Whole Brain Atlas (med.harvard.edu) (Time) (nhi.no)

MYSTERIES OF THE BRAIN (Science 2012)

Folsyre minsker risikoen for autisme hos barn (adressa.no 13.2.2013)

Han vil skjerpe hodet ditt (nrk.no 25.5.2012)

Brain Cells More Powerful Than You Think (healthfinder.gov 19.12.2007)

DNA Damage, Oxidative Stress and Cell Cycle (superarraybioscience.com)

The Human Brain and Muscular System (academicearth.org)

In animals, they said, brain damage prompts the birth of new cells. "Our study provides the foundation for this possibility in the adult human brain," they wrote in their report, published in the journal Science. (reuters.com 16.2.2007)

Carlsen blir hyllet som «sjakkens Mozart» i USA (CBS) (dagbladet.no 20.2.2012)

- Det siste vi har på plass, er det vi trenger mest (aftenposten.no 21.2.2008)

Brain Turns to Positive Thoughts When Faced With Death (healthfinder.gov 28.12.2007)

Protein avgjør hvor godt du takler motgang (vg.no 25.10.2007)

Avhengig? Hjernen har svaret (aftenposten.no 3.1.2008)

Blir ruset av sukker (aftenposten.no 10.11.2009)

Appelsinens hemmelighet (aftenposten.no 20.6.2008)

Verdensledende hjerneforskning i 70 år (apollon.uio.no 8.1.2008)

Ständig smärta stör hjärnans återhämtning (lakemedelsvarlden.se 19.2.2008)

Kan hindre hjernen i å gjøre feil (vg.no 22.4.2008)

- Påvirker immunsystemet vår sosiale atferd? (- Inntil relativt nylig er hjernen og immunsystemet antatt å arbeide isolert fra hverandre. Dette er nå kjent for ikke å være tilfelle.) (- Denne oppdagelsen reverserer vanlige oppfatninger om at hjernen er "immunprivilegert" og manglet direkte kommunikasjon mellom de to systemene.)

Does the immune system influence our social behavior? (Påvirker immunsystemet vår sosiale atferd?)
medicalnewstoday.com 23.7.2016
Banebrytende forskning publisert i Nature finner en fascinerende og uventet interaksjon mellom sosial atferd og immunsystemet. (Groundbreaking research, published in Nature, finds a fascinating and unexpected interaction between social behavior and the immune system.)

Studiet av menneskelig sosial atferd er en innfløkt og vanskelig oppgave. (The study of human social behavior is a dense and difficult endeavor.)

Det krever kompetanse på en rekke disipliner fra psykologi til sosiologi og nevrovitenskap til etnologi. (It calls for expertise in a range of disciplines, from psychology to sociology and neuroscience to ethnology.)

Iht. forskning omtalt nedenfor kan denne listen over spesialiteter snart inkludere immunologi. (Following the research covered below, that list of specialties may soon include immunology.)

Inntil relativt nylig er hjernen og immunsystemet antatt å arbeide isolert fra hverandre. Dette er nå kjent for ikke å være tilfelle. (Until relatively recently, the brain and immune system were considered to work in isolation from each other. This is now known not to be the case.)

Et team av forskere fra University of Virginia (UVA) School of Medicine har gått ett skritt videre, og viser at immunsystemet ikke bare påvirker sosial atferd, det kan også utøve kontroll over det. (...) (A team of researchers from the University of Virginia (UVA) School of Medicine has gone one step further, showing that the immune system not only affects social behavior, it might even exert control over it.)

En undersøkelse gjennomført i fjor av Jonathan Kipnis, Ph.D., leder av UVA Department of Neuroscience, avdekket flere forbindelser mellom hjernen og immunforsvaret. (An investigation carried out last year by Jonathan Kipnis, Ph.D., chairman of UVA's Department of Neuroscience, uncovered further connections between the brain and immune system.)

Spesielt fant de lenker mellom årene for hjernehinner (laget av vev som dekker sentralnervesystemet) og det lymfatiske system (og immune baner). (Specifically, they found links between the vessels of the meninges (layers of tissue that coat the central nervous system) and the lymphatic system (an immune highway).)

Denne oppdagelsen reverserer vanlige oppfatninger om at hjernen er "immunprivilegert" og manglet direkte kommunikasjon mellom de to systemene. (…) (This discovery reversed the common belief that the brain was "immune privileged" and lacked direct communication between the two systems.)

Konsekvenser for autisme og andre tilstander kan være stor, men det er for tidlig å spå. (…) (The implications for autism and other conditions could be huge, but it is too early to make predictions.)

(Anm: Unexpected role of interferon-γ in regulating neuronal connectivity and social behaviour. Nature. 2016 Jul 21;535(7612):425-9.)

- Mikrobiom-vertscelleinteraksjoner. Mikrobiomet er samlingen av bakterier, sopp og virus tilstede på og i menneskekroppen. Totalt antall mikrobielle celler oppveier langt våre egne, med et estimert forhold på 10:1 for bakterier.

(Anm: Microbiome-Host Cell Interactions. The microbiome is the collection of bacteria, fungi and viruses present on and within the human body. The total number of microbial cells far outweigh our own, with an estimated ratio of 10:1 for bacteria. The microbiome is a vital part of many bodily systems, including the digestive system, the immune system, and the skin. The cells of the microbiome interact with the host cells in each system, influencing health and development. (…) Related Stories - Alcohol damages microbiome in the mouth - C-section kids could be at greater risk of being overweight due to differences in their gut bacteria - Using the Microbiome to Predict the Risk of Cirrhosis-Associated Hospitalization (news-medical.net 25.4.2018).)

- Disse 3,4 milliarder år gamle fossilene fra Australia ligner forbløffende på moderne bakterier. Er dette verdens eldste bevis på liv?

(Anm: These 3.4 Billion-Year-Old Fossils From Australia Are Startlingly Similar to Modern Bacteria. Is this the world's oldest evidence of life? A chemical analysis of fossils from 3.4 billion years ago has put them firmly in the running for the title of "world's oldest evidence of life." Only discovered in 2011, the microfossils hail from the Strelley Pools formation in the Western Australian desert - an extraordinary find, considering Earth is thought to be around 4.5 billion years old. (sciencealert.com 17.8.2018).)

- Cellerne har måske overset beskyttelse mod genfejl. Menneskeceller kan opnå samme specialisering, selvom de har helt forskelligt ophav, viser ny forskning. (- »Denne fleksibilitet indikerer muligvis, at en del af vores viden om generne er forkert,« siger Hilde-Gunn Opsahl Sorteberg fra Norges miljø- og biovidenskabelige universitet, NMBU, til forskning.no, ifølge Videnskab.dk.)

(Anm: Cellerne har måske overset beskyttelse mod genfejl. Menneskeceller kan opnå samme specialisering, selvom de har helt forskelligt ophav, viser ny forskning. Måske er cellerne dermed mere robuste over for genfejl, end vi troede. Cellernes skæbne er måske ikke så forudbestemt, som vi hidtil har troet. Det er det samlede billede af tre nypublicerede studier, der er et samarbejde mellem flere forskerteams. Men de nye studier peger på, at celler med samme specialisering kan have haft helt forskellige udviklingslinjer, skriver forskning.no i en artikel bragt på Videnskab.dk. »Denne fleksibilitet indikerer muligvis, at en del af vores viden om generne er forkert,« siger Hilde-Gunn Opsahl Sorteberg fra Norges miljø- og biovidenskabelige universitet, NMBU, til forskning.no, ifølge Videnskab.dk. (jyllands-posten.dk 14.6.2018).)

- Eric Betzig vet hvor dypt mysteriet med cellen går.

(Anm: WATCH: The pleasure and pain of seeing inside living cells. ASHBURN, Va. — “I would be happy to have a rudimentary understanding of a single cell.” That doesn’t sound like a shocking statement, but coming from a Nobel-prize-winning microscopist who has spent most of his career trying to peer into the tiny powerhouses of life, it really is. Eric Betzig knows how deep the mystery of the cell goes. He’s been trying to catch it in the act of normal life for decades with his microscopes. But few in this world have actually glimpsed the cell as it really is. (statnews.com 18.7.2018).)

(Anm: Antidepressiva (inkl. SSRI-preparater) og antipsykotika har skadelige effekter på mitokondrier (Mol Cell Biochem 1999;199:103-9).)

(Anm: Mitokondriell dysfunksjon ligger bak kognitive defekter som et resultat av nevral stamcelleutarmning og nedsatt neurogenese. Mitochondrial dysfunction underlies cognitive defects as a result of neural stem cell depletion and impaired neurogenesis. Hum Mol Genet. 2017 Jun 8.)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom. (Medication-induced mitochondrial damage and disease.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Signaler fra tarmens mikrobiotika til fjerntliggende organer mht. fysiologi og sykdom. Signals from the gut microbiota to distant organs in physiology and disease. (Nat Med. 2016 Oct 6;22(10):1079-1089.)

- AMPA-reseptorer på cellemembran gjør oss smartere.

(Anm: AMPA Receptors On Cell Membrane Make Us Smarter. AMPA receptors are an important regulating factor in the connection between our nerve cells. However, Dutch researcher Helmut Kessels has demonstrated that it is not the amount of AMPA receptors inside the cell that are vitally important but the receptors located on the cell membrane. Changes in the strength of the connections between two nerve cells form the basis of our ability to learn. (sciencedaily.com 15.9.2009).)

(Anm: Photoinactivation of native AMPA receptors reveals their real-time trafficking. Neuron. 2005 Dec 22;48(6):977-85.)

- Ny forskning: Oppsiktsvekkende tall om alt liv på jorden. (- Overraskende for de fleste er det nok at biomassen til alle bakterier på jorden utgjør 70 gigatonn.) (- At kun en sjettedel av ville dyr er igjen fra før mennesket entret «arenaen», fra mus til elefanter, overrasker til og med vitenskapsfolk på området.)

(Anm: Ny forskning: Oppsiktsvekkende tall om alt liv på jorden. Selv forskerne er overrasket. Hva vet vi egentlig om livet på planeten vår? (- Overraskende for de fleste er det nok at biomassen til alle bakterier på jorden utgjør 70 gigatonn. Det betyr at for hvert kg med biomasse av oss selv, finnes det godt over 1000 kg biomasse av bakterier. Og som kjent for mange består menneskekroppen av 1–3 kg med bakterier.) (- Menneskeheten er ifølge studien nemlig hovedansvarlig for at 83 prosent av biomassen til alle ville pattedyr er forsvunnet fra jordens overflate, samt halvparten av alt planteliv. At kun en sjettedel av ville dyr er igjen fra før mennesket entret «arenaen», fra mus til elefanter, overrasker til og med vitenskapsfolk på området. (dn.no 28.5.2018).)

(Anm: The biomass distribution on Earth. Abstract A census of the biomass on Earth is key for understanding the structure and dynamics of the biosphere. (…) We find that the kingdoms of life concentrate at different locations on the planet; plants (≈450 Gt C, the dominant kingdom) are primarily terrestrial, whereas animals (≈2 Gt C) are mainly marine, and bacteria (≈70 Gt C) and archaea (≈7 Gt C) are predominantly located in deep subsurface environments. We show that terrestrial biomass is about two orders of magnitude higher than marine biomass and estimate a total of ≈6 Gt C of marine biota, doubling the previous estimated quantity. Proc Natl Acad Sci U S A. 2018 May 21. pii: 201711842.)

- Historien om CRISPR: Nyuddannet forsker stjal opdagelsen fra bakterier. Her er historien om, hvordan en lille mælkesyrebakterie og en nyuddannet molekylærbiolog viste vejen til århundredets måske største videnskabelige opdagelse. (- CRISPR er i virkeligheden en opfindelse, som vi har tyvstjålet fra bakterierne, og i det perspektiv begynder historien for umanerligt lang tid siden. Bakterier har levet på planeten i milliarder af år og siden tidernes morgen kæmpet en nådesløs evolutionær kamp mod virus kaldet bakteriophager (dem, der æder bakterier) eller blot phager. Usynlige horder af phager bombarderer konstant bakterierne, så det har været livsnødvendigt at have nogle forsvarstricks oppe i ærmet - og CRISPR er bakteriernes geniale immunforsvar mod virus.')

(Anm: Historien om CRISPR: Nyuddannet forsker stjal opdagelsen fra bakterier. Her er historien om, hvordan en lille mælkesyrebakterie og en nyuddannet molekylærbiolog viste vejen til århundredets måske største videnskabelige opdagelse. istorien om den revolutionære CRISPR-teknologi begyndte en dag i 2005, hvor den nyuddannede molekylærbiolog Philippe Horvath opdagede noget meget overraskende. (…) »Nobelprisen kommer uden tvivl, det er kun et spørgsmål om tid,« siger mikrobiolog og professor ved DTU Egon Bech Hansen. I 2007 var han forskningschef i den danske fødevareindustris stolthed, Danisco, hvor et forskerhold opdagede CRISPR som et system, bakterier bruger til at skære DNA fra invaderende virus i småstykker. I dag hører vi mest om de molekylærbiologer, der efterfølgende tog opdagelsen og forvandlede den til den gen-saks, som har revolutioneret store dele af biologien og endda åbnet døren til at redigere i menneskets arvemateriale. (…) Mælkesyrebakteriernes hemmelige våben mod virus CRISPR er i virkeligheden en opfindelse, som vi har tyvstjålet fra bakterierne, og i det perspektiv begynder historien for umanerligt lang tid siden. Bakterier har levet på planeten i milliarder af år og siden tidernes morgen kæmpet en nådesløs evolutionær kamp mod virus kaldet bakteriophager (dem, der æder bakterier) eller blot phager. Usynlige horder af phager bombarderer konstant bakterierne, så det har været livsnødvendigt at have nogle forsvarstricks oppe i ærmet - og CRISPR er bakteriernes geniale immunforsvar mod virus.' Du kan læse mere om bakteriophager i artiklen Bakterier skruer op og ned for deres immunforsvar. (videnskab.dk 12.8.2018).)

- Gif og bilde skrevet inn i DNA av bakterier.

(Anm: Gif and image written into the DNA of bacteria. An image and short film has been encoded in DNA, using the units of inheritance as a medium for storing information. Using a genome editing tool known as Crispr, US scientists inserted a gif - five frames of a horse galloping - into the DNA of bacteria. Then the team sequenced the bacterial DNA to retrieve the gif and the image, verifying that the microbes had indeed incorporated the data as intended. The results appear in Nature journal. For their experiments, the team from Harvard University in Cambridge, Massachusetts, used an image of a human hand and five frames of the horse Annie G captured in the late 19th Century by the British photography pioneer Eadweard Muybridge. (bbc.com 13.7.2017).)

(Anm: CRISPR–Cas encoding of a digital movie into the genomes of a population of living bacteria. DNA is an excellent medium for archiving data. Recent efforts have illustrated the potential for information storage in DNA using synthesized oligonucleotides assembled in vitro1, 2, 3, 4, 5, 6. Nature 547, 345–349 (20 July 2017).)

- Planter bliver paralyseret af samme bedøvelsesmidler som mennesker.

(Anm: Planter bliver paralyseret af samme bedøvelsesmidler som mennesker. (- Universel virkning. Det er fascinerende, at plantecellerne reagerer på samme måde på stofferne som dyr og mennesker, skriver Ken Yokawa og kollegaerne i Annals of Botany. (videnskab.dk 20.5.2018).)

- Sæbe preller i stigende grad af på sygdomsfremkaldende bakterier. (- De udvikler øget tolerance, uden at forskerne er helt sikre på årsagerne til den større modstandsdygtighed.) (- Hospitalsbakterier udvikler resistens over for håndsprit.)

(Anm: Sæbe preller i stigende grad af på sygdomsfremkaldende bakterier. Ved for lav dosering af desinfektionsmidler udvikler stafylokokker på et dansk hospital modstandsdygtighed over for kemiske stoffer. Det viser ny forskning. Flere sygdomsfremkaldende bakterier overlever en tur med desinfektionsmidler. De udvikler øget tolerance, uden at forskerne er helt sikre på årsagerne til den større modstandsdygtighed. Det viser to studier foretaget uafhængigt af hinanden, der er blevet publiceret i denne måned. Det første studie, publiceret i Science Translational Medicine , er foretaget på et amerikansk hospital og viser, at nyere stammer af tarmbakterien Enterococcus faecium er blevet hele ti gange mere modstandsdygtig over for alkohol-baserede desinfektionsmidler end ældre stammer af samme bakterie. Læs også: Hospitalsbakterier udvikler resistens over for håndsprit (…) Antibiotikaresistens er uændret På den positive side viser undersøgelsen, at bakterier, der har udviklet øget tolerance for desinfektionsmidler, ikke samtidig udvikler antibiotikaresistens, samt at bakteriernes sygdomsfremkaldende egenskaber generelt mindskes, når de udsættes for desinfektionsmidler. (ing.dk 15.8.2018).)

- Forskere viser en ny relasjon mellom tarmmikrobiom og aterosklerose. Forskere ved Western University og Lawson Health Research Institute har vist en ny relasjon mellom tarmmikrobiomet og aterosklerose, en av de viktigste årsakene til hjerteinfarkt og hjerneslag. Dette ble målt som belastningen av plakk i halspulsårer.

(Anm: Researchers show novel relationship between gut microbiome and atherosclerosis. Researchers at Western University and Lawson Health Research Institute have shown a novel relationship between the intestinal microbiome and atherosclerosis, one of the major causes of heart attack and stroke. This was measured as the burden of plaque in the carotid arteries. (news-medical.net 3.5.2018).)

(Anm: Metabolic products of the intestinal microbiome and extremes of atherosclerosis. (…) Conclusions The intestinal microbiome appears to play an important role in atherosclerosis. These findings raise the possibility of novel approaches to treatment of atherosclerosis such as fecal transplantation and probiotics. Atherosclerosis, 2018; 273: 91.)

(Anm: Mikrobiom og kreft. Menneskekroppen huser 10-100 billioner mikrober (små mikroorganismer som bakterier, virus og sopp) og deres grupperinger eller samfunn refereres til som mikrobiota. (…) Dysbiosis is a condition when these microbes become imbalanced in the gut. (medicalnewstoday.com 8.5.2018).)

- Antidepressiva øker risiko for åreforkalkning (arteriosklerose), erektil dysfunksjon, hjertesykdom og hjerneslag. (- Et vanlig foreskrevet antidepressiva forårsaket opp til en seksdobling i aterosklerotisk plakk i koronararteriene hos ikke-menneskelige primater, ifølge en studie utført av forskere ved Wake Forest Baptist Medical Center.)

(Anm: Vanlig antidepressiva gir økt koronar aterosklerose (åreforkalkning) i dyremodell. (Common antidepressant increased coronary atherosclerosis in animal model). Et vanlig foreskrevet antidepressiva forårsaket opp til en seksdobling i aterosklerotisk plakk i koronararteriene hos ikke-menneskelige primater, ifølge en studie utført av forskere ved Wake Forest Baptist Medical Center. Koronar aterosklerose er den primære årsaken til hjerteinfarkt. (A commonly prescribed antidepressant caused up to a six-fold increase in atherosclerosis plaque in the coronary arteries of non-human primates, according to a study by researchers at Wake Forest Baptist Medical Center. Coronary artery atherosclerosis is the primary cause of heart attacks.) Studien er publisert i dagens elektroniske utgaven av tidsskriftet Psychosomatic Medicine. (...) Apene som fikk SSRI utviklet tre ganger så mye aterosklerose i sine koronararterier i forhold til aper gitt placebo. Hos de deprimerte dyr var mengden enda høyere - nesten seks ganger høyere hos SSRI-behandlede dyr enn hos de som fikk placebo. (sciencedaily.com 6.4.2015).)

- Har antidepressiva en langsiktig nytteverdi? (- Når det gjelder dødelighet av antidepressiva heter det i en studie på 378 400 deltakere at «risikoen for tidlig død ble økt med 33 prosent blant brukere av antidepressiva sammenlignet med ikke-brukere» (4).

(Anm: Har antidepressiva en langsiktig nytteverdi? (...) Når det gjelder dødelighet av antidepressiva heter det i en studie på 378 400 deltakere at «risikoen for tidlig død ble økt med 33 prosent blant brukere av antidepressiva sammenlignet med ikke-brukere» (4). Det er således ikke overraskende at sykefraværet fra det tidspunktet SSRI-preparater ble introdusert på markedet (1993) har økt fra et svært lavt nivå til å bli verdens høyeste (5). Tidsskr Nor Legeforen 2018 (03.05.2018).)

- Bruk av antidepressiva knyttet til økt dødelighet hos pasienter med kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) (chronic obstructive pulmonary disease).

(Anm: Antidepressant Use Associated With Increased Mortality in Patients With COPD. LAUSANNE, Switzerland -- June 29, 2018 -- Use of serotonergic antidepressants is associated with a small but significant increase in rates of respiratory-related morbidity and mortality among older adults with COPD, according to a new study published in the European Respiratory Journal. (dgnews.docguide.com 29.6.2018).)

(Anm: SEROTONERGIC ANTIDEPRESSANT USE AND MORBIDITY AND MORTALITY AMONG OLDER ADULTS WITH COPD. Eur Respir J. 2018 Jun 25. pii: 1800475.)

- KOLS er en fellesbetegnelse for lungesykdommer som har endret luftveiene slik at pustekapasiteten er varig redusert.

(Anm: KOLS: Kronisk obstruktiv lungesykdom. KOLS er en fellesbetegnelse for lungesykdommer som har endret luftveiene slik at pustekapasiteten er varig redusert. Røykere er spesielt utsatt. Dette er KOLS. KOLS er en kronisk betennelsestilstand i lunger og luftveier, og en sekkebetegnelse på flere ulike tilstander. KOLS er i stor grad forbundet med røyking. Allmennlege Brynjulf Barexstein og lungelege Christian Gartmann forklarer. Video: Lommelegen (lommelegen.no 13.7.2018).)

(Anm: Effects of long-term sertraline (Zoloft) treatment and depression on coronary artery atherosclerosis in premenopausal female primates. (...) Vi bestemte effekten av SSRI på kranspuls åreforkalkning (aterosklerose) (CAA) i en etablert, ikke-human primatmodell som ble brukt til å avklare sammenhengen mellom depresjon og CAA. (...) KONKLUSJONER: Deprimerte dyr utviklet mer CAA, og langvarig behandling med sertralin resulterte i mer omfattende CAA. (We determined the effects of an SSRI on coronary artery atherosclerosis (CAA) in an established nonhuman primate model used to clarify the association between depression and CAA. (…) CONCLUSIONS: Depressed animals developed more CAA, and long-term treatment with sertraline resulted in more extensive CAA.) Psychosom Med. 2015 Apr;77(3):267-78.)

(Anm: Arteriosklerose, patologisk anatomisk betegnelse på tilstander med fortykket arterievegg med tap av elastisitet. Kilde: Store norske leksikon.)

- Observasjonsstudie av nesten 9000 pasienter fant at de som ble foreskrevet antidepressiva ved utskrivning fra sykehus etter et hjerteinfarkt hadde 66 % større dødelighetsrisiko ett år senere enn pasienter som ikke ble foreskrevet legemidlene.

(Anm: Observasjonsstudie av nesten 9000 pasienter fant at de som ble foreskrevet antidepressiva ved utskrivning fra sykehus etter et hjerteinfarkt hadde 66 % større dødelighetsrisiko ett år senere enn pasienter som ikke ble foreskrevet legemidlene, selv om de bemerket at årsaken ikke nødvendigvis er relatert direkte til antidepressiva. (Heart attack patients prescribed antidepressants have lower survival rates.) (news-medical.net 5.3.2018).)

(Anm: The Aging Risk and Atherosclerosis: A Fresh Look at Arterial Homeostasis. A considerable volume of research over the last decade has focused on understanding the fundamental mechanisms for the progression of atherosclerosis—the underlying cause for the vast majority of all cardiovascular (CVD)-related complications. Front. Genet., 14 December 2017.)

- Konklusjon Utbredt bruk av antidepressiva kan bidra til langvarig økt risiko for vektøkning på befolkningsnivå. Potensialet for vektøkning bør vurderes når behandling med antidepressiva er indikert.

(Anm: Antidepressant utilisation and incidence of weight gain during 10 years’ follow-up: population based cohort study. Abstract Objective To evaluate the long term association between antidepressant prescribing and body weight. (…) Conclusion Widespread utilisation of antidepressants may be contributing to long term increased risk of weight gain at population level. The potential for weight gain should be considered when antidepressant treatment is indicated. BMJ 2018;361:k1951 (Published 23 May 2018).)

(Anm: Antidepressiva og antipsykotika gir økt risiko for diabetes hos barn og voksne (50 til 700 %) (mintankesmie.no).)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

- Tarmbakterier fremmer magefett, men er gener eller diett å klandre? (- Analysene viste at bare 17,9 prosent av tarmprosessene er påvirket av genetiske faktorer. I motsetning er 67,7 prosent av disse mekanismene drevet av miljøfaktorer - spesielt diett.) (- Overdreven midjefett vurderes som en risikofaktor for utvikling av metabolske tilstander, inkludert fedme og diabetes.)

(Anm: Gut bacteria drive belly fat, but are genes or diet to blame? We know that our gut microbiota play a crucial role in regulating our overall health, particularly our fat stores. But to what extent are the processes that influence fat buildup determined by genetic factors and environmental factors, such as diet? (…) One review even calls gut bacteria "the forgotten organ," since they are highly active and their chemical processes influence the body's metabolism in numerous ways. (…) Excessive waist fat is deemed a risk factor for the development of metabolic conditions, including obesity and diabetes. Through their research, lead investigator Cristina Menni and her team managed to put together a database listing which gut bacteria were linked with which metabolites. Also, they answered the question, "Are chemical processes in the gut influenced more by our genetic profile, or by our dietary choices?" Their findings have now been published in the journal Nature Genetics. "This study has really accelerated our understanding of the interplay between what we eat, the way it is processed in the gut, and the development of fat in the body, but also immunity and inflammation," says Menni. "By analyzing the fecal metabolome, we have been able to get a snapshot of both the health of the body and the complex processes taking place in the gut," she adds. (…) Gut mechanisms driven by diet, not genes Menni and colleagues initially collected samples from 786 twins, 93.4 percent of which were female — recruited using the TwinsUK registry — and analyzed 1,116 metabolites. The results of the initial analysis were then replicated in an additional set of 230 twins (98.3 percent female). The analyses revealed that only 17.9 percent of gut processes are influenced by genetic factors. By contrast, 67.7 percent of these mechanisms were driven by environmental factors — particularly diet. (news-medical.net 29.5.2018).)

- Link mellom depresjon og kognitiv svikt granskes. (- Den samme studien fant også at mennesker med depresjon og type 2 diabetes hadde enda større risiko for å utvikle demens, med en 117 prosent økt risiko sammenlignet hos mennesker som hadde ingen av tilstandene.)

(Anm: Link between depression and cognitive decline explored. (…) Depression and dementia Previously, scientists have identified an association between depression and an increased risk of dementia later in life. A 2015 study published in JAMA Psychiatry, for example, found that people with depression had an 83 percent increased risk of acquiring dementia compared with people who did not have depression. The same study also found that people who had depression and type 2 diabetes were at even higher risk of developing dementia, with a 117 percent increased risk compared with people who had neither condition. (news-medical.net 29.5.2018).)

- "Skinny fat" («tynnfet») linket til kognitiv svikt, advarer studie. Sarkopeni, som er tap av muskelmasse har en tendens til å skje naturlig med alderen. Derfor er overflødig fett hos eldre med sarkopi ikke alltid lett synlig. Men skjult fett, kombinert med tap av muskelmasse senere i livet, kan forutsi risiko Alzheimers sykdom, advarer forskere.

(Anm: 'Skinny fat' linked to cognitive decline, study warns. Sarcopenia, which is the loss of muscle mass, tends to happen naturally with age. So, in older people with sarcopenia, excess body fat may not be readily visible. But hidden fat, paired with muscle mass loss later in life, could predict Alzheimer's risk, researchers warn. A recent study — the results of which have been published in the journal Clinical Interventions in Aging — has found that sarcopenia and obesity (independently, but especially when occurring together) can heighten the risk of cognitive function impairments later in life. (medicalnewstoday.com 6.7.2018).)

(Anm: Sarcopenic obesity and cognitive performance. (…) Conclusion: Sarcopenia alone and in combination with sarcopenic obesity can be used in clinical practice as indicators of probable cognitive impairment. At-risk older adults may benefit from programs addressing loss of cognitive function by maintaining/improving strength and preventing obesity.Clinical Interventions in Aging 2018;13:1111—1119.)

(Anm: Muskelsvinn hos eldre, sarkopeni. Muskelsvinn, tap av muskelmasse, er en del av den naturlige aldringen. Jo mer muskelmasse vi taper, jo skrøpeligere blir vi. Regelmessig fysisk aktivitet og riktig ernæring kan begrense muskeltapet. Muskelsvinn kan føre til nedsatt funksjonsevne og uførhet. (nhi.no 22.3.2016).)

- Mikrobiota fra by og land er forskjellig fra ung alder, ifølge ny studie. En ny studie har vist at forskjeller i det menneskelige tarmmikrobiom mellom mennesker som bor i landlige kontra byområder i Nigeria begynner i svært ung alder. (- De karakteristiske mikrobielle og metabolske egenskaper som observeres i tradisjonelle populasjoner, som har en tendens til å ha mye lavere nivåer av vestlige sykdommer, kan hjelpe forskere til å forstå mekanismene som fører til brudd på disse mikrobiome-vertrelasjoner. "Dette kan også potensielt resultere i en større forståelse av de betennelser og den immundysreguleringer som følger.")

(Anm: Rural and urban microbiota differ from a young age, finds new study. A new study has shown that differences in the human gut microbiome between people living in rural versus urban areas of Nigeria begin at a very young age. The finding, which has recently been published in the journal Cell Reports, could help researchers understand why traditional populations tend to have much lower rates of Western diseases. Previous studies analyzing the microbiomes have generally compared rural, hunter-gatherer communities with distant urban populations in Europe or the U.S., but this study has compared the microbiomes of rural and urban African people in the same geographical area. (…) The distinctive microbial and metabolic traits observed in traditional populations, which tend to have much lower rates of Western diseases, could help researchers understand the mechanisms that lead to the rupture of these microbiome-host relationships. "This could also potentially result in a greater understanding of the inflammation and immune dysregulation that follows." (news-medical.net 7.6.2018).)

(Anm: Differentiating Between Microbial Species. Differentiating bacterial strains within a single sample can be a daunting challenge. Microscopic studies of the sample can be used for simple identification and differentiation tasks. Microbiologists can identify the microbe by its morphological features and document all of the organisms in the sample. Staining, culturing, and simple biochemical tests are other traditional methods for distinguishing between microbial species. (medpagetoday.com 18.6.2018).)

(Anm: Imbalance between gut microorganisms, immune cells could set stage for autoimmune disease. An imbalance in the reciprocal relationship between common gut bacteria and certain immune cells can set the stage for the development of autoimmune inflammation, according to a study conducted by researchers at Children's Hospital of Pittsburgh of UPMC and the University of Pittsburgh School of Medicine, who described their findings recently in Immunity. (...) (medicalnewstoday.com 18.3.2016).)

- Tarmmikrober viktig for serotoninproduksjon (- Gut microbes important for serotonin production.) (- Mindre kjent er at forskere anslår at 90 % av serotonin er laget i tarmen, og ubalanser i denne perifere serotonin har vært knyttet til sykdommer som spenner fra irritabel tarmsyndrom og kardiovaskulær sykdom til osteoporose.)

(Anm: Gut microbes important for serotonin production. Serotonin is probably best known as a brain chemical that affects emotions and behavior, an imbalance of which is thought to contribute to depression. Less well-known is that scientists estimate 90% of serotonin is made in the gut, and imbalances in this peripheral serotonin have been linked to diseases ranging from irritable bowel syndrome and cardiovascular disease, to osteoporosis. (medicalnewstoday.com 21.4.2015).)

(Anm: Serotonin deficiency implicated in rheumatoid arthritis. For the first time, serotonin (5-hydroxytryptamine, 5-HT) has been directly implicated in the pathophysiology of rheumatoid arthritis (RA). Although 5-HT is predominantly known as a neurotransmitter within the central nervous system, new evidence points to additional important functions for serotonin in the periphery. A report in The American Journal of Pathology shows that experimentally-induced RA in serotonin-deficient mice is worse than disease reported in controls and that some effects of RA can be reduced by serotonin or its agonists (compounds that activate serotonin receptors). (medicalnewstoday.com 10.3.2016).)

(Anm: Immune study shows how gut keeps deadly infections at bay. Treatment and prevention of life-threatening infections could be improved by research that reveals how bacteria are kept in check. Researchers have discovered how the immune system stops bacteria in our gut from leaking into the blood stream and causing body-wide inflammation, such as sepsis. (medicalnewstoday.com 18.3.2016).)

- Hvordan hjernen spiller en rolle ved revmatoid artritt (revmatisk leddgikt). (- En ny studie publisert i Nature Communications undersøker dette problemet. "Revmatoid artritt er en inflammatorisk og autoimmun tilstand med ubehagelige nivåer av betennelse som kan påvirke en persons ledd og resten av kroppen, som forårsaker tretthet, søvn og skaper kognitive problemer (erkjennelses- og tankemessige funksjoner.)

(Anm: How the brain plays a role in rheumatoid arthritis inflammation. In patients with chronic inflammatory conditions, such as rheumatoid arthritis, there has been limited understanding of how this inflammation affects the brain. A new study published in Nature Communications examines this issue. "Rheumatoid arthritis is an inflammatory and autoimmune condition with nasty levels of inflammation that can affect a person's joints and the rest of their body, inducing fatigue, sleep and creating cognitive difficulties," says Andrew Schrepf, Ph.D., a research investigator at Michigan Medicine's Chronic Pain and Fatigue Research Center and one of the lead authors of the study.  "Even though it has been assumed for a long time that the inflammation we see in blood is impacting the brain, up until this study we didn't know precisely where and how those changes in the brain were actually happening." Schrepf says the effects of inflammation are more understood in short-term illnesses, but the same can't be said for chronic conditions. (news-medical.net 2.7.2018).)

(Anm: A multi-modal MRI study of the central response to inflammation in rheumatoid arthritis. Nature Communications 2018;9;2243.)

- Serotoninmangel involvert i revmatoid artritt.

(Anm: Serotonin deficiency implicated in rheumatoid arthritis. For the first time, serotonin (5-hydroxytryptamine, 5-HT) has been directly implicated in the pathophysiology of rheumatoid arthritis (RA). Although 5-HT is predominantly known as a neurotransmitter within the central nervous system, new evidence points to additional important functions for serotonin in the periphery. A report in The American Journal of Pathology shows that experimentally-induced RA in serotonin-deficient mice is worse than disease reported in controls and that some effects of RA can be reduced by serotonin or its agonists (compounds that activate serotonin receptors). (medicalnewstoday.com 10.3.2016).)

- Mikrobiotas rolle ved revmatoid artritt (revmatisk leddgikt).

(Anm: Role of Gut Microbiota in Rheumatoid Arthritis. Abstract Rheumatoid arthritis (RA) is a systemic autoimmune disease, caused by both genetic and environmental factors. Recently, investigators have focused on the gut microbiota, which is thought to be an environmental agent affecting the development of RA. Here we review the evidence from animal and human studies that supports the role of the gut microbiota in RA. We and others have demonstrated that the abundance of Prevotella copri is increased in some early RA. We have also used gnotobiotic experiments to show that dysbiosis in RA patients contributed to the development of Th17 cell-dependent arthritis in intestinal microbiota-humanized SKG mice. On the other hand, Prevotella histicola from human gut microbiota suppressed the development of arthritis. In summary, Prevotella species are involved in the pathogenesis of arthritis. Keywords: rheumatoid arthritis, microbiota, Prevotella copri, gut, Th17 cell J Clin Med. 2017 Jun; 6(6): 60.)

- Observasjonsstudie av nesten 9000 pasienter fant at de som ble foreskrevet antidepressiva ved utskrivning fra sykehus etter et hjerteinfarkt hadde 66 % større dødelighetsrisiko ett år senere enn pasienter som ikke ble foreskrevet legemidlene.

(Anm: Observasjonsstudie av nesten 9000 pasienter fant at de som ble foreskrevet antidepressiva ved utskrivning fra sykehus etter et hjerteinfarkt hadde 66 % større dødelighetsrisiko ett år senere enn pasienter som ikke ble foreskrevet legemidlene, selv om de bemerket at årsaken ikke nødvendigvis er relatert direkte til antidepressiva. (Heart attack patients prescribed antidepressants have lower survival rates.) (news-medical.net 5.3.2018).)

- Har antidepressiva en langsiktig nytteverdi? (- Når det gjelder dødelighet av antidepressiva heter det i en studie på 378 400 deltakere at «risikoen for tidlig død ble økt med 33 prosent blant brukere av antidepressiva sammenlignet med ikke-brukere» (4).

(Anm: Har antidepressiva en langsiktig nytteverdi? (...) Når det gjelder dødelighet av antidepressiva heter det i en studie på 378 400 deltakere at «risikoen for tidlig død ble økt med 33 prosent blant brukere av antidepressiva sammenlignet med ikke-brukere» (4). Det er således ikke overraskende at sykefraværet fra det tidspunktet SSRI-preparater ble introdusert på markedet (1993) har økt fra et svært lavt nivå til å bli verdens høyeste (5). Tidsskr Nor Legeforen 2018 (03.05.2018).)

- Bruk av antidepressiva knyttet til økt dødelighet hos pasienter med kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) (chronic obstructive pulmonary disease).

(Anm: Antidepressant Use Associated With Increased Mortality in Patients With COPD. LAUSANNE, Switzerland -- June 29, 2018 -- Use of serotonergic antidepressants is associated with a small but significant increase in rates of respiratory-related morbidity and mortality among older adults with COPD, according to a new study published in the European Respiratory Journal. (dgnews.docguide.com 29.6.2018).)

(Anm: SEROTONERGIC ANTIDEPRESSANT USE AND MORBIDITY AND MORTALITY AMONG OLDER ADULTS WITH COPD. Eur Respir J. 2018 Jun 25. pii: 1800475.)

- Varsler hevder Forest bestakk studieleder for å favorisere Cipramil (Celexa).

(Anm: Varsler hevder Forest bestakk studieleder for å favorisere Cipramil (Celexa). Whistleblower Claims Forest Bribed Study's Investigator to Favor Celexa. A whistleblower's complaint from 2011 that was unsealed Jan. 20 in a federal district court alleged that Forest Pharmaceuticals paid the principal investigator of a federally funded antidepressant drug study to fix the results in favor of the company's drug Celexa (United States ex rel. Pigott v. Forest Pharmaceuticals Inc., D. Md., No. 1:11-cv-00717, unsealed 1/20/12) (…) Only Explanation for Study's Bias: Kickbacks According to the complaint, the NIMH initially entered into a contract for the STAR*D study with the University of Texas in September 1999 with Rush as the P.I. Celexa is a selective serotonin reuptake inhibitor or SSRI. SSRIs prevent the body's reuptake or removal of a naturally-occurring neurotransmitter that it is believed to have a positive impact on mood. For More Information The complaint from 2011 can be found at http://op.bna.com/hl.nsf/r?Open=jaqo-8qvqcd. (bna.com 1.2.2012 (BNA - BLOOMBERG).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

- Hvorfor ledere av legemiddelfirmaer i virkeligheten ikke er blitt rettsforfulgt for opioidkrisen. (- Leger, ofte uvitende om hvordan Purdue Pharma hadde forrådt dem, fortsatte å øke sin bruk av opioider med titalls millioner av årlige forskrevne resepter. Og i de fem årene etter sakens forlik, døde omtrent 100 000 amerikanere av overdoser.)

(Anm: Hvorfor ledere av legemiddelfirmaer faktisk ikke er blitt rettsforfulgt for opioidkrisen. (- Eierne og noen tidligere og nåværende ledere for OxyContin-produsenten Purdue Pharma ble saksøkt den 12. juni av Massachusetts påtalemyndighet, som hevder at firmaet bevisst villede leger og forbrukere om farene ved sitt produkt - noe Purdue nektet i en uttalelse. Dette tatt i betraktning en tidligere, separat - og avslørende sak mot firmaet for over ti år siden. "Det er total avsporing," sa Specter. "Jeg ser ikke hvordan du kan komme til en konklusjon om at enkeltpersoner ikke var lovbrytere som fortjener fengsel." Men aktor, John Brownlee, sa at han trodde at den svake siktelsen mot lederne var "hensiktsmessig" gitt saken bevis.) (- Leger, ofte uvitende om hvordan Purdue Pharma hadde forrådt dem, fortsatte å øke sin bruk av opioider med titalls millioner av årlige forskrevne resepter. Og i de fem årene etter sakens forlik, døde omtrent 100 000 amerikanere av overdoser. (time.com 17.6.2018).)

(Anm: Legemiddelkonsulenter (sales representatives) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelkonsulenter forteller leger lite om sideeffekter, ifølge studie. (Drug Reps Tell Docs Little of Side Effects: Survey) (Journal of General Internal Medicine 2013 (April).)

(Anm: VW-topp sier seg skyldig – risikerer 169 år i fengsel. Den tidligere VW-toppen i USA, Oliver Schmidt, innrømmer å ha forsøkt å dekke over utslippsjukset. Nå risikerer han mange år bak murene. (tv2.no 28.7.2017).)

(Anm: Audi-sjefen pågrepet i Tyskland. Audis administrerende direktør Rupert Stadler er pågrepet i Tyskland i forbindelse med etterforskningen av utslippsskandalen. (aftenposten.no 16.6.2018).)

- INDLÆGSSEDDEL I STEDET FOR FORORD.

(Anm: - INDLÆGSSEDDEL I STEDET FOR FORORD. Det Tredje Rige var gennemsyret af stoffer: kokain, heroin, morfin og frem for alt metamfetamin. Stofferne blev brugt af alle fra fabriksarbejdere til husmødre og var afgørende for troppernes modstandskraft. Efterhånden som krigens gang vendte sig mod Tyskland, søgte Hitler og hans følge tilflugt i potentielt dødelige cocktails af stimulanser, administreret af lægen dr. Morell. (…) DEN TOTALE RUS tilføjer en manglende brik til historien. (lindhardtogringhof.dk 10.3.2017).)

- En gruppe forskere vil at American Journal of Psychiatry skal trekke tilbake en studie publisert i 2004 etter at nylig tilgjengelige dokumenter tyder på at Forest Laboratories, firmaet som solgte legemidlet som var gjenstand for studien, villedet legemiddelkontrollen om nøkkeldetaljer.

(Anm: Psykiatritidsskrift oppfordres til å trekke tilbake kontroversiell Celexa (Cipramil)-studie etter nylige avslørte detaljer. (Psychiatry journal is urged to retract controversial Celexa study over newly disclosed details.) En gruppe forskere vil at American Journal of Psychiatry skal trekke tilbake en studie publisert i 2004 etter at nylig tilgjengelige dokumenter tyder på at Forest  Laboratories, firmaet som solgte legemidlet som var gjenstand for studien, villedet legemiddelkontrollen om nøkkeldetaljer. (…) Statsadvokat oppfordrer til å gjenåpne en undersøkelse av en Allergan-enhet for påstått bedrageri. For nesten åtte år siden betalte en Allergan-enhet (AGN) 150 millioner dollar for å forlike kriminelle anklager om ulovlig markedsføring av tre legemidler. (…) Spesielt indikerer dokumentene at Forest Laboratories skjulte kritisk informasjon som viser at antidepressivet Celexa (Cipramil) ikke var effektivt hos barn. (statnews.com 8.2.2018 / 21.2.2018).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

- Innsats mot alvorlig korrupsjon må på dagsordenen.

(Anm: Innsats mot alvorlig korrupsjon må på dagsordenen. Korrupsjon er et mangetydig begrep. Korrupsjon er tyveri av politiske, sosiale og økonomiske goder fra befolkningen. I fattige land, men ikke bare der, skaper korrupsjon fattigdom, sosial marginalisering, politisk nepotisme og terrorisme. Korrupsjon ødelegger den sunne konkurransen i næringslivet og tilliten til den offentlige forvaltningen. Bestikkelser av offentlige tjenestemenn er regnet som en alvorlig form for korrupsjon. (aftenposten.no 8.6.2018).)

- Korrupsjon gnager samfunn i stykker. Indirekte bidrag til korrupsjon er også ødeleggende.

(Anm: LEDERARTIKLENE SKRIVES AV AFTENPOSTENS KOMMENTATORER. GRUPPEN LEDES AV POLITISK REDAKTØR TRINE EILERTSEN. Aftenposten mener: Korrupsjon gnager samfunn i stykker. Indirekte bidrag til korrupsjon er også ødeleggende. (…) Stater og selskaper som benytter seg av hemmelige konti i såkalte skatteparadis bidrar indirekte til korrupsjon fordi de bidrar til strukturer som gjør korrupsjon mulig. (aftenposten.no 25.1.2017).)

- Fisk som svømmer i vann som er forurenset av Prozac (fluoxetine/SSRI) utviser "antisosial, aggressiv og til og med morderisk atferd". (- Kan endre gener som er ansvarlige for å bygge fiskhjerner og kontrollere deres atferd.

(Anm: Fisk som svømmer i vann som er forurenset av Prozac (fluoxetine/SSRI) utviser "antisosial, aggressiv og til og med morderisk atferd". (...) Kan endre gener som er ansvarlige for å bygge fiskhjerner og kontrollere deres atferd. (Fish swimming in water tainted with Prozac exhibit 'antisocial, aggressive and even homicidal behaviour'. (...) Can alter genes responsible for building fish brains and controlling their behavior.) (scientificamerican.com 14.7.2013).)

– Blod fra drapsmenn gjorde mus mer voldelige. (– Vi har funnet en kobling mellom immunsystemet og en enorm aggresjon. Vi kan ikke si at dette fører til drap, men det er ekstremt, sier Værøy til NRK.)

 (Anm: Blod fra drapsmenn gjorde mus mer voldelige. I en oppsiktsvekkende studie ble mus injisert med stoff fra menneskeblod. – Musen som fikk antistoffet fra de kriminelle ble raskt aggressive, sier rettspsykiater Henning Værøy. MER AGGRESSIV: Musen ble raskt aggressive etter å ha blitt injisert med menneskeblod fra forvaringsinnsatte. (…) – Musen som fikk antistoffet fra de kriminelle ble raskt aggressive, forklarer Værøy. Resultat av forskningen i slutten av juni publisert i tidsskriftet PNAS. (nrk.no 11.7.2018).)

- Transgenerasjonelle effekter av to antidepressiva. De lave nivåene av antidepressiva som oppdages i overflatevann øker for tiden bekymringer for deres potensielle langsiktige risikoer for ikke-målrettede organismer i vann. (- Sertralin(e) (Zoloft), i motsetning til venlafaksin kan vise seg å være en ekte miljøtrussel på grunn av akkumulering i alger og den fysiologiske svakheten som observeres over generasjoner.)

(Anm: Transgenerational Effects of Two Antidepressants. The low levels of antidepressants detected in surface waters currently raise concern about their potential long-term risks to nontarget aquatic organisms. (...) Venlafaxine exposure decreased the offspring number of F0-daphnids and resulted in drug tolerance in the F1 generation. Sertraline, unlike venlafaxine, may turn out to be a true environmental threat due to its accumulation in algae and the physiological weakness observed over generations. Environ. Sci. Technol., 2015, 49 (2), pp 1148–1155.)

- Ny forskning: Depression hos fisk kan hjælpe med at forstå mennesker. (- Fisk bliver deprimerede på grund af manglende stimulation og små akvarier. (- Deres (mennesker og fisk, red.) neurokemi er så ens, at det er skæmmende.)

(Anm: Ny forskning: Depression hos fisk kan hjælpe med at forstå mennesker. (…) »Deres (mennesker og fisk, red.) neurokemi er så ens, at det er skæmmende,« fortæller Julian Pittman, der er professor i biologi på Troy University i Alabama, til New York Times. (…)  En såkaldte 'guldfiskebowle' er derfor noget af det værste, man som fiskeejer kan købe til sin fisk, da fisken mangler plads, og der samtidig ikke er mulighed for, at man som fisk kan få stillet sin nysgerrighed. (…) Fisk bliver deprimerede på grund af manglende stimulation og små akvarier. (…) Julian Pitmman har gennem de sidste ti år studeret, hvordan blandt andet zebrafisk har mistet interessen i stort set al ting: mad, legetøj, ting - præcis ligesom klinisk deprimerede mennesker. (jyllands-posten.dk 18.10.2017).)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

- Ikke-antibiotiske legemidler kan inngående endre tarmmikrobiomet. (- Tarmmikrobiomet påvirker nevrologiske og neoplastiske sykdommer? Antibiotika endrer tarmmikrobiomet, men forskere har oppdaget at metformin og andre mye brukte ikke-antibiotiske legemidler kan gjøre det samme (f.eks., Nature 2015; 528:262). (- Forskere screenet 1 000 legemidler for 40 vanlige og varierte tarmbakteriestammer (dvs. både gram-positive og gram-negative stammer, og inkluderte potensielle patogener som Clostridium difficile). Det var overraskende at 24 % av legemidlene, som inkluderte substanser (legemidler) fra alle terapeutiske klasser, hemmet vekst av minst én bakteriestamme. Kjemisk forskjellige substanser (legemidler) fra flere terapeutiske klasser - antipsykotika, andre psykoaktive stoffer, protonpumpehemmere, antineoplastika og hormoner - var spesielt sannsynlig å hemme bakteriefordelingen. Bakterier som var resistente mot forskjellige antibiotika var også resistente mot de inhiberende effektene av ikke-antibiotika. Faktisk fant forskerne at bakterielle mutasjoner som skiller ut antibiotika fra bakterielle celler også fordriver noen ikke-antibiotiske legemidler. Kommentar. Denne studien reiser mange interessante spørsmål. Den indikerer at rapporterte linker mellom bestemte sykdommer og bestemte mikrobiom-mønstre kan bli forvekslet av de ikke-antibiotiske legemidlene som tas av mennesker med disse sykdommene. Det tyder også på at bruk av visse ikke-antibiotiske legemidler kan fremme antibiotikaresistente tarmbakterier. Mest provoserende var den kraften som antipsykotika og andre psykoaktive legemidler har til å hemme veksten av visse tarmbakterier, hvilket reiser spørsmålet om disse bakteriene kan fremme (promotere) noen psykiatriske og nevrologiske sykdommer.)

