Serverer mat med skitne nevar (nrk.no 11.1.2008)

Håndvask mer nyttig enn legemidler og viruskontroll (reuters.com 28.11.2007)

SAVE LIVES: Clean Your Hands - WHO's global annual campaign (who.int5 May 2014)

Jålete pleiere gjør pasientene syke (nrk.no 5.5.2014)

Oppvaskmaskiner fulle av sopp (vg.no 29.6.2011)

Bare annenhver mann følger hygienereglene på sykehus (helserevyen.no 24.7.2006)

- Kirurger bør bruke doble operasjonshansker (Tidsskr Nor Lægeforen (20.4.2007))

Jenter vasker hender - gutter vasker ikke (vg.no 27.6.2007)

WHO: Rene hender redder liv (Clean hands save lives: WHO) (who.int (2006)) (pdf 224kb)

Sygehusinfektioner dræber 3265 patienter om året (bt.dk 23.3.2007)

Global Handwashing Day (globalhandwashingday.org)

Her sitter viruset (nrk.no 30.10.2008)

Single menn er bakteriebomber (yeye.no 12.8.2008)

- Et av de mest presserende helsespørsmål?

Chief medical officer names hand hygiene and organ donation as public health priorities (Chief Medical Officer (CMO) utpeker håndhygiene og organdonasjon som prioriterte områder innen folkehelsen)
BMJ 2007;335:113 (21 July)
Liam Donaldson, helsedirektør i England, har i sin siste årsrapport betegnet "uakseptabel dårlig" håndhygiene i sykehus, og den kroniske mangelen på organer for transplantasjoner som de to mest presserende folkehelsespørsmål. (...) (Liam Donaldson, the chief medical officer for England, has named, in his latest annual report, "unacceptably poor" hand hygiene in hospitals and the chronic lack of organs for transplantation as the two most pressing public health issues.)

(Anm: Antibiotika (tarmbakterier, probiotika, mikrobiota etc.) (Dysbiose; dysbiosis (also called dysbacteriosis (dysbakteriose)). (mintankesmie.no).)

(Anm: Miljø og helse (mintankesmie.no).)

(Anm: Miljø og legemiddel (Legemidler er farlig avfall). (mintankesmie.no).)

(Anm: Klima, miljø og globalisering (mintankesmie.no).)

(Anm: How Often Should You Clean This? (webmd.com 31.7.2017).)

(Anm: What Does Your Home Say About Your Health? (webmd.com 31.7.2016).)

(Anm: Vaske kjøleskap: Så ofte bør du vaske kjøleskapet. Det er kanskje oftere enn du tror ... (kk.no 14.1.2018).)

- Den usynlige kloakken.

(Anm: - Den usynlige kloakken. (…) På 25 meters dyp og 100 meter ut i fjorden spyles brunt kloakkvann ut i havet. Slik har det vært i mange år. Men det er umulig å se med det blotte øye fra land. (...) Hver dag havner store mengder med dårlig renset kloakk rett ut i fjordene våre. En rekke store norske kommuner bryter nemlig rensekravene viser NRKs kartlegging. (nrk.no 24.4.2017).)

(Anm: Avløp og kloakk på kartet. Statistisk sentralbyrå har laget en enkel visualisering av landets avløpsanlegg på kart. Visualiseringen illustrerer tydelig skillet mellom mye høygradig biologisk og/eller kjemisk rensing på Østlandet og i Trøndelag, og overvekt av mekanisk rensing i de øvrige deler av landet. (ssb.no 19.12.2017).)

(Anm: Forurensning. (…) Forurensning kan være utslipp av skadestoffer fra naturlige og menneskeskapte prosesser. Stoffene slippes ut i miljøet og bringes blant annet videre i næringskjeden ved opptak av mat. De synlige og estimerte skadevirkningene på menneske og miljø danner grunnlaget for bestemmelsen av grenseverdier for tiltak. (…) Forurensning av vann. Rundt en tredjedel av drikkevannet vårt kommer fra elver, men mange elver er forurenset med kloakk, industriavfall eller plantevernmidler vasket av fra jorda ved regnvann. I noen elver er fisker og de fleste planter blitt drept av giftige kjemikalier. Etter hvert som slik forurensning blir vasket ut i havet, spres den dødelige effekten videre. (no.wikipedia.org).)

(Anm: Miljø og helse (mintankesmie.no).)

(Anm: Klima, miljø og globalisering (mintankesmie.no).)

(Anm: Miljø og legemiddel (Legemidler er farlig avfall). (mintankesmie.no).)

- Slarv med hygien kostar vården miljarder. (- För landstingen blir det dyra extra­dagar. De nära 7 miljarder kronor om året som dessa vårdtider kostar motsvarar mer än 10 procent av kostnaderna för den somatiska slutenvården.) (– Sannolikt kostar infektionerna samhället ännu mer eftersom vi inte räknat med sjukskrivningar och andra kostnader som sjukdomen för med sig..)

Slarv med hygien kostar vården miljarder
dagensmedicin.se 17.5.2017
Runt 300 000 vårdplatser skulle frigöras om vården förhindrade onödiga vårdrelaterade infektioner. Totalt drabbas 65 000 patienter om året av infektionerna.

En patient som drabbas av en vårdrelaterad infektion, VRI, måste stanna i snitt 16,6 dagar på sjukhus medan den som inte smittas kan skrivas ut efter 6,3 dagar.

För landstingen blir det dyra extra­dagar. De nära 7 miljarder kronor om året som dessa vårdtider kostar motsvarar mer än 10 procent av kostnaderna för den somatiska slutenvården, summerar rapporten Vårdrelaterade infektioner kunskapsläge och resultatredovisning från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Den baseras på omfattande journal­granskningar av drygt 58 000 vårdtillfällen från januari 2013 till juni 2016, samt jämförelser med punktprevalensmätningar, PPM, av VRI i landsting och regioner, under samma tid.

– Sannolikt kostar infektionerna samhället ännu mer eftersom vi inte räknat med sjukskrivningar och andra kostnader som sjukdomen för med sig. Men framför allt handlar detta om lidande för patienten, säger Eva Estling, samordnare för patientsäkerhetsfrågor på SKL.  (…)

(Anm: How Often Should You Clean This? (webmd.com 31.7.2017).)

(Anm: Derfor blir ikke oppvasken ren. Skitne tallerkener, glass og bestikk etter en runde i oppvaskmaskinen? Da har du kanskje gått i filterfella. Her er åtte tips som får oppvasken skinnende ren. (nrk.no 6.1.2018).)

- Sykehus vet ikke om helsepersonell er vaksinert mot meslinger.

(Anm: Sykehus vet ikke om helsepersonell er vaksinert mot meslinger. Oslo universitetssykehus anbefaler sine ansatte å vaksinere seg, men kan ikke pålegge dem å gjøre det. – Våre klare anbefalinger er at alle ansatte ved sykehuset vaksineres mot barnesykdommene, hvis de ikke allerede er det, sier smitteoverlege ved Oslo universitetssykehus, Egil Lingaas, til Aftenposten. Sykehuset har ingen klar oversikt over de ansattes vaksinestatus, men mener helsepersonell har et moralsk ansvar for å vaksinere seg. Les også: Overlege: Svensk meslingutbrudd skremmer – en påminnelse om å vaksinere (nrk.no 4.1.2018).)

- Legevaktens venterom spredte meslingsmitte

Legevaktens venterom spredte meslingsmitte
aftenposten.no 22.6.2011
Meslingutbruddet i Oslo rammet barn som var på legevakten for helt andre sykdommer.

Siden slutten av januar har Oslo opplevd et sjeldent utbrudd av meslinger.

28 mennesker har fått sykdommen, og halvparten av dem har vært lagt inn på sykehus.

- Forhåpentlig er utbruddet over, men det er litt for tidlig å si sikkert. I mai trodde vi utbruddet var over, men så dukket det opp flere tilfeller, sier smittevernoverlege Tore Steen i Oslo til Aftenposten.no. (...)

(Anm: Den forsømte legevakten. Konklusjonen fra akuttutvalget er like klar som den er urovekkende: Landets legevakter har for dårlig kvalitet. (…) Utvalget slår fast at legevakten har for dårlig kvalitet. Legeforeningen har pekt på en rekke bekymringsfulle trekk ved landets legevakter over tid, som problemer med rekruttering, lange avstander, dårlig utstyr og lav bemanning. (nrk.no 30.12.2015).)

- Smitte fører til lidelser hos pasienten, men også enorme kostnader for samfunnet gjennom ekstra liggedøgn på sykehus. Ifølge rapporten som Dexon-X har fått laget, stipuleres kostnadene til nærmere 2,2 milliarder kroner årlig. (- Selv om det er mange som smittes, er det ifølge tall fra Norsk Pasientskadeerstatning få som søker om erstatning.)

(Anm: Norsk robot-teknologi skal knuse sykehusbakterier. – Gule stafylokokker som jeg hadde, bør de være null prosent av på et sjukehus, sier skøyteløperen Håvard Bøkko til TV 2. (…) Dødelig smitte Bøkko er bare en av tusenvis av pasienter som hvert år blir smittet av sjukehusinfeksjoner. Ifølge Folkehelseinstituttet er det mangelfulle data på hvor mange som rammes, men i en rapport som er laget for firmaet Decon-X kan så mange som over 30.000 pasienter årlig oppleve smitte. – Bare i Norge dør årlig 2000-4000 personer årlig som følge av sykehusinfeksjoner, hevder Bjørn Platou som er administerende direktør i Decon-X. (…) Blind av infeksjon Selv om det er mange som smittes, er det ifølge tall fra Norsk Pasientskadeerstatning få som søker om erstatning. I fjor kom det inn totalt 273 søknader, og av disse ble det utbetalt erstatning i 156 saker som ofte førte til forlenget opphold på sjukehus. (…) Smitte fører til lidelser hos pasienten, men også enorme kostnader for samfunnet gjennom ekstra liggedøgn på sykehus. Ifølge rapporten som Dexon-X har fått laget, stipuleres kostnadene til nærmere 2,2 milliarder kroner årlig. (tv2.no 15.11.2017).)

(Anm: Antibiotika (tarmbakterier, probiotika, mikrobiota etc.) (Dysbiose; dysbiosis (also called dysbacteriosis (dysbakteriose)). (mintankesmie.no).)

(Anm: Norsk pasientskadeerstatning (NPE). (mintankesmie.no).)

(Anm: Diverse skadeerstatninger (skadeserstatninger) (mintankesmie.no).)

- Kjemoterapipasienter kan bli syke fordi de ikke er klar over matforgiftningsrisiko.

(Anm: Chemotherapy patients may be falling ill because they aren’t aware of the food poisoning risks. Already suffering debilitating side effects, chemotherapy patients could be made seriously ill by the food they eat. Whether knowingly or not, even the healthiest eaters may not follow the best food safety practices. Advice on how to properly handle and store food, for example, is not always adhered to, which can lead to serious illnesses. Eating nutritious food alone is not enough to keep your body at its optimum. Food needs to be safe, too – particularly if you have a compromised immune system. (independent.co.uk 12.12.2017).)

(Anm: Kreft (mintankesmie.no).)

(Anm: Kreftregisteret (mintankesmie.no).)

- Sengepost stengt etter funn av antibiotikaresistent bakterie.

(Anm: Sengepost stengt etter funn av antibiotikaresistent bakterie. DRAMMEN (NRK): Den motstandsdyktige bakterien VRE er oppdaget på Drammen sykehus. Den står på WHOs liste over de mest fryktede antibiotikaresistente bakteriene i verden. (…) Sengeposten ved Drammen sykehus er stengt. Syv pasienter har fått påvist bakterien, men ingen har blitt syke. Nå ligger kun én av pasientene igjen på sykehuset. – Pasientene ble isolert og screenet. Det man er redd for i en sånn situasjon som dette er at vi blir tvunget til å bruke andre typer antibiotika, slik at antibiotikabruken endrer seg, forteller Walberg. Utviklinga er urovekkande (nrk.no 19.12.2017).)

– Håndvask av sykehussenger bekymrer. (– Kan overføres til neste person Mange steder i landet, også ved nye sykehus, vaskes sykehussengene for hånd etter at pasienten er skrevet ut.)

Håndvask av sykehussenger bekymrer Ved mange norske sykehus vaskes senger for hånd.
nrk.no 17.4.2016
Ved mange norske sykehus vaskes senger for hånd. – I verste fall kan senger som ikke vaskes nøye nok føre til infeksjoner hos pasientene, mener et bredt fagmiljø innen smittevern.

– Kan overføres til neste person
Mange steder i landet, også ved nye sykehus, vaskes sykehussengene for hånd etter at pasienten er skrevet ut.

– Hvis man bommer og det blir sittende igjen bakterier eller virus på sengen, så kan det i verste fall overføres til neste person som ligger i den sengen, sier Lingaas.

– Konsekvensen av infeksjon, hvis du regner på hva det koster for noen pasiener, er kjempehøy, konkluderer han.

Smittevernlegen har et bredt fagmiljø i ryggen som mener manuell vask ikke er grundig nok. Han mener alle nye sykehus som skal bygges bør vaske senger i en spesiell maskin.

– Jeg har gjort undersøkelser i situasjoner hvor vi har måttet vaske manuelt, og da har vi tall som indikerer at manuelle prosesser gjennomsnittlig gir dårligere resultat enn maskinelle prosesser, fortsetter smittevernlegen. (…)

(Anm: Antibiotika (tarmbakterier, probiotika, mikrobiota etc.) (Dysbiose; dysbiosis (also called dysbacteriosis (dysbakteriose)). (mintankesmie.no).)

(Anm: Signaler fra tarmens mikrobiotika til fjerntliggende organer mht. fysiologi og sykdom. (Signals from the gut microbiota to distant organs in physiology and disease.) (Nat Med. 2016 Oct 6;22(10):1079-1089.)

- Nye nasjonale anbefalinger for håndhygiene.

(Anm: Nye nasjonale anbefalinger for håndhygiene. (…) Håndhygiene for helsepersonell. Folkehelseinstituttet har i samarbeid med landets fire kompetansesentre for smittevern og Nasjonal arbeidsgruppe for markering av håndhygienens dag 5. mai utarbeidet ny nasjonal veileder for håndhygiene. Håndhygiene - nasjonal veileder (fhi.no 28.4.2016).)

(Anm: Skin bacteria do not change much, despite regular washing. (…) Writing in the journal Cell, researchers from the National Human Genome Research Institute (NHGRI) and the National Cancer Institute (NCI) - both in Bethesda, MD - suggest their findings should help us better understand how skin diseases develop. (medicalnewstoday.com 8.5.2016).) (medicalnewstoday.com 8.5.2016).)

– Flere treningssentre er bakteriebomber: Ny test: Fant tarmbakterier på tredemølle og treningsmatte. TV 2 hjelper deg har sjekket renholdet på norske treningssentre, og resultatet er nedslående. – Dette er alvorlig, sier smittevernekspert.

(Anm: Flere treningssentre er bakteriebomber: Ny test: Fant tarmbakterier på tredemølle og treningsmatte. TV 2 hjelper deg har sjekket renholdet på norske treningssentre, og resultatet er nedslående. – Dette er alvorlig, sier smittevernekspert. (…) Gule stafylokokker Undersøkelsen avdekker også en annen vanlig, men likevel skummel bakterie, nemlig gule stafylokokker. Denne bakterien er den viktigste årsaken til hudinfeksjoner, og kommer gjerne inn i kroppen via et sår. (…) Skittent dusjgulv Dusjgulvene i garderobene er undersøkt med et apparat som måler mengden mikroorganismer, og også her er det nedslående resultater. Den soleklart verste målingen gjøres på dusjgulvet i jentegarderoben til ELIXIA Ryen. Apparatet viser 646 271, som indikerer svært mye mikroorganismer på gulvet. (tv2.no 18.1.2018).)

- Hygienesjokk på norske treningssentre

- Hygienesjokk på norske treningssentre
tv2nyhetene.no 20.3.2014
144 prøver avslører den møkkete sannheten. – Jeg får tårer i øya, sier renholdsekspert.

De fleste drar på treningssenteret for å holde seg i form, men det er ikke bare sixpack og muskler du kan få av å gå dit. I kveldens «TV 2 hjelper deg» avslører forbrukerprogrammet hvor møkkete det faktisk er på Norges tre største treningssenterkjeder: SATS, ELIXIA og Stamina. – Å herregud, det er helt vilt. Jeg merker jeg får tårer i øya, det er skikkelig motbydelig, sier renholdsekspert og rådgiver Lena Furuberg ved Teknologisk Institutt, når hun får se resultatene. (...)

Flere tilfeller av gule stafylokokker
I tillegg til å finne ut hvor møkkete det er på senterne, ønsket vi å se hvilke bakterier vi fant – og om de vi fant var farlige. Etter å ha analysert 54 bakterieprøver fra ulike flater, viser resultatet at alle senterne hadde bakterier som kan gjøre deg syk.

Bakterien eksperten på forhånd hadde fryktet at vi kom til å finne er gule stafylokokker. Den fant vi flere tilfeller av hos både SATS og ELIXIA. På tross av at det er en bakterie rundt 30 prosent av befolkningen har på huden til en hver tid, kan den være farlig for enkelte.

– Gule stafylokokker er den vanligste bakterien som forårsaker betennelser i huden. Man kan få sårinfeksjoner og inngrodde tånegler som er betente. Av og til kan den gå innover i kroppen, det er sjeldent, men den kan gjøre det, og da kan den forårsaker betennelser innvendig, sier overlege Egil Lingaas. Både lungebetennelse og blodforgiftning kan man en sjelden gang få av de gule stafylokokkene, men det skjer som regel kun med de som har svekket immunforsvar fra før. (...)

(Anm: Årsrapport 2014: En av 20 pasienter fikk sårinfeksjon etter operasjon (fhi.no 25.6.2015).)

(Anm: Vektene i treningssenteret har 362 ganger mer bakterier enn et toalettsete. 70 prosent av bakteriene som ble funnet er potensielt helseskadelige. (side2.no 8.4.2016).)

- Treningsdusjen 700 ganger mer skitten enn doen på McDonalds

- Treningsdusjen 700 ganger mer skitten enn doen på McDonalds
tv2nyhetene.no 20.3.2014
Dusjer på treningssentre er ikke rene, viser undersøkelsen til TV 2 Hjelper deg.

- Man er fristet til å tro at folk bruker dusjen til andre ting enn å dusje, for eksempel gå på do der, sier renholdseksperten.

«TV 2 Hjelper deg» har undesøkt flere treningssentre, for å avdekke hvor skitne de egentlig er. Og resultatet sjokkerer ekspertene. 24.no Acne-plaggene vi elsker SATS, Elixias og Stamina er Norge tre største treningskjeder, som tilsammen har 350.000 medlemmer. Det er disse som har fått besøk av TV-programmet og en såkalt ATP-apparat. Dette viser hvor mye mikroorganismer det er på en overflate. Renholdsekspert og rådgiver Lena Furuberg ved Teknologisk Institutt forteller at tall over 1000 kan være helsefarlige. (...)

- Forskning finner at Salmonella matforgiftning kan skade DNA. Forskning ved Cornell University har funnet ut at Salmonella matforgiftning forårsaket av noen serotyper av patogene bakterier kan skade DNA permanent.

(Anm: Research Finds Salmonella Food Poisoning Could Damage DNA. Research at Cornell University has found that Salmonella food poisoning caused by some serotypes of the pathogenic bacteria could permanently damage your DNA. The study is published in the journal mBio by the American Society for Microbiology as “The Cytolethal Distending Toxin Produced by Nontyphoidal Salmonella Serotypes Javiana, Montevideo, Oranienburg, and Mississippi Induces DNA Damage in a Manner Similar to That of Serotype Typhi.” Dr. Rachel Miller, author of the study, said, “not all Salmonella serotypes are equal.” (foodpoisoningbulletin.com 22.2.2017).)

(Anm The Cytolethal Distending Toxin Produced by Nontyphoidal Salmonella Serotypes Javiana, Montevideo, Oranienburg, and Mississippi Induces DNA Damage in a Manner Similar to That of Serotype Typhi. (…) IMPORTANCE:  (…) Our data suggest that infection with Salmonella strains that encode S-CDT has the potential to result in DNA damage, which may contribute to long-term sequelae. MBio. 2016 Dec 20;7(6). pii: e02109-16.)

(Anm: Hygiene (smittsomme sykdommer / infeksjoner / smittevern) (mintankesmie.no).)

- Leter etter Salmonella-kilde. Flere smittet av salmonella som aldri tidligere er sett i Norge. Syv personer er smittet av en sjelden salmonella. Bakteriene har en type DNA-profil som vekker oppsikt.

(Anm: Leter etter Salmonella-kilde. Flere smittet av salmonella som aldri tidligere er sett i Norge. Syv personer er smittet av en sjelden salmonella. Bakteriene har en type DNA-profil som vekker oppsikt. (Dagbladet): Sist fredag lød alarmklokkene hos Folkehelseinstituttet, da de fikk melding om at syv personer er smittet av en sjelden variant av bakterien Salmonella Typhimurium. - Vi har aldri sett bakterier med denne type DNA-profil tidligere, og kan derfor ikke si noe om hvordan den har oppstått: Forhåpentligvis vil det hjelpe oss, når vi vet mer om hva disse personene har gjort og hvor de har vært i perioden smitten har oppstått, sier seniorrådgiver Heidi Lange til Dagbladet. (…) Tidligere i sommer viste Folkehelseinstituttets årsrapport at hele 239 nordmenn i 2016 ble rammet av den alvorligste varianten av E.coli. Enkelte av infeksjonene kan gi alvorlig sykdom, av og til dødsfall, særlig hos barn, eldre og personer med svekket immunforsvar. (dagbladet.no 21.9.2017).)

- Nyt studie advarer mod populær fodertrend: Fare for smitte med farlige bakterier. (- Forskerne fandt frem til, at der er en række risici forbundet med den populære hundemad - bone and raw food (BARF), som det også kaldes. Det kan for eksempel være smittet med e. coli-bakterier, listeria og salmonella.)

(Anm: Nyt studie advarer mod populær fodertrend: Fare for smitte med farlige bakterier. Det er vigtigt at gøre folk opmærksomme på risiciene, lyder det fra forsker bag studiet. Fodring med råt kød til kæledyr bliver forbundet med en række farlige bakterier i et nyt hollandsk studie publiceret i Veterinary Record torsdag. Forskerne fandt frem til, at der er en række risici forbundet med den populære hundemad - bone and raw food (BARF), som det også kaldes. Det kan for eksempel være smittet med e. coli-bakterier, listeria og salmonella. Forsker advarer imod hundemad: »Knækkede tænder, knogler i spiserøret og risiko for salmonella« »Fodring med råt kød til kæledyr er blevet mere og mere populært. Men fordi disse diæter kan være smittet med bakterier og parasitter, kan de udgøre en risiko for både dyret og dets ejer,« lyder det blandt andet i studiet. (jyllands-posten.dk 12.1.2018).)

(Anm: Zoonotic bacteria and parasites found in raw meat-based diets for cats and dogs. Abstract Feeding raw meat-based diets (RMBDs) to companion animals has become increasingly popular. Since these diets may be contaminated with bacteria and parasites, they may pose a risk to both animal and human health. (…) The results of this study demonstrate the presence of potential zoonotic pathogens in frozen RMBDs that may be a possible source of bacterial infections in pet animals and if transmitted pose a risk for human beings. If non-frozen meat is fed, parasitic infections are also possible. Pet owners should therefore be informed about the risks associated with feeding their animals RMBDs. Vet Rec. 2018 Jan 13;182(2):50.)

- Nye patogener, nye utfordringer. Vi får flere flåttbårne sykdommer. (- Zoonoser – sykdommer og infeksjoner som overføres naturlig mellom virveldyr og mennesker – er et problem i stadig utvikling.) (- Det er viktig at leger over hele landet er oppmerksomme på at de finnes og at diagnostikk er tilgjengelig.)

(Anm: Nye patogener, nye utfordringer. Vi får flere flåttbårne sykdommer. I artikkelen En mann i 60-årene fra Sørlandet med intermitterende feber omtales et alvorlig sykdomsbilde med et hittil upåaktet flåttbårent patogen, Candidatus Neoehrlichia mikurensis (1). Mikroben ble beskrevet i 2004 av Kawashara og medarbeidere (2), men det viste seg i ettertid at den er identisk med en Ehlichia-lignende organisme påvist i norske flått av Jenkins og medarbeidere i 2001 (3). Dette er så vidt man vet det første påviste kliniske tilfellet med denne mikroben i Norge. (…) Zoonoser – sykdommer og infeksjoner som overføres naturlig mellom virveldyr og mennesker – er et problem i stadig utvikling. I perioden 1940–2004 ble det registrert 335 «emerging infectious disease events», det vil si infeksjoner som ikke tidligere er beskrevet hos mennesker. Om lag 60 % av de beskrevne sykdomstilfellene var zoonoser (4). Som drivkrefter i utviklingen av slike hendelser angis sosioøkonomiske, miljømessige og økologiske forhold (4). Mange av de nye zoonosene skyldtes aidsepidemien, da en rekke zoonotiske patogener som tidligere ikke hadde utgjort noen trussel for mennesker, plutselig ble patogene for hivsmittede med nedsatt immunforsvar. Muligens vil moderne immunsuppressiv behandling kunne føyes til listen over faktorer som kan forårsake nye zoonoser. (…) Legene ved sykehuset i Arendal, som tenkte på å lete etter noe langt utenom det vanlige (1), fortjener applaus. Likeledes laboratoriet ved Sørlandet sykehus, som har etablert diagnostikk for disse sykdommene. Det er viktig at leger over hele landet er oppmerksomme på at de finnes og at diagnostikk er tilgjengelig. Tidsskr Nor Legeforen 2017 Publisert: 12. desember 2017.)

- Friske dyr gir friskere mennesker. (- For 11 viktige smittestoffer, blant annet Salmonella, som rapporteres til EU-systemet hvert år, er det svært få funn i norske produksjonsbesetninger. Det viser den årlige Zoonoserapporten som er publisert i dag.)

Friske dyr gir friskere mennesker
regjeringen.no 30.7.2010
Norge er i verdenstoppen når det gjelder dyrehelse, og det gjelder i særlig grad for sykdommer som kan smitte mellom dyr og mennesker (zoonoser). For 11 viktige smittestoffer, blant annet Salmonella, som rapporteres til EU-systemet hvert år, er det svært få funn i norske produksjonsbesetninger. Det viser den årlige Zoonoserapporten som er publisert i dag. - Se hele Zoonoserapporten for 2010 hos Veterinærinstituttet Funn av sykdomsorganismer i fôr, dyr og mat, samt sykdomstilfeller hos mennesker, sammenstilles i Zoonoserapporten, som er et samarbeid mellom Veterinærinstituttet, Mattilsynet og Folkehelseinstituttet. Resultatene rapporteres til EUs mattrygghetsorgan EFSA (European Food Safety Authority), som sammenstiller data fra alle EU-landene samt Norge. I denne samlerapporten kommer Norge svært godt ut. (…)

- Dette må du vite for å unngå å bli syk av ris- og pastarestene. - Hovedsynderen er en bakterie som heter Bacillus cereus, sier ekspert. (- Ris og pasta som er lagret over seks timer i romtemperaturer gjøre deg syk.) (- Granum har forsket på Bacillus cereus i mat i over 30 år. Han forklarer at toksinet produseres ved temperaturer mellom 10 og 40 grader, at det dannes raskest ved romtemperatur, og raskere ved lavere enn ved høyere temperaturer: – Toksinet ødelegger mitokondriene i menneskecellene slik at cellen dør. I høye konsentrasjoner vil toksinet kunne gi leversvikt og i verste fall føre til døden.)

(Anm: Dette må du vite for å unngå å bli syk av ris- og pastarestene. - Hovedsynderen er en bakterie som heter Bacillus cereus, sier ekspert. (…) Ifølge Per Einar Granum, som er professor ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU, kan ris og pasta som er lagret over seks timer i romtemperaturer gjøre deg syk. Og rester som har ligget i over et døgn i romtemperatur kan i verste fall være dødelige. – Hovedsynderen er en bakterie som heter Bacillus cereus, sier Granum og forklarer at bakterien lever i jorden, og at den på den måten havner i ris, pasta og mel. – Bakterien er lite konkurransedyktig, og så lenge det er andre bakterier tilstede vil den ikke vinne i konkurransen med dem. Problemet oppstår under varmebehandling, når alle andre bakterier dør. Da vil dannede sporer spire, og om maten deretter lagres i temperaturer over 10 grader vil toksinet begynne å dannes. Granum har forsket på Bacillus cereus i mat i over 30 år. Han forklarer at toksinet produseres ved temperaturer mellom 10 og 40 grader, at det dannes raskest ved romtemperatur, og raskere ved lavere enn ved høyere temperaturer: – Toksinet ødelegger mitokondriene i menneskecellene slik at cellen dør. I høye konsentrasjoner vil toksinet kunne gi leversvikt og i verste fall føre til døden. (kk.no 27.9.2017).)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

- UNN brukte usterilt utstyr under hjerteoperasjon på pasient. (- Det var i november 2016 at Statens helsetilsyn mottok et varsel om det som kalles en alvorlig hendelse på UNN i Tromsø.)

(Anm: UNN brukte usterilt utstyr under hjerteoperasjon på pasient. Fylkesmannen konkluderer med at Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) ikke har gitt en hjerteklaff-operert pasient forsvarlig helsehjelp. I inngrepet ble det brukt utstyr som var ment til bruk for demonstrasjon. (…) Det var i november 2016 at Statens helsetilsyn mottok et varsel om det som kalles en alvorlig hendelse på UNN i Tromsø. Det var sykehuset selv som varslet Helsetilsynet om saken. I forbindelse med en workshop, mellom UNN og St. Jude Medical, ble det brukt usterilt utstyr da en pasient ble hjerteoperert. Inngrepet ble gjennomført i samarbeid med personell fra UNN og to spesialister fra St. Jude, som er firmaet bak hjerteklaffene. UNN fikk kort tid etter inngrepet opplyst fra St. Jude at kateteret som var benyttet til innføringen av den biologiske klaffen ikke hadde vært sterilt. (…) Utstyret som var brukt til demonstrasjon var tydelig merket med «Kun for demonstrasjon. Ikke for menneskelig bruk, ikke-sterilt». (nrk.no 30.6.2017).)

- Endoskoper knyttet til utbrudd av legemiddelresistent E. coli

(Anm: Endoscopes linked to outbreak of drug-resistant E. coli (medicalnewstoday.com 2.4.2015).)

(Anm: Catheters linked to most bloodstream infections in dialysis patients. Using catheters to access the blood during hemodialysis continues to be linked with increased rates of bloodstream infections, according to a recent analysis of data from US dialysis facilities. The findings appear in the Clinical Journal of the American Society of Nephrology (CJASN). (…) In their recent analysis of information gathered from 2014, the CDC's Duc Bui Nguyen, MD and his colleagues noted that 6005 outpatient hemodialysis facilities reported data for a total of 160,971 dialysis events including 29,516 bloodstream infections (BSIs); 149,722 intravenous antimicrobial starts; and 38,310 episodes of pus, redness, or increased swelling at the hemodialysis access site. (medicalnewstoday.com 28.6.2017).)

- Uheldig bruk av hansker blant sykepleiere kan være årsak til spredning av infeksjoner, ifølge studie.

(Anm: Inappropriate glove use among nursing assistants may be cause for spread of infections, study says. The failure to change gloves is common among certified nursing assistants, and may be a significant cause of the spread of dangerous pathogens in nursing homes and long-term healthcare settings, according to a new study published in the September issue of the American Journal of Infection Control, the journal of the Association for Professionals in Infection Control and Epidemiology (APIC). Certified nursing assistants (CNAs) are often the main providers of care in long-term care facilities (LTCFs), with significant patient contact. If a CNA uses gloves incorrectly, pathogens can easily be spread to patients and the environment, leading to healthcare-associated infections (HAIs). Researchers estimate that between 1.6 million and 3.8 million infections occur in LTCFs annually. Infections in LTCFs cause approximately 388,000 deaths per year and cost between $673 million and $2 billion annually. (news-medical.net 8.9.2017).)

- Infeksjoner er forårsaket av mikrorganismer som bakterier, virus, protozoer og sopp. De er usynlige for det nakne øye, og de invaderer og formerer seg i kroppen og forårsaker sykdom.

(Anm: Infeksjoner er forårsaket av mikrorganismer som bakterier, virus, protozoer og sopp. De er usynlige for det nakne øye, og de invaderer og formerer seg i kroppen og forårsaker sykdom. Infeksjoner er forårsaket av bittesmå organismer som er usynlige for det nakne øye, og som invaderer og formerer seg i kroppen. Noen bakterier, virus, protozoer og sopp kan forårsake infeksjoner hos friske personer. Andre mikroorganismer forårsaker infeksjoner hos mennesker der kroppens forsvarsverk er svekket. Dette forsvarsverket betegnes immunsystemet. Vanligvis er kroppen i stand til motangrep gjennom immunsystemet mot slike invaderende mikroorganismer. En infeksjon opptrer når motangrepet mislykkes, og kroppen ikke får kontroll over de inntrengende organismene. (nhi.no 4.4.2017).)

(Anm: Protozoer, encellete parasitter uten nervesystem eller kretsløpsorganer. Protozoer har cellekjerne og er derfor den enkleste formen for dyreliv. Inndeling Protozoer deles inn i fire klasser: amøber, ciliater, flagellater og sporozoer (se sporedyr), basert på formeringsform og bevegelsesorganer. Selv om de fleste protozoene tilhører amøber og flagellater, kan infeksjon med både ciliater, coccidier og microsporidier forekomme. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Protozoer (mikroskopi). Indikasjoner. Protozoer (PCR): Undersøkelsen er først og fremst indisert hos personer som har diaré etter lengre opphold i land hvor tarmparasitter er vanlig forekommende. (furst.no 9.8.2017).)

(Anm: Forsiktighet kreves ved samtidig forskrivning av antibiotika med psykofarmaka hos eldre pasienter. (…) Antibiotika har flere legemiddelinteraksjoner med psykofarmaka som kan føre til bivirkninger eller behandlingssvikt og betydelig øke kostnadene for behandlinger. (dgnews.docguide.com 3.4.2017).)

(Anm: SSRI-preparater og antipsykotika har uheldige effekter på mitokondrier (mintankesmie.no).)

(Anm: Hepatitis: What Puts You at Risk (medicinenet.com 7.12.2014).)

(Anm: How is hepatitis C transmitted? (…) Hepatitis C is a blood-borne virus, which means that a person must come in contact with infected blood to contract it. (medicalnewstoday.com 12.8.2017).)

- Sove med kjæledyr: Lar du kjæledyret sove i senga? Det kan være betydelig positivt for vår mentale helse, men hva med vår fysiske helse? (-– Generelt sett er det slik at jo tettere kontakt det er mellom mennesker og dyr, jo høyere risiko er det for sykdomssmitte. Og dette kan være alt fra parasitter og bakterier til virus eller sopp, sier John James Debenham, universitetslektor ved Veterinærhøgskolen ved NMBU, til KK.no.)

(Anm: Sove med kjæledyr: Lar du kjæledyret sove i senga? Det kan være betydelig positivt for vår mentale helse, men hva med vår fysiske helse? (…) Men er det egentlig så bra å sove med kjæledyret sitt? Skal vi tro ekspertene finnes det ikke et enkelt svar på dette. – Generelt sett er det slik at jo tettere kontakt det er mellom mennesker og dyr, jo høyere risiko er det for sykdomssmitte. Og dette kan være alt fra parasitter og bakterier til virus eller sopp, sier John James Debenham, universitetslektor ved Veterinærhøgskolen ved NMBU, til KK.no. (kk.no 8.10.2017).)

- Mønster av bakteriemisk etiologi (sykdomsårsak). Blodstrømsinfeksjoner er en ledende årsak til sykelighet og dødelighet i både høyinntekts- og lavinntektsland, men de forårsakende organismer og risikofaktorer er forskjellige.

(Anm: Patterns of bacteraemia aetiology. Bloodstream infections are a leading cause of morbidity and mortality in both high-income and lower-income countries, but the causative organisms and risk factors differ. Human beings coexist with diverse bacterial flora on their skin and their nasal, pharyngeal, and gastrointestinal mucosae. Physical barriers and non-specific immune defences keep these bacteria in check. However, various primary pathogens can invade via the respiratory mucosa (eg, some Streptococcus pneumoniae serotypes) or gastrointestinal (Salmonella Typhi) mucosa or integument (Staphylococcus aureus), then enter the bloodstream and provoke clinical syndromes such as sepsis, febrile bacteraemia, meningitis, or enteric fever. Lancet Infect Dis. 2017 Aug 14. pii: S1473-3099(17)30491-7.)

- Diagnostisering av sepsis. Sepsis, også kjent som blodforgiftning, er kroppens hyperaktive respons på en infeksjon som kan føre til betennelse, vevskader, organsvikt etc.

(Anm: Diagnosing Sepsis. Sepsis, also known as blood poisoning, is the body’s hyperactive response to an infection that can lead to inflammation, tissue damage, organ failure etc. It is a very dangerous state in which the immune system stops fighting with the invading agents  and turns to itself. Around one-third of patients who are affected with sepsis die every year. (news-medical.net 7.9.2017).)

- Blodforgiftning: William (1) døde av sepsis fordi ingen innså hvor alvorlig situasjonen var.

(Anm: Blodforgiftning: William (1) døde av sepsis fordi ingen innså hvor alvorlig situasjonen var. Opp mot 12 000 nordmenn får sepsis årlig. (dagbladet.no 14.9.2016).)

- En pasient på UNN døde av blodforgiftning som følge av et legemiddel mot psykiske lidelser, opplyser Statens helsetilsyn.

(Anm: En pasient på UNN døde av blodforgiftning som følge av et legemiddel mot psykiske lidelser, opplyser Statens helsetilsyn. (- Pasienten døde etter kort tid, og dødsårsaken var nøytropen sepsis (blodforgiftning), heter det i tilsynets rapport. (nrk.no 12.10.2016).)

(Anm: Signaler fra tarmens mikrobiotika til fjerntliggende organer mht. fysiologi og sykdom. Signals from the gut microbiota to distant organs in physiology and disease. (Nat Med. 2016 Oct 6;22(10):1079-1089.)

- Legemidler (bl.a. antidepressiva, antipsykotika etc. kan øke risikoen for tarmsykdommer (dysbiose)), inklusive sepsis,

(Anm: Legemidler (bl.a. antidepressiva, antipsykotika etc. kan øke risikoen for tarmsykdommer (dysbiose)), inklusive sepsis, Clostridium difficile (C difficile) etc.(mintankesmie.no).)

(Anm: SSRI-preparater og antipsykotika har uheldige effekter på mitokondrier (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelindusert kreft og andre typer celleskader (mintankesmie.no).)

(Anm: Bivirkninger (legemiddelinduserte organskader og sykdommer) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom. (Medication-induced mitochondrial damage and disease.) (mintankesmie.no).)

– Fekal (avførings-) transplantasjon gitt i oral kapsel reduserer tilbakefall av C difficile viser studie. (- Etter én enkelt behandling hadde 96,2 % (51 av 53) pasienter behandlet med kapsler ingen tilbakefall innen 12 uker, tilsvarende effekten ved koloskopi (50 ut av 52) (forskjell 0 %, ensidig 95 % konfidensintervall - 6,1 % til uendelig, P <0,001).) Faecal transplant given in oral capsule reduces recurrent C difficile, shows study. (- After a single treatment, 96.2% (51 out of 53) of patients treated with capsules had no recurrence within 12 weeks, matching the efficacy with colonoscopy (50 out of 52) (difference 0%, one sided 95% confidence interval -6.1% to infinity, P<0.001).)

(Anm: Faecal transplant given in oral capsule reduces recurrent C difficile, shows study. Faecal microbiota transplantation delivered orally in a capsule prevents recurrent Clostridium difficile infection in at-risk adults as effectively as transplantation of donor stool material by colonoscopy, a randomised trial has found.1 Infection with C difficile is the leading cause of healthcare associated infectious diarrhoea and recurrent infection is common. Between 10% and 30% of patients have a recurrence and this risk increases to 60% after the third episode. Faecal microbiota transplantation, which involves giving faecal matter from a healthy donor, is the most effective treatment currently available to prevent recurrent C difficile infection. But its use is limited by the logistics of delivering the stool product to the patient, which involves colonoscopy. (…) Results, reported in JAMA, showed that giving faecal microbiota transplantation by oral capsules was as effective in preventing recurrent C difficile infection as delivery by colonoscopy. After a single treatment, 96.2% (51 out of 53) of patients treated with capsules had no recurrence within 12 weeks, matching the efficacy with colonoscopy (50 out of 52) (difference 0%, one sided 95% confidence interval -6.1% to infinity, P<0.001). This met the prespecified criterion for non-inferiority. Two thirds of patients treated with capsules rated their experience as “not at all unpleasant” compared with 44% of those treated by colonoscopy (P=0.01). One patient in each group died of underlying cardiopulmonary illness unrelated to faecal microbiota transplantation, and minor adverse events were comparable between the two treatment groups. BMJ 2017;359:j5501 (Published 28 November 2017).)

(Anm: Effect of Oral Capsule– vs Colonoscopy-Delivered Fecal Microbiota Transplantation on Recurrent Clostridium difficile Infection A Randomized Clinical Trial. Key Points Question  Does the clinical efficacy of fecal microbiota transplantation (FMT) in treating recurrent Clostridium difficile infection (RCDI) depend on the route of delivery? Findings  In this noninferiority randomized clinical trial that included 116 adults with RCDI, the proportion without recurrence over 12 weeks was 96.2% after a single treatment in a group treated with oral capsules and in a group treated via colonoscopy, meeting the noninferiority margin of 15%. Meaning  FMT by oral capsules may be an effective approach to treating RCDI. JAMA. 2017;318(20):1985-1993 (November 28, 2017).)

- Syrepumpehemmere (protonpumpehemmere (PPI) knyttet til alvorlige gastrointestinale infeksjoner.

(Anm: Syrepumpehemmere (protonpumpehemmere (PPI) knyttet til alvorlige gastrointestinale infeksjoner. (…) Legemidler som protonpumpehemmere (PPI) knyttet til en økt risiko for tarminfeksjoner med C. difficile og Campylobacter bakterier som kan forårsake betydelig sykdom. (Acid suppression medications linked to serious gastrointestinal infections. (…) Medications such as proton pump inhibitors (PPIs) was linked with an increased risk of intestinal infections with C. difficile and Campylobacter bacteria, which can cause considerable illness.) (medicalnewstoday.com 9.1.2017).)

(Anm: Protonpumpehemmere (proton pump inhibitors (PPIs) (syrepumpehemmere) (magesyrehemmere) (syrenøytraliserende midler (antacida)). (mintankesmie.no).)

- Bruk av syrenøytraliserende funnet å fremme leversykdom. (- Kjernepunktet i studien var overraskelsen at et bestemt type legemiddel, protonpumpehemmere (PPI), signifikant endret tarmbakterier.) (- Vi fant at fraværet av magesyre fremmer vekst av Enterococcus-bakterier i tarmene og translokasjon til leveren, der de forverrer betennelse og forverrer kronisk leversykdom.)

(Anm: Bruk av syrenøytraliserende funnet å fremme leversykdom. (Use of antacids found to promote liver disease.) (…) Kjernepunktet i studien var overraskelsen at et bestemt type legemiddel, protonpumpehemmere (PPI) signifikant endret tarmbakterie. (…) Vi fant at fraværet av magesyre fremmer vekst av Enterococcus-bakterier i tarmene og translokasjon til leveren, der de forverrer betennelse og forverrer kronisk leversykdom. (…) Vår mage produserer magesyre for å drepe inntatte mikrober, og å ta legemidler for å undertrykke magesyreutskillelse kan endre sammensetningen av mikrobiomet i tarmen. (pharmafile.com 10.10.2017).)

(Anm: Protonpumpehemmere (proton pump inhibitors (PPIs) (syrepumpehemmere) (magesyrehemmere) (syrenøytraliserende midler (antacida)). (mintankesmie.no).)

- EU advarer mot dårlig stekt svinekjøtt. EUs mattrygghetsorgan EFSA ber medlemslandene bli flinkere til å advare folk mot farene ved å spise understekt og rått svinekjøtt. (- Ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) dør rundt 57.000 mennesker årlig av hepatitt E. Det er rundt 20 millioner som blir smittet.)

(Anm: EU advarer mot dårlig stekt svinekjøtt. EUs mattrygghetsorgan EFSA ber medlemslandene bli flinkere til å advare folk mot farene ved å spise understekt og rått svinekjøtt. EFSA mener hovedårsaken til hepatitt E-utbrudd i Europa er understekt og dårlig svinekjøtt. De siste ti årene er det rapportert om mer enn 21.000 hepatitt E-infeksjoner hos mennesker i Europa. Det er en tidobling sammenlignet med forrige tiårsperiode. De fremste bærerne av hepatitt E er griser i matproduksjon, opplyser EFSA. Villsvin kan også bære viruset. Ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) dør rundt 57.000 mennesker årlig av hepatitt E. Det er rundt 20 millioner som blir smittet. (aftenposten.no 11.7.2017).)

(Anm: Statens mattilsyn (Mattilsynet) (mintankesmie.no).)

- Ny rapport om matforgiftninger. Rekordmange matforgiftet av E.coli i Norge: - Altfor mange gjør gaffel-tabben, advarer helsetopp. (- Mange glemmer seg ved at de bruker en gaffel når de legger på rått kjøtt på grillen, og så bruker den samme gaffelen når de tar de stekte kotelettene av. Da er plutselig kjøttet blitt reforurenset med bakteriene.)

Ny rapport om matforgiftninger. Rekordmange matforgiftet av E.coli i Norge: - Altfor mange gjør gaffel-tabben, advarer helsetopp
dagbladet.no 3.7.2017
- Skal du grille denne uka, så er det to ting det er lurt å tenke på.

(Dagbladet): I dag legger Folkehelseinstituttet ut sin rykende ferske rapport om det norske folks opplevelser med matforgiftninger i fjor (mat- og vannbårne infeksjoner.) Etter at antallet gradvis har økt jevnt de siste 10-15 årene, ble 239 nordmenn i 2016 rammet av infeksjon med den alvorligste varianten av E.coli - nemlig EHEC (enterohemoragisk Escherichia coli). Dette er en betydelig økning fra 2014 (151) og 2015 (221). Enkelte av infeksjonene kan gi alvorlig sykdom, av og til dødsfall, særlig hos barn, eldre og personer med svekket immunforsvar. (…)

- Pass på når du griller
- Det som går igjen fra tidligere år, er at sommermånedene er en høysesong for matforgiftning, enten det er E.coli- eller Campylobacter som er den vanligste årsaken til diaresykdommer.

Det er bra at mange nå vet at man ikke skal ha rått og grillet kjøtt på samme tallerken, men for mange glemmer seg ved at de bruker en gaffel når de legger på rått kjøtt på grillen, og så bruker den samme gaffelen når de tar de stekte kotelettene av. Da er plutselig kjøttet blitt reforurenset med bakteriene, advarer Line Vold. (…)

(Anm: Tarmbakterie i vannet i Rygge. E.coli oppdaget i drikkevann i Østfold - ber folk koke vannet. Oppdaget under en rutinekontroll. (dagbladet.no 14.12.2016).)

(Anm: Bio-Sensing Dipstick Test for E. Coli in Water. The bacterium Escherichia coli, or E. coli, encompasses several hundreds of strains, all of which are often associated with causing both foodborne and waterborne illnesses. While most E. coli strains are present in normal amounts with the intestines of both healthy humans and animals, the production of Shiga toxin by certain strains of E. coli can cause gastrointestinal symptoms of stomach cramps, diarrhea and vomiting when the toxin infects an individual1. To prevent the spread of E. coli infections, individuals must wash their hands regularly, only eat pasteurized dairy products and juices, eat meat that has been thoroughly cooked and avoid swallowing water while swimming. (azosensors.com 23.9.2017).)

- BYTT UT: Gamle aluminiumskjeler ser koselige ut, men bør ikke brukes til sur og salt mat, ifølge Mattilsynet.

(Anm: BYTT UT: Gamle aluminiumskjeler ser koselige ut, men bør ikke brukes til sur og salt mat, ifølge Mattilsynet. Undersøkelse viser at flere kan få i seg for mye aluminium. Vi kan få i oss mer enn det akseptable nivået av aluminium per uke, gjennom en kombinasjon av mat, drikke og kosmetikk. Dette bør du være oppmerksom på. (dagbladet.no 13.11.2017).)

- Slik unngår du at muggsopp sprer seg i kjøleskapet. – Hvis mugne matvarer står i kjøleskapet uten å være tildekket, vil annen mat bli forurenset, sier Veterinærinstituttet. (- Muggsoppgifter kan ha negative effekter på kroppen. – Ulike muggsoppgifter kan gi skade på ulike organsystemer, som ulike former for kreft eller varige genskader på arvestoffet. Men dette er først og fremst mer langsiktige effekter som forutsetter inntak av visse mengder over tid.)

(Anm: Slik unngår du at muggsopp sprer seg i kjøleskapet. – Hvis mugne matvarer står i kjøleskapet uten å være tildekket, vil annen mat bli forurenset, sier Veterinærinstituttet. (…) Har maten lokk på, er det ikke noe problem. Men tar du av lokket, vil det komme en «sky» av muggsporer, sier Ida Skaar, seniorforsker ved Veterinærinstituttet til NRK. Så hvis du finner mat bakerst i kjøleskapet, som du mistenker har blitt muggent, er rådet er å ta lokket av i friluft. – På denne måten vil ikke muggsoppen spre seg innendørs. (…) – Hvis ikke kjøleskapet er utstyrt med termometer, kan det være lurt å legge inn et selv, for å følge med på temperaturen. (…) – Negative effekter på kroppen Seniorrådgiver An-Katrin Eikefjord i Mattilsynet forteller at muggsoppgifter kan ha negative effekter på kroppen. – Ulike muggsoppgifter kan gi skade på ulike organsystemer, som ulike former for kreft eller varige genskader på arvestoffet. Men dette er først og fremst mer langsiktige effekter som forutsetter inntak av visse mengder over tid. Noen muggsoppgifter kan imidlertid i større doser også gi akutte magesmerter eller nedsatt immunforsvar, sier hun. Skaar i Veterinærinstituttet forteller at det er matens næringsinnhold og om maten er myk eller hard som avgjør hvor fort maten mugner. (nrk.no 3.10.2017).)

(Anm: Sykelighet, sykefravær, uførhet og trygd (mintankesmie.no).)

(Anm: Du mister 500.000 støvpartiklar kvart minutt. Ein stor del av støvet i huset ditt er deg. Slik blir støvet til. Dei fleste av oss kan skilte med eit betydeleg lag av støv i bokyller og vinduskarmar i heimen. Men kvar kjem støvet frå? Svaret er deg og meg. (…) 5 millionar støvkorn per minutt Når vi er i ro mister vi «berre» 500.000 partiklar i minuttet. Men med ein gong vi begynner å røre på oss, stig støvproduksjonen. – Det er gjort målingar som viser at menneske mister ti gongar så mange partiklar kvart minutt når ein går opp ei trapp, fortel Nilsen. (…) Og er du meir aktiv, for eksempel trenar, doblar dette talet seg fort. Les også: Dette er de beste rengjøringstipsene (nrk.no 29.5.2015).)

- Blir syke av rengjøringsspray (- Tørrere metoder er mer effektive for å fjerne støv.)

Blir syke av rengjøringsspray
arbeidstilsynet.no 2.2.2015
Renholdere er mer utsatt enn andre yrkesgrupper for å utvikle astma og KOLS. Forskning viser en klar sammenheng mellom sykdom hos renholderne og bruk av rengjøringsmidler i sprayform.

Arbeidstilsynet retter nå fokus på denne problemstillingen i samarbeid med Helsedirektoratet, partene i renholdsbransjen og fagmiljøene. Målet er å forhindre at så mange renholdere blir syke på jobb.

Rengjøringsmidler som inneholder ammoniakk, klor og andre desinfeksjonsmidler utgjør også en spesiell risiko. Problemene har tiltatt de siste tjue årene.

Samtidig har det vært en teknologisk utvikling som gjør det mulig å gjøre rent med mikrofiberkluter uten bruk av rengjøringsmidler. Likevel vet vi at flertallet av profesjonelle renholdere i Norge bruker rengjøringsmiddel i sprayform sammen med mikrofiberklutene.

Tørre metoder har god rengjøringseffekt
Forskning har vist at tørrere metoder har god rengjøringseffekt. Ved å begrense bruk av rengjøringsmidler og vann vil man også redusere risikoen for luftveis- og hudplager blant renholderne.

Tørrere metoder er mer effektive for å fjerne støv, noe som resulterer i et bedre inneklima. Begrenset kjemikaliebruk vil også bidra til dette. Tørrere metoder er også tidsbesparende. Man slipper tapping av vann, utblanding av rengjøringsløsning og tørking. Reduserte utslipp av rengjøringsmidler vil også ha en positiv effekt på miljøet.

Mikrofiberkluter kan rengjøre overflater helt uten bruk av renholdskjemikalier. Mikrofiberkluter fjerner bakterier dersom de brukes på riktig måte. Ved fjerning av vanskelige flekker og ved rengjøring av toaletter og dusjanlegg kan det være behov for å bruke rengjøringsmidler. Kjemikaliene bør da påføres ved hjelp av spruteflasker eller skum. Spruteflasker har en annen type dyse enn sprayflasker, og gir en konsentrert stråle og større dråper. På denne måten begrenses dannelsen av aerosolene som man puster inn.

Arbeidstilsynet har laget et nytt faktaark om temaet som kan lastes ned her (.pdf)

(Anm: Arbeidsmiljø, yrkesskader og arbeidsrett (Arbeidstilsynet) (mintankesmie.no).)

(Anm: NAV (Arbeids- og velferdsdirektoratet) (Arbeids- og velferdsetaten (tidligere Aetat og trygdeetaten)) (mintankesmie.no).)

- Anbefaler ikke å drikke varmt vann fra springen. Det gamle rådet om at du ikke skal drikke varmt vann fra springen stemmer fortsatt. (– Varmt vann fra springen har et forhøyet innhold av tungmetaller, spesielt kobber. Dette kan i ekstreme tilfeller gi kobberforgiftning eller diaré, spesielt hos barn, sier Vidar Lund til NRK. Han er seniorforsker ved Folkehelseinstituttet.)

(Anm: Anbefaler ikke å drikke varmt vann fra springen. Det gamle rådet om at du ikke skal drikke varmt vann fra springen stemmer fortsatt. Og varmt springvann bør heller ikke brukes til koking. Det kan være fristende å tappe varmt vann rett fra springen når du skal ta deg en kopp te eller lage mat. Men det gamle rådet om at du ikke skal bruke varmt vann rett fra krana stemmer fortsatt: – Varmt vann fra springen har et forhøyet innhold av tungmetaller, spesielt kobber. Dette kan i ekstreme tilfeller gi kobberforgiftning eller diaré, spesielt hos barn, sier Vidar Lund til NRK. Han er seniorforsker ved Folkehelseinstituttet. (…) Varmt vann bør heller ikke brukes til koking Å tappe varmt vann fra springen og koke det etterpå i kjele eller vannkoker er heller ikke lurt. – Selv om vi koker vannet og dreper bakteriene, vil ikke tungmetallene forsvinne​ fra vannet, opplyser professor Sægrov. (nrk.no 6.10.2017).)

- Ikke bruk varmt springvann til matlaging. (- Nei, jeg vil ikke umiddelbart anbefale det, fordi man risikerer å bøi syk. Det er en liten risiko, men hvis vi alle sammen gjorde det, ville en del av oss bli veldig syke av det.)

Ikke bruk varmt springvann til matlaging
kk.no 24.4.2012
SKUMMEL SNARVEI: Å bruke varmt vann fra svingen for å få et raskere oppkok er ikke lurt.

Du sparer kanskje litt tid, men det kan føre til sykdom.

Det er ikke lurt, ifølge Videnskab.dk (ekstern lenke).

De fikk spørsmålet fra en leser, og stilte det videre til Jan Pravsgaard Christensen, lektor i infeksjonsimmunologi ved Københavns Universitet.

