Know-do gap? - Den manglende evne til effektivt å kunne slå en bro mellom hva vi vet og hva vi gjør i praksis, mellom vitenskapelig ferdighet og forståelse av helse. (WHO - the Bulletin)

Hvor er visdommen vi har mistet i kunnskapen, og hvor,” spurte T S Eliot, “er kunnskapen vi har mistet i informasjonen? (Leder BMJ 1991;303:798-9)

Dersom... det er sant, det som guruene innen kvalitetssikring forteller oss, at "enhver defekt er en skatt" da sitter vi på Kong Solomons mine...

...det er altså ikke nok å gjøre tingene riktig; det er også nødvendig å gjøre de riktige ting. (Leder (BMJ))

Både leger og politikere lider på grunn av gapet mellom forventninger og realiteter. Politikere kan i virkeligheten bli ødelagt av gapet: de er utrolige til å spenne forventninger, men er like ineffektive som oss andre til å forbedre virkeligheten.... Leger kan også gå i den felle å love for mye... (BMJ 2000;320 (20 May))

There are known knowns. These are things we know that we know. There are known unknowns. That is to say, there are things that we know we don't know. But there are also unknown unknowns. There are things we don't know we don't know. (Donald Rumsfeld)

It sounds like a riddle. It isn't a riddle. It is a very serious, important matter.There's another way to phrase that and that is that the absence of evidence is not evidence of absence.

- The know-do gap

WHO (World Health Organization)
Lessons from the Field (Lærdommer fra felten)
Editorial (Lederartikkel)
The Bulletin 2005;83(1):2-3
Toppmøtet fremhevet også behovet for å lukke ”the know–do gap” innen global helse. Dette gapet kan betraktes som ”den manglende evne til effektivt å kunne slå en bro mellom hva vi vet og hva vi gjør i praksis, mellom vitenskapelig ferdighet og forståelse av helse” (5). (The summit also highlighted the need to close the know–do gap in global health. This gap can be considered to be "the inability to bridge effectively the gulf between what is known and what is done in practice, between scientific achievement and health realization" (5).)

(Anm: Forskning og ressurser (mintankesmie.no).)

(Anm: Språk, språkforståelse og utdanning (mintankesmie.no).)

(Anm: Informasjon versus kunnskap og makt (kommersialisering og monopolisering av kunnskap) (mintankesmie.no).)

(Anm: Lederartikler. Å gjøre pasientrelevant klinisk forskning til en realitet. Forskere, bidragsytere (sponsorer; finansiører) og utgivere har alle et arbeid å gjøre (Editorials. Making patient relevant clinical research a reality. Researchers, funders, and publishers all have work to do.) BMJ 2016;355:i6627 (Published 23 December 2016).)

(Anm: Mer kritisk tenkning blant folk med utdannelse? (…) Kritisk tenkning er vår beste sikkerhetsventil mot maktovergrep, tyrannisering, og overtro. (…) Mer kritisk tenkning blant folk med utdannelse?) (…) Er kritisk tenkning utbredt? I så fall blant hvem? (fritanke.no 14.6.2013).)

(Anm: - Jeg sørger over fattigdommen i vår kritiske tenkning. (I mourn the poverty of our critical thinking.) BMJ 2012;345:e5409 (10 August).)

- Salg av sykdom: legemiddelindustrien) og sykdomshandel. (Selling sickness: the pharmaceutical industry and disease mongering.) (- Det er store penger å tjene på å fortelle friske mennesker at de er syke.)

(Anm: Salg av sykdom: legemiddelindustrien og sykdomshandel. (Selling sickness: the pharmaceutical industry and disease mongering) Det er store penger å tjene på å fortelle friske mennesker at de er syke. Noen av de metoder som brukes for å medikalisere hverdagslivet kan kanskje bedre beskrives som sykdomshandel: utvidelse av grensene for behandlbare sykdommer for å ekspandere markeder for de som selger og leverer behandlinger.1 2 Legemiddelfirmaer er aktivt involvert i sponsing av definisjonen av sykdom og promotering overfor både forskrivende leger og forbrukere. Den sosiale fortolkning av sykdom er erstattet av næringslivets sykdomsfortolkning. Mens noen aspekter av medikalisering er gjenstand for løpende debatt, har mekanismen bak firmastøttet sykdomshandel og påvirkning av publikums bevissthet, medisinsk praksis, helse, og nasjonale budsjetter, i liten grad vært gjenstand for kritisk gransking. (...) Næringslivsfinansiert informasjon om sykdom bør erstattes med uavhengig informasjon. (Corporate funded information about disease should be replaced by independent information.) BMJ 2002;324:886-891 (13 April).)

(Anm: Legemiddelindustriens fortjeneste var nesten det dobbelte av utgifter til forskning og utvikling (FoU-utgifter) i 2013, 2014 og 2015. (Pharmaceutical Industry Profits Are Nearly Double R&D Costs in 2013, 2014 and 2015) (…) En primær unnskyldning som legemiddelindustrien bruker for «prisøkning» er de høye kostnadene for forskning og utvikling (FoU) som disse firmaene betaler for å få nye legemidler på markedet. (citizen.org 27.3.2017).)

- Gjør internett oss dummere?

(Anm: Margaret McCartney: Bevis i en post-fakta-verden (Evidence in a post-truth world.) Gjør internett oss dummere? Utfallet av det amerikanske presidentvalget vil bli analysert som en skarp case-studie lenge etter at vi alle er døde, men internett må i det minste ta noe av skylden. Vi lever i et post-faktum, post-sannhet, vi har fått nok av ekspert-æraen. (Is the internet making us more stupid? The outcome of the US presidential election will be analysed as a caustic case study long after we’re all dead, but the internet must take at least some of the blame. We’re in a post-fact, post-truth, we’ve-had-enough-of-experts era. BMJ 2016;355:i6363 (Published 28 November 2016.)

(Anm: - De som tror intelligens er fastlåst har selvtillit som overgår deres evner. (…) Forskerne bemerker at overdreven selvtillit er et dokumentert problem hos bilførere, motorsyklister, strikkhoppere, leger og advokater. Journal of Experimental Social Psychology 2016;63:94-100 (March 2016).)

(Anm: Helsevesenet bruker ikke ny forskning. Norske pasienter får medisiner og behandling de ikke har bruk for fordi nye forskningsresultater ikke tas i bruk. Større problem enn unyttig forskning, mener eksperter. (forskning.no 2.1.2016).)

- Høyre-Frp-Venstre-regjeringen vil tillate salg av alkohol til klokken 21 på hverdager og lørdager.

(Anm: Erna Solberg: Her er plattformen til den blågrønne regjeringen. På spørsmål mener hun det er flere ting i plattformen som KrF-leder Knut Arild Hareide vil kunne være fornøyd med. (…) Høyre-Frp-Venstre-regjeringen vil nemlig tillate salg av alkohol til klokken 21 på hverdager og lørdager. (nrk.no 14.1.2018).)

(Anm: Alkohol (mintankesmie.no).)

- Statsminister Erna Solberg spilte Pokémon i Stortingssalen. (- Statsministeren mener det ikke ble gjort særlig mye spilling - grunnet dekningen i Stortingssalen.)

(Anm: Statsminister Erna Solberg spilte Pokémon i Stortingssalen. Statsminister Erna Solberg (H) tok opp pokémon-spillet under trontaledebatten tirsdag. Statsminister Erna Solberg (H) tok seg tirsdag en aldri så liten mobilpause under trontaledebatten i Stortinget. I et bilde fanget opp av Klassekampen er det tydelig at Solberg tok opp mobilen for å sjekke staus på Pokémon-spillet. Spillet tok Norge med storm på slutten av sommeren, men det ser ikke ut til at Solberg har gått lei spillet. Og det var ingen ringere enn ivrig pokémon-spiller Trine Skei Grande (V) som sto på talerstolen mens Solberg åpnet spillet. Statsministeren mener det ikke ble gjort særlig mye spilling - grunnet dekningen i Stortingssalen. (tv2.no 5.10.2017).)

- Mens de politiske rivalene ler hånlig, er PR-bransjen mektig imponert. (- Pinlig, Solberg. Norge får nok en gang internasjonal pressedekning fordi en borgerlig partileder spiller Pokémon i et offisielt møte i parlamentet.)

Mens de politiske rivalene ler hånlig, er PR-bransjen mektig imponert
dagbladet.no 6.10.2013
Men én ekspert har funnet en Erna- og Siv-bommert.

(Dagbladet:) «Proffboksing og segway i dag. Lakrispiper i morgen? Viktig å prioritere de store sakene! #nyregjering» skrev statssekretær i Kulturdepartementet, Mina Gerhardsen, på Twitter torsdag kveld.

Hun er ikke alene om å le av de få nyhetene Erna Solberg (H) og Siv Jensen (Frp) har sluppet fra sine forhandlinger på Sundvollen.

Fjerning av forbudene mot proffboksing og segway har fått mest oppmerksomhet, i tillegg til at staten fra nå av skal la kommunene få styre bestemmelsene for snøcooterferdsel. (...)

Men fra PR-bransjen får Solberg og Jensen ros:

- Dette er kommunikasjonsmessig dyktig gjort. Mens både mediene og vi andre spent venter på et 60-70 siders langt dokument med alle avklaringene, porsjonerer de ut nyheter. De utnytter alles nysgjerrighet, sier partner og seniorrådgiver i First House, Torbjørn Giæver Eriksen, til Dagbladet. (...)

(Anm: Ti barn tatt mens de røyket hasj, politiet beslagla Lego-pipe. Etter å ha fått flere tips gikk politiet til aksjon. Det endte med at ti barn i 13–14 års alderen ble tatt for å røyke hasj etter skoletid i Skien. (varden.no 14.12.2016).)

(Anm: Offentlig forvaltning (Offentlig sektor) (Statens økonomireglement - offentlige anskaffelser - offentlige innkjøp etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: PR-rådgivere, PR-byråer og PR-hjelp (PR-bransjen) (Spindoktorer) (mintankesmie.no).)

(Anm: Lobbyisme (lobbying - lobbyvirksomhet - lobbyregister - interessekonflikter - korrupsjon) (mintankesmie.no).)

(Anm: Fremmer idrett som kan føre til demens. Knut Engedal, (professor UiO), leder i sentralstyret Nasjonalforeningen for folkehelsen, og Dag S. Thelle, (professor em. UiO), leder i Nasjonalforeningen for folkehelsens råd for demens (aftenposten.no 10.10.2016).)

– Du blir ikke ingeniør av å leke med nettbrett. Du blir forbruker. (– Det er hjerteskjærende. Jeg ser stadig foreldre som roser sine smårollinger fordi de kan zoome inn på et bilde med fingrene eller leke med en app. Det er så misforstått. Det har ingenting med teknologisk forståelse å gjøre. Du blir ikke ingeniør av å leke med nettbrett. Du blir forbruker, ikke produsent.)

(Anm: – Du blir ikke ingeniør av å leke med nettbrett. Du blir forbruker. Raspberry Pi er knapt større enn et bankkort og har introdusert millioner av barn til koding. Nettbrett er rene giften. Jeg skal aldri slippe datteren min nær et nettbrett. Eben Upton, den britiske dataingeniøren bak den knøttlille datamaskinen Raspberry Pi, går nesten i fistel på telefon fra hovedkvarteret sitt i Cambridge. – Det er hjerteskjærende. Jeg ser stadig foreldre som roser sine smårollinger fordi de kan zoome inn på et bilde med fingrene eller leke med en app. Det er så misforstått. Det har ingenting med teknologisk forståelse å gjøre. Du blir ikke ingeniør av å leke med nettbrett. Du blir forbruker, ikke produsent. (dn.no 20.10.2017).)

(Anm: Pinlig, Solberg. Norge får nok en gang internasjonal pressedekning fordi en borgerlig partileder spiller Pokémon i et offisielt møte i parlamentet. Forrige gangen var det partileder Trine Skei Grande (V) i et høringsmøte. Denne gangen var det enda verre: Statsministeren spiller Pokémon i landets nasjonalforsamling, i en debatt om de store linjene om landets fremtid, trontaledebatten, mens hennes flertallsgrunnlag talte. Dette er pinlig for nasjonen. Både fordi det fremstiller Norge som en nasjon som har så mye penger at vi tøyser bort alvoret, at vi ikke trenger anstrenge oss. Vi leker oss bort. (aftenposten.no 10.10.2016).)

- Solberg: - Ikke bekymret for Facebooks makt.

(Anm: Solberg: - Ikke bekymret for Facebooks makt. Men statsminister Erna Solberg ankom åpningen av Facebooks norgeskontor med et par andre bekymringer. (kampanje.no 31.5.2016).)

(Anm: Media (mediekritikk) (mintankesmie.no).)

(Anm: Henrik Syse, filosof og forsker. La ikke hjertet bli grepet av angst. Mange er redde for det vi står foran med Donald Trump som president. Jeg vil likevel anbefale is i magen. (…) Den politiske filosofien stiller spørsmål som: Hvor skal vi, og hvor kommer vi fra? Hva er viktigst? Hvor går politikkens grenser? Hva er lovenes og statens rolle? Hva er menneskets verd? Og hvem bør bestemme mest i et samfunn? (…) Filosofen Sokrates kommer i sine samtaler, slik vi kjenner dem fra hans elev Platon, ofte tilbake til at også politikk krever kompetanse. Slik skomakeren, hærføreren, husbyggeren og legen åpenbart må ha en type kunnskap for å utøve sine yrker, må også den som skal utforme lover og lede fellesskapet, ha kunnskap om sin virksomhet. Hva er den kunnskapen? Se, det er ikke enkelt å beskrive. Nettopp derfor kan politikken bli sjarlatanenes arena. (dagbladet.no 17.1.2017).)

– Venstre starter med løftebrudd. (– Aldri, aldri, aldri – Dette er en av de viktigste miljøsakene vi har ved siden av klimakampen. Man skal aldri, aldri, aldri gi seg i så viktige saker, uttalte Venstre-leder Trine Skei Grande til NTB i juli 2015.)

(Anm: Venstre starter med løftebrudd. Venstre brøt sitt første miljøløfte allerede før Ola Elvestuen rakk å innta statsrådstolen. Løftebruddet innebærer at planene om å dumpe gruveavfall i Førdefjorden ikke blir stanset. Les også: "Hvor mange arbeidsplasser er en død fjor verdt"– Aldri, aldri, aldri – Dette er en av de viktigste miljøsakene vi har ved siden av klimakampen. Man skal aldri, aldri, aldri gi seg i så viktige saker, uttalte Venstre-leder Trine Skei Grande til NTB i juli 2015. (dagsavisen.no 18.1.2018).)

(Anm: Klima, miljø og globalisering (mintankesmie.no).)

- Gapet mellom forventninger og realiteter

The gap between expectations and reality (Gapet mellom forventninger og realiteter)
BMJ 2000;320 (20 May)
Mye av livets smerte stammer fra gapet mellom forventninger og realiteter. ”Jeg ønsker jeg var høyere, smartere, og rikere enn jeg er, og jeg er miserabel fordi jeg ikke er det. Det nytter ikke å fortelle meg at jeg er høyere, smartere, og rikere enn de fleste mennesker. Det er irrelevant og ikke noen trøst i det hele tatt.” Både leger og politikere lider på grunn av gapet mellom forventninger og realiteter. Politikere kan i virkeligheten bli ødelagt av gapet: de er utrolige til å spenne forventninger, men er like ineffektive som oss andre til å forbedre virkeligheten. I den politiske livssyklusen blir de politikerne som i opposisjon lover nærmest hva som helst, valgt, men mislykkes å imøtekomme de forventninger som de selv har skapt, og blir erstattet av opposisjonen som lover enda mer. (Much of life's pain stems from the gap between expectations and reality. "I wish I was taller, smarter, and richer than I am, and I'm miserable that I'm not. It's no use you telling me that I'm taller, smarter, and richer than most people. That's irrelevant and no comfort at all." Both doctors and politicians suffer from the gap between expectations and reality. Politicians, indeed, may be destroyed by the gap: they are marvellous at raising expectations but as ineffective as the rest of us at improving reality. In the political life cycle, politicians in opposition promise the earth, get elected, fail to meet the expectations they have created, and are the replaced by the opposition promising still more.)

