Hva er en interessekonflikt? (New England Journal of Medicin (NEJM) 1993;329:573-6))

Er du korrupt? (dinside.no 8.3.2009)

Separer leger fra industri (boston.com 16.8.2010)

Legemiddelfirmaer betaler leger? (cbsnews.com 2.7.2008)

Dollars for Docs - What Drug Companies are Paying Your Doctor (projects.propublica.org/docdollars)

"De er involvert i alle aspekter innen medisin. Noen må avgjøre om dette er OK." (healthfinder.gov 16.10.2007)

Offentlig redegjørelse av utbetalinger fra industri til leger (NEJM 2008;359:559-561 (August 7))

Forskere unnlater å gi opplysninger om all legemiddelbetaling (nytimes.com 8.6.2008)

Korrupsjon i helsevesenet koster liv Ordet korrupsjon — misbruk av betrodd makt for å oppnå personlig vinning — opptas sjelden i helsepersonells vokabular og tones ofte ned til uetisk eller uprofesjonell atferd. (...)

Korrupsjon, argumenterer rapportens forfattere, er en av de viktigste grunner til at det globale samfunn etter planen ikke oppnår tusenårsskiftets helserelaterte utviklingsmål. (Lederartikkel Lancet 2006; 367:447)

Psykiatere mottar mer penger fra legemiddelprodusenter enn noen annen profesjon (nytimes.com 27.6.2007)

Spøkelsesskriving (BMJ 2009;339:b5013 (24 November))

Mer enn et råttent egg - Lederartikkel (Nature 2008;455:835)

Psykiatri i moralsk krise (aftenposten.no 29.11.2007)

Et spørsmål om korrupsjon (A Question Of Corruption) (cbsnews.com 1.4.2007 - 60 MINUTES) (CBS NEWS VIDEO)

Gi oss konkret kritikk (aftenposten.no 10.12.2007)

- Der solen aldri skinner

Der solen aldri skinner
Fra redaktøren
Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135:1103 (30.6.2015)
Tilliten til forfattere og tidsskrifter er avhengig av åpenhet om økonomiske interessekonflikter

Når redaktørene i to av verdens ledende generelle medisinske tidsskrifter barker sammen i noe som kan minne om et akademisk bikkjeslagsmål, er det grunn til å følge med. Det begynte med at New England Journal of Medicine (NEJM) nylig publiserte tre kommentarartikler av Lisa Rosenbaum, ledsaget av en leder av sjefredaktør Jeffrey M. Drazen (1 – 4). Budskapet var, enkelt sagt, at bekymringene knyttet til fagmedisinske forfatteres økonomiske interessekonflikter ofte er overdrevet og står i veien for fagets beste interesse. (…)

Nå ser altså Jeffrey M. Drazen ut til å mene at frykten for legemiddelindustrien har gått for langt. Tall fra USA kan illustrere hvorfor mange er uenige i det: The Physician Payments Sunshine Act, som ble innført i 2010, krever at alle produsenter av legemidler og legemiddelutstyr må rapportere bidrag til både enkeltleger og sykehus. I løpet av de siste fem månedene av 2013 ble det registrert 4,45 millioner slike transaksjoner, og den totale verdien i 2014 kan overstige 9 milliarder dollar (10). Det er altså ikke grunn til å tro at det problematiske samvirket som Relman beskrev i 1984 er blitt mindre med årene (7). Pikant nok er en viktig del av NEJMs egne økonomiske interessekonflikter unntatt offentlighet – det er grunn til å anta at en betydelig del av tidsskriftets inntekter kommer fra salg av særtrykk fra medikamentstudier, noe de har nektet å kommentere (11).

Problemet er ikke moralsk, men praktisk, slik Fiona Godlee i BMJ bemerker (12). Det er mange gode grunner til at leger og legemiddelselskaper samarbeider, og det å motta penger er ikke det samme som å være «kjøpt av industrien». Poenget er imidlertid enkelt: Det finnes ingen gratis lunsj. Legemiddelselskapene er ikke veldedige organisasjoner, de er kommersielle bedrifter med et legitimt behov for å påvirke. Leger og forskere er på sin side avhengige av at offentligheten har tillit til at de oppfyller sin samfunnsoppgave upartisk. Da må alle økonomiske og materielle forbindelser tåle offentlighetens skarpe sollys. (…)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: VG: Norske dommere omgår loven - dropper å registrere egne aksjekjøp (dn.no 5.9.2016).)

(Anm: Én av 25 sier de har betalt bestikkelser til norsk rettsvesen. (nettavisen.no 10.7.2013).)

(Anm: - Tar ikke økonomisk kriminalitet på alvor (e24.no 18.11.2013 ).)

- Leger og andre supermenn. (- Det kan bli et risikoproblem at bare hver femte lege med ekstrajobb rapporterer det inn, slik loven forlanger.)

(Anm: Leger og andre supermenn. Risikoproblem når sykehusleger ikke oppgir hvilke ekstrajobber de har. Det kan bli et risikoproblem at bare hver femte lege med ekstrajobb rapporterer det inn, slik loven forlanger. (dn.no 20.2.2018).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ny studie: Raddiser er mer skråsikre. (…) Scorer lavt på åpenhet. (…) Lite svekket selvtillit (forskning.no 7.1.2019).)

(Anm: Leger (MinFastlege). (mintankesmie.no).)

(Anm: Sykehus, forvaltning, skader, dødstall og kvalitet (mintankesmie.no).)

(Anm: Gratis lunch, legemidler, grådighetskultur og korrupsjon (mintankesmie.no).)

- Helgelesning: Debatt om interessekonflikter skaper uro; svindel med falske fagfellevurderinger; slurv i tidsskrifter (Weekend reads: Conflict of interest debate roils on; fake peer review scams; amateur hour at journals)

(Anm: Helgelesning: Debatt om interessekonflikter skaper uro; svindel med falske fagfellevurderinger; slurv i tidsskrifter (Weekend reads: Conflict of interest debate roils on; fake peer review scams; amateur hour at journals) (...) "En av mange merkelige ting ved de vitenskapelige tidsskrifter, som er sentrale i den vitenskapelige prosessen, er at de fleste av dem er redigert av amatører." (Richard Smith, BMJ blogger) (Weekend reads: Conflict of interest debate roils on; fake peer review scams; amateur hour at journals (…) “One of many odd things about scientific journals, which are at the heart of the scientific process, is that most of them are edited by amateurs.” (Richard Smith, BMJ blogs)) "Vi må gjøre det klart at det er viktigere å få det riktig, enn å få det publisert i et profilert tidsskrift, og at svaret på et viktig spørsmål er viktig uansett om det er positivt eller negativt. "(Russell Poldrack, Neuron) (retractionwatch.com 5.1.2019).)

(Anm: Medisinske tidsskrifter og uavhengighet etc. (mintankesmie.no).)

- Legemiddelfirmaers utbetalinger for konsulteringer og å snakke om helse etc. påvirker onkologers forskrivninger. (- Idet legemiddelindustrien lanserer stadig flere kreftbehandlinger finner en ny analyse at onkologer som mottar utbetalinger over lengre tid – for det meste å snakke om helse etc. eller konsulteringer - er mye mer sannsynlig å foreskrive et legemiddel produsert av firmaet som skriver ut en sjekk til dem.)

(Anm: Legemiddelfirmaers utbetalinger for konsulteringer og å snakke om helse etc. påvirker onkologers forskrivninger. (…) Idet legemiddelindustrien lanserer stadig flere kreftbehandlinger finner en ny analyse at onkologer som mottar utbetalinger over lengre tid – for det meste å snakke om helse etc. eller konsulteringer - er mye mer sannsynlig å foreskrive et legemiddel produsert av firmaet som skriver ut en sjekk til dem. Oncologist. 2019 Feb 6. pii: theoncologist.2018-0423.)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

- Uforståelig nei til åpenhet om honorarer. Det er vanskelig å forstå hvorfor regjeringspartiene vil svare nei i Stortinget til full åpenhet om de økonomiske bindingene mellom legemiddelindustrien og helsepersonell.

(Anm: Kronikk: Kjersti Toppe, helsepolitisk talsperson i Senterpartiet. Uforståelig nei til åpenhet om honorarer. Det er vanskelig å forstå hvorfor regjeringspartiene vil svare nei i Stortinget til full åpenhet om de økonomiske bindingene mellom legemiddelindustrien og helsepersonell. (…) Særlig gjelder dette leger, som til daglig tar beslutninger om legemiddelvalg til pasientene sine. Også i andre sammenhenger opptrer helsepersonell ofte som eksperter – for eksempel som vitner i rettssaker, gjennom uttalelser i mediene, eller gjennom innspill i offentlige høringer. Derfor er det avgjørende at offentligheten har innsikt i de økonomiske bindingene som finnes mellom legemiddelindustri og helsepersonell. (dagensmedisin.no 22.3.2019).)

(Anm: Legemiddeløkonomi, bivirkninger og legemiddelomsetning (mintankesmie.no).)

- Ulovlig påvirkningshandel En redegjørelse av straffeloven § 389 og grensen mot legitim lobbyvirksomhet.

(Anm: Ulovlig påvirkningshandel En redegjørelse av straffeloven § 389 og grensen mot legitim lobbyvirksomhet. 1.2 Lovteksten Bestemmelsen om påvirkningshandel i strl. § 389 lyder som følger: ”Med bot eller fengsel inntil 3 år straffes den som a) for seg eller andre krever, mottar eller aksepterer et tilbud om en utilbørlig fordel for å påvirke utøvelsen av en annens stilling, verv eller utføring av oppdrag, eller b) gir eller tilbyr noen en utilbørlig fordel for å påvirke utøvelsen av en annens stilling, verv eller utføring av oppdrag. Med stilling, verv eller oppdrag i første ledd menes også stilling, verv eller oppdrag i utlandet.” (duo.uio.no 25.11.2016).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Risiko-versus-kostnad-nytte-verdi (risiko versus nytteverdi) (mintankesmie.no).)

(Anm: PR-rådgivere, PR-byråer og PR-hjelp (PR-bransjen) (Spindoktorer) (mintankesmie.no).)

(Anm: Lobbyisme (lobbying - lobbyvirksomhet - lobbyregister - interessekonflikter - korrupsjon) (mintankesmie.no).)

- En høy pris. Hvordan finansiere den nyeste Porschen og strandvillaen? (- De sniffer neppe kokain hele tiden. De investerer jo. Handler aksjer og eiendom, går inn i emisjoner, trader opsjoner og futures.) (- «Helt sjuke dealer».) (- Exit 2 kan boltre seg i gullhistorier om ulovlig innsidehandel.)

(Anm: Bjørn Olav Nordahl, forfatter og journalist i Brennpunkt. En høy pris. Hvordan finansiere den nyeste Porschen og strandvillaen? Exit 2 kan boltre seg i gullhistorier om ulovlig innsidehandel. Det er lett å la seg sjokkere over forbruk av prostituerte, kokain og biler som mennene i serien Exit forlyster seg med. Men det som er enda mer spennende, er hvordan dette forbruket finansieres. For hva er det disse gutta egentlig gjør på kontoret? De sniffer neppe kokain hele tiden. De investerer jo. Handler aksjer og eiendom, går inn i emisjoner, trader opsjoner og futures. (nrk.no 9.10.2019).)

- Hva er uetisk medisin?

(Anm: Hva er uetisk medisin? (...) Fastlegen som jukser med takster for egen økonomisk vinning. (...) Flere diagnose- og prosedyrekoder enn det er belegg for. (...) Legen som mottar økonomiske ytelser mot å forskrive utvalgte legemidler fremfor andre. (...) Helsepersonell som utnytter makt til egen fordel, enten det er seksuelt eller økonomisk, eller leger (…) – som gir råd eller er til stede under tortur. (...) En lege som gir egne familiemedlemmer fordeler. (...) Å motta honorarer fra legemiddelindustrien for å drive markedsføring, kamuflert som faglige foredrag, oppfattes også av mange som uetisk, om ikke ulovlig. (dagensmedisin.no 29.3.2016).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Retningslinjer og veiledere (habilitet, interessekonflikter, korrupsjon etc.) (mintankesmie.no).)

- Legemiddelfirmaers utbetalinger til leger er knyttet til høyere dødsfall ved opioide overdosedødsfall. Idet innsatsen intensiverer for å stanse den pågående opioidkrisen finner en ny studie at økt markedsføring av de vanedannende smertestillende overfor leger resulterte i økt forskrivning og følgelig flere dødsfall etter overdosering.

(Anm: Drug maker payments to doctors are linked to higher opioid overdose deaths. As efforts intensify to blunt the ongoing opioid crisis, a new study finds that increased marketing of the addictive painkillers to physicians resulted in more prescribing and, subsequently, more deaths from overdose. Interestingly, industry influence over physicians was greater based on the number of interactions, not the amount of money paid for speaking or the value of freebies, such as meals. Between August 2013 and December 2015, drug makers made nearly 435,000 payments totaling $39.7 million to 67,500 doctors in 2,200 counties across the U.S. The payments were for meals, travel costs, speaking and consulting, but not research. And the data showed that the more marketing directed at physicians in a given county, the higher the number of overdoses, regardless of the money spent. Specifically, in a county of 100,000 people, three additional payments to physicians were linked to 18 percent more prescription opioid deaths, according to the study, which was published Friday in JAMA Network Open. And one author, Dr. Scott Hadland, a pediatrician and adolescent addiction specialist at Boston Medical Center, noted previous research found more than 9 of every 10 marketing interactions with a doctor was for a meal, indicating drug makers spent relatively little money to win their attention. (statnews.com 18.1.2019).)

- Professor: Medicinalindustri vil fortsætte med at skjule oplysninger om forsøg.

(Anm: Professor: Medicinalindustri vil fortsætte med at skjule oplysninger om forsøg. (…)  Forskerne, der søgte aktindsigt, undrede sig over, at de Regionale Etiske Komitéer gav virksomhederne medhold i, at de havde ret til at overstrege oplysninger i protokollerne: »Jeg kan ikke finde nogen legitim begrundelse for, at de overstregede oplysninger skal holdes fortrolige. (videnskab.dk 1.2.2018).)

(Anm: Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk etc.) (mintankesmie.no).)

- Bindinger mellom etikkomiteer og legemiddelindustrien. (- Mange medlemmer av forskningsetiske komiteer i USA har økonomiske bindinger til farmasøytisk industri.)

(Anm: Bindinger mellom etikkomiteer og legemiddelindustrien. Mange medlemmer av forskningsetiske komiteer i USA har økonomiske bindinger til farmasøytisk industri. (...) I de 20 årene jeg har vært tilknyttet regional komité for medisinsk forskningsetikk i Midt-Norge, har dette temaet ikke vært formelt drøftet, sier seniorrådgiver Arild Hals, som er sekretær for komiteen. - Det har aldri vært stilt spørsmål til potensielle medlemmer om deres økonomiske forhold. Tidsskr Nor Lægeforen 2007; 127: 151 (18.1.2007).)

(Anm: De regionale helseforetakene (mintankesmie.no).)

(Anm: Medisinering av psykisk utviklingshemmede (Lørdagsrevyen 12.11.2011).)

(Anm: Overmedisinering av eldre (NRK Dagsrevyen) (…) Flere eldre dør av overmedisinering. (...) Vi er kommet dit at vi aksepterer lettere at pasienter dør av bivirkninger av medisiner enn av selve sykdommen. (nrk.no 10.2.2017).)

- Skjulte interessekonflikter? Legemiddelindustriens utbetalinger til FDA-rådgivere etter godkjenning av legemidler skaper etiske bekymringer.

(Anm: Hidden conflicts? Pharma payments to FDA advisers after drug approvals spark ethical concerns. (Sciencemag.org Jul. 5, 2018).)

- POGO vinner nasjonal journalistpris for sin dekning av legemiddelkontrollen FDA. (- POGOs dekning viste hvordan FDA har satt lave standarder og godkjent legemidler basert på mangelfulle studieforsøk.)

(Anm: POGO Wins National Journalism Prize for Reporting on FDA. The Project On Government Oversight has won a national journalism prize for its coverage of potentially deadly weaknesses in the Food and Drug Administration’s oversight of prescription drugs. The Society of Professional Journalists announced today that POGO’s “Drug Problems” investigation received a Sigma Delta Chi Award for online reporting. Others honored with Sigma Delti Chi awards for work published in 2015 include The Wall Street Journal, the Associated Press, The Washington Post, and The New York Times. (pogo.org 22.4.2016).)

(Anm: Offentligt betalte forskere pynter på resultater af forsøg på mennesker. (videnskab.dk 14.3.2016).)

- Bindinger mellom etikkomiteer og legemiddelindustrien. (- Mange medlemmer av forskningsetiske komiteer i USA har økonomiske bindinger til farmasøytisk industri.)

(Anm: Bindinger mellom etikkomiteer og legemiddelindustrien. Mange medlemmer av forskningsetiske komiteer i USA har økonomiske bindinger til farmasøytisk industri. (...) I de 20 årene jeg har vært tilknyttet regional komité for medisinsk forskningsetikk i Midt-Norge, har dette temaet ikke vært formelt drøftet, sier seniorrådgiver Arild Hals, som er sekretær for komiteen. - Det har aldri vært stilt spørsmål til potensielle medlemmer om deres økonomiske forhold. Tidsskr Nor Lægeforen 2007; 127: 151 (18.1.2007).)

(Anm: De regionale helseforetakene (mintankesmie.no).)

(Anm: Medisinering av psykisk utviklingshemmede (Lørdagsrevyen 12.11.2011).)

(Anm: Overmedisinering av eldre (NRK Dagsrevyen) (…) Flere eldre dør av overmedisinering. (...) Vi er kommet dit at vi aksepterer lettere at pasienter dør av bivirkninger av medisiner enn av selve sykdommen. (nrk.no 10.2.2017).)

- Stortingspartier hemmeligholder hvordan de bruker penger de bevilger til seg selv. (- Og hvorfor har en stortingsrepresentant fått refundert over 290.000 kroner uten å levere en eneste kvittering?) (- Offentlighetsloven sørger for at den som ønsker det, kan få innblikk i hvordan statlige og kommunale virksomheter bruker offentlige midler. Men offentlighetsloven omfatter ikke partienes grupper på Stortinget.)

(Anm: Stortingspartier hemmeligholder hvordan de bruker penger de bevilger til seg selv. Stortinget krever åpenhet om pengebruken i kommuner, sykehus og andre offentlige virksomheter. Men fem stortingspartier nekter å være like åpne om sin egen bruk av skattepenger. Hvor mange skattekroner kan en helsedirektør bruke på egen bil? Hvor mye bruker et kommunalt havneselskap på luksusreiser til Hongkong? Og hvorfor har en stortingsrepresentant fått refundert over 290.000 kroner uten å levere en eneste kvittering? Offentlighetsloven sørger for at den som ønsker det, kan få innblikk i hvordan statlige og kommunale virksomheter bruker offentlige midler. Men offentlighetsloven omfatter ikke partienes grupper på Stortinget. Stortingsrepresentantene har bevilget 862 millioner skattekroner over statsbudsjettet til sine egne partigrupper de siste fem årene. Men fem av de ni partiene nekter å gi like detaljert innsyn som det Stortinget krever av offentlige virksomheter. (aftenposten.no 14.11.2018).)

- Professor etter Aftenposten-avsløringer: Kan være tegn på at Riksrevisjonen bør revidere Stortingets pengebruk. (- Per Lægreid mener det kan være aktuelt at Stortingets vaktbikkje rettes mot seg selv. – Dette er ikke akkurat noe som bidrar til å styrke folks tillit til politikere.)

(Anm: Professor etter Aftenposten-avsløringer: Kan være tegn på at Riksrevisjonen bør revidere Stortingets pengebruk. Per Lægreid mener det kan være aktuelt at Stortingets vaktbikkje rettes mot seg selv. – Dette er ikke akkurat noe som bidrar til å styrke folks tillit til politikere. Det er professor Per Lægreids oppsummering av Aftenpostens funn de siste ukene. Vi har omtalt hvordan Stortinget har overført 862 millioner kroner til egne partigrupper de siste fem årene, og hvordan enkelte partigrupper bruker millionbeløp på fest og sosiale arrangementer. (…) Parlamentarisk leder Hans Andreas Limi i Frp forklarte i forrige uke dette til dels med at en revisor «sjekker at alt vi foretar oss er i henhold til det regelverket som er vedtatt». (aftenposten.no 1.12.2018).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

- Frps stortingsgruppe brukte 23 ganger mer på fest og moro enn det statsansatte får lov til.

(Anm: Frps stortingsgruppe brukte 23 ganger mer på fest og moro enn det statsansatte får lov til. Det er likevel mindre enn før(…) Nå er tallene for 2018 klare. Bakgrunn: Frps stortingsgruppe brukte 26.900 kroner per person på fest og moro. Det er 57 ganger mer enn statsansatte får bruke.(aftenposten.no 18.6.2019).)

(Anm: Interessekonflikter, bestikkelser og korrupsjon (mintankesmie.no).)

- Stortingspartiene skal stemme over om de vil åpne opp om egen pengebruk.

(Anm: Stortingspartiene skal stemme over om de vil åpne opp om egen pengebruk. MDG vil foreslå krav om mer innsyn etter Aftenpostens saker om hemmelighold av offentlig pengebruk i stortingsgruppene. Presidentskapet varsler full gjennomgang av regelverket.. (aftenposten.no 5.12.2018).)

- Frps stortingsgruppe brukte 26.900 kroner per person på fest og moro. Det er 57 ganger mer enn statsansatte får bruke. Frp har gjennom mange år rast mot unødvendig offentlig pengebruk. Det har ikke hindret stortingsgruppen i å bruke millionbeløp på skattefinansiert fest og sosiale aktiviteter – som en tur til London.

(Anm: Frps stortingsgruppe brukte 26.900 kroner per person på fest og moro. Det er 57 ganger mer enn statsansatte får bruke. Frp har gjennom mange år rast mot unødvendig offentlig pengebruk. Det har ikke hindret stortingsgruppen i å bruke millionbeløp på skattefinansiert fest og sosiale aktiviteter – som en tur til London. – Jeg synes dette er oppsiktsvekkende tall, og det viser mangel på en forståelse for hva slags signaler man sender ut. Slik reagerte Frps stortingsrepresentant Jan Arild Ellingsen da Aftenposten i 2013 avslørte hvordan den statlige organisasjonen Forsvarsbygg hadde brukt offentlige penger på fest og moro. Regjeringen har bestemt at statlige institusjoner kan bruke 467 kroner pr. person til såkalte «velferdstiltak», ifølge Statens personalhåndbok. Dette kan for eksempel være julebord, sommerfester eller andre sosiale tiltak. Forsvarsbygg hadde brukt opp mot 4500 kroner pr. person, noe Frp-politikeren mente var «så langt som det man kan komme» fra den nøkternheten som bør forventes i offentlige virksomheters pengebruk. (aftenposten.no 14.11.2018).)

(Anm: Gaver, smøring, donasjoner (gave gitt som bestikkelse) etc. (mintankesmie.no).)

- Redaktørens valg. Hva kan vi lære av mesh-implantater. Hva kan vi lære av den skammelige historien om vaginalnett? (- Implantathistorien forteller oss mer: i hvilken utstrekning kirurger, forskere og faglige organer er filtret sammen med utstyrsprodusentene.)

(Anm: Redaktørens valg. Hva kan vi lære av mesh-implantater. Hva kan vi lære av den skammelige historien om vaginalnett? (- Editor's Choice. What can we learn from the shameful story of vaginal mesh? That thousands of women have been irreversibly harmed. (…) Implantathistorien forteller oss mer: i hvilken utstrekning kirurger, forskere og faglige organer er filtret sammen med utstyrsprodusentene. Dette er ikke noe nytt. I virkeligheten vil diskusjonen være kjent og kjedelig stoff for de fleste lesere av BMJ som det er for oss redaktører. Men vi unnskylder oss ikke for å reise spørsmålet på nytt. Hvorfor? BMJ 2018;363:k4254 (Published 11 October 2018).)

- Utbetalinger fra legemiddelindustrien. Sykehusinnkjøp erkjenner for dårlige habilitets-rutiner og varsler gjennomgang.

(Anm: Utbetalinger fra legemiddelindustrien. Sykehusinnkjøp erkjenner for dårlige habilitets-rutiner og varsler gjennomgang. Kort tid etter at Legeforeningen varslet politikkendring, melder også sykehussektorens foretak for legemiddelinnkjøp at rutinene skal gjennomgås. (…) Bente Hayes, innkjøpsdirektør for legemidler, innrømmer at foretaket har glippet på oppfølgingen av habiliteten til medlemmene i spesialistgruppene. Hun varsler imidlertid nye rutiner som skal sikre full åpenhet. – Vi er helt enige i at det skal være full åpenhet om eventuelle interessekonflikter og habilitet. (dagensmedisin.no 19.10.2018).)

- Sunshine Policies (retningslinjer for åpenhet om interessekonflikter) og mørke skygger over Europa: Offentliggjøring av legemiddelindustriens utbetalinger til helsepersonell i ni europeiske land. (- Er åpenheten om individuelle data obligatorisk og komplett? Flertallet av de frivillige retningslinjer inkluderer en "opt-out" (frameldelse)-klausul i form av et krav om individuelt samtykke, hvilket undergraver betydningen av en åpenhetspolitikk.)

(Anm: Sunshine Policies (retningslinjer for åpenhet om interessekonflikter) og mørke skygger over Europa: Offentliggjøring av legemiddelindustriens utbetalinger til helsepersonell i ni europeiske land. (Sunshine Policies and Murky Shadows in Europe: Disclosure of Pharmaceutical Industry Payments to Health Professionals in Nine European Countries. (...) Er åpenheten om individuelle data obligatorisk og komplette? Flertallet av de frivillige retningslinjer inkluderer en "opt-out" (frameldelse)-klausul, gjennom et krav om individuelt samtykke, hvilket undergraver betydningen av en åpenhetspolitikk. (The majority of the voluntary codes include an “opt-out” clause, through a requirement for individual consent, that undermines the meaning of a transparency policy.) (...) Disclosure rules must follow EFPIA guidelines, but exceptions are allowed when these provisions are in conflict with national laws or regulations. Int J Health Policy Manag 2018 (ePublished: 14 March 2018).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ny studie: Raddiser er mer skråsikre. (…) Scorer lavt på åpenhet. (…) Lite svekket selvtillit (forskning.no 7.1.2019).)

(Anm: Media (mediekritikk) (mintankesmie.no).)

(Anm: Interessekonflikter, bestikkelser og korrupsjon (mintankesmie.no).)

- Leger som mottar bare en utbetaling fra et legemiddelfirma for et merkevarelegemiddel er fem ganger mer tilbøyelige til å foreskrive dette legemidlet fremfor en alternativ behandling, inklusive generiske legemidler (kopimedisiner), ifølge en ny CareDash-studie.

(Anm: Leger som mottar bare en utbetaling fra et legemiddelfirma for et merkevarelegemiddel er fem ganger mer tilbøyelige til å foreskrive dette legemidlet fremfor en alternativ behandling, inklusive generiske legemidler (kopimedisiner), ifølge en ny CareDash-studie. (Dive Brief: - Doctors who receive even one payment from a pharmaceutical company for a brand name drug are five times more prone to prescribe that drug over an alternative treatment, including generics, according to a new CareDash study.) (biopharmadive.com 16.3.2018).)

(Anm: Gratis lunch, legemidler, grådighetskultur og korrupsjon (mintankesmie.no).)

- POGO: - Hva du kan gjøre med legalisert korrupsjon. (- What You Can Do About Legalized Corruption.)

(Anm: VIDEO: What You Can Do About Legalized Corruption. Industry Influence in the FDA: It's Personal. POGO's Executive Director Danielle Brian talks about how industry influence over the FDA led to the widespread prescription of Yaz, even though it has dangerous side effects. (pogo.org 22.3.2018).)

(Anm: Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk etc.) (mintankesmie.no).)

- Styring og korrupsjon innen legemiddelindustrisektoren: Årsaker og konsekvenser. Korrupsjon, forstått som "misbruk av betrodd makt til privat fortjeneste", regnes som en av de største barrierer for menneskelig utvikling og økonomisk vekst. (- Så mye som 6 prosent eller 300 milliarder dollar går tapt grunnet korrupsjon og feil ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO).)

(Anm: Styring og korrupsjon innen legemiddelindustrisektoren: Årsaker og konsekvenser. Korrupsjon, forstått som "misbruk av betrodd makt til privat fortjeneste", regnes som en av de største barrierer for menneskelig utvikling og økonomisk vekst. (…) Det er anslått at det i helsesektoren årlig brukes 5,3 billioner dollar over hele verden på å levere helsetjenester, likevel går så mye som 6 prosent eller 300 milliarder dollar tapt grunnet korrupsjon og feil ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO).) (Governance and Corruption in the Pharmaceutical Sector: Causes and Consequences. Corruption, understood as “the misuse of entrusted power for private gain,” is considered to be one of the biggest barriers to human development and economic growth. (…) In the health sector annually, an estimated $5.3 trillion is spent worldwide on providing health services, yet as much as 6 percent or $300 billion USD is lost to corruption and errors according to the World Health Organization.) (cpd.pharmacy.utoronto.ca - Friday, September 29, 2017).)

(Anm: Offentlig forvaltning (Offentlig sektor) (Statens økonomireglement - offentlige anskaffelser - offentlige innkjøp etc.) (mintankesmie.no).)

- Hvordan svingdøren fyrer opp under opioidkrisen.

(Anm: How the Revolving Door Fuels the Opioid Crisis. POGO's Executive Director Danielle Brian explains how the revolving door between the government and Big Pharma fuels the opioid crisis at the Unrig the System Conference in 2018. (pogo.org 22.3.2018).)

– OxyContin-legemiddelfirmaet slutter å markedsføre opioider, idet de rapporterer detaljer om utbetalinger til interessegrupper.

(Anm: – OxyContin-legemiddelfirmaet slutter å markedsføre opioider, idet de rapport detaljer om utbetalinger til interessegrupper. (…) Purdue betalte 4,15 millioner dollar til 12 grupper fra 2012 til 2017, inkludert Academy of Integrative Pain Management, som drev lobbyisme mot statlige lovgivere mot begrensninger på legemiddelforskrivninger. Den nest største giveren, Insys Therapeutics, gav 3,15 millioner dollar til US Pain Foundation og andre. Ytterligere 1,6 millioner gikk til leger tilknyttet smertegrupper.) (Purdue paid $4.15m to 12 groups from 2012 to 2017, including the Academy of Integrative Pain Management, which lobbied in state legislatures against restrictions on prescribing. BMJ 2018;360:k791 (Published 19 February 2018).)

(Anm: Pasientforeninger etc. (legemiddelfirmasponset helseinformasjon) (mintankesmie.no).)

- Purdue Pharma, produsent av OxyContin, forliker opioid-søksmål i Oklahoma. (- Produsenten av OxyContin og firmaets kontrollerende familie ble enige om å betale 270 millioner dollar i en avtale som ble offentliggjort tirsdag med staten Oklahoma for å forlike påstander om at de bidro til nasjonens dødelige opioidkrise med aggressiv markedsføring av det kraftige smertestillende legemidlet.)

(Anm: Purdue Pharma, maker of OxyContin, settles opioids lawsuit in Oklahoma. OKLAHOMA CITY — The maker of OxyContin and the company’s controlling family agreed to pay $270 million in a deal announced Tuesday with the state of Oklahoma to settle allegations they helped set off the nation’s deadly opioid crisis with their aggressive marketing of the powerful painkiller. It is the first settlement to come out of the recent coast-to-coast wave of lawsuits against Stamford, Connecticut-based Purdue Pharma that threaten to push the company into bankruptcy and have stained the name of the Sackler family, whose members are among the world’s foremost philanthropists. “The addiction crisis facing our state and nation is a clear and present danger, but we’re doing something about it today,” Oklahoma Attorney General Mike Hunter said. (statnews.com 26.3.2019).)

(Anm: Legemiddelkonsulenter forteller leger lite om sideeffekter, ifølge studie. (Drug Reps Tell Docs Little of Side Effects: Survey) (Journal of General Internal Medicine 2013 (April).)

- Legemiddellobbyen er den mest aggressivt finansierte lobby på Capitol Hill - den gjør forsvarsindustrien til dverger.

(Anm: - Legemiddellobbyen er den mest aggressivt finansierte lobby på Capitol Hill - den gjør forsvarsindustrien til dverger (- The drug lobby is the most aggressively funded lobby on Capitol Hill—it dwarfs the defence industry) The lobby problem: it’s in your own hands. Editor's Choice - US Editor’s Choice (Redaktørens valg – den amerikanske redaktørens valg). BMJ 2014;348:g135 (Published 10 January 2014).)

(Anm: Lobbyisme (lobbying - lobbyvirksomhet - lobbyregister - interessekonflikter - korrupsjon) (mintankesmie.no).)

- Rapport: Stigende lobbyisme skader Europas borgere. Ny NGO-rapport konkluderer, at en markant stigning i virksomheders lobbyisme er til stor skade for EU-borgere.

(Anm: Rapport: Stigende lobbyisme skader Europas borgere. Ny NGO-rapport konkluderer, at en markant stigning i virksomheders lobbyisme er til stor skade for EU-borgere. CBS-professor mener dog ikke, at udviklingen generelt er problematisk. Internationale virksomheder påvirker beslutningstagere i EU i så voldsom grad, at det går udover europæerne. (…) “Store virksomheder har en ekstrem indflydelse på bestemmelser og faren er, at beslutningerne ender med at gavne virksomhederne, men går ud over befolkningen,” siger Paul De Clerck fra græsrodsbevægelsen Friends of the Earth. Han er medforfatter til rapporten. (danwatch.dk 28.9.2018).)

(Anm: Number of organisations and European Parliament accreditations on the EU transparency register. This graph shows the evolution since February 2012, of: (danwatch.dk 17.9.2018).)

- Lobbyregister: Tiden er overmoden for et lobbyregister.

(Anm: - Lobbyregister: Tiden er overmoden for et lobbyregister. Det er et paradoks at Norge, som liker å fronte seg som et åpenhets- og tillitssamfunn, ikke vil gå med på å la offentligheten få en bred oversikt i de aktørene som opererer i gangene på Stortinget. (dagbladet.no 11.9.2018).)

- Den britiske regjeringen har drevet lobbyvirksomhet overfor EU-kommisjonen for å få vedtatt en mer avslappet tilnærming til reguleringer av legemidler, medisinsk utstyr og mat, ifølge et brev som BMJ har fått tilgang til.

(Anm: Den britiske regjeringen har drevet lobbyvirksomhet overfor EU-kommisjonen for å få vedtatt en mer avslappet tilnærming til reguleringer av legemidler, medisinsk utstyr og mat, ifølge et brev som BMJ har fått tilgang til. (The UK government has been lobbying the European Commission to adopt a more relaxed approach to regulating drugs, devices, and food, a letter seen by The BMJ has shown.) BMJ 2016;353:i3357 (Published 15 June 2016).)

- Finanschef beskyldt for insiderhandel med pharma-tips.

(Anm: Finanschef beskyldt for insiderhandel med pharma-tips. (- Sanjay Valvani er anklaget for at have handlet på tips fra en tidligere ansat i den amerikanske FDA-myndighed, som bl.a. godkender lægemidler, samt for at sende informationerne videre til kollegaen Christopher Plaford. (medwatch.dk 16.6.2016).)

- Alle synes å ønske lavere legemiddelpriser. (- Fem grunner til at det ikke har skjedd. (- 4. Alle de store aktørene har interesser, (eier)andeler i status quo.)

(Anm: Alle synes å ønske lavere legemiddelpriser. (…) Fem grunner til at det ikke har skjedd. (…) 4. Alle de store aktørene har interesser, (eier)andeler i status quo.) (Everyone seems to want lower drug prices. (…) 4. All the major players have a stake in the status quo. All the major players have a stake in the status quo. (statnews.com 26.1.2018).)

- Avisen avslørte at Halleraker i flere år mottok skjulte honorarer fra bompengebransjen. (- Godtgjørelsene er aldri oppgitt til Stortingets register for representantenes økonomiske interesser.) (- Jeg ser ikke at det er problematisk.)

(Anm: Oppslagene har skadet ham (...) Stortingsrepresentanten trekker seg som talsmann til forholdene rundt hans roller i bompengebransjen er avklart, skriver VG. Avisen avslørte at Halleraker i flere år mottok skjulte honorarer fra bompengebransjen. Ikke problematisk (...) Godtgjørelsene er aldri oppgitt til Stortingets register for representantenes økonomiske interesser slik han hadde plikt til i henhold til Stortingets regelverk. - Jeg ser ikke at det er problematisk. (bt.no 25.4.2013).)

- De fleste har hørt om fake news, men i dag har også fake science blitt et problem.

(Anm: - De fleste har hørt om fake news, men i dag har også fake science blitt et problem. Dag O. Hessen mener forskerlivet minner om et rotterace der tiden går med til å skrive søknader om penger til prosjekter som må oppfylle stadig strengere krav til kortsiktig nytte. Samtidig øker den kommersielle innflytelsen over akademia, mens politikere flere steder i verden ser bort fra vitenskapelige innsikter. (…) Sannhet til salgs er en beretning fra et universitetsliv der det har blitt stadig vanskeligere å forsvare slike viktige dannelsesidealer. (…) Derfor er universitetenes uavhengighet og forskningens frihet avgjørende. I siste instans angår det demokratiet selv. (respublica.no 23.2.2018).)

- Novartis sier nå at de betalte Trumps advokat 1,2 millioner dollar, men en ny uttalelse svarer fortsatt ikke på alle spørsmålene.

(Anm: Novartis now says that it paid Trump’s attorney $1.2M — but a new statement still fails to answer all the questions. With Novartis stuck squarely in the middle of a media frenzy centered on payments it made to a shell company controlled by Michael Cohen, the personal attorney for President Donald Trump, the pharma giant offered a few more details Wednesday about their relationship. And it starts with an admission that Novartis actually paid Cohen more than a million dollars. (...) You can expect even more questions on Novartis’ role in the scandal after that appearance, particularly if the administration goes easy on Big Pharma in trying to keep Trump’s repeated promise to “slash” drug prices. (endpts.com 9.5.2018).)

(Anm: Advokater (rettshjelp) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelindustrien (Big Pharma) (mintankesmie.no).)

- Økokrim: – Advokater oftere involvert i bedragerisaker. (- Det er jo definitivt et stort problem under etterforskningen, fordi advokater har streng taushetsplikt overfor klienten.

(Anm: Økokrim: – Advokater oftere involvert i bedragerisaker. (…) Det er jo definitivt et stort problem under etterforskningen, fordi advokater har streng taushetsplikt overfor klienten. Vi må ofte ha innsyn i taushetsbelagte opplysninger for å avdekke kriminalitet, og det er en omfattende prosess å få innsyn i. (nrk.no 3.5.2017).)

- Advokatene støtter hemmelighold fullt ut.

(Anm: Advokatene støtter hemmelighold fullt ut. Åpenhet. Straffansvar for lokalpolitikere, hemmelige sakslister og lukkete møter med kommuneadvokaten. Advokatforeningen støtter alle forslagene om økt hemmelighold i kommuneloven. Jens Johan Hjort og Advokatforeningen støtter alle forslagene om økt hemmelighold i kommuneloven. Det framgår av høringsuttalelsen fra Advokatforeningen, som er signert foreningens leder og eks-ordfører i Tromsø Jens Johan Hjort (H). (kommunal-rapport.no 13.10.2016).)

(Anm:  CHRISTINA STEIMLER, partner og daglig leder i Indem Advokatfirma AS.  Advokatene har et samfunnsansvar. Advokatbransjen er en konservativ bransje preget av kollegial lojalitet. Det er mange som snakker om urimelige advokatpriser, men få som faktisk gjør noe med det.  (vg.no 29.4.2016).)

- Mistenker advokater for slusing av milliarder til skatteparadiser.

(Anm: Mistenker advokater for slusing av milliarder til skatteparadiser. (...) Årsaken er at advokatfirmaene nekter å gi skattemyndighetene opplysninger om hvem som er avsender og mottaker av pengene, skriver Dagens Næringsliv. (nrk.no 21.12.2010).)

- Statlige ansatte eier aksjer i selskaper de skal vokte.

(Anm: Statlige ansatte eier aksjer i selskaper de skal vokte. Oslo (NTB): Flere ansatte i eierskapsavdelingen i Næringsdepartementet har aksjer i de samme selskapene som avdelingen har ansvaret for å følge opp. (adressa.no 14.4.2016).)

- SKJULER AKSJER FOR VELGERNE: Flere medlemmer av Oslo bystyre eier aksjeposter i skjul, stikk i strid med bystyrets eget regelverk for hva de er pliktige til å opplyse offentligheten om.

(Anm: SKJULER AKSJER FOR VELGERNE: Flere medlemmer av Oslo bystyre eier aksjeposter i skjul, stikk i strid med bystyrets eget regelverk for hva de er pliktige til å opplyse offentligheten om. Se liste i bunnen av saken. Se Oslo-politikernes skjulte aksjeposter. (dagbladet.no 24.10.2015.)

- Eier aksjer i selskaper han selv lager regler for. - Jeg ser at noen kan mene det er uheldig og uggent, men slik fungerer demokratiet, sier stortingspolitiker Ove Trellevik.

(Anm: Eier aksjer i selskaper han selv lager regler for. - Jeg ser at noen kan mene det er uheldig og uggent, men slik fungerer demokratiet, sier stortingspolitiker Ove Trellevik. (…) Mandag skriver Dagbladet at han eier aksjer for over 600.000 kroner i fiskeri- og oppdrettsselskapet Austevoll Seafood. Han eier også en mindre aksjepost i Marine Harvest. Dette kommer frem etter at aksjonærregisteret for første gang er åpnet for innsyn for journalister og privatpersoner. (bt.no 28.9.2015).)

- Hva er uetisk medisin?

(Anm: Hva er uetisk medisin? (...) Fastlegen som jukser med takster for egen økonomisk vinning. (...) Flere diagnose- og prosedyrekoder enn det er belegg for. (...) Legen som mottar økonomiske ytelser mot å forskrive utvalgte legemidler fremfor andre. (...) Helsepersonell som utnytter makt til egen fordel, enten det er seksuelt eller økonomisk, eller leger (…) – som gir råd eller er til stede under tortur. (...) En lege som gir egne familiemedlemmer fordeler. (...) Å motta honorarer fra legemiddelindustrien for å drive markedsføring, kamuflert som faglige foredrag, oppfattes også av mange som uetisk, om ikke ulovlig. (dagensmedisin.no 29.3.2016).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

- Et nettverk av banker, investorer og advokater skal ha unndratt milliardbeløp fra statskasser.

(Anm: Norge rammet av europeisk skatteskandale. Et nettverk av banker, investorer og advokater skal ha unndratt milliardbeløp fra statskasser. (dagbladet.no 18.10.2018).)

- Gjenbruk av forklaringar i straffesaker – eitt steg fram og to tilbake?

(Anm: Halvard Leirvik (f. 1972), cand.jur. 1997, er lagdommar i Borgarting lagmannsrett. Han har tidlegare vore utgreiar i Noregs Høgsterett, dommarfullmektig i Nedre Romerike tingrett og advokat i advokatfirmaet Hjort DA. Gjenbruk av forklaringar i straffesaker – eitt steg fram og to tilbake? Sammendrag. I utkastet til ny straffeprosesslov (NOU 2016: 24) er det føreslått at lyd- og biletopptak av forklaringar i tingretten som regel skal erstatta direkte forklaringar i lagmannsretten. Utkastet byggjer blant anna på korleis opptak blir brukt i svenske ankedomstolar. Artikkelen tar for seg skilnader mellom svensk og norsk straffeprosess, og er kritisk til det norske lovutkastet. Det er ikkje slik at ny teknikk alltid betrar kvaliteten og effektiviteten. Lov og Rett 08 / 2018 (Volum 57).)

(Anm: Opptak (lyd- og billedopptak) ved politiavhør og i retten (domstolene, sakkyndige etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Sven Marius Urke direktør, Domstoladministrasjonen. Domstolene skal bli heldigitale. Uten en politisk satsing vil domstolene henge igjen, mens digitaliserings- og moderniseringstoget går fra oss. For å utvikle domstolene i takt med tidens krav, må de digitaliseres. Domstoladministrasjonen forbereder dette. (aftenposten.no 24.11.2015).)

(Anm: Løgn, pisspreik (bullshit) eller sannhet? (Løgn i norske rettssaler) (mintankesmie.no).)

(Anm: Hvordan avsløre løgn. Tegn som avslører løgneren. (vi.no 27.10.2018).)

- Trumps tidligere advokat innrømmer lovbrudd, og skylder på presidenten.

(Anm: Trumps tidligere advokat innrømmer lovbrudd, og skylder på presidenten. President Donald Trumps eksadvokat Michael Cohen møtte i retten i New York tirsdag kveld. Cohen sa blant annet at han fikk ordre fra en politisk kandidat om å utbetale penger til to kvinner for å påvirke et valg. (…)– Vil du erklære deg skyldig, spurte dommeren, det skriver Reuters. – Ja, var det korte svaret fra Cohen. (nrk.no 21.8.2018).)

- Kripos-sjef slår alarm om mafialignende tilstander i Norge.

(Anm: Kripos-sjef slår alarm om mafialignende tilstander i Norge. Kripos-topp Eivind Borge er bekymret for det han mener er en alvorlig kriminalitetsutvikling i Norge. (…) Faren for korrupsjon er overhengende med en sånn type utvikling, og at det kan spre seg til offentlige myndigheter. Det vil være naivt å tro at de kriminelle ikke kan utnytte en sånn type posisjon man får gjennom denne type kriminalitet. (abcnyheter.no 15.7.2018).)

(Anm: – Det norske rettsvesenet er for de rike og de store firmaene, eller personer som er villig til å ta stor risiko, sier Ruth Anker Høyer, ekstraordinær lagdommer og tidligere tingrettsdommer i Oslo tingrett. (…) Beskylder advokater for å tenke på kun én ting. (dn.no 16.2.2017).)

- Vi vil vite mer om skatterådgiverne. Skattedirektør Hans Christan Holtes jobb er blant annet å passe på at flest mulig betaler den skatten de skal etter reglene som gjelder.

(Anm: - Vi vil vite mer om skatterådgiverne. Skattedirektør Hans Christan Holtes jobb er blant annet å passe på at flest mulig betaler den skatten de skal etter reglene som gjelder. (aftenposten.no 21.4.2017).)

- Sveitsisk riksadvokat vil ikke gå videre med bestikkelsesanklager mot Novartis for utbetalinger til Trumps advokat.

(Anm: Sveitsisk riksadvokat vil ikke gå videre med bestikkelsesanklager mot Novartis for utbetalinger til Trumps advokat. (Swiss attorney general will not pursue bribery charges against Novartis for payments to Trump lawyer.) (…) Separat utfører flere amerikanske lovgivere sine egne granskninger. (statnews.com 7.6.2018).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ny studie: Raddiser er mer skråsikre. (…) Scorer lavt på åpenhet. (…) Lite svekket selvtillit (forskning.no 7.1.2019).)

- Dom kan gi nye regler om skatteamnesti.

(Anm: Dom kan gi nye regler om skatteamnesti. Høyesterettsdommen mot advokat Geir Knutsen kan føre til nye regler om skatteamnesti. (…) Skatteunndragelse undergraver vår felles velferd. Alle skal gjøre det de kan for å gi riktige opplysninger og betale riktig skatt, og ikke stikke fra regningen. (budstikka.no 23.5.2018).)

(Anm: Skatt, skattesvindel (trygdesvindel) og skattemyndigheter (skatteparadiser) (mintankesmie.no).)

(Anm: Skattejuks-saken: Tillitsvalgt sier de advarte mot svake kontrollrutiner i mer enn ti år uten å bli hørt. Det siste tiåret har fagforeningen advart Skatteetaten mot store mangler ved hvordan kontrollene som skulle avdekke skattejuks ble gjennomført på. Derfor gir mange ansatte uttrykk for at skattejukssakene Aftenposten har omtalt, er en bekreftelse på at de hadde rett, men at de har varslet for døve ører. Frustrasjonsnivået i etaten har bygget seg opp over år i takt med at antall ansatte som jobber med kontroll og fastsetting av selvangivelsene, systematisk er blitt bygget ned. (aftenposten.no 24.9.2016).)

- Haugstad: Mange har et umodent forhold til kjøp av forskning. (- En senere ringerunde til andre universiteter og høgskoler for å finne ut hvor mange gaveprofessorater de hadde avslørte at det hadde man ikke oversikt over, og den tok lang tid å fremskaffe. — Kan hende bør man ha en kampanje for å freshe opp oppdragskontraktene og fokus på dette.)

(Anm: Haugstad: Mange har et umodent forhold til kjøp av forskning. Ekstern styring av forskning er et alvorlig problem, mener avgått statssekretær Bjørn Haugstad. (…) En senere ringerunde til andre universiteter og høgskoler for å finne ut hvor mange gaveprofessorater de hadde avslørte at det hadde man ikke oversikt over, og den tok lang tid å fremskaffe. — Kan hende bør man ha en kampanje for å freshe opp oppdragskontraktene og fokus på dette. (pahoyden.no 5.3.2018).)

(Anm: Den britiske regjeringen har drevet lobbyvirksomhet overfor EU-kommisjonen for å få vedtatt en mer avslappet tilnærming til reguleringer av legemidler, medisinsk utstyr og mat, ifølge et brev som BMJ har fått tilgang til. (The UK government has been lobbying the European Commission to adopt a more relaxed approach to regulating drugs, devices, and food, a letter seen by The BMJ has shown.) BMJ 2016;353:i3357 (Published 15 June 2016).)

- Finanschef beskyldt for insiderhandel med pharma-tips.

(Anm: Finanschef beskyldt for insiderhandel med pharma-tips. (- Sanjay Valvani er anklaget for at have handlet på tips fra en tidligere ansat i den amerikanske FDA-myndighed, som bl.a. godkender lægemidler, samt for at sende informationerne videre til kollegaen Christopher Plaford. (medwatch.dk 16.6.2016).)

- Alle synes å ønske lavere legemiddelpriser. (- Fem grunner til at det ikke har skjedd. (- 4. Alle de store aktørene har interesser, (eier)andeler i status quo.)

(Anm: Alle synes å ønske lavere legemiddelpriser. (…) Fem grunner til at det ikke har skjedd. (…) 4. Alle de store aktørene har interesser, (eier)andeler i status quo.) (Everyone seems to want lower drug prices. (…) 4. All the major players have a stake in the status quo. All the major players have a stake in the status quo. (statnews.com 26.1.2018).)

- Avisen avslørte at Halleraker i flere år mottok skjulte honorarer fra bompengebransjen. (- Godtgjørelsene er aldri oppgitt til Stortingets register for representantenes økonomiske interesser.) (- Jeg ser ikke at det er problematisk.)

(Anm: Oppslagene har skadet ham (...) Stortingsrepresentanten trekker seg som talsmann til forholdene rundt hans roller i bompengebransjen er avklart, skriver VG. Avisen avslørte at Halleraker i flere år mottok skjulte honorarer fra bompengebransjen. Ikke problematisk (...) Godtgjørelsene er aldri oppgitt til Stortingets register for representantenes økonomiske interesser slik han hadde plikt til i henhold til Stortingets regelverk. - Jeg ser ikke at det er problematisk. (bt.no 25.4.2013).)

- Riksrevisjonen mener at alle universiteter og høgskoler bør skaffe seg registre over hva slags verv og ekstrajobber de ansatte har på si, og trekker fram Norges Handelshøyskole som en modell.

(Anm: Vil ha bedre oversikt over ansattes jobbing på si. Revisjon. Riksrevisjonen mener at alle universiteter og høgskoler bør skaffe seg registre over hva slags verv og ekstrajobber de ansatte har på si, og trekker fram Norges Handelshøyskole som en modell. Riksrevisjonen har undersøkt i hvilken grad universiteter og høgskoler har oversikt over sidegjøremålene de ansatte har i tillegg til sin vanlige jobber, slik som bistillinger ved andre institusjoner, styreverv, konsulentoppdrag og eierinteresser i selskaper. Hensikten er å skape åpenhet om mulige interessekonflikter. Resultatene av undersøkelsen blir først offentliggjort når Riksrevisjonens årlige rapport om revisjon og kontroll for budsjettåret for 2016, Dokument 1, blir offentliggjort i oktober, men avdelingsdirektør Bernt Nordmark i Riksrevisjonen lettet litt på sløret under styremøtet ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) nylig. (khrono.no 15.9.2017).)

(Anm: Legemiddelindustrien (Big Pharma) (mintankesmie.no).)

- Salg av sykdom: legemiddelindustrien og sykdomshandel. (Selling sickness: the pharmaceutical industry and disease mongering.) (- Det er store penger å tjene på å fortelle friske mennesker at de er syke.)

(Anm: Salg av sykdom: legemiddelindustrien og sykdomshandel. (Selling sickness: the pharmaceutical industry and disease mongering) Det er store penger å tjene på å fortelle friske mennesker at de er syke. Noen av de metoder som brukes for å medikalisere hverdagslivet kan kanskje bedre beskrives som sykdomshandel: utvidelse av grensene for behandlbare sykdommer for å ekspandere markeder for de som selger og leverer behandlinger.1 2 Legemiddelfirmaer er aktivt involvert i sponsing av definisjonen av sykdom og promotering overfor både forskrivende leger og forbrukere. Den sosiale fortolkning av sykdom er erstattet av næringslivets sykdomsfortolkning. Mens noen aspekter av medikalisering er gjenstand for løpende debatt, har mekanismen bak firmastøttet sykdomshandel og påvirkning av publikums bevissthet, medisinsk praksis, helse, og nasjonale budsjetter, i liten grad vært gjenstand for kritisk gransking. (...) Næringslivsfinansiert informasjon om sykdom bør erstattes med uavhengig informasjon. (Corporate funded information about disease should be replaced by independent information.) BMJ 2002;324:886-891 (13 April).)

(Anm: Legemiddelindustriens fortjeneste var nesten det dobbelte av utgifter til forskning og utvikling (FoU-utgifter) i 2013, 2014 og 2015. (Pharmaceutical Industry Profits Are Nearly Double R&D Costs in 2013, 2014 and 2015) (…) En primær unnskyldning som legemiddelindustrien bruker for «prisøkning» er de høye kostnadene for forskning og utvikling (FoU) som disse firmaene betaler for å få nye legemidler på markedet. (citizen.org 27.3.2017).)

- Forklaring på variasjoner i rekvireringer av tester i primærhelsetjenesten: protokoll for en realistisk gjennomgang. (- Inkonsekvent praksis kan forklares med ulike grader av underforbruk og overforbruk av tester for diagnose eller kontroller. Underforbruk av hensiktsmessige tester kan resultere i forsinkede eller missede diagnoser; overforbruk kan være et tidlig skritt som triggr en kaskade av unødvendig intervensjoner (undersøkelser, kontroller, behandlinger etc.), samt å være en kilde til skade i seg selv.)

(Anm: Explaining variations in test   in primary care: protocol for a realist review. Abstract Introduction Studies have demonstrated the existence of significant variation in test-ordering patterns in both primary and secondary care, for a wide variety of tests and across many health systems. Inconsistent practice could be explained by differing degrees of underuse and overuse of tests for diagnosis or monitoring. Underuse of appropriate tests may result in delayed or missed diagnoses; overuse may be an early step that can trigger a cascade of unnecessary intervention, as well as being a source of harm in itself. BMJ Open 2018;8:e023117.)

(Anm: Legemiddeløkonomi, bivirkninger og legemiddelomsetning (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelindustriens fortjeneste var nesten det dobbelte av utgifter til forskning og utvikling (FoU-utgifter) i 2013, 2014 og 2015. (Pharmaceutical Industry Profits Are Nearly Double R&D Costs in 2013, 2014 and 2015) (…) En primær unnskyldning som legemiddelindustrien bruker for «prisøkning» er de høye kostnadene for forskning og utvikling (FoU) som disse firmaene betaler for å få nye legemidler på markedet. (citizen.org 27.3.2017).)

- Fatale bivirkninger av legemidler. (- Med ca. 830 000 døgnopphold ved norske sykehus i 2003 tilsier dette flere tusen legemiddelrelaterte dødsfall årlig.)

(Anm: Fatale bivirkninger av legemidler. (...) Legene ved medisinsk avdeling mistenkte bivirkninger i 73,3 % av tilfellene, kirurgene i 27,3 %. Ingen ble meldt Bivirkningsnemnda» (1).) (...) «FDA mottar ved direkte innrapporteringer færre enn 1 % av alvorlige mistenkte legemiddelreaksjoner» (2). (...) Med ca. 830 000 døgnopphold ved norske sykehus i 2003 tilsier dette flere tusen legemiddelrelaterte dødsfall årlig. Flere andre studier bekrefter at forekomsten av alvorlige og dødelige legemiddelreaksjoner er svært høyt (4, 5). Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125: 786.)

(Anm: Myndighetenes innsats for å eliminere risiko for legemiddelskader. (Norra Magasinet - TV2 24.02.1997).)

- Forskning: Antidepressiva linket til blodproppstilstand: Studie. (- Effekten av antidepressiva på venøs tromboembolisme (VTE) kan være en klasseeffekt. De mekanistiske veiene som ligger bak disse forbindelsene fortjener ytterligere evaluering.)

(Anm: Forskning: Antidepressiva linket til blodproppstilstand: Studie. (Research: Anti-depressants linked with blood clot condition: Study.) (...) Effekten av antidepressiva på venøs tromboembolisme (VTE) kan være en klasseeffekt. De mekanistiske veiene som ligger bak disse forbindelsene fortjener ytterligere evaluering. Ann Med. 2018 Jul 12:1-17.)

- Vanlig antidepressiva gir økt koronar aterosklerose (åreforkalkning) i dyremodell.

(Anm: Vanlig antidepressiva gir økt koronar aterosklerose (åreforkalkning) i dyremodell. (Common antidepressant increased coronary atherosclerosis in animal model.) (medicalnewstoday.com 9.4.2015).)

(Anm: - Brukere av antidepressiva har mer åreforkalkning og dermed økt risiko for hjertesykdom og hjerneslag sammenlignet med ikke-brukere (mintankesmie.no).)

(Anm: Symptoms and Diagnosis of Venous Thromboembolism (VTE) (heart.org - Updated:Feb 6,2018).)

- Villigheten til å påføre andre skade.

(Anm: - Villigheten til å påføre andre skade. Pr. John Braithwaite. CORPORATE CRIME in the Pharmaceutical industry, Routledge & Kegan Paul, 1984 ISBN: 0710200498 (NÆRINGSLIVKRIMINALITET innen legemiddelindustrien, Routledge & Kegan Paul, 1984 ISBN: 0710200498).)

(Anm: Gruppe (Transparency International) ber om flere tiltak for å takle korrupsjonen innen legemiddelindustrien. (Group calls for more to be done to tackle corruption in the pharmaceutical industry) hvilket ifølge rapporten er et langt høyere antall saker enn det som involverer banksektoren. BMJ 2016;353:i3099 (Published 02 June 2016).)

(Anm: Gruppesøksmål (massesøksmål) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelindustrien (EFPIA) registrerte kritikere, utarbeidet "internasjonale rapporter," (drittpakker) og tilbød disse til sine medlemmer (LMI etc.) for å kunne imøtegå kritikere. (mintankesmie.no).)

– Bekymret over stort medisinforbruk.

(Anm: – Bekymret over stort medisinforbruk. Helse. (…) Folkehelseinstituttets direktør Camilla Stoltenberg er bekymret over det høye medisinforbruket.) (– Kunnskapen vi har i dag, er for dårlig. Vi har muligheter til å få mye bedre kunnskap om dette, og det haster nå som vi har en eldrebølge foran oss, sier Stoltenberg. (kommunal-rapport.no 12.6.2018).)

- Å skape legemidler uten bivirkninger. (Creating medicines without side effects.) (- Nå, i stedet for primitivt å ødelegge et molekyl, uavhengig av dets mange funksjoner, kan leger angripe et bestemt molekyl som gjør en bestemt ting på et bestemt sted.) (- Så å stenge det helt ned ville være som å prøve å løse problemet med trafikkbelastning ved å forby biler.) (- Det legger et nytt nivå av presisjon til begrepet presisjonsmedisin - medisin skreddersydd nøyaktig til pasientens behov.)

(Anm: Å skape legemidler uten bivirkninger. (Creating medicines without side effects.) Stor nytte forventes i kampen mot kreft, autisme, Alzheimers etc. (...) Mer presise presisjonsmedisiner. Inntil nå har legemidler blitt målrettet molekyler på en svært generell måte. Hvis et molekyl ble antatt å være skadelig kan forskere forsøke å utvikle et legemiddel som blokkerer det fullstendig. Men Zhus nye forskning fremhever minussiden (baksiden) ved tilnærmingen med å skyte med haglegevær. Et molekyl kan forårsake problemer på grunn av hva det gjør i en del av cellen, men samtidig gjør det samme molekylet noe helt annet i andre deler - kanskje noe enormt viktig. Så å stenge det helt ned ville være som å prøve å løse problemet med trafikkbelastning ved å forby biler. Nå, i stedet for primitivt å ødelegge et molekyl, uavhengig av dets mange funksjoner, kan leger angripe et bestemt molekyl som gjør en bestemt ting på et bestemt sted. Det legger et nytt nivå av presisjon til begrepet presisjonsmedisin - medisin skreddersydd nøyaktig til pasientens behov. (More Precise Precision Medicine Until now, drugs have targeted molecules in a very general way. If a molecule was thought to be harmful, researchers might try to develop a drug to block it entirely. But Zhu's new work highlights the downside of that shotgun approach. A molecule might be causing problems because of what it's doing in one part of the cell, but, at the same time, that same molecule is doing something entirely different in other parts -- perhaps something tremendously important. So shutting it down entirely would be like trying to solve the problem of traffic congestion by banning cars. Now, rather than crudely trying to block a molecule regardless of its many functions, doctors can target a specific molecule doing a specific thing in a specific location. That adds a new level of precision to the concept of precision medicine -- medicine tailored exactly to a patient's needs. ) (sciencedaily.com 6.7.2018).)

- Hva er små molekyler? Små molekyler har vært en avgjørende del av farmasøytisk forskning (legemiddelforskning) i løpet av det siste århundre, og utgjør det store flertallet av kommersielt markedsførte legemidler i dag, til tross for økningen i antall tilgjengelige biologiske i dag.

(Anm: What are Small Molecules? Small molecules have been a crucial part of pharmaceutical research over the last century, and make up the vast majority of commercially marketed drugs today, despite the increase in the number of biologics available currently. This drug was to become a small molecule drug which is still in use today, as part of 700-1,000 clinical trials annually. People know it better as aspirin. Many other small molecules are used today for pain relief, categorized as follows, and making up the great majority of pain-relieving drugs available today: - Non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) - COX-2 inhibitors – Opioids - Central analgesics - Topical analgesics - Topical anesthetics (news-medical.net 24.9.2018).)

- En stor andel farlige kjemikalier er merket feil. En av fem farlige kjemikalier er feil eller mangelfullt merket.  (— Feilmerkede produkter kan være farlig for mennesker og miljø. Det er viktig med riktig informasjon om farene ved produktet.)

(Anm: En stor andel farlige kjemikalier er merket feil. En av fem farlige kjemikalier er feil eller mangelfullt merket. Det viser en landsdekkende kontrollaksjon med farlige kjemikalier og biocidprodukter som Miljødirektoratet gjennomførte i mai. Nærmere 900 kjemikalier og 51 biocidprodukter som selges i byggevareutsalg, mat, sport, hobby, bil og båtbutikker ble kontrollert. — Feilmerkede produkter kan være farlig for mennesker og miljø. Det er viktig med riktig informasjon om farene ved produktet, sier seksjonsleder Mathieu Veulemans. (miljodirektoratet.no 5.7.2018).)

- Hva hvis «moderne» hjerteinfarktpasienter bare sitter igjen med bivirkninger av anbefalt behandling? BARE BIVIRKNINGER: I ytterste konsekvens vil gammel medisin ikke ha NOEN effekt – bare bivirkninger.

(Anm: Hva hvis «moderne» hjerteinfarktpasienter bare sitter igjen med bivirkninger av anbefalt behandling? BARE BIVIRKNINGER: I ytterste konsekvens vil gammel medisin ikke ha NOEN effekt – bare bivirkninger. Da vil et «sukkertøy» (placebo) komme best ut i en sammenligning med den gamle medisinen, men pasientene trenger ingen av dem, skriver artikkelforfatterne. (…) Hvem har ansvaret for å rydde opp når det er skjellig grunn til å tro at et produkt som var bra for tidligere generasjoner av pasienter, kanskje nå er blitt mer til ugagn og forurensning enn nytte? (dagbladet.no 20.6.2018).)

- Forskrivninger av legemidler med depresjon som bivirkning (sideeffekt) øker.

(Anm: Forskrivninger av legemidler med depresjon som bivirkning (sideeffekt) øker. (Prescriptions Grow for Meds with Depression Side Effect.) (…) Den generelle forekomsten av legemidler i USA med depresjon som mulig bivirkning økte betydelig fra 37,2 % i perioden 2005-2006 til til 38,4 % i 2013-2014 .) (medpagetoday.com 29.6.2018).)

- Vanlige legemidler kan bidra til depresjon. (Common Drugs May Be Contributing to Depression.) (- "Det har vært en økning i selvmord, som vi vet," sa dr. Muskin. "Er det korrelert med bruken av disse legemidlene? Det ærlige svaret er det vet vi ikke. Kan det spille en rolle? Det ærlige svaret er ja, selvfølgelig kan det.")

(Anm: Vanlige legemidler kan bidra til depresjon. (Common Drugs May Be Contributing to Depression.) Over en tredjedel av amerikanerne tar minst ett legemiddel med depresjon som en potensiell bivirkning, rapporterer en ny studie. (…) "Det har vært en økning i selvmord, som vi vet," sa dr. Muskin. "Er det korrelert med bruken av disse legemidlene? Det ærlige svaret er det vet vi ikke. Kan det spille en rolle? Det ærlige svaret er ja, selvfølgelig kan det.") (nytimes.com 13.6.2018).)

- Ångestdämpande längre än ett halvår - går emot rekommendation. (– Det är alarmerande.) (- Biverkningar som beroende, glömska och mardrömmar kan uppstå.)

– Ångestdämpande längre än ett halvår - går emot rekommendation. (– Det är alarmerande, menar forskare bakom en studie som Sveriges Radio tagit del av.) (- Enligt både svenska och internationella rekommendationer ska vuxna endast använda sig av dessa medel mellan två till fyra veckor - då biverkningar som beroende, glömska och mardrömmar kan uppstå. (netdoktor.se 9.8.2018).)

- Studie: Sykdomsfremkallende tarmbakterier stenger av energiproduksjon i vertsceller. (- "Toksinet (giften) deaktiverer mitokondrier, noe som resulterer i tap av energiproduksjon.) (- Funksjonell, men fortsatt i live, mister cellen til slutt evnen til å avverge infeksjon.)

(Anm: Studie: Sykdomsfremkallende tarmbakterier stenger av energiproduksjon i vertsceller. Forskere rapporterer i en ny studie at bakterien Helicobacter pylori - en viktig bidragsyter til gastritt, sår og magekreft - motstår kroppens immunforsvar ved å stenge av energiproduksjonen i cellene i mageforingen som virker som en barriere for infeksjon. (…) "Toksinet (giften) ødelegger mitokondriene, noe som resulterer i tap av energiproduksjon," opplyste Blanke. "Når cellen prøver å kompensere ved å omfordele ressurser fra andre deler av cellen utløses et signal som trigger cellen til å stoppe produksjonen og begynne å bryte ting ned." (…) Funksjonell, men fortsatt i live, mister cellen til slutt evnen til å avverge infeksjon. (news-medical.net 31.5.2018).)

- Lavt utdannede henter mest medisin. (- De med lavest utdanning hentet i gjennomsnitt ut reseptbelagte legemidler rundt tre ganger oftere enn de høyest utdannede.)

(Anm: Lavt utdannede henter mest medisin. (…) De med lavest utdanning hentet i gjennomsnitt ut reseptbelagte legemidler rundt tre ganger oftere enn de høyest utdannede. (…) Kort utdanning er assosiert med større utgifter til legemidler. (…) I en lederartikkel publisert i samme utgave drøfter man om folk med høy utdanning er mer skeptiske eller mer realistiske til hva medisiner kan gjøre for helsen, og hvorvidt lavt utdannede er mer tilbøyelige til å følge legemiddelindustriens og helsemyndighetenes råd om legemiddelbruk. Tidsskr Nor Legeforen (16.10.2012).)

(Anm: Legemiddeløkonomi, bivirkninger og legemiddelomsetning (mintankesmie.no).)

- Overdiagnose i primærhelsetjenesten: kartlegging, problemforståelse og det å finne løsninger. (- Overdiagnostisering kan skade pasienter ved å føre til overbehandling (med tilhørende potensielle toksisiteter (giftigheter), diagnoserelatert angst eller depresjon, og merkelapper (sette merkelapp på; stemple) eller negative økonomiske og sosiale konsekvenser.)

(Anm: Overdiagnose i primærhelsetjenesten: kartlegging, problemforståelse og det å finne løsninger. (Overdiagnosis in primary care: framing the problem and finding solutions.) (…) Overdiagnostisering kan skade pasienter ved å føre til overbehandling (med tilhørende potensielle toksisiteter (giftigheter), diagnoserelatert angst eller depresjon, og merkelapper (sette merkelapp på; stemple) eller negative økonomiske og sosiale konsekvenser.) (- Arbeidet med å redusere overdiagnostisering hindres grunnet leger og pasienters mangel på bevissthet om problemet og ved forvirring om terminologi, med overdiagnostisering ofte er flettet sammen med relaterte konsepter. BMJ 2018;362:k2820 (Published 14 August 2018).)

- Nav: – Økende fattigdom i Norge. Fra 2011 til 2015 gikk andelen fattige i Norge opp fra 7,7 prosent til 9,3 prosent av befolkningen.

(Anm: Nav: – Økende fattigdom i Norge. Fra 2011 til 2015 gikk andelen fattige i Norge opp fra 7,7 prosent til 9,3 prosent av befolkningen. Det viser en ny rapport fra Nav. (- Rapporten viser også at realinntekten for de fattige i praksis har stått stille i perioden 2012 til 2015, slik at gapet til både de rikeste og resten av befolkningen har økt. (aftenposten.no 14.11.2017).)

- Nesten én av ti i Norge får uføretrygd – Nav tror økningen vil fortsette.

(Anm: Nesten én av ti i Norge får uføretrygd – Nav tror økningen vil fortsette. (…) Mer uførhet blant folk under 54 år – Etter en periode med en stabil andel uføre ser vi nå at andelen øker. (…) Økningen i uføreandelen skjer i aldersgruppene under 54 år, mens aldersgruppene 60 til 64 og 65 til 67 år hadde en nedgang på henholdsvis 0,3 og 0,9 prosentpoeng. (aftenposten.no 20.6.2018).)

– Ulikhet er ikke den største utfordringen i Norge. (– Statsminister Erna Solberg tror få opplever ulikhet som den største samfunnsutfordringen i Norge.)

(Anm: – Ulikhet er ikke den største utfordringen i Norge. (…) Statsminister Erna Solberg tror få opplever ulikhet som den største samfunnsutfordringen i Norge. (dn.no 18.6.2017).)

- Eie eller leie — det nye klasseskillet (…) EIEPRESS (…) Å eie egen bolig har blitt selve målet med tilværelsen og et statussymbol.

(Anm: Eie eller leie — det nye klasseskillet (…) EIEPRESS (…) Å eie egen bolig har blitt selve målet med tilværelsen og et statussymbol. Å kjøpe en leilighet handler ikke om å skape seg et hjem, men har i stedet blitt en økonomisk investering som får store utslag om man ikke henger med. (…) Dagens boligmentalitet skaper sosial ulikhet og bidrar til vår tids moderne klasseskille.) (dagbladet.no 4.8.2015).)

- De som leier ut boliger blir subsidiert over skatteseddelen på bekostning av de de leier ut til. Det er dypt urettferdig for de som leier, og ikke kommer seg inn på boligmarkedet. (- Men det er jo nesten ingen som snakker om, sier sjeføkonom Elisabeth Holvik.) (- «Generasjon leietaker» i gjeldskrise.).)

(Anm: De som leier ut boliger blir subsidiert over skatteseddelen på bekostning av de de leier ut til. Det er dypt urettferdig for de som leier, og ikke kommer seg inn på boligmarkedet. Men det er jo nesten ingen som snakker om, sier sjeføkonom Elisabeth Holvik. pp «Generasjon leietaker» i gjeldskrise. - De som leier bolig, subsidierer de som eier. Snill beskatning av bolig gjør at de som ikke har råd til å kjøpe bolig, subsidierer de som har råd. - Det er urettferdig, sier DNs boligpanel. (dn.no 24.6.2015).)

- LEIEBOERFORENINGEN: – DRAMATISK FOR SVÆRT MANGE. Plutselig ble husleien til Ingers pleietrengende sønn nesten doblet av kommunen. (- Med kabel-tv og utgifter til middag som serveres i boligen, er den månedlige regningen fra kommunen 13.479 kroner. – Tidligere betalte vi 7.300 kroner med middag og kabel-tv, forteller Høier-Nordby.)

(Anm: LEIEBOERFORENINGEN: – DRAMATISK FOR SVÆRT MANGE. Plutselig ble husleien til Ingers pleietrengende sønn nesten doblet av kommunen. Inger Høier-Nordby må bruke av oppsparte midler hver måned etter at Oslo kommune satte opp leien i leiligheten der sønnen bor. Høier-Nordby er verge for sønnen, som bor i en bolig for folk med store behov for praktisk bistand og omsorgstjenester. Leiligheten ligger i bydel Østensjø i Oslo. I mai fikk Høier-Nordby et brev fra bydelen hvor det står at husleien vil bli regulert til gjengs leie fra 1. august. Den nye leien oppgis til 11.580 kroner. Med kabel-tv og utgifter til middag som serveres i boligen, er den månedlige regningen fra kommunen 13.479 kroner. – Tidligere betalte vi 7.300 kroner med middag og kabel-tv, forteller Høier-Nordby. (…) Reagerer kraftig ​Anne Hanshus er verge for sin psykisk utviklingshemmede søster, som bor i en annen leilighet i samme leilighetskompleks som Høier-Nordbys sønn. Som verge er det hun som styrer sin søsters økonomi. Hun er svært kritisk til kommunens fremgangsmåte overfor beboerne. (tv2.no 15.12.2018).)

(Anm: Diskriminering, feilmedisineringer av mennesker med utviklingshemming og utfordrende atferd (psykofarmaka; antidepressiva, antipsykotika, sovemedisiner) etc. (mintankesmie.no).)

- Boligmarkedets store tapere. (- Utleiere kan le hele veien til banken.) (- Vi som sitter med mindre hybler for å leie ut, kan le hele veien til banken, sier Tinholt til Finansavisen.)

(Anm: Boligmarkedets store tapere. Boliglånsforskriften gjør unge til tapere. Utleiere kan le hele veien til banken. (…) - Analyser fra Finanstilsynet og Norges Bank viser at boliglånsforskriften virker etter hensikten. Færre enn før tar opp svært store lån når de kjøper bolig, forklarte finansminister Siv Jensen. (…) - Ler hele veien til banken Eiendomsutvikler og tidligere eiendomsmegler Terje Tinholt er enig i at de unge er taperne. - De yngre er taperne i dette markedet. Vi som sitter med mindre hybler for å leie ut, kan le hele veien til banken, sier Tinholt til Finansavisen. (dagbladet.no 20.6.2018).)

- Rapport: Omfattende boligmangel for studenter.

(Anm: Rapport: Omfattende boligmangel for studenter. Over tre år etter at regjeringen lanserte studentboligsatsingen, mangler det fortsatt 14.000 studentboliger for å nå målet. (…) – En trygg bolig gir en bedre studiehverdag, sier leder i Norsk studentorganisasjon (NSO), Håkon Randgaard Mikalsen. (nrk.no 23.7.2018).)

- «Den viktigste enkeltfaktoren til skjevheten i Osloskolen, er boligpolitikken.» Ved å sammenligne boligpriser og resultater på nasjonale prøver, er dette iøynefallende, skriver 20 barneskolelærere.

(Anm: 20 lærere i Osloskolen. «Den viktigste enkeltfaktoren til skjevheten i Osloskolen, er boligpolitikken.» Ved å sammenligne boligpriser og resultater på nasjonale prøver, er dette iøynefallende, skriver 20 barneskolelærere. (dagsavisen.no 20.6.2018).)

- Hvorfor «trygge områder» (‘Safe Spaces’) er viktige for mental helse — spesielt på høyskoler (universiteter).

(Anm: Why ‘Safe Spaces’ Are Important for Mental Health — Especially on College Campuses. How we see the world shapes who we choose to be — and sharing compelling experiences can frame the way we treat each other, for the better. This is a powerful perspective. For the better half of my undergraduate years, nearly everyone seemed to have something to say about “safe spaces.” Mentioning the term had the potential to elicit heated reactions from students, politicians, academics, and anyone else remotely interested in the topic.  Headlines about safe spaces and their relevance to free speech on college campuses flooded the editorial sections of news outlets. This occurred, in part, as a result of widely publicized incidents regarding safe spaces at universities across the country. (healthline.com 3.6.2019).)

- Paven ut mot menneskers «umettelige grådighet».(- Ikke grådighet, men veldedighet.) (- Ikke overdådighet, men enkelhet, sa pave Frans.) (- Videre ba ham om at vi ikke må miste vårt grunnlag og gli inn i en verden av overforbruk.)

(Anm: Paven ut mot menneskers «umettelige grådighet». Under midnattsmessen i Vatikanstaten julaften tok pave Frans et oppgjør med menneskers griskhet og dagens forbrukersamfunn. (- Ikke grådighet, men veldedighet. Ikke overdådighet, men enkelhet, sa pave Frans. Videre ba ham om at vi ikke må miste vårt grunnlag og gli inn i en verden av overforbruk. – Og vi bør spørre oss selv, bryter jeg brød med dem som ikke har noe? (aftenposten.no 25.12.2018).)

- Den rikeste tidelen i Norge eier mer enn 2,5 millioner nordmenn til sammen. (- IKKE BEKYMRET: Erna Solberg sier de økende ulikhetene i formue kommer fordi 2017 var et veldig godt år for AS Norge. (- Det er et problem dersom ulikheten øker på andre dimensjoner enn formue. (…) sier Solberg.)

(Anm: Den rikeste tidelen i Norge eier mer enn 2,5 millioner nordmenn til sammen. Erna Solberg får skylda. - Nå er det så mye kake til de rikeste at samholdet i samfunnet snart sprekker, sier SV. IKKE BEKYMRET: Erna Solberg sier de økende ulikhetene i formue kommer fordi 2017 var et veldig godt år for AS Norge. (- Det er et problem dersom ulikheten øker på andre dimensjoner enn formue. (…) sier Solberg. (dagbladet.no 25.12.2018).)

(Anm: Sosiale helseforskjeller. De som har lang utdanning og god økonomi, lever lengre og har færre helseproblemer enn de som har kortere utdanning og dårligere økonomi. Slike sosiale helseforskjeller ser vi både for landet som helhet og i fylker og kommuner. (fhi.no 30.6.2014).)

- Boforhold, levekårsundersøkelsen, 2015. (- Bor trangt (7 %). (- Bor i bolig med fukt og/eller råte (6 %).)

(Anm: Boforhold, levekårsundersøkelsen, 2015.  (…) I alt 84 prosent av befolkningen 16 år og over bor i en bolig som husholdningen selv eier. Ser vi over tid, er det en svak økning i andelen boligeiere, som vises i figur 1. (…) Enslige forsørgere har generelt dårligere bomiljø sammenlignet med par med barn (…) 8 prosent av arbeidsledige oppgir at de har søvnproblemer på grunn av støy, mot 2 prosent av heltidsarbeidende. Arbeidsledige bor også i mindre boliger sammenlignet med yrkesaktive. Bor trangt (7 %). Bor i bolig med fukt og/eller råte (6 %). (ssb.no 25.11.2015).)

- FIKK BOLIGEN SIN ØDELAGT AV MUGG: – Vi ble alvorlig syke.

(Anm: FIKK BOLIGEN SIN ØDELAGT AV MUGG: – Vi ble alvorlig syke. Hvis muggsopp får fotfeste i boligen din, kan det føre til store materielle skader og ikke minst helseplager. (…) Vi fikk astmamedisin og ble satt på antibiotika, men ingenting hjalp. Hele sommeren ble ødelagt og vi orket ikke å gjøre noe som helst, forklarer Chatagnier. Selv korte turer på butikken og trappetrinnene opp i tredje etasje, der leiligheten ligger, var uoverkommelige hindre. (tv2.no 11.10.2019).)

-  Skoler i forfall: – Det er en grunn til at lærere og elever sliter. (- Det er en direkte sammenheng mellom lærere og elevers dårlige arbeidsmiljø og det store vedlikeholdsetterslepet på norske skoler, mener overlege Jan Vilhelm Bakke i Arbeidstilsynet.)

(Anm: Kommunevalg 2019. Skoler i forfall: – Det er en grunn til at lærere og elever sliter. Manglende vedlikehold, fukt og mugg går på helsa løs. Det er en direkte sammenheng mellom lærere og elevers dårlige arbeidsmiljø og det store vedlikeholdsetterslepet på norske skoler, mener overlege Jan Vilhelm Bakke i Arbeidstilsynet. (tu.no 7.9.2019).)

- Soppsykdommer kan påvirke alle.

(Anm: Soppsykdommer. Typer Soppsykdommer. (Fungal Diseases. Types of Fungal Diseases.) Soppsykdommer kan påvirke alle. (...) (cdc.gov).)

- Den glemte boligpolitikken. (- Noen må leie bolig i perioder av livet, andre må leie hele livet. Vi må slutte å omtale det å leie som et problem, og heller gjøre noe med leieboeres vilkår.)

(Anm: Den glemte boligpolitikken. Leiemarkedet på Oslos østkant er lite fungerende for de som trenger det mest. (- Noen må leie bolig i perioder av livet, andre må leie hele livet. Vi må slutte å omtale det å leie som et problem, og heller gjøre noe med leieboeres vilkår.) (- I år er det valg. I Oslo leier 30 % av innbyggerne. Noen leier mens de venter på å bli boligeiere. Andre vil aldri klare å bli boligeiere. Vi trenger en politikk for disse. (dagsavisen.no 16.4.2019).)

- Under halvparten av husholdninger med lav inntekt eier sin egen bolig. (- 76,8 prosent av husholdningene i Norge eide boligen sin i 2018, viser nye tall fra den registerbaserte boforholdsstatistikken.) (- Dette er en liten nedgang fra 2015, da 77,5 prosent eide boligen.)

(Anm: Under halvparten av husholdninger med lav inntekt eier sin egen bolig. Andelen husholdninger som eier egen bolig har falt de siste årene. Nedgangen er størst blant husholdninger med utsatt økonomi. 76,8 prosent av husholdningene i Norge eide boligen sin i 2018, viser nye tall fra den registerbaserte boforholdsstatistikken. Dette er en liten nedgang fra 2015, da 77,5 prosent eide boligen. Det er imidlertid store forskjeller i eierandeler etter inntekt, og nedgangen er størst blant husholdninger med lav inntekt. Dette samsvarer med utviklingen vi har sett ellers. (ssb.no 7.5.2019).)

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

- Den tredje boligsektor – en mulig løsning. (- Et rendyrket markedsstyrt boligmarked segregerer, er urimelig og setter velferdsmodellen i fare.)

(Anm: Den tredje boligsektor – en mulig løsning. (…) Vi har fortalt at et rendyrket markedsstyrt boligmarked segregerer, er urimelig og setter velferdsmodellen i fare.) (vartoslo.dk 16.4.2019).)

(Anm: UNEQUAL SCENES (unequalscenes.com).)

- Unike bilder viser de enorme forskjellene mellom fattig og rik.

(Anm: Unike bilder viser de enorme forskjellene mellom fattig og rik. (tv2.no 19.8.2018).)

(Anm: Segregering. Segregering er å skille enkelte menneskegrupper vekk fra andre innen samme samfunn. Det motsatte blir kalt integrasjon eller integrering. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Diskriminering. Diskriminering betyr å behandle noen mindre gunstig enn andre. Ordet brukes oftest for å betegne en usaklig eller urimelig forskjellsbehandling av individer på grunnlag av deres kjønn, religion, tilhørighet til etniske grupper, nasjonaliteter eller nedsatt funksjonsevne. Dette gjenspeiles i begreper som for eksempel rasediskriminering og kjønnsdiskriminering. Kilde: Store norske leksikon.)

- Er ditt hjem skadelig for deg? (Is your home harming you?) (- I 2012 var innendørs luftforurensning linket til 4,3 millioner dødsfall globalt, sammenlignet med 3,7 millioner for utendørs luftforurensning.) (- Byfolk tilbringer vanligvis 90 % av tiden innendørs, og dette har vært knyttet til "Sick Building Syndrome", der beboerne utvikler en rekke negative helseeffekter knyttet til inneluft / inneklima.) 

(Anm: Er ditt hjem skadelig for deg? (Is your home harming you?) Ny forskning belyser dødelige effekter av innendørs forurensning. Ny forskning publisert i tidsskriftet Science av Total Environment har pekt på de farlige helsevirkningene av innendørs forurensning, og ber om politikk som sikrer tettere oppfølging av luftkvaliteten. I 2012 var innendørs luftforurensning knyttet til 4,3 millioner dødsfall globalt, sammenlignet med 3,7 millioner for utendørs luftforurensning. Byfolk tilbringer vanligvis 90 % av tiden innendørs, og dette har vært knyttet til "Sick Building Syndrome", der beboerne utvikler en rekke negative helseeffekter knyttet til inneluft. (medicalnewstoday.com 19.4.2016).)

(Anm: Varför ökar lungcancer hos personer som inte röker? Det är en fråga som cancerforskare i Sverige grubblar på. Därför startar de nu ett nytt forskningsprojekt som går ut på att analysera cancerceller från personer som är sjuka i lungcancer men som aldrig rökt. (netdoktor 23.12.2015).)

- Hva er radon? For høye verdier av radon i inneklimaet kan være helseskadelig. Omlag 300 mennesker dør hvert år i Norge som følge av for høye verdier av radon i inneklima.

(Anm: Hva er radon? For høye verdier av radon i inneklimaet kan være helseskadelig. Omlag 300 mennesker dør hvert år i Norge som følge av for høye verdier av radon i inneklima. (…) Radongass er en radioaktiv gass. Den er en fargeløs edelgass uten lukt eller smak. Gassen oppstår blant annet når uran brytes ned. Dette grunnstoffet finnes i de fleste bergarter og jord. Når radon er brutt ned, dannes såkalte radondøtre. Både radon og radondøtre avgir radioaktivt stråling. Radon avgir alfastråling. Disse strålene kan skade kroppen din, for eksempel cellene i luftveiene. LES OGSÅ: Tørrhoste – når er det grunn for bekymring? Radongass er en radioaktiv gass. Den er en fargeløs edelgass uten lukt eller smak. Gassen oppstår blant annet når uran brytes ned. Dette grunnstoffet finnes i de fleste bergarter og jord. Når radon er brutt ned, dannes såkalte radondøtre. Både radon og radondøtre avgir radioaktivt stråling. Radon avgir alfastråling. Disse strålene kan skade kroppen din, for eksempel cellene i luftveiene. LES OGSÅ: Tørrhoste – når er det grunn for bekymring? (dagbladet.no 5.2.2019).)

- Ulikhetsgapet som kan ramme Sverige. (- Andelen under OECDs fattigdomsgrense i Sverige har økt fra syv til 17 prosent. Sverige har nå flere milliardærer enn USA, målt mot innbyggertallet.)

(Anm: Ulikhetsgapet som kan ramme Sverige. (- Svenske husholdninger og bedrifter har en tikkende gjeldsbombe som har passert ti tusen milliarder svenske kroner, og som fortsatt vokser.) (- Pensjonistene får stadig lavere pensjon i andel av sin siste årslønn. Gapet mellom fattig og rik er nå større i Sverige enn i USA, hevder han. ** Andelen under OECDs fattigdomsgrense i Sverige har økt fra syv til 17 prosent. Sverige har nå flere milliardærer enn USA, målt mot innbyggertallet.) (vg.no 1.9.2018).)

- Regulering av ulikheter for helse og ikke-smittsomme sykdommer (NCD): I mangel av (effektiv) atferdsmessig innsikt.

(Anm: Regulering av ulikheter for helse og ikke-smittsomme sykdommer (NCD): I mangel av (effektiv) atferdsmessig innsikt. (Regulation for health inequalities and non‐communicable diseases: In want of (effective) behavioural insights.) Abstrakt. Døds- og sykdomsbelastningen av ikke-smittsomme sykdommer faller uforholdsmessig på «medlemmer» av lavere sosioøkonomiske grupper. The European Law Journal 2018 (First Published: 30 April 2018).)

- Leder. Økt ulikhet - et faresignal. (- Den nye rapporten viser at ulikheten øker i nesten alle regioner, men at det er store forskjeller fra land til land.)

(Anm: Leder. Økt ulikhet - et faresignal. De økonomiske ulikhetene er sterkt økende verden over, og et landene som skiller seg mest negativt ut, er USA. (…) I World Inequality Report 2018 samles økonomiske data fra fem kontinenter. Den nye rapporten viser at ulikheten øker i nesten alle regioner, men at det er store forskjeller fra land til land. (…) At Norge er et av de industrialiserte landene med lavest ulikhet, er en verneverdig norsk verdi. Når ulikheten øker, må det oppfattes som et faresignal. (vg.no 21.12.2017).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ny studie: Raddiser er mer skråsikre. (…) Scorer lavt på åpenhet. (…) Lite svekket selvtillit (forskning.no 7.1.2019).)

- Bekymringer knyttet til studier etter markedsføring som kreves av legemiddelkontrollen FDA. (- En ny analyse fant en foruroligende mangel på rettidig gjennomføring så vel som fundamental informasjon. Spesielt at én av fire studier aldri ble offentlig formidlet.)

(Anm: Bekymringer knyttet til studier etter markedsføring som kreves av legemiddelkontrollen FDA. (The trouble with those post-marketing studies required by the FDA.) For å sikre at et nytt legemiddel virker på rett måte etter at markedsføringstillatelsen er gitt krever Food and Drug Administration (FDA) at et legemiddelfirma regelmessig skal utføre en såkalt studie etter markedsføring. Men en ny analyse fant en foruroligende mangel på rettidig gjennomføring så vel som fundamental informasjon. Spesielt at én av fire studier aldri ble offentlig formidlet. (…) Det var også mangel på oppdatert informasjon om fremdriften på om lag én tredjedel av disse studiekravene. (statnews.com 12.6.2018).)

– Trenger vi en havarikommisjon for legemidler?

(Anm: – Trenger vi en havarikommisjon for legemidler? Nylig ble MS-legemidlet daklizumab (Zinbryta) trukket tilbake etter ett år på markedet. (– Ved et så spektakulært legemiddelkrasj som daklizumab burde alle detaljer i godkjenningsprosessen fra A til Å granskes med lupe av uhildede personer. Pasienter døde eller fikk varig men. Det må vi lære av – det skylder vi dem som ble rammet. (dagensmedisin.no 29.5.2018).)

(Anm: Offentlige granskninger. (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelindustrien (Big Pharma) (mintankesmie.no).)

(Anm: Miljø og legemiddel (Legemidler er farlig avfall). (mintankesmie.no).)

(Anm: Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddeløkonomi, bivirkninger og legemiddelomsetning (mintankesmie.no).)

– Michael Moore sammenligner USA med tv-serien «The Handmaid's Tale». (- Hvor var punktet om hvor alle skulle reist seg og gjort noe? Men det er vanskelig å finne, siden det skjer i det små. Det er slik fascisme fungerer, sa Moore.)

(Anm: Michael Moore sammenligner USA med tv-serien «The Handmaid's Tale». I den prisbelønte tv-serien «The Handmaid's Tale» som er basert på Margaret Atwoods roman fra 1985, foregår handlingen i det totalitære samfunnet Gilead, som styres av et fundamentalistisk styre, hvor kvinners livmor blir behandlet som om det var statens eiendom. På grunn av lave fødselsrater, blir friske kvinner sendt i en slags «fødetjeneste» der målet er at de skal føde et barn for et utvalgt ektepar. – Vi lever i «The Handmaid’s Tale», sier den verdenskjente dokumentaristen i et intervju på tv-showet «Real Time with Bill Maher» fredag. (…) – Hvor var punktet om hvor alle skulle reist seg og gjort noe? Men det er vanskelig å finne, siden det skjer i det små. Det er slik fascisme fungerer, sa Moore. (nrk.no 1.7.2018).)

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

- Driver forsøksmedisinering på eldre. (– Dette er et kjempealvorlig problem, vi tar livet av folk med overmedisineringen.)

(Anm: Driver forsøksmedisinering på eldre. MANGE MEDIKAMENTER: 570.000 eldre fikk fem eller flere ulike legemidler på resept i 2017. 76.000 hjemmeboende eldre fikk minst 15 ulike legemidler i 2017. – Eldre overmedisineres, vi har altfor stor tro på medisiner som løsning på folks problemer, sier sykehjemsoverlege Pernille Bruusgaard. (…) – Det er overmedisineringen som er det største problemet i dag, sier Bruusgaard. (dagensmedisin.no 15.6.2018).)

- Tester medisiner basert på dårlige dyrestudier. (- Færre enn 15 prosent av kliniske studier er vellykkede.) (- Penger og ressurser kastes bort, og i verste fall utgjør forskningen en fare for oss.)

(Anm: Tester medisiner basert på dårlige dyrestudier. De fleste av oss stoler på at vi trygt kan delta i utprøving av nye legemidler. Nå viser en ny studie at godkjenningsinstanser ikke får avgjørende informasjon om forskningen som er gjort på dyr i forkant. De fleste av oss stoler på at vi trygt kan delta i utprøving av nye legemidler. (…) Færre enn 15 prosent av kliniske studier er vellykkede. Det betyr at de aller fleste deltar i slik medisinsk forskning til liten nytte. Penger og ressurser kastes bort, og i verste fall utgjør forskningen en fare for oss. (etikkom.no 15.6.2018).)

- Eget PR-byrå for legemiddelindustrien etablerer seg i Norge. (- Vi gir deg de viktigste legemiddel- og apoteknyhetene. DM Pharma kommer tre ganger i uken til abonnenter.) (- DM Pharma er på lik linje med Dagens Medisin en uavhengig nyhetskanal og følger redaktørplakaten. Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet.) (- BRANSJEVETERAN: Lars Henrik Østevold har bakgrunn fra både Novartis og Pfizer, og skal lede det norske kontoret til EFFECTOR.)

(Anm: Eget PR-byrå for legemiddelindustrien etablerer seg i Norge. BRANSJEVETERAN: Lars Henrik Østevold har bakgrunn fra både Novartis og Pfizer, og skal lede det norske kontoret til Effector. Dagens Medisin Pharma er for ledere og ansatte i legemiddelindustrien, apotekene, klinikken, myndighetene og politikere. Vi gir deg de viktigste legemiddel- og apoteknyhetene. DM Pharma kommer tre ganger i uken til abonnenter. Abonnementet gir også tilgang på nyhetsarkivet og frokostmøter. (dagensmedisin.no 16.5.2018).)

(Anm: Tidenes Arendalsuke-innsats. LMI og medlemsselskapene har gjennomført en svært aktiv Arendalsuke, med over 20 arrangementer og mange flere møteplasser. (lmi.no 21.8.2018).)

- Et republikansk lobbyfirma står bak Washingtons nyeste pro-legemiddelindustri-pressgruppe.

(Anm: Et republikansk lobbyfirma står bak Washingtons nyeste pro-legemiddelindustri-pressgruppe. (A Republican lobbying firm is behind Washington’s newest pro-pharma advocacy group.) (- Det er fortsatt uklart hvem som finansierer organisasjonen, men gruppen innrømmet torsdag at de var avhengige av "risikovillig kapital (seed money («smøring») fra mennesker innen legemiddelindustrien." (statnews.com 4.10.2018).)

(Anm: CGCN Group is an integrated advocacy and strategic communications firm that specializes in helping corporations, non-profits and trade associations navigate complex legislative and regulatory issues. (cgcn.com).)

- Lobbyregister: Tiden er overmoden for et lobbyregister.

(Anm: - Lobbyregister: Tiden er overmoden for et lobbyregister. Det er et paradoks at Norge, som liker å fronte seg som et åpenhets- og tillitssamfunn, ikke vil gå med på å la offentligheten få en bred oversikt i de aktørene som opererer i gangene på Stortinget. (dagbladet.no 11.9.2018).)

- Den britiske regjeringen har drevet lobbyvirksomhet overfor EU-kommisjonen for å få vedtatt en mer avslappet tilnærming til reguleringer av legemidler, medisinsk utstyr og mat, ifølge et brev som BMJ har fått tilgang til.

(Anm: Den britiske regjeringen har drevet lobbyvirksomhet overfor EU-kommisjonen for å få vedtatt en mer avslappet tilnærming til reguleringer av legemidler, medisinsk utstyr og mat, ifølge et brev som BMJ har fått tilgang til. (The UK government has been lobbying the European Commission to adopt a more relaxed approach to regulating drugs, devices, and food, a letter seen by The BMJ has shown.) BMJ 2016;353:i3357 (Published 15 June 2016).)

- Finanschef beskyldt for insiderhandel med pharma-tips.

(Anm: Finanschef beskyldt for insiderhandel med pharma-tips. (- Sanjay Valvani er anklaget for at have handlet på tips fra en tidligere ansat i den amerikanske FDA-myndighed, som bl.a. godkender lægemidler, samt for at sende informationerne videre til kollegaen Christopher Plaford. (medwatch.dk 16.6.2016).)

- Alle synes å ønske lavere legemiddelpriser. (- Fem grunner til at det ikke har skjedd. (- 4. Alle de store aktørene har interesser, (eier)andeler i status quo.)

(Anm: Alle synes å ønske lavere legemiddelpriser. (…) Fem grunner til at det ikke har skjedd. (…) 4. Alle de store aktørene har interesser, (eier)andeler i status quo.) (Everyone seems to want lower drug prices. (…) 4. All the major players have a stake in the status quo. All the major players have a stake in the status quo. (statnews.com 26.1.2018).)

- Avisen avslørte at Halleraker i flere år mottok skjulte honorarer fra bompengebransjen. (- Godtgjørelsene er aldri oppgitt til Stortingets register for representantenes økonomiske interesser.) (- Jeg ser ikke at det er problematisk.)

(Anm: Oppslagene har skadet ham (...) Stortingsrepresentanten trekker seg som talsmann til forholdene rundt hans roller i bompengebransjen er avklart, skriver VG. Avisen avslørte at Halleraker i flere år mottok skjulte honorarer fra bompengebransjen. Ikke problematisk (...) Godtgjørelsene er aldri oppgitt til Stortingets register for representantenes økonomiske interesser slik han hadde plikt til i henhold til Stortingets regelverk. - Jeg ser ikke at det er problematisk. (bt.no 25.4.2013).)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).)

(Anm: Helsekostnader, forsikringer, forskning og budsjetter (mintankesmie.no).)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom. (Medication-induced mitochondrial damage and disease.) (...) Legemidler fremstår nå som den viktigste årsak til mitokondriell skade, noe som kan forklare mange bivirkninger. Alle klasser av psykofarmaka er dokumentert å skade mitokondriene, så vel som statiner, acetaminophen som for eksempel paracetamol, og mange andre. (Mol Nutr Food Res. 2008 Jul;52(7):780-8).)

(Anm: Signaler fra tarmens mikrobiotika til fjerntliggende organer mht. fysiologi og sykdom. (Signals from the gut microbiota to distant organs in physiology and disease.) Nat Med. 2016 Oct 6;22(10):1079-1089.)

- Tarmbakterier signaliserer til mitokondrier ved tarmbetennelse og kreft.

(Anm: Gut bacteria signaling to mitochondria in intestinal inflammation and cancer. Abstract The gastrointestinal microbiome plays a pivotal role in physiological homeostasis of the intestine as well as in the pathophysiology of diseases including inflammatory bowel diseases (IBD) and colorectal cancer (CRC). Emerging evidence suggests that gut microbiota signal to the mitochondria of mucosal cells, including epithelial cells and immune cells. Gut microbiota signaling to mitochondria has been shown to alter mitochondrial metabolism, activate immune cells, induce inflammasome signaling, and alter epithelial barrier function. Both dysbiosis of the gut microbiota and mitochondrial dysfunction are associated with chronic intestinal inflammation and CRC. This review discusses mitochondrial metabolism of gut mucosal cells, mitochondrial dysfunction, and known gut microbiota-mediated mitochondrial alterations during IBD and CRC.) Gut Microbes. 2019 Mar 26:1-20.)

- Mikrobielle metabolitter i tarmen kan endre aktiviteten til immunblokkerende midler. (- Effekten av ipilimumab, et anti-CTLA-4-middel, kan bli kompromittert (brakt i fare) av sammensetningen av tarmmikrobiota hos pasienter med avansert kreft, ifølge funn presentert på ESMO 2019-kongressen i Barcelona, Spania.)

(Anm: Gut microbial metabolites may alter the activity of immune blockade agents. Topic: Basic science / Cancer Immunology and Immunotherapy. The efficacy of ipilimumab, an anti-CTLA-4 agent may be compromised by the composition of gut microbiota of patients with advanced cancer, according to findings presented at the ESMO 2019 Congress in Barcelona, Spain. In particular, short-chain fatty acids (SCFAs), which are the main metabolites of the gut microbiota and are produced in the colon through bacterial fermentation of dietary fiber, have a direct effect on immune cells. (esmo.org 28.9.2019).)

- For å oppdage sykdommer tidligere, la oss snakke bakteriers hemmelige språk.

(Anm: To detect diseases earlier, let's speak bacteria's secret language. Bacteria "talk" to each other, sending chemical information to coordinate attacks. What if we could listen to what they were saying? Nanophysicist Fatima AlZahra'a Alatraktchi invented a tool to spy on bacterial chatter and translate their secret communication into human language. Her work could pave the way for early diagnosis of disease -- before we even get sick. (ted.com - October 2018).)

- Oxycontin-producent stopper markedsføring over for læger. Purdue Pharma fyrer halvdelen af sine sælgere og stopper markedsføringen af selskabets smertestillende opioid Oxycontin over for læger, efter at den amerikanske stat har sagsøgt firmaet for at have gjort tusindvis afhængige af opioider. (- Siden slutningen af 90'erne har overdosis af opioider kostet 300.000 amerikanere livet.)

(Anm: Oxycontin-producent stopper markedsføring over for læger. Medicinalselskabet Purdue Pharma, der har tjent hovedparten af sine penge på at sælge det smertestillende opioid Oxycontin, fyrer nu halvdelen af sælgerkorpset og indstiller markedsføringen af Oxycontin over for læger. Det skriver en række amerikanske medier, heriblandt Bloomberg. Meldingen kommer efter, at 15 stater og 300 byer og amter i USA, senest storbyen New York, har sagsøgt Purdue Pharma for sin rolle i epidemien af opioid-afhængighed og opioid-relaterede dødsfald, der lige nu hærger i USA. (…) Samtidig steg steg antallet af amerikanere, der døde af at have indtaget opioider i overdosis. Siden slutningen af 90'erne har overdosis af opioider kostet 300.000 amerikanere livet. Og den amerikanske stat mener, at der er en sammenhæng mellem den udvikling og Purdue Pharmas markedsføring af Oxycontin. Også en række andre producenter af smertestillende medicin, som f.eks. Johnson & Johnson, er for nylig blevet sagsøgt af den amerikanske stat. Purdue Pharma har tidligere erklæret, at selskabet "har lært af fortiden og fokuserer på fremtiden," og skriver på sin hjemmeside, at kampen mod opioid-afhængighed "også er vores kamp." (medwatch.dk 12.2.2018).)

(Anm: - Reseptbelagte legemidler blir sett på som velsignet av legemiddelkontrollen FDA, mens foreldre og barn oversvømmes av stadig mer aggressiv reklame fra legemiddelfirmaer med meldinger om at disse substansene er trygge, populære, og fordelaktige. (medicalnewstoday.com 27.3.2015).)

(Anm: OxyContin (oxycodone hydrochloride) (Oksykodon) (mintankesmie.no).)

- Rapport: Kontroversielle sidegjøremål på jus i Oslo. Jobb på si. Sidegjøremål er kontroversielt ved Det juridiske fakultet ved UiO, viser en rapport. (- Ifølge en av informantene ved fakultetet kan en professor tjene tre ekstra årsinntekter på voldgifter.)

(Anm: Rapport: Kontroversielle sidegjøremål på jus i Oslo. Jobb på si. Sidegjøremål er kontroversielt ved Det juridiske fakultet ved UiO, viser en rapport. (- Best betalt er sidegjøremål som dommer i voldgiftssaker, som er en privat domstol der partene selv oppnevner dommere. Ifølge en av informantene ved fakultetet kan en professor tjene tre ekstra årsinntekter på voldgifter.) (- Noen har bistillinger ved andre forskningsinstitusjoner eller eier eget firma, men de kan ikke lenger være partner i advokatfirma. (khrono.no 7.2.2018).)

(Anm: Offentlig forvaltning (Offentlig sektor) (Statens økonomireglement - offentlige anskaffelser - offentlige innkjøp etc.) (mintankesmie.no).)

- Legitimeres korrupsjon i akademia?

(Anm: Legitimeres korrupsjon i akademia? Leder for Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo, Jens Lægreid, mener makt over pensumlister gjør at vitenskapelige ansatte kan berike seg selv. I mangel på andre treffende skriftlige uttrykk for min bekymring, trekker jeg paralleller til en av verdens virkelige styggedommer; korrupsjon. (…) Det direkte økonomiske insentivet som oppstår er ikke gunstig for at den objektivt best egnede litteraturen havner på pensumlisten.) (khrono.no 29.12.2017).)

- Utbetalinger til leger, Sunshine Act: Implikasjoner og prognoser. (- Den inneholder nå betalingsinformasjon fra over 2 000 firmaer som har utført ~ 40 millioner utbetalinger til over 900 000 leger på totalt 25 milliarder dollar.)

(Anm: Utbetalinger til leger, Sunshine Act: Implikasjoner og prognoser. (…) Den inneholder nå betalingsinformasjon fra over 2 000 firmaer som har utført ~ 40 millioner utbetalinger til over 900 000 leger på totalt 25 milliarder dollar. (…) Sollys sies å være det beste av desinfeksjonsmidler... (The Physician Payments Sunshine Act: Implications and Predictions. (…) It now includes payment information from over 2000 companies that have made ~ 40 million payments to over 900 000 physicians for a total of nearly 25 billion dollars. Brandeis, who famously wrote, “Sunlight is said to be the best of disinfectants… Pediatrics 2018 (January 2018).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ny studie: Raddiser er mer skråsikre. (…) Scorer lavt på åpenhet. (…) Lite svekket selvtillit (forskning.no 7.1.2019).)

(Anm: Gaver, smøring, donasjoner (gave gitt som bestikkelse) etc. (mintankesmie.no).)

(Anm: Gratis lunch, legemidler, grådighetskultur og korrupsjon (mintankesmie.no).)

- Riksrevisjonen: 7000 helseansatte lot være å rapportere bi-jobber. Hver tredje offentlig ansatte lege, psykolog eller ambulansearbeider har jobb ved siden av.

(Anm: Riksrevisjonen: 7000 helseansatte lot være å rapportere bi-jobber. Hver tredje offentlig ansatte lege, psykolog eller ambulansearbeider har jobb ved siden av. (– Det er kritikkverdig at helseforetakene ikke har sikret mer åpenhet om ansattes bierverv, skriver riksrevisor Per-Kristian Foss i den årlige rapporten til Stortinget om forvaltning av statlige selskaper. (vg.no 12.12.2017).)

(Anm: Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2016. Dokument 3:2 (2017–2018) Overlevert Stortinget 12.12.2017.) (PDF)

- Money Talks (…) Et unikt menneskelig trekk er overholdelse av sosiale normer, f.eks., rettferdighet, selv om denne normgivende beslutningen innebærer det å tone ned egeninteresse. Men noen ganger foretrekker mennesker å jakte etter rikdom på bekostning av moralsk godhet.

(Anm: Money Talks (…) Et unikt menneskelig trekk er overholdelse av sosiale normer, f.eks., rettferdighet, selv om denne normgivende beslutningen innebærer det å tone ned egeninteresse. Men noen ganger foretrekker mennesker å jakte etter rikdom på bekostning av moralsk godhet. (...) Våre funn gir nevrale bevis for modulering av rettferdighet av økonomiske insentiver så vel som oversikt over inter-individuelle forskjeller. Front Behav. Neurosci. 2014 (05 May 2014).)

- Stortingspolitiker vil skille politi og påtalemakt. (– «Monika-saken» viser at det er nødvendig med et klart skille mellom politi og påtalemyndighet.)

(Anm: Stortingspolitiker vil skille politi og påtalemakt. – «Monika-saken» viser at det er nødvendig med et klart skille mellom politi og påtalemyndighet, mener stortingsrepresentant Ove Trellevik (H). (ba.no 10.11.2014).)

(Anm: Advokater (rettshjelp) (mintankesmie.no).)

(Anm: Dommere og domstoler (mintankesmie.no).)

(Anm: Justismord (og rettssikkerhet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Leder. Er det virkelig nødvendig å si det? Ja, det er tydeligvis nødvendig å si at dommere må være lovlydige, etter VGs avsløring om at mange norske dommere faktisk ikke er det. Det høres nesten ut som en spøk, men VGs store undersøkelse viser at dommere ikke forteller at de på si har foretatt kostbare aksjekjøp, hatt verv eller stillinger slik de er lovpålagt å opplyse om. Les også: Dette sier loven (vg.no 5.9.2016).)

(Anm: Lover (lovdata.no) og rettssikkerhet (mintankesmie.no).)

(Anm: Løgn, pisspreik (bullshit) eller sannhet? (Løgn i norske rettssaler) (mintankesmie.no).)

(Anm: Hvordan avsløre løgn. Tegn som avslører løgneren. (vi.no 27.10.2018).)

(Anm: George Orwells «1984» er en bestselger etter Trump-innsettelse. (…) Boken et en dystopisk fortelling om et fremtidig samfunn der fakta blir forvrengt og undertrykt. Folket overvåkes, opposisjonen forsvinner og historien omskrives. (vg.no 25.1.2017).)

(Anm: – Det norske rettsvesenet er for de rike og de store firmaene, eller personer som er villig til å ta stor risiko, sier Ruth Anker Høyer, ekstraordinær lagdommer og tidligere tingrettsdommer i Oslo tingrett. (…) Beskylder advokater for å tenke på kun én ting. (dn.no 16.2.2017).)

- Vi vil vite mer om skatterådgiverne. Skattedirektør Hans Christan Holtes jobb er blant annet å passe på at flest mulig betaler den skatten de skal etter reglene som gjelder.

(Anm: - Vi vil vite mer om skatterådgiverne. Skattedirektør Hans Christan Holtes jobb er blant annet å passe på at flest mulig betaler den skatten de skal etter reglene som gjelder. (aftenposten.no 21.4.2017).)

- Gruppe (Transparency International) ber om flere tiltak for å takle korrupsjonen innen legemiddelindustrien. (- Ifølge rapporten et langt høyere antall korrupsjonssaker enn det som involverer banksektoren.)

(Anm: Gruppe (Transparency International) ber om flere tiltak for å takle korrupsjonen innen legemiddelindustrien. (Group calls for more to be done to tackle corruption in the pharmaceutical industry) (…) På begynnelsen av 2016 har én av 10 korrupsjonsetterforskninger i USA involvert legemiddelfirmaer, hvilket ifølge rapporten er et langt høyere antall saker enn det som involverer banksektoren. BMJ 2016;353:i3099 (Published 02 June 2016).)

(Anm: Gruppesøksmål (massesøksmål) (mintankesmie.no).)

(Anm: Gruppesøksmål (massesøksmål) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelindustrien (Big Pharma) (mintankesmie.no).)

- Er leger forskere? (- I sin arbeidsmetodikk er de mer lik jazzmusikere enn forskere.)

(Anm: Er leger forskere? (...) De fleste leger følger velkjente mønstre og regler, improviserer ofte rundt disse regler. I sin arbeidsmetodikk er de mer lik jazzmusikere enn forskere. (Doctors are not scientists) (Editor's Choice (Redaktørens valg) BMJ 2004;328 (19 June).)

(Anm: For mange retningslinjer for behandlinger er skrevet av eksperter med finansielle konflikter, ifølge studie. (Too many treatment guidelines are written by experts with financial conflicts, study finds). (statnews.com 22.8.2016).)

- Presidenten i det medisinske vitenskapsakademiet, samt syv av femten medlemmer av retningslinjepanelet for opioider, har udeklarerte bindinger til opioidprodusenter.)

(Anm: Sviket. Firmaet Johnson & Johnson ble nylig dømt i amerikansk rett til å betale giganterstatning for å ha bidratt til den verste legemiddelepidemien i USAs historie. (…) En undersøkelse publisert i BMJ fant at presidenten i det medisinske vitenskapsakademiet, samt syv av femten medlemmer av retningslinjepanelet for opioider, har udeklarerte bindinger til opioidprodusenter. (…) At de akademiske og kliniske medisinske miljøer har misbrukt tillit og sviktet sine pasienter er kanskje det som for ettertiden blir stående som den største skandalen. Tidsskr Nor Legeforen 2019 Publisert: 9. september 2019.)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelkonsulenter forteller leger lite om sideeffekter, ifølge studie. (Drug Reps Tell Docs Little of Side Effects: Survey) (Journal of General Internal Medicine 2013 (April).)

- Lederartikler. Å gjøre pasientrelevant klinisk forskning til en realitet. Forskere, bidragsytere (sponsorer; finansiører) og utgivere har alle et arbeid å gjøre.

(Anm: Lederartikler. Å gjøre pasientrelevant klinisk forskning til en realitet. Forskere, bidragsytere (sponsorer; finansiører) og utgivere har alle et arbeid å gjøre (Editorials. Making patient relevant clinical research a reality. Researchers, funders, and publishers all have work to do.) BMJ 2016;355:i6627 (Published 23 December 2016).)

(Anm: Statlige ansatte eier aksjer i selskaper de skal vokte. Oslo (NTB): Flere ansatte i eierskapsavdelingen i Næringsdepartementet har aksjer i de samme selskapene som avdelingen har ansvaret for å følge opp. (adressa.no 14.4.2016).)

(Anm: Offentligt betalte forskere pynter på resultater af forsøg på mennesker. (videnskab.dk 14.3.2016).)

- Statssekretær Bjørn Haugstad i Kunnskapsdepartementet er skeptisk til et sentralt register over hva slags jobber og gjøremål de ansatte ved universiteter og høgskoler har på si.

(Anm: Sidegjøremål. Statssekretær Bjørn Haugstad i Kunnskapsdepartementet er skeptisk til et sentralt register over hva slags jobber og gjøremål de ansatte ved universiteter og høgskoler har på si. Riksrevisjonen vil ha bedre oversikt over sidegjøremålene som ansatte ved universiteter og høgskoler har i tillegg til sin vanlige jobber, slik som bistillinger ved andre institusjoner, styreverv, konsulentoppdrag og eierinteresser i selskaper. Hensikten er å skape åpenhet om mulige interessekonflikter. Derfor har Riksrevisjonen undersøkt hva slags oversikt institusjonene har over sidegjøremålene, og resultatet blir offentliggjort i oktober i Riksrevisjonens årlige rapport om revisjon og kontroll for budsjettåret for 2016, Dokument 1. Les også: Vil ha bedre oversikt over ansattes jobbing på si Riksrevisjonen framhever Norges handelshøyskole (NHH) som en modell og mener at alle universiteter og høgskoler burde ha slike registre. (khrono.no 21.9.2017).)

- Leger som mottar de største utbetalingene fra legemiddelfirmaer deklarerer dem ikke på nytt nettsted.

(Anm: Leger som mottar de største utbetalingene fra legemiddelfirmaer deklarerer dem ikke på nytt nettsted. (Doctors getting biggest payments from drug companies don’t declare them on new website. BMJ 2016;354:i3679 (Published 01 July 2016).)

(Anm: Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Statlig hvitvasking av legemiddelinformasjon (Tidsskr Nor Legeforen 2010; 130:368 (25.2.2010).)

- Hvidvask er en global udfordring. (- Årligt hvidvaskes mellem 2 og 5 pct. af det globale bruttonationalprodukt.) (- Det vil i runde tal sige et sted mellem 5 og 13 billioner kroner.)

(Anm: Hvidvask er en global udfordring. Direktiver kan være nyttige, men det fordrer et tæt globalt samarbejde, hvis hvidvask skal minimeres. (- UNODC – FN’s kontor for narkotika og kriminalitet – anslår, at det beløb, der på verdensplan årligt hvidvaskes, andrager et sted mellem 2 og 5 pct. af det globale bruttonationalprodukt. Det vil i runde tal sige et sted mellem 5 og 13 billioner kroner. (jyllands-posten.dk 7.3.2019).)

- Veiledning til etterlevelse av hvitvaskingsregelverket i eiendomsmeglingsvirksomhet.

(Anm: Veiledning til etterlevelse av hvitvaskingsregelverket i eiendomsmeglingsvirksomhet. Dokumentnummer: 11/2019 Rundskrivet gjelder for: Personer som har tillatelse til å drive eiendomsmegling. Eiendomsmeglingsforetak Advokater som har stilt sikkerhet for å drive eiendomsmeglingsvirksomhet. Rettshjelpere som oppfyller vilkår for å drive eiendomsmeglingsvirksomhet (finanstilsynet.no 2.9.2019).)

- Ny Boligbygg-granskning: Tiet om handel til 24 millioner. (- Selger var en investor han skal ha hatt tette forbindelser til, ifølge ny granskningsrapport.)

(Anm: Ny Boligbygg-granskning: Tiet om handel til 24 millioner. Et halvt år etter at boligkjøpene i Boligbygg var ferdiggransket, ramlet en ny overraskelse ut av skapet: En ung innkjøper hadde betalt tre-fem millioner i overpris for en eiendom. Selger var en investor han skal ha hatt tette forbindelser til, ifølge ny granskningsrapport. (dn.no 3.9.2019).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

- Korrupte lokalpolitikere. Fikk naboen din bygge på huset, mens du fikk avslag? Da bør varsellampene blinke.

(Anm: Korrupte lokalpolitikere. Fikk naboen din bygge på huset, mens du fikk avslag? Da bør varsellampene blinke. Det var nettopp forskjellsbehandling i byggesaker som skapte skandale i Drammen. (…) Korrupsjon er ikke bare bestikkelser i form av penger. (…) Så mye som fire av ti ledere i norske kommuner oppgir at ansatte eller folkevalgte har mottatt urettmessige fordeler. (…) Strafferammen for korrupsjon er opp til ti år, nettopp fordi skadene på samfunnet er så store. (nrk.no 1.8.2019).)

- Tar ikke nok penger fra kriminelle. Kriminalitet skal ikke lønne seg, heter det.

(Anm: Tar ikke nok penger fra kriminelle. Kriminalitet skal ikke lønne seg, heter det. Men deler av Oslo- politiet måtte i fjor gi tilbake mer enn de tok inn i utbytte. Statsadvokaten er skuffet over innsatsen til deler av Oslo politidistrikt når det gjelder å ta pengene til hovedstadens kriminelle. (aftenposten.no 4.8.2019).)

(Anm: Bank, børs og finans. (mintankesmie.no).)

(Anm: Finanstilsynet (tidligere Kredittilsynet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Økokrim (økonomisk kriminalitet / miljøkriminalitet). (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelkonsulenter (sales representatives) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelkonsulenter forteller leger lite om sideeffekter, ifølge studie. (Drug Reps Tell Docs Little of Side Effects: Survey) (Journal of General Internal Medicine 2013 (April).)

(Anm: Statlige ansatte eier aksjer i selskaper de skal vokte. Oslo (NTB): Flere ansatte i eierskapsavdelingen i Næringsdepartementet har aksjer i de samme selskapene som avdelingen har ansvaret for å følge opp. (adressa.no 14.4.2016).)

- Legemiddelfirmaer bruker et bredt spekter av salgsfremmende aktiviteter for å øke forskrivningsratene på legemidler og maksimere deres fortjeneste. Noen av de strategiene firmaene bruker til å påvirke helsepersonell inkluderer innbydelser og gjestfrihet mht. deltagelser på arrangementer, gratis måltider og gaver. Samtidig kan helsepersonell være en del av firmaets rådgivende styre og motta betaling for foredrag.

(Anm: Rapport | Solskinn over Europa: åpenhet om økonomiske forhold i helsesektoren. Report | The Sun Shines on Europe: transparency of financial relationships in the healthcare sector. Pharmaceutical companies employ a wide range of promotional activities to increase medicines prescription rates and maximise their profit. Some of the strategies companies use to influence healthcare professionals include the provision of hospitality to attend events, free meals and gift-giving. At the same time, healthcare professionals might be part of companies’ advisory boards and receive speaking fees. At the core of the issue around these types of activities is the reality that financial conflicts of interest raise serious concerns about the objectivity of medical research and the commitment of healthcare professionals to patients’ best interest. In recent years, several countries in the European Union have enacted laws to increase the transparency of financial relationships between the pharmaceutical industry and healthcare professionals. In other countries, disclosure is primarily managed through self-regulation by the pharmaceutical industry. To contribute to discussions on the transparency of industry payments, Health Action International has published a report titled ‘The Sun Shines on Europe: Transparency of financial relationships in the healthcare sector’ which takes a look at a range of transparency initiatives in Europe and issues key recommendations on the best way forward. Click here to read the full report (haiweb.org 29.3.2017).)

(Anm: Forskning og ressurser (mintankesmie.no).)

(Anm: Gaver, smøring, donasjoner (gave gitt som bestikkelse) etc. (mintankesmie.no).)

(Anm: Forskrivning utenfor preparatomtale ("off label") (utenfor indikasjon). (mintankesmie.no).)

- Styring og korrupsjon innen legemiddelindustrisektoren: Årsaker og konsekvenser.

(Anm: Styring og korrupsjon innen legemiddelindustrisektoren: Årsaker og konsekvenser. Korrupsjon, forstått som "misbruk av betrodd makt til privat fortjeneste", regnes som en av de største barrierer for menneskelig utvikling og økonomisk vekst. (…) Det er anslått at det i helsesektoren årlig brukes 5,3 billioner dollar over hele verden på å levere helsetjenester, likevel går så mye som 6 prosent eller 300 milliarder dollar tapt grunnet korrupsjon og feil ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO).) (Governance and Corruption in the Pharmaceutical Sector: Causes and Consequences. Corruption, understood as “the misuse of entrusted power for private gain,” is considered to be one of the biggest barriers to human development and economic growth. (…) In the health sector annually, an estimated $5.3 trillion is spent worldwide on providing health services, yet as much as 6 percent or $300 billion USD is lost to corruption and errors according to the World Health Organization.) (cpd.pharmacy.utoronto.ca - Friday, September 29, 2017).) (PDF)

(Anm: Legemiddelindustrien (Big Pharma) (mintankesmie.no).)

(Anm: WHO (World Health Organization) (mintankesmie.no).)

(Anm: WHO (World Health Organization) om legemiddelinformasjon og legemiddelforsøk etc. (mintankesmie.no).)

(Anm: Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: WHO-inspektør: Der mangler penge til lægemiddelinspektioner. Efter en stor sag med datafusk hos en indisk kontraktforskningsvirksomhed peger WHO-inspektør på, at politikerne ikke afsætter penge nok til lægemiddelinspektioner. Han arbejder nu på at udvikle et system, som kan afsløre potentielt snyd eller påfaldende data på langdistance. (medwatch.dk 9.8.2016).)

- Bloomberg: Firmaer fra PepsiCo til Pfizer har en interesse i hvem som leder WHO

(Anm: Businesses From PepsiCo to Pfizer Have a Stake in Who Leads WHO - UN health agency shapes policy on pandemics to pharmaceuticals - New director-general to be elected at May 23 meeting in Geneva. The World Health Organization’s 194 member-states will vote for a new director-general next week, choosing a doctor to lead the planet’s top technical agency on all matters health.  (bloomberg.com 18.5.2017).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

- De forbannede lakseforskerne.

(Anm: De forbannede lakseforskerne. (- I arbeidet med denne reportasjen har vi snakket med en rekke forskere som har berørt oppdrettsfeltet. De forteller om kolleger som har gitt opp, om press og brutale metoder. De hevder at den frie forskningen er truet. Her er tyve av dem. (…) Flere og flere studier antyder at miljøgiftene har konsekvenser for folks helse gjennom hormonforstyrrende effekter og metabolske sykdommer. Øker diabetes 2-raten fra 10 prosent til 12 i befolkningen, har det stor betydning for folkehelsen og for norske helsebudsjetter. (morgenbladet.no 9.6.2017).)

(Anm: Medisinske tidsskrifter og uavhengighet etc. (mintankesmie.no).)

(Anm: Interessekonflikter, bestikkelser og korrupsjon (mintankesmie.no).)

(Anm: USAs mest beundrede lovbryter. (America's Most Admired Lawbreaker ) I løpet av 20 år utviklet Johnson & Johnson et kraftig legemiddel, promoterte det ulovlig overfor barn og eldre, skjulte bivirkninger og tjente milliarder av dollar. Dette er innsidehistorien. (Over the course of 20 years, Johnson & Johnson created a powerful drug, promoted it illegally to children and the elderly, covered up the side effects and made billions of dollars. This is the inside story.) (huffingtonpost.com 8.10.2015).)

(Anm: Conflicts of Interest for Patient-Advocacy Organizations. Patient-advocacy organizations are nonprofit groups whose primary mission is to combat a particular disease or disability or to work toward improving the health and well-being of a particular patient population.1 As political actors, such organizations play an influential role in shaping health policy, pursuing agendas that include expanding coverage for drugs, devices, and diagnostic procedures; increasing support for medical research; and streamlining approval of experimental therapies.2-5 (…) In the context of organization–industry relations, concerns have been raised that industry-supported patient-advocacy organizations have spoken out for access to drugs with questionable therapeutic benefit and remained silent on policy proposals, such as drug-pricing reforms, that might benefit their constituents.6,7 N Engl J Med 2017; 376:880-885 (March 2, 2017).)

- Hvorfor begår forskere uredelighet?

(Anm: Hvorfor begår forskere uredelighet? (Why do researchers commit misconduct?) (…) I alle disse tilfellene observerte vi at forskere som arbeider i land hvor publikasjonene er motivert av pengebonuser har større risiko for uredelighet eller skjevhet. (In all these cases, we observed that researchers that work in countries in which publications are incentivized with cash-bonuses are at greater risk from misconduct or bias.) (retractionwatch.com 14.4.2017).)

(Anm: Conflicts of Interest and the Presence of Methodologists on Guideline Development Panels: A Cross-Sectional Study of Clinical Practice Guidelines for Major Depressive Disorder. Guidelines in many disease cateories are increasingly recommending drugs as first-line interventions for mild or subthreshold conditions, raising concerns about the quality and trustworthiness of clinical practice guidelines [1] Critical reviews of the literature on treatments for depression have clearly shown that because of the frequenqy of residual depressive symptoms and adverse events associated with antidepressants, alternative treatments [7] should be considered. Psychother Psychosom. 2017;86(3):168-170. Epub 2017 May 11.)

- Konklusjoner. Ufullstendig rapportering av resultater i publiserte artikler fra randomiserte forsøk er vanlig og er forbundet med statistisk ikke-signifikans. Den medisinske litteraturen representerer derfor en selektiv og partisk delmengde studieresultater, og forsøksprotokoller bør gjøres offentlig tilgjengelige.

(Anm: Identifikasjon av bias resultatrapportering i randomiserte forsøk på PubMed: gjennomgåelse av publikasjoner og undersøkelse av forfattere. (Identifying outcome reporting bias in randomised trials on PubMed: review of publications and survey of authors. (…) Konklusjoner. Ufullstendig rapportering av resultater i publiserte artikler fra randomiserte forsøk er vanlig og er forbundet med statistisk ikke-signifikans. Den medisinske litteraturen representerer derfor en selektiv og partisk delmengde studieresultater, og forsøksprotokoller bør gjøres offentlig tilgjengelige. (...) (Conclusions Incomplete reporting of outcomes within published articles of randomised trials is common and is associated with statistical non-significance. The medical literature therefore represents a selective and biased subset of study outcomes, and trial protocols should be made publicly available.) BMJ 2005;330:753 (2 April).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: VG: Norske dommere omgår loven - dropper å registrere egne aksjekjøp (dn.no 5.9.2016).)

(Anm: Én av 25 sier de har betalt bestikkelser til norsk rettsvesen. (nettavisen.no 10.7.2013).)

(Anm: - Tar ikke økonomisk kriminalitet på alvor (e24.no 18.11.2013 ).)

(Anm: Legemiddelindustrien (Big Pharma) (mintankesmie.no).)

- Pfizer under etterforskning grunnet bånd til veldedige organisasjoner.

(Anm: Pfizer under etterforskning grunnet bånd til veldedige organisasjoner. (…) De siste årene har man fra år til år sett en økning i priser på reseptbelagte legemidler, og disse matcher i mange tilfeller store donasjoner til pasientassisterende veldedige organisasjoner. (…) Bloomberg melder at de syv største bidragsytende veldedige organisasjoner mottok totale bidrag på over 1,1 milliarder dollar i 2014 - mer enn det dobbelte av tallet i 2010. (pharmaphorum.com 27.2.2017).)

(Anm: Pasientforeninger etc. (legemiddelfirmasponset helseinformasjon) (mintankesmie.no).)

(Anm: Pfizer stævnet over donationer til patientstøttegrupper. Flere medicinalselskaber, herunder Pfizer, er blevet stævnet over deres donationer til støtteorganisationer. De er mistænkt for at presse medicinpriserne i vejret. Pfizer, Valeant og Regeneron er alle tre blevet stævnet over deres donationer til en række organisationer, som yder finansiel hjælp til de patienter, som er på medicare-ordningen. Stævningen kommer fra statsadvokaten i District of Massachusetts. (medwatch 27.2.2017).)

(Anm: Legemiddeløkonomi, bivirkninger og legemiddelomsetning (mintankesmie.no).)

- Når er et synspunkt en interessekonflikt? (- Dette konseptet, sier kritikerne, er dårlig definert og upresist; videre har FDA allerede brukt det på en partisk måte som beskytter kommersielle interesser på bekostning av offentlig interesser.)

When is a point of view a conflict of interest?
BMJ 2016;355:i6194 (Published 23 November 2016)
FDA foreslår nye retningslinjer som ekskluderer eksperter fra paneler som godkjenner nye legemidler og produkter på grunn av intellektuelle interessekonflikter. (The FDA is proposing new guidelines that exclude experts from panels that authorize new drugs and products because of intellectual conflicts of interest. Jeanne Lenzer reports)

The US Food and Drug Administration has a longstanding policy on financial conflicts of interest for members of advisory committees involved in authorizing new drugs or medical products. But this year, for the first time, the agency is establishing guidelines regarding “appearance issues,” which include identification of intellectual conflicts.1 In a draft guidance issued in June and open for public consultation until 26 November, the FDA describes the characteristics of advisory committee members and situations that could create the appearance of a conflict or the perception that a committee member “lacks impartiality.”1 2 3

In a brief section of the proposed new guidance, much of which focuses on financial conflicts of interest, the agency cites federal regulations indicating that individuals may be excluded from voting or even participating in hearings on new products if their “impartiality is likely to be questioned” by a “reasonable” person.

Dette konseptet, sier kritikerne, er dårlig definert og upresist.; videre har FDA allerede brukt det på en partisk måte som beskytter kommersielle interesser over offentlig interesse. (…) (This concept, say critics, is ill defined and ill conceived; furthermore, the FDA has already used it in a biased manner that protects commercial interests over the public interest.)

(Anm: Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Statlig hvitvasking av legemiddelinformasjon (Tidsskr Nor Legeforen 2010; 130:368 (25.2.2010).)

- Hvidvask er en global udfordring. (- Årligt hvidvaskes mellem 2 og 5 pct. af det globale bruttonationalprodukt.) (- Det vil i runde tal sige et sted mellem 5 og 13 billioner kroner.)

(Anm: Hvidvask er en global udfordring. Direktiver kan være nyttige, men det fordrer et tæt globalt samarbejde, hvis hvidvask skal minimeres. (- UNODC – FN’s kontor for narkotika og kriminalitet – anslår, at det beløb, der på verdensplan årligt hvidvaskes, andrager et sted mellem 2 og 5 pct. af det globale bruttonationalprodukt. Det vil i runde tal sige et sted mellem 5 og 13 billioner kroner. (jyllands-posten.dk 7.3.2019).)

- Veiledning til etterlevelse av hvitvaskingsregelverket i eiendomsmeglingsvirksomhet.

(Anm: Veiledning til etterlevelse av hvitvaskingsregelverket i eiendomsmeglingsvirksomhet. Dokumentnummer: 11/2019 Rundskrivet gjelder for: Personer som har tillatelse til å drive eiendomsmegling. Eiendomsmeglingsforetak Advokater som har stilt sikkerhet for å drive eiendomsmeglingsvirksomhet. Rettshjelpere som oppfyller vilkår for å drive eiendomsmeglingsvirksomhet (finanstilsynet.no 2.9.2019).)

- Ny Boligbygg-granskning: Tiet om handel til 24 millioner. (- Selger var en investor han skal ha hatt tette forbindelser til, ifølge ny granskningsrapport.)

(Anm: Ny Boligbygg-granskning: Tiet om handel til 24 millioner. Et halvt år etter at boligkjøpene i Boligbygg var ferdiggransket, ramlet en ny overraskelse ut av skapet: En ung innkjøper hadde betalt tre-fem millioner i overpris for en eiendom. Selger var en investor han skal ha hatt tette forbindelser til, ifølge ny granskningsrapport. (dn.no 3.9.2019).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

- Korrupte lokalpolitikere. Fikk naboen din bygge på huset, mens du fikk avslag? Da bør varsellampene blinke.

(Anm: Korrupte lokalpolitikere. Fikk naboen din bygge på huset, mens du fikk avslag? Da bør varsellampene blinke. Det var nettopp forskjellsbehandling i byggesaker som skapte skandale i Drammen. (…) Korrupsjon er ikke bare bestikkelser i form av penger. (…) Så mye som fire av ti ledere i norske kommuner oppgir at ansatte eller folkevalgte har mottatt urettmessige fordeler. (…) Strafferammen for korrupsjon er opp til ti år, nettopp fordi skadene på samfunnet er så store. (nrk.no 1.8.2019).)

- Tar ikke nok penger fra kriminelle. Kriminalitet skal ikke lønne seg, heter det.

(Anm: Tar ikke nok penger fra kriminelle. Kriminalitet skal ikke lønne seg, heter det. Men deler av Oslo- politiet måtte i fjor gi tilbake mer enn de tok inn i utbytte. Statsadvokaten er skuffet over innsatsen til deler av Oslo politidistrikt når det gjelder å ta pengene til hovedstadens kriminelle. (aftenposten.no 4.8.2019).)

(Anm: Bank, børs og finans. (mintankesmie.no).)

(Anm: Finanstilsynet (tidligere Kredittilsynet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Økokrim (økonomisk kriminalitet / miljøkriminalitet). (mintankesmie.no).)

(Anm: Forskning bliver farlig, når de negative resultater glemmes. (…) Nyt dansk studie viser problemet. (...) For få negative resultater leder til falske konklusioner. (…) Manglende negative resultater har kostet liv. (…) Vores model viser, at vi er nødt til at få publiceret mindst 20 procent af de negative resultater, der produceres inden for hvert forskningsfelt, hvis vi skal undgå at lave falske antagelser om videnskabelig fakta. (videnskab.dk 5.1.2017).)

- Legemiddelindustriens fortjeneste var nesten det dobbelte av utgifter til forskning og utvikling (FoU-utgifter) i 2013, 2014 og 2015.

(Anm: Legemiddelindustriens fortjeneste var nesten det dobbelte av utgifter til forskning og utvikling (FoU-utgifter) i 2013, 2014 og 2015. (Pharmaceutical Industry Profits Are Nearly Double R&D Costs in 2013, 2014 and 2015) (…) En primær unnskyldning som legemiddelindustrien bruker for «prisøkning» er de høye kostnadene for forskning og utvikling (FoU) som disse firmaene betaler for å få nye legemidler på markedet. (citizen.org 27.3.2017).)

- Dette skjoldet av patenter beskytter verdens bestselgende legemiddel.

(Anm: Dette skjoldet av patenter beskytter verdens bestselgende legemiddel. (- Produktet med 16 milliarder dollar i årsomsetning. (...) - Det har dessuten vært tilgjengelig i nærmere 15 år. (…) Den virkelige utfordringen var den tilsynelatende ugjennomtrengelige festningen av patenter som AbbVie metodisk har bygget rundt sin verdsatte pengemaskin. (…) Humira, som står for mer enn 60 prosent av AbbVies inntekter har en listepris på mer enn 50 000 dollar per pasient. (bloomberg.com 7.9.2017).)

- Motarbeidet AbbVie konkurranse urettmessig ved å skape en "patent-fortykning" for legemidlet Humira?

(Anm: Did AbbVie unfairly thwart competition by creating a ‘patent thicket’ around its Humira drug? In a little noticed order, a federal judge recently raised the intriguing possibility that a so-called patent thicket — a large number of patents that a drug maker obtains to thwart rivals — might stifle competition if the patents were established as the result of some misbehavior. The order was issued last month in a lawsuit filed by AbbVie (ABBV), which is seeking to prevent Boehringer Ingelheim from marketing a biosimilar version of its Humira rheumatoid arthritis treatment. The medicine generated nearly $12.4 billion in sales last year in the U.S. alone for AbbVie and is protected by dozens of patents, many of which do not expire until 2022. (statnews.com 26.7.2018).)

(Anm: Myten om mediers åpenhet. Hvorfor er virkelig fordomsfri og frisinnet debatt uvanlig? Hvorfor så få nye, uavhengige meningsytrere? Hvorfor møter mediene dem dels med motstand, dels med taushet? (aftenposten.no 7.9.2006).)

(Anm: – Stortinget burde ha et eget organ for vurdering av etiske spørsmål. Bernt svarer. Forvaltningslovens bestemmelser om habilitet gjelder ikke stortingspolitikere, men Stortinget burde hatt et eget organ for vurdering av etiske spørsmål knyttet til stortingsrepresentantenes virke, skriver jussprofessor Jan Fridthjof Bernt. SPØRSMÅL: En stortingspolitiker har takket ja til å arbeide for ett av prosjektene i Nasjonal transportplan etter høstens stortingsvalg. Blir representanten dermed inhabil i å delta i Stortingets behandling av transportplanen? (kommunal-rapport.no 8.5.2017).)

- Interessekonflikter mht. retningslinjer / veiledere.

(Anm: Interessekonflikter mht. retningslinjer / veiledere for behandling av seminal hepatitt C-virus og høyt kolesterol. (Conflict of Interest in Seminal Hepatitis C Virus and Cholesterol Management Guidelines. (…) Conclusions and Relevance. Neither the cholesterol guideline nor the hepatitis C virus guideline fully met the IOM standards for commercial COI management, and discordance between committee leader guideline disclosures and those in contemporaneous articles was common. Adherence to additional IOM standards for guideline development and evidence review was mixed. Adoption of consistent COI frameworks across specialty societies may help ensure that clinical guidelines are developed in a transparent and trustworthy manner.) JAMA Intern Med. 2017 (Published online January 17).)

(Anm: Retningslinjer og veiledere (habilitet, interessekonflikter, korrupsjon etc.) (mintankesmie.no).)

– Disse studiene er alle finansiert og delvis gjennomført av nettopp firmaet som produserer denne typen kollagen, påpeker Fretheim. – Og der er det åpenbart en interessekonflikt.

«Charter»-Svein levde med intense smerter: Lege slakter pillene Charter-Svein tok for å fjerne smertene
tv2.no 12.5.2017
Svein Østvik mener kollagenpiller gjorde susen mot ulidelige knesmerter. Legene mener det er umulig. (…)

– Anbefales ikke
Helsekontrollen vil jo høre med en ekspert allikevel. Og nei, Collagen Plus anbefales ikke til pasientene ved revmatologisk avdeling på Diakonhjemmet sykehus i Oslo:

– Veldig mange med artrose spør meg om Collagen Plus. Jeg informerer dem om at dokumentasjonen er av til dels svært dårlig kvalitet og av varierende resultater, og jeg anbefaler dem å slutte hvis de er i tvil om det har en effekt, sier revmatolog og forsker Ida Kristin Bos-Haugen.

Collagen Plus’ nettsider skryter av en «viktig vitenskapelig oppdagelse», hvor «kollagen [nå kan] tilføres helt naturlig.» (…)

Viser til kliniske studier
Men på sine hjemmesider linker Collagen Plus til flere kliniske studier, som sammen skal bevise at produktet hjelper mot leddplager. Lyver studiene? Tar de feil? Svaret er verken entydig ja eller nei.

Kliniske studier er en jungel med til dels svært tykk buskas. Helsekontrollen får hjelp av forskningsleder ved Folkehelseinstituttet Atle Fretheim til se på alle fem studiene.

– Når du skal vurdere verdien av en klinisk studie så er det ganske mange ting å ta hensyn til, forteller Fretheim. (…)

– Åpenbar interessekonflikt
De tre gjenværende studiene, derimot, gjør alt korrekt, i den forstand at de er dobbeltblindede, placebo-kontrollerte og randomiserte. Men det kan videre lønne seg å se på hvem som har betalt for dem.

– Disse studiene er alle finansiert og delvis gjennomført av nettopp firmaet som produserer denne typen kollagen, påpeker Fretheim.

– Og der er det åpenbart en interessekonflikt. Det betyr ikke nødvendigvis at det er noe galt med studiene, men det er jo klart at de er opptatt av å kunne vise positive effekter. Studiene har jo direkte innvirkning på markedsføringen.

Men hvis vi allikevel skal ta studiene for god fisk – hva er det de egentlig forteller oss om Collagen Plus? (…)

- Er det en reproduserbarhetskrise i vitenskapelig forskning?

(Anm: Er det en reproduserbarhetskrise i vitenskapelig forskning? (Is there a reproducibility crisis in science?) (…) Nyere studier, som undersøkte en rekke publiserte legemiddelstudier, klarte å gjenskape resultatene for mindre enn 25 % av dem - og tilsvarende resultater er blitt funnet i andre vitenskapelige disipliner. Hvordan bekjemper vi denne krisen for vitenskapelig ikke-reproduserbarhet? (ed.ted.com).)

(Anm: Spinn i randomiserte kontrollerte studier (RCT) på angstlegemidler (antidepressiva) med et positivt opprinnelig resultat: en sammenligning av bekymringer uttrykt av den amerikanske legemiddelkontrollen FDA og den publiserte litteratur. (Spin in RCTs of anxiety medication with a positive primary outcome: a comparison of concerns expressed by the US FDA and in the published literature.) BMJ Open. 2017 Mar 29;7(3):e012886.)

(Anm: LEGEMIDDELPENGER – FDA er avhengig av industrifinansiering; penger kommer «festet med strikk» (DRUG MONEY. FDA Depends on Industry Funding; Money Comes with “Strings Attached”) (pogo.org 1.12.2016).)

(Anm: LEGEMIDDELPENGER - I FDA-møter er "pasientstemmene" ofte finansiert av legemiddelfirmaer (DRUG MONEY - In FDA Meetings, "Voice" of the Patient Often Funded by Drug Companies) (pogo.org 3.12.2016).)

(Anm: Tjenestemenn anklaget også firmaene for at de i markedsføringen av legemidler til barn hadde unnlatt å opplyse om at Risperdal (risperidone) kan føre til hormonelle ubalanser som kan føre til brystvevutvikling og infertilitet (barnløshet) hos gutter og jenter. I markedsføringen av legemidlet for behandling av eldre mennesker med demens hadde firmaet opprettet et salgsteam for omsorg for eldre, til tross for at data fra en studie finansiert av Janssen som viste at risperidon doblet risikoen for dødsfall blant eldre mennesker, ifølge statlige tjenestemenn. BMJ 2015;351:h7018 (Published 31 December 2015).)

(Anm: - Således ble bruk av antipsykotika knyttet til en doblet risiko for lungebetennelse hos pasienter med AD (Alzheimers sykdom), og til og med en høyere relativ risikoøkning (3,43 ganger) blant dem uten AD. (…) Resultatene indikerer at bruk antipsykotika er knyttet til en høyere risiko for lungebetennelse uavhengig av alder, anvendt studiedesign, behandlingsvarighet, valg av legemidler eller samtidige sykdommer. (dgnews.docguide.com 30.8.2016).)

(Anm: Among antidementia drugs, memantine is associated with the highest risk of pneumonia. A recent study from the University of Eastern Finland shows that among users of antidementia drugs, persons using memantine have the highest risk of pneumonia. The use of rivastigmine patches is associated with an increased risk as well. (medicalnewstoday.com 24.11.2016).)

(Anm: Publikum ønsker tøffere straffetiltak mot uansvarlig atferd i næringslivet. (- Resultatene viste en sterk offentlig bekymring for skjevhet i rettssystemet.) (theconversation.com 25.7.2016).)

- Denne verksemda vil ikkje ta slutt før dei som legg til rette for hemmeleghald og skatteunndraging – bankar, advokatar og rådgjevarar – opplever ein reell risiko for å bli straffa for å utføre slike tenester.

(Anm: Superrike skattesnytarar. (…) Denne verksemda vil ikkje ta slutt før dei som legg til rette for hemmeleghald og skatteunndraging – bankar, advokatar og rådgjevarar – opplever ein reell risiko for å bli straffa for å utføre slike tenester.) (dn.no 3.7.2017).)

- DNB klar for å sperre 3000 kontoer med én milliard kroner. (- DNB jobber på spreng med å kontrollere at kundeinformasjonen er i henhold til hvitvaskingsloven.)

(Anm: DNB klar for å sperre 3000 kontoer med én milliard kroner. DNB jobber på spreng med å kontrollere at kundeinformasjonen er i henhold til hvitvaskingsloven. Resultatet kan bli at omtrent 3000 bedriftskunder får kundeforholdet sperret i løpet av året. (…) Det er konsekvensen når kunden ikke besvarer DNBs henvendelse tilstrekkelig. (…) Når en konto er sperret, vil det ikke være mulig med andre utbetalinger enn lønn, skatt og merverdiavgift. (dn.no 9.7.2017).)

- Korrupsjon, berekraft og selskaps samfunnsansvar.

Korrupsjon, berekraft og selskaps samfunnsansvar
Ola Mestad, professor dr. juris, leiar av Norges OECD-kontaktpunkt for ansvarleg næringsliv
aftenposten.no 1.2.2017
Aftenposten tar opp eit uhyre viktig tema i sin leiarartikkel om korrupsjon den 26. januar. Korrupsjon øydelegg mange samfunn. Avisa peikar på at det er «presserende å diskutere i hvilken grad Norge bidrar til å opprettholde korrupte strukturer i andre land. Nulltoleranse for alle former for korrupsjon er krevende å følge opp for internasjonale selskaper som opererer i gjennomkorrupte land.»

Akkurat no er dette temaet særleg aktuelt fordi sentrale delar av norsk og internasjonalt næringsliv førebur seg på å følgje opp FNs berekraftsmål som er meint å leie utviklinga i verda fram mot 2030. I førebuinga av mykje av berekraftarbeidet har ein alt, i iveren over nye prosjekt og initiativ, sett at det er lett å oversjå krava til ansvarleg åtferd i form av antikorrupsjonsarbeid og arbeid for menneskerettar.

Kanskje er dette i ferd med betre seg. Den såkalte Business & Sustainable Development Commission la fram ein omfattande rapport i Verdas økonomiske forum i Davos i januar. Den skal drøftast i Oslo i februar. Rapporten framhevar at næringslivet har mista tillit og må inngå ein ny samfunnskontrakt ved å vise «respekt for grunnleggjande standardar slik dei framgår av FNs Global Compact og FNs rettleiande prinsipp for næringsliv og menneskerettar (UNGP). Dette er nettopp det første handlingspunktet kommisjonen peikar på i avsnittet om ein fornya samfunnskontrakt. (...)

Den norske stat bør slutte seg heilhjarta til dette ved å gå i spissen med å stille krav om at ansvarleg opptreden av næringslivsaktørar er heilt sentralt i arbeidet med å nå berekraftsmåla. (…)

(Anm: EU-kommissionen visste om VW-fusket. (- Misstankarna inom kommissionen väcktes till liv när dess experter insåg att luftkvaliteten i städer inte förbättrades som förväntat efter de strängare utsläppskraven för bilar som infördes 2007, enligt Der Spiegel.) (nyteknik.se 15.7.2016).)

- Dieselgates gravplasser 2019. Her står VWs skandale-biler.

(Anm: Dieselgates gravplasser 2019. Her står VWs skandale-biler. Bilder viser 100.000-vis av Volkswagen-biler som står dumpet på flere identiske dieselgate-gravplasser rundt om i USA. (dinside.no 21.7.2019).)

(Anm: Volkswagen mistenkt for å ha villedet EUs investeringsbank. Volkswagen er mistenkt for å ha brukt et lån fra Den europeiske investeringsbanken (EIB) til å utvikle teknologi som åpnet for juks med utslippstester. Sjefen for den europeiske investeringsbanken (EIB) Werner Hoyer er skuffet over Volkswagen. (dn.no 2.8.2017).)

(Anm: VW-chef erkänner bedrägeri. En högt uppsatt chef på tyska Volkswagen (VW) i USA, inblandad i avgasskandalen, erkänner bedrägeri, meddelade en talesperson för domstolen i Detroit på tisdagen. (nyteknik.se 26.7.2017).)

(Anm: VW-topp sier seg skyldig – risikerer 169 år i fengsel. Den tidligere VW-toppen i USA, Oliver Schmidt, innrømmer å ha forsøkt å dekke over utslippsjukset. Nå risikerer han mange år bak murene. (tv2.no 28.7.2017).)

(Anm: Audi-sjefen pågrepet i Tyskland. Audis administrerende direktør Rupert Stadler er pågrepet i Tyskland i forbindelse med etterforskningen av utslippsskandalen. (aftenposten.no 16.6.2018).)

- INDLÆGSSEDDEL I STEDET FOR FORORD. (- Det Tredje Rige var gennemsyret af stoffer: kokain, heroin, morfin og frem for alt metamfetamin.)

(Anm: - INDLÆGSSEDDEL I STEDET FOR FORORD. (- Det Tredje Rige var gennemsyret af stoffer: kokain, heroin, morfin og frem for alt metamfetamin.) Det Tredje Rige var gennemsyret af stoffer: kokain, heroin, morfin og frem for alt metamfetamin. Stofferne blev brugt af alle fra fabriksarbejdere til husmødre og var afgørende for troppernes modstandskraft. Efterhånden som krigens gang vendte sig mod Tyskland, søgte Hitler og hans følge tilflugt i potentielt dødelige cocktails af stimulanser, administreret af lægen dr. Morell. (…) DEN TOTALE RUS tilføjer en manglende brik til historien. (lindhardtogringhof.dk 10.3.2017).)

(Anm: Oliver Schmidt jailed for seven years for Volkswagen emissions scam. Judge in Detroit imposes $400,000 fine on former VW executive. German was arrested trying to return home from holiday in Florida (theguardian.com 6.12.2017).)

(Anm: «Dieseljukset» ga betydelig oppjusterte utslipp. Utslippene fra dieseldrevne personbiler de siste årene er justert opp med opp mot 30 prosent som følge av det såkalte utslippsjukset. (ssb.no 14.12.2017).)

(Anm: Disse bildene viser det enorme problemet Volkswagen står oppe i. (…) Juks med dieselutslipp har enorme proposjoner. Dieselskandalen som VW-konsernet har havnet i har proposjoner det nesten er vanskelig å fatte. (…) Av de rundt 600.000 dieselbilene som er solgt i landet som omfattes av skandalen, har bilgiganten forpliktet seg til å kjøpe tilbake over 500.000 biler. 350.000 av disse kjøpene er allerede gjennomført til en kostnad på 7,4 milliarder dollar. (nettavisen.no 19.4.2018).)

(Anm: Tidligere Volkswagen-ingeniør dømt til fengsel. En tidligere ingeniør i Volkswagen får 40 måneders fengsel etter Volkswagen-skandalen. (vg.no 25.8.2017).)

(Anm: Dieselskandalen truer tysk økonomi. Den tyske dieselskandalen utgjør en risiko for landets økonomi, opplyser Tysklands finansdepartement i en rapport mandag. Dieselskandalen oppsto for nesten to år siden, da det ble kjent at Volkswagen jukset med utslippstallene. Her monterer tyske arbeidere dieselmotorer på en Volkswagen-fabrikk i Chemnitz i Tyskland. (dn.no 21.8.2017).)

–  Investorer krever nesten 90 milliarder kroner i erstatning fra Volkswagen i forbindelse med utslippsskandalen. (– Han inngår i konsernets team på rundt 50 advokater.)

(Anm: – Investorer krever nesten 90 milliarder kroner i erstatning fra Volkswagen i forbindelse med utslippsskandalen. (– Vi er overbevist om at vi gjorde det vi skulle, sier Volkswagens advokat Markus Pfüeller. Han inngår i konsernets team på rundt 50 advokater.) (dn.no 10.9.2018).)

-1200 vil dø av utslipp fra Volkswagens «juksebiler».

(Anm: -1200 vil dø av utslipp fra Volkswagens «juksebiler». Amerikanske forskere har undersøkt konsekvensene av utslippsjuks. (…) Det er forskere ved universitetet MIT i USA som har sett nærmere på konsekvensene av Volkswagens utslippsjuks. (dagbladet.no 3.3.2017).)

(Anm: Dieseljuks. Forskere har funnet den skjulte koden i juksebilene til Volkswagen. Gikk langt for å hindre at det var mulig å teste det virkelige utslippet. (…) Nå har de funnet svaret, gjemt i programvaren til bilene, melder University of California San Diego. (…) Resultatene er publisert i en rapport (PDF), som blir lagt frem frem under IEEE Symposium on Security and Privacy i San Francisco denne uken. Under vanlig bruk, slipper bilene ut inntil 40 ganger mer NOx enn tillatt. Utslippsavsløring: Skrur av eksosrensingen allerede ved 17 grader (tu.no 23.5.2017).)

(Anm: Research. The Volkswagen Emissions Scandal Could Shorten Thousands of Lives, Study Says (time.com 3.3.2017).)

(Anm: VW-sjef pågrepet i USA En høytstående sjef i Volkswagen i USA har i kjølvannet av dieselskandalen blitt pågrepet av FBI, mistenkt for bedrageri, ifølge The New York Times. Oliver Schmidt ble ifølge den amerikanske avisa pågrepet lørdag. (nrk.no 9.1.2017).)

(Anm: Volkswagen må betale 36 milliarder kroner etter utslippsjukset. (aftenposten.no 11.1.2017).)

(Anm: Volkswagen trolig spart for milliarder i USA. En dommer i USA har avvist et søksmål mot Volkswagen, noe som kan spare den tyske bilprodusenten for milliarder av dollar i utbetalinger. Avgjørelsen kan avskrekke en rekke amerikanske stater fra å saksøke Volkswagen etter utslippsskandalen som har fulgt bilprodusenten i nesten to år. Den føderale dommeren Charles Breyer avviste søksmålet fra delstaten Wyoming med henvisning til at den aktuelle forurensningsloven må reguleres sentralt og ikke av de amerikanske delstatene. (dn.no 1.9.2017).)

(Anm: Tysk avis: VW-sjefen godkjente dekkoperasjon. Martin Winterkorn, avgått konsernsjef i Volkswagen, godkjente en plan om å holde tilbake informasjon fra amerikanske myndigheter, skriver Bild. (e24.no 26.9.2016).)

(Anm: VW må betale 2,8 milliarder dollar i bot for dieseljuks. Beløpet tilsvarer over 24 milliarder kroner. (dagbladet.no 21.4.2017).)

- Det er dokumentet FIFA for enhver pris ville gjemme for omverdenen. Nå kommer de rystende detaljene frem.

(Anm: Det er dokumentet FIFA for enhver pris ville gjemme for omverdenen. Nå kommer de rystende detaljene frem. (…) 10-åring fikk millioner inn på konto. Ifølge Peter Rossberg, journalisten som har fått tilgang på rapporten, beviser ikke Bilds funn at 2018- og 2022-VM faktisk ble kjøpt. I et Facebook-innlegg beskriver Rossberg i stedet funnene som «et puslespill som «bare gir mening når alle delene er satt sammen». (…) Politisk motivert hvitvasking. FIFA havnet i en mediestorm. Det kom krav fra alle kanter om at en fullstendig versjon av rapporten måtte publiseres. Men FIFA nektet.  (aftenposten.no 27.6.2017).)

(Anm: Nobelprisvinner trekker seg fra Panama-gransking. (…) Begrunnelsen er at granskingen vanskeliggjøres av hemmelighold og manglende åpenhet.) (…) Pieth sier det blant annet finnes beviser for hvitvasking av penger fra barneprostitusjon i Panama-dokumentene. (dn.no 6.8.2016).)

- Margaret McCartney: Valgfri offentliggjøring av utbetalinger er meningsløst.

(Anm: Margaret McCartney: Valgfri offentliggjøring av utbetalinger er meningsløst. (Margaret McCartney: Optional disclosure of payments is pointless.) (- Og åpenhet anskueliggjør problemene: bør de som mottar tusenvis av pund fra industrien som "påtenkte ledere" sitte i paneler for utarbeidelse av nasjonale retningslinjer eller hjelpe til med å stake ut regjeringens politikk?) BMJ 2016;354:i3692 (Published 01 July 2016).)

(Anm: For mange retningslinjer for behandlinger er skrevet av eksperter med økonomiske konflikter, ifølge studie. (Too many treatment guidelines are written by experts with financial conflicts, study finds.) (statnews.com 22.8.2016).)

- Naturlig at dette er offentlig. OUS-lege Elisabeth Gulowsen Celius samtykket til offentliggjøring av honorarer. Hun er kritisk til kolleger som ikke har gjort det samme.

(Anm: Naturlig at dette er offentlig. OUS-lege Elisabeth Gulowsen Celius samtykket til offentliggjøring av honorarer. Hun er kritisk til kolleger som ikke har gjort det samme. – Det kan reise spørsmål om det er bindinger som ikke tåler dagens lys. (dagensmedisin.no 12.8.2016).)

- Aftenposten mener: Korrupsjon gnager samfunn i stykker. (- Det står i veien for samfunnsbygging, for utvikling av institusjonene og strukturene som utgjør et samfunn.)

Aftenposten mener: Korrupsjon gnager samfunn i stykker
aftenposten.no 25.1.2017
Indirekte bidrag til korrupsjon er også ødeleggende.

Transparency Internationals årlige korrupsjonsindeks utgjør en viktig påminnelse om et av de store, globale problemene.

Ny måling: Dette er de mest korrupte landene i verden

Korrupsjon gnager samfunn i stykker. Det står i veien for samfunnsbygging, for utvikling av institusjonene og strukturene som utgjør et samfunn. Korrupsjon er en av de viktigste drivkreftene bak misnøye i land der befolkningen mister håpet om en fremtid. På femårsdagen for starten på den arabiske våren er det verdt å minnes at nettopp korrupsjon og nepotisme var en avgjørende forklaring på misnøyen. (…)

(Anm: "Solskinn" treffer Europa: Utbetalinger fra legemiddelfirmaer til leger er nå tilgjengelige, men tallene er langt fra altomfattende ('Sunshine' hits Europe: Pharma's doc payments now available, but numbers are far from comprehensive) (…) The ProPublica numbers include payments to physicians and teaching hospitals, excluding royalties and research deals. The idea is to zero in on marketing-related payments. They cover the last 5 months of 2013, the most recent data available; the feds recently said they would roll out new Sunshine Act data once a year. - here's the ProPublica database and top 10 list (fiercepharma.com 25.7.2016).)

(Anm: Resultater publisert i JAMA Internal Medicine antyder at ett enkelt gratis måltid kan øke sannsynligheten for at en lege vil foreskrive et bestemt legemiddel. (Findings published by JAMA Internal Medicine suggest that even a single free meal can boost the likelihood a doctor will prescribe a certain drug) (online.wsj.com 20.6.2016).)

(Anm: FDAs rådgivere på opioider sparket grunnet bånd til industrien, ifølge AP. (FDA's advisers on opioids booted for ties to industry, AP learns. Having been buffeted by controversy over its approval of addictive opioid drugs, the FDA is calling on a panel of experts to help it sort through the thorny issue. But even before the new panel met, it has been tinged by controversy itself, dismissing four advisers because of perceived ties to drugmakers.) (fiercepharma.com 8.7.2016).)

(Anm: Offentliggjøring av verdioverføringer. Legemiddelindustrien offentliggjør i dag alle verdioverføringer til helsepersonell og helseforetak. (lmi.no 30.6.2016).)

(Anm: Leder. Disclosure UK: åpenhet (offentliggjøring) bør ikke lenger være valgfritt BMJ. (Editorials. Disclosure UK: transparency should no longer be an optional extra) BMJ 2016;354:i3730 (Published 06 July 2016).)

(Anm: Disclosure UKs nettsted gir en "illusjon av åpenhet", sier Goldacre (Disclosure UKs nettsted gir en "illusjon av åpenhet", sier Goldacre) (Disclosure UK website gives “illusion of transparency,” says Goldacre) BMJ 2016;354:i3760BMJ 2016; 354 (Published 06 July 2016).)

(Anm: Reporting of financial and non-financial conflicts of interest by authors of systematic reviews: a methodological survey. (…) Conclusions Although close to half of the published systematic reviews report that authors (typically many) have conflicts of interest, more than half report that they do not. Authors reported individual conflicts of interest more frequently than institutional and non-financial conflicts of interest. BMJ Open 2016;6:e011997.)

(Anm: - Legene som deklarerte de høyeste inntektene fra legemiddelfirmaer i Storbritannias nye database uttaler at åpenhet om utbetalingene bør være obligatorisk. (The doctors who declared the most earnings from drug companies in the United Kingdom’s new database have said that being transparent about payments should be mandatory.) BMJ 2016;354:i3716 (Published 04 July 2016).)

(Anm: Leger som mottar de største utbetalingene fra legemiddelfirmaer deklarerer dem ikke på nytt nettsted. (Doctors getting biggest payments from drug companies don’t declare them on new website. BMJ 2016;354:i3679 (Published 01 July 2016).)

(Anm: Association between payments from manufacturers of pharmaceuticals to physicians and regional prescribing: cross sectional ecological study. BMJ 2016;354:i4189 (Published 18 August 2016).)

(Anm: Medisinsk utstyr (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelprodusenter og medisinske utstyrsprodusenter betalte i fjor 6,5 milliarder dollar til leger og undervisningssykehus. (Drug and device makers paid $6.5 billion to docs and teaching hospitals last year.) (statnews.com 30.6.2016).)

(Anm: Legemiddelkonsulenter forteller leger lite om sideeffekter, ifølge studie. (Drug Reps Tell Docs Little of Side Effects: Survey) (Journal of General Internal Medicine 2013 (April).)

(Anm: Interessekonflikter vanlig blant forfattere av amerikanske retningslinjer for kreft, ifølge studie. (Conflicts of interest common among US cancer guideline authors, study finds.) BMJ 2016;354:i4660 (Published 25 August 2016).)

(Anm: Selgere i kirurgenes rekker: Relasjoner mellom kirurger og medisinske utstyrsrepresentanter (Salespeople in the Surgical Suite: Relationships between Surgeons and Medical Device Representatives. PLoS ONE 11(8): e0158510).

(Anm: - Nesten ni av 10 leger og forskere som bidro til å utvikle et førende sett med retningslinjer for kreftomsorgen i USA rapporterte finansielle bånd til legemiddelindustrien og medisinske utstyrsfirmaer). (medicalnewstoday.com 30.8.2016).)

(Anm: Ingen gratis lunsj for leger: Sponsede måltider knyttet til flere resepter (No free lunch for docs: Sponsored meals linked to more prescriptions) (mmm-online.com 20.6.2016).)

(Anm:  Kronikk: Hemmelige aksjeeiere er et demokratiproblem (aftenposten.no 3.2.2015).)

(Anm: Leder. Åpenhet om interesser. Dagbladet har i flere artikler rettet søkelyset mot våre folkevalgtes uheldige atferd. Til sammen har stortingsrepresentanter hemmeligholdt aksjer til en verdi av 10 millioner kroner. (dagbladet.no 28.9.2015).)

(Anm: Åtvarar mot korrupsjon i kommune-Noreg. – Det fins meir økonomisk kriminalitet i kommune-Noreg enn det som blir oppdaga, seier korrupsjonsekspert. Ei av årsakene er at tilsette i kommunane ikkje torer å varsle. – Varslingsrutinane er for dårlege i norske kommunar, seier korrupsjonsekspert Birthe Eriksen, etter at ordførar i Bergen, Trude Drevland (H) fredag blei sikta for grov korrupsjon. Universitetslektoren ved NHH meiner det finst korrupsjonssaker i norske kommunar som aldri har kome fram i lyset. (nrk.no 19.9.2015).)

(Anm: Påtalemyndigheten frafaller siktelsen mot Trude Drevland. Den tidligere Bergen-ordføreren var siktet for korrupsjon. Den såkalte Cruise-saken blir henlagt på bevisets stilling, skriver Bergens Tidende. (aftenposten.no 16.12.2016).)

(Anm: Advokat klager på Drevland-henleggelse. Advokat Bengt Waldow har klaget henleggelsen av korrupsjonssaken mot blant andre tidligere Bergen-ordfører Trude Drevland inn for Riksadvokaten. Waldow har klaget henleggelsen inn for Riksadvokaten fordi han mener førstestatsadvokat Eirik Stolt-Nielsen er inhabil i saken. Det samme gjelder alle de andre statsadvokatene i Hordaland, skriver Bergens Tidende. – Jeg har vært en pådriver i denne saken og vil fullføre oppdraget. Jeg har ikke innsyn i hvilke vurderinger statsadvokaten gjorde da saken ble henlagt, men habilitetsproblemet er i seg selv et plausibelt grunnlag for å klage på avgjørelsen, sier Waldow. (tv2.no 4.1.2017).)

(Anm: Advokat klager på henleggelsen av Drevland-saken. Økonomi. Advokat Bengt Waldow har klaget henleggelsen av korrupsjonssaken mot blant andre tidligere Bergen-ordfører Trude Drevland inn for Riksadvokaten. (…) – Ikke klagerett Trude Drevlands faste advokat John Christian Elden tar imidlertid den varslede klagen med stor ro. – Jeg er bare kjent med en såkalt klage via mediene. Den er ikke påstått inngitt av noen part i saken, så den tar vi svært rolig, sier Elden til NTB. (kommunal-rapport.no 5.1.2017).)

- Forlik for havnesjef. Ledelse. Tidligere havnedirektør i Bergen, Inge Tangerås, har inngått forlik med arbeidsgiveren.

(Anm: Forlik for havnesjef. Ledelse. Tidligere havnedirektør i Bergen, Inge Tangerås, har inngått forlik med arbeidsgiveren. Han får med seg ett års etterlønn og slutter i havnevesenet i Bergen. Ifølge  Bergens Tidende ble det onsdag denne uken satt punktum for en lang og krevende konflikt for både Inge Tangerås og Bergen og Omland havnevesen (BOH). Forliket som er inngått mellom partene, innebærer at Tangerås’ ansettelsesforhold opphører 31. august 2017 og at den tidligere direktøren mottar etterlønn i 12 måneder fra 1. september. (kommunal-rapport.no 31.8.2017).)

(Anm: Ikke alle dumheter er straffbare | Inge D. Hanssen (rettskommentator). (…) Etter min oppfatning er det liten tvil om at Drevland opptrådte både dumt og uklokt i sitt forhold til skipsreder Torstein Hagen. Det samme gjelder havnedirektør Inge Tangerås i Bergen. Hun utviste dårlig dømmekraft da hun lot seg påspandere tur med privatfly til Venezia på rederens bekostning. Ordføreren takket først ja til et gratiscruise i Middelhavet, men kom på bedre tanker og droppet turen. Det var klokt. (aftenposten.no 16.12.2016).)

(Anm: Letters. Conflict of interest in academics. (…) As Thompson said in his seminal 1993 article, a conflict of interest is a function of the situation, not of whether it leads to discernible bias. The mission of academic medical centres is different from that of investor owned health businesses, and people who pledge to serve both are kidding themselves at best. BMJ 2015;351:h5491 (Published 21 October 2015).)

(Anm: Bias [baies] -en, - skjevhet i vitenskapelig undersøkelse el. resultat pga. mangelfull systematikk i innsamlingen av data. Etym.: eng., fr. biais helning, tendens. Kilde: ordnett.no.)

(Anm: Bias; (...) valg og vurderinger som på systematisk måte avviker fra det som er faktisk korrekt. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Legemiddeletterlevelse (Tas legemidler som foreskrevet?) (Adherence to Medication.) (…) Legemidler virker ikke på pasienter som ikke tar dem. (Drugs don't work in patients who don't take them.)  (NEJM 2005;353:487-497(August 4).)

(Anm: Industrihonorar får læger til at udskrive mere af firmaets medicin. Nyt studie fra Harvard Medical School viser, at læger, som får betalt måltider eller får løn for at undervise fra et medicinalfirma, generelt udskriver flere af firmaets produkter end andre læger.  Læger, der modtager honorar i form af måltider eller betaling for undervisning fra et medicinalfirma, har en tendens til at udskrive flere lægemidler under dette firmas varemærke. Den konklusion er flere videnskabelige studier nået frem til gennem tiderne, og nu endnu et, gennemført af et forskerhold ved Harvard Medical School, der konkret har undersøgt, hvilken […] (dagenspharma.dk 11.5.2016).)

(Anm: Names of researchers who commit fraud may be disclosed. CMAJ 2015;187:1120-1121 (published ahead of print September 14, 2015).)

(Anm: Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Statlig hvitvasking av legemiddelinformasjon (Tidsskr Nor Legeforen 2010; 130:368 (25.2.2010).)

- Hvidvask er en global udfordring. (- Årligt hvidvaskes mellem 2 og 5 pct. af det globale bruttonationalprodukt.) (- Det vil i runde tal sige et sted mellem 5 og 13 billioner kroner.)

(Anm: Hvidvask er en global udfordring. Direktiver kan være nyttige, men det fordrer et tæt globalt samarbejde, hvis hvidvask skal minimeres. (- UNODC – FN’s kontor for narkotika og kriminalitet – anslår, at det beløb, der på verdensplan årligt hvidvaskes, andrager et sted mellem 2 og 5 pct. af det globale bruttonationalprodukt. Det vil i runde tal sige et sted mellem 5 og 13 billioner kroner. (jyllands-posten.dk 7.3.2019).)

- Veiledning til etterlevelse av hvitvaskingsregelverket i eiendomsmeglingsvirksomhet.

(Anm: Veiledning til etterlevelse av hvitvaskingsregelverket i eiendomsmeglingsvirksomhet. Dokumentnummer: 11/2019 Rundskrivet gjelder for: Personer som har tillatelse til å drive eiendomsmegling. Eiendomsmeglingsforetak Advokater som har stilt sikkerhet for å drive eiendomsmeglingsvirksomhet. Rettshjelpere som oppfyller vilkår for å drive eiendomsmeglingsvirksomhet (finanstilsynet.no 2.9.2019).)

- Ny Boligbygg-granskning: Tiet om handel til 24 millioner. (- Selger var en investor han skal ha hatt tette forbindelser til, ifølge ny granskningsrapport.)

(Anm: Ny Boligbygg-granskning: Tiet om handel til 24 millioner. Et halvt år etter at boligkjøpene i Boligbygg var ferdiggransket, ramlet en ny overraskelse ut av skapet: En ung innkjøper hadde betalt tre-fem millioner i overpris for en eiendom. Selger var en investor han skal ha hatt tette forbindelser til, ifølge ny granskningsrapport. (dn.no 3.9.2019).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

- Korrupte lokalpolitikere. Fikk naboen din bygge på huset, mens du fikk avslag? Da bør varsellampene blinke.

(Anm: Korrupte lokalpolitikere. Fikk naboen din bygge på huset, mens du fikk avslag? Da bør varsellampene blinke. Det var nettopp forskjellsbehandling i byggesaker som skapte skandale i Drammen. (…) Korrupsjon er ikke bare bestikkelser i form av penger. (…) Så mye som fire av ti ledere i norske kommuner oppgir at ansatte eller folkevalgte har mottatt urettmessige fordeler. (…) Strafferammen for korrupsjon er opp til ti år, nettopp fordi skadene på samfunnet er så store. (nrk.no 1.8.2019).)

- Tar ikke nok penger fra kriminelle. Kriminalitet skal ikke lønne seg, heter det.

(Anm: Tar ikke nok penger fra kriminelle. Kriminalitet skal ikke lønne seg, heter det. Men deler av Oslo- politiet måtte i fjor gi tilbake mer enn de tok inn i utbytte. Statsadvokaten er skuffet over innsatsen til deler av Oslo politidistrikt når det gjelder å ta pengene til hovedstadens kriminelle. (aftenposten.no 4.8.2019).)

(Anm: Bank, børs og finans. (mintankesmie.no).)

(Anm: Finanstilsynet (tidligere Kredittilsynet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Økokrim (økonomisk kriminalitet / miljøkriminalitet). (mintankesmie.no).)

(Anm: Forskning bliver farlig, når de negative resultater glemmes. (…) Nyt dansk studie viser problemet. (...) For få negative resultater leder til falske konklusioner. (…) Manglende negative resultater har kostet liv. (…) Vores model viser, at vi er nødt til at få publiceret mindst 20 procent af de negative resultater, der produceres inden for hvert forskningsfelt, hvis vi skal undgå at lave falske antagelser om videnskabelig fakta. (videnskab.dk 5.1.2017).)

(Anm: Legemiddelindustriens fortjeneste var nesten det dobbelte av utgifter til forskning og utvikling (FoU-utgifter) i 2013, 2014 og 2015. (Pharmaceutical Industry Profits Are Nearly Double R&D Costs in 2013, 2014 and 2015) (…) En primær unnskyldning som legemiddelindustrien bruker for «prisøkning» er de høye kostnadene for forskning og utvikling (FoU) som disse firmaene betaler for å få nye legemidler på markedet. (citizen.org 27.3.2017).)

- Dette skjoldet av patenter beskytter verdens bestselgende legemiddel.

(Anm: Dette skjoldet av patenter beskytter verdens bestselgende legemiddel. (- Produktet med 16 milliarder dollar i årsomsetning. (...) - Det har dessuten vært tilgjengelig i nærmere 15 år. (…) Den virkelige utfordringen var den tilsynelatende ugjennomtrengelige festningen av patenter som AbbVie metodisk har bygget rundt sin verdsatte pengemaskin. (…) Humira, som står for mer enn 60 prosent av AbbVies inntekter har en listepris på mer enn 50 000 dollar per pasient. (bloomberg.com 7.9.2017).)

- Motarbeidet AbbVie konkurranse urettmessig ved å skape en "patent-fortykning" for legemidlet Humira?

(Anm: Did AbbVie unfairly thwart competition by creating a ‘patent thicket’ around its Humira drug? In a little noticed order, a federal judge recently raised the intriguing possibility that a so-called patent thicket — a large number of patents that a drug maker obtains to thwart rivals — might stifle competition if the patents were established as the result of some misbehavior. The order was issued last month in a lawsuit filed by AbbVie (ABBV), which is seeking to prevent Boehringer Ingelheim from marketing a biosimilar version of its Humira rheumatoid arthritis treatment. The medicine generated nearly $12.4 billion in sales last year in the U.S. alone for AbbVie and is protected by dozens of patents, many of which do not expire until 2022. (statnews.com 26.7.2018).)

(Anm: Myten om mediers åpenhet. Hvorfor er virkelig fordomsfri og frisinnet debatt uvanlig? Hvorfor så få nye, uavhengige meningsytrere? Hvorfor møter mediene dem dels med motstand, dels med taushet? (aftenposten.no 7.9.2006).)

(Anm: Er det en reproduserbarhetskrise i vitenskapelig forskning? (Is there a reproducibility crisis in science?) (…) Nyere studier, som undersøkte en rekke publiserte legemiddelstudier, klarte å gjenskape resultatene for mindre enn 25 % av dem - og tilsvarende resultater er blitt funnet i andre vitenskapelige disipliner. Hvordan bekjemper vi denne krisen for vitenskapelig ikke-reproduserbarhet? (ed.ted.com).)

(Anm: Spinn i randomiserte kontrollerte studier (RCT) på angstlegemidler (antidepressiva) med et positivt opprinnelig resultat: en sammenligning av bekymringer uttrykt av den amerikanske legemiddelkontrollen FDA og den publiserte litteratur. (Spin in RCTs of anxiety medication with a positive primary outcome: a comparison of concerns expressed by the US FDA and in the published literature.) BMJ Open. 2017 Mar 29;7(3):e012886.)

(Anm: LEGEMIDDELPENGER – FDA er avhengig av industrifinansiering; penger kommer «festet med strikk» (DRUG MONEY. FDA Depends on Industry Funding; Money Comes with “Strings Attached”) (pogo.org 1.12.2016).)

(Anm: LEGEMIDDELPENGER - I FDA-møter er "pasientstemmene" ofte finansiert av legemiddelfirmaer (DRUG MONEY - In FDA Meetings, "Voice" of the Patient Often Funded by Drug Companies) (pogo.org 3.12.2016).)

(Anm: Recommendations to improve adverse event reporting in clinical trial publications: a joint pharmaceutical industry/journal editor perspective. BMJ 2016;355:i5078 (Published 03 October 2016).)

(Anm: - Hadde medisinerne på et tidligere tidspunkt hatt et evolusjonært perspektiv på sin medisinering, ville vi ikke vært i den kritiske situasjon vi er kommet i med hensyn til resistens. (aftenposten.no 22.8.2016).)

(Anm: Antibiotika kan gi flere kroniske sykdommer. (…) Folkehelseinstituttet: – Faren er underkommunisert. – Advarslene er høyst betimelige, sier lege og seniorforsker Merete Eggesbø ved Folkehelseinstituttet. (…) Ifølge Blaser viser ny forskning at det er en sammenheng mellom endringen av den naturlige tarmfloraen vår og utvikling av nye sykdommer som fedme, diabetes, astma, (...) Advarslene er høyst betimelige, sier lege og seniorforsker Merete Eggesbø ved Folkehelseinstituttet. (nrk.no 30.10.2016).)

(Anm: Researchers explore link between gut microbiome and nutrition in autism spectrum disorder. (…) Sharon Donovan, a professor of nutrition at the University of Illinois explains that researchers have started to look at more specific disease states and the microbiome. "We are starting to see links with autism, obesity, diabetes, cardiovascular disease, and almost every disease that is looked at. (news-medical.net 28.4.2017).)

(Anm: Researchers discover new mechanism that causes chronic intestinal inflammation. Researchers at the University Medical Center of Johannes Gutenberg University Mainz and the German Research Center for Environmental Health, Helmholtz Zentrum München have discovered that too much of the oncogene Bcl-3 leads to chronic intestinal diseases. They describe in Nature Communications exactly how it throws the immune system off-balance. Chronic intestinal disorders such as ulcerative colitis and Crohn's disease are caused by the body's own immune defense system. (news-medical.net 28.5.2017).)

(Anm: Forsiktighet kreves ved samtidig forskrivning av antibiotika med psykofarmaka hos eldre pasienter. (…) Antibiotika har flere legemiddelinteraksjoner med psykofarmaka som kan føre til bivirkninger eller behandlingssvikt og betydelig øke kostnadene for behandlinger. (dgnews.docguide.com 3.4.2017).)

(Anm: Antibiotika associeras med högre risk för tarmcancer. (…) Det här är första studien som visar på sambandet mellan antibiotikaanvändning och utveckling av adenom i tjock- och ändtarmen. Studien publiceras i den vetenskapliga tidskriften Gut. (…) Resultatet visade att långvarig antibiotikaanvändning tidigare i livet, i åldern 20 till 59 år, hade samband med diagnostiserade adenom. (lakemedelsvarlden.se 5.4.2017.)

(Anm: For mange retningslinjer for behandlinger er skrevet av eksperter med økonomiske konflikter, ifølge studie. (Too many treatment guidelines are written by experts with financial conflicts, study finds.) (statnews.com 22.8.2016).)

(Anm: Mange kliniske studier på barn forblir upubliserte eller uferdige. (Many pediatric clinical trials go unpublished or unfinished.) (- Selv om ulike statlige lover ble utformet for å fremme kliniske studier for å teste produkter på barn blir en bemerkelsesverdig stor mengde forskning enten ikke publisert eller ikke fullført, ifølge en ny studie.) (statnews.com 4.8.2016).)

(Anm: Alvorlige bivirkninger skjules helt lovlig. Lægemiddelvirksomhederne tegner ikke altid et sandfærdigt billede af den medicin, de har udviklet - hverken over for myndighederne eller i de videnskabelige tidsskrifter. (videnskab.dk 25.1.2011).)

(Anm: Manisk svitsj forårsaket av antidepressiva: en sammenfattende sammenlignende gjennomgang av randomiserte kontrollerte studier og observasjonsstudier Manic switches induced by antidepressants: an umbrella review comparing randomized controlled trials and observational studies.(...) Conclusion. Our results highlight an underestimation of the rates of manic switch under antidepressants in RCTs compared to the rates observed in observational studies. Acta Psychiatrica Scandinavica 2016 (First published: 23 November 2016).)

(Anm: Markant flere bivirkninger i upublicerede kliniske studier. (…) Den mediane procentdel af offentliggjort dokumenter med information om bivirkninger var 46 pct., sammenlignet med 95 pct. i de tilsvarende, upublicerede dokumenter. (dagenspharma.dk 23.9.2016).)

(Anm: Fiona Godlee, editor in chief. Editor's Choice (Redaktørens valg). Hvorfor legemiddelgodkjenninger trenger bedre bevis (Why drug approval needs better evidence). (…) Begge artiklene konkluderer at legemiddelkontrollen har et straksbehov for å kreve høyere standarder på bevis før og etter godkjenning. Økte kostnader for evaluering vil mer enn oppveies av lavere kostnader for ineffektive behandlinger, med bedre resultater og færre pasientskader. I mellomtiden trenger pasienter og deres leger å ha en ærlig og åpen kommunikasjon om den virkelige styrken på bevisene bak beslutninger om godkjenninger.) BMJ 2016;353:i3483 (Published 23 June 2016).)

- Forståelse av interessekonflikter

Understanding financial conflicts of interest. (PDF) (Forståelse av økonomiske interessekonflikter.)
New England Journal of Medicin (NEJM) 1993;329:573-6
Problemet med interessekonflikter begynte å få seriøs oppmerksomhet i medisinsk litteratur på 1980-tallet.1,2 (...) (The problem of conflicts of interest began to receive serious attention in the medical literature in the 1980s.1,2)

Likevel er begrepet interessekonflikter i seg selv ikke blitt tilstrekkelig analysert, og følgelig er dets bestanddeler, formålet med regulering, og standarder for bedømmelse fremdeles ofte misforstått. (...) (Yet the concept of conflict of interest itself has been inadequately analyzed, and consequently its elements, the purposes of regulation, and standards for assessment are still often misunderstood.)

Interessekonflikters bestanddeler. (Elements of Conflicts of Interest.)

En interessekonflikt er et sett av omstendigheter hvor profesjonell dømmekraft angående en primær interesse (slik som en pasients velferd eller troverdigheten til forskning) er tilbøyelig til å bli urimelig influert av en sekundær interesse (slik som økonomisk vinning). Regler for interessekonflikter, uformelle og formelle, regulerer åpen redegjørelse og unngåelse av disse forholdene. (...) (A conflict of interest is a set of conditions in which professional judgment concerning a primary interest (such as a patient's welfare or the validity of research) tends to be unduly influenced by a secondary interest (such as financial gain). Conflict-of-interest rules, informal and formal, regulate the disclosure and avoidance of these conditions.)

Selv om det iblant er omstridt hva disse plikter er (og pliktene selv kan være i konflikt med hverandre), er der vanligvis enighet om hva de enn er, bør de primært behandles med omtanke i enhver profesjonell beslutningsprosess, som en lege, vitenskapsmann, eller lærer, foretar. I sin mest vanlige form, er de primære interesser pasienters helse, forskningens integritet, og utdannelsen til studenter. (Although what these duties are may sometimes be controversial (and the duties themselves may conflict), there is normally agreement that whatever they are, they should be the primary consideration in any professional decision that a physician, scholar, or teacher makes. In their most general form, the primary interests are the health of patients, the integrity of research, and the education of students.)

Den sekundære interesse er i seg selv vanligvis ikke ulovlig, og kan i virkeligheten kanskje enda til være en nødvendig og ønskelig del av profesjonell praksis. Kun dens relative innflytelse på profesjonelle beslutningsprosesser er problematisk. Siktemålet er ikke å eliminere eller nødvendigvis å redusere økonomisk vinning eller andre sekundære interesser (slik som begunstigelse av familie eller venner eller et begjær etter prestisje og makt). Det er snarere å forhindre at disse sekundære faktorer dominerer den relevante primære interesse i det å fatte profesjonelle beslutninger. (The secondary interest is usually not illegitimate in itself, and indeed it may even be a necessary and desirable part of professional practice. Only its relative weight in professional decisions is problematic. The aim is not to eliminate or necessarily to reduce financial gain or other secondary interests (such as preference for family and friends or the desire for prestige and power). It is rather to prevent these secondary factors from dominating or appearing to dominate the relevant primary interest in the making of professional decisions.)

Vedtekter for interessekonflikter legger vanligvis hovedvekten på økonomisk vinning, ikke fordi de er mer skadelige enn andre sekundære interesser, men fordi de er mer objektive og ombyttelige. Penger er lettere å regulere ved upartiske regler, og er vanligvis også anvendelige for flere formål. Det er derfor en misforståelse å protestere mot restriksjonene på økonomisk vinning ved å klage på at der er andre typer av påvirkning (for eksempel ”en interesse i å innhente kontrollerende resultater” eller press for å favorisere ”tidligere publiserte funn av kollegaer, venner, eller forskere i samarbeidende grupper”13,14) som kan ha like dårlig eller verre effekt på profesjonell dømmekraft. Nettopp fordi vi ikke kan gjøre mye angående de andre sekundære interesser, er det ikke dermed sagt at vi skal gjøre lite med økonomisk vinning. (Dette poeng gjelder også for ulike typer av økonomiske interesser; vi skulle kanskje velge å forby en type, men ikke en annen.15) (Conflict-of-interest rules usually focus on financial gain, not because it is more pernicious than other secondary interests but because it is more objective and more fungible. Money is easier to regulate by impartial rules, and it is also generally useful for more purposes. It is therefore a mistake to object to the constraints on financial gain by complaining that there are other kinds of influence (e.g., ”an interest in obtaining provocative results” or pressure to favor previously published findings of colleagues, friends, or researchers in collaborating groups”13,14) that can have equally bad or worse effects on professional judgment. Just because we cannot do much about the other secondary interests, it does not follow that we should do little about financial gain. (This point also applies to types of financial interests; we might choose to proscribe one type, but not another.15)

Det er også en misforståelse å behandle interessekonflikter som bare nok et slags valg mellom konkurrerende verdier, som opptrer ved etiske dilemmaer som involverer avslutning av behandling, taushetsplikt, eller bruken av mennesker i forskning. I så fall utvannes begrepet interessekonflikter og oppmuntrer til holdninger om at konflikter er så utbredt at de ikke kan unngås. I etiske dilemmaer har begge de konkurrerende interesser formodentlig et krav på prioritet, og problemet er å foreta et valg. I tilfellet økonomiske interessekonflikter har bare en av interessene et krav på prioritet, og problemet er å sikre at den andre interessen ikke dominerer. Denne manglende symmetri mellom interesser er et karakteristisk trekk ved interessekonflikter. (...) (It is also a mistake to treat conflicts of interest as just another kind of choice between competing values, as occurs with ethical dilemmas involving termination of care, confidentiality, or the use of human subjects in research. To do so dilutes the concept of a conflict of interest and encourages the attitude that conflicts are so pervasive that they cannot be avoided. In ethical dilemmas, both of the competing interests have a presumptive claim to priority, and the problem is in deciding which to choose. In the case of financial conflicts of interest, only one of the interests has a claim to priority, and the problem is to ensure that the other interest does not dominate. This asymmetry between interests is a distinctive characteristic of conflicts of interest.)

(Anm: Forskning og ressurser (mintankesmie.no).)

(Anm: Conflicts of interest in surgical research: More transparency needed, study finds. Hidden conflicts of interest can distort study results and endanger trust in medical research. This is the finding of new article published in the Open Access journal Innovative Surgical Sciences, which addresses transparency and conflicts of interest in surgical studies. Transparency is particularly relevant in this area, as surgical practice is strongly influenced by medical devices, meaning there are often close relationships between industry and professionals. (medicalnewstoday.com 26.4.2016).)

(Anm: Letters. Conflict of interest in academics. (…) As Thompson said in his seminal 1993 article, a conflict of interest is a function of the situation, not of whether it leads to discernible bias. The mission of academic medical centres is different from that of investor owned health businesses, and people who pledge to serve both are kidding themselves at best. BMJ 2015;351:h5491 (Published 21 October 2015).)

(Anm: Morten Svendsen Næss, medisin- og forskerlinjestudent ved UiT – Norges arktiske universitet. Trygge og effektive legemidler? Det er nærmere rutine at industriens egne studier overdriver effekten og sminker bivirkningsprofilen til egne produkter. Det bør lovfestes at leger i Norge ikke kan motta penger fra legemiddelindustrien uten registrering og offentliggjøring. (dagensmedisin.no 23.11.2015).)

(Anm: Karita Bekkemellem, administrerende direktør i Legemiddelindustrien (LMI). Om den fæle legemiddelindustrien. Det er oppsiktsvekkende at en student ved forskerlinjen ved et medisinsk fakultet ikke kjenner til hvordan klinisk forskning reguleres. (dagensmedisin.no 7.12.2015).)

(Anm: Student associations drive pharmaceutical companies off campus. Pharmaceutical companies seek to influence healthcare professionals beginning when they are students. Students in several countries are taking action to highlight and avoid these influences. Prescrire Int 2016; 25 (173): 194-195.) (Pdf, free).)

(Anm: Two-thirds of studies on 'psychosocial' treatments fail to declare conflicts of interest. (…) In fact, the new research shows that as many as two-thirds of the studies that list a co-author who financially benefits from sales of said treatment programmes declare no conflict of interest whatsoever. (medicalnewstoday.com 26.11.2015).)

(Anm: Disclosure of Financial Conflicts of Interests in Interventions to Improve Child Psychosocial Health: A Cross-Sectional Study. PLoS ONE 2015;10(11): e0142803 (November 25, 2015).)

(Anm: Fylkesmannen ikke inhabil til å føre tilsyn i saken om 13-åringen. Dermed skal Fylkesmannen i Oslo og Akershus granske saken, selv om de har hatt en rolle i den tidligere. - En særdeles uklok vurdering, mener menneskerettighetsekspert. Kommunal- og moderninseringsdepartementet (KMD) kan ikke se at det foreligger særegne forhold som skulle tilsi at tilliten til Fylkesmannen i Oslo og Akershus' upartiskhet er svekket til å behandle tilsynssaken rundt 13-åringen som døde i Valdres. Det skriver departementet i et svarbrev til Barneombudet, som ba om at det ble vurdert en settefylkesmann. (aftenposten.no 25.1.2016).)

(Anm: Pharmaceutical Industry–Sponsored Meals and Physician Prescribing Patterns for Medicare Beneficiaries. (...) Conclusions and Relevance Receipt of industry-sponsored meals was associated with an increased rate of prescribing the brand-name medication that was being promoted. The findings represent an association, not a cause-and-effect relationship. JAMA Intern Med. 2916 (Published online June 20, 2016).)

(Anm: Läkare gillar oberoende info. Möjligheten att få oberoende information om läkemedel på sin arbetsplats är mycket uppskattad, enligt en enkätundersökning från Stockholms läns landsting. Från i år har husläkarna inskrivet i sina avtal att de kan få ersättning när de deltar i denna fortbildning. Läkare som bjuds på måltider av läkemedelsföretag skriver ut fler recept på läkemedel från företaget som bjudit. Det visar ny amerikansk forskning som nyligen presenterades i JAMA Internal Medicine. Läkartidningen. 2016;113:D6UF (2016-07-01).)

(Anm: Doctors prescribe more brand drugs for free meals from pharma industry – Study (…) The group of doctors in the study received 63,524 industry-sponsored meals in the last five months of 2013. The study linked two national data sets, and the results are cross-sectional and reflect an association, according to the report. As the US seeks to rein in the costs of prescription drugs and make them less expensive for patients, the findings are concerning, the medical journal said. (pharmafile.com 21.6.2016).)

- Å bestikke røykere med penger er den mest effektive røykestopp-metoden.

Ny studie avslører: Dette er den mest effektive røykestopp-metoden
tv2nyhetene.no 14.5.2015
Hverken nikotinplaster eller hypnose når opp.

RØYKESTOPP: En ny amerikansk studie avslører hvilken metode som fungerer best for å slutte å røyke.

Sliter du med å stumpe røyken for godt? Da er du ikke alene. Å finne metoden som virkelig fungerer har ofte vist seg vanskelig, men nå mener forskere i USA at de har identifisert den soleklart mest effektive løsningen.

Å bestikke røykere med penger er den mest effektive røykestopp-metoden.

Det viser resultatene av en ny studie fra amerikanske University of Pennsylvania, som nylig ble publisert i New England journal of Medicine.

Så mye penger måtte til
Å tilby økonomiske incentiver verdt rundt 6000 kroner over en seks måneders periode var det som hjalp flest røykere å legge vekk uvanen, skriver avisen Daily Mail som omtaler studien. 
Bruken av bestikkelser som motivasjon ble satt opp mot andre metoder som samtaleterapi og nikotinerstatninger (plaster, tyggegummi, osv.). (…)

(Anm: Randomized Trial of Four Financial-Incentive Programs for Smoking Cessation. NEJM 2015 (May 13, 2015).)

(Anm: Cash to quit smoking - would $800 improve the chances? (medicalnewstoday.com 17.5.2015).)

(Anm: Editor's Choice. What’s your weakness? BMJ 2015;350:h2742 (Published 21 May 2015).)

(Anm: Penger får frem det verste i oss. Studier har vist at bemidlede mennesker oftere bryter etiske normer. (…) – Sosiale forskjeller er et stort problem, ikke bare for de fattige, men for alle. Det ødelegger samfunnet. Vi stoler mindre på hverandre, folkehelsen blir verre. Sosiale forskjeller er dårlig nytt for alle, og det er problematisk, sier han. (abcnyheter.no 4.3.2016).)

(Anm: Higher social class predicts increased unethical behavior.Proc Natl Acad Sci U S A. 2012 Mar 13;109(11):4086-91. Epub 2012 Feb 27.)

(Anm: Kan jeg kjøpe nyra di? Hva Iran og økonomifaget kan lære oss om organtransplantasjon. Bare i USA dør det årlig 4500 mennesker mens de venter på å få en ny nyre. I verdenssammenheng antas det å være over 20 millioner som trenger transplantasjon, dialyse eller annen hjelp og over en million dør årlig av mangel på slik hjelp. (…) Siden midten av 1980-tallet har iranere kunnet selge en nyre, og pågangen av villige «nyreselgere» gjorde at køene forsvant fullstendig i 1999. Betalingen per nyre ligger nå på omtrent 5000 dollar. Som på så mange andre områder av livet, viser det seg at penger er en mektig motivator. Adam Smith, økonomifagets grunnlegger, hadde fortjent en nobelpris han og. (dagbladet.no 12.11.2015).)

- Staten vil inn i korrupte land

Staten vil inn i korrupte land
dagensit.no 11.6.2008
Næringsminister Dag Terje Andersen vil at norske bedrifter skal heve kvaliteten i fattige land.

Under temaet ”Samfunnsansvar – et konkurransefortrinn?” var noen av landets mektigste næringslivstopper, både statlige og private, tirsdag på besøk hos næringsminister Dag Terje Andersen for å få en dose etisk påfyll.

Som et bakteppe lå de ferske avsløringene om at Telenors underleverandører i Bangladesh har hatt barn i arbeid og livsfarlige forhold for de ansatte. (...)

(Anm: VG: Telenor visste om «klare bekymringer». Diskuterte «klare bekymringer» knyttet til investeringene Vimpelcom gjorde i Usbekistan. Fredag morgen ble det kjent at Telenors styreleder Svein Aaser trekker seg med umiddelbar virkning som følge av manglende tillit fra næringsministeren. (vg.no 30.10.2015).)

(Anm: Slik skjuler man 114 millioner dollar i bestikkelser til en diktatordatter. «Granskingene» Vimpelcoms styre og ledelse bestilte for å beskytte seg mot anklager om korrupsjon var høyst mangelfulle, mener amerikanske myndigheter. (aftenposten.no 19.2.2016).)

(Anm: USAs finanstilsyn: Verdiløse granskinger og avvisning av varsler. Hvordan betaler man ut 914 millioner dollar til en korrupt diktatordatter? Telenor-eide Vimpelcom måtte bruke kreativiteten. (aftenposten.no 20.2.2016).)

(Anm: Stortinget: Vi satt med følelsen at Telenor og Aaser ikke fortalte alt. Svein Aaser fikk sparken som styreleder i Telenor, etter å ha innrømmet at selskapet visste, eller burde visst, at korrupsjonsfaren var større enn han fortalte Stortinget. (aftenposten.no 30.10.2015).)

(Anm: Hyrer eksterne advokater. Telenor-sjef Sigve Brekke hyrer eksterne advokater for å gå selskapets Vimpelcom-investering etter i sømmene. (dn.no 1.11.2015).)

(Anm: Informasjonen var kjent da Baksaas var i høring. Sigve Brekke sier informasjonen om Vimpelcom var kjent i Telenor-systemet da Jon Fredrik Baksaas og Svein Aaser møtte i stortingshøring i januar. (nrk.no 1.11.2015).)

(Anm: Noen i Telenor satt med informasjonen, Økokrim visste det, amerikanske og nederlandske etterforskere visste det. Men Stortinget visste det ikke. (aaftenposten.no 1.11.2015).)

(Anm: Dette er Telenor-saken på to minutter (aftenposten.no 6.11.2015).)

(Anm: Jon Fredrik Baksaas får 250.000 kroner i måneden i pensjon. Tidligere konsernsjef Jon Fredrik Baksaas har jobbet som konsulent for Telenor etter at han gikk av i midten av august. Det skulle han gjøre frem til 2017, med en årslønn på 5,5 millioner. (aftenposten.no 10.11.2015).)

(Anm: - Baksaas fikk millionbonus for å ha fulgt etiske regler. Det er komisk. Stortingspolitikere reagerer skarpt. (…) Telenor betalte i januar ut en etikk-bonus på 1,7 millioner kroner til Jon Fredrik Baksaas, for etterlevelse av etiske retningslinjer. (dagbladet.no 3.11.2015).)

– Politiet for dårlig på korrupsjonsetterforskning

– Politiet for dårlig på korrupsjonsetterforskning
nrk.no 7.1.2013
Ifølge Olav T. Laake (Ap), som tidligere har jobbet som dommer, har politiet verken nok folk eller den riktige kunnskapen til å komme til bunns i korrupsjonssaker.

Politikerne i Stavanger frykter 500.000 kommunale kroner er brukt til bestikkelser i utlandet. Politiet henla saken, og ingen vet hvor pengene er blitt av.

Vet du om korrupsjon i din kommune? Tips NRKs reportere! Tlf.: 23048000| E-post: trond.lydersen@nrk.no, eirik.veum@nrk.no, siv.sandvik@nrk.no| SMS/MMS: TIPS til 1987

– Hvordan skal vi kunne forvalte fellesskapets penger hvis dette er måten det skal gjøres på, en halv million kan da ikke bare forsvinne!

Fremskrittspartiets gruppeleder i Stavanger, Tore B. Kallevig, er opprørt.

Gjennom en serie reportasjer har NRK satt søkelyset på korrupsjon i kommune-Norge, og Stavanger-politikerne er ikke alene om å uttrykke skepsis til politidistriktenes evner til å avdekke korrupsjon. (...)

(Anm: Politiet, etterforskning, politianmeldelser (Spesialenheten for politisaker) (mintankesmie.no).)

(Anm: Kommuneansatt i Drammen siktet for grov korrupsjon. En ansatt i Drammen kommune er siktet for grov korrupsjon. Kvinnen er varetektsfengslet i fire uker, mistenkt for å ha mottatt flere hundre tusen kroner i bestikkelser fra utbyggere i nærmere 30 byggesaker. (nettavisen.no 18.1.2016).)

(Anm: Polititopp i Moskva hadde hele stuen full av pengesedler. Her er en del av pengene som ble funnet i stuen i en leilighet til den russiske politisjefen. Hele stuen var full av sedler for over 1,1 milliarder kroner.  Putin prøver å gi inntrykk av å slå hardt ned på korrupsjon i forkant av parlamentsvalget denne uken. (aftenposten.no 14.9.2016).)

- Halvparten av kommunene handler med firmaer hvor egne politikerne eier aksjer eller sitter i styret (- På begge sider av bordet)

900 millioner kroner til folkevalgtes selskap
kommunal-rapport.no 22.5.2014
Halvparten av kommunene handler med firmaer hvor egne politikerne eier aksjer eller sitter i styret. Samlet utgjør handelen over 900 millioner kroner.

På begge sider av bordet

  • Folkevalgte og kommuneansatte har ansvaret for fellesskapets pengesekk
  • Men hva skjer når de som forvalter verdiene også vil gjøre forretninger med egen kommune?
  • Kommunal Rapport har identifisert flere hundre utbetalinger til selskaper med aktører på begge sider av bordet (…)

(Anm: Offentlig forvaltning (Offentlig sektor) (Statens økonomireglement - offentlige anskaffelser - offentlige innkjøp etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Helsevesenet bruker ikke ny forskning. Norske pasienter får medisiner og behandling de ikke har bruk for fordi nye forskningsresultater ikke tas i bruk. Større problem enn unyttig forskning, mener eksperter. (forskning.no 2.1.2016).)

(Anm: Forvaltningsmakt og kunnskapspolitikk. Sammendrag. Helse- og omsorgsdepartementet benekter at de ønsker å styre forskninga i underliggende etater, og ser ingen problemer med at forskninga ligger under forvaltninga. Rus & Samfunn 05 / 2016 (Volum 9) Side: 33-35.)

(Anm: Frie forskere eller maktens lakeier? Abstrakt. Det går et skisma gjennom den samfunnsvitenskapelige rusforskningen. Ved første øyekast er det vanskelig å forstå hvorfor. Rus & Samfunn 05 / 2016 (Volum 9) Side: 36-40.)

(Anm: Lederartikler (Editorials) Tid for kunnskapsbasert forskningspolitikk Og offentlig finansierte forskere må være åpne om den sannsynlige betydningen av forskningen. (Time for evidence based research policy. And publicly funded researchers need to be candid about the likely impact of research). BMJ 2016;353:i3146 (Published 13 June 2016).)

(Anm: Kronikk: Kari Sollien, leder i allmennlegeforeningen. Hvorfor bruker ikke kommunene legenes kunnskap? Kunnskap skal redde velferdsstaten. I kommunene har ledelsen en lang vei å gå for å involvere helsepersonell i arbeidet med å utvikle helsetjenesten. (dagensmedisin.no 15.8.2016).)

(Anm: Leger ivaretar din mentale helse, men hvem ivaretas deres? (Doctors look after our mental health but who looks after theirs?) (theconversation.com 26.4.2016).)

(Anm: Dorothea Dix: Redefining mental illness. During the 19th century, mental health disorders were not recognized as treatable conditions. They were perceived as a sign of madness, warranting imprisonment in merciless conditions. One woman set out to change such perceptions: Dorothea Lynde Dix. (…) Dix - a teacher and nurse during the American Civil War - tirelessly campaigned for the fair treatment of patients with mental health disorders, after being appalled by the conditions in which they were confined. (medicalnewstoday.com 5.5.2017).)

(Anm: Tor K. Larsen, professor i psykiatri, Stavanger universitetssykehus: - Den valgfriheten som helseministeren nå ønsker å påtvinge helsevesenet vil føre til at mange svært alvorlig syke mennesker i praksis fratas retten til best mulig behandling. Innføring av medikamentfrie poster i psykiatrien er et gigantisk feilgrep. (dagensmedisin.no 29.7.2016).)

(Anm: Tre av 60.000 studenter ble tvunget til å slutte. Medstudenter og lærere varsler for sjelden om personer som ikke egner seg til yrket de utdanner seg til, mener fagfolk. Studenter som skal jobbe med mennesker og sårbare grupper, bør ikke ha rusproblemer, psykiske problemer, dårlige kommunikasjonsevner eller holdninger som ikke er forenlig med yrket. (aftenposten.no 18.8.2016).)

(Anm: - Hvorfor legers mentale helse bør være en bekymring for oss alle. (- Noen av de mer alarmerende resultater av å ha stressede og deprimerte leger er patologisk kynisme, en uvilje mot å ta vare på kronisk syke og redusert empati.)  (newstatesman.com 16.4.2016).)

(Anm: 27% of Medical Students Are Depressed. In the new research published in the Journal of the American Medical Association, researchers analyzed nearly 200 studies of 129,000 medical students in 47 countries. They found that 27% of medical students had depression or symptoms of it, and 11% reported suicidal thoughts during medical school. (time.com 10.12.2016).)

(Anm: LEDER. Ville du like å gå til en lege som er psykopat? Tidsskr Nor Legeforen 2008; 128:1805 (28.8. 2008).)

(Anm: Psychopathy of 1,800 prisoners leads to novel diagnostic tool for criminals and non-criminals alike (medicalnewstoday.com 12.8.2016).)

(Anm: Introduction and validation of Psychopathic Personality Traits Scale (PPTS) in a large prison sample. Conclusion. This brief measure of psychopathic traits uncontaminated with behavioral items can be used in the same way among participants with and without criminal history. Journal of Criminal Justice 2016;46: 9–17 (September 2016).)

(Anm:  - Hvor er visdommen vi har mistet i kunnskapen, og hvor,” spurte T S Eliot, “er kunnskapen vi har mistet i informasjonen?” Der er muligens 30 000 biomedisinske tidsskrifter i verden, og de har jevnlig økt med 7 % per år siden det syttende århundre.1,2 Ikke desto mindre er bare omtrent 15 % av medisinske intervensjoner støttet av solide vitenskapelige bevis. (Leder. BMJ 1991;303:798-9).)

(Anm: Kvinner kan mindre om økonomi enn menn. Bare halvparten av kvinnene vet hvor mye penger de får på sparekontoen etter fem år, hvis renten er 2 prosent. Tre av fire menn skjønner det, viser ny studie. Unge kvinner kan minst. – Det gjør dem ekstra sårbare, sier økonomer. (forskning.no 17.4.2016).)

(Anm: Annenhver norske kvinne klarte ikke dette økonomispørsmålet. Undersøkelse avdekker store kjønnsforskjeller i Norge. Klarer du å svare på spørsmålet om renters rente? - Enorm og uforklarlig kjønnsforskjell. Tom Staavi, informasjonsdirektør i Finans Norge, har blogget om resultatene. Han kaller kjønnsforskjellen «enorm og uforklarlig». (…) Her kan du lese undersøkelsen i sin helhet, inkludert alle de åtte kunnskapsspørsmålene. (aftenposten.no 14.4.2016).)

(Anm: Forskere innrømmer feil i undersøkelse om kvinner og menns økonomikunnskaper. (…) Mens Agderforskning kun har godtatt alternativ C som riktig svar, påpeker flere av leserne at alternativ D også kan være riktig. Og nå innrømmer den ansvarlige forskeren bak undersøkelsen at leserne har rett. (aftenposten.no 15.4.2016).)

(Anm: Finansiell kompetanse i Norge – store forskjeller i befolkningen (aksjenorge.no).) (PDF)

- Toppledere kjenner ofte til bestikkelser, men når saken kommer for retten, skylder de på hverandre

- Toppledere kjenner ofte til bestikkelser, men når saken kommer for retten, skylder de på hverandre
aftenposten.no 16.3.2015
(...) OECD har gransket over 400 internasjonale korrupsjonssaker som er ferdigbehandlet i de 42 landene som har sluttet seg til OECDs antikorrupsjonskonvensjon.(...)

Yara-saken som nå går inn i sluttspurten i Oslo tingrett, mangler sidestykke i Norge. Men den ser ut til å føye seg inn i mønsteret av internasjonal korrupsjon, mener korrupsjonsekspert Tina Søreide.

Korrupsjonssaken mot de fire tidligere toppsjefene i gjødselselskapet Yara går inn i sin siste fase når prosedyrene starter mandag. I drøyt to måneder har tidligere administrerende direktør Thorleif Enger og tre kolleger fra toppledelsen måttet svare for anklager om grov korrupsjon i Libya og India.

Saken er en av ytterst få internasjonale korrupsjonssaker som er prøvd for norsk rett. Fordi saken omfatter høye beløp som er betalt til sønner av høytstående offentlige tjenestemenn i de to landene, og fordi Økokrim mener at toppledelsen i selskapet godkjente bestikkelsene, blir saken omtalt som norgeshistoriens mest alvorlige korrupsjonssak. Alle de fire tiltalte nekter straffskyld og hevder det både i Libya og India er snakk om ordinære konsulentavtaler, ikke bestikkelser. (…)

(Anm: Ledelse, lederlønninger, pensjoner etc. (mintankesmie.no).)

(Anm: Tidligere Yara-topp Thorleif Enger frikjennes for korrupsjon. Tidligere Yara-sjef Thorleif Enger og to tidligere direktører i selskapet er frifunnet for anklager om grov korrupsjon. Selskapets tidligere juridiske direktør ble dømt. (aftenposten.no 2.12.2016).)

(Anm: Thorleif Enger om Yara-frikjennelsen: Ikke ett menneske har snudd ryggen til. (…) Én av dem er nettopp dømt for grov korrupsjon. De tre andre er frikjent. Forsvarer Ellen Holager Andenæs smiler svakt til Thorleif Enger. Den tidligere Yara-sjefen ser nesten ut som om han ikke har hørt hva som ble sagt. (aftenposten.no 8.12.2016).)

(Anm: OECD Foreign Bribery Report. An Analysis of the Crime of Bribery of Foreign Public Officials (oecd-ilibrary.org/governance/oecd-foreign-bribery-report (02 Dec 2014)).)

- Yara-dommen må få konsekvenser

Yara-dommen må få konsekvenser
Universitetslektor og jurist, NHH - Birthe Eriksen
For å unngå korrupsjon er det holdningene og handlingene til den enkelte leder som til syvende og sist er avgjørende.

Tidligere konsernsjef i Yara, Thorleif Enger (bildet), er blant dem som er dømt i tingretten for medvirkning til korrupsjon. Dommen blir anket. 'Dommen gir en klar oppfordring til staten om å ta en grundig gjennomgang av egen eierstyring', skriver jurist Birthe Eriksen.

Det er enorme fellesverdier som forvaltes i våre statseide selskap. Selv om dommen mot de fire topplederne i Yara ennå ikke er rettskraftig, sender den viktige signaler. Dommen gir en klar oppfordring til ansvarlige eiere, herunder staten, om å ta en grundig gjennomgang av egen eierstyring. (…)

(Anm: Eva Joly: - Yara-dommen er et veldig sterkt signal. - Det er et veldig sterkt signal som sendes til andre norske firmaer og andre internasjonale selskaper som opererer i Norge, sier Eva Joly. - Denne dommen er resultatet av 20 års arbeid mot korrupsjon, sier tidligere korrupsjonsjeger og advokat Eva Joly til Aftenposten. (7.7.2015).)

(Anm: Nesestyver for Økokrim. Lagmannsrettens U-sving viser hvor kompleks Yara-saken er. Det bør ikke skremme Økokrim. Borgarting lagmannsrett landet fredag på full frifinnelse for tre av de fire tiltalte i Yara-saken. Fra venstre: Rune Håkon Tjomsland, forsvarer for Ken Wallace, Ellen Holager Andenæs, forsvarer for Thorleif Enger, og statsadvokat Helene Bærug Hansen. (dn.no 3.12.2016).)

(Anm: Tidligere Yara-topp Thorleif Enger frikjennes for korrupsjon. Tidligere Yara-sjef Thorleif Enger og to tidligere direktører i selskapet er frifunnet for anklager om grov korrupsjon. Selskapets tidligere juridiske direktør ble dømt. (aftenposten.no 2.12.2016).)

(Anm: Thorleif Enger om Yara-frikjennelsen: Ikke ett menneske har snudd ryggen til. (…) Én av dem er nettopp dømt for grov korrupsjon. De tre andre er frikjent. Forsvarer Ellen Holager Andenæs smiler svakt til Thorleif Enger. Den tidligere Yara-sjefen ser nesten ut som om han ikke har hørt hva som ble sagt. (aftenposten.no 8.12.2016).)

- Vil se advokatenes «hemmelige» transaksjoner. (- Advokater må opplyse om «hemmelige» pengeoverføringer om regjeringen får det som den vil.) (- Obama: Problemet er at det er lovlig å skjule penger.)

Vil se advokatenes «hemmelige» transaksjoner
na24.no 8.1.2013
TETTER SKATTEHULL: Finansminister Sigbjørn Johnsen lager ny lov som tetter skattehull hos norske advokater.

Advokater må opplyse om «hemmelige» pengeoverføringer om regjeringen får det som den vil.

Finansdepartementet foreslår at advokater i fremtiden må opplyse skattemyndighetene om pengeoverføringer og innskudd på klientenes bankkontoer.

Forslaget om innsyn sendes til høring tirsdag, skriver Dagens Næringsliv (DN) tirsdag ifølge NTB.

– Formålet med det er å tette et hull i skatte- og avgiftslovgivningen så raskt som mulig, sier finansminister Sigbjørn Johnsen (Ap) til avisa.

Johnsen ønsker at skattemyndighetene skal ha samme innsyn som det har for konter i bank- og finansinstitusjoner.

Høyesterett fastslo i 2010 at navnet på klienter som overfører penger via advokaters klientkonto skal holdes hemmelig. I valutaregisteret har Skatt Øst funnet ut at seks advokatkontorer overførte til sammen 7,5 milliarder kroner til og fra skatteparadiser via firmaenes klientkontoer fra 2004 til 2009.

– For det første er dette et viktig redskap for å bekjempe økonomisk kriminalitet. Det andre er at det er et viktig virkemiddel for å fastsette korrekt skatt og avgift. Det er en fordel for dem som skal betale og for systemet som sådan, sier finansministeren til DN ifølge NTB. (...)

(Anm: Toppsjefene tør ikke melde korrupsjon (dn.no 21.4.2014).)

(Anm: Skatt, skattesvindel (trygdesvindel) og skattemyndigheter (skatteparadiser) (mintankesmie.no).)

(Anm: Skattejuks-saken: Tillitsvalgt sier de advarte mot svake kontrollrutiner i mer enn ti år uten å bli hørt. Det siste tiåret har fagforeningen advart Skatteetaten mot store mangler ved hvordan kontrollene som skulle avdekke skattejuks ble gjennomført på. Derfor gir mange ansatte uttrykk for at skattejukssakene Aftenposten har omtalt, er en bekreftelse på at de hadde rett, men at de har varslet for døve ører. Frustrasjonsnivået i etaten har bygget seg opp over år i takt med at antall ansatte som jobber med kontroll og fastsetting av selvangivelsene, systematisk er blitt bygget ned. (aftenposten.no 24.9.2016).)

(Anm: - Datatilsynet støtter ikke Finansdepartementets forslag om at advokater skal ha plikt til å opplyse om klienters pengeoverføringer og innskudd til klientkonti (datatilsynet.no 12.3.2013).)

(Anm: Stortingspresidenten sier nei til at alle aksjer må registreres. (dagbladet.no 10.4.2016).)

(Anm: Han har aksjer for minst 20 millioner - trenger ikke opplyse dem for Stortinget. I fjor fikk Svein Flåtten (H) kritikk for ikke å ha rapportert inn aksjer verdt 6,5 millioner til Stortinget. Løsningen? Å flytte dem til sitt eget investeringsselskap. SKJULTE AKSJER: Svein Flåtten (H), til høyre, eier aksjeposter av stor verdi gjennom investeringsselskapet sitt Flåtten Holden. Her er han sammen med Frp-er Hans Andreas Limi. (dagbladet.no 7.6.2016).)

(Anm: Nettavstemninger må behandles som det de er – underholdning | Jan Arild Snoen. I forrige uke ble jeg intervjuet i Nettavisen og tok til orde for at stortingspresident Olemic Thommessen burde skiftes ut når Stortinget samles igjen til høsten. En riktig tabloid sak som Nettavisen derfor fulgte opp med en nettavstemning, der leserne kunne ta stilling til spørsmålet. (aftenposten.no 21.4.2016).)

(Anm: Snoen: - Stortingspresidenten må byttes ut. - Han er rangert som nummer to etter kongen og utviser gjentatte ganger dårlig dømmekraft, sier samfunnsrefser Jan Arild Snoen. (nettavisen.no 12.4.2016).)

(Anm: Stortings-utvidelse sprekker med 700 millioner - varsler søksmål. (…) Per Olaf Lundteigen (Sp) i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité mener derimot at ansvaret for overskridelsen ligger hos stortingspresident Olemic Thommesen og direktør Ida Børresen. – Det er Stortingets direktør og president som sitter med ansvaret. Og nå er ansvaret enda større gjennom den nye og gedigne overskridelsen som nå blir kjent, sier Lundteigen. (aftenposten.no 4.10.2016).)

(Anm: Riksrevisjonen må granske Stortingets pengesløsing. Gigantsprekken for Stortingstunnelen kan ikke komme overraskende, og regningen er foreløpig 1,8 milliarder kroner. (…) Nå innrømmer stortingspresident Olemic Thomessen (H) og Stortingets direktør Ida Børresen at regningen ikke blir 1,1 milliarder kroner, men 1,8 milliarder kroner. (nettavisen.no 4.10.2016).)

(Anm: Solberg vil ikke ha frislipp av skattelister. Statsminister Erna Solberg (H) vil ikke legge skattelistene ut for åpent søk igjen i kjølvannet av Panama-avsløringene, skriver Dagens Næringsliv. (nettavisen.no 11.4.2016).)

(Anm: Ny regjering vil ha slutt på offentlige skattelister. I 150 år har nordmenn kunnet se hva naboen tjener. Det blir det nå kanskje slutt på. Som et av sine personverntiltak vil Høyre-Frp-regjeringen at det skal bli slutt på offentlige skattelister, melder Aftenposten. (aftenbladet.no 8.10.2013).)

(Anm: Hovedleder: Skattelistene. Vi trenger radikal åpenhet om skatt, inntekt og formue. Et korrekt bilde av hva ulike mennesker tjener, eier og skatter, er viktig for et fungerende demokrati, for å forhindre korrupsjon og skatteunndragelse og for å unngå urimelig forskjellsbehandling på arbeidsplassen. (dagbladet.no 15.10.2016).)

(Anm: Solberg vil ikke ha frislipp av skattelister (…) Professor Guttorm Schjelderup har flere ganger den siste tiden sagt at Norge ikke har vært et foregangsland i kampen mot skatteparadiser og at utviklingen har gått i feil retning her hjemme. (journalisten.no 11.4.2016).)

- Kvinners og menns lønn. Når lønna blir offentlig: Kvinner får mer – menn får mindre.

(Anm: Kvinners og menns lønn. Når lønna blir offentlig: Kvinner får mer – menn får mindre. I Danmark har kvinners lønn økt mer etter at kravet om offentliggjøring av hvordan lønn fordeles etter kjønn. Microsoft kartlegger lønn, men vil ikke offentliggjøre. I Danmark må virksomheter med mer enn 35 ansatte dokumentere hva de betaler kvinner og menn hvis det er ansatt mer enn ti personer på samme nivå. (digi.no 7.2.2019).)

(Anm: Nesten ingen snoker i skattelistene. Flere titalls tusen færre har turt å søke i skattelistene i år. FÅ SØK: Veldig få har så langt søkt i skattelistene. Dersom du søker, får vedkommende du søker på beskjed om det. (nettavisen.no 11.4.2016).)

(Anm: The question behind the Panama leak: Why aren’t international rules stopping offshore tax evasion? (washingtonpost.com 6.4.2016).)

(Anm: Obama: Problemet er at det er lovlig å skjule penger. (aftenposten.no 7.4.2016).)

(Anm: Skatteparadis er et velkjent triks. (…) Lekkasjen fra Panama viser noe alle burde visst: Internasjonale banker hjelper kunder å opprette selskaper i skatteparadiser. (...) Både banker, advokatfirmaer og revisjonsselskaper hjelper kunder å opprette anonyme stråselskaper som frontes av stråmenn, men der de egentlige eierne er skjult for innsyn. (stavrum.blogg.n 4.4.2016).)

(Anm: Finansfyrstedømmet. Det var en tid da nordmenn kom med bæreposer fylt med cash for å gjemme sparepengene i Luxembourg. I dag er det lille storhertugdømmet i hjertet av Europa et av verdens viktigste finanssentrum. (dn.no 8.4.2016).)

(Anm: - Naturlig at det blir hoderulling i toppetasjen i DNB. (...) - Avsløringen og omfanget er ekstraordinært. Vi krever gransking fra Stortinget og helhetlig plan for å beskytte samfunnet mot hemmelighold. Det må være forsterket kontroll for dem som tilrettelegger, blant annet banker, advokater og revisjonsselskap, sier hun. (dagbladet.no 4.4.2016).)

(Anm: Advokatfirma hevder hackere står bak Panama-lekkasjen. Ramon Fonseca hevder det er eksterne hackere som har lekket dokumentene som har fått tilnavnet Panama Papers. Han har klaget saken inn for Panamas statsadvokat. Utelukker en intern lekkasje. (…) Vi utelukker en innsidejobb. Dette er ikke en lekkasje. Det er hacking, sier Fonseca og legger til: - Vi har en teori, og vi jobber ut fra den. Vi har allerede lagt inn de relevante klagene hos statsadvokaten, i tillegg til at en statlig institusjon ser på saken. (aftenposten.no 6.4.2016).)

- Spetalen nekter myndighetene tilgang til 820 eposter han mener er advokatkorrespondanse. (- Skatteetaten gransker Spetalen.)

Skatteetaten gransker Spetalen.
I åtte måneder har skatteetaten gransket Øystein Stray Spetalen. Investoren nekter fortsatt etaten tilgang til 820 eposter. Etter at investor Øystein Stray Spetalen gikk inn i sitt tredje ulønnsomme selskap, begynte skatteetaten å bli mistenksomme, skriver Dagens Næringsliv. (…)

Men 820 e-poster er blitt utelatt av etterforskningen fordi de enten er skrevet til eller nevner advokater. Dermed er de taushetsbelagt, skriver Dagens Næringsliv. Spetalen og Ferncliff skal ha avvist skatteetatens innsynsbegjæring. (...)

(Anm: Kjemper for 820 eposter. Investor Øystein Stray Spetalen har fått ­skjermet over 39.000 eposter som advokatkorrespondanse under bokettersyn. Nå kjemper han med skattemyndighetene om 820 eposter. Investor Øystein Stray Spetalen nekter myndighetene tilgang til 820 eposter han mener er advokatkorrespondanse. (dn.no 11.5.2016).)

(Anm: Spetalen tapte. Øystein Stray Spetalen tapte mot skatteetaten, og må gi Skatt Øst innsyn i 820 eposter han mener er advokatkorrespondanse. Øystein Stray Spetalen er skuffet over at Skatt Øst fikk medhold og vurderer anke. (dn.no 31.5.2016).)

- Undersøkelse finner støtte for at utbetalinger til leger fra kommersielle firmaer offentligegjøres

Survey finds support for payments to doctors from commercial companies to be made public (Undersøkelse finner støtte for at utbetalinger til leger fra kommersielle firmaer offentligegjøres)
BMJ 2013;347:f6093 (Published 9 October 2013)
Nesten 80 % av leger, ansatte i legemiddelindustrien og deres representative organisasjoner mener at utbetalinger til leger fra kommersielle organisasjoner bør gjøres kjent på én enkelt offentlig søkbar database, ifølge forskning publisert denne uken av Ethical Standards in Health and Life Sciences Group (ESHLSG). (Almost 80% of doctors, drug industry workers, and their representative organisations believe that payments to doctors by commercial organisations should be disclosed on a single, publicly searchable database, shows research published this week by the Ethical Standards in Health and Life Sciences Group (ESHLSG).)

Undersøkelsen, som inkluderer svar fra helseorganisasjoner, private firmaer, NHS og private leger, akademikere og ansatte i legemiddelindustrien, fant at 89 % av 1 056 respondenter var enige i at utbetalinger til individuelt navngitt helsepersonell fra firmaer skal være offentlig tilgengelige, og 79 % var enige om at utbetalinger skal offentliggjøres i en sentral søkbar database.1 (The survey, including responses from healthcare organisations, private companies, NHS and private doctors, academics, and drug industry staff, found that 89% of 1056 respondents agreed that payments to individually named healthcare professionals by companies should be transparent, and 79% agreed that payments should be disclosed on a central, publicly searchable database.1)

Rådslagningen er viktig fordi European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations, enheten som representerer industrien i Europa, i juli annonserte at medlemmene må fremlegge opplysninger om utbetalinger til det enkelte helsepersonell fra 2016.2 Men enkelte land har ennå ikke nøyagtig avgjort hvordan de følger opp dette. (The consultation is important, because the European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations, the body that represents the industry across Europe, announced in July that its members must disclose details of payments to individual healthcare professionals from 2016.2 But individual countries have yet to determine how exactly they will comply.)

(Anm: Hvem betaler denne legen? Det er på tide pasientene visste.. (Who pays this doctor? It’s time patients knew.) BMJ 2014;348:g3039 (Published 6 May 2014).)

(Anm: Is exaggeration in academic press releases related to investigators’ conflicts of interests? BMJ 2015;350:h137 (Published 14 January 2015).)

(Anm: Who pays this doctor? Doctors’ financial interests: what about a publicly available list held by the GMC? BMJ 2014;348:g3646 (Published 11 June 2014).)

(Anm: Conflict of interest. Diverting attention from financial conflicts of interest. Godlee’s comment that “there is little dispute that non-financial conflicts of interest—such as academic passion and personal belief—are just as important [as], if harder to track” than financial conflicts, begs examination for two reasons. BMJ2015;350:h3505 (Published 30 June 2015).)

(Anm: Who pays this doctor? Who pays for this conference? It’s time patients and doctors knew BMJ 2014;348:g3748 (Published 11 June 2014).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: VG: Norske dommere omgår loven - dropper å registrere egne aksjekjøp (dn.no 5.9.2016).)

(Anm: Én av 25 sier de har betalt bestikkelser til norsk rettsvesen. (nettavisen.no 10.7.2013).)

(Anm: - Tar ikke økonomisk kriminalitet på alvor (e24.no 18.11.2013 ).)

(Anm: Drug and Medical-Device Makers Paid $6.49 Billion to Doctors, Hospitals in 2014. Disclosure of health-care company payments to doctors part of federal transparency initiative. Drug and medical-device makers paid $6.49 billion to U.S. doctors and teaching hospitals during 2014, according to the federal government’s first full-year accounting of the breadth of industry financial ties with medical providers. (medpagetoday.com 1.7.2015).)

(Anm: Drug industry paid £41m to UK healthcare professionals last year. BMJ 2015;351:h3909 (Published 17 July 2015).)

(Anm: Industry paid $6.5 bn to US physicians and hospitals in 2014. BMJ 2015;351:h3697 (Published 07 July 2015).)

(Anm: Disclosing payments from drug companies should be mandatory for doctors, says academy. BMJ 2015;351:h4197  (Published 03 August 2015).) 

(Anm: The uneasy, unbreakable link of money, medicine. (medicalnewstoday.com 3.8.2015).)

(Anm: Evidence based medicine is broken - What about non-financial conflicts of interest? (Published 29 January 2014).)

(Anm: Evidence based medicine is broken - Exactly how much of evidence based medicine is corrupted? BMJ 2014;348:g1155 (Published 29 January 2014).)

- Hullet lovgivning giver ikke reelt billede af lægers industrisamarbejde

Hullet lovgivning giver ikke reelt billede af lægers industrisamarbejde
dagenspharma.dk 22.4.2015
Ifølge Sundhedsstyrelsens regler om tilknytning skal læger og andet sundhedspersonale ikke anmelde, hvis de samarbejder med udenlandske medicovirksomheder. Det betyder, at de kan arbejde for industrien uden at registrere partnerskabet nogen steder.

Hjertelæge fra Rigshospitalet, Gintautas Bieliauskas, er den ubestridte topscorer på Sundhedsstyrelsens liste over sundhedspersoner med tilknytning til industrien. I 2014 fik han udbetalt 2.630.000 kr. fra medicovirksomheden Edwards Lifesciences, og i 2015 har han oplyst, at han kommer til at tjene 570.000 kr. fra samme virksomhed. Men faktisk skal han slet ikke med på listen. […]

(Anm: Sakkyndige legers integritet, partiskhet og habilitet versus løgn i rettssalen (sakkyndighet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Doctors’ groups are criticised for endorsing pro-industry guidelines (Legeforeninger kritiseres for å støtte pro-industri-retningslinjer) BMJ 2013;347:f6066 (9 October 2013).)

(Anm: NHS regulator is ineffective and has conflicts of interest, say MPs BMJ 2014;349:g4446 (04 July 2014).)

- Hvem betaler denne legen? Det er på tide pasientene får vite

Hvem betaler denne legen? Det er på tide pasientene får vite (Who pays this doctor? It’s time patients knew)
 BMJ 2014;348:g3039 (Published 6 May 2014)
If my MP wanted to build a motorway, it would be reasonable for constituents to know whether he had shares in the construction company appointed, or indeed in the land that had now become valuable. And it’s easy to find out: all UK MPs have to make declarations on the publicly available register of members’ interests.1

But if I am a patient, I am unfairly ignorant. I don’t know whether my doctor is a chosen key opinion leader, paid by a drug company to increase prescribing of a drug. When my doctor recommends an intervention, I don’t know whether her education on my condition has come solely from a drug company representative—despite the associations between drug company education, higher prescribing costs, and lower quality.2 3 have no idea whether my doctor’s travel to an international conference was paid for by the drug company making the product I am being recommended. Yet we know that even small gifts create changes in doctors’ behaviour.4

Such ignorance extends much further than drug companies. If a doctor recommends a food or food supplement in an interview to a newspaper, we should surely also know if that doctor is acting as a paid public relations representative of the brand. Similarly, it’s only fair that readers should know if a doctor who recommends an intervention also owns its patent. If a general practitioner on a commissioning board advocates a particular supplier of services, we also need to know whether she will profit from that choice. This should not be even slightly controversial(...)

- Europæiske medicinalvirksomheder klar til at offentliggøre økonomiske støtte til læger

Medicinalfirmaer skal fremover offentliggøre støtte til læger
medwatch.dk 24.4.2014
Europæiske medicinalvirksomheder vil fra 2016 lægge enhver form for økonomisk støtte til læger frem for offentligheden. Det har industriens brancheorganisation vedtaget.

Fremover vil europæiske lægemiddelfirmaer offentliggøre al direkte og indirekte økonomisk støtte til sundhedsprofessionelle og sundhedsorganisationer. Det har den europæiske lægemiddelindustris interesseorganisation EFPIA vedtaget i et bindende regelsæt. (...)

Europæiske medicinalvirksomheder klar til at offentliggøre økonomiske støtte til læger
dagenspharma.dk 24.4.2014
Nye interne regler forpligter lægemiddelvirksomheder til at deklarere direkte og indirekte betaling fra virksomhederne til sundhedsprofessionelle og sundhedsorganisationer. (…)

(Anm: Interessekonflikter, bestikkelser og korrupsjon (mintankesmie.no).)

(Anm: Når er et synspunkt en interessekonflikt? (When is a point of view a conflict of interest?) BMJ 2016;355:i6194 (Published 23 November 2016).)

(Anm: Høyresiden har størst mistillit til journalistikken. (…) Videre mente 63 prosent at journalister favoriserer kilder som mener det samme som dem. (aftenposten.no 13.2.2017).)

(Anm: Mina Ghabel Lunde, journalist. Når kilder også er venner. Pressen skal unngå bindinger som skaper usikkerhet om lojalitet. Da kan ikke journalister omgås sine kilder privat. (aftenposten.no 8.2.2017).)

(Anm: Ingen gratis lunsj for leger: Sponsede måltider knyttet til flere resepter (No free lunch for docs: Sponsored meals linked to more prescriptions) (mmm-online.com 20.6.2016).)

- Interessekonflikter - en kunnskapsbasert tilnærming

Interessekonflikter - en kunnskapsbasert tilnærming
Tidsskr Nor Legeforen 2012; 132:1358-60 (12.6.2012)
Spørsmål rundt interessekonflikter og habilitet diskuteres både i regjeringskretser, i forskjellige fagmiljøer og blant publikum. Vurderingene hevdes ofte å være basert på skjønn og følelser. Når det gjelder effekten av interessekonflikter i form av samrøre med farmasøytisk industri, trenger vi ikke å synse - vi vet. Nå må vi bruke denne kunnskapen.

Kommersielle aktørers investeringer i biomedisinsk forskning er fordoblet i løpet av de siste 30 årene, og utgjør nå mer enn 60 % av det totale finansieringsgrunnlaget (1). Den som betaler spillemannen, påvirker som kjent repertoaret, og legemiddelindustriens økonomiske dominans har konsekvenser for valg av forskningstema og studiers utforming samt for analyse, tolking og publisering av data (2, 3). Dette kan påvirke både medisinsk praksis og det gjensidige tillitsforholdet som pasienter, klinikere, forskere og samfunnet for øvrig er avhengig av (4). Sentralt i mange av disse interaksjonene står interessekonfliktene. (...)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: VG: Norske dommere omgår loven - dropper å registrere egne aksjekjøp (dn.no 5.9.2016).)

(Anm: Én av 25 sier de har betalt bestikkelser til norsk rettsvesen. (nettavisen.no 10.7.2013).)

(Anm: - Tar ikke økonomisk kriminalitet på alvor (e24.no 18.11.2013 ).)

(Anm: Gaver, smøring, donasjoner (gave gitt som bestikkelse) etc. (mintankesmie.no).)

(Anm: Evidence based medicine is broken - What about non-financial conflicts of interest? (Published 29 January 2014).)

- En solskinnshistorie?

En solskinnshistorie
Leder
Tidsskr Nor Legeforen 2010; 130:919 (6.5.2010)
Ny amerikansk lovgivning krever at produsenter av legemidler og medisinsk utstyr må rapportere absolutt alle bidrag til leger og sykehus i en offentlig tilgjengelig database

President Barack Obama signerte 23.3.2010 lovene som vil reformere helsevesenet i USA. Dypt begravet i den omfattende lovgivningen finnes en lov som foreløpig ikke har fått så mye oppmerksomhet, men som vil få stor betydning for leger og legemiddel- og utstyrsindustrien: the Physician Payments Sunshine Act (1). Loven krever at alle amerikanske bedrifter som produserer legemidler, utstyr, reagenser m.m. som brukes i helsevesenet, må rapportere absolutt alle bidrag til leger og sykehus til en offentlig tilgjengelig database. Vi snakker da om alt som overstiger 10 amerikanske dollar i verdi. Alle slags bidrag er omfattet: gaver (inkludert penner og post it-blokker), honorarer, ulike former for utgiftskompensasjon, reisebidrag, måltider, forskningsstøtte og stipender, støtte til kurs og møter – og selvsagt slikt som aksjer, medeierskap og patentrettigheter. Kort sagt alt som på amerikansk benevnes som «transfer of value». Det vil kreves detaljert rapportering av både legen(e)s navn og adresse samt overføringens verdi, dato og hvordan den ble gitt eller kompensert. Og dersom betalingen er knyttet til markedsføring, foredrag, kurs eller forskning knyttet til et bestemt produkt, må produktets navn rapporteres. Alt – smått og stort – skal nå offentliggjøres.

Den nye amerikanske lovgivningen er presset frem av en stadig økende tverrpolitisk skepsis til konsekvensene av de store økonomiske overføringene mellom kommersielle aktører og leger og forskere. Anslagsvis 30 millarder dollar per år brukes til ren markedsføring av legemidler bare i USA. Utgiftene til reseptbelagte legemidler ble femdoblet i perioden 2000–05. Men detaljeringsgraden i the Physician Payments Sunshine Act og at det som tidligere har vært regnet som ubetydelige små gaver skal rapporteres, vil nok komme som en overraskelse på mange amerikanske leger. Det gir også grunn til ettertanke for oss. (...)

(Anm: Where’s the Sunshine? (postscript.communitycatalyst.org 7.11.2011).)

(Anm: Feds to Withhold One-Third of Sunshine Act Data. (medpagetoday.com 15.8.2014).)

Physician Payment Sunshine Act
Editorial
BMJ 2013;347:f4828 (Published 1 August 2013)
Some answers, many questions (Noen svar, mange spørsmål)

Samarbeide mellom praktiserende leger og industrien kan føre til utvikling av nye legemidler og utstyr. Leger kan identifisere udekket behov og gi avgjørende kliniske og vitenskapelige innspill i forsøk. For disse verdifulle tjenester bør få betalt for. (Collaboration between practicing physicians and industry may result in the development of new drugs and devices. Physicians can identify unmet needs and provide crucial clinical and scientific input into trials. For these valuable services they should be reimbursed.)

Men interaksjoner mellom leger og industri handler ofte mer om markedsføring snarere enn vitenskap: kontanter og godtgjørelser i naturalia blir tilbudt for å endre legers forskrivningmønstre.1 Disse interaksjoner kan føre til interessekonflikter som hensyntar andre ting enn pasientenes interesser som påvirker kliniske beslutninger, og kan også føre til høyere helsekostnader.2 3 4 Selv små gaver kan føre til små atferdsendringer, hvilket er årsaken til at mange av oss mottar invitasjoner til å delta i pedagogisk virksomhet eller rådgivende paneler, og hvorfor vi mottar gratis legemiddelprøver og besøk fra forhandlere. (But interactions between physicians and industry more often deal with marketing rather than science: cash and in-kind gifts are offered to change physician’s prescribing patterns.1 These interactions may lead to conflicts of interest, with considerations other than patients’ interests affecting clinical decisions, and may also lead to higher healthcare costs.2 3 4 Even small gifts can lead to subtle changes in behavior, which is why many of us receive invitations to participate in educational activities or advisory panels, and why we receive free drug samples and visits from retailers.)

En nasjonal legeundersøkelse fant i 2009 for eksempel at 83 % av leger hadde interaksjoner med industrien (71 % fikk mat på arbeidsplassen, 64 % legemiddelprøver, 18 % refusjon for kostnader forbundet med deltagelse på profesjonelle møter; og 14 % penger for rådgivning, forelesninger, og innrullering av pasienter i kliniske forsøk).3 Selv om andelen av leger som samarbeider med industrien har falt siden 2007, kanskje på grunn av retningslinjer adoptert av ulike fagmiljøer og akademiske institusjoner, fortsetter slike interaksjoner.1 3 I Massachusetts, en stat som krever at industrien opplyser om betalinger på mer enn 50 dollar (£32.6; €37.7) til leger, utførte industrien i perioden juli 2009 og desember 2011 32 227 utbetalinger til 11 734 leger verdt 76,7 millionr dollar.5 Mesteparten av pengene (88 %) for tjenester som rådgivning og deltakelse i "speakers bureau". De vanligste utbetalingene var imidlertid til mat. (...) (A national physician survey in 2009, for example, found that 83% of physicians had interactions with industry (71% received food in the work place; 64% drug samples; 18% reimbursement for costs associated with attending professional meetings; and 14% money for consulting, lectures, and enrolling patients in clinical trials).3 Although the proportion of physicians interacting with industry has fallen since 2007, perhaps due to policies adopted by different professional bodies and academic institutions, such interactions persist. 1 3 In Massachusetts, a state that requires industry to disclose payments of more than $50 (£32.6; €37.7) to physicians, between July 2009 and December 2011 industry made 32 227 payments to 11 734 physicians worth $76.7m.5 Most of the money (88%) was for services such as consulting and participation in speaker’s bureaus. The most common payments, however, were for food.)

(Anm: Speakers bureau (en.wikipedia.org).)

(Anm: Feds to Withhold One-Third of Sunshine Act Data. (medpagetoday.com 15.8.2014).)

Sunshine Act in today's pharma forecast as mandate takes effect
fiercepharma.com 1.8.2013
The earnings picture may be cloudy today in the drug business, but sun is shining in from another quarter. Today is the first day of data-gathering for the newly implemented Physician Payments Sunshine Act.

So, pharma companies will be recording payments to doctors--speaking fees, consulting arrangements, free food and whatnot--if they haven't been already. Next May, drugmakers will have to hand over the information to the Center for Medicare and Medicaid Services (CMS), which will put together a public database and post it online next September. (...)

Thanks to those disclosures, we know that participating drugmakers paid doctors more than $1 billion last year. That's for the 12 leading companies that actually disclose the data right now. (...)

The Physician Payment Sunshine Act
Editor's Choice - US Editor’s Choice
BMJ 2013;347:f4764 (26 July 2013)
The final regulations from the Physician Payment Sunshine Act require that on 1 August, pharmaceutical and medical device companies start reporting to the Center for Medicare and Medicaid Services (CMS) any payments to licensed physicians or teaching hospitals, as well as any ownership and investment interests held by physicians or their immediate family. These data will be available in a publicly searchable database starting 30 September 2014. (...)

Competing Interests (Interessekonflikter)
Bring me sunshine: EU drug companies make payments to doctors public (Bring meg ”solskinn”: EU-legemiddelfirmaer offentliggjør utbetalinger til leger)
BMJ 2013;347:f4342 (5 July 2013)
US companies will soon be required to disclose information on payments to doctors. Andrew Jack looks at whether new European measures carry enough teeth
The European pharmaceutical industry has pledged to release details of the payments it makes to doctors and healthcare organisations by 2016, in the latest move towards bringing “sunshine” to funding arrangements that critics argue distort prescribing practices.1 The European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations, the Brussels based trade body, says all of its members will be required to make public on websites their payments to each individual doctor made during 2015 by early the following year.2

Richard Bergstrom, the federation’s director general, insisted that the move reflected growing calls for transparency but was not a response to external pressure or fear of EU-wide legislation. It followed more than two years’ work developing a consensus among his members. It comes at a time of growing debate and research suggesting that even modest payments and incentives to doctors can influence their choice of medicines.3 (...)

Do doctor-payment sunshine laws work? (Virker "solskinnslover" for lege-utbetalinger?)
REUTERS.COM 1.6.2012
(Reuters Health) - The mere passage of a law that requires drug companies to disclose how much money they pay doctors may not change physician prescribing practices, suggests a new study.

In two states that passed so-called sunshine laws requiring drugmakers to disclose payments, doctors' choices of which drugs to prescribe for their patients did not differ much from those of peers in states without such a law.

However, since the disclosure of information was to state agencies, not the general public, the state laws were less likely to influence doctors' behavior, one expert not involved in the research noted.

"It was a way of doing a quick analysis to even see if there was an impact we could measure," said Kavita Nair, the study's senior author and a associate professor at University of Colorado School of Pharmacy in Aurora.

Nair and her colleagues said they were trying to gauge the potential effect of a nationwide disclosure requirement. (...)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: VG: Norske dommere omgår loven - dropper å registrere egne aksjekjøp (dn.no 5.9.2016).)

(Anm: Én av 25 sier de har betalt bestikkelser til norsk rettsvesen. (nettavisen.no 10.7.2013).)

(Anm: - Tar ikke økonomisk kriminalitet på alvor (e24.no 18.11.2013 ).)

(Anm: Medisinske tidsskrifter og uavhengighet etc. (mintankesmie.no).)

(Anm: Effect of Physician Payment Disclosure Laws on Prescribing. Arch Intern Med. 2012;172(10):819-821 (May 28).)

- JAMA-redaktøren lei av å bli forsøkt lurt

JAMA-redaktøren lei av å bli forsøkt lurt
Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129: (17.3.2009)
- Vi må finne en måte å jobbe sammen med legemiddelindustrien på – en ærlig måte. Det sier sjefredaktøren i JAMA, Catherine DeAngelis, som besøker Tidsskriftets møte for faglige medarbeidere.

DeAngelis holder foredrag under Tidsskriftets årlige møte for faglige medarbeidere, som pågår tirsdag og onsdag denne uken. 120 av de faglige medarbeiderne er samlet for å diskutere, lære og utveksle erfaringer om fagvurdering, om forfatterskap og om Tidsskriftet. Ett av temaene på møtet er interessekonflikter. Hvordan bør de håndteres? Og hva er egentlig en interessekonflikt? (...)

Verste sort
- Legemiddelindustrien i USA betaler for forskningen, de kontrollerer den. Jeg er ikke i mot legemiddelindustrien, de er enormt viktige med tanke på utvikle nye og bedre medisiner til beste for pasientene. Men når de opererer under falske premisser, når de fremmer legemidler med tanke på å tjene mest mulig penger fremfor med tanke på pasientenes beste, da går det galt. Leger som blir med på dette løpet har interessekonflikter av verste sort, sier hun. (...)

(Anm: Legemiddelforskrivning (feilforskrivning, overmedisinering, deforskrivning (seponering) (mintankesmie.no).)

- En solskinns-forordning for Europa

A sunshine act for Europe (En solskinns-forordning for Europa)
Leder
BMJ 2011; 343:d6593 (13 October)
As the days grow shorter in this northern outpost of Europe, we can dream about sunshine, real and metaphorical. Barack Obama’s Sunshine Act comes into force in 2013, requiring drug companies to declare all payments and hospitality they give to doctors. As Andrew Jack explains, the aggressive marketing of drugs in the United States is now being met with an equally aggressive response from government, fuelled by exposés, law suits, and public pressure (doi:10.1136/bmj.d6459).

Jennifer Neuman and colleagues give the bandwagon another shove (doi:10.1136/bmj.d5621). Their review of clinical guidelines in the US and Canada finds that half the panel members had conflicts of interest. These were substantially more common on non-government sponsored guidelines and were especially prevalent on guidelines produced by specialty societies, a fact not lost on Edwin Gale in his linked editorial (doi:10.1136/bmj.d5728). (...)

- USA tvinger legemiddelfirmaer til å rapportere pengebeløp betalt til leger

Legene og legemiddelindustrien
LEDER
Tidsskr Nor Legeforen 2012; 132:386-7 (22.2.2012)
Verdens største legemiddelfirmaer har nylig godtatt gigantbøter for ulovlig markedsføring. Leger er i stor grad implisert. Nå er det tid for forandring!

GlaxoSmithKline (GSK) godtok i november 2011 et forlik med den amerikanske regjeringen på 3 milliarder dollar (18 milliarder kroner) for ulovlig markedsføring av en rekke medisiner, inkludert Avandia (1). Denne saken likner mye på tilsvarende bøtelegging (0,5 - 3 milliarder dollar) av Pfizer, Lilly, Novartis, Merck og AstraZeneca de siste par år i USA (2). Hva er det som foregår, og hvorfor godtar verdens største legemiddelfirmaer slike gigantbøter?

Det dreier seg vesentlig om ulovlig markedsføring og manipulasjon av forskningsdata. Legemiddelfirmaene har, i likhet med alle andre firmaer, som hovedmål å tjene penger. Det er et opplagt og i seg selv aktverdig formål. Men når dette målet går på bekostning av hensynet til pasienten, blir det tvilsomt. (...)

Markedsføring som er blitt funnet kriminell av det amerikanske rettsapparatet, er svært ofte gjort i samarbeid med leger. Legene har store fordeler av å samarbeide med legemiddelindustrien. Våre store internasjonale møter ville bli helt annerledes uten utstillingene derfra. Et nytt arbeid viser at hele 71 % av legene som satt i «guideline panels» hadde interessekonflikter (7).

Det begynner med oss selv. Det må bli uakseptabelt å tjene to herrer. Vi skal selvfølgelig samarbeide med industrien, men dette må være transparent og i overensstemmelse med samfunnets interesser. Som Edwin Gale nylig fremhevet i en leder i BMJ: Lovgivning vil ikke forandre situasjonen, for gode investorer vil alltid være et skritt foran. Det må en kulturendring til. Først når legene endrer holdning, vil vi få den legemiddelindustrien vi fortjener (7). (...)

Who Else Is Paying Your Doctor? (Hvilke andre betaler din lege?)
EDITORIAL
nytimes.com 23.1.2012
It took longer than expected, but the Obama administration is finally poised to enact badly needed regulations requiring that the manufacturers of drugs, medical devices and medical supplies disclose all payments they make to doctors or teaching hospitals. The information, which would be posted on a government Web site, will allow patients to decide whether they need to worry about any possible conflicts of interest.

Such payments can be for legitimate research and consulting. But there is also a lot of cash being spread around to pay for doctors’ travel and entertainment or for gifts or modest meals for a prescribing doctor’s staff.

As Robert Pear reported in The Times this week, some prominent doctors and researchers receive hundreds of thousands or even millions of dollars a year in exchange for providing advice to a company or giving lectures on its behalf. About a quarter of all doctors take some cash payments from drug or device makers and nearly two-thirds accept meals or food gifts. Analysts contend that even seemingly trivial gifts can influence doctors to prescribe expensive drugs that may not be best for a patient’s health or pocketbook.

The new rules were championed by Senator Charles Grassley, a Republican, and Senator Herb Kohl, a Democrat, and incorporated into the health care reforms enacted in 2010. The reform law required the Department of Health and Human Services to establish reporting procedures by Oct. 1, 2011, and required manufacturers to start collecting the relevant data by Jan. 1, 2012. The proposed rules were finally issued on Dec. 14 and are subject to comment until Feb. 17, after which they will be revised and issued in final form. (...)

Related News - U.S. to Force Drug Firms to Report Money Paid to Doctors(January 17, 2012) (...)

Betalinger til læger i USA skal indberettes til offentligt register
dagenspharma.dk 17.1.2012
Obama-regeringen vil kræve, at lægemiddelvirksomheder i USA offentliggør, hvor meget de betaler læger for forskning, rådgivning, tale, rejser og underholdning. Det skriver New York Times.

Kravene er en del af en ny sundhedslov, og regeringen forventer, at reglerne vil øge sandsynligheden for, at læger træffer beslutninger til gavn for patienterne uden hensyntagen til lægens økonomiske interesser.

Den nye lov vil betyde, at virksomheder, som har blot et lægemiddel dækket af de offentlige forsikringsordninger Medicare og Medicaid, skal offentliggøre alle betalinger til læger, der ikke er blandt virksomhedens ansatte. Oplysningerne skal indberettes uanset, om der er tale om betaling for at udvikle, bedømme, eller promovere et lægemiddel. Betaling for royalties for opfindelser eller opdagelser samt betalinger for forskning og undervising vil også være indberetningspligtig, ligesom det skal indberettes, hvis lægemiddelkonsulent medbringer kaffe og donuts til et møde på lægens kontor.

Obama-regeringen lover, at oplysningerne vil blive gjort offentligt tilgængeligt på internettet. I alt forventer regeringen, at flere end 1.100 lægemiddel- og medicovirksomheder skal indsende rapporter, og at det vil være nødvendigt med et tilsyn, som overvåger, om indberetningerne er fyldestgørende og nøjagtige.

Virksomheder, som ikke indberetter korrekt, vil ifølge lovforslaget kunne straffes med bøde på op til 58.000 kr., og firmaer, der bevidst undlader at indberette betalingerne, vil risikerer bøder på op til 580.000 kr. op til maksimalt 5,8 mio. kr. om året. (...)

(Anm: ProPublica (Journalism in the Public Interest). (mintankesmie.no).)

U.S. to Force Drug Firms to Report Money Paid to Doctors (USA tvinger legemiddelfirmaer til å rapportere pengebeløp betalt til leger)
nytimes.com 16.1.2012
WASHINGTON — To head off medical conflicts of interest, the Obama administration is poised to require drug companies to disclose the payments they make to doctors for research, consulting, speaking, travel and entertainment.

Many researchers have found evidence that such payments can influence doctors’ treatment decisions and contribute to higher costs by encouraging the use of more expensive drugs and medical devices.

Consumer advocates and members of Congress say patients may benefit from the new standards, being issued by the government under the new health care law. Officials said the disclosures increased the likelihood that doctors would make decisions in the best interests of patients, without regard to the doctors’ financial interests.

Large numbers of doctors receive payments from drug and device companies every year — sometimes into the hundreds of thousands or millions of dollars — in exchange for providing advice and giving lectures. Analyses by The New York Times and others have found that about a quarter of doctors take cash payments from drug or device makers and that nearly two-thirds accept routine gifts of food, including lunch for staff members and dinner for themselves. (...)

- Fakta om legers bijobber og bindinger til legemiddelindustrien skal på nettet?

Læger uenige om offentliggørelse af honorarer
dagensmedicin.dk 1.5.2012
Lægeforeningen holder fast i, at størrelsen på lægers indtægter fra medicinalindustrien skal være et privat anliggende. Forslag fra praktiserende læger om større åbenhed fik ikke tilstrækkelig støtte på Lægemøde. (...)

Læger uenige om offentliggørelse af honorarer
dagenspharma.dk 1.5.2012
Lægeforeningen holder fast i, at størrelsen på lægers indtægter fra medicinalindustrien skal være et privat anliggende. Forslag fra praktiserende læger om større åbenhed fik ikke tilstrækkelig støtte på Lægemøde. (...)

Enighed om åbenhed
ugeskriftet.dk 28.4.2012 (Ugeskrift for Læger)
Efter måneders debat i offentlighed, medlemsenqueter og temadrøftelser på Lægemødet kunne Lægeforeningens formand Mads Koch Hansen ved afslutningen af den længe ventede debat på Lægemødet om samarbejdet mellem læger og industri konkludere, at der stort set er enighed på de væsentligste punkter. Der er dog fortsat uenighed om, hvor vidt, og i hvilken detaljeringsgrad, offentligheden skal indvies i lægers økonomiske relationer til industrien.

”Det er der ikke ét svar på”, sagde Mads Koch Hansen ”Men hvis man lytter til, hvad der bliver sagt det udvalg, som arbejder med spørgsmålet inde i ministeriet, skal man være meget døv, hvis man ikke hører, at vi med stor sandsynlighed vil se et forslag, der indeholder en eller anden form for offentliggørelse, uanset, om vi ønsker det eller ej”, sagde han. (...)

Lægernes bijob skal frem i lyset
politiken.dk 20.4.2012
Fakta om lægers bijob og bindinger til medicinalindustrien skal på nettet.

Efter mange års diskussioner bliver landets læger nu tvunget til at droppe hemmelighedskræmmeriet om deres økonomiske relationer til medicinalindustrien.

Hele området kulegraves i øjeblikket af et udvalg under Sundhedsministeriet, der ventes at fremlægge rapport til efteråret.
Men allerede nu er parterne enige om at anbefale mere åbenhed om lægernes bijob. Det bekræfter Mads Koch Hansen, formand for Lægeforeningen, der ellers har været stærkt kritisk over for at lægge lægernes bijob og biindtægter ud til offentligt skue på internettet.

LÆS OGSÅ Eksperter i antidepressiver arbejder for medicinalfirmaer

»Vi skal have et mere åbent system – det er alle enige om. Som læger skal vi lære at deklarere os selv ved åbent at oplyse om vores samarbejdsrelationer, så alle kan se, hvad lægerne foretager sig«, siger han.

Hvide kitler i dobbeltroller
Det er en anden lægeformand, frontfigur i Praktiserende Lægers Organisation (PLO) Henrik Dibbern, som på det nærmeste har startet en bevægelse bag kravet om at få lægernes bijob frem i lyset.

Alt for mange hvide kitler placerer sig selv i uheldige dobbeltroller, fordi de både betjener det offentlige sundhedsvæsen og de private medicinalfirmaer, mener Henrik Dibbern:

»Vi er som læger blevet filtret alt for meget ind i medicinalindustrien. Vi bliver mere eller mindre ufrivilligt brugt til at udpege sygdomsbilleder, der slet ikke findes eller findes i så begrænset omfang, at man gjorde klogest i at lade dem ligge«.

Patienter: Tvivl om fagligheden
Hans budskab udløste et internt opgør i lægeverdenen i efteråret, men siden da har opbakningen til Dibbern været massiv. En række politiske partier støtter kravet om mere åbenhed.

Det samme gør Danske Regioner, der driver landets sygehuse, og nu stiller Danske Patienter sig også bag kravet.

»Man kan med rette tvivle på fagligheden og rådgivningen, hvis lægen modtager heftige honorarer fra firmaer, der producerer de lægemidler, lægen bruger i behandlingen. Her har patienterne krav på at vide, hvad der foregår, så de også har friheden til at vælge en læge fra«, siger Lars Engberg, formand for Danske Patienter. (...)

- Leger med dårlig rykte arbeider for legemiddelfirmaer som bondefangere

Tainted doctors serve as pharma company shills (Leger med dårlig rykte arbeider for legemiddelfirmaer som bondefangere)
fiercepharma.com 20.10.2010
On its latest fact-finding mission looking for doctors with skeletons in their closets, nonprofit investigative journalism group ProPublica has uncovered hundreds of physicians on big pharma company payrolls who are touted as experts, but whose records are tainted. Some have been accused of professional misconduct. Others lack credentials as researchers or specialists or were disciplined by state boards.

Here is a sampling of what reporters turned up:

  • The FDA ordered Dr. James McMillen to stop "false or misleading" promotions of the painkiller Celebrex, because he minimized risks and touted it for unapproved uses. He later raked in $224,000 from three other drug companies for speaking about their drugs.
  • 88 Eli Lilly speakers were sanctioned and another four received FDA warnings.
  • After Dr. Tulio Ortega pleaded no contest to faking records to say that he had treated four patients when he had not, New York's medical board put him on two years' probation in 2008. In 2009 and 2010, Lilly and AstraZeneca paid him $110,900.

Drug companies apparently aren't vigilant about vetting the doctor-speakers who educate their peers, which worried Lisa Bero, a pharmacy professor at University of California, San Francisco. "If they did things in their background that are questionable, what about the information they're giving me now?" she said, referring to their roles as drug company speakers.

To be sure, some of the top-paid drug company speakers have impressive resumes that demonstrate their expertise as researchers or specialists. But, 45 who earned more than $100,000 for speaking on behalf of drug companies did not have board certification in any specialty. Others had not published or held academic appointments.

The drug industry's main trade group, Pharmaceutical Research and Manufacturers of America, wasn't able to say what behavior would disqualify physician speakers. "We look at it from the affirmative--things that would qualify physicians," Diane Bieri, the group's general counsel and executive vice president, told ProPublica. Apparently she took some flack for a feeble response. See her voluminous 579-word comment at the top of the list of contentious remarks.

To learn more:
- read the ProPublica story
- check out the Dollars for Doctors database which lists some doctors and how much drug companies paid them

Related Articles:
Big drug companies wield too much influence over doctors
Dangerous caregivers missing from federal database due to poor state-level reporting
Doctor group challenges limits on pharma-physician relationships
National database riddled with holes: Records missing on disciplined healthcare workers (...)

Drug companies pay 17,000 U.S. doctors, report finds (Legemiddelfirmaer betaler 17 000 amerikanske leger, ifølge studie)
reuters.com 19.10.2010
(Reuters) - More than 17,000 doctors and other healthcare providers have taken money from seven major drug companies to talk to other doctors about their products, a joint investigation by news organizations and non-profit groups found.

More than 380 of the doctors, nurses, pharmacists and other professionals took in more than $100,000 in 2009 and 2010, according to the investigation released on Tuesday. The report said far more doctors are likely to have taken such payments, but it documented these based on information from seven drugmakers.

The payments are not illegal and usually not even considered improper. But the investigation by journalism group ProPublica, Consumer Reports magazine, NPR radio and several publications showed doctors were sometimes urged to recommend "off-label" prescriptions of drugs, meaning using them for conditions they are not approved for.

And the report points to several studies showing that even small gifts and payments to doctors can affect their attitudes, and many companies have stopped giving out once-common gifts such as pens, cups and other objects carrying drug brand names.

"Tens of thousands of U.S. physicians are paid to spread the word about pharma's favored pills and to advise the companies about research and marketing," the group says in its report, available here.

The groups used information from seven drugmakers -- AstraZeneca, Cephalon, GlaxoSmithKline, Johnson & Johnson, Eli Lilly, Merck and Pfizer.

"Some of the companies were forced to disclose this information as a result of legal settlements; others released it voluntarily," Consumer Reports said. (...)

- Flodbølgen av interessekonflikter

Lobby groups call for closure of “revolving door” between drug regulators and industry (Lobbygrupper ber om at "svingdøren" mellom legemiddelkontroller og industrien lukkes)
BMJ 2011;343 (30 December)
EU-kommisjonen har blitt oppfordret til å gjennomgå prosedyrene ved European Medicines Agency (EMA) og de ​​ansattes regelverk som regulerer EU-tjenestemenns forvaltning, etter påstander om at en tidligere direktør for EMA avtalte å bli konsulent for legemiddelindustrien, mens han fortsatt var ansatt i kommisjonen. (The European Commission has been urged to review procedures at the European Medicines Agency (EMA) and the staff regulations that govern the conduct of EU officials, after claims that a former executive director of EMA arranged to become a consultant to the drug industry while still employed by the agency.)

Thomas Lönngren, som drev Europas legemiddelkontroll i 10 år før han gikk av ved utgangen av 2010, har allerede blitt fortalt av EMA at han ikke burde gi produktrelaterte råd til legemiddelfirmaer eller ta ledelsesmessige, overordnede, eller rådgivende stillinger i industrien for en periode på to år. (Thomas Lönngren, who ran Europe’s drug regulatory agency for 10 years before stepping down at the end of 2010, has already been told by the EMA that he should not provide product related advice to drug companies nor take managerial, executive, or consultative positions in the industry for a period of two years.)

Men tre europeiske aktivistgrupper sier at etaten har gjort altfor lite for å lukke "svingdøren" der tidligere regulatorer blir industrirådgivere og betales for sin ekspertise. Alliance for Lobbying Transparency and Ethics Regulation, Formindep, og Health Action International, som skrev et åpent brev i forrige måned til John Dalli, den europeiske kommissær for helse-og forbrukerpolitikk, sier at bevisene om herr Lönngrens virksomhet krever revisjoner og innstramninger i reguleringene. (...) (But three European activist groups say the agency has done too little to close the “revolving door” through which former regulators become industry advisers paid for their expertise. The Alliance for Lobbying Transparency and Ethics Regulation, Formindep, and Health Action International wrote an open letter last month to John Dalli, the European Commissioner for Health and Consumer Policy, saying that the evidence about Mr Lönngren’s activities demands revisions and tightening of the regulations.)

In a letter to the committee from his lawyers, Mr Lönngren said that he would be advising NDA on heath technology assessment and would not be involved in regulatory issues. (...)

Anne Chailleu from Revolving doors, where the regulated become confused with the regulators, are at the core of NDA’s business model.Formindep, a French group that campaigns for independent information and education in healthcare, said: “

“Six out of the ten members of NDA’s advisory board are former regulators at EMA and other regulatory agencies. Industry is exploiting its links to the European regulatory framework. This is damaging the trust that European citizens should place in officials appointed to protect public health.”

The EMA told the BMJ that it was preparing a response to the open letter. (...)

(Anm: NDA (NDA.com).)

(Anm: ALTER-EU The Alliance for Lobbying Transparency and Ethics Regulation. (alter-eu.org).)

(Anm: Formindep (formindep.com).)

(Anm: Lobbyisme (lobbying - lobbyvirksomhet - lobbyregister - interessekonflikter - korrupsjon) (mintankesmie.no).)

(Anm: The European Medicines Agency (EMA) (tidligere EMEA) (den europeiske legemiddelkontrollen) (mintankesmie.no).)

Who watches the watchmen? (Hvem vokter vokterne?)
Nature 2011; 476: 125 (11 August)
I slutten av forrige måned foreslo de amerikanske myndigheter en gjennomgang av reguleringer for forskning på mennesker som melder seg som frivillige. Det innbefatter det å tillate enkelte etiske komiteer (Institutional Review boards (IRBs)) å overvåke amerikanske multisite kliniske studier. Slike komiteer understøtter etikk og sikkerhet for et forsøk og gjennomgår alle forskningsprosjekter, protokoller og samtykkeformularer før de blir satt ut i livet. For tiden kan dusinvis eller et tyvetalls IRB-er - en for hvert forsøkssted - separat gjennomgå og godkjenne en klinisk studie og dens nødvendige dokumenter, hvilket fører til et massivt dobbeltarbeid og forsinkelser. (...) (Late last month, the US government proposed an overhaul of regulations covering research on human volunteers. It includes a move to allow single institutional review boards (IRBs) to oversee US multi-site clinical trials. Such boards underpin the ethics and safety of a trial, reviewing all research protocols and consent forms before it is launched. Currently, dozens or scores of IRBs — one for each trial site — can separately review and approve a clinical trial and its necessary paperwork, leading to massive duplication of effort and delays.)

(Anm: Skiftet fra akademiske til kommersielle legemiddelnettverk (CRO - Kontraktsforskningsorganisasjoner) (mintankesmie.no).)

Turning the tide on conflicts of interest (Å snu flodbølgen av interessekonflikter)
Editor's Choice
BMJ 2011; 343:d5147 (10 August)
The US Food and Drug Administration says it may loosen its conflict of interest policies (doi:10.1136/bmj.d5070). A shortage of independent experts means that its current rule—no more than 13% of advisers with industry ties—is delaying the introduction of new drugs, says its commissioner. (...)

Back tracking now on conflicts of interest would send the wrong message, especially to the EMA, which has some catching up to do. It still has a reputation for being more on the industry’s side than the public’s, not helped by its outgoing executive director Thomas Lönngren’s revolving door appointment as an adviser to industry (www.pharmatimes.com/Article/11-01-18/Ex-EMA_chief_joins_new_market_access_business.aspx).

WHO too is vulnerable to criticism on this score. A recent report on its handling of the A/H1N1 influenza pandemic concluded that it had not followed its own rules on conflict of interest and that these needed strengthening (BMJ 2011;342:d3378). Now it is under fire for proposals that would increase industry’s influence on how it sets its priorities (doi:10.1136/bmj.d5012). A word of warning to its director general: back in the 1990s, among those telling WHO to stick to its knitting and focus on infectious diseases in the third world were experts covertly funded by the tobacco industry (BMJ 2000;321:314, doi:10.1136/bmj.321.7257.314).

The FDA should stand firm. Not only is the tide turning in its favour, but strong policies are helping to turn the tide. So here’s a question: should the BMJ repeat the NEJM’s experiment and ban editorials and clinical reviews from authors with ties to industry? I’d welcome your views in rapid responses. (...)

FDA is criticised for hinting it may loosen conflict of interest rules (FDA kritisert for å antyde slakkere krav til interessekonflikter)
BMJ 2011; 343:d5070 (8 August)
The US Food and Drug Administration has come under fire for suggesting that it may loosen conflict of interest rules for its advisers, because of a shortage of experts without ties to the drug and medical devices industry.

The FDA’s commissioner, Margaret Hamburg, said that strict rules on conflict of interest implemented in 2008, which limit the proportion of advisory panellists with industry ties to 13%, may be slowing down approvals of products and hindering innovation.

Dr Hamburg told journalists at a meeting held by the non-profit watchdog Public Citizen in Washington, DC, on 25 July that the agency had to be sure it had “subject-matter experts” “for our important decision making,” reported the online news service Bloomberg News (http://bloom.bg/r2QbrF). (...)

(Anm: Interessekonflikter, bestikkelser og korrupsjon (mintankesmie.no).)

(Anm: Når er et synspunkt en interessekonflikt? (When is a point of view a conflict of interest?) BMJ 2016;355:i6194 (Published 23 November 2016).)

(Anm: Høyresiden har størst mistillit til journalistikken. (…) Videre mente 63 prosent at journalister favoriserer kilder som mener det samme som dem. (aftenposten.no 13.2.2017).)

(Anm: Mina Ghabel Lunde, journalist. Når kilder også er venner. Pressen skal unngå bindinger som skaper usikkerhet om lojalitet. Da kan ikke journalister omgås sine kilder privat. (aftenposten.no 8.2.2017).)

(Anm: Ingen gratis lunsj for leger: Sponsede måltider knyttet til flere resepter (No free lunch for docs: Sponsored meals linked to more prescriptions) (mmm-online.com 20.6.2016).)

Conflict-of-Interest Rules May Be Relaxed in 2012, Hamburg Says (Kan bli slakkere regler for interessekonflikter i 2012, ifølge Hamburg)
bloomberg.com 25.7.2011
Conflict-of-interest rules restricting scientists with financial ties to drug and device-makers from advising U.S. regulators may loosen next year, said Food and Drug Administration Commissioner Margaret Hamburg.

A 2008 policy limiting researchers who were paid by manufacturers from serving on advisory panels may be curtailing feedback the FDA receives, Hamburg told the advocacy group Public Citizen in Washington today. Changes may come through a renewal of the law letting the agency receive fees from companies such as Pfizer Inc. (PFE) for product reviews.

“We have to be sure that FDA has subject-matter experts that we need for our important decision making,” Hamburg said, adding that the agency also must “prevent inappropriate influence or distortion of information” that may compromise reviews. Patient-advocacy groups and academic researchers have expressed “valid concerns” about the conflict-of-interest policy, prompting an agency rules review, she said.

Republicans in Congress and manufacturers have criticized the pace of FDA reviews as too slow, blaming unanticipated requests for safety information from FDA staff and advisers. (...)

- Separer leger fra industri

Separate doctors from industry (Separer leger fra industri)
boston.com 16.8.2010
SIST MÅNED kunngjorde Harvard Medical School nye restriksjoner på forbindelsene mellom fakultet (universitet) og legemiddel- og medisinske utstyrsprodusenter. Disse bestemmelsene forbyr fakultetet å akseptere gaver og måltider, hvilket begrenser deres inntekter på konsulteringer, og krever offentliggjøring av enhver betaling som mottas. Målsettingen er å eliminere en oppfattelse av en utilbørlig påvirkning av medisinsk utdanning. Dette er en riktig beslutning av Harvard. Tiden er inne for at alle andre medisinske skoler og undervisningssykehus å følge opp. (LAST MONTH, Harvard Medical School announced new restrictions on the relationships between its faculty and the pharmaceutical and medical device industries. The policy prohibits faculty from accepting gifts and meals, limits their consulting income, and requires public reporting of any payments received. The stated goal is to eliminate a perception of undue commercial influence in medical education. This is the right decision by Harvard. It is now time that all other medical schools and teaching hospitals follow suit.)

The medical/pharmaceutical industry influence on academic medicine is ubiquitous. In 2007, a survey of academic department chairs published in the Journal of the American Medical Association revealed that 60 percent reported some form of personal relationship with industry, including as a consultant, paid speaker, officer, founder, or member of a board. (...)

(Anm: Legemiddelstudier, åpenhet, uredelighet og kvalitet. (mintankesmie.no).)

- Dollar til leger - Hva legemiddelfirmaer betaler din lege

Dollars for Docs
What Drug Companies are Paying Your Doctor
(Dollar til leger - Hva legemiddelfirmaer betaler din lege)
propublica.org (14.5.2011)
Drug companies have long kept secret details of the payments they make to doctors for promoting their drugs. But eight companies have begun posting names and compensation on the Web, some as the result of legal settlements. ProPublica compiled these disclosures, totaling $320 million, into a single database that allows patients to search for their doctor. Receiving payments isn’t necessarily wrong, but it does raise ethical issues.

Financial Ties Bind Medical Societies to Drug and Device Makers

Concerns about the influence of industry money have prompted universities to ban drug sales representatives from the halls of their hospitals and bar doctors from paid promotional speaking. One area of medicine still welcomes the largesse: societies that represent specialists. Read more... (...)

(Anm: CardioBrief: Dollars for Heart Docs. —Analysis of CMS database shows some docs pocketed millions from drug and device makers. $300 million dollars. That's how much industry paid to cardiologists and other related healthcare professionals between August 2013 and December 2014 for consulting, speaking, and other various activities, according to new data published by CMS in the Open Payments database. (medpagetoday.com 23.7.2015).)

- Leger som eier eget utstyr for skanning er mer sannsynlig å rekvirere skannininger, ifølge studie

Doctors who own scanning equipment are more likely to order scans, study shows (Leger som eier eget utstyr for skanning er mer sannsynlig å rekvirere skannininger, ifølge studie)
BMJ 2011; 342:d2760 (3 May)
US doctors with a financial interest in magnetic resonance imaging (MRI) equipment, either owning or leasing it, are more likely to order scans for lower back pain than doctors who have no such stake. And those who are orthopaedic specialists are more likely to go on to order surgery, finds a new study published in Health Services Research (doi:10.1111/j.1475-6773.2011.01265.x).

The study was based on regression modelling of data from Medicare, the national health insurance programme for people 65 or older, for the period 1998 to 2005. Around 2.8 million visits to doctors over that period were for non-specific lower back pain, and the study sampled about a quarter of those files.

The condition was chosen because there is a wide variety of treatment options and no consensus on how to evaluate or treat it, said Jacqueline Baras Shreibati, lead author of the study and a professor at Stanford University School of Medicine. An estimated $80bn (£48bn; €54bn) a year is spent in the United States on spine related conditions. (...)

- Legemiddelfirmaer betaler leger?

Se om din læge er i lommen på medicinalindustrien
ekstrabladet.dkm 24.6.2010
Som patient i det danske sundhedsvæsen kan du langtfra være sikker på, at der ikke ligger økonomiske interesser bag den behandling, du får af din læge.

De danske læger bijobber nemlig på livet løs for de medicinalvirksomheder, der producerer den medicin, lægerne udskriver til deres patienter.

Ifølge nye tal fra Lægemiddelstyrelsen er hele 1694 danske læger på lønningslisten hos en lang række medicinalvirksomheder. Og for mange af lægerne er det slet ikke nok at være tilknyttet en enkelt virksomhed.

Nogle modtager honorarer fra helt op til 13 forskellige arbejdsgivere i medicinalindustrien. Det fremgår af Lægemiddelstyrelsens liste over læger med tilknytning til lægemiddelvirksomheder – en liste du kan se i uddrag på side otte og i dens fulde udstrækning på ekstrabladet.dk.

Må være svært
Mickael Bech, der er professor i sundhedsøkonomi på Syddansk Universitet, vurderer, at dobbeltrollen giver interessekonflikter:

– Problemet er, at valg af behandling kan være betinget af tilknytning til medicinalindustrien, så lægen eksempelvis ordinerer et præparat fra en bestemt virksomhed, som er dyrere, men ikke bedre end de præparater, man ellers kunne have valgt.

Bent Hansen, formand for Danske Regioner, er bekymret for, at bijobberiet skal gå ud over patienterne.

– I det her omfang – når man har så mange arbejdsgivere – så må det være svært at passe sit normale arbejde.

– Det er vigtigt, at man tager det her alvorligt og sørger for, at lægerne kun tjener én herre, og at samarbejdet ikke påvirker lægens daglige arbejde eller holdningen til, hvilken behandling og medicin man giver patienterne, siger Bent Hansen. (...)

Drug Companies Paying Doctors? (Legemiddelfirmaer betaler leger?)
cbsnews.com 2.7.2008 (CBS News Online)
Paying Doctors? (Betaling av leger?)
En studie anslår at legemiddelfirmaer årlig betaler leger 57 milliarder dollar i honorarer og ytelser, hvilket medfører at noen bekymrer seg for at beslutninger om forskrivning er urimelig påvirket. Rapporterer Wyatt Andrews. (...) (A study estimates drug companies pay doctors $57 billion a year in fees and services, causing some to worry that decisions on prescription are being unduly influenced. Wyatt Andrews reports.)

Lawmakers Push To Tighten Conflict-Of-Interest By Drugmakers (Lovgivere presser på for å begrense legemiddelprodusenters interessekonflikter)
injuryboard.com 30.6.2008
Når du går til din lege, antas at han eller hun forskriver et legemiddel som er den beste behandling for din sykdom, ikke det legemidlet som legen er betalt for å promotere. (When you go to your doctor, you presume that he or she is prescribing you a drug that will be the best cure for your ailment, not the drug that your doctor is being paid to promote.)

Men i dag er det sannsynlig at din lege aksepterer ytelser fra legemiddelfirmaer. (...) (But today, the chances are that your doctor does accept benefits from drug companies.)

Diagnosis: Conflict of Interest (Diagnose: Interessekonflikter)
nytimes.com 13.6.2007
THE revelation that the diabetes drug Avandia can potentially cause heart disease is the latest in a string of pharmaceutical disappointments. Vioxx was pulled from the market in 2004 because it doubled the risks for heart attacks and strokes. Eli Lilly recently paid $750 million to settle lawsuits alleging that Zyprexa causes diabetes. Many have criticized the Food and Drug Administration as being too lax about monitoring drug safety.

While those criticisms have merit, there is another culprit: the transformation of continuing medical education into an enterprise for drug marketing. The chore of teaching doctors how to practice medicine has been handed to the pharmaceutical industry. As a result, dangerous side effects are rarely on the curriculum. (...)

Because pharmaceutical companies now set much of the agenda for what doctors learn about drugs, crucial information about potential drug dangers is played down, to the detriment of patient care.

For example, GlaxoSmithKline footed the bill for dozens of educational courses intended to emphasize the benefits of Avandia over other drugs. An influential Internet-based educational program paid for by the company focused on specific studies that highlighted Avandia’s advantages without discussing one of the drug’s most worrisome side effects, increased levels of the lipids implicated in heart disease. (...)

Drug companies should never have been allowed to become the primary educator for America’s doctors. (...)

These companies receive millions of dollars from drug companies to create course work and to pay doctors to deliver the content. Sometimes, they pay doctors to give lectures to other doctors. Other times, prominent doctors are paid to be listed as the authors of journal articles that are written by ghost writers, a practice that was extensively documented in court records from a lawsuit against Pfizer. (...)

Doctors, in turn, would be encouraged to seek medical education from sources that are not financed by drug companies. (...)

- Lovgivere ber om register over legemiddelfirmaers utbetalinger til leger

Doctors and Drug Companies — Scrutinizing Influential Relationships (Leger og legemiddelfirmaer - Granskning av innflytelsesrike forbindelser)
NEJM 2007; 357:1796-1797 (November 1)
On September 6, 2007, Senators Charles Grassley (R-IA), the ranking member of the Committee on Finance, and Herb Kohl (D-WI), chairman of the Special Committee on Aging, introduced the Physician Payments Sunshine Act — so named because it aims to "shine a much needed ray of sunlight on a situation that contributes to the exorbitant cost of health care," according to cosponsor Senator Charles Schumer (D-NY). The bill would require manufacturers of pharmaceuticals and medical devices with annual revenues of more than $100 million to disclose the amount of money they give to physicians — whether in the form of a free dinner or vacation or a consulting fee. "This bill is about letting the sun shine in so that the public can know," says Grassley. (...)

Indeed, the nature, extent, and consequences of physicians' relationships with industry have become one of the most fiercely debated issues in health care today. At the simplest level, such a relationship exists whenever a physician accepts anything from a company whose products or services are related to the practice of medicine. And such interactions are ubiquitous: according to a recent survey, although the frequency and intensity of the ties vary according to physicians' personal and professional characteristics, virtually all physicians (94%) have some type of relationship with industry.1 Most commonly, physicians report receiving food and beverages in the workplace (83%) or being given drug samples by a manufacturer's representative (78%). More than one third of physicians (35%) receive reimbursement for costs associated with professional meetings or continuing medical education, and more than one quarter (28%) receive payments for consulting, speaking, or enrolling patients in trials (see graph).1 (...)

Individual physicians can take some steps to maximize the benefits for patients and minimize the risks associated with their own industry relationships. They can start by recognizing that such relationships are designed to influence prescribing behavior and by carefully considering the potential effects that their own associations may have on their patients. They can familiarize themselves with and adhere to the guidelines established by the institutions in which they practice and the professional associations to which they belong. And they can bear in mind that the costs of industry dinners, trips, and other incentives are passed along to their patients in the form of higher drug prices. (...)

Senators Seek Public Listing of Payments to Doctors (Senatorer søker offentlig opplisting av betalinger til leger)
nytimes.com 7.9.2007
WASHINGTON, Sept. 6 — I et forslag introdusert på torsdag lovpålegges legemiddel- og medisinske utstyrsprodusenter, offentlig å redegjøre for nesten alle utbetaling og gaver til leger. (Makers of drugs and medical devices would be required to report publicly nearly all payments and gifts to doctors under legislation introduced Thursday in the Senate.)

“Ifølge senator Charles E. Grassley, fremstående republikaner fra Iowa, som sitter i Senate Finance Committee, og er en av forfatterne av lovforslaget, kan ikke publikum vite hvorvidt en lege mottar penger som kan påvirke forskrivningsvaner. (...) (“Right now, the public has no way to know whether a doctor’s been given money that might affect prescribing habits,” said Senator Charles E. Grassley of Iowa, the ranking Republican on the Senate Finance Committee and one of the bill’s authors.)

Lawmaker Calls for Registry of Drug Firms Paying Doctors (Lovgivere ber om register over legemiddelfirmaers utbetalinger til leger)
nytimes.com 4.8.2007
WASHINGTON, Aug. 3 — An influential Republican senator says he will propose legislation requiring drug makers to disclose the payments they make to doctors for services like consulting, lectures and attendance at seminars. (...)

- Legemiddelfirmaenes "konflikter" får hard kritikk i helserapport om svindel

Pharma “conflicts” slammed in health fraud report (Legemiddelfirmaenes "konflikter" får hard kritikk i helserapport om svindel)
pharmatimes.com 7.10.2010
Health care fraud costs the European Union an estimated 56 billion euros each year, but conflicts of interest within in the pharmaceutical sector mean the full extent of the problem is difficult to measure, say experts.

A recent study by the European Healthcare Fraud and Corruption Network (EHFCN) conducted across seven EU member states discovered 4,188 cases of suspected fraud, with the highest rates found in Belgium and the Netherlands. Overall, losses due to fraud and corruption are estimated to account for nearly 6% of EU governments’ health care budgets, says the Network.

Related Links
US govt probes overseas bribes by pharma - WSJ

The study shows that health care fraud and corruption can take many different shapes, from dentists claiming fillings they have not performed in Ireland, doctors getting a fee from hospitals when they refer a patient to them in Germany or people creating fake companies with fake employees who claim sick leave in France, said the EHFCN, presenting the findings of its investigation at its annual conference in Brussels. (...)

- Lovforslag krever at FDA setter en stopper for interessekonflikter

Bill calls for FDA to end all conflicts of interest (Lovforslag krever at FDA setter en stopper for interessekonflikter)
boston.com 7.8.2007
Agency faces pressure on advisers who have financial ties to firms

WASHINGTON -- The Food and Drug Administration could face a tough new assignment from Congress: Eliminate all conflicts of interest on outside advisory panels whose votes heavily guide the agency's decision-making.

US Representative Maurice Hinchey, Democrat of New York, attached such language to an agriculture appropriations bill passed by the House last week. The funding measure next moves to the Senate, where the FDA conflicts section faces a tough fight; opponents include Senator Edward M. Kennedy, Democrat of Massachusetts. (...)

Gifts to Physicians Questioned
JAMA. 2007;298:618.
The drug industry's practice of providing gifts and payments to physicians came under scrutiny at a June 27 hearing before the Senate Special Committee on Aging.

Committee Chairman Herb Kohl (D, Wis) convened the hearing to hear testimony about the kinds of influence that may be wielded by pharmaceutical manufacturers as they spend about $19 billion annually on lecture honoraria, conference registration fees, research grants, trips, meals, drug samples, and other items for physicians.

"The financial ties between doctors and drug companies are only deepening," Kohl said. "These gifts and payments can compromise physicians' medical judgment by putting their financial interest ahead of the welfare of their patients." Kohl is expected to push for a national registry in which drug companies and medical device manufacturers would have to report their gifts and payments to physicians. (...)

- Lovgivning krever at FDA gradvis avvikler interessekonflikter

FDA considers reforming use, selection of advisory panels (FDA vurderer å reformere utvelgelsen til rådgivende paneler)
boston.com 22.9.2007
(...) The Food and Drug Administration is considering a top-to-bottom reshaping of how it picks and uses the outside scientists who serve on the agency's advisory panels. (...)

The FDA's move toward internal reform comes even as Congress this week passed sweeping drug safety reform legislation. The bill, which awaits President Bush's signature, includes a compromise that would place new conflict-of-interest restrictions on advisory panel participants. It would require the FDA to decrease the number of participants with conflicts by 5 percent a year. (...)

"When members of the advisory committee have conflicts of interest, it not only hurts the public, but it also destroys the credibility of the committee's recommendations," said US Representative Edward Markey, Democrat of Malden. "The FDA should not allow individuals with conflicts of interest to vote on decisions and the FDA should significantly limit conflicted individuals' participation, in order to preserve the integrity of the process." (...)

"Even if you concede some very large proportion of the qualified scientists and physicians out there do have financial conflicts of interests, all FDA needs is less than 500 people," she said.

"It may take outreach. It may take a more active and engaged FDA," Wood said. "There truly are people out there who are unconflicted - if we just look."

Wood and others who share her view say limiting the number of advisers with conflicts could boost public confidence in FDA decision-making. (...)

But Dr. Steve Nissen, a prominent cardiologist at the Cleveland Clinic, said the FDA can skew advisory recommendations by selecting certain scientists to serve on panels, and through the way it compiles background documents used to brief panels. (...)

- Denne farsen har pågått lenge nok

Glukosamin - den store sukkerpillebløffen
Tidsskr Nor Lægeforen 2007; 127: 2121-2
(...) Glukosamin burde aldri ha vært godkjent som legemiddel, og nå må man i det minste ta til fornuft og reversere denne feilaktige avgjørelsen. Snuoperasjonen bør omfatte kvalitetssikring av anbefalings- og godkjenningsprosedyrene i Statens legemiddelverk, og arbeid med retningslinjer bør ekskludere aktører med interessekonflikter, anvende anerkjente metoder og graderes med hensyn til evidensstyrke. Denne farsen har pågått lenge nok. (...)

- Lancet om interessekonflikter og korrupsjon i helsevesenet

Corruption in health care costs lives (Korrupsjon i helsevesenet koster liv)
Lederartikkel
Lancet 2006; 367:447
I de senere år, har nyhetsaviser vært fulle av eksempler på korrupsjon og kriminell forretningsmessig praksis som fører til berikelse av et fåtall griske individer. (...) (In recent years, newspaper business pages have been full of examples of corruption and criminal business practices that led to the enrichment of a few greedy individuals.)

Men helsevesenet er likevel en enorm forretningsvirksomhet som påvirker alles liv, som hovedsakelig er finansiert med skattebetalernes penger og omsetter for anslagsvis 3 billioner dollar per år på verdensbasis, og er merkelig nok fritatt fra inngående gransking. Svært lite er kjent om hvor mye korrupsjon påvirker helsevesenet og leverandører av produkter og tjenester. Ordet korrupsjon — misbruk av betrodd makt for å oppnå personlig vinning — opptas sjelden i helsepersonells vokabular og tones ofte ned til uetisk eller uprofesjonell atferd. (Yet, one enormous business affecting everyone's life, the health-care sector, which is worth an estimated US$3 trillion per year worldwide and which is mostly funded by taxpayers' money, is strangely exempt from close scrutiny. Very little is known about the extent to which corruption affects health-care systems and providers. The word corruption—abuse of entrusted power for private gain—rarely enters health professionals' vocabulary and is frequently softened to unethical or unprofessional behaviour.)

I sin globale korrupsjonsrapport for 2006, publisert 1. februar, retter den ikke-statlige Transparency International søkelyset mot helsevesenet og konkluderer at korrupsjon gjennomsyrer formidlingen av helseomsorg på alle nivåer og i alle land. Helsesektoren er spesielt utsatt for korrupsjon, hevder rapporten, idet den utgjør en labyrint av komplekse og ugjennomsiktige systemer som gir god grobunn for ulovligheter. (...) (In its annual Global Corruption Report 2006, released on Feb 1, the non-governmental organisation Transparency International shines a spotlight on the health-care sector and concludes that corruption permeates the provision of health care at all levels and in all countries. The health sector is particularly prone to corruption, argues the report, as it constitutes a maze of complex and opaque systems that provide a fertile ground for malfeasance.)

Korrupsjon, argumenterer rapportens forfattere, er en av de viktigste grunner til at det globale samfunn etter planen ikke oppnår tusenårsskiftets helserelaterte utviklingsmål. (Corruption, argue the report's authors, is one of the main reasons why the global community is off target to achieve the health-related Millennium Development Goals.)

Hva er omfanget av problemet? Når det gjelder finansielle kostnader, er det umulig å legge frem et eksakt tall, men anslag går på titalls milliarder dollar hvert år. Spekteret av korrupsjon strekker seg fra leger med interessekonflikter som er talsmann for en spesiell behandling på uriktig grunnlag till aggressive markedsføringsstrategier fra farmasøytiske firmaer; til underbetalt helsepersonell som aksepterer små bestikkelser fra pasienter til forsyninger av virkningsløse etterligninger av legemidler; til storstilet underslag av offentlig innsamlede helsemidler til massiv skjevhet i helsepolitikken og finansiering av korrupte statstjenestemenn. (What is the scale of the problem? In terms of financial costs, it is impossible to state an exact figure, but the estimate goes into tens of billions of dollars per year. The spectrum of corruption ranges from physicians with conflicts of interest advocating a particular treatment for the wrong reasons to aggressive marketing strategies by pharmaceutical companies; from underpaid health workers accepting small bribes from patients to the provision of ineffective counterfeit drugs; from large-scale embezzlement of public-health funds to massive distortions of health policy and funding by corrupt government officials.)

Imidlertid, er der mye å gjøre og rapporten kommer avslutnigsvis med fornuftige, og tildels slagkraftige anbefalinger. Enhver behandling bør starte med maksimal transparens. Givere og statlige mottakere må gi mulighet for lett tilgang til informasjon om helserelaterte prosjekter, og strategier som tillater uavhengige offentlige høringer. (...) (However, there is much to do and the report ends with sensible, and in part hard-hitting, recommendations. Any cure should start with maximum transparency. Donor and recipient governments need to grant easy access to information on health-related projects, budgets, and policies to allow independent and public audits.)

Det er nødvendig å innføre atferdsregler for ansatte i helsevesenet og private virksomheter. I denne sammenheng, går anbefalingene så langt som å forby leger fra gjøre seg til talsmenn for legemidler eller utstyr som de har økonomiske interesser i og fra å ta del i "speakers' bureaus" finansiert av farmasøytiske firmaer. Offentlig helsepolitikk bør uavhengig overvåkes på nasjonalt og and internasjonalt nivå og disse rapporter bør vær offentlig tilgjengelige. Innkjøpsprosesser bør være konkurransedyktige og transparente. Eventuelle overtredelser må rettslig strengt følges opp med tiltale. Varslere (whistleblowers) fra alle sektorer bør beskyttes. (Codes of conduct need to be adopted by health workers and private sector companies. In this context, the recommendation goes as far as prohibiting physicians from advocating drugs or devices they have a financial interest in and from taking part in speakers' bureaus funded by pharmaceutical companies. Public-health policies should be independently monitored at national and international level and these reports need to be publicly available. Procurement processes should be competitive and transparent. Any transgressions have to be rigorously prosecuted. Whistleblowers from all sectors should be protected.)

Disse velkomne anbefalinger bør tas alvorlig av alle involverte og mekanismer bør etableres for å tilstrebe å oppnå dem. Ved å gjøre så kunne ikke bare enorme pengebeløp men også liv kan spares. (...) (These welcome recommendations should be taken seriously by all involved and mechanisms should be established to strive towards achieving them. By doing so not only enormous amounts of money but also many lives could be saved.)

- Who om interessekonflikter og korrupsjon i helsevesenet

New report on corruption in health (Ny rapport om helsekorrupsjon)
Bulletin of the World Health Organization (BLT) 2006;84(2): 81-160 (2, February)
Verdens helsesystemer er sårbare for korrupsjon i alle land og på ethvert nivå fra sentraladministrasjon til pasienter dem selv, ifølge en omfattende rapport på korrupsjon publisert av Transparency International. (...) (Bulletin of the World Health Organization (BLT) 2006;84(2): 81-160 (2, February)
The world’s health systems are vulnerable to corruption in every country and at every level from central government to patients themselves, according to an encyclopaedic report into corruption released by Transparency International
.)

Links between non-profit foundations and companies pose potential conflicts of interest (Linker mellom ikke-profitt organisasjoner og firmaer utgjør mulige interessekonflikter)
BMJ 2011; 342:d2490 (15 April) (pdf)
Big philanthropic foundations are transforming public health around the world, but their links to food and drug companies pose potential conflicts of interest, says a study.

The research says that some of the corporations benefit directly from grants from foundations, and foundations in turn have investments in the corporations to which they award the grants.

Foundation board members and decision makers also sit on the boards of some for-profit corporations benefiting from their grants.

Three experts on public health examined the activities, financial investments, and institutional relations of five of the biggest private global health foundations, including the world’s largest, the Bill and Melinda Gates Foundation (PLoS Medicine 2011;8(4):e1001020, doi:10.1371/journal.pmed.1001020).

At the end of 2008 the Gates Foundation had $29.6bn (£18bn; €20.5bn) of assets under its management, “financing greater than the budget of the entire World Health Organisation,” says the report. The foundation funds medical research and drug and vaccines programmes in developing countries.

The study says that the Gates Foundation’s corporate stock endowment is “heavily” invested in food and drug companies, both directly and indirectly, and that it holds “significant” shares in McDonald’s and Coca-Cola.

The foundation also participates in grants that encourage farmers in developing countries to become business affiliates of Coca-Cola.

The study also looked at the Ford, Rockefeller, W K Kellogg, and Robert Wood Johnson foundations. (...)

(Anm: Global Health Philanthropy and Institutional Relationships: How Should Conflicts of Interest Be Addressed? PLoS Med 8(4): e1001020 (April 12).)

- Omdømme til salgs?

Reputations for sale? (Omdømme til salgs?)
bbc.co.uk 29.1.2007
Fiona Godlee is the editor in chief of the British Medical Journal and has written this article about Secrets of the Drugs Trials.

Panorama's account of GlaxoSmithKline's successful attempts to market Seroxat for use in children, despite the fact that its own published trial found evidence of serious adverse effects and failed to show benefit, is fascinating but depressingly familiar.

What is even more depressing is that such behaviour is still so widely tolerated within medicine.

There has been no shortage of outcry or official condemnation - including clear statements from the World Association of Medical Editors, the International Committee of Medical Journal Editors, and industry itself through its Good Publication Practice guidelines - that undeclared conflicts of interest and ghost writing are unacceptable.

But, you might reasonably ask, what use are such huffings and puffings in the face of the individual rewards on offer from drug companies.

Let's be clear what is and is not acceptable. There is nothing wrong with getting help from medical writers, provided they and their source of funding are clearly acknowledged.

Nor is there anything wrong with academics or clinicians working with industry, provided they remain personally accountable for everything they say.
What is clearly wrong is writers, academics, or clinicians concealing under their coat tails an army of company spin doctors intent on distorting the scientific record.

Legislation is not going to happen soon - the powerful industry lobby will make sure of that. Regulation is still inadequate.

So what can we do to change the blind-eye culture of medicine? In the interests of patients and professional integrity I suggest intolerance and exposure. (...)

And if journals discover authors who are guests on their own papers, they should report them to their institution, admonish them in the journal and probably retract the paper.

Reputations for sale are reputations at risk. We need to make that risk so high it's not worth taking." (...)

Legemiddelfirmaer betaler leger for møtevirksomhet

Betaler legar for møteverksemd
nrk.no 15.2.2006
Anerkjente legar får pengar av legemiddelindustrien for å være med på møter. Slik omgår industrien reglane om sponsing, meiner kritiske legar.

Industrien samlar legane i rådgjevningsgrupper, men er i realiteten lite interessert i råda dei får frå legane. Det seier Sture Rognstad, spesialist i allmennmedisin i Lillestrøm og lektor ved Universitetet i Oslo.

Han sat tidlegare i eit såkalla 'advisory board', men opplevde at legemiddelfirmaet ikkje var interessert nokon av dei råda han og dei andre legane kom med.

- Vi vart overkøyrde og dei prøvde å overbevise oss om at det var deira behandlingsstrategi som var best. Det vart raskt openbart at mi rolle der ikkje var å gje råd, men å ta i mot bodskapen frå firmaet, seier Rognstad. Han anbefalar legar å halde seg vekke frå slike rådgjevingsgrupper.

Omfanget uvisst
I rådgjevingsgrupper inviterer legemiddelfirma eit knippe fagleg tunge legar til å komme med råd om nye medisinar. Dei hentar inn dei største namna innen legestanden, fordi dei veit at desse folka er såkalla opionsdannarar, seier Rognstad. Anerkjente legar påverkar i stor andre kollegaer som også sit med reseptblokka, meiner han.

For kvart møte får legen opptil 4 000 kroner, i følge fleire legemiddelfirma NRK har vore i kontakt med. Kor mange slike grupper som er etablert er usikkert, og legemiddelprodusentane vil ikkje ut med namnet på legar som deltek.

Hard konkurranse
Legemiddelprodusentane konkurrerer om å få legane til å skrive ut deira medisinar. Men i fjor starta ein etisk ryddesjau i bransjen, og regelverket for sponsing av legar har blitt stramma inn på fleire frontar. Blant anna har Legemiddelindustriforeningenm, LMI, og Legeforeningen inngått ei avtale som avgrensar legane sine tilbod om å reise på dyre kurs og kongressar på pillefirma si rekning.

Også dei regionale helseføretaka har skjerpa inn regelverket. Resultatet er at medisinprodusentane misser verdifulle kontaktar i legestanden og må gå nye vegar.

Faren er at legemiddelfirma no prøver å etablere band til legane på måtar som er vanskelege å få innsyn i. Det seier professor i medisinsk etikk, Jan Helge Solbakk. Han fryktar at sjølv om reglane er blitt skjerpa, så er sjansane for å følge med i kontakten mellom legane og industrien blitt vanskelegare.

-Uproblematisk
For Legemiddelindustriforeningen er rådgjevingsgruppene uproblematiske.

- Vi har eksempel på at det har blitt gjennomført møter som ikkje tilfredstiller krava vi stiller til rådgjevingsgrupper. Men i hovudsak trur eg industrien held seg til reglane, seier administrerende direktør i LMI, Pål Christian Roland. Han meiner samarbeidet er naudsynt og positivt. (...)

- Ny fokus på granskning av bestikkelser: Leger

New Focus of Inquiry Into Bribes: Doctors (Ny fokus på granskning av bestikkelser: Leger)
nytimes.com 22.3.2008
A long-running federal investigation into the orthopedic device industry’s suspected kickback payments to hip and knee surgeons now has the doctors in the spotlight.

Having reached settlements with the five leading makers of artificial joints last year over the payments, the government has been focusing on the many doctors who receive money as the companies’ paid consultants.

“We are going to be looking at those soliciting kickbacks,” Lewis Morris, the chief counsel in the federal office that pursues civil complaints of Medicare fraud, told an audience of hundreds of doctors, company representatives and investors this month in San Francisco at the annual meeting of the American Academy of Orthopedic Surgeons. (...)

Dr. Coon declined to say how much he was owed after Zimmer halted payments in October. Zimmer’s disclosure said it paid him $158,420 last year — in addition to $1,944 for air travel, $2,498 for lodging, $1,034 for meals, $440 for ground transportation and $10 for a gift. (...)

- Novartis agrees to pay $390m in US kickback case.

U.S. sues Novartis over kickbacks
reuters.com 26.4.2013
(Reuters) - The U.S. government on Friday announced its second civil fraud lawsuit against Novartis AG in four days, accusing a unit of the Swiss drugmaker of paying multimillion-dollar kickbacks to doctors in exchange for prescribing its drugs.

Authorities said the Basel-based company for a decade lavished healthy speaking fees and "opulent" meals, including a nearly $10,000 dinner for three at the Japanese restaurant, Nobu, to induce doctors to prescribe its drugs.

They said this led to the Medicare and Medicaid programs paying millions of dollars in reimbursements based on kickback-tainted claims for medication such as hypertension drugs Lotrel and Valturna and the diabetes drug Starlix.

The charges are detailed in a whistleblower lawsuit first filed against Novartis Pharmaceuticals Corp by a former sales representative in January 2011 and which the U.S. government has now joined. (...)

(Anm: Novartis agrees to pay $390m in US kickback case. Novartis AG, the Swiss drug company, has agreed to pay $390m (£255m; €352m) to settle a lawsuit in which the US government claimed that the company had paid kickbacks to specialty pharmacies to boost sales of its drugs. The lawsuit filed by the US Department of Justice had initially sought $3.35bn in fines and damages, charging that the kickback scheme had led the pharmacies to submit false claims for tens of millions of dollars to Medicare and Medicaid programs. BMJ 2015;351:h5784 (Published 28 October 2015).)

- Psykiatere topper listen over gaver fra legemiddelprodusenter

Psychiatrists Top List in Drug Maker Gifts (Psykiatere topper listen over gaver fra legemiddelprodusenter)
nytimes.com 26.6.2007
WASHINGTON, June 26 — As states begin to require that drug companies disclose their payments to doctors for lectures and other services, a pattern has emerged: psychiatrists earn more money from drug makers than doctors in any other specialty. (...)

And today, the Senate Special Committee on Aging, which is led by Senator Herb Kohl, Democrat of Wisconsin, will hold the first of a series of hearings on the issue, which could lead to legislative proposals to restrict and require disclosure of payments and gifts to doctors from drug companies nationwide. (...)

Lee Greenfield, a former state representative in Minnesota and one of the law’s authors, said it passed with little fanfare or debate after legislators heard stories about doctors accepting gifts of great value from drug makers.

“Why do we want them bribing doctors to use what may not be the best or most cost-effective drug for the patient purely to get some hand-held TV, we all asked,” Mr. Greenfield said.

Still, compliance with the law has been spotty. Some companies never responded to the board’s requests for disclosures. Others did so fitfully. A few sent letters saying they did not collect that information and thus could not provide it. (...)

States Note Higher Drug Payments to Psychiatrists (Stater opplyser at psykiatere mottar høyere betalinger fra legemiddelfiraer)
healthdecisions.org 27.7.2007
Idet stater har begynt å kreve at legemiddelfirmaer opplyser om sine utbetalinger til leger for foredrag og andre ytelser, fremstår et mønster: Psykiatere mottar mer penger fra legemiddelprodusenter enn noen annen profesjon. (...) (As states begin to require that drug companies disclose their payments to doctors for lectures and other services, a pattern has emerged: Psychiatrists earn more money from drugmakers than doctors in any other specialty.)

- Senator stiller psykiatrisk forening spørsmål om økonomisk firmastøtte

Feelings About Pharma (Følelser omkring legemiddelindustrien)
Psychiatr News 2008;43(19):3 (October 3) (American Psychiatric Association)
From the President - Nada Stotland, M.D., M.P.H.
In the September 5 Psychiatric News, I described APA's response to Sen. Charles Grassley's request for information about every kind of revenue that APA has received from the pharmaceutical industry, and I asked for your opinions. (Unfortunately, the APA members-only Web site link to the cover letter that accompanied the 50-page report to Sen. Grassley, which outlines the issues and the contents, was not functional at the time of that column; you can read that letter now at <http://psych.org/ (...)>.

Thanks to everyone who wrote. I am proud, but not surprised, that every message focused on the welfare of our patients. I am heartened that many of you think APA is heading in the right direction. Our healthy self-examination preceded any inquiry from outside. As one member proclaimed:

• "Let's be bold. Let's make the rules. Let's not wait for the drug companies or the Congress to tell us what to do." (...)

Senator asks psychiatrists’ association about drug company funding (Senator stiller psykiatrisk forening spørsmål om økonomisk firmastøtte)
BMJ 2008;337:a929 (21 July)
(...) Senator Grassley said in a letter to the association, "It is alleged that pharmaceutical companies give money to non-profits in an attempt to garner favor in ways that increase sales of their products." (...)

He asked the association, which represents 38 000 psychiatrists, to provide him with "an accounting of industry funding that pharmaceutical companies and/or the foundations established by these companies have provided" to the association. Funding, Senator Grassley said, included grants, donations, and sponsorship of meetings and programmes. (...)

Nada Stotland, president of the association, said that the association was assembling the requested material "in a timely manner." She said that her organisation was a leader in regard to disclosure and "supports full transparency and disclosure of relationships between medicine and industry." (...)

- GlaxoSmithKline betaler omtrent titalls milliarder kroner for å forlike svindelanklager

GlaxoSmithKline settles U.S. drug rows for $3 billion (GlaxoSmithKline forliker amerikansk legemiddelstrid for tre milliarder dollar)
reuters.com 3.11.2011
A GlaxoSmithKline logo is seen outside one of its buildings in west London, February 6, 2008.

(Reuters) - GlaxoSmithKline Plc has agreed in principle to settle its most significant disputes with the U.S. government over the way it marketed and developed its drugs, at a cost of $3 billion, which is covered by existing provisions.

The settlement, over both civil and criminal claims, is expected to be finalized in 2012. It includes a Department of Justice investigation into the company's controversial diabetes drug Avandia, which has been linked to heart risks.

Britain's biggest drugmaker already took massive charges last year related to liability claims from patients who had been taking Avandia.
The company's current legal provisions are 2.9 billion pounds ($4.6 billion).

The deal to resolve the latest disputes follows a clampdown in the United States on unfair pharmaceutical industry practices that has forced major drugmakers to rethink the way they do business in the world's biggest market.

Since the late 1990s the number of industry settlements with U.S. states and the federal government has soared as authorities have taken an increasingly tough line on practices that may have put commercial goals above the interests of payers and patients, such as marketing drugs for unapproved uses. (...)

In mid-2010, GSK took a $2.4 billion charge after settling most patient liability claims relating to Avandia, as well as an investigation into its former factory at Cidra in Puerto Rico, and anti-trust and product liability litigation over antidepressant Paxil. (...)

(Anm: Seroxat (Paxil) (paroxetine; paroksetin) (SSRI) (mintankesmie.no).)

(Anm: ACS Publications- søk paroxetine (Seroxat; Paxil etc.) (pubs.acs.org).)

(Anm: ACS Publications- søk sertraline (Zoloft) (pubs.acs.org).)

(Anm: Avandia (rosiglitazone) - informasjon versus kunnskap og visdom - hvem visste hva? (mintankesmie.no).)

Glaxo Pays $3 Billion To Settle U.S. Investigations (Glaxo betaler tre milliarder dollar for å forlike amerikanske granskninger)
kaiserhealthnews.org 3.11.2011
The settlement will also cover a Department of Justice probe into Glaxo's development and marketing of the diabetes drug Avandia.

The Wall Street Journal: Glaxo Settles With U.S. For $3 Billion
GlaxoSmithKline PLC said it will pay the U.S. government $3 billion to settle several long-running criminal and civil investigations into the company, including allegations that Glaxo marketed some drugs illegally and defrauded the Medicaid program. The settlement will also cover a Department of Justice probe into Glaxo's development and marketing of the diabetes drug Avandia, which has been linked to heart attack risks (Whalen, 11/3).

Bloomberg: Glaxo To Pay $3B To Settle U.S. Sales, Avandia Cases

GlaxoSmithKline Plc (GSK) agreed to pay $3 billion to resolve U.S. criminal and civil investigations into whether the U.K. company marketed drugs for unapproved uses and other matters, its biggest legal settlement. Negotiations over the terms are ongoing and will be completed next year, the London-based company said in a statement today. The cost is covered by existing legal provisions and will be paid from the company's cash resources, Glaxo said (Serafino and Kitamura, 11/3).

Fox Business: GlaxoSmithKline To Pay $3B To Settle U.S. Probes
GlaxoSmithKline PLC, the London health care major, said Thursday that it would pay $3 billion to settle multiple U.S. government investigations. The inquiries were focused on GSK's sales and marketing practices; issues tied to the Medicaid Rebate Program, and the development and marketing of the diabetes drug Avandia, GlaxoSmithKline said. The company said it has set aside provisions for the settlement and hopes to complete the agreement with the U.S. in 2012 (Daniel, 11/3). (...)

Glaxo Takes $3.4 Billion Charge on Legal Problems
nytimes.com 17.1.2011
The British drug maker, GlaxoSmithKline, announced Monday that it was setting aside $3.4 billion to pay for United States government investigations and for product liability cases over its marketing of the diabetes drug Avandia in the face of heart attack risks.

The one-time charge is expected to wipe out its fourth-quarter profit, by consensus analyst estimates. GlaxoSmithKline’s European shares fell about 2 percent on the news.

Avandia, once the world’s top-selling diabetes medicine, was severely restricted in September by the Food and Drug Administration and banned by the European Medicines Agency after safety reviews. (...)

Drug Giant GlaxoSmithKline P.L.C. to Pay $3.4 Billion in Biggest Tax Settlement in U.S. History
pharmalive.com 6.10.2006
(...) GlaxoSmithKline admitted no wrongdoing in the settlement, and insisted it allocated its revenues and expenses fairly among its U.S. and British subsidiaries. Glaxo said the settlement, while large, saved it from a possible tax bill as high as $15 billion if it had lost the dispute, which was scheduled for trial in February 2007. (...)

Glaxo må slippe 20 mia. i forlig
berlingske.dk 12.9.2006
Medicinalgiganten betaler næsten 20 mia. kr. for at undgå retssag om skattesnyd ved hjælp af interne afregninger i selskabet.

Den britiske medicinalgigant GlaxoSmithKline har accepteret et historisk dyrt forlig med det amerikanske skattevæsen. Selskabet gør nu klar til at overføre 19,7 mia. kr. til de amerikanske skatteborgere.

Få måneder før selskabet skulle i skatteretten i USA om sine forhold for årene 1989-2005 blev parterne enige om i stedet at indgå et forlig, som Glaxo næppe er helt utilfreds med. Selskabet havde i sine regnskaber afsat hele 26 mia. kr. for det tilfælde, at man skulle tabe den nu aflyste retssag.

Slagsmålet handler om såkaldt »price transfering«, den interne afregningspris i koncernen mellem hovedkvarteret i Storbritanien og det amerikanske selskab.

Skattevæsenet mener, at Glaxos amerikanske afdeling betalte overpris for Glaxos produkter, bl.a. selskabets absolut største produkt i de år, mavesårsmedicinen Zantac, så man slap billigere over for det amerikanske skattevæsen.

Det amerikanske skattevæsen er meget tilfreds med forliget, for det kan bane vejen for afgørelse af stribevis af andre sager om price transfering, som står i kø i systemet. (...)

GlaxoSmithKline pays in Medicaid fraud case
philadelphia.bizjournals.com 1.9.2006
The Missouri Department of Social Services received a check Thursday for $235,757 from a Medicaid fraud settlement with pharmaceutical giant GlaxoSmithKline, according to Missouri Attorney General Jay Nixon.
The check reimburses the Missouri Medicaid program for overpayments made by Medicaid as a result of inaccurate drug prices reported by GlaxoSmithKline (NYSE: GSK).

The agreement, made in conjunction with an earlier settlement with the federal government, resolved concerns that the company improperly inflated the prices it reported that drug purchasers paid for the injectable drugs Kytril and Zofran, which are used to treat nausea related to chemotherapy. The overpayment from the Medicaid program acted as an incentive for physicians and other drug purchasers reimbursed. (...)

Glaxo Pays $150M Price Fraud Fine (Glaxo betaler 150 millioner dollar i bot for prissvindel)
CBS 20.9.2005
GlaxoSmithKline PLC har samtykket å betale mer enn 150 millioner dollar for å forlike svindelanklager om prisingen og markedsføringen av to legemidler mot kvalme, sa Justisdepartementet tirsdag. (...) (GlaxoSmithKline PLC has agreed to pay more than $150 million to settle fraud allegations over the pricing and marketing of two anti-nausea drugs, the Justice Department said Tuesday.)

GlaxoSmithKline innrømmet ingen ugjerning som del av forliket. Det er det siste i en serie av svindelforlik med store legemiddelprodusenter som høster millioner av dollar fra store statlige programmer. (...) (GlaxoSmithKline admitted no wrongdoing as part of the settlement. It is the latest in a series of fraud settlements with major drug manufacturers that reap millions of dollars from the mammoth federal programs.)

- Legenes selvregulering fungerer ikke

Health Industry Practices That Create Conflicts of Interest (Praksis innen helseindustrien skaper interessekonflikter)
Journal of the American Medical Association (JAMA) 2006;295:429-433 (January 25)
Et strategiforslag for akademiske medisinske sentre (A Policy Proposal for Academic Medical Centers)

Interessekonflikter mellom legers forpliktelser til pasienter og ønskene til farmasøytiske firmaer og deres representanters om å selge sine produkter skaper utfordringer til prinsippene om medisinsk profesjonalisme. Disse konflikter opptrer når leger har motiver eller er i situasjoner som fornuftige iakttakere kunne konkludere at de moralske krav til legens rolle er brakt i vanry. (...) (Conflicts of interest between physicians' commitment to patient care and the desire of pharmaceutical companies and their representatives to sell their products pose challenges to the principles of medical professionalism. These conflicts occur when physicians have motives or are in situations for which reasonable observers could conclude that the moral requirements of the physician's roles are or will be compromised.)

Selv om legegrupper, produsenter, og statlige myndigheter har innført selvregulering av markedsføring, indikerer psykologisk og samfunnsvitenskaplig forskning at nåværende kontroller av gaver og bidrag ikke på tilfredsstillende måte beskytter pasientenes interesser. (...) (Although physician groups, the manufacturers, and the federal government have instituted self-regulation of marketing, research in the psychology and social science of gift receipt and giving indicates that current controls will not satisfactorily protect the interests of patients.)

- Økonomiske bånd mellom medisinske firmaer og leverandører av helseomsorg

Drugs, Devices and Doctors (Legemidler, utstyr og leger)
The New York Times 16.12.2005
I vårt medisinske system, er ikke interessekonflikter unntaket - de er normen. (...) (In our medical system, conflicts of interest aren't the exception - they're the norm.)

Opinion | Conflicts of Interest Between Providers, Drug, Device Makers the 'Norm,' Columnist Writes (Mening | Det er "norm" for interessekonflikter mellom leverandører, legemidler, utstyrsprodusenter, skriver spaltist)
Kaisernetwork.org 16.12.2005
"Avgjørende vitenskapelig forskning og kritiske medisinske beslutninger må betraktes som tvilsomme på grunn av finansielle bånd mellom medisinske firmaer, medisinske forskere og leverandører av helseomsorg," sa han. Ifølge Krugman, eksisterer der et "helt system av insitamenter" som oppmuntrer leverandører og forskere til "å tjene interessene til medisinsk industri." I dette system, konstaterer Krugman, bruker "et umåtelig medisinsk-industrielt kompleks" "dype finansielle forbindelser" til å knytte bånd mellom de som leverer helseomsorg, forskningsinstitusjoner, legemiddelfirmaer og utstyrsprodusenter. Han fortsetter, "Økonomiske trender gav vekst til det medisinsk-industrielle kompleks, men bare fordi disse trender gjensidig påvirker dårlige strategier, som kan være avtalt." Krugman sier at han i fremtidige spalter vil adressere "hvordan seriøs helseomsorg kan redusere interessekonfliktene som besudler vårt nåværende system" (...) ("[C]rucial scientific research and crucial medical decisions have to be considered suspect because of financial ties among medical companies, medical researchers and health care providers," he says. According to Krugman, there exists a "whole system of incentives" encouraging providers and researchers "to serve the interests of the medical industry." Under this system, Krugman states, "a vast medical-industrial complex" uses "deep financial links" to tie health care providers and research institutions to drug companies and device makers. He continues, "Economic trends gave rise to the medical-industrial complex, but only because those trends interacted with bad policies, which can be fixed." Krugman says that in future columns he will address "how serious health care can reduce the conflicts of interest that are tainting our current system")

- Interessekonflikter påvirker profesjonell ansvarlighet

Our Approach to Addressing Potential Conflicts of Interest (Vår tilnærming til å addressere mulige interessekonflikter)
Arch Otolaryngol Head Neck Surg. 2005;131:943-944.
Overskriftene er altfor kjent. Politikere, FN-personale, administrerende direktører, bankforbindelser, børsmeglere, ledere i farmasøytiske firmaer, geistlige, footballtrenere, og leger har alle blitt fanget i spindelvevet "interessekonflikter." (The headlines are all too familiar. Politicians, United Nations officials, CEOs, bankers, brokers, pharmaceutical company executives, clergy, football coaches, and physicians have all been caught in the web of "conflict of interest.")

Interessekonflikter, som definert av Michael McDonald1 ved W. Maurice Young Centre for Applied Ethics (University of British Columbia, Vancouver), er "en situasjon hvor en person, slik som en offentlig tjenestemann, en ansatt, eller en fagmann, har en tilstrekkelig privat eller personlig interesse som synes å påvirke den objektive utøvelse av hans eller hennes plikter som tjenestemann." Den private eller personlige interesse er ofte økonomisk, men den kan omfatte det å gi en fordel til en venn eller familiemedlem. Dersom disse interesser kommer i konflikt med en av tjenestemannens plikter, da må forpliktelser overfor klienter, arbeidsgivere, eller andre fortrenges. Interessekonflikter forstyrrer profesjonell ansvarlighet på en alminnelig måte, nemlig, ved å hindre objektiv bedømmelse og . . . [Full Text of this Article] (...) (Conflict of interest, as defined by Michael McDonald1 of the W. Maurice Young Centre for Applied Ethics (University of British Columbia, Vancouver), is "a situation in which a person, such as a public official, an employee, or a professional, has a private or personal interest sufficient to appear to influence the objective exercise of his or her official duties." The private or personal interest is often financial, but it can involve providing an advantage to a friend or family member. If this interest were to conflict with one’s official duties, then obligations to clients, employers, or others must supersede. Conflicts of interest interfere with professional responsibilities through a common pathway, namely, by interfering with objective judgment and . . . [Full Text of this Article])

- Din leges integritet og uavhengighet er kompromittert av disse forbindelser

Doctors, industry — a conflict? (Leger, industri - en konflikt?)
jsonline.com 12.2.2006
Økonomiske forbindelser går ofte under radaren (Financial ties often go under the radar)

Du kan aldri vite om din lege har økonomiske bånd til farmasøytiske firmaer eller utstyrsleverandør - og kanskje heller ikke sykehuset hvor legen praktiserer. (...) (You may never know if your doctor has financial ties to a pharmaceutical or medical device company - and neither may the hospital where the doctor practices.)

"Din leges integritet og uavhengighet er kompromittert av disse forbindelser," sa Katie Watson, advokat og etiker ved Northwestern University's Feinberg School of Medicine. ("Your physician's integrity and independence will be compromised by these relationships," said Katie Watson, a lawyer and ethicist at Northwestern University's Feinberg School of Medicine.)

Helseomsorg bruker nå en sjettedel av amerikansk økonomi. I 2004, var det samlede beløp 1,9 billioner - eller 6 280 dollar for hver enkelt, mann, kvinne og barn i USA. (...) (Health care spending now accounts for one-sixth of the U.S. economy. In 2004, it totaled $1.9 trillion - or $6,280 for every man, woman and child in the United States.)

"Vi er avhengige av vurderingsevnen til legene," sa Anne Ballentine, en talsmann for Covenant. (...) ("We rely on the judgment of physicians," said Anne Ballentine, a Covenant spokeswoman.)

- Akademiske sentre med mulige interessekonflikter

Ties to Industry Cloud a Clinics Mission (Bånd til industri kaster en skygge over klinikks oppgave)
The New York Times 17.12.2005
Dr. Eric J. Topol, en hjertespesialist, er kanskje blitt prestisjetunge Cleveland Clinic Foundationdet mest offentlig kjente fjes, et fremstående medisinsk senter som er ansett som et av landets beste. (...) (Dr. Eric J. Topol, a cardiologist, has been perhaps the most public face of the prestigious Cleveland Clinic Foundation, a prominent medical center regarded as one of the nation's best.)

"Det er ikke bare Cleveland Clinic," sa Les Funtleyder, en strateg hos investeringsselskapet Miller Tabak & Company i New York. Han sier andre prominente akademiske sentre også har tallrike finansielle bånd som øker potensialet for interessekonflikter. ("It's not just the Cleveland Clinic," said Les Funtleyder, a health care strategist at the investment company Miller Tabak & Company in New York. He says other high-profile academic medical centers also have numerous financial ties that raise the potential for conflicts of interest.)

Dr. Jerome P. Kassirer, tidligere redaktør hovedsakelig for New England Journal of Medicine, beskriver mulige interessekonflikter ved klinikken "som særdeles alvorlige," men bemerker at Cleveland Clinic "ikke på noen måte er enestående." (Dr. Jerome P. Kassirer, a former editor in chief for The New England Journal of Medicine, describes the potential conflicts at the clinic "as extremely serious ones" but notes that the Cleveland Clinic is "not unique at all.")

Det var dr. Topols kritikk av Merck som indirekte brakte klinikkens konflikter frem i lyset. Etter at legemidlet ble trukket fra markedet av Merck i september 2004, kritiserte dr. Topol, som i tidsskriftartikler hadde stilt spørsmål om legemidlets kardiovaskulære sikkerhet, firmaets opptreden. (...) (It was Dr. Topol's criticism of Merck that indirectly brought the clinic's conflicts to the fore. After the drug was withdrawn in September 2004 by Merck, Dr. Topol, who in journal articles had questioned the drug's cardiovascular safety, criticized the company's conduct.)

- Amerikanske medisinske skoler har sterke bånd til legemiddel- og utstyrsprodusenter

For Med Students, Love From the Drug Rep
medpagetoday.com 4.10.2013
In the social and culinary wasteland that was residency training, it had been easy for Cheryl, a bubbly brunette in her mid-30s, to become our den mother. She never tired of listening to our grousing, had unerring taste in take-out, made it a point to come to our parties when invited and every so often brought in a plate of her homemade brownies. (...)

Pharma influence widespread at medical schools: study.
CMAJ. 2013 Aug 19. [Epub ahead of print] (...)

Med School Students Still Get Gifts From Drug Companies: Survey (Undersøkelse viser at studenter på medisinske skoler fremdeles får gaver fra legemiddelfirmaer)
philly.com 6.3.2013
The poll of more than 2,000 medical students and residents from every medical school in the United States found that one-third of first-year students and more than half of fourth-year students and residents said they received drug-industry-sponsored gifts.

Most of the students said this interaction with drug companies provided them with valuable education, but the majority also agreed that these interactions opened them up to bias, according to the findings published online in the Journal of General Internal Medicine. (...)

(Anm: Changing Interactions Between Physician Trainees and the Pharmaceutical Industry: A National SurveyJournal of General Internal Medicine 2013 (February).)

U.S. Medical Schools make great strides in quest for professionalism of tomorrow’s doctors
postscript.communitycatalyst.org 10.3.2012
Yesterday, the American Medical Student Association (AMSA) released their 2011-2012 PharmFree Scorecard, now in its fifth iteration. The Scorecard evaluates conflict-of-interest policies at the 152 medical schools in the U.S. and Puerto Rico, as well as a number of affiliated academic medical centers. With growing consumer and government scrutiny of the relationships between doctors and pharmaceutical companies (see, e.g., ProPublica’s series Dollars for Docs and the Physician Payment Sunshine Act), the Scorecard takes a unique look at how well professional standards are being introduced to the next generation of doctors. We don’t doubt the importance of education about pharmaceutical interventions and treatments, but it is also important to learn to question the veracity of information presented at industry-funded events, and understand the pharmaceutical marketing machine before a doctor begins her practice.

The Scorecard assesses policies that seek to reduce drug industry influence on the educational and clinical environment in which physicians do their training—including bans or limits on industry provision of gifts, meals speaker’s bureaus and samples; on industry influence on medical education and drug purchases by hospitals; on drug reps’ access to clinical areas; and, disclosure of industry relationships. This year’s grades demonstrate that medical schools are taking important measures to control the interaction between students or faculty and the pharmaceutical industry. Twenty-eight schools received an A (28 percent), 74 schools received a B (49 percent), 15 schools received a C (10 percent), and 13 schools received a D (9 percent). That leaves 9 schools with an F, and 15 “In Progress” schools. Despite progress overall, challenges remain, especially with policies on disclosure of financial ties with industry, samples, and access by sales representatives. (...)

US medical school faculty still break conflict of interest rules, report says (Amerikanske medisinske skoler bryter fremdeles regler for interessekonflikter, ifølge rapport)
BMJ 2010; 341:c7435 (30 December)
ProPublica, an independent, non-profit investigative journalism project, reported that although medical schools have strengthened their rules about faculty members’ interactions with drug companies, some doctors still break their institutions’ conflict of interest rules.

The report is part of ProPublica’s Dollars for Docs project, which it launched in October 2010 (BMJ 2010;341:c6026; doi:10.1136/bmj.c6026).

The recent report said that some medical schools with tough conflict of interest policies were not checking to make sure faculty members followed the rules. It pointed to Stanford University, among others, saying that faculty members had not disclosed ties to drug and device companies. (...)

Harvard puts tighter limits on medical faculty (Harvard strammer inn reglene på medisinsk fakultet)
boston.com 21.7.2010
Harvard Medical School will prohibit its 11,000 faculty from giving promotional talks for drug and medical device makers and accepting personal gifts, travel, or meals, under a new policy intended partly to guard against companies’ use of Harvard’s prestige to market their products.

The conflict-of-interest rules also place stricter limits on the income faculty can earn from companies for consulting, joining boards, and other work; require public reporting of payments of at least $5,000 on a medical school website; and promise more robust internal reporting and monitoring of these relationships. (...)

Most leading US medical schools lack rules on ghostwriting (De fleste amerikanske medisinske skoler mangler regler for spøkelsesskriving)
BMJ 2010;340:c799 (8 February)
A survey of the top 50 US medical schools found that only 13 have policies prohibiting ghostwriting of scientific articles, a new report has found.

Last year the US Institute of Medicine recommended that US academic medical centres prohibit ghostwriting by their teaching staff.

One of the paper’s coauthors, Jeffrey Lacasse, from Arizona State University in Phoenix, told the BMJ, "This is one of the most pressing problems in evidence based medicine . . . Nobody has ever been sanctioned [for cooperating in ghostwriting]." (...)

The Agenda for Continuing Medical Education — Limiting Industry's Influence
NEJM 2009; 361(25):2478-2482 (December 17)
Most physicians must complete accredited continuing medical education (CME) programs to maintain their medical licenses, hospital privileges, and specialty board certifications. (...)

CME is increasingly underwritten by commercial sponsors — primarily manufacturers of drugs, biologic therapies, or medical devices — that spend more than $1 billion per year in educational grants and other funding to cover more than half the costs for CME activities.1 Industry funding of accredited CME increased by more than 300% between 1998 and 2007.1 Since the marketing goals of pharmaceutical and device companies can influence CME funding, preservation of the academic integrity of CME requires clear boundaries separating education and marketing. (...)

The government has an interest in protecting the integrity of CME to ensure that physicians have the knowledge and skills necessary to render high-quality care. Industry-sponsored CME can also implicate several federal statutes. For example, the criminal anti-kickback statute prohibits the knowing and willful offer or payment of anything of value to induce referrals to the federal health care programs. (...)

Medical Schools Quizzed on Ghostwriting
nytimes.com 17.11.2009
Senator Charles E. Grassley wrote to 10 top medical schools Tuesday to ask what they are doing about professors who put their names on ghostwritten articles in medical journals — and why that practice was any different from plagiarism by students. (...)

At Top Schools, More Than Half the Profs Have Industry Ties
By Jacob Goldstein
blogs.wsj.com 4.11.2009
Sometimes it seems like everybody has financial ties to the drug or device industry. As it turns out, it’s only a little more than half of everybody.
A survey conducted in 2006-07 and published this week in the journal Health Affairs found that 53% of academic research faculty in the life sciences at top schools reported financial ties to industry. (...)

Med School Grades Mixed on Conflict-of-Interest Rules
Psychiatr News 2009;44(15):7 (August 7) (American Psychiatric Association)
Medical institutions that have received high scores from a national organization can serve as models for other schools to implement more stringent policies to minimize conflict-of-interest problems.

The trend by U.S. medical schools to establish or strengthen policies to regulate and restrict conflict-of-interest problems in relationships with the pharmaceutical industry has picked up steam since 2008, a survey by the American Medical Student Association (AMSA) has found. However, 1 in 4 schools still received a failing grade. (...)

US senator seeks information about medical faculty links to drug industry
BMJ 2009;339:b2725 (6 July)
Senator Chuck Grassley has asked 23 US medical schools for information about their policies on conflicts of interest and requirements for disclosure of financial ties between staff members and drug firms.

Senator Grassley, an Iowa Republican who is the leading minority member on the Senate Committee on Finance, wrote to 23 medical schools that had not completed a survey by the American Medical Student Association.

The senator is active in investigating ties between medical schools, leading doctors, and drug and device manufacturers. He is particularly interested in doctors who receive grants from the National Institutes of Health who may also have relationships with drug, device, or biotechnology companies.

Academic institutions that receive funding from the National Institutes of Health (NIH) are required to track and report such financial relationships, but the senator says he has found enforcement of these regulations to be "either lax or in violation." The NIH awards $24bn (£15bn; 17bn) in grants each year.

The student association surveyed all 146 US allopathic (regular) and osteopathic medical schools, of which 126 provided information about their policies. The association posted the results on its "PharmFree Scorecard" website (www.amsascorecard.org) and graded the schools’ policies from A to F (failing).
However, 23 schools did not respond or did not submit their policies. (...)

US medical schools should say no to pharma support
BMJ 2008;336:1035 (10 May)
A report from the Association of American Medical Colleges suggests that all 129 member medical schools should prohibit pharmaceutical and devices manufacturers from providing gifts, food, and travel to doctors, faculty members, and students. The report will be considered at the association’s meeting in June.

The association set up a task force to examine industry funding and to guide the association, medical schools, and teaching hospitals in developing policies and procedures about gifts and funding from industry. The report, based on their two year study, is available at www.amc.org.

Most medical schools follow the association’s recommendations, although they are not required to. (...)

Ban Urged on Gifts at Medical Schools (Ber om forbud mot gaver ved medisinske skoler)
nytimes.com 28.4.2008
Drug and medical device companies should be banned from offering free food, gifts, travel and ghost-writing services to doctors, staff and students in all 129 of the nation’s medical colleges, an influential college association has concluded. (...)

US medical schools far too reliant on support of big pharma (Amerikanske skoler altfor avhengig av støtte fra big parma)
pharmatimes.com 29.4.2008
Medical schools in the USA should reject offers of free gifts and food, travel and ghostwriting services from drugmakers in order to avoid conflicts of interest, according to a major new report. (...)

U.S. Medical Schools, Drug Makers Share Strong Ties (Amerikanske medisinske skoler, og legemiddelprodusenter har knyttet sterke bånd)
washingtonpost.com 16.10.2007
TUESDAY, Oct. 16 (HealthDay News) -- Mer enn halvparten av avdelingslederne på amerikanske medisinske skoler og undervisningssykehus har økonomiske bånd til legemiddelindustrien, ifølge ny studie. (More than half of department chairs at U.S. medical schools and teaching hospitals have financial ties with the drug industry, a new study finds.)

These institutional relationships seemed to be just as widespread as those of individual physicians or scientists with industry.

"There is not a single aspect of medicine in which the drug companies do not have substantial and deep relationships, affecting not only doctors-in-training, resident physicians, researchers, physicians-in-practice, the people who review drugs for the federal government and the people who review studies," said lead researcher Eric Campbell, associate professor at the Institute for Health Policy at Massachusetts General Hospital and Harvard Medical School in Boston.

"Legemiddelfirmaene har relasjoner til alle," fortsatte han. "De er involvert i alle aspekter av medisinen. Noen må til å bestemme hvilke av disse som er OK."
("Drug companies have relationships with everyone," he continued. "They're involved in every aspect of medicine. Someone has to decide which of these is OK.")

The study, the first to examine the extent of these institutional relationships, is published in the Oct. 17 issue of theJournal of the American Medical Association.

(SOURCES: Eric G. Campbell, Ph.D., associate professor, Institute for Health Policy at Massachusetts General Hospital and Harvard Medical School, Boston; David Korn, M.D., senior vice president, division of biomedical and health sciences research, Association of American Medical Colleges, Washington, D.C.; Oct. 17, 2007, Journal of the American Medical Association)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: VG: Norske dommere omgår loven - dropper å registrere egne aksjekjøp (dn.no 5.9.2016).)

(Anm: Én av 25 sier de har betalt bestikkelser til norsk rettsvesen. (nettavisen.no 10.7.2013).)

(Anm: - Tar ikke økonomisk kriminalitet på alvor (e24.no 18.11.2013 ).)

(Anm: Retningslinjer og veiledere (habilitet, interessekonflikter, korrupsjon etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Institutional Academic–Industry Relationships. JAMA. 2007;298:1779-1786.)

About 60% of Medical School Department Heads Have Ties With Pharmaceutical Companies, According to Study
kaisernetwork.org 17.10.2007
About 60% of department heads at medical schools and teaching hospitals in the U.S. have personal financial relationships with pharmaceutical or medical device companies, according to a study published on Wednesday in the Journal of the American Medical Association, the AP/Philadelphia Inquirer reports. For the study -- led by Eric Campbell, a researcher at Massachusetts General Hospital and Harvard Medical School -- researchers sent a survey to department heads at all 125 accredited medical schools and the 15 largest teaching hospitals in the U.S. About two-thirds of department heads responded to the survey.

According to the study, 27% of respondents said that they recently had served as paid consultants, and the same percentage said that they had served on a company scientific advisory board. In addition, about 21% of respondents who headed departments of medical specialties with close relationships to patient care said that they had served on an industry speaker bureau, the study found. (...)

Senator Grassley krever informasjon om fortsatte tilskudd til medisinsk utdannelse fra farmasøytiske firmaer

Stanford to Limit Drug Maker Financing
nytimes.com 25.8.2008
Stanford University, concerned about the influence drug companies may have on medical education, is expected to announce Tuesday that it will severely restrict industry financing of doctors’ continuing education at its medical school. (...)

A Historical Perspective of Pharmaceutical Promotion and Physician Education
JAMA. 2008;300(7):831-833 (August 20)
The medical profession has recently awakened to a crisis over industrial influence in medical education. In recent years, the problem of industrial funding of continuing medical education (CME) has been the subject of stern warnings from academic medicine, prominent congressional hearings, and strict revisions of the Accreditation Council for Continuing Medical Education's Standards for Commercial Support. Commercial support for CME continues to increase and now comprises more than half of all CME income. (...)

Is the relationship between pharma and medical education on the rocks?
BMJ 2008;337:a925 (14 August 2008)
Sponsorship of Medical Education

In the heart of Manhattan Island one misty morning a few years back, I watched as hundreds of psychiatrists streamed into their flagship educational event, the annual congress. 1 Even before arriving they were welcomed by giant advertising billboards on the streets outside, plastered with the name of a major sponsor, Pfizer, the biggest drug company in the world and the maker of Zoloft, the world’s top selling antidepressant. (...)

Sen. Grassley Requests Information on Continuing Medical Educational Grants From Pharmaceutical Companies (Senator Grassley krever informasjon om fortsatte tilskudd til medisinsk utdannelse fra farmasøytiske firmaer)
kaisernetwork.org 26.2.2008
Senate Finance Committee ranking member Chuck Grassley (R-Iowa) on Tuesday sent letters to Pfizer and 14 other pharmaceutical companies to request information on continuing medical education grants that they award to physicians amid concerns of potential abuse, USA Today reports. Under federal law, pharmaceutical companies cannot use CME grants to promote their medications. (...)

Medical schools still not declaring financial conflicts (Medisinske skoler deklarer fortsatt ikke interessekonflikter)
Nature 2008;451:879 (20 February)
Many US medical schools do not have policies to address potential conflicts of interest, according to a study published last week (S. H. Ehringhaus et al. J. Am. Med. Assoc. 299, 665–671; 2008). (...)

- Interaksjoner mellom legemiddelfirmaer og den amerikanske psykiatriske forening (American Psychiatric Association (APA))

Psychiatric Group Faces Scrutiny Over Drug Industry Ties (Psykiatrisk forenings forbindelser til legemiddelindustri granskes)
nytimes.com 12.7.2008
It seemed an ideal marriage, a scientific partnership that would attack mental illness from all sides. Psychiatrists would bring to the union their expertise and clinical experience, drug makers would provide their products and the money to run rigorous studies, and patients would get better medications, faster. (...)

But now the profession itself is under attack in Congress, accused of allowing this relationship to become too cozy. After a series of stinging investigations of individual doctors’ arrangements with drug makers, Senator Charles E. Grassley, Republican of Iowa, is demanding that the American Psychiatric Association, the field’s premier professional organization, give an accounting of its financing.

The association is the voice of establishment psychiatry, publishing the field’s major journals and its standard diagnostic manual.

“Jeg har forstått at penger fra framasøytisk industri kan sette dagsorden for ideelle foreninger som gir seg ut for å være uavhengige i sine synspunkter og handlinger,” sa Grassley aid torsdag i et brev til foreningen. (“I have come to understand that money from the pharmaceutical industry can shape the practices of nonprofit organizations that purport to be independent in their viewpoints and actions,” Mr. Grassley said Thursday in a letter to the association.)

I 2006, det siste år som tall er tilgjengelige, stod legemiddelindustrien for omtrent 30 prosent av foreningens finansiering på 62,5 millioner dollar. Omtrent halvparten av pengene gikk til legemiddelannonser i psykiatriske tidsskrifter og utstillinger på det årlige møte, og den andre halvparten til sponsing av foreninger, konferanser og industrisymposier på det årlige møte. (...) (In 2006, the latest year for which numbers are available, the drug industry accounted for about 30 percent of the association’s $62.5 million in financing. About half of that money went to drug advertisements in psychiatric journals and exhibits at the annual meeting, and the other half to sponsor fellowships, conferences and industry symposiums at the annual meeting.)

An analysis of Minnesota data by The New York Times last year found that on average, psychiatrists who received at least $5,000 from makers of newer-generation antipsychotic drugs appear to have written three times as many prescriptions to children for the drugs as psychiatrists who received less money or none. The drugs are not approved for most uses in children, who appear to be especially susceptible to the side effects, including rapid weight gain.

Senator Grassley’s investigations have not only detailed how lucrative those arrangements can be but have also shown that some top psychiatrists failed to report all their earnings as required. (...)

Big Pharma and American Psychiatry: The Good, the Bad, and the Ugly (Big Pharma og amerikansk psykiatri: Den gode, den dårlige, og den stygge)
From the President (Fra presidenten)
Steven S. Sharfstein, M.D.
Psychiatric News August 19, 2005 Volume 40 Number 16 © 2005 American Psychiatric Association

APAs årlige møte er en av de største medisinske sammenkomster i USA og det største psykiatriske møte i verden. Der er noe for enhver på vårt vidunderlige møte, men mange har overfor meg kommentert den ekstraordinære tilstedeværelse av farmasøytisk industri igjennom de vitenskapelige programmer og utstillingene. (APA's annual meeting is one of the largest medical meetings in the United States and the largest psychiatric meeting in the world. There is something for everyone at our wonderful meeting, but many have commented to me on the extraordinary presence of the pharmaceutical industry throughout the scientific programs and on the exhibit floor.)

Den amerikanske farmasøytiske industri er en av de mest lønnsomme industrier i verdenshistorien, med et gjennomsnitt på 17 prosent av inntekten det siste kvart århundre. Legemiddelkostnader er blitt det hurtigst voksende element når det gjelder forbruket innen helsomsorg de senere år. Antidepressive legemidler rangerer alene som nummer tre for farmasøytisk salg på verdensbasis, med 13,4 milliarder dollar i årlig salg. Dette representerer 4,2 prosent av alt globalt farmasøytisk salg. Antipsykotiske legemidler innbrakte 6,5 milliarder dollar i inntekter. (...) (The U.S. pharmaceutical industry is one of the most profitable industries in the history of the world, averaging a return of 17 percent on revenue over the last quarter century. Drug costs have been the most rapidly rising element in health care spending in recent years. Antidepressant medications rank third in pharmaceutical sales worldwide, with $13.4 billion in sales last year alone. This represents 4.2 percent of all pharmaceutical sales globally. Antipsychotic medications generated $6.5 billion in revenue.)

(Anm: Det fremgår av American Psychiatric Associations (APAs) etiske retningelinjer (Internet Archive) at foreningen i stor grad tilsynelatende aksepterer interessekonflikter mellom leger og legemiddelfirmaer.)

- Omfattende overtredelser av markedsføringsregler på konferansen til den amerikanske psykiatriske forening (American Psychiatric Association (APA))

Widespread Drug Marketing Violations Occurred at American Psychiatric Association Convention, Public Citizen Writes in Journal of Public Health Policy (Omfattende overtredelser for markedsføring på konferansen til den amerikanske psykiatriske forening (American Psychiatric Association), skriver Public Citizen i Journal of Public Health Policy.)
Public Citizen 15.12.2005
Mer enn halvparten av legemiddelprodusenter overtrådte konferansens regler (More Than Half Of Drug Makers at Convention Violated Rules)

WASHINGTON, D.C. – mer en halvparten av legemiddelprodusentene som deltok på konferansen til American Psychiatric Association (APA) i 2002 brøt reglene som var satt opp av foreningen eller den amerikanske legemiddelkontrollen Food and Drug Administration (FDA), skriver Public Citizen i study i den nyeste utgave av Journal of Public Health Policy. (– More than half the drug makers that participated in the 2002 American Psychiatric Association (APA) convention violated drug marketing rules set up by the association or the Food and Drug Administration (FDA), Public Citizen writes in a study in the current issue of The Journal of Public Health Policy.)

Studien finansiert av Greenwall Foundation og Medicine as a Profession Program til Open Society Institute, undersøkte 24 legemiddelfirmaer salgsstander på APAs konferanse i 2002 ved å dokumentere interaksjoner med farmasøytiske firmarepresentanter og innhenting av gaver fra firmaer til leger. Syv forskningsassistenter samlet også informasjon ved å fylle ut et spørreskjema med en sjekkliste av mulige overtredelser av APA konferansens retningslinjer umiddelbart etter å ha beøkt salgstander. (The study, funded by the Greenwall Foundation and the Medicine as a Profession Program of the Open Society Institute, examined 24 drug company booths at the 2002 APA convention by documenting interactions with pharmaceutical company representatives and collecting the gifts provided by the companies to physicians. Seven research assistants also gathered information by filling out a questionnaire with a checklist of potential promotional violations of the APA convention guidelines immediately after visiting the booths.)

Forskerne fant 16 overtredelser av APAs regler for utstilling: Åtte firmaer hadde et brudd og to firmaer (Eli Lilly og Pfizer) hadde fire overtredelser hver. De mest vanlige APA-overtredelser var å gi gaver verdt mer enn 10 dollar, salgstander med “grelt lys,” salgsfremmende aktiviteter utenfor salgsstander og å gi bort småting eller lekedyr. Firmaene delte ut et spekter av artikler som inkluderte CD-er, bagasjemerker med ens navn på, palm pilot tilbehør, vesker, turistguider, krus i vesker i fløyel og telefonkort. Andre gratis vareprøver var invitasjoner til selskapeligheter, underholdning og kunstrelaterte begivenheter. (The researchers found 16 violations of the APA’s exhibit rules: Eight companies had one violation and two companies (Eli Lilly and Pfizer) had four violations each. The most common APA violations were providing gifts valued at more than $10, booths with “glaring lights,” promotional activity outside of the booth and giving away toys or stuffed animals. The companies distributed a range of items including CDs, personalized luggage tags, palm pilot cases, bags, travel guides, mugs in velvet bags and phone cards. Other giveaways were invitations to meals, entertainment and art-related events.)

Fire firmaer brøt FDAs regler for markedsførings av legemidler utenfor preparatomtale, enten ved å nevnt produkter for bruk som ikke er godkjent av FDA eller diskutere legemiddelbruk med doser høyere enn det som er anbefalt. Mallinckrodt brøt både FDA og APAs retningslinjer. (Four companies were in violation of the FDA off-label marketing rules, either mentioning products for uses not approved by the FDA or discussing drug use at doses higher than what is recommended. Mallinckrodt violated both FDA and APA guidelines.)

“Dette er sterke bevis for at APAs frivillige retningslinjer har feilet hva reduksjon av farmasøytiske firmaers uheldige markedsføringsaktiviteter angår,” sa Peter Lurie, underdirektør for Public Citizens Health Research Group og en av studiens forfattere. “Andre frivillige uskrevne lover som nå er virksomme… er på liknende måte trolig virkningsløse, delvis fordi de mangler kapasitet til håndheving.” (...) (“This is strong evidence that the APA’s voluntary guidelines have failed to adequately reduce inappropriate pharmaceutical company promotional activity,” said Peter Lurie, deputy director of Public Citizen’s Health Research Group and one of the study’s authors. “Other voluntary codes now in effect … are likely to be similarly ineffective, in part because they lack enforcement capacity.”)

- Symposier sponset av farmasøytiske firmaer bekymrer noen psykiatere

Industry Role in Medical Meeting Decried - Symposiums Sponsored by Pharmaceutical Companies Trouble Some Psychiatrists (Industriens rolle på medisinske sammenkomster nedvurdert – Symposier sponset av farmasøytiske firmaer bekymrer noen psykiatere)
Washington Post 26.05.2002
I dagene opp til den amerikanske psykiatriske forenings årlige sammenkomst her i forrige uke, sendte farmasøytiske hundrevis av gratis telefonkort, så vel som invitasjoner til museumer, jazz-konserter og flotte middager til deltagerne. (In the days leading up to the American Psychiatric Association’s annual meeting here this past week, pharmaceutical companies mailed attendees hundreds of free phone cards, as well as invitations to museums, jazz concerts and fancy dinners.)

Idet tusener av psykiatere strømmet til byen, ble de hilst velkommen av en reklametavle på hovedveien som reklamerte for det farmasøytiske firmaet AstraZenecas antipsykotiske legemiddel Seroquel. Hver av de 19 000 deltagere fikk en grå veske med emblemet fra møtet og den oransje logoen til GlaxoSmithKline PLC, produsenten av antidepressivaet Paxil (Seroxat). Utenfor det gigantiske konferansesenteret, på kantsteinene for busser som transporterte leger til deres hoteller, averterte Eli Lilly og Co., produsenten av Prozac (Fontex). (As thousands of psychiatrists streamed into town, they were greeted by a highway billboard advertising AstraZeneca Pharmaceuticals’s anti-psychotic medicine Seroquel. Each of the 19,000 attendees was given a gray bag with the insignia of the meeting and the orange logo of GlaxoSmithKline PLC, the maker of the antidepressant Paxil. Outside the giant convention center, curb signs for buses ferrying doctors to their hotels advertised Eli Lilly and Co., the maker of Prozac.)

I en del av konferansehallen, hadde firmaer reist 6 meter høye monumenter av sine legemidler og delte ut promoteringsmateriale, godterier og gaver. Firmalederne praiet de leger som passerte, tryglet dem om å stoppe for å plukke opp informasjon. I forbindelse med dusinvis av vitenskapelige konferanser i løpet av det ukelange møtet, betalte firmaene APA omtrent 50 000 dollar per sammenkomst for å kontrollere hvilke forskere og arbeider som ble presentert, og for å hjelpe til med å forme presentasjonene. (In one part of the convention hall, companies erected 20 foot-high monuments to their medicines and handed out promotional material, candies and gifts. Company executives hailed passing physicians, imploring them to stop and pick up information. And in several dozen symposiums during the weeklong meeting, companies paid the APA about $50,000 per session to control which scientists and papers were presented and to help shape the presentations.)

Frynsegodene, fribillettene, prøvene, promotering og korporativ sponsing er ikke unikt for APAs møte eller for psykiatri. Men mange psykiatere føler i økende grad at industriens aggressive salgsfremmende aktiviteter er spesielt besværlige innen deres fagfelt, som muligens fører til at psykiatere forskriver produktene til de firmaene som beiler til dem, som øker helsevesenets kostnader og som fortrenger innsiktsorientert psykoterapi på bekostning av nærmest total fokus på legemidler. (The perks, freebies, handouts, promotions and corporate sponsorships are not unique to the APA’s meeting or to psychiatry. But many psychiatrists increasingly feel that the industry’s aggressive promotional activities are particularly troublesome in their field, potentially swaying psychiatrists into writing prescriptions for the products of companies that woo them, raising health care costs and tilting the profession away from insight-oriented psychotherapies to a near-total focus on medications.)

”En grense er brutt når det gjelder farmasøytiske firmaers markedsføring,” sa Henry Levine, en psykiater fra Bellingham, Wash. (”A line has been crossed in terms of pharmaceutical company marketing,” said Henry Levine, a psychiatrist from Bellingham, Wash.)

Lederne for APA forsvarte sponsingen av symposier, og sa pengene hjalp til å betale for et umåtelig omfattende felt av utdanningsaktiviteter og prosedyrer på vegne av mentalt syke. De sa at når alt kommer til alt er der ingen lege som noensinne ville behandle en pasient dårlig uansett hvilket lokkemiddel som ble brukt. (Officials at the APA defended the sponsorships and symposiums, and said the money helped pay for a vast range of educational activity and advocacy on behalf of the mentally ill. They said the bottom line is that no physician would ever mistreat a patient whatever the inducement.)

”Selvsagt, fører det til bias for oss – spørsmålet er hvorvidt bias er gunstig,” sa David McDowell, en psykiater ved Columbia University som hjalp til med å regulere industrisponsingen for APA. Uten industripenger fra det gigantiske Philadelphia Convention Center, sier han, ”ville vi sittet i kjelleren på YMCA.” (...) (“Of course, it’s going to bias us -- the question is whether the bias is benign,” said David McDowell, a Columbia University psychiatrist who helped monitor industry sponsorships for the APA. Without industry money at the gigantic Philadelphia Convention Center, he said, “we’d be sitting in the basement of the YMCA.”)

- Økonomiske bånd mellom psykiatere som skriver retningslinjer og legemiddelfirmaer

Study Finds a Link of Drug Makers to Psychiatrists (Studie finner at legemiddelprodusenter og psykiatere står i forbindelse med hverandre)
nytimes.com 20.4.2006
(...) Forskerne fant at 95 — eller 56 prosent — av 170 eksperter som arbeidet på 1994-utgaven av diagnosesystemet, kalt Diagnostic and Statistical Manual, eller DSM, hadde økonomiske forbindelser til en legemiddelprodusent i årene fra 1989 til 2004. De hyppigst forekommende forbindelser involverte penger til forskning, ifølge studien, en analyse av økonomiske fortegnelser og meddelelser om interessekonflikter. (The researchers found that 95 — or 56 percent — of 170 experts who worked on the 1994 edition of the manual, called the Diagnostic and Statistical Manual, or D.S.M, had at least one monetary relationship with a drug maker in the years from 1989 to 2004. The most frequent tie involved money for research, according to the study, an analysis of financial records and conflict-of-interest statements.)

Prosendelen var høyere — 100 prosent i noen tilfeller — for eksperter som arbeidet med avsnitt i diagnosesystemet for alvorlig mentale lidelser, slik som schizofreni, ifølge studien. But the authors, from Tufts University and the University of Massachusetts, were not able to establish how many of the psychiatrists were receiving money from drug companies while the manual was being compiled. (...) (The percentage was higher — 100 percent in some cases — for experts who worked on sections of the manual devoted to severe mental illnesses, like schizophrenia, the study found. But the authors, from Tufts University and the University of Massachusetts, were not able to establish how many of the psychiatrists were receiving money from drug companies while the manual was being compiled.)

Study: Medical manual's authors often tied to drugmakers (Studie: Forfattere av medisinke retningslinjer har ofte bånd til legemiddelfirmaer)
usatoday.com 19.4.2006
Et flertall av medisinske eksperter som utarbeidet "bibelen" for diagnostisering av mentale lidelser har ikke opplyst om økonomiske forbindelser til legemiddelindustrien, ifølge en studie publisert torsdag. (A majority of the medical experts who created the "bible" for diagnosing mental illness have undisclosed financial links to drugmakers, says a study out Thursday.)

Og noen panel, som fører tilsyn med lidelser som krever behandling med reseptbelagtelegemidler, slik som schizofreni og "sinnslidelser," var 100 % besatt med eksperter som hadde økonomiske bånd til legemiddelindustrien, ifølge en studie publisert i tidsskriftet Psychotherapy and Psychosomatics. (And some panels overseeing disorders that require treatment with prescription drugs, such as schizophrenia and "mood disorders," were 100% filled with experts financially tied to the pharmaceutical industry, says the study published in the journal Psychotherapy and Psychosomatics.)

Diagnostic and Statistical Manual for Mental Disorders (DSM) er American Psychiatric Associations diagnosehåndbok. Den er også brukt som grunnlag for forsikringsutbetalinger for psykiatriske behandlinger, inklusive legemidler. (The Diagnostic and Statistical Manual for Mental Disorders (DSM) is the American Psychiatric Association's diagnosis manual. It is also used as the basis for insurance payments for psychiatric treatments, including drugs.)

"Ingen blodprøver eksisterer for lidelsene i DSM. Den er basert på vurderinger til behandler som benytter seg av håndboken," uttalte førsteforfatter av studien Lisa Cosgrove ved University of Massachusetts i Boston. ("No blood tests exist for the disorders in the DSM. It relies on judgments from practitioners who rely on the manual," says lead study author Lisa Cosgrove of the University of Massachusetts Boston.)

Forskerne så på forskningsmidler, konsulentvirksomhet, patenter og andre gaver og bidrag mottatt som medlemmer av de 18 separate DSM bedømmelsesudvalg fra 1989 til 2004, både før og etter avtaleperiode. (The researchers looked for research funds, consultancies, patents and other gifts or grants received by members of the 18 separate DSM preparation panels from 1989 to 2004, both before and after their terms.)

De fant at blant de 170 medisinske eksperter som utarbeidet de to nyeste utgaver av håndboken, hadde 56 % en eller flere økonomiske bånd til legemiddelindustrien. I tillegg til bedømmelsesudvalg for schizophrenia og humørsvingninger links, hadde mer enn 80 % av medlemmer i bedømmelsesudvalg for "angstlidelser," "spiseforstyrrelser," "legemiddelinduserte bevegelighetsforstyrrelser" og "premenstruell dysfori" hadde økonomiske forbindelser. (They found that among the 170 medical experts who created the two most recent editions of the manual, 56% had one or more financial ties to the pharmaceutical industry. In addition to the schizophrenia and mood disorder panels' links, more than 80% of panel members for "anxiety disorders," "eating disorders," "medication-induced movement disorders" and "premenstrual dysphonic disorder" had financial ties.)

"Psykiatere støtter seg til APA (American Psychiatric Association) for å holde orden på sine aktivitieter, og vi tar det ansvaret svært alvorlig," sa Darrel Regier, psykiater i foreningen. Den neste utgave, planlagt publisert i 2011, vil offentliggøre alle økonomiske bindinger for medlemmer i bedømmelsesudvalg, sa han, enten i håndboken eller på et nettsted. ("Psychiatrists rely on the APA (American Psychiatric Association) to police its activities, and we take that responsibility very seriously," association psychiatrist Darrel Regier says. The next edition, scheduled for release in 2011, will disclose all industry financial ties to panel members, he says, either in the manual or on a website.)

"Jeg tror ikke det er godt nok. Folk sjekker ikke siste utgave for kunngjøriner om interessekonflikter," sa lege Peter Lurie i Public Citizen, talsmann for en forbrukerfruppe i Washington, D.C. Ideelt sett, skulle DSM utarbeides av eksperter uten noen økonomiske bånd til legemiddelprodusentene, sa han. ("I don't think that's good enough. People don't poke around in the latest issue looking for conflict-of-interest statements," says physician Peter Lurie of Public Citizen, a consumer advocacy group based in Washington, D.C. Ideally, the DSM would be created by experts without any financial links to drugmakers, he says.)

Talsmann Ken Johnson hos Pharmaceutical Manufacturers Association svarte de helsepersonellet i disse bedømmelsesudvalg "har upåklagelig integritet og baserer sine beslutninger på uavhengig bedømmelse og forskning." (The Pharmaceutical Manufacturers Association responded, in a statement by spokesman Ken Johnson, that the health care professionals on these panels "have impeccable integrity and base their decisions on independent judgments and research.")

Denne måned, anklaget tidsskriftet PLOS Medicine legemiddelindustrien for "salg av sykdom," finner opp sykdom for hverdsagsplager, slik som "restless legs syndrome," og utvider definisjoner for å fange opp flere pasienter. (This month, the journal PLOS Medicine accused the drug industry of "disease-mongering," inventing diseases from everyday aggravations, such "restless legs syndrome," and widening definitions to sweep up more patients.)

Psykolog David Healy ved United Kingdom's Cardiff University bemerker at nylige revisjoner av DSM eliminerten en subtype av schizophrenia som responderte dårlig på legemidler. Og "melancholia" ble eliminert til fordel for "major depressive disorder", sa Healy. "Resultatet er at noen pasienter kommer til å tape på det," sa han. (Psychologist David Healy of the United Kingdom's Cardiff University notes that recent revisions to the DSM eliminated a subtype of schizophrenia that responded poorly to drugs. And "melancholia" was eliminated in favor of major depressive disorder, Healy says. "The upshot is that some patients are going to lose out," he says.)

Regier bestrider påstandene. (...) (Regier disputes the claims.)

(Anm: Mutation causes mice to behave as if they have an eating disorder (medicalnewstoday.com 10.4.2015).)

Financial ties between DSM-IV panel members and the pharmaceutical industry (Finansielle bånd mellom DSM-V-medlemmer og legemiddelindustrien)
Psychother Psychosom. 2006;75(3):154-60.
BACKGROUND: Increasing attention has been given to the transparency of potential conflicts of interest in clinical medicine and biomedical sciences, particularly in journal publishing and science advisory panels. The authors examined the degree and type of financial ties to the pharmaceutical industry of panel members responsible for revisions of the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders(DSM).

METHODS: By using multimodal screening techniques the authors investigated the financial ties to the pharmaceutical industry of 170 panel members who contributed to the diagnostic criteria produced for the DSM-IV and the DSM-IV-TR.

RESULTS: Of the 170 DSM panel members 95 (56%) had one or more financial associations with companies in the pharmaceutical industry. One hundred percent of the members of the panels on 'Mood Disorders' and 'Schizophrenia and Other Psychotic Disorders' had financial ties to drug companies. The leading categories of financial interest held by panel members were research funding (42%), consultancies (22%) and speakers bureau (16%).

CONCLUSIONS: Our inquiry into the relationships between DSM panel members and the pharmaceutical industry demonstrates that there are strong financial ties between the industry and those who are responsible for developing and modifying the diagnostic criteria for mental illness. The connections are especially strong in those diagnostic areas where drugs are the first line of treatment for mental disorders. Full disclosure by DSM panel members of their financial relationships with for-profit entities that manufacture drugs used in the treatment of mental illness is recommended. (...)

Doctors who write guidelines often have ties to the drug industry (Leger som utarbeider retningslinjer har ofte bånd til legemiddelindustrien)
BMJ 2005;331:982 (29 October)
Omtrent en tredjedel av forfatterne som skriver retningslinjer for praksis i USA har bånd til legemiddelindustrien, ifølge en undersøkelse publisert i tidsskriftet Nature (2005;437: 1070-1)[CrossRef][Medline]. Omtrent 70 % av ekspertgrupper som forfatter retningslinjer er affektert. (About a third of authors who write practice guidelines in the United States have ties to the pharmaceutical industry, a survey by the journal Nature has discovered (2005;437: 1070-1)[CrossRef][Medline]. About 70% of writing panels were affected.)

Natures journalister undersøkte 215 retningslinjer oppbevart hos US National Guideline Clearinghouse i 2004. Alle 215 retningslinjer gjaldt legemidler. Men bare 90 inneholdt detaljer om forfatterens interessekonflikter, og, av disse, var bare 31 retningslinjer uten bånd til industri. (Nature's journalists surveyed 215 guidelines deposited with the US National Guideline Clearinghouse in 2004. All 215 guidelines concerned drugs. But only 90 contained details of the authors' conflicts of interest, and, of these, only 31 guidelines were free of ties to industry.)

Totalt 685 forfattere bidrog i de 90 retningslinjer som Nature gransket. Forskerne fant at: (A total of 685 authors contributed to the 90 guidelines that Nature investigated. The researchers found that:)

445 forfattere (65 %) oppgav ingen interessekonflikter (445 authors (65%) declared no conflict of interest)

143 (21 %) hadde en advisory board eller konsulentvirksomhet position with a relevant company (143 (21%) had an advisory board or consultancy position with a relevant company)

143 (21%) hadde et advisory board or konsulent stilling for et firma som angår saken (153 (22%) had a research grant from a relevant company)

153 (22 %) hadde et forskningssbidrag fra et firma som angår saken
(103 (15%) had a position on a drug company resource panel of expert doctors)

103 (15 %) hadde en stilling i et legemiddelfirmas ressursgruppe eller ekspertgruppe av leger (16 (2%) held stock in a relevant company)

16 (2%) hadde aksjer i et firma som angår saken (10 (1%) mentioned a different conflict of interest.)

10 (1 %) nevnte en annen interessekonflikt. (10 (1%) mentioned a different conflict of interest.)

Artikkelen rapporterte også at Center for Science in the Public Interest, hjemmehørende i Washington, DC, som hadde startet studien, sjekket de åpne redegjørelsene til forfatterne av noen retningslinjer for høyt blodtrykk publisert i 2004. Bare en forfatter rapporterte om interessekonflikt, men senterets videre kontroll fant at fire andre forfattere hadde mottatt finansiering fra legemiddelfirmaer. (The article also reported that the Center for Science in the Public Interest, based in Washington, DC, which had first started the study, checked the disclosure statements of authors of some hypertension guidelines published in 2004. Only one author reported a conflict of interest, but the centre's further checking found that four other authors had received research funds from drug companies.)

Retningslinjer er viktige på grunn av den voksende betydning av bevisbasert medisin. De er ofte skrevet av erfarne leger sammen med profesjonelle foreninger. Mange bevisbaserte anbefalinger er basert på kliniske forsøk. (Guidelines are important because of the growing emphasis on evidence based medicine. They are often written by experienced doctors brought together by professional societies. Many evidence based recommendations rely on clinical trials.)

Merrill Goozner, direktør for Center for Science hos Public Interest's Integrity in Science Project, fortalte BMJ at han var ikke overrasket ober resultatene i studien og at han hadde samarbeidet med Nature. Senteret hadde samlet data for 26 retningslinjer men hadde ikke fullført studien. Dette hadde følgelig gitt sin informasjon til Nature, som brukte den samme fremgangsmåte på sin større studie. (Merrill Goozner, director of the Center for Science in the Public Interest's Integrity in Science Project, told the BMJ that he was not surprised by the study's findings and that he had cooperated with Nature. The centre had gathered data on 26 guidelines but had not completed the study. It had consequently given its information to Nature, which used the same methodology for its larger study.

Mr Goozner fortalte BMJ at mange leger ikke redegjorde for sine forbindelser til legemiddelindustrien, selv om retningslinjene til tidsskriftet krevde det. "Der er ingen standard tidsskriftspolitikk," sa han, "og ingen straff [for ikke åpent å legge frem informasjon]." (Mr Goozner told the BMJ that many doctors did not disclose their drug industry connections, even when the guidelines or a journal required it. "There's no standard journal policy," he said, "and no punishment [for not disclosing information].")

Rapid Responses (Raske responser) (...)

(Anm: Campaign is launched to make patients the focus of evidence based medicine. BMJ 2014;349:g4443 (03 July 2014).)

Potential Conflicts Cited in Process for New Drugs (Mulige konflikter gir hederlige omtaler i prosessen for nye legemidler)
New York Times 25.10.2005
(...) Studien, publisert i 20. oktoberutgaven av tidsskriftet Nature fant at mer enn en tredjedel av forfatterne av retningslinjer erkjente finansielle interesser overfor legemidlet som de anbefalte, inklusive det å eie aksjer og bli betalt av firmaet for å holde foredrag på seminarer. (...) (The study, by the journal Nature and published in its Oct. 20 issue, found that more than one-third of the guideline authors acknowledged some financial interest in the drugs they recommended, including owning stock and being paid by the company to speak at seminars.)

(Anm: Nature 437, 1070-1071 & 1065-1066 (20 October 2005) http://www.nature.com/nature/journal/v437/n7062/full/4371070a.html
http://www.nature.com/nature/journal/v437/n7062/full/4371065b.html.)

Some highlights/quotes:

"Only 90 of the 200 guidelines contained details about individual authors' conflicts of interest. Of those, just 31 were free of industry influence - around 70% of panels were affected. In one case, every member of the panel had been paid by the company responsible for the drug that was ultimately recommended.

35% of the 685 authors involved declared conflicting industry links. Experts say that this is likely to be an underestimate, however, because it relies on authors' own declarations.

About 10% of all guideline panels include an author who holds stock in a relevant company.

Public-health experts say that the results of the survey, which is the largest of its kind, suggest that drug companies are distorting decisions about how their products are being prescribed.

Drug-company sponsors see guideline-issuing bodies as perfect places to exert influence." (...)

- Er interessekonflikter et kvalitetsstempel?

Alle skal ikke behandles
Av Christian Önfelt, adm. direktør AstraZeneca
(...) Kvalitetsstempel.
Legemiddelindustriens påvirkning av retningslinjene begrunnes i at medisinske eksperter som sitter i ekspertkomiteene og som står bak retningslinjene, også utfører forskning på oppdrag av legemiddelindustrien.

Ja, det er slik at mange av de beste forskerne engasjeres i forbindelse med utprøvning av nye og innovative legemidler. Og ja, de samme forskerne er med på å skrive retningslinjene for behandling. Dette fordi de er de dyktigste innen sine felter, noe som burde være et kvalitetsstempel både på forskningen som gjøres og retningslinjene som skrives. (...)

Interessekonflikter knyttet til godkjenningsprosessen av nye legemidler hos den amerikanske legemiddelkontrollen Food and Drug Administration(FDA)

No end to FDA disclosure debate (Ingen ende på debatt om FDAs offentliggørelse)
boston.com 21.4.2006
Ny "waiver-lov" har ikke ikke klart å stanse kritikken av eksperters økonomiske bånd til legemiddelfirmaer (New waiver law fails to quiet criticism over experts' financial ties to drug companies)

WASHINGTON -- Når Food and Drug Administrations gruppe på et dusin eksperter stemmer på å få legemidlet Tysabri mot multippel sklerose tilbake på markedet, hadde fem finansielle bånd til legemiddelprodusenten, Biogen Idec Inc., eller en av dets konkurrenter. (WASHINGTON -- When a Food and Drug Administration panel of a dozen experts voted to bring back to market the multiple sclerosis drug Tysabri, five had financial ties to the drug's maker, Biogen Idec Inc., or one of its competitors.)

Økonomiske bånd offentligjøres under en lov som gikk igjennom sist november ment å begrense industriens påvirkning av FDAs innsats. Loven forbyr ikke leger, forskere, statistikere, og andre eksperter å delta dersom de har mottat penger fra legemiddelfirmaet. I stedet kan FDA innvilge "waivers," bare ved å pålegge ekspertene å offentliggjøre økonomiske bånd. (The financial ties were disclosed under a law passed last November meant to limit industry influence on the FDA's actions. The law doesn't bar doctors, researchers, statisticians, and other experts from participating if they have received drug company money. Instead, the FDA can grant them waivers but makes the experts disclose those financial ties.)

Managing conflicts of interest that accompany top scientists is a juggling act the FDA has been doing for years. The new law was supposed to make it better without grinding FDA approvals to a halt. Since the law was passed, the FDA has issued nearly 100 waivers -- and the controversy hasn't faded. (...) (Managing conflicts of interest that accompany top scientists is a juggling act the FDA has been doing for years. The new law was supposed to make it better without grinding FDA approvals to a halt. Since the law was passed, the FDA has issued nearly 100 waivers -- and the controversy hasn't faded.)

(Anm: waiver; å gi avkall på eller frafalle bestemmelser i lovverket som egentlig skal overholdes.)

(Anm: Tysabri kan ge leverskada. (lakemedelsverket.se 26.3.2008).)

(Anm: Tysabri (natalizumab)
fda.gov 27.2.2008
[Posted 02/27/2008] Biogen Idec, Elan and FDA notified healthcare professionals of reports of clinically significant liver injury, including markedly elevated serum hepatic enzymes and elevated total bilirubin, occurred as early as six days after the first dose of Tysabri. The combination of transaminase elevations and elevated bilirubin without evidence of obstruction is recognized as an important predictor of severe liver injury that may lead to death or the need for a liver transplant in some patients. Tysabri should be discontinued in patients with jaundice or other evidence of significant liver injury. Physicians should inform patients that Tysabri may cause liver injury. (...)

Panel Backs Drug Amid Conflict Concerns (Bekymringer angående konflikter hos panel som støtter legemiddel)
The New York Times 10.9.2005
Spørsmål om mulige interessekonflikter fortsetter å forfølge den statlige godkjenningsprosess. (Questions about potential conflicts of interest continue to dog the federal drug approval process.)

Et rådgivende panel hos Food and Drug Administration i Silver Spring, Md., anbefalte godkjenning av Bristol-Myers Squibbs diabetesmiddel, Pargluva, avgjorde at det nytte oppveide dets potensiale for mulig alvorlig hjerterisiko. Men ingen hjertespesialist var til stede på voteringen. (A Food and Drug Administration advisory panel in Silver Spring, Md., recommended approval yesterday of the Bristol-Myers Squibb diabetes drug, Pargluva, deciding that its benefits outweighed its potentially serious heart risks. But no cardiologist was present for the vote.)

Panelets hjertespeesialist, dr. Jorge Plutzky, som, sa i et telefonintervju i går at han var i Boston i forbindelse med pasienter. En grunn til at han hoppet over møtet, sa han, var en mulig interessekonflikt: han har utført utstrakt forskning på PPAR-agonister, den klasse av legemidler som er diskutert. (...) (The panel's cardiologist, Dr. Jorge Plutzky, was in Boston attending to patients, he said yesterday in a telephone interview. One reason he skipped the meeting, he said, was a potential conflict of interest: he has conducted extensive research on PPAR-agonists, the class of drugs being debated.

Begge panels stemmer reiste spørsmål om interessekonflikter, ifølge en analyse av Center for Science in the Public Interest, en Washington forbrukergruppe som har forsøkt å få slutt på slike interessekonflikter. Flere medlemmer av Pargluva panelet som deltok, i motsetning til dr. Plutzky, hadde konflikter som ble avslørt av FDA. (Both panel votes raised conflict-of-interest issues, according to an analysis by the Center for Science in the Public Interest, a Washington consumer group that has pushed to end such conflicts. Several members of the Pargluva panel who, unlike Dr. Plutzky, participated, had conflicts that were disclosed to the F.D.A.)

"Publikums tillit til integriteten til prosessen er undergravd når en tredjedel av et rådgivende kommites medlemskap har betydelig e finansielle bånd til firmaet som søker produktets goskjenning," sa Merrill Goozner, director of the center's Integrity in Science project. (...) ("The public's faith in the integrity of the process is undermined when one-third of an advisory committee's membership has significant financial ties to the company seeking the product's approval," said Merrill Goozner, director of the center's Integrity in Science project.)

Den amerikanske legemiddelkontrollen Food and Drug Administration(FDA) skjerper krav til interessekonflikter

FDA unveils new drug-safety rules (FDA avslører nye sikkerhetsregler for legemidler)
The Philadelphia Inquirer 21.5.2005
Medlemmer av byråets panel for tilsyn med legemiddelsikkerhet vil møte skjerpede krav til interessekonflikter. (Members of the agency's Drug Safety Oversight Board will face stricter conflict-of-interest requirements.)

Seniorledere hos Food and Drug Administration avslørte i går nye sikkerhetsregler for legemidler med delvis målsetting å redusere innflytelsen til legemiddelprodusenter på bestemte tiltak hos FDA. (Senior officials of the Food and Drug Administration unveiled new drug-safety rules yesterday aimed partly at reducing the influence of drugmakers on certain FDA actions.)

Steven K. Galson, fungerende leder for FDAs Center for Drug Evaluation and Research, sa i Washington at medlemmer av byråets nye Drug Safety Oversight Board vil møte skjerpede krav til interessekonflikter. (Steven K. Galson, acting director of the FDA's Center for Drug Evaluation and Research, said in Washington that members of the agency's new Drug Safety Oversight Board will face stricter conflict-of-interest requirements.)

Han sier de nye regler står i kontrast til nåværende praksis hvor rådgivende komitémedlemmer hos FDA - ofte eksperter utenfra – noen ganger tillates å votere for et produkt selv om de har arbeidet med det eller har mottatt penger fra en produsent. (He contrasted the new rule to current practice in which FDA advisory-committee members - often outside experts - are sometimes allowed to vote on a product even if they had worked on it or had taken money from a manufacturer.)

"Det er blitt svært omstridt at vi ofte gir avkall på disse interessekonflikter [regler] for rådgivende komiteer. Vi vil ikke gjøre det i dette styret," sa Galson under et direkte samband over internett med representanter for legemiddelfirmaer og journalister, hvor han og andre ledere hos FDA utredet FDAs nye initiativer for legemiddelsikkerhet. ("It's been very controversial that we often waive these conflict-of-interest [rules] for advisory committees. We will not be doing that for this board," Galson said during a live Internet hookup with drug-company representatives and journalists, in which he and other FDA officials reviewed the FDA's new drug-safety initiatives.)

Legemiddelfirmaer vil det ikke bli tillatt på forhånd å redigere eller bestride sikkerhetsinformasjon som er meldt til FDAs nye varslingssystem, kalt Drug Watch, sa John K. Jenkins, leder for FDAs Office of New Drugs (kontor for nye legemidler). (...) (Drug companies will not be allowed in advance to edit or challenge safety information being posted on the FDA's new early-warning system, called Drug Watch, said John K. Jenkins, director of the FDA's Office of New Drugs.)

Medisinsk utstyr og interessekonflikter

Doctors Urge Safety Panels for Devices
nytimes.com 27.4.2006
A major medical group called yesterday for sweeping changes in how the medical device industry and the government oversee implanted heart devices, and urged companies to use outside experts to help them decide when to issue alerts about potential safety problems in products. (...)

"Manufacturers are in the best position to evaluate their own devices," the medical group wrote in its report yesterday. "However, a concern with this system is that the evaluation of the devices and the recommendations for actions by those within the company involves an inherent conflict of interest that could affect the outcome." (...)

Det amerikanske helsedepartementet National Institutes of Health (NIH) forbyr egne forskere å være konsulenter for legemiddelfirmaer

NIH Fails To Oversee Grantees' Conflicts of Interest, Grassley Says
kaisernetwork.org 11.7.2008
NIH has failed to oversee conflicts of interest relating to almost $24 billion in annual funds the agency distributes to outside organizations for medical research, according to a recent letter by Sen. Chuck Grassley (R-Iowa) to the Senate Appropriations Committee, CQ HealthBeat reports. (...)

Health Agency Tightens Rules Governing Federal Scientists (Helsebyrå skjerper regler med hensyn til statlige forskere)
New York Times 26.8.2005
- Etter beskyldninger om at noen statlige forskere brukte sine offentlige stillinger tilprivat vinning, på torsdag meddelte National Institutes of Health at nye regler forbyr egne forskere å være konsulenter for legemiddelfirmaer. (- After accusations that some government scientists used their official positions for private gain, the National Institutes of Health announced rules on Thursday that ban its scientists from consulting for drug companies.)

"Vår forskning bør være basert på vitenskapelige bevis som ikke er påvirket av andre faktorer" sa dr. Elias A. Zerhouni, direktør for helseinstituttet, på en nyhetskonferanse. ("Our research should be based on scientific evidence that is not influenced by any other factors," Dr. Elias A. Zerhouni, director of the health institutes, said at a news conference.)

Reglene er blitt innført etter avsløringer om at forskere ved institutter utnyttet sine stillinger til å bringe i land lukrative konsulentkontrakter som synes å være i konflikt med deres offentlige plikter eller i det minste overlappe dem. De kontrakter var årsak til at noen kritikere var urolig for at forskningen til byrået kunne være infisert. (...) (The rules are being issued after disclosures that scientists at the institutes leveraged their positions to land lucrative consulting contracts that seemed to conflict with their official duties or at least overlap with them. Those contracts caused some critics to worry that research by the agency could be tainted.)

- Medisinske skoler: Foreslår fullstendig forbud mot gaver, måltider, og gratis prøver fra legemiddelfirmaer

NIH Defends Grant to Sanctioned Psychiatrist
news.sciencemag.org 19.8.2012
The National Institutes of Health (NIH) is defending its decision 3 months ago to award a research grant to Charles Nemeroff, the former Emory University psychiatrist who got into trouble for failing to tell his university about at least $1.2 million in consulting income from drug companies.

After Emory barred him from receiving grants for 2 years in December 2008, Nemeroff moved on to the University of Miami. In May, he won a 5-year, $401,675-a-year grant to study posttraumatic stress disorder. As reported today by the blog Pharmalot, NIH wrote Senator Charles Grassley (R-IA) on 3 August in response to a query about the matter. One of Grassley's questions was why NIH had awarded the grant even though Nemeroff was being investigated by the Department of Health and Human Services’s Office of Inspector General (OIG) and the Department of Justice. (...)

Charles Nemeroff And The House That Glaxo Built? (Charles Nemeroff og huset som Glaxo bygget?)
pharmalot.com 4.1.2010
Charles Nemeroff, the controversial psychiatry professor who became a subject of a US Senate Finance Committee inquiry into academic research and pharma industry influence, is joining the University of Miami’s Miller School of Medicine. Of course, this means leaving his previous job at Emory University in Atlanta and so he’s just purchased a $1.9 million house in the Coconut Grove section of Miami. The 5,204-square-foot home has six bedrooms and seven bathrooms, according to BlockShopper. (...)

Grassley’s probe prompted Emory to suspend Nemeroff’s work on an NIH grant and asked him to step down as chair of psychiatry while it studied his conduct (look here). And the Department of Health and Human Services Office of Inspector General began an inquiry into Emory’s handling of the matter (see this). Meanwhile, Pascal Goldschmidt, the Miller school dean, recently told The Miami Herald that he read reports from Emory about Nemeroff’s activities and found nothing to indicate that payments the psychiatrist received had in any way influenced his research results.

In any event, the new home appears big enough to house plenty of consulting materials. (...)

Psychiatrist spends $1.91M on Miami 6BD
southflorida.blockshopper.com 30.12.2009
Dr. Charles B. Nemeroff and Gayle Nemeroff bought a six-bedroom, seven-bath home at 1780 Espanola Dr. in Miami from David and Carolyn Shulevitz for $1.91 million on Dec. 4. (...)

Dr. Nemeroff is a geriatric psychiatrist and an associate at the Emory University Winship Cancer Center. He joined the faculty of Emory University in 1991 and he is also affiliated with Wesley Woods Geriatric Hospital in Atlanta. (...)

U.S. Probes Emory Doctor's Glaxo Ties (USA gransker Emory-leges tilknytninger til Glaxo)
online.wsj.com 26.2.2009
Federal officials are investigating Emory University to determine if the school misled the National Institutes of Health about its star psychiatrist's lucrative consulting work for big drug makers, people familiar with the matter said.

The probe by the inspector general for the Health and Human Services agency, which investigates fraud in NIH programs, concerns the work of Charles Nemeroff. From 2003 until last year, Dr. Nemeroff served as primary investigator on an NIH-funded research effort to study five GlaxoSmithKline PLC drugs for use as antidepressants. During that time, Dr. Nemeroff also received hundreds of thousands of dollars from Glaxo. (...)

An Emory investigation of the matter in December concluded that Dr. Nemeroff failed to report more than $800,000 he received from Glaxo from 2000 to 2006. Dr. Nemeroff stepped down as chairman of the psychiatry department and the school said it wouldn't submit any research requests to the NIH involving Dr. Nemeroff for at least two years. (...)

Protokoller mottatt av Grassley viser at dr. Nemeroff deltok aktivt i et Glaxo-program som ble etablert for aggressivt å promotere det britiske firmaets toppselgende antidepressiva Seroxat.) (...) (Records obtained by Mr. Grassley show that Dr. Nemeroff played a role in a Glaxo program that was established to aggressively promote the British company's top-selling antidepressant, Paxil.)

Dr. Nemeroff was listed as one of two speakers at a March 2000 session in Naples, Fla., to train doctors "on the efficacy of Paxil and the PsychNet presentations." Doctors were paid $2,500 per talk and required to sign agreements barring them from saying how much they were paid or sharing materials Glaxo provided. (...)

Glaxo brings in James Murdoch
guardian.co.uk 3.2.2009
James Murdoch has been appointed a non-executive director at the pharmaceutical company GlaxoSmithKline.

Murdoch, the chairman and chief executive of News Corporation Europe and Asia, and chairman of BSkyB, starts in the £75,000-a-year post on 20 May.

He will serve as a member of GSK's corporate responsibility committee, where he will help to review "external issues that might have the potential for serious impact upon the group's business and reputation".

"I am delighted to welcome James to the board of GSK," said Glaxo's chairman, Sir Christopher Gent, the former Vodafone chief executive. "His experience of global business, marketing and communications will bring a unique and alternative perspective to the board. (...)

Emory will punish psychiatrist Nemeroff (Emory vil straffe psykiater Nemeroff)
ajc.com 23.12.2008
Chairmanship taken away, outside income to be vetted

Emory University on Monday permanently stripped Dr. Charles B. Nemeroff of his department chairmanship and placed severe restrictions on the internationally known psychiatrist’s extracurricular activities.

Emory’s announcement followed an internal investigation into $800,000 in payments made to Nemeroff by the global pharmaceutical company GlaxoSmithKline between January 2000 and January 2006. Nemeroff received the payments for more than 250 speeches he made to other medical professionals. (...)

US university sets up conflict of interest office after investigation into drug company payments (Amerikansk universitet oppretter kontor for interessekonflikter etter granskning av ubetalinger fra legemiddelfirmaer)
BMJ 2008;337:a2200 (21 October)
Emory University in Atlanta, Georgia, said that it was setting up a new office to oversee conflict of interest issues.

The US Senate Finance Committee is investigating Charles Nemeroff, chairman of the university’s department of psychiatry and behavioural sciences, for allegedly not reporting payments from drug companies.

The university said that the new central office "will help us ensure strong conflict of interest policies and procedures university-wide." (...)

Charles Grassley, the senior Republican member on the Senate committee, released documents last month alleging that Dr Nemeroff had received payments for consulting and speaking engagements from drug companies but had not disclosed all the payments to Emory (BMJ 2008:337:a2088, 16 Oct, doi:10.1136/bmj.a2088). (...)

Association of American Medical Colleges proposes ban on 'pharma' gifts to physicians, staff, medical students (Association of American Medical Colleges foreslår forbud mot "pharma-gaver" til leger, ansatte, medisinske studenter)
news-medical.net 28.4.2008
All 129 U.S. medical schools should not allow pharmaceutical and medical device companies to provide food, gifts and travel to physicians, faculty members and students, according to a report released on Sunday by the Association of American Medical Colleges, the New York Times reports. (...)

The report recommends that medical schools "strongly discourage participation by their faculty in industry-sponsored speakers' bureaus," in which physicians receive payments to promote the benefits of medications and medical devices. In addition, the report recommends that medical schools establish centralized systems for the acceptance of medication samples from pharmaceutical companies or develop "alternative ways to manage pharmaceutical sample distribution that do not carry the risks to professionalism with which current practices are associated." Medical schools also should audit independently accredited medical education seminars led by faculty members "for the presence of inappropriate influence," according to the report. (...)

News from the Association of American Medical Colleges (Nyheter fra Association of American Medical Colleges)
owner-aamcstat@aamcinfo.aamc.org (30.1.2006)
Medical journals examine academic medicine's relationship with industry (Medisinske tidsskrifter undersøker akademisk medisins forbindelse til industri)

Ledere innen akademisk medisin etterlyser – i en artikkel publisert i tidsskriftet Journal of the American Medical Association sist uke - en ny omfattende politikk for interessekonflikter – som inkluderer et fullstendig forbud mot gaver, måltider, og gratis prøver fra legemiddelfirmaer. AAMC President Jordan Cohen, M.D., var et av medlemmene i arbeidsgruppen -- sammensatt av American Board of Internal Medicine Foundation og Institute on Medicine Profession -- hvis anbefalinger er oppsummert i artikkelen. En tilhørende artikkel i februarutgaven av Academic Medicine undersøker hvordan Yale University School of Medicine iverksatte sine nye retningslinjer for klinisk fakultets interaksjoner med representanter fra legemiddelfirmaer. I februarutgaven til The Reporter, AAMC's måndtlige nyhetsbrev, vil det bli publisert et innlegg av dr. Cohen om dette emnet. (...) (Leaders in academic medicine called for new widespread conflicts of interest policies--including a complete ban on gifts, meals, and free samples from drug companies--in a Journal of the American Medical Association article released last week. AAMC President Jordan Cohen, M.D., was a member of the working group--assembled by the American Board of Internal Medicine Foundation and the Institute on Medicine as a Profession--whose recommendations are outlined in the article. A related article in the February issue of Academic Medicine examines how the Yale University School of Medicine implemented its new guidelines for clinical faculty interactions with pharmaceutical company representatives. The February issue of The Reporter, the AAMC's monthly newsletter, will feature an opinion column by Dr. Cohen on this topic.)

(Anm: http://jama.ama-assn.org/cgi/content/short/295/4/429
og http://www.academicmedicine.org/cgi/content/full/81/2/154.)

Medisinsk utdannelse - interaksjoner med legemiddelindustrien

Guidelines for Interactions between Clinical Faculty and the Pharmaceutical Industry: One Medical School's Approach (Retningslinjer for interaksjoner mellom klinisk fakultet og legemiddelindustrien: En medisinsk skoles tilnærming)
Academic Medicine 2006;81:154-160.
(...) I kontrast til retningslinjene registrert ved andre akademiske medisinske sentre, har Yales retningslinjer til hensikt å spesielt forby alle industridsponsede måltider og gaver ved Yale University School of Medicines, eliminere bruk av gratis legemiddelprøver til leger og deres familiemedlemmer, oppmuntre til offentliggjøring og beslutninger om interessekonflikter for alle industrisponsede utdanningsaktiviteter på universitetsområde selv om formell CME-anerkjennelse ikke er gitt, og sette standarder for deltakelse på industrisponsede utdanningsaktiviteter utenfor universitetet. (...) (In contrast to the policies identified at other academic medical centers, the Yale guidelines are intended to specifically ban all industry-sponsored meals and gifts on the Yale University School of Medicine campus, eliminate use of free drug samples by physicians or their family members, encourage disclosure and resolution of conflicts of interest in all industry-sponsored educational activities on campus even if formal CME credit is not awarded, and set standards for participation in industry-sponsored educational activities off campus.) (...)

Med schools urged to keep tabs on drugmakers (Medisinske skoler anmodes å føre kontroll med legemiddelprodusenter)
usatoday.com 24.1.2006
Medisinske fakultet må sette et eksempel for sin profesjon ved å distansere seg fra legemiddelindustriens markedsføringsanstrengelser, anmoder en gruppe av ledere innen akademisk medisin et publisert arbeid torsdag. (Medical school faculty must set an example for their profession by distancing themselves from drug companies' marketing efforts, a group of academic medicine leaders urges in a paper Thursday.)

Forbindelsene mellom akademiske medisinske sentre og legemiddelprodusenter representerer en "alvorlig trussel" for tillit til leger, ifølge en vitenskapelig artikkel, publisert i Journal of the American Medical Association. "denne vitenskapelige artikkel representerer et opprop for handling," sier medforfatter David Rothman, en historiker (medisin) ved Columbia University og president ved Institute on Medicine as a Profession. (...) (The relationship between academic medical centers and drugmakers represents a "serious threat" to trust in doctors, according to the paper, published in the Journal of the American Medical Association. "This paper represents a call to action," says co-author David Rothman, a Columbia University medical historian and president of the Institute on Medicine as a Profession.)

Samtidig publiserte Yale's medical school i dag sine nye retningslinjer, liknende de i JAMA, i tidsskriftet Academic Medicine. (Coincidentally, Yale's medical school today published its new conflict-of-interest guidelines, similar to those in JAMA, in the journal Academic Medicine.)

"Vi tror det er de mest restriktive sett av retningslinjer ... etablert ved en medisinsk skole," sa førsteforfatter David Coleman, Yales midlertidige leder for indremedisin. (...) ("We believe it's the most restrictive set of guidelines ... established by a medical school," says lead author David Coleman, Yale's interim chair of internal medicine.)

Medical schools tackle conflict of interest (Medisinske skoler ordneropp i interessekonflikter)
CMAJ (November 8, 2005)
Idet forbindelser mellom industri og medisinsk samfunn blir mer komplekse, har spørsmålet om interessekonflikter innen forskning og klinisk beslutningsprosess har dette smittet over på medisinske skoler. (As ties between industry and the medical community become more complex, the issue of conflict of interest in research and clinical decision-making has spilled over into the realm of medical schools.)

Alle 17 kanadiske skoler har fakultetspolitikker på interessekonflikter som sier hva som er og ikke er akseptabelt hva angår industriforbindelser, sa dr. David Hawkins, direktør for Association of Faculties of Medicine i Canada. (All 17 Canadian medical schools have faculty conflict-of-interest policies that dictate what is and is not acceptable in terms of industry relationships, says Dr. David Hawkins, executive director of the Association of Faculties of Medicine of Canada.)

Imidlertid er der ingen nasjonale standarder for rapportering av interessekonflikter for studenter innen medisinsk utdannelse. "Som en nasjonal organisasjon, er vi blitt best om å adressere dette spørsmålet," sa Hawkins. Uten nasjonale standarder, varierer fremgangsmåter betydelig. (However, there are no national standards for reporting conflicts of interest in undergraduate medical education. "As a national organization, we have not been asked to address this issue," Hawkins says. Without national standards, policies vary substantially.)

For eksempel, krever lærerstaben ved University of Alberta at enhver interessekonflikt deklareres, men at bare informasjon bare deles internt med veileder hvor evalueringsprosessen ikke er åpen for medisinske studenter. (...) (For example, faculty at the University of Alberta are required to declare any potential conflicts of interest, but that information is shared only internally with supervisors whose evaluation process is not open to medical students.)

Association of American Medical Colleges (AAMC)

New AAMC Task Force to Examine Health Industry Influence on Medical Education
aamc.org 21.2.2006
For Immediate Release Press Release
Washington, D.C., February 21, 2006 - Jordan J. Cohen, M.D., president of the AAMC (Association of American Medical Colleges), issued the following statement today in response to the recent call for the nation's medical schools and teaching hospitals to take the lead in eliminating conflicts of interest between physicians and the pharmaceutical and medical device industries:

"At its February meeting, the AAMC's Executive Council examined the recommendations published in last month's Journal of the American Medical Association aimed at minimizing the potentially adverse impact of gifts and other blandishments from drug and medical device makers on the missions of academic medical centers. The council responded favorably to the thrust of these recommendations and voted unanimously to form a high-level task force to build on the association's previous work to provide guidance on managing conflicts of interest.

The task force will be charged to 1) examine, especially, the current interactions that drug and device makers have with the educational mission of medical schools and teaching hospitals, and 2) bring forth recommendations expeditiously for implementing safeguards to ensure that industry marketing efforts do not undermine the objectivity of educational programs or otherwise bias the evidence-based decision making of physicians.

In order to maintain the public's trust and protect patients' interests, it's imperative that medical educators and the medical profession establish more effective policies and procedures to minimize conflicts of interest." (...)

Leger som arbeider som informanter/rådgivere for investorer

Insider trading probe looks at GSK, CNS deal - 16/10/2006
pharmatimes.com 16.10.2006
US financial watchdog the Securities and Exchange Commission has launched an investigation into possible insider trading relating to GlaxoSmithKline's $566 million acquisition of consumer healthcare firm CNS, announced on October 9. (...)

GSK has offered $37.50 for CNS and the transaction is scheduled to close by early 2007. (...)

The deal gives the UK-headquartered pharma giant access to two key products, CNS' Breathe Right nasal strips and FiberChoice dietary fibre supplements, which helped drive sales at CNS up 18% to $119 million last year. (...)

Amerikanske leger i ny rolle
Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125: 2601 (6.10.2005)
I USA er det duket for en ny mulig interessekonflikt, nemlig for leger som gir råd til investorer.

Tradisjonelt er det forholdet til den farmasøytiske industrien og bioteknologiindustrien som ligger bak mulige interessekonflikter for leger og andre helsearbeidere. I JAMA ble det nylig omtalt et annet mulig minefelt som er mindre kjent og trolig mer fremmed for norske medisinere (1, 2). I økende grad brukes leger som konsulenter på de fleste områder som er interessante for investorer, og det antas at hver tiende amerikanske lege har bidratt til dette i større eller mindre grad. Størst andel er det blant leger med direkte tilknytning til akademiske institusjoner. Ett enkelt investeringsfirma reklamerer med at det har kontraktsmessig avtale med 60 000 amerikanske leger (av totalt 700 000 leger i USA) (1). (...)

When Doctors Advise Investors (Når leger rådgir investorer)
New York times 17.8.2005
Det er vanskeligere og vanskeligere å frigjøre den medisinske profesjon fra økonomiske interessekonflikter. De velkjente bekymringer har involvert leger som mottar penger fra farmasøytiske og eller bioteknologiske firmaer for rådgivning eller forskning. Slike bånd reiser uunngåelig spørsmål om slike leger er objektive i sin forskning, sine råd til offentlige organer eller legemiddelforskrivning til pasienter. Det er aldri helt sikkert hvorvidt legene er fokusert på pasienters behov eller muligheten til å skaffe seg en økonomisk velgjører. (...) (It's getting harder and harder to disentangle the medical profession from financial conflicts of interest. The familiar concern has involved doctors who take money from pharmaceutical or biotechnology companies for consulting or research. Such ties inevitably call into question how objective such doctors can be in conducting research, offering advice to government agencies or prescribing drugs for patients. It is never wholly clear whether the doctor is focused on the medical needs of patients or has one eye on the prospects of a financial patron.)

Doctors' Links With Investor Matchmakers Raise Concerns (Legers forbindelser til matchmaker-investorer reiser bekymringer)
New York Times 16.8.2005
Først synes henvendelsene å være harmløse. Investeringsselskapene tilbudte dr. Ronald B. Natale 200 eller 300 dollar for 15 minutter, som ba ham om å diskutere generelle trender for lungekreft, noen ganger over telefon. (At first, the calls seemed innocuous. Investment companies were offering Dr. Ronald B. Natale $200 or $300 for 15 minutes, asking that he discuss general trends in lung cancer, sometimes over the telephone.)

Men dr. Natale ble mistnksom idet pengetilbudene fortsatte å øke i omfang, like før han skulle presentere bevismateriale for Iressa, et nytt legemiddel mot lungekreft, for Food and Drug Administrations rådgivende panel i september 2002. Dr. Natales tilgang til forskningsdata gjorde ham til en attraktiv kilde for investor-granskere som søkte insideinformasjon. (But Dr. Natale became suspicious as the money offers kept growing, just before he was to present the case for Iressa, a new lung cancer drug, to a Food and Drug Administration advisory panel in September 2002. Dr. Natale's access to research data on Iressa made him an attractive source for investment researchers seeking inside information.)

"De tilbudte 1 000, 1 500 dollar, for 30 minutter av min tid," sa dr. Natale, en fremstående forsker hos Cedars-Sinai Comprehensive Cancer Center i Los Angeles. Han sa de rutinemessig avslo tilbud om å snakke med investorer. ("Wow, they were offering $1,000, $1,500, for 30 minutes of my time," said Dr. Natale, a prominent researcher at Cedars-Sinai Comprehensive Cancer Center in Los Angeles. He said he routinely turned down offers to speak to investors.)

Mens dr. Natale har betenkeligheter, har andre leger tilsynelatende ikke det. Nesten 10 prosent av landets 700 000 leger har skrevet kontrakt med konsulenter med et nytt segment av investorindustrien - firmaer som opptrer som Match.com for investorverden, ifølge en artikkel i Journal of the American Medical Association. For et honorar, arrangerer de samtaler mellom investorer og ledende profesjonelle, eksperter eller også ansatte i større firmaer. (While Dr. Natale has qualms, other doctors apparently do not. Nearly 10 percent of the nation's 700,000 doctors have signed up as consultants with a new segment of the investment industry - companies that act as the Match.com of the investment world, according to an article in The Journal of the American Medical Association. For a fee, they arrange conversations between investors and leading professionals, experts or even employees of major companies.)

Matching-investorer med leger kan reise spesielt bekymrende spørsmål. Leger arbeider som kliniske forskere for farmasøytiske og bioteknologiske industrier, som tester nye legemidler. Innsidekunnskap om denne typer tester, før de er offentlig tilgjengelige, kunne være verdt millioner. Securities and Exchange Commission har nå begynt å se på hvorvidt leger, deltakere i kliniske forsøk, aksepterer penger for å snakke med analytikere og investorer omkring konfidensielle resultater. Slik en overtredelser, kan under noen omstendigheter, fortolkes som et brudd på lover mot innsidehandel. (...) (Matching investors with doctors can raise particularly troubling questions. Physicians frequently serve as clinical researchers for the pharmaceutical and biotechnology industries, testing new drugs. Inside knowledge about those tests, before it is publicly available, could be worth millions. The Securities and Exchange Commission has now begun looking at whether doctors, participating in clinical trials, are accepting money to talk to analysts and investors about the confidential results. Such a breach, under some circumstances, could be construed as a violation of insider trading law.)

Selling Drug Secrets
Some doctors see ethical pitfall in actions that others defend
The Seattle Times 7.8.2005
Dr. Scott Ramsey, a health economist at Fred Hutchinson Cancer Research Center, says he has refused offers to talk to investors about drug research. But some doctors, he says, are tempted to accept such offers to bolster their incomes. (...)

Many doctors testing experimental drugs refuse to talk to Wall Street investors about ongoing research. But those who do talk downplay the significance of the information they give, according to interviews with two dozen of them. (...)

Dr. Drummond Rennie, deputy editor of The Journal of the American Medical Association, has written extensively about the growing commercial influence on medicine. Doctors who think they can give their own impressions about ongoing research are in denial and deep down know it's wrong, he said. The practice, Rennie said, is "outrageous and completely unethical." (...)

Once physicians become established, drug companies commonly pay them to give "medical education" lectures to colleagues, for, say, $500 or $1,000. The drug company prepares the speech and accompanying slide show.

"In no time at all, your income has suddenly gone up $50,000 to $100,000 for doing something that isn't too arduous, and on which you begin to depend," Rennie said.

Dr. Jerome Kassirer, former editor of the prestigious New England Journal of Medicine, said doctors might rationalize taking extra money from investment firms, partly because they already take gifts and money from drug companies.

The pharmaceutical industry spends $12 billion a year on gifts and payments to doctors, according to the inspector general of the U.S. Department of Health and Human Services. It's not unusual for an influential doctor to pocket an extra $100,000 a year from outside sources, said Mike Broxterman, past president of the National Association of Physician Recruiters, based in Altamonte Springs, Fla. (...)

Drug researchers leak secrets to Wall St.
Selling Drug Secrets
The Seattle Times 7.8.2005
Doctors testing new drugs are sworn to keep their research secret until drug companies announce the final results. But elite Wall Street firms - looking to make quick profits - have found a way to harvest these secrets:

They pay doctors to divulge the details early.

A Seattle Times investigation found at least 26 cases in which doctors have leaked confidential and critical details of their ongoing drug research to Wall Street firms.

The practice involves doctors at top research universities from UCLA to the University of Pennsylvania, and powerful financial firms including Citigroup Smith Barney, UBS and Wachovia Securities.

In 24 of the 26 cases, the firms issued reports to select clients with detailed information obtained from doctors involved in confidential studies. The reports advised clients whether to buy or sell a drug stock. (...)

Until now, the selling of drug secrets has been hidden from securities regulators and the public, but biotech and Wall Street insiders said the practice is widespread.

"Everybody does this.... It's now common practice," said the chief executive of California biotech company Valentis, Ben McGraw, a former Wall Street analyst. (...)

A single drug's prospects can determine whether a small biotech company's stock soars or plummets, so any inside information provides a potent investing edge.

Such information is so valuable that elite investors pay up to $1 million a year to firms known as matchmakers, which pair Wall Street firms with doctors involved in ongoing drug research. Gerson Lehrman Group, the largest matchmaker, claims to have 60,000 doctors available to speak to Wall Street, double the number from three years earlier.

How Wall Street gets the inside scoop on drug testing

Matchmakers typically pay doctors $300 to $500 an hour to talk to elite investors. Some doctors said they can make tens of thousands of dollars a year from such talks.

Drug-company executives say they know about the practice but can't crack down on the doctors they rely upon for conducting patient testing.

Ordinary investors are victimized when inside information is leaked to select investors. Those who know in advance whether a drug is going to succeed or fail can buy stock low or sell it high to those who don't know, making quick fortunes by taking advantage of unwitting investors. (...)

Medicare (føderal sykeforsikring for personer over 65 år)

Accreditors Blamed for Overlooking Problems (Akkrediterte klandret for å overse problemer)
Washington Post 25.7.2005
Interessekonflikter mellom helsefasiliteter, og gruppe som vurderer tilstander (Conflict of Interest Cited Between Health Facilities, Group That Assesses Conditions)

Opphavsmennen til Medicare møter et problem. De var i ferd med å dele ut millioner - etter hvert milliarder av skattekroner hvert år – for omsorg på sykehus til landets eldre. Men hvordan sikre at sykehus var kvalifisert? (The creators of Medicare faced a problem. They were about to hand out millions -- eventually billions -- of dollars each year in tax money for hospitals to care for the nation's elderly. But how to make sure those hospitals were qualified?)

Statlige byråkrater har ikke erfaring med å føre tilsyn med kvaliteten på helseomsorg, så lovgiverne vendte i 1965 seg i stedet til en privat gruppe - en ukjent organisasjon som allerede forretningsmessig var i gang med evaluering av sykehus. (...) (Government bureaucrats had no experience overseeing the quality of health care, so in 1965 lawmakers turned instead to a private group -- a little-known organization that already was in the business of evaluating hospitals.)

Kontaktutvalger akkrediterte California's Redding Medical Center i juli 2002. Få måneder senere, raidet FBI-agenter sykehuset grunnet anklager om at leger hadde utført hundrevis av unødvendige hjerteoperasjoner og tester fra 1999 til 2002, som angivelig resulterte i noen dødsfall. (The joint commission accredited California's Redding Medical Center in July 2002. A few months later, FBI agents raided the hospital amid charges that doctors had performed hundreds of unnecessary heart surgeries and tests from 1999 to 2002, allegedly resulting in some deaths.)

En medisinsk konflikt

A Medical Conflict (En medisinsk konflikt)
Editorial (Leder)
Washington Post 8.8.2005
I EN IDEELL verden ville leger kombinere stor dyktighet innen omsorg med omkostningseffektivitet. Uheldigvis, er det amerikanske helsesystem overdrevent dyrt sammenliknet med andre rike land. (...) (IN AN IDEAL world, doctors would combine excellence of care with cost-effectiveness. Unfortunately, the U.S. health system is wildly expensive compared with those of other rich nations.)

Uheldigvis, oppfører deler av helsesystemet seg på denne måte, fordi økonomisk insitament pusher det i en pervers retning. (...) (Unfortunately, bits of the health system do behave that way, because financial incentives push in a perverse direction.)

Men der er mye urettferdighet omkring det faktum at spesialsykehus ofte er eiet av leger som henviser pasienter til dem. Interessekonfliktene er åpenbare: Dersom en pasient aksepterer legens råd om å gjennomgå ryggkirurgi, kan for eksempel legen profitere som kirurg som utfører prosedyrene, leder på sykehuset som utfører operasjonen, og som aksjeeier berettiget til en stor del av sykehusets profitt. Disse insitamenter medfører mulig at legen anbefaler mer kirurgi enn de ellers ville gjort – spesielt for pasienter som kanskje ville ha blitt restituert, til lavere kostnader og lavere medisinsk risiko, med få ukers fysisk terapi. (...) (But there is a lot wrong about the fact that specialty hospitals are often owned by the doctors who refer patients to them. The conflict of interest is obvious: If a patient accepts the doctor's advice to undergo back surgery, for example, the doctor may profit as the surgeon who performs the procedure, as an executive of the hospital at which it is performed and as a shareholder entitled to a chunk of the hospital's profits. These incentives are likely to cause doctors to recommend surgery more than they would otherwise -- in particular, to patients who might have recovered, at less cost and with less medical risk, with a few weeks of physical therapy.)

Konsekvensene stikker dypere enn de unødvendige operasjoner. På grunn av at leger henviser bare de enklere tilfeller -- og derfor mer profitable -- til sitt eget sykehus, og overlater felles sykehustjenester med tilfeller som ofte koster mer å behandle enn den tilbakebetaling som tilbys av Medicare. Dette kan true levedyktigheten til sykehus som sykere og fattigere pasienter er avhengig av. Tradisjonelle sykehus behandler flere Medicaid-pasienter og raseminoriteter enn de nye profitable spesialiteter. Spesialistsykehus har ingen vaktlegeordning, og eliminerer derved tilgangen til sykehustjenester for pasienter som ikke er forsikret. (...) The consequences go beyond unnecessary operations. Because doctors refer only the simpler -- and therefore more profitable -- cases to their own hospitals, they leave full-service community hospitals with cases that often cost more to treat than the reimbursement offered by Medicare. This can threaten the viability of hospitals on which sicker and poorer patients depend. Traditional hospitals serve a higher proportion of Medicaid patients and racial minorities than the profitable specialty upstarts. The specialist hospitals have no emergency rooms, thereby eliminating the opening through which uninsured patients gain access to hospital services.)

WONCA Europe

Tar opp sponsing
Cecilie Bakken Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125: 2685 (6.10.2005)
WONCA Europe må ikke inngå sponsoravtaler med legemiddelfirmaer, mener Norsk selskap for allmennmedisin (NSAM).

Anna Stavdal, NSAMs delegat til WONCA, tok nylig opp temaet på årsmøtet til WONCA Europe, paraplyorganisasjonen for nasjonale selskap i allmennmedisin i Europa. Årsaken var at det i vår ble kjent at WONCA World hadde inngått sponsoravtaler med ALTANA Pharma, Astra Zeneca, Pfizer, Boehringer Ingelheim og MSD.

Avtalene går ifølge Stavdal, langt i å tillate at det etableres tette bånd med legemiddelindustrien. (...)

Falske legeerklæringer og mulig bedrageri / korrupsjon

Korrupsjonsdømt psykiater straffes
hegnar.no 16.2.2009
Helsetilsynet har fratatt den korrupsjonsdømte psykiateren Pål Herlofsen retten til å praktisere som lege.

Pål Herlofsen er også fradømt retten til å skrive attester og erklæringer, melder NRK.

I Borgarting lagmannsrett ble Herlofsen og psykolog John Sandstrøm dømt til to og et halvt års fengsel for salg av falske legeerklæringer. I slutten av januar ble det kjent at Høyesterett har avvist å behandle anken. Dermed blir dommen stående. (...)

Fratatt retten til å være lege
nrk.no 16.2.2009
Helsetilsynet fratar psykiater Pål Herlofsen fra Lier retten til å være lege. (...)

Fortsatt skyldige i legejuks
aftenposten.no 24.9.2008
Lagmannsretten dømmer Sandstrøm og Herlofsen for grov korrupsjon i legejuks-saken. (...)

Begge ble i fjor dømt til fengsel i to og et halvt år for korrupsjon og legejuks etter at Dagens Næringsliv avdekket at de solgte falske legeattester til kriminelle.

Sandstrøms forsvarer, advokat Tor Erling Staff, mener avgjørelsen er uriktig, slik han ser bevisene. (...)

2,5 års fengsel for legejukset
dn.no 4.12.2007
Psykiater Pål Herlofsen og psykolog John Sandstrøm må i fengsel etter DNs avsløringer om falske legeerklæringer og korrupsjon. (...)

Dømt for tidenes trygdebedrageri
nrk.no 4.12.2007
To personer er dømt i norgeshistoriens største trygdebedrageri.
En lege og en psykolog er dømt til fengsel i henholdsvis 2 år og fire måneder og ett år for trygdebedrageri for 130 millioner kroner. (...)

Psykiater risikerer seks års fengsel
hegnar.no 22.2.2007
Statsadvokaten i Oslo har tatt ut til tiltale mot psykiater Pål Herlofsen for grov korrupsjon og brudd på helsepersonelloven.

Strafferammen for grov korrupsjon er seks års fengsel. I tillegg risikerer Herlofsen å miste retten til å praktisere som psykiater.

Ifølge tiltalen skal Herlofsen ha gjort seg skyldig i grov korrupsjon i forbindelse med utskriving av i alt tre legeerklæringer til sine klienter. Påtalemyndigheten mener disse erklæringene er uriktige, og derfor straffbare, melder Drammens Tidende. (...)

Siktet for korrupsjon
n24.no 11.5.2006
Politiet sikter psykolog John Sandstrøm og psykiater Pål Herlofsen for korrupsjon. (...)

De er siktet for å ha solgt uriktige legeattester til kriminelle, slik at de kunne få lettelser i soningen, skriver DN. (...)

Maks ti benådninger
aftenposten.no7.1.2006
Hvis Pål Herlofsen og John Sandstrøm har solgt uriktige helseattester til benådning av kriminelle, så gjelder det maksimalt ti personer de siste 15 årene.

Har solgt maks ti benådninger
dn.no 7.1.2006
Dersom det stemmer at psykiater Pål Herlofsen og psykolog John Sandstrøm har solgt uriktige legeerklæringer til kriminelle, gjelder det kun i ti benådningssaker siden 1990.

20 benådningssaker er nå oversendt Oslo-politiet fra Justisdepartementet, og i ti av disse sakene slapp de kriminelle soning, melder Aftenposten. Nå er det opp til politiet å finne ut om Herlofsen og Sandstrøm har trikset med disse erklæringene.
Politiet hevder samtidig at de nå har sterkere mistanke mot de to, men vil ikke uttale seg om hvilke beviser de har.

Dette avviser Sandstrøms forsvarer, advokat Tor Erling Staff. Han mener nye tall fra Justisdepartementet, som ifølge Staff medfører at de to kun er involvert i 0,67 prosent av benådningssakene de siste 15 årene, gjør dette til en ikke-sak. (©NTB)

Les alt om legeattestskandalen!
vg.no 16.5.2006

Assisterende politidirektør Knut R. Mikkelsen, som tidligere var visepolitimester i Oslo, er blitt anklaget for bevisst å ha brukt en falsk legeerklæring for å få en klient frikjent da han var advokatfullmektig hos advokat Morten Kjensli i 1988.

Politilege Stein Ikdahl ble nevnt som "en god venn og kontakt" av psykiater Pål Herlofsen da en journalist i Dagens Næringsliv ga seg ut for å være kriminell og fikk kjøpt en falsk legeerklæring. Helsetilsynet i Oslo og Akershus har åpnet tilsynssak mot politilegen.

Det kan ikke utelukkes at også Mikkelsen og Ikdahl må etterforskes av politiet.

Derfor mener Lyngtveit at statsadvokaten bør overlate etterforskningen til et annet politidistrikt. (...)

Oslo politiet

- Oslo-politiet er inhabilt
vg.no 3.11.2005
Høyesterettsadvokat Erling O. Lyngtveit mener Oslo-politiet er inhabilt i etterforskningen av legeattest-skandalen. (...)

- INNHABILE: Høyesterettsadvokat Erling O. Lyngtveit mener Oslo-politiet ikke bør etterforske legeattest-skandalen.

Årsaken er at en ansatt og en tidligere ansatt i Oslo-politidistrikt er trukket inn i saken. Det sier Lyngtveit til NRK. (...)

Korrupt forskning

Korrupt forskning kan skade folkehelsen
Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125: 2672-3 (6.10.2005)
Jeg anbefalte i et innlegg i Dagens Næringsliv i 1998 at staten skulle fullfinansiere et forskningslaboratorium innen hvert medisinske fagområde og bruke dette som referanse i faglige spørsmål (1). Bakgrunnen for innlegget var uro over kommersielle aktørers samarbeid med fagpersoner hvis habilitet kunne bli påvirket. Utviklingen i Norge har dessverre gått i motsatt retning. Universitetene med fakultetene og deres institutter har kvittet seg med sitt demokratiske kontrollapparat (2) og i stedet ansatt ledere og styrer med sterke kommersielle interesser. Dette åpner for økt korrupsjon, på bekostning av faglige prioriteringer. Norges forskningsråd har gått i samme retning, med økt vektlegging av næringspolitiske aspekter. (...)

Nylig ble det rapportert at «medisinske tidsskrifter er en forlengelse av legemiddelfirmaenes markedsføringsavdelinger» (5). Et meget anerkjent tidsskrift er for eksempel blant kolleger lenge blitt kalt Journal of Positive Medical Studies.

Selv har jeg i årevis arbeidet innen et felt der negative konsekvenser ved flere preparater er fremhevet. Det har som regel vært hard kamp å få disse artiklene publisert. Generelt har det i flere tidsskrifter vært motvilje mot å trykke manuskripter som kan ha negative konsekvenser for farmasøytisk industri. Etter min mening har man også sett noe av den samme holdningen innen Norges forskningsråd og fagmiljøene i Norge. Det heter seg i dag at norsk forskning kvantitativt skal bringes opp på et gjennomsnittlig vesteuropeisk nivå. Det hadde kanskje vært bedre for alle dersom vi hadde fortsatt med fri og selvstendig norsk forskning, men i mindre omfang? (...)

Legemiddelprøver påvirker legers forskrivninger

Some Medical Centers, Physicians Restrict Use of Prescription Drug Samples (Noen medisinske sentre innskrenker bruk av prøver for resepbelagte legemidler)
kaisernetwork.org 2.5.2007
Some major academic medical centers and physician practices are restricting the use of no-cost prescription drug samples "amid growing concern about the close ties between physicians and drug companies, the New York Times reports. The University of Michigan Health System has banned no-cost samples completely, and the University of Pennsylvania and Stanford University medical schools have told staff that they may not accept them.

Critics of the practice say that doctors might underestimate the effect relationships with drug companies have on their medical judgment. For example, a 2002 study published in the Annals of Family Medicine found that the number of doctors who treated high blood pressure using "first line" drugs recommended by national guidelines significantly increased when samples were taken away. Many critics also note that the goal of sales reps is to get doctors to prescribe their products. (...)

Free Drug Samples? Bad Idea, Some Say (Gratis legemiddelprøver? Dårlig ide, ifølge enkelte)
nytimes.com 1.5.2007
Everyone loves freebies, and patients are no exception. So drug company sales representatives try to keep sample cabinets in medical offices well stocked with the latest medications, for doctors to dispense as the need arises.

Patients like going home with free samples because it saves them a trip to the drugstore and a co-pay, and doctors are happy to oblige, because samples help patients get started on treatment right away.

But now some leading academic medical centers are restricting the use of samples, and a smattering of physician practices are shutting down the sample cabinet. These critics say doctors should be choosing the most appropriate medication for a patient based on the best scientific evidence available — not just grabbing something from the office stash that happens to fit the bill. (...)

“Doctors who are shutting the door to sales reps are cutting themselves off from a lot of valuable information,” said Scott Lassman, senior assistant general counsel for the Pharmaceutical Research and Manufacturers of America, a trade association. “Sales reps can explain when it’s right to use a drug, when it’s not right to use the drug, which patients might benefit and which patients it might not work for.” (...)

Collateral Damage: Drug samples under fire
eyeforpharma.com 11.10.2006
A new study to be published in the October issue of Journal of Medical Ethics reports that one in three US physicians believes getting free drug samples from pharmaceutical companies affects doctors’ decisions about which medicines to prescribe to their patients.

Among 217 US obstetricians and gynecologists surveyed for the study, 92% said getting samples was ethically acceptable, but a third acknowledged that the handouts might influence their drug choice. Participating physicians tended to believe, however, that free samples were likely to have more influence on other doctors than on their own prescribing habits.

According to the study conducted by a research team at the American College of Obstetricians and Gynecologists, drug samples are the fastest-growing form of marketing by drug companies. The value of free samples reached $16 billion, or 63%, of the $25.3 billion the industry spent in the US to market their products in 2003. (...)

Global utvikling for korrupsjon innen helsesektoren

Corruption in health care "kills en masse"
BMJ 2006;332:257 (4 February)
Corruption in the health sector is a worldwide phenomenon that constitutes a deadly and complex challenge, says the Global Corruption Report 2006, which specifically focuses on corruption and health.

The report, by the non-governmental anticorruption watchdog Transparency International, estimates that the world spends more than three trillion dollars a year on health services. Such large flows of funds are an attractive target for abuse.

"The stakes are high and the resources precious: money lost to corruption could be used to buy medicines, equip hospitals or hire badly needed medical staff," the report says.

But, "the diversity of health systems worldwide, the multiplicity of parties involved, the paucity of good record keeping in many countries, and the complexity in distinguishing among corruption, inefficiency and honest mistakes make it difficult to determine the overall costs of corruption."

Transparency International defines corruption as "the abuse of entrusted power for private gain." In the health sphere this encompasses "bribery of regulators and medical professionals, manipulation of information on drug trials, the diversion of medicines and supplies, corruption in procurement, and overbilling of insurance companies."

Transparency International’s chief executive, David Nussbaum, asserts, "Corruption might mean the difference between life and death for those in need of urgent care. It is invariably the poor in society who are affected most by corruption because they often cannot afford bribes or private health care. But corruption in the richest parts of the world also has its costs. Hundreds of millions of dollars are lost each year to insurance fraud and corruption in rich countries."

Fighting corruption in the health sector is "a complex challenge." At one end of the scale are doctors and nurses who, despite working for health systems in which the patient is not meant to be charged for care, nevertheless charge patients small informal payments to supplement inadequate incomes. At the other end, and "far more pernicious, are the corrupt suppliers who offer bribes, and the health ministers and hospital administrators who accept bribes, or siphon millions of dollars from health budgets, skewing health policy and depleting funds that should be spent building hospitals, buying medicines or employing staff."

Corruption in the pharmaceutical chain can prove deadly. Dora Akunyili, the head of Nigeria’s National Agency for Drug and Food Administration and Control and winner of Transparency International’s 2003 integrity award, says in the report, "Drug counterfeiting, facilitated by corruption, kills en masse and anybody can be a victim." The authority she heads has found cases of water being substituted for adrenaline and of active ingredients being diluted by counterfeiters.

The threat of pandemics such as HIV and influenza has caused an increasingly globalised response, with international initiatives such as the Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis, and Malaria taking an increasing range of measures to stamp out corruption (BMJ 2005;331:718).

In addition to examining the specific challenges posed by the fight against HIV/AIDS, essays in the report examine the risks of corruption in different healthcare systems and the scale of the problem—from high level corruption in Costa Rica to counterfeit medicines in Nigeria to healthcare fraud in the United States. They also detail the costs of corruption in hospital administration and the problem of informal payments for health care and show the impact of corruption at various points of the pharmaceutical chain.

"As with any sector, health system corruption is less likely in societies where there is broad adherence to the rule of law, transparency and trust, where the public sector is ruled by effective civil service codes and strong accountability mechanisms, and where there is an independent media and strong civil society."
The Global Corruption Report 2006 is available at www.globalcorruptionreport.org. (...)

Related Article
Global Fund toughens stance against corruption. BMJ 2005 331: 718. [Extract] [Full Text]

A Crime Against Humanity

Rapid Responses published:

A Crime Against Humanity
Dinesh K Sharma BMJ (6 February 2006)
Dear Editor,
The prevailing corruption both in public and private health sectors is a crime against humanity. The public health systems and programmes in most of developing countries depend on foreign contribution or soft loans as the national budgetary allocations are far from adequate. The misappropriation of these meagre resources by politicians, bureaucrats, doctors and paramedical workers is a disheartening sign of moral bankruptcy. (...)

- Økokrim slår korrupsjonsalarm i kommune-Norge

Økokrim: – Vi opplever en bølge av tips om korrupsjon
nrk.no 6.1.2013
TIPS: Både NRK og Økokrim har mottatt en rekke tips om korrupsjon etter at NRK.no og Dagsrevyen omtalte problemet onsdag.

Økokrim har fått inn over 30 tips etter at NRK satte søkelys på korrupsjon i kommune-Norge. – Vi ser at mediefokus gir folk et ekstra puff til å varsle.

SAMMENHENG: Ifølge Marianne Djupesland i Økokrim fører medieoppslag om korrupsjon til at flere tipser politiet.

Korrupsjon i Norge

• Korrupsjon defineres som misbruk av makt i betrodde stillinger for personlig gevinst.
• Korrupsjon er ulovlig, og straffelovens § 276 åpner for fengsel inntil ti år.
• På Transparency Internationals liste over verdens minst korrupte land kommer Norge på sjuendeplass.
• Norge er dermed det mest korrupte landet i Skandinavia.
• Siden 2003 er 24 personer dømt for kommunal korrupsjon i Norge.
• Kilder: Transparency International og lovdata (...)

Ekspert: – Svakere korrupsjonskontroll nå enn før
nrk.no 3.1.2013
NETT-TV: Det er ingen systematisk korrupsjonsjakt i norske kommuner, sier Ole Kristian Rogndokken.

Ingen jobber systematisk med å avdekke korrupsjon i norske kommuner. Samtidig har revisorene mindre makt til å avsløre korrupsjon i dag enn for ti år siden.

– Jeg har vært i bransjen i mange år, og utviklingen er negativ. Revisors internkontroll har nok blitt svekket, sier Ole Kristian Rogndokken som leder Norges kommunerevisorforbund (NKRF). (...)

24 dømt for kommunal korrupsjon
nrk.no 3.1.2013
KORRUPSJON: Ifølge loven er korrupsjon «å gi/tilby eller kreve/motta/akseptere en utilbørlig fordel i anledning stilling, verv eller oppdrag». Siden 2003 er 24 dømt for korrupsjon i kommunene.

De siste ti årene er 24 personer dømt for kommunal korrupsjon i Norge. De har lurt til seg over 205 millioner kroner og fått fengselsstraffer på 49 år til sammen. (...)

Rådmann – Jeg har fått flere tilbud om bestikkelser
nrk.no 2.1.2013
KORRUPSJON: Jacob Br. Almlid har selv mottatt tilbud om bestikkelser i løpet av sine år som rådmann. Nå har han anmeldt en kommuneansatt i Verran for korrupsjon.

Nav-ansatte som angivelig tar penger under bordet. Falske regninger og rådmenn som tilbys bestikkelser. Økokrim slår korrupsjonsalarm i kommune-Norge.

– Jeg har i mine tolv år opplevd tre, fire tilfeller der jeg har fått tilbud om penger eller andre ting for å bidra til at man skulle få de tjenestene man ønsket.

Slik svarer rådmannen i Verran kommune, Jacob Br. Almlid, på spørsmål om hvor vanlig han tror korrupsjon er i norske kommuner.

I sommer anmeldte han en Nav-ansatt i kommunen som skal ha krevd penger for å hjelpe gjeldsofre i nød.

Men Verran er langt fra den eneste kommunen som opplever at ansatte mistenkes for å bryte regelverket til egen vinning.

– Omfanget er større enn vi liker å tro. Det er betydelige mørketall, og vi har en jevn strøm av korrupsjonssaker som etterforskes av politiet, sier førstestatsadvokat i Økokrim, Arnt Angell.

•Les også: – Korrupsjon handler om griskhet (...)

– Korrupsjon handler om én ting, og det er griskhet
nrk.no 2.1.2013
GRÅDIGHET: Spesialetterforsker i Økokrim, Gunnar Fjæra, er ikke i tvil om hva korrupsjon skyldes: Griskhet.

De som har mest fra før stjeler mest fra fellesskapet. Slik beskriver to av landets fremste korrupsjonsjegere hvem som begår korrupsjon i kommune-Norge.

– Dette er topper i samfunnet, ofte i maktposisjoner og med bra lønn, som egentlig lever på samfunnets solside – og som vil ha mer, sier spesialetterforsker i Økokrim, Gunnar Fjæra.

• BAKGRUNN: Korrupsjon i kommunene

Han og kollega Arnt Angell har etterforsket en rekke korrupsjonssaker i norske kommuner. De forteller at de skyldige ofte er maktpersoner som misbruker tilliten de har til å karre til seg skattebetalernes penger.

– Det handler om én ting, og det er griskhet, slår Fjæra fast.

– Vi ser at mange er opptatt av penger og profitt og er villige til å korrumpere seg slik at de mottar midler og får en bedre levestandard, istemmer Angell. (...)

- Bør avdekkje meir korrupsjon
nrk.no 22.2.2007
Kommunane i fylket nedprioriterer arbeidet med å avdekke korrupssjonssaker, meiner revisjonsleiar. (...)

En av ti kommuner korrupte
nrk.no 15.12.2006
En av ti kommuner har i løpet av de 12 siste månedene sagt opp eller advart ansatte på grunn av korrupsjon. (...)

Krever obligatorisk register
aftenposten.no 15.8.2006
For å unngå mistenksomhet og bygdesnakk, oppfordres kommunene til å lage et register over folkevalgtes og ansattes økonomiske interesser og verv.

- Til tross for at forholdene i små kommuner er ganske gjennomsiktige, kan det likevel være mer krevende å avsløre samrøre i eget nærmiljø, sier generalsekretær Jan Borgen i Transparency International Norge. (...)

Styrt av naboer og kompiser
aftenposten.no 15.8.2006
Tette bånd og kameraderi preger styringen i mange av landets småkommuner. Men få våger å kritisere. Av frykt for å bli utstøtt i lokalmiljøet, holder de kjeft.

Fakta
INHABILITET OG KORRUPSJON
Forvaltningsloven fastslår når en offentlig tjenestemann er inhabil. Loven sier blant annet at en person er ugild når særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet. Det skal blant annet legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for ham selv eller noen som han har nær personlig tilknytning til.
Korrupsjon dekkes av straffeloven. Den som for seg eller andre krever, mottar eller aksepterer et tilbud om en utilbørlig fordel i anledning av stilling, verv eller oppdrag, kan straffes for korrupsjon. Det samme kan den som gir eller tilbyr noen en utilbørlig fordel i anledning av stilling, verv eller oppdrag. (...)

Får millioninntekt på sine egne vedtak i Ørsta
aftenposten.no 15.8.2006
Kommunepolitiker Anders Digernes har vært med på å vedta kommunale utbygginger for flere titall millioner kroner. Det har firmaet hans tjent gode penger på. (...)

Utbetalingene er oppgjør for prosjekteringsarbeid knyttet til blant annet skole- og barnehageutbygging. Prosjektene har politikeren Digernes, som er leder i oppvekstutvalget og kommunestyrerepresentant, vært med å vedta.

- Jeg forstår at det stilles spørsmål. Det hadde jeg også gjort, men jeg har aldri brukt min posisjon som politiker til å skaffe firmaet mitt oppdrag, sier han. (...)

Drømmen om renhet
HARALD STANGHELLE
aftenposten.no 24.3.2006
TANKEVEKKENDE. Norske kommuner er slett ikke korrupsjonsfrie. Det vil de gjerne bli. Likevel tør de ikke bruke midlene som skal til or å nå målet.

TO ULIKE UNDERSØKELSER - presentert i løpet av et lite døgn - er tankevekkende lesning for de over fire hundre ordførerne som nå er samlet til Kommunenes Sentralforbunds (KS) årlige ordførerkonferanse.

Den ene, som KS selv står bak, forteller at av de 244 kommunene som har svart er det seks prosent - 19 kommuner - som har opplevd eller avdekket korrupsjon eller såkalt påvirkningshandel de to siste årene, mens bare drøye 29 prosent av kommunene har rutiner eller retningslinjer for ansatte som ønsker å varsle om kritikkverdige forhold. (...)

"Rene kommuner". I går erklærte KS-direktør Olav Ulleren at målet er "rene kommuner". Fornuftig nok kobles begrepene etikk og omdømme. Like fornuftig proklameres det at det ikke er noe poeng å vedta etiske retningslinjer, for så å legge dem i en skuff.

Det er liten tvil om at ryggraden i kommune-Norge - ordførerne - deler dette grunnsynet. Det er da også snarere traust og samvittighetsfull skikkelighet enn tvilsomme forbindelser som kjennetegner kommunenes fremste folkevalgte landet over.

Likevel spørs det om de vil lykkes i sitt forsett. Når alle de velmente viljeserklæringene legges til side vet vi at det offentlige Norge på vesentlige punkter mangler forståelse for det som skaper den åpenhetskultur som er et ethvert korrupsjonsforsøks verste fiende. (...)

“Corporate governance”

Svakt av Bjelland
Av ERIK MONSEN, ingeniør, Stockholm.
aftenposten.no 1.4.2006
Etter å ha lest Christian Bjellands forsvarsskrift i forleden (Aftenposten 28. mars) blir man sittende med en følelse av vantro. Nasjonalmuseets styreleder - som også er en meget profilert næringslivstopp, hedret med St. Olav for sin innsats for norsk kultur - synes ikke i noen grad å ta inn over seg de prinsipielle spørsmål som reises av toneangivende kulturkommentatorer, kuratorer og fra kunstnernes egne organisasjoner. (...)

Big business.
Jeg anklager ikke Bjelland for å ha utnyttet sin posisjon, men peker bare på at god corporate governance handler om å unngå å plassere mennesker, bedrifter og organisasjoner i situasjoner der konflikt kan oppstå. Kunst er big business - noe man er nødt til å ta hensyn til i valget av styreleder for vår fremste kunstinstitusjon. Å være glad i kunst og kjøpe billeder er ikke diskvalifiserende i så måte, men å være en storaktør i kunstmarkedet burde være det. Bare ett argument kan spenne ben under mitt resonnement, og det er hvis Christian Bjelland har til hensikt en gang i fremtiden å donere sin samling til Nasjonalmuseet. Da kan han nemlig ikke, med rette eller urette, anklages for å ha utnyttet sin posisjon til eget beste - men til vårt alles beste.

(Anm: corporate governance (Engelsk-Dansk) selskabsledelse; virksomhedsledelse; selskabsstyring; “corporate governance”; redelighed i virksomhedsledelse; god selskabsledelse; redelige ledelsesprincipper. Kilde: ordbogen.com.)

Lege som skapte MMR-redsel anklaget for uredelighet

Vaccine-Autism Study Co-Author Cleared (Medforfatter på studie på vaksine-autisme frifunnet)
medpagetoday.com 10.3.2012
John Walker-Smith, MD, a pediatric gastroenterologist who was stripped of his medical license because of misconduct related to a discredited study that linked the measles, mumps, and rubella (MMR) vaccine and autism, has been cleared of the misconduct charges.

The decision, which came down from Justice John Mitting of the High Court of Justice in London, reverses the U.K. General Medical Council's (GMC's) finding of serious professional misconduct and restores Walker-Smith's ability to practice medicine in the U.K., although he retired in 2001.

The ruling does not affect the status of Andrew Wakefield, MBBS, the lead author on the study and the lightening rod for most of the criticism surrounding the study, which was published in The Lancet in 1998.

Walker-Smith, then at the Royal Free Hospital in London, was the senior author on the paper.

The authors wrote in their paper, "We did not prove an association between measles, mumps, and rubella vaccine and the syndrome described [an autistic enterocolitis]. ... If there is a causal link between measles, mumps, and rubella vaccine and this syndrome, a rising incidence might be anticipated after the introduction of this vaccine in the U.K. in 1988."

But despite that cautious assessment, Wakefield stated in a press conference "that he could no longer support the giving of MMR vaccine," despite misgivings from Walker-Smith and another study author, Simon Murch, PhD, about emphasizing the role of MMR vaccine when publicizing the paper, according to Mitting's written decision.

In 2004, 10 of the 13 authors on the paper -- including Walker-Smith and Murch, but not Wakefield -- signed a letter rejecting the vaccine-autism link attributed to the paper. (...)

Wakefield sues BMJ over MMR articles (Wakefield saksøker BMJ over MMR-artikler)
BMJ 2012;344doi: 10.1136/bmj.e310(Published 10 January 2012)
Andrew Wakefield, the doctor who was struck off the UK medical register after triggering a worldwide health scare by linking the measles, mumps, and rubella (MMR) vaccine with autism, has launched a libel action against the BMJ, its editor in chief, Fiona Godlee, and the investigative journalist Brian Deer.

The lawsuit, which accuses the BMJ of publishing “false and defamatory statements” about Dr Wakefield, has been filed not in England, where the allegedly offending articles were published, but at a district court in Texas, where he now lives.

The claim focuses mainly on an article by Mr Deer, “How the case against the MMR vaccine was fixed” (2011;342:c5347, doi:10.1136/bmj.c5347) and an accompanying editorial by Dr Godlee, both relating to his 1998 MMR paper in the Lancet (1998;351:637-41, doi:10.1016/S0140-6736(97)11096-0), which was eventually retracted last year. (...)

Doctor Who Claimed Vaccine-Autism Link Sues Critics
abcnews.go.com 6.1.2012
The controversial Andrew Wakefield, whose now largely discredited research ignited the vaccine-autism furor, has filed a defamation suit in a Texas court against the medical journal BMJ, its editor, and an investigative journalist over a series of articles published last January.

The articles, by Brian Deer, as well as commentaries by the journal's editor Fiona Godlee slammed a now-infamous 1998 paper in The Lancet that suggested childhood MMR (measles-mumps-rubella) vaccinations had caused autism-like symptoms in 12 children.

Deer's reporting had uncovered numerous discrepancies between details presented in the report and the children's actual histories, as detailed in their medical records and their parents' recollections in interviews. He also disclosed financial ties between Wakefield and lawyers preparing litigation against vaccine firms.
Read this story on www.medpagetoday.com. (...)

Institutional and editorial misconduct in the MMR scare (Institusjonelle og redaksjonelle feil ved MMR-skremsel)
BMJ 2011; 342:d378 (19 January)
This week, in the last of his series of three articles on the secrets of the MMR scare (doi:10.1136/bmj.c7001), Brian Deer describes the events of 2004 when he first raised concerns about Andrew Wakefield’s research with the Lancet’s editor. Rather than calling for an investigation as Deer had expected, Richard Horton moved quickly—with Wakefield, his co-authors, and their former institution—to publicly deny all but one of Deer’s allegations. Six years later, at an estimated cost of £6m, the General Medical Council found all the allegations to be true.

In his observations column, Harvey Marcovitch asks again why it took so long to uncover Wakefield’s fraud (doi:10.1136/bmj.d284). He compares it with other major scientific frauds whose overthrow took a year or less from whistleblow to disgrace. Deer’s article provides another piece of the puzzle. In Wakefield’s case we were falsely reassured. We were told by authoritative sources—the journal and the institution—that an investigation had been done and had cleared Wakefield of most charges. But as shown by documents obtained under the Freedom of Information Act, there was no proper investigation, merely a 48 hour “scramble” to protect reputations and discredit the story.

It is hard to escape the conclusion that this represents institutional and editorial misconduct, and its impact has been substantial. Wakefield’s influence beyond the UK—in the USA, Russia, and elsewhere—is clear from the extensive international media response to Deer’s first two articles. The spread of this influence happened mainly after 2004. The international damage might have been lessened by earlier definitive action.

Speaking for the institution, UCL’s vice-provosts for health and research say that the mistakes made in this case have prompted a review of research governance (www.bmj.com/content/342/bmj.c7452/reply#bmj_el_247716). The Lancet has not yet commented. The Committee on Publication Ethics considers breaches of its code of conduct for editors, but only those that have occurred since the code’s introduction in 2005 (http://publicationethics.org/code-conduct).

What actions should the scientific community take in the light of what Andy Alaszewski calls “this modern tragedy” (doi:10.1136/bmj.d236)? One urgent need is for progress in research into autism. Without a better understanding of its true causes and potential remedies, parents confronted with this frightening and unexplained experience will continue to seek answers from Wakefield and his like. (...)

Secrets of the MMR scare
How the vaccine crisis was meant to make money

Brian Deer, journalist
BMJ 2011; 342:c5258 (11 January)
In the second part of a special BMJ series, Brian Deer reveals a secret scheme to raise huge sums from a campaign, launched at a London medical school, that claimed links between MMR, autism, and bowel disease (...)

Lægen og løgnen
berlingske.dk 9.1.2011
Lægen Andrew Wakefield fik den halve verden til at frygte vaccinationer. Nu er han afsløret som en bedrager. Her er et samfund, hvor Wakefield har kostet dyrt. (...)

En kioskbasker
Men chefredaktøren af Lancet vidste, at han trods titlen sad med en kioskbasker. Redaktøren hed Richard Horton, og han havde en fornemmelse for at udvælge præcis den slags artikler, som kunne lande med et brag i debatten. Brækkede arme og næseblod var ikke ham, men derimod emner, der kastede overskrifter og omtale af sig - det var i allerhøjeste grad ham, skriver den amerikanske læge Paul Offit i bogen »False Prophets.«
Horton var blevet advaret imod Wakefields artikel; han var blevet advaret om, at andre forskere ikke kunne genskabe Wakefields forsøg, han var advaret om, at omstændighederne omkring artiklen var mildest talt suspekte, at Wakefield havde ry for at søge opmærksomheden mere end sandheden, og at konsekvenserne kunne blive endog meget dramatiske.

Et bedrageri
Men Horton ignorerede advarslerne - og Lancet trykte artiklen.

Artiklen skulle vise sig at være meget mere og værre end bare »suspekt« og sensationssøgende; i denne uge fastslog British Medical Journal, at artiklen var bedrageri. At Wakefield havde forfalsket patientudsagn og resultater. (...)

Autism Fraud Report a Vaccine Booster?
pharmpro.com 7.1.2011
ATLANTA (AP) — This week more shame was heaped upon the discredited British researcher whose work gave rise to the childhood-vaccines-cause-autism movement, as a prominent medical journal published a report that the man had faked his data. But will it make a difference? (...)

The Wakefield MMR/autism dismantling demonstrates what a difference one journalist can make
medpagetoday.com 7.1.2011
The BMJ's statement this week that the 1998 article by Andrew Wakefield and 12 others "linking MMR vaccine and autism was fraudulent" demonstrates what a difference one journalist can make. Journalist Brian Deer played a key role in uncovering and dismantling the Wakefield story. (...)

Unfortunately, journalism played a key role in promoting Wakefield's claims. The "Respectful Insolence" blog referred to one journalist as CBS' resident anti-vaccine propagandist. Around the world there were many other examples of journalists' unquestioning acceptance of the vaccine scares.

The BMJ reminds us that "the damage to public health continues, fueled by unbalanced media reporting and an ineffective response from government, researchers, journals, and the medical profession." (...)

Study That Triggered Autism Worries Was a Conspiracy by Anti-Vaccine Activists
By Jim Edwards
bnet.com 6.1.2011
A British Medical Journal investigation showing that an infamous study suggesting the measles-mumps-rubella vaccine might trigger autism was a ghostwritten fraud by autism activists hoping to profit from a lawsuit ought to shake the anti-vaccine movement to its core. (...)

The BMJ’s new report shows that Wakefield’s study wasn’t just unethical, nor was it simply wrong. It was engineered, for financial gain, by a group of activists who already believed that vaccines cause autism, the BMJ says.

It’s worthwhile reading for managers in the drug business too, as they rely on similarly professional-looking data that is vulnerable to research fraud: One of Pfizer (PFE)’s Celebrex researchers was convicted of fraud in 2010 and a GlaxoSmithKline (GSK) researcher on Paxil was imprisoned the same year. The lesson is a dismal one: Science businesses have institutionalized systems — such as peer review and result reproduction — to catch innocent mistakes. They don’t have systems to detect outright fraud. (...)

Vetenskaplig svindel kan ligga bakom omtalad vaccinstudie
dagensmedicin.se 5.1.2011
Uppgifterna i en kontroversiell studie om en koppling mellan MPR-vaccination och utveckling av autism var avsiktligen manipulerade, enligt en artikel i tidskriften BMJ. (Ny version 6/1 kl 16.05.) (...)

- Forfalsket sammenheng mellom vaksine og autisme
vg.no 6.1.2011
Fagfolk mener den britiske legen som knyttet autisme til MMR-vaksinen bevisst forfalsket vitenskapelige data.

Dr. Andrew Wakefield begikk en «innviklet svindel», skrev British Medical Journal (BMJ) på sine nettsider torsdag. Påstandene hans kan ikke skyldes feiltolkninger og misforståelser, framholdt det anerkjente tidsskriftet.

Wakefield sier selv til fjernsynskanalen CNN at disse anklagene ikke stemmer, og han beskylder legemiddelprodusentene for å stå bak.

- Dette er et hensynsløst, dogmatisk forsøk på å stanse granskingen av berettigede bekymringer for en vaksines sikkerhet, mener han. (...)

Wakefield’s article linking MMR vaccine and autism was fraudulent
BMJ 2011; 342:c7452 (5 January)
Clear evidence of falsification of data should now close the door on this damaging vaccine scare

“Science is at once the most questioning and . . . sceptical of activities and also the most trusting,” said Arnold Relman, former editor of the New England Journal of Medicine, in 1989. “It is intensely sceptical about the possibility of error, but totally trusting about the possibility of fraud.”1 Never has this been truer than of the 1998 Lancet paper that implied a link between the measles, mumps, and rubella (MMR) vaccine and a “new syndrome” of autism and bowel disease. (...)

Secrets of the MMR scare
How the case against the MMR vaccine was fixed

Brian Deer, journalist
BMJ 2011; 342:c5347 (5 January)
In the first part of a special BMJ series, Brian Deer exposes the bogus data behind claims that launched a worldwide scare over the measles, mumps, and rubella vaccine, and reveals how the appearance of a link with autism was manufactured at a London medical school

When I broke the news to the father of child 11, at first he did not believe me. “Wakefield told us my son was the 13th child they saw,” he said, gazing for the first time at the now infamous research paper which linked a purported new syndrome with the measles, mumps, and rubella (MMR) vaccine.1 “There’s only 12 in this.” (...)

Mister legelisensen etter vaksinestudie
vg.no 24.5.2010
Til å være en svært begrenset studie fikk Wakefield enorm oppmerksomhet verden over da forskningen først kom i prestisjetunge The Lancet i 1998.

Den slo fast at det var en mulig sammenheng mellom den vanlige MMR-vaksinen småbarn får mot blant annet meslinger, og autisme. (...)

Wakefield was dishonest and irresponsible over MMR research, says GMC
BMJ 2010;340:c593 (29 January)
Andrew Wakefield, the gastroenterologist whose suggestion of a link between autism, bowel disease and the measles virus sparked a UK wide scare over the safety of the measles, mumps, and rubella (MMR) vaccine, has been found guilty of dishonesty and irresponsibility by the General Medical Council.

The UK regulator held that Dr Wakefield abused his position, subjected children to intrusive procedures such as lumbar puncture and colonoscopy that were not clinically indicated, carried out research which flouted the conditions of ethics committee approval and brought the medical profession into disrepute. (...)

- Vaksinekritisk lege handlet uetisk
vg.no 28.1.2010
Legen som antydet at det fantes en sammenheng mellom MMR-vaksinen og autisme, handlet uetisk, fastslår rådet som fører tilsyn med britiske leger.

Legen Andrew Wakefield offentliggjorde en artikkel i det medisinske tidsskriftet The Lancet i 1998, der han hevdet å kunne påvise en sammenheng mellom vaksinen og utvikling av autisme og tarmsykdommer hos barn. (...)

Selv sier legen at rådets konklusjon er grunnløs og urettferdig.

Rådet har ikke sagt noe om Wakefield hadde rett eller ikke, men kun gått gjennom metodene hans.

Neste skritt for rådet er nå å vurdere om Wakefield skal fratas autorisasjonen sin som lege. En slik avgjørelse er imidlertid ikke ventet før om flere måneder. (...)

Father of Vaccine-Autism Link Said to Have Fudged Data
medpagetoday.com 11.2.2009
LONDON, Feb. 11 -- The British researcher who first linked childhood vaccines to autism has been accused of falsifying data in a 1998 study published in The Lancet.

The Times of London reported Sunday that Andrew Wakefield, M.D., apparently altered clinical findings on eight of 12 children whose cases were the basis for the study.

The allegations follow disclosures in 2004 that Dr. Wakefield's research was partially, and secretly, funded by plaintiffs' lawyers in suits against vaccine makers, and that he had cut procedural corners in the research.

Dr. Wakefield issued a statement denying the new allegations. He also repeated earlier denials that the funding of his research affected his scientific conduct. (...)

- Forfalsket tall i sjokkstudie om barnevaksine
vg.no 9.2.2009
(VG Nett) En sjokkstudie som viste en angivelig sammenheng mellom den vanlige barnevaksinen MMR og autisme kan vise seg å være basert på fullstendig oppdiktet informasjon.

Studien ble først publisert i den anerkjente journalen The Lancet i 1998, og er for lengst dementert av blant annet norske helsemyndigheter. Til tross for sterk kritikk har studien likevel fått mange fra å vaksinere småbarna sine mot meslinger, skriver The Times.

Avisen har nå gått gjennom tallgrunnlaget i studien og snakket med de involverte personene. De har kommet frem til at barna som fikk rapportert autisme hadde helt andre sykdomshistorier i virkeligheten, enn det studien viste. (...)

Wakefield tells GMC he was motivated by concern for autistic children
BMJ 2008;336:738 (5 April), doi:10.1136/bmj.39539.438056.DB
The doctor at the centre of a major public health scare over vaccinations gave evidence this week before a General Medical Council panel, where he and two colleagues stand accused of research misconduct.

Andrew Wakefield, whose research paper and comments in 1998 linking the combined measles, mumps, and rubella (MMR) vaccine to autism led to a sharp fall in uptake of the vaccine, told the hearing that he was motivated by concern for autistic children. (...)

MMR: Moment of truth for man behind the scare
independent.co.uk 27.3.2008
The doctor who linked the vaccine with autism will today be called to account. (...)

Along with two of his former colleagues, Professors Simon Murch and John Walker-Smith, Dr Wakefield, 51, is accused of abusing his position as a doctor and of failing to obtain the necessary ethical approval for his research on children, or of going beyond it or of not being qualified to carry out the procedures he undertook. If found guilty of serious professional misconduct, all three doctors face being struck off the medical register. They deny the accusations. (...)

Andrew Wakefield is accused of paying children for blood samples
BMJ 2007;335:118-119 (21 July)
Andrew Wakefield is accused of paying children for blood samples

Andrew Wakefield, whose warnings about a possible link between the measles, mumps, and rubella (MMR) vaccine and autism sparked a public health scare, was accused this week by the General Medical Council of paying children £5 (7.40; $10) each to give blood samples at his son's birthday party. (...)

GMC hearing against Wakefield and colleagues opens
BMJ 2007;335:62-63 (14 July)
The UK General Medical Council will this week hear charges of serious professional misconduct against three authors of a study published in 1998 in the Lancet that triggered a public health scare by suggesting a link between autism and the combined measles, mumps, and rubella (MMR) vaccine (1998;351:637-41 doi: 10.1016/S0140-6736(97)11096-0). (...)

(Anm: Correction for Dyer, BMJ 335 (7610) 62-63.)

I told the truth all along, says doctor at heart of autism row
observer.guardian.co.uk 8.7.2007
In his only interview before he appears in front of the General Medical Council to face serious charges of malpractice, the campaigner against the MMR vaccine tells Denis Campbell that he has no regrets (...)

Andrew Wakefield drops libel case against Channel 4
BMJ 2007;334:60 (13 January)
(...) Dr Wakefield failed to disclose the £55 000 legal aid funding when he and his coauthors sent a paper to the Lancet on links between the measles virus, autism, and bowel disease, which included some of the children in the legal aid study. (...)

MMR scare doctor to face misconduct charge (Lege som skapte MMR-redsel anklages for uredelighet)
netdoctor.co.uk 12.6.2006
The doctor who first suggested a link between the MMR vaccine and autism is to face charges of serious professional misconduct over the publishing of his evidence.

Dr Andrew Wakefield, formerly a consultant gastroenterologist at the Royal Free Hospital, is being accused by the General Medical Council (GMC) of publishing "inadequately founded" research on the matter, the Independent has reported.

In 1998 he published a paper in the Lancet journal suggesting a link between the administering of the MMR (measles, mumps and rubella) vaccine and the development of autism in early childhood.

He subsequently initiated a widespread scare over the safety of the vaccine by emphasising his concerns at a press conference – leading to a significant drop in immunisation rates.

The Lancet has since withdrawn the paper, and other doctors involved in the study have publicly admitted that there is insufficient evidence for the conclusion that the MMR jab is unsafe.

Several studies carried out since have also failed to find any link between the vaccine and autism.

Concerns have also been raised over a possible conflict of interest that could have affected the findings of the research, with Dr Wakefield being paid by a parent group to research possible evidence to support claims that the MMR vaccine had damaged their children.

Formal charges are expected to be brought by the GMC later this year. (...)

Økonomiske bånd til industrien kaster skygger over depresjonsstudie

Financial ties to industry cloud depression study
By David Armstrong, The Wall Street Journal
post-gazette.com 11.7.2006
For pregnant women considering whether to continue taking antidepressant drugs, a study in a February issue of the Journal of the American Medical Association, or JAMA, contained a sobering warning: Stopping the medication greatly increases the risk of relapsing into depression.

The study authors -- most of them leading psychiatrists at Massachusetts General Hospital, the University of California Los Angeles and Emory University -- said their results challenged a common assumption that hormonal changes during pregnancy protected expectant mothers against depression. In their article, they predicted the findings would prompt some women to stay on their depression medication through pregnancy. That was good news for the makers of big-selling antidepressants, who have recently faced growing questions about the safety of their medications when used during pregnancy.

But the study, and resulting television and newspaper reports of the research, failed to note that most of the 13 authors are paid as consultants or lecturers by the makers of antidepressants. The lead author -- Lee S. Cohen, a Harvard Medical School professor and director of the perinatal and reproductive psychiatry research program at Massachusetts General Hospital -- is a longtime consultant to three antidepressant makers, a paid speaker for seven of them and has his research work funded by four drug makers. None of his financial ties were reported in the study. In total, the authors failed to disclose more than 60 different financial relationships with drug companies.

Dr. Cohen and some of his coauthors subsequently hit the lecture circuit, telling physicians about their findings while also spotlighting flaws in other recent studies that have found increased risks to babies born to mothers who use antidepressants. (...)

(Anm: Relapse of Major Depression During Pregnancy in Women Who Maintain or Discontinue Antidepressant Treatment—Correction. Correction. JAMA. 2006;296:170.)

Conflict of Interest or Legitimate Punditry? You Decide

Conflict of Interest or Legitimate Punditry? You Decide.
washingtonpost.com 14.8.2006
A Loop Fan writes: "Please explain to your readers how a government official who is paid by hard-earned taxpayer dollars is allowed to moonlight as a Republican mouthpiece on television."

The anonymous inquiry included a photo of Labor Department deputy assistant secretary Karen Czarnecki appearing on Fox News as a "conservative strategist." She's also a regular "conservative analyst" on the PBS show "To the Contrary" and, according to her department biography, has appeared on MSNBC, CNN, Canadian Public Broadcasting and C-SPAN.

National Institutes of Health (NIH) avlyser møte grunnet forskeres interessekonflikter

Conflict-of-Interest Inquiry May Be Reopening at NIH
washingtonpost.com 31.3.2007
Federal investigators are reviewing the activities of 103 scientists who may have had improper links to pharmaceutical companies while they were employed at the National Institutes of Health, apparently resurrecting a conflict-of-interest inquiry that many in the agency thought was closed.

In a letter sent to several members of Congress on March 23 and made public yesterday, Daniel R. Levinson, inspector general for the Department of Health and Human Services, said his office is looking into the cases "to determine whether investigation is warranted." (...)

NIH Cancels Meeting Because of Researchers' Conflicts of Interest; Same Policy Should Apply to Smoking Cessation Panels (NIH avlyser møte grunnet forskeres interessekonflikter)
tobaccoanalysis.blogspot.com 24.1.2007
According to an article in Friday's Wall Street Journal, the National Institutes of Health has canceled a meeting of a panel of experts to discuss approaches to treating pregnant women and babies with herpes infection and to draft guidelines because of concerns of financial conflicts of interest among several of the panel members (see Armstrong D. NIH cancels meeting on herpes. The Wall Street Journal, January 19, 2007, section B, page 2).

It turns out that several of these physicians were paid consultants or speakers for GlaxoSmithKline, which manufactures a herpes drug - Valtrex. Treatment of pregnant women with Valtrex to prevent herpes infection of the newborn is a controversial issue.

Apparently, the concern was that the financial conflict of interest would preclude the panel experts from developing, in a purely scientific and unbiased way, recommendations for the most appropriate approach to prevent herpes infection in the newborn. These researchers potentially stand to benefit financially from the increased use of Valtrex, and this was apparently deemed to be inappropriate for their participation on this panel which would be developing guidelines to be followed by medical practitioners throughout the country. (...)

NIH's New Ethics Rules Lead Some to Ponder Jumping Ship (NIHs nye etiske regler fører til at noen overveier å forlate skipet)
washingtonpost.com 30.10.2006
Nearly 40 percent of the scientists conducting hands-on research at the National Institutes of Health say they are looking for other jobs or are considering doing so to escape new ethics rules that have curtailed their opportunity to earn outside income.

Most scientists say the ethics crackdown is too severe, and nearly three-quarters of them think it will hinder the government's ability to attract and keep medical researchers, according to a survey commissioned by the government's premier medical research agency.

The tightened rules were established last year after NIH found that dozens of scientists had run afoul of existing restrictions with private consulting deals that had enriched them with money from drug and biotechnology companies.
Outside income from such companies is now banned. NIH also is placing greater restrictions and disclosure requirements on employees' financial holdings. (...)

Panel Challenges NIH Handling of Rules Violations
latimes.com 14.9.2006
WASHINGTON — A congressional subcommittee chairman and a top administrator of the National Institutes of Health agreed on at least one point Wednesday: Private financial deals between drug companies and NIH scientists that have come to light in recent years have posed the worst scandal in the agency's history.

"This is the largest scandal in all of the NIH's existence," said Rep. Edward Whitfield (R-Ky.), chairman of the House Energy and Commerce subcommittee on investigations. To which NIH Deputy Director Raynard S. Kington nodded and replied, "We certainly hope it will be the last."

Citing internal ethics investigations over the last three years, Kington said the agency had disciplined 34 NIH scientists who had violated conflict-of-interest rules. Six scientists were suspended or placed on probation and the others were admonished orally or by letter, according to NIH documents.

NIH officials also assured the panel that they had recommended the termination of two other senior scientists who accepted drug company money without obtaining required advance approval.

"When violations were found, NIH implemented sanctions ranging from oral admonishments to letters of reprimand to suspensions," Kington told the subcommittee. "In all cases where individual scientists failed to take [personal] leave to conduct outside activities, they were directed to pay back that leave to the government."

But Kington's assurances were challenged by Republicans and Democrats on the subcommittee. They noted that despite previous statements of concern and outrage from senior NIH officials, no employee had been fired, and they said most of the disciplinary actions had been tepid.

The session marked the sixth congressional hearing since January 2004 that centered on NIH conflicts of interest.

"This is really an ethical Potemkin village, where a hollow system appears to provide the illusion of integrity, but transgressors never leave," said Rep. Joe L. Barton (R-Texas), chairman of the Energy and Commerce Committee. (...)

NIH Audit Criticizes Scientist's Dealings
latimes.com 10.9.2006
A researcher received more than $100,000 from drug firms. The agency calls it 'serious misconduct' but has issued no penalty.

WASHINGTON — A senior researcher at the National Institutes of Health engaged in "serious misconduct" by entering into dozens of unauthorized private arrangements with drug companies and failing to report annually the outside income, totaling more than $100,000, a confidential internal review by the agency has found.

Officials at the NIH concluded late last year that the actions of Dr. Thomas J. Walsh, who has helped lead major clinical trials involving cancer patients, might result in dismissal from federal government service. No disciplinary action has been taken.

The internal review, conducted by lawyers and other ethics specialists within the office of the NIH director, found that from 1999 to 2004, Walsh received fees totaling $100,970 from pharmaceutical and biotechnology companies. He accepted fees from 25 companies and has led government-sponsored research involving some of those companies' drugs.

"Dr. Walsh has engaged in serious misconduct, in violation of the Department's Standards of Conduct Regulations … and federal law and regulation," the review concluded.

The previously unreported findings shed light on the depth of conflict-of-interest problems that have persisted at the NIH — the government's preeminent agency for medical research on humans. The NIH's handling of disciplinary decisions related to Walsh and other senior scientists is expected to be a focus of a congressional hearing scheduled for Thursday.

In written comments to NIH ethics officials, private attorneys for Walsh said that the agency's rules were complicated and that his motives were beyond reproach. NIH officials said the rules were well known and should have been followed.

- Amerikanske leger beskylder firma for påvirkning av legemiddelpolitikk

Blodförgiftningsmedel utan effekt – dras tillbaka
lakemedelsvarlden.se 26.10.2011
Läkemedelsföretaget Eli Lilly drar tillbaka Xigris (drotrecogin alfa) från marknaden efter att en ny studie inte kunnat visa att läkemedlet är bättre än placebo. (...)

Företaget har därför valt att dra tillbaka produkten från alla marknader. Alla kliniska studier har också avslutats. (...)

(Anm: Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Statlig hvitvasking av legemiddelinformasjon (Tidsskr Nor Legeforen 2010; 130:368 (25.2.2010).)

- Hvidvask er en global udfordring. (- Årligt hvidvaskes mellem 2 og 5 pct. af det globale bruttonationalprodukt.) (- Det vil i runde tal sige et sted mellem 5 og 13 billioner kroner.)

(Anm: Hvidvask er en global udfordring. Direktiver kan være nyttige, men det fordrer et tæt globalt samarbejde, hvis hvidvask skal minimeres. (- UNODC – FN’s kontor for narkotika og kriminalitet – anslår, at det beløb, der på verdensplan årligt hvidvaskes, andrager et sted mellem 2 og 5 pct. af det globale bruttonationalprodukt. Det vil i runde tal sige et sted mellem 5 og 13 billioner kroner. (jyllands-posten.dk 7.3.2019).)

- Veiledning til etterlevelse av hvitvaskingsregelverket i eiendomsmeglingsvirksomhet.

(Anm: Veiledning til etterlevelse av hvitvaskingsregelverket i eiendomsmeglingsvirksomhet. Dokumentnummer: 11/2019 Rundskrivet gjelder for: Personer som har tillatelse til å drive eiendomsmegling. Eiendomsmeglingsforetak Advokater som har stilt sikkerhet for å drive eiendomsmeglingsvirksomhet. Rettshjelpere som oppfyller vilkår for å drive eiendomsmeglingsvirksomhet (finanstilsynet.no 2.9.2019).)

- Ny Boligbygg-granskning: Tiet om handel til 24 millioner. (- Selger var en investor han skal ha hatt tette forbindelser til, ifølge ny granskningsrapport.)

(Anm: Ny Boligbygg-granskning: Tiet om handel til 24 millioner. Et halvt år etter at boligkjøpene i Boligbygg var ferdiggransket, ramlet en ny overraskelse ut av skapet: En ung innkjøper hadde betalt tre-fem millioner i overpris for en eiendom. Selger var en investor han skal ha hatt tette forbindelser til, ifølge ny granskningsrapport. (dn.no 3.9.2019).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

- Korrupte lokalpolitikere. Fikk naboen din bygge på huset, mens du fikk avslag? Da bør varsellampene blinke.

(Anm: Korrupte lokalpolitikere. Fikk naboen din bygge på huset, mens du fikk avslag? Da bør varsellampene blinke. Det var nettopp forskjellsbehandling i byggesaker som skapte skandale i Drammen. (…) Korrupsjon er ikke bare bestikkelser i form av penger. (…) Så mye som fire av ti ledere i norske kommuner oppgir at ansatte eller folkevalgte har mottatt urettmessige fordeler. (…) Strafferammen for korrupsjon er opp til ti år, nettopp fordi skadene på samfunnet er så store. (nrk.no 1.8.2019).)

- Tar ikke nok penger fra kriminelle. Kriminalitet skal ikke lønne seg, heter det.

(Anm: Tar ikke nok penger fra kriminelle. Kriminalitet skal ikke lønne seg, heter det. Men deler av Oslo- politiet måtte i fjor gi tilbake mer enn de tok inn i utbytte. Statsadvokaten er skuffet over innsatsen til deler av Oslo politidistrikt når det gjelder å ta pengene til hovedstadens kriminelle. (