- Nei, jeg vil ikke umiddelbart anbefale det, fordi man risikerer å bøi syk. Det er en liten risiko, men hvis vi alle sammen gjorde det, ville en del av oss bli veldig syke av det. (...)

Varmtvannsberederen kan forurense vannet
Det virker merkelig, for når du koker opp vannet drepes jo alle bakterier? Jo, men i varmtvannsbeholdere kan det finnes ekstra skumle bakterier som gjør oss alvorlig syke, eller som produserer giftstoffer som gjør oss syke.

Kan gi høyere metallinnhold
I tillegg kan det varme vannet fra varmtvannsberederen innholde metaller det ikke er lurt å få i seg. Norske vannrør inneholder som egel kobber, og bruker du varmt vann fra springen er sjansen større for å få et høyere kobberinnhold i vannet enn om du bruker kaldt. Likevel er det sjelden noen blir forgiftet av kobberforurenset vann, skal vi tro Lommelegen.no (ekstern lenke), som likevel anbefaler å bruke kaldt vann fra springen til matlagingen. (...)

- Immunresponsen mot parasitt varierer avhengig av hvilken tid infeksjon oppstår, ifølge studie.

(Anm: Immune response to parasite varies depending on what time infection occurs, study shows. Does the time of day matter when our body is infected by a parasite? According to new research from McGill University, it matters a great deal. Our body works differently at different times of the day following our internal clocks. Researchers from McGill University and the Douglas Mental Health University Institute have now established that parasitic infections are also controlled by these clocks. The severity of a microbe's infection will thus vary whether it is encountered during the day or at night, a discovery that scientists believe could pave the way to new treatment and prevention strategies for parasitic infections. (…) "We already knew that viral and bacterial infections were controlled by our immune system's circadian rhythms, but this is the first time this is shown for a parasitic infection, and for a vector-transmitted infection," Professor Cermakian adds. (news-medical.net 11.9.2017).)

- Allt vanligare med återkommande svampbesvär. Svamp i underlivet är vanligt och drabbar någon gång omkring 75 procent av alla kvinnor i fertil ålder.

(Anm: Allt vanligare med återkommande svampbesvär. Svamp i underlivet är vanligt och drabbar någon gång omkring 75 procent av alla kvinnor i fertil ålder. Dock är det idag allt vanligare med tätt upprepande svampinfektioner, trots behandling. Eva Rylander, överläkare i gynekologi och obstetrik, berättar om svamp i underlivet. – En svampinfektion i underlivet är ofarlig men ändå ett besvärande tillstånd i ett väldigt känsligt kroppsområde. Därför är det viktigt att uppmärksamma symptom och behandla infektionen på rätt sätt. Svampbesvär var tidigare lätta att bota. Men nu drabbas omkring 5-8 procent av alla unga kvinnor av tätt återkommande svampinfektioner trots upprepade behandlingar. (netdoktor.se 14.3.2017).)

- Hepatitt C. Hva du trenger å vite. Hepatitis C.

(Anm: Hepatitt C. Hva du trenger å vite. Hepatitis C. What you need to know. After acute exposure to hepatitis C virus (HCV), about 55% to 85% of patients develop chronic hepatitis C - Most acute and chronic infections are asymptomatic; however, hepatic inflammation is often present and can lead to progressive hepatic fibrosis - The goal of treatment is to eradicate the virus, achieve a sustained virological response, and prevent disease progression - Interferon based treatment regimens are no longer recommended for HCV infection as oral, direct acting antiviral agents are now considered first line therapy - Long term complications of chronic HCV infection include cirrhosis and hepatocellular carcinoma. Infection with hepatitis C virus (HCV) presents as an acute illness (such as fatigue, arthralgia, jaundice) in about a third of patients, but most patients are asymptomatic. After acute infection, up to 45% of young healthy patients may develop a vigorous antibody and cell mediated immune response, which leads to the spontaneous eradication of the virus.1 However, most infected patients fail to clear the virus. This results in chronic infection and progressive liver damage. BMJ 2017;358:j2861 (Published 06 July 2017).)

- Hepatitt C tar snart flere liv enn hiv. (- Viruset som kan føre til utstrakt leverskade og leversvikt eller leverkreft, er nærmest blitt ignorert av medier og myndigheter.) (- Slurvet med sterilisering. Et unntakstilfelle? Neppe, selv om usedvanlig mange ble smittet i hans klinikker.)

(Anm: Hepatitt C tar snart flere liv enn hiv | Ørjan Olsvik, professor i medisinsk mikrobiologi. Viruset som kan føre til utstrakt leverskade og leversvikt eller leverkreft, er nærmest blitt ignorert av medier og myndigheter. Det er nå tre år siden tannlege og oralkirurg W. Scott Harrington i Oklahoma måtte levere inn sin autorisasjon etter 35 år som tannlege. Da hadde han rukket å smitte et titalls pasienter med potensielt dødelig hepatitt C-virus (HCV). Slurvet med sterilisering. Et unntakstilfelle? Neppe, selv om usedvanlig mange ble smittet i hans klinikker. Dr. Harringon hadde slurvet med sterilisering av utstyr, og myndighetene avslørte flere brudd på god hygienepraksis. (aftenposten.no 6.7.2017).)

(Anm: Calcium could be the answer to C. difficile infection. Scientists have found that a dangerous bacterium capable of causing serious gut infections is triggered by excess calcium in its environment, but the triggering factor might also provide the solution. (…) But Medical News Today have previously reported on research that associated C. difficile transmission with simply using the same hospital bed that a patient formerly on antibiotics had also used. C. difficile infection can cause a wide array of bowel ailments, with the least serious being diarrhea and the most dangerous being colitis, or inflammation of the colon, which leads to death in some cases. The bacterium forms spores that are extremely hard to kill, rendering the complete disinfection of contaminated surfaces very difficult. (medicalnewstoday.com 14.7.2017).)

- Var tolfte person lever med kronisk hepatit B eller C.

(Anm: Var tolfte person lever med kronisk hepatit B eller C. Uppskattningsvis har en av tolv personer i världen en kronisk infektion av hepatit B eller C, enligt Världshälsoorganisationen WHO. Något som uppmärksammades i samband med Världshepatitdagen. I Sverige syns en något fallande trend av nysmittade. (netdoktor.se 2.8.2017).)

- Forskere avdekker hvordan tarmbakterier og indre ur samarbeider for å fremme opphopning av fett.

(Anm: Scientists uncover how gut bacteria and body clock work together to promote fat accumulation. UT Southwestern researchers have uncovered new clues about how gut bacteria and the body's circadian clock work together to promote body fat accumulation. (…) "These findings indicate a mechanism by which the intestinal microbiota regulate body composition and establish the circadian transcription factor NFIL3 as the essential molecular link among the microbiota, the circadian clock, and host metabolism," said Dr. Lora Hooper, Chair of Immunology and lead author of the study published Sept. 1 in Science. Dr. Hooper, a Professor of Immunology and Microbiology, also holds an appointment in the Center for the Genetics of Host Defense and is a Howard Hughes Medical Institute Investigator. (news-medical.net 12.9.2017).)

- Økende bekymringer for hepatitt E i Europa. (- En rapport fra Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) gir ytterligere bevis for at de fleste HEV-infeksjoner i Europa skyldes forbruket av underkokt eller rått svinekjøtt og lever, og understreker behovet for klarere veiledninger om riktig tilberedning av disse matvarene for å stanse økningen i antall tilfeller.)

(Anm: Growing concerns of hepatitis E in Europe. Hepatitis E virus (HEV) infection is an important cause of acute viral hepatitis worldwide, with an increasing incidence in Europe since 2010. Although it is difficult to know the real incidence because most HEV infections are asymptomatic or self-limiting, in some people—such as immunosuppressed individuals or those with pre-existing liver disease—HEV infection can progress to chronic disease. (…) A report from the European Food Safety Authority provides further evidence that most HEV infections in Europe are due to the consumption of undercooked or raw pork meat and liver, highlighting the need for clearer guidance on the appropriate preparation of these foods to suppress the rise in cases. Lancet. 2017 Jul 22;390(10092):334.)

(Anm: Matvareindustrien (helsekost versus junk food) (Big Food).)

- WHO advarer mot antibiotikaresistent gonoré.

(Anm: WHO advarer mot antibiotikaresistent gonoré. Minst tre mennesker er smittet av en type gonoré som ikke kan behandles, ifølge Verdens helseorganisasjon. (nrk.no 7.7.2017.)

(Anm: Antibiotic-resistant gonorrhoea on the rise, new drugs needed. Each year, an estimated 78 million people are infected with gonorrhoea*. Gonorrhoea can infect the genitals, rectum, and throat. Complications of gonorrhoea disproportionally affect women, including pelvic inflammatory disease, ectopic pregnancy and infertility, as well as an increased risk of HIV. Decreasing condom use, increased urbanization and travel, poor infection detection rates, and inadequate or failed treatment all contribute to this increase. (who.int 7.7.2017).)

(Anm: Kjønnssykdommer: 4 kjønnssykdommer du kan få i munnen. Én av dem kan også smitte ved dype tungekyss... Man tenker gjerne på en kjønnssykdom som en flau diagnose i underlivet. Det ikke alle vet er at flere kjønnssykdommer også smitter til munnhulen. - Det er mulig å få flere typer kjønnssykdommer i munnen. Herpes, gonoré, klamydia og HPV kan smitte fra kjønnsorganer til munnhule og svelg ved oralsex. (…) For de fleste tar immunforsvaret seg av HPV-viruset, men sjeldne ganger kan viruset føre til kreft i penis, livmorhals, anus, vagina eller munn. KK har tidligere skrevet at strupekreft blant kvinner har doblet de siste 20 årene på grunn av HPV-viruset. (kk.no 23.7.2017).)

- Nordmenn tar med antibiotika­resistente bakterier hjem. Kan leve med dem i flere år.

(Anm: Antibiotikaresistente bakterier. Nordmenn tar med antibiotika­resistente bakterier hjem. Kan leve med dem i flere år. Nordmenn som har vært innlagt på sykehus i utlandet, risikerer å ta med antibiotikaresistente hjem og leve med dem i kroppen i flere år, ifølge en ny studie. Forskere fra Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN), Vestre Viken sykehus og Akershus universitetssykehus har fulgt over 100 pasienter med urinveisinfeksjon forårsaket av resistente E. coli-bakterier, skriver Universitetet i Tromsø (UiT). Pasientene hadde vært på relativt mange utenlandsreiser det foregående året. (dagbladet.no 18.7.2017).)

- Studenter varslet: Hjemmesykepleier vasket bort avføring og stelte sår med samme vann.

(Anm: Studenter varslet: Hjemmesykepleier vasket bort avføring og stelte sår med samme vann. To studenter varslet om at en sykepleier vasket en pasient med skittent vann, tørket liggesår med toalettpapir. Nå har Fylkesmannen åpnet tilsynssak mot Oslo kommune og bydelen. (...) Ifølge studentene ble det tatt CRP-prøve for å avdekke eventuelle infeksjoner, men denne ble aldri sendt inn. (aftenposten.no 8.9.2016).)

- Antibiotika associeras med högre risk för tarmcancer. (- Det här är första studien som visar på sambandet mellan antibiotikaanvändning och utveckling av adenom i tjock- och ändtarmen.)

(Anm: Antibiotika associeras med högre risk för tarmcancer. (…) Det här är första studien som visar på sambandet mellan antibiotikaanvändning och utveckling av adenom i tjock- och ändtarmen. Studien publiceras i den vetenskapliga tidskriften Gut. (…) Resultatet visade att långvarig antibiotikaanvändning tidigare i livet, i åldern 20 till 59 år, hade samband med diagnostiserade adenom. (lakemedelsvarlden.se 5.4.2017.)

(Anm: Legemiddelindustrien (Big Pharma) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelindusert kreft og andre typer celleskader (mintankesmie.no).)

(Anm: Signaler fra tarmens mikrobiotika til fjerntliggende organer mht. fysiologi og sykdom. (Signals from the gut microbiota to distant organs in physiology and disease.) (Nat Med. 2016 Oct 6;22(10):1079-1089.)

(Anm: - Hadde medisinerne på et tidligere tidspunkt hatt et evolusjonært perspektiv på sin medisinering, ville vi ikke vært i den kritiske situasjon vi er kommet i med hensyn til resistens. (aftenposten.no 22.8.2016).)

- Syrepumpehemmere (protonpumpehemmere (PPI) knyttet til alvorlige gastrointestinale infeksjoner.

(Anm: Syrepumpehemmere (protonpumpehemmere (PPI) knyttet til alvorlige gastrointestinale infeksjoner. (…) Legemidler som protonpumpehemmere (PPI) knyttet til en økt risiko for tarminfeksjoner med C. difficile og Campylobacter bakterier som kan forårsake betydelig sykdom. (Acid suppression medications linked to serious gastrointestinal infections. (…) Medications such as proton pump inhibitors (PPIs) was linked with an increased risk of intestinal infections with C. difficile and Campylobacter bacteria, which can cause considerable illness.) (medicalnewstoday.com 9.1.2017).)

- Bakterier skruer op og ned for deres immunforsvar.

(Anm: Bakterier skruer op og ned for deres immunforsvar. Bakterier kan kontrollere, hvornår deres immunforsvar skal være aktivt, og hvornår det ikke skal, viser ny forskning. Opdagelsen kan måske bruges til at bekæmpe infektioner. (…) Studiet er for nylig publiceret i det videnskabelige tidsskrift PNAS. (videnskab.dk 23.11.2016).)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).)

(Anm: Rollen til mitokondriell dysfunksjon (mitokondriedysfunksjon) ved sepsis (blodforgiftning)-indusert multiorgansvikt. (The role of mitochondrial dysfunction in sepsis-induced multi-organ failure). (Virulence. 2013 Nov 1;5(1).)

- Diagnostisering av sepsis. Sepsis, også kjent som blodforgiftning, er kroppens hyperaktive respons på en infeksjon som kan føre til betennelse, vevskader, organsvikt etc.

(Anm: Diagnosing Sepsis. Sepsis, also known as blood poisoning, is the body’s hyperactive response to an infection that can lead to inflammation, tissue damage, organ failure etc. It is a very dangerous state in which the immune system stops fighting with the invading agents  and turns to itself. Around one-third of patients who are affected with sepsis die every year. (news-medical.net 7.9.2017).)

(Anm: Signaler fra tarmens mikrobiotika til fjerntliggende organer mht. fysiologi og sykdom. Signals from the gut microbiota to distant organs in physiology and disease. (Nat Med. 2016 Oct 6;22(10):1079-1089.)

- Legemidler (bl.a. antidepressiva, antipsykotika etc. kan øke risikoen for tarmsykdommer (dysbiose)), inklusive sepsis,

(Anm: Legemidler (bl.a. antidepressiva, antipsykotika etc. kan øke risikoen for tarmsykdommer (dysbiose)), inklusive sepsis, Clostridium difficile (C difficile) etc.(mintankesmie.no).)

(Anm: SSRI-preparater og antipsykotika har uheldige effekter på mitokondrier (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelindusert kreft og andre typer celleskader (mintankesmie.no).)

(Anm: Bivirkninger (legemiddelinduserte organskader og sykdommer) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom. (Medication-induced mitochondrial damage and disease.) (mintankesmie.no).)

- Mikroskopiske undersøkelser av menneskekroppen har vist at hver og en av oss har billioner mikrober som lever innenfor og på utsiden av kroppene våre. De omtrent fire millioner gener som representeres av dette samfunnet av menneske-assosierte mikrober er kollektivt referert til som mikrobiomet.

(Anm: Forskning på mikrobiomet. (Research into the Microbiome.) Mikroskopiske undersøkelser av menneskekroppen har vist at hver og en av oss har billioner mikrober som lever innenfor og på utsiden av kroppene våre. De omtrent fire millioner gener som representeres av dette samfunnet av menneske-assosierte mikrober er kollektivt referert til som mikrobiomet. Inntil nylig har mikrobiomet stort sett ikke blitt forsket på, og som følge av dette er mikrobenes innflytelse på menneskelig utvikling, metabolisme, fysiologi, ernæring, immunrespons og infeksjonsmotstand nesten ikke kjent. (news-medical.net 30.6.2017).)

- Antibiotika kan gi flere kroniske sykdommer. (…) Folkehelseinstituttet: – Faren er underkommunisert. – Advarslene er høyst betimelige, sier lege og seniorforsker Merete Eggesbø ved Folkehelseinstituttet. (- Ifølge Blaser viser ny forskning at det er en sammenheng mellom endringen av den naturlige tarmfloraen vår og utvikling av nye sykdommer som fedme, diabetes, astma, allergi, autisme og mageinfeksjoner.)

(Anm: Antibiotika kan gi flere kroniske sykdommer. (…) Folkehelseinstituttet: – Faren er underkommunisert. – Advarslene er høyst betimelige, sier lege og seniorforsker Merete Eggesbø ved Folkehelseinstituttet. (…) Ifølge Blaser viser ny forskning at det er en sammenheng mellom endringen av den naturlige tarmfloraen vår og utvikling av nye sykdommer som fedme, diabetes, astma,(...) Advarslene er høyst betimelige, sier lege og seniorforsker Merete Eggesbø ved Folkehelseinstituttet. (…) Ifølge Blaser viser ny forskning at det er en sammenheng mellom endringen av den naturlige tarmfloraen vår og utvikling av nye sykdommer som fedme, diabetes, astma, allergi, autisme og mageinfeksjoner. (nrk.no 30.10.2016).)

- Mitokondriell dysfunksjon (MDF) har blitt identifisert som en viktig faktor i ulike sykdommer som spenner fra nevrologiske lidelser, sykdommer i kardiovaskulærsystemet og metabolske syndromer.

(Anm: Mitochondrial dysfunction and potential anticancer therapy. Abstract Mitochondrial dysfunction (MDF) has been identified as an important factor in various diseases ranging from neurological disorders, to diseases of the cardiovascular system and metabolic syndromes. MDF was also found in cancer as well as in cancer predisposition syndromes with defective DNA damage response (DDR) machinery. Moreover, a recent highlight arises from the detection of MDF in eukaryotic cells upon treatment with antibiotics. In this review, we focus on recent studies of MDF in pathological conditions with a particular emphasis on the effects of various classes of antibiotics on mitochondria. Special attention is given to the role of autophagy/mitophagy in MDF and repurposing antibiotics as anticancer drugs. Med Res Rev. 2017 Jul 6. [Epub ahead of print].)

- En pasient på UNN døde av blodforgiftning som følge av et legemiddel mot psykiske lidelser, opplyser Statens helsetilsyn.

(Anm: En pasient på UNN døde av blodforgiftning som følge av et legemiddel mot psykiske lidelser, opplyser Statens helsetilsyn. (- Pasienten døde etter kort tid, og dødsårsaken var nøytropen sepsis (blodforgiftning), heter det i tilsynets rapport. (nrk.no 12.10.2016).)

(Anm: Antipsykotika (psykofarmaka etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Lægemiddelstyrelsen opfordrer læger til at være opmærksomme på disse alvorlige bivirkninger hos børn og unge i behandling med aripiprazol (Abilify) (…) Gennemgangen viser også, at børn med ASD (autisme) der behandles med aripiprazol, kan udvikle alvorlige psykiatriske bivirkninger såsom svære kroniske søvnproblemer, aggressiv adfærd og hallucinationer. (…) Hårtab, depression og psykose, Vægtøgning, Hypercholesterolemi, Hypercholesterolemi. (LÆGEMIDDELSTYRELSEN - NYT OM BIVIRKNINGER 2016;7(9).)

(Anm: Mitokondriell dysfunksjon (mitokondriedysfunksjon) indusert av sertraline (Zoloft), et antidepressiva (Mitochondrial dysfunction induced by sertraline, an antidepressant agent) Toxicol Sci. 2012 Jun;127(2):582-91. Epub 2012 Mar 2.)

(Anm: Kan Lupus øke risikoen for demens? Could lupus raise dementia risk? People living with lupus may be at significantly greater risk of developing dementia than those without the autoimmune disease, a new study suggests. (…) Study co-author Daniela Amital, of the Sackler Faculty of Medicine at Tel Aviv University in Israel, and colleagues recently reported their results in the International Journal of Geriatric Psychiatry. (medicalnewstoday.com 9.11.2017).)

- «Lykkepillen» gjorde Sandra så dårlig at hun ble innlagt på psykiatrisk avdeling. På ti år har bruken av antidepressiver blant unge jenter økt med 83 prosent. Mange får pillene uten en gang å ha snakket

«Lykkepillen» gjorde Sandra så dårlig at hun ble innlagt på psykiatrisk avdeling. På ti år har bruken av antidepressiver blant unge jenter økt med 83 prosent. Mange får pillene uten en gang å ha snakket med psykolog.
vg.no 10.9.2016
17 år gamle Sandra har det vondt og trenger noen å snakke med. I stedet får hun tilbud om antidepressiver. Hun takker nei. Noen måneder senere er hun så desperat at hun tar imot «lykkepillen». Hun blir bare dårligere og etter få uker blir hun innlagt. Hun vil ikke leve mer.

– Det var livsfarlig at jeg fikk antidepressiver uten oppfølging, sier hun i dag. (…)

- Det er mange ekle mikrober på en dollarseddel.

(Anm: There are a lot of gross microbes on a dollar bill. We live in a dirty world. Wherever we go, we are among microbes. Bacteria, fungi and viruses live on our phones, bus seats, door handles and park benches. (…) Now, researchers are finding we also share our microbes through our money. (…) The list of things found on our dollars includes DNA from our pets, traces of drugs, and bacteria and viruses that cause disease. The findings demonstrate how money can silently record human activities, leaving behind what are called “molecular echoes.” In April, a study identified more than 100 different strains of bacteria on dollar bills circulating in New York City. Some of the most common bugs on our bills included Propionibacterium acnes, a bacterium known to cause acne, and Streptococcus oralis, a common bacterium found in our mouths. (washingtonpost.com 29.7.2017).)

– Blir ikke advart mot antibiotikaresistente bakterier. Sykepleierstudenter blir sendt til utlandet og jobber med MRSA-positive pasienter uten å vite om det. Slik risikerer de å ikke kunne studere eller jobbe når de kommer hjem.

(Anm: Blir ikke advart mot antibiotikaresistente bakterier. Sykepleierstudenter blir sendt til utlandet og jobber med MRSA-positive pasienter uten å vite om det. Slik risikerer de å ikke kunne studere eller jobbe når de kommer hjem. (…) Kan bli kronisk bærer. Gule stafylokokker er bakterier som de fleste kan ha på huden eller i nesen. Enkelte av disse stafylokokkene er resistente mot viktige typer antibiotika. Når bakteriene har dette resistensmønsteret, kalles de MRSA og kan i verste fall føre til livstruende sykdommer. (…)  – De fleste kvitter seg med MRSA-smitten på egen hånd, eller de får hjelp via aktiv behandling. Noen kan bli langvarige bærere hvis de eksempelvis har en hudlidelse fra før av, og i ytterste konsekvens kan den smittede bli kronisk bærer, sier Simonsen. Dersom man som sykepleierstudent blir kronisk bærer, vil det i praksis si at man ikke har arbeidsfaglige rettigheter og dermed i verste fall må revurdere yrkesvalg. Les også: UNN Tromsø: Nyfødtavdeling stengt og pasienter isolerte på grunn av bakterie. (nrk.no 24.7.2017).)

- Mikroskopiske undersøkelser av menneskekroppen har vist at hver og en av oss har billioner mikrober som lever innenfor og på utsiden av kroppene våre. De omtrent fire millioner gener som representeres av dette samfunnet av menneske-assosierte mikrober er kollektivt referert til som mikrobiomet.

(Anm: Forskning på mikrobiomet. (Research into the Microbiome.) Mikroskopiske undersøkelser av menneskekroppen har vist at hver og en av oss har billioner mikrober som lever innenfor og på utsiden av kroppene våre. De omtrent fire millioner gener som representeres av dette samfunnet av menneske-assosierte mikrober er kollektivt referert til som mikrobiomet. Inntil nylig har mikrobiomet stort sett ikke blitt forsket på, og som følge av dette er mikrobenes innflytelse på menneskelig utvikling, metabolisme, fysiologi, ernæring, immunrespons og infeksjonsmotstand nesten ikke kjent. (news-medical.net 30.6.2017).)

– Vi begynner nå å forstå mikrobiota-vertens samregulerte veier som ligger til grunn for disse prosessene, som baner vei for en ny epoke med rasjonell pilotering av tarmmikrobiomfunksjonene, gjennom designet av en ny generasjon mikrobiom-rettede substanser.

(Anm: Microbiota-host Transgenomic Metabolism, Bioactive Molecules from the Inside. Abstract Molecular factors from the gut microbiota provide the host with the right metabolic, immunological and neurological components to support health and wellbeing. However, certain circumstances can rupture the mutualistic pact with our intestinal counterpart, pushing the gut microbiome toward a dysbiotic layout, where microbiome-derived molecules may contribute to a disease state. We are now beginning to understand the microbiota-host co-regulated pathways underlying these processes, paving the way for a new era of rational piloting of the gut microbiome functions, through the design of a new generation of microbiome-targeting drugs. Journal of Medicinal Chemistry 2017 (Publication Date (Web): July 26, 2017).)

– Ikke bruk antibac hver gang du vasker hendene. – Det er ikke en sykdom slik som ebola eller svineinfluensa, men resistente bakterier sprer seg over jordkloden som en usynlig pandemi og kan skape store problemer den dagen de gjør oss syke, og ingen antibiotika virker.

(Anm: – Ikke bruk antibac hver gang du vasker hendene. – Det er ikke en sykdom slik som ebola eller svineinfluensa, men resistente bakterier sprer seg over jordkloden som en usynlig pandemi og kan skape store problemer den dagen de gjør oss syke, og ingen antibiotika virker. Dette forteller Jessica Lönn-Stensrud som er mikrobiolog ved Oslo universitetssykehus. Hun understreker at det er mye skremselspropaganda rundt bakterier. Det finnes selvsagt skumle varianter, men livene våre ville ikke ha vært mulig uten bakterier. (forskning.no 30.7.2017).)

- Denne studien er et annet fascinerende eksempel på mikrobiomets evne til å påvirke verten med hensyn til store helsefarer. Den viser at verdien av en diett er bestemt ikke bare av dine gener, men også genene til tarmmikrober.

(Anm: Gut microbes influence the body's response to high-fat diet. (…) In a paper published in Cell Reports, researchers from Imperial College London in the United Kingdom and INSERM UMRS 1138 in Paris, France, among others, describe how they used genetically similar mice to show that gut microbes influence the body's response to changes in diet and affect health. (…) For their study, the researchers placed around 50 mice with similar genetic makeup on a high-fat diet and tracked changes in their health and behavior. (…) "This means that small differences in the local environment can result in a great diversity in terms of the microbiome," he adds, as he sums up the research: "This study is another fascinating example of the power of the microbiome to influence the host with respect to major health risks. It shows that value of a diet is determined not only by your genes, but also the genes of your gut microbes." (medicalnewstoday.com 6.7.2017).)

- Overføring av tarmmikrobiota: Spredning av helse. (- I motsetning til patogener forblir overføringsveiene for kommensalbakterier ikke verdsatt og dårlig forstått, til tross for de sannsynlige fellesskapene mellom begge. Følgelig kan brede infeksjonsbekjempende tiltak som er utformet for å hindre patogenoverføring og infeksjon, slik som overrenslighet og overforbruk av antibiotika utilsiktet påvirke menneskers helse ved å endre normal kommensal overføring.)

(Anm: Transmission of the gut microbiota: spreading of health. Transmission of commensal intestinal bacteria between humans could promote health by establishing, maintaining and replenishing microbial diversity in the microbiota of an individual. Unlike pathogens, the routes of transmission for commensal bacteria remain unappreciated and poorly understood, despite the likely commonalities between both. Consequently, broad infection control measures that are designed to prevent pathogen transmission and infection, such as oversanitation and the overuse of antibiotics, may inadvertently affect human health by altering normal commensal transmission. In this Review, we discuss the mechanisms and factors that influence host-to-host transmission of the intestinal microbiota and examine how a better understanding of these processes will identify new approaches to nurture and restore transmission routes that are used by beneficial bacteria. Nature Reviews Microbiology 2017 (Published online 12 June 2017).)

- Legekontorer og sykehus er kilde til mange infeksjoner.

(Anm: Legekontorer og sykehus er kilde til mange infeksjoner. Doctor's Office Is Source of Many Infections. Legekontorer trenger å rustes opp for å møte grunnleggende infeksjonsstyringsstandarder, ifølge CDC. (Physician offices need to up their game to meet basic infection control standards, according to the CDC.) (medpagetoday.com 15.7.2011).)

(Anm: Infection Control.  (CDC - Centers for Disease Control and Prevention) (cdc.gov).)

(Anm: Ta sykehussmitten alvorlig, Høie! | Bjørg Marit Andersen, professor i smittevern. (…) Dårlig hygiene. Det er ikke sikkert at det er bruk av antibiotika i seg selv som er det store problemet i Norge. Problemet er heller statlige og helseregionale innsparinger som fører til dårlig renhold og manglende smittevern i sykehus, sykehjem og andre helseinstitusjoner. (aftenposten.no 4.12.2016).)

(Anm: Her er det så skittent at kommuneoverlegen slår alarm. Nå vurderer han å innskrenke driften av legekontoret og sykehjemmet om ikke kommunen tar grep. (…) – Vi har jo problemer med multiresistente bakterier. De slår seg ned på blanke overflater som ikke blir vasket. Det er der de trives. Så vi har utmerket dyrkingsforhold for vanskelig infeksjoner her, så sånn som dette kan vi ikke ha det. (nrk.no 11.7.2017).)

- Raske asylmottaksplasser ga rask gevinst. Investor tjente 77 millioner på midlertidige asylmottaksplasser. (- Malte over mugg på asylmottak.)

(Anm: Raske asylmottaksplasser ga rask gevinst. Investor tjente 77 millioner på midlertidige asylmottaksplasser. Abri Vekst og investor Alfred Ydstebø tjente 77 millioner kroner da de raskt kunne tilby nærmere 1.000 midlertidige asylmottaksplasser. (…) Gevinsten kom i løpet av noen måneder i fjor. Den Stavanger-baserte investoren leide det forlatte hovedkontoret til oljeselskapet BP og kunne huse opp mot 1.000 flyktninger i fjor, skriver Dagens Næringsliv. • – Private sykehjem og asylmottak genererer millioner til private formuer. (…) • Malte over mugg på asylmottak (frifagbevegelse.no 6.7.2017).)

- Asylmottak trues med hygiene-bøter. (- Blant forholdene det reageres på, er sopp i tak og vegger i dusjen, uhygieniske forhold på kjøkkenet, svært dårlig inneklima og E.coli-bakterier i drikkevannet.)

Asylmottak trues med hygiene-bøter
vg.no 25.5.2010
Vaterholmen Asylmottak i Verdal har fått en ukes frist til å utbedre en rekke forhold som ifølge kommunelegen gjør bygningen uegnet som bolig for mennesker. (...)

Blant forholdene det reageres på, er sopp i tak og vegger i dusjen, uhygieniske forhold på kjøkkenet, svært dårlig inneklima og E.coli-bakterier i drikkevannet. (...)

(Anm: - Systemiske soppinfeksjoner fortsetter å representere et betydelig udekket medisinsk problem forbundet med høy dødelighet, noe som gjør utvikling av vaksiner og nye immunbaserte behandlinger svært ønskelig for å bedre pasientutfall. Front. Cell. Infect. Microbiol. 2016 (05 April 2016).)

- Matallergi synes å være knyttet til økte symptomer på sosial angst og generelt høyere angstnivåer, men ikke depresjon, hos etniske minoritetsbarn med lavere sosioøkonomisk status.

(Anm: Food Allergy and Anxiety and Depression among Ethnic Minority Children and Their Caregivers. Abstract OBJECTIVE: To investigate the relationship between food allergy and symptoms of anxiety and depression among ethnic minority, low socioeconomic status (SES) children and their caregivers. (…) CONCLUSIONS: Food allergy appears to be associated with increased symptoms of social anxiety and higher levels of anxiety overall, but not depression, in ethnic minority children of lower socioeconomic status. This finding was not due to confounding by asthma. Food allergy was not associated with higher levels of depression or anxiety symptoms among caregivers of pediatric patients with food allergy. Future studies should investigate potential pathways between food allergy and anxiety that may be unique to children in underserved populations, and develop interventions to reduce anxiety in children with food allergy. J Pediatr. 2017 Aug;187:258-264.e1.)

- Leietakere bor dårligere enn eiere.

(Anm: Leietakere bor dårligere enn eiere. Leietakere bor dårligere enn eiere, med mindre tilgang på utearealer, mindre plass og høyere boutgifter, viser Statistisk Sentralbyrå sin store sammenlignende undersøkelse av leie-og eieboliger i Norge (leieboerforeningen.no 1.4.2016).)

(Anm: Astma drabbar fler med lägre inkomst. (- Orsaken kring sambanden inkomst och astma har forskarna ännu inte svar på. Men det finns flera tidigare studier som pekar på att fuktiga, mögliga och rökiga inomhusmiljöer kan vara avgörande faktorer för att utveckla astma. Särskilt utsatta är barn. (netdoktor.se 17.5.2017).)

- Slik påvirker kjøp av bolig nummer to prisene i Oslo. (- Man bør være oppmerksom på at politikk som fører til høyere leiepriser kan føre til økte kostnader for de fattigste i samfunnet, som ofte leier.)

(Anm: Slik påvirker kjøp av bolig nummer to prisene i Oslo. Erlend Eide Bø, forsker, Statistisk sentralbyrå. Boligpriser og prissvingninger kan reduseres ved å gjøre det dyrere å investere i sekundærbolig, men på bekostning av noe høyere leiepriser. Økte kostnader for de fattigste. (…) Man bør være oppmerksom på at politikk som fører til høyere leiepriser kan føre til økte kostnader for de fattigste i samfunnet, som ofte leier. Artikkelen er basert på «Buy to let: Endogenous rents and investment buyers in a housing search model», første kapittel av doktorgraden til Erlend Eide Bø. (aftenposten.no 5.9.2017).)

(Anm: Sykelighet, sykefravær, uførhet og trygd (mintankesmie.no).)

- Utleiemarkedet. For noen blir møtet med utleiemarkedet et mareritt: Rotter, oversvømmelser og mangelfullt brannvern. Dette er leilighetene som offisielt sett ikke finnes.

(Anm: Utleiemarkedet. For noen blir møtet med utleiemarkedet et mareritt: Rotter, oversvømmelser og mangelfullt brannvern. Dette er leilighetene som offisielt sett ikke finnes. UTGRAVNINGER: Slik så det ut i kjelleren, da Brann- og redningsetaten (BRE) kom på befaring i Gamle Brennavei 24 den 12. mai. Foto: Brann og redningsetaten (BRE). (dagbladet.no 15.7.2017).)

(Anm: – Folk ringer fortvilt etter å ha fått rotter opp gjennom sluket i dusjen. Det blir stadig flere og flere rotter i norske byer. Og det blir neppe færre utover vinteren. – Vi blir stadig oppringt av fortvilte folk som har fått rotter opp gjennom sluket i dusjen, sier avdelingsleder for Nokas skadedyrkontroll i Nord-Norge, Tom Arild Jensen. Skrekkeksemplene er mange, og skadedyrkontrollen i Tromsø har hatt nok å gjøre den siste tiden. (…) – Det finnes ingen konkrete tall på rottebestanden i Norge, sier seniorforsker ved avdelingen for skadedyrkontroll på Folkehelseinstituttet, Arnulf Soleng. (nrk.no 18.1.2018).)

- Sygdom trækker danskere ned i gæld.

(Anm: Sygdom trækker danskere ned i gæld. (…) En sygdom rammer, og al energi bliver lagt i blodprøver og møder med læger. Imens hober gammel gæld sig op, eller ny kommer til. (...) For mange kommer et svigtende helbred til at betyde begyndelsen på en lang og sej kamp mod renter og minus på kontoen. (…) Her angiver de gældsramte oftest sygdom som det, der startede deres pengeproblemer. (…) »Det er jo hårdt at være syg i sig selv, og det er yderligere hårdt, at man kommer ud i nogle situationer, hvor man risikerer, at huset skal sælges på tvangsauktion, eller man ikke har til huslejen«, siger han. »Så man bliver på en måde dobbelt ramt. (politiken.dk 29.4.2017).)

- Sopptoksiner blir enkelt luftbårne, fører til potensiell innendørs helsefare. (- Tilstedeværelsen av mykotoksiner innendørs bør tas i betraktning som et viktig parameter for luftkvalitet.)

(Anm: Sopptoksiner blir enkelt luftbårne, fører til potensiell innendørs helsefare. (Fungal toxins become easily aerosolized, leading to potential indoor health risk.) Toksiner produsert av tre forskjellige sopparter som vokser innendørs på tapet kan bli luftbårne, og kan lett inhaleres. Funnene, som sannsynligvis har implikasjoner for "sick building syndrome", ble publisert i Applied and Environmental Microbiology, et tidsskrift for American Society for Microbiology. (...) "De fleste luftbårne toksiner er sannsynligvis plassert på soppsporer, men vi har også vist at en del av den giftige lasten ble funnet på svært små partikler - støv eller små fragmenter av tapeter, som lett kan inhaleres," sa Bailly. "Tilstedeværelsen av mykotoksiner innendørs bør tas i betraktning som et viktig parameter for luftkvalitet," konkluderer Bailly. (news-medical.net 23.6.2017).)

(Anm: Toxinology.no Norway’s portal to natural toxin research. (toxinology.nilu.no).)

- Muggsopp kan gjøre vannet farlig å drikke. Det finnes overraskende mye muggsopp i norsk drikkevann. Noen av dem kan være direkte farlige.

(Anm: Muggsopp kan gjøre vannet farlig å drikke. Det finnes overraskende mye muggsopp i norsk drikkevann. Noen av dem kan være direkte farlige. (...) Giftige stoffer. I et tidligere prosjekt har forskerne påvist at det finnes overraskende store andeler muggsopp i norsk drikkevann fra springen. Noen av soppene kan produsere giftstoffer (mykotoksiner), i små eller store mengder ved optimale vekstbetingelser. Ida Skaar forsker på mikroskopiske sopper. (nrk.no 5.5.2011).)

- Mugg i mat – direkte farlig eller bare udelikat? Mugg og muggsoppgifter (mykotoksiner) finnes i de fleste kornprodukter, selv om vi ikke nødvendigvis kan se noe synlig mugg. Forekomsten av noen muggsoppgifter ser ut til å øke.

(Anm: Mugg i mat – direkte farlig eller bare udelikat? Mugg og muggsoppgifter (mykotoksiner) finnes i de fleste kornprodukter, selv om vi ikke nødvendigvis kan se noe synlig mugg. Forekomsten av noen muggsoppgifter ser ut til å øke. Folkehelseinstituttet deltar nå i et prosjekt kalt «Mycomix» der målet er å undersøke hvor mye mykotoksiner vi får i oss, og hvorvidt dette har noen betydning for folks helse. For å klargjøre dette vil vi studere effekter av mykotoksiner alene, i blanding og sammen med muggsopp og bakteriekomponenter som kan øke deres evne til å føre til uønskede betennelsesreaksjoner. Prosjektet ledes av Veterinærinstituttet (fhi.no 15.10.2012).)

- Full opprydding på asylmottak etter biletavsløring.  Etter at ein ungdomspolitikar i AUF avslørte omfattande mangelfullt vedlikehald på Førde mottakssenter vart bebuarane sette i arbeid med både målarkosten og vaskekosten.

(Anm: Full opprydding på asylmottak etter biletavsløring.  Etter at ein ungdomspolitikar i AUF avslørte omfattande mangelfullt vedlikehald på Førde mottakssenter vart bebuarane sette i arbeid med både målarkosten og vaskekosten. No varslar både UDI og Førde kommune tilsyn hos mottaket. (…) Bildeserien, først publisert i avisa Firda i helga, har ført til at både Førde kommune, og UDI no varslar tilsyn med mottaket. (nrk.no 22.8.2016).)

- Disse vil du ikke ha på badet

Disse vil du ikke ha på badet
kk.no 11.5.2010
Men sølvkreene trives utmerket der det er fuktig, mørkt og vanskelig å komme til med vaskekluten. Slik unngår du de små krekene. (...)

- Sølvkre er absolutt de vanligste insektene vi finner på bad. Stort sett lever de der hvor det er litt fuktig, mørkt og vanskelig å komme til med renhold, forteller Johan Mattsson, fagssjef i Mycoteam, ifølge nettsidene til boligmagasinet Vi i Villa.

Sølvkre, eller sølvfisk som de også kalles, er små sølvaktige insekter som kommer krypende om natten, på jakt etter mat på baderomsgulvet ditt. De er vingeløse og har lange antenner og en skjelldekket kropp. Kroppslengden er 7-12 millimeter. (...)

- Fant legionella og sæd på Norges største spa. To av Norges største spa måtte stenge ulike basseng på dagen da TV 2 hjelper deg sjekket vannkvalitet og hygiene.

(Anm: Fant legionella og sæd på Norges største spa. To av Norges største spa måtte stenge ulike basseng på dagen da TV 2 hjelper deg sjekket vannkvalitet og hygiene. Sæd og legionella var bare noen av funnene som ble gjort. Både The Well, som er nordens største spa, og Norefjell Ski og Spa måtte stenge og rense boblebad på dagen, etter at TV 2 Hjelper deg fant legionella i vannet. Legionellabakteriene er spesielt farlig i boblebad, da det kan bli pustet inn fra dampen og gi en type lungebetennelse som kan gjøre deg alvorlig syk. – Det kan i verste fall være dødelig, sier Egil Lingaas, smittervernsoverlege ved Oslo Universitetssykehus. (tv2.no 31.8.2017).)

(Anm: Rens dusjhodet etter ferien. Du kan dusje deg legionellasyk hvis du ikke rengjør dusjhodet etter ferien. (nrk.no 17.8.2016).)

- Slik unngår du legionella.

Slik unngår du legionella
nrk.no 3.5.2010
Gjennomspyling av dusjen hjemme med varmt vann forebygger legionellasmitte. (...)

For å hindre vekst av legionellabakterier bør dusjslanger og dusjhoder gjennomspyles regelmessig med vann som holder minst 70 C, i fem minutter. Det er tilstrekkelig med en liten vannstråle forutsatt at minimumstemperaturen holdes. For å ikke bruke for mye av varmtvannet anbefales det derfor å strupe krana når tilstrekkelig temperatur er nådd. For dusjer som brukes ofte, bør to til fire ganger i året normalt være tilstrekkelig. (...)

- Kreftpasient døde av legionella.

Kreftpasient døde av legionella
vg.no 25.5.2013
SMITTEUTBRUDD: En pasient døde av legionella på Aker Universitetssykehus på Lørenskog utenfor Oslo.

En kreftpasient døde nylig ved Akershus universitetssykehus, trolig etter å ha blitt smittet av legionella under et opphold ved Radiumhospitalet i april. (...)

Vi har satt i gang nødvendige tiltak for å sikre vannkvaliteten på Radiumhospitalet slik at vi ivaretar sikkerheten til våre pasienter, sier viseadministrerende direktør Cathrine M. Lofthus ved Oslo universitetssykehus til Aftenposten.

En annen pasient ble smittet av legionella ved Radiumhospitalet 16. mai. Denne pasienten er nå på bedringens vei. (...)

(Anm: Rens dusjhodet etter ferien. Du kan dusje deg legionellasyk hvis du ikke rengjør dusjhodet etter ferien. (nrk.no 17.8.2016).)

- Fylkeslegen: – Ikke akseptabelt.

Fylkeslegen: – Ikke akseptabelt
nrk.no 22.8.2013
Fylkeslege Petter Schou mener det er uakseptabelt at pasienter smittes av legionella ved Radiumhospitalet og vil nå granske sykehuset.

– Vi kan ikke ha et system der man blir syk av å være på sykehus, sier fylkeslege i Oslo og Akershus, Petter Schou til NRK.

Det ble onsdag kjent at nok en kreftpasient ved Radiumhospitalet er smittet av legionella. Det er tredje tilfellet på ett år. Fylkeslegen ser svært alvorlig på at kreftpasienter blit utsatt for smittefare.

– Det er veldig alvorlig. Dette er de aller sykeste pasientene vi har. De har ikke immunforsvar og er under tøff behandling. Det er klart de er sårbare for infeksjoner. (...)

- Fuktskader i tre av ti boliger – kan være helsefarlig.

(Anm: Fuktskader i tre av ti boliger – kan være helsefarlig. Fukt og muggsopp kan utløse og forverre helseproblemer som astma, bronkitt og kronisk betennelse i neseslimhinnen. En studie fra Folkehelseinstituttet viser at tre av ti boliger har fuktproblemer som bør utbedres. (fhi.no 20.4.2016 (Folkehelseinstituttet).)

- Man kan fortsatt langtidsutleie skattefritt om man leier ut en mindre del av boligen man bor i. Så lenge den regelen beholdes, sikrer man et godt fungerende leiemarked.

(Anm: Dette betyr budsjettet for boligeierne: Ingen kutt i eiendomsskatten og egen «Airbnb-skatt», (…) For utleie som strekker seg utover 30 dager vil skattleggingen være som i dag, skriver NTB. – Mange husholdninger finansierer boligen sin delvis gjennom å leie ut deler av den. Det er viktig for regjeringen at husholdningene har en forutsigbarhet i sin økonomi, sier Jensen. (…) - Man kan fortsatt langtidsutleie skattefritt om man leier ut en mindre del av boligen man bor i. Så lenge den regelen beholdes, sikrer man et godt fungerende leiemarked. (aftenposten.no 12.10.2017).)

(Anm: Sykelighet, sykefravær, uførhet og trygd (mintankesmie.no).)

- Sopptoksiner i hjemmet kan lett bli luftbårne og innåndes, ifølge studie. (- Forskerne sier at området er understudert.)

(Anm: Sopptoksiner i hjemmet kan lett bli luftbårne og innåndes, ifølge studie. Fungal toxins in the home can easily become airborne and be inhaled, says study. - Toxins from household fungi can easily become airborne. - They can cause health problems, related to "sick building syndrome." - Researchers said the area is understudied. (…) Scientists have highlighted the dangers of indoor air pollution before. While much attention is focused on airborne pollutants from car emissions, factories and power plants, others such as household mold, chemical fumes and smoke can pose dangers within the home. Bailly said energy efficiency efforts may even be exacerbating the problem, as houses are increasingly insulated to save on heating and cooling. (cnc.com 1.7.2017).)

- Uten måling er det ingen kontroll på aseptiske (bakteriefrie) prosesser. (- Innen legemiddelindustrien er det to hovedprosesser - ikke-steril og steril produksjon. Ikke-steril produksjon inkluderer tabletter, sirup, salver og kapsler. Fra et regulatorisk (kontrollmessig) synspunkt kan prosessene være mikrobiologisk forurenset, men innenfor spesifiserte mikrobiologiske grenser.)

(Anm: Uten måling er det ingen kontroll på aseptiske (bakteriefrie) prosesser. Without measurement, there is no control of aseptic processes. An interview with Gilberto Dalmaso, Ph.D, conducted by James Ives, MPsych. Please give an overview of different processes used when considering microorganisms in pharmaceutical production. In the pharmaceutical industry, there are two main processes - non-sterile and sterile production. Non-sterile production includes tablets, syrups, ointments, and capsules. From a regulatory point of view, the processes can be microbiologically contaminated but within specified microbiological limits. Then we have sterile products which, are mainly products that are injected or in direct contact with open wounds. They must be completely free of microbiological contamination and manufactured in a clean, controlled environment. (medicalnewstoday.com 9.6.2017).)

- Uten måling er det ingen kontroll på aseptiske (bakteriefrie) prosesser. (- Innen legemiddelindustrien er det to hovedprosesser - ikke-steril og steril produksjon. Ikke-steril produksjon inkluderer tabletter, sirup, salver og kapsler. Fra et regulatorisk (kontrollmessig) synspunkt kan prosessene være mikrobiologisk forurenset, men innenfor spesifiserte mikrobiologiske grenser.)

(Anm: Uten måling er det ingen kontroll på aseptiske (bakteriefrie) prosesser. Without measurement, there is no control of aseptic processes. An interview with Gilberto Dalmaso, Ph.D, conducted by James Ives, MPsych. Please give an overview of different processes used when considering microorganisms in pharmaceutical production. In the pharmaceutical industry, there are two main processes - non-sterile and sterile production. Non-sterile production includes tablets, syrups, ointments, and capsules. From a regulatory point of view, the processes can be microbiologically contaminated but within specified microbiological limits. Then we have sterile products which, are mainly products that are injected or in direct contact with open wounds. They must be completely free of microbiological contamination and manufactured in a clean, controlled environment. (medicalnewstoday.com 9.6.2017).)

- Håndvask fungerer like bra i kaldt vann som i varmt mot bakterier

Washing Hands In Cold Water Works As Well As Hot Against Germs
time.com 1.6.2017
Good news for anyone planning on getting their hands dirty this summer: Washing them with cold or lukewarm water will work just as well as hot water to remove bacteria, according to a new study published in the Journal of Food Protection.

In handwashing experiments with 21 volunteers, Rutgers University researchers found no significant difference in cleaning power between water that was 60, 79 or 100 degrees Fahrenheit. They also found that lathering hands for just 10 seconds was sufficient to remove germs.

Everyone in the study had high levels of a harmless strain of E. coli bacteria applied to their hands and were then asked to wash them in a variety of scenarios: using cold, warm or hot water; using between half a milliliter and 2 milliliters of soap; and washing for various lengths of time, between 5 and 40 seconds. They repeated these tests several times over six months. (…)

(Anm: Quantifying the Effects of Water Temperature, Soap Volume, Lather Time, and Antimicrobial Soap as Variables in the Removal of Escherichia coli ATCC 11229 from Hands. (…) A large part of the variability in the data was associated with the behaviors of the volunteers. Understanding what behaviors and human factors most influence hand washing may help researchers find techniques to optimize the effectiveness of hand washing. J Food Prot. 2017 Jun;80(6):1022-1031.)

- Her er grunnen til at du bør vaske hendene. – Dette er en god illustrasjon på at håndvask fjerner mikroorganismer fra hender, sier forsker om brødskiveprosjektet.

(Anm: Her er grunnen til at du bør vaske hendene. – Dette er en god illustrasjon på at håndvask fjerner mikroorganismer fra hender, sier forsker om brødskiveprosjektet. Hvor viktig er det egentlig å vaske hendene før du spiser? Nylig utførte en lærer et fiffig eksperiment for skoleklassen sin - for å lære dem akkurat dette. Resultatet viste at brødskiven som ble tatt på med uvaskede hender myglet lenge før de andre skivene. Lærerens innlegg ble delt over 70 000 ganger på Facebook, ifølge nettstedet Indy1000. Vi i Lommelegen fikk lyst til å teste ut dette selv, for å se om dette faktisk var tilfelle. (lommelegen.no 27.10.2017).)

- Antibiotika kan gi flere kroniske sykdommer. (…) Folkehelseinstituttet: – Faren er underkommunisert. – Advarslene er høyst betimelige, sier lege og seniorforsker Merete Eggesbø ved Folkehelseinstituttet.

(Anm: Antibiotika kan gi flere kroniske sykdommer. (…) Folkehelseinstituttet: – Faren er underkommunisert. – Advarslene er høyst betimelige, sier lege og seniorforsker Merete Eggesbø ved Folkehelseinstituttet. (…) Ifølge Blaser viser ny forskning at det er en sammenheng mellom endringen av den naturlige tarmfloraen vår og utvikling av nye sykdommer som fedme, diabetes, astma,(...) Advarslene er høyst betimelige, sier lege og seniorforsker Merete Eggesbø ved Folkehelseinstituttet. (…) Ifølge Blaser viser ny forskning at det er en sammenheng mellom endringen av den naturlige tarmfloraen vår og utvikling av nye sykdommer som fedme, diabetes, astma, allergi, autisme og mageinfeksjoner. (nrk.no 30.10.2016).)

(Anm: Researchers explore link between gut microbiome and nutrition in autism spectrum disorder. (…) Sharon Donovan, a professor of nutrition at the University of Illinois explains that researchers have started to look at more specific disease states and the microbiome. "We are starting to see links with autism, obesity, diabetes, cardiovascular disease, and almost every disease that is looked at. (news-medical.net 28.4.2017).)

- Forskere oppdager ny mekanisme som forårsaker kronisk tarmbetennelse.

(Anm: Researchers discover new mechanism that causes chronic intestinal inflammation. Researchers at the University Medical Center of Johannes Gutenberg University Mainz and the German Research Center for Environmental Health, Helmholtz Zentrum München have discovered that too much of the oncogene Bcl-3 leads to chronic intestinal diseases. They describe in Nature Communications exactly how it throws the immune system off-balance. Chronic intestinal disorders such as ulcerative colitis and Crohn's disease are caused by the body's own immune defense system. (news-medical.net 28.5.2017).)

- Årsak til kronisk tarmbetennelse oppdaget. Immunbiologi hjem på genblokkade.

(Anm: Cause of chronic intestinal inflammation discovered. Immune biology homes in on gene blockade. Researchers at the University Medical Center of Johannes Gutenberg University Mainz (JGU) and the German Research Center for Environmental Health, Helmholtz Zentrum München have discovered that too much of the oncogene Bcl-3 leads to chronic intestinal diseases. They describe in Nature Communications exactly how it throws the immune system off-balance. (…) We were able to demonstrate that Bcl-3 suppresses the activation of Tregs by preventing the necessary genes from being read," explained Dr. Elke Glasmacher, head of the team at the Institute for Diabetes and Obesity in Munich. "Bcl-3 interacts with the transcription factor p50, which is otherwise responsible for activation, and blocks it." "Consequentially, the regulatory T-cells remain passive, the immune system is no longer regulated, and inflammatory processes begin to take place. Experiments using various models have revealed that elevated quantities of Bcl-3 cause certain cells to migrate to the intestines, where they trigger a severe inflammatory response," Dr. Sonja Reissig, lead author of the publication and research associate at Mainz University Medical Center, pointed out.  (uni-mainz.de 28.4.2017).)

- Kjemper mot dødelige bakterier. Her isoleres pasienter med bakterier som ikke kan stoppes med antibiotika.

(Anm: Kjemper mot dødelige bakterier. Her isoleres pasienter med bakterier som ikke kan stoppes med antibiotika. Det blir stadig flere. (bt.no 18.1.2015).)

(Anm: News Feature: Cleaning up the hygiene hypothesis. The rise of allergy and autoimmune diseases is due to much more than rampant cleanliness. Is it time to throw out the hygiene hypothesis? Graph the data points, and the trend is unmistakable. Since the 1950s, rates of multiple sclerosis, Crohn’s disease, type 1 diabetes, and asthma have soared by 300% or more (1). Similar graphs depict concurrent spikes in hay fever and food allergies (2). PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences) 2017;114(8) (February 21, 2017).)

- Produktfeil gjorde at sykehusutstyr ikke ble vasket

Produktfeil gjorde at sykehusutstyr ikke ble vasket
aftenposten.no 20.7.2012
Olympus er ansvarlige for produksjonsfeilen på vaskemaskinen ved et sykehus i Danmark. Norske sykehus har samme leverandør.

En feil ved en vaskemaskin på Slagelse Sygehus i Danmark kan ha ført til at over 700 pasienter er blitt smittet med HIV-virus eller leverbetennelse. Det bekrefter sykehuset overfor Aftenposten.no.

- Alle pasienter er blitt undersøkt bakterielt, og ingen har hatt infeksjon. Men vi har ennå ikke fått kontrollert for om de har virusinfeksjon, sier ledende oversykepleier ved kirurgisk avdeling ved Slagelse sykeshus Dorthe Denta. (...)

(Anm: Medisinsk utstyr (mintankesmie.no).)

(Anm: Use hand cleaning to prompt mindfulness in clinic. A regular prompt for reflection could reduce distraction. (…) The act of cleaning hands, a simple yet important task practiced throughout the day, could serve to prompt a time of mindfulness to bring a clinician’s awareness back to the present and allow for moments of clarity, insight, and reflection during a work day. BMJ 2016;352:i13 (Published 04 January 2016).)

(Anm: Warm weather increases the incidence of serious surgical site infections. urgical site infections, a common healthcare-associated infection, are seasonal - increasing in the summer and decreasing in the winter-according to new research published online in Infection Control & Hospital Epidemiology, the journal of the Society for Healthcare Epidemiology of America. Temperatures above 90°F were associated with 28.9 percent increased odds for hospitalization with a surgical site infection (SSI) compared to temperatures less than 40°F. (medicalnewstoday.com 18.5.2017).)

(Anm: Study reports multidrug resistant bacteria found in hospital sinks. (medicalnewstoday.com 23.2.2017).)

(Anm: Deadly superbug infections from tainted scopes greater than thought. The number of potentially deadly infections from contaminated medical scopes is far higher than what federal officials previously estimated, a new congressional investigation shows. As many as 350 patients at 41 medical facilities in the U.S. and worldwide were infected or exposed to tainted gastrointestinal scopes from Jan. 1, 2010, to Oct. 31, 2015, according to the Food and Drug Administration. (cnn.com 15.4.2016).)

(Anm: Internet-based intervention on proper handwashing limits spread of respiratory tract infections [PRIMIT trial]. 1. In this open-label, randomized trial, participants that received an internet-based intervention on proper handwashing for respiratory tract infection prevention reported fewer infection and influenza-like episodes after 16 weeks. 2. There were fewer reported total number of days of infection in the intervention group compared to the control group, as well as fewer reported gastrointestinal infections. Evidence Rating Level: 1 (Excellent) (2minutemedicine.com 12.8.2015).)

(Anm: An internet-delivered handwashing intervention to modify influenza-like illness and respiratory infection transmission (PRIMIT): a primary care randomised trial. (…) Interpretation. In non-pandemic years, an effective internet intervention designed to increase handwashing could have an important effect in reduction of infection transmission. In view of the heightened concern during a pandemic and the likely role of the internet in access to advice, the intervention also has potential for effective implementation during a pandemic.Lancet 2016;386(10004):1631–1639 (24 October 2015).)

(Anm: Resistenta bakterier funna i t-banan. Resistenta bakterier har hittats vid flera av Stockholms tunnelbanestationer. Bakterierna kan innebära en risk för personer med nedsatt immunförsvar som använder antibiotika, enligt forskare Klas Udekwo. (…) Att hitta resistenta bakterier var väntat, meddelar han, och betonar att fynden inte bör avskräcka från att åka tunnelbana. (nyteknik.se 14.7.2016).)

- C. difficile risiko "øket ved bruk av samme sykehusseng som antibiotika-behandlet pasient»

C. difficile risk 'raised by using same hospital bed as antibiotic-treated paitent'
medicalnewstoday.com 10.10.2016
Bruk av antibiotika er knyttet til økt risiko for Clostridium difficile infeksjon, men ifølge en ny studie trenger du ikke nødvendigvis å ta antibiotika for å utgjøre en slik risiko. Forskere antyder at bare det å bruke den samme sykehusseng som en tidligere pasient som har gått antibiotika kan øke sannsynligheten for C. difficile infeksjon. (Antibiotic use is associated with greater risk of Clostridium difficile infection, but according to a new study, you do not necessarily need to take antibiotics for them to pose such a risk. Researchers suggest just using the same hospital bed as a prior patient who received antibiotics may increase the likelihood of C. difficile infection.)

Study co-author Dr. Daniel Freedberg, of the Columbia University Medical Center (CUMC) in New York, and team publish their findings in JAMA Internal Medicine.

Most people carry C. difficile in the gut without the bacterium causing a problem. For some people, the bacterium can lead to infection, causing symptoms such as watery diarrhea, abdominal pain, fever, and loss of appetite.

C. difficile is shed in the feces, and individuals can become infected by coming into contact with surfaces - such as toilets and bathing tubs - that are contaminated with feces.

Such transmission is common in healthcare settings, where C. difficile can be passed to patients through medical staff who have come into contact with contaminated surfaces or objects.

"Exposure to C. difficile infection [CDI] is common in the hospital because C. difficile spores are capable of persisting in the environment for months," note Dr. Freedberg and colleagues.

"When one hospital roommate has CDI, patients who share that room are at increased risk for CDI," they add. "Furthermore, when the previous occupant of a given hospital room has CDI, the subsequent patient in that room is at increased risk for CDI." (…)

(Anm: Antibiotics, Not Dirty Hospitals, the Main Cause of C. Difficile Epidemic. The study concluded that overuse of antibiotics like ciprofloxacin led to the outbreak of severe diarrhoea caused by C. difficile that hit headlines from 2006 onwards. The outbreak was stopped by substantially reducing use of ciprofloxacin and related antibiotics. Inappropriate use and widespread over prescribing of fluoroquinolone antibiotics such as ciprofloxacin in fact allowed C. difficile bugs that were resistant to the drug to thrive, because non-resistant bugs in the gut were killed off by the antibiotic, leaving the way clear for rapid growth of resistant C. difficile. (pharmpro.com 25.1.2017).)

- Avføringsbakterier funnet i high street-kaffekjeder iste-drikker her er fakta.

(Anm: Avføringsbakterier funnet i high street-kaffekjeder iste-drinker - her er fakta. Faecal bacteria found in high street coffee chains’ iced drinks – here are the facts. Ice from three high street coffee chains in the UK have been found to contain faecal bacteria following an investigation by BBC One’s Watchdog programme. Analysis that I carried out on behalf of the consumer series, found that ice used in drinks at Caffè Nero, Starbucks and Costa Coffee contained high levels of faecal coliform bacteria, with seven out of ten samples from Costa and three out of ten samples from the other two chains testing positive. (…) Better hygiene needed. Given our analysis it is most likely that ice we tested was contaminated by being touched by unclean hands, but it is also possible that ice buckets and machines may not have been cleaned to a high enough standard. (theconversation.com 29.6.2017).)

- Gjester ble syke etter bading på kunstsenter i Bærum.

(Anm: Gjester ble syke etter bading på kunstsenter i Bærum. (…) Kommuneoverlegen i Bærum opplyser at de ble kjent med situasjonen 30. mai og kontaktet driftsansvarlig ved kunstsenteret som besluttet å stenge vanninstallasjonen inn til videre. (…) Hudinfeksjonen skyldes trolig bakterien Pseudomonas aeruginosa, som vanligvis er selvhelbredende og normalt ikke krever antibiotikabehandling. (…) Les også: Pasienter fikk øyeinfeksjon etter behandling på St. Olavs (vg.no 3.6.2017).)

(Anm: Antibiotika associeras med högre risk för tarmcancer. (…) Det här är första studien som visar på sambandet mellan antibiotikaanvändning och utveckling av adenom i tjock- och ändtarmen. Studien publiceras i den vetenskapliga tidskriften Gut. (…) Resultatet visade att långvarig antibiotikaanvändning tidigare i livet, i åldern 20 till 59 år, hade samband med diagnostiserade adenom. (lakemedelsvarlden.se 5.4.2017.)

(Anm: Ny forskning viser hvor raskt bakterien blir motstandsdyktig mot antibiotika. E. coli bakterien muteres raskt i kraftig antibiotikadose. Forskere ved Harvard-universitetet har registrert hvor raskt E. coli bakterien klarer å bli motstandsdyktig og overleve antibiotika. I Harvards pressemelding står det at på ti dager overlevde bakterien en antibiotikadose som var 1000 ganger sterkere enn det som vanligvis dreper bakterien. (dagbladet.no 12.9.2016).)

- Sædsjokk på danskebåten. (- På en av madrassene var det også et stort område med muggsopp. Der ville ikke jeg ligget, muggsopp kan du bli syk av, sier innemiljøkonsulent Georg Blomberg i Bygg og Facility Consult.)

Stena Line sier de ser svært alvorlig på funnet av muggsopp, og at de allerede før TV 2 hjelper degs undersøkelse hadde planlagt å bytte alle madrassene på Stena Saga.)

Sædsjokk på danskebåten
tv2.no 26.1.2017
Blodflekker, smuler, mugg, hår, sæd og buser. Når du sjekker inn på danskebåten må du regne med å finne mange rester etter tidligere gjester.

TV 2 hjelper deg har sjekket renholdet på lugarene om bord på Stena Saga, DFDS` Crown Seaways og Color Fantasy, og funnene er oppsiktsvekkende.

Både på Stena Saga og Crown Seaways ble det påvist sæd på veggen rett over senga.

– Sånn skal det ikke være, sier pressesjef i Stena Line, Jesper Waltersson. (…)

Muggsopp på madrassen
Under lakenet var madrassene på de to danskebåtene svært udelikate, med smuler, flekker og hår. Særlig på Stena Saga var det mange flekker. På en av madrassene var det også et stort område med muggsopp.

Der ville ikke jeg ligget, muggsopp kan du bli syk av, sier innemiljøkonsulent Georg Blomberg i Bygg og Facility Consult.

Stena Line sier de ser svært alvorlig på funnet av muggsopp, og at de allerede før TV 2 hjelper degs undersøkelse hadde planlagt å bytte alle madrassene på Stena Saga.

Heller ikke sengetøyet, som man skulle tro var gullende rent, holdt mål. På ett av lakenene på Crown Seaways lå det en geleaktig klump som så ut til å være en stor buse.

– Sånt skal ikke forekomme, sier informasjonssjef i DFDS Seaways, Gert Jakobsen. (…)

Anticimex skal sjekke hygienen Begge selskapene varsler nå en gjennomgang av rutinene, i tillegg ber de om hjelp av eksperter, blant andre fra Anticimex, til å sjekke hygienen om bord på de to båtene. (...)

- Derfor bør du aldri bruke hårføneren på hotellrommet. BAKTERIEBOMBE: I en undersøkelse som nå blir spredt på nett, advarer en mikrobiologiekspert mot hårfønere på hotellrom, som kan være fulle av bakterier.

(Anm: Derfor bør du aldri bruke hårføneren på hotellrommet. BAKTERIEBOMBE: I en undersøkelse som nå blir spredt på nett, advarer en mikrobiologiekspert mot hårfønere på hotellrom, som kan være fulle av bakterier. (…) En tidligere undersøkelse av hotellrom spres nå på nett i rekordfart etter at blant annet Cosmopolitan, Marie Claire, Good Housekeeping og Elle har blåst liv i saken. Det var den amerikanske mikrobiologieksperten Charles Gerba ble sendt ut av nyhetskanalen «Good Morning America» for å undersøke hygienen på ni hotellrom i Los Angeles. (tv2.no 16.8.2017).)

- Dusj etter svømmeturen for å unngå MRSA

Dusj etter svømmeturen for å unngå MRSA
dinside.no 17.2.2009
(...) En ny stor studie viser at det er store sjanser for å bli smittet av MRSA når man bader i havet, skriver Guardian.co.uk.

MRSA er gule stafylokokker som er motstandsdyktige mot antibiotika. Nå har forskere funnet ut at badende risikerer å bli smittet når de bader i sjøen. (...)

I Norge regner man med at 20-30 prosent er bærere av MRSA. Det blir som regel først alvorlige infeksjoner dersom bakteriene trenger seg inn i sår.

Professor Plano understreket at hun ikke fraråder bading i sjøen, men at studien viste at det er lurt å skylle seg i ferskvann både før og etter at man kommer opp igjen. (...)

(Anm: Undersøgelse afslører: Så meget urin er der i svømmebassiner. Forskere vil sætte fokus på god kropshygiejne ved at oplyse, hvor meget urin der er i vandet. Det er måske de færreste, der tænker over, hvor meget urin der er i svømmebassiner, når de hopper i vandet i deres lokale svømmehal. Men et hold forskere i Canada fandt en metode til at teste det og opdagede, at folk svømmer rundt i hele 75 liter urin. Det skriver The Guardian. (jyllands-posten.dk 9.3.2017).)

- Forskere slår alarm om hybelkaniner og husstøv: Fant store mengder miljøgifter. (- Fant 45 farlige kjemikalier (…) som gulvdekke, hudpleieprodukter, rengjøringsmidler, bygningsmaterialer og møbler.)

Forskere slår alarm om hybelkaniner og husstøv: Fant store mengder miljøgifter
aftenposten.no 18.9.2016
Ikke la hybelkaninene få vokse i fred under sengen. Forskere mener nå at ansamlinger av støv i hjemmet kan utsette oss for høye nivåer av giftige kjemikalier.

Amerikanske forskere ved George Washington University har samlet inn støvprøver fra hele USA og lagt dem under lupen. De sier det er første studie som tar for seg hvordan hverdagsprodukter avgir miljøgifter i husstøv:

– Funnene tyder på at mennesker, og spesielt barn, på daglig basis blir utsatt for støv som inneholder helsefarlige kjemikalier, sier hovedforfatter Ami Zota, assisterende professor i miljø og helse ved Milken Institute SPH. (…)

Fant 45 farlige kjemikalier
I studien fra USA ble det funnet 45 potensielt farlige kjemikalier som brukes i forbrukerprodukter, som gulvdekke, hudpleieprodukter, rengjøringsmidler, bygningsmaterialer og møbler.

Ftalater, og især DEHP som det var mye av i støvet, kan selv i små mengder virke hormonforstyrrende og gi skader på foster og små barn. (…)

(Anm: Miljø og helse (mintankesmie.no).)

- Den usynlige kloakken.

(Anm: - Den usynlige kloakken. (…) På 25 meters dyp og 100 meter ut i fjorden spyles brunt kloakkvann ut i havet. Slik har det vært i mange år. Men det er umulig å se med det blotte øye fra land. (...) Hver dag havner store mengder med dårlig renset kloakk rett ut i fjordene våre. En rekke store norske kommuner bryter nemlig rensekravene viser NRKs kartlegging. (nrk.no 24.4.2017).)

(Anm: Avløp og kloakk på kartet. Statistisk sentralbyrå har laget en enkel visualisering av landets avløpsanlegg på kart. Visualiseringen illustrerer tydelig skillet mellom mye høygradig biologisk og/eller kjemisk rensing på Østlandet og i Trøndelag, og overvekt av mekanisk rensing i de øvrige deler av landet. (ssb.no 19.12.2017).)

(Anm: Sjøliv tar skade av våre medisiner. Medisinene vi tar, havner til slutt i havet hos alger og sjødyr. Medikamentene kan kanskje endre hele økosystemer, tror svensk forsker. Det er en kjent sak at medisinene vi mennesker bruker ikke nødvendigvis forsvinner når de har gjort jobben sin inni oss. (forskning.no 8.5.2014).)

(Anm: Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Statlig hvitvasking av legemiddelinformasjon (Tidsskr Nor Legeforen 2010; 130:368 (25.2.2010).)

(Anm: Legemiddelindustrien (Big Pharma) (mintankesmie.no).)

(Anm: Fisk på Prozac blir beviselig engstelige, antisosiale, aggressive og noen ganger til og med morderiske (Fish swimming in water tainted with Prozac exhibit 'antisocial, aggressive and even homicidal behaviour' (Fisk som svømmer i vann som er forurenset av Prozac fremviser "antisosial, aggressiv og selvmorderisk atferd"). (dailymail.co.uk 14.7.2013).)

- Ny forskning: Depression hos fisk kan hjælpe med at forstå mennesker. (- Fisk bliver deprimerede på grund af manglende stimulation og små akvarier. (- Deres (mennesker og fisk, red.) neurokemi er så ens, at det er skæmmende.)

(Anm: Ny forskning: Depression hos fisk kan hjælpe med at forstå mennesker. (…) »Deres (mennesker og fisk, red.) neurokemi er så ens, at det er skæmmende,« fortæller Julian Pittman, der er professor i biologi på Troy University i Alabama, til New York Times. (…)  En såkaldte 'guldfiskebowle' er derfor noget af det værste, man som fiskeejer kan købe til sin fisk, da fisken mangler plads, og der samtidig ikke er mulighed for, at man som fisk kan få stillet sin nysgerrighed. (…) Fisk bliver deprimerede på grund af manglende stimulation og små akvarier. (…) Julian Pitmman har gennem de sidste ti år studeret, hvordan blandt andet zebrafisk har mistet interessen i stort set al ting: mad, legetøj, ting - præcis ligesom klinisk deprimerede mennesker. (jyllands-posten.dk 18.10.2017).)

Blir syke av stress
aftenposten.no 25.3.2011
Får for store hjerter - Smaker dårligere

Oppdrettsfisk får hjertelidelse av stress, viser ny doktorgradsstudie. Stress er et kjent problem i bransjen.

De siste tre og et halvt år har stipendiat Ida Beitnes Johansen ved Institutt for husdyr og akvakulturvitenskap, Universitet for miljø og biovitenskap på Ås, dokumentert de fysiske konsekvensene i hjertet og hjernen av stress hos fisk. Det hun fant, var forvokste fiskehjerter i den gruppen av fisk som viste dårligst evne til å takle stress. – Hjerteproblemer av ulike typer rammer oppdrettsfisk, men vi vet lite om årsakene, sier Ida Beitnes Johansen.– Ved å studere forekomsten av stresshormonet kortisol,somfinnes både hos fisk og mennesker, har jeg sett hvordan for høye nivåer kan føre til sykdom og hjertelidelser. (...)

– Hvert eneste år tømmer turistbåter opptil 4000 tonn kloakk og avføring i Nærøyfjorden. Svært mange av landets fjorder har det samme problemet.

(Anm: Tømmer 4000 tonn kloakk i fjordene. Hvert eneste år tømmer turistbåter opptil 4000 tonn kloakk og avføring i Nærøyfjorden. Svært mange av landets fjorder har det samme problemet. (tv2.no 29.7.2017).)

- Norsk oppdrettsfisk står for utslipp langs norskekysten tilsvarende nesten hele Tokyos befolkning på 12 millioner mennesker.

(Anm: Norsk oppdrettsfisk står for utslipp langs norskekysten tilsvarende nesten hele Tokyos befolkning på 12 millioner mennesker. Det viser en beregning Dagbladet har gjort basert på tall fra Klima- og forurensingsdirektoratet (Klif) og Fiskeridirektoratet. Miljødepartementet skulle «se på saken» i 2010 - så ble det verre: Kloakk og matrester fra oppdrettsfisk tilsvarende 11,9 millioner mennesker slippes rett ut i norske fjorder. (…) SLIK PRODUSERES NORSK LAKS: I oppdrettsanlegg. Avfallsstoffene slippes rett ut i havet. Her fra et tilfeldig anlegg i nærheten av Bergen. (dagbladet.no 28.6.2013).)

(Anm: How do drugs affect the brain? - Sara Garofalo (ed.ted.com).)

(Anm: How does your body process medicine? - Céline Valéry (ed.ted.com).)

(Anm: Hvordan fordøyelsessystemet fungerer. How your digestive system works - Emma Bryce. Let’s Begin… Constantly churning inside of you, the digestive system performs a daily marvel: it transforms your food into the vital nutrients that sustain your body and ensure your survival. Emma Bryce traces food’s nine-meter-long, 40-hour journey through the remarkable digestive tract. (ed.ted.com).)

(Anm: Scientists, physicians and advocates agree: Environmental toxins hurt brain development. An unprecedented alliance of leading scientists, health professionals, and children's and environmental health advocates agree for the first time that today's scientific evidence supports a link between exposures to toxic chemicals in air, water, food and everyday products and children's risks for neurodevelopmental disorders. (…) Neurodevelopmental disorders include intellectual disability, autism spectrum disorder, attention-deficit/hyperactivity disorder, and learning and other disabilities.  (medicalnewstoday.com 5.7.2016).)

- Henlegger miljøkriminalitet: Miljødirektoratet oppgitt.

(Anm: Henlegger miljøkriminalitet: Miljødirektoratet oppgitt. Smykker med kreftfarlig tungmetaller, barneleker med stoffer som kan føre til pustevansker og koma. Halvparten av produktsakene Miljødirektoratet anmelder blir henlagt. Hvert år finner Miljødirektoratet giftige, helseskadelige produkter i norske butikker. De er solgt til forbrukere uten at kjøperne er klar over hvor skadelig de kan være. (…) – De sakene vi velger å anmelde bør politiet ta tak i, sier Ingeborg Stene, seniorrådgiver i Miljødirektoratet. – Her dreier det seg om en risiko for helseskade. (nrk.no 8.11.2017).)

(Anm: Politiet, etterforskning, politianmeldelser (Spesialenheten for politisaker) (mintankesmie.no).)

- Forurensning med legemidler en "ignorert" årsak til antibiotikaresistens.

(Anm: Forurensning med legemidler en "ignorert" årsak til antibiotikaresistens. (Pharma pollution an 'ignored' cause of antibiotic resistance.) Forurensning med legemidler i forsyningskjeder bidrar til spredning av antimikrobiell resistens (AMR), ifølge en ny rapport. (Pollution in pharma supply chains is contributing to the spread of antimicrobial resistance (AMR), says a new report.) I dokumentet beskriver European Public Health Alliance (EPHA) forurensningen til legemiddelfirmaer som en "ignorert årsak" til AMR, og sier at "betydelige mengder" av antibiotika frigjort fra fabrikker kombinert med avrenning fra gårder og menneskelig kloakk for å skape en perfekt yngleplass for legemiddelresistente bakterier. (In the document , the European Public Health Alliance (EPHA) describes pollution by pharma manufacturers as an "ignored cause" of AMR, saying that "substantial quantities" of antibiotics released from factories are combining with runoff from farms and human waste to create a perfect breeding ground for drug-resistant bacteria.) (outsourcing-pharma.com 25.8.2016).)

- Den usynlige kloakken.

(Anm: - Den usynlige kloakken. (…) På 25 meters dyp og 100 meter ut i fjorden spyles brunt kloakkvann ut i havet. Slik har det vært i mange år. Men det er umulig å se med det blotte øye fra land. (...) Hver dag havner store mengder med dårlig renset kloakk rett ut i fjordene våre. En rekke store norske kommuner bryter nemlig rensekravene viser NRKs kartlegging. (nrk.no 24.4.2017).)

(Anm: Avløp og kloakk på kartet. Statistisk sentralbyrå har laget en enkel visualisering av landets avløpsanlegg på kart. Visualiseringen illustrerer tydelig skillet mellom mye høygradig biologisk og/eller kjemisk rensing på Østlandet og i Trøndelag, og overvekt av mekanisk rensing i de øvrige deler av landet. (ssb.no 19.12.2017).)

(Anm: 'Superbug' bacteria gang up on us, fueled by antibiotic use, nursing home study suggests (medicalnewstoday.com 14.9.2017).)

- Hva skjer med havet? Gjør vi havet til varme, prangende, livløse syrebad? Det korte svaret er, ja - men det er fortsatt håp.

(Anm: What's happening to the ocean? Are we turning the oceans into warm, noisy, uninhabitable bodies of acid? The short answer is, yes -- but there's still hope. (ted.com 2016).)

- God håndhygiene forebygger (- De fleste av denne type bakterier sprer seg mellom mennesker fra tarmfloraen. Håndhygiene er derfor veldig viktig, både hjemme og i utlandet, sier Bjørnholt.) (- Hevder disse lufttørkerne er de mest hygieniske.)

Effekt som gjør bakterier ekstra antibiotika-resistente doblet i Norge: - Vi skal være bekymret.
aftenposten.no 30.12.2015
Folkehelseinstituttet om ekstra motstandsdyktig mekanisme som setter vanlig antibioitka ut av spill.

(Dagbladet): Den antibiotika-resistente mekanismen ESBL-CARBA, som gjør bakterier svært motstandsdyktige mot antibiotika, har blitt påvist over dobbelt så mange ganger i Norge så langt i år som i fjor.

Det viser tall fra Nasjonal kompetansetjeneste for påvisning av antibiotikaresistens (K-Res)

Det som skiller ESBL-CARBA-bakterier fra andre resistente bakterier, er at de er motstandsdyktige mot langt flere typer antibiotika. Det gjør dem enda vanskeligere å behandle hvis du skulle få en infeksjon. (…)

- God håndhygiene forebygger
Men det er forholdsvis enkle skritt man kan ta for å minske risikoen for spredning om enn er blitt utsatt for ESBL-CARBA.

- De fleste av denne type bakterier sprer seg mellom mennesker fra tarmfloraen. Håndhygiene er derfor veldig viktig, både hjemme og i utlandet, sier Bjørnholt.

Men det finnes ikke per dags dato noen måte kan bli kvitt ESBL-CARBA-holdige baktererier som har slått seg ned i tarmen sammen med den vanlige flora.

- Det blir kanskje mulig i framtiden, men er ikke det nå. De har heldigvis en tendens til å forsvinne over tid om de ikke utsettes for antibiotika, men hvor lenge det tar varierer fra person til person og fra bakterie til bakterie, sier FHI-overlegen. (…)

(Anm: Nasjonal veileder for håndhygiene sendt på høring (fhi.no 1.4.2016)

(Anm: Vasketipsene som kan holde deg frisk. Å vaske hendene riktig er noe av det smarteste du kan gjøre for å unngå smitte. Sjekk hvordan du faktisk bør vaske deg. SE VIDEO: Trodde du at du vasket hendene riktig? Se video for hvordan det faktisk skal gjøres. (nrk.no 28.3.2017).)

(Anm: Hevder disse lufttørkerne er de mest hygieniske. Forskerne mener den sprer 1300 ganger mer virus enn papir. - Skremselspropaganda, svarer produsenten. (…) Virusspredning. Ifølge en studie, publisert denne uka i tidsskriftet «Journal of Applied Microbiology» har testet høyhastighetstørkeren, og resultatet er neppe hyggelig lesning for den britiske produsenten. Forskerne ved Universitetet i Westminster har testet lufttørkeren opp mot tradisjonelle papirtørkler og varmebaserte lufttørkere. (dagbladet.no 17.4.2016).)

(Anm: 10 Public Hot Spots for Germs (webmd.com 4.9.2015).)

(Anm: Study reports multidrug resistant bacteria found in hospital sinks. (medicalnewstoday.com 23.2.2017).)

(Anm: Evaluation of the potential for virus dispersal during hand drying: a comparison of three methods. (…) SIGNIFICANCE AND IMPACT OF STUDY: The choice of hand-drying device should be considered carefully in areas where infection prevention concerns are paramount, such as healthcare settings and the food industry. J Appl Microbiol. 2016 Feb;120(2):478-86.)

(Anm: Six-step hand-washing technique found most effective for reducing bacteria (medicalnewstoday.com 11.4.2016).)

(Anm: Editorials. Improving hand hygiene in hospitals—more is better. BMJ 2015;351:h3931 (Published 28 July 2015).)

- Halvparten av håndsåpene kan være helseskadelige. (- Den antibakterielle såpen du bruker blir forbudt i USA.)

Halvparten av håndsåpene kan være helseskadelige
aftenposten.no 26.5.2016
En test av håndsåper som Forbrukerrådet har gjennomført viser at over halvparten av håndsåpene har innhold som kan gi negative helseeffekter.

Håndsåpene som kommer verst ut i testen, inneholder enten stoffer som kan være hormonforstyrrende eller sterkt allergifremkallende, viser undersøkelsen.

Forbrukerdirektør Randi Flesland mener det er særlig alvorlig at 13 av de 48 håndsåpene som var med i testen, inneholder enten stoffer som er mistenkt hormonforstyrrende, eller har det sterkt allergifremkallende stoffet MI.

Her ser du hvordan ulike håndsåper kom ut i testen.

Risiko for allergiske reaksjoner
- MI gir så stor risiko for kraftige allergiske reaksjoner, at det fra neste år blir forbudt i leker til barn under tre år, samt i produkter som skal bli værende på huden. Med den kunnskapen vi har i dag må vi få fjernet produkter med MI fra hverdagen vår. Inntil da bør vi i alle fall unngå at barna bruker dem, sier Flesland i en pressemelding. (…)

(Anm: Kosmetikkindustrien (mintankesmie.no).)

(Anm: Statens mattilsyn (Mattilsynet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Den antibakterielle såpen du bruker blir forbudt i USA. Såpe av denne typen kan medføre helserisiko, og den er dessuten ikke mer effektiv enn vanlig såpe, påpeker FDA, USAs mattilsyn. (…) – Faktisk finnes det informasjon som indikerer at antibakterielle ingredienser kan forårsake mer skade enn å bidra positivt på lang sikt, sier hun videre. Forbudet gjelder ikke produkter som brukes blant annet på sykehus og andre steder i helsevesenet. (tv2.no 3.9.2016).)

(Anm: Test av håndsåper: Her er de beste og verste såpene. Test av håndsåper viser at seks av ti håndsåper får stryk. Kosmetikkbransjen hevder vurderingen er nytteløs. (…) DETTE ER IKKE EN RISOKOVURDERING: - Forbrukerrådets test er å oppfatte som en deklarasjonstest, til forskjell fra risikovurderinger som sier noe om hvor store mengder av stoffet som brukeren kan utsettes for uten å forårsake helsemessige bekymringer, sier Rune Jemtland, seniorrådgiver ved seksjon merking og kvalitet hos Mattilsynet. (dinside.no 29.5.2016).)

(Anm: Kosmetikk er mer enn bare sminke. Produkter som tannkrem, solkrem, hårfarge, kremer, såpe og tatovering er også å regne som kosmetikk. Mange kosmetiske produkter inneholder stoffer som kan være skadelige i for store konsentrasjoner, eller som kan gi allergi. Det finnes derfor et eget regelverk som sier noe om hva som er tillatt å ha i kosmetiske produkter. Mattilsynet fører tilsyn med at kosmetikk produseres og selges slik regelverket sier. Dette gjør vi for å forebygge helseskade, og sikre at norske forbrukere får produkter som holder det de lover. De som produserer, importerer og selger kosmetikk har selv ansvar for å følge regelverket. (mattilsynet 14.4.2015).)

(Anm: Don’t forget hand care when promoting hand hygiene in hospitals. BMJ 2015;351:h4436  (Published 18 August 2015).)

(Anm: Håndhygiene avgjørende for lavere barnedødelighet. Manglende håndvask med såpe kan hindre oppnåelse av FNs utviklingsmål om å redusere barnedødeligheten, advarer UNICEF. (aftenposten.no 15.10.2015).)

(Anm: Håndkleet ditt er en bakteriekoloni. Helse: Bakteriene holder fest i badehåndkleet ditt, og derfor må du vaske det ofte – og sikkert oftere enn du tror. Badehåndkleet ditt er en buffet av fukt og næring til de millioner av bakterier du selv avgir til håndkleet. Derfor anbefales det at vi vasker badehåndkleet vårt flere ganger i uken. Dette er den klare beskjeden fra en forsker i mikrobiologi og patologi ved New York University School of Medicine, Philip Tierno til Tech Insider.  (illvit.no 14.1.2016).)

(Anm: Your kitchen sponge is disgusting, and here's the only good way to clean it (techinsider.io 14.1.2016).)

- Håndvask kan spare samfundet milliarder

Håndvask kan spare samfundet milliarder
politiken.dk 17.5.2009
Nye beregninger viser, at øget brug af vand og sæbe er en af de bedste investeringer, sundhedsvæsenet kan lave.

Giv en milliard kroner ud og få 17 milliarder igen.

Så meget kan samfundet få for pengene, hvis man investerer i bedre forebyggelse af infektioner og utilsigtede hændelser i sundhedssektoren.

Det viser en ny analyse lavet af en af Danmarks førende specialister i sundhedsøkonomi, professor Kjeld Møller Pedersen fra Syddansk Universitet. (...)

(Anm: Helsekostnader, forsikringer, forskning og budsjetter (mintankesmie.no).)

(Anm: Styrelsesdirektør: Tal viser, at patientsikkerhed betaler sig. (- Det er der nu sat et beløb på. Og det er enorme summer. 15 procent af udgifterne i sundhedsvæsenet i nogle af verdens mest udviklede lande går til at rydde op efter brud på patientsikkerheden. Det konkluderer OECD i en ny rapport. (altinget.dk 2.6.2017).)

(Anm: Verdens håndhygienedag 5. mai 2015: Håndhygiene blant helsepersonell (fhi.no 6.5.2015).)

(Anm: FDA Wants Data to Support Antiseptic Claims. — Agency also plans to require more safety data on topical germicides for healthcare use. (medpagetoday.com 30.4.2015).)

(Anm: Advarer mot flere stoffer i disse renseserviettene. Forbrukerrådet har funnet potensielt skadelige, men tillatte, stoffer i annenhver renseserviett de har sjekket. (vg.no 12.8.2015).)

(Anm: En grundig håndvask på 15 sekunder vil gi deg rene hender, men best resultat får man etter 30 sekunder, skriver Expressen. På en plakat fra Folkehelseinstituttet som viser «Håndvask trinn for trinn» står det at en håndvask med såpe og vann tar 40-60 sekunder. (nettavisen.no 14.10.2015).)

(Anm: Sitronlukt og stirrende øyne ga bedre håndhygiene. Et bilde av en mann med stirrende øyne økte bruken av håndvask med 33 prosent. God håndhygiene er det viktigste tiltaket for å unngå infeksjoner på sykehus. (dagensmedisin.no 15.12.2015).)

(Anm: Fant HUDFETT og gammel kjøttsaft: Så skitten er handlekurven i norske matbutikker. Butikkene lover strakstiltak etter at Matkontrollen sjekket hygienen på handlekurver og handlevogner. (tv2.no 14.9.2016).)

- Kun 5 prosent vasker hendene godt nok

95 prosent vasker hendene feil
nrk.no 12.6.2013
Kun 5 prosent vasker hendene godt nok, viser en amerikansk undersøkelse.

Nesten alle vasker hendene så dårlig at bakterier ikke drepes, ifølge en amerikansk undersøkelse. Nordmenn er ikke bedre, sier norsk overlege. Se hvordan du egentlig bør vanske hendene.

Forskere ved Michigan State University observerte mer enn 3700 mennesker som brukte de offentlige toalettene, og resultatet var nedslående: Cirka 95 prosent vasket hendene altfor dårlig.

33 prosent brukte ikke såpe, mens 10 prosent droppet håndvasken helt. De som vasket hendene, gjorde det kun i seks sekunder.

Mennenes håndhygiene var verst. 15 prosent droppet håndvask, mens hos kvinnene var det kun 7 prosent, ifølge undersøkelsen. (...)

(Anm: Verdens håndhygienedag (fhi.no 4.4.2014).)

(Anm: Efficacy of Handwashing with Soap and Nail Clipping on Intestinal Parasitic Infections in School-Aged Children: A Factorial Cluster Randomized Controlled Trial. PLoS Med. 2015 Jun 9;12(6):e1001837. eCollection 2015.)

(Anm: Helsepersonell oppfordres til å bli med på kartlegging av deres kunnskap om utførelse og betydning av håndhygiene. (fhi.no mars 2015).)

(Anm: Cloth masks – dangerous to your health? The use of cloth masks by healthcare workers may actually put them at increased risk of respiratory illness and viral infections and their global use should be discouraged, according to a UNSW study. (newsroom.unsw.edu.au 23.4.2015).)

(Anm: Pasientsikkerhet. Også pasientene kan bidra til god håndhygiene. God håndhygiene er helt vesentlig for å unngå infeksjoner hos pasienter. Man kommer ikke utenom helsepersonellets håndhygiene når man forebygger infeksjoner i helsetjenesten – men også pasientene kan spille en rolle, for eksempel ved å minne helsepersonell om at de må vaske hendene. (kunnskapssenteret.no 29.4.2015).)

- Én av fem kirurger vasket ikke hender

Én av fem kirurger vasket ikke hendene
dagensmedicin.dk 15.12.2014
KIRURGENE SLURVET: Danske forskere fant en signifikant forskjell mellom håndhygienen blant kirurger og medisinske skribenter.

Danske forskere avdekket slurvete håndhygiene på klinisk kongress for kirurger. (…)

(Anm: Warm weather increases the incidence of serious surgical site infections. urgical site infections, a common healthcare-associated infection, are seasonal - increasing in the summer and decreasing in the winter-according to new research published online in Infection Control & Hospital Epidemiology, the journal of the Society for Healthcare Epidemiology of America. Temperatures above 90°F were associated with 28.9 percent increased odds for hospitalization with a surgical site infection (SSI) compared to temperatures less than 40°F. (medicalnewstoday.com 18.5.2017).)

- Én av tre sykehusansatte vasker ikke hender etter toalettbesøk.

Én av tre sykehusansatte vasker ikke hender etter toalettbesøk.
dagensmedisin.no 6.4.2015
En undersøkelse fra to danske sykehus fant at hver tredje sykehusansatt ikke vasket hendene med såpe etter toalettbesøk. En spesial-såpedispenser økte bruken betraktelig.

Ved Rigshospitalet og Hvidovre Hospital i Danmark har forskere målt håndvask etter cirka 10.000 toalettbesøk. Studien avdekket at én av tre sykehusansatte og 60 prosent av pasienter og pårørende ikke vasket hendene med såpe etter å ha vært på toalettet.

Det skriver den danske Legeforeningens tidsskrift Ugeskriftet. (…)

- Why Hospitals Want Patients to Ask Doctors, 'Have You Washed Your Hands?

Why Hospitals Want Patients to Ask Doctors, 'Have You Washed Your Hands?
online.wsj.com 30.9.2013
Infections picked up in hospitals, nursing homes and doctor's offices affect more than 1 million patients and are linked to nearly 100,000 deaths a year.

It's a simple enough request, but for patients and families who feel vulnerable, scared or uncomfortable in a hospital room, the subject can be too intimidating to even bring up with a doctor or nurse: Have you washed your hands?

Hospitals are encouraging patients to be more assertive, amid growing concern about infections that are resistant to antibiotics.

Strict hand hygiene measures are the gold standard for reducing infections associated with health care. Acquired primarily in hospitals but also in nursing homes, outpatient surgery centers and even doctor's offices, they affect more than one million patients and are linked to nearly 100,000 deaths a year, according to the Centers for Disease Control and Prevention. (...)

- Why hospitals shouldn't make patients the hand-washing police

Why hospitals shouldn't make patients the hand-washing police
fiercepharma.com 4.10.2013
A video produced by the Centers for Disease Control and Prevention (CDC) is urging patients to make sure their doctors have washed their hands--but that's the wrong way to go about it, according to an editorial in MedCity News.

If the failure to wash hands is that serious a problem, infection control specialists, not patients, should have the responsibility to find solutions, writes David E. Williams, co-founder of MedPharma Partners. He cites plenty of ways to achieve hand-washing compliance without involving patients, including actively educating clinicians on the subject, using technology to monitor hand-washing and making failure to wash subject to malpractice claims.

"If you believe the conventional wisdom," Williams writes, "then physicians will be so focused on avoiding lawsuits through defensive medicine that they'll instantly get to 100% compliance on hand washing."

Furthermore, Williams asks, if hospitals expect patients to scrutinize their doctors' hand-washing, what other responsibilities should they give patients? For example, should patients also be responsible for confirming that their doctors have performed the right tests, made the right diagnosis, prescribed the right medication and dosage and stored it correctly?

"All of these things--and many, many others--are important, but I count on the hospital to deal with it and the regulators to oversee that it's done," he states. "I want quality ratings that take into account these issues and I don't mind payment incentives that reward certain behaviors and penalize others."

Patients may agree with Williams on the issue. A study last year found nearly half of patients would be uncomfortable with asking their providers to wash their hands. And although poor hand hygiene causes millions of infections every year, an August study found doctors have the lowest hand-washing compliance of all healthcare workers, FierceHealthcare previously reported. (...)

- Leger er verste lovbrytere på håndhygiene

Doctors are worst hand-hygiene offenders (Leger er verste lovbrytere på håndhygiene)
fiercepharma.com 27.8.2013
Internasjonal studie finner at sykepleiere er mer sannsynlig å overholde håndvask (International study finds nurses more likely to comply with handwashing)

In the war to prevent hospital-acquired infections, nurses are better about washing their hands than doctors, a new study found.

Despite widespread evidence that alcohol-based hand rub is the cheapest and most effective way to prevent infection, the World Health Organization says poor hand hygiene remains the cause of millions of infections every year and leads to hundreds of thousands of deaths.

"As resistance to antibiotics and other key medicines becomes more common, it is more essential than ever to reduce the number of avoidable infections in hospital," said Edward Kelley, coordinator of the patient safety program at WHO. "The best way of reducing the number of people contracting antimicrobial resistant infections is to protect them from cross-transmission of germs through healthcare workers' hands in the first place." (...)

(Anm: Researchers observe major hand hygiene problems in operating rooms: Swedish study (...) The study shows that the use of hand disinfection and aseptic techniques during risk-prone invasive procedures is very low. (medicalnewstoday.com 31.3.2015).)

(Anm: Global implementation of WHO's multimodal strategy for improvement of hand hygiene: a quasi-experimental study. Lancet Infect Dis. 2013 Aug 22. pii: S1473-3099(13)70163-4. [Epub ahead of print].)

(Anm: Én av tre sykehusansatte vasker ikke hender etter toalettbesøk. En undersøkelse fra to danske sykehus fant at hver tredje sykehusansatt ikke vasket hendene med såpe etter toalettbesøk. En spesial-såpedispenser økte bruken betraktelig. (dagensmedisin.no 6.4.2015).)

- Hyppig håndvask gir mindre fravær

Håndhygienedag 5. mai
Rene hender gir færre infeksjoner

fhi.no 14.5.2013
I Norge får 5–10 prosent av pasientene en infeksjon mens de er på en helseinstitusjon. God håndhygiene kan redusere forekomsten av slike infeksjoner.

Målgruppen for årets håndhygienedag er helsepersonell, pasienter og besøkende. (...)

(Anm: Rene hender beskytter deg selv og andre mot infeksjoner (fhi.no 6.5.2014).)

Hyppig håndvask gir mindre fravær
Tidsskr Nor Legeforen 2010; 130 (6.5.2010)
Obligatorisk skjemabasert håndvask tre ganger om dagen er effektivt for å redusere skolefravær for elever. Det er konklusjonen i en dansk intervensjonsstudie over tre måneder (Am J Infect Control 2009; 37: 820–6).

To skoler med like sykefraværsprofiler ble randomisert. På intervensjonsskolen skulle elevene (n = 290) vaske hendene før første time, før lunsj og før de gikk hjem. De fikk dessuten teoretisk og praktisk undervisning i håndhygiene. På kontrollskolen fortsatte elevene som før. Gjennomsnittsalderen på elevene var 9,7 år (spredning 5,9–15,0).

Det var en signifikant reduksjon i hyppigheten av sykefravær på intervensjonsskolen (OR 0,69, 95 % KI 0,5–0,9). Andelen elever som hadde minst fire sykefraværsperioder var 6 % i intervensjonsskolen og 20 % i kontrollskolen. (...)

(Anm: Mandatory handwashing in elementary schools reduces absenteeism due to infectious illness among pupils: A pilot intervention study. Am J Infect Control. (AJIC). 2009 Dec;37(10):820-6 2010;37(10):820-826 (December).)

(Anm: Hygiene practices affect contact lens case contamination, reports Optometry and Vision Science (medicalnewstoday.com 30.1.2015).)

(Anm: Hand washing focus in hospitals has led to rise in worker dermatitis (medicalnewstoday.com 16.2.2015).)

- Den ekleste knappen

Den ekleste knappen
kk.no 30.9.2010
Den er ikke på toalettet. Men du tar på den hver eneste dag.

Mange av oss kommer ingen vei uten å ta på denne. Heisknapper finnes nemlig overalt. På jobben. På flyplassen. På tannlegekontoret. I garasjeanlegget.

Finnes overalt
Og sjansen er stor for at du trykker på den hver dag. Det gjør mange andre mennesker også. Siden heisknappen er et sted som sjelden blir vasket, er den rett og slett et yndet sted for bakterier.

En vanlig heisknapp kan huse førti ganger så mange bakterier som et toalettsete på et offentlig toalett, melder Daily Mail. (...)

(Anm: Dette glemmer vi å vaske Vasker du dette? Det er ikke alt vi er like flink til å rengjøre... (klikk.no 26.8.2014).)

(Anm: Fecal matter found on more than 60% of toothbrushes in shared bathrooms. The team recommends that people who share bathrooms follow the toothbrush hygiene recommendations set by the American Dental Association. These include: ◾Avoid sharing toothbrushes ◾Do not cover toothbrushes or store them in closed containers ◾Replace toothbrushes at least every 3-4 months ◾Rinse toothbrushes thoroughly with tap water after use and allow them to air-dry. It is not only fecal contamination on toothbrushes we should be concerned about. In 2011, Medical News Today reported on a UK study that found 1 in 6 cells phones are contaminated with fecal matter. (medicalnewstoday.com 6.6.2015).)

- Heisknapper ikke anerkjent som smittekilde på sykehus

Disse har flere bakterier enn toalettskåla
side2.no 14.7.2014
Heisknapper er bakteriefeller, ifølge forskere.

Heisknapper er noe av det mest ekleste stedet du tar på når det er snakk om bakterier, skriver Shape.com.

Gjelder flere steder
Ifølge en ny studie publisert i Open Medicine viser nemlig resultatene at heisknapper har flere bakterier sammenlignet med doringen på toalettet.

Forskere har tatt prøver fra 120 ulike heisknapper og 96 forskjellige doringer i tre ulike sykehus.

Prøvene viste at 61 prosent av heisknappene hadde store ansamlinger av ulike bakterier mens det samme gjaldt for 43 prosent av doringene. 

Selv om det kun ble tatt prøver på sykehus, så kan professor i mikrobiologi, Chuck Gerba, fortelle at dette resultatet mest sannsynlig også vil gjelde de fleste andre steder.

Han har blant annet vært med i studier som har sett at det finnes hele hundre ganger mer bakterier på heisknapper sammenlignet med toalettseter. (...)

(Anm: Heisknapper ikke anerkjent som kilde for bakteriell kolonisering på sykehus (Elevator buttons as unrecognized sources of bacterial colonization in hospitals) Open Medicine 2014;8(3).)

- Dobbeltdypp med chips kan være livsfarlig

Dobbeltdypp med chips kan være livsfarlig
illvit.no 18.1.2016
Sykdommer: Du risikerer å få lungepest hvis du deler dippskål med en dobbeltdypper.

Du har spist halvparten av chipsen din som var badet i dipp. Hva gjør du? Enten er du en av dem som dypper den igjen. Eller så er du det ikke.

Hvilke bakterier kan du rake til deg?
Den amerikanske forskningen viser at du bør være oppmerksom på om du deler skål med en dobbeltdypper. Det kan nemlig redde deg fra bakterier og virus som overføres ved f.eks. hoste og nys:

  • Lungepest
  • Tuberkulose
  • Influensa
  • Legionærsyke
  • SARS

Ikke helt overraskende kommer forskningsresultatet nettopp fra USA, for amerikanerne har nemlig et implementert uttrykk for flerdypperiet: double-dipping.

Forskerne ville finne ut om bakterier fra munnen kan hoppe fra chipsen og sette seg i dippen – klar til å kaste seg over den neste som dypper sin chips. (...)

(Anm: Is double-dipping a food safety problem or just a nasty habit? (…) Once subjected to double-dipping, the salsa took on about five times more bacteria (1,000 bacteria/ml of dip) from the bitten chip when compared to chocolate and cheese dips (150-200 bacteria/ml of dip). (theconversation.com 24.11.2016).)

- Nei, ikke nys i albuen! (- Viruset og bakterier lever lenge i tekstiler og spres til miljøet og smitter andre. Et godt råd er å bruke engangs papirlommetørkle og vaske hender etterpå! Snørr, bakterier og virus på klærne er både ekkelt, uetisk og slett hygiene!)

(Anm: Bjørg Marit Andersen dr med, professor i hygiene og smittevern. Nei, ikke nys i albuen! Det vises til innlegg i Aftenposten 28. desember vedrørende uvanlig dårlig effekt (ca. 10 prosent) av årets influensavaksine. (…) Folkehelsens anbefaling, at influensasyke mennesker (inkludert helsepersonell) skal «hoste og nyse i albuen» på eget tøy/uniform, er å be om stor smittespredning! Viruset og bakterier lever lenge i tekstiler og spres til miljøet og smitter andre. Et godt råd er å bruke engangs papirlommetørkle og vaske hender etterpå! Snørr, bakterier og virus på klærne er både ekkelt, uetisk og slett hygiene! (aftenposten.no 3.1.2018).)

– Såpestykket kan vere ei smittekjelde

– Såpestykket kan vere ei smittekjelde
nrk.no 27.2.2014
Mikroorganismar kan gro godt på såpestykket ditt. Her er tipsa til den beste handvasken.

Mage- og tarmbakteriar kan bruke såpestykket som vekstmedium, ifølgje Folkehelseinstituttet.

Å vaske seg på hendene er det enklaste og beste tiltaket for å motverke mange sjukdommar, som blant anna omgangssjuke.

Likevel slurvar svært mange av oss med handvasken.

– Undersøkingar viser at berre om lag 40 prosent av helsearbeidarar i Noreg vaskar hendene sine i dei situasjonane der dei eigentleg skulle ha gjort det, som før og etter pasientbesøk, fortel Nina Kristine Sorknes som er seniorrådgivar ved avdeling for infeksjonsovervåkning ved Nasjonalt folkehelseinstitutt.

Når helsearbeidarar slurvar såpass mykje, kva då med oss andre?

– Det er i alle fall ikkje betre i den generelle befolkninga, sjølv om vi ikkje har så mange mål på dette, fortel Sorknes. (...)

(Anm: - Såpestykker er som å vaske seg med bæsj. Å vaske deg med et såpestykke på et offentlig sted er nesten det samme som å vaske deg med bæsj. det mener en dansk forsker. (p4.no 12.3.2015).)

VOKT DEM FOR SEPEN [Medisin]
aftenposten.no 27.3.2015
Ett gram såpe fra et vått såpestykke kan inneholde nesten like mange tarmbakterier som ett gram avføring. Det mener Jan Pravsgaard Christensen fra Institut for international sundhed, immunologi og mikrobiologi ved Københavns Universitet. Tørker du i tillegg hendene på et fuktig håndkle, har du utsatt deg selv for to utmerkede smittekilder. Og jeg som trodde at alle som ikke vasker hendene på offentlige toaletter, er urenslige! (…)

(Anm: Skal jeg bruge håndsæbe eller flydende sæbe? (videnskab.dk 1.3.2015).)

- Elendig inneklima i sykehusene (- Det «stinker» parfyme av mange av de ansatte de gangene jeg har vært på sykehus)

Re: Elendig inneklima i sykehusene
Tidsskr Nor Legeforen 2014; 134:1344 (5.8.2014)
Når temaet er inneklima (1), er det rart at dere ikke setter fokus på hvordan ansatte forurenser inneluften selv, med parfymer og parfymerte hygieneprodukter. Dette er ofte en veldig stor kilde til forurensning av inneluften på andre arbeidsplasser (2).

Jeg har selv opplevd at det «stinker» parfyme av mange av de ansatte de gangene jeg har vært på sykehus. Selvfølgelig er det alvorlig med mugg og de andre årsakene til dårlig inneklima som beskrives i denne artikkelen, men det koster faktisk ingenting å bedre inneluften betraktelig, dersom de ansatte slutter med parfyme. I informasjonsskrivet til alle som kommer til planlagte innleggelser kan man oppfordre til å la parfymen bli igjen hjemme.  (…)

(Anm: Elendig inneklima i sykehusene. Tidsskr Nor Legeforen 2014; 134: 1073.)

(Anm: Overlege vil forby rengjøringsspray. – All rengjøringsspray er skadelig for luftveiene og bør forbys, mener overlege. Han sier slik spray kan gi astma og KOLS. (nrk.no 22.4.2015).)

(Anm: Vasker sykehus med bakterier. På flere utenlandske sykehus vasker de med bakterier. Harmløse bakterier skal sørge for at farlige antibiotikaresistente bakterier ikke får plass. Du kjenner kanskje "snille" eller probiotiske bakterier fra melkeprodukter. De skal gi en sunn bakterieflora i tarmen din og bekjempe de sykdomsfremkallende bakteriene. (nrk.no 17.3.2016).)

(Anm: Krever bedre renhold på Radiumhospitalet. Kreftforeningen og pasientombudet krever at Radiumhospitalet skjerper renholdet etter at kreftpasienter reagerte på støv og skitt. Oslo universitetssykehus lover bedring. (nrk.no 6.4.2016).)

- Du bør ikke bruke nye plagg før de er vasket. Kan gi flere uheldige reaksjoner på kroppen.

Vaske nye klær. Du bør ikke bruke nye plagg før de er vasket. Kan gi flere uheldige reaksjoner på kroppen.
klikk.no 25.5.2016
(…) Det bør du ikke gjøre, ifølge Ingunn Grimstad Klepp, tekstilekspert og forskningsleder ved Statens institutt for forbrukerforskning (SIFO). - Før førstegangsbruk er det viktig å vaske nye klær. Dette for å fjerne rester av uønskede kjemikalier i plagget, sier Klepp. (…)

- Sidan støvpartiklane frå oss sjølv er så små at dei kan bli pusta inn, kan dei vere farlege.

Du mister 500.000 støvpartiklar kvart minutt
nrk.no 29.5.2015
Ein stor del av støvet i huset ditt er deg. Slik blir støvet til. (…)

5 millionar støvkorn per minutt

Når vi er i ro mister vi «berre» 500.000 partiklar i minuttet. Men med ein gong vi begynner å røre på oss, stig støvproduksjonen.

– Det er gjort målingar som viser at menneske mister ti gongar så mange partiklar kvart minutt når ein går opp ei trapp, fortel Nilsen.

Altså 5 millionar støvpartiklar i minuttet.

Og er du meir aktiv, for eksempel trenar, doblar dette talet seg fort.

Les også: Dette er de beste rengjøringstipsene (…)
– Det er gjort målingar som viser at menneske mister ti gongar så mange partiklar kvart minutt når ein går opp ei trapp, fortel Nilsen.

Altså 5 millionar støvpartiklar i minuttet. (…)

Sidan støvpartiklane frå oss sjølv er så små at dei kan bli pusta inn, kan dei vere farlege.

– Det er vist at ein lettare blir forkjøla eller opplever innelufta som tørr viss det blir mykje støvpartiklar i lufta, seier Nilsen.

Når folk klagar på tørr luft, kan det altså vere at det er støvete. (…)  

- Fukt i huset like farlig som passiv røyking (- Har du muggsopp-allergi?)

- Fukt i huset like farlig som passiv røyking
aftenposten.no 22.2.2012
- Ser man bort fra kreft, er helserisikoen den samme ved fukt i hus som ved passiv røyking, sier overlege og spesialist på inneklima. (...)

- Hvis fukt av betydning forekommer i 50 prosent av norske boliger, medfører det 50 prosent økt risiko for allergiske og ikke-allergiske luftveissykdommer, inkludert astma, bronkitt, KOLS og alle luftveisinfeksjoner i disse boligene, mener Bakke.

- Ut fra disse dataene vil jeg grovt anslå at 20 prosent av alle astma- og luftveisproblemer kunne vært unngått hvis vi ikke hadde hatt fukt i norske hjem, sier han. (...)

(Anm:  - Vannskade? Da bør du handle raskt. - Har du muggsopp-allergi? (mintankesmie.no).)

(Anm: Muggsopp i boligen. (…) Muggsopp og helseskader. (juss.info 2012).)

(Anm: Én av to norske boliger har fuktskader. Mugg i kjeller kan gi helseskader til de som bor i hust, og være en kilde til konflikt mellom selger og kjøper. Mer en halvparten av alle norske boliger har fuktskader. Det skaper store helseproblemer, og gir trøbbel ved kjøp og salg. Mugg-, fukt- og råteskader er et stort problem i flere hus. For takstrapportene avdekker ikke fukt- og muggskader. Nå kreves det en obligatorisk tilstandsrapport på boliger. En ny undersøkelse fra Standard Norge viser at mer enn 66% av kjellergulv har skader og mer enn halvparten av norske bad har fukt og råteskader. (nrk.no 18.1.2012).)

(Anm: Fikk ekstraregning på én million kroner etter huskjøp. HAMAR (NRK): Eirik Dahl og Katrine Oreld kjøpte drømmeboligen med utsikt til Mjøsa, uten å vite at huset hadde omfattende fuktskader. (nrk.no 15.8.2017).)

(Anm: Det beste testutstyr for muggsopp. The Best Mold Test Kits of 2017 (toptenreviews.com 10.5.2017).)

(Anm: Undersøkelse: Dårligere og dårligere håndverk - byggeskader florerer. (…) En fersk undersøkelse blant takstmenn viser at det blir dårligere og dårligere håndverk her i landet, og bare i fjor ble det registrert byggeskader for til sammen 17 milliarder kroner i Norge, viser tall fra SSB, skriver Teknisk Ukeblad. (…) Ifølge tall fra Finans Norge ble det registrert 4610 vannskader i Norge ifjor som tilskrives dårlig håndverk. (dn.no 23.5.2017).)

(Anm: Astma drabbar fler med lägre inkomst. (- Orsaken kring sambanden inkomst och astma har forskarna ännu inte svar på. Men det finns flera tidigare studier som pekar på att fuktiga, mögliga och rökiga inomhusmiljöer kan vara avgörande faktorer för att utveckla astma. Särskilt utsatta är barn. (netdoktor.se 17.5.2017).)

(Anm: Skin Infections: What You Should Know (webmd.com 24.3.2017).)

(Anm: Ringorm. Ringorm er en soppinfeksjon i det ytterste laget av huden. Tilstanden er karakterisert ved et kløende utslett som har form av en rød ring med tilsynelatende normal hud i midten. (nhi.no 31.12.2015).)

(Anm: Mycoteam AS er et rådgivende konsulentfirma som arbeider innenfor fagfeltet biologiske bygningsskader (sopp, muggsopp, råtesopp, vannskader, fukt og insekter). Vi gir nøytrale råd basert på biologisk fagkompetanse og uten økonomisk interesse i sanering. (mycoteam.no).)

(Anm: Rengjøre baderomsvifte. Gir dårlig luftkvalitet. Over tid blir nemlig avtrekkskanalen i baderomsvifta tilsmusset og forurenset av insekter, pollen, veistøv, sot og annet som finnes i lufta. - Dette kan skape grobunn for mikroorganismer, spesielt på badet der det tilføres fuktig luft, forteller Cato Ove Karlsen, daglig leder i Fagrådet for våtrom. Mikroorganismer i form av bakterier, gjærsopp og muggsopp kan produsere plagsomme lukter - og våtrom er altså mest utsatt. Ifølge Norges byggforskningsinstitutt kan forurensede ventilasjonsanlegg utgjøre en hygienisk risiko på badet ditt.  En baderomsvifte som ikke er rengjort vil gi redusert luftkvalitet og dårligere utnyttelse av energi.  (nettavisen.no 5.3.2016).)

- Influensavirus spres to meter uten nys eller hoste

Influensavirus spres to meter uten nys eller hoste
nhi.no 12.2.2013
Influensavirus kan spre seg nesten to meter fra hodet til en som er syk, via små partikler som slipper ut i luften når vi snakker eller puster.

Dette ifølge en studie som ble publisert i Clinical Infectious Diseases i januar 20131. Deltakerne i studien var 94 pasienter som var innlagt akuttavdelingen på et universitetssykehus med influensalignende symptomer under influensasesongen i 2010-2011.

Forskerne fant at 65 prosent av pasientene hadde influensa. 43 prosent av de som hadde influensa, avga influensaviruset i luften på rommet. Av disse var det 19 prosent som slapp ut opp til 32 ganger mer virus enn andre pasienter. Det var ingen statistiske forskjeller i andre karakteristikka eller symptomer.

Smitte via pusten i nesten to meters avstand
Det ble funnet høyere virusmengde i nese og svelg hos de som avga smitte til luften, sammenlignet med de som ikke gjorde det. Alle deltakerne i studien som avga smitte (virus) gjennom pust og tale, hadde økt sannsynlighet for kraftig sykdom og større forstyrrelser i hverdagen på grunn av sykdommen, enn de som ikke avga slik smitte via pust eller tale.

Forfatterne så på målinger av innholdet i lufta ved avstandene 30 cm eller mindre, 90 cm og 180 cm fra hodet til pasienten. Virusmengden ble betydelig redusert ettersom avstanden til pasientens hode økte.

Det var ingen påviselig forskjell mellom ulike typer influensavirus.

Tre hovedveier til virusspredning
Tidligere har man trodd at viruset kun spredte seg over korte avstander via store partikkeldråper når vi hoster eller nyser.

Ifølge en lederartikkel2 som ble publisert på nett sammen med den aktuelle studien, beskrives tre hovedveier for spredning av virus:

• Via store partikkeldråper som fyker ut i luften når influensasyke nyser eller hoster, noe som krever nærkontakt kortere enn 180 cm.
• Direkte kontakt med infisert sekret som forurenser overflater i nærområdet, som fører til at andre selv fører smitten fra f.eks. fingrene inn i munn og luftveier (selvinokkulasjon).
• Via småpartikkel aerosoler som kan "støves ut" fra den syke og når minst 180 cm ut i rommet.

Munnbind hjelper kun mot større partikler
De første to spredningsveiene blir karakterisert som langsomme og variable, mens luftbåren overføring kan være rask, men med klinisk åpenbare, og noen ganger eksplosive, utbrudd. Det finnes gode bevis for at smitten spres ved alle disse tre rutene, samtidig.

Mange som arbeider som helsepersonell, bruker munnbind, men ifølge studien beskytter disse kun mot de større partiklene. Det finnes mer avanserte munnbind som kan blokkere også de mindre partiklene, men disse er dyre og bruk av disse ved pleie av influensasyke pasienter, er vanligvis ikke gjennomførbart, ifølge forfatterne. (...)

(Anm: Exposure to Influenza Virus Aerosols During Routine Patient Care. J Infect Dis. 2013 (First published online: January 30).)

(Anm: Mössan meningslös mot förkylning. Att mössa och vantar skyddar oss mot snuva är något de allra flesta fått lära sig redan som barn. Men enligt forskare stämmer denna etablerade sanning inte helt överens med verkligheten. Föräldrar som tjatar på sina barn om varma kläder mot förkylningar har fel, menar dem. (netdoktor.se 5.4.2017).)

- Immunforsvaret i cellene fungerer dårligere ved 33 grader enn ved en kroppstemperatur på 37

Derfor blir mus lettere forkjølet når det er kaldt
vg.no 11.1.2015
– Første bevis for at det gamle kjerringrådet om å unngå kald luft stemmer, sier medisinprofessor.

Vi fikk stadig høre det da vi var barn: «Ikke gå ut i kulda når du er forkjølet». «Husk et skjerf over munn og nese, så du ikke puster inn kald luft».

– Nå har vi endelig dokumentasjon på det min bestemor alltid har visst, sier Elling Ulvestad, professor i medisin og sjef for mikrobiologisk avdeling ved Haukeland universitetssykehus i Bergen. (...)

Han har lest studien til forskere ved Yale University i USA. De undersøkte celler fra luftveiene til mus, og fant at det innebygde immunforsvaret i cellene fungerer dårligere ved 33 grader enn ved en kroppstemperatur på 37.

Det kan forklare hvorfor en forkjølelse oftere starter i nesa enn i de varmere lungene. Og hvorfor det er viktig å holde kroppen varm i vinterkulda. (...)

- Her kan smitten spres fem meter. Høstkulde kombinert med mer tid innendørs, gjør at forkjølelsen sprer seg ekstra raskt.

(Anm: Her kan smitten spres fem meter. Høstkulde kombinert med mer tid innendørs, gjør at forkjølelsen sprer seg ekstra raskt. Her får du overlegens råd for å holde deg frisk. På vei inn i høysesongen for forkjølelse, er vi omgitt av folk som hoster, harker og nyser. (…) Unngå nedkjøling Hvis man kjenner på en gryende forkjølelse eller allerede har blitt forkjølet, er det viktig å unngå å fryse. Da gir man immunapparatet som skal reparere forkjølelsen, best mulige arbeidsbetingelser. – Det viktigste er å holde seg varm rundt halsen og på beina. Der er avstanden til de store blodårene minst, og kan lett tilføre kroppen kulde. Så beskytt de områdene – da vil immunapparatet gjøre oss friske fortest mulig, sier Steinsvåg. Varme på beina, skjerf i halsen og også gjerne drikke litt varmt fungerer best for å bli raskt frisk igjen. (nrk.no 12.11.2017).)

- Støvmasker fungerer dårleg på skjeggete menn.

Støvmasker fungerer dårleg på skjeggete menn
nrk.no 16.2.2016
Skjeggete menn som er utsett for mykje støv på jobben lever farleg. Arbeidstilsynet åtvarar mot dårlege eingongsmasker.

Kjellaren som handverkar Einar Nilsson pussar opp blir fort fylt av store mengder støv. For å beskytta seg brukar han ei vanleg kvit støvmaske over munn og nase.

LES OGSÅ: Bruker maske for å beskytte seg mot bylufta

– Eg er opptatt av at eg ikkje skal pusta inn alle slag moglege partiklar, gips og støv frå sparkling. Det finne støvmaskar for den slags, og det bør ein bruka, seier Nilsson.

Og det rådet blir følgt av mange. Problemet til Nilsson og mange andre menn er skjeggveksten. (…)

- Midler i sprayform er verst (- Klorbaserte blekemidler, og desinfeksjonsmidler er assosiert med astma.)

- Midler i sprayform er verst
aftenposten.no 29.10.2013
Blir du irritert i halsen, eller klør det i nesen når du vasker?- Gulvet blir ikke renere med grønnsåpe, sier yrkeshygieniker Kai Gustavsen. Renhold kan gi helseskader, ved for høy eksponering av kjemikalier.

- Blir det rent uten vann og kjemikalier? Hva er rent, spurte Knut R. Skulberg, lege og førsteamanuensis ved Høgskolen i på Inneklimadagen forrige uke.

Godt renhold gir mindre helseplager, viser mange undersøkelser, ifølge Skulberg. Samtidig kan renhold gi helseskader, ved for høy eksponering av kjemikalier.

- Midler i sprayform er verst, men også klorbaserte blekemidler, og desinfeksjonsmidler er assosiert med astma, sier Skulberg.

Sprayer man for eksempel hele flater med renholdsmiddel, vil aerosoler legge seg på benken og i luften. I tillegg til at man puster inn aerosolene, vil noen binde seg til støv som kan virvles opp, og man kan bli eksponert over lengre tid, forklarer Skulberg. (...)

- Behandlade textitiler kan stoppas spridningen av sjukhussjuka

Silvertyget dödar sjukhusbakterier
nyteknik.se 8.5.2014
Behandlade textitiler kan stoppas spridningen av sjukhussjuka.

Textilier som behandlas med en ny typ av halvledande silver får bakteriedödande egenskaper med långtidsverkan.

Att silver har antibakteriella egenskaper än känt sedan länge. Metallen avger silverjoner när den kommer i kontakt med kroppsvätskor, och dessa joner är giftiga och antibakteriella egenskaper.

Forskare vid RMIT-universitetet i Australien har letat efter ett material som har bättre långtidsverkan än metalliskt silver. Forskaren Vipul Bansal upptäckte att organiskt material med halvledande egenskaper som har bättre effekt.

Nanotrådar av Ag-TCNQ (tetracyanoquinodimethane) odlades på textilier, och visade sig avge silverjoner mycket långsamt, vilket ger en långvarig antibakteriell effekt.

I den fortsatta forskningen ska man ta fram nanopartiklar som är effektiva mot bakterier som ger infektioner, men som inte dödar mänskliga celler.

- Silver kan användas på ett säkert sätt för biomedicinska tillämpningar genom att ytkemin på nanopartiklarna kontrolleras, säger Vipul Bansal.

Resultaten har publicerats i tidskriften Advanced Functional Materials. (...)

- Du må ikke finne på å vaske kjøkkensvampen, viser ny forskning. Forskning viser oppsiktsvekkende resultater.

(Anm: Du må ikke finne på å vaske kjøkkensvampen, viser ny forskning. Forskning viser oppsiktsvekkende resultater. (…) Helt voldsomme mengder Når det kommer til hvor store mengder bakterier de fant i kjøkkensvampene, begynner tallene å bli såpass store at det er vanskelig å se de for seg. Målingene deres viste at de normalt fant 25 til 54 milliarder bakterier per kvadratcentimeter kjøkkensvamp! Det betyr at en normal kjøkkensvamp raskt kan inneholder flere trillioner bakterier. (…) Selv om videre analyser, inkludert kontrollerte eksperimenter, er nødvendig for å bekrefte disse funnene, tillater vår data forsiktig spekulasjon i at vedvarende bruk av renhold av kjøkkensvamper i ikke er å anbefale, skriver de i Nature. Faktisk mener de at svamper som vaskes ofte, kan lukte mer. I stedet anbefaler de å bytte ut kjøkkensvamper en gang i uka. (side3.no 24.12.2017).)

(Anm: Bruker du svamp i dusjen? Kan være en skikkelig bakteriebombe. (kk.no 31.7.2014).)

(Anm: Rens dusjhodet etter ferien. Du kan dusje deg legionellasyk hvis du ikke rengjør dusjhodet etter ferien. (nrk.no 17.8.2016).)

- Sannheten om restaurantmaten du ikke vil vite

- All maten inneholder spytt fra kokken
sside2.no 15.7.2013
AVSLØRER: Et glass av «husets vin» kan variere fra dag til dag avhengig av hvilke vinflasker som ikke ble tømt kvelden før.

Sannheten om restaurantmaten du ikke vil vite.

Det er ikke sikkert det frister like mye å spise ute i kveld - etter å ha lest dette.

Frekkaser
I sin nye bok «Restaurant Babylon» beskriver forfatter Imogen Edwards-Jones hvordan maten du spiser på restauranten inneholder spytt fra kokken og at utseendet ditt bestemmer hvor i spiselokalet du blir plassert.

Ved hjelp fra flere anonyme restaurantarbeidere har hun laget en egen liste over punkter som avslører hvordan restaurantbransjen egentlig tenker og arbeider bak kulissene, skriver Daily Mail.

Flere forskjellige restauranteiere, kokker og kelnere har fortalt sine hemmeligheter om hvordan de tenker for å blant annet øke inntektene og spare på utgiftene i restaurantmiljøet. (...)

- Flere kan bli alvorlig syke av importert mat

Flere kan bli alvorlig syke av importert mat
nrk.no 6.6.2014
«Fem om dagen» er ikke nødvendigvis like sunt og trygt lenger, dersom vi ikke tar våre forholdsregler. Flere nordmenn kommer til å bli matforgiftet av frukt og grønt i tida som kommer, advarer en professor i mattrygghet.

– Faren for å bli smittet gjennom mat er økende fordi økt internasjonal handel gjør at vi også importerer flere farlige bakterier, forklarer Per Einar Granum, som er professor i mattrygghet ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.

I tillegg er nordmenn blitt mer kontinentale i sine matvaner, og spiser derfor oftere på utesteder enn før, hvor risikoen for å bli matforgiftet er høyere enn hjemme på kjøkkenet.

Kanskje overraskende er det at det ikke lenger er kjøtt vi i hovedsak blir syke av, men frukt og grønt.

– Det viser seg at veldig mange av de store utbruddene av matforgiftning vi har hatt de siste åra er knyttet til frukt og grønt. Kjøtt til sammenlikning spiser vi stort sett varmebehandlet, og da skal man gjøre en del feil for at man skal bli syk, påpeker Granum. (…)

Kan i verste fall bety dødsfall
Ifølge professoren kommer en matforgiftning stort sett til å gå over hos sunne, friske mennesker i løpet av ett døgn eller to-tre dager. Det største problemet er ubehaget, og at folk blir borte fra jobben.

– Hvis du er ekstremt uheldig, så kan dette føre til dødsfall. I Tyskland for tre år siden fikk flere hundre nyresvikt, og opp mot hundre personer døde etter å ha spist infiserte bønnespirer.

Samme bakterie hadde et utbrudd i Norge fra 2006 der ett barn døde og flere andre barn måtte ha dialyse på grunn av nyresvikt. (...)

- Tusenvis blir syke av dårlig mathygiene

Middagsrestene kan være livsfarlige
nrk.no 9.10.2013
Om denne pizzabiten har ligget ute hele natt, er det klare rådet å kaste maten. Ellers risikerer du alvorlig matforgiftning.

Pizza, pasta og ris kan inneholde sporer som overlever steking. Lar du maten stå ute over natta, kan du bli akutt syk, og det er verst når du lager maten selv.

Ris, pasta og pizza kan inneholde bakterien bacillus cereus, som kan bli farlig når maten når ti til tolv grader. Det sier professor Per Einar Granum ved Veterinærhøyskolen til NRK Forbrukerinspektørene. (...)

(Anm: Fem ting ansatte ved hurtigmatkjedene sier du aldri må bestille. En maskin som den over finner du på mange restauranter. Gjett hva som kommer ut av den. (side3.no 2.4.2015).)

Zoonoserapporten 2012: Fortsatt påvises lite smitte fra mat og dyr i Norge
fhi.no 4.9.2013
Sykdommer som smitter mellom dyr og mennesker både ved direkte kontakt eller via mat kalles zoonoser. Hvert år utarbeides en rapport som beskriver funn av smittestoffer som forårsaker zoonoser i fôr, dyr og mat samt sykdomstilfeller hos mennesker.

Zoonoserapporten 2012 viser at det fortsatt er lite smitte mellom dyr og mennesker i Norge. Overvåkningen viser at den vanligste zoonosen i Norge er campylobacteriose, fulgt av salmonellose. Begge er mage-tarm infeksjoner som oftest smitter via forurensede næringsmidler eller direkte fra smittebærende dyr. (...)

(Anm: Age-Related Differences in the Luminal and Mucosa-Associated Gut Microbiome of Broiler Chickens and Shifts Associated with Campylobacter jejuni Infection. Conclusion In the current study a substantial change in the composition of luminal and mucosa-associated gut microbiota in broiler chickens from day 1–28 was noticed. It could also be demonstrated that a C. jejuni infection in chickens was associated with significant changes in the composition of the intestinal ecosystem. Furthermore, these changes of the gut microbiota could lead to intestinal dysfunction, which has been evidenced in our previous studies. (…)  Understanding the relationship between disruption of the normal gut microbiota and Campylobacter infection may lead to improve in control strategies in order to minimize the consequences for the chicken host and the risk of bacterial spread to humans. Front. Cell. Infect. Microbiol., 22 November 2016).)

Mye tarmbakterier i softis
handelsbladet.no 30.7.2013
Nesten halvparten av utsalgsstedene Mattilsynet sjekket hadde tarmbakterier i softisen, melder NRK.

– Softis er et høyrisikoprodukt, kan man si.– Det er et melkeprodukt, lett bedervelig. Det kan lett bli forurenset med tarmbakterier hvis man har dårlig håndhygiene, sier seniorinspektør i Mattilsynet Midt-Rogaland, Inga Torp Nielsen til NRK.

Mattilsynet gjennomførte uanmeldte inspeksjoner hos 45 utsalgssteder. Nesten halvparten, 22 av utsalgsstedene, fikk pålegg av Mattilsynet etter at det ble påvist tarmbakterier i softisen.

– Det var nedslående. Hos ni av de stedene var prøvene såpass dårlige at utsalgene ble stengt. De måtte gjøre et større arbeid for å få lov å starte opp igjen, sier Nilsen. (...)

Når fem om dagen blir farlig
kk.no 29.7.2013
MATFORGIFTNING: Når vi blir matforgiftet av frukt og grønt, er det ofte salat som er synderen. (Foto: yanlev - Fotolia)

Frukt og grønt har skylden for 1 av 4 tilfeller av matforgiftning.

Du skal selvfølgelig ikke slutte å spise frukt og grønt - tvert imot bør de fleste av oss i stedet spise enda mer.

Men, det er god grunn til å være nøye med hygienen.

Tall fra EFSA (EUs ekspertpanel for risikovurderinger) viser at frukt og grønnsaker var smittekilden i 26 prosent av alle tilfeller av matforgiftning i perioden 2007 til 2011.

– Dersom man ser bort fra den store E. coli-saken i 2011, der spirer var årsaken, så er tallet 18 prosent, forteller Terje Røyneberg som er sjef for Mattilsynets seksjon for planter og vegetabilsk mat. (...)

I USA skyldes nesten halvparten av alle tilfeller av matforgiftning frukt og grønt, ifølge tall fra U.S. Centre for Disease Control and Prevention. (...)

Vi tar for lett på mathygiene - tusenvis syke hvert år
aftenposten.no 16.7.2013
Matforskningsinstituttet (Nofima) anslår at å skylle salaten grundig med rent vann fjerner mellom 90 og 99 prosent av bakteriene

Hvert år blir flere tusen nordmenn syke av mat de har spist. Ofte kan en god vask hindre smitte, tipser stipendiat Elin Røssvoll hos Matforskningsinstituttet. (...)

Tusenvis blir syke av dårlig mathygiene
vg.no 14.7.2013
Hvert år blir flere tusen nordmenn syke av mat de har spist. Ofte kan en god vask hindre smitte, tipser stipendiat Elin Røssvoll hos Matforskningsinstituttet.

Alvorlige konsekvenser
Folkehelseinstituttet utpekte i fjor E. coli i gressløk, som var lagt på toppen av eggerøre, som synderen for at 319 personer ble syke på et julebord i Hønefoss. Seks av disse måtte legges inn på sykehus.

- Dette viser hvor viktig det er med god mattrygghet. Det skal ikke store mengder til for at folk blir syke, sier Røssvoll. (...)

- Plastkar som brukes i fiskeindustrien kan være smittebomber, og kilde til listeria som kan være livsfarlig for mennesker (- Men myndighetene har valgt å stemple rapporten som hemmelig)

Fant farlige listeriabakterier i fiskekar
nrk.no 4.12.2013
GRØNT BELEGG: – Når tar vi en bakteriologisk prøve av innsiden av karet for å sjekke om det er patogene bakterier der. Det kan være listeria, salmonella eller E-Coli, sier Helle Bolstad i firmaet Plastservice.

Plastkar som brukes i fiskeindustrien kan være smittebomber, og kilde til listeria som kan være livsfarlig for mennesker. Det viser en rapport som Nordland fylkeskommune mottok for to år siden.

Men myndighetene har valgt å stemple rapporten som hemmelig.

Det finnes rundt 200.000 plastcontainere i Norge. Plastkarene får ofte hardhendt behandling og det kan blir hull i det doble skroget. Når karene stables i høyden kan forurenset vann dryppe ned på fisk som står under.

I en to år gammel forskningsrapport som Nordland fylkeskommune har fått utarbeidet, og som de har unndratt offentligheten – går det frem at plastkarene kan være smittebærere av blant annet listeria.

– Kan i verste fall dø
Ifølge seniorinspektør Eli Anita Sagdal i Mattilsynet i Vesterålen kan disse bakteriene gi alvorlige skader.

– Det kan medføre alvorlig sykdom, og i verste fall død. De mest utsatte er barn, eldre, gravide og folk med nedsatt immunforsvar, sier hun til NRK.no. (...)

(Anm: Statens mattilsyn (Mattilsynet) (mintankesmie.no).)

- Vannflasken kan inneholde mugg (- Engangsflasker er bakteriebomber.)

Vannflasken kan inneholde mugg
nrk.no 15.2.2013
Lukten som kan komme i vannflasker ved påfyll skyldes ofte mugg, gjær og bakterier.

Vond lukt av flasketuten kan skyldes mugg. De største muggfunnene er i vann med smak uten kullsyre, men det kan gro mugg i alle typer flaskevann og springvann.

Å drikke vann er sjelden feil, og i Norge er vi så heldige å ha godt springvann.

Men fyller du vann på feil vannflaske, kan vannet likevel bli surt. (...)

Garanterer bare for førstegangsbruk
– Vi kan bare garantere for kvaliteten på vårt eget vann, ikke på refill fra springen. Det er en engangsflaske, sier Nicolay Bruusgaard, kommunikasjonssjef i Ringnes til NRK.no.

Ringnes produserer vanntyper som Farris, Briis og Imsdal.

De tar mikrobiologiske prøver av hvert eneste parti vann for å være sikre på at det tilfredsstiller kravene til kildevann, noe Bruusgaard påpeker at deres vann gjør med god margin. (...)

(Anm: - Engangsflasker er bakteriebomber. - Det er mange som tror at flaskene er egnet til gjenbruk. Det er de ikke, sier dansk overlege. (side2.no 23.8.2015).)

(Anm: Tenk deg om to ganger før du drikker av boksen. Administrerende direktør i selskapet Earth Ecco, Jake Tyson, forteller at utfallet av testen ikke bør overskride 30 RLU (RLU er målebetegnelsen på antal bakterier på en overflate). – Hvis det er over 30 er det ikke rent, og du vil ikke ha en RLU på mellom 135-300, det er svært mye bakterier. Som igjen forteller deg at området ikke har blitt skikkelig rengjort, sier han til News.au. (sol.no 3.5.2016).)

- WHO: To milliarder drikker forurenset vann. (- Årlig dør hundretusener av å drikke vann forurenset med avføring, ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO). Organisasjonen oppfordrer land til å investere i tilgang til trygt drikkevann, spesielt utviklingsland.)

WHO: To milliarder drikker forurenset vann
adressa.no 14.4.2017
Drastiske forbedringer trengs for å sikre tilgang på rent vann verden over, melder Verdens helseorganisasjon. Samtidig slår Røde Kors kolera-alarm i Somalia.

Årlig dør hundretusener av å drikke vann forurenset med avføring, ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO). Organisasjonen oppfordrer land til å investere i tilgang til trygt drikkevann, spesielt utviklingsland.

– I dag bruker nesten to milliarder mennesker en drikkevannskilde forurenset med ekskrementer som setter dem i fare for å bli smittet av kolera, dysenteri, tyfoidfeber og polio, sier Maria Neira, leder av WHOs avdeling for offentlig helse. (…)

- Legekontorer og sykehus er kilde til mange infeksjoner.

Doctor's Office Is Source of Many Infections (Legekontorer er kilde til mange infeksjoner)
medpagetoday.com 15.7.2011
Legekontorer trenger å rustes opp for å møte grunnleggende infeksjonsstyringsstandarder, ifølge CDC. (Physician offices need to up their game to meet basic infection control standards, according to the CDC.)

Safe injection practices, good hand hygiene, and a trained infection prevention leader should be standard at every ambulatory care center, the public health agency urged in guidelines for the outpatient setting.

Repeated infectious outbreaks and breaches uncovered by Centers for Medicare and Medicaid inspections suggest there's plenty of room for improvement, Michael Bell, MD, deputy director of CDC's Division of Healthcare Quality Promotion, pointed out in a press release.

"Patients deserve the same basic levels of protection in a hospital or any other healthcare setting," he said. "Failure to follow standard precautions, such as correct injection practices, cannot be tolerated."

One of the investigations -- at an endoscopy clinic in Nevada -- showed that clinicians not only contaminated vials of propofol by double-dipping to draw additional doses during procedures but then reused those single-dose vials on other patients, noted Melissa Schaefer, MD, of the same CDC division.

This unsafe practice put more than 40,000 patients at risk of a blood-borne virus, with hepatitis C virus transmission to at least seven patients on two separate days, she said in an invited expert commentary posted online. (...)

(Anm: Guide to Infection Prevention for Outpatient Settings: Minimum Expectations for Safe Care. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) 2011 (May).)

(Anm: Hepatitis: What Puts You at Risk (medicinenet.com 7.12.2014).)

(Anm: Antibiotika kan gi flere kroniske sykdommer. (…) Folkehelseinstituttet: – Faren er underkommunisert. – Advarslene er høyst betimelige, sier lege og seniorforsker Merete Eggesbø ved Folkehelseinstituttet. (…) Ifølge Blaser viser ny forskning at det er en sammenheng mellom endringen av den naturlige tarmfloraen vår og utvikling av nye sykdommer som fedme, diabetes, astma,(...) Advarslene er høyst betimelige, sier lege og seniorforsker Merete Eggesbø ved Folkehelseinstituttet. (…) Ifølge Blaser viser ny forskning at det er en sammenheng mellom endringen av den naturlige tarmfloraen vår og utvikling av nye sykdommer som fedme, diabetes, astma, allergi, autisme og mageinfeksjoner. (nrk.no 30.10.2016).)

(Anm: Antibiotika (tarmbakterier, probiotika, mikrobiota etc.) (Dysbiose; dysbiosis (also called dysbacteriosis (dysbakteriose)). (mintankesmie.no).)

Fant avvik hos åtte av ti klinikker for assistert befruktning
aftenposten.no 18.2.2013
En av klinikkene fikk kritikk for å vaske lokalet annenhver uke. (...)

Infeksjoner etter kirurgiske inngrep, NOIS-2013
fhi.no 20.6.2014
Dette er første gang data fra Norsk overvåkingssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner (NOIS) gjennom et helt år (2013) presenteres. Helårsovervåking gir sykehusene bedre mulighet til å bruke resultatene i arbeid for å bedre pasientsikkerheten.

Helårsovervåking
I rapporten presenteres for første gang NOIS-data fra et helt år (29 016 kirurgiske inngrep). Tidligere har overvåking kun vært utført gjennom en tremåneders periode hvert år.

Årsrapport NOIS-2013 (pdf)

Infeksjonsforekomsten varierte som forventet mellom ulike typer inngrep, fra 2,2 prosent ved innsetting av totale hofteproteser til 13,5 prosent for inngrep på tykktarm. Infeksjonsforekomsten er høyere ved kirurgiske inngrep på tykktarm fordi det er økt risiko for infeksjon med tilstedeværelse av tarmbakterier.

Det er en nedgang i infeksjonsforekomst etter keisersnitt og inngrep hvor det ble satt inn hemi hofteproteser fra 2006 til 2013. For de andre NOIS-inngrepene er det ingen nedgang. Mer enn 75 prosent av infeksjonene ble oppdaget etter at pasienten var utskrevet fra sykehuset. (...)

Må trille faren i tilgrisa rullestolar
firda.no 3.4.2013
2. påskedag stod det ein rullestol tilgrisa med noko som ser ut som oppkast ved inngangen til Førde sentralsjukehus. Anne Kristin Holen er svært kritisk til at sjukehuset ikkje har rutinar som sikrar at smittefarlege rullestolar vert reingjorde før dei vert tekne direkte inn på ortopedisk avdeling.

- Skal vi i 2013 måtte akseptere dette for nyopererte pasientar? (...)

Sykehusvalg avgjør faren for infeksjon
aftenposten.no 27.2.2013
Ved Universitetssykehuset i Nord- Norge får 1 av 10 som tar keisersnitt en infeksjon. I Vestfold rammes 1 av 161.

Hvor stor risiko det er for å få infeksjon etter keisersnitt, kommer i høy grad an på hvilket sykehus du velger. (…)

– Alvorlig med infeksjon
Dårlig hygiene er en av de viktigste årsakene til sykehusinfeksjoner. Det sier Bjørg Marit Andersen, tidligere smittevernoverlege ved OUS og en mangeårig ildsjel for
få ned infeksjonstallene.

– Er ikke hygienen god nok, blir det mange flere infeksjoner. Hygiene gjelder både før operasjonen, under operasjonen og hvordan såret blir stelt med etter operasjonen. Det er også viktig at pasientene får god informasjon, blant annet om at de ikke skal klø seg og ta på såret, sier Andersen, nå pensjonist.

Hun hevder at renholdet er for dårlig ved flere sykehus og at dette fører til flere infeksjoner.

– Over mange år har det vært innsparinger som fjerner en god del av de barrièrene som forhindrer smittespredning. Innsparingene går gjerne først og fremst utover det ledelsen ikke tror er pasientrelatert, det vil si renhold og drift, sier Andersen. (…)

(Anm: Antall sykehusinfeksjoner går ned. En av 20 pasienter i sykehus hadde en "sykehusinfeksjon" i fjor. Dette kommer fram i høstens prevalensundersøkelser fra Folkehelseinstituttet. Infeksjonstallene er blant de laveste siden undersøkelsene startet i 2002. (fhi.no 15.1.2016).)

- Infeksjoner hos 4 – 16 prosent av pasientene

NOIS-2011:
Infeksjoner etter kirurgiske inngrep

fhi.no 12.7.2012
Kirurgisk behandling redder liv og øker livskvaliteten for pasienter. Operasjoner er likevel alltid forbundet med fare for komplikasjoner, slik som sårinfeksjoner i operasjonsområdet. Folkehelseinstituttet har siden 2005 fulgt utviklingen av sårinfeksjoner etter fem utvalgte kirurgiske inngrep gjennom en tremåneders periode hvert år. Hvor mange som får en slik infeksjon varierer med type kirurgi.

I Norsk overvåkingssystem for infeksjoner i sykehustjenesten (NOIS) følges pasienten i 30 dager etter operasjon, også når pasienten er utskrevet fra sykehuset. Det gjør at vi får et godt bilde av infeksjonsforekomsten ettersom mer enn 80 % av sårinfeksjonene identifiseres etter utskrivelse.

Infeksjoner hos 4 – 16 prosent av pasientene
NOIS viste i 2011 at omtrent 4 % av de som fikk satt inn en hofteprotese utviklet en sårinfeksjon, mens rundt 7 % utviklet en sårinfeksjon etter å ha gjennomgått en bypassoperasjon, et keisersnitt eller et inngrep hvor galleblæren fjernes. Tilsvarende tall for inngrep i tykktarm var 16 %. Ved inngrep i tarm er det flere sykdomsfremmende bakterier til stede i operasjonsområdet, og det øker risikoen for infeksjon. Det er relativt liten variasjon over tid i forekomsten av sårinfeksjoner for hver enkelt type inngrep. Sårinfeksjonene er hovedsakelig overfladiske, den minst alvorlige infeksjonstypen. De påfører likevel pasienten unødvendig lidelse og samfunnet økte kostnader. Det er derfor i alles interesse å redusere omfanget av dem.

Mulig å forebygge
Forebygging av infeksjoner som oppstår i forbindelse med kirurgiske inngrep er et viktig innsatsområde i pasientsikkerhetskampanjen "I trygge hender". Internasjonale studier har vist at forekomsten av infeksjoner som oppstår i forbindelse med opphold i helseinstitusjon kan reduseres gjennom overvåking. En slik reduksjon forutsetter at resultatene fra overvåkingen brukes i de kirurgiske avdelingene, for å se om det behov for endringer i rutinene rundt de ulike inngrepene. (...)

- Å få leger til å rengjøre sine hender: vis vei for de som følger etter

Getting doctors to clean their hands: lead the followers (Å få leger til å vaske sine hender: vis vei for de som følger etter)
BMJ Qual Saf. 2012 Jun;21(6):499-502. Epub 2012 Feb 22.
(...) BACKGROUND: Despite ample evidence that hand hygiene (HH) can reduce nosocomial infections, physician compliance remains low. The authors hypothesised that attending physician role modelling and peer pressure among internal medicine teams would impact HH adherence.
METHODS: Nine teams were covertly observed. Team member entry and exit order, and adherence to HH were recorded secretly. The mean HH percentage across encounters was estimated by compliance of the first person entering and exiting an encounter, and by the attending physician's HH compliance.
RESULTS: 718 HH opportunities prior to contact and 744 opportunities after contact were observed. If the first person entering a patient encounter performed HH, the mean compliance of other team members was 64%, but was only 45% if the first person failed to perform HH (p=0.002). When the attending physician performed HH upon entering the patient encounter, the mean HH compliance was 66%, but only 42% if the attending physician did not perform HH (p<0.001). Similar results were seen on exiting the room. The effects of the first person were not driven solely by the attending physician's HH behaviour because the attending physician was first or second to enter 57% of the encounters and exit 44% of the encounters.
CONCLUSIONS: If the first person entering a patient room performs HH, then others were more likely to perform HH too, implying that peer pressure impacts team member HH compliance. The attending physician's behaviour also influenced team members regardless of whether the attending physician was the first to enter or exit an encounter, implying that role modelling impacts the HH behaviour of learners. These findings should be used when designing HH improvement programmes targeting physicians. (...)

- Her vasker han hele badet med brukt dobørste

Her vasker han hele badet med brukt dobørste
tv2nyhetene.no 22.11.2012
VASKER MED DOBØRSTE: AC Renholds medarbeider vasker både dusjen, vasken, gulvet, - ja, hele badet, med den brukte dobørsten.

Vaskesjokk i renholdsbransjen: Stjeler, snoker og gir deg MER bakterier.

– Det er helt forkastelig, og jeg er lei meg på hele bransjens vegne. At de oppfører seg på denne måten er langt fra profesjonelt, sier spesialrådgiver Inger Dahl ved Teknologisk Institutt.

Dahl er en av Norges fremste eksperter på rengjøring, og har over 30 års erfaring i bransjen. Men Dahl har aldri sett noe lignende det TV 2 hjelper deg viser torsdag 22. november.

Med seks skjulte kameraer avdekker vi en skitten bransje som utgir seg for å være seriøs. Du vil ikke tro det du kommer til å se på TV 2 hjelper deg i kveld kl. 20.30.

De vasker badet med brukt dobørste, stjeler penger og godteri, snoker i private ting, de bruker vaskemetoder som kan ødelegge gulvet ditt og de gir deg mer bakterier. (...)

- Får 800.000 kroner etter sykehusinfeksjon

Får 800.000 kroner etter sykehusinfeksjon
aftenposten.no 2.1.2013
Fikk stafylokokker etter operasjon.

En pasient er tilkjent 800.000 kroner i erstatning etter en stafylokokkinfeksjon som forverret Parkinson-sykdom. Infeksjonen oppsto i forbindelse med en operasjon.

Pasienten var lagt inn på Sørlandet sykehus i 2010 for å få satt inn en hofteprotese. Operasjonssåret ble betent og infisert med gule stafylokokker, den vanligste sykehusinfeksjonen, skriver Fædrelandsvennen.

Også etter en ny operasjon der deler av protesen ble skiftet og såret ble renset, fortsatte problemene. Pasienten fikk antibiotika, noe som reduserte effekten av parkinsonmedisiner vedkommende allerede brukte.

Både det at infeksjonen forlenget behandlingstid og smerter knyttet til protesen og det at parkinsonsykdommen ble forsterket bidrar til at Norsk pasientskadeerstatning har fastslått at pasienten har krav på 800.000 kroner i erstatning. (©NTB)

(Anm: Voldsoffererstatning (vold) (mintankesmie.no).)

(Anm: Fri rettshjelp (frirettshjelp.no/innvilgelseskompetanse).)

(Anm: – Tall fra Statens sivilrettsforvaltning, som bygger på innrapportering fra fylkesmennene, viser at så mange som to tredjedeler fikk avslag på sine søknader om fri rettshjelp i perioden 2010 til 2012 Saksøker staten – nektes fri rettshjelp (nrk.no 19.11.2013.)

(Anm: Norsk pasientskadeerstatning (NPE). (mintankesmie.no).)

(Anm: Gruppesøksmål (massesøksmål) (mintankesmie.no).)

(Anm: Klager: Fylkeslegen – Helsetilsynet (Statens helsetilsyn) - Fylkesmannen - Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker (mintankesmie.no).)

(Anm: Sivilombudsmannen (SOM) (mintankesmie.no).)

(Anm: Rettferdsvederlag (Stortingets rettferdsvederlagsordning) (tidligere billighetserstatning) (mintankesmie.no).)

- Statens oppreisningsansvar ved menneskerettighetsbrudd.

(Anm: Statens oppreisningsansvar ved menneskerettighetsbrudd. I Norge har erstatningsretten utviklet seg parallelt med – og uavhengig av – en stadig større bruk av menneskerettigheter i offentlig rett og i privatretten for øvrig. Menneskerettighetene har derfor ikke fullt ut ... Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett01 / 2017 (Volum 2) Side: 3-6.)

- Erstatning for ikke-økonomisk tap ved krenkelser av EMK.

(Anm: Av Henrik Vaaler - (master i rettsvitenskap 2016) jobber som advokatfullmektig i Regjeringsadvokaten. Erstatning for ikke-økonomisk tap ved krenkelser av EMK. Sammendrag. EMK artikkel 13 gir personer som har vært utsatt for konvensjonskrenkelser, rett til et effektivt botemiddel på nasjonalt nivå. For å være effektivt må botemidlet kunne gi reparasjon. Artikkelen redegjør for når reparasjonen må bestå i erstatning for ikke-økonomisk tap, og hvilke følger det får for ansvarsgrunnlaget i nasjonal rett. Avslutningsvis går artikkelen inn på norsk rett, og fastlegger når artikkel 13 bør kunne anvendes direkte som erstatningsgrunnlag for norske domstoler. I en rekke saker de siste årene har private parter gått til norske domstoler og krevd erstatning for krenkelser av Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK). Antallet søksmål synes å være økende. Sakene har til felles at saksøkerne, foruten å påberope ulovfestet objektivt ansvar eller oppreisningsbestemmelsen i skadeserstatningsloven (ski.) § 3-5, anfører at staten er forpliktet etter EMK til å tilkjenne erstatning for øko­nomisk og ikke-økonomisk tap på objektivt grunnlag ved krenkelser av konvensjonen, og at EMK utgjør et selvstendig erstatningsgrunnlag i norsk rett. Artikkelen vil se nærmere på begge spørsmålene.(...) AVSLUTTENDE BEMERKNINGER Ved å anvende artikkel 13 direkte som erstatningsgrunnlag vil norsk rett klart tilby et effektivt botemiddel. En direkte tillempning av artikkel 13 er likevel ikke den eneste eller nødvendigvis den beste måten å overholde konvensjonen på. Artikkel 13 er ikke utformet med sikte på å være en nasjonal erstatningshjemmel, og tilbyr ikke noen hel­hetlig erstatningslære. (...) Lov og Rett 05 / 2017 (Volum 56)Side: 299-317.)

- Smittes på sykehus, sykehjem og langtidsinstitusjoner (sykehusinfeksjoner)

Sygehuse har succes med at forebygge infektioner
b.dk 21.8.2012
I forbindelse med en fokuseret indsats på patientsikkerheden på fem sygehuse er to typer af hospitalsinfektioner blevet meget sjældnere. Hvis erfaringerne fra projektet deles med resten af landet, kan det redde mange liv, mener Lægeforeningen.

To infektioner, der begge opstår som komplikationer i forbindelse med behandlingen hos respiratorpatienter og patienter med kateter i blodbanen (CVK-infektion), er blevet meget sjældnere efter en fokuseret indsats på fem danske sygehuse - Thisted, Horsens, Kolding, Næstved og Hillerød. Det oplyser Patientsikkert Sygehus.
Ved brug af blandt andet tjeklister er det lykkes sygehusene at sikre arbejdsgangene, så patienterne ikke udsættes for unødig infektionsrisiko.

Indtil for nylig har man været tilbøjelige til at acceptere, at meget syge patienter på eksempelvis intensivafdelinger med jævne mellemrum uundgåeligt måtte blive ofre for hospitalsinfektioner. Med de nye erfaringer fra Patientsikkert Sygehus har man været nødt til at ændre holdning, forklarer formand for Lægeforeningen, Mads Koch Hansen, som også er næstformand i Dansk Selskab for Patientsikkerhed. (...)

(Anm: Elendig inneklima i sykehusene. Tidsskr Nor Legeforen 2014; 134: 1073.)

Hver fjerde får ny sygdom på sygehuset
b.dk 18.4.2012
Med en systematisk indsats på Næstved Sygehus er det på et år lykkedes at halvere dødeligheden blandt patienter, som indlægges med et slagtilfælde.
Et stort antal patienter får infektioner og liggesår på sygehuset. Katastrofalt, siger Danske Patienter. Det går ikke, erkender Danske Regioner, som vil have kvaliteten løftet.

Danske patienter rammes i store tal af en anden sygdom, end den de er i behandling for, mens de er indlagt på sygehuset. Hver fjerde får f.eks. en infektion, et liggesår eller udsættes for medicinfejl og andre utilsigtede hændelser, som i mange tilfælde er med til at forlænge deres indlæggelse og i værste fald kan koste dem livet.

Det fremgår af den første store undersøgelse af patientsikkerheden i Danmark, som regionerne, Dansk Selskab for Patientsikkerhed og TrygFonden har udført. Patientorganisationer er rystede over resultatet, og Danske Regioner bebuder nu en omfattende indsats for at løfte kvaliteten af behandlingen i alle hjørner af det danske sundhedsvæsen.

»Det er katastrofalt mange, der får skader og anden sygdom. Det er stærkt ubehageligt for patienterne, og det kan kun gå for langsomt med at skabe forbedringer og få de initiativer, man ved virker, spredt ud overalt,« siger formanden for Danske Patienter, Lars Engberg. (...)

Hver 16. pasient fikk infeksjon på sykehus i fjor
vg.no 1.3.2012
LIKE HYPPIG: Infeksjonsforekomsten var like høy i 2011 som tidligere år. (...)

Ifølge Folkehelsa er infeksjoner man pådrar seg på sykehus og sykehjem konsekvenser av uheldige komplikasjoner ved behandling, og de påfører pasienten unødvendig lidelse, skriver Aftenposten.

Infeksjonene fører dessuten til økte kostnader for samfunnet. Derfor er det et mål å redusere antall infeksjoner, opplyser de.

Blant plagene pasienter kan pådra seg, er urinveisinfeksjoner. De utgjør et betydelig problem i norske helseinstitusjoner, påpeker Folkehelsa, som oppfordrer de enkelte institusjonene til å vurdere sine egne resultater og behov for forebyggende tiltak. (...)

Sykehus droppet sikkerhetstiltak - kreftpasienter fikk livsfarlig soppinfeksjon
vg.no 27.1.2011
St. Olavs Hospital har ikke varslet Helsetilsynet

DROPPET SIKKERHETSTILTAK: Ledelsen ved St. Olavs Hospital mente det var unødvendig å innføre ekstratiltak for kreftpasientene for å hindre soppinfeksjon. Tre pasienter fikk infeksjon i lungene. Nå tar sykehuset selvkritikk, og varsler Helsetilsynet - en måned etter første tilfelle ble oppdaget.

(VG Nett) - Vi burde hatt spesielle tiltak helt fra begynnelsen av, innrømmer St. Olavs Hospital til VG Nett.

I desember fikk tre kreftpasienter ved avdelingen for blodsykdommer ved St. Olavs Hospital en soppinfeksjon i lungene. (...)

(Anm: Hygiene (smittsomme sykdommer / infeksjoner / smittevern) (mintankesmie.no).)

New hygiene law aims to reduce infections in German hospitals (Nye hygienelover for å redusere infeksjoner i tyske sykehus)
BMJ 2011; 2011; 342:d415 (21 January)
Germany’s ruling coalition headed by Chancellor Angela Merkel is planning a new law that will require hospitals to improve overall hygiene standards, which some experts believe often fall below minimum requirements and lead each year to thousands of avoidable infections and deaths.

A draft bill is expected to be introduced by March in the Bundestag, the lower house of parliament, and approved by summer, said Jens Spahn, a Bundestag member who is a health expert within Chancellor Merkel’s Christian Democratic Union (CDU) party.

The ruling coalition and the federal Ministry of Health believe that some 400 000 to 600 000 patients in German hospitals fall ill each year from infections, with 7500 to 15 000 dying from those infections, Mr Spahn told the daily newspaper Frankfurter Allgemeine Zeitung. Some 20% to 30% of the deaths could potentially be avoided with better hygiene, he said. (...)

Infeksjoner tar mange liv på sykehjem
Av Lisbeth Nilsen (Dagens Medisin) VG NETT
vg.no 26.3.2009
Det innebærer stor risiko for død å få en infeksjon som sykehjemsbeboer. Hos dem som blir rammet av lungebetennelse, dør nesten 30 prosent i løpet av den første måneden etterpå. Én av syv som får en urinveisinfeksjon, dør. (...)

Rekordmange smittet på sykehus
nrk.no 2.3.2009
Aldri før har så mange pasienter blitt smittet på norske sykehus som ifjor.

Om lag hver 15. pasient på norske sykehus pådro seg i fjor smitte og infeksjoner. Det er det høyeste tallet Folkehelseinstituttet har registrert siden målingene startet i 2002. (...)

6,5 prosent ble smittet
Folkehelsas tall er fra i fjor høst og basert på 9.852 pasienter fra 54 sykehus. Blant disse ble det registrert 636 infeksjoner, noe som vil si at 6,5 prosent, eller om lag hver 15. pasient, ble smittet eller infisert på sykehus.

Undersøkelsen gjennomføres to ganger i året ved alle landets sykehus, og ble første gang satt i gang i 2002. (...)

Slakter hygieneforholdene på Ahus
aftenposten.no 21.12.2008
Nye A-hus får stryk for dårlig hygiene. (...)

- God hygiene er viktig for å unngå smitte. Et sykehus er et sted der utrolig mange mennesker oppholder seg, og da er man spesielt utsatt for at man ikke etterlever kravene. Men det er ingen unnskyldning i dette tilfellet, sier Sundsbø til avisen. (...)

Risken att smittas inom vården varierar
sr.se 15.12.2008
Andelen patienter som drabbas av infektioner när de ligger på sjukhus varierar kraftigt i och mellan olika landsting. Det konstaterar Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Organisationen presenterar i dag, måndag, den hittills största granskningen av hur många patienter som infekteras i vården. (...)

SKL gjorde mätningen vid en tidpunkt i höstas och granskade alla de 20 000 patienter som då var inlagda på sjukhus i Sverige. Undersökningen visade att i medeltal 11 procent hade fått en vårdrelaterad infektion. Bäst var landstinget i Halland där 6,4 procent drabbats, och sämst Jämtland där 14,4 procent av patienterna smittats i vården.

De vanligaste problemen var urinvägsinfektion, lunginflammation och sårinfektioner. Män drabbades i högre utsträckning liksom äldre patienter. (...)

Et MRSA-utbrudd i et sykehjem i Oslo
Tidsskr Nor Legeforen 2008; 128:2734-7 (4.12.2008)
(...) Bakgrunn. Infeksjoner forårsaket av meticillinresistente gule stafylokokker (MRSA) er et økende problem i Norge, også i sykehjem og langtidsinstitusjoner. Vi beskriver her våre erfaringer fra et MRSA-utbrudd i et sykehjem i Oslo i 2004 - 05. (...)

Fortolkning. Uhensiktsmessige bygningsmessige forhold og mangelfulle isoleringstiltak i første fase bidro til spredning og forlengelse av utbruddet. Kohortisolering var antakelig vesentlig for å oppnå kontroll. Alle sykehjem bør ha kontaktsmitteisolat. Langvarige MRSA-bærere i sykehjem representerer en stor utfordring. (...)

(Anm: MRSA; Forkortelsen MRSA står for meticillinresistente Staphylococcus aureus. Det vil si gule stafylokokker som er blitt resistente mot de typer antibiotika som oftest brukes mot stafylokokkinfeksjoner.)

100.000 patienter bliver syge af dårlig hygiejne
berlingske.dk 25.11.2008
»Blod på væggen«, »spildt mad og drikke« og »svamp i fuger«. Sådan lyder det i nogle af de indberetninger, som danske hospitaler selv laver, når rengøringspersonalet er gået. Andre klager kommer fra utilfredse patienter og hospitalsansatte. (...)

»Det er grotesk, dét I bringer frem. Men desværre er vi nok blevet så vant til dårlig rengøring på danske sygehuse, at vi ansatte ikke lægger mærke til det længere,« siger professor i mikrobiologi på Rigshospitalet Niels Høiby. (...)

Engangsutstyr brukes flere ganger
nrk.no 6.11.2008
Sykehus bruker engangsutstyr flere ganger. Myndighetene advarer mot smittefare og ønsker å forby praksisen. (...)

Begrunnelsen for å bruke utstyret om igjen, er nesten alltid økonomi og miljø. Noe engangsutstyr kan være dyrt og en del av avdelingene kommenterer i undersøkelsen at produktene virker solide nok til å kunne brukes om igjen. Men selv om økonomi blir brukt som argument for å gjenbruke, svarer over 70 prosent at det ikke foreligger noen økonomiske beregninger for gjenbruket. (...)

GAO study questions validity of infection-reporting methods
modernhealthcare.com 2.10.2008
Hospitals may have an incentive to under-report their healthcare-associated infections and states lack the ability to find out if the number of infections hospitals report is accurate, according to “Health-Care-Associated Infections in Hospitals, An Overview of State Reporting Programs and Individual Hospital Initiatives to Reduce Certain Infections,” a new U.S. Government Accountability Office study. (...)

Blodbankene bryter regler som skal sikre blod
aftenposten.no 24.8.2008
Rapporter fra Helsetilsynet viser at elleve av tolv undersøkte blodbanker her i landet bryter regler som skal sikre pasientene riktig og smittefritt blod. (...)

Platsbrist ökar smittorisk i vården
svd.se 10.8.2008
Vårdrelaterade infektioner ökar på Sveriges sjukhus. Patrik Gille-Johnson, biträdande överläkare vid Karolinska universitetssjukhuset Solna, varnar nu för att ökad brist på vårdplatser kan leda till att de multiresistenta bakterierna sprids i vården. (...)

Færre får sykehusinfeksjoner
vg.no 25.6.2008
I 2007 fikk 5,8 prosent av alle opererte en infeksjon etter inngrepet, viser tall fra Folkehelseinstituttet. Det er en svak nedgang, på 0,7 prosent, fra året før. (...)

(Anm: Antall sykehusinfeksjoner går ned. En av 20 pasienter i sykehus hadde en "sykehusinfeksjon" i fjor. Dette kommer fram i høstens prevalensundersøkelser fra Folkehelseinstituttet. Infeksjonstallene er blant de laveste siden undersøkelsene startet i 2002. (fhi.no 15.1.2016).)

Millionerstatning for infeksjoner
dagensmedisin.no 12.5.2007
I 2007 betalte Norsk pasientskadeerstatning (NPE) ut 42,2 millioner kroner i skadeerstatning til pasienter som hadde pådratt seg en sykehusinfeksjon. Året før ble det utbetalt 41,6 millioner kroner.
Kristin Henriksen

Smitte eller infeksjon utgjorde 17 prosent av medholdsakene, en økning fra 15 prosent i forhold til året før. Dette gjør at smitte og infeksjon er den tredje største årsaken til erstatningsutbetaling. I disse sakene har NPE konkludert med at infeksjonen eller smitten skyldes behandlingen, ikke forhold ved pasienten selv. (...)

La være å håndhilse på sykehus
aftenposten.no 25.1.2008
SPRER SYKDOMMER.Det er ikke alltid like lurt å håndhilse. På sykehus kan det spre infeksjoner. (...)

Brustad-plan mot sykehusinfeksjoner
vg.no 10.1.2008
Helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad (Ap) varsler en ny handlingsplan til våren for å bekjempe sykehusinfeksjoner. (...)

Med livet som innsats
LEDER
dagbladet.no 10.1.2008
(...) En av våre fremste eksperter på sykehushygiene, professor Bjørg Marit Andersen, har ut fra internasjonale data beregnet at minst 60 000 nordmenn hvert år blir smittet av sykehusinfeksjoner og at så mange som 3400 årlig mister livet av samme grunn. Selv om det kan være avvik mellom professorens beregninger og den faktiske tilstand, er det all grunn til å slå alarm. (...)

Kobber mot sykehusinfeksjoner
aftenposten.no 6.1.2008
Urovekkende mange mennesker pådrar seg infeksjonssykdommer når de er innlagt på sykehus. I USA regner man med at det koster 100000 personer livet hvert år. Bedre hygiene er nøkkelordet. (...)

Rikshospitalet får listeria-refs
vg.no 22.11.2007
Matrutinene gjennomgås

Mattilsynet beordrer full gjennomgang av matrutinene på Rikshospitalet, etter at to pasienter døde av listeriasmitte i oktober. (...)

Sykehuset serverte sine pasienter myk delikatesseost fra Varø Gardsmeieri, noe som resulterte i at 14 personer ble syke og to døde. Nå reagerer Mattilsynet skarpt på sykehusets matvaner.

- Mykost er et risikoprodukt i forhold til listeriasmitte. Vi stiller oss uforstående til hvordan et sykehus med stor intern kompetanse på mikrobiologi kan servere alvorlig syke pasienter slik ost, sier seksjonssjef Christoffer Nielsen.

I tillegg til mykost er rakørret, grav- og røket laks utsatt for den farlige listeriabakterien, som er aller farligst for personer med nedsatt immunforsvar. (...)

Hospitals lax on infection
prevention: Leapfrog

modernhealthcare.com 10.9.2007
A survey conducted by Leapfrog Group showed 87% of hospitals do not take all recommended steps to prevent different types of hospital-acquired infections, the quality group announced.

The Leapfrog Hospital Quality and Safety Survey of 1,256 hospitals asked about three common infections and reported the percentage of hospitals that fully complied with prevention policies: aspiration- and ventilator-associated pneumonia (38.5%); central venous catheter-related bloodstream infection (35.4%); and surgical-site infection (32.3%). In addition, 35.6% of hospitals followed hand-hygiene practices, and 30.7% vaccinated staff against flu.

Leapfrog officials said the low results indicate that hospitals need to increase their use of safety protocols. (...)

Sykehuslege smittet pasienter med hepatitt C
nrk.no 22.10.2007
Helsetilsynet er koblet inn etter hepatitt C-smitten på Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø.

Legen visste ikke selv at han var smittet.

Fakta hepatitt C:
Hepatitt C er en betennelse i leveren forårsaket av en infeksjon med hepatitt C virus. Hos 75-80 % av alle pasientene som smittes, er det ingen symptomer. (...)

Smittes på sykehus
aftenposten.no 29.8.2007
Pasienter kommer til sykehus for å bli friske. Minst seks prosent får infeksjoner som gir unødig mange sykehusdøgn, i verste fall varige mén eller dødsfall. (...)

Koster milliarder.
Ifølge Andersen er det gjort beregninger som viser at sykehusinfeksjoner koster samfunnet minst én milliard i året.

- I dag er det et lavt estimat. Jeg ser ikke bort fra at sykehusinfeksjoner koster samfunnet mange milliarder kroner i året, sier hun. (...)

Pasienter blir sykere på sykehusene
vg.no 29.8.2007
Tall fra Nasjonalt folkehelseinstitutt viser at minst 6 prosent av pasientene ved norske får en under oppholdet. Mellom 300 og 400 pasienter dør som følge av infeksjonen. (...)

Smittes på sykehus
nrk.no 13.9.2006
Hver tredje intensivpasient på Ullevål sykehus i Oslo blir smittet av sykehusinfeksjoner.

Infeksjonene kan få alvorlige konsekvenser.
- Det er veldig sårbare pasienter som i utgangspunktet har flere organsvikt, sier avdelingsoverlege Kjell Olafsen.

Vanskelig å bekjempe
Pasienter som blir sykere av å ligge på sykehus er et økende problem. Sykehusinfeksjonene brer om seg, og er vanskelig å bekjempe.
Tall fra i fjor viser at det er en økende tendens at pasienter smittes med infeksjoner mens de er på sykehus. Og verst er det på intensivavdelingen der så mange som hver tredje pasient smittes.

På intensivavdelingen ligger de sykeste av de syke, men likevel må de dele rom med andre pasienter. Dette gjør at de er ekstra utsatt for smitte. (...)

Sykehusinfeksjoner kan fremdeles unngås
aftenposten.no 14.3.2005
(...) Sykehusinfeksjon er kostbart og en lidelse for enkeltmennesker og deres pårørende. I kjølvannet av medisinske nyvinninger, tekniske oppfinnelser og organisatoriske endringer ligger nok menneskeskjebner - mange med sykehusinfeksjoner - dersom man ikke tar høyde for hygiene og smittevern. Til tross for omfattende statlige handlingsplaner for å redusere sykehusinfeksjoner følger ikke ressurser med. Forebyggende arbeid blir alltid en salderingspost på magre sykehusbudsjetter. (...)

- NAV Hjelpemiddelsentral

Kan være smittebomber
aftenposten.no 19.5.2011
Skitne hjelpemidler lånes ut

Hygieneprofessor er bekymret for de mange apparatene pasienter låner fra sykehus. De kan nemlig være smittebomber.

Svært mange pasienter i Norge låner utstyr fra sykehus og hjelpemiddelsentraler. Bare i Osloområdet er det om lag 15 000 brukere av behandlingshjelpemidler som lånes ut fra utlånssentraler. Det de ikke vet er at utstyret kan være smittefarlig. Særlig gjelder dette utstyr som lånes ut til lungepasienter.

Slim. Bjørg Marit Andersen, professor i hygiene og smittevern ved Oslo Universitetssykehus, Ullevål, skriver i en kronikk i Dagens Medisin at flere av hjelpemidlene som lånes ut er skitne. Andersen og to kolleger har foretatt undersøkelser somviser at flere apparatersom lånes ut inneholder slim med bakterier og sopp.

– Undersøkelsene og bildene vi har tatt, viser at det er mye inne i disse apparatene. Vi har tatt prøver som bekrefter mistankene om vekst av bakterier og sopp, opplyser Andersen.

Hygieneprofessoren refser håndteringen av utlånshjelpemidler, og mener utstyret kan være livsfarlig.– Jeg er blitt svært overrasket over hva vi har funnet, sier hun til Dagens Medisin. (...)

(Anm: NAV Hjelpemiddelsentral (nav.no).)

- Operasjonsklær holder ikke mål

Riskanalys dömer ut operationskläder
sr.se 6.4.2009
Idag presenterade Landstinget en egen riskanalys som visar att operationskläder levererade av Textilservice i Boden inte uppfyller de hygienkrav som som ställts i avtalet.

I rapporten står det bland annat att det finns risk för att patienter drabbas av infektioner eftersom att det inte finns tillräckligt med operationskläder i rätt material.

Om inte Textilservice kan leverera rätt kläder i rätt mängd innan den 17 april så föreslår analysgruppen att avtalet med landstinget ska sägas upp.
Analysen har gjorts av fem personer inom landstinget från olika personalkategorier som till exempel överläkare och patientsäkerhetssamordnare.

Gruppen föreslår att landstinget ska få full insyn i Textilservice kvalitetssystem, för att bland annat se hur många gånger ett plagg tvättats. (...)

- Her sitter viruset

Lekene på venterommet er virusbomber
aftenposten.no 3.11.2008
Influensavirus på lekene overlever i 24 timer. (...)

Her sitter viruset
nrk.no 30.10.2008
Vil du vite hva du risikerer ved å skru på tv eller åpne kjøleskapet?

Har du noen familiemedlemmer med rennende nese og sår hals? Nå viser en ny studie at forkjølelsesvirus kan overleve i opptil to dager på steder som fjernkontroller, kjøleskaphåndtak og kraner. Det skriver CNN.com.

Viruset sitter igjen på vanlige felles berøringspunkter i 40 prosent av tilfellene, har forskere fra University of Virginia funnet ut. (...)

- Dirty hands on show at hospital

Dirty hands on show at hospital (Skitne hender påvises på sykehus)
bbc.co.uk 6.3.2007
Palms, thumbs and fingertips are often forgotten when washing
Staff, patients and visitors at a city hospital who do not wash their hands properly are being shown the error of their ways by a new "glow bug" machine.
Nurses at Birmingham's Heartlands Hospital are inviting people to see how clean their hands are and then advising them how to wash them properly.
The machine is being used in a bid to stop infections spreading on the wards.
A hospital spokeswoman said it shows up the areas people forget to wash such as thumbs and fingertips.

She added: "As children you are taught to wash your hands in a certain way.
"Our technique includes doing things like your palms, thumbs and fingertips which is something which might not feel natural to do.

"It is important not just to wash your hands but to wash them correctly," the spokeswoman said. (...)

- Vasker hendene i sju minutter før hver operasjon

Vasker hendene i sju minutter før hver operasjon
nrk.no 30.6.2011
HÅNDVASK: Operasjonssykepleier Lene Majgaard på Kirurgisk avdeling på Nordlandssykehuset vasker hendene i seks sju minutter før hver operasjon.

Ekstremvask av hendene skal bidra til å berge liv og gi færre skader på Nordlandssykehuset.

Operasjonssykepleier Lene Majgaard på Kirurgisk avdeling på Nordlandssykehuset vasker hendene i seks-sju minutter før hver operasjon.

– Jeg vasker hendene i tre omganger. Først helt opp til albuen. Andre gang til midt på armen, og siste gang hendene opp til håndleddet, forteller hun til NRK.no. (...)

- Serverer mat med skitne nevar

Serverer mat med skitne nevar
nrk.no 11.1.2008
Nesten 500 serveringsstader maglar rutinar for hygiene og reinhald. Mattilsynet meiner resultata er overraskande og urovekkjande.

Mattilsynet gjennomførte tilsyn ved 1039 serveringsstader i heile landet i november og desember 2007. Tilsynet fann kritikkverdige tilhøve ved 47 prosent av verksemdene.

Dei fleste av manglane er knyta til personleg hygiene, orden og reinhald.
- Det er urovekkjande at det enkelte stader ikkje eksisterar interne rutinar for reinhald i det heile tatt, seier Atle Wold som er sjef i seksjon for omsetjing til forbrukar. (...)

- Hver fjerde britte har avføring på hendene

Var fjärde britt har avföring på handen
svd.se 15.10.2008
En fjärdedel av de brittiska pendlarna har bakterier från avföring på händerna, som skulle kunna orsaka diarrésjukdomar. Det visar en ny studie från London School of Hygiene & Tropical Medicine. (...)

Det är ingen nyhet att vältvättade händer skyddar mot infektioner. 1847 visade den ungerske läkaren Ignaz Semmelweis att dödsfall kunde undvikas i barnsängen om vårdpersonalen tvättade händerna mellan förlossningarna.

Ändå är inte tvål och rent vatten en självklarhet. Diarrésjukdomar och lunginflammationer dödar nästan fyra miljoner barn i fattiga länder varje år.

Att tvätta händerna väl med tvål skulle kunna rädda livet på en miljon barn. Det problemet uppmärksammas idag av arrangörerna bakom Global Handwashing Day, experter inom tvålindustrin som samarbetar med statliga organisationer för att uppmuntra handtvätt med tvål i mer än 40 låginkomstländer. Främst verkar de för att utbilda mödrar och skolbarn inom handhygien. (...)

Handsprit ger färre sjuka barn i förskolan
alltombarn.se 15.10.2008
Handsprit för alla förskolebarn ger tolv procents minskad sjukfrånvaro. Dessutom skulle samhällskostnaderna för vård av sjukt barn minska med 200 miljoner kronor per år.

- Barn i förskolan gör fler läkar-besök än barn som vistas hemma och de behandlas oftare med antibiotika. En del förskolor har försökt ändra hygienrutinerna, som att regelbundet tvätta leksaker. Men vi menar att den viktigaste och enklaste åtgärden är att använda handdesinfektion, säger Hans Fredlund, smittskyddsläkare vid Örebro landsting. (...)

What Do Washing Your Hands and Voting Have in Common? (Hva har håndvask og stemmeavgivning til felles?)
abcnews.go.com 26.10.2006
'Freakonomics' Author Explains Why People Don't Do Things They Know They Should

- Every flu season, doctors pound this mantra into our heads: The best way to prevent cold and flu is to wash your hands.

But "Freakonomics" co-author Stephen Dubner says that doctors are actually the worst offenders of the hand-washing rule. (...)

"It turned out all the top doctors had tons of horrible bacteria on their hands," Dubner said. "They took one photo and turned it into a screen saver and put it on every computer in the hospital."

The result? The hand-washing rate shot up to nearly 100 percent and stayed there. (...)

- The dirty truth about docs who don’t wash

The dirty truth about docs who don’t wash
msnbc.msn.com 25.1.2008
Patients shouldn't be shy about asking providers to hit the sink, experts say

It’s a question no hospital patient should have to ask: “Hey, doc, did you wash your hands?”

But in an era of rising rates of drug-resistant infections and overburdened medical staffs, hygiene experts say the best-protected patients are those willing to take safety into their own hands — by asking health workers to wash theirs. (...)

- Hull i operasjonshansker

Lege smittet ti pasienter med hepatitt C
aftenposten.no 18.4.2008
Alle pasientene som ble utsatt for hepatitt C-smitte på Universitetssykehuset Nord-Norge er nå sporet opp. Ti personer var smittet. (...)

Mysterium
Tor Ingebrigtsen, administrende direktør ved UNN, mener det er et mysterium hvordan legen kan ha klart å smitte så mange pasienter. Ifølge Ingebrigtsen er risikoen for at helsearbeidere vil overføre smitte til pasienter veldig lav, så vanlig rutine er at de får fortsette å jobbe, selv om de får påvist blodsykdommer.

Hepatitt C smitter ved blod, så pasientene må antakelig ha blitt smittet i forbindelse med stikk. (...)

- Nålestikkskade rapporteres for sjelden

Nålestikkskade rapporteres for sjelden
Tidsskr Nor Lægeforen 2007; 127: 2918 (15.11.2007)
Skade med nålestikk under kirurgisk utdanning er vanlig, men rapporteres sjelden, viser amerikansk studie. (...)

- Sterile eller rene hansker ved småkirurgi i allmennpraksis.

(Anm: Sterile eller rene hansker ved småkirurgi i allmennpraksis. BAKGRUNN Mindre kirurgiske prosedyrer utføres hyppig i allmennmedisin. Praksis med hensyn til rutinemessig bruk av sterile eller rene hansker varierer. Formålet med artikkelen var å gjennomgå det vitenskapelige grunnlaget for valg og anbefaling på området. (…) FORTOLKNING Det er svært begrenset forskningsdata om bruk av sterile eller rene hansker ved småkirurgi i allmennmedisin og følgene for sårinfeksjon. Det ble ikke påvist noen sikker forskjell i infeksjonsfrekvens. Tidsskr Nor Legeforen 2017 (Publisert: 26. juni 2017).)

- Hull i operasjonshansker

Hull i operasjonshansker
vg.no 14.5.2007
Sykehuset i Molde har endret rutinene ved operasjoner og bruker nå to par operasjonshansker oppå hverandre. Årsaken er at det veldig ofte går hull på hanskene under operasjonene.

Operasjonssykepleier Gerd Ødegård Hagen oppdaget at operasjonsteamet ofte hadde blod på hendene etter operasjoner. Det fikk henne til å gjøre en undersøkelse av 655 kirurgiske inngrep ved sykehuset i Molde i 2003.

De grundige registreringene viste at det ble hull i hanskene i 31 prosent av operasjonene.

- Hull i hanskene betyr at det kanskje ikke er god nok barriere mot smitte, sier Ødegård Hagen til NRK. (...)

- Kirurger bør bruke doble operasjonshansker

- Kirurger bør bruke doble operasjonshansker
Tidsskr Nor Lægeforen (20.4.2007)
Ved hvert tredje kirurgiske inngrep går det hull på operasjonshanskene. Dette utgjør en risiko både for pasienter og helsepersonell.

Det mener Gerd Ødegård Hagen og Halvard Arntzen. De har undersøkt hvor ofte operasjonshansker perforeres under kirurgiske inngrep ved Molde sjukehus, innen gastrokirurgi, ortopedi, gynekologi, karkirurgi og generell kirurgi. Resultatene presenterer de i en artikkel i Tidsskriftet nr. 7/2007. (...)

- Halvparten av alle oppvaskmaskiner ser ut til å være invadert av sopp

Livlig i oppvaskmaskinen
nrk.no 29.6.2011
En ny undersøkelse viser at over halvparten av alle oppvaskmaskiner ser ut til å være invadert av sopp.

Ved første blikk er ikke oppvaskmaskinen din akkurat noe rekreasjonssted for liv.

Været varierer mellom styrtflom og tørke, temperaturen kan stige fra 20 til 80 grader i løpet av minutter, og hele miljøet bades jevnlig i etsende saltlake.

Likevel ser det altså ut til at maskinen opptrer som permanent bosted for flere typer sopp.

Prøver fra pakningene på innsida av døra på vaskemaskiner over hele verden, avslører kolonier av ulike gjærsopper.

Noen av dem kan være helseskadelige for mennesker med svekket immunforsvar, skriver et team av forskere, som nå har publisert funnet i tidsskriftet Fungal Biology. (...)

- "Digitale" smitteekilder

Rommer mer bakterier enn et offentlig toalett Tastaturet ditt er en bakteriebombe
online.no 24.4.2014
Tarmbakterier, influensa, skabb og forkjølelse er blant «basseluskene» som gjemmer seg i tastaturet ditt. Har du tatt vårrengjøringen?

Støv, hår og død hud

Ikke bare har de fleste tastaturer mange sprekker der støv, hår og smuler samler seg. Også de enkelte tastene har en tendens til å trekke til seg møkk og død hud fra fingrene dine. 

Flere undersøkelser viser at det faktisk er flere bakterier på et tastatur enn det er på et offentlig toalett. Ifølge helsenett.no kan flere helseskadelige bakterier, som blant annet E.coli og stafylokokker, skjule seg i tastaturet ditt. 

God hygiene er derfor svært viktig, og det kan det derfor være lurt å ta en ordentlig rens en gang i blant. (...)

1 av 10 mobiler er full av dritt
kk.no 12.10.2011
Det finnes faktisk noe som heter Global Handwashing Day (ekstern lenke), og den markeres lørdag 15. oktober.

Akkurat det er ikke hovedpoenget her, men i forbindelse med denne dagen har et forskerteam fra London School of Hygiene & Tropical Medicine og universitetet i London undersøkt til sammen 390 mobiltelefoner fra folk i 12 byer, og resultatet er ganske ekkelt (ekstern lenke).

Hele 16 prosent av telefonene var infisert med E.coli-bakterier, eller avføringsbakterier. (...)

Your cell phone IS trying to kill you (Mobiltelefonen din prøver å ta livet av deg)
fortune.cnn.com 9.6.2011
We don't yet know if cell phones really cause cancer. But we do know another way they are lethal, and have mostly ignored it.

Many people are talking about (or actively trying to ignore) the World Health Organization's recent declaration that cell phones are "possibly carcinogenic" and might cause cancer. "Possibly carcinogenic" is a specific category that WHO uses to characterize medical risk, and also has been attached to night-shift work, engine exhaust and coffee. Guess we know what that means; I'll die from coffee before the cell phone gets me.

Meanwhile, hospital leaders have for years taken extra precautions with cell phones, barring visitors and staff from carrying them into patient areas for fear that they might interfere with medical equipment and monitors. What they didn't realize was that they had the right villain but the wrong crime, according to a study in the June issue of the American Journal of Infection Control. Turns out the real risk cell phones present at hospitals is that they are chock full of bacteria, some of which are resistant to antibiotics, and all of which are out to get patients and caregivers. (...)

(Anm: Do mobile phones of patients, companions and visitors carry multidrug-resistant hospital pathogens? American Journal of Infection Control
2011;39(5):379-381 (June)
.)

Dangerous Bacteria Found on Cell Phones of Hospital Patients (Farlige bakterier funnet på mobiltelefoner hos sykehuspasienter)
sciencedaily.com 31.5.2011
ScienceDaily (May 31, 2011) — Cell phones used by patients and their visitors were twice as likely to contain potentially dangerous bacteria as those of healthcare workers (HCW), according to a study published in the June issue of the American Journal of Infection Control, the official publication of APIC -- the Association for Professionals in Infection Control and Epidemiology. (...)

(Anm: Do mobile phones of patients, companions and visitors carry multidrug-resistant hospital pathogens? American Journal of Infection Control
2011;39(5):379-381 (June)
.)

Mobilen din er mer skitten enn toalettet
f-b.no 21.4.2011
Vasker du hendene når du har vært på toalettet? Eller enda viktigere; vasker du hendene etter at du har tastet på mobiltelefonen? Det bør du. Hvis ikke kan påskeferien blir alt annet enn hyggelig. En ny undersøkelse viser nemlig at mobilen bader i bakterier. (...)

iPad er bakteriebombe
itavisen.no 18.10.2010
Fredag 15. oktober kl 14:10
Slik ser en godt brukt iPad ut. Komplett med masser av bakterier og virus... (...)

Stor smittefare, sier forskere.

Deler du din iPad med venner, familie og arbeidskolleger?

Ubudne gjester
Da er sjansen stor for at du får i deg deres bakterier, hevder forskerne bak en studie som er publisert i det medisinske tidsskriftet Journal of Applied Microbiology.

Forskerne plasserte virus på iPads store pekeskjerm. Hele 30 prosent av det infiserte materiale forplantet seg videre til den neste brukerens fingre. (...)

Telefonen like ille
Lignende undersøkelser er tidligere foretatt med iPhone og andre telefoner med pekeskjerm. (...)

Mer skitten enn toalettet
f-b.no 31.7.2010
Vasker du hendene når du har vært på toalettet? Eller enda viktigere; vasker du hendene etter at du har tastet på mobiltelefonen? Det bør du. En ny undersøkelse viser at mobilen bader i bakterier.

Det er den britiske avisen "Wich?" som avslører at mobilen er en bakteriebombe som mangler sidestykke. Avisen ba en hygieneekspert sjekke 30 vanlige mobiltelefoner, og resultatet får det til å velte seg i magen. (...)

En rekke av mobilene hadde også E-kolibakterier (en annen tarmbakterie), stafylokokker (kan forårsake matforgiftning) og salmonellabakterier. (...) Bakteriebombe på operasjonsstua
dagbladet.no 17.6.2009
Kunne like gjerne tatt med ett toalettsete. (...)

(Dagbladet): I en undersøkelse Synovate har gjort på oppdrag av Sykepleien svarer 70 prosent av de spurte sykepleierne at de ofte eller av og til bruker sin egen mobiltelefon i arbeidstiden.

Samtidig viser en annen undersøkelse at mobiltelefoner er like fulle av bakterier som toalettseter.

Dette får lederen av NSFs landsgruppe av operasjonssykepleiere, Turid Petlund til å reagere.

- Vi ville aldri funnet på å ta med et toalettsete inn på en operasjonsstue i nærheten av en pasient som skal utsettes for et kirurgisk inngrep, sier hun. (...)

Mobiler smitthärd på sjukhus
sr.se 6.3.2009
Mobiltelefoner som sjukhuspersonal använder är förorenade med mängder av bakterier, däribland den multiresistenta bakterien MRSA. Det har forskare på Ondukuz Mayis-universitetet i Turkiet funnit.

95 procent av mobiltelefonerna, som läkare och sköterskor i undersökningen använde i sitt arbete, bar på minst en slags bakterie som kan orsaka sjukdom. Det handlar om allt från hudirritationer till dödliga sjukdomar. (...)

Lægens mobil gør dig syg
bt.dk 6.3.2009
Sygehus-personalets mobiltelefoner viser sig nu at være stærkt forurenede af bakterier - blandt andet en multiresistent art, viser en ny undersøgelse. Telefonerne kan derfor være en alvorlig smittekilde. (...)

PC-en og telefonen din kan være en helserisiko
hegnar.no 25.11.2008
Tastaturene og telefonene våre er fulle av bakterier viser undersøkelse.

En dyrking foretatt på Rikshospitalet i Danmark viser at tastaturene og telefonene våre er så fylte med kolibakterier, resistente stafylokokker og andre bakterier, at det utgjør en betydelig helserisiko.

Tastaturer, enten det er på datamaskiner, kopimaskiner eller mobiltelefoner er fylte med hår, døde hudceller, matrester og støvmidd. Årsaken til dette er at de er vanskelig å rengjøre, og flere studier, herunder en dansk undersøkelse fra Statens Seruminstitut i Danmark, har påvist at et gjennomsnittlig tastatur samler flere bakterier enn toalettsetet på et offentlig toalett. (...)

Advarer mot bakteriehysteri
vg.no 12.5.2008
Bakteriedrepende midler skal skjerme oss for smitte fra matvarer, munnbakterier, doseter, PC-tastatur, mobiltelefoner og hverandre. Ekspertene er skeptiske til bakteriekrigen.

BAKTERIEFELLE: Tastaturene rundt omkring flommer over av bakterier - uten at det trenger å være så farlig, mener ekspertene.

E-coli-skandalen og drikkevannsforgiftningen i fjor har skremt oss. Det meldes stadig om ny forskning som påviser høy forekomst av «farlige bakterier» i vår umiddelbare nærhet.

- Jeg har sluttet å lese sånne overskrifter og andre tilnærminger som minner om redselspropaganda, sier professor Roar Johnsen ved Institutt for samfunnsmedisin ved NTNU.

Han stiller seg hoderystende til bølgen av produkter som skal fjerne bakteriene fra badet, kjøkkenet og kroppen.

- Mange av disse bakteriene er en naturlig del av vårt klima. Vi har overlevd gjennom tidene ikke på tross av dem, men på grunn av dem, sier han til NTB. (...)

Skitnere enn doen:
Mobilen er bakteriebombe

teknofil.no 19.1.2007
Mobilen din er dekket av flere bakterier enn et dosete.
Det viser en undersøkelse gjort av mobilselskapet Dial-a-Phone. (...)

Ti prosent færre infeksjoner:
Sjukehus-tastatur mot dødsbakterier
digi.no 3.11.2006
Et nytt tastatur for sjukehus kan redusere stafylokokk-infeksjoner med opptil ti prosent. (...)

Et amerikansk selskap, Advanced Input Systems, har utviklet noe de kaller «Medigenic Keyboard and Mouse», et tastatur og en mus spesielt konstruert med tanke på bruk i sjukehus. (...)

Du kan blive syg af at tænde lyset
berlingske.dk 2.10.2006
Forkølede mennesker efterlader ofte små mængder virus på f.eks. lyskontakter, hvorefter andre med lethed bliver smittet, viser undersøgelse.

Tænd for lyset og klø dig selv i næsen. Mere skal der ikke til for at blive smittet med en almindelig forkølelse, viser en ny amerikansk undersøgelse af smittekilder. (...)

Digitale pasientjournaler er farlig:
Tastaturer er farlig smittekilde

digi.no 21.2.2006
Av Einar RyvardenHelsesektoren skal over på IT-systemer, men nå viser det seg at tastaturet er en smittekilde for ekte virus.

En stikkprøve på Rikshospitalet i København avslører at tastaturet på PCer som brukes av flere personer, blant annet på sykehus, skaper en stor smittefare.

Sykehuset testet et tastatur som ble brukt av både leger og sykepleiere. Testen viste tastaturet hadde flere colibakterier enn et toalett-sete man også testet. Bakteriene overføres mellom pasienter når leger og sykepleiere som har undersøkt og pleiet pasienter bruker PCen til å skrive i journalen.

Dette er et alvorlig problem, for helsesektorene i Norge og resten av Vest-Europa er i ferd med å kaste ut sine gamle papirsystemer. Bruken av IT øker derfor kraftig når helsepersonell skal slå opp og legge inn data for hver pasient.

Det danske Rikshospitalet innfører nå nye rutiner for å begrense smitten. Blant annet skal sykehuset ta i bruk vaskbare plasttrekk til tastaturene. (...)

Datamus er bakteriefeller
dagbladet.no 17.2.2006
BRUKES AV FLERE: Datamus på internettkafeer og arbeidsplasser samler opp mye bakterier, ifølge det koreanske forbrukerombudet.

Dobbelt så ille som spyleknappen på offentlige do...

Tastaturet er mer møkkete enn doen
aftenposten.no 18.1.2006
Vasker du hendene etter toalettbesøk, men ikke når du har sittet foran PCen? Da bør du kanskje endre vaner. (...)

- Håndvask mer nyttig enn legemidler og viruskontroll

Handwashing more useful than drugs in virus control (Håndvask mer nyttig enn legemidler og viruskontroll)
reuters.com 28.11.2007
HONG KONG (Reuters) - Physical barriers, such as regular handwashing and wearing masks, gloves and gowns, may be more effective than drugs to prevent the spread of respiratory viruses such as influenza and SARS, a study has found.

The findings, published in the British Medical Journal, came as Britain announced it was doubling its stockpile of antiviral medicines in preparation for any future flu pandemic.

Trawling through 51 studies, the researchers found that simple, low-cost physical measures should be given higher priority in national pandemic contingency plans.

"Mounting evidence suggests that the use of vaccines and antiviral drugs will be insufficient to interrupt the spread of influenza," they wrote in the report. (...)

- Bensinpumpen er full av bakterier. (- Hygienesjokk på bensinstasjoner.) (- Testen avslører at kun tre av 30 toaletter var vasket grundig i løpet av en uke.)

Bensinpumpen er full av bakterier
aftenposten.no 3.11.2011
Dette er noe av det skitneste du gjør i løpet av en dag.

En studie gjennomført av Universitetet i Arizona hevder at 71 prosent av alle bensinpumper er så fulle av bakterier at de er en betydelig smitterisiko.
Professor Charles Gerba hevder at det nærmest er risikosport å fylle drivstoff.

Professor og mikrobiolog Gerba har forøvrig kallenavnet «Dr. Germ» (Doktor Bakterie) i universitetsmiljøene.

Verre enn gelendre
Drivstoffpumpene havner på jumboplass blant de aller mest infiserte gjenstandene i hverdagen.

68 prosent av offentlige postkasser, 43 prosent av gelendre på rulletrapper og 41 prosent av knappene på minibanker er karakterisert som «svært forurenset» av bakterier som kan smitte deg med sykdommer.

Heller ikke parkometre, betalingsautomater og knapper på trafikklys ved fotgjengeroverganger er spesielt delikate, slår studien fast.

Folkehelseinstituttet her hjemme er imidlertid ikke spesielt bekymret for bensinpumpene.

- Bakterieinnholdet på alt vi tar på blir blåst opp. Skal vi være redde for slikt, må vi slutte å hilse på hverandre, påpeker avdelingsdirektør Bjørn Iversen. (...)

(Anm: Stor test av renholdet på toaletter: Hygienesjokk på bensinstasjoner. (…) Testen avslører at kun tre av 30 toaletter var vasket grundig i løpet av en uke. Dessuten ble det avdekket juks med vaskelister. (tv2.no 6.4.2017).)

- Skitne fingre hos studenter, leger, pleiere og pasienter

Ändrade råd gav renare händer
dagensmedicin.se 5.9.2011
Hygienregeln om att tvätta händerna ofta följdes bättre när uppmaningen vid handfatet ändrades.

Att tvätta händerna ofta är ett av sjukvårdens mest grundläggande hygienråd. Ofta sätts små skyltar upp vid tvättställen för att påminna läkare och sjuksköterskor om vikten av regelbunden handtvagning.

Frågan är dock vad som ska stå på dem, för att få bäst följsamhet till uppmaningen.

En amerikansk studie visar att nästan 10 procent fler tvättade händerna om de uppmanades göra detta för att skydda patienterna från smittor.

Att mana till tvättning för att skydda sig själv gav inte lika bra resultat. (...)

En ring av bakterier
aftenposten.no 4.4.2011
Den som bærer ring på fingeren, har flere sykdomsfremkallende bakterier på hendene enn andre, konkluderer Mette Fagernes i doktoravhandlingen sin ved Det
medisinske fakultet. Fagernes sammenlignet bakterieforekomsten på hendene til 465 helsearbeidere. Andelen med sykdomsfremkallende bakterier var høyere hos dem med ring på fingeren enn hos kolleger uten. Verdens helseorganisasjon anbefaler nå at helsepersonell tar av seg ringen på jobb, skriver forskningsmagasinet Apollon.)

Ta den ring og la den ligge
Tidsskr Nor Legeforen 2011; 131:432 (4.3.2011)
Helsearbeidere som bruker ring har signifikant høyere forekomst av sykdomsfremkallende bakterier på hendene sine enn helsearbeidere som ikke bruker ring.

Mette Fagernes har i sin avhandling kartlagt infeksjonsrisiko knyttet til bruk av ring under klinisk arbeid og undersøkt hvor vanlig det er at helsepersonell bruker ring i arbeidstiden. Av 936 pleiepersonell oppga 29% av dem som bar giftering i det daglige at de aldri eller sjelden tok av seg ringen når de var på jobb. Det til tross for at nasjonale retningslinjer anbefaler at alle fingerringer tas av før klinisk arbeid.

– Vi fant at bruk av fingerringer fører til signifikant høyere forekomst av gramnegative stavbakterier, inkludert Enterobacteriaceae, på helsearbeideres hender. Vi fant også en signifikant sammenheng mellom den totale bakteriemengden på hendene og mengden som ble overført til mottaker under håndkontakt. Det ble imidlertid ikke påvist en signifikant effekt av ringer i denne overføringen, sier Fagernes. (...)

- Giftering øker infeksjonsfaren
aftenposten.no 28.12.2008
Helsepersonell som bruker giftering på jobb, øker risikoen for at du får infeksjon på sykehuset. (...)

En uskyldig, glatt giftering kan være farligere enn du først trodde. En ny studie viser at ringer er bakteriebomber som kan forringe håndhygienen.

På tross av instruksens anbefalinger om at alle ringer skal tas av under arbeid med pasienter, viser studier at rundt 30 prosent av norsk helsepersonell bærer ringer på arbeid, og at de fleste er glatte gifteringer. På flere helsearbeidsplasser er dette til og med akseptert, skriver tb.no.

Studien, som sykepleier og doktorgradsstipendiat Mette Fagernes ved Medisinsk Klinikk på Sykehuset i Vestfold (SiV) har utført, viser at gifteringer er fulle av bakterier som kan gi sykehusinfeksjoner. (...)

Risikabel antibakteriell såpe
forskning.no 17.8.2007
Antibakteriell såpe har ingen helsemessige fordeler sammenlignet med vanlig såpe. Faktisk kan den gjøre enkelte typer antibiotika mindre effektive, konkluderer en ny studie. (...)

U.N. agency launches effort against medical errors
yahoo.com 2.5.2007
WASHINGTON (Reuters) - Medical mistakes as basic as hospital workers spreading infections by not washing their hands hurt millions of people worldwide each day, the World Health Organization said on Wednesday in launching an effort to curb such errors. (...)

The WHO said medical errors affect one in 10 patients worldwide and that at any given time more than 1.4 million people suffer from infections acquired in hospitals. (...)

Leger kan ikke vaske hendene
dn.no 10.12.2006
Legestudenter lærer ikke å vaske hendene på skolen. (...)

Slurver med håndvasken
helserevyen.no 24.7.2006
Mannlige leger slurver mest med håndvasken. Bare annenhver mann følger hygienereglene på sykehus.

En undersøkelse fra Karolinksa universitetssjukehuset i Sverige viser at to av tre kvinnelige helsepersonell følger hygienereglene. Av mennene var det bare halvparten som gjorde som de skulle. Over 2.000 ansatte var med på undersøkelsen.

– Kanskje mannlige leger er mindre pilktoppfyllende og mer egenrådige enn kvinnelige, sier Anders Holtan, anestesilege ved kirurgisk divisjon på Ullevål universitetssykehus, til Dagsavisen. (...)

Fingrene er bakteriebombe
mozon.no 1.6.2006
Vasker du hendene før du spiser? Dårlig hygiene gjør hendene dine til en tumleplass for bakterier. (...)

Renere hender i helsevesenet
nrk.no 20.4.2006
I fjor lanserte folkehelseinstituttet en kampanje for bedre håndhygiene blant helsepersonell. Resultatet er en kraftig økning i bruken av hånddesinfeksjonsmidler. (...)

Sygehuse satser på håndvasken
politiken.dk 26.2.2006
Sygehusene mener, at dårlig håndhygiejne udgør en større risiko for sygehussmitte end snavs i krogene. Men manglende rengøring spiller faktisk en stor rolle for smittespredningen, fastslår professor.

Langt de fleste danske sygehuse mener ikke, at det er dårlig rengøring, men derimod svigtende håndhygiejne, der er hovedårsagen til det stigende antal infektioner på sygehusene.

Det fremgår af en undersøgelse, Politiken har foretaget. (...)

Men når alle, også lægerne, godt ved, at det er umådelig vigtigt at vaske hænder, hvorfor får vi så mere og mere smitte og flere og flere sygehusinfektioner ?

»Det er et godt spørgsmål, men selvfølgelig er det heller ikke personalet alene, der er årsag til smitten. Også patienterne kan bringe smitten videre, og ofte er det jo patienterne selv, der bringer den med ind på sygehuset. Men opgaven må være at få alle, både personale og patienter, til at være mere omhyggelige med at vaske hænder«, siger Bettina Lundgren.

Hun peger på, at der er en stigning i omfanget af infektioner også uden for hospitalerne, og at det er medvirkende til, at det er vanskeligt at få antallet af sygehusinfektioner bragt ned.

Professor Hans Jørn Kolmos:
»Indtil for 20-25 år siden var der så rent på sygehusene, at der nærmest lugtede af klor over alt. Det var lige før, det var for meget. Man mente ikke, at sygehusinfektioner havde noget med rengøringen at gøre, og derfor så man intet problem i at skære ned på rengøringen. Det er delvis det, man betaler regningen for nu«. (...)

Skitne fingre koster millioner
mozon.no 18.1.2006
Å slurve med håndvasken er den største årsaken til forkjølelser og epidimier i Danmark.

Folk dropper å vaske hendene når de har vært på do og før de spiser. De hoster og nyser uten å holde seg for munnen. Nå slår smitteekspertene alarm. (...)

Beskidte læger gør dig mere syg
bt.dk 29.12.2005
Skyhøje lønninger, mange års uddannelse og hårde eksamenskrav. Alligevel kan eliten i det danske samfund ikke finde ud af en basal ting: At vaske deres hænder.

Mange læger behandler dig med beskidte fingre, og når to beskidte og bakteriefyldte hænder lapper dit sår sammen, sender de farlige bakterier lige ind i dit sår. Lægernes beskidte, uvaskede hænder gør hvert år tusinder af danskere alvorligt syge. (...)

Clean hands the way to stop flu
BBC 28.9.2005
If everyone was to wash their hands the risk of colds, flu and even bird flu would be much less, say UK experts.
Professor John Oxford, of London's Queen Mary's School of Medicine, warns many people are failing to do so and are complacent about personal hygiene.

His team looked at the most effective methods to prevent the transmission of colds and flu, including bird flu.

Rather than relying on products such as antiviral tissues, personal cleanliness should be a priority, they say. (...)

Menn vasker seg minst
VG Nett 22.9.2005
Menn er ikke så nøye med å vaske hendene etter å ha vært på do, viser fersk amerikansk undersøkelse.

Forskere spionerte på folk som besøkte offentlige toalett for å sjekke hvor mange som faktisk vasket hendene etter å ha vært på do.

Resultatet viste en klar hygiensik seier til kvinnene. Mens 25 prosent av mennene ikke vasket hendene etter dobesøket, var det hele 90 prosent av kvinnene som tok seg tid til såpe og vann. (...)

VG Nett har rene lesere
VG 23.9.2005
I går skrev VG Nett om den amerikanske undersøkelsen gjort av American Society of Microbiology som viste at amerikanske menn ikke er så nøye med å vaske hendene etter å ha vært på do.

Ingen tvil om at temaet håndhygiene interesserer VG Netts lesere. Fredag formiddag hadde over 36 000 lesere deltatt i avstemningen "Vasker du hendene etter dobesøk?".

De foreløpige tallene viser at 82,8 prosent har svart at de vasker hendene etter hvert enenste dobesøk. 13,8 prosent sier at de vasker lankene av og til, mens 3,3 prosent svarer at de aldri vasker hendene etter å ha vært på do. (...)

- Det er en misoppfatning at man tror det er hygienisk hvis det ikke er bakterier. En overdreven vasking kan dessuten føre til at bakterier blir resistente og det er ikke bra, sier Preben Aavitsland, avdeling for infeksjonsovervåking ved Folkehelsa, til VG Nett.

Han sier at det skal være bakterier overalt rundt oss og at det er ikke det vi blir syke av.

- Vi blir syke av direkte kontakt, f.eks. hvis noen hoster på deg, sier Aavitsland til VG Nett. (...)

- Rene hender redder liv

Clean Care is Safer Care: a worldwide priority (Ren omsorg er sikrere omsorg: en verdensomspennende prioritet)
Full text [pdf 224kb]
who.int (2006)
Reprinted from THE LANCET 2006; 366: 1246-1247, Pittet and Donaldson: “Clean Care is Safer Care: a worldwide priority” © 2006., with permission from Elsevier. (...)

Clean hands save lives: WHO (WHO: Rene hender redder liv)
yahoo.com 10.11.2006
- Alcohol-based hand cleaners for hospital staff, easier and faster to use than soap and water, could save lives and slash health care costs, the

World Health Organization (WHO) said on Friday.

The United Nations agency estimated that 1.4 million people worldwide are sick at any given moment with infections they catch in hospitals, mainly spread when doctors and nurses do not clean their hands every time they tend to a new patient. (...)

Vask hænderne ordentlig
berlingske.dk 14.9.2006
Danskerne sjusker med at vaske hænder. Det koster sygedage for milliarder.

Den lille har ligget og kastet op hele natten, og selv om hænderne har fået en tur med vand og sæbe, sidder der stadig skidt under neglen.

Og vupti - så har kantinemedarbejderen fået spredt et maveonde til alle, der har stillet sulten i kantinen.

Sådan en historie er ikke enestående for kantiner - også hospitaler, daginstitutioner og plejehjem oplever sygdomme, der spredes ved dårlig håndhygiejne, skriver gratisavisen 24timer. (...)

- Leger får beskjed om å kvitte seg med "sykdomsspredende" slips

-Her er det kjemisk fritt for slips
dn.no (4.8.2007)
Google vil avskaffe slipsbruk, men i mange norske bedrifter er slipset allerede borte. Se video (...)

Doctors are told to ditch “disease spreading” neckties (Leger får beskjed om å kvitte seg med "sykdomsspredende" slips)
BMJ 2006;332:442 (25 February)
Doctors should no longer wear ties on ward rounds, because they can spread disease, the BMA says in its new guidance on infections acquired in hospital. (...)

Doctor ties 'to go in MRSA fight'
bbc.co.uk 21.2.2006
Medics should ditch ties in a bid to combat hospital superbugs such as MRSA, doctors' leaders say.

The British Medical Association has urged its members to shun the neckwear as they are rarely cleaned and could be a source of infections.

The report also said catheters and tubes could be a problem because they breached the body's natural defences.

Researchers called for less use of antibiotics and improved hygiene for patients, staff and visitors. (...)

- Jålete pleiere gjør pasientene syke

Jålete pleiere gjør pasientene syke
nrk.no 5.5.2014
Norske sykepleiere bryter uniformsreglene, og går ofte med ringer eller klokke.

Misnøye med uniformene gjør at sykepleiere pynter seg opp med både smykker og ringer. Ny forskning viser at det kan få fatale konsekvenser for pasientene.

– Sykepleiere som bruker ring eller armbåndsur og har lange negler, har mer av blant annet tarmbakterier og stafylokokker, på hendene sine enn de som ikke bruker det. Det er jo klart at da øker risikoen for at du sprer disse mellom pasienter, sier smitteoverlege ved UNN Tromsø, Torni Myrbakk.

Hun er klar på at det er alvorlig å «pynte opp» arbeidsuniformen.

– Pasientene blir utsatt for en smitterisiko som de ikke burde bli utsatt for, forteller smittevernoverlegen. (...)

– Det er viktig at sykepleiere har kunnskap om hvilke konsekvenser det kan få for pasienten, dersom de ikke følger reglementet. Det må være lav terskel for å si fra dersom en kollega ikke er korrekt antrukket. Pasientsikkerhet er hovedfokus, da bør regler for bekledning være lett å akseptere og etterleve, sier Nerskogen. (...)

- Skrivebordet er smittebærer

Skrivebordet er smittebærer
business.dk 27.2.2008
Mange skriveborde er mere bakteriebefængte end et toilet, og rengør man ikke mus, telefon og tastatur ordentligt kan det i sidste ende føre til flere sygedage. (...)

En ny undersøgelse fra Arizona University viser, at der er op til fire gange så mange bakterier på skrivebordet som på et toiletsæde.

Og det snavsede skrivebord, hvor bakterierne bor mellem bogstaverne på tastaturet og i telefonrøret, kan betyde at det tager længere tid at komme sig over en sygdom, skriver 24timer. (...)

Du er som dit skrivebord
business.dk 27.2.2008
Dit skrivebord viser, hvem du er. Men for mange personlige ting og for meget rod kan give det forkerte indtryk. (...)

- Isbiter

FAST-FOOD ALARM ISBITER SKITNERE ENN DOVANN
KLIKK.NO 22.6.2006
MØKKETE ISBITER: Se opp for "dovann" i glasset!
Man skulle tro at isbitene på fast-food restauranter er renere enn toalettvannet. Det er de nødvendigvis ikke. (...)

12-åringen samlet is-prøver fra fem restauranter i Sør-Florida, både fra selvserveringsmaskiner og drive-in vinduer. Deretter hentet hun toalettvann fra de samme restaurantene, og testet dem for bakterier på University of South Florida.

I flere tilfeller testet isvannet positivt på E. colibakterier, som kommer fra menneskelig avfall.

Bakterien har vært linket til flere alvorlige sykdomstilfeller, og er blant annet en vanlig årsak til urinveisinfeksjon.

- Det er ikke grunn til panikk. Men det er alarmerende, fordi det hun fant ikke er noe nytt. Man har ikke en høyere sjanse for å bli syk nå, men hun har gjort oss en tjeneste ved å rapportere om dette, sier Dr. David Katz. (...)

Flere restauranter har notert seg Roberts prosjekt. To restauranter har innført nye hygieneregler, og har bedt henne komme tilbake og gjøre testen en gang til. (...)

- Sæd-sjokk i solarier.

(Anm: Sæd-sjokk i solarier. TV 2 hjelper deg sjekket renholdet på solarier i hovedstaden og fant sædrester i alle solariene som ble testet. (…) Mikroorganismer kan føre til bakterier, og skadelige bakterier kan gjøre deg syk. Derfor bør en flate ha så lite mikroorganismer som mulig. Målingene bør være under 1000 for at noe skal regnes som rent. Resultater over 5000 er virkelig ille, mener Furuberg. (tv2.no 25.8.2016).)

- Økning av farlige infeksjoner

Tidobling av farlige infeksjoner
nrk.no 2.7.2006
Stadig flere sykehjemspasienter blir angrepet av infeksjoner som ikke lar seg knekke av vanlig antibiotika. (...)

- 7000 må teste seg for HIV og hepatitt B og C etter skrekkfunn hos tannlege

7000 må teste seg for HIV og hepatitt B og C etter skrekkfunn hos tannlege
dagbladet.no 30.3.2013
STENGT: Tannlegeklinikken ble stengt etter razziaen.

- Det så rent og pent ut på overflaten.

(Dagbladet): Enkelte sliter med tannlegeskrekk. Det kan være mange relativt dårlige og gode grunner til det. Men noen ganger dukker det opp historier som kan få selv den mest bor- og fyllingsvante til å kjenne det ise litt i jekslene. Slik er det trolig for rundt 7000 innbyggere i Tulsa i Oklahoma i USA.

De har nemlig fått beskjed om at de må teste seg for hiv og hepatitt B og C, etter en razzia på tannlegekontoret til Scott Harrington (64), melder CNN. (...)

(Anm: Tannleger og tannhelse (munnhulen er kroppens speil). (mintankesmie.no/).)

(Anm: Astmaspray kan gi munnsopp. (…) Noen er mer plaget av dette enn andre, men du merker det ved at det svir, blir ømt, du blir rød, får sår i munnen og et hvitt belegg på tungen, opplyser Grethe Amdal, seniorrådgiver i Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) til NRK.no. (…) Har du en kraftig immunsvikt som hiv/aids, vil dette spre seg nedover i spiserøret, hvilket er meget ubehagelig, fortsetter han. (…) Munnen avslører sykdom. (…) Han oppfordrer til å oppsøke tannlegen hvis du har sår i munnhulen som ikke går bort. Det kan være ufarlige hudsykdommer, men også noe mer alvorlig, som kreft.) (nrk.no 13.5.2011).)

(Anm: Top Problems in Your Mouth (webmd.com 2016).)

(Anm: Does Inflammation Harm Your Health? (webmd.com 30.3.2015).)

(Anm: Mange tusen med hepatitt oppdages ikke. Folkehelseinstituttet anslår at opptil 30.000 mennesker her i landet kan være bærere av hepatitt B, mange uten å vite om det. Disse kan både smitte andre, og står selv i fare for å bli alvorlig syke dersom de ikke oppdages. (nrk.no 1.2.2016).)

(Anm: Fler dör av hepatit än av aids. Virushepatit har blivit en ledande orsak till dödsfall i världen. Sjukdomen dödar fler människor varje år än aids, tuberkulos och malaria, visar en ny rapport. Dödsfall orsakade av infektioner, leversjukdomar eller cancer som beror på virushepatit ökade med 63 procent från 890 000 år 1990, till 1,45 miljoner 2013, visar statistik från 183 länder. (…) Hepatit är en inflammation i levern, oftast orsakad av ett virus men ibland av drog- eller alkoholmissbruk eller andra sjukdomar. Ungefär 95 procent är omedvetna om att de har en infektion, men behandling av hepatit B och C kan förebygga kronisk leversjukdom. 96 procent av de dödsfall som är med i studien är av typen B eller C. De flesta av dödsfallen inträffade i östra och södra Asien. – Vi kan behandla den här sjukdomen – vi har vaccin mot hepatit A och B och vi har nya behandlingar mot C, säger Cooke och läger till att priset för nya mediciner kan vara för höga för både rika och fattiga länder. (dagensmedicin.se 7.7.2016).)

- Tre skritt som kan hjelpe å stoppe MRSA-spredning

3 Steps Might Help Stop MRSA's Spread (Tre skritt som kan hjelpe å stoppe MRSA-spredning)
healthfinder.gov 20.3.2009
E-monitoring of hand washing, better room cleaning and checks on patient transfers are key, studies find.

By Steven Reinberg HealthDay Reporter (SOURCES: Marc Siegel, M.D., associate professor, medicine, New York University School of Medicine, New York City; March 12, 2009, teleconference with: Philip Polgreen, M.D., M.P.H., assistant professor, internal medicine, University of Iowa, Iowa City, Ia.; Susan S. Huang, M.D., M.P.H., director, epidemiology and infection prevention, University of California at Irvine School of Medicine, Irvine, Calif.; Rupak Datta, M.P.H., University of California at Irvine, Irvine, Calif.; March 18-20, 2009, presentations, Society for Healthcare Epidemiology of America, annual meeting, San Diego)

FRIDAY, March 20 (HealthDay News) -- A high-tech way of monitoring hand washing, a better means of disinfecting rooms and improved tracking of patients as they transfer from one hospital to another could all help prevent the spread of the MRSA "superbug" and other pathogens, researchers report.

Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) is a type of staph bacteria that's resistant to certain antibiotics. It can cause severe infections for people in hospitals and other health-care facilities, such as nursing homes. MRSA can also cause serious skin infections in healthy people who have not recently been hospitalized.

But MRSA can be beaten, suggest three studies that were to be presented this week at the annual meeting in San Diego of the Society for Healthcare Epidemiology of America.

In the first report, Dr. Philip Polgreen, an assistant professor of internal medicine at the University of Iowa, described an inexpensive way of electronically monitoring staff to be sure that they wash their hands before entering an intensive care unit. The system uses a wireless technology similar to Wi-Fi to transmit signals to a computer.

"Hand washing is one of the most important actions health-care workers can take to protect patients from developing hospital-acquired infections," Polgreen said during a March 12 media teleconference. "Yet hand hygiene compliance among physicians, nurses and other health-care workers remains unacceptably low," he said. (...)

Diverse artikler

Falsk alarm! Skjegget ditt er ikke fullt av avføring
vg.no 5.5.2015
Den sjokkerende «studien» som påsto at skjegg inneholder mer avføring enn et skittent toalett, viser seg å være lite pålitelig.

Mandag meldte flere store nyhetsnettsteder, både nasjonalt og internasjonalt, at skjegg kan inneholde mer avføring enn et toalett. Blant de som skrev om de sjokkerende forskningsresultatene, var VGs MinMote. (…)

– Vask hendene!
Seniorrådgiver ved avdeling for infeksjonsovervåking i Folkehelseinstituttet (fhi), Nina Sorknes, er ikke spesielt overrasket over funnene fra undersøkelsen utført i New Mexico.

– Det er viktig å presisere at alle mennesker har sin egen bakterieflora som er med på å beskytte oss; på huden, i håret og i skjegget. Vi beveger oss i ulike miljøer og tar på felles berøringspunkter, og hendene er selve vektoren som bærer og flytter bakterier rundt omkring, sier hun til VG.

Hun forteller at for eksempel en E.coli-bakterie, som normalt finnes i tarmen, ikke nødvendigvis skaper problemer i skjegget, men at det er sannsynlig at den har kommet dit fordi vedkommende ikke har vasket hendene tilstrekkelig etter et toalettbesøk, eller berørt andre infiserte flater. (…)

Derfor skal du vaske tannbørsten i oppvaskmaskinen
side2.no 24.7.2014
Det er ikke alt vi er like flink til å rengjøre...

VI SLURVER: Ikke bare er vi generelt sløve på å bytte tannbørste ofte nok, de aller fleste av oss slurver nok med også med rengjøringen av selve børsten. Her er tingene de fleste av oss glemmer å rengjøre.

(KLIKK.NO):Har du for vane å vaske tannbørsten din i antiseptiske midler? Passer du på å gå over bilrattet med antibakteriell spray i ny og ne?

Ikke det, nei, da bør du lese videre!

Ifølge nettstedet Buzzfeed er dette nemlig noen av tingene mange av oss glemmer å rengjøre.

Hårbørste
Hårbørsten er noe mange av oss bruker hver dag, og gjerne flere ganger for dagen.

- Å vaske børsten to ganger i måneden er et minimum for privat bruk, har Camilla Eldegard, leder i Adam og Eva Akademiet, tidligere uttalt til Klikk.no. (…)

Lenge siden du har rengjort denne?
nrk.no 19.7.2014
– Når air conditioningen ikke er godt nok vedlikeholdt blir vi ekstra sårbare for allergireaksjoner og ulike smittestoffer, sier overlege. Derfor bør du være nøye med rengjøringen. (...)

– Jo større temperaturforskjell vi ønsker, desto verre blir det. Når den kalde luften blåses ut, trekkes den varme luften fra rommet inn i anlegget. Og når den varme luften kommer i kontakt med de kalde flatene på air conditioningen dannes dugg og kondens. Dette er en utfordring, sier Bakke.

Kombineres dette med forurensing som for eksempel støv i rommet, kan dette gi næring til mikrobiologisk oppvekst. (...)

Har undertøy en utløpsdato?
klikk.no 9.6.2014
Ekspertene er uenige. Hva mener du? (...)

Beholder undertøyet i ti år
Ifølge en britisk undersøkelse som Huffington Post referer til, beholder menn underbuksene sine i gjennomsnittlig syv år. I tillegg innrømmer ni prosent av dem som deltok at de har en boksershorts som er over ti år gammel. (...)

- Ikke noe problem
Synes du dette høres ekkelt ut? Vel, ifølge gynekologen og forskeren er ikke dette noe problem i det hele tatt!

- Klær generelt blir bare renere og renere jo eldre de blir. Dette er fordi det da blir mindre av eventuelle kjemikalier og andre ting fra produksjonen, forklarer Ingunn Klepp Grimstad, forskningsleder og tekstilekspert hos Statens Institutt for Forbruksforskning (SIFO).

Hun mener at det ikke finnes noen grense for hvor gammelt undertøyet kan eller bør være.

- Jo eldre, desto bedre - både ut fra et miljø- og helseperspektiv. Hva er problemet med ti år? undrer hun.

Professor i gynekologi ved Universitetet i Oslo, Britt Ingjerd Nesheim, er enig med Klepp Grimstad:

- Rene klær kan du bruke i så mange år du bare vil, konstaterer hun.

- Hvor ofte kastet man brukbart tøy bare fordi det var noen år gammelt, før vaskemaskinene og bruk-og-kast samfunnet? spør hun retorisk. (...)

Bakterier i pasta
klikk.no 22.4.2014
NYT PASTA: Men ikke la den stå for lenge i romtemperatur før du spiser den.

Pastaelskere må passe på

Pleier du å ta vare på pastarestene etter middag? Kjøler du ikke ned pastaen raskt kan du få i deg farlige bakterier. (…)

Stafylokocker i mer än varannan påssallad
testfakta.se 20.3.2014
Sju av tio färdiga salladsmixar innehåller illasinnade bakterier som i värsta fall kan leda till matförgiftning, visar Testfaktas analys. – Det här tyder på bristande hygien vid hanteringen, säger Marie-Louise Danielsson-Tham, professor i livsmedelshygien vid Örebro universitet.

Färdiga salladsmixar på påse har blivit allt populärare. Men denna genväg är inte riskfri, visar Testfaktas analys. Sju av tio undersökta sallader innehåller nämligen stafylokocker och Bacillus cereus – två elaka typer av bakterier som kan leda till matförgiftning. (...)