(Anm: Nonantibiotic Drugs Can Alter the Gut Microbiome Profoundly Anthony L. Komaroff, MD reviewing Maier L et al. Nature 2018 Mar 29. Does the gut microbiome influence neurological and neoplastic diseases? Antibiotics alter the gut microbiome, but researchers have discovered that metformin and other widely used nonantibiotic drugs can do the same (e.g., Nature 2015; 528:262). To see how widespread this phenomenon might be, investigators screened 1000 drugs against 40 common and diverse gut bacterial strains (i.e., both gram-positive and gram-negative strains, and including potential pathogens such as Clostridium difficile). Surprisingly, 24% of the drugs, including members of all therapeutic classes, inhibited growth of at least one bacterial strain. Chemically diverse members of several therapeutic classes — antipsychotics, other psychoactive drugs, proton-pump inhibitors, antineoplastics, and hormones — were particularly likely to inhibit bacterial division. Bacteria that were resistant to various antibiotics also were resistant to the inhibiting effects of nonantibiotics. Indeed, the investigators found that bacterial mutations that eject antibiotics from bacterial cells also ejected some nonantibiotic drugs. Comment This study raises many interesting questions. It indicates that reported links between particular diseases and particular microbiome patterns might be confounded by the nonantibiotic drugs that are taken by people with those diseases. It also suggests that use of certain nonantibiotic drugs might promote antibiotic-resistant gut bacteria. Most provocatively, the power of antipsychotics and other psychoactive drugs to inhibit growth of certain gut bacteria raises the question of whether those bacteria might promote some psychiatric and neurological diseases. NEJM 2017 (April 26, 2018).)

(Anm: Extensive impact of non-antibiotic drugs on human gut bacteria. Nature. 2018 Mar 29;555(7698):623-628.)

 (Anm: Disentangling type 2 diabetes and metformin treatment signatures in the human gut microbiota. Nature. 2015 Dec 10;528(7581):262-266.)

(Anm: Metformin and Autoimmunity: A “New Deal” of an Old Drug. Front. Immunol., 04 June 2018.)

- Metformin som førstelinjebehandling for type 2 diabetes.

(Anm: Metformin as first-line treatment for type 2 diabetes. We read with interest the letter by Remy Boussageon and colleagues1 (March 31, p 1261) discussing the certainty of evidence for metformin as first-line treatment for type 2 diabetes, in response to a Seminar by Sudesna Chatterjee and colleagues.2 As stated in the Seminar,2 metformin monotherapy is recommended by the American Diabetes Association clinical practice guidelines3 as the initial glucose-lowering therapy for type 2 diabetes, with addition of second-line treatments on the basis of considerations of efficacy, risk of hypoglycaemia, weight, side-effects, and costs. The Lancet 2018;392(10142):120 (14 July 2018).)

(Anm: Metformin in patients with type 2 diabetes and kidney disease: a systematic review. (…) CONCLUSIONS AND RELEVANCE: Available evidence supports cautious expansion of metformin use in patients with mild to moderate chronic kidney disease, as defined by estimated glomerular filtration rate, with appropriate dosage reductions and careful follow-up of kidney function. JAMA. 2014 Dec 24-31;312(24):2668-75.)

- Forskere undersøker en ny type immunterapi for å behandle autoimmune sykdommer.

(Anm: Impact of Insulin and Metformin Versus Metformin Alone on β-Cell Function in Youth With Impaired Glucose Tolerance or Recently Diagnosed Type 2 Diabetes. (…) CONCLUSIONS In youth with IGT or recently diagnosed type 2 diabetes, neither 3 months of glargine followed by 9 months of metformin nor 12 months of metformin alone halted the progressive deterioration of β-cell function. Alternate approaches to preserve β-cell function in youth are needed. Diabetes Care 2018 Aug; 41(8): 1717-1725.)

- Avføringstransplantasjon var like effektivt som antibiotika.

(Anm: Avføringstransplantasjon var like effektivt som antibiotika. Norske forskere står bak en studie der pasienter med primær Clostridium difficile-infeksjon er randomisert til antibiotika eller fekal mikrobiota transplantasjon. (dagensmedisin.no 4.6.2018).)

(Anm: N Fecal Microbiota Transplantation for Primary Clostridium difficile Infection. To the Editor: Clostridium difficile infection is a major health problem.1 Antibiotic treatment is associated with a considerable rate of recurrence of infection and is related to the emergence of antibiotic-resistant bacteria. Recently, fecal microbiota transplantation has been shown to be effective in the treatment of recurrent C. difficile infection.2 We undertook a proof-of-concept trial (ClinicalTrials.gov number, NCT02301000) to evaluate the use of fecal microbiota transplantation as treatment for primary C. difficile infection. Engl J Med. 2018 Jun 28;378(26):2535-2536.)

(Anm: Antibiotics Weren’t Used to Cure These Patients. Fecal Bacteria Were. In a small study, doctors used so-called fecal transplants to treat a serious gut infection in patients. The transplants, from healthy donors, were as effective as antibiotics. (nytimes.com 2.6.2018).)

(Anm: Antibiotika (tarmbakterier, probiotika, mikrobiota etc.) (Dysbiose; dysbiosis (also called dysbacteriosis (dysbakteriose)). (mintankesmie.no).)

- Forskere har utviklet tre nye antibiotika som bruker antisensterapi for å drepe Clostridium difficile infeksjon (CDI), mens de ikke påvirker andre bakterier.

(Anm: Antisense Antimicrobials Make Sense for CDI. Researchers have developed three new antibiotics that use antisense therapy to kill Clostridium difficile infection (CDI) while not affecting other bacteria. By targeting the bacterial genes that are important for C. difficile to survive, the new drugs may be able to better target the specificity that current antibiotics (J Antibiot 2018 Apr 19. [Epub ahead of print]). “These drugs are organism specific,” said David B. Stewart, MD, FACS, FASCRS, an associate professor of (gastroendonews.com 5.7.2018).)

(Anm: Antisense therapy is a form of treatment for genetic disorders or infections. When the genetic sequence of a particular gene is known to be causative of a particular disease, it is possible to synthesize a strand of nucleic acid (DNA, RNA or a chemical analogue) that will bind to the messenger RNA (mRNA) produced by that gene and inactivate it, effectively turning that gene "off". This is because mRNA has to be single stranded for it to be translated. Alternatively, the strand might be targeted to bind a splicing site on pre-mRNA and modify the exon content of an mRNA.[1]  (en.wikipedia.org).)

- Tarmbakterier koblet til hjertesvigt. Patienter med hjertesvigt mangler vigtige bakterier i tarmene ifølge nyt norsk studie. Hjertesvigt er en tilstand, hvor hjertet ikke længere formår at gøre sit job ordentligt.

(Anm: Tarmbakterier koblet til hjertesvigt. Patienter med hjertesvigt mangler vigtige bakterier i tarmene ifølge nyt norsk studie. Hjertesvigt er en tilstand, hvor hjertet ikke længere formår at gøre sit job ordentligt. Hjertet magter ikke at pumpe lige så meget blod gennem årerne, som et sundt og rask hjerte. Det betyder, at blodtilførslen til de indre organer bliver mindre. En god del af patienterne ender med at få indopereret et nyt hjerte. Tilstanden kan være dødelig. Nu har norske forskere opdaget noget, som muligvis kan give fremtidens hjertesvigtpatienter en bedre chance. Et nyt studie viser nemlig, at hjertesvigtpatienter har en anderledes tarmmikrobiota (tarmbakterier) end raske personer. Er det muligt at behandle dem ved at behandle tarmen? (…) Historien kort - Nyt norsk studie har fundet, at hjertesvigtpatienter har en anderledes tarmmikrobiota end raske personer. - Hjertesvigtpatienternes tarmflora var mindre mangfoldig; hele 15 bakteriegrupper var ikke til stede. - Forskerne ønsker at studere tarmmikrobiotaen nærmere for at afdække en eventuel årsagssammenhæng. Vil forske videre Der er altså brug for yderligere forskning i emnet, og der er angiveligt flere undersøgelser undervejs andre steder i verden. På samme tid, som Marius Trøseid og hans kollegaer publicerede deres resultater, blev et lignende kinesisk studie offentliggjort i Scientic Reports. Resultaterne mindede meget om de norske. Marius Trøseid ønsker at forske videre i sagen på to måder: 1. Han håber at få midlerne til at foretage endnu grundigere analyser af tarmbakteriernes gener. 2. Desuden vil han gerne undersøge, hvilke bakterieproducerende stoffer der kommer ind i hjertesvigtpatienternes kroppe. (videnskab.dk 28.5.2018).)

(Anm: Metagenomic and metabolomic analyses unveil dysbiosis of gut microbiota in chronic heart failure patients. Sci Rep. 2018 Jan 12;8(1):635.)

- Har tarmbakterier skylden for angst, depresjon ved fedme? (- I studien la de merke til hvordan dyrene som fikk antibiotika - endret sammensetningen av deres tarmbakterier - reduserte betennelser, forbedret "insulinsignalering i hjernen" og redusert "tegn på angst og depresjon.") (- Siden 1975 er forekomsten på verdensbasis nesten tredoblet. Globale tall for 2016 anslår at rundt 650 millioner mennesker, eller 13 prosent av verdens befolkning, er overvektige. Mye av denne fedmeepidemien er drevet av dietter med mye fett og "energitette matvarer", sammen med reduksjoner i fysisk aktivitet.)

(Anm: Are gut bacteria to blame for anxiety, depression in obesity? Obesity brought on by a high-fat diet might be accompanied by changes in gut bacteria that alter brain chemistry in such a way as to promote anxiety and depression. This was the conclusion that researchers from the Joslin Diabetes Center of Harvard Medical School in Boston, MA, and colleagues came to after studying the link between gut microbes and brain function in mice with diet-induced obesity. They report their findings in a paper that is now published in the journal Molecular Psychiatry. In the paper, they note how giving the animals antibiotics — which changed the composition of their gut bacteria — reduced inflammation, improved "insulin signaling in the brain," and reduced "signs of anxiety and depression." (…) Obesity, diabetes, and gut microbes Obesity and diabetes are serious public health problems across the globe. Since 1975, worldwide prevalence has almost tripled. Global figures for 2016 estimate that around 650 million people, or 13 percent of the world's population, are obese. Much of this obesity epidemic is fuelled by diets that are high in fat and "energy-dense foods," along with reductions in physical activity. Global rates of diabetes have also risen significantly in the past 30 years. In 1980–2014, they rose from 108 to 422 million. (medicalnewstoday.com 18.6.2018).)

- Probiotika kan gjøre oss immun mot stress. (Probiotics might make us immune to stress.) Forskere ved University of Colorado Boulder kan ha funnet en type "god" bakterie som kan beskytte hjernen mot de skadelige effektene av stress. (- En annen studie har antydet at magesyremedikamenter kan indusere depresjon ved å forstyrre tarm-hjerne_aksen. Forskere har også funnet en sammenheng mellom tarmhelse og posttraumatisk stresslidelse.) (- Ikke bare fører mangler av enkelte gunstige mikrober til stemningsforstyrrelser, men stress for eksempel viste seg i en nylig studie å skade tarmhelsen like mye som junk food (søppelmat, gatekjøkkenmat).)

 (Anm: Probiotics might make us immune to stress. Researchers at University of Colorado Boulder may have found a type of "good" bacterium that could protect the brain against the harmful effects of stress. If confirmed in clinical trials, the results may lead to probiotic-based treatments against stress, post-traumatic stress disorder, and anxiety. For instance, one such study posited that the absence of certain bacteria in our guts could alter areas in our brains that are involved in anxiety and depression. Another study has suggested that stomach acid drugs may induce depression by disrupting the gut-brain axis. Also, researchers have found a link between gut health and post-traumatic stress disorder. What is more, the association between our gut bacteria and our emotional well-being is a two-way street. Not only does the absence of certain beneficial microbes lead to mood disturbances, but stress, for instance, was shown to harm gut health just as much as junk food in a recent study. (medicalnewstoday.com 9.6.2018).)

(Anm: Regulation of prefrontal cortex myelination by the microbiota. Transl Psychiatry. 2016 Apr 5;6:e774. doi: 10.1038/tp.2016.42.)

(Anm: Microbial regulation of microRNA expression in the amygdala and prefrontal cortex. (…) CONCLUSION: These results suggest that the microbiome is necessary for appropriate regulation of miRNA expression in brain regions implicated in anxiety-like behaviours.Microbiome. 2017 Aug 25;5(1):102.)

- Angst, depresjon kan utløses av stress-induserte endringer i tarmbakterier. Endringer i tarmbakterier som følge av stress i tidlig liv kan spille en nøkkelrolle i utviklingen av angst og depresjon i voksen alder, ifølge resultatene fra en ny studie publisert i Nature Communications.

(Anm: Anxiety, depression may be triggered by stress-induced changes to gut bacteria. Alterations to gut bacteria as a result of stress in early life may play a key role in the development of anxiety and depression in adulthood, according to the results of a new study published in Nature Communications. (…) "This suggests that in this model, both host and microbial factors are required for the development of anxiety and depression-like behavior," explains Bercik. "Neonatal stress leads to increased stress reactivity and gut dysfunction that changes the gut microbiota which, in turn, alters brain function."  Speaking of the importance of their findings, Bercik says: "We are starting to explain the complex mechanisms of interaction and dynamics between the gut microbiota and its host. Our data show that relatively minor changes in microbiota profiles or its metabolic activity induced by neonatal stress can have profound effects on host behavior in adulthood." (medicalnewstoday.com 29.7.2018).)

- Når omsorg er spesialistoppgave. Det er ikke populært med tvang i psykiatrien, men i noen tilfeller er tvang omsorg. Spesialisthelsetjenesten skal utrede, diagnostisere og iverksette behandling, kommunene skal gi pasienten omsorg.

(Anm: Randi Rosenqvist spesialist i psykiatri, Ila fengsel og forvarings­anstalt og Oslo universitets­sykehus. Når omsorg er spesialistoppgave. Det er ikke populært med tvang i psykiatrien, men i noen tilfeller er tvang omsorg. Spesialisthelsetjenesten skal utrede, diagnostisere og iverksette behandling, kommunene skal gi pasienten omsorg. Dette er blitt tydeligere og tydeligere de senere årene. Svært syke pasienter skrives ut til omsorg i kommunene. I psykiatrien er det noen pasienter som er så syke og vanskelige å ha med å gjøre at kommunene ikke klarer å gi omsorg. Selv om kommunene skulle stille opp med mange ressurser, har de ikke hjemler til å sette grenser for utagerende og truende pasienter. De psykotiske kan da bli langtidsinnlagt i psykiatrien hvis det er plass. Andre havner i fengsel. (aftenposten.no 13.6.2018).)

(Anm: Lobotomi ble en gang brukt til å behandle denne tarmsykdommen (kolitt, tykktarmbetennelse), en del av en skammelig medisinsk historie. (statnews.com 12.6.2018).)

- Hjerneforsker: Problemet er, at vores hjerne stadig tror, at vi lever i Stenalderen. Ifølge Peter Lund Madsen er vores hjerne slet ikke er i stand til at håndtere det liv, vi lever. Men hvad gør vi så? Stress er ikke det eneste problem, som vores hjerne skaber for os. Vores avancerede hjerner er grunden til, at der findes psykiske sygdomme.

(Anm: Hjerneforsker: Problemet er, at vores hjerne stadig tror, at vi lever i Stenalderen. Ifølge Peter Lund Madsen er vores hjerne slet ikke er i stand til at håndtere det liv, vi lever. Men hvad gør vi så? Stress er ikke det eneste problem, som vores hjerne skaber for os. Vores avancerede hjerner er grunden til, at der findes psykiske sygdomme. Det kalder Peter Lund Madsen for "frihedens pris". Nogen har nok haft det på fornemmelsen, andre har måske endda fået at vide af konen, at det var sådan, det hang sammen, men nu ved vi det fra hjerneforskeren Peter Lund Madsen: ... (jyllands-posten.dk 10.6.2018).)

(Anm: Informasjon versus kunnskap og makt (kommersialisering og monopolisering av kunnskap) (mintankesmie.no).)

(Anm: Lederartikler. Å gjøre pasientrelevant klinisk forskning til en realitet. Forskere, bidragsytere (sponsorer; finansiører) og utgivere har alle et arbeid å gjøre (Editorials. Making patient relevant clinical research a reality. Researchers, funders, and publishers all have work to do.) BMJ 2016;355:i6627 (Published 23 December 2016).)

(Anm: Mer kritisk tenkning blant folk med utdannelse? (…) Kritisk tenkning er vår beste sikkerhetsventil mot maktovergrep, tyrannisering, og overtro. (…) Mer kritisk tenkning blant folk med utdannelse?) (…) Er kritisk tenkning utbredt? I så fall blant hvem? (fritanke.no 14.6.2013).)

(Anm: - Jeg sørger over fattigdommen i vår kritiske tenkning. (I mourn the poverty of our critical thinking.) BMJ 2012;345:e5409 (10 August).)

(Anm: Aage Borchgrevink, forfatter og seniorrådgiver i Den norske Helsingforskomite. Ingenting er sant og alt er mulig. (…) I Russland ligger staten bak, mens amerikanske falske nyheter var en forretningsmodell. (…)  I en tid der det finnes mer informasjon enn noensinne, er folk relativt sett dårligere informert enn før. (nrk.no 5.2.2017).)

- Serial poopers: What makes people poo in public places? (…) 'Soft or hard?' (- Professor Mike Berry, a clinical forensic psychologist.) (- "It's interesting," he says. "I've worked on cases where burglars have crapped in the house - and I always ask the police whether it's soft or hard. They look at me like I'm absolutely mad. And I say, if it's soft, then it's somebody who's anxious, so you get a kid who goes and craps on the bed. And if it's really hard stool then it's an indication of somebody who's angry and bitter about what he's doing.") (- Ultimate primal weapon.) (- "Not only unresolved anger issues - it might be rage issues, it might be shame issues." How might that happen? He cites the example of a child who defecates in the family home and is severely beaten by one of their parents.) (- In the 1970s some inmates at the Maze Prison, near Belfast, deliberately covered the walls with excrement as a form of protest.)

(Anm: Serial poopers: What makes people poo in public places? (…) 'Soft or hard?' Professor Mike Berry, a clinical forensic psychologist at Birmingham City University, says rage, anxiety, a desire to send a message, alcohol or illness could all be responsible. "It's interesting," he says. "I've worked on cases where burglars have crapped in the house - and I always ask the police whether it's soft or hard. They look at me like I'm absolutely mad. And I say, if it's soft, then it's somebody who's anxious, so you get a kid who goes and craps on the bed. And if it's really hard stool then it's an indication of somebody who's angry and bitter about what he's doing." Another key question is: Does the culprit do it repeatedly in the same place? If they're regular (so to speak), "it becomes a message to somebody or some people," says Prof Berry. (…) Ultimate primal weapon Misbehaviour with faeces violates one of society's last taboos. If you doubt that, just look at the way poo is deployed in prison protests, where it functions as a primal weapon. No matter how powerless you might otherwise be, excrement is available (and disgusting) to almost all of us. "We have the famous cases in the 70s where IRA men used to wipe the walls with their faeces as a protest," notes Prof Berry. When it comes to stopping public defecators, the experts warn there's no single solution - and shaming them is definitely not the answer. (…) In the 1970s some inmates at the Maze Prison, near Belfast, deliberately covered the walls with excrement as a form of protest Mr Fisher says anti-social behaviour can be linked to trauma, which frequently stems from childhood. "I would say most cases [of chronic anger] that I deal with are directly linked to unfinished business from the past," he says. "Not only unresolved anger issues - it might be rage issues, it might be shame issues." How might that happen? He cites the example of a child who defecates in the family home and is severely beaten by one of their parents. (bbc.com 10.6.2018).)

- Ikke-antibiotiske legemidler kan inngående endre tarmmikrobiomet. (- Mest provoserende var den kraften som antipsykotika og andre psykoaktive legemidler har til å hemme veksten av visse tarmbakterier, hvilket reiser spørsmålet om disse bakteriene kan fremme (promotere) noen psykiatriske og nevrologiske sykdommer.)

(Anm: Ikke-antibiotiske legemidler kan inngående endre tarmmikrobiomet. (…) Forskere screenet 1 000 legemidler for 40 vanlige og varierte tarmbakteriestammer (dvs. både gram-positive og gram-negative stammer, og inkluderte potensielle patogener som Clostridium difficile). Det var overraskende at 24 % av legemidlene, som inkluderte substanser (legemidler) fra alle terapeutiske klasser, hemmet vekst av minst én bakteriestamme. Kjemisk forskjellige substanser (legemidler) fra flere terapeutiske klasser - antipsykotika, andre psykoaktive stoffer, protonpumpehemmere, antineoplastika og hormoner - var spesielt sannsynlig å hemme bakteriefordelingen. (…) Kommentar. Denne studien reiser mange interessante spørsmål. (…) Det tyder også på at bruk av visse ikke-antibiotiske legemidler kan fremme antibiotikaresistente tarmbakterier. Mest provoserende var den kraften som antipsykotika og andre psykoaktive legemidler har til å hemme veksten av visse tarmbakterier, hvilket reiser spørsmålet om disse bakteriene kan fremme (promotere) noen psykiatriske og nevrologiske sykdommer.) NEJM 2017 (April 26, 2018).)

(Anm: Antidepressiva - deprimert, litt trist, angst, stresset eller utbrent? (mintankesmie.no).)

(Anm: Veteraner som tar PTSD-legemidler dør under søvn (Vets taking PTSD drugs die in sleep) (wvgazette.com 25.5.2008).)

(Anm: Potentially traumatic events as predictors of disability pension: A 10-year follow-up study in Norway. (…) CONCLUSIONS: Exposure to trauma, particularly premeditated trauma, seems to be an independent risk factor for disability pension in women. Scand J Public Health. 2018 May;46(3):340-346.)

- Avføring kan erstatte antibiotika. En ny pilotstudie viser at avføringsbakterier fra en frisk donor kan erstatte antibiotika i behandling av bakeriebetennelse i tarmen. (- Sykdomsøkning på verdensbasis Antibiotika brukes mot mange ulike infeksjoner, men i noen tilfeller bidrar en kur mot én infeksjon til at det oppstår en ny. Samtidig kan det skapes ubalanse i tarmen og gi grobunn for en giftstoff-produserende type av Clostridium difficile.)

(Anm: Avføring kan erstatte antibiotika. En ny pilotstudie viser at avføringsbakterier fra en frisk donor kan erstatte antibiotika i behandling av bakeriebetennelse i tarmen. Gastroseksjon og mikrobiologisk avdeling ved Sykehuset i Vestfold undersøkte om tilførsel av tarmbakterier fra en frisk person kan gjenopprette en frisk og motstandsdyktig tarmflora, slik at pasienten blir kvitt infeksjonen uten å ty til antibiotika. (…) Sykdomsøkning på verdensbasis Antibiotika brukes mot mange ulike infeksjoner, men i noen tilfeller bidrar en kur mot én infeksjon til at det oppstår en ny. Samtidig kan det skapes ubalanse i tarmen og gi grobunn for en giftstoff-produserende type av Clostridium difficile. (…) Stor internasjonal interesse Friske tarmbakterier har tidligere blitt brukt på noen pasienter med tilbakefall av sykdommen, men den norske pilotstudien som publiseres i New England Journal of Medicine denne uken viser altså at bakteriene kan være bedre enn antibiotika for alle pasienter med sykdommen, også de som har den for første gang. Studien presenteres på verdens største konferanse for tarmsykdommer, Digestive Desease Week, lørdag 2. juni, og rett over sommeren starter gruppen «Klinisk Effektforskning» en større studie for å bekrefte funnene. (nrk.no 2.6.2018).)

- Transplantasjon av tarmmikrobiota for primær Clostridium difficile-infeksjon. (- Et fase 3-forsøk for å vurdere transplantasjon av tarmmikrobiota som primær behandling for C. difficile infeksjon er i gang.)

(Anm: Fecal Microbiota Transplantation for Primary Clostridium difficile Infection. Clostridium difficile infection is a major health problem.1 Antibiotic treatment is associated with a considerable rate of recurrence of infection and is related to the emergence of antibiotic-resistant bacteria. Recently, fecal microbiota transplantation has been shown to be effective in the treatment of recurrent C. difficile infection.2 We undertook a proof-of-concept trial (ClinicalTrials.gov number, NCT02301000) to evaluate the use of fecal microbiota transplantation as treatment for primary C. difficile infection. (…) This was a small trial, but the results suggest that fecal microbiota transplantation may be an alternative to antibiotic therapy in primary C. difficile infection. A phase 3 trial to assess fecal microbiota transplantation as primary treatment for C. difficile infection is under way. (nejm.org - June 2, 2018).)

– Antibiotika kurerte ikke deres infeksjoner. Tarmbakterier gjorde det.

(Anm: Antibiotics Didn't Cure Their Infections. Fecal Bacteria Did. Research data published in the NEJM appear to have similar efficacy as antibiotics in eliminating Clostridium difficile infection, The New York Times reported. - In the study, the investigators randomly assigned 20 people with C. difficile infections to receive antibiotics or faecal transplants. - The researchers found that five of nine people who received faecal transplants were cured of infection, compared to five of 11 people treated with antibiotics. - The research team noted that two of three people who received antibiotics after faecal transplants were cured, while a second course of antibiotics was not effective in any patient previously exposed to the drugs. - The investigators plan to confirm these findings in a larger study involving about 200 patients. - Study author Michael Bretthauer said the findings "speak for themselves" but cautioned that larger studies are needed for practice-changing results. (firstwordpharma.com 3.6.2018).)

(Anm: Antibiotics Weren’t Used to Cure These Patients. Fecal Bacteria Were. In a small study, doctors used so-called fecal transplants to treat a serious gut infection in patients. The transplants, from healthy donors, were as effective as antibiotics. (nytimes.com 2.6.2018).)

- Antibiotika reduserer effektiviteten av kreftbehandling - studie.

(Anm: Antibiotics greatly reduce effectiveness of cancer treatment – study.   Study data presented at the American Society of Clinical Society annual meeting reveal that antibiotics greatly reduce the efficacy of immunotherapy, The Guardian reported. - "Clearly, we need to treat serious or life threatening infections with antibiotics," remarked study author Nadina Tinsley, adding "the challenge is striking the right balance." - In the study, the researchers retrospectively examined outcomes for 303 patients with melanoma, non-small cell lung cancer or renal cancer who underwent treatment with checkpoint inhibitors, about a third of whom also received antibiotics around the time of treatment. - The investigators observed that the median time to progression was 178 days among people who did not receive antibiotics, compared to 97 days for those to antibiotics, while overall survival among people who used antibiotics was 317 days, versus 651 days for those who were not exposed to the drugs. - (firstwordpharma.com 3.6.2018).)

- Livsfarlige epidemier spres med full kraft. (- Antibiotikaresistens. Det er en annen dimensjon som gjør utbruddene av kolera, meslinger og difteri i Jemen ekstra skummelt: Den siste tiden har helsepersonell oppdaget stadig flere pasienter med multiresistente bakterier. Disse bakteriene lar seg ikke knekke av noen form for antibiotika. Det er en skremmende utvikling.)

(Anm: Livsfarlige epidemier spres med full kraft. ABYAN/ADEN (VG) Lutfattige og krigsherjede Jemen rammes av difteri og meslinger. I bakgrunnen lurer en antibiotikakrise. Antibiotikaresistens Det er en annen dimensjon som gjør utbruddene av kolera, meslinger og difteri i Jemen ekstra skummelt: Den siste tiden har helsepersonell oppdaget stadig flere pasienter med multiresistente bakterier. Disse bakteriene lar seg ikke knekke av noen form for antibiotika. Det er en skremmende utvikling. Jeg tror dette kan utvikle seg til en katastrofe for samfunnet vårt, sier Omar al Nagda (32). Han er sjef for laboratoriet ved sykehuset til Leger uten grenser i Aden, og har nettopp startet å forske på den økte antibiotikaresistensen i Jemen. Ingen kjenner omfanget av problemet ennå. (vg.no 3.6.2018).)

- Derfor legger man på seg av antipsykotiske medisiner.

(Anm: Derfor legger man på seg av antipsykotiske medisiner. Medisiner mot psykose påvirker hjernen slik pasientene ikke føler seg mette, selv om de har spist nok. Kirstine Birkelund begynte med antipsykotiske medisiner da hun var 23 år. Hun hadde alltid vært en av de jentene som mange misunner, en av de som kunne spise det hun hadde lyst på uten å legge på seg. Hun hadde aldri veid mer enn omkring 65 kilo. – Jeg var psykotisk, men med normal vekt. Så møtte jeg Zyprexa, og i løpet av fem måneder la jeg på meg 25 kilo, forteller hun. Hun hadde plutselig lyst på godteri hele tiden og spiste 3–4 poser hver dag. Når hun spiste, følte hun seg aldri mett. (forskning.no 18.1.2016).)

(Anm: Striatal Reward Activity and Antipsychotic-Associated Weight Change in Patients With Schizophrenia Undergoing Initial Treatment. JAMA Psychiatry. 2016;73(2):121-128.)

(Anm: Bias [baies] -en, - skjevhet i vitenskapelig undersøkelse el. resultat pga. mangelfull systematikk i innsamlingen av data. Etym.: eng., fr. biais helning, tendens. Kilde: ordnett.no.)

(Anm: Bias; (...) valg og vurderinger som på systematisk måte avviker fra det som er faktisk korrekt. Kilde: Store norske leksikon.)

- Hvordan tarmbakterier kan påvirke blodsukkernivået og lipidnivået. (- Forskere som analyserer innflytelsen av endringer i tarmbakterier på sukker og lipid metabolisme har funnet at sekundære gallesyrer produsert av tarmbakterier kan påvirke blodglukose og lipidkonsentrasjoner, så vel som deler av deres molekylære mekanismer. (- Dette resultatet forventes å føre til behandling av metabolske sykdommer som diabetes og dyslipidemi ved å målrette tarmbakterier som produserer sekundære gallesyrer.)

- Hvordan tarmbakterier kan påvirke blodsukkernivået og lipidnivået. Sammendrag: Tarmbakterier har nylig tiltrukket seg oppmerksomhet siden de ble oppdaget å påvirke ulike fysiologiske funksjoner og sykdommer hos mennesker. Forskere som analyserer innflytelsen av endringer i tarmbakterier på sukker og lipid metabolisme har funnet at sekundære gallesyrer produsert av tarmbakterier kan påvirke blodglukose og lipidkonsentrasjoner, så vel som deler av deres molekylære mekanismer. (…) Dette resultatet forventes å føre til behandling av metabolske sykdommer som diabetes og dyslipidemi ved å målrette tarmbakterier som produserer sekundære gallesyrer. (sciencedaily.com 10.4.2018).)

(Anm: Antidepressiva og antipsykotika gir økt risiko for diabetes hos barn og voksne (50 til 700 %) (mintankesmie.no).)

(Anm: Diabetes øker risikoen for å dø av noen kreftformer (dagensmedisin.no 3.10.2013).)

(Anm: Fosterskader (legemiddelinduserte) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelindusert kreft og andre typer celleskader (mintankesmie.no).)

(Anm: Risk of fetal death is increased in pregnant women with pre-existing diabetes - Pre-existing maternal diabetes more than quadrupled the risk of fetal death OBG Manag. 2014 February;26(2).)

- Tarmbakterier kontrollerer kreftimmunitet i leveren. (- Den nye studien avslører nå at en bestemt art av Clostridium-slekten som er tilstede i tarmen kan blokkere antitumoraktivitet i leveren ved å endre gallesyrer.)

(Anm: Gut bacteria control cancer immunity in the liver. Scientists have discovered that gut bacteria control the growth of cancer in the liver through a previously unknown process. (…) Although previous studies had already revealed that the huge colonies of bacteria that live in the gut can influence how the immune system deals with cancer, it was not clear how this happened in the liver. The new study now reveals that a particular species of the Clostridium genus that is present in the gut can block antitumor activity in the liver by altering bile acids. A report on the research — which was led by the National Cancer Institute (NCI) in the National Institutes of Health (NIH) at Bethesda, MD — can be found in the journal Science. (medicalnewstoday.com 25.5.2018).)

- Mange vanlige legemidler, ikke bare antibiotika, kan ta livet av mikrober. (- De fant at rundt 25 prosent av testede medikamenter kunne redusere veksten av mikrober som ofte finnes i en menneskelig tarm, inkludert nesten alle antipsykotiske legemidler de testet.)

(Anm: Mange vanlige legemidler, ikke bare antibiotika, kan ta livet av mikrober. (Many common drugs, not just antibiotics, may kill off gut microbes.) (…) Ny forskning finner at antibiotika ikke er alene om deres bakterielle slakting: Nesten 1 av 4 andre reseptbelagte legemidler fra antipsykotika til antivirale midler dreper tarmmikrober. (…) De fant at rundt 25 prosent av testede medikamenter kunne redusere veksten av mikrober som ofte finnes i en menneskelig tarm, inkludert nesten alle antipsykotiske legemidler de testet. "For oss var det mye mer enn vi forventet," sa Typas. Resultatene ble publisert i Nature på mandag. (statnews.com 19.3.2018).)

- Manglende mikrober forårsaker barndomskreft.

(Anm: Missing microbes 'cause' childhood cancer. Our modern germ-free life is the cause of the most common type of cancer in children, according to one of Britain's most eminent scientists. Acute lymphoblastic leukaemia affects one in 2,000 children. Prof Mel Greaves, from the Institute of Cancer Research, has amassed 30 years of evidence to show the immune system can become cancerous if it does not "see" enough bugs early in life. It means it may be possible to prevent the disease. (…) Combined events The type of blood cancer is more common in advanced, affluent societies, suggesting something about our modern lives might be causing the disease. There have been wild claims linking power cables, electromagnetic waves and chemicals to the cancer. That has been dismissed in this work published in Nature Reviews Cancer. Instead, Prof Greaves - who has collaborated with researchers around the world - says there are three stages to the diseas. - The first is a seemingly unstoppable genetic mutation that happens inside the womb - Then a lack of exposure to microbes in the first year of life fails to teach the immune system to deal with threats correctly - This sets the stage for an infection to come along in childhood, cause an immune malfunction and leukaemia This "unified theory" of leukaemia was not the result of a single study, rather a jigsaw puzzle of evidence that established the cause of the disease. Prof Greaves said: "The research strongly suggests that acute lymphoblastic leukaemia has a clear biological cause and is triggered by a variety of infections in predisposed children whose immune systems have not been properly primed." Evidence that helped build the case included: - An outbreak of swine flu in Milan that led to seven children getting leukaemia - Studies showing children who went to nursery or had older siblings, which expose them to bacteria, had lower rates of leukaemia - Breastfeeding - which promotes good bacteria in the gut - protects against leukaemia - Lower rates in children born vaginally than by caesarean section, which transfers fewer microbes Animals bred completely free of microbes developed leukaemia when exposed to an infection - This study is absolutely not about blaming parents for being too hygienic. Rather it shows there is a price being paid for the progress we are making in society and medicine. Coming into contact with beneficial bacteria is complicated, it's not just about embracing dirt. But Prof Greaves adds: "The most important implication is that most cases of childhood leukaemia are likely to be preventable." His vision is giving children a safe cocktail of bacteria - such as in a yoghurt drink - that will help train their immune system. This idea will still take further research. (bbc.com 23.5.2018).)

(Anm: A causal mechanism for childhood acute lymphoblastic leukaemia. Nature Reviews Cancer (2018) (Published: 21 May 2018).)

- MS kan utlösas av bakterier. MS verkar kunna orsakas av bakterier.

(Anm: MS kan utlösas av bakterier. MS verkar kunna orsakas av bakterier. Nu kommer ytterligare bevis för att den neurologiska sjukdomen multipel skleros, kan utlösas av bakterieinfektioner. (sverigesradio.se 29.1.2014).)

- Nivåer av jern i hjernen kan forutsi tapt funksjonsevne ved multippel sklerose (MS).

(Anm: Brain iron levels may predict multiple sclerosis disabilities. Source: Radiological Society of North America. Summary: A new, highly accurate MRI technique can monitor iron levels in the brains of multiple sclerosis (MS) patients and help identify those at a higher risk for developing physical disability, according to a new study. (sciencedaily.com 17.7.2018).)

- Kan tarmbakterier være en driver for tykktarmskreft? Tarmmikrobiota kan spille en rolle i utviklingen av tykktarmskreft, avslører en ny studie.

(Anm: Could gut bacteria drive colon cancer? Gut microbiota could play a role in the development of colon cancer, a new study reveals. If this is true, then it may, in time, lead to treatments that would arrest the growth of cancerous tumors. (…) Lately, researchers are becoming more and more interested in whether variations in the bacterial populations of our guts impact the regulation of gene expression and facilitate the development of colon cancer. A new study from the University of Minnesota in Twin Cities, which has now been published in the journal mSystems, suggests that there is a link between the composition of a person's gut microbiome and the emergence of colon cancer. (…) "This is a correlation, but it is still very exciting, because if we see a causal effect, you can think of ways to manipulate the microRNA in the tumors by changing the microbiome, and that could potentially be used as a cancer therapy." Ran Blekhman. (medicalnewstoday.com 16.5.2018).)

(Anm: Interaction between Host MicroRNAs and the Gut Microbiota in Colorectal Cancer. mSystems 2018;(3) e00205-17.)

- Inflammatorisk tarmsykdom kan øke risiko for Parkinsons sykdom. En ny landsdekkende dansk befolkningsundersøkelse som går over nesten 40 år har vist at mennesker med betennelsessykdommer har 22 prosent høyere risiko for å utvikle Parkinsons sykdom enn mennesker uten langvarig tarmlidelse. Studien støtter oppfatningen om en "tarm-hjerneakse", bemerker forskerne i et notat om deres arbeid som nå er publisert i tidsskriftet Gut.

(Anm: Inflammatory bowel disease may raise Parkinson's risk. A new nationwide Danish population study that covers nearly 40 years has revealed that people with inflammatory bowel disease have a 22 percent higher risk of developing Parkinson's disease than people without the long-term gut disorder. The study supports the notion of a "gut-brain axis," note the researchers in a paper on their work that is now published in the journal Gut. The gut-brain axis theory proposes that what goes on in the gastrointestinal tract (GI) affects the central nervous system. It is supported by evidence that shows that the gut and nervous system talk to each other, and that microbe activity in the gut can regulate brain chemistry. Publication of the Danish study comes hot on the heels of another report of an observational study conducted in the United States that found that having inflammatory bowel disease (IBD) was linked to a 28 percent higher risk of developing Parkinson's disease. (medicalnewstoday.com 22.5.2018).)

- Hva å vite om atrofisk gastritt. Atrofisk gastritt forekommer når en persons mageforing er betent for en lengre periode, ofte i flere år.

(Anm: What to know about atrophic gastritis. Atrophic gastritis occurs when a person's stomach lining is inflamed for an extended period, often for several years. Over time, the inflammation associated with atrophic gastritis damages the stomach lining, causing digestive problems and nutrient deficiencies. A bacterial infection usually causes atrophic gastritis, but it can also be an autoimmune condition. Treatments differ, depending on the cause, but diet and lifestyle can improve the outlook in both cases. In this article, we look at the symptoms, causes, and treatments for atrophic gastritis. (medicalnewstoday.com 14.6.2018).)

- Indusering av en sunnere tarmflora (- Har kartlagt 500 tidligere ukjente mikroorganismer i menneskets tarmfloraen så vel som 800 også ukjente bakterielle virus)

Inducing a healthier intestinal flora (Indusere en sunnere tarmflora)
medicalnewstoday.com 8.7.2014
Forskere ved DTU Systems Biology har kartlagt 500 tidligere ukjente mikroorganismer i menneskets tarmfloraen så vel som 800 også ukjente bakterielle virus (også kalt bakteriofager) som angriper tarmbakterier. (Researchers from DTU Systems Biology have mapped 500 previously unknown microorganisms in human intestinal flora as well as 800 also unknown bacterial viruses (also called bacteriophages) which attack intestinal bacteria.)

To map the microorganisms, the researchers have developed a new principle for analysing DNA sequence data, which they have named the co-abundance principle. A principle which basically assumes that different pieces of DNA from the same organism will occur in the same amount in a sample, and that this amount will vary over a series of samples.

"Using our method, researchers are now able to identify and collect genomes from previously unknown microorganisms in even highly complex microbial societies. This provides us with an overview we have not enjoyed previously," says Professor Søren Brunak who has co-headed the study together with Associate Professor Henrik Bjørn Nielsen.

So far, 200-300 intestinal bacterial species have been mapped. Now, the number will be more than doubled, which could significantly improve our understanding and treatment of a large number of diseases such as type 2 diabetes, asthma and obesity.

Viruses - not antimicrobial agents.

The two researchers have also studied the mutual relations between bacteria and viruses.

"Our study tells us which bacterial viruses attack which bacteria, something which has a noticeable effect on whether the attacked bacteria will survive in the intestinal system in the long term," says Henrik Bjørn Nielsen

Previously, bacteria were studied individually in the laboratory, but researchers are becoming increasingly aware that in order to understand the intestinal flora, you need to look at the interaction between the many different bacteria found.

And when we know the intestinal bacteria interactions, we can potentially develop a more selective way to treat a number of diseases.

"Ideally we will be able to add or remove specific bacteria in the intestinal system and in this way induce a healthier intestinal flora," says Søren Brunak.

It is particularly interesting in relation to the increasing problem of antimicrobial resistance which many consider a real threat to global health.

"We have previously been experimenting with using bacteria and viruses to fight disease, but this was shelved because antimicrobial agents have been so effective in combating many infectious diseases. If we can learn more about who attacks who, then bacterial viruses could be a viable alternative to antimicrobial agents. It is therefore extremely important that we now can identify and describe far more relations between bacteria and the viruses that attack them," says Henrik Bjørn Nielsen.

The research findings will be published in Nature Biotechnology. (...)

- Er Parkinson knyttet til bakteriofager? En fersk studie konkluderer med at bakteriofager - eller virus som angriper bakterier - kan spille en sentral rolle i utviklingen av Parkinsons sykdom.

(Anm: Is Parkinson's linked to bacteriophages? A recent study concludes that bacteriophages — or viruses that attack bacteria — may play a pivotal role in the development of Parkinson's disease. These findings provide an intriguing new approach to the condition. (…) Aside from the motor symptoms of Parkinson's, there are often-overlooked digestive symptoms. In fact, some researchers believe that gastrointestinal dysfunction might serve as an early biomarker for the condition. However, research into Parkinson's disease and the role of the gut is a less-trodden path. Of particular interest to the scientists were Lactococcus bacteria and the phages that destroy them. Lactococcus are thought to modify the permeability of the gut — how easy it is for nutrients and pathogens to cross from the gut into neighboring cells. They also play a role in producing dopamine, a neurotransmitter that is key to the development of Parkinson's disease. To investigate any potential interaction between bacteria, phages, and Parkinson's, the team analyzed the stool samples of 32 patients with Parkinson's disease and 28 controls. (medicalnewstoday.com 12.6.2018).)

- Det inflammerte sinn.

(Anm: The Inflamed Mind. Stress, Psychiatry & Immunology Laboratory. BC health reporter James Gallagher explores the increasing body of evidence that a dysfunctional immune system is responsible for the depression or psychotic illness experienced by hundreds of thousands, perhaps millions, of people in the UK. James talks to the psychiatrists investigating this new understanding of mental illness and to people who may benefit from treatments aimed at the immune systems rather than their brain cells. (…) This BBC Radio 4 piece was produced by Rachael Buchanan and Andrew Luck-Baker and originally uploaded on BBC iPlayer Radio here: http://www.bbc.co.uk/programmes/b07pj2pw (bbc.com 7.8.2017).)

- Prevalens og kliniske egenskaper av antistoffer i serum-neuronal celleoverflate i første episode psykose: en case-control studie.

(Anm: Prevalence and clinical characteristics of serum neuronal cell surface antibodies in first-episode psychosis: a case-control study. (…) Interpretation Some patients with first-episode psychosis had antibodies against NMDAR that might be relevant to their illness, but did not differ from patients without NMDAR antibodies in clinical characteristics. Our study suggests that the only way to detect patients with these potentially pathogenic antibodies is to screen all patients with first-episode psychosis at first presentation. Lancet Psychiatry. 2017 Jan;4(1):42-48.)

- Nytt forskningsprosjekt i Bergen: Kan betennelsesdempende medisin hjelpe psykosepasienter?

(Anm: Nytt forskningsprosjekt i Bergen: Kan betennelsesdempende medisin hjelpe psykosepasienter? Som et av de første sykehusene i verden skal Haukeland behandle psykoser med kraftig betennelsesdempende medisin. Håpet er at det kan hjelpe opp mot halvparten av pasientene. – Dette kan være en revolusjon innen psykosebehandling, sier Erik Johnsen, avdelingssjef på psykoseavdelingen og professor ved Universitetet i Bergen. En forskningsgruppe i Nederland er i gang med et liknende forsøk. Ellers har dette aldri vært gjort før. Johnsen leder den norske studien. (…) – Ikke interessant for legemiddelindustrien Legemiddelet prednisolon er gammelt og velbrukt. I årtier har det blant annet vært gitt til leddgiktpasienter, det brukes mot MS og mot kroniske betennelser i tarmen. (...) – Vi tror en stor del av pasientene vil ha nytte av denne behandlingen, sier psykiater og professor Erik Johnsen. (aftenposten.no 24.6.2018).)

- Planter bliver paralyseret af samme bedøvelsesmidler som mennesker.

(Anm: Planter bliver paralyseret af samme bedøvelsesmidler som mennesker. (- Universel virkning. Det er fascinerende, at plantecellerne reagerer på samme måde på stofferne som dyr og mennesker, skriver Ken Yokawa og kollegaerne i Annals of Botany. (videnskab.dk 20.5.2018).)

- Fisk som svømmer i vann som er forurenset av Prozac (fluoxetine/SSRI) utviser "antisosial, aggressiv og til og med morderisk atferd". (- Kan endre gener som er ansvarlige for å bygge fiskhjerner og kontrollere deres atferd.

(Anm: Fisk som svømmer i vann som er forurenset av Prozac (fluoxetine/SSRI) utviser "antisosial, aggressiv og til og med morderisk atferd". (...) Kan endre gener som er ansvarlige for å bygge fiskhjerner og kontrollere deres atferd. (Fish swimming in water tainted with Prozac exhibit 'antisocial, aggressive and even homicidal behaviour'. (...) Can alter genes responsible for building fish brains and controlling their behavior.) (scientificamerican.com 14.7.2013).)

– Blod fra drapsmenn gjorde mus mer voldelige. (– Vi har funnet en kobling mellom immunsystemet og en enorm aggresjon. Vi kan ikke si at dette fører til drap, men det er ekstremt, sier Værøy til NRK.)

 (Anm: Blod fra drapsmenn gjorde mus mer voldelige. I en oppsiktsvekkende studie ble mus injisert med stoff fra menneskeblod. – Musen som fikk antistoffet fra de kriminelle ble raskt aggressive, sier rettspsykiater Henning Værøy. MER AGGRESSIV: Musen ble raskt aggressive etter å ha blitt injisert med menneskeblod fra forvaringsinnsatte. (…) – Musen som fikk antistoffet fra de kriminelle ble raskt aggressive, forklarer Værøy. Resultat av forskningen i slutten av juni publisert i tidsskriftet PNAS. (nrk.no 11.7.2018).)

- Transgenerasjonelle effekter av to antidepressiva. De lave nivåene av antidepressiva som oppdages i overflatevann øker for tiden bekymringer for deres potensielle langsiktige risikoer for ikke-målrettede organismer i vann. (- Sertralin(e) (Zoloft), i motsetning til venlafaksin kan vise seg å være en ekte miljøtrussel på grunn av akkumulering i alger og den fysiologiske svakheten som observeres over generasjoner.)

(Anm: Transgenerational Effects of Two Antidepressants. The low levels of antidepressants detected in surface waters currently raise concern about their potential long-term risks to nontarget aquatic organisms. (...) Venlafaxine exposure decreased the offspring number of F0-daphnids and resulted in drug tolerance in the F1 generation. Sertraline, unlike venlafaxine, may turn out to be a true environmental threat due to its accumulation in algae and the physiological weakness observed over generations. Environ. Sci. Technol., 2015, 49 (2), pp 1148–1155.)

- Ny forskning: Depression hos fisk kan hjælpe med at forstå mennesker. (- Fisk bliver deprimerede på grund af manglende stimulation og små akvarier. (- Deres (mennesker og fisk, red.) neurokemi er så ens, at det er skæmmende.)

(Anm: Ny forskning: Depression hos fisk kan hjælpe med at forstå mennesker. (…) »Deres (mennesker og fisk, red.) neurokemi er så ens, at det er skæmmende,« fortæller Julian Pittman, der er professor i biologi på Troy University i Alabama, til New York Times. (…)  En såkaldte 'guldfiskebowle' er derfor noget af det værste, man som fiskeejer kan købe til sin fisk, da fisken mangler plads, og der samtidig ikke er mulighed for, at man som fisk kan få stillet sin nysgerrighed. (…) Fisk bliver deprimerede på grund af manglende stimulation og små akvarier. (…) Julian Pitmman har gennem de sidste ti år studeret, hvordan blandt andet zebrafisk har mistet interessen i stort set al ting: mad, legetøj, ting - præcis ligesom klinisk deprimerede mennesker. (jyllands-posten.dk 18.10.2017).)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

- Ålen bliver høj: Kokain i vandmiljøet truer den i forvejen truede ål. Studie viser, at ålene bliver hyperaktive og musklerne nedbrudt.

(Anm: Ålen bliver høj: Kokain i vandmiljøet truer den i forvejen truede ål. Studie viser, at ålene bliver hyperaktive og musklerne nedbrudt. (…) »Dette studie viser, at selv små koncentrationer af kokain i miljøet kan gøre alvorlig skade på sølvålens skeletmuskulaturens morfologi og fysiologi, og bekræfter den skadelig effekt som kokain i miljøet har på arternes overlevelse,« lyder det i konklusionen. (jyllands-posten.dk 21.6.2018).)

(Anm: Ålen bliver høj: Kokain i vandmiljøet truer den i forvejen truede ål. Studie viser, at ålene bliver hyperaktive og musklerne nedbrudt. (…) »Dette studie viser, at selv små koncentrationer af kokain i miljøet kan gøre alvorlig skade på sølvålens skeletmuskulaturens morfologi og fysiologi, og bekræfter den skadelig effekt som kokain i miljøet har på arternes overlevelse,« lyder det i konklusionen. (jyllands-posten.dk 21.6.2018).)

- Kjemi: Også lave doser farlig. Toksikologer, eksperter på giftige stoffer, har stort sett hatt fokus på helseskader av høye doser av giftige forbindelser. (- Slike endringer benevnes som epigenetikk.)

