Kreftlex (kreftlex.no)

Kreftinformasjon.no (kreftinformasjon.no)

Nevroendokrin kreft (NET) (kreftforeningen.no)

Ti tegn på mulig kreft du må ta alvorlig - Mange eldre lar være å gå til legen med kreftsymptomer (vg.no 4.2.2015).)

Kreftformer (kreftforeningen.no)

Kræftstudier nedtoner bivirkninger (dagenspharma.dk 22.1.2013)

Legemiddelfirmaer har inngått forlik vedrørende påstander om villeding av leger om overlevelsesdata for kreft (BMJ 2016;353:i3361 (Published 15 June 2016))

Fikk kreftdiagnosen to år for sent (nrk.no 7.2.2014)

Too Good to Be True? (For godt til å være sant?) (msnbc.msn.com 2.3.2007)

Krise i kreftforskningen - Forskere kan føle seg presset til å publisere bare positive resultater i kreftforskningen, og gjemme bort de negative resultatene (nrk.no 10.4.2012)

- Mosjon forebygger kreft - Trening kan redusere brystkreftrisiko med 30 prosent (kk.no 25.6.2012)

Sjekk disse føflekkene (nrk.no 24.3.2014).)

- Kan løse kreftgåten (nrk.no 26.1.2007)

Langvarige virkninger av kjemoterapi (mozon.no 16.10.2006)

Flere overlever kreft (vg.no 16.10.2007)

Menn og kreft (kreftforeningen.no)

- Vil ha lik kreftsjekk for alle

Vil ha lik kreftsjekk for alle
vg.no 25.5.2013
UFORSTÅELIG: Seksjonsoverlege Georg Panczel ved Sykehuset Østfold har fulgt retningslinjene for føflekkreft siden 2011. Han synes det er vanskelig å forstå hvorfor ikke alle norske sykehus har gjort det samme.

OSLO/MOSS (VG) Alle pasienter med føflekkkreft skal undersøkes på samme måte over hele landet. Også Oslo universitetssykehus innfører nå undersøkelse av lymfeknuter på pasientene.

VG fortalte 22. april om Universitetssykehuset i Stavanger som nesten ukentlig avviser pasienter fra Helse Sør-Øst som ønsker å få tatt vevsprøve, såkalt biopsi, av lymfeknuter.

De vil ha undersøkelsen for å fastslå om det er spredning av kreft fra føflekken. VG skrev også om de internasjonale statistikkene som viser at Norge topper statistikkene for føflekkreft, både når det gjelder utbredelse og dødelighet. (...)

(Anm: Forskning og ressurser (mintankesmie.no).)

(Anm: Ti symptomer vi ofte ignorerer - som kan være tegn på kreft (nettavisen.no 6.12.2017).)

(Anm: #sjekkdeg-kampanjen: - Hadde jeg ikke sjekket meg, hadde det ikke blitt oppdaget, og jeg hadde fått kreft. Norske profiler deler sine personlige erfaringer rundt kreft. (dagbladet.no 18.7.2017).)

(Anm: Spreading cancer caught on film. (bbc.com 6.7.2017).)

(Anm: New study finds where you live may determine likelihood of dying from cancer (medicalnewstoday.com 26.1.2017).)

(Anm: Guide to Blood Cancers Warning Signs of Leukemia and Other Blood Cancers (webmd.com 12.3.2017).)

(Anm: Bladder Cancer Symptoms, Stages, Treatments. (webmd.com 21.3.2017).)

(Anm: Seven causes of a high PSA that are not cancer (medicalnewstoday.com 29.9.2017).)

(Anm: Guide to Kidney Cancer (webmd.com 31.5.2017).)

(Anm: Top Causes of Liver Damage Visual Guide to Liver Problems (webmd.com 1.11.2017).)

(Anm: What Causes Sweat? Hidrosis and Hyperhidrosis (medicinenet.com 5.5.2017).)

(Anm: 9 Things That May Be Causing Your Brain Fog. Reasons You May Have Brain Fog (webmd.com 6.1.2017).)

(Anm: Nasopharyngeal Cancer (webmd.com 2016).)

(Anm: Head and Neck Cancers: Symptoms and Treatments (medicinenet.com 24.10.2017).)

(Anm: Guide to Liver Cancer (webmd.com 7.5.2017).)

(Anm: Guide to Bone Cancer (webmd.com 4.6.2017).)

(Anm: Women's Cancer: Symptoms Women Ignore. (medicinenet.com 16.10.2014).)

(Anm: Tongue Cancer Facts (webmd.com 2017).)

(Anm: Forandringer på tungen. Har tungen forandret farge, størrelse eller utseende? Hvite flekker, belegg eller sår? Dette kan være årsakene. (lommelegen.no 4.8.2017).)

(Anm: What Your Tongue Says About Your Health What’s on My Tongue? (webmd.com 13.12.2017).)

(Anm: Leukoplaki er hvitlige flekker på slimhunnen i munnhulen eller på tungen. Blant årsakene er kronisk irritasjon (f.eks. fra tannrpotese), røyking, alkohol, HPV og Candida albicans. Utseendet varierer mye. Leukoplaki er viktig å få undersøkt, fordi det kan være en premalign tilstand, det vil si et forstadie til kreft. (no.wikipedia.org).)

- Basaliomer: Den vanligste formen for hudkreft. Basalcellekreft er den vanligste formen for hudkreft. Det oppstår oftest i ansiktet. Slik kan du forebygge det.

(Anm: Basaliomer: Den vanligste formen for hudkreft. Basalcellekreft er den vanligste formen for hudkreft. Det oppstår oftest i ansiktet. Slik kan du forebygge det. Basaliomer er den vanligste formen for hudkreft, og blir ofte omtalt som den «snille» typen, da den har en veldig god prognose. På fagspråket omtales basaliomer som basalcellekarsinom, eller basalcellekreft. Det er en kreftform som ikke sprer seg til andre steder i kroppen, men som allikevel må behandles da den vil fortsette å vokse og forårsake skade lokalt i huden. (…) Basaliomer er vanligst i en alder mellom 60-80 år, men kan også forekomme i yngre alder. Livstidsrisikoen for å få et basaliom er estimert til 33-39 prosent hos menn, og 23-28 prosent hos kvinner. (…) 3. Immunforsvaret: Alle faktorer som hemmer immunforsvaret øker risikoen for hudkreft. Dette kan være medikamenter, infeksjon (HIV / AIDS), eller andre kreftformer. Det vanligste er bruk av medisiner som hemmer immunforsvaret, og pasienter som tar slike medikamenter har følgelig en økt risiko for hudkreft. (lommelegen.no 30.1.2018).)

- Hvordan dine tarmbakteriene kan beskytte deg mot kreft. (- Ny forskning øker vår forståelse av sammenhengen mellom tarmbakterier og risikoen for å få tarmkreft og ulike infeksjoner.)

(Anm: How your gut bacteria may protect you from cancer. New research, published in the journal Nature Communications, shows how our diet influences the bacteria in our gut, which, in turn, can alter the behavior of our genes and the risk of cancer. According to the National Cancer Institute (NCI), colorectal cancer is the fourth most common cancer type, after breast, lung, and prostate. (…) For instance, early last year, Medical News Today reported on a study showing how different diets alter the bacteria in our guts — which, in turn, influences the risk of developing colorectal cancer. New research deepens our understanding of the connection between gut bacteria and the risk of developing colorectal cancer and various infections. (…) Dr. Varga-Weisz says, "Our intestine is the home of countless bacteria that help in the digestion of foods such as plant fibers. They also act as a barrier to harmful bacteria and educate our immune system. How these bugs affect our cells is a key part of these processes." (medicalnewstoday.com 10.1.2018).)

(Anm: Antibiotika (tarmbakterier, probiotika, mikrobiota etc.) (Dysbiose; dysbiosis (also called dysbacteriosis (dysbakteriose)). (mintankesmie.no).)

(Anm: Signaler fra tarmens mikrobiotika til fjerntliggende organer mht. fysiologi og sykdom. (Signals from the gut microbiota to distant organs in physiology and disease.) (Nat Med. 2016 Oct 6;22(10):1079-1089.)

(Anm: - Hadde medisinerne på et tidligere tidspunkt hatt et evolusjonært perspektiv på sin medisinering, ville vi ikke vært i den kritiske situasjon vi er kommet i med hensyn til resistens. (aftenposten.no 22.8.2016)

(Anm: Tannleger og tannhelse (munnhulen er kroppens speil). (mintankesmie.no/).)

(Anm: Cancer risk may increase as immune system declines. (…) The hypothesis the team set out to prove was that cancer risk increases with age due to an aging immune system. It is well-known that the immune system becomes less effective as we get older, making us more susceptible to illness. Could it also increase cancer risk? Their findings are published this week in the Proceedings of the National Academy of Sciences. (medicalnewstoday.com 5.2.2018).)

- Kreftrisiko kan øke etter hvert som immunsystemet avtar (forfaller). Resultatene i en ny studie kan være en «game-changer» for kreftforebyggende forskning.

(Anm: Cancer risk may increase as immune system declines. The findings of a new study could be a game-changer for cancer prevention research. The immune system may play a much more important role in age-related cancer risk than previously thought. (…) The hypothesis the team set out to prove was that cancer risk increases with age due to an aging immune system. It is well-known that the immune system becomes less effective as we get older, making us more susceptible to illness. Could it also increase cancer risk? Their findings are published this week in the Proceedings of the National Academy of Sciences. (medicalnewstoday.com 11.2.2018).)

- Frykter kreft-rammede vil dø av bagatellmessige infeksjoner. – Hva hjelper det med revolusjonerende livsforlengende immunterapipreparater, hvis pasientene dør av en ukomplisert bakteriell infeksjon? spør Kreftforeningen. (- Fire råd.)

(Anm: Frykter kreft-rammede vil dø av bagatellmessige infeksjoner. – Hva hjelper det med revolusjonerende livsforlengende immunterapipreparater, hvis pasientene dør av en ukomplisert bakteriell infeksjon? spør Kreftforeningen. Det blir stadig mer avanserte kreftmedisiner, men det er ikke nok. Én av fem kreftpasienter trenger antibiotika i forbindelse med behandlingen. Kreftforeningen minner oss alle på ansvaret med å begrense antibiotikaresistens. Feil bruk av antibiotika kan føre til utvikling av resistente bakerier og til at antibiotika ikke lenger har effekt. Kreftforeningen la vekt på temaet i forbindelse med markeringen av Verdens kreftdag søndag. Kreftforeningens nye Vitensenter åpnet i helgen i Oslo sentrum. Antibiotikaresistens og trusselen mot folkehelsen var er tema for utstilling på senteret. (…) Fire råd Kreftforeningen bruker anledningen til å minne oss alle om å gjøre det vi kan for å bremse problemet. - Vask hendene. God håndvask forebygger smitte. - Si ja til vaksine. Med vaksine blir færre syke. - Ikke etterspør antibiotika unødvendig. Ha tillit til legens anbefaling. - Engasjer deg i saken, legg press på politikere og spre budskapet videre. (nettavisen.no 4.2.2018).)

- Skremselspropaganda på NRK. (- Hva slags skremselspopaganda er dette? Spikeren på hodet — spikeren i kista Særs treffende, dessverre.)

(Anm: Skremselspropaganda på NRK | Ingeborg Senneset. Bakterier utvikler resistens raskere enn forskerne utvikler nye antibiotika. Det er et kappløp mot døden, og vi er i ferd med å tape. Statskanalen forsøker å gjøre søndagsmiddagen vanskelig å svelge når de sammen med en personlig leukemi-historie serverer skremsler i beste sendetid. (…) Interesseorganisasjonen Kreftforeningen får i samme innslag fremme sitt budskap om at stadig flere vil risikere å dø av kreft, i stedet som i dag, at de fleste overlever. (…) Hva slags skremselspopaganda er dette? Spikeren på hodet — spikeren i kista Særs treffende, dessverre. De kunne faktisk tatt mye hardere i. Bakteriene utvikler resistens raskere enn forskerne utvikler nye antibiotika. Det er et kappløp mot døden, og vi er i ferd med å tape. (…) Vi trenger nye antibiotika. Men det koster Fem professorer skrev i fjor at «vi må utvikle nye antibiotika, og dette krever store investeringer over lang tid. Men grunnforskningen er underprioritert». (aftenposten.no 5.2.2018).)

- Fremtidens medisin: Dette er de mest lovende behandlingene.

(Anm: Fremtidens medisin: Dette er de mest lovende behandlingene. GJENNOMBRUDDET: Forsker Jean Bennett sluttet aldri å håpe på at genterapi en dag ville fungere. Behandlingen hun har utviklet vil mest trolig revolusjonere feltet i 2018. (…)  – Teknologien vil forandre måten vi behandler pasienter på i fremtiden, sier overlege og onkolog ved Philadelphia Children’s Hospital, Dr. Stephan Grupp, til VG. Han er blant legene som har utviklet verdens første godkjente genterapibehandling mot kreft. VG har tidligere skrevet om 12 år gamle Emily Whitehead, som lever i dag takket være denne behandlingen. (…) – Dette er et felt med potensiale til å knekke noe av de virkelige viktige kodene innen medisin, og som kan gi oss behandlingsformer mot sykdommer vi før ikke hadde muligheten til å behandle, sier professor ved NTNU og nestleder i Bioteknologirådet, Bjørn Kåre Myskja. (…) Så langt er to genterapibehandlinger mot kreft godkjent av FDA. De kan du lese om her og her. Søknaden om godkjennelse i Europa vil bli behandlet av europeiske helsemyndigheter (EMA) til neste år. (vg.no 22.1.2018).)

– Hvordan mikrobiomet kan fremme metabolsk syndrom og fedme.

(Anm: How the Microbiome Might Promote Metabolic Syndrome and Obesity. Anthony L. Komaroff, MD reviewing Perry RJ et al. Nature 2016 Jun 9. Acetate might be the pivotal molecule. Certain phyla of gut bacteria are more common in patients with metabolic syndrome, obesity, or both (NEJM JW Gen Med Nov 15 2013 and Nature 2013; 500:541). A series of experiments in rats provides strong evidence for metabolic and physiologic mechanisms that explain this correlation. (…) Comment If the results of these rat studies prove to be applicable to humans, three new targets for preventing metabolic syndrome and obesity have been identified: modification of the gut microbiome, lowering acetate production in the gut, and parasympathetic blockade. NEJM 2017 (July 14, 2016).)

- Konklusjoner: Annengenerasjons antipsykotika forårsaker signifikant flere endringer i metabolske parametere, og øker risikoen for å utvikle metabolsk syndrom og tilhørende lidelser som diabetes mellitus type II og cerebrovaskulære ulykker.

(Anm: Konklusjoner: Annengenerasjons antipsykotika forårsaker signifikant flere endringer i metabolske parametere, og øker sjansene for å utvikle metabolsk syndrom og tilhørende lidelser som diabetes mellitus type II og cerebrovaskulære ulykker. (Conclusions: Second-generation antipsychotics cause significantly more changes in the metabolic parameters, increasing the chances of developing metabolic syndrome and associated disorders like diabetes mellitus type-II and cerebrovascular accidents. Indian J Psychiatry. 2011 Apr-Jun; 53(2): 128–133.)

- Metabolsk syndrom og risiko for kreft. En systematisk gjennomgang og meta-analyse. (- Konklusjoner. Metabolisk syndrom er forbundet med økt risiko for vanlige kreftformer, for enkelte kreftformer er risikoen forskjellig mellom kjønn, populasjoner og definisjoner av metabolsk syndrom.)

(Anm: Metabolic Syndrome and Risk of Cancer. A Systematic Review and Meta-analysis. Abstract Objective—Available evidence supports the emerging hypothesis that metabolic syndrome may be associated with the risk of some common cancers. We did a systematic review and meta-analysis to assess the association between metabolic syndrome and risk of cancer at different sites. Conclusions—Metabolic syndrome is associated with increased risk of common cancers; for some cancers, the risk differs betweens sexes, populations, and definitions of metabolic syndrome. Diabetes Care. 2012;35(11):2402-2411.)

- Hyppigheten av kreft var (...) signifikant høyere i undergruppen antipsykotika (p = 0,05) etter enn før medisinering.

(Anm: Hyppigheten av kreft var (...) signifikant høyere i undergruppen antipsykotika (p = 0,05) etter enn før medisinering. Forbindelse mellom legemidler for oppmerksomhetssvikt/hyperaktivitet-lidelser og kreft. (The association between medication for attention-deficit/hyperactivity disorder and cancer. J Child Adolesc Psychopharmacol. 2013 Apr;23(3):208-13.)

- Fluoksetin (Prozac; SSRI) og mitokondriene: En gjennomgang av de toksikologiske aspekter. (- Fluoksetin induserer også bivirkninger, som for eksempel angst, seksuell dysfunksjon, søvnforstyrrelser, og gastrointestinale svekkelser. (...) På den annen side har inntak av fluoxetin blitt assosiert med økt risiko for kreft.

(Anm: Fluoksetin (Prozac; SSRI) og mitokondriene: En gjennomgang av de toksikologiske aspekter. (- Fluoksetin induserer også bivirkninger, som for eksempel angst, seksuell dysfunksjon, søvnforstyrrelser, og gastrointestinale svekkelser. (...) På den annen side har inntak av fluoxetin blitt assosiert med økt risiko for kreft. Likevel forblir data motstridende og ingen konklusjoner er trukket.) (Fluoxetine and the mitochondria: A review of the toxicological aspects. (Fluoksetin og mitokondriene: En gjennomgang av de toksikologiske aspekter. (...) On the other hand, fluoxetine intake has been associated with increased cancer risk.) Toxicol Lett. 2016 Jul 5. pii: S0378-4274(16)32264-0.)

(Anm: Dopaminmangel: Hva du trenger å vite. (Dopamine deficiency: What you need to know) (medicalnewstoday.com 17.1.2018).)

- Behandling med antidepressiva og risiko for demens. (- KONKLUSJON: Forekomsten av demens hos pasienter er assosiert med bruk av antidepressiva.)

(Anm: Behandling med antidepressiv og risiko for demens: En populasjonsbasert, retrospektiv case-control studie. (…) KONKLUSJON: Forekomsten av demens hos pasienter er assosiert med bruk av antidepressiva. (CONCLUSIONS: The incidence of dementia in patients is associated with antidepressant medication use.) J Clin Psychiatry. 2016 Jan;77(1):117-22.)

(Anm: Dopamin i det mediale amygdala-nettverk formidler menneskelige bånd (bindinger) (Dopamine in the medial amygdala network mediates human bonding.) Abstract Research in humans and nonhuman animals indicates that social affiliation, and particularly maternal bonding, depends on reward circuitry. Although numerous mechanistic studies in rodents demonstrated that maternal bonding depends on striatal dopamine transmission, the neurochemistry supporting maternal behavior in humans has not been described so far. Proc Natl Acad Sci U S A. 2017 Feb 13. pii: 201612233.)

- Nye bevis på at bakterier kan være en årsak til magekreft.

(Anm: New Evidence That Bacteria Might Be a Cause of Colon Anthony L. Komaroff, MD reviewing Bullman S et al. Science 2017 Dec 15. Could an antibiotic be a cure for cancer? In 2011, investigators reported that Fusobacteria often were found in colon cancer tissue (NEJM JW Gen Med Dec 1 2011 and Genome Res 2012; 22:292). Although the bacteria might just be innocent bystanders, they also could be causal agents for colon cancer, as Helicobacter pylori can be for gastric carcinoma. (…) Comment This remarkable study provides evidence that some cases of colon cancer — particularly right-sided lesions — might be caused by infection with Fusobacteria. This study even suggests that such tumors might be prevented and treated by antimicrobial agents, although proving that hypothesis obviously will require further study. NEJM 2017 (Jan 18, 2018).)

(Anm: Analysis of Fusobacterium persistence and antibiotic response in colorectal cancer. Science. 2017 Dec 15;358(6369):1443-1448.)

- Hvorfor skjuler denne bakterie seg i menneskelige tumorer?

(Anm: Why Is This Bacterium Hiding in Human Tumors? Whether Fusobacterium nucleatum causes colon tumors is unknown. But a new study hints that it may be “an integral part of the cancer.” A mysterious bacterium found in up to half of all colon tumors also travels with the cancer as it spreads, researchers reported on Thursday. Whether the bacterium, called Fusobacterium nucleatum, actually plays a role in causing or spurring the growth of cancer is not known. But the new study, published in the journal Science, also shows that an antibiotic that squelches this organism slows the growth of cancer cells in mice. (nytimes.com 19.1.2018).)

- Ny forskning: Asparagin kan påvirke spredning av brystkreft.

(Anm: Ny forskning: Asparagin kan påvirke spredning av brystkreft. Hva slags mat du spiser kan påvirke hvordan en brystkreftsvulst vokser og sprer seg dersom du er rammet, viser en forskningsstudie publisert i det britiske naturvitenskaplige tidsskriftet Nature.  Studien som er gjort på mus viste at en ondsinnet brystsvulst slet uten næringsstoffet asparagin. Asparagin er en aminosyre - en byggestein for protein - og har fått sitt navn fra asparges. Stoffet finnes i blant annet asparges, fjærfe og sjømat, skriver BBC, som omtaler studien onsdag kveld. (…) Videre forskning, blant annet forsøk på mennesker, må til for å bekrefte funnene i studien. (nettavisen.no 7.2.2018).)

(Anm: Asparagus amino acid helps deadly breast cancer to spread(medicalnewstoday.com 8.2.2018).)

- Kan denne eksperimentelle 'oppskriften' bekjempe tykktarmskreft? Forskere eksperimenterer med konstruert probiotika og korsblomstret grønnsaker i et forsøk på å bane vei for et mer effektivt våpen mot magekreft.

(Anm: Could this experimental 'recipe' fight colon cancer? Researchers are experimenting with engineered probiotics and cruciferous vegetables in an effort to pave the way to a more effective weapon against colorectal cancer. (…) Survival rates following treatment for this type of cancer are generally encouraging; 64.9 percent of patients have a long-term survival rate. (…) Their results were reported earlier this week in the journal Nature Biomedical Engineering. (…) Dr. Ho and his colleagues focused on Escherichia coli Nissle, which is a non-pathogenic (meaning non-disease-causing) microbe. They genetically engineered this E. coli strain into a probiotic that would be able to bind to a protein found in colorectal cancer cells. Thus, an enzyme called myrosinase would be produced. Myrosinase can then be used to convert glucosinolate, which is a component found in cruciferous vegetables, into a by-product called sulphoraphane, which, researchers have shown, can have a protective effect against cancer cells. Dr. Ho and colleagues were hoping that the sulphoraphane thus produced would interact with the cancer cells surrounding it and annihilate them. (medicalnewstoday.com 14.1.2018).)

(Anm: Tannleger og tannhelse (munnhulen er kroppens speil). (mintankesmie.no/).)

–  Tykktarmkreft: Kan proinflammatoriske dietter øke risikoen? Ifølge ny forskning har raffinerte korn –  slike man bruker til å lage pasta - og grønnsaker som tomater –  høye nivåer av proinflammatoriske markører.

(Anm: Colon cancer: Could proinflammatory diets raise risk? According to new research, refined grains — such as the ones used to make pasta — and vegetables such as tomatoes have high levels of proinflammatory markers. New research published in the journal JAMA Oncology explores the link between inflammation-inducing diets and the risk of developing colon cancer. The study was led by Fred K. Tabung, Ph.D., of the Harvard T.H. Chan School of Public Health in Boston, MA. Tabung and team started from the observation that inflammation is known to contribute to cancer in general and colorectal cancer in particular — a fact well-documented by researchers. So, they wondered whether proinflammatory diets would have a similar effect on the risk of colon cancer. To investigate this, they assessed the inflammatory components of diets using an empirical dietary inflammatory pattern (EDIP) score. (medicalnewstoday.com 19.1.2018).)

(Anm: Pasta er et næringsmiddelprodukt, som vanligvis er lagd av en deig av hvete (vanlig hvete eller durumhvete) vann og salt, men kan også være tilsatt andre ingredienser for å gi farge og smak til pastaen, eller andre egenskaper. Mest vanlig er det å tilsette egg. (no.wikipedia.org).)

(Anm: Astmaspray kan gi munnsopp. (…) Noen er mer plaget av dette enn andre, men du merker det ved at det svir, blir ømt, du blir rød, får sår i munnen og et hvitt belegg på tungen, opplyser Grethe Amdal, seniorrådgiver i Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) til NRK.no. (…) Har du en kraftig immunsvikt som hiv/aids, vil dette spre seg nedover i spiserøret, hvilket er meget ubehagelig, fortsetter han. (…) Munnen avslører sykdom. (…) Han oppfordrer til å oppsøke tannlegen hvis du har sår i munnhulen som ikke går bort. Det kan være ufarlige hudsykdommer, men også noe mer alvorlig, som kreft.) (nrk.no 13.5.2011).)

(Anm: With leukoplakia (loo-koh-PLAY-key-uh), thickened, white patches form on your gums, the insides of your cheeks, the bottom of your mouth and, sometimes, your tongue. (…) Most leukoplakia patches are noncancerous (benign), though some show early signs of cancer. Cancers on the bottom of the mouth can occur next to areas of leukoplakia. And white areas mixed in with red areas (speckled leukoplakia) may indicate the potential for cancer. So it's best to see your dentist or primary care professional if you have unusual, persistent changes in your mouth. (mayoclinic.org 17.5.2017).)

(Anm: Eye Cancers and Their Warning Signs. Eye Cancers and Their Warning Signs. You can get cancer anywhere in your eye and even on your eyelid. We explain the different types, describe their symptoms, and show you what they look like. (webmd.com 2.6.2017).)

(Anm: How do cancer cells start to spread? Study sheds light (medicalnewstoday.com 22.11.2017).)

- Tarmmikrober i kombinasjon årsak til tykktarmkreft, antyder studie.

(Anm: Gut Microbes Combine to Cause Colon Cancer, Study Suggests. A colored electron micrograph showing colon tissue with cancer in yellow, blood cells in red, mucus in blue and bacteria in light green. A study links colon cancer with two types of bacteria, which may fuel the growth of tumors. Two types of bacteria commonly found in the gut work together to fuel the growth of colon tumors, researchers reported on Thursday. Their study, published in the journal Science, describes what may be a hidden cause of colon cancer, the third most common cancer in the United States. The research also adds to growing evidence that gut bacteria modify the body’s immune system in unexpected and sometimes deadly ways. The findings suggest that certain preventive strategies may be effective in the future, like looking for the bacteria in the colons of people getting colonoscopies. (…) Two types of bacteria, Bacteroides fragilis and a strain of E. coli, can pierce a mucus shield that lines the colon and normally blocks invaders from entering, the researchers found. Once past the protective layer, the bacteria grow into a long, thin film, covering the intestinal lining with colonies of the microbes. E. coli then releases a toxin that damages DNA of colon cells, while B. fragilis produces another poison that both damages DNA and inflames the cells. Together they enhance the growth of tumors. (…) Antibiotics will probably do more damage than good.” The drugs kill a wide variety of bacteria in gut, he added, many of which are needed for health. (nytimes.com 1.2.2018).)

– Ny blodprøve kan bidra til å oppdage åtte vanlige kreftformer før de sprer seg.

(Anm: New blood test could help detect eight common cancers before they spread. Researchers believe CancerSEEK will save thousands of lives and hope it will be widely available in a few years. Researchers have said a groundbreaking new blood test that can detect eight common types of cancer before they spread will save countless lives. (…) The test was able to detect tumours about 70% of the time on average in more than 1,000 patients with early-stage cancer. Crucially, it did so before the cancers had spread, giving patients the best chance of beating the disease. It works by looking for mutated DNA that dying cells shed into the blood, and protein biomarkers associated with bowel, breast, liver, lung, oesophageal, ovarian, pancreatic and stomach cancer. (…) “For the first time we’re seeing a potential for a blood test that can screen for many types of nasty cancers that up until now, we’ve had to wait until symptoms [arise] and diagnose quite late,” Gibbs told the ABC. It has proved effective in detecting cancers, such as pancreatic cancer, that often result in few if any symptoms until the disease is well advanced, often meaning death for the patient. (theguardian.com 19.1.2018).)

(Anm: Focus on an unusual rise in pancreatic cancer incidence in France. (…) Conclusion: Pancreatic cancer incidence and mortality exhibited diverging trends. Incidence increased over the last 30 years in France whereas mortality did not vary in men and moderately increased in women. Incidence remained lower than mortality up to 2002. One cannot exclude the possibility that a similar trend may appear in other countries. Etiological studies are required to further explain this increase.Int J Epidemiol. 2017 Dec 1;46(6):1764-1772.)

(Anm: Ny test kan forutsi om du får kreft - ti år før du får diagnosen. Forskere har oppdaget en sammenheng mellom telomerene og utviklingen av kreft. (…) En «beskyttende» kapsel, kalt telomer, sitter på endene av kromosomene og hindrer at DNA skades. De kan sammenlignes med den ekstra harde tuppen på en skolisse, som hindrer at lissene flises opp. Telomerene forvitres betraktelig raskere hos de som sener får kreft, viser studien. De er kortere enn de burde være, og blir stadig kortere til rundt fire år før kreften utvikles. Alle personene i studien som hadde forkortete telomer, utviklet senere kreft. (side.no 1.5.2015).)

(Anm: Cystitis in Men. Cystitis is the term used to describe inflammation of the bladder. Its roots are in the Greek terms “cyst,” meaning bladder and “itis,” meaning inflammation. This inflammation is usually caused by infection, although it can also be caused by irritation or damage. (news-medical.net 9.5.2017).)

(Anm: Oppdager du denne streken på neglen din, må du ringe legen umiddelbart. (…) I et innlegg som nå spres på Facebook, forteller neglestylist Jean Skinner fra Uckfield i England at kvinnen hadde en sort strek på neglen. (…) – Hun ringte meg i dag for å fortelle meg at ja, det var en svært aggressiv melanom som allerede har spredt seg til lymfeknutene. Prognosene hennes er ikke gode, skriver Skinner. (…) Alvorlig, men sjelden Presserådgiver Arild Domaas i Kreftforeningen sier til TV 2 at kreft under tå- eller fingernegl er en alvorlig, men sjelden kreftform. (…) Føflekkreft: Føflekkreft kan oppstå overalt på kroppen, både på hud, slimhinner, lymfeknuter, øyne og under negler. (tv2.no 24.8.2017).)

– 4 av 10 kreftformer kan avverges med enkle livsstilsendringer.

(Anm: 4 in 10 cancers preventable by adopting simple lifestyle changes. In a new research that comes via the American Cancer Society, it has been seen that over 40 percent of all cancers and nearly one in two cancer deaths can be prevented by incorporating simple lifestyle changes in daily routines. The study titled, “Proportion and number of cancer cases and deaths attributable to potentially modifiable risk factors in the United States” was published in CA: Cancer Journal for Clinicians led by authors Farhad Islami, Ann Goding Sauer, Kimberly D Miller and colleagues. (news-medical.net 28.11.2017).)

- Kreft: 42 prosent av tilfellene med risikofaktorer du kan endre. En stor ny studie fra American Cancer Society lager liste over risikofaktorer for ulike typer kreft.

(Anm: Cancer: 42 percent of cases down to risk factors you can change. A large new study from the American Cancer Society inventories the risk factors for various types of cancer. Those findings shed much-needed light on the proportion of cancers that could be prevented by making the necessary lifestyle changes. The new research examined a total of 1,570,975 cancer cases, 587,521 of which resulted in death. During the analysis, 26 cancer types and 17 risk factors were analyzed. These 17 risk factors are called "modifiable" because people can take active measures to change them. In the new study, such factors included: - alcohol intake - smoking (both first- and second-hand) - excess body weight - a low content of fiber in one's diet - the consumption of processed red meat - a low intake of fruit and vegetables - ultraviolet (UV) radiation - low calcium - a lack of physical activity. (medicalnewstoday.com 21.11.2017).)

- Trening kan øke levetiden etter behandling med brystkreft. (- Mange mennesker vet ikke at dødsårsak nr. 1 for overlevende etter brystkreft er hjertesykdom, ikke kreft, sier hovedforfatter Christina Dieli-Conwright, og forklarer hvorfor vanlig trening kan bidra til å øke forventet levealder.)

(Anm: Exercise may increase lifespan after breast cancer treatment. A new study explains how aerobic and resistance exercise can increase life expectancy for individuals who have successfully finished breast cancer treatment. (…) The life expectancy following treatment for this type of cancer is quite good, with a 5-year survival rate of 89.7 percent. However, cancer treatment is often associated with the onset of metabolic syndrome, a cluster of related conditions including heart disease, hypertension, obesity, high blood sugar, and insulin resistance. Metabolic syndrome has also been linked to a poorer survival rate among breast cancer survivors. (…) "Many people don't know the No. 1 cause of death for breast cancer survivors is heart disease, not cancer," says lead author Christina Dieli-Conwright, explaining why regular exercise might help to increase life expectancy. The study's findings were published yesterday in the Journal of Clinical Oncology. (…) 'Exercise is a form of medicine' "In breast cancer patients, metabolic syndrome is exacerbated by obesity, a sedentary lifestyle and receipt of chemotherapy," Dieli-Conwright explains. (medicalnewstoday.com 23.1.2018).)

(Anm: Trening er best for å redusere tilbakefall av brystkreft. Exercise is best for reducing breast cancer recurrence. The research was conducted by Dr. Ellen Warner, of the Sunnybrook Health Sciences Centre in Canada, in collaboration with coauthor Dr. Julia Hamer, and the findings were published in the Canadian Medical Association Journal (CMAJ). (medicalnewstoday.com 22.2.2017).)

(Anm: Fysisk trening (aktivitet / løping / jogging). (mintankesmie.no).)

- Cancer i sköldkörtel och tungbas ökar.

(Anm: Cancer i sköldkörtel och tungbas ökar. Drygt 60 000 personer diagnosticerades med cancer i Sverige under 2016, visar ny statistik från Socialstyrelsen. Sett under en längre tidsperiod har insjuknandet i cancer ökat, medan dödligheten långsamt minskar. Cancer i sköldkörtel och tungbas är två av de cancerformer som ökat mest under senare år. År 2016 rapporterades cirka 64 000 maligna tumörer hos drygt 60 000 personer till cancerregistret. Under perioden 1970-2016 har insjuknandet i cancer ökat, medan dödligheten långsamt minskar. (socialstyrelsen.se 18.12.2017).)

- Slike bryster har økt risiko for å utvikle brystkreft. Bryster med tett kjertelvev og mindre fettvev har betydelig høyere risiko for brystkreft. Likevel får ikke disse kvinnene mer oppfølging.

(Anm: Slike bryster har økt risiko for å utvikle brystkreft. Bryster med tett kjertelvev og mindre fettvev har betydelig høyere risiko for brystkreft. Likevel får ikke disse kvinnene mer oppfølging. Forskningen har kommet for kort, slår en ny doktorgrad fast. (…) Les også: Ti risikofaktorer for brystkreft (forskning.no 8.12.2017).)

- Avliver myter om kosthold og kreft. Grønnsaker, sukker, antioksidanttilskudd og fedme påvirker risiko for å utvikle kreft. (– Det anbefales heller ikke å drikke alkohol. Selv et lavt alkoholkonsum øker risikoen for å utvikle kreft.)

(Anm: Avliver myter om kosthold og kreft. Grønnsaker, sukker, antioksidanttilskudd og fedme påvirker risiko for å utvikle kreft. Å spise mye grønnsaker er det eneste som er bra for oss. (…) Det beste man kan gjøre for å forebygge livsstilsrelaterte sykdommer som kreft, diabetes og hjerte - og karsykdommer, er å spise et plantebasert kosthold med mye grønnsaker frukt, bær, fullkorn og fisk. – Man bør også begrense inntaket av rødt kjøtt, sukker, salt og energirike matvarer. Det anbefales at man spiser minst 500 gram frukt og grønnsaker om dagen, omtrent halvparten frukt og halvparten grønnsaker, sier Blomhoff. Han understreker at variasjon er nøkkelordet. (…) Litt alkohol knyttes til lavere risiko for noen hjerteproblemer, men det øker samtidig risikoen for å utvikle en kreftsykdom, advarer professoren. – Det anbefales heller ikke å drikke alkohol. Selv et lavt alkoholkonsum øker risikoen for å utvikle kreft. Skal man bruke alkohol bør inntaket begrenses, og det gjelder for absolutt alle former for alkohol, understreker Blomhoff. (abcnyheter.no 26.11.2017).)

(Anm: Alkohol (mintankesmie.no).)

(Anm: Sukkerindustrien (Big Sugar) (mintankesmie.no).)

(Anm: Skader og ulykker i Norge. 2500 dør og 300 000 behandles årlig på sykehus for skader. Mange alvorlige skader er knyttet til alkohol og andre rusmidler, fall og trafikk. (…) Hva er et forgiftningsdødsfall? (fhi.no 14.12.2016).)

– Koloskopirobot kan revolusjonere rutinemessig screening.

 (Anm: Colonoscopy Robot Could Revolutionize Routine Screening. A new robot could enable hospitals to safely perform screening colonoscopies without expert supervision, which could help underserved or rural communities in the future. Researchers at the University of Nebraska-Lincoln have developed a prototype that could reduce pain and complications because the probe adapts its shape to the colon’s anatomy and reduces its deformation during the procedure. The study was published in the Journal of Medical Engineering & Technology (2017;41:223-236). (generalsurgerynews.com 2.12.2017).)

(Anm: Høringsuttalelse: Styringsstruktur og strategi for nasjonale screeningprogrammer Folkehelseinstituttet (FHI)ser det som svært positivt at det kommer forslag til en overordnet struktur og strategi for nasjonale screeningprogrammer. FHI stiller seg også svært positive til forslaget om at det bør etableres et Nasjonalt screeningråd. (helsedirektoratet.no 29.4.2015).)

(Anm: Health Screening Tests Every Woman Needs (medicinenet.com 12.7.2017).)

(Anm: Slideshow: Essential Screening Tests Every Man Needs (webmd.com 8.3.2016).)

- Skal nyt våben mod lungekræft bruges, før effekten er dokumenteret? (- CT-skanninger giver detaljerede billeder af patienternes lunger i 3D, der kan vise tumorer, som læger ikke ville opdage med røntgen, mener en gruppe forskere.)

(Anm: Skal nyt våben mod lungekræft bruges, før effekten er dokumenteret? CT-skanninger kan opdage lungekræft tidligere end røntgen, men forskere er ikke enige om, hvornår det er på tide at bruge CT-skanninger. (…) Historien kort CT-skanninger giver detaljerede billeder af patienternes lunger i 3D, der kan vise tumorer, som læger ikke ville opdage med røntgen, mener en gruppe forskere. Men der mangler stadig videnskabelige studier af CT-skanningernes effekt og evt. bivirkninger, lyder kritikken. Forskerne er desuden uenige om, hvorvidt det ville være økonomisk muligt at udbrede CT-skanninger til lungekræftpatienter i hele landet. (videnskab.dk 31.10.2017).)

(Anm: Lungekreft. Cancer pulm. Det skilles hovedsakelig mellom to typer lungekreft, småcellet og ikke-småcellet. Ikke-småcellet har i tillegg flere undergrupper. (…) CT-undersøkelse gjøres etter vanlig røntgenundersøkelse. En CT vil kunne vise svulstens størrelse og om den eventuelt har spredt seg til den andre lungen. PET/CT er nyttig for vurdering av utbredelse av sykdommen og for vurdering av mistenkelige lymfeknuter. (kreftforeningen.no 5.11.2017).)

- Hard trening kan bremse kreft. (- Det er stigningen i adrenalin som er årsaken til denne effekten, sier forsker Pernille Højman.) (- Hver trening består av 15 minutter med gruppeoppvarming, 5-6 øvelser med styrketrening i apparater, og til slutt 25-30 minutter med sykkelspinning.)

(Anm: Hard trening kan bremse kreft. En dansk studie utført på mennesker viser at trening kan hemme kreft i å spre seg. Det er stigningen i adrenalin som er årsaken til denne effekten, sier forsker Pernille Højman. Det er godt kjent at trening er nyttig for kreftpasienter. Denne studien fra Danmark, som er publisert i tidsskriftet Cancer Research i september i år, viser hvorfor. - Vår studie viser at adrenalinstigning under trening direkte kan regulere en signalvei (som blir kalt Hippo-signalvei), og som er ansvarlig for dannelse av nye organer og svulster, sier Pernille Højman (bildet), ph.d. og gruppeleder for Aktiv Sundhed som ligger under Rigshospitalet i Danmark, til NHI.no. (…) - De 20 kvinnene deltok i et standardtilbud som vi kaller Kropp og Kreft, sier Højman. - Det er et 6 ukers forløp med tre ukentlige treninger. Hver trening består av 15 minutter med gruppeoppvarming, 5-6 øvelser med styrketrening i apparater, og til slutt 25-30 minutter med sykkelspinning. Deretter er det uttøying og avspenning, forklarer Højman. Ifølge forskerne må treningen være av en viss intensitet. - Treningen skal være så hard at den gir en stigning i blodets konsentrasjon av adrenalin. Det skjer når man trener ved en intensitet der pulsen stiger og man blir kortpustet. Vi snakker derfor ikke om "all-out-trening", men trening som gir godt med svette på pannen. Vår studie viste også at kvinner i aktiv kjemoterapibehandling var i god stand til å trene med denne intensiteten, sier hun. Les også: Kan trening påvirke kreftsvulsten? (nhi.no 12.9.2017).)

- Hvorfor er det så vanskelig å kurere kreft?

(Anm: Why is it so hard to cure cancer? - Kyuson Yun. (ed.ted.com).)

- I dette korte foredraget forklarer Wayne hvordan hennes laboratorium skaper nanopartikkelbehandlinger som binder til immunceller, kroppens første respondenter, som presist målrettes mot kreftceller uten å skade de sunne.

(Anm: We can hack our immune cells to fight cancer. After decades of research and billions spent in clinical trials, we still have a problem with cancer drug delivery, says biomedical engineer Elizabeth Wayne. Chemotherapy kills cancer -- but it kills the rest of your body, too. Instead of using human design to fight cancer, why not use nature's? In this quick talk, Wayne explains how her lab is creating nanoparticle treatments that bind to immune cells, your body's first responders, to precisely target cancer cells without damaging healthy ones. (ted.com - April 2017 at TED2017).)

(Anm: Is chemo at the heart of cancer regrowth? Some cancers are difficult to beat, even with modern drugs. New research sheds light on how one type of chemotherapy provides a safe haven for tumor cells, boosting cancer recurrence and growth in the long-run. Finding the right drug to treat a cancer can be just like searching for a needle in a haystack; cancer cells are particularly good at evading everything that modern medicine throws at them. The hallmark of a good chemotherapy is to stop or slow the growth of a tumor. Many drugs achieve this by activating a pathway called programmed cell suicide, or apoptosis. However, some cancer types are resistant to apoptosis. Other avenues must therefore be pursued to destroy these tumors. (medicalnewstoday.com 21.12.2017).)

- Spisevaner påvirker hudens beskyttelse mot sol. (- Solbadere bør kanskje unngå nattetid-snacks før de soler seg.) (- Dette funnet er overraskende. Jeg trodde ikke at huden var oppmerksom på når vi spiser, "sa dr. Takahashi, også en forsker ved Howard Hughes Medical Institute.)

(Anm: Eating habits affect skin's protection against sun. Sunbathers may want to avoid midnight snacks before catching some rays. A study in mice from the O'Donnell Brain Institute and UC Irvine shows that eating at abnormal times disrupts the biological clock of the skin, including the daytime potency of an enzyme that protects against the sun's harmful ultraviolet radiation. Although further research is needed, the finding indicates that people who eat late at night may be more vulnerable to sunburn and longer-term effects such as skin aging and skin cancer, said Dr. Joseph S. Takahashi, Chairman of Neuroscience at UT Southwestern Medical Center's Peter O'Donnell Jr. Brain Institute. "This finding is surprising. I did not think the skin was paying attention to when we are eating," said Dr. Takahashi, also an Investigator with the Howard Hughes Medical Institute. (medicalxpress.com 15.8.2017).)

(Anm: Time-Restricted Feeding Shifts the Skin Circadian Clock and Alters UVB-Induced DNA Damage. (…) Together, our findings indicate regulation of skin function by time of feeding and emphasize a link between circadian rhythm, food intake, and skin health. Cell Rep. 2017 Aug 1;20(5):1061-1072.)

(Anm: Fysisk trening (aktivitet / løping / jogging). (mintankesmie.no).)

- Studien, som er basert på ca. 80.000 danske tilfeller av hudkreft, viser at risikoen for å utvikle hudkreft er opptil syv ganger større for brukere av medisin som inneholder hydroklortiazid.

(Anm: Study shows connection between common hypertension drug and skin cancer. Recently published research from The University of Southern Denmark and the Danish Cancer Society shows a connection between one of the most common medications for hypertension and skin cancer. (…) The study, which is based on about 80,000 Danish cases of skin cancer, shows that the risk of developing skin cancer is up to seven times greater for users of medicine containing hydrochlorothiazide. (news-medical.net 4.12.2017).)

(Anm: Legemiddelindusert kreft og andre typer celleskader (mintankesmie.no).)

(Anm: Blodtrykksmedisiner (blodtrykkslegemidler), blodsykdommer etc. (mintankesmie.no).)

(Anm: Bivirkninger (legemiddelinduserte organskader og sykdommer) (mintankesmie.no).)

- Nyt studie om hydrochlorothiazid og risiko for hudkræft. Et nyt dansk studie vakte i starten af december måned stor opsigt i de fleste danske medier.

(Anm: Nyt studie om hydrochlorothiazid og risiko for hudkræft. Et nyt dansk studie vakte i starten af december måned stor opsigt i de fleste danske medier. Studiet A nationwide case-control study from Denmark, viser en sammenhæng mellem det hyppigt anvendte blodtrykssænkende og vanddrivende lægemiddel hydrochlorthiazid og pladecellekræft.  Den store opmærksomhed har efterfølgende fået flere læger og patienter til at henvende sig til Lægemiddelstyrelsen og Sundhedsstyrelsen for at høre, hvilke konsekvenser det får for behandlingen og for lægemidlet. Begge styrelser har meddelt, at studiet ikke bør få patienter til at stoppe behandling med hydrochlorthiazid uden først at have konsulteret egen læge. Før risikoen er vurderet i EU-regi, bør der ikke drages endelige konklusioner.  Flere. (Lægemiddelstyrelsen Nr. 3 | Årgang 1 | December 2017).)

(Anm: Legemiddelindusert kreft og andre typer celleskader (mintankesmie.no).)

(Anm: Bivirkninger (legemiddelinduserte organskader og sykdommer) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom. (Medication-induced mitochondrial damage and disease.) (mintankesmie.no).)

- Brystkreft: Bakteriell mangel linket til utbruddet. (- Forskere undersøkte bakteriesammensetning i brystvev hos kvinner med brystkreft og fant at det er utilstrekkelige nivåer av en bestemt bakteriegenus kalt Methylobacterium. Det menneskelige mikrobiom, eller det totale antall bakterier som lever i menneskekroppen, er kjent for å spille en nøkkelrolle i utviklingen av mange sykdommer.)

(Anm: Breast cancer: Bacterial deficiency linked with onset. Researchers examined the bacterial makeup of breast tissue in women with breast cancer and found that it has insufficient levels of a certain bacterial genus called Methylobacterium. The human microbiome, or the total number of bacteria living in the human body, is known to play a key role in the development of many diseases. In particular, the bacteria living in our gut have been linked to numerous conditions, ranging from type 2 diabetes to Parkinson's disease, and even multiple sclerosis. Previous studies have also examined the link between gut microbiota and the development of breast cancer. These studies have suggested that the microbes in the gut may regulate estrogen levels, leading to estrogen-receptor positive breast cancer. But less attention has been paid to the microbiome residing in the breast tissue of breast cancer patients. Now, researchers break new ground by uncovering the bacterial composition in the breast tissue of cancer patients. Dr. Charis Eng, chair of the Cleveland Clinic's Genomic Medicine Institute in Ohio, led the study with Dr. Stephen Grobmyer, director of Breast Services at the Cleveland Clinic. Hannah Wang, a researcher at the Cleveland Clinic's Lerner Research Institute of the Genomic Medicine Institute, is the first author of the new study, which was published in the journal Oncotarget. (medicalnewstoday.com 9.10.2017).)

(Anm: Antibiotika (tarmbakterier, probiotika, mikrobiota etc.) (Dysbiose; dysbiosis (also called dysbacteriosis (dysbakteriose)). (mintankesmie.no).)

(Anm: Signaler fra tarmens mikrobiotika til fjerntliggende organer mht. fysiologi og sykdom. (Signals from the gut microbiota to distant organs in physiology and disease.) (Nat Med. 2016 Oct 6;22(10):1079-1089.)

(Anm: - Hadde medisinerne på et tidligere tidspunkt hatt et evolusjonært perspektiv på sin medisinering, ville vi ikke vært i den kritiske situasjon vi er kommet i med hensyn til resistens. (aftenposten.no 22.8.2016).)

(Anm: – 44.000 kvinner lever etter å ha fått en brystkreftdiagnose. DEBATTEN: – Livskvaliteten blir betydelig redusert for dem som rammes hardest sier overlege Kristin Reinertsen. Ettervirkningene av å overleve brystkreft kan påvirke sosialt samvær, yrkesliv og de kan selv plages med smerter og andre plager, forklarer Kristin Valborg Reinertsen, overlege ved avdeling for kreftkbendling på Oslo universitetssykehus. (dagensmedisin.no 13.10.2017).)

- Eksponering for miljøkjemikalier knyttet til utvikling av brystkreft.

(Anm: Exposure to environmental chemicals linked to development of breast cancer. Exposure to environmental chemicals, especially early in life, is an important contributing factor in the development of breast cancer, according to the most comprehensive review of human studies to date. The findings could help inform prevention strategies aimed at reducing the incidence of the disease, as rates continue to increase worldwide. (…) The team's review, published online October 6 in the journal Environmental Research, led to several conclusions. Results from key studies suggest that exposure to chemicals early in life--in the womb, during puberty, and through pregnancy--increases the risk of developing breast cancer later on. For instance, early exposure to DDT, dioxins, the highly-fluorinated chemical PFOSA, and air pollution, is associated with a two- to five-fold increased risk of breast cancer. Early exposure in the workplace to high levels of organic solvents and gasoline components is also an important risk factor. (news-medical.net 10.10.2017).)

(Anm: Miljø og helse (mintankesmie.no).)

- Studie: P-piller øker risiko for brystkreft. (- Kvinner mellom 15 og 49 år som bruker hormonprevensjon, har i gjennomsnitt 20 prosent høyere risiko for å få brystkreft, viser en ny studie.) (- Studien viser at risikoen for å utvikle brystkreft øker også jo lengre kvinnen bruker hormonprevensjon.)

(Anm: Studie: P-piller øker risiko for brystkreft. Kvinner mellom 15 og 49 år som bruker hormonprevensjon, har i gjennomsnitt 20 prosent høyere risiko for å få brystkreft, viser en ny studie. Den danske studien, publisert i det vitenskapelige tidsskriftet New England Journal of Medicine , viser at på ett år får normalt 55 av 100.000 kvinner mellom 15 og 49 år som ikke bruker hormonprevensjon, brystkreft. (…) – Det er første gang i verden vi har en undersøkelse av denne størrelsen, hvor vi har kunnet bestemme risikoen for brystkreft i forhold til hvor lenge kvinnen har brukt prevensjonsmiddel, sier Øjvind Lidegaard, professor ved Rigshospitalet og hovedforfatter av studien, til Politiken. Les også: Flere nordmenn får påvist føflekkreft. Studien viser at risikoen for å utvikle brystkreft øker også jo lengre kvinnen bruker hormonprevensjon. (vg.no 7.12.2017).)

(Anm: Contemporary Hormonal Contraception and the Risk of Breast Cancer. N Engl J Med 2017; 377:2228-2239 (December 7, 2017).)

(Anm: P-piller etc.. (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelindusert kreft og andre typer celleskader (mintankesmie.no).)

(Anm: Bivirkninger (legemiddelinduserte organskader og sykdommer) (mintankesmie.no).)

- Langvarig bruk av PPI (protonpumpehemmere) linket til doblet risiko for magekreft, ifølge studie.

(Anm: Prolonged use of PPIs linked with two-fold increased risk of stomach cancer, study finds. A new study published in the online journal Gut suggested that the prolonged use of proton pump inhibitors (PPIs) that are mainly utilized in treating acid reflux is associated with more than a two-fold increase in the risk of gastric cancer. According to the study, after the elimination of Helicobacter pylori — bacteria associated with the cause of gastric cancer — the risk increases with the increase in the duration and dosage of the treatment. The risk of stomach cancer, which is the third leading cause of cancer death worldwide, can be lowered significantly by removing H pylori from the gut of the patients. However, there exists a chance of recurrence in a considerable number of patients even after successful treatment. (…) The researchers commented that PPIs are normally considered safe and as the study is observational, firm conclusions on cause and effect cannot be determined. However, the latest studies had associated the long-term use of PPIs to numerous ill-effects like heart attacks, pneumonia, and bone fractures. They are also thought to stimulate gastrin production, which is a strong growth-factor. Due to this strong dose and time response trend in the usage of PPIs and risk of gastric cancer, the researchers recommend doctors to be cautious when prescribing long-term PPIs even after eradicating H pylori successfully. (news-medical.net 1.11.2017).)

(Anm: Langvarig bruk av legemidler til behandling av halsbrann, magesår og sure oppstøt kan føre til alvorlige nyreskader, inkludert nyresvikt, ifølge en studie utført av forskere ved Washington University School of Medicine i St. Louis og Veterans Affairs St. Louis Health Care System. (Extended use of drugs to treat heartburn, ulcers and acid reflux may lead to serious kidney damage, including kidney failure, according to a study by researchers at Washington University School of Medicine in St. Louis and Veterans Affairs St. Louis Health Care System. (medicalnewstoday.com 6.5.2016).)

-  Langtidsbruk av PPIs var forbundet med en 2,4 ganger økt risko for magesekkreft blant pasienter som hadde hatt H.pylori-infeksjon og som hadde fått fjernet bakterien.

(Anm: Syrehemmende medisin øker risikoen for kreft i magesekken. Sterktvirkende syrehemmende midler, protonpumpehemmere, medfører forbigående atrofi av slimhinnen i magesekken, noe som øker risikoen for kreftutvikling ved langvarig behandling. (…) Langtidsbruk av PPIs var forbundet med en 2,4 ganger økt risko for magesekkreft blant pasienter som hadde hatt H.pylori-infeksjon og som hadde fått fjernet bakterien. Median observasjonstid var 7,6 år. (nhi.no 3.11.2017).)

- Syrepumpehemmere (protonpumpehemmere (PPI) knyttet til alvorlige gastrointestinale infeksjoner.

(Anm: Syrepumpehemmere (protonpumpehemmere (PPI) knyttet til alvorlige gastrointestinale infeksjoner. (…) Legemidler som protonpumpehemmere (PPI) knyttet til en økt risiko for tarminfeksjoner med C. difficile og Campylobacter bakterier som kan forårsake betydelig sykdom. (Acid suppression medications linked to serious gastrointestinal infections. (…) Medications such as proton pump inhibitors (PPIs) was linked with an increased risk of intestinal infections with C. difficile and Campylobacter bacteria, which can cause considerable illness.) (medicalnewstoday.com 9.1.2017).)

