i Norge til pasientbehandling fordi de venter på evaluering av deres kostnadseffektivitet hos Nye metoder. - Selv om flere av de nye behandlingene har fått innvilget «forenklet hurtig saksbehandling» hos Nye metoder tar metodevurderingen mange måneder. En av disse har ventet på oppstart med metodevurderingen siden februar 2017, forklarer Ivana. (dagbladet.no 9.12.2018).)

- Hvor mye staten må betale for legemiddelet, er ikke kjent. (- I gjennomsnitt ventes det at pasienten får et halvt år ekstra levetid.)

(Anm: Omstridt brystkreftmedisin er nå godkjent i Norge. Etter tre år med forhandlinger. (…) Hvor mye staten må betale for legemiddelet, er ikke kjent. Pasienter med denne typen brystkreft kan ikke bli friske, men Kadcyla, som inneholder virkestoffet trastuzumab emtansine, har vist effekt og kan bidra til å forlenge livet. I gjennomsnitt ventes det at pasienten får et halvt år ekstra levetid. (dagbladet.no 15.8.2017).)

(Anm: Lars Vorland. Leder i Beslutningsforum for nye metoder og adm. dir. i Helse Nord RHF. Vi ønsker også en løsning om kreftmedisin. Det er ikke bare legemiddelfirmaet Roche som ønsker en løsning slik at kreftmedisinen Kadcyla kan tas i bruk i Norge. Det gjør også vi. I et innlegg på NRK Ytring 18. juli skriver kommunikasjonsdirektør i Roche Norge, Line Walen, at de mener det er vanskelig å forholde seg til norske myndigheter i dialogen om kreftlegemiddelet Kadcyla, og at vi i Norge stiller strengere krav enn andre land. Det er jeg ikke enig i. (…) Beslutningsforum for nye metoder er den instansen i Nye metoder-systemet som tar beslutningene. Vi har sagt nei til Kadcyla fordi effekten av legemiddelet ikke forsvarer den høye prisen. Våre beslutninger baserer seg på en gjennomgang av nytte og effekt for pasientene vurdert mot kostnadene. Gjennomgangen gjøres av Statens legemiddelverk. Både Statens legemiddelverk og Sykehusinnkjøp (Legemiddelinnkjøpssamarbeidet) er åpne for den dialogen Roche etterlyser, både om behandlingsresultater og legemiddelpriser. (nrk.no 20.7.2017).)

(Anm: Oluf Dimitri Røe. Overlege og forsker ved Kreftklinikken, Sykehuset LevangerKalkulert liv og død. Den kortsiktige, inhumane og uetiske tankegangen at vi skal prute med medikamentindustrien med pasientene som gisler må ta slutt. (…) Lederen i Forumet, Lars Vorland hevder på Ytring at han er interessert i en løsning. Jeg gir ham løsningen her og nå. (nrk.no 21.7.2017).)

- Det er ingen tvil om at dette er det mest spennende som har dukket opp for benmargskreft på noen år nå. (- Emily ble frisk etter leukemi - kan åpne for banebrytende kreftkur.)

(Anm: Emily ble frisk etter leukemi - kan åpne for banebrytende kreftkur. (…) - FDA-godkjenning av CAR T-celleterapi vil utgjøre et fantastisk gjennombrudd for pasienter med blodkreft (leukemi), sier Johanna Olweus til Nettavisen. Hun er professor i medisin ved Universitetet i Oslo og kjent for forskning på immunologi og kreft. (…) Washington Post skriver at den nye behandlingsformen kan bli godkjent av FDA i slutten av september og at det vil åpne en ny dør innen immunterapi. Forsterker friske blodceller. Behandlingen går ut på at blodceller hentes ut fra pasienten, fryses ned og sendes til et laboratorium der cellene gjennomgår en genetisk modifisering som skal sette dem i stand til å angripe kreftcellene. Blodcellene blir deretter frosset ned igjen og sendt tilbake til pasienten for infusjon, skriver Washington Post. Norge vil være med. Fredrik Schjesvold, forsker og leder av Oslo myelomatosesenter ved Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet, sier dette til Nettavisen: - Det er ingen tvil om at dette er det mest spennende som har dukket opp for benmargskreft på noen år nå. (…) Kostbart og ressurskrevende. Det er farmasiselskapet Novartis som har utviklet metoden som har fått navnet CAR-T celleterapi og som nå får oppslag i amerikanske medier. (nettavisen.no 14.7.2017).)

(Anm: Chronic Lymphocytic Leukemia Causes. Cancer that forms in blood and bone marrow is called chronic lymphocytic leukemia (CLL). In chronic lymphocytic leukemia, the word “chronic” denotes slow progress and the word "lymphocytic" means deceased white blood cells. Lymphocytes are the group of white blood cells that fight against any bacterial infections. Generally, elderly people are more likely to be affected by chronic lymphocytic leukemia. (news-medical.net 30.8.2017).)

– Kroniske lymfocytiske leukemi symptomer.

(Anm: Chronic Lymphocytic Leukemia Symptoms. Chronic lymphocytic leukemia (CLL) is a cancer characterized by the excess production of lymphocytes by the bone marrow. Almost all patients of CLL have no symptoms even after diagnosis because the growth of CLL is slow. Many times, the leukemia is determined when the patients take regular blood tests for other distinct health problems or as part of any other normal checkup. Then, the doctors identify the growth of a large number of lymphocytes. Some people with CLL might have symptoms that are mostly ambiguous or are a symptom of another disease. (news-medical.net 15.9.2017).)

- Mageproblemene viste seg å være NET-kreft.

(Anm: - Mageproblemene viste seg å være NET-kreft. (…) NET-kreft en kreftform som oppstår i celler i kroppen som kan produsere hormoner, og disse nevroendokrine cellene finnes overalt i kroppen. (…) Hadde hatt symptomer i ti år da hun for drøyt fire år siden fikk diagnosen nevroendokrin kreft. (…) NET-kreft er, sammen med lungehinnekreft, bukspyttkjertelkreft, magekreft, leverkreft, eggstokkreft og nyrekreft, blant krefttypene som er vanskeligst å oppdage. Derfor kan de som er rammet ende opp med å gå lenge med sykdommen før de får diagnosen. (kk.no 12.6.2017).)

(Anm: Serotonin i hjerne og blod (mintankesmie.no).)

(Anm: Serotonin syndrom (SS), kramper, parkinsonisme osv. (forhøyet kroppstemperatur) (mintankesmie.no).)

(Anm: Noncancerous, Precancerous and Cancerous Tumors (Ikke-kreftliknende, forstadier til kreft og kreftsvulster) - Image Collections Categories (medicinenet.com 17.3.2017).)

- Symptomer du ikke må ignorere. Symptomene du aldri må ignorere. Er du plaget av nattesvette? Da bør du ta en tur til legen. Nattesvette kan bety kreft.

(Anm: Symptomer du ikke må ignorere. Symptomene du aldri må ignorere. Er du plaget av nattesvette? Da bør du ta en tur til legen. Nattesvette kan bety kreft. - Det er ingen symptomer som i sin klarhet betyr at du har kreft, forteller lege og daglig leder ved Sjøgata Legekontor, Erlend Jørgensen. (…) Dersom du opplever gulhet i huden eller i øynene, er det viktig å ta kontakt med legen med én gang. - Dersom man opplever slike symptomer, betyr det at leversykdommen eller leversvikten allerede er kommet ganske langt, forteller Jørgensen. (…) Markant endring i avføringen. Det kan være en god idé å oppsøke legen dersom du opplever blod i avføringen, men det er ikke det Jørgensen reagerer sterkest på når det kommer til tegnene en mage eller tarm vil gi deg. (…) - Om du ikke har slått deg men likevel opplever smerte som blir verre og verre over tid, er det lurt å oppsøke legen, sier Jørgensen. Dette kan skyldes kreftsvulster som trykker på ulike kroppsdeler, som igjen vil gi smerter. (kk.no 20.5.2017).)

- De vanligste årsakene til nattesvette. Våkner du ofte om natten våt av svette? Det kan være bagateller - eller i verste fall tegn på alvorlig sykdom.

(Anm: De vanligste årsakene til nattesvette. Våkner du ofte om natten våt av svette? Det kan være bagateller - eller i verste fall tegn på alvorlig sykdom. – Nattesvette er et lite spesifikt symptom, men det er et symptom vi skal være obs på. En sjelden gang kan det være noe alvorlig, sier Petter Brelin, allmennlege og leder i Den norske legeforening. Ifølge ham er nattesvette veldig vanlig for mange av oss. (…) Ifølge NHI (Norsk Helseinformatikk) bør du kontakte lege dersom du plutselig merker en markant forandring i svettingen din, eller opplever nattesvette uten noen opplagt grunn. (…) Overgangsalder: Ifølge NHI er svetting normalt under overgangsalderen. (…) Kreft: Nattesvette kan også være tegn på flere krefttyper. (…) NHI skriver at lymfekreft og blodkreft blant voksne kan gi uvanlige svettemønster, særlig nattesvette. (…) – I forhold til hvor mange som har nattesvette, er det veldig få som har lymfekreft. (…) Overlege Kristensen peker på at man ved lymfekreft vil oppleve andre symptomer som hevede lymfeknuter på hals og i armhuler – eller i lysken. Ifølge Kristensen er prostata- og nyrekreft også forbundet med nattesvette. (…) Tuberkulose: Ifølge NHI er dette en tilstand som er blitt vanligere i Norge de siste årene som følge av økt innvandring fra områder hvor sykdommen er vanligere. Denne bakterieinfeksjonen forårsaker vanligvis hoste, lett feber og nattesvette. Høyt stoffskifte: – For høyt stoffskifte er muligens den vanligste årsaken til nattesvette. Ved denne sykdommen har man også tretthet, vekttap og hjertebank, sier Kristensen. (…) Stress: – I mange tilfeller av nattesvette er det snakk om søvnløshet, stress eller angst. Disse symptomene forverres hvis man ikke sover godt, sier Kristensen. Hyperhidrose: Ifølge overlegen ved Svetteklinikken kan Hyperhidrose, en sykdom som gir overdreven svetteproduksjon, være årsaken til nattesvette. (…) Bivirkning av medisin: Nattesvette kan også være bivirkning av medisin. (…) Lavt blodsukker: Ifølge Kristensen oppleves nattesvette også ved lavt blodsukker. (…) Hva kan gjøres? – Det finnes ikke noen konkret behandling, men det er viktig å finne ut hva underliggende årsak er og behandle det. Generelle tiltak som for eksempel å holde rommet kjølig og sove med tynn dyne kan hjelpe noe, sier Christer T. Larsen, allmennlege ved Aleris. (vg.no 30.10.2018).)

- Link mellom Parkinsons og melanom (ondartet pigmentsvulst) går begge veier.

(Anm: Link between Parkinson's and melanoma runs both ways. A study published this week in Mayo Clinic Proceedings confirms that Parkinson's disease can, perhaps surprisingly, increase the risk of melanoma. The researchers also show that the link is a two-way relationship, with melanoma also suspected to increase the risk of Parkinson's. Parkinson's disease is a neurodegenerative condition that affects around 1 million people in the United States. At first glance, it seems entirely removed from cancer. However, melanoma - a type of skin cancer with more than 80,000 new diagnoses each year in the U.S. - seems to be entwined with the condition. (medicalnewstoday.com 5.7.2017).)

- Kreftpasient måtte google seg frem til norsk studie som kan gi ham ekstra levetid. Hvor mye hjelp pasienter får til å finne utprøvende behandling, varierer stort fra sykehus til sykehus.

(Anm: Kreftpasient måtte google seg frem til norsk studie som kan gi ham ekstra levetid. Hvor mye hjelp pasienter får til å finne utprøvende behandling, varierer stort fra sykehus til sykehus. Kreftsyke Tom Antonsen måtte selv google seg frem til en studie som kan forlenge livet hans. For alvorlig syke kreftpasienter kan et siste håp være å bli med i en studie som prøver ut nye medisiner eller behandlingsmetoder – såkalte kliniske studier. Men det er store forskjeller på hvor ofte leger sender pasienter til slike studier. Det viser en kartlegging lege Fredrik Schjesvold, leder for Oslo myelomatosesenter ved Rikshospitalet- et senter for benmargskreft- har gjort. (…) Her er listen*: 1. Bærum sykehus (15,6 henviste pr. 100.000 innbyggere) (…) 11. Østfold (0,7) (aftenposten.no 19.6.2017).)

(Anm: Aftenposten avslører: Her er 80 kreftstudier norske pasienter ikke får vite om. (aftenposten.no 20.6.2017).)

- Aftenposten mener: Sykehusene må ha felles praksis.

(Anm: Aftenposten mener: Sykehusene må ha felles praksis. To pasienter hadde samme kreftdiagnose. Bare én fikk ny medisin. Informasjon om muligheter skal være like tilgjengelig for alle, skriver Aftenposten på lederplass. (aftenposten.no 7.7.2017).)

(Anm: Helseministeren etter Aftenpostens avsløring: – Vi er ikke gode nok. Bent Høie (H) har strammet opp lederne i de fire helseregionene etter Aftenpostens avsløring om utprøvende behandling. – Vi er ikke gode nok på å gjøre kliniske studier og utprøvende behandling tilgjengelig for pasientene, sier helseminister Bent Høie. Nå har han bedt forskere skjerpe seg og registrere studiene sine på nettportalen Helsenorge.no. Dette skjedde på det årlige foretaksmøtet der helseministeren møter direktørene fra de fire regionale helseforetakene. (aftenposten.no 22.6.2017).)

- Nye medisiner: Kreftleger reagerer på forskjellsbehandling.

(Anm: Nye medisiner: Kreftleger reagerer på forskjellsbehandling. (…) Les mer: Norges fremste kreftleger i brev til Høie: – «Urimelig» lang ventetid på nye medisiner (…) I Helse Nord er bestemmelsen brukt kun én gang, i Helse Vest er den brukt 18 ganger, i Helse Midt-Norge er den brukt fire ganger, mens det i Helse Sør-Øst er gitt unntak 68 ganger siden 2015. (vg.no 15.10.2017).)

- Kreftleger fortviler over todelt helsevesen i Norge: – Pasienter dør i ventetiden.

(Anm: Kreftleger fortviler over todelt helsevesen i Norge: – Pasienter dør i ventetiden. Norske krefleger har måttet fortelle foreldre med alvorlig syke barn at det finnes medisiner tilgjengelig som det offentlige ikke kan tilby. – Det er tungt, erkjenner kreftlege Andreas Stensvold, som jobber ved Kalnes sykehus i Østfold, overfor VG. (vg.no 20.6.2017).)

(Anm: Fremtidens kreftmedisin: Disse behandlingene gir håp. (…) Snart vil vi se medisiner for uhelbredelige kreftformer, tror ekspertene. Om fem-seks år kan norske leger behandle pasienter som i dag står uten håp. (vg.no 3.7.2017).)

(Anm: Høie hasteinnfører ny ordning for dødssyke pasienter etter Aftenposten-artikler. – Dette er veldig viktig for de fortvilte pasientene som ikke lenger har noen god behandlingsmulighet, sier kreftekspert Steinar Aamdal. Aftenposten har i flere saker i vår vist at dødssyke pasienter søker udokumentert behandling i utlandet fordi de ikke føler seg ivaretatt av norsk helsevesen. Pasientenes erfaringer overbeviste helseminister Bent Høie (H) om at dagens tilbud til de aller sykeste ikke er godt nok. Han beordrer nå de fire helseforetakene om å utrede og etablere en nasjonal ordning der dødssyke pasienter kan få råd av et ekspertpanel når tradisjonell behandling ikke lenger har effekt. (aftenposten.no 5.8.2017).)

– Alder avgjør om lungesyke kan få nye organer. Norge står 445 pasienter i organkø. Kravene for å komme på venteliste er beintøffe. Lungesyke over 65 år blir ikke prioritert.

(Anm: Alder avgjør om lungesyke kan få nye organer. Norge står 445 pasienter i organkø. Kravene for å komme på venteliste er beintøffe. Lungesyke over 65 år blir ikke prioritert. – Det finnes ikke nok plasser til alle i livbåten, fastslår lege Are Martin Holm ved lungeavdelingen på Rikshospitalet. 445 pasienter venter i dag på å få nye organer – både hjerte, lunge og nyrer. De siste ti årene har antallet økt kraftig. I tillegg til ventelistepasientene kommer alle dem som av ulike årsaker får beskjed om at de ikke får plass på listen. – For å få nye lunger er man avhengig av et lykketreff, konkluderer kirurg Egil Seem ved Rikshospitalet. (aftenposten.no 14.9.2017).)

- Nå skal det bli enklere å oppdage hudkreft. (- I SAFE står hver bokstav for et av faresignalene for føflekkreft: Er føflekken blitt Større, Asymmetrisk, Flerfarget og Endret? Du kan ta testen digitalt på Kreftforenings nettsider.)

(Anm: Nå skal det bli enklere å oppdage hudkreft. De neste ukene vil sola være på sitt sterkeste. Nå lanserer Kreftforeningen en huskeregel som kan hjelpe oss med å oppdage føflekkreft tidlig. – Føflekkreft kan i stor grad forebygges. Vi kan unngå å bli solbrente og være mindre i intens sol. Samtidig er det viktig å oppdage føflekkreft tidlig, for da er sjansen for å bli frisk større, sier generalsekretær Anne Lise Ryel i Kreftforeningen. Kreftforeningens nye huskeregelen SAFE skal hjelpe nordmenn med å oppdage farlige forandringer i huden tidligere. I SAFE står hver bokstav for et av faresignalene for føflekkreft: Er føflekken blitt Større, Asymmetrisk, Flerfarget og Endret? Du kan ta testen digitalt på Kreftforenings nettsider. (nrk.no 22.6.2017).)

- Ny MRI-bildeteknikk i kroppen for å oppdage svulster (tumorer). Forskere ved German Cancer Research Center har utviklet et svært følsom magnetisk resonanstomografi (MRI) system som kan ta bilder av svulster i kroppen uten behov for konvensjonelle kontrastmidler eller radioaktivitet.

(Anm: New MRI Technique Images Glucose in Body to Spot Tumors. Scientists at the German Cancer Research Center have developed a highly sensitive magnetic resonance imaging (MRI) system that can image tumors in the body, without the need for conventional contrast agents or radioactivity. Normally, doctors often inject a contrast agent into the blood before an MRI scan. The contrast agent circulates in the blood stream and can be detected during the scan. However, it doesn’t enter the cells themselves. Nutrients like glucose, however, do. Cells absorb glucose from the blood stream and break it down for energy. However, tumor cells need lots to glucose to maintain their aggressive growth. Being able to compare levels of glucose in different areas of the body should make it easier to see certain tumors that are hungry and therefore are growing aggressively. (medgadget.com 28.6.2017).)

(Anm: Computertomografi (CT), magnetisk resonanstomografi (MR), positronemisjonstomografi (PET), ultrasonografi (ultralyd), kontrastmidler etc. (mintankesmie.no).)

- Hvorfor holder alle kjeft om blærekreft?

«Hvorfor holder alle kjeft om blærekreft?»
Innlegg: Ranveig Røtterud, cand.scient, Ph.D, daglig leder i Blærekreftforeningen
dagensmedisin.no 1.6.2017
Hvorfor holder Dagens Medisin kjeft om blærekreft? Har dere ikke sett at noe holder på å skje både med urologien som sådan, og med blærekreft?

DEN 10. MAI publiserte Bettina Kulle Andreassen, forsker i Kreftregisteret og Erik Skaaheim Haug, overlege ved Sykehuset i Vestfold og leder av Norsk Blærekreftgruppe, en kronikk i Aftenposten med ovennevnte tittel. Spørsmålet er svært betimelig, hvilket kronikken på en utmerket måte redegjør for.

Forfatterne setter blærekreft inn i en større sammenheng og sammenligner ulike krefttyper når det gjelder presseoppslag, forskningsaktivitet, grad av antatt pinlighetsfølelse for pasienten; ingenting stemmer mellom kart og terreng. Videre drøftes noen av konsekvensene for pasientene ved at en sykdom som i stor grad er miljøbetinget og derfor kan forhindres, og dertil relativt lett å oppdage når man vet hva man skal se etter slik at man kommer tidlig til behandling, at den blir så lite omtalt og påaktet. (…)

OVERLEVELSE. I perioden 12.–16. mai arrangerte den amerikanske urologforeningen (AUA) sitt årlige møte. I Daily News-feeden ligger det i dag, 18. mai, tolv nyhetsmeldinger. Seks av dem handler om blærekreft.

En typisk åpningsfrase fra fagartikler om blærekreft er: «After decades without any significant advances in the treatment of bladder cancer...», og den brukes også her. Jeg tillater meg å informere eventuelle uvitende om at fem-årsoverlevelse for muskel-invasiv blærekreft ikke har endret seg en tøddel de siste 50 årene. Den er fremdeles på 50 prosent. (...)

- Mer «oljekreft» på Vestlandet – forskere fatter ikke hvorfor. For første gang er det registrert over 3000 tilfeller av tykktarmskreft i Norge. Verst er det i vest.

(Anm: Mer «oljekreft» på Vestlandet – forskere fatter ikke hvorfor. For første gang er det registrert over 3000 tilfeller av tykktarmskreft i Norge. Verst er det i vest. (…) Tykktarmskreft er den tredje hyppigste kreftformen for menn og den nest hyppigste for kvinner. Og kreftformen forekommer altså oftere på Vestlandet. De tre vestlandsfylkene Sogn og Fjordan, Møre og Romsdal og Hordaland har en forekomst av tykktarmskreft på mellom 60 og 65 per 100.000. Hedmark har for eksempel bare 40–45. Hvorfor Vestlandet? Forklaringen på hvorfor kreften rammer vestlendinger, mer enn andre i Norge, er et mysterium. (nrk.no 22.10.2017).)

- Den farliga tystnaden kring tarmcancer.

(Anm: Den farliga tystnaden kring tarmcancer. Det pratas mycket om socioekonomiska skillnader i cancervården men det är större ojämlikhet mellan olika cancerformer. Varför får andra diagnoser mycket större resurser och uppmärksamhet? Vad är det egentligen som styr vården och vilka konsekvenser får tystnaden? (dagensmedicin.se 4.7.2017).)

- Analkreft. Kreft i analkanalen er en sjelden sykdom med symptomer som lett forveksles med hemoroider.