(Anm: Kjemi: Også lave doser farlig. Toksikologer, eksperter på giftige stoffer, har stort sett hatt fokus på helseskader av høye doser av giftige forbindelser. (…) Slike endringer benevnes som epigenetikk. Det er perioder i et menneskets livsløp da vi er mer sårbare for slike, genetiske endringer gjennom kjemisk påvirkning, sa Birnbaum blant annet. Slik lavdose, kjemisk påvirkning, kan gi helseskader som slår ut flere tiår senere, skriver AAAS på sine nettsider. (…) Lave doser over lang tid kan utrette svært mye skade. (…) For eksempel får kvinner som røyker under svangerskapet oftere barn som senere blir overvektige og oftere rammes av diabetes type 2. (aftenposten.no 29.6.2012).)

(Anm: Miljø og legemiddel (Legemidler er farlig avfall). (mintankesmie.no).)

(Anm: Fosterskader (legemiddelinduserte) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelindusert kreft og andre typer celleskader (mintankesmie.no).)

(Anm: Bivirkninger (legemiddelinduserte organskader og sykdommer) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelindustrien (Big Pharma) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddeløkonomi, bivirkninger og legemiddelomsetning (mintankesmie.no).)

- Overdiagnose i primærhelsetjenesten: kartlegging, problemforståelse og det å finne løsninger. (- Overdiagnostisering kan skade pasienter ved å føre til overbehandling (med tilhørende potensielle toksisiteter (giftigheter), diagnoserelatert angst eller depresjon, og merkelapper (stigmatisering) eller negative økonomiske og sosiale konsekvenser.)

(Anm: Overdiagnose i primærhelsetjenesten: kartlegging, problemforståelse og det å finne løsninger. (Overdiagnosis in primary care: framing the problem and finding solutions.) (…) Overdiagnostisering kan skade pasienter ved å føre til overbehandling (med tilhørende potensielle toksisiteter (giftigheter), diagnoserelatert angst eller depresjon, og merkelapper (stigmatisering) eller negative økonomiske og sosiale konsekvenser.) (- Arbeidet med å redusere overdiagnostisering hindres grunnet leger og pasienters mangel på bevissthet om problemet og ved forvirring om terminologi, med overdiagnostisering ofte er flettet sammen med relaterte konsepter. BMJ 2018;362:k2820 (Published 14 August 2018).)

- Ufullstendige bevis for støtte til dopaminhypotesen for psykose: Hvorfor nevromobiologisk forskning må vurdere bruk av medisinering, justere for viktige konfundere, velge strenge komparatorer og bruke større utvalg.

(Anm: Ufullstendige bevis for støtte til dopaminhypotesen for psykose: Hvorfor nevromobiologisk forskning må vurdere bruk av medisinering, justere for viktige konfundere, velge strenge komparatorer og bruke større utvalg. (Inconclusive Evidence in Support of the Dopamine Hypothesis of Psychosis.) Til tross for flere inkonsekvenser og metodologiske biaser (1) forblir dopaminhypotesen (DH) et populært tema innen schizofreniforskningen. Front. Psychiatry, 01 May 2018.)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

(Anm: Antipsykotika (psykofarmaka etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Protonpumpehemmere (proton pump inhibitors (PPIs) (syrepumpehemmere) (magesyrehemmere) (syrenøytraliserende midler (antacida)). (mintankesmie.no).)

- Observasjonsstudie av nesten 9000 pasienter fant at de som ble foreskrevet antidepressiva ved utskrivning fra sykehus etter et hjerteinfarkt hadde 66 % større dødelighetsrisiko ett år senere enn pasienter som ikke ble foreskrevet legemidlene.

(Anm: Observasjonsstudie av nesten 9000 pasienter fant at de som ble foreskrevet antidepressiva ved utskrivning fra sykehus etter et hjerteinfarkt hadde 66 % større dødelighetsrisiko ett år senere enn pasienter som ikke ble foreskrevet legemidlene, selv om de bemerket at årsaken ikke nødvendigvis er relatert direkte til antidepressiva. (Heart attack patients prescribed antidepressants have lower survival rates.) (news-medical.net 5.3.2018).)

- Har antidepressiva en langsiktig nytteverdi? (- Når det gjelder dødelighet av antidepressiva heter det i en studie på 378 400 deltakere at «risikoen for tidlig død ble økt med 33 prosent blant brukere av antidepressiva sammenlignet med ikke-brukere» (4).

(Anm: Har antidepressiva en langsiktig nytteverdi? (...) Når det gjelder dødelighet av antidepressiva heter det i en studie på 378 400 deltakere at «risikoen for tidlig død ble økt med 33 prosent blant brukere av antidepressiva sammenlignet med ikke-brukere» (4). Det er således ikke overraskende at sykefraværet fra det tidspunktet SSRI-preparater ble introdusert på markedet (1993) har økt fra et svært lavt nivå til å bli verdens høyeste (5). Tidsskr Nor Legeforen 2018 (03.05.2018).)

- Bruk av antidepressiva knyttet til økt dødelighet hos pasienter med kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) (chronic obstructive pulmonary disease).

(Anm: Antidepressant Use Associated With Increased Mortality in Patients With COPD. LAUSANNE, Switzerland -- June 29, 2018 -- Use of serotonergic antidepressants is associated with a small but significant increase in rates of respiratory-related morbidity and mortality among older adults with COPD, according to a new study published in the European Respiratory Journal. (dgnews.docguide.com 29.6.2018).)

(Anm: SEROTONERGIC ANTIDEPRESSANT USE AND MORBIDITY AND MORTALITY AMONG OLDER ADULTS WITH COPD. Eur Respir J. 2018 Jun 25. pii: 1800475.)

- Varsler hevder Forest bestakk studieleder for å favorisere Cipramil (Celexa).

(Anm: Varsler hevder Forest bestakk studieleder for å favorisere Cipramil (Celexa). Whistleblower Claims Forest Bribed Study's Investigator to Favor Celexa. A whistleblower's complaint from 2011 that was unsealed Jan. 20 in a federal district court alleged that Forest Pharmaceuticals paid the principal investigator of a federally funded antidepressant drug study to fix the results in favor of the company's drug Celexa (United States ex rel. Pigott v. Forest Pharmaceuticals Inc., D. Md., No. 1:11-cv-00717, unsealed 1/20/12) (…) Only Explanation for Study's Bias: Kickbacks According to the complaint, the NIMH initially entered into a contract for the STAR*D study with the University of Texas in September 1999 with Rush as the P.I. Celexa is a selective serotonin reuptake inhibitor or SSRI. SSRIs prevent the body's reuptake or removal of a naturally-occurring neurotransmitter that it is believed to have a positive impact on mood. For More Information The complaint from 2011 can be found at http://op.bna.com/hl.nsf/r?Open=jaqo-8qvqcd. (bna.com 1.2.2012 (BNA - BLOOMBERG).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

- Hvorfor ledere av legemiddelfirmaer i virkeligheten ikke er blitt rettsforfulgt for opioidkrisen. (- Leger, ofte uvitende om hvordan Purdue Pharma hadde forrådt dem, fortsatte å øke sin bruk av opioider med titalls millioner av årlige forskrevne resepter. Og i de fem årene etter sakens forlik, døde omtrent 100 000 amerikanere av overdoser.)

(Anm: Hvorfor ledere av legemiddelfirmaer faktisk ikke er blitt rettsforfulgt for opioidkrisen. (- Eierne og noen tidligere og nåværende ledere for OxyContin-produsenten Purdue Pharma ble saksøkt den 12. juni av Massachusetts påtalemyndighet, som hevder at firmaet bevisst villede leger og forbrukere om farene ved sitt produkt - noe Purdue nektet i en uttalelse. Dette tatt i betraktning en tidligere, separat - og avslørende sak mot firmaet for over ti år siden. "Det er total avsporing," sa Specter. "Jeg ser ikke hvordan du kan komme til en konklusjon om at enkeltpersoner ikke var lovbrytere som fortjener fengsel." Men aktor, John Brownlee, sa at han trodde at den svake siktelsen mot lederne var "hensiktsmessig" gitt saken bevis.) (- Leger, ofte uvitende om hvordan Purdue Pharma hadde forrådt dem, fortsatte å øke sin bruk av opioider med titalls millioner av årlige forskrevne resepter. Og i de fem årene etter sakens forlik, døde omtrent 100 000 amerikanere av overdoser. (time.com 17.6.2018).)

(Anm: Legemiddelkonsulenter (sales representatives) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelkonsulenter forteller leger lite om sideeffekter, ifølge studie. (Drug Reps Tell Docs Little of Side Effects: Survey) (Journal of General Internal Medicine 2013 (April).)

(Anm: VW-topp sier seg skyldig – risikerer 169 år i fengsel. Den tidligere VW-toppen i USA, Oliver Schmidt, innrømmer å ha forsøkt å dekke over utslippsjukset. Nå risikerer han mange år bak murene. (tv2.no 28.7.2017).)

(Anm: Audi-sjefen pågrepet i Tyskland. Audis administrerende direktør Rupert Stadler er pågrepet i Tyskland i forbindelse med etterforskningen av utslippsskandalen. (aftenposten.no 16.6.2018).)

- INDLÆGSSEDDEL I STEDET FOR FORORD.

(Anm: - INDLÆGSSEDDEL I STEDET FOR FORORD. Det Tredje Rige var gennemsyret af stoffer: kokain, heroin, morfin og frem for alt metamfetamin. Stofferne blev brugt af alle fra fabriksarbejdere til husmødre og var afgørende for troppernes modstandskraft. Efterhånden som krigens gang vendte sig mod Tyskland, søgte Hitler og hans følge tilflugt i potentielt dødelige cocktails af stimulanser, administreret af lægen dr. Morell. (…) DEN TOTALE RUS tilføjer en manglende brik til historien. (lindhardtogringhof.dk 10.3.2017).)

- En gruppe forskere vil at American Journal of Psychiatry skal trekke tilbake en studie publisert i 2004 etter at nylig tilgjengelige dokumenter tyder på at Forest Laboratories, firmaet som solgte legemidlet som var gjenstand for studien, villedet legemiddelkontrollen om nøkkeldetaljer.

(Anm: Psykiatritidsskrift oppfordres til å trekke tilbake kontroversiell Celexa (Cipramil)-studie etter nylige avslørte detaljer. (Psychiatry journal is urged to retract controversial Celexa study over newly disclosed details.) En gruppe forskere vil at American Journal of Psychiatry skal trekke tilbake en studie publisert i 2004 etter at nylig tilgjengelige dokumenter tyder på at Forest  Laboratories, firmaet som solgte legemidlet som var gjenstand for studien, villedet legemiddelkontrollen om nøkkeldetaljer. (…) Statsadvokat oppfordrer til å gjenåpne en undersøkelse av en Allergan-enhet for påstått bedrageri. For nesten åtte år siden betalte en Allergan-enhet (AGN) 150 millioner dollar for å forlike kriminelle anklager om ulovlig markedsføring av tre legemidler. (…) Spesielt indikerer dokumentene at Forest Laboratories skjulte kritisk informasjon som viser at antidepressivet Celexa (Cipramil) ikke var effektivt hos barn. (statnews.com 8.2.2018 / 21.2.2018).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

- Innsats mot alvorlig korrupsjon må på dagsordenen.

(Anm: Innsats mot alvorlig korrupsjon må på dagsordenen. Korrupsjon er et mangetydig begrep. Korrupsjon er tyveri av politiske, sosiale og økonomiske goder fra befolkningen. I fattige land, men ikke bare der, skaper korrupsjon fattigdom, sosial marginalisering, politisk nepotisme og terrorisme. Korrupsjon ødelegger den sunne konkurransen i næringslivet og tilliten til den offentlige forvaltningen. Bestikkelser av offentlige tjenestemenn er regnet som en alvorlig form for korrupsjon. (aftenposten.no 8.6.2018).)

- Korrupsjon gnager samfunn i stykker. Indirekte bidrag til korrupsjon er også ødeleggende.

(Anm: LEDERARTIKLENE SKRIVES AV AFTENPOSTENS KOMMENTATORER. GRUPPEN LEDES AV POLITISK REDAKTØR TRINE EILERTSEN. Aftenposten mener: Korrupsjon gnager samfunn i stykker. Indirekte bidrag til korrupsjon er også ødeleggende. (…) Stater og selskaper som benytter seg av hemmelige konti i såkalte skatteparadis bidrar indirekte til korrupsjon fordi de bidrar til strukturer som gjør korrupsjon mulig. (aftenposten.no 25.1.2017).)

- Salg av legemidler -- med litt hjelp fra en journalist. (Selling drugs - with a little help from a journalist.)

(Anm: - Salg av legemidler -- med litt hjelp fra en journalist. (Selling drugs - with a little help from a journalist.) Hvordan blir egentlig journalister rekruttert når de arbeider på vegne næringslivsklienter? En annonse rykket inn tidligere i år av PR-firmaet Chandler Chicco Agency gir et innblikk. (How exactly are journalists recruited to work on behalf of corporate clients? An advertisement placed earlier this year by public relations firm Chandler Chicco Agency offers an insight. BMJ 2001;323:1258.)

(Anm: Sponsing av journalistikk (mintankesmie.no).)

(Anm: Journalists: anything to declare? (Journalister: noe å deklarere?) BMJ 2007;335:480 (8 September).)

- Amerikanske selskaper hyret inn pr-firmaer for å drive opp interessen for en aksje – og fikk deretter skribenter til å skrive om aksjen på populære businessblogger. Nå setter det amerikanske finans- og kredittilsynet SEC ned foten. (- Betalte for positive aksjeartikler for å lure investorer – får smekk av myndighetene.)

(Anm: Betalte for positive aksjeartikler for å lure investorer – får smekk av myndighetene. Amerikanske selskaper hyret inn pr-firmaer for å drive opp interessen for en aksje – og fikk deretter skribenter til å skrive om aksjen på populære businessblogger. Nå setter det amerikanske finans- og kredittilsynet SEC ned foten. Hvis et selskap betaler noen for å publisere eller gjøre tilgjengelig artikler om dets aksje, må det gi beskjed til offentligheten og investorer. Disse selskapene, promotørene og skribentene har angivelig villedet investorer ved å skjule betalte kampanjer som objektive og uavhengige analyser, sier direktør Stephanie Avakian i det amerikanske finanstilsynet SEC i en pressemelding. Ifølge finanstilsynet har det siktet 27 individer og mindre selskaper for å ha betalt for skjult reklame, som deretter er blitt publisert på businessmedier- og blogger som Forbes, Seeking Alpha, Yahoo Finance, Benzinga, TheStreet og The MotleyFool, ifølge CNN. Artiklene skal ha vært svært positive til aksjene som er involvert. (dn.no 11.4.2017).)

- Kan presisjonsmedisin for depresjon gjøre det som er gjort for kreft? Det blir ikke lett. (- "Min skeptisisme er ikke at det er et dårlig prosjekt, men vi bør ikke gå for langt og overhype," sa han. "Jeg tror bare mennesker går litt lenger enn det dataene tillater.")

(Anm: Kan presisjonsmedisin for depresjon gjøre det som er gjort for kreft? Det blir ikke lett. (Can precision medicine do for depression what it’s done for cancer? It won’t be easy.) (- "Det er for tiden ingen måte å matche mennesker med behandling," sa dr. Madhukar Trivedi, en depresjonsforsker ved University of Texas Southwestern Medical Center. "Det er derfor dette er et veldig spennende forskningsfelt." "Min skeptisisme er ikke at det er et dårlig prosjekt, men vi bør ikke gå for langt og overhype," sa han. "Jeg tror bare mennesker går litt lenger enn det dataene tillater." (statnews.com 9.5.2018).)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

(Anm: Antipsykotika (psykofarmaka etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Sovemidler (sovemedisiner) og beroligende midler (mintankesmie.no).)

(Anm: Sovemidler knyttes til dødelighet eller kreft: en matchet kohortstudie. (Hypnotics' association with mortality or cancer: a matched cohort study.)  (...) Målsetting Anslagsvis 6 % -10 % av amerikanske voksne tok et sovemiddel (hypnotika) mot dårlig søvn i 2010. Denne studien underbygger tidligere rapporter som knytter hypnotika (sovemidler) til økt dødelighet. BMJ Open 2012;2:e000850 (27 February).)

(Anm: Flere barn enn antatt får bivirkninger av ADHD-medisiner. (…) Tidligere antok forskere at mellom 1 og 10 prosent av alle barn på ADHD-medisiner opplever nedsatt appetitt, men den nye studien viser at tallet faktisk er over 30 prosent. Dessuten er flere barn enn tidligere antatt triste og irritable, og flere opplever søvnproblemer, når de tar medisiner mot sykdommen. Likevel anbefaler forskerne at barna fortsetter å ta medisinene. (…) Den nye forskingsgjennomgangen er nettopp offentliggjort av Cochrane Library. Cochrane samler vitenskapelig evidens fra mange studier til en stor studie som dermed er mer presis. (forskning.no 18.5.2018).)

(Anm: Forskning og ressurser (mintankesmie.no).)

(Anm: Kultur for kritikk. Ja til tellekanter. Avstand til makten. Og 7 andre tips for en sterkere samfunnsforskning | Willy Pedersen, professor i sosiologi, Universitet i Oslo; Gunn Elisabeth Birkelund, professor i sosiologi, Universitet i Oslo. Våre to forskergrupper fikk topp score i den store evalueringen av norsk samfunnsforskning. (…) Komiteens begrep er «excellent».De konkluderer med at vi er «i den internasjonale forskningsfronten». (aftenposten.no 4.7.2018).)

- Dokumenter reiser nye bekymringer om litiumstudie på barn. (- Psykiater ved University of Illinois i Chicago innrullerte sine unge sønner som kontrollpersoner i kriserammet studie.) (- Hun fikk utbetalt rundt 200 000 dollar per år, pluss bonuser. I tillegg til hennes forskning behandlet hun og førte tilsyn med omsorgen for tusenvis av barn, som inkluderte 1 200 i fem år etter sin forskning..)

 (Anm: Documents Raise New Concerns About Lithium Study on Children. Prominent University of Illinois at Chicago psychiatrist enrolled her young sons as healthy control subjects in troubled study. Newly obtained records raise additional concerns about the research and oversight of Dr. Mani Pavuluri, a star pediatric psychiatrist at the University of Illinois at Chicago whose clinical trial studying the effects of the powerful drug lithium on children was shuttered for misconduct. ProPublica Illinois has learned: - Parents of at least eight children who participated in Pavuluri’s trials contacted UIC after learning she had violated research rules, a larger number than the university previously disclosed — though UIC officials insist only one of the queries was a complaint. - Pavuluri enrolled 101 children and teens diagnosed with bipolar disorder in the lithium study before it was halted when one of the young subjects became ill. UIC officials previously declined to answer questions about how many children participated in the government-funded study, citing an ongoing federal investigation. - The psychiatrist’s two young sons were among 132 children and teens who participated as healthy control subjects, a violation of university protocol and generally accepted research practices. (…) She was paid about $200,000 a year, plus bonuses. In addition to her research, she treated and oversaw the care of thousands of children, including 1,200 in the five years after her research. (propublica.org 3.7.2018).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Protonpumpehemmere (proton pump inhibitors (PPIs) (syrepumpehemmere) (magesyrehemmere) (syrenøytraliserende midler (antacida)). (mintankesmie.no).)

(Anm: Syrepumpehemmere (protonpumpehemmere (PPI) knyttet til alvorlige gastrointestinale infeksjoner. (…) Legemidler som protonpumpehemmere (PPI) knyttet til en økt risiko for tarminfeksjoner med C. difficile og Campylobacter bakterier som kan forårsake betydelig sykdom. (Acid suppression medications linked to serious gastrointestinal infections. (…) Medications such as proton pump inhibitors (PPIs) was linked with an increased risk of intestinal infections with C. difficile and Campylobacter bacteria, which can cause considerable illness.) (medicalnewstoday.com 9.1.2017).)

- Nye C. difficile retningslinjer anbefaler nye behandlings- og testprotokoller.

(Anm: New C. difficile Guidelines Recommend New Treatment and Testing Protocols. New diagnostic methods and treatments, including fecal microbiota transplantation (FMT), will help improve the care given to patients with Clostridium difficile infection (CDI), according to updated guidelines released by the Infectious Diseases Society of America (IDSA) and Society for Healthcare Epidemiology of America. The updates were necessary because diagnosis and treatment of CDI have evolved significantly since they were published in 2010, according to the IDSA. The most common. (gastroendonews.com 8.6.2018).)

– Forskning finner høyere forekomst av kreft hos verdens «bedre land». Verdens "bedre" land med større tilgang til helsetjenester opplever mye høyere forekomst av kreft enn verdens "dårligere stilte" land, ifølge ny forskning fra University of Adelaide.

(Anm: Forskning finner høyere forekomst av kreft hos verdens «bedre land». Verdens "bedre" land med større tilgang til helsetjenester opplever mye høyere forekomst av kreft enn verdens "dårligere stilte" land, ifølge ny forskning fra University of Adelaide. (Research finds higher rates of cancer in world's ‘better’ countries. The world's "better" countries, with greater access to healthcare, experience much higher rates of cancer incidence than the world's "worse off" countries, according to new research from the University of Adelaide. (news-medical.net 16.10.2017).)

(Anm: Cancer incidence increasing globally: The role of relaxed natural selection. Evolutionary Applications 2017 (First published: 24 August 2017).)

- Afrikansk folk kan gemme på nøglen til et sundere liv. Det afrikanske Hadzafolk har markant flere tarmbakterier end folk fra Vesten. (- Samtidig lever de stort set ligeså lang tid som os, på trods af at de ikke har samme adgang til et moderne sundhedsvæsen eller medicin. Og som noget usædvanligt, så ændrer deres mikrobiota i tarmen sig i takt med årstiderne.)

(Anm: Afrikansk folk kan gemme på nøglen til et sundere liv. Det afrikanske Hadzafolk har markant flere tarmbakterier end folk fra Vesten. (- Samtidig lever de stort set ligeså lang tid som os, på trods af at de ikke har samme adgang til et moderne sundhedsvæsen eller medicin. Og som noget usædvanligt, så ændrer deres mikrobiota i tarmen sig i takt med årstiderne. »Det er vigtig, at vi lærer fra Hadzafolket nu, da deres livsstil er under forandring. De kan have en nøgle til, hvorfor vi ser en stigning i flere sygdomme i vestlige samfund,« skriver medforfatter på studiet Justin Sonnenburg i en mail til Videnskab.dk. (videnskab.dk 28.9.2017).)

(Anm: Association of Mental Disorders With Subsequent Chronic Physical Conditions. World Mental Health Surveys From 17 Countries. (…) Respondents were asked whether a health professional had ever told them they had any of a series of medical conditions (eg, heart disease, stroke, cancer, diabetes mellitus, hypertension, asthma, other chronic lung disease, and peptic ulcer) or whether they had a lifetime history of a chronic symptomatic condition (eg, arthritis, chronic back or neck pain, chronic or severe headaches, and any other chronic pain). JAMA Psychiatry. 2016;73(2):150-158.)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom. (Medication-induced mitochondrial damage and disease.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Signaler fra tarmens mikrobiotika til fjerntliggende organer mht. fysiologi og sykdom. Signals from the gut microbiota to distant organs in physiology and disease. (Nat Med. 2016 Oct 6;22(10):1079-1089.)

- Kosttilskudd av tang og tare brukt til å manipulere tarmbakterier hos mus. Sammendrag: Forskere som arbeider med laboratoriemus har vist at det er mulig å favorisere innpoding av en tarmbakteriestamme fremfor andre ved å manipulere musens diett. Forskerne har også vist at det er mulig å kontrollere hvor mye bakterien vokser i tarmen ved å kalibrere mengden av et bestemt karbohydrat i vannet eller maten til hver enkelt mus.

(Anm: Dietary seaweed used to manipulate gut bacteria in mice. Summary: Scientists working with laboratory mice have shown that it's possible to favor the engraftment of one gut bacterial strain over others by manipulating the mice's diet. The researchers also have shown it's possible to control how much a bacterium grows in the intestine by calibrating the amount of a specific carbohydrate in each mouse's water or food. (sciencedaily.com 9.5.2018).)

- Bruk av antidepressiva etter klasse: Forbindelser med alvorlige uønskede hjertesykdommer hos pasienter med koronararteriesykdom. (- KONKLUSJON: Bruk av antidepressiva var assosiert med redusert depresjon, men bruken av alle antidepressiva med unntak av SNRI var forbundet med flere bivirkninger.)

(Anm: Antidepressant Use by Class: Association with Major Adverse Cardiac Events in Patients with Coronary Artery Disease. (…) Abstract BACKGROUND: To assess use of antidepressants by class in relation to cardiology practice recommendations, and the association of antidepressant use with the occurrence of major adverse cardiovascular events (MACE) including death. (…) After a median follow-up of 4.7 years, 264 (20.9%) participants had a MACE. After propensity matching based on pre-CR depressive symptoms among other variables, participants taking tricyclics had significantly more MACE than those not taking tricyclics (HR = 2.46; 95% CI 1.37–4.42), as well as those taking atypicals versus not (HR = 1.59; 95% CI 1.05–2.41) and those on SSRI (HR = 1.45; 95% CI 1.07–1.97). There was no increased risk with use of SNRI (HR = 0.89; 95% CI 0.43–1.82). CONCLUSION: The use of antidepressants was associated with lower depression, but the use of all antidepressants except SNRI was associated with more adverse events. Psychother Psychosom. 2018 Mar 13;87(2):85-94.)

- Har antidepressiva en langsiktig nytteverdi? (- Når det gjelder dødelighet av antidepressiva heter det i en studie på 378 400 deltakere at «risikoen for tidlig død ble økt med 33 prosent blant brukere av antidepressiva sammenlignet med ikke-brukere» (4).

(Anm: Har antidepressiva en langsiktig nytteverdi? (...) Når det gjelder dødelighet av antidepressiva heter det i en studie på 378 400 deltakere at «risikoen for tidlig død ble økt med 33 prosent blant brukere av antidepressiva sammenlignet med ikke-brukere» (4). Det er således ikke overraskende at sykefraværet fra det tidspunktet SSRI-preparater ble introdusert på markedet (1993) har økt fra et svært lavt nivå til å bli verdens høyeste (5). Tidsskr Nor Legeforen 2018 (03.05.2018).)

- Bruk av antidepressiva knyttet til økt dødelighet hos pasienter med kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) (chronic obstructive pulmonary disease).

(Anm: Antidepressant Use Associated With Increased Mortality in Patients With COPD. LAUSANNE, Switzerland -- June 29, 2018 -- Use of serotonergic antidepressants is associated with a small but significant increase in rates of respiratory-related morbidity and mortality among older adults with COPD, according to a new study published in the European Respiratory Journal. (dgnews.docguide.com 29.6.2018).)

(Anm: SEROTONERGIC ANTIDEPRESSANT USE AND MORBIDITY AND MORTALITY AMONG OLDER ADULTS WITH COPD. Eur Respir J. 2018 Jun 25. pii: 1800475.)

- Varsler hevder Forest bestakk studieleder for å favorisere Cipramil (Celexa).

(Anm: Varsler hevder Forest bestakk studieleder for å favorisere Cipramil (Celexa). Whistleblower Claims Forest Bribed Study's Investigator to Favor Celexa. A whistleblower's complaint from 2011 that was unsealed Jan. 20 in a federal district court alleged that Forest Pharmaceuticals paid the principal investigator of a federally funded antidepressant drug study to fix the results in favor of the company's drug Celexa (United States ex rel. Pigott v. Forest Pharmaceuticals Inc., D. Md., No. 1:11-cv-00717, unsealed 1/20/12) (…) Only Explanation for Study's Bias: Kickbacks According to the complaint, the NIMH initially entered into a contract for the STAR*D study with the University of Texas in September 1999 with Rush as the P.I. Celexa is a selective serotonin reuptake inhibitor or SSRI. SSRIs prevent the body's reuptake or removal of a naturally-occurring neurotransmitter that it is believed to have a positive impact on mood. For More Information The complaint from 2011 can be found at http://op.bna.com/hl.nsf/r?Open=jaqo-8qvqcd. (bna.com 1.2.2012 (BNA - BLOOMBERG).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

- Hvorfor ledere av legemiddelfirmaer i virkeligheten ikke er blitt rettsforfulgt for opioidkrisen. (- Leger, ofte uvitende om hvordan Purdue Pharma hadde forrådt dem, fortsatte å øke sin bruk av opioider med titalls millioner av årlige forskrevne resepter. Og i de fem årene etter sakens forlik, døde omtrent 100 000 amerikanere av overdoser.)

(Anm: Hvorfor ledere av legemiddelfirmaer faktisk ikke er blitt rettsforfulgt for opioidkrisen. (- Eierne og noen tidligere og nåværende ledere for OxyContin-produsenten Purdue Pharma ble saksøkt den 12. juni av Massachusetts påtalemyndighet, som hevder at firmaet bevisst villede leger og forbrukere om farene ved sitt produkt - noe Purdue nektet i en uttalelse. Dette tatt i betraktning en tidligere, separat - og avslørende sak mot firmaet for over ti år siden. "Det er total avsporing," sa Specter. "Jeg ser ikke hvordan du kan komme til en konklusjon om at enkeltpersoner ikke var lovbrytere som fortjener fengsel." Men aktor, John Brownlee, sa at han trodde at den svake siktelsen mot lederne var "hensiktsmessig" gitt saken bevis.) (- Leger, ofte uvitende om hvordan Purdue Pharma hadde forrådt dem, fortsatte å øke sin bruk av opioider med titalls millioner av årlige forskrevne resepter. Og i de fem årene etter sakens forlik, døde omtrent 100 000 amerikanere av overdoser. (time.com 17.6.2018).)

(Anm: Legemiddelkonsulenter (sales representatives) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelkonsulenter forteller leger lite om sideeffekter, ifølge studie. (Drug Reps Tell Docs Little of Side Effects: Survey) (Journal of General Internal Medicine 2013 (April).)

(Anm: VW-topp sier seg skyldig – risikerer 169 år i fengsel. Den tidligere VW-toppen i USA, Oliver Schmidt, innrømmer å ha forsøkt å dekke over utslippsjukset. Nå risikerer han mange år bak murene. (tv2.no 28.7.2017).)

(Anm: Audi-sjefen pågrepet i Tyskland. Audis administrerende direktør Rupert Stadler er pågrepet i Tyskland i forbindelse med etterforskningen av utslippsskandalen. (aftenposten.no 16.6.2018).)

- INDLÆGSSEDDEL I STEDET FOR FORORD.

(Anm: - INDLÆGSSEDDEL I STEDET FOR FORORD. Det Tredje Rige var gennemsyret af stoffer: kokain, heroin, morfin og frem for alt metamfetamin. Stofferne blev brugt af alle fra fabriksarbejdere til husmødre og var afgørende for troppernes modstandskraft. Efterhånden som krigens gang vendte sig mod Tyskland, søgte Hitler og hans følge tilflugt i potentielt dødelige cocktails af stimulanser, administreret af lægen dr. Morell. (…) DEN TOTALE RUS tilføjer en manglende brik til historien. (lindhardtogringhof.dk 10.3.2017).)

- En gruppe forskere vil at American Journal of Psychiatry skal trekke tilbake en studie publisert i 2004 etter at nylig tilgjengelige dokumenter tyder på at Forest Laboratories, firmaet som solgte legemidlet som var gjenstand for studien, villedet legemiddelkontrollen om nøkkeldetaljer.

(Anm: Psykiatritidsskrift oppfordres til å trekke tilbake kontroversiell Celexa (Cipramil)-studie etter nylige avslørte detaljer. (Psychiatry journal is urged to retract controversial Celexa study over newly disclosed details.) En gruppe forskere vil at American Journal of Psychiatry skal trekke tilbake en studie publisert i 2004 etter at nylig tilgjengelige dokumenter tyder på at Forest  Laboratories, firmaet som solgte legemidlet som var gjenstand for studien, villedet legemiddelkontrollen om nøkkeldetaljer. (…) Statsadvokat oppfordrer til å gjenåpne en undersøkelse av en Allergan-enhet for påstått bedrageri. For nesten åtte år siden betalte en Allergan-enhet (AGN) 150 millioner dollar for å forlike kriminelle anklager om ulovlig markedsføring av tre legemidler. (…) Spesielt indikerer dokumentene at Forest Laboratories skjulte kritisk informasjon som viser at antidepressivet Celexa (Cipramil) ikke var effektivt hos barn. (statnews.com 8.2.2018 / 21.2.2018).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

- Innsats mot alvorlig korrupsjon må på dagsordenen.

(Anm: Innsats mot alvorlig korrupsjon må på dagsordenen. Korrupsjon er et mangetydig begrep. Korrupsjon er tyveri av politiske, sosiale og økonomiske goder fra befolkningen. I fattige land, men ikke bare der, skaper korrupsjon fattigdom, sosial marginalisering, politisk nepotisme og terrorisme. Korrupsjon ødelegger den sunne konkurransen i næringslivet og tilliten til den offentlige forvaltningen. Bestikkelser av offentlige tjenestemenn er regnet som en alvorlig form for korrupsjon. (aftenposten.no 8.6.2018).)

- Korrupsjon gnager samfunn i stykker. Indirekte bidrag til korrupsjon er også ødeleggende.

(Anm: LEDERARTIKLENE SKRIVES AV AFTENPOSTENS KOMMENTATORER. GRUPPEN LEDES AV POLITISK REDAKTØR TRINE EILERTSEN. Aftenposten mener: Korrupsjon gnager samfunn i stykker. Indirekte bidrag til korrupsjon er også ødeleggende. (…) Stater og selskaper som benytter seg av hemmelige konti i såkalte skatteparadis bidrar indirekte til korrupsjon fordi de bidrar til strukturer som gjør korrupsjon mulig. (aftenposten.no 25.1.2017).)

- Salg av legemidler -- med litt hjelp fra en journalist. (Selling drugs - with a little help from a journalist.)

(Anm: - Salg av legemidler -- med litt hjelp fra en journalist. (Selling drugs - with a little help from a journalist.) Hvordan blir egentlig journalister rekruttert når de arbeider på vegne næringslivsklienter? En annonse rykket inn tidligere i år av PR-firmaet Chandler Chicco Agency gir et innblikk. (How exactly are journalists recruited to work on behalf of corporate clients? An advertisement placed earlier this year by public relations firm Chandler Chicco Agency offers an insight. BMJ 2001;323:1258.)

(Anm: Sponsing av journalistikk (mintankesmie.no).)

(Anm: Journalists: anything to declare? (Journalister: noe å deklarere?) BMJ 2007;335:480 (8 September).)

- Amerikanske selskaper hyret inn pr-firmaer for å drive opp interessen for en aksje – og fikk deretter skribenter til å skrive om aksjen på populære businessblogger. Nå setter det amerikanske finans- og kredittilsynet SEC ned foten. (- Betalte for positive aksjeartikler for å lure investorer – får smekk av myndighetene.)

(Anm: Betalte for positive aksjeartikler for å lure investorer – får smekk av myndighetene. Amerikanske selskaper hyret inn pr-firmaer for å drive opp interessen for en aksje – og fikk deretter skribenter til å skrive om aksjen på populære businessblogger. Nå setter det amerikanske finans- og kredittilsynet SEC ned foten. Hvis et selskap betaler noen for å publisere eller gjøre tilgjengelig artikler om dets aksje, må det gi beskjed til offentligheten og investorer. Disse selskapene, promotørene og skribentene har angivelig villedet investorer ved å skjule betalte kampanjer som objektive og uavhengige analyser, sier direktør Stephanie Avakian i det amerikanske finanstilsynet SEC i en pressemelding. Ifølge finanstilsynet har det siktet 27 individer og mindre selskaper for å ha betalt for skjult reklame, som deretter er blitt publisert på businessmedier- og blogger som Forbes, Seeking Alpha, Yahoo Finance, Benzinga, TheStreet og The MotleyFool, ifølge CNN. Artiklene skal ha vært svært positive til aksjene som er involvert. (dn.no 11.4.2017).)

- Fatale bivirkninger av legemidler. (- Med ca. 830 000 døgnopphold ved norske sykehus i 2003 tilsier dette flere tusen legemiddelrelaterte dødsfall årlig.)

(Anm: Fatale bivirkninger av legemidler. (...) Legene ved medisinsk avdeling mistenkte bivirkninger i 73,3 % av tilfellene, kirurgene i 27,3 %. Ingen ble meldt Bivirkningsnemnda» (1).) (...) «FDA mottar ved direkte innrapporteringer færre enn 1 % av alvorlige mistenkte legemiddelreaksjoner» (2). (...) Med ca. 830 000 døgnopphold ved norske sykehus i 2003 tilsier dette flere tusen legemiddelrelaterte dødsfall årlig. Flere andre studier bekrefter at forekomsten av alvorlige og dødelige legemiddelreaksjoner er svært høyt (4, 5). Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125: 786.)

(Anm: Myndighetenes innsats for å eliminere risiko for legemiddelskader. (Norra Magasinet - TV2 24.02.1997).)

- Villigheten til å påføre andre skade.

(Anm: - Villigheten til å påføre andre skade. Pr. John Braithwaite. CORPORATE CRIME in the Pharmaceutical industry, Routledge & Kegan Paul, 1984 ISBN: 0710200498 (NÆRINGSLIVKRIMINALITET innen legemiddelindustrien, Routledge & Kegan Paul, 1984 ISBN: 0710200498).)

– Bekymret over stort medisinforbruk.

(Anm: – Bekymret over stort medisinforbruk. Helse. (…) Folkehelseinstituttets direktør Camilla Stoltenberg er bekymret over det høye medisinforbruket.) (– Kunnskapen vi har i dag, er for dårlig. Vi har muligheter til å få mye bedre kunnskap om dette, og det haster nå som vi har en eldrebølge foran oss, sier Stoltenberg. (kommunal-rapport.no 12.6.2018).)

- Å skape legemidler uten bivirkninger. (Creating medicines without side effects.) (- Nå, i stedet for primitivt å ødelegge et molekyl, uavhengig av dets mange funksjoner, kan leger angripe et bestemt molekyl som gjør en bestemt ting på et bestemt sted.) (- Så å stenge det helt ned ville være som å prøve å løse problemet med trafikkbelastning ved å forby biler.) (- Det legger et nytt nivå av presisjon til begrepet presisjonsmedisin - medisin skreddersydd nøyaktig til pasientens behov.)

(Anm: Å skape legemidler uten bivirkninger. (Creating medicines without side effects.) Stor nytte forventes i kampen mot kreft, autisme, Alzheimers etc. (...) Mer presise presisjonsmedisiner. Inntil nå har legemidler blitt målrettet molekyler på en svært generell måte. Hvis et molekyl ble antatt å være skadelig kan forskere forsøke å utvikle et legemiddel som blokkerer det fullstendig. Men Zhus nye forskning fremhever minussiden (baksiden) ved tilnærmingen med å skyte med haglegevær. Et molekyl kan forårsake problemer på grunn av hva det gjør i en del av cellen, men samtidig gjør det samme molekylet noe helt annet i andre deler - kanskje noe enormt viktig. Så å stenge det helt ned ville være som å prøve å løse problemet med trafikkbelastning ved å forby biler. Nå, i stedet for primitivt å ødelegge et molekyl, uavhengig av dets mange funksjoner, kan leger angripe et bestemt molekyl som gjør en bestemt ting på et bestemt sted. Det legger et nytt nivå av presisjon til begrepet presisjonsmedisin - medisin skreddersydd nøyaktig til pasientens behov. (sciencedaily.com 6.7.2018).)

- En stor andel farlige kjemikalier er merket feil. En av fem farlige kjemikalier er feil eller mangelfullt merket.  (— Feilmerkede produkter kan være farlig for mennesker og miljø. Det er viktig med riktig informasjon om farene ved produktet.)

(Anm: En stor andel farlige kjemikalier er merket feil. En av fem farlige kjemikalier er feil eller mangelfullt merket. Det viser en landsdekkende kontrollaksjon med farlige kjemikalier og biocidprodukter som Miljødirektoratet gjennomførte i mai. Nærmere 900 kjemikalier og 51 biocidprodukter som selges i byggevareutsalg, mat, sport, hobby, bil og båtbutikker ble kontrollert. — Feilmerkede produkter kan være farlig for mennesker og miljø. Det er viktig med riktig informasjon om farene ved produktet, sier seksjonsleder Mathieu Veulemans. (miljodirektoratet.no 5.7.2018).)

- Hva hvis «moderne» hjerteinfarktpasienter bare sitter igjen med bivirkninger av anbefalt behandling? BARE BIVIRKNINGER: I ytterste konsekvens vil gammel medisin ikke ha NOEN effekt – bare bivirkninger.

(Anm: Hva hvis «moderne» hjerteinfarktpasienter bare sitter igjen med bivirkninger av anbefalt behandling? BARE BIVIRKNINGER: I ytterste konsekvens vil gammel medisin ikke ha NOEN effekt – bare bivirkninger. Da vil et «sukkertøy» (placebo) komme best ut i en sammenligning med den gamle medisinen, men pasientene trenger ingen av dem, skriver artikkelforfatterne. (…) Hvem har ansvaret for å rydde opp når det er skjellig grunn til å tro at et produkt som var bra for tidligere generasjoner av pasienter, kanskje nå er blitt mer til ugagn og forurensning enn nytte? (dagbladet.no 20.6.2018).)

- Forskrivninger av legemidler med depresjon som bivirkning (sideeffekt) øker.

(Anm: Forskrivninger av legemidler med depresjon som bivirkning (sideeffekt) øker. (Prescriptions Grow for Meds with Depression Side Effect.) (…) Den generelle forekomsten av legemidler i USA med depresjon som mulig bivirkning økte betydelig fra 37,2 % i perioden 2005-2006 til til 38,4 % i 2013-2014 .) (medpagetoday.com 29.6.2018).)

- Ångestdämpande längre än ett halvår - går emot rekommendation. (– Det är alarmerande.) (- Biverkningar som beroende, glömska och mardrömmar kan uppstå.)

– Ångestdämpande längre än ett halvår - går emot rekommendation. (– Det är alarmerande, menar forskare bakom en studie som Sveriges Radio tagit del av.) (- Enligt både svenska och internationella rekommendationer ska vuxna endast använda sig av dessa medel mellan två till fyra veckor - då biverkningar som beroende, glömska och mardrömmar kan uppstå. (netdoktor.se 9.8.2018).)

- Studie: Sykdomsfremkallende tarmbakterier stenger av energiproduksjon i vertsceller. (- "Toksinet (giften) deaktiverer mitokondrier, noe som resulterer i tap av energiproduksjon.) (- Funksjonell, men fortsatt i live, mister cellen til slutt evnen til å avverge infeksjon.

(Anm: Studie: Sykdomsfremkallende tarmbakterier stenger av energiproduksjon i vertsceller. Forskere rapporterer i en ny studie at bakterien Helicobacter pylori - en viktig bidragsyter til gastritt, sår og magekreft - motstår kroppens immunforsvar ved å stenge av energiproduksjonen i cellene i mageforingen som virker som en barriere for infeksjon. (…) "Toksinet (giften) ødelegger mitokondriene, noe som resulterer i tap av energiproduksjon," opplyste Blanke. "Når cellen prøver å kompensere ved å omfordele ressurser fra andre deler av cellen utløses et signal som trigger cellen til å stoppe produksjonen og begynne å bryte ting ned." (…) Funksjonell, men fortsatt i live, mister cellen til slutt evnen til å avverge infeksjon. (news-medical.net 31.5.2018).)

- Lavt utdannede henter mest medisin. (- De med lavest utdanning hentet i gjennomsnitt ut reseptbelagte legemidler rundt tre ganger oftere enn de høyest utdannede.)

(Anm: Lavt utdannede henter mest medisin. (…) De med lavest utdanning hentet i gjennomsnitt ut reseptbelagte legemidler rundt tre ganger oftere enn de høyest utdannede. (…) Kort utdanning er assosiert med større utgifter til legemidler. (…) I en lederartikkel publisert i samme utgave drøfter man om folk med høy utdanning er mer skeptiske eller mer realistiske til hva medisiner kan gjøre for helsen, og hvorvidt lavt utdannede er mer tilbøyelige til å følge legemiddelindustriens og helsemyndighetenes råd om legemiddelbruk. Tidsskr Nor Legeforen (16.10.2012).)

(Anm: Legemiddeløkonomi, bivirkninger og legemiddelomsetning (mintankesmie.no).)

- Overdiagnose i primærhelsetjenesten: kartlegging, problemforståelse og det å finne løsninger. (- Overdiagnostisering kan skade pasienter ved å føre til overbehandling (med tilhørende potensielle toksisiteter (giftigheter), diagnoserelatert angst eller depresjon, og merkelapper (stigmatisering) eller negative økonomiske og sosiale konsekvenser.)

(Anm: Overdiagnose i primærhelsetjenesten: kartlegging, problemforståelse og det å finne løsninger. (Overdiagnosis in primary care: framing the problem and finding solutions.) (…) Overdiagnostisering kan skade pasienter ved å føre til overbehandling (med tilhørende potensielle toksisiteter (giftigheter), diagnoserelatert angst eller depresjon, og merkelapper (stigmatisering) eller negative økonomiske og sosiale konsekvenser.) (- Arbeidet med å redusere overdiagnostisering hindres grunnet leger og pasienters mangel på bevissthet om problemet og ved forvirring om terminologi, med overdiagnostisering ofte er flettet sammen med relaterte konsepter. BMJ 2018;362:k2820 (Published 14 August 2018).)

- Nav: – Økende fattigdom i Norge. Fra 2011 til 2015 gikk andelen fattige i Norge opp fra 7,7 prosent til 9,3 prosent av befolkningen.

(Anm: Nav: – Økende fattigdom i Norge. Fra 2011 til 2015 gikk andelen fattige i Norge opp fra 7,7 prosent til 9,3 prosent av befolkningen. Det viser en ny rapport fra Nav. (- Rapporten viser også at realinntekten for de fattige i praksis har stått stille i perioden 2012 til 2015, slik at gapet til både de rikeste og resten av befolkningen har økt. (aftenposten.no 14.11.2017).)

- Nesten én av ti i Norge får uføretrygd – Nav tror økningen vil fortsette.

(Anm: Nesten én av ti i Norge får uføretrygd – Nav tror økningen vil fortsette. (…) Mer uførhet blant folk under 54 år – Etter en periode med en stabil andel uføre ser vi nå at andelen øker. (…) Økningen i uføreandelen skjer i aldersgruppene under 54 år, mens aldersgruppene 60 til 64 og 65 til 67 år hadde en nedgang på henholdsvis 0,3 og 0,9 prosentpoeng. (aftenposten.no 20.6.2018).)

– Ulikhet er ikke den største utfordringen i Norge. (– Statsminister Erna Solberg tror få opplever ulikhet som den største samfunnsutfordringen i Norge.)

(Anm: – Ulikhet er ikke den største utfordringen i Norge. (…) Statsminister Erna Solberg tror få opplever ulikhet som den største samfunnsutfordringen i Norge. (dn.no 18.6.2017).)

- Leder. Økt ulikhet - et faresignal. (- Den nye rapporten viser at ulikheten øker i nesten alle regioner, men at det er store forskjeller fra land til land.)

(Anm: Leder. Økt ulikhet - et faresignal. De økonomiske ulikhetene er sterkt økende verden over, og et landene som skiller seg mest negativt ut, er USA. (…) I World Inequality Report 2018 samles økonomiske data fra fem kontinenter. Den nye rapporten viser at ulikheten øker i nesten alle regioner, men at det er store forskjeller fra land til land. (…) At Norge er et av de industrialiserte landene med lavest ulikhet, er en verneverdig norsk verdi. Når ulikheten øker, må det oppfattes som et faresignal. (vg.no 21.12.2017).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

- Bekymringer knyttet til studier etter markedsføring som kreves av legemiddelkontrollen FDA. (- En ny analyse fant en foruroligende mangel på rettidig gjennomføring så vel som fundamental informasjon. Spesielt at én av fire studier aldri ble offentlig formidlet.)

(Anm: Bekymringer knyttet til studier etter markedsføring som kreves av legemiddelkontrollen FDA. (The trouble with those post-marketing studies required by the FDA.) For å sikre at et nytt legemiddel virker på rett måte etter at markedsføringstillatelsen er gitt krever Food and Drug Administration (FDA) at et legemiddelfirma regelmessig skal utføre en såkalt studie etter markedsføring. Men en ny analyse fant en foruroligende mangel på rettidig gjennomføring så vel som fundamental informasjon. Spesielt at én av fire studier aldri ble offentlig formidlet. (…) Det var også mangel på oppdatert informasjon om fremdriften på om lag én tredjedel av disse studiekravene. (statnews.com 12.6.2018).)

– Trenger vi en havarikommisjon for legemidler?

(Anm: – Trenger vi en havarikommisjon for legemidler? Nylig ble MS-legemidlet daklizumab (Zinbryta) trukket tilbake etter ett år på markedet. (– Ved et så spektakulært legemiddelkrasj som daklizumab burde alle detaljer i godkjenningsprosessen fra A til Å granskes med lupe av uhildede personer. Pasienter døde eller fikk varig men. Det må vi lære av – det skylder vi dem som ble rammet. (dagensmedisin.no 29.5.2018).)

(Anm: Offentlige granskninger. (mintankesmie.no).)

– Michael Moore sammenligner USA med tv-serien «The Handmaid's Tale». (- Hvor var punktet om hvor alle skulle reist seg og gjort noe? Men det er vanskelig å finne, siden det skjer i det små. Det er slik fascisme fungerer, sa Moore.)

(Anm: Michael Moore sammenligner USA med tv-serien «The Handmaid's Tale». I den prisbelønte tv-serien «The Handmaid's Tale» som er basert på Margaret Atwoods roman fra 1985, foregår handlingen i det totalitære samfunnet Gilead, som styres av et fundamentalistisk styre, hvor kvinners livmor blir behandlet som om det var statens eiendom. På grunn av lave fødselsrater, blir friske kvinner sendt i en slags «fødetjeneste» der målet er at de skal føde et barn for et utvalgt ektepar. – Vi lever i «The Handmaid’s Tale», sier den verdenskjente dokumentaristen i et intervju på tv-showet «Real Time with Bill Maher» fredag. (…) – Hvor var punktet om hvor alle skulle reist seg og gjort noe? Men det er vanskelig å finne, siden det skjer i det små. Det er slik fascisme fungerer, sa Moore. (nrk.no 1.7.2018).)

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

- Driver forsøksmedisinering på eldre.

(Anm: Driver forsøksmedisinering på eldre. MANGE MEDIKAMENTER: 570.000 eldre fikk fem eller flere ulike legemidler på resept i 2017. 76.000 hjemmeboende eldre fikk minst 15 ulike legemidler i 2017. – Eldre overmedisineres, vi har altfor stor tro på medisiner som løsning på folks problemer, sier sykehjemsoverlege Pernille Bruusgaard. (…) – Det er overmedisineringen som er det største problemet i dag, sier Bruusgaard. (dagensmedisin.no 15.6.2018).)