– Forskning finner høyere forekomst av kreft hos verdens «bedre land». Verdens "bedre" land med større tilgang til helsetjenester opplever mye høyere forekomst av kreft enn verdens "dårligere stilte" land, ifølge ny forskning fra University of Adelaide.

(Anm: Forskning finner høyere forekomst av kreft hos verdens «bedre land». Verdens "bedre" land med større tilgang til helsetjenester opplever mye høyere forekomst av kreft enn verdens "dårligere stilte" land, ifølge ny forskning fra University of Adelaide. (Research finds higher rates of cancer in world's ‘better’ countries. The world's "better" countries, with greater access to healthcare, experience much higher rates of cancer incidence than the world's "worse off" countries, according to new research from the University of Adelaide. (news-medical.net 16.10.2017).)

(Anm: Cancer incidence increasing globally: The role of relaxed natural selection. Evolutionary Applications 2017 (First published: 24 August 2017).)

(Anm: Association of Mental Disorders With Subsequent Chronic Physical Conditions. World Mental Health Surveys From 17 Countries. (…) Respondents were asked whether a health professional had ever told them they had any of a series of medical conditions (eg, heart disease, stroke, cancer, diabetes mellitus, hypertension, asthma, other chronic lung disease, and peptic ulcer) or whether they had a lifetime history of a chronic symptomatic condition (eg, arthritis, chronic back or neck pain, chronic or severe headaches, and any other chronic pain). JAMA Psychiatry. 2016;73(2):150-158.)

– Kosthold og mosjon har potensial til å forbedre effektiviteten av kjemoterapi hos pasienter med pediatrisk kreft.

(Anm: Diet and exercise have potential to improve chemotherapy effectiveness in pediatric cancer patients. Diet and exercise may improve treatment outcomes in pediatric cancer patients, according to a study at The University of Texas MD Anderson Children's Cancer Hospital. The findings, published in the September 13 online issue of Pediatrics Research, also revealed that diet and exercise have strong potential to improve chemotherapy effectiveness and reduces the risk of late effects in pediatric cancer patients. This discovery propels the need for more work to determine how energy balance – a combination of diet and exercise – can be implemented effectively during treatment to manage or treat obesity. (news-medical.net 21.9.2017).)

(Anm: Gut bacteria composition could predict toxicity of chemotherapy drugs in cancer patients (news-medical.net 1.11.2017).)

- Selv de med lavt alkoholinntak utsettes for risiko for kreft

(Anm: Even light drinkers at risk of cancer. I enjoy the occasional glass of wine, and I wouldn't consider this level of drinking to be harmful to my health. But it appears I'm wrong; that seemingly innocent glass of pinot could be increasing my risk of cancer. If you think I'm being dramatic, you're probably among the 70 percent of Americans who don't realize that alcohol consumption is a significant risk factor for cancer. As a writer for a medical news website, I'm well aware that drinking can increase cancer risk. I'm also aware of the studies suggesting that moderate alcohol consumption has health benefits. It's highly likely that I subconsciously use the latter as an excuse for my occasional glass of wine: "It's good for me, so why not?!" But, as a new statement from the American Society of Clinical Oncology (ASCO) — which was recently published in the Journal of Clinical Oncology — reveals, even light drinking could be putting my health at risk. (medicalnewstoday.com 11.11.2017).)

(Anm: Alcohol and Cancer: A Statement of the American Society of Clinical Oncology. (…) The International Agency for Research on Cancer (IARC),25 a branch of WHO, has assessed the evidence and come to virtually identical conclusions: that alcohol is a cause of cancers of the oral cavity, pharynx, larynx, esophagus, colorectum, liver (ie, hepatocellular carcinoma), and female breast. For esophageal cancer, the association with alcohol drinking is largely specific to squamous cell carcinoma.25 The more that a person drinks, and the longer the period of time, the greater their risk of development of cancer, especially head and neck cancers.3 (…)  One key conclusion of the review was that, in animal models, administration of ethanol or acetaldehyde in drinking water increased the incidence of various tumors in mice and rats; also administration of other known carcinogens with ethanol in drinking water enhanced tumor development more.23  (…) Specifically, IARC concluded that there is sufficient evidence in humans for the carcinogenicity not only of alcohol consumption but also for the carcinogenicity of acetaldehyde associated with alcoholic beverage consumption.41 Journal of Clinical Oncology 2017 (Published at jco.org on November 7, 2017).)

(Anm: Alkohol (mintankesmie.no).)

(Anm: Skader og ulykker i Norge. 2500 dør og 300 000 behandles årlig på sykehus for skader. Mange alvorlige skader er knyttet til alkohol og andre rusmidler, fall og trafikk. (…) Hva er et forgiftningsdødsfall? (fhi.no 14.12.2016).)

- USAs fremste kreftleger går ut med ekstraordinær advarsel om kreft og alkohol.

(Anm: USAs fremste kreftleger går ut med ekstraordinær advarsel om kreft og alkohol. I en uvanlig manøver går ledende kreftleger ut med en advarsel hvor de ber folk om å drikke mindre alkohol. Den amerikanske foreningen for klinisk onkologi (ASCO) består av noen av landets fremste kreftleger og -forskere. Foreningen har nå publisert en uttalelse hvor de ber befolkningen om å begrense inntaket av alkohol. Det skal være første gang ASCO sender ut en slik oppfordring, skriver Business Insider.  - Vi tror at en proaktiv holdning for å minimere eksponering for alkohol er svært viktig for å forhindre kreft, skriver organisasjonen i uttalelsen. (side3.no 15.11.2017).)

(Anm: Link mellom alkohol, hjerneslag, psykiatriske legemidler og demens (- Men også personer som tok medisin mot psykoser og folk som slet med depresjon, fikk forhøyd risiko for å bli rammet av demens tidlig. Høyt blodtrykk kan også øke faren for at man rammes, skriver nyhetsbyrået TT.) (vg.no 14.8.2013).)

- Tarmbakterier kan påverka canceröverlevnad. Vilken typ av bakterier en cancerpatient har i tarmarna kan påverka hur hen svarar på behandlingen immunterapi.

(Anm: Tarmbakterier kan påverka canceröverlevnad. Vilken typ av bakterier en cancerpatient har i tarmarna kan påverka hur hen svarar på behandlingen immunterapi. Det visar forskning på patienter med lung-, hud- eller njurcancer som publiceras i tidskriften Science, rapporterar SVT Vetenskap. Forskarna kartlade vilka bakterier som fanns i patienternas tarmar, och kunde se att de som svarade bäst på behandlingen var de som hade en varierad tarmflora och mycket av särskilt bra bakterier. Experiment på möss gav ytterligare stöd till detta. – Det här visar på ett övertygande sätt att tarmfloran är viktig för att cancerbehandlingen ska fungera, och vi börjar förstå vilka typer av bakterier som ger god effekt. Nu måste vi undersöka hur vi kan påverka tarmfloran så att vi kan rädda våra patienter, säger Ola Winqvist, professor och överläkare i klinisk immunologi vid Karolinska Institutet, till SVT om studien. (nyteknik.se 3.11.2017).)

(Anm: Antibiotika associeras med högre risk för tarmcancer. (…) Det här är första studien som visar på sambandet mellan antibiotikaanvändning och utveckling av adenom i tjock- och ändtarmen. Studien publiceras i den vetenskapliga tidskriften Gut. (…) Resultatet visade att långvarig antibiotikaanvändning tidigare i livet, i åldern 20 till 59 år, hade samband med diagnostiserade adenom. (lakemedelsvarlden.se 5.4.2017.)

- Bare to pølser per uke kan øke brystkreftrisikoen. Ny forskning gir ytterligere noe bevis på skader av bearbeidet kjøtt, etter å ha linket forbruket av disse matvarene til økt risiko for brystkreft.

(Anm: Just two sausages per week may raise breast cancer risk. New research provides some further evidence of the harms of processed meats, after linking consumption of these foods to increased risk of breast cancer. From an analysis of more than 260,000 women, researchers found that the risk of breast cancer increased by more than a fifth for those who consumed more than 9 grams of processed meats per day, which is the equivalent of around two sausages per week. However, the team found no link between red meat intake and the risk of breast cancer. Study leader Prof. Jill Pell, who is the director of the Institute of Health and Wellbeing at the University of Glasgow in the United Kingdom, and colleagues recently reported their findings in The European Journal of Cancer. (medicalnewstoday.com 5.1.2018).)

- Studie av 100.000 mennesker finner påfallende sammenheng mellom kreft og ferdigmat. Kjøttboller, fiskepinner og frokostblandinger hører til i matgruppen som kobles til alvorlig risiko for kreft.

(Anm: Studie av 100.000 mennesker finner påfallende sammenheng mellom kreft og ferdigmat. Kjøttboller, fiskepinner og frokostblandinger hører til i matgruppen som kobles til alvorlig risiko for kreft. (…) En mangeårig studie av mer enn 100.000 mennesker har funnet en tettere sammenheng mellom å spise ferdigmat og risiko for utvikle kreft enn både alder, kjønn, vekt, høyde, fysisk aktivitet, røyke- og drikkevaner, hvor mange kalorier du spiser og familiehistorie. (…) Det skriver blant annet Time Magazine. Studien er publisert i The BMJ. (side3.no 16.2.2018).)

(Anm: Consumption of ultra-processed foods and cancer risk: results from NutriNet-Santé prospective cohort. BMJ 2018;360:k322 (Published 14 February 2018).)

- Dine tarmbakterier kan bestemme hvordan du reagerer på banebrytende kreftmedisiner.

(Anm: Your gut bacteria could determine how you respond to cutting-edge cancer drugs. A gut microbe called Akkermansia muciniphila may help patients respond to certain cancer immunotherapy drugs. When scientists reported 2 years ago that mice with certain gut bacteria responded best to a powerful new type of cancer drug, other researchers were intrigued but cautious—mice, after all, aren’t humans. But this week, two teams offer a raft of evidence from cancer patients suggesting that the gut microbiome—the community of bacteria, viruses, and other bugs living in our digestive tracts—helps determine whether tumors shrink when treated with immunotherapy drugs. The studies, which appear online in Science, track responses to a type of immunotherapy known as a PD-1 inhibitor. “These are the best-done and largest assessments of how the microbiome may influence therapeutic outcome” from those drugs, says immunotherapy researcher Jeffrey Weber of New York University in New York City, who was not involved in the studies. PD-1 inhibitors fight cancer by blocking a “checkpoint” molecule on immune cells called T cells, which tumors use to shut down the immune cells. Checkpoint inhibitors have had remarkable results, holding certain cancers at bay for years. But only about 25% of all patients respond to PD-1 blockers. (sciencemag.org 2.11.2017).)

- Dine tarmmikrober kan gi melanombehandling et løft.

(Anm: Your gut microbes may give melanoma treatment a boost. Having the right balance between good and bad microbes in the gut may improve the likelihood that immunotherapy successfully treats melanoma, which is the most aggressive and dangerous form of skin cancer. This was the conclusion that researchers from the University of Chicago, IL, came to after they found much higher levels of specific bacteria in the stool samples of people with melanoma who responded to immunotherapy, compared with those who did not respond to the treatment. Among the "good" gut bacteria that the team found to be abundant in those individuals who responded to "PD-1 blockade" immunotherapy were Enterococcus faecium, Bifidobacterium longum, and Collinsella aerofaciens. The scientists found that having higher levels of these strains of bacteria in the gut seemed to increase penetration of immune system T cells into the microenvironment of tumors and boost their ability to kill cancer cells. In the journal Science, they note how the people who did not respond to the immunotherapy also had an "imbalance in gut flora composition, which correlated with impaired immune cell activity." (medicalnewstoday.com 5.1.2018).)

- Munnbakterier linket til kreft i spiserør (spiserørkreft). (Mouth bacteria linked to esophageal cancer.) (…) Oral mikrobiota og linker til kreft. (…) Det er også bevis for at noen typer oral mikrobiota som forårsaker tannkjøttsykdom er linket til kreft i hode og nakke.

(Anm: Munnbakterier linket til kreft i spiserør (spiserørkreft). (Mouth bacteria linked to esophageal cancer.) (…) Oral mikrobiota og linker til kreft. (…) Det er også bevis for at noen typer oral mikrobiota som forårsaker tannkjøttsykdom er linket til kreft i hode og nakke. (…) De fant at tilstedeværelsen av Tannerella forsythia var knyttet til økt risiko for EAC, og at "overflod" av Porphyromonas gingivalis var knyttet til høyere risiko for ESCC. Derimot identifiserte de også to typer bakterier - Streptococcus og Neisseria - som var knyttet til lavere risiko for spiserørkreft. Den andre av disse, Neisseria, er kjent for å spille en rolle i nedbrytning av giftige stoffer i tobakksrøyk og finnes i mye større omfang i munnhulen til ikke-røykere enn røykere. (medicalnewstoday.com 1.12.2017).)

- Hode- og nakkekreft: Sure oppstøt kan øke risikoen hos eldre. Ny forskning undersøker om de vanlige sure oppstøt er en risikofaktor for hode- og nakkekreft hos eldre mennesker.

(Anm: Head and neck cancer: Acid reflux may raise risk in seniors. New research investigates whether the common acid reflux is a risk factor for head and neck cancer in elderly people. Dr. Edward D. McCoul, at the Tulane University School of Medicine in New Orleans, LA, and colleagues led the new study. Their findings were published in JAMA Otolaryngology: Head & Neck Surgery. As they say, cancers of the upper aerodigestive tract (UADT) include malignancies of the larynx, tonsils, and sinuses, among others. Worldwide, these cancers account for more than 800,000 yearly diagnoses of cancer and more than 360,000 yearly deaths. In the United States, it is estimated that 62,000 people develop head and neck cancers every year, which include oral cavity and larynx malignancies. There are several factors that are potentially accountable for these cancers, write Dr. McCoul and colleagues, including the use of alcohol and tobacco, viral infections, and chronic inflammation of the upper airways. But existing studies that have examined the link between the gastroesophageal reflux disease — commonly known as acid reflux or heartburn — and UADT cancers have yielded mixed results. Additionally, this association has not yet been studied in the elderly U.S. population. So, Dr. McCoul and colleagues set out to examine it. In the U.S., it is estimated that acid reflux affects as much as 20 percent of the population. Adults with obesity and the elderly are particularly prone to the condition, studies show. (medicalnewstoday.com 30.12.2017).)

(Anm: Protonpumpehemmere (proton pump inhibitors (PPIs) (syrepumpehemmere) (magesyrehemmere) (syrenøytraliserende midler (antacida)). (mintankesmie.no).)

(Anm: Drinking very hot tea linked to oesophageal cancer. BMJ 2018;360:k543 (Published 05 February 2018).)

- Forskrevne legemidler er linket til symptomer på munntørrhet hos eldre voksne. For eldre voksne kan tørr munn være en vanlig bivirkning av forskrevne legemidler. Å ha tørr munn betyr at du ikke har nok saliva, eller spytt, for å holde munnen våt. Tilstanden kan føre til problemer med å tygge, spise, svelge og til og med snakke. Dessuten gir tørr munn deg høyere risiko for tannråte og orale infeksjoner.

(Anm: Prescribed medications linked to dry mouth symptoms in older adults. For older adults, dry mouth can be a common side effect of prescribed medications. Having dry mouth means you don't have enough saliva, or spit, to keep your mouth wet. The condition can lead to problems chewing, eating, swallowing, and even talking. What's more, dry mouth puts you at higher risk for tooth decay and oral infections. However, there's much we don't understand about the connection between medications and dry mouth in older adults. Recently, researchers examined 52 related studies to learn more. Their research was published in the Journal of the American Geriatrics Society. (news-medical.net 27.10.2017).)

- Effekten av psykostimulerende legemidler på blod-hjerne barrierens (BBBs) funksjon og nevroinflammasjon.

(Anm: Effekten av psykostimulerende legemidler på blod-hjerne barrierens (BBBs) funksjon og nevroinflammasjon (The effects of psychostimulant drugs on blood brain barrier function and neuroinflammation) Front. Pharmacol. 2012;3:121 (Published online: 29 June 2012.)

(Anm: Inflammation in Middle Age May Be Tied to Brain Shrinkage Decades Later. MINNEAPOLIS, Minn -- November 1, 2017 -- People who have biomarkers tied to inflammation in their blood in their 40s and 50s may have more brain shrinkage decades later than people without the biomarkers, according to a study published in the November 1, 2017, online issue of Neurology. The brain cell loss was found especially in areas of the brain that are affected by Alzheimer’s disease. (dgnews.docguide.com 1.11.2017).)

- Kronisk tretthet hos voksne kreftoverlevere. Uttalt tretthet og slitenhet er vanlig både under og etter avsluttet kreftbehandling. Mellom 15–35 % av voksne kreftoverlevere har kronisk tretthet. Kronisk tretthet hos kreftoverlevere påvirker sosial yteevne, funksjonsnivå og arbeidsevne på en negativ måte, og kan medføre betydelig redusert livskvalitet.

(Anm: Kronisk tretthet hos voksne kreftoverlevere. Uttalt tretthet og slitenhet er vanlig både under og etter avsluttet kreftbehandling. Mellom 15–35 % av voksne kreftoverlevere har kronisk tretthet. Kronisk tretthet hos kreftoverlevere påvirker sosial yteevne, funksjonsnivå og arbeidsevne på en negativ måte, og kan medføre betydelig redusert livskvalitet. Uttalt tretthet, utmattelse og slitenhet (fatigue) er et av de vanligste symptomene ved onkologisk behandling (1–3). Hos de fleste vil denne trettheten gradvis forsvinne etter avsluttet behandling, men ikke alle opplever bedring. Opptil 35 % av alle som har gjennomgått kurativ kreftbehandling, og som er uten kjent kreftsykdom, vil oppleve vedvarende tretthet etter avsluttet behandling (3, 4). Andre kreftoverlevere kan oppleve en kort periode etter avsluttet behandling uten symptomet for deretter å oppleve redusert energi. Tidsskr Nor Legeforen 2017 (Publisert: 27. oktober 2017).)

- Ny innsikt i hvorfor immunforsvaret ikke oppdager kreft. Studien gransker relasjonen mellom hvordan immunforsvaret ser perifert vev og kreft.

(Anm: New insights into why the immune system fails to see cancer. Study explores relationship between how the immune system sees peripheral tissues and cancers. Cancer hides in plain sight of the immune system. The body's natural tumor surveillance programs should be able to detect and attack rogue cancer cells when they arise, and yet when cancer thrives, it does so because these defense systems have failed. A team of investigators led by Niroshana Anandasabapathy, MD, PhD, at Brigham and Women's Hospital have uncovered a critical strategy that some cancers may be using to cloak themselves - they find evidence of this genetic program across 30 human cancers of the peripheral tissue, including melanoma skin cancer. Their results are published in Cell. "Our study reveals a new immunotherapy target and provides an evolutionary basis for why the immune system may fail to detect cancers arising in tissues," said corresponding author Anandasabapathy, of BWH's Department of Dermatology. "The genetic program we report on helps the immune system balance itself. Parts of this program prevent the immune system from destroying healthy organs or tissues, but might also leave a blind spot for detecting and fighting cancer."(medicalnewstoday.com 3.7.2017).)

(Anm: IFNγ-Dependent Tissue-Immune Homeostasis Is Co-opted in the Tumor Microenvironment. Cell. 2017 Jun 29;170(1):127-141.e15.)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

- Mitokondriell metabolisme og kreft. (- I tillegg til å utøve sentrale bioenergetiske funksjoner leverer mitokondrier faktisk byggeklosser for tumoranabolisme, kontroll av redox og kalsiumhomeostase, deltar i transkripsjonsregulering og styrer celledød.)

(Anm: Mitochondrial metabolism and cancer. Abstract Glycolysis has long been considered as the major metabolic process for energy production and anabolic growth in cancer cells. Although such a view has been instrumental for the development of powerful imaging tools that are still used in the clinics, it is now clear that mitochondria play a key role in oncogenesis. Besides exerting central bioenergetic functions, mitochondria provide indeed building blocks for tumor anabolism, control redox and calcium homeostasis, participate in transcriptional regulation, and govern cell death. Thus, mitochondria constitute promising targets for the development of novel anticancer agents. However, tumors arise, progress, and respond to therapy in the context of an intimate crosstalk with the host immune system, and many immunological functions rely on intact mitochondrial metabolism. Here, we review the cancer cell-intrinsic and cell-extrinsic mechanisms through which mitochondria influence all steps of oncogenesis, with a focus on the therapeutic potential of targeting mitochondrial metabolism for cancer therapy. Cell Res. 2017 Dec 8.)

(Anm: Immunobiology: The Immune System in Health and Disease. 5th edition. Chapter 8T Cell-Mediated Immunity. Once they have completed their development in the , enter the bloodstream and are carried by the circulation. On reaching a peripheral lymphoid organ they leave the blood again to migrate through the lymphoid tissue, returning to the bloodstream to recirculate between blood and peripheral lymphoid tissue until they encounter their specific . Mature recirculating T cells that have not yet encountered their antigens are known as naive T cells. To participate in an , a naive T cell must first encounter antigen, and then be induced to proliferate and differentiate into cells capable of contributing to the removal of the antigen. We will term such cells because they act very rapidly when they encounter their specific antigen on other cells. The cells on which armed effector T cells act will be referred to as their . Janeway CA Jr, Travers P, Walport M, et al. Immunobiology: The Immune System in Health and Disease. 5th edition. New York: Garland Science; 2001. Chapter 8, T Cell-Mediated Immunity. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK10762/.)

(Anm: Linking telomere loss and mitochondrial dysfunction in chronic disease. (…) Drawing a mechanistic connection between telomere function and mitochondria biology will provide a broader perspective for understanding the pathophysiology of diseases and their relation to the aging process, and may provide opportunities for new possible treatments. Front Biosci (Landmark Ed). 2017 Jan 1;22:117-127.)

(Anm: Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom. (Medication-induced mitochondrial damage and disease.) (mintankesmie.no).)

- Mekanismen bak mitokondriell rolle ved induksjon av perifer nevropati ved bruk av kjemoterapi.

(Anm: Role of Mitochondrial Mechanism in Chemotherapy-Induced Peripheral Neuropathy. Abstract BACKGROUND: Even though chemotherapeutic regimens shows considerable importance, it may cause progressive, continuing and sometimes irreversible peripheral neuropathy. Chemotherapy induced peripheral neuropathy (CIPN) comprises of sensory abnormalities that are most distress issues. The mechanism associated with CIPN pathogenesis is not completely revealed and is treatment is still questionable. The purpose of this review was to investigate the role of mitochondria in CIPN. (…) CONCLUSION: The pathophysiology of CIPN is complicated as chemotherapeutic medications often involve combination of drug. With these combinatorial therapies cancer survivors develop continuing effects of CIPN which require rehabilitation strategies for the recovery of patient's condition and quality of life. Curr Drug Metab. 2017 Dec 7.)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

- Perifer nevropati er en vanlig manifestasjon av mitokondrielle sykdommer: et singel senters erfaringer.

(Anm: Peripheral neuropathy is a common manifestation of mitochondrial diseases: a single-centre experience. CONCLUSIONS: In conclusion, peripheral involvement in MD is frequent even if often mild or asymptomatic. The correct identification and characterization of peripheral neuropathy through electrophysiological studies represents another tile in the challenge of MD diagnosis. Eur J Neurol. 2016 Jun;23(6):1020-7.)

(Anm: SSRI-preparater og antipsykotika har uheldige effekter på mitokondrier (mintankesmie.no).)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

(Anm: Antibiotika associeras med högre risk för tarmcancer. (…) Det här är första studien som visar på sambandet mellan antibiotikaanvändning och utveckling av adenom i tjock- och ändtarmen. Studien publiceras i den vetenskapliga tidskriften Gut. (…) Resultatet visade att långvarig antibiotikaanvändning tidigare i livet, i åldern 20 till 59 år, hade samband med diagnostiserade adenom. (lakemedelsvarlden.se 5.4.2017.)

(Anm: Danske forskere giver forklaring på overdødelighed ved brug af antibiotika. Antibiotikaet clarithromycin skader celler og udløser åreforkalkning, viser dansk studie. Resultaterne forklarer, hvorfor tidligere studier har vist en overdødelighed ved brugen af clarithromycin. (dagenspharma.dk 24.10.2017).)

(Anm: Clarithromycin og hjerterelaterede bivirkninger. Det antibiotiske lægemiddel clarithromycin og risikoen for pludselig død har været diskuteret længe. EU’s bivirkningskomité PRAC har netop afsluttet en grundig gennemgang af studier og anden litteratur om clarithromycin og konkluderer, at der ikke er tilstrækkelig evidens for, at lægemidlet medfører pludselig død flere år efter behandling.  (laegemiddelstyrelsen.dk - Nr. 3 | Årgang 1 | December 2017).)

(Anm: Antibiotika har ingen effekt i behandling af myelomatose. Et uafhængigt dansk studie har afkræftet tese om antibiotikaet clarithromycin fordelagtige potentiale i behandlingen af myelomatose. Tværtimod fandt forskerne en række bivirkninger ved brug af clarithromycin. (dagenspharma.dk 11.12.2017).)

(Anm: Good-guy bacteria may help individuals respond well to cancer immunotherapy. Individuals with certain types of bacteria in their gut may be more likely to respond well to cancer immunotherapy, researchers at the Harold C. Simmons Comprehensive Cancer Center found in a study of patients with metastatic melanoma. (news-medical.net 5.10.2017).)

- Hva øyeflekker kan fortelle deg om din helse. (- Omtrent 60 % av mennesker har disse irisflekker.) (- Forskerne skrev i deres studie at disse funnene "synes å tyde på at irisflekker indikerer en høy kumulativ dose av levetids-soleksponering".)

(Anm: What Eye Freckles Can Tell You About Your Health. About 60% of people have these iris specks. Have you ever noticed little specks in the iris (the colored part) of your eyes? New research in the journal Investigative Ophthalmology & Visual Science is shedding light on these so-called eye freckles, and why some people have them and others don't. Have you ever noticed little specks in the iris (the colored part) of your eyes? New research in the journal Investigative Ophthalmology & Visual Science is shedding light on these so-called eye freckles, and why some people have them and others don't. To investigate this theory, Dr. Schwab, who is an ophthalmologist at the Medical University of Graz in Austria, teamed up with other ophthalmologists and dermatologists to examine the skin and eyes of more than 600 people. The researchers also collected information from the participants about their history of sun exposure, including the number of sunburns they'd had, and their use of sun protection. RELATED: 11 Triggers of Dry Eye, and What to Do About Them (…) The researchers wrote in their paper that these findings "seem to suggest that iris freckles indicate a high cumulative dose of lifetime sun exposure." (health.com 1.8.2017).)

(Anm: 'Eye Freckles' May Predict Sun-Related Problems. The spots could be linked to higher risk of cataracts, macular degeneration, study says. FRIDAY, July 28, 2017 (HealthDay News) -- Dark spots that appear on the iris -- the colored part of the eye -- aren't cancerous, but these "eye freckles" could signify other issues related to excessive sun exposure, researchers say. Scientists found outdoorsy people who develop these spots may be at greater risk for cataracts, macular degeneration and other diseases related to sunlight. The study results appear in the July issue of Investigative Ophthalmology & Visual Science. (webmd.com 28.7.2017).)

- Lave doser av stråling kan skade kardiovaskulær helse, antyder studie.

(Anm: Lave doser av stråling kan skade kardiovaskulær helse, antyder studie. Low doses of radiation could harm cardiovascular health, study suggests. Ionizing radiation, such as x-rays, has a harmful effect on the cardiovascular system even at doses equivalent to recurrent CT imaging, a new study published in the International Journal of Radiation Biology suggests. It is known that populations exposed to ionizing radiation in medical or environmental settings have symptoms suggesting an increased risk of cardiovascular disease. However, this research study suggests that low exposure to doses of around 0.5 Gy (the equivalent of repeated CT scans) is associated with a significantly increased risk of cardiovascular damage, up to decades after exposure. This raises questions about the nature of long-term alterations in the heart's vascular system caused by such doses. (medicalnewstoday.com 14.7.2017).)

(Anm: Proteome analysis of irradiated endothelial cells reveals persistent alteration in protein degradation and the RhoGDI and NO signalling pathways. Int J Radiat Biol. 2017 Jul 11:1-9.)

(Anm: Computertomografi (CT), magnetisk resonanstomografi (MR), positronemisjonstomografi (PET), ultrasonografi (ultralyd), kontrastmidler etc. (mintankesmie.no).)

- Gennembrud i kræftbehandling: Ny blodtest kan spare patienter for kemo. (- Om blodtesten en dag bliver udmøntet i praksis på de danske sygehuse er uklart.)

(Anm: Gennembrud i kræftbehandling: Ny blodtest kan spare patienter for kemo. En lovende blodbaseret test kan i fremtiden spare nogle patienter for kemoterapi og vil kunne spore tilbagefald langt tidligere, end hvad der muligt i dag. En ny blodtest skal sørge for, at flere kræftpatienter spares for kemoterapi og de medfølgende bivirkninger såsom hårtab, svækkede knogler og kvalme. Blodtesten er forskere på Aarhus Universitetshospital lige nu i gang med at udvikle. Testen skal opspore DNA-spor i blodet fra kræftceller og på den måde med endnu større sikkerhed fastslå, om kræftpatienten har brug for kemobehandling eller ej. (…) I 2018 tager forskerne det næste skridt i projektet, når der skal udføres forsøg med patienter. Om blodtesten en dag bliver udmøntet i praksis på de danske sygehuse er uklart. Men Claus Lindbjerg Andersen mener selv, at der er gode perspektiver i hans projekt. (medwatch.dk 29.9.2017).)

- FDA godkjente ny måte å bekjempe kreft ved hjelp av personlig genterapi.

(Anm: The FDA Just Approved a New Way of Fighting Cancer Using Personalized Gene Therapy. Immune-based cancer treatments are surging forward as the Food and Drug Administration (FDA) on Wednesday approved the second of a new technology called CAR T, this time to treat diffuse large b-cell lymphoma, a type of non-Hodgkin lymphoma. In August, the agency approved the first CAR T cell therapy, a type of gene therapy to treat acute lymphoblastic leukemia in children. CAR T cell therapy, which stands for chimeric antigen receptor T cell therapy, involves removing immune cells known as T cells, genetically engineering them to recognize proteins on cancer cells and target them for destruction, and infusing the modified immune cells back into the patient. The treatment works the same way that immune cells eliminate bacteria and viruses. It's proving especially effective for blood cancers, since the immune system can ferret out an impressive number of cancer cells lurking anywhere in the blood and body. (time.com 19.10.2017).)

– Kaskade av kostnader kan skyve prisen for ny genterapi over én million dollar per pasient.

(Anm: Cascade of costs could push new gene therapy above $1 million per patient. Outrage over the high cost of cancer care has focused on skyrocketing drug prices, including the $475,000 price tag for the country's first gene therapy, Novartis' Kymriah, a leukemia treatment approved in August. (news-medical.net 17.10.2017).)

(Anm: Legemiddeløkonomi, bivirkninger og legemiddelomsetning (mintankesmie.no).

(Anm: Genterapi for kreft utnevnt til årets fremskritt. Den amerikanske onkologiforeningen ASCO har utnevnt CAR T-behandling til årets fremskritt. – Dette er en ny og unik måte og behandle kreft på. CAR T-behandling kan bedre prognosene for barn og voksne som har noen av kreftformene vi ellers ikke kan kurere, uttaler den amerikanske onkologiforeningen ASCO i sin årlige rapport. Det var i august i fjor at amerikanske legemiddelmyndigheter godkjente tisagenlecleucel (Kymriah). Dette er banebrytende behandling og et nytt behandlingsprinsipp som har vist seg lovende, har Smeland tidligere sagt til Dagens Medisin. Prislappen for behandlingen, som gis èn gang, er satt til 475.000 dollar, altså i overkant av 3,7 millioner norske kroner. (dagensmedisin.no 31.8.2018).)

- Bevilger 5,2 millioner kroner til nytt IKT-System: Bedrer registreringen av celleprøver.

(Anm: Bevilger 5,2 millioner kroner til nytt IKT-System: Bedrer registreringen av celleprøver. (…) Lettere å oppdage TV 2 har i en rekke saker satt fokus på problematikken rundt celleprøver, og registrering av disse. Helseminister Bent Høie lovte i mars at han ville bedre registreringen, og nå kommer pengene som sørger for at det blir mulig. Med et nytt IKT-system vil det blir mulig for alle laboratorier å sjekke celleprøver tilbake i tid, og dermed ha bedre forutsetninger for å oppdage uregelmessigheter. (tv2.no 8.5.2017).)

- Oncolex er et nettbasert oppslagsverk for kreftdiagnostikk, -behandling og -oppfølging, hvor helsepersonell kan hente fram relevant og alltid oppdatert informasjon.

(Anm: Krefttyper. Oncolex er et nettbasert oppslagsverk for kreftdiagnostikk, -behandling og -oppfølging, hvor helsepersonell kan hente fram relevant og alltid oppdatert informasjon. Innholdet er utarbeidet i samarbeid med fagspesialister for hvert fagområde ved Oslo universitetssykehus. Prosedyrene er rikt illustrert med foto, video og animasjoner. Oncolex har gode rutiner for revidering. (oncolex.no).)

- Forbedrede mikroskop kan forhindre flere brystkreftoperasjoner.

(Anm: Forbedrede mikroskop kan forhindre flere brystkreftoperasjoner. Microscope advances could prevent multiple breast cancer surgeries. The invention will help surgeons identify left-behind cancerous tissue in real-time. A new type of microscope could drastically reduce the number of women having multiple breast cancer surgeries, researchers at the University of Washington claim. Until now, there's been no reliable way to determine whether surgeons have completely removed all cancerous tissue during surgery, meaning between 20 and 40 percent of women have to undergo second, third or even fourth procedures. (engadget.com 8.7.2017).)

- De fleste amerikanske kvinner ikke klar over overdiagnose og overbehandling av brystkreft.

(Anm: Most American women not aware of breast cancer overdiagnosis and overtreatment. Did you know that routine mammograms can lead to overdiagnosis and overtreatment of breast cancer? Most American women aren't aware of these risks of breast cancer screening, reports a study in the October issue of Medical Care, published by Wolters Kluwer. (…) Less Than 20 Percent of US Women Know About Overdiagnosis and Overtreatment The survey study sought to assess women's awareness and perceptions of overdiagnosis and overtreatment -- two of the main potential harmful effects of breast cancer screening. (…) Given evidence that many women view breast cancer screening favorably, it may be challenging for providers to communicate with patients about its potential harms. (news-medical.net 14.9.2017).)

- Da Sofie Gråbøl fikk brystkreft, tenkte hun på all tiden hun hadde kastet bort på å være redd.

(Anm: Da Sofie Gråbøl fikk brystkreft, tenkte hun på all tiden hun hadde kastet bort på å være redd. Den Sofie Gråbøl som hadde full kontroll over liv og roller, finnes ikke lenger. (aftenposten.no 28.4.2017).)

- Blei alvorleg kreftsjuk etter oljeeventyret. (Dei neste dagane ligg han på lugaren og er plaga av forferdeleg hovudverk, oppkast og dårleg form.) (- Rapportane frå dei sakkunnige er ikkje til å misforstå, nærkontakten med dei svært giftige stoffa benzen, kvikksølv og saltsyre er årsaka til spiserørskreften og hudproblema.)

(Anm: Blei alvorleg kreftsjuk etter oljeeventyret. (…) Dei neste dagane ligg han på lugaren og er plaga av forferdeleg hovudverk, oppkast og dårleg form. (…) Wiik hevdar det er bevisst uthaling og frys nedover ryggen når han høyrer reklamen til Tryg Forsikring: "Det handler om å være trygg". (…) Rapportane frå dei sakkunnige er ikkje til å misforstå, nærkontakten med dei svært giftige stoffa benzen, kvikksølv og saltsyre er årsaka til spiserørskreften og hudproblema. (…)  (nrk.no 8.4.2017).)

- Zink kan bidra til å forebygge, behandle spiserørkreft.

(Anm: Zinc may help to prevent, treat esophageal cancer. Research led by the University of Texas at Arlington reveals how zinc can target esophageal cancer cells and halt their growth, thereby bringing us closer to new prevention and treatment strategies for the disease. Zinc is a mineral present in a variety of foods - including oysters, red meat, poultry, beans, nuts, and whole grains - and it is also available as a dietary supplement. Zinc is one of the body's essential nutrients. Not only is it important for fetal and childhood development and sense of taste and smell, but the mineral also aids cell functioning, wound healing, and helps our immune system to stave off infection. Previous studies have identified zinc deficiency in patients with esophageal cancer, indicating that the mineral may also help to protect against the disease. However, the molecular mechanisms underlying zinc's potential anti-cancer effects have been a mystery - until now. (…) Pan and colleagues recently reported their results in The FASEB Journal. For their study, the researchers assessed how human esophageal cancer cell lines and healthy human cells respond to zinc. (...) In future studies, the team plans to find out more about the link between zinc and calcium signaling, and how zinc supplementation could be used to combat esophageal cancer. (medicalnewstoday.com 29.9.2017).)

(Anm: Proton beam therapy can help improve outcomes in elderly patients with esophageal cancer (news-medical.net 25.10.2017).)

(Anm: Årsaken til Steely Dan-medlem Walter Beckers død er klar. Døde av sjelden type kreft fire måneder etter at den ble oppdaget. Walter Becker, halvparten av den hyllede rockduoen Steely Dan, døde 3. september, 67 år gammel. (…) I et åpent brev først publisert i Rolling Stone røper hun at ektemannen døde av spiserørskreft, som hovedsakelig rammer eldre mennesker. Ifølge enken hadde Becker en ekstremt aggressiv variant av krefttypen. Hun beklager også at hun ikke har fortalt om dødsårsaken før nå. (vg.no 15.11.2017).)

(Anm: Selective inhibitory effects of zinc on cell proliferation in esophageal squamous cell carcinoma through Orai1. Zinc, an essential micronutrient, has a cancer preventive role. Zinc deficiency has been shown to contribute to the progression of esophageal cancer. The FASEB Journal 2017 (Published online before print September 19, 2017).)

(Anm: Utredning ved kreft i spiserør. (kreftlex.no 5.10.2017).)

- Historie med tannkjøttsykdom (periodontal) knyttet til større risiko for å utvikle kreft, viser studier.

(Anm: History of periodontal disease linked to greater risk of developing any cancer, study shows. Bottom Line: Periodontal disease was associated with increased risk of several types of cancer in postmenopausal women, even in women who had never smoked. Journal in Which the Study was Published: Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention, a journal of the American Association for Cancer Research. (news-medical.ne 26.7.2017).)

(Anm: Tannleger og tannhelse (munnhulen er kroppens speil). (mintankesmie.no/).)

- Tannkjøttsykdommer kan være linket til kreftrisiko hos eldre kvinner. (- En ny studie linker tannkjøttsykdommer med økt risiko for flere typer kreft hos postmenopausale kvinner, selv hos kvinner som aldri har røykt.) (- Hun spekulerer om tannkjøttsykdom kan være en markør for generell helsetilstand.)

(Anm: Gum Disease May Be Linked to Cancer Risk in Older Women. TUESDAY, Aug. 1, 2017 (HealthDay News) -- A new study links gum disease with an increased risk of several types of cancer in postmenopausal women, even in women who never smoked. So-called periodontal disease was tied to a 14 percent higher risk of developing any type of cancer, the investigators found. But the greatest risk was for esophageal cancer, which was more than three times more likely in older women who had gum disease than those who didn't. In addition, gum disease was associated with a higher risk of lung cancer, gallbladder cancer, melanoma and breast cancer, the findings showed. "These findings may provide a new target to test an intervention for cancer prevention -- oral hygiene and periodontal disease treatment and prevention," said lead researcher Jean Wactawski-Wende. She is dean of the School of Public Health and Health Professions at the State University of New York at Buffalo. Breast cancer, lung cancer and gallbladder cancer were linked with higher risk among women who smoked and had gum disease. For those women who never smoked but had gum disease, other cancers, such as melanoma, were associated with higher risk, the researchers said. Although gum disease has been associated with heart disease, the exact reason it may be tied to an increased risk of cancer isn't known, Wactawski-Wende said. She speculated that gum disease could be a marker for overall health. (medicinenet.com 1.8.2017).)

(Anm: Periodontal Disease and Incident Cancer Risk among Postmenopausal Women: Results from the Women's Health Initiative Observational Cohort. Abstract Background: Periodontal pathogens have been isolated from precancerous and cancerous lesions and also shown to promote a procarcinogenic microenvironment. Few studies have examined periodontal disease as a risk factor for total cancer, and none have focused on older women. We examined whether periodontal disease is associated with incident cancer among postmenopausal women in the Women's Health Initiative Observational Study. Conclusions: Periodontal disease increases risk of total cancer among older women, irrespective of smoking, and certain anatomic sites appear to be vulnerable. Impact: Our findings support the need for further understanding of the effect of periodontal disease on cancer outcomes. Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention 2017 (Published August 2017).)

(Anm: Tannleger og tannhelse (munnhulen er kroppens speil). (mintankesmie.no/).)

- Tandtråd som skydd mot cancer. Tandköttsinfektioner och -sjukdomar kopplas till ökad cancerrisk, speciellt bland äldre kvinnor. Det visar en nyligen publicerad amerikansk studie. I en studie på över 65 000 kvinnor i åldrarna 54 till 86 år kunde forskarna se en koppling mellan tandhälsa och cancerrisk.

(Anm: Tandtråd som skydd mot cancer. Tandköttsinfektioner och -sjukdomar kopplas till ökad cancerrisk, speciellt bland äldre kvinnor. Det visar en nyligen publicerad amerikansk studie. I en studie på över 65 000 kvinnor i åldrarna 54 till 86 år kunde forskarna se en koppling mellan tandhälsa och cancerrisk. Det visade sig nämligen att tidigare tandköttssjukdom ökade risken för alla former av cancer med 14 procent. Starkast var kopplingen till strupcancer där risken var tre gånger högre bland kvinnor som haft någon form av tandköttssjukdom. Vara noga med tandtråd. Det är ännu oklart varför problem med tandköttet kan öka risken för cancer. Men forskarna menar att det handlar om de sjukdomsalstrande ämnen som bakterier från tandsten och inflammation i tandköttet som når strupen. – Strupen ligger nära munhålan, så parodontala smittämnen kan lättare nå och infektera strupens slemhinna och främja cancerutveckling där, säger Jean Wactawski-Wende, en av forskarna bakom studien. Nu krävs ytterligare en studie som kan bekräfta resultaten för att sedan ta fram förebyggande åtgärder mot tandköttssjukdomar och i förlängning cancer. (netdoktor.se 8.8.2017).)

(Anm: SSRI’er (lykkepiller) og tricykliske antidepressiva, mundtørhed og huller i tænderne. (…) Lægemiddelstyrelsen har den seneste tid fået flere henvendelser fra borgere, der haft tandproblemer i forbindelse med brug af SSRI’er. (…) Mundtørhed er en almindelig kendt bivirkning for alle SSRI’er og tricykliske antidepressiva, da denne medicin har betydelig inhiberende effekt på den nervøse regulering af spytsekretionen. Det er også velkendt, at mundtørhed øger risikoen for caries, og dermed huller i tænderne. LÆGEMIDDELSTYRELSEN - NYT OM BIVIRKNINGER 2016;7(1) (JANUAR 2016) (Side 16-17).)

(Anm: Tannleger og tannhelse (munnhulen er kroppens speil). (mintankesmie.no/).)

- Læger: Ny måde at opdage lungekræft bør undersøges hurtigt. (- En ny skanningsmetode, der kan opdage lungekræft tidligt, bør undersøges videnskabeligt, så det hurtigt kan afklares, om den kan anvendes landet over.)

(Anm: Læger: Ny måde at opdage lungekræft bør undersøges hurtigt. En metode til kræftskanning har fordoblet antallet af tidlige lungekræftdiagnoser i Silkeborg. En ny skanningsmetode, der kan opdage lungekræft tidligt, bør undersøges videnskabeligt, så det hurtigt kan afklares, om den kan anvendes landet over. Det mener Lægeforeningen og Dansk Selskab for Klinisk Onkologi. Metoden har været anvendt på Regionshospitalet Silkeborg siden januar 2016, hvor lægerne har fordoblet antallet af tidlige diagnosticeringer af lungekræft.Derfor opfordrer læger fra Silkeborg, forskningsprofessor Peter Vedsted samt Kræftens Bekæmpelse søndag i Jyllands-Posten hospitaler landet over til at tage metoden i brug nu. (…) Kan afsløres tidligt Den nye metode går ud på, at man kan henvise patienter med så vage symptomer, at de ikke sendes i kræftpakkeforløb, til en såkaldt lavdosis CT-skanning. Den skanning kan afsløre selv små kræftknuder. (medwatch.dk 22.10.2017).)

- Immunterapi – det største framskrittet i behandling av lungekreft på mange år. (- Til tross for at immunterapi ikke er en mirakelkur eller «quick-fix» for lungekreft, mener vi det er viktig å framheve at dette er et betydelig framskritt for pasientene.) (- Beware the hype.)

- Immunterapi – det største framskrittet i behandling av lungekreft på mange år
Åslaug Helland, Odd Terje Brustugun, Mette Sprauten, Paal Brunsvig, Steinar Aamdal.
tv2.no 25.9.2016
Norske krefteksperter slår tilbake mot Anne Lise Ryels uttalelse om at immunterapi ikke er en mirakelkur.

Lungekreftpasienter med spredning behandles i dag med cellegift, men i praksis får alle tilbakefall av sin sykdom. Immunterapi er i flere store kliniske studier vist å være bedre enn en ny runde med cellegift ved slikt tilbakefall, og det er dette Legemiddelverket for et par uker siden konkluderte med burde være standardbehandling i Norge – til pasienter hvor man kan påvise en spesiell markør i svulstvevet.

Vi er derfor overrasket når vi leser innlegget til Anne Lise Ryel på TV2s nettsider for få dager siden, der hun fremhever en ikke-publisert studie hvor man har testet ut immunterapi hos ubehandlede lungekreftpasienter, og der foreløpig informasjon er at man i denne studien ikke fant at immunterapi var bedre enn cellegift målt med visse parametre. (…)

Til tross for at immunterapi ikke er en mirakelkur eller «quick-fix» for lungekreft, mener vi det er viktig å framheve at dette er et betydelig framskritt for pasientene. (…)

(Anm: Beware the hype: Top scientists cautious about fighting cancer with immunotherapy. (…) NEW YORK — There’s been a lot of excitement about immunotherapy1 as a tool to treat cancer. But as leading experts gathered here on Sunday, several struck an unexpected note of caution. (statnews.com 25.9.2016).)

(Anm: - Immunterapi er ingen mirakelkur likevel. Det er skuffende resultater fra en fersk studie innen immunterapi, skriver Anne Lise Ryel. (…) En fersk studie viser at immunterapi hverken er en mirakelkur eller «quick-fix» for alle som rammes av kreft. Tidligere denne måneden kom det amerikanske legemiddelfirmaet BMS med skuffende resultater fra en klinisk studie med immunterapimiddelet nivolumab (Opdivo). (tv2.no 17.9.2016).)

– Nær dobling i alvorlige bekymringsmeldinger på immunterapi.) (– Mediene har skrevet om glanseksemplene, og ikke de det går galt med. Det er en skjev fremstilling, sier fagdirektør i Legemiddelverket, Steinar Madsen, til VG. (– Det kan skyldes et problem med de nye legemidlene, og at de kommer på markedet etter en forholdsvis begrenset utprøving på pasienter. Derfor er overvåkingen viktig, sier Madsen.)

(Anm: Antall meldinger om alvorlige bivirkninger av legemidler som virker på immunsystemet har økt med 42 prosent på fem år, viser tall fra Legemiddelverket. – Immunterapi fungerer definitivt ikke så bra som det fremstilles. Mediene har skrevet om glanseksemplene, og ikke de det går galt med. Det er en skjev fremstilling, sier fagdirektør i Legemiddelverket, Steinar Madsen, til VG. (…) Nær dobling i alvorlige bekymringsmeldinger på immunterapi. (…) Fra 2011 til 2016 økte antallet alvorlige bivirkningsmeldinger på kreft- og immunterapi-medisiner økt fra 291 til 415, viser tall VG har fått fra Legemiddelverket. Totalt har antall bekymringsmeldinger økt med 58 prosent på fem år, mens antall dødsfall har økt fra 46 til 52 per år. (vg.no 8.7.2017).)

(Anm: Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk etc.) (mintankesmie.no).)

- Bukspyttkjertelkreft gir en 5 års overlevelse på 6 prosent, lungekreft 15-20 prosent. Disse pasientene har en helt annen innstilling til risiko enn pasienter med sykdommer som stort sett aldri er dødelige.

(Anm: Kronikk: Knut Søraas, Pensjonert sivilingeniør og pårørende til lungekreftpasient, Bærum. Helsevesenets risikoaversjon.  Norsk helsevesen er nødt til å forholde seg til at forskjellige pasientgrupper har ulik toleranse for risiko. (…) Fra Hippokrates’ tilskrevne utsagn Primum non nocere, «først, gjør ikke skade», til de senere års utvikling av helsevesenet, har ønsket om å unngå feil stått sentralt. Derfor har vi et system som motiverer, styrer og belønner lav risiko. Det virker godt for ikke-kritiske sykdommer der tilfredsstillende behandlinger er tilgjengelig. Men for pasientgrupper med dårlige prognoser er overdreven risikoaversjon ikke optimalt. Bukspyttkjertelkreft gir en 5 års overlevelse på 6 prosent, lungekreft 15-20 prosent. Disse pasientene har en helt annen innstilling til risiko enn pasienter med sykdommer som stort sett aldri er dødelige. Disse pasientenes risikovillighet anerkjennes ikke i dagens helse-Norge. NYE INITIATIVER. Diskusjonene og utviklingen har allerede skutt fart i USA. FDA har allerede utvist økt fleksibilitet ved utvidet bruk av hurtig-godkjennelser. The Right to Try, «Retten til å prøve», er allerede lovfestet på delstatsnivå i de fleste amerikanske stater. Det gir terminale pasienter rett til å forsøke eksperimentelle behandlingsmetoder før de er godkjent av FDA. Mange andre initiativer er også på gang for å gi terminalt syke pasienter enklere tilgang til ny og utprøvende behandling. Debatten har etter hvert også kommet i gang i Norge. Norsk helsevesen er nødt til å forholde seg til at forskjellige pasientgrupper har ulik toleranse for risiko. Helseminister Høie har varslet en utredning som skal komme til høsten. Det er bra. Utfallet av denne bør være at kalkulert og kontrollert risiko må anerkjennes i helsevesenet. (dagensmedisin.no 3.7.2017).)

– Gentesting av kreftsvulster er blitt big business i USA.

(Anm: Privatlege vil redde liv med omstridt krefttest: – Gjør ikke dette for profitt. SANDNES (VG) Svein Olav Haaland (67) har lungehinnekreft, men får medisin mot brystkreft. For 80.000 kroner lover en gentest å finne perfekt behandling til din svulst. – Funker ikke for alle, advarer erfaren kreftspesialist. – Testen er en revolusjon innen behandling av uhelbredelig kreft, sier onkolog ved privatklinikken Forusakutten-Kolibri i Sandnes, Dagfinn Øgreid. (…) – Gentesting av kreftsvulster er blitt big business i USA. Mange pasienter blir svært skuffet når de innser at det ikke finnes medikamenter mot de viktige mutasjonene, sier Aamdal. (…) Steinar Madsen, fagdirektør i Statens Legemiddelverk, kjenner til CARIS. Han råder imot å løfte frem suksesshistorier, da testen slett ikke funker for alle. – Det er lett for pasienter å bruke mye penger på noe som ikke virker særlig godt. Mange får litt virkning, men minst halvparten får ingen virkning i det hele tatt. Derfor er historier om enkeltpasienter lite verdt vitenskapelig sett, men effektivt i markedsføring, sier han til VG. (vg.no 29.7.2017).)

- Blodprov kan avslöja tidiga tumörer i näsan. Tidiga former av cancer i näsa och svalg går att hitta hos riskgrupper genom att analysera om blodet bär spår av tumören, enligt en ny studie i New England Journal of Medicine.

(Anm: Blodprov kan avslöja tidiga tumörer i näsan. Tidiga former av cancer i näsa och svalg går att hitta hos riskgrupper genom att analysera om blodet bär spår av tumören, enligt en ny studie i New England Journal of Medicine. Det är känt att infektioner med det så kallade Epstein-Barrviruset kan orsaka nasofarynxcancer, alltså cancer i näsa och svalg. Det är en ovanlig cancerform och årligen insjuknar runt 50 personer i Sverige. (dagensmedicin.se 9.8.2017).)

(Anm: Körtelfeber. Körtelfeber (mononukleos) är en virussjukdom som orsakas av Epstein-Barr-viruset. Körtelfeber karakteriseras bland annat av inflammation i halsmandlarna (tonsillit), förstorade lymfkörtlar och uttalad trötthet. (netdoktor.se 1.8.2012).)

(Anm: Encefalitt etter akutt Epstein-Barr-virusinfeksjon. Tidsskr Nor Legeforen 2001
121:1798-800).)

- Diagnostisering av karsinoide svulster. Urinprøver samles i 24 timer og en vanlig test for å undersøke karsinoid syndrom er å måle 5-HIAA nivåer. Måling av nivået av serotonin i blodet kan være svært nyttig. Normale serotoninnivåer i blodet med høye serotonin- og 5-HTP-nivåer i urinen finnes hos pasienter med disse typer svulster. Legen kan rekvirere andre blodprøver avhengig av symptomene og det svulstpåvirkede området.

(Anm: Diagnosing Carcinoid Tumors. The early stages of carcinoid syndrome are difficult to diagnose for various reasons. Most symptoms are quite common and wide-ranging. For example, flushing can be a symptom of carcinoid syndrome but it may also be indicative of menopause, an alcoholic reaction, or an aftereffect of the drug, which can make differential diagnosis difficult. (…) Urine samples are collected for 24 h and a common test to examine the carcinoid syndrome is to measure 5-HIAA levels. Measuring the level of serotonin in the blood can be very useful. Normal serotonin levels in the blood with high serotonin and 5-HTP levels in urine are found in patients with these types of tumors. The doctor may prescribe other blood tests depending on the symptoms and the tumor-affected area. (news-medical.net 13.9.2017).)

(Anm: Serotonin i hjerne og blod (mintankesmie.no).)

(Anm: Know the symptoms of carcinoid syndrome. You can start by knowing what to look for and learning how to treat these symptoms. (carcinoidsyndrome.com).)

(Anm: Serotonin syndrom (SS), kramper, parkinsonisme osv. (forhøyet kroppstemperatur) (mintankesmie.no).)

- Mat som bør unngås ved karsinoid syndrom. En undersøkelse fant at 35 % av karsinoid-pasienter er allergiske mot visse typer mat. Noen av symptomene på karasinoid kan bedre ivaretas med mat og næringsdietter.

(Anm: Foods to Avoid for Carcinoid Syndrome. One survey has found that 35% of carcinoid patients are allergic to certain types of food. Some of the symptoms of carcinoids can be better managed by food and nutritional diet. The effect of food varies across individuals and, therefore, understanding the cause of the symptoms is the first step of a nutritional intervention. There are some types of food, however, that need to be avoided by carcinoid patients as they may trigger symptoms and have an impact on the quality of living. (news-medical.net 12.11.2017).)