(Anm: Analkreft. Kreft i analkanalen er en sjelden sykdom med symptomer som lett forveksles med hemoroider. Den skyldes oftest HPV og den viktigste behandlingen er strålebehandling. Analkanalen (canalis analis) er den nederste delen av endetarmen. Når det oppstår kreft i området fra endetarmsåpningen og cirka fem centimeter opp, i området innenfor lukkemuskelen, kalles det for analkanalkreft eller plateepitelkarsinom i analkanalen. Man skiller mellom perianal kreft (kreft som dukker opp omkring endetarmsåpningen, men som ikke mer enn 5 centimeter unna) og analkreft. Hvis kreften oppstår mer enn 5 centimeter fra anus, regnes det som hudkreft. (…) Symptomer på analkreft. De vanligste symptomene er: - Blødning - Kløe – Smerter – Analkreft kan lett forveksles med hemoroider, og det er det som er det store problemet. Nesten alle som kommer hit har trodd at det skyltes hemoroider. Det begynner gjerne med små problemer som ligner hemoroider, men det forsvinner ikke når de prøver å behandle det, opplyser Marianne Grønlie Guren, overlege ved avdeling for kreftbehandling, Oslo universitetssykehus. – Ved mistanke om hemoroider, hvor lenge bør man se det an, før man oppsøker lege? – Hvis du tror du har hemoroider, bør du gå til fastlege. Ikke se det an. Symptomer fra analkanalen bør undersøkes av lege, som ved en rektaleksplorasjon vil kunne se eller kjenne om plagene skyldes en svulst eller hemoroider, råder Guren.  Analkreft utvikler seg over tid. Ofte oppdager pasienten selv at det er noe uvanlig i analkanalen eller i hudområdet rundt. (lommelegen.no 31.8.2017).)

(Anm: All About HPV What Is It? HPV stands for human papillomavirus. It’s a group of more than 150 different kinds of viruses. Some types never cause any problems, while others can lead to health issues, including certain kinds of cancer. You don't always see signs of HPV -- you can have it and not know it. (webmd.com 9.10.2017).)

- Hvorfor forekomsten av leverkreft fortsetter å øke.

(Anm: Why Liver Cancer Rates Continue to Increase. The five-year survival rate for people with liver cancer remains at only 20 percent. Diabetes, hepatitis C, smoking, and alcohol are all factors. Between 2009 and 2013, doctors diagnosed liver cancer in 7.7 people out of every 100,000. That number has been increasing since the mid-1970s. In addition, the death rate is rising faster than for any other cancer — it is one of America’s leading causes of cancer death. Between 2010 and 2014, it stood at 6.3 people per 100,000. The five-year survival rate is only about 20 percent. (healthline.com 26.6.2017).)

- Studie påviser link mellom stillesittende livsstil og risiko for nyrekreft, blærekreft.

(Anm: Study establishes link between sedentary lifestyle and kidney, bladder cancer risk. (…) The new research, published online ahead of print in the journal Cancer Epidemiology, details the findings of a hospital-based case-control study involving 160 patients with renal (kidney) cancer, 208 with bladder cancer and a control group of 766 people of the same ages who did not have cancer. (…) Using multivariable logistic regression analysis, the team observed significant positive associations between lifetime recreational physical inactivity and cancer -; 77% increased risk of developing renal cancer and 73% increased risk of developing bladder cancer. They found similar risk exposure among both obese and non-obese study participants, suggesting that the connection between inactivity and these cancers is not driven by obesity. (news-medical.net 24.5.2017).)

(Anm: Erik Skaaheim Haug, overlege, Sykehuset i Vestfold og leder av Norsk Blærekreftgruppe - Bettina Kulle Andreassen, forsker i Kreftregisteret: Hvorfor holder alle kjeft om blærekreft? Blærekreft får langt mindre oppmerksomhet enn mange andre kreftformer. Hvorfor er det sånn? Og hvilke konsekvenser får det for pasientene? Blærekreft er en av de største kreftformene i Norge. Blant menn er det den fjerde største, etter kreft i prostata, lunge og tykktarm, men før for eksempel føflekkreft og leukemi. (…) Har det noen praktisk betydning for behandling og prognose å få en kreftform som det er mer blest om? Ja, det kan føre til at folk flest hverken er informert om risikofaktorene eller tidlige tegn på sykdommen. (aftenposten.no 5.6.2017).)

(Anm: Low physical activity increases risk of bladder, kidney cancer. (…) The Centers for Disease Control and Prevention (CDC) report that, every year, almost 57,000 adults have kidney and renal pelvis cancers in the United States. Additionally, almost 14,000 people per year die from these cancers. Bladder cancer is also widespread. According to the CDC, around 71,000 U.S. individuals developed bladder cancer in 2013, and almost 16,000 people died as a result. A team of researchers at the Roswell Park Cancer Institute in Buffalo, NY, set out to examine the link between leading a sedentary lifestyle and the risk of developing kidney or bladder cancer. The findings were published in the journal Cancer Epidemiology. (medicalnewstoday.com 25.5.2017).)

- Er det alternativer til prostata biopsi? En biopsi av prostata kan være smertefull og stressende og vil ikke påvise alle tilfeller av prostatakreft. Likevel gjennomgår mer enn en million mennesker hvert år biopsier av prostata. De fleste har ikke prostatakreft.

(Anm: Are there any alternatives to a prostate biopsy? A prostate biopsy can be painful and stressful and will not catch all cases of prostate cancer. Even so, more than a million men undergo prostate biopsies each year. Most do not have prostate cancer. A number of alternatives to a biopsy can help men assess their risk for prostate cancer, decide whether they should be screened, and test for prostate cancer. In this article, we look at three of these options. (medicalnewstoday.com 9.11.2017).)

- Eksisterende parasittlegemiddel kan bekjempe prostata, kolonkreft.

(Anm: Existing parasite drug may fight prostate, colon cancer. (…) The study's findings were recently published in the journal Nature Chemical Biology. The team found that NTZ could act on the activated Beta-catenin pathway to effectively block it and stop the growth of cancer cells. "We are the first researchers," claims Prof. Kalland, "who have mapped the complex molecular mechanisms involved in this process." (medicalnewstoday.com 17.11.2017).)

- Moderne behandling av prostatakreft med fjernmetastaser. (- Prostatakreft spres først og fremst til regionale lymfeknuter og skjelett, men spredning til lever, lunger, peritoneum, binyrer og hjerne kan forekomme.)

(Anm: Behandlingen av prostatakreft med fjernmetastaser har hatt en rivende utvikling i de senere år. Behandlingsvalgene er avhengig av metastaseutbredelse, pasientens allmenntilstand og ønsker samt behandlingsresponsen. Vi presenterer en oversikt over de nyeste mulighetene for systemisk behandling av pasienter med metastaserende prostatakreft. I takt med økende insidens av lokalisert prostatakreft har andelen pasienter med fjernmetastaser på diagnosetidspunktet sunket fra 25 % til 7 %, mens det samlede antall pasienter med fjernmetastaser har vært stabilt (~ 400/år) siden 1980-årene (1). Femårs relativ overlevelse for pasienter med fjernmetastaser ved diagnosetidspunktet har steget fra 19 % (perioden 1981 – 85) til 34 % (perioden 2011 – 15) (1). Prostatakreft spres først og fremst til regionale lymfeknuter og skjelett, men spredning til lever, lunger, peritoneum, binyrer og hjerne kan forekomme. Tidsskr Nor Legeforen 2017; 137:803-5.)

Anm: Høyere risiko for aggressiv prostatakreft hos høyere og tyngre menn. Higher risk of aggressive prostate cancer in taller and heavier men. (medicalnewstoday.com 13.7.2017).)

- Prostatakreftbehandling 2017: Hormonbehandlingsterapi økte pasientoverlevelse i nye forsøk.

(Anm: Innovation. Prostate Cancer Treatment 2017: Hormone Therapy Drug Increased Patient Survival Rates In New Trials. Recent trials for a prostate cancer treatment have shown that the drug Abiraterone (Zytiga), is effective at preventing death in prostate cancer patients at a remarkable rate. Abiraterone is a hormone therapy treatment, and according to some experts, could “transform” the treatment of prostate cancer forever. (medicaldaily.com 6.6.2017).)

- 70 prosent av krefttilfeller, som fanges opp tidlig, kan helbredes

(Anm: Grail’s $1 Billion Bet on the Perfect Cancer Test. Seventy percent of cancers caught early are curable. Can a blood test find them? (technologyreview.com 5.6.2017).)

(Anm: Obama bruker 50 milliarder for å «få en slutt på kreft slik vi kjenner den». Signerte trolig sin siste store vedtakspakke tirsdag. Rørt visepresident Joe Biden fikk deler av lovpakken oppkalt etter sin døde sønn. (…) Vedtaket var gikk navnet «CURES» med tydelig lovnad om å kurere sykdommer som i dag tar menneskeliv. (dagbladet.no 14.12.2016).)

(Anm: Guide to Head and Neck Cancers (webmd.com 26.2.2017).)

Anm: What Is Bladder Cancer? (webmd.com 7.7.2017).)

(Anm: Hva du kan gjøre for å forebygge kreft og hvorfor det fungerer  (What You Can Do to Prevent Cancer and Why It Works) (webmd.com 13.1.2017).)

(Anm: Why Am I Bloated? (webmd.com 6.4.2017).)

(Anm: 15 Cancer Symptoms to Know. Cancer Warning Signs Never to Ignore (webmd.com 28.3.2016).)

(Anm: Femten mulige årsaker til magesmerter. Fifteen possible causes of abdominal pain. Abdominal pain refers to discomfort in the space between the chest and pelvis. Most cases of abdominal pain are mild and have a variety of common causes, such as indigestion or muscle strain. Symptoms often resolve quickly on their own or with basic treatment. Abdominal pain, especially with severe or chronic symptoms, can also be a sign of more serious underlying medical conditions, including cancer or organ failure. Sudden and severe or long-lasting abdominal pain may require immediate medical treatment. (medicalnewstoday.com 9.7.2017).)

(Anm: Does This Cause Cancer? (webmd.com 18.4.2017).)

(Anm: Noncancerous, Precancerous and Cancerous Tumors - Image Collections Categories (medicinenet.com 17.3.2017).)

- Flere brystkræftpatienter kan skånes for kemoterapi.

(Anm: Flere brystkræftpatienter kan skånes for kemoterapi. Sjællands Universitetshospital forventer, at 180 brystkræftpatienter kan slippe for kemoterapi med en ny test. Kvinder med visse typer af brystkræft kan slippe for kemobehandling med tilhørende bivirkninger og store fysiske, psykiske og sociale konsekvenser. (…) Forskningsresultaterne er baseret på en såkaldt genomisk analyse. Ved hjælp af gentesten kaldet PAM50/Prosigna kan man identificere forskellige subtyper af brystkræft og på den måde identificere brystkræftpatienter, som ikke har stor risiko for tilbagefald. Kvinder i denne kategori kan fremover nøjes med antihormonbehandling frem for kemoterapi, lyder det. (jyllands-posten.dk 19.6.2017).)

- Både over- og underbehandling av kreft er vanlig og utgjør en stor belastning for pasientene.

(Anm: Utjevner ulikhet i kreftbehandling. Å forstå hvordan en svulst vil utvikle seg er avgjørende for å kunne gi kreftpasienter riktig behandling. Datateknologi bør brukes i diagnostiseringen. (…) I dag behandles svulster som ikke nødvendigvis er farlige for å være på den sikre siden. I andre tilfeller får ikke pasienten nok behandling før det er for sent. Både over- og underbehandling av kreft er vanlig og utgjør en stor belastning for pasientene. (dn.no 6.7.2017).)

- Hårfarger, "relaxere" knyttet til økt risiko for brystkreft. (- For å finne et klarere svar analyserte teamet data på 4 285 kvinner som deltok i Women's Circle of Health Study, som hadde som målsetting å forstå brystkreft hos svarte kvinner.)

Hair dyes, relaxers tied to raised breast cancer risk
medicalnewstoday.com 16.6.2017
Ny forskning finner bevis på en sammenheng mellom bruk av visse hårprodukter, som fargestoffer og relaxers, og økt risiko for brystkreft hos kvinner. Resultatene tyder også på at effekten er forskjellig mellom svarte og hvite kvinner. (New research finds evidence of a link between use of certain hair products, such as dyes and relaxers, and raised risk of breast cancer in women. The findings also suggest that the effect is different between black and white women.)

The study - led by researchers from Rutgers University in New Brunswick, NJ - is published in the journal Carcinogenesis.

Breast cancer is cancer that starts in breast cells. It is the second most common cancer worldwide, and the most common in women. In 2012, there were nearly 1.7 million global cases of breast cancer diagnosed in women.

In the United States, breast cancer is the second most common cancer in women, after skin cancer.
Although deaths to breast cancer have been falling in the U.S., it remains the second biggest cause of death from cancer for all women, and black women are at higher risk of dying from it than white women.
Men can get breast cancer too, as they are also born with breast cells. However, rates of breast cancer among men are much lower. (…)

In their study report, the researchers explain that there is conflicting evidence on whether use of hair products, some of which contain cancer-causing chemicals, or carcinogens, can raise the risk of breast cancer in women.

Some of the evidence comes from animal testing, and some of it comes from studies in defined human populations. However, research in human populations has tended to focus on hair dyes, with mixed results.

So, to find some clearer answers, the team analyzed data on 4,285 women taking part in the Women's Circle of Health Study, which aims to understand breast cancer in black women. (…)

(Anm: Hair product use and breast cancer risk among African American and White women. (...) These novel findings provide support a relationship between the use of some hair products and breast cancer. Further examinations of hair products as important exposures contributing to breast cancer carcinogenesis are necessary. Carcinogenesis 2017 (Published: 09 June 2017).)

(Anm: Relaxer. A relaxer is a type of lotion or cream generally used by people with tight curls or very curly hair which makes hair easier to straighten by chemically "relaxing" the natural curls. The active agent is usually a strong alkali, although some formulations are based on ammonium thioglycolate instead. (en.wikipedia.org).)

- Mageproblemene viste seg å være NET-kreft. (- NET-kreft en kreftform som oppstår i celler i kroppen som kan produsere hormoner, og disse nevroendokrine cellene finnes overalt i kroppen.) (- Hadde hatt symptomer i ti år da hun for drøyt fire år siden fikk diagnosen nevroendokrin kreft.) (- NET-kreft er, sammen med lungehinnekreft, bukspyttkjertelkreft, magekreft, leverkreft, eggstokkreft og nyrekreft, blant krefttypene som er vanskeligst å oppdage. Derfor kan de som er rammet ende opp med å gå lenge med sykdommen før de får diagnosen.)

Anette (34) gikk i 10 år med udiagnostisert kreft
kk.no 12.6.2017
Mageproblemene viste seg å være NET-kreft.

Anette Tveit (34) hadde hatt symptomer i ti år da hun for drøyt fire år siden fikk diagnosen nevroendokrin kreft, også kjent som NET-kreft. Det kom som et sjokk på småbarnsmoren med en datter på ni og en fostersønn på fire år.

– Jeg hadde aldri hørt om NET-kreft før, og ble livredd. Ordet kreft er skremmende, og man tenker at det er en dødelig sykdom, forteller hun.

LES OGSÅ: Kreftsymptomer vi ofte overser

Oppstår oftest i tarmen 
NET-kreft en kreftform som oppstår i celler i kroppen som kan produsere hormoner, og disse nevroendokrine cellene finnes overalt i kroppen. Ifølge overlege ved Kreftklinikken på St. Olavs Hospital, Stein Harald Sundstrøm, så er det vanligst at disse svulstene oppstår i tarmene. (…)

NEVROENDOKRIN KREFT: En av de første symptomene på NET-kreft er ofte vondt i magen.

Begynte med mageproblemer
For Anette kom de første tegnene på kreften da hun fikk problemer med magen.   

Jeg sleit med mageproblemer i flere år, og legen min klarte ikke helt å finne ut av det, annet enn at han trodde jeg var laktoseintolerant, forteller Anette. Men selv med en diagnose så ble hun ikke bedre. (…)

Det var ikke før Anette fikk problemer med pusten og ble lett sliten at legene begynte å ane at det var en sammenheng mellom alle symptomene hennes. Fastlegen fant en bilyd på hjerte hennes og sendte Anette til ultralyd på Gjøvik sykehus. Der fikk hun påvist at den ene hjerteklaffen ikke fungerte optimal. (…)

Diffuse symptomer
NET-kreft er, sammen med lungehinnekreft, bukspyttkjertelkreft, magekreft, leverkreft, eggstokkreft og nyrekreft, blant krefttypene som er vanskeligst å oppdage. Derfor kan de som er rammet ende opp med å gå lenge med sykdommen før de får diagnosen.

Dette er krefttyper som har veldig diffuse symptomer når de ikke har utviklet seg så langt, og det er derfor vanskelig for fastlegen å forstå hva det er, forteller spesialrådgiver i Kreftforeningen, May-Britt Knobloch. (…)

Ikke gi deg
Siden noen kreftformer er vanskelig å oppdage, slik som NET-kreft, så er det smart å være bevisst på egen kropp og hvordan du føler deg. Om du merker at du har symptomer som ikke går over etter tre uker, råder Kreftforeningen deg til å gå til legen din. Om du da får en behandling og det fortsatt ikke går over, så må du gå tilbake. (…)

(Anm: Feilmedisineringer og feilbehandlinger (medisinske feil) (mintankesmie.no).)

(Anm: Diagnostisering, feildiagnostisering, overdiagnostisering og pasientsikkerhet (mintankesmie.no).)

(Anm: Norsk pasientskadeerstatning (NPE). (mintankesmie.no).)

(Anm: Fire av ti kreftpasienter får medhold i NPE. (dagensmedisin.no 20.1.2015).)

- Kreftpasienter har dødd fordi legene ikke har lest prøveresultatene. Tor Oen (69) hadde lungekreft uten å få behandling. Nå ber Pasientombudet folk kreve innsyn i prøveresultatene sine.

(Anm: Kreftpasienter har dødd fordi legene ikke har lest prøveresultatene. Tor Oen (69) hadde lungekreft uten å få behandling. Nå ber Pasientombudet folk kreve innsyn i prøveresultatene sine. – Det kan være en livsviktig forsikring. Torsdag fortalte NRK om Tor Oen (69) som gikk med lungekreft i ni måneder uten å vite det, fordi Haukeland universitetssjukehus rotet bort CT-bildene av svulsten. Sykehuset sier de ikke vet hva som skjedde med bildene. Helsetilsynet har startet gransking. - Les mer: CT-bilder forsvant i ni måneder – hadde kreft Både sykehuset og pasientombudet betegner Oens sak som svært alvorlig. Men den er dessverre langt fra enestående, sier pasientombud i Hordaland, Rune Skjælaaen. – Noen ganger har vi sett at pasienter har dødd fordi prøvene ikke har vært lest, sier Skjælaaen. (nrk.no 27.10.2017).)

(Anm: Antok at Torfinn Aase (60) hadde senebetennelse - var lungekreft ** 108 lungekreftpasienter fikk erstatning mellom 2012 og 2015 (vg.no 29.10.2016).)

(Anm: Lungekreft blir oversett eller feiltolket. Mange lungekreftpasienter dør for tidlig fordi prøvesvarene blir tolket feil. (…) Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) har gått gjennom hvor mange lungekreftpasienter som har fått medhold i sin klage: For perioden 2012–2015 gjaldt det 108 saker. Gjennomgangen viser at mange lungekreftpasienter som klager til NPE, får medhold i at prøvesvarene er feiltolket. (…) For alle kreftsaker er denne grunnen til medhold på 17 prosent. (…) – For lungekreftpasienter derimot er den vanligste årsaken til medhold ikke at pasientene ikke blir utredet (bilder/prøver blir tatt, red.anm.), men at feilen gjøres i tolkningen. Funn blir oversett eller feiltolket, sier Jørstad. (aftenposten.no 22.10.2016).)

- De første symptomene på tarmkreft. (- Selv om symptomene kan være vage, er det flere tegn som kan indikere tarmkreft og som går igjen hos mange.)

De første symptomene på tarmkreft
kk.no 15.6.2017
Stadig flere norske kvinner og menn får kreftformen, som hos 20 prosent oppdages tilfeldig. (…)

Oppdages tilfeldig
Ifølge Kreftforeningen oppdages rundt en av fem tilfeller av tarmkreft, først ved at man får akutte smerter i mage og tarm.

- Tarmslyng og smerter på grunn av tarmslyng kan for noen, rundt 20 prosent, være det første symptomet, som får personen til å bli tilsett av lege, forteller assisterende generalsekretær Ole Alexander Opdalshei i Kreftforeningen til KK.no.
 
- Vedkommende havner da, på grunn av sterke uutholdelige smerter, på sykehus og tarmkreften blir på en måte mer eller mindre tilfeldig oppdaget, sier han. (…)

Symptomer på tarmkreft
Selv om symptomene kan være vage, er det flere tegn som kan indikere tarmkreft og som går igjen hos mange:

 • Endringer i avføringsmønster.
 • Slim i avføringen.
 • Følelse av at tarmen ikke tømmes ordentlig.
 • Luft i tarmen, følelse av å være oppblåst.
 • Magesmerter.
 • Blod i avføringen.
 • Vekttap.
 • Lav blodprosent og/eller lave jernlagre. (…)

(Anm: Deaths From Colon Cancer Up Among Younger White Americans. TUESDAY, Aug. 8, 2017 (HealthDay News) -- Colon cancer is claiming the lives of more younger, white Americans, a troubling new report shows. "It's quite perplexing. It's not understood why this is happening, and that makes it even more concerning," said lead author Rebecca Siegel, strategic director of surveillance information services for the American Cancer Society. Also alarming is that this hike in colon cancer incidence and deaths doesn't seem to be the result of more colon cancer screening. "It's probably a real increase among young people," Siegel noted. An examination of trends from 1970 through 2014 found the uptick most pronounced for aggressive cancer that spreads from the colon to other body organs. "What's disturbing is that colon cancer is detectable and curable when detected early," said Dr. Darrell Gray, of the Ohio State University Comprehensive Cancer Center. (medicinenet.com 8.8.2017).)

(Anm: Gut bacterium can stop chemotherapy from causing cancer cell death. Fusobacterium nucleatum promotes resistance to chemotherapy in colon cancer patients by turning off the push button for cancer cell suicide. Researchers at Michigan Medicine and in China showed that a type of bacterium is associated with the recurrence of colorectal cancer and poor outcomes. They found that Fusobacterium nucleatum in the gut can stop chemotherapy from causing a type of cancer cell death called apoptosis. (news-medical.net 27.7.2017).)

(Anm: Gut bacteria composition could predict toxicity of chemotherapy drugs in cancer patients (news-medical.net 1.11.2017).)

- Mitokondriell dysfunksjons rolle i kreftprogresjon. (- Vi antyder derfor at mitokondriell dysfunksjon spiller en kritisk rolle i kreftprogresjon, og at målrettet mitokondrieller endringer og mitokondriell retrogradsignalering kan være en lovende strategi for utvikling av selektiv kreftbehandling.)