- Tester medisiner basert på dårlige dyrestudier. (- Færre enn 15 prosent av kliniske studier er vellykkede.) (- Penger og ressurser kastes bort, og i verste fall utgjør forskningen en fare for oss.)

(Anm: Tester medisiner basert på dårlige dyrestudier. De fleste av oss stoler på at vi trygt kan delta i utprøving av nye legemidler. Nå viser en ny studie at godkjenningsinstanser ikke får avgjørende informasjon om forskningen som er gjort på dyr i forkant. De fleste av oss stoler på at vi trygt kan delta i utprøving av nye legemidler. (…) Færre enn 15 prosent av kliniske studier er vellykkede. Det betyr at de aller fleste deltar i slik medisinsk forskning til liten nytte. Penger og ressurser kastes bort, og i verste fall utgjør forskningen en fare for oss. (etikkom.no 15.6.2018).)

- Eget PR-byrå for legemiddelindustrien etablerer seg i Norge. (- Vi gir deg de viktigste legemiddel- og apoteknyhetene. DM Pharma kommer tre ganger i uken til abonnenter.) (- DM Pharma er på lik linje med Dagens Medisin en uavhengig nyhetskanal og følger redaktørplakaten. Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet.) (- BRANSJEVETERAN: Lars Henrik Østevold har bakgrunn fra både Novartis og Pfizer, og skal lede det norske kontoret til EFFECTOR.)

(Anm: Eget PR-byrå for legemiddelindustrien etablerer seg i Norge. BRANSJEVETERAN: Lars Henrik Østevold har bakgrunn fra både Novartis og Pfizer, og skal lede det norske kontoret til Effector. Dagens Medisin Pharma er for ledere og ansatte i legemiddelindustrien, apotekene, klinikken, myndighetene og politikere. Vi gir deg de viktigste legemiddel- og apoteknyhetene. DM Pharma kommer tre ganger i uken til abonnenter. Abonnementet gir også tilgang på nyhetsarkivet og frokostmøter. (dagensmedisin.no 16.5.2018).)

- Säkerheten i vården bör fokusera på prevention. Lär av flyget, kärnkraftverken och offshoreindustrin! I jämförelse med hur flyg-, kärnkrafts- och offshore-industrin hanterar och analyserar sina risker ligger den svenska sjukvården långt efter.

(Anm: Säkerheten i vården bör fokusera på prevention. Lär av flyget, kärnkraftverken och offshoreindustrin! I jämförelse med hur flyg-, kärnkrafts- och offshore-industrin hanterar och analyserar sina risker ligger den svenska sjukvården långt efter. (…) Studier som belyser omfattningen av medicinska misstag i Sverige saknas; däremot visar ett flertal internationella studier att problemet är omfattande [24]. (Läkartidningen 1999;96:3068-73).)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).)

(Anm: Helsekostnader, forsikringer, forskning og budsjetter (mintankesmie.no).)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom. (Medication-induced mitochondrial damage and disease.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Signaler fra tarmens mikrobiotika til fjerntliggende organer mht. fysiologi og sykdom. Signals from the gut microbiota to distant organs in physiology and disease. (Nat Med. 2016 Oct 6;22(10):1079-1089.)

- "Jeg ble instruert å selge OxyContin": En legemiddelkonsulent hos Purdue Pharma forteller om hvordan han ble betalt for å pushe opioider. (- Da Sean Thatcher var salgsrepresentant hos Purdue Pharma, som produserer OxyContin, klaget ofte leger han besøkte over at pasientene deres utviklet toleranse mot smertestillende opioider. Thatcher, som arbeidet for firmaet mellom 2009 og 2015 i Montana ble bedt om å fortelle de forskrivende leger at dosene skulle økes, og å presisere at avhengighet ikke er det samme som toleranse eller "pseudoavhengighet".) (- Han fikk en bonus basert på antall opioidresepter som legene han besøkte forskrev, hvor høyere salg av OxyContin utløste spesielt store bonuser.)

(Anm: “I Was Directed to Market OxyContin”: A Purdue Pharma Rep Tells How He Was Paid to Push Opioids. When Sean Thatcher was a sales rep at Purdue Pharma, which makes OxyContin, doctors he visited often complained that their patients were developing tolerance to the opioid painkiller. Thatcher, who worked for the company between 2009 and 2015 in Montana, was instructed to tell the prescribers to increase the dose, and to clarify that addiction isn’t the same as tolerance, or “pseudoaddiction.” He received a bonus based on the number of opioid prescriptions written by the physicians he visited, with higher sales of OxyContin in particular garnering bigger bonuses. (motherjones.com 6.5.2018).)

(Anm: Legemiddelkonsulenter (sales representatives) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelkonsulenter forteller leger lite om sideeffekter, ifølge studie. (Drug Reps Tell Docs Little of Side Effects: Survey) (Journal of General Internal Medicine 2013 (April).)

- Tarmbakterier er nøglen til et godt helbred.

(Anm: Tarmbakterier er nøglen til et godt helbred. Det vrimler med nye forskningsresultater om tarmbakterier. Her får du et overblik over, hvorfor de er afgørende for din sundhed. (…) Faktisk er hele kroppen påvirket, hvis tarmen er i ubalance, og forskerne giver i stigende omfang dette forskningsområde opmærksomhed, idet flere forbindelser mellem tarmen og andre organsystemer i kroppen måske er relevante i forskellige sygdomme, som f.eks. lungesygdomme og depression. (videnskab.dk 13.4.2018).)

(Anm: Antibiotika (tarmbakterier, probiotika, mikrobiota etc.) (Dysbiose; dysbiosis (also called dysbacteriosis (dysbakteriose)). (mintankesmie.no).)

 - Tarmmikrobiom påvirker saltfølsom hypertensjon (høyt blodtrykk) hos mus og mennesker.

(Anm: Tarmmikrobiom påvirker saltfølsom hypertensjon (høyt blodtrykk) hos mus og mennesker. (…) Hos mus førte en diett med mye salt til uttømming av Lactobacillus-arter, spesielt av en Lactobacillus-art, L. murinus. Dette ble etterfulgt av en økning i antall spesifikke lymfocytter (T-helper [TH] 17) som driver mange autoimmune sykdommer og deretter ved en økning i blodtrykket. Når forskerne supplementerte maten til mus med de utarmede artene av laktobaciller, ble disse endringene reversert. (…) Tidligere rapporter har vist at tarmmikrobiomet sannsynligvis spiller en rolle i å forårsake fedme, type 2 diabetes og aterosklerose.) NEJM 2017 (January 2, 2018).)

(Anm: Antidepressiva og antipsykotika gir økt risiko for diabetes hos barn og voksne (50 til 700 %) (mintankesmie.no).)

(Anm: Diabetes øker risikoen for å dø av noen kreftformer (dagensmedisin.no 3.10.2013).)

(Anm: Fosterskader (legemiddelinduserte) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelindusert kreft og andre typer celleskader (mintankesmie.no).)

(Anm: Risk of fetal death is increased in pregnant women with pre-existing diabetes - Pre-existing maternal diabetes more than quadrupled the risk of fetal death OBG Manag. 2014 February;26(2).)

- Svenske forskere vil kurere diabetes 1 med antibiotika. Men norsk ekspert tror det er virus, ikke bakterier, som forårsaker sykdommen.

(Anm: Svenske forskere vil kurere diabetes 1 med antibiotika. Men norsk ekspert tror det er virus, ikke bakterier, som forårsaker sykdommen. Forskere ved Uppsala Universitet i Sverige tror diabetes kan være forårsaket av en betennelse. De mener det er bakterier som dreper de insulinproduserende cellene. Om de har rett, kan sykdommen i fremtiden kureres med antibiotika. Om lag 28.000 nordmenn har diagnosen Diabetes 1, ifølge Folkehelseinstituttet. Forskerne skal prøve ut hypotesen på rotter, og om den kan bekreftes kan det på sikt bli aktuelt å forsøke å kurere diabetes type 1 med antibiotika. Det skriver Sveriges Radio. (tv2.no 13.5.2018).)

- Hjertesvikt: ødeleggelse av tarmbakterier kan forbedre utfallet.

(Anm: Hjertesvikt: ødeleggelse av tarmbakterier kan forbedre utfallet. (Heart failure: Destroying gut bacteria could improve outcomes.) Overraskende viser en nylig studie at det å viske ut en persons tarmbakterier kan bidra til å forbedre hjertefunksjonen og redusere nivåer av hjerteskader etter hjertesvikt. (- "Det faktum at vi ser fullstendig hjertefunksjon er overraskende, og jeg gleder meg til spennende nye data om hva som skjer i hjertet når en annen bakterie rekoloniser tarmen." (medicalnewstoday.com 24.4.2018).)

- «Største» mikrobiomestudie innveier vår tarmhelse. De første resultatene av den største studien som noen gang har undersøkt det menneskelige mikrobiom foreligger. (- Resultatene viste at personer som rapporterte psykiske helseproblemer hadde flere bakterier til felles med andre mennesker som rapporterte lignende problemer enn de hadde med kontrollpersoner.)

(Anm: 'Largest' microbiome study weighs in on our gut health. The first results of the largest study to have ever investigated the human microbiome are in. They have important implications for our dietary practices, resistance to antibiotics, and our mental health. (…) The first results of the project are now available, and they offer clues as to what keeps our guts healthy and bacterially diverse. The findings were published in the journal mSystems. (…) Gut bacteria and mental health Finally, the study revealed interesting connections between the composition of the gut's bacteria and mental illness. Those who reported living with post-traumatic stress disorder (PTSD), schizophrenia, depression, or bipolar disorder were compared with healthy controls who had been matched for age, gender, and body mass index (BMI). The results demonstrated that people who reported mental health issues had more bacteria in common with other people who reported similar problems than they did with the controls. This association was strong regardless of gender, age, or geographical location. Also, the research suggests that some types of bacteria may be more prevalent in people who live with depression. These findings strengthen the link drawn between mental health and gut bacteria by previous research. For instance, a recent study highlighted a connection between anxiety and the absence of certain healthy gut microbes. Another found that certain bacteria are altered in people with PTSD. (…) "The analysis presented in this paper represents a single snapshot, but we want eventually to go beyond making maps of the microbiome to making a microbiome GPS that tells you not just where you are on that map, but where you want to go and what to do in order to get there in terms of diet, lifestyle, or medications." Rob Knight, Ph.D. (medicalnewstoday.com 15.5.2018).)

- Har vår tarm noe å si for vår spatiale hukommelse? (- Hvordan tarmen orienterer hjernen.) (- Suarez og kolleger mener at tarmene sender signaler gjennom vagusnerven og hjernestammen til en annen del av hjernen, kalt hippocampus, sete for minnedannelse og tilbakekalling. Ved å gjøre det "berører" tarmen hjernen for å rette spesiell oppmerksomhet på hvor vi spiste bestemte matvarer.)

(Anm: Har vår tarm noe å si for vår spatiale hukommelse? Do our guts have a say in our spatial memory? Our guts, research is proving, are much more important to our overall state of health and well-being than previously thought. Do they also play a role in memory and orientation, and if so, why? In a famous scene from the French novel In Search of Lost Time by Marcel Proust, the narrating character takes a bite out of a madeleine (a small, traditional French sponge cake) that he had previously dunked in a little tea. Having done so, he begins to remember snatches of his childhood spent in the countryside. (…) This is what researchers from the University of Southern California in Los Angeles have found, at least, in a study recently published in Nature Communications. How the gut orients the brain Lead investigator Andrea Suarez and team suggest that the signals that our guts send to our brains play a key role in how well we remember landmarks that allow us to navigate the world, spatially. The way the gut communicates with the brain, say the researchers, is through the largest nerve of the autonomic nervous system, the system that helps to automatically regulate basic bodily functions: the vagus nerve. (…) Suarez and colleagues believe that, through the vagus nerve and then the brainstem, the gut sends signals to another part of the brain called the hippocampus, the seat of memory formation and recall. In doing so, the gut "prompts" the brain to take special notice of where we ate particular foods. (medicalnewstoday.com 16.6.2018).)

- Fikk snegler til å huske noe de aldri har opplevd. Forskere overførte et minne mellom to snegler, ved å sprøyte et stoff fra den ene inn i den andre. (- Fikk minner fra maten.) (- Per i dag vet vi ikke sikkert hvordan minner setter seg fast i biologien i hjernen, og blir der i lange tider.)

(Anm: Fikk snegler til å huske noe de aldri har opplevd. Forskere overførte et minne mellom to snegler, ved å sprøyte et stoff fra den ene inn i den andre. (…) Fikk minner fra maten Per i dag vet vi ikke sikkert hvordan minner setter seg fast i biologien i hjernen, og blir der i lange tider. Men vi har ideer om hva som skjer. Den rådende hypotesen sier at informasjonen lagres i et mønster av forbindelser mellom nerveceller. - Les også: Glemsk? Du har kanskje bare en smart hukommelse (…) Nå tok forskerne ut prøver av RNA fra nervesystemet til de opptrente dyra. RNA er en type molekyl som ligner DNA. Det brukes til å overføre informasjon fra DNAet til andre deler av cellen, men også til å regulere om genene i DNAet er skrudd på eller av. Glanzman og co sprøytet nå prøvene med RNA inn i sjøharer som aldri hadde opplevd støt. Resultatet var mildt sagt oppsiktsvekkende: Da de nye sjøharene ble berørt, trakk de seg sammen og ble værende sammentrukket lenge. En annen gruppe sjøharer som hadde fått RNA fra utrente dyr, hadde derimot ingen slik adferd. (forskning.no 16.6.2018).)

(Anm: Spatial evne, et individs evne til å kunne skape et mentalt bilde, en forestilling, om romlige forhold, samt det å kunne operere med romlige relasjoner. Eksempelvis kan dette dreie seg om å danne seg mentale bilder av former og avstander, og det å kunne manipulere et objekt mentalt. Disse spatiale ferdighetene kan blant annet knyttes til oppgaver og aktiviteter som geometri, å legge puslespill, bygge med byggeklosser, drive med orientering eller orientere seg i en by. Kilde: Store norske leksikon.)

- Førti prosent av mennesker har et fiktivt første minne, ifølge studie. Forskere har gjennomført en av de største undersøkelsene av folks første minner, og fant at nesten 40 prosent av menneskene hadde et første minne som er fiktivt.

(Anm: Forty percent of people have a fictional first memory, says study. Researchers have conducted one of the largest surveys of people's first memories, finding that nearly 40 per cent of people had a first memory which is fictional. Current research indicates that people's earliest memories date from around three to three-and-a-half years of age. However, the study from researchers at City, University of London, the University of Bradford and Nottingham Trent University found that 38.6 per cent of a survey of 6,641 people claimed to have memories from two or younger, with 893 people claiming memories from one or younger. This was particularly prevalent among middle-aged and older adults. (…) The study is published in the journal Psychological Science. (medicalxpress.com 17.7.2018).)

(Anm: Fictional First Memories. Abstract In a large-scale survey, 6,641 respondents provided descriptions of their first memory and their age when they encoded that memory, and they completed various memory judgments and ratings. In good agreement with many other studies, where mean age at encoding of earliest memories is usually found to fall somewhere in the first half of the 3rd year of life, the mean age at encoding here was 3.2 years. The established view is that the distribution around mean age at encoding is truncated, with very few or no memories dating to the preverbal period, that is, below about 2 years of age. However, we found that 2,487 first memories (nearly 40% of the entire sample) dated to an age at encoding of 2 years and younger, with 893 dating to 1 year and younger. We discuss how such improbable, fictional first memories could have arisen and contrast them with more probable first memories, those with an age at encoding of 3 years and older. Psychol Sci. 2018 Jul 1:956797618778831.)

- Hvordan hjernens "immunhukommelse" kan føre til Alzheimers. En ny studie viser at mikroglia, som er immunceller i sentralnervesystemet, kan "huske" betennelser. (- Som nøkkelspiller i hjernens immunitet sendes mikroglia til infeksjonsstedet eller skadene, hvor de kjemper mot giftstoffer eller patogener (sykdomsfremkallende organismer) og blir kvitt ubrukelige celler. Imidlertid er disse cellene også kjent for å spille en negativ rolle ved nevrodegenerative lidelser som Alzheimers sykdom, Parkinsons sykdom, iskemisk hjerneslag og traumatiske hjerneskader.)

(Anm: How the brain's 'immune memory' may lead to Alzheimer's. A new study shows that microglia, which are the immune cells of the central nervous system, can "remember" inflammation. This "memory" influences how the cells react to new stimuli and deal with toxic plaque in the brain, a marker of Alzheimer's disease. A new study shows that microglia, which are the immune cells of the central nervous system, can "remember" inflammation. This "memory" influences how the cells react to new stimuli and deal with toxic plaque in the brain, a marker of Alzheimer's disease. Microglia, sometimes referred to as "scavenger" cells, "are the primary immune cells of the central nervous system." As the key player in the brain's immunity, microglia are dispatched to the site of infection or injury, where they fight toxic agents or pathogens and get rid of useless cells. However, these cells are also known to play a negative role in neurodegenerative disorders such as Alzheimer's disease, Parkinson's disease, ischemic stroke, and traumatic brain injuries. For instance, a recent study showed that when microglia are overactive, they devour toxic plaques along with synapses, which presumably leads to the neurodegeneration seen in Alzheimer's. Additionally, microglia survive for a very long time, with some of the cells lasting for over 2 decades. Also, "[s]tudies have shown that infectious diseases and inflammation suffered during a lifetime can affect the severity of Alzheimer's disease much later in life," explains lead investigator Jonas Neher, an experimental neuroimmunology researcher at the German Center for Neurodegenerative Diseases in Tübingen.Together, these observations led Neher to wonder "whether an immunological memory in these long-lived microglia could be communicating this [Alzheimer's] risk." To answer this question, the team examined the immune response of these brain cells in mice. The findings were published in the journal Nature. (medicalnewstoday.com 14.4.2018).)

(Anm: TDP-43 Depletion in Microglia Promotes Amyloid Clearance but Also Induces Synapse Loss. Neuron. 2017 Jul 19;95(2):297-308.e6.) (PubMed)

(Anm: Microglial Cx3cr1 knockout prevents neuron loss in a mouse model of Alzheimer's disease. Nature Neuroscience 2010;13:411–413.)

(Anm: hvit substans; hvit substans, margkledde nervefibrer, utløpere fra nervecellene i hjerne og ryggmarg. Den hvite fargen skyldes myelin, et fettholdig stoff som danner margskjeder omkring nervefibrene. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: white matter (hvit substans); Multiple Sclerosis (MS) is one of the most common disease which affects white matter (wikipedia.org).)

(Anm: - Helt plutselig falt jeg om, og klarte ikke å reise meg igjen. Som lyn fra klar himmel ble Marianne rammet av sykdom. Det skulle gå ti år før hun fikk vite hva som feilte henne. (…) I denne ukes episode av "Lommelegen" får du svar på hvilken sykdom Marianne har og hvordan det er å leve med denne diagnosen. Du kan laste ned episoden på podcast. Eller du kan se den i Lommelegens Youtube-kanal. (lommelegen.no 30.4.2018).)

- Tarmbakterier gir ledetråder til multippel sklerose. Undersøkelser av biprodukter av tarmbakterier gir ny innsikt i hvordan mikrobiomet påvirker betennelser i hjernen og dets potensielle rolle for nevrologiske tilstander.

(Anm: Gut bacteria offer clues to multiple sclerosis. Investigating the byproducts of gut bacteria gives fresh insight into how the microbiome influences inflammation in the brain and its potential role in neurological conditions. According to recent research, gut bacteria play a part in pretty much every facet of physiology, in both health and disease. Gut bacteria have been shown to play a role in everything from diabetes to obesity, and from depression to schizophrenia. It is these links with mental health and the nervous system in general that fascinates Francisco Quintana, Ph.D., from the Ann Romney Center for Neurologic Diseases at Brigham and Women's Hospital in Boston, MA. Quintana and his team recently published a paper in the journal Nature, outlining how the gut-brain connection might work on a cellular level. Their findings have implications for many neurological conditions, including multiple sclerosis (MS). (medicalnewstoday.com 18.5.2018).)

(Anm: Microglial control of astrocytes in response to microbial metabolites. Nature. 2018 May 16.)

- Behandling med antidepressiva og forverring av hvit substans påvist ved MRI hos eldre.

(Anm: Behandling med antidepressiva og forverring av hvit substans påvist ved MRI hos eldre. (Antidepressant Treatment and Worsening White Matter on Serial Cranial Magnetic Resonance Imaging in the Elderly. (…) Resultater — Bruk av hvilken som helst antidepressiva i løpet av studien ble assosiert med forverring av hvit substans.) (…) Results— Use of any antidepressant during the period of study was associated with worsening white matter.) (Stroke 2008; 39: 857-862).)

(Anm: What's Causing Your Brain Fog? Reasons You May Have Brain Fog (webmd.com 1.6.2017).)

(Anm: - Disse funnene tyder på at akutt alvorlig serotonin/serotonerg toksisitet kan indusere strukturelle og langvarige funksjonelle endringer i flere kortikale og subkortikale hjerneregioner som er forbundet med kognitive og ekstrapyramidale syndromer. (J Neuroradiol. 2012 Oct;39(4):254-7 Epub 2011 Dec 22).)

- Bruk av legemidler med iboende antikolinerge egenskaper er utbredt blant eldre personer. En voksende bevismengde viser at høy antikolinerg byrde er knyttet til fysisk og kognitiv svekkelse.

(Anm: Anticholinergic Burden and Functional Status in Older People with Cognitive Impairment: Results from the Regal Project. OBJECTIVE: The use of drugs with intrinsic anticholinergic properties is widespread among old age persons. A growing body of evidences suggest that a high anticholinergic burden is associated with physical and cognitive impairment. However, the association between anticholinergic drug use and functional status is still poorly investigated, particularly among subjects with initial cognitive impairment. Impairment: Results from the Regal Project. (…) CONCLUSIONS: The use of medications with anticholinergic properties is common among older persons cognitively health as well as with cognitive impairment. Our results suggest that the use of anticholinergic drugs is associated with functional impairment, especially in old age subjects with initial cognitive impairment. Minimizing anticholinergic burden should result in maintaining daily functioning, especially in a vulnerable population, such as MCI and mild AD. J Nutr Health Aging. 2017;21(4):389-396.)

- Benzodiazepiner er forbundet med økt risiko for Alzheimers sykdom.

(Anm: Benzodiazepines are associated with increased risk of Alzheimer’s disease. The use of benzodiazepines and related drugs (Z drugs) is associated with a modestly increased risk of Alzheimer’s disease, according to a recent study from the University of Eastern Finland. The risk increase was similar with both benzodiazepines and Z drugs regardless of their half-life. The results were published in Acta Psychiatrica Scandinavica. (firstwordpharma.com 13.8.2018).)

- ADHD-legemidler forbedrer ikke kognisjon hos friske studenter. Kilde: University of Rhode Island. Oppsummering: I motsetning til folkelig tro på universitetshøyskoler kan ikke ADHD-legemidler for oppmerksomhetsforstyrrelse forbedre kognisjonen hos friske studenter, og kan faktisk forringe funksjonen.

(Anm: ADHD drugs do not improve cognition in healthy college students. Source: University of Rhode Island. Summary: Contrary to popular belief across college campuses, attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) medications may fail to improve cognition in healthy students and actually can impair functioning. (sciencedaily.com 19.7.2018).)

(Anm: Kognisjon; psykologi psykologisk prosess som omfatter persepsjon, læring og tenkning | jf. prekognisjon (naob.no).)

(Anm: Neurocognitive, Autonomic, and Mood Effects of Adderall: A Pilot Study of Healthy College Students. (…) Overall, the present findings indicate dissociation between the effects of Adderall on activation and neurocognition, and more importantly, contrary to common belief, Adderall had little impact on neurocognitive performance in healthy college students. Given the pilot design of the study and small sample size these findings should be interpreted cautiously. The results have implications for future studies and the education of healthy college students and adults who commonly use Adderall to enhance neurocognition. Pharmacy (Basel). 2018 Jun 27;6(3). pii: E58.)

- Brukere av kodeinholdig hostesirup funnet å ha atrofi (hjernesvinn) i hvit substans. En bildebehandlingsstudie av kroniske brukere av kodeinholdig hostesirup (CCS) har funnet mangel i bestemte regioner i hjernen av hvit substans og knytter disse endringene til økt impulsivitet hos CCS-brukere.

(Anm: Users of codeine-containing cough syrups found to have white-matter deficits. An imaging study of chronic users of codeine-containing cough syrups (CCS) has found deficits in specific regions of brain white matter and associates these changes with increased impulsivity in CCS users. Researchers used diffusuion tensor imaging (DTI) (an MR imaging technique), coupled with fractional anisotropy, to investigate the white matter integrity of chronic CCS users. Deficits were found in multiple regions of the brain, including the inferior fronto-occipital fasciculus, which other studies have found to be abnormal in other forms of addiction, such as addiction to the Internet, alcohol and heroin. The study found the white matter deficits in CCS users also correlated with increased impulsivity traits in the subjects, as measured by the Barratt Impulsiveness Scale. These findings were consistent with results of previous studies of heroin and cocaine addicts. White matter disruptions also correlated with the duration of CCS use. (medicalnewstoday.com 23.8.2015).)

(Anm: Hostemedisiner (hostesaft) (mintankesmie.no).)

(Anm: Abnormal white matter integrity in chronic users of codeine-containing cough syrups: a tract-based spatial statistics study. AJNR Am J Neuroradiol. 2015 Jan;36(1):50-6.)

- Høyre arcuate fasiculus abnormitet ved kronisk tretthetssyndrom. (- KONKLUSJON: Bilateral atrofi (hjernesvinn) i hvit substans er tilstede ved kronisk tretthetssyndrom/Myalgisk encefalopati (CFS/ME).)

(Anm: Right arcuate fasciculus abnormality in chronic fatigue syndrome. (…) Abstract PURPOSE: To identify whether patients with chronic fatigue syndrome (CFS) have differences in gross brain structure, microscopic structure, or brain perfusion that may explain their symptoms. (…) RESULTS: In the CFS population, FA was increased in the right arcuate fasciculus (P = .0015), and in right-handers, FA was also increased in the right inferior longitudinal fasciculus (ILF) (P = .0008). In patients with CFS, right anterior arcuate FA increased with disease severity (r = 0.649, P = .026). Bilateral white matter volumes were reduced in CFS (mean ± standard deviation, 467 581 mm(3) ± 47 610 for patients vs 504 864 mm(3) ± 68 126 for control subjects, P = .0026), and cortical thickness increased in both right arcuate end points, the middle temporal (T = 4.25) and precentral (T = 6.47) gyri, and one right ILF end point, the occipital lobe (T = 5.36). ASL showed no significant differences. CONCLUSION: Bilateral white matter atrophy is present in CFS. No differences in perfusion were noted. Right hemispheric increased FA may reflect degeneration of crossing fibers or strengthening of short-range fibers. Right anterior arcuate FA may serve as a biomarker for CFS. Radiology. 2015 Feb;274(2):517-26.)

(Anm: Arcuate fasciculus. The arcuate fasciculus (Latin: curved bundle) is a bundle of axons that forms part of the superior longitudinal fasciculus, an association fiber tract. The arcuate bidirectionally connects caudal temporal cortex and inferior parietal cortex to locations in the frontal lobe.[1][2] (en.wikipedia.org).)

- Advarer mot sterke smertestillende til barn (- Inneholder kodein)

Advarer mot sterke smertestillende til barn
vg.no 25.6.2013
INNEHOLDER KODEIN: Codaxol, Paralgin Forte og Pinex Forte er noen av de smertestillende preparatene det nå advares mot å gi til barn under 12 år.

LONDON (VG) Britiske leger og apotekansatte advares nå mot å gi barn under 12 år legemidler som inneholder virkestoffet kodein. Det kan også bli aktuelt i Norge.

Advarselen kommer som en konsekvens av at European Medicines Agency (EMA) har gjennomført en studie som viser at barn er i risiko for å ta opp stoffet for raskt.

Se liste over medikamentene som inneholder kodein på det norske markedet nederst i artikkelen

Studien har vist at det har blitt innrapportert enkelte barnedødsfall som man mener har en sammenheng med bruk av kodein.

Det vises til at barn kan få pusteproblemer ved bruk av medikamenter som inneholder virkestoffet. (...)

Opererte mer utsatt
I de nye retningslinjene fra det britiske legemiddelverket heter det at dersom man må bruke kodein på barn, så bør det brukes lavest mulig dose over kortest mulig periode, skriver The Times. (...)

KODEIN I NORSK MEDISIN
Codaxol (Ratiopharm)
For lindring av moderate til sterke smerter.
Kodein (Takedal Nycomed)
Tablett mot tørrhoste og annen uproduktiv hoste. Smertestillende ved middels sterke smerter.
Paralgin Forte (Weifa)
For moderate til sterke smerter. Finnes både i stikkpille- og tablettform.
Paralgin Major (Weifa)
Stikkpiller til bruk ved moderate til sterke smerter.
Paralgin Minor (Weifa)
Stikkpiller til bruk ved moderate til sterke smerter.
Paramax Comp (Vitabalans)
Brukes ved moderate til sterke smerter.
Pinex Forte (Actavis)
Brukes ved moderate til sterke smerter. Finnes både som brusetabletter og stikkpiller.
Pinex Major (Actavis)
Stikkpiller som brukes ved moderate til sterke smerter.
Kilde: Felleskatalogen

(Anm: Users of codeine-containing cough syrups found to have white-matter deficits (medicalnewstoday.com 23.8.2014).)

(Anm: Døde etter for mye hostesaft. Pasienten drakk altfor mye av de reseptbelagte hostesaftene Cosylan, som inneholder morfin, og Sterk Hostesirup NAF, som inneholder kodein. Foto: Jon Bernt Høigård. Hjemmetjenesten i Lillehammer kritiseres da en pasient døde etter å ha drukket altfor mye hostesaft. (gd.no 10.4.2015).)

(Anm: FDA: No Codeine or Tramadol for Children Under 12 – Period. Warnings for children with medical conditions, breastfeeding moms. Use of both codeine to treat pain and coughs and tramadol to treat pain are now both contraindicated in young children under the age of 12, said the FDA in a statement. (medpagetoday.com 20.4.2017).)

(Anm: FDA Panel Urges Stronger Regulation of Codeine. —An FDA advisory committee voted 28-0 to remove the drug from its OTC monograph for cough and cold (medpagetoday.com 10.12.2015).)

- Hostmedicin med opioider ej längre för barn i USA.

(Anm: Hostmedicin med opioider ej längre för barn i USA. FDA ändrar kraven på säkerhetsmärkningen så att opioidbaserad hostmedicin endast ska tillåtas för vuxna. (…) – På grund av epidemin av opiatmissbruk ser vi över onödig exponering för opioider, i synnerhet när det gäller barn, säger Scott Gottlieb, FDA:s kommissionär, i ett pressmeddelande. (…) I Sverige finns den receptbelagda hostmedicinen Cocillana-Etyfin som innehåller etylmorfin, som rekommenderas för barn över två år. (lakemedelsvarlden.se 15.1.2018).)

- Studien finner sammenheng mellom hukommelsestap, reduserte kognitive funksjoner og sykdom i små blodårer i hjernen.

(Anm: Studien finner sammenheng mellom hukommelsestap, reduserte kognitive funksjoner og sykdom i små blodårer i hjernen. (Study finds link between memory loss, cognitive decline and small vessel disease in the brain. (…) The study by senior author José Biller, MD, first author Victor Del Brutto, MD, and colleagues is published in the International Journal of Geriatric Psychiatry. Dr. Biller is chair of Loyola Medicine's department of neurology. Dr. Del Brutto is a University of Chicago resident who did a neurology rotation at Loyola. (news-medical.net 6.6.2017).)

(Anm: Antidepressiva (inkl. SSRI-preparater) og antipsykotika har skadelige effekter på mitokondrier (Mol Cell Biochem 1999;199:103-9).)

(Anm: Minislag (ministroke: transient ischemic attack (TIA)) linket til lavere forventet levetid. (- Minislag kan forårsake demens.) (- Enkelte psykofarmaka kan øke risiko for minislag / demens.) (mintankesmie.no).)

(Anm: What's Causing Your Brain Fog? Reasons You May Have Brain Fog (webmd.com 1.6.2017).)

- PTSD og psykoaktive legemidler knyttet til økt risiko for demens. 

(Anm: PTSD og psykoaktive legemidler knyttet til økt risiko for demens. (PTSD and psychoactive drugs linked to increased risk for dementiaI) (…) I denne studien oppdaget forskerne at det å ta visse antidepressiva, sedativer, beroligende midler eller antipsykotika økte veteranernes risiko for å utvikle demens sammenlignet med risikoen for veteraner som ikke tok slike legemidler. (…) En ny studie, publisert i Journal of the American Geriatrics Society undersøkte denne forbindelsen. (...) Legemidler som betydelig økte risikoen for demens inkluderte: - Selektive serotonin reopptakshemmere (SSRI) - Nye antidepressiva - Atypiske antipsykotika. (news-medical.net 9.5.2017).)

- Studien finner sammenheng mellom hukommelsestap, reduserte kognitive funksjoner og sykdom i små blodårer i hjernen.

(Anm: Studien finner sammenheng mellom hukommelsestap, reduserte kognitive funksjoner og sykdom i små blodårer i hjernen. (Study finds link between memory loss, cognitive decline and small vessel disease in the brain. (…) The study by senior author José Biller, MD, first author Victor Del Brutto, MD, and colleagues is published in the International Journal of Geriatric Psychiatry. Dr. Biller is chair of Loyola Medicine's department of neurology. Dr. Del Brutto is a University of Chicago resident who did a neurology rotation at Loyola. (news-medical.net 6.6.2017).)

(Anm: Antidepressiva (inkl. SSRI-preparater) og antipsykotika har skadelige effekter på mitokondrier (Mol Cell Biochem 1999;199:103-9).)

(Anm: Minislag (ministroke: transient ischemic attack (TIA)) linket til lavere forventet levetid. (- Minislag kan forårsake demens.) (- Enkelte psykofarmaka kan øke risiko for minislag / demens.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

- Hvordan tarmbakterier kan påvirke blodsukkernivået og lipidnivået. Sammendrag: Tarmbakterier har nylig tiltrukket seg oppmerksomhet siden de ble oppdaget å påvirke ulike fysiologiske funksjoner og sykdommer hos mennesker. Forskere som analyserer innflytelsen av endringer i tarmbakterier på sukker og lipid metabolisme har funnet at sekundære gallesyrer produsert av tarmbakterier kan påvirke blodglukose og lipidkonsentrasjoner, så vel som deler av deres molekylære mekanismer. (- Dette resultatet forventes å føre til behandling av metabolske sykdommer som diabetes og dyslipidemi ved å målrette tarmbakterier som produserer sekundære gallesyrer.)

(Anm: How intestinal bacteria can affect your blood sugar and lipid levels. Summary:  Intestinal bacteria have attracted recent attention since they were discovered to influence various physiological functions and diseases in humans. Researchers analyzing the influence of changes in intestinal bacteria on sugar and lipid metabolism have found that secondary bile acids produced by intestinal bacteria can influence blood glucose and lipid concentrations as well as parts of their molecular mechanisms. (…) This result is expected to lead to the treatment of metabolic diseases such as diabetes and dyslipidemia by targeting intestinal bacteria that produce secondary bile acid. (sciencedaily.com 10.4.2018).)

(Anm: Galle, væske som dannes i leveren og skilles ut via galleveiene til tolvfingertarmen. Den inneholder delvis avfallsstoffer som er skilt ut av leveren, og dels stoffer som bidrar til fettfordøyelsen i tarmen. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Reduction in hepatic secondary bile acids caused by short-term antibiotic-induced dysbiosis decreases mouse serum glucose and triglyceride levels. Abstract Antibiotic-caused changes in intestinal flora (dysbiosis) can have various effects on the host. Secondary bile acids produced by intestinal bacteria are ligands for specific nuclear receptors, which regulate glucose, lipid, and drug metabolism in the liver. The present study aimed to clarify the effect of changes in secondary bile acids caused by antibiotic-induced dysbiosis on the host physiology, especially glucose, lipid, and drug metabolism. After oral administration of non-absorbable antibiotics for 5 days, decreased amounts of secondary bile acid-producing bacteria in faeces and a reduction in secondary bile acid [lithocholic acid (LCA) and deoxycholic acid (DCA)] levels in the liver were observed. Serum glucose and triglyceride levels were also decreased, and these decreases were reversed by LCA and DCA supplementation. Quantitative proteomics demonstrated that the expression levels of proteins involved in glycogen metabolism, cholesterol, bile acid biosynthesis, and drug metabolism (Cyp2b10, Cyp3a25, and Cyp51a1) were altered in the liver in dysbiosis, and these changes were reversed by LCA and DCA supplementation. These results suggested that secondary bile acid-producing bacteria contribute to the homeostasis of glucose and triglyceride levels and drug metabolism in the host, and have potential as therapeutic targets for treating metabolic disease. Sci Rep. 2018 Jan 19;8(1):1253.)

(Anm: Antidepressiva og antipsykotika gir økt risiko for diabetes hos barn og voksne (50 til 700 %) (mintankesmie.no).)

(Anm: Diabetes øker risikoen for å dø av noen kreftformer (dagensmedisin.no 3.10.2013).)

(Anm: Fosterskader (legemiddelinduserte) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelindusert kreft og andre typer celleskader (mintankesmie.no).)

(Anm: Risk of fetal death is increased in pregnant women with pre-existing diabetes - Pre-existing maternal diabetes more than quadrupled the risk of fetal death OBG Manag. 2014 February;26(2).)

- Fedmetrigger identifisert i menneskets tarm. (- I en ny videreføring av gastrointestinal forskning har forskere fra Flinders University, SAHMRI og University of Adelaide funnet flere bevis på at forhøyede konsentrasjoner av serotonin, den kritiske nevrotransmitteren som kjemisk overfører meldinger til nerveceller i kroppen, som også er linket til fedme. Forskere har nylig forstått at "tarmserotonin" faktisk er dårlig for stoffskiftet vårt, da det øker blodsukker og fettmasse, og dermed truer oss med å utvikle diabetes og fedme.)

(Anm: - Fedmetrigger identifisert i menneskets tarm. (Obesity trigger identified within the human gut.) Nøkkelkjemikaliet for lykke og tristhet, serotonin, påvirker kroppens vektøkning og kalorikontroll, og forskere sier at flere mer forskning kan være med på å redusere fedme. (- I en ny videreføring av gastrointestinal forskning har forskere fra Flinders University, SAHMRI og University of Adelaide funnet flere bevis på at forhøyede konsentrasjoner av serotonin, den kritiske nevrotransmitteren som kjemisk overfører meldinger til nerveceller i kroppen, også er knyttet til fedme. Forskere har nylig forstått at "tarmserotonin" faktisk er dårlig for stoffskiftet vårt, da det øker blodsukker og fettmasse, og dermed truer oss med å utvikle diabetes og fedme. (medicalxpress.com 22.3.2018).)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

(Anm: Antidepressiva og antipsykotika gir økt risiko for diabetes hos barn og voksne (50 til 700 %) (mintankesmie.no).)

- Forskere oppdager nøkkelen mellom fett, immunceller og varmeregulering.

(Anm: Researchers discover key link between fat, immune cells and heat regulation. Scientists have just made a surprising discovery involving fat and special immune cells that live within it -- it turns out that 'gd T cells' are the key cogs in the biological wheel that regulates our body heat and protects us against cold shock. The discovery thus reveals a peculiar and previously unknown aspect of the immune system - as well as driving our response to infection, it also plays a role in regulating our metabolism. In addition, this discovery has put the spotlight on a potential new target for therapies designed to help individuals either lose or gain weight. (news-medical.net 24.4.2018).)

- Studie kaster tvil om "sunn fedme".

(Anm: Study casts doubt on 'healthy obesity'. Women who are overweight or obese but otherwise healthy are still at an increased risk of cardiovascular disease, a large study suggests. (…) That risk was even greater in women who were overweight and obese, said the study, published in The Lancet Diabetes & Endocrinology journal. Experts also found that the majority of metabolically healthy women developed either high blood pressure, excess cholesterol or diabetes as they got older, even if they were normal weight. (bbc.com 31.5.2018).)

(Anm: Transition from metabolic healthy to unhealthy phenotypes and association with cardiovascular disease risk across BMI categories in 90 257 women (the Nurses' Health Study): 30 year follow-up from a prospective cohort study. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29859908.)

- Antidepressive medikamenter påvirker kroppens fettproduksjon. (- SREBP er meget viktig for å regulere produksjon både av kolesterol og av ulike fett-stoffer i kroppens celler. Kolesterol og andre fett-stoffer er viktig for at nevroner skal utvikle seg og fungere normalt, men har også en rolle i utviklingen av hjerte- og karsykdom.)

(Anm: Antidepressive medikamenter påvirker kroppens fettproduksjon. (...) På det molekylære planet tok Ræder i bruk cellestudier og moderne genteknologiske metoder for å vise at de store gruppene av psykiatriske medisiner (antipsykotika og antidepressiva, inkludert SSRI-medikamenter) virker på fettomsetningen i kroppen gjennom en transkripsjonsfaktor kalt SREBP (steroid reseptor-element bindende protein). SREBP er meget viktig for å regulere produksjon både av kolesterol og av ulike fett-stoffer i kroppens celler. Kolesterol og andre fett-stoffer er viktig for at nevroner skal utvikle seg og fungere normalt, men har også en rolle i utviklingen av hjerte- og karsykdom. (...) NY DOKTORGRAD (uib.no (23.9.2006).)

(Anm: Antidepressiva og antipsykotika gir økt risiko for diabetes hos barn og voksne (50 til 700 %) (mintankesmie.no).)

- Forskere oppdager hvordan proteiner involvert i neurodegenerasjon trenger inn i celler.

(Anm: Researchers discover how proteins involved in neurodegeneration enter cells. Researchers from the University of Texas Southwestern Medical Center have discovered how nerve cells recruit corrupted proteins that then corrupt other normal proteins within the cell, leading to neurodegenerative diseases such as Alzheimer’s and Parkinson’s. Uncovering the details of how these proteins spread between cells could lead to the development of therapies to prevent disease progression. In Alzheimer’s and Parkinson’s, the proteins tau, alpha-synuclein and amyloid-beta misfold, aggregate and then trigger healthy proteins to misfold and aggregate. (news-medical.net 16.7.2018).)

- Konklusjon Utbredt bruk av antidepressiva kan bidra til langvarig økt risiko for vektøkning på befolkningsnivå. Potensialet for vektøkning bør vurderes når behandling med antidepressiva er indikert.

(Anm: Antidepressant utilisation and incidence of weight gain during 10 years’ follow-up: population based cohort study. Abstract Objective To evaluate the long term association between antidepressant prescribing and body weight. (…) Conclusion Widespread utilisation of antidepressants may be contributing to long term increased risk of weight gain at population level. The potential for weight gain should be considered when antidepressant treatment is indicated. BMJ 2018;361:k1951 (Published 23 May 2018).)

(Anm: Antidepressiva og antipsykotika gir økt risiko for diabetes hos barn og voksne (50 til 700 %) (mintankesmie.no).)

- Sunshine Policies (retningslinjer for åpenhet om interessekonflikter) og mørke skygger over Europa: Offentliggjøring av legemiddelindustriens utbetalinger til helsepersonell i ni europeiske land. (- Er åpenheten om individuelle data obligatorisk og komplett? Flertallet av de frivillige retningslinjer inkluderer en "opt-out" (frameldelse)-klausul i form av et krav om individuelt samtykke, hvilket undergraver betydningen av en åpenhetspolitikk.)

(Anm: Sunshine Policies (retningslinjer for åpenhet om interessekonflikter) og mørke skygger over Europa: Offentliggjøring av legemiddelindustriens utbetalinger til helsepersonell i ni europeiske land. (Sunshine Policies and Murky Shadows in Europe: Disclosure of Pharmaceutical Industry Payments to Health Professionals in Nine European Countries. (...) Er åpenheten om individuelle data obligatorisk og komplette? Flertallet av de frivillige retningslinjer inkluderer en "opt-out" (frameldelse)-klausul, gjennom et krav om individuelt samtykke, hvilket undergraver betydningen av en åpenhetspolitikk. (The majority of the voluntary codes include an “opt-out” clause, through a requirement for individual consent, that undermines the meaning of a transparency policy.) (...) Disclosure rules must follow EFPIA guidelines, but exceptions are allowed when these provisions are in conflict with national laws or regulations. Int J Health Policy Manag 2018 (ePublished: 14 March 2018).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Media (mediekritikk) (mintankesmie.no).)

(Anm: Interessekonflikter, bestikkelser og korrupsjon (mintankesmie.no).)

(Anm: Sakkyndige legers integritet, partiskhet og habilitet versus løgn i rettssalen (sakkyndighet) (mintankesmie.no).)

- Høyt nivå av serotonin i blodvæske (serum) ved krybbedød (Sudden Infant Death Syndrome – SIDS).

(Anm: Høyt nivå av serotonin i blodvæske (serum) ved krybbedød (Sudden Infant Death Syndrome – SIDS). High serum serotonin in sudden infant death syndrome. Proc Natl Acad Sci U S A. 2017 Jul 3. pii: 201617374. [Epub ahead of print].)

(Anm: - Utviklingen av et potensielt livstruende serotonergt syndrom eller nevroleptisk malignt syndrom (NMS)-lignende reaksjoner er rapportert for SNRI-er og SSRI-er alene, inkludert Celexa-behandling, men spesielt ved samtidig bruk av serotonerge legemidler (inklusive triptaner) og legemidler som svekker metabolisme av serotonin (inklusive MAO-hemmere), eller med antipsykotika eller andre dopaminantagonister (fda.gov 6.3.2009).)

- Hjertesvikt: ødeleggelse av tarmbakterier kan forbedre utfallet.

(Anm: Hjertesvikt: ødeleggelse av tarmbakterier kan forbedre utfallet. (Heart failure: Destroying gut bacteria could improve outcomes.) Overraskende viser en nylig studie at det å viske ut en persons tarmbakterier kan bidra til å forbedre hjertefunksjonen og redusere nivåer av hjerteskader etter hjertesvikt. (- "Det faktum at vi ser fullstendig hjertefunksjon er overraskende, og jeg gleder meg til spennende nye data om hva som skjer i hjertet når en annen bakterie rekoloniser tarmen." (medicalnewstoday.com 24.4.2018).)

(Anm: Antidepressant use during pregnancy and the risk of major congenital malformations in a cohort of depressed pregnant women: an updated analysis of the Quebec Pregnancy Cohort. (…) Conclusions Antidepressants with effects on serotonin reuptake during embryogenesis increased the risk of some organ-specific malformations in a cohort of pregnant women with depression. BMJ Open 2017;7:e013372.)

- Endringer i dietten påvirker epigenetikk via mikrobiota. Du er hva du spiser, det gamle ordtaket gjelder, men hvorfor er det så?

(Anm: Changes in the diet affect epigenetics via the microbiota. You are what you eat, the old saying goes, but why is that so? Researchers have known for some time that diet affects the balance of microbes in our bodies, but how that translates into an effect on the host has not been understood. Now, research in mice is showing that microbes communicate with their hosts by sending out metabolites that act on histones - thus influencing gene transcription not only in the colon but also in tissues in other parts of the body. The findings are published in Molecular Cell. "This is the first of what we hope is a long, fruitful set of studies to understand the connection between the microbiome in the gut and its influence on host health," says John Denu, a professor of biomolecular chemistry at the University of Wisconsin, Madison, and one of the study's senior authors. "We wanted to look at whether the gut microbiota affect epigenetic programming in a variety of different tissues in the host." These tissues were in the proximal colon, the liver, and fat tissue. (medicalnewstoday.com 24.11.2016).)

(Anm: Diet-Microbiota Interactions Mediate Global Epigenetic Programming in Multiple Host Tissues. Molecular Cell 2016 (Available online 23 November 2016).)

- Hete nye områder innen biomedisin genererer noen ganger kjølig skepsis. (Hot new areas of biomedicine sometimes generate cool skepticism.) For litt mer enn et tiår siden foreslo forskere at tarmmikrobiomet kunne bidra til fedme. Siden da har mikrobiomet vært knyttet til en rekke store sykdommer, inkludert aterosklerose, selv om noen har vært skeptiske til denne forbindelsen. Hvordan kan tarmmikrobiomet påvirke forløpet av en sykdom? (- Konklusjoner. Oppdagere mislykkes ofte i å forstå betydningen av deres oppdagelser. Da van Leeuwenhoek bygde sitt mikroskop og oppdaget at vann var "levende med ... mangeartede mikroskopiske dyr", så trodde han ikke at slike skapninger kunne spille en rolle i det å forårsake sykdom.10 Da Pasteur, Koch, og andre, mer enn et århundre senere oppdaget noen mikrober som forårsaket sykdom trodde de ikke at "kommensal" mikrobiota hos mennesker var noe mer enn snyltere som lever av næringsstoffer i kroppen. I kontrast til dette ser det nå ut til å være sannsynlig at disse kommensale mikrobiotaer har stor innflytelse på menneskers helse. Hvor stor? Kanskje det er vanskelig å forestille seg.)