Leger kan også gå i den felle å love for mye. Dette kommer kanskje mer av måten medisin presenteres på enn den enkelte lege. (...) Den kritikk som leger i Storbritannia (s. 1414) daglig blir overøst med stammer fra gapet mellom hva publikum og medier tror medisin kan gjøre og hva den i virkeligheten faktisk gjør." (Doctors can also be caught promising too much. This comes perhaps less from individual doctors and more from the way medicine has presented itself." (...) "The criticism that is being poured on doctors daily in Britain (p 1414) stems from this gap between what the public and the media think medicine can do and what it actually can do.)

(Anm: Sjokkert over Erna og Siv (na24.no 2.10.2013).)

(Anm: Høyre snudd om 200-kronersgrensen (dinside.no 12.9.2013).)

(Anm: Milliard i det blå. «Teknomilliarden» som skulle pumpes inn i forskning og ny teknologi de neste fire årene, har fislet ut til 75 millioner det første året. (dagsavisen.no 14.10.2017).)

(Anm: Solberg advarte mot økonomisk oljedoping, bruker 60 prosent mer oljepenger. i 2011 kritiserte Erna Solberg de rødgrønne for å gjøre Norge for avhengig av oljepengene. Selv har hun økt oljepengebruken med 60 prosent. (…) Det var i boka «Mennesker, ikke milliarder» fra 2011 at Høyre-lederen advarte mot et Norge på oljedop og fastslo at det ikke er mulig å fortsette å bruke oljepenger som Jens Stoltenberg og hans regjering. I Politisk kvarter på NRK tirsdag ble statsministeren konfrontert med sine tidligere uttalelser og at hun ifølge NRK selv har økt oljepengebruken med 60 prosent siden hun ble statsminister. (abcnyheter.no 5.9.2017).)

(Anm: Hareide med asylbarn-unnskyldning til SV (nrk.no 4.10.2013).)

(Anm: Politikk, politikere og troverdighet. (mintankesmie.no).)

- Fire år senere: Slik gikk det med Solberg-regjeringens løfter.

(Anm: Fire år senere: Slik gikk det med Solberg-regjeringens løfter. Aftenposten har sjekket status for nesten 200 løfter fra Sundvolden-erklæringen. (aftenposten.no 24.6.2017).)

(Anm: Frp har bare fjernet fem av 30 «dusteforbud». (…) TV 2 har gått igjennom listen. Fasiten snart tre år etter er at regjeringen har endret lovverket i fem av de 30 tilfellene: - Alkoholsalg på valgdagen – Proffboksing – Majestetsfornærmelser – Segway – Produktplassering. (abcnyheter.no 23.4.2016).)

(Anm: I opposisjon synes ikke Horne 580 nye millioner var nok for å styrke kommunalt barnevern. I regjering har hun skaffet 48 millioner. - Penger er ikke alt, sier Horne, og minner om at regjeringa har styrket andre deler av barnevernet. (dagbladet.no 8.3.2017).)

(Anm: Høyreprofil hardt ut mot statsministerens Brækhus-opptreden: - Pinlig, tragisk og flaut! - Motstanderen ble slått til blods etter tre minutter. Så skal vi hylle dette? spør Per Sigurd Sørensen. (aftenposten.no 2.10.2016).)

(Anm: VG-sportens kommentator: Bokseseier med slagside. (vg.no 24.2.2017).)

(Anm: Cecilia Brækhus slo knockout på tv-kvelden. Nesten én million seere så det avgjørende slaget på TV3. (…) Både statsminister Erna Solberg og kulturminister Linda Hofstad Helleland var på plass for å kaste politisk glans over kampen. De fikk raskt valuta for den politiske mynten da Brælkhus slo knockout på Mathis i andre runde, etter kun tre minutter. (kampanje.no 3.10.2016).)

- Frp lovet «krig mot byråkratiet» - nå betaler Siv Jensen lønn til 1500 flere byråkrater.

(Anm: Frp lovet «krig mot byråkratiet» - nå betaler Siv Jensen lønn til 1500 flere byråkrater. (aftenposten.no 7.3.2016).)

(Anm: Bom på bom med prestisjesaker. Det er store avvik mellom ord og handling i flere av de store sakene til Høyre og Frp. Opposisjonen fillerister regjerings­partiene for løftebrudd. – Jeg mener vi leverer så det holder på de vesentligste områder, svarer finansminister Siv Jensen (til venstre) på kritikken som den blåblå regjeringen får for løftebrudd. Statsminister Erna Solberg til høyre.  (dn.no 18.7.2016).)

- Solberg slår tilbake etter bokse-bråket. Statsministeren jublet for Cecilia Brækhus da hun slo en annen bokser til blods og vant boksekampen.

(Anm: Solberg slår tilbake etter bokse-bråket. Statsministeren jublet for Cecilia Brækhus da hun slo en annen bokser til blods og vant boksekampen. Nå svarer Solberg på kritikken. Tre statsråder var til stede under Norges første boksekamp på 35 år, blant dem Erna Solberg (H). Statsministeren fikk æren av å introduserte kampen og overrekke beltet til boksestjerna Brækhus etter første seier på hjemmebane. Statsministeren har fått kritikk fra flere hold. (aftenposten.no 3.10.2016).)

(Anm: «Stevnet var en sammenhengende fornedrelse, der utrente utlendinger var hentet inn for å bli rundjult av norske boksere» (…) Vi tror nok at mange av dem som jublet høyest lørdag, kanskje er litt lei seg når de har fått tenkt seg om. (aftenposten.no 3.10.2016).)

(Anm: En trist kveld. Dette hadde jeg aldri trodd jeg skulle oppleve: At statsministeren, kulturministeren, kommunalministeren og flere stortingsrepresentanter sitter ringside og heier på at en norsk kvinne slår en annen kvinne til blods. (aftenposten.no 4.10.2016).)

(Anm: Mer kritikk mot boksestevnet i Spektrum: – Boksing kan være direkte livstruende. Leder i Norsk nevrologisk forening, Anne Hege Aamodt, lover at de vil fortsette kampen mot proffboksing i Norge. (…) I idretter som motorcross og alpint og andre idretter kan det være fare for hodeskader ved et uhell. Men i boksing handler det om å skade motstanderen bevisst, sier Aamodt. Statsministerens kontor vil ikke svare på kritikken. (tv2.no 3.10.2016).)

(Anm: Eks-ordfører langer ut mot eget parti etter boksekampen:  - Pinlig av Norges regjering. Både statsministeren og kulturministeren jublet etter at den første proffkampen i boksing ble arrangert på norsk jord. Men ikke alle lar seg begeistre for at regjeringen slipper sporten til i landet vårt. (fvn.no 2.10.2016).)

(Anm: April 2013: - Tidenes ran - Mai 2014: - God politikk (dagbladet.no 20.5.2014).)

– Her avbryter Solberg intervjuet etter spørsmål om Liu. – Vi kommenterer ikke Kina-spørsmål, sier statsminister Erna Solberg (H) til NRK.

(Anm: Her avbryter Solberg intervjuet etter spørsmål om Liu. – Vi kommenterer ikke Kina-spørsmål, sier statsminister Erna Solberg (H) til NRK. Heller ikke utenriksminister Børge Brende (H) vil si noe om at EU nå ber om at den kinesiske dissidenten Liu Xiaobo blir løslatt. Før helgen sa kinesiske aktivister at Norge burde kreve nobelprisvinneren løslatt, etter at det ble kjent at han er overført til sykehus for kreftbehandling. Da NRK forsøkte å få et svar fra statsministeren, svarte hun kontant: – Det er det UD som håndterer. Med det var også intervjuet over, og statsministeren gikk om bord i valgkampbussen som hun har turnert Østlandet med i helgen. (nrk.no 2.7.2017).)

- Nobelkomiteen om regjeringens stillhet i Liu Xiaobo-saken: – Pinlig. Norge er i ferd med å abdisere fra posisjonen som moralsk stormakt, mener leder for Nobelkomiteen, Berit Reiss-Andersen.

(Anm: Nobelkomiteen om regjeringens stillhet i Liu Xiaobo-saken: – Pinlig. Norge er i ferd med å abdisere fra posisjonen som moralsk stormakt, mener leder for Nobelkomiteen, Berit Reiss-Andersen. (…) Berit Reiss-Andersen, leder for Nobelkomiteen, sier hun er «svært skuffet» over regjeringens håndtering av Liu Xiaobos situasjon i Kina. Det ble nylig kjent at den fredsprisvinnende dissidenten, som er idømt elleve års fengsel, er dødssyk. Men både statsminister Erna Solberg og Utenriksdepartementet nekter å si om de stiller seg bak blant annet EUs krav om at han nå må løslates. Da NRK konfronterte Solberg med saken før helga, nektet hun å svare og gikk videre. – Først nå har opposisjonen i Norge begynt å komme med reaksjoner, men de uttalelsene kommer for sent. Det synes jeg er pinlig, sier Reiss-Andersen i Dagsnytt atten mandag. (nrk.no 3.7.2017).)

– De som nå hever sin moralske pekefinger, er også avhengige av handel med Kina. – Norge må forstå sin egen begrensning, sier Christian Tybring- Gjedde (Frp).

(Anm: Norge og Kina. – De som nå hever sin moralske pekefinger, er også avhengige av handel med Kina. – Norge må forstå sin egen begrensning, sier Christian Tybring- Gjedde (Frp). TRENGER VENNER: Leder av Stortingets utenriks- og forsvarskomité Christian Tybring-Gjedde (Frp) mener moralsk forargelse over menneskerettighetsbrudd i Kina eller andre land ikke kan stå i veien for handel. - Vi må slutte å leke verdens moralpoliti, mener Frp-politikeren. (dagbladet.no 4.7.2017).)

(Anm: Ondskapens filosofi (“rule by nobody”) (mintankesmie.no).)

- Adresseavisen mener. Milliarder og menneskerettigheter. Når Norge og Kina igjen er blitt venner, er det like viktig å ta opp vanskelige og følsomme tema, som å signere lukrative forretningsavtaler.

(Anm: Adresseavisen mener. Milliarder og menneskerettigheter. Når Norge og Kina igjen er blitt venner, er det like viktig å ta opp vanskelige og følsomme tema, som å signere lukrative forretningsavtaler. (adressa.no 8.4.2017).)

- I 2010 hyllet Høyre tildelingen av Nobels fredspris til Liu Xiaobo. I dag er Høyre-leder og statsminister Erna Solberg lite interessert i å snakke om Kinas behandling av den kreftsyke fredsprisvinneren.

(Anm: EU ber Kina løslate kreftsyk fredsprisvinner umiddelbart – Erna Solberg vil ikke svare på om hun er enig. SØRUM (Aftenposten): I 2010 hyllet Høyre tildelingen av Nobels fredspris til Liu Xiaobo. I dag er Høyre-leder og statsminister Erna Solberg lite interessert i å snakke om Kinas behandling av den kreftsyke fredsprisvinneren. (…) EU ber fredsprisvinneren få behandling og frihet. Fredag stilte EUs utenrikssjef Federica Mogherini seg bak et bredt uttalt krav om at den kreftsyke fredsprisvinneren må få slippe fri. Les mer: EU ber Kina løslate Liu Xiaobo umiddelbart. (aftenposten.no 2.7.2017).)

(Anm: Dagbladets lederartikkel. Norge – Kina. Regjeringens unnfallenhet i Liu Xiaobo-saken er lite ærerik. Erna Solberg toer sine hender. (dagbladet.no 4.7.2017).)

- Du har løgnere, og så har du Boris Johnson og Michael Gove

Du har løgnere, og så har du Boris Johnson og Michael Gove
Nick Cohen, spaltist i The Guardian.
aftenposten.no 26.6.2016
Etter valget så jeg noe i de kalde øynene deres: Frykten til noen som er blitt gjennomskuet. Johnson og Gove er de verste journalist-politikerne du kan forestille deg: Forståsegpåere som har blomstret av å behandle det offentlige livet som en lek, skriver Nick Cohen. (…)

Hvor var champagnen i nei-leiren? Gledestårene og gledesutbruddene? Skulle man tro Boris Johnson og Michael Gove, var Brexit-avstemningen øyeblikket der nasjonen endelig ble frigjort. En dag Nigel Farage mente de takknemlige barna våre ville markere som offentlig høytidsdag i årene som kommer. (…)

(Anm: Brexit-generalen innrømmer bløff. Britene ble lovet 350 millioner pund ekstra per uke til helsevesenet når landet forlater EU. På TV-programmet God Morning Britain fredag morgen innrømmet partileder i UKIP og Brexit-general Nigel Farage at det var en bløff. (tv2.no 24.6.2016).)

(Anm: Boris Johnsons argumenter får juling i hans egen avis. Flere av de tunge argumentene som bidro til nei-seieren i Storbritannia, holder ikke vann, ifølge Daily Telegraphs faktasjekk.  (aftenposten.no 27.6.2016).)

(Anm: Kjell Magne Bondevik, Jens Stoltenberg og Erna Solberg har styrt landet siden 1997. Å få makt gjør ikke norske politikere nødvendigvis mer populære. Heller tvert imot.. Tror du Høyre/Frp-regjeringen har tapt flere eller færre velgere enn tidligere regjeringer? (aftenposten.no 16.2.2015).)

(Anm: Statsministeren som veit best. Erna Solberg sitt mål er å fri folket frå søndagsstengte butikkar. Då er det ikkje så nøye kva folket sjølv meiner om saka. (nrk.no 30.6.2015).)

(Anm: Synnøve (95) fikk ikke sykehjemsplass – falt i sitt eget hjem og døde (tv2.no 9.6.2016).)

(Anm: Vidar Løfshus, landslagssjef, langrenn. Landslagssjefen i langrenn skriver: Derfor ønsker jeg søndagsstengte butikker. Norge er best tjent med at folk aktiveres gjennom skiturer, ikke bilturer til butikken. Debatt (aftenposten.no 4.7.2015).)

(Anm: Uredelig om eiendomsskatt fra Oslo Høyre. (aftenposten.no 21.8.2015).)

(Anm: Høyre skulle skremme med eiendomsskatt - firedoblet den riktige summen-. Eieren av en av disse boligene vil måtte betale nesten 9000 kr i eiendomsskatt, hevdet Oslo Høyre. Helt feil, de må bare betale 1900, kontrer Arbeiderpartiet. (aftenposten.no 22.8.2015).)

- Gapet mellom teori og praksis

Teori og praksis
aftenposten.no 18.11.2013
«Det er litt mer krevende når man skal gjøre dette i praksis enn det var å gjøre det på papiret», sier Frps finanspolitiker Gjermund Hagesæter til Aftenposten. Han svarer på hvorfor partiet i opposisjon ville kutte 173 millioner i departementenes budsjetter, mens de i posisjon knapt tar én million.

George Orwell beskrev det samme i Animal Farm: «Dyra utenfor så fra gris til mann, fra mann til gris, og fra gris til mann igjen, men det var blitt umulig å si hvem som var hvem». I sort limousin merker man heller ikke mye til bompengene. (...)

(Anm: La «Eldreopprør» på is. All aktivitet fra Siv Jensen og Frp på Facebooksiden «Eldreopprør» ble lagt ned få uker før partiet inntok regjeringskontoret. - Bare en tilfeldighet, sier Frps parlamentariske leder. (aftenposten.no 14.1.2015).)

(Anm: Asbjørn (87) vil ha et eldreopprør mot politikerne. Asbjørn Krogsæther er sint på kommunen som avslo sykehjemsplass til Synnøve (95). (tv2.no 10.6.2016).)

(Anm: Rødgrønt eldreløfte: 12.000 nye plasser. Resultat: 2340 flere plasser. (…) 2340 flere heldøgnsplasser. Det ble resultatet av det som skulle være et krafttak for utbygging av eldreomsorgen i perioden 2008–2015. (aftenposten.no 10.6.2016).)

(Anm: Politikk, politikere og troverdighet. (mintankesmie.no).)

(Anm: PR-rådgivere, PR-byråer og PR-hjelp (PR-bransjen) (Spindoktorer) (mintankesmie.no).)

(Anm: Lobbyisme (lobbying - lobbyvirksomhet - lobbyregister - interessekonflikter - korrupsjon) (mintankesmie.no).)

- Salg av sykdom: legemiddelindustrien) og sykdomshandel.

Selling sickness: the pharmaceutical industry and disease mongering (Salg av sykdom: legemiddelindustrien og sykdomshandel)
BMJ 2002;324:886-891 (13 April)
Det er store penger å tjene på å fortelle friske mennesker at de er syke. Noen av de metoder som brukes for å medikalisere hverdagslivet kan kanskje bedre beskrives som sykdomshandel: utvidelse av grensene for behandlbare sykdommer for å ekspandere markeder for de som selger og leverer behandlinger.1 2 Legemiddelfirmaer er aktivt involvert i sponsing av definisjonen av sykdom og promotering overfor både forskrivende leger og forbrukere. Den sosiale fortolkning av sykdom er erstattet av næringslivets sykdomsfortolkning. (There’s a lot of money to be made from telling healthy people they’re sick. Some forms of medicalising ordinary life may now be better described as disease mongering: widening the boundaries of treatable illness in order to expand markets for those who sell and deliver treatments.1 2 Pharmaceutical companies are actively involved in sponsoring the definition of diseases and promoting them to both prescribers and consumers. The social construction of illness is being replaced by the corporate construction of disease.)

Mens noen aspekter av medikalisering er gjenstand for løpende debatt, har mekanismen bak firmastøttet sykdomshandel og påvirkning av publikums bevissthet, medisinsk praksis, helse, og nasjonale budsjetter, i liten grad vært gjenstand for kritisk gransking. (...) (Whereas some aspects of medicalisation are the subject of ongoing debate, the mechanics of corporate backed disease mongering, and its impact on public consciousness, medical practice, human health, and national budgets, have attracted limited critical scrutiny.)

Selv om noen sponsede fagfolk eller forbrukere kan opptre uavhengig og alle impliserte kanskje har hederlige motiver, er oppskriften i mange tilfeller den samme: grupper og/eller kampanjer blir arrangert, finansiert, og tilpasset næringslivets interesser, ofte via deres offentlige relasjoner og markedsføringsstruktur. (...) (Although some sponsored professionals or consumers may act independently and all concerned may have honourable motives, in many cases the formula is the same: groups and/or campaigns are orchestrated, funded, and facilitated by corporate interests, often via their public relations and marketing infrastructure.)

Oppsummeringspunkter (Summary points)
Noen former for ”medikalisering” kan nå bedre beskrives som "sykdomshandel" - noe som utvider grensene for behandlingsbar sykdom for å ekspandere markeder for nye produkter. (Some forms of ”medicalisation” may now be better described as ”disease mongering”- extending the boundaries of treatable illness to expand markets for new products.)

Allianser av legemiddelprodusenter, leger, og pasientgrupper bruker mediene til å skape et inntrykk av at tilstander er utbredte og alvorlige. (Alliances of pharmaceutical manufacturers, doctors, and patients groups use the media to frame conditions as being widespread and severe.)

Sykdomshandel kan inkludere det å gjøre hverdagslige plager til medisinske problemer, å betrakte milde symptomer som alvorlige, å behandle personlige problemer som medisinske, å betrakte risiko som sykdom, og å bygge opp under anslag over alminnelig forekomst for å maksimere mulig etterspørsel. (Disease mongering can include turning ordinary ailments into medical problems, seeing mild symptoms as serious, treating personal problems as medical, seeing risks as diseases, and framing prevalence estimates to maximise potential markets.)

Næringslivsfinansiert informasjon om sykdom bør erstattes med uavhengig informasjon. (Corporate funded information about disease should be replaced by independent information.)

En nøkkelstrategi for alliansene er å fore nyhetsmediene med historier beregnet til å skape frykt om tilstanden eller sykdommen og tiltrekke oppmerksomhet til den siste behandlingen. Firmasponsede rådgivende kommitéer orsyner de ”uavhengige eksperter” med historier, forbrukergrupper skaffer til veie ”ofrene,” og PR-firmaer skaffer nyhetskanaler positiv spin om de siste ”gjennombrudds”-legemidlene. (A key strategy of the alliances is to target the news media with stories designed to create fears about the condition or disease and draw attention to the latest treatment. Company sponsored advisory boards supply the ”independent experts” for these stories, consumer groups provide the “victims,” and public relations companies provide media outlets with the positive spin about the latest ”breakthrough” medications.)

Uheldig medikalisering fører med seg farene for unødvendige merkelapper, dårlige behandlingsbeslutninger, iatrogene (legeskapte) sykdommer, og økonomisk sløsing, så vel som alternative kostnader grunnet at ressurser blir dirigert bort fra behandling eller forebygging av alvorlige sykdommer. På et bredere plan kan det gi næring til sykelig opptatthet av helse,3 tvilsomme eller forvirrende sosiologiske eller politiske forklaringer på helseproblemer,4 og uforholdsmessig fokus på farmakologi, individuelle, eller privatiserte løsninger.3 Mer konkret og overhengende, er kostnadene for nye legemidler målrettet hovedsakelig friske mennesker som truer levedyktigheten til allmenne offentlige finansierte helseforsikringssystemer.5 (Inappropriate medicalisation carries the dangers of unnecessary labelling, poor treatment decisions, iatrogenic illness, and economic waste, as well as the opportunity costs that result when resources are diverted away from treating or preventing more serious disease. At a deeper level it may help to feed unhealthy obsessions with health,3 obscure or mystify sociological or political explanations for health problems,4 and focus undue attention on pharmacological, individualised, or privatised solutions.3 More tangibly and immediately, the costs of new drugs targeted at essentially healthy people are threatening the viability of publicly funded universal health insurance systems.5)

(Anm: Salg av sykdom (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelindustrien (Big Pharma) (mintankesmie.no).)

(Anm: USAs mest beundrede lovbryter. (America's Most Admired Lawbreaker ) I løpet av 20 år utviklet Johnson & Johnson et kraftig legemiddel, promoterte det ulovlig overfor barn og eldre, skjulte bivirkninger og tjente milliarder av dollar. Dette er innsidehistorien. (Over the course of 20 years, Johnson & Johnson created a powerful drug, promoted it illegally to children and the elderly, covered up the side effects and made billions of dollars. This is the inside story.) (huffingtonpost.com 8.10.2015).)

(Anm: Tjenestemenn anklaget også firmaene for at de i markedsføringen av legemidler til barn hadde unnlatt å opplyse om at Risperdal (risperidone) kan føre til hormonelle ubalanser som kan føre til brystvevutvikling og infertilitet (barnløshet) hos gutter og jenter. I markedsføringen av legemidlet for behandling av eldre mennesker med demens hadde firmaet opprettet et salgsteam for omsorg for eldre, til tross for at data fra en studie finansiert av Janssen som viste at risperidon doblet risikoen for dødsfall blant eldre mennesker, ifølge statlige tjenestemenn. BMJ 2015;351:h7018 (Published 31 December 2015).)

(Anm: - Således ble bruk av antipsykotika knyttet til en doblet risiko for lungebetennelse hos pasienter med AD (Alzheimers sykdom), og til og med en høyere relativ risikoøkning (3,43 ganger) blant dem uten AD. (…) Resultatene indikerer at bruk antipsykotika er knyttet til en høyere risiko for lungebetennelse uavhengig av alder, anvendt studiedesign, behandlingsvarighet, valg av legemidler eller samtidige sykdommer. (dgnews.docguide.com 30.8.2016).)

(Anm: Among antidementia drugs, memantine is associated with the highest risk of pneumonia. A recent study from the University of Eastern Finland shows that among users of antidementia drugs, persons using memantine have the highest risk of pneumonia. The use of rivastigmine patches is associated with an increased risk as well. (medicalnewstoday.com 24.11.2016).)

(Anm: Publikum ønsker tøffere straffetiltak mot uansvarlig atferd i næringslivet. (- Resultatene viste en sterk offentlig bekymring for skjevhet i rettssystemet) (theconversation.com 25.7.2016).)

- Denne verksemda vil ikkje ta slutt før dei som legg til rette for hemmeleghald og skatteunndraging – bankar, advokatar og rådgjevarar – opplever ein reell risiko for å bli straffa for å utføre slike tenester.

(Anm: Superrike skattesnytarar. (…) Denne verksemda vil ikkje ta slutt før dei som legg til rette for hemmeleghald og skatteunndraging – bankar, advokatar og rådgjevarar – opplever ein reell risiko for å bli straffa for å utføre slike tenester.) (dn.no 3.7.2017).)

(Anm: EU-kommissionen visste om VW-fusket. (- Misstankarna inom kommissionen väcktes till liv när dess experter insåg att luftkvaliteten i städer inte förbättrades som förväntat efter de strängare utsläppskraven för bilar som infördes 2007, enligt Der Spiegel.) (nyteknik.se 15.7.2016).)

(Anm: Volkswagen mistenkt for å ha villedet EUs investeringsbank. Volkswagen er mistenkt for å ha brukt et lån fra Den europeiske investeringsbanken (EIB) til å utvikle teknologi som åpnet for juks med utslippstester. Sjefen for den europeiske investeringsbanken (EIB) Werner Hoyer er skuffet over Volkswagen. (dn.no 2.8.2017).)

(Anm: VW-chef erkänner bedrägeri. En högt uppsatt chef på tyska Volkswagen (VW) i USA, inblandad i avgasskandalen, erkänner bedrägeri, meddelade en talesperson för domstolen i Detroit på tisdagen. (nyteknik.se 26.7.2017).)

(Anm: VW-topp sier seg skyldig – risikerer 169 år i fengsel. Den tidligere VW-toppen i USA, Oliver Schmidt, innrømmer å ha forsøkt å dekke over utslippsjukset. Nå risikerer han mange år bak murene. (tv2.no 28.7.2017).)

(Anm: Oliver Schmidt jailed for seven years for Volkswagen emissions scam. Judge in Detroit imposes $400,000 fine on former VW executive. German was arrested trying to return home from holiday in Florida (theguardian.com 6.12.2017).)

(Anm: «Dieseljukset» ga betydelig oppjusterte utslipp. Utslippene fra dieseldrevne personbiler de siste årene er justert opp med opp mot 30 prosent som følge av det såkalte utslippsjukset. (ssb.no 14.12.2017).)

(Anm: Tidligere Volkswagen-ingeniør dømt til fengsel. En tidligere ingeniør i Volkswagen får 40 måneders fengsel etter Volkswagen-skandalen. (vg.no 25.8.2017).)

(Anm: Dieselskandalen truer tysk økonomi. Den tyske dieselskandalen utgjør en risiko for landets økonomi, opplyser Tysklands finansdepartement i en rapport mandag. Dieselskandalen oppsto for nesten to år siden, da det ble kjent at Volkswagen jukset med utslippstallene. Her monterer tyske arbeidere dieselmotorer på en Volkswagen-fabrikk i Chemnitz i Tyskland. (dn.no 21.8.2017).)

(Anm: -1200 vil dø av utslipp fra Volkswagens «juksebiler». Amerikanske forskere har undersøkt konsekvensene av utslippsjuks. (…) Det er forskere ved universitetet MIT i USA som har sett nærmere på konsekvensene av Volkswagens utslippsjuks. (dagbladet.no 3.3.2017).)

(Anm: Dieseljuks. Forskere har funnet den skjulte koden i juksebilene til Volkswagen. Gikk langt for å hindre at det var mulig å teste det virkelige utslippet. (…) Nå har de funnet svaret, gjemt i programvaren til bilene, melder University of California San Diego. (…) Resultatene er publisert i en rapport (PDF), som blir lagt frem frem under IEEE Symposium on Security and Privacy i San Francisco denne uken. Under vanlig bruk, slipper bilene ut inntil 40 ganger mer NOx enn tillatt. Utslippsavsløring: Skrur av eksosrensingen allerede ved 17 grader (tu.no 23.5.2017).)

(Anm: Research. The Volkswagen Emissions Scandal Could Shorten Thousands of Lives, Study Says (time.com 3.3.2017).)

(Anm: VW-sjef pågrepet i USA En høytstående sjef i Volkswagen i USA har i kjølvannet av dieselskandalen blitt pågrepet av FBI, mistenkt for bedrageri, ifølge The New York Times. Oliver Schmidt ble ifølge den amerikanske avisa pågrepet lørdag. (nrk.no 9.1.2017).)

(Anm: Volkswagen må betale 36 milliarder kroner etter utslippsjukset. (aftenposten.no 11.1.2017).)

(Anm: Volkswagen trolig spart for milliarder i USA. En dommer i USA har avvist et søksmål mot Volkswagen, noe som kan spare den tyske bilprodusenten for milliarder av dollar i utbetalinger. Avgjørelsen kan avskrekke en rekke amerikanske stater fra å saksøke Volkswagen etter utslippsskandalen som har fulgt bilprodusenten i nesten to år. Den føderale dommeren Charles Breyer avviste søksmålet fra delstaten Wyoming med henvisning til at den aktuelle forurensningsloven må reguleres sentralt og ikke av de amerikanske delstatene. (dn.no 1.9.2017).)

(Anm: Tysk avis: VW-sjefen godkjente dekkoperasjon. Martin Winterkorn, avgått konsernsjef i Volkswagen, godkjente en plan om å holde tilbake informasjon fra amerikanske myndigheter, skriver Bild. (e24.no 26.9.2016).)

(Anm: VW må betale 2,8 milliarder dollar i bot for dieseljuks. Beløpet tilsvarer over 24 milliarder kroner. (dagbladet.no 21.4.2017).)

(Anm: Nobelprisvinner trekker seg fra Panama-gransking. (…) Begrunnelsen er at granskingen vanskeliggjøres av hemmelighold og manglende åpenhet.) (…) Pieth sier det blant annet finnes beviser for hvitvasking av penger fra barneprostitusjon i Panama-dokumentene. (dn.no 6.8.2016).)

(Anm: Margaret McCartney: Valgfri offentliggjøring av utbetalinger er meningsløst. (Margaret McCartney: Optional disclosure of payments is pointless.) (- Og åpenhet anskueliggjør problemene: bør de som mottar tusenvis av pund fra industrien som "påtenkte ledere" sitte i paneler for utarbeidelse av nasjonale retningslinjer eller hjelpe til med å stake ut regjeringens politikk?) BMJ 2016;354:i3692 (Published 01 July 2016).)

(Anm: For mange retningslinjer for behandlinger er skrevet av eksperter med økonomiske konflikter, ifølge studie. (Too many treatment guidelines are written by experts with financial conflicts, study finds.) (statnews.com 22.8.2016).)

(Anm: Naturlig at dette er offentlig. OUS-lege Elisabeth Gulowsen Celius samtykket til offentliggjøring av honorarer. Hun er kritisk til kolleger som ikke har gjort det samme. – Det kan reise spørsmål om det er bindinger som ikke tåler dagens lys. (dagensmedisin.no 12.8.2016).)

(Anm: Resultater publisert i JAMA Internal Medicine antyder at ett enkelt gratis måltid kan øke sannsynligheten for at en lege vil foreskrive et bestemt legemiddel. (Findings published by JAMA Internal Medicine suggest that even a single free meal can boost the likelihood a doctor will prescribe a certain drug) (online.wsj.com 20.6.2016).)

(Anm: FDAs rådgivere på opioider sparket grunnet bånd til industrien, ifølge AP. (FDA's advisers on opioids booted for ties to industry, AP learns. Having been buffeted by controversy over its approval of addictive opioid drugs, the FDA is calling on a panel of experts to help it sort through the thorny issue. But even before the new panel met, it has been tinged by controversy itself, dismissing four advisers because of perceived ties to drugmakers.) (fiercepharma.com 8.7.2016).)

(Anm: Offentliggjøring av verdioverføringer. Legemiddelindustrien offentliggjør i dag alle verdioverføringer til helsepersonell og helseforetak. (lmi.no 30.6.2016).)

(Anm: Leder. Disclosure UK: åpenhet (offentliggjøring) bør ikke lenger være valgfritt BMJ. (Editorials. Disclosure UK: transparency should no longer be an optional extra) BMJ 2016;354:i3730 (Published 06 July 2016).)

(Anm: Disclosure UKs nettsted gir en "illusjon av åpenhet", sier Goldacre (Disclosure UKs nettsted gir en "illusjon av åpenhet", sier Goldacre) (Disclosure UK website gives “illusion of transparency,” says Goldacre) BMJ 2016;354:i3760BMJ 2016; 354 (Published 06 July 2016).)

(Anm: Reporting of financial and non-financial conflicts of interest by authors of systematic reviews: a methodological survey. (…) Conclusions Although close to half of the published systematic reviews report that authors (typically many) have conflicts of interest, more than half report that they do not. Authors reported individual conflicts of interest more frequently than institutional and non-financial conflicts of interest. BMJ Open 2016;6:e011997.)

(Anm: - Legene som deklarerte de høyeste inntektene fra legemiddelfirmaer i Storbritannias nye database uttaler at åpenhet om utbetalingene bør være obligatorisk. (The doctors who declared the most earnings from drug companies in the United Kingdom’s new database have said that being transparent about payments should be mandatory.) BMJ 2016;354:i3716 (Published 04 July 2016).)

(Anm: Leger som mottar de største utbetalingene fra legemiddelfirmaer deklarerer dem ikke på nytt nettsted. (Doctors getting biggest payments from drug companies don’t declare them on new website. BMJ 2016;354:i3679 (Published 01 July 2016).)

(Anm: Association between payments from manufacturers of pharmaceuticals to physicians and regional prescribing: cross sectional ecological study. BMJ 2016;354:i4189 (Published 18 August 2016).)

(Anm: Medisinsk utstyr (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelprodusenter og medisinske utstyrsprodusenter betalte i fjor 6,5 milliarder dollar til leger og undervisningssykehus. (Drug and device makers paid $6.5 billion to docs and teaching hospitals last year.) (statnews.com 30.6.2016).)

(Anm: Pasientsikkerhet (rettssikkerhet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Pasientforeninger (legemiddelfirmasponset helseinformasjon) (mintankesmie.no).)

(Anm: Fri tilgang til forskningsresultater? (forskningsdata) (mintankesmie.no).)

(Anm: The hidden side of clinical trials | Sile Lane | TEDxMadrid (youtube.com).)

(Anm: Is Your Doctor in Denial? (Nekter din lege å erkjenne fakta?) Undersøkelse viser at leger ofte avviser klager om legemidlers sideeffekter (Survey Finds Physicians Often Dismiss Complaints About Drugs' Side Effects) (washingtonpost.com 28.8.2007).)

(Anm: Forvaltningsmakt og kunnskapspolitikk. Sammendrag. Helse- og omsorgsdepartementet benekter at de ønsker å styre forskninga i underliggende etater, og ser ingen problemer med at forskninga ligger under forvaltninga. Rus & Samfunn 05 / 2016 (Volum 9) Side: 33-35.)

(Anm: Frie forskere eller maktens lakeier? Abstrakt. Det går et skisma gjennom den samfunnsvitenskapelige rusforskningen. Ved første øyekast er det vanskelig å forstå hvorfor. Rus & Samfunn 05 / 2016 (Volum 9) Side: 36-40.)

(Anm: Nesten halvparten av alle studier som er gjennomført av store sponsorer i det siste tiåret er upublisert (Nearly half of all trials run by major sponsors in past decade are unpublished.) BMJ 2016;355:i5955 (Published 04 November 2016).)

(Anm: Who's not sharing their trial results? (trialstracker.ebmdatalab.net).)

(Anm: Transparency for patients: How much is too much? (pharmafile.com 11.10.2016).)

(Anm: Parlamentsmedlemmer hører at kliniske forsøk er byråkratiske, uklare, og forvirrende for forskere og pasienter. (…) "Det har vært en rekke kjente tilfeller hvor godkjente legemidler er basert på ufullstendig informasjon — og hvor den informasjonen som senere er stilt til rådighet har vist at legemidlet er ineffektivt eller faktisk skadelig.  (Clinical trials are bureaucratic, opaque, and offputting to researchers and patients, MPs hear.) BMJ 2013;346:f1711 (14 March 2013).)

(Anm: Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Statlig hvitvasking av legemiddelinformasjon (Tidsskr Nor Legeforen 2010; 130:368 (25.2.2010).)

(Anm: Forskning bliver farlig, når de negative resultater glemmes. (…) Nyt dansk studie viser problemet. (...) For få negative resultater leder til falske konklusioner. (…) Manglende negative resultater har kostet liv. (…) Vores model viser, at vi er nødt til at få publiceret mindst 20 procent af de negative resultater, der produceres inden for hvert forskningsfelt, hvis vi skal undgå at lave falske antagelser om videnskabelig fakta. (videnskab.dk 5.1.2017).)

(Anm: Legemiddelindustriens fortjeneste var nesten det dobbelte av utgifter til forskning og utvikling (FoU-utgifter) i 2013, 2014 og 2015. (Pharmaceutical Industry Profits Are Nearly Double R&D Costs in 2013, 2014 and 2015) (…) En primær unnskyldning som legemiddelindustrien bruker for «prisøkning» er de høye kostnadene for forskning og utvikling (FoU) som disse firmaene betaler for å få nye legemidler på markedet. (citizen.org 27.3.2017).)

- Dette skjoldet av patenter beskytter verdens bestselgende legemiddel.

(Anm: Dette skjoldet av patenter beskytter verdens bestselgende legemiddel. (- Produktet med 16 milliarder dollar i årsomsetning. (...) - Det har dessuten vært tilgjengelig i nærmere 15 år. (…) Den virkelige utfordringen var den tilsynelatende ugjennomtrengelige festningen av patenter som AbbVie metodisk har bygget rundt sin verdsatte pengemaskin. (…) Humira, som står for mer enn 60 prosent av AbbVies inntekter har en listepris på mer enn 50 000 dollar per pasient. (bloomberg.com 7.9.2017).)

(Anm: Myten om mediers åpenhet. Hvorfor er virkelig fordomsfri og frisinnet debatt uvanlig? Hvorfor så få nye, uavhengige meningsytrere? Hvorfor møter mediene dem dels med motstand, dels med taushet? (aftenposten.no 7.9.2006).)

(Anm: Er det en reproduserbarhetskrise i vitenskapelig forskning? (Is there a reproducibility crisis in science?) (…) Nyere studier, som undersøkte en rekke publiserte legemiddelstudier, klarte å gjenskape resultatene for mindre enn 25 % av dem - og tilsvarende resultater er blitt funnet i andre vitenskapelige disipliner. Hvordan bekjemper vi denne krisen for vitenskapelig ikke-reproduserbarhet? (ed.ted.com).)

(Anm: Spinn i randomiserte kontrollerte studier (RCT) på angstlegemidler (antidepressiva) med et positivt opprinnelig resultat: en sammenligning av bekymringer uttrykt av den amerikanske legemiddelkontrollen FDA og den publiserte litteratur. (Spin in RCTs of anxiety medication with a positive primary outcome: a comparison of concerns expressed by the US FDA and in the published literature.) BMJ Open. 2017 Mar 29;7(3):e012886.)

(Anm: LEGEMIDDELPENGER – FDA er avhengig av industrifinansiering; penger kommer «festet med strikk» (DRUG MONEY. FDA Depends on Industry Funding; Money Comes with “Strings Attached”) (pogo.org 1.12.2016).)

(Anm: LEGEMIDDELPENGER - I FDA-møter er "pasientstemmene" ofte finansiert av legemiddelfirmaer (DRUG MONEY - In FDA Meetings, "Voice" of the Patient Often Funded by Drug Companies) (pogo.org 3.12.2016).)

(Anm: Recommendations to improve adverse event reporting in clinical trial publications: a joint pharmaceutical industry/journal editor perspective. BMJ 2016;355:i5078 (Published 03 October 2016).)

(Anm: - Hadde medisinerne på et tidligere tidspunkt hatt et evolusjonært perspektiv på sin medisinering, ville vi ikke vært i den kritiske situasjon vi er kommet i med hensyn til resistens. (aftenposten.no 22.8.2016).)

(Anm: Antibiotika kan gi flere kroniske sykdommer. (…) Folkehelseinstituttet: – Faren er underkommunisert. – Advarslene er høyst betimelige, sier lege og seniorforsker Merete Eggesbø ved Folkehelseinstituttet. (…) Ifølge Blaser viser ny forskning at det er en sammenheng mellom endringen av den naturlige tarmfloraen vår og utvikling av nye sykdommer som fedme, diabetes, astma,(...) Advarslene er høyst betimelige, sier lege og seniorforsker Merete Eggesbø ved Folkehelseinstituttet. (…) Ifølge Blaser viser ny forskning at det er en sammenheng mellom endringen av den naturlige tarmfloraen vår og utvikling av nye sykdommer som fedme, diabetes, astma, allergi, autisme og mageinfeksjoner. (nrk.no 30.10.2016).)

(Anm: Researchers explore link between gut microbiome and nutrition in autism spectrum disorder. (…) Sharon Donovan, a professor of nutrition at the University of Illinois explains that researchers have started to look at more specific disease states and the microbiome. "We are starting to see links with autism, obesity, diabetes, cardiovascular disease, and almost every disease that is looked at. (news-medical.net 28.4.2017).)

(Anm: Researchers discover new mechanism that causes chronic intestinal inflammation. Researchers at the University Medical Center of Johannes Gutenberg University Mainz and the German Research Center for Environmental Health, Helmholtz Zentrum München have discovered that too much of the oncogene Bcl-3 leads to chronic intestinal diseases. They describe in Nature Communications exactly how it throws the immune system off-balance. Chronic intestinal disorders such as ulcerative colitis and Crohn's disease are caused by the body's own immune defense system. (news-medical.net 28.5.2017).)

(Anm: Forsiktighet kreves ved samtidig forskrivning av antibiotika med psykofarmaka hos eldre pasienter. (…) Antibiotika har flere legemiddelinteraksjoner med psykofarmaka som kan føre til bivirkninger eller behandlingssvikt og betydelig øke kostnadene for behandlinger. (dgnews.docguide.com 3.4.2017).)

(Anm: Antibiotika associeras med högre risk för tarmcancer. (…) Det här är första studien som visar på sambandet mellan antibiotikaanvändning och utveckling av adenom i tjock- och ändtarmen. Studien publiceras i den vetenskapliga tidskriften Gut. (…) Resultatet visade att långvarig antibiotikaanvändning tidigare i livet, i åldern 20 till 59 år, hade samband med diagnostiserade adenom. (lakemedelsvarlden.se 5.4.2017.)

(Anm: For mange retningslinjer for behandlinger er skrevet av eksperter med økonomiske konflikter, ifølge studie. (Too many treatment guidelines are written by experts with financial conflicts, study finds.) (statnews.com 22.8.2016).)

(Anm: Mange kliniske studier på barn forblir upubliserte eller uferdige. (Many pediatric clinical trials go unpublished or unfinished.) (- Selv om ulike statlige lover ble utformet for å fremme kliniske studier for å teste produkter på barn blir en bemerkelsesverdig stor mengde forskning enten ikke publisert eller ikke fullført, ifølge en ny studie.) (statnews.com 4.8.2016).)

(Anm: Alvorlige bivirkninger skjules helt lovlig. Lægemiddelvirksomhederne tegner ikke altid et sandfærdigt billede af den medicin, de har udviklet - hverken over for myndighederne eller i de videnskabelige tidsskrifter. (videnskab.dk 25.1.2011).)

(Anm: Manisk svitsj forårsaket av antidepressiva: en sammenfattende sammenlignende gjennomgang av randomiserte kontrollerte studier og observasjonsstudier Manic switches induced by antidepressants: an umbrella review comparing randomized controlled trials and observational studies.(...) Conclusion. Our results highlight an underestimation of the rates of manic switch under antidepressants in RCTs compared to the rates observed in observational studies. Acta Psychiatrica Scandinavica 2016 (First published: 23 November 2016).)

(Anm: Markant flere bivirkninger i upublicerede kliniske studier. (…) Den mediane procentdel af offentliggjort dokumenter med information om bivirkninger var 46 pct., sammenlignet med 95 pct. i de tilsvarende, upublicerede dokumenter. (dagenspharma.dk 23.9.2016).)

(Anm: Fiona Godlee, editor in chief. Editor's Choice (Redaktørens valg). Hvorfor legemiddelgodkjenninger trenger bedre bevis (Why drug approval needs better evidence). (…) Begge artiklene konkluderer at legemiddelkontrollen har et straksbehov for å kreve høyere standarder på bevis før og etter godkjenning. Økte kostnader for evaluering vil mer enn oppveies av lavere kostnader for ineffektive behandlinger, med bedre resultater og færre pasientskader. I mellomtiden trenger pasienter og deres leger å ha en ærlig og åpen kommunikasjon om den virkelige styrken på bevisene bak beslutninger om godkjenninger.) BMJ 2016;353:i3483 (Published 23 June 2016).)

(Anm: Folk dør av hemmelige bivirkninger. Over 90 prosent av alle bivirkninger fra legemidler rapporteres ikke - selv ikke dødelige og livstruende bivirkninger. (...) Slik kan du hjelpe andre: (bt.no 9.3.2015).)

(Anm: For mange retningslinjer for behandlinger er skrevet av eksperter med økonomiske konflikter, ifølge studie. (Too many treatment guidelines are written by experts with financial conflicts, study finds.) (statnews.com 22.8.2016).)

(Anm: Autisme: tidlig dødsrisiko en "skjult krise" (- Den ulikhet i utfall for autistiske mennesker vist i disse data er skammelige. Vi kan ikke akseptere en situasjon hvor mange autistiske mennesker aldri vil oppleve sin 40-årsdag.) (- Alle som er involvert i å støtte folk med autismespekteret fra regjeringen rett ned til lokalt helsepersonell har et ansvar for å stå opp og begynne å redde liv så snart som mulig.) (medicalnewstoday.com 21.3.2016).)

(Anm: Association of anticholinergic burden with adverse effects in older people with intellectual disabilities: an observational cross-sectional study. Conclusions Older people with intellectual disabilities and with mental health conditions were exposed to high anticholinergic burden. This was associated with daytime dozing and constipation. The British Journal of Psychiatry Dec 2016, 209 (6) 504-510.)

(Anm: New study links autism to mutations in mitochondrial DNA (medicalnewstoday.com 31.10.2016).)

(Anm: Økning i dødsfall blant pasienter med psykiske lidelser må etterforskes, sier parlamentsmedlem. (Rise in deaths of mental health patients needs investigating, says MP.) BMJ 2016;352:i518 (Published 26 January 2016).)

(Anm: Medisinske feil — den tredje største dødsårsaken i USA. Medisinske feil inkluderes ikke i dødsattester eller i rangeringen av dødsårsaker. (...) Medisinske feil "fører til mer enn 250 000 dødsfall i USA årlig". (Medical error—the third leading cause of death in the US. Medical error is not included on death certificates or in rankings of cause of death. (...) Medical error 'causes more than 250,000 deaths in the U.S. annually.) BMJ 2016;353:i2139 (Published 03 May 2016).)

(Anm: Forskere: Medisinske feil nå tredje største dødsårsak i USA (Researchers: Medical errors now third leading cause of death in United States) (washingtonpost.com 3.7.2016).)

(Anm: Legemiddelfirmaer har inngått forlik om påstander om villeding av leger om overlevelsesdata for kreft. (Drug companies settle claim of misleading doctors on cancer survival data) (- Medisinsk svindel sto for mer enn halvparten av 3,5 milliarder dollar som ble utbetalt i erstatninger i fjor. Vanligvis involverte dette beskyldninger om bestikkelser betalt for å generere falske pasienter eller unødvendige behandlinger og resepter som er belastet Medicare.) BMJ 2016;353:i3361 (Published 15 June 2016).)

(Anm: Den britiske regjeringen har drevet lobbyvirksomhet overfor EU-kommisjonen for å få vedtatt en mer avslappet tilnærming til reguleringer av legemidler, medisinsk utstyr og mat, ifølge et brev som BMJ har fått tilgang til. (The UK government has been lobbying the European Commission to adopt a more relaxed approach to regulating drugs, devices, and food, a letter seen by The BMJ has shown.) BMJ 2016;353:i3357 (Published 15 June 2016).)

(Anm: Gruppe (Transparency International) ber om flere tiltak for å takle korrupsjonen innen legemiddelindustrien. (Group calls for more to be done to tackle corruption in the pharmaceutical industry) (…) På begynnelsen av 2016 har én av 10 korrupsjonsundersøkelser i USA involvert legemiddelfirmaer, hvilket ifølge rapporten er et langt høyere antall saker enn det som involverer banksektoren. BMJ 2016;353:i3099 (Published 02 June 2016).)

(Anm: Finanschef beskyldt for insiderhandel med pharma-tips. (- Sanjay Valvani er anklaget for at have handlet på tips fra en tidligere ansat i den amerikanske FDA-myndighed, som bl.a. godkender lægemidler, samt for at sende informationerne videre til kollegaen Christopher Plaford. (medwatch.dk 16.6.2016).)

(Anm: TEST UTVIKLET FOR Å OPPDAGE FARLIGE BIVIRKNINGER SLIK AT FÆRRE PASIENTER GIS UTRYGGE LEGEMIDLER (Test aims to detect dangerous side effects so that fewer patients are given unsafe drugs) (medicalnewstoday.com 19.12.2014).)

(Anm: iatrogen; som skuldast legen eller legekunsten, gjerne brukt om plager eller skade som skuldast legebehandling. EN iatrogenic ET [gr iatros lege + gennan skapa] Kilde: Norsk medisinsk ordbok.)

- Legemiddelforskrivning: - Den ikke-farmakologiske basis for terapi

Scientific versus commercial sources of influence on the prescribing behavior of physicians (Vitenskapelige versus kommersielle finansieringskilders påvirkning av legers foreskrivningsatferd)
American Journal of Medicine 1982;73:4-8
Når en lege forskriver et legemiddel til en pasient er denne handlingen i hovedsak påvirket av krefter som ikke er relatert til de egenskaper legemidlet har – et fenomen som er blitt kalt ”den ikke-farmakologiske basis for terapi”.” (When a physician prescribes a medication for a patient, the act is often shaped, in a large part, by forces unrelated to the biochemical properties of the drug – a phenomenon which has been called ”the non-pharmacological basis of therapeutics".)

(Anm: Legemiddelforskrivning (feilforskrivning, overmedisinering, deforskrivning (seponering) (mintankesmie.no).)

- Mulig resultat av salg av sykdom

On Vioxx: 'My life has been ruined. I am very angry' (På Vioxx: "Min kones liv er ødelagt. jeg er sint")
independent.co.uk 22.8.2005
Da Christine Peckhams allmennpraktiserende lege fortalte henne om et nytt "vidundermiddel," som kunne lindre den konstante smerten fra hennes slitasjegikt, var hun bare altfor ivrig etter å prøve det. (When Christine Peckham's GP told her about a new "wonder drug" that could relieve the constant pain of her osteoarthritis, she was only too keen to try it.)

Men innen to år etter forskrivningen av Vioxx, fikk fru Peckham, som da var 49, to hjerneslag som gjorde henne nesten blind, delvis lammet og epileptisk. Hun er en av flere hundre britiske pasienter som planlegger å saksøke Merck for uaktsomhet. (But within two years of being prescribed Vioxx, Mrs Peckham, then 49, suffered two strokes that have left her almost blind, partially paralysed and epileptic. She is one of hundreds of British patients planning to sue Merck for negligence over the drug.)

Fru Peckham, 53, fra Skelmersdale, Lancashire, sa: "Jeg er meget sint og meget bitter. Den måte som Merck har opptrådt på er utilgivelig. (Mrs Peckham, 53, from Skelmersdale, Lancashire, said: "I am very angry and very bitter. The way in which Merck has acted is unforgivable.)

"Mitt liv er ødelagt av dette legemiddel og det som gjør det verre er at Merck visste det var farlig og kunne forårsake disse bivirkninger." ("My life has been ruined by this drug and what makes it worse is that Merck knew it was dangerous and could cause these side effects.")

Fru Peckham, som har en voksen datter, hadde lidd av slitasjegikt i noen år, men ingen av de smertestillende midler som hennes allmennpraktiserende lege forskrev mot slitasjegikt viste seg å være effektive." (Mrs Peckham, who has a grown-up daughter, had suffered from osteoarthritis for some years but none of the painkillers prescribed by her GP had proved effective.)

(Anm: Vioxx - informasjon vs kunnskap og visdom - hvem visste hva? (mintankesmie.no).)

(Anm: Bare én av ti nordmenn som rammes av hjerneslag får behandling i tide (tv2.no 16.2.2014).)

(Anm: – Får du hjerneslag har du dårlig tid. Dersom du rammes av hjerneslag risikerer du å miste to millioner hjerneceller hvert minutt. Får du ikke behandling innen 4,5 timer, er risikoen for invaliditet og uførhet stor. (…) Slagambulanse med CT. (nrk.no 8.2.2016).)

(Anm: Ja til ny akuttmetode: Flere slagpasienter kan få tilbud om å «fiske ut» blodpropp av hjernen. To år etter mange andre land gis det nå klarsignal til å videreføre ny og effektiv behandlingsmetode for slagpasienter. I fjor fikk bare 150 pasienter inngrepet - som opptil tusen kan ha nytte av hvert år. (aftenposten.no 2.5.2017).)

(Anm: - Plutselig oppstått dobbeltsyn (- Visuelle komplikasjoner er vanlig etter hjerneslag) Sudden onset double vision BMJ 2014;348:g3286 (19 May 2014).)

(Anm: En av tre blev dement efter återkommande stroke. (…) Den nya analysen, som publiceras i dag, torsdag, på tidskriften Lancet Neurologys hemsida, baseras på 22 sjukhusstudier och åtta populationsstudier. Undersökningarna är utförda mellan 1950 och 2009. (dagensmedicin.se 24.9.2009).)

- Engelske krav mot produsenten av Vioxx er på randen av kollaps

English claims against Vioxx manufacturer are on brink of collapse (Engelske krav mot produsenten av Vioxx er på randen av kollaps)
BMJ 2005;331:1292 (3 December)
Et krav om kompensasjon i engelsk rett mot Merck, den amerikanske produsenten av det tilbaketrukne smertestillende midlet rofecoxib (Vioxx), ser ut til å bli skrinlagt fordi de 500 skadelidte ikke kan få finansiering. (A compensation claim in the English courts against Merck, the US manufacturer of the withdrawn painkiller rofecoxib (Vioxx), looks set to be abandoned because the 500 claimants cannot get funding.)

En anke på avslaget om fri rettshjelp ble avslått denne uke, og håp om "no win, no fee" ("ingen seier, ingen betaling"), støttet av forsikring, er blitt knust. (An appeal against the refusal of legal aid was turned down this week, and hopes for a no win, no fee deal backed by insurance have been dashed.)

Dersom saken fortsatte ut fra "no win, no fee," ville forsikring måtte dekke Mercks estimerte omkostninger på 5 millioner pund ($8.6m; €7.3m), dersom de skadelidte tapte. Forsikringsselskaper vil i enkelte tilfeller samtykke i utsatt forsikringspremie — ved å innkassere forsikringspremie bare dersom skadelidte vinner — men i denne saken vil de bare gjøre det for omkostninger opp til 250 000 pund. (If the case went ahead on a no win, no fee basis, insurance would be necessary to cover Merck’s estimated costs of £5m ($8.6m; €7.3m) if the claimants lost. Insurers will sometimes agree to take a deferred premium—collecting a premium after the event only if the claimants win—but in this case they will do so only up to £250 000 in costs.)

Martyn Day, advokat for 200 av de skadelidte, uttalte at saken var den sterkeste han hadde sett mot et legemiddelfirma på 10 år. "Dersom disse saker ikke kan fremmes for retten, da vet jeg ikke hvilke som kan." Han forventet at det mislykkede forsøk på å sikre finansiering varslet "slutten på rettstvister mot legemiddelfirmaer i Storbritannia." (Martyn Day, solicitor for 200 of the claimants, said the case was the strongest against a drug company he had seen for 10 years. "If this case can’t get into the courts here, then I don’t know what will." He predicted that the failure to secure funding heralded "the end of litigation against drug companies in the UK.")

Daniel Brennan QC, et medlem av Labour (dss. Arbeiderpartiet), som har opptrådt som rådgiver for skadelidte i enkelte av de største produktansvarssaker, sa der var "en alvorlig risiko" for at den slags produktansvar ikke lenger kunne prøves i Storbritannia. (Daniel Brennan QC, a Labour peer who has appeared as counsel for claimants in some of the biggest product liability cases, said there was "a serious risk" that such litigation could no longer be mounted in the UK.)

(Anm: Saksomkostninger (menigmanns ruin) (sakskostnader) (mintankesmie.no).)

- Amerikansk og britisk rett stenger dørene for Vioxx-skadelidte

US court ruling shuts door on drug claimants' compensation hopes (Amerikansk domstolavgjørelse stenger dørene for skadelidte håp om erstatning)
guardian.co.uk 7.10.2006
• Vioxx-pasienter ble nektet rettshjelp i Storbritannia (Vioxx patients were refused legal aid in UK)
•Legemiddel mot artritt linket til hjerteanfall og slag (Heart attack and stroke link to arthritis medicine)

Briter skadet av feilaktig godkjente legemidler får ikke skadeerstatning grunnet alvorlig svikt i systemet som finansierer saker, sa advokater i går etter at amerikansk rett forkastet britiske krav mot det tilbaketrukne legemidlet Vioxx. (Britons injured by faulty drugs are being left without compensation by serious failures in the system for funding cases, lawyers said yesterday after a US court threw out 300 British claims over the withdrawn arthritis drug Vioxx.)

De skadelidte, som fikk slag og hjerteanfall etter å ha inntatt legemidlet, gikk til domstolen i New Jersey etter to ganger å ha bli nektet rettshjelp for å saksøke den amerikanske produsent, Merck, i britisk domstol. (...) (The claimants, who had strokes and heart attacks after taking the drug, went to the New Jersey courts after twice being refused legal aid to sue the American maker, Merck, in the British courts.)

(Anm: Pasientsikkerhet (rettssikkerhet) (mintankesmie.no).)

- Stortingets rolle

Skandalemedisiner var "vidunderpiller"
Dagsavisen 31.1.2005
Da Stortinget avgjorde at skandalemedisinen Vioxx skulle på blå resept, sa en rekke partier at legemiddelet knapt har bivirkninger. Olav Gunnar Ballo mener Stortinget kan ha bidratt til dødsfall. (...)

Da Stortinget behandlet refusjon av de såkalte Cox-2-hemmerne Vioxx og Celebra i 2001, framstilte flere stortingsrepresentanter imidlertid medisinene nærmest som vidunderpiller.

"Dette er relativt kostbare medikamenter, men de gjør hverdagen betydelig lettere for pasienter med store smerter, og ikke minst gir de en betydelig redusert, bortimot fjernet risiko for alvorlige komplikasjoner" sa stortingsrepresentant Are Næss i KrF.

I en merknad fra sosialkomiteen skriver Høyre, Frp, SV og Kystpartiet at medisinene "er forbundet med svært små bivirkninger". Partiene foreslår derfor å få medisinene inn på blå resept.

Forslaget ble senere vedtatt. Arbeiderpartiet var det eneste partiet som stemmer imot.

Begrenset kunnskap

SV innrømmer i dag at partiet har vært for ukritiske i sin behandling av enkeltpreparater.

– Men vi har tross alt forsøkt å gjøre opp med en ukultur, og ikke snakke så mye om enkeltpreparater. Er det noe Stortinget har ment mye om, er det nytten av Cox-2-hemmere. Kanskje har man bidratt til enkeltdødsfall, sier SVs Olav Gunnar Ballo.

Høyres Bent Høie mener at Stortinget la for mye vekt på informasjon fra en part med interesser i saken når Vioxx og Celebra ble vurdert.

– Stortinget bør være observante når informasjon kommer fra en part med sterke økonomiske interesser. (...)

Det hører med til historien at Legemiddelverket anbefalte å sette Vioxx og Celebra på listen over medisiner som gir generell refusjon over blå resept." (...)

(Anm: PR-rådgivere, PR-byråer og PR-hjelp (PR-bransjen) (Spindoktorer) (mintankesmie.no).)

- Hvor er visdommen?

Where is the wisdom…? The poverty of medical evidence (Hvor er visdommen…? Fattigdommen i medisinske bevis) (chiro.org)
Leder.
BMJ 1991;303:798-9
Hvor er visdommen vi har mistet i kunnskapen, og hvor,” spurte T S Eliot, “er kunnskapen vi har mistet i informasjonen?” Der er muligens 30 000 biomedisinske tidsskrifter i verden, og de har jevnlig økt med 7 % per år siden det syttende århundre.1,2 Ikke desto mindre er bare omtrent 15 % av medisinske intervensjoner støttet av solide vitenskapelige bevis. (...) (Where is the wisdom we have lost in knowledge, and where,” asked T S Eliot, “is the knowledge we have lost in information?” There are perhaps 30 000 biomedical journals in the world, and they have grown steadily by 7% a year since the seventeenth century.1,2 Yet only about 15% of medical interventions are supported by solid scientific evidence.)

Dette skyldes delvis at kun 1 % av artiklene i medisinske tidsskrifter vitenskapelig holder mål 2,3 og delvis fordi mange behandlinger aldri har vært vurdert. ”Dersom”, sa professor Eddy, ”det er sant, som guruene innen kvalitetssikring forteller oss, at "enhver defekt er en skatt" da sitter vi på Kong Solomons mine. (This is partly because only 1% of the articles in medical journals are scientifically sound2,3 and partly because many treatments have never been assessed at all. “If,” said Professor Eddy, “it is true, as the total quality management gurus tell us, that ‘every defect is a treasure’ then we are sitting on King Solomon’s mine.)

Hva blir konsekvensene for de som kjøper helsetjenester dersom det vitenskapelige medisinske fundament virkelig er så skrøpelig? Det kommer av, som professor Eddy sa, ”det er altså ikke nok å gjøre tingene riktig; det er også nødvendig å gjøre de riktige ting.”... (What are the implications for those purchasing health care if the scientific base of medicine really is so fragile? Because, as Professor Eddy said, ”it is not enough to do the thing right; it is also necessary to do the right thing.)

Til sist, hvordan kan leger bli oppmuntret til bruk av denne informasjon?”... (Finally, how can doctors be encouraged to use this information?)

Få leger til å forstå hvor mye de trenger pålitelig informasjon. Hva kunne være verre enn to årtusener brukt på beslutninger om liv og død basert på inadekvat informasjon?” (Get doctors to understand how much they need reliable information. What could be worse than two millennia spent making life and death decisions with inadequate information?) (...)

(Anm: Dekonstruksjon (og rettssikkerhet) (mintankesmie.no).)

- Informasjon uten visdom.

(Anm: Information without wisdom. This is the dystopian future: health related data are to be harvested from a huge variety of digital sources, including biometric sensors attached to individual bodies. This information is then fed back to the supposedly autonomous person and can be used to trigger algorithms and offer possibilities for remedial interventions.1 Technology is remarkably seductive and may delude us into thinking that the human condition is changing faster than it really is. Big data, biometric sensors, and the vaunted promise of e-health have undoubted contributions to make to contemporary healthcare but fall far short of delivering the moral core of medicine that has always been the relief of suffering. Despite all its cleverness, big data and biometric sensors cannot access the lonely subjective experience of the fearful and distressed individual in the face of the threat of disease and death. BMJ 2017;358:j3203 (Published 05 July 2017).)

(Anm: Statistikk og helseregistre (helsedata) (mintankesmie.no).)

(Anm: Forskning bliver farlig, når de negative resultater glemmes. (…) Nyt dansk studie viser problemet. (...) For få negative resultater leder til falske konklusioner. (…) Manglende negative resultater har kostet liv. (…) Vores model viser, at vi er nødt til at få publiceret mindst 20 procent af de negative resultater, der produceres inden for hvert forskningsfelt, hvis vi skal undgå at lave falske antagelser om videnskabelig fakta. (videnskab.dk 5.1.2017).)

- Er de svakeste i samfunnet rettsløse?

Utviklingshemmede rettløse
nrk.no 8.5.2006
Mange kommuner følger ikke opp sosialtjenesteloven som skal sikre at de psykisk utviklingshemmede får et verdig liv. Norsk Forbund for Utviklingshemmede opplever at mange kommuner trenerer saker selv om fylkesmannen har gitt den psykisk utviklingshemmede medhold i klage på kommunen de bor i. (...)

I 2004 var psykisk utviklingshemmede Nils-Andreas i ferd med å bli syk på grunn av boforholdene. Det endte med at foreldrene måtte hente ham hjem til seg. (...)

(Anm: - Forskning viser en klar sammenheng mellom rettshjelpsbehov og fattigdomsproblemer - Ressurssvake når ikke frem i retten. (forskning.no 27.9.2011).)

(Anm: En kaffe med: I dag har rettskommentator Inge D. Hanssen sin siste dag på jobben. (…) - En robot ville kanskje ikke fått dårlig magefølelse av Malthe-Sørensens bok. - Nettopp. Forhold og utstyr vil endre seg, men ikke behovet for en våken vaktbikkje. Journalistens viktigste jobb er, og vil være, å beskytte samfunnets svakeste – og holde makten i ørene. (aftenposten.no 30.3.2016).)

(Anm: Jurister på barrikadene. De dukker raskt opp på arenaen når enkeltpersoner eller grupper trenger bistand i møte med statsmakten. (…)  Advokatene er sinte. De mener at de tilbys usle lønnsvilkår når de gjør tjeneste for borgere som av en eller annen grunn trenger bistand mot nettopp staten. (dagbladet.no 17.8.2015).)

(Anm: Medisinering av psykisk utviklingshemmede (Lørdagsrevyen 12.11.2011).)

(Anm: Tror psykose­medisin tok livet av Renate. Da søsteren til Anniken Hoel døde brått, sto familien uten svar. Til det viste seg at «plutselig død» var en mulig bivirkning av medisinene hun tok. (nrk.no 13.3.2017).)

(Anm: Overmedisinering av eldre (NRK Dagsrevyen) (…) Flere eldre dør av overmedisinering. (...) Vi er kommet dit at vi aksepterer lettere at pasienter dør av bivirkninger av medisiner enn av selve sykdommen. (nrk.no 10.2.2017).)

(Anm: Moren (85) ble syk av behandlingen på sykehjem: – Hadde ikke forventet at de skulle ødelegge et menneske med medisiner. Beboere på norske sykehjem bruker i gjennomsnitt syv medikamenter hver, viser tall fra Regjeringens demensplan 2020. Ofte er tallet mye høyere. (tv2.no 18.5.2017.)

(Anm: Han blei medisinert til døde (nrk.no 12.11.2011).)

(Anm: Havarikommisjoner (undersøkelseskommisjoner) (mintankesmie.no).)

(Anm: Bruk av annengenerasjons antipsykotiske legemidler øker parametre for metabolsk syndrom. (dgnews.docguide.com 17.3.2016).

- Konklusjoner: Annengenerasjons antipsykotika forårsaker signifikant flere endringer i metabolske parametere, og øker risikoen for å utvikle metabolsk syndrom og tilhørende lidelser som diabetes mellitus type II og cerebrovaskulære ulykker.

(Anm: Konklusjoner: Annengenerasjons antipsykotika forårsaker signifikant flere endringer i metabolske parametere, og øker sjansene for å utvikle metabolsk syndrom og tilhørende lidelser som diabetes mellitus type II og cerebrovaskulære ulykker. (Conclusions: Second-generation antipsychotics cause significantly more changes in the metabolic parameters, increasing the chances of developing metabolic syndrome and associated disorders like diabetes mellitus type-II and cerebrovascular accidents. Indian J Psychiatry. 2011 Apr-Jun; 53(2): 128–133.)

- Metabolsk syndrom og risiko for kreft. En systematisk gjennomgang og meta-analyse. (- Konklusjoner. Metabolisk syndrom er forbundet med økt risiko for vanlige kreftformer, for enkelte kreftformer er risikoen forskjellig mellom kjønn, populasjoner og definisjoner av metabolsk syndrom.)

(Anm: Metabolic Syndrome and Risk of Cancer. A Systematic Review and Meta-analysis. Abstract Objective—Available evidence supports the emerging hypothesis that metabolic syndrome may be associated with the risk of some common cancers. We did a systematic review and meta-analysis to assess the association between metabolic syndrome and risk of cancer at different sites. Conclusions—Metabolic syndrome is associated with increased risk of common cancers; for some cancers, the risk differs betweens sexes, populations, and definitions of metabolic syndrome. Diabetes Care. 2012;35(11):2402-2411.)

(Anm: Dopaminmangel: Hva du trenger å vite. (Dopamine deficiency: What you need to know) (medicalnewstoday.com 17.1.2018).)

- Behandling med antidepressiva og risiko for demens. (- KONKLUSJON: Forekomsten av demens hos pasienter er assosiert med bruk av antidepressiva.)

(Anm: Behandling med antidepressiv og risiko for demens: En populasjonsbasert, retrospektiv case-control studie. (…) KONKLUSJON: Forekomsten av demens hos pasienter er assosiert med bruk av antidepressiva. (CONCLUSIONS: The incidence of dementia in patients is associated with antidepressant medication use.) J Clin Psychiatry. 2016 Jan;77(1):117-22.)

(Anm: Dopamin i det mediale amygdala-nettverk formidler menneskelige bånd (bindinger) (Dopamine in the medial amygdala network mediates human bonding.) Abstract Research in humans and nonhuman animals indicates that social affiliation, and particularly maternal bonding, depends on reward circuitry. Although numerous mechanistic studies in rodents demonstrated that maternal bonding depends on striatal dopamine transmission, the neurochemistry supporting maternal behavior in humans has not been described so far. Proc Natl Acad Sci U S A. 2017 Feb 13. pii: 201612233.)

(Anm: Det allerførste udtryk for liv lever stadig inden i os. En cellemaskine så kraftig, at den lagde grunden til alt liv, kan fortælle os, hvordan det hele begyndte. (jyllands-posten.dk 17.12.2017).)

- Antipsykotika-indusert dopamin supersensitivitetspsykose (SP): Farmakologi, kriterier og terapi. Til slutt beskriver vi 3 antipsykotiske seponeringssyndrom (bivirkninger grunnet nedtrapping av doser), som ligner de som er sett med andre CNS-legemidler, og vi foreslår tilnærminger for å behandle, potensielt forhindre eller midlertidig administrere SP.

(Anm: Antipsykotika-indusert dopamin supersensitivitetspsykose (SP): Farmakologi, kriterier og terapi. Til slutt beskriver vi 3 antipsykotiske seponeringssyndrom (bivirkninger grunnet nedtrapping av doser), som ligner de som er sett med andre CNS-legemidler, og vi foreslår tilnærminger for å behandle, potensielt forhindre eller midlertidig administrere SP. (Antipsychotic-Induced Dopamine Supersensitivity Psychosis: Pharmacology, Criteria, and Therapy. Finally, we describe 3 antipsychotic withdrawal syndromes, similar to those seen with other CNS drugs, and we propose approaches to treat, potentially prevent, or temporarily manage SP.) Psychother Psychosom 2017;86:189-219.)

- Studien viser sammenhengen mellom metabolsk syndrom og risiko for kognitive sykdommer.

(Anm: Study shows link between metabolic syndrome and risk of cognitive disorders. A study presented at the European Academy of Neurology Congress in Amsterdam has shown that obesity alone is not a risk factor for cognitive disorders, but commonly associated co-morbidities such as diabetes, high blood pressure, and metabolic disorders are. Dementia diseases in patients who suffer from diabetes are often treated inadequately, a new research paper reveals. It has long been supposed that patients with metabolic syndrome are more likely to suffer from cognitive impairment - and to a greater extent. Reasons are thought to include chronic inflammatory processes which can induce neuroinflammatory and neurodegenerative changes. Whether obese individuals without risk factors such as diabetes mellitus, metabolic disorders and the presence of albumin in the urine have an increased risk of cognitive impairment is still little researched. (news-medical.net 27.6.2017).)

(Anm: Metabolic Syndrome Components Are Associated With Symptomatic Polyneuropathy Independent of Glycemic Status. Diabetes Care 2016 (Published online before print March 10, 2016).)

(Anm: Patients With Polyneuropathy Receive Long-Term Opioid Therapy, No Clear Benefit. CHICAGO -- May 23, 2017 -- Polyneuropathy is associated with an increased likelihood of long-term opioid therapy, but therapy does not appear to improve functional status, according to a study published online by JAMA Neurology. Polyneuropathy is a common painful condition, especially among older patients, which can result in functional impairment. (dgnews.docguide.com 23.5.2017).)

(Anm: Prepsychosis links with elevated metabolic syndrome. MADRID – Untreated people at high risk for developing psychosis also showed an increased prevalence of certain components of metabolic syndrome in data collected from 163 German study participants, a finding that gives new insight into the well-documented but poorly delineated link between schizophrenia and metabolic syndrome. (...) He also suggested prescribing antipsychotic medications that pose the lowest risk for causing further metabolic derangements in patients. (clinicalpsychiatrynews.com.com 2.4.2016).)

(Anm: Joachim Raese, MD. Metabolic syndrome is defined by the aggregation of hypertriglyceridemia, low high-density lipoprotein (HDL) levels, elevated fasting glucose, hypertension, and increased waist circumference. Metabolic syndrome confers an increased risk of developing diabetes and of dying from coronary artery disease. Cardiovascular disease is the leading cause of death among patients with schizophrenia, who have a life expectancy about 20 years shorter than the general population. (…) For a more detailed discussion, I suggest watching a YouTube video that we have prepared. (cmeinstitute.com 27.4.2016).)

(Anm: Video Lecture 8: Metabolic Syndrome Lectures 1 (By Dr. Joachim Raese) (youtube.com).)

(Anm: - Lege får 30 år til livstid for drap i sak i L.A. knyttet til pasienters overdoser. (Doctor gets 30 years to life for murders in L.A. case tied to patients' overdoses.) (…) En dommer dømte fredag en lege i Rowland Height til 30 år til livstid i fengsel for drapene på tre av sine pasienter som følge av dødelig overdose, en dom som satte sluttstrek i en "landmark"-sak som enkelte medisinske eksperter sier kan endre hvordan leger i hele landet håndterer forskrivningen av reseptbelagte legemidler. (latimes.com 5.2.2016).)

(Anm: Diskriminering, feilmedisineringer hos mennesker med utviklingshemming og utfordrende atferd (psykofarmaka; antidepressiva, antipsykotika, sovemedisiner) etc. (mintankesmie.no).)

(Anm: På tide å revurdere? (Time to rethink?) Legemiddelbehandlinger hos mennesker med utviklingshemming og utfordrende atferd (Drug treatments in people with intellectual disability and challenging behaviour disabilities) Editorials (Lederartikkel) BMJ 2014;349:g4323 (Published 04 July 2014).)

(Anm: - Slår sovepiller os ihjel? (- Studiet er det største af sin slags på globalt plan og har også undersøgt sammenhængen mellem brug af antidepressiver og antipsykotika og dødelighed. Også her fandt forskerne en overdødelighed.) (videnskab.dk 21.3.2016).)

- Hvem bør ha tilgang til "merkevaren" rettssikkerhet?

Skaden har skjedd! Hva med forsikringen?
forsikringsklagekontoret.no
(...) Solidaritet
Utgangspunktet for all forsikring er solidaritetstanken. Flere går sammen, og betaler hvert år inn penger som dekker de skader som oppstår hos de uheldige deltakerene dette året. (...)

(Anm: Spørsmålet er kanskje hvorvidt publikum (velgerne) (i likhet med storkonserner) egentlig ønsker "fri tilgang" til rettssikkerhet når et behov oppstår, og om de er villige til å betale kostnadene for dette.

Dersom den enkelte medborger årlig ble "pålagt" å innbetale en såkalt "rettssikkerhetsavgift" i størrelsesorden omtrent 200 kroner (f.eks. til et såkalt rettssikerhetsfond eller forsikringsselskap), ville et beløp i denne størrelsesorden (i sivilsaker) mulig være tilstrekkelig til å dekke alle saksomkostninger (dvs. også inklusive mulige ilagte saksomkostninger).

Dette ville på sikt kunne redusere antall rettssaker, ettersom privat og offentlig virksomhet ville måtte levere produkter og tjenester som er mer i tråd med de minstekrav til kvalitet som samfunnet ønsker og krever. Selv om dette ikke eliminerer det ekstreme rettssikkerhetsgap, som i dag eksisterer mellom menigmann og privat og offentlig virksomhet, ville det utvilsomt kunne bidra til å utjevne forskjellene.)

(Anm: Lover (lovdata.no) og rettssikkerhet (mintankesmie.no).)

- Kampen mot systemet

Kampen mot systemet
Ole Andreas Aaserud Grete Blix Aaserud Pårørende
dagbladet.no 5.7.2006
NILS ANDREAS-SAKEN: Hvor blir det av irettesettelsen, korreksen - eller til og med oppsigelsen, når tjenestemenn beviselig har sviktet fullstendig?

For 20 år siden ble vi foreldre til et barn som ligner på alle andre barn. Og vi ble foreldre nesten som alle andre foreldre. I likhet med alle andre foreldre elsker vi vårt barn. Og han elsker oss - og trenger oss. Hele livet. Nils Andreas har en liten hjerneskade som gjør at han må ha litt hjelp for å få sitt liv til å fungere. (...)

LA OSS understreke sterkt at vi ikke fører en hatsk kampanje mot «det offentlige», men forsøker å reise noen etiske og prinsipielle synspunkter på hvordan enkeltmennesket kan risikere å gå seg vill i kommunens kalde ganger. (...)

VI HAR GJORT en erfaring som er ganske rystende. Vi har reagert på den kulden og utilgjengelighet som systemet etter hvert oppviste. Det hele begynner med selve maktspråket i skjemaer og rutinene for hvordan man kommer i dialog. Rette vedkommende er i møter, på seminar, på avspasering - og bare unntaksvis på kontoret. Det ringes ikke tilbake. Møter avlyses, eller blir endret inntil minutter før avtalt møtetidspunkt. Vi har opplevd hel- og halvløgner, at det legges ut formelle feller og at kommunen ikke tilkjennegir elementære rettigheter som bydelens innbyggere har og dermed unndrar seg den hjelpen bydelens innbyggere har krav på. Dette er realiteter for tusenvis av mennesker som hver dag møter et system de ikke ser systematikken i, eller klarer å forholde seg til. Vi måtte engasjere advokat. Det hjalp litt. (...)

DYPEST SETT handler dette om hvordan et demokrati skal fungere, og hvordan det offentlige, som er gitt rett til å forvalte fellesskapets rettigheter, agerer i forhold til innbyggerne. Vi tror ikke våre erfaringer er regelen. Vi tror ikke offentlige systemer er onde og vanskelige. Men når de blir noe som ligner, så er det nesten ulevelig å være den som blir rammet av det.

Derfor inviterer vi andre som har erfaringer de gjerne vil dele med andre. På vegne av de mange som mangler en stemme, vil vi arrangere en høring for de som ikke har blitt hørt, og mot dem som innimellom ikke vil høre. Fordi vi elsker våre barn. (...)

- Rettssikkerheten undergraves

Rettssikkerheten undergraves
EINAR PLYHN, Forlagssjef
aftenposten.no 23.12.2007
Psykiatridebatt. Norsk psykiatri krenker mange pasienter. De få som orker å klage, møter mye motstand. La meg kort omtale to av motstandsregimene som undergraver rettssikkerheten innen psykiatrien. (...)

Det er selvsagt ikke tilfeldig at nettopp de sidene som vedrører min klage manglet. Ullevål fortsetter slik å krenke min lovfestede rett til fullt innsyn i journalen. Men selv ledelsen på Ullevål synes å mene at såpass må jeg tåle.

Dessverre hjalp det ikke å løfte saken opp til Helsetilsynet. Tilsynet vegret seg nemlig for å gå inn i klagen, før det plutselig slo fast at brevet med den krenkende diagnosen rett og slett var "faglig argumentering". (...)

Fullstendig rettsløs.
Når behandlingssted og helsetilsyn legger seg til i samme seng, er det ikke mulig for noen å vinne frem med en klage. Men det er svært alvorlig når klagebehandlingen etterlater klagerne med opplevelsen av å være fullstendig rettsløse.

Hvorfor tar ingen ansvar for rettssikkerheten i psykiatrien? (...)

(Anm: Søksmål (mintankesmie.no).)

(Anm: Lover (lovdata.no) og rettssikkerhet (mintankesmie.no).)

- Svenska patienter är i dag rättslösa

”Svenska patienter är i dag rättslösa”
dagensmedicin.se 3.2.2014
Det nya systemet värnar om personalen, men gör patienter och anhöriga rättslösa, skriver juristen Dennis Brinkeback.

”Jag tänker anmäla läkaren eller sjukvården så att detta inte händer någon annan”. Så avslutas ofta de ständigt återkommande artiklarna om vårdskador. Det är en god tanke av patienter och anhöriga att de tänker så. Men tyvärr har en anmälan ingen betydelse eller bara marginell betydelse.

Enligt Socialstyrelsens beräkningar skadas varje år ungefär 105 000 patienter i Sverige. Av dessa får cirka 10 000 bestående men och 3000 dör. Skadorna genererar mer än 600 000 extra dagar på sjukhus.

Hur ska man då komma förebygga och förhindra detta enorma antal årliga vårdskador? Ja, den nuvarande socialministern under ledning av socialminister Göran Hägglund har från den 1 januari 2011 infört en patientsäkerhetslag(2010: 659), vilket har medfört att vi som enda land i världen tagit bort det vårdrättsliga disciplinansvaret. (...)

- Når storkonsernene styrer verden

Når storkonsernene styrer verden
Kåre Willoch, tidligere statsminister i Norge
aftenposten.no 21.11.1998
Globaliseringen gir de multinasjonale konserner en ekstrem frihet fordi kontrollorganene ikke er internasjonalisert i takt med de objekter som det må føres tilsyn med. (...)

Er ikke den plyndrende kortsynthet som preger meget av deres virksomhet, bare reflekser av prioriteringer og holdninger i langt bredere kretser og blant politikere? (...)

Men Kortens viktigste krav, nemlig at konsernene skal tvinges til å regne med kostnadene ved miljøskader og sosiale skader når de beregner sine produksjonskostnader, er i samsvar med krav som også er stillet av tallrike andre økonomer for å rette opp skjevheter i verdensøkonomien. (...)

(Anm: Cui bono? (mintankesmie.no).)

(Anm: Lover (lovdata.no) og rettssikkerhet (mintankesmie.no).)

(Anm: Hvem skaper verdiene i Norge? (aftenposten.no 13.12.2014).)

- Ønsker lakseoppdrettsavgift – Lakseoppdrettere bør betale en avgift for å få lov til å benytte areal i norske farvann, mener den tidligere oppdrettsgründeren Tarald Sivertsen fra Steigen i Nordland.

(Anm: Ønsker lakseoppdrettsavgift – Lakseoppdrettere bør betale en avgift for å få lov til å benytte areal i norske farvann, mener den tidligere oppdrettsgründeren Tarald Sivertsen fra Steigen i Nordland. Ifølge Sivertsen må de betale avgifter for å drive ut verdier fra fellesskapet. (nrk.no 24.3.2015).)

(Anm: Lakseoppdretter: - Dette er bare tull. Per Sandberg vil kutte i markedsavgiften norske oppdrettere betaler til Norges Sjømatråd. Det er det svært delte meninger om. (hegnar.no 8.10.2016).)

(Anm: Blåskjellfesten endte med masse-diaré. Siden skulle det bare bli verre. Nå må staten rydde opp i fjordene etter tidenes oppdrettsfiasko. (…) - Det var klondike-stemning. Mange ville satse på blåskjell. I ettertid ser vi at det var for lett å få adgang til fjordene, sier prosjektleder Lene Røkke Mathisen i Kystverket. (…) Selskapene selv har sluppet unna opprydningen enten fordi de er konkurs eller avviklet. Da konsesjoner ble gitt, sikret ikke myndighetene seg med garantier om at anleggene måtte ryddes dersom selskapet opphørte. (bn.no 2.7.2016).)

(Anm: - De tjener helt sinnsykt med penger. Lakseprisene stiger og analytiker tror oppturen fortsetter. (nettavisen.no 5.6.2016).)

(Anm: Eier aksjer i selskaper han selv lager regler for. - Jeg ser at noen kan mene det er uheldig og uggent, men slik fungerer demokratiet, sier stortingspolitiker Ove Trellevik. (…) Mandag skriver Dagbladet at han eier aksjer for over 600.000 kroner i fiskeri- og oppdrettsselskapet Austevoll Seafood. Han eier også en mindre aksjepost i Marine Harvest. Dette kommer frem etter at aksjonærregisteret for første gang er åpnet for innsyn for journalister og privatpersoner. (bt.no 28.9.2015).)

(Anm: Laks med medisinrester har rømt fra Marine Harvest-anlegg. Opptelling viser at hele 56.000 laks har rømt fra Marine Harvests anlegg i Nærøy i Trøndelag. (nrk.no 6.2.2018).)

(Anm: Stortingsmann tjente 150.000 på en time. Midt i verste børs­uro har stortingsrepresentant og investor Oskar J. Grimstad (60) på halvannen måned brukt nær en årslønn på aksjer i finans­selskapet Agasti. I dag økte Agasti-aksjene hans med 156.000 kroner i verdi på en time. – Med endringene av pensjonssystemet har man blitt anbefalt å spare til egen pensjon. Jeg synes sparing i aksjer er spennende og det kan også være profitabelt over tid, sier stortingsrepresentant Oskar J. Grimstad (Frp). (dn.no 18.2.2016).)

(Anm: Hun er fiskeridirektør. Nå anklages hun for at eget lakseselskap tjente på treg avlusing. I en ny bok om oppdrettsnæringen blir det påstått at et selskap hvor fiskeridirektør Liv Holmefjord har eierinteresser tjente millioner på å trenere slakting av lusebefengt oppdrettslaks. (vg.no 21.2.2016).)

(Anm: Med lus i lasten. Til slutt ble gullet i oljen bare karbon. Nå er det levende havet truet. Kortsiktig grådighet produserer stadig nye miljøproblemer. NY FISKERIMINISTER: Per Sandberg er de store investorenes mann. Her taler han under Sjømatdagene på Hell. (dagbladet.no 11.3.2016).)

(Anm: Laks er viktigere enn olje. Tre år med høye laksepriser har gitt investorene fantastisk avkastning, men forskjellen blant selskapene er store. Norway Royal Salmon troner øverst med over 500 prosent. (dagbladet.no 25.11.2015).)

(Anm: – Om ikke lenge vil oppdrettsindustrien møte veggen. Er laksen i ferd med å bli som en kylling? Ja, mener forsker Jeppe Kolding, som tror oppdrettsnæringa snart vil stå overfor store utfordringer for å finne mat til laksen. (…) Da kan vi like gjerne spise kylling og trankapsler isteden, og i prinsippet få i oss det samme, sier han. (nrk.no 12.2.2016).)

(Anm: FDA saksøkt for å ha godkjent gen-laks. Fiskene på bildet er like gamle, men en av dem er gen-manipulert. Produsenten av gen-laksen skryter av å være mer klimavennlig enn norsk laks. Det amerikanske selskapet Aquabounty har i en årrekke jobbet med å utvikle genmodifisert laks. Arbeidet med å søke godkjenning for å produsere laksen, som vokser dobbelt så raskt som vanlig Atlanterhavslaks - og på mindre fôr, ble kronet med suksess sent i fjor, da amerikanske Food and Drug Administration (FDA) godkjente produktet som mat for mennesker. (dagensperspektiv.no 4.4.2016).)

(Anm: Ni norske organisasjoner sender vannklage til ESA. Ni organisasjoner knyttet til natur, miljø og landbruk klager Norge inn til ESA for ikke å ta med problemene rundt oppdrettsnæringen i forskrifter og planer for vannmiljøet. (nettavisen.no 25.11.2015).)

(Anm: Nå dreper de fjordene. Oppdrett av laks er en miljøbombe. Fjordene dør sakte. Sykdommer og bruk av giftige kjemikalier er ute av kontroll. Men politikerne vil ha mye mer. (dagbladet.no 8.6.2015).)

(Anm: Kronikk Siri Martinsen, veterinær,. NOAH - for dyrs rettigheter De usynlige dyrene. Dyrevelferd. Søkelyset på oppdrettsfiskens lidelser, økning i sykdommer  og dødelighet blir stadig sterkere. Allikevel er fisken som individ fortsatt usynlig. (aftenposten.no 7.6.2015).)

(Anm: Laksenæringen har doblet bruken av legemidler som skader krepsdyr. – Vi er bekymret for økningen, men dette skjer i en overgangsperiode sier Ketil Rykhus i FHL. Legemidlene kan få fatale konsekvenser for livet rundt oppdrettsanlegene. (nrk.no 17.2.2015).)

(Anm: Lakselusmedisin får skylda for reke-krise. SLITER: Oppdrett av laks er blitt en stor næring, men middelet som brukes til drepe lakselus gjør livet surt for en annen del av fiskeindustrien, nemlig rekefisket. (dagbladet.no 4.10.2015).)

(Anm: Mer laks – mye mer lus. Slik tallfester forskerne risikoen for lakselusspredning. Beregningene av lusepåslag på utvandrende villaks er gjort med antagelse om at fisken følger korteste rute fra elv til hav, skriver forfatteren. (dn.no 12.1.2018).)

(Anm: Advart mot rekedød siden 1998. ​Allerede i 1998 advarte miljømyndighetene sterkt mot bruken av to lusemedikamenter, fordi de kan være dødelige for reker og skalldyr. Likevel brukes disse kjemikaliene flittig den dag i dag, også rett over rekefelt. (…) Når oppdrettslaksen behandles med flubenzuroner, ødelegges skallet på lusa, og den dør. Dessverre er kjemikaliet også dødelig for reker og andre krepsdyr. Det har miljømyndighetene advart om helt siden 1998. Til tross for alle advarslene har bruken av lusemedikamentet økt kraftig de ti siste årene. (nrk.no 14.11.2016).)

(Anm: Slik så laksen ut etter luseangrepene. Veterinærene til Mattilsynet har ikke sett slike laksebilder på over 30 år. De er ikke i tvil om at luseangrepet påfører laksen store smerter. (adressa.no 4.11.2016).)

(Anm: Hovedleder: oppdrettsnæringen. En næring som stinker. Slik oppdrettsnæringen nå håndterer kritikk og miljøkrav, setter den sin egen framtid på spill. (dagbladet.no 13.11.2016).)

(Anm: Fiskeriministeren: – Totalt uakseptabelt. Fiskeriminister Per Sandberg (Frp) vurderer sterkere sanksjoner mot oppdrettere etter at 360 000 laks fikk store luseskader utenfor Frøya. (nrk.no 15.11.2016).)

(Anm: Førstestatsadvokat: – Kan oppfattes som vi har gitt laksenæringen amnesti. Førstestatsadvokaten ringte politimesteren i Trøndelag i dag og ba om en mer offensiv tone mot laksenæringen. I går ble det kjent at Lerøy Midt har brent dokumentasjon om lakselus ved sitt anlegg utenfor Frøya. (nrk.no 18.11.2016).)

(Anm: Lusemedisin dumpes i norske fjorder. Hvert år bruker den norske oppdrettsnæringen millioner av kilo med avlusingsmidler i norske fjorder for å bli kvitt lakselus. Påvirkningen på miljøet kan bli katastrofal, advarer ekspertene, men ingen vil ta ansvar for å kartlegge konsekvensene. (...) – Vi må slutte å bruke legemidler som hovedstrategi. Tonje Høy er fagdirektør i veterinærmedisin i Statens Legemiddelverk. (nrk.no 13.3.2016).)

(Anm: - Dette skaper bekymring. Laksedødligheten i oppdrettsanleggene stiger kraftig. Dødeligheten i oppdrettsanleggene går til himmels fordi oppdretterne må ta i bruk stadig tøffere metoder for å holde lakselusen i sjakk. I fjor døde det 53 millioner lakser i merdene, og 19 prosent av all fisk som settes ut i havet dør eller forsvinner før den er slaktemoden, skriver Dagens Næringsliv. (dn.no 6.3.2017).)

(Anm: Hun er fiskeridirektør. Nå anklages hun for at eget lakseselskap tjente på treg avlusing. I en ny bok om oppdrettsnæringen blir det påstått at et selskap hvor fiskeridirektør Liv Holmefjord har eierinteresser tjente millioner på å trenere slakting av lusebefengt oppdrettslaks. (vg.no 21.2.2016).)

(Anm: Med lus i lasten. Til slutt ble gullet i oljen bare karbon. Nå er det levende havet truet. Kortsiktig grådighet produserer stadig nye miljøproblemer. NY FISKERIMINISTER: Per Sandberg er de store investorenes mann. Her taler han under Sjømatdagene på Hell. (dagbladet.no 11.3.2016).)

(Anm: Professor: - Har mindre enn fem år på oss til å redde villaksen. Fangstene stuper i «verdens beste lakseelv» etter hvert som mengden oppdrettsfisk i fjorden utenfor øker. (dagbladet.no 10.2.2016).)

(Anm: Fagfolk er uenige om hvor sunn  oppdrettslaksen egentlig er. Professor mener villaks er mye sunnere. Forskningsdirektør er uenig. (vg.no 21.1.2016).)

(Anm: Frykt for forskning? Representanter for oppdrettsnæringen reagerer på viktig forskning med å sverte forskningen og enkeltforskere. Oppdrett drives i fjord- og kystallmenningen, og her må mange interesser ivaretas, både kystfiskernes, andre næringsinteresser og kommende generasjoners muligheter, skriver artikkelforfatterne. Her fra oppdrettsanlegg på Frøya. (dn.no 15.3.2016).)

(Anm: Fullskala oppdrett av steril laks stanset. Norway Royal Salmon får ikke sette i gang fullskalaproduksjon av steril laks. Mattilsynet mener det ble gitt tillatelse for tidlig. Børsverdien på selskapet falt 300 millioner kroner etter at det meldte om «utfordringer» med å få godkjent den planlagte produksjonen, skriver Adresseavisen. (dn.no 12.4.2016).)

(Anm: Giftig lakselus-medisin kan bli stoppet. Den svært utbredte kombinasjonen av to medisiner mot lakselus er trolig langt mer farlig for miljøet enn først antatt. Nå truer fiskeriministeren med forbud. En fersk mastergradsoppgave ved Universitetet i Bergen viser at de to legemidlene i kombinasjonsmetoden, azamethipos og deltamethrin, er mye giftigere sammen enn hver for seg. (nrk.no 14.12.2015).)

(Anm: Slår alarm om funn av tilsetningsstoff i norsk oppdrettslaks. – Når EU har satt en grenseverdi for mengden av ethoxyquin (ekstern lenke) i kjøtt, frukt og korn, så er det en grunn til det. Da bør vi selvsagt ha de samme grenseverdiene for fisk, sier Truls Gulowsen, leder i Greenpeace Norge. (…) – Det er ikke noe grunnlag for reaksjoner som følge av funnene i Tyskland. Som Nifes påpeker, er det ikke grunnlag for å si at mengden EQ som er funnet, er farlig for mennesker, sier seniorrådgiver i Mattilsynet (Ekstern lenke), Mette Kristin Lorentzen. (vg.no 29.12.2016).)

(Anm: Kan produsere renere laks. Det er mulig å produsere laks uten ethoxyquin, mener professor. Da må produksjonen av fiskemel legges til Norge. (vg.no 8.1.2017).)

(Anm: Massedød av laks på oppdrettsanlegg. I løpet av 26 minutter døde over 126.225 laks under avlusing ved et oppdrettsanlegg på Frøya i Sør-Trøndelag. (dagbladet.no 1.3.2016).)

(Anm: Skrekk for steril laks. Lakseoppdretter unngår tap på 400 millioner kroner etter at fiskeriministeren tillater utsetting av steril laks. – Vi er ikke glade for at de eksperimenterer så nær Altaelva, sier naturverner. Fiskeriminister Per Sandberg lar oppdrettsselskapet NRS sette ut 1,6 millioner steril laks i Finnmark. Foto: Adrian Nielsen. (25.5.2016).)

(Anm: Nytt våpen mot lakselus. Sterke lamper skal bekjempe det plagsomme problemet. (nrk.no 9.1.2016).)

(Anm: Parasitten ingen kan knekke. Havforskere i Bergen har funnet ut at lakselus kan bli motstandsdyktig mot metodene som brukes til å fjerne dem. Lakselus koster oppdretterne 15 milliarder kroner i året. Forskere bekrefter miljøbevegelsen og oppdrettsbransjens største frykt: Lakselusen kan bli nesten motstandsdyktig mot enhver behandling. (dn.no 17.8.2017).)

(Anm: Per Sandberg etter to måneder som fiskeriminister: Varsler oppgjør med «mørke motkrefter». Norsk fiskeri har knapt opplevd bedre tider. Likevel mener fiskeriminister Per Sandberg (Frp) at negative «motkrefter» svekker næringens omdømme, og kan hindre nødvendig investering og satsing. (…) - Hvem er de? - Jeg registrerer dem hver eneste dag. Det er både politikere, professorer, institusjoner, de finnes på universitetene våre og i akademia.  (aftenposten.no 2o.2.2016).)

(Anm: Sandberg og den mørke kraften | Johannesen, Olaussen og Skonhoft. Fiskeriminister Per Sandberg later til å tro han er ansatt som ambassadør og lobbyist for norsk sjømatnæring. Fiskeriminister Per Sandberg (Frp) varsler ifølge Aftenposten 20. februar oppgjør med motkreftene som svekker norsk fiskerinæring. (aftenposten.no 1.3.2016).)

(Anm: Sandberg vil ettergå omstridt villaks-forsking. Fiskeriminister Per Sandberg (Frp) vil be uavhengige ekspertar gå gjennom ein forskingsrapport frå Havforskingsinstituttet som næringa er kritisk til. (nrk.no 1.4.2016).)

(Anm Ofres villaksen? | Erik Sterud, biolog, fagsjef Norske lakseelver. Er det miljøet som styrer oppdrettsindustrien når Regjeringen vil akseptere at lakselus tar livet av 30 prosent av villaksen hvert år? (aftenposten.no 14.6.2016).)

(Anm: Kari Olli Helgesen postdoktor, NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. I dag bestemmer lakselus over store deler av oppdrettsnæringen. Hvis vi ikke tar resistens mer alvorlig, beveger vi oss stadig nærmere en verden der ingen kjemiske lakselusmidler virker. (aftenposten.no 6.1.2016).)

(Anm: Har ikkje oversikt over utslepp frå smoltanlegg. – Smoltanlegg er den einaste forureinande industrien som ikkje har automatisk rapportering av alle miljøundersøkingar, seier fylkesmannen. No blir kontrollane skjerpa. (…) – Alle industriverksemder skal rapportere slike utslepp. Når det gjeld settefisknæringa, har ikkje systemet verka som det skal. Mange følgjer ikkje vilkåra i utsleppsløyvet, seier Pedersen til NRK. (nrk.no 4.12.2015).)

(Anm: Fikk røkelaks med lakselus. En familie i Trømsø kjøpte røkelaks i en dagligvarebutikk - og fikk lus med på kjøpet. Ekspert: – Aldri hørt om før. (dagligvarehandelen.no 1.12.2015).)

(Anm: – Den mest alvorlige situasjonen i oppdrettsnæringen noen gang. Oppdretterne på Nordmøre har mistet kontroll på luseoppblomstringa i anleggene sine. Situasjonen er nå den mest alvorlige noen sinne, sier Mattilsynet. (nrk.no 6.11.2015).)

(Anm: 10.000 laks døde under avlusing. 10.000 laks døde sist uke under én enkel avlusingsprosess i Tysfjord. Ifølge rapporten inntraff døden etter en stressituasjon hos laksen. (nrk.no 12.2.2016).)

(Anm: Ragnar Elias Nilsen, professor, Institutt for sosiologi, statsvitenskap og planlegging, Universitetet i Tromsø. Gambler med det marine naturmiljøet. (…) Å belaste fellesskapet med de skadene næringen skaper, er brudd på prinsippet om at forurenser skal betale. (aftenposten.no 22.8.2015).)

(Anm: Nå blir det bråstopp for mer lakseoppdrett: Her er kartet som får ekspertene til å slå laksealarm. (…) – Kartet over oppdrettsanlegg viser hvorfor vi har et luse- og sykdomsproblem. (…) Fiskeriminister Per Sandberg (Frp) sier det er uaktuelt med mer vekst i oppdrettsbransjen før de har fått bukt med luse- og sykdomsproblemene. – Jeg mener kartet som viser antall oppdrettsanlegg ikke er alarmerende; mange steder er det ikke drift og det er rom for videre vekst.  (vg.no 20.1.2016).)

(Anm: Rapport: - Vanlig at sei får i seg oppdrettsfôr. Sei flytter seg til oppdrettsanleggene for å få mat. (aftenposten.no 30.3.2015).)

(Anm: Anklager Høyre-statsråd for stalinisme. Norsk Industri-leder Stein Lier-Hansen går til frontalangrep på fiskeriminister Elisabeth Aspaker (H). (…) Da det statlige Norges Sjømatrådet ble opprettet i 1991, ble det bestemt at eksportselskapene skulle betale en avgift på 0,75 prosent av omsetningen til Norges Sjømatråd. (e24.no 16.5.2015).)

- Google - ein kunnskapsbank? (- World Brain (How to Control the World))

Google - ein kunnskapsbank? (Originaltittel: World Brain (How to Control the World))
nrk.no 2.5.2014
(…) Det var H.G. Wells’ syn på vitskap og teknologi som heldt han og ideane hans gåande heile livet. Han meinte at om berre vitskapsfolk og teknologar ville arbeide på rett måte, kunne vi endre verda. Han heldt fast på den førestillinga til det endelig vonbrotet over menneske. Med ei bok han kalla «Hjernen ved enden av tjoret» (Mind at the end of tether). Han meinte den utviklinga han hadde granska, som skulle føra oss til noko nytt og vedunderleg, hadde slått feil. Dei siste orda hans var … Det går ingen veg vekk eller rundt eller igjennom. (…)

(Anm: H.G. Wells. Mind at the End of Its Tether (en.wikipedia.org).)

(Anm: Søk, søkemotorer, søkeord, annonsering, internett etc. (mintankesmie.no).)

- Misforstått forbrukervern?

Misforstått forbrukervern
Av advokat Eirik H. Vinje, Advokatfirmaet Hus Panzer & Co
aftenposten.no 19.9.2006
STILLE REVOLUSJON. De siste 20 år har det skjedd en ganske stille revolusjon i norsk kontraktsrett. Mens det tidligere stort sett var avtalefrihet. Er nå de fleste avtaletyper detaljregulert med et sterkt forbrukervern. (…)

I min tid som ansatt i Justisdepartementets lovavdeling var det en del av hverdagen å slite med næringsfiendtlige holdninger fra forbrukermyndighetene. (…)

Spørsmålet er om politikerne etter hvert vil forstå at ut fra dagens regelverk, vil ofte den beste måten å bedre forbrukernes tilgang på varer og tjenester på være å svekke det rettslige forbrukervernet. Inntil det skjer, er undertegnede takknemlig for den indirekte statlige subsidiering av meg selv og andre advokater som ligger i å stille stadig strengere og mer rigide krav overfor våre næringsdrivende klienter. (...)

- FDA ønsker å begrense søksmål mot legemiddelprodusenter, men ikke Høyesterett

Drug Approval Is No Legal Shield, Justices Rule (Legemiddelgodkjenning er ikke rettslig skjold mot søksmål, ifølge domstolkjennelse)
nytimes.com 4.3.2009
WASHINGTON — In a major setback for business groups that had hoped to build a barrier against injury lawsuits seeking billions of dollars, the Supreme Court on Wednesday said state juries may award damages for harm from unsafe drugs even though their manufacturers had satisfied federal regulators. (...)

New law would ensure right to sue
philly.com 15.12.2008
Nan Aron and David Kairys are, respectively, president of the Alliance for Justice and a professor of law at Temple

Imagine someone rams into your car on the Schuylkill Expressway, causing you serious, permanent injury and costing you your livelihood.

Then imagine the courts say you can't sue for damages because the other person had a driver's license, which proves he is a safe driver and therefore immune from legal responsibility. Or that, although the driver who rammed you was going 50 m.p.h. on an ice-covered highway, he is not liable because that was under the posted speed limit.

Sounds crazy, doesn't it? But when the new Congress convenes next month, it will consider whether that kind of immunity should be granted to big corporations whose products do serious harm to Americans. Our own Sen. Arlen Specter, the ranking Republican on the Judiciary Committee, could play an important role. (...)

FDA regulations make it harder to sue drug companies (Den amerikanske legemiddelkontrollen FDA gjør det vanskeligere å saksøke legemiddelfirmaer)
BMJ 2006;332:1350 (10 June)
Den amerikanske legemiddelkontrollen Food and Drug Administration har tilføyd en innledning i sine nye reguleringer som vil gjøre det vanskelig å ta ut søksmål mot legemiddelprodusenter for skade forårsaket av et av deres produkter, ifølge en artikkel i denne ukes utgave av New England Journal of Medicine (2006; 354: 2409-11[Free Full Text]). De nye reguleringer, som har tiltrukket seg lite oppmerksomhet, trådte i kraft 30. juni. (The US Food and Drug Administration has added a preamble to its new regulations that will make it difficult for anyone to bring legal action against a drug manufacturer for harm caused by one of its products, says an article in this week's edition of the New England Journal of Medicine (2006; 354: 2409-11[Free Full Text]). The new regulations, which have attracted little publicity, come into effect on 30 June.)

Sammen med beskjedne forandringer av preparatomtalen for legemidler de neste 7 år, inkluderer FDAs endringer "en tidsindstilt reguleringsbombe" som kunne begrense ansvarligheten for firmaer som på tilfredsstillende vis unnlater å evaluere eller rapportere risikoer knyttet til sine produkter, ifølge artikkelen. (...) (Along with modest alterations to drug labelling to be phased in over the next seven years, the FDA's changes include "a regulatory time bomb" that could limit the accountability of companies that fail to adequately evaluate or report risks associated with their products, the article says.)

"I begynnelsen av denne måned, vil de nye reguleringer "pre-empt" nesten alle tiltak fra pasienter i statlige domstoler mot legemiddelprodusenter for uforutsette skader som resultat av bruk at deres produkter. Denne immuniteten ville gjelde selv om et firma unnlot å advare forskriverne eller pasienter på en tilfredsstillende måte om en kjent risiko, med mindre en pasient kunne bevise at firmaet forsettelig begikk svindel — et svært vanskelig krav å imøtekomme," ifølge tidsskriftet. ("Beginning at the end of this month, the new regulations would pre-empt nearly all action by patients in state courts against drug manufacturers for unanticipated injuries resulting from the use of their products. This immunity would apply even if a company failed to warn prescribers or patients adequately about a known risk, unless a patient could prove that the company intentionally committed fraud—a very hard test to meet," it says.)

Artikkelen siterer en tidligere juridisk sjef hos FDA som sa at reguleringer "vil gjøre det umulig å kreve erstatning." (The article quotes a former general counsel for the FDA as saying that regulations "will make it impossible to file liability claims.")

Sidney Wolfe, direktør for Public Citizen, en forbrukerorganisasjon, kalte FDAs tiltak som "uheldige og helt upassende" og gjort på befaling av legemiddelfirmaene "som desperat ønsker at FDA skal beskytte dem mot søksmål." (...) (Sidney Wolfe, director of Public Citizen, a public interest watchdog organisation, called the FDA's move "unfortunate and totally inappropriate" and done at the behest of drug companies "that want desperately to get the FDA to protect them from litigation.")

(Anm: Highlights and a Hidden Hazard — The FDA's New Labeling Regulations. The New England Journal of Medicine (NEJM) 2006;354:2409-2411 (June 8).)

US agency wants to limit lawsuits against drug manufacturers (Amerikansk byrå ønsker å begrense søksmål mot legemiddelprodusenter)
BMJ 2006;332:196 (28 January)
Den amerikanske Food and Drug Administration har kommet med en programerklæring som vil gjøre det vanskeligere for folk å saksøke legemiddelprodusenter. Kunngjøringen, støtter en ordning kjent som "pre-emption," ble er innatt i byråets nye retningslinjer for pakningsvedlegg (preparatomtale) for legemidler. Den gjør gjeldende at overholdelse FDAs krav i pakningsvedlegg bør foregripe eller erstatteindividuelle staters lover om erstatningsansvar. (The US Food and Drug Administration has issued a policy statement that will make it harder for people to sue drug manufacturers. The statement, supporting an arrangement known as "pre-emption," was inserted into the agency’s new guidelines on drug labelling. It asserts that complying with the FDA’s labelling requirements should preempt or supersede individual states’ liability statutes.)

Den nye kunngjøringen innebærer at, etter FDAs mening, så lenge som legemiddelfirmaet retter seg etter føderale pakningsvedleggslover, bør firmaet ikke bli funnet å misligholde vedtekter om "manglende oppfyllelse av krav om varsling." Kunngjøringen har ikke ingen lovmessig kraft, men kan vurderes av domstolen. (The new statement means that, in the FDA’s opinion, as long as a drug company complies with federal labelling laws, the company should not be found in violation of statutes on "failure to warn." The statement does not have the force of law but may be considered by the courts.)

Kunngjøringen utløste en sint reaksjon fra Edward Kennedy, demokratenes senator for Massachusetts. "Det er typisk misbruk av Bush-administrasjonen: å møte en regulering for å forbedre den informasjon som leger og pasienter mottar om reseptbelagte legemidler med beskyttelse mot erstatningsansvar for legemiddelindustrien," uttalte han. (The statement sparked an angry reaction from Edward Kennedy, the Democrat senator for Massachusetts. "It’s a typical abuse by the Bush administration: take a regulation to improve the information that doctors and patients receive about prescription drugs and turn it into a protection against liability for the drug industry," he said.) (...)

Websidene er designet og tilrettelagt av Hein Tore Tønnesen © 2009