Role of mitochondrial dysfunction in cancer progression.
Exp Biol Med (Maywood). 2016 Jun;241(12):1281-95. Epub 2016 Mar 27.
Abstract Deregulated cellular energetics was one of the cancer hallmarks. Several underlying mechanisms of deregulated cellular energetics are associated with mitochondrial dysfunction caused by mitochondrial DNA mutations, mitochondrial enzyme defects, or altered oncogenes/tumor suppressors. In this review, we summarize the current understanding about the role of mitochondrial dysfunction in cancer progression. Point mutations and copy number changes are the two most common mitochondrial DNA alterations in cancers, and mitochondrial dysfunction induced by chemical depletion of mitochondrial DNA or impairment of mitochondrial respiratory chain in cancer cells promotes cancer progression to a chemoresistance or invasive phenotype. Moreover, defects in mitochondrial enzymes, such as succinate dehydrogenase, fumarate hydratase, and isocitrate dehydrogenase, are associated with both familial and sporadic forms of cancer. Deregulated mitochondrial deacetylase sirtuin 3 might modulate cancer progression by regulating cellular metabolism and oxidative stress. These mitochondrial defects during oncogenesis and tumor progression activate cytosolic signaling pathways that ultimately alter nuclear gene expression, a process called retrograde signaling. Changes in the intracellular level of reactive oxygen species, Ca(2+), or oncometabolites are important in the mitochondrial retrograde signaling for neoplastic transformation and cancer progression. In addition, altered oncogenes/tumor suppressors including hypoxia-inducible factor 1 and tumor suppressor p53 regulate mitochondrial respiration and cellular metabolism by modulating the expression of their target genes. We thus suggest that mitochondrial dysfunction plays a critical role in cancer progression and that targeting mitochondrial alterations and mitochondrial retrograde signaling might be a promising strategy for the development of selective anticancer therapy. (…)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

(Anm: Mitochondrial biology in cancer stem cells. (…) In this review, we focus on CSCs mitochondrial biology and mitochondria-related signaling pathways that contribute to CSCs survival and maintenance, thereby representing possible therapeutic targets. Semin Cancer Biol. 2017 Jun 30. pii: S1044-579X(17)30175-X. [Epub ahead of print].)

(Anm: Mechanisms of Neurotoxic Symptoms as a Result of Breast Cancer and Its Treatment: Considerations on the Contribution of Stress, Inflammation, and Cellular Bioenergetics. (…) SUMMARY: We propose reduced cellular energy (mitochondrial dysfunction) induced by inflammation, oxygen radical production, and stress as a result of cancer and/or cancer treatment as a final mechanism underlying neurotoxic symptoms. Curr Breast Cancer Rep. 2017;9(2):70-81.)

(Anm: Current and upcoming mitochondrial targets for cancer therapy. Abstract Mitochondria are essential intracellular organelles that regulate energy metabolism, cell death, and signaling pathways that are important for cell proliferation and differentiation. Therefore, mitochondria are fundamentally implicated in cancer biology, including initiation, growth, metastasis, relapse, and acquired drug resistance. Based on these implications, mitochondria have been proposed as a major therapeutic target for cancer treatment. In addition to classical view of mitochondria in cancer biology, recent studies found novel pathophysiological roles of mitochondria in cancer. In this review, we introduce recent concepts of mitochondrial roles in cancer biology including mitochondrial DNA mutation and epigenetic modulation, energy metabolism reprogramming, mitochondrial channels, involvement in metastasis and drug resistance, and cancer stem cells. We also discuss the role of mitochondria in emerging cancer therapeutic strategies, especially cancer immunotherapy and CRISPR-Cas9 system gene therapy. Semin Cancer Biol. 2017 Jun 13. pii: S1044-579X(17)30157-8. [Epub ahead of print].)

- Større risiko for kræft blandt kvinder i fremtiden. Kræftrisikoen vil stige seks gange så meget for kvinder som for mænd i løbet af de næste tyve år, ifølge eksperter.

(Anm: Større risiko for kræft blandt kvinder i fremtiden. Kræftrisikoen vil stige seks gange så meget for kvinder som for mænd i løbet af de næste tyve år, ifølge eksperter. Fedme, rygning og alkohol bliver nævnt som hovedårsagerne til udviklingen. (jyllands-posten.dk 3.2.2017).)

(Anm: Magsårsbakteriers simstil kan förutspå cancer. Genom att studera magsårsbakteriers förmåga att klara hålla sig kvar i magens sura och turbulenta miljö tror sig forskare nu ha hittat ett sätt att förutspå magcancer. (…) Forskarna i Umeå har alltså lyckats avslöja magsårsbakteriens Helicobacter pylor simstil i magen och hur den gör allt för att undvika den frätande magsyran i magens mitt. (netdoktor.se 3.4.2017).)

(Anm: Å være overvektig på ethvert tidspunkt øker risikoen for død. Being overweight at any point increases risk for death. People who are obese or overweight at any point in their adult lives are at greater risk of death from cardiovascular disease, cancer, and other causes than those who maintain a normal weight, according to an analysis of data from three large cohort studies published in Annals of Internal Medicine.1 BMJ 2017;357:j1650 (Published 04 April 2017).)

- Blærekreft: - Det både snakkes om og forskes lite på blærekreft.

(Anm: Blærekreft: - Det både snakkes om og forskes lite på blærekreft. Symptomene kan ligne symptomene på urinveisinfeksjon, derfor er den ofte vanskelig å kjenne igjen. Blærekreft er en kreftsykdom det snakkes, skrives om og forskes lite på. Symptomene på blærekreft kan ligne symptomene på en urinveisinfeksjon. Kvinner kan dermed bli behandlet mot det istedenfor å bli utredet for blærekreft, og kvinner har dårligere prognose enn menn ved denne kreftsykdommen. (kk.no 12.6.2017).)

- Miss vanlig vid cancerkoll av IBD-patienter.  (- Av de runt 470 individer som senare insjuknade i kolorektal cancer hade en tredjedel bland dem med Crohns sjukdom och hälften av dem med ulcerös kolit fått cancern diagnostiserad trots att koloskopi som gjorts i vissa fall bara tre månader tidigare inte visade på någon cancer.)

Miss vanlig vid cancerkoll av IBD-patienter
netdoktor.se 25.5.2017
Patienter med inflammatorisk tarmsjukdom, IBD löper större risk att drabbas av kolorektal cancer och genomgår därför koloskopi-kontroller. En ny svensk studie pekar dock på att många fall ändå missas vid kontrollerna.

– Det här är högre siffror än vi förväntat oss. Här finns en potential till förbättring, säger Anna Forsberg, gastroenterolog och överläkare vid Capio S:t Görans sjukhus.

Tillsammans med forskarkollegor gick hon igenom runt 79 000 koloskopier vilka utfördes på 41 000 svenska patienter med IBD under åren 2001 till 2010.

Missade fall trots koloskopi
Av de runt 470 individer som senare insjuknade i kolorektal cancer hade en tredjedel bland dem med Crohns sjukdom och hälften av dem med ulcerös kolit fått cancern diagnostiserad trots att koloskopi som gjorts i vissa fall bara tre månader tidigare inte visade på någon cancer.

Läs också: IBD-vård med fokus på mer än tarmen efterfrågas

– Sådan så kallad postkoloskopicancer är en kvalitetsmarkör, även om det är svårt att veta vad som är en rimlig siffra. Men jämför vi med personer utan IBD så är risken för postkoloskopicancer mycket högre. En orsak är antagligen att cancerutveckling vid IBD ofta ser annorlunda ut med mer diskreta förändringar i tarmslemhinnan, säger Anna Forsberg. (…)

(Anm: Probiotics may become new preventative or therapeutic strategy for IBD-related colon cancer (news-medical.net 14.9.2017).)

(Anm: Gut bacteria mediate link between diet and colorectal cancer. New research provides further evidence that what we eat alters gut bacteria to affect colorectal cancer risk, after linking a high-fiber diet to a reduced risk of colorectal cancer containing Fusobacterium nucleatum. Study leader Dr. Shuji Ogino - from the Dana-Farber Cancer Institute of the Harvard T.H. Chan School of Public Health in Boston, MA - and colleagues report their findings in JAMA Oncology. (medicalnewstoday.com ).)

(Anm: Greater gut bacteria diversity linked to longer progression-free survival in metastatic melanoma patients. (news-medical.net 14.6.2017).)

(Anm: Symptomer på sykdom i magen eller tarmen. Det er mange forskjellige sykdommer som kan gi mageproblemer. Tilstedeværelse av visse symptomer i tillegg til mageplagene bør vektlegges. (lommelegen.no 21.4.2017).)

(Anm: Tidsgaranti for kreftbehandling. (- Pakkeforløpet.) (aftenposten.no 7.7.2015).)

(Anm: Et godt liv etter kreften. Kreftfri betyr ikke nødvendigvis at du er frisk. Derfor vil Høyre innføre bedre oppfølging av kreftpasienter etter endt sykehusbehandling. (…) Pakkeforløp hjem. Kreft rammer 30.000 mennesker i Norge hvert år. 200.000 lever i dag med en kreftsykdom.  Å bli rammet av kreft gir en dramatisk livsendring for pasienter og pårørende. Bedre kreftoppfølging vil gi veldig mange et bedre liv når kreftcellene er borte. (benthoie.blogg.no 13.8.2017).)

- Kreft. Pakkeforløp for kreft, Nasjonale handlingsprogrammer med retningslinjer og Nasjonale screeningprogram er sentrale tiltak i Nasjonal kreftstrategi.

(Anm: Kreft. Pakkeforløp for kreft, Nasjonale handlingsprogrammer med retningslinjer og Nasjonale screeningprogram er sentrale tiltak i Nasjonal kreftstrategi. Helsedirektoratet er ansvarlig for koordinering og oppfølging av disse og kreftforebyggende tiltak. (helsedirektoratet.no).)

(Anm: Medisinprofessor: Norske kreftpasienter forskjellsbehandles. Kreftpasienters mulighet til å få utprøvende behandling avhenger av hvor de bor og hvor ressurssterke de er, mener professor Steinar Aamdal. I Danmark er dødssyke kreftpasienter garantert svar i løpet av 10 dager på om det finnes andre behandlingsmuligheter for dem, som Aftenposten skrev lørdag. (aftenposten.no 25.5.2017).)

(Anm: Oslo universitetssykehus: Kun 4 av 10 kreftpasienter får behandling innen fristen (aftenposten.no 12.1.2016).)

(Anm: Gut bacterium can stop chemotherapy from causing cancer cell death. Fusobacterium nucleatum promotes resistance to chemotherapy in colon cancer patients by turning off the push button for cancer cell suicide. Researchers at Michigan Medicine and in China showed that a type of bacterium is associated with the recurrence of colorectal cancer and poor outcomes. They found that Fusobacterium nucleatum in the gut can stop chemotherapy from causing a type of cancer cell death called apoptosis. (news-medical.net 27.7.2017).)

(Anm: Studie avslører: - 37.000 krefttilfeller kan unngås i Norge. Dersom ingen i Norge var overvektige, hadde man unngått minst 37.000 krefttilfeller de neste tiårene, ifølge en ny undersøkelse. (…) Studien er et samarbeid mellom flere nordiske forskere. Den er publisert i European Journal of Cancer og omtales i Dagens Medisin og VG. Totalt i Norden mener forskerne at 205.000 krefttilfeller kan unngås uten fedme. I Norge er det snakk om 37.245 tilfeller i perioden 2016 til 2045. Forskerne understreker at det er urealistisk at man klarer å unngå alle tilfellene. (©NTB) (hegnar.no 21.5.2017).)

- Nei, det sitter ikke i hodet! (- Det er utmattende å være kreftpasient med alt det fører med seg av medisiner, bivirkninger og senskader. Men det aller mest utmattende for mange av oss er å prøve å få våre omgivelser til å forstå hvordan vi faktisk har det etterpå.)

Nei, det sitter ikke i hodet!
dagsavisen.no 26.4.2017
Stadig flere overlever kreft i Norge, men senskader og bivirkninger rammer mange kreftpasienter.

Det er utmattende å være kreftpasient med alt det fører med seg av medisiner, bivirkninger og senskader. Men det aller mest utmattende for mange av oss er å prøve å få våre omgivelser til å forstå hvordan vi faktisk har det etterpå. 

Når kreften er behandlet, alle er glade og livet på nytt kan leves til fulle, hvorfor er vi fortsatt så slitne?  Vi er jo friske!  Er vi ikke glade? Vil vi ikke leve som før?  Sitter vi fast i krefthistorien?

Kreftforeningens tall sier at opp mot 35% av kreftpasientene får utmattelse/fatigue som en av senskadene.  Min påstand er at mørketallene er store, at det er mange som ikke fanges opp i systemet.  Hvorfor?  Fordi utmattelse som senskade er underkommunisert og fortsatt ofte ikke tas på alvor.    

Vi som er rammet, strever daglig med å forklare svigermor, ektefelle, barn, foreldre, venner, arbeidsgiver, saksbehandler hos nav – og til og med leger – hva vi sliter med.  Stadig møter vi holdninger og gode råd som «det er jo bare å ta seg sammen», «du må trene mer», «sove mer», «alle blir jo litt slitne i blant».  Og «du ser jo så frisk ut».  Eller «du må tenke positivt, ikke grave deg ned i krefthistorien, kom deg videre!» (…)

- Kreftforeningen: NAV har gjort saksbehandlingsfeil i 1400 saker - bare i år. Kreftforeningens jurister hevder å ha oppdaget feil i saksbehandlingen av 1400 saker hos NAV bare så langt i 2018. – Et rettssikkerhetsproblem, sier generalsekretær Anne Lise Ryel.

(Anm: Kreftforeningen: NAV har gjort saksbehandlingsfeil i 1400 saker - bare i år. Kreftforeningens jurister hevder å ha oppdaget feil i saksbehandlingen av 1400 saker hos NAV bare så langt i 2018. – Et rettssikkerhetsproblem, sier generalsekretær Anne Lise Ryel. Kreftforeningen har de siste årene opplevd en massiv økning i henvendelser om juridisk bistand fra kreftpasienter og pårørende. I 2011 hadde de 381 henvendelser, mens de så langt i år har fått over 3000. – Når du får kreft, kan listen med spørsmål bli lang. I Norge er vi heldige og har mange rettigheter, men det kan være vanskelig å få oversikt over hva du har krav på. Det hjelper ikke å ha rett hvis ikke du får rett, sier generalsekretær Anne Lise Ryel til VG. - I 80 prosent av sakene går Kreftforeningens rettshjelp inn i saken og bistår, og rundt 70 prosent av disse sakene dreier seg om NAV. - I 51 prosent av sakene som dreier seg om NAV har Kreftforeningen sett at NAV har endret vedtak etter at rettshjelpen kom på banen. – Bare i år har vi bistått i 1400 saker der NAV endrer vedtaket etter innspill fra oss. De fleste sakene dreier seg om arbeidsavklaringspenger, uføretrygd eller pleiepenger: – De fleste NAV-sakene vi mottar handler om at alvorlig langtidssyke har fått avslag på stønad. Det vil si kreftrammede som har fått sykepenger i ett år, men som fortsatt ikke er friske nok til å jobbe fulltid. Da trenger de, og har krav på, støtte fra NAV, forteller Ryel. Hun påpeker også at de mange feilene er alvorlig for de kreftpasientene og pårørende det gjelder, blant annet fordi mange havner i en økonomisk knipe. (vg.no 1.11.2018).)

- EN AV TRE SOM OVERLEVER KREFT FÅR SENSKADER: Håvard (51) overlevde kreften, men fikk 17 nye diagnoser. (– Jeg ville jo gjort det samme igjen. Jeg overlevde. Men jeg skulle gjerne visst på forhånd hva slags konsekvenser det ville få for meg og mitt liv.)

(Anm: EN AV TRE SOM OVERLEVER KREFT FÅR SENSKADER: Håvard (51) overlevde kreften, men fikk 17 nye diagnoser. Da kreften var borte regnet Håvard seg som frisk. Men ni år etter sliter han fortsatt med store senskader etter den kraftige kreftbehandlingen. I 2009 fikk Håvard Aagensen (51) kreft i nesen og halsen. For den sporty og friske 42-åringen var beskjeden et sjokk. Men han var kampklar. Seks uker med stråling hver dag, samt cellegiftbehandling gjorde susen. Han ble til slutt erklært kreftfri. Men ni år etter er fortsatt ikke livet som det var før han ble syk. – Jeg er ikke syk. Jeg ser ikke på meg selv som syk. Jeg er redusert og jeg har begrensninger. Men jeg har masse kapasitet, lyst, vilje og evne som er verdifull, sier Håvard til TV 2. (…) – Jeg ville jo gjort det samme igjen. Jeg overlevde. Men jeg skulle gjerne visst på forhånd hva slags konsekvenser det ville få for meg og mitt liv. Og det ønsker jeg å sette fokus på, sier Håvard. Stadig flere overlever kreft her i landet. Av de rundt 33.000 som hvert år får en kreftdiagnose overlever 70 prosent. Men av de igjen opplever også en tredel senskader. (tv2.no 5.3.2018).)

(Anm: I dag får 90 personer i Norge en kreftdiagnose. 63 overlever. 21 av dem får senskader. (aftenposten.no 27.2.2018).)

- «Eg fekk ikkje ta tilbake livet mitt. Eg var jo kreftfri og skulle ikkje vere sjuk lenger».

(Anm: «Eg fekk ikkje ta tilbake livet mitt. Eg var jo kreftfri og skulle ikkje vere sjuk lenger». ØVRE ÅRDAL (NRK): – Det kom som ei bombe på livet mitt. Anne Rachel Øren var ikkje budd på kva som venta etter kreftbehandlinga. (nrk.no 24.3.2018).)

– C-vitaminmangel og mitokondriell dysfunksjon ved Alzheimers sykdom.

(Anm: Vitamin C deficiency and mitochondrial dysfunction in Alzheimer's disease. Early clinical features of sporadic Alzheimer's disease include alterations in mitochondrial function that appear prior to classical features. Mitochondrial dysfunction increases the production of reactive oxygen species (ROS), which then drive the production of Amyloid beta, creating a vicious cycle accelerating Alzheimer's pathology. Vitamin C is an effective antioxidant and thus, could be protective against disease pathology. (…) These findings, published in Free Radical Biology and Medicine, suggest that vitamin C deficiency could contribute to the pathogenesis of Alzheimer's through altered mitochondrial function and that avoiding deficiency through diet and supplementation could protect against disease onset. (medicalxpress.com 4.12.2017).)

(Anm: Mitochondrial dysfunction in the APP/PSEN1 mouse model of Alzheimer’s disease and a novel protective role for ascorbate. Free Radical Biology and Medicine 2017;112: 515-523 (November 2017).)

(Anm: Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom. (Medication-induced mitochondrial damage and disease.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Lege sier improvisert «kur» for sepsis har hatt bemerkelsesverdige resultater. (…) Spesialist i intensivbehandling Paul Marik sier at enkel behandling med infusjon av vitamin C og steroider har bemerkelsesverdig effekt på pasienter med potensielt dødelig tilstand. (independent.co.uk 24.3.2017).)

(Anm: High doses of vitamin C to improve cancer treatment passes human safety trial Clinical trials found that it is safe to regularly infuse brain and lung cancer patients with 800 - 1000 times the daily recommended amount of vitamin C as a potential strategy to improve outcomes of standard cancer treatments. In a work presented in Cancer Cell, University of Iowa researchers also show pathways by which altered iron metabolism in cancer cells, and not normal cells, lead to increased sensitivity to cancer cell death caused by high dose vitamin C. (worldpharmanews.com 31.3.2017).)

(Anm: Vitamin C modulates the immunotoxic effect of 17 alpha-methyltestosterone in Nile tilapia. Abstract. The synthetic androgen, 17 alpha-methyltestosterone (MT), is profusely used and practically needed in the production of all-male Nile tilapia fry; however, such androgenic hormones badly disrupt the immune system. This study aimed to alleviate or counteract the immunotoxic effect of MT using vitamin C (ascorbic acid, vit C). Biochemistry. 2017 Mar 21.)

Barn med kreft sliter med ettervirkninger
vg.no 16.10.2006
Rekordmange barn med kreft blir reddet av bedre behandling og medisiner. Men svært mange får alvorlige helseproblemer senere i livet. (...)

- Kan utendørs nattlig lyseksponering øke brystkreftrisikoen?

(Anm: Could outdoor light exposure at night heighten breast cancer risk? High exposure to outdoor lighting at nighttime may be a risk factor for breast cancer development, a new study suggests. (…) Lead study author Peter James, of the Harvard Pilgrim Health Care Institute at Harvard Medical School in Boson, MA, and colleagues published their findings today in the journal Environmental Health Perspectives. (medicalnewstoday.com 17.8.2017).)

- Prosessert mat knyttet til kreftrisiko hos slanke eldre kvinner.

(Anm: Processed foods linked with cancer risk in slim older women. (…) Surprisingly, they found that what might place some older women at risk of obesity-related cancers is not their body weight, but the quality of their nutrition. The findings have been published in the latest issue of the Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics. (medicalnewstoday.com 17.8.2017).)

- Hvorfor forårsaker kjemoterapi hårtap?

(Anm: Why does chemotherapy cause hair loss? (…) The level of hair loss, or chemotherapy-induced alopecia (CIA), depends on the type of cancer, the specific drug, and the dose and pattern of the treatment. (…) Hair regrowth after chemotherapy usually starts within 1 to 3 months after the therapy has finished. Up to 60 percent of patients report a change in hair color or structure during the first wave of hair regrowth, with many experiencing curlier hair. However, these changes are mostly temporary, and hair returns to normal eventually. (medicalnewstoday.com 25.8.2017).)

- Langvarige virkninger av kjemoterapi.

Chemo effect may last for years (Langvarige virkninger av kjemoterapi)
latimes.com 9.10.2006
Chemotherapy can cause changes in the brain's metabolism and blood flow that can last as long as 10 years, a discovery that may explain the mental fog and confusion that affect many cancer survivors, researchers said Thursday.

The researchers, from UCLA, found that women who had undergone chemotherapy five to 10 years earlier had lower metabolism in a key region of the frontal cortex. (...)

(Anm: Å leve med utmattelse etter kreft. Den skjulte kreftsenskaden som rammer nesten 35 prosent. Å bli kreftfri er ikke synonymt med å være frisk. Kreftsyke Jeanette (40) kjenner daglig på skrekken for at hun skal bli rammet. (dagbladet.no 31.10.2017).)

(Anm: Men appear to have worse chemotherapy-induced cardiomyopathy than women, research shows. Men seem to have worse chemotherapy-induced cardiomyopathy than women despite receiving similar cancer treatments, according to research presented today at EuroCMR 2017. (news-medical.net 25.5.2017).)

- FDA advarsel om anafylaksi med Rolapitant (varubi) mot CINV (kjemoterapi-indusert kvalme og oppkast.)

(Anm: FDA Warning on Anaphylaxis With Rolapitant for CINV. A warning about anaphylaxis, anaphylactic shock, and other hypersensitivity reactions occurring with the use of rolapitant (Varubi, Tesaro Inc) in patients with cancer has been highlighted by the US Food and Drug Administration in a MedWatch bulletin. Rolapitant is a substance/ neurokinin receptor antagonist indicated for the prevention of delayed nausea and vomiting associated with cancer chemotherapy in adults. It was approved in the United States in September 2015 and was recently added to the drugs recommended in antiemetic guidelines from the American Society of Clinical Oncology. Anaphylactic and hypersensitivity reactions to the drug, some of which have required hospitalization, have been reported in the postmarketing setting, says the drug manufacturer, Tesaro, in a letter to healthcare professionals. (medpagetoday.com 16.1.2018).)

(Anm: Rolapitant (INN,[2] trade name Varubi /vəˈruːbi/ vuh-ROO-bee in the US and Varuby in Europe) is a drug originally developed by Schering-Plough and licensed for clinical development by Tesaro, which acts as a selective NK1 receptor antagonist (antagonist for the NK1 receptor).[3] It has been approved as a medication for the treatment of chemotherapy-induced nausea and vomiting (CINV) after clinical trials showed it to have similar or improved efficacy and some improvement in safety over existing drugs for this application.[4][5][6][7] (en.wikipedia.org).)

- Kjemoterapipasienter kan bli syke fordi de ikke er klar over matforgiftningsrisiko.

(Anm: Chemotherapy patients may be falling ill because they aren’t aware of the food poisoning risks. Already suffering debilitating side effects, chemotherapy patients could be made seriously ill by the food they eat. Whether knowingly or not, even the healthiest eaters may not follow the best food safety practices. Advice on how to properly handle and store food, for example, is not always adhered to, which can lead to serious illnesses. Eating nutritious food alone is not enough to keep your body at its optimum. Food needs to be safe, too – particularly if you have a compromised immune system. (independent.co.uk 12.12.2017).)

(Anm: Mechanisms of Neurotoxic Symptoms as a Result of Breast Cancer and Its Treatment: Considerations on the Contribution of Stress, Inflammation, and Cellular Bioenergetics. (…) SUMMARY: We propose reduced cellular energy (mitochondrial dysfunction) induced by inflammation, oxygen radical production, and stress as a result of cancer and/or cancer treatment as a final mechanism underlying neurotoxic symptoms. Curr Breast Cancer Rep. 2017;9(2):70-81.)

(Anm: Tarmkreftpasienter kan slippe halvparten av cellegift-kuren. – Forskningsresultater som fører til at vi skal gjøre mindre, og ikke mer, for betydelige pasientgrupper, er veldig oppløftende nyheter i vår bransje, sier overlege Hanne Hamre. (dagensmedisin.no 4.6.2017).)

(Anm: Bør unngå tung trening under cellegiftbehandling. Etter resultatene av en norsk studie, anbefaler forskerne at pasienter på cisplatinbasert cellegift bør unngå trening med høy intensitet. (…) Thorsen er forsker ved Nasjonal kompetansetjeneste for seneffekter etter kreftbehandling, og studien legges frem i form av en poster på ASCO mandag. Alvorlige hendelser Thorsen forteller at studien ble stoppet etter inklusjon av 19 pasienter, på grunn av uventede alvorlige hendelser. Pasientene ble randomisert til en treningsgruppe eller en kontrollgruppe. (dagensmedisin.no 4.6.2017).)

(Anm: - Tren selv om du er alvorlig syk. Sammen med Helle Aanesen startet Grete Waitz «Aktiv Mot Kreft» i 2007. Organisasjonen jobber aktivt for å motivere til trening for å forebygge kreft og andre sykdommer, og for tilrettelegging av trening som en del av behandling for kreft. (vg.no 21.11.2009).)

Chemotherapy in Childhood Can Bring Adult Heart Woes
healthfinder.gov 20.7.2006
Researchers are seeking ways to prevent this long-term complication. (...)

Chemo More Dangerous Than Thought for Kids (Kjemo farligere enn trodd hos barn.)
USA TODAY 1.7.2004
Studie finner at terapi forårsaker genetisk skade hos overlevende etter leukemi. (Therapy causes genetic damage in leukemia survivors, study finds.)

-- Barn med akutt lymfatisk leukemi (ALL), som lider genetisk skade forårsaket av kjemoterapi, kan ha en økt risiko for ytterligere kreft og andre lidelser senere i livet. (- Children with acute lymphocytic leukemia (ALL) who suffer genetic damage caused by chemotherapy may face an increased risk of further cancers and other diseases later in life.)

De dårlige nyheter kommer fra en studie publisert av University of Vermont Medical School i 1. juli-utgaven av Cancer Research. (That bad news comes from a University of Vermont Medical School study published in the July 1 issue of Cancer Research.)

Studien fant at 45 barn, som fikk kjemoterapi og overlevde sin sykdom, hadde en 200-doblet økning i hyppigheten av somatiske mutasjoner i sin DNA. Disse genetiske forandringer blir værende innesluttet i barns DNA. (...) (The study found 45 children who received chemotherapy and survived their disease had a 200-fold increase in the frequency of somatic mutations in their DNA. These genetic changes remain embedded in the children's DNA.)

(Anm: What is leukemia? - Danilo Allegra and Dania Puggioni (ed.ted.com).)

(Anm: Starving cancer cells instead of feeding them poison (medicalnewstoday.com 16.5.2015).)

Lille studie: Kemoterapi kan få brystkræft til at sprede sig. Kemoterapi kan i nogle tilfælde gøre det nemmere for kræftceller at sprede sig til andre dele af kroppen og danne nye kræftknuder, viser ny forskning. Skræmmende læsning, men ikke en endelig konklusion, mener dansk forsker.

(Anm: Lille studie: Kemoterapi kan få brystkræft til at sprede sig. Kemoterapi kan i nogle tilfælde gøre det nemmere for kræftceller at sprede sig til andre dele af kroppen og danne nye kræftknuder, viser ny forskning. Skræmmende læsning, men ikke en endelig konklusion, mener dansk forsker. Ifølge nyt amerikansk studie kan kemoterapi være med til at få brystkræft til at sprede sig til resten af kroppen. Brystkræftramte kvinder skal dog stadig følge deres læges anvisninger, siger forsker. (…) Selvom forskerne nu har nogle biomarkører, de kan bruge til at afgøre, om patienter er i risikozonen for spredning i deres kræftsygdom under en kemoterapibehandling, mangler de stadig at finde ud af, hvordan de bedst kan bruge dem. (videnskab.dk 10.7.2017).)

(Anm: Neoadjuvant chemotherapy induces breast cancer metastasis through a TMEM-mediated mechanism. Sci Transl Med. 2017 Jul 5;9(397). pii: eaan0026.)

- Vitamin C kan forhindre leukemi i å utvikle seg. (- Our results suggest that high-dose vitamin C - and it's important to note that this means doses that have to be administered [intravenously] - might have therapeutic benefit in TET2-mutant myelodysplastic syndrome, either alone or in combination with current demethylating therapies and/or PARP inhibitors.)

(Anm: Vitamin C may stop leukemia from progressing. Since the 1970s, researchers have taken an interest in high-dose vitamin C and its therapeutic potential for treating cancer. New research shows how vitamin C might stop leukemic stem cells from multiplying, and thus block some forms of blood cancer from advancing. The evidence for vitamin C as an effective treatment for cancer remains controversial. Several studies have shown that it works against a wide variety of cancers, including pancreatic cancer, liver cancer, colon cancer, and ovarian cancer. Other studies, however, have suggested that it might make chemotherapy less effective. New research - conducted by scientists at the Perlmutter Cancer Center at New York University (NYU) Langone Health in New York City - investigates the effect of vitamin C on blood cancer. The first author of the study is Luisa Cimmino, Ph.D., an assistant professor in the Department of Pathology at NYU Langone Health, and the findings were published in the journal Cell. (…) "Our results suggest that high-dose vitamin C - and it's important to note that this means doses that have to be administered [intravenously] - might have therapeutic benefit in TET2-mutant myelodysplastic syndrome, either alone or in combination with current demethylating therapies and/or PARP inhibitors." Benjamin Neel, Ph.D. (medicalnewstoday.com 17.8.2017).)

(Anm: How Vitamin C May Help Cancer Treatments Work Better. Cancer treatments are often hard on patients, but the side effects and challenges are necessary to control or even destroy tumor cells. Now researchers say there may be a way to make those treatments work even better. In a study published in Cancer Cell, scientists say that giving people high doses of vitamin C during treatment may weaken cancer cells and make them more vulnerable to the effects of chemotherapy and radiation. (time.com 5.4.2017).)

(Anm: Vitamin C can target and kill cancer stem cells, study shows. Cancer is currently one of the top killers worldwide, and the number of cancer cases is only expected to rise. Although there are a number of therapies available, most of them are toxic and cause serious side effects. New research examines the impact of the natural vitamin C on cancer cell growth. (…) New research, published in the journal Oncotarget, examines the effectiveness of three natural substances, three experimental drugs, and one clinical drug in stopping the growth of these cancer stem cells (CSCs.) (…) Vitamin C up to 10 times more effective than experimental drugs. (…) "We have been looking at how to target cancer stem cells with a range of natural substances including silibinin (milk thistle) and CAPE, a honey-bee derivative, but by far the most exciting are the results with vitamin C. Vitamin C is cheap, natural, nontoxic and readily available so to have it as a potential weapon in the fight against cancer would be a significant step." (medicalnewstoday.com 13.3.2017).)

- 6 av 10 mener vi har et todelt helsevesen

6 av 10 mener vi har et todelt helsevesen
aftenposten.no 27.3.2017
De siste årene er det kommet kreftmedisiner på markedet som ikke benyttes av norsk helsevesen blant annet fordi de er for dyre.

Generalsekretær Anne Lise Ryel i Kreftforeningen tror enkeltsaker om kreftbehandling med immunterapi har skapt et inntrykk av at helsevesenet ikke er likt for alle.

Flere betaler privat: Bekostet seks behandlinger selv

Spørreundersøkelsen «Helsepolitisk barometer» viser at et flertall mener helsevesenet er delt:

 • 61 prosent av befolkningen opplever at vi har et helsevesen der personlig økonomi har betydning for hvor god behandling man får.
 • Personer med dårlig helse og de med dårlige erfaringer mener dette i sterkere grad enn andre.
 • 26 prosent er uenig i at personlig økonomi spiller noen rolle.

Ryel: - Et tankekors

Ryel mener det er et tankekors at så mange mener at vi har et todelt helsevesen.

– Bærebjelken i vårt helsevesen er et likeverdig tilbud til alle, og det er trist om det nå skapes inntrykk av noe annet, sier hun. (…)

(Anm: Kreftforeningen frykter delt helsevesen (vg.no 15.12.2016).)

(Anm: Kreftspesialist Arne Berg: – Norge har et todelt helsevesen. (…) Eneste måten å løse problemet på er ved å styrke offentlig helsevesen, sier Berg, som også er styremedlem i Norsk onkologisk forening, til VG. (vg.no 1.6.2017).)

- Så lever du livet – med obotlig blodcancer. Att diagnostiseras med kroniska blodcancersjukdomen myelom är självklart i grunden mycket allvarligt

(Anm: Så lever du livet – med obotlig blodcancer. Att diagnostiseras med kroniska blodcancersjukdomen myelom är självklart i grunden mycket allvarligt. Samtidigt fortsätter livet sin gång och det gäller därför att försöka hänga på. För det går att leva med sjukdomen. Men det gäller att tänka till. Så vad kan man då göra själv? Att ge generella tips och råd till en person med myelom är inte lätt. Inte minst i och med att sjukdomen ter sig olika från person till person. Men det finns ändå vissa grundregler att förhålla sig till. (netdoktor.se 20.6.2017).)

- Har du koll på blodcancer? Inom begreppet blodcancer ryms ett flertal olika cancersjukdomar i blod, benmärg eller körtlar – denna utbildning inriktar sig på blodcancersjukdomen myelom.

(Anm: Har du koll på blodcancer? Inom begreppet blodcancer ryms ett flertal olika cancersjukdomar i blod, benmärg eller körtlar – denna utbildning inriktar sig på blodcancersjukdomen myelom. Drygt 3 000 personer lever med myelom i Sverige idag och varje år diagnostiseras cirka 600 nya fall. Myelom är något vanligare bland män än kvinnor, och de flesta som får diagnosen är över 60 år. Sjukdomen är i dag inte möjlig att bota, men numera kan man leva med myelom i många år med relativt god livskvalitet tack vare olika typer av behandling, som även har resulterat i att överlevnaden har ökat. Genom att ta del av utbildningen på Blodcancer-koll.se lär du dig mer om myelom och dess behandling samt vad du själv kan göra för att leva ett bra liv med sjukdomen. Välkommen att ta del av de senaste rönen om myelom! (netdoktor.se 12.7.2017).)

- Har du koll på blodcancer? (…) Genom att ta del av utbildningen på Blodcancer-koll.se lär du dig mer om myelom och dess behandling samt vad du själv kan göra för att leva ett bra liv med sjukdomen. Välkommen att ta del av de senaste rönen om myelom!

(Anm: Har du koll på blodcancer? (…) Genom att ta del av utbildningen på Blodcancer-koll.se lär du dig mer om myelom och dess behandling samt vad du själv kan göra för att leva ett bra liv med sjukdomen. Välkommen att ta del av de senaste rönen om myelom! (netdoktor.se 7.8.2017).)

- Behandlingen kan gi gode resultater, men bare for fem prosent av pasientene med en spesiell genmutasjon.

(Anm: Bjørg Dalen (47) reddet livet med privat kreftbehandling – fikk medisin som det offentlige ikke kan tilby. (…) Behandlingen er ikke vanlig blant tarmkreftpasienter, men legene ved Drammen sykehus sier en liten pasientgruppe med en spesiell kreftmutasjon kan oppleve effekt. (…) På Drammen sykehus blir Vidar fortalt at behandlingen kan gi gode resultater, men bare for fem prosent av pasientene med en spesiell genmutasjon. (…) Flere kreftleger VG har snakket med mener Norge har et todelt helsevesen innen kreftbehandling: (se faktaboks). De som kan betale, får tilgang til nye medisiner. (vg.no 18.6.2017).)

(Anm: Sigrid Bratlie, seniorrådgiver, Bioteknologirådet. Vil genredigere bort kreft, blindhet, HIV og arvelige sykdommer. Genredigeringsmetoden CRISPR gir nytt håp til kreftpasienter og mange andre pasientgrupper, spesielt de med arvelige sykdommer det ikke finnes annen behandling for. (nrk.no 12.5.2017).)

- Medias-klinikken selger kreftbehandling norske leger fraråder.

(Anm: Medias-klinikken selger kreftbehandling norske leger fraråder. Slik gikk det med 38 norske pasienter. Legene i Norge sier du ikke kan bli frisk. En klinikk i utlandet tilbyr håp. Hva gjør du? (…) Minst 70 kreftsyke nordmenn har fått behandling på Medias Klinikum i Tyskland. Sykehuset vil ikke si hvordan det har gått med dem. (aftenposten.no 12.5.2017).)

(Anm: Medias Klinikum brukte døde kreftpasienter i markedsføring. I reklame og artikler fortalte den tyske klinikken hvor godt behandlingen har virket for navngitte pasienter. Men flere av dem var allerede døde av kreft. (aftenposten.no 18.5.2017).)

(Anm: Mannen som kjøpte livet. Rolf Iversen skulle vært død for flere år siden, men han overlevde. Derfor saksøker han staten og krever én million kroner. (…) Tidligere i år skrev Aftenposten i en større artikkelserie at Forbrukerombudet hadde kalt markedsføringen til Oncolomed «villedende», «urimelig», «mangelfull» og «ulovlig». For eksempel skrev Oncolomed på sine hjemmesider at «Oncolomed har samlet de beste avdelingene fra et globalt nettverk av sykehus». At de er de «beste» er vanskelige å bevise. Et av sykehusene Oncolomed har vært med å sende nordmenn til, ble sjekket ekstra nøye av Aftenposten. Medias-klinikken i Tyskland. Over 70 nordmenn har dratt til stedet som ble kalt «Håpets hotell» i en VG Pluss sak. Ifølge Aftenposten hadde 31 av 38 pasienter som de hadde kartlagt, dødd innen et halvt år etter de hadde fått behandling ved Medias-klinikken. Torkel Oftedal leder selskapet Oncolomed som bistår kreftpasienter som ønsker å få behandling i utlandet. Oftedal protesterer både på Forbrukerombudets konklusjon og Aftenpostens saker. – De som kommer til oss, er i stadiet tre og fire og er oppgitt her hjemme. Det blir helt absurd å sammenligne dem med en ny pasient som kommer i et system her hjemme. Oftedal har skrevet både leserinnlegg og protestert på andre måter mot mediesakene, men likevel har helseminister Bent Høie gått ut og ment at Oncolomed skor seg på andres lidelse. (nrk.no 2.10.2017).)

- Kreftpasient må samle inn penger for å fortsette kampen mot staten. Rolf Iversen vant mot staten i tingretten, men staten anket. Nå får staten kritikk for å være en for tøff motstander med utømmelige ressurser mot pasienter som søker erstatning.

(Anm: Kreftpasient må samle inn penger for å fortsette kampen mot staten. Rolf Iversen vant mot staten i tingretten, men staten anket. Nå får staten kritikk for å være en for tøff motstander med utømmelige ressurser mot pasienter som søker erstatning. – Jeg synes det var leit, trist og skuffende at staten valge å anke en så klar dom. Den tidligere kreftpasienten, Rolf Iversen, møter NRK hjemme i stua i Sandnes. I leiligheten han har måttet belåne ekstra. Han anslår å ha brukt over tre år og over 300.000 kroner på saken mot Norsk pasientskadeerstatning (NPE) og staten. I fjor høst trodde han at kampen var over da staten ble dømt til å betale ham 650.000 kroner i erstatning og drøyt 350.000 kroner i saksomkostninger. Staten hadde erkjent svikt, men kun tilbudt Iversen 15.000 kroner. Men rett før jul valgte staten å anke. – Nå er kassen tom, men jeg har ikke lyst å gi meg. Jeg trenger hjelp med å få inn penger slik at jeg kjøre saken videre. (nrk.no 6.2.2018).)

- Kreftpasient vant mot staten. Staten er dømt til å betale totalt én million kroner i erstatning og saksomkostninger til Rolf Iversen. Han ble gitt opp av det norske helsesystemet, men reddet livet med dyr behandling i Tyskland.

(Anm: Kreftpasient vant mot staten. Staten er dømt til å betale totalt én million kroner i erstatning og saksomkostninger til Rolf Iversen. Han ble gitt opp av det norske helsesystemet, men reddet livet med dyr behandling i Tyskland. (…) – Viktig dom Staten er dømt til å betale 650.000 kroner i erstatning og 358.000 kroner i saksomkostninger. – Tingretten gir en god beskrivelse av juss, en god beskrivelse av faktum og foretar en grundig konkret vurdering i denne saken, sier Iversens advokat, Christian Thrane Asserson. Han tror dommen kan få betydning for flere saker der det foreligger svikt. Dommen kan bli prinsipielt viktig. – Det er klart denne dommen vil få betydning for andre saker, sier Asserson. Kan anke NRK har vært i kontakt med staten ved Helseklage. De ønsker ikke å kommentere saken på nåværende tidspunkt, heller ikke om staten ønsker å anke dommen. De har en måned på seg på å ta avgjørelsen. (nrk.no 27.11.2017).)

(Anm: Pasient ved omstridt kreftklinikk er tilkjent erstatning. Pasientskadenemnda er dømt til å betale en kreftpasient som reiste til den omstridte Medias Klinikum, erstatning for behandlingsutgifter. (…) (Anm: Pasient ved omstridt kreftklinikk er tilkjent erstatning. Pasientskadenemnda er dømt til å betale en kreftpasient som reiste til den omstridte Medias Klinikum, erstatning for behandlingsutgifter. (aftenposten.no 27.11.2017).)

(Anm: Kreftrammede Rolf Iversen fikk millionerstatning i Tingretten. Nå anker staten. Rolf Iversen ble i Stavanger tingrett tilkjent erstatning fra Pasientskadenemnda. Staten anker dommen. Stavangermannen avbrøt behandlingen i Norge og reiste til den omstridte Medias Klinikum og betalte for behandling der. Han gikk til søksmål mot staten for at han måtte betale av egen lomme og fikk medhold i at han hadde krav på erstatning i Tingretten. Erstatningsbeløpet 650.000 kroner. I tillegg er staten dømt til å betale 358.000 kroner i saksomkostninger. Staten har hele tiden ment at det ikke er påvist at behandlingen han fikk i Tyskland, er relevant. Nå anker staten dommen. Les om dommen her.(aftenposten.no 21.12.2017).)

- Vi er nødt til å stoppe kvakksalverne. (- Ikke vitenskapelig dokumentert. Aftenposten har tidligere omtalt nettstedet Kreftkamp.no, som har publisert flere historier om pasienter som har tatt alternativ behandling. Også den tyske kreftklinikken Medias Klinikum er blitt omtalt flere ganger på Kreftkamp.no.) (- Forbrukerombudet har i etterkant av Aftenpostens artikler slått fast at Oncolomeds markedsføring av den tyske kreftbehandlingen har vært villende, urimelig, mangelfull og ulovlig.)

(Anm: - Vi er nødt til å stoppe kvakksalverne. Linda Hofstad Helleland (H) vil ha full gjennomgang av lovverket mot useriøse aktører som markedsfører alternativ behandling. Reaksjonen kommer etter at Aftenpostens Ingeborg Senneset i går skrev en kommentar om nettstedet Kreftfri.no. Nettsiden beskrives som «et ideelt prosjekt med det formål å presentere kreftforskning og kliniske erfaringer som kan benyttes for å reverse og kontrollere kreftsykdom». - Jeg blir veldig opprørt over at det går an å utnytte mennesker som er syke på denne måten. Mange useriøse nettsider driver dessverre aggressiv markedsføring direkte mot syke mennesker i en sårbar situasjon. Vi er nødt til å stoppe disse kvakksalverne, sier Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland. Hun har også ansvaret for forbrukerpolitikk, og vil ta et kraftig oppgjør med markedsføring av alternativ og eksperimentell behandling. (…) Ikke vitenskapelig dokumentert Aftenposten har tidligere omtalt nettstedet Kreftkamp.no, som har publisert flere historier om pasienter som har tatt alternativ behandling. Også den tyske kreftklinikken Medias Klinikum er blitt omtalt flere ganger på Kreftkamp.no. (…) Forbrukerombudet har i etterkant av Aftenpostens artikler slått fast at Oncolomeds markedsføring av den tyske kreftbehandlingen har vært villende, urimelig, mangelfull og ulovlig. (aftenposten.no 13.4.2018).)

- Aftenposten beklager. I april 2018 publiserte Aftenposten en kommentar om nettstedet Kreftfri.no. Kommentaren ble fulgt opp med en nyhetsartikkel om nettstedet. Publiseringen av artiklene er i strid med våre etiske retningslinjer. (- Aftenposten beklager feilene og​ konsekvensene det har fått for Kreftfri.no.)

(Anm: Aftenposten beklager. I april 2018 publiserte Aftenposten en kommentar om nettstedet Kreftfri.no. Kommentaren ble fulgt opp med en nyhetsartikkel om nettstedet. Publiseringen av artiklene er i strid med våre etiske retningslinjer. I kommentaren skrev ​vi at ​nettstedet​ karakteriserte norsk helsevesen som “inhumane, ineffektive, korrupte sosiopater uten interesse for pasientens overlevelse”. Dette sitatet er feil. Vi burde ha tatt kontakt med eier av nettstedet for å kontrollere fakta i artikkelen og for å få hans kommentar til innholdet før vi publiserte. ​I nyhetssaken som ble publisert etter kommentaren, brakte vi flere påstander om nettstedet Kreftfri.no som det ikke er grunnlag for. ​Nettstedet ble ikke kontaktet i arbeidet med saken. Det​te er brudd på våre retningslinjer for kontroll av opplysninger. ​Aftenposten beklager feilene og​ konsekvensene det har fått for Kreftfri.no. (aftenposten.no 2.7.2018).)

- Advar alle du kjenner mot denne nettsiden. Kreftfri.no er noe av det drøyeste der ute akkurat nå. De har holdt det gående over tid. Lokker lesere med søkevennlige titler og forlokkende løfter om en kur fra manges vonde realitet og enda fleres aller største mareritt: kreft. (- De fremstiller norsk helsevesen som «inhumane, ineffektive, korrupte sosiopater uten interesse for pasientens overlevelse».)

(Anm: Advar alle du kjenner mot denne nettsiden | Ingeborg Senneset. Kreftfri.no er noe av det drøyeste der ute akkurat nå. De har holdt det gående over tid. Lokker lesere med søkevennlige titler og forlokkende løfter om en kur fra manges vonde realitet og enda fleres aller største mareritt: kreft. De kaller seg «et ideelt prosjekt med det formål å presentere kreftforskning og kliniske erfaringer som kan benyttes for å reversere og kontrollere kreftsykdom». (…) De har holdt det gående over tid. Lokker lesere med søkevennlige titler og forlokkende løfter om en kur fra manges vonde realitet og enda fleres aller største mareritt: kreft. De kaller seg «et ideelt prosjekt med det formål å presentere kreftforskning og kliniske erfaringer som kan benyttes for å reversere og kontrollere kreftsykdom». De fremstiller norsk helsevesen som «inhumane, ineffektive, korrupte sosiopater uten interesse for pasientens overlevelse». (aftenposten.no 11.4.2018).)

- Dette er det nordmenn døyr av. Kreft er den vanlegaste årsaka til at folk under 70 år i Noreg døyr, viser ein ny rapport frå Folkehelseinstituttet.

(Anm: Dette er det nordmenn døyr av. Kreft er den vanlegaste årsaka til at folk under 70 år i Noreg døyr, viser ein ny rapport frå Folkehelseinstituttet. Halvparten av dødsfalla blir forklart av røyking, rus og usunn livsstil. (…) Eldre befolkning Rapporten «Sykdomsbyrde i Norge 2015» viser dei norske resultata frå eit internasjonalt prosjekt. DYSTERT: Røyking har ein stor del av skulda for at folk døyr tidleg, seier Ole Alexander Opdalshei, assisterande generalsekretær i Kreftforeningen. (…) FØREBYGGING: Direktør ved Folkehelseinstituttet, Camilla Stoltenberg, meiner det er viktig å forske meir på dei ulike dødsårsakene for å betre kunne førebygge sjukdommane. (nrk.no 10.5.2017).)

(Anm: Forsinket behandling for 6 av 10. Bare 38 prosent av pasienter med nyrekreft ved Oslo universitetssykehus er behandlet innen anbefalt maksimaltid. For eggstokkreft er andelen på 40 prosent. (dagensmedisin.no 2.12.2016).)

- To til tre av 10 000 livmorhalsprøver som regnes for å være normale, kan i ettertid vise seg å være fra en kvinne som likevel får livmorhalskreft.

(Anm: Sveinung Sørbye, leder, Norsk Forening for Klinisk Cytologi, Ying Chen, leder, Den norske patologforening, Ameli Tropé, leder, Livmorhalsprogrammet, Kreftregisteret. Livmorhalskreft: Livmorhalskreft: føl deg trygg. Kan du stole på beskjeden du har fått om at celleprøven din er normal? Ja, det kan du! (…) Flere kvinner har stått fram den siste tiden, og fortalt sine sterke og viktige historier om hvordan de har blitt diagnostisert med livmorhalskreft, på tross av at de få år tidligere har fått beskjed om at livmorhalsprøven deres var normal. Selv om slike historier er vonde og såre, og påvirker oss i fagmiljøet på lik linje med alle andre, så er det viktig å huske på at dette er unntakene! To til tre av 10 000 livmorhalsprøver som regnes for å være normale, kan i ettertid vise seg å være fra en kvinne som likevel får livmorhalskreft. Feilmarginen er liten – men dét er naturligvis en fattig trøst for dem som rammes. (dagbladet.no 21.7.2017).)(Anm: Theas (26) celleprøver ble feiltolket – kreften ble oppdaget 1,5 år for sent. En fjerdedel av de som får påvist livmorhalskreft, har fått beskjed om normale prøver sist de tok prøve. Slik var det også for nå avdøde Thea Steen (26). (…) Sjekket seg, men kreften ble ikke oppdaget. SJEKKET SEG: Thea Steen tok to celleprøver, men kreften ble ikke oppdaget før det var for sent. Men Thea, som ivret for at andre skulle ta celleprøve, hadde en historie hun aldri fortalte. (tv2.no 5.3.2017).)

(Anm: Ny HPV-test kan avdekke langt flere tilfeller av livmorhalskreft. I flere saker har TV 2 fortalt hvordan en fjerdedel av kvinnene som årlig får påvist livmorhalskreft har fått beskjed om normale prøver i forkant. Flere kvinner og deres familier har fortalt hvordan celleprøver har blitt feiltolket og kreften oppdaget sent. Nå finnes en bedre metode for å oppdage celleforandringer som kan føre til livmorhalskreft, såkalt HPV-testing.  (tv2.no 27.3.2017).)

(Anm: Friskmeldt etter celleprøve – får senere påvist kreft. Rundt 70 norske kvinner får årlig diagnosen livmorhalskreft, selv om alt så normalt ut på siste celleprøve. Thea Steen var en av disse. (nrk.no 6.3.2017).)

(Anm: All About HPV What Is It? HPV stands for human papillomavirus. It’s a group of more than 150 different kinds of viruses. Some types never cause any problems, while others can lead to health issues, including certain kinds of cancer. You don't always see signs of HPV -- you can have it and not know it. (webmd.com 9.10.2017).)

- Ny metode kan utrydde livmorhalskreft: – Tør nesten ikke tro at det er sant. En ny metode får å ta livmorhalsprøve gjør det lettere å oppdage kreftformen tidligere. – Dette er virkelig et stort fremskritt, mener Thea Steens søster, Tonje

(Anm: Ny metode kan utrydde livmorhalskreft: – Tør nesten ikke tro at det er sant. En ny metode får å ta livmorhalsprøve gjør det lettere å oppdage kreftformen tidligere. – Dette er virkelig et stort fremskritt, mener Thea Steens søster, Tonje. (…) Kan utrydde kreften Den nye metoden kan være revolusjonerende i kampen mot livmorhalskreften i Norge fordi den vil fange opp flere celleforandringer som man kan behandle, og dermed redusere antall tilfeller av denne krefttypen. (tv2.no 8.2.2018).)

(Anm: Thea steen fikk kreftdiagnosen 1,5 år for sent: Slik skal de fange opp flere krefttilfeller (tv2.no 6.3.2017).)

(Anm: vil endre systemet etter TV 2s Reportasjer: Vil gjøre det mulig å sjekke alle tidligere celleprøver. Nå vil helsemyndighetene gjøre det mulig for alle laboratorier å sjekke celleprøver tilbake i tid – slik det allerede fungerer i Danmark og Sverige. (tv2.no 20.3.2017).)

(Anm: OUS SLITER MED Å BEHANDLE KREFTPASIENTER INNEN TIDEN. – Tallene hadde ikke kommet frem uten pakkeforløp. Helseminister Bent Høie mener at variasjoner mellom sykehusene i måloppnåelse for pakkeforløpene tas alvorlig av sykehuslederne. (dagensmedisin.no 2.12.2016).)

(Anm: Rett til kontaktlege i spesialisthelsetjenesten. Pasient som har alvorlig sykdom, skade eller lidelse, og som har behov for behandling eller oppfølging av spesialisthelsetjenesten av en viss varighet, har rett til å få oppnevnt kontaktlege. Denne retten står i spesialisthelsetjenesteloven § 2-5 c. (helsetilsynet.no 15.9.2016).)

(Anm: Munhålecancer ökar i Sverige. Allt fler svenskar får cancer i munhålan. Nu lyfter experter fram vikten av att vi ska undersökas för cancer i munhålan hos tandläkaren, rapporterar Runt 1 000 svenskar får munhålecancer varje år i Sverige. Det är dubbelt så många fler än de som drabbas av livmoderhalscancer, då ungefär 500 kvinnor drabbas per år.. (netdoktot.se 5.12.2016).)

(Anm: De vill kontrollera cancer – hos tandläkaren.  Allt fler får munhålecancer i Sverige. Nu vill experter att vi ska undersökas för cancer, eller se om vi ligger i riskzonen för sjukdomen, hos tandläkaren. Runt 1.000 personer får munhålecancer varje år i Sverige. Som en jämförelse är det runt 500 kvinnor som får livmoderhalscancer årligen. (svt.se 2.12.2016).)

(Anm: Kjemper for ny strålebehandling. Haukeland universitetssjukehus jobber nå med å få ny type strålebehandling. Den nye metoden gjør det mulig å stråle uten at pasienten får skader av behandlingen. (nrk.no 6.6.2016).)

(Anm: Kræftforskere kan ikke skaffe penge til lovende forskning i immunterapi. Forskere og Kræftens Bekæmpelse efterlyser en ny struktur for finansiering. Industrien støtter sjældent forskning uden patentudsigt. (medwatch.dk 11.4.2016).)

- Det tok akkurat en måned fra 23 år gamle Ida ble nektet celleprøve av livmorhalsen til hun fikk diagnosen livmorhalskreft.

(Anm: Livmorhalskreft: Ida har uhelbredelig livmorhalskreft: - Jeg er et levende eksempel på at det kan være for sent å vente til man er 25. Det tok akkurat en måned fra 23 år gamle Ida ble nektet celleprøve av livmorhalsen til hun fikk diagnosen livmorhalskreft. (…) Fikk ny type p-piller for å løse problemet
Til tross for at ordet kreft den gangen traff henne som et ordentlig slag i magen, var Ida i utgangspunktet forberedt på beskjeden hun fikk. Før hun fikk diagnosen hadde hun i flere måneder slitt med kraftige blødninger, og hadde i tillegg googlet seg frem til livmorhalskreft på egenhånd. Alle symptomene var til stede, men da hun tok opp plagene med en almennlege fikk hun beskjed om at det var vanlig for jenter på hennes alder å ha hyppige blødninger. Det var en såkalt hormonfeil.  (kk.no 29.4.2018).)

- Deborah Sims var dødsdømt av blodkreft. Et halvt år etter var hun kreftfri ved hjelp av ny medisin.

(Anm: Deborah Sims var dødsdømt av blodkreft. Et halvt år etter var hun kreftfri ved hjelp av ny medisin. - Jeg har aldri sett slike resultater. Etter behandling var alle pasientene jeg hadde ansvaret for kreftfrie, sier legen som har vært ansvarlig for behandlingen. (dagbladet.no 17.9.2016).)

(Anm: Scientists make breakthrough in reversing treatment resistance in blood cancer patients. Researchers from the University of Southampton have identified why some people may become resistant to monoclonal antibodies, a common type of immunotherapy used in lymphoma treatment. Encouragingly, in early studies they have demonstrated that adding an immune response stimulating drug called a 'STING agonist' could overcome drug-resistance in this type of blood cancer. Results from the study, which was funded by the charities Bloodwise and Cancer Research UK, are published in the journal Cancer Research. (medicalnewstoday.com 19.7.2017).)

(Anm: Hva du kan gjøre for å forebygge kreft og hvorfor det fungerer  (What You Can Do to Prevent Cancer and Why It Works) (webmd.com 13.1.2017).)

- Har du koll på blodcancer? Inom begreppet blodcancer ryms ett flertal olika cancersjukdomar i blod, benmärg eller körtlar – denna utbildning inriktar sig på blodcancersjukdomen myelom.

(Anm: Har du koll på blodcancer? Inom begreppet blodcancer ryms ett flertal olika cancersjukdomar i blod, benmärg eller körtlar – denna utbildning inriktar sig på blodcancersjukdomen myelom. Drygt 3 000 personer lever med myelom i Sverige idag och varje år diagnostiseras cirka 600 nya fall. Myelom är något vanligare bland män än kvinnor, och de flesta som får diagnosen är över 60 år. Sjukdomen är i dag inte möjlig att bota, men numera kan man leva med myelom i många år med relativt god livskvalitet tack vare olika typer av behandling, som även har resulterat i att överlevnaden har ökat. Genom att ta del av utbildningen på Blodcancer-koll.se lär du dig mer om myelom och dess behandling samt vad du själv kan göra för att leva ett bra liv med sjukdomen. Välkommen att ta del av de senaste rönen om myelom! (netdoktor.se 12.7.2017).)

- Har du koll på blodcancer? (…) Genom att ta del av utbildningen på Blodcancer-koll.se lär du dig mer om myelom och dess behandling samt vad du själv kan göra för att leva ett bra liv med sjukdomen. Välkommen att ta del av de senaste rönen om myelom!

(Anm: Har du koll på blodcancer? (…) Genom att ta del av utbildningen på Blodcancer-koll.se lär du dig mer om myelom och dess behandling samt vad du själv kan göra för att leva ett bra liv med sjukdomen. Välkommen att ta del av de senaste rönen om myelom! (netdoktor.se 7.8.2017).)

- Uheldige hendelser (bivirkninger) underrapporteres i målrettede terapiforsøk (studier)

AEs Are Underreported in Targeted Therapy Trials (Uheldige hendelser underrapporteres i målrettede terapiforsøk (studier))
clinicaloncology.com 16.2.2017
Copenhagen, Denmark— Mer enn halvparten av 81 studier som førte til godkjenning av en målrettet terapi ble vurdert ikke å være helt åpen om risikoen for bivirkninger (AES), ifølge en ny studie. Granskerne antydet at underrapportering av bivirkninger kan være hyppigere forekommende ved målrettede behandlinger enn konvensjonelle cytotoksiske kjemoterapier. (More than half of 81 trials leading to the approval of a targeted therapy were judged to not be fully transparent about the risk for adverse events (AEs), according to a new study. The investigators suggested that the underreporting of AEs might be a more frequent occurrence with targeted treatments than conventional cytotoxic chemotherapies.)

"Toksisitet for målrettede substanser og immunterapi er åpenbart forskjellig fra den toksisitet vi er vant til å observere og behandle ved kjemoterapi og det finnes enkelte toksisiske aspekter for disse nyere midler hvor det sannsynligvis er behov for mer informasjon," rapporterte Paolo Bossi, MD, onkolog/forsker ved Fondazione IRCCS ved Istituto Nazionale dei Tumori, i Milano. (“Toxicities of targeted agents and immunotherapy are obviously different from the toxicities we are used to observing and treating due to chemotherapy, and there are some aspects of the toxicities of these newer agents for which we probably need more information,” reported Paolo Bossi, MD, a research oncologist at the Fondazione IRCCS at Istituto Nazionale dei Tumori, in Milan.)

In this study, presented at the 2016 European Society for Medical Oncology Congress (abstract 320P), the published manuscripts on targeted therapy trials in a variety of solid malignancies, including lung, breast and colon, were scored for AE reporting with a 24-point rating tool developed by the Consolidated Standards of Reporting Trials (CONSORT) Group. The CONSORT initiative was specifically founded to establish standards for clinical trial methodology. (…)

- De fleste legemidler betalt med 1,27 milliarder pund fra «Kreftlegemiddelfondet» (CDF) har ikke "levert meningsfull verdi" til pasienter med kreft og kan ha utsatt dem for "giftige bivirkninger fra legemidler",

(Anm: De fleste legemidler betalt med 1,27 milliarder pund fra «Kreftlegemiddelfondet» (CDF) har ikke "levert meningsfull verdi" til pasienter med kreft og kan ha utsatt dem for "giftige bivirkninger fra legemidler", ifølge en analyse. 1 Most drugs paid for by £1.27bn Cancer Drugs Fund had no “meaningful benefit”. The Cancer Drugs Fund (CDF) has not “delivered meaningful value” to patients with cancer and may have exposed them to “toxic side effects of drugs,” an analysis has found.1 BMJ 2017;357:j2097 (Published 28 April 2017).)

- Legemiddelfirmaer har inngått forlik om påstander om villeding av leger om overlevelsesdata for kreft.

(Anm: Legemiddelfirmaer har inngått forlik om påstander om villeding av leger om overlevelsesdata for kreft. (Drug companies settle claim of misleading doctors on cancer survival data) (- Medisinsk svindel sto for mer enn halvparten av 3,5 milliarder dollar som ble utbetalt i erstatninger i fjor. Vanligvis involverte dette beskyldninger om bestikkelser betalt for å generere falske pasienter eller unødvendige behandlinger og resepter som er belastet Medicare.) BMJ 2016;353:i3361 (Published 15 June 2016).)

- Raskt glukoseopptak gir økt risiko for kreft. Menn med raskt glukoseopptak fra blodbanen har betydelig forhøyet risiko for kreft, viser en fersk, norsk studie fra Oslo Universitetssykehus.

(Anm: Raskt glukoseopptak gir økt risiko for kreft. Menn med raskt glukoseopptak fra blodbanen har betydelig forhøyet risiko for kreft, viser en fersk, norsk studie fra Oslo Universitetssykehus. Dersom det sprøytes glukose, også kjent som druesukker, inn i blodbanen, settes det i gang mekanismer som gjør at overskudd av sukker transporteres inn i kroppens celler. En ny studie av norske menn som har blitt fulgt over mange år, viser at raskt opptak av glukose fra blodbanen er forbundet med økt risiko for kreft senere i livet. Studien er nylig publisert i det vitenskapelige tidsskriftet eBioMedicine. (dagensmedisin.no 12.7.2017).)

(Anm: Laktat er et biprodukt av den kjemiske prosess som er kjent som glykolyse - nedbrytelsen av sukker eller glukose, til mindre molekyler med det formål å frembringe energi. Under intens fysisk aktivitet, akkumuleres laktat i vevet og blod, som noen ganger kan føre til dårligere fysisk ytelse og muskelstivhet. (Lactate is a byproduct of the chemical process known as glycolysis - the breaking down of sugar, or glucose, into smaller molecules with the purpose of producing energy. During intense physical activity, lactate accumulates in the tissue and blood, which can sometimes lead to poorer physical performance and muscle stiffness.) (medicalnewstoday.com 19.3.2017).)

- Dette gjør kreftforskeren dersom han selv får kreft.

(Anm: Dette gjør kreftforskeren dersom han selv får kreft. Nettavisen stiller en av verdens mest banebrytende kreftforskere det mest åpenbare spørsmålet. (…) Jeg tror jeg spiser ganske sunt allerede, men det er alltid mulig å gjøre det bedre, så jeg ville ha finpusset kostholdet mitt. (…) Jones vil også fokusere på å trene mye, noe som blir nokså selvfølgelig når man ser at resultatene av forskningen hans viser at trening kan være meget effektivt for rehabilitering og livskvaliteten, og i en del tilfeller også være effektivt som en del av behandlingen, avhengig av hvilken type kreft det dreier seg om. (nettavisen.no 25.9.2016).)

(Anm: A cancer researcher races to find a cure — for his own incurable cancer. SAN DIEGO — With two decades of cancer research under his belt, Tom Marsilje is no stranger to project deadlines. But he’s never faced one quite like this before. (statnews.com 26.9.2016).)

- Fremtidig kreftbehandling kan redusere eller til og med stoppe metastase ved hjelp av nanoteknologi.

(Anm: Future Cancer Treatment May Slow Or Even Stop Metastasis Using Nanotechnology. Cancer becomes harder to treat when it spreads. The main factor involved in fatal cases of cancer is metastasis, when cancer spreads from the original tumor to different parts of the body. A new study claims to found a way to stop cancer cells from migrating to other body parts, a key process in metastasis. The team believe their discovery could one day lead a treatment that could slow down this process or even stop it all together. The researchers were able to use nanotechnology to create extremely small materials that prevent cancer cells from moving, or what they call, “breaking cancer's legs.” If the cancer can't move, it can't metastasize. (medicaldaily.com 28.6.2017).)

(Anm: Ultrasmall nanoparticles kill cancer cells in unusual way. Scientists are surprised to find that ultrasmall, fluorescent nanoparticles - originally developed to light up tumors for surgery - can also kill cancer cells by triggering a type of cell death that is not commonly observed. They report the discovery - and how they tested the nanoparticles in cell cultures and mice - in the journal Nature Nanotechnology. (medicalnewstoday.com 29.9.2016).)

(Anm: – Kreft koster samfunnet 40 milliarder i året. Kreft koster samfunnet over 40 milliarder kroner i året, viser en fersk undersøkelse. Og utgiftene vil stige i årene framover. (nettavisen.no 10.10.2016).)

(Anm: Kreftregisteret varsler kreft-boom blant eldre. Før det har gått 15 år kan vi ha 69 prosent flere krefttilfeller hvert år blant personer over 70, enn vi har i dag. (…) – Jeg tror ikke helseforetakene er klar over at økningen blir så stor blant de over 70 år, sier direktør for Kreftregisteret, Giske Ursin. (vg.no 14.12.2016).)

(Anm: Born rich or poor? Where you begin life affects cancer risk later (medicalnewstoday.com 12.10.2016).)

(Anm: 135,000 alcohol-related cancer deaths predicted by 2035 in the UK. Alcohol will cause around 135,000 cancer deaths over the next 20 years and will cost the NHS an estimated £2 billion in treatments, according to estimates from a new report by Sheffield University, commissioned by Cancer Research UK. (medicalnewstoday.com 18.11.2016).)

- Lär känna fösta sjukdomstecken för lymfom. Symtom vid cancersjukdomen lymfom kan vara högst varierande– bland annat beroende på vart sjukdomen uppstår.

(Anm: Lär känna fösta sjukdomstecken för lymfom. Symtom vid cancersjukdomen lymfom kan vara högst varierande– bland annat beroende på vart sjukdomen uppstår. Manga gånger är det dock förstorade lymfkörtlar som är debutsymtomen. Men det kan också handla om till synes banala saker som trötthet och feber. (netdoktor.se 19.6.2017).)

(Anm: Positivt för lymfompatienter Nya data från en fas III-studie visar att bendamustin i kombination med rituximab förlänger den progressionsfria överlevnaden hos patienter med indolent non-Hodgkins lymfom. (lakemedelsvarlden.se 22.2.2013).)

- FDA opplyser at brystimplantater kan være knyttet til sjelden kreftform. (- Nio dödsfall kopplade till bröstimplantat i USA. FDA har tagit emot 359 rapporter om fall där en ovanlig cancerform kopplas till bröstimplantat.)

FDA Says Breast Implants May Be Tied to Rare Cancer (FDA opplyser at brystimplantater kan være knyttet til sjelden kreftform)
medpagetoday.com 26.1.2011
WASHINGTON -- An FDA review has identified a possible link between breast implants and a rare form of non-Hodgkin's lymphoma.

The review uncovered about three dozen cases of anaplastic large-cell lymphoma (ALCL) in women with breast implants. Most of the cases (27 of 34) involved silicone-filled devices.

According to a statement posted on the FDA website, agency officials are aware of another two dozen or so cases of ALCL among implant users. (...)

(Anm: lymphoma; lymfom; (oncolex.no).)

(Anm: Nio dödsfall kopplade till bröstimplantat i USA. FDA har tagit emot 359 rapporter om fall där en ovanlig cancerform kopplas till bröstimplantat. (lakemedelsvarlden.se 22.3.2017).)

(Anm: Dödsfall av cancer från bröstimplantat. En ovanlig form av lymfom som kopplas till bröstimplantat har i ett fåtal fall bekräftats även i Sverige. Ett fall ledde till att patienten avled. I förra veckan skrev Läkemedelsvärlden.se om att den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA gått ut med en säkerhetsvarning rörande bröstimplantat, som i sällsynta fall kopplas till cancersjukdomen anaplastiskt storcellslymfom, ALCL, en typ av non-Hodgkins lymfom. Det är en mycket ovanlig komplikation som tycks ha samband med implantatens texturerade, alltså något skrovliga, yta. Fram till februari i år hade den amerikanska myndigheten fått in 359 rapporter om fall där lymfomsjukdomen kopplas till bröstimplantat, varav nio lett till att patienterna avlidit. (lakemedelsvarlden.se 28.3.2017).)

(Anm: Hodgkin lymphoma survivors have more severe coronary artery disease post chest irradiation (medicalnewstoday.com 9.5.2017).)

(Anm: Medical Definition of Irradiation. Irradiation: The use of high-energy radiation from x-rays, gamma rays, neutrons, and other sources to kill cancer cells and shrink tumors. Radiation may come from a machine outside the body (external-beam radiation therapy) or from materials called radioisotopes. Radioisotopes produce radiation and can be placed in or near the tumor or in the area near cancer cells. This type of radiation treatment is called internal radiation therapy, implant radiation, interstitial radiation, or brachytherapy. Systemic radiation therapy uses a radioactive substance, such as a radiolabeled monoclonal antibody, that circulates throughout the body. Irradiation is also called radiation therapy, radiotherapy, and x-ray therapy. (medicinenet.com 14.6.2012).)

(Anm: 9 Deaths From Breast Implant-Linked Cancer: FDA. Nine deaths and hundreds of cases of a rare cancer have been linked with breast implants, according to the U.S. Food and Drug Administration. The disease is not breast cancer, but rather an immune system cancer called anaplastic large-cell lymphoma. In cases associated with implants, the cancer grows in the breast, usually in scar tissue around the implant. In most cases, the disease in treatable, The New York Times reported. (…) The cancer was first linked to breast implants in 2011. As of Feb. 1, the FDA knew about 359 cases of this cancer associated with breast implants. (…) The FDA said the actual number of cases of this breast implant-related lymphoma is unknown, because there is limited documentation of problems and little worldwide data on implant sales, The Times reported. (medicinenet.com 23.3.2017).)

- Förstorade bröst försvårar cancer-upptäckt

Förstorade bröst försvårar cancer-upptäckt
testfakta.se 6.9.2011
Injicerbara implantat som används vid bröstförstoring kan försvåra eller till och med omöjliggöra tolkningen av mammografibilder. Läkemedelsverket utreder nu riskerna tillsammans med en rad experter.

En stor anledning till att fler överlever bröstcancer är att cancer-tumörerna upptäcks i ett tidigt skede med hjälp mammografiscreening.

Upptäckten att bröstimplantat kan försvåra denna screening oroar därför Läkemedelsverket. Nu utreder man riskerna tillsammans med medicinska experter och socialstyrelsen. (...)

- Plastikkirurger bör kontakta patienter med dåliga implantat

Plastikkirurger bör kontakta patienter med dåliga implantat
dagensmedicin.se 1.11.2010
Alla patienter som har fått en utdömd typ av bröstimplantat inopererat bör erbjudas kontakt med läkare, enligt Socialstyrelsen och Läkemedelsverket.

Bröstimplantaten från det franska företaget Poly Implant Prothèse har visat sig innehålla silikongel av låg kvalitet. Problemet är att ytterhöljet kan spricka och att gelen kan orsaka inflammationer. (...)

- Färgämnen i kosmetika behöver ses över. (- Kosmetiska produkter som säljs inom EU ska vara säkra för människors hälsa. Regelverket har funnits sedan 1976 och för många ämnen på tillåtandelistorna har det inte skett någon förnyad vetensskaplig bedömning sedan det ursprungliga regelverket togs fram.)

Färgämnen i kosmetika behöver ses över
lakemedelsverket.se 31.1.2017
Arbetet för säkra kosmetiska produkter i EU behöver bli bättre. Läkemedelsverket föreslår därför att alla tillåtna färgämnen ses över, att en systematisk bevakning av tillåtna ämnen införs och att medlemsstaternas deltagande i arbetet underlättas genom ökad transparens och bättre framförhållning.

Kosmetiska produkter som säljs inom EU ska vara säkra för människors hälsa. Regelverket har funnits sedan 1976 och för många ämnen på tillåtandelistorna har det inte skett någon förnyad vetensskaplig bedömning sedan det ursprungliga regelverket togs fram. (…)

(Anm: Miljø og helse (mintankesmie.no).)

(Anm: FT: Sminke for menn-markedet er verdt 416 milliarder. Det er store penger i skjønnhetsprodukter for menn. (…) (bbc.com 7.2.2017).)

(Anm: Hjælp til at spore hudpåvirkning fra kemiske stoffer i forbrugerprodukter. Ny viden er nødvendig for at producenter og myndigheder bedre kan vurdere, om forbrugere via huden risikerer at blive påvirket af kemiske stoffer i de produkter, de køber. Forskere har nu udviklet et første bud på en model, som kan hjælpe med dette. (arbejdsmiljoviden.dk 16.8.2016).)

- Mattilsynet tar grep for å sikre trygg kosmetikk?

Mattilsynet tar grep for å sikre trygg kosmetikk
mattilsynet.no 18.6.2013
Mattilsynet tar grep for fortsatt trygg kosmetikk, og vil hindre bruk av helseskadelige stoffer som er tillatt i EU. Mange stoffer i kosmetikk som også brukes i legemidler har hatt bruksbegrensninger i Norge, men ikke i EU. Når EUs nye regelverk for kosmetikk nå implementeres, kan Norge ikke lenger opprettholde særnorske bruks-begrensninger. Disse stoffene kan gi helseskadelige bivirkninger. - Vi iverksetter derfor tiltak for fortsatt å beskytte norske forbrukere, sier Merethe Steen, seksjonssjef i seksjon forbrukerhensyn i Mattilsynet. (...)

(Anm: Statens mattilsyn (Mattilsynet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Teenagepiger har høj risiko for at få parfumeallergi. En ny undersøgelse fra Miljøstyrelsen viser, at piger ned til 13 år bruger masser af parfumerede skønhedsprodukter. Parfumeallergi kan give udslæt, kløende, brændende eksem, væskende sår og være skyld i, at man ikke kan få sit drømmejob som for eksempel frisør, kok, sygeplejerske eller læge, fordi hænderne ikke kan tåle hyppig håndvask. (politiken.dk 25.12.2015).)

(Anm: Wearing antiperspirant, deodorant significantly alters armpit bacteria. New research shows for the first time that - compared with not using any - wearing antiperspirant or deodorant has a big effect on the bacterial ecosystem in our armpits. (medicalnewstoday.com 3.2.2016).)

(Anm: Forbrukerrådet: 4 av 5 leppepomader kan være farlige. En omfattende test, gjort av Forbrukerrådet, viser at helt lovlige leppepomader inneholder stoffer som kan gi hormonforstyrrelser, kreft og allergier. Ni av testens verstinger er rettet mot barn. (nrk.no 14.4.2016).)

- Stor kreftrisiko ved miljø-eksponering av asbest. (- Asbest brukes fortsatt mye i Russland, Kina, India og Brasil. (…) Også i Norge er det fortsatt asbest i mange hus bygd på 1950 til 1980-tallet. Snekkere, rørleggere, elektrikere og andre som arbeider i gamle hus er utsatt. Onkologen har følgende råd; – Sjekk om det er asbest i huset ditt. Hvis det er det, så få profesjonelle til å fjerne det, sier han.)

Stor kreftrisiko ved miljø-eksponering av asbest
dagensmedisin.no 4.6.2017
Overlege Oluf Dimitri Røe ved Sykehuset Levanger presenterte nye forskningsfunn på verdens største kreftkonferanse.  

CHICAGO: – Vi må ta asbest på stort alvor, sier onkolog Oluf Dimitrie Røe ved Sykehuset Levanger.
Lørdag delte han funn fra en ny studie med kolleger fra hele verden under en såkalt «poster-presentasjon» på ASCO i Chicago.

Les abstraktet her.

Sammen med phd-student Vasiliki Panou og kolleger ved Aalborg Universitetshospital har han undersøkt forekomsten av mesotheliom, en sjelden kreftform som er sterkt knyttet til eksponering av asbest, i Aalborg i Danmark. (…)

Brukes fortsatt
– Det er viktig at slike studier kommer frem. Asbest brukes fortsatt mye i Russland, Kina, India og Brasil. Det må det bli slutt på, sier han.

Også i Norge er det fortsatt asbest i mange hus bygd på 1950 til 1980-tallet. Snekkere, rørleggere, elektrikere og andre som arbeider i gamle hus er utsatt. Onkologen har følgende råd;

– Sjekk om det er asbest i huset ditt. Hvis det er det, så få profesjonelle til å fjerne det, sier han. (…)

- De fleste krefttilfeller forårsakes av tilfeldige kopieringsfeil i DNA.

(Anm: Most Cancers Caused by Random DNA Copying Errors. THURSDAY, March 23, 2017 (HealthDay News) -- The "Why me?" reaction that can come after a cancer diagnosis may have no easy answer, with new research showing that most tumors are caused by random genetic "mistakes." (medicinenet.com 23.3.2017).)

(Anm: 15 Cancer Symptoms to Know. Cancer Warning Signs Never to Ignore (webmd.com 28.3.2016).)

(Anm: Noncancerous, Precancerous and Cancerous Tumors - Image Collections Categories (medicinenet.com 17.3.2017).)

(Anm: A Visual Guide to Lung Cancer (webmd.com 20.5.2016).)

(Anm: Different Types of Birthmarks (medicinenet.com 3.5.2016).)

(Anm: Lung cancer in pictures: What does it look like? (medicalnewstoday.com 23.3.2017).)

(Anm: Bladder Cancer Symptoms, Stages, Treatments. (webmd.com 21.3.2017).)

(Anm: Guide to Kidney Cancer (webmd.com 31.5.2017).)

(Anm: Why Am I Bloated? (webmd.com 6.4.2017).)

(Anm: Lung Cancer Symptoms, Stages, and Treatment (webmd.com 22.7.2016).)

(Anm: Lung cancer and shoulder pain: What's the connection? (medicalnewstoday.com 14.3.2017).)

(Anm: Pancoast syndrome: Tumors, symptoms, and treatment. Pancoast syndrome is the term given to the unique set of symptoms that accompany a Pancoast tumor - a type of lung cancer. Pancoast tumors are a type of non-small cell cancer that account for less than 5 percent of all lung cancers. They are named after the American radiologist who discovered them in 1932 - Dr. Henry Pancoast. Contents of this article: What are Pancoast tumors? Symptoms Diagnosis Treatment. (medicalnewstoday.com 8.3.2017).)

(Anm: Precancerous Skin Lesions and Skin Cancer Slideshow (webmd.com 24.5.2016).)

(Anm: Special: Understanding Cancer (medicinenet.com 22.7.2016).)

(Anm: Guide to Brain Cancer (webmd.com 22.2.2017).)

(Anm: Brain Cancer Symptoms, Diagnosis, and Treatment. (medicinenet.com 15.3.2018).)

(Anm: Hovne lymfeknuter - normalt eller sykdom? En følbar lymfeknute betyr normalt ikke at du har en farlig sykdom. Noen er naturlig store, mens andre vokser og blir betente på grunn av infeksjon et sted i kroppen. (…) Akutte infeksjoner medfører forbigående kjertelhevelse: - Sår hals og halsbetennelse (kan gi hevelse av lymfeknuter på halsen) - Betennelse i finger eller arm (gir hevelse av nærmeste lymfeknute i armhulen) - Betennelse i foten eller i underlivet (gir hovne lymfeknuter i lysken) - Kyssesyke (gir hovne lymfeknuter over hele kroppen). (...) Det er også noen tegn du bør være ekstra på vakt for.  – Hvis lymfeknutene er større enn 2-3 centimeter, og du opplever nattesvette, vekttap eller kronisk feber, er dette tegn som gjør at du bør oppsøke lege, sier Tandstad. Dersom man har kreft i lymfeknuter kan dette både være kreft som oppstår i immunceller, såkalt lymfekreft, eller spredning fra kreft andre steder i kroppen. (lommelegen.no 19.12.2016).) (lommelegen.no 19.12.2017).)

(Anm: Lymfangitt: Rød stripe på huden (lommelegen.no 6.6.2017).)

(Anm: Hva du kan gjøre for å forebygge kreft og hvorfor det fungerer  (What You Can Do to Prevent Cancer and Why It Works) (webmd.com 13.1.2017).)

(Anm: A Visual Guide to Lymphedema (webmd.com 17.6.2016).)

(Anm: Throat Cancer: Get the Facts (medicalnewstoday.com 4.8.2016).)

(Anm: Tongue Cancer Facts (webmd.com 2017).)

(Anm: Forandringer på tungen. Har tungen forandret farge, størrelse eller utseende? Hvite flekker, belegg eller sår? Dette kan være årsakene. (lommelegen.no 4.8.2017).)

(Anm: What Your Tongue Says About Your Health What’s on My Tongue? (webmd.com 6.10.2017).)

(Anm: Leukoplaki er hvitlige flekker på slimhunnen i munnhulen eller på tungen. Blant årsakene er kronisk irritasjon (f.eks. fra tannrpotese), røyking, alkohol, HPV og Candida albicans. Utseendet varierer mye. Leukoplaki er viktig å få undersøkt, fordi det kan være en premalign tilstand, det vil si et forstadie til kreft. (no.wikipedia.org).)

(Anm: With leukoplakia (loo-koh-PLAY-key-uh), thickened, white patches form on your gums, the insides of your cheeks, the bottom of your mouth and, sometimes, your tongue. (…) Most leukoplakia patches are noncancerous (benign), though some show early signs of cancer. Cancers on the bottom of the mouth can occur next to areas of leukoplakia. And white areas mixed in with red areas (speckled leukoplakia) may indicate the potential for cancer. So it's best to see your dentist or primary care professional if you have unusual, persistent changes in your mouth. (mayoclinic.org 17.5.2017).)

(Anm: Uncommon Mouth Disorders (webmd.com 1.12.2016).)

(Anm: Forandringer på tungen. Tungekreft (7 av 8) (klikk.no 23.1.2017).)

(Anm: Guide to Gastric (Stomach) Cancer (webmd.com 13.2.2017).)

(Anm: Slideshow: Essential Screening Tests Every Man Needs (webmd.com 9.1.2017).)

(Anm: Slideshow: A Visual Guide to Enlarged Prostate (BPH) (webmd.com 19.5.2016).)

(Anm: What You Can Do to Prevent Cancer and Why It Works (webmd.com 13.1.2017).)

(Anm: Genital rash: Common causes, pictures, and treatments (medicalnewstoday.com 1.4.2017).)

(Anm: Disse tre symptomer på kræft overser danskerne. En ny undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse viser, at vi især overser tre alvorlige symptomer, der kan være tegn på kræft. Ændret afføringsmønster, uforklarligt vægttab og længere tids hoste eller hæshed. Disse tre symptomer kan være tegn på kræft, men desværre overser danskerne især disse symptomer. Det er viser resultatet af en undersøgelse af mere end 1.000 danskere, som Kræftens Bekæmpelse netop har foretaget.  (netdoktor.dk 16.2.2017).)

- Keytrudas flopp i legemiddelforsøk forsinker Mercks planer for magekreft. (- Keytrudas fiasko mht. sekundær gastrisk kreft er den andre gang «blockbuster»-legemidlet har vunnet akselerert godkjenning for en sykdom bare å feile i senere studier.)

(Anm: Trial miss sets back Merck's Keytruda plans in stomach cancer. Merck & Co. on Friday disclosed a study testing its checkpoint inhibitor Keytruda as a second-line treatment for advanced gastric cancer failed to show a survival benefit, denting the New Jersey pharma's plans for expanding use of the drug in that patient population. (…) Keytruda's failure in second-line gastric cancer is the second time the blockbuster checkpoint inhibitor has won an accelerated approval in a disease setting only to later fall short in later studies. (biopharmadive.com 15.12.2017).)

- Amerikanske Merck har valgt at stoppe patientrekrutteringen til to senfasestudier med selskabets vigtigste kræftmiddel Keytruda for at undersøge flere dødsfald blandt forsøgspersonerne.

(Anm: Merck pauser kræftstudier efter dødsfald. Amerikanske Merck har valgt at stoppe patientrekrutteringen til to senfasestudier med selskabets vigtigste kræftmiddel Keytruda for at undersøge flere dødsfald blandt forsøgspersonerne. Dem amerikanske medicinalkoncern Merck, kendt som MSD i Europa, har valgt at stoppe patientrekrutteringen til to senfasestudier med kræfthåbet Keytruda, pembrolizumab. PD-1-hæmmeren bliver i de nu pausede forsøg testet mod blodkræft (mylematose), som også Genmabs Darzalex er rettet mod. (…) Immunterapien fra Merck bliver testet som kombinationsbehandling med Celgenes Pomalyst, pomalidomide, og Revlimid, lenalidomid. Keytruda er godkendt til behandling af lungekræft, blærekræft, fremskreden melanom og refraktær Hodgkins lymfom. (medwatch.dk 13.6.2017).)

(Anm: Keytruda failure another setback for PD-1/L1 class. (…) Merck's blockbuster immunotherapy missed the primary endpoint of a late-stage study that tested it in patients with recurrent or metastatic head and neck squamous cell carcinoma (HNSCC) — a disease the drug is already approved to treat. (biopharmadive.com 25.7.2017).)

- Mercks salg av Keytruda øker, men europeisk søknad er trukket.

(Anm: Mercks salg av Keytruda øker, men europeisk søknad er trukket. Merck Keytruda sales soar, but European application pulled. (Reuters) - Merck & Co on Friday said quarterly sales of its Keytruda cancer immunotherapy exceeded $1 billion for the first time, but it withdrew an application for European use of the drug in lung cancer, raising questions about future sales. Merck's shares, which fell 6 percent to close at $58.24, were down another 3 percent at $56.68 after hours. (reuters.com 28.10.2017).)

(Anm: Merck pulls Keytruda lung combo application in Europe (biopharmadive.com 30.10.2017).)

- FDA advarer om redusert overlevelse i 2 studier av Keytruda, Tecentriq.

(Anm: FDA warns of decreased survival in 2 studies of Keytruda, Tecentriq. (…) Keytruda (pembrolizumab) and Tecentriq (atezolizumab) currently carry U.S. approval to treat advanced urothelial carcinoma in previously untreated patients who are ineligible for cisplating-containing chemo, or who have progressed following initial treatment with platinum-based chemo.For both drugs, use in the first-line setting was granted on an accelerated basis, meaning Merck and Roche need to conduct further study to confirm the initial data that led to the FDA OK. (…) Reviews by data monitoring committees overseeing Merck's KEYNOTE-361 and Roche's IMvigor130 observed decreased survival in the monotherapy arm of each study among patients whose tumors expressed low levels of PD-L1, a biomarker associated with response to immunotherapy. (biopharmadive.com 21.5.2018).)

- Begrensning i bruken av Tecentriq og Keytruda ved behandling av blærekreft. (- Foreløpige data fra en pågående klinisk studie (IMvigor130) viser redusert overlevelse med Tecentriq monoterapi sammenlignet med platinabasert kjemoterapi brukt som førstelinjebehandling av pasienter med urotelialt karsinom med lav ekspresjon av PD-L1.) (- Preliminære data fra en pågående klinisk studie (KEYNOTE-361) viste redusert overlevelse med Keytruda monoterapi som førstelinjebehandling sammenlignet med standard kjemoterapi. Dette gjelder hos pasienter med lokalavansert eller metastatisk urotelialt karsinom, hvor tumor har lavt uttrykk av PD‑L1.)

(Anm: Begrensning i bruken av Tecentriq og Keytruda ved behandling av blærekreft. Bruksområdet for Tecentriq (atezolizumab) og Keytruda (pembrolizumab) begrenses ved behandling av blærekreft etter resultater fra pågående klinisk studier. (…) Tecentriq brukes til behandling av blærekreft og lungekreft og Keytruda brukes til behandling av føflekkreft, lungekreft, lymfekreft og blærekreft. En klinisk studie viser redusert overlevelse hos pasienter som behandles med Tecentriq alene, som ikke har fått tidligere behandling og hvor kreftsvulsten hadde et lavt innhold av proteinet PD-L1 (programmert celledød-ligand-1). Det samme er vist i en annen studie for Keytruda. For å tilpasse bruken av Tecentriq og Keytruda til de nye dataene, blir bruksområdet for Tecentriq og Keytruda ved behandling av blærekreft begrenset. (legemiddelverket.no 11.7.2018).)

- FDA advarer offentligheten over Keytruda myeloma komborisiko i kjølvannet av Mercks dødsfall i legemiddelforsøk.

(Anm: FDA warns public over Keytruda myeloma combo risks in wake of Merck trial deaths. Last month, following deaths in two Keytruda trials, the FDA halted the pair of Merck studies. And now, it’s warning the public, health care professionals, clinical investigators and others about what’s at stake. Thursday, the agency issued a statement detailing the risks associated with pairing Keytruda with chemotherapy dexamethasone and either Celgene’s Revlimid or Pomalyst as treatment for multiple myeloma. Docs and patients using any of the meds should report any adverse events or side effects to the FDA, regulators said. In a statement, Merck stressed that Keytruda is not approved for multiple myeloma and that the FDA's communication doesn't apply to patients taking the med for its approved uses, including those in lung cancer, melanoma and head and neck cancer. "Merck will continue to work with the FDA to evaluate the data from these studies. Patient safety remains Merck’s primary concern," a spokeswoman added. RELATED: Trial deaths frustrate Merck's bid to pair Keytruda with Celgene's myeloma stars(fiercepharma.com 1.9.2017).)

(Anm: Merck pauses Keytruda trials, raising concerns about class. (…) The two multiple myeloma studies are testing Keytruda in combination and Merck is pausing the studies "to better understand more reports of death in the Keytruda groups." Merck did not give further details. (biopharmadive.com 13.6.2017).)

- Uheldige  sideeffekter av dexametason hos kirurgiske pasienter.

(Anm: Adverse side effects of dexamethasone in surgical patients. Abstract BACKGROUND: In the perioperative period, dexamethasone is widely and effectively used for prophylaxis of postoperative nausea and vomiting (PONV), for pain management, and to facilitate early discharge after ambulatory surgery.Long-term treatment with steroids has many side effects, such as adrenal insufficiency, increased infection risk, hyperglycaemia, high blood pressure, osteoporosis, and development of diabetes mellitus. However, whether a single steroid load during surgery has negative effects during the postoperative period has not yet been studied. (…) AUTHORS' CONCLUSIONS: A single dose of dexamethasone probably does not increase the risk for postoperative infection. It is uncertain whether dexamethasone has an effect on delayed wound healing in the general surgical population owing to imprecision in trial results. Participants with increased risk for delayed wound healing (e.g. participants with diabetes, those taking immunosuppressive drugs) were not included in the randomized studies reporting on delayed wound healing included in this meta-analysis; therefore our findings should be extrapolated to the clinical setting with caution. Furthermore, one has to keep in mind that dexamethasone induces a mild increase in glucose. For patients with diabetes, very limited evidence suggests a more pronounced increase in glucose. Whether this influences wound healing in a clinically relevant way remains to be established. Once assessed, the two studies awaiting classification and three that are ongoing may alter the conclusions of this review. Cochrane Database Syst Rev. 2018 Nov 23;11:CD011940.)

- Utvikler pille mot aggressiv kreft: Kan bremse sykdommen for spesielt syke pasienter.

(Anm: Utvikler pille mot aggressiv kreft: Kan bremse sykdommen for spesielt syke pasienter. CHICAGO (VG) Et norsk firma fra Bergen har utviklet en pille som kan hindre spesielt aggressive kreftformer fra å spre seg. Bioteknologiselskapet BerGenBio la frem resultatene av flere studier på medikamentet Bemcentrinib under verdens største kreftkonferanse i Chicago mandag. (…) Under kreftkonferansen i Chicago presenterte firmaet en studie med bemcentinib kombinert med Keytruda. Den viste oppmuntrende resultater på behandling av pasienter med ikke-småcellet lungekreft (NSCLC), ifølge selskapet. (vg.no 5.6.2018).)

(Anm: Knytter mikrobiota til effekt av immunterapi. To nye studier gir holdepunkter for at ulik tarmbakterieflora kan bidra til å forklare hvorfor ikke alle kreftpasienter har like god effekt av immunterapi. (dagensmedisin.no 2.3.2017).)

(Anm: Magsårsbakteriers simstil kan förutspå cancer. Genom att studera magsårsbakteriers förmåga att klara hålla sig kvar i magens sura och turbulenta miljö tror sig forskare nu ha hittat ett sätt att förutspå magcancer. (…) Forskarna i Umeå har alltså lyckats avslöja magsårsbakteriens Helicobacter pylor simstil i magen och hur den gör allt för att undvika den frätande magsyran i magens mitt. (netdoktor.se 3.4.2017).)

(Anm: Studie afslører problemer med lovende immunterapier. Et nyt studie peger på, at en lovende type immunterapi mod kræft kendt som checkpoint-hæmmere kan medføre store bivirkningsproblemer for visse patienter. To patienter er døde af inflammation i hjertet efter behandling med en kombination af to midler fra Bristol-Myers Squibb. (…) Men nu tyder noget på, at lægemiddelklassen ikke er helt uden problemer. Det skriver branchemediet Endpoints. Et nyt studie peger således på, at visse patienter udvikler hjerteproblemer på grund af behandlingstypen, hvilket ifølge studiet har kostet to patienter livet.Studiet er netop blevet offentliggjort i tidsskriftet New England Journal of Medicine, og her har forskerne kigget nærmere på et klinisk studie, hvor patienterne med modermærkekræft af typen melanom blev behandlet med en kombination af stofferne ipilimumab og nivolumab. (medwatch.dk 4.11.2016).)

(Anm: In unexpected blow, Merck halts Keytruda myeloma trial enrollment to probe patient deaths. The streak of positive Keytruda updates had to end somewhere. After an onslaught of upbeat trial results and regulatory news, drug maker Merck Monday night announced that it was pausing enrollment on a pair of phase 3 multiple myeloma studies of the med to investigate trial deaths. (fiercepharma.com 13.6.2017).)

- Pasienter med kreft i hode- og halsregionen har veldig varierende overlevelse. Noen pasienter blir friske av sykdommen og lever lenge, mens andre har en veldig aggressiv kreftform.

Skal ta knekken på den mest aggressive kreften: Større doser stråling på de mest hissige delene av svulsten
digi.no 28.2.2017
Vil kurere flere pasienter med hode-/halskreft.

Pasienter med kreft i hode- og halsregionen har veldig varierende overlevelse. Noen pasienter blir friske av sykdommen og lever lenge, mens andre har en veldig aggressiv kreftform.

De skal studere data for 220 pasienter som har gjennomgått behandling for kreft i hode og hals ved OUS.

— Vi skal analysere de digitale PET-bildene av pasientene og finne de mest aggressive svulstene, forteller Malinen.

PET står for positronemisjonstomografi og gir en tredimensjonal avbildning av druesukkermetabolisme i kroppen. Siden kreftceller spiser store mengder druesukker (høy metabolisme), brukes PET i diagnose av kreft.

Dataprogrammer for analyse av slike tredimensjonale kart er allerede laget av prosjektgruppen. (…)

- Kunstig intelligens gjenkjenner magesykdommer. (- Det handler om tykktarmskreft, magesår, cøliaki, ulike betennelser (Crohns sykdom og ulcerøs kolitt) og kroniske sykdommer, samt gastroøsofageal reflukssykdom – som er en lidelse som fører til en lekkasje av mageinnhold opp i spiserøret.)

Kunstig intelligens gjenkjenner magesykdommer
tu.no 8.5.2017
Kunstig intelligens gjenkjenner bilder av de åtte vanligste magesykdommene
Kan redde liv.

Ny teknologi basert på kunstig intelligens kan gjenkjenne bilder av de åtte vanligste magesykdommene med minst 93 prosent nøyaktighet. Det kan redde liv.

– Vi har kombinert tradisjonell maskinlæring med såkalt dyplæring, sier Michael Alexander Riegler.

Han er forsker ved Simula Research Laboratory, og har nylig tatt doktorgrad ved Institutt for informatikk – på et multimediasystem som stiller mer effektive diagnoser. (…)

Systemet har fått navnet EIR, etter den norrøne gudinnen som hersket over legekunsten.

Riegler og hans kolleger har samlet datasett fra i første omgang de åtte vanligste sykdommene i magen.

Det handler om tykktarmskreft, magesår, cøliaki, ulike betennelser (Crohns sykdom og ulcerøs kolitt) og kroniske sykdommer, samt gastroøsofageal reflukssykdom – som er en lidelse som fører til en lekkasje av mageinnhold opp i spiserøret. (…)

Kreftform i sterk vekst
Riegel peker på at tre av de seks vanligste kreftsykdommene opptrer i mage-tarm-kanalen. Det handler om 2,8 millioner nye tilfeller hvert år på verdensbasis, og disse har en dødelighet på 65 prosent. (…)

- Noen kreftpasienter har PTSD år etter diagnose, ifølge studie.

(Anm: Some cancer patients have PTSD years after diagnosis, study finds. A fifth of cancer patients experience post-traumatic stress disorder (PTSD), a Malaysian study has found.
About one-third of these still had consistent or worsening PTSD four years after diagnosis.
The researchers said PTSD needed to be identified, monitored and treated early. (bbc.com 20.11.2017).)

- PTSD linket til endringer i tarmbakterier. En undersøkende studie har identifisert en sammenheng mellom tarmbakterier og posttraumatisk stresslidelse som kan bringe oss nærmere en forståelse av mekanismene for den komplekse tilstanden. (- Mange av dem (dvs. mikrober) holder til i tarmen, hvor de hjelper til å fordøye mat, metaboliserer legemidler (substanser) og bekjemper infeksjoner. Tarmbakterier påvirker også hjernens biologi og funksjon gjennom produksjon av hormoner eller nevrotransmittere, molekyler som endrer immunfunksjon og toksiner (giftstoffer).) (- Forskerne påpeker at de ikke kunne fastslå om lave nivåer av disse bakteriene var årsak eller et resultat av PTSD. Imidlertid fant de at deltakerne som hadde opplevd traumer som barn hadde lavere nivåer av to av tarmbakteriene (Actinobacteria og Verrucomicrobia). Disse to bakteriene er kjent for å være viktige for regulering av immunsystemet.)

(Anm: PTSD linked to changes in gut bacteria. An exploratory study has identified a link between gut bacteria and post-traumatic stress disorder that could bring us closer to fathoming the mechanisms of the complex condition. The researchers, including a team from Stellenbosch University in South Africa, report their findings in the journal Psychosomatic Medicine. (…) A small proportion of those who experience trauma develop post-traumatic stress disorder (PTSD), a serious psychiatric disease with a cluster of symptoms. In the U.S., between 7 and 8 percent of the population will have PTSD at some time in their lives. The immune system and inflammation Previous studies have already pointed to several factors that might determine what makes people either susceptible or resilient to PTSD. These have highlighted genetic makeup and environmental factors such as living conditions and childhood experiences. Other have suggested that inadequate immune system control and inflammation may raise the risk of PTSD. Scientists are becoming increasingly aware of the role that the trillions of microbes that live in and on the human body play in health and disease. Many of them live in the gut, where they help to digest food, metabolize drugs, and fight infections. Gut bacteria also influence the biology and function of the brain through the production of hormones or neurotransmitters, molecules that alter immune function, and toxins. (…) The researchers point out that they were not able to establish whether low levels of these bacteria were a cause or a result of PTSD. However, they did find that participants who had experienced trauma as children had lower levels of two of the gut bacteria (Actinobacteria and Verrucomicrobia). These two bacteria are known to be important for regulating the immune system. (medicalnewstoday.com 27.10.2017).)

(Anm: PTSD kan forebygges med tarmbakterier, antyder studie. (PTSD could be prevented with gut microbes, study suggests.) (medicalnewstoday.com 2.5.2016).)

- Antallet tilfeller av lungekreft har aldri vært så høyt som i dag

Antallet tilfeller av lungekreft har aldri vært så høyt som i dag
klikk.no 27.2.2017
Hoste uten forkjølelse er et av symptomene. (…)

I 2015 fikk 3035 mennesker i Norge lungekreft, av disse 1471 kvinner og 1564 menn.

Økt forekomst
Antallet tilfeller av lungekreft har aldri vært så høyt som det er i dag.

Ulike symptomer
Symptomene på lungekreft varierer fra person til person. 
De er også avhengige av hvor svulsten sitter og hvor stor den er, men noen vanlige symptomer kan det likevel være greit å være oppmerksom på.

- Dersom du hoster mye, kan dette være et tidlig tegn på irritasjon i bronkien. Røykere har gjerne røykhoste allerede, og de bør være oppmerksomme på endringer i hostemønsteret, sier Simonsen.

Du bør også merke deg nyoppstått hoste som varer mer enn et par uker og som ikke kan knyttes til forkjølelse.

Kortpustethet er et annet vanlig symptom på lungekreft.

- Opptil 60 prosent av lungekreftpasientene har pustevansker kombinert med hoste og pipelyder, sier Simonsen. (…)

Gå til legen
- De tidligste symptomene på lungekreft er hoste og blodig oppspytt, men ofte er det slik at når symptomene oppstår, har lungekreften alt kommet langt i utviklingen, sier Amdal.

Ved første mistanke bør du derfor oppsøke lege.

Blir svulster oppdaget tidlig, kan nemlig noen bli helt bra ved operasjon. (…)

(Anm: Lungekreft blir oversett eller feiltolket. Mange lungekreftpasienter dør for tidlig fordi prøvesvarene blir tolket feil. (…) Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) har gått gjennom hvor mange lungekreftpasienter som har fått medhold i sin klage: For perioden 2012–2015 gjaldt det 108 saker. Gjennomgangen viser at mange lungekreftpasienter som klager til NPE, får medhold i at prøvesvarene er feiltolket. (…) For alle kreftsaker er denne grunnen til medhold på 17 prosent. (…) – For lungekreftpasienter derimot er den vanligste årsaken til medhold ikke at pasientene ikke blir utredet (bilder/prøver blir tatt, red.anm.), men at feilen gjøres i tolkningen. Funn blir oversett eller feiltolket, sier Jørstad. (aftenposten.no 22.10.2016).)

(Anm: Langvarige ettervirkninger av sykdom og behandling. (- Hvor lang tid varer "kjemohjerne"? ("chemo brain") (How long does 'chemo brain' last? (Hvor lang tid varer "kjemohjerne"?) (medicalnewstoday.com 19.8.2016).)

(Anm: “Chemo Brain” Is Real. Breast cancer patients had significantly more cognitive difficulties up to 6 months after chemotherapy than did noncancer controls assessed at similar times. William J. Gradishar, MD reviewing Janelsins MC et al. J Clin Oncol 2016 Dec 28. (NEJM 2017 (February 21).)

(Anm: Senescence promotes chemotherapy side effects and cancer relapse. Standard chemotherapy is a blunt force instrument against cancer - and it's a rare cancer patient who escapes debilitating side effects from systemic treatments that mostly affect dividing cells, both malignant and healthy, throughout the body. Researchers at the Buck Institute and elsewhere now show that chemotherapy triggers a pro-inflammatory stress response termed cellular senescence, promoting the adverse effects of chemotherapy as well as cancer relapse and metastasis. Eliminating the senescent cells in mice prevented the side effects and relapse. The research is published in Cancer Discovery.  (medicalnewstoday.com 18.1.2017).)

(Anm: Men appear to have worse chemotherapy-induced cardiomyopathy than women, research shows. Men seem to have worse chemotherapy-induced cardiomyopathy than women despite receiving similar cancer treatments, according to research presented today at EuroCMR 2017. (news-medical.net 25.5.2017).)

(Anm: Editor's Choice. Too much chemotherapy. People with cancer are living longer now than 40 years ago. This is clearly good news. But how much of this improvement can we attribute to drug treatment? Not much, concludes Peter Wise this week in an article I humbly suggest all oncologists should read (doi:10.1136/bmj.i5792). BMJ 2016;355:i6027. (Published 10 November 2016).)

(Anm: Ketil (57) har benmargskreft: Nå er han blant de få i verden som behandles med immunterapi. (…) Benmargskreft behandles i dag på flere ulike måter, både med tabletter, tradisjonell cellegift og stamcellebehandling. Ketil er blant de som har prøvd det meste, men han har fått jevnlig tilbakefall av kreften. Gjennomsnittlig overlevelse er mellom fem og ti år etter at man får diagnosen. (tv2.no 6.11.2016).)

(Anm: Shannen Doherty: Shannen Doherty om kreftdiagnosen: - Det river deg i stykker. Den kreftsyke skuespilleren lar seg ikke stoppe. (Dagbladet): I august i fjor avslørte den tidligere «Charmed»- og «Beverly Hills 90210»-stjerna Shannen Doherty (45) at hun hadde fått brystkreft. (dagbladet.no 29.10.2016).)

- Kemohjerne: Kemoterapi kan forringe hukommelsen. Kræftpatienter kan få koncentrationsbesvær og forringet hukommelse efter at have fået kemoterapi, viser et nyt dansk studie. Hjerneskanninger tyder på, at de forringede kognitive evner kan skyldes ændringer i hjernens netværk.

(Anm: Kemohjerne: Kemoterapi kan forringe hukommelsen. Kræftpatienter kan få koncentrationsbesvær og forringet hukommelse efter at have fået kemoterapi, viser et nyt dansk studie. Hjerneskanninger tyder på, at de forringede kognitive evner kan skyldes ændringer i hjernens netværk. (…) Dårligere hukommelse, forringet koncentrationsevne og større besvær med at finde de rigtige ord. Sådan lyder nogle af de kognitive problemer, som et nyt dansk studie kan dokumentere blandt mænd, der har været i kemobehandling for testikelkræft. På avancerede hjerneskanninger kan forskerne samtidig se, at hjernens netværk fungerer dårligere efter kemoterapien. Disse ændringer i hjernens netværk kan måske rumme nøglen til en forklaring på, hvorfor der kan opstå kognitive problemer i forbindelse med kemoterapi – et fænomen, der populært bliver kaldt for kemohjerne. »Vores skanninger viser, at kemopatienterne får forringet deres netværk i hjernen markant. Hjernen kan simpelthen ikke sende information rundt ligeså effektivt som før,« siger Ali Amidi, som er førsteforfatter til studiet og postdoc på Enhed for Psykoonkologi og Sundhedspsykologi på Aarhus Universitetshospital og Aarhus Universitet. Læs også: Lille studie: Kemoterapi kan få brystkræft til at sprede sig. (videnskab.dk 31.7.2017).)

(Anm: Gut bacteria boost effectiveness of common chemotherapy drug. The study concerns the complex interplay in the human body of three things in fighting cancer: chemotherapy, the immune system, and gut bacteria. (…) Two gut bacteria boost the effect of cyclophosphamide. In the new study, Dr. Chamaillard and colleagues show that two species of gut bacteria - Enterococcus hirae and Barnesiella intestinihominis - boost the effect of the commonly prescribed immunosuppressive chemotherapy drug cyclophosphamide by activating T cells. (medicalnewstoday.com 6.10.2016).)

(Anm: Kreftforsker: - Da vi først så dette, trodde vi ikke det kunne være sant. Tre måneder med cellegiftbehandling gjør deg i praksis ti år eldre. (…) Da vi først så dette, trodde vi ikke at det kunne være sant. Vi ble veldig overrasket over dette resultatet, forteller doktor Lee Jones ved Memorial Sloan Kettering Cancer Center i New York til Nettavisen. (...) - Det er imponerende å se hvor klar dokumentasjon det er nå på betydningen av fysisk aktivitet for mennesker med kreft, og for å klare å beholde livskvaliteten og funksjonene i livet. (…) fysisk aktivitet kombinert med behandling (…) bør implementeres i behandlingsretningslinjer på samme måte som annen kunnskap på dette området.(nettavisen.no 23.9.2016).)

(Anm: Investigators sound a safety alarm after 2 patients die of heart condition following checkpoint combo. Checkpoint inhibitors like Keytruda and Opdivo quickly achieved legendary status as breakthrough cancer therapies with broad, blockbuster roles to play on the market. But in a new study published in the New England Journal of Medicine, investigators have spotlighted rare cases in which checkpoint patients have died or been afflicted by heart trouble. And there’s evidence that a T-cell driven reaction threatens a very small group of patients taking the drugs. Two melanoma patients died from myocarditis after taking a combination of Yervoy and Opdivo, according to the report. And 0.27% — a tiny sliver of the total — developed the condition, a potentially fatal, T-cell–driven drug reaction. (endpts.com 3.11.2016).)

(Anm: För få biverkningar vid immunterapi rapporteras. I ett stort antal studier med immunterapi har man missat eller undanlåtit att rapportera in biverkningar. Det rapporter forskare som granskat studierna. (…) Forskarna som deltog i European Society for Medical Oncology kongressen i Köpenhamn nyligen, har gått igenom 81 studier med immunterapier som godkänts av den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA mellan 2000 och 2015 för solida maligniteter. (…) Mer än hälften av de analyserade publikationerna visade också sådana brister i rapporteringen att man på grundval av dessa inte kunde fatta beslut om att till exempel dra tillbaka terapin. (lakemedelsvarlden.se 10.10.2016).)

(Anm: Cancer patients have unrealistic expectations of taking part in trials, UK study finds. More than 80% of UK cancer patients considering participating in a phase I drug trial do so anticipating clinical benefit, a study has found. Researchers at the Royal Marsden NHS Foundation Trust and the Institute of Cancer found that about half of patients expected to see their tumour shrink and that one in 10 hoped for a cure, even after consultation with specialists. But response rates in such trials, which are usually reserved for patients with cancers that no longer respond to standard treatments, are typically far lower, ranging from 4% to 20%, and the median survival time of such patients is only six months, the researchers noted.BMJ 2016;354:i5321 (Published 30 September 2016).)

(Anm: Head and neck cancer: Immunotherapy drug a 'game-changer' for survival (medicalnewstoday.com 10.10.2016).)

(Anm: Immunotherapy shows promising results in first and second line treatment of metastatic bladder cancer (medicalnewstoday.com 10.10.2016).)

(Anm: Slideshow: A Visual Guide to Bladder Cancer (webmd.com 19.5.2016).)

- Kroppens eget forsvar skal hjælpes til at kurere kræft

Kroppens eget forsvar skal hjælpes til at kurere kræft
jyllands-posten.dk 22.9.2016
Ifølge videnskaben har immunterapi potentiale til at helbrede kræft, men succesen har indtil nu været begrænset af store variationer i effektiviteten. Med et kig dybt ind i immunforsvarets maskinrum kan forskere nu komme et skridt tættere på løsningen.

Selvom immunterapi har været omtalt som en af de mest lovende behandlingsmetoder, er der stadig mange mennesker, som ikke har kunnet få gavn af den. Det skriver Videnskab.dk.
Der har nemlig været store udsving i, hvor godt det virkede fra person til person, hvilket længe har frustreret forskerne.

 Nu har et hold danske forskere dog fundet en ny teknologisk metode til bedre at forstå, hvad der sker, når immunterapi så rent faktisk virker.

Læs også: Derfor virker immunterapi ikke på alle kræftpatienter

På sigt gør det lægevidenskaben i stand til at bruge denne viden til at forbedre og målrette behandlingen, forklarer lektor Sine Reker Hadrup fra Sektion for Immunologi og Vaccinologi på DTU, som har stået for udviklingen af teknologien.

Studiet er netop udgivet i Nature Biotechnology.

"Med den indsigt kan flere patienter på sigt blive behandlet succesfuldt med immunterapi, herunder kræftpatienter," siger Sine Reker Hadrup til Videnskab.dk. (...)

(Anm: Immunterapi kan forbedres med ny teknologi. Selvom immunterapi har været omtalt som en af de mest lovende behandlingsmetoder, er der stadig mange mennesker, som ikke har kunnet få gavn af den. Der har nemlig været store udsving i, hvor godt det virkede fra person til person, hvilket længe har frustreret forskerne, som man kan læse i artiklen ’Derfor virker immunterapi ikke på alle kræftpatienter’. (videnskab.dk 21.9.2016).)

(Anm: Danskere afslører mekanisme bag aggressive kræftformer. Et danskledet forskerhold har fundet en vigtig mekanisme for, hvordan kræftgener tændes og slukkes. Medicin, der udnytter den nye viden, kan være lige om hjørnet. (videnskab.dk 22.11.2016).)

(Anm: Forskere tar skritt for å eliminere tilbakefall ved kreft. (...) ved å kombinere immunterapi med kjemoterapi. (Researchers take step toward eliminating cancer recurrence. Scientists from the United States have made an important step toward eliminating cancer recurrence by combining immunotherapy with chemotherapy. Specifically, they found that chemotherapy alone leads to two types of dormant cancer cells that are not killed outright and become resistant to additional chemotherapy, but when combined with immunotherapy, a majority of dormant cells also is destroyed. The report appears in the Journal of Leukocyte Biology.) (medicalnewstoday.com 4.9.2016).)

(Anm: Oslo universitetssykehus: Kun 4 av 10 kreftpasienter får behandling innen fristen (aftenposten.no 12.1.2016).)

(Anm: How frequent are mental disorders in cancer patients? (medicalnewstoday.com 22.9.2016).)

(Anm: New immunotherapy treatment could lead to better, cheaper results for pancreatic cancer. A new immunotherapy treatment has shown dramatic results in treating advanced pancreatic cancer, a deadly cancer that has seen little progress in treatment over the last 20 years. Patients in a trial who received the new treatment, IMM-101 with chemotherapy, showed a significant survival advantage over those receiving chemotherapy alone. Most importantly, the combination resulted in no added toxicity for the recipients, unlike many other cancer treatments. Immunotherapy treatments help to boost the immune system, enabling it to deal effectively with cancer cells. (medicalnewstoday.com 11.9.2016).)

- Legene brukte flere måneder på kreftdiagnosen. Watson brukte ti minutter.

Legene brukte flere måneder på kreftdiagnosen. Watson brukte ti minutter.
aftenposten.no 3.9.2016
Roboten Pepper, som bruker datahjernen Watson, er nylig «ansatt» ved AZ Damiaan sykehus i Belgia for å ta imot og ta vare på besøkende og pasienter. 

Først knuste han de beste i Jeopardy. Så fant han riktig kreftdiagnose og behandling til en pasient på bare ti minutter. Nå kommer Watson til kreftsenteret i Oslo. (…)

Kreftrammet kvinne fikk hjelp
Nettopp helse er det mest spennende området Watson kan revolusjonere. Tidligere i år klarte Watson å løse et medisinsk mysterium, som leger ved et sykehus i Tokyo hadde klødd seg i hodet over i flere måneder. (…)

(Anm: IBM Watson: How it Works (youtube.com).)

(Anm: Lundbeck indgår partnerskab med IBM Medicinal & Biotek: Lundbeck følger nu efter Novo Nordisk og har sikret sig adgang til supercomputeren IBM Watson. Målet er nye og bedre lægemidler, fortæller direktør. (medwatch.dk 24.1.2017).)

(Anm: Lundbeck indgår partnerskab med IBM: Målet er nye og bedre lægemidler. Lundbeck følger nu efter Novo Nordisk og har sikret sig adgang til supercomputeren IBM Watson. (jyllands-posten.dk 24.1.2017).)

(Anm: Lundbeck enlists IBM Watson to aid psychiatric drug research. (…) A collaboration with with the Copenhagen-headquartered CNS specialist firm will add to IBM Watson’s already long list of pharma deals. Its most recent deal prior to this one was with Celgene in order to create a new AI platform to improve patient safety. In October last year, it revealed a partnership with Teva aimed at drug repurposing, and at the end of 2015, it teamed up with Novo Nordisk in the creation of a ‘virtual doctor’. (pharmaphorum.com 25.1.2017).)  

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Top Problems in Your Mouth (webmd.com 2016).)

(Anm: Does Inflammation Harm Your Health? (webmd.com 30.3.2015).)

(Anm: Stor oversikt over selskapene og krefttypene. Her er norsk kreftforskning i verdensklasse (vg.no 29.2.2016).)

(Anm: Stort dansk gennembrud: Tarmkræft kan afsløres af blodprøve. Danske forskere er tæt på at have udviklet en metode til at kunne diagnosticere tarmkræft ud fra en blodprøve. Kan bredes ud til at gælde alle former for kræft, siger forsker. (jyllands-posten.dk 1.12.2016).)

(Anm: Anette trodde hun skulle dø: - Jeg gikk til legen med litt trøblete mage. Det var starten. (…) Hun trodde det knapt da hun fikk beskjeden: NET-kreft. (…) Derfor er hun glad for å kunne være med på kampanjen «Aktiv med NET» som setter søkelys nettopp på dette, og som starter med Sentrumsløpet. (...) Drøye 800 nordmenn får denne krefttypen påvist i året, og antallet som rammes er økende. (aftenposten.no 21.4.2016).)

- IBMs Watson-supercomputer anbefalte "usikre og feil" kreftbehandlinger, viser interne dokumenter.

(Anm: IBM’s Watson supercomputer recommended ‘unsafe and incorrect’ cancer treatments, internal documents show. I nternal IBM documents show that its Watson supercomputer often spit out erroneous cancer treatment advice and that company medical specialists and customers identified “multiple examples of unsafe and incorrect treatment recommendations” as IBM was promoting the product to hospitals and physicians around the world.
The documents — slide decks presented last summer by IBM Watson Health’s deputy chief health officer — largely blame the problems on the training of Watson by IBM engineers and doctors at the renowned Memorial Sloan Kettering Cancer Center. The software was drilled with a small number of “synthetic” cancer cases, or hypothetical patients, rather than real patient data. Recommendations were based on the expertise of a few specialists for each cancer type, the documents say, instead of “guidelines or evidence.” (statnews.com 25.7.2018).)

- Hvordan IBM Watson Health redningsaksjon kollapset - og en toppsjef ble fjernet. (- Problemet til IBM, har STAT funnet ut, var at de ikke kunne få programvaren til å forstå og analysere språket i pasientjournaler på en pålitelig måte. Det var avgjørende for firmaet å levere på multimillion-dollar-kontrakter med sykehus og legemiddelfirmaer.

(Anm: How an IBM Watson Health rescue mission collapsed — and a top executive was ousted. IBM’s Watson Health division had the innocuous code name “Project Josephine,” but its mission could not have been more urgent: to fix the artificial intelligence software at the core of the company’s campaign to tackle the $7 trillion global health care market. The predicament faced by IBM officials, STAT has found, was that it could not get its software to reliably understand and analyze language in patient medical records. That was critical for the company to deliver on multimillion-dollar contracts with hospitals and drug companies. (statnews.com 1.11.2018).)

- Ny blodprøve kan teste for 13 typer kreft.

(Anm: Ny blodprøve kan teste for 13 typer kreft. Japanske forskere har utviklet en ny test som kan finne 13 ulike typer kreft i en dråpe blod. Testen kan blant annet finne ut om pasienten har prostatakreft, tarmkreft eller brystkreft. Dette er første gang det er mulig å sjekke flere typer kreft samtidig. (…) Sigbjørn Smeland, professor og klinikksjef ved Kreftklinikken ved Oslo universitetssykehus synes den nye forskningen er spennende.  (…) Cellestoffer avslører kreft. Forskerne har tatt utgangspunkt i mikroRNA, som er et stoff som cellene skiller ut i blodet. Kreftceller skiller ut mikroRNA som er spesifikt for sin type kreft. Dermed er det mulig å gjenkjenne krefttyper ut fra disse stoffene. (…) Selv om han synes den nye teknologien er spennende, understreker Smeland at slike tester kan føre til en overdiagnostisering. (nrk.no 31.7.2017).)

- Satte fokus på lymfekreft. (- Symptomer du ikke må ignorere.)

Satte fokus på lymfekreft
helserevyen.no 18.9.2007
Årlig oppdages det 800 tilfeller av krefttypen lymfom i Norge. Likevel er det få som kjenner til den livstruende sykdommen.

Lørdag arrangerte den uavhengige nettverksorganisasjonen av pasientgrupper verden over, Lymphoma Coalition, Verdens Lymfomdag for å sette fokus på manglende kunnskap om lymfekreft. (...)

Symptomene
Formålet med Verdens lymfomdag er å øke kjennskap til sykdommens tegn og symptomer, som kan sammenfattes slik:
• Hovne lymfeknuter i hals, armhuler og lysken
• Nattesvette
• Uforklarlig feber
• Vekttap og trøtthet
• Hoste og kortpustethet
• Vedvarende kløe over hele kroppen (...)

Lymfekreft deles inn i tre hovedgrupper: Hodgkins, lavgradig og høygradig non-Hodgkins, samt mange undergrupper.

Nå i høst etableres det en egen pasient- og pårørendeforening for lymfekreft i Norge. (...)

(Anm: Symptomer du ikke må ignorere. Er du plaget av nattesvette? Da bør du ta en tur til legen. NATTSVETTE KAN BETY KREFT: Nattesvette som ikke oppstår i forbindelse med overgangsalderen kombinert med generell sykdomsfølelse over tid, er et eksempel på signaler man alltid skal ta på alvor. (nettavisen.no 20.5.2016).)  

(Anm: Forskjellen mellom en godartet og ondartet svulst? Godartede svulster er mer vanlig enn ondartede. I noen tilfeller kan godartede svulster være farlige. (lommelegen.no 9.11.2016).)

(Anm: A Visual Guide to Lymphedema (webmd.com 17.6.2016).)

(Anm: Juno boosted by CAR-T trial findings in NHL. Juno Therapeutics has been attracting the wrong kind of headlines recently after a series of deaths in a trial of JCAR015, a CAR-T therapy in acute lymphoblastic leukaemia. But this week the biotech lifted the mood with some positive results for another of its CAR-T pipeline, JCAR017, being investigated in non-Hodgkin lymphoma. Juno, and rivals including Novartis and Kite, have developed T-cell therapies where the patient’s own T-cells are engineered to express a chimeric antigen receptor (CAR) that redirects them to kill cancer cells. (pharmaphorum.com 7.12.2016).)

(Anm: Disse kreftsymptomene bør du ta på alvor. - Mye svette om natten over en periode - Hvis man går betydelig ned i vekt uten forklaring - Dersom man kjenner kuler i brystet - Hvis man røyker og man hoster med blod - Hvis man har gjentatt hodepine om morgenen - Hvis man har avføringsendring og/eller blod i avføringen - Blod i urin - Hvis man kjenner kuler på testiklene - Hvis man har sår som ikke vil gro (lommelegen.no 3.9.2016).)

(Anm: Hodgkin lymphoma survivors at high risk of second cancers. Patients who are cured of Hodgkin lymphoma are at a high risk of developing a second type of cancer, particularly if they have a family history of the disease, a major new study reports. People who survived Hodgkin lymphoma were 2.4 times more likely to develop a second cancer of any type compared with people the same age and sex in the general population - and this risk remained high 30 years after treatment. But the risk was even greater in people who were treated for Hodgkin lymphoma and had a family history of those specific cancers. (medicalnewstoday.com 14.3.2017).)

(Anm: Slik sjekker du ballene dine. Ved hjelp av en enkel undersøkelse kan du oppdage testikkelkreft tidlig. (…) – Jeg anbefaler å undersøke testiklene minst én gang i måneden, sier spesialsykepleier og rådgiver i Kreftforeningen, Vibeke Jensen Simonsen til NRK. – Siden testikkelkreft er den hyppigste kreftformen blant menn mellom 15 – 40 år, er det greit å lære selvundersøkelse allerede som tenåring, legger hun til. (nrk.no 5.1.2017).)

(Anm: Denne kreftformen tar flest liv. Hvilken kreftform tar flest liv, og hvor mange overlever egentlig en kreftdiagnose? Her er elleve punkter som viser utviklingen av kreft i Norge. (nrk.no 21.11.2016).)

(Anm: Barretts esophagus - aspects on early detection of malignant transformation. Barretts esophagus - aspects on early detection of malignant transformation, Bratlie, Svein Olav, Doctoral Theses from Sahlgrenska Academy, published 20 October 2016. (gupea.ub.gu.se).)

(Anm: Eosinofil øsofagitt. Bakgrunn. Eosinofil øsofagitt er en kronisk inflammasjonstilstand i spiserøret. De siste årene er man blitt mer oppmerksom på denne sykdommen som en vanlig årsak til dysfunksjon av oesophagus hos både barn og voksne. (…)  Fortolkning. Eosinofil øsofagitt diagnostiseres hos stadig flere, men det er usikkert om dette skyldes økt forekomst eller økt oppmerksomhet fra det medisinske miljøet. Kunnskap om sykdommen er viktig, da enkel endoskopisk eller medisinsk behandling gir et godt resultat hos flertallet av pasientene og kan forhindre komplikasjoner som strikturdanning og fastsittende mat i spiserøret. Tidsskr Nor Legeforen 2011; 131:2470 – 4 (13.12.2011).)

(Anm: Barrett's Esophagus: Symptoms, Causes, and Treatments (webmd.com 2016).)

(Anm: Barrett’s Esophagus and Cancer Risk. Barrett’s esophagus (BE) is a condition where the tissues present in the esophagus undergo transformation and become similar to those found in the intestinal lining. It is present mostly in people who have gastroesophageal reflux disease (GERD), especially if it has been present for a very long period. This in turn is related to an increased risk for developing esophageal cancer. (news-medical.net 12.10.2017).)

(Anm: CUMC researchers discover ‘cell of origin’ for esophageal cancer. (…) The discovery of this "cell of origin" promises to accelerate the development of more precise screening tools and therapies for Barrett's esophagus and esophageal adenocarcinoma, the fastest growing form of cancer in the U.S. The findings, made in mice and in human tissue, were published in today's online edition of Nature. (news-medical.net 11.10.2017).)

(Anm: Fasting could help treat most common childhood leukemia. Intermittent fasting may help combat the most common type of childhood leukemia - acute lymphoblastic leukemia - according to new research published in the journal Nature Medicine. Acute lymphoblastic leukemia (ALL), also called acute lymphocytic leukemia, is a cancer that begins in immature versions of white blood cells in the bone marrow, called lymphocytes. There are two types of ALL: B cell ALL, which begins in the B lymphocytes (B cells), and T cell ALL, which begins in the T lymphocytes (T cells). ALL stops B cells and T cells from maturing. As a result, large numbers of immature, leukemic cells are released into the bloodstream, outweighing the number of healthy white blood cells, red blood cells, and platelets. The reduction in healthy white blood cells makes a patient vulnerable to infection, while low levels of platelets and red blood cells can lead to unusual bleeding and anemia. Other signs and symptoms of ALL include fatigue, loss of appetite, fever, rib pain, and bone or joint pain. (medicalnewstoday.com 13.12.2016).)

- Follikulært lymfom. (- Verdien av PET-CT Imaging hos pasienter med follikulært lymfom.)

The Value of PET-CT Imaging in Patients with Follicular Lymphoma
medpagetoday.com 31.3.2016
Individuals with follicular lymphoma, the second most common form of non-Hodgkin lymphoma, respond well to initial treatment with immunochemotherapy. The disease remains incurable, however. Continued monitoring for recurrence is critical for optimizing survivors’ health and longevity. (…)

“CT gives you size, shape, and location. PET-CT is more sensitive and more specific than CT, and it also distinguishes viable tumor from scar or fibrosis,” says Bruce Cheson, MD, who was instrumental in shaping the evolving guidelines and is Deputy Chief of Hematology/Oncology and Head of Hematology at Georgetown Lombardi Comprehensive Care Center in Washington, DC. (…)

Experts have noted that PET-CT is now the standard of for follicular lymphoma. It was employed in several novel therapy studies presented at the 2016 American Society of Hematology meeting, as well. As new therapies are developed and treatment for follicular lymphoma evolves, the role of PET-CT will be subject to continual reassessment. It’s hoped that PET-CT will be an increasingly useful tool for clinicians as they strive to provide the best care for patients during and after treatment. (…)

(Anm: Lymphoma Resource Center (medpagetoday.com 31.3.2016).)

(Anm: Identifying Biomarkers in Follicular Lymphoma (medpagetoday.com 31.3.2016).)

(Anm: Follikulære lymfomer grad 1, 2 og 3A. Follikulære lymfomer grad 1, 2 og 3A regnes som lite aggressive lymfomer og utgjør opp mot 60 % av de indolente lymfomer og cirka 25 % av alle non-Hodgkins lymfomer. (oncolex.no 2016).)

(Anm: A case of intravascular large B cell lymphoma: New clinical and immunohistochemical findings. Intravascular large B cell lymphoma (IVLBCL) is a rare extranodal non-Hodgkin lymphoma characterized by proliferation of malignant cells within the lumen of small vessels, with a predilection for the CNS and the skin. (…) The high expression of Galectin-3 provides new insights in the understanding of molecular pathogenesis of IVLBCL; indeed, such a finding represents a prognostic factor for other types of lymphoma and should, in the same way, be taken into account in IVLBCL. (dgnews.docguide.com 8.10.2016).)

(Anm: Presentation and management of intravascular large B-cell lymphoma. (…) Strange characteristics of IVLBCL, including the absence of marked lymphoadenopathy and the usually aggressive clinical behaviour, result in the delay of timely and accurate diagnosis and fatal complications. Thus, the prognosis of IVLBCL is extremely poor. The success achieved with the anti-CD20 chimeric monoclonal antibody, rituximab, represents an important milestone in the clinical practice of B-cell lymphoma. Lancet Oncol. 2009 Sep;10(9):895-902.)

(Anm: Carcinoid hjertesykdom Carcinoid hjertesykdom (7) er en komplikasjon til nevroendokrine svulster. (carcinor.no).)

(Anm: Utredning ved nevroendokrine svulster. Ved utredning av nevroendokrine svulster må pasienten gjennomgå klinisk undersøkelse med laboratorieprøver, bildediagnostiske undersøkelser og vevsprøvetaking. Hensikten er å identifisere svulsten og kartlegge utbredelse, eventuell spredning av svulsten og svulstens celletype, for så å kunne bestemme behandling. 
Ikke sjelden påvises den nevroendokrine svulsten tilfeldig i forbindelse med utredning av en annen tilstand. (kreftlex.no).)

(Anm: Nevroendokrine svulster. Nevroendokrine svulster utvikles fra stamceller til hormonproduserende (nevroendokrine) celler. (kreftlex.no).)

(Anm: Hold øye med de tidlige varseltegnene på kreft. Bortimot 50 % av alle mennesker ignorerer fysiske symptomer og plager som kan være de første varseltegnene på en kreftsykdom. Det viser en undersøkelse foretatt av Cancer Research UK ifølge den britiske avisen The Independent. (illvit.no 13.7.2016).)

(Anm: Throat Cancer: Get the Facts (medicalnewstoday.com 4.8.2016).)

(Anm: 15 Cancer Symptoms to Know (webmd 28.3.2016).)

(Anm: Forskning knytter overvekt til åtte nye krefttyper. (…) Studien er publisert i det anerkjente tidsskriftet The New England Journal of Medicine. (vg.no 25.8.2016).)

(Anm: Satsing på protonbehandling av kreft (forskning.no 1.9.2016).)

(Anm: Krass kritikk av protonrapport. – Det er merkelig at vedtak om protonbehandling er fattet helt på siden av etablerte prioriteringsprosesser, påpeker lege og forsker Eirik J. Tranvåg. (dagensmedisin.no 26.8.2016).)

(Anm: Editorials. The hidden dangers of a cancer diagnosis. BMJ 2016;354:i4446 (Published 31 August 2016).)

- Kardiale seneffekter etter kardiotoksisk behandling.

(Anm: Kardiale seneffekter etter kardiotoksisk behandling. Hjerteskader etter behandling for lymfom er relativt vanlig. For utvalgte subgrupper med særlig økt risiko kan man overveie rutinemessig oppfølging for utvikling av hjerteskader. (…) Blant lymfomoverlevere hadde 11 % tegn på hjertesvikt (hovedsakelig mild form) og 22 % hadde klaffesykdom, og av disse var drøyt 3 % av alvorlig karakter. Vi identifiserte økt forekomst av moderat klaffesykdom også hos overlevere som kun hadde vært behandlet med cellegift uten samtidig stråling mot hjertet. Høydose stråling mot hjertet (> 30 Gy) og høyere doser antrasykliner (> 300 mg/m2) var assosiert med hjerteskader blant lymfomoverlevere.Tidsskr Nor Legeforen 2017; 137:822 (6.6.2017).)

- Infeksjon vanlig årsak til kreft.

Infeksjon vanlig årsak til kreft
vg.no 9.5.2012
Virusinfeksjoner, bakterieinfeksjoner og parasitter forårsaker om lag 2 millioner krefttilfeller i året og 1,5 millioner dødsfall som følge av kreft i året, ifølge undersøkelsen, som er gjennomført ved Verdens helseorganisasjons kreftforskningsinstitutt IARC i Lyon i Frankrike.

Det er spesielt hepatitt B og C, humant papillomavirus og magebakterien Helicobacter pylori som forårsaker kreft, fastslås det i studien, som er presentert i forskningstidsskriftet The Lancet Oncology. (...)

(Anm: Dette sier huden om helsa di: 11 tegn på sykdom. Sykdom, soling og livsstil setter sitt preg på huden. SUNN ELLER SYK: Huden kan varsle om helseplager eller avsløre tegn på sykdom. Vedvarende utslett og farge- eller konsistensforandringer er noe av det du bør være obs på. (dagbladet.no 23.4.2016).)

(Anm: Legemiddelindusert kreft og andre typer celleskader (mintankesmie.no).)

(Anm: Gut bacteria boost effectiveness of common chemotherapy drug. The study concerns the complex interplay in the human body of three things in fighting cancer: chemotherapy, the immune system, and gut bacteria. (…) Two gut bacteria boost the effect of cyclophosphamide. In the new study, Dr. Chamaillard and colleagues show that two species of gut bacteria - Enterococcus hirae and Barnesiella intestinihominis - boost the effect of the commonly prescribed immunosuppressive chemotherapy drug cyclophosphamide by activating T cells. (medicalnewstoday.com 6.10.2016).)

(Anm: Tre av fire vet ikke fedme fører til kreft  (Three in four don't know obesity causes cancer) Three out of four (75 per cent) people in the UK are unaware of the link between obesity and cancer, according to a new Cancer Research UK report* published today (Friday). (medicalnewstoday.com 9.9.2016).)

(Anm: Slowing progress: Obesity linked to improved survival in kidney cancer (medicalnewstoday.com 8.9.2016).)

(Anm: Researchers discover how cancer-causing virus could stay silently hidden in your body. Researchers discover how cancer-causing virus could stay silently hidden in your body. Researchers at the University of Pittsburgh have discovered a new mechanism that could explain how the Merkel Cell Polyomavirus, responsible for the most aggressive form of skin cancer, can stay dormant for decad