(Anm: karsinoid syndrom, betegnelse på et kompleks av symptomer forårsaket av frigjøring av bl.a. biogene aminer (serotonin, histamin, katekolaminer og prostaglandiner) fra karsinoide svulster, oftest lokalisert i tarmen. Symptomene er episodiske med varighet fra noen minutter til flere dager, og består i første rekke av rød-blålig misfarging av huden, diaré, astmalignende plager, og ofte blodtrykksfall. Kilde: Store norske leksikon.)

- FÅR ADVARSEL FRA HELSETILSYNET: Fastlegen overså kreften fem ganger – kvinne døde. Kvinnen var hos fastlegen fem ganger med magesmerter, vekttap og diaré. Det var først ved obduksjonen kreftsvulstene ble påvist.

(Anm: FÅR ADVARSEL FRA HELSETILSYNET: Fastlegen overså kreften fem ganger – kvinne døde. Kvinnen var hos fastlegen fem ganger med magesmerter, vekttap og diaré. Det var først ved obduksjonen kreftsvulstene ble påvist. Men isteden for å gjøre grundige vurderinger og sende kvinnen videre, ble det skrevet ut antibiotika for urinveisinfeksjon, og denne behandlingen ble senere fornyet, skriver Helsetilsynet i sin rapport. De har vurdert forsvarligheten i legens vurderinger, og konkludert med at legen får advarsel. (…) – Be om vurdering fra andre Gro Snortheimsmoen Bergfjord er pasient-og brukerombud i Rogaland. Hun kjenner ikke til denne saken, men sier de med jevne mellomrom får henvendelser fra pasienter som opplever de ikke blir tatt på alvor hos fastlegen. Hun sier pasienter kan be om fornyet vurdering. (…) – Det er ikke ukjent at pasienter forteller at de omsider ble henvist videre fordi det var en vikar for fastlegen som tolket de aktuelle symptomer på en annen måte enn deres egen fastlege, sier hun. (tv2.no 25.10.2017).)

- Elleve faresignaler på kreft. Unge mennesker får også kreft, men det oppdages ofte sent.

(Anm: Elleve faresignaler på kreft. Unge mennesker får også kreft, men det oppdages ofte sent. Her er elleve faresignaler en bør være obs på. NESTEN HVER TREDJE unge kreftpasient blir først diagnostisert når helsen er blitt så dårlig at de havner på akuttmottak. I snitt må hver tredje unge pasient oppsøke lege tre ganger eller mer før de blir henvist videre for undersøkelser som kan avdekke kreftsykdom. (side3.no 8.11.2017).)

- Ap-Michaelsen krever strakstiltak for bedre tilgang til nye medisiner: – Har fått nok.

(Anm: Ap-Michaelsen krever strakstiltak for bedre tilgang til nye medisiner: – Har fått nok. Flere kliniske studier, lettere tilgang til ny medisin og bedre internasjonalt samarbeid er blant tiltakene helsepolitikeren i Arbeiderpartiet lover norske pasienter. – Jeg lover at kampen mot todeling av helsetjenesten i Norge vil være en av Aps viktigste saker, sier Ap-politiker og nestleder i Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, Torgeir Micaelsen, til VG. Etter å ha lest flere historier om pasienter som må betale medisiner privat, er Ap-politikeren lei av det han kaller «passiv politikk» fra regjeringen. (vg.no 21.7.2017).)

(Anm: Aftenposten er unyansert om todeling i kreftomsorgen | Alexander Fosså, overlege dr. med., spesialist i onkologi. Debatten om todeling kan skape unødvendig frykt hos kreftpasienter. Aftenpostens politiske redaktør Trine Eilertsen tar 26. juni opp økt todeling i kreftomsorgen i Norge, både innen screening for tidlig påvising av kreft, tilgang til studier og til nye behandlingsformer.  (aftenposten.no 9.7.2017).)

(Anm: Forskning bliver farlig, når de negative resultater glemmes. (…) Nyt dansk studie viser problemet. (...) For få negative resultater leder til falske konklusioner. (…) Manglende negative resultater har kostet liv. (…) Vores model viser, at vi er nødt til at få publiceret mindst 20 procent af de negative resultater, der produceres inden for hvert forskningsfelt, hvis vi skal undgå at lave falske antagelser om videnskabelig fakta. (videnskab.dk 5.1.2017).)

– Pasienter som burde fått medisinene dør i ventetiden, bekrefter Fredrik Schjesvold, forsker og leder for Oslo myelomatosesenter ved Rikshospitalet.

(Anm: Norges fremste kreftleger i bekymringsbrev til Høie: «Urimelig» lang ventetid på nye medisiner. Norske kreftleger slår alarm om tilgangen på nye medisiner. Pasienter dør i ventetiden, skriver de i en bekymringsmelding til Statens Legemiddelverk og helse- og omsorgsministeren. «Bekymringen gjelder først og fremst den lange tiden det tar før en beslutning tas,» står det i brevet som VG har fått tilgang til. – Pasienter som burde fått medisinene dør i ventetiden, bekrefter Fredrik Schjesvold, forsker og leder for Oslo myelomatosesenter ved Rikshospitalet. (vg.no 5.7.2017).)

(Anm: Norske kreftleger raser mot nei til livsforlengende medisin. REAGERER: Lege Steinar Aamdal ved Radiumhospitalet (innfelt) er en av dem som reagerer på beslutningen. - Hva er det Legemiddelverket har funnet ut som resten av Europa ikke har skjønt? spør han overfor VG. Beslutningsforum avslår nytt tilbud på brystkreftmedisinen Kadcyla. (nettavisen.no 16.7.2017).)

- Hvor mye staten må betale for legemiddelet, er ikke kjent. (- I gjennomsnitt ventes det at pasienten får et halvt år ekstra levetid.)

(Anm: Omstridt brystkreftmedisin er nå godkjent i Norge. Etter tre år med forhandlinger. (…) Hvor mye staten må betale for legemiddelet, er ikke kjent. Pasienter med denne typen brystkreft kan ikke bli friske, men Kadcyla, som inneholder virkestoffet trastuzumab emtansine, har vist effekt og kan bidra til å forlenge livet. I gjennomsnitt ventes det at pasienten får et halvt år ekstra levetid. (dagbladet.no 15.8.2017).)

(Anm: Lars Vorland. Leder i Beslutningsforum for nye metoder og adm. dir. i Helse Nord RHF. Vi ønsker også en løsning om kreftmedisin. Det er ikke bare legemiddelfirmaet Roche som ønsker en løsning slik at kreftmedisinen Kadcyla kan tas i bruk i Norge. Det gjør også vi. I et innlegg på NRK Ytring 18. juli skriver kommunikasjonsdirektør i Roche Norge, Line Walen, at de mener det er vanskelig å forholde seg til norske myndigheter i dialogen om kreftlegemiddelet Kadcyla, og at vi i Norge stiller strengere krav enn andre land. Det er jeg ikke enig i. (…) Beslutningsforum for nye metoder er den instansen i Nye metoder-systemet som tar beslutningene. Vi har sagt nei til Kadcyla fordi effekten av legemiddelet ikke forsvarer den høye prisen. Våre beslutninger baserer seg på en gjennomgang av nytte og effekt for pasientene vurdert mot kostnadene. Gjennomgangen gjøres av Statens legemiddelverk. Både Statens legemiddelverk og Sykehusinnkjøp (Legemiddelinnkjøpssamarbeidet) er åpne for den dialogen Roche etterlyser, både om behandlingsresultater og legemiddelpriser. (nrk.no 20.7.2017).)

(Anm: Oluf Dimitri Røe. Overlege og forsker ved Kreftklinikken, Sykehuset LevangerKalkulert liv og død. Den kortsiktige, inhumane og uetiske tankegangen at vi skal prute med medikamentindustrien med pasientene som gisler må ta slutt. (…) Lederen i Forumet, Lars Vorland hevder på Ytring at han er interessert i en løsning. Jeg gir ham løsningen her og nå. (nrk.no 21.7.2017).)

- Det er ingen tvil om at dette er det mest spennende som har dukket opp for benmargskreft på noen år nå. (- Emily ble frisk etter leukemi - kan åpne for banebrytende kreftkur.)

(Anm: Emily ble frisk etter leukemi - kan åpne for banebrytende kreftkur. (…) - FDA-godkjenning av CAR T-celleterapi vil utgjøre et fantastisk gjennombrudd for pasienter med blodkreft (leukemi), sier Johanna Olweus til Nettavisen. Hun er professor i medisin ved Universitetet i Oslo og kjent for forskning på immunologi og kreft. (…) Washington Post skriver at den nye behandlingsformen kan bli godkjent av FDA i slutten av september og at det vil åpne en ny dør innen immunterapi. Forsterker friske blodceller. Behandlingen går ut på at blodceller hentes ut fra pasienten, fryses ned og sendes til et laboratorium der cellene gjennomgår en genetisk modifisering som skal sette dem i stand til å angripe kreftcellene. Blodcellene blir deretter frosset ned igjen og sendt tilbake til pasienten for infusjon, skriver Washington Post. Norge vil være med. Fredrik Schjesvold, forsker og leder av Oslo myelomatosesenter ved Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet, sier dette til Nettavisen: - Det er ingen tvil om at dette er det mest spennende som har dukket opp for benmargskreft på noen år nå. (…) Kostbart og ressurskrevende. Det er farmasiselskapet Novartis som har utviklet metoden som har fått navnet CAR-T celleterapi og som nå får oppslag i amerikanske medier. (nettavisen.no 14.7.2017).)

(Anm: Chronic Lymphocytic Leukemia Causes. Cancer that forms in blood and bone marrow is called chronic lymphocytic leukemia (CLL). In chronic lymphocytic leukemia, the word “chronic” denotes slow progress and the word "lymphocytic" means deceased white blood cells. Lymphocytes are the group of white blood cells that fight against any bacterial infections. Generally, elderly people are more likely to be affected by chronic lymphocytic leukemia. (news-medical.net 30.8.2017).)

– Kroniske lymfocytiske leukemi symptomer.

(Anm: Chronic Lymphocytic Leukemia Symptoms. Chronic lymphocytic leukemia (CLL) is a cancer characterized by the excess production of lymphocytes by the bone marrow. Almost all patients of CLL have no symptoms even after diagnosis because the growth of CLL is slow. Many times, the leukemia is determined when the patients take regular blood tests for other distinct health problems or as part of any other normal checkup. Then, the doctors identify the growth of a large number of lymphocytes. Some people with CLL might have symptoms that are mostly ambiguous or are a symptom of another disease. (news-medical.net 15.9.2017).)

- Mageproblemene viste seg å være NET-kreft.

(Anm: - Mageproblemene viste seg å være NET-kreft. (…) NET-kreft en kreftform som oppstår i celler i kroppen som kan produsere hormoner, og disse nevroendokrine cellene finnes overalt i kroppen. (…) Hadde hatt symptomer i ti år da hun for drøyt fire år siden fikk diagnosen nevroendokrin kreft. (…) NET-kreft er, sammen med lungehinnekreft, bukspyttkjertelkreft, magekreft, leverkreft, eggstokkreft og nyrekreft, blant krefttypene som er vanskeligst å oppdage. Derfor kan de som er rammet ende opp med å gå lenge med sykdommen før de får diagnosen. (kk.no 12.6.2017).)

(Anm: Serotonin i hjerne og blod (mintankesmie.no).)

(Anm: Serotonin syndrom (SS), kramper, parkinsonisme osv. (forhøyet kroppstemperatur) (mintankesmie.no).)

(Anm: Noncancerous, Precancerous and Cancerous Tumors (Ikke-kreftliknende, forstadier til kreft og kreftsvulster) - Image Collections Categories (medicinenet.com 17.3.2017).)

- Symptomer du ikke må ignorere. Symptomene du aldri må ignorere. Er du plaget av nattesvette? Da bør du ta en tur til legen. Nattesvette kan bety kreft.

(Anm: Symptomer du ikke må ignorere. Symptomene du aldri må ignorere. Er du plaget av nattesvette? Da bør du ta en tur til legen. Nattesvette kan bety kreft. - Det er ingen symptomer som i sin klarhet betyr at du har kreft, forteller lege og daglig leder ved Sjøgata Legekontor, Erlend Jørgensen. (…) Dersom du opplever gulhet i huden eller i øynene, er det viktig å ta kontakt med legen med én gang. - Dersom man opplever slike symptomer, betyr det at leversykdommen eller leversvikten allerede er kommet ganske langt, forteller Jørgensen. (…) Markant endring i avføringen. Det kan være en god idé å oppsøke legen dersom du opplever blod i avføringen, men det er ikke det Jørgensen reagerer sterkest på når det kommer til tegnene en mage eller tarm vil gi deg. (…) - Om du ikke har slått deg men likevel opplever smerte som blir verre og verre over tid, er det lurt å oppsøke legen, sier Jørgensen. Dette kan skyldes kreftsvulster som trykker på ulike kroppsdeler, som igjen vil gi smerter. (kk.no 20.5.2017).)

- Link mellom Parkinsons og melanom (ondartet pigmentsvulst) går begge veier.

(Anm: Link between Parkinson's and melanoma runs both ways. A study published this week in Mayo Clinic Proceedings confirms that Parkinson's disease can, perhaps surprisingly, increase the risk of melanoma. The researchers also show that the link is a two-way relationship, with melanoma also suspected to increase the risk of Parkinson's. Parkinson's disease is a neurodegenerative condition that affects around 1 million people in the United States. At first glance, it seems entirely removed from cancer. However, melanoma - a type of skin cancer with more than 80,000 new diagnoses each year in the U.S. - seems to be entwined with the condition. (medicalnewstoday.com 5.7.2017).)

- Kreftpasient måtte google seg frem til norsk studie som kan gi ham ekstra levetid. Hvor mye hjelp pasienter får til å finne utprøvende behandling, varierer stort fra sykehus til sykehus.

(Anm: Kreftpasient måtte google seg frem til norsk studie som kan gi ham ekstra levetid. Hvor mye hjelp pasienter får til å finne utprøvende behandling, varierer stort fra sykehus til sykehus. Kreftsyke Tom Antonsen måtte selv google seg frem til en studie som kan forlenge livet hans. For alvorlig syke kreftpasienter kan et siste håp være å bli med i en studie som prøver ut nye medisiner eller behandlingsmetoder – såkalte kliniske studier. Men det er store forskjeller på hvor ofte leger sender pasienter til slike studier. Det viser en kartlegging lege Fredrik Schjesvold, leder for Oslo myelomatosesenter ved Rikshospitalet- et senter for benmargskreft- har gjort. (…) Her er listen*: 1. Bærum sykehus (15,6 henviste pr. 100.000 innbyggere) (…) 11. Østfold (0,7) (aftenposten.no 19.6.2017).)

(Anm: Aftenposten avslører: Her er 80 kreftstudier norske pasienter ikke får vite om. (aftenposten.no 20.6.2017).)

- Aftenposten mener: Sykehusene må ha felles praksis.

(Anm: Aftenposten mener: Sykehusene må ha felles praksis. To pasienter hadde samme kreftdiagnose. Bare én fikk ny medisin. Informasjon om muligheter skal være like tilgjengelig for alle, skriver Aftenposten på lederplass. (aftenposten.no 7.7.2017).)

(Anm: Helseministeren etter Aftenpostens avsløring: – Vi er ikke gode nok. Bent Høie (H) har strammet opp lederne i de fire helseregionene etter Aftenpostens avsløring om utprøvende behandling. – Vi er ikke gode nok på å gjøre kliniske studier og utprøvende behandling tilgjengelig for pasientene, sier helseminister Bent Høie. Nå har han bedt forskere skjerpe seg og registrere studiene sine på nettportalen Helsenorge.no. Dette skjedde på det årlige foretaksmøtet der helseministeren møter direktørene fra de fire regionale helseforetakene. (aftenposten.no 22.6.2017).)

- Nye medisiner: Kreftleger reagerer på forskjellsbehandling.

(Anm: Nye medisiner: Kreftleger reagerer på forskjellsbehandling. (…) Les mer: Norges fremste kreftleger i brev til Høie: – «Urimelig» lang ventetid på nye medisiner (…) I Helse Nord er bestemmelsen brukt kun én gang, i Helse Vest er den brukt 18 ganger, i Helse Midt-Norge er den brukt fire ganger, mens det i Helse Sør-Øst er gitt unntak 68 ganger siden 2015. (vg.no 15.10.2017).)

- Kreftleger fortviler over todelt helsevesen i Norge: – Pasienter dør i ventetiden.

(Anm: Kreftleger fortviler over todelt helsevesen i Norge: – Pasienter dør i ventetiden. Norske krefleger har måttet fortelle foreldre med alvorlig syke barn at det finnes medisiner tilgjengelig som det offentlige ikke kan tilby. – Det er tungt, erkjenner kreftlege Andreas Stensvold, som jobber ved Kalnes sykehus i Østfold, overfor VG. (vg.no 20.6.2017).)

(Anm: Fremtidens kreftmedisin: Disse behandlingene gir håp. (…) Snart vil vi se medisiner for uhelbredelige kreftformer, tror ekspertene. Om fem-seks år kan norske leger behandle pasienter som i dag står uten håp. (vg.no 3.7.2017).)

(Anm: Høie hasteinnfører ny ordning for dødssyke pasienter etter Aftenposten-artikler. – Dette er veldig viktig for de fortvilte pasientene som ikke lenger har noen god behandlingsmulighet, sier kreftekspert Steinar Aamdal. Aftenposten har i flere saker i vår vist at dødssyke pasienter søker udokumentert behandling i utlandet fordi de ikke føler seg ivaretatt av norsk helsevesen. Pasientenes erfaringer overbeviste helseminister Bent Høie (H) om at dagens tilbud til de aller sykeste ikke er godt nok. Han beordrer nå de fire helseforetakene om å utrede og etablere en nasjonal ordning der dødssyke pasienter kan få råd av et ekspertpanel når tradisjonell behandling ikke lenger har effekt. (aftenposten.no 5.8.2017).)

– Alder avgjør om lungesyke kan få nye organer. Norge står 445 pasienter i organkø. Kravene for å komme på venteliste er beintøffe. Lungesyke over 65 år blir ikke prioritert.

(Anm: Alder avgjør om lungesyke kan få nye organer. Norge står 445 pasienter i organkø. Kravene for å komme på venteliste er beintøffe. Lungesyke over 65 år blir ikke prioritert. – Det finnes ikke nok plasser til alle i livbåten, fastslår lege Are Martin Holm ved lungeavdelingen på Rikshospitalet. 445 pasienter venter i dag på å få nye organer – både hjerte, lunge og nyrer. De siste ti årene har antallet økt kraftig. I tillegg til ventelistepasientene kommer alle dem som av ulike årsaker får beskjed om at de ikke får plass på listen. – For å få nye lunger er man avhengig av et lykketreff, konkluderer kirurg Egil Seem ved Rikshospitalet. (aftenposten.no 14.9.2017).)

- Nå skal det bli enklere å oppdage hudkreft. (- I SAFE står hver bokstav for et av faresignalene for føflekkreft: Er føflekken blitt Større, Asymmetrisk, Flerfarget og Endret? Du kan ta testen digitalt på Kreftforenings nettsider.)

(Anm: Nå skal det bli enklere å oppdage hudkreft. De neste ukene vil sola være på sitt sterkeste. Nå lanserer Kreftforeningen en huskeregel som kan hjelpe oss med å oppdage føflekkreft tidlig. – Føflekkreft kan i stor grad forebygges. Vi kan unngå å bli solbrente og være mindre i intens sol. Samtidig er det viktig å oppdage føflekkreft tidlig, for da er sjansen for å bli frisk større, sier generalsekretær Anne Lise Ryel i Kreftforeningen. Kreftforeningens nye huskeregelen SAFE skal hjelpe nordmenn med å oppdage farlige forandringer i huden tidligere. I SAFE står hver bokstav for et av faresignalene for føflekkreft: Er føflekken blitt Større, Asymmetrisk, Flerfarget og Endret? Du kan ta testen digitalt på Kreftforenings nettsider. (nrk.no 22.6.2017).)

- Ny MRI-bildeteknikk i kroppen for å oppdage svulster (tumorer). Forskere ved German Cancer Research Center har utviklet et svært følsom magnetisk resonanstomografi (MRI) system som kan ta bilder av svulster i kroppen uten behov for konvensjonelle kontrastmidler eller radioaktivitet.

(Anm: New MRI Technique Images Glucose in Body to Spot Tumors. Scientists at the German Cancer Research Center have developed a highly sensitive magnetic resonance imaging (MRI) system that can image tumors in the body, without the need for conventional contrast agents or radioactivity. Normally, doctors often inject a contrast agent into the blood before an MRI scan. The contrast agent circulates in the blood stream and can be detected during the scan. However, it doesn’t enter the cells themselves. Nutrients like glucose, however, do. Cells absorb glucose from the blood stream and break it down for energy. However, tumor cells need lots to glucose to maintain their aggressive growth. Being able to compare levels of glucose in different areas of the body should make it easier to see certain tumors that are hungry and therefore are growing aggressively. (medgadget.com 28.6.2017).)

(Anm: Computertomografi (CT), magnetisk resonanstomografi (MR), positronemisjonstomografi (PET), ultrasonografi (ultralyd), kontrastmidler etc. (mintankesmie.no).)

- Hvorfor holder alle kjeft om blærekreft?

«Hvorfor holder alle kjeft om blærekreft?»
Innlegg: Ranveig Røtterud, cand.scient, Ph.D, daglig leder i Blærekreftforeningen
dagensmedisin.no 1.6.2017
Hvorfor holder Dagens Medisin kjeft om blærekreft? Har dere ikke sett at noe holder på å skje både med urologien som sådan, og med blærekreft?

DEN 10. MAI publiserte Bettina Kulle Andreassen, forsker i Kreftregisteret og Erik Skaaheim Haug, overlege ved Sykehuset i Vestfold og leder av Norsk Blærekreftgruppe, en kronikk i Aftenposten med ovennevnte tittel. Spørsmålet er svært betimelig, hvilket kronikken på en utmerket måte redegjør for.

Forfatterne setter blærekreft inn i en større sammenheng og sammenligner ulike krefttyper når det gjelder presseoppslag, forskningsaktivitet, grad av antatt pinlighetsfølelse for pasienten; ingenting stemmer mellom kart og terreng. Videre drøftes noen av konsekvensene for pasientene ved at en sykdom som i stor grad er miljøbetinget og derfor kan forhindres, og dertil relativt lett å oppdage når man vet hva man skal se etter slik at man kommer tidlig til behandling, at den blir så lite omtalt og påaktet. (…)

OVERLEVELSE. I perioden 12.–16. mai arrangerte den amerikanske urologforeningen (AUA) sitt årlige møte. I Daily News-feeden ligger det i dag, 18. mai, tolv nyhetsmeldinger. Seks av dem handler om blærekreft.

En typisk åpningsfrase fra fagartikler om blærekreft er: «After decades without any significant advances in the treatment of bladder cancer...», og den brukes også her. Jeg tillater meg å informere eventuelle uvitende om at fem-årsoverlevelse for muskel-invasiv blærekreft ikke har endret seg en tøddel de siste 50 årene. Den er fremdeles på 50 prosent. (...)

- Mer «oljekreft» på Vestlandet – forskere fatter ikke hvorfor. For første gang er det registrert over 3000 tilfeller av tykktarmskreft i Norge. Verst er det i vest.

(Anm: Mer «oljekreft» på Vestlandet – forskere fatter ikke hvorfor. For første gang er det registrert over 3000 tilfeller av tykktarmskreft i Norge. Verst er det i vest. (…) Tykktarmskreft er den tredje hyppigste kreftformen for menn og den nest hyppigste for kvinner. Og kreftformen forekommer altså oftere på Vestlandet. De tre vestlandsfylkene Sogn og Fjordan, Møre og Romsdal og Hordaland har en forekomst av tykktarmskreft på mellom 60 og 65 per 100.000. Hedmark har for eksempel bare 40–45. Hvorfor Vestlandet? Forklaringen på hvorfor kreften rammer vestlendinger, mer enn andre i Norge, er et mysterium. (nrk.no 22.10.2017).)

- Den farliga tystnaden kring tarmcancer.

(Anm: Den farliga tystnaden kring tarmcancer. Det pratas mycket om socioekonomiska skillnader i cancervården men det är större ojämlikhet mellan olika cancerformer. Varför får andra diagnoser mycket större resurser och uppmärksamhet? Vad är det egentligen som styr vården och vilka konsekvenser får tystnaden? (dagensmedicin.se 4.7.2017).)

- Analkreft. Kreft i analkanalen er en sjelden sykdom med symptomer som lett forveksles med hemoroider.

(Anm: Analkreft. Kreft i analkanalen er en sjelden sykdom med symptomer som lett forveksles med hemoroider. Den skyldes oftest HPV og den viktigste behandlingen er strålebehandling. Analkanalen (canalis analis) er den nederste delen av endetarmen. Når det oppstår kreft i området fra endetarmsåpningen og cirka fem centimeter opp, i området innenfor lukkemuskelen, kalles det for analkanalkreft eller plateepitelkarsinom i analkanalen. Man skiller mellom perianal kreft (kreft som dukker opp omkring endetarmsåpningen, men som ikke mer enn 5 centimeter unna) og analkreft. Hvis kreften oppstår mer enn 5 centimeter fra anus, regnes det som hudkreft. (…) Symptomer på analkreft. De vanligste symptomene er: - Blødning - Kløe – Smerter – Analkreft kan lett forveksles med hemoroider, og det er det som er det store problemet. Nesten alle som kommer hit har trodd at det skyltes hemoroider. Det begynner gjerne med små problemer som ligner hemoroider, men det forsvinner ikke når de prøver å behandle det, opplyser Marianne Grønlie Guren, overlege ved avdeling for kreftbehandling, Oslo universitetssykehus. – Ved mistanke om hemoroider, hvor lenge bør man se det an, før man oppsøker lege? – Hvis du tror du har hemoroider, bør du gå til fastlege. Ikke se det an. Symptomer fra analkanalen bør undersøkes av lege, som ved en rektaleksplorasjon vil kunne se eller kjenne om plagene skyldes en svulst eller hemoroider, råder Guren.  Analkreft utvikler seg over tid. Ofte oppdager pasienten selv at det er noe uvanlig i analkanalen eller i hudområdet rundt. (lommelegen.no 31.8.2017).)

(Anm: All About HPV What Is It? HPV stands for human papillomavirus. It’s a group of more than 150 different kinds of viruses. Some types never cause any problems, while others can lead to health issues, including certain kinds of cancer. You don't always see signs of HPV -- you can have it and not know it. (webmd.com 9.10.2017).)

- Hvorfor forekomsten av leverkreft fortsetter å øke.

(Anm: Why Liver Cancer Rates Continue to Increase. The five-year survival rate for people with liver cancer remains at only 20 percent. Diabetes, hepatitis C, smoking, and alcohol are all factors. Between 2009 and 2013, doctors diagnosed liver cancer in 7.7 people out of every 100,000. That number has been increasing since the mid-1970s. In addition, the death rate is rising faster than for any other cancer — it is one of America’s leading causes of cancer death. Between 2010 and 2014, it stood at 6.3 people per 100,000. The five-year survival rate is only about 20 percent. (healthline.com 26.6.2017).)

- Studie påviser link mellom stillesittende livsstil og risiko for nyrekreft, blærekreft.

(Anm: Study establishes link between sedentary lifestyle and kidney, bladder cancer risk. (…) The new research, published online ahead of print in the journal Cancer Epidemiology, details the findings of a hospital-based case-control study involving 160 patients with renal (kidney) cancer, 208 with bladder cancer and a control group of 766 people of the same ages who did not have cancer. (…) Using multivariable logistic regression analysis, the team observed significant positive associations between lifetime recreational physical inactivity and cancer -; 77% increased risk of developing renal cancer and 73% increased risk of developing bladder cancer. They found similar risk exposure among both obese and non-obese study participants, suggesting that the connection between inactivity and these cancers is not driven by obesity. (news-medical.net 24.5.2017).)

(Anm: Erik Skaaheim Haug, overlege, Sykehuset i Vestfold og leder av Norsk Blærekreftgruppe - Bettina Kulle Andreassen, forsker i Kreftregisteret: Hvorfor holder alle kjeft om blærekreft? Blærekreft får langt mindre oppmerksomhet enn mange andre kreftformer. Hvorfor er det sånn? Og hvilke konsekvenser får det for pasientene? Blærekreft er en av de største kreftformene i Norge. Blant menn er det den fjerde største, etter kreft i prostata, lunge og tykktarm, men før for eksempel føflekkreft og leukemi. (…) Har det noen praktisk betydning for behandling og prognose å få en kreftform som det er mer blest om? Ja, det kan føre til at folk flest hverken er informert om risikofaktorene eller tidlige tegn på sykdommen. (aftenposten.no 5.6.2017).)

(Anm: Low physical activity increases risk of bladder, kidney cancer. (…) The Centers for Disease Control and Prevention (CDC) report that, every year, almost 57,000 adults have kidney and renal pelvis cancers in the United States. Additionally, almost 14,000 people per year die from these cancers. Bladder cancer is also widespread. According to the CDC, around 71,000 U.S. individuals developed bladder cancer in 2013, and almost 16,000 people died as a result. A team of researchers at the Roswell Park Cancer Institute in Buffalo, NY, set out to examine the link between leading a sedentary lifestyle and the risk of developing kidney or bladder cancer. The findings were published in the journal Cancer Epidemiology. (medicalnewstoday.com 25.5.2017).)

- Er det alternativer til prostata biopsi? En biopsi av prostata kan være smertefull og stressende og vil ikke påvise alle tilfeller av prostatakreft. Likevel gjennomgår mer enn en million mennesker hvert år biopsier av prostata. De fleste har ikke prostatakreft.

(Anm: Are there any alternatives to a prostate biopsy? A prostate biopsy can be painful and stressful and will not catch all cases of prostate cancer. Even so, more than a million men undergo prostate biopsies each year. Most do not have prostate cancer. A number of alternatives to a biopsy can help men assess their risk for prostate cancer, decide whether they should be screened, and test for prostate cancer. In this article, we look at three of these options. (medicalnewstoday.com 9.11.2017).)

- Eksisterende parasittlegemiddel kan bekjempe prostata, kolonkreft.

(Anm: Existing parasite drug may fight prostate, colon cancer. (…) The study's findings were recently published in the journal Nature Chemical Biology. The team found that NTZ could act on the activated Beta-catenin pathway to effectively block it and stop the growth of cancer cells. "We are the first researchers," claims Prof. Kalland, "who have mapped the complex molecular mechanisms involved in this process." (medicalnewstoday.com 17.11.2017).)

- Moderne behandling av prostatakreft med fjernmetastaser. (- Prostatakreft spres først og fremst til regionale lymfeknuter og skjelett, men spredning til lever, lunger, peritoneum, binyrer og hjerne kan forekomme.)

(Anm: Behandlingen av prostatakreft med fjernmetastaser har hatt en rivende utvikling i de senere år. Behandlingsvalgene er avhengig av metastaseutbredelse, pasientens allmenntilstand og ønsker samt behandlingsresponsen. Vi presenterer en oversikt over de nyeste mulighetene for systemisk behandling av pasienter med metastaserende prostatakreft. I takt med økende insidens av lokalisert prostatakreft har andelen pasienter med fjernmetastaser på diagnosetidspunktet sunket fra 25 % til 7 %, mens det samlede antall pasienter med fjernmetastaser har vært stabilt (~ 400/år) siden 1980-årene (1). Femårs relativ overlevelse for pasienter med fjernmetastaser ved diagnosetidspunktet har steget fra 19 % (perioden 1981 – 85) til 34 % (perioden 2011 – 15) (1). Prostatakreft spres først og fremst til regionale lymfeknuter og skjelett, men spredning til lever, lunger, peritoneum, binyrer og hjerne kan forekomme. Tidsskr Nor Legeforen 2017; 137:803-5.)

Anm: Høyere risiko for aggressiv prostatakreft hos høyere og tyngre menn. Higher risk of aggressive prostate cancer in taller and heavier men. (medicalnewstoday.com 13.7.2017).)

- Prostatakreftbehandling 2017: Hormonbehandlingsterapi økte pasientoverlevelse i nye forsøk.

(Anm: Innovation. Prostate Cancer Treatment 2017: Hormone Therapy Drug Increased Patient Survival Rates In New Trials. Recent trials for a prostate cancer treatment have shown that the drug Abiraterone (Zytiga), is effective at preventing death in prostate cancer patients at a remarkable rate. Abiraterone is a hormone therapy treatment, and according to some experts, could “transform” the treatment of prostate cancer forever. (medicaldaily.com 6.6.2017).)

- 70 prosent av krefttilfeller, som fanges opp tidlig, kan helbredes

(Anm: Grail’s $1 Billion Bet on the Perfect Cancer Test. Seventy percent of cancers caught early are curable. Can a blood test find them? (technologyreview.com 5.6.2017).)

(Anm: Obama bruker 50 milliarder for å «få en slutt på kreft slik vi kjenner den». Signerte trolig sin siste store vedtakspakke tirsdag. Rørt visepresident Joe Biden fikk deler av lovpakken oppkalt etter sin døde sønn. (…) Vedtaket var gikk navnet «CURES» med tydelig lovnad om å kurere sykdommer som i dag tar menneskeliv. (dagbladet.no 14.12.2016).)

(Anm: Guide to Head and Neck Cancers (webmd.com 26.2.2017).)

Anm: What Is Bladder Cancer? (webmd.com 7.7.2017).)

(Anm: Hva du kan gjøre for å forebygge kreft og hvorfor det fungerer  (What You Can Do to Prevent Cancer and Why It Works) (webmd.com 13.1.2017).)

(Anm: Why Am I Bloated? (webmd.com 6.4.2017).)

(Anm: 15 Cancer Symptoms to Know. Cancer Warning Signs Never to Ignore (webmd.com 28.3.2016).)

(Anm: Femten mulige årsaker til magesmerter. Fifteen possible causes of abdominal pain. Abdominal pain refers to discomfort in the space between the chest and pelvis. Most cases of abdominal pain are mild and have a variety of common causes, such as indigestion or muscle strain. Symptoms often resolve quickly on their own or with basic treatment. Abdominal pain, especially with severe or chronic symptoms, can also be a sign of more serious underlying medical conditions, including cancer or organ failure. Sudden and severe or long-lasting abdominal pain may require immediate medical treatment. (medicalnewstoday.com 9.7.2017).)

(Anm: Does This Cause Cancer? (webmd.com 18.4.2017).)

(Anm: Noncancerous, Precancerous and Cancerous Tumors - Image Collections Categories (medicinenet.com 17.3.2017).)

- Flere brystkræftpatienter kan skånes for kemoterapi.

(Anm: Flere brystkræftpatienter kan skånes for kemoterapi. Sjællands Universitetshospital forventer, at 180 brystkræftpatienter kan slippe for kemoterapi med en ny test. Kvinder med visse typer af brystkræft kan slippe for kemobehandling med tilhørende bivirkninger og store fysiske, psykiske og sociale konsekvenser. (…) Forskningsresultaterne er baseret på en såkaldt genomisk analyse. Ved hjælp af gentesten kaldet PAM50/Prosigna kan man identificere forskellige subtyper af brystkræft og på den måde identificere brystkræftpatienter, som ikke har stor risiko for tilbagefald. Kvinder i denne kategori kan fremover nøjes med antihormonbehandling frem for kemoterapi, lyder det. (jyllands-posten.dk 19.6.2017).)

- Både over- og underbehandling av kreft er vanlig og utgjør en stor belastning for pasientene.

(Anm: Utjevner ulikhet i kreftbehandling. Å forstå hvordan en svulst vil utvikle seg er avgjørende for å kunne gi kreftpasienter riktig behandling. Datateknologi bør brukes i diagnostiseringen. (…) I dag behandles svulster som ikke nødvendigvis er farlige for å være på den sikre siden. I andre tilfeller får ikke pasienten nok behandling før det er for sent. Både over- og underbehandling av kreft er vanlig og utgjør en stor belastning for pasientene. (dn.no 6.7.2017).)

- Hårfarger, "relaxere" knyttet til økt risiko for brystkreft. (- For å finne et klarere svar analyserte teamet data på 4 285 kvinner som deltok i Women's Circle of Health Study, som hadde som målsetting å forstå brystkreft hos svarte kvinner.)

Hair dyes, relaxers tied to raised breast cancer risk
medicalnewstoday.com 16.6.2017
Ny forskning finner bevis på en sammenheng mellom bruk av visse hårprodukter, som fargestoffer og relaxers, og økt risiko for brystkreft hos kvinner. Resultatene tyder også på at effekten er forskjellig mellom svarte og hvite kvinner. (New research finds evidence of a link between use of certain hair products, such as dyes and relaxers, and raised risk of breast cancer in women. The findings also suggest that the effect is different between black and white women.)

The study - led by researchers from Rutgers University in New Brunswick, NJ - is published in the journal Carcinogenesis.

Breast cancer is cancer that starts in breast cells. It is the second most common cancer worldwide, and the most common in women. In 2012, there were nearly 1.7 million global cases of breast cancer diagnosed in women.

In the United States, breast cancer is the second most common cancer in women, after skin cancer.
Although deaths to breast cancer have been falling in the U.S., it remains the second biggest cause of death from cancer for all women, and black women are at higher risk of dying from it than white women.
Men can get breast cancer too, as they are also born with breast cells. However, rates of breast cancer among men are much lower. (…)

In their study report, the researchers explain that there is conflicting evidence on whether use of hair products, some of which contain cancer-causing chemicals, or carcinogens, can raise the risk of breast cancer in women.

Some of the evidence comes from animal testing, and some of it comes from studies in defined human populations. However, research in human populations has tended to focus on hair dyes, with mixed results.

So, to find some clearer answers, the team analyzed data on 4,285 women taking part in the Women's Circle of Health Study, which aims to understand breast cancer in black women. (…)

(Anm: Hair product use and breast cancer risk among African American and White women. (...) These novel findings provide support a relationship between the use of some hair products and breast cancer. Further examinations of hair products as important exposures contributing to breast cancer carcinogenesis are necessary. Carcinogenesis 2017 (Published: 09 June 2017).)

(Anm: Relaxer. A relaxer is a type of lotion or cream generally used by people with tight curls or very curly hair which makes hair easier to straighten by chemically "relaxing" the natural curls. The active agent is usually a strong alkali, although some formulations are based on ammonium thioglycolate instead. (en.wikipedia.org).)

- Mageproblemene viste seg å være NET-kreft. (- NET-kreft en kreftform som oppstår i celler i kroppen som kan produsere hormoner, og disse nevroendokrine cellene finnes overalt i kroppen.) (- Hadde hatt symptomer i ti år da hun for drøyt fire år siden fikk diagnosen nevroendokrin kreft.) (- NET-kreft er, sammen med lungehinnekreft, bukspyttkjertelkreft, magekreft, leverkreft, eggstokkreft og nyrekreft, blant krefttypene som er vanskeligst å oppdage. Derfor kan de som er rammet ende opp med å gå lenge med sykdommen før de får diagnosen.)

Anette (34) gikk i 10 år med udiagnostisert kreft
kk.no 12.6.2017
Mageproblemene viste seg å være NET-kreft.

Anette Tveit (34) hadde hatt symptomer i ti år da hun for drøyt fire år siden fikk diagnosen nevroendokrin kreft, også kjent som NET-kreft. Det kom som et sjokk på småbarnsmoren med en datter på ni og en fostersønn på fire år.

– Jeg hadde aldri hørt om NET-kreft før, og ble livredd. Ordet kreft er skremmende, og man tenker at det er en dødelig sykdom, forteller hun.

LES OGSÅ: Kreftsymptomer vi ofte overser

Oppstår oftest i tarmen 
NET-kreft en kreftform som oppstår i celler i kroppen som kan produsere hormoner, og disse nevroendokrine cellene finnes overalt i kroppen. Ifølge overlege ved Kreftklinikken på St. Olavs Hospital, Stein Harald Sundstrøm, så er det vanligst at disse svulstene oppstår i tarmene. (…)

NEVROENDOKRIN KREFT: En av de første symptomene på NET-kreft er ofte vondt i magen.

Begynte med mageproblemer
For Anette kom de første tegnene på kreften da hun fikk problemer med magen.   

Jeg sleit med mageproblemer i flere år, og legen min klarte ikke helt å finne ut av det, annet enn at han trodde jeg var laktoseintolerant, forteller Anette. Men selv med en diagnose så ble hun ikke bedre. (…)

Det var ikke før Anette fikk problemer med pusten og ble lett sliten at legene begynte å ane at det var en sammenheng mellom alle symptomene hennes. Fastlegen fant en bilyd på hjerte hennes og sendte Anette til ultralyd på Gjøvik sykehus. Der fikk hun påvist at den ene hjerteklaffen ikke fungerte optimal. (…)

Diffuse symptomer
NET-kreft er, sammen med lungehinnekreft, bukspyttkjertelkreft, magekreft, leverkreft, eggstokkreft og nyrekreft, blant krefttypene som er vanskeligst å oppdage. Derfor kan de som er rammet ende opp med å gå lenge med sykdommen før de får diagnosen.

Dette er krefttyper som har veldig diffuse symptomer når de ikke har utviklet seg så langt, og det er derfor vanskelig for fastlegen å forstå hva det er, forteller spesialrådgiver i Kreftforeningen, May-Britt Knobloch. (…)

Ikke gi deg
Siden noen kreftformer er vanskelig å oppdage, slik som NET-kreft, så er det smart å være bevisst på egen kropp og hvordan du føler deg. Om du merker at du har symptomer som ikke går over etter tre uker, råder Kreftforeningen deg til å gå til legen din. Om du da får en behandling og det fortsatt ikke går over, så må du gå tilbake. (…)

(Anm: Feilmedisineringer og feilbehandlinger (medisinske feil) (mintankesmie.no).)

(Anm: Diagnostisering, feildiagnostisering, overdiagnostisering og pasientsikkerhet (mintankesmie.no).)

(Anm: Norsk pasientskadeerstatning (NPE). (mintankesmie.no).)

(Anm: Fire av ti kreftpasienter får medhold i NPE. (dagensmedisin.no 20.1.2015).)

- Kreftpasienter har dødd fordi legene ikke har lest prøveresultatene. Tor Oen (69) hadde lungekreft uten å få behandling. Nå ber Pasientombudet folk kreve innsyn i prøveresultatene sine.

(Anm: Kreftpasienter har dødd fordi legene ikke har lest prøveresultatene. Tor Oen (69) hadde lungekreft uten å få behandling. Nå ber Pasientombudet folk kreve innsyn i prøveresultatene sine. – Det kan være en livsviktig forsikring. Torsdag fortalte NRK om Tor Oen (69) som gikk med lungekreft i ni måneder uten å vite det, fordi Haukeland universitetssjukehus rotet bort CT-bildene av svulsten. Sykehuset sier de ikke vet hva som skjedde med bildene. Helsetilsynet har startet gransking. - Les mer: CT-bilder forsvant i ni måneder – hadde kreft Både sykehuset og pasientombudet betegner Oens sak som svært alvorlig. Men den er dessverre langt fra enestående, sier pasientombud i Hordaland, Rune Skjælaaen. – Noen ganger har vi sett at pasienter har dødd fordi prøvene ikke har vært lest, sier Skjælaaen. (nrk.no 27.10.2017).)

(Anm: Antok at Torfinn Aase (60) hadde senebetennelse - var lungekreft ** 108 lungekreftpasienter fikk erstatning mellom 2012 og 2015 (vg.no 29.10.2016).)

(Anm: Lungekreft blir oversett eller feiltolket. Mange lungekreftpasienter dør for tidlig fordi prøvesvarene blir tolket feil. (…) Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) har gått gjennom hvor mange lungekreftpasienter som har fått medhold i sin klage: For perioden 2012–2015 gjaldt det 108 saker. Gjennomgangen viser at mange lungekreftpasienter som klager til NPE, får medhold i at prøvesvarene er feiltolket. (…) For alle kreftsaker er denne grunnen til medhold på 17 prosent. (…) – For lungekreftpasienter derimot er den vanligste årsaken til medhold ikke at pasientene ikke blir utredet (bilder/prøver blir tatt, red.anm.), men at feilen gjøres i tolkningen. Funn blir oversett eller feiltolket, sier Jørstad. (aftenposten.no 22.10.2016).)

- De første symptomene på tarmkreft. (- Selv om symptomene kan være vage, er det flere tegn som kan indikere tarmkreft og som går igjen hos mange.)

De første symptomene på tarmkreft
kk.no 15.6.2017
Stadig flere norske kvinner og menn får kreftformen, som hos 20 prosent oppdages tilfeldig. (…)

Oppdages tilfeldig
Ifølge Kreftforeningen oppdages rundt en av fem tilfeller av tarmkreft, først ved at man får akutte smerter i mage og tarm.

- Tarmslyng og smerter på grunn av tarmslyng kan for noen, rundt 20 prosent, være det første symptomet, som får personen til å bli tilsett av lege, forteller assisterende generalsekretær Ole Alexander Opdalshei i Kreftforeningen til KK.no.
 
- Vedkommende havner da, på grunn av sterke uutholdelige smerter, på sykehus og tarmkreften blir på en måte mer eller mindre tilfeldig oppdaget, sier han. (…)

Symptomer på tarmkreft
Selv om symptomene kan være vage, er det flere tegn som kan indikere tarmkreft og som går igjen hos mange:

 • Endringer i avføringsmønster.
 • Slim i avføringen.
 • Følelse av at tarmen ikke tømmes ordentlig.
 • Luft i tarmen, følelse av å være oppblåst.
 • Magesmerter.
 • Blod i avføringen.
 • Vekttap.
 • Lav blodprosent og/eller lave jernlagre. (…)

(Anm: Deaths From Colon Cancer Up Among Younger White Americans. TUESDAY, Aug. 8, 2017 (HealthDay News) -- Colon cancer is claiming the lives of more younger, white Americans, a troubling new report shows. "It's quite perplexing. It's not understood why this is happening, and that makes it even more concerning," said lead author Rebecca Siegel, strategic director of surveillance information services for the American Cancer Society. Also alarming is that this hike in colon cancer incidence and deaths doesn't seem to be the result of more colon cancer screening. "It's probably a real increase among young people," Siegel noted. An examination of trends from 1970 through 2014 found the uptick most pronounced for aggressive cancer that spreads from the colon to other body organs. "What's disturbing is that colon cancer is detectable and curable when detected early," said Dr. Darrell Gray, of the Ohio State University Comprehensive Cancer Center. (medicinenet.com 8.8.2017).)

(Anm: Gut bacterium can stop chemotherapy from causing cancer cell death. Fusobacterium nucleatum promotes resistance to chemotherapy in colon cancer patients by turning off the push button for cancer cell suicide. Researchers at Michigan Medicine and in China showed that a type of bacterium is associated with the recurrence of colorectal cancer and poor outcomes. They found that Fusobacterium nucleatum in the gut can stop chemotherapy from causing a type of cancer cell death called apoptosis. (news-medical.net 27.7.2017).)

(Anm: Gut bacteria composition could predict toxicity of chemotherapy drugs in cancer patients (news-medical.net 1.11.2017).)

- Mitokondriell dysfunksjons rolle i kreftprogresjon. (- Vi antyder derfor at mitokondriell dysfunksjon spiller en kritisk rolle i kreftprogresjon, og at målrettet mitokondrieller endringer og mitokondriell retrogradsignalering kan være en lovende strategi for utvikling av selektiv kreftbehandling.)

Role of mitochondrial dysfunction in cancer progression.
Exp Biol Med (Maywood). 2016 Jun;241(12):1281-95. Epub 2016 Mar 27.
Abstract Deregulated cellular energetics was one of the cancer hallmarks. Several underlying mechanisms of deregulated cellular energetics are associated with mitochondrial dysfunction caused by mitochondrial DNA mutations, mitochondrial enzyme defects, or altered oncogenes/tumor suppressors. In this review, we summarize the current understanding about the role of mitochondrial dysfunction in cancer progression. Point mutations and copy number changes are the two most common mitochondrial DNA alterations in cancers, and mitochondrial dysfunction induced by chemical depletion of mitochondrial DNA or impairment of mitochondrial respiratory chain in cancer cells promotes cancer progression to a chemoresistance or invasive phenotype. Moreover, defects in mitochondrial enzymes, such as succinate dehydrogenase, fumarate hydratase, and isocitrate dehydrogenase, are associated with both familial and sporadic forms of cancer. Deregulated mitochondrial deacetylase sirtuin 3 might modulate cancer progression by regulating cellular metabolism and oxidative stress. These mitochondrial defects during oncogenesis and tumor progression activate cytosolic signaling pathways that ultimately alter nuclear gene expression, a process called retrograde signaling. Changes in the intracellular level of reactive oxygen species, Ca(2+), or oncometabolites are important in the mitochondrial retrograde signaling for neoplastic transformation and cancer progression. In addition, altered oncogenes/tumor suppressors including hypoxia-inducible factor 1 and tumor suppressor p53 regulate mitochondrial respiration and cellular metabolism by modulating the expression of their target genes. We thus suggest that mitochondrial dysfunction plays a critical role in cancer progression and that targeting mitochondrial alterations and mitochondrial retrograde signaling might be a promising strategy for the development of selective anticancer therapy. (…)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

(Anm: Mitochondrial biology in cancer stem cells. (…) In this review, we focus on CSCs mitochondrial biology and mitochondria-related signaling pathways that contribute to CSCs survival and maintenance, thereby representing possible therapeutic targets. Semin Cancer Biol. 2017 Jun 30. pii: S1044-579X(17)30175-X. [Epub ahead of print].)

(Anm: Mechanisms of Neurotoxic Symptoms as a Result of Breast Cancer and Its Treatment: Considerations on the Contribution of Stress, Inflammation, and Cellular Bioenergetics. (…) SUMMARY: We propose reduced cellular energy (mitochondrial dysfunction) induced by inflammation, oxygen radical production, and stress as a result of cancer and/or cancer treatment as a final mechanism underlying neurotoxic symptoms. Curr Breast Cancer Rep. 2017;9(2):70-81.)

(Anm: Current and upcoming mitochondrial targets for cancer therapy. Abstract Mitochondria are essential intracellular organelles that regulate energy metabolism, cell death, and signaling pathways that are important for cell proliferation and differentiation. Therefore, mitochondria are fundamentally implicated in cancer biology, including initiation, growth, metastasis, relapse, and acquired drug resistance. Based on these implications, mitochondria have been proposed as a major therapeutic target for cancer treatment. In addition to classical view of mitochondria in cancer biology, recent studies found novel pathophysiological roles of mitochondria in cancer. In this review, we introduce recent concepts of mitochondrial roles in cancer biology including mitochondrial DNA mutation and epigenetic modulation, energy metabolism reprogramming, mitochondrial channels, involvement in metastasis and drug resistance, and cancer stem cells. We also discuss the role of mitochondria in emerging cancer therapeutic strategies, especially cancer immunotherapy and CRISPR-Cas9 system gene therapy. Semin Cancer Biol. 2017 Jun 13. pii: S1044-579X(17)30157-8. [Epub ahead of print].)

- Større risiko for kræft blandt kvinder i fremtiden. Kræftrisikoen vil stige seks gange så meget for kvinder som for mænd i løbet af de næste tyve år, ifølge eksperter.

(Anm: Større risiko for kræft blandt kvinder i fremtiden. Kræftrisikoen vil stige seks gange så meget for kvinder som for mænd i løbet af de næste tyve år, ifølge eksperter. Fedme, rygning og alkohol bliver nævnt som hovedårsagerne til udviklingen. (jyllands-posten.dk 3.2.2017).)

(Anm: Magsårsbakteriers simstil kan förutspå cancer. Genom att studera magsårsbakteriers förmåga att klara hålla sig kvar i magens sura och turbulenta miljö tror sig forskare nu ha hittat ett sätt att förutspå magcancer. (…) Forskarna i Umeå har alltså lyckats avslöja magsårsbakteriens Helicobacter pylor simstil i magen och hur den gör allt för att undvika den frätande magsyran i magens mitt. (netdoktor.se 3.4.2017).)

(Anm: Å være overvektig på ethvert tidspunkt øker risikoen for død. Being overweight at any point increases risk for death. People who are obese or overweight at any point in their adult lives are at greater risk of death from cardiovascular disease, cancer, and other causes than those who maintain a normal weight, according to an analysis of data from three large cohort studies published in Annals of Internal Medicine.1 BMJ 2017;357:j1650 (Published 04 April 2017).)

- Blærekreft: - Det både snakkes om og forskes lite på blærekreft.

(Anm: Blærekreft: - Det både snakkes om og forskes lite på blærekreft. Symptomene kan ligne symptomene på urinveisinfeksjon, derfor er den ofte vanskelig å kjenne igjen. Blærekreft er en kreftsykdom det snakkes, skrives om og forskes lite på. Symptomene på blærekreft kan ligne symptomene på en urinveisinfeksjon. Kvinner kan dermed bli behandlet mot det istedenfor å bli utredet for blærekreft, og kvinner har dårligere prognose enn menn ved denne kreftsykdommen. (kk.no 12.6.2017).)

- Miss vanlig vid cancerkoll av IBD-patienter.  (- Av de runt 470 individer som senare insjuknade i kolorektal cancer hade en tredjedel bland dem med Crohns sjukdom och hälften av dem med ulcerös kolit fått cancern diagnostiserad trots att koloskopi som gjorts i vissa fall bara tre månader tidigare inte visade på någon cancer.)

Miss vanlig vid cancerkoll av IBD-patienter
netdoktor.se 25.5.2017
Patienter med inflammatorisk tarmsjukdom, IBD löper större risk att drabbas av kolorektal cancer och genomgår därför koloskopi-kontroller. En ny svensk studie pekar dock på att många fall ändå missas vid kontrollerna.

– Det här är högre siffror än vi förväntat oss. Här finns en potential till förbättring, säger Anna Forsberg, gastroenterolog och överläkare vid Capio S:t Görans sjukhus.

Tillsammans med forskarkollegor gick hon igenom runt 79 000 koloskopier vilka utfördes på 41 000 svenska patienter med IBD under åren 2001 till 2010.

Missade fall trots koloskopi
Av de runt 470 individer som senare insjuknade i kolorektal cancer hade en tredjedel bland dem med Crohns sjukdom och hälften av dem med ulcerös kolit fått cancern diagnostiserad trots att koloskopi som gjorts i vissa fall bara tre månader tidigare inte visade på någon cancer.

Läs också: IBD-vård med fokus på mer än tarmen efterfrågas

– Sådan så kallad postkoloskopicancer är en kvalitetsmarkör, även om det är svårt att veta vad som är en rimlig siffra. Men jämför vi med personer utan IBD så är risken för postkoloskopicancer mycket högre. En orsak är antagligen att cancerutveckling vid IBD ofta ser annorlunda ut med mer diskreta förändringar i tarmslemhinnan, säger Anna Forsberg. (…)

(Anm: Probiotics may become new preventative or therapeutic strategy for IBD-related colon cancer (news-medical.net 14.9.2017).)

(Anm: Gut bacteria mediate link between diet and colorectal cancer. New research provides further evidence that what we eat alters gut bacteria to affect colorectal cancer risk, after linking a high-fiber diet to a reduced risk of colorectal cancer containing Fusobacterium nucleatum. Study leader Dr. Shuji Ogino - from the Dana-Farber Cancer Institute of the Harvard T.H. Chan School of Public Health in Boston, MA - and colleagues report their findings in JAMA Oncology. (medicalnewstoday.com ).)