Enligt Marie-Louise Danielsson-Tham är det inte farligt att äta salladen som den är eftersom antalet farliga bakterier ändå är relativt lågt. Problemet är om man blandar den med animaliska livsmedel som kött eller räkor och låter salladen stå framme i rumstemperatur några timmar. (...)

Dette betyr tegnene på emballasjen
dinside.no 11.3.2014
Ser du et slikt glass- og gaffelsymbol er det trygt å bruke emballasjen til mat - men det er ikke automatisk greit å fryse boksen, eller varme maten i mikrobølgeovn.

Gjenbruk av emballasje er fint for miljøet, men ikke all emballasje er egnet for mat, eller bruken vi assosierer med matemballasje.

En gammel iskremboks er fin å bruke til å fryse ned mat i, og gårsdagens middag kan bli med på jobb når den skal bli dagens lunch. Vi holder den selvsagt kald i løpet av dagen, og varmer den opp i mikrobølgeovn, slik at vi holder lumske bakterier i sjakk. Smart, sant?

Vel, det er ikke sikkert det er så smart, likevel.

Det er nemlig ikke all plastemballasje som er laget for å tåle hverdagsbruk i mikro og oppvaskmaskin. (...)

(Anm: Advarer mot miljøgifter i matemballasje. – Matpakken din kan være giftig. Molekylærbiolog Marianne Brattås tror folk vet altfor lite om miljøgiftene som finnes i produktene man benytter i hverdagen. (ba.no 7.6.2015).)

Tørketabbene du bør unngå
kk.no 26.1.2014
Kan gi deg hemoroider, urinveisinfeksjon og skjedekatarr.
Dette er ikke akkurat noe tema vi gjerne diskuterer rundt kafébordet, eller over en fredagspils - men hvordan du tørker deg etter et toalettbesøk har faktisk mye å si.

Feil tørketeknikk kan nemlig gi deg flere ubehagelige plager.

Se hvordan du kan unngå dette i denne saken!

Som nevnt kan altså det å tørke seg feil når du er på toalettet gi deg hemoroider, urinveisinfeksjon eller bakteriell vaginose. (...)

Han har ikke vasket seg på 60 år
side3.no 13.1.2014
Se hvordan han ser ut nå.

En iransk mann har slått verdensrekorden i antall år uten å ta et bad. 80-åringen har ikke vasket seg på 60 år, skriver nettsiden Middle East Monitor.

Det iranske nyhetsbyrået IRNA har publisert en bildeserie av mannen, som heter Amoo Hadji, på flickr.com.

Amoo Hadji lever i landsbyen Dezhgah i provinsen Fars sør i Iran. Her bor han i en steinhytte som naboene har satt opp for ham. Han sover i en grop i bakken, som skal etterligne en grav, skriver nettsiden.

Mannens kjæreste eiendel er den hjemmelagde metallpipen du kan se på bildene i toppen av artikkelen. Han røyker imidlertid ikke tobakk, men stapper den med etterlatenskaper fra dyr.

Nyhetsbyrået rapporterer at mannen lever av døde dyr han finner, og når det blir kalt beskytter han seg mot kulden ved å ta på seg en hjelm på hodet, og tenne flere sigaretter samtidig. (...)

Dangerous Bacteria Can Lurk Inside Nose, Study Finds (Farlige bakterier kan ligge på lur inne i nesen, ifølge studie)
consumer.healthday.com 11.12.2013
Mennesker som er bærere av stafylokokker kan overføre livstruende infeksjoner på sykehus (People who carry staph can transmit life-threatening infections in hospital setting)

WEDNESDAY, Dec. 11, 2013 (HealthDay News) -- Potentially harmful staph bacteria can lurk deep inside the nose, a small new study finds.

Researchers tested 12 healthy people and found that formerly overlooked sites deep within the nose may be reservoirs for Staphylococcus aureus, which is a major cause of disease. Nearly half of S. aureus strains are antibiotic-resistant.

It's been known that S. aureus can reside on the skin and at sites lower down in the nose. Although there are ways to eliminate the bacteria, it typically returns in weeks or months.

This new finding that the bacteria can be present further inside the nose may explain why this happens, the Stanford University School of Medicine researchers said.

"About one-third of all people are persistent S. aureus carriers, another third are occasional carriers and a remaining third don't seem to carry S. aureus at all," study senior author Dr. David Relman, a professor of medicine and microbiology and immunology, said in a university news release.

"Not everyone who carries S. aureus gets sick. When they're out walking the streets and otherwise healthy, attempts to rid them of their S. aureus are not necessary, and even sometimes futile," said Relman, who also is chief of the infectious disease section at Veterans Affairs Palo Alto Health Care System, in California.
"But once a carrier enters a hospital with an underlying illness or a weakened immune system or a high likelihood of undergoing skin-penetrating procedures, S. aureus carriage is a major liability," he said.

If S. aureus gets into the bloodstream through a wound, incision or catheter placement, it can cause potentially life-threatening problems such as sepsis, pneumonia or infection of heart valves.

Relman and his colleagues also found that a type of bacteria called Corynebacterium pseudodiphtheriticum may compete with S. aureus at the sites deep within the nose. It's possible that C. pseudodiphtheriticum -- or some molecular product it produces -- may prove useful in countering S. aureus infections, the researchers said.

The study was published Dec. 11 in the journal Cell Host & Microbe. (...)

Advarer mot å tørke seg for mye i rumpa
nrk.no 22.10.2013
Bruk mindre dopapir når man gjør sitt fornødne for å unngå rifter i endetarmen.

Antall henvisninger angående analfissurer, eller såkalte sprekker i endetarmen øker kraftig. – Folk tørker seg til blods, mener overlege.

– Behandling av analplager utgjør en langt større del av hverdagen vår i forhold til hva den gjorde for få år siden.

Det sier Odd Mjåland, seksjonsoverlege og sjef for mage- og tarmkirurgisk avdeling ved Sørlandet sykehus til NRK.no. Nesten daglig behandler legene her plager knyttet til endetarmsåpningen, og da spesielt analfissurer eller rifter i endetarmen.

– Vi snakker dobbelt så mange henvisninger bare de siste årene, sier Mjåland. (...)

Denne reklamen vekker sterke reaksjoner
tv2nyhetene.no 10.10.2013
– Helt forkastelig, sier vaskeeksperten fra Teknologisk Institutt. Folkehelseinstituttet mener bruken av slike produkter kan skape multiresistente bakterier.

Lilleborg har denne høsten reklamert heftig på tv for sin nye toalettserie med Klorin.

I reklamen, som du kan se her, blir et eple spist rett fra doringen, og et barn leker på doen mens mor ser på og smiler.

– Skrekk og gru
Inger Dahl er spesialrådgiver ved Teknologisk institutt, med renhold som fagfelt. Hun har lite til overs for Klorin-reklamen.

– Skrekk og gru. Jeg synes det er forferdelig. Jeg skjønner ikke at et seriøst firma kan komme med sånne ting. Det er et etsende og skadelig produkt, og å reklamere med at man sprayer i nærheten av barn, at barn leker på do, og at man spiser fra do kan jeg ikke kalle annet enn forkastelig, sier Dahl til «TV 2 hjelper deg». (...)

Hundratals dör årligen efter vårdslarv
svd.se 16.9.2013
Tiotusentals patienter drabbas varje år av infektioner som de fått genom vårdslarv inom den svenska sjukvården. Mellan 100 och 200 patienter av dessa dör. Senaste statistiken visar på störst problem i Östergötland och Kalmar medan Sörmland och Gotland ligger bäst till. Flest infektioner finns inom urologin.

2008 började SKL - Sveriges kommuner och landsting - på allvar intressera sig för de så kallade vårdrelaterade infektionerna. Med det menas infektioner som patienterna inte hade med sig utan drabbades av medan de var inlagda på ett sjukhus.
Vid den allra första punktmätningen en utvald dag våren 2008 på alla svenska sjukhus konstaterades att 11,2 procent av de inlagda hade en vårdrelaterad infektion.
Alltså mer än var tionde patient en helt vanlig dag i den svenska sjukvården. Det motsvarade omkring 80 000 patienter utslaget på ett helt år och SKL satte då upp målet att halvera antalet. (...)

Skyller du kjøttet før du tilbereder det?
kk.no 4.9.2013
Det bør du ikke gjøre – spesielt ikke rått kyllingkjøtt!

BAKTERIER: Skyller du det rå kyllingkjøttet i kjøkkenvasken kan dette føre til en bakteriespredning. (...)

Bakteriespredning
Ifølge USDA, United States Department of Agriculture, vil det å skylle, for eksempel rå kylling (eller fisk, rødt kjøtt etc.) ikke drepe bakteriene på kjøttet, men spre dem over hele vasken, hendene dine og kjøkkenet. (...)

Vasker du tøyet ditt skittent?
dinside.no 2.9.2013
Vasker du tøyet skittent? I gummlisten rundt døren kan bakterier overføres fra vask til vask. Du bør helst kverke dem før de begynner å lukte ...

Britiske forskere fant en million bakterier i to spiseskjeer vaskevann.

Vi har tidligere rådet leserne våre til å passe på at vaskemaskinen får vasket minst én kokvask i måneden - uansett om man har klær i den eller ikke. Det er nemlig den enkleste metoden å forebygge lukt på. (...)

Et godt tips er også rett og slett å sørge for at du vasker vaskemaskinen en gang iblant: Skyll vaskemiddelskuffen, vask gummilisten rundt døren - og gi maskinen en real kokvask. Vil du være på den sikre siden, kan du kjøpe vaskemaskinrens i dagligvarebutikken. Vi testet tilsvarende produkt for oppvaskmaskiner. Du kan også prøve følgende kjerringråd: Litt eddik i en vaskeball når du vasker tom maskin. (...)

Se deg om før du drikker
dinside.no 5.7.2013
Vannet er som regel tryggest ved utløpet av tjern og sjø. Men se deg om før du drikker fra naturen.

Ekstra utsatt etter flom og mye nedbør. (...)

Alltid fare for vannbåren sykdom
FHI peker på at faren for å bli smittet av tularemi eller annen vannbåren sykdom alltid vil være til stede om du drikker vann fra naturlige kilder. Selv om vannet ser rent ut, behøver det ikke være det.

Mulige smittestoffer inkluderer:
•bakterier
•virus
•parasitter
•sopp åå

Her finner du vann
Er du langt fra folk og dyr kan du normalt trygt drikke vannet. Er du usikker vil som regel det beste stedet for rent vann være utløpet av innsjø eller tjern. Matportalen skriver at bakteriemengden reduseres i vannet på veien gjennom innsjø eller tjern.

Her er noen smarte produkter som kan fjerne mye av vannbårne urenheter:
•Sugerør som gir rent vann
•Rent vann med denne flasken
•Vannfilter for en til to personer fra Katadyn (hos Nomaden, XXL med flere)
•Transportabel UV-vannrenser fra Steripen (...)

Tørkepapir eller lufttørker?
side2.no 10.6.2013
Resultatet vil kanskje overraske deg.

(SIDE2:) Cunrui Huang, en forsker fra Queensland University of Technology, har forsket på nettopp dette, skriver Medical Daily.

De fleste av oss er bare så der på håndhygiene. Enten det gjelder å vaske hendene regelmessig, spesielt etter dobesøk og før mattinntak, og når vi håndterer penger og mobiltelefoner og annet. Men en god og effektiv håndhygiene kan minske bakteriefloraen betraktelig og sørge for at du og dine nærmeste blir mindre syke. (...)

Vesken din er proppfull av bakterier
kk.no 15.5.2013
HVOR OFTE VASKER DU EGENTLIG VESKEN: Mest sannsynlig ikke så veldig ofte. Dermed er de aller fleste proppfulle av bakterier, og det viser seg at håndkremen er den største synderen. (Foto: Tone Ruud Engen)

Kan utgjøre en risiko for helsen din, dersom du ikke er nøye med hygiene. (...)

Å pille seg i nesa kan styrke immunforsvaret
kk.no 3.5.2013
IKKE SÅ ILLE SOM DU TRODDE? Ifølge en kanadisk forsker kan det faktisk styrke immunforsvaret ditt, men det er visstnok bare hvis du spiser innholdet (ew..).

Ekkelt, men sant - om vi skal tro forskning...

Kan styrke immunforsvaret ditt

Vi har alle opplevd det - du sitter på bussen i kø på motorveien og kikker tilfeldigvis på personen i bilen ved siden av deg, som sitter med fingeren godt opp i nesa.

Og det hele topper seg når han fører fingeren til munnen etterpå.

«Æsj», tenker du - med god grunn. Men faktisk kan det være at denne personen har sterkere immunforsvar enn deg.

Det hevder i hvert fall den kanadiske forskeren og professoren Scott Napper. Han oppfordrer sine studenter til å pille seg i nesen for å se hvilke effekter uvanen har på helsen deres.

Uansett hvor ufyselig det måtte være mener Napper at du trygt kan spise det du måtte finne i nesa, siden du kan styrke immunforsvaret ved å tilføre små og ufarlige mengder bakterier tilbake i kroppen. (...)

(Anm: Piller hull i neseskilleveggen (...) Har du lange negler når du piller deg i nesen, kan du både få infeksjoner og begynne å blø.(nrk.no 17.5.2011).)

Hold tørkerullen unna maten din
kk.no 2.4.2013
HOLD UNNA MATEN: Tørkerull laget av resirkulert papir kan ofte være uegnet for nærkontakt med matvarer.

Tørkerull laget av resirkulert papir kan inneholde helseskadelige stoffer.

Er du en av dem som legger baconskivene dine på litt tørkerull før de skal stekes, eller som bruker tørkerull for å vaske eller tørke av mat?

Da bør du få med deg dette.

En del av tørkerullproduktene som selges i butikker i dag, er nemlig uegnet for nærkontakt med mat. (...)

- Influensavirus kan leve i 48 timer på den ene fjøla

Bakterier på fjøler av plast og tre
Influensavirus kan leve i 48 timer på den ene fjøla
klikk.no 8.1.2015
Og 24 timer på den andre. Oppsiktsvekkende forskjell på plast og tre.
Ja, vi har bakterier overalt, og mange er slett ikke farlige. Likevel er det greit å ha en viss kunnskap om hvor de verste smittekildene er i hjemmet, spesielt nå i influensasesongen. For hvem har vel tid til å bli syk?
En fersk studie gjort av American Journal of Infection Control viser at det er stor forskjell på hvor lenge influensaviruset A(H1N1) lever på visse overflater. På klær lever viruset i åtte timer, mens det kan leve opptil 24 timer på rustfritt stål og plast. Det mest slående resultatet er imidlertid at viruset kan leve på treoverflater i hele 48 timer. (…)

HER SKJULER BAKTERIENE SEG
Denne er skitnere enn doen din

klikk.no 4.3.2013
BAKTERIEBOMBE: Her er det i gjennomsnitt 200 ganger flere bakterier enn på doen din.

Visste du at skjærefjølen har mer bakterier enn toalettsetet?

Nettstedet advarer om at ofte er det slik at man er nøye med rengjøringen på de stedene man tror er de mest skitne, men så glemmer man å gjøre rent andre steder, eller rett og slett forskyver det til neste helgevask. Men ikke mer. Her er nemlig de viktigste stedene bakteriene skjuler seg i hjemmet ditt - og som du ofte ikke er nøye nok med å vaske: (...)

1. Skjærefjøl
I en studie av 30 ulike overflater i 22 hjem avslører nettstedet Bright Nest at de aller fleste skjærfjøler skjuler mer bakterier enn det fantes på både toalett og også vannkraner på badet. Faktisk hadde mange av skjærfjølene utslag på tester som skulle avsløre bakterier som kan gi alvorlig matforgiftning, og mange testet også positivt for stafylokokkbakterier. Ikke gode nyheter for middagen din med andre ord.

Slik rengjør du skjærefjølen:
Det kan være fristende å putte denne i oppvaskmaskinen, men ifølge nettstedet Real Simple er det ikke det smarteste du gjør - i alle fall ikke om skjærefjølen din er av tre.

- Den intense varmen i oppvaskmaskinen kan gjøre et treet sprekker, noe som igjen kan føre til at både vaskemidler og bakterier blir "sittende fast" i sprekker. (...)

2. Gulvteppet
Det tråkkes mye støv, skitt, ja til og med matrester ned i gulvtepper, og ifølge Bright Nest kan det skjule seg hele 500,000 bakterier per m2 på et teppegulv eller gulvteppe. Det vil si at disse er hele 4000 ganger skitnere enn toalettet ditt.

- Hudceller, matpartikler, pollen og dyrehår samles nede i teppet og blir igjen utmerket "mat" for bakterier, forklarer nettstedet.

- Både E.Coli og Salmonella kan vokse på slike steder, og siden et gjennomsnittsmenneske mister rundt 1,5 millioner hudceller om dagen, så slipper disse bakteriene å sulte. (...)

3. Laken og sengetøy
Ifølge Bright Nest kan sengetøy etter bare én natts søvn inneholde så mye som 0,1 gram avføring, salmonella og E.coli. Og jo lengre du lar det være mellom hver gang du vasker sengetøyet, dess mer bakterier samles her.

Løsningen er å vaske sengetøyet minst én gang i uken, foreslår nettstedet, og det i svært varmt vann.

- Bakterier som dette kan overleve om du vasker på bare 40 c, noe svært mange gjør, forklarer innkjøper hos interiørkjeden Princess, Bitta Andersen, til Klikk Bolig.

- Vi pleier dog å anbefale et bytte minst annenhver uke, og ved behov oftere.

Lege og søvnspesialist Michael Breus er uenig.

Han forklarer i en video på nettstedet WebMD at man burde bytte på sengen minst én gang i uken om man sover med pysjamas, og to ganger i uken om man sover uten.

- Man svetter om natten, og har man ofte sex - eller sover naken - vil mer svette trekke inn i sengetøy og også madrass og puter, forklarer spesialisten. (...)

4. Fjernkontrollen
Mange hender og skitne fingre håndterer denne daglig - og i ekstra stor grad om du har barn i huset. Og synder du med å spise foran TVen, så kan du være sikker på at det både finnes bakterier og matrester her.

Nettstedet Bright Nest foreslår at man én gang i måneden burde ta hele fjernkontrollen fra hverandre, og rengjøre alle de ulike delene for seg, da man ikke kommer skikkelig til med å bare tørke av overflaten. (...)

5. Mobiltelefon og nettbrett
Skitne fingre, skittent hår, fett fra sminke og matrester; det er ikke måte på hvor mye grums som til enhver tid er å finne på både mobiltelefonen og nettbrettet, som man fikler med og tar på nesten uendelig mange ganger i løpet av dagen. Og hvor mange av oss husker egentlig på å rengjøre disse dingsene? (...)

6. Dørhåndtak
Tenk over hvor mange ganger i løpet av dagen du tar i de forskjellige håndtakene i hjemmet ditt? Både på dører og også skap og skuffer. Og ikke bare du, men også alle andre som bor i huset og ikke minst de som kommer på besøk.

- Håndtak og knotter kan skjule massevis av skitt og bakterier som man glemmer å huske på er der, har Malin Skaar hos Lilleborg Forbrukerservice tidligere uttalt til Bonytt.no. (...)

(Anm: Så ofte skal du vaske sengetøyet ditt. Helse:Sengen din bugner av ubudne gjester: hudceller, ekskrementer og støvmidd. Derfor bør du være ivrig med vaskemaskinen når det kommer til laken. (illvit.no 31.3.2016).)

(Anm: Teppegulv – skadelig for inneklima og helse? Bruk av heldekkende teppegulv synes å øke, særlig for å dempe støy i åpne kontorlandskap. Tepper kan virke negativt på opplevd inneklima og luftkvalitet og forverre plager hos personer med astma og allergi, sier seniorforsker Rune Becher ved Folkehelseinstituttet. Sammen med forskere fra Arbeidstilsynet og SINTEF Byggforsk, har forskere fra Folkehelseinstituttet skrevet en utredning om teppegulv på oppdrag fra Helsedirektoratet. (fhi.no 30.5.2016).)

Her er sannheten bak maten du får servert om bord i fly
dagensit.no 25.11.2012
FANT 1500 FEIL: ABC-programmet «20/20» har fått tak i dokumenter som viser at det er funnet 1500 feil i, om og rundt maten som blir servert ombord i fly. Også mus, fluer og kakerlakker er blant funnene. Selskapet Gate Gourmet, som også leverer til SAS og Norwegian, skal være blant verstingene.

- En tikkende bombe, sier helsemyndighetene om maten - som også blir servert ombord i SAS' og Norwegians fly. (...)

Hvor ofte vasker du egentlig denne?
kk.no 6.11.2012
BURDE VASKES EN GANG I UKEN: Hvis du vil holde bakteriene unna, holder det ikke bare å bytte pose i søppelbøtta - du må også vaske den én gang i uken.

Her kan det nemlig skjule seg tusenvis av bakterier.

Til nå har du helt sikkert fått med deg at bakterier kan skjule seg på de utroligste steder.

For eksempel kan tastaturet ditt ha like mye basilusker som det er i toalettet, og tannbørsten din kan være tumleplass for intet mindre enn 10 millioner bakterier.

Men det er ikke bare på baderommet og arbeidsplassen bakteriene florerer. Et av rommene som er spesielt utsatt er kjøkkenet ditt, skriver WebMD.com. (...)

Innetørking kan gi helseplager
nrk.no 2.11.2012
En runde med klestørk kan avgi rundt 2 liter med vann til omgivelsene.

Tørking av klær innendørs kan ødelegge både hus og helse, viser ny forskning.

Mange tørker klær innendørs, og i små leiligheter får tørkestativet gjerne plass på stuen eller soverommet. Det kan føre til astma, høysnue og andre former for allergi, viser ny forskning gjort ved Mackintosh Environmental Architecture Research Unit i Glasgow.

For tørkende klær avgir naturlig nok fuktighet til luften, og hvis denne ikke blir byttet ut kan det føre til vekst av midd, mugg og andre uhumskheter, skriver BBC.

Les også: Mugg og midd gir astma (...)

(Anm: Husstøvmideallergi koster samfundet dyrt. Cirka 500.000 danskere lider af husstøvmideallergi, og det har betydelige omkostninger for det danske samfund både i form af sygefravær og ineffektive arbejdsdage. Det viser en ny undersøgelse. (…) Sådan kan du forebygge husstøvmideallergi. 1. Start med din bolig: Luft ud flere gange dagligt, hold luftfugtigheden under 45, luft dit sengetøj efter brug, vask sengelinned ved 55 grader og skift sengetøj mindst hver anden uge. 2. Søg læge: Søg læge, hvis du har symptomer som konstant træthed, tilstoppet næse, kløen i øjne og koncentrationsbesvær. 3. Håndkøbsmedicin: Anvend behandlingsformer som antihistaminer, næsespray eller øjendråber til behandling af symptomer (håndkøbsmedicin). 4. Vaccination: Har håndkøbsmedicinen ikke den tilstrækkelige effekt, og har du kroniske symptomer, kan allergivaccination være en behandlingsmulighed. (netdoktor.dk 9.2.2017).)

Såpe og varmt vann tørker ut huden
kk.no 30.10.2012
TYPISK VINTER: Tørr, grålig, flassete og kløete hud. Mye vasking i varmt vann og såpe kan være litt av grunnen til det - særlig på høst/vinterhalvåret. (...)
Derfor lønner det seg å være litt forsiktig med dette i vinterhalvåret.

Tørr og sår hud er noe mange plages av på denne tiden av året. Lav luftfuktighet og kalde temperaturer ute - ofte kombinert med et tørt og varmt inneklima, gjør at huden lider.

Opplever du at leggene ser ut som om de er dekket av fiskeskjell, og at knokene på hendene er røde og såre på vinterstid?

Hvis du tar noen forholdsregler, kan du reparere og forebygge tørr og kløete vinterhud.

Og det absolutt viktigste rådet er faktisk å være forsiktig med å vaske deg for ofte med varmt vann og såpe.

Vær forsiktig med såpe og varmt vann
Hudlege Robyn Gmyrek ved Skin and Laser Center på New York Presbyterian Hospital/Columbia University Medical Center, mener at det holder å vaske ansikt, føtter armhuler og skritt med varmt vann og såpe én gang om dagen.

Resten av kroppen - armer, bein, rygg og mage, trenger du ikke bruke såpe på. Det kommer fram i en artikkel på forskningsnettstedet ScienceDaily.com. (...)

Handwashing: Why are the British so bad at washing their hands? (Håndvask: Hvorfor er briter så dårlig på å vaske hendene?)
bbc.co.uk 15.10.2012
Faecal matter can be found on just over a quarter of our hands, new research suggests. In some cases the quantity of germs is equivalent to the number in a dirty toilet bowl. So why are the British so bad at washing their hands?

Poo, it's getting everywhere. Faecal bacteria are present on 26% of hands in the UK, 14% of banknotes and 10% of credit cards, according to new research carried out by hygiene experts from Queen Mary, University of London (QMUL) and the London School of Hygiene & Tropical Medicine (LSHTM). It has been published to promote the UN's Global Handwashing Day.

They say one of the biggest shocks is the level of germs. Findings suggest 11% of our hands are so "grossly contaminated" they are carrying as many germs as a dirty toilet bowl. It's the same for 8% of cards and 6% of notes. We already know faecal matter can be found on one in six mobile phones.

"People may claim they wash their hands regularly but the science shows otherwise," says QMUL's Dr Ron Cutler, who led the study. (...)

Even when faced with a serious health threat, many still don't bother. More newly published findings, this time from an international study by Harvard University, suggest only 53% of people washed their hands more frequently during the 2009 swine flu pandemic. It looked into how people changed their behaviour to reduce the spread of the H1N1 virus, and the British were the worst of the five countries studied. (...(...)

Finnmark topper smittestatistikk
nrk.no 28.9.2012
Slurv med håndvask er en viktig årsak til at smitterisikoen er høyere på helseinstitusjoner i Finnmark enn flere andre steder, sier lege.

Dobbelt så høy smitterisiko ved helseinstitusjoner i Finnmark som i flere andre fylker – dårlig håndvask blant personell er en av årsakene. (...)

HÅNDHYGIENE
Dette gjør du feil når du vasker hendene

klikk.no 17.9.2012
KLASSISK TABBE: Dersom du er av dem som bare gnir deg med litt antibac i håndflatene før du spiser, har du ikke lært korrekt utført håndhygiene. (...)

Skitne fingertupper
Det sies at å bite negler er som å slikke doskålen.

Ifølge en studie utført ved universitetet Georgia, USA, befinner rundt 90 prosent av bakteriene på hendene seg under neglene.

- Det er nok på en måte korrekt. Det sitter mange mikroorganismer under neglene, og fingertuppene er det området på hånden som er mest forurenset, sier seniorrådgiver Nina Kristine Sorknes ved Avdeling for infeksjonsovervåking, Nasjonalt folkehelseinstitutt (FHI) til dette.

Hun viser til rapporten «Consensus summary» fra World Health Organization (WHO), der det skisseres hvordan håndhygiene må utføres for å få effekt.

- Som det fremgår av rapporten, fingertuppene er et viktig område under prosedyren håndhygiene for å oppnå effekt, uavhengig av metode (håndvask eller desinfeksjon, red.anm.), sier Sorknes.

- Og neglene skal være korte for at man skal få rengjort alle områder av fingertuppene, uavhengig av metode, sier hun.

I en oppsummering av foreliggende forskning i British Journal of Nursing (2007), kan man lese følgende: «De fleste mikrober på hånden blir funnet på og rundt fingerneglene, og lange negler er verst». (...)

Dansk sykehus opererte 719 pasienter med skittent utstyr
aftenposten.no 19.7.2012
En teknisk feil betyr at smitte kan ha blitt videreført fra pasient til pasient.

En feil i en spesiell vaskemaskin på Slagelse Sygehus i Danmark, kan i verste fall ha ført til at over 700 pasienter kan ha blitt smittet med HIV-virus eller leverbetennelse ifølge DR Sjælland.

Feilen innebærer at kikkerter som lå i vaskemaskinen, og som brukes ved mage og tarm-operasjoner ikke ble spylt ordentlig. Dermed kan det ha blitt videreført smitte fra pasient til pasient i løpet av de ni månedene hvor spylefunksjonen i vaskemaskinen har vært i stykker.

- Da feilen ble oppdaget, ble spyleren straks skiftet ut, sier spesialansvarlig overlege Ole Bendtsen på Kirurgisk avdeling på Slagelse Sygehus.

- Alle vil nå bli tilbudt en undersøkelse for å se om de er blitt smittet. Han understreker, at smitterisikoen er veldig liten.

Hendelsen er rapportert til avdelingslederne på sykehuset, og det er disse som har bedt om at det blir gitt skriftlig beskjed til alle de 719 pasientene som har hatt kikkertene inne i kroppen under operasjon. (...)

Bakteriebombene på kjøpesenteret
kk.no 11.7.2012
HER TRIVES KJØPESENTERBAKTERIER: Bakterier trives der det er folk, og kjøpesenteret er det perfekte stedet for det. Spesielt bør du tenke deg om to ganger før du berører gelenderet på rulletrappen.

Ja, bakteriene trives også i shopping-land. Sjekk hvor de trives best. (...)

Der hvor det daglig ferdes mennesker, finnes det altså massevis bakterier. Det betyr at et kjøpesenter er et mekka for basseluskene.

I den forbindelse har nettstedet health.com (ekstern lenke) undersøkt hvor det er aller mest bakterier. Her er tre av verstingstedene: (...) Rulletrappen (...) Prøverommet

Det er faktisk ikke kleshengeren eller stolen ved prøverommet som har mest bakterier, men klærne du prøver. (...) Sminkeprøver (...)

Sandalene dine kan gjøre deg syk
nrk.no 17.6.2012
Fint med frie tær, men vær nøye med å rengjøre både sandaler og føtter etter en tur i byen.

Etter en spasértur i byen er både føtter og sandaler fulle av bakterier. Noen av dem kan være direkte helsefarlige.

Du synes kanskje det er deilig å rusle rundt i sandaler nå på sommeren. Helt risikofritt er det imidlertid ikke å lufte tærne på denne måten.

– Det kan gjøre deg ganske syk, har Dennis Kinney, leder ved mikrobiologilaboratoriet ved EMSL Analytical, tidligere uttalt til New York Daily News.

Saken er at sandal og fot er dekket av usynlig skitt etter bruk – særlig hvis du har gått rundt i byen. Kinney og hans team undersøkte bakterieforekomsten på flip-flops som ble brukt i fire dager i New York.

Forskerne fant hele 18 100 bakterier. De fleste var ufarlige, men noen av dem kan gjøre deg dårlig. (...)

Ikke bruk varmt springvann til matlaging
kk.no 24.4.2012
SKUMMEL SNARVEI: Å bruke varmt vann fra svingen for å få et raskere oppkok er ikke lurt.

Du sparer kanskje litt tid, men det kan føre til sykdom.

Det er ikke lurt, ifølge Videnskab.dk (ekstern lenke).

De fikk spørsmålet fra en leser, og stilte det videre til Jan Pravsgaard Christensen, lektor i infeksjonsimmunologi ved Københavns Universitet.

- Nei, jeg vil ikke umiddelbart anbefale det, fordi man risikerer å bøi syk. Det er en liten risiko, men hvis vi alle sammen gjorde det, ville en del av oss bli veldig syke av det. (...)

Hold dette unna maten din
kk.no 23.4.2012
HOLD UNNA MATEN: Tørkerull laget av resirkulert papir kan ofte være uegnet for nærkontakt med matvarer.

Tørkerull laget av resirkulert papir kan inneholde helseskadelige stoffer.

Er du en av dem som legger baconskivene dine på litt tørkerull før de skal stekes, eller som bruker tørkerull for å vaske eller tørke av mat?

Da bør du få med deg dette.

En del av tørkerullproduktene som selges i butikker i dag, er nemlig uegnet for nærkontakt med mat. (...)

Nullermænd fyldt med farlige stoffer (Hybelkaniner fylt med farlige stoffer)
fpn.dk 27.3.2012
Hormonforstyrrende stoffer kan binde sig til støvet i hjemmet.

Kampagne skal lære gravide at beskytte deres ufødte barn mod hormonforstyrrende stoffer.

Nullermændene under din sofa er potentielt farlige for fostre. Hormonforstyrrende stoffer fra møbler, elektroniske apparater og andet indbo binder sig nemlig til støv, der hvirvler rundt i luften, bliver indåndet af den gravide og ad den vej kan påvirke et fosters udvikling. Det skriver 24timer.

Derfor lancerer miljøministeren nu en kampagne, som skal opdrage de gravide til at beskytte deres ufødte børn.

Luft lidt mere ud
»Hvis man lufter lidt mere ud eller gør rent mindst en gang om ugen, kan man undgå kemikalier – herunder en række hormonforstyrrende stoffer – der kan samle sig i støvet og dermed ende i kroppen,« siger miljøminister Ida Auken (SF) til 24timer.

Og der er brug for, at kvinder i den fødedygtige alder bliver oplyst om farerne ved indeluften, viser en ny undersøgelse lavet af Miljøstyrelsen forud for kampagnen.

Den viser, at kun hver ottende kvinde lufter ud to gange om dagen, som anbefalingerne lyder på, og hver tredje kvinde tørrer ikke støv af og støvsuger hver uge. (...)

(Anm: Så ofte bør du skifte støvsugerpose Ekstra viktig for de med allergier eller astma. (kk.no 14.8.2014).)

Lukter det surt av de nyvaskede klærne?
dinside.no 27.2.2012
Det er vaskemaskinen som er synderen. Slik fikser du problemet!

Hvorfor stinker det?
Først litt info om selve stanken. Den kommer av at det bygger seg opp rester av såpe, tøymykner, fett og skitt i maskinen. Dette skjer særlig om du bruker et ikke-biologisk vaskemiddel (vaskemidler uten enzymer), noe som er vanlig for blant annet ull og silke.

I tillegg er det slik at om du sjelden vasker på mer enn 40 grader, vil det fort bygge seg opp møkk i maskinen. Bakteriene koser seg, og blir aldri utsatt for temperaturer som tar knekken på dem.

Enkel løsning
Det finnes vaskemaskinrens å få kjøpt, men du trenger ikke det. Alt du trenger å gjøre er å ha 1-2 dl vanlig hvit mateddik i den tomme vaskemaskinen, og kjøre et 90-graders vaskeprogram.

Eddiken renser maskinen effektivt.

For å sikre at det ikke ligger eddikrester igjen (det er jo ikke stort bedre at klærne lukter eddik), bør du kjøre maskinen på et skylleprogram etterpå.

Les forøvrig hva denne britiske vaksemaskinoperatøren skriver om problemet på Washerhelp.co.uk. (...)

- Fukt i huset like farlig som passiv røyking
aftenposten.no 22.2.2012
- Ser man bort fra kreft, er helserisikoen den samme ved fukt i hus som ved passiv røyking, sier overlege og spesialist på inneklima. (...)

- Hvis fukt av betydning forekommer i 50 prosent av norske boliger, medfører det 50 prosent økt risiko for allergiske og ikke-allergiske luftveissykdommer, inkludert astma, bronkitt, KOLS og alle luftveisinfeksjoner i disse boligene, mener Bakke.

- Ut fra disse dataene vil jeg grovt anslå at 20 prosent av alle astma- og luftveisproblemer kunne vært unngått hvis vi ikke hadde hatt fukt i norske hjem, sier han. (...)

HØYR INTERVJU MED EIN AV DEI SISTE: Spedalske blei sett på som rare dyr
nrk.no 10.2.2012
SPEDALSK: Mange av dei leprasjuke fekk knutar i ansiktet.

Spedalske her i landet blei sett på som rare dyr heilt fram til nyare tid. For 100 år sidan døydde den verdskjende bergensaren som oppdaga leprabasillen. (...)

Derfor får du omgangssyke
forskning.no 16.1.2012
H vorfor er det så vanskelig å unngå viruset som sender oss på hodet i do vinter etter vinter?

Det er ikke første gangen. Og etter all sannsynlighet ikke den siste heller.

Du føler deg ikke helt bra. I den siste halvtimen har du kjent deg litt ubestemmelig uvel og irritabel, og så kommer den: Kvalmen.

Ikke lenge etter har hele desserten tatt en snarveg i do. Det er bare begynnelsen. Litt senere raser middagen og forretten ut i andre enden, og sånn fortsetter det i omgang etter omgang. Utpå morgenkvisten – når du kan sverge på at du ser mannen med ljåen og en del av et eple du spiste i forrige uke – er det endelig over for denne gangen.

Men du er ikke trygg særlig lenge. Det er ingenting i veien for at neste utbrudd av omgangssyken kan sende deg rett tilbake til baderommet. Men hvorfor er det slik?

Hvorfor blir vi så syke? Hvorfor finnes det ingen vaksiner? Og hvorfor er det nesten umulig å unngå smitte? (...)

Derfor smitter omgangssyken
adressa.no 16.1.2012
Viruset som muterer og tåler nesten alt.

Det er høysesong for omgangssyke med kvalme, oppkast og diare. Den kommer bokstavelig talt som kastet på, og smitter like fort som ild sprer seg i tørt gress. Hvorfor blir man så syk av omgangssyke, og hvorfor finnes det ingen vaksine eller medisiner?

Ekstremt smittsomt
- Omgangssyke skyldes virus, og det mest vanlige er norovirus, sier seniorrådgiver Heidi Lange fra Folkehelseinstituttet til forskning.no

For at noroviruset skal smitte, må det imidlertid komme seg fra innsiden av tarmen til et menneske og inn i kroppen til et annet. Og dette klarer norovirusene ofte bra, fordi de har ekstreme evner.

- Virusene muterer og utvikler seg fort. Og de prøver alt. Når noe fungerer bra, utvikler de nye varianter over det, og kommer opp med noe som er enda mer effektivt, sier Lange.

Når viruset kommer inn i tarmen, overtar det en celle i tarmveggen og begynner å produsere nye virus i store mengder, som pøses ut i tarmen og gjør oss syke.

- I et eneste gram avføring fra en omgangssyk person kan det være en milliard virus. Hvis du får i deg bare 10 til 100 av dem er det nok til at du blir syk, forteller Lange. (...)

Såpe og vann best mot omgangssyke
aftenposten.no 7.1.2012
Vinteren er høysesong for omgangssyke. Tidligere har Folkehelseinstituttet anbefalt oss å vaske med alkoholbasert middel, men det viser seg at det ikke beskytter godt nok.

Folkehelseinstituttet (FHI) har i den senere tiden fått meldinger om utbrudd av omgangssyke (norovirusinfeksjoner). Særlig fra helseinstitusjoner og hoteller. Omgangssyke er svært smittsomt og tiltak for å forhindre spredning av smitte bør iverksettes tidlig ved mistanke om infeksjon. Nye hygieneråd ved norovirusinfeksjon er at man bør bruke såpe og rennende vann ved vask av hender. (...)

Nyttig kroppshår
nrk.no 14.12.2011
Ifølge en ny rapport sakker håret veggedyr og annet utøy som forsøker å finne en god hudflate å hogge seg inn i.

Hva skal vi egentlig med hår på brystet, beina og armene? Forskerne tror den glisne pelsen vår kan beskytte mot angrep utenfra. (...)

Og nå tror britiske forskere at de i det minste har ett mulig svar: Håret sakker veggedyr og annet utøy som forsøker å finne en god hudflate å hogge seg inn i. Dessuten øker det sjansen for at vi oppdager krypene på veien.

Kanskje balanserer vår hårvekst akkurat på grensa mellom fordelene og ulempene med pels? (...)

Isabelle Dean og Michael T. Siva-Jothy lot blodsugende veggedyr prøve seg på barberte og ubarberte armer hos flere forsøkspersoner. Resultatene viste at parasittene brukte vesentlig lenger tid på å lete seg fram til et sted å bite på en hårete arm.

I tillegg er de små håra koblet til nerver som registrerer bevegelse. Forskerne lurte på om flere hår også kunne øke mulighetene for å oppdage utøy. Og ganske riktig. Jo mer pels, desto større sjanse var det for at forsøkspersonene tok blodnaskerne på fersken. (...)

Tips til god håndhygiene
Husk å vaske hele håndflaten

kk.no 14.12.2011
På dette stedet kan det nemlig florere av bakterier, som kan gjøre deg syk.

Å vaske hendene etter at du har vært på do, eller før du skal lage mat faller seg ganske naturlig for de fleste.

Det mange av oss imidlertid ikke er like obs på, er hvor nøyaktige vi er med denne håndvasken.

Som KK.no tidligere har skrevet er det å vaske hendene regelmessig og skikkelig (med varmt vann og såpe) viktig for å unngå bakterier og smitte av sykdommer.

God håndhygiene er nemlig et av de mest effektive tiltakene vi kan ta for å hindre smittespredning og dermed forebygge infeksjoner og sykdomsutbrudd, blant annet forårsaket av mat. (...)

2 Out of 3 Medical Students Don't Know When to Wash Their Hands
healthland.time.com 2.12.2011 (Time)
It's cold and flu season, which means you should be washing your hands — a lot. And that rule should apply to health care workers most of all, to protect not just themselves but their patients. Problem is, most doctors are confused about when they're supposed to hit the sink, a new study of medical students finds.

Researchers at Hannover Medical School in Germany surveyed 85 medical students who were about to enter their clinical training — when they deal with actual patients. The surveys were administered as part of a lecture class that students must pass before initiating patient contact.

The doctors-to-be were given seven scenarios, five of which required hand-washing: before contact with patients, before preparing IV fluids, after removing gloves, after contacting patients' beds and after contact with vomit. (The other two scenarios did not require hand-washing.) (...)

Syke av muggsopp i militærbolig
aftenposten.no 28.11.2011
Bronkitt, falsk krupp og lungebetennelse er bare noen av sykdommene familien Johansen har hatt siden de flyttet inn i militærboligen på Ranheim i Trondheim for halvannet år siden. (...)

Denne må renses
kk.no 20.11.2011
Hvor lenge er det siden du renset og vasket hårbørsten din?

Som du vet må sminkekoster vaskes jevnlig, men visste du at hårbørster bør gjennom en lignende behandling?

Selv om du kanskje fjerner oppsamlet hår fra børsten innimellom, er det kanskje ikke like naturlig å ta fram renseproduktene for å vaske den.

Det bør du gjøre! (...)

Skitne toaletter skremmer kundene
handelsbladet.no 17.11.2011
79 prosent av svenskene har snudd i døren til en restaurant de siste årene, fordi den ikke har vært ren. Dette gjelder spesielt hvis toalettene ikke er vasket godt nok, viser en nylig gjennomført undersøkelse.

De besøkende (87 prosent) konkluderer med at om toalettet ikke er rent, så er heller ikke kjøkkenet det, skriver cleannet.se.

Fine restauranter, kveldsåpne restauranter og hotellrestauranter får best karakter når det gjelder hygiene. Totalt 500 svensker og 4 000 europeere har deltatt i undersøkelsen, «Årets toalettbarometer», som er foretatt av Tork. Resultatene vil bli presenter på World Toilet Day 19. november.

Svenskene er mest skeptisk til hygienen på gatekjøkken, pizzeriaer og fastfoodkjeder.

For at de besøkende skal oppleve restauranten som ren, forteller undersøkelsen at det er viktig med et ryddig rom (58 prosent), et rengjort toalett (37 prosent), og at det er mulig å se inn på kjøkkenet (5 prosent), skriver fastfood.no. (...)

Når renset du dusjslangen og dusjhodet sist?
dinside.no 8.10.2011
– Bør gjøres fire ganger om året.

Ifølge Folkehelseinstituttet, er dusjen hjemme sannsynligvis den mest vanlige smittekilden for legionærsykdom i Norge.

Når renset du dusjslangen og dusjhodet sist?

Smitter kun fra små vanndråper - som i dusjen
Legionella smitter ved innånding av fine, svevende vanndråper (aerosoler) som er forurenset med bakteriene. Den smitter ikke fra menneske til menneske, og den smitter ikke fra vann som renner rett fra kranen.

Dusjen hjemme er sannsynligvis den mest vanlige smittekilden for legionærsykdom i Norge

Folkehelseinstituttet - Smitte kan bare skje dersom det dannes små vanndråper (aerosol), og størst risiko for dette i private hjem, er det i dusjen og eventuelt boblebadet - altså på badet.

Smittefaren kan reduseres ved hjelp av enkle tiltak. Nasjonalt folkehelseinstitutt har utarbeidet informasjon om hvordan man kan forebygge smitte hjemme hos seg selv.

Les mer på Folkehelseinstituttets nettsider. (...)

- Vaskeprogrammet bløffer med temperaturen
dagbladet.no 8.9.2011
Vasker du klærne på 60 grader? Det er slett ikke sikkert. (...)

Det hevdes at man vasker klærne for ofte, men de gangene man kjører vaskemaskinen, bør man i det minste være garantert at den vasker på den temperaturen som angis.

En undersøkelse utført av det svenske forbrukermagasinet Råd&Røn viser at det ikke alltid er tilfelle, og i denne sammenheng gjelder det de såkalte økoprogrammene.

Det er en av magasinets lesere som gjennomførte testen i sin vaskemaskin.

Han erfarte at når han kjørte maskinen på et 60-graders økoprogram, nådde vanntemperaturen bare 43,5 grader.

Ifølge markedssjef Grete Klæboe hos Bosch hvitevarer vasker deres såkalte Eco-Program rent selv om temperaturen er lavere enn de angitte 60 gradene. (...)

Dry-cleaned clothes a health risk? Maybe
seattletimes.nwsource.com 3.9.2011
A Virginia high-school student's simple science project reveals danger in dry-cleaned clothes.

Student Alexa Dantzler and professor Paul Roepe are part of a team that found that a dry-cleaning solvent is retained in clothes. (...)

Bort med soppen
dinside.no 30.7.2011
Det kryr av dem i oppvaskmaskinen. Men kan vi bli kvitt dem?

Oppvaskmaskiner er et ideelt bosted for flere typer sopp, meldte forskere i forrige uke.

Den typen sopp det er snakk om trives både der det er veldig fuktig og varmt, og i andre uutholdelige forhold. 62 prosent av oppvaskmaskinene som ble vurdert i en undersøkelse inneholdt kolonier av gjærsopp, ifølge Forskning.no. Soppen ble funnet på gummipakningen/gummilisten som sitter mellom døren og selve oppvaskmaskinen.

Noen av soppene kan til og med være helseskadelige for mennesker med svekket immunforsvar, ifølge forskerne bak studien. Enkelte av soppene de fant er blant annet kjent for å invadere lungene til personer med cystisk fibrose. Cystisk fibrose gir forstyrrelser i kjertelfunksjonen i flere organer. (...)

(Anm: 'My Dishwasher Is Trying to Kill Me': New Research Finds Harmful Fungal Pathogens Living in Dishwasher Seals (sciencedaily.com 20.6.2011).)

Sett nye møbler til lufting
dinside.no 27.7.2011
Da unngår du kontakt med formaldehydgasser.

Det finnes uskrevne "regler" for hvordan nye ting skal behandles. Hvis du kjøper nytt sengetøy, nye håndklær eller nytt servise gir du dem en runde i vaskemaskin og oppvaskmaskin før du tar dem i bruk. I hvert fall vet de fleste av oss at det kan være smart.

Men hva når du kjøper en ny bokhylle, eller et nytt nattbord? Setter du det bare på plass og ferdig med det?

Det er ikke særlig lurt, skal vi tro Forbrugerkemi.dk, et dansk nettsted som drives av det offentlig finansierte Informationscenter for Miljø & Sundhet. (...)

Derfor bør du vaske navelen din
kk.no 18.7.2011
Den inneholder faktisk over 1400 forskjellige bakterier.

Heiseknappen på jobben, handlevognen på butikken, treningssenteret ditt og leppestiften din, er alle fulle av bakterier.

Men disse er ikke de eneste stedene du finner overflod av bakterier. De verste stedene er nemlig på kroppen din.

Visste du at navelen din inneholder over 1400 bakterierstammer? (...)

Oppvaskmaskiner fulle av sopp
vg.no 29.6.2011
Kan være helseskadelig

Ny forskning viser at over halvparten av alle oppvaskmaskiner er invadert av gjærsopp.

En ny studie utført av forskere fra Slovenia, Nederland og Kina, som har undersøkt 189 oppvaskmaskiner fra 101 forskjellige steder i alle fem verdensdeler, viser at 62 prosent av alle oppvaskmaskiner fungerer som permanent bosted for flere typer gjærsopp.

Ifølge Forskning.no, som har omtalt en rapport i tidsskriftet Fungal Biology, så kan noen av soppartene være helseskadelige for mennesker med svekket immunforsvar. Noen av soppartene som er funnet, er blant annet kjent for å invadere lungene til mennesker med cystisk fibrose. (...)

- Sykehus vet ikke om helsepersonell er vaksinert mot meslinger.

(Anm: Sykehus vet ikke om helsepersonell er vaksinert mot meslinger. Oslo universitetssykehus anbefaler sine ansatte å vaksinere seg, men kan ikke pålegge dem å gjøre det. – Våre klare anbefalinger er at alle ansatte ved sykehuset vaksineres mot barnesykdommene, hvis de ikke allerede er det, sier smitteoverlege ved Oslo universitetssykehus, Egil Lingaas, til Aftenposten. Sykehuset har ingen klar oversikt over de ansattes vaksinestatus, men mener helsepersonell har et moralsk ansvar for å vaksinere seg. Les også: Overlege: Svensk meslingutbrudd skremmer – en påminnelse om å vaksinere (nrk.no 4.1.2018).)

Legevaktens venterom spredte meslingsmitte
aftenposten.no 22.6.2011
Meslingutbruddet i Oslo rammet barn som var på legevakten for helt andre sykdommer.

Siden slutten av januar har Oslo opplevd et sjeldent utbrudd av meslinger.

28 mennesker har fått sykdommen, og halvparten av dem har vært lagt inn på sykehus.

- Forhåpentlig er utbruddet over, men det er litt for tidlig å si sikkert. I mai trodde vi utbruddet var over, men så dukket det opp flere tilfeller, sier smittevernoverlege Tore Steen i Oslo til Aftenposten.no. (...)

(Anm: Den forsømte legevakten. Konklusjonen fra akuttutvalget er like klar som den er urovekkende: Landets legevakter har for dårlig kvalitet. (…) Utvalget slår fast at legevakten har for dårlig kvalitet. Legeforeningen har pekt på en rekke bekymringsfulle trekk ved landets legevakter over tid, som problemer med rekruttering, lange avstander, dårlig utstyr og lav bemanning. (nrk.no 30.12.2015).)

Flere bliver syge af frugt og grønt
dr.dk 17.6.2011
Farlige bakterier som salmonella skal ikke længere kun forbindes med kød og æg, som Fødevarekontrollen har brugt millioner på at bekæmpe siden 1990’erne.
Nu er det salat, minimajs eller frosne hindbær, der i stigende grad gør forbrugerne syge, skriver Politiken.

Flere gange årligt er der udbrud af alt fra roskildesyge og rejsediarré til salmonella og campylobacter-bakterier, som stammer fra forurenede grøntsager.

Vander med spildevand
Udbruddene fører ubehagelige og i værste fald dødelige sygdomstilfælde med sig.

Ser man tilbage til tiden før år 2000, gik der ti år mellem sygdomsudbrud, som skyldtes grøntsager. Især importerede salater, krydderurter, minimajs, sukkerærter, frosne bær og lucernespirer bærer i stigende grad farlige bakterier med sig, skriver Politiken.

De grønne sager er vandet med spildevand eller plukket af syge mennesker i fjerne lande, og det forurener varerne.

En ny rapport fra Fødevarestyrelsen viser, ud af 1695 partier af frugt og grønt, som skulle sælges i 2009 og 2010, var der otte partier med salmonella eller campylobacter. (...)

The Behavioral Immune System
scientificamerican.com 14.6.2011
How unconscious fears of infection shape many aspects of our psychology

We are prejudiced against all kinds of other people, based on superficial physical features: We react negatively to facial disfigurement; we avoid sitting next to people who are obese, or old, or in a wheelchair; we favor familiar folks over folks that are foreign. If I asked you why these prejudices exist and what one can do to eliminate them, your answer probably wouldn't involve the words "infectious disease." Perhaps it should.

What does infectious disease have to do with these prejudices? The answer lies in something that I've come to call the "behavioral immune system." The behavioral immune system is our brain's way of engaging in a kind of preventative medicine. It's a suite of psychological mechanisms designed to detect the presence of disease-causing parasites in our immediate environment, and to respond to those things in ways that help us to avoid contact with them. This has many important implications – for prejudice, for sexual attraction, for social interaction, and even for the origins of cultural differences. (And, yes, for health too.) (...)

Derfor bør du vaske dusjhodet ukentlig
kk.no 3.6.2011
Ellers kan det faktisk bli en skikkelig bakteriebombe.

Vi vet at bad og toalett er et yndet grosted for bakterier, og derfor er de fleste av oss ganske omhyggelige når det gjelder rengjøring av akkurat denne delen av hjemmet vårt.

Men visste du at bassiluskene også kan vokse opp på de mest uventede steder på badet ditt, som for eksempel dusjhodet?

Ja, det er nok ikke det stedet de fleste av oss tenker på å bruke skrubbekosten når vi ligger på alle fire og rengjør flisene i dusjen, men dusjhodet kan faktisk bli den reneste bakteriebomben. (...)

Risikosport på norske kjøkken
nrk.no 1.6.2011
Mange smaker på kjøttdeiegen før de steker den. Det er ikke ufarlig.

Mange av oss spiser rå kjøttdeig som kan inneholde E.coli-bakterier, viser ny norsk undersøkelse. Og nesten halvparten misforstår holdbarhetsmerkingen på matvarer.

Forskere som nå har undersøkt norske kjøkkenvaner, er overrasket over hvor lite mange av oss vet om hygiene og matvarer.

Et betydelig antall nordmenn (16 prosent) utsetter seg for smitterisiko ved å smake på rå kjøttdeig. Det gjør de alltid, ofte eller en gang i blant når de står ved komfyren og steker.

Rå kjøttdeig er velkjent som en risikokilde for blant annet E.coli-bakterier som kan gi matforgiftning.

TEST DEG SELV: Hvor helsefarlig er hjemmet ditt? (...)

Thought Bedbugs Were Bad? Try Bedbugs with MRSA
healthland.time.com 12.5.2011
(Updated) The one bright side to having bedbugs — if you wanted to be optimistic about it — has always been that at least the tormenting critters didn't transmit disease. But now researchers in Vancouver report that they've found bedbugs with methicillin-resistant Staphylococcus aureus, or MRSA.

The scientists studied five bedbugs, taken from three patients treated at St. Paul's Hospital. All three patients were residents of Vancouver's poor Downtown Eastside, where both bedbugs and MRSA have been on the rise in recent years. The researchers wanted to see if there was a connection.

So they crushed and analyzed the bugs and found three samples with MRSA, the superbug that is resistant to most commonly used antibiotics. The two other samples had vancomycin-resistant Enterococcus faecium, or VRE, a less dangerous antibiotic-resistant bacteria.

(More on TIME.com: Hand Sanitizers That Prevent MRSA? Not So Fast) (...)

Scientists Find MRSA Germ in Supermarket Meats
health.yahoo.net 11.5.2011
WEDNESDAY, May 11 (HealthDay News) -- MRSA, a bacteria resistant to common antibiotics, has been discovered in supermarket meats, and the germ is apparently being introduced by human food handlers, a new study reports.

Although thorough cooking will kill the bacteria, consumers run the risk of infection if they handle meats contaminated with the germ, researchers said. (...)

Pengesedler er en sygdomsbombe
dagensmedicin.dk 11.5.2011
Det er muligvis en rar fornemmelse at have pengesedler i lommen.

Men pengesedlerne er en ren bakteriebombe, der kan gøre folk syge, skriver Nyhedsbrevet Finans.

Gule stafylokokker, E. Coli, rhinovirus og ekskrementer er blot nogle af de bakterier, der lystigt florerer på pengesedlernes bakterievenlige overflade.

Det er ukendt, i hvor høj grad sygdom i Danmark skyldes bakteriefyldte pengesedler, men et studie fra USA viser, at gule stafylokokker lever på 42 pct. af alle amerikanske dollarsedler. På syv pct. af sedlerne var der E. Coli-bakterier, mens der på 30 ud af 100 pengesedler blev fundet bakterier fra ekskrementer.

Bakterierne på sedlerne overføres typisk gennem hånden. Har hånden været forbi næsen, munden eller andre steder, følger bakterierne med, skriver nyhedsbrevet. I Japan har man taget bakterietruslen alvorligt med såkaldte clean ATMs, der varmer sedlen op til 200 grader og dermed dræber de fleste bakterier. (...)

Bilrattet er en bakteribombe
dinside.no 5.5.2011
Ni ganger mer møkkete enn et offentlig toalettsete.

Når du leser dette kan du sikkert skjønne hvorfor. Mens offentlige toaletter vaskes minst én gang om dagen, skjer ikke det samme med bilrattet.

Og hvor mange ganger har du ikke gaflet i deg en pølse eller hamburger kjøpt på bensinstasjonen uten å vaske hendene før du satte deg inn i bilen igjen?

Du gikk kanskje på toalettet som var gått tomt for håndsåpe, også?

Det har blitt gjort tester som viser at mens det finnes cirka 80 bakterier per kvadrattomme av et offentlig toalettsete, finnes det rundt 700 av dem på en kvadrattomme av et bilinteriør, skriver Daily Mail. (...)

(Anm: Bilrattet ditt er en bakteriebombe. Undersøkelser viser at bakterier av forskjellige slag liker seg veldig godt på bilrattet. (…) Den vanligste bakterien på bilratt er av arten bacillus cereus en seiglivet liten djevel, som overlever koking og overlever uten oksygen. Den formerer seg raskest i mellom 25 og 35 varmegrader. Den lever av ris, pasta og poteter og kan forårsake matforgiftning om den inntas av mennesker. (tv2.no 20.6.2016).)

Derfor skal du la vannet renne før du drikker det
dagbladet.no 4.4.2011
Den viktigste grunnen er ikke at det skal bli kaldt.

Skikkelig rengjøring gjør at vi kvitter oss med uønskede bakterier og uhumskheter i huset.

Men det finnes også andre kilder til stoffer som er usunne, og her kommer du helt sikkert ikke til med vaskefilla. (...)

Tips:
Har vannet stått i rørene en tid, så la det renne til det blir kaldt. Dette er spesielt viktig hvis du har nye kopperrør eller armaturer. Utfellingen av farlige stoffer er større når opplegget er nytt.

Varmt vann kan øke utfellingen av farlige stoffer. Unngå å bruke vann fra berederen til matlaging.

Sjekk om dine armaturer er testet og har dokumentasjon. Har du armaturer som er kjøpt i utlandet eller ble produsert på syttitallet, er det god grunn til å være skeptisk.

Oversikten over armaturer med dokumentasjon finner du her. (...)

The Claim: Dental Cavities Can Be Contagious (Påstanden: Hull i tennene kan være smittsomt)
nytimes.com 28.3.2011
Everyone knows you can catch a cold or the flu. But can you catch a cavity?

Researchers have found that not only is it possible, but it occurs all the time.

While candy and sugar get all the blame, cavities are caused primarily by bacteria that cling to teeth and feast on particles of food from your last meal. One of the byproducts they create is acid, which destroys teeth.

Just as a cold virus can be passed from one person to the next, so can these cavity-causing bacteria. One of the most common is Streptococcus mutans. Infants and children are particularly vulnerable to it, and studies have shown that most pick it up from their caregivers — for example, when a mother tastes a child’s food to make sure it’s not too hot, said Dr. Margaret Mitchell, a cosmetic dentist in Chicago.

A number of studies have also shown that transmission can occur between couples, too. Dr. Mitchell has seen it in her own practice. (...)

VASKEMIDLER TIL KJØKKENET
- Dette vaskemiddelet er helsefarlig

GJØR RENT UTEN Å DREPE. Man bør ikke drepe alle bakteriene når man gjør rent. Vann og såpe er nok.

Folkehelsa advarer kraftig mot antibakterielle vaskemidler.

Alle vil ha det rent i på kjøkkenet. Spørsmålet er bare: hvor rent?

Ikke alle nøyer seg med skinnende flater. Vi vil vite at det er rent også. For mange er rengjøring i hjemmet ensbetydende med fravær av bakterier.

I butikkhyllene får vi hjelp – rengjøringsmidler med antibakteriell effekt kan virke forlokkende. Bør vi la oss lokke?

– Nei. Produkter med antibakteriell effekt er et miljøproblem og et helseproblem. Bruken av bakteriehemmende midler i dagligvareprodukter savner dokumentasjon på positiv effekt og er i noen sammenhenger knyttet til resistensutvikling mot antibiotika, sier rådgiver i Norsk Folkehelseinstitutt, Petter Elstrøm, til klikk.no. (...)

Tette spylearmer gir skitten oppvask
dinside.no 30.3.2011
Slik rengjør du oppvaskmaskinen innvendig

Skyll spylearmene
Oppvaskmaskiner har to spylearmer, en oppe og en nede. Disse går rundt samtidig som de spyler oppvasken gjennom små hull. I disse hullene har det lett for å feste seg diverse matrester, spylearmene går tett og oppvasken blir ikke ren.

Skru løs spylearmene, og skyll disse godt i springen. Da løsner matrestene fra innsiden av spylearmene, og de vil igjen spyle oppvasken slik de skal. (...)

Sminken din kan være en bakteriebombe
dagbladet.no 6.3.2011
.Kast all sminke som endrer lukt eller konsistens.

Om du ikke har ryddet i sminkepungen din det siste året, bør du sette i gang nå.

Om sminken din er for gammel, kan det blant annet føre til allergiske reaksjoner, øyeinfeksjoner og kontakteksem.

Se holdbarheten på sminke i faktarammen til høyre.(...)

- Handlevogner er bakteriebomber
nrk.no 3.3.2011
Mer avføringsbakterier på vognene enn på toalettet, ifølge stikkprøver.

De blir trillet inn i butikkene av stadig nye hender gjennom hele dagen, dag etter dag. Og det bærer håndtakene preg av, viser tilfeldige stikkprøver fra 85 supermarkeder i USA.

Forskerne fra University of Arizona fant bakterier fra avføring i halvparten av prøvene.

- Det er flere bakterier på handlevognene enn man finner på supermarkedenes toaletter, sier forskeren Charles Gerba til MSNBC.com. (...)

Økning av veggedyr i Norge
dinside.no 1.3.2011
Det er like ille i Norge som i Danmark.

I går skrev DinSide at 10 prosent av hotellene i Danmark var invadert av veggedyr. Nå viser det seg at Norge ikke er noe unntak. Dessverre.

– Det er omtrent likt som i Danmark, vi har ganske god oversikt. Det har vært en økning fra 2007 til 2010, og det er nye antall registrerte bekjempelser hvert år, sier Preben Ottesen, avdelingsdirektør ved avdeling for skadedyr, til DinSide.

Siden 2007 har en rekke skadedyrfirmaer sendt Folkehelseinstituttet rapporter med antall angrep de har behandlet av utvalgte skadedyr. På denne måten får de informasjon om forekomst og utbredelse av skadedyrene, og hvordan dette endrer seg over tid. (...)

(Anm: Fortsatt kraftig økning i bekjempelse av veggedyr. Skadedyrstatistikken fra 2015 viser en fortsatt økning i årlige bekjempelser av veggedyr. Fra 2007 til 2015 har antall registrerte årlige veggedyrbekjempelser økt med over 400 prosent. (…) Veggedyr er blant skadeinsektene Folkehelseinstituttet holder et særlig årvåkent øye med. (fhi.no 18.3.2016).)

(Anm: - Det klør 20-30 ganger verre enn et myggstikk. Utenfor Vikasenteret sitter Alf Richard Nygaard. Her tilbringer han store deler av dagen. I sin kommunale leilighet orker han ikke være. Den er angrepet av veggedyr. (…) Det var tidligere i år Nygaard merket problemene med veggedyr. Han merket at han hadde fått stikk som klødde, og meldte fra til Stange kommune i juli. (ha-a.no 16.9.2016).)

Hvem bør du holde deg unna?
nrk.no 28.2.2011
Smitter kollegaen mest før eller etter at hun har fått influensa og omgangssyke? Noen yrkesgrupper bør være hjemme to døgn etter at de er friske. (...)

Hvis kollegaen kommer på jobb mens hun fortsatt er syk, er det lett for deg å bli smittet. Mange tror at man er mest smittsom før sykdommen bryter ut.

- Det er stort sett ikke riktig. Det finnes imidlertid noen unntak, for eksempel er hepatitt A (smittsom gulsott) mest smittsom 1-2 uker før man blir syk. Og med meslinger er man smittsom i opptil fire dager før det typiske utslettet vises, sier Tore W. Steen, smittevernoverlege i Oslo, til NRK.no.

- Ellers så kan mange infeksjoner opptre såkalt subklinisk. Det vil si at man blir svært lett syk eller ikke får symptomer i det hele tatt, men så er man likevel smittsom i en periode. Så blant annet derfor kan man aldri gardere seg 100 prosent mot smitte, fortsetter han. (...)

Så ofte bør du bytte håndklær
dagbladet.no 24.2.2011
Bakterier elsker fuktige håndklær - skifter du ofte nok?

De ser kanskje rene ut, håndklærne du har hengende på badet, men vær klar over at synet kan bedra. Det er nemlig ikke bare den synlige skitten man skal være påpasselig med. Tørker du deg med et skittent håndkle etter håndvask, tørker du bakterier over til de rene hendene.

I likhet med spørsmålet om hvor ofte du bør skifte sengetøy, er oppfatningene om håndklehygiene delte.

Forbeholdene for svaret på hvor ofte du bør bytte håndkle, er også mange.

- Hvor ofte man bør skifte håndklærne kommer naturligvis an på hvor mange det er i husholdingen, og om man har barn i huset. Som en generell regel kan man imidlertid si at de bør skiftes minst to ganger i uken, sier Malin Skaar ved Lilleborg Forbrukerservice. (...)

Så du trodde du hadde det rent hjemme?
nrk.no 14.2.2011
Tro om igjen! Ovnsdøren, sluket og veggene langs kjøleskapet er trolig fulle av møkk, smuss og fett. (...)

-Slukene i vasken, dusjen og badekaret bør rengjøres hver eller annenhver uke. Der samler det seg hår og spytt, og det blir fort en bakteriebombe, sier Jansen.

Det er vel de færreste som med hånda på hjertet kan si at sluket blir rengjort så hyppig. Jansen anbefaler å gjøre det til en vane å renske slukene hver gang du vasker. Er det vrient å komme til, kan du bruke en tannbørste på de vanskelige stedene.

Test deg selv: Hvor helsefarlig er ditt hjem?
Les også: Krangel om husarbeid gir mindre sex (...)

De verste bakteriekildene på jobb
mobil1.aftenposten.no 13.2.2011
Vi er midt i toppsesongen for forkjølelsesbakterier, og smittekildene er nærmere enn du liker å tro.

Frys fingrene på tastaturet ett minutt:

Skrivebordet ditt kan inneholde mer enn 10 millioner bakterier, og tastaturet er en av de verste smittekildene.

Den gjennomsnitlige bakteriemengden beregnes til 20.961 bakterier pr. kvadratcentimeter på skrivebordet ditt, viser en studie fra det amerikanske University of Arizona, ifølge det svenske nettstedet E24.se, gjengitt av aftenposten.no.

Verre enn et toalett Og før du leser videre - kanskje du skal hente en ren klut eller en antibakteriell våtserviett og vaske over skrivebordet ditt?

Arbeidsplassen din kan nemlig være myldringssted for nesten 400 ganger så mange bakterier enn et toalett, viser den samme undersøkelsen. (...)

SKITTENTØYET:
SKITTENT: Vasker du klærne dine på lave temperaturer, kan sykdom spres mener ekspertene.

side2.no 5.2.2011
- Kan spre infeksjonssykdommer, oppkast og diaré, mener ekspertene.

- Oppkast og diaré spres
Ifølge den svenske avisen Aftonbladet.se kan det varme klimaet i trommelen rett og slett kan være et egnet sted for bakterievekst, og årsaken er at mange vasker tøyet sitt på altfor lave temperaturer.

- Det kan spre infeksjonssykdommer, utslag, oppkast og diaré, sier Elisabeth Tvenstrup Jensen, en av legene som har vært engasjert i studien. (...)

- Minimum 80 grader
Det er nemlig slik at selv om flekkene er borte, er det ikke sikkert tøyet er rent, og det anbefales at man vasker plaggene sine på temperaturer minst 60 grader.

-Vask med lave temperaturer er rett og slett ikke tilstrekkelig for å drepe bakteriene. Snarer tvert imot. Våre laboratorieundersøkelser viser at mange bakterier overlever i 40 grader. Den lave vasketemperaturen innebærer at bakterie kan spres og forårsake infeksjoner. Om klærne skal være frie for bakterier skal de helt vaskes på minst 60 grader, og deretter tromles på høy varme, sier Åsa Melhus, overlege ved det Akademiske Sykehuset i Uppsala.

Spesielt nå i disse influensatider er det viktig at bakteriene blir fjernet fra tøyet.

Det anbefales også at man lar sengeklær, håndklær og undertøy få gjennomgå en behandling på minimum 80 grader – for å sikre at bakteriene blir borte og ikke sprer seg i husholdet. (...)

Dropp klesvasken
dinside.no 4.2.2011
Ikke helsefarlig å bruke skitne klær.

Lei av klesvask som hoper seg opp? En mulighet er å la seg inspirere av den kanadiske (mannlige) studenten, som har funnet ut hva som skjer når klærne ikke blir vasket.

Om latskap var utgangspunktet for det vitenskapelige forsøket, er uvisst. Men Josh Le har, i vitenskapens navn, brukt et par dongeribukser i 15 måneder uten å vaske disse, skriver kanadiske The Star. (...)

Ikke helsefarlig
Formålet med forsøket var å finne ut om buksene inneholdt helsefarlige bakterier etter såpass lang bruk. Sammen med professor Rachel mcQueen ved University of Alberta, der Le er student, tok de bakterieprøver av buksene etter de 15 vel overståtte månedene. (...)

Dårlig hygiene stenger dagligvareforretninger
tv2nyhetene.no 3.2.2011
Mattilsynet har sjekket 132 frittstående dagligvarebutikker over hele landet. 89 prosent av butikkene hadde større eller mindre mangler. 24 prosent fikk ett eller flere hastevedtak, noe som betyr at det har vært direkte helsefare forbundet med driften, skriver Nationen.

For dårlig
- Dette er for dårlig, og vi er bekymret over at en så stor andel av disse butikkene har mangelfulle hygieniske forhold, sier prosjektleder Hanne Medhus i Mattilsynet. (...)

Et nys, og luften fylles med spytt og bakterier
aftenposten.no 10.1.2011
Ett enkelt nys, og luften fylles med spytt, bakterier og virus. I et nytt prosjekt, forsøker forskere å finne ut hvordan sykdommer og pandemier spres via luften.

Ved hjelp av et spesialkamera og frivillige forsøkspersoner som lar seg utsette for høye doser pepper, kan forskerne følge luftstrømmene etter et kraftig nys.

- Alle nyser forskjellig hver gang, sier Julian Tang ved universitetssykehuset i Singapore.

- Men vi får en idé. Et nys vil spre seg så og så mye, for flesteparten.

Forskerne ønsker også å finne ut hvordan bakterier spres under en vanlig samtale, og hvor virkningsfullt det er å bruke masker, slik mange gjorde under SARS og svineinfluensaepediemiene. (...)

iPad kan trygt brukes på do
tv2nyhetene.no 9.1.2011
iPaden kryr av bakterier. Likevel er det helt ufarlig å ta den med på dobesøket. (...)

Bakteriebombe
En undersøkelse foretatt ved Stanford University i USA, viser at iPaden kryr av bakterier. Forskerne plasserte virus på iPads store pekeskjerm, og hele 30 prosent av det infiserte materiale forplantet seg videre til den neste brukerens fingre, skriver The Sacramento Bee.

Disse bakteriene er imidlertid like ufarlige som resten av bakteriene vi omgir oss med til daglig. (...)

En av fire har aldri vasket dynen
dinside.no 15.12.2010
Hygienen på norske soverom er ikke akkurat på topp.

Nesten halvparten av alle nordmenn vasker dynen sjeldnere enn en gang i året, og hver fjerde nordmann vasker aldri dynen sin, viser en fersk undersøkelse fra Jysk.

Den danske interiørkjeden har gjennomført en landsdekkende kartlegging av nordmenns sovevaner, og ikke minst hygiene på soverommet. Og resultatet av dyneløftingen var ikke akkurat (kremt) oppløftende. (...)

La vinteren gjøre jobben
dinside.no 10.12.2010
La minusgradene gjøre inneklimaet sunnere.

- De er i alle senger. Dersom du våkner opp med tett nese hver dag og har fått påvist middallergi, er det antakelig høy middforekomst i senga, sa Helle Grøttum, rådgiver i NAAF til DinSide i sommer.

Og da er det bare to ting som hjelper, ifølge henne; allergimedisin og godt renhold. Midden trives nemlig best når den har det varmt og litt fuktig, noe det ofte er under dyna etter at vi har tilbragt en natt der. (...)

Oppbevarer du puter, dyner, overmadrasser og evt. madrasser ute i minimum 20 minusgrader i ett døgn, så har du begått et effektivt massedrap av sengegjester, i følge NAAF. Støvsug grundig etterpå, og du har en langt mindre allergen seng. Men også kortere opphold ute i kulden hjelper. Har du ikke mulighet til å fryse ned sengetøyet så lenge, så mener allergiforbundet at du på dager med -15 til -20 grader godt kan legge madrass og sengetøy til lufting utendørs i cirka åtte timer og banke det godt før du tar det inn igjen. (...)

Hvor er det flest bakterier?
side2.no 5.12.2010
I disse influensatider er det greit å være oppmerksom på hvor du faktisk plukker opp sykdommen.

På offentlige steder
På dørhåndtak er det så mange bakterier at bare tanken kan gjøre deg direkte kvalm, men de fleste av disse er helt ufarlige. Hendene dine er likevel effektive bakteriebærere, og det skal ikke så mye til å overføre bakteriene herfra til munnen eller nesa – der de kan komme inn i kroppen og gjøre deg syk. (...)

Denne støvsugeren fjerner middet
dinside.no 20.11.2010
CleanWave Sanitizing Vacuum suger bort det utenkelige. (...)

Hittil har de som er allergisk mot midd måtte ha vasket, kjølt ned og redd opp sengetøyet sitt, men nå har det kommet et nytt støvsugerprodukt som visstnok skal klare å ta knekken på de mikroskopiske beistene. (...)

NAAF skeptisk
Men dersom du har middallergi, bør du ikke ta støvsugeren for god fisk.

– NAAF kjenner dessverre ikke til denne støvsugeren og kan ikke gå god for effekten. Vi får ofte henvendelser på produkter som lover både det ene og andre og som heller ikke kan legge fram dokumentasjon på det de lover, sier Grethe Amdal, rådgiver og sykepleier ved Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF), til DinSide. (...)

Derfor bør du dusje mindre
kk.no 25.10.2010
Særlig om vinteren bør du tenke deg om før du utsetter huden for glohett vann og sterk såpe. -Tenk på huden som semsket lær, sier legene. (...)

Kan få hudproblemer
Dersom du dusjer for ofte kan du faktisk skade huden din. Du bør være obs dersom du merker at huden din har blitt tørrere i det siste. Lytt heller til hva huden prøver å fortelle deg.

– Hyppig dusjing og bading, sterke såper, mye sol, men også vintervær, høy innetemperatur og tørt inneklima gjør huden tørr. Tørr hud er til dels arvelig og dessuten en følgetilstand ved flere hudsykdommer, for eksempel atopisk eksem. Den tørre huden kjennes gjerne stram og sår og den kan flasse og klø, skriver allmennlege Cecilie Arentz-Hansen i en artikkel på Lommelegen.no.

Hun mener du bør forsøke å holde på hudens naturlige fett. Dette kan du gjøre ved å dusje eller vaske deg med lunkent vann, og unngå å bruke såpe. Dersom en dusj uten såpe er utenkelig, bør dusjsåpen være mild. (...)

Disse grønnsakene kan gjøre deg syk
dagbladet.no 22.10.2010
Èn type kan gi blåsyreforgiftning.

Mattilsynet advarer mot uvettig omgang med grønnsaker.

Mange unnlater å koke grønnsakene skikkelig, fordi de vil spare tid eller er opptatt av å beholde mest mulig vitaminer. Men den tabben kan gjøre deg syk.

Selv grønnsaker vi er fortrolige med, og som begynner å bli vanlige i norsk kosthold, som sukkerter, bønner og minimais, kan gjøre deg syk hvis du ikke varmebehandler dem riktig. (...)

Bedre håndhygiejne efter H1N1-influenzaen
berlingske.dk 14.10.2010
Epidemien med H1N1-influenza har haft den positive effekt, at vi er blevet bedre til at vaske hænder.

Ny stor undersøgelse viser, at vi er blevet mere bevidste om vores hygiejne efter svineinfluenzaen, og at langt flere vasker hænderne grundigt efter et besøg på et offentligt toilet. (...)

Undersøgelsen er bygget på interviews af cirka 3500 personer i alderen fra 18 til 99 år fra Danmark, Finland, Tyskland, Norge, Polen, Storbritannien og Sverige.

55 procent af de adspurgte siger, at de vasker hænderne grundigere nu som følge af svineinfluenzaen. Mange har også ændret deres måde at vaske og tørre hænder på. 50 procent siger, at svineinfluenzaen har betydet, at de nu hellere vil tørre deres hænder i papir end på andre måder, som for eksempel ved varmluftstørring. (...)

Blir du syk av hjemmet ditt?
nrk.no 27.9.2010
Det er ikke all rengjøringsslurv man blir syk av. Følger du noen enkle regler, kan du slippe unødvendige magesjauer og infeksjoner.

Så mye som 20 prosent av sykefraværet kan skyldes matsmitte. Og det skyldes ikke bare dårlig hygiene på restauranter. Hvert tredje tilfelle skyldes mangelfull hygiene hjemme.

Men hvor skal man begynne? Med doen eller vindusvasken? Her er de viktigste punktene for deg som vil unngå å utsette deg selv for smitte i ditt eget hjem: (...)

Restauranter vasker med avføringsbakterier
dinside.no 16.9.2010
Britiske restauranter stryker til gangs når det kommer til hygiene.

Det er funnet mugg, blod og rotter på verdens verste hoteller og kjøttetende bakterier på treningssenter og hevngjerrige servitører har puttet avføringsmiddel i drinken. Du er langt fra trygg på hygienen når du beveger deg ut i tjenesteytende sektor ser det ut til. Ei heller på restaurant.

Britiske restauranter kommer nemlig ikke veldig bra ut i forhold til hygiene i en fersk undersøkelse. Britiske helsemyndigheter (HPA) har testet bakterieinnholdet i rengjøringsklutene hos 120 restauranter i nordøstre England, med nedslående resultat. (...)

Dette skriver HPA på sine nettsider. (...)

Håndsprit gir liten influensaeffekt
nrk.no 13.9.2010
Du får ikke mindre influensa eller forkjølelse av å bruke håndsprit, ifølge en ny studie. (...)

Liten effekt
- Et alkoholholdig desinfeksjonsmiddel med ekstra antiviruseffekt reduserte ikke smittefrekvensen, verken av forkjølelsesvirus eller influensa, skriver forfatterne av studien.

Deltakerne i studien desinfiserte hendene hver tredje time i ti uker, i perioden 25. august til 9. november i fjor høst.

42 prosent fikk forkjølelsesvirus i løpet av perioden. Det samme gjaldt 51 prosent av personene i kontrollgruppen.

12 prosent fikk svineinfluensa. I kontrollgruppen ble 15 prosent syke. (...)

Vemmelige veggedyr på fremmarsj
aftenposten.no 12.9.2010
De kommer inn i hjemmet godt skjult i brukte møbler og annet innbo, reisebagasje og klær. Blodsugende veggedyr resistente mot insektmidler sprer seg raskt over hele verden. (...)

– Ved kjøp av brukte soveromsmøbler og sofaer er det viktig å sjekke sprekker og folder på utkikk etter dyr og egg. Det letteste sporet å se er svarte flekker etter ekskrementer, sier fagsjef for skadedyr Stein Norstein i Anticimex.

Vanligvis går ikke veggedyr i klær, men etter eksplosiv økning i forekomst, mener en rekke amerikanere å ha fått med seg veggedyr fra brukthandler. Kjøper man klær på loppemarked er tipset å legge dem rett i en pose og putte posen i fryseren i to-tre dager, hvis man vil sikre seg. På samme måten kan et møbel settes på fryselager over noen dager, hvis man har tilgang på det. (...)

Studentene ble syke av muggleiligheten
tv2nyhetene.no 31.8.2010
Fukten ble påvist for 12 år siden, men guttene fikk skylden og ble truet med utkastelse og erstatning.

Fire måneder etter at de fire studentene hadde flyttet inn i en leid loftsleilighet i Trondheim, merket de at de var unormalt mye syk.

– Det var rundt juletider at vi merket at vi var slappe og hadde mye unormal hodepine og var tette i nesen, sier Morten Trøite til TV 2 hjelper deg. (...)

Jo, du må vaske melonen
dinside.no 17.8.2010
Ellers kan du bli syk.

Appelsiner, clementiner, mango, papaya, banan og melon. Pleier du å vaske denne frukten før du skreller og spiser den?

Det burde du, ifølge forskningsdirektør Einar Risvik ved Nofima Mat, Matforsk AS. Ellers kan du bli dårlig. (...)

Matportalen får Risvik spørsmål om man bør vaske frukt selv om man ikke spiser skallet. (...)

Frukt kan være vannet med avføring
nrk.no 13.8.2010
- Norskproduserte grønnsaker bør også vaskes godt, men størst risiko er det med importerte varer, forteller rådgiver Birgitte Lyrån i Mattilsynet til NRK.no.

Ifølge rådgiveren er smittestoffer i mat og vann den viktigste kilden til alvorlige infeksjoner og epidemier verden over.

- Grønnsaker, frukt og bær som importeres til Norge fra varmere land, utgjør en større risiko som følge av faktorer som klimatiske forhold, liten tilgang på rent vanningsvann, bruk av naturgjødsel og mange små uavhengige produsenter, forklarer Lyrån.

Importørenes ansvar
Det er importørenes eget ansvar at frukten og grønnsakene de innfører til landet er trygge å spise for norske forbrukere. (...)

Be Sure Exercise Is All You Get at the Gym
nytimes.com 2.8.2010
When you go to the gym, do you wash your hands before and after using the equipment? Bring your own regularly cleaned mat for floor exercises? Shower with antibacterial soap and put on clean clothes immediately after your workout? Use only your own towels, razors, bar soap, water bottles?

If you answered “no” to any of the above, you could wind up with one of the many skin infections that can spread like wildfire in athletic settings. In June, the National Athletic Trainers’ Association, known as N.A.T.A., issued a position paper on the causes, prevention and treatment of skin diseases in athletes that could just as well apply to anyone who works out in a communal setting, be it a school, commercial gym or Y. (...)

Dette kan du bli veldig kvalm av
dinside.no 25.7.2010
Strandlivet har også sine negative sider.

Er du ihuga strandløve risikerer du kvalme og løs mage. Det viser en studie publisert i tidsskriftet American Journal of Epidemiology. (...)

Sanden på badeplassen kan nemlig inneholde langt større konsentrasjoner av sykdomsframkallende tarmbakterier enn vannet. (...)

- Midden bor ikke i madrassen
dinside.no 12.7.2010
Det mener flere danske eksperter. Norges Astma og Allergiforbund er ikke enig.

Er du blant dem som bruker masse tid, penger og energi på å rengjøre madrassen din, fordi du er allergisk mot midd?

Det er det ikke vits i, skal vi tro danske eksperter. Husstøvmidd lever nemlig alle andre steder enn i madrassen, dynen eller soveputa, ifølge videnskap.dk. (...)

Les også: Sover du med denne? (...)

»Husstøvmider bor ikke i madrassen«
videnskab.dk 28.6.2010
Glem alt om at pakke madrassen ind i et særligt betræk eller at smide puder og dyner ud for at undgå allergi. Husstøvmider bor alle mulige andre steder, mener flere eksperter. (...)

Har aldrig fundet bunker af husstøvmider i senge
Korsgaard bliver bakket op af ekspert i husstøvmider på Statens Skadedyrslaboratorium, nu pensionerede Thorkil Hallas med i alt 35 års erfaring fra tusindvis af analyser af husstøvmider.

»Ideen med madrasbetræk er at lukke husstøvmiderne inde, så de kan rende og være onde inde i madrassen, uden at nogen af dem slipper ud. Der er folk, der stadig tror på den forklaring, selvom man aldrig har fundet ophobninger af levende eller døde mider inde i madrasserne. Af samme grund er rådene om vask af linned ved bestemte temperaturer mildest talt ikke særligt velfunderede,« mener Thorkil Hallas. (...)

Pas på - dine rengøringsmidler er farlige
go.tv2.dk 27.6.2010
Vi skrubber, pudser og sprayer i hygiejnens hellige navn. Og der er da heller ikke noget så dejligt som at komme hjem til duften af et rengjort hjem.

Men faktisk kan lige præcis denne duft, uanset hvor diskret den er, være farlig for dit helbred.

Nogle rengøringsprodukter indeholder nemlig kemikalier, der kan udløse åndedrætsproblemer - også hos folk der ellers ikke lider af astmatiske sygdomme. (...)

- Det er ikke kun folk, som arbejder med rengøring dagligt, der er i farezonen. Vi er nødt til også at revidere brugen af rengøringsmidler i hjemmet, siger forskeren.

Almindelige rengøringsmidler indeholder mange kemikalier som f.eks. blegemiddel, amoniak og opløsningsmidler. Hvis man bliver udsat for disse kemikalier mere end én gang om ugen stiger risikoen for helbredsmæssige komplikationer med hele 20 procent. (...)

Roboter verner sykehus mot infeksjoner
digi.no 18.6.2010
Spiller en nøkkelrolle i et nytt helseanlegg i Skottland til tre milliarder kroner.

Et nytt sykehus i Stirlingshire i Skottland, Forth Valley Royal Hospital, som skal ta imot sine første pasienter i august, er ifølge BBC det første i Storbritannia til å bruke roboter i den daglige driften.

Robotene skal bevege seg i forhåndsprogrammerte baner. De tildeles egne heiser, og har egne korridorer i en kjeller. De er fordelt i to grupper som beveges fysisk atskilt fra hverandre, en for «møkkajobber» og en for «rene jobber». Disse holdes strengt atskilt, for å minske risikoen for infeksjoner.

Eksempler på «møkkajobber» er fjerning av avfall og brukt sengetøy, i motsetning til «rene jobber» som å levere måltider og nytt sengetøy. (...)

Forth Valley Royal Hospital to use robot 'workers'
bbc.co.uk 17.6.2010
(...) "The robot will come up in the service lift by itself, pick up the item and go back into the lift."

Tom McEwen, the project manager for manufacturer Serco, said a series of pre-programmed routes would be set out for the robots to follow.

"The robots will follow the system using a series of laser beams which will tell it exactly where it is," he explained. (...)

Legionellafare fra spylervæsketanken
vg.no 15.6.2010
(VG Nett) Bruker du vann i stedet for spylervæske på tanken, risikerer du å bli smittet av legionella.

Sammenhengen mellom å bruke bare vanlig vann på spylervæsketanken og risikoen for å bli smittet av den potensielt dødelige sykdommen, blir påvist i en forstudie fra britiske helsemyndigheter, Health Protection Agency (HPA).

Studien er publisert i European Journal of Epidemiology.

Vann fra spylervæsketanken kan ha forårsaket 20 prosent av legionella-tilfellene i England og Wales, ifølge de britiske helsemyndightene, skriver BBC. (...)

Dette bør du ikke gjøre i bilen
dinside.no 10.6.2010
(...) Å spise i bilen har blitt et mer og mer vanlig fenomen. Det er jo så enkelt og greit å ta seg noen munnfuller mens du kjører i vei. (...)

En ny undersøkelse viser nemlig at et måltid bak rattet øker sjansene for nettopp matforgiftning. I tillegg risikerer du både hudinfeksjoner og oppkast, ifølge Autocar.co.uk.(...)

Stafylokokker stortrives
Det er spesielt sjåføren som bør passe seg, ettersom stafylokokkbakterier trives best på rattet og girspaken. Men den finnes også på dørhåndtak. Det er denne bakterien som gjør at du øker risikoen for å få hud- og mageinfeksjoner.

Stafylokokkbakterier trives best i varme områder, spesielt i nærheten av bilens varmeapparat. Den liker også å legge seg i bilsetet, hvor matsmulene ofte havner. (...)

Slik kan du rense drikkevannet selv
dagbladet.no 27.5.2010
Om du er usikker på drikkevannet bør du ta en prøve av det først.

De siste dagene har det blant annet i Aftenposten vært fokusert på tilstanden i det norske vannledningsnettet.

Situasjonen er tilsynelatende dramatisk i mange rør. Ifølge professor Sveinung Sægrov ved NTNU er det imidlertid sjelden grunn til å slutte å drikke kranvannet i Norge.

- Generelt er det ikke nødvendig med vannrensing, fordi vannbehandlingen de senere årene er bygget kraftig ut og de fleste byer og tettsteder har normalt sikker vannkvalitet. (...)

Ta vannprøve
Rådet fra Wenche Fonahn dersom man vurderer å rense vannet, er å få tatt en vannprøve først.

- Det er ingen grunn til å kjøpe et produkt som leverandøren påstår renser alt mulig. Ta først vannprøve, så kan man bestemme seg for hvilket produkt som fungerer best. (...)

Avføringsbakterier i sminke
dinside.no 26.5.2010
Testsminke med bismak ...

Stafylokokker, streptokokker og E. coli - det er ikke måte på hvilke godsaker som finnes i testsminken i butikkene ...

FARE lørdager
En to års lang studie utført av Jefferson Medical College i Philadelphia i USA, viser at det er stor sannsynlighet for at sminken i varehuset eller butikken inneholder en eller annen form for bakterier.

Forskerne sjekket bakterieinnholdet i alle slags kosmetikkforretninger, og på lørdager - som er den travleste dagen - fant de utrivelige bakterier i absolutt alle sminketesterne de tok prøver av. Sannsynligheten for å komme borti en infisert testsminke, er altså 100 prosent på lørdager (...)

- Raske asylmottaksplasser ga rask gevinst. Investor tjente 77 millioner på midlertidige asylmottaksplasser. (- Malte over mugg på asylmottak.)

(Anm: Raske asylmottaksplasser ga rask gevinst. Investor tjente 77 millioner på midlertidige asylmottaksplasser. Abri Vekst og investor Alfred Ydstebø tjente 77 millioner kroner da de raskt kunne tilby nærmere 1.000 midlertidige asylmottaksplasser. (…) Gevinsten kom i løpet av noen måneder i fjor. Den Stavanger-baserte investoren leide det forlatte hovedkontoret til oljeselskapet BP og kunne huse opp mot 1.000 flyktninger i fjor, skriver Dagens Næringsliv. • – Private sykehjem og asylmottak genererer millioner til private formuer. (…) • Malte over mugg på asylmottak (frifagbevegelse.no 6.7.2017).)

(Anm: Fuktskader i tre av ti boliger – kan være helsefarlig. Fukt og muggsopp kan utløse og forverre helseproblemer som astma, bronkitt og kronisk betennelse i neseslimhinnen. En studie fra Folkehelseinstituttet viser at tre av ti boliger har fuktproblemer som bør utbedres. (fhi.no 20.4.2016 (Folkehelseinstituttet).)

- Man kan fortsatt langtidsutleie skattefritt om man leier ut en mindre del av boligen man bor i. Så lenge den regelen beholdes, sikrer man et godt fungerende leiemarked.

(Anm: Dette betyr budsjettet for boligeierne: Ingen kutt i eiendomsskatten og egen «Airbnb-skatt», (…) For utleie som strekker seg utover 30 dager vil skattleggingen være som i dag, skriver NTB. – Mange husholdninger finansierer boligen sin delvis gjennom å leie ut deler av den. Det er viktig for regjeringen at husholdningene har en forutsigbarhet i sin økonomi, sier Jensen. (…) - Man kan fortsatt langtidsutleie skattefritt om man leier ut en mindre del av boligen man bor i. Så lenge den regelen beholdes, sikrer man et godt fungerende leiemarked. (aftenposten.no 12.10.2017).)

(Anm: Sykelighet, sykefravær, uførhet og trygd (mintankesmie.no).)

- Asylmottak trues med hygiene-bøter

Asylmottak trues med hygiene-bøter
vg.no 25.5.2010
Vaterholmen Asylmottak i Verdal har fått en ukes frist til å utbedre en rekke forhold som ifølge kommunelegen gjør bygningen uegnet som bolig for mennesker. (...)

Blant forholdene det reageres på, er sopp i tak og vegger i dusjen, uhygieniske forhold på kjøkkenet, svært dårlig inneklima og E.coli-bakterier i drikkevannet. (...)

Disse vil du ikke ha på badet
kk.no 11.5.2010
Men sølvkreene trives utmerket der det er fuktig, mørkt og vanskelig å komme til med vaskekluten. Slik unngår du de små krekene. (...)

- Sølvkre er absolutt de vanligste insektene vi finner på bad. Stort sett lever de der hvor det er litt fuktig, mørkt og vanskelig å komme til med renhold, forteller Johan Mattsson, fagssjef i Mycoteam, ifølge nettsidene til boligmagasinet Vi i Villa.

Sølvkre, eller sølvfisk som de også kalles, er små sølvaktige insekter som kommer krypende om natten, på jakt etter mat på baderomsgulvet ditt. De er vingeløse og har lange antenner og en skjelldekket kropp. Kroppslengden er 7-12 millimeter. (...)

- Full opprydding på asylmottak etter biletavsløring.  Etter at ein ungdomspolitikar i AUF avslørte omfattande mangelfullt vedlikehald på Førde mottakssenter vart bebuarane sette i arbeid med både målarkosten og vaskekosten.

(Anm: Full opprydding på asylmottak etter biletavsløring.  Etter at ein ungdomspolitikar i AUF avslørte omfattande mangelfullt vedlikehald på Førde mottakssenter vart bebuarane sette i arbeid med både målarkosten og vaskekosten. No varslar både UDI og Førde kommune tilsyn hos mottaket. (…) Bildeserien, først publisert i avisa Firda i helga, har ført til at både Førde kommune, og UDI no varslar tilsyn med mottaket. (nrk.no 22.8.2016).)

Slik bør ikke dobørsten stå
kk.no 27.4.2010
Dobørster som står i dryppeskåla tiltrekker seg flere bakterier enn de som henger over. (...)

Viktig at toalettbørsten henger
Rengjøringsekspert Else Liv Hagesæther har skrevet boken «Rent: Enkelt og greit», og anbefaler alle å kjøpe en toalettbørste som henger over dryppeskålen, spesielt hvis du vil unngå bakterier.

- Toalettbørsten bør ikke stå nede i en kopp og surkle i gammelt vann. Dette fører nemlig til en oppvekst av bakterier. Når toalettbørsten henger over dryppeskålen, vil bakteriene i kosten dø. De trenger fuktighet og vann for å leve, sier Hagesæther til KK.no. (...)

Hyppig håndvaskgir mindre fravær
Tidsskr Nor Legeforen 2010; 130 (6.5.2010)
Obligatorisk skjemabasert håndvask tre ganger om dagen er effektivt for å redusere skolefravær for elever. Det er konklusjonen i en dansk intervensjonsstudie over tre måneder (Am J Infect Control 2009; 37: 820–6).

To skoler med like sykefraværsprofiler ble randomisert. På intervensjonsskolen skulle elevene (n = 290) vaske hendene før første time, før lunsj og før de gikk hjem. De fikk dessuten teoretisk og praktisk undervisning i håndhygiene. På kontrollskolen fortsatte elevene som før. Gjennomsnittsalderen på elevene var 9,7 år (spredning 5,9–15,0).

Det var en signifikant reduksjon i hyppigheten av sykefravær på intervensjonsskolen (OR 0,69, 95 % KI 0,5–0,9). Andelen elever som hadde minst fire sykefraværsperioder var 6 % i intervensjonsskolen og 20 % i kontrollskolen. (...)

Slik unngår du legionella
nrk.no 3.5.2010
Gjennomspyling av dusjen hjemme med varmt vann forebygger legionellasmitte. (...)

For å hindre vekst av legionellabakterier bør dusjslanger og dusjhoder gjennomspyles regelmessig med vann som holder minst 70 C, i fem minutter. Det er tilstrekkelig med en liten vannstråle forutsatt at minimumstemperaturen holdes. For å ikke bruke for mye av varmtvannet anbefales det derfor å strupe krana når tilstrekkelig temperatur er nådd. For dusjer som brukes ofte, bør to til fire ganger i året normalt være tilstrekkelig. (...)

Denne blodsugeren kan bo i sengen din
tv2nyhetene.no 3.5.2010
Nå har veggedyrene blitt motstandsdyktige mot insektsspray.

Veggedyr er små insekter som bor i eller ved sengen din og lever av menneskeblod.

– Dette er det ekleste og mest nasty dyret du kan få i huset, sier Christian Krogstad, daglig leder i ABS Skadedyrkontroll. (...)

– Veggedyrene blir gjerne med på ferien i kofferter og bager. Dermed blir de spredt utover, både på overnattingssteder og hjemme hos folk, sier Krogstad. (...)

Husk å vaske sengen!
aftenposten.no 19.4.2010
Ellers risikerer du å puste inn middavføring.

Veldig mange av døgnets timer tilbringes på soverommet. Det betyr at vi svetter, puster og kvitter oss med hudavfall. Bare det du puster ut i løpet av en natt, tilsvarer rundt en halv liter vann.

Hos Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) svarer de daglig på spørsmål. Sykepleier Grethe Amdal er blant rådgiverne som sitter på vakttelefonen. Hun kan mye om blant annet middallergi.

Midd er den tredje største årsaken til allergi, bare slått av pollen og dyrehold. Midden lever av hudavfall. Den har store tarmkanaler, så den gjør fra seg 10 til 20 ganger i døgnet. (...)

Har du middallergi, anbefaler vi at dynene rengjøres tre ganger i året. Det er flere måter å gjøre det på, forklarer Amdal.

Rensing kan være et alternativ, men dynene kan også vaskes i maskin på 60 grader. Har du dundyne eller -pute, må du også ha tørketrommel, ellers klumper dunen seg. (...)

Sprit slår såpe ned i støvlene
dinside.no 29.3.2010
Håndsprit med etanol er mye mer effektiv mot forkjølelse enn såpe og vann.

Håndkontakt er en av de største kildene til spredning av det vanligste forkjølelsesviruset blant oss, nemlig rhinoviruset. Dette viruset er skyld i mellom 30 og 35 prosent av vanlige forkjølelser hos voksne, og smitter blant annet lett fra hånd til hånd. Men såpe og vann er ikke like bra som vi kanskje trodde. (...)

Med etanol
Nå har forskerne nemlig funnet ut at hånddesinfeksjonsmidler som inneholder etanol er mye mer effektive når det kommer til å fjerne rhinovirus fra hendene, enn hvis vi vasker hendene med såpe og vann, skriver Science Daily. Forskerne ved University of Virginia School of Medicine og Dial Corporation publiserte denne måneden funnene sine i magasinet Antimicrobial Agents and Chemotherapy. (...)

Sutures versus staples for skin closure in orthopaedic surgery: meta-analysis
BMJ 2010;340:c1199 (16 March)
(...) Conclusions After orthopaedic surgery, there is a significantly higher risk of developing a wound infection when the wound is closed with staples rather than sutures. This risk is specifically greater in patients who undergo hip surgery. The use of staples for closing hip or knee surgery wounds after orthopaedic procedures cannot be recommended, though the evidence comes from studies with substantial methodological limitations. Though we advise orthopaedic surgeons to reconsider their use of staples for wound closure, definitive randomised trials are still needed to assess this research question. (...)

Fjern tannbørsten fra badet
dinside.no 8.3.2010
Badet er kanskje det siste stedet du bør oppbevare tannbørsten din. (...)

Når du trekker ned i toalettet blir nemlig en pen mengde bakterier samtidig sprøytet ut i lufta, og disse slår seg deretter ned på overflatene på badet – deriblant på tannbørsten din, advarer den britiske apotekkjeden Lloydspharmacy ifølge The Telegraph. (...)

- Ikke ha mat i gamle isbokser
dagbladet.no 25.2.2010
Kan være helseskadelig. (...)

Plastmaterialer som ikke er spesielt laget for kontakt med mat og drikke, kan utskille og overføre helseskadelige stoffer. Enkelte materialer kan reagere i kontakt med varme, andre kan skille ut stoffer i kontakt med bestemte typer næringsinnhold. (...)

Ikke puss tennene
nrk.no 16.2.2010
Mattilsynet skrev tidligere i dag at alt drikkevannet i Oslo-området må kokes. (...)

Mattilsynet skriver i tillegg på sine sider at barn ikke bør leke med vannet i hagevanningsanlegg, eller bade i barnebasseng i perioder med kokevarsel. (...)

Slurvar med hygienen
nrk.no 6.2.2010
Dette var vi flinke med i haust. Då var vi redde for svineinfluensaen. No har denne frykta gitt seg, og vi slurvar kanskje meir med handhygienen (...)

Håndvask kan spare milliarder
tv2nyhetene.no 27.1.2010
Barnehagene er smittebomber. Nå vil Kristelig Folkeparti redusere sykefraværet og spare milliarder ved å bedre hygienen i barnehagene. (...)

Etter at de begynte å vaske lekene, være nøye med all annen vask, vasking av hender før og etter måltidene og vasking av stellebord, klarte barnehagen ved Sunnaas å halvere antallet infeksjoner. Også de ansatte ble mindre smittet av infeksjoner som igjen førte til mindre sykefravær. (...)

– Jeg garanterer også at man kan spare millioner, ja kanskje milliarder, ved hjelp av disse enkle forebyggende tiltakene i barnehagene, sier Høybråten. (...)

Hospitals Could Stop Infections by Tackling Bacteria Patients Bring In, Studies Find
nytimes.com 7.1.2010
Hundreds of thousands of patients each year suffer from infections after surgery, and experts say more than half of those infections stem from bacteria the patients themselves are carrying in their nose or on their skin. Otherwise harmless bacteria can enter the body through surgical incisions and cause infections that can require expensive treatment, slow recovery or even cause death. (...)

- Desinfiserende midler kan lage superbakterier
vg.no 28.12.2009
(VG Nett) Desinfeksjonsmidler som brukes til blant annet rengjøring av sykehus kan gjøre bakterier motstandsdyktige mot antibiotika.

Det er konklusjonen av en ny studie, ifølge BBC.

De irske forskere har funnet ut at bakterier som overlever møtet med desinfeksjonsmidlene utvikler en resistens. (...)

Barn vasker hendene som aldri før
nrk.no 20.12.2009
Dette kan være grunnen til at færre blir innlagt på sykehus for diaré og andre infeksjoner.

I Danmark har fokus på smittefaren ved svineinfluensa ført til at barn vasker hendene oftere.

Dette igjen har ført til færre innleggelser grunnet infeksjoner og diaré, skriver politiken.dk. (...)

Slik rengjør du dippeduttene
dinside.no 16.12.2009
(...) Forskere har bevist at mobiltelefoner har flere bakterier enn et toalettsete, og at bakteriene faktisk kan krype fra tastaturet og opp over hendene dine. Ja, dette er det forsket på - og bevist (...)

- Man kan selvsagt rengjøre mobilen med jevne mellomrom, akkurat som man gjør med fjernkontrollen, tastaturet og bilnøklene. Det gjør man best med en rengjøringsserviett med en form for desinfeksjonsmiddel, lik de som man kan kjøpe for å rengjøre tastaturet, sier PR Manager i Sony Ericsson, Gustaf Brusewitz, til DinSide. (...)

I denne artikkelen kan du lese mer om rengjøring av bærbare PCer. (...)

Nå må du vaske kjøleskapet
dinside.no 17.12.2009
(...) Gummilisten i kjøleskapsdøra er vanligvis full av mugg, viser forskning. (...)

Rydd og gjør rent i kjøleskapet før du gjør julehandelen, oppfordrer Mattilsynet. (...)

Regelbrudd hos sju av ti gatekjøkken
dagbladet.no 2.12.2009
Dårlig renhold og for varme kjølelagre.

Mattilsynet oppdaget regelbrudd ved over 70 prosent av 209 inspiserte gatekjøkken i Buskerud, Vestfold og Telemark.
Halvparten hadde dårlig kjølelagring.

Mattilsynet sjekket blant annet håndtering av vanlig kjøtt og kebabkjøtt, kjølelagring, og håndvask og renhold.

Over 70 prosent av virksomhetene brøt med reglene på ett eller annet vis. (...)

40 grader er ikke nok
dinside.no 30.11.2009
(...) Du vasker klærne dine på 40 grader og bruker sjelden tørketrommel. Både miljøet og klærne dine vil nok takke deg for dette. Men tro det eller ei, det vil også bakteriene gjøre. (...)

Når Melhus og co. dyrker forskjellige bakterier i laboratoriene sine, vokser de fleste best rundt 42 grader. (...)

Viktig med tørketrommel
Den beste måten å bli kvitt alle bakterier er å vaske på minst 60 grader i ti minutter, etterfulgt av tørking i trommel på høy varme. (...)

Risrester kan bli bakteriebomber
nrk.no 25.11.2009
(...) Ris ser så uskyldsrent ut at mange lar restene stå i gryta til neste dag. Det er en av de vanligste kildene til matforgiftning.

For den tilsynelatende ufarlige risen kan fortsatt inneholde matforgiftningsbakterien Bacillus cereus, selv om den er kokt.

- I små mengder er ikke disse bakteriene farlige. Men får risen stå i romtemperatur, kan bakteriene vokse og produsere kraftige giftstoffer som gir matforgiftning, sier rådgiver Ellen C. Sjølie i Mattilsynet. (...)

9 av 10 kjøkken fikk hygienesmekk
aftenposten.no 24.11.2009
Mattilsynet utførte i løpet av mai og juni i år uanmeldte tilsyn ved 960 av landets sykehus- og helseinstitusjonskjøkken.

Resultatene, som foreligger i dag, viser at nærmere 90 prosent av alle undersøkte kjøkken fikk en form for reaksjon fra myndighetene.

Ved tre av institusjonene var forholdene så dårlige at det ble fattet hastevedtak. (...)

Hvor skittent er hotellrommet ditt?
dinside.no 22.11.2009
(...) Og en av verstingene? Sengeteppet. (...)

Her er de kritiske punktene:
Dørhåndtaket, telefonen, fjernkontrollen, lysbryterne: Her kommer det lett bakterier. Det kan være forkjølelsesvirus, fordi noen har nyst/hostet i hendene og tatt på gjenstanden etterpå. Eller det kan være enda verre - e.coli-bakterier som kommer fra avføring, fordi noen ikke har vasket hendene etter toalettbesøk. Conde Nast Travelers spioner fant e.coli på telefonen og isbøtten på luksushotellrommet de sjekket. (...)

Sykdommer kan ha «forsvunnet» med svineinfluensaen
tv2nyhetene.no 18.11.2009
– Vi skjønner ikke hvor det blir av de andre infeksjonssykdommene, sier overlege. Sjekk teoriene bak «forsvinningen» her.

tv2nyhetene.no har vært i kontakt med flere av de største universitetssykehusene i landet. Alle bekrefter at det er betydelig færre infeksjonssykdommer på sykehusene nå enn det som er vanlig på denne tiden av året.

Normalt komme det bølger hver høst og vinter med barn som får luftveisinfeksjoner og alvorlige mageinfeksjoner.

Omgangssyke eller tarminfeksjon (Viral gastroenteritt) er så vanlig på Universitetssykehuset i Stavanger at barneavdelingen til enhver tid bruker å ha minst fem barn innlagt med den hissige infeksjonen.

Men så langt denne høsten har sykehuset nesten ikke hatt noen tilfeller. (...)

Grisete handlekurver i fleng
nrk.no 10.11.2009
Handlekurven kan være en bakteriebombe. (...)

Ikke stikk hånda ned i smågodtet
dinside.no 29.10.2009
Husk smittefaren. Du er ikke alene om å grafse til deg en «smaksprøve» fra godtedisken. (...)

- Det er klart det er en viss smitterisiko hvis en person med uvaskede hender berører varer som ikke skal eller kan vaskes eller kokes før inntak, sier Atle Wold, sjef ved Mattilsynets seksjon for omsetning til forbruker, til DinSide Helse.

Matsmitte er et velkjent problem, men ifølge Wold finnes det verken statistikk eller holdepunkter som tilsier at smitte er blitt overført via godteri og nøtter i løsvekt. (...)

De dropper håndvasken
dinside.no 27.10.2009
Fem prosent av kvinnene og fire prosent av mennene i DinSides spørreundersøkelse svarer at de overhodet ikke vasker hendene etter at de har vært på do. (...)

- Høres nesten ut som en konspirasjonsteori
dagbladet.no 26.10.2009
Svensk professor er ikke enig i utspillet om at man bør la være å hoste i armkroken. (...)

Professor i infeksjonssykdommer ved universitetet i Uppsala i Sverige, Björn Olsen, er ikke enig i Andersens råd om å la være å nyse i armkroken.

- Dette høres søkt ut, nesten som en konspirasjonsteori. Dette er ikke avgjørende for smitten på noen måte. Dette er sunn fornuft, og vi har bedt folk om å hoste i armkroken siden spanskesjuken, sier professoren. (...)

Professor slakter norske smitterutiner
dagbladet.no 26.10.2009
Hosting i armkroken kan gi både mer og alvorligere svineinfluensasmitte, mener professor i hygiene og smittevern, Bjørg Marit Andersen. (...)

Hun mener deler av smittevernsrutinene fra myndighetene er foreldede og uten rot i nyere vitenskap. Blant annet gjelder dette oppfordringen om å hoste og nyse i armkroken. Hele befolkningen må læres opp på nytt i forhold til hostehygiene, mener Andersen. (...)

One pair of dirty hands equals many infections
reuters.com 21.10.2009
WASHINGTON (Reuters) - A single doctor, nurse or technician with dirty hands can undo all the good work of an entire hospital staff trained to carefully wash their hands to prevent the spread of infection, French researchers reported on Monday.

This may be especially likely to happen just at the worst time -- when a hospital is overwhelmed with a disaster or a pandemic of infectious diseases and staff are reassigned to cope, the team at France's National Institute of Health and Medical Research or INSERM said.

Their mathematical model may explain some real-world outbreaks, they added in the Proceedings of the National Academy of Sciences. (...)

Hvordan vasker du hendene?
dinside.no 14.10.2009
(...) I en rapport fra 2005, publisert i Journal of Occupational and Environmental Medicine, påpekte forskere at undersøkelser viser at varmt vann ikke er mer effektivt enn kaldt.

I studiene utsatte forsøkspersonene hendene sine for smittestoffer, og deretter vasket de hendene i 25 sekunder med såpe og vann som holdt ulik temperatur - fra 4,5 til 50 °C.

Ifølge forskerne hadde antall varmegrader ingen effekt på bakteriereduksjonen, verken på lang eller kort sikt, skriver nytimes.com. (...)

Infektioner knyts till kirurg
svd.se 29.9.2009
Flera infektionsfall misstänks komma från en och samma kirurg på Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Ett tiotal patienter vid thoraxkliniken på Akademiska sjukhuset i Uppsala har under kort tid drabbats av svåra infektioner i samband med hjärtkirurgi.

Majoriteten av fallen har kunnat knytas till en och samma kirurg. Ärendet utreds nu av Socialstyrelsen efter en anonym anmälan av kirurgkolleger vid kliniken. (...)

Some doubt hand washing stops H1N1
cnn.com 24.9.2009
(...) A spokesman for the Centers for Disease Control and Prevention agrees there isn't strong evidence that hand washing fights H1N1.

"We don't have solid data on the effect that hand washing has on the transmission of H1N1," CDC spokesman Tom Skinner wrote in an e-mail. (...)

Dr. Peter Palese, a professor of medicine and infectious diseases at Mount Sinai School of Medicine in New York City, said hand washing isn't all that helpful against the flu because the flu isn't like other respiratory diseases.

"The flu virus isn't very stable on the hand," he said. "The virus has a lipid membrane that flattens out when it's on your hand, and it gets inactivated." (...)

"Don't kid yourself that you're going to protect yourself from the flu completely by washing your hands," said Arnold Monto, a professor of epidemiology at the University of Michigan School of Public Health. (...)

Physical interventions to interrupt or reduce the spread of respiratory viruses: systematic review
BMJ 2009;339:b3675 (22 September)
Objective To review systematically the evidence of effectiveness of physical interventions to interrupt or reduce the spread of respiratory viruses. (...)

Conclusion Routine long term implementation of some of the measures to interrupt or reduce the spread of respiratory viruses might be difficult. However, many simple and low cost interventions reduce the transmission of epidemic respiratory viruses. More resources should be invested into studying which physical interventions are the most effective, flexible, and cost effective means of minimising the impact of acute respiratory tract infections. (...)

DOCTOR AND PATIENT
Why Don’t Doctors Wash Their Hands More?

nytimes.com 20.9.2009
Like most medical and nursing students, my introduction to operating began not with scalpels and sutures but with scrub sinks and sterile gloves. Over the course of an entire day, my classmates and I learned the meticulous art of scrubbing up — generating a thick bacteria-killing lather from our fingertips to above our elbows — and maintaining sterile technique — laying down and picking up sundry items without contaminating a sterile field. Even during practice runs, the nurses and doctors modeled the ritual of scrubbing up then donning sterile garb with such mindfulness and consistency that every student believed it had to be important, even if it was, in fact, just washing our hands and getting dressed. (...)

Uhygienisk på Oslo Lufthavn
aftenposten.no 18.9.2009
Mattilsynet har funnet mangler ved 17 serveringssteder på Oslo Lufthavn Gardermoen. Ett sted har fått omsetningsforbud. (...)

Hele 16 av de 17 serveringsstedene får kritikk for å oppbevare lett bedervelige næringsmidler ved for høye temperaturer. På ett av stedene var temperaturen i en disk så høy at Mattilsynet vedtok omsetningsforbud. (...)

Hand-Washing Won’t Stop H1N1
newsweek.com 17.9.2009
It's become conventional wisdom that simple soap and water can protect against the flu, but the science suggests otherwise.

In a speech to schoolchildren last week that had some conservative opponents up in arms, President Obama delivered at least one line that seemed incontestable: "I hope you'll all wash your hands a lot, and stay home from school when you don't feel well, so we can keep people from getting the flu this fall and winter." The Disney corporation is now marketing Musical Hand Wash Timers featuring characters like the Little Mermaid, and encouraging parents to "take precaution against swine flu" by teaching children to wash their hands correctly. "Studies prove that regular hand-washing dramatically reduces the spread of infection," says the Disney Web page, which links to the Centers for Disease Control and Prevention's Web site.

Thanks in part to this and other campaigns run by the CDC, it has become conventional wisdom that hand-washing is the best way to protect yourself from the H1N1 strain of influenza. But while hand-washing has been shown to be a great defense against the common cold and other respiratory diseases, it might not actually be that helpful against the influenza virus, including the H1N1 strain.

That's because there is virtually no evidence that people can catch the influenza virus from germs that they pick up on their hands, according to Arthur Reingold, head of epidemiology at the University of California, Berkeley, and codirector of the CDC-funded California Emerging Infections Program. Instead, humans are most likely to catch influenza by breathing in microscopic particles exhaled by infected people. (...)

Du er aldri alene i dusjen
aftenposten.no 15.9.2009
Hver morgen får du en flodbølge av bakterier rett i fjeset. (...)

Forsker Norman R. Pace har identifisert 15 forskjellige bakterier som spruter ut av dusjhodet når vi dusjer, og mange av dem ender langt nede i lungene våre, ifølge en artikkel i The New York Times' nettutgave.

De fleste av disse bakteriene er imidlertid harmløse for oss, bortsett fra Mycobakterium avium som kan gi luftveisinfeksjoner, ifølge Folkehelseinstituttet. (...)

Bakteriene kommer inn i din dusj gjennom vannet – og hoper seg opp i dusjhodet. (...)

Etter rundt 30 sekunder avtar mengden, ifølge Paces obervasjoner.

Det ser også ut til at bakteriene trives bedre i dusjhoder av plast enn i metallhoder, ifølge rapporten. (...)

Du kan bli syk av å dusje
vg.no 15.9.2009
(VG Nett) Har du lavt immunforsvar kan din daglige dusj være helseskadelig. (...)

Forsøk gjort flere forskjellig amerikanske byer avslørte at nærmere en tredel av dusjhodene var depoter for store mengder bakterier som kan forårsake lungesykdom, skriver BBC News.

Mengden av Mycobacterium avium var 100 ganger større enn det som ble funnet i vanlig springvann. (...)

- Dårligere hygiene med håndsprit
vg.no 12.9.2009
Bruk av håndsprit er effektivt, ufarlig og totalt unødvendig. (...)

Hvor lenge må du vaske hendene for å bli ren?
aftenposten.no 4.9.2009
Faste håndsåper kan være bakteriebomber, sier immunologen. (...)

For det første vasker vi ikke hendene lenge nok.

Og for det andre: Er det en fast håndsåpe som ligger på vasken, kan du bli påført flere koli-bakterier enn du hadde i utgangspunktet, forklarer immunologen. (...)

- Derfor anbefaler vi at man bruker flytende håndsåpe. Alternativt kan man la det faste såpestykket tørke ordentlig mellom hver bruk - da har bakteriene vanskeligere for å overleve, sier Pravsgaard Christensen til videnskap.dk.

Et gram fuktig såpe kan inneholde nesten like mange bakterier som et gram avføring.

Og når bakteriene først har kommet på hendene, krever det 30 sekunders vask med flytende såpe å få dem vekk igjen. Bruker du kortere tid, sitter bakteriene fortsatt fast i huden når du skyller av såpen. (...)

Sprit skyddar mot resistenta bakterier
sr.se 3.9.2009
För att skydda sig mot den så kallade svininfluensan tvättar och spritar svenskarna sina händer som aldrig förr. Men den här goda handhygienen kan också hjälpa oss i kampen mot andra sjukdomar, enligt Karin Tegmark Wisell, överläkare på Smittskyddsinstitutet. (...)

Kjemper mot dødsbakterier på norske sykehus
vg.no 2.9.2009
(VG Nett) Bakterier som er resistente mot mange typer antibiotika er en trussel for sykehus i mange land, også i Norge. Nylig døde tre svenske spedbarn av en slik bakterie.

Likevel har vi så langt vært heldigere i Norge enn i en del andre land, ifølge avdelingssjef for avdeling for sykehushygiene på Rikshospitalet, Egil Lingaas.

- Vi har ikke så mye som andre land, men er redd det skal gå gale veien. Og jo mer folk reiser jo større press blir det selvfølgelig. Men vi har vært litt heldigere enn Sverige, sier Lingaas til VG Nett. (...)

Advarer mot overdreven tro på håndsprit
vg.no 24.8.2009
Folkehelseinstituttet advarer folk mot å tro at desinfiserende håndsprit er svaret på alle håndhygieniske problemer. (...)

- Vanlig håndvask bør være førstevalget, og desinfeksjon er et godt alternativ i situasjoner der varmt vann og såpe ikke er tilgjengelig, sier rådgiver Petter Elstrøm i Folkehelseinstituttet til forskning.no. (...)

– Såpe og vann er best
rb.no 24.8.2009
Oslo (ANB-NTB): Folkehelseinstituttet advarer folk mot å tro at desinfiserende håndsprit er svaret på alle håndhygieniske problemer.

Bruken av desinfiserende håndsprit har skutt i været etter at spredningen av svineinfluensa tok av, men ifølge Folkehelseinstituttet er det gammeldags såpe og vann som er best når man ønsker rene hender.

– Vanlig håndvask bør være førstevalget, og desinfeksjon er et godt alternativ i situasjoner der varmt vann og såpe ikke er tilgjengelig, sier rådgiver Petter Elstrøm i Folkehelseinstituttet til forskning.no.

Han mener mediene har skapt et feilaktig bilde av at Folkehelseinstituttet anbefaler bruk håndsprit til vanlig. (...)

Svineinfluensa: Tannbørsten kan smitte
dinside.no 18.8.2009
Det er like før mange tusen vil få svineinfluensa. Ta forhåndsregler hjemme på badet. (...)

Folkehelseinstituttet er glad for at institusjoner tar forebyggingen av svineinfluensa på alvor, men har ikke så mye imot håndhilsing.

–Vi anbefaler ikke folk flest å slutte å håndhilse, men oppfordrer i stedet til å opprettholde vanlige sosiale rutiner. Vi har imidlertid sans for at folk er kreative i arbeidet med å begrense spredningen av viruset, sier overlege Hans Blystad ved Folkehelseinstituttet. (...)

Grundig håndvask ga halvt fravær
aftenposten.no 16.8.2009
I barnehagene på Sunnaas sykehus ble sykefraværet redusert med 50 prosent da barna fikk intensiv opplæring i håndhygiene. (...)

Åtte av ti er ikke redd influensaen
nrk.no 8.8.2009
Folk flest trekker på skuldrene av svineinfluensaen, men halvparten vasker hendene oftere. (...)

Vær hilset!
aftenposten.no 8.8.2009
Hender er et yndet tilholdssted for bakterier og virus, og dermed godt egnet for å spre svineinfluensa. Kanskje på tide å ta i bruk utradisjonelle hilsemåter, slik studentene ved UiO gjør? (...)

- Viktig med god influensahygiene på treningssentre
vg.no 7.8.2009
(VG Nett) Treningssentre burde oppfordre til god håndhygiene og minne om at man ikke burde trene dersom man føler seg dårlig, sier smittevernoverlegen i Oslo. (...)

Næsten alle operationsstuer er beskidte
politiken.dk 15.6.2009
Der er møgbeskidt på hovedstadens 12 hospitaler. Operationsstuer, intensivafdelinger og afdelingskøkkener er værst.

En ny rapport dumper rengøringen på hospitalerne i Region Hovedstaden med et brag. Og intet tyder på, at billedet er anderledes i resten af Danmark, skriver B.T.

Dansk Standard har undersøgt 365 hospitalsrum, og 70 procent af rummene var ikke rengjort efter den standard, som man i dag bruger på danske hospitaler. (...)

A systematic review of the preventive effect of oral hygiene on pneumonia and respiratory tract infection in elderly people in hospitals and nursing homes: effect estimates and methodological quality of randomized controlled trials.
J Am Geriatr Soc. 2008 Nov;56(11):2124-30. Epub 2008 Sep 15.
The objective of this study was to investigate the preventive effect of oral hygiene on pneumonia and respiratory tract infection, focusing on elderly people in hospitals and nursing homes, by systematically reviewing effect estimates and methodological quality of randomized controlled trials (RCTs) and to provide an overview of additional clinical studies in this area. Literature searches were conducted in the Medline database, the Cochrane library databases, and by hand-searching reference lists. (...)

Mechanical oral hygiene has a preventive effect on mortality from pneumonia, and non-fatal pneumonia in hospitalized elderly people and elderly nursing home residents. Approximately one in 10 cases of death from pneumonia in elderly nursing home residents may be prevented by improving oral hygiene. Future research in this area should be focused on high-quality RCTs with appropriate sample size calculations. (...)

Hjørdis (58) spist av sykehusbakterie
vg.no 4.6.2009
100 angrepet siste fem år

VESTFOLD (VG) Rutineoperasjonen førte til at kjøttetende bakterier spiste opp deler av låret til Hjørdis Nilsen (58). Nå krever hun erstatning.

- Jeg er heldig som lever. Det var bare centimetre før jeg mistet hele foten, sier Nilsen til VG.

Nå krever 58-åringen erstatning for skrekkopplevelsen og har klaget behandlingen hun fikk på Buskerud sentralsykehus inn for Norsk Pasientskadeforening, (NPE). (...)

Dropp denne såpa
dinside.no 24.5.2009
Du blir ikke så ren som du tror.

Håndvask og god hygiene er viktig for å holde seg frisk. Og i kjølvannet av den økende bevisstheten rundt nettopp dette har de antibakterielle såpene inntatt markedet. (...)

Skaper «superbakterier»
I Allison Aiellos forskning er det funn som tyder på at hyppig bruk av antibakteriell såpe fører til framvekst av mer hardføre «superbakterier» på hendene til folk.

Såpen dreper noen bakterier, men de slemmeste klarer seg. Disse får i tillegg plass til å vokse når mange av konkurrentene er tatt av dage.

Heller ikke av miljømessige årsaker er antibakterielle såper å anbefale, de inneholder svært ofte skadelige kjemikalier. (...)

Kjøttfellen du ikke vil gå i
dinside.no 23.5.2009
Du har tint opp en pakke kjøttdeig til middag, men av en eller annen grunn endte du opp med å spise noe annet.

Kan du da legge pakken i fryseren igjen og trygt spise den en annen gang?

Er det et krav med rene handlekurver?

Matportalen.no, informasjonssiden om mat fra offentlige myndigheter, får forbrukere svar på spørsmål som angår kjøtt, frysing og tining. (...)

Vask hendene!
BJØRN HATTERUD - Brumunddal
aftenposten.no 11.5.2009
Smitte. På TV ser vi mennesker med munnbind mot svineinfluensaen. Men munnbind alene vil ikke redde oss hvis ikke folk flest blir flinkere til å vaske hendene sine.

Det er gjennom hendene de fleste sykdommer smitter, selv sykdommer som forkjølelse og influensa. De smitter selvsagt også via dråper i luften, men vanligere er det at folk hoster i hendene sine, før de tar på dørhåndtak, gelendre, trykkeknapper på bussen, handlevogner på supermarkedet etc. Så tar du på disse stedene, før du så klør deg i øynene, eller nesen, pirker deg i tennene, eller spiser eller lager mat for deg selv eller andre uten å ha vasket hendene dine godt først. Og så blir du sjuk. (...)

Mattilsynet beroliget ministeren
handelsbladet.no 8.5.2009
Slaktehygienen for småfe har dekket mange spaltemeter denne uken. I dag hadde ministeren møte med Mattilsynet.

Slaktehygienen er bedre nå enn i 2006, forsikret Mattilsynet i et beroligende møte med landbruks- og matminister Lars Peder Brekk fredag formiddag. (...)

Hygiene-slakt
handelsbladet.no 5.5.2009
Slakterihygienen for sau og lam har ikke blitt bedre etter forrige E.coli-utbrudd, mener professor i mattrygghet.

En rapport fra Mattilsynet avdekker at slakteriene fortsatt sliter med hygienen - tre år etter forrige E. coli-utbrudd. (...)

Slakter hygienen ved norske slakterier
vg.no 5.5.2009
Hygienen ved norske slakterier er ikke blitt bedre siden forrige utbrudd av E. coli, sier professor i mattrygghet.

En rapport fra Mattilsynet avdekker at slakteriene fortsatt sliter med hygienen, tre år etter det forrige utbruddet av E. coli-bakterier her i landet.

- Slaktelinjene for storfe og gris er rimelig gode i Norge. Det er verre med slaktelinjene for sau og lam. De er ikke blitt noe bedre siden E. coli-epidemien i 2006, sier professor i mattrygghet ved Norges Veterinærhøgskole Truls Nesbakken til NRK. (...)

- Fastleger må lese avisen
aftenposten.no 28.3.2009
(...) I Trondheim, Stavanger, Bergen og Tromsø har smittevernoverlegene sendt ut informasjon om smitteutbruddet til alle fastleger og legevakter i området, for å forsikre seg om at legene er spesielt oppmerksomme på aktuelle symptomer. Dette ble gjort torsdag.

I alle store byer, unntatt Oslo, er fastleger og legevakt informert om å være oppmerksomme på symptomer på EHEC-infeksjon forårsaket av E. coli. (...)

Hver kommune har en smittevernlege med ansvar for koordinering og håndtering av aktuelle situasjoner med smitte. Det er Steen som har dette ansvaret i hovedstaden. Han har tillit til at legene følger utviklingen i mediene på egenhånd:

- Jeg tror egentlig alle vil vite om smittefaren, det har vært såpass mye om dette i avisene og på TV. Det vil forbause meg om noen ikke er kjent med det. Jeg regner med at de følger med, sier Steen, som fastholder at det ikke er nødvendig å sende ut informasjon.

Smittevernlegen er overbevist om at fastlegene er observante nok selv til å fange opp faresignalene.

- Ved blodig diaré blod er det klart man vil ta prøver eller eventuelt legge inn pasienten. Jeg kan ikke tenke meg at noen vil overse klassiske symptomer. Dette er noe fastleger vil ta alvorlig, sier Steen. (...)

- Leger må oppdateres via mediene
aftenposten.no 28.3.2009
Smittevernlegen i Oslo overlater til mediene og informere alle fastlegene og legevakten i hovedstaden om å være spesielt oppmerksomme på alvorlige symptomer forårsaket av E. coli. I andre store byer sender smittevernlegen melding til fastlegene. (...)

Slår nasjonal E. coli-alarm
aftenposten.no 27.3.2009
Folkehelseinstituttet har påvist samme DNA-stamme av bakterien E.coli hos tre barn i tre ulike fylker. Nå slår instituttet nasjonal E. coli-alarm. (...)

Det første barnet ble sykt i januar, det andre i februar, og det tredje i mars. De tre barna har fått nyresykdomen hemolytisk-uremisk syndrom (HUS). I tillegg har søskenet til ett av barna blitt sykt, men det er foreløpig ikke bekreftet at dette barnet har den samme bakteriestammen. (...)

De fire barna som foreløpig knyttes til utbruddet er under ti år, og hjemmehørende i Eid i Sogn og Fjordane, Tromsø i Troms og Malvik i Sør-Trøndelag.

Ett av barna døde av sykdommen. Toåringen gikk i Stårheim barnehage i Eid kommune. (...)

Her er E.coli-rådene
aftenposten.no 27.3.2009
(...) Rådene
Men hva gjør man for å unngå å bli smittet?

- Generelt oppfordrer vi folk til å koke og steke mat godt, vaske hendene før man lager mat og ha god hygiene på kjøkkenet, sier kommunikasjonsrådgiver i Folkehelseinstituttet, Unni Harsten til Aftenposten.no.

Hun henviser til Mattilsynets hjemmesider for flere råd
Konkrete anbefalinger fra siden er blant annet:

• Bruk rene redskaper og kluter
• Hold rå og ferdiglaget mat atskilt (...)

Dette er E.coli-symptomene
dinside.no 27.3.2009
Personer med blodig diaré bør oppsøke lege. (...)

Used needles are causing a health crisis in India
timesonline.co.uk 22.3.2009
From The Sunday Times
All over India, children scavenge in the filth for discarded syringes to sell back to hospitals and quacks. The needles, used again and again, kill at least 300,000 people a year (...)

In India, the average person has three to five medical injections per year. Around 62% of these will be delivered by unsterile or reused syringes. Worldwide, 1.3m people die each year from receiving unsafe medical injections. India has the worst problem: the World Health Organization (WHO) estimates that in India alone, 300,000 people die every year as a result of dirty syringes. (...)

Livlig i vannkjøleren
dinside.no 20.3.2009
Helsemyndighetene i Skottland fant forurensning i 40% av vannkjølere som brukte flasker. (...)

Dårlig hygiene i barnehager
vg.no 5.3.2009
Når tilberedning av mat og bleieskift blir foretatt av samme person og ofte i samme lokale, kreves det omtanke for hygiene. Det mangler mange steder, viser en undersøkelse Mattilsynet har foretatt.

De aller fleste kontrollerte barnehagene og SFO-lokalene på Østlandet har fått anmerkninger fra Mattilsynet, som har undersøkt mathygienen i en tilsynskampanje. Tilsynet har avdekket mange feil og slår fast at det er helt elementære regler for god hygiene det ofte skorter på. (...)

Folkehelseinstituttet sprer smitte
Bjørg Marit Andersen - Professor i hygiene og smittevern
dagbladet.no 2.3.2009
HELSE: Folkehelseinstituttet utsetter pasienter, personell og pårørende for en unødvendig smittefare av den allmennfarlige bakterien MRSA.

Minst 53 millioner mennesker i verden er smittet med den allmennfarlige, meticillinresistente Staphylococcus aureus; MRSA, en bakterie som er motstandsdyktig mot de viktigste antibiotika som penicillin og liknende stoffer. I USA er cirka to millioner smittet med MRSA, det vil si cirka 0,7 prosent av befolkningen. (...)

Folkehelseinstituttet kom med ny MRSA-smitteveileder i oktober 2008 som medfører at MRSA slippes løs i sykehjem, i psykiatrien og i primærhelsetjenesten. Etter veilederen skal langtidssmittede MRSA-pasienter i sykehjem og psykiatriske sykehus ikke isoleres. De skal være sammen med ikke-smittede beboere. Personell og besøkende ved sykehjem skal ikke bruke personlig smittevernutstyr (munnbind, smittefrakk og hansker), med unntak for stell på rommet. Helsepersonell i primærhelsetjenesten for øvrig skal kunne være i arbeid mens de er smittet, uten bruk av personlig smittevernutstyr. Dette utsetter pasienter i sykehjem, sykehus, i hjemmesykepleien og på helsesenter, samt personell og pårørende for unødvendig, alvorlig smitte av en definert allmennfarlig bakterie. (...)

Helsetilsynet bekymret for blodsøl hos tannlegen
vg.no 2.3.2009
Statens helsetilsyn er bekymret for hygienen på flere av landets tannlegekontorer. Tilsynet har blant annet funnet blodsøl, dårlig renhold og engangsmateriell som brukes flere ganger. (...)

I en tilsynsmelding der Helsetilsynet har gått gjennom alle tilsynssakene tilknyttet tannleger fra 2004 til 2007 er det hygieneslurv som peker seg ut.

- Tallmessig sett dreier det seg ikke om mange saker, men en håndfull saker hvert år er etter vår mening for mange, sier Braut.

Dårlig hygiene kan i verste fall føre til spredning av smittefarlige sykdommer. (...)

Hunden smitter!
netdoktor.com/dk 25.2.2009
Pas på, når du nusser om din hund – hunde kan nemlig overføre antibiotikaresistente bakterier til mennesker. Ifølge Det Biovidenskabelige Institut på Københavns Universitet er hele 25 procent af alle raske hunde inficeret med antibiotikaresistente bakterier, der er til fare for mennesker.

”Vi er opmærksomme på, at vi kan få campylobacter-infektioner fra fersk kød, men folk tænker ikke på, at bakterierne også findes i hunde. (...)

At bakterierne er blevet resistente, skyldes et overforbrug af antibiotika, forklarer dyrlæge Ingeborg Mølbak.

”Det er os dyrlæger, der er med til at skabe den resistens ved med alt for løs hånd og i alt for mange tilfælde at ordinere antibiotika til dyrene. (...)

Ingeborg Mølbak har dette råd til hunde-ejere:

”Vær opmærksom og hold en god hygiejne, men bliv ikke hysterisk. Til gengæld skal man heller ikke negligere, at der findes bakterier, som kan påvirke vores sundhed.”

Hunde kan blandt andet smitte mennesker med rabies og leptospirose, samt spole-, ring- og bændelorm. (...)

Rene hænder reducerer sygefravær
erhvervsbladet.dk 18.2.2009
Sæt fokus på håndhygiejne blandt de ansatte og barber sygefraværet ned.

Det kan betale sig at vaske hænder grundigt.
Ifølge Magasinet Arbejdsmiljø har Vestas Nacelles i Lem igennem de seneste tre år har haft fokus på håndhygiejnen med det formål at bryde smittekæden i forbindelse med et kantinebesøg.

Det overordnede formål var at reducere sygefraværet, og ved den første kampagne for tre år siden gav det et fald på næsten to procent. (...)

Dusj etter svømmeturen for å unngå MRSA
dinside.no 17.2.2009
(...) En ny stor studie viser at det er store sjanser for å bli smittet av MRSA når man bader i havet, skriver Guardian.co.uk.

MRSA er gule stafylokokker som er motstandsdyktige mot antibiotika. Nå har forskere funnet ut at badende risikerer å bli smittet når de bader i sjøen. (...)

I Norge regner man med at 20-30 prosent er bærere av MRSA. Det blir som regel først alvorlige infeksjoner dersom bakteriene trenger seg inn i sår.

Professor Plano understreket at hun ikke fraråder bading i sjøen, men at studien viste at det er lurt å skylle seg i ferskvann både før og etter at man kommer opp igjen. (...)

(Anm: Undersøgelse afslører: Så meget urin er der i svømmebassiner. Forskere vil sætte fokus på god kropshygiejne ved at oplyse, hvor meget urin der er i vandet. Det er måske de færreste, der tænker over, hvor meget urin der er i svømmebassiner, når de hopper i vandet i deres lokale svømmehal. Men et hold forskere i Canada fandt en metode til at teste det og opdagede, at folk svømmer rundt i hele 75 liter urin. Det skriver The Guardian. (jyllands-posten.dk 9.3.2017).)

Frukt og grønt gjør deg syk
dinside.no 16.2.2009
Hvis du spiser det rått.

Stadig flere utbrudd av matforgiftning skyldes inntak av rå frukt og grønnsaker.

Det fastslår flere eksperter på området i fagtidsskriftet Epidemiology and Inceftion, melder Science Daily.

Rå frukt og grønnsaker avsløres stadig oftere som kilden til utbrudd med matbåren sykdom. (...)

Effektiv bakteriedreper
dinside.no 13.2.2009
Fjerner 99,9 prosent ved hjelp av et trylleslag.

DinSide Hvis du ikke synes det er veldig stas å løpe rundt med Jif-flaske og skureklut, så kan Purelight være tingen du leter etter.

Den er nemlig det ypperlige alternativet for den late mann eller kvinne, som er opptatt av renslighet, men som er for opptatt av andre ting til å ha tid til vasking og annen ordinær rengjøring. (...)

Enheten er basert på et UV-C lys som fjerner de mikroskopiske urenhetene ved å bryte ned bakterienes DNA, en type sterilisering som Purelight skal bruke 20 sekunder på. (...)

Purelight kommer i tre varianter, en oppladbar til 1100 kr, en kompakt og bærbar til 350 kr, og en mer avansert modell som koster nærmere 5000 kroner. (...)

 

Alvorlig bakterieutbrudd
nrk.no 6.2.2009
Stavanger universitetssjukehus melder fredag ettermiddag at de har et alvorlig bakterieutbrudd ved nyfødtavdeling. (...)

Sjukehusledelsen opplyste på en pressebriefing i ettermiddag at de har satt i verk en rekke tiltak for å stanse spredningen av bakterien, som er motstandsdyktig mot behandling av antibiotika.

21 av 26 barn ved nyfødtavdelingen er smittet. Ett av barna er alvorlig sjuk, og sjukehuset mistenker at det er den aktuelle bakterien som er skyld i dette.
Barna som er smittet er isolert, og risikerer å måtte ligge i flere måneder ved sjukehuset. (...)

Smittealarm på UNN
nrk.no 1.2.2009
(...) Syv pasienter ved ortopedisk avdeling på Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø er smittet av et virus sykehuset antar er noroviruset. (...)

Hygiene på offentlig toalett
Bakteriebombene på do

klikk.no 26.1.2009
Klikk Helse har fått professor i hygiene og smittevern Bjørg Marit Andersen til å sette opp en liste over hva du kan gjøre for unngå smitte på offentlige toalett: (...)

Vask av leker skal redde liv
bt.no 22.1.2009
Legoklossene skal vaskes hver eneste uke. I ytterste konsekvens kan det berge livet til norske besteforeldre. (...)

«Fellesleker av plast og tre bør vaskes regelmessig med rengjøringsmiddel og varmt vann, forslagsvis én gang per uke. Tøyleker kan vaskes i vaskemaskin,» heter det i skrivet.

Bakgrunnen er at smittestoffer som virus og bakterier sprer seg via lekene. Barna smittes og bærer med seg sykdommene hjem, av og til også til beste- og oldeforeldre.

Hvert år dør om lag 1000 nordmenn - for det meste eldre - av influensa. Smittevernoverlegen tror det er gode muligheter for at de nye reglene kan berge en del liv. (...)

Unngå snufsete barn
dinside.no 19.1.2009
Det skal ikke så mye til. (...)

Vitenskapelige studier har vist at det er ingenting som slår en skikkelig håndvask når det gjelder å forebygge forkjølelser. Ja, håndvask kan faktisk redde liv.

Det å vaske hendene sine er så enkelt at alle kan få det til – men det krever gode rutiner, og barna må lære det gjennom klare retningslinjer, stadige påminnelser – og gjerne en liten belønning. (...)

En halv milliard på hver hånd
aftenposten.no 18.1.2009
(...) La oss ta følgende eksempel: Du går gjennom dagen uten å vaske deg på hendene én eneste gang. Smuss, matrester og det som verre er setter seg etter hvert fast, nesten ubemerket.

–Da er hendene fulle av like mange bakterier som det er mennesker i Europa og Nord-Amerika tilsammen, sier avdelingsoverlege og sykehushygieniker Bjørg Marit Andersen ved Ullevål sykehus.

Altså nærmere én milliard bakterier. Men det finnes en enkel oppskrift på hvordan de kan fjernes: Det tar 30 sekunder, er effektivt og dreper over 90 prosent av dem – noen hevder 99 prosent. Men det er langt mellom liv og lære.

–Håndhygienen er altfor dårlig. Vi vet at bare 30 prosent av helsearbeidere gjør det skikkelig. Da kan man bare tenke seg hvordan det er i resten av befolkningen, forteller seniorrådgiver Nina Sorknes ved Folkehelseinstituttet. (...)

Karantene på sykehjem
nettavisen.no 14.1.2009
44 ansatte og pasienter er blitt smittet.

Det private sykehjemmet Madserud, som ligger like ved Frognerparken i Oslo, er blitt rammet av virus.
- Vi vet ikke nøyaktig hva slags virus det er, men regner med at det er det såkalte Noroviruset, sier direktør Gunnhild Bergsaker ved Nordlandia Omsorg AS, som driver sykehjemmet. (...)

Fant mugg i hotellmadrass
aftenposten.no 12.1.2009
Den britiske avisen The Guardian advarer turister mot skitne og uhygeniske billighoteller i London og Manchester.

Dette skjer på bakgrunn av en spaningstur avisen har utført ved hjelp av en forsker og en mikrobiolog på i alt 16 ulike budget-hoteller. Resultatet er svært nedslående.

Årets møkkahoteller (...)

Versting-influensaen kommer
vg.no 23.12.2008
Årets influensa har akkurat nådd landet og kan bli den tøffeste på flere år. Men du kan beskytte deg på enkle måter. (...)

Det enkle kan ofte være det beste når det gjelder å beskytte seg mot smitten. En undersøkelse i British Medical Journal viste at god håndhygiene er langt mer effektivt enn å vaksinere seg. (...)

- Blod og menneskerester er farlig for våre folk
dagbladet.no 10.12.2008
Klinikk i Oslo dumpet menneskerester i søpla. Renovasjonsarbeiderne viser hvordan det skal gjøres. (...)

(Dagbladet.no): I dag avslørte Dagbladet.no hvordan umerket smittefarlig avfall og menneskerester ble dumpet i en bakgård på Frogner av klinikken Oslo Plastikkirurgi.

Farlig for ansatte
Bilder av praksisen, der smittefarlig avfall ligger pakket i tynn plast - uten advarsler om innholdet, får ansatte ved avfallsforbrenningsanlegget på Klemetsrud til å steile.

- Det er viktig at smittefarlig avfall er pakket riktig, slik at de ansatte som jobber hos oss ikke skal utsettes for smitte, sier informasjonskonsulent i Energigjenvinningsetaten, Rikke Dahl Monsen til Dagbladet.no. (...)

God hygiejne giver dårlig moral
berlingske.dk 1.12.2008
For den rene er alting rent … også det beskidte.

Lige siden Pontius Pilatus er vask af hænder forbundet med at gøre sig ren for sine synder. Og psykologiske eksperimenter viser, at der er en sammenhæng mellem fysisk og åndelig renhed - men den er måske lidt anderledes end man skulle tro. For når alting ser ud til at være rent - så kan selv det beskidte ophøjes til at være i orden. Det viser et psykologisk eksperiment, hvor forsøgspersoner blev bragt til at føle sig rensede og bagefter blev sat til at foretage en moralsk vurdering af seks forskellige handlinger med iboende dilemma.

Det viste sig, at de forsøgspersoner, der følte sig rene, var langt mindre strenge i deres bedømmelse af handlingerne. De forsøgspersoner, der ikke følte sig rene, var langt mere fordømmende. (...)

Ni spædbørn smittet med dræberbakterie
bt.dk 25.11.2008
Elendig rengøring kan være grunden til fire udbrud med den farlige bakterie, MRSA, på hospitalsafdelinger med for tidligtfødte børn i de sidste måneder. (...)

Oven i det er tre af børnenes forældre blevet smittet med bakterien, der ikke kan slås ned med pencilin, og som slår op mod femte ihjel med bakterien i blodet.

Heldigvis er bakterien ikke gået i blodet på en eneste, og ingen er døde. Det er jo børn som er meget svækkede, og som har brug for kropskontakt fra forældre, men også er skrøbelige overfor bakterier, siger overlæge i mikrobiolog, Henrik Westh. (...)

Udbrudet med MRSA er det fjerde hospitalsafdeling med for tidligtfødte børn i hovedstaden, der har været ramt siden juni - også Glostrup, Rigshospitalet og Hillerød Sygehuse har haft udbrud. (...)

Sådan undgår du en uge i sengen
bt.dk 19.11.2008
Din hverdag vrimler med smit-somme bakterier og vira, og lige nu er du særlig udsat for at blive syg af dem.

Danskere i tusindvis kryber ned under dynen med halstørklæder og kamillete i disse uger. Snottede næser og ømme halse giver mandefald på institutioner og arbejdspladser, for når det bliver mørkt og koldt, er det højsæsonen for forkølelse og influenza. (...)

- Du har et ansvar for ikke at smitte andre. Tænk på din personlige hygiejne, husk at vaske dine hænder og lad være med at hoste andre ind i hovedet. Og fremfor alt: Bliv hjemme, når du er syg, siger Steffen Glismann, overlæge på epidemiologisk afdeling på Statens Serum Institut.

Vil du undgå en uge på langs, er det bedste råd at vaske hænder. I det hele taget er en god personlig hygiejne afgørende for, om du undgår smitten. (...)

Livet i hænderne
berlingske.dk 4.11.2008
Huden på vores hænder er hjem for et mylder af mikroorganismer, som nu er identificeret - alle til hobe. Variationen er enorm, og kvinder har flest forskellige. (...)

Over 4700 forskellige bakterier blev identificeret ved den ekstremt datakrævende analyse. Det er omkring 10 gange flere arter end ved tidligere metagenom-analyser af bakterieflora fra menneskehænder. (...)

Her er virusbombene som gjør deg forkjølet
vg.no 3.11.2008
(VG Nett) Fjernkontrollen, kranen på badet og kjøleskapdøren er alle typiske steder som florerer med forkjølelsesvirus.

Ifølge BBC har forskere ved University of Virginia undersøkt disse stedene i utvalgte hjem, og funnet det såkalte rhinoviruset i 42 prosent av tilfellene.

Viruset er ansvarlig for ca halvparten av forkjølelsestilfellene i Norge. (...)

- Tusenvis blir syke på sykehuset
vg.no 3.11.2008
(VG Nett) Bare på Akershus universitetssykehus får rundt 2000 pasienter sykehusinfeksjoner årlig. Dårlig håndvask får skylden.

Ifølge rb.no skal står hygiene i sentrum når man skal spare inn penger, fordi dårlig renslighet fører til at pasientene får tilleggssykdommer slik at de blir liggende lenger.

- Det er ingen hemmelighet at det slurves med renhold blant sykehusansatte. Noen leger tror de er sterile, sier pasientsikkerhetssjef Helge Svaar ved Ahus. (...)

Her sitter viruset
nrk.no 30.10.2008
Vil du vite hva du risikerer ved å skru på tv eller åpne kjøleskapet?

Har du noen familiemedlemmer med rennende nese og sår hals? Nå viser en ny studie at forkjølelsesvirus kan overleve i opptil to dager på steder som fjernkontroller, kjøleskaphåndtak og kraner. Det skriver CNN.com.

Viruset sitter igjen på vanlige felles berøringspunkter i 40 prosent av tilfellene, har forskere fra University of Virginia funnet ut. (...)

Bakterier i kryddor bakom ökat antal matförgiftningsfall
dagensmedicin.se 29.10.2008
Färska kryddor från Sydostasien kan ligga bakom det ökade antalet matförgiftningar. Nu ska Livsmedelsverket göra en kartläggning. (...)

Sygeplejersker fravælger influenzavaccination
berlingske.dk 28.10.2008
Mange vælger at vaccinere sig mod de influenzaepidemier, som regelmæssigt rammer Danmark i efteråret. Men blot hver 20. sygeplejeske vælger der forebyggende stik. (...)

Der er meget delte meninger om at lade sig vaccinere, og sygeplejerskerne er lige så delte i deres holdninger, som alle andre. Mange af patienterne på de medicinske afdelinger kan potentielt have influenza, når det er sæson for det. Derigennem kan sygeplejerskerne selv blive smittebærere over for andre syge og svage patienter, forklarer overlæge i Statens Serum Institut, Lars Peter Nielsen. (...)

- God hygiejne i form af vand, sprit og sæbe er den bedste måde at holde sygdommene fra os selv og patienterne. Vaccinens succesrate er også alt for dårlig til, at det kan betale sig for os, siger Diana Saksulv til Urban. (...)

Dårlig håndvask gjorde hotellgjester syke
aftenposten.no 17.10.2008
Dårlig håndhygiene blant kjøkkenpersonellet på Clarion Hotel Gardermoen var årsaken til at nær 200 fikk diare og oppkast, mener Mattilsynet. (...)

Det var siste helgen i september at hotellgjestene ble smittet av en mage-/tarmsykdom. Gjestene ble syke med oppkast og diaré. Tidligere har Mattilsynet påvist at omgangssyken skyldtes Norovirus type 2.

Flesteparten av de syke var diabetikere som spiste lunsj på hotellet lørdagen, men også 25 hotellansatte og flere av de øvrige hotellgjestene ble syke. Det er spesielt alvorlig for en diabetiker å få magesyke, da det vanskeliggjør å holde blodsukkeret under kontroll. (...)

Håndvask redder liv
dinside.no 15.10.2008
Det er hovedbudskapet på FNs globale håndvaskdag.
En god håndvask med såpe kan ifølge FN redde tusenvis hvert år.

Millioner av barn verden over er i dag med på å markere FNs første globale håndvaskdag. Det melder BBC News.

"Vårt budskap er at enkle rutiner, som håndvask, er en av de mest effektive måtene for å forebygge dødelige sykdommer", heter det i en pressemelding fra FN.

Om lag halvparten av verdens befolkning mangler tilgang til såpe og rent vann, viser beregninger FN har gjort. (...)

Matmesse får håndvaskrefs
aftenposten.no 15.10.2008
Mattilsynet slakter håndhygienen til Trondheim Kokkenes Mesterlaug i forbindelse med en matmesse nylig. (...)

Verdens håndvaskdag
nrk.no 15.10.2008
(...) Den beste måten å unngå den "uunngåelige" omgangssyken, er å vaske hendene (...)

Ansatte i fare for å bli forgiftet
namdalsavisa.no 7.10.2008
Legekontoret i Grong har ikke vært rengjort siden 1980. Nå lover pleie- og omsorgsleder Håkon Kolstrøm oppvask. (...)

Legekontoret ligger i samme bygg som Grong helse - og omsorgstun. Legekontoret utgjør den eldste delen av bygningsmassen som ble oppført i 1980. Mellom sju og ti ansatte har sitt daglige virke ved legekontoret. (...)

Derfor ble 192 personer syke
nrk.no 1.10.2008
(...) Nå er det altså klart at det er Noro-virus som gjorde gjestene syke. Det betyr at det ikke var vanlig matforgiftning, men omgangssyke som spredte seg på jubileumsfesten. (...)

Det viktigste å si til folk da er håndhygiene, håndhygiene, håndhygiene. Pass på å vaske hendene så man unngår å spre smitte til andre mennesker, oppfordrer kommuneoverlegen. (...)

- Operasjons-utstyr ble kokt i kjele
f-b.no 21.8.2008
En allmennlege skal ha kokt sitt kirurgiske utstyr i en kjele etter operasjonene.

– Det å koke kirurgisk utstyr i en kjele tilfredsstiller ikke hygieniske krav. Det skriver Helsetilsynet i Østfold etter at de nylig har vært på tilsynsbesøk – på oppdrag fra Statens helsepersonellnemnd. (...)

Ble syk etter inngrep
Det er på bakgrunn av at en mann fikk alvorlig infeksjon og hjerteinfarkt etter en sterilisering hos legen, at Helsetilsynet har fulgt opp saken.

FB skrev om episoden for ett år siden – da Statens helsetilsyn fikk overført saken.

Helsetilsynet i Østfold kjenner til at legen har utført fem steriliseringer av menn i sin legepraksis. (...)

Single menn er bakteriebomber
yeye.no 12.8.2008
Bakterier overalt
For ifølge dansk forskning er single menn svært dårlige på å holde bakteriekulturen i sin egen leilighet under kontroll, skriver bt.dk. (...)

Singlemænd er bakteriebomber
bt.dk 12.8.2008
(...) Der er god chance for, at det allerede starter ved indgangen til mandens lejlighed. Lægger du hånden på dørhåndtaget, er der 45 procents chance for, at bakterierne har siddet der ugeneret i minimum tre måneder. Det viser en ny undersøgelse fra rengøringsmiddelfirmaet Ajax. (...)

Undersøgelsen afslører nemlig, at hele 61 procent af de danske kvinder bliver irriteret eller i direkte dårligt humør, hvis der ikke er rent i hjemmet. (...)

- 20 prosent av sykefraværet kan skyldes matsmitte
dagbladet.no 1.8.2008
Mer import av risikomat årsaken. - Vi har ikke trengt kunnskap fordi vi har hatt det så bra, sier forskningsdirektør.

- Omgangssyke og influensa kan ofte være matsmitte uten at vi vet det. Så mye som 20 prosent av sykefraværet i Norge kan skyldes matsmitte, sier Einar Risvik, forskningsdirektør ved Matforsk. (...)

Ble hepatittsmittet på sykehuset
nrk.no 24.7.2008
Flere pasienter ble smittet av Hepatitt B under behandling ved Smerteklinikken på Rikshospitalet i fjor.

Forholdet ble oppdaget etter at pasientene meldte fra om sykdommen i januar. (...)

Kan ha fått legionella i dusjen
nrk.no 11.7.2008
De fire som er blitt smittet av legionella i Østfold, kan ha fått bakterien i dusjen. (...)

- Det er nok flere enn vi har regnet med som smittes i sine egne hjem, først og fremst gjennom dusjanleggene, sier kommuneoverlege i Fredrikstad, Svein Rønsen.

Han oppfordrer folk til å ta visse forholdsregler.

- Folk bør sørge for å ha en temperatur på 70 grader på varmtvannsberederene sine. Vi anbefaler også folk om å desinfisere dusjen fire ganger i året, sier Rønsen. (...)

Hospitalized kids get too many infections, study finds
seattletimes.nwsource.com 2.6.2008
ST. LOUIS — Hospitalized children suffer too many infections and other preventable complications that extend their stays and cost millions, according to a study released today.

Researchers found that some complications occurred in up to 4 percent of children treated at 38 children's hospitals nationwide. (...)

Stikkskader kan ta liv
nrk.no 19.3.2008
Arbeidstilsynet frykter at helsearbeidere kan bli smittet av alvorlige sykdommer etter stikkskader.

Hvert år stikker over 800 helsearbeidere seg på nåler eller kniver på norske sykehus. Arbeidstilsynet mener det er for dårlige rutiner for håndtering av nåler. De mener folkehelseinstituttet må skjerpe inn reglene. (...)

- Å dobbeltdippe er som å kysse alle på festen
dagbladet.no 3.2.2008
Seinfeld-inspirert forsker fant ut hvor lite hygienisk det er å dippe to ganger med samme chips. (...)

«Det er som å putte hele munnen rett i dippen», påsto en av de forbausede festdeltakerne overfor George. Og hvis vi skal tro forsker Paul L. Dawson ved Clemson University, er det ikke så langt fra sannheten, ifølge CNN. (...)

Handtvätt gör vårdpersonal känsliga för eksem
dagensmedicin.se 1.2.2008
Anställda i hälso- och sjukvården som tvättar händerna mer än tio gånger per dag drabbas i högre utsträckning av kontaktdermatit, enligt en amerikanska studie som presenteras i dag fredag. (...)

Hygieneslakt ga børsras
nrk.no 28.1.2008
Nesten ingen kjøper og selger aksjer i Aker Seafoods i dag. Selskapet har solgt 3600 aksjer for litt over 100.000 kroner, og gått ned 9,9 prosent på børsen. (...)

Fabrikken har siden 2006 fått fem hastevedtak mot seg, blant annet på grunn av oppbevaring av gammel fisk. Mattilsynet fant også bakteriebelegget kjent som gulsleipe, som gjør fisken bedervet.

Les: Røkke-fabrikk får hygiene-slakt (...)

- Kan ha fått e.coli etter omgangssyke
vg.no 14.1.2008
(VG Nett) Mattilsynet ser nå på om en halvannen år gammel gutt kan ha fått e.coli-smitte som følge av omgangssyke. (...)

OPPFORDRER TIL HÅNDVASK: Seksjonsleder Christoffer Nielsen ved Mattilsynets hovedkontor oppfordrer alle til å være nøye med håndvasken når det går mye omgangssyke. En halvannet år gammel gutt kan ha blitt smittet av e.coli etter omganssyke. (...)

Dødsbakterie påvist i Norge
vg.no 12.1.2008 (VG Nett) En svært dødelig tarmbakterievariant er påvist i Norge. Bakterien kan spres på sykehus. (...)

En kanadisk studie har vist en dødelighet på mellom 15 og 20 prosent for bakterievarianten Clostridium difficile ribotype 027. (...)

Kjæledyr i magen
nrk.no 12.1.2008
(...) I dag har rundt en tredel av verdens befolkning det til felles at de har en eller flere bendelormer i magen. Her henger den seg fast med hodet, og slepper seg ned i tarmen. Den trenger ikke å anstrenge seg for å få tak i mat, den suger bare til seg næring fra det som måtte passere av mat. (...)

Next to cleanliness
BMJ 2008;336 (12 January)
Whether or not pandemic flu is on its way, it’s likely we’ll see an increase in flu cases this winter, with all their attendant misery and cost. We have vaccines and antiviral drugs, but how effective are simple hygiene measures—hand washing and face masks? (...)

Dusjer du naken?
nrk.no 7.1.2008
(...) En person som ikke vasker seg før han går i vannet, forurenser like mye som 50 personer som har vasket seg. (...)

Unngå barnas bassilusker
vg.no 10.12.2007
Drar gullungen stadig vekk med seg uhumskheter hjem fra barnehagen? Du kan faktisk unngå smitten. (...)

Stenger fem badeanlegg etter funn av legionella
vg.no 26.10.2007
(VG Nett) Fem badeanlegg i Bærum stenges umiddelbart etter at det er funnet indikasjoner på legionellabakterier i anleggene. (...)

Listeriabakterie funnet i ost
aftenposten.no 19.10.2007
Det er funnet svært høye forekomster av listeria-bakterier i camembertost fra Varø Gardsmeieri, viser analyser. (...)

Syfilisinfisert blod i blodbanken
vg.no 19.10.2007
(VG Nett) Blodbanken ved Ullevål universitetssykehus har i en årrekke sendt ut blod fra en syfilissmittet blodgiver. (...)

Blodbanken i Oslo ble kjent med saken allerede i månedsskiftet august/september, men først da bt.no tok kontakt torsdag, valgte Ullevål sykehus å informere myndighetene.

- Vi skulle helt klart hatt beskjed umiddelbart, sier direktør Bjørn-Inge Larsen i Helse- og sosialdirektoratet til avisen. (...)

Sundhedsfarlige vandhaner i de danske hjem
business.dk 19.10.2007
En del vandhaner i danske hjem afgiver sundhedsskadelige stoffer i drikkevandet. Kontrollen med producenter, importører og forhandlere af vandhaner har hidtil været for slap, erkender myndighederne. (...)

Leter etter dødsbakterie i sykehusmat i Oslo
aftenposten.no 17.10.2007
En pasient ved Rikshospitalet er død, muligens som følge av listeriabakterier. Nå leter sykehuset etter smittekilden. (...)

– Mattilsynet er inne i bildet, og man tar nå prøver for å finne smittekilden. Det er snakk om det de kaller kaldmat som er kastet. Det er slikt som pålegg og typisk kjøleskapsmat, sier informasjonsrådgiver Børge Einrem. (...)

Brown pledges hospital bug battle
bbc.co.uk 23.9.2007
Hospitals may have to shut a ward while cleaning is carried out

NHS hospitals are to be ordered by Prime Minister Gordon Brown to conduct a "deep clean" to tackle the spread of infections such as "superbug" MRSA. (...)

Menn glemsomme på do
nrk.no 18.9.2007
En avslørende undersøkelse i USA viser at hver tredje mann ikke vasker hendene etter dobesøk. (...)

Chief medical officer names hand hygiene and organ donation as public health priorities
BMJ 2007;335:113 (21 July)
Liam Donaldson, the chief medical officer for England, has named, in his latest annual report, "unacceptably poor" hand hygiene in hospitals and the chronic lack of organs for transplantation as the two most pressing public health issues. (...)

Tannlege kan ha hiv-smittet barn
nettavisen.no 21.7.2007
66 pasienter må testes.
Den irske tannlegen følte seg dårlig, og en test viste at han var hiv-smittet. Nå må 66 av pasientene hans, de aller fleste barn, testes, skriver The Irish Times. (...)

Jenter vasker hender - gutter vasker ikke
vg.no 27.6.2007
Mens guttene går rett ut fra toalettet uten å vaske hendene, har jentene en mye grundigere håndhygiene. (...)

– En bransje som ikke har vært underlagt hygieneregelverk
aftenposten.no 26.6.2007
(...) Mattilsynet varsler hygienekamp mot jordbærplukkere i Oslo, Akershus, Østfold og deler av Buskerud, etter at P4 i går meldte at det er registrert flere tilfeller av at håndhygienen til plukkerne ikke oppfyller alle krav. (...)

Dette er bakteriebombe
nrk.no 14.6.2007
(...) Uten skikkelig rengjøring vil flasken fort bli en vert for hissige bakterier - og du risikerer å bli syk. (...)

Du kan bli syk i dusjen
nrk.no 1.6.2007 (Nett-TV)
Fra dusjhodet har legionella-bakterien kort vei til lungene dine. Slik kan du sikre deg mot å bli smittet. (...)

(Anm: Vi dusjer oss syke - Enkelte dusjer opptil tre ganger daglig. Det kan være skadelig for huden. Derfor bør dusjing begrenses, særlig vinterstid, mener hudlege Frode Kristiansen ved Havblik spesialistsenter i Arendal. (nrk.no 27.1.2015).)

Frygter han har smittet over 100
bt.dk 1.6.2007
Sundhedsmyndigheder i USA og i de fleste lande i Europa leder efter 80 fly-passagerer, som kan være blevet smittet med en meget farlig tuberkulose. (...)

Sjuka hundar kan smitta människor
gp.se 30.5.2007
Flera fall av sjukhussjukan, MRSA, har upptäckts hos hundar. Smittan kan spridas till människor och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) ser utvecklingen som ett folkhälsoproblem. (...)

Läkare dömd till fängelse i 1933 år
netdoktor.passagen.se 21.5.2007
En narkosläkare från Frankrike har dömts till fängelse i 1933 år. Anledningen är att den numera 66-årige läkaren smittat 275 patienter med hepatit C. Mannen använde samma nål på patienterna när han injicerade lugnande medel som han använde på sig själv. Detta trots att han var fullt medveten om att han bar på den blodburna smittan hepatit C. Mannen har nu döms till sju års fängelse för varje patient han smittat av spansk domstol. Fyra av de smittade har avlidit av sin hepatit vilket resulterat i ytterligare åtta år fängelse per dödsfall. (...)

Håndvask ved etiopisk sykehus
forskning.no 21.4.2007
Pleiepersonalets bruk av smykker og mangelfulle rutiner for håndvask, svekker den hygieniske standarden på Yirgalem Hospital i Etiopia. Bedringer kan gjennomføres med enkle midler, viser en kartlegging fra Høgskolen i Bergen. (...)

Sykehuslaken brukes på begge sider
nettavisen.no 15.4.2007
Vaskepersonalet har fått beskjed om å spare penger. (...)

Tisset på vasken - fradømt jobben
dagbladet.no 8.4.2007
Vasket ikke hendene før han fortsatte tannbehandlingen. (...)

How Germy Is Your Car?
forbes.com 5.4.2007
If you're like most people you spend at least a few hours a day in the car--whether it's commuting to and from work, running to the grocery store or picking up the kids from a soccer game.

But though you might think twice before touching the seat on a public bus or holding the rail on the subway, you probably don't think too much about your car's cleanliness. Sure, there are coffee stains from a few weeks ago on your cup holder and an inch of dust coating your dashboard. (...)

Sygehusinfektioner dræber 3265 patienter om året
bt.dk 23.3.2007
Hver dag dør ni danskere i gennemsnit på grund af dårlig hygiejne på hospitalerne. Det viser en udregning, som Månedsmagasinet Samvirke har lavet.

3265 menneskeliv. Det er den pris, som dårlig hygiejne på hospitalerne koster hvert år ifølge en beregning, som månedsmagasinet Samvirke har lavet. (...)

Kontorstolen – en helsefare for svenskene
hegnar.no 19.2.2007
Svenske arbeidsplasser gror ned i møkk, og skitnest av alt er kontorstolene. Rutinene for rengjøring på svenske kontorer hører hjemme i steinalderen, mener en fagmann.

- Slikket på rotter
aftenposten.no 29.1.2007
Legestudentene i Oslo simulerer samleie og lager kroppstårn med halvnakne mennesker under fadderuka. (...)

Nakenfest for legestudenter
nrk.no 29.1.2007
forrige uke arrangerte andreårsstudentene ved medisinsk fakultet ved UiO tradisjonen tro rebusløp for ferske studenter under fadderuka. Etter to dager på studiet fikk studentene nakensjokk.

Ekstrapoeng for å ta av klær
Tre av studentene fortalte i et intervju med NRK i detalj hvordan rebusløpet var lagt opp. Om lag 70 av de 108 nye studentene deltok på arrangementet på Domus Medica, og så godt som alle endte opp helt eller delvis nakne. (...)

Kloakk i springen
aftenposten.no 29.1.2007
Vannrørene som er fra før 1970, er så dårlige at forurenset vann flere steder lekker inn i drikkevannet. Hver eneste dag. Det er verst i byene. (...)

Skittent kontor gjør deg syk
vg.no
Får du hodepine, tørr hud og vondt i hodet på jobb? Årsaken kan være skjulte støvbomber i kontorlokalene. (...)

Helsefare i kjøleskapet
vg.no 28.12.2006
Er kjøleskapet ditt fullt av rester etter ribbe, julesylte og medisterkaker? Da risikerer du bedervet mat og matforgiftninger. (...)

Råd mot håndeksem
mozon.no 22.12.2006
Håndeksem rammer oftest voksne og har sammenheng med yrket. Mange har en atopisk hudtype og har hatt atopisk eksem som barn. (...)

Vi blåser i håndvask
dagbladet.no 11.6 2001
IKKE SMITT KAMERATEN DIN: Vasker du hendene skikkelig er det mindre fare for å smitte mennesker du møter på din vei. (...)

Brøddisker kan være smittebomber
p4.no 4.5.2006
P4 (Lillehammer): Ferske bakevarer i butikkene kan være rene bakteriebomber.

et har blitt stadig mer vanlig i butikkene å tilby brød og boller uten tildekking, og dermed kan mange ha tatt på akkurat det brødet som du velger fra hyllen.

Utildekkede bakervarer er i strid med hygieneforskriftene, og nå krever Mattilsynet at dagligvarebransjen rydder opp, skriver Nationen. (...)

Websidene er designet og tilrettelagt av Hein Tore Tønnesen © 2009