- Preaurikulære lymfeknuter: Hva du bør vite. (Anm: Preauricular lymph nodes: What to know. The preauricular lymph nodes sit just in front of the ears. These tiny nodes play a vital role in the immune system. In this article, we provide information on the preauricular lymph nodes (PLNs) and other parts of the lymphatic system. We also look at what conditions and health issues can cause the PLNs to swell. (…) The PLNs are a group of lymph nodes that sit just in front of the ears. These lymph nodes filter lymph fluid as it arrives from the scalp, neck, and various parts of the face. The human body contains about 600 small glands called lymph nodes that play an essential role in the function of the immune system. A network of vessels called the lymphatic system connects the lymph nodes. (medicalnewstoday.com 5.8.2019).) Kreft
 

Kreftlex (kreftlex.no)

Nevroendokrin kreft (NET) (kreftforeningen.no)

Ti tegn på mulig kreft du må ta alvorlig - Mange eldre lar være å gå til legen med kreftsymptomer (vg.no 4.2.2015).)

Kreftformer (kreftforeningen.no)

Kræftstudier nedtoner bivirkninger (dagenspharma.dk 22.1.2013)

Legemiddelfirmaer har inngått forlik vedrørende påstander om villeding av leger om overlevelsesdata for kreft (BMJ 2016;353:i3361 (Published 15 June 2016))

Fikk kreftdiagnosen to år for sent (nrk.no 7.2.2014)

Too Good to Be True? (For godt til å være sant?) (msnbc.msn.com 2.3.2007)

Krise i kreftforskningen - Forskere kan føle seg presset til å publisere bare positive resultater i kreftforskningen, og gjemme bort de negative resultatene (nrk.no 10.4.2012)

- Mosjon forebygger kreft - Trening kan redusere brystkreftrisiko med 30 prosent (kk.no 25.6.2012)

Sjekk disse føflekkene (nrk.no 24.3.2014).)

- Kan løse kreftgåten (nrk.no 26.1.2007)

Langvarige virkninger av kjemoterapi (mozon.no 16.10.2006)

Flere overlever kreft (vg.no 16.10.2007)

Menn og kreft (kreftforeningen.no)

- Vil ha lik kreftsjekk for alle

Vil ha lik kreftsjekk for alle
vg.no 25.5.2013
UFORSTÅELIG: Seksjonsoverlege Georg Panczel ved Sykehuset Østfold har fulgt retningslinjene for føflekkreft siden 2011. Han synes det er vanskelig å forstå hvorfor ikke alle norske sykehus har gjort det samme.

OSLO/MOSS (VG) Alle pasienter med føflekkkreft skal undersøkes på samme måte over hele landet. Også Oslo universitetssykehus innfører nå undersøkelse av lymfeknuter på pasientene.

VG fortalte 22. april om Universitetssykehuset i Stavanger som nesten ukentlig avviser pasienter fra Helse Sør-Øst som ønsker å få tatt vevsprøve, såkalt biopsi, av lymfeknuter.

De vil ha undersøkelsen for å fastslå om det er spredning av kreft fra føflekken. VG skrev også om de internasjonale statistikkene som viser at Norge topper statistikkene for føflekkreft, både når det gjelder utbredelse og dødelighet. (...)

(Anm: Some people should stop being screened for cancer. Convincing them isn’t always easy (statnews.com 5.8.2019).)

(Anm: Prestisjesykdommer (sykdommers prestisje / sykdommers rangering). (mintankesmie.no).)

- Hvilke kreftformer får minst finansiering, og hvorfor? (- Disse typene inkluderte kreft i tykktarmen, endometrium, lever og galle, livmorhalsen, eggstokkene, bukspyttkjertelen og lungekreft.)

(Anm: Which cancers receive the least funding, and why? A recent study that looked at nonprofit research funding for different types of cancer found that some of the most common (and most deadly) cancers receive far less money than others, which can directly affect research, drug development, and patient education. The research, which appears in the Journal of the National Comprehensive Cancer Network, uncovered trends in cancer funding that highlight areas needing more attention. The funding of certain types of cancer was poor, considering how often they occur and how many people die from them. These types included colon, endometrial, liver and bile duct, cervical, ovarian, pancreatic, and lung cancer. On the other hand, some cancers — including breast and pediatric cancer, leukemia, and lymphoma — received significantly more funding relative to those factors. (medicalnewstoday.com 28.7.2019).)

(Anm: Endometrium er slimhinnen som kler livmorhulen. Kilde: Store norske leksikon.)

- Ny europeisk forskning: Overvekt og fedme øker risikoen for kreft med 15 prosent. Ny europeisk forskning, som inkluderer 68.000 nordmenn, viser at overvekt før fylte 40 år øker risikoen for enkelte krefttyper.

(Anm: Ny europeisk forskning: Overvekt og fedme øker risikoen for kreft med 15 prosent. Ny europeisk forskning, som inkluderer 68.000 nordmenn, viser at overvekt før fylte 40 år øker risikoen for enkelte krefttyper. For livmorkreft øker risikoen med 70 prosent. Samlet sett øker risikoen for fedme-relaterte kreftformer med 15 prosent, dersom du blir overvektig før fylte 40 år, viser forskningen. Noen krefttyper har spesielt høy risiko. Øverst på lista står livmorkreft for kvinner (70 prosent), etterfulgt av nyrekreft for menn (58 prosent) og tykktarmskreft for menn (29 prosent). – Forskningen viser at vektøkning i voksen alder er assosiert med økt risiko for flere kreftformer, sier Tone Bjørge, professor ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved Universitetet i Bergen, til VG. Hun og flere forskere ved Universitetet i Bergen har deltatt i arbeidet med en stor europeiske studie - den såkalte Me-Can studien. (vg.no 13.10.2019).)

- Forskere forsøker å personalisere kreftbehandling av bukspyttkjertelen ved å la svulster vokse på en tallerken. Bare rundt 15 % av pasienter med kreft i bukspyttkjertelen er i live to år etter diagnosen.

(Anm: Growing tumors in a dish, scientists try to personalize pancreatic cancer treatment. Only about 15% of advanced pancreatic patients are alive two years after their diagnosis. Margaret Schwarzhans has now made it 2 1/2 years – and not just survived, but thrived. While it’s impossible to say why she’s been so fortunate, she partly credits her mental state. Schwarzhans, who turns 54 Friday, meditates daily, does yoga a few times a week, and takes regular walks.  (…) On good days, she said, she can just about forget she has cancer. (statnews.com 4.10.2019).)

- Sopp fra tarmen kan fremme kreft i bukspyttkjertelen. Soppene som bebor kroppen og deres virkning på menneskers helse har ikke fått så mye oppmerksomhet fra forskere som bakterier. (- Forskerne fant også at mus med den vanligste formen for kreft i bukspyttkjertelen, som fikk et sterkt soppdrepende middel, kunne redusere svulstene deres med opptil 40 %.)

(Anm: Fungi from the gut can promote cancer in the pancreas. The fungi that inhabit the body and their effect on human health have not received as much attention from scientists as bacteria. This situation could be about to change as a new study reveals that fungi that live in the gut appear to have a role in pancreatic cancer. In a recent Nature paper, the researchers describe how they investigated gut fungi in mice and humans with pancreatic cancer. The team found that certain species of fungus in the gut can enter the pancreatic duct, which is the tube that the pancreas uses to deliver digestive juices to the intestines. The microorganisms reach the pancreas by traveling through the duct in the opposite direction to the digestive fluids. The new study shows that when pancreatic cancer is present, the fungal populations of pancreatic tumors and the gut differ from those of healthy mice and humans. The researchers also found that giving mice with the most common form of pancreatic cancer a strong antifungal drug could reduce their tumors by up to 40%.  (medicalnewstoday.com 4.10.2019).)

- Ny behandling muliggjør fjerning av "inoperabel" kreft i bukspyttkjertelen. (- Resultatene av deres kliniske forsøk kan imidlertid gi slike pasienter nytt håp.)

(Anm: New treatment enables removal of 'inoperable' pancreatic cancer. A new treatment protocol for locally advanced pancreatic cancer can enable surgical removal of previously inoperable tumors and improve survival rates, according to a new study. "Locally advanced" pancreatic cancer is confined to the pancreas, but the tumor still involves major abdominal blood vessels and usually cannot be removed by surgery. It's one of the worst forms of an already deadly cancer, the Massachusetts General Hospital researchers explained. However, the results of their clinical trial could offer such patients new hope. The trial included 49 patients with previously untreated locally advanced pancreatic cancer who received a combination of intensive chemotherapy and radiation therapy, as well as the blood pressure drug losartan. Use of the combo therapy allowed 34 of the 49 participants to go on to have their tumors surgically removed, the team reported May 30 in JAMA Oncology. And in 30 (61 percent) of the patients, surgery ("resection") removed all evidence of cancer around the tumor. (…) The U.S. National Cancer Institute has more on pancreatic cancer. (upi.com 31.5.2019).)

(Anm: Total Neoadjuvant Therapy With FOLFIRINOX in Combination With Losartan Followed by Chemoradiotherapy for Locally Advanced Pancreatic Cancer. A Phase 2 Clinical Trial. JAMA Oncol. Published online May 30, 2019.)

- Endelig gode nyheder til visse patienter med den farligste kræftsygdom af alle.

(Anm: Endelig gode nyheder til visse patienter med den farligste kræftsygdom af alle. På Pancreascancercenteret på Herlev Hospital er der glæde over, at ASCO 2019 bød på fremskridt i behandlingen af patienter med kræft i bugspytkirtlen (pancreascancer). Fremskridtet fordrer en ny standard, hvor patienter med pancreascancer screenes for BRCA-genet, siger overlæge Benny Vittrup. På verdens største kræftkongres ASCO, der lige har været afholdt i Chicago, blev de første resultater af behandling for pancreascancer med immunterapien Lynparza præsenteret.  Et studie ved navn POLO viste, at Lynparza kunne øge perioden uden tilbagefald (den progressionsfrie overlevelse) hos de patienter, der har en medfødt mutation i genet BRCA. POLO er en international, randomiseret, dobbeltblindet, placebokontrolleret undersøgelse af patienter med en medfødt BRCA genmutation og kræft i bugspytkirtlen, som havde fået over 16 ugers første-linie platinbaseret kemoterapi uden vækst af kræften. (sundhedspolitisktidsskrift.dk 28.6.2019).)

- Påvirker tarmbakterier tarmkreftutviklingen? Å kunne identifisere folks risiko for kreft er avgjørende for å redde liv. Det er imidlertid utfordrende å forutsi hvor sannsynlig en person er for å utvikle en spesifikk type. (- "Nye former for forebygging og behandling for visse sykdommer kan utvikles ved bruk av tarmmikrobiota, siden sammensetningen av denne mikrobiota kan endres av en rekke faktorer, slik som kosthold, bruk av probiotika, prebiotika og antimikrobielle blant andre," forklarer hun. Deres første funn relateres til tarmbetennelse. Forskerne fant at bakterier i tarmen som er i stand til å starte en inflammatorisk tilstand, kan gjøre en lignende ting med kreftutvikling. De antyder derfor at mennesker som lever med kronisk tarmbetennelse er mer utsatt for kreft.)

 (Anm: Do gut bacteria affect bowel cancer development? Being able to identify someone's risk of cancer is vital for saving lives. However, it is challenging to predict how likely a person is to develop a specific type. Some links are known, including the link between smoking and lung cancer, while others are yet to be discovered. According to several studies, bacteria living in the gut can predict the onset of bowel cancer. Bowel cancer is the third most common cancer in the United States. Otherwise known as colorectal cancer, it is also the third leading cause of cancer-related death for both males and females in the U.S. However, this risk factor is not a simple one. The makeup of the gut microbiome — which refers to the trillions of microbes residing in the gut — varies from person to person. Numerous studies have investigated if specific microbe types or combinations could lead to bowel cancer or worsen its progression. Now, researchers from Brazil's Federal University of Viçosa have carried out a review of these studies to see if they could uncover any trends or patterns. (…) How microbes affect cancer development Appearing in the Journal of Medical Microbiology, the team's analysis found three main ways that gut microbes can increase the risk of bowel cancer.Lead study author Dr. Sandra dos Reis hopes to use them for the creation of new early diagnosis tools. "New forms of prevention and treatment for certain diseases can be developed using the intestinal microbiota, since the composition of this microbiota can be changed by a number of factors, such as diet, the use of probiotics, prebiotics, and antimicrobials among others," she explains. Their first finding relates to gut inflammation. The researchers found that bacteria within the gut capable of kickstarting an inflammatory condition can do a similar thing with cancer development. They therefore suggest that people living with chronic gut inflammation are more susceptible to cancer.  (medicalnewstoday.com 20.9.2019).)

(Anm: Forskning og ressurser (mintankesmie.no).)

- Hvordan påvirker antidepressiva tarmbakterier? (How do antidepressants affect gut bacteria?)

(Anm: Hvordan påvirker antidepressiva tarmbakterier? (How do antidepressants affect gut bacteria?) Flere og flere studier støtter rollen til tarmen mikrobiota ved psykiatriske tilstander. (- "Vi fant at visse legemidler, inkludert sinnstemningsstabilisator litium og antidepressiva fluoxetin, påvirket sammensetningen og variasjonen i tarmens mikrobiota," sier Cussotto. (medicalnewstoday.com 10.9.2019).)

- Kan denne mekanismen forklare hvorfor søvnløse netter påvirker tarmens helse? Tarmbetennelse og andre tilstander som involverer immunforsvaret er mer vanlig blant personer med uregelmessige søvnmønstre, inkludert de som jobber nattskift. (- Disse immunceller har en sterk rolle i å kontrollere metabolisme, betennelse og andre biologiske prosesser. I en nylig studie publisert i Nature forklarer forskerne hvordan de brukte mus for bedre å forstå rollen til ILC3s i tarmen.)

(Anm: Could this mechanism explain why sleepless nights affect gut health? Gut inflammation and other conditions that involve the immune system are more common among people with irregular sleep patterns, including those who work night shifts. Now, new research in mice has uncovered a previously unknown mechanism that could help to explain the connection. The mechanism concerns group 3 innate lymphoid cells (ILC3s). These immune cells have a strong role in controlling metabolism, inflammation, and other biological processes. In a recent Nature paper, the scientists explain how they used mice to better understand the role of ILC3s in the gut. (medicalnewstoday.com 20.9.2019).)

- Kreftspesialist frykter offentlig forrang for dem med best råd. Lederen for Norges største kreftavdeling, Stein Kaasa, frykter at folk med god råd nå kan få forrang til offentlig behandling.

(Anm: Kreftspesialist frykter offentlig forrang for dem med best råd. Lederen for Norges største kreftavdeling, Stein Kaasa, frykter at folk med god råd nå kan få forrang til offentlig behandling. Årsaken er en avgjørelse Statens helsetilsyn tok i en enkeltsak 3. juli i år. – Statens helsetilsyns avgjørelse setter hele det norske systemet om likeverdig behandling i fare, mener professor Stein Kaasa, som leder Kreftavdelingen ved Oslo universitetssykehus (OUS). Dette er avgjørelsen han sikter til: En kreftpasient prøvde ut en behandling privat, ettersom den ikke var offentlig godkjent. Behandlingen hadde god effekt på pasienten. Statens helsetilsyn bestemte derfor at pasienten skulle få videreført behandlingen innenfor den offentlige spesialisthelsetjenesten. Både helseforetaket og fylkesmannen hadde først sagt nei – av hensyn til likebehandling og prioriteringsprinsipper. – Man innfører her en helt ny praksis, sier Kaasa. – De som har råd, kan få prøvd ut behandling privat i Norge eller utland, og dersom den virker får de en rettighet i det offentlige, som andre ikke har, utdyper han. Han viser til at et års utprøvende privat behandling kan koste omkring 500.000 kroner. (dn.no 14.8.2019).)

- Kreftforskeres manglende offentliggjøring av utbetalinger fra industrien skader pasientens tillit - og behandling. (- Selv om rapporten viste at litt over halvparten av lederne ikke mottok utbetalinger fra industrien i 2017, gjorde litt under halvparten det.)

(Anm: Cancer researchers’ failure to disclose industry payments damages patient trust — and care. Treating cancer is one of the most difficult medical challenges of our time. In addition to requiring effective therapies and compassionate clinicians and caregivers, it demands trustworthy and transparent communication. A report in JAMA Internal Medicine that summarized payments from the drug and device industry to directors of National Cancer Institute-designated cancer centers underscores the need to develop more rigorous strategies for reporting and monitoring. Though the report showed that slightly more than half of the directors did not receive industry payments in 2017, slightly less than half did. While most were under $5,000, the NCI’s threshold for significant financial interest, one-third of all directors received payments for research and consulting well above that limit. Trust is the pillar upon which the field of medicine is predicated. Patients following their doctors’ recommendations and advice, physicians’ willingness to act on researchers’ data, and numerous other elements that compose this enterprise are rooted in the reality that we depend on the honest, impartial work of others to ensure the health and well-being of our patients and our practices. Compromising trust compromises effective care, without exception. (statnews.com 12.9.2019).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

- Nesten halvparten av alle forsøk på legemidelr mot kreft viser skjevhet og overdrivelse.

(Anm: Almost half of all cancer drug trials show bias and exaggeration. New research on clinical trials between 2014 and 2016 raise “serious concerns about low standards” as over the three year period trials showed high elements and risk of bias as well as exaggeration of treatment effects. The research was published in the British Medical Journal and claims that there are “serious concerns about low standards of evidence supporting new cancer drugs”. The BMJ research also states there is a definitive need to improve the design, conduct, analysis and reporting of these trials. In 2017 more than one quarter of the European Medicines Agency (EMA) approvals were for cancer treatments. In evaluating the flaws of these trials, international researchers examined the bias risk and reporting of randomised trials over the three year period. In that time, the EMA approved 32 new drugs on the basis of 54 studies, of which 41 or 76% were randomised controlled trials.The research underlined the point that only 10 studies or 26% measured overall survival as a primary or main endpoint. The other 29 trials or 74% looked at the indirect measure of benefit, which does not necessarily predict whether or not a patient will live longer or have an improved quality of life. Moreover 19 trials or 49% were judged to be at high risk of bias because of problems with their design, conduct or analysis – all in all, trials that properly evaluated overall survival were at low risk of bias. Cancer specialists have however pointed out that research and treatment is a complex area and overall in the cancer market, survival rates are improving. (pharmafile.com 19.9.2019).)

- Hvorfor så mange kreftmedisiner mislykkes: Gener antatt ‘essensielle’ for tumoroverlevelse er det ikke, ifølge studie.

(Anm: Why so many cancer drugs fail: Genes thought ‘essential’ for tumor survival are not, study finds. Jason Sheltzer thought he was learning answers to a simple question, but one that, for cancer patients, could mean the difference between life and death: Which genes can’t tumor cells survive without? Identifying DNA that seems essential to cancer cells’ survival tells drug developers which genes or gene products to target — a tried-and-true approach that has led to such lifesaving cancer drugs as Herceptin. But the research took an unexpected turn. Working with human cancer cells growing in a dish, Sheltzer, a biologist at Cold Spring Harbor Laboratory, and his colleagues used CRISPR genome editing to knock out DNA that more than 180 previous studies had identified as essential in various forms of cancer. Those studies concluded that the tumors can’t survive without the proteins made by these genes. But in DNA-knockout after DNA-knockout, Sheltzer’s team found, the cancer cells kept on despite the lack of an “essential” protein. It was like a car from which the carburetor had been stolen speeding down the highway unfazed. (statnews.com 7.9.2019).)

- Skreddersydd kreftbehandling skåner pasienten. Vi dyrker pasientens kreftceller utenfor kroppen, tilsetter legemidler og ser hvilke som virker best. Det er flere veier til Rom. Noen ganger er det lurt å analysere og beregne før du skrider til verket.

(Anm: Sigrid Skånland, forsker, Institutt for Kreftforskning, Oslo Universitetssykehus. Skreddersydd kreftbehandling skåner pasienten. Vi dyrker pasientens kreftceller utenfor kroppen, tilsetter legemidler og ser hvilke som virker best. Det er flere veier til Rom. Noen ganger er det lurt å analysere og beregne før du skrider til verket. Andre ganger må du bare hive deg ut i det. Tenk deg at du skal knuse et egg. Hvordan ville du beregne om det knuser når du slipper det i gulvet? Ved å måle størrelsen på det? Tykkelsen på skallet? Avstanden fra egget til gulvet? Eller – er det ikke egentlig enklere å droppe beregningene, slippe egget i gulvet og se hva som skjer? En såpass direkte fremgangsmåte kan også brukes når det er kreftceller vi vil bli av med. I stedet for å gjøre genetiske tester og analysere mutasjoner, kan vi velge en mer direkte tilnærming. Vi kan dyrke kreftceller utenfor kroppen og behandle dem med legemidler for å finne de som effektivt dreper cellene. Begge disse fremgangsmåtene er persontilpasset medisin, den siste kalles funksjonell persontilpasset medisin. (…) Løsning for blodkreft? Vår forskningsgruppe studerer funksjonell persontilpasset medisin i blodkreft, spesielt i kronisk lymfatisk leukemi (KLL) og myelomatose. Kreftceller blir isolert fra pasientprøver og behandles med et stort antall ulike legemidler i laboratoriet. (aftenposten.no 12.9.2019).)

- Å kunne identifisere den enkeltes risiko for kreft er avgjørende for å redde liv. Imidlertid er det utfordrende å forutsi hvor sannsynlig en person er for å utvikle en spesifikk type. Noen koblinger er kjent, inkludert forbindelsen mellom røyking og lungekreft, mens andre ennå ikke er oppdaget. (- Ifølge flere studier kan bakterier som lever i tarmen forutsi starten på tarmkreft.)

(Anm: Being able to identify someone's risk of cancer is vital for saving lives. However, it is challenging to predict how likely a person is to develop a specific type. Some links are known, including the link between smoking and lung cancer, while others are yet to be discovered. (…) According to several studies, bacteria living in the gut can predict the onset of bowel cancer. Bowel cancer is the third most common cancer in the United States. Otherwise known as colorectal cancer, it is also the third leading cause of cancer-related death for both males and females in the U.S. However, this risk factor is not a simple one. The makeup of the gut microbiome — which refers to the trillions of microbes residing in the gut — varies from person to person. Numerous studies have investigated if specific microbe types or combinations could lead to bowel cancer or worsen its progression. Now, researchers from Brazil's Federal University of Viçosa have carried out a review of these studies to see if they could uncover any trends or patterns. (…) How microbes affect cancer development Appearing in the Journal of Medical Microbiology, the team's analysis found three main ways that gut microbes can increase the risk of bowel cancer. Lead study author Dr. Sandra dos Reis hopes to use them for the creation of new early diagnosis tools. "New forms of prevention and treatment for certain diseases can be developed using the intestinal microbiota, since the composition of this microbiota can be changed by a number of factors, such as diet, the use of probiotics, prebiotics, and antimicrobials among others," she explains. Their first finding relates to gut inflammation. The researchers found that bacteria within the gut capable of kickstarting an inflammatory condition can do a similar thing with cancer development. They therefore suggest that people living with chronic gut inflammation are more susceptible to cancer. (medicalnewstoday.com 20.9.2019).)

- Slapp cellegift og fikk én pille om dagen mot brystkreft. Skreddersydd behandlingsmetoder og gentesting kan gi kreftpasienter et bedre liv. (- Slike behandlinger har dessverre også sine ulemper. – Ofte er det ganske få pasienter som skal ha hver enkelt behandling, så med tanke på ressursbruken vil dette bli kostbart, understreker Madsen.)

(Anm: Slapp cellegift og fikk én pille om dagen mot brystkreft. Skreddersydd behandlingsmetoder og gentesting kan gi kreftpasienter et bedre liv. Tester viste at Kathrine Johanne Hauge (44) ikke trengte cellegiftbehandling. Brystkreft er den vanligste kreftformen blant kvinner. Hver dag får ni kvinner i Norge beskjed om at de har fått sykdommen. Fire av fem som får diagnosen er over 50 år, men behandlingen blir stadig bedre og bedre, og flere enn åtte av ti lever fem år etter at diagnosen er stilt. Nå slipper flere og flere brystkreftpasienter cellegiftbehandling. Det er nemlig utviklet en medisin som er tilpasset hver enkelt pasient, basert på deres DNA. (…) Fremtidens behandlingsmetode Steinar Madsen fra Statens legemiddelverk sier dette er positive nyheter, men er en kostbar og ressurskrevende behandlingsmetode. – Det gjelder både kreft og en rekke andre sykdommer. Medfødte sykdommer og arvelige sykdommer kommer til å få helt nye behandlingsformer, sier Madsen. Slike behandlinger har dessverre også sine ulemper. – Ofte er det ganske få pasienter som skal ha hver enkelt behandling, så med tanke på ressursbruken vil dette bli kostbart, understreker Madsen. (nrk.no 27.9.2019).)

- Hva man bør vite om linken mellom kosthold og kreft. (- Kreft er en gruppe komplekse sykdommer som kan ha mange årsaker fra genetikk til eksponering for giftstoffer.) (- Forskere opplyser at omtrent 20 % av alle kreftformer i USA har linker til overvekt, fysisk inaktivitet, dårlig ernæring eller overdreven alkoholforbruk.) (- Det var en link mellom inntak av ultraprosessert mat og en betydelig økning - mer enn 10 % - i utviklingen enkelte typer kreft.)

(Anm: What to know about the link between diet and cancer. Cancer is a group of complex diseases that can have many causes, from genetics to exposure to toxins. A person's diet may also play a role in whether they develop certain types of cancer. Researchers state that roughly 20% of all cancers in the United States have links to excess weight, physical inactivity, poor nutrition, or excessive alcohol consumption. In this article, learn about the links between diet and cancer, as well as what to eat for cancer prevention and recovery. (…) Processed foods A 2018 study of more than 100,000 people concluded that there was a link between consuming ultra-processed foods and a significant increase — more than 10% — of developing some types of cancer. The authors looked at the consumption of highly processed foods, including: (…) (medicalnewstoday.com 8.8.2019).)

(Anm: Alkohol (mintankesmie.no).)

(Anm: Miljø og helse (mintankesmie.no).)

(Anm: Statens mattilsyn (Mattilsynet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Tobakksindustrien (Big Tobacco). (mintankesmie.no).)

(Anm: Matvareindustrien (helsekost versus junk food) (Big Food) (mintankesmie.no).)

(Anm: Fysisk trening (aktivitet / løping / jogging). (mintankesmie.no).)

(Anm: Miljø og legemiddel (Legemidler er farlig avfall). (mintankesmie.no).)

(Anm: Bivirkninger (legemiddelinduserte organskader og sykdommer) (mintankesmie.no).)

- Ny studie: D-vitamin øker sjansen for å overleve kreft. Kreftpasienter med høyt D-vitaminnivå har en vesentlig større mulighet for å overleve enn pasienter med lavt nivå, viser ny norsk forskning.

(Anm: Ny studie: D-vitamin øker sjansen for å overleve kreft. Kreftpasienter med høyt D-vitaminnivå har en vesentlig større mulighet for å overleve enn pasienter med lavt nivå, viser ny norsk forskning. Trude Eid Robsahm er forsker ved Kreftregisteret, og har studert en gruppe pasienter med fire ulike kreftdiagnoser. Resultatene er de samme – høyt nivå av D-vitamin gir større sjanse for overlevelse blant pasienter med lymfekreft, tjukktarmkreft og kvinner med brystkreft. For lungekreft er resultatene spesielt oppløftende. (nrk.no 2.9.2019).)

- To nye studier kobler ultraprosessert mat til sykdom og død.

(Anm: To nye studier kobler ultraprosessert mat til sykdom og død. (- Spis mer ubearbeidet mat, råder forskere.) (- Typiske eksempler på denne typen mat, er kola, langtidsholdbare muffins, servelat, lettmargarin og energibarer.)(…) Det finnes studier på mus og celler som peker mot at noen av de mange tilsetningsstoffene i ultraprosessert mat kan ha negativ virkning på kroppen. Les mer: Vanlige tilsetningsstoffer gjorde mus fete (forskning.no 30.5.2019).)

(Anm: Hva er egentlig ultra-prosessert mat? (blogg.bjorkneshoyskole.no).)

- Alle bør få livreddende trening på sykehus!

(Anm: Alle bør få livreddende trening på sykehus! Trening og fysisk aktivitet er viktig for alle. For kreftpasienter kan det være livsviktig. Derfor bør pasientene få tilbud om fysisk aktivitet i alle kreftforløp på sykehusene. (dagensmedisin.no 13.8.2019).)

- Enkle kostholdsendringer kan redusere kreftrisikoen, øke levetiden.

(Anm: Simple dietary changes may reduce cancer risk, increase lifespan. (…) A new study that involved more than 50,000 participants over a period of 2 decades concludes that eating flavonoid rich foods could stave off disease and extend life (…)The paper, which now appears in the journal Nature Communications, outlines their findings.Alcohol and tobacco both increase levels of inflammation and damage blood vessels. However, as Dr. Bondonno explains, "Flavonoids have been shown to be anti-inflammatory and improve blood vessel function, which may explain why they are associated with a lower risk of death from heart disease and cancer." (…) "It's important to consume a variety of different flavonoid compounds found in different plant based food and drink. This is easily achievable through the diet: one cup of tea, one apple, one orange, 100 grams of blueberries, and 100 grams of broccoli would provide a wide range of flavonoid compounds and over 500 mg of total flavonoids." (medicalnewstoday.com 167.8.2019).)

(Anm: Flavonoid intake is associated with lower mortality in the Danish Diet Cancer and Health Cohort. Nature Communications volume  10, Article number: 3651 (2019).)

(Anm: Statens mattilsyn (Mattilsynet) (mintankesmie.no).)

- Den nye søppelmaten. Det er ikke lenger bare hamburgere og pølser som er «junkfood». (- Er maten ultraprosessert, er den av så dårlig kvalitet at den har potensial til å gjøre oss syke.) (- Svekker helsen din ved å forstyrre tarmfloraen.)

(Anm: Den nye søppelmaten. Det er ikke lenger bare hamburgere og pølser som er «junkfood». Ultra-bearbeidet og «sunnvasket» mat er den nye søppelmaten. (…) Mat med lite råvarer. (…) For å si det veldig enkelt; dersom ingredienslisten inneholder noe du ikke klarer å uttale eller forstår hvor kommer fra, ja da er produktet sannsynligvis ultraprosessert. (…) 60 prosent av maten vi kjøper i butikkene i Norge i dag er ultra-prosessert. (nrk.no 30.4.2018).)

- Ekstrem UV-stråling. Du kan få hudskader etter fem minutter.

(Anm: Ekstrem UV-stråling. Du kan få hudskader etter fem minutter. Hetebølgen i Europa gir ekstrem varme - og i en del områder er UV-strålingen så høy at den kan gjøre stor skade på kort tid. (…) Samtidig bør du være obs på UV-strålingen der du oppholder deg - som skal bli ekstrem spesielt i de sørligste områdene av Europa. Og den kan skade lys hud på bare noen få minutter. (dinside.no 27.6.2019).)

- Endringene i huden kan bety legebesøk. Misfarget hud, utslett, akne og sår er blant tilstandene som kan bety noe annet enn først antatt.

(Anm: Endringene i huden kan bety legebesøk. Misfarget hud, utslett, akne og sår er blant tilstandene som kan bety noe annet enn først antatt. FORANDRINGER I HUDEN: Det er viktig å være observant på endringer i huden. Misfarget hud, sår som ikke gror, føflekker eller akne - alt kan være tegn på noe annet enn først antatt.  (klikk.no 29.4.2017).)

- Nya data på bröstcancerrisk med hormonläkemedel. Kvinnor som börjat ta hormonersättning i samband med klimakteriet kan ha en långvarigt ökad risk för bröstcancer, enligt en stor sammanställning av studier på området som publiceras i tidskriften Lancet.

(Anm: Nya data på bröstcancerrisk med hormonläkemedel. Kvinnor som börjat ta hormonersättning i samband med klimakteriet kan ha en långvarigt ökad risk för bröstcancer, enligt en stor sammanställning av studier på området som publiceras i tidskriften Lancet. (dagensmedicin.se 30.8.2019).)

(Anm: Type and timing of menopausal hormone therapy and breast cancer risk: individual participant meta-analysis of the worldwide epidemiological evidence. Lancet 2019 (Published:August 29, 2019).)

(Anm: Legemiddelindusert kreft og andre typer celleskader (mintankesmie.no).)

(Anm: Hormonterapi (HRT-behandling) (Hormon Replacement Therapy) (mintankesmie.no).)

- FDA advarer om sjelden, men alvorlig lungebetennelse for Ibrance, Kisqali og Verzenio for brystkreft.

 (Anm: FDA warns about rare but severe lung inflammation with Ibrance, Kisqali, and Verzenio for breast cancer. [9-13-2019] The U.S. Food and Drug Administration (FDA) is warning that Ibrance (palbociclib), Kisqali (ribociclib), and Verzenio (abemaciclib) used to treat some patients with advanced breast cancers may cause rare but severe inflammation of the lungs. We have approved new warnings about this risk to the prescribing information and Patient Package Insert for the entire class of these cyclin-dependent kinase 4/6 (CDK 4/6) inhibitor medicines. The overall benefit of CDK 4/6 inhibitors is still greater than the risks when used as prescribed. (fda.gov 09/13/2019).)  

- Stamcelleforskning kaster nyt lys over huden. Stamceller For første gang har forskere fra Københavns Universitet undersøgt og kortlagt talgkirtlers dannelse i huden. Studiet giver større indblik i hudens udvikling og vedligeholdelse, samt i hvordan kræftmutationer ændrer stamcellers normale adfærd.

(Anm: Stamcelleforskning kaster nyt lys over huden. Stamceller For første gang har forskere fra Københavns Universitet undersøgt og kortlagt talgkirtlers dannelse i huden. Studiet giver større indblik i hudens udvikling og vedligeholdelse, samt i hvordan kræftmutationer ændrer stamcellers normale adfærd. Har man været teenager, kender man måske lidt for godt til de talgkirtler, som bidrager til hudens naturlige fugtighed – og nogle gange mere til. Men selvom fedtkirtlerne er en væsentlig komponent af vores hud, ved videnskaben påfaldende lidt om kirtlernes cellulære udvikling og vedligeholdelse. (nyheder.ku.dk 30.7.2019).)

- Munn- og tannhelse: Forandringene i munnen du ikke må ignorere. Har du et sår eller en forandring som ikke vil gro, bør du oppsøke lege.

(Anm: Munn- og tannhelse: Forandringene i munnen du ikke må ignorere. Har du et sår eller en forandring som ikke vil gro, bør du oppsøke lege. Det kan nemlig være tegn på alvorlig sykdom. Visse symptomer i munn og tannkjøtt bør ikke ignoreres. Det bekrefter flere studier, og nylig ble resultater fra Simplyhealth Consumer Oral Health Survey publisert. Undersøkelsen avslører at en stor prosentandel av Storbritannias voksne befolkning kjenner igjen koblingen mellom dårlig munnhygiene og dårlig generell helse, og 63 prosent av undersøkelsens deltagere har opplevd at tegn på alvorlig sykdom har blitt oppdaget under tannlegebesøk. Med andre ord er det ikke bare hull i tennene og tannkjøttbetennelse tannlegen ser etter, men også tegn på hjertesykdom, munnhulekreft og diabetes. (dagbladet.no 7.7.2019).)

- De vill kontrollera cancer – hos tandläkaren. (…) Runt 1.000 personer får munhålecancer varje år i Sverige. Som en jämförelse är det runt 500 kvinnor som får livmoderhalscancer årligen.

(Anm: De vill kontrollera cancer – hos tandläkaren. (…) Runt 1.000 personer får munhålecancer varje år i Sverige. Som en jämförelse är det runt 500 kvinnor som får livmoderhalscancer årligen. (…) Arbetet pågår just nu med att utforma ett förslag som ska godkännas av myndigheterna. Vad tror ni att det kan ge för effekter? – Vi kommer minska insjuknandet i munhålecancer och minimera lidandet för patienterna. Det kommer också påverka kostnadsbilden för sjukvården och tandvården. Det är dyrt att operera, rekonstruera och rehabilitera individer som drabbats av cancer. Det kommer inte att kosta landstingen lika mycket om man upptäcker förändringar eller tumörerna tidigt, då behövs inte lika omfattande behandling. Men varför har det inte gjorts tidigare?– Munhålan ligger ju lite in ett ingemansland mellan sjukvård och tandvård. Men nu vill vi sätta strålkastaren på det här, säger Hirsch till SVT Nyheter. (svt.se 2.12.2016).)

(Anm: Tannleger, tannhelse, hukommelse etc. (munnhulen er kroppens speil). (mintankesmie.no/).)

- Sår på leppe og munn. Har du munnsår? Sår, blemmer, utslett og andre endringer på lepper eller i munnhulen kan ha mange ulike årsaker.

(Anm: Sår på leppe og munn. Har du munnsår? Sår, blemmer, utslett og andre endringer på lepper eller i munnhulen kan ha mange ulike årsaker. (…) Kreft Kreft i munnhulen, i all hovedsak i form av plateepitelkarsinom, er en relativt vanlig kreftform, spesielt i utviklingsland. Kreft på lepper og i munnhulen vil arte seg som lettblødende sår som ikke gror og som vokser over tid. Videre følger de vanligste kreftformene som kan ramme i dette området. (lommelegen.no 22.11.2018).)

- Astmaspray kan gi munnsopp.

(Anm: Astmaspray kan gi munnsopp. (…) Noen er mer plaget av dette enn andre, men du merker det ved at det svir, blir ømt, du blir rød, får sår i munnen og et hvitt belegg på tungen, opplyser Grethe Amdal, seniorrådgiver i Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) til NRK.no. (…) Har du en kraftig immunsvikt som hiv/aids, vil dette spre seg nedover i spiserøret, hvilket er meget ubehagelig, fortsetter han. (…) Munnen avslører sykdom. (…) Han oppfordrer til å oppsøke tannlegen hvis du har sår i munnhulen som ikke går bort. Det kan være ufarlige hudsykdommer, men også noe mer alvorlig, som kreft. (nrk.no 13.5.2011.)

- Tannkjøttsykdommer kan være linket til kreftrisiko hos eldre kvinner.

(Anm: Tannkjøttsykdommer kan være linket til kreftrisiko hos eldre kvinner. (Gum Disease May Be Linked to Cancer Risk in Older Women.) En ny studie linker tannkjøttsykdommer med økt risiko for flere typer kreft hos postmenopausale kvinner, selv hos kvinner som aldri har røykt. (…) Hun spekulerer om tannkjøttsykdom kan være en markør for generell helsetilstand.) Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention 2017 (Published August 2017).)

(Anm: Tannleger, tannhelse, hukommelse etc. (munnhulen er kroppens speil). (mintankesmie.no/).)

- Lymfangitt: Rød stripe på huden. Lymfangitt er betennelse i lymfesystemet. Tegnet på lymfangitt er røde streker i huden som strekker seg fra det infiserte området til de nærmeste lymfeknutene.

(Anm: Lymfangitt: Rød stripe på huden. Lymfangitt er betennelse i lymfesystemet. Tegnet på lymfangitt er røde streker i huden som strekker seg fra det infiserte området til de nærmeste lymfeknutene. (- Lymfangitt forekommer vanligvis når bakterier, virus, parasitter eller sopp invaderer lymfesystemet, ofte gjennom et sår i huden. Røde, ømme streker kan ofte spre seg fra såret mot de nærmeste lymfeknutene. Noen kaller lymfangitt blodforgiftning. Dette er ikke en riktig betegnelse. (…) Kan det være noe annet? Lymfangitt kan også komme av andre ting som for eksempel anatomiske feil i lymfesystemet, lymfom, andre typer kreft, eller andre mekaniske problemer som blokkerer lymfesystemet. Differensialdiagnose inkluderer betennelse i blodårer (vaskulitt) Oppsøk lege eller legevakt! Hvis det blir behandlet raskt og korrekt, forsvinner lymfangitt som regel uten varige men. Hvis lymfangitt ikke behandles raskt eller korrekt, kan det være livstruende. (lommelegen.no 6.6.2017).)

- Preaurikulære lymfeknuter: Hva man bør vite.

(Anm: Preauricular lymph nodes: What to know. The preauricular lymph nodes sit just in front of the ears. These tiny nodes play a vital role in the immune system. In this article, we provide information on the preauricular lymph nodes (PLNs) and other parts of the lymphatic system. We also look at what conditions and health issues can cause the PLNs to swell. (…)  The PLNs are a group of lymph nodes that sit just in front of the ears. These lymph nodes filter lymph fluid as it arrives from the scalp, neck, and various parts of the face. The human body contains about 600 small glands called lymph nodes that play an essential role in the function of the immune system. A network of vessels called the lymphatic system connects the lymph nodes. (medicalnewstoday.com 5.8.2019).)

- Et stort antall barn over hele verden dør av kreft gunnet en bitter og trist grunn. (- Og basert på de tallene som en komputermodell forutsier vil 6,7 millioner barn over hele verden få kreft mellom 2015 og 2030, hvor 2,9 millioner av disse forblir udiagnostisert.)

(Anm: A Huge Amount of Children Worldwide Are Dying From Cancer For a Bitterly Sad Reason. A new study estimating childhood cancer has revealed a worrying trend - nearly half the kids in the world who get cancer, including many from Asia and Africa, might never get properly diagnosed – and that means they never get any treatment. (…) And based on the figures the computer model predicts, 6.7 million kids across the world will get cancer between 2015 and 2030, with 2.9 million of those going undiagnosed. (sciencedaily.com 3.3.2019).)

(Anm: Estimating the total incidence of global childhood cancer: a simulation-based analysis. Lancet Oncol. 2019 Feb 26. pii: S1470-2045(18)30909-4.)

- Krimidronning fik fjernet bryst - nu gør nye oplysninger hende så urolig, at hun overvejer at få fjernet det raske. (- »Hvorfor har jeg ikke fået noget at vide om, at jeg har stærkt forøget risiko for at få brystkræft,« spørger hun nu.)

(Anm: Krimidronning fik fjernet bryst - nu gør nye oplysninger hende så urolig, at hun overvejer at få fjernet det raske. Ingen i sundhedsvæsenet har fortalt Elsebeth Egholm, at hun på grund af tæt brystvæv har markant øget risiko for at få brystkræft og meget større risiko for, at kræften overses. (…) »Hvorfor har jeg ikke fået noget at vide om, at jeg har stærkt forøget risiko for at få brystkræft,« spørger hun nu. (jyllands-posten.dk 7.3.2019).)

- Indkomst spiller ind på kræftpatienters overlevelse. Årtiers fremgang i kræftbehandlingen har ikke entydigt gavnet alle patienter, fremgår det af stort projekt. (- For rapporten sætter en tyk streg under, at der skal gøres noget systematisk for at få mindsket afstanden mellem de lavt- og højtuddannede, påpeger hun. - Det gælder for alle patientgrupper, at højtuddannede får en bedre behandling i sundhedsvæsenet.)

(Anm: Indkomst spiller ind på kræftpatienters overlevelse. Årtiers fremgang i kræftbehandlingen har ikke entydigt gavnet alle patienter, fremgår det af stort projekt. Din lønseddel og dit eksamensbevis - eller manglen på samme - kan give et praj om din chance for at overleve, hvis du bliver ramt af kræft. (…) For rapporten sætter en tyk streg under, at der skal gøres noget systematisk for at få mindsket afstanden mellem de lavt- og højtuddannede, påpeger hun. - Det gælder for alle patientgrupper, at højtuddannede får en bedre behandling i sundhedsvæsenet. - Sundhedsvæsenet både kommunikerer og er organiseret på en måde, som man bedre kan navigere i, når man er højtuddannet, siger Annette Wandel. (…) I et omfattende projekt har Kræftens Bekæmpelse samkørt 139 forskellige undersøgelser af kræftbehandling og -patienter i Danmark. Det tegner et tydeligt billede af et sundhedsvæsen, hvor sociale forhold har stor betydning for, hvorvidt kræftpatienter kommer igennem strålebehandling og kemoterapi med livet i behold. (jyllands-posten.dk 7.3.2019).)

(Anm: Prestisjesykdommer (sykdommers prestisje / sykdommers rangering). (mintankesmie.no).)

(Anm: Survival and chemotherapy success rates for various cancers (medicalnewstoday.com 13.8.2019).)

- Bør FDA akselerere eller redusere godkjenningen av nye kreftmedisiner? (- Dette trekket antyder at FDA mener godkjenningsprosessen for kreftmedisiner går for sakte. Samtidig vil noen eksperter at FDA senker godkjenningsprosessen for kreftbehandlinger.) (- En nylig artikkel i JAMA Internal Medicine hevdet at legemidler mot kreft mottar akselerert godkjenning uten tilstrekkelig bevis som viser at de er trygge og effektive.)

(Anm: Should the FDA speed up or slow down approval of new cancer drugs? Earlier this month, the Food and Drug Administration announced the creation of Project Facilitate. This pilot program facilitates access to innovative treatments for cancer that have not yet been approved by individuals who aren’t able to enroll in clinical trials. This move suggests that the FDA finds the approval process for cancer drugs to be too slow. At the same time, some experts want the FDA to slow down the approval process for cancer treatments. A recent article in JAMA Internal Medicine argued that cancer drugs are receiving accelerated approval without sufficient evidence proving they are safe and effective. More specifically, the article raised concerns over the widespread use of surrogate outcomes to measure treatment efficacy. Surrogate outcomes, such as progression-free survival and treatment response rate, are imperfectly correlated with overall survival. The authors suggest that the FDA is approving cancer drugs too quickly, as these surrogate endpoints may not provide sufficient evidence of improved long-term survival. (…) The phenomenon that individuals with terminal illnesses prefer riskier therapies is known as the value of hope, something that has been confirmed in other studies. (statnews.com 21.6.2019).)

(Anm: Legemiddeløkonomi, bivirkninger og legemiddelomsetning (mintankesmie.no).)

- Overlæge: "Vi mangler god evidens for effekten af de behandlinger, vi tilbyder.

(Anm: Overlæge: "Vi mangler god evidens for effekten af de behandlinger, vi tilbyder. Det er et kæmpe problem". Indenfor nogle af de sygdomme, som slår flest mennesker ihjel, mangler der solid forskning bag mange af de behandlinger, som lægerne tilbyder. (sundhedspolitisktidsskrift.dk 29.3.2019).)

(Anm: Retningslinjer og veiledere (habilitet, interessekonflikter, korrupsjon etc.) (mintankesmie.no).)

- Ny forskning om eggstokkreft: – Et gjennombrudd. En fersk studie viser at vennlige bakterier i skjeden kan forhindre utvikling av eggstokkreft. – Det gir et stort håp, sier lederen for Gynkreftforeningen.

(Anm: Ny forskning om eggstokkreft: – Et gjennombrudd. En fersk studie viser at vennlige bakterier i skjeden kan forhindre utvikling av eggstokkreft. – Det gir et stort håp, sier lederen for Gynkreftforeningen. BAKTERIESAMMENSETNING: Lactobacillus er en gunstig bakterie, som skal være spesielt viktig i skjeden. Nivåene av lactobacillus er betydelig lavere hos kvinner under 50 år med eggstokkreft og hos de i risiko for å utvikle sykdommen. – Funnet er et gjennombrudd og gir oss forskere en helt ny måte å tenke på, sier Line Bjørge, som har bidratt til den internasjonale studien publisert i det anerkjente medisinske tidsskriftet Lancet. Bjørge er seksjonsoverlege ved Seksjon for gynekologisk kreft ved Kvinneklinikken på Haukeland universitetssykehus og professor ved Universitetet i Bergen. Forskerne har funnet ut at friske kvinner har en sunn bakteriesammensetning i skjeden, mens de som allerede er blitt syke og de som er i risikogruppen for eggstokkreft har en mindre sunn bakteriesammensetning. (vg.no 10.7.2019).)

(Anm: Association between the cervicovaginal microbiome, BRCA1 mutation status, and risk of ovarian cancer: a case-control study. (…) Interpretation The presence of ovarian cancer, or factors known to affect risk for the disease (ie, age and BRCA1 germline mutations), were significantly associated with having a community type O cervicovaginal microbiota. Whether re-instatement of a community type L microbiome by using, for example, vaginal suppositories containing live lactobacilli, would alter the microbiomial composition higher up in the female genital tract and in the fallopian tubes (the site of origin of high-grade serous ovarian cancer), and whether such changes could translate into a reduced incidence of ovarian cancer, needs to be investigated. Lancet Oncol. 2019 Jul 9. pii: S1470-2045(19)30340-7.)

- Vaginale bakterier knyttet til eggstokkreft.

(Anm: Vaginal bacteria linked to ovarian cancer. Having too few "friendly" vaginal bacteria may increase a woman's chance of ovarian cancer, and swabs can be used to spot this, say researchers. The team, led by University College London, hope the finding could be used to identify women at high risk of the cancer, which has no screening test. However, they say that more work is needed to explore this. It is too soon to recommend women should be given protective doses of the good bacteria, they say. The work, which is published in the Lancet Oncology, was funded by money from the government's tampon tax, as well as grants from the EU and the Eve Appeal charity. (bbc.com 10.7.2019).)

- Tarmmikrober kan anspore immunsystemet til å angripe kreft. (- Informasjonen gjelder molekylære mekanismer som gjennom tarmbakterier samhandler med immunsystemet for å påvirke dets evne til å bekjempe kreft.) (- Forskerne identifiserte 11 stammer av tarmbakterier hvis interaksjon med immunsystemet bidro til å senke veksten av melanomtumorer hos mus).

(Anm: Gut microbes can spur immune system to attack cancer. A worldwide study has identified gut bacteria that can boost the immune system's ability to fight tumors. The finding should help improve and personalize immunotherapy treatments for cancer. Immunotherapy is a general term for treatments that increase the body's own ability to tackle disease. One such treatment uses drugs called immune checkpoint inhibitors. These block proteins that cancer cells produce and that protect them from attack by immune cells. However, not all cases of cancer respond to treatment with immune checkpoint inhibitors, and the drugs can also cause severe side effects. The new Nature Communications study reveals information that should help identify which people are most likely to benefit from treatment with immune checkpoint inhibitors. The information concerns the molecular mechanisms through which gut bacteria interact with the immune system to influence its ability to fight cancer. (…) The investigators identified 11 strains of gut bacteria whose interaction with the immune system helped slow the growth of melanoma tumors in mice. (…) Although much rarer than most types of skin cancer, melanoma is the most likely to invade nearby tissue and spread to other places in the body. Its tendency to spread makes melanoma a serious and potentially life-threatening cancer. (...) The recent study adds to growing evidence that gut microbes can influence the effectiveness of immunotherapy. Past research has shown, for example, that some strains of gut bacteria can increase treatment effectiveness, while certain antibiotics and probiotics can reduce it. (...) The finding that commensal B. rodentium enhances antitumor immunity in vivo is consistent with effects reported for related family members (i.e., B. fragilis, B. thetaiotaomicron) ability to activate the immune system4. (medicalnewstoday.com 2.4.2019).)

(Anm: Gut microbiota dependent anti-tumor immunity restricts melanoma growth in Rnf5-/- mice. AbstractAccumulating evidence points to an important role for the gut microbiome in anti-tumor immunity. Here, we show that altered intestinal microbiota contributes to anti-tumor immunity, limiting tumor expansion. Nat Commun. 2019 Apr 2;10(1):1492.)

Immunsjekkpunkthemmeres kardiotoksisitet (giftighet på hjertet).

(Anm: Cardiotoxicity of immune checkpoint inhibitors. Abstract Cardiac toxicity after conventional antineoplastic drugs (eg, anthracyclines) has historically been a relevant issue. In addition, targeted therapies and biological molecules can also induce cardiotoxicity. Immune checkpoint inhibitors are a novel class of anticancer drugs, distinct from targeted or tumour type-specific therapies. (…) We also discuss what is known and what needs to be done about cardiotoxicity of checkpoint inhibitors in patients with cancer. Severe cardiovascular effects associated with checkpoint blockade introduce important issues for oncologists, cardiologists and immunologists. ESMO Open 2017;2:e000247.)

(Anm: Kardiovaskulær sykdom som bivirkning av legemidler (relis.no 6.11.2017).)

- Kardiovaskulær sykdom som bivirkning av legemidler.

(Anm: Kardiovaskulær sykdom som bivirkning av legemidler. (relis.no 6.11.2017).)

- Studie: Lite fett og mer frukt og grønt reduserer dødelighet av brystkreft. (- Kvinner som fulgte en fettfattig diett og inkluderte daglige porsjoner med frukt, grønt og korn hadde 21 prosent lavere risiko for å dø av brystkreft enn kvinner som fortsatte med sitt vanlige kosthold. – Overraskende gode resultater, sier norsk brystkreftekspert.)

(Anm: Kvinner som fulgte en fettfattig diett og inkluderte daglige porsjoner med frukt, grønt og korn hadde 21 prosent lavere risiko for å dø av brystkreft enn kvinner som fortsatte med sitt vanlige kosthold. – Overraskende gode resultater, sier norsk brystkreftekspert. Studien som presenteres på den store amerikanske kreftkonferansen ASCO, er en del av den kjente amerikanske Women Health Initiative - WHI-studien (se faktaramme). Resultatene i studien viser en reduksjon i brystkreftspesifikk død på hele 21 prosent blant kvinnene på dietten. Den totale dødsrisikoen etter brystkreft uavhengig av dødsårsak var 15 prosent lavere blant disse kvinnene sammenlignet med kvinner som fortsatte med sitt vanlige kosthold. (…) 49.000 kvinner fulgt i nesten 20 år Den nye studien omfatter 48.835 postmenopausale kvinner i alderen 50 til 79 år uten tidligere brystkrefthistorie. Kvinnen ble randomisert til en intervensjonsgruppe og en kontrollgruppe. (dagensmedisin.no 31.5.2019).)

- How a dietary change might boost cancer therapy. In a recent study, (- Many foods contain methionine, but meat and eggs contain particularly high levels. This amino acid has intrigued researchers for many years. For instance, a study published in 1993 found that restricting methionine consumption extended the lifespan of rats.) (-What is methionine?)

(Anm: How a dietary change might boost cancer therapy. In a recent study, mice that ate a diet with reduced levels of a particular amino acid responded better to cancer treatments. The findings are intriguing, but the authors call for caution. Doctors and other experts now understand the significant role that nutrition plays in health. In fact, it is possible to manage some conditions, such as diabetes and hypertension, through diet alone. However, the role of nutrition in preventing or treating cancer is not so clear cut. Jason Locasale, the senior author of a recent study, explains: "Cancer is, in many ways, more difficult, because it's different diseases with multiple forms, and often defined at a molecular level, so we're just beginning to understand how diet and nutrition are influencing that." Their paper, published in the journal Nature, looks at the role of an amino acid called methionine in cancer treatment. (…) What is methionine? Methionine is necessary for our cells to function. Experts refer to it as an essential amino acid because our bodies cannot make it. People need to take it in through the food that they eat. Many foods contain methionine, but meat and eggs contain particularly high levels. This amino acid has intrigued researchers for many years. For instance, a study published in 1993 found that restricting methionine consumption extended the lifespan of rats. (medicalnewstoday.com 4.8.2019).)

- Fysisk form kan beskytte mot lunge- og tarmkreft. (- "Våre funn," sier første studieforfatter dr. Catherine Handy Marshall, som er assisterende professor i onkologi ved Johns Hopkins School of Medicine, "er en av de første, største og mest varierte kohorter for å se på virkningen av trening på kreftutfall."

(Anm: Physical fitness might protect against lung and bowel cancers. A recent study of a large and diverse group of people supports the idea that being physically fit can help protect against cancer. (…) The study used data on 49,143 health system patients who had undergone exercise stress tests of fitness between 1991 and 2009. The composition of the group was 46% female, 64% white, 29% black, and 1% Hispanic. The researchers believe that this is the first time that such a study has included women and covered such a large proportion of individuals who were not white. "Our findings," says first study author Dr. Catherine Handy Marshall, who is an assistant professor of oncology at Johns Hopkins School of Medicine, "are one of the first, largest, and most diverse cohorts to look at the impact of fitness on cancer outcomes." (…) The researchers believe that this is the first time that such a study has included women and covered such a large proportion of individuals who were not white. (medicalnewstoday.com 8.5.2019).)

(Anm: Cardiorespiratory fitness and incident lung and colorectal cancer in men and women: Results from the Henry Ford Exercise Testing (FIT) cohort. (…) Background To the authors’ knowledge, the relationship between cardiorespiratory fitness (CRF) and lung and colorectal cancer outcomes is not well established. (…) Conclusions In what to the authors’ knowledge is the largest study performed to date, higher CRF was associated with a lower risk of incident lung and colorectal cancer in men and women and a lower risk of all‐cause mortality among those diagnosed with lung or colorectal cancer. Cancer 2019 (First published: 06 May 2019).)

- Genfeil-funn: – Kan bety at flere bør vurderes for kirurgi for tarmkreft. (- Norge ligger på verdenstoppen i forekomst av tarmkreft.) (- Forekomsten er mer enn doblet siden krigen, men samtidig lever flere lenger enn tidligere.) (- Bedre kirurgi er en viktig forklaring.)

(Anm: Genfeil-funn: – Kan bety at flere bør vurderes for kirurgi for tarmkreft. Tarmkreft-pasienter med spredning til bukhinnen som har BRAF-mutasjon kan ha en bedre prognose enn fryktet, viser en ny norsk studie. CHICAGO (Dagens Medisin): Norge ligger på verdenstoppen i forekomst av tarmkreft. Forekomsten er mer enn doblet siden krigen, men samtidig lever flere lenger enn tidligere. Bedre kirurgi er en viktig forklaring. Nå viser en ny norsk studie av pasienter med tarmkreft med spredning til bukhinnen at en gruppe som i dag får en dårlig prognose, kanskje bør vurderes for kirurgi likevel. (…) – Rundt 20 prosent av dem med og tykk- og endetarmskreft har en BRAS-mutasjon, oppgir Larsen. (…)  (dagensmedisin.no 3.6.2019).)

- Tarmkreft (i tykktarm eller endetarm) øker hos yngre voksne. En ny studie av nyere trender for tarmkreft i USA bekrefter at rater blant de som er under 50 år øker.

(Anm: Colorectal cancer rates rising in younger adults. A new study of recent trends in colorectal cancer in the United States confirms that rates among those under the age of 50 years are rising. The findings also reveal that diagnoses of colorectal cancer in younger adults are more likely to be of advanced disease. Previous investigations have shown that rates of colorectal cancer in the under 50s have risen since the 1970s. (…) Using data from the National Cancer Database registry, they found that 12.2% of colorectal cancer diagnoses in the U.S. in 2015 were in people under the age of 50 years compared with 10% in 2004. The team also found that the percentage of colorectal cancer diagnoses in younger individuals went up in urban but not rural regions. In addition, doctors detected signs of advanced disease in more than half (51.6%) of colorectal cancer diagnoses in younger adults compared with 40% in the over 50s. (medicalnewstoday.com 22.7.2019).)

- FIKK PÅVIST GENFEIL – TOK DRAMATISK VALG: – Jeg gjør dette for barna mine.  (- Flere tusen har genfeil Arvelig kreft er sjeldent. Men noen former for bryst- og eggstokkreft og en type tarmkreft er arvelig.) (- Det anslås at flere tusen nordmenn lever med arvelig genfeil uten å være klar over det.) (- I Norge har vi rundt 100.000 blodgivere og vi trenger stadig flere.)

(Anm: FIKK PÅVIST GENFEIL – TOK DRAMATISK VALG: – Jeg gjør dette for barna mine. (…) For 1,5 år siden tok Jeanette en blodprøve som påviste det arvelige BRCA-genet, en genfeil som gir svært høy risiko for å få brystkreft og underlivskreft. Jeanette ble anbefalt å fjerne brystene for å redusere risikoen for kreft. – Jeg gjør jo dette fordi det er 85 prosent sjanse for at brystene kan bli syke, og i min situasjon. med to små barn. kan jeg ikke leve med det. Jeg gjør dette for barna mine og familien min, sier Fallan. (…) Flere tusen har genfeil Arvelig kreft er sjeldent. Men noen former for bryst- og eggstokkreft og en type tarmkreft er arvelig. Det anslås at flere tusen nordmenn lever med arvelig genfeil uten å være klar over det. – Jeg ønsker at folk skal få vite at det har et valg, man kan snakke med fastlegen og ta en blodprøve. Det er fælt å si det men når det er så ille at man går og bærer på dårlige gener, så er jo dette noe man kan gjøre noe med, sier hun. Operasjonen på Rikshospitalet er svært avansert. Først fjernes brystene før nye bryster lages av fett fra magen. I ti timer ligger Jeanette på operasjonsbordet og seks kirurger er involvert. (tv2.no 14.6.2019).)

- Norsk selskap kan være tre år unna enestående kreftvaksine.

(Anm: Norsk selskap kan være tre år unna enestående kreftvaksine. Norske forskere kan ha verdens første universelle kreftvaksine klar om tidligst tre til fire år. Nå står de foran en avgjørende studie for å finne ut om vaksinen virker. SLIK VIRKER DET: Vaksinen UV1 styrker immunforsvarets evne til å angripe kreftceller. (…) HÅPER: Jònas Einarsson, administrerende direktør i Radiumhospitalets forskningsstiftelse (Radforsk) og styreleder i Ultimovacs. (…) Kombinert med dagens immunterapi vil den bidra til at de fleste overlever kreft, ifølge forskerne. Gjelsten største aksjonær En av investorene som har vært med fra starten er Bjørn Rune Gjelsten. Han begynte å engasjere seg for kreftsaken da hans far fikk prostatakreft i 2007. (nrk.no 12.5.2019).)

- Ny blodprøve for prostatakreft er svært nøyaktig og unngår inngripende biopsier.

(Anm: New blood test for prostate cancer is highly-accurate and avoids invasive biopsies. Source: Queen Mary University of London Summary: A new and simple blood test has been found to efficiently and accurately detect the presence of aggressive prostate cancer, according to new research. (sciencedaily.com 10.9.2019).)

(Anm: Non-invasive Detection of Clinically Significant Prostate Cancer Using Circulating Tumor Cells. Journal of Urology, 2019 (7 Aug 2019).)

- Ny behandling av prostatakreft. (- Kreftleger mener norske pasienter bør tilbys medisinen så fort som mulig.) (- Pasientene som ble behandlet med den nye medisinen hadde nytte av den i gjennomsnittlig 7,4 måneder, mens pasientene som ble behandlet med dagens medisiner gjennomsnittlig hadde nytte av behandling i 3,6 måneder.)

(Anm: Ny behandling av prostatakreft. Pasienter lever dobbelt så lenge når de behandles med den nye medisinen, viser en ny studie. Kreftleger mener norske pasienter bør tilbys medisinen så fort som mulig. -Dette er den første store studien som viser at legemiddelet Olaparib kan ha livsforlengende effekt på enkelte grupper pasienter med prostatakreft, sier onkolog og overlege Arne Stenrud Berg ved Drammen sykehus. Han var tidligere denne uka tilstede under den årlige kreftkongressen ESMO (European Society for Medical Oncology) i Barcelona. Her ble det som kan være et stort gjennombrudd i livsforlengende behandlingen av prostatakreft presentert. (…) Pasientene som ble behandlet med den nye medisinen hadde nytte av den i gjennomsnittlig 7,4 måneder, mens pasientene som ble behandlet med dagens medisiner gjennomsnittlig hadde nytte av behandling i 3,6 måneder. (…) Det er veldig gledelige at man har funnet at behandling med dette legemiddelet kan forlenge disse pasientenes liv med så mange flere måneder. Behandlingen forutsetter at man gentestet, og nå håper vi at både testing og behandling med det nye legemiddelet kan iverksettes raskt og effektivt, og at pasientene det gjelder ikke må vente unødvendig lenge, sier Hole.) (dagbladet.no 1.10.2019).)

- Kreftsvulsten er mer komplisert enn forskere tidligere har trodd. Det alle forskere trodde var et viktig grunnprinsipp i utviklingen av kreft, var faktisk feil. Nye funn og framskritt er etterspurt i medisinsk forskning. (- Optimismen var stor da denne teorien, som kalles angiogenese på fagspråket, kom.)

(Anm: Kreftsvulsten er mer komplisert enn forskere tidligere har trodd. Det alle forskere trodde var et viktig grunnprinsipp i utviklingen av kreft, var faktisk feil. Nye funn og framskritt er etterspurt i medisinsk forskning. Men til en viss grad kan det også ligge en ubevisst konservatisme i forskningen, slår kreftlege og forsker Tom Dønnem fast. – Vi tenker ofte i bokser. Det mest strategiske du som forsker kan gjøre er å ta utgangspunkt i en kjent boks – og finne noe nytt som er litt utenfor den. Men kommer du med en ny boks og sier at den forrige er feil, da blir det straks litt tøffere. Dønnem har selv opplevd dette. Professoren ved Universitetet i Tromsø er førsteforfatter på en oversiktsartikkel som nylig er publisert i Nature Reviews Cancer. Artikkelen, som han har skrevet sammen med kolleger ved University of Oxford og andre ledende forskere på feltet, bryter med en etablert sannhet i kreftforskningen. – Det var en lang vei å gå for å få publisert resultatene, forteller han. (…) – Mange pasienter som har blitt behandlet med kreftmedisiner som skal påvirke blodtilførselen har derfor ikke hatt virkning av dem. Noen pasienter har også hatt bivirkninger, som for eksempel økt risiko for blødninger. (…) På 1970-tallet oppdaget en forsker at for at en svulst skulle vokse utover to til tre millimeter, så måtte det dannes nye blodkar. Optimismen var stor da denne teorien, som kalles angiogenese på fagspråket, kom. Etter 70-tallet har det blitt brukt enormt mye ressurser på forskning rundt nydannelsen av blodkar. Flere kreftmedisiner har som angrepspunkt å påvirke nydannelse av blodkarene i kreftsvulsten. – Entusiasmen den gang lignet litt på hvordan immunterapi blir sett på i dag. Nå tenker vi at immunterapi skal revolusjonere kreftbehandlingen. Sånn tenkte man om angiogenesehemmere den gang, mener Dønnem. Men det viste seg altså at teorien delvis var feil. (forskning.no 25.6.2018).)

(Anm: Non-angiogenic tumours and their influence on cancer biology. Nature Reviews Cancer volume 18, pages 323–336 (2018).)

- Hva er Afinitor (everolimus)?

(Anm: Afinitor (everolimus). What is Afinitor? Afinitor is a brand-name prescription medication that's used to treat certain types of cancers, tumors, and seizures. It contains the drug everolimus. Afinitor is a type of drug called a mammalian target of rapamycin (mTOR) inhibitor. mTORs are targeted therapies that work by "targeting" and attacking cancer cells. Afinitor is not considered chemotherapy, which acts on all cells in the body that are growing quickly, not just cancer cells. (…) Afinitor side effects Afinitor can cause mild or serious side effects. The following list contains some of the key side effects that may occur while taking Afinitor. This list does not include all possible side effects. For more information on possible side effects of Afinitor, talk with your doctor or pharmacist. They can also give you tips on how to deal with a bothersome side effect. More common side effects (…) Serious side effects Serious side effects from Afinitor can occur. Call your doctor right away if you have serious side effects. Call 911 if your symptoms feel life-threatening or if you think you're having a medical emergency. Serious side effects can include the following: (…) (medicalnewstoday.com 23.5.2019).)

- Hvorfor utvikler ikke hvaler kreft, og hvorfor skal vi bry oss?

(Anm: Why don't whales develop cancer, and why should we care? Although researchers know that cancer risk increases as a person ages and gains weight, whales, the world's largest mammals, do not experience this correlation. In fact, they are some of the animals least likely to get cancer. New research aims to find out why that is. Elephants, porpoises, and whales have incredibly low rates of cancer. Researchers have been wondering why and considering whether these animals' resistance to cancer could help humans better understand the disease and how best to fight it. A study published last year and covered on Medical News Today may have found the answer in the case of elephants. These large pachyderms, it turns out, have a tumor-suppressing gene that allows their bodies to stop cancer from forming. Humans have this gene, too. However, while humans have only one copy of it, elephants have as many as 20 copies. So what about whales? A team of researchers from Northern Arizona University, in Flagstaff, the Arizona State University, in Tempe, and other collaborating institutions believes that the answer may, once more, lie in these aquatic mammals' genes. (…) Why cancer doesn't affect whales For this study — the findings of which appear in the journal Molecular Biology and Evolution — the researchers obtained permission to analyze a skin sample from Salt, an adult female humpback whale (Megaptera novaeangliae). (…) The investigators' analysis revealed that certain genomic loci (specific parts of the genome) had evolved at a faster rate in whales than they had in other mammals. Specifically, these were loci containing genes that regulate cell cycle, proliferation, and the process of in-cell DNA repair — essentially, the maintenance process of healthy cells. Tollis and the team note that the genes responsible for these cell maintenance processes mutate in human cancers. (…) "Our goal is not only to get nature to inform us about better cancer therapies, but to give the public a new perspective of cancer," notes Tollis, adding, "The fact that whales and elephants evolved to beat cancer, and that dinosaurs suffered from it as well, suggests that cancer has been a selective pressure across many millions of years of evolution, and it has always been with us."(medicalnewstoday.com 15.5.2019).)

- Kreftforeningen om kreft. Eksperten svarer: De seks vanligste spørsmålene om kreft. Du får ikke nødvendigvis kreft selv om foreldrene dine har hatt det, og det finnes ingen generell blodprøve som kan oppdage alle former for kreft.

(Anm: Kreftforeningen om kreft. Eksperten svarer: De seks vanligste spørsmålene om kreft. Du får ikke nødvendigvis kreft selv om foreldrene dine har hatt det, og det finnes ingen generell blodprøve som kan oppdage alle former for kreft. Dette er de vanligste spørsmålene om sykdommen. KREFT: Mange har spørsmål om kreft og kontakter Kreftforeningen. (…) Kreftforeningens assisterende generalsekretær Ole Alexander Opdalshei svarer her på spørsmålene de blir stilt oftest. (…) Det viktigste du selv kan gjøre er å oppsøke lege om du har symptomer som ikke går over etter to til tre uker. Du kan lese om symptomer på Kreftforeningens nettsider. - Les også: Derfor er overvekt et samfunnsproblem (vi.no 8.11.2018).)

(Anm: Cancer (Cancer facts) (medicinenet.com).)

(Anm: Your Face: A Window Into Your Health. (medicinenet.com 18.8.2017).)

(Anm: Fungal Skin Infections (medicinenet.com).)

(Anm: Alkohol (mintankesmie.no).)

(Anm: Tobakksindustrien (Big Tobacco). (mintankesmie.no).)

(Anm: Ti symptomer vi ofte ignorerer - som kan være tegn på kreft (nettavisen.no 6.12.2017).)

(Anm: Signs and symptoms of colon cancer in men (medicalnewstoday.com 3.4.2019).)

(Anm: What Your Pee Can Tell You. Your Urine and Your Health. (medpagetoday.com 5.8.2017).)

(Anm: #sjekkdeg-kampanjen: - Hadde jeg ikke sjekket meg, hadde det ikke blitt oppdaget, og jeg hadde fått kreft. Norske profiler deler sine personlige erfaringer rundt kreft. (dagbladet.no 18.7.2017).)

(Anm: Spreading cancer caught on film. (bbc.com 6.7.2017).)

(Anm: New study finds where you live may determine likelihood of dying from cancer (medicalnewstoday.com 26.1.2017).)

(Anm: Guide to Blood Cancers Warning Signs of Leukemia and Other Blood Cancers (webmd.com 12.3.2017).

(Anm: Novel non-neutral mitochondrial DNA mutations found in childhood acute lymphoblastic leukemia. (…) We discovered mtDNA mutations in childhood ALL supporting the hypothesis that non-neutral variants in mtDNA affecting the OXPHOS function may be related to leukemic clones.Clin Genet. 2018 Feb;93(2):275-285.)

(Anm: Bladder Cancer Symptoms, Stages, Treatments. (webmd.com 21.3.2017).)

(Anm: What Causes Prostate Cancer? Slideshow: A Visual Guide to Prostate Cancer. (webmd.com 18.3.2018).)

(Anm: Prostatakreft gir sjelden symptomer i starten. Den vanligste kreftformen for menn i Norge er prostatakreft, men gir få eller ingen symptomer på et tidlig stadium. (vg.no 20.11.2018).)

(Anm: Seven causes of a high PSA that are not cancer (medicalnewstoday.com 29.9.2017).)

(Anm: Guide to Kidney Cancer (webmd.com 31.5.2017).)

(Anm: Guide to Bone Cancer (webmd.com 4.6.2017).)

(Anm: Top Causes of Liver Damage Visual Guide to Liver Problems (webmd.com 1.11.2017).)

(Anm: What Causes Sweat? Hidrosis and Hyperhidrosis (medicinenet.com 5.5.2017).)

(Anm: Skin Problems: Weird Things That Happen to Your Skin as You Age (medicinenet.com 19.10.2019).)

(Anm: What causes a hard lump under the skin? (medicalnewstoday.com 8.4.2019).)

(Anm: 9 Things That May Be Causing Your Brain Fog. Reasons You May Have Brain Fog (webmd.com 6.1.2017).)

(Anm: Nasopharyngeal Cancer (webmd.com 2016).)

(Anm: Head and Neck Cancers: Symptoms and Treatments (medicinenet.com 24.10.2017).)

(Anm: Guide to Liver Cancer (webmd.com 7.5.2017).)

(Anm: Guide to Bone Cancer (webmd.com 4.6.2017).)

(Anm: Women's Cancer: Symptoms Women Ignore. (medicinenet.com 16.10.2014).)

(Anm: Tongue Cancer Facts (webmd.com 2017).)

(Anm: Blisters (blodblemmer) - Paroxetine (Oral Route) (mayoclinic.org 1.12.2014).)

(Anm: Fibrom. Diagnostikk og utredning Patologi. Fibrom er en godartet bindevevssvulst. Fibromer kan oppstå overalt i kroppen der det er bindevev, men finnes oftest i underhuden (dermatofibrom), der de kjennes som små, relativt faste knuter som lett kan fjernes ved kirurgi. Denne bindevevsdannelsen kan også sees som del av andre svulster. I så fall får fibromet navn etter det øvrige vevet. For eksempel kalles en bindevevssvulst med nervevev nevrofibrom, og med blodårer angiofibrom. Ondartede svulster som utgår fra binde- og støttevev, kalles sarkomer. Les mer i Store norske leksikon - nevrofibromatose - cyste - kreft Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: 10 Fun Facts About Your Tongue (medicinenet.com 21.6.2016).)

(Anm: Forandringer på tungen. Har tungen forandret farge, størrelse eller utseende? Hvite flekker, belegg eller sår? Dette kan være årsakene. (lommelegen.no 4.8.2017).)

(Anm: What Your Tongue Says About Your Health What’s on My Tongue? (webmd.com 6.10.2017).)

(Anm: Leukoplaki er hvitlige flekker på slimhunnen i munnhulen eller på tungen. Blant årsakene er kronisk irritasjon (f.eks. fra tannrpotese), røyking, alkohol, HPV og Candida albicans. Utseendet varierer mye. Leukoplaki er viktig å få undersøkt, fordi det kan være en premalign tilstand, det vil si et forstadie til kreft. (no.wikipedia.org).)

(Anm: Peutz-Jeghers syndrom. Peutz-Jeghers syndrom er en arvelig sykdom som fører til økt risiko for flere krefttyper. Pigmentflekker, særlig i og rundt munnen er også et symptom på dette syndromet. (…) Syndromet er svært sjeldent. (lommelegen.no 15.4.2019).)

(Anm: Interessekonflikter vanlig blant forfattere av amerikanske retningslinjer for kreft, ifølge studie. (Conflicts of interest common among US cancer guideline authors, study finds.) BMJ 2016;354:i4660 (Published 25 August 2016).)

- Flere sykehus gir pasienter for høye stråledoser ved røntgen og CT. (- Flere sykehus gir pasientene for høye stråledoser når de tar bilder med røntgen eller CT, viser en kartlegging.) (- Det øker risikoen for kreft, mener Direktoratet for strålevern og atomberedskap. – Høye stråledoser kan gi både akutte skader og senskader som kreft, sier seniorrådgiver Anders Widmark.)

(Anm: Flere sykehus gir pasienter for høye stråledoser ved røntgen og CT. Flere sykehus gir pasientene for høye stråledoser når de tar bilder med røntgen eller CT, viser en kartlegging. Det øker risikoen for kreft, mener Direktoratet for strålevern og atomberedskap. – Høye stråledoser kan gi både akutte skader og senskader som kreft, sier seniorrådgiver Anders Widmark. Han har hatt ansvaret for Strålevernets kartlegging av stråledoser ved nesten 300 røntgenlaboratorier på norske sykehus. Den omfatter over 80.000 pasienter. (…) – Gir mange ganger større doser Sykehuset i Vestfold er et av sykehusene med høyest stråledoser. – Det skyldes at de tar for mange bilder. Selv om mange blir kastet, er strålingen den samme, sier Widmark. – Hvor store er stråledosene de bruker ved Sykehuset i Vestfold? – 12–14 ganger større enn på de sykehusene som bruker de minste dosene, sier Widmark.  Hevder andre pynter på tallene Strålevernkoordinator Bente Konst ved Sykehuset i Vestfold hevder noen sykehus har unnlatt å rapportere inn stråledosene som er brukt også til bilder som måtte kastes, mens de i Vestfold har rapportert alt. – Dermed kommer de bedre ut av kartleggingen, sier hun.  (nrk.no 26.3.2019).)

(Anm: Computertomografi (CT), magnetisk resonanstomografi (MR), positronemisjonstomografi (PET), ultrasonografi (ultralyd), kontrastmidler etc. (mintankesmie.no).)

- Feil om røntgen og CT. Skremmer NRK bort pasienter med uheldige fremstillinger om stråledoser og kreftfare?

(Anm: Bent R. Mikalsen, forbundsleder, Norsk Radiografforbund. Feil om røntgen og CT. Skremmer NRK bort pasienter med uheldige fremstillinger om stråledoser og kreftfare? Den 26. mars kjørte NRK Nyhetsmorgen som hovedsak at flere sykehus gir pasienter for høye stråledoser ved røntgen og CT. Saken ble publisert samtidig på NRKs nettsider. NRK baserte saken på en mer enn ett år gammel rapport fra DSA (Direktoratet for Strålevern og Atomsikkerhet). Rapporten omhandler såkalte representative doser for bl.a. røntgen, CT og intervensjonsundersøkelser i Norge for 2017. (nrk.no 21.6.2019).)

- Vil ha trening inn i pasientforløpet for kreft. – Det er ikke utenkelig at visse typer cellegift i fremtiden blir gitt mens man sykler rolig på en stasjonær sykkel, sier Helle Aanensen, en av initiativtagerne bak Aktiv mot kreft.

(Anm: Vil ha trening inn i pasientforløpet for kreft. – Det er ikke utenkelig at visse typer cellegift i fremtiden blir gitt mens man sykler rolig på en stasjonær sykkel, sier Helle Aanensen, en av initiativtagerne bak Aktiv mot kreft. (…) Helle Aanensen, en av initiativtagerne, sier at man vet en god del om hvordan fysisk trening påvirker livskvaliteten for kreftpasienter. Men nå er forskerne opptatt av om trening også kan påvirke effekten av ulike former for kreftbehandling. Monica har kreft: -Trening er min beste medisin (aftenposten.no 1.10.2018).)

- Oppfordrer leger til å ta opp senskader. Spesialrådgiver Heidi Skaara Brorson i Kreftforeningen mener at leger bør snakke med pasientene om senskader.

(Anm: Oppfordrer leger til å ta opp senskader. Spesialrådgiver Heidi Skaara Brorson i Kreftforeningen mener at leger bør snakke med pasientene om senskader. RADIUMHOSPTALET (Dagens Medisin): Brorson delte erfaringer fra arbeid med senskader etter kreft på Kreftkonferansen 2019. Spesialrådgiveren i Kreftforeningen pekte på at det er en stor gruppe mennesker som lever med senskader etter kreft. – Når man er ferdigbehandlet for kreftsykdom skal man være lykkelig, sa Brorson om forventninger om livet etter at kreften er behandlet. Det er ikke alltid tilfellet, ettersom mange får senskader. Brorson trakk frem at det er lite kunnskap om hvordan senskader påvirker livet og gjenga pasienterfaringer knyttet til senskader. (dagensmedisin.no 4.4.2019).)

- Med få tastetrykk får Veronica (29) vite risikoen for å få lungekreft. Er du røyker eller eks-røyker og redd for å få lungekreft?

(Anm: Med få tastetrykk får Veronica (29) vite risikoen for å få lungekreft. Er du røyker eller eks-røyker og redd for å få lungekreft? En nettbasert kalkulator gir deg svaret med stor nøyaktighet. (…) Første av sitt slag i verden «HUNT Lung Cancer Model» er utviklet av norske og greske forskere. (…) Treffsikkerheten skal være over 80 prosent, og beregningene baserer seg på data hentet inn fra den trønderske HUNT-undersøkelsen. Kalkulatoren beregner sannsynligheten man har for å utvikle lungekreft de neste seks årene og de neste 16 årene. Sjekk ut lungekreftkalkulatoren her (nrk.no 6.12.2018).)

(Anm: Hunt lung cancer risk calculator (mensxmachina.org).)

- Fattige har ikke råd til kreftmedisin – helseministeren hevder det ikke er klasseskille i helsevesenet. (- Mener hemmelighold svekker tillit.) (- Nestleder i Helse- og omsorgskomiteen Kjersti Toppe (Sp) mener også at dette kan tyde på et todelt helsevesen i Norge dersom noen pasienter kan kjøpe seg den behandlingen som har en god helsegevinst.)

(Anm: Fattige har ikke råd til kreftmedisin – helseministeren hevder det ikke er klasseskille i helsevesenet. Mange grupper av lungekreftpasienter får ikke tilgang på den behandlingen som kan ha en helsegevinst fordi det er for dyrt. Helseminister Bent Høie (H) avviser at det er et klasseskille i norsk helsevesen. (…) Mener hemmelighold svekker tillit Nestleder i Helse- og omsorgskomiteen Kjersti Toppe (Sp) mener også at dette kan tyde på et todelt helsevesen i Norge dersom noen pasienter kan kjøpe seg den behandlingen som har en god helsegevinst. – Det som er spesielt i denne saken er ingen som sier klart at de har lite nytte av medisinen, men det er argumentert fra beslutningsforumet at det vil bli for kostbart for helsetjenesten. – En annen ting er jo at alt som er begrunnelsen for avslaget hittil, er jo hemmelig. Et hemmelighold av legemiddelpriser, kost-nytte vurderinger og beslutningsgrunnlaget gjør jo at tilliten til den beslutningen som blir tatt er fraværende. Og vi skal ha en prioritering i helsevesenet så må vi ha åpenhet og det viser jo denne saken veldig godt, sier Toppe til TV 2. (tv2.no 24.4.2019).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

- LUNGEKREFTFORENINGEN INNGÅR SAMARBEID MED PRIVATSYKEHUS: – Det offentlige helse-vesenet har sviktet disse pasientene totalt.

(Anm: LUNGEKREFTFORENINGEN INNGÅR SAMARBEID MED PRIVATSYKEHUS: – Det offentlige helse-vesenet har sviktet disse pasientene totalt. (…) Lever dobbelt så lenge Dersom pasienter med såkalt «ikke-småcellet» lungekreft, Cecilies krefttype, får behandling med cellegift, er 30 prosent av dem i live ett år senere. Men, med en kombinasjon av immunterapi og cellegift (Pembrolizumab), lever derimot over dobbelt så mange, hele 69,2 prosent fremdeles etter 12 måneder. Og nå trygler Cecilie Bråthen politikerne om å redde andre lungekreftpasienter. – Bent Høie, og alle politikerne i landet vårt må se på frustrasjonen som disse pasientene har. Det kan ikke være sånn i Norge at vi ikke skal få den beste behandlingen når det er medisiner som er godkjente. (…) – For dyr Men foreløpig sier Beslutningsforum, instansen som godkjenner nye medisiner for bruk i norske sykehus, at Pembrolizumab er for dyr for Norge. (tv2.no 23.4.2019).)

(Anm: ASCO19: Merck & Co.'s Keytruda resets bar for five-year survival in advanced lung cancer. Merck & Co. on Saturday said that 23.2 percent of treatment-naïve patients with advanced non-small-cell lung cancer (NSCLC) who received the anti-PD-1 therapy Keytruda (pembrolizumab) in the Phase Ib KEYNOTE-001 study were alive at five years. The results were detailed at the American Society of Clinical Oncology (ASCO) annual meeting, with the society noting that in the pre-immunotherapy era, five-year survival rates in this setting averaged 5.5 percent. (firstwordpharma.com 1.6.2019).)

- Nye studier på lungekreft kan endre fremtidens behandling: – Veldig lovende.

(Anm: Nye studier på lungekreft kan endre fremtidens behandling: – Veldig lovende. Flere nye studier på lungekreft kan gi håp til norske pasienter. Spesielt effekten av immunterapi er trolig mer lovende enn først antatt. (vg.no 3.6.2019).)

(Anm: #ASCO19: Merck’s PD-1 star Keytruda illustrates just how powerful it can be over 5 years — with plenty of room for improvement. (…) The PD-1 more than quadrupled the survival rate of patients with non-small cell lung cancer who had not been previously treated with chemo — jumping from earlier grim expectations of a 5.5% 5-year survival rate to 23.2%. For those taking Keytruda who were previously treated with chemo, the 5-year survival rate in Keynote-001 was 15.5%. (endpts.com 3.6.2019).)

- Infeksjoner og kreft: Linken kan være sterkere enn vi tror. Bakterier kan ha større medvirkning for kreft enn forskere har vært klar over, ifølge nyere forskning.

(Anm: Infections and cancer: The link could be stronger than we think. Bacteria could have a bigger involvement in cancer than scientists may have realized, according to recent research. A study from the University of Maryland School of Medicine in Baltimore has uncovered a type of bacterial infection that can disrupt DNA repair in cells, which is a known cause of cancer. The same type of infection could also weaken the effect of some anticancer drugs, says the PNAS report on the findings. (medicalnewstoday.com 6.12.2018).)

(Anm: 'Dismantling cancer' reveals weak spots (bbc.com 10.4.2019).)

- Vaginale bakterier knyttet til eggstokkreft.

(Anm: Vaginal bacteria linked to ovarian cancer. Having too few "friendly" vaginal bacteria may increase a woman's chance of ovarian cancer, and swabs can be used to spot this, say researchers. The team, led by University College London, hope the finding could be used to identify women at high risk of the cancer, which has no screening test. However, they say that more work is needed to explore this. It is too soon to recommend women should be given protective doses of the good bacteria, they say. The work, which is published in the Lancet Oncology, was funded by money from the government's tampon tax, as well as grants from the EU and the Eve Appeal charity. (bbc.com 10.7.2019).)

- Blærekreft "angrepet og drept av forkjølelsesvirus". (- En stamme av forkjølelsevirus kan infisere og drepe blærekreftceller viser en liten studie.)

(Anm: Bladder cancer 'attacked and killed by common cold virus'. A strain of the common cold virus can infect and kill bladder cancer cells, a small study suggests. All signs of the disease disappeared in one patient, and in 14 others there was evidence that cancer cells had died. University of Surrey researchers said the virus could "help revolutionise treatment" for the cancer and reduce the risk of it recurring. (…) 'Join the party' In this study, 15 patients with the disease were given the cancer-killing coxsackievirus (CVA21) through a catheter one week before surgery to remove their tumours. When tissues samples were analysed after surgery, there were signs the virus had targeted and killed cancer cells in the bladder. Once these cells had died, the virus had then reproduced and infected other cancerous cells - but all other healthy cells were left intact. What the virus does is special, says study leader Prof Hardev Pandha, from the University of Surrey and Royal Surrey County Hospital. "The virus gets inside cancer cells and kills them by triggering an immune protein - and that leads to signalling of other immune cells to come and join the party," he said. (bbc.com 10.7.2019).)

- Tarmmikrober kan anspore immunsystemet til å angripe kreft. (- Informasjonen gjelder molekylære mekanismer som gjennom tarmbakterier samhandler med immunsystemet for å påvirke dets evne til å bekjempe kreft.) (- Forskerne identifiserte 11 stammer av tarmbakterier hvis interaksjon med immunsystemet bidro til å senke veksten av melanomtumorer hos mus).

(Anm: Gut microbes can spur immune system to attack cancer. A worldwide study has identified gut bacteria that can boost the immune system's ability to fight tumors. The finding should help improve and personalize immunotherapy treatments for cancer. Immunotherapy is a general term for treatments that increase the body's own ability to tackle disease. One such treatment uses drugs called immune checkpoint inhibitors. These block proteins that cancer cells produce and that protect them from attack by immune cells. However, not all cases of cancer respond to treatment with immune checkpoint inhibitors, and the drugs can also cause severe side effects. The new Nature Communications study reveals information that should help identify which people are most likely to benefit from treatment with immune checkpoint inhibitors. The information concerns the molecular mechanisms through which gut bacteria interact with the immune system to influence its ability to fight cancer. (…) The investigators identified 11 strains of gut bacteria whose interaction with the immune system helped slow the growth of melanoma tumors in mice. (…) Although much rarer than most types of skin cancer, melanoma is the most likely to invade nearby tissue and spread to other places in the body. Its tendency to spread makes melanoma a serious and potentially life-threatening cancer. (...) The recent study adds to growing evidence that gut microbes can influence the effectiveness of immunotherapy. Past research has shown, for example, that some strains of gut bacteria can increase treatment effectiveness, while certain antibiotics and probiotics can reduce it. (...) The finding that commensal B. rodentium enhances antitumor immunity in vivo is consistent with effects reported for related family members (i.e., B. fragilis, B. thetaiotaomicron) ability to activate the immune system4. (medicalnewstoday.com 2.4.2019).)

(Anm: Gut microbiota dependent anti-tumor immunity restricts melanoma growth in Rnf5-/- mice. Abstract Accumulating evidence points to an important role for the gut microbiome in anti-tumor immunity. Here, we show that altered intestinal microbiota contributes to anti-tumor immunity, limiting tumor expansion. Nat Commun. 2019 Apr 2;10(1):1492.)

- En livredder med en hake: Kraftfulle nye legemidler mot kreft kan utløse diabetes - og ingen er sikker på hvorfor. (- Omtrent 1 % av pasientene som får legemiddel av type immunterapi opplever den samme irreversible bivirkningen.)

(Anm: A lifesaver with a catch: Powerful new cancer drugs can trigger diabetes — and no one is certain why. The first two rounds of treatment went off without a hitch. But last November, after receiving a third dose of potent immunotherapy for his skin cancer, Rich Lenihan started to feel tired and weak. He was urinating constantly, and no amount of water could abate his thirst. A blood test revealed glucose levels that were through the roof. Lenihan, at age 62, had developed a disease akin to type 1 diabetes — formerly called “juvenile” diabetes — a rare complication of drugs known as checkpoint inhibitors that rev up the body’s immune assault on tumor tissue. (…) Roughly 1% of patients receiving immunotherapy drugs experience the same irreversible side effect. Making matters worse, oncologists have little clue why. (statnews.com 29.5.2019).)

- The EBioMedicine Cancer – Published by THE LANCET.

(Anm: The EBioMedicine Cancer – Published by THE LANCET (…) The EBioMedicine Cancer Immunotherapy Collection offers you some of the latest translational research advances in the field. Featuring 13 handpicked open access research papers, 2 reviews and 2 editorials, covering: •      CAR T and NK cells • Checkpoint inhibitors • Oncolytic viruses • And much more (ebiomedicine.com).)

- Forskere vil blotlægge hvorfor immunterapi giver nogle kræftpatienter diabetes. En mindre del af kræftpatienter, som behandles med nye immunterapier kendt som checkpoint-hæmmere, udvikler en tilstand, der svarer til type 1-diabetes. (- Type 1-diabetes er en autoimmun sygdom, hvor kroppens immunforsvar angriber og ødelægger de insulinproducerende betaceller i bugspytkirtlen, mens checkpoint-hæmmere kort fortalt booster immunforsvaret, så det bedre kan bekæmpe tumorceller.)

(Anm: Forskere vil blotlægge hvorfor immunterapi giver nogle kræftpatienter diabetes. En mindre del af kræftpatienter, som behandles med nye immunterapier kendt som checkpoint-hæmmere, udvikler en tilstand, der svarer til type 1-diabetes. Et nyt amerikansk initiativ skal finde frem til årsagen til den bivirkning og opdage behandlingsstrategier, der gør, at man kan undgå den. En ny klasse af yderst effektive og allerede milliardomsættende immunterapier mod kræft kendt som checkpoint-hæmmere er ved at revolutionere behandlingen af en lang række solide tumorer i disse år. Men man er på det seneste også blevet bekendt med, at disse lægemidler, som tæller Merck/MSD's Keytruda og Bristol-Myers Squibbs Opdivo, har en ganske alvorlig - omend forholdsvis sjælden - bivirkning. Det skriver branchemediet Stat News.Omkring 1 pct. af de patienter, som behandles med checkpoint-hæmmere, udvikler således en tilstand, der minder om type 1-diabetes og gør, at de får brug for daglige insulinindsprøjtninger. Type 1-diabetes er en autoimmun sygdom, hvor kroppens immunforsvar angriber og ødelægger de insulinproducerende betaceller i bugspytkirtlen, mens checkpoint-hæmmere kort fortalt booster immunforsvaret, så det bedre kan bekæmpe tumorceller. (medwatch.dk 29.5.2019).)

(Anm: The EBioMedicine Cancer – Published by THE LANCET(ebiomedicine.com).)

- Kreft, epidemiologi og kjernekraftulykker. I 2016 er det henholdsvis 30 år og 5 år siden kjernekraftulykkene i Tsjernobyl og Fukushima. I begge tilfeller var konsekvensene for miljøet betydelige, og store befolkningsgrupper ble utsatt for forhøyede stråledoser. (- Leukemi og solide kreftformer Bare få år etter atombombeeksplosjonene ble det konstatert en rask økning i forekomst av leukemi og andre maligne blodsykdommer)

(Anm: Kreft, epidemiologi og kjernekraftulykker. I 2016 er det henholdsvis 30 år og 5 år siden kjernekraftulykkene i Tsjernobyl og Fukushima. I begge tilfeller var konsekvensene for miljøet betydelige, og store befolkningsgrupper ble utsatt for forhøyede stråledoser. Massemediene fremsatte mørke spådommer om økt kreftfare etter Tsjernobyl-ulykken i Ukraina. I dag kan vi begynne å trekke konklusjoner om hvordan det har gått, og dette kan hjelpe oss til å si noe om prognosene etter Fukushima-ulykken i Japan. Overlevende etter atombombesprengningene i Hiroshima og Nagasaki i Japan danner vårt viktigste grunnlag for kunnskap om sammenhengen mellom stråleeksponering og kreft. I Life Span Study er 120 000 overlevende etter atombombeeksplosjonene og 26 000 mennesker i en kontrollgruppe som bodde i de aktuelle byene, men som var fraværende da eksplosjonene skjedde, blitt fulgt fra 1950 og frem til i dag (1). Det er blitt påvist økt forekomst av en rekke kreftsykdommer hos de strålingseksponerte sammenlignet med kontrollgruppen. Leukemi og solide kreftformer Bare få år etter atombombeeksplosjonene ble det konstatert en rask økning i forekomst av leukemi og andre maligne blodsykdommer. Økningen av nye leukemitilfeller var størst i de yngste aldersgruppene. For hele gruppen til sammen er det beregnet at det for tidsrommet 1950 – 1955 var 15 ganger økt risiko for å få leukemi ved en stråledose på 1Gy hos de overlevende etter atombombeeksplosjonene – sammenlignet med kontrollgruppen (excess relative risk, ERR = 15,2). ERR sank deretter gradvis, men det ble for tidsrommet 1990 – 2001 fremdeles beregnet to ganger økt risiko for maligne blodsykdommer (ERR = 2,1) per Gy hos den gruppen som var blitt utsatt for stråling (2). Noen år etter at økningen av akutte leukemier startet, ble det påvist en begynnende økt forekomst av flere typer solid kreft, spesielt brystkreft, lungekreft og kreft i gastrointestinaltraktus. Økningen av insidensen for disse krefttypene har fortsatt å stige jevnt. Risikoen for solid kreftsykdom etter stråling påvirkes av alder, kjønn, type svulst, stråledose og tiden som har gått etter atombombeeksplosjonene. Det er beregnet at for en person som var 30 år da atombombene eksploderte, vil det etter 40 år være en 35 % økning av risikoen per Gy stråledose for å få en solid kreftsykdom, alle krefttyper sett under ett (ERR = 0,35) (3). Både Life Span Study og resultater fra undersøkelser hos pasienter som har fått stråling som ledd i diagnostikk og behandling i medisinsk sammenheng (45), viser at det er en direkte sammenheng mellom stråling og kreftsykdommer. Data fra disse studiene har senere vært brukt til å utarbeide matematiske modeller for å lage prognoser over antallet potensielle nye krefttilfeller etter en stråleulykke. Tidsskr Nor Legeforen 2016;136: 838-40.)

(Anm: Immunterapi mot solide kreftformer. Utvikling av ny type cellulær immunterapi med effekt mot solide svulster. (kreftforeningen.no 29.10.2018).)

(Anm: Våpenindustrien (mintankesmie.no).)

- Radioaktiv jodbehandling er assosiert med en liten økning i solid organkreft.

(Anm: Radioactive Iodine Treatment Is Associated Modestly with Solid Organ Cancers. Thomas L. Schwenk, MD reviewing Kitahara CM et al. JAMA Intern Med 2019 Jul 1. Among patients who received RAI for hyperthyroidism, an estimated 8% of solid cancer–related deaths could be attributed to radiation exposure. Although radioactive iodine (RAI) is used commonly for treating patients with Graves disease, clinicians and patients have expressed concern about radiation-induced cancers. In this prospective cohort study, researchers used a long-running U.S. and U.K. database to quantify cancer risk among 18,805 patients (mean age at database entry, 49) who were treated for hyperthyroidism between 1946 and 1964. The investigators identified no statistically significant excess deaths from any specific solid organ cancer, although excess risk for developing breast cancer was of borderline significance (P=0.04). Risk for any solid cancer death increased with increasing amount of radiation exposure (i.e., a dose-response relation). In comparisons with expected cancer deaths in the U.S., the authors estimate that for every 1000 patients treated between age 40 and 50, RAI would be associated with roughly 12 to 30 excess solid cancer deaths (the wide range reflects progressively higher radiation doses). Most of these excess cancers would occur more than 20 years after RAI treatment. RAI treatment was not associated with risk for death from leukemia (excluding patients with chronic lymphocytic leukemia), non-Hodgkin lymphoma, or multiple myeloma. Comment The authors estimate that 8% of solid cancer–related deaths in patients who received RAI could be attributed to radiation exposure. The investigators didn't compare risks of RAI to the various benefits and burdens of other hyperthyroidism treatments (i.e., surgery and drug treatment), but these results do give clinicians a more quantitative basis for counseling patients on treatment options for hyperthyroidism. NEJM 2019 (July 18, 2019).)

- Behandling av hypotyreose. (- Bakgrunn.) (- Hypotyreose er en vanlig sykdom. Forekomsten hos kvinner er 5 - 6 % og hos menn 1 - 2 %. Primær hypotyreose er den dominerende formen (> 98 %). Autoimmun tyreoiditt og thyreoideadestruksjon som følge av radiojodbehandling eller tyreoidektomi er de vanligste årsakene til primær hypotyreose.)

(Anm: Behandling av hypotyreose. BAKGRUNN. Hypotyreose er en vanlig sykdom. Forekomsten hos kvinner er 5 – 6 % og hos menn 1 – 2 %. Primær hypotyreose er den dominerende formen (> 98 %). Autoimmun tyreoiditt og thyreoideadestruksjon som følge av radiojodbehandling eller tyreoidektomi er de vanligste årsakene til primær hypotyreose. MATERIALE OG METODE. Basert på en litteraturstudie presenteres diagnostiske kriterier og internasjonalt aksepterte retningslinjer for behandlingen av hypotyreose. RESULTATER OG FORTOLKNING. Kombinasjonen av høyt nivå av thyreoideastimulerende hormon (TSH) og lavt nivå av fritt tyroksin er diagnostisk for primær hypotyreose. Påvisning av autoantistoffer mot enzymet tyreoperoksidase (anti-TPO-antistoffer) taler for autoimmun tyreoiditt. Ved alvorlige sykdommer av ulik art skjer det forandringer i metaboliseringen av thyreoideahormonene som gjør tolkingen av thyreoideaprøvene vanskelig. Det er enighet om at hypotyreose primært skal behandles med tyroksin. Behandlingsmålet er et TSH-nivå på 0,5 – 1,5 mIE/l. De fleste har da verdier av fritt tyroksin i øvre tredel av referanseområdet, mens noen har lett forhøyet nivå av fritt tyroksin. Dersom behandlingsresultatet ikke er tilfredsstillende, kan tyroksindosen økes til TSH-nivået ligger på 0,2 – 1,0 mIE/l. Behandling med tyroksin pluss trijodtyronin er bare aktuelt dersom nøye justering av tyroksindosen ikke gir ønsket resultat. En klinisk diagnose skal alltid bekreftes biokjemisk før tyroksinbehandling startes. Litteraturen gir ikke holdepunkter for at pasienter med slapphet, tretthet, overvekt, hyperkolesterolemi og andre ”hypotyreosesymptomer” har nytte av tyroksin-behandling dersom thyreoideafunksjonsprøvene er normale. Tidsskr Nor Lægeforen 2002;122: 935-7.)

(Anm: Hypothyreose, tyrotoksikose og andre thyreoideasykdommer (mintankesmie.no).)

- Autoimmunitet ved differensiert skjoldbruskkreft (DTC): Betydning og relaterte kliniske problemer.

(Anm: Autoimmunity in differentiated thyroid cancer: Significance and related clinical problems. Ulla Feldt-Rasmussen, Åse Krogh Rasmussen. Department of Medical Endocrinology, Rigshospitalet, National University Hospital, Copenhagen, Denmark. Abstract Coexistence of differentiated thyroid cancer (DTC) and thyroid autoimmune diseases could represent a mere coincidence due to the frequent occurrence of autoimmunity, but there may also be a pathological and causative link between the two conditions. The coincidence of DTC with Hashimoto’s disease has been variably reported at between 0.5 and 22.5 % and of DTC with Graves’ disease between 0 and 9.8 %. In this review available evidence for thyroid autoimmunity in DTC is summarized and it is concluded that thyroid cancer does coexist with thyroid autoimmunity, implying that patients treated for autoimmune thyroid diseases should have a careful follow-up. Furthermore, the presence of thyroglobulin antibodies (TgAb) in patients with DTC may limit the use of serum thyroglobulin as a tumor marker due to methodological problems in the determination of serum thyroglobulin. However, in such cases serial TgAb measurements may be used as a surrogate marker for recurrence of thyroid cancer during the long-term monitoring of DTC patients. Keywords Autoimmune thyroiditis, Graves’ disease, Hashimoto’s thyroiditis, Thyroglobulin antibodies, Thyroid cancer HORMONES 2010, 9(2):109-117.)

- Aubrie (27) trodde at hevelsen i nakken bare skyldtes stress. (- Symptomer på skjoldbruskkjertel-kreft)

(Anm: Aubrie (27) trodde at hevelsen i nakken bare skyldtes stress. – Magefølelsen min sa meg at noe var galt, sier den amerikanske psykologistudenten Aubrie Cogan (27). Nå vil hun advare andre. (…) Symptomer på skjoldbruskkjertel-kreft: - Kul i skjoldbruskkjertelen eller i nærliggende lymfekjertler på halsen - Hoste og heshet - Vanskeligheter med å svelge - Smerter i halsen – Stemmeforandring Kilde: Kreftforeningen (tv2.no 28.8.2019).)

- IBD femdobler risikoen for prostatakreft. Ifølge den nyeste forskning har menn med inflammatorisk tarmsykdom en betydelig høyere risiko for å utvikle prostatakreft. (- Forfatterne konkluderer: "Vår studie er den første som viser en økt risiko for klinisk signifikant [prostatakreft] hos menn med IBD.")

(Anm: IBD increases prostate cancer risk by fivefold. According to the latest research, men with inflammatory bowel disease have a significantly higher risk of developing prostate cancer. Inflammatory bowel disease (IBD) is characterized by a range of gastrointestinal symptoms, including diarrhea, bloating, and cramps. Two of the most common forms of IBD are Crohn's disease and ulcerative colitis. (…) People with IBD have an increased risk of cancers of the gastrointestinal tract. However, the links between IBD and prostate cancer are not well-known. (…) However, men with IBD often have higher levels of PSA, possibly due to the chronic inflammation associated with the gastrointestinal condition. Some researchers believe that certain inflammatory products, such as C-reactive protein, might boost levels of PSA without the presence of prostate cancer. (…) They recently published their findings in the journal European Urology. The scientists found that the prostate cancer risk for men with IBD was roughly five times greater than it was for those without the condition. The authors conclude: "[O]ur study is the first to demonstrate an increased risk of clinically significant [prostate cancer] for men with IBD." (medicalnewstoday.com 14.12.2018).)

(Anm: Inflammatory Bowel Disease and the Risk of Prostate Cancer. (…) Conclusions Men with IBD had higher rates of clinically significant PCa when compared with age- and race-matched controls. Eur Urol. 2018 Dec 4. pii: S0302-2838(18)30938-2.)

(Anm: Urine test can help diagnose aggressive prostate cancer (medicalnewstoday.com 8.7.2019).)

- Tarmbakterier signaliserer til mitokondrier ved tarmbetennelse og kreft.

(Anm: Gut bacteria signaling to mitochondria in intestinal inflammation and cancer. Abstract The gastrointestinal microbiome plays a pivotal role in physiological homeostasis of the intestine as well as in the pathophysiology of diseases including inflammatory bowel diseases (IBD) and colorectal cancer (CRC). Emerging evidence suggests that gut microbiota signal to the mitochondria of mucosal cells, including epithelial cells and immune cells. Gut microbiota signaling to mitochondria has been shown to alter mitochondrial metabolism, activate immune cells, induce inflammasome signaling, and alter epithelial barrier function. Both dysbiosis of the gut microbiota and mitochondrial dysfunction are associated with chronic intestinal inflammation and CRC. This review discusses mitochondrial metabolism of gut mucosal cells, mitochondrial dysfunction, and known gut microbiota-mediated mitochondrial alterations during IBD and CRC.) Gut Microbes. 2019 Mar 26:1-20.)

- Mikrobielle metabolitter i tarmen kan endre aktiviteten til immunblokkerende midler. (- Effekten av ipilimumab, et anti-CTLA-4-middel, kan bli kompromittert (brakt i fare) av sammensetningen av tarmmikrobiota hos pasienter med avansert kreft, ifølge funn presentert på ESMO 2019-kongressen i Barcelona, Spania.)

(Anm: Gut microbial metabolites may alter the activity of immune blockade agents. Topic: Basic science / Cancer Immunology and Immunotherapy. The efficacy of ipilimumab, an anti-CTLA-4 agent may be compromised by the composition of gut microbiota of patients with advanced cancer, according to findings presented at the ESMO 2019 Congress in Barcelona, Spain. In particular, short-chain fatty acids (SCFAs), which are the main metabolites of the gut microbiota and are produced in the colon through bacterial fermentation of dietary fiber, have a direct effect on immune cells. (esmo.org 28.9.2019).)

- Forekomst av tarmkreft øker «blant unge voksne». Flere unge under 50 blir diagnostisert med tarmkreft, ifølge to studier på sykdommen i europeiske land og høyinntektsland. (- De fant en økning i tarmkreft mellom 1990 og 2016 i de fleste land - med den største økningen blant mennesker i 20-årene.)

(Anm: Bowel cancer rates rising 'among young adults'. More young people under 50 are being diagnosed with bowel cancer, two studies of the disease in European and high-income countries have found. Although total numbers of cases in young people remain low, the studies highlighted a sharp rise in rates in 20 to 29-year-olds. Researchers are not clear why this is happening, but say obesity and poor diet could be factors. (…) Sharp rise in young In a study in the journal Gut, Dutch researchers analysed trends in 20 European countries, including the UK, Germany, Sweden and France, using data from more than 143 million people. They found a rise in cases of bowel cancer between 1990 and 2016 in most countries - with the most significant increase among people in their 20s. For them, bowel cancer incidence increased from 0.8 to 2.3 cases per 100,000 people over 26 years - with the sharpest rise in rates, of 7.9% per year, occurring between 2004 and 2016. 'My bowel cancer was missed because I'm young' Cancer self-testing kit 'saved my life' Bowen thanked for bowel cancer 'bounce' But there was no increase in deaths from bowel cancer for this age group, the study found. Among people in their 30s, rates of bowel cancer also rose - but less steeply - and among 40-somethings rates fluctuated. The researchers, from the Erasmus MC University Medical Center in Rotterdam, said if the trend continued, screening guidelines may need to be reconsidered. (bbc.com 17.5.2019).)

(Anm: Chronic Kidney Disease of Unknown Cause in Agricultural Communities. N Engl J Med 2019; 380:1843-1852 (May 9, 2019).)

- Kan tarmbakterier drive spredning av brystkreft? (- Forstyrrelser av tarmbakterier kan forårsake betennelser.) (- "Disse resultatene tyder på at det å ha et usunt mikrobiom, og endringene som oppstår i vevet som er relatert til et usunt mikrobiom, kan være tidlige prediktorer på invasiv eller metastatisk brystkreft", fortsetter Rutkowski.)

(Anm: Could gut bacteria drive the spread of breast cancer? New research in mice has discovered that disrupting the gut microbiome may result in more aggressive breast cancer. Although the outlook of people with breast cancer has improved dramatically in recent years, predicting and preventing the spread of cancer to other parts of the body (metastasis) continues to be a major challenge in the medical community. (…) Disrupting gut bacteria causes inflammation The researchers used a mouse model of hormone receptor-positive mammary cancer. They altered the rodents' natural gut bacteria balance by giving them powerful antibiotics and performing a fecal microbiota transplant of dysbiotic, or macrobiotically unbalanced, fecal contents. "When we disrupted the microbiome's equilibrium in mice by chronically treating them [with] antibiotics, it resulted in inflammation systemically and within the mammary tissue," Rutkowski reports. "In this inflamed environment, tumor cells were much more able to disseminate from the tissue into the blood and to the lungs, which is a major site for hormone receptor-positive breast cancer to metastasize," she explains. "These findings suggest that having an unhealthy microbiome, and the changes that occur within the tissue that are related to an unhealthy microbiome, may be early predictors of invasive or metastatic breast cancer," continues Rutkowski. "Ultimately, based upon these findings, we would speculate that an unhealthy microbiome contributes to increased invasion and a higher incidence of metastatic disease." Melanie Rutkowski, Ph.D. (medicalnewstoday.com 12.6.2019).)

- Professor jubler: Nu kan 5.600 mænd fremover spares for biopsier og mange for overbehandling. (- retningslinjer fra European Association of Urology (EAU), som lyder, at der skal være foretaget en positiv MR-scanning – det vil sige, at MR-scanningen skal vise, at der er tale om prostatakræft – inden man tager en biopsi.)

(Anm: Professor jubler: Nu kan 5.600 mænd fremover spares for biopsier og mange for overbehandling. "Besparelsen vil komme på en relativt kort bane. Det må vi ud og forklare. Når man kan spare 5.600 mænd for at komme på hospitalet og få taget biopsier – og patologerne dermed ikke skal undersøge alle de her biopsier – samt 300 mænd for indlæggelser på grund af blodforgiftning, vil det, udover mere relevante behandlingstilbud til de syge, give en kæmpe besparelse, som man kan opruste radiologien med,” siger Michael Borre. ormand for den danske prostatakræftgruppe, DaProCa, professor Michael Borre fra Aarhus Universitetshospital er begejstret for de nye retningslinjer fra European Association of Urology (EAU), som lyder, at der skal være foretaget en positiv MR-scanning – det vil sige, at MR-scanningen skal vise, at der er tale om prostatakræft – inden man tager en biopsi. (sundhedspolitisktidsskrift.dk 25.4.2019).)

- HAR FUNNET NY MÅTE Å DREPE KREFTCELLER PÅ: Om fem år kan man ha ny lovende behandling av denne kreftformen.

(Anm: HAR FUNNET NY MÅTE Å DREPE KREFTCELLER PÅ: Om fem år kan man ha ny lovende behandling av denne kreftformen. Hvert år dør over 1000 nordmenn av prostatakreft. Nå har norske forskere funnet ny måte å drepe kreftcellene på. Professor Fahri Saatcioglu ved Institutt for biovitenskap på Universitetet i Oslo (UIO), leder forskergruppen som står bak den oppsiktsvekkende oppdagelsen. De lovende resultatene ble først presentert i det høyt ansette tidsskriftet Nature Communications, skriver UIO i en pressemelding. (tv2.no 29.1.2019).)

- EKSPERIMENTELL BEHANDLING ENDRET ALT: Kristian (36) fikk sprøytet inn herpesvirus i kreftsvulstene. (- Nytt prinsipp.) (- Viruset som injiseres gjør kreftcellene ekstra synlige for immunforsvaret.)

(Anm: EKSPERIMENTELL BEHANDLING ENDRET ALT: Kristian (36) fikk sprøytet inn herpesvirus i kreftsvulstene. For ett år siden var kroppen til Kristan Øye (36) full av kreft. Så fikk han sprøytet herpesvirus inn i svulstene. (…) Ny behandling Øye hadde føflekkreft med spredning. 36-åringen hadde svulster i lymfeknutene og lungene og flere steder i buken og brystpartiet. Alle behandlinger som det offentlige helsevesenet hadde lov til å by på, ble prøvd. Ingenting virket. (…) Nytt prinsipp Viruset som injiseres gjør kreftcellene ekstra synlige for immunforsvaret. (tv2.no 23.5.2019).)

- «Levende legemiddel» gir håp til uhelbredelige blodkreftpasienter.

(Anm: 'Living drug' offers hope to terminal blood cancer patients. NHS patients with lymphoma have for the first time been given a pioneering treatment that genetically reprogrammes their immune system to fight cancer. Mike Simpson, 62, from Durham, says his cancer is now "on the run". The therapy, called CAR-T, is a "living drug" that is tailor-made for each patient using their body's own cells Doctors at King's College Hospital, London, said some patients were being completely cured in a way that had "never been seen before". (…) Firstly, parts of the immune system - specifically white blood cells called T-cells - are removed from the patient's blood. They are frozen in liquid nitrogen and sent to laboratories in the United States. There, the white blood cells are genetically reprogrammed so that rather than killing bacteria and viruses, they will seek out and destroy cancer. They are now "chimeric antigen receptor T-cells" - or CAR-T cells.  (bbc.com 21.6.2019).)

- Kreftcellers bruk av sukker er nøkkelen til deres tilintetgjørelse. Forskere har foreslått en måte å forbedre behandlinger som bruker virus til å angripe kreft. Det utnytter det faktum at kreftceller trenger mye glukose og må metabolisere det raskt for å overleve. (- Det er en indirekte sammenheng mellom redusert sukker i kostholdet og lavere kreftrisiko som kommer via det å håndtere fedme. (- Et høyt inntak av sukker i kostholdet øker risikoen for fedme, noe som i sin tur øker risikoen for kreft.)

(Anm: Cancer cells' use of sugar holds the key to their destruction. Scientists have suggested a way to improve treatments that use viruses to attack cancer. It exploits the fact that cancer cells need a lot of glucose and must metabolize it rapidly to survive. Oncolytic viruses specifically target and enter cancer cells and use the cells' machinery for their own multiplication and spread. They destroy tumors from the inside without harming nearby healthy tissue. A recent study proposes that restricting the cancer cells' supply of glucose, and altering their ability to metabolize it, may strengthen the power of oncolytic viruses. The research team, at the University of Oxford in the United Kingdom, used mouse models and cells from ovarian, lung, and colon tumors in order to demonstrate the effect. Cancer Research UK sponsored the study, and a paper on the work features in the journal Cancer Research. "Our research in the lab," says lead study author Arthur Dyer, who is currently a Ph.D. student in the university's oncology department, "showed that restricting the amount of sugar available to cancer cells makes these cancer-attacking oncolytic viruses work even better." (…) Reducing dietary sugar not the same The scientists are keen to point out that reducing sugar in the diet would not lead to the anticancer effects that they showed in the study. There is no proof that starving the body of sugar lowers a person's risk of developing cancer or that it improves the chances of survival should they be diagnosed with the disease. There is an indirect link between reduced dietary sugar and lower cancer risk that comes through tackling obesity. High intakes of dietary sugar raise the risk of obesity, which, in turn, raises the risk of cancer. "A lot of people," says senior study author Leonard W. Seymour, a professor of gene therapies in the university's oncology department, "think that carbohydrates are bad, but that's not the case — we need them, and cutting out sugar won't cure cancer." (medicalnewstoday.com 30.11.2018).)

(Anm: Fysisk trening (aktivitet / løping / jogging). (mintankesmie.no).)

(Anm: Sukkerindustrien (Big Sugar) (Kunstige søtningsmidler) (mintankesmie.no).)

– Stort inntak av brus øker dødsrisikoen. Drikker du mye brus eller sportsdrikk? Da er det større sannsynlighet for at du kan dø tidlig av hjertesykdom eller kreft, hevder Harvard-forskere i en ny studie.

(Anm: Stort inntak av brus øker dødsrisikoen. Drikker du mye brus eller sportsdrikk? Da er det større sannsynlighet for at du kan dø tidlig av hjertesykdom eller kreft, hevder Harvard-forskere i en ny studie. (…) Forskernes funn ble mandag publisert i magasinet Circulation fra den amerikanske hjerteforeningen. – I USA drikker rundt halvparten av befolkningen minst en sukkerholdig drikk per dag. Dersom man bytter ut denne drikkevaren med for eksempel vann, kan man forbedre helsen og levetiden, sier studieforfatter Vasanti Malik til nyhetsbyrået Reuters. Malik er også ernæringsforsker ved Harvard TH Chan-skolen i Boston.  (tv2.no 19.3.2019).)

(Anm: Long-Term Consumption of Sugar-Sweetened and Artificially Sweetened Beverages and Risk of Mortality in US Adults. Circulation 2019 (Originally published18 Mar 2019).)

- Alarmerende funn om brusdrikking. Drikker du et lite glass med sukkerholdig drikke hver dag, øker det risikoen for kreft betraktelig.

(Anm: Alarmerende funn om brusdrikking. Drikker du et lite glass med sukkerholdig drikke hver dag, øker det risikoen for kreft betraktelig. Det kommer frem i en ny, fransk studie som ble publisert i det medisinske tidsskriftet The BMJ, onsdag. Studien viser at å drikke et lite glass, cirka 100 ml, som er en tredjedel av en vanlig boks med brus, øker den generelle risikoen for kreft med 18 prosent. Risikoen for brystkreft øker med hele 22 prosent. (…) – Vi vet altfor lite om det Jøran Hjelmesæth er leder for Senter for sykelig overvekt ved Sykehuset i Vestfold, og leder i tillegg Nasjonalt råd for ernæring. Han er godt kjent med at inntak av brus øker risikoen for overvekt og fedme, og at overvekt øker risikoen for mange kreftformer. Hvorfor overvekt øker kreftrisikoen er derimot vanskelig å forklare. (tv2.no 11.7.2019).)

(Anm: Sugary drink consumption and risk of cancer: results from NutriNet-Santé prospective cohort. BMJ 2019;366:l2408 (Published 10 July 2019).)

(Anm: Are sugary drinks causing cancer? (bbc.com 11.7.2019).)

- Høyt inntak av fruktose (fruktsukker) fra maissirup øker tumorvekst i tarm hos mus.

(Anm: High-fructose corn syrup enhances intestinal tumor growth in mice. Abstract Excessive consumption of beverages sweetened with high-fructose corn syrup (HFCS) is associated with obesity and with an increased risk of colorectal cancer. Whether HFCS contributes directly to tumorigenesis is unclear. We investigated the effects of daily oral administration of HFCS in adenomatous polyposis coli (APC) mutant mice, which are predisposed to develop intestinal tumors. The HFCS-treated mice showed a substantial increase in tumor size and tumor grade in the absence of obesity and metabolic syndrome. HFCS increased the concentrations of fructose and glucose in the intestinal lumen and serum, respectively, and the tumors transported both sugars. Within the tumors, fructose was converted to fructose-1-phosphate, leading to activation of glycolysis and increased synthesis of fatty acids that support tumor growth. These mouse studies support the hypothesis that the combination of dietary glucose and fructose, even at a moderate dose, can enhance tumorigenesis. Science. 2019 Mar 22;363(6433):1345-1349.)

- Unik helsesjekk. Helsesjekk med ultralyd er en systematisk undersøkelse av en rekke av kroppens organer.

(Anm: Unik helsesjekk. Helsesjekk med ultralyd er en systematisk undersøkelse av en rekke av kroppens organer. Hensikten med helsekontrollen er å påvise eventuell sykdom som kreft på et tidlig tidspunkt, og samtidig å identifisere risiko for hjerte og karsykdom slik at man kan forebygge og forhindre utvikling av hjerteinfarkt og hjerneslag. (austaddiagnostikk.no).)

– Kreftutvikling og befolkningssammensetning i Norge 1990–2016. (- Figur 1 viser at i perioden 1990–2016 øker forekomsten av alle kreftformer samlet både hos norskfødte og i totalbefolkningen.)

(Anm: Kreftutvikling og befolkningssammensetning i Norge 1990–2016. (…) Resultater Totalpopulasjonen besto av 6 703 675 personer, hvorav 5 516 117 (82,3 %) ble definert som norskfødte. Studien inkluderte 777 449 krefttilfeller registrert i Kreftregisteret i perioden 1990–2016, og majoriteten var diagnostisert blant norskfødte (745 647 (95,9 %)). Figur 1 viser at i perioden 1990–2016 øker forekomsten av alle kreftformer samlet både hos norskfødte og i totalbefolkningen. Tidsskr Nor Legeforen 2018 Publisert: 22. november 2018.)

- 615 pasienter verden over har fått sjelden krefttype av brystimplantat. Bare personer med brystimplantater blir rammet. I Norge har mest sannsynlig fire kvinner fått denne kreften.

(Anm: 615 pasienter verden over har fått sjelden krefttype av brystimplantat. Bare personer med brystimplantater blir rammet. I Norge har mest sannsynlig fire kvinner fått denne kreften. En internasjonal granskning av en mektig multimilliard-industri som har gått under myndighetenes radar - og skadet en rekke pasienter på veien: ap.no/implantert Plastikkirurger verden over har oppdaget 615 tilfeller av en sjelden krefttype som kun oppstår hos pasienter med brystimplantater. Det viser tall fra den amerikanske fagmedisinske foreningen for plastikkirurger. På verdensbasis er det rapportert om 12 dødsfall knyttet til denne krefttypen pr. september 2017, fastslår en artikkel publisert i Aesthetic Surgery Journal. I Norge har rundt 100.000 kvinner implantater i brystene. Også her er det meldt om slike kreftformer. (aftenposten.no 27.11.2018).)

(Anm: Kosmetikkindustrien (mintankesmie.no).)

- Én test for å diagnostisere dem alle: Forskere utnytter kreftens unike DNA-signatur. (- Forskere har utviklet en test som kan brukes til å diagnostisere alle kreftformer.)

(Anm: One test to diagnose them all: researchers exploit cancers’ unique DNA signature. Researchers have developed a test that could be used to diagnose all cancers. It is based on a unique DNA signature that appears to be common across cancer types. The test has yet to be conducted on humans, and clinical trials are needed before we know for sure if it can be used in the clinic. Each cancer type, whether it be breast or bowel cancer, has different genetic and other features. A test that detects one cancer may not work on another. Researchers have long been looking for a commonality among cancers to develop a diagnostic tool that could apply across all types. Our research, published in the journal Nature Communications, has found that cancer DNA forms a unique structure when placed in water. The structure is the same in DNA from samples of breast, prostate and bowel cancers, as well as lymphoma. We used this discovery to develop a test that can identify the cancerous DNA in less than ten minutes. (theconversation.com 4.12.2018).)

(Anm: Epigenetically reprogrammed methylation landscape drives the DNA self-assembly and serves as a universal cancer biomarker. Nature Communications volume 9, Article number: 4915 (2018).)

(Anm: New breath test for cancer currently under trial (medicalnewstoday.com 7.1.2019).)

- Hva du trenger å vite om sjeldent lymfom knyttet til brystimplantater. (- Dette lymfom er en type Non-Hodgkins lymfom, noe som betyr at det er en kreft som rammer immunsystemceller. Sykdommen kan forekomme i flere deler av kroppen, inkludert lymfeknuter og hud. Det kan forekomme i brystvev, men det er ikke brystkreft.)

(Anm: What You Need Know About Rare Lymphoma Tied to Breast Implants. Hundreds of cases have been diagnosed, now the FDA wants physicians to be on the lookout. (…) The cancer is a type of lymphoma called breast implant-associated anaplastic large cell lymphoma (BIA-ALCL). The FDA reports that at least 457 people have developed the disease and nine have died since the ailment was first reported in 2011. This lymphoma is a type of non-Hodgkin’s lymphoma, which means it’s a cancer that affects immune system cells. The disease can occur in multiple parts of the body, including the lymph nodes and skin. While it can occur in breast tissue, it isn’t breast cancer.  (healthline.com 8.2.2019).)

(Anm: Alvorlige bivirkninger skjules helt lovlig. Lægemiddelvirksomhederne tegner ikke altid et sandfærdigt billede af den medicin, de har udviklet - hverken over for myndighederne eller i de videnskabelige tidsskrifter. (videnskab.dk 25.1.2011).

- Hudlymfom (mycosis fungoides. Hudlymfom, mycosis fungoides, er lymfekreft i huden - kutant T-cellelymfom - forårsaket av en type hvite blodceller som kalles T-lymfocytter. (- Symptomer - Tørre, lett skjellende, velavgrensede hudforandringer - Hudforandringene er gjerne lokalisert nederst på overkroppen og på baken - Forandringer kommer etter hvert i andre områder, og ofte dannes det fortykkelse av huden i håndflater og fotsåler - Hos noen kan det utvikle seg vekslende pigmentering med tørrhet i huden, ukarakteristiske eksemforandringer eller rød hud over hele kroppen - En variant angriper hodebunnen og forårsaker håravfall - Hos 20 prosent utvikles det etter hvert svulster i huden, og spredning til lymfeknuter.)

(Anm: Hudlymfom (mycosis fungoides). Hudlymfom, mycosis fungoides, er lymfekreft i huden - kutant T-cellelymfom - forårsaket av en type hvite blodceller som kalles T-lymfocytter. Typiske symptomer er tørre, skjellende, avgrensede forandringer i huden, som oftest starter nederst på overkroppen og på baken. Mycosis fungoides er lymfekreft i huden - kutant T-cellelymfom - forårsaket av en type hvite blodceller som kalles T-lymfocytter. Tilstanden kan arte seg på ulike måter. Hyppigst presenterer tilstanden seg som flate, tynne flekker eller svulster. (…) Mycosis fungoides forekommer svært sjelden, cirka ti ganger i året i Norge. Menn utgjør 2/3 av pasientene, og tilstanden er vanligere blant mørkhudete. Symptomer - Tørre, lett skjellende, velavgrensede hudforandringer - Hudforandringene er gjerne lokalisert nederst på overkroppen og på baken - Forandringer kommer etter hvert i andre områder, og ofte dannes det fortykkelse av huden i håndflater og fotsåler - Hos noen kan det utvikle seg vekslende pigmentering med tørrhet i huden, ukarakteristiske eksemforandringer eller rød hud over hele kroppen - En variant angriper hodebunnen og forårsaker håravfall - Hos 20 prosent utvikles det etter hvert svulster i huden, og spredning til lymfeknuter (…) Årsaker Sykdommen kommer av at unormale T-lymfocytter beveger seg til huden, der de etter hvert utvikler seg til kreftceller. Mikrober, yrkesmessig eksponering og endringer i arvematerialet (genetiske mutasjoner) har vært vurdert som årsaksfaktorer, men sikker dokumentasjon foreligger ikke. Diagnostikk Sykdommen oppstår omkring 60 års alderen, og det tar ofte fire til fem år før diagnosen kan stilles med sikkerhet. Tilstanden er ledsaget av kløe, og det ses ofte en bedring i sommermånedene. For å stille diagnosen må det påvises typiske forandringer i cellevevet ved mikroskopi) (nhi.no 6.6.2017).)

(Anm: Mycosis fungoides/Sezary syndrom. Mycosos fungoides er sjelden, mindre enn 1 % av alle non-Hodgkins lymfomer, dvs. cirka 6 nye tilfeller pr. år i Norge. Økt forekomst av mycosis fungoides ses hos pasienter med Hodgkins lymfom. (oncolex.no).)

- Stadier av Mycosis Fungoides og Sézary Syndrome: Tid for en oppdatering? (- Omtrent 30 % av pasienter med MF tilstede i forstadier med hudtumorer, erythroderma og omfattende nodal eller visceral (som hører til eller angår innvollene) involvering.)

(Anm: Staging of Mycosis Fungoides and Sézary Syndrome: Time for an Update? Abstract Mycosis fungoides (MF) is the most common variant of cutaneous T cell lymphoma and frequently presents as early-stage disease with skin patches and plaques with an indolent course, but patients experience significant morbidity from itch and disfigurement. Around 30% of patients with MF present in the advance stages with skin tumours, erythroderma, and extensive nodal or visceral involvement. Sézary syndrome (SS) is the leukaemic cutaneous T cell lymphoma variant. The staging of MF or SS was revised in 2007 to include skin, nodal, visceral, and blood (tumour- node-metastasis-blood classification) to determine nine stages (IA–IVB). While most patients with early disease (Stages IA–IIA) have a good prognosis, 25% progress to advanced disease, with a poor life expectancy of around 3 years; however, some patients do survive for ≥10 years. Accurate staging is crucial since management strategies are stage-based, with skin-directed therapy recommended in early-stage disease and with no curative therapeutic options to improve symptoms and reduce skin tumour burden. In contrast, advanced-stage patients mostly require systemic therapy. Most treatments have only partial response rates, around 40%, and allogeneic bone marrow transplant may provide a more long-lasting therapeutic option for advanced patients. EMJ Allergy Immunol. 2018;6[1]:92-100.)

(Anm: Dermatology. Mycosis Fungoides and Sézary Syndrome. (…) Who is at Risk for Developing this Disease? Mycosis fungoides (MF) is the most common type of CTCL. It generally presents in older adults (median age 55-60), however it may also occur in children and adolescents and has a male predominance. It has an Incidence rate of 6.4-9.6/1,000,000 persons. While the incidence is increasing, it is unclear how much of that increase is due to more accurate diagnosis. (…) MF accounts for approximately 1% of all non-Hodgkin’s lymphomas. SS accounts for about 10% of cases of CTCL. A subset of patients diagnosed with LyP have an increased risk of developing a secondary lymphoproliferative disorder including MF. (clinicaladvisor.com).) .(google.com)

(Anm: Subtypes of CTCL. CTCL describes many different disorders with various symptoms, outcomes, and treatment considerations: Mycosis Fungoides (MF): the most common type of CTCL, accounting for approximately one-half of all CTCLs. MF can look different in each patient, with skin symptoms that can appear as patches, plaques, or tumors. Sézary Syndrome: characterized by the presence of lymphoma cells in the blood, patients with Sézary Syndrome often present with extensive thin, red, itchy rashes that typically appear on the skin. To learn more about CTCL, download the Cutaneous T-Cell Lymphoma Fact Sheet. To learn more about a specific type of lymphoma, select from the following menu: (lymphoma.org).)

- Miss vanlig vid cancerkoll av IBD-patienter.  (- Av de runt 470 individer som senare insjuknade i kolorektal cancer hade en tredjedel bland dem med Crohns sjukdom och hälften av dem med ulcerös kolit fått cancern diagnostiserad trots att koloskopi som gjorts i vissa fall bara tre månader tidigare inte visade på någon cancer.)

Miss vanlig vid cancerkoll av IBD-patienter
netdoktor.se 25.5.2017
Patienter med inflammatorisk tarmsjukdom, IBD löper större risk att drabbas av kolorektal cancer och genomgår därför koloskopi-kontroller. En ny svensk studie pekar dock på att många fall ändå missas vid kontrollerna.

– Det här är högre siffror än vi förväntat oss. Här finns en potential till förbättring, säger Anna Forsberg, gastroenterolog och överläkare vid Capio S:t Görans sjukhus.

Tillsammans med forskarkollegor gick hon igenom runt 79 000 koloskopier vilka utfördes på 41 000 svenska patienter med IBD under åren 2001 till 2010.

Missade fall trots koloskopi
Av de runt 470 individer som senare insjuknade i kolorektal cancer hade en tredjedel bland dem med Crohns sjukdom och hälften av dem med ulcerös kolit fått cancern diagnostiserad trots att koloskopi som gjorts i vissa fall bara tre månader tidigare inte visade på någon cancer.

Läs också: IBD-vård med fokus på mer än tarmen efterfrågas

– Sådan så kallad postkoloskopicancer är en kvalitetsmarkör, även om det är svårt att veta vad som är en rimlig siffra. Men jämför vi med personer utan IBD så är risken för postkoloskopicancer mycket högre. En orsak är antagligen att cancerutveckling vid IBD ofta ser annorlunda ut med mer diskreta förändringar i tarmslemhinnan, säger Anna Forsberg. (…)

(Anm: Probiotics may become new preventative or therapeutic strategy for IBD-related colon cancer (news-medical.net 14.9.2017).)

(Anm: Gut bacteria mediate link between diet and colorectal cancer. New research provides further evidence that what we eat alters gut bacteria to affect colorectal cancer risk, after linking a high-fiber diet to a reduced risk of colorectal cancer containing Fusobacterium nucleatum. Study leader Dr. Shuji Ogino - from the Dana-Farber Cancer Institute of the Harvard T.H. Chan School of Public Health in Boston, MA - and colleagues report their findings in JAMA Oncology. (medicalnewstoday.com ).)

- Hvordan hudkreft blir angripende. I en studie på musemodeller og humant vev har forskere avslørt hvordan aggressive former for hudkreft er i stand til å samarbeide immunforsvaret for å bli angripende. (- I deres eksperiment analyserte de make-up av hudkreft, eller melanom-celler, og lette etter de faktorene som virker til deres fordel.)

(Anm: How skin cancer becomes invasive. In a study on mouse models and human tissue, researchers have revealed how aggressive forms of skin cancer are able to co-opt the immune system to become invasive. Knowing this could lead to better, more effective treatments. New research, the findings of which now appear in the journal Cell, has found a mechanism that allows aggressive forms of skin cancer to become invasive and spread quickly. The study, which nonprofit organization Cancer Research UK funded, was conducted by a team from King's College London and Queen Mary University of London (QMUL), both in the U.K. In their experiment, they analyzed the makeup of skin cancer, or melanoma, cells, looking for the factors that work to their advantage. They found that such cancer cells release certain molecules that interact with the immune system, sending out signals that favor the growth and spread of tumors. In the future, the researchers hope that their new discovery will allow scientists to come up with better strategies for targeting aggressive melanoma and preventing a relapse. (medicalnewstoday.com 2.2.2019).)

(Anm: Greater gut bacteria diversity linked to longer progression-free survival in metastatic melanoma patients. (news-medical.net 14.6.2017).)

(Anm: Symptomer på sykdom i magen eller tarmen. Det er mange forskjellige sykdommer som kan gi mageproblemer. Tilstedeværelse av visse symptomer i tillegg til mageplagene bør vektlegges. (lommelegen.no 21.4.2017).)

(Anm: Tidsgaranti for kreftbehandling. (- Pakkeforløpet.) (aftenposten.no 7.7.2015).)

- Alvorlig kreftsyke må vente i månedsvis på røntgen. (– Vi har meldt fra om dette gang på gang, men lite skjer.)

(Anm: Alvorlig kreftsyke må vente i månedsvis på røntgen. Kreftpasienter ved Oslo universitetssykehus (OUS) sier de må vente i måneder for å få tatt nødvendige røntgenbilder som CT eller MR. Også legene fortviler. – Vi har meldt fra om dette gang på gang, men lite skjer. Det oppleves svært frustrerende, sier seksjonsleder Erik Løkkevik ved seksjon for brystkreft ved OUS til NTB. Ifølge tall NTB har innhentet fra sykehuset, står minst 845 pasienter i kø for å få tatt avanserte røntgenbilder som CT eller MR ved Radiumhospitalet og Rikshospitalet. Bildene er nødvendige for å vite om behandlingen har ønsket effekt, eller om kreften har spredt seg. (nrk.no 10.6.2019).)

- Frisk, du liksom. Jeg er ødelagt av behandlingen som reddet livet mitt. Kreftfri!

(Anm: Frisk, du liksom. Jeg er ødelagt av behandlingen som reddet livet mitt. Kreftfri! Etter 36 strålinger og fem cellegiftkurer så kunne legen fortelle at det ikke lenger var tegn til kreftceller i den nedbrutte kroppen min. Svulsten på åtte centimeter var ryddet av veien gjennom et helvete av kvalme, smerte, slapphet, hjemlengsel og trua på at det snart var over. (nrk.no 3.3.2019).)

(Anm: Et godt liv etter kreften. Kreftfri betyr ikke nødvendigvis at du er frisk. Derfor vil Høyre innføre bedre oppfølging av kreftpasienter etter endt sykehusbehandling. (…) Pakkeforløp hjem. Kreft rammer 30.000 mennesker i Norge hvert år. 200.000 lever i dag med en kreftsykdom.  Å bli rammet av kreft gir en dramatisk livsendring for pasienter og pårørende. Bedre kreftoppfølging vil gi veldig mange et bedre liv når kreftcellene er borte. (benthoie.blogg.no 13.8.2017).)

- Kreft. Pakkeforløp for kreft, Nasjonale handlingsprogrammer med retningslinjer og Nasjonale screeningprogram er sentrale tiltak i Nasjonal kreftstrategi.

(Anm: Kreft. Pakkeforløp for kreft, Nasjonale handlingsprogrammer med retningslinjer og Nasjonale screeningprogram er sentrale tiltak i Nasjonal kreftstrategi. Helsedirektoratet er ansvarlig for koordinering og oppfølging av disse og kreftforebyggende tiltak. (helsedirektoratet.no).)

(Anm: Medisinprofessor: Norske kreftpasienter forskjellsbehandles. Kreftpasienters mulighet til å få utprøvende behandling avhenger av hvor de bor og hvor ressurssterke de er, mener professor Steinar Aamdal. I Danmark er dødssyke kreftpasienter garantert svar i løpet av 10 dager på om det finnes andre behandlingsmuligheter for dem, som Aftenposten skrev lørdag. (aftenposten.no 25.5.2017).)

(Anm: Oslo universitetssykehus: Kun 4 av 10 kreftpasienter får behandling innen fristen (aftenposten.no 12.1.2016).)

(Anm: Gut bacterium can stop chemotherapy from causing cancer cell death. Fusobacterium nucleatum promotes resistance to chemotherapy in colon cancer patients by turning off the push button for cancer cell suicide. Researchers at Michigan Medicine and in China showed that a type of bacterium is associated with the recurrence of colorectal cancer and poor outcomes. They found that Fusobacterium nucleatum in the gut can stop chemotherapy from causing a type of cancer cell death called apoptosis. (news-medical.net 27.7.2017).)

(Anm: Studie avslører: - 37.000 krefttilfeller kan unngås i Norge. Dersom ingen i Norge var overvektige, hadde man unngått minst 37.000 krefttilfeller de neste tiårene, ifølge en ny undersøkelse. (…) Studien er et samarbeid mellom flere nordiske forskere. Den er publisert i European Journal of Cancer og omtales i Dagens Medisin og VG. Totalt i Norden mener forskerne at 205.000 krefttilfeller kan unngås uten fedme. I Norge er det snakk om 37.245 tilfeller i perioden 2016 til 2045. Forskerne understreker at det er urealistisk at man klarer å unngå alle tilfellene. (©NTB) (hegnar.no 21.5.2017).)

- Nei, det sitter ikke i hodet! (- Det er utmattende å være kreftpasient med alt det fører med seg av medisiner, bivirkninger og senskader. Men det aller mest utmattende for mange av oss er å prøve å få våre omgivelser til å forstå hvordan vi faktisk har det etterpå.)

Nei, det sitter ikke i hodet!
dagsavisen.no 26.4.2017
Stadig flere overlever kreft i Norge, men senskader og bivirkninger rammer mange kreftpasienter.

Det er utmattende å være kreftpasient med alt det fører med seg av medisiner, bivirkninger og senskader. Men det aller mest utmattende for mange av oss er å prøve å få våre omgivelser til å forstå hvordan vi faktisk har det etterpå. 

Når kreften er behandlet, alle er glade og livet på nytt kan leves til fulle, hvorfor er vi fortsatt så slitne?  Vi er jo friske!  Er vi ikke glade? Vil vi ikke leve som før?  Sitter vi fast i krefthistorien?

Kreftforeningens tall sier at opp mot 35% av kreftpasientene får utmattelse/fatigue som en av senskadene.  Min påstand er at mørketallene er store, at det er mange som ikke fanges opp i systemet.  Hvorfor?  Fordi utmattelse som senskade er underkommunisert og fortsatt ofte ikke tas på alvor.    

Vi som er rammet, strever daglig med å forklare svigermor, ektefelle, barn, foreldre, venner, arbeidsgiver, saksbehandler hos nav – og til og med leger – hva vi sliter med.  Stadig møter vi holdninger og gode råd som «det er jo bare å ta seg sammen», «du må trene mer», «sove mer», «alle blir jo litt slitne i blant».  Og «du ser jo så frisk ut».  Eller «du må tenke positivt, ikke grave deg ned i krefthistorien, kom deg videre!» (…)

- Kreftforeningen: NAV har gjort saksbehandlingsfeil i 1400 saker - bare i år. Kreftforeningens jurister hevder å ha oppdaget feil i saksbehandlingen av 1400 saker hos NAV bare så langt i 2018. – Et rettssikkerhetsproblem, sier generalsekretær Anne Lise Ryel.

(Anm: Kreftforeningen: NAV har gjort saksbehandlingsfeil i 1400 saker - bare i år. Kreftforeningens jurister hevder å ha oppdaget feil i saksbehandlingen av 1400 saker hos NAV bare så langt i 2018. – Et rettssikkerhetsproblem, sier generalsekretær Anne Lise Ryel. Kreftforeningen har de siste årene opplevd en massiv økning i henvendelser om juridisk bistand fra kreftpasienter og pårørende. I 2011 hadde de 381 henvendelser, mens de så langt i år har fått over 3000. – Når du får kreft, kan listen med spørsmål bli lang. I Norge er vi heldige og har mange rettigheter, men det kan være vanskelig å få oversikt over hva du har krav på. Det hjelper ikke å ha rett hvis ikke du får rett, sier generalsekretær Anne Lise Ryel til VG. - I 80 prosent av sakene går Kreftforeningens rettshjelp inn i saken og bistår, og rundt 70 prosent av disse sakene dreier seg om NAV. - I 51 prosent av sakene som dreier seg om NAV har Kreftforeningen sett at NAV har endret vedtak etter at rettshjelpen kom på banen. – Bare i år har vi bistått i 1400 saker der NAV endrer vedtaket etter innspill fra oss. De fleste sakene dreier seg om arbeidsavklaringspenger, uføretrygd eller pleiepenger: – De fleste NAV-sakene vi mottar handler om at alvorlig langtidssyke har fått avslag på stønad. Det vil si kreftrammede som har fått sykepenger i ett år, men som fortsatt ikke er friske nok til å jobbe fulltid. Da trenger de, og har krav på, støtte fra NAV, forteller Ryel. Hun påpeker også at de mange feilene er alvorlig for de kreftpasientene og pårørende det gjelder, blant annet fordi mange havner i en økonomisk knipe. (vg.no 1.11.2018).)

- Opererte frisk pasient etter celleprøve-tabbe. En frisk pasient fikk påvist kreft etter at en celleprøve ble forurenset. – Lovbrudd, konkluderer Helsetilsynet.

(Anm: Opererte frisk pasient etter celleprøve-tabbe. En frisk pasient fikk påvist kreft etter at en celleprøve ble forurenset. – Lovbrudd, konkluderer Helsetilsynet. (…) I en rapport fra Statens helsetilsyn kommer det frem at en pasient ble feilaktig diagnostisert med kreft i lymfeknutene. «Pasienten gjennomgikk på bakgrunn av prøvesvaret en omfattende utredning over flere måneder og fikk fjernet 14 lymfeknuter i armhulen», skriver Helsetilsynet i rapporten. Da det ikke ble funnet kreft i noen av de fjernede lymfeknutene oppdaget legene at kvinnens celleprøve var «forurenset med kreftceller fra en annen pasients prøve.» Hendelsen skjedde i en patologisk avdeling på et norsk sykehus. Både kvinnen og sykehuset er anonymisert i rapporten. (aftenposten.no 1.2.2019).)

- EN AV TRE SOM OVERLEVER KREFT FÅR SENSKADER: Håvard (51) overlevde kreften, men fikk 17 nye diagnoser. (– Jeg ville jo gjort det samme igjen. Jeg overlevde. Men jeg skulle gjerne visst på forhånd hva slags konsekvenser det ville få for meg og mitt liv.)

(Anm: EN AV TRE SOM OVERLEVER KREFT FÅR SENSKADER: Håvard (51) overlevde kreften, men fikk 17 nye diagnoser. Da kreften var borte regnet Håvard seg som frisk. Men ni år etter sliter han fortsatt med store senskader etter den kraftige kreftbehandlingen. I 2009 fikk Håvard Aagensen (51) kreft i nesen og halsen. For den sporty og friske 42-åringen var beskjeden et sjokk. Men han var kampklar. Seks uker med stråling hver dag, samt cellegiftbehandling gjorde susen. Han ble til slutt erklært kreftfri. Men ni år etter er fortsatt ikke livet som det var før han ble syk. – Jeg er ikke syk. Jeg ser ikke på meg selv som syk. Jeg er redusert og jeg har begrensninger. Men jeg har masse kapasitet, lyst, vilje og evne som er verdifull, sier Håvard til TV 2. (…) – Jeg ville jo gjort det samme igjen. Jeg overlevde. Men jeg skulle gjerne visst på forhånd hva slags konsekvenser det ville få for meg og mitt liv. Og det ønsker jeg å sette fokus på, sier Håvard. Stadig flere overlever kreft her i landet. Av de rundt 33.000 som hvert år får en kreftdiagnose overlever 70 prosent. Men av de igjen opplever også en tredel senskader. (tv2.no 5.3.2018).)

(Anm: I dag får 90 personer i Norge en kreftdiagnose. 63 overlever. 21 av dem får senskader. (aftenposten.no 27.2.2018).)

- «Eg fekk ikkje ta tilbake livet mitt. Eg var jo kreftfri og skulle ikkje vere sjuk lenger».

(Anm: «Eg fekk ikkje ta tilbake livet mitt. Eg var jo kreftfri og skulle ikkje vere sjuk lenger». ØVRE ÅRDAL (NRK): – Det kom som ei bombe på livet mitt. Anne Rachel Øren var ikkje budd på kva som venta etter kreftbehandlinga. (nrk.no 24.3.2018).)

- Er det mulig å reversere kjemohjerne («chemo brain?») Kjemoterapi kan påvirke en persons hjerne i mange år etter at den er avsluttet. Hvordan endrer den i virkeligheten hjernen, og er det noe forskere kan gjøre for å reversere disse effekter? (- Resultatene - som er publisert i tidsskriftet Cell – synes å indikere at metotreksat (methotrexate), et vanlig legemiddel (cellegift), påvirker den normale funksjonen av tre viktige typer celler tilstede i hjernens hvite substans.)

(Anm: Is it possible to reverse 'chemo brain?' Chemotherapy can affect a person's brain for years after coming to an end. How does it actually change the brain, and is there anything that scientists can do to reverse these effects? Many people who undergo chemotherapy will notice cognitive impairment and behavioral changes. This might include difficulty with movement. Some people refer to this effect as "chemo brain." It can last for months or years, impacting people's quality of life following cancer treatment. Researchers at Stanford University School of Medicine in California recently conducted a study to find out exactly how and why chemotherapy agents affect the brain, and to see whether or not there is any way to block or reverse that effect. The results — which appear in the journal Cell — appear to indicate that methotrexate, a common chemotherapy drug, affects the normal functioning of three important types of cell present in the brain's white matter. (…) "Cognitive dysfunction after cancer therapy," explains senior study author Dr. Michelle Monje, "is a real and recognized syndrome." "In addition to existing symptomatic therapies — which many patients don't know about — we are now homing in on potential interventions to promote normalization of the disorders induced by cancer drugs."- Dr. Michelle Monje "There [is] real hope that we can intervene, induce regeneration, and prevent damage in the brain," she adds. Specifically, chemo brain tends to severely affect children who have undergone cancer treatment. Dr. Monje and team believe that finding a way to address this problem could truly improve these children's lives. The chemo drug that disrupts brain cells In the recent study, the researchers focused on three important types of cell that are present in the brain's white matter. These are: - Oligodendrocytes. These generate and protect myelin, which is the substance that insulates axons. Axons are the fibers through which nerve cells communicate with one another. - Astrocytes. These help keep the neurons well-irrigated, and they maintain a healthy environment for these cells, allowing them to communicate properly.- Microglia. These are specialized immune cells that normally destroy any foreign agents that may be harmful to the brain. When the scientists compared frontal lobe brain tissue collected postmortem from children who had received chemotherapy with tissue from children who had not, they saw that the former presented significantly fewer oligodendrocyte lineage cells. (…) To understand why oligodendrocytes were not doing well in the chemotherapy-exposed brain, the researchers turned to young mouse models that they injected with methotrexate. They aimed to replicate the dosage and practice performed in human cancer treatment, so they gave the mice three doses of the drug once per week. After a period of 4 weeks, the mice that received methotrexate had sustained damage to their oligodendrocyte precursor cells, which are the fresh cells that normally develop to replace oligodendrocytes that can no longer function. Following exposure to methotrexate, more precursor cells began to start the maturation process, but they remained stuck in an undeveloped state, unable to actually reach maturity. This was the case even 6 months after the mice's treatment with the chemotherapy drug. This also impacted the thickness of myelin, and the mice even faced the same behavioral problems as people who undergo chemotherapy often do. These include motor impairment, anxiety, and problems with attention and memory. (medicalnewstoday.com 8.12.2018).)

(Anm: Langvarige ettervirkninger av sykdom og behandling. (- Hvor lang tid varer "kjemohjerne"? ("chemo brain") (How long does 'chemo brain' last? (Hvor lang tid varer "kjemohjerne"?) (medicalnewstoday.com 19.8.2016).)

(Anm: hvit substans; hvit substans, margkledde nervefibrer, utløpere fra nervecellene i hjerne og ryggmarg. Den hvite fargen skyldes myelin, et fettholdig stoff som danner margskjeder omkring nervefibrene. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: white matter (hvit substans); Multiple Sclerosis (MS) is one of the most common disease which affects white matter (wikipedia.org).)

- Cellegift, også kalt cytostatika eller kjemoterapi, er medisiner som brukes for å bekjempe og drepe kreftcellene. (- Kjemohjerne» (Chemo-brain).) (- Dette kalles kognitiv svikt og kan vare en stund etter avsluttet behandling.)

(Anm: Cellegift, også kalt cytostatika eller kjemoterapi, er medisiner som brukes for å bekjempe og drepe kreftcellene.  (…) «Kjemohjerne» (Chemo-brain). Mange kreftpasienter opplever dette diffuse syndromet under og etter behandling med cellegift. Symptomene er blant annet nedsatt hukommelse, nedsatt oppmerksomhet, læringsvansker, hukommelsestap og problemer med å finne ord/uttrykke seg tydelig. Dette kalles kognitiv svikt og kan vare en stund etter avsluttet behandling. Årsaken til kjemohjerne er ennå ikke klarlagt. Merker du disse symptomene, ta det opp med legen din. (kreftforeningen.no 9.12.2018).)

- Er det bedre å "oppholde" enn å tilintetgjøre kreft?

(Anm: Is it better to 'contain' rather than destroy cancer? (…) In the new study — the findings of which appear in the journal Cancer Research — the investigators used an existing drug to stop metastatic breast cancer cells from giving rise to new tumors by keeping them in a sleep-like state. (…) The researchers zeroed in on the drug fostamatinib, which is currently approved for the treatment of immune thrombocytopenia, an autoimmune disease characterized by a low platelet count in the blood. The team explains that their research in mice has shown that fostamatinib is also able to contain metastatic cancer cells and stop them from developing into full tumors, causing further damage. (medicalnewstoday.com 29.4.2019).)

– Dødelig kræftsygdom spreder sig i Europa. Gennemsnitslevetiden er fire en halv måned efter diagnosen kræft i bugspytkirtlen. (- Og konklusionen er nedslående læsning: Dødeligheden er øget fem procent, hvilket betyder, at 95.000 døde af sygdommen i 2016.) (- Blandt symptomerne på den mest almindelige form for bugspytkirtelkræft er gullig hud, mave- eller rygsmerter, uforklarligt vægttab, lys afføring, mørk urin og mangel på appetit.) (- »Vi håber at kunne få ny, vigtig viden på området indenfor de næste fem år,« fortæller Thomas Seufferlein, professor ved universitetet i Ulm og kræftekspert. »Målet er at kunne finde en måde til at påvirke mikrobiomet i både maven og bugspytkirtlen, så behandlingsmulighederne forbedres mærkbart og dødeligheden mindskes.«)

(Anm: Dødelig kræftsygdom spreder sig i Europa. Gennemsnitslevetiden er fire en halv måned efter diagnosen kræft i bugspytkirtlen. Det er organisationen United European Gastroenterology, der har analyseret på tallene for bugspytkirtelkræft for hele Europa i perioden 1990 og 2016. Og konklusionen er nedslående læsning: Dødeligheden er øget fem procent, hvilket betyder, at 95.000 døde af sygdommen i 2016. De værst ramte lande er Rumænien og Cypern med en stigning i dødeligheden på 31 procent. Til gengæld har Belgien, Irland og Finland oplevet et fald på 7 procent. En vigtig årsag til bugspytkirtelkræft menes at ligge i bakteriefloraen i mave/tarmsystemet - et område i kroppen, der får stadig større opmærksomhed i disse år i forhold til mange forskellige typer sygdomme. Forskere har blandt andet opdaget, at ved at fjerne specifikke bakterier fra mavesækken og bugspytkirtlen kunne man forsinke kræftcellernes vækst og hjælpe kroppens egne forsvarsmekanismer. »Vi håber at kunne få ny, vigtig viden på området indenfor de næste fem år,« fortæller Thomas Seufferlein, professor ved universitetet i Ulm og kræftekspert. »Målet er at kunne finde en måde til at påvirke mikrobiomet i både maven og bugspytkirtlen, så behandlingsmulighederne forbedres mærkbart og dødeligheden mindskes.« Bugspytkirtelkræft har en af de højeste dødeligheder blandt kræftsygdomme. Gennemsnitslevetiden er fire en halv måned, efter sygdommen er diagnosticeret. Sygdommen kaldes også "den stille dræber«, da symptomerne er vanskelige at identificere og der er stor risiko for spredning. Blandt symptomerne på den mest almindelige form for bugspytkirtelkræft er gullig hud, mave- eller rygsmerter, uforklarligt vægttab, lys afføring, mørk urin og mangel på appetit. På trods af, at kræftsygdommen er så alvorlig, kanaliseres kun to procent af kræftforskningen i Eurpa over på dette område. I Danmark er bugspytkirtelkræft den fjerdestørste årsag til kræftrelaterede dødsfald. Generelt er sundhedsvæsenet herhjemme blevet bedre til at udrede og behandle kræft i løbet af de seneste 15 år. I praksis er vi næsten på siden af Norge, Sverige og Finland. (jyllands-posten.dk 16.11.2018).)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

(Anm: Fosterskader (legemiddelinduserte) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelindusert kreft og andre typer celleskader (mintankesmie.no).)

(Anm: Bivirkninger (legemiddelinduserte organskader og sykdommer) (mintankesmie.no).)

- Ny behandling muliggjør fjerning av "inoperabel" kreft i bukspyttkjertelen. (- Resultatene av deres kliniske forsøk kan imidlertid gi slike pasienter nytt håp.)

(Anm: New treatment enables removal of 'inoperable' pancreatic cancer. A new treatment protocol for locally advanced pancreatic cancer can enable surgical removal of previously inoperable tumors and improve survival rates, according to a new study. "Locally advanced" pancreatic cancer is confined to the pancreas, but the tumor still involves major abdominal blood vessels and usually cannot be removed by surgery. It's one of the worst forms of an already deadly cancer, the Massachusetts General Hospital researchers explained. However, the results of their clinical trial could offer such patients new hope. The trial included 49 patients with previously untreated locally advanced pancreatic cancer who received a combination of intensive chemotherapy and radiation therapy, as well as the blood pressure drug losartan. Use of the combo therapy allowed 34 of the 49 participants to go on to have their tumors surgically removed, the team reported May 30 in JAMA Oncology. And in 30 (61 percent) of the patients, surgery ("resection") removed all evidence of cancer around the tumor. (…) The U.S. National Cancer Institute has more on pancreatic cancer. (upi.com 31.5.2019).)

(Anm: Total Neoadjuvant Therapy With FOLFIRINOX in Combination With Losartan Followed by Chemoradiotherapy for Locally Advanced Pancreatic Cancer. A Phase 2 Clinical Trial. JAMA Oncol. Published online May 30, 2019.)

- Endelig gode nyheder til visse patienter med den farligste kræftsygdom af alle.

(Anm: Endelig gode nyheder til visse patienter med den farligste kræftsygdom af alle. På Pancreascancercenteret på Herlev Hospital er der glæde over, at ASCO 2019 bød på fremskridt i behandlingen af patienter med kræft i bugspytkirtlen (pancreascancer). Fremskridtet fordrer en ny standard, hvor patienter med pancreascancer screenes for BRCA-genet, siger overlæge Benny Vittrup. På verdens største kræftkongres ASCO, der lige har været afholdt i Chicago, blev de første resultater af behandling for pancreascancer med immunterapien Lynparza præsenteret.  Et studie ved navn POLO viste, at Lynparza kunne øge perioden uden tilbagefald (den progressionsfrie overlevelse) hos de patienter, der har en medfødt mutation i genet BRCA. POLO er en international, randomiseret, dobbeltblindet, placebokontrolleret undersøgelse af patienter med en medfødt BRCA genmutation og kræft i bugspytkirtlen, som havde fået over 16 ugers første-linie platinbaseret kemoterapi uden vækst af kræften. (sundhedspolitisktidsskrift.dk 28.6.2019).)

- Gådefulde sygdomme i vækst: Det kan du gøre for at undgå dem. (- Forskerne jager forklaringen - ikke mindst i vores tarme.)

(Anm: Gådefulde sygdomme i vækst: Det kan du gøre for at undgå dem. Hvorfor bliver moderne menneskers immunsystem så forfjamsket, at det går til angreb på vores sunde organer og væv og giver os allergi, astma og autoimmune sygdomme som aldrig før? (- Forskerne jager forklaringen - ikke mindst i vores tarme. (…) »En svær infektion øger risikoen for, man udvikler en autoimmun sygdom, men der kan godt være en tidsforskel på mere end 20 år mellem de to hændelser,« fortæller Bent Deleuran. (jyllands-posten.dk 31.1.2019).)

(Anm: Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom. (Medication-induced mitochondrial damage and disease.) (...) Legemidler fremstår nå som den viktigste årsak til mitokondriell skade, noe som kan forklare mange bivirkninger. Alle klasser av psykofarmaka er dokumentert å skade mitokondriene, så vel som statiner, acetaminophen som for eksempel paracetamol, og mange andre. (Mol Nutr Food Res. 2008 Jul;52(7):780-8).)

(Anm: Signaler fra tarmens mikrobiotika til fjerntliggende organer mht. fysiologi og sykdom. (Signals from the gut microbiota to distant organs in physiology and disease.) Nat Med. 2016 Oct 6;22(10):1079-1089.)

- Tarmbakterier signaliserer til mitokondrier ved tarmbetennelse og kreft.

(Anm: Gut bacteria signaling to mitochondria in intestinal inflammation and cancer. Abstract The gastrointestinal microbiome plays a pivotal role in physiological homeostasis of the intestine as well as in the pathophysiology of diseases including inflammatory bowel diseases (IBD) and colorectal cancer (CRC). Emerging evidence suggests that gut microbiota signal to the mitochondria of mucosal cells, including epithelial cells and immune cells. Gut microbiota signaling to mitochondria has been shown to alter mitochondrial metabolism, activate immune cells, induce inflammasome signaling, and alter epithelial barrier function. Both dysbiosis of the gut microbiota and mitochondrial dysfunction are associated with chronic intestinal inflammation and CRC. This review discusses mitochondrial metabolism of gut mucosal cells, mitochondrial dysfunction, and known gut microbiota-mediated mitochondrial alterations during IBD and CRC.) Gut Microbes. 2019 Mar 26:1-20.)

- Mikrobielle metabolitter i tarmen kan endre aktiviteten til immunblokkerende midler. (- Effekten av ipilimumab, et anti-CTLA-4-middel, kan bli kompromittert (brakt i fare) av sammensetningen av tarmmikrobiota hos pasienter med avansert kreft, ifølge funn presentert på ESMO 2019-kongressen i Barcelona, Spania.)

(Anm: Gut microbial metabolites may alter the activity of immune blockade agents. Topic: Basic science / Cancer Immunology and Immunotherapy. The efficacy of ipilimumab, an anti-CTLA-4 agent may be compromised by the composition of gut microbiota of patients with advanced cancer, according to findings presented at the ESMO 2019 Congress in Barcelona, Spain. In particular, short-chain fatty acids (SCFAs), which are the main metabolites of the gut microbiota and are produced in the colon through bacterial fermentation of dietary fiber, have a direct effect on immune cells. (esmo.org 28.9.2019).)

- For å oppdage sykdommer tidligere, la oss snakke bakteriers hemmelige språk.

(Anm: To detect diseases earlier, let's speak bacteria's secret language. Bacteria "talk" to each other, sending chemical information to coordinate attacks. What if we could listen to what they were saying? Nanophysicist Fatima AlZahra'a Alatraktchi invented a tool to spy on bacterial chatter and translate their secret communication into human language. Her work could pave the way for early diagnosis of disease -- before we even get sick. (ted.com - October 2018).)

- Ni av ti døyr av denne kreftforma: – Vi kan ikkje sitje stille og ikkje gjere noko.

(Anm: Ni av ti døyr av denne kreftforma: – Vi kan ikkje sitje stille og ikkje gjere noko. Kreft i bukspyttkjertelen rammar 800 menneske kvart år her i landet, og berre 100 overlever. Likevel er dette den kreftforma det blir forska minst på. FNs naudhjelpskoordinator Jan Egeland opplevde å miste kona si, tidlegare utviklingsminister Anne Kristin Sydnes, i denne kreftforma. Det gjekk litt over to år frå ho fekk diagnosen kreft i buspyttkjertelen til ho døydde i mars i fjor, 60 år gammal. (nrk.no 21.11.2018).)

- Risiko for frygtet kræftform koblet til blodtype. Forskningen kan dog indtil videre kun indikere en sammenhæng, og det er usikkert, på hvilken måde blodtyper muligvis spiller ind på kræftrisikoen. (- Kan skyldes immunforsvaret En anden hypotese handler om immunforsvaret, som er afgørende for kroppens evne til selv at bekæmpe kræft.) (- Måske via påvirkning af tarmfloraen? Anders Molven mener, at fundene i enzymet kan være forenelige med både hypotesen om tarmfloraen og hypotesen om immunsystemet - til og med begge to samtidig.)

(Anm: Risiko for frygtet kræftform koblet til blodtype. Forskningen kan dog indtil videre kun indikere en sammenhæng, og det er usikkert, på hvilken måde blodtyper muligvis spiller ind på kræftrisikoen. (…) Når det gælder bugspytkirtelkræft - som i gennemsnit hvert år tager livet af 959 personer i Danmark - er der langt mellem lyspunkterne. Næsten intet er sket i udviklingen af nye behandlingsmetoder. (…) Resultaterne indikerer, at der er en sammenhæng mellem blodtype og risikoen for bugspytkirtelkræft. »Vi fandt, at personer med blodtype A har en lidt forhøjet risiko, mens personer med blodtype 0 er lidt mere beskyttede end gennemsnittet,« fortæller  Anders Molven ved Universitetet i Bergen, som leder forskningsgruppen ved Haukeland Universitetshospital. Det stemmer overens med tidligere studier af befolkningen i andre lande. Anders Molven understreger imidlertid, at der er tale om små forskelle. Personer med blodtype 0 kan fortsat blive ramt af bugspytkirtelkræft, og risikoen for at få denne kræftform er fortsat lille for personer med blodtype A. Alligevel kan korrelationen være interessant. Den kan nemlig være med til at løfte sløret for, hvad der ligger bag den frygtelige sygdom. LÆS OGSÅ: Korrelation eller kausalitet: Hvornår er der en årsagssammenhæng? (…) Kan skyldes immunforsvaret En anden hypotese handler om immunforsvaret, som er afgørende for kroppens evne til selv at bekæmpe kræft. Anders Molven fortæller, at kræftceller ofte ændrer molekylerne, som sidder på overfladen. Nogle gange bliver de ændret, så de minder om de karakteristiske sukkermolekyler på blodlegemerne, for eksempel A. I så fald vil immunsystemet i et menneske med blodtype A ikke opleve kræftcellen som fremmed. (…) Måske via påvirkning af tarmfloraen? Anders Molven mener, at fundene i enzymet kan være forenelige med både hypotesen om ​​tarmfloraen og hypotesen om immunsystemet - til og med begge to samtidig. Forskerne er imidlertid langt fra at stå med endegyldige svar. Professor Caroline Verbeke ved Universitetet i Oslo er alligvel optimistisk. Hun er leder af 'Pancreaskreft Nettverk Norge', der arbejder for bedre behandling af kræft i bugspytkirtlen. »Resultaterne er interessante, fordi de sammenkobler ting, som man ikke tidligere har set i en sammenhæng,« siger Caroline Verbeke. Hun mener, at især fundene af blodtypekarakteristika på fordøjelsesenzymerne er både overraskende og spændende. På nuværende tidspunkt er det svært at sige, hvad fundene vil betyde for forståelsen af bugspytkirtelkræft, men i bedste fald kan de levere en bedre mulighed for at forebygge den frygtede sygdom. (videnskab.dk 27.2.2019).)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).)

- Åtte typer kreft kan diagnostiseres med én enkelt blodprøve.

(Anm: Eight cancers could be diagnosed with a single blood test. For many cancers, diagnosis is a long and challenging process. A new blood test, however, could offer a much-needed simpler and more effective diagnostic technique. Called CancerSEEK, it has the potential to identify eight cancer types from one blood sample. In the new study, researchers reveal how the blood test demonstrated high sensitivity and specificity for cancer detection in more than 1,000 people with the disease. The team — from the Johns Hopkins University School of Medicine in Baltimore, MD — recently published their results in the journal Science. Worldwide, cancer remains one of the leading causes of death. It is estimated that by 2030, the number of cancer deaths will have risen from 8 million to 13 million.  (medicalnewstoday.com 19.1.2019).)

(Anm: Norske forskere ser etter tidlige tarmkrefttegn i blodprøver. Forskere i Trondheim jobber med en metode for å oppdage tarmkreft tidligere, slik at flere kan overleve det som i dag er en av Norges dødeligste kreftformer. – Tarmkreft er en av de mest langsomme kreftformene. Du kan ha tarmkreft ganske lenge før du får symptomer på sykdommen, sier Eva Hofsli, overlege ved Kreftklinikken ved St. Olavs hospital og førsteamanuensis ved NTNU til Adresseavisen (åpner i nytt vindu). (tu.no 1.6.2019).)

- Den svenske forskeren Florentin Späth har funnet en sammenheng mellom enkelte alvorlige kreftformer og økning av visse proteiner i blodet 15-25 år før sykdommen slår ut.

(Anm: Den svenske forskeren Florentin Späth har funnet en sammenheng mellom enkelte alvorlige kreftformer og økning av visse proteiner i blodet 15-25 år før sykdommen slår ut. (…) Studien ble først omtalt av Forskning.no.Det var imidlertid ikke alle med forhøyede verdier som utviklet kreft. Noen forholdt seg friske til tross for konsentrasjoner av proteiner i blodet. (…) Ifølge studien ble det sett endringer i blodet hele 15 år før pasientene utviklet hjernekreft. (…) Påvist tidligere Sammenhengen mellom forhøying av proteiner i blodet og utvikling av kreftsykdommer, har tidligere blitt påvist i andre studier. I en studie fra 2016, hvor Späth også var en av forskerne, så forskerne at risikoen for å utvikle hjernekreft har sammenheng med lett forhøying av to proteiner. Også når det gjelder lymfekreft har forskere funnet en sammenheng mellom forhøyede nivåer av fire proteiner og risikoen for å få lymfekreft. De høye proteinnivåene kunne man se hele 15-25 år før pasientene fikk diagnosen. Det viser forskning fra 2017. (nettavisen.no 25.3.2019).)

- Mikrobiom, betennelser og mutasjoner: Amerikanske forskere mottar 60 millioner pund i britiske tilskudd til kreftforskning for å lede an "store utfordringer"

(Anm: Microbiome, inflammation and mutations: US researchers win £60M in Cancer Research UK grants to lead ‘grand challenges’. Cancer Research UK is putting leading US researchers as the faces of its latest Grand Challenge — five-year research programs that each draw from £20 million ($25.9 million) in funding and an international group of scientists to tackle some of the biggest questions in cancer. Selected from 134 applications in the second installment of the competition, the three projects will attempt to manipulate the microbiome to fight bowel cancer, explore the links between chronic inflammation and cancer, and understand why certain genetic mutations cause cancer in some tissues but not others. Scientists from Harvard, UCSF and Brigham and Women’s Hospital will lead the charge, coordinating teams of 10 or 14 scattered between the US, UK, Canada, The Netherlands, Spain, and Israel. (endpts.com 23.1.2019).)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

- Spiserørskreft viser dramatisk stigning. Forekomsten av esophageal adenocarcinoma (EAC) er mer enn syvdoblet de siste fire tiårene, langt mer enn andre svulsttyper.

(Anm: Esophageal Cancer Sees Dramatic Spike. The incidence of esophageal adenocarcinoma (EAC) has spiked more than sevenfold over the past four decades, far outpacing other tumor types. But the disease is detected early enough to be resected in at least 20% of patients with minimally invasive procedures. Those findings come from a new epidemiological study of esophageal cancer in the United States. Researchers found that the incidence of EAC rose 733% between 1973 and 2014, according to government data, climbing an average of 5.4% per (gastroendonews.com 20.10.2018).)

(Anm: Symptomer ved kreft i spiserør - Oncolex. (oncolex.no).)

(Anm: Early Detection, Diagnosis, and Staging. Know the signs and symptoms of esophagus cancer. Find out how esophagus cancer is tested for, diagnosed, and staged. (cancer.org).)

(Anm: Merck drug Keytruda succeeds in late-stage esophageal cancer trial. (Reuters) - Merck & Co’s blockbuster drug Keytruda met the main goal of a late-stage trial testing the treatment in patients with cancers of the digestive tract, the U.S. drugmaker said on Wednesday. Keytruda, among a class of medicines called PD-1 inhibitors, is Merck’s top selling drug and has already been approved to treat several forms of cancer including skin and lung cancer. (…) Esophageal cancer is the seventh most commonly diagnosed cancer in the world, the company said. Merck said trial results would be presented at an upcoming medical meeting.  (reuters.com 15.11.2018).)

- Spiserørskreft – Epidemiologi, risikofaktorer og overlevelse. Epidemiologi. Spiserørskreft er en alvorlig kreftform med fatalt utfall i de fleste tilfeller. (- Sykdommen affiserer 450 000 mennesker på verdensbasis. Insidensen øker (1), og spiserørskreft er i dag den 8. mest vanlige kreftform. Sykdommen deles inn i to undergrupper: plateepitelkarsinom og adenokarsinom.)

(Anm: Spiserørskreft – Epidemiologi, risikofaktorer og overlevelse. Epidemiologi. Spiserørskreft er en alvorlig kreftform med fatalt utfall i de fleste tilfeller. Sykdommen affiserer 450 000 mennesker på verdensbasis. Insidensen øker (1), og spiserørskreft er i dag den 8. mest vanlige kreftform. Sykdommen deles inn i to undergrupper: plateepitelkarsinom og adenokarsinom. Plateepitelkarsinomet utvikler seg fra den plateepitelkledde slimhinnen i spiserøret, mens adenocarsinomet synes å utvikle seg fra metaplastisk sylinderepitel hovedsakelig i distale del av øsofagus, typisk for Barrett’s øsofagus. Dette epitelet erstatter plate­epitelet under tilhelingen av refluxøsofagitt. (kirurgen.no 11.4.2018).)

(Anm: Spiserørskreft – Epidemiologi, risikofaktorer og overlevelse (kirurgen.no 11.4.2018).)

- En systematisk gjennomgang av skrotal plateepitelkarsinom.

(Anm: A Systematic Review of Scrotal Squamous Cell Carcinoma. Abstract The epidemiology of scrotal cancer has changed over time away from occupational exposure to soot. The current incidence of scrotal malignancy is approximately 1 per 1 million males per year. This review summarises the current literature on the management of scrotal squamous cell carcinoma (SCC), including pathogenesis, available diagnostic tools, current treatment, and overall management strategies. The rarity of SSC cases makes it difficult to recruit patients for studies of this disease. To date, very few studies have been performed, and those that have been completed were limited by a small sample size. This review analyses all available evidence, which varies from retrospective case series to prospective multicentre trials. EMJ Urol. 2019;7[1]:68-74 (30 April 2019).)

- Immunterapien og genetikken trumfer alt.

(Anm: Immunterapien og genetikken trumfer alt. Kartleggingen av det humane genom og immunterapi ved kreft vurderes blant de aller største medisinske gjennom­bruddene siden 1998. Immunterapien og genetikken trumfer alle medisinske fremskritt siden den første utgaven av Dagens Medisin ble utgitt i 1998. Dagens Medisin fyller 20 år i år, og i den forbindelse har vi tatt et tilbakeblikk på utviklingen i Helse-Norge. (dagensmedisin.no 8.11.2018).)

(Anm: Levealder og dødsårsaker (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddeløkonomi, bivirkninger og legemiddelomsetning (mintankesmie.no).)

- Dette er ekspertene som skal gi dødssyke ny vurdering. Åtte kreftleger skal gi alvorlig syke pasienter med kort levetid igjen en ny medisinsk vurdering.

(Anm: BERGEN (Dagens Medisin): Helseminister Bent Høie tok onsdag turen til Haukeland universitetssjukehus i Bergen for lanseringen av det nye Ekspertpanelet i spesialisthelsetjenesten. – Jeg er veldig glad for at vi nå får en ordning som har stor betydning for pasienter og pårørende i en vanskelig og fortvilet situasjon. Pasienter med alvorlig livsforkortende sykdom skal være trygge på at vi har vurdert alle mulighetene, sier helseminister Bent Høie. Åtte eksperter Panelet skal  vurdere om all aktuell etablert behandling er gitt eller vurdert. De skal også vurdere om det er aktuell kliniske studier eller utprøvende behandling i Norge eller utlandet. EKspertene kan også bistå ved å vurdere utprøvende behandlingstilbud pasienten selv har innhentet. Gruppen ledes av onkolog Halfdan Sørbye ved Haukeland universitetssjukehus og med seg i teamet har han syv andre kreftleger fra ulike universitetssykehus i Norge. De utvalgte er: (dagensmedisin.no 31.10.2018).)

- Mot mindre kreftbehandling. (- Hun forteller at tidligere ble de aller fleste kvinner med brystkreft behandlet med operasjon, cellegift og stråleterapi, og at mange sannsynligvis ble overbehandlet. – I noen tilfeller av brystkreft er svulsten så saktevoksende at behandling kan være unødvendig.)

(Anm: Kreftkongressen ESMO 2018. Mot mindre kreftbehandling. Når den europeiske kreftkonferansen ESMO 2018 åpner i München i dag, står blant annet persontilpasset medisin og snarere mindre enn mer behandling av den enkelte kreftpasient på agendaen. – Trenden er skreddersydd behandling tilpasset den enkelte svulst sine helt spesielle karakteristika, og da heller mindre behandling enn mer, sier forsker og dr.philos Therese Sørlie. Hun er leder ved Seksjon for kreftgenetikk, Institutt for kreftforskning ved Oslo Universitetssykehus/Det norske Radiumhospital. (…) – Nå kan vi identifisere flere og flere molekylære undergrupper av for eksempel brystkreft. Da kan legene tilpasse behandlingen til hver enkelt pasient, sier Sørlie. Hun forteller at tidligere ble de aller fleste kvinner med brystkreft behandlet med operasjon, cellegift og stråleterapi, og at mange sannsynligvis ble overbehandlet. – I noen tilfeller av brystkreft er svulsten så saktevoksende at behandling kan være unødvendig. Andre igjen kan klare seg med mindre omfattende behandling, sier Sørlie. 25 prosent kan slippe cellegift En studie hvor Sørlie og kolleagene ved seksjonen er sentrale og som ledes av professor Bjørn Naume, er den såkalte EMIT- studien. Mer enn 600 kvinner som ble diagnostisert med brystkreft i perioden 1995-98 er kartlagt med molekylær klassifisering av svulsten og fulgt opp i mer enn 16 år. (dagensmedisin.no 20.10.2018).)

- Ekteparet ba om undersøkelser gang på gang – men da legen endelig tok CT, var det for sent. OPPEGÅRD (TV 2): Over en periode på et år og et halvt år ble Zbynek Sokol (40) stadig sykere. Til tross for utallige besøk hos legen fikk han ikke CT-undersøkelsen han og kona gjentatte ganger ba om.

(Anm: Ekteparet ba om undersøkelser gang på gang – men da legen endelig tok CT, var det for sent. OPPEGÅRD (TV 2): Over en periode på et år og et halvt år ble Zbynek Sokol (40) stadig sykere. Til tross for utallige besøk hos legen fikk han ikke CT-undersøkelsen han og kona gjentatte ganger ba om. (…) Han svetter om natta, har influensa-lignende symptomer, begynner å føle seg hoven i ansiktet, har brystsmerter, smerter mellom skulderbladene, tung pust, i tillegg til smerter i begge albuene. Han får medisiner for smertene i albuen og blir sendt hjem. Langt år Fra april til november 2016 drar de til fastlegen 13 ganger. Flere ganger ber de om at det tas bilder av brystkassen hans. Dette blir avvist. (…) – Hjertespesialisten og de andre spesialistene skrev i epikrisen at dette måtte være psykisk. Det kjente vi oss ikke igjen i, sier Lene. (…) Bildene viser at Sokol har en stor kreftsvulst i brysthulen. Han må innlegges på sykehus med en gang. Da er han livstruende syk. Det blir starten på et år med ni cellegiftkurer, operasjon, stamcellebehandling og 40 strålebehandlinger. (…) Da han blir innlagt får de beskjed om at han har 95 prosent sjanse til å overleve. De er optimistiske. Men han får store komplikasjoner etter behandlingene. Han får sepsis etter stamcellebehandling og flere senskader. Lungene hans kollapser etter operasjonen. Kreften sprer seg. I et år er Sokol konstant syk. Han er til sammen på sykehuset i 40 uker, og er kun hjemme i permisjon i korte perioder. Et år etter bryllupet, 4. juli i år, dør han i en alder av 40 år. (…) Sokols fastlege skriver i to uttalelser til NPE, som TV 2 har fått tilgang til, at han er usikker på hva utfallet ville blitt dersom kreften var blitt oppdaget tidligere. «Det er ønskelig med en avklaring på dette», skriver han. Likevel hentet NPE inn en uttalelse fra en spesialist i allmennmedisin, ikke en onkolog. Spesialisten i allmenmedisin la til grunn at Sokol fikk spesialistutredninger for en rekke av symptomene sine, blant annet hjertespesialisten, og at den typen kreft han har er svært sjelden og vanskelig å oppdage. Han mener derfor at behandlingen har vært i tråd med god legeskikk. NPE ga dem derfor avslag på søknaden om pasientskadeerstatning. (tv2.no 4.11.2018).)

(Anm: Feilmedisineringer og feilbehandlinger (medisinske feil) (mintankesmie.no).)

(Anm: Diagnostisering, feildiagnostisering, overdiagnostisering og pasientsikkerhet (mintankesmie.no).)

(Anm: - I 80 prosent av sakene er pasienten feilbehandlet eller har fått feil diagnose. Flere fikk økonomisk erstatning etter behandlingsfeil. (aftenposten.no 19.1.2015).)

(Anm: Norsk pasientskadeerstatning (NPE). (mintankesmie.no).)

- De vill kontrollera cancer – hos tandläkaren. (…) Runt 1.000 personer får munhålecancer varje år i Sverige. Som en jämförelse är det runt 500 kvinnor som får livmoderhalscancer årligen.

(Anm: De vill kontrollera cancer – hos tandläkaren. (…) Runt 1.000 personer får munhålecancer varje år i Sverige. Som en jämförelse är det runt 500 kvinnor som får livmoderhalscancer årligen. (…) Arbetet pågår just nu med att utforma ett förslag som ska godkännas av myndigheterna. Vad tror ni att det kan ge för effekter? – Vi kommer minska insjuknandet i munhålecancer och minimera lidandet för patienterna. Det kommer också påverka kostnadsbilden för sjukvården och tandvården. Det är dyrt att operera, rekonstruera och rehabilitera individer som drabbats av cancer. Det kommer inte att kosta landstingen lika mycket om man upptäcker förändringar eller tumörerna tidigt, då behövs inte lika omfattande behandling. Men varför har det inte gjorts tidigare?– Munhålan ligger ju lite in ett ingemansland mellan sjukvård och tandvård. Men nu vill vi sätta strålkastaren på det här, säger Hirsch till SVT Nyheter. (svt.se 2.12.2016).)

(Anm: Tannleger, tannhelse, hukommelse etc. (munnhulen er kroppens speil). (mintankesmie.no/).)

(Anm: Astmaspray kan gi munnsopp. (…) Noen er mer plaget av dette enn andre, men du merker det ved at det svir, blir ømt, du blir rød, får sår i munnen og et hvitt belegg på tungen, opplyser Grethe Amdal, seniorrådgiver i Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) til NRK.no. (…) Har du en kraftig immunsvikt som hiv/aids, vil dette spre seg nedover i spiserøret, hvilket er meget ubehagelig, fortsetter han.(…) Munnen avslører sykdom. (…) Han oppfordrer til å oppsøke tannlegen hvis du har sår i munnhulen som ikke går bort. Det kan være ufarlige hudsykdommer, men også noe mer alvorlig, som kreft. (nrk.no 13.5.2011.)

- Økt aldersgrense for screening av livmorhalskreft kan bevege seg til 75 år i lys av ny studie.

(Anm: Cervical cancer screening upper age limit could move to 75 in light of new study. Currently, the NHS carries out cervical cancer screening in women up to 65 years, but the UK National Screening Committee said it will review these new findings and ‘consider its results’. The study, published in The Lancet Oncology, assessed the impacts of screening older women, comparing different screening tests - cytology (smear) and HPV - and projecting the risks for women who stopped screening at different ages. They found that 'increasing the age at which women stopped cytology screening to 75 years led to incremental decreases in cancer risk later in life', with a 70 year-old woman reducing her average remaining lifetime risk from one in 588 if she stopped screening, to one in 1,206 if she had a negative cytology test. (pulsetoday.co.uk 1.11.2018).)

- Kreft: Selv sunt vev er "full av mutasjoner". Kreft utvikler seg på grunn av mutasjoner i vårt DNA.

(Anm: Cancer: Even healthy tissue is 'riddled with mutations'. Cancer develops due to mutations in our DNA. However, until now, little has been known about how mutations build up in healthy tissue over time. A new study provides fresh detail. (…) A new paper, published earlier this week in the journal Science, takes the first in-depth look at how cells mutate and compete with each other in healthy tissue over the course of a lifespan. (medicalnewstoday.com 21.10.2018).)

- Dette er dei vanlegaste kreftformene. Nye tal for kreft i Noreg vert lagt fram i dag. (– Frå 2013 til 2017 fekk 164.491 nordmenn ein kreftdiagnose. Det er 19.938 fleire tilfelle enn det var i perioden 2008 til 2012.)

(Anm: Dette er dei vanlegaste kreftformene. Nye tal for kreft i Noreg vert lagt fram i dag. Her er dei vanlegaste typane kreft for menn og kvinner. I dag presenterer Kreftregisteret ny statistikk for 2017. Dei legg også fram kreftutviklinga frå dei siste fem åra. Frå 2013 til 2017 fekk 164.491 nordmenn ein kreftdiagnose. Det er 19.938 fleire tilfelle enn det var i perioden 2008 til 2012. Noko av årsaka til at det er auke i kreftførekomsten, har med å gjere at vi blir fleire eldre. – Alderdom er den største risikoen for å få kreft, seier Giske Ursin, direktør for Kreftregisteret, til NRK. (nrk.no 29.10.2018).)

- KREFTBEHANDLING MED PROTONSTRÅLING. Skal drepe kreftceller mer effektivt med industriell ammunisjon. (- Trenger 30 millioner Billig er det likevel ikke. Totalt vil de trenge 95 millioner kroner de neste årene for å ha et produkt klart i 2024.)

(Anm: KREFTBEHANDLING MED PROTONSTRÅLING. Skal drepe kreftceller mer effektivt med industriell ammunisjon. Med presisjonsteknologi fra industrielle kontrollsystemer, vil Kongsberg-selskapet utvikle protonbehandling av kreftsvulster som er mer treffsikker og gir færre bivirkninger. (…) – Vi vil kombinere den mest avanserte formen for strålebehandling med de mest avanserte styringssystemene fra industrien. Det er først nå alle byggeklossene vi trenger innen kunstig intelligens, digitale tvillinger og maskinlæring er på plass. Nå er tiden inne for å realisere ideen, sier Kleven. (…) Trenger 30 millioner Billig er det likevel ikke. Totalt vil de trenge 95 millioner kroner de neste årene for å ha et produkt klart i 2024. I første omgang er de på jakt etter 15 millioner kroner fra private investorer, og tilsvarende fra virkemiddelapparatet – i tillegg til de 8 millionene de fikk fra Skattefunn i mars i år. Det skal bringe dem to år fremover. (tu.no 6.9.2019).)

– Ny kreftbehandling til Norge i 2023: Slik virker protonstråling. I dag sendes kreftpasienter til utlandet for å få protonbehandling.

(Anm: Ny kreftbehandling til Norge i 2023: Slik virker protonstråling. I dag sendes kreftpasienter til utlandet for å få protonbehandling. I 2023 tilbys det i Bergen og Oslo. Ioniserende stråling, slik som radioaktiv stråling og UV-stråling, kan være farlig og kreftfremkallende. Samtidig kan det ironisk nok også bli brukt i behandling av kreft, i såkalt strålebehandling. Standard strålebehandling blir i dag utført med høyenergetiske røntgenstråler som ødelegger både kreftceller og friske celler. Det grunnleggende prinsippet bak all strålebehandling er å gi høy nok stråledose til kreftsvulsten, samtidig som en begrenser dosen til de omliggende friske organene. (…) Vi vet ikke hvem av oss som kommer til å få kreft om fem eller 25 år. Men de som får det, vil kunne få muligheten til å få denne teknologitunge behandlingen her hjemme i Norge. (aftenposten.no 22.11.2018).)

(Anm: Proton beam therapy can help improve outcomes in elderly patients with esophageal cancer (news-medical.net 25.10.2017).)

- Satsing på protonbehandling av kreft (- Norge skal få protonbehandling. Men hvor skal det kostbare anlegget plasseres?

(Anm: Satsing på protonbehandling av kreft (…) Norge skal få protonbehandling. Men hvor skal det kostbare anlegget plasseres? Forskningsleder Stein Kvaløy diskuterer spørsmålet i denne bloggen. (…) (forskning.no 1.9.2016).)

(Anm: Går inn for protonsenter i Oslo og Bergen. Protonanlegg bør etableres både ved Radiumhospitalet og Haukeland, mener prosjektgruppe. Dersom regjeringen bare vil ha ett senter, bør Oslo velges. (dagensmedisin.no 2.8.2016).)

- Misvisende om protoner. Med protonanlegg i tilknytning til eksisterende stråleterapiavdelinger kan den enkelte pasient tilbys den behandlingen som reduserer risiko for langtidsskader mest.

(Anm: Innlegg: Olav Mella, professor ved Universitetet i Bergen (UiB) og avdelingsdirektør, Kreftavdelingen ved Haukeland universitetssjukehus. Olav Dahl, professor ved UiB og overlege ved Kreftavdelingen ved Haukeland universitetssjukehus. Misvisende om protoner. Med protonanlegg i tilknytning til eksisterende stråleterapiavdelinger kan den enkelte pasient tilbys den behandlingen som reduserer risiko for langtidsskader mest. I DAGENS MEDISIN 18. mai har Stein Sundstrøm og Odd Terje Brustugun et innspill om protonbehandling som er egnet til å gi et feilaktig bilde, basert på en særdeles kreativ og selektiv beskrivelse av denne behandlingsformen. Man får inntrykk av at partikkelterapi er et fagfelt i stagnasjon, noe som ikke er tilfelle. Selv om protonenes fysiske egenskaper, som gjør det mulig å få en bedre fordeling av strålingen og mindre dose til normalvev, har vært kjent i over 50 år, er det først de senere årene at man har fått teknologi for skreddersydd behandling, tilsvarende det man lenge har hatt for fotoner. (dagensmedisin.no 25.5.2018).)

(Anm: Er to protonsentre en riktig prioritering? I revidert nasjonalbudsjett er det foreslått 956 millioner i tilskudd og 2,2 milliarder i statlig lån til to protonsentre i Norge. Dette er neppe riktig prioritering av knappe helseressurser. (dagensmedisin.no 18.5.2018).)

- Protonbehandling. Det er per i dag ikkje nokon som tilbyr protonbehandling i Noreg, men dette er ei behandlingsform som er på trappene.

(Anm: Protonbehandling. Det er per i dag ikkje nokon som tilbyr protonbehandling i Noreg, men dette er ei behandlingsform som er på trappene. Slik det er i dag, vil pasientar som klart har nytte av denne behandlingsforma, verte sendt utanlands for å få behandling. (nrpa.no 23.1.2018).)

(Anm: Pasient- og brukerombud vil ha ny vurdering av protonsentre. – Når sentrale fagpersoner gir uttrykk for at dette nærmer seg sløsing er det viktig å ta en fot i bakken, sier Anne-Lise Kristensen, pasient- og brukerombud i Oslo og Akershus. (dagensmedisin.no 20.3.2019).)

- Storbritannias første senter for protonstrålebehandling åpnes i Newport.

(Anm: UK's first proton beam cancer centre to open in Newport. Treatment is likely to cost about £60,000 a patient, but it is not yet clear whether Welsh NHS patients will be treated in Newport and discussions are continuing between the company and the Welsh NHS. Game changer cancer treatment centre coming to UK. (…) Three years ago, Freya underwent proton beam therapy in Oklahoma City for a rare brain tumour. Her parents' bid for funding for the treatment was turned down by the NHS and her community helped raise the £110,000 needed for the treatment abroad. (bbc.com 3.4.2018).)

- Bruker bobler til å kurere kreft. (– Med dagens cellegiftterapier behandler man hele kroppen, En forsvinnende liten del av medisinen treffet selve målet, kreftcellene den skal eliminere, sier Per Sontum i Phoenix Solutions, ett av selskapene knyttet til Oslo Cancer Cluster som holder til ved Radiumhospitalet.)

(Anm: Bruker bobler til å kurere kreft. Norskutviklet metode for kreftmedisinering kan gi langt mer effektiv behandling av alt fra kreft til Parkinson og Alzheimer. Hittil har de over 200 små og store sykdommene med fellesbetegnelsen kreft blitt behandlet på omtrent samme måte. Kirurgi, kjemoterapi (cellegift) og stråling er de vanligste behandlingsmetodene. – Med dagens cellegiftterapier behandler man hele kroppen, En forsvinnende liten del av medisinen treffet selve målet, kreftcellene den skal eliminere, sier Per Sontum i Phoenix Solutions, ett av selskapene knyttet til Oslo Cancer Cluster som holder til ved Radiumhospitalet. Han har Andrew Healey og Svein Kvåle med seg på eiersiden, alle med bakgrunn fra GE Healthcare og Nycomed. (dn.no 19.5.2018).)

- Feberanfall kan gjøre oss mer motstandsdyktig mot kreft.

(Anm: Bouts of fever may make us more resilient to cancer. Infectious fever makes our bodies more resilient to cancer by increasing and strengthening a particular group of cells in the immune system. At present, this is just a theory. For decades, studies have suggested that there is a link between history of infectious fever and lower risk of cancer — but as yet, there is no direct proof of cause. However, in a paper now published in the journal The Quarterly Review of Biology, scientists from Nicolaus Copernicus University in Poland argue that there is a strong case for their hypothesis. They are not the first to propose that the immune system increases resilience to cancer each time that the body fights an infectious fever. "Several hypotheses have been presented thus far," they write, "and recent debates have pointed to the effect of fever on innate and adaptive immune functions." They are, however, the first to single out a group of white blood cells, or lymphocytes, known as gamma-delta T cells. (medicalnewstoday.com 22.8.2018).)

- Derfor er elefanter immune mot kreft. «Zombie-gen» har gitt forskere veien til løsning på urgammel gåte. (- Forskere har fra før påvist at elefanter er utstyrt med 20 kopier av et gen kalt p53. Til sammenligning har mennesker bare ett p53-gen.) (- Proteinet stikker hull på mitokondriumet, noe som fører til at innholdet lekker ut. I den prosessen dør kreftcellen.)

(Anm: Derfor er elefanter immune mot kreft. «Zombie-gen» har gitt forskere veien til løsning på urgammel gåte. (…) Årsaken til at elefanter likevel ikke så ofte bukker under for kreft, er at de har et aktivt gen som er dødt hos andre pattedyr. Dette genet dreper kreftceller svært effektivt, viser en ny amerikansk studie, publisert i tidsskriftet Cell Reports. Forskere har fra før påvist at elefanter er utstyrt med 20 kopier av et gen kalt p53. Til sammenligning har mennesker bare ett p53-gen. Angriper Og det er synd, for p53 er et gen som dreper kreftceller. Genet tar imot signaler om genetiske feil i arvemassen, DNA, som kan føre til at en celle forandres til en kreftcelle. Etter å ha mottatt et slikt signal, går p53 til angrep mot cellen og dreper den. (…) Dobbel beskyttelse I den nye studien har forskerne nå avdekket at elefantene også har et gen, kalt LIF6, som aktiveres av p53. LIF6 styrer produksjonen av et protein som angriper mitokondrium, celleorganeller som forsyner cellen med energi. Proteinet stikker hull på mitokondriumet, noe som fører til at innholdet lekker ut. I den prosessen dør kreftcellen. Interessant nok er LIF6 et såkalt zombie-gen, altså et inaktivt gen – dødt – hos de fleste pattedyr. Hos elefantene våknet det til live da elefantene begynte å utvikle stor kroppsmasse, noe som skjedde for 25- 30 millioner siden. Det betyr dobbel beskyttelse mot kreft. (dagbladet.no 19.8.2018).)

(Anm: Kreft (mintankesmie.no).)

- Halvparten av nyrekreftpasienter ble i begynnelsen feildiagnostisert. (- Det bemerkelsesverdige er at 73 % av de pasientene som ble undersøkt viste ingen tegn på nyrekreft før de ble diagnostisert mens 42,6 % ved tilfeldigheter oppdaget at de hadde nyrekreft.)

(Anm: Half of kidney cancer patients initially misdiagnosed. Half of kidney cancer patients are initially misdiagnosed, according to data from Kidney Cancer UK’s patient survey. Despite being the 7th most common cancer in the United Kingdom, 45% of patients were initially treated for less serious conditions such as urine infections, kidney stones or respiratory problems. Meanwhile 48% of patients are already at the most advanced form of the disease, stage III or IV, before they receive a diagnosis. Notably only 5% of patients at stage IV will survive beyond five years. Overall 12,600 people are diagnosed with the disease each year while 4,600 died in 2016. As such, Kidney Cancer UK is calling on the Government to support research into a national kidney cancer screening programme in order to ensure rapid diagnosis and effective treatment. Notably 73% of patients surveyed showed no signs of kidney cancer before being diagnosed while 42.6% discovered they had kidney cancer incidentally. Local GP Dr. Juliet Usher-Smith commented: “The finding that, of those surveyed, almost half of patients had no symptoms before diagnosis really shows how difficult it is to diagnose kidney cancer and the urgent need for better ways of identifying this silent killer earlier.” The call comes after Theresa May announced a new strategy aimed at increasing the number of people whose cancer is diagnosed early, from 1-in-2 people to 3-in-4. (pharmafile.com 30.10.2018).)

(Anm: Diagnostisering, feildiagnostisering, overdiagnostisering og pasientsikkerhet (mintankesmie.no).)

(Anm: What Your Pee Can Tell You. Your Urine and Your Health. (medpagetoday.com 5.8.2017).)

- Studie: Mange kvinner med vanlig form for brystkreft kan droppe cellegift. Opptil 70 prosent av kvinner med den vanligste formen for brystkreft kan droppe cellegiftbehandling uten at det minker sjansen for å bli frisk, ifølge studie.

(Anm: Studie: Mange kvinner med vanlig form for brystkreft kan droppe cellegift. Opptil 70 prosent av kvinner med den vanligste formen for brystkreft kan droppe cellegiftbehandling uten at det minker sjansen for å bli frisk, ifølge studie. Studien beskrives av AP som den mest omfattende studien som omhandler behandlingen av brystkreft noensinne. Mer enn 10.000 har vært involvert, og forskerne har tatt for seg pasienter med et tidlig stadium av den vanligste formen for brystkreft. I studien har legene benyttet en gentest til å avgjøre hvor stor risiko kvinnene hadde for tilbakefall. Tidligere har en score på under 10 betydd at cellegift ikke er nødvendig for å hindre tilbakefall, mens en score på 25 eller mer betyr at det er nødvendig. (nettavisen.no 3.6.2018).)

- Alle kræftkampagnerne får folk til at fare til lægen. Men ofte de forkerte - som risikerer at bliver over-diagnosticeret og få ødelagt deres liv.

(Anm: Alle kræftkampagnerne får folk til at fare til lægen. Men ofte de forkerte - som risikerer at bliver over-diagnosticeret og få ødelagt deres liv. Mennesker diagnosticeres i sundhedsvæsenet som aldrig før. Hvor det tidligere var helt normalt at dø med uopdaget sygdom i kroppen, er det i dag en sjældenhed. Overdiagnostik er et af de største globale sundhedsproblemer. Bredt forstået handler overdiagnostik om, at mennesker unødigt gøres til patienter, og at hverdagens lidelser, hændelser og problemer påføres en medicinsk diagnose. (politiken.dk 6.8.2018).)

- Leder. Aftenposten mener: Overbehandling er et underkommunisert problem.

(Anm: Leder. Aftenposten mener: Overbehandling er et underkommunisert problem. Legeforeningen lanserer i høst en etterlengtet kampanje om overbehandling i helsevesenet. (…) Internasjonal kampanje Det var legetidsskriftet British Medical Journal som virkelig satte fart i debatten rundt overbehandling under temaet «Too much medicine» – for mye medisin – i 2002. (…) Bekymret Steinar Westin, mangeårig fastlege og professor i sosialmedisin ved NTNU, er denne uken skeptisk til deler av kampanjen i Aftenposten. Han frykter at ansvaret for overbehandling i for stor grad legges over på pasienten, og at man skaper en mistillit til doktorene ved å så tvil om legens motiver til behandling. Den amerikanske versjonen av kampanjen bærer for eksempel preg av at pasienter langt på vei anses som kunder i et privatisert helsevesen. (aftenposten.no 4.8.2018).)

(Anm: Helsekostnader, forsikringer, forskning og budsjetter (mintankesmie.no).)

- Melanom – ikke føflekkreft. Sukkersyke heter diabetes og fallesyke epilepsi. Tidspunktet er kommet for å erstatte ordet føflekkreft med melanom.

(Anm: Melanom – ikke føflekkreft. Sukkersyke heter diabetes og fallesyke epilepsi. Tidspunktet er kommet for å erstatte ordet føflekkreft med melanom. I alle sammenhenger. Av mange grunner. Norge har høy forekomst og dødelighet av malignt melanom (1). Insidensen har steget kraftig etter den annen verdenskrig, og i 2016 fikk 2 334 personer i Norge påvist malignt melanom i hud (2). (…) Tidsskr Nor Legeforen 2018 Publisert: 19. mars 2018.)

(Anm: What is the difference between a cyst and a tumor? (…) Cysts vs. tumors A cyst is a sac of tissue that can form anywhere on the body. A cyst is a sac of tissue that is filled with another substance, such as air or fluid. Tumors are solid masses of tissue. Cysts can form anywhere on the body, including on the bones and soft tissues. Most cysts are noncancerous, although there are some exceptions. Cysts can feel tender to the touch, and a person may be able to move one easily. Tumors can also grow almost anywhere in the body. They tend to grow quickly and are usually firm to the touch. (medicalnewstoday.com 16.5.2018).)

- Karolina (21) oppdaget en lilla strek på neglen – fikk sjokkbeskjed hos legen. (- Biopsien viste at Karolina hadde ondartet føflekkreft under neglen.)

(Anm: Karolina (21) oppdaget en lilla strek på neglen – fikk sjokkbeskjed hos legen. Bare én uke etter at modellen Karolina Jasko (21) fikk nye akrylnegler, fikk hun beskjed om at hun hadde kreft og kunne miste tommelen. Nå ber hun andre være obs på symptomene. (…) Biopsien viste at Karolina hadde ondartet føflekkreft under neglen. (…) Karolina ønsker nå å øke bevissthet rundt hudkreft, og ber andre være obs på forandringer på hud og negler. (…) Tviler på UV-effekt Ryel i Kreftforeningen sier til TV 2 at sykdommen bare utgjør én prosent av melanomtilfellene årlig i Norge, og at denne typen kreft sannsynligvis ikke har sammenheng med UV-stråling. (…) ALVORLIG OG SJELDEN: Generalsekretær Anne Lise Ryel sier at kun én prosent av melanomtilfellene årlig i Norge får samme sykdom som Karolina. (tv2.no 2.5.2019).)

- Hva du bør vite om splittede negler. Splittede negler er vanlig.

(Anm: What to know about split nails. Split nails are common. They can affect both fingernails and toenails and are usually the result of physical trauma, such as an object crushing them. However, wear and tear, as well as nutrient deficiencies, are also potential causes. (…) Causes a split nail on a toenail. Trauma or injury may cause a split nail. There are many common causes of nail splitting, the medical term for which is onychoschizia. (…) Trauma or injury Fingers and fingernails are easy to injure. (…) Biting or picking (…) Excessive exposure to moisture (…) Nail psoriasis (…) Other underlying conditions Though much less common, several potential underlying conditions can cause nails to split more easily. Some potential conditions include: - bacterial, fungal, or yeast infections - thyroid disease - kidney disease - skin cancers - liver disease (medicalnewstoday.com 9.8.2019).)

– Brennende eller hovne føtter? Hva fotsmerter sier om din helse.

(Anm: Burning or Swollen Feet? What Foot Pain Says About Your Health (medicinenet.com 14.8.2019).)

- Hva du bør vite om splittede negler. Splittede negler er vanlig.

(Anm: What to know about split nails. Split nails are common. They can affect both fingernails and toenails and are usually the result of physical trauma, such as an object crushing them. However, wear and tear, as well as nutrient deficiencies, are also potential causes. (…) Causes a split nail on a toenail. Trauma or injury may cause a split nail. There are many common causes of nail splitting, the medical term for which is onychoschizia. (…) Trauma or injury Fingers and fingernails are easy to injure. (…) Biting or picking (…) Excessive exposure to moisture (…) Nail psoriasis (…) Other underlying conditions Though much less common, several potential underlying conditions can cause nails to split more easily. Some potential conditions include: - bacterial, fungal, or yeast infections - thyroid disease - kidney disease - skin cancers - liver disease (medicalnewstoday.com 9.8.2019).)

- Hydrochlorthiazid kædes sammen med modermærkekræft (malignt melanom; føflekkkreft) i et nyt studie.

(Anm: Hydrochlorthiazid kædes sammen med modermærkekræft (malignt melanom; føflekkkreft) i et nyt studie. Det videnskabelige tidsskrift, JAMA, har offentliggjort et studie, som forbinder stoffet hydrochlorthiazid, der er i nogle lægemidler mod hypertension (forhøjet blodtryk), med en øget sandsynlighed for modermærkekræft. (sst.dk 30.5.2018).)

- Information om hydrochlorthiazid og kræft i huden. (- Gennemgangen afviser en forhøjet risiko for modermærkekræft, men der bliver indført en advarsel om, at der er en forhøjet risiko for udviklingen af hudkræfttyperne basalcellekræft (basocellulært karcinom) og pladecellekræft (spinocellulær karcinom). Denne risiko stiger med den kumulative dosis, der er indtaget.)

(Anm: Information om hydrochlorthiazid og kræft i huden. (…) Gennemgangen afviser en forhøjet risiko for modermærkekræft, men der bliver indført en advarsel om, at der er en forhøjet risiko for udviklingen af hudkræfttyperne basalcellekræft (basocellulært karcinom) og pladecellekræft (spinocellulær karcinom). Denne risiko stiger med den kumulative dosis, der er indtaget. En mulig årsag til den øgede risiko for at udvikle de to kræftformer kan være, at hydrochlorthiazid øger lysfølsomheden. Produktinformationen vil bl.a. komme til at indeholde information om at holde øje med nye hudforandringer, være ekstra opmærksom på at beskytte sig mod solen, og især være opmærksom, hvis man tidligere har haft hudkræft. Informationen bliver implementeret i produktinformationen om nogle måneder. Se Lægemiddelstyrelsens nyhed: Lille øget risiko for visse typer hudkræft ved brug af lægemidlet hydrochlorthiazid  (sst.dk 30.10.2018).)

- Hvis man lider af kræft, er der en stor risiko, at man vil blive dobbelt ramt og også vil løbe ind i en hjerneblødning eller en blodprop i hjernen – ikke mindst hvis man er ryger.

(Anm: Hvis man lider af kræft, er der en stor risiko, at man vil blive dobbelt ramt og også vil løbe ind i en hjerneblødning eller en blodprop i hjernen – ikke mindst hvis man er ryger. Dét er konklusionen i en stor dansk undersøgelse af patienter med såkaldt »skjult« kræft (occult cancer) – det vil sige patienter, der endnu ikke ved, at de lider af sygdommen – også har en markant øget risiko for at blive ramt af apopleksi, en samlet betegnelse for hjerneblødning og blodprop i hjernen. Danskere med ”skjult” kræft har en markant forhøjet risiko for at blive ramt af apopleksi i tiden op til, de får deres diagnose, viser undersøgelse. (politiken.dk 24.6.2018).)

(Anm: Risk of Ischemic and Hemorrhagic Strokes in Occult and Manifest Cancers. (…) CONCLUSIONS: Cancer, occult and manifest, is associated with increased risks for stroke. The increased risk is linked mainly to cancers related to smoking. Stroke. 2018 Jun 4. pii: STROKEAHA.118.021373.)

- Kreftforeningen: - Norge er på hudkrefttoppen. (- Norge er på verdenstoppen i dødelighet av kreftformen. (- Hvert år får over 2200 nordmenn føflekkreft.)

(Anm: Kreftforeningen: - Norge er på hudkrefttoppen. (…) Norge er i verdenstoppen - Norge er på verdenstoppen i dødelighet av kreftformen. Det skyldes at mange kommer for sent til legen. Mange nordmenn vet ikke nok om faresignalene og nettopp derfor må vi lære føflekkene våre å kjenne, sier generalsekretær i Kreftforeningen, Anne Lise Ryel, til Nettavisen. (…) Hvert år får over 2200 nordmenn føflekkreft. Rundt 90 prosent av hudkrefttilfellene har sammenheng med for mye sol eller solarium. (…) Føflekken viste seg å være i forstadiet til kreft. Les mer: Føflekkreft: Dette er føflekkene du bør være obs på (nettavisen.no 23.5.2018).)

- Nye funn tyder på at allergiske reaksjoner kan beskytte mot hudkreft. Komponentene i immunsystemet som trigger allergiske reaksjoner kan også bidra til å beskytte huden mot kreft, antyder nye funn.

(Anm: New findings suggest allergic responses may protect against skin cancer. The components of the immune system that trigger allergic reactions may also help protect the skin against cancer, suggest new findings. The research, led by Imperial College London, highlights previously unknown skin defences—and could open avenues for developing new skin cancer treatments. The early-stage study, published in the journal Nature Immunology, may also provide clues into why allergies are on the rise. Estimates suggest 44 per cent of Britons now suffer from at least one allergy—but the reasons behind the increase are unknown. The team behind the latest research suggest their findings support the so-called 'Toxin Hypothesis', which proposes that exposure to environmental toxins and chemicals foreign to our body may trigger allergic responses. The new research focuses on a type of antibody called Immunoglobulin E, or IgE. This protein, which is part of the immune system, triggers allergic reactions by mistakenly recognising a harmless substance—such as peanuts—as a danger. A full-blown attack is launched by the body, under instruction from IgE, resulting in skin rashes, and swelling of face, mouth—and in severe cases—the airway. However, despite the actions of IgE having such serious consequences in the body, scientists are still puzzled by its original role—and whether it serves any useful purpose. (medicalxpress.com 17.7.2018).)

(Anm: Epithelial damage and tissue γδ T cells promote a unique tumor-protective IgE response. Abstract IgE is an ancient and conserved immunoglobulin isotype with potent immunological function. Nevertheless, the regulation of IgE responses remains an enigma, and evidence of a role for IgE in host defense is limited. Nat Immunol. 2018 Aug;19(8):859-870.)

- Blodtryksmedicin med HCTZ kædes for tredje gang sammen med kræft.

(Anm: Blodtryksmedicin med HCTZ kædes for tredje gang sammen med kræft. (…) Det skriver politiken.dk. Resultatet er netop blevet offentliggjort i tidsskriftet JAMA Internal Medicine og kommer i kølvandet på to tidligere studier, der sidste år har vist, at blodtryksmedicinen med HCTZ er kædet sammen med en øget risiko for pladecellehudkræft og læbekræft. »Alt tyder på, at der også er en overhyppighed af modermærkekræft, der skyldes brugen af den særlige blodtrykssænkende medicin, som altså ser ud til at øge risikoen for flere former for kræft i vores hud«, siger Anton Pottegård, der er lektor på Afdeling for Klinisk Farmakologi og Farmaci på Syddansk Universitet og har ledet det nye studie, til politiken.dk. (videnskab.dk 30.5.2018).)

JAMA: - Det er bekymringsfullt at bruk av hydroklortiazid ser ut til å være forbundet med økt risiko for melanom (modersmærkekreft; føflekkreft), og de spesielle sammensetningene observert for lentigo melanom og nodulært melanom beretter videre forskning.

(Anm: Association of Hydrochlorothiazide Use and Risk of Malignant Melanoma. (…) The findings for melanoma subtype are somewhat surprising, as lentigo and superficial spreading melanoma are known to be associated with high sun exposure, whereas the etiology of nodular melanomas is less elucidated.6 It is worrying that hydrochlorothiazide use appears to be associated with an increased risk of melanoma, and the particular associations observed for lentigo melanoma and nodular melanoma warrant further research. JAMA Intern Med. (Published online May 29, 2018).)

(Anm: Praksislæge raser over registerstudie om blodtryksmedicin og modermærkekræft. Et nyt dansk registerstudie viser en mulig sammenhæng mellem blodtrykssænkende medicin og modermærkekræft. Praksislæge kritiserer studiet og opfodrer til at henvise patienter til at tage direkte kontakt til forskeren bag studiet. (dagenspharma.dk 30.5.2018).)

- Studie: Blodtrykksmedisin øker risikoen for leppekreft. Men Statens legemiddelverk vil ikke advare mot stoffet, som brukes av nær 300.000 nordmenn. (- Hos disse personene var risikoen for leppekreft nesten åtte ganger større enn hos mennesker som ikke hadde brukt HCTZ.) (- SLV advarer ikke mot bruk Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør i Statens legemiddelverk, deler ikke denne oppfatningen.) (- VERDIFULLT LEGEMIDDEL: – Det er ikke aktuelt å gå bort fra bruken av hydrochlorothiazid på bakgrunn av disse dataene, sier Steinar Madsen i Legemiddelverket.)

(Anm: Studie: Blodtrykksmedisin øker risikoen for leppekreft. Men Statens legemiddelverk vil ikke advare mot stoffet, som brukes av nær 300.000 nordmenn. Blodtrykkssenkende medisiner med stoffet hydrochlorothiazid (HCTZ), øker risikoen markant for plateepitelkarsinom, som er en sjelden form for leppekreft. Det viser en dansk studie som nylig er publisert i Journal of Internal Medicine. Forskerne fant at risikoen for leppekreft øker i takt med hvor mye hydrochlorothiazid man har inntatt gjennom livet. Blant alle som hadde brukt legemidlet var risikoen for leppekreft fordoblet. Risikoen var imidlertid betydelig høyere for de som hadde inntatt legemidlet i en mengde som tilsvarer ti års bruk. Hos disse personene var risikoen for leppekreft nesten åtte ganger større enn hos mennesker som ikke hadde brukt HCTZ. (dagensmedisin.no 1.8.2017).)

- Immunläkemedel bidrog till vanlig hudcancerform. Genetiska studier visade att läkemedlet azatioprin kan bidra till utvecklingen av hudcancern skivepitelcancer (Anm: plateepitelkreft (spinocellulært karsinom)). (– Även om studien hade ett litet antal deltagare ger den här molekylära studien starkt stöd för ett samband mellan den här nya mutationsprofilen och långtidsanvändning av azatioprin, sade professor Gareth Inman, en av forskarna, i samband med att studien publicerades.)

(Anm: Immunläkemedel bidrog till vanlig hudcancerform. Genetiska studier visade att läkemedlet azatioprin kan bidra till utvecklingen av hudcancern skivepitelcancer. Forskare i Storbritannien har identifierat ett tydligt samband mellan behandling med azatioprin och den vanliga hudcancerformen skivepitelcancer. Resultaten har publicerats i Nature communications. Det immundämpande läkemedlet azatioprin används mot flera olika inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar, bland andra inflammatorisk tarmsjukdom och reumatologiska sjukdomar. Även patienter som gått igenom organtransplantationer kan behandlas med azatioprin, för att förhindra avstötning. Forskare vid the School of medicin på universitetet i Dundee i Skottland genomförde den molekylärgenetiska studien tillsammans med kollegor vid Queen Mary university i London och Wellcome Sanger institute nära Cambridge. De använde tumörvävnad från 37 patienter med skivepitelcancer, varav många hade behandlats med azatioprin. Forskarna undersökte mönstret av mutationer i tumörcellerna och fann en ny mutationsprofil som fanns i tumörer just hos patienter som fått azatioprin. – Även om studien hade ett litet antal deltagare ger den här molekylära studien starkt stöd för ett samband mellan den här nya mutationsprofilen och långtidsanvändning av azatioprin, sade professor Gareth Inman, en av forskarna, i samband med att studien publicerades. Det är känt sedan tidigare att azatioprin ökar känsligheten för solljus. Forskarna bakom den nya studien framhåller att deras resultat understryker hur viktigt det är att informera patienter som får azatioprin om att de ska skydda sig mot solen eftersom detta även förebygger hudcancer. Skivepitelcancer är den näst vanligast hudcancern, efter basaliom. I Sverige har antalet fall av skivepitelcancer fördubblats de senaste tio åren och drygt 7 000 nya fall diagnostiseras varje år. Behandlingen är främst kirurgisk och i de flesta fall botande. (lakemedelsvarlden.se 12.9.2018).)

(Anm: Plateepitel kreft (spinocellulær kreft). Plateepitel kreft eller spinocellulær kreft er en type ondartet svulst som er utgår fra det øverste cellelaget i huden. Typiske symptomer er en fast, skjellende og av og til vorteaktig knute i huden. (nhi.no 15.3.2017).)

(Anm: The genomic landscape of cutaneous SCC reveals drivers and a novel azathioprine associated mutational signature. Nat Commun. 2018 Sep 10;9(1):3667.)

(Anm: Hudkreft, basalcelle- og plateepitelkreft. De vanligste hudkreftformene foruten føflekkreft, er basalcellekreft og plateepitelkreft. Basalcellekreft er temmelig ufarlig, mens plateepitelkreft er noe mer aggressivt. Hvis vi ser bort fra føflekkreft (malignt melanom), er basalcellekreft (basaliom) og plateepitelkreft (spinocellulært karsinom) de hyppigste hudkreftformene. Basalcellekreft oppstår i det dypeste cellelaget (basalcellelaget) i ytterhuden. Kreftformen er hyppig, men den sprer seg praktisk talt aldri. Når kreftforandringene er fjernet, er man som regel helbredet. Det er sjelden basalcellekreft utvikler seg til en alvorlig kreftsykdom. Det er beregnet at det er rundt 12 000 nye tilfeller i Norge per år. (nhi.no 11.1.2018).)

- Studier antyder at kreft er en metabolsk lidelse snarere enn genetisk sykdom. (- "Celler som ikke kan generere nok energi på grunn av mangel på oksygen, sukker eller proteiner, som er felles for mange kreftformer, bruker endrede metabolske veier for å sikre overlevelse.)

(Anm: Study suggests cancer to be a metabolic disorder rather than genetic disease. In a study of more than 1,200 patients, published in the Friday, August 3, issue of Oncotarget, an international team of 35 co-investigators from 17 institutions spanning the U.S., Brazil and Europe reported that cancer occurs because cancer cells make and use energy differently from normal cells. The new study finds that cancer is a metabolic disorder which challenges decades of genomic research. "This suggests that cancer is not a genetic disease arising solely from mutations as we have all been taught, but instead a metabolic condition that develops under the stress of cellular nutrient deprivation," said Robert Nagourney, MD, senior author of the study. "Cells that cannot generate enough energy due to lack of oxygen, sugars or proteins, common to many cancers, use altered metabolic pathways to ensure their survival. Unfortunately these cancer cells' success comes at the expense of the host patient," Nagourney added. (news-medical.net 7.8.2018).)

- Kreftpasienter får ikke tilbud om lindrende behandling. Mange uhelbredelig syke kreftpasienter får ikke tilbud om lindrende strålebehandling. De risikerer å få store og unødvendige smerter i livets sluttfase, viser en ny doktorgradsstudie fra Kreftregisteret.

(Anm: Kreftpasienter får ikke tilbud om lindrende behandling. Mange uhelbredelig syke kreftpasienter får ikke tilbud om lindrende strålebehandling. De risikerer å få store og unødvendige smerter i livets sluttfase, viser en ny doktorgradsstudie fra Kreftregisteret. – Det virker veldig bra, smertene forsvant ganske fort, sier Kjell Vinje. Den store maskinen har sendt strålene mot områder på kroppen der kreften har tak. Vinje håper han kan fortsette å få denne behandlingen, så han slipper å ta smertestillende medikamenter hele tiden. Han er operert for kreft i tykktarmen, lungen, lever og urinblære og nå har kreften spredt seg videre til skjelettet. – Når det blir en enda videre spredning håper jeg smertene kan begrenses på denne måten, sier Vinje. (nrk.no 15.6.2018).)

- Store forskjeller i tilgangen på ny medisin - Terje (66) fikk nei på søknad om unntak. (- Postnummeret ditt kan avgjøre hva slags behandling du får tilgang til, viser en landsdekkende gjennomgang VG har gjort.)

(Anm: Store forskjeller i tilgangen på ny medisin - Terje (66) fikk nei på søknad om unntak. NÆRØY/OSLO (VG) Postnummeret ditt kan avgjøre hva slags behandling du får tilgang til, viser en landsdekkende gjennomgang VG har gjort. Kreftsyke Terje Solbakk (66) fra Nord-Trøndelag fikk nei på søknaden, til tross for at samme behandling er gitt til flere pasienter på Østlandet. – Jeg er så frustrert over systemet. Må jeg melde flytting for å få behandling? spør Terje. Den såkalte unntaksregelen ble innført i 2014 og gir leger mulighet til å søke om å få behandle pasienter med medikamenter som venter på å bli godkjent av myndighetene. I dag kan VG dokumentere at det er forskjeller i bruk av denne regelen på landsbasis de siste tre årene. 2018 er ingen unntak. Selv om antallet søknader totalt sett er lave, gir tallene en indikasjon på at regelen praktiseres svært ulikt. Høsten 2017 sendte helseminister Bent Høie et brev til de regionale helseforetakene med krav om å endre unntaksregelen, slik at pasienter rundt i landet får lik tilgang. Brevet er bare ett av flere krav om å endre unntaksregelen, som er blitt stilt helseregionene de siste årene. (vg.no 27.7.2018).)

- Hydroklortiazid er assosiert med beskjeden ekstra risiko for melanom (føflekkreft). (- 2,1 % vs. 1,8 %; odds ratio, 1.22).)

(Anm: Hydrochlorothiazide Is Associated with Modest Excess Risk for Melanoma. Thomas L. Schwenk, MD reviewing Pottegård A et al. JAMA Intern Med 2018 May 29. This drug previously has been linked to excess risk for nonmelanoma skin cancer. Hydrochlorothiazide use is associated with excess risk for lip and nonmelanoma skin cancers, especially squamous cell cancers. Investigators in Denmark explored whether hydrochlorothiazide also is associated with risk for melanoma. They identified 19,000 adults with melanoma and compared them with 193,000 age- and sex-matched controls without cancer (except nonmelanoma skin cancer). High use of hydrochlorothiazide (>50,000 mg total lifetime exposure or ≈6 years of use at standard doses) occurred in significantly more melanoma patients than controls (2.1% vs. 1.8%; odds ratio, 1.22). The researchers noted a nonsignificant trend toward a dose-dependent relation between lifetime hydrochlorothiazide use and diagnosis of melanoma and a significant association between hydrochlorothiazide use and two specific melanoma subtypes (nodular melanoma and lentigo melanoma). No association was found between melanoma and use of other antihypertensives. (NEJM 2017 (June 12, 2018).)

- Ny studie viser sammenheng mellom overvekt og tykkelse på føflekksvulst. Jo høyere BMI, jo tykkere kreftsvulst, viser norsk studie.

(Anm: Ny studie viser sammenheng mellom overvekt og tykkelse på føflekksvulst. Jo høyere BMI, jo tykkere kreftsvulst, viser norsk studie. Tykkelsen på svulsten er avgjørende for overlevelse etter føflekkreft. Norge er i verdenstoppen når det gjelder både forekomst og dødelighet av føflekkreft, og antall nordmenn som utvikler føflekkreft har økt siden etterkrigstiden, ifølge tall fra Kreftregisteret. Nå viser en ny studie, finansiert av Kreftforeningen og publisert i British Journal of Dermatology, en sterk sammenheng mellom overvekt og tykkelse på kreftsvulsten i føflekken. (…) FORSKER: Jo Stenehjem, postdoktor og førsteforfatter. (…) Vi tror dette kommer av at de største personene i mindre grad utsetter seg for overdreven soleksponering, som er den viktigste risikofaktoren for føflekkreft, sier Stenehjem i en pressemelding på Kreftregisteret sine nettsider. (nettavisen.no 15.6.2018).)

- Forskerne fant denne sammenhengen mellom overvekt og føflekkreft blant menn, men de så ikke det samme hos kvinner.

(Anm: Overvektige menn har høyere risiko for føflekkreft. Risikoen for å få føflekkreft øker i takt med at vekta øker. Den gode nyheten er at overvektige som går ned i vekt også blir mindre utsatt for føflekkreft. (…) Forskerne fant denne sammenhengen mellom overvekt og føflekkreft blant menn, men de så ikke det samme hos kvinner. (…) Når forskerne kun så på forekomsten av føflekkreft på armene – altså deler av kroppen som typisk eksponeres for sol også utenom ren soling – så hadde også kvinnene økt risiko. (kreftregisteret.no 10.10.2017).)

- Er debatter om soling «gode» eller «dårlige»? (- Jeg vil presisere at jeg i min kronikk argumenterte for måtehold både med solkrembruk og med soling og bygger mine utsagn på vitenskapelige fakta.)

(Anm: Er debatter om soling «gode» eller «dårlige»? | Johan Moan, professor emeritus, Universitetet i Oslo. Jeg argumenterte for måtehold både med solkrembruk og med soling og bygger mine utsagn på vitenskapelige fakta. Andreas Slettholm brukte i en kommentar i Aftenposten den 26. august min kronikk i NRK Ytring om soling og solkremer som et eksempel på en debatt han mener ikke er «god». Jeg vil presisere at jeg i min kronikk argumenterte for måtehold både med solkrembruk og med soling og bygger mine utsagn på vitenskapelige fakta. (…) Skulle Slettholm kommentere på en grei måte, burde han ha argumentert mot mitt uttalte måteholdsprinsipp heller enn å tillegge meg utsagn jeg ikke er kommet med. (…) Fjerner gode soleffekter Slettholm er i bra selskap, for noen forskningsledere ved Oslo universitetssykehus skrev i en kommentar til min «måteholdsartikkel: «Kjør på med solkrem». Noen ord om saken: Påføring av store mengder solkrem fjerner mange av de gode effektene av solen. Noen solkremer går gjennom huden og inn i blodet.  (aftenposten.no 29.8.2019).)

(Anm: Miljø og helse (mintankesmie.no).)

- Basaliomer: Den vanligste formen for hudkreft. Basalcellekreft er den vanligste formen for hudkreft. Det oppstår oftest i ansiktet. Slik kan du forebygge det.

(Anm: Basaliomer: Den vanligste formen for hudkreft. Basalcellekreft er den vanligste formen for hudkreft. Det oppstår oftest i ansiktet. Slik kan du forebygge det. Basaliomer er den vanligste formen for hudkreft, og blir ofte omtalt som den «snille» typen, da den har en veldig god prognose. På fagspråket omtales basaliomer som basalcellekarsinom, eller basalcellekreft. Det er en kreftform som ikke sprer seg til andre steder i kroppen, men som allikevel må behandles da den vil fortsette å vokse og forårsake skade lokalt i huden. (…) Basaliomer er vanligst i en alder mellom 60-80 år, men kan også forekomme i yngre alder. Livstidsrisikoen for å få et basaliom er estimert til 33-39 prosent hos menn, og 23-28 prosent hos kvinner. (…) 3. Immunforsvaret: Alle faktorer som hemmer immunforsvaret øker risikoen for hudkreft. Dette kan være medikamenter, infeksjon (HIV / AIDS), eller andre kreftformer. Det vanligste er bruk av medisiner som hemmer immunforsvaret, og pasienter som tar slike medikamenter har følgelig en økt risiko for hudkreft. (lommelegen.no 30.1.2018).)

- Minst 20.000 får denne «ufarlige» hudkrefttypen hvert år. Den kan bli svært plagsom om du ikke kommer deg tidlig til lege. (- Basalcellekreft er ikke dødelig, men den kan være plagsom og kan kreve mye behandling, hvis man ikke kommer tidlig til lege, sier Anne Lise Ryel, generalsekretær i Kreftforeningen.)

(Anm: Minst 20.000 får denne «ufarlige» hudkrefttypen hvert år. Den kan bli svært plagsom om du ikke kommer deg tidlig til lege. Personer med lys og nordisk hud er ekstra utsatt. Basalcellekreft kan gi sår som ikke gror, og utslett med skorper. – Dette er den hudkreftformen som flest får. Basalcellekreft er ikke dødelig, men den kan være plagsom og kan kreve mye behandling, hvis man ikke kommer tidlig til lege, sier Anne Lise Ryel, generalsekretær i Kreftforeningen. Basalcellekreft blir ikke registrert i Kreftregisterets statistikk, men ifølge Kreftforeningen er det minst 20.000 nye tilfeller årlig. (nrk.no 8.8.2018).)

–  Økning i aggressiv og sjelden hudkreft. Den aggressive hudkreftformen Merkel Cell Carcinoma (MCC) nesten er fordoblet på 20 år i Sverige. (- Antallet nye tilfeller per 100 000 innbyggere har økt med mer enn 100 prosent i perioden 1993 til 2012. Kreftformen er også mer alvorlig enn annen type hudkreft.)

(Anm: Økning i aggressiv og sjelden hudkreft. Den aggressive hudkreftformen Merkel Cell Carcinoma (MCC) nesten er fordoblet på 20 år i Sverige. I Norge ser Kreftregisteret en tendens til en liten økning. Kreftformen er sjelden. De siste 20 årene har 594 pasienter fått denne MCC-diagnosen i nabolandet. Men det er urovekkende at svenske forskerne nå finner en signifikant økning i tilfellene av denne kreftformen. Antallet nye tilfeller per 100 000 innbyggere har økt med mer enn 100 prosent i perioden 1993 til 2012. Kreftformen er også mer alvorlig enn annen type hudkreft. En tredel av dem som hadde fått denne kreften var død etter fem år, viser studien fra Sahlgrenska akademin ved Gøteborgs universitet. (forskning.no 31.5.2016).)

(Anm: SSRI-preparater og antipsykotika har uheldige effekter på mitokondrier (mintankesmie.no).)

(Anm: Bivirkninger (legemiddelinduserte organskader og sykdommer) (mintankesmie.no).)

- Gådefulde sygdomme i vækst: Det kan du gøre for at undgå dem. (- Forskerne jager forklaringen - ikke mindst i vores tarme.)

(Anm: Gådefulde sygdomme i vækst: Det kan du gøre for at undgå dem. Hvorfor bliver moderne menneskers immunsystem så forfjamsket, at det går til angreb på vores sunde organer og væv og giver os allergi, astma og autoimmune sygdomme som aldrig før? (- Forskerne jager forklaringen - ikke mindst i vores tarme. (…) »En svær infektion øger risikoen for, man udvikler en autoimmun sygdom, men der kan godt være en tidsforskel på mere end 20 år mellem de to hændelser,« fortæller Bent Deleuran. (jyllands-posten.dk 31.1.2019).)

(Anm: Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom. (Medication-induced mitochondrial damage and disease.) (...) Legemidler fremstår nå som den viktigste årsak til mitokondriell skade, noe som kan forklare mange bivirkninger. Alle klasser av psykofarmaka er dokumentert å skade mitokondriene, så vel som statiner, acetaminophen som for eksempel paracetamol, og mange andre. (Mol Nutr Food Res. 2008 Jul;52(7):780-8).)

- Kreftforsker: – Jeg kan ikke si hva vi har funnet. I jakten på ny kreftmedisin har forskere ved Universitetet i Tromsø undersøkt brennmaneter og sjøpølser utenfor kysten av Nord-Norge.

(Anm: Kreftforsker: – Jeg kan ikke si hva vi har funnet. I jakten på ny kreftmedisin har forskere ved Universitetet i Tromsø undersøkt brennmaneter og sjøpølser utenfor kysten av Nord-Norge. Men foreløpig kan de ikke si hva de har funnet. (…) Det hun kan si er at i en slektning av brennmaneten har de funnet noe som kan bli helt ny brystkreftmedisin. – Dette er spennende. Vi har ikke patentert dette, så jeg kan ikke si hvilken art det er, men vi vet hvilke stoff det er og at det er ny kjemi som ingen har sett før, sier hun til NRK. (nrk.no 5.6.2018).)

- Er forskningen fri når den patenteres? «Kreftforsker: - Jeg kan ikke si hva vi har funnet».

(Anm: Er forskningen fri når den patenteres? «Kreftforsker: - Jeg kan ikke si hva vi har funnet». Slik lyder tittelen på en fersk NRK-artikkel om funn fra forskningsfartøyet til UiT Norges Arktiske Universitet. Råstoff fra havet har blitt analysert, og i en slektning til brennmaneten har forskerne kanskje funnet noe som kan bli en ny brystkreftmedisin. Men forskerne har ikke patentert enda. Derfor kan de ikke si så mye mer enn det. For som Forskningsrådet skrev på nettsida si i mai, «Husk alltid patentering før publisering». (etikkom.no 15.6.2018).)

- Antidepressiva til behandling av depresjon hos mennesker med kreft. (- FORFATTERNES KONKLUSJONER: Til tross for effekten av depresjon på mennesker med kreft var de tilgjengelige studiene svært få og av lav kvalitet. Denne vurderingen fant svært lavt sikkerhetsbevis for effekten av disse legemidlene sammenlignet med placebo. På grunnlag av disse resultatene kan klare konsekvenser for praksis ikke trekkes.)

(Anm: Antidepressants for the treatment of depression in people with cancer. Abstract BACKGROUND: Major depression and other depressive conditions are common in people with cancer. (…) We downgraded the certainty (quality) of the evidence because the included studies were at an unclear or high risk of bias due to poor reporting, imprecision arising from small sample sizes and wide confidence intervals, and inconsistency due to statistical or clinical heterogeneity. (…) AUTHORS' CONCLUSIONS: Despite the impact of depression on people with cancer, the available studies were very few and of low quality. This review found very low certainty evidence for the effects of these drugs compared with placebo. On the basis of these results, clear implications for practice cannot be deduced. The use of antidepressants in people with cancer should be considered on an individual basis and, considering the lack of head-to-head data, the choice of which agent to prescribe may be based on the data on antidepressant efficacy in the general population of individuals with major depression, also taking into account that data on medically ill patients suggest a positive safety profile for the SSRIs. To better inform clinical practice, there is an urgent need for large, simple, randomised, pragmatic trials comparing commonly used antidepressants versus placebo in people with cancer who have depressive symptoms, with or without a formal diagnosis of a depressive disorder. Cochrane Database Syst Rev. 2018 Apr 23;4:CD011006.)

(Anm: Konklusjoner. Bruk av SSRI var assosiert med vektøkning og forekomst av usunn atferd, inkludert vestlig diett, "sedentarisme" (blir stillesittende/inaktiv) og røyking. (Conclusions SSRIs use was associated with weight gain in the presence of unhealthy behaviours including Western diet, sedentarism and smoking. BMJ Open 2017;7:e016224.)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

- Feilet legemiddelkontrollen (statlige kontrollorganer) ved godkjennelsen av selektive serotoninreopptakshemmere (SSRI; lykkepiller)? (- GlaxoSmithKlines nylige brev til leger peker på en seksdobbel økning i risikoen for selvmordsatferd hos voksne som tar paroksetin (paroxetine; Seroxat; Paxil etc.)

(Anm: Did regulators fail over selective serotonin reuptake inhibitors? Controversy over the safety of antidepressants has shaken public confidence. Were mistakes made and could they have been avoided? GlaxoSmithKline's recent letter to doctors points to a sixfold increase in risk of suicidal behaviour in adults taking paroxetine.1 BMJ 2006;333:92 (Published 06 July 2006).)

- Selvmordsdata for Seroxat (Paxil etc.) feilrapportert i legemiddelforsøk ifølge søksmål. (- Statistisk signifikant 6,7 ganger høyere enn placebo.)

(Anm: - Selvmordsdata feilrapportert i legemiddelforsøk ifølge søksmål. (Suicide Data Incorrectly Reported in Drug Trials, Suit Claimed.) (…) blant pasienter behandlet med paroksetin (Seroxat/Paxil) sammenlignet med placebo " - statistisk signifikant 6,7 ganger høyere. (nytimes.com 11.9.2017).)

(Anm: Antipsykotika (psykofarmaka etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Sovemidler (sovemedisiner) og beroligende midler (mintankesmie.no).)

(Anm: Sovemidler knyttes til dødelighet eller kreft: en matchet kohortstudie. (Hypnotics' association with mortality or cancer: a matched cohort study.)  (...) Målsetting Anslagsvis 6 % -10 % av amerikanske voksne tok et sovemiddel (hypnotika) mot dårlig søvn i 2010. Denne studien underbygger tidligere rapporter som knytter hypnotika (sovemidler) til økt dødelighet. BMJ Open 2012;2:e000850 (27 February).)

(Anm: Protonpumpehemmere (proton pump inhibitors (PPIs) (syrepumpehemmere) (magesyrehemmere) (syrenøytraliserende midler (antacida)). (mintankesmie.no).)

(Anm: Syrepumpehemmere (protonpumpehemmere (PPI) knyttet til alvorlige gastrointestinale infeksjoner. (…) Legemidler som protonpumpehemmere (PPI) knyttet til en økt risiko for tarminfeksjoner med C. difficile og Campylobacter bakterier som kan forårsake betydelig sykdom. (Acid suppression medications linked to serious gastrointestinal infections. (…) Medications such as proton pump inhibitors (PPIs) was linked with an increased risk of intestinal infections with C. difficile and Campylobacter bacteria, which can cause considerable illness.) (medicalnewstoday.com 9.1.2017).)

(Anm: Beta-blokkere (også kendt som β-blokkere, beta-receptorblokerende midler, beta-antagonister, beta-adrenerge antagonister, beta adrenoceptor antagonister) er en gruppe lægemidler. Beta-blokkere påvirker beta-receptoren. Beta-receptorer findes på celler i hjertemuskulaturenglat muskulaturluftvejearteriernyrer og andre væv der er del af det sympatiske nervesystem og som medvirker til stressresponset, specielt når de påvirkes af adrenalin. Beta-blokkere hæmmer bindingen af adrenalin og andre stresshormoner til receptoren, og svækker derved virkningen af stresshormoner. Beta-blokkere anvendes til behandling af hypertensionangina pectorisarytmihjerteinsufficienstyrotoksikose og forebyggende imod migræne. Visse beta-blokkere anvendes som øjendråber til behandling af grøn stær(glaukom). (da.wikipedia.org).)

- Betablokkere ved hjerteinfarkt. (-number needed to treat to benefit (NNTB) = 209.)

(Anm: Betablokkere ved hjerteinfarkt. (-number needed to treat to benefit (NNTB) = 209.) (- Konklusjon Forfatterne konkluderer at i dagens praksis ved behandling av hjerteinfarkt, har betablokkere ingen mortalitetsbeskyttende effekt, men de reduserer insidensen av nytt hjerteinfarkt og angina (i et kort tidsperspektiv) på bekostning av økt insidens av hjertesvikt, kardiogent sjokk og stans i behandlingen. Forfatterne tilrår at utviklere av retningslinjer revurderer styrken av anbefaling av bruk av betablokkere etter et hjerteinfarkt. (nhi.no 10.11.2014).)

(Anm: NNT; antall som må behandles for å forebygge ett sykdomstilfelle (number needed to treat, NNT) (en.wikipedia.org).)

(Anm: Numbers needed to treat and to harm should be included in research. BMJ 2017;356:j1265  (Published 10 March 2017).)

(Anm: The number needed to harm (NNH) is an epidemiological measure that indicates how many persons on average need to be exposed to a risk factor over a specific period to cause harm in an average of one person who would not otherwise have been harmed. (en.wikipedia.org).)

- Kardiogent sjokk. Bakgrunn. Ekstrem form for hjertesvikt med kritisk reduksjon av hjertets pumpefunksjon.

(Anm: Kardiogent sjokk. Bakgrunn. Ekstrem form for hjertesvikt med kritisk reduksjon av hjertets pumpefunksjon. Akutt hjerteinfarkt er vanligste årsak. Kan også oppstå sekundært til arytmi, ledningsforstyrrelser eller overdosering av kardiodepressive medikamenter (antihypertensiver, antiarytmika og psykofarmaka). Dramatisk tilstand med høy mortalitet. (lvh.no).)

(Anm: NNT; antall som må behandles for å forebygge ett sykdomstilfelle (number needed to treat, NNT) (en.wikipedia.org).)

(Anm: Numbers needed to treat and to harm should be included in research. BMJ 2017;356:j1265  (Published 10 March 2017).)

(Anm: The number needed to harm (NNH) is an epidemiological measure that indicates how many persons on average need to be exposed to a risk factor over a specific period to cause harm in an average of one person who would not otherwise have been harmed. (en.wikipedia.org).)

(Anm: Ny forskning: Lykkepiller gør mere skade end gavn. Folk med depression får intet ud af at tage antidepressivet SSRI, bedre kendt som lykkepiller, viser nyt dansk studie. (jyllands-posten.dk 13.2.2017).)

(Anm: Flere barn enn antatt får bivirkninger av ADHD-medisiner. (…) Tidligere antok forskere at mellom 1 og 10 prosent av alle barn på ADHD-medisiner opplever nedsatt appetitt, men den nye studien viser at tallet faktisk er over 30 prosent. Dessuten er flere barn enn tidligere antatt triste og irritable, og flere opplever søvnproblemer, når de tar medisiner mot sykdommen. Likevel anbefaler forskerne at barna fortsetter å ta medisinene. (…) Den nye forskingsgjennomgangen er nettopp offentliggjort av Cochrane Library. Cochrane samler vitenskapelig evidens fra mange studier til en stor studie som dermed er mer presis. (forskning.no 18.5.2018).)

(Anm: Forskning og ressurser (mintankesmie.no).)

(Anm: Slik slurver forskere med statistikk. (forskning.no 10.2.2019).)

- Skadelig medisinering i psykiatrien.

(Anm: Skadelig medisinering i psykiatrien. (…) Du skal ikke gjøre skade, er et sentralt prinsipp i legers yrkesutøvelse. Dette prinsippet brytes ved en skadelig medisineringspraksis i dagens psykiatri. Medikamentfri behandling gjør det mulig å velge bort slik praksis. (aftenposten.no 16.1.2017).)

– Psykiatrien bør også si unnskyld, sier Kim Friele. (- Friele har erfaring med homofile som ble lobotomert, og mistet sine kreative evner.)

(Anm: – Psykiatrien bør også si unnskyld, sier Kim Friele. (…) Friele har erfaring med homofile som ble lobotomert, og mistet sine kreative evner. (…) Nå som politiet har gått i bresjen med å si unnskyld bør også psykiatrien gjør det samme, slår hun fast. (…) Det var ikke før i år 2000 Sosialdepartementet fjernet homofili som en diagnose. (nrk.no 14.6.2019).)

- Hvordan stenge menneskelig bias (skjevehet) ute fra kunstig intelligens (AI).)

(Anm: Hvordan stenge menneskelig bias ute fra kunstig intelligens (AI). (- How to keep human bias out of AI.) (ted.com - TEDxWarwick | March 2018).)

(Anm: Bias; (...) valg og vurderinger som på systematisk måte avviker fra det som er faktisk korrekt. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Bias [baies] -en, - skjevhet i vitenskapelig undersøkelse el. resultat pga. mangelfull systematikk i innsamlingen av data. Etym.: eng., fr. biais helning, tendens. Kilde: ordnett.no.)

(Anm: - Kan vi stole på forskning? (…) - Big Data må følges av Big Theory. (…) - Gir «big data» bedre beslutninger? (dagensmedisin.no 28.10.2013).)

- Forskere avviser påstander om single "depresjonsgener". (- For eksempel er en av de 18 "historiske kandidatdepresjongenene" SLC6A4, som koder for et protein som har å gjøre med transport og resirkulering av serotonin i hjernen.) (- Han sammenlikner det med Hans Christian Andersens historie om keiserens nye klær.)

- Forskere avviser påstander om single "depresjonsgener". (- Scientists quash claims about single 'depression genes' (...) Ved bruk av data fra hundretusenvis av mennesker viste de at innflytelsen de 18 kandidatgenene hadde på depresjon ikke var sterkere enn genene de kunne plukke ut tilfeldig (...) For eksempel er en av de 18 "historiske kandidatdepresjongenene" SLC6A4, som koder for et protein som har å gjøre med transport og resirkulering av serotonin i hjernen. (...) For ca. 20 år siden antydet forskere at en bestemt, kortere variant av SLC6A4 kunne utsette mennesker for høyere risiko for depresjon, spesielt hvis de hadde opplevd traumer i barndommen (...) Dr. Keller forklarer at bevisene som forbinder kandidatgenene med depresjon ofte kommer fra studier der utvalgsstørrelsene er for små. Han sammenlikner det med Hans Christian Andersens historie om keiserens nye klær. (medicalnewstoday.com 4.4.20'19).)

(Anm: Kandidatgen. Et kandidatgen er en DNA-sekvens (et gen) i et kromosom, der med en vis sandsynlighed forårsager en sygdom. Genet kan være kandidat, fordi det findes i et bestemt kromosomområde, der er involveret i sygdommen, eller dets proteinprodukt mistænkes for at forårsage sygdommen. Kandidatgener er blevet brugt til at identificere genetiske risikofaktorer for at finde komplekse lidelser som f.eks. alkoholisme. (eupati.eu/da).)

- Desinformasjon virker. Omfanget av desinformasjon er større enn mange tror.

(Anm: Ulf Sverdrup, direktør ved Norsk utenrikspolitisk institutt. Desinformasjon virker. Omfanget av desinformasjon er større enn mange tror. Spørsmålet er hvordan vi kan beskytte oss. (dn.no 22.1.2019).)

(Anm: Kultur for kritikk. Ja til tellekanter. Avstand til makten. Og 7 andre tips for en sterkere samfunnsforskning | Willy Pedersen, professor i sosiologi, Universitet i Oslo; Gunn Elisabeth Birkelund, professor i sosiologi, Universitet i Oslo. Våre to forskergrupper fikk topp score i den store evalueringen av norsk samfunnsforskning. (…) Komiteens begrep er «excellent».De konkluderer med at vi er «i den internasjonale forskningsfronten». (aftenposten.no 4.7.2018).)

- Dokumenter reiser nye bekymringer om litiumstudie på barn. (- Psykiater ved University of Illinois i Chicago innrullerte sine unge sønner som kontrollpersoner i kriserammet studie.) (- Hun fikk utbetalt rundt 200 000 dollar per år, pluss bonuser. I tillegg til hennes forskning behandlet hun og førte tilsyn med omsorgen for tusenvis av barn, som inkluderte 1 200 i fem år etter sin forskning..)

(Anm: Documents Raise New Concerns About Lithium Study on Children. Prominent University of Illinois at Chicago psychiatrist enrolled her young sons as healthy control subjects in troubled study. Newly obtained records raise additional concerns about the research and oversight of Dr. Mani Pavuluri, a star pediatric psychiatrist at the University of Illinois at Chicago whose clinical trial studying the effects of the powerful drug lithium on children was shuttered for misconduct. ProPublica Illinois has learned: - Parents of at least eight children who participated in Pavuluri’s trials contacted UIC after learning she had violated research rules, a larger number than the university previously disclosed — though UIC officials insist only one of the queries was a complaint. - Pavuluri enrolled 101 children and teens diagnosed with bipolar disorder in the lithium study before it was halted when one of the young subjects became ill. UIC officials previously declined to answer questions about how many children participated in the government-funded study, citing an ongoing federal investigation. - The psychiatrist’s two young sons were among 132 children and teens who participated as healthy control subjects, a violation of university protocol and generally accepted research practices. (…) She was paid about $200,000 a year, plus bonuses. In addition to her research, she treated and oversaw the care of thousands of children, including 1,200 in the five years after her research. (propublica.org 3.7.2018).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ny studie: Raddiser er mer skråsikre. (…) Scorer lavt på åpenhet. (…) Lite svekket selvtillit (forskning.no 7.1.2019).)

(Anm: Protonpumpehemmere (proton pump inhibitors (PPIs) (syrepumpehemmere) (magesyrehemmere) (syrenøytraliserende midler (antacida)). (mintankesmie.no).)

(Anm: Syrepumpehemmere (protonpumpehemmere (PPI) knyttet til alvorlige gastrointestinale infeksjoner. (…) Legemidler som protonpumpehemmere (PPI) knyttet til en økt risiko for tarminfeksjoner med C. difficile og Campylobacter bakterier som kan forårsake betydelig sykdom. (Acid suppression medications linked to serious gastrointestinal infections. (…) Medications such as proton pump inhibitors (PPIs) was linked with an increased risk of intestinal infections with C. difficile and Campylobacter bacteria, which can cause considerable illness.) (medicalnewstoday.com 9.1.2017).)

(Anm: Beta-blokkere (også kendt som β-blokkere, beta-receptorblokerende midler, beta-antagonister, beta-adrenerge antagonister, beta adrenoceptor antagonister) er en gruppe lægemidler. Beta-blokkere påvirker beta-receptoren. Beta-receptorer findes på celler i hjertemuskulaturenglat muskulaturluftvejearteriernyrer og andre væv der er del af det sympatiske nervesystem og som medvirker til stressresponset, specielt når de påvirkes af adrenalin. Beta-blokkere hæmmer bindingen af adrenalin og andre stresshormoner til receptoren, og svækker derved virkningen af stresshormoner. Beta-blokkere anvendes til behandling af hypertensionangina pectorisarytmihjerteinsufficienstyrotoksikose og forebyggende imod migræne. Visse beta-blokkere anvendes som øjendråber til behandling af grøn stær(glaukom). (da.wikipedia.org).)

- Betablokkere ved hjerteinfarkt. (-number needed to treat to benefit (NNTB) = 209.)

(Anm: Betablokkere ved hjerteinfarkt. (-number needed to treat to benefit (NNTB) = 209.) (- Konklusjon Forfatterne konkluderer at i dagens praksis ved behandling av hjerteinfarkt, har betablokkere ingen mortalitetsbeskyttende effekt, men de reduserer insidensen av nytt hjerteinfarkt og angina (i et kort tidsperspektiv) på bekostning av økt insidens av hjertesvikt, kardiogent sjokk og stans i behandlingen. Forfatterne tilrår at utviklere av retningslinjer revurderer styrken av anbefaling av bruk av betablokkere etter et hjerteinfarkt. (nhi.no 10.11.2014).)

(Anm: NNT; antall som må behandles for å forebygge ett sykdomstilfelle (number needed to treat, NNT) (en.wikipedia.org).)

(Anm: Numbers needed to treat and to harm should be included in research. BMJ 2017;356:j1265  (Published 10 March 2017).)

(Anm: The number needed to harm (NNH) is an epidemiological measure that indicates how many persons on average need to be exposed to a risk factor over a specific period to cause harm in an average of one person who would not otherwise have been harmed. (en.wikipedia.org).)

- Kardiogent sjokk. Bakgrunn. Ekstrem form for hjertesvikt med kritisk reduksjon av hjertets pumpefunksjon.

(Anm: Kardiogent sjokk. Bakgrunn. Ekstrem form for hjertesvikt med kritisk reduksjon av hjertets pumpefunksjon. Akutt hjerteinfarkt er vanligste årsak. Kan også oppstå sekundært til arytmi, ledningsforstyrrelser eller overdosering av kardiodepressive medikamenter (antihypertensiver, antiarytmika og psykofarmaka). Dramatisk tilstand med høy mortalitet. (lvh.no).)

(Anm: NNT; antall som må behandles for å forebygge ett sykdomstilfelle (number needed to treat, NNT) (en.wikipedia.org).)

(Anm: Numbers needed to treat and to harm should be included in research. BMJ 2017;356:j1265  (Published 10 March 2017).)

(Anm: The number needed to harm (NNH) is an epidemiological measure that indicates how many persons on average need to be exposed to a risk factor over a specific period to cause harm in an average of one person who would not otherwise have been harmed. (en.wikipedia.org).)

(Anm: Ny forskning: Lykkepiller gør mere skade end gavn. Folk med depression får intet ud af at tage antidepressivet SSRI, bedre kendt som lykkepiller, viser nyt dansk studie. (jyllands-posten.dk 13.2.2017).)

- Nye C. difficile retningslinjer anbefaler nye behandlings- og testprotokoller.

(Anm: New C. difficile Guidelines Recommend New Treatment and Testing Protocols. New diagnostic methods and treatments, including fecal microbiota transplantation (FMT), will help improve the care given to patients with Clostridium difficile infection (CDI), according to updated guidelines released by the Infectious Diseases Society of America (IDSA) and Society for Healthcare Epidemiology of America. The updates were necessary because diagnosis and treatment of CDI have evolved significantly since they were published in 2010, according to the IDSA. The most common. (gastroendonews.com 8.6.2018).)

(Anm: Diskriminering, feilmedisineringer av mennesker med utviklingshemming og utfordrende atferd (psykofarmaka; antidepressiva, antipsykotika, sovemedisiner) etc. (mintankesmie.no).)

(Anm: Bruk av legemidler mot utfordrende atferd hos mennesker med intellektuell funksjonshemming. (- Use of medication for challenging behaviour in people with intellectual disability. (…) Legemidler, spesielt antipsykotika, brukes ofte for å håndtere utfordrende atferd hos mennesker med intellektuell funksjonshemning. (…) Når atferden ikke stammer fra en underliggende mental lidelse, er dette ofte utenfor godkjent indikasjon hvor bevis på effektivitet mangler. (…) Et nasjonalt revisjonsprogram vil være en måte å adressere de bekymringene dette reiser. Br J Psychiatry. 2014 Jul;205(1):6-7.)

- Legemiddelbehandling hos mennesker med utviklingshemming er ofte langvarig og ikke uten farer. (- Nesten alle bevis i favør kommer fra små forsøk utført av legemiddelfirmaer.) (- Likevel ville det være perverst dersom leger fortsatte å foreskrive disse legemidlene.)

- Legemiddelbehandling hos mennesker med utviklingshemming er ofte langvarig og ikke uten farer. (Drug treatments in people with intellectual disability and challenging behaviour disabilities.) (- Trenger vi fortsatt å bli minnet på at legemiddelbehandling hos mennesker med utviklingshemming ofte er langvarig og ikke uten farer? Vi gjør sannsynligvis det. (…)  Hvilke bevis er det for nytten av disse legemidler i behandlingen av utfordrende atferd? Praktisk talt ingen. Nesten alle bevis i favør kommer fra små forsøk utført av legemiddelfirmaer.7 8 Likevel ville det være perverst hvis legene fortsatte å foreskrive disse legemidlene, vel vitende om deres uheldige effekter, dersom de var helt uten effekt, og mange hevder at de ikke i tilstrekkelig grad kan ta vare på sine pasienter uten muligheter for legemiddelbehandling. Editorials (Lederartikkel) BMJ 2014;349:g4323 (Published 04 July 2014).)

- Forskere viser sammenheng mellom mikrobiom og kreftrelaterte blodinfeksjoner. (- En studie av forskere ved University of Colorado Cancer Center som arbeider på Children's Hospital Colorado og publisert i tidsskriftet PLoS ONE gransker en annen mulig årsak til kreftassosierte blodinfeksjoner, nemlig forandringer i mikrobiomet, samfunnet av mikroorganismer som lever i menneskekroppen. Det kan være at et ubalansert mikrobiom sammen med en lekkende tarm og ikke en uhygienisk sentrallinje som er årsaken til noen blodbanesinfeksjoner.)

(Anm: Researchers show association between microbiome and cancer-related blood infections. Cancer patients receive essential medicines, fluids, blood and nutrients through long, flexible tubes called central venous catheters, or central lines. But every year in the United States, these central lines are associated with an estimated 400,000 blood infections, many of which are fatal, and which cost the healthcare system upwards of $18 billion dollars annually. But what if some or even many of these infections aren't, in fact, introduced by central lines? A study by University of Colorado Cancer Center investigators working at Children's Hospital Colorado and published in the journal PLoS ONE explores another possible cause of cancer-associated blood infections, namely changes in the microbiome, the community of microorganisms that live within the human body. It may be that an imbalanced microbiome along with a leaky gut and not an unhygienic central line is the cause of some bloodstream infections. (…) "We're proposing 'here's what they have in their bloodstream', and 'here's where the microorganism may have come from' i.e. their gut," Nycz says. Historically, the widely-accepted term for this type of infection in pediatric oncology patients is "central line associated bloodstream infection" or CLABSI. However, the current study argues that not all bloodstream infections in this population are introduced via central lines and that CLABSI may thus be an inaccurate term to describe these infections. (news-medical.net 22.1.2018).)

(Anm: Evaluation of bloodstream infections, Clostridium difficile infections, and gut microbiota in pediatric oncology patients. PLoS ONE 13(1): e0191232.)

- Mikrobiom-firmaer ser lenger enn tarmen for nye terapier.

(Anm: Microbiome companies look beyond the gut for new therapies. CAMBRIDGE, Mass. — As more pivotal clinical trials for microbiome-based therapies begin, some people are already asking where these drugs might go next. One set of experts speaking at MassBio’s annual meeting on Thursday thought they had the answer — actually, two answers. The relationship between microbes and cancer-fighting drugs will likely see the most progress over the next five years, experts said. (statnews.com 29.3.2019).)

(Anm: De fleste blodbaneinfeksjoner forårsaket av S. aureus er helsetjenesteassosierte. Bakteriemi er ofte en komplikasjon til primære lokale infeksjoner som potensielt kan forebygges. Eldre pasienter med underliggende sykdom er mest utsatt og dødeligheten er høy. Spesifikke egenskaper hos enkelte S. aureus påvirker sykdomsforløp og utfall. En dypere forståelse av samspillet mellom bakterie og vert kan definere forebyggende tiltak og behandling. (indremedisineren.no 4.7.2017).)

(Anm: Babies born to mothers who were prescribed antibiotics tend to get more infections. A new study shows that babies who are born to mothers who were prescribed antibiotics while they were pregnant are at a 20 percent higher risk of getting infections and being hospitalized from them. The study was published in the latest issue of the International Journal of Epidemiology. (news-medical.net 5.2.2018).)

(Anm: Changes in vaginal bacteria associated with premature births. (…) In a paper, published today in the journal BMC Medicine, the researchers also highlight that while the standard antibiotic treatment (prescribed in accordance with national guidelines[2]) given to women whose waters break early can help to reduce infection, for a small subset of women it may actually be detrimental. (news-medical.net 24.1.2018).)

- Studien kaster lys over hvordan gode bakterier hindrer tarmbetennelse. Forskere ved Baylor College of Medicine har identifisert mekanismen hvor gode bakterier (mikrobiota) bidrar til å opprettholde en sunn tarm.

(Anm: Study sheds light on how good bacteria prevent gut inflammation. Researchers at the Baylor College of Medicine have identified the mechanism by which good bacteria (microbiota) help maintain a healthy intestine. The study, which was recently published in the journal Immunity, shows that the microbiota balance intestinal immune responses and protect against inflammation through their interaction with epithelial cells and immune cells. The findings suggest that manipulating these good bacteria to minimize the immune responses could benefit individuals with conditions such as inflammatory bowel disease. Study author Gretchen Diehl says microbes such as salmonella prompt a strong inflammatory immune response that is designed to eliminate the microbe, but that this response can also damage healthy tissue. Microbiota help tone down this response by triggering antigen-presenting cells (APCs) to release the cytokine IL-10, which regulates T cell responses to prevent inflammation occurring. The result, says Diehl, is a balanced response that still can fight off an infection like Salmonella, but that is regulated to prevent damage to the healthy intestinal tissue. (news-medical.net 4.7.2018).)

(Anm: Critical Role for the Microbiota in CX3CR1+ Intestinal Mononuclear Phagocyte Regulation of Intestinal T Cell Responses. Immunity 2018 (Available online 3 July 2018).)

- Kreftbehandling: Bakterier kan bidra til å krympe svulster.

(Anm: Cancer therapy: Bacteria may help shrink tumors. To find better ways to tackle cancer tumors that do not respond to traditional therapies, scientists are now experimenting with a modified bacterial strain that could target cancer cells without harming healthy ones. A phase I clinical trial reveals that this bacterial therapy shows promising effects. (…) The findings so far — recently presented at the CRI-CIMT-EATI-AACR International Cancer Immunotherapy Conference, held in New York City, NY — suggest that the therapy has manageable toxicity levels and can help shrink some resilient cancer tumors. "Even after a single injection of this bacterial therapy, we see biological and, in some patients, clinically meaningful activity," explains study co-author Dr. Filip Janku, adding: "This strategy is feasible, has manageable adverse effects, and could be clinically meaningful in patients with few therapeutic options." (medicalnewstoday.com 1.10.2018).)

- Én av to kreftpasienter oppsøkte fastlegen flere ganger året før diagnosen. – Vi tror fastlegen er en nøkkelperson for å avdekke kreft, sier fastlege Tor Magne Johnsen, leder av Trønderopprøret.

(Anm: Én av to kreftpasienter oppsøkte fastlegen flere ganger året før diagnosen. – Vi tror fastlegen er en nøkkelperson for å avdekke kreft, sier fastlege Tor Magne Johnsen, leder av Trønderopprøret. De fleste pasientene som viste seg å ha kreft oppsøkte allmennlege året før de fikk kreft. Og 56 prosent av dem hadde vært hos allmennlege fire ganger eller mer det siste øret før kreftdiagnosen ble stilt og hadde ett av seks symptomer forbundet med kreft allerede ved de første legekonsultasjonene. Det viser forskningen til svenske Marcela Ewing ved Sahlgrenska akademin. Hun har sett på de syv vanligste kreftsykdommene: brystkreft, gynekologisk kreft, hudkreft, føflekkreft, lungekreft, prostatakreft og tarmkreft. (dagensmedisin.no 23.4.2018).)

(Anm: Leger (MinFastlege). (mintankesmie.no).)

(Anm: What Causes Prostate Cancer? Slideshow: A Visual Guide to Prostate Cancer. (webmd.com 18.3.2018).)

- Vanlig brukte antidepressiva kan bidra til fedmeepidemien i utviklede land, ifølge forfatterne av en ny studie som fant at mennesker som brukte dem i lengre tid var 21 prosent mer sannsynlig å oppleve vektøkning.

(Anm: Widely used antidepressants might be contributing to the obesity epidemic in developed nations, according to the authors of a new study which found people using them for a prolonged period were 21 per cent more likely to put on weight. This effect was greatest after two to three years of continued use, researchers at King's College London found. At this point the risk of patients, who were previously classed as “normal” weight, being obese or overweight was 29 per cent higher. (independent.co.uk 23.5.2018).)

- Konklusjon Utbredt bruk av antidepressiva kan bidra til langvarig økt risiko for vektøkning på befolkningsnivå. Potensialet for vektøkning bør vurderes når behandling med antidepressiva er indikert.

(Anm: Antidepressant utilisation and incidence of weight gain during 10 years’ follow-up: population based cohort study. Abstract Objective To evaluate the long term association between antidepressant prescribing and body weight. (…) Conclusion Widespread utilisation of antidepressants may be contributing to long term increased risk of weight gain at population level. The potential for weight gain should be considered when antidepressant treatment is indicated. BMJ 2018;361:k1951 (Published 23 May 2018).)

- Sentral fedme knyttet til hjernekrymping.

(Anm: Sentral fedme knyttet til hjernekrymping. Å være overvektig kan føre til flere helseproblemer. Forskere tror nå at fedme i mageområdet selv kan også være assosiert med mindre hjernestørrelse. Central obesity linked to brain shrinkage. Being overweight can lead to several health problems. Scientists now believe that obesity in the stomach area could even have associations with a smaller brain size. (medicalnewstoday.com 20.1.2019).)

(Anm: Antidepressiva og antipsykotika gir økt risiko for diabetes hos barn og voksne (50 til 700 %) (mintankesmie.no).)

–  Høyere risiko for kreft med diabetes – verst for kvinner. (- Kvinner med diabetes hadde 27 prosent høyere risiko for kreft enn kvinner uten diabetes.)

(Anm: Høyere risiko for kreft med diabetes – verst for kvinner. Kjønnsforskjellene gjelder flere krefttyper, ifølge en oppsummering av et stort antall studier.  Ny studie tyder på forskjeller i kreftrisiko for menn og kvinner med diabetes. (…) Resultatene deres tyder på at det er en viss forskjell på hvor stor kreftrisiko som er knyttet til diabetes hos kvinner og menn. Da var både type 1 -og type 2-diabetes tatt med, og forskerne skilte ikke på ulike krefttyper. Kvinner med diabetes hadde 27 prosent høyere risiko for kreft enn kvinner uten diabetes. Menn med diabetes 19 prosent høyere risiko enn menn uten diabetes, skriver Dagens Medisin i en artikkel om studien. (forskning.no 27.7.2018).)

- Dobbelt så mye: Jenter bruker mest antidepressiva.

(Anm: Dobbelt så mye: Jenter bruker mest antidepressiva (p4.no 19.6.2008).)

- Overvekt og fedme risikofaktor for 12 typer kreft. Overvekt og fedme har bidratt til kreftepidemien i større grad enn man tidligere har trodd, viser en ny rapport fra World Cancer Rearch Fund.

(Anm: Overvekt og fedme risikofaktor for 12 typer kreft. Overvekt og fedme har bidratt til kreftepidemien i større grad enn man tidligere har trodd, viser en ny rapport fra World Cancer Rearch Fund. Overvekt eller fedme er årsak til minst 12 typer kreft. Det er fem flere enn World Cancer Research Fund (WCRF) fant for ti år siden. Det viser en ny rapport som blir publisert i dag av WCRF i Wien, under den 25. European Congress on Obesity – Diet, Nutrition, Psysical Activity and Cancer: a Global Perspective. (dagensmedisin.no 25.5.2018).)

- "Link mellom diabetes og kreftrisiko fast etablert". At diabetes og kreft er linket på en eller annen måte, er på ingen måte en ny ide, men det var aldri tidligere blitt bekreftet.

(Anm: 'Link between diabetes and cancer risk firmly established'. That diabetes and cancer are linked in some way is by no means a new idea, but it had never previously been confirmed. Now, a major new study draws a firm conclusion: diabetes raises a person's risk of developing cancer. Research suggests that a diagnosis of diabetes places a person at an increased risk of various types of cancer. Now, a review analyzing the data collected by 47 studies from across the globe — including the United States, United Kingdom, China, Australia, and Japan, to name but a few — confirms, beyond doubt, that diabetes heightens the risk for cancer. The study authors note that women with diabetes are especially affected. They appear to be more exposed than men to the development of malign tumors. The findings of this global review — which assessed the health-related data of almost 20 million people — are discussed in a paper now published in the journal Diabetologia. (medicalnewstoday.com 20.7.2018).)

(Anm: Sex differences in the association between diabetes and cancer: a systematic review and meta-analysis of 121 cohorts including 20 million individuals and one million events. (…) Conclusions/interpretation. Diabetes is a risk factor for all-site cancer for both women and men, but the excess risk of cancer associated with diabetes is slightly greater for women than men. The direction and magnitude of sex differences varies by location of the cancer. Diabetologia 2018:1–15 (First Online: 20 July 2018).)

(Anm: Diabetes increases the risk of cancer, with a higher risk in women. Diabetes is a risk factor for all-site cancer for both men and women, but the increased risk is higher in women than in men, according to a new article in Diabetologia. (diabetologia-journal.org 20.7.2018).)

- Risiko for tykktarmkreft, kreft i endometriet (livmor) og lungekreft økt ved stillesittende atferd

Risk for colon, endometrial and lung cancers increased by sedentary behavior (Risiko for tykktarmkreft, kreft i endometriet (livmor) og lungekreft økt ved stillesittende atferd)
medicalnewstoday.com 18.6.2014
Physical inactivity has been linked with diabetes, obesity, and cardiovascular disease, but it can also increase the risk of certain cancers, according to a study published in the JNCI: Journal of the National Cancer Institute. (…)

(Anm: Mitochondrial Dysfunctions in Type I Endometrial Carcinoma: Exploring Their Role in Oncogenesis and Tumor Progression. Abstract Type I endometrial cancer (EC) is the most common form of EC, displaying less aggressive behavior than type II. (…) A deeper understanding of altered mitochondrial pathways in type I EC could provide novel opportunities to discover new diagnostic and prognostic markers as well as potential therapeutic targets. Int J Mol Sci. 2018 Jul 17;19(7). pii: E2076.)

- Diabetes (primarily type 2) is associated with increased risk for some cancers (liver, pancreas, endometrium, colon and rectum,

(Anm: Diabetes Care. A consensus report. (…) Table 1. Summary and recommendations. Diabetes (primarily type 2) is associated with increased risk for some cancers (liver, pancreas, endometrium, colon and rectum, breast, bladder). Diabetes is associated with reduced risk of prostate cancer. For some other cancer sites there appears to be no association or the evidence is inconclusive. Diabetes Care. 2010 Jul; 33(7): 1674–1685.)

- Viten om kreft i bukspyttkjertelen etter Alex Trebeks diagnose. (- Symptomene på sykdommen inkluderer gulsott, mørk urin, kløende hud, mage eller ryggsmerter, vekttap og dårlig appetitt. I tillegg kan et annet tidlig tegn være blodpropp i en vene kalt dyp venetrombose eller til og med diabetes.)

(Anm: What to Know About Pancreatic Cancer After Alex Trebek’s Diagnosis. Beloved “Jeopardy” host talked about his cancer diagnosis in a new video. The news that longtime “Jeopardy” host Alex Trebek has stage 4 pancreatic cancer has put a spotlight on a deadly disease that affects thousands of Americans every year. Yesterday, Trebek released a video where he revealed his cancer diagnosis. (…) However, for people like Trebek, effective treatment can be difficult. For people diagnosed with stage 4 pancreatic cancer, the estimated five-year survival rate is about 3 percent. (…) Signs of pancreatic cancer Pancreatic cancer often doesn’t lead to any noticeable symptoms until the disease has spread past the pancreas. Additionally, symptoms of the disease are varied and can be caused by a host of other conditions, making an early diagnosis difficult. The symptoms for the disease include jaundice, dark urine, itchy skin, belly or back pain, weight loss, and poor appetite. Additionally, another early sign might be a blood clot in a vein called deep vein thrombosis or even diabetes. Dr. Dmitri Alden, an oncologist at Lenox Hill Hospital in New York City, said that very few people with pancreatic cancer are diagnosed in the early stages of the disease. (healthline.com 7.3.2019).)

(Anm: Dyp venetrombose. Hvis en blodpropp tetter en av de store venene så blodet ikke renner fritt har man en dyp venetrombose, også kalt DVT. Dyp venetrombose forkortes ofte til DVT i det medisinske fagspråket. Det finnes flere typer blodpropper, en dyp venetrombose kjennetegnes ved at den sitter fast i en større vene. Dypt inne i armer og bein ligger venene. Det er blodårene som fører blodet fra kroppen, tilbake til hjertet. Hvis en av de store venene tettes igjen av en blodpropp, kommer ikke blodet så fort frem til hjertet som ellers. Blodet finner andre veier å gå, men det går saktere. Symptomer på en slik blodpropp er at armen eller beinet hovner opp, fordi blodet blir liggende og vente på å komme fram. Armen eller beinet bli rødt og (lommelegen.no 21.9.2019).)

- Økning av kreft "forårsaket av vekt". Å være overvektig eller ha fedme er en økende årsak til kreft i Storbritannia, mens tilfeller forårsaket av røyking faller, ifølge en stor studie.

(Anm: Rise in cancers 'caused by weight'. Being overweight or obese is a growing cause of cancer in the UK while cases caused by smoking are falling, according to a large study. Cancer Research UK found more than a third of all cases of cancer were avoidable - some 135,000. The charity also found that excess weight now caused 6.3% of all cancer cases - up from 5.5% in 2011 - while smoking as a cause had declined. It said more action was needed to tackle the "health threat" of obesity. - Millennials 'set to be fattest generation' World's children rapidly turning obese Cancer Research UK found the country with the greatest proportion of preventable causes of cancer was Scotland with 41.5%, followed by Northern Ireland on 38%, Wales on 37.8%, and England on 37.3%. Across the UK, smoking remained by far the leading cause of preventable cancer, although it dropped from 19.4% in 2011 to 15.1%. Second was being overweight or obese, and third was exposure to UV radiation from the sun and sunbeds. (bbc.com 23.3.2018).)

(Anm: The microbiome and cancer: what’s all the fuss about? (cancerresearchuk.org 13.6.2016).)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom. (Medication-induced mitochondrial damage and disease.) (...) Legemidler fremstår nå som den viktigste årsak til mitokondriell skade, noe som kan forklare mange bivirkninger. Alle klasser av psykofarmaka er dokumentert å skade mitokondriene, så vel som statiner, acetaminophen som for eksempel paracetamol, og mange andre. (Mol Nutr Food Res. 2008 Jul;52(7):780-8).)

(Anm: Signaler fra tarmens mikrobiotika til fjerntliggende organer mht. fysiologi og sykdom. (Signals from the gut microbiota to distant organs in physiology and disease.) Nat Med. 2016 Oct 6;22(10):1079-1089.)

- Tarmbakterier signaliserer til mitokondrier ved tarmbetennelse og kreft.

(Anm: Gut bacteria signaling to mitochondria in intestinal inflammation and cancer. Abstract The gastrointestinal microbiome plays a pivotal role in physiological homeostasis of the intestine as well as in the pathophysiology of diseases including inflammatory bowel diseases (IBD) and colorectal cancer (CRC). Emerging evidence suggests that gut microbiota signal to the mitochondria of mucosal cells, including epithelial cells and immune cells. Gut microbiota signaling to mitochondria has been shown to alter mitochondrial metabolism, activate immune cells, induce inflammasome signaling, and alter epithelial barrier function. Both dysbiosis of the gut microbiota and mitochondrial dysfunction are associated with chronic intestinal inflammation and CRC. This review discusses mitochondrial metabolism of gut mucosal cells, mitochondrial dysfunction, and known gut microbiota-mediated mitochondrial alterations during IBD and CRC.) Gut Microbes. 2019 Mar 26:1-20.)

- Mikrobielle metabolitter i tarmen kan endre aktiviteten til immunblokkerende midler. (- Effekten av ipilimumab, et anti-CTLA-4-middel, kan bli kompromittert (brakt i fare) av sammensetningen av tarmmikrobiota hos pasienter med avansert kreft, ifølge funn presentert på ESMO 2019-kongressen i Barcelona, Spania.)

(Anm: Gut microbial metabolites may alter the activity of immune blockade agents. Topic: Basic science / Cancer Immunology and Immunotherapy. The efficacy of ipilimumab, an anti-CTLA-4 agent may be compromised by the composition of gut microbiota of patients with advanced cancer, according to findings presented at the ESMO 2019 Congress in Barcelona, Spain. In particular, short-chain fatty acids (SCFAs), which are the main metabolites of the gut microbiota and are produced in the colon through bacterial fermentation of dietary fiber, have a direct effect on immune cells. (esmo.org 28.9.2019).)

- For å oppdage sykdommer tidligere, la oss snakke bakteriers hemmelige språk.

(Anm: To detect diseases earlier, let's speak bacteria's secret language. Bacteria "talk" to each other, sending chemical information to coordinate attacks. What if we could listen to what they were saying? Nanophysicist Fatima AlZahra'a Alatraktchi invented a tool to spy on bacterial chatter and translate their secret communication into human language. Her work could pave the way for early diagnosis of disease -- before we even get sick. (ted.com - October 2018).)

- Vekttap reduserer hudkreftrisiko. Fedme er en kjent risikofaktor for mange kreftformer. En nylig studie som involverer over 2000 pasienter med bariatrisk kirurgi, stiler spørsmål om vekttapø kan redusere risikoen for melanom.

(Anm: Weight loss reduces skin cancer risk. Obesity is a known risk factor for many cancers. A recent study, involving over 2,000 bariatric surgery patients, asks whether losing weight could reduce the risk of melanoma. (…) Obesity and melanoma
Previous work has concluded that obesity increases both the risk and the growth rate of melanoma. In the recent study, however, the researchers wanted to understand whether losing weight would reduce the level of risk. The scientists, led by Magdalena Taube, from the University of Gothenburg in Sweden, presented their findings at the European Congress on Obesity, held in Vienna, Austria. (medicalnewstoday.com 26.5.2018).)

- Unik norsk studie viser at kostholdsendringer påvirker kreftrisiko. De nye, ganske ukjente kostholdsrådene som ble de overvektige, røykende mennene til del, inkluderte å spise mer fisk og grønnsaker og bytte ut fete meieriprodukter med planteoljer. (- Dramatisk. Oslo-undersøkelsens deltakere ble plukket ut etter at man på 1960- og 1970-tallet opplevde en dramatisk økning i dødsfall blant norske menn på grunn av hjerteinfarkt.)

(Anm: Unik norsk studie viser at kostholdsendringer påvirker kreftrisiko. De nye, ganske ukjente kostholdsrådene som ble de overvektige, røykende mennene til del, inkluderte å spise mer fisk og grønnsaker og bytte ut fete meieriprodukter med planteoljer. På 1970-tallet fikk norske menn i 40-åra kostholdsråd for å ikke dø av hjerte- og karsykdom. Livsstilsendringene viser seg å ha påvirket kreftrisiko også. Forsker Paula Berstad og kollegene hennes i Kreftregisteret har dypdykket i data fra Oslo-undersøkelsen, som fulgte drøyt 1.200 menn i 40-åra fra begynnelsen av 1970-tallet og 43 år framover. (…) Nå har Berstad sett på forekomst av kreft hos de to gruppene og gjort unike funn. – De første 18 årene er det ikke så stor forskjell, kreft utvikler seg sakte, men så kommer effekten. Når mennene er i 60-årene, har de som endret kostholdet sitt, en signifikant lavere risiko for å få kreft enn kontrollgruppa, sier Berstad til NTB. (…) Dramatisk Oslo-undersøkelsens deltakere ble plukket ut etter at man på 1960- og 1970-tallet opplevde en dramatisk økning i dødsfall blant norske menn på grunn av hjerteinfarkt. (…) Den gang hadde leger en annen autoritet, man gjorde som legen sa. Så rådene ble fulgt og førte i stor grad til langvarig livsstilsendring, påpeker Berstad. Etter kun kort tid ga omleggingen resultater: en dramatisk reduksjon i hjertekarsykdom og også en reduksjon i dødelighet generelt hos gruppa som gjennomførte livsstilsendringer, sammenlignet med dem som ikke fikk råd. (©NTB) (nettavisen.no 27.5.2018).)

(Anm: Unik norsk studie viser at kostholdsendringer påvirker kreftrisiko. På 1970-tallet fikk norske menn i 40-åra kostholdsråd for å ikke dø av hjerte- og karsykdom. Livsstilsendringene viser seg å ha påvirket kreftrisiko også. (forskning.no 28.5.2018).)

- Tarmbakterier koblet til hjertesvigt. Patienter med hjertesvigt mangler vigtige bakterier i tarmene ifølge nyt norsk studie. Hjertesvigt er en tilstand, hvor hjertet ikke længere formår at gøre sit job ordentligt.

(Anm: Tarmbakterier koblet til hjertesvigt. Patienter med hjertesvigt mangler vigtige bakterier i tarmene ifølge nyt norsk studie. Hjertesvigt er en tilstand, hvor hjertet ikke længere formår at gøre sit job ordentligt. Tarmbakterier koblet til hjertesvigt. Patienter med hjertesvigt mangler vigtige bakterier i tarmene ifølge nyt norsk studie. Det betyder, at blodtilførslen til de indre organer bliver mindre. En god del af patienterne ender med at få indopereret et nyt hjerte. Tilstanden kan være dødelig. Nu har norske forskere opdaget noget, som muligvis kan give fremtidens hjertesvigtpatienter en bedre chance. Et nyt studie viser nemlig, at hjertesvigtpatienter har en anderledes tarmmikrobiota (tarmbakterier) end raske personer. Er det muligt at behandle dem ved at behandle tarmen? (…) Historien kort - Nyt norsk studie har fundet, at hjertesvigtpatienter har en anderledes tarmmikrobiota end raske personer. - Hjertesvigtpatienternes tarmflora var mindre mangfoldig; hele 15 bakteriegrupper var ikke til stede. (videnskab.dk 28.5.2018).)

(Anm: Metagenomic and metabolomic analyses unveil dysbiosis of gut microbiota in chronic heart failure patients. Sci Rep. 2018 Jan 12;8(1):635.)

- Ikke-antibiotiske legemidler kan inngående endre tarmmikrobiomet. (- Mest provoserende var den kraften som antipsykotika og andre psykoaktive legemidler har til å hemme veksten av visse tarmbakterier, hvilket reiser spørsmålet om disse bakteriene kan fremme (promotere) noen psykiatriske og nevrologiske sykdommer.)

(Anm: Ikke-antibiotiske legemidler kan inngående endre tarmmikrobiomet. (…) Forskere screenet 1 000 legemidler for 40 vanlige og varierte tarmbakteriestammer (dvs. både gram-positive og gram-negative stammer, og inkluderte potensielle patogener som Clostridium difficile). Det var overraskende at 24 % av legemidlene, som inkluderte substanser (legemidler) fra alle terapeutiske klasser, hemmet vekst av minst én bakteriestamme. Kjemisk forskjellige substanser (legemidler) fra flere terapeutiske klasser - antipsykotika, andre psykoaktive stoffer, protonpumpehemmere, antineoplastika og hormoner - var spesielt sannsynlig å hemme bakteriefordelingen. (…) Kommentar. Denne studien reiser mange interessante spørsmål. (…) Det tyder også på at bruk av visse ikke-antibiotiske legemidler kan fremme antibiotikaresistente tarmbakterier. Mest provoserende var den kraften som antipsykotika og andre psykoaktive legemidler har til å hemme veksten av visse tarmbakterier, hvilket reiser spørsmålet om disse bakteriene kan fremme (promotere) noen psykiatriske og nevrologiske sykdommer.) NEJM 2017 (April 26, 2018).)

- Forskning: Antidepressiva linket til blodproppstilstand: Studie. (- Effekten av antidepressiva på venøs tromboembolisme (VTE) kan være en klasseeffekt. De mekanistiske veiene som ligger bak disse forbindelsene fortjener ytterligere evaluering.)

(Anm: Forskning: Antidepressiva linket til blodproppstilstand: Studie. (Research: Anti-depressants linked with blood clot condition: Study.) (...) Effekten av antidepressiva på venøs tromboembolisme (VTE) kan være en klasseeffekt. De mekanistiske veiene som ligger bak disse forbindelsene fortjener ytterligere evaluering. Ann Med. 2018 Jul 12:1-17.)

- Vanlig antidepressiva gir økt koronar aterosklerose (åreforkalkning) i dyremodell.

(Anm: Vanlig antidepressiva gir økt koronar aterosklerose (åreforkalkning) i dyremodell. (Common antidepressant increased coronary atherosclerosis in animal model.) (medicalnewstoday.com 9.4.2015).)

(Anm: - Brukere av antidepressiva har mer åreforkalkning og dermed økt risiko for hjertesykdom og hjerneslag sammenlignet med ikke-brukere (mintankesmie.no).)

(Anm: Symptoms and Diagnosis of Venous Thromboembolism (VTE) (heart.org - Updated:Feb 6,2018).

- Mikroskopisk kolitt (tykktarmbetennelse) knyttet til økt dødelighet. (- Den befolkningsbaserte studien viste at pasienter med mikroskopisk kolitt i mer enn 10 år hadde omtrent 20 % større sannsynlighet for å dø enn de som ikke hadde lidelsen i samme periode.)

(Anm: Microscopic Colitis Linked to Increased Mortality. San Diego—Patients with microscopic colitis have an increased risk for premature death, particularly from cardiovascular, gastrointestinal and infectious conditions, researchers have found. The population-based study showed that patients with microscopic colitis for more than 10 years were roughly 20% more likely to die than those without the disorder during the same period. (gastroendonews.com 16.8.2019).)

(Anm: Mikroskopisk kolitt. Mikroskopisk kolitt er en betennelse i tykktarmen. Den finnes i to varianter: Lymfocytær og kollagen. Tilstanden går i mange tilfeller tilbake av seg selv. (nhi.no 18.8.2019).)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).)

- Avføring kan erstatte antibiotika. En ny pilotstudie viser at avføringsbakterier fra en frisk donor kan erstatte antibiotika i behandling av bakeriebetennelse i tarmen. (- Sykdomsøkning på verdensbasis Antibiotika brukes mot mange ulike infeksjoner, men i noen tilfeller bidrar en kur mot én infeksjon til at det oppstår en ny. Samtidig kan det skapes ubalanse i tarmen og gi grobunn for en giftstoff-produserende type av Clostridium difficile.)

(Anm: Avføring kan erstatte antibiotika. En ny pilotstudie viser at avføringsbakterier fra en frisk donor kan erstatte antibiotika i behandling av bakeriebetennelse i tarmen. Gastroseksjon og mikrobiologisk avdeling ved Sykehuset i Vestfold undersøkte om tilførsel av tarmbakterier fra en frisk person kan gjenopprette en frisk og motstandsdyktig tarmflora, slik at pasienten blir kvitt infeksjonen uten å ty til antibiotika. (…) Sykdomsøkning på verdensbasis Antibiotika brukes mot mange ulike infeksjoner, men i noen tilfeller bidrar en kur mot én infeksjon til at det oppstår en ny. Samtidig kan det skapes ubalanse i tarmen og gi grobunn for en giftstoff-produserende type av Clostridium difficile. (…) Stor internasjonal interesse Friske tarmbakterier har tidligere blitt brukt på noen pasienter med tilbakefall av sykdommen, men den norske pilotstudien som publiseres i New England Journal of Medicine denne uken viser altså at bakteriene kan være bedre enn antibiotika for alle pasienter med sykdommen, også de som har den for første gang. Studien presenteres på verdens største konferanse for tarmsykdommer, Digestive Desease Week, lørdag 2. juni, og rett over sommeren starter gruppen «Klinisk Effektforskning» en større studie for å bekrefte funnene. (nrk.no 2.6.2018).)

- Har tarmbakterier skylden for angst, depresjon i fedme? (- Globale tall for 2016 anslår at rundt 650 millioner mennesker, eller 13 prosent av verdens befolkning, er overvektige.)

(Anm: Har tarmbakterier skylden for angst, depresjon i fedme? (…) I studien la de merke til hvordan dyrene som fikk antibiotika - endret sammensetningen av deres tarmbakterier - reduserte betennelser, forbedret "insulinsignalering i hjernen" og redusert "tegn på angst og depresjon." (…)  Siden 1975 er forekomsten på verdensbasis nesten tredoblet. Globale tall for 2016 anslår at rundt 650 millioner mennesker, eller 13 prosent av verdens befolkning, er overvektige. Mye av denne fedmeepidemien er drevet av dietter med mye fett og "energitette matvarer", sammen med reduksjoner i fysisk aktivitet. (medicalnewstoday.com 18.6.2018).)

- Hva forårsaker en kul (klump) nederst/under på foten?

(Anm: What causes a bump on the bottom of the foot? A bump on the bottom of the foot may cause a person discomfort or pain when walking. There are a variety of conditions that may cause bumps on the feet, some of which require medical treatment. This article explores the various causes of a bump on the bottom of the foot and how a person can treat each cause. (medicalnewstoday.com 15.5.2018).)

(Anm: How to treat muscle knots (Hvordan behandle muskelknuter) (medicalnewstoday.com 16.3.2018).)

(Anm: Causes and Treatment for Leg, Calf, and Thigh Pain (medicinenet.com 13.3.2018).)

- Norske forskere med nytt gjennombrudd: Spesialbehandling gir håp for kreftpasienter. (- Totalt 26 pasienter har vært med i studien. Av disse fant forskerne behandling til 13. Seks personer hadde effekt av behandlingen, hvorav fire hadde langvarig effekt. To personer er tilnærmet kreftfrie.)

(Anm: Norske forskere med nytt gjennombrudd: Spesialbehandling gir håp for kreftpasienter. l saken på: RADIUMHOSPITALET (VG) Ny metode kan hjelpe kreftpasienter som ikke lenger har effekt av standardbehandling. Grethe Halvorsen (68) reddet livet med målrettet medisin. (…) I januar 2017 fikk hun spørsmål om å være med i en ny norsk studie kalt MetAction, av kreftlege Heinrich på A-hus. (…) Kreftlege: – Et mirakel Tverrfaglighet innen kreftfeltet er veldig viktig for å kunne gi best mulig behandling, forteller kreftlege og professor, Anne Hansen Ree. (…) I dag er Grete til behandling ved A-hus hver tredje uke. Hun får et immunterapi-medikament som vanligvis gis til lungekreftpasienter. – Jeg har jobbet med tarmkreft i 20 år. Det vi ser her er nærmest et mirakel, sier Ree. (…) Ikke alle har effekt Totalt 26 pasienter har vært med i studien. Av disse fant forskerne behandling til 13. Seks personer hadde effekt av behandlingen, hvorav fire hadde langvarig effekt. To personer er tilnærmet kreftfrie. (vg.no 2.4.2018).)

- Denne pasienten reagerte godt på kreftbehandling, og et forskerteam fra MD Anderson Cancer Center mener at tarmbakterier kan være en grunn til hvorfor.

(Anm: How gut bacteria impact cancer treatment: meet the STAT Madness 2018 Editors’ Pick. High-resolution microscopy of a melanoma patient's fecal sample. This patient responded well to cancer therapy, and a research team from MD Anderson Cancer Center thinks gut bacteria may be a reason why. The idea came to her during someone else’s talk. Dr. Jennifer Wargo listened as a researcher described mice responding differently to certain cancer therapies depending on the composition of bacteria in their guts. She was intrigued. “I got up to the microphone, and I was like, ‘This is amazing! Have you studied this in patients?’” Wargo recalled. “They said they were planning to do so, but I saw this as a huge opportunity. … So I ran back home to MD Anderson and wrote a protocol.” Three years later, Wargo, from MD Anderson Cancer Center in Houston, published her team’s findings in Science. On Monday, STAT announced that Wargo’s work was the “Editors’ Pick” in STAT Madness 2018, a tournament in its second year that highlights top projects in science and medicine. “It’s a total honor,” said Wargo, adding that a clinical trial is now in the works to see if changing someone’s gut bacteria while they are in the cancer treatment she studied will improve their response to the treatment. (statnews.com 2.4.2018).)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom. (Medication-induced mitochondrial damage and disease.) (...) Legemidler fremstår nå som den viktigste årsak til mitokondriell skade, noe som kan forklare mange bivirkninger. Alle klasser av psykofarmaka er dokumentert å skade mitokondriene, så vel som statiner, acetaminophen som for eksempel paracetamol, og mange andre. (Mol Nutr Food Res. 2008 Jul;52(7):780-8).)

(Anm: Signaler fra tarmens mikrobiotika til fjerntliggende organer mht. fysiologi og sykdom. (Signals from the gut microbiota to distant organs in physiology and disease.) Nat Med. 2016 Oct 6;22(10):1079-1089.)

- Tarmbakterier signaliserer til mitokondrier ved tarmbetennelse og kreft.

(Anm: Gut bacteria signaling to mitochondria in intestinal inflammation and cancer. Abstract The gastrointestinal microbiome plays a pivotal role in physiological homeostasis of the intestine as well as in the pathophysiology of diseases including inflammatory bowel diseases (IBD) and colorectal cancer (CRC). Emerging evidence suggests that gut microbiota signal to the mitochondria of mucosal cells, including epithelial cells and immune cells. Gut microbiota signaling to mitochondria has been shown to alter mitochondrial metabolism, activate immune cells, induce inflammasome signaling, and alter epithelial barrier function. Both dysbiosis of the gut microbiota and mitochondrial dysfunction are associated with chronic intestinal inflammation and CRC. This review discusses mitochondrial metabolism of gut mucosal cells, mitochondrial dysfunction, and known gut microbiota-mediated mitochondrial alterations during IBD and CRC.) Gut Microbes. 2019 Mar 26:1-20.)

- Mikrobielle metabolitter i tarmen kan endre aktiviteten til immunblokkerende midler. (- Effekten av ipilimumab, et anti-CTLA-4-middel, kan bli kompromittert (brakt i fare) av sammensetningen av tarmmikrobiota hos pasienter med avansert kreft, ifølge funn presentert på ESMO 2019-kongressen i Barcelona, Spania.)

(Anm: Gut microbial metabolites may alter the activity of immune blockade agents. Topic: Basic science / Cancer Immunology and Immunotherapy. The efficacy of ipilimumab, an anti-CTLA-4 agent may be compromised by the composition of gut microbiota of patients with advanced cancer, according to findings presented at the ESMO 2019 Congress in Barcelona, Spain. In particular, short-chain fatty acids (SCFAs), which are the main metabolites of the gut microbiota and are produced in the colon through bacterial fermentation of dietary fiber, have a direct effect on immune cells. (esmo.org 28.9.2019).)

- For å oppdage sykdommer tidligere, la oss snakke bakteriers hemmelige språk.

(Anm: To detect diseases earlier, let's speak bacteria's secret language. Bacteria "talk" to each other, sending chemical information to coordinate attacks. What if we could listen to what they were saying? Nanophysicist Fatima AlZahra'a Alatraktchi invented a tool to spy on bacterial chatter and translate their secret communication into human language. Her work could pave the way for early diagnosis of disease -- before we even get sick. (ted.com - October 2018).)

- Pediatrisk (barnesykdommer) kreftmedisin viser 93 prosent responsrate. (- Larotrectinib, målretter TRK-fusjoner, som kan forekomme i mange typer kreft.)

(Anm: Pediatric cancer drug shows 93 percent response rate. Summary: A first-of-its-kind drug targeting a fused gene found in many types of cancer was effective in 93 percent of pediatric patients tested, researchers say. (…) Larotrectinib, targets TRK fusions, which can occur in many types of cancer. While the TRK fusions occur in only a small percentage of common adult cancers, they occur frequently in some rare pediatric cancers, such as infantile fibrosarcoma, cellular congenital mesoblastic nephroma, and papillary thyroid cancer, said Dr. Laetsch, who leads the Experimental Therapeutics Program (ETP) in the Pauline Allen Gill Center for Cancer and Blood Disorders at Children's Health in Dallas. "Every patient with a TRK fusion-positive solid tumor treated on this study had their tumor shrink. The nearly universal response rate seen with larotrectinib is unprecedented," Dr. Laetsch said. Among them was 13-year-old Briana Ayala of El Paso, who aspires to a career in fashion design. In 2016, Briana was found to have a rare tumor in her abdomen wrapped around her aorta, the largest artery in the body. (…) Nearly two years later, Briana is back in school and playing with her dog, Goofy, and the family's seven parakeets. She's also been able to pick up her sketch pad and her dreams of a New York City fashion career. "These are the kind of amazing responses we've seen with larotrectinib," said Dr. Laetsch, "and this is why I'm so excited about it." The results of the larotrectinib trial in adult patients -- a 75 percent response rate -- were published last month in the New England Journal of Medicine. (sciencedaily.com 30.3.2018).)

(Anm: Larotrectinib for paediatric solid tumours harbouring NTRK gene fusions: phase 1 results from a multicentre, open-label, phase 1/2 study. The Lancet Oncology, 2018 (Published: 29 March 2018).)

(Anm: Efficacy of Larotrectinib in TRK Fusion-Positive Cancers in Adults and Children. N Engl J Med. 2018 Feb 22;378(8):731-739.)

- Forskning finner økende trend i forekomsten av merkelcellekarsinom. Merkelcellekarsinom er en sjelden type hudkreft, noe som bare påvirker noen få tusen mennesker hvert år, sammenlignet med titusener med melanom.

(Anm: Research finds rising trend in incidence of merkel cell carcinoma. Merkel cell carcinoma is a rare type of skin cancer, affecting only a few thousand people each year, compared to tens of thousands with melanoma. But while it may not be as common as other skin cancers, MCC is highly aggressive and often deadly -; and it's also becoming more common, according to new research published in the Journal of the American Academy of Dermatology and presented at the American Academy of Dermatology 2018 Annual Meeting in San Diego. "MCC is rare, but our research shows that it's becoming less rare," says board-certified dermatologist Paul Nghiem, MD, PhD, FAAD, head of the division of dermatology and George F. Odland Endowed Chair in Dermatology at the University of Washington in Seattle. "Compared to melanoma, MCC is much more likely to be fatal, so it's important for people to be aware of it." (news-medical.net 28.2.2018).)

(Anm: Merkelcellekarsinom (øye) (meddev.uio.no.no 22.8.2016).)

- Hyppigheten av kreft var (...) signifikant høyere i undergruppen antipsykotika (p = 0,05) etter enn før medisinering.

(Anm: Hyppigheten av kreft var (...) signifikant høyere i undergruppen antipsykotika (p = 0,05) etter enn før medisinering. Forbindelse mellom legemidler for oppmerksomhetssvikt/hyperaktivitet-lidelser og kreft. (The association between medication for attention-deficit/hyperactivity disorder and cancer. J Child Adolesc Psychopharmacol. 2013 Apr;23(3):208-13.)

(Anm: Fosterskader (legemiddelinduserte) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelindusert kreft og andre typer celleskader (mintankesmie.no).)

- Revolution inden for kræftbehandling: Målrettet immunterapi kan fjerne hjernesvulster.

(Anm: Revolution inden for kræftbehandling: Målrettet immunterapi kan fjerne hjernesvulster. Glioblastom er navnet på den ondskabsfulde kræftsvulst i hjernen, der hvert år rammer 260 danskere og efterlader dem med en meget stakket frist at leve i. Hidtil har man behandlet kræftsygdommen med kirurgi, kemoterapi og strålebehandling. Men desværre uden nogen betydelig virkning. Stor uenighed: Kan uhelbredelig hjernekræft bekæmpes med immunterapi? Det er nu lykkedes et hold danske forskere at finde frem til en behandlingsform, der kort sagt kan gå meget mere målrettet ind og ramme kræftcellerne med hjælp fra patientens eget immunsystem. »Jeg har arbejdet med denne sygdom gennem 20 år, og jeg har aldrig set noget lignende i min karriere, fordi vi er vant til at opleve, at vi ikke kan stille meget op med de svært syge patienter,« sagde neurokirurg Walter Fischer, som har stået i spidsen for forsøgsbehandlingen, til Politiken. (jyllands-posten.dk 11.3.2018).)

(Anm: Brain Cancer Symptoms, Diagnosis, and Treatment. (medicinenet.com 15.3.2018).)

(Anm: Stor uenighed: Kan uhelbredelig hjernekræft bekæmpes med immunterapi? Forskere er dybt uenige om, hvorvidt et nyt lægemiddel kan gøre immunforsvaret i stand til at knække en meget aggressiv form for hjernekræft. (…) »Det er en håbløs og forfærdelig sygdom. I øjeblikket findes der ikke nogen behandling, som kan kurere patienterne,« siger Walter Fischer, som er tidligere neurokirurg ved Rigshospitalet og en af hovedforfatterne bag et nyt studie i det videnskabelige tidsskrift Nature Communications. Han mener, at det nye studie vækker håb for en fremtidig behandling af glioblastom. En behandling, hvor ideen kort fortalt er, at et lægemiddel skal gøre celler fra immunforsvaret i stand til at genkende og bekæmpe kræftceller.  (videnskab.dk 8.3.2018).)

- Hjernehjelm» til 1,8 millioner mot kreft kan forlenge liv: – Bør innføre behandlingen.

(Anm: «Hjernehjelm» til 1,8 millioner mot kreft kan forlenge liv: – Bør innføre behandlingen. RADIUMHOSPITALET (VG) En elektrisk «hjelm» kan forlenge livet til dødssyke kreftpasienter, viser forskning. I 2015 ble det søkt om å få behandlingen til Norge. Fire år senere ligger den fremdeles på vent. – Dette er de første positive resultatene for denne pasientgruppen på tolv år. En studie fra i fjor viser klart at behandlingen har effekt. De som ønsker det bør få tilbud om behandling, sier fagansvarlig overlege ved Radiumhospitalet i Oslo, Petter Brandal, til VG. Overlege: «Kan gi ekstra levetid» Overlegen snakker om «Optune», som brukes i behandlingen av glioblastom - den vanligste og hissigste formen for hjernekreft. Pasienter med denne diagnosen har en rasktvoksende, ondartet svulst i hjernen. Svulsten kan bare delvis fjernes med kirurgi, fordi svulstvevet vokser seg inn i hjernen. (vg.no 3.8.2018).)

- Vi trenger flere svar om immunterapi til eldre.

(Anm: We need more answers about immunotherapy for the elderly. An old idea — using the body’s immune system to fight cancer cells, first proposed more than a century ago — has become one of the most promising approaches to treating cancer today. Immunotherapy is effective against a variety of cancers, with sometimes spectacular results. But I worry about how effective it is in people over age 65, who make up half of cancer patients. (statnews.com 22.6.2018).)

- Nye legemidler som slipper immunforsvaret løs på kreft, kan ha motsatt effekt av det man ventet (backfire), og stimulere tumorvekst.

(Anm: New drugs that unleash the immune system on cancers may backfire, fueling tumor growth. Although the 65-year-old woman had a rare type of endometrial cancer that had spread to her liver and was expected to be fatal, she still felt well enough to work and swim. As a last hope, her doctors gave her a type of immune-stimulating drug that had had near-miraculous results in some patients with advanced cancer. But 3 weeks after she began the drug, the woman's liver tumors had grown, and her abdomen was swollen with tumors as big as oranges. "She just exploded" with tumors, says Razelle Kurzrock, an oncologist at the University of California, San Diego (UCSD), whose team treated the woman. "She was going to die anyway, but unfortunately we hastened her death." That patient was one of a growing number of fast-progressing cancer cases that point to a dark side of so-called checkpoint inhibitors. These antibody drugs, which have put some people with advanced cancer into remission for years, block a tumor protein, PD-L1, from suppressing T cells by activating PD-1, one of their surface proteins. But only about 20% of patients respond long-term to the drugs, and Kurzrock and other oncologists in the United States and Europe are warning that in a few, they may stoke tumor growth. (endpts.com 28.3.2019).)

- Tarmmikrober kan anspore immunsystemet til å angripe kreft. (- Informasjonen gjelder molekylære mekanismer som gjennom tarmbakterier samhandler med immunsystemet for å påvirke dets evne til å bekjempe kreft.) (- Forskerne identifiserte 11 stammer av tarmbakterier hvis interaksjon med immunsystemet bidro til å senke veksten av melanomtumorer hos mus).

(Anm: Gut microbes can spur immune system to attack cancer. A worldwide study has identified gut bacteria that can boost the immune system's ability to fight tumors. The finding should help improve and personalize immunotherapy treatments for cancer. Immunotherapy is a general term for treatments that increase the body's own ability to tackle disease. One such treatment uses drugs called immune checkpoint inhibitors. These block proteins that cancer cells produce and that protect them from attack by immune cells. However, not all cases of cancer respond to treatment with immune checkpoint inhibitors, and the drugs can also cause severe side effects. The new Nature Communications study reveals information that should help identify which people are most likely to benefit from treatment with immune checkpoint inhibitors. The information concerns the molecular mechanisms through which gut bacteria interact with the immune system to influence its ability to fight cancer. (…) The investigators identified 11 strains of gut bacteria whose interaction with the immune system helped slow the growth of melanoma tumors in mice. (…) Although much rarer than most types of skin cancer, melanoma is the most likely to invade nearby tissue and spread to other places in the body. Its tendency to spread makes melanoma a serious and potentially life-threatening cancer. (...) The recent study adds to growing evidence that gut microbes can influence the effectiveness of immunotherapy. Past research has shown, for example, that some strains of gut bacteria can increase treatment effectiveness, while certain antibiotics and probiotics can reduce it. (medicalnewstoday.com 2.4.2019).)

(Anm: Gut microbiota dependent anti-tumor immunity restricts melanoma growth in Rnf5-/- mice. Abstract Accumulating evidence points to an important role for the gut microbiome in anti-tumor immunity. Here, we show that altered intestinal microbiota contributes to anti-tumor immunity, limiting tumor expansion. Nat Commun. 2019 Apr 2;10(1):1492.)

- Probiotika er markedsført som bra for tarmene. De kan skape trøbbel for immunforsvaret. (- Den siste advarsel kommer i form av en foreløpig studie publisert tirsdag, hvor forskere fant at melanompasienter var 70 prosent mindre tilbøyelige til å reagere på immunterapi mot kreft hvis de også tok probiotiske kosttilskudd.)

(Anm: Probiotics are touted as good for the gut. They may be trouble for the immune system. Probiotics are wildly popular. After all, the microbial cocktails are available over the counter and have been shown to be helpful in the treatment of gastrointestinal illnesses for some people. But some scientists worry probiotics aren’t as innocuous as they seem — and might be affecting the way other medicines work in the body. The latest cautionary note comes in the form of a preliminary study released Tuesday, in which researchers found that melanoma patients were 70 percent less likely to respond to cancer immunotherapy if they were also taking probiotic supplements. The study group was small — just 46 patients — but the findings support broader suggestions that probiotics might actually upset the balance of so-called “good” bacteria in the gut and interfere with the immune response. (…) The demand for probiotic supplements is expanding rapidly, as consumers attempt to self-correct perceived imbalances in their guts; the global market, in 2013, was valued at $36 billion. (…) There are too many unknowns to render any given probiotic totally safe, said Dr. Pieter Cohen, an associate professor of medicine at Harvard Medical School and an internist at Cambridge Health Alliance, who wrote about the issue last year in JAMA Internal Medicine. (…) (statnews.com 2.4.2019).)

- Fluoksetin (Prozac; SSRI) og mitokondriene: En gjennomgang av de toksikologiske aspekter. (- Fluoksetin induserer også bivirkninger, som for eksempel angst, seksuell dysfunksjon, søvnforstyrrelser, og gastrointestinale svekkelser. (...) På den annen side har inntak av fluoxetin blitt assosiert med økt risiko for kreft.

(Anm: Fluoksetin (Prozac; SSRI) og mitokondriene: En gjennomgang av de toksikologiske aspekter. (- Fluoksetin induserer også bivirkninger, som for eksempel angst, seksuell dysfunksjon, søvnforstyrrelser, og gastrointestinale svekkelser. (...) På den annen side har inntak av fluoxetin blitt assosiert med økt risiko for kreft. Likevel forblir data motstridende og ingen konklusjoner er trukket.) (Fluoxetine and the mitochondria: A review of the toxicological aspects. (Fluoksetin og mitokondriene: En gjennomgang av de toksikologiske aspekter. (...) On the other hand, fluoxetine intake has been associated with increased cancer risk.) Toxicol Lett. 2016 Jul 5. pii: S0378-4274(16)32264-0.)

(Anm: Dopaminmangel: Hva du trenger å vite. (Dopamine deficiency: What you need to know) (medicalnewstoday.com 17.1.2018).)

- Kan vi klandre våre gener for somling (nøling, sendrektighet)? (- Tidligere studier har allerede knyttet økte dopaminnivåer til impulsiv atferd.)

(Anm: Kan vi klandre våre gener for somling (nøling, sendrektighet)? (Can we blame procrastination on our genes?) (…) Dopamin - en kjemisk budbringer som spiller en rolle i hjerneprosesser som oppmerksomhet, hukommelse og motivasjon. (…) Tidligere studier har allerede knyttet økte dopaminnivåer med impulsiv atferd. (medicalnewstoday.com 21.7.2019).)

- Dopaminerg basis for signalisering av oppdateringer på hva man tror, men ikke på overraskelser (meningsløs informasjon), og linken til paranoia. (- Våre resultater kaster nytt lys over den rolle som dopamin har på beslutninger for å forstå psykotiske lidelser som skizofreni, hvor dopaminfunksjonen er forstyrret.)

(Anm: Dopaminergic basis for signaling belief updates, but not surprise, and the link to paranoia Significance To survive in changing environments animals must use sensory information to form accurate representations of the world. Surprising sensory information might signal that our current beliefs about the world are inaccurate, motivating a belief update. Here, we investigate the neuroanatomical and neurochemical mechanisms underlying the brain’s ability to update beliefs following informative sensory cues. Using multimodal brain imaging in healthy human participants, we demonstrate that dopamine is strongly related to neural signals encoding belief updates, and that belief updating itself is closely related to the expression of individual differences in paranoid ideation. Our results shed new light on the role of dopamine in making inferences and are relevant for understanding psychotic disorders such as schizophrenia, where dopamine function is disrupted. (…) Abstract (…) We show that the magnitude of belief updates about task structure (meaningful information), but not pure sensory surprise (meaningless information), are encoded in midbrain and ventral striatum activity. Using PET we show that the neural encoding of meaningful information is negatively related to dopamine-2/3 receptor availability in the midbrain and dexamphetamine-induced dopamine release capacity in the striatum. Trial-by-trial analysis of task performance indicated that subclinical paranoid ideation is negatively related to behavioral sensitivity to observations carrying meaningful information about the task structure. The findings provide direct evidence implicating dopamine in model-based belief updating in humans and have implications for understating the pathophysiology of psychotic disorders where dopamine function is disrupted. PNAS October 23, 2018 115 (43) E10167-E10176; published ahead of print October 8, 2018.)

– APOTEK-TESTEN SA FØFLEKKEN VAR KREFTFRI – hos hudlegen fikk Per Erik sjokkbeskjed.

(Anm: APOTEK-TESTEN SA FØFLEKKEN VAR KREFTFRI – hos hudlegen fikk Per Erik sjokkbeskjed. Per Erik Johnsen (61) skannet føflekken sin hos Boots og fikk beskjed om at den var normal. Da han likevel dro til legen for en ekstra sjekk viste det seg at det var kreft likevel og at den hadde spredd seg. (tv2.no 1.3.2018).)

- Hvordan dine tarmbakteriene kan beskytte deg mot kreft. (- Ny forskning øker vår forståelse av sammenhengen mellom tarmbakterier og risikoen for å få tarmkreft og ulike infeksjoner.)

(Anm: How your gut bacteria may protect you from cancer. New research, published in the journal Nature Communications, shows how our diet influences the bacteria in our gut, which, in turn, can alter the behavior of our genes and the risk of cancer. According to the National Cancer Institute (NCI), colorectal cancer is the fourth most common cancer type, after breast, lung, and prostate. (…) For instance, early last year, Medical News Today reported on a study showing how different diets alter the bacteria in our guts — which, in turn, influences the risk of developing colorectal cancer. New research deepens our understanding of the connection between gut bacteria and the risk of developing colorectal cancer and various infections. (…) Dr. Varga-Weisz says, "Our intestine is the home of countless bacteria that help in the digestion of foods such as plant fibers. They also act as a barrier to harmful bacteria and educate our immune system. How these bugs affect our cells is a key part of these processes." (medicalnewstoday.com 10.1.2018).)

- How do you stop smelly farts? Causes of smelly flatulence can range from harmless to potentially severe.

(Anm: How do you stop smelly farts? Causes of smelly flatulence can range from harmless to potentially severe. It may not always be easy to identify what is behind smelly flatulence consulting a doctor due to the number of potential causes. Causes and other symptoms Causes of smelly flatulence can range from harmless to potentially severe. It may not always be easy to identify what is behind smelly flatulence consulting a doctor due to the number of potential causes. (medicalnewstoday.com 1.3.2018).)

(Anm: Colorectal Cancer: What Is It? (webmd.com 22.2.2018).)

(Anm: Antibiotika (tarmbakterier, probiotika, mikrobiota etc.) (Dysbiose; dysbiosis (also called dysbacteriosis (dysbakteriose)). (mintankesmie.no).)

(Anm: Signaler fra tarmens mikrobiotika til fjerntliggende organer mht. fysiologi og sykdom. (Signals from the gut microbiota to distant organs in physiology and disease.) (Nat Med. 2016 Oct 6;22(10):1079-1089.)

(Anm: - Hadde medisinerne på et tidligere tidspunkt hatt et evolusjonært perspektiv på sin medisinering, ville vi ikke vært i den kritiske situasjon vi er kommet i med hensyn til resistens. (aftenposten.no 22.8.2016)

(Anm: Tannleger, tannhelse, hukommelse etc. (munnhulen er kroppens speil). (mintankesmie.no/).)

(Anm: Cancer risk may increase as immune system declines. (…) The hypothesis the team set out to prove was that cancer risk increases with age due to an aging immune system. It is well-known that the immune system becomes less effective as we get older, making us more susceptible to illness. Could it also increase cancer risk? Their findings are published this week in the Proceedings of the National Academy of Sciences. (medicalnewstoday.com 5.2.2018).)

- Kreftrisiko kan øke etter hvert som immunsystemet avtar (forfaller). Resultatene i en ny studie kan være en «game-changer» for kreftforebyggende forskning.

(Anm: Cancer risk may increase as immune system declines. The findings of a new study could be a game-changer for cancer prevention research. The immune system may play a much more important role in age-related cancer risk than previously thought. (…) The hypothesis the team set out to prove was that cancer risk increases with age due to an aging immune system. It is well-known that the immune system becomes less effective as we get older, making us more susceptible to illness. Could it also increase cancer risk? Their findings are published this week in the Proceedings of the National Academy of Sciences. (medicalnewstoday.com 11.2.2018).)

- I alt 12 kræftformer hænger sammen med overvægt.

(Anm: I alt 12 kræftformer hænger sammen med overvægt. Det velanskrevne tidsskrift The Lancet Diabetes & Endocrinology rapporterer, at cirka 1 ud af 25 kræfttilfælde kan tilskrives overvægt. Tallet stammer fra et stort studie ledet af forskere fra Imperial College i England. Forskerne har indsamlet data fra 2012 om kræfttilfælde i 175 lande og kombineret det med data om udbredelsen af overvægt og diabetes i de samme lande 10 år tidligere. De konkluderer, at 2 procent af alle kræfttilfælde i 2012 kunne tilskrives diabetes, mens overvægt altså stod for 3,9 procent. Det svarer til 544.300 tilfælde i de 175 lande. Læs også: Både høje og overvægtige børn har større risiko for tyktarmskræft senere i livet I en pressemeddelelse udtrykker artiklens hovedforfatter, dr. Jonathan Pearson-Stuttard fra Imperial College, sin bekymring over resultatet. (videnskab.dk 26.2.2018).)

(Anm: Worldwide burden of cancer attributable to diabetes and high body-mass index: a comparative risk assessment. The Lancet Diabetes & Endocrinology 2018;6(2):95 - 104.)

(Anm: Tre av fire vet ikke fedme fører til kreft  (Three in four don't know obesity causes cancer) Three out of four (75 per cent) people in the UK are unaware of the link between obesity and cancer, according to a new Cancer Research UK report* published today (Friday). (medicalnewstoday.com 9.9.2016).)

- Tarmbakterierna som ökar risken för fetma. Forskare vid Lunds universitet har hittat en ny koppling mellan tarmbakterier och fetma.

(Anm: Tarmbakterierna som ökar risken för fetma. Forskare vid Lunds universitet har hittat en ny koppling mellan tarmbakterier och fetma. Något som kan komma att användas för att förutse vilka som löper en ökad risk för att insjukna i fetma. Ju mer det forskas på området desto tydligare blir det att våra tarmbakterier spelar en viktig roll för hälsan. Tarmbakterierna påverkar ämnesomsättning och har kopplats till både fetma, hjärt-kärlsjukdomar och typ 2-diabetes. Men vilka tarmbakterier spelar in? (…) Flera tarmbakterier som påverkar Efter att ha studerat blod och avföringsprover från 674 Malmöbor lyckades forskarna identifiera 19 olika metaboliter som kunde kopplas till BMI (body mass index). Starkast koppling hade så kallade glutamat och BCAA som i sin tur hade kopplingar till fyra olika tarmbakterier (Blautia, Dorea och Ruminococcus inom familjen Lachnospiraceae, och SHA 98). – Den största bidragande orsaken till skillnader i BMI, var skillnader i nivån av glutamat och BCAA vilket tyder på att metaboliterna och tarmbakterierna samspelar, snarare än att de är oberoende av varandra, säger Marju Orho-Melander, professor i genetisk epidemiologi vid Lunds universitet. (netdoktor.se 23.2.2018).)

– Hvordan mikrobiomet kan fremme metabolsk syndrom og fedme.

(Anm: How the Microbiome Might Promote Metabolic Syndrome and Obesity. Anthony L. Komaroff, MD reviewing Perry RJ et al. Nature 2016 Jun 9. Acetate might be the pivotal molecule. Certain phyla of gut bacteria are more common in patients with metabolic syndrome, obesity, or both (NEJM JW Gen Med Nov 15 2013 and Nature 2013; 500:541). A series of experiments in rats provides strong evidence for metabolic and physiologic mechanisms that explain this correlation. (…) Comment If the results of these rat studies prove to be applicable to humans, three new targets for preventing metabolic syndrome and obesity have been identified: modification of the gut microbiome, lowering acetate production in the gut, and parasympathetic blockade. NEJM 2017 (July 14, 2016).)

- Nye bevis på at bakterier kan være en årsak til magekreft.

(Anm: New Evidence That Bacteria Might Be a Cause of Colon Anthony L. Komaroff, MD reviewing Bullman S et al. Science 2017 Dec 15. Could an antibiotic be a cure for cancer? In 2011, investigators reported that Fusobacteria often were found in colon cancer tissue (NEJM JW Gen Med Dec 1 2011 and Genome Res 2012; 22:292). Although the bacteria might just be innocent bystanders, they also could be causal agents for colon cancer, as Helicobacter pylori can be for gastric carcinoma. (…) Comment This remarkable study provides evidence that some cases of colon cancer — particularly right-sided lesions — might be caused by infection with Fusobacteria. This study even suggests that such tumors might be prevented and treated by antimicrobial agents, although proving that hypothesis obviously will require further study. NEJM 2017 (Jan 18, 2018).)

(Anm: Analysis of Fusobacterium persistence and antibiotic response in colorectal cancer. Science. 2017 Dec 15;358(6369):1443-1448.)

– Tarmmikrobiom kan fremme kreft i bukspyttkjertelen ved å indusere immunundertrykkelse. (- "Dysbiose [ubalanse] i tarmmikrobiomet kan potensielt brukes som biomarkør for å definere en høyrisiko-befolkning," ifølge Saxena.) (- Forskerne fant også at kombinering av antimikrobiell behandling med anti-PD1 immunterapi resulterte i økt CD4 + og CD8 + T-celleaktivering hos mus, noe som tyder på at en slik kombinasjon er et potensielt behandlingsalternativ for adenokarsinom bukspyttkjertelkanal.)

(Anm: Gut microbiome may promote pancreatic cancer by inducing immune suppression. Bottom Line: Bacterial load was significantly higher in pancreatic tumor samples from patients with pancreatic ductal adenocarcinoma compared with pancreatic tissue from normal individuals, and in studies using mice, eliminating certain "bad" bacteria slowed the growth of pancreatic cancer, reversed immune suppression, and upregulated the immune checkpoint protein PD1. Journal in Which the Study was Published: Cancer Discovery, a journal of the American Association for Cancer Research. (…) "The dysbiosis [imbalance] in the gut microbiome can potentially be used as a biomarker to define a high-risk population," noted Saxena. Among the more abundant strains of bacteria found in pancreatic cancer patients were Proteobacteria, Bacteroidetes, and Firmicutes. (…) Reintroduction of bacteria in antimicrobial treated mice reversed the tumor protection and reduced the immunogenicity of the tumors, suggesting that the microbiome promotes pancreatic ductal adenocarcinoma by inducing immune suppression in the tumor. The researchers also found that combining antimicrobial treatment with an anti-PD1 immunotherapy resulted in enhanced CD4+ and CD8+ T-cell activation in mice, suggesting that such a combination is a potential treatment option for pancreatic ductal adenocarcinoma. (medicalnewstoday.com 22.3.2018).)

- Pancreatic cancer cells are 'addicted' to key protein.

(Anm: Pancreatic cancer cells are 'addicted' to key protein. New research finds that the cancer cells in a particularly aggressive form of pancreatic cancer rely heavily on a key protein to grow and spread. The findings may soon lead to new treatments and prevention strategies. (…) Timothy Somerville, a postdoctoral fellow in Prof. Vakoc's laboratory, is the lead author of the new paper, which was recently published in the journal Cell Reports. (medicalnewstoday.com 14.11.2018).)

- Frykter kreft-rammede vil dø av bagatellmessige infeksjoner. – Hva hjelper det med revolusjonerende livsforlengende immunterapipreparater, hvis pasientene dør av en ukomplisert bakteriell infeksjon? spør Kreftforeningen. (- Fire råd.)

(Anm: Frykter kreft-rammede vil dø av bagatellmessige infeksjoner. – Hva hjelper det med revolusjonerende livsforlengende immunterapipreparater, hvis pasientene dør av en ukomplisert bakteriell infeksjon? spør Kreftforeningen. Det blir stadig mer avanserte kreftmedisiner, men det er ikke nok. Én av fem kreftpasienter trenger antibiotika i forbindelse med behandlingen. Kreftforeningen minner oss alle på ansvaret med å begrense antibiotikaresistens. Feil bruk av antibiotika kan føre til utvikling av resistente bakerier og til at antibiotika ikke lenger har effekt. Kreftforeningen la vekt på temaet i forbindelse med markeringen av Verdens kreftdag søndag. Kreftforeningens nye Vitensenter åpnet i helgen i Oslo sentrum. Antibiotikaresistens og trusselen mot folkehelsen var er tema for utstilling på senteret. (…) Fire råd Kreftforeningen bruker anledningen til å minne oss alle om å gjøre det vi kan for å bremse problemet. - Vask hendene. God håndvask forebygger smitte. - Si ja til vaksine. Med vaksine blir færre syke. - Ikke etterspør antibiotika unødvendig. Ha tillit til legens anbefaling. - Engasjer deg i saken, legg press på politikere og spre budskapet videre. (nettavisen.no 4.2.2018).)

- Skremselspropaganda på NRK. (- Hva slags skremselspopaganda er dette? Spikeren på hodet — spikeren i kista Særs treffende, dessverre.)

(Anm: Skremselspropaganda på NRK | Ingeborg Senneset. Bakterier utvikler resistens raskere enn forskerne utvikler nye antibiotika. Det er et kappløp mot døden, og vi er i ferd med å tape. Statskanalen forsøker å gjøre søndagsmiddagen vanskelig å svelge når de sammen med en personlig leukemi-historie serverer skremsler i beste sendetid. (…) Interesseorganisasjonen Kreftforeningen får i samme innslag fremme sitt budskap om at stadig flere vil risikere å dø av kreft, i stedet som i dag, at de fleste overlever. (…) Hva slags skremselspopaganda er dette? Spikeren på hodet — spikeren i kista Særs treffende, dessverre. De kunne faktisk tatt mye hardere i. Bakteriene utvikler resistens raskere enn forskerne utvikler nye antibiotika. Det er et kappløp mot døden, og vi er i ferd med å tape. (…) Vi trenger nye antibiotika. Men det koster Fem professorer skrev i fjor at «vi må utvikle nye antibiotika, og dette krever store investeringer over lang tid. Men grunnforskningen er underprioritert». (aftenposten.no 5.2.2018).)

- Fremtidens medisin: Dette er de mest lovende behandlingene.

(Anm: Fremtidens medisin: Dette er de mest lovende behandlingene. GJENNOMBRUDDET: Forsker Jean Bennett sluttet aldri å håpe på at genterapi en dag ville fungere. Behandlingen hun har utviklet vil mest trolig revolusjonere feltet i 2018. (…)  – Teknologien vil forandre måten vi behandler pasienter på i fremtiden, sier overlege og onkolog ved Philadelphia Children’s Hospital, Dr. Stephan Grupp, til VG. Han er blant legene som har utviklet verdens første godkjente genterapibehandling mot kreft. VG har tidligere skrevet om 12 år gamle Emily Whitehead, som lever i dag takket være denne behandlingen. (…) – Dette er et felt med potensiale til å knekke noe av de virkelige viktige kodene innen medisin, og som kan gi oss behandlingsformer mot sykdommer vi før ikke hadde muligheten til å behandle, sier professor ved NTNU og nestleder i Bioteknologirådet, Bjørn Kåre Myskja. (…) Så langt er to genterapibehandlinger mot kreft godkjent av FDA. De kan du lese om her og her. Søknaden om godkjennelse i Europa vil bli behandlet av europeiske helsemyndigheter (EMA) til neste år. (vg.no 22.1.2018).)

- Konklusjoner: Annengenerasjons antipsykotika forårsaker signifikant flere endringer i metabolske parametere, og øker risikoen for å utvikle metabolsk syndrom og tilhørende lidelser som diabetes mellitus type II og cerebrovaskulære ulykker.

(Anm: Konklusjoner: Annengenerasjons antipsykotika forårsaker signifikant flere endringer i metabolske parametere, og øker sjansene for å utvikle metabolsk syndrom og tilhørende lidelser som diabetes mellitus type II og cerebrovaskulære ulykker. (Conclusions: Second-generation antipsychotics cause significantly more changes in the metabolic parameters, increasing the chances of developing metabolic syndrome and associated disorders like diabetes mellitus type-II and cerebrovascular accidents. Indian J Psychiatry. 2011 Apr-Jun; 53(2): 128–133.)

- Annengenerasjons antipsykotika (SGA) og risiko for kronisk nyresykdom (CKD).

(Anm: Annengenerasjons antipsykotika (SGA) og risiko for kronisk nyresykdom (CKD) ved skizofreni: populasjonsbasert nøstet kasus-kontroll-studie. (- Konklusjoner. Denne studien antyder relasjon mellom bruk av SGA og risiko for CKD. BMJ Open 2018;8:e019868.)

- Han fikk skizofreni. Han fikk kreft. Og så ble han helbredet.

(Anm: - Han fikk skizofreni. Han fikk kreft. Og så ble han helbredet. (He Got Schizophrenia. He Got Cancer. And Then He Got Cured. A bone-marrow transplant treated a patient’s leukemia — and his delusions, too.) (…) En nyere casestudy omhandler hvordan en kvinnes psykotiske symptomer - hun hadde schizoaffektiv sykdom, som kombinerer symptomer på schizofreni og en stemningsforstyrrelse som depresjon - forsvant etter en alvorlig infeksjon med høy feber. (nytimes.com 29.9.2018).)

(Anm: Bruk av annengenerasjons antipsykotiske legemidler øker parametre for metabolsk syndrom. (dgnews.docguide.com 17.3.2016).

- Metabolsk syndrom og risiko for kreft. En systematisk gjennomgang og meta-analyse. (- Konklusjoner. Metabolisk syndrom er forbundet med økt risiko for vanlige kreftformer, for enkelte kreftformer er risikoen forskjellig mellom kjønn, populasjoner og definisjoner av metabolsk syndrom.)

(Anm: Metabolic Syndrome and Risk of Cancer. A Systematic Review and Meta-analysis. Abstract Objective—Available evidence supports the emerging hypothesis that metabolic syndrome may be associated with the risk of some common cancers. We did a systematic review and meta-analysis to assess the association between metabolic syndrome and risk of cancer at different sites. Conclusions—Metabolic syndrome is associated with increased risk of common cancers; for some cancers, the risk differs betweens sexes, populations, and definitions of metabolic syndrome. Diabetes Care. 2012;35(11):2402-2411.)

- Hyppigheten av kreft var (...) signifikant høyere i undergruppen antipsykotika (p = 0,05) etter enn før medisinering.

(Anm: Hyppigheten av kreft var (...) signifikant høyere i undergruppen antipsykotika (p = 0,05) etter enn før medisinering. Forbindelse mellom legemidler for oppmerksomhetssvikt/hyperaktivitet-lidelser og kreft. (The association between medication for attention-deficit/hyperactivity disorder and cancer. J Child Adolesc Psychopharmacol. 2013 Apr;23(3):208-13.)

- Fluoksetin (Prozac; SSRI) og mitokondriene: En gjennomgang av de toksikologiske aspekter. (- Fluoksetin induserer også bivirkninger, som for eksempel angst, seksuell dysfunksjon, søvnforstyrrelser, og gastrointestinale svekkelser. (...) På den annen side har inntak av fluoxetin blitt assosiert med økt risiko for kreft.

(Anm: Fluoksetin (Prozac; SSRI) og mitokondriene: En gjennomgang av de toksikologiske aspekter. (- Fluoksetin induserer også bivirkninger, som for eksempel angst, seksuell dysfunksjon, søvnforstyrrelser, og gastrointestinale svekkelser. (...) På den annen side har inntak av fluoxetin blitt assosiert med økt risiko for kreft. Likevel forblir data motstridende og ingen konklusjoner er trukket.) (Fluoxetine and the mitochondria: A review of the toxicological aspects. (Fluoksetin og mitokondriene: En gjennomgang av de toksikologiske aspekter. (...) On the other hand, fluoxetine intake has been associated with increased cancer risk.) Toxicol Lett. 2016 Jul 5. pii: S0378-4274(16)32264-0.)

(Anm: Dopaminmangel: Hva du trenger å vite. (Dopamine deficiency: What you need to know) (medicalnewstoday.com 17.1.2018).)

- Kan vi klandre våre gener for somling (nøling, sendrektighet)? (- Tidligere studier har allerede knyttet økte dopaminnivåer til impulsiv atferd.)

(Anm: Kan vi klandre våre gener for somling (nøling, sendrektighet)? (Can we blame procrastination on our genes?) (…) Dopamin - en kjemisk budbringer som spiller en rolle i hjerneprosesser som oppmerksomhet, hukommelse og motivasjon. (…) Tidligere studier har allerede knyttet økte dopaminnivåer med impulsiv atferd. (medicalnewstoday.com 21.7.2019).)

- Dopaminerg basis for signalisering av oppdateringer på hva man tror, men ikke på overraskelser (meningsløs informasjon), og linken til paranoia. (- Våre resultater kaster nytt lys over den rolle som dopamin har på beslutninger for å forstå psykotiske lidelser som skizofreni, hvor dopaminfunksjonen er forstyrret.)

(Anm: Dopaminergic basis for signaling belief updates, but not surprise, and the link to paranoia Significance To survive in changing environments animals must use sensory information to form accurate representations of the world. Surprising sensory information might signal that our current beliefs about the world are inaccurate, motivating a belief update. Here, we investigate the neuroanatomical and neurochemical mechanisms underlying the brain’s ability to update beliefs following informative sensory cues. Using multimodal brain imaging in healthy human participants, we demonstrate that dopamine is strongly related to neural signals encoding belief updates, and that belief updating itself is closely related to the expression of individual differences in paranoid ideation. Our results shed new light on the role of dopamine in making inferences and are relevant for understanding psychotic disorders such as schizophrenia, where dopamine function is disrupted. (…) Abstract (…) We show that the magnitude of belief updates about task structure (meaningful information), but not pure sensory surprise (meaningless information), are encoded in midbrain and ventral striatum activity. Using PET we show that the neural encoding of meaningful information is negatively related to dopamine-2/3 receptor availability in the midbrain and dexamphetamine-induced dopamine release capacity in the striatum. Trial-by-trial analysis of task performance indicated that subclinical paranoid ideation is negatively related to behavioral sensitivity to observations carrying meaningful information about the task structure. The findings provide direct evidence implicating dopamine in model-based belief updating in humans and have implications for understating the pathophysiology of psychotic disorders where dopamine function is disrupted. PNAS October 23, 2018 115 (43) E10167-E10176; published ahead of print October 8, 2018.)

- Behandling med antidepressiva og risiko for demens. (- KONKLUSJON: Forekomsten av demens hos pasienter er assosiert med bruk av antidepressiva.)

(Anm: Behandling med antidepressiva og risiko for demens: En populasjonsbasert, retrospektiv case-control studie. (…) KONKLUSJON: Forekomsten av demens hos pasienter er assosiert med bruk av antidepressiva. (CONCLUSIONS: The incidence of dementia in patients is associated with antidepressant medication use.) J Clin Psychiatry. 2016 Jan;77(1):117-22.)

- Antikolinerge legemidler og risiko for demens: Case-control studie. (- Antikolinerge legemidlers link til demens krever vaktsomhet (årvåkenhet) hos eldre. FRA BMJ - Antidepressiva, urologiske- og antiparkinsonslegemider med klar (absolutt) antikolinerg aktivitet var forbundet med økt risiko for demens så lenge som 20 år etter eksponering i en stor observasjonsstudie publisert i BMJ.)

(Anm: Anticholinergic drugs and risk of dementia: case-control study. Abstract Objectives To estimate the association between the duration and level of exposure to different classes of anticholinergic drugs and subsequent incident dementia. (…) Conclusions A robust association between some classes of anticholinergic drugs and future dementia incidence was observed. (…) Prescriptions at 15-20 years before a diagnosis of dementia for antidepressant and urological drugs with an ACB score of 3 remained consistently significantly associated with dementia incidence with odds ratios of 1.19 (1.10 to 1.29) and 1.27 (1.09 to 1.48) respectively. However, for antidepressants with an ACB score of 1, the association with dementia increased for prescriptions given in periods closer to a diagnosis of dementia. Similarly, the negative association between gastrointestinal drugs and dementia was not seen for exposures 15-20 years before the index date. BMJ 2018;361:k1315 (Published 25 April 2018).)

(Anm: Dopamin i det mediale amygdala-nettverk formidler menneskelige bånd (bindinger) (Dopamine in the medial amygdala network mediates human bonding.) Abstract Research in humans and nonhuman animals indicates that social affiliation, and particularly maternal bonding, depends on reward circuitry. Although numerous mechanistic studies in rodents demonstrated that maternal bonding depends on striatal dopamine transmission, the neurochemistry supporting maternal behavior in humans has not been described so far. Proc Natl Acad Sci U S A. 2017 Feb 13. pii: 201612233.)

- Hvorfor skjuler denne bakterie seg i menneskelige tumorer?

(Anm: Why Is This Bacterium Hiding in Human Tumors? Whether Fusobacterium nucleatum causes colon tumors is unknown. But a new study hints that it may be “an integral part of the cancer.” A mysterious bacterium found in up to half of all colon tumors also travels with the cancer as it spreads, researchers reported on Thursday. Whether the bacterium, called Fusobacterium nucleatum, actually plays a role in causing or spurring the growth of cancer is not known. But the new study, published in the journal Science, also shows that an antibiotic that squelches this organism slows the growth of cancer cells in mice. (nytimes.com 19.1.2018).)

- Ny forskning: Asparagin kan påvirke spredning av brystkreft.

(Anm: Ny forskning: Asparagin kan påvirke spredning av brystkreft. Hva slags mat du spiser kan påvirke hvordan en brystkreftsvulst vokser og sprer seg dersom du er rammet, viser en forskningsstudie publisert i det britiske naturvitenskaplige tidsskriftet Nature.  Studien som er gjort på mus viste at en ondsinnet brystsvulst slet uten næringsstoffet asparagin. Asparagin er en aminosyre - en byggestein for protein - og har fått sitt navn fra asparges. Stoffet finnes i blant annet asparges, fjærfe og sjømat, skriver BBC, som omtaler studien onsdag kveld. (…) Videre forskning, blant annet forsøk på mennesker, må til for å bekrefte funnene i studien. (nettavisen.no 7.2.2018).)

(Anm: Asparagus amino acid helps deadly breast cancer to spread(medicalnewstoday.com 8.2.2018).)

- Kan denne eksperimentelle 'oppskriften' bekjempe tykktarmskreft? Forskere eksperimenterer med konstruert probiotika og korsblomstret grønnsaker i et forsøk på å bane vei for et mer effektivt våpen mot magekreft.

(Anm: Could this experimental 'recipe' fight colon cancer? Researchers are experimenting with engineered probiotics and cruciferous vegetables in an effort to pave the way to a more effective weapon against colorectal cancer. (…) Survival rates following treatment for this type of cancer are generally encouraging; 64.9 percent of patients have a long-term survival rate. (…) Their results were reported earlier this week in the journal Nature Biomedical Engineering. (…) Dr. Ho and his colleagues focused on Escherichia coli Nissle, which is a non-pathogenic (meaning non-disease-causing) microbe. They genetically engineered this E. coli strain into a probiotic that would be able to bind to a protein found in colorectal cancer cells. Thus, an enzyme called myrosinase would be produced. Myrosinase can then be used to convert glucosinolate, which is a component found in cruciferous vegetables, into a by-product called sulphoraphane, which, researchers have shown, can have a protective effect against cancer cells. Dr. Ho and colleagues were hoping that the sulphoraphane thus produced would interact with the cancer cells surrounding it and annihilate them. (medicalnewstoday.com 14.1.2018).)

(Anm: Tannleger, tannhelse, hukommelse etc. (munnhulen er kroppens speil). (mintankesmie.no/).)

- E. coli-toksin (giftstoff) linket til inflammatorisk tarmsykdom.

(Anm: E. coli-toksin (giftstoff) linket til inflammatorisk tarmsykdom. (E. coli toxin linked with inflammatory bowel disease.) Ny forskning tyder på at et toksin produsert av bakterien E. coli kan være det som utløser betennelse ved inflammatorisk tarmsykdom. (- Forskerne fant at microcin B17 faktisk induserer tarmbetennelse in vivo. Denne betennelsen var avhengig av CD1d-proteiner. CD1d-proteiner er molekyler som "formidler presentasjonen av primært lipid- og glykolipidantigener" til T-celler - en type hvite blodlegemer som spiller en nøkkelrolle ved immunitet. Prof. Maxwell forklarer funnene videre og sier "bakteriene som bor i oss har stor innvirkning på velvære." (medicalnewstoday.com 19.5.2018).)

–  Tykktarmkreft: Kan proinflammatoriske dietter øke risikoen? Ifølge ny forskning har raffinerte korn –  slike man bruker til å lage pasta - og grønnsaker som tomater –  høye nivåer av proinflammatoriske markører.

(Anm: Colon cancer: Could proinflammatory diets raise risk? According to new research, refined grains — such as the ones used to make pasta — and vegetables such as tomatoes have high levels of proinflammatory markers. New research published in the journal JAMA Oncology explores the link between inflammation-inducing diets and the risk of developing colon cancer. The study was led by Fred K. Tabung, Ph.D., of the Harvard T.H. Chan School of Public Health in Boston, MA. Tabung and team started from the observation that inflammation is known to contribute to cancer in general and colorectal cancer in particular — a fact well-documented by researchers. So, they wondered whether proinflammatory diets would have a similar effect on the risk of colon cancer. To investigate this, they assessed the inflammatory components of diets using an empirical dietary inflammatory pattern (EDIP) score. (medicalnewstoday.com 19.1.2018).)

(Anm: Pasta er et næringsmiddelprodukt, som vanligvis er lagd av en deig av hvete (vanlig hvete eller durumhvete) vann og salt, men kan også være tilsatt andre ingredienser for å gi farge og smak til pastaen, eller andre egenskaper. Mest vanlig er det å tilsette egg. (no.wikipedia.org).)

(Anm: Astmaspray kan gi munnsopp. (…) Noen er mer plaget av dette enn andre, men du merker det ved at det svir, blir ømt, du blir rød, får sår i munnen og et hvitt belegg på tungen, opplyser Grethe Amdal, seniorrådgiver i Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) til NRK.no. (…) Har du en kraftig immunsvikt som hiv/aids, vil dette spre seg nedover i spiserøret, hvilket er meget ubehagelig, fortsetter han.(…) Munnen avslører sykdom. (…) Han oppfordrer til å oppsøke tannlegen hvis du har sår i munnhulen som ikke går bort. Det kan være ufarlige hudsykdommer, men også noe mer alvorlig, som kreft. (nrk.no 13.5.2011.)

(Anm: With leukoplakia (loo-koh-PLAY-key-uh), thickened, white patches form on your gums, the insides of your cheeks, the bottom of your mouth and, sometimes, your tongue. (…) Most leukoplakia patches are noncancerous (benign), though some show early signs of cancer. Cancers on the bottom of the mouth can occur next to areas of leukoplakia. And white areas mixed in with red areas (speckled leukoplakia) may indicate the potential for cancer. So it's best to see your dentist or primary care professional if you have unusual, persistent changes in your mouth. (mayoclinic.org 17.5.2017).)

(Anm: Eye Cancers and Their Warning Signs. Eye Cancers and Their Warning Signs. You can get cancer anywhere in your eye and even on your eyelid. We explain the different types, describe their symptoms, and show you what they look like. (webmd.com 2.6.2017).)

(Anm: How do cancer cells start to spread? Study sheds light (medicalnewstoday.com 22.11.2017).)

- Økende resistans mot soppdrepende legemidler "et globalt problem". Forskere advarer om at nivåer av resistens mot behandlinger mot soppinfeksjoner vokser, noe som kan føre til flere sykdomsutbrudd. (- "Utvikling av resistans mot antisopplegemidler har i stor grad gått under radaren, men uten at man griper inn vil sopptilstander som påvirker mennesker, dyr og planter bli stadig vanskeligere å bekjempe.")

(Anm: Growing resistance to antifungal drugs 'a global issue'. Scientists are warning that levels of resistance to treatments for fungal infections are growing, which could lead to more outbreaks of disease. Intensive-care and transplant patients and those with cancer are most at risk because their immune systems cannot fight off the infections. Writing in Science, researchers said new treatments were urgently needed. Fungal infections had some of the highest mortality rates of infectious diseases, an expert said. An international team, led by researchers from Imperial College London and the University of Exeter, found a huge increase in resistance to antifungal drugs worldwide over the past 30-40 years. (…) 'Under the radar' Prof Sarah Gurr, from the University of Exeter, said: "Emerging resistance to antifungal drugs has largely gone under the radar, but without intervention, fungal conditions affecting humans, animals and plants will become increasingly difficult to counteract." Prof Gordon Brown, director of the Medical Research Council Centre for Medical Mycology, said some fungal infections had mortality rates of more than 50%. He said: "Given the high rates of mortality of these infections, these disturbing trends suggest that even our limited ability to treat these diseases is being severely compromised." Prof Brown said we were also seeing the rise of new multidrug-resistant fungi such as Candida auris. Candida auris is responsible for increasing rates of invasive fungal infections in hospitals around the world - but there are very few treatments for it. The review said it was resistant to all antifungal drugs and "presents a threat to intensive-care units" because it could survive normal efforts at decontamination. (bbc.com 18.5.2018).)

(Anm: Worldwide emergence of resistance to antifungal drugs challenges human health and food security. Science 2018;360(6390):739-742 (18 May 2018).)

- Antisopplegemidler dreper slumrende kolorektale kreftceller. Tarmkreft (i tykktarm eller endetarm) er den fjerde vanligste diagnostiserte typen kreft i USA. Selv om ulike behandlinger er tilgjengelige for det er enkelte tumorceller terapieresistente.

(Anm: Antifungal drug kills dormant colorectal cancer cells. Colorectal cancer is the fourth most commonly diagnosed type of cancer in the United States. Though various treatments are available for it, certain tumor cells are therapy-resistant. Now, research suggests that an antifungal drug may be effective against these persistent cells. The drug itraconazole is typically used in the treatment of fungal infections. These can include certain types of vaginal yeast (vulvovaginal candidiasis) and fungal infections on the hands and feet (Tinea pedis and Tinea manuum). But researchers from the Cancer Research UK Cambridge Institute have suggested a brand new use for this substance — namely, as a treatment that is able to eliminate dormant tumor cells in colorectal cancer. (medicalnewstoday.com 3.6.2018).)

- Tarmmikrober i kombinasjon årsak til tykktarmkreft, antyder studie.

(Anm: Gut Microbes Combine to Cause Colon Cancer, Study Suggests. A colored electron micrograph showing colon tissue with cancer in yellow, blood cells in red, mucus in blue and bacteria in light green. A study links colon cancer with two types of bacteria, which may fuel the growth of tumors. Two types of bacteria commonly found in the gut work together to fuel the growth of colon tumors, researchers reported on Thursday. Their study, published in the journal Science, describes what may be a hidden cause of colon cancer, the third most common cancer in the United States. The research also adds to growing evidence that gut bacteria modify the body’s immune system in unexpected and sometimes deadly ways. The findings suggest that certain preventive strategies may be effective in the future, like looking for the bacteria in the colons of people getting colonoscopies. (…) Two types of bacteria, Bacteroides fragilis and a strain of E. coli, can pierce a mucus shield that lines the colon and normally blocks invaders from entering, the researchers found. Once past the protective layer, the bacteria grow into a long, thin film, covering the intestinal lining with colonies of the microbes. E. coli then releases a toxin that damages DNA of colon cells, while B. fragilis produces another poison that both damages DNA and inflames the cells. Together they enhance the growth of tumors. (…) Antibiotics will probably do more damage than good.” The drugs kill a wide variety of bacteria in gut, he added, many of which are needed for health. (nytimes.com 1.2.2018).)

– Ny blodprøve kan bidra til å oppdage åtte vanlige kreftformer før de sprer seg.

(Anm: New blood test could help detect eight common cancers before they spread. Researchers believe CancerSEEK will save thousands of lives and hope it will be widely available in a few years. Researchers have said a groundbreaking new blood test that can detect eight common types of cancer before they spread will save countless lives. (…) The test was able to detect tumours about 70% of the time on average in more than 1,000 patients with early-stage cancer. Crucially, it did so before the cancers had spread, giving patients the best chance of beating the disease. It works by looking for mutated DNA that dying cells shed into the blood, and protein biomarkers associated with bowel, breast, liver, lung, oesophageal, ovarian, pancreatic and stomach cancer. (…) “For the first time we’re seeing a potential for a blood test that can screen for many types of nasty cancers that up until now, we’ve had to wait until symptoms [arise] and diagnose quite late,” Gibbs told the ABC. It has proved effective in detecting cancers, such as pancreatic cancer, that often result in few if any symptoms until the disease is well advanced, often meaning death for the patient. (theguardian.com 19.1.2018).)

(Anm: Focus on an unusual rise in pancreatic cancer incidence in France. (…) Conclusion: Pancreatic cancer incidence and mortality exhibited diverging trends. Incidence increased over the last 30 years in France whereas mortality did not vary in men and moderately increased in women. Incidence remained lower than mortality up to 2002. One cannot exclude the possibility that a similar trend may appear in other countries. Etiological studies are required to further explain this increase.Int J Epidemiol. 2017 Dec 1;46(6):1764-1772.)

- Ny blodprøve kan avsløre nesten alle typer kreft. Danske forskere har utviklet én blodprøve som skal kunne avsløre en rekke forskjellige kreftformer.

(Anm: Ny blodprøve kan avsløre nesten alle typer kreft. Danske forskere har utviklet én blodprøve som skal kunne avsløre en rekke forskjellige kreftformer. Metoden forskere ved Københavns universitet nå har utviklet er beskrevet i tidsskriftet Nature Communications. Én enkel blodprøve skal kunne avsløre nesten alle former for kreft på et tidlig stadium.  - Bare det er tre kreftceller i en prøve så kan vi faktisk finne dem, forteller professor Ali Salanti ved Københavns Universitet til DR.dk. (nettavisen.no 16.8.2018).)

- Fremskritt i fekal DNA-test for screening av intestinal kreft (i tykktarm eller endetarm): En litteraturgjennomgang for primærhelsetjenesten.

(Anm: Advances in Faecal DNA Testing for Colorectal Cancer Screening: A Literature Review for Primary Care Providers. Abstract Recent epidemiological data gathered by the Centers for Disease Control and Prevention (CDC) suggest that colorectal cancer (CRC) is the second leading cause of cancer-related deaths in the USA. Clinicians currently use five types of test to screen for CRC. Two of these five types, the DNA stool test and the faecal occult blood test, are non-invasive. (…) Need for Further Research There is still a great need for research in this area. To date, there have been no randomised controlled trials that compare different screening tests, such as colonoscopy and DNA stool-based tests, to one another; only studies that test the reliability, sensitivity, and specificity of specific screening tests have been performed. Because of this, it is difficult to know which tests are the most effective. Analysing long-term outcomes, including morbidity and mortality, is necessary to assess the role of multi-target sDNA testing. EMJ. 2018;3[1]:84-89.)

(Anm: Fekal. (…) BETYDNING OG BRUK som hører til eller har med avføring å gjøre. SITAT - overføring av fekal forurensning til miljøet skjer hovedsakelig via urenset avløpsvann (kloakk), slam som ikke er tilstrekkelig hygienisert, husdyrgjødsel og fekalier fra fugler og kjæledyr (hunder og katter) (Nationen 16.06.2011/26) (naob.no).)

(Anm: Ny test kan forutsi om du får kreft - ti år før du får diagnosen. Forskere har oppdaget en sammenheng mellom telomerene og utviklingen av kreft. (…) En «beskyttende» kapsel, kalt telomer, sitter på endene av kromosomene og hindrer at DNA skades. De kan sammenlignes med den ekstra harde tuppen på en skolisse, som hindrer at lissene flises opp. Telomerene forvitres betraktelig raskere hos de som sener får kreft, viser studien. De er kortere enn de burde være, og blir stadig kortere til rundt fire år før kreften utvikles. Alle personene i studien som hadde forkortete telomer, utviklet senere kreft. (side.no 1.5.2015).)

(Anm: Cystitis in Men. Cystitis is the term used to describe inflammation of the bladder. Its roots are in the Greek terms “cyst,” meaning bladder and “itis,” meaning inflammation. This inflammation is usually caused by infection, although it can also be caused by irritation or damage. (news-medical.net 9.5.2017).)

(Anm: Oppdager du denne streken på neglen din, må du ringe legen umiddelbart. (…) I et innlegg som nå spres på Facebook, forteller neglestylist Jean Skinner fra Uckfield i England at kvinnen hadde en sort strek på neglen. (…) – Hun ringte meg i dag for å fortelle meg at ja, det var en svært aggressiv melanom som allerede har spredt seg til lymfeknutene. Prognosene hennes er ikke gode, skriver Skinner. (…) Alvorlig, men sjelden Presserådgiver Arild Domaas i Kreftforeningen sier til TV 2 at kreft under tå- eller fingernegl er en alvorlig, men sjelden kreftform. (…) Føflekkreft: Føflekkreft kan oppstå overalt på kroppen, både på hud, slimhinner, lymfeknuter, øyne og under negler. (tv2.no 24.8.2017).)

– 4 av 10 kreftformer kan avverges med enkle livsstilsendringer.

(Anm: 4 in 10 cancers preventable by adopting simple lifestyle changes. In a new research that comes via the American Cancer Society, it has been seen that over 40 percent of all cancers and nearly one in two cancer deaths can be prevented by incorporating simple lifestyle changes in daily routines. The study titled, “Proportion and number of cancer cases and deaths attributable to potentially modifiable risk factors in the United States” was published in CA: Cancer Journal for Clinicians led by authors Farhad Islami, Ann Goding Sauer, Kimberly D Miller and colleagues. (news-medical.net 28.11.2017).)

- Kreft: 42 prosent av tilfellene med risikofaktorer du kan endre. En stor ny studie fra American Cancer Society lager liste over risikofaktorer for ulike typer kreft.

(Anm: Cancer: 42 percent of cases down to risk factors you can change. A large new study from the American Cancer Society inventories the risk factors for various types of cancer. Those findings shed much-needed light on the proportion of cancers that could be prevented by making the necessary lifestyle changes. The new research examined a total of 1,570,975 cancer cases, 587,521 of which resulted in death. During the analysis, 26 cancer types and 17 risk factors were analyzed. These 17 risk factors are called "modifiable" because people can take active measures to change them. In the new study, such factors included: - alcohol intake - smoking (both first- and second-hand) - excess body weight - a low content of fiber in one's diet - the consumption of processed red meat - a low intake of fruit and vegetables - ultraviolet (UV) radiation - low calcium - a lack of physical activity. (medicalnewstoday.com 21.11.2017).)

- Trening kan øke levetiden etter behandling med brystkreft. (- Mange mennesker vet ikke at dødsårsak nr. 1 for overlevende etter brystkreft er hjertesykdom, ikke kreft, sier hovedforfatter Christina Dieli-Conwright, og forklarer hvorfor vanlig trening kan bidra til å øke forventet levealder.)

(Anm: Exercise may increase lifespan after breast cancer treatment. A new study explains how aerobic and resistance exercise can increase life expectancy for individuals who have successfully finished breast cancer treatment. (…) The life expectancy following treatment for this type of cancer is quite good, with a 5-year survival rate of 89.7 percent. However, cancer treatment is often associated with the onset of metabolic syndrome, a cluster of related conditions including heart disease, hypertension, obesity, high blood sugar, and insulin resistance. Metabolic syndrome has also been linked to a poorer survival rate among breast cancer survivors. (…) "Many people don't know the No. 1 cause of death for breast cancer survivors is heart disease, not cancer," says lead author Christina Dieli-Conwright, explaining why regular exercise might help to increase life expectancy. The study's findings were published yesterday in the Journal of Clinical Oncology. (…) 'Exercise is a form of medicine' "In breast cancer patients, metabolic syndrome is exacerbated by obesity, a sedentary lifestyle and receipt of chemotherapy," Dieli-Conwright explains. (medicalnewstoday.com 23.1.2018).)

(Anm: Trening er best for å redusere tilbakefall av brystkreft. Exercise is best for reducing breast cancer recurrence. The research was conducted by Dr. Ellen Warner, of the Sunnybrook Health Sciences Centre in Canada, in collaboration with coauthor Dr. Julia Hamer, and the findings were published in the Canadian Medical Association Journal (CMAJ). (medicalnewstoday.com 22.2.2017).)

(Anm: Connection between heart disease and cancer treatment. Advances in cancer treatment have resulted in a growing number of cancer survivors. However, powerful treatments such as chemotherapy, radiation treatments and some cancer drugs are not without their risks, including the potential for serious, long-term damage to the heart. To mitigate these risks, specialists from cardiology and oncology often collaborate when treating cancer patients. This joining of clinical forces is known as cardio-oncology. (news-medical.net 24.2.2018).)

(Anm: Fysisk trening (aktivitet / løping / jogging). (mintankesmie.no).)

- Cancer i sköldkörtel och tungbas ökar.

(Anm: Cancer i sköldkörtel och tungbas ökar. Drygt 60 000 personer diagnosticerades med cancer i Sverige under 2016, visar ny statistik från Socialstyrelsen. Sett under en längre tidsperiod har insjuknandet i cancer ökat, medan dödligheten långsamt minskar. Cancer i sköldkörtel och tungbas är två av de cancerformer som ökat mest under senare år. År 2016 rapporterades cirka 64 000 maligna tumörer hos drygt 60 000 personer till cancerregistret. Under perioden 1970-2016 har insjuknandet i cancer ökat, medan dödligheten långsamt minskar. (socialstyrelsen.se 18.12.2017).)

- Slike bryster har økt risiko for å utvikle brystkreft. Bryster med tett kjertelvev og mindre fettvev har betydelig høyere risiko for brystkreft. Likevel får ikke disse kvinnene mer oppfølging.

(Anm: Slike bryster har økt risiko for å utvikle brystkreft. Bryster med tett kjertelvev og mindre fettvev har betydelig høyere risiko for brystkreft. Likevel får ikke disse kvinnene mer oppfølging. Forskningen har kommet for kort, slår en ny doktorgrad fast. (…) Les også: Ti risikofaktorer for brystkreft (forskning.no 8.12.2017).)

- Avliver myter om kosthold og kreft. Grønnsaker, sukker, antioksidanttilskudd og fedme påvirker risiko for å utvikle kreft. (– Det anbefales heller ikke å drikke alkohol. Selv et lavt alkoholkonsum øker risikoen for å utvikle kreft.)

(Anm: Avliver myter om kosthold og kreft. Grønnsaker, sukker, antioksidanttilskudd og fedme påvirker risiko for å utvikle kreft. Å spise mye grønnsaker er det eneste som er bra for oss. (…) Det beste man kan gjøre for å forebygge livsstilsrelaterte sykdommer som kreft, diabetes og hjerte - og karsykdommer, er å spise et plantebasert kosthold med mye grønnsaker frukt, bær, fullkorn og fisk. – Man bør også begrense inntaket av rødt kjøtt, sukker, salt og energirike matvarer. Det anbefales at man spiser minst 500 gram frukt og grønnsaker om dagen, omtrent halvparten frukt og halvparten grønnsaker, sier Blomhoff. Han understreker at variasjon er nøkkelordet. (…) Litt alkohol knyttes til lavere risiko for noen hjerteproblemer, men det øker samtidig risikoen for å utvikle en kreftsykdom, advarer professoren. – Det anbefales heller ikke å drikke alkohol. Selv et lavt alkoholkonsum øker risikoen for å utvikle kreft. Skal man bruke alkohol bør inntaket begrenses, og det gjelder for absolutt alle former for alkohol, understreker Blomhoff. (abcnyheter.no 26.11.2017).)

(Anm: Alkohol (mintankesmie.no).)

(Anm: Sukkerindustrien (Big Sugar) (Kunstige søtningsmidler) (mintankesmie.no).)

(Anm: Skader og ulykker i Norge. 2500 dør og 300 000 behandles årlig på sykehus for skader. Mange alvorlige skader er knyttet til alkohol og andre rusmidler, fall og trafikk. (…) Hva er et forgiftningsdødsfall? (fhi.no 14.12.2016).)

– Koloskopirobot kan revolusjonere rutinemessig screening.

(Anm: Colonoscopy Robot Could Revolutionize Routine Screening. A new robot could enable hospitals to safely perform screening colonoscopies without expert supervision, which could help underserved or rural communities in the future. Researchers at the University of Nebraska-Lincoln have developed a prototype that could reduce pain and complications because the probe adapts its shape to the colon’s anatomy and reduces its deformation during the procedure. The study was published in the Journal of Medical Engineering & Technology (2017;41:223-236). (generalsurgerynews.com 2.12.2017).)

(Anm: Høringsuttalelse: Styringsstruktur og strategi for nasjonale screeningprogrammer Folkehelseinstituttet (FHI)ser det som svært positivt at det kommer forslag til en overordnet struktur og strategi for nasjonale screeningprogrammer. FHI stiller seg også svært positive til forslaget om at det bør etableres et Nasjonalt screeningråd. (helsedirektoratet.no 29.4.2015).)

(Anm: Health Screening Tests Every Woman Needs (medicinenet.com 12.7.2017).)

(Anm: Slideshow: Essential Screening Tests Every Man Needs (webmd.com 8.3.2016).)

- Skal nyt våben mod lungekræft bruges, før effekten er dokumenteret? (- CT-skanninger giver detaljerede billeder af patienternes lunger i 3D, der kan vise tumorer, som læger ikke ville opdage med røntgen, mener en gruppe forskere.)

(Anm: Skal nyt våben mod lungekræft bruges, før effekten er dokumenteret? CT-skanninger kan opdage lungekræft tidligere end røntgen, men forskere er ikke enige om, hvornår det er på tide at bruge CT-skanninger. (…) Historien kort CT-skanninger giver detaljerede billeder af patienternes lunger i 3D, der kan vise tumorer, som læger ikke ville opdage med røntgen, mener en gruppe forskere. Men der mangler stadig videnskabelige studier af CT-skanningernes effekt og evt. bivirkninger, lyder kritikken. Forskerne er desuden uenige om, hvorvidt det ville være økonomisk muligt at udbrede CT-skanninger til lungekræftpatienter i hele landet. (videnskab.dk 31.10.2017).)

(Anm: Lungekreft. Cancer pulm. Det skilles hovedsakelig mellom to typer lungekreft, småcellet og ikke-småcellet. Ikke-småcellet har i tillegg flere undergrupper. (…) CT-undersøkelse gjøres etter vanlig røntgenundersøkelse. En CT vil kunne vise svulstens størrelse og om den eventuelt har spredt seg til den andre lungen. PET/CT er nyttig for vurdering av utbredelse av sykdommen og for vurdering av mistenkelige lymfeknuter. (kreftforeningen.no 5.11.2017).)

- Til tross for at langt færre røyker nå enn for 20 år siden, øker antallet tilfeller av lungekreft for kvinner. Samtidig er det en liten nedgang for menn.

(Anm: Studie: 95.000 kan unngå kreft om alle slutter å røyke. Om alle nordmenn stumper røyken, kan 95.000 personer unngå røykerelatert kreft de neste 30 årene, ifølge en ny nordisk studie. En gruppe nordiske forskere har for første gang sett på hvor mange krefttilfeller som kan forebygges de neste tre tiårene om flere kutter røyken, skriver Aftenposten. Resultatene ble nylig publisert i det vitenskapelige tidsskriftet European Journal of Cancer. En gruppe nordiske forskere har for første gang sett på hvor mange krefttilfeller som kan forebygges de neste tre tiårene om flere kutter røyken, skriver Aftenposten. Resultatene ble nylig publisert i det vitenskapelige tidsskriftet European Journal of Cancer. 11 prosent av den norske befolkningen røyker daglig. Til tross for at langt færre røyker nå enn for 20 år siden, øker antallet tilfeller av lungekreft for kvinner. Samtidig er det en liten nedgang for menn. I 2016 fikk totalt 3.080 personer lungekreft i Norge, det er det høyeste tallet som er registrert. Denne krefttypen står for 60 prosent av de røykerelaterte krefttilfellene i landet. (…) – Dersom vi vil snu trendene med røykerelatert kreft raskest mulig, må vi få enda flere 50- og 60-åringer til å slutte å røyke. Ikke minst kvinner, påpeker Ursin. (dagsavisen.no 11.4.2018).)

- Hard trening kan bremse kreft. (- Det er stigningen i adrenalin som er årsaken til denne effekten, sier forsker Pernille Højman.) (- Hver trening består av 15 minutter med gruppeoppvarming, 5-6 øvelser med styrketrening i apparater, og til slutt 25-30 minutter med sykkelspinning.)

(Anm: Hard trening kan bremse kreft. En dansk studie utført på mennesker viser at trening kan hemme kreft i å spre seg. Det er stigningen i adrenalin som er årsaken til denne effekten, sier forsker Pernille Højman. Det er godt kjent at trening er nyttig for kreftpasienter. Denne studien fra Danmark, som er publisert i tidsskriftet Cancer Research i september i år, viser hvorfor. - Vår studie viser at adrenalinstigning under trening direkte kan regulere en signalvei (som blir kalt Hippo-signalvei), og som er ansvarlig for dannelse av nye organer og svulster, sier Pernille Højman (bildet), ph.d. og gruppeleder for Aktiv Sundhed som ligger under Rigshospitalet i Danmark, til NHI.no. (…) - De 20 kvinnene deltok i et standardtilbud som vi kaller Kropp og Kreft, sier Højman. - Det er et 6 ukers forløp med tre ukentlige treninger. Hver trening består av 15 minutter med gruppeoppvarming, 5-6 øvelser med styrketrening i apparater, og til slutt 25-30 minutter med sykkelspinning. Deretter er det uttøying og avspenning, forklarer Højman. Ifølge forskerne må treningen være av en viss intensitet. - Treningen skal være så hard at den gir en stigning i blodets konsentrasjon av adrenalin. Det skjer når man trener ved en intensitet der pulsen stiger og man blir kortpustet. Vi snakker derfor ikke om "all-out-trening", men trening som gir godt med svette på pannen. Vår studie viste også at kvinner i aktiv kjemoterapibehandling var i god stand til å trene med denne intensiteten, sier hun. Les også: Kan trening påvirke kreftsvulsten? (nhi.no 12.9.2017).)

- Hvorfor er det så vanskelig å kurere kreft?

(Anm: Why is it so hard to cure cancer? - Kyuson Yun. (ed.ted.com).)

- Antineoplastisk legemiddelindusert kardiotoksisitet: Et redox-perspektiv. (- Mitokondrier er sentrale mål for antineoplastisk legemiddelindusert CTX (kardiovaskulær toksisitet).)

(Anm: Antineoplastic Drug-Induced Cardiotoxicity: A Redox Perspective. Antineoplastic drugs can be associated with several side effects, including cardiovascular toxicity (CTX). Biochemical studies have identified multiple mechanisms of CTX. Chemoterapeutic agents can alter redox homeostasis by increasing the production of reactive oxygen species (ROS) and reactive nitrogen species RNS. Cellular sources of ROS/RNS are cardiomyocytes, endothelial cells, stromal and inflammatory cells in the heart. Mitochondria, peroxisomes and other subcellular components are central hubs that control redox homeostasis. Mitochondria are central targets for antineoplastic drug-induced CTX. Understanding the mechanisms of CTX is fundamental for effective cardioprotection, without compromising the efficacy of anticancer treatments. Type 1 CTX is associated with irreversible cardiac cell injury and is typically caused by anthracyclines and conventional chemotherapeutic agents. Front. Physiol., 07 March 2018.)

(Anm: Kjemoterapi betegner bruk av kjemiske substanser for å kurere sykdom. Det skilles mellom den antineoplastiske kjemoterapi (kreftbehandling) og den antimikrobielle (behandling av infeksjonssykdommer). Begrepet ble tatt i bruk i 1906 av den tyske legen og Nobelprisvinneren Paul Ehrlich. (no.wikipedia.org).)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

- Fatigue etter kreftbehandling. 15-35 % av alle kreftpasienter blir rammet av kronisk fatigue. Dette er i dag en av de vanligste seneffektene etter kreftbehandling.

(Anm: Fatigue etter kreftbehandling. 15-35 % av alle kreftpasienter blir rammet av kronisk fatigue. Dette er i dag en av de vanligste seneffektene etter kreftbehandling. Fatique er en vanlig senfølge etter kreftbehandling. Den som blir rammet opplever plager som vedvarende tretthet, kraftløshet, eventuelt også med konsentrasjonsproblemer og hukommelsessvikt. Hvis trettheten vedvarer etter at behandlingen er avsluttet, og varer mer enn seks måneder, kalles det for kronisk fatigue. For noen kan tilstanden vare i flere år. Sammensatt fenomen Årsaken til at så mange rammes av kronisk tretthet eller fatigue etter kreftbehandling, vet forskerne foreløpig ikke nok om. Men mye tyder på at dette er et sammensatt fenomen som påvirkes av somatiske, demografiske og psykososiale faktorer. - Vi ser at det å bo alene, ha lav inntekt, eller oppleve uro, bekymring og nedsatt stemningsleie, kan gi økt risiko for fatigue. Personer med tilleggs-sykdommer eller andre seneffekter som søvnforstyrrelser, hjerte/lungesykdom, perifere nerveskader og vedvarende smerter kan også ha økt risiko for å utvikle dette, sier Cecilie Essholt Kiserud som er spesialist i onkologi og leder ved Nasjonal kompetansetjeneste for seneffekter etter kreft ved Oslo Universitetssykehus, Radiumhospitalet. (lommelegen.no 14.3.2018).)

(Anm: Kronisk tretthetssyndrom/Myalgisk encefalopati (CFS/ME). (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom. (Medication-induced mitochondrial damage and disease.) (...) Legemidler fremstår nå som den viktigste årsak til mitokondriell skade, noe som kan forklare mange bivirkninger. Alle klasser av psykofarmaka er dokumentert å skade mitokondriene, så vel som statiner, acetaminophen som for eksempel paracetamol, og mange andre. (Mol Nutr Food Res. 2008 Jul;52(7):780-8).)

(Anm: Arbeidspsykologen svarer: Jeg har hatt kreft og er blitt glemsk - nå baksnakkes jeg. En leser har det vanskelig etter en tøff kreftbehandling. Behandlingen har ført til typiske hukommelsesvansker, men likevel blir vedkommende møtt med misnøye, ufin oppførsel, baksnakking og klaging på «glemsomhet».  (vg.no 9.1.2018).)

- I dette korte foredraget forklarer Wayne hvordan hennes laboratorium skaper nanopartikkelbehandlinger som binder til immunceller, kroppens første respondenter, som presist målrettes mot kreftceller uten å skade de sunne.

(Anm: We can hack our immune cells to fight cancer. After decades of research and billions spent in clinical trials, we still have a problem with cancer drug delivery, says biomedical engineer Elizabeth Wayne. Chemotherapy kills cancer -- but it kills the rest of your body, too. Instead of using human design to fight cancer, why not use nature's? In this quick talk, Wayne explains how her lab is creating nanoparticle treatments that bind to immune cells, your body's first responders, to precisely target cancer cells without damaging healthy ones. (ted.com - April 2017 at TED2017).)

(Anm: Is chemo at the heart of cancer regrowth? Some cancers are difficult to beat, even with modern drugs. New research sheds light on how one type of chemotherapy provides a safe haven for tumor cells, boosting cancer recurrence and growth in the long-run. Finding the right drug to treat a cancer can be just like searching for a needle in a haystack; cancer cells are particularly good at evading everything that modern medicine throws at them. The hallmark of a good chemotherapy is to stop or slow the growth of a tumor. Many drugs achieve this by activating a pathway called programmed cell suicide, or apoptosis. However, some cancer types are resistant to apoptosis. Other avenues must therefore be pursued to destroy these tumors. (medicalnewstoday.com 21.12.2017).)

- Spisevaner påvirker hudens beskyttelse mot sol. (- Solbadere bør kanskje unngå nattetid-snacks før de soler seg.) (- Dette funnet er overraskende. Jeg trodde ikke at huden var oppmerksom på når vi spiser, "sa dr. Takahashi, også en forsker ved Howard Hughes Medical Institute.)

(Anm: Eating habits affect skin's protection against sun. Sunbathers may want to avoid midnight snacks before catching some rays. A study in mice from the O'Donnell Brain Institute and UC Irvine shows that eating at abnormal times disrupts the biological clock of the skin, including the daytime potency of an enzyme that protects against the sun's harmful ultraviolet radiation. Although further research is needed, the finding indicates that people who eat late at night may be more vulnerable to sunburn and longer-term effects such as skin aging and skin cancer, said Dr. Joseph S. Takahashi, Chairman of Neuroscience at UT Southwestern Medical Center's Peter O'Donnell Jr. Brain Institute. "This finding is surprising. I did not think the skin was paying attention to when we are eating," said Dr. Takahashi, also an Investigator with the Howard Hughes Medical Institute. (medicalxpress.com 15.8.2017).)

(Anm: Time-Restricted Feeding Shifts the Skin Circadian Clock and Alters UVB-Induced DNA Damage. (…) Together, our findings indicate regulation of skin function by time of feeding and emphasize a link between circadian rhythm, food intake, and skin health. Cell Rep. 2017 Aug 1;20(5):1061-1072.)

(Anm: Fysisk trening (aktivitet / løping / jogging). (mintankesmie.no).)

- Studien, som er basert på ca. 80.000 danske tilfeller av hudkreft, viser at risikoen for å utvikle hudkreft er opptil syv ganger større for brukere av medisin som inneholder hydroklortiazid.

(Anm: Study shows connection between common hypertension drug and skin cancer. Recently published research from The University of Southern Denmark and the Danish Cancer Society shows a connection between one of the most common medications for hypertension and skin cancer. (…) The study, which is based on about 80,000 Danish cases of skin cancer, shows that the risk of developing skin cancer is up to seven times greater for users of medicine containing hydrochlorothiazide. (news-medical.net 4.12.2017).)

(Anm: Legemiddelindusert kreft og andre typer celleskader (mintankesmie.no).)

(Anm: Blodtrykksmedisiner (blodtrykkslegemidler), blodsykdommer etc. (mintankesmie.no).)

(Anm: Bivirkninger (legemiddelinduserte organskader og sykdommer) (mintankesmie.no).)

- Hydrochlorthiazid kædes sammen med modermærkekræft (malignt melanom; føflekkkreft) i et nyt studie.

(Anm: Hydrochlorthiazid kædes sammen med modermærkekræft (malignt melanom; føflekkkreft) i et nyt studie. Det videnskabelige tidsskrift, JAMA, har offentliggjort et studie, som forbinder stoffet hydrochlorthiazid, der er i nogle lægemidler mod hypertension (forhøjet blodtryk), med en øget sandsynlighed for modermærkekræft. (sst.dk 30.5.2018).)

- Information om hydrochlorthiazid og kræft i huden. (- Gennemgangen afviser en forhøjet risiko for modermærkekræft, men der bliver indført en advarsel om, at der er en forhøjet risiko for udviklingen af hudkræfttyperne basalcellekræft (basocellulært karcinom) og pladecellekræft (spinocellulær karcinom). Denne risiko stiger med den kumulative dosis, der er indtaget.)

(Anm: Information om hydrochlorthiazid og kræft i huden. (…) Gennemgangen afviser en forhøjet risiko for modermærkekræft, men der bliver indført en advarsel om, at der er en forhøjet risiko for udviklingen af hudkræfttyperne basalcellekræft (basocellulært karcinom) og pladecellekræft (spinocellulær karcinom). Denne risiko stiger med den kumulative dosis, der er indtaget. En mulig årsag til den øgede risiko for at udvikle de to kræftformer kan være, at hydrochlorthiazid øger lysfølsomheden. Produktinformationen vil bl.a. komme til at indeholde information om at holde øje med nye hudforandringer, være ekstra opmærksom på at beskytte sig mod solen, og især være opmærksom, hvis man tidligere har haft hudkræft. Informationen bliver implementeret i produktinformationen om nogle måneder. Se Lægemiddelstyrelsens nyhed: Lille øget risiko for visse typer hudkræft ved brug af lægemidlet hydrochlorthiazid  (sst.dk 30.10.2018).)

- Nyt studie om hydrochlorothiazid og risiko for hudkræft. Et nyt dansk studie vakte i starten af december måned stor opsigt i de fleste danske medier.

(Anm: Nyt studie om hydrochlorothiazid og risiko for hudkræft. Et nyt dansk studie vakte i starten af december måned stor opsigt i de fleste danske medier. Studiet A nationwide case-control study from Denmark, viser en sammenhæng mellem det hyppigt anvendte blodtrykssænkende og vanddrivende lægemiddel hydrochlorthiazid og pladecellekræft.  Den store opmærksomhed har efterfølgende fået flere læger og patienter til at henvende sig til Lægemiddelstyrelsen og Sundhedsstyrelsen for at høre, hvilke konsekvenser det får for behandlingen og for lægemidlet. Begge styrelser har meddelt, at studiet ikke bør få patienter til at stoppe behandling med hydrochlorthiazid uden først at have konsulteret egen læge. Før risikoen er vurderet i EU-regi, bør der ikke drages endelige konklusioner.  Flere. (Lægemiddelstyrelsen Nr. 3 | Årgang 1 | December 2017).)

(Anm: Fosterskader (legemiddelinduserte) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelindusert kreft og andre typer celleskader (mintankesmie.no).)

(Anm: Bivirkninger (legemiddelinduserte organskader og sykdommer) (mintankesmie.no).)

- Gådefulde sygdomme i vækst: Det kan du gøre for at undgå dem. (- Forskerne jager forklaringen - ikke mindst i vores tarme.)

(Anm: Gådefulde sygdomme i vækst: Det kan du gøre for at undgå dem. Hvorfor bliver moderne menneskers immunsystem så forfjamsket, at det går til angreb på vores sunde organer og væv og giver os allergi, astma og autoimmune sygdomme som aldrig før? (- Forskerne jager forklaringen - ikke mindst i vores tarme. (…) »En svær infektion øger risikoen for, man udvikler en autoimmun sygdom, men der kan godt være en tidsforskel på mere end 20 år mellem de to hændelser,« fortæller Bent Deleuran. (jyllands-posten.dk 31.1.2019).)

(Anm: Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom. (Medication-induced mitochondrial damage and disease.) (...) Legemidler fremstår nå som den viktigste årsak til mitokondriell skade, noe som kan forklare mange bivirkninger. Alle klasser av psykofarmaka er dokumentert å skade mitokondriene, så vel som statiner, acetaminophen som for eksempel paracetamol, og mange andre. (Mol Nutr Food Res. 2008 Jul;52(7):780-8).)

- Mulig sammenhæng mellem den blodtrykssænkende medicin hydrochlorthiazid og modermærkekræft (Anm: melanom / føflekkreft) undersøges. Et nyt dansk studie har fundet, at personer med modermærkekræft oftere behandles med den blodtrykssænkende medicin hydrochlorthiazid end personer, der ikke har modermærkekræft.

(Anm: Mulig sammenhæng mellem den blodtrykssænkende medicin hydrochlorthiazid og modermærkekræft undersøges. Et nyt dansk studie har fundet, at personer med modermærkekræft oftere behandles med den blodtrykssænkende medicin hydrochlorthiazid end personer, der ikke har modermærkekræft. Det nye studie Use of hydrochlorothiazide and risk of malignant melanoma er udført af farmaceut ph.d. Anton Pottegård og læge Sidsel Arnspang Pedersen m. fl. og er netop offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift JAMA Internal Medicine.  Lægemiddelstyrelsen har læst og vurderet studiet. Det påviser ikke en endegyldig sammenhæng mellem hydrochlorthiazid og modermærkekræft. (…) Konklusionen gælder kun for hydrochlorthiazid. Det gælder ikke for andre typer vandrivende medicin som f.eks. thiazidproduktet Centyl.  Lægemiddelstyrelsen har sendt studiet til EU’s bivirkningskomité (PRAC), der inddrager det i deres igangværende evaluering af sikkerheden ved hydroclorthiazid. Evalueringen forventes at ligge klar senere i 2018. (…) Læs også Lægemiddelstyrelsen vurdering af studiet fra december 2017: Hydrochlorothiazide use and risk of non-melanoma skin cancer: A nationwide case-control study from Denmark, Sidsel Arnspang et. al. (laegemiddelstyrelsen.dk 29.5.2018).)

- Brystkreft: Bakteriell mangel linket til utbruddet. (- Forskere undersøkte bakteriesammensetning i brystvev hos kvinner med brystkreft og fant at det er utilstrekkelige nivåer av en bestemt bakteriegenus kalt Methylobacterium. Det menneskelige mikrobiom, eller det totale antall bakterier som lever i menneskekroppen, er kjent for å spille en nøkkelrolle i utviklingen av mange sykdommer.)

(Anm: Breast cancer: Bacterial deficiency linked with onset. Researchers examined the bacterial makeup of breast tissue in women with breast cancer and found that it has insufficient levels of a certain bacterial genus called Methylobacterium. The human microbiome, or the total number of bacteria living in the human body, is known to play a key role in the development of many diseases. In particular, the bacteria living in our gut have been linked to numerous conditions, ranging from type 2 diabetes to Parkinson's disease, and even multiple sclerosis. Previous studies have also examined the link between gut microbiota and the development of breast cancer. These studies have suggested that the microbes in the gut may regulate estrogen levels, leading to estrogen-receptor positive breast cancer. But less attention has been paid to the microbiome residing in the breast tissue of breast cancer patients. Now, researchers break new ground by uncovering the bacterial composition in the breast tissue of cancer patients. Dr. Charis Eng, chair of the Cleveland Clinic's Genomic Medicine Institute in Ohio, led the study with Dr. Stephen Grobmyer, director of Breast Services at the Cleveland Clinic. Hannah Wang, a researcher at the Cleveland Clinic's Lerner Research Institute of the Genomic Medicine Institute, is the first author of the new study, which was published in the journal Oncotarget. (medicalnewstoday.com 9.10.2017).)

(Anm: Antibiotika (tarmbakterier, probiotika, mikrobiota etc.) (Dysbiose; dysbiosis (also called dysbacteriosis (dysbakteriose)). (mintankesmie.no).)

(Anm: Signaler fra tarmens mikrobiotika til fjerntliggende organer mht. fysiologi og sykdom. (Signals from the gut microbiota to distant organs in physiology and disease.) (Nat Med. 2016 Oct 6;22(10):1079-1089.)

(Anm: - Hadde medisinerne på et tidligere tidspunkt hatt et evolusjonært perspektiv på sin medisinering, ville vi ikke vært i den kritiske situasjon vi er kommet i med hensyn til resistens. (aftenposten.no 22.8.2016).)

(Anm: – 44.000 kvinner lever etter å ha fått en brystkreftdiagnose. DEBATTEN: – Livskvaliteten blir betydelig redusert for dem som rammes hardest sier overlege Kristin Reinertsen. Ettervirkningene av å overleve brystkreft kan påvirke sosialt samvær, yrkesliv og de kan selv plages med smerter og andre plager, forklarer Kristin Valborg Reinertsen, overlege ved avdeling for kreftkbendling på Oslo universitetssykehus. (dagensmedisin.no 13.10.2017).)

- Eksponering for miljøkjemikalier knyttet til utvikling av brystkreft.

(Anm: Exposure to environmental chemicals linked to development of breast cancer. Exposure to environmental chemicals, especially early in life, is an important contributing factor in the development of breast cancer, according to the most comprehensive review of human studies to date. The findings could help inform prevention strategies aimed at reducing the incidence of the disease, as rates continue to increase worldwide. (…) The team's review, published online October 6 in the journal Environmental Research, led to several conclusions. Results from key studies suggest that exposure to chemicals early in life--in the womb, during puberty, and through pregnancy--increases the risk of developing breast cancer later on. For instance, early exposure to DDT, dioxins, the highly-fluorinated chemical PFOSA, and air pollution, is associated with a two- to five-fold increased risk of breast cancer. Early exposure in the workplace to high levels of organic solvents and gasoline components is also an important risk factor. (news-medical.net 10.10.2017).)

(Anm: Miljø og helse (mintankesmie.no).)

- Studie: P-piller øker risiko for brystkreft. (- Kvinner mellom 15 og 49 år som bruker hormonprevensjon, har i gjennomsnitt 20 prosent høyere risiko for å få brystkreft, viser en ny studie.) (- Studien viser at risikoen for å utvikle brystkreft øker også jo lengre kvinnen bruker hormonprevensjon.)

(Anm: Studie: P-piller øker risiko for brystkreft. Kvinner mellom 15 og 49 år som bruker hormonprevensjon, har i gjennomsnitt 20 prosent høyere risiko for å få brystkreft, viser en ny studie. Den danske studien, publisert i det vitenskapelige tidsskriftet New England Journal of Medicine , viser at på ett år får normalt 55 av 100.000 kvinner mellom 15 og 49 år som ikke bruker hormonprevensjon, brystkreft. (…) – Det er første gang i verden vi har en undersøkelse av denne størrelsen, hvor vi har kunnet bestemme risikoen for brystkreft i forhold til hvor lenge kvinnen har brukt prevensjonsmiddel, sier Øjvind Lidegaard, professor ved Rigshospitalet og hovedforfatter av studien, til Politiken. Les også: Flere nordmenn får påvist føflekkreft. Studien viser at risikoen for å utvikle brystkreft øker også jo lengre kvinnen bruker hormonprevensjon. (vg.no 7.12.2017).)

(Anm: Contemporary Hormonal Contraception and the Risk of Breast Cancer. N Engl J Med 2017; 377:2228-2239 (December 7, 2017).)

(Anm: P-piller etc.. (mintankesmie.no).)

(Anm: Fosterskader (legemiddelinduserte) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelindusert kreft og andre typer celleskader (mintankesmie.no).)

(Anm: Bivirkninger (legemiddelinduserte organskader og sykdommer) (mintankesmie.no).)

- Gådefulde sygdomme i vækst: Det kan du gøre for at undgå dem. (- Forskerne jager forklaringen - ikke mindst i vores tarme.)

(Anm: Gådefulde sygdomme i vækst: Det kan du gøre for at undgå dem. Hvorfor bliver moderne menneskers immunsystem så forfjamsket, at det går til angreb på vores sunde organer og væv og giver os allergi, astma og autoimmune sygdomme som aldrig før? (- Forskerne jager forklaringen - ikke mindst i vores tarme. (…) »En svær infektion øger risikoen for, man udvikler en autoimmun sygdom, men der kan godt være en tidsforskel på mere end 20 år mellem de to hændelser,« fortæller Bent Deleuran. (jyllands-posten.dk 31.1.2019).)

- Langvarig bruk av PPI (protonpumpehemmere) linket til doblet risiko for magekreft, ifølge studie.

(Anm: Prolonged use of PPIs linked with two-fold increased risk of stomach cancer, study finds. A new study published in the online journal Gut suggested that the prolonged use of proton pump inhibitors (PPIs) that are mainly utilized in treating acid reflux is associated with more than a two-fold increase in the risk of gastric cancer. According to the study, after the elimination of Helicobacter pylori — bacteria associated with the cause of gastric cancer — the risk increases with the increase in the duration and dosage of the treatment. The risk of stomach cancer, which is the third leading cause of cancer death worldwide, can be lowered significantly by removing H pylori from the gut of the patients. However, there exists a chance of recurrence in a considerable number of patients even after successful treatment. (…) The researchers commented that PPIs are normally considered safe and as the study is observational, firm conclusions on cause and effect cannot be determined. However, the latest studies had associated the long-term use of PPIs to numerous ill-effects like heart attacks, pneumonia, and bone fractures. They are also thought to stimulate gastrin production, which is a strong growth-factor. Due to this strong dose and time response trend in the usage of PPIs and risk of gastric cancer, the researchers recommend doctors to be cautious when prescribing long-term PPIs even after eradicating H pylori successfully. (news-medical.net 1.11.2017).)

-  Langtidsbruk av PPIs var forbundet med en 2,4 ganger økt risko for magesekkreft blant pasienter som hadde hatt H.pylori-infeksjon og som hadde fått fjernet bakterien.

(Anm: Syrehemmende medisin øker risikoen for kreft i magesekken. Sterktvirkende syrehemmende midler, protonpumpehemmere, medfører forbigående atrofi av slimhinnen i magesekken, noe som øker risikoen for kreftutvikling ved langvarig behandling. (…) Langtidsbruk av PPIs var forbundet med en 2,4 ganger økt risko for magesekkreft blant pasienter som hadde hatt H.pylori-infeksjon og som hadde fått fjernet bakterien. Median observasjonstid var 7,6 år. (nhi.no 3.11.2017).)

- Nyrekreft. Kreft i nyrene gir få tidlige symptomer. Synlig blod i urinen er ofte første tegn. Nyrekreft er økende både i Norge og internasjonalt.

(Anm: Nyrekreft. Kreft i nyrene gir få tidlige symptomer. Synlig blod i urinen er ofte første tegn. Nyrekreft er økende både i Norge og internasjonalt. Nyrekreft heter cancer renis på latin. Nyrekreft er en alvorlig kreftsykdom som oppstår i celler i nyrene. Ofte gir sykdommen få symptomer i tidlig stadium. (…) Utbredelse - hvor vanlig er nyrekreft? Forekomsten av nyrekreft i Norge er på linje med andre land i Vest-Europa. I 2016 var det 872 mennesker i Norge som fikk nyrekreft, hvorav 589 av disse var menn. Menn rammes altså 50% så ofte som kvinner. Nyrekreft er sjelden før fylte 45 år, og er vanligst i alderen 60-80 år. (4) En spesiell form for nyrekreft (Wilms tumor) kan i sjeldne tilfeller også oppstå hos barn. (6)  Økning i antall tilfeller Nyrekreft er økende både i Norge og internasjonalt. (5) Fra 1953 til 2015 er det registrert en gradvis økende forekomst av nyrekreft i Norge, spesielt blandt menn. Økningen anses å være reell selv om man korrigerer for økt bruk av CT og ultralyd. (4) LES OGSÅ: Forskjellen på godartet og ondartet svulst. (lommelegen.no 8.5.2018).)

- Langvarig bruk av legemidler til behandling av halsbrann, magesår og sure oppstøt kan føre til alvorlige nyreskader, inkludert nyresvikt, ifølge en studie utført av forskere ved Washington University School of Medicine i St. Louis og Veterans Affairs St. Louis Health Care System.

(Anm: Langvarig bruk av legemidler til behandling av halsbrann, magesår og sure oppstøt kan føre til alvorlige nyreskader, inkludert nyresvikt, ifølge en studie utført av forskere ved Washington University School of Medicine i St. Louis og Veterans Affairs St. Louis Health Care System. (Extended use of drugs to treat heartburn, ulcers and acid reflux may lead to serious kidney damage, including kidney failure, according to a study by researchers at Washington University School of Medicine in St. Louis and Veterans Affairs St. Louis Health Care System. (medicalnewstoday.com 6.5.2016).)

- Syrepumpehemmere (protonpumpehemmere (PPI) knyttet til alvorlige gastrointestinale infeksjoner.

(Anm: Syrepumpehemmere (protonpumpehemmere (PPI) knyttet til alvorlige gastrointestinale infeksjoner. (…) Legemidler som protonpumpehemmere (PPI) knyttet til en økt risiko for tarminfeksjoner med C. difficile og Campylobacter bakterier som kan forårsake betydelig sykdom. (Acid suppression medications linked to serious gastrointestinal infections. (…) Medications such as proton pump inhibitors (PPIs) was linked with an increased risk of intestinal infections with C. difficile and Campylobacter bacteria, which can cause considerable illness.) (medicalnewstoday.com 9.1.2017).)

(Anm: Beta-blokkere (også kendt som β-blokkere, beta-receptorblokerende midler, beta-antagonister, beta-adrenerge antagonister, beta adrenoceptor antagonister) er en gruppe lægemidler. Beta-blokkere påvirker beta-receptoren. Beta-receptorer findes på celler i hjertemuskulaturenglat muskulaturluftvejearteriernyrer og andre væv der er del af det sympatiske nervesystem og som medvirker til stressresponset, specielt når de påvirkes af adrenalin. Beta-blokkere hæmmer bindingen af adrenalin og andre stresshormoner til receptoren, og svækker derved virkningen af stresshormoner. Beta-blokkere anvendes til behandling af hypertensionangina pectorisarytmihjerteinsufficienstyrotoksikose og forebyggende imod migræne. Visse beta-blokkere anvendes som øjendråber til behandling af grøn stær(glaukom). (da.wikipedia.org).)

- Betablokkere ved hjerteinfarkt. (-number needed to treat to benefit (NNTB) = 209.)

(Anm: Betablokkere ved hjerteinfarkt. (-number needed to treat to benefit (NNTB) = 209.) (- Konklusjon Forfatterne konkluderer at i dagens praksis ved behandling av hjerteinfarkt, har betablokkere ingen mortalitetsbeskyttende effekt, men de reduserer insidensen av nytt hjerteinfarkt og angina (i et kort tidsperspektiv) på bekostning av økt insidens av hjertesvikt, kardiogent sjokk og stans i behandlingen. Forfatterne tilrår at utviklere av retningslinjer revurderer styrken av anbefaling av bruk av betablokkere etter et hjerteinfarkt. (nhi.no 10.11.2014).)

(Anm: NNT; antall som må behandles for å forebygge ett sykdomstilfelle (number needed to treat, NNT) (en.wikipedia.org).)

(Anm: Numbers needed to treat and to harm should be included in research. BMJ 2017;356:j1265  (Published 10 March 2017).)

(Anm: The number needed to harm (NNH) is an epidemiological measure that indicates how many persons on average need to be exposed to a risk factor over a specific period to cause harm in an average of one person who would not otherwise have been harmed. (en.wikipedia.org).)

- Kardiogent sjokk. Bakgrunn. Ekstrem form for hjertesvikt med kritisk reduksjon av hjertets pumpefunksjon.

(Anm: Kardiogent sjokk. Bakgrunn. Ekstrem form for hjertesvikt med kritisk reduksjon av hjertets pumpefunksjon. Akutt hjerteinfarkt er vanligste årsak. Kan også oppstå sekundært til arytmi, ledningsforstyrrelser eller overdosering av kardiodepressive medikamenter (antihypertensiver, antiarytmika og psykofarmaka). Dramatisk tilstand med høy mortalitet. (lvh.no).)

(Anm: NNT; antall som må behandles for å forebygge ett sykdomstilfelle (number needed to treat, NNT) (en.wikipedia.org).)

(Anm: Numbers needed to treat and to harm should be included in research. BMJ 2017;356:j1265  (Published 10 March 2017).)

(Anm: The number needed to harm (NNH) is an epidemiological measure that indicates how many persons on average need to be exposed to a risk factor over a specific period to cause harm in an average of one person who would not otherwise have been harmed. (en.wikipedia.org).)

(Anm: Ny forskning: Lykkepiller gør mere skade end gavn. Folk med depression får intet ud af at tage antidepressivet SSRI, bedre kendt som lykkepiller, viser nyt dansk studie. (jyllands-posten.dk 13.2.2017).)

- Nye C. difficile retningslinjer anbefaler nye behandlings- og testprotokoller.

(Anm: New C. difficile Guidelines Recommend New Treatment and Testing Protocols. New diagnostic methods and treatments, including fecal microbiota transplantation (FMT), will help improve the care given to patients with Clostridium difficile infection (CDI), according to updated guidelines released by the Infectious Diseases Society of America (IDSA) and Society for Healthcare Epidemiology of America. The updates were necessary because diagnosis and treatment of CDI have evolved significantly since they were published in 2010, according to the IDSA. The most common. (gastroendonews.com 8.6.2018).)

– Forskning finner høyere forekomst av kreft hos verdens «bedre land». Verdens "bedre" land med større tilgang til helsetjenester opplever mye høyere forekomst av kreft enn verdens "dårligere stilte" land, ifølge ny forskning fra University of Adelaide.

(Anm: Forskning finner høyere forekomst av kreft hos verdens «bedre land». Verdens "bedre" land med større tilgang til helsetjenester opplever mye høyere forekomst av kreft enn verdens "dårligere stilte" land, ifølge ny forskning fra University of Adelaide. (Research finds higher rates of cancer in world's ‘better’ countries. The world's "better" countries, with greater access to healthcare, experience much higher rates of cancer incidence than the world's "worse off" countries, according to new research from the University of Adelaide. (news-medical.net 16.10.2017).)

(Anm: Cancer incidence increasing globally: The role of relaxed natural selection. Evolutionary Applications 2017 (First published: 24 August 2017).)

- Afrikansk folk kan gemme på nøglen til et sundere liv. Det afrikanske Hadzafolk har markant flere tarmbakterier end folk fra Vesten. (- Samtidig lever de stort set ligeså lang tid som os, på trods af at de ikke har samme adgang til et moderne sundhedsvæsen eller medicin. Og som noget usædvanligt, så ændrer deres mikrobiota i tarmen sig i takt med årstiderne.)

(Anm: Afrikansk folk kan gemme på nøglen til et sundere liv. Det afrikanske Hadzafolk har markant flere tarmbakterier end folk fra Vesten. (- Samtidig lever de stort set ligeså lang tid som os, på trods af at de ikke har samme adgang til et moderne sundhedsvæsen eller medicin. Og som noget usædvanligt, så ændrer deres mikrobiota i tarmen sig i takt med årstiderne. »Det er vigtig, at vi lærer fra Hadzafolket nu, da deres livsstil er under forandring. De kan have en nøgle til, hvorfor vi ser en stigning i flere sygdomme i vestlige samfund,« skriver medforfatter på studiet Justin Sonnenburg i en mail til Videnskab.dk. (videnskab.dk 28.9.2017).)

(Anm: Association of Mental Disorders With Subsequent Chronic Physical Conditions. World Mental Health Surveys From 17 Countries. (…) Respondents were asked whether a health professional had ever told them they had any of a series of medical conditions (eg, heart disease, stroke, cancer, diabetes mellitus, hypertension, asthma, other chronic lung disease, and peptic ulcer) or whether they had a lifetime history of a chronic symptomatic condition (eg, arthritis, chronic back or neck pain, chronic or severe headaches, and any other chronic pain). JAMA Psychiatry. 2016;73(2):150-158.)

– Kosthold og mosjon har potensial til å forbedre effektiviteten av kjemoterapi hos pasienter med pediatrisk kreft.

(Anm: Diet and exercise have potential to improve chemotherapy effectiveness in pediatric cancer patients. Diet and exercise may improve treatment outcomes in pediatric cancer patients, according to a study at The University of Texas MD Anderson Children's Cancer Hospital. The findings, published in the September 13 online issue of Pediatrics Research, also revealed that diet and exercise have strong potential to improve chemotherapy effectiveness and reduces the risk of late effects in pediatric cancer patients. This discovery propels the need for more work to determine how energy balance – a combination of diet and exercise – can be implemented effectively during treatment to manage or treat obesity. (news-medical.net 21.9.2017).)

(Anm: Gut bacteria composition could predict toxicity of chemotherapy drugs in cancer patients (news-medical.net 1.11.2017).)

- Selv de med lavt alkoholinntak utsettes for risiko for kreft

(Anm: Even light drinkers at risk of cancer. I enjoy the occasional glass of wine, and I wouldn't consider this level of drinking to be harmful to my health. But it appears I'm wrong; that seemingly innocent glass of pinot could be increasing my risk of cancer. If you think I'm being dramatic, you're probably among the 70 percent of Americans who don't realize that alcohol consumption is a significant risk factor for cancer. As a writer for a medical news website, I'm well aware that drinking can increase cancer risk. I'm also aware of the studies suggesting that moderate alcohol consumption has health benefits. It's highly likely that I subconsciously use the latter as an excuse for my occasional glass of wine: "It's good for me, so why not?!" But, as a new statement from the American Society of Clinical Oncology (ASCO) — which was recently published in the Journal of Clinical Oncology — reveals, even light drinking could be putting my health at risk. (medicalnewstoday.com 11.11.2017).)

(Anm: Alcohol and Cancer: A Statement of the American Society of Clinical Oncology. (…) The International Agency for Research on Cancer (IARC),25 a branch of WHO, has assessed the evidence and come to virtually identical conclusions: that alcohol is a cause of cancers of the oral cavity, pharynx, larynx, esophagus, colorectum, liver (ie, hepatocellular carcinoma), and female breast. For esophageal cancer, the association with alcohol drinking is largely specific to squamous cell carcinoma.25 The more that a person drinks, and the longer the period of time, the greater their risk of development of cancer, especially head and neck cancers.3 (…)  One key conclusion of the review was that, in animal models, administration of ethanol or acetaldehyde in drinking water increased the incidence of various tumors in mice and rats; also administration of other known carcinogens with ethanol in drinking water enhanced tumor development more.23  (…) Specifically, IARC concluded that there is sufficient evidence in humans for the carcinogenicity not only of alcohol consumption but also for the carcinogenicity of acetaldehyde associated with alcoholic beverage consumption.41 Journal of Clinical Oncology 2017 (Published at jco.org on November 7, 2017).)

(Anm: Alkohol (mintankesmie.no).)

(Anm: Skader og ulykker i Norge. 2500 dør og 300 000 behandles årlig på sykehus for skader. Mange alvorlige skader er knyttet til alkohol og andre rusmidler, fall og trafikk. (…) Hva er et forgiftningsdødsfall? (fhi.no 14.12.2016).)

- USAs fremste kreftleger går ut med ekstraordinær advarsel om kreft og alkohol.

(Anm: USAs fremste kreftleger går ut med ekstraordinær advarsel om kreft og alkohol. I en uvanlig manøver går ledende kreftleger ut med en advarsel hvor de ber folk om å drikke mindre alkohol. Den amerikanske foreningen for klinisk onkologi (ASCO) består av noen av landets fremste kreftleger og -forskere. Foreningen har nå publisert en uttalelse hvor de ber befolkningen om å begrense inntaket av alkohol. Det skal være første gang ASCO sender ut en slik oppfordring, skriver Business Insider.  - Vi tror at en proaktiv holdning for å minimere eksponering for alkohol er svært viktig for å forhindre kreft, skriver organisasjonen i uttalelsen. (side3.no 15.11.2017).)

(Anm: Link mellom alkohol, hjerneslag, psykiatriske legemidler og demens (- Men også personer som tok medisin mot psykoser og folk som slet med depresjon, fikk forhøyd risiko for å bli rammet av demens tidlig. Høyt blodtrykk kan også øke faren for at man rammes, skriver nyhetsbyrået TT.) (vg.no 14.8.2013).)

- Tarmbakterier kan påverka canceröverlevnad. Vilken typ av bakterier en cancerpatient har i tarmarna kan påverka hur hen svarar på behandlingen immunterapi.

(Anm: Tarmbakterier kan påverka canceröverlevnad. Vilken typ av bakterier en cancerpatient har i tarmarna kan påverka hur hen svarar på behandlingen immunterapi. Det visar forskning på patienter med lung-, hud- eller njurcancer som publiceras i tidskriften Science, rapporterar SVT Vetenskap. Forskarna kartlade vilka bakterier som fanns i patienternas tarmar, och kunde se att de som svarade bäst på behandlingen var de som hade en varierad tarmflora och mycket av särskilt bra bakterier. Experiment på möss gav ytterligare stöd till detta. – Det här visar på ett övertygande sätt att tarmfloran är viktig för att cancerbehandlingen ska fungera, och vi börjar förstå vilka typer av bakterier som ger god effekt. Nu måste vi undersöka hur vi kan påverka tarmfloran så att vi kan rädda våra patienter, säger Ola Winqvist, professor och överläkare i klinisk immunologi vid Karolinska Institutet, till SVT om studien. (nyteknik.se 3.11.2017).)

(Anm: Antibiotika associeras med högre risk för tarmcancer. (…) Det här är första studien som visar på sambandet mellan antibiotikaanvändning och utveckling av adenom i tjock- och ändtarmen. Studien publiceras i den vetenskapliga tidskriften Gut. (…) Resultatet visade att långvarig antibiotikaanvändning tidigare i livet, i åldern 20 till 59 år, hade samband med diagnostiserade adenom. (lakemedelsvarlden.se 5.4.2017.)

- Bare to pølser per uke kan øke brystkreftrisikoen. Ny forskning gir ytterligere noe bevis på skader av bearbeidet kjøtt, etter å ha linket forbruket av disse matvarene til økt risiko for brystkreft.

(Anm: Just two sausages per week may raise breast cancer risk. New research provides some further evidence of the harms of processed meats, after linking consumption of these foods to increased risk of breast cancer. From an analysis of more than 260,000 women, researchers found that the risk of breast cancer increased by more than a fifth for those who consumed more than 9 grams of processed meats per day, which is the equivalent of around two sausages per week. However, the team found no link between red meat intake and the risk of breast cancer. Study leader Prof. Jill Pell, who is the director of the Institute of Health and Wellbeing at the University of Glasgow in the United Kingdom, and colleagues recently reported their findings in The European Journal of Cancer. (medicalnewstoday.com 5.1.2018).)

- Studie av 100.000 mennesker finner påfallende sammenheng mellom kreft og ferdigmat. Kjøttboller, fiskepinner og frokostblandinger hører til i matgruppen som kobles til alvorlig risiko for kreft.

(Anm: Studie av 100.000 mennesker finner påfallende sammenheng mellom kreft og ferdigmat. Kjøttboller, fiskepinner og frokostblandinger hører til i matgruppen som kobles til alvorlig risiko for kreft. (…) En mangeårig studie av mer enn 100.000 mennesker har funnet en tettere sammenheng mellom å spise ferdigmat og risiko for utvikle kreft enn både alder, kjønn, vekt, høyde, fysisk aktivitet, røyke- og drikkevaner, hvor mange kalorier du spiser og familiehistorie. (…) Det skriver blant annet Time Magazine. Studien er publisert i The BMJ. (side3.no 16.2.2018).)

(Anm: Consumption of ultra-processed foods and cancer risk: results from NutriNet-Santé prospective cohort. BMJ 2018;360:k322 (Published 14 February 2018).)

- Dine tarmbakterier kan bestemme hvordan du reagerer på banebrytende kreftmedisiner.

(Anm: Your gut bacteria could determine how you respond to cutting-edge cancer drugs. A gut microbe called Akkermansia muciniphila may help patients respond to certain cancer immunotherapy drugs. When scientists reported 2 years ago that mice with certain gut bacteria responded best to a powerful new type of cancer drug, other researchers were intrigued but cautious—mice, after all, aren’t humans. But this week, two teams offer a raft of evidence from cancer patients suggesting that the gut microbiome—the community of bacteria, viruses, and other bugs living in our digestive tracts—helps determine whether tumors shrink when treated with immunotherapy drugs. The studies, which appear online in Science, track responses to a type of immunotherapy known as a PD-1 inhibitor. “These are the best-done and largest assessments of how the microbiome may influence therapeutic outcome” from those drugs, says immunotherapy researcher Jeffrey Weber of New York University in New York City, who was not involved in the studies. PD-1 inhibitors fight cancer by blocking a “checkpoint” molecule on immune cells called T cells, which tumors use to shut down the immune cells. Checkpoint inhibitors have had remarkable results, holding certain cancers at bay for years. But only about 25% of all patients respond to PD-1 blockers. (sciencemag.org 2.11.2017).)

–  A next-generation beneficial microbe: Akkermansia muciniphila.

(Anm: A next-generation beneficial microbe: Akkermansia muciniphila. Abstract There have been many reports on the roles of intestinal flora and intestinal environment in health promotion and disease prevention. Beneficial bacteria such as Bifidobacterium and lactic acid-producing bacteria have been shown to improve the intestinal environment, and yield a good effect on metabolism, immunity and nerve response. In this review, in addition to these beneficial bacteria, we introduced Akkermansia muciniphila as a next-generation beneficial microbe. Several reports indicate that Akkermansia muciniphila affects glucose metabolism, lipid metabolism, and intestinal immunity, and that certain food ingredients such as polyphenols may increase the abundance of Akkermansia muciniphila in the gut. J Clin Biochem Nutr. 2018 Jul; 63(1): 33–35.)

- En tarmbakterie som en ungdomskilde? Vel, la oss starte med reversing av insulinresistens. Ny forskning tyder på at en reduksjon i gunstige bakterier i tarmen kan være ansvarlig for økningen i insulinresistens som vanligvis er knyttet til aldringsprosessen.

(Anm: A gut bacterium as a fountain of youth? Well, let’s start with reversing insulin resistance. New research suggests that a decline in a beneficial bacteria in the gut could be responsible for the rise in insulin resistance commonly associated with the aging process. Move over Bifidobacterium and Lactobacillus. There’s a new health-promoting gut bacterium in town, and it’s called Akkermansia muciniphila. You will not find its benefits at the bottom of a yogurt cup. But a new study has identified more than one way to nurture its growth in the gut, and offered evidence that it may maintain — and even restore — health as we age. Published this week in the journal Science Translational Medicine, the new research found that in mice and monkeys whose metabolisms had grown cranky with age, taking steps to boost A. muciniphila in the gut reduced the animals’ insulin resistance. Insulin resistance is the gradual impairment of the body’s ability to efficiently use food for fuel. It is best known as a way station on a patient’s path to developing type 2 diabetes. (latimes.com 15.11.2018).)

(Anm: Commensal bacteria contribute to insulin resistance in aging by activating innate B1a cells. Abstract Aging in humans is associated with increased hyperglycemia and insulin resistance (collectively termed IR) and dysregulation of the immune system. However, the causative factors underlying their association remain unknown. Here, using “healthy” aged mice and macaques, we found that IR was induced by activated innate 4-1BBL+ B1a cells. These cells (also known as 4BL cells) accumulated in aging in response to changes in gut commensals and a decrease in beneficial metabolites such as butyrate. We found evidence suggesting that loss of the commensal bacterium Akkermansia muciniphila impaired intestinal integrity, causing leakage of bacterial products such as endotoxin, which activated CCR2+ monocytes when butyrate was decreased. Upon infiltration into the omentum, CCR2+ monocytes converted B1a cells into 4BL cells, which, in turn, induced IR by expressing 4-1BBL, presumably to trigger 4-1BB receptor signaling as in obesity-induced metabolic disorders. This pathway and IR were reversible, as supplementation with either A. muciniphila or the antibiotic enrofloxacin, which increased the abundance of A. muciniphila, restored normal insulin response in aged mice and macaques. In addition, treatment with butyrate or antibodies that depleted CCR2+ monocytes or 4BL cells had the same effect on IR. These results underscore the pathological function of B1a cells and suggest that the microbiome–monocyte–B cell axis could potentially be targeted to reverse age-associated IR.Sci Transl Med. 2018 Nov 14;10(467). pii: eaat4271.)

- Dine tarmmikrober kan gi melanombehandling et løft.

(Anm: Your gut microbes may give melanoma treatment a boost. Having the right balance between good and bad microbes in the gut may improve the likelihood that immunotherapy successfully treats melanoma, which is the most aggressive and dangerous form of skin cancer. This was the conclusion that researchers from the University of Chicago, IL, came to after they found much higher levels of specific bacteria in the stool samples of people with melanoma who responded to immunotherapy, compared with those who did not respond to the treatment. Among the "good" gut bacteria that the team found to be abundant in those individuals who responded to "PD-1 blockade" immunotherapy were Enterococcus faecium, Bifidobacterium longum, and Collinsella aerofaciens. The scientists found that having higher levels of these strains of bacteria in the gut seemed to increase penetration of immune system T cells into the microenvironment of tumors and boost their ability to kill cancer cells. In the journal Science, they note how the people who did not respond to the immunotherapy also had an "imbalance in gut flora composition, which correlated with impaired immune cell activity." (medicalnewstoday.com 5.1.2018).)

- Munnbakterier linket til kreft i spiserør (spiserørkreft). (Mouth bacteria linked to esophageal cancer.) (…) Oral mikrobiota og linker til kreft. (…) Det er også bevis for at noen typer oral mikrobiota som forårsaker tannkjøttsykdom er linket til kreft i hode og nakke.

(Anm: Munnbakterier linket til kreft i spiserør (spiserørkreft). (Mouth bacteria linked to esophageal cancer.) (…) Oral mikrobiota og linker til kreft. (…) Det er også bevis for at noen typer oral mikrobiota som forårsaker tannkjøttsykdom er linket til kreft i hode og nakke. (…) De fant at tilstedeværelsen av Tannerella forsythia var knyttet til økt risiko for EAC, og at "overflod" av Porphyromonas gingivalis var knyttet til høyere risiko for ESCC. Derimot identifiserte de også to typer bakterier - Streptococcus og Neisseria - som var knyttet til lavere risiko for spiserørkreft. Den andre av disse, Neisseria, er kjent for å spille en rolle i nedbrytning av giftige stoffer i tobakksrøyk og finnes i mye større omfang i munnhulen til ikke-røykere enn røykere. (medicalnewstoday.com 1.12.2017).)

- Porphyromonas gingivalis i Alzheimers sykdoms hjerner: Bevis på sykdomsårsak og behandling med småmolekylære hemmere.

(Anm: Porphyromonas gingivalis in Alzheimer’s disease brains: Evidence for disease causation and treatment with small-molecule inhibitors. Abstract Porphyromonas gingivalis, the keystone pathogen in chronic periodontitis, was identified in the brain of Alzheimer’s disease patients. Toxic proteases from the bacterium called gingipains were also identified in the brain of Alzheimer’s patients, and levels correlated with tau and ubiquitin pathology. Oral P. gingivalis infection in mice resulted in brain colonization and increased production of Aβ1–42, a component of amyloid plaques. Further, gingipains were neurotoxic in vivo and in vitro, exerting detrimental effects on tau, a protein needed for normal neuronal function. To block this neurotoxicity, we designed and synthesized small-molecule inhibitors targeting gingipains. Gingipain inhibition reduced the bacterial load of an established P. gingivalis brain infection, blocked Aβ1–42 production, reduced neuroinflammation, and rescued neurons in the hippocampus. These data suggest that gingipain inhibitors could be valuable for treating P. gingivalis brain colonization and neurodegeneration in Alzheimer’s disease. Science Advances  2019;5(1)eaau3333 (23 Jan 2019).)

- Hode- og nakkekreft: Sure oppstøt kan øke risikoen hos eldre. Ny forskning undersøker om de vanlige sure oppstøt er en risikofaktor for hode- og nakkekreft hos eldre mennesker.

(Anm: Head and neck cancer: Acid reflux may raise risk in seniors. New research investigates whether the common acid reflux is a risk factor for head and neck cancer in elderly people. Dr. Edward D. McCoul, at the Tulane University School of Medicine in New Orleans, LA, and colleagues led the new study. Their findings were published in JAMA Otolaryngology: Head & Neck Surgery. As they say, cancers of the upper aerodigestive tract (UADT) include malignancies of the larynx, tonsils, and sinuses, among others. Worldwide, these cancers account for more than 800,000 yearly diagnoses of cancer and more than 360,000 yearly deaths. In the United States, it is estimated that 62,000 people develop head and neck cancers every year, which include oral cavity and larynx malignancies. There are several factors that are potentially accountable for these cancers, write Dr. McCoul and colleagues, including the use of alcohol and tobacco, viral infections, and chronic inflammation of the upper airways. But existing studies that have examined the link between the gastroesophageal reflux disease — commonly known as acid reflux or heartburn — and UADT cancers have yielded mixed results. Additionally, this association has not yet been studied in the elderly U.S. population. So, Dr. McCoul and colleagues set out to examine it. In the U.S., it is estimated that acid reflux affects as much as 20 percent of the population. Adults with obesity and the elderly are particularly prone to the condition, studies show. (medicalnewstoday.com 30.12.2017).)

(Anm: Protonpumpehemmere (proton pump inhibitors (PPIs) (syrepumpehemmere) (magesyrehemmere) (syrenøytraliserende midler (antacida)). (mintankesmie.no).)

(Anm: Drinking very hot tea linked to oesophageal cancer. BMJ 2018;360:k543 (Published 05 February 2018).)

- Forskrevne legemidler er linket til symptomer på munntørrhet hos eldre voksne. For eldre voksne kan tørr munn være en vanlig bivirkning av forskrevne legemidler. Å ha tørr munn betyr at du ikke har nok saliva, eller spytt, for å holde munnen våt. Tilstanden kan føre til problemer med å tygge, spise, svelge og til og med snakke. Dessuten gir tørr munn deg høyere risiko for tannråte og orale infeksjoner.

(Anm: Prescribed medications linked to dry mouth symptoms in older adults. For older adults, dry mouth can be a common side effect of prescribed medications. Having dry mouth means you don't have enough saliva, or spit, to keep your mouth wet. The condition can lead to problems chewing, eating, swallowing, and even talking. What's more, dry mouth puts you at higher risk for tooth decay and oral infections. However, there's much we don't understand about the connection between medications and dry mouth in older adults. Recently, researchers examined 52 related studies to learn more. Their research was published in the Journal of the American Geriatrics Society. (news-medical.net 27.10.2017).)

- Effekten av psykostimulerende legemidler på blod-hjerne barrierens (BBBs) funksjon og nevroinflammasjon.

(Anm: Effekten av psykostimulerende legemidler på blod-hjerne barrierens (BBBs) funksjon og nevroinflammasjon (The effects of psychostimulant drugs on blood brain barrier function and neuroinflammation) Front. Pharmacol. 2012;3:121 (Published online: 29 June 2012.)

- Nedbryting (svekkelse) av blod-hjernebarrieren er en tidlig biomarkør på menneskelig kognitiv dysfunksjon.

(Anm: Blood–brain barrier breakdown is an early biomarker of human cognitive dysfunction. Abstract Vascular contributions to cognitive impairment are increasingly recognized1-5 as shown by neuropathological6,7, neuroimaging4,8-11, and cerebrospinal fluid biomarker4,12 studies. Moreover, small vessel disease of the brain has been estimated to contribute to approximately 50% of all dementias worldwide, including those caused by Alzheimer's disease (AD)3,4,13. Nat Med. 2019 Feb;25(2):270-276.)

- Lekk tarm biomarkører for depresjon og selvmordsatferd. (- Leaky Gut Biomarkers in Depression and Suicidal Behavior.)

(Anm: Leaky Gut Biomarkers in Depression and Suicidal Behavior. Abstract OBJECTIVE: Inflammation is associated with major depressive disorder (MDD) and suicidal behavior. According to the "leaky gut hypothesis", increased intestinal permeability may contribute to this relationship via bacterial translocation across enterocytes. We measured plasma levels of gut permeability markers, in patients with a recent suicide attempt (rSA), MDD subjects with no history of a suicide attempt (nsMDD), and healthy controls (HC), and related these markers to symptom severity and inflammation. CONCLUSION: The "leaky gut hypothesis" may improve our understanding of the link between inflammation and suicidal behavior. These findings should be considered preliminary until replicated in larger cohorts. Acta Psychiatr Scand. 2018 Oct 22.)

(Anm: Inflammation in Middle Age May Be Tied to Brain Shrinkage Decades Later. MINNEAPOLIS, Minn -- November 1, 2017 -- People who have biomarkers tied to inflammation in their blood in their 40s and 50s may have more brain shrinkage decades later than people without the biomarkers, according to a study published in the November 1, 2017, online issue of Neurology. The brain cell loss was found especially in areas of the brain that are affected by Alzheimer’s disease. (dgnews.docguide.com 1.11.2017).)

- Kronisk tretthet hos voksne kreftoverlevere. Uttalt tretthet og slitenhet er vanlig både under og etter avsluttet kreftbehandling. Mellom 15–35 % av voksne kreftoverlevere har kronisk tretthet. Kronisk tretthet hos kreftoverlevere påvirker sosial yteevne, funksjonsnivå og arbeidsevne på en negativ måte, og kan medføre betydelig redusert livskvalitet.

(Anm: Kronisk tretthet hos voksne kreftoverlevere. Uttalt tretthet og slitenhet er vanlig både under og etter avsluttet kreftbehandling. Mellom 15–35 % av voksne kreftoverlevere har kronisk tretthet. Kronisk tretthet hos kreftoverlevere påvirker sosial yteevne, funksjonsnivå og arbeidsevne på en negativ måte, og kan medføre betydelig redusert livskvalitet. Uttalt tretthet, utmattelse og slitenhet (fatigue) er et av de vanligste symptomene ved onkologisk behandling (1–3). Hos de fleste vil denne trettheten gradvis forsvinne etter avsluttet behandling, men ikke alle opplever bedring. Opptil 35 % av alle som har gjennomgått kurativ kreftbehandling, og som er uten kjent kreftsykdom, vil oppleve vedvarende tretthet etter avsluttet behandling (3, 4). Andre kreftoverlevere kan oppleve en kort periode etter avsluttet behandling uten symptomet for deretter å oppleve redusert energi. Tidsskr Nor Legeforen 2017 (Publisert: 27. oktober 2017).)

- Ny innsikt i hvorfor immunforsvaret ikke oppdager kreft. Studien gransker relasjonen mellom hvordan immunforsvaret ser perifert vev og kreft.

(Anm: New insights into why the immune system fails to see cancer. Study explores relationship between how the immune system sees peripheral tissues and cancers. Cancer hides in plain sight of the immune system. The body's natural tumor surveillance programs should be able to detect and attack rogue cancer cells when they arise, and yet when cancer thrives, it does so because these defense systems have failed. A team of investigators led by Niroshana Anandasabapathy, MD, PhD, at Brigham and Women's Hospital have uncovered a critical strategy that some cancers may be using to cloak themselves - they find evidence of this genetic program across 30 human cancers of the peripheral tissue, including melanoma skin cancer. Their results are published in Cell. "Our study reveals a new immunotherapy target and provides an evolutionary basis for why the immune system may fail to detect cancers arising in tissues," said corresponding author Anandasabapathy, of BWH's Department of Dermatology. "The genetic program we report on helps the immune system balance itself. Parts of this program prevent the immune system from destroying healthy organs or tissues, but might also leave a blind spot for detecting and fighting cancer."(medicalnewstoday.com 3.7.2017).)

(Anm: IFNγ-Dependent Tissue-Immune Homeostasis Is Co-opted in the Tumor Microenvironment. Cell. 2017 Jun 29;170(1):127-141.e15.)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

- Mitokondriell metabolisme og kreft. (- I tillegg til å utøve sentrale bioenergetiske funksjoner leverer mitokondrier faktisk byggeklosser for tumoranabolisme, kontroll av redox og kalsiumhomeostase, deltar i transkripsjonsregulering og styrer celledød.)

(Anm: Mitochondrial metabolism and cancer. Abstract Glycolysis has long been considered as the major metabolic process for energy production and anabolic growth in cancer cells. Although such a view has been instrumental for the development of powerful imaging tools that are still used in the clinics, it is now clear that mitochondria play a key role in oncogenesis. Besides exerting central bioenergetic functions, mitochondria provide indeed building blocks for tumor anabolism, control redox and calcium homeostasis, participate in transcriptional regulation, and govern cell death. Thus, mitochondria constitute promising targets for the development of novel anticancer agents. However, tumors arise, progress, and respond to therapy in the context of an intimate crosstalk with the host immune system, and many immunological functions rely on intact mitochondrial metabolism. Here, we review the cancer cell-intrinsic and cell-extrinsic mechanisms through which mitochondria influence all steps of oncogenesis, with a focus on the therapeutic potential of targeting mitochondrial metabolism for cancer therapy. Cell Res. 2017 Dec 8.)

(Anm: Immunobiology: The Immune System in Health and Disease. 5th edition. Chapter 8T Cell-Mediated Immunity. Once they have completed their development in the , enter the bloodstream and are carried by the circulation. On reaching a peripheral lymphoid organ they leave the blood again to migrate through the lymphoid tissue, returning to the bloodstream to recirculate between blood and peripheral lymphoid tissue until they encounter their specific . Mature recirculating T cells that have not yet encountered their antigens are known as naive T cells. To participate in an , a naive T cell must first encounter antigen, and then be induced to proliferate and differentiate into cells capable of contributing to the removal of the antigen. We will term such cells because they act very rapidly when they encounter their specific antigen on other cells. The cells on which armed effector T cells act will be referred to as their . Janeway CA Jr, Travers P, Walport M, et al. Immunobiology: The Immune System in Health and Disease. 5th edition. New York: Garland Science; 2001. Chapter 8, T Cell-Mediated Immunity. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK10762/.)

- Kalsiumtilskudd linket til kreft. Rapporten, publisert (Ann Intern Med. 2019, april 9. doi: 10.7326 / M18-2478).

(Anm: Calcium supplement use linked to cancer. The report, published (Ann Intern Med. 2019 Apr 9. doi: 10.7326/M18-2478) just 2 days before the start of the Internal Medicine meeting, found no mortality benefits associated with any reported dietary supplement use among nearly 31,000 adults in the National Health and Nutrition Examination Survey. On the contrary, they found that excess calcium consumption was associated with increased risk for cancer-related deaths. Calcium supplements were specifically implicated in the excess of mortality, according to the investigators, with a rate ratio of 1.53 (95% confidence interval, 1.04-2.25) for intakes of 1,000 mg/day versus no intake. (mdedge.com - Publish date: April 19, 2019).)

(Anm: Linking telomere loss and mitochondrial dysfunction in chronic disease. (…) Drawing a mechanistic connection between telomere function and mitochondria biology will provide a broader perspective for understanding the pathophysiology of diseases and their relation to the aging process, and may provide opportunities for new possible treatments. Front Biosci (Landmark Ed). 2017 Jan 1;22:117-127.)

- Tidligere ukjent beskyttelsesrolle avdekket for telomerase i somatisk aldring av celle.

(Anm: Previously Unknown Protective Role Uncovered for Telomerase in Somatic Cell Aging. New research from the University of Maryland and the NIH has shown that telomerase is reactivated in adult somatic cells at the latter stage of cell aging, which acts as a buffer to reduce the potential for DNA damage that could lead cells to become cancerous. Scientists can now say that regulated activation of telomerase at a critical point in a cell's life cycle serves an important function. (…) Results from the new study, reported in the Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) have shown that telomerase is reactivated in normal adult cells at the latter stage of cell aging, and this activity reduces the potential for DNA damage that could lead cells to become cancerous. (genengnews.com 4.9.2019).)

(Anm: Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom. (Medication-induced mitochondrial damage and disease.) (mintankesmie.no).)

- Mekanismen bak mitokondriell rolle ved induksjon av perifer nevropati ved bruk av kjemoterapi.

(Anm: Role of Mitochondrial Mechanism in Chemotherapy-Induced Peripheral Neuropathy. Abstract BACKGROUND: Even though chemotherapeutic regimens shows considerable importance, it may cause progressive, continuing and sometimes irreversible peripheral neuropathy. Chemotherapy induced peripheral neuropathy (CIPN) comprises of sensory abnormalities that are most distress issues. The mechanism associated with CIPN pathogenesis is not completely revealed and is treatment is still questionable. The purpose of this review was to investigate the role of mitochondria in CIPN. (…) CONCLUSION: The pathophysiology of CIPN is complicated as chemotherapeutic medications often involve combination of drug. With these combinatorial therapies cancer survivors develop continuing effects of CIPN which require rehabilitation strategies for the recovery of patient's condition and quality of life. Curr Drug Metab. 2017 Dec 7.)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

- Feilet legemiddelkontrollen (statlige kontrollorganer) ved godkjennelsen av selektive serotoninreopptakshemmere (SSRI; lykkepiller)? (- GlaxoSmithKlines nylige brev til leger peker på en seksdobbel økning i risikoen for selvmordsatferd hos voksne som tar paroksetin (paroxetine; Seroxat; Paxil etc.)

(Anm: Did regulators fail over selective serotonin reuptake inhibitors? Controversy over the safety of antidepressants has shaken public confidence. Were mistakes made and could they have been avoided? GlaxoSmithKline's recent letter to doctors points to a sixfold increase in risk of suicidal behaviour in adults taking paroxetine.1 BMJ 2006;333:92 (Published 06 July 2006).)

- Selvmordsdata for Seroxat (Paxil etc.) feilrapportert i legemiddelforsøk ifølge søksmål. (- Statistisk signifikant 6,7 ganger høyere enn placebo.)

(Anm: - Selvmordsdata feilrapportert i legemiddelforsøk ifølge søksmål. (Suicide Data Incorrectly Reported in Drug Trials, Suit Claimed.) (…) blant pasienter behandlet med paroksetin (Seroxat/Paxil) sammenlignet med placebo " - statistisk signifikant 6,7 ganger høyere. (nytimes.com 11.9.2017).)

- Perifer nevropati er en vanlig manifestasjon av mitokondrielle sykdommer: et singel senters erfaringer.

(Anm: Peripheral neuropathy is a common manifestation of mitochondrial diseases: a single-centre experience. CONCLUSIONS: In conclusion, peripheral involvement in MD is frequent even if often mild or asymptomatic. The correct identification and characterization of peripheral neuropathy through electrophysiological studies represents another tile in the challenge of MD diagnosis. Eur J Neurol. 2016 Jun;23(6):1020-7.)

(Anm: SSRI-preparater og antipsykotika har uheldige effekter på mitokondrier (mintankesmie.no).)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

(Anm: Antibiotika associeras med högre risk för tarmcancer. (…) Det här är första studien som visar på sambandet mellan antibiotikaanvändning och utveckling av adenom i tjock- och ändtarmen. Studien publiceras i den vetenskapliga tidskriften Gut. (…) Resultatet visade att långvarig antibiotikaanvändning tidigare i livet, i åldern 20 till 59 år, hade samband med diagnostiserade adenom. (lakemedelsvarlden.se 5.4.2017.)

(Anm: Danske forskere giver forklaring på overdødelighed ved brug af antibiotika. Antibiotikaet clarithromycin skader celler og udløser åreforkalkning, viser dansk studie. Resultaterne forklarer, hvorfor tidligere studier har vist en overdødelighed ved brugen af clarithromycin. (dagenspharma.dk 24.10.2017).)

(Anm: Clarithromycin og hjerterelaterede bivirkninger. Det antibiotiske lægemiddel clarithromycin og risikoen for pludselig død har været diskuteret længe. EU’s bivirkningskomité PRAC har netop afsluttet en grundig gennemgang af studier og anden litteratur om clarithromycin og konkluderer, at der ikke er tilstrækkelig evidens for, at lægemidlet medfører pludselig død flere år efter behandling.  (laegemiddelstyrelsen.dk - Nr. 3 | Årgang 1 | December 2017).)

(Anm: Antibiotika har ingen effekt i behandling af myelomatose. Et uafhængigt dansk studie har afkræftet tese om antibiotikaet clarithromycin fordelagtige potentiale i behandlingen af myelomatose. Tværtimod fandt forskerne en række bivirkninger ved brug af clarithromycin. (dagenspharma.dk 11.12.2017).)

(Anm: Good-guy bacteria may help individuals respond well to cancer immunotherapy. Individuals with certain types of bacteria in their gut may be more likely to respond well to cancer immunotherapy, researchers at the Harold C. Simmons Comprehensive Cancer Center found in a study of patients with metastatic melanoma. (news-medical.net 5.10.2017).)

- Hva øyeflekker kan fortelle deg om din helse. (- Omtrent 60 % av mennesker har disse irisflekker.) (- Forskerne skrev i deres studie at disse funnene "synes å tyde på at irisflekker indikerer en høy kumulativ dose av levetids-soleksponering".)

(Anm: What Eye Freckles Can Tell You About Your Health. About 60% of people have these iris specks. Have you ever noticed little specks in the iris (the colored part) of your eyes? New research in the journal Investigative Ophthalmology & Visual Science is shedding light on these so-called eye freckles, and why some people have them and others don't. Have you ever noticed little specks in the iris (the colored part) of your eyes? New research in the journal Investigative Ophthalmology & Visual Science is shedding light on these so-called eye freckles, and why some people have them and others don't. To investigate this theory, Dr. Schwab, who is an ophthalmologist at the Medical University of Graz in Austria, teamed up with other ophthalmologists and dermatologists to examine the skin and eyes of more than 600 people. The researchers also collected information from the participants about their history of sun exposure, including the number of sunburns they'd had, and their use of sun protection. RELATED: 11 Triggers of Dry Eye, and What to Do About Them (…) The researchers wrote in their paper that these findings "seem to suggest that iris freckles indicate a high cumulative dose of lifetime sun exposure." (health.com 1.8.2017).)

(Anm: 'Eye Freckles' May Predict Sun-Related Problems. The spots could be linked to higher risk of cataracts, macular degeneration, study says. FRIDAY, July 28, 2017 (HealthDay News) -- Dark spots that appear on the iris -- the colored part of the eye -- aren't cancerous, but these "eye freckles" could signify other issues related to excessive sun exposure, researchers say. Scientists found outdoorsy people who develop these spots may be at greater risk for cataracts, macular degeneration and other diseases related to sunlight. The study results appear in the July issue of Investigative Ophthalmology & Visual Science. (webmd.com 28.7.2017).)

- Lave doser av stråling kan skade kardiovaskulær helse, antyder studie.

(Anm: Lave doser av stråling kan skade kardiovaskulær helse, antyder studie. Low doses of radiation could harm cardiovascular health, study suggests. Ionizing radiation, such as x-rays, has a harmful effect on the cardiovascular system even at doses equivalent to recurrent CT imaging, a new study published in the International Journal of Radiation Biology suggests. It is known that populations exposed to ionizing radiation in medical or environmental settings have symptoms suggesting an increased risk of cardiovascular disease. However, this research study suggests that low exposure to doses of around 0.5 Gy (the equivalent of repeated CT scans) is associated with a significantly increased risk of cardiovascular damage, up to decades after exposure. This raises questions about the nature of long-term alterations in the heart's vascular system caused by such doses. (medicalnewstoday.com 14.7.2017).)

(Anm: Proteome analysis of irradiated endothelial cells reveals persistent alteration in protein degradation and the RhoGDI and NO signalling pathways. Int J Radiat Biol. 2017 Jul 11:1-9.)

(Anm: Computertomografi (CT), magnetisk resonanstomografi (MR), positronemisjonstomografi (PET), ultrasonografi (ultralyd), kontrastmidler etc. (mintankesmie.no).)

- Mer strålning ger inte bättre överlevnad. Högre stråldoser ger inte bättre överlevnad för patienter med prostatacancer, visar en amerikansk studie.

(Anm: Mer strålning ger inte bättre överlevnad. Högre stråldoser ger inte bättre överlevnad för patienter med prostatacancer, visar en amerikansk studie. Drygt 1 500 patienter ingick i den hittills största studie som utvärderat effekten av olika stråldoser på överlevnaden hos prostatacancerpatienter. Studien är gjord av forskare vid Washington university school of medicine och publicerad i Jama Oncology. (lakemedelsvarlden.se 16.3.2018).)

- MR øker oppdagelse av prostata kreft og reduserer overdiagnose, ifølge studie .

(Anm: MRI increases detection of prostate cancers and reduces overdiagnosis, finds study. Using magnetic resonance imaging (MRI) to guide targeted biopsies increased the detection of clinically significant cancer by 12% when compared with standard transrectal ultrasonography guided biopsy, in the first large randomised trial to compare these two approaches in men with suspected prostate cancer.1 MRI revealed no sign of prostate cancer in more than one in four men, avoiding the need for unnecessary biopsy or treatment. BMJ 2018;360:k1268 (Published 19 March 2018).)

- Gennembrud i kræftbehandling: Ny blodtest kan spare patienter for kemo. (- Om blodtesten en dag bliver udmøntet i praksis på de danske sygehuse er uklart.)

(Anm: Gennembrud i kræftbehandling: Ny blodtest kan spare patienter for kemo. En lovende blodbaseret test kan i fremtiden spare nogle patienter for kemoterapi og vil kunne spore tilbagefald langt tidligere, end hvad der muligt i dag. En ny blodtest skal sørge for, at flere kræftpatienter spares for kemoterapi og de medfølgende bivirkninger såsom hårtab, svækkede knogler og kvalme. Blodtesten er forskere på Aarhus Universitetshospital lige nu i gang med at udvikle. Testen skal opspore DNA-spor i blodet fra kræftceller og på den måde med endnu større sikkerhed fastslå, om kræftpatienten har brug for kemobehandling eller ej. (…) I 2018 tager forskerne det næste skridt i projektet, når der skal udføres forsøg med patienter. Om blodtesten en dag bliver udmøntet i praksis på de danske sygehuse er uklart. Men Claus Lindbjerg Andersen mener selv, at der er gode perspektiver i hans projekt. (medwatch.dk 29.9.2017).)

- FDA godkjente ny måte å bekjempe kreft ved hjelp av personlig genterapi.

(Anm: The FDA Just Approved a New Way of Fighting Cancer Using Personalized Gene Therapy. Immune-based cancer treatments are surging forward as the Food and Drug Administration (FDA) on Wednesday approved the second of a new technology called CAR T, this time to treat diffuse large b-cell lymphoma, a type of non-Hodgkin lymphoma. In August, the agency approved the first CAR T cell therapy, a type of gene therapy to treat acute lymphoblastic leukemia in children. CAR T cell therapy, which stands for chimeric antigen receptor T cell therapy, involves removing immune cells known as T cells, genetically engineering them to recognize proteins on cancer cells and target them for destruction, and infusing the modified immune cells back into the patient. The treatment works the same way that immune cells eliminate bacteria and viruses. It's proving especially effective for blood cancers, since the immune system can ferret out an impressive number of cancer cells lurking anywhere in the blood and body. (time.com 19.10.2017).)

– Kaskade av kostnader kan skyve prisen for ny genterapi over én million dollar per pasient.

(Anm: Cascade of costs could push new gene therapy above $1 million per patient. Outrage over the high cost of cancer care has focused on skyrocketing drug prices, including the $475,000 price tag for the country's first gene therapy, Novartis' Kymriah, a leukemia treatment approved in August. (news-medical.net 17.10.2017).)

(Anm: Legemiddeløkonomi, bivirkninger og legemiddelomsetning (mintankesmie.no).

(Anm: Genterapi for kreft utnevnt til årets fremskritt. Den amerikanske onkologiforeningen ASCO har utnevnt CAR T-behandling til årets fremskritt. – Dette er en ny og unik måte og behandle kreft på. CAR T-behandling kan bedre prognosene for barn og voksne som har noen av kreftformene vi ellers ikke kan kurere, uttaler den amerikanske onkologiforeningen ASCO i sin årlige rapport. Det var i august i fjor at amerikanske legemiddelmyndigheter godkjente tisagenlecleucel (Kymriah). Dette er banebrytende behandling og et nytt behandlingsprinsipp som har vist seg lovende, har Smeland tidligere sagt til Dagens Medisin. Prislappen for behandlingen, som gis èn gang, er satt til 475.000 dollar, altså i overkant av 3,7 millioner norske kroner. (dagensmedisin.no 31.8.2018).)

- Bevilger 5,2 millioner kroner til nytt IKT-System: Bedrer registreringen av celleprøver.

(Anm: Bevilger 5,2 millioner kroner til nytt IKT-System: Bedrer registreringen av celleprøver. (…) Lettere å oppdage TV 2 har i en rekke saker satt fokus på problematikken rundt celleprøver, og registrering av disse. Helseminister Bent Høie lovte i mars at han ville bedre registreringen, og nå kommer pengene som sørger for at det blir mulig. Med et nytt IKT-system vil det blir mulig for alle laboratorier å sjekke celleprøver tilbake i tid, og dermed ha bedre forutsetninger for å oppdage uregelmessigheter. (tv2.no 8.5.2017).)

- Oncolex er et nettbasert oppslagsverk for kreftdiagnostikk, -behandling og -oppfølging, hvor helsepersonell kan hente fram relevant og alltid oppdatert informasjon.

(Anm: Krefttyper. Oncolex er et nettbasert oppslagsverk for kreftdiagnostikk, -behandling og -oppfølging, hvor helsepersonell kan hente fram relevant og alltid oppdatert informasjon. Innholdet er utarbeidet i samarbeid med fagspesialister for hvert fagområde ved Oslo universitetssykehus. Prosedyrene er rikt illustrert med foto, video og animasjoner. Oncolex har gode rutiner for revidering. (oncolex.no).)

- Forbedrede mikroskop kan forhindre flere brystkreftoperasjoner.

(Anm: Forbedrede mikroskop kan forhindre flere brystkreftoperasjoner. Microscope advances could prevent multiple breast cancer surgeries. The invention will help surgeons identify left-behind cancerous tissue in real-time. A new type of microscope could drastically reduce the number of women having multiple breast cancer surgeries, researchers at the University of Washington claim. Until now, there's been no reliable way to determine whether surgeons have completely removed all cancerous tissue during surgery, meaning between 20 and 40 percent of women have to undergo second, third or even fourth procedures. (engadget.com 8.7.2017).)

- De fleste amerikanske kvinner ikke klar over overdiagnose og overbehandling av brystkreft.

(Anm: Most American women not aware of breast cancer overdiagnosis and overtreatment. Did you know that routine mammograms can lead to overdiagnosis and overtreatment of breast cancer? Most American women aren't aware of these risks of breast cancer screening, reports a study in the October issue of Medical Care, published by Wolters Kluwer. (…) Less Than 20 Percent of US Women Know About Overdiagnosis and Overtreatment The survey study sought to assess women's awareness and perceptions of overdiagnosis and overtreatment -- two of the main potential harmful effects of breast cancer screening. (…) Given evidence that many women view breast cancer screening favorably, it may be challenging for providers to communicate with patients about its potential harms. (news-medical.net 14.9.2017).)

- Studie: 3D-mammografi fant ikke mer kreft enn vanlig mammografi. (- 3D-mammografi finner ikke flere krefttilfeller, men er likevel mer treffsikkert enn tradisjonell mammografi, ifølge en ny norsk studie.)

(Anm: Studie: 3D-mammografi fant ikke mer kreft enn vanlig mammografi. 3D-mammografi finner ikke flere krefttilfeller, men er likevel mer treffsikkert enn tradisjonell mammografi, ifølge en ny norsk studie. (…) I studien ble det ikke oppdaget flere krefttilfeller ved hjelp av 3D-mammografi, også kalt tomosyntese, men presisjonen var større. Dermed var det færre kvinner som trengte å komme tilbake til nye undersøkelser og utredning. (aftenposten.no 9.5.2019).)

- Studie: Kreftpasienter overbehandles.

(Anm: Studie: Kreftpasienter overbehandles. CHICAGO (VG) Brystkreftpasienter har like stor effekt av halvparten så mye medisin, viser ny forskning. Studien er en av flere som viser at pasienter overbehandles i stor grad. – Vi overbehandler enkelte pasientgrupper med cellegift. Dette er et problem som kan gi nedsatt funksjon, for eksempel nerveskader og andre bivirkninger, sier kreftlege og professor Anne Hansen Ree. Hun har blant annet jobbet med en stor studie innen persontilpasset medisin, som VG har skrevet om her. – Det er alvorlig for pasientene det gjelder. Derfor er det viktig at det nå kommer studier som fokuserer på hvordan vi kan gi mindre medisin med samme effekt. (vg.no 15.6.2018).)

- Da Sofie Gråbøl fikk brystkreft, tenkte hun på all tiden hun hadde kastet bort på å være redd.

(Anm: Da Sofie Gråbøl fikk brystkreft, tenkte hun på all tiden hun hadde kastet bort på å være redd. Den Sofie Gråbøl som hadde full kontroll over liv og roller, finnes ikke lenger. (aftenposten.no 28.4.2017).)

- Blei alvorleg kreftsjuk etter oljeeventyret. (Dei neste dagane ligg han på lugaren og er plaga av forferdeleg hovudverk, oppkast og dårleg form.) (- Rapportane frå dei sakkunnige er ikkje til å misforstå, nærkontakten med dei svært giftige stoffa benzen, kvikksølv og saltsyre er årsaka til spiserørskreften og hudproblema.)

(Anm: Blei alvorleg kreftsjuk etter oljeeventyret. (…) Dei neste dagane ligg han på lugaren og er plaga av forferdeleg hovudverk, oppkast og dårleg form. (…) Wiik hevdar det er bevisst uthaling og frys nedover ryggen når han høyrer reklamen til Tryg Forsikring: "Det handler om å være trygg". (…) Rapportane frå dei sakkunnige er ikkje til å misforstå, nærkontakten med dei svært giftige stoffa benzen, kvikksølv og saltsyre er årsaka til spiserørskreften og hudproblema. (…)  (nrk.no 8.4.2017).)

- Sink kan bidra til å forebygge, behandle spiserørkreft.

(Anm: Zinc may help to prevent, treat esophageal cancer. Research led by the University of Texas at Arlington reveals how zinc can target esophageal cancer cells and halt their growth, thereby bringing us closer to new prevention and treatment strategies for the disease. Zinc is a mineral present in a variety of foods - including oysters, red meat, poultry, beans, nuts, and whole grains - and it is also available as a dietary supplement. Zinc is one of the body's essential nutrients. Not only is it important for fetal and childhood development and sense of taste and smell, but the mineral also aids cell functioning, wound healing, and helps our immune system to stave off infection. Previous studies have identified zinc deficiency in patients with esophageal cancer, indicating that the mineral may also help to protect against the disease. However, the molecular mechanisms underlying zinc's potential anti-cancer effects have been a mystery - until now. (…) Pan and colleagues recently reported their results in The FASEB Journal. For their study, the researchers assessed how human esophageal cancer cell lines and healthy human cells respond to zinc. (...) In future studies, the team plans to find out more about the link between zinc and calcium signaling, and how zinc supplementation could be used to combat esophageal cancer. (medicalnewstoday.com 29.9.2017).)

(Anm: Mangel på zink får unge til at stoppe med at vokse. Zink er involveret i funktionen af mere end 300 af kroppens enzymer. Derfor stopper børn og unge med alvorlig zinkmangel helt med at vokse. (videnskab.dk 21.11.2018).)

(Anm: Zinc deficiency causes neural tube defects through attenuation of p53 ubiquitylation. (…) Our studies indicate that zinc deficiency disrupts neural tube closure through decreased p53 ubiquitylation, increased p53 stabilization and excess apoptosis. Development. 2018 Dec 13;145(24).)

(Anm: Proton beam therapy can help improve outcomes in elderly patients with esophageal cancer (news-medical.net 25.10.2017).)

(Anm: Årsaken til Steely Dan-medlem Walter Beckers død er klar. Døde av sjelden type kreft fire måneder etter at den ble oppdaget. Walter Becker, halvparten av den hyllede rockduoen Steely Dan, døde 3. september, 67 år gammel. (…) I et åpent brev først publisert i Rolling Stone røper hun at ektemannen døde av spiserørskreft, som hovedsakelig rammer eldre mennesker. Ifølge enken hadde Becker en ekstremt aggressiv variant av krefttypen. Hun beklager også at hun ikke har fortalt om dødsårsaken før nå. (vg.no 15.11.2017).)

(Anm: Selective inhibitory effects of zinc on cell proliferation in esophageal squamous cell carcinoma through Orai1. Zinc, an essential micronutrient, has a cancer preventive role. Zinc deficiency has been shown to contribute to the progression of esophageal cancer. The FASEB Journal 2017 (Published online before print September 19, 2017).)

(Anm: Utredning ved kreft i spiserør. (kreftlex.no 5.10.2017).)

- Historie med tannkjøttsykdom (periodontal) knyttet til større risiko for å utvikle kreft, viser studier.

(Anm: History of periodontal disease linked to greater risk of developing any cancer, study shows. Bottom Line: Periodontal disease was associated with increased risk of several types of cancer in postmenopausal women, even in women who had never smoked. Journal in Which the Study was Published: Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention, a journal of the American Association for Cancer Research. (news-medical.ne 26.7.2017).)

(Anm: Tannleger, tannhelse, hukommelse etc. (munnhulen er kroppens speil). (mintankesmie.no/).)

- Tannkjøttsykdommer kan være linket til kreftrisiko hos eldre kvinner. (- En ny studie linker tannkjøttsykdommer med økt risiko for flere typer kreft hos postmenopausale kvinner, selv hos kvinner som aldri har røykt.) (- Hun spekulerer om tannkjøttsykdom kan være en markør for generell helsetilstand.)

(Anm: Gum Disease May Be Linked to Cancer Risk in Older Women. TUESDAY, Aug. 1, 2017 (HealthDay News) -- A new study links gum disease with an increased risk of several types of cancer in postmenopausal women, even in women who never smoked. So-called periodontal disease was tied to a 14 percent higher risk of developing any type of cancer, the investigators found. But the greatest risk was for esophageal cancer, which was more than three times more likely in older women who had gum disease than those who didn't. In addition, gum disease was associated with a higher risk of lung cancer, gallbladder cancer, melanoma and breast cancer, the findings showed. "These findings may provide a new target to test an intervention for cancer prevention -- oral hygiene and periodontal disease treatment and prevention," said lead researcher Jean Wactawski-Wende. She is dean of the School of Public Health and Health Professions at the State University of New York at Buffalo. Breast cancer, lung cancer and gallbladder cancer were linked with higher risk among women who smoked and had gum disease. For those women who never smoked but had gum disease, other cancers, such as melanoma, were associated with higher risk, the researchers said. Although gum disease has been associated with heart disease, the exact reason it may be tied to an increased risk of cancer isn't known, Wactawski-Wende said. She speculated that gum disease could be a marker for overall health. (medicinenet.com 1.8.2017).)

(Anm: Periodontal Disease and Incident Cancer Risk among Postmenopausal Women: Results from the Women's Health Initiative Observational Cohort. Abstract Background: Periodontal pathogens have been isolated from precancerous and cancerous lesions and also shown to promote a procarcinogenic microenvironment. Few studies have examined periodontal disease as a risk factor for total cancer, and none have focused on older women. We examined whether periodontal disease is associated with incident cancer among postmenopausal women in the Women's Health Initiative Observational Study. Conclusions: Periodontal disease increases risk of total cancer among older women, irrespective of smoking, and certain anatomic sites appear to be vulnerable. Impact: Our findings support the need for further understanding of the effect of periodontal disease on cancer outcomes. Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention 2017 (Published August 2017).)

(Anm: Tannleger, tannhelse, hukommelse etc. (munnhulen er kroppens speil). (mintankesmie.no/).)

- Tandtråd som skydd mot cancer. Tandköttsinfektioner och -sjukdomar kopplas till ökad cancerrisk, speciellt bland äldre kvinnor. Det visar en nyligen publicerad amerikansk studie. I en studie på över 65 000 kvinnor i åldrarna 54 till 86 år kunde forskarna se en koppling mellan tandhälsa och cancerrisk.

(Anm: Tandtråd som skydd mot cancer. Tandköttsinfektioner och -sjukdomar kopplas till ökad cancerrisk, speciellt bland äldre kvinnor. Det visar en nyligen publicerad amerikansk studie. I en studie på över 65 000 kvinnor i åldrarna 54 till 86 år kunde forskarna se en koppling mellan tandhälsa och cancerrisk. Det visade sig nämligen att tidigare tandköttssjukdom ökade risken för alla former av cancer med 14 procent. Starkast var kopplingen till strupcancer där risken var tre gånger högre bland kvinnor som haft någon form av tandköttssjukdom. Vara noga med tandtråd. Det är ännu oklart varför problem med tandköttet kan öka risken för cancer. Men forskarna menar att det handlar om de sjukdomsalstrande ämnen som bakterier från tandsten och inflammation i tandköttet som når strupen. – Strupen ligger nära munhålan, så parodontala smittämnen kan lättare nå och infektera strupens slemhinna och främja cancerutveckling där, säger Jean Wactawski-Wende, en av forskarna bakom studien. Nu krävs ytterligare en studie som kan bekräfta resultaten för att sedan ta fram förebyggande åtgärder mot tandköttssjukdomar och i förlängning cancer. (netdoktor.se 8.8.2017).)

(Anm: SSRI’er (lykkepiller) og tricykliske antidepressiva, mundtørhed og huller i tænderne. (…) Lægemiddelstyrelsen har den seneste tid fået flere henvendelser fra borgere, der haft tandproblemer i forbindelse med brug af SSRI’er. (…) Mundtørhed er en almindelig kendt bivirkning for alle SSRI’er og tricykliske antidepressiva, da denne medicin har betydelig inhiberende effekt på den nervøse regulering af spytsekretionen. Det er også velkendt, at mundtørhed øger risikoen for caries, og dermed huller i tænderne. LÆGEMIDDELSTYRELSEN - NYT OM BIVIRKNINGER 2016;7(1) (JANUAR 2016) (Side 16-17).)

- Forskere: Slik avslører tennene demensfare. (- I en ny studie har forskere avdekket at dårlig tannhelse kan kobles til kognitiv svikt - og tegn på begynnende demens.)

(Anm: Forskere: Slik avslører tennene demensfare. I en ny studie har forskere avdekket at dårlig tannhelse kan kobles til kognitiv svikt - og tegn på begynnende demens. - God tannhelse har betydning for både allmenn helse og livskvalitet hos eldre, sier spesialisttannlege Helena Nilsson til Dagbladet. Nilsson tar nå en doktorgrad ved Malmö universitet, stedet der studien har blitt gjennomført. (dagbladet.no 7.10.2019).)

(Anm: Tannleger, tannhelse, hukommelse etc. (munnhulen er kroppens speil). (mintankesmie.no/).)

- Læger: Ny måde at opdage lungekræft bør undersøges hurtigt. (- En ny skanningsmetode, der kan opdage lungekræft tidligt, bør undersøges videnskabeligt, så det hurtigt kan afklares, om den kan anvendes landet over.)

(Anm: Læger: Ny måde at opdage lungekræft bør undersøges hurtigt. En metode til kræftskanning har fordoblet antallet af tidlige lungekræftdiagnoser i Silkeborg. En ny skanningsmetode, der kan opdage lungekræft tidligt, bør undersøges videnskabeligt, så det hurtigt kan afklares, om den kan anvendes landet over. Det mener Lægeforeningen og Dansk Selskab for Klinisk Onkologi. Metoden har været anvendt på Regionshospitalet Silkeborg siden januar 2016, hvor lægerne har fordoblet antallet af tidlige diagnosticeringer af lungekræft.Derfor opfordrer læger fra Silkeborg, forskningsprofessor Peter Vedsted samt Kræftens Bekæmpelse søndag i Jyllands-Posten hospitaler landet over til at tage metoden i brug nu. (…) Kan afsløres tidligt Den nye metode går ud på, at man kan henvise patienter med så vage symptomer, at de ikke sendes i kræftpakkeforløb, til en såkaldt lavdosis CT-skanning. Den skanning kan afsløre selv små kræftknuder. (medwatch.dk 22.10.2017).)

- Immunterapi – det største framskrittet i behandling av lungekreft på mange år. (- Til tross for at immunterapi ikke er en mirakelkur eller «quick-fix» for lungekreft, mener vi det er viktig å framheve at dette er et betydelig framskritt for pasientene.) (- Beware the hype.)

- Immunterapi – det største framskrittet i behandling av lungekreft på mange år
Åslaug Helland, Odd Terje Brustugun, Mette Sprauten, Paal Brunsvig, Steinar Aamdal.
tv2.no 25.9.2016
Norske krefteksperter slår tilbake mot Anne Lise Ryels uttalelse om at immunterapi ikke er en mirakelkur.

Lungekreftpasienter med spredning behandles i dag med cellegift, men i praksis får alle tilbakefall av sin sykdom. Immunterapi er i flere store kliniske studier vist å være bedre enn en ny runde med cellegift ved slikt tilbakefall, og det er dette Legemiddelverket for et par uker siden konkluderte med burde være standardbehandling i Norge – til pasienter hvor man kan påvise en spesiell markør i svulstvevet.

Vi er derfor overrasket når vi leser innlegget til Anne Lise Ryel på TV2s nettsider for få dager siden, der hun fremhever en ikke-publisert studie hvor man har testet ut immunterapi hos ubehandlede lungekreftpasienter, og der foreløpig informasjon er at man i denne studien ikke fant at immunterapi var bedre enn cellegift målt med visse parametre. (…)

Til tross for at immunterapi ikke er en mirakelkur eller «quick-fix» for lungekreft, mener vi det er viktig å framheve at dette er et betydelig framskritt for pasientene. (…)

(Anm: Beware the hype: Top scientists cautious about fighting cancer with immunotherapy. (…) NEW YORK — There’s been a lot of excitement about immunotherapy1 as a tool to treat cancer. But as leading experts gathered here on Sunday, several struck an unexpected note of caution. (statnews.com 25.9.2016).)

(Anm: - Immunterapi er ingen mirakelkur likevel. Det er skuffende resultater fra en fersk studie innen immunterapi, skriver Anne Lise Ryel. (…) En fersk studie viser at immunterapi hverken er en mirakelkur eller «quick-fix» for alle som rammes av kreft. Tidligere denne måneden kom det amerikanske legemiddelfirmaet BMS med skuffende resultater fra en klinisk studie med immunterapimiddelet nivolumab (Opdivo). (tv2.no 17.9.2016).)

– Nær dobling i alvorlige bekymringsmeldinger på immunterapi.) (– Mediene har skrevet om glanseksemplene, og ikke de det går galt med. Det er en skjev fremstilling, sier fagdirektør i Legemiddelverket, Steinar Madsen, til VG. (– Det kan skyldes et problem med de nye legemidlene, og at de kommer på markedet etter en forholdsvis begrenset utprøving på pasienter. Derfor er overvåkingen viktig, sier Madsen.)

(Anm: Antall meldinger om alvorlige bivirkninger av legemidler som virker på immunsystemet har økt med 42 prosent på fem år, viser tall fra Legemiddelverket. – Immunterapi fungerer definitivt ikke så bra som det fremstilles. Mediene har skrevet om glanseksemplene, og ikke de det går galt med. Det er en skjev fremstilling, sier fagdirektør i Legemiddelverket, Steinar Madsen, til VG. (…) Nær dobling i alvorlige bekymringsmeldinger på immunterapi. (…) Fra 2011 til 2016 økte antallet alvorlige bivirkningsmeldinger på kreft- og immunterapi-medisiner økt fra 291 til 415, viser tall VG har fått fra Legemiddelverket. Totalt har antall bekymringsmeldinger økt med 58 prosent på fem år, mens antall dødsfall har økt fra 46 til 52 per år. (vg.no 8.7.2017).)

(Anm: Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk etc.) (mintankesmie.no).)

- Bukspyttkjertelkreft gir en 5 års overlevelse på 6 prosent, lungekreft 15-20 prosent. Disse pasientene har en helt annen innstilling til risiko enn pasienter med sykdommer som stort sett aldri er dødelige.

(Anm: Kronikk: Knut Søraas, Pensjonert sivilingeniør og pårørende til lungekreftpasient, Bærum. Helsevesenets risikoaversjon.  Norsk helsevesen er nødt til å forholde seg til at forskjellige pasientgrupper har ulik toleranse for risiko. (…) Fra Hippokrates’ tilskrevne utsagn Primum non nocere, «først, gjør ikke skade», til de senere års utvikling av helsevesenet, har ønsket om å unngå feil stått sentralt. Derfor har vi et system som motiverer, styrer og belønner lav risiko. Det virker godt for ikke-kritiske sykdommer der tilfredsstillende behandlinger er tilgjengelig. Men for pasientgrupper med dårlige prognoser er overdreven risikoaversjon ikke optimalt. Bukspyttkjertelkreft gir en 5 års overlevelse på 6 prosent, lungekreft 15-20 prosent. Disse pasientene har en helt annen innstilling til risiko enn pasienter med sykdommer som stort sett aldri er dødelige. Disse pasientenes risikovillighet anerkjennes ikke i dagens helse-Norge. NYE INITIATIVER. Diskusjonene og utviklingen har allerede skutt fart i USA. FDA har allerede utvist økt fleksibilitet ved utvidet bruk av hurtig-godkjennelser. The Right to Try, «Retten til å prøve», er allerede lovfestet på delstatsnivå i de fleste amerikanske stater. Det gir terminale pasienter rett til å forsøke eksperimentelle behandlingsmetoder før de er godkjent av FDA. Mange andre initiativer er også på gang for å gi terminalt syke pasienter enklere tilgang til ny og utprøvende behandling. Debatten har etter hvert også kommet i gang i Norge. Norsk helsevesen er nødt til å forholde seg til at forskjellige pasientgrupper har ulik toleranse for risiko. Helseminister Høie har varslet en utredning som skal komme til høsten. Det er bra. Utfallet av denne bør være at kalkulert og kontrollert risiko må anerkjennes i helsevesenet. (dagensmedisin.no 3.7.2017).)

– Gentesting av kreftsvulster er blitt big business i USA.

(Anm: Privatlege vil redde liv med omstridt krefttest: – Gjør ikke dette for profitt. SANDNES (VG) Svein Olav Haaland (67) har lungehinnekreft, men får medisin mot brystkreft. For 80.000 kroner lover en gentest å finne perfekt behandling til din svulst. – Funker ikke for alle, advarer erfaren kreftspesialist. – Testen er en revolusjon innen behandling av uhelbredelig kreft, sier onkolog ved privatklinikken Forusakutten-Kolibri i Sandnes, Dagfinn Øgreid. (…) – Gentesting av kreftsvulster er blitt big business i USA. Mange pasienter blir svært skuffet når de innser at det ikke finnes medikamenter mot de viktige mutasjonene, sier Aamdal. (…) Steinar Madsen, fagdirektør i Statens Legemiddelverk, kjenner til CARIS. Han råder imot å løfte frem suksesshistorier, da testen slett ikke funker for alle. – Det er lett for pasienter å bruke mye penger på noe som ikke virker særlig godt. Mange får litt virkning, men minst halvparten får ingen virkning i det hele tatt. Derfor er historier om enkeltpasienter lite verdt vitenskapelig sett, men effektivt i markedsføring, sier han til VG. (vg.no 29.7.2017).)

- Blodprov kan avslöja tidiga tumörer i näsan. Tidiga former av cancer i näsa och svalg går att hitta hos riskgrupper genom att analysera om blodet bär spår av tumören, enligt en ny studie i New England Journal of Medicine.

(Anm: Blodprov kan avslöja tidiga tumörer i näsan. Tidiga former av cancer i näsa och svalg går att hitta hos riskgrupper genom att analysera om blodet bär spår av tumören, enligt en ny studie i New England Journal of Medicine. Det är känt att infektioner med det så kallade Epstein-Barrviruset kan orsaka nasofarynxcancer, alltså cancer i näsa och svalg. Det är en ovanlig cancerform och årligen insjuknar runt 50 personer i Sverige. (dagensmedicin.se 9.8.2017).)

(Anm: Körtelfeber. Körtelfeber (mononukleos) är en virussjukdom som orsakas av Epstein-Barr-viruset. Körtelfeber karakteriseras bland annat av inflammation i halsmandlarna (tonsillit), förstorade lymfkörtlar och uttalad trötthet. (netdoktor.se 1.8.2012).)

(Anm: Encefalitt etter akutt Epstein-Barr-virusinfeksjon. Tidsskr Nor Legeforen 2001
121:1798-800).)

- Diagnostisering av karsinoide svulster. Urinprøver samles i 24 timer og en vanlig test for å undersøke karsinoid syndrom er å måle 5-HIAA nivåer. Måling av nivået av serotonin i blodet kan være svært nyttig. Normale serotoninnivåer i blodet med høye serotonin- og 5-HTP-nivåer i urinen finnes hos pasienter med disse typer svulster. Legen kan rekvirere andre blodprøver avhengig av symptomene og det svulstpåvirkede området.

(Anm: Diagnosing Carcinoid Tumors. The early stages of carcinoid syndrome are difficult to diagnose for various reasons. Most symptoms are quite common and wide-ranging. For example, flushing can be a symptom of carcinoid syndrome but it may also be indicative of menopause, an alcoholic reaction, or an aftereffect of the drug, which can make differential diagnosis difficult. (…) Urine samples are collected for 24 h and a common test to examine the carcinoid syndrome is to measure 5-HIAA levels. Measuring the level of serotonin in the blood can be very useful. Normal serotonin levels in the blood with high serotonin and 5-HTP levels in urine are found in patients with these types of tumors. The doctor may prescribe other blood tests depending on the symptoms and the tumor-affected area. (news-medical.net 13.9.2017).)

(Anm: Serotonin i hjerne og blod (mintankesmie.no).)

(Anm: Know the symptoms of carcinoid syndrome. You can start by knowing what to look for and learning how to treat these symptoms. (carcinoidsyndrome.com).)

(Anm: Serotonin syndrom (SS), kramper, parkinsonisme osv. (forhøyet kroppstemperatur) (mintankesmie.no).)

- Disse funnene tyder på at akutt alvorlig serotonin/serotonerg toksisitet kan indusere strukturelle og langvarige funksjonelle endringer i flere kortikale og subkortikale hjerneregioner som er forbundet med kognitive og ekstrapyramidale syndromer.

(Anm: - Disse funnene tyder på at akutt alvorlig serotonin/serotonerg toksisitet kan indusere strukturelle og langvarige funksjonelle endringer i flere kortikale og subkortikale hjerneregioner som er forbundet med kognitive og ekstrapyramidale syndromer. J Neuroradiol. 2012 Oct;39(4):254-7 Epub 2011 Dec 22.)

(Anm: [Serotonin antibodies in fibromyalgia syndrome--expression of a neuroendocrinologic autoimmune disease?]. Z Rheumatol. 1996 Jan-Feb;55(1):63-5; 63,66 disc 66-8.)

(Anm: Serotonin and dopamine transporter PET changes in the premotor phase of LRRK2 parkinsonism: cross-sectional studies. INTERPRETATION: Dopaminergic and serotonergic changes progress in a similar fashion in LRRK2 mutation carriers with manifest Parkinson's disease and individuals with sporadic Parkinson's disease, but LRRK2 mutation carriers without manifest Parkinson's disease show increased serotonin transporter binding in the striatum, brainstem, and hypothalamus, possibly reflecting compensatory changes in serotonergic innervation preceding the motor onset of Parkinson's disease. Increased serotonergic innervation might contribute to clinical differences in LRRK2 Parkinson's disease, including the emergence of non-motor symptoms and, potentially, differences in the long-term response to levodopa. Lancet Neurol. 2017 Mar 20. pii: S1474-4422(17)30056-X.)

- Mat som bør unngås ved karsinoid syndrom. En undersøkelse fant at 35 % av karsinoid-pasienter er allergiske mot visse typer mat. Noen av symptomene på karasinoid kan bedre ivaretas med mat og næringsdietter.

(Anm: Foo