(Anm: Greater gut bacteria diversity linked to longer progression-free survival in metastatic melanoma patients. (news-medical.net 14.6.2017).)

(Anm: Symptomer på sykdom i magen eller tarmen. Det er mange forskjellige sykdommer som kan gi mageproblemer. Tilstedeværelse av visse symptomer i tillegg til mageplagene bør vektlegges. (lommelegen.no 21.4.2017).)

(Anm: Tidsgaranti for kreftbehandling. (- Pakkeforløpet.) (aftenposten.no 7.7.2015).)

(Anm: Et godt liv etter kreften. Kreftfri betyr ikke nødvendigvis at du er frisk. Derfor vil Høyre innføre bedre oppfølging av kreftpasienter etter endt sykehusbehandling. (…) Pakkeforløp hjem. Kreft rammer 30.000 mennesker i Norge hvert år. 200.000 lever i dag med en kreftsykdom.  Å bli rammet av kreft gir en dramatisk livsendring for pasienter og pårørende. Bedre kreftoppfølging vil gi veldig mange et bedre liv når kreftcellene er borte. (benthoie.blogg.no 13.8.2017).)

- Kreft. Pakkeforløp for kreft, Nasjonale handlingsprogrammer med retningslinjer og Nasjonale screeningprogram er sentrale tiltak i Nasjonal kreftstrategi.

(Anm: Kreft. Pakkeforløp for kreft, Nasjonale handlingsprogrammer med retningslinjer og Nasjonale screeningprogram er sentrale tiltak i Nasjonal kreftstrategi. Helsedirektoratet er ansvarlig for koordinering og oppfølging av disse og kreftforebyggende tiltak. (helsedirektoratet.no).)

(Anm: Medisinprofessor: Norske kreftpasienter forskjellsbehandles. Kreftpasienters mulighet til å få utprøvende behandling avhenger av hvor de bor og hvor ressurssterke de er, mener professor Steinar Aamdal. I Danmark er dødssyke kreftpasienter garantert svar i løpet av 10 dager på om det finnes andre behandlingsmuligheter for dem, som Aftenposten skrev lørdag. (aftenposten.no 25.5.2017).)

(Anm: Oslo universitetssykehus: Kun 4 av 10 kreftpasienter får behandling innen fristen (aftenposten.no 12.1.2016).)

(Anm: Gut bacterium can stop chemotherapy from causing cancer cell death. Fusobacterium nucleatum promotes resistance to chemotherapy in colon cancer patients by turning off the push button for cancer cell suicide. Researchers at Michigan Medicine and in China showed that a type of bacterium is associated with the recurrence of colorectal cancer and poor outcomes. They found that Fusobacterium nucleatum in the gut can stop chemotherapy from causing a type of cancer cell death called apoptosis. (news-medical.net 27.7.2017).)

(Anm: Studie avslører: - 37.000 krefttilfeller kan unngås i Norge. Dersom ingen i Norge var overvektige, hadde man unngått minst 37.000 krefttilfeller de neste tiårene, ifølge en ny undersøkelse. (…) Studien er et samarbeid mellom flere nordiske forskere. Den er publisert i European Journal of Cancer og omtales i Dagens Medisin og VG. Totalt i Norden mener forskerne at 205.000 krefttilfeller kan unngås uten fedme. I Norge er det snakk om 37.245 tilfeller i perioden 2016 til 2045. Forskerne understreker at det er urealistisk at man klarer å unngå alle tilfellene. (©NTB) (hegnar.no 21.5.2017).)

- Nei, det sitter ikke i hodet! (- Det er utmattende å være kreftpasient med alt det fører med seg av medisiner, bivirkninger og senskader. Men det aller mest utmattende for mange av oss er å prøve å få våre omgivelser til å forstå hvordan vi faktisk har det etterpå.)

Nei, det sitter ikke i hodet!
dagsavisen.no 26.4.2017
Stadig flere overlever kreft i Norge, men senskader og bivirkninger rammer mange kreftpasienter.

Det er utmattende å være kreftpasient med alt det fører med seg av medisiner, bivirkninger og senskader. Men det aller mest utmattende for mange av oss er å prøve å få våre omgivelser til å forstå hvordan vi faktisk har det etterpå. 

Når kreften er behandlet, alle er glade og livet på nytt kan leves til fulle, hvorfor er vi fortsatt så slitne?  Vi er jo friske!  Er vi ikke glade? Vil vi ikke leve som før?  Sitter vi fast i krefthistorien?

Kreftforeningens tall sier at opp mot 35% av kreftpasientene får utmattelse/fatigue som en av senskadene.  Min påstand er at mørketallene er store, at det er mange som ikke fanges opp i systemet.  Hvorfor?  Fordi utmattelse som senskade er underkommunisert og fortsatt ofte ikke tas på alvor.    

Vi som er rammet, strever daglig med å forklare svigermor, ektefelle, barn, foreldre, venner, arbeidsgiver, saksbehandler hos nav – og til og med leger – hva vi sliter med.  Stadig møter vi holdninger og gode råd som «det er jo bare å ta seg sammen», «du må trene mer», «sove mer», «alle blir jo litt slitne i blant».  Og «du ser jo så frisk ut».  Eller «du må tenke positivt, ikke grave deg ned i krefthistorien, kom deg videre!» (…)

– C-vitaminmangel og mitokondriell dysfunksjon ved Alzheimers sykdom.

(Anm: Vitamin C deficiency and mitochondrial dysfunction in Alzheimer's disease. Early clinical features of sporadic Alzheimer's disease include alterations in mitochondrial function that appear prior to classical features. Mitochondrial dysfunction increases the production of reactive oxygen species (ROS), which then drive the production of Amyloid beta, creating a vicious cycle accelerating Alzheimer's pathology. Vitamin C is an effective antioxidant and thus, could be protective against disease pathology. (…) These findings, published in Free Radical Biology and Medicine, suggest that vitamin C deficiency could contribute to the pathogenesis of Alzheimer's through altered mitochondrial function and that avoiding deficiency through diet and supplementation could protect against disease onset. (medicalxpress.com 4.12.2017).)

(Anm: Mitochondrial dysfunction in the APP/PSEN1 mouse model of Alzheimer’s disease and a novel protective role for ascorbate. Free Radical Biology and Medicine 2017;112: 515-523 (November 2017).)

(Anm: Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom. (Medication-induced mitochondrial damage and disease.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Lege sier improvisert «kur» for sepsis har hatt bemerkelsesverdige resultater. (…) Spesialist i intensivbehandling Paul Marik sier at enkel behandling med infusjon av vitamin C og steroider har bemerkelsesverdig effekt på pasienter med potensielt dødelig tilstand. (independent.co.uk 24.3.2017).)

(Anm: High doses of vitamin C to improve cancer treatment passes human safety trial Clinical trials found that it is safe to regularly infuse brain and lung cancer patients with 800 - 1000 times the daily recommended amount of vitamin C as a potential strategy to improve outcomes of standard cancer treatments. In a work presented in Cancer Cell, University of Iowa researchers also show pathways by which altered iron metabolism in cancer cells, and not normal cells, lead to increased sensitivity to cancer cell death caused by high dose vitamin C. (worldpharmanews.com 31.3.2017).)

(Anm: Vitamin C modulates the immunotoxic effect of 17 alpha-methyltestosterone in Nile tilapia. Abstract. The synthetic androgen, 17 alpha-methyltestosterone (MT), is profusely used and practically needed in the production of all-male Nile tilapia fry; however, such androgenic hormones badly disrupt the immune system. This study aimed to alleviate or counteract the immunotoxic effect of MT using vitamin C (ascorbic acid, vit C). Biochemistry. 2017 Mar 21.)

Barn med kreft sliter med ettervirkninger
vg.no 16.10.2006
Rekordmange barn med kreft blir reddet av bedre behandling og medisiner. Men svært mange får alvorlige helseproblemer senere i livet. (...)

- Kan utendørs nattlig lyseksponering øke brystkreftrisikoen?

(Anm: Could outdoor light exposure at night heighten breast cancer risk? High exposure to outdoor lighting at nighttime may be a risk factor for breast cancer development, a new study suggests. (…) Lead study author Peter James, of the Harvard Pilgrim Health Care Institute at Harvard Medical School in Boson, MA, and colleagues published their findings today in the journal Environmental Health Perspectives. (medicalnewstoday.com 17.8.2017).)

- Prosessert mat knyttet til kreftrisiko hos slanke eldre kvinner.

(Anm: Processed foods linked with cancer risk in slim older women. (…) Surprisingly, they found that what might place some older women at risk of obesity-related cancers is not their body weight, but the quality of their nutrition. The findings have been published in the latest issue of the Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics. (medicalnewstoday.com 17.8.2017).)

- Hvorfor forårsaker kjemoterapi hårtap?

(Anm: Why does chemotherapy cause hair loss? (…) The level of hair loss, or chemotherapy-induced alopecia (CIA), depends on the type of cancer, the specific drug, and the dose and pattern of the treatment. (…) Hair regrowth after chemotherapy usually starts within 1 to 3 months after the therapy has finished. Up to 60 percent of patients report a change in hair color or structure during the first wave of hair regrowth, with many experiencing curlier hair. However, these changes are mostly temporary, and hair returns to normal eventually. (medicalnewstoday.com 25.8.2017).)

- Langvarige virkninger av kjemoterapi.

Chemo effect may last for years (Langvarige virkninger av kjemoterapi)
latimes.com 9.10.2006
Chemotherapy can cause changes in the brain's metabolism and blood flow that can last as long as 10 years, a discovery that may explain the mental fog and confusion that affect many cancer survivors, researchers said Thursday.

The researchers, from UCLA, found that women who had undergone chemotherapy five to 10 years earlier had lower metabolism in a key region of the frontal cortex. (...)

(Anm: Å leve med utmattelse etter kreft. Den skjulte kreftsenskaden som rammer nesten 35 prosent. Å bli kreftfri er ikke synonymt med å være frisk. Kreftsyke Jeanette (40) kjenner daglig på skrekken for at hun skal bli rammet. (dagbladet.no 31.10.2017).)

(Anm: Men appear to have worse chemotherapy-induced cardiomyopathy than women, research shows. Men seem to have worse chemotherapy-induced cardiomyopathy than women despite receiving similar cancer treatments, according to research presented today at EuroCMR 2017. (news-medical.net 25.5.2017).)

- FDA advarsel om anafylaksi med Rolapitant (varubi) mot CINV (kjemoterapi-indusert kvalme og oppkast.)

(Anm: FDA Warning on Anaphylaxis With Rolapitant for CINV. A warning about anaphylaxis, anaphylactic shock, and other hypersensitivity reactions occurring with the use of rolapitant (Varubi, Tesaro Inc) in patients with cancer has been highlighted by the US Food and Drug Administration in a MedWatch bulletin. Rolapitant is a substance/ neurokinin receptor antagonist indicated for the prevention of delayed nausea and vomiting associated with cancer chemotherapy in adults. It was approved in the United States in September 2015 and was recently added to the drugs recommended in antiemetic guidelines from the American Society of Clinical Oncology. Anaphylactic and hypersensitivity reactions to the drug, some of which have required hospitalization, have been reported in the postmarketing setting, says the drug manufacturer, Tesaro, in a letter to healthcare professionals. (medpagetoday.com 16.1.2018).)

(Anm: Rolapitant (INN,[2] trade name Varubi /vəˈruːbi/ vuh-ROO-bee in the US and Varuby in Europe) is a drug originally developed by Schering-Plough and licensed for clinical development by Tesaro, which acts as a selective NK1 receptor antagonist (antagonist for the NK1 receptor).[3] It has been approved as a medication for the treatment of chemotherapy-induced nausea and vomiting (CINV) after clinical trials showed it to have similar or improved efficacy and some improvement in safety over existing drugs for this application.[4][5][6][7] (en.wikipedia.org).)

- Kjemoterapipasienter kan bli syke fordi de ikke er klar over matforgiftningsrisiko.

(Anm: Chemotherapy patients may be falling ill because they aren’t aware of the food poisoning risks. Already suffering debilitating side effects, chemotherapy patients could be made seriously ill by the food they eat. Whether knowingly or not, even the healthiest eaters may not follow the best food safety practices. Advice on how to properly handle and store food, for example, is not always adhered to, which can lead to serious illnesses. Eating nutritious food alone is not enough to keep your body at its optimum. Food needs to be safe, too – particularly if you have a compromised immune system. (independent.co.uk 12.12.2017).)

(Anm: Mechanisms of Neurotoxic Symptoms as a Result of Breast Cancer and Its Treatment: Considerations on the Contribution of Stress, Inflammation, and Cellular Bioenergetics. (…) SUMMARY: We propose reduced cellular energy (mitochondrial dysfunction) induced by inflammation, oxygen radical production, and stress as a result of cancer and/or cancer treatment as a final mechanism underlying neurotoxic symptoms. Curr Breast Cancer Rep. 2017;9(2):70-81.)

(Anm: Tarmkreftpasienter kan slippe halvparten av cellegift-kuren. – Forskningsresultater som fører til at vi skal gjøre mindre, og ikke mer, for betydelige pasientgrupper, er veldig oppløftende nyheter i vår bransje, sier overlege Hanne Hamre. (dagensmedisin.no 4.6.2017).)

(Anm: Bør unngå tung trening under cellegiftbehandling. Etter resultatene av en norsk studie, anbefaler forskerne at pasienter på cisplatinbasert cellegift bør unngå trening med høy intensitet. (…) Thorsen er forsker ved Nasjonal kompetansetjeneste for seneffekter etter kreftbehandling, og studien legges frem i form av en poster på ASCO mandag. Alvorlige hendelser Thorsen forteller at studien ble stoppet etter inklusjon av 19 pasienter, på grunn av uventede alvorlige hendelser. Pasientene ble randomisert til en treningsgruppe eller en kontrollgruppe. (dagensmedisin.no 4.6.2017).)

(Anm: - Tren selv om du er alvorlig syk. Sammen med Helle Aanesen startet Grete Waitz «Aktiv Mot Kreft» i 2007. Organisasjonen jobber aktivt for å motivere til trening for å forebygge kreft og andre sykdommer, og for tilrettelegging av trening som en del av behandling for kreft. (vg.no 21.11.2009).)

Chemotherapy in Childhood Can Bring Adult Heart Woes
healthfinder.gov 20.7.2006
Researchers are seeking ways to prevent this long-term complication. (...)

Chemo More Dangerous Than Thought for Kids (Kjemo farligere enn trodd hos barn.)
USA TODAY 1.7.2004
Studie finner at terapi forårsaker genetisk skade hos overlevende etter leukemi. (Therapy causes genetic damage in leukemia survivors, study finds.)

-- Barn med akutt lymfatisk leukemi (ALL), som lider genetisk skade forårsaket av kjemoterapi, kan ha en økt risiko for ytterligere kreft og andre lidelser senere i livet. (- Children with acute lymphocytic leukemia (ALL) who suffer genetic damage caused by chemotherapy may face an increased risk of further cancers and other diseases later in life.)

De dårlige nyheter kommer fra en studie publisert av University of Vermont Medical School i 1. juli-utgaven av Cancer Research. (That bad news comes from a University of Vermont Medical School study published in the July 1 issue of Cancer Research.)

Studien fant at 45 barn, som fikk kjemoterapi og overlevde sin sykdom, hadde en 200-doblet økning i hyppigheten av somatiske mutasjoner i sin DNA. Disse genetiske forandringer blir værende innesluttet i barns DNA. (...) (The study found 45 children who received chemotherapy and survived their disease had a 200-fold increase in the frequency of somatic mutations in their DNA. These genetic changes remain embedded in the children's DNA.)

(Anm: What is leukemia? - Danilo Allegra and Dania Puggioni (ed.ted.com).)

(Anm: Starving cancer cells instead of feeding them poison (medicalnewstoday.com 16.5.2015).)

Lille studie: Kemoterapi kan få brystkræft til at sprede sig. Kemoterapi kan i nogle tilfælde gøre det nemmere for kræftceller at sprede sig til andre dele af kroppen og danne nye kræftknuder, viser ny forskning. Skræmmende læsning, men ikke en endelig konklusion, mener dansk forsker.

(Anm: Lille studie: Kemoterapi kan få brystkræft til at sprede sig. Kemoterapi kan i nogle tilfælde gøre det nemmere for kræftceller at sprede sig til andre dele af kroppen og danne nye kræftknuder, viser ny forskning. Skræmmende læsning, men ikke en endelig konklusion, mener dansk forsker. Ifølge nyt amerikansk studie kan kemoterapi være med til at få brystkræft til at sprede sig til resten af kroppen. Brystkræftramte kvinder skal dog stadig følge deres læges anvisninger, siger forsker. (…) Selvom forskerne nu har nogle biomarkører, de kan bruge til at afgøre, om patienter er i risikozonen for spredning i deres kræftsygdom under en kemoterapibehandling, mangler de stadig at finde ud af, hvordan de bedst kan bruge dem. (videnskab.dk 10.7.2017).)

(Anm: Neoadjuvant chemotherapy induces breast cancer metastasis through a TMEM-mediated mechanism. Sci Transl Med. 2017 Jul 5;9(397). pii: eaan0026.)

- Vitamin C kan forhindre leukemi i å utvikle seg. (- Our results suggest that high-dose vitamin C - and it's important to note that this means doses that have to be administered [intravenously] - might have therapeutic benefit in TET2-mutant myelodysplastic syndrome, either alone or in combination with current demethylating therapies and/or PARP inhibitors.)

(Anm: Vitamin C may stop leukemia from progressing. Since the 1970s, researchers have taken an interest in high-dose vitamin C and its therapeutic potential for treating cancer. New research shows how vitamin C might stop leukemic stem cells from multiplying, and thus block some forms of blood cancer from advancing. The evidence for vitamin C as an effective treatment for cancer remains controversial. Several studies have shown that it works against a wide variety of cancers, including pancreatic cancer, liver cancer, colon cancer, and ovarian cancer. Other studies, however, have suggested that it might make chemotherapy less effective. New research - conducted by scientists at the Perlmutter Cancer Center at New York University (NYU) Langone Health in New York City - investigates the effect of vitamin C on blood cancer. The first author of the study is Luisa Cimmino, Ph.D., an assistant professor in the Department of Pathology at NYU Langone Health, and the findings were published in the journal Cell. (…) "Our results suggest that high-dose vitamin C - and it's important to note that this means doses that have to be administered [intravenously] - might have therapeutic benefit in TET2-mutant myelodysplastic syndrome, either alone or in combination with current demethylating therapies and/or PARP inhibitors." Benjamin Neel, Ph.D. (medicalnewstoday.com 17.8.2017).)

(Anm: How Vitamin C May Help Cancer Treatments Work Better. Cancer treatments are often hard on patients, but the side effects and challenges are necessary to control or even destroy tumor cells. Now researchers say there may be a way to make those treatments work even better. In a study published in Cancer Cell, scientists say that giving people high doses of vitamin C during treatment may weaken cancer cells and make them more vulnerable to the effects of chemotherapy and radiation. (time.com 5.4.2017).)

(Anm: Vitamin C can target and kill cancer stem cells, study shows. Cancer is currently one of the top killers worldwide, and the number of cancer cases is only expected to rise. Although there are a number of therapies available, most of them are toxic and cause serious side effects. New research examines the impact of the natural vitamin C on cancer cell growth. (…) New research, published in the journal Oncotarget, examines the effectiveness of three natural substances, three experimental drugs, and one clinical drug in stopping the growth of these cancer stem cells (CSCs.) (…) Vitamin C up to 10 times more effective than experimental drugs. (…) "We have been looking at how to target cancer stem cells with a range of natural substances including silibinin (milk thistle) and CAPE, a honey-bee derivative, but by far the most exciting are the results with vitamin C. Vitamin C is cheap, natural, nontoxic and readily available so to have it as a potential weapon in the fight against cancer would be a significant step." (medicalnewstoday.com 13.3.2017).)

- 6 av 10 mener vi har et todelt helsevesen

6 av 10 mener vi har et todelt helsevesen
aftenposten.no 27.3.2017
De siste årene er det kommet kreftmedisiner på markedet som ikke benyttes av norsk helsevesen blant annet fordi de er for dyre.

Generalsekretær Anne Lise Ryel i Kreftforeningen tror enkeltsaker om kreftbehandling med immunterapi har skapt et inntrykk av at helsevesenet ikke er likt for alle.

Flere betaler privat: Bekostet seks behandlinger selv

Spørreundersøkelsen «Helsepolitisk barometer» viser at et flertall mener helsevesenet er delt:

 • 61 prosent av befolkningen opplever at vi har et helsevesen der personlig økonomi har betydning for hvor god behandling man får.
 • Personer med dårlig helse og de med dårlige erfaringer mener dette i sterkere grad enn andre.
 • 26 prosent er uenig i at personlig økonomi spiller noen rolle.

Ryel: - Et tankekors

Ryel mener det er et tankekors at så mange mener at vi har et todelt helsevesen.

– Bærebjelken i vårt helsevesen er et likeverdig tilbud til alle, og det er trist om det nå skapes inntrykk av noe annet, sier hun. (…)

(Anm: Kreftforeningen frykter delt helsevesen (vg.no 15.12.2016).)

(Anm: Kreftspesialist Arne Berg: – Norge har et todelt helsevesen. (…) Eneste måten å løse problemet på er ved å styrke offentlig helsevesen, sier Berg, som også er styremedlem i Norsk onkologisk forening, til VG. (vg.no 1.6.2017).)

- Så lever du livet – med obotlig blodcancer. Att diagnostiseras med kroniska blodcancersjukdomen myelom är självklart i grunden mycket allvarligt

(Anm: Så lever du livet – med obotlig blodcancer. Att diagnostiseras med kroniska blodcancersjukdomen myelom är självklart i grunden mycket allvarligt. Samtidigt fortsätter livet sin gång och det gäller därför att försöka hänga på. För det går att leva med sjukdomen. Men det gäller att tänka till. Så vad kan man då göra själv? Att ge generella tips och råd till en person med myelom är inte lätt. Inte minst i och med att sjukdomen ter sig olika från person till person. Men det finns ändå vissa grundregler att förhålla sig till. (netdoktor.se 20.6.2017).)

- Har du koll på blodcancer? Inom begreppet blodcancer ryms ett flertal olika cancersjukdomar i blod, benmärg eller körtlar – denna utbildning inriktar sig på blodcancersjukdomen myelom.

(Anm: Har du koll på blodcancer? Inom begreppet blodcancer ryms ett flertal olika cancersjukdomar i blod, benmärg eller körtlar – denna utbildning inriktar sig på blodcancersjukdomen myelom. Drygt 3 000 personer lever med myelom i Sverige idag och varje år diagnostiseras cirka 600 nya fall. Myelom är något vanligare bland män än kvinnor, och de flesta som får diagnosen är över 60 år. Sjukdomen är i dag inte möjlig att bota, men numera kan man leva med myelom i många år med relativt god livskvalitet tack vare olika typer av behandling, som även har resulterat i att överlevnaden har ökat. Genom att ta del av utbildningen på Blodcancer-koll.se lär du dig mer om myelom och dess behandling samt vad du själv kan göra för att leva ett bra liv med sjukdomen. Välkommen att ta del av de senaste rönen om myelom! (netdoktor.se 12.7.2017).)

- Har du koll på blodcancer? (…) Genom att ta del av utbildningen på Blodcancer-koll.se lär du dig mer om myelom och dess behandling samt vad du själv kan göra för att leva ett bra liv med sjukdomen. Välkommen att ta del av de senaste rönen om myelom!

(Anm: Har du koll på blodcancer? (…) Genom att ta del av utbildningen på Blodcancer-koll.se lär du dig mer om myelom och dess behandling samt vad du själv kan göra för att leva ett bra liv med sjukdomen. Välkommen att ta del av de senaste rönen om myelom! (netdoktor.se 7.8.2017).)

- Behandlingen kan gi gode resultater, men bare for fem prosent av pasientene med en spesiell genmutasjon.

(Anm: Bjørg Dalen (47) reddet livet med privat kreftbehandling – fikk medisin som det offentlige ikke kan tilby. (…) Behandlingen er ikke vanlig blant tarmkreftpasienter, men legene ved Drammen sykehus sier en liten pasientgruppe med en spesiell kreftmutasjon kan oppleve effekt. (…) På Drammen sykehus blir Vidar fortalt at behandlingen kan gi gode resultater, men bare for fem prosent av pasientene med en spesiell genmutasjon. (…) Flere kreftleger VG har snakket med mener Norge har et todelt helsevesen innen kreftbehandling: (se faktaboks). De som kan betale, får tilgang til nye medisiner. (vg.no 18.6.2017).)

(Anm: Sigrid Bratlie, seniorrådgiver, Bioteknologirådet. Vil genredigere bort kreft, blindhet, HIV og arvelige sykdommer. Genredigeringsmetoden CRISPR gir nytt håp til kreftpasienter og mange andre pasientgrupper, spesielt de med arvelige sykdommer det ikke finnes annen behandling for. (nrk.no 12.5.2017).)

- Medias-klinikken selger kreftbehandling norske leger fraråder.

(Anm: Medias-klinikken selger kreftbehandling norske leger fraråder. Slik gikk det med 38 norske pasienter. Legene i Norge sier du ikke kan bli frisk. En klinikk i utlandet tilbyr håp. Hva gjør du? (…) Minst 70 kreftsyke nordmenn har fått behandling på Medias Klinikum i Tyskland. Sykehuset vil ikke si hvordan det har gått med dem. (aftenposten.no 12.5.2017).)

(Anm: Medias Klinikum brukte døde kreftpasienter i markedsføring. I reklame og artikler fortalte den tyske klinikken hvor godt behandlingen har virket for navngitte pasienter. Men flere av dem var allerede døde av kreft. (aftenposten.no 18.5.2017).)

(Anm: Mannen som kjøpte livet. Rolf Iversen skulle vært død for flere år siden, men han overlevde. Derfor saksøker han staten og krever én million kroner. (…) Tidligere i år skrev Aftenposten i en større artikkelserie at Forbrukerombudet hadde kalt markedsføringen til Oncolomed «villedende», «urimelig», «mangelfull» og «ulovlig». For eksempel skrev Oncolomed på sine hjemmesider at «Oncolomed har samlet de beste avdelingene fra et globalt nettverk av sykehus». At de er de «beste» er vanskelige å bevise. Et av sykehusene Oncolomed har vært med å sende nordmenn til, ble sjekket ekstra nøye av Aftenposten. Medias-klinikken i Tyskland. Over 70 nordmenn har dratt til stedet som ble kalt «Håpets hotell» i en VG Pluss sak. Ifølge Aftenposten hadde 31 av 38 pasienter som de hadde kartlagt, dødd innen et halvt år etter de hadde fått behandling ved Medias-klinikken. Torkel Oftedal leder selskapet Oncolomed som bistår kreftpasienter som ønsker å få behandling i utlandet. Oftedal protesterer både på Forbrukerombudets konklusjon og Aftenpostens saker. – De som kommer til oss, er i stadiet tre og fire og er oppgitt her hjemme. Det blir helt absurd å sammenligne dem med en ny pasient som kommer i et system her hjemme. Oftedal har skrevet både leserinnlegg og protestert på andre måter mot mediesakene, men likevel har helseminister Bent Høie gått ut og ment at Oncolomed skor seg på andres lidelse. (nrk.no 2.10.2017).)

- Kreftpasient må samle inn penger for å fortsette kampen mot staten. Rolf Iversen vant mot staten i tingretten, men staten anket. Nå får staten kritikk for å være en for tøff motstander med utømmelige ressurser mot pasienter som søker erstatning.

(Anm: Kreftpasient må samle inn penger for å fortsette kampen mot staten. Rolf Iversen vant mot staten i tingretten, men staten anket. Nå får staten kritikk for å være en for tøff motstander med utømmelige ressurser mot pasienter som søker erstatning. – Jeg synes det var leit, trist og skuffende at staten valge å anke en så klar dom. Den tidligere kreftpasienten, Rolf Iversen, møter NRK hjemme i stua i Sandnes. I leiligheten han har måttet belåne ekstra. Han anslår å ha brukt over tre år og over 300.000 kroner på saken mot Norsk pasientskadeerstatning (NPE) og staten. I fjor høst trodde han at kampen var over da staten ble dømt til å betale ham 650.000 kroner i erstatning og drøyt 350.000 kroner i saksomkostninger. Staten hadde erkjent svikt, men kun tilbudt Iversen 15.000 kroner. Men rett før jul valgte staten å anke. – Nå er kassen tom, men jeg har ikke lyst å gi meg. Jeg trenger hjelp med å få inn penger slik at jeg kjøre saken videre. (nrk.no 6.2.2018).)

- Kreftpasient vant mot staten. Staten er dømt til å betale totalt én million kroner i erstatning og saksomkostninger til Rolf Iversen. Han ble gitt opp av det norske helsesystemet, men reddet livet med dyr behandling i Tyskland.

(Anm: Kreftpasient vant mot staten. Staten er dømt til å betale totalt én million kroner i erstatning og saksomkostninger til Rolf Iversen. Han ble gitt opp av det norske helsesystemet, men reddet livet med dyr behandling i Tyskland. (…) – Viktig dom Staten er dømt til å betale 650.000 kroner i erstatning og 358.000 kroner i saksomkostninger. – Tingretten gir en god beskrivelse av juss, en god beskrivelse av faktum og foretar en grundig konkret vurdering i denne saken, sier Iversens advokat, Christian Thrane Asserson. Han tror dommen kan få betydning for flere saker der det foreligger svikt. Dommen kan bli prinsipielt viktig. – Det er klart denne dommen vil få betydning for andre saker, sier Asserson. Kan anke NRK har vært i kontakt med staten ved Helseklage. De ønsker ikke å kommentere saken på nåværende tidspunkt, heller ikke om staten ønsker å anke dommen. De har en måned på seg på å ta avgjørelsen. (nrk.no 27.11.2017).)

(Anm: Pasient ved omstridt kreftklinikk er tilkjent erstatning. Pasientskadenemnda er dømt til å betale en kreftpasient som reiste til den omstridte Medias Klinikum, erstatning for behandlingsutgifter. (…) (Anm: Pasient ved omstridt kreftklinikk er tilkjent erstatning. Pasientskadenemnda er dømt til å betale en kreftpasient som reiste til den omstridte Medias Klinikum, erstatning for behandlingsutgifter. (aftenposten.no 27.11.2017).)

(Anm: Kreftrammede Rolf Iversen fikk millionerstatning i Tingretten. Nå anker staten. Rolf Iversen ble i Stavanger tingrett tilkjent erstatning fra Pasientskadenemnda. Staten anker dommen. Stavangermannen avbrøt behandlingen i Norge og reiste til den omstridte Medias Klinikum og betalte for behandling der. Han gikk til søksmål mot staten for at han måtte betale av egen lomme og fikk medhold i at han hadde krav på erstatning i Tingretten. Erstatningsbeløpet 650.000 kroner. I tillegg er staten dømt til å betale 358.000 kroner i saksomkostninger. Staten har hele tiden ment at det ikke er påvist at behandlingen han fikk i Tyskland, er relevant. Nå anker staten dommen. Les om dommen her.(aftenposten.no 21.12.2017).)

- Dette er det nordmenn døyr av. Kreft er den vanlegaste årsaka til at folk under 70 år i Noreg døyr, viser ein ny rapport frå Folkehelseinstituttet.

(Anm: Dette er det nordmenn døyr av. Kreft er den vanlegaste årsaka til at folk under 70 år i Noreg døyr, viser ein ny rapport frå Folkehelseinstituttet. Halvparten av dødsfalla blir forklart av røyking, rus og usunn livsstil. (…) Eldre befolkning Rapporten «Sykdomsbyrde i Norge 2015» viser dei norske resultata frå eit internasjonalt prosjekt. DYSTERT: Røyking har ein stor del av skulda for at folk døyr tidleg, seier Ole Alexander Opdalshei, assisterande generalsekretær i Kreftforeningen. (…) FØREBYGGING: Direktør ved Folkehelseinstituttet, Camilla Stoltenberg, meiner det er viktig å forske meir på dei ulike dødsårsakene for å betre kunne førebygge sjukdommane. (nrk.no 10.5.2017).)

(Anm: Forsinket behandling for 6 av 10. Bare 38 prosent av pasienter med nyrekreft ved Oslo universitetssykehus er behandlet innen anbefalt maksimaltid. For eggstokkreft er andelen på 40 prosent. (dagensmedisin.no 2.12.2016).)

- To til tre av 10 000 livmorhalsprøver som regnes for å være normale, kan i ettertid vise seg å være fra en kvinne som likevel får livmorhalskreft.

(Anm: Sveinung Sørbye, leder, Norsk Forening for Klinisk Cytologi, Ying Chen, leder, Den norske patologforening, Ameli Tropé, leder, Livmorhalsprogrammet, Kreftregisteret. Livmorhalskreft: Livmorhalskreft: føl deg trygg. Kan du stole på beskjeden du har fått om at celleprøven din er normal? Ja, det kan du! (…) Flere kvinner har stått fram den siste tiden, og fortalt sine sterke og viktige historier om hvordan de har blitt diagnostisert med livmorhalskreft, på tross av at de få år tidligere har fått beskjed om at livmorhalsprøven deres var normal. Selv om slike historier er vonde og såre, og påvirker oss i fagmiljøet på lik linje med alle andre, så er det viktig å huske på at dette er unntakene! To til tre av 10 000 livmorhalsprøver som regnes for å være normale, kan i ettertid vise seg å være fra en kvinne som likevel får livmorhalskreft. Feilmarginen er liten – men dét er naturligvis en fattig trøst for dem som rammes. (dagbladet.no 21.7.2017).)(Anm: Theas (26) celleprøver ble feiltolket – kreften ble oppdaget 1,5 år for sent. En fjerdedel av de som får påvist livmorhalskreft, har fått beskjed om normale prøver sist de tok prøve. Slik var det også for nå avdøde Thea Steen (26). (…) Sjekket seg, men kreften ble ikke oppdaget. SJEKKET SEG: Thea Steen tok to celleprøver, men kreften ble ikke oppdaget før det var for sent. Men Thea, som ivret for at andre skulle ta celleprøve, hadde en historie hun aldri fortalte. (tv2.no 5.3.2017).)

(Anm: Ny HPV-test kan avdekke langt flere tilfeller av livmorhalskreft. I flere saker har TV 2 fortalt hvordan en fjerdedel av kvinnene som årlig får påvist livmorhalskreft har fått beskjed om normale prøver i forkant. Flere kvinner og deres familier har fortalt hvordan celleprøver har blitt feiltolket og kreften oppdaget sent. Nå finnes en bedre metode for å oppdage celleforandringer som kan føre til livmorhalskreft, såkalt HPV-testing.  (tv2.no 27.3.2017).)

(Anm: Friskmeldt etter celleprøve – får senere påvist kreft. Rundt 70 norske kvinner får årlig diagnosen livmorhalskreft, selv om alt så normalt ut på siste celleprøve. Thea Steen var en av disse. (nrk.no 6.3.2017).)

(Anm: All About HPV What Is It? HPV stands for human papillomavirus. It’s a group of more than 150 different kinds of viruses. Some types never cause any problems, while others can lead to health issues, including certain kinds of cancer. You don't always see signs of HPV -- you can have it and not know it. (webmd.com 9.10.2017).)

- Ny metode kan utrydde livmorhalskreft: – Tør nesten ikke tro at det er sant. En ny metode får å ta livmorhalsprøve gjør det lettere å oppdage kreftformen tidligere. – Dette er virkelig et stort fremskritt, mener Thea Steens søster, Tonje

(Anm: Ny metode kan utrydde livmorhalskreft: – Tør nesten ikke tro at det er sant. En ny metode får å ta livmorhalsprøve gjør det lettere å oppdage kreftformen tidligere. – Dette er virkelig et stort fremskritt, mener Thea Steens søster, Tonje. (…) Kan utrydde kreften Den nye metoden kan være revolusjonerende i kampen mot livmorhalskreften i Norge fordi den vil fange opp flere celleforandringer som man kan behandle, og dermed redusere antall tilfeller av denne krefttypen. (tv2.no 8.2.2018).)

(Anm: Thea steen fikk kreftdiagnosen 1,5 år for sent: Slik skal de fange opp flere krefttilfeller (tv2.no 6.3.2017).)

(Anm: vil endre systemet etter TV 2s Reportasjer: Vil gjøre det mulig å sjekke alle tidligere celleprøver. Nå vil helsemyndighetene gjøre det mulig for alle laboratorier å sjekke celleprøver tilbake i tid – slik det allerede fungerer i Danmark og Sverige. (tv2.no 20.3.2017).)

(Anm: OUS SLITER MED Å BEHANDLE KREFTPASIENTER INNEN TIDEN. – Tallene hadde ikke kommet frem uten pakkeforløp. Helseminister Bent Høie mener at variasjoner mellom sykehusene i måloppnåelse for pakkeforløpene tas alvorlig av sykehuslederne. (dagensmedisin.no 2.12.2016).)

(Anm: Rett til kontaktlege i spesialisthelsetjenesten. Pasient som har alvorlig sykdom, skade eller lidelse, og som har behov for behandling eller oppfølging av spesialisthelsetjenesten av en viss varighet, har rett til å få oppnevnt kontaktlege. Denne retten står i spesialisthelsetjenesteloven § 2-5 c. (helsetilsynet.no 15.9.2016).)

(Anm: Munhålecancer ökar i Sverige. Allt fler svenskar får cancer i munhålan. Nu lyfter experter fram vikten av att vi ska undersökas för cancer i munhålan hos tandläkaren, rapporterar Runt 1 000 svenskar får munhålecancer varje år i Sverige. Det är dubbelt så många fler än de som drabbas av livmoderhalscancer, då ungefär 500 kvinnor drabbas per år.. (netdoktot.se 5.12.2016).)

(Anm: De vill kontrollera cancer – hos tandläkaren.  Allt fler får munhålecancer i Sverige. Nu vill experter att vi ska undersökas för cancer, eller se om vi ligger i riskzonen för sjukdomen, hos tandläkaren. Runt 1.000 personer får munhålecancer varje år i Sverige. Som en jämförelse är det runt 500 kvinnor som får livmoderhalscancer årligen. (svt.se 2.12.2016).)

(Anm: Kjemper for ny strålebehandling. Haukeland universitetssjukehus jobber nå med å få ny type strålebehandling. Den nye metoden gjør det mulig å stråle uten at pasienten får skader av behandlingen. (nrk.no 6.6.2016).)

(Anm: Kræftforskere kan ikke skaffe penge til lovende forskning i immunterapi. Forskere og Kræftens Bekæmpelse efterlyser en ny struktur for finansiering. Industrien støtter sjældent forskning uden patentudsigt. (medwatch.dk 11.4.2016).)

- Deborah Sims var dødsdømt av blodkreft. Et halvt år etter var hun kreftfri ved hjelp av ny medisin.

(Anm: Deborah Sims var dødsdømt av blodkreft. Et halvt år etter var hun kreftfri ved hjelp av ny medisin. - Jeg har aldri sett slike resultater. Etter behandling var alle pasientene jeg hadde ansvaret for kreftfrie, sier legen som har vært ansvarlig for behandlingen. (dagbladet.no 17.9.2016).)

(Anm: Scientists make breakthrough in reversing treatment resistance in blood cancer patients. Researchers from the University of Southampton have identified why some people may become resistant to monoclonal antibodies, a common type of immunotherapy used in lymphoma treatment. Encouragingly, in early studies they have demonstrated that adding an immune response stimulating drug called a 'STING agonist' could overcome drug-resistance in this type of blood cancer. Results from the study, which was funded by the charities Bloodwise and Cancer Research UK, are published in the journal Cancer Research. (medicalnewstoday.com 19.7.2017).)

(Anm: Hva du kan gjøre for å forebygge kreft og hvorfor det fungerer  (What You Can Do to Prevent Cancer and Why It Works) (webmd.com 13.1.2017).)

- Har du koll på blodcancer? Inom begreppet blodcancer ryms ett flertal olika cancersjukdomar i blod, benmärg eller körtlar – denna utbildning inriktar sig på blodcancersjukdomen myelom.

(Anm: Har du koll på blodcancer? Inom begreppet blodcancer ryms ett flertal olika cancersjukdomar i blod, benmärg eller körtlar – denna utbildning inriktar sig på blodcancersjukdomen myelom. Drygt 3 000 personer lever med myelom i Sverige idag och varje år diagnostiseras cirka 600 nya fall. Myelom är något vanligare bland män än kvinnor, och de flesta som får diagnosen är över 60 år. Sjukdomen är i dag inte möjlig att bota, men numera kan man leva med myelom i många år med relativt god livskvalitet tack vare olika typer av behandling, som även har resulterat i att överlevnaden har ökat. Genom att ta del av utbildningen på Blodcancer-koll.se lär du dig mer om myelom och dess behandling samt vad du själv kan göra för att leva ett bra liv med sjukdomen. Välkommen att ta del av de senaste rönen om myelom! (netdoktor.se 12.7.2017).)

- Har du koll på blodcancer? (…) Genom att ta del av utbildningen på Blodcancer-koll.se lär du dig mer om myelom och dess behandling samt vad du själv kan göra för att leva ett bra liv med sjukdomen. Välkommen att ta del av de senaste rönen om myelom!

(Anm: Har du koll på blodcancer? (…) Genom att ta del av utbildningen på Blodcancer-koll.se lär du dig mer om myelom och dess behandling samt vad du själv kan göra för att leva ett bra liv med sjukdomen. Välkommen att ta del av de senaste rönen om myelom! (netdoktor.se 7.8.2017).)

- Uheldige hendelser (bivirkninger) underrapporteres i målrettede terapiforsøk (studier)

AEs Are Underreported in Targeted Therapy Trials (Uheldige hendelser underrapporteres i målrettede terapiforsøk (studier))
clinicaloncology.com 16.2.2017
Copenhagen, Denmark— Mer enn halvparten av 81 studier som førte til godkjenning av en målrettet terapi ble vurdert ikke å være helt åpen om risikoen for bivirkninger (AES), ifølge en ny studie. Granskerne antydet at underrapportering av bivirkninger kan være hyppigere forekommende ved målrettede behandlinger enn konvensjonelle cytotoksiske kjemoterapier. (More than half of 81 trials leading to the approval of a targeted therapy were judged to not be fully transparent about the risk for adverse events (AEs), according to a new study. The investigators suggested that the underreporting of AEs might be a more frequent occurrence with targeted treatments than conventional cytotoxic chemotherapies.)

"Toksisitet for målrettede substanser og immunterapi er åpenbart forskjellig fra den toksisitet vi er vant til å observere og behandle ved kjemoterapi og det finnes enkelte toksisiske aspekter for disse nyere midler hvor det sannsynligvis er behov for mer informasjon," rapporterte Paolo Bossi, MD, onkolog/forsker ved Fondazione IRCCS ved Istituto Nazionale dei Tumori, i Milano. (“Toxicities of targeted agents and immunotherapy are obviously different from the toxicities we are used to observing and treating due to chemotherapy, and there are some aspects of the toxicities of these newer agents for which we probably need more information,” reported Paolo Bossi, MD, a research oncologist at the Fondazione IRCCS at Istituto Nazionale dei Tumori, in Milan.)

In this study, presented at the 2016 European Society for Medical Oncology Congress (abstract 320P), the published manuscripts on targeted therapy trials in a variety of solid malignancies, including lung, breast and colon, were scored for AE reporting with a 24-point rating tool developed by the Consolidated Standards of Reporting Trials (CONSORT) Group. The CONSORT initiative was specifically founded to establish standards for clinical trial methodology. (…)

- De fleste legemidler betalt med 1,27 milliarder pund fra «Kreftlegemiddelfondet» (CDF) har ikke "levert meningsfull verdi" til pasienter med kreft og kan ha utsatt dem for "giftige bivirkninger fra legemidler",

(Anm: De fleste legemidler betalt med 1,27 milliarder pund fra «Kreftlegemiddelfondet» (CDF) har ikke "levert meningsfull verdi" til pasienter med kreft og kan ha utsatt dem for "giftige bivirkninger fra legemidler", ifølge en analyse. 1 Most drugs paid for by £1.27bn Cancer Drugs Fund had no “meaningful benefit”. The Cancer Drugs Fund (CDF) has not “delivered meaningful value” to patients with cancer and may have exposed them to “toxic side effects of drugs,” an analysis has found.1 BMJ 2017;357:j2097 (Published 28 April 2017).)

- Legemiddelfirmaer har inngått forlik om påstander om villeding av leger om overlevelsesdata for kreft.

(Anm: Legemiddelfirmaer har inngått forlik om påstander om villeding av leger om overlevelsesdata for kreft. (Drug companies settle claim of misleading doctors on cancer survival data) (- Medisinsk svindel sto for mer enn halvparten av 3,5 milliarder dollar som ble utbetalt i erstatninger i fjor. Vanligvis involverte dette beskyldninger om bestikkelser betalt for å generere falske pasienter eller unødvendige behandlinger og resepter som er belastet Medicare.) BMJ 2016;353:i3361 (Published 15 June 2016).)

- Raskt glukoseopptak gir økt risiko for kreft. Menn med raskt glukoseopptak fra blodbanen har betydelig forhøyet risiko for kreft, viser en fersk, norsk studie fra Oslo Universitetssykehus.

(Anm: Raskt glukoseopptak gir økt risiko for kreft. Menn med raskt glukoseopptak fra blodbanen har betydelig forhøyet risiko for kreft, viser en fersk, norsk studie fra Oslo Universitetssykehus. Dersom det sprøytes glukose, også kjent som druesukker, inn i blodbanen, settes det i gang mekanismer som gjør at overskudd av sukker transporteres inn i kroppens celler. En ny studie av norske menn som har blitt fulgt over mange år, viser at raskt opptak av glukose fra blodbanen er forbundet med økt risiko for kreft senere i livet. Studien er nylig publisert i det vitenskapelige tidsskriftet eBioMedicine. (dagensmedisin.no 12.7.2017).)

(Anm: Laktat er et biprodukt av den kjemiske prosess som er kjent som glykolyse - nedbrytelsen av sukker eller glukose, til mindre molekyler med det formål å frembringe energi. Under intens fysisk aktivitet, akkumuleres laktat i vevet og blod, som noen ganger kan føre til dårligere fysisk ytelse og muskelstivhet. (Lactate is a byproduct of the chemical process known as glycolysis - the breaking down of sugar, or glucose, into smaller molecules with the purpose of producing energy. During intense physical activity, lactate accumulates in the tissue and blood, which can sometimes lead to poorer physical performance and muscle stiffness.) (medicalnewstoday.com 19.3.2017).)

- Dette gjør kreftforskeren dersom han selv får kreft.

(Anm: Dette gjør kreftforskeren dersom han selv får kreft. Nettavisen stiller en av verdens mest banebrytende kreftforskere det mest åpenbare spørsmålet. (…) Jeg tror jeg spiser ganske sunt allerede, men det er alltid mulig å gjøre det bedre, så jeg ville ha finpusset kostholdet mitt. (…) Jones vil også fokusere på å trene mye, noe som blir nokså selvfølgelig når man ser at resultatene av forskningen hans viser at trening kan være meget effektivt for rehabilitering og livskvaliteten, og i en del tilfeller også være effektivt som en del av behandlingen, avhengig av hvilken type kreft det dreier seg om. (nettavisen.no 25.9.2016).)

(Anm: A cancer researcher races to find a cure — for his own incurable cancer. SAN DIEGO — With two decades of cancer research under his belt, Tom Marsilje is no stranger to project deadlines. But he’s never faced one quite like this before. (statnews.com 26.9.2016).)

- Fremtidig kreftbehandling kan redusere eller til og med stoppe metastase ved hjelp av nanoteknologi.

(Anm: Future Cancer Treatment May Slow Or Even Stop Metastasis Using Nanotechnology. Cancer becomes harder to treat when it spreads. The main factor involved in fatal cases of cancer is metastasis, when cancer spreads from the original tumor to different parts of the body. A new study claims to found a way to stop cancer cells from migrating to other body parts, a key process in metastasis. The team believe their discovery could one day lead a treatment that could slow down this process or even stop it all together. The researchers were able to use nanotechnology to create extremely small materials that prevent cancer cells from moving, or what they call, “breaking cancer's legs.” If the cancer can't move, it can't metastasize. (medicaldaily.com 28.6.2017).)

(Anm: Ultrasmall nanoparticles kill cancer cells in unusual way. Scientists are surprised to find that ultrasmall, fluorescent nanoparticles - originally developed to light up tumors for surgery - can also kill cancer cells by triggering a type of cell death that is not commonly observed. They report the discovery - and how they tested the nanoparticles in cell cultures and mice - in the journal Nature Nanotechnology. (medicalnewstoday.com 29.9.2016).)

(Anm: – Kreft koster samfunnet 40 milliarder i året. Kreft koster samfunnet over 40 milliarder kroner i året, viser en fersk undersøkelse. Og utgiftene vil stige i årene framover. (nettavisen.no 10.10.2016).)

(Anm: Kreftregisteret varsler kreft-boom blant eldre. Før det har gått 15 år kan vi ha 69 prosent flere krefttilfeller hvert år blant personer over 70, enn vi har i dag. (…) – Jeg tror ikke helseforetakene er klar over at økningen blir så stor blant de over 70 år, sier direktør for Kreftregisteret, Giske Ursin. (vg.no 14.12.2016).)

(Anm: Born rich or poor? Where you begin life affects cancer risk later (medicalnewstoday.com 12.10.2016).)

(Anm: 135,000 alcohol-related cancer deaths predicted by 2035 in the UK. Alcohol will cause around 135,000 cancer deaths over the next 20 years and will cost the NHS an estimated £2 billion in treatments, according to estimates from a new report by Sheffield University, commissioned by Cancer Research UK. (medicalnewstoday.com 18.11.2016).)

- Lär känna fösta sjukdomstecken för lymfom. Symtom vid cancersjukdomen lymfom kan vara högst varierande– bland annat beroende på vart sjukdomen uppstår.

(Anm: Lär känna fösta sjukdomstecken för lymfom. Symtom vid cancersjukdomen lymfom kan vara högst varierande– bland annat beroende på vart sjukdomen uppstår. Manga gånger är det dock förstorade lymfkörtlar som är debutsymtomen. Men det kan också handla om till synes banala saker som trötthet och feber. (netdoktor.se 19.6.2017).)

(Anm: Positivt för lymfompatienter Nya data från en fas III-studie visar att bendamustin i kombination med rituximab förlänger den progressionsfria överlevnaden hos patienter med indolent non-Hodgkins lymfom. (lakemedelsvarlden.se 22.2.2013).)

- FDA opplyser at brystimplantater kan være knyttet til sjelden kreftform. (- Nio dödsfall kopplade till bröstimplantat i USA. FDA har tagit emot 359 rapporter om fall där en ovanlig cancerform kopplas till bröstimplantat.)

FDA Says Breast Implants May Be Tied to Rare Cancer (FDA opplyser at brystimplantater kan være knyttet til sjelden kreftform)
medpagetoday.com 26.1.2011
WASHINGTON -- An FDA review has identified a possible link between breast implants and a rare form of non-Hodgkin's lymphoma.

The review uncovered about three dozen cases of anaplastic large-cell lymphoma (ALCL) in women with breast implants. Most of the cases (27 of 34) involved silicone-filled devices.

According to a statement posted on the FDA website, agency officials are aware of another two dozen or so cases of ALCL among implant users. (...)

(Anm: lymphoma; lymfom; (oncolex.no).)

(Anm: Nio dödsfall kopplade till bröstimplantat i USA. FDA har tagit emot 359 rapporter om fall där en ovanlig cancerform kopplas till bröstimplantat. (lakemedelsvarlden.se 22.3.2017).)

(Anm: Dödsfall av cancer från bröstimplantat. En ovanlig form av lymfom som kopplas till bröstimplantat har i ett fåtal fall bekräftats även i Sverige. Ett fall ledde till att patienten avled. I förra veckan skrev Läkemedelsvärlden.se om att den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA gått ut med en säkerhetsvarning rörande bröstimplantat, som i sällsynta fall kopplas till cancersjukdomen anaplastiskt storcellslymfom, ALCL, en typ av non-Hodgkins lymfom. Det är en mycket ovanlig komplikation som tycks ha samband med implantatens texturerade, alltså något skrovliga, yta. Fram till februari i år hade den amerikanska myndigheten fått in 359 rapporter om fall där lymfomsjukdomen kopplas till bröstimplantat, varav nio lett till att patienterna avlidit. (lakemedelsvarlden.se 28.3.2017).)

(Anm: Hodgkin lymphoma survivors have more severe coronary artery disease post chest irradiation (medicalnewstoday.com 9.5.2017).)

(Anm: Medical Definition of Irradiation. Irradiation: The use of high-energy radiation from x-rays, gamma rays, neutrons, and other sources to kill cancer cells and shrink tumors. Radiation may come from a machine outside the body (external-beam radiation therapy) or from materials called radioisotopes. Radioisotopes produce radiation and can be placed in or near the tumor or in the area near cancer cells. This type of radiation treatment is called internal radiation therapy, implant radiation, interstitial radiation, or brachytherapy. Systemic radiation therapy uses a radioactive substance, such as a radiolabeled monoclonal antibody, that circulates throughout the body. Irradiation is also called radiation therapy, radiotherapy, and x-ray therapy. (medicinenet.com 14.6.2012).)

(Anm: 9 Deaths From Breast Implant-Linked Cancer: FDA. Nine deaths and hundreds of cases of a rare cancer have been linked with breast implants, according to the U.S. Food and Drug Administration. The disease is not breast cancer, but rather an immune system cancer called anaplastic large-cell lymphoma. In cases associated with implants, the cancer grows in the breast, usually in scar tissue around the implant. In most cases, the disease in treatable, The New York Times reported. (…) The cancer was first linked to breast implants in 2011. As of Feb. 1, the FDA knew about 359 cases of this cancer associated with breast implants. (…) The FDA said the actual number of cases of this breast implant-related lymphoma is unknown, because there is limited documentation of problems and little worldwide data on implant sales, The Times reported. (medicinenet.com 23.3.2017).)

- Förstorade bröst försvårar cancer-upptäckt

Förstorade bröst försvårar cancer-upptäckt
testfakta.se 6.9.2011
Injicerbara implantat som används vid bröstförstoring kan försvåra eller till och med omöjliggöra tolkningen av mammografibilder. Läkemedelsverket utreder nu riskerna tillsammans med en rad experter.

En stor anledning till att fler överlever bröstcancer är att cancer-tumörerna upptäcks i ett tidigt skede med hjälp mammografiscreening.

Upptäckten att bröstimplantat kan försvåra denna screening oroar därför Läkemedelsverket. Nu utreder man riskerna tillsammans med medicinska experter och socialstyrelsen. (...)

- Plastikkirurger bör kontakta patienter med dåliga implantat

Plastikkirurger bör kontakta patienter med dåliga implantat
dagensmedicin.se 1.11.2010
Alla patienter som har fått en utdömd typ av bröstimplantat inopererat bör erbjudas kontakt med läkare, enligt Socialstyrelsen och Läkemedelsverket.

Bröstimplantaten från det franska företaget Poly Implant Prothèse har visat sig innehålla silikongel av låg kvalitet. Problemet är att ytterhöljet kan spricka och att gelen kan orsaka inflammationer. (...)

- Färgämnen i kosmetika behöver ses över. (- Kosmetiska produkter som säljs inom EU ska vara säkra för människors hälsa. Regelverket har funnits sedan 1976 och för många ämnen på tillåtandelistorna har det inte skett någon förnyad vetensskaplig bedömning sedan det ursprungliga regelverket togs fram.)

Färgämnen i kosmetika behöver ses över
lakemedelsverket.se 31.1.2017
Arbetet för säkra kosmetiska produkter i EU behöver bli bättre. Läkemedelsverket föreslår därför att alla tillåtna färgämnen ses över, att en systematisk bevakning av tillåtna ämnen införs och att medlemsstaternas deltagande i arbetet underlättas genom ökad transparens och bättre framförhållning.

Kosmetiska produkter som säljs inom EU ska vara säkra för människors hälsa. Regelverket har funnits sedan 1976 och för många ämnen på tillåtandelistorna har det inte skett någon förnyad vetensskaplig bedömning sedan det ursprungliga regelverket togs fram. (…)

(Anm: Miljø og helse (mintankesmie.no).)

(Anm: FT: Sminke for menn-markedet er verdt 416 milliarder. Det er store penger i skjønnhetsprodukter for menn. (…) (bbc.com 7.2.2017).)

(Anm: Hjælp til at spore hudpåvirkning fra kemiske stoffer i forbrugerprodukter. Ny viden er nødvendig for at producenter og myndigheder bedre kan vurdere, om forbrugere via huden risikerer at blive påvirket af kemiske stoffer i de produkter, de køber. Forskere har nu udviklet et første bud på en model, som kan hjælpe med dette. (arbejdsmiljoviden.dk 16.8.2016).)

- Mattilsynet tar grep for å sikre trygg kosmetikk?

Mattilsynet tar grep for å sikre trygg kosmetikk
mattilsynet.no 18.6.2013
Mattilsynet tar grep for fortsatt trygg kosmetikk, og vil hindre bruk av helseskadelige stoffer som er tillatt i EU. Mange stoffer i kosmetikk som også brukes i legemidler har hatt bruksbegrensninger i Norge, men ikke i EU. Når EUs nye regelverk for kosmetikk nå implementeres, kan Norge ikke lenger opprettholde særnorske bruks-begrensninger. Disse stoffene kan gi helseskadelige bivirkninger. - Vi iverksetter derfor tiltak for fortsatt å beskytte norske forbrukere, sier Merethe Steen, seksjonssjef i seksjon forbrukerhensyn i Mattilsynet. (...)

(Anm: Statens mattilsyn (Mattilsynet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Teenagepiger har høj risiko for at få parfumeallergi. En ny undersøgelse fra Miljøstyrelsen viser, at piger ned til 13 år bruger masser af parfumerede skønhedsprodukter. Parfumeallergi kan give udslæt, kløende, brændende eksem, væskende sår og være skyld i, at man ikke kan få sit drømmejob som for eksempel frisør, kok, sygeplejerske eller læge, fordi hænderne ikke kan tåle hyppig håndvask. (politiken.dk 25.12.2015).)

(Anm: Wearing antiperspirant, deodorant significantly alters armpit bacteria. New research shows for the first time that - compared with not using any - wearing antiperspirant or deodorant has a big effect on the bacterial ecosystem in our armpits. (medicalnewstoday.com 3.2.2016).)

(Anm: Forbrukerrådet: 4 av 5 leppepomader kan være farlige. En omfattende test, gjort av Forbrukerrådet, viser at helt lovlige leppepomader inneholder stoffer som kan gi hormonforstyrrelser, kreft og allergier. Ni av testens verstinger er rettet mot barn. (nrk.no 14.4.2016).)

- Stor kreftrisiko ved miljø-eksponering av asbest. (- Asbest brukes fortsatt mye i Russland, Kina, India og Brasil. (…) Også i Norge er det fortsatt asbest i mange hus bygd på 1950 til 1980-tallet. Snekkere, rørleggere, elektrikere og andre som arbeider i gamle hus er utsatt. Onkologen har følgende råd; – Sjekk om det er asbest i huset ditt. Hvis det er det, så få profesjonelle til å fjerne det, sier han.)

Stor kreftrisiko ved miljø-eksponering av asbest
dagensmedisin.no 4.6.2017
Overlege Oluf Dimitri Røe ved Sykehuset Levanger presenterte nye forskningsfunn på verdens største kreftkonferanse.  

CHICAGO: – Vi må ta asbest på stort alvor, sier onkolog Oluf Dimitrie Røe ved Sykehuset Levanger.
Lørdag delte han funn fra en ny studie med kolleger fra hele verden under en såkalt «poster-presentasjon» på ASCO i Chicago.

Les abstraktet her.

Sammen med phd-student Vasiliki Panou og kolleger ved Aalborg Universitetshospital har han undersøkt forekomsten av mesotheliom, en sjelden kreftform som er sterkt knyttet til eksponering av asbest, i Aalborg i Danmark. (…)

Brukes fortsatt
– Det er viktig at slike studier kommer frem. Asbest brukes fortsatt mye i Russland, Kina, India og Brasil. Det må det bli slutt på, sier han.

Også i Norge er det fortsatt asbest i mange hus bygd på 1950 til 1980-tallet. Snekkere, rørleggere, elektrikere og andre som arbeider i gamle hus er utsatt. Onkologen har følgende råd;

– Sjekk om det er asbest i huset ditt. Hvis det er det, så få profesjonelle til å fjerne det, sier han. (…)

- De fleste krefttilfeller forårsakes av tilfeldige kopieringsfeil i DNA.

(Anm: Most Cancers Caused by Random DNA Copying Errors. THURSDAY, March 23, 2017 (HealthDay News) -- The "Why me?" reaction that can come after a cancer diagnosis may have no easy answer, with new research showing that most tumors are caused by random genetic "mistakes." (medicinenet.com 23.3.2017).)

(Anm: 15 Cancer Symptoms to Know. Cancer Warning Signs Never to Ignore (webmd.com 28.3.2016).)

(Anm: Noncancerous, Precancerous and Cancerous Tumors - Image Collections Categories (medicinenet.com 17.3.2017).)

(Anm: A Visual Guide to Lung Cancer (webmd.com 20.5.2016).)

(Anm: Different Types of Birthmarks (medicinenet.com 3.5.2016).)

(Anm: Lung cancer in pictures: What does it look like? (medicalnewstoday.com 23.3.2017).)

(Anm: Bladder Cancer Symptoms, Stages, Treatments. (webmd.com 21.3.2017).)

(Anm: Guide to Kidney Cancer (webmd.com 31.5.2017).)

(Anm: Why Am I Bloated? (webmd.com 6.4.2017).)

(Anm: Lung Cancer Symptoms, Stages, and Treatment (webmd.com 22.7.2016).)

(Anm: Lung cancer and shoulder pain: What's the connection? (medicalnewstoday.com 14.3.2017).)

(Anm: Pancoast syndrome: Tumors, symptoms, and treatment. Pancoast syndrome is the term given to the unique set of symptoms that accompany a Pancoast tumor - a type of lung cancer. Pancoast tumors are a type of non-small cell cancer that account for less than 5 percent of all lung cancers. They are named after the American radiologist who discovered them in 1932 - Dr. Henry Pancoast. Contents of this article: What are Pancoast tumors? Symptoms Diagnosis Treatment. (medicalnewstoday.com 8.3.2017).)

(Anm: Precancerous Skin Lesions and Skin Cancer Slideshow (webmd.com 24.5.2016).)

(Anm: Special: Understanding Cancer (medicinenet.com 22.7.2016).)

(Anm: Guide to Brain Cancer (webmd.com 22.2.2017).)

(Anm: Hovne lymfeknuter - normalt eller sykdom? En følbar lymfeknute betyr normalt ikke at du har en farlig sykdom. Noen er naturlig store, mens andre vokser og blir betente på grunn av infeksjon et sted i kroppen. (…) Akutte infeksjoner medfører forbigående kjertelhevelse: - Sår hals og halsbetennelse (kan gi hevelse av lymfeknuter på halsen) - Betennelse i finger eller arm (gir hevelse av nærmeste lymfeknute i armhulen) - Betennelse i foten eller i underlivet (gir hovne lymfeknuter i lysken) - Kyssesyke (gir hovne lymfeknuter over hele kroppen). (...) Det er også noen tegn du bør være ekstra på vakt for.  – Hvis lymfeknutene er større enn 2-3 centimeter, og du opplever nattesvette, vekttap eller kronisk feber, er dette tegn som gjør at du bør oppsøke lege, sier Tandstad. Dersom man har kreft i lymfeknuter kan dette både være kreft som oppstår i immunceller, såkalt lymfekreft, eller spredning fra kreft andre steder i kroppen. (lommelegen.no 19.12.2016).) (lommelegen.no 19.12.2017).)

(Anm: Lymfangitt: Rød stripe på huden (lommelegen.no 6.6.2017).)

(Anm: Hva du kan gjøre for å forebygge kreft og hvorfor det fungerer  (What You Can Do to Prevent Cancer and Why It Works) (webmd.com 13.1.2017).)

(Anm: A Visual Guide to Lymphedema (webmd.com 17.6.2016).)

(Anm: Throat Cancer: Get the Facts (medicalnewstoday.com 4.8.2016).)

(Anm: Tongue Cancer Facts (webmd.com 2017).)

(Anm: Forandringer på tungen. Har tungen forandret farge, størrelse eller utseende? Hvite flekker, belegg eller sår? Dette kan være årsakene. (lommelegen.no 4.8.2017).)

(Anm: What Your Tongue Says About Your Health What’s on My Tongue? (webmd.com 13.12.2017).)

(Anm: Leukoplaki er hvitlige flekker på slimhunnen i munnhulen eller på tungen. Blant årsakene er kronisk irritasjon (f.eks. fra tannrpotese), røyking, alkohol, HPV og Candida albicans. Utseendet varierer mye. Leukoplaki er viktig å få undersøkt, fordi det kan være en premalign tilstand, det vil si et forstadie til kreft. (no.wikipedia.org).)

(Anm: With leukoplakia (loo-koh-PLAY-key-uh), thickened, white patches form on your gums, the insides of your cheeks, the bottom of your mouth and, sometimes, your tongue. (…) Most leukoplakia patches are noncancerous (benign), though some show early signs of cancer. Cancers on the bottom of the mouth can occur next to areas of leukoplakia. And white areas mixed in with red areas (speckled leukoplakia) may indicate the potential for cancer. So it's best to see your dentist or primary care professional if you have unusual, persistent changes in your mouth. (mayoclinic.org 17.5.2017).)

(Anm: Uncommon Mouth Disorders (webmd.com 1.12.2016).)

(Anm: Forandringer på tungen. Tungekreft (7 av 8) (klikk.no 23.1.2017).)

(Anm: Guide to Gastric (Stomach) Cancer (webmd.com 13.2.2017).)

(Anm: Slideshow: Essential Screening Tests Every Man Needs (webmd.com 9.1.2017).)

(Anm: Slideshow: A Visual Guide to Enlarged Prostate (BPH) (webmd.com 19.5.2016).)

(Anm: What You Can Do to Prevent Cancer and Why It Works (webmd.com 13.1.2017).)

(Anm: Genital rash: Common causes, pictures, and treatments (medicalnewstoday.com 1.4.2017).)

(Anm: Disse tre symptomer på kræft overser danskerne. En ny undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse viser, at vi især overser tre alvorlige symptomer, der kan være tegn på kræft. Ændret afføringsmønster, uforklarligt vægttab og længere tids hoste eller hæshed. Disse tre symptomer kan være tegn på kræft, men desværre overser danskerne især disse symptomer. Det er viser resultatet af en undersøgelse af mere end 1.000 danskere, som Kræftens Bekæmpelse netop har foretaget.  (netdoktor.dk 16.2.2017).)

- Keytrudas flopp i legemiddelforsøk forsinker Mercks planer for magekreft. (- Keytrudas fiasko mht. sekundær gastrisk kreft er den andre gang «blockbuster»-legemidlet har vunnet akselerert godkjenning for en sykdom bare å feile i senere studier.)

(Anm: Trial miss sets back Merck's Keytruda plans in stomach cancer. Merck & Co. on Friday disclosed a study testing its checkpoint inhibitor Keytruda as a second-line treatment for advanced gastric cancer failed to show a survival benefit, denting the New Jersey pharma's plans for expanding use of the drug in that patient population. (…) Keytruda's failure in second-line gastric cancer is the second time the blockbuster checkpoint inhibitor has won an accelerated approval in a disease setting only to later fall short in later studies. (biopharmadive.com 15.12.2017).)

- Amerikanske Merck har valgt at stoppe patientrekrutteringen til to senfasestudier med selskabets vigtigste kræftmiddel Keytruda for at undersøge flere dødsfald blandt forsøgspersonerne.

(Anm: Merck pauser kræftstudier efter dødsfald. Amerikanske Merck har valgt at stoppe patientrekrutteringen til to senfasestudier med selskabets vigtigste kræftmiddel Keytruda for at undersøge flere dødsfald blandt forsøgspersonerne. Dem amerikanske medicinalkoncern Merck, kendt som MSD i Europa, har valgt at stoppe patientrekrutteringen til to senfasestudier med kræfthåbet Keytruda, pembrolizumab. PD-1-hæmmeren bliver i de nu pausede forsøg testet mod blodkræft (mylematose), som også Genmabs Darzalex er rettet mod. (…) Immunterapien fra Merck bliver testet som kombinationsbehandling med Celgenes Pomalyst, pomalidomide, og Revlimid, lenalidomid. Keytruda er godkendt til behandling af lungekræft, blærekræft, fremskreden melanom og refraktær Hodgkins lymfom. (medwatch.dk 13.6.2017).)

(Anm: Keytruda failure another setback for PD-1/L1 class. (…) Merck's blockbuster immunotherapy missed the primary endpoint of a late-stage study that tested it in patients with recurrent or metastatic head and neck squamous cell carcinoma (HNSCC) — a disease the drug is already approved to treat. (biopharmadive.com 25.7.2017).)

- Mercks salg av Keytruda øker, men europeisk søknad er trukket.

(Anm: Mercks salg av Keytruda øker, men europeisk søknad er trukket. Merck Keytruda sales soar, but European application pulled. (Reuters) - Merck & Co on Friday said quarterly sales of its Keytruda cancer immunotherapy exceeded $1 billion for the first time, but it withdrew an application for European use of the drug in lung cancer, raising questions about future sales. Merck's shares, which fell 6 percent to close at $58.24, were down another 3 percent at $56.68 after hours. (reuters.com 28.10.2017).)

(Anm: Merck pulls Keytruda lung combo application in Europe (biopharmadive.com 30.10.2017).)

- FDA advarer offentligheten over Keytruda myeloma komborisiko i kjølvannet av Mercks dødsfall i legemiddelforsøk.

(Anm: FDA warns public over Keytruda myeloma combo risks in wake of Merck trial deaths. Last month, following deaths in two Keytruda trials, the FDA halted the pair of Merck studies. And now, it’s warning the public, health care professionals, clinical investigators and others about what’s at stake. Thursday, the agency issued a statement detailing the risks associated with pairing Keytruda with chemotherapy dexamethasone and either Celgene’s Revlimid or Pomalyst as treatment for multiple myeloma. Docs and patients using any of the meds should report any adverse events or side effects to the FDA, regulators said. In a statement, Merck stressed that Keytruda is not approved for multiple myeloma and that the FDA's communication doesn't apply to patients taking the med for its approved uses, including those in lung cancer, melanoma and head and neck cancer. "Merck will continue to work with the FDA to evaluate the data from these studies. Patient safety remains Merck’s primary concern," a spokeswoman added. RELATED: Trial deaths frustrate Merck's bid to pair Keytruda with Celgene's myeloma stars(fiercepharma.com 1.9.2017).)

(Anm: Merck pauses Keytruda trials, raising concerns about class. (…) The two multiple myeloma studies are testing Keytruda in combination and Merck is pausing the studies "to better understand more reports of death in the Keytruda groups." Merck did not give further details. (biopharmadive.com 13.6.2017).)

(Anm: Knytter mikrobiota til effekt av immunterapi. To nye studier gir holdepunkter for at ulik tarmbakterieflora kan bidra til å forklare hvorfor ikke alle kreftpasienter har like god effekt av immunterapi. (dagensmedisin.no 2.3.2017).)

(Anm: Magsårsbakteriers simstil kan förutspå cancer. Genom att studera magsårsbakteriers förmåga att klara hålla sig kvar i magens sura och turbulenta miljö tror sig forskare nu ha hittat ett sätt att förutspå magcancer. (…) Forskarna i Umeå har alltså lyckats avslöja magsårsbakteriens Helicobacter pylor simstil i magen och hur den gör allt för att undvika den frätande magsyran i magens mitt. (netdoktor.se 3.4.2017).)

(Anm: Studie afslører problemer med lovende immunterapier. Et nyt studie peger på, at en lovende type immunterapi mod kræft kendt som checkpoint-hæmmere kan medføre store bivirkningsproblemer for visse patienter. To patienter er døde af inflammation i hjertet efter behandling med en kombination af to midler fra Bristol-Myers Squibb. (…) Men nu tyder noget på, at lægemiddelklassen ikke er helt uden problemer. Det skriver branchemediet Endpoints. Et nyt studie peger således på, at visse patienter udvikler hjerteproblemer på grund af behandlingstypen, hvilket ifølge studiet har kostet to patienter livet.Studiet er netop blevet offentliggjort i tidsskriftet New England Journal of Medicine, og her har forskerne kigget nærmere på et klinisk studie, hvor patienterne med modermærkekræft af typen melanom blev behandlet med en kombination af stofferne ipilimumab og nivolumab. (medwatch.dk 4.11.2016).)

(Anm: In unexpected blow, Merck halts Keytruda myeloma trial enrollment to probe patient deaths. The streak of positive Keytruda updates had to end somewhere. After an onslaught of upbeat trial results and regulatory news, drug maker Merck Monday night announced that it was pausing enrollment on a pair of phase 3 multiple myeloma studies of the med to investigate trial deaths. (fiercepharma.com 13.6.2017).)

- Pasienter med kreft i hode- og halsregionen har veldig varierende overlevelse. Noen pasienter blir friske av sykdommen og lever lenge, mens andre har en veldig aggressiv kreftform.

Skal ta knekken på den mest aggressive kreften: Større doser stråling på de mest hissige delene av svulsten
digi.no 28.2.2017
Vil kurere flere pasienter med hode-/halskreft.

Pasienter med kreft i hode- og halsregionen har veldig varierende overlevelse. Noen pasienter blir friske av sykdommen og lever lenge, mens andre har en veldig aggressiv kreftform.

De skal studere data for 220 pasienter som har gjennomgått behandling for kreft i hode og hals ved OUS.

— Vi skal analysere de digitale PET-bildene av pasientene og finne de mest aggressive svulstene, forteller Malinen.

PET står for positronemisjonstomografi og gir en tredimensjonal avbildning av druesukkermetabolisme i kroppen. Siden kreftceller spiser store mengder druesukker (høy metabolisme), brukes PET i diagnose av kreft.

Dataprogrammer for analyse av slike tredimensjonale kart er allerede laget av prosjektgruppen. (…)

- Kunstig intelligens gjenkjenner magesykdommer. (- Det handler om tykktarmskreft, magesår, cøliaki, ulike betennelser (Crohns sykdom og ulcerøs kolitt) og kroniske sykdommer, samt gastroøsofageal reflukssykdom – som er en lidelse som fører til en lekkasje av mageinnhold opp i spiserøret.)

Kunstig intelligens gjenkjenner magesykdommer
tu.no 8.5.2017
Kunstig intelligens gjenkjenner bilder av de åtte vanligste magesykdommene
Kan redde liv.

Ny teknologi basert på kunstig intelligens kan gjenkjenne bilder av de åtte vanligste magesykdommene med minst 93 prosent nøyaktighet. Det kan redde liv.

– Vi har kombinert tradisjonell maskinlæring med såkalt dyplæring, sier Michael Alexander Riegler.

Han er forsker ved Simula Research Laboratory, og har nylig tatt doktorgrad ved Institutt for informatikk – på et multimediasystem som stiller mer effektive diagnoser. (…)

Systemet har fått navnet EIR, etter den norrøne gudinnen som hersket over legekunsten.

Riegler og hans kolleger har samlet datasett fra i første omgang de åtte vanligste sykdommene i magen.

Det handler om tykktarmskreft, magesår, cøliaki, ulike betennelser (Crohns sykdom og ulcerøs kolitt) og kroniske sykdommer, samt gastroøsofageal reflukssykdom – som er en lidelse som fører til en lekkasje av mageinnhold opp i spiserøret. (…)

Kreftform i sterk vekst
Riegel peker på at tre av de seks vanligste kreftsykdommene opptrer i mage-tarm-kanalen. Det handler om 2,8 millioner nye tilfeller hvert år på verdensbasis, og disse har en dødelighet på 65 prosent. (…)

- Noen kreftpasienter har PTSD år etter diagnose, ifølge studie.

(Anm: Some cancer patients have PTSD years after diagnosis, study finds. A fifth of cancer patients experience post-traumatic stress disorder (PTSD), a Malaysian study has found.
About one-third of these still had consistent or worsening PTSD four years after diagnosis.
The researchers said PTSD needed to be identified, monitored and treated early. (bbc.com 20.11.2017).)

- PTSD linket til endringer i tarmbakterier. En undersøkende studie har identifisert en sammenheng mellom tarmbakterier og posttraumatisk stresslidelse som kan bringe oss nærmere en forståelse av mekanismene for den komplekse tilstanden. (- Mange av dem (dvs. mikrober) holder til i tarmen, hvor de hjelper til å fordøye mat, metaboliserer legemidler (substanser) og bekjemper infeksjoner. Tarmbakterier påvirker også hjernens biologi og funksjon gjennom produksjon av hormoner eller nevrotransmittere, molekyler som endrer immunfunksjon og toksiner (giftstoffer).) (- Forskerne påpeker at de ikke kunne fastslå om lave nivåer av disse bakteriene var årsak eller et resultat av PTSD. Imidlertid fant de at deltakerne som hadde opplevd traumer som barn hadde lavere nivåer av to av tarmbakteriene (Actinobacteria og Verrucomicrobia). Disse to bakteriene er kjent for å være viktige for regulering av immunsystemet.)

(Anm: PTSD linked to changes in gut bacteria. An exploratory study has identified a link between gut bacteria and post-traumatic stress disorder that could bring us closer to fathoming the mechanisms of the complex condition. The researchers, including a team from Stellenbosch University in South Africa, report their findings in the journal Psychosomatic Medicine. (…) A small proportion of those who experience trauma develop post-traumatic stress disorder (PTSD), a serious psychiatric disease with a cluster of symptoms. In the U.S., between 7 and 8 percent of the population will have PTSD at some time in their lives. The immune system and inflammation Previous studies have already pointed to several factors that might determine what makes people either susceptible or resilient to PTSD. These have highlighted genetic makeup and environmental factors such as living conditions and childhood experiences. Other have suggested that inadequate immune system control and inflammation may raise the risk of PTSD. Scientists are becoming increasingly aware of the role that the trillions of microbes that live in and on the human body play in health and disease. Many of them live in the gut, where they help to digest food, metabolize drugs, and fight infections. Gut bacteria also influence the biology and function of the brain through the production of hormones or neurotransmitters, molecules that alter immune function, and toxins. (…) The researchers point out that they were not able to establish whether low levels of these bacteria were a cause or a result of PTSD. However, they did find that participants who had experienced trauma as children had lower levels of two of the gut bacteria (Actinobacteria and Verrucomicrobia). These two bacteria are known to be important for regulating the immune system. (medicalnewstoday.com 27.10.2017).)

(Anm: PTSD kan forebygges med tarmbakterier, antyder studie. (PTSD could be prevented with gut microbes, study suggests.) (medicalnewstoday.com 2.5.2016).)

- Antallet tilfeller av lungekreft har aldri vært så høyt som i dag

Antallet tilfeller av lungekreft har aldri vært så høyt som i dag
klikk.no 27.2.2017
Hoste uten forkjølelse er et av symptomene. (…)

I 2015 fikk 3035 mennesker i Norge lungekreft, av disse 1471 kvinner og 1564 menn.

Økt forekomst
Antallet tilfeller av lungekreft har aldri vært så høyt som det er i dag.

Ulike symptomer
Symptomene på lungekreft varierer fra person til person. 
De er også avhengige av hvor svulsten sitter og hvor stor den er, men noen vanlige symptomer kan det likevel være greit å være oppmerksom på.

- Dersom du hoster mye, kan dette være et tidlig tegn på irritasjon i bronkien. Røykere har gjerne røykhoste allerede, og de bør være oppmerksomme på endringer i hostemønsteret, sier Simonsen.

Du bør også merke deg nyoppstått hoste som varer mer enn et par uker og som ikke kan knyttes til forkjølelse.

Kortpustethet er et annet vanlig symptom på lungekreft.

- Opptil 60 prosent av lungekreftpasientene har pustevansker kombinert med hoste og pipelyder, sier Simonsen. (…)

Gå til legen
- De tidligste symptomene på lungekreft er hoste og blodig oppspytt, men ofte er det slik at når symptomene oppstår, har lungekreften alt kommet langt i utviklingen, sier Amdal.

Ved første mistanke bør du derfor oppsøke lege.

Blir svulster oppdaget tidlig, kan nemlig noen bli helt bra ved operasjon. (…)

(Anm: Lungekreft blir oversett eller feiltolket. Mange lungekreftpasienter dør for tidlig fordi prøvesvarene blir tolket feil. (…) Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) har gått gjennom hvor mange lungekreftpasienter som har fått medhold i sin klage: For perioden 2012–2015 gjaldt det 108 saker. Gjennomgangen viser at mange lungekreftpasienter som klager til NPE, får medhold i at prøvesvarene er feiltolket. (…) For alle kreftsaker er denne grunnen til medhold på 17 prosent. (…) – For lungekreftpasienter derimot er den vanligste årsaken til medhold ikke at pasientene ikke blir utredet (bilder/prøver blir tatt, red.anm.), men at feilen gjøres i tolkningen. Funn blir oversett eller feiltolket, sier Jørstad. (aftenposten.no 22.10.2016).)

(Anm: Langvarige ettervirkninger av sykdom og behandling. (- Hvor lang tid varer "kjemohjerne"? ("chemo brain") (How long does 'chemo brain' last? (Hvor lang tid varer "kjemohjerne"?) (medicalnewstoday.com 19.8.2016).)

(Anm: “Chemo Brain” Is Real. Breast cancer patients had significantly more cognitive difficulties up to 6 months after chemotherapy than did noncancer controls assessed at similar times. William J. Gradishar, MD reviewing Janelsins MC et al. J Clin Oncol 2016 Dec 28. (NEJM 2017 (February 21).)

(Anm: Senescence promotes chemotherapy side effects and cancer relapse. Standard chemotherapy is a blunt force instrument against cancer - and it's a rare cancer patient who escapes debilitating side effects from systemic treatments that mostly affect dividing cells, both malignant and healthy, throughout the body. Researchers at the Buck Institute and elsewhere now show that chemotherapy triggers a pro-inflammatory stress response termed cellular senescence, promoting the adverse effects of chemotherapy as well as cancer relapse and metastasis. Eliminating the senescent cells in mice prevented the side effects and relapse. The research is published in Cancer Discovery.  (medicalnewstoday.com 18.1.2017).)

(Anm: Men appear to have worse chemotherapy-induced cardiomyopathy than women, research shows. Men seem to have worse chemotherapy-induced cardiomyopathy than women despite receiving similar cancer treatments, according to research presented today at EuroCMR 2017. (news-medical.net 25.5.2017).)

(Anm: Editor's Choice. Too much chemotherapy. People with cancer are living longer now than 40 years ago. This is clearly good news. But how much of this improvement can we attribute to drug treatment? Not much, concludes Peter Wise this week in an article I humbly suggest all oncologists should read (doi:10.1136/bmj.i5792). BMJ 2016;355:i6027. (Published 10 November 2016).)

(Anm: Ketil (57) har benmargskreft: Nå er han blant de få i verden som behandles med immunterapi. (…) Benmargskreft behandles i dag på flere ulike måter, både med tabletter, tradisjonell cellegift og stamcellebehandling. Ketil er blant de som har prøvd det meste, men han har fått jevnlig tilbakefall av kreften. Gjennomsnittlig overlevelse er mellom fem og ti år etter at man får diagnosen. (tv2.no 6.11.2016).)

(Anm: Shannen Doherty: Shannen Doherty om kreftdiagnosen: - Det river deg i stykker. Den kreftsyke skuespilleren lar seg ikke stoppe. (Dagbladet): I august i fjor avslørte den tidligere «Charmed»- og «Beverly Hills 90210»-stjerna Shannen Doherty (45) at hun hadde fått brystkreft. (dagbladet.no 29.10.2016).)

- Kemohjerne: Kemoterapi kan forringe hukommelsen. Kræftpatienter kan få koncentrationsbesvær og forringet hukommelse efter at have fået kemoterapi, viser et nyt dansk studie. Hjerneskanninger tyder på, at de forringede kognitive evner kan skyldes ændringer i hjernens netværk.

(Anm: Kemohjerne: Kemoterapi kan forringe hukommelsen. Kræftpatienter kan få koncentrationsbesvær og forringet hukommelse efter at have fået kemoterapi, viser et nyt dansk studie. Hjerneskanninger tyder på, at de forringede kognitive evner kan skyldes ændringer i hjernens netværk. (…) Dårligere hukommelse, forringet koncentrationsevne og større besvær med at finde de rigtige ord. Sådan lyder nogle af de kognitive problemer, som et nyt dansk studie kan dokumentere blandt mænd, der har været i kemobehandling for testikelkræft. På avancerede hjerneskanninger kan forskerne samtidig se, at hjernens netværk fungerer dårligere efter kemoterapien. Disse ændringer i hjernens netværk kan måske rumme nøglen til en forklaring på, hvorfor der kan opstå kognitive problemer i forbindelse med kemoterapi – et fænomen, der populært bliver kaldt for kemohjerne. »Vores skanninger viser, at kemopatienterne får forringet deres netværk i hjernen markant. Hjernen kan simpelthen ikke sende information rundt ligeså effektivt som før,« siger Ali Amidi, som er førsteforfatter til studiet og postdoc på Enhed for Psykoonkologi og Sundhedspsykologi på Aarhus Universitetshospital og Aarhus Universitet. Læs også: Lille studie: Kemoterapi kan få brystkræft til at sprede sig. (videnskab.dk 31.7.2017).)

(Anm: Gut bacteria boost effectiveness of common chemotherapy drug. The study concerns the complex interplay in the human body of three things in fighting cancer: chemotherapy, the immune system, and gut bacteria. (…) Two gut bacteria boost the effect of cyclophosphamide. In the new study, Dr. Chamaillard and colleagues show that two species of gut bacteria - Enterococcus hirae and Barnesiella intestinihominis - boost the effect of the commonly prescribed immunosuppressive chemotherapy drug cyclophosphamide by activating T cells. (medicalnewstoday.com 6.10.2016).)

(Anm: Kreftforsker: - Da vi først så dette, trodde vi ikke det kunne være sant. Tre måneder med cellegiftbehandling gjør deg i praksis ti år eldre. (…) Da vi først så dette, trodde vi ikke at det kunne være sant. Vi ble veldig overrasket over dette resultatet, forteller doktor Lee Jones ved Memorial Sloan Kettering Cancer Center i New York til Nettavisen. (...) - Det er imponerende å se hvor klar dokumentasjon det er nå på betydningen av fysisk aktivitet for mennesker med kreft, og for å klare å beholde livskvaliteten og funksjonene i livet. (…) fysisk aktivitet kombinert med behandling (…) bør implementeres i behandlingsretningslinjer på samme måte som annen kunnskap på dette området.(nettavisen.no 23.9.2016).)

(Anm: Investigators sound a safety alarm after 2 patients die of heart condition following checkpoint combo. Checkpoint inhibitors like Keytruda and Opdivo quickly achieved legendary status as breakthrough cancer therapies with broad, blockbuster roles to play on the market. But in a new study published in the New England Journal of Medicine, investigators have spotlighted rare cases in which checkpoint patients have died or been afflicted by heart trouble. And there’s evidence that a T-cell driven reaction threatens a very small group of patients taking the drugs. Two melanoma patients died from myocarditis after taking a combination of Yervoy and Opdivo, according to the report. And 0.27% — a tiny sliver of the total — developed the condition, a potentially fatal, T-cell–driven drug reaction. (endpts.com 3.11.2016).)

(Anm: För få biverkningar vid immunterapi rapporteras. I ett stort antal studier med immunterapi har man missat eller undanlåtit att rapportera in biverkningar. Det rapporter forskare som granskat studierna. (…) Forskarna som deltog i European Society for Medical Oncology kongressen i Köpenhamn nyligen, har gått igenom 81 studier med immunterapier som godkänts av den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA mellan 2000 och 2015 för solida maligniteter. (…) Mer än hälften av de analyserade publikationerna visade också sådana brister i rapporteringen att man på grundval av dessa inte kunde fatta beslut om att till exempel dra tillbaka terapin. (lakemedelsvarlden.se 10.10.2016).)

(Anm: Cancer patients have unrealistic expectations of taking part in trials, UK study finds. More than 80% of UK cancer patients considering participating in a phase I drug trial do so anticipating clinical benefit, a study has found. Researchers at the Royal Marsden NHS Foundation Trust and the Institute of Cancer found that about half of patients expected to see their tumour shrink and that one in 10 hoped for a cure, even after consultation with specialists. But response rates in such trials, which are usually reserved for patients with cancers that no longer respond to standard treatments, are typically far lower, ranging from 4% to 20%, and the median survival time of such patients is only six months, the researchers noted.BMJ 2016;354:i5321 (Published 30 September 2016).)

(Anm: Head and neck cancer: Immunotherapy drug a 'game-changer' for survival (medicalnewstoday.com 10.10.2016).)

(Anm: Immunotherapy shows promising results in first and second line treatment of metastatic bladder cancer (medicalnewstoday.com 10.10.2016).)

(Anm: Slideshow: A Visual Guide to Bladder Cancer (webmd.com 19.5.2016).)

- Kroppens eget forsvar skal hjælpes til at kurere kræft

Kroppens eget forsvar skal hjælpes til at kurere kræft
jyllands-posten.dk 22.9.2016
Ifølge videnskaben har immunterapi potentiale til at helbrede kræft, men succesen har indtil nu været begrænset af store variationer i effektiviteten. Med et kig dybt ind i immunforsvarets maskinrum kan forskere nu komme et skridt tættere på løsningen.

Selvom immunterapi har været omtalt som en af de mest lovende behandlingsmetoder, er der stadig mange mennesker, som ikke har kunnet få gavn af den. Det skriver Videnskab.dk.
Der har nemlig været store udsving i, hvor godt det virkede fra person til person, hvilket længe har frustreret forskerne.

 Nu har et hold danske forskere dog fundet en ny teknologisk metode til bedre at forstå, hvad der sker, når immunterapi så rent faktisk virker.

Læs også: Derfor virker immunterapi ikke på alle kræftpatienter

På sigt gør det lægevidenskaben i stand til at bruge denne viden til at forbedre og målrette behandlingen, forklarer lektor Sine Reker Hadrup fra Sektion for Immunologi og Vaccinologi på DTU, som har stået for udviklingen af teknologien.

Studiet er netop udgivet i Nature Biotechnology.

"Med den indsigt kan flere patienter på sigt blive behandlet succesfuldt med immunterapi, herunder kræftpatienter," siger Sine Reker Hadrup til Videnskab.dk. (...)

(Anm: Immunterapi kan forbedres med ny teknologi. Selvom immunterapi har været omtalt som en af de mest lovende behandlingsmetoder, er der stadig mange mennesker, som ikke har kunnet få gavn af den. Der har nemlig været store udsving i, hvor godt det virkede fra person til person, hvilket længe har frustreret forskerne, som man kan læse i artiklen ’Derfor virker immunterapi ikke på alle kræftpatienter’. (videnskab.dk 21.9.2016).)

(Anm: Danskere afslører mekanisme bag aggressive kræftformer. Et danskledet forskerhold har fundet en vigtig mekanisme for, hvordan kræftgener tændes og slukkes. Medicin, der udnytter den nye viden, kan være lige om hjørnet. (videnskab.dk 22.11.2016).)

(Anm: Forskere tar skritt for å eliminere tilbakefall ved kreft. (...) ved å kombinere immunterapi med kjemoterapi. (Researchers take step toward eliminating cancer recurrence. Scientists from the United States have made an important step toward eliminating cancer recurrence by combining immunotherapy with chemotherapy. Specifically, they found that chemotherapy alone leads to two types of dormant cancer cells that are not killed outright and become resistant to additional chemotherapy, but when combined with immunotherapy, a majority of dormant cells also is destroyed. The report appears in the Journal of Leukocyte Biology.) (medicalnewstoday.com 4.9.2016).)

(Anm: Oslo universitetssykehus: Kun 4 av 10 kreftpasienter får behandling innen fristen (aftenposten.no 12.1.2016).)

(Anm: How frequent are mental disorders in cancer patients? (medicalnewstoday.com 22.9.2016).)

(Anm: New immunotherapy treatment could lead to better, cheaper results for pancreatic cancer. A new immunotherapy treatment has shown dramatic results in treating advanced pancreatic cancer, a deadly cancer that has seen little progress in treatment over the last 20 years. Patients in a trial who received the new treatment, IMM-101 with chemotherapy, showed a significant survival advantage over those receiving chemotherapy alone. Most importantly, the combination resulted in no added toxicity for the recipients, unlike many other cancer treatments. Immunotherapy treatments help to boost the immune system, enabling it to deal effectively with cancer cells. (medicalnewstoday.com 11.9.2016).)

- Legene brukte flere måneder på kreftdiagnosen. Watson brukte ti minutter.

Legene brukte flere måneder på kreftdiagnosen. Watson brukte ti minutter.
aftenposten.no 3.9.2016
Roboten Pepper, som bruker datahjernen Watson, er nylig «ansatt» ved AZ Damiaan sykehus i Belgia for å ta imot og ta vare på besøkende og pasienter. 

Først knuste han de beste i Jeopardy. Så fant han riktig kreftdiagnose og behandling til en pasient på bare ti minutter. Nå kommer Watson til kreftsenteret i Oslo. (…)

Kreftrammet kvinne fikk hjelp
Nettopp helse er det mest spennende området Watson kan revolusjonere. Tidligere i år klarte Watson å løse et medisinsk mysterium, som leger ved et sykehus i Tokyo hadde klødd seg i hodet over i flere måneder. (…)

(Anm: IBM Watson: How it Works (youtube.com).)

(Anm: Lundbeck indgår partnerskab med IBM Medicinal & Biotek: Lundbeck følger nu efter Novo Nordisk og har sikret sig adgang til supercomputeren IBM Watson. Målet er nye og bedre lægemidler, fortæller direktør. (medwatch.dk 24.1.2017).)

(Anm: Lundbeck indgår partnerskab med IBM: Målet er nye og bedre lægemidler. Lundbeck følger nu efter Novo Nordisk og har sikret sig adgang til supercomputeren IBM Watson. (jyllands-posten.dk 24.1.2017).)

(Anm: Lundbeck enlists IBM Watson to aid psychiatric drug research. (…) A collaboration with with the Copenhagen-headquartered CNS specialist firm will add to IBM Watson’s already long list of pharma deals. Its most recent deal prior to this one was with Celgene in order to create a new AI platform to improve patient safety. In October last year, it revealed a partnership with Teva aimed at drug repurposing, and at the end of 2015, it teamed up with Novo Nordisk in the creation of a ‘virtual doctor’. (pharmaphorum.com 25.1.2017).)  

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Top Problems in Your Mouth (webmd.com 2016).)

(Anm: Does Inflammation Harm Your Health? (webmd.com 30.3.2015).)

(Anm: Stor oversikt over selskapene og krefttypene. Her er norsk kreftforskning i verdensklasse (vg.no 29.2.2016).)

(Anm: Stort dansk gennembrud: Tarmkræft kan afsløres af blodprøve. Danske forskere er tæt på at have udviklet en metode til at kunne diagnosticere tarmkræft ud fra en blodprøve. Kan bredes ud til at gælde alle former for kræft, siger forsker. (jyllands-posten.dk 1.12.2016).)

(Anm: Anette trodde hun skulle dø: - Jeg gikk til legen med litt trøblete mage. Det var starten. (…) Hun trodde det knapt da hun fikk beskjeden: NET-kreft. (…) Derfor er hun glad for å kunne være med på kampanjen «Aktiv med NET» som setter søkelys nettopp på dette, og som starter med Sentrumsløpet. (...) Drøye 800 nordmenn får denne krefttypen påvist i året, og antallet som rammes er økende. (aftenposten.no 21.4.2016).)

- Ny blodprøve kan teste for 13 typer kreft.

(Anm: Ny blodprøve kan teste for 13 typer kreft. Japanske forskere har utviklet en ny test som kan finne 13 ulike typer kreft i en dråpe blod. Testen kan blant annet finne ut om pasienten har prostatakreft, tarmkreft eller brystkreft. Dette er første gang det er mulig å sjekke flere typer kreft samtidig. (…) Sigbjørn Smeland, professor og klinikksjef ved Kreftklinikken ved Oslo universitetssykehus synes den nye forskningen er spennende.  (…) Cellestoffer avslører kreft. Forskerne har tatt utgangspunkt i mikroRNA, som er et stoff som cellene skiller ut i blodet. Kreftceller skiller ut mikroRNA som er spesifikt for sin type kreft. Dermed er det mulig å gjenkjenne krefttyper ut fra disse stoffene. (…) Selv om han synes den nye teknologien er spennende, understreker Smeland at slike tester kan føre til en overdiagnostisering. (nrk.no 31.7.2017).)

- Satte fokus på lymfekreft. (- Symptomer du ikke må ignorere.)

Satte fokus på lymfekreft
helserevyen.no 18.9.2007
Årlig oppdages det 800 tilfeller av krefttypen lymfom i Norge. Likevel er det få som kjenner til den livstruende sykdommen.

Lørdag arrangerte den uavhengige nettverksorganisasjonen av pasientgrupper verden over, Lymphoma Coalition, Verdens Lymfomdag for å sette fokus på manglende kunnskap om lymfekreft. (...)

Symptomene
Formålet med Verdens lymfomdag er å øke kjennskap til sykdommens tegn og symptomer, som kan sammenfattes slik:
• Hovne lymfeknuter i hals, armhuler og lysken
• Nattesvette
• Uforklarlig feber
• Vekttap og trøtthet
• Hoste og kortpustethet
• Vedvarende kløe over hele kroppen (...)

Lymfekreft deles inn i tre hovedgrupper: Hodgkins, lavgradig og høygradig non-Hodgkins, samt mange undergrupper.

Nå i høst etableres det en egen pasient- og pårørendeforening for lymfekreft i Norge. (...)

(Anm: Symptomer du ikke må ignorere. Er du plaget av nattesvette? Da bør du ta en tur til legen. NATTSVETTE KAN BETY KREFT: Nattesvette som ikke oppstår i forbindelse med overgangsalderen kombinert med generell sykdomsfølelse over tid, er et eksempel på signaler man alltid skal ta på alvor. (nettavisen.no 20.5.2016).)  

(Anm: Forskjellen mellom en godartet og ondartet svulst? Godartede svulster er mer vanlig enn ondartede. I noen tilfeller kan godartede svulster være farlige. (lommelegen.no 9.11.2016).)

(Anm: A Visual Guide to Lymphedema (webmd.com 17.6.2016).)

(Anm: Juno boosted by CAR-T trial findings in NHL. Juno Therapeutics has been attracting the wrong kind of headlines recently after a series of deaths in a trial of JCAR015, a CAR-T therapy in acute lymphoblastic leukaemia. But this week the biotech lifted the mood with some positive results for another of its CAR-T pipeline, JCAR017, being investigated in non-Hodgkin lymphoma. Juno, and rivals including Novartis and Kite, have developed T-cell therapies where the patient’s own T-cells are engineered to express a chimeric antigen receptor (CAR) that redirects them to kill cancer cells. (pharmaphorum.com 7.12.2016).)

(Anm: Disse kreftsymptomene bør du ta på alvor. - Mye svette om natten over en periode - Hvis man går betydelig ned i vekt uten forklaring - Dersom man kjenner kuler i brystet - Hvis man røyker og man hoster med blod - Hvis man har gjentatt hodepine om morgenen - Hvis man har avføringsendring og/eller blod i avføringen - Blod i urin - Hvis man kjenner kuler på testiklene - Hvis man har sår som ikke vil gro (lommelegen.no 3.9.2016).)

(Anm: Hodgkin lymphoma survivors at high risk of second cancers. Patients who are cured of Hodgkin lymphoma are at a high risk of developing a second type of cancer, particularly if they have a family history of the disease, a major new study reports. People who survived Hodgkin lymphoma were 2.4 times more likely to develop a second cancer of any type compared with people the same age and sex in the general population - and this risk remained high 30 years after treatment. But the risk was even greater in people who were treated for Hodgkin lymphoma and had a family history of those specific cancers. (medicalnewstoday.com 14.3.2017).)

(Anm: Slik sjekker du ballene dine. Ved hjelp av en enkel undersøkelse kan du oppdage testikkelkreft tidlig. (…) – Jeg anbefaler å undersøke testiklene minst én gang i måneden, sier spesialsykepleier og rådgiver i Kreftforeningen, Vibeke Jensen Simonsen til NRK. – Siden testikkelkreft er den hyppigste kreftformen blant menn mellom 15 – 40 år, er det greit å lære selvundersøkelse allerede som tenåring, legger hun til. (nrk.no 5.1.2017).)

(Anm: Denne kreftformen tar flest liv. Hvilken kreftform tar flest liv, og hvor mange overlever egentlig en kreftdiagnose? Her er elleve punkter som viser utviklingen av kreft i Norge. (nrk.no 21.11.2016).)

(Anm: Barretts esophagus - aspects on early detection of malignant transformation. Barretts esophagus - aspects on early detection of malignant transformation, Bratlie, Svein Olav, Doctoral Theses from Sahlgrenska Academy, published 20 October 2016. (gupea.ub.gu.se).)

(Anm: Eosinofil øsofagitt. Bakgrunn. Eosinofil øsofagitt er en kronisk inflammasjonstilstand i spiserøret. De siste årene er man blitt mer oppmerksom på denne sykdommen som en vanlig årsak til dysfunksjon av oesophagus hos både barn og voksne. (…)  Fortolkning. Eosinofil øsofagitt diagnostiseres hos stadig flere, men det er usikkert om dette skyldes økt forekomst eller økt oppmerksomhet fra det medisinske miljøet. Kunnskap om sykdommen er viktig, da enkel endoskopisk eller medisinsk behandling gir et godt resultat hos flertallet av pasientene og kan forhindre komplikasjoner som strikturdanning og fastsittende mat i spiserøret. Tidsskr Nor Legeforen 2011; 131:2470 – 4 (13.12.2011).)

(Anm: Barrett's Esophagus: Symptoms, Causes, and Treatments (webmd.com 2016).)

(Anm: Barrett’s Esophagus and Cancer Risk. Barrett’s esophagus (BE) is a condition where the tissues present in the esophagus undergo transformation and become similar to those found in the intestinal lining. It is present mostly in people who have gastroesophageal reflux disease (GERD), especially if it has been present for a very long period. This in turn is related to an increased risk for developing esophageal cancer. (news-medical.net 12.10.2017).)

(Anm: CUMC researchers discover ‘cell of origin’ for esophageal cancer. (…) The discovery of this "cell of origin" promises to accelerate the development of more precise screening tools and therapies for Barrett's esophagus and esophageal adenocarcinoma, the fastest growing form of cancer in the U.S. The findings, made in mice and in human tissue, were published in today's online edition of Nature. (news-medical.net 11.10.2017).)

(Anm: Fasting could help treat most common childhood leukemia. Intermittent fasting may help combat the most common type of childhood leukemia - acute lymphoblastic leukemia - according to new research published in the journal Nature Medicine. Acute lymphoblastic leukemia (ALL), also called acute lymphocytic leukemia, is a cancer that begins in immature versions of white blood cells in the bone marrow, called lymphocytes. There are two types of ALL: B cell ALL, which begins in the B lymphocytes (B cells), and T cell ALL, which begins in the T lymphocytes (T cells). ALL stops B cells and T cells from maturing. As a result, large numbers of immature, leukemic cells are released into the bloodstream, outweighing the number of healthy white blood cells, red blood cells, and platelets. The reduction in healthy white blood cells makes a patient vulnerable to infection, while low levels of platelets and red blood cells can lead to unusual bleeding and anemia. Other signs and symptoms of ALL include fatigue, loss of appetite, fever, rib pain, and bone or joint pain. (medicalnewstoday.com 13.12.2016).)

- Follikulært lymfom. (- Verdien av PET-CT Imaging hos pasienter med follikulært lymfom.)

The Value of PET-CT Imaging in Patients with Follicular Lymphoma
medpagetoday.com 31.3.2016
Individuals with follicular lymphoma, the second most common form of non-Hodgkin lymphoma, respond well to initial treatment with immunochemotherapy. The disease remains incurable, however. Continued monitoring for recurrence is critical for optimizing survivors’ health and longevity. (…)

“CT gives you size, shape, and location. PET-CT is more sensitive and more specific than CT, and it also distinguishes viable tumor from scar or fibrosis,” says Bruce Cheson, MD, who was instrumental in shaping the evolving guidelines and is Deputy Chief of Hematology/Oncology and Head of Hematology at Georgetown Lombardi Comprehensive Care Center in Washington, DC. (…)

Experts have noted that PET-CT is now the standard of for follicular lymphoma. It was employed in several novel therapy studies presented at the 2016 American Society of Hematology meeting, as well. As new therapies are developed and treatment for follicular lymphoma evolves, the role of PET-CT will be subject to continual reassessment. It’s hoped that PET-CT will be an increasingly useful tool for clinicians as they strive to provide the best care for patients during and after treatment. (…)

(Anm: Lymphoma Resource Center (medpagetoday.com 31.3.2016).)

(Anm: Identifying Biomarkers in Follicular Lymphoma (medpagetoday.com 31.3.2016).)

(Anm: Follikulære lymfomer grad 1, 2 og 3A. Follikulære lymfomer grad 1, 2 og 3A regnes som lite aggressive lymfomer og utgjør opp mot 60 % av de indolente lymfomer og cirka 25 % av alle non-Hodgkins lymfomer. (oncolex.no 2016).)

(Anm: A case of intravascular large B cell lymphoma: New clinical and immunohistochemical findings. Intravascular large B cell lymphoma (IVLBCL) is a rare extranodal non-Hodgkin lymphoma characterized by proliferation of malignant cells within the lumen of small vessels, with a predilection for the CNS and the skin. (…) The high expression of Galectin-3 provides new insights in the understanding of molecular pathogenesis of IVLBCL; indeed, such a finding represents a prognostic factor for other types of lymphoma and should, in the same way, be taken into account in IVLBCL. (dgnews.docguide.com 8.10.2016).)

(Anm: Presentation and management of intravascular large B-cell lymphoma. (…) Strange characteristics of IVLBCL, including the absence of marked lymphoadenopathy and the usually aggressive clinical behaviour, result in the delay of timely and accurate diagnosis and fatal complications. Thus, the prognosis of IVLBCL is extremely poor. The success achieved with the anti-CD20 chimeric monoclonal antibody, rituximab, represents an important milestone in the clinical practice of B-cell lymphoma. Lancet Oncol. 2009 Sep;10(9):895-902.)

(Anm: Carcinoid hjertesykdom Carcinoid hjertesykdom (7) er en komplikasjon til nevroendokrine svulster. (carcinor.no).)

(Anm: Utredning ved nevroendokrine svulster. Ved utredning av nevroendokrine svulster må pasienten gjennomgå klinisk undersøkelse med laboratorieprøver, bildediagnostiske undersøkelser og vevsprøvetaking. Hensikten er å identifisere svulsten og kartlegge utbredelse, eventuell spredning av svulsten og svulstens celletype, for så å kunne bestemme behandling. 
Ikke sjelden påvises den nevroendokrine svulsten tilfeldig i forbindelse med utredning av en annen tilstand. (kreftlex.no).)

(Anm: Nevroendokrine svulster. Nevroendokrine svulster utvikles fra stamceller til hormonproduserende (nevroendokrine) celler. (kreftlex.no).)

(Anm: Hold øye med de tidlige varseltegnene på kreft. Bortimot 50 % av alle mennesker ignorerer fysiske symptomer og plager som kan være de første varseltegnene på en kreftsykdom. Det viser en undersøkelse foretatt av Cancer Research UK ifølge den britiske avisen The Independent. (illvit.no 13.7.2016).)

(Anm: Throat Cancer: Get the Facts (medicalnewstoday.com 4.8.2016).)

(Anm: 15 Cancer Symptoms to Know (webmd 28.3.2016).)

(Anm: Forskning knytter overvekt til åtte nye krefttyper. (…) Studien er publisert i det anerkjente tidsskriftet The New England Journal of Medicine. (vg.no 25.8.2016).)

(Anm: Satsing på protonbehandling av kreft (forskning.no 1.9.2016).)

(Anm: Krass kritikk av protonrapport. – Det er merkelig at vedtak om protonbehandling er fattet helt på siden av etablerte prioriteringsprosesser, påpeker lege og forsker Eirik J. Tranvåg. (dagensmedisin.no 26.8.2016).)

(Anm: Editorials. The hidden dangers of a cancer diagnosis. BMJ 2016;354:i4446 (Published 31 August 2016).)

- Kardiale seneffekter etter kardiotoksisk behandling.

(Anm: Kardiale seneffekter etter kardiotoksisk behandling. Hjerteskader etter behandling for lymfom er relativt vanlig. For utvalgte subgrupper med særlig økt risiko kan man overveie rutinemessig oppfølging for utvikling av hjerteskader. (…) Blant lymfomoverlevere hadde 11 % tegn på hjertesvikt (hovedsakelig mild form) og 22 % hadde klaffesykdom, og av disse var drøyt 3 % av alvorlig karakter. Vi identifiserte økt forekomst av moderat klaffesykdom også hos overlevere som kun hadde vært behandlet med cellegift uten samtidig stråling mot hjertet. Høydose stråling mot hjertet (> 30 Gy) og høyere doser antrasykliner (> 300 mg/m2) var assosiert med hjerteskader blant lymfomoverlevere.Tidsskr Nor Legeforen 2017; 137:822 (6.6.2017).)

- Infeksjon vanlig årsak til kreft.

Infeksjon vanlig årsak til kreft
vg.no 9.5.2012
Virusinfeksjoner, bakterieinfeksjoner og parasitter forårsaker om lag 2 millioner krefttilfeller i året og 1,5 millioner dødsfall som følge av kreft i året, ifølge undersøkelsen, som er gjennomført ved Verdens helseorganisasjons kreftforskningsinstitutt IARC i Lyon i Frankrike.

Det er spesielt hepatitt B og C, humant papillomavirus og magebakterien Helicobacter pylori som forårsaker kreft, fastslås det i studien, som er presentert i forskningstidsskriftet The Lancet Oncology. (...)

(Anm: Dette sier huden om helsa di: 11 tegn på sykdom. Sykdom, soling og livsstil setter sitt preg på huden. SUNN ELLER SYK: Huden kan varsle om helseplager eller avsløre tegn på sykdom. Vedvarende utslett og farge- eller konsistensforandringer er noe av det du bør være obs på. (dagbladet.no 23.4.2016).)

(Anm: Legemiddelindusert kreft og andre typer celleskader (mintankesmie.no).)

(Anm: Gut bacteria boost effectiveness of common chemotherapy drug. The study concerns the complex interplay in the human body of three things in fighting cancer: chemotherapy, the immune system, and gut bacteria. (…) Two gut bacteria boost the effect of cyclophosphamide. In the new study, Dr. Chamaillard and colleagues show that two species of gut bacteria - Enterococcus hirae and Barnesiella intestinihominis - boost the effect of the commonly prescribed immunosuppressive chemotherapy drug cyclophosphamide by activating T cells. (medicalnewstoday.com 6.10.2016).)

(Anm: Tre av fire vet ikke fedme fører til kreft  (Three in four don't know obesity causes cancer) Three out of four (75 per cent) people in the UK are unaware of the link between obesity and cancer, according to a new Cancer Research UK report* published today (Friday). (medicalnewstoday.com 9.9.2016).)

(Anm: Slowing progress: Obesity linked to improved survival in kidney cancer (medicalnewstoday.com 8.9.2016).)

(Anm: Researchers discover how cancer-causing virus could stay silently hidden in your body. Researchers discover how cancer-causing virus could stay silently hidden in your body. Researchers at the University of Pittsburgh have discovered a new mechanism that could explain how the Merkel Cell Polyomavirus, responsible for the most aggressive form of skin cancer, can stay dormant for decades after infection but then reemerge to cause cancer. The results are published online in the journal Proceedings of the National Academy of Sciences. (medicalnewstoday.com 8.5.2017).)

(Anm: Infektioner er forbundet med selvmord. Svære infektioner er forbundet med øget risiko for selvmord, viser ny dansk undersøgelse. (…) Reaktioner i hjernen kan være en del af forklaringen på forbindelsen mellem selvmord og infektion, konkluderer forskerne. (videnskab.dk 10.8.2016).)

(Anm: Nytt funn begeistrer: Slik mener britiske forskere å kunne kurere kreft i fremtiden. ** Ny engelsk forskning vekker internasjonal interesse (vg.no 4.3.2016).)

(Anm: Giske Ursin, direktør, Elisabete Weiderpass, leder, forskningsavdelingen, Kristina Kjærheim nestleder, forskningsavdelingen, alle ved Kreftregisteret.  Ikke la deg lure av vidundermidler. Her er 12 ting du faktisk kan gjøre for å forebygge kreft | Kreftregisteret. (aftenposten.no 2.11.2015).)

(Anm: Muggsopp i boligen. (…) Muggsopp og helseskader. (juss.info 2012).)

(Anm: Én av to norske boliger har fuktskader. Mugg i kjeller kan gi helseskader til de som bor i hust, og være en kilde til konflikt mellom selger og kjøper. Mer en halvparten av alle norske boliger har fuktskader. Det skaper store helseproblemer, og gir trøbbel ved kjøp og salg. Mugg-, fukt- og råteskader er et stort problem i flere hus. For takstrapportene avdekker ikke fukt- og muggskader. Nå kreves det en obligatorisk tilstandsrapport på boliger. En ny undersøkelse fra Standard Norge viser at mer enn 66% av kjellergulv har skader og mer enn halvparten av norske bad har fukt og råteskader. (nrk.no 18.1.2012).)

(Anm: Fikk ekstraregning på én million kroner etter huskjøp. HAMAR (NRK): Eirik Dahl og Katrine Oreld kjøpte drømmeboligen med utsikt til Mjøsa, uten å vite at huset hadde omfattende fuktskader. (nrk.no 15.8.2017).)

(Anm: Det beste testutstyr for muggsopp. The Best Mold Test Kits of 2017 (toptenreviews.com 10.5.2017).)

(Anm: Undersøkelse: Dårligere og dårligere håndverk - byggeskader florerer. (…) En fersk undersøkelse blant takstmenn viser at det blir dårligere og dårligere håndverk her i landet, og bare i fjor ble det registrert byggeskader for til sammen 17 milliarder kroner i Norge, viser tall fra SSB, skriver Teknisk Ukeblad. (…) Ifølge tall fra Finans Norge ble det registrert 4610 vannskader i Norge ifjor som tilskrives dårlig håndverk. (dn.no 23.5.2017).)

(Anm: Astma drabbar fler med lägre inkomst. (- Orsaken kring sambanden inkomst och astma har forskarna ännu inte svar på. Men det finns flera tidigare studier som pekar på att fuktiga, mögliga och rökiga inomhusmiljöer kan vara avgörande faktorer för att utveckla astma. Särskilt utsatta är barn. (netdoktor.se 17.5.2017).)

(Anm: Skin Infections: What You Should Know (webmd.com 24.3.2017).)

(Anm: Ringorm. Ringorm er en soppinfeksjon i det ytterste laget av huden. Tilstanden er karakterisert ved et kløende utslett som har form av en rød ring med tilsynelatende normal hud i midten. (nhi.no 31.12.2015).)

(Anm: Myokarditt, hjertemuskelbetennelse som forekommer som komplikasjon ved en lang rekke allmenninfeksjoner med virus og bakterier, ved visse forgiftninger og som ledd i overfølsomhetsreaksjoner. Ekkokardiografi og EKG er til god hjelp ved diagnosen. Symptomene på at hjertemuskelen er blitt akutt svekket, kan være åndenød, hjertebank, trykkfølelse for brystet og forstyrrelser av hjerterytmen. Det kan også utvikle seg hjertesvikt, som må behandles sammen med grunnlidelsen. Myokarditt underdiagnostiseres ofte. Sykdommen kan være meget alvorlig med dødelig utgang. Den kan også gi senfølger som dilaterende kardiomyopati, selv om den oftest helbredes uten men. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Kan kardiomyopati være forårsaket være muggsopp i hjemmet? Can cardiomyopathy be caused be mold at home? Infectious Diseases Specialist,  Dr. Arun's  Response. Black mold is usually a aspergillus niger. Usually aspergillus infection occurs after chronic exposure. Again if you are immunocompromised than chances of infections increase to heart. It requires constant fungemia to cause cardiomyopathy. (healthcaremagic.com 20.7.2014).)

(Anm: Myokarditt. – Betennelse i hjertemuskelen. Årsak. Myokarditt er en betennelsessykdom i hjertemuskulaturen. Den kan være akutt eller kronisk. Virusinfeksjon er den hyppigste årsaken, men også en rekke bakterier, sopp og protozoer (encellete parasitter) kan forårsake sykdommen. (…) Symptomer. De vanligste symptomene er slitenhet, tungpust og brystsmerter. I mange tilfeller ser man symptomer på hjertesvikt. Myokarditt antas å være årsaken til 5-10 % av tilfellene med plutselig hjertedød hos unge. (lhl.no 17.2.2017).)

(Anm: En ung mann med akutt dilatert kardiomyopati. En 17 år gammel gutt med diagnosene AD/HD (attention deficit hyperactivity disorder) og Tourettes syndrom ble innlagt ved lokalsykehuset med akutt dyspné. Han hadde brukt metylfenidat 15 mg tre ganger daglig i ti år. Fire uker forut for innleggelsen hadde han influensaliknende symptomer og oppsøkte fastlegen. Tilstanden ble oppfattet som lungebetennelse, og han ble antibiotikabehandlet med erytromycin. Etter hvert utviklet han betydelig dyspné ved gange på flat mark og ortopné. (…) Det er tidligere beskrevet et tilfelle med kardiomyopati der man mistenker at langvarig bruk av metylfenidat var årsaken (10). Det finnes også en pasienthistorie på Internett der foreldrene til en 14 år gammel gutt med AD/HD som døde av hjertesvikt, advarer mot metylfenidat (11). Det er kjent at stoffet gir økt hjertefrekvens og at det kan gi økning av både det systoliske og det diastoliske n undergruppe av amfetaminene der dilatert kardiomyopati er en kjent bivirkning. Tidsskr Nor Legeforen 2006; 126:1338-9 (11.5.2006).)

(Anm: Immunceller kan slå om til hjertebetennelse og hjertefeil (Immune cell may turn heart inflammation into heart failure) Hjertebetennelse eller myokarditt er en lidelse som vanligvis er forårsaket av en infeksjon som når hjertet. Selv om tilstanden er sjeldent kan det noen ganger føre til dilatert kardiomyopati - en ledende årsak til hjertesvikt hos yngre voksne. Ny forskning bidrar til å forklare hvorfor dette skjer i noen tilfeller og ikke andre, ved å undersøke en immuncelle som ser ut til å føre til hjertesvikt hos mus. (Heart inflammation, or myocarditis, is a disorder usually caused by an infection reaching the heart. Although the condition is rare, it can sometimes lead to dilated cardiomyopathy - a leading cause of heart failure in younger adults. New research helps to explain why this happens in some cases and not others, by examining an immune cell that appears to cause heart failure in mice.) (medicalnewstoday.com 16.3.2017).)

(Anm: Bruk av Marihuana kan midlertidig svekke hjertemuskelen. (Marijuana use may temporarily weaken heart muscle.) Stress cardiomyopathy is popularly referred to as "broken heart syndrome" because it can be caused by extreme emotional stressors, such as grief, fear, surprise, and anger. The condition can also be caused by physical stressors, such as stroke, seizure, breathing difficulties, or heavy bleeding. (medicalnewstoday.com 14.11.2016).)

- Studie: Blodtrykksmedisin øker risikoen for leppekreft. Men Statens legemiddelverk vil ikke advare mot stoffet, som brukes av nær 300.000 nordmenn. (- Hos disse personene var risikoen for leppekreft nesten åtte ganger større enn hos mennesker som ikke hadde brukt HCTZ.) (- SLV advarer ikke mot bruk Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør i Statens legemiddelverk, deler ikke denne oppfatningen.) (- VERDIFULLT LEGEMIDDEL: – Det er ikke aktuelt å gå bort fra bruken av hydrochlorothiazid på bakgrunn av disse dataene, sier Steinar Madsen i Legemiddelverket.)

(Anm: Studie: Blodtrykksmedisin øker risikoen for leppekreft. Men Statens legemiddelverk vil ikke advare mot stoffet, som brukes av nær 300.000 nordmenn. Blodtrykkssenkende medisiner med stoffet hydrochlorothiazid (HCTZ), øker risikoen markant for plateepitelkarsinom, som er en sjelden form for leppekreft. Det viser en dansk studie som nylig er publisert i Journal of Internal Medicine. Forskerne fant at risikoen for leppekreft øker i takt med hvor mye hydrochlorothiazid man har inntatt gjennom livet. Blant alle som hadde brukt legemidlet var risikoen for leppekreft fordoblet. Risikoen var imidlertid betydelig høyere for de som hadde inntatt legemidlet i en mengde som tilsvarer ti års bruk. Hos disse personene var risikoen for leppekreft nesten åtte ganger større enn hos mennesker som ikke hadde brukt HCTZ. (dagensmedisin.no 1.8.2017).)

(Anm: Hydrochlorothiazide (abbreviated HCTZ, HCT, or HZT) is a diuretic medication often used to treat high blood pressure and swelling due to fluid build up.[2 (en.wikipedia.org).)

(Anm: Hydroklortiazid (ofte forkortet til HCT, HCTZ, eller HZT) er et mye brukt diuretikum (vanndrivende legemiddel), et tiazid, som hemmer nyrenes evne til å reabsorbere vann. Det brukes overveiende i behandlnig av høyt blodtrykk. I Norge selges HCT som monopreparatet Esidrex, men er også tilgjengelig i kombinasjon med en rekke andre blodtrykksmedikamenter. For virkningsmekanisme og bivirkninger se hovedartikkel om tiazider. (no.wikipedia.org).)

(Anm: Tiazider er en gruppe diuretika, vanndrivende legemidler. De er sentrale i behandling av høyt blodtrykk (hypertensjon), men brukes også ved en rekke andre tilstander. Tiazidene har vært svært lenge på markedet, og regnes som velutprøvde, effektive og svært billige blodtrykksmedisiner sammenlignet med mer moderne preparater. De mest brukte tiazidene i Norge er hydroklorthiazid (Esidrex) og Bendroflumetiazid (Centyl). Hydroklortiazid er mye brukt i kombinasjonspreparater med andre mer moderne og kostbare blodtrykksmedikamenter for å gi ytterligere effekt. Disse preparatene får da gjerne tilleggsbetegnelser som plus eller comp. (no.wikipedia.org).)

- Udbredt medicin kædes sammen med hudkræft. Et dansk forskerhold har undersøgt. (- Hvert 10. tilfælde af en særlig kræftform i huden ville forsvinde, hvis vi fjernede lægemidlet.)

(Anm: Udbredt medicin kædes sammen med hudkræft. Et dansk forskerhold har undersøgt sammenhængen mellem et hyppigt brugt lægemiddel kaldet hydrochlorthiazid og hudkræft. Et af verdens mest udbredte lægemidler kædes direkte sammen med en markant øget risiko for hudkræft. Det skriver Politiken. Der er tale om kombinationspræparater med indholdsstoffet hydrochlorthiazid. Lægemidlerne bliver brugt mod forhøjet blodtryk. I Danmark får omkring 250.000 mennesker den form for blodtryksmedicin. - Hvert 10. tilfælde af en særlig kræftform i huden ville forsvinde, hvis vi fjernede lægemidlet. Eller 250 danskere kunne hvert år undgå at få hudkræft, siger ph.d. Anton Pottegård, lektor på Afdeling for Klinisk Farmakologi og Farmaci på Syddansk Universitet. (…) - Signalet i studiet virker stærkt nok til, at det kan få konsekvenser for brugen af lægemidlet, måske med en anbefaling om at skifte til andre lægemidler for visse patienter, siger medicinsk chef i Lægemiddelstyrelsen Nikolai Bruun til Politiken. (...) - Signalet i studiet virker stærkt nok til, at det kan få konsekvenser for brugen af lægemidlet, måske med en anbefaling om at skifte til andre lægemidler for visse patienter, siger medicinsk chef i Lægemiddelstyrelsen Nikolai Bruun til Politiken.(tv2.dk 3.12.2017).)

- Nyt studie: Blodtryksmedicin kan øge kræftrisiko.

(Anm: Nyt studie: Blodtryksmedicin kan øge kræftrisiko. (…) I Danmark får omkring 250.000 mennesker blodtryksmedicin, der indeholder stoffet hydrochlorthiazid. Danske forskere har nu fundet ud af, at dette stof i kombinationspræparater øger risikoen for pladecellekræft. (…) Blodtryksmedicinen øger lysfølsomheden og blokerer på den måde hudens evne til at reparerer sig selv, når solens stråler rammer os. Skaderne forbliver derfor i huden og kan føre til de cellemutationer, der resulterer i hudkræft. Studiet påpeger, at hydrochlorthiazid også øger den anden form for hudkræft, basalcellekræft, men i en langt mindre grad. (…) Symptomer på pladecellekræft i huden
Pladecellekræft er den type hudkræft, der ofte ses på læberne og viser sig blandt andet ved disse symptomer:

 • Sår: Pladecellekræft viser sig oftest som sår, der ikke vil heles.
 • Isse, nakke og håndryg: Denne type hudkræft rammer ofte disse områder, der udsættes meget for solens stråler.
 • Knuder: Kræften kan vise sig som en knuder. Sygdommen starter som en lyserød fast knude på huden, og senere vil der komme et sår i midten af knuden.
 • Sår på læberne: Hudkræft på læberne er ofte pladecellekræft. Den viser sig ved sår på læberne, der ikke vil heles, og det er oftest på underlæben.

Lægemiddelstyrelsen anbefaler dog ikke, at man nødvendigvis skal skifte sin blodtryksmedicin på baggrund af studiet, da det ikke dokumenterer en egentlig årsagssammenhæng. Hvis man er i tvivl, kan man kontakte sin læge og høre om sine muligheder. (netdoktor.dk 4.12.2017).)

(Anm: Pladecellekræft. Pladecellekræft er den næsthyppigste form for hudkræft. Udseende Pladecellekræft opstår ofte fra aktinisk keratose. Den ser ud som forhøjede knuder i huden med en ru overflade, eller røde pletter der skæller. Knuden eller pletten kan vokse og udvikle sig forholdsvis hurtigt til store væskende sår. Pladecellekræft kan forveksles med vorter. Lokalisering Pladecellekræft kan forekomme overalt på kroppen, inklusiv slimhinder og kønsorganer, men er mest udbredt på de områder der er mest udsat for solen, såsom ansigt, hovedbund, læber, hals, arme og ben. Pladecellekræft viser sig oftest på solbrændte områder sammen med andre tegn på hudskader, som rynker eller mangel på elasticitet i huden. Udvikling Hvis pladecellekræft opdages tidligt, er den let at behandle. Men hvis den ikke behandles, kan den trænge dybere ind i huden og medføre permanent skade. I sjældne tilfælde kan pladecellekræft sprede sig til lymfekirtler og andre organer og blive dødelig, så derfor anbefaler man kirurgi. (euromelanoma.org).)

- Ifølge Søren Friis arbejder Kræftens Bekæmpelse på en undersøgelse, der ser nærmere på, om hydrochlorthiazid også har en sammenhæng med modermærkekræft. Han forventer, at undersøgelsen er klar i begyndelsen af det nye år.

(Anm: Forsker maner til ro efter studie om hudkræft og medicin. Vigtigt at kontakte sin læge, inden man dropper blodtryksmedicin, der forbindes til øget risiko for hudkræft. (…) Forskerne har specifikt fundet en sammenhæng mellem brug af medicin med hydrochlorthiazid og kræft i huden af typen pladecellekræft. Kræfttypen rammer mere end 2500 danskere hvert år. (…) Ifølge Søren Friis arbejder Kræftens Bekæmpelse på en undersøgelse, der ser nærmere på, om hydrochlorthiazid også har en sammenhæng med modermærkekræft. Han forventer, at undersøgelsen er klar i begyndelsen af det nye år. (jyllands-posten.dk 4.12.2017).)

(Anm: Hydrochlorothiazide use and risk of non-melanoma skin cancer: A nationwide case-control study from Denmark. Abstract Background Hydrochlorothiazide, one of the most frequently used diuretic and antihypertensive drugs in the United States and Western Europe, is photosensitizing and has previously been linked to lip cancer. Objective To examine the association between hydrochlorothiazide use and the risk of basal cell carcinoma (BCC) and squamous cell carcinoma (SCC). Methods From the Danish Cancer Registry, we identified patients (cases) with NMSC during 2004-2012. Controls were matched 1:20 by age and sex. Cumulative hydrochlorothiazide use (1995-2012) was assessed from the Danish Prescription Registry. Using conditional logistic regression, we calculated odds ratios (ORs) for BCC and SCC associated with hydrochlorothiazide use. Results High use of hydrochlorothiazide (≥50,000 mg) was associated with ORs of 1.29 (95% confidence interval [CI] 1.23-1.35) for BCC and 3.98 (95% CI 3.68-4.31) for SCC. We found clear dose-response relationships between hydrochlorothiazide use and both BCC and SCC; the highest cumulative dose category (≥200,000 mg HCTZ) had ORs of 1.54 (95% CI 1.38-1.71) and 7.38 (95% CI 6.32-8.60) for BCC and SCC, respectively. Use of other diuretics and antihypertensives was not associated with NMSC. Limitations No data on sun exposure was available. Conclusions Hydrochlorothiazide use is associated with a substantially increased risk of NMSC, especially SCC. Journal of the American Academy of Dermatology 2017 (December 03, 2017).)

(Anm: Hydrochlorothiazide (HCTZ or HCT) is a diuretic medication often used to treat high blood pressure and swelling due to fluid build up.[2] Other uses include diabetes insipidus, renal tubular acidosis, and to decrease the risk of kidney stones in those with high calcium level in the urine.[2] For high blood pressure it is often recommended as a first line treatment.[2][3] HCTZ is taken by mouth and may be combined with other blood pressure medications as a single pill to increase the effectiveness.[2] (…) Trade names[edit] Hydrochlorothiazide is available as a generic drug under a large number of brand names, including Apo-Hydro, Aquazide, BPZide, Dichlotride, Esidrex, Hydrochlorot, Hydrodiuril, HydroSaluric, Hypothiazid, Microzide, Oretic and many others. To reduce pill burden and in order to reduce side effects, hydrochlorothiazide is often used in fixed-dose combinations with many other classes of antihypertensive drugs such as: - ACE inhibitors — e.g. Prinzide or Zestoretic (with lisinopril), Co-Renitec (with enalapril), Capozide (with captopril), Accuretic (with quinapril), Monopril HCT (with fosinopril), Lotensin HCT (with benazepril), etc. - Angiotensin receptor blockers — e.g. Hyzaar (with losartan), Co-Diovan or Diovan HCT (with valsartan), Teveten Plus (with eprosartan), Avalide or CoAprovel (with irbesartan), Atacand HCT or Atacand Plus (with candesartan), etc. - Beta blockers — e.g. Ziac or Lodoz (with bisoprolol), Nebilet Plus or Nebilet HCT (with nebivolol), Dutoprol or Lopressor HCT (with metoprolol), etc. - Direct renin inhibitors — e.g. Co-Rasilez or Tekturna HCT (with aliskiren) - Potassium sparing diuretics: Dyazide and Maxzide triamterene[14]  (en.wikipedia.org).)

- Danske forskere slår full alarm om populært legemiddel. Danske forskere mener at blodtrykksenkende hydroklortiazid kan føre til hudkreft. Det norske Legemiddelverket tar derimot det hele med stoisk ro.

(Anm: Danske forskere slår full alarm om populært legemiddel. Danske forskere mener at blodtrykksenkende hydroklortiazid kan føre til hudkreft. Det norske Legemiddelverket tar derimot det hele med stoisk ro. (…) I studien blir det påstått at 250 dansker kunne ha unngått kreft hvis de droppet blodtrykksenkende legemidler som inneholder hydroklortiazid (HCT). (…) Resultatene ble mandag offentliggjort i fagbladet Journal of the American Academy of Dermatology, som er det ledende vitenskapelige tidsskriftet for hudsykdommer. (…) – Hvert tiende tilfelle av en spesiell kreftform i huden ville ha forsvunnet hvis vi fjernet legemiddelet, eller 250 færre dansker kunne hvert år unngått å få hudkreft, sier Pottegård til Politiken. (…)  Livsfarlig blodtrykk Madsen sier at rundt 250.000 norske pasienter bruker legemidler som innneholder HCT, men understreker at det ikke er noen grunn for disse pasientene om å uroe seg. – Alle medikamenter har bivirkninger. Uten hydroklortiazid ville mange pasienter få problemer med å få god nok behandling av blodtrykket. Og konsekvensen av utilstrekkelig blodtrykksbehandling kan være dramatisk – hjerneslag og hjerteinfarkt, sier han. (…) – God grunn til bekymring Danske Lægemiddelstyrelsens medisinske sjef Nikolai Brun sier til Politiken at «studien gir god grunn til bekymring». (tv2.no 5.12.2017).)

(Anm: Legemiddelindusert kreft og andre typer celleskader (mintankesmie.no).)

(Anm: Bivirkninger (legemiddelinduserte organskader og sykdommer) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom. (Medication-induced mitochondrial damage and disease.) (mintankesmie.no).)

- Broken heart syndrome (Takotsubo syndrome) kan føre til varig skade, sier forskere.

(Anm: Broken heart syndrome may have lasting damage, say researchers.  A condition known as "broken heart syndrome" may cause longer-lasting damage than previously thought, a study has found. Aberdeen University researchers looked at 52 patients with Takotsubo syndrome. This latest research, funded by the British Heart Foundation (BHF), has been published in the Journal of the American Society of Echocardiography. (…) The team from Aberdeen used ultrasound and cardiac MRI scans to look at how the patients' hearts were functioning. The results suggested that the syndrome permanently affected the heart's pumping motion, delaying the twisting or "wringing" motion made by the muscle during a heartbeat. The heart's squeezing motion was also reduced. (…) Dr Dana Dawson, who led the research, said: "We used to think that people who suffered from takotsubo cardiomyopathy would fully recover, without medical intervention. "Here we've shown that this disease has much longer lasting damaging effects on the hearts of those who suffer from it." (bbc.com 19.6.2017).)

(Anm: Bruk av Marihuana kan øke risiko for hjerneslag, hjertesvikt. (Marijuana use may raise stroke, heart failure risk.) I USA, er marihuana stadig mer blitt legalisert for medisinsk eller fritidsformål. Men ny forskning advarer mot skadene av marihuana etter at resultater viser at substansen kan ha negative konsekvenser for kardiovaskulær helse. (In the United States, marijuana is becoming increasingly legalized for medicinal or recreational purposes. However, new research warns of the harms of marijuana use after finding that the drug may have negative implications for cardiovascular health.) (medicalnewstoday.com 14.11.2016).)

- Inflammatoriske hjertesykdommer: årsaker, symptomer og behandlinger. (- Symptomene inkluderer brystsmerter, angina, smerter i hjertemuskelen, og kortpustethet, ødem, hevelse i føtter eller ankler, og tretthet.)

The Inflammatory Heart Diseases: Causes, Symptoms, and Treatments.
Cell Biochem Biophys. 2015 Jul;72(3):851-5. doi: 10.1007/s12013-015-0550-7.
Abstract The inflammation of the heart muscles, such as myocarditis, the membrane sac which surrounds the heart called as pericarditis, and the inner lining of the heart or the myocardium, heart muscle as endocarditis are known as the inflammatory heart diseases. Inflammation of heart is caused by known infectious agents, viruses, bacteria, fungi or parasites, and by toxic materials from the environment, water, food, air, toxic gases, smoke, and pollution, or by an unknown origin. Myocarditis is induced by infection of heart muscle by virus like sarcoidosis and immune diseases. The symptoms include chest pain, angina, pain in heart muscle, and shortness of breath, edema, swelling of feet or ankles, and fatigue. The ECG, X-ray, and MRI can diagnose the disease; blood test and rise in enzymes levels provide abnormality in heart function. The treatment includes use of antibiotics for inflammation of heart muscle and medications. The ultrasound imaging indicates further damage to the heart muscle. In severe cases of infection heart failure can occur so long-term medications are necessary to control inflammation. The various biomarkers are reported for the inflammatory heart diseases. The causes, symptoms and treatments of inflammatory heart diseases are described. (…)

(Anm: MR avdekker alvorlig hjertesykdom. Mer enn syv av ti mistenkte infarktpasienter som har normale funn på angiografi, har likevel en alvorlig hjertesykdom. MR avdekker sykdom hos pasienter som ofte ville ha blitt sendt hjem dagen etter og vurdert som «friske», sier seksjonsoverlege Knut Haakon Stensæth. Blant 1145 personer som ble innlagt med mistanke om akutt hjerteinfarkt ved Ullevål universitetssykehus i perioden fra mars 2007 til august 2008, hadde 4,3 prosent av dem normale kransarterier ved angiografi, mange med forhøyet troponin. Ofte sendes disse pasientene hjem uten videre oppfølging. (dagensmedisin.no 7.4.2016).)

(Anm: Nya trådlösa sensorer ska stoppa fuktskador. En ny typ av tryckta sensorer ska hjälpa byggföretag att upptäcka och begränsa fuktskador i ett tidigt skede. Bakom tekniken står det svenska bolaget Invisense – som precis har fått sin första stora kund. Fuktskador kostar ofta stora summor att åtgärda. Det unga Linköpingsbolaget Invisense kan vara en lösning på spåret. (nyteknik.se 15.2.2017).)

(Anm: Allergic Fungal Airway Disease. (Allergisk sopp-luftveissykdom). J Investig Allergol Clin Immunol. 2016;26(6):344-354).)

(Anm: Rengjøre baderomsvifte. Gir dårlig luftkvalitet. Over tid blir nemlig avtrekkskanalen i baderomsvifta tilsmusset og forurenset av insekter, pollen, veistøv, sot og annet som finnes i lufta. - Dette kan skape grobunn for mikroorganismer, spesielt på badet der det tilføres fuktig luft, forteller Cato Ove Karlsen, daglig leder i Fagrådet for våtrom. Mikroorganismer i form av bakterier, gjærsopp og muggsopp kan produsere plagsomme lukter - og våtrom er altså mest utsatt. Ifølge Norges byggforskningsinstitutt kan forurensede ventilasjonsanlegg utgjøre en hygienisk risiko på badet ditt.  En baderomsvifte som ikke er rengjort vil gi redusert luftkvalitet og dårligere utnyttelse av energi.  (nettavisen.no 5.3.2016).)

(Anm: Ble syk av å bo i drømmehuset. Robert måtte flytte. (…) Først ble han slapp og svimmel, deretter kom kvalmen. – Jeg trodde det var influensa, og tenkte ikke noe særlig over det. (…) Jeg ble bra noen dager, så kom det plutselig tilbake. (…) Det vokste også mugg i møblene, på gulvet og på veggene. Det var overalt. Det viste seg etter hvert at det var nettopp muggen som gjorde ham syk. (spaniaavisen.no 6.4.2017).)

(Anm: Reactive airways dysfunction syndrome and considerations (RADS) of irritant-induced Asthma. J Occup Environ Med. 2013 Sep;55(9):1118-20.)

(Anm: Allergic Fungal Sinusitis (emedicine.medscape.com.com 2.2.2017).)

(Anm: Additive effect of continuous low-dose ofloxacin on erythromycin therapy for sinobronchial syndrome. Respir Med. 1995 Nov;89(10):677-84.)

(Anm: Tarmsopp bidrar til forverring av alkoholisk leversykdom. Intestinal fungi contribute to development of alcoholic liver disease. (…) Compared with healthy individuals and patients with non-alcohol-related cirrhosis, alcoholic cirrhosis patients had increased systemic exposure and immune response to mycobiota. Moreover, the levels of extraintestinal exposure and immune response correlated with mortality. Thus, chronic alcohol consumption is associated with an altered mycobiota and translocation of fungal products. Manipulating the intestinal mycobiome might be an effective strategy for attenuating alcohol-related liver disease. J Clin Invest. 2017 May 22. pii: 90562. [Epub ahead of print].)

(Anm: [Sinobronchial syndrome--a meaningful diagnosis?].. Kinderarztl Prax. 1993 Jun;61(4-5):129-33.)

(Anm: Test av Tesla HEPA-filter og Bioweapon Defense Mode. Luftforurensning har betydelig effekt på befolkningens helse. Det er verdens største miljømessige enkeltrisiko for helsen, i følge WHO, og mer enn tre millioner mennesker dør hvert år av nettopp dette. Dette er mer enn dobbelt så mange som antall døde i kjøretøyulykker hvert år. (…) Vi ville være sikre på at systemet fanget finkornede partikler og gassforurensning, i tillegg til bakterier, virus, pollen og muggsporer. (…) Tesla vil fortsette å forbedre mikrogeometrien og de kjemiske passiviseringsforsvarene i de primære og sekundære filterne. Disse er lette å bytte, så dette vil forbedres jo lengre du eier bilen din. (tesla.com 2.5.2016).)

(Anm: Gautrin D, et al. Reactive airways dysfunction syndrome and irritant-induced asthma. Taylor & Francis, New York 2006. p.581.Reactive airways dysfunction syndrome and irritant-induced asthmaReactive airways dysfunction syndrome and irritant-induced asthmaReactive airways dysfunction syndrome and irritant-induced asthma (uptodate.com).)

(Anm: Infeksjoner er forårsaket av mikrorganismer som bakterier, virus, protozoer og sopp. (…) Infeksjoner er forårsaket av bittesmå organismer som er usynlige for det nakne øye, og som invaderer og formerer seg i kroppen. Noen bakterier, virus, protozoer og sopp kan forårsake infeksjoner hos friske personer. Andre mikroorganismer forårsaker infeksjoner hos mennesker der kroppens forsvarsverk er svekket. Dette forsvarsverket betegnes immunsystemet. Vanligvis er kroppen i stand til motangrep gjennom immunsystemet mot slike invaderende mikroorganismer. En infeksjon opptrer når motangrepet mislykkes, og kroppen ikke får kontroll over de inntrengende organismene. (nhi.no 28.1.2014).)

(Anm: 10 Ways to Reduce Mold Allergies (10 måter å redusere muggsoppallergier)  (webmd.com 26.2.2015).)

(Anm: What Is Yeast? It’s a fungus. Why Yeast May Be to Blame for Your Health Problems. Yeast keeps your digestive system healthy and in balance. But if it grows out of control, you can get an infection in one of these places. (webmd.com 13.11.2017).)

(Anm: Autoimmunity and infections: When the body fights itself. Basel-based doctors are on the trail of a possible connection between autoimmune diseases and infections: errors can occur when immune cells absorb certain proteins from pathogen cells. These findings were reported in the journal PNAS by researchers from the Department of Biomedicine at the University of Basel and University Hospital Basel, as well as colleagues in the USA. (medicalnewstoday.com 9.1.2017).)

(Anm: UK burden of fungal asthma greatly exceeds prior estimates new study warns. (…) Experts are warning of a significant increase in the number of people in the UK who are living with invasive and serious fungal diseases that affect the lungs, bloodstream and brain and can sometimes lead to death. While invasive fungal infections were estimated by the Health Protection Agency in 2006 a new report is the first comprehensive attempt to capture how many people in the UK suffer from fungal asthma. Asthma in adults is common in the UK with over 4 million reported cases, and researchers in Manchester believe as many as 300,000 of them are affected by fungal asthma. (medicalnewstoday.com 20.11.2016).))

(Anm: Hvor ofte må du bytte tak, kledning og drenere? - Vi er borti skadesaker hvor det er fryktelig dårlig inneklima og så fuktig at materialene blir ødelagte. (aftenposten.no 6.10.2016).)

(Anm: Hva gjør du hvis boligen har feil og mangler? KAN SKJE: Hva gjør du om du oppdager at badet i din nye bolig er utett eller at det regner rett inn via taket? (…) Det er feilinformasjon om selger ikke har oppgitt at badet er pusset opp med egeninnsats. (aftenposten.no 3.11.2016).)

(Anm: Veggedyr i madrass: Møblene er kastet, og rommet kan ikke brukes på flere måneder. - Det er første gangen vi hører om at kunder finner veggedyr i brukte madrasser man kjøper av andre, men vi er ikke overrasket. Veggedyr er blitt et økende problem de siste årene, legger han til. - Vi er borti skadesaker hvor det er fryktelig dårlig inneklima og så fuktig at materialene blir ødelagte:  Hvor ofte må du bytte tak, kledning og drenere? (aftenposten.no 12.10.2016).)

(Anm: Dette er d e vanligste skadedyrene i hjemmet ditt – og slik blir du kvitt dem. Det er den store skrekken til ganske mange i det langstrakte land. Bittesmå dyr som piler over gulvet skaper langt større reaksjoner enn størrelsen skulle tilsi. (…) Skadedyret selv eksperten frykter Det er spesielt ett skadedyr som skremmer selv eksperten – nemlig veggedyr. – Det er jo et dyr som folk ikke liker, og det skjønner jeg godt. Det er et av de dyrene jeg minst ville hatt hjemme hos meg selv, for det bor på soverommet ditt og kommer frem om natten for å suge blod. (tv2.no 29.12.2017).)

(Anm: What's Eating You? Pictures of Parasites (webmd.com 28.2.2017).)

(Anm: Bed Bug Bites: Fighting Back Against Bedbugs (medicinenet.com 4.4.2017).)

(Anm: Mange ignorerer symptomer på KOL. (…) Hoste, slim fra lungerne og åndenød i mere end to måneder kan være symptomer på den kroniske lungesygdom KOL, som hvert år er medvirkende til op mod 5.500 dødsfald. Sygdommen kan bremses, hvis den opdages i tide. (sundhedsstyrelsen.dk 19.9.2016).)

(Anm: Ekstreme klimaforandringer er allerede et faktum i Europa. Uanset hvor meget, der diskuteres – ekstrem tørke, hedebølger og voldsom regn er allerede et faktum i Europa, konkluderer rapport fra EU’s Miljøagentur, EEA. Dansk professor advarer om nye sygdomme og hårde vilkår for landbruget i Østeuropa. Professor Jørgen E. Olesen fra Aarhus Universitet er én af forfatterne bag rapporten ”Climate change, impacts and vulnerability in Europe 2016”, der udsendes hvert fjerde år, og han er ikke i tvivl: »Vi har allered... (jyllands-posten.dk 24.1.2017).)

(Anm: - Noen år før sin død ble mannen diagnostisert med allergisk alveolitt, en sjelden gruppe betennelsessykdommer som rammer lungevevet. (tv2.no 24.8.2016).)

(Anm: Slet med sykdom i sju år, uten at legene klarte å redde ham. Hobbyen var synderen. Saksofonister og trombonister også utsatt. Det var Washington Post som først omtalte saken, som er publisert i det medisinske tidsskriftet Thorax. (…) 61-åringen hadde en betennelse som utvikles ved at immunforsvaret reagerer på noe pasienten har inhalert. Det ble funnet fibrose i lungene og han ble diagnostisert med alveolitt med ukjent årsak, og fikk behandling for dette. (dagbladet.no 26.8.2016).)

(Anm: Sjekklisten om det blir oversvømmelse hjemme hos deg. Antallet vannskader på norske boliger er ifølge Finans Norge økende. I 2014 viste de til at det hvert åttende minutt oppdages en vannskade i norske hjem, som tilsvarer 175 vannskader i hus, hytter og leiligheter hver dag. (…) - Jo lenger man venter, jo lettere blir det for muggsoppen å etablere seg, understreker Geving, og legger til at enkelte materialer er mer utsatt enn andre. - Mugg krever næring, og for eksempel gipsplater gir mye næring til muggsoppen. Her kan det komme mugg etter bare et par dager, sier Geving. (dinside.no 8.8.2016).)

(Anm: Tidlig diagnose er fortsatt nøkkelen til vellykket behandling av dødelig soppinfeksjon. (Early diagnosis remains key to successful treatment of deadly fungal infection) (…) De oppdaterte retningslinjene gjelder tre viktige former for aspergillose: allergisk, kronisk lungerelatert, og invasiv (invaderende). Den allergiske formen er vanligst og påvirker millioner av mennesker over hele verden. De med astma og cystisk fibrose har høyest risiko for å utvikle allergisk aspergillose. (medicalnewstoday.com 4.7.2016).)

(Anm: - Systemiske soppinfeksjoner fortsetter å representere et betydelig udekket medisinsk problem forbundet med høy dødelighet, noe som gjør utvikling av vaksiner og nye immunbaserte behandlinger svært ønskelig for å bedre pasientutfall. Front. Cell. Infect. Microbiol. 2016 (05 April 2016).)

(Anm: Skuleborn har blitt sjuke i mange år – no er det funne fukt og asbest. Bergen kommune beklagar etter at det er avdekt fuktskadar og mogleg asbestlekkasje på Varden skule i Fyllingsdalen. – Det er dette me har sagt heile vegen, seier FAU-leiar. Tysdag informerte Bergen kommune tilsette ved Varden skule at det er funne fuktskadar og gjennombora asbestplater under arbeidet med rehabiliteringa av skulen. Det skriv Bergen kommune i ei pressemelding tysdag. Mangeårige helseplager. I fleire år meldte tilsette og elevar om helseplager på grunn av det dårlege inneklimaet. Allereie i 2010 fortalde NRK om helseproblema ved barneskulen. (nrk.no 4.10.2016).)

(Anm: Early deaths from childhood cancer up to 4 times more common than previously reported. Treatments for childhood cancers have improved to the point that 5-year survival rates are over 80 percent. However, one group has failed to benefit from these improvements, namely children who die so soon after diagnosis that they are not able to receive treatment, or who receive treatment so late in the course of their disease that it is destined to fail. A study published in the Journal of Clinical Oncology explores this challenging population, finding that death within a month of diagnosis is more likely in very young children and those from minority racial and ethnic groups even independent of low socioeconomic status. (medicalnewstoday.com 8.3.2017).)

- Bivirkninger av hårfargeprodukter. Det er også enkelte holdepunkter for en sammenheng mellom bruk av hårfarge og kreftutvikling. (- Når det gjelder leukemi og i noe mindre grad kreft i urinblæren, er det enkelte holdepunkter for en økt kreftrisiko hos de som farger håret. (- Risikoen for å utvikle kreft synes å være høyest hos de som startet å farge håret før 1980.)

Bivirkninger av hårfargeprodukter.
fhi.no 13.02.2015
Hårfargeprodukter kan gi en rekke ulike bivirkninger. Allergi er det som hyppigst blir rapportert. Det er også enkelte holdepunkter for en sammenheng mellom bruk av hårfarge og kreftutvikling. (…)

Vanlig brukte fargestoffer er parafenylendiamin (PPD) og paratoluendiamin (PTD). Dette er stoffer som er kategorisert som henholdsvis ekstremt og svært allergifremkallende. Mye brukte koblingsagenter er resorcinol og naftoler (naphtols). (…)

Hvilke bivirkninger kan hårfarge gi?
Hårfargeprodukter kan gi en rekke ulike bivirkninger, men allergi er det som hyppigst blir rapportert. Det er også enkelte holdepunkter for en sammenheng mellom bruk av hårfarge og kreftutvikling. (…)

Kontaktdermatitt
Kontaktdermatitt er en allergisk reaksjon. Symptomene er oftest eksem, rødhet, blemmedannelse og kløe i hårkanten, ansiktet og på halsen. Disse symptomene opptrer ett til to døgn etter hårfargingen. Forbrukeren kan også få hevelse, spesielt i pannen og rundt øynene. Den allergiske reaksjonen kan vedvare fra rundt en uke til flere måneder etter hårfargingen. Tilfeller av anafylaksi (en akutt og livstruende reaksjon) er også rapportert. (…)

Kontakturtikaria
Symptomene på kontakturtikaria kan være kløe og lokaliserte områder med hevelse og rødhet (wheal-and-flare) der det kosmetiske produktet ble påført men også generalisert urtikaria (hevelse hvor som helst på kroppen) og anafylaksi. Symptomene kan oppstå kun få minutter etter eksponering for produktet, og forsvinner som oftest relativt raskt (i løpet av noen timer).

Konserveringsmidler og stoffer tilsatt for å forsterke hårfargen er de ingrediensene som mest sannsynlig forårsaker kontakturtikaria, men PPD kan også gi en slik reaksjon.

Kreft
Det er en rekke studier som har undersøkt om det er en sammenheng mellom hårfarging og utvikling av kreft, men få av disse studiene viser en slik sammenheng. Når det gjelder leukemi og i noe mindre grad kreft i urinblæren, er det enkelte holdepunkter for en økt kreftrisiko hos de som farger håret. Risikoen for å utvikle kreft synes å være høyest hos de som startet å farge håret før 1980. Tidlig på 1980-tallet begynte mange av hårfargeprodusentene å fjerne ingredienser som, i eksperimentelle forsøk, viste seg å være kreftfremkallende. (…)

(Anm: Hormonal contraceptives and hair dyes linked to increased risk of breast cancer. (…) The use of other hormonal contraceptives was, by contrast, associated with 32% higher breast cancer risk among younger women under 50 when compared to women who did not use hormonal contraceptives. There was also a 23% observed increase in the risk of breast cancer among women who dyed their hair compared to those who didn't. (news-medical.net 9.3.2017).)

- Er hårfarge skyldig i frisørers økte risiko for blærekreft?

Is hair dye to blame for hairdressers' increased risk of bladder cancer? (Har hårfarge skylden i frisørers økte risiko for blærekreft?)
medicalnewstoday.com 11.6.2014
A new study in Occupational & Environmental Medicine has linked frequency of dye and perm use to raised levels of carcinogens found in hairdressers' blood.

Previous studies have found that hairdressers have an excess risk for bladder cancer. Researchers believe this excess risk comes from exposure to carcinogenic aromatic amines in some hair dyes, which have also been linked to increased risk for non-Hodgkin lymphoma and leukemia.

These carcinogens were present in 89% of commercial hair dyes during the 1970s but were subsequently phased out as restrictions on hair dye formulas were introduced.

However, studies in the US and Turkey screening for these banned substances in commercial hair dye products still report levels of carcinogenic aromatic amines.

In the new study, researchers from the Division of Occupational and Environmental Medicine in Lund, Sweden, wanted to measure long-term exposure to known and suspected carcinogenic aromatic amines among hairdressers. (…)

The researchers note the findings of a recent study that found o-toluidines to be responsible for an increase in bladder cancer among workers at a chemical manufacturing plant. (…)

The researchers also recommend that hairdressers should minimize exposure risk by wearing gloves and by doing any tasks that cannot be performed wearing gloves - such as cutting hair - before any dyes or perms are applied.

In 2011, Medical News Today reported on a study by researchers from the National Allergy Research Centre at Copenhagen University in Denmark. They found that people with allergies to substances such as hair dye and latex rubber may have an immune system that can be triggered into defending against some types of cancer. (…)

(Anm: What is leukemia? - Danilo Allegra and Dania Puggioni (ed.ted.com).)

(Anm: The contemporary landscape of occupational bladder cancer within the United Kingdom: A meta-analysis of risks over the last 80 years. A new analysis of UK workers reveals that certain occupations may increase the risk of bladder cancer. After analyzing 25 articles, investigators found that the greatest risk of developing bladder cancer occurred in workers within the chemical, rubber, and dye industries. In contrast, the greatest risk of death from bladder cancer was in electrical, chemical, and transport workers. Such deaths were also higher in the North of England, probably reflecting smoking patterns and industrial distributions. BJU International 206 (published online 22 June 2016).)

- HPV-virus: Flere norske kvinner får strupekreft av oralsex

HPV-virus: Flere norske kvinner får strupekreft av oralsex
kk.no 24.9.2016
Antallet krefttilfeller har økt med over 50 prosent de siste 20 årene. - Årsaken er høyst sannsynlig HPV-viruset, sier Kreftforeningen.

Tidligere var bruk av tobakk og alkohol hovedårsaken til at man fikk kreft i munn og hals. Nå er imidlertid en annen årsak i ferd med å bli langt mer utbredt. Smitte av HPV-virus gjennom oralsex bidrar nå til at langt flere får kreft i munn og hals, og det er blant kvinner kreftforekomsten øker. 

Kraftig økning blant kvinner
Tall KK.no har fått fra Kreftregisteret, viser at det nå er mer enn 50 prosent flere norske kvinner som får kreft i munn og hals enn det var for 20 år siden. 

- Årsaken er at det generelt er mer HPV i befolkning, flere har mer avansert sex og mer oralsex, sier Sveinung Wergeland Sørbye, overlege ved avdeling for klinisk patologi ved Universitetssykehuset i Nord-Norge og blant Norges fremste HPV-eksperter til KK.no. (…)

- Årsaken er høyst sannsynlig HPV-viruset, og forekomsten knyttes blant annet til utbredelsen av munnsex, forteller Trine Skorpen, spesialsykepleier og rådgiver i Kreftforeningen. 

Sørbye påpeker imidlertid at man også vet at risikoen for å bli smittet av HPV-virus ved oralsex, er større for menn enn for kvinner. (…)

(Anm: Sykelighet, sykefravær, uførhet og trygd (mintankesmie.no).)

(Anm: Sygdom trækker danskere ned i gæld. (…) En sygdom rammer, og al energi bliver lagt i blodprøver og møder med læger. Imens hober gammel gæld sig op, eller ny kommer til. (...) For mange kommer et svigtende helbred til at betyde begyndelsen på en lang og sej kamp mod renter og minus på kontoen. (…) Her angiver de gældsramte oftest sygdom som det, der startede deres pengeproblemer. (…) »Det er jo hårdt at være syg i sig selv, og det er yderligere hårdt, at man kommer ud i nogle situationer, hvor man risikerer, at huset skal sælges på tvangsauktion, eller man ikke har til huslejen«, siger han. »Så man bliver på en måde dobbelt ramt. (politiken.dk 29.4.2017).)

(Anm: Study links unemployment among young women to transactional sex and high HIV rates (news-medical.net 14.3.2017).)

(Anm: Infection-related cancers: prioritising an important and eliminable contributor to the global cancer burden. The Lancet Global Health 2016;4(9):e580–e581 (September 2016).)

(Anm: Hay fever might alter the brain. (…) Increased neurogenesis, reduced microglia activity with allergic reaction. (…) The researchers say they are unable to say how these allergy-induced brain changes affect CNS function. They point out that neurogenesis in the hippocampus normally declines with age, contributing to memory-related disorders such as Alzheimer's disease, and this study suggests that allergic reaction increases neurogenesis. (medicalnewstoday.com 9.8.2016).)

(Anm: Indeklima og sundhed i boliger (dinhverdag.astma-allergi.dk/indeklima).)

(Anm: Indeklima og sundhed i boliger. Læs om resultater og få gode råd til et sundere indeklima fra forskningssamarbejdet CISBO til byg- og driftsherrer, rådgivere i byggeriet, sundhedspersonale og beboere. (…) Ved hjælp af elektrostatiske klude kan beboere selv opsamle støvprøver. På laboratoriet ”vaskes” kludene, og det beskidte vand analyseres for svampesporer, bakterier og giftstoffer, som det ses her i et af NFA’s laboratorie. (dinhverdag.astma-allergi.dk/indeklima 2016).)

(Anm: Forskere udvikler opsigtsvækkende vaccinekoncept. Forskere fra det anerkendte MIT har udviklet en ny type vaccine baseret på bittesmå bestanddele af vores arvemateriale, som kan bruges mod en bred vifte af sygdomme og kan fremstilles på blot en uge. Man har allerede lavet vacciner mod blandt andet ebola og svineinfluenza, som har vist sig 100 pct. effektive i museforsøg. (medwatch.dk 6.7.2016).)

(Anm: Ny super-vaccine kan potentielt beskytte mod alle sygdomme. En ny type vaccine med nanopartikler beskytter mus mod ebola, influenza og parasitter. Den kan muligvis også designes til at virke mod kræft. Hvis vaccinen også virker på mennesker, kan den ifølge dansk forsker blive et effektivt våben mod en lang række fremstormende sygdomme. (jyllands-posten.dk 8.7.2016).)

(Anm: Forskere finner kreftcellers hemmelige drivstoff. Kreft: Forskerne har vært sikre på at kreftceller stort sett lever av sukker. Men en ny studie tyder på noe annet. (…) Professor Elizabeth Stoll, som står bak forsøket, sier til The Independent at denne behandlingen gjorde at pasienter med bestemte typer hjernekreft levde 17 prosent lenger. (…) Du kan lese mer om studien i tidsskriftet Neuro-Oncology her. (illvit.no 10.7.2016).)

(Anm: Pre-existing inflammation may promote the spread of cancer. A new research report appearing in the May 2015 issue of the Journal of Leukocyte Biology suggests that allergic reactions--or at least the pre-existing inflammation from these reactions--may set the stage for cancer to spread from one area to another. (medicalnewstoday.com 4.5.2015).)

(Anm: Mange dør av kreft kort tid etter at de mister sitt livs kjærlighet. - Det dør langt flere enn forventet, sammenliknet med andre gifte i samme aldersgruppe, som ikke har mistet sin kjære. (dagbladet.no 10.8.2016).)

- 50 prosent av kreftdødsfall kunne vært unngått med en sunn livsstil.

Cancer risk: Is it influenced by a healthy lifestyle? Kreftrisiko: Er den påvirket av sunn livsstil?
medicalnewstoday.com 19.5.2016
A healthy lifestyle could prevent cancer among many white people in the United States, says a study published in JAMA Oncology. Avoiding smoking and heavy drinking, maintaining a moderate weight, and participating in regular exercise can all reduce the risk. (…)
50 percent of cancer deaths could be prevented with a healthy lifestyle.
Four criteria were defined as representing a "healthy lifestyle pattern:

 • Never smoking or having quit smoking
 • Drinking either no alcohol, or a maximum of one drink a day for women, and two or less for men
 • A body mass index (BMI) above 18.5 but below 27.5
 • Weekly aerobic exercise - either 150 minutes or more of moderately intense activity, or 75 minutes of vigorous exercise.

Individuals who met all four criteria were considered at low risk; those who did not were at high risk. (…)

(Anm: Kraftig økning av kreft som kan forebygges. (…) – Urovekkende. Føflekkreft er den kreftformen som har økt klart mest, med 28 prosent, sammenlignet med forrige femårsperiode. Norge er nå det landet i Europa med høyest dødelighet av føflekkreft. (…) Samtidig er lungekreft fortsatt den mest alvorlige kreftformen, målt i dødelighet. I 2014 ble det registrert 1.596 nye lungekrefttilfeller blant menn og 1.423 blant kvinner. Men mens stadig færre menn får lungekreft, har antall tilfeller økt med nesten 13 prosent blant kvinnene. (aftenposten.no 8.12.2015).)

(Anm: Very Hot Drinks Are ‘Probable’ Cancer Trigger, Says WHO. The list of cancer-causing agents is long—and getting longer. Experts already tell us to avoid smoking, exposure to UV radiation from the sun and even air pollution because these can increase the risk of cancer. (time.com 15.6.2016).)

(Anm: Bedre økonomi - høyere andel tarmkreft. Tarmkreft er i dag den tredje hyppigst forekommende krefttype. Andel nye tilfeller med tarmkreft og død på grunn av tarmkreft, ser ut til å stige i takt med den økonomiske utviklingen i et land. (nhi.no 16.2.2016).)

(Anm: Global patterns and trends in colorectal cancer incidence and mortality.Gut. 2016 Jan 27. pii: gutjnl-2015-310912. [Epub ahead of print].)

(Anm: Gut press release: 10-fold difference worldwide in new cases of, and deaths from, bowel cancer. BMJ 2016 (2 February 2016).)

(Anm: Gut bacteria may have role in bile duct cancer. (…) The team, including researchers from Khon Kaen University in Thailand and the Genome Institute of Singapore, reports the discovery in the journal EBioMedicine. It is a well-established fact that disease arises from interactions between our cells and our environment. However, what is becoming increasingly clear is that a significant amount of this cell-environment interaction occurs inside the body, where cells interact with our microbiome - the trillions of bacteria that live inside us. (medicalnewstoday.com 30.6.2016).)

(Anm: Study shows how gut microbiota may play role in effectiveness of chemotherapy drugs. The bacteria residing in your digestive tract, or your gut microbiota, may play an important role in your ability to respond to chemotherapy drugs in the clinic, according to a new study by scientists at the University of Massachusetts Medical School. Published in Cell, the study by Marian Walhout, PhD, and colleagues show that when a common research model, the roundworm Caenorhabditis elegan, is fed a diet of E. coli bacteria, the worms were one hundred times more sensitive to the chemotherapy drug floxuridine (FUDR) than worms who were fed different bacteria. FUDR is a commonly used drug to treat colorectal cancer. (news-medical.net 25.4.2017).)

(Anm: Gut bacteria improve immune system's attack on tumors. With the war on cancer at full throttle, new avenues of investigation are constantly coming to the fore. A novel study into the gut flora of mice has yielded surprisingly positive anti-cancer effects. (medicalnewstoday.com 6.11.2015).)

(Anm: Forskere har løst et stort kreftmysterium. Mener å ha funnet «av-knappen» til kreftcellene. (…) En gruppe forskere ved den amerikanske Mayo Clinic mener å ha oppdaget en måte å få kreftceller til å slutte å dele seg på. (teknofil.no 27.8.2015).)

(Anm: Fem faresignaler på kreft. Unge mennesker får også kreft, men det oppdages ofte sent. Britiske Teenage Cancer Trust har satt opp fem faresignaler en bør være obs på. (side3.no 22.1.2016).)

(Anm: Her er varsellampene for kreft. Disse symptomene kan være første tegn på at du har kreft: • Vedvarende hoste, heshet eller problemer med å svelge • Knuter under huden • Kronisk eller vedvarende diaré eller forstoppelse • Plutselig og uforklarlig vekttap • Sår på kroppen som ikke vil gro • Blod i oppkast, urin eller avføring • Blødninger utenom menstruasjonsperioden •Følelsen av ikke å kunne tømme tarmen ved toalettbesøk • Føflekker som vokser, forandrer farge eller forandrer form • Vedvarende og uforklarlige smerter (illvit.no 12.2.2016).)

(Anm: Bilder på hudsjukdomar och hudåkommor. Här har Netdoktor samlat ett antal bilder på olika hudsjukdomar och hudåkommor. (netdoktor.se 22.1.2016).)

(Anm: Kroppsdelene som er mest utsatt for kreft. Områdene du bør følge ekstra nøye med på. (kk.no 10.3.2016).)

(Anm: Dødssyge kræftpatienter symptomfrie med ny mirakelkur. Foto: Fred Hutchinson Cancer Research Center. Over 90 pct. af 35 leukæmipatienter i terminalfasen - med to til fem måneder tilbage at leve i - oplevede, at deres symptomer helt forsvandt, skriver The Independent. 80 pct. af en anden gruppe patienter med andre former for blodkræft reagerede også positivt på behandlingen, og halvdelen endte symptomfrie.  (jyllands-posten.dk 16.2.2016).)

(Anm: GJENNOMBRUDD: Ny behandling kurerer leukemi i sene stadier. Kreft:Ved å manipulere immunforsvaret har leger klart å få det til å angripe leukemi. 93 prosent av pasientene blir symptomfrie. (…) Fortsatt lang vei. (…) Det er fortsatt svært få data når det gjelder tilbakefall – det skjedde for noen av de 27 pasientene som hadde en positiv effekt. Dessuten opplevde de en del bivirkninger, som høy feber og lavt blodtrykk. Legene er likevel svært positive. (illvit.no 7.5.2016 ).)

(Anm: Studie: Cellegift levert rett i svulsten kurerer kreft hos mus. I en forsøksstudie ble samtlige dyr enten kvitt kreftsvulsten fullstendig, eller den sluttet helt å vokse. Det skriver Gemini.no som presenterer forskningsnytt fra NTNU og SINTEF, og som først omtalte saken. (vg.no 26.5.2016).)

- Fordoblet forekomst av brystkreft blant middelaldrende kvinner

Fordoblet forekomst av brystkreft blant middelaldrende kvinner
nrk.no 17.4.2017
Årsaken kan være en sammenheng mellom bedre mammografiundersøkelser og bruk av hormonpreparater, ifølge en ny doktorgradsavhandling.

Overlege Pål Suhrke ved Sykehuset i Vestfold har i sin doktorgradsavhandling sett på hvordan forekomsten av brystkreft i Norge har endret seg de siste 30 årene.

Hovedkonklusjonen er at det nærmest har vært en fordobling blant middelaldrende kvinner mellom 50 og 69 år.

– I andre aldersgrupper er det ikke en så markert endring, sier Suhrke. (…)

Mange brukte hormonpreparater
Mammografiprogrammet startet i 1996. På 90-tallet brukte mange kvinner hormoner for plager i overgangsalderen. Senere har slike hormonpreparater blitt assosiert med en økt risiko for brystkreft, og brukes i langt mindre grad. (…)

(Anm: Norske forskere kan ha løst cellegiftproblem. I Norge diagnostiseres i snitt ni kvinner med brystkreft daglig. Dagens behandling er effektiv, men kan i verste fall føre til hjertesvikt. Dette kan norske forskere ha funnet en måte å unngå. (nrk.no 31.1.2016).)

(Anm: 4 typer kreft nesten ingen har hørt om. De er svært sjeldne, men noen av dem er også svært dødelige. (…) – Jeg har sett på vår publikasjon «Cancer in Norway», der vi samler kreftstatistikk for alle norske krefttilfeller. Den viser at i 2014 var de tre mest sjeldne kreftformer som følger: Morkake (placenta), Brystskillevegg (mediastinum) og det autonome nervesystemet, sier Jakobsen til KK.no. (kk.no 5.4.2016).)

(Anm: Forskning ved UCLA tyder på at tarmbakterier kan hindre kreft. (UCLA research suggests that gut bacteria could help prevent cancer.) (medicalnewstoday.com 14.4.2016).)

(Anm: Electronic device detects molecules linked to cancer, Alzheimer's and Parkinson's (medicalnewstoday.com 20.5.2016).)

- Svulstene krympet da pasienter med lungekreft fikk medisin mot føflekkreft.

Medisinforsøk krympet svulster.
forskning.no 14.1.2016
Svulstene krympet da pasienter med lungekreft fikk medisin mot føflekkreft.

Forsøket gir håp om bedre og mer persontilpasset behandling. Rundt to prosent av lungekreftrammede har den samme feilen i det samme proteinet som føflekkreftpasienter.

Det er veldig motiverende og inspirerende når vi ser så god effekt. Denne pasienten har fått langt bedre livskvalitet. Svulstene krympet, pusten ble bedre, og hosten forsvant, sier Åslaug Helland, overlege og forsker ved Radiumhospitalet i Oslo.

Helland forteller om de foreløpige resultatene av en studie der en kvinne med lungekreft har fått medisiner som skal hindre kreftcellene å spre seg. Forsøket er en del av en internasjonal studie der totalt 40 lungekreftpasienter, to av dem norske, har fått legemidlene dabrafenib og trametinib – medikamenter som oftest blir gitt til føflekkreftpasienter.

– Medikamentene har hatt god effekt hos mange føflekkreftpasienter fordi de hemmer den egenskapen ved kreftcellen som gjør at den deler seg raskere enn friske celler, forteller Helland. (…)

(Anm: Slik skal flere kreftsyke få den beste behandlingen: Immunterapi virker på stadig flere krefttyper (tv2.no 24.4.2016).)

(Anm: New cancer immunotherapy drugs linked to arthritis in some patients. Case reports on 13 cancer patients suggest that a small number of cancer patients taking the immunotherapy drugs ipilimumab and nivolumab may be at some higher-than-normal risk of developing autoimmune joint and tissue diseases, including inflammatory arthritis, according to a preliminary study by Johns Hopkins Medicine researchers. (medicalnewstoday.com 27.6.2016).)

(Anm: Beneficial bacteria may protect breasts from cancer. Bacteria that have the potential to abet breast cancer are present in the breasts of cancer patients, while beneficial bacteria are more abundant in healthy breasts, where they may actually be protecting women from cancer, according to Gregor Reid, PhD, and his collaborators. These findings may lead ultimately to the use of probiotics to protect women against breast cancer. The research is published in Applied and Environmental Microbiology, a journal of the American Society for Microbiology.  (medicalnewstoday.com 27.6.2016).)

(Anm: «Norsk» kreftforskning kan gi håp for flere. En ny immunterapimetode kan gjøre langt flere kreftsyke friske, ifølge ny studie. (…) – Fordelen er at man målretter behandlingen spesifikt mot endringer som er bare i kreftcellene, og ikke finnes i normale celler. Dermed unngår man mange av bivirkningene som annen kreftbehandling har. (nrk.no 21.5.2016).)

(Anm: Ny immunterapi lærer kroppen å angripe og kurere kreft. (…) Medisinen styrker pasientens immunforsvar slik at kroppen selv kan drepe kreftsvulstene. Allerede nå har leger kurert pasienter med bl.a. blodkreft med de nye, smarte behandlingsformene – og i ett tilfelle forsvant en centimeterstor svulst av føflekkreft på få uker. (illvit.no 8.1.2016).)

(Anm: Flere betaler for dyre kreftmedisiner privat. (…) Median overlevelsesgevinst med Nivolumab er 5,5 måneder, sammenlignet med standard behandling. (…) Etter 32 måneders observasjonstid lever fremdeles mer enn 40 % av pasientene som har fått behandling med Nivolumab. Hvor lenge de vil fortsette med det vet vi ikke, men håpet er at en del av dem vil være varig kurert, sier Marius Normann. (aftenposten.no 14.3.2016).)

(Anm: Immunterapi skal gøres mere effektiv. Behandling af kræft med immunterapi virker ikke på alle. Det vil en gruppe danske forskere nu forsøge at lave om på. (dagenspharma.dk 13.1.2016).)

(Anm: Nya ledtrådar till varför vissa tumörer svarar på immunterapi.  Ju mer enhetligt som tumörer visar upp muterade proteinfragment, så kallade neoantigen, på sin yta, desto lättare verkar immunförsvaret ha att bekämpa cancern, enligt en ny studie i Science. (dagensmedicin.se 7.3.2016).)

(Anm: Legemiddelverket: – Supermedisinen mot lungekreft blir for dyr for de sykeste. FOR DYR: Immunterapi virker kun på tyve prosent av lungekreftpasientene, men for disse kan det være forskjellen på liv og død. (tv2nyhetene.no 22.1.2016).)

(Anm: TV 2 møtte stjerneforskeren som oppdaget den nye revolusjonerende kreftbehandlingen. (…) – Behandlingen er godkjent for føflekk, lungekreft og nyrekreft, og de pasientgruppene utgjør tilsammen en kvart del av alle kreftpasienter globalt. Godkjenningen til bruk på blærekreft er rett rundt hjørnet og det er bevist effekt på 20 andre kreftformer, sier han, men presiserer; – Men den virker jo ikke på alle disse pasientene. Noen har veldig god effekt, mens andre har ikke effekt, forteller han.  (…) – Jeg synes det er forferdelig galt om dette skal være de rikes sykdom. Jeg syntes prisen er smakløs. (tv2nyhetene.no 13.1.2016).)

(Anm: Helsefarlig smog kveler Beijing: IKKEBRUK. Små lunger lider for store miljøsynder. Den vesle jenta i rosa boblejakke hoster bak det hvite munnbindet som ikke hjelper noe mot den ekstremt forurensede luften hun puster i. (…) Lungekreft øker. Under årets verste smog nå i desember skriver China Daily at eksperter mener høy konsentrasjon av giftige, små PM 2.5-partikler i Kinas storbyluft snart blir en viktigere årsak til lungekreft enn røyking (aftenposten.no 9.12.2015).)

(Anm: Små livsstilsendringer kan redusere kreftrisiko. Ny kreftforskning tyder på at man kan redusere en av tre krefttilfeller ved å endre livsstil. (…)Tallene baserer seg på forhold i Storbritannia og viser at hvert tredje krefttilfelle kan forhindres ved å reduserer inntak av alkohol, få en sunn vekt, endre til et sunnere kosthold og drive med fysisk aktivitet. (nnhi.no 7.10.2015).)

(Anm: Holder medisin-prisen hemmelig. Norge og andre land får ofte store rabatter på medisinene fra legemiddelfirmaene. Men hva sluttprisen for et legemiddel er, er ofte hemmelig. (…) – Når prisen passerer 700.000 per kvalitetsjusterte leveår, så begynner vi å skjerpe oss, men vi har vedtatt priser over det, sier Vorland. (vg.no 29.12.2015).)

(Anm: Prisen på medisiner for kronisk myelogen leukemi (KML) er en refleksjon av de kunstig høye priser på kreftlegemidler: fra perspektivet til en stor gruppe av CML eksperter. (The price of drugs for chronic myeloid leukemia (CML) is a reflection of the unsustainable prices of cancer drugs: from the perspective of a large group of CML experts. (...) The doctrine of justum pretium, or just price, refers to the “fair value” of commodities. In deciding the relationship between price and worth (or value), it advocates that, by moral necessity, price must reflect worth.Blood.) 2013 May 30;121(22):4439-42. Epub 2013 Apr 25.)

(Anm: Mangedoblet medisinpris, har blitt symbolet på bransjens grådighet. Martin Skhreli er blitt symbolet på grådighet i USA, men er langt fra alene i å skru prisen i været på gamle medisiner. (dagbladet.no 21.12.2015).)

(Anm: Lungekreftmedisin får nei. Et immunterapeutisk legemiddel som kan forlenge livet til lungekreftpasienter, blir ikke innført selv om Helsedirektoratet opprinnelig ønsket det. Det koster et tresifret millionbeløp bare for dette legemiddelet, og det er penger vi må bruke på andre pasienter. (aftenposten.no 8.2.2016).)

(Anm: – Jeg føler bare forakt. Frank Willy Sundt har mistet all respekt for dem som styrer landet. 73-åringen kan ikke begripe hvorfor lungekreftpasienter ikke kan få et nytt og bedre legemiddel. (nrk.no 14.2.2016).)

(Anm: Merck afprøver kræfthåb mod lymfeknudekræft. Sammen med et tysk biotekselskab tester amerikanske Merck nu sin immunterapi i ny kombinationsbehandling. (…) AFM13 er et bispecifikt antistof rettet mod CD30, der er et antigen som udtrykkes i en række af T- og B-celle lymfomer, og målrettet CD16A, et antigen, der er udtrykt i det, der hedder naturlige dræberceller (NK-celler), som er vigtige for aktiveringen af immunsystemet og dets evne til at slå tumorer ihjel. Samarbejdet ligger i tråd med Mercks filosofi om at afprøve Keytruda i forskellige kombinationsbehandlinger i kampen mod tumorer, der er svære at behandle. (medwatch.dk 26.1.2016).)

(Anm: When the immune system promotes tumor growth. The immune system plays an important role in the prevention of cancer. So-called Natural killer (NK) cells are innate immune cells and responsible for the elimination of cancerous cells. (medicalnewstoday.com 18.2.2016).)

(Anm: Ny medisin smelter bort leukemi og kurerer hver femte. Leukemi: En ny medisin viser ubegripelig lovende resultater for pasienter med en type blodkreft som ellers er vanskelig å behandle. (…) Medisinen er ennå ikke godkjent for behandling, da den kan medføre bivirkninger som kvalme, lungebetennelse, diaré, luftveisinfeksjoner og prostatakreft. Men de fleste av disse bivirkningene er milde sammenlignet med hittil uhelbredelig kreft. (illvit.no 9.2.2016).)

(Anm: - 70 prosent av alle som blir operert for prostatakreft hadde ikke trengt operasjon. (…) Overlege på kirurgisk klinikk på sykehuset i Vestfold, Erik Skaaheim Haug, er kritisk til påstanden om at 70 prosent behandles unødvendig. Overlegen støtter dog Tollstadius påstand om at det er mye overbehandling når det er snakk om prostatakreft.  (side2.no 8.3.2016).)

(Anm: Lege: - Menn, derfor bør dere ta «finger'n i rumpa»-undersøkelsen. Hvorfor har vi menn egentlig prostata? (nettavisen.no 20.11.2016).)

(Anm: Prostatakræftramte kan måske nøjes med at lade sig overvåge. Mænd med prostatakræft øger ikke chancen for at overleve ved at lade sig operere eller bestråle, viser studie. (jyllands-posten.dk 15.9.2016).)

(Anm: Ny urintest afslører tegn på prostatakræft. Danske forskere har udviklet en test, der kan afsløre tegn på prostatakræft ved hjælp af en urinprøve. Det kan måske spare nogle for en unødvendig vævsprøve af prostata. (…) Forskere fra Aarhus Universitetshospital og Aarhus Universitet har nu udviklet en test, som kan vise, om der er såkaldt mikroRNA i urinen. MikroRNA kan nemlig være tegn på, at der er kræftceller til stede. Det betyder, at testen måske kan hjælpe med at forhindre unødvendige prostatabiopsier. (netdoktor.dk 18.4.2017).)

Hemoridekur mot blærekatarr
nrk.no 29.4.2012
Mange kvinner er plaget av blærekatarr. En urolog fra Oslo har drevet med alternativ behandling i over ti år.

Flere tusen pasienter har tatt i bruk en ny og ukjent behandlingsform mot kroniske blærelidelser. Men det urologiske fagmiljøet er fortsatt skeptisk til metoden.

For fem år siden begynte urolog, Einar Christiansen å gi kvinner med tilbakevendende blærekatarr stikkpiller i endetarmen. Metoden hadde han allerede brukt på menn i mange år med kronisk prostatitt. En tilstand som er en betennelse i prostataen. (...)

Om urinveisinfeksjon:
(...) Den vanligste formen for urinveisinfeksjon er blærekatarr, som skyldes at bakteriene har kommet seg til urinblæren.
Når bakteriene kommer helt opp til nyren kan man få nyrebekkenbetennelse, som må behandles av lege.
Urinveisinfeksjoner gir irritasjon i urinrøret og blæren, det kan svi når man tisser, og man tisser bare litt av gangen, men veldig ofte.
Noen kan merke grumsete eller blodig urin, og at urinen lukter vondt.
Ved nyrebekkenbetennelse vil man i tillegg gjerne få høy feber, kraftige frysninger eller ryggsmerter.
Diagnosen stilles ut fra symptomer, urinprøve og av og til blodprøve.
Ved urinprøve er det viktig å ikke få med rusk fra huden, og den midterste urinen gir best prøver. La derfor de første dråpene renne ned i toalettet før du tisser i urinprøveglasset/posen. (...)
Syrlig drikke sørger for at bakteriene trives dårlig i urinen. Drikk derfor gjerne ferskpresset sitron, grapefrukt eller tranebærjuice.
For å forebygge urinveisinfeksjon er det lurt å tisse etter samleie, drikke mye væske, ikke vente med å gå på toalettet når man må tisse, og ikke sole seg med vått badetøy.
Urinveisinfeksjon behandles med antibiotika.
Kilde: Legevakten (...)

(Anm: Kronisk prostatitt – bekkensmertesyndrom. Kronisk prostatitt er en uklar tilstand med vedvarende smerter og ubehag fra urinveiene og skrittet. Det 26 uklart om symptomene skriver seg fra prostata. De færreste har en infeksjon. (nhi.no 25.11.2016).)

(Anm: Analproben lar kreftrammede menn beholde potensen, men sykehuset har ikke råd til ny maskin. På Aker sykehus i Oslo har legene tilbudt høyteknologisk behandling av prostatakreft. Men maskinen brøt sammen i fjor høst, og sykehuset har ikke ni millioner til ny maskin. (tv2.no 24.7.2016).)

(Anm: Ny kur helbreder 98,6% for prostatakræft. (…) Den nye SBRT-behandling (Stereotactic Body Radiation Therapy) fungerer ved, at flere røntgenstråler på samme tid angriber tumoren i prostata fra forskellige vinkler. Og på trods af den høje stråledosis, der rettes mod tumoren, skåner behandlingen samtidig det omkringliggende væv. (…) Kilde: European Journal of Cancer (netdoktor.se 2.5.2016).)

(Anm: Forskerne jubler etter ny kreftoppdagelse. Kreftforeningen: - Ser veldig lovende ut. NY BEHANDLINGSMETODE: Immunterapi er et samlebegrep om metoder for kreftbehandling der kroppens immunforsvar stimuleres til å drepe kreftcellene. Immunceller, også kalt T-celler, kan angripe kreftcellene, som på bildet over. (dagbladet.no 17.2.2016).)

(Anm: Kristen Fagerland fra Karmøy opplevde baksiden av medaljen i testingen av de nye revolusjonerende kreftmedisinene. (…) – Jeg blir litt irritert når jeg bare leser solskinnshistorier. Men misforstå meg rett, jeg er uendelig glad på vegne av alle som har hatt god effekt av behandlingen og samtidig ikke opplever noen bivirkninger. (tv2.no 30.3.2016).)

(Anm: Immune Therapy and Quality of Life in Melanoma. —No red flags thus far in analyses of recent clinical trials. Immunotherapies developed for cancer, such as checkpoint inhibitors, have demonstrated the ability to extend survival in advanced melanoma patients. However, studies to date have yet to examine the impact on patients' quality of life (QOL) in detail. (medpagetoday.com 7.4.2016).)

(Anm: IMMUNTERAPI-STUDIE: Ni av ti blodkreftpasienter ble kreftfrie. 27 av 29 pasienter med alvorlig leukemi ble symptomfrie etter å ha blitt behandlet med immunterapi, viser foreløpige resultater fra en amerikansk studie. (dagensmedisin.no 17.2.2016).)

(Anm: Kreftbehandling kurerer brystkreft på 11 dager. (…) En kombinasjon av to kjente legemidler skaper i disse dager stor spenning innenfor kreftbehandling. Det skjer etter at det er lykkes britiske leger å redusere og til og med kurere brystkreft hos kvinner som ventet på operasjon, skriver britiske BBC.Resultatene ble offentliggjort på European Breast Cancer Conference 11. mars i år, og eksperter betegner resultatene som "dramatiske". (illvit.no 27.3.2016).)

(Anm: Malaria-missil dreper kreft. Kreft: På en malariaparasitt som rammer gravide, har forskere funnet et hemmelig våpen – en proteinkrok som kan spore opp kreftceller og infisere dem med en dose dødelig gift. Om få år kan våpenet forhåpentligvis redde millioner av kreftpasienter. (…) Når en spesiell type malariaparasitt infiserer gravide, hekter den seg fast til morkaken med en proteinkrok, med navnet VAR2. (illvit.no 1.6.2016).)

- Ny rapport viser kreft som en av de viktigste årsakene til alkoholrelaterte dødsfall. (- Alkohol årsaken til 3.5 prosent av alle krefttilfeller.)

Alkohol og kreftrisiko
nhi.no 14.12.2015
Mange studier har påpekt at for eksempel vin kan ha en gunstig effekt på helsen. Men alkohol er også et kjent kreftfremkallende stoff.

Ifølge en artikkel som ble publisert av Medscape i november 20151 er det ingen nyhet at alkohol øker risikoen for kreft. Allerede i 1988 erklærte the International Agency for Research on Cancer at alkohol var et kreftfremkallende stoff. Ifølge The World Cancer Report som ble publisert i 2014, er alkohol årsaken til 3.5 prosent av alle krefttilfeller og omtrent ett av 30 dødsfall på grunn av kreft. Nyere data antyder at andelen krefttilfeller som kan tilskrives alkohol på verdensbasis, har økt. (…)

Blant krefttypene som alkohol øker risikoen for er kreft i munnhulen, svelget, strupen, spiserøret, brystene, tykktarmen, endetarmen, galleblæren og leveren. Trolig øker alkohol også risikoen for kreft i bukspyttkjertelen.

Risikoøkningen gjelder både for menn og kvinner, men det ser ut som om risikoøkningen starter ved lavere inntak av alkohol hos kvinner enn hos menn. Det ser også ut til at det er det totale alkoholinntaket som er avgjørende, og ikke stort alkoholinntak over korte perioder. Ifølge amerikanske National Cancer Institute2 tyder forskningen på at jo mer du drikker over tid, jo høyere er risikoen for å utvikle kreft. (…)

(Anm: Ny rapport viser kreft som en av de viktigste årsakene til alkoholrelaterte dødsfall. (New report shows cancer one of the leading causes of alcohol-related deaths) cancer.org.au 7.8.2014.)

(Anm: How Well Do You Know Your Pancreas? (webmd.com 18.4.2016).)

(Anm: Alcohol and Cancer: Drink at Your Own Risk (medscape.com 23.11.2015).)

(Anm: Forventer flere døde av pankreaskreft enn brystkreft. – De som blir operert har en bedre prognose, sier professor og overlege Jon Arne Søreide ved Stavanger Universitetssjukehus. (…) I Europa er median femårsoverlevelse på bare 3 prosent. Og europeiske tall viser en median levetid på bare 4,6 måneder, ifølge UEG. (…) 825 rammet i fjor. I Norge ble det rapportert inn til Kreftregisteret i alt 825 nye tilfeller av pankreaskreft i fjor. I gjennomsnitt lever disse kreftpasientene i cirka seks måneder. (dagensmedisin.no 17.11.2016).)

(Anm: Alkohol og kreft. Alkohol er kreftfremkallende. Forskning viser at selv et lavt alkoholforbruk gir økt kreftrisiko (kreftforeningen.no).)

(Anm: What is the evidence that alcohol drinking is a cause of cancer? (cancer.gov).)

(Anm: Frykter økt alkoholinntak vil gi flere tilfeller av kreftverstingene. (…) Kreftforsker og professor i forebyggende medisin ved Norges arktiske universitet (UiT), Inger Torhild Gram er enig i at koblingen mellom alkohol og kreft er underkommunisert: (vg.no 18.8.2015).)

(Anm: All cause mortality and the case for age specific alcohol consumption guidelines: pooled analyses of up to 10 population based cohorts. BMJ 2015;350:h384 (Published 10 February 2015.)

(Anm: Dette gjør alkohol med kroppen din. ** Vi drikker 7,7 liter alkohol årlig. ** Undersøkelse: 3 av 10 tror ett glass er sunt . Skal vi glemme alt snakket om at et glass rødvin er sunt for oss? En omfattende studie viser at de fleste positive effekter av alkohol er kraftig overvurderte. (vg.no 11.7.2015).)

(Anm: Sleep problems and energy product use associated with increased alcohol use in teens (medicalnewstoday.com 12.6.2015).)

(Anm: Frykter økt alkoholinntak vil gi flere tilfeller av kreftverstingene. (…) Kreftforsker og professor i forebyggende medisin ved Norges arktiske universitet (UiT), Inger Torhild Gram er enig i at koblingen mellom alkohol og kreft er underkommunisert: (vg.no 18.8.2015).)

(Anm: Ny revolusjonerende kreftbehandling kan bli klar for Norge i år. Legemiddelverket er i gang med å vurdere medisinene som har gitt oppsiktsvekkende resultater innen kreft. (…) Ved å kombinere to forskjellige medisiner, som begge påvirker immunforsvarets evne til å angripe og bekjempe kreftceller, sluttet kreften å utvikle seg for over halvparten av pasientene som deltok i en fersk studie. For én av ti pasienter forsvant svulstene fullstendig. (tv2.no 4.7.2015).)

(Anm: Har du fått en rosa eller hudfarget nupp? I noen få tilfeller kan det faktisk være tegn på kreft. Her er symptomene du bør være obs på. Har du fått en rosa eller hudfarget nupp? SJEKK HOS LEGEN: Har du fått en ny føflekk, eller rosa nupp som har vokst, eller ser litt rar ut? Ta en tur til legen! I noen få tilfeller kan det faktisk være tegn på kreft. Her er symptomene du bør være obs på. (kk.no 7.7.2015).)

(Anm: Cancer screening concerns. Adults with intellectual and developmental disabilities are much less likely to be screened for colorectal cancer, research shows (medicalnewstoday.com 3.3.2015).)

(Anm: Lege avfeide kreftsvulst - mistet autorisasjonen. (nettavisen.no 28.8.2015).)

(Anm: Calls for bold action to turn the tide on cancer: World leaders gathering at Davos (medicalnewstoday.com 17.1.2015).)

(Anm: Ovanligt många fall av manlig bröstcancer på Christinakliniken. I början av hösten upptäcktes fem fall av manlig bröstcancer på Christinakliniken i Stockholm, vilket är en tydlig ökning från tidigare år. ”Att även män drabbas av bröstcancer är viktig kunskap som måste nå ut till fler inom sjukvården”, säger överläkare Magnus Bäcklund. (netdoctor.se 13.11.2015).)

(Anm: Bugspytkirtelkræft kan ses i en blodprøve. Danske forskere har gjort et vigtigt i fund. I blodprøver fra patienter med kræft i bugspytkirtlen har de fundet små stykker genetisk materiale, som de mener er tegn på den frygtede sygdom. Forskerne håber, at fundet kan bruges til at udvikle et screeningsværktøj, så man kan opdage sygdommen i et tidligere stadie. (cancer.dk 9.11.2015).)

(Anm: – Aldri før har vi hatt så mange pasienter på behandlinger som venter på godkjenning. – Vi tar i bruk behandlinger som viser god virkning i fase-3 studier, forteller onkolog på Aleris. Han håper at PD1-hemmerne snart blir godkjent. (dagensmedisin.no 23.11.2015).)

(Anm: Tilbyr privat ME-behandling med kreftmedisin – forskere reagerer. En privat klinikk i Sandnes tilbyr behandling mot ME med kreftmedisinen rituximab. Pasientene betaler opp mot 200.000 kroner. (dagensmedisin.no 25.11.2015).)

- Når immunsystemet ditt tar opp kampen mot kreft

Når immunsystemet ditt tar opp kampen mot kreft
Else Marit Inderberg Suso immunolog og forsker ved Radiumhospitalet
aftenposten.no 12.10.2015
Revolusjonerer kreftbehandlingen.
Kreftceller er vanlige celler som har fått endringer i genene sine og som kan bevege seg i kroppen og invadere andre typer vev. Disse genendringene gjør kreftcellene forskjellige fra kroppens vanlige celler, og i mmunsystemet kan derfor oppfatte kreftcellene som noe fremmed og kan angripe og drepe dem. (…)

Kroppens eget forsvar
Immunforsvaret er kroppens forsvar mot biologiske fremmedlegemer og er delt opp i en ytre del og en indre del. Den ytre delen består av hudenslimhinnene som fanger opp mikroorganismer og andre organer som for eksempel magesekken som ødelegger dem med magesyre.

Så lenge huden er hel, er det lite som kan trenge gjennom den, men har man åpne sår kan en lett få infeksjoner og alvorlige sykdommer. Om noen fremmedlegemer skulle klare å forsere dette ytre forsvaret vil de angripes av det indre forsvaret, de hvite blodlegemene.

Det indre immunforsvaret deles inn i to deler, det medfødte og det ervervede. Det medfødte kan reagere raskt og har molekyler som kjenner igjen og skader fremmede partikler eller celler. Dette gjør de ved å “spise” dem, bryte dem ned og vise frem deler av dem til det ervervede immunsystemet som kan læres opp til å huske dem ved en senere anledning.

T-cellene er viktige aktører i det ervervede immunsystemet. De kan beskytte mot celler med feilfunksjoner (som i kreft) og infeksjoner inne i cellene.

T-cellene dirigerer hele immunsystemet og avgjør hvor kraftig en immunrespons skal være. De gjenkjenner infiserte celler eller kreftceller, og kan dermed drepe dem. T-hjelpeceller bidrar også til å øke immunresponsen ved å fortelle andre celler hva slags funksjoner de må bidra med, for eksempel at B-celler må lage antistoff. (…)

(Anm: Mye lungekreft – lite forskning. Lungekreft er, ut ifra dødsrate og tapte leveår, verdens viktigste kreftsykdom. Likevel er de store behandlingsgjennombruddene som vi har sett for andre krefttyper uteblitt. Det kan skyldes at lungekreft er vanskelig å forske på, men det forklarer ikke hvorfor det bevilges så lite penger til lungekreftforskning. Tidsskr Nor Legeforen 2014; 134:2287 – 8 (9.12.2014).)

(Anm: Mange misforstår etter feilaktige medieoppslag. Vi er alle genetisk forskjellige. Det gjør kreftsykdommen, og mutasjonene som kan føre til kreften, unik for hver pasient. (…) Avisene trykker ofte artikler som kan få det til å virke som at kuren er funnet. De har ofte misvisende overskrifter, for eksempel skrev VG 30. april i år en artikkel under overskriften «Norsk løsning på kreftgåten». (…) De fleste vet at kreft er en følge av mutasjoner i kroppen; noe går galt. Mutasjoner skjer i de fire basene A, T, C og G som bygger opp DNA-et vårt. Forandringene kan være at en av disse bokstavene, basene, erstattes med en annen, at det settes inn en base eller at en base fjernes helt. (aftenposten.no 11.11.2015).)

(Anm: Elisabeth Larsen seniorrådgiver i Bioteknologirådet. Alle former for kreft starter med en skade på DNA som ikke repareres. Oppdagelsen av våre cellers reparasjonsevne ga fortjent årets nobelpris i kjemi. Livet uten at DNA-et blir reparert? Ikke særlig nobelt. (…) Det er mye som er farlig for arvestoffet vårt. Røyking, eksos, sollys og miljøgifter fører til ulike type skader. (…) Tomas Lindahl var den første i verden til å vise at mange av disse DNA-skadene repareres på en spesiell måte i cellene våre. Han kalte reparasjonsveien «baseutkuttingsreparasjon». Det er oppdagelsen av akkurat den reparasjonsveien Tomas Lindahl nå får nobelprisen for. (aftenposten.no 22.10.2015).)

(Anm: Gut bacteria improve immune system's attack on tumors. With the war on cancer at full throttle, new avenues of investigation are constantly coming to the fore. A novel study into the gut flora of mice has yielded surprisingly positive anti-cancer effects. (medicalnewstoday.com 6.11.2015).)

(Anm: Trening kan være like effektivt mot kreft som cellegift. (…) Nå tyder mye på at fysisk aktivitet også kan virke helbredende for kreft. (…) Doktor Lee Jones har et team på totalt 17 personer som forsker på sebrafisk og mus, og det er denne forskningen som nå begynner å avgi spennende signaler. (nettavisen.no 29.10.2015).)

(Anm: Exercise Plays Role in Cervical Ca Risk. —Any amount of exercise helps. Women who do not engage in any regular moderate or vigorous recreational physical activity may be at more than twice the risk of developing cervical cancer, compared with women who engage in at least four recreational exercise sessions per month, according to a U.S., hospital-based, case-control study published in the Journal of Lower Genital Tract Disease. (medpagetoday.com 20.5.2016).)

(Anm: Environmental factors may contribute to the development of some childhood cancers. (medicalnewstoday.com 10.11.2015).)

(Anm: Kamerapille kan revolutionere kræftscreening. Et lille kamera, som sluges, kan blive et smertefrit alternativ til kikkertundersøgelser. (jyllands-posten.dk 21.4.2015).)

(Anm: Kamerapille på vej til tarmscreening. Et tysk selskab vil erstatte kikkertundersøgelser gennem endetarmen med en kamerapille, som særligt kan bruges ved screeninger for tarmkræft. (medwatch.dk 21.4.2015).)

(Anm: Har du hørt om teratomer? Vanligst hos nyfødte, men kan forekomme hos voksne. Har du en kul på halsen eller et annet sted du ikke vet hva er for noe? I svært sjeldne tilfeller kan dette være en cystisk teratom. Dette er en svulst, som regel godartet, som vil vokse seg større om du ikke fjerner den. (kk.no 25.7.2015).)

(Anm: Immunterapi kan forlenge livet hennes, men kreftsyke Cecilie (48) har ikke råd. Den private klinikken som tilbyr immunterapi til lungekreftpasienter ringes ned etter TV 2s reportasjer, men mange har ikke råd til den livsforlengende behandlingen. (tv2nyhetene.no 12.10.2015).)

(Anm: Nye behandlinger med immunterapi kalder på de største superlativer. Superlativer er hyppigt forekommende i mediernes dækning af kræftforskning og nye lægemidler – også selv om midlerne i nogle tilfælde hverken er godkendt eller afprøvet på mennesker (dagenspharma.dk 3.11.2015).)

(Anm: New Math on Drug Cost-Effectiveness. Nowadays, the reality of exorbitant drug pricing overshadows even the most exceptional stories of drug efficacy. It's true that we're making huge biomedical strides, yet it's also true that prices for new drugs are rising, as are prices of existing treatments. A case in point is nivolumab, which, as Motzer et al. report in this issue of the Journal (pages 1803–1813), appears to extend median survival in patients with metastatic renal-cell cancer by nearly half a year. But the cost to insurers and patients of using the drug for this condition — by my estimate, around $65,000 for Medicare beneficiaries and up to twice that for commercially insured patients — can't be ignored.N Engl J Med 2015; 373:1797-1799 (November 5, 2015).)

(Anm: Refser Bekkemellems kreft-påstander. Leger mener Karita Bekkemellem gikk for langt da hun hevdet at man med de nye medisinene kan «utrydde kreft». (…) Høie: - LIvsforlengende behandling Helseministeren på sin side minnet i programmet om at disse medisinene er livsforlengende, og ikke kurative. – De fleste av de nye medisinene som kommer nå, handler ikke om å utrydde kreft slik legemiddelindustrien sier. De er knyttet til livsforlengende behandling, sa Høie. (dagensmedisin.no 27.10.2015).)

(Anm: En dyr kreftmedisin er verdt det hvis den forlenger pasientenes liv. – Det er svært forståelig at kreftpasienter som ikke får tilgang til ny behandling fordi den er for dyr, blir fortvilet, skriver Karita Bekkemellem, administrerende direktør i Legemiddelindustrien. (…) Alle rundt blir fortvilet også, og det er lett å skylde på hele legemiddelindustrien. Men det er ikke i legemiddelindustriens interesse å utvikle legemidler som ikke kan brukes av pasientene de er utviklet for. Vi mener derfor det er feil, slik Anne Lise Ryel skriver i sitt innlegg på TV2.no, at bransjen vår opptrår hjerterått og uverdig, og tenker mer på marginer enn på mennesker. (tv2.no 12.2.2016).)

- Antibiotika kan være linket til risiko for kreft

Antibiotics may be linked to risk of cancer (Antibiotika kan være linket til risiko for kreft)
BMJ 2008;337:a1381 (21 August 2008)
The risk of developing prostate, breast, lung, and colon cancer rises with use of antibiotics, a large observational study has found (International Journal of Cancer 2008 Aug 14, doi: 10.1002/ijc.23622).

The risk of less common cancer has also been linked with antibiotic use. The study shows that the risk of being diagnosed wi th non-melanoma skin, duodenum, pancreas, kidney, bladder, male genitals (excluding prostate), and thyroid cancers as well as myeloma and leukaemia, was more than 1.5 times more among participants with six or more antibiotic prescriptions, compared with the group with lowest exposure. (...)

(Anm: Antibiotika (tarmbakterier, probiotika, mikrobiota etc.) (Dysbiose; dysbiosis (also called dysbacteriosis (dysbakteriose)). (mintankesmie.no).)

(Anm: Antibiotic use predicts an increased risk of cancer. Antibiotic use has been hypothesized to be associated with the risk of cancer but the evidence is sparse and inconsistent. The aim of the present study was to determine whether antibiotic use predicts the development of various cancers. This nationwide cohort study included 3,112,624 individuals, aged 30-79 years, with no history of cancer. Information on their antibiotic use between 1995 and 1997 was obtained from the Drug Prescription Registry. During the period 1998-2004, 134,070 cancer cases were ascertained from the Finnish Cancer Registry. Cox proportional hazards regression was used to estimate the relative risks (RRs) with 95% confidence intervals (95% CIs). Antibiotic use was associated with an increased risk of cancer: for categories of increasing antibiotic use (0-1, 2-5 and >/=6 prescriptions), RRs (95% CIs) for cancer were 1.0 (reference), 1.27 (1.26-1.29) and 1.37 (1.34-1.40). RRs (for comparison of lowest and highest exposure group) for the most common primary sites i.e. prostate, breast, lung and colon were 1.39 (1.31-1.48), 1.14 (1.09-1.20), 1.79 (1.67-1.92), and 1.15 (1.04-1.26), respectively. RRs for other primary sites varied between 0.90 (0.76-1.05) for ovary to 2.60 (1.60-4.20) for endocrine gland (excluding thyroid). In conclusion, antibiotic use predicts an increased risk of cancer. Because of the design of our study the possibility of residual confounding cannot be excluded and further studies are required to confirm the results. Int J Cancer. 2008 Nov 1;123(9):2152-5.)

(Anm: Signaler fra tarmens mikrobiotika til fjerntliggende organer mht. fysiologi og sykdom. (Signals from the gut microbiota to distant organs in physiology and disease.) (Nat Med. 2016 Oct 6;22(10):1079-1089.)

(Anm: - Hadde medisinerne på et tidligere tidspunkt hatt et evolusjonært perspektiv på sin medisinering, ville vi ikke vært i den kritiske situasjon vi er kommet i med hensyn til resistens. (aftenposten.no 22.8.2016).)

(Anm: Antibiotika kan gi flere kroniske sykdommer. (…) Folkehelseinstituttet: – Faren er underkommunisert. – Advarslene er høyst betimelige, sier lege og seniorforsker Merete Eggesbø ved Folkehelseinstituttet. (…) Ifølge Blaser viser ny forskning at det er en sammenheng mellom endringen av den naturlige tarmfloraen vår og utvikling av nye sykdommer som fedme, diabetes, astma,(...) Advarslene er høyst betimelige, sier lege og seniorforsker Merete Eggesbø ved Folkehelseinstituttet. (…) Ifølge Blaser viser ny forskning at det er en sammenheng mellom endringen av den naturlige tarmfloraen vår og utvikling av nye sykdommer som fedme, diabetes, astma, allergi, autisme og mageinfeksjoner. (nrk.no 30.10.2016).)

(Anm: Researchers explore link between gut microbiome and nutrition in autism spectrum disorder. (…) Sharon Donovan, a professor of nutrition at the University of Illinois explains that researchers have started to look at more specific disease states and the microbiome. "We are starting to see links with autism, obesity, diabetes, cardiovascular disease, and almost every disease that is looked at. (news-medical.net 28.4.2017).)

(Anm: Researchers discover new mechanism that causes chronic intestinal inflammation. Researchers at the University Medical Center of Johannes Gutenberg University Mainz and the German Research Center for Environmental Health, Helmholtz Zentrum München have discovered that too much of the oncogene Bcl-3 leads to chronic intestinal diseases. They describe in Nature Communications exactly how it throws the immune system off-balance. Chronic intestinal disorders such as ulcerative colitis and Crohn's disease are caused by the body's own immune defense system. (news-medical.net 28.5.2017).)

(Anm: Forsiktighet kreves ved samtidig forskrivning av antibiotika med psykofarmaka hos eldre pasienter. (…) Antibiotika har flere legemiddelinteraksjoner med psykofarmaka som kan føre til bivirkninger eller behandlingssvikt og betydelig øke kostnadene for behandlinger. (dgnews.docguide.com 3.4.2017).)

(Anm: Antibiotika associeras med högre risk för tarmcancer. (…) Det här är första studien som visar på sambandet mellan antibiotikaanvändning och utveckling av adenom i tjock- och ändtarmen. Studien publiceras i den vetenskapliga tidskriften Gut. (…) Resultatet visade att långvarig antibiotikaanvändning tidigare i livet, i åldern 20 till 59 år, hade samband med diagnostiserade adenom. (lakemedelsvarlden.se 5.4.2017.)

(Anm: Ny forskning viser hvor raskt bakterien blir motstandsdyktig mot antibiotika. E. coli bakterien muteres raskt i kraftig antibiotikadose. Forskere ved Harvard-universitetet har registrert hvor raskt E. coli bakterien klarer å bli motstandsdyktig og overleve antibiotika. I Harvards pressemelding står det at på ti dager overlevde bakterien en antibiotikadose som var 1000 ganger sterkere enn det som vanligvis dreper bakterien. (dagbladet.no 12.9.2016).)

(Anm: Prebiotika kan hjelpe å behandle anstrengelsesutløst astma (Prebiotics could help treat exercise-induced asthma) (medicalnewstoday.com 6.8.2016).)

(Anm: PTSD kan forebygges med tarmbakterier, antyder studie. (PTSD could be prevented with gut microbes, study suggests.) (medicalnewstoday.com 2.5.2016).)

(Anm: PTSD kan være fysisk og ikke bare psykologisk. PTSD may be physical and not only psychological. The part of the brain that helps control emotion may be larger in people who develop post-traumatic stress disorder (PTSD) after brain injury compared to those with a brain injury without PTSD, according to a study that will be presented at the American Academy of Neurology's Sports Concussion Conference in Jacksonville, Fla., July 14 to 16, 2017. "Many consider PTSD to be a psychological disorder, but our study found a key physical difference in the brains of military-trained individuals with brain injury and PTSD, specifically the size of the right amygdala," said Joel Pieper, MD, MS, of University of California, San Diego. "These findings have the potential to change the way we approach PTSD diagnosis and treatment." (medicalnewstoday.com 14.7.2017).)

(Anm: Ny tilnærming kan snart spille nøkkelrolle for å hjelpe veteraner å overvinne PTSD. Novel approach could soon play key role in helping veterans overcome PTSD. A novel approach of using visual and physical stimulus to help military veterans address their traumatic experiences could soon play a significant role in helping British veterans overcome post-traumatic stress disorder (PTSD), thanks to a new Cardiff University research project. (…) The researchers hope that exposure to traumatic memories, enhanced with walking, music and high effect pictures, will eliminate cognitive avoidance – a coping strategy that can contribute to the worsening of PTSD symptoms. (news-medical.net 24.7.2017).)

(Anm: PTSD and cognitive decline linked in 9/11 responders. A study, published in Alzheimer's & Dementia: Diagnosis, Assessment & Disease Monitoring, investigates the long-term effects of trauma on the cognitive performance of responders to the World Trade Center on 9/11. Post-traumatic stress disorder (PTSD) is a condition that can arise in individuals who have experienced shocking, dangerous, or frightening events. (medicalnewstoday.com 30.8.2016).)

(Anm: Tarmbakterier fjerner autisme i mus. Sykdommer: Ny studie viser at man kan behandle mus med autismesymptomer ved hjelp av ekskrementer fra friske mus. (…) Det var særlig én tarmbakterie, Lactobacillus reuteri, de syke musene manglet. (illvit.no 29.6.2016).)

(Anm: Lactobacillus reuteri to Treat Infant Colic: A Meta-analysis. Abstract CONTEXT: Lactobacillus reuteri DSM17938 has shown promise in managing colic, but conflicting study results have prevented a consensus on whether it is truly effective. (…) CONCLUSIONS: L reuteri DSM17938 is effective and can be recommended for breastfed infants with colic. Its role in formula-fed infants with colic needs further research. Pediatrics. 2018 Jan;141(1). pii: e20171811.)

(Anm: - Nye kliniske studier viser «lovende resultater" for autisme (ASD)-behandling. (New clinical trial shows 'promising results' for ASD treatment. The gut microbiota is a fascinating part of the human body; it plays a crucial role in immunity and keeps our bodies healthy. New research suggests that the gut microbiome may even hold the key to a potential treatment for autism. (medicalnewstoday.com 23.1.2017).)

(Anm: Påvirker immunsystemet vår sosiale atferd? (Does the immune system influence our social behavior?) Inntil relativt nylig er hjernen og immunsystemet antatt å arbeide isolert fra hverandre. Dette er nå kjent for ikke å være tilfelle. Denne oppdagelsen reverserer vanlige oppfatninger om at hjernen er "immunprivilegert" og manglet direkte kommunikasjon mellom de to systemene. (medicalnewstoday.com 22.7.2016).)

(Anm: Can the Nervous System Be Hacked? (…) The vagus nerve and its branches conduct nerve impulses — called action potentials — to every major organ. But communication between nerves and the immune system was considered impossible, according to the scientific consensus in 1998. (...) “I was like: C’mon? You’re gonna give a shock and it changes the immune system? I was very skeptical. But finally I agreed to visit Kevin’s lab. I wanted the data, the evidence. I don’t like hot air.”(nytimes.com 23.5.2016).)

(Anm: Spesifikke tarmbakterier reversere autismelignende atferd hos mus (Specific gut bacteria reverse autism-like behavior in mice) Forskere ved Baylor College of Medicine, TX, undersøkte nylig rollen til mors kosthold og tarmbakterier på de sosiale egenskapene til mus. Deres funn vil uten tvil igangsette forskning på muligheten for probiotiske inngrep for en rekke nevrologiske lidelser. (medicalnewstoday.com 17.6.2016).)

(Anm: Big data and bacteria explain why your diet isn't working. A study published in the journal Cell links the bacteria that live in the human gut - the microbiome - with how the body manages food. "Our research suggests that each person's microbiome is driving food effects on the body," said Eran Elinav, of the Weizmann Institute of Science in Israel, and lead immunologist on the study. (medicalnewstoday.com 20.11.2015).)

(Anm: Gut bacteria improve immune system's attack on tumors. With the war on cancer at full throttle, new avenues of investigation are constantly coming to the fore. A novel study into the gut flora of mice has yielded surprisingly positive anti-cancer effects. (medicalnewstoday.com 6.11.2015).)

- Kreft: Det evige såret

Kreft: Det evige såret
Viten Ida W. Sørensen, PhD og turnuslege og Donald Gullberg, PhD og Professor ved UiB
aftenposten.no 5.5.2015
Det begynner å bli klart at det aldri vil bli funnet én enkelt mirakelkur mot kreft. (…)

Integrinene
Én type føtter (adhesjonsreseptorer) kalles integriner. De er små proteiner i celleoverflaten som formidler kontakt mellom bevegelsesapparatet og omverdenen.

Det finnes mange typer integriner, og ett av dem, α11β1 (alfa-elleve-beta-én), kan binde seg til proteinet kollagen, som finnes i store mengder i mange av kroppens vev.

Vi har nylig publisert en artikkel der vi viser at integrin α11β1 er særlig viktig under sårleging i huden, og at mus som mangler dette integritet får dårligere og svakere arr. Hvorfor er det viktig?

Kreft som kronisk sår
Allerede på 1980-tallet var det forskere som hevdet at "kreftsvulster er sår som aldri gror". Dette utgjør en interessant kobling mellom det arbeidet vi har gjort, og kreftforskning.

De fleste har fått med seg at kreft er en sykdom som skyldes ukontrollert celledeling. Én enkelt celle klarer gjennom en komplisert prosess å dele seg uendelig mange ganger, og vi får en svulst. Det er kanskje mindre kjent at en kreftsvulst består av mer enn bare kreftceller. De fleste svulster er avhengige av velfungerende støttevev som blodkar, lymfekar, immunceller og bindevevsceller.

De siste årene er det kommet mye forskning som viser at også disse komponentene har en aktiv rolle i selve sykdommen og kan være avgjørende for hvor aggressiv og behandlingsresistent svulsten er. Vi ser også at mange av de nyeste og mest avanserte kreftbehandlingene retter seg spesifikt mot støtteapparatet, heller enn mot kreftcellene. (…)

For å sitere forsker og tegneserieskaper Jorge Cham: Kreftcellene har overvunnet døden på alle fronter, med ett unntak. Til slutt tar de livet av sitt vertskap. (...)

(Anm: Ny behandling prøves ut ved lymfødem. Som det første offentlige sykehuset i Norge, er Sykehuset Telemark i gang med en ny studie som vekker internasjonal interesse. (…) Om lag en tredel av brystkreftopererte som må fjerne lymfeknutene i armhulen, blir rammet av lymfødem, og brystkreftpasienter utgjør hovedtyngden av de aktuelle pasientene som får tilbud om ny behandling og som inngår i studien. (dagen smedisin.no 13.4.2016).)

(Anm: Kræftlæge: Immunterapi vil gøre kræft til en kronisk sygdom. Medicinal & Biotek:   Med immunterapien står vi overfor et paradigmeskifte i behandlingen af kræft, mener overlæge hos Kræftens Bekæmpelse Jens Oluf Bruun Pedersen. Han vurderer, at kræft bliver en kronisk sygdom, og at det ligefrem bliver muligt at finde en kur mod visse kræftformer. Industrifolk taler i samme spor, mens investoren er lidt mere forbeholden. (medwatch.dk 12.6.2015).)

(Anm: Virus kan döda cancerceller. Ny lovande immunterapi som bygger på herpesvirus kan döda maligna melanomceller. (...) Viruset producerar faktorn GM-CSF som aktiverar T-celler.(lakemedelsvarlden.se 16.6.2015).)

(Anm: Deadly skin cancer much more common in today's seniors. New figures released this week show that seniors in Britain today are about seven times more likely to develop malignant melanoma - a potentially deadly form of skin cancer - than they were 40 years ago. (medicalnewstoday.com 8.4.2015).)

(Anm: Beliefs about complementary and alternative medicine predict use among patients with cancer. A new study has shed light on how cancer patients' attitudes and beliefs drive the use of complementary and alternative medicine. Published early online in CANCER, a peer-reviewed journal of the American Cancer Society, the findings may help hospitals develop more effective and accessible integrative oncology services for patients. (medicalnewstoday.com 26.5.2015).)

(Anm: Kæmpe gennembrud: Kolossal kræftsvulst tilintetgjort på 3 uger. Med en ny behandling mod kræft har vi en kandidat til en nobelpris, mener en dansk forsker. Behandlingen smadrede en kæmpe kræftsvulst i løbet af bare tre uger. (jyllands-posten.dk 2.6.2015).)

(Anm: Men are 50 per cent more likely to get oesophageal cancer than 30 years ago. Oesophageal cancer rates in men have increased by 50 per cent since the early 1980s, with new cases reaching almost 6,000, according to new statistics from Cancer Research UK. (medicalnewstoday.com 8.6.2015).)

(Anm: Infra-red light to detect early signs of oesophageal cancer. Scientists have developed an endoscope that uses near-infrared light to spot early warning signs of oesophageal - food pipe - cancer, according to research published in the Journal of Biomedical Optics.  (medicalnewstoday.com 8.9.2016).)

(Anm: Gum disease bacteria linked to esophageal cancer. In a new study, researchers propose for the first time that Porphyromonas gingivalis - the bacterium behind gum disease - could be a risk factor for esophageal cancer. (…) Known risk factors for esophageal cancer include chemical exposure, diet, heredity and age - all factors already common to many other cancers. (medicalnewstoday.com 29.2.2016).)

(Anm: Skin cancer risk linked with grapefruit and orange juice. (…) Published in the Journal of Clinical Oncology, the study found people who consumed high amounts of whole grapefruit or orange juice were over a third more likely to develop melanoma, compared with those who consumed low amounts.  (medicalnewstoday.com 30.6.2015).)

(Anm: Cocktail of chemicals trigger cancer - Global taskforce calls for research into how everyday chemicals in our environment cause cancer (medicalnewstoday.com 24.6.2015).)

(Anm: Increased risk of large bowel cancer for each 1 cm rise in waist circumference. (medicalnewstoday.com 27.10.2015).)

(Anm: Fasting: what are the health benefits and risks? In recent years, numerous studies have suggested that intermittent fasting - abstaining or reducing food and drink intake periodically - can be good for us, making it one of the most popular diet trends worldwide.  (medicalnewstoday.com 25.6.2015).)

(Anm: Mouth cancer now the tenth most common cancer in men. Oral cancer is now the tenth most common cancer in men according to new figures* released by Cancer Research UK. This latest data shows around 7,300 people were diagnosed with oral cancer in the UK in 2012** and twice as many men than women diagnosed with the disease - around 4,900 males and 2,400 females.  (medicalnewstoday.com 11.11.2015).)

(Anm: Top Problems in Your Mouth (webmd.com 2016).)

(Anm: Does Inflammation Harm Your Health? (webmd.com 30.3.2015).)

(Anm: Study: Risk of undetected cancer in gynecologic surgery higher than previously thought. (…) The study revealed that 1 in 352 women had an unsuspected cancer at the time of gynecologic surgery for disease that was thought to be benign. The study is published online in advance of print in the journal Women's Health Issues.   (medicalnewstoday.com 20.11.2015).)

(Anm: Mysterious cancer spreads from tapeworm to human (medicalnewstoday.com 5.11.2015).)

(Anm: Legene overså voksende svulst i fem år: Kreftsyke Aud (62) skal dø fordi hun har blitt feilbehandlet av legene. (…) Hver niende dag blir kreftpasienter i Norge utsatt for så alvorlig feilbehandling at de dør. Enda oftere begås feil som fører til at kreftsyke får dårligere prognoser. Det viser tall fra Norsk Pasientskadeerstatning. (tv2.no 10.7.2016).)

- Pre-existing inflammation may promote the spread of cancer

Pre-existing inflammation may promote the spread of cancer
medicalnewstoday.com 4.5.2015
A new research report appearing in the May 2015 issue of the Journal of Leukocyte Biology suggests that allergic reactions--or at least the pre-existing inflammation from these reactions--may set the stage for cancer to spread from one area to another. Specifically, the report uses mice to show that inflammation raises the level of a known biomarker of cancer, called "chitinase-3-like-1" or "CHI3L1," in the inflamed tissue, which leads to increased metastasis and faster cancer growth in that tissue.

"The research we have done is striking in that we showed pre-existing inflammation may be one of the factors that accelerates metastasis to the inflamed site" said Vijaya L. Iragavarapu-Charyulu, Ph.D., the principle investigator of the study from the Charles E. Schmidt College of Medicine at Florida Atlantic University. "We hope that this study is a fundamental building block for future studies on how other inflammatory diseases may predispose patients for increased metastasis." (…)

"There is increasing evidence of a link between inflammation and cancer," said John Wherry, Ph.D., Deputy Editor of the Journal of Leukocyte Biology. "While normally inflammation helps us fight of infections, chronic inflammation has been linked to increased risk of tumor development. These new studies begin to shed light on an important way this link between inflammation and malignancy may work, providing a potential starting point for developing inflammation-based therapeutics to treat cancer." (…)

(Anm: Patients dismissing 'trivial' symptoms could delay cancer diagnosis (medicalnewstoday.com 27.1.2015).)

(Anm: Diagnosing cancer with help from bacteria (medicalnewstoday.com 28.5.2015).)

(Anm: Study: Abdominal blood clots may indicate undiagnosed cancer (medicalnewstoday.com 18.6.2015).)

(Anm: Programming probiotics for early detection of liver cancer metastases (medicalnewstoday.com 28.5.2015).)

(Anm: Forsker: 1 av 55 vil få føflekkreft i løpet av livet (vg.no 13.5.2014).)

(Anm: The sun, the main cause of occupational cancer for almost 14.5 million European workers (medicalnewstoday.com 29.3.2016).)

(Anm: Dårligere til å undersøke. (...) Hudkreft øker i Norge. Antall nordmenn som dør av «hvitsnippkreft» øker. Vi har den høyeste dødelighetsraten i Europa. (aftenposten.no 22.4.2015).)

(Anm: Ökad risk för hudcancer inom flera yrkesgrupper. Många yrkesgrupper utsätter sig för UV-strålning på arbetstid och löper därför en ökad risk för hudcancer. Det visar en undersökning som genomförts av hudläkarinitiativet Euromelanoma. (netdoktor.se  9.5.2016).)

(Anm: Vitamin B3 sänker risken för ny hudcancer. (...) Den har publicerats i The New England Journal of Medicine är finansierad av det nationella hälso- och medicinska forskningsrådet I Australien. (lakemedelsvarlden.se 22.10.2015).)

(Anm: Gjennombrudd i svangerskapsforskning: Vitamin kan redusere misdannelser. (…) Hver tredje kvinne har lave B3-nivå. (…) Mangel på dette vitaminet kan føre til misdannelser og spontanabort mente forskerne. (…) Ett av Australias største medisinske funn. Professor Sally Dunwoodie som ledet studien, sier til Sky News Australia at hun tror ringvirkningene av studien kan bli enorme. (…) – Kjempespennende. – Dette er kjempespennende, sier klinikksjef ved Kvinneklinikken, St. Olavs Hospital, Kjell Åsmund Salvesen. – De har for første gang funnet gener som er viktige for fosterutviklingen, som er avhengige av vitamin B3 for å utvikle seg normalt, sier Salvesen. Han legger til at funnet er identisk med oppdagelsen av folat eller B9 mangel. Etter å ha funnet en sammenheng mellom folatmangel og blant annet ryggmargsbrokk, gikk myndighetene i 1998 ut og anbefalte gravide å ta folattilskudd. Ifølge Salvesen ble forekomsten av nevralrørsdefekter (NTD), som inngår i ryggmargsbrokk, anencefali (manglende hjerne) og hjernebrokk, halvert på ti år. – Salget av folat tok for alvor av i 2006, vi kan anta at nedgangen i tilfeller med NTD skyldes folat-tilskudd, sier Salvesen. Årlig fødes to prosent med alvorlig medfødte utviklingsavvik. Risiko for spontanabort før uke 12 er 15 prosent. (aftenposten.no 11.8.2017).)

(Anm: Big fall in death rates from many major cancers. BMJ 2014;349:g5247 (Published 20 August 2014).)

(Anm: Oppdaget forstadier til kreft hos én av tre. Private klinikker har stor pågang til tarmkreft-screening. (aftenposten.no 16.8.2014).)

- Bedre kreftdiagnostikk med MRI-baserte målinger av cellularitet

Bedre kreftdiagnostikk med MRI-baserte målinger av cellularitet
med.uio.no 17.2.2014
Nye, avanserte MRI metoder åpner for mer spesifikk diagnostikk av ulike typer kreft, men videre optimalisering og klinisk anvendelse av slike metoder krever validering mot histopatologiske metoder. (...)

(Anm: Computertomografi (CT), magnetisk resonanstomografi (MR), positronemisjonstomografi (PET), ultrasonografi (ultralyd), kontrastmidler etc. (mintankesmie.no).)

(Anm: Obese women '40% more likely to develop cancer in their lifetime' (medicalnewstoday.com 17.3.2015).)

(Anm: New results suggest combining MRI with conventional prostate surveillance may give a generally effective prostate screening system (medicalnewstoday.com 25.3.2015)

(Anm: Flere norske kvinner får strupekreft av oralsex. Antallet krefttilfeller har økt med over 50 prosent de siste 20 årene. - Årsaken er høyst sannsynlig HPV-viruset, sier Kreftforeningen. (…)Smitte av HPV-virus gjennom oralsex bidrar nå til at langt flere får kreft i munn og hals, og det er blant kvinner kreftforekomsten øker. (…) Tall KK.no har fått fra Kreftregisteret, viser at det nå er mer enn 50 prosent flere norske kvinner som får kreft i munn og hals enn det var for 20 år siden.  (kk.no 18.9.2015).)

(Anm: Flere får kreft i halsen etter oralsex. Antall tilfeller av kreft i svelget har økt mye blant menn det siste året, viser nye tall. – Over halvparten av tilfellene kan skyldes oralsex, sier kreftforsker. Svulster i munnhulen på en pasient. Man regner med at minst halvparten av alle krefttilfeller i svelget er forårsaket av HPV-smitte. (…) – Dette er noe av bakgrunnen for at vi også ønsker gratis HPV-vaksine for gutter. (nrk.no 8.12.2015).)

(Anm: Sådan husker celler, hvem de er. Når celler i menneskets krop deler sig, hvordan husker de så, at de skal blive til eksempelvis leverceller og ikke til hudceller? Ny dansk forskning har fundet svaret, som måske kan gøre os klogere på, hvordan kræft opstår. (videnskab.dk 19.3.2015).)

(Anm: Salivprov kan avslöja munhålecancer. Forskare vid Johns Hopkins universitetet i USA har utvecklat en metod för att detektera tumör-dna i saliv från bland annat munhålecancerpatienter. Därmed hoppas forskarna kunna utveckla ett användbart cancertest. (dagensmedicin.se 25.6.2015).)

(Anm: Pancreatic cancer risk linked to changes in mouth bacteria. The presence of certain bacteria in the mouth may indicate a raised risk for pancreatic cancer - a disease that often begins with no symptoms and for which there is no routine screening test. (…) The researchers suggest the finding may lead to earlier, more precise treatments for pancreatic cancer, a disease with a pitifully low survival rate as it often escapes early diagnosis. (medicalnewstoday.com 20.4.2016).)

(Anm: Blood test for early stage pancreatic cancer looks promising (medicalnewstoday.com 25.6.2015).)

(Anm: Top Problems in Your Mouth (webmd.com 2016).)

(Anm: Predicting throat cancer recurrence with a blood test (medicalnewstoday.com 19.12.2016).)

(Anm: Does Inflammation Harm Your Health? (webmd.com 30.3.2015).) aaa

(Anm: Research suggests potential role for vitamin A in pancreatic cancer (medicalnewstoday.com 8.9.2016).)

(Anm: Antioxidant suppression eradicates pancreatic cancer cells. A novel drug therapy - that mimics the suppression of an antioxidant-promoting protein - kills pancreatic cancer cells, new research reveals. According to the American Cancer Society, around 53,070 people will be diagnosed with pancreatic cancer in the Unites States in 2016, and around 41,780 people will die of the disease. Pancreatic cancer accounts for about 3 percent of all cancers in the U.S. and about 7% of cancer deaths. Pancreatic cancer is caused by the abnormal, uncontrolled growth of cells in the pancreas. (medicalnewstoday.com 29.7.2016).)

(Anm: DNA shed from head and neck tumors detected in blood and saliva. (medicalnewstoday.com 25.6.2015).)

- PET/MR kan effektivt diagnostisere årsaken ved uavklart fotsmerte

PET/MR can effectively diagnose cause of unclear foot pain
medicalnewstoday.com 12.3.2015
A single scan could diagnose the cause of foot pain better and with less radiation exposure to the patient than other methods, according to a study in the March 2015 issue of The Journal of Nuclear Medicine. Imaging with 18F-fluoride positron emission tomography/magnetic resonance imaging (PET/MR), compared to 18F-fluoride positron emission tomography/computed topography (PET/CT), provides more diagnostic information with higher diagnostic certainty. (…)

(Anm: Computertomografi (CT), magnetisk resonanstomografi (MR), positronemisjonstomografi (PET), ultrasonografi (ultralyd), kontrastmidler etc. (mintankesmie.no).)

(Anm: Kidney cancer detected early with urine test (medicalnewstoday.com 23.3.2015).)

- PET / CT avslører skjult kilde til nevroendokrin kreft (NET)

PET/CT captures hidden source of neuroendocrine cancer (PET / CT avslører skjult kilde til nevroendokrin kreft)
medicalnewstoday.com 9.6.2015
Amino-acid based molecular imaging detects previously unknown site of primary tumors

The origin of cancer is often obscured by metastases--tumors that have already spread to other tissues. This is especially the case for neuroendocrine tumors (NETs), a malignancy of nerve cells scattered throughout various organ systems that are sensitive to the signaling of neurotransmitters and hormones. An investigational molecular imaging technique could be the key to finding the elusive primary tumor, say presenters at the 2015 Annual Meeting of the Society of Nuclear Medicine and Molecular Imaging (SNMMI). (…)

"Ga-68 DOTATOC and similar agents are investigational drugs in the United States and are not yet approved for clinical use," said Menda. "They are being investigated in clinical trials across several U.S. institutions. It is hoped that these studies and previous European published experience will ultimately lead to regulatory approval of these agents within the next one to two years." (…)

(Anm: Nevroendokrin kreft (NET) (kreftforeningen.no).)

- Blodkreft diagnostisert for sent på grunn av bevissthetskrise

Blood cancer diagnosed too late due to crisis in awareness
medicalnewstoday.com 2.5.2015
Tusenvis av blodkreftpasienter lider unødvendig - og i noen tilfeller dør - fordi helsepersonell og publikum ikke er tilstrekkelig oppmerksom på symptomer på blodkreft. (Thousands of blood cancer patients are suffering unnecessarily - and in some cases dying - because health professionals and the public aren't sufficiently aware of the symptoms of blood cancer.)

Denne "bevissthetskrisen" betyr at er symptomer på blodkreft ofte ikke blir tatt på alvor og identifisert som kreft før en pasient blir svært uvel (ender ofteopp på akuttmotaket), når kreften er mer avansert og vanskelig å behandle. (This "crisis in awareness" means that, often, the symptoms of blood cancer are not taken seriously and identified as cancer until a patient becomes very unwell (often ending up in A&E), and when the cancer is more advanced and harder to treat.)

Disse funnene, som er publisert i en rapport av den veldedige blodkreftforeningen Leukaemia & Lymphoma Research, avslører et presserende behov for å øke folks bevissthet om blodkreft, slik at folk kjenner igjen symptomene, oppsøker sin lege tidligere, blir diagnostisert - og behandlet - raskere. (These findings, published in a report by blood cancer charity Leukaemia & Lymphoma Research, reveal an urgent need to raise public awareness of blood cancer so that people recognise the symptoms, see their doctor earlier, and are diagnosed - and treated - quicker.)

The report Patient need: Improving the experiences and outcomes of people affected by blood cancer is the largest study of its kind, with more than 1,000 blood cancer patients involved.
The report finds that:

 • One patient who had been visiting his GP for five years with severe abdominal pain and swollen lymph nodes was told to "go home and take paracetamol".
 • There is a severe lack of awareness of blood cancer symptoms among the general public and within the health professions.
 • Blood cancer patients frequently struggle to access the necessary support.
 • Symptoms of blood cancers are often ignored by GPs.

Another patient visited doctors, including five different GPs, at least 15 times before she was taken seriously and referred to a specialist, where she was diagnosed with late stage incurable lymphoma. She said: "I had frequent night sweats, various non-specific pains...doctor after doctor told me it was my age or worse, in my head."

Some patients with suspected blood cancer reported being told by their GP to research their condition on the internet. (…)

(Anm: Leukaemia & Lymphoma Research is a leading UK charity dedicated to improving the lives of patients with all types of blood cancer, including leukaemia, lymphoma and myeloma. (leukaemialymphomaresearch.org.uk).)

(Anm: Blood cancer diagnosed too late due to crisis in awareness (medicalnewstoday.com 1.5.2015).)

(Anm: Oppdaget kreft åtte måneder for sent: – Han kunne vært i live nå. Lovisenberg Diakonale Sykehus mente 44-åringen hadde magesår. Da det etter hvert viste seg å være magekreft, var det for sent. (nrk.no 17.12.2016).)

(Anm: What is multiple myeloma? What causes multiple myeloma? (medicalnewstoday.com 25.8.2009).)

(Anm: What is lymphoma? Lymphoma causes, symptoms and treatments (…) Lymphoma is a form of cancer that affects the immune system - specifically, it is a cancer of immune cells called lymphocytes, a type of white blood cell. There are two broad types of lymphoma and many subtypes. (medicalnewstoday.com 10.2.2015).)

(Anm: Cancer cells 'disguise themselves as immune cells' to spread via lymphatic system, study finds. Researchers have discovered an important clue about how cancer cells manage to locate and enter the lymphatic system - an important part of the immune system - as a way to travel to new sites to form secondary tumors. (medicalnewstoday.com 12.5.2015).)

(Anm: Lifetime intense physical activity may lower risk for non-hodgkin lymphoma (medicalnewstoday.com 1.5.2015).)

(Anm: Tester ny kreftbehandling. – Hva har jeg gjort, tenker Bente Kirkeby der hun ser det radioaktive stoffet som flyter intravenøst inn i blodårene hennes. Behandlingen er tidligere bare prøvd ut på mus. (…) Hun skal prøve ut om dette kan virke. (…) Jeg ble lagt inn for videre undersøkelser, og der fant de ut at jeg hadde forstørrede lymfeknuter. Det ble tatt en biopsi, og en fredag ettermiddag på høsten 2008 fikk jeg telefon fra min fastlege med beskjed om at jeg hadde lymfekreft (Non-Hodgkin lymfom). (nrk.no 20.2.2016).)

(Anm: New therapy from naïve cells attacks high-risk viruses in cord blood transplant patients (medicalnewstoday.com 1.5.2015).)

- Mange kreftformer utnytter cellenes kraftstasjoner (mitokondrier) som drivstoff for tumorvekst

Many cancers harness cells' powerhouses to fuel tumor growth (Mange kreftformer utnytter cellenes kraftstasjoner (mitokondrier) som drivstoff for tumorvekst)
medicalnewstoday.com 7.4.2015
Cancer is what happens when abnormal cells grow in an uncontrolled way. Not all cell abnormalities are tied to or lead to cancer, and scientists are constantly trying to discover which do and which do not. Now, in a new breakthrough, researchers suggest targeting a type of abnormality that causes mitochondria to deform and divide unnaturally, may block the growth of tumors in many common cancers.

In a new study published in the journal Molecular Cell, researchers show how mitochondria are forced to divide unnaturally, lose their normal shape and collapse around the cell's nucleus. (…)

(Anm: Common cancers hijack powerhouses of cells (medicalnewstoday.com 9.4.2015).)

(Anm: Key brain receptor sheds light on neurological conditions, CU Anschutz researchers say. (…) For years, scientists believed that a special calcium permeable subtype of AMPA-type glutamate receptor only strengthened synapses, which send signals between brain cells. But Professor Mark Dell'Acqua, vice-chair of the Dept. of Pharmacology at the University of Colorado School of Medicine, and his team of researchers found that it also weakened synapses. (…) (medicalnewstoday.com 4.3.2016).)

(Anm: Blocking transfer of calcium to cell's powerhouse selectively kills cancer cells. Inhibiting the transfer of calcium ions into the cell's powerhouse is specifically toxic to cancer cells, according to an article published this week in Cell Reports by researchers from the Perelman School of Medicine at the University of Pennsylvania.  (medicalnewstoday.com 4.3.2016).)

(Anm: Mitochondrial dysfunction in DDR-related cancer predisposition syndromes. Biochim Biophys Acta. 2016 Feb 26. pii: S0304-419X(16)30022-1. [Epub ahead of print].)

(Anm: Cancer cells exploit adaptive mitochondrial dynamics to increase tumor cell invasion. Cell Cycle. 2015 Aug 28:0. [Epub ahead of print].)

(Anm: The role of mitochondria in cancer induction, progression and changes in metabolism. Mini Rev Med Chem. 2015 Oct 16. [Epub ahead of print]).)

(Anm: Cancer as a mitochondrial metabolic disease. Front Cell Dev Biol. 2015 Jul 7;3:43. eCollection 2015.)

(Anm: Scientists make significant anti-aging breakthrough. A breakthrough in understanding human skin cells offers a pathway for new anti-ageing treatments. (…) A study, published online in the Journal of Investigative Dermatology, has found that the activity of mitochondrial complex II significantly decreases in older skin. (…) Findings may also lead to a greater understanding of how other organs in the body age, which could pave the way for drug developments in a number of age-related diseases, including cancer. (medicalnewstoday.com 26.2.2016).)

(Anm: Mitochondrial Complex II: At the Crossroads. Abstract Mitochondrial complex II (CII), also called succinate dehydrogenase (SDH), is a central purveyor of the reprogramming of metabolic and respiratory adaptation in response to various intrinsic and extrinsic stimuli and abnormalities. In this review we discuss recent findings regarding SDH biogenesis, which requires four known assembly factors, and modulation of its enzymatic activity by acetylation, succinylation, phosphorylation, and proteolysis. We further focus on the emerging role of both genetic and epigenetic aberrations leading to SDH dysfunction associated with various clinical manifestations. This review also covers the recent discovery of the role of SDH in inflammation-linked pathologies. Conceivably, SDH is a potential target for several hard-to-treat conditions, including cancer, that remains to be fully exploited. Trends Biochem Sci. 2017 Apr;42(4):312-325.)

(Anm: Mitochondrial Lon protease at the crossroads of oxidative stress, ageing and cancer.Cell Mol Life Sci. 2015 Sep 12. [Epub ahead of print].)

(Anm: Lower mitochondrial DNA copy number in peripheral blood leukocytes increases the risk of endometrial cancer.Mol Carcinog. 2015 Aug 10. doi: 10.1002/mc.22373. [Epub ahead of print].)

(Anm: Aggressive lymphoma linked to disruption in cell energy production (medicalnewstoday.com 20.7.2015).)

(Anm: A novel manganese complex LMnAc selectively kills cancer cells by induction of ROS-triggered and mitochondrial-mediated cell death. Sci China Life Sci. 2014 Oct;57(10):998-1010. Epub 2014 Jun 16.)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

(Anm: Linking telomere loss and mitochondrial dysfunction in chronic disease. (…) Drawing a mechanistic connection between telomere function and mitochondria biology will provide a broader perspective for understanding the pathophysiology of diseases and their relation to the aging process, and may provide opportunities for new possible treatments. Front Biosci (Landmark Ed). 2017 Jan 1;22:117-127.)

(Anm: Extreme short and long telomeres linked to increased cancer risk (news-medical.net 5.4.2017).)

(Anm: Scientists discover master regulator of cellular aging. (…) "Telomeres represent the clock of a cell," said TSRI Associate Professor Eros Lazzerini Denchi, corresponding author of the new study, published online in the journal Science. "You are born with telomeres of a certain length, and every time a cell divides, it loses a little bit of the telomere. Once the telomere is too short, the cell cannot divide anymore." (medicalnewstoday.com 13.1.2017).)

(Anm: Betennelser endrer mitokondrier til giftige fabrikker. Å lære hvordan å kontrollere betennelser kan ha store implikasjoner for behandlingen av mange sykdommer. Banebrytende forskning oppdager hvordan makrofager endrer mitokondriene til giftige kjemisk-produserende betennelsespromotører. (Inflammation turns mitochondria into toxic factories. Learning how to control inflammation could have huge implications for the treatment of many diseases. Breaking research discovers how macrophages turn mitochondria into toxic chemical-producing inflammation-promoters.) (medicalnewstoday.com 25.9.2016).)

(Anm: Research may show new ways to repress inflammation at outset. (…) Professor Alexander Weber of the Interfaculty Institute of Cell Biology says the enzyme - Bruton's tyrosine kinase or BTK - is switched on when an inflammation occurs in the body, playing a key role in the inflammation's subsequent development. (medicinenet.com 21.2.2017).)

(Anm: Ørsmå mitokondrier spiller en svært stor rolle mht. menneskets evolusjon og sykdom (Tiny mitochondria play outsized role in human evolution and disease.) (medicalnewstoday.com 25.9.2015).)

(Anm: Mitochondrial ion channels in cancer transformation. Cancer transformation involves reprograming of mitochondrial function to avert cell death mechanisms, monopolize energy metabolism, accelerate mitotic proliferation, and promote metastasis. Front. Oncol. 2015 (04 June 2015).)

(Anm: Mitochondrial DNA copy number is reduced in male combat veterans with PTSD.Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry. 2015 Jun 25. pii: S0278-5846(15)30005-1. [Epub ahead of print].)

(Anm: Erk2 phosphorylation of Drp1 promotes mitochondrial fission and MAPK-driven tumor growth. Mol Cell. 2015 Feb 5;57(3):537-51.)

(Anm: Vet ikke hvorfor flest dør av føflekkreft i Norge (nrk.no 24.3.2014).)

(Anm: Stort gjennombrudd innen kreftforskning: – Dette er spektakulært. En ny behandlingsform mot føflekkreft forbløffer forskerne. Resultatene er så oppsiktsvekkende at forskere tror vi står foran en ny æra innen kreftbehandlingen. (nrk.no 1.6.2015).)

(Anm: Fant 33 tilfeller av hudkreft på én dag. Onsdag er den europeiske kampanjedagen mot hudkreft. Samme dag i fjor fant legene kreft hos 33 av de 1500 som ble undersøkt i Norge. – Risikoen for føflekkreft øker med alderen. Single menn over 50 år er spesielt utsatt. De sjekker ikke seg selv, og har ingen som kan kikke på ryggen. Dermed kommer mange for sent til lege, sier hun. (nrk.no 5.5.2015).)

(Anm: Apotek-screeningen viste at det var riktig å følge magefølelsen: – Fant kreft i føflekk legene sa var ufarlig. Kommunelege: – Dette er noe legene skal ta seg av. (...) Boots i Bossekop (...) avdekket 350 tilfeller av føflekkreft, hvorav 150 av den mest alvorlige typen melanom. (altaposten.no 8.5.2015).)

(Anm: Mitochondrial dysfunction and risk of cancer. (…) BACKGROUND: Mitochondrial mutations are commonly reported in tumours, but it is unclear whether impaired mitochondrial function per se is a cause or consequence of cancer. To elucidate this, we examined the risk of cancer in a nationwide cohort of patients with mitochondrial dysfunction. (…) CONCLUSIONS: Patients with mitochondrial dysfunction do not appear to be at increased risk of cancer compared with the general population.Br J Cancer. 2015 Mar 17;112(6):1134-40. (medicalnewstoday.com 15.5.2015).)

- Stamcelletransplantasjon for multippelt myelom (myelomatose): Nye data endrer ikke konklusjonen

Stem cell transplantation for multiple myeloma: New data did not change conclusion medicalnewstoday.com 2.5.2015
Update search still showed insufficient evidence base/ Conclusions possible on 6 of 9 subindications
An update search enlarged the pool of study data, but did not change the content of the conclusion of the benefit assessment of stem cell transplantation (SCT) for multiple myeloma conducted in 2012. Overall, the evidence base remained insufficient: Until now, data on quality of life have not been recorded in any study at all. And three large studies, some of which were under German management, have not been completely published even more than 10 years after their completion. This is the conclusion of a rapid report published by the Institute for Quality and Efficiency in Health Care (IQWiG) on 28 April 2015. (…)

(Anm: Can stem cells cause and cure cancer? Simply put, cancer is caused by mutations to genes within a cell that lead to abnormal cell growth. Finding out what causes that genetic mutation has been the holy grail of medical science for decades. Researchers at the Texas A&M Health Science Center Institute of Biosciences and Technology believe they may have found one of the reasons why these genes mutate and it all has to do with how stem cells talk to each other. (medicalnewstoday.com 13.8.2015).)

(Anm: Myelomatose. En kreftform kjennetegnet av ukontrollert vekst i en bestemt gruppe av beinmargens celler, de såkalte plasmacellene. (nhi.no 3.5.2015).)

(Anm: Multippelt myelom (myelomatose) (healthline.com).)

(Anm: Multiple myeloma (en.wikipedia.org).)

(Anm: Hva er symptomatisk multippelt myelom? (diavista.com.)

- Kreftsyke Monica fikk nei i Norge, nå reiser hun til Tyskland

Kreftsyke Monica fikk nei i Norge, nå reiser hun til Tyskland
nordlys.no 11.3.2015
- Den dype frykten jeg hadde for å dø, er nå vendt til håp

Monica har fått time for strålebehandling i Tyskland (…)

Universitetssykehuset i Heidelberg ga beskjed om at de vil ta imot henne for å se om den nye strålemaskinen de har anskaffet kan fjerne svulsten hun har i hjernen. (…)

- Situasjonen så håpløs ut helt til min venninne Peggy Halvorsen på Furuflaten sin sønn viste en artikkel i Illustrert Vitenskap. Det var en reportasje om en ny gigantisk strålemaskin som Universitetssykehuset i Heidelberg i Tyskland hadde anskaffet. Den kunne fjerne svulster med millimeters nøyaktighet. (…)

(Anm: HAR UFLAKS [Kreftsyke] De fleste kreftformer kan spores tilbake til uflaks, heller enn risikofaktorer som røyking. Det er påstanden i en ny studie gjengitt i Science. To tredjedeler av krefttypene de analyserte, viste seg å skyldes vilkårlige celledelinger heller enn livsstilsfaktorer. Lever du sunt, er oddsen likevel bedre. (aftenposten.no 27.3.2015). (…)

(Anm: Brain tumor cells decimated by mitochondrial 'smart bomb' (medicalnewstoday.com 26.3.2015).)

(Anm: Risks of whole brain radiation therapy outweigh benefits for patients with limited brain metastases. (medicalnewstoday.com 2.6.2015).)

(Anm: Monica har fått beskjeden hun ikke ville ha. Kreftsyke Monica Eriksen reiste til Tyskland med et siste håp. SKUFFET: Monica Eriksen reiste til Tyskland med et håp om strålebehandling. Den kunne ikke hjelpe henne. (nordlys.no 4.4.2015).)

- Kraftmaskin mot kreft

Kraftmaskin mot kreft
vg.no 21.8.2008
Én behandling kan være nok

Hodet må festes i en maske til behandlingsbenken for at hjernesvulsten skal få maksimale stråledoser. (...)

I kampen mot kreftcellene har Radiumhospitalet tatt i bruk en standard strålemaskin som er oppgradert med tilleggsutstyr. Prisen er kommet på 30 millioner kroner. (...)

(Anm: Vil kurere kreft med spredning. Radiumhospitalet og Institutt for energiteknikk går sammen om å utvikle en kreftmedisin som kan knekke kreft med spredning. (nrk.no 27.3.2015).)

- Rikshospitalet tilbyr «Stordalen-behandling»

Vil innføre Gunhild Stordalens behandling i Norge
aftenposten.no 27.3.2015
Gunhild Stordalen måtte til Nederland for å få behandlingen som har gjort henne frisk. Nå jobber Rikshospitalet for å kunne tilby behandlingen også i Norge. - Fantastisk, sier revmatikerforbundet. (…)

Da Gunhild Stordalen fikk påvist en alvorlig variant av den revmatiske sykdommen systemisk sklerose i oktober i fjor var stamcelletransplantasjon med cellegift ikke et behandlingsalternativ for revmatiske sykdommer i Norge. (…)

Da Stordalen ble alvorlig syk i fjor høst viste det seg at denne behandlingen kunne være hennes redning. Men for revmatikere var ikke dette et tilbud i Norge og hun måtte derfor betale 400 000 av egen lommebok på et sykehus i Nederland.

I A-magasinet forteller hun om den tøffe kampen for å få livet tilbake. (…)

Fem i året
Overlegen understreker at det er snakk om svært få revmatisme-pasienter denne behandlingen er aktuell for.

- Det vil kun tilbys ved den mest alvorlige varianten av systemisk sklerose: diffus kutan systemisk sklerose.  I tillegg bør man være tidlig i sykdomsforløpet, helst mindre enn to års sykdomsvarighet. Og den skal kun gis til de som har tegn til et alvorlig forløp med dårlig prognose hvor indre organer angripes.

Hvert år diagnostiseres om lag 30-50 nye med systemisk sklerose i Norge. Kun et fåtall av dem, 10-15 med den mest alvorlige varianten som Gunhild Stordalen fikk. Av disse igjen vil behandling med stamcelletransplantasjon kun være aktuelt for noen få. Midtvedt anslår om lag fem i året.

Det er en svært krevende behandling med mange alvorlige bivirkninger. I studien døde 10 prosent av selve behandlingen. Og over 20 prosent fikk tilbakefall.

- Dette vil derfor kun gis til pasienter hvor man har gjort en grundig vurdering i forkant, og der man tror pasienten vil ha nytte av det, og tåle det, sier Midtvedt. (…)

(Anm: Behandling av systemisk sklerose i Norge: To av fem overlevde ikke. Onsdag kunne VG fortelle at Gunhild Stordalen er ferdig med runde to av den eksperimentelle behandlingen i nederlandske Utrecht, etter at hun fikk tilbakefall (VG+) etter den første behandlingen i fjor. (…) – Det er dramatisk, og vi vet lite om årsaken. Det er høyere prosentandel som ikke overlevde enn i den internasjonale studien, hvor det var ti prosent som ikke overlevde, sier han. (vg.no 29.8.2016).)

(Anm: Rikshospitalet tilbyr «Stordalen-behandling». Rikshospitalet tilbyr nå stamcellebehandling av samme type som Gunhild Stordalen fikk i Nederland mot den revmatiske og svært alvorlige sykdommen systemisk sklerose. (aftenposten.no 5.7.2015).)

(Anm: Unison hyllest av Gunhild Stordalen. (…) Også Kreftforeningen hyller Stordalen. (aftenposten.no 29.3.2015).)

(Anm: Autolog stamcellebehandling / stamcellestøtte / stamcelle transplantasjon (bindevevssykdommer.no).)

(Anm: Beinmarg er myeloid vev, celle- og blodårerikt bindevev i knoklenes marghule. Marghulen er full av beinmargceller og umodne stamceller. Stamcellene gir opphavet til de røde og hvite blodlegemene og blodplatene. Rød beinmarg danner røde blodlegemer, blodplater, og hvite blodlegemer. (no.wikipedia.org).)

(Anm: Stamcellene er ansvarlige for reparasjon av skade og vedlikehold av vev i kroppen vår. Denne egenskapen drar forskere nytte av når de prøver å utvikle nye behandlingsformer for ulike sykdommer eller skader. (bioteknologiradet.no).)

(Anm: (…) Sykdommen rammer huden, først på fingrene, og sprer seg over hele kroppen. Huden blir så tykk og stiv at bevegeligheten begrenses. Samtidig kan sykdommen ramme spiserøret, magesekken, nyrene, tynntarmen, lungene og hjertet. (dn.no) 21.11.2014.)

(Anm: MS-pasient fikk samme behandling som Stordalen i Moskva. Nå håper hun å bli helt frisk. (aftenposten.no 28.3.2015).

(Anm: Hvis... Det er min fremtid som MS-pasient | Silje Nørve. (…) Forskning på MS og stamcelletransplantasjon trenger øremerkede midler nå! Mange politikere skjønner tall bedre enn mennesker, derfor vil jeg formidle hvilken utgift jeg er for samfunnet. En stamcelletransplantasjon koster cirka 500 000 kr som et engangsbeløp. Bremsemedisiner koster cirka 200 000 kr årlig! La oss si: Hvis jeg (24) skal gå på disse medisinene til jeg dør (80 år?), og hvis MS-en min ikke eskalerer, vil det si utgifter for staten på cirka 11.2 millioner kroner! Det er helt vilt! (aftenposten.no 8.8.2016).)

(Anm: Bent Høie (h), helse - og omsorgsminister. Utprøving av stamcellebehandling ved multippel sklerose. Jeg forstår utålmodigheten etter å få tilgang til nye behandlingsmetoder som lover gode resultater, eller til og med bli frisk. (…) Jeg er glad for at Silje Nørve føler seg godt mottatt og er fornøyd med behandlingen hun har fått. Jeg har tillit til at helseforetakene tar sitt ansvar for et best mulig behandlingstilbud ved multippel sklerose, og prioriterer denne studien som vil ha stor betydning for pasienter som får denne alvorlige sykdommen i fremtiden. (aftenposten.no 14.8.2016).)

(Anm: “Impressive results” in stem cell treatment for multiple sclerosis. BMJ 2016;353:i3269  (Published 10 June 2016).)  

(Anm: Multiple sclerosis: 'Resetting' immune system may achieve long-term remission. There is no cure for RRMS, but there are a number of medications that can help patients to manage relapses and symptoms. (…) Study co-author Dr. Richard Nash - of the Colorado Blood Cancer Institute and the Presbyterian-St. Luke's Hospital in Denver, CO - and colleagues recently reported the final results of their phase II trial (called HALT-MS) in the journal Neurology. (…) However, the results of the new study suggest that one-time high-dose immunosuppressive therapy (HDIT), followed by autologous hematopoietic cell transplantation (HCT), may lead to long-term remission for patients with RRMS.  (medicalnewstoday.com 3.2.2017).)

(Anm: TV 2 møtte Forskeren  bak stamcellebehandling: Slik utviklet han behandlingen norske MS-pasienter vil få. De neste fem årene kan hele 150 norske MS-pasienter få stamcellebehandling på Haukeland universitetssykehus. (tv2.no 29.3.2016).)

(Anm: Legene fikk hakeslepp da MS-syke Jennifer kom inn på høye hæler (tv2.no 12.6.2016).)

(Anm: NY RAPPORT: Vet ikke effekten av omstridt stamcellebehandling. Kunnskapssenteret klarer ikke gi svar på om stamcellebehandling for MS-pasienter har effekt. Nå skal norske helsemyndigheter vurdere om det blir ja eller nei til behandlingen i Norge. (tv2.no 26.11.2015).)

(Anm: Likestiller stamcellebehandling med legemiddel ved MS. – Dette var uventet, sier professor og nevrolog Lars Bø om de nye svenske retningslinjene for behandling av MS, som anbefaler stamcellebehandling på lik linje som legemidler ved alvorlig attakkvis MS. (dagensmedisin.no 3.2.2016).)

(Anm: MS-syke Sigrid fikk omstridt behandling i Russland: Tilbake til livet. ÅLESUND (VG) At det ligger en ufattelig lykke i det å kunne bære en handlepose fra Rimi selv, hadde Sigrid Krohn-Dale (50) aldri trodd. Men sånn er det når en selvstendig dame tar kontrollen over kroppen tilbake og MS-en må slippe. (vg.no 3.10.2015).)

(Anm: Vil forske på MS-pasienter og stamcelletransplantasjon. Beslutningsforum mener at alle MS-pasienter som er aktuelle for stamcelletransplantasjon kan innlemmes i en forskningsstudie. (vg.no 14.3.2016).)

(Anm: Julie Nordtømme masterstudent, Berlin. MS-syk: Kroppen min eter seg selv. Men det finnes en kur, og den vil jeg ha. (...) «Du er ikke syk nok til at du trenger å kureres», sa nevrologen min her i Tyskland. Hele kontoret hennes er fylt med produkter fra Tysabri, den medisinen jeg må ta som IV-drip hver måned. (aftenposten.no 24.8.2015).)

(Anm: Solgte huset for å redde livet. MS-syke Ronny Kristiansen (48) var nødt til å selge hjemmet sitt for å få råd til behandling i Singapore. (itromso.no 14.7.2015).)

(Anm: Vil stamcellebehandle flere MS-pasienter– men mangler penger. Mens nordmenn betaler over en million for stamcellebehandling i utlandet, står legene på Haukeland klare til å ta i mot flere.  (tv2nyhetene.no 20.6.2015).)

(Anm: Brukte 1,3 mill på stamcellebehandling – nå har ikke Birgitte (43) råd til mat. For tre uker siden kom MS-syke Birgitte Espolin Johnson (43) hjem fra Sverige etter å ha gjennomført stamcelletransplantasjon. (tv2nyhetene.no 30.5.2015).)

(Anm: Motstridiga lagar hinder för nya cellbaserade behandlingar. Viktig celltransplantationsforskning riskerar att aldrig komma patienter till nytta på grund av att regelverket sätter käppar i hjulet för forskarna. (…) – Celltransplantation kan bota en sjukdom, något som få läkemedel lyckas med. (...) – Vi lever i ett Moment 22, säger Olle Korsgren. (dagensmedicin.se 30.3.2015).)

(Anm: Immunterapi mot melanom knep andraplatsen. På plats två till tio bland 2014 års viktigaste forskningsnyheter återfinns bland annat fas 3-resultat för immunterapi mot melanom och ett nytt vaccin mot dengue. (dagensmedicin.se 30.3.2015).)

(Anm: MS-friske Hanna (53) kjemper pengekamp mot staten. Hanna Vesterager (53) leverte opprop med 3222 underskrifter til Helsedepartementet. Hun mener staten bør dekke stamcellebehandlingen hun selv betalte for i utlandet. (…) For tre år siden fikk hun transplantasjonen som endret livet hennes totalt. Autolog stamcelletransplantasjon for hurtig attakvis MS (relapsing remitting MS). Fra å være 100 prosent sykemeldt og avhengig av stokk for å kunne gå, er hun nå tilbake i full jobb som seniorinspektør i Arbeidstilsynet i Oslo. (tv2nyhetene.no 14.6.2015).)

(Anm: Departementet vil ikke hjelpe MS-friske Hanna. Hanna Vesterager (53) sitter igjen med stor gjeld etter stamcellebehandling i Sverige. Kollegene hennes ber om at departementet skal se på saken på nytt, noe de ikke vil. (tv2nyhetene.no 5.9.2015).)

(Anm: Forskare varnar för stamceller som mirakelkur. Över 700 kliniker världen över erbjuder i dag behandling med stamceller. De påstår sig kunna bota allt från autism till diabetes. Men behandlingarna är inte kliniskt testade och forskare varnar för riskerna. (nyteknik.se 26.6.2015).)

(Anm: Til Moskva for å prøve stamcelleterapi mot uhelbredelig sykdom. Kirsti Birgitte Forsberg (46) har den uhelbredelige nervesykdommen ALS. Nå blir hun den første pasienten i verden som får prøve en helt ny behandlingsform. (aftenposten.no 13.7.2015).)

(Anm: Stamceller forbedrer mobiliteten hos rygmarvskadede. Et nyt studie fra Asterias Biotherapeutics viser, at selskabet stamcelleterapi kan forbedre mobiliteten hos personer, der har mistet førligheden. (medwatch.dk 1.9.2015).)

- Patienter bør inddrages mere om bivirkninger

Patienter bør inddrages mere om bivirkninger
medwatch.dk 13.2.2015
Medicinal & Biotek:   Patienters oplevelser med bivirkninger ved kræftlægemidler bør i højere grad tages med i den kliniske forskning, konkluderes det i en ny rapport.

Forskere er måske ikke altid klar over, hvor alvorlige bivirkninger kræftbehandlinger har for patienterne, fordi de ikke altid kan indberette de nøjagtige bivirkninger.

Det viser resultaterne fra en ny undersøgelse fra en gruppe forskere, som er bragt i Journal of Clinical Oncology. Det skriver Reuters.

Ved at sammenligne de indberettede bivirkninger af patienter og forskere ved tre separate lægemiddelstudier har man fundet frem til, at forskerne underrapporterer med op til 75 pct. i forhold til de seks mest almindelige bivirkninger ved kemoterapi. (...)

(Anm: Bivirkninger og bivirkningsovervåkning (legemiddelsikkerhet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Skader og ulykker i Norge. 2500 dør og 300 000 behandles årlig på sykehus for skader. Mange alvorlige skader er knyttet til alkohol og andre rusmidler, fall og trafikk. (…) Hva er et forgiftningsdødsfall? (fhi.no 14.12.2016).)

(Anm: Medisinske feil — den tredje viktigste dødsårsaken i USA. Hvert år oppstår mer enn 250 000 dødsfall i USA som et resultat av medisinske feil. Medisinske feil inkluderes ikke i dødsattester eller i rangeringen av dødsårsaker. (Medical error—the third leading cause of death in the US.) BMJ 2016;353:i2139 (Published 03 May 2016).)

(Anm: Hvem har villedet Trond Mohn? Det medisinske fagmiljøet har gjennom flere tiår understøttet myten om at løsningen på «kreftgåten» ligger bak neste sving. Faktum er at dagens kreftepidemi ikke er et problem som moderne medisin er i ferd med å løse – den er et problem vi er i ferd med å skape. Det er derfor nødvendig å formidle en mer realistisk forståelse for kreft og kreftforskning. Tidsskr Nor Legeforen Publisert først på nett 12. februar 2015.)

(Anm: «Som mange andre er Mohn altså blitt forledet til å tro at løsningen på samfunnets kreftproblemer kan være nært forestående,» skriver Jarle Breivik i en kronikk i Tidsskriftet (1). (…) Breivik hevder at kreft oppstår fordi muterte celler mister evnen til kontrollert celledød. Det har vært den rådende oppfatningen de siste tiårene at mutasjoner i DNA forårsaker kreft. Flere forskere mener imidlertid at det ikke er mutasjoner som får normale celler til å utvikle seg til kreftceller, men at skader på cellenes energiomsetning fører til mutasjoner i cellekjernen (12 – 15). Skadene oppstår i mitokondriene, og forskning viser at kreftceller med eller uten skadet DNA har defekter i energistoffskiftet uansett i hvilket vev de oppstår (16). Kreft kan derfor oppfattes som én sykdom, og mutasjoner i cellenes DNA skjer etter skader på mitokondriene.Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135:1532 – 3 (22.9.2015).)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

(Anm: Linking telomere loss and mitochondrial dysfunction in chronic disease. (…) Drawing a mechanistic connection between telomere function and mitochondria biology will provide a broader perspective for understanding the pathophysiology of diseases and their relation to the aging process, and may provide opportunities for new possible treatments. Front Biosci (Landmark Ed). 2017 Jan 1;22:117-127.)

(Anm: Extreme short and long telomeres linked to increased cancer risk (news-medical.net 5.4.2017).)

(Anm: Scientists discover master regulator of cellular aging. (…) "Telomeres represent the clock of a cell," said TSRI Associate Professor Eros Lazzerini Denchi, corresponding author of the new study, published online in the journal Science. "You are born with telomeres of a certain length, and every time a cell divides, it loses a little bit of the telomere. Once the telomere is too short, the cell cannot divide anymore." (medicalnewstoday.com 13.1.2017).)

(Anm: Betennelser endrer mitokondrier til giftige fabrikker. Å lære hvordan å kontrollere betennelser kan ha store implikasjoner for behandlingen av mange sykdommer. Banebrytende forskning oppdager hvordan makrofager endrer mitokondriene til giftige kjemisk-produserende betennelsespromotører. (Inflammation turns mitochondria into toxic factories. Learning how to control inflammation could have huge implications for the treatment of many diseases. Breaking research discovers how macrophages turn mitochondria into toxic chemical-producing inflammation-promoters.) (medicalnewstoday.com 25.9.2016).)

(Anm: Research may show new ways to repress inflammation at outset. (…) Professor Alexander Weber of the Interfaculty Institute of Cell Biology says the enzyme - Bruton's tyrosine kinase or BTK - is switched on when an inflammation occurs in the body, playing a key role in the inflammation's subsequent development. (medicinenet.com 21.2.2017).)

(Anm: DNA-damage causes immune reaction and inflammation and is linked to cancer development (medicalnewstoday.com 19.2.2015).)

(Anm: Legemiddelindusert kreft og andre typer celleskader (mintankesmie.no).)

(Anm: Cancer-inflammation 'vicious cycle' detailed in new study (medicalnewstoday.com 22.4.2015).)

- Når en pasient avslutter kreftbehandlingen, forventer man ofte at helsen skal være som før. Slik er det ikke alltid.

– Jeg har mistet mange venner til kreft
nrk.no 26.7.2015
Åtte av ti kreftpasienter opplever tretthet etter behandling. Jørg (38) er én av dem, og kan ikke leve det livet han er vant til. – Det er viktig å fortelle til de rundt deg hvordan du har det, sier han.

Jørg Hænicke (38) er én av litt over 200 000 nordmenn som i dag har eller har hatt kreft. Han og mange andre har fått behandling, men det betyr ikke at de er helt friske. I et blogginnlegg til Kreftforeningen, skriver Jørg om livet etter behandlingen.

– Jeg er rett og slett redusert. Jeg er veldig følsom for dårlig inneklima, sterkt lys og bråk. Hvis mange mennesker snakker samtidig, blir jeg veldig sliten, forteller han til NRK.

Når en pasient avslutter kreftbehandlingen, forventer man ofte at helsen skal være som før. Slik er det ikke alltid.

Jørg må takle å være unormalt sliten hver dag. Dette kalles fatigue (se faktaboks), og rammer rundt 80 prosent av dem som har fått behandling.

Dette har forandret Jørgs hverdag.

Jeg føler jeg har mistet en del venner til kreft. Ikke fordi de har kreft, men fordi jeg har. (…)

- Kreftpasienter vil ha mer informasjon om risiko ved medisinsk bildediagnostikk

Cancer patients want more information about medical imaging risk
medicalnewstoday.com 26.3.2015
A substantial gap exists between patient expectations and current practices for providing information about medical imaging tests that use radiation, according to a new study published online in the journal Radiology. Researchers said the findings highlight a need for better communication as medicine enters an era of patient-centered care.

In recent years, there have been numerous reports in the media about potential risks of tests that use ionizing radiation. However, benefit-risk discussions about ionizing radiation from medical imaging are rare and seldom initiated by clinicians. (…)

(Anm: Computertomografi (CT), magnetisk resonanstomografi (MR), positronemisjonstomografi (PET), ultrasonografi (ultralyd), kontrastmidler etc. (mintankesmie.no).)

- Välriktade biopsier ger mer exakta svar

Välriktade biopsier ger mer exakta svar
dagensmedicin.se 19.3.2015
Välriktade biopsier ger mer exakta svar

Biopsier av prostatan som riktas med hjälp av magnetkamerabilder kan revolutionera diagnostiken av prostatacancer.

Det här är en spännande utveckling som gått mycket snabbt. Fördelen är att vi kan vara mer exakta när vi sticker nålarna i prostatakörteln, säger Stefan Carlsson, urolog på Karolinska universitetssjukhuset i Solna.

När det finns misstanke om prostatacancer, till exempel på grund av ett högt PSA-värde, genomgår patienten ofta en omgång biopsier, vävnadsprov, av prostatan. Biopsierna tas på ett systematiskt men egentligen tämligen blint sätt utan att läkaren vet om hen träffar någon misstänkt tumör med något av de tio till tolv nålstick som används. I vissa fall kan patienter få genomgå flera procedurer innan en tumör kan bekräftas. Ibland hittas inga tumörer alls trots att det finns en behandlingskrävande cancer. (…)

(Anm: Study identifies 'lethal' subtype of prostate cancer (medicalnewstoday.com 19.3.2015).)

- Mitokondrielle dysfunksjoner gir dypere innsikt i behandling av kreft og andre sykdommer

Cell powerhouse sequencing technology provides deeper look at inherited disease risk
medicalnewstoday.com 10.3.2015
A new sequencing technique may provide a clearer picture of how genes in mitochondria, the "powerhouses" that turn sugar into energy in human cells, shape each person's inherited risk for diabetes, heart disease and cancer, according to a study conducted at the Icahn School of Medicine at Mount Sinai and published online in the journal Nucleic Acids Research. (…)

Researchers have long sought to determine these risks by looking at diet and variations in nuclear genes inherited from both parents. These analyses have left out differences in mitochondrial genes (mtDNA), the second kind of DNA in every cell, which we inherit from our mothers.

Research in recent years revealed that miscues in mitochondrial energy production can cause several diseases. Determining the contribution of variations in mtDNA to a person's disease risk is complicated by heteroplasmy, where DNA in different sets of mitochondria across many cells, randomly change over time, resulting in slightly different DNA code, and so a differing genetic component of risk. (…)

"Forskere har strevet med å sekvensere mtDNA nøyaktig og på en kostnadseffektiv måte," sier Ravi Sachidanandam, PhD, assisterende professor, Oncological Sciences, Icahn School of Medicine ved Mount Sinai. "Teknikken vi har utviklet vil tillate oss å identifisere mitokondriell dysfunksjon og gjøre mtDNA til en nyttig biomarkør samt et potensielt terapeutisk mål for kreft og mange arvelige sykdommer. (…) ("Researchers have struggled to sequence mtDNA accurately and in a cost effective manner," said Ravi Sachidanandam, PhD, Assistant Professor, Oncological Sciences, Icahn School of Medicine at Mount Sinai. "The technique we have developed will allow us to identify dysfunction within mitochondria and makes mtDNA a useful biomarker as well as a potential therapeutic target in cancer and many inherited diseases.")

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

(Anm: Linking telomere loss and mitochondrial dysfunction in chronic disease. (…) Drawing a mechanistic connection between telomere function and mitochondria biology will provide a broader perspective for understanding the pathophysiology of diseases and their relation to the aging process, and may provide opportunities for new possible treatments. Front Biosci (Landmark Ed). 2017 Jan 1;22:117-127.)

(Anm: Extreme short and long telomeres linked to increased cancer risk (news-medical.net 5.4.2017).)

(Anm: Scientists discover master regulator of cellular aging. (…) "Telomeres represent the clock of a cell," said TSRI Associate Professor Eros Lazzerini Denchi, corresponding author of the new study, published online in the journal Science. "You are born with telomeres of a certain length, and every time a cell divides, it loses a little bit of the telomere. Once the telomere is too short, the cell cannot divide anymore." (medicalnewstoday.com 13.1.2017).)

(Anm: Betennelser endrer mitokondrier til giftige fabrikker. Å lære hvordan å kontrollere betennelser kan ha store implikasjoner for behandlingen av mange sykdommer. Banebrytende forskning oppdager hvordan makrofager endrer mitokondriene til giftige kjemisk-produserende betennelsespromotører. (Inflammation turns mitochondria into toxic factories. Learning how to control inflammation could have huge implications for the treatment of many diseases. Breaking research discovers how macrophages turn mitochondria into toxic chemical-producing inflammation-promoters.) (medicalnewstoday.com 25.9.2016).)

(Anm: Research may show new ways to repress inflammation at outset. (…) Professor Alexander Weber of the Interfaculty Institute of Cell Biology says the enzyme - Bruton's tyrosine kinase or BTK - is switched on when an inflammation occurs in the body, playing a key role in the inflammation's subsequent development. (medicinenet.com 21.2.2017).)

(Anm: Ørsmå mitokondrier spiller en svært stor rolle mht. menneskets evolusjon og sykdom (Tiny mitochondria play outsized role in human evolution and disease.) (medicalnewstoday.com 25.9.2015).)

(Anm: Legemiddelindusert kreft og andre typer celleskader (mintankesmie.no).)

(Anm: Ny test kan forutsi om du får kreft - ti år før du får diagnosen. Forskere har oppdaget en sammenheng mellom telomerene og utviklingen av kreft. (…) En «beskyttende» kapsel, kalt telomer, sitter på endene av kromosomene og hindrer at DNA skades. De kan sammenlignes med den ekstra harde tuppen på en skolisse, som hindrer at lissene flises opp. Telomerene forvitres betraktelig raskere hos de som sener får kreft, viser studien. De er kortere enn de burde være, og blir stadig kortere til rundt fire år før kreften utvikles. Alle personene i studien som hadde forkortete telomer, utviklet senere kreft. (side.no 1.5.2015).)

(Anm: Telomere biomarker may lead to blood test that predicts cancer years in advance  (medicalnewstoday.com 1.5.2015).)

(Anm: CNIO scientists are able to take immortality from cancer (…) Their work shows for the first time that telomeres -- the structures protecting the ends of the chromosomes -- may represent an effective anti-cancer target: by blocking the TRF1 gene, which is essential for the telomeres, they have shown dramatic improvements in mice with lung cancer. (medicalnewstoday.com 15.5.2015).)

(Anm: Hyppigheten av kreft var (...) signifikant høyere i undergruppen antipsykotika (p = 0,05) etter enn før medisinering (J Child Adolesc Psychopharmacol. 2013 Apr;23(3):208-13).)

(Anm: Association of Mental Disorders With Subsequent Chronic Physical Conditions. World Mental Health Surveys From 17 Countries. (…) Respondents were asked whether a health professional had ever told them they had any of a series of medical conditions (eg, heart disease, stroke, cancer, diabetes mellitus, hypertension, asthma, other chronic lung disease, and peptic ulcer) or whether they had a lifetime history of a chronic symptomatic condition (eg, arthritis, chronic back or neck pain, chronic or severe headaches, and any other chronic pain). JAMA Psychiatry. 2016;73(2):150-158.)

(Anm: Hypogammaglobulinemia during antipsychotic therapy. Psychiatry Clin Neurosci. 1998 Feb;52(1):115-7.)

(Anm: Prevalence of celiac disease and gluten sensitivity in the United States clinical antipsychotic trials of intervention effectiveness study population.Schizophr Bull. 2011 Jan;37(1):94-100. (…) Psychopathology in schizophrenia patients was assessed using the Positive and Negative Symptoms Scale (PANSS). Logistic regression was used to assess the difference in the frequency of AGA, immunoglobulin A (IgA), and tTG antibodies, adjusting for age, sex, and race. Epub 2009 Jun 3.)

(Anm: Gut microorganisms cause gluten-induced pathology in mouse model of celiac disease, Early exposure to antibiotics, resulting in microbial imbalance, exacerbates response to gluten, according to research published in the American Journal of Pathology   (medicalnewstoday.com 8.10.2015).)

(Anm: Gut microbiota has implications for anorexia. Anorexia nervosa is a serious eating disorder, affecting over 3 million Americans. New research published in Psychosomatic Medicine suggests that people with this debilitating disease may have very different gut microbial communities than those found in healthy individuals. (medicalnewstoday.com 7.10.2015).)

(Anm: Do Gut Bugs Put the Brakes on Myelination? —Microbe-free mice have hypermyelination of the prefrontal cortex. (…) The past decade has brought an influx of research on the role of microbiota in gut-brain interactions, including mounting evidence that mood can be impacted by the intestinal flora. But other work has also suggested that gut bugs could play a role in conditions such as autism spectrum disorder (ASD), Parkinson's, and even demyelinating disorders of the central nervous system, including multiple sclerosis. &