(Anm: Hot new areas of biomedicine sometimes generate cool skepticism. Little more than a decade ago, investigators proposed that the gut microbiome might be contributing to obesity. Since then, the microbiome has been linked to numerous major diseases, including atherosclerosis, although some have been skeptical about this association. How could the gut microbiome influence the course of any disease? The central argument is simple and compelling. Humans actually have 2 genomes: human genes and the collective genes (the “microbiome”) of the trillions of microbes (the “microbiota”) that coexist with each human. The advent of rapid nucleic acid sequencing has revealed an astonishing fact: the microbiome contains more than 100 times as many genes as there are human genes. More remarkably, these microbial genes generate proteins, including hormones, neurotransmitters, and molecules of inflammation, that can enter the circulation and affect human physiology. Thus, the microbiome is not only a second genome: it is also like an additional endocrine organ. Considerable evidence indicates that the human gut microbiome may affect the development and progression of atherosclerosis, both by influencing risk factors for atherosclerosis and by direct effects on the initiation and progression of atherosclerotic plaques. The Microbiome and Risk Factors for Atherosclerosis As summarized previously, the microbiome may influence the development of both obesity and type 2 diabetes,1 both of which are atherogenic. (…) The Microbiome and Risk Factors for Atherosclerosis As summarized previously, the microbiome may influence the development of both obesity and type 2 diabetes,1 both of which are atherogenic. Obesity It is not the calories that people ingest that affect weight: it is the calories people digest (absorb from the gut). (…) Type 2 Diabetes  Besides the diabetogenic influence of obesity, the gut microbiome also influences an individual’s risk for type 2 diabetes in other ways. (…) The gut microbiome also can promote inflammation. This, in turn, makes the gut epithelial barrier more permeable (“leaky gut”) to bacterial products such as endotoxins and allows the escape of bacteria from the gut lumen into the circulation. The resulting systemic activation of the innate immune system increases insulin resistance. One experimental study suggests that these effects on short-chain fatty acids and inflammation, demonstrated largely in rodents, also may apply to humans. Gut flora were eliminated in treatment-naive individuals with metabolic syndrome. Then, at random, the study participants received small intestinal infusions of either their own feces or feces from lean male donors. The donations from lean male donors increased the insulin sensitivity of the recipients, along with levels of butyrate-producing microbiota. (…) Lipid Metabolism Cholesterol is the precursor to bile acid synthesis in the liver. The microbiome can decrease the rate of bile acid synthesis, thereby increasing levels of circulating low-density lipoprotein cholesterol.2 Blood Pressure Several studies have linked gut microbiota to hypertension in rodents through effects on the angiotensin II system, and by affecting the production of short-chain fatty acids.3 Recently, investigators reported that the microbiome may mediate the effect of a high-salt diet on hypertension. They found that particular members of the Lactobacillus species protected against the development of hypertension in rodents and humans, and that a high-salt diet reduced the number of these protective gut bacteria.4 The Microbiome and Atherosclerotic Plaques Inflammation Activation of the innate immune response—both within and around the atherosclerotic plaque (such as epicardial adipose tissue) and systemically—appears to enhance plaque progression and plaque rupture. When the gut microbiome triggers low-grade inflammation in the gut, allowing entry of bacteria and bacterial products into the circulation, it results in chronic systemic inflammation. In addition, some studies have found the DNA of gut bacteria within plaques, which could trigger inflammation in the plaque. Endothelial Function Oral and gut microbiota can affect nitric oxide signaling, and the production of hydrogen sulfide gas. Both nitric oxide and hydrogen sulfide affect vascular smooth muscle relaxation, which is of particular importance during an acute coronary syndrome. Trimethylamine/Trimethylamine N-oxide In rodents and humans, gut microbial enzymes transform choline and l-carnitine in food into a volatile gas called trimethylamine (TMA). (…) Caveats Despite the considerable evidence that the microbiome may have an important role in the initiation and progression of atherosclerosis, there also are reasons to be skeptical. (…) Second, not all of the published evidence is consistent with the hypothesis that increased levels of circulating TMAO are important risk factors for atherogenesis. (…) While the bacterial microbiome has been studied extensively in atherosclerosis, very little is known about the virome. (…) Therapeutic Implications Studies suggesting that the microbiome may be another modifiable risk factor for atherosclerosis raise the hope for novel effective therapies, such as probiotics or prebiotics, antibiotics, or small molecules that target the bacterial enzymes. However, the understanding of the microbiome is in its infancy, and the day of effective microbiome-based treatment is in the distant future. At this point, the most important conclusion to draw from microbiome research is that the phenotype of disease is the result of a constant interaction between human genes and environmental factors (including microbial genes).9 Conclusions Discoverers often fail to grasp the magnitude of their discovery. When van Leeuwenhoek built his microscope and discovered that lake water was “alive with...multifarious animalcules,” he did not imagine that such creatures might have a role in causing disease.10 When, more than a century later, Pasteur, Koch, and others discovered a few microbes that did cause disease, they did not imagine that “commensal” microbiota in humans were anything more than freeloaders, living off nutrients in the body. In contrast, it now appears icreasingly likely that these commensal microbiota have a large influence on human health. How large? Perhaps, it is hard to imagine. JAMA 2018 (Published online May 14, 2018).)
- Lederartikler. Ulikheten mellom endringer i forekomsten av psykisk sykdom og funksjonshemming omsorgsrater i Australia. Det må prioriteres å klargjøre hvilken type omsorg som trengs av personer med psykisk funksjonshemning.

(Anm: Editorials. The disparity between changes in the prevalence of mental illness and disability support rates in Australia. Clarifying the type of support needed by people with a psychiatric disability must be a priority. One major focus of Australia’s national mental health strategy has been to increase access to treatment for those with common mental disorders, particularly anxiety and depressive disorders. Despite indications that treatment rates have increased in Australia,1 there is little evidence that the population prevalence of these disorders has declined, a phenomenon also reported in other high income countries where increased treatment has been made available.2 Med J Aust 2017; 206 (11): 486-487 (PDF).)

- Kosthold er nøkkelen til barns helse og lykke. En ny analyse finner at barn som spiser sunt er mer sannsynlig å være lykkelige, og de som er glade er mer sannsynlig å spise sunt.

(Anm: Diet is the key to kids' health and happiness. A new analysis finds that children who eat healthfully are more likely to be happy, and those who are happy are more likely to eat healthfully. Interestingly, these links were independent of weight. (…) At the start of the study, parents completed a questionnaire that detailed how often specific foods were eaten each week. There were 43 food items to choose from in total. (…) Once the data had been analyzed, a clear pattern emerged, linking diet to psychological well-being. The findings were recently published in the journal BMC Public Health. (medicalnewstoday.com 23.12.2017).)

(Anm: Bidirectional associations between psychosocial well-being and adherence to healthy dietary guidelines in European children: prospective findings from the IDEFICS study. BMC Public Health. 2017 Dec 14;17(1):926.)

(Anm: Statens mattilsyn (Mattilsynet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Matvareindustrien (helsekost versus junk food) (Big Food).)

- Neurovitenskap avslører tenåringshjernens mysterier.

(Anm: Neuroscience is unlocking mysteries of the teenage brain. How would you describe an average teenager? For most people, the following characteristics might come to mind: moody, impulsive, risk taking, likely to succumb to peer pressure. (…) Understanding individual differences In a recent paper, my colleagues and I argue that this needs to change. From now on, adolescent brain research needs to give more attention to these important variations between teenagers – what is known in the field as “individual differences”.  (theconversation.com 24.4.2018).)

(Anm: Bivirkninger (legemiddelinduserte organskader og sykdommer) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom. (Medication-induced mitochondrial damage and disease.) (mintankesmie.no).)

- Usund mad smadrer muligvis stamcellernes hukommelse. Dårlige kostvaner kan være skyld i, at kroppens stamceller ikke ved, hvad de skal udvikle sig til, og det kan muligvis lede til fedme og diabetes.

(Anm: - Usund mad smadrer muligvis stamcellernes hukommelse. Dårlige kostvaner kan være skyld i, at kroppens stamceller ikke ved, hvad de skal udvikle sig til, og det kan muligvis lede til fedme og diabetes. Kosten kan muligvis ændre på cellernes epigenetik (hvordan de kommer til udtryk), så de har svært ved at udvikle sig, som de skal. (…) Det nye studie er for nylig offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift International Journal of Obesity.  (videnskab.dk 21.4.2018).)

(Anm: Preadipocytes from obese humans with type 2 diabetes are epigenetically reprogrammed at genes controlling adipose tissue function. (…) CONCLUSIONS: Our findings that preadipocytes retain the memory of the donor in culture and can be reprogrammed by extracellular factors support a mechanism by which adipocyte precursors are epigenetically reprogrammed in vivo. Epigenetic reprogramming of preadipocytes represents a mechanism by which metabolic function of visceral adipose tissue may be affected in the long term by past exposure to obesity- or T2D-specific factors.Int J Obes (Lond). 2018 Feb 20.)

– Frykter for fremtiden til toksikologifaget. (- Miljøgifter i mat, vann og luft antas å være en årsaksfaktor til utvikling eller forverring av en rekke multifaktorelle sykdommer, som astma og allergier, diabetes, hjerte- og karsykdom, nevrologiske sykdommer som Alzheimers og Parkinson samt ulike typer kreft», understreker NSTF i bekymringsbrevet.)

(Anm: – Frykter for fremtiden til toksikologifaget. (...) Vi er mer eksponert for kjemikalier nå enn noen gang. (...) «Miljøgifter i mat, vann og luft antas å være en årsaksfaktor til utvikling eller forverring av en rekke multifaktorelle sykdommer, som astma og allergier, diabetes, hjerte- og karsykdom, nevrologiske sykdommer som Alzheimers og Parkinson samt ulike typer kreft», understreker NSTF i bekymringsbrevet, og derfor er det viktig at vi har eksperter som har høy kompetanse på hvordan mennesker blir påvirket av kjemiske stoffer, og som kan foreta risikovurderinger av potensielt farlige kjemikalier, sier Hubert Dirven, toksikolog ved Folkehelseinstituttet og leder av toksikologi-seksjonen i Norsk Selskap for Farmakologi og Toksikologi (NSTF).) (dagensmedisin.no 26.4.2017).)

- Planter bliver paralyseret af samme bedøvelsesmidler som mennesker.

(Anm: Planter bliver paralyseret af samme bedøvelsesmidler som mennesker. (- Universel virkning. Det er fascinerende, at plantecellerne reagerer på samme måde på stofferne som dyr og mennesker, skriver Ken Yokawa og kollegaerne i Annals of Botany. (videnskab.dk 20.5.2018).)

- Hudmikrobiotika og allergiske symptomer assosierer med eksponering for miljømikrober. (- Derfor ser både miljø og livsstil ut til å påvirke mikrobiota, og trolig, følgelig, immuntoleranse.)

(Anm: Skin microbiota and allergic symptoms associate with exposure to environmental microbes. Significance Urban, Westernized populations suffer extensively from noncommunicable diseases such as allergies. However, the overlapping effects of living environment and lifestyle are difficult to separate(…) Hence, both environment and lifestyle seem to influence the microbiota and, probably consequently, immune tolerance. Proceedings of the National Academy of Sciences Apr 2018.)

(Anm: 10 Ways to Reduce Mold Allergies (10 måter å redusere muggsoppallergier)  (webmd.com 26.2.2015).)

(Anm: Yeast and Your Body: What You Need to Know. What Is Yeast? It’s a fungus. There are many kinds of yeasts. You use one type to make bread, another to brew beer. One called candida lives inside your body. If it grows out of control, you can get an infection.in one of these places. (webmd.com 13.11.2017).)

(Anm: Hormonal factors play role in making women more susceptible to asthma and allergies. (news-medical.net 1.3.2017).)

- Vanlige allergiske lidelser linket til mental helse. I en ny storskala studie er eksem, høysnue og astma linket til økt risiko for å utvikle psykiske lidelser.

(Anm: Common allergic conditions linked to mental health. In a new, large-scale study, eczema, hay fever, and asthma are linked to an increased risk of developing mental illnesses. The study backs up previous work and may help to guide clinicians as they treat these people. A new study, published in the journal Frontiers in Psychiatry, uncovers links between mental health and the "three A's": asthma, allergic rhinitis (or hay fever), and atopic dermatitis (or eczema). As someone who has all three of these, I was particularly interested to see the results. But I must also admit that I felt slightly unnerved. I've had asthma and eczema since I was a baby, and I developed hay fever in my late teens. I've also had a few run-ins with mental health over the years, but I would never have thought that they could be related. (medicalnewstoday.com 23.4.2018).)

- Kjemi: Også lave doser farlig. Toksikologer, eksperter på giftige stoffer, har stort sett hatt fokus på helseskader av høye doser av giftige forbindelser. (- Slike endringer benevnes som epigenetikk.)

(Anm: Kjemi: Også lave doser farlig. Toksikologer, eksperter på giftige stoffer, har stort sett hatt fokus på helseskader av høye doser av giftige forbindelser. (…) Slike endringer benevnes som epigenetikk. Det er perioder i et menneskets livsløp da vi er mer sårbare for slike, genetiske endringer gjennom kjemisk påvirkning, sa Birnbaum blant annet. Slik lavdose, kjemisk påvirkning, kan gi helseskader som slår ut flere tiår senere, skriver AAAS på sine nettsider. (…) Lave doser over lang tid kan utrette svært mye skade. (…) For eksempel får kvinner som røyker under svangerskapet oftere barn som senere blir overvektige og oftere rammes av diabetes type 2. (aftenposten.no 29.6.2012).)

- Smertestillende legemidler i svangerskapet kan påvirke babyens fremtidige fruktbarhet.

(Anm: Smertestillende legemidler i svangerskapet kan påvirke babyens fremtidige fruktbarhet. (…) Edinburgh University fant at legemidlene også kan påvirke fruktbarheten til fremtidige generasjoner, ved å etterlate «merker» på DNA.) (- Forskerne fant at eksponering for paracetamol eller ibuprofen utløste mekanismer i cellen som produserte endringer i strukturen av DNA, kalt epigenetiske merker. (bbc.com 16.4.2018).)

(Anm: Bruk av Paracetamol i svangerskapet linket til autisme, ADHD hos barn (Acetaminophen use in pregnancy linked to autism, ADHD in offspring) (medicalnewstoday.com 4.7.2016).)

(Anm: Mitochondria, Energetics, Epigenetics, and Cellular Responses to Stress. Environ Health Perspect. 2014 Aug 15. [Epub ahead of print].)

(Anm: Continued Paracetamol exposure during pregnancy linked to ADHD in offspring. A new study has found that long term or continued use of acetaminophen or paracetamol during pregnancy is linked to a doubled risk of attention-deficit hyperactivity disorder (ADHD) in children. The study entitled, “Prenatal Exposure to Acetaminophen and Risk of ADHD” was published in the latest issue of the journal Pediatrics. (news-medical.net 30.10.2017).)

(Anm: Epigenetikk på fem minutter. Født sånn eller blitt sånn? Epigenetikk handler om hvordan både arv og miljø former oss og gjør oss til den vi er. Stipendiat Ellen Wikenius ville gjøre faget sitt tilgjengelig for enda flere. Nå er animasjonsfilmen «Epigenetics: nurture vs nature» klar. (med.uio.no 10.3.2018).)

- Hvordan betennelser og tarmbakterier påvirker autisme. En ny studie undersøker forholdet mellom autisme, immunsystemet, gastrointestinale problemer og tarmbakterier. Historien er kompleks, og mange spørsmål er fortsatt ubesvarte, men dette siste prosjektet tilføyer innsikt.

(Anm: How inflammation and gut bacteria influence autism. A new study investigates the relationship between autism, the immune system, gastrointestinal issues, and gut bacteria. The story is a complex one with many questions still remaining unanswered, but this latest project adds insight. Autism spectrum disorders (ASD) affect 1 in 68 children in the United States. (…) In one study, compared with typically developing (TD) children, those with ASD were six to eight times more likely to report GI symptoms such as bloating, constipation, and diarrhea. (…) According to many researchers, the GI issues that come with ASD might be due to two factors: firstly, inappropriate immune activation, causing inflammation of the tract; and, secondly, differences in the types of gut bacteria that are present. (…) The gut and the immune system Recently, researchers from the University of California, Davis MIND Institute in Sacramento set out to investigate these relationships in more detail. Led by first authors Paul Ashwood and Destanie Rose, their results were published recently in the journal Brain, Behavior, and Immunity. (…) "It's significant that the regulatory aspect of the immune system is decreased, which puts them at risk for inflammation," says Rose. "Many studies point to different types of inflammation, and I think this one kind of summarizes why all those other findings can be true at the same time." TGF beta 1 is also known to be important in neurodevelopment, so this protein could potentially be the link between neurological symptoms and immune system dysfunction. However, much more study will be needed to get to the bottom of this relationship.Similarly, children in the ASD+GI group tended to have lower levels of the protein zonulin, which helps to regulate how permeable the intestinal wall is. Earlier studies have demonstrated that children with ASD have "leaky" guts, meaning that toxins and undigested food are able to cross from the intestine to the bloodstream. (…) "This work opens up interesting new avenues to determine how the microbiome may be driving the mucosal immune response in ASD or whether immune activation drives the microbiome changes. At present we don't know." - Paul Ashwood. (medicalnewstoday.com 21.4.2018).)

(Anm: Differential immune responses and microbiota profiles in children with autism spectrum disorders and co-morbid gastrointestinal symptoms. Brain Behav Immun. 2018 Mar 20. pii: S0889-1591(18)30078-3.)

- Forstoppelse linket til uvanlig hyppige besøk på  akuttmottaket hos barn med autisme.

(Anm: Constipation Linked to Unusually Frequent ED Visits by Children With Autism. Children with autism are much more likely than those without the condition to require emergency treatment for constipation, according to a new study. The researchers used data from the Nationwide Emergency Department Sample to retrospectively examine demographic data, clinical characteristics, and outcomes of children with and without autism spectrum disorder (ASD) who visited the emergency department (ED) between 2006 and 2014. They found that ED visits by children with ASD were more than twice. (gastroendonews.com 14.8.2018).)

- Flere amerikanske barn blir diagnostisert med autisme. (- Samlet sett fant forskerne at én av 59 av disse 8-åringene var blitt diagnostisert med autisme i 2014, opp fra én av 68 i 2012.) (- "Vi trenger definitivt mer forskning på hva som driver denne økningen," la han til.)

(Anm: More U.S. Kids Being Diagnosed With Autism. THURSDAY, April 26, 2018 (HealthDay News) -- Autism rates continue to climb in the United States. About 1.7 percent of children -- one in 59 -- are now believed to have autism spectrum disorder, up from an estimated rate of 1.5 percent in 2016, according to data from the U.S. Centers for Disease Control and Prevention. The CDC said Thursday that some of the increase comes from better identification of autism cases in minority populations. (…) Overall, the researchers found that about one in 59 of these 8-year-olds had been diagnosed with autism in 2014, up from one in 68 in 2012. (…) The findings were published in the April 27 issue of the CDC's Morbidity and Mortality Weekly Report. The report shows that doctors are doing a better job of detecting autism, Frazier said. (…) But Frazier believes other factors are at work. "We definitely need more research into what's driving this prevalence increase," he added. (webmd.com 26.4.2018).)

- Barn med autisme har deregulert gastrointestinalsystem- (som har med mage og tarm å gjøre) og immunsystem, ifølge forskning. Forskere ved UC Davis MIND Institute har funnet at barn med autismespektrumforstyrrelse (ASD) har redusert immunsystemregulering, samt forandret tarmmikrobiotika.

(Anm: Children with autism have gastrointestinal and immune system deregulation, research finds. Researchers at the UC Davis MIND Institute have found that children with autism spectrum disorder (ASD) have reduced immune system regulation, as well as shifts in their gut microbiota. The immune deregulation appears to facilitate increased inflammation and may be linked to the gastrointestinal issues so often experienced by children with ASD. The research was published in the journal Brain, Behavior, and Immunity. (news-medical.net 17.4.2018).)

- Barn med autisme er mer sannsynlig å bli foreskrevet antipsykotika, ifølge studiefunn. En ny studie fra Swansea University har antydet at barn med intellektuelle vanskeligheter eller autisme er mer sannsynlig å bli forskrevet antipsykotika fra yngre alder enn de uten intellektuell funksjonshemning og har høyere forekomst av sykehusinnleggelse for depresjon og skader og er også utsatt for større risiko for medisinske bivirkninger.

(Anm: Children with autism more likely to be prescribed antipsychotic medication, study finds. A new study by Swansea University has suggested that children with intellectual difficulty or autism are more likely to be given antipsychotic medication from a younger age than those without intellectual disability and have higher rates of hospitalization for depression and for injury and also are at risk of other medical side effects. Antipsychotic medication can be prescribed for young people with serious mental conditions such as schizophrenia. Some antipsychotic medications have also been used to reduce aggression in children with disruptive behavior. They are also sometimes used for short-term management of young people with explosive anger. The study, led by Professor Sinead Brophy of the University's Medical School published in the Journal of Child and Adolescent Psychopharmacology , examined how antipsychotics are used in the NHS, by linking hospital, general practitioner and educational records for 3028 young people who had been prescribed an antipsychotic. (…) Those with intellectual disability or autism were prescribed them younger and for a longer period than those without intellectual disability or autism. The research found that 50% of those with intellectual disability or autism had more than 12 prescriptions compared to 25% of those without intellectual disability or autism. (news-medical.net 4.4.2018).)

- Hvorfor bliver disse mænd ikke syge af natarbejde? Stik mod de mange historier om sygdomme, der følger med natarbejde og skæve arbejdstider, bliver færøske fiskere hverken stressede eller syge af en arbejdsuge på 84 timer tre måneder i træk. Hvorfor?

(Anm: - Hvorfor bliver disse mænd ikke syge af natarbejde? Stik mod de mange historier om sygdomme, der følger med natarbejde og skæve arbejdstider, bliver færøske fiskere hverken stressede eller syge af en arbejdsuge på 84 timer tre måneder i træk. Hvorfor? (…) Alt det har forskningen kortlagt grundigt gennem de senere år, og listen over sygdomme i kølvandet på natarbejde bliver kun længere. (videnskab.dk 16.4.2018).)

(Anm: Physiological reactions to long-term fishing in the Barents Sea. Abstract Background Fishing in distant waters for months may induce physiological stress. Aims To assess the physiological stress reactions in fishermen working for 2–3 months continuously in 6-h shifts on trawlers in the Barents Sea. (…) Conclusions Working up to 3 months on 6-h shifts, 84 h a week, with moderate physical activity, even in artificial light and cold weather on a ship, did not result in increased physiological stress. Occup Med (Lond). 2018 Mar 27;68(2):109-115.)

(Anm: Signaler fra tarmens mikrobiotika til fjerntliggende organer mht. fysiologi og sykdom. (Signals from the gut microbiota to distant organs in physiology and disease.) (Nat Med. 2016 Oct 6;22(10):1079-1089.)

- Hvordan bakterier endrer ditt sinn. Hvis noe gjør oss menneskelige, er det vår sinnsstemning, tanker og følelser. Og likevel dukker det opp et nytt kontroversielt konsept som hevder at tarmbakterier er en usynlig hånd som forandrer hjernen vår. (- Det menneskelige genomet - det fulle settet av genetiske instruksjoner for et menneske - består av 20 000 instruksjoner kalt gener - Men legg alle gener i mikrobiomet sammen og tallet kommer ut på mellom to millioner og 20 millioner mikrobielle gener - Det er kjent som det andre genomet og er knyttet til sykdommer, inkludert allergi, fedme, inflammatorisk tarmsykdom, Parkinsons, om kreftmedisiner virker og til og med depresjon og autisme.)

(Anm: How bacteria are changing your mood. If anything makes us human it's our minds, thoughts and emotions. And yet a controversial new concept is emerging that claims gut bacteria are an invisible hand altering our brains. Science is piecing together how the trillions of microbes that live on and in all of us - our microbiome - affect our physical health. But even conditions including depression, autism and neurodegenerative disease are now being linked to these tiny creatures. (…) The study that ignited the whole concept took place at Kyushu University in Japan. (…) The microbiome influences the immune system, which has also been implicated in brain disorders. There is even emerging evidence that gut bugs could be using tiny strips of genetic code called microRNAs to alter how DNA works in nerve cells. (…) - You're more microbe than human - if you count all the cells in your body, only 43% are human - The rest is our microbiome and includes bacteria, viruses, fungi and single-celled archaea - The human genome - the full set of genetic instructions for a human being - is made up of 20,000 instructions called genes - But add all the genes in our microbiome together and the figure comes out at between two million and 20 million microbial genes - It's known as the second genome and is linked to diseases including allergy, obesity, inflammatory bowel disease, Parkinson's, whether cancer drugs work and even depression and autism. (…) More than half your body is not human (…) Why a faecal transplant could save your life (…) It's an intriguing concept - that an imbalance in the gut microbiome could be involved in depression. (…) This included anhedonia - the way depression can lead to people losing interest in what they normally find pleasurable. bbc.com 24.4.2018).)

(Anm: Postnatal microbial colonization programs the hypothalamic-pituitary-adrenal system for stress response in mice. J Physiol. 2004 Jul 1;558(Pt 1):263-75. Epub 2004 May 7.)

- Disse nevronene kan forklare aggressiv atferd. Ny forskning har identifisert nevroner som styrer aggresjon og kan bidra til å etablere sosiale hierarkier.

(Anm: These neurons may explain aggressive behavior. New research has identified neurons that control aggression and may help to establish social hierarchies. (…) The new study was carried out by researchers at the Karolinska Institutet in Stockholm, Sweden — led by Christian Broberger, an associate professor of neuroscience — and the findings were published in the journal Nature Neuroscience. How PMv neurons control aggression. Broberger and colleagues put a new male mouse in the cage of several others and noticed that the rodents that displayed the highest level of aggression also had more active neurons in a brain area called the ventral premammillary nucleus (PMv). The PMv is located in the brain's hypothalamus — the peanut-sized region that gets our adrenaline surging when we have to speak in public, confront an enemy, or go to a job interview. The hypothalamus is an important emotional "hub" that regulates our feelings of euphoria, sadness, and anger. Using optogenetics — a technique that genetically modifies neurons to make them responsive to and controllable by light — the scientists selectively activated and inhibited PMv neurons. By doing so, the scientists were able to "make" mice behave aggressively under circumstances that wouldn't normally elicit an aggressive response. Conversely, by deactivating PMv neurons, they were able to stop an aggressive attack from occurring. (medicalnewstoday.com 27.5.2018).)

- Hjertesvikt: ødeleggelse av tarmbakterier kan forbedre utfallet. Overraskende viser en nylig studie at det å viske ut en persons tarmbakterier kan bidra til å forbedre hjertefunksjonen og redusere nivåer av hjerteskader etter hjertesvikt. (- "Det faktum at vi ser fullstendig hjertefunksjon er overraskende, og jeg gleder meg til spennende nye data om hva som skjer i hjertet når en annen bakterie rekoloniser tarmen.")

(Anm: Heart failure: Destroying gut bacteria could improve outcomes. Surprisingly, a recent study reveals that wiping out a person's gut bacteria may help to improve heart function and reduce levels of cardiac damage following heart failure. When the heart becomes compromised to such an extent that it can no longer pump enough blood around the body, it is known as heart failure. (…) Gut bacteria, T cells, and heart failure Carrillo-Salinas is interested in what role the immune system and gut bacteria play in recovery from heart failure. He explains the main thrust of his work: "Our lab studies how the gut talks to the heart through T cells. Given that the gut is the body's largest reservoir of T cells and microbes, by modulating the microbiota, we could modulate T cell activation and [the] changes in the heart that lead to heart failure." T cells are a type of white blood cell and play a pivotal role in the immune response. Our resident gut bacteria increase the production of T cells, creating a large stock of these immune cells in our intestines. (…) "The fact that we see fully preserved heart function is surprising, and I am looking forward to exciting new data on what happens in the heart once different bacteria recolonize the gut." - Francisco J. Carrillo-Salinas, Ph.D. (medicalnewstoday.com 24.4.2018).)

(Anm: Prognostic value of elevated levels of intestinal microbe-generated metabolite trimethylamine-N-oxide in patients with heart failure: refining the gut hypothesis. J Am Coll Cardiol. 2014 Nov 4;64(18):1908-14.)

- Observasjonsstudie av nesten 9000 pasienter fant at de som ble foreskrevet antidepressiva ved utskrivning fra sykehus etter et hjerteinfarkt hadde 66 % større dødelighetsrisiko ett år senere enn pasienter som ikke ble foreskrevet legemidlene.

(Anm: Observasjonsstudie av nesten 9000 pasienter fant at de som ble foreskrevet antidepressiva ved utskrivning fra sykehus etter et hjerteinfarkt hadde 66 % større dødelighetsrisiko ett år senere enn pasienter som ikke ble foreskrevet legemidlene, selv om de bemerket at årsaken ikke nødvendigvis er relatert direkte til antidepressiva. (Heart attack patients prescribed antidepressants have lower survival rates.) (news-medical.net 5.3.2018).)

- Forbindelser mellom bruk av syrehemmende (syrenøytraliserende) legemidler (PPI, H2RA etc.) og antibiotika under barndom og allergiske sykdommer i barndommen.

(Anm: Forbindelser mellom bruk av syrehemmende (syrenøytraliserende) legemidler (PPI, H2RA etc.) og antibiotika under barndom og allergiske sykdommer i barndommen. (Association Between Use of Acid-Suppressive Medications and Antibiotics During Infancy and Allergic Diseases in Early Childhood.) Nøkkelpunkter. Spørsmål. Medfører bruk av legemidler, som forstyrrer mikrobiomet (tarmfloraen) i barndommen, etterfølgende risiko for å utvikle allergiske sykdommer? (- Konklusjoner og relevans. Denne studien fant forbindelser mellom bruk av syrehemmende legemidler (PPI) og antibiotika i løpet av de første 6 månedene av barndommen og påfølgende utvikling av allergisk sykdom. Syrehemmende legemidler (PPI) og antibiotika bør kun brukes under barndommen i situasjoner med klar klinisk nytteverdi. JAMA Pediatr. Published online April 2, 2018.)

(Anm: Syrepumpehemmere (protonpumpehemmere (PPI) knyttet til alvorlige gastrointestinale infeksjoner. (…) Legemidler som protonpumpehemmere (PPI) knyttet til en økt risiko for tarminfeksjoner med C. difficile og Campylobacter bakterier som kan forårsake betydelig sykdom. (Acid suppression medications linked to serious gastrointestinal infections. (…) Medications such as proton pump inhibitors (PPIs) was linked with an increased risk of intestinal infections with C. difficile and Campylobacter bacteria, which can cause considerable illness.) (medicalnewstoday.com 9.1.2017).)

- Nye C. difficile retningslinjer anbefaler nye behandlings- og testprotokoller.

(Anm: New C. difficile Guidelines Recommend New Treatment and Testing Protocols. New diagnostic methods and treatments, including fecal microbiota transplantation (FMT), will help improve the care given to patients with Clostridium difficile infection (CDI), according to updated guidelines released by the Infectious Diseases Society of America (IDSA) and Society for Healthcare Epidemiology of America. The updates were necessary because diagnosis and treatment of CDI have evolved significantly since they were published in 2010, according to the IDSA. The most common. (gastroendonews.com 8.6.2018).)

- Langvarig bruk av PPI (protonpumpehemmere) linket til doblet risiko for magekreft, ifølge studie.

(Anm: Prolonged use of PPIs linked with two-fold increased risk of stomach cancer, study finds. A new study published in the online journal Gut suggested that the prolonged use of proton pump inhibitors (PPIs) that are mainly utilized in treating acid reflux is associated with more than a two-fold increase in the risk of gastric cancer. (…) The researchers commented that PPIs are normally considered safe and as the study is observational, firm conclusions on cause and effect cannot be determined. However, the latest studies had associated the long-term use of PPIs to numerous ill-effects like heart attacks, pneumonia, and bone fractures. They are also thought to stimulate gastrin production, which is a strong growth-factor. Due to this strong dose and time response trend in the usage of PPIs and risk of gastric cancer, the researchers recommend doctors to be cautious when prescribing long-term PPIs even after eradicating H pylori successfully. (news-medical.net 1.11.2017).)

(Anm: Lederartikkel. Øker protonpumpehemmere risikoen for demens? (Editorial. Do Proton Pump Inhibitors Increase the Risk of Dementia? JAMA Neurol. 2016 (Published online February 15, 2016).)

(Anm: Legemidler mot halsbrann gir tidlig aldring av blodkar. (Heartburn drug prematurely ages blood vessels. (…) A new study, published in Circulation Research, finds a potential mechanism to explain these negative health implications.) (medicalnewstoday.com 11.5.2016).)

- Knytter protonpumpehemmere til risiko for demens.

(Anm: Association of Proton Pump Inhibitors With Risk of Dementia: A Pharmacoepidemiological Claims Data Analysis. JAMA Neurol. 2016 Apr;73(4):410-6.)

(Anm: Proton pump inhibitors: predisposers to Alzheimer disease? (…) We hypothesize that by blocking the V-ATPases on microglial lysosomes, PPIs may basify lysosomes and hamper degradation of fA beta. Chronic consumption of PPIs may thus be a risk factor for AD. J Clin Pharm Ther. 2010 Apr;35(2):125-6.)

- Antiepileptika (legemidler som brukes for å forebygge og redusere epileptiske anfall) øker risikoen for Alzheimers og demens. (- Forskerne fant at kontinuerlig bruk av antiepileptika i mer enn ett år var assosiert med en 15 prosent økt risiko for Alzheimers sykdom og en 30 prosent økt risiko for demens.)

(Anm: Antiepileptic drugs increase risk of Alzheimer's and dementia. - Study data published in the Journal of the American Geriatrics Society reveal that prolonged use of antiepileptic drugs can elevate the risks of Alzheimer's disease and dementia, ScienceDaily reported Monday. - "More research should be conducted into the long-term cognitive effects of these drugs, especially among older people," remarked study author Heidi Taipale. - In the study, the researchers analysed data from German and Finnish registries of patients with Alzheimer's disease or dementia and their respective controls. - The investigators found that continuous use of antiepileptic drugs for more than one year was associated with a 15-percent increased risk of Alzheimer's disease and a 30-percent increased risk of dementia. (firstwordpharma.com 9.4.2018).)

(Anm: Use of Antiepileptic Drugs and Dementia Risk-an Analysis of Finnish Health Register and German Health Insurance Data. Abstract OBJECTIVES: To evaluate the association between regular antiepileptic drug (AED) use and incident dementia. (…) CONCLUSION: AEDs, especially those with known CAEs, may contribute to incident dementia and AD in older persons. J Am Geriatr Soc. 2018 Mar 22.)

(Anm: Antiepileptika er legemidler som brukes for å forebygge og redusere epileptiske anfall. Epilepsi er ikke én sykdom men et symptom på en rekke forskjellige tilstander som har det til felles at de leder til plutselige, forbigående funksjonsforstyrrelser i hjernen. Disse vises ved at nervecellene i hjernen begynner å fyre signaler på en ukontrollert måte. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Hjerneslag: Hjerneceller forsterker skadelige elektriske utladninger. (Stroke: Brain cells potentiate harmful electrical discharges. In the aftermath of stroke, brain damage is exacerbated by electrical discharges. Researchers at the German Center for Neurodegenerative Diseases (DZNE) have investigated the mechanisms of these "spreading depolarizations" in mice, and found that brain cells termed astrocytes potentiate the fatal discharges. The study highlights potential counter-measures: a signaling pathway that acts upon the calcium concentration in astrocytes may be a potential starting point for treating stroke in humans. Dr. Cordula Rakers and Prof. Gabor Petzold report on these findings in The Journal of Clinical Investigation.)  (medicalnewstoday.com 22.12.2016).)

(Anm: Antidepressant use nearly doubles the risk of hip fracture among community-dwelling persons with Alzheimer's disease, according to a new study from the University of Eastern Finland. The increased risk was highest at the beginning of antidepressant use and remained elevated even 4 years later. The findings were published in the International Journal of Geriatric Psychiatry. (pharmpro.com 11.1.2017).)

- Hyppigheten av kreft var (...) signifikant høyere i undergruppen antipsykotika (p = 0,05) etter enn før medisinering.

(Anm: Hyppigheten av kreft var (...) signifikant høyere i undergruppen antipsykotika (p = 0,05) etter enn før medisinering. Forbindelse mellom legemidler for oppmerksomhetssvikt/hyperaktivitet-lidelser og kreft. (The association between medication for attention-deficit/hyperactivity disorder and cancer. J Child Adolesc Psychopharmacol. 2013 Apr;23(3):208-13.)

- Fluoksetin (Prozac; SSRI) og mitokondriene: En gjennomgang av de toksikologiske aspekter. (- Fluoksetin induserer også bivirkninger, som for eksempel angst, seksuell dysfunksjon, søvnforstyrrelser, og gastrointestinale svekkelser. (...) På den annen side har inntak av fluoxetin blitt assosiert med økt risiko for kreft.

(Anm: Fluoksetin (Prozac; SSRI) og mitokondriene: En gjennomgang av de toksikologiske aspekter. (- Fluoksetin induserer også bivirkninger, som for eksempel angst, seksuell dysfunksjon, søvnforstyrrelser, og gastrointestinale svekkelser. (...) På den annen side har inntak av fluoxetin blitt assosiert med økt risiko for kreft. Likevel forblir data motstridende og ingen konklusjoner er trukket.) (Fluoxetine and the mitochondria: A review of the toxicological aspects. (Fluoksetin og mitokondriene: En gjennomgang av de toksikologiske aspekter. (...) On the other hand, fluoxetine intake has been associated with increased cancer risk.) Toxicol Lett. 2016 Jul 5. pii: S0378-4274(16)32264-0.)

- Lavt nivå av dopamin kan indikere tidlig Alzheimers. (Low dopamine may indicate early Alzheimer's.)

(Anm: Lavt nivå av dopamin kan indikere tidlig Alzheimers. (Low dopamine may indicate early Alzheimer's.) En ny studie rapporterer om en nyoppdaget link mellom tapet av dopamin-fyringsceller i hjernen og hjernens evne til å danne nye minner. (…) Dopamin er en nevrotransmitter som er involvert i å regulere følelsesmessige responser og bevegelser. Den nye studien viser at tap av celler som bruker dopamin kan svekke funksjonen i hjernegrupper som skaper nye minner. (medicalnewstoday.com 3.4.2018).)

(Anm: Dopaminmangel: Hva du trenger å vite. (Dopamine deficiency: What you need to know) (medicalnewstoday.com 17.1.2018).)

- Økt oksidativt stress i mitokondriene isolert fra lymfocytter ved bipolar lidelse hos pasienter under depressive episoder. (- Til slutt konkluderer våre resultater at mitokondriell oksidativ stress og mitokondriell complex II dysfunksjon spiller viktige roller i depressiv fase av BD.)

(Anm: Increased oxidative stress in the mitochondria isolated from lymphocytes of bipolar disorder patients during depressive episodes. Abstract The present study aims to investigate the oxidative stress parameters in isolated mitochondria, as well as looking at mitochondrial complex activity in patients with Bipolar Disorder (BD) during depressive or euthymic episodes. This study evaluated the levels of mitochondrial complex (I, II, II-III and IV) activity in lymphocytes from BD patients. We evaluated the following oxidative stress parameters: superoxide, thiobarbituric acid reactive species (TBARS) and carbonyl levels in submitochondrial particles of lymphocytes from bipolar patients. 51 bipolar patients were recruited into this study: 34 in the euthymic phase, and 17 in the depressive phase. Our results indicated that the depressive phase could increase the levels of mitochondrial superoxide, carbonyl and TBARS, and superoxide dismutase, and could decrease the levels of mitochondrial complex II activity in the lymphocytes of bipolar patients. It was also observed that there was a negative correlation between the Hamilton Depression Rating Scale (HDRS) and complex II activity in the lymphocytes of depressive bipolar patients. In addition, there was a positive correlation between HDRS and superoxide, superoxide dismutase, TBARS and carbonyl. Additionally, there was a negative correlation between complex II activity and oxidative stress parameters. In conclusion, our results suggest that mitochondrial oxidative stress and mitochondrial complex II dysfunction play important roles in the depressive phase of BD. Psychiatry Res. 2018 Apr 4;264:192-201.)

- Mitokondriell dysfunksjon ligger bak kognitive defekter som et resultat av nevral stamcelleutarmning og nedsatt neurogenese.

(Anm: Mitokondriell dysfunksjon ligger bak kognitive defekter som et resultat av nevral stamcelleutarmning og nedsatt neurogenese. Mitochondrial dysfunction underlies cognitive defects as a result of neural stem cell depletion and impaired neurogenesis. Hum Mol Genet. 2017 Jun 8.)

(Anm: Lithium Toxicity Following Vertical Sleeve Gastrectomy: A Case Report. We are presenting the first documented case of lithium toxicity after vertical sleeve gastrectomy surgery in an 18 year-old female with psychiatric history of bipolar disorder who was treated with lithium. This case illustrates the need for closer monitoring of lithium levels following bariatric surgery. Both psychiatrists and surgeons should be aware of the potential risk of lithium toxicity following bariatric surgery, as well as the need to judiciously monitor lithium level and possibly adjust the dose of some medications. Clin Psychopharmacol Neurosci. 2016 Aug 31;14(3):318-20. doi: 10.9758/cpn.2016.14.3.318.)

- Rhabdomyolyse er en potensiell komplikasjon ved bruk av psykotrope legemidler og kan potensielt føre til livstruende komplikasjoner, som for eksempel akutt nyresvikt.) (- Det er vår oppfatning at 5-hydroksytryptamin 2a-serotonerg reseptorinhibering (relatert til mirtazapin og quetiapin) assosiert med muskeltrening var ansvarlig for induksjon av rabdomyolyse.) (- Alvorlig rabdomyolyse indusert av quetiapin og mirtazapin hos en fransk militær (soldat).

(Anm: Severe rhabdomyolysis induced by quetiapine and mirtazapine in a French military soldier. Abstract Rhabdomyolysis is a potential complication of psychotropic drugs use and may potentially lead to life-threatening complications, such as an acute renal failure. We describe the case of a 40-year-old military soldier suffering from post-traumatic stress disorder was admitted for an adaptation of his treatment. Mirtazapine was introduced and quetiapine increased. Two days later, the patient presented with severe rhabdomyolysis syndrome. Mirtazapine administration was paused and intravenous hydration commenced. Shortly after the creatine kinase levels decreased enabling mirtazapine to be reintroduced without complication. It is our opinion that 5-hydroxytryptamine 2a serotonergic receptors inhibition (related to mirtazapine and quetiapine) associated with muscle training was responsible for inducing rhabdomyolysis. This must be kept in mind when psychotropic medications are adjusted, especially in an athletic population such as military. Journal of the Royal Army Medical Corps Published Online First: 09 April 2018.)

(Anm: Serotonin i hjerne og blod (mintankesmie.no).)

(Anm: Serotonin syndrom (SS), kramper, parkinsonisme osv. (forhøyet kroppstemperatur) (mintankesmie.no).)

(Anm: Serotonin, 5-hydroksytryptamin, et monoamin som dannes i organismen fra aminosyren tryptofan. Serotonin finnes blant annet i mastceller, visse tarmceller, blodplater og dessuten i visse områder av hjernen og ryggmargen. Funksjon Serotonin får glatt muskulatur til å trekke seg sammen og virker innsnevrende på de små arteriene i huden (arteriolene), men utvidende på de minste blodårene (kapillarene og venylene). Ved blødninger blir serotonin frigjort fra blodplater. Det bidra da til å stanse blødningen ved at det får blodårer til å trekke seg sammen. Kilde: Store norske leksikon.)

- Hudmikrobiotika og allergiske symptomer assosierer med eksponering for miljømikrober. (- Derfor ser både miljø og livsstil ut til å påvirke mikrobiota, og trolig, følgelig, immuntoleranse.)

(Anm: Skin microbiota and allergic symptoms associate with exposure to environmental microbes. Significance Urban, Westernized populations suffer extensively from noncommunicable diseases such as allergies. However, the overlapping effects of living environment and lifestyle are difficult to separate(…) Hence, both environment and lifestyle seem to influence the microbiota and, probably consequently, immune tolerance. Proceedings of the National Academy of Sciences Apr 2018.)

- Abdominal fedme (bukfedme) er tett knyttet til diabetisk nyresykdom.

(Anm: Abdominal Obesity Is More Closely Associated With Diabetic Kidney Disease Than General Obesity. Diabetes Care  2016 Aug; dc161025).) 

(Anm: Mitochondrial Dysfunction and Signaling in Diabetic Kidney Disease: Oxidative Stress and Beyond. Abstract The kidneys are highly metabolic organs that produce vast quantities of adenosine triphosphate via oxidative phosphorylation and, as such, contain many mitochondria. Although mitochondrial reactive oxygen species are involved in many physiological processes in the kidneys, there is a plethora of evidence to suggest that excessive production may be a pathologic mediator of many chronic kidney diseases, including diabetic kidney disease. (…) Accordingly, in this review, mitochondrial dysfunction in a broader context is discussed, specifically focusing on mitochondrial respiration and oxygen consumption, intrarenal hypoxia, oxidative stress, mitochondrial uncoupling, and networking. Semin Nephrol. 2018 Mar;38(2):101-110.) 

(Anm: Fedme og viktige følgesykdommer. (…) Forekomsten av type 2-diabetes og andre fedmerelaterte følgesykdommer øker parallelt med den økende vekten i befolkningen. (indremedisineren.no 19.3.2013).)

(Anm: Antidepressiva og antipsykotika gir økt risiko for diabetes hos barn og voksne (50 til 700 %) (mintankesmie.no).)

(Anm: Diabetes øker risikoen for å dø av noen kreftformer (dagensmedisin.no 3.10.2013).)

(Anm: Risk of fetal death is increased in pregnant women with pre-existing diabetes - Pre-existing maternal diabetes more than quadrupled the risk of fetal death OBG Manag. 2014 February;26(2).)

- Hva å vite om hjernehypoksi. Hjernehypoksi er en form for hypoksi eller oksygenmangel som påvirker hjernen.

(Anm: What to know about brain hypoxia. Brain hypoxia is a form of hypoxia or oxygen deficiency affecting the brain. It occurs when the brain does not receive enough oxygen even though blood is still flowing. When oxygen supply is totally cut off, it is called brain anoxia. Brain hypoxia is a medical emergency because the brain needs a constant supply of oxygen and nutrients to function properly. There are several causes of brain hypoxia. They include drowning, suffocating, cardiac arrest, and stroke. Mild symptoms include memory loss and problems with motor function, such as movement. Severe cases can result in seizures and brain death. Read on to learn more about brain hypoxia, also known as cerebral hypoxia. (medicalnewstoday.com 17.8.2018).)

(Anm: Hypoksi, generell oksygenmangel, tilstand med for lav oksygentilførsel til kroppens vev. Da oksygentilførselen vanligvis er proporsjonal med 1) blodets hemoglobininnhold, 2) hemoglobinets oksygenmetning og 3) blodforsyningen til vevene, kan svikt i hver enkelt av disse faktorene fremkalle hypoksi (f.eks. 1) alvorlig anemi, 2) hypoksemi og 3) sirkulasjonssvikt). Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Hypoksi eller hypoksemi? Ordene hypoksi og hypoksemi oppfattes av mange som synonymer, men beskriver ulike prosesser. Den populære frasen «blodgass viste hypoksi» bør unngås, da en arteriell blodgassanalyse ikke med sikkerhet kan avgjøre om en pasient er hypoksisk. Nedsatt partielt oksygentrykk (PaO₂) og/eller nedsatt oksygensaturasjon (SaO₂) i arterielt blod skal omtales som hypoksemi. Tidsskr Nor Legeforen 2017;137: 554Publisert: 3. april 2017.)

(Anm: Research led by Rinku Majumder, Ph.D., Associate Professor of Biochemistry at LSU Health New Orleans School of Medicine, has found how hypoxia (a low concentration of oxygen) decreases Protein S, a natural anticoagulant, resulting in an increased risk for the development of potentially life-threatening blood clots (thrombosis). Although hypoxia has been associated with an increased risk for thrombosis, this research showed for the first time a molecular cause. The work is published in the current issue of Blood. (medicalxpress.com 2.8.2018).)

- Flere pasienter er over 250 kilo. Derfor har sykehuset anskaffet egne ambulanser, bårer og senger for å kunne gi ekstremt overvektige en god behandling. (– Tidligere hadde vi store pasienter av og til. Nå får vi oftere pasienter som er ekstremt overvektige, og vi kan ha flere i denne pasientgruppen innlagt på sykehuset samtidig, sier Cathrine Valla, HMS-sjef ved St. Olavs hospital til Adresseavisen.)

(Anm: Flere pasienter er over 250 kilo. Derfor har sykehuset anskaffet egne ambulanser, bårer og senger for å kunne gi ekstremt overvektige en god behandling. Nordmenn er i ferd med å bli stadig tyngre. Nå opplever St. Olavs hospital i Trondheim en økning i antallet pasienter som veier mer enn 250 kilo. (…) – Tidligere hadde vi store pasienter av og til. Nå får vi oftere pasienter som er ekstremt overvektige, og vi kan ha flere i denne pasientgruppen innlagt på sykehuset samtidig, sier Cathrine Valla, HMS-sjef ved St. Olavs hospital til Adresseavisen. Hun sier at økende overvekt blant pasienter er noe sykehus over hele landet opplever. (aftenposten.no 3.4.2018).)

- Overvekt midt i livet kan øke risikoen for demens. Jo mer overvektig du er i voksenlivet, jo større risiko er det for å få en demenssykdom etter fylte 65, ifølge stor oversiktsstudie.

(Anm: Overvekt midt i livet kan øke risikoen for demens. Jo mer overvektig du er i voksenlivet, jo større risiko er det for å få en demenssykdom etter fylte 65, ifølge stor oversiktsstudie. I 2003 kom den første studien som antydet at det var en sammenheng mellom det å være overvektig midt i livet og å få Alzheimers eller en annen demenssykdom senere. Nå har et internasjonalt forskerteam sett på alle studiene som tar for seg denne koplingen. (forskning.no 1.10 2014).)

(Anm: 2003-2013: a decade of body mass index, Alzheimer's disease, and dementia. In this review, a decade (2003-2013) of epidemiologic observational studies on associations between BMI and AD is highlighted. These observations provide a strong base for addressing biological mechanisms underlying this complex association. J Alzheimers Dis. 2015;43(3):739-55.)

- Behandling med antidepressiva og risiko for demens. (- KONKLUSJON: Forekomsten av demens hos pasienter er assosiert med bruk av antidepressiva.)

(Anm: Behandling med antidepressiva og risiko for demens: En populasjonsbasert, retrospektiv case-control studie. (…) KONKLUSJON: Forekomsten av demens hos pasienter er assosiert med bruk av antidepressiva. (CONCLUSIONS: The incidence of dementia in patients is associated with antidepressant medication use.) J Clin Psychiatry. 2016 Jan;77(1):117-22.)

(Anm: Behandling med antidepressiva og forverring av hvit substans påvist ved MRI hos eldre. (Antidepressant Treatment and Worsening White Matter on Serial Cranial Magnetic Resonance Imaging in the Elderly. (…) Resultater — Bruk av hvilken som helst antidepressiva i løpet av studien ble assosiert med forverring av hvit substans.) (…) Results— Use of any antidepressant during the period of study was associated with worsening white matter.) (Stroke 2008; 39: 857-862).)
 (Anm: - Disse funnene tyder på at akutt alvorlig serotonin/serotonerg toksisitet kan indusere strukturelle og langvarige funksjonelle endringer i flere kortikale og subkortikale hjerneregioner som er forbundet med kognitive og ekstrapyramidale syndromer. (J Neuroradiol. 2012 Oct;39(4):254-7 Epub 2011 Dec 22).)

- Behandling med antidepressiva og risiko for demens. (- KONKLUSJON: Forekomsten av demens hos pasienter er assosiert med bruk av antidepressiva.)

(Anm: Behandling med antidepressiva og risiko for demens: En populasjonsbasert, retrospektiv case-control studie. (…) KONKLUSJON: Forekomsten av demens hos pasienter er assosiert med bruk av antidepressiva. (CONCLUSIONS: The incidence of dementia in patients is associated with antidepressant medication use.) J Clin Psychiatry. 2016 Jan;77(1):117-22.)

(Anm: Dopamin i det mediale amygdala-nettverk formidler menneskelige bånd (bindinger) (Dopamine in the medial amygdala network mediates human bonding.) Abstract Research in humans and nonhuman animals indicates that social affiliation, and particularly maternal bonding, depends on reward circuitry. Although numerous mechanistic studies in rodents demonstrated that maternal bonding depends on striatal dopamine transmission, the neurochemistry supporting maternal behavior in humans has not been described so far. Proc Natl Acad Sci U S A. 2017 Feb 13. pii: 201612233.)

- Økt risiko for deprimert adferd hos barnet. Det er økt risiko for at barnet får engstelig eller deprimert adferd i femårsalderen når mor bruker antidepressiva sent i svangerskapet.

(Anm: Økt risiko for deprimert adferd hos barnet. Det er økt risiko for at barnet får engstelig eller deprimert adferd i femårsalderen når mor bruker antidepressiva sent i svangerskapet. (…) Det er økt risiko for at barnet får engstelig eller deprimert adferd i femårsalderen når mor bruker antidepressiva sent i svangerskapet. ... SAMMENHENG: Forskerne de finner en assosiasjon mellom bruk av SSRI sent i svangerskapet og økt risiko for engstelig eller deprimert atferd når barnet er fem år. (dagensmedisin.no 24.1.2018).)

- Prenatal (under graviditet) bruk av antidepressiva og barns motoriske utvikling: En metaanalyse. (- KONKLUSJONER: En liten økt risiko for dårligere motorisk utvikling kan forekomme for barn som er utsatt for antidepressiva under graviditet.)

(Anm: Prenatal antidepressant Exposure and Child Motor Development: A Meta-analysis. Abstract CONTEXT: There is increasing use of antidepressants in pregnancy and hence children exposed in utero. Contradictory studies exist in the literature in which researchers report on the potential impact of antenatal antidepressant exposure on subsequent child motor development. (…) LIMITATIONS: There was variation in the measurement both of exposure and motor development across the identified study, and few followed up to later childhood or beyond. CONCLUSIONS: A small increased risk of poorer motor development may exist for children who are exposed to antidepressant medications during pregnancy. However, the marked methodological variation among studies and the limited control for possible confounds warrants cautious interpretation of these findings. Pediatrics. 2018 Jun 21. pii: e20180356.)

- Transgenerasjonelle effekter av to antidepressiva. (Transgenerational Effects of Two Antidepressants.) De lave nivåene av antidepressiva som oppdages i overflatevann øker for tiden bekymringer for deres potensielle langsiktige risikoer for ikke-målrettede organismer i vann. (- Sertralin(e) (Zoloft), i motsetning til venlafaxine (venlafaksin; Efexor; Effexor) kan vise seg å være en ekte miljøtrussel pga. akkumulering i alger og den fysiologiske svakheten som observert over generasjoner.)

(Anm: Transgenerasjonelle effekter av to antidepressiva. De lave nivåene av antidepressiva som oppdages i overflatevann øker for tiden bekymringer for deres potensielle langsiktige risikoer for ikke-målrettede organismer i vann. (- Venlafaxine (venlafaksin; Efexor; Effexor etc.)-eksponeringen reduserte avkomstallet (etterkommere) F0-daphnider og resulterte i legemiddeltoleranse hos F1-generasjonen. Sertralin (Zoloft), i motsetning til venlafaksin kan vise seg å være en ekte miljøtrussel på grunn av akkumulering i alger og den fysiologiske svakheten som observeres over generasjoner. Environ. Sci. Technol., 2015, 49 (2), pp 1148–1155.)

- Antikolinerge legemidler og risiko for demens: case-control-studie. (- Risikoen for demens økte med større eksponering for antidepressiva, urologiske og antiparkinson legemidler med en ACB score på 3. Dette resultatet ble også observert for eksponering 15-20 år før en diagnose.)

(Anm: Antikolinerge legemidler og risiko for demens: case-control-studie. (Anticholinergic drugs and risk of dementia: case-control study.) (…) Risikoen for demens økte med større eksponering for antidepressiva, urologiske og antiparkinson legemidler med en ACB score på 3. Dette resultatet ble også observert for eksponering 15-20 år før en diagnose. (The risk of dementia increased with greater exposure for antidepressant, urological, and antiparkinson drugs with an ACB score of 3. This result was also observed for exposure 15-20 years before a diagnosis.) BMJ 2018;361:k1315 (Published 25 April 2018).)

- Nordmenn blir dummere. Intelligensen synker i alle de skandinaviske landene, og trenden er tydelig i Norge, viser en ny studie gjort av IQ-målingens ledende forsker, James Flynn.

(Anm: Nordmenn blir dummere. Intelligensen synker i alle de skandinaviske landene, og trenden er tydelig i Norge, viser en ny studie gjort av IQ-målingens ledende forsker, James Flynn. Etter flere årtier med stadig økende intelligens i de nordiske landene, har trenden snudd, ifølge en artikkel i tidsskriftet Intelligence. I norske målinger er det færre som når toppnivået både i ordforståelse og matematikkforståelse, ifølge studien. (…) Dette signaliserer uten tvil en uttynning av de med høye kognitive ferdigheter, konstaterer James Flynn, forfatteren bak studien. Snudde i 1995 Vendepunktet kom rundt 1995. Fra rundt 1950 økte nordmenns IQ, men etter det har IQ-en falt med 0,21 poeng i året, som betyr hele 6,5 poeng fall fra en generasjon til den neste. Trenden er omtrent lik i Danmark og enda sterkere i Finland. Det var den newzealandske statsviteren Flynn som oppdaget at intelligensen hadde steget jevnt i Skandinavia. (nrk.no 27.12.2017).)

- Lavt nivå av dopamin kan indikere tidlig Alzheimers. (Low dopamine may indicate early Alzheimer's.)

(Anm: Lavt nivå av dopamin kan indikere tidlig Alzheimers. (Low dopamine may indicate early Alzheimer's.) En ny studie rapporterer om en nyoppdaget link mellom tapet av dopamin-fyringsceller i hjernen og hjernens evne til å danne nye minner. (…) Dopamin er en nevrotransmitter som er involvert i å regulere følelsesmessige responser og bevegelser. Den nye studien viser at tap av celler som bruker dopamin kan svekke funksjonen i hjernegrupper som skaper nye minner. (medicalnewstoday.com 3.4.2018).)

(Anm: Dopaminmangel: Hva du trenger å vite. (Dopamine deficiency: What you need to know) (medicalnewstoday.com 17.1.2018).)

- Konklusjoner: Annengenerasjons antipsykotika forårsaker signifikant flere endringer i metabolske parametere, og øker risikoen for å utvikle metabolsk syndrom og tilhørende lidelser som diabetes mellitus type II og cerebrovaskulære ulykker.

(Anm: Konklusjoner: Annengenerasjons antipsykotika forårsaker signifikant flere endringer i metabolske parametere, og øker sjansene for å utvikle metabolsk syndrom og tilhørende lidelser som diabetes mellitus type II og cerebrovaskulære ulykker. (Conclusions: Second-generation antipsychotics cause significantly more changes in the metabolic parameters, increasing the chances of developing metabolic syndrome and associated disorders like diabetes mellitus type-II and cerebrovascular accidents. Indian J Psychiatry. 2011 Apr-Jun; 53(2): 128–133.)

- Annengenerasjons antipsykotika (SGA) og risiko for kronisk nyresykdom (CKD).

(Anm: Annengenerasjons antipsykotika (SGA) og risiko for kronisk nyresykdom (CKD) ved skizofreni: populasjonsbasert nøstet kasus-kontroll-studie. (- Konklusjoner. Denne studien antyder relasjon mellom bruk av SGA og risiko for CKD. BMJ Open 2018;8:e019868.)

- Rollen til mitokondriell H + -ATP-syntese ved kreft. (- Avsluttende bemerkninger Reprogrammering av cellemetabolisme er et kriterium for kreft som er nødvendig for å oppfylle de metabolske krav som utnyttes av den onkogene prosessen. I denne sammenheng er mitokondriell H + -ATP-syntase et hovednav ved omforming av energimetabolisme og ved tilbakerettet signalering til kjerneprogrammer som kreves for kreftprogresjon.)

(Anm: The Role of Mitochondrial H+-ATP Synthase in Cancer. (…) Concluding Remarks Reprogramming cellular metabolism is a hallmark of cancer that is necessary to fulfill the metabolic demands imposed by the oncogenic process. In this context, the mitochondrial H+-ATP synthase is a main hub in rewiring energy metabolism and in retrograde signaling to the nucleus programs required for cancer progression. Front. Oncol., 07 March 2018.)

- Metabolsk syndrom og risiko for kreft. En systematisk gjennomgang og meta-analyse. (- Konklusjoner. Metabolisk syndrom er forbundet med økt risiko for vanlige kreftformer, for enkelte kreftformer er risikoen forskjellig mellom kjønn, populasjoner og definisjoner av metabolsk syndrom.)

(Anm: Metabolic Syndrome and Risk of Cancer. A Systematic Review and Meta-analysis. Abstract Objective—Available evidence supports the emerging hypothesis that metabolic syndrome may be associated with the risk of some common cancers. We did a systematic review and meta-analysis to assess the association between metabolic syndrome and risk of cancer at different sites. Conclusions—Metabolic syndrome is associated with increased risk of common cancers; for some cancers, the risk differs betweens sexes, populations, and definitions of metabolic syndrome. Diabetes Care. 2012;35(11):2402-2411.)

(Anm: Dopaminmangel: Hva du trenger å vite. (Dopamine deficiency: What you need to know) (medicalnewstoday.com 17.1.2018).)

- Denne pasienten reagerte godt på kreftbehandling, og et forskerteam fra MD Anderson Cancer Center mener at tarmbakterier kan være en grunn til hvorfor.

(Anm: How gut bacteria impact cancer treatment: meet the STAT Madness 2018 Editors’ Pick. High-resolution microscopy of a melanoma patient's fecal sample. This patient responded well to cancer therapy, and a research team from MD Anderson Cancer Center thinks gut bacteria may be a reason why. The idea came to her during someone else’s talk. Dr. Jennifer Wargo listened as a researcher described mice responding differently to certain cancer therapies depending on the composition of bacteria in their guts. She was intrigued. “I got up to the microphone, and I was like, ‘This is amazing! Have you studied this in patients?’” Wargo recalled. “They said they were planning to do so, but I saw this as a huge opportunity. … So I ran back home to MD Anderson and wrote a protocol.” Three years later, Wargo, from MD Anderson Cancer Center in Houston, published her team’s findings in Science. On Monday, STAT announced that Wargo’s work was the “Editors’ Pick” in STAT Madness 2018, a tournament in its second year that highlights top projects in science and medicine. “It’s a total honor,” said Wargo, adding that a clinical trial is now in the works to see if changing someone’s gut bacteria while they are in the cancer treatment she studied will improve their response to the treatment. (statnews.com 2.4.2018).)

(Anm: Fosterskader (legemiddelinduserte) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelindusert kreft og andre typer celleskader (mintankesmie.no).)

- Økning av kreft "forårsaket av vekt". Å være overvektig eller ha fedme er en økende årsak til kreft i Storbritannia, mens tilfeller forårsaket av røyking faller, ifølge en stor studie.

(Anm: Rise in cancers 'caused by weight'. Being overweight or obese is a growing cause of cancer in the UK while cases caused by smoking are falling, according to a large study. Cancer Research UK found more than a third of all cases of cancer were avoidable - some 135,000. The charity also found that excess weight now caused 6.3% of all cancer cases - up from 5.5% in 2011 - while smoking as a cause had declined. It said more action was needed to tackle the "health threat" of obesity. - Millennials 'set to be fattest generation' World's children rapidly turning obese Cancer Research UK found the country with the greatest proportion of preventable causes of cancer was Scotland with 41.5%, followed by Northern Ireland on 38%, Wales on 37.8%, and England on 37.3%. Across the UK, smoking remained by far the leading cause of preventable cancer, although it dropped from 19.4% in 2011 to 15.1%. Second was being overweight or obese, and third was exposure to UV radiation from the sun and sunbeds. (bbc.com 23.3.2018).)

(Anm: The microbiome and cancer: what’s all the fuss about? (cancerresearchuk.org 13.6.2016).)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom. (Medication-induced mitochondrial damage and disease.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Signaler fra tarmens mikrobiotika til fjerntliggende organer mht. fysiologi og sykdom. Signals from the gut microbiota to distant organs in physiology and disease. (Nat Med. 2016 Oct 6;22(10):1079-1089.)

- Tarmmikrober kan bidra til å bedre å forutsi risiko for sykehusinnleggelse for pasienter med skrumplever (cirrhose).

(Anm: Gut microbes could help better predict risk of hospitalization for patients with cirrhosis. The gut microbiome—a collection of bacteria and other microbes in the gut—could be a highly accurate predictor of hospitalizations for patients with cirrhosis, according to a recently published study led by a researcher at Virginia Commonwealth University. The paper, which published in the journal JCI Insight in March, determined that analysis of microbial DNA and microbial RNA could be used alongside current clinical methods to more accurately predict 90-day hospitalizations. Microbial DNA analysis identifies live and dead bacterial species, while microbial RNA analysis identifies the most metabolically active microbial species. Cirrhosis is a leading cause of increased health expenditures due to hospitalizations and of mortality worldwide, according to the National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism, part of the National Institutes of Health. (medicalxpress.com 30.3.2018).)

(Anm: Gut microbial RNA and DNA analysis predicts hospitalizations in cirrhosis. BACKGROUND. Cirrhosis is associated with gut microbial changes, but current 16S rDNA techniques sequence both dead and live bacteria. We aimed to determine the rRNA content compared with DNA from the same stool sample to evaluate cirrhosis progression and predict hospitalizations. (…) CONCLUSION. DNA and RNA analysis of the same stool sample demonstrated differing microbiota composition, which independently predicts the hospitalization risk in cirrhosis. RNA and DNA content of gut microbiota in cirrhosis are modulated differentially with disease severity, infections, and omeprazole use. JCI Insight. 2018 Mar 8;3(5). pii: 98019.)

(Anm: Levercirrhose (skrumplever), cirrhosis hepatis, endestadiet ved en lang rekke kroniske leversykdommer. Kilde: Store norske leksikon.)

- Bjørnens tarmbakterier gør den fed på den sunde måde. (Men modsat os mennesker, hvor overvægten gerne går hånd i hånd med insulinresistens og type 2 diabetes, kan bjørnen være helt rolig. Bjørnen har nemlig bakterier i tarmen, som fremmer fedmen om sommeren. Om vinteren ændrer bakterierne derimod sammensætning, så de passer til den fedtforbrænding, der er bjørnens eneste levebrød i de kolde måneder.)

(Anm: Bjørnens tarmbakterier gør den fed på den sunde måde. Bjørnen spiser i ét væk i løbet af sommeren. Alligevel døjer den ikke med de overvægtssygdomme, vi kender fra mennesker. Så hvad kan vi lære af en naturens mester i sund fedme? (…) 50 kg blåbær om dagen er hverdagskost. Og det skal helst gå lidt tjept, for snart er vinteren her, og så skal fedtlageret være stort nok til seks måneders vintersøvn. (…) Fedme sikrer overlevelse Bjørne må og skal være overvægtige for at klare vinteren. Men modsat os mennesker, hvor overvægten gerne går hånd i hånd med insulinresistens og type 2 diabetes, kan bjørnen være helt rolig. Bjørnen har nemlig bakterier i tarmen, som fremmer fedmen om sommeren. Om vinteren ændrer bakterierne derimod sammensætning, så de passer til den fedtforbrænding, der er bjørnens eneste levebrød i de kolde måneder. Det viser et studie, der er publiceret i det velrenommerede Cell Reports, som en del af Det Skandinaviske Bjørneprojekt. Studiet er ledet af Fredrik Bäckhed, som er ansat ved både Københavns- og Göteborgs Universitet. (videnskab.dk 4.4.2018).)

- Ny studie viser hvordan tarmmikrober kan forhindre alvorlige influensainfeksjoner hos mus.

(Anm: New study shows how gut microbes can prevent severe flu infections in mice. Microbes that live in the gut don't just digest food. They also have far-reaching effects on the immune system. Now, a new study shows that a particular gut microbe can prevent severe flu infections in mice, likely by breaking down naturally occurring compounds -; called flavonoids -; commonly found in foods such as black tea, red wine and blueberries. The research, conducted in mice by scientists at Washington University School of Medicine in St. Louis, also indicates that this strategy is effective in staving off severe damage from flu when the interaction occurs prior to infection with the influenza virus. This work also could help explain the wide variation in human responses to influenza infection. The study is published Aug. 4 in the journal Science. (news-medical.net 3.8.2017).)

(Anm: Influensavaksiner (influensa) (mintankesmie.no).)

- Her viser vi at en mikrobielt tilknyttet metabolitt, desaminotyrosin (DAT), beskytter mot influensa gjennom forsterkning av type I IFN-signalering og reduksjon av lungeimmunopatologi.

(Anm: The microbial metabolite desaminotyrosine protects from influenza through type I interferon. Abstract The microbiota is known to modulate the host response to influenza infection through as-yet-unclear mechanisms. We hypothesized that components of the microbiota exert effects through type I interferon (IFN), a hypothesis supported by analysis of influenza in a gain-of-function genetic mouse model. Here we show that a microbially associated metabolite, desaminotyrosine (DAT), protects from influenza through augmentation of type I IFN signaling and diminution of lung immunopathology. A specific human-associated gut microbe, Clostridium orbiscindens, produced DAT and rescued antibiotic-treated influenza-infected mice. DAT protected the host by priming the amplification loop of type I IFN signaling. These findings show that specific components of the enteric microbiota have distal effects on responses to lethal infections through modulation of type I IFN. Science. 2017 Aug 4;357(6350):498-502.)

(Anm: Antibiotika (tarmbakterier, probiotika, mikrobiota etc.) (Dysbiose; dysbiosis (also called dysbacteriosis (dysbakteriose)). (mintankesmie.no).)

(Anm: Signaler fra tarmens mikrobiotika til fjerntliggende organer mht. fysiologi og sykdom. (Signals from the gut microbiota to distant organs in physiology and disease.) (Nat Med. 2016 Oct 6;22(10):1079-1089.)

– Antipsykotika kan krympe hjernevolum (Antipsychotics May Shrink Brain Volume).

(Anm: Antipsykotika kan krympe hjernevolum (Antipsychotics May Shrink Brain Volume) Forskere rapporterte i februarutgaven av Archives of General Psychiatry at det var tiltagende tap av både grå materie og hvit substans ved økende tid på antipsykotika. En langtidsstudie ved bruk av bildetagning tyder på at hjernevolum hos pasienter med schizofreni gradvis reduseres i takt med varigheten av behandling med antipsykotika. (A long-term imaging study suggests that brain volume in patients with schizophrenia progressively declined with increasing duration of antipsychotic therapy.) (medpagetoday.com 8.2.2011.)

– Konklusjoner Samlet sett viser data fra dyrestudier vår studie at antipsykotika har en snikende, men målbar påvirkning på tap av hjernevev over tid.

(Anm: - Konklusjoner Samlet sett viser data fra dyrestudier vår studie at antipsykotika har en snikende, men målbar påvirkning på tap av hjernevev over tid, noe som tyder på viktigheten av forsiktig, varsom og aktsom risiko-nytte vurdering av dosering og varighet av behandling, samt deres off-label bruk. (Conclusions Viewed together with data from animal studies, our study suggests that antipsychotics have a subtle but measurable influence on brain tissue loss over time, suggesting the importance of careful risk-benefit review of dosage and duration of treatment as well as their off-label use.) Arch Gen Psychiatry. 2011;68(2):128-137 (February 7, 2011).)

(Anm: Antipsykotika (psykofarmaka etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Antipsykotika forårsaker ansiktsgrimasering og andre typer mulige varige hjerneskader (mintankesmie.no).)

- Mitokondriell complex I-mangel ved skizofreni (SZ) og bipolar lidelse (BD) og legemiddelpåvirkning. (- In vitro-resultater tyder på at antipsykotika og antidepressiva kan være ansvarlige. Vi måler komplisert I-aktivitet i BD, SZ, og kontrollpersoner og forekomst av antipsykotika og antidepressiva, mitokondriellt DNA (mtDNA) kopiantall og mtDNA "felles sletting" i hjernen.) (- complex I-mangel finnes i SZ- hjernevev, og psykotrope medisiner kan spille en rolle ved mitokondriell dysfunksjon.)

(Anm: Mitochondrial Complex I Deficiency in Schizophrenia and Bipolar Disorder and Medication Influence. Abstract Subjects with schizophrenia (SZ) and bipolar disorder (BD) show decreased protein and transcript levels for mitochondrial complex I. In vitro results suggest antipsychotic and antidepressant drugs may be responsible. We measured complex I activity in BD, SZ, and controls and presence of antipsychotic and antidepressant medications, mitochondrial DNA (mtDNA) copy number, and the mtDNA "common deletion" in the brain. Complex I activity in the prefrontal cortex was decreased by 45% in SZ compared to controls (p = 0.02), while no significant difference was found in BD. Complex I activity was significantly decreased (p = 0.01) in pooled cases (SZ and BD) that had detectable psychotropic medications and drugs compared to pooled cases with no detectable levels. Subjects with age at onset in their teens and psychotropic medications showed decreased (p < 0.05) complex I activity compared to subjects with an adult age at onset. Both SZ and BD groups displayed significant increases (p < 0.05) in mtDNA copy number compared to controls; however, common deletion burden was not altered. Complex I deficiency is found in SZ brain tissue, and psychotropic medications may play a role in mitochondrial dysfunction. Studies of medication-free first-episode psychosis patients are needed to elucidate whether mitochondrial pathophysiology occurs independent of medication effects. Mol Neuropsychiatry. 2018 Feb;3(3):157-169.)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

(Anm: Mitokondriell dysfunksjon (mitokondriedysfunksjon) indusert av sertraline (Zoloft), et antidepressiva (Mitochondrial dysfunction induced by sertraline, an antidepressant agent) Toxicol Sci. 2012 Jun;127(2):582-91. Epub 2012 Mar 2.)

- Pattedyrs mitochondrielle complex I struktur og sykdomsforårsakende mutasjoner.

(Anm: Mammalian Mitochondrial Complex I Structure and Disease-Causing Mutations. Abstract Complex I has an essential role in ATP production by coupling electron transfer from NADH to quinone with translocation of protons across the inner mitochondrial membrane. Isolated complex I deficiency is a frequent cause of mitochondrial inherited diseases. Complex I has also been implicated in cancer, ageing, and neurodegenerative conditions. Until recently, the understanding of complex I deficiency on the molecular level was limited due to the lack of high-resolution structures of the enzyme. However, due to developments in single particle cryo-electron microscopy (cryo-EM), recent studies have reported nearly atomic resolution maps and models of mitochondrial complex I. These structures significantly add to our understanding of complex I mechanism and assembly. The disease-causing mutations are discussed here in their structural context. Trends Cell Biol. 2018 Jul 25. pii: S0962-8924(18)30107-7.)

(Anm: Mitochondrial interaction of alpha-synuclein leads to irreversible translocation and complex I impairment. Abstract α-synuclein is involved in both familial and sporadic Parkinson's disease. (…) In addition, we describe how α-synuclein binding alters mitochondrial function at the level of Complex I what correlates with a decrease in ATP synthesis and an increase of ROS production. Arch Biochem Biophys. 2018 Apr 24. pii: S0003-9861(18)30030-4.)

- Pasienter behandlet med antipsykotika (nevroleptika) har signifikant senket platelet complex I aktivitet i mitokondrier i likhet med det som er observert ved idiopatisk Parkinsons sykdom.

(Anm: Pasienter behandlet med antipsykotika (nevroleptika) har signifikant senket platelet complex I aktivitet i mitokondrier i likhet med det som er observert ved idiopatisk Parkinsons sykdom. (...) Antipsykotika (nevroleptika) hemmer complex I i elektrontransportkjeden. (Neuroleptic medications inhibit complex I of the electron transport chain. (...) Neuroleptic treated patients have significant depression of platelet complex I activity similar to that seen in idiopathic Parkinson’s disease. Complex I inhibition may be associated with the extrapyramidal side effects of these drugs.) Ann Neurol. 1993;33:512-7).)

(Anm: Pancreatic mitochondrial complex I exhibits aberrant hyperactivity in diabetes. (…) Highlights • Pancreatic mitochondrial complex I shows hyperactivity in diabetes. • Complex I hyperactivity is associated with increased NADH/NAD+ redox imbalance. • Complex I hyperactivity is associated with increased oxidative stress and cell death. • Complex I hyperactivity is linked with compromised cellular anti-oxidative stress capacity such as decreased sirt3 and NQO1 expressions. Biochem Biophys Rep. 2017 Sep;11:119-129.)

(Anm: Mitochondrial interaction of alpha-synuclein leads to irreversible translocation and complex I impairment. Abstract α-synuclein is involved in both familial and sporadic Parkinson's disease. (…) In addition, we describe how α-synuclein binding alters mitochondrial function at the level of Complex I what correlates with a decrease in ATP synthesis and an increase of ROS production. Arch Biochem Biophys. 2018 Apr 24. pii: S0003-9861(18)30030-4.)

(Anm: Reactive Oxygen Species in Metabolic and Inflammatory Signaling. Abstract Reactive oxygen species (ROS) are well known for their role in mediating both physiological and pathophysiological signal transduction. (…) An increased understanding of specific sources of ROS production and an appreciation for how ROS influence cellular metabolism may help guide us in the effort to treat cardiovascular diseases. Circ Res. 2018 Mar 16;122(6):877-902.)

(Anm: Complex I assembly into supercomplexes determines differential mitochondrial ROS production in neurons and astrocytes. Abstract Neurons depend on oxidative phosphorylation for energy generation, whereas astrocytes do not, a distinctive feature that is essential for neurotransmission and neuronal survival. However, any link between these metabolic differences and the structural organization of the mitochondrial respiratory chain is unknown. Here, we investigated this issue and found that, in neurons, mitochondrial complex I is predominantly assembled into supercomplexes, whereas in astrocytes the abundance of free complex I is higher.  (…) Using a complexomics approach, we found that the complex I subunit NDUFS1 was more abundant in neurons than in astrocytes. Interestingly, NDUFS1 knockdown in neurons decreased the association of complex I into supercomplexes, leading to impaired oxygen consumption and increased mitochondrial ROS. Conversely, overexpression of NDUFS1 in astrocytes promoted complex I incorporation into supercomplexes, decreasing ROS. Thus, complex I assembly into supercomplexes regulates ROS production and may contribute to the bioenergetic differences between neurons and astrocytes.Proc Natl Acad Sci U S A. 2016 Nov 15;113(46):13063-13068.

- Antipsykotika til pasienter på sykehus (…): Tenk to ganger. (- I analyser justert for relevant komorbiditet (samtidige sykdommer), var eksponering for antipsykotika signifikant knyttet til utvikling av aspirasjonspneumoni (lungebetennelse) (odds ratio, 1,5), med tilsvarende resultater for typiske og atypiske antipsykotika.)

(Anm: Antipsychotics for Hospitalized Patients with Nonpsychiatric Conditions: Think Twice. Neil H. Winawer, MD, SFHM reviewing Herzig SJ et al. J Am Geriatr Soc 2017 Dec . Off-label use of antipsychotics is associated with excess risk for aspiration pneumonia Several community-based studies have revealed an association between use of antipsychotics and pneumonia, but that association has not been evaluated in hospitalized patients. Researchers retrospectively studied 7 years' worth of data on more than 146,000 adult inpatients at a large academic medical center; data on patients admitted to psychiatric services or patients with primary or secondary psychotic disorders were excluded. Antipsychotic exposure occurred in 7% of hospitalizations, and aspiration pneumonia developed in 0.4% of hospitalizations. In analyses adjusted for relevant comorbidities, antipsychotic exposure was associated significantly with developing aspiration pneumonia (odds ratio, 1.5), with similar results for typical and atypical antipsychotics. No such relation existed for development of nonaspiration pneumonia. Antipsychotic exposure and aspiration pneumonia incidence both increased significantly with patient age; aspiration pneumonia occurred in nearly 1% of patients who were older than 75. NEJM 2017 (February 6, 2018).)

(Anm: Aspirasjonspneumoni, lungebetennelse som skyldes at mat, mageinnhold e.l. har kommet ned i luftveiene. En alminnelig årsak til tilstanden er oppkast hos bevisstløse. Da kan pneumonien skyldes både infeksjon og kjemisk irritasjon som følge av saltsyre fra magesekken. For å unngå aspirasjonspneumoni skal bevisstløse legges i sideleie. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Antipsykotika (psykofarmaka etc.) (mintankesmie.no).)

- Fedmetrigger identifisert i menneskets tarm. (- I en ny videreføring av gastrointestinal forskning har forskere fra Flinders University, SAHMRI og University of Adelaide funnet flere bevis på at forhøyede konsentrasjoner av serotonin, den kritiske nevrotransmitteren som kjemisk overfører meldinger til nerveceller i kroppen, som også er linket til fedme. Forskere har nylig forstått at "tarmserotonin" faktisk er dårlig for stoffskiftet vårt, da det øker blodsukker og fettmasse, og dermed truer oss med å utvikle diabetes og fedme.)

(Anm: - Fedmetrigger identifisert i menneskets tarm. (Obesity trigger identified within the human gut.) Nøkkelkjemikaliet for lykke og tristhet, serotonin, påvirker kroppens vektøkning og kalorikontroll, og forskere sier at flere mer forskning kan være med på å redusere fedme. (- I en ny videreføring av gastrointestinal forskning har forskere fra Flinders University, SAHMRI og University of Adelaide funnet flere bevis på at forhøyede konsentrasjoner av serotonin, den kritiske nevrotransmitteren som kjemisk overfører meldinger til nerveceller i kroppen, også er knyttet til fedme. Forskere har nylig forstått at "tarmserotonin" faktisk er dårlig for stoffskiftet vårt, da det øker blodsukker og fettmasse, og dermed truer oss med å utvikle diabetes og fedme. (medicalxpress.com 22.3.2018).)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

(Anm: Antidepressiva og antipsykotika gir økt risiko for diabetes hos barn og voksne (50 til 700 %) (mintankesmie.no).)

(Anm: Augmented capacity for peripheral serotonin release in human obesity. Background/objectives Evidence from animal studies highlights an important role for serotonin (5-HT), derived from gut enterochromaffin (EC) cells, in regulating hepatic glucose production, lipolysis and thermogenesis, and promoting obesity and dysglycemia. Evidence in humans is limited, although elevated plasma 5-HT concentrations are linked to obesity. (…) Conclusions Human obesity is characterized by an increased capacity to produce and release 5-HT from the proximal small intestine, which is strongly linked to higher body mass, and glycemic control. Gut-derived 5-HT is likely to be an important driver of pathogenesis in human obesity and dysglycemia. International Journal of Obesity 2018 (Published online: 01 March 2018).)

- Høyt nivå av serotonin i blodvæske (serum) ved krybbedød (Sudden Infant Death Syndrome – SIDS).

(Anm: Høyt nivå av serotonin i blodvæske (serum) ved krybbedød (Sudden Infant Death Syndrome – SIDS). High serum serotonin in sudden infant death syndrome. Proc Natl Acad Sci U S A. 2017 Jul 3. pii: 201617374. [Epub ahead of print].)

– Treningen har forandret på alt det. Mentalt er jeg sikkert 1000 ganger sterkere, sier Richard Brun.

(Anm: Richard (42) ruset seg og slet veldig psykisk. Et nytt treningstilbud forandret livet. – Treningen har forandret på alt det. Mentalt er jeg sikkert 1000 ganger sterkere, sier Richard Brun. (…) Begynte med cannabis Fra han var 13 ble cannabisrøyking en del av dette livet. Det ble en form for mental avslapning i en kaotisk hverdag. Etter mange tøffe opplevelser og en lang sykemeldingsperiode, økte forbruket. I 2014 ble han innlagt på Psykiatrisk klinikk ved Sandviken sykehus i Bergen med en rusutløst psykose. Det var starten på to år med flere innleggelser. (aftenposten.no 25.3.2018).)

(Anm: Fysisk trening (aktivitet / løping / jogging). (mintankesmie.no).)

(Anm: Eldre som trener, utsetter aldring og holder immunsystemet ungt. En studie fra England viser at eldre mennesker som trener jevnlig, har muskelmasse, kolesterolnivå og et immunsystem som en ung, utrent person. (…) Deltagerne som trente, ble rekruttert fra et sykkelmiljø: 125 amatørsyklister i alderen 55 til 79 år (84 menn og 41 kvinner) ble inkludert. Kravet til mennene som deltok var at de mestret å sykle 100 km på under 6,5 timer, mens kvinnene måtte mestre 60 km på sykkelsetet på 5,5 timer. (fhi.no 19.3.2018).)

- I eksperimenter på mus og mennesker fant forskere at fysisk aktivitet - uavhengig av diett - endrer sammensetningen av tarmmikrobiota på en måte som øker produksjonen av kortkjedede fettsyrer (SCFA) som er gunstig for helsen.

(Anm: Exercise alone alters our gut microbiota. It is well established — and perhaps unsurprising — that what we eat affects the microbes that live in our intestine, collectively known as the gut microbiota. According to two new studies, however, exercise has the same effect. (…) In mouse and human experiments, researchers found that physical activity — independent of diet — alters the composition of gut microbiota in a way that increases the production of short-chain fatty acids (SCFAs) that are beneficial for health. (…) The first study, which investigated the effects of exercise on the gut microbiota of mice, was published in the journal Gut Microbes. (medicalnewstoday.com 6.12.2017).)

(Anm: Antibiotika (tarmbakterier, probiotika, mikrobiota etc.) (Dysbiose; dysbiosis (also called dysbacteriosis (dysbakteriose)). (mintankesmie.no).)

(Anm: Signaler fra tarmens mikrobiotika til fjerntliggende organer mht. fysiologi og sykdom. (Signals from the gut microbiota to distant organs in physiology and disease.) (Nat Med. 2016 Oct 6;22(10):1079-1089.)

- Honningbier kan bidra til å forklare hvordan mennesker tar beslutninger. Ny forskning, publisert i tidsskriftet Scientific Reports, studerer adferd hos honningbikolonier og finner at de adlyder de samme lovene som den menneskelige hjerne når den konfronteres med stimuli og må ta en beslutning. Den kvantitative studien av måtene våre hjerner reagerer på fysiske stimuli bærer navnet psykofysikk.

(Anm: Honey bees may help to explain how humans make decisions. New research, published in the journal Scientific Reports, studies the behavior of the honey bee colony and finds that it obeys the same laws as the human brain when confronted with stimuli and must make a decision. The quantitative study of the ways in which our brains respond to physical stimuli bears the name of psychophysics. Simply put, psychophysics concerns how our brains process sensory information, such as light, sound, and taste, and react to it. Although psychophysics has been undoubtedly helpful for studying the human brain in the past few centuries, some argue that its relevance is dwindling in the face of modern neuroscience. However, a new study rekindles interest in the field, as researchers from the University of Sheffield in the United Kingdom turn to the behavior of superorganisms to analyze existing psychosocial laws and investigate whether they illuminate aspects of human decision-making. (medicalnewstoday.com 30.3.2018).)

(Anm: Psychophysical Laws and the Superorganism. Abstract Through theoretical analysis, we show how a superorganism may react to stimulus variations according to psychophysical laws observed in humans and other animals. Sci Rep. 2018; 8: 4387.)

(Anm: On Application of Neural Networks' Modeling for Analytical Comparative Study between Two Optimally Selected Made Decisions by Ant Colony Systems. American Journal of Educational Research. 2018, 6(4), 308-318..)

- Fysisk trening endrer sammensetning og funksjon av mikrobiota hos magre og overvektig mennesker.

(Anm: Exercise Alters Gut Microbiota Composition and Function in Lean and Obese Humans. Abstract PURPOSE: Exercise is associated with altered gut microbial composition, but studies have not investigated whether the gut microbiota and associated metabolites are modulated by exercise training in humans. We explored the impact of six weeks of endurance exercise on the composition, functional capacity, and metabolic output of the gut microbiota in lean and obese adults with multiple-day dietary controls prior to outcome variable collection. (…) CONCLUSION: These findings suggest that exercise training induces compositional and functional changes in the human gut microbiota that are dependent on obesity status, independent of diet and contingent on the sustainment of exercise. Med Sci Sports Exerc. 2017 Nov 20.)

- Viktige trekk ved immunesenescens, inkludert redusert tymisk output, som forbedres ved høy fysisk aktivitet i voksen alder. (- Vi konkluderer at mange funksjoner ved senescence kan være drevet av redusert fysisk aktivitet med alderen.)

(Anm: Major features of immunesenescence, including reduced thymic output, are ameliorated by high levels of physical activity in adulthood. Abstract It is widely accepted that aging is accompanied by remodelling of the immune system including thymic atrophy and increased frequency of senescent T cells, leading to immune compromise. However, physical activity, which influences immunity but declines dramatically with age, is not considered in this literature. (…) We conclude that many features of immunesenescence may be driven by reduced physical activity with age. Aging Cell. 2018 Apr;17(2).)

(Anm: Fysisk trening (aktivitet / løping / jogging). (mintankesmie.no).)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

- Nytten av bare å bevege seg mer. (- Personer over 60 som holdt seg aktive i hverdagen - selv uten å delta i et formelt treningsprogram - mindre utsatt for å utvikle metabolsk syndrom.)

(Anm: Nytten av bare å bevege seg mer. (...) Ifølge en studie publisert i British Journal of Sports Medicine, ble personer over 60 som holdt seg aktive i hverdagen - selv uten å delta i et formelt treningsprogram - mindre utsatt for å utvikle metabolsk syndrom. Dette syndromet kan føre til diabetes, hjertesykdom eller hjerteinfarkt, og til og med dødsfall. (The benefits of simply moving more. (…) According to a study published in the British Journal of Sports Medicine, people over 60 who stayed active in their everyday lives—even without participating in a formal exercise program—had a lower risk of developing metabolic syndrome. This syndrome can lead to diabetes, heart disease or heart attack, and even death.) (medicalxpress.com 26.9.2017).)

- Antidepressive medikamenter påvirker kroppens fettproduksjon. (- SREBP er meget viktig for å regulere produksjon både av kolesterol og av ulike fett-stoffer i kroppens celler. Kolesterol og andre fett-stoffer er viktig for at nevroner skal utvikle seg og fungere normalt, men har også en rolle i utviklingen av hjerte- og karsykdom.)

(Anm: Antidepressive medikamenter påvirker kroppens fettproduksjon. (...) På det molekylære planet tok Ræder i bruk cellestudier og moderne genteknologiske metoder for å vise at de store gruppene av psykiatriske medisiner (antipsykotika og antidepressiva, inkludert SSRI-medikamenter) virker på fettomsetningen i kroppen gjennom en transkripsjonsfaktor kalt SREBP (steroid reseptor-element bindende protein). SREBP er meget viktig for å regulere produksjon både av kolesterol og av ulike fett-stoffer i kroppens celler. Kolesterol og andre fett-stoffer er viktig for at nevroner skal utvikle seg og fungere normalt, men har også en rolle i utviklingen av hjerte- og karsykdom. (...) NY DOKTORGRAD (uib.no (23.9.2006).)

(Anm: Sertraline (Zoloft)-indusert systemisk lupus erythematosus (SLE) (Lupus) (Sertraline Induced Systemic Lupus Erythematosus) (The Internet Journal of Internal Medicine 2005;6(1).)

- Bakterie ga autoimmun sykdom i mus. Bakterier lakk igjennom tarmveggene og endte opp i organer i kroppen. (- Det finnes en hel rekke ulike autoimmune sykdommer, fra cøliaki og diabetes 1 til psoriasis og multippel sklerose. Felles for dem alle er at det er kroppens eget immunforsvar som forårsaker skadene.)

(Anm: Bakterie ga autoimmun sykdom i mus. Bakterier lakk igjennom tarmveggene og endte opp i organer i kroppen. Mye tyder på at dette også kan skje hos mennesker. Det finne en hel rekke ulike autoimmune sykdommer, fra cøliaki og diabetes 1 til psoriasis og multippel sklerose. Felles for dem alle er at det er kroppens eget immunforsvar som forårsaker skadene. Av en eller annen grunn går immunsystemet løs på kroppens egne celler. Men hvorfor? Flere tidligere studier har koblet tarmbakterier til autoimmune sykdommer. Og nylig kom altså en studie som viser hvordan dette kan henge sammen. Les også: Forskere tror leddgikt kan utløses av bakterier i munnen Forsøk med mus viste at tarmbakterien Enterococcus gallinarum lakk inn i kroppen til mus og endte opp i leveren og lymfeknutene. Dette satte i gang immunreaksjoner som ligner den vi ser hos mennesker med den autoimmune sykdommen lupus. (…) Forsøk med mus viste at tarmbakterien Enterococcus gallinarum lakk inn i kroppen til mus og endte opp i leveren og lymfeknutene. Dette satte i gang immunreaksjoner som ligner den vi ser hos mennesker med den autoimmune sykdommen lupus. (…) Les også: Lupus rammer flere nordmenn enn antatt (…) De undersøkte også leverprøver fra mennesker med lupus og autoimmun hepatitt. Da viste det seg at E. gallinarum også fantes der. Det gjorde den derimot ikke i prøver av leveren hos mennesker uten autoimmun sykdom. Forskerne mener funnene kan peke ut nye veier mot behandling for mennesker med autoimmune sykdommer. Det gjør også Sandra Citi fra Universitetet i Geneve, som kommenterer de nye funnene i tidsskriftet Science. (forskning.no 19.3.2018).)

(Anm: Translocation of a gut pathobiont drives autoimmunity in mice and humans. Science  2018;359;( 6380):1156-116 (Mar 2018).)

- Hvordan munnbakterier kan skade lungene. (- Disse bakteriene ble funnet overveiende hos eldre med mer plakk, flere hull (kaviteter) og færre tenner. I tillegg fant studien mer sopp hos disse eldres mikrobiota, samt blant dem som hadde proteser.)

(Anm: How your mouth bacteria can harm your lungs. New research now published in the journal mSphere examines the effects of poor dental hygiene on the respiratory health of elderly Japanese people. The recent results shed light on the importance of the tongue microbiota for our respiratory health. The new study was carried out by a team of Japanese-based scientists affiliated with the Kyushu University in Fukuoka. (…) Medical News Today have reported on a number of studies highlighting the link between the gut microbiota and cancer, obesity, heart conditions, depression, anxiety, and other conditions. Also, explain the authors of the new research, not only do the bacteria in our tongue microbiota reach our guts, but seniors are also particularly likely to inhale some of these microorganisms. Problems such as difficulty swallowing and cough reflux may cause the elderly to accidentally inhale bacteria that could lead to pulmonary infections such as pneumonia. (…) The main bacteria identified were Prevotella histicola, Veillonella atypica, Streptococcus salivarius, and Streptococcus parasanguinis. Previous studies, say the researchers, have linked these microorganisms with a higher risk of death from pneumonia. These bacteria were found predominantly in seniors with more plaque, more cavities, and fewer teeth. Additionally, the study found more fungi in these seniors' microbiotas, as well as among those who wore dentures.  (medicalnewstoday.com 17.8.2018).)

(Anm: Intestinal barriers protect against disease. Science 2018;359(6380):1097-1098 (09 Mar 2018).)

(Anm: Sertraline (Zoloft)-indusert systemisk lupus erythematosus (SLE) (Lupus) (Sertraline Induced Systemic Lupus Erythematosus) (The Internet Journal of Internal Medicine 2005;6(1).)

- Observasjonsstudie av nesten 9000 pasienter fant at de som ble foreskrevet antidepressiva ved utskrivning fra sykehus etter et hjerteinfarkt hadde 66 % større dødelighetsrisiko ett år senere enn pasienter som ikke ble foreskrevet legemidlene.

(Anm: Observasjonsstudie av nesten 9000 pasienter fant at de som ble foreskrevet antidepressiva ved utskrivning fra sykehus etter et hjerteinfarkt hadde 66 % større dødelighetsrisiko ett år senere enn pasienter som ikke ble foreskrevet legemidlene, selv om de bemerket at årsaken ikke nødvendigvis er relatert direkte til antidepressiva. (Heart attack patients prescribed antidepressants have lower survival rates.) (news-medical.net 5.3.2018).)

- Metabolsk syndrom og risiko for kreft. En systematisk gjennomgang og meta-analyse. (- Konklusjoner. Metabolisk syndrom er forbundet med økt risiko for vanlige kreftformer, for enkelte kreftformer er risikoen forskjellig mellom kjønn, populasjoner og definisjoner av metabolsk syndrom.)

(Anm: Metabolic Syndrome and Risk of Cancer. A Systematic Review and Meta-analysis. Abstract Objective—Available evidence supports the emerging hypothesis that metabolic syndrome may be associated with the risk of some common cancers. We did a systematic review and meta-analysis to assess the association between metabolic syndrome and risk of cancer at different sites. Conclusions—Metabolic syndrome is associated with increased risk of common cancers; for some cancers, the risk differs betweens sexes, populations, and definitions of metabolic syndrome. Diabetes Care. 2012;35(11):2402-2411.)

(Anm: Exercises for Diabetes Control. Weight Training for Diabetes and Blood Sugar Control (medicinenet.com 2.2.2016).)

(Anm: How to treat muscle knots (Hvordan behandle muskelknuter) (medicalnewstoday.com 16.3.2018).)

(Anm: Causes and Treatment for Leg, Calf, and Thigh Pain (medicinenet.com 13.3.2018).)

- Studien på kvinner på 60 år eller eldre fant at de som tok antibiotika i minst to måneder var 27 prosent mer sannsynlig å dø av alle årsaker over en periode på åtte år, og de hadde en 58 prosent større risiko for å dø spesielt av hjertesykdom. (- Endringer i tarmmikrobiota har vært forbundet med en rekke livstruende forstyrrelser.)

(Anm: – Studie vurderer hjerterisiko for antibiotika hos eldre kvinner. (…) Studien på kvinner på 60 år eller eldre fant at de som tok antibiotika i minst to måneder var 27 prosent mer sannsynlig å dø av alle årsaker over en periode på åtte år, og de hadde en 58 prosent større risiko for å dø spesielt av hjertesykdom. (…) "Endringer i tarmmikrobiota har vært forbundet med en rekke livstruende forstyrrelser, for eksempel kardiovaskulære sykdommer og visse typer kreft," sa Qi i en pressemelding fra American Heart Association.) (...) The findings were to be presented on Thursday at an American Heart Association meeting in New Orleans. Findings presented at medical meetings are typically considered preliminary until published in a peer-reviewed journal. (medicinenet.com 22.3.2018).)

- Legemidler som lindrer halsbrann og sure oppstøt kan forårsake depresjon. En ny studie – publisert i tidsskriftet Psychotherapy and Psychosomatics - har funnet en sammenheng mellom en vanlig klasse som kalles protonpumpehemmere og depresjon.

(Anm: Stomach acid drugs may cause depression. A new study — now published in the journal Psychotherapy and Psychosomatics — has found a link between a common class of stomach drugs called proton pump inhibitors and depression. The researchers suggest that the pills might lead to major depressive disorder by disrupting the gut's bacteria. (…) For instance, researchers have found that germ-free mice that had been deprived of beneficial gut bacteria displayed symptoms of anxiety, depression, and cognitive impairment. Since the bacteria in our gut can alter the function of our brain by producing certain hormones or neurotransmitters — and emotional responses can, in turn, affect our gut bacteria — it should come as no surprise that some studies have found a link between post-traumatic stress disorder and certain strains of bacteria. Other studies have not only pinpointed specific bacteria whose absence can trigger symptoms of depression in rodents, but they have also shown that supplementing said bacteria can reverse signs of depression. Now, an observational study suggests that proton pump inhibitors — which are a class of drugs typically prescribed to treat acid-related stomach conditions such as gastroesophageal reflux disease — increase the risk of developing major depressive disorder. This is the leading cause of disability both in the United States and worldwide. (news-medical.net 9.3.2018).)

(Anm: Use of Proton Pump Inhibitors and Risk of Major Depressive Disorder: A Nationwide Population-Based Study. Psychother Psychosom. 2018;87(1):62-64.)

(Anm: Protonpumpehemmere (proton pump inhibitors (PPIs) (syrepumpehemmere) (magesyrehemmere) (syrenøytraliserende midler (antacida)). (mintankesmie.no).)

- Syrepumpehemmere (protonpumpehemmere (PPI) knyttet til alvorlige gastrointestinale infeksjoner.

(Anm: Syrepumpehemmere (protonpumpehemmere (PPI) knyttet til alvorlige gastrointestinale infeksjoner. (…) Legemidler som protonpumpehemmere (PPI) knyttet til en økt risiko for tarminfeksjoner med C. difficile og Campylobacter bakterier som kan forårsake betydelig sykdom. (Acid suppression medications linked to serious gastrointestinal infections. (…) Medications such as proton pump inhibitors (PPIs) was linked with an increased risk of intestinal infections with C. difficile and Campylobacter bacteria, which can cause considerable illness.) (medicalnewstoday.com 9.1.2017).)

- Nye C. difficile retningslinjer anbefaler nye behandlings- og testprotokoller.

(Anm: New C. difficile Guidelines Recommend New Treatment and Testing Protocols. New diagnostic methods and treatments, including fecal microbiota transplantation (FMT), will help improve the care given to patients with Clostridium difficile infection (CDI), according to updated guidelines released by the Infectious Diseases Society of America (IDSA) and Society for Healthcare Epidemiology of America. The updates were necessary because diagnosis and treatment of CDI have evolved significantly since they were published in 2010, according to the IDSA. The most common. (gastroendonews.com 8.6.2018).)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom. (Medication-induced mitochondrial damage and disease.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Signaler fra tarmens mikrobiotika til fjerntliggende organer mht. fysiologi og sykdom. Signals from the gut microbiota to distant organs in physiology and disease. (Nat Med. 2016 Oct 6;22(10):1079-1089.)

– Indremedisinernes oppfatninger av protonpumpehemmeres bivirkninger og innvirkning på forskrivningspraksis: Resultater av en nasjonal undersøkelse. Bakgrunn: Observasjonsstudier har linket protonpumpehemmere (PPI) til alvorlige uheldige effekter.

(Anm: Internists’ Perceptions of Proton Pump Inhibitor Adverse Effects and Impact on Prescribing Practices: Results of a Nationwide Survey. Background: Observational studies have linked proton pump inhibitors (PPIs) with serious adverse effects. The study aimed to evaluate internists’ perceptions of PPI harms and effects on prescribing. Conclusion: Almost all internists report awareness and concern about PPI adverse effects, and most are de-escalating PPIs as a result. Research on which approach is most effective for which patients is critically important. Gastroenterol Res. 2018;11(1):11-17).)

(Anm: Use of proton-pump inhibitors is associated with depression: a population-based study. (...) Calculation of the population attributable risk indicated that 14% of depression cases could be avoided by withdrawal of PPIs. Use of PPIs might represent a frequent cause of depression in older populations; thus, mood should be routinely assessed in elderly patients on PPIs. Int Psychogeriatr. 2017 Sep 13:1-7.)

(Anm: Lederartikkel. Øker protonpumpehemmere risikoen for demens? (Editorial. Do Proton Pump Inhibitors Increase the Risk of Dementia? JAMA Neurol. 2016 (Published online February 15, 2016).)

(Anm: Legemidler mot halsbrann gir tidlig aldring av blodkar. (Heartburn drug prematurely ages blood vessels. (…) A new study, published in Circulation Research, finds a potential mechanism to explain these negative health implications.) (medicalnewstoday.com 11.5.2016).)

- Mange ikke-antibiotiske legemidler kan endre tarmbakterier. (- Studier av det komplekse forholdet mellom menneskekroppen og den innvendige tarmmikrobiotaen har vist at forstyrrelser i mikrobiell sammensetning kan gi opphav til et stort antall sykdommer, alt fra vedvarende tarmforstyrrelser til nevroutviklingsbetingelser. (- "Dette er skremmende", sier medforfatter dr. Athanasios Typas, som leder en gruppe i Genome Biology Unit ved EMBL, "med tanke på at vi tar mange ikke-antibiotika i løpet av livet, ofte i lange perioder.")

(Anm: Mange ikke-antibiotiske legemidler kan endre tarmbakterier. (Many non-antibiotic drugs can alter gut bacteria.) (…) Ikke-antibiotika forstyrrer balansen i tarmer. Studier av det komplekse forholdet mellom menneskekroppen og den innbygde tarmmikrobiotaen har vist at forstyrrelser i mikrobiell sammensetning kan gi opphav til et stort antall sykdommer, alt fra vedvarende tarmforstyrrelser til nevroutviklingsbetingelser. (-"Dette er skremmende ", sier medforfatter Dr. Athanasios Typas, som leder en gruppe i Genome Biology Unit på EMBL, "vurderer at vi tar mange ikke-antibiotika i løpet av livet, ofte i lange perioder." (medicalnewstoday.com 21.3.2018).)

- Tarmmikrober påvirker alvorlighetsgraden av tarmparasittiske infeksjoner. Visse tarmmikroer er også knyttet til gjentatte infeksjoner. (- I studier av lokalsamfunn i Liberia og Indonesia fant forskerne at tarmmikrobiomer hos mennesker som var i stand til å bli kvitt infeksjonene uten legemidler var mer like og markert forskjellige fra mikrobiomene hos de som ikke kunne bli kvitt infeksjonene uten behandling.)

(Anm: Gut microbes influence severity of intestinal parasitic infections. Certain gut microbes also linked to repeat infections. A new study indicates that the kinds of microbes living in the gut influence the severity and recurrence of parasitic worm infections in developing countries. The findings, by researchers at Washington University School of Medicine in St. Louis, suggest that manipulating the gut's microbial communities may protect against intestinal parasites, which affect more than 1 billion people worldwide. The study appears online in the journal Microbiome. Studying communities in Liberia and Indonesia, the researchers found that the gut microbiomes of people able to clear the infections without drugs were more alike and differed markedly from the microbiomes of those who could not clear the infections without treatment. (sciencedaily.com 9.3.2018).)

(Anm: Differential human gut microbiome assemblages during soil-transmitted helminth infections in Indonesia and Liberia. Abstract (…) The human intestine and its microbiota is the most common infection site for soil-transmitted helminths (STHs), which affect the well-being of ~ 1.5 billion people worldwide. The complex cross-kingdom interactions are not well understood. (…) These results provide a novel insight of the cross-kingdom interactions in the human gut ecosystem by unlocking the microbiome assemblages at taxonomic, genetic, and functional levels so that advances towards key mechanistic studies can be made. Microbiome. 2018 Feb 28;6(1):33.)

- Ny viden om menneskets bakterier vælter forståelsen af selvet. Sludder og vrøvl, siger en filosof. Hvem er du? Ikke nogen uden dine bakterier, siger forskere. (- Tidligere tænkte man primært på bakterier som sygdomsfremkaldende bæster, der skulle udryddes.)

(Anm: Ny viden om menneskets bakterier vælter forståelsen af selvet. Sludder og vrøvl, siger en filosof. Hvem er du? Ikke nogen uden dine bakterier, siger forskere. Genforskning var hot omkring årtusindskiftet, hvor man sagde, at kortlægningen af menneskets gener ville revolutionere forståelsen af, hvorfor vi er, som vi er. Så begyndte forskere at bruge gensekventering til at kortlægge vores mikrobiota - de billioner af bakterier, svampe og virus, der lever på alle overflader af kroppen, i kropsåbningerne og i tarmene. (…) Mikroorganismerne har vist sig at have langt større betydning for, hvordan vi udvikler os både fysisk og psykisk, end man tidligere har troet. (…) Tidligere tænkte man primært på bakterier som sygdomsfremkaldende bæster, der skulle udryddes. (videnskab.dk 2.3.2018).)

- Hvordan mikrobiomet utfordrer vårt konsept (forestilling) om selvet. (- Fig. 1. Det endrede syn på det menneskelige selvet. (a) Det tradisjonelle synspunktet: mennesker er skilt fra naturen. (b) Synspunkter i mikrobiomets era (epoke): interaksjoner med mikroorganismer definerer det individuelle menneskelige selvet.)

(Anm: How the microbiome challenges our concept of self. (…) Fig 1. The changing perspective of the human self. (a) The traditional view: humans are set apart from nature. (b) View in the era of the microbiome: interactions with microorganisms define the individual human self. https://doi.org/10.1371/journal.pbio.2005358.g001 / PLoS Biol 16(2): e2005358.)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom. (Medication-induced mitochondrial damage and disease.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Signaler fra tarmens mikrobiotika til fjerntliggende organer mht. fysiologi og sykdom. Signals from the gut microbiota to distant organs in physiology and disease. (Nat Med. 2016 Oct 6;22(10):1079-1089.)

- Selvet, en sentral og unik side ved menneskets personlighet; karakterisert ved individets organiserte og varige opplevelser av egen identitet. Selvet er et sentralt begrep i nyere personlighetspsykologiske teorier, hvor det blant annet fremheves at mennesket til enhver tid forsøker å handle i overensstemmelse med sitt eget selvbilde.

(Anm: Selvet, en sentral og unik side ved menneskets personlighet; karakterisert ved individets organiserte og varige opplevelser av egen identitet. Selvet er et sentralt begrep i nyere personlighetspsykologiske teorier, hvor det blant annet fremheves at mennesket til enhver tid forsøker å handle i overensstemmelse med sitt eget selvbilde. Det antas også at realisering av iboende muligheter er en fundamental drivkraft hos mennesket. Personlighetsmessige problemer kan skyldes et urealistisk selvbilde, enten i form av et altfor optimistisk eller pessimistisk syn på eget verd og muligheter. (…) - jeg - jeg i filosofien - selvaktelse - selvfølelse. Kilde: Store norske leksikon.)

– Mannen med ljåen (– Slimhinnene fungerer som kroppens førstelinje-forsvarsfront mot angripende bakterier og forhindrer at kroppens indre immunsystem overaktiveres. Jeg bruker å si at det bare er et cellelag mellom liv og død.)

(Anm: Mannen med ljåen (…) Slimhinnene fungerer som kroppens førstelinje-forsvarsfront mot angripende bakterier og forhindrer at kroppens indre immunsystem overaktiveres. Jeg bruker å si at det bare er et cellelag mellom liv og død. (forskningsradet.no - September | Nr. 3/2006  Portrettet).)

- Den fascinerende forbindelse mellem tarmbakterier og hjernen. De utallige bakterier, som lever i vores krop, gør andet og mere end at fordøje vores mad. (- Bakterierne, som koloniserer tarmsystemet, kan ikke krydse den intakte tarmvæg og har derfor, under normale omstændigheder, ikke direkte kontakt med resten af kroppen.)

(Anm: Den fascinerende forbindelse mellem tarmbakterier og hjernen. De utallige bakterier, som lever i vores krop, gør andet og mere end at fordøje vores mad. Faktisk tyder nyere forskning på, at bakterierne i vores tarme er i direkte dialog med hjernen. Tarmens bakterieflora påvirker via deres affaldsstoffer selv vores hjerne, viser forskning. (…) Vi har længe vidst, at hjernen og tarmen udveksler signaler, men opdagelsen af forbindelser mellem mikrobiomet og hjernen har vakt stor opsigt. (…) Kortkædede fedtsyrer snakker med hjernen Bakterierne kommunikerer med hjernen via kemiske og elektriske signaler. Den elektriske kommunikation foregår via nervesystemet, som forbinder tarmsystemet og hjernen. Nervesystemet kan påvirkes direkte eller indirekte via affaldsstoffer fra bakteriernes stofskifte. Disse stofskifteprodukter kan også nå hjernen via blodcirkulationen, når de krydser tarmvæggen. Særligt er kortkædede fedtsyrer, som mange bakterier producerer, involveret i kommunikation med hjernen. Desuden kan kortkædede fedtsyrer også påvirke produktionen af hormoner i tarmen og derved indirekte påvirke de steder i hjernen, hvor hormonerne har deres effekt. (…) Bakterierne, som koloniserer tarmsystemet, kan ikke krydse den intakte tarmvæg og har derfor, under normale omstændigheder, ikke direkte kontakt med resten af kroppen. Det er vigtigt, da bakterierne ellers ville fremprovokere en betændelsestilstand i kroppen. Alligevel er der en række måder, hvorpå bakterierne og de affaldsstoffer, de udskiller under deres stofskifte, har forbindelse med kroppens organer. (videnskab.dk 5.8.2018).)

- MGH-forskere gir direkte link mellom "lekk tarm" og kronisk inflammatorisk sykdom.

(Anm: MGH-forskere gir direkte link mellom "lekk tarm" og kronisk inflammatorisk sykdom. (MGH researchers provide direct link between ‘leaky gut’ and chronic inflammatory disease.) (…) In an article published in Annals of the New York Academy of Sciences, lead author Craig Sturgeon, a graduate student in the Mucosal Immunology and Biology Research Center (MIBRC) at MGH, and colleagues provide a direct link between increased permeability of the small intestine and chronic inflammatory disease. They describe how inducing colitis in transgenic mice with two copies of the zonulin-producing gene variant led to significantly more severe symptoms and increased mortality compared with inducing colitis in animals without the zonulin gene. (news-medical.net 20.4.2017).)

- Effekten av psykostimulerende legemidler på blod-hjerne barrierens (BBBs) funksjon og nevroinflammasjon.

(Anm: Effekten av psykostimulerende legemidler på blod-hjerne barrierens (BBBs) funksjon og nevroinflammasjon (The effects of psychostimulant drugs on blood brain barrier function and neuroinflammation) Front. Pharmacol. 2012;3:121 (Published online: 29 June 2012.)

(Anm: Inflammation in Middle Age May Be Tied to Brain Shrinkage Decades Later. MINNEAPOLIS, Minn -- November 1, 2017 -- People who have biomarkers tied to inflammation in their blood in their 40s and 50s may have more brain shrinkage decades later than people without the biomarkers, according to a study published in the November 1, 2017, online issue of Neurology. The brain cell loss was found especially in areas of the brain that are affected by Alzheimer’s disease. (dgnews.docguide.com 1.11.2017).)

 

- Antidepressive medikamenter påvirker kroppens fettproduksjon. (- SREBP er meget viktig for å regulere produksjon både av kolesterol og av ulike fett-stoffer i kroppens celler. Kolesterol og andre fett-stoffer er viktig for at nevroner skal utvikle seg og fungere normalt, men har også en rolle i utviklingen av hjerte- og karsykdom.)

(Anm: Antidepressive medikamenter påvirker kroppens fettproduksjon. (...) På det molekylære planet tok Ræder i bruk cellestudier og moderne genteknologiske metoder for å vise at de store gruppene av psykiatriske medisiner (antipsykotika og antidepressiva, inkludert SSRI-medikamenter) virker på fettomsetningen i kroppen gjennom en transkripsjonsfaktor kalt SREBP (steroid reseptor-element bindende protein). SREBP er meget viktig for å regulere produksjon både av kolesterol og av ulike fett-stoffer i kroppens celler. Kolesterol og andre fett-stoffer er viktig for at nevroner skal utvikle seg og fungere normalt, men har også en rolle i utviklingen av hjerte- og karsykdom. (...) NY DOKTORGRAD (uib.no (23.9.2006).)

(Anm: Antidepressiva og antipsykotika gir økt risiko for diabetes hos barn og voksne (50 til 700 %) (mintankesmie.no).)

- Virus og bakterier regner fra himmelen. De flyr med vinden verden rundt, viser ny studie.

(Anm: Virus og bakterier regner fra himmelen. De flyr med vinden verden rundt, viser ny studie. Virus og bakterier virvles opp av havskum og ørkenstøv og fraktes verden rundt. Nå har forskere satt tall på hvor mange slike ørsmå globetrottere det er. Du finner dem i regnet. Du finner dem i støvet – nesten en milliard virus og mer en 20 millioner bakterier faller hver dag ned fra himmelen. Nå har forskere gjort en opptelling av de små flygerne som går inn for landing. Og heldigvis – de har ikke med seg farlige sykdommer. – Vi trenger ikke å bekymre oss, forsikrer Isabel Reche i en e-post til forskning.no. Hun er førsteforfatter i artikkelen der resultatene legges fram. Virusene og bakteriene er slike som det finnes masse av i jord og vann. De trengs faktisk for at livet skal gå sin gang på Jorda.  Vær og klima kan kanskje bidra til å spre virus også på andre måter. Les mer: Lager La Niña farlig influensa? (forskning.no 13.3.2018).)

- De fandt nemlig virusser og bakterier, som havde rejst tusindvis af kilometer – fra kontinent til kontinent. (- Ikke desto mindre ser man ikke de samme arter i saltvand i havet og i ferskvand i søerne, selv om mikroberne let kan flytte sig mellem dem. Hvorfor har alle typer ikke overlevet begge steder? Her er svaret konkurrence. »Konkurrencen mellem arterne kan være en ligeså vigtig økologisk barriere for mikroorganismer,« siger Kamran Shalchian-Tabrizi.)

(Anm: Det regner med virus og bakterier fra himlen. De flyver rundt med vinden, viser nyt studie. (…) Du finder dem i regnen. Du finder dem i støvet. Næsten en milliard virusser og mere end 20 millioner bakterier falder hver dag ned fra himlen. (…) Og her er det virkelig globetrottere, der er tale om. De fandt nemlig virusser og bakterier, som havde rejst tusindvis af kilometer – fra kontinent til kontinent. Læs også: Verdenshavene svømmer i virus (…) Ikke alle overlever Hvis de små organismer spredes for alle vinde, hvad betyder det så i praksis? Det betyder, at det burde være muligt at finde virusser og bakterier med samme DNA på vidt forskellige steder i verden. Og det er netop, hvad andre forskere tidligere har fundet frem til. Nu har de så fået en forklaring på, hvorfor det er sådan. Læs også: Dit kæledyr smitter dig med resistente bakterier (…) »Mikrober kan spredes langt, fordi de er små og findes i enormt antal. De har tilpasset sig vidt forskellige miljøer,« siger han. Og her er der en underlig modsætning: Hvis de er så dygtige til at sprede sig, hvorfor er de så ikke blevet mere og mere ens overalt i verden? Det er de nemlig ikke. (…) Ikke desto mindre ser man ikke de samme arter i saltvand i havet og i ferskvand i søerne, selv om mikroberne let kan flytte sig mellem dem. Hvorfor har alle typer ikke overlevet begge steder? Her er svaret konkurrence. »Konkurrencen mellem arterne kan være en ligeså vigtig økologisk barriere for mikroorganismer,« siger Kamran Shalchian-Tabrizi. (…) Læs også: Ny viden om menneskets bakterier vælter forståelsen af selvet Læs også: Vira kan blive fremtidens antibiotika. (videnskab.dk 27.4.2018).)

(Anm: Deposition rates of viruses and bacteria above the atmospheric boundary layer. Abstract Aerosolization of soil-dust and organic aggregates in sea spray facilitates the long-range transport of bacteria, and likely viruses across the free atmosphere. Although long-distance transport occurs, there are many uncertainties associated with their deposition rates. (…) These results provide an explanation for enigmatic observations that viruses with very high genetic identity can be found in very distant and different environments. ISME J. 2018 Apr;12(4):1154-1162.)

- Ny del av hjernen oppdaget. Forskere har oppdaget en helt ny forbindelse mellom hjernen og immunsystemet. Oppdagelsen er gjort på mus, men kan likevel bli avgjørende for forskningen på autisme, Alzheimers og sklerose.

(Anm: Ny del av hjernen oppdaget. Forskere har oppdaget en helt ny forbindelse mellom hjernen og immunsystemet. Oppdagelsen er gjort på mus, men kan likevel bli avgjørende for forskningen på autisme, Alzheimers og sklerose. (…) De nyoppdagede lymfekarene (markert med lysegrønt) forbinder hjernen med immunsystemet. (Illustrasjon: University of Virginia Health System) (forskning.no 21.6.2015).)

(Anm: Unraveling the link between brain and lymphatic system.  (…) Lymphatic circulation forms a network that covers almost the whole body and is especially important to the tissue clearance of fluids and macromolecules as well as for immune defense mechanisms. Until now, the central nervous system has been considered an immune-privileged organ devoid of lymphatic vasculature. (medicalnewstoday.com 16.6.2015).)

- Ny oppdagelse om hjernens vannsystem kan vise seg å være gunstig ved hjerneslag. Vann blir transportert fra blodet inn i hjernen via en iontransporter, ifølge en ny studie på mus utført ved Københavns Universitet. (- Hver dag transporteres rundt en halv liter vann fra blodet til hjernen gjennom et tynt vev kalt choroid plexus.)

(Anm: New discovery about the brain's water system may prove beneficial in stroke. Water is transported from the blood into the brain via an ion transporter, according to a new study on mice conducted at the University of Copenhagen. If the mechanism can be targeted with medicine, it may prove relevant for treating disorders involving increased intracranial pressure, including brain oedema in connection with stroke, and hydrocephalus, also known as "water in the head." The brain is cushioned by intracranial fluid, which among other things, protects it from concussions. Every day, around a half-litre of water is transported from the blood to the brain through a thin tissue called choroid plexus. But exactly how this occurs has been a mystery. In a new study published in Nature Communications researchers at the University of Copenhagen have proved for the first time via mice that the transport is not controlled by osmosis, as many used to believe. Instead, water is primarily transported to the brain via a so-called co-transporter that moves a certain amount of water when ions are transported across the choroid plexus tissue. (medicalxpress.com 15.6.2018).)

(Anm: The choroid plexus is a plexus of cells that produces the cerebrospinal fluid in the ventricles of the brain. The choroid plexus consists of modified ependymal cells. (en.wikipedia.org).)

(Anm: Cotransporter-mediated water transport underlying cerebrospinal fluid formation. (…) This unconventional means of fluid secretion underlying CSF production represents a paradigm shift in the field and provides a long-needed rational therapeutic target towards brain pathologies involving disturbances in brain water homeostasis and increased intracranial pressure. Nat Commun. 2018 Jun 4;9(1):2167.)

- Styrking av hjernens immunceller kan stanse Alzheimers. Resultatene fra to nye studier - begge publisert i tidsskriftet Neuron - antyder at hjernens immunceller kan ha nøkkelen til fremtidige behandlinger av Alzheimers sykdom.

(Anm: Boosting the brain's immune cells may stop Alzheimer's. The results of two new studies — both published in the journal Neuron — suggest that the brain's immune cells may hold the key to future treatments for Alzheimer's disease. (…) Now, researchers led by Prof. Huaxi Xu — the director of the Neuroscience Initiative at the Sanford Burnham Prebys Medical Research Institute in La Jolla, CA — offer a potential new strategy for eradicating the excessive buildup of the brain protein. Prof. Xu and his team studied the behavior of a triggering receptor found on a type of cell called microglia — or the immune cells of the central nervous system — in two mouse studies. Their findings can be accessed here. (medicalnewstoday.com 7.3.2018).)

- Forsømt sans – Luktesansen er «The Cinderella of the senses», sier Bratt og siterer professor Valerie J. Lund, tidligere sjefredaktør i tidsskriftet Rhinology. – Den har vært forsømt i medisinen, både klinisk i pasientbehandling og i forskning. (- I en amerikansk studie fra 2014 ble det funnet at eldre med dårlig luktesans har ti til 25 prosent høyere sjanse for å dø i løpet av en femårsperiode. – Folk merker ikke propangassen på hytta, som du jo dør av hvis du får for mye av det. Lukt er direkte relatert til stress og fare, sier Bratt.)

(Anm: – Ingen trenger å få vite at D2s parfymejournalist ikke har luktesans. Slik gikk det da D2s husnese dro til Trondheim for å teste luktesansen. Jeg sitter med bind for øynene i en pasientstol på undersøkelsesrommet på øre-nese-hals-poliklinikken ved St. Olavs Hospital i Trondheim. Hjertet hamrer i brystet. Jeg har meldt meg som frivillig forsøkskanin til luktetreningsprosjektet som ledes av Mette Bratt. Sjefen ved klinikk for øre-nese-hals, kjevekirugi og øyesykdommer, har tatt ett års forskningspermisjon fra jobben for å finne ut om luktesansen kan trenes. (…) Forsømt sans – Luktesansen er «The Cinderella of the senses», sier Bratt og siterer professor Valerie J. Lund, tidligere sjefredaktør i tidsskriftet Rhinology. – Den har vært forsømt i medisinen, både klinisk i pasientbehandling og i forskning. (…) I en amerikansk studie fra 2014 ble det funnet at eldre med dårlig luktesans har ti til 25 prosent høyere sjanse for å dø i løpet av en femårsperiode. – Folk merker ikke propangassen på hytta, som du jo dør av hvis du får for mye av det. Lukt er direkte relatert til stress og fare, sier Bratt. (dn.no 26.3.2018).)

- Diagnose med nesen. (- Vi mener studier av denne sansen kan gi oss viktig informasjon om utviklingen av Alzheimer på et tidlig stadium, sier Maria Larsson, psykolog ved Stockholms Universitet og en Europas fremste forskere på lukt.)

Diagnose med nesen
nrk.no 25.11.2008
Det finnes ingen enkelt test som kan påvise Alzheimers sykdom. Men luktesansen kan gi oss en indikasjon, mener forskere.

- Personer med demens eller Alzheimers sykdom har nedsatt luktesans. Vi mener studier av denne sansen kan gi oss viktig informasjon om utviklingen av Alzheimer på et tidlig stadium, sier Maria Larsson, psykolog ved Stockholms Universitet og en Europas fremste forskere på lukt. (...)

(Anm: Magefølelsen. Snakk om tarmen, og de fleste tenker på bæsj. Hva om tarmen har sin egen hjerne, og kan styre alt fra depresjon til overvekt og Alzheimer? (dagbladet.no 5.3.2015).)

(Anm: Woman who sniffs out Parkinson's inspires new study. Researchers in the UK are to investigate whether a person's skin odor can be used to detect whether they have Parkinson's disease, after one woman - hailed the "super smeller" - was able to identify individuals who had the condition just by the sniffing their worn t-shirts.(medicalnewstoday.com 23.10.2015).)

(Anm: Lukt er en kjemisk sans og kalles derfor også luktesans. Luktesansen har stor betydning for mange dyr, inkludert mennesket, men noen arter er mer avhengig av lukteapparatet (nesen) enn andre. Luktesansen er en av fem sanser i sanseapparatet. Sansecellene til lukte- og smakssansene ligger øverst i nesehulen. Luktecellene sitter inni nesen. Når vi puster inn luft følger duftmolekyler i lufta med. Disse treffer luktestaver som er spesialiserte nerveceller inne i nesen. Ved hjelp av nervetråder er luktestavene direkte koblet til luktsenteret i hjernen. Det perifere nervesystem er sensoriske reseptorer for syn, hørsel, lukt og berøring, og er delt i det autonome nervesystem og det somatiske nervesystem. (en.wikipedia.org).)

- Forskere undersøker link mellom tarmmikrobiom og ernæring ved autismespektrumforstyrrelse.

(Anm: Researchers explore link between gut microbiome and nutrition in autism spectrum disorder. (…) Sharon Donovan, a professor of nutrition at the University of Illinois explains that researchers have started to look at more specific disease states and the microbiome. "We are starting to see links with autism, obesity, diabetes, cardiovascular disease, and almost every disease that is looked at. (news-medical.net 28.4.2017).)

(Anm: Tarmbakterier fjerner autisme i mus. Sykdommer: Ny studie viser at man kan behandle mus med autismesymptomer ved hjelp av ekskrementer fra friske mus. (…) Det var særlig én tarmbakterie, Lactobacillus reuteri, de syke musene manglet. (illvit.no 29.6.2016).)

- PTSD linket til endringer i tarmbakterier. En undersøkende studie har identifisert en sammenheng mellom tarmbakterier og posttraumatisk stresslidelse som kan bringe oss nærmere en forståelse av mekanismene for den komplekse tilstanden.

(Anm: PTSD linket til endringer i tarmbakterier. En undersøkende studie har identifisert en sammenheng mellom tarmbakterier og posttraumatisk stresslidelse som kan bringe oss nærmere en forståelse av mekanismene for den komplekse tilstanden. (PTSD linked to changes in gut bacteria.) Gut bacteria also influence the biology and function of the brain through the production of hormones or neurotransmitters, molecules that alter immune function, and toxins. (…) However, they did find that participants who had experienced trauma as children had lower levels of two of the gut bacteria (Actinobacteria and Verrucomicrobia). These two bacteria are known to be important for regulating the immune system. (medicalnewstoday.com 27.10.2017).)

(Anm: Barnevern, omsorgssvikt, barnemishandling og barnedrap. (mintankesmie.no).)

(Anm: Helsetilsynet slår alarm om svikt i barnevernet: Bryter loven og barn blir ikke hørt. Helsetilsynets rapport fra 225 kommuner og bydeler viser at barn ikke har fått den hjelpen de har krav på. (– Kommunene svikter. Til sammen har 225 kommuner eller bydeler hatt en gjennomgang av sitt arbeid med meldinger, og Helsetilsynets konklusjon er krystallklar: «Vi har i dette tilsynet sett at meldinger til barnevernet om barn som lever med omsorgssvikt ble henlagt. Barn som skulle hatt hjelp fikk det ikke. Bekymringen ble «lagt i skuffen». (nrk.no 7.3.2017).)

- Ekspert: Seksuelt krænkede børn lider i samme grad som torturofre. (- Fire ud af fem børn, der har været udsat for seksuelle krænkelser, udvikler posttraumatisk stress, PTSD. Det viser et studie fra Center for seksuelt misbrugte. Professor i psykotraumatologi Ask Elklit har været med til at undersøge de mange krænkede, der er med i undersøgelsen.)

(Anm: Ekspert: Seksuelt krænkede børn lider i samme grad som torturofre. Når sexkrænkelser sker på et bestemt udviklingstrin, ødelægger det børn i samme grad som folk, der bliver udsat for tortur. Fire ud af fem børn, der har været udsat for seksuelle krænkelser, udvikler posttraumatisk stress, PTSD. Det viser et studie fra Center for seksuelt misbrugte. Professor i psykotraumatologi Ask Elklit har været med til at undersøge de mange krænkede, der er med i undersøgelsen. «Sammenlignet med flygtninge og soldater er det her meget højere. Det ligger på niveau med det, vi ser hos torturofre», siger han. (…) «Det handler om forvirring omkring, hvad der foregår. Børnene bliver usikre på, hvad der er okay, og om de har ret til at sige fra. Også fordi de ofte er seksuelt uerfarne», siger Kuno Sørensen. (...) Står det til professor i psykotraumatologi Ask Elklit, bør psykiatrien blive bedre til hurtigere at spørge ind til specifikke traumer, så de berørte kan få den rigtige hjælp hurtigere. (politiken.dk 17.3.2018).)

Anm: Ondskapens filosofi (“rule by nobody”) (mintankesmie.no).)

(Anm: Helsetilsynet slår alarm om svikt i barnevernet: Bryter loven og barn blir ikke hørt. Helsetilsynets rapport fra 225 kommuner og bydeler viser at barn ikke har fått den hjelpen de har krav på. (– Kommunene svikter. Til sammen har 225 kommuner eller bydeler hatt en gjennomgang av sitt arbeid med meldinger, og Helsetilsynets konklusjon er krystallklar: «Vi har i dette tilsynet sett at meldinger til barnevernet om barn som lever med omsorgssvikt ble henlagt. Barn som skulle hatt hjelp fikk det ikke. Bekymringen ble «lagt i skuffen». (nrk.no 7.3.2017).)

– Kvinner får posttraumatisk stressliding dobbelt så ofte som menn. (– Det er velkjend at kvinner oftare får PTSD enn menn.)

(Anm: Kvinner får posttraumatisk stressliding dobbelt så ofte som menn. (…) Det viser forskinga frå Marianne S. Birkeland, Ines Blix, Øivind Solberg og Trond Heir, som vart publisert rett før jul. Forskargruppa har gjort ei spørjeundersøking av 190 personar som var direkte råka og 1615 personar som var indirekte råka av bombeåtaket på regjeringskvartalet 22. juli 2011.  Det er velkjend at kvinner oftare får PTSD enn menn. – Det er velkjend at kvinner oftare får PTSD enn menn. Er det fordi kvinner opplever meir traumatiske ting i livet, eller er det fordi dei opplever traume annleis enn menn? Det er noko av det vi ville finne ut, fortel Marianne S. Birkeland, tilsett ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (kjonnsforskning.no 6.3.2018).)

(Anm: Autistic people are three times more likely to have hallucinations. (…) A new finding from my research group suggests that autistic adults are particularly likely to have these kinds of experiences. (theconversation.com 18.5.2017).)

(Anm: Babytenner linket til autisme, tungmetaller. Babytenner hos barn med autisme inneholder mer giftig bly og mindre av de essensielle næringsstoffene sink og mangan, sammenlignet med tenner fra barn uten autisme, ifølge en studie publisert i journal Nature Communications. Forskjellene i metallopptak mellom barn med og uten autisme var spesielt bemerkelsesverdige i løpet av månedene like før og etter at barna ble født. Forskere bestemte dette ved å bruke lasere til å kartlegge vekstringene i baby-tenner generert under ulike utviklingsperioder. (dgnews.docguide.com 2.6.2017).)

- Roche's balovaptan awarded FDA breakthrough status for autism spectrum disorder.

(Anm: Roche's balovaptan awarded FDA breakthrough status for autism spectrum disorder. Roche on Monday announced that its investigational vasopressin 1a receptor antagonist balovaptan has been granted breakthrough therapy status by the FDA for the treatment of autism spectrum disorder (ASD). The small-molecule drug, previously known as RG7314, is being developed by the company's Pharma Research and Early Development (pRED) unit. (…) Meanwhile, a second Phase II study of balovaptan in adults and children is ongoing, while a late-stage trial is slated to begin later this year. (firstwordpharma.com 29.1.2018).)

(Anm: Roche bags breakthrough status for autism hope balovaptan (fiercepharma.com 29.1.2018).)

(Anm: Bias [baies] -en, - skjevhet i vitenskapelig undersøkelse el. resultat pga. mangelfull systematikk i innsamlingen av data. Etym.: eng., fr. biais helning, tendens. Kilde: ordnett.no.)

(Anm: Bias; (...) valg og vurderinger som på systematisk måte avviker fra det som er faktisk korrekt. Kilde: Store norske leksikon.)

- Forskere har afsløret 44 gener forbundet med depression. Ny forskning giver nyt håb om bedre medicin og psykoterapi til de mange med folkesygdommen depression.

(Anm: Forskere har afsløret 44 gener forbundet med depression. Ny forskning giver nyt håb om bedre medicin og psykoterapi til de mange med folkesygdommen depression. Et stort internationalt studie med dansk deltagelse giver nyt håb for udvikling af bedre og mere målrettet medicin til depression. Depression er en global folkesygdom. Undersøgelsen omfatter mere end 135.000 mennesker med depression. Den har afsløret 44 gener, der har en forbindelse med depression - heraf 30 nyopdagede. (…) Undersøgelsen er den hidtil største af sin art og involverer over 200 forskere, som er gået sammen i det internationale samarbejde, Psychiatric Genomics Consortium. Herunder det store danske iPSYCH-projekt. Den danske del af undersøgelsen viser, at personer, som har gentagne depressioner, har flere genetiske risikovarianter end dem, der kun har depression en enkelt gang. (jyllands-posten.dk 1.5.2018).)

(Anm: Bias [baies] -en, - skjevhet i vitenskapelig undersøkelse el. resultat pga. mangelfull systematikk i innsamlingen av data. Etym.: eng., fr. biais helning, tendens. Kilde: ordnett.no.)

(Anm: Bias; (...) valg og vurderinger som på systematisk måte avviker fra det som er faktisk korrekt. Kilde: Store norske leksikon.)

- Hjernens immunsystem er nøkkelen til bedring for motorisk nervedegenerasjon. Resultater fra studien peker på nye tilnærminger for ALS-terapi. (- De fant at mikroglia, de første og primære immunresponscellene i hjernen og ryggmargen er essensielle for å håndtere TDP-43-tilknyttet nevrondød.)

(Anm: Brain immune system is key to recovery from motor neuron degeneration. Results in study point to new approaches for ALS therapy. Source: University of Pennsylvania School of Medicine Summary: Researchers engineered mice in which the damage caused by a mutant human TDP-43 protein could be reversed by one type of brain immune cell. TDP-43 is a protein that misfolds and accumulates in the motor areas of the brains of ALS patients. They found that microglia, the first and primary immune response cells in the brain and spinal cord, are essential for dealing with TDP-43-associated neuron death. (sciencedaily.com 20.2.2018).)

(Anm: Amyotrofisk lateralsklerose (ALS) er en jevnt økende sykdom som ødelegger de motoriske nervecellene i ryggmarg, hjernestamme og motoriske del av hjernebarken. (fhi.no 21.2.2018).)

(Anm: Mikroglia er en type støtteceller som finnes i sentralnervesystemet. De fungerer både som fagocytter og antigenpresenterende celler. Mikroglias rolle ved inflammasjonsprosessen ved multippel sklerose kartlegges, og en nyoppdaget signalvei for autoimmun nevroinflammasjon kan gi ny forståelse av hvordan multippel sklerose utvikles. (uib.no 15.02.2018).)

(Anm: ALS: Most physically active have '26 percent higher risk'. A new study reveals evidence of a link between physical activity and amyotrophic lateral sclerosis, which supports the idea that a history of vigorous exercise may raise the risk of developing the rare neurological disorder. (…) The findings are reported in a paper that is now published in the Journal of Neurology Neurosurgery & Psychiatry. (…) 'No simple answers' In an editorial linked to the study, Prof. Michael Swash — of the Royal London Hospital in the United Kingdom — states that there are "no simple answers" to questions about how environmental factors such as physical activity might impact the development of ALS. He raises the question of whether or not physical activity might increase the risk of ALS through "excitotoxicity of the central nervous system." (medicalnewstoday.com 24.4.2018).)

- Hvordan eldres trening hindrer immunsystemet fra å forfalle. (- De fulgte 125 langdistansesyklister, noen nå i 80-årene, og fant at de hadde immunsystem som 20-åringer.)

(Anm: How exercise in old age prevents the immune system from declining. Doing lots of exercise in older age can prevent the immune system from declining and protect people against infections, scientists say. They followed 125 long-distance cyclists, some now in their 80s, and found they had the immune systems of 20-year-olds. Prof Norman Lazarus, 82, of King's College London, who took part in and co-authored the research, said: "If exercise was a pill, everyone would be taking it. "It has wide-ranging benefits for the body, the mind, for our muscles and our immune system." The research was published in the journal Aging Cell. (bbc.com 8.3.2018).)

- Viktige trekk ved immunesenescens, inkludert redusert tymisk output, som forbedres ved høy fysisk aktivitet i voksen alder. (- Vi konkluderer at mange funksjoner ved senescence kan være drevet av redusert fysisk aktivitet med alderen.)

(Anm: Major features of immunesenescence, including reduced thymic output, are ameliorated by high levels of physical activity in adulthood. Abstract It is widely accepted that aging is accompanied by remodelling of the immune system including thymic atrophy and increased frequency of senescent T cells, leading to immune compromise. However, physical activity, which influences immunity but declines dramatically with age, is not considered in this literature. (…) We conclude that many features of immunesenescence may be driven by reduced physical activity with age. Aging Cell. 2018 Apr;17(2).)

- Forskning på cellulær senescens kan føre til nye måter å behandle aldersrelaterte lidelser på.

(Anm: Forskning på cellulær senescens kan føre til nye måter å behandle aldersrelaterte lidelser på. Research into cellular senescence may lead to new ways of treating age-related disorders. (…) In basic research conducted on human cell cultures and on mice, Dr. Krizhanovsky and his team asked, "what, exactly, ties senescent cells to aging?" (medicalnewstoday.com 18.5.2017).)

(Anm: Fysisk trening (aktivitet / løping / jogging). (mintankesmie.no).)

- Stephen Hawking er død - kom med en fryktelig advarsel. (- Jeg anser hjernen som en datamaskin som slutter å virke når komponentene svikter. Det finnes ikke noen himmel eller noe liv etter døden for ødelagte datamaskiner. Det er et eventyr for folk som er redde for mørket, sa han til The Guardian.)

(Anm: Stephen Hawking er død - kom med en fryktelig advarsel. «Vår tids Einstein» - fysikeren Stephen Hawking - er død. Kort tid før han døde, kom han med en grim advarsel om kunstig intelligens: - Jeg frykter dette kan bety slutten for menneskeheten, advarte den verdensberømte fysikeren. (…) Kunstig intelligens kan bli brukt til å kontrollere våpensystemer som autonome dronesvermer som kan overvåke og angripe fiender, teknologi både USA og Kina forsker på i dag. (…) Livet etter døden: - Bare et eventyr Intervjuet i Wired var ikke første gang Stephen Hawking skapte overskrifter med kontroversielle uttalelser. I et intervju med avisen The Guardian i 2011 hisset han på seg religiøse miljøer da han forklarte at forestillingen om et liv etter døden er for eventyr å regne. - Jeg anser hjernen som en datamaskin som slutter å virke når komponentene svikter. Det finnes ikke noen himmel eller noe liv etter døden for ødelagte datamaskiner. Det er et eventyr for folk som er redde for mørket, sa han til The Guardian. (side3.no 14.3.2018).)

(Anm: Stephen Hawking’s brilliance in 10 quotes (cnet.com 13.3.2018).)

(Anm: Interview. Stephen Hawking: 'There is no heaven; it's a fairy story'. By Ian Sample, science correspondent. In an exclusive interview with the Guardian, the cosmologist shares his thoughts on death, M-theory, human purpose and our chance existence (theguardian.com 15.5.20111).)

- Noen av Stephen Hawkings mest kjente sitater. (- Uten det uperfekte ville verken du eller jeg eksistert.) (- Folk som skryter av IQ-en sin er tapere. - New York Times, 2004.)

(Anm: Noen av Stephen Hawkings mest kjente sitater. - Uten det uperfekte ville verken du eller jeg eksistert. Fysiker og forfatter Stephen Hawking var kjent for sin måte å forstå og forklare verden på. (…) - I millioner av år levde menneskeheten akkurat som dyrene. Så skjedde det noe som slapp forestillingsevnen vår løs. Vi lærte å snakke, og vi lærte å lytte. Taleevnen har gitt oss idékommunikasjon, og gjort at mennesker kan jobbe sammen for å bygge det umulige. (…) - Folk som skryter av IQ-en sin er tapere. - New York Times, 2004. (dagbladet.no 14.3.2018).)

(Anm: Pi-dagen feires ved de fleste universiteter i Norge den 14. mars, for å feire den matematiske konstanten pi (π). 14. mars er valgt da det kan skrives 3.14 hvis man følger den amerikanske måten å skrive måneder før dager på, og 3,14 er de tre første sifrene i konstanten pi. Ettersom pi uttales likt som pai på engelsk serveres det ofte pai for å feire denne dagen. (no.wikipedia.org).)

- Stephen Hawking ble født på 300-års jubileet til Galileo Galileis død, og døde på Albert Einsteins 139-års bursdagsjubileum. Graviditeten er faktisk deterministisk»,

(Anm: Hawkings død skaper stor forundring verden over. Stephen Hawking døde samme dato som Albert Einstein ble født. Dette på selveste pi-dagen. Sammentreffet har skapt stor oppmerksomhet blant vitenskapsentusiaster over hele verden. (…) «Stephen Hawking ble født på 300-års jubileet til Galileo Galileis død, og døde på Albert Einsteins 139-års bursdagsjubileum. Graviditeten er faktisk deterministisk», skriver astrofysikeren Dr. Karan Jani på Twitter. (vg.no 14.3.2018).)

- Stephen Hawkings vigtigste advarsler til menneskeheden.

(Anm: Stephen Hawkings vigtigste advarsler til menneskeheden. Vi mennesker er som art på kollisionskurs på flere punkter, mente den britiske fysiker Stephen Hawking, som netop er død. Her kan du læse hans største bekymringer på menneskehedens vegne. (videnskab.dk 14.3.2018).)

(Anm: Stephen William Hawking CH CBE FRS FRSA (/ˈstiːvən ˈhɔːkɪŋ/ (...); 8 January 1942 – 14 March 2018) was a British theoretical physicist, cosmologist, author and Director of Research at the Centre for Theoretical Cosmology within the University of Cambridge.[14][15] His scientific works include a collaboration with Roger Penrose on gravitational singularity theorems in the framework of general relativity and the theoretical prediction that black holes emit radiation, often called Hawking radiation. Hawking was the first to set out a theory of cosmology explained by a union of the general theory of relativity and quantum mechanics. He was a vigorous supporter of the many-worlds interpretation of quantum mechanics.[16][17] (en.wikipedia.org).)

- Einstein, ever way ahead of the masses, really knew how to celebrate Pi Day. He was born on March 14, 1879, making this mid-March day even more significant.

(Anm: Happy Pi Day. Suzanne Deffree - March 14, 2012. Welcome to March 14, or 3.14, National Pi Day here in the United States. Pi Day started in the mid-1980s when a Larry Shaw, a physicist at the San Francisco Exploratorium, celebrated the day, marked by the first three digits of pi, by gathering fellow pi appreciators and marching in circles while eating fruit pies. (…) Einstein, ever way ahead of the masses, really knew how to celebrate Pi Day. He was born on March 14, 1879, making this mid-March day even more significant. (edn.com 14.3.2012).)

(Anm: Pi Day is an annual celebration of the mathematical constant π (pi). Pi Day is observed on March 14 (3/14 in the month/day date format) since 3, 1, and 4 are the first three significant digits of π.[2][3] In 2009, the United States House of Representatives supported the designation of Pi Day.[4] Pi Approximation Day is observed on July 22 (22/7 in the day/month date format), since the fraction ​22⁄7 is a common approximation of π, which is accurate to two decimal places and dates from Archimedes.[5]  (en.wikipedia.org).)

- Apropos ugens to dødsfald: Minder du mest om Stephen Hawking eller bogholderen fra Auschwitz? Det var ikke noget, jeg havde lyst til at svare på. To menneskehjerter gik i stå, og de afdøde ligger nu i hver sit lighus. Den ene udviklede en evne til at lukke af og gjorde, hvad han fik besked på. Den anden udviklede en evne til det modsatte, skriver Camilla Stockmann i denne uges kulturkommentar.

(Anm: CAMILLA STOCKMANN. Apropos ugens to dødsfald: Minder du mest om Stephen Hawking eller bogholderen fra Auschwitz? Det var ikke noget, jeg havde lyst til at svare på. To menneskehjerter gik i stå, og de afdøde ligger nu i hver sit lighus. Den ene udviklede en evne til at lukke af og gjorde, hvad han fik besked på. Den anden udviklede en evne til det modsatte, skriver Camilla Stockmann i denne uges kulturkommentar. To menneskehjerter gik i stå, og nyheden om de to kendte menneskers død nåede os i ugens løb. Hjerterne lignede nok hinanden, for de havde banket i brystet på to europæiske mænd, der havde levet længe. Men forskellige var de to mænd. Den ene var Stephen Hawking, den britiske astrofysiker, der var lykkedes med at gøres menneskeheden klogere på universet. Den anden var bogholderen fra Auschwitz, tyske Oskar Gröning, der i 2015 blev dømt for meddelagtighed i drabet på 300.000 jøder. De to mænd repræsenterer yderpunkterne i den menneskelige formåen, og på en måde er det mindblowing som en supernovaeksplosion Jeg læste nekrologerne i de internationale aviser, først den enes, så den andens, og det var som at kigge ned i et sort hul, der sugede al masse til sig, ikke mindst min hjernemasse. Stephen Hawking udvidede forståelsen af at være til. Hans krop svigtede ham, men han viste os, at vi er mere end vores fysik, kroppens brutale opløsning, og han ophøjede samtidig mennesket som væsen, når han sagde: »I millioner af år levede mennesket akkurat ligesom dyrene. Så skete der noget, der udløste vores forestillingsevnes store kraft. Vi lærte at tale, og vi lærte at lytte«. Tænk at være os! Tænk engang! Så læste jeg om Oskar Gröning, og det sorte hul begyndte også at suge al lyset til sig. Læs også: Videnskabsredaktøren: Vi vil savne dig i vores univers, Stephen Hawking (politiken.dk 17.3.2018).)

(Anm: Ondskapens filosofi (“rule by nobody”) (mintankesmie.no).)

– Systemisk sklerose. (– Hos 90–100 prosent av pasientene blir mage og tarm rammet. Vi er de første i verden som forsker på om tarmbakterietransplantasjon kan hjelpe disse pasientene, sier hun, og legger til at det ikke er mange månedene før de første resultatene ventes.)

(Anm: Ble livredd da hun skjønte hvilken sykdom hun hadde fått. Trebarnsmoren Nagjije (38) har systemisk sklerose, den samme uhelbredelige sykdommen som Gunhild Stordalen. Nå gir forskning nytt håp. De første tegnene på sykdommen var kalde og numne fingre. – Det var problematisk å åpne esker i butikken jeg jobbet i. Fingrene hovnet opp og så ut som pølser. Etter hvert ble det smertefullt bare jeg kom bort i noe med fingrene, sier Nagjije Kurti til NRK. Hun er deltager i programmet «Hva feiler det deg?» I tillegg kjente hun at huden på hele kroppen begynte å stramme seg, og ble hard og tykk. Nagjije fikk diagnosen systemisk sklerose i 2015. Først da en medpasient fortalte at det var den samme sykdommen som Gunhild Stordalen, gikk det opp for henne hvor alvorlig det var. (…) Ny forskning gir håp – Dette er en uhelbredelig sykdom, og det eneste som er mulig er å stoppe utviklingen, sier Anna Hoffmann-Vold, lege og forsker på Systemisk sklerose ved Oslo universitetssykehus. (…) – Hos 90–100 prosent av pasientene blir mage og tarm rammet. Vi er de første i verden som forsker på om tarmbakterietransplantasjon kan hjelpe disse pasientene, sier hun, og legger til at det ikke er mange månedene før de første resultatene ventes. I tillegg testes det ut flere nye medisiner på pasienter der lungene er angrepet, og også der huden er rammet. – Dette er spennende og gir håp til fortvilte pasienter, sier Hoffmann-Vold. (nrk.no 4.2.2018).)

- Kan tarmbakterier være et mål for å forhindre autoimmunitet? Resultatene i en ny studie kan være lovende for fremtidig behandling av kroniske autoimmune tilstander som systemisk lupus og autoimmun leversykdom, ifølge forfatterne.

(Anm: Could targeting gut bacteria prevent autoimmunity? The findings of a new study might hold promise for the future of treating chronic autoimmune conditions such as systemic lupus and autoimmune liver disease, according to its authors. In the study, researchers from Yale University in New Haven, CT, discovered that bacteria in the small intestine can travel to other organs and induce an autoimmune response. Importantly, the team also found that this reaction can be treated by targeting the bacteria with an antibiotic or vaccine. The study results were recently published in the journal Science. In autoimmune diseases, the immune system mistakingly attacks healthy cells and tissues. Some of the most common autoimmune diseases include type 1 diabetes, lupus, and celiac disease. According to the National Institutes of Health (NIH), around 23.5 million people in the United States are affected by autoimmune diseases. A variety of autoimmune conditions have been linked to bacteria in the gut. Using a mouse model, the Yale team specifically looked at a bacterium called Enterococcus gallinarum, which can travel beyond the gut to the spleen, lymph nodes, and liver.  (medicalnewstoday.com 9.3.2018).)

- Kan antibiotika målrettet tarmbakterie behandle autoimmun sykdom?

(Anm: Antibiotic targeting gut bacteria may treat autoimmune disease: study. A study published in the journal Science suggests that targeting certain gut bacteria with an antibiotic or vaccine may provide a new approach for treating chronic autoimmune conditions, as reported The Economic Times Friday. - In models of genetically susceptible mice, the researchers observed that in tissues outside the gut, Enterococcus gallinarum initiated the production of auto-antibodies and inflammation. - The researchers found that they could suppress autoimmunity in mice with an antibiotic or a vaccine aimed at E gallinarum. - "When we blocked the pathway leading to inflammation, we could reverse the effect of this bug on autoimmunity," said Martin Kriegel, Yale University. - "The vaccine against E gallinarum was a specific approach, as vaccinations against other bacteria we investigated did not prevent mortality and autoimmunity," he added. (firstwordpharma.com 9.3.2018).)

- Mitokondriell funksjon ved allergisk sykdom. (- NYLIGE FUNN: Nylig forskning har vist at allergi, astma og metabolsk syndrom er linket til mitokondriell dysfunksjon.

(Anm: Mitokondriell funksjon ved allergisk sykdom. (Mitochondrial Function in Allergic Disease.) NYLIGE FUNN: Nylig forskning har vist at allergi, astma og metabolsk syndrom er linket til mitokondriell dysfunksjon (RECENT FINDINGS: Recent research has shown allergy, asthma and metabolic syndrome to be linked to mitochondrial dysfunction.) Curr Allergy Asthma Rep. 2017 May;17(5):29.)

(Anm: Antidepressiva (inkl. SSRI-preparater) og antipsykotika har skadelige effekter på mitokondrier (Mol Cell Biochem 1999;199:103-9).)

(Anm: Mitokondriell dysfunksjon ligger bak kognitive defekter som et resultat av nevral stamcelleutarmning og nedsatt neurogenese. Mitochondrial dysfunction underlies cognitive defects as a result of neural stem cell depletion and impaired neurogenesis. Hum Mol Genet. 2017 Jun 8.)

- Ny viden om menneskets bakterier vælter forståelsen af selvet. Sludder og vrøvl, siger en filosof. Hvem er du? Ikke nogen uden dine bakterier, siger forskere.

(Anm: Ny viden om menneskets bakterier vælter forståelsen af selvet. Sludder og vrøvl, siger en filosof. Hvem er du? Ikke nogen uden dine bakterier, siger forskere. Genforskning var hot omkring årtusindskiftet, hvor man sagde, at kortlægningen af menneskets gener ville revolutionere forståelsen af, hvorfor vi er, som vi er. Så begyndte forskere at bruge gensekventering til at kortlægge vores mikrobiota - de billioner af bakterier, svampe og virus, der lever på alle overflader af kroppen, i kropsåbningerne og i tarmene. (…) Mikroorganismerne har vist sig at have langt større betydning for, hvordan vi udvikler os både fysisk og psykisk, end man tidligere har troet. Den nye viden om mikrobiotaen bør få vidtrækkende konsekvenser ikke bare for biologer, men også for humanisters forståelse af menneskets selvidentitet, lyder det nu fra flere forskere, Videnskab.dk har talt med. »Det er umuligt at adskille menneske og mikrobiota fra hinanden. Vi er en del af en mega organisme,« siger eksempelvis Tobias Rees, der er ph.d. i antropologi ved Afdeling for Socialmedicin på McGill University, Montreal i Canada. (…) Mennesket er ikke et afgrænset subjekt, men en del af en langt større organisk enhed, argumenterer Tobias Rees i et essay, som for nyligt blev publiceret i det videnskabelige tidsskrift Plos Biology.  »Når vi trækker vejret, indånder vi flere bakterier, end der er stjerner på himlen. Det er større end os. Smukt som et af Paul Gauguins landskabsmalerier, hvor menneskekroppe er helt integreret med naturen,« siger han til Videnskab.dk. Tidligere tænkte man primært på bakterier som sygdomsfremkaldende bæster, der skulle udryddes. (videnskab.dk 2.3.2018).)

- Hvordan mikrobiomet utfordrer vårt konsept (forestilling) om selvet. (- Fig. 1. Det endrede syn på det menneskelige selvet. (a) Det tradisjonelle synspunktet: mennesker er skilt fra naturen. (b) Synspunkter i mikrobiomets era (epoke): interaksjoner med mikroorganismer definerer det individuelle menneskelige selvet.)

(Anm: How the microbiome challenges our concept of self. (…) Fig 1. The changing perspective of the human self. (a) The traditional view: humans are set apart from nature. (b) View in the era of the microbiome: interactions with microorganisms define the individual human self. https://doi.org/10.1371/journal.pbio.2005358.g001 / PLoS Biol 16(2): e2005358.)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom. (Medication-induced mitochondrial damage and disease.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Signaler fra tarmens mikrobiotika til fjerntliggende organer mht. fysiologi og sykdom. Signals from the gut microbiota to distant organs in physiology and disease. (Nat Med. 2016 Oct 6;22(10):1079-1089.)

- Selvet, en sentral og unik side ved menneskets personlighet; karakterisert ved individets organiserte og varige opplevelser av egen identitet. Selvet er et sentralt begrep i nyere personlighetspsykologiske teorier, hvor det blant annet fremheves at mennesket til enhver tid forsøker å handle i overensstemmelse med sitt eget selvbilde.

(Anm: Selvet, en sentral og unik side ved menneskets personlighet; karakterisert ved individets organiserte og varige opplevelser av egen identitet. Selvet er et sentralt begrep i nyere personlighetspsykologiske teorier, hvor det blant annet fremheves at mennesket til enhver tid forsøker å handle i overensstemmelse med sitt eget selvbilde. Det antas også at realisering av iboende muligheter er en fundamental drivkraft hos mennesket. Personlighetsmessige problemer kan skyldes et urealistisk selvbilde, enten i form av et altfor optimistisk eller pessimistisk syn på eget verd og muligheter. (…) - jeg - jeg i filosofien - selvaktelse - selvfølelse. Kilde: Store norske leksikon.)

– Nivåer av C-reaktivt protein kan indikere schizofreniprognose: Presentert ved EPA.

(Anm: Levels of C-reactive Protein May Indicate Schizophrenia Prognosis: Presented at EPA. NICE, France -- March 7, 2018 -- Levels of C-reactive protein (CRP) indicating low-grade inflammation are associated with worsening scores on several psychometric scales and a poorer overall prognosis over a 1-year period in outpatients with stable schizophrenia, according to findings from a follow-up study presented at the 2018 Congress of the European Psychiatric Association (EPA). (…) Patients with low-grade inflammation and elevated levels of C-reactive protein (CRP), however, showed worsening scores during the year, which were represented by positive score values. (firstwordpharma.com 9.3.2018).)

(Anm: CRP; C-Reaktivt Protein, forkortet CRP er et protein, der cirkulerer i blodets plasma og kaldes derfor for et plasmaprotein. Som alle plasmaproteiner produceres det i leveren, men normalt er plasmakoncentrationen af CRP forsvindende lille. Ved en akut infektion øges koncentration i plasmaet voldsomt, og derfor benævnes CRP også som et akutfaseprotein. (da.wikipedia.org).)

(Anm: Elevated C-Reactive Protein Levels, Psychological Distress, and Depression in 73 131 Individuals. Arch Gen Psychiatry. 2012;():1-9 (Published online December 24, 2012).)

- Stress: Hvordan sosiale konflikter endrer tarmbakterier. Vi vet nå at vår hjerne og tarmer påvirker hverandre - selv om mange av måtene de er lenket sammen forblir gåtefull.

(Anm: Stress: How social conflict alters gut bacteria. We now know that our brains and guts influence each other — although many of the ways in which they are interlinked remain mysterious. A new study explores how stress related to conflict impacts gut bacteria, asking: is there a difference between how "winners" vs. "losers" are affected? (…) In fact, studies have even discovered that mood disorders are often linked with gastrointestinal discomfort, among other physical symptoms. (…) "We found that even a single exposure to social stress causes a change in the gut microbiota, similar to what is seen following other, much more severe physical stressors, and this change gets bigger following repeated exposures," explains Dr. Huhman. (medicalnewstoday.com 11.3.2018).)

- 38 procent af de omkring 20.000 proteiner, som vi mennesker slæber rundt på, ved forskere ingenting om. (- Eksempelvis er diabetes ikke resultatet af ét dysfunktionelt protein, men en masse. Det samme er sygdomme som astma, kræft, sklerose med flere.)

(Anm: Danskere identificerer stor uudforsket del af menneskets genom. 38 procent af menneskets proteiner ved vi ingenting om, og de kan blive mål for lægemidler i fremtiden. 38 procent af de omkring 20.000 proteiner, som vi mennesker slæber rundt på, ved forskere ingenting om. (…) Det nye studie, der er lavet i samarbejde med professor Lars Juhl Jensen og ph.d.-studerende David Westergaard samt flere internationale samarbejdspartnere, er netop udgivet i det videnskabelige tidsskrift Nature Reviews – Drug Discovery. (…) Diabetes er resultatet af mange dysfunktionelle proteiner Søren Brunak fortæller også, at der kan ligge et stort potentiale i at finde ud af, hvordan proteiner spiller sammen for at komme til udtryk som en sygdom. Eksempelvis er diabetes ikke resultatet af ét dysfunktionelt protein, men en masse. Det samme er sygdomme som astma, kræft, sklerose med flere. (videnskab.dk 23.2.2018).)

- Fejl i cellens antenne koblet til misdannede organer hos zebrafisk.

(Anm: Fejl i cellens antenne koblet til misdannede organer hos zebrafisk. Cellesignaler Et protein i bunden af ”antennen” hos mange af kroppens celler er afgørende for en vigtig type cellesignal, og om organer som hjertet udvikler sig ordentligt. Det viser forskere fra Københavns Universitet og Syddansk Universitet i forsøg med zebrafisk i et nyt studie. (…) Menneskeceller viser lignende effekt Det er den såkaldte TGF-beta signalering, som forskerne nu har fundet ud af, at proteinet regulerer. Denne signalering styrer en række livsvigtige cellulære processer i kroppen, både under fosterudviklingen og videre i voksenlivet. (nyheder.ku.dk 7.3.2018).)

- «Mutante ildere» kaster lys over menneskelig hjerneevolusjon.

(Anm: 'Mutant ferrets' shine a light on human brain evolution. While exploring human brain development using a mutant ferret model, scientists accidentally stumbled upon clues as to the evolution of our oversized brains. Humans are blessed with relatively large brains. And, during the past 7 million years — a short time span in evolutionary terms — the size of our brains has tripled. The cerebral cortex, the convoluted and folded outer layer, is particularly so in humans. Exactly why and how our brains became so darned fancy is a point of much debate and the evidence is currently scant. (medicalnewstoday.com 14.4.2018).)

- Bruk av antidepressiver hos unge gir økt diabetesrisiko. (– Den økte risikoen for type 2-diabetes ved bruk av antidepressiver er en grunn til å begrense bruken av slike legemidler, sier Berit Grøholt, som er professor emerita i barne- og ungdomspsykiatri ved Universitetet i Oslo.)

(Anm: Bruk av antidepressiver hos unge gir økt diabetesrisiko. Bruk av antidepressive legemidler hos barn og unge øker risikoen for type 2-diabetes, ifølge ny studie. Rundt én av 20 norske barn og unge er plaget med depresjon, og bruken av antidepressiver er stigende (1). Flere studier har vist økt risiko for type 2-diabetes hos voksne som bruker antidepressiver. I en amerikansk studie publisert i tidsskriftet JAMA Pediatrics ble rundt 120 000 personer mellom 5 og 20 år inkludert (2). (…) – Den økte risikoen for type 2-diabetes ved bruk av antidepressiver er en grunn til å begrense bruken av slike legemidler, sier Berit Grøholt, som er professor emerita i barne- og ungdomspsykiatri ved Universitetet i Oslo. Tidsskr Nor Legeforen 2018 Publisert: 22. januar 2018.)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

(Anm: Antidepressiva og antipsykotika gir økt risiko for diabetes hos barn og voksne (50 til 700 %) (mintankesmie.no).)

- Psykiatriens indre konflikter eksponert. (- Neuroleptika (antipsykotika) øger dødeligheden (2, side 308), bla. på grund af pludselig hjertedød, vægtøgning med diabetes, hjertekarsygdomme og selvmord.)

(Anm: Psykiatriens indre konflikter eksponert. (- Neuroleptika øger dødeligheden (2, side 308), bla. på grund af pludselig hjertedød, vægtøgning med diabetes, hjertekarsygdomme og selvmord.) Tidsskr Nor Legeforen 2017 Publisert: 31.05.2017 (20. mars 2017).)

(Anm: Antipsykotika (psykofarmaka etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Antipsykotika dobler dødsrisiko allerede etter 180 dagers bruk. Greater Mortality Risk With Antipsychotics in Parkinson's (Større dødsrisiko med antipsykotika ved Parkinsons) (medicalnewstoday.com 21.6.2015).)

(Anm: Antipsykotika forårsaker ansiktsgrimasering og andre typer mulige varige hjerneskader (mintankesmie.no).)

(Anm: Antipsykotika og fysisk attraktivitet (Antipsychotics and physical attractiveness) (...) Antipsykotika, som gruppe, fører til vektøkning og kan føre til munntørrhet og dårlig ånde, grå stær, hirsutisme (uvanleg sterk eller altfor utbreidd hårvekst (helst hos kvinner)), akne og stemmeendringer; de kan forstyrre symmetri av gangart og øke risikoen for tics og spasmer og inkontinens, og potensielt undergrave en persons attraktivitet. Clin Schizophr Relat Psychoses. 2011 Oct;5(3):142-146.)

(Anm: Medikamentutløst dystoni. (…) Videoen illustrerer ekstrapyramidale bivirkninger med dystoni i tunge og kjeveområdet. Tidsskr Nor Legeforen 2016; 136:1730-1730 (8.11.2016).)

- Ny rapport: Dette forteller et dårlig håndtrykk om din helse. En forskninggruppe fra Storbritannia har studert sammenhengen mellom gripestyrke og hjertets funksjon og struktur.

(Anm: Ny rapport: Dette forteller et dårlig håndtrykk om din helse. En forskninggruppe fra Storbritannia har studert sammenhengen mellom gripestyrke og hjertets funksjon og struktur. Har du et slapt håndtrykk? Det kan være en indikator på dårlig helse, ifølge britiske forskere. Et svakt håndtrykk er ikke bare en negativ faktor på jobbintervju. I et nytt studie kommer det frem at dårlig gripeevne også kan være en indikator på dårlig helse. En forskninggruppe fra Storbritannia har studert sammenhengen mellom gripestyrke og hjertets funksjon og struktur. (tv2.no 22.3.2018).)

- Medisiner fra manipulerte bakterier byr på håp - og fallgruver. Medisinen endres når teorier om sykdom endres. Siden midten av 1900-tallet har den dominerende teorien om sykdom vært at kjemikalier ikke fungerer ordentlig. (- Nå er de første bakterielle medisinene - bakterier som er programmert til å gjøre terapier unødvendige - i horisonten. Selv om de representerer en spennende mulighet, reiser de spørsmål om bruk, kontroll og finansiering.)

(Anm: Medicines from engineered bacteria offer promise — and pitfalls. Medicines change when theories of disease change. Since the mid-20th century, the dominant theory of disease has been that of chemicals misbehaving. It followed that medicines were largely comprised of chemicals formulated in purified form, intended to rectify the lack or surfeit of other chemicals. Genomics and microbiomics have done little to change or augment this paradigm and have yielded surprisingly few new drug targets. In part that’s because the supply of targets is limited, and most of the best ones have already been exploited. These disciplines did, however, create new appreciation for the dependence of health on autonomous or semi-autonomous agents in our bodies, particularly gut bacteria and immune cells. We’ve already seen the first cellular medicines, human immune cells genetically reprogrammed to attack cancer cells. Now the first bacterial medicines — bacteria programmed to dispense therapeutics — are on the horizon. Although they represent an exciting opportunity, they raise questions about their use, their control, and their financing. (statnews.com 6.2.2018).)

(Anm: About the Author. Drew Smith @drewsmithbco).)

- Forståelse og behandling av sykdom. Teknisk personell utvikler nye innovative måter å bedre helse- og omsorgstjenesten.

(Anm: Understanding and treating disease. Mechanical engineering researchers are developing new and innovative ways to improve health care. In 2006, a discovery opened up a new world of possibility for treating diseases. For the first time, researchers created stem cells without using embryos. (…) Areas of the body damaged by disease could be made healthy again. But after more than a decade of research on iPSCs, the process of creating them is still incredibly inefficient. (…) “It’s not really at the point that you can use it for clinical purposes.” Del Vecchio and her colleagues are hoping to change that. (…) To fix this problem, Del Vecchio and her team are adding accelerators and brakes to the process. (news.mit.edu 2.2.2018).)

- Hjernen til LAR-barn kan være skadet. Forskerne fant tegn som tyder på at barna som var utsatt for opioider måtte anstrenge seg mer for å løse oppgavene de ble gitt.

(Anm: Hjernen til LAR-barn kan være skadet. Forskerne fant tegn som tyder på at barna som var utsatt for opioider måtte anstrenge seg mer for å løse oppgavene de ble gitt. Bilder av hjernen til barn av mødre som har vært på legemiddelassistert rehabilitering (LAR), viser at de må jobbe mer med oppgaveløsing. Hvert år fødes det i Norge rundt 30 barn av kvinner som får LAR-behandling. For første gang i verden har forskere i Bergen tatt bilder av hjernen til et knippe slike barn mens de løser oppgaver, skriver Bergens Tidende. – Resultatene våre kan tyde på at mors bruk av LAR-medisin og andre opioider kan skade utviklingen av hjernen til barnet, sier forsker og barnelege Eivind Sirnes ved Universitetet i Bergen og Haukeland universitetssjukehus. Ved bruk av såkalt funksjonell MRI kunne forskerne følge aktiviteten i hjernen til de 16 barna i alderen 10–14 år. Bildene viser at hjernen jobbet hardere enn hjernen til barn som ikke har vært utsatt for opioider. – Det kan se ut som om de må anstrenge seg mer for å løse oppgavene, sier Sirnes. De brukte litt lengre tid på å løse oppgavene og gjorde litt flere feil, men forskjellen var ikke stor, legger han til. Sirnes påpeker at de har undersøkt for få barn til at de kan komme med noen endelige svar. (forskning.no 14.2.2018).)

– Bildene kan tyde på at hjernen til Lar-barna er skadet. Som de første i verden har UiB-forskere tatt bilder av hjernen til Lar-barn mens de strever med hukommelse og konsentrasjon.

(Anm: – Bildene kan tyde på at hjernen til Lar-barna er skadet. Som de første i verden har UiB-forskere tatt bilder av hjernen til Lar-barn mens de strever med hukommelse og konsentrasjon. – Resultatene våre kan tyde på at mors bruk av Lar-medisin og andre opioider kan skade utviklingen av hjernen til barnet, sier forsker og barnelege Eivind Sirnes ved UiB og Haukeland universitetssjukehus. Nå kommer helt ny kunnskap fra Universitetet i Bergen. Som de første i verden har Sirnes og kollegene gjennomført såkalt funksjonell MR der hjernen skannes mens barn mellom 10 og 14 år får testet hukommelse og konsentrasjonsevne. Oppgavene består blant annet i å huske serier av kort med ord og farger. (…) Mindre volum UiB-forskerne har også tatt ordinære MR-bilder av opioid-barn og sammenlignet med vanlige barn. – Vi lot røntgenleger tolke bildene. De fant ingenting unormalt. Men da vi målte volumet i de ulike delene av hjernen, fant vi at basalgangliene midt inne i hjernen var mindre hos barna som hadde vært utsatt for opioider, sier Sirnes. Basalgangliene er spesielt viktige for motorikk og oppmerksomhet. Flere studier UiB-studien er ikke den første som tyder på at Lar-behandling av gravide skader fosteret. Et konsensuspanel leverte i fjor en rapport der de oppsummerte forskningen. Bruk av metadon i svangerskapet er forbundet med for tidlig fødsel, lav fødselsvekt og redusert hodeomkrets. Om lag halvparten av barn som har vært utsatt for Lar-medisiner, trenger langvarig sykehusbehandling av abstinenser. Panelet kan ikke utelukke at Lar-medisinene påvirker barnets tankeevne og syn. Forsøk på dyr og celler peker i den retning. I år skal Helsedirektoratet lage nye retningslinjer for Lar-behandling av gravide. Anbefalingen fra panelet er å legge større vekt på føre-var-prinsippet. I dag heter det at kvinner på Lar bør fortsette behandlingen hvis de blir gravide. Panelet vil skifte bør med kan. (…) Legen deres plikter dessuten å informere om risikoen de utsetter barnet for. – Mer føre var Barneombud Anne Lindboe har engasjert seg på Lar-barnas side: – Jeg er selv barnelege og har undret meg over at Helsedirektoratet har tatt så lett på skadevirkningene av Lar-behandling under graviditet. For rusmidler er det ellers nulltoleranse, sier hun. (bt.no 18.2.2018).)

- Sønnen (2) døde av Lar-tabletter: – Vi så ingen tegn til at noe var feil. BERGEN TINGRETT (NRK): Toåringen ble forgiftet av farens tabletter.

(Anm: Sønnen (2) døde av Lar-tabletter: – Vi så ingen tegn til at noe var feil. BERGEN TINGRETT (NRK): Toåringen ble forgiftet av farens tabletter. Nå står foreldrene tiltalt for uaktsomt drap. – Selv jeg må innrømme at det er hjerteskjærende, sier aktor. 12. oktober 2015 finner den nå 27 år gamle moren sønnen livløs i sengen i leiligheten i Bergen. Hun forsøker å få liv i sønnen, men skjønner fort at noe er alvorlig galt. Klokken 07.18 ringer moren til AMK, og seks minutter senere er både ambulanse og luftambulanse på stedet. Det blir fort klart at livet ikke står til å redde. Etter hvert viser det seg at gutten hadde fått i seg buprenorfin-tabletter, som gis som heroinsubstitutt til personer i legemiddelassistert rehabilitering (Lar). (…) Noen uker etter dødsfallet ble foreldrene varetektsfengslet, siktet for uaktsomt drap. (nrk.no 6.3.2018).)

- Vi konkluderer med at metadon forårsaker svikt i intracellulær Ca (2+) homeostase, og at denne effekten er forbundet med morfologiske og funksjonelle forandringer av mitokondrier. Sannsynligvis bidrar denne mekanismen til degenerative bivirkninger forbundet med metadonbehandling.

(Anm: Vi konkluderer med at metadon forårsaker svikt i intracellulær Ca (2+) homeostase, og at denne effekten er forbundet med morfologiske og funksjonelle forandringer av mitokondrier. Sannsynligvis bidrar denne mekanismen til degenerative bivirkninger forbundet med metadonbehandling. («We conclude that methadone causes failure of intracellular Ca(2+) homeostasis, and this effect is associated with morphological and functional changes of mitochondria. Likely, this mechanism contributes to degenerative side effects associated with methadone treatment.») Int J Cell Biol. 2012;2012:642482. dEpub 2012 Jun 17).

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

(Anm: Ørsmå mitokondrier spiller en svært stor rolle mht. menneskets evolusjon og sykdom (Tiny mitochondria play outsized role in human evolution and disease.) (medicalnewstoday.com 25.9.2015).)

– Antipsykotika kan krympe hjernevolum (Antipsychotics May Shrink Brain Volume).

(Anm: Antipsykotika kan krympe hjernevolum (Antipsychotics May Shrink Brain Volume) Forskere rapporterte i februarutgaven av Archives of General Psychiatry at det var tiltagende tap av både grå materie og hvit substans ved økende tid på antipsykotika. En langtidsstudie ved bruk av bildetagning tyder på at hjernevolum hos pasienter med schizofreni gradvis reduseres i takt med varigheten av behandling med antipsykotika. (A long-term imaging study suggests that brain volume in patients with schizophrenia progressively declined with increasing duration of antipsychotic therapy.) (medpagetoday.com 8.2.2011.)

– Konklusjoner Samlet sett viser data fra dyrestudier vår studie at antipsykotika har en snikende, men målbar påvirkning på tap av hjernevev over tid.

(Anm: - Konklusjoner Samlet sett viser data fra dyrestudier vår studie at antipsykotika har en snikende, men målbar påvirkning på tap av hjernevev over tid, noe som tyder på viktigheten av forsiktig, varsom og aktsom risiko-nytte vurdering av dosering og varighet av behandling, samt deres off-label bruk. (Conclusions Viewed together with data from animal studies, our study suggests that antipsychotics have a subtle but measurable influence on brain tissue loss over time, suggesting the importance of careful risk-benefit review of dosage and duration of treatment as well as their off-label use.) Arch Gen Psychiatry. 2011;68(2):128-137 (February 7, 2011).)

(Anm: Antidepressiv medicin kan øge risiko for infektion med tarmbakterie. Infektioner med bakterien Clostridium difficile ses oftere hos personer i behandling for depression. (dagenspharma.dk 14.5.2013).)

(Anm: Legemidler (bl.a. antidepressiva, antipsykotika etc. kan øke risikoen for tarmsykdommer (dysbiose)), inklusive sepsis, Clostridium difficile (C difficile) etc.(mintankesmie.no).)

- Tarmmikrober beskytter mot sepsis — musestudie.

(Anm: Gut microbes protect against sepsis—mouse study. Sepsis occurs when the body's response to the spread of bacteria or toxins to the bloodstream damages tissues and organs. The fight against sepsis could get a helping hand from a surprising source: gut bacteria. Researchers reporting February 22 in the journal Cell Host & Microbe found that giving mice particular microbes increased blood levels of immunoglobulin A (IgA) antibodies, which protected against the kind of widespread bacterial invasion that leads to sepsis. (medicalxpress.com 22.2.2018).)

(Anm: Commensal Microbes Induce Serum IgA Responses that Protect against Polymicrobial Sepsis. Cell Host Microbe. 2018 Feb 7. pii: S1931-3128(18)30040-4.)

(Anm: Rebiotix microbiome drug success against C diff infection. Patients suffering from a recurrent infection with the C difficile bacteria have benefited from a microbiome treatment from Rebiotix. The results from the open label phase 2 trial confirm that Rebiotix’s drug, RBX2660, is the frontrunner among a coming wave of new microbiome treatments. (…) Companies are focusing on gastrointestinal conditions first, but the potential for treatments is also being investigated in conditions such as multiple sclerosis and depression. (pharmaphorum.com 13.4.2017).)

(Anm: Gray matter abnormality predicts neurodevelopmental problems in smaller premature babies (medicalnewstoday.com 8.4.2016).)

- Hudbakterier kan gi et svar til kreftforskere. Huden beskytter kroppen mot skade og dekkes også med milliarder bakterier som kalles «kommensale» bakterier som danner mikrobiota av huden.

(Anm: Skin bacteria may be an answer to cancer find researchers. The skin protects the body from harm and is also covered with billions of bacteria which are called commensal bacteria that form the microbiota of the skin. These are friendly bacteria that stay on the skin surface without causing harm. These bacteria play a role in keeping us healthy. In a new study, a team of researchers from the University of California, San Diego, have found that a special strain of the bacteria living on the skin could help protect against cancer and also help in its treatment. The study report was published this week in the latest issue of the journal Science Advances. (news-medical.net 2.3.2018).)

— Behandling med antidepressiva og forverring av hvit substans påvist ved MRI hos eldre. (— Bruk av hvilken som helst antidepressiva i løpet av studien ble assosiert med forverring av hvit substans.)

Antidepressant Treatment and Worsening White Matter on Serial Cranial Magnetic Resonance Imaging in the Elderly (Behandling med antidepressiva og forverring av hvit substans påvist ved MRI hos eldre)
Stroke 2008;39:857-862 (Published online before print January 31, 2008)
Bakgrunn og formål— I noen studier er depresjon sent i livet assosiert med hvit substans lesjoner på MRI. Effekten av forskjellige klasser av antidepressiva på progresjon av hvit substans lesjoner er ukjent. Selektive serotonerge reopptakshemmere (SSRI) kan redusere blodplateaggregasjon. Vi antok at Cardiovascular Health Study-deltakerne som tar SSRI sjeldnere ville ha forverring av hvit substans på serie MR enn deltakere som ikke er på antidepressiva. (Background and Purpose— In some studies, late life depression is associated with white matter lesions on MRI. The effect of different classes of antidepressants on progression of white matter lesions is unknown. Selective serotonergic reuptake inhibitors (SSRIs) may decrease platelet aggregation. We hypothesized that Cardiovascular Health Study participants taking SSRIs would less often have worsening white matter on serial MRI than participants not on antidepressants)

Metoder- Blant 1 826 deltakere som ikke brukte antidepressiva ved første MR-undersøkelse undersøkte vi assosiasjonen av forverring på graden av hvit substans fra første gang til oppfølging med MR, i gjennomsnitt 5 år fra hverandre i tid, og bruk av antidepressiva mellom skanninger. Logistisk regresjonmodeller ble brukt som kontroll for en rekke potensielle konfunderende variabler. (Methods— Among 1826 participants who were not using an antidepressant at initial MRI scan, we examined the association of worsening in white matter grade from initial to follow-up MRI scans, 5 years apart on average, and antidepressant use between the scans. Logistic regression models were used, controlling for a variety of potential confounding variables.)

Resultater— Bruk av hvilken som helst antidepressiva i løpet av studien ble assosiert med forverring av hvit substans. I en multivariabel modell ble risiko noe økt, ikke redusert, ved bruk av serotonerge midler (OR 1,36, 95 % CI 0,87 til 2,12), og ble betydelig økt ved bruk av tricykliske antidepressiva (OR 1.77, 95% CI 1.07 to 2.94). (Results— Use of any antidepressant during the period of study was associated with worsening white matter. In a multivariable model, risk was slightly increased, not reduced, with use of serotonergic agents (OR 1.36, 95% CI 0.87 to 2.12) and was significantly increased with the use of tricyclic antidepressants (OR 1.77, 95% CI 1.07 to 2.94).)

Konklusjoner— Sammenhengen mellom forverring av hvit substans og bruk av tricykliske antidepressiva var et uventet funn som kan relateres til indikasjoner for bruk for annet enn depresjon eller bivirkninger som som hypotensjon. Beskyttelse mot forverring ble ikke sett ved bruk av serotonerge midler. (…) (The association between worsening white matter and use of tricyclic antidepressants was an unexpected finding that may relate to indications for use other than depression or to side effects such as hypotension. Protection against worsening was not seen with use of serotonergic agents.)

(Anm: hvit substans; hvit substans, margkledde nervefibrer, utløpere fra nervecellene i hjerne og ryggmarg. Den hvite fargen skyldes myelin, et fettholdig stoff som danner margskjeder omkring nervefibrene. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: white matter (hvit substans); Multiple Sclerosis (MS) is one of the most common disease which affects white matter (wikipedia.org).)

(Anm: - Helt plutselig falt jeg om, og klarte ikke å reise meg igjen. Som lyn fra klar himmel ble Marianne rammet av sykdom. Det skulle gå ti år før hun fikk vite hva som feilte henne. (…) I denne ukes episode av "Lommelegen" får du svar på hvilken sykdom Marianne har og hvordan det er å leve med denne diagnosen. Du kan laste ned episoden på podcast. Eller du kan se den i Lommelegens Youtube-kanal. (lommelegen.no 30.4.2018).)

(Anm: PTSD og psykoaktive legemidler knyttet til økt risiko for demens. (PTSD and psychoactive drugs linked to increased risk for dementiaI) (…) I denne studien oppdaget forskerne at det å ta visse antidepressiva, sedativer, beroligende midler eller antipsykotika økte veteranernes risiko for å utvikle demens sammenlignet med risikoen for veteraner som ikke tok slike legemidler. (…) En ny studie, publisert i Journal of the American Geriatrics Society undersøkte denne forbindelsen. (...) Legemidler som betydelig økte risikoen for demens inkluderte: - Selektive serotonin reopptakshemmere (SSRI) - Nye antidepressiva - Atypiske antipsykotika. (news-medical.net 9.5.2017).)

(Anm: Veterans with PTSD have an increased 'fight or flight' response. Young veterans with combat-related post-traumatic stress disorder (PTSD) have an increased 'fight or flight' response during mental stress, according to new findings published in The Journal of Physiology. (medicalnewstoday.com 16.5.2017).)

- Lesjoner registrert hos unge brukere av stimulerende substanser. (- Vi har nylig rapportert forekomsten av hvit substans hyperintensitet ((White matter hyperintensities (WMH)) fra en prospektiv identifisert kohort av unge (gjennomsnittlig alder 27 år) som besøker vår akuttavdeling mht. til amfetaminbruk (metamfetamin, amfetamin og ecstasy).4 Fire av 23 krevende amfetaminbrukere hadde disse lesjonene på magnetisk resonanstomografi (MR) (17 %), oftest i frontallapper.

(Anm: Lesjoner registrert hos unge brukere av stimulerende substanser. (Lesions are seen in young users of stimulant drugs.) (…) Vi har nylig rapportert forekomsten av hvit substans hyperintensitet ((White matter hyperintensities (WMH)) fra en prospektiv identifisert kohort av unge (gjennomsnittlig alder 27 år) som besøker vår akuttavdeling mht. amfetaminbruk (metamfetamin, amfetamin og ecstasy).4 Fire av 23 krevende amfetaminbrukere hadde disse lesjonene på magnetisk resonanstomografi (MR) (17 %), oftest i frontallapper. BMJ 2010; 341:c5636 (13 October).)

(Anm: hvit substans; hvit substans, margkledde nervefibrer, utløpere fra nervecellene i hjerne og ryggmarg. Den hvite fargen skyldes myelin, et fettholdig stoff som danner margskjeder omkring nervefibrene. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: white matter (hvit substans); Multiple Sclerosis (MS) is one of the most common disease which affects white matter (wikipedia.org).)

(Anm: - Helt plutselig falt jeg om, og klarte ikke å reise meg igjen. Som lyn fra klar himmel ble Marianne rammet av sykdom. Det skulle gå ti år før hun fikk vite hva som feilte henne. (…) I denne ukes episode av "Lommelegen" får du svar på hvilken sykdom Marianne har og hvordan det er å leve med denne diagnosen. Du kan laste ned episoden på podcast. Eller du kan se den i Lommelegens Youtube-kanal. (lommelegen.no 30.4.2018).)

(Anm: Dopaminmangel: Hva du trenger å vite. (Dopamine deficiency: What you need to know) (medicalnewstoday.com 17.1.2018).)

- Behandling med SSRI, MAO-hemmere, heterosykliske antidepressiva og andre antidepressiva var forbundet med en økt risiko for demens.

(Anm: Behandling med antidepressiva og risiko for demens: En populasjonsbasert, retrospektiv case-control studie. (Antidepressant treatment and risk of dementia: a population-based, retrospective case-control study.) KONKLUSJON: Forekomsten av demens hos pasienter er assosiert med bruk av antidepressiva. Behandling med trisykliske antidepressiva var assosiert med en redusert risiko for demens, mens behandling med SSRI, MAO-hemmere, heterosykliske antidepressiva og andre antidepressiva var forbundet med en økt risiko for demens. J Clin Psychiatry. 2016 Jan;77(1):117-22.)

(Anm: Mitokondriell dysfunksjon (mitokondriedysfunksjon) indusert av sertraline (Zoloft), et antidepressiva (Mitochondrial dysfunction induced by sertraline, an antidepressant agent) Toxicol Sci. 2012 Jun;127(2):582-91. Epub 2012 Mar 2.)

(Anm: Mitokondriell dysfunksjon ligger bak kognitive defekter som et resultat av nevral stamcelleutarmning og nedsatt neurogenese. Mitochondrial dysfunction underlies cognitive defects as a result of neural stem cell depletion and impaired neurogenesis. Hum Mol Genet. 2017 Jun 8.)

- "Skinny fat" («tynnfet») linket til kognitiv svikt, advarer studie. Sarkopeni, som er tap av muskelmasse har en tendens til å skje naturlig med alderen.

(Anm: "Skinny fat" («tynnfet») linket til kognitiv svikt, advarer studie. Sarkopeni, som er tap av muskelmasse har en tendens til å skje naturlig med alderen. Derfor er overflødig fett hos eldre med sarkopi ikke alltid lett synlig. Men skjult fett, kombinert med tap av muskelmasse senere i livet, kan forutsi risiko Alzheimers sykdom, advarer forskere. (medicalnewstoday.com 6.7.2018).)

- Serotonin forbedrer læring, ikke bare (sinns)stemning, humør, lune. Nevrotransmitteren serotonin er knyttet til kontroll av (sinns)stemning, men bidrar også til å regulere ulike andre funksjoner, som søvn og seksuell lyst.

(Anm: Serotonin forbedrer læring, ikke bare (sinns)stemning, humør, lune. Nevrotransmitteren serotonin er knyttet til kontroll av (sinns)stemning, men bidrar også til å regulere ulike andre funksjoner, som søvn og seksuell lyst. More specifically, it appears to contribute to the speed at which we learn new information, as the researchers explain in a paper now published in the journal Nature Communications. (medicalnewstoday.com 26.6.2018).)

(Anm: Antidepressiva (REM-søvn). (mintankesmie.no).)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

- Antidepressiva kan øke dødsrisikoen med én tredjedel. (- Som forfatterne til den nye studien skriver, "antidepressiva" forstyrrer flere adaptive prosesser regulert av evolusjonært eldgamle biokjemikalier, som potensielt øker dødeligheten.) (- Antidepressiva forstyrrer funksjonen til monoaminer (viktige biokjemikalier som serotonin og dopamin), og disse monoaminer har viktige funksjoner, ikke bare i hjernen, men i hele kroppen. "For eksempel, "la hun til," serotonin påvirker vekst, reproduksjon, fordøyelse, immunfunksjon og mange andre prosesser, og det finnes i nesten alle større organer.)

(Anm: Antidepressiva kan øke dødsrisikoen med én tredjedel. (Antidepressants may raise death risk by a third.) (…) Som forfatterne til den nye studien skriver, "antidepressiva" forstyrrer flere adaptive prosesser regulert av evolusjonært eldgamle biokjemikalier, som potensielt øker dødeligheten. (…) Jeg foreskriver antidepressiva selv om jeg ikke vet om de er mer skadelige enn nyttige på lang sikt. Jeg er bekymret for at de hos noen pasienter kan være skadelige, og psykiatere vil lure på hvorfor vi i løpet av 50 år ikke gjorde mer for å finne det ut av det," legger han til. (…) Forstyrrelser av serotonins funksjon kan derfor ha forskjellige bivirkninger, noe som kan bidra til risiko for død på mange forskjellige måter.) (medicalnewstoday.com 19.9.2017).)

(Anm: Dopaminmangel: Hva du trenger å vite. (Dopamine deficiency: What you need to know) (medicalnewstoday.com 17.1.2018).) 

-  Øker langsiktig bruk av antipsykotika (AP) risikoen for dødelighet? (- AP-eksponering er knyttet til tilnærmet 1,5 ganger økt dødelighetsrisiko.)

(Anm: Does antipsychotic drug use increase the risk of long term mortality? A systematic review and meta-analysis of observational studies. Abstract Antipsychotics (AP) are widely used to treat schizophrenia and other psychiatric disorders. However, the association between the AP use and mortality risk is controversial. (…) AP exposure is associated with an approximately 1.5-fold increased mortality risk. This increased risk may be particularly prominent in patients with Parkinson's and those over 65 years old. Further studies are required to evaluate the mortality risk for individual AP drugs and diseases. Oncotarget. 2018 Jan 10;9(19):15101-15110.)

- Risiko for sykehusinnleggelse i forbindelse med antikolinerge legemidler for pasienter med demens. (- KONKLUSJON: Antikolinergiske risikoskalaresultater ble vist å være en sterk forutsigelse for sykehusinnleggelse for pasienter med demens. Vi bør evaluere den antikolinerge byrden før oppstart av anti-demensbehandling.)

(Anm: Risk of hospitalization associated with anticholinergic medication for patients with dementia. Abstract BACKGROUND: With the ageing of the general population, demand has grown for measures to prevent hospitalization for dementia, which can exacerbate problems associated with activities of daily living in elderly individuals. Anticholinergic medication has been shown to cause falls, delirium, and cognitive impairment in aged patients. However, the risk of hospitalization associated with the administration of anticholinergics is unclear. (…) CONCLUSION: The Anticholinergic Risk Scale findings were shown to be a strong predictor of hospitalization for patients with dementia. We should evaluate the anticholinergic burden before initiating anti-dementia therapy. Psychogeriatrics. 2018 Jan;18(1):57-63.)

- Sovepiller øker faren for demens med 50 prosent. (- I en ny studie oppdaget forskerne at eldre over 65 år som hadde tatt medisiner med benzodiazepiner i løpet av de siste 15 årene, hadde 50 prosent økt risiko for å utvikle demens.) (- Vi vet fra tidligere studier at de som bruker disse pillene har en økt risiko for å utvikle demens, men vi vet foreløpig ikke nok om årsaken, sier førsteamanuensis Tor Atle Rosness ved Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse.)

Sovepiller øker faren for demens med 50 prosent
dagbladet.no 29.9.2012
FORSTYRRER HJERNEN: Forskerne tror sovepillene forstyrrer de kjemiske forbindelsene i hjernen.

Vival, Valium og Stesolid virker kanskje beroligende, men pillene har en farlig bivirkning.

I en ny studie oppdaget forskerne at eldre over 65 år som hadde tatt medisiner med benzodiazepiner i løpet av de siste 15 årene, hadde 50 prosent økt risiko for å utvikle demens.

Tall fra Legemiddelverket viser at hele 569 000 nordmenn fikk benzodiazepiner og benzodiazepinlignende legemidler i 2011. (...)

Betydelig høyere risiko
Studien, som har gått over 20 år og ble publisert i British Medical Journal denne uken, hadde 1063 deltakere over 65 år.

Ingen av deltakerne hadde i utgangspunktet demens, og ingen av dem gikk på medisiner som inneholdt benzodiazepiner.

Etter 15 år fant forskerne ut at av hundre deltakere ville 3.2 utvikle sykdommen uten å gå på medisiner. Blant de som gikk på medisinene var tallet betydelig høyere — 4,8 per hundre ville få demens.

Professor Tobias Kurth, som jobber sammen ved Harvard University School of Public Health og University of Bordeaux, uttalte at: «Disse stoffene kan potensielt være meget farlige», ifølge Daily Mail.

Oppsiktsvekkende funn
Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør i Legemiddelverket, mener funnene er oppsiktsvekkende.

- Denne studien tyder på at langtidsbruk av benzodiazepiner og benzodiazepinlignende legemidler kan gi en økning i risikoen for demens på 50 prosent. Hvis dette er riktig, er det et oppsiktsvekkende funn som kan få betydning for bruken av disse legemidlene i framtida, sier han.

Madsen mener vi trenger mer forskning.

- Funnene bør bekreftes av flere studier før vi trekker en endelig slutning, men inntil vi vet mer er denne studien enda en grunn til å minne om at disse legemidlene er ment til kortvarig behandling av angst, uro og søvnvansker. De er ikke ment for langvarig, sammenhengende bruk, sier han. (...)

(Anm: Benzodiazepine use and risk of dementia: prospective population based study. Abstract OBJECTIVE: To evaluate the association between use of benzodiazepines and incident dementia. (…) CONCLUSIONS: In this prospective population based study, new use of benzodiazepines was associated with increased risk of dementia. The result was robust in pooled analyses across cohorts of new users of benzodiazepines throughout the study and in a complementary case-control study. Considering the extent to which benzodiazepines are prescribed and the number of potential adverse effects of this drug class in the general population, indiscriminate widespread use should be cautioned against. BMJ. 2012 Sep 27;345:e6231.)

- Antikolinerge effekter av vanlige legemidler knyttet til økt dødelighet hos mennesker over 65. De kombinerte antikolinerge effektene av mange vanlige legemidler øker risikoen for kognitiv svekkelse og død hos personer over 65 år, ifølge resultater fra en storskala studie på den langsiktige helseeffekten av legemidler.

(Anm: Antikolinerge effekter av vanlige legemidler knyttet til økt dødelighet hos mennesker over 65. De kombinerte antikolinerge effektene av mange vanlige legemidler øker risikoen for kognitiv svekkelse og død hos personer over 65 år, ifølge resultater fra en storskala studie på den langsiktige helseeffekten av legemidler.(Anticholinergic effects of common drugs are associated with increased mortality in over 65s. The combined anticholinergic effects of many common drugs increase the risk of cognitive impairment and death in people aged over 65, a large scale study of the long term effect of drugs on health has found.) BMJ 2011; 342:d4037 (28 June).)

- Vi har fundet en mulig årsagssammenhæng mellem en biomarkør i blod, der hedder apoE, og risiko for demens. 

(Anm: Dansk forskning afslører afgørende nyt om demens. Forskere har undersøgt blod og dna fra mere end 100.000 personer i studie om sygdommen demens. (…) - Vi har fundet en mulig årsagssammenhæng mellem en biomarkør i blod, der hedder apoE, og risiko for demens.  - ApoE er et meget centralt molekyle eller komponent i hjernen, som er med til at rense hjernen for sådan et klæbrigt stof, som man ser ophobet i demens, siger Ruth Frikke-Schmidt. I studiet har forskerne undersøgt blod og dna fra 106.562 personer fra Herlev-Østerbroundersøgelsen og Østerbroundersøgelsen. Resultaterne viste, at et lavt niveau af apoE i blodet hang sammen med øget risiko for demens. Niveauet af apoE er ifølge overlægen "langt overvejende bestemt genetisk". Det vil sige, at eksempelvis livsstil og kostvaner ikke har indflydelse på det. (jyllands-posten.dk 1.8.2017).)

(Anm: Benzodiazepine use and mortality of incident dialysis patients in the United States (Forekomst av benzodiazepiner og dødelighet ved dialyse av pasienter i USA). Kidney Int. 2007 Dec;72(11):1388-93. Epub 2007 Sep 12.)

- Studien viser sammenhengen mellom metabolsk syndrom og risiko for kognitive sykdommer.

(Anm: Study shows link between metabolic syndrome and risk of cognitive disorders. A study presented at the European Academy of Neurology Congress in Amsterdam has shown that obesity alone is not a risk factor for cognitive disorders, but commonly associated co-morbidities such as diabetes, high blood pressure, and metabolic disorders are. Dementia diseases in patients who suffer from diabetes are often treated inadequately, a new research paper reveals. It has long been supposed that patients with metabolic syndrome are more likely to suffer from cognitive impairment - and to a greater extent. Reasons are thought to include chronic inflammatory processes which can induce neuroinflammatory and neurodegenerative changes. Whether obese individuals without risk factors such as diabetes mellitus, metabolic disorders and the presence of albumin in the urine have an increased risk of cognitive impairment is still little researched. (news-medical.net 27.6.2017).)

(Anm: Metabolic Syndrome Components Are Associated With Symptomatic Polyneuropathy Independent of Glycemic Status. Diabetes Care 2016 (Published online before print March 10, 2016).)

- Konklusjoner: Annengenerasjons antipsykotika forårsaker signifikant flere endringer i metabolske parametere, og øker risikoen for å utvikle metabolsk syndrom og tilhørende lidelser som diabetes mellitus type II og cerebrovaskulære ulykker.

(Anm: Konklusjoner: Annengenerasjons antipsykotika forårsaker signifikant flere endringer i metabolske parametere, og øker sjansene for å utvikle metabolsk syndrom og tilhørende lidelser som diabetes mellitus type II og cerebrovaskulære ulykker. (Conclusions: Second-generation antipsychotics cause significantly more changes in the metabolic parameters, increasing the chances of developing metabolic syndrome and associated disorders like diabetes mellitus type-II and cerebrovascular accidents. Indian J Psychiatry. 2011 Apr-Jun; 53(2): 128–133.)

- Annengenerasjons antipsykotika (SGA) og risiko for kronisk nyresykdom (CKD).

(Anm: Annengenerasjons antipsykotika (SGA) og risiko for kronisk nyresykdom (CKD) ved skizofreni: populasjonsbasert nøstet kasus-kontroll-studie. (- Konklusjoner. Denne studien antyder relasjon mellom bruk av SGA og risiko for CKD. BMJ Open 2018;8:e019868.)

(Anm: Antidepressiva og antipsykotika gir økt risiko for diabetes hos barn og voksne (50 til 700 %) (mintankesmie.no).)

- Metabolsk syndrom komponenter er forbundet med symptomatisk polynevropati uavhengig av glykemisk status.

(Anm: Metabolic Syndrome Components Are Associated With Symptomatic Polyneuropathy Independent of Glycemic Status. Diabetes Care 2016 (Published online before print March 10, 2016).)

(Anm: Patients With Polyneuropathy Receive Long-Term Opioid Therapy, No Clear Benefit. CHICAGO -- May 23, 2017 -- Polyneuropathy is associated with an increased likelihood of long-term opioid therapy, but therapy does not appear to improve functional status, according to a study published online by JAMA Neurology. Polyneuropathy is a common painful condition, especially among older patients, which can result in functional impairment. (dgnews.docguide.com 23.5.2017).)

- Hva er polynevropati?

(Anm: Hva er polynevropati? Polynevropati er en sykdom som rammer det perifere nervesystemet, det vil si den delen av nervesystemet som ligger utenfor hjernen og ryggmargen. Dette systemet består av forskjellige typer nervefibre. Motoriske nervefibre leder impulser til muskler om å bevege seg. Sensoriske nervefibre leder impulser til hjernen fra hud og ledd om smerte, berøring, trykk, temperatur, og leddstilling. Autonome nervefibre går til kroppens indre organer og bidrar til regulering av blant annet hjerterytme, fordøyelseskanal, svette og kjønnsfunksjoner. (...) Et mindretall får betydelig ustøhet og dårlig gangfunksjon pga lammelser i bena (særlig tær og ankler), men det er svært sjelden at lammelsen brer seg til andre deler av kroppen, og svært få blir avhengig av rullestol. (legehandboka.no 27.10.2009).)

- Prepsykose linkes til forhøyet metabolsk syndrom.

(Anm: Prepsychosis links with elevated metabolic syndrome. MADRID – Untreated people at high risk for developing psychosis also showed an increased prevalence of certain components of metabolic syndrome in data collected from 163 German study participants, a finding that gives new insight into the well-documented but poorly delineated link between schizophrenia and metabolic syndrome. (...) He also suggested prescribing antipsychotic medications that pose the lowest risk for causing further metabolic derangements in patients. (clinicalpsychiatrynews.com.com 2.4.2016).)

- Metabolsk syndrom er definert ved aggregering av hypertriglyseridemi, lavt høy tetthet lipoprotein (HDL) nivå, forhøyet fastende glukose, hypertensjon og økt midjeomkrets.

(Anm: Joachim Raese, MD. Metabolic syndrome is defined by the aggregation of hypertriglyceridemia, low high-density lipoprotein (HDL) levels, elevated fasting glucose, hypertension, and increased waist circumference. Metabolic syndrome confers an increased risk of developing diabetes and of dying from coronary artery disease. Cardiovascular disease is the leading cause of death among patients with schizophrenia, who have a life expectancy about 20 years shorter than the general population. (…) For a more detailed discussion, I suggest watching a YouTube video that we have prepared. (cmeinstitute.com 27.4.2016).)

(Anm: Video Lecture 8: Metabolic Syndrome Lectures 1 (By Dr. Joachim Raese) (youtube.com).)

- MGH-forskere gir direkte kobling mellom "lekk tarm" og kronisk inflammatorisk sykdom.

(Anm: MGH-forskere gir direkte link mellom "lekk tarm" og kronisk inflammatorisk sykdom. MGH researchers provide direct link between ‘leaky gut’ and chronic inflammatory disease. With the help of genetically engineered mice, scientists at the Massachusetts General Hospital (MGH) are moving closer to establishing the role that increased intestinal permeability, sometimes called a "leaky gut," plays in chronic inflammatory conditions. Regulated by a protein called zonulin, elevated intestinal permeability has been associated with several chronic conditions including autoimmunity, metabolic disorders, neurodegenerative diseases and even cancer. In an article published in Annals of the New York Academy of Sciences, lead author Craig Sturgeon, a graduate student in the Mucosal Immunology and Biology Research Center (MIBRC) at MGH, and colleagues provide a direct link between increased permeability of the small intestine and chronic inflammatory disease. They describe how inducing colitis in transgenic mice with two copies of the zonulin-producing gene variant led to significantly more severe symptoms and increased mortality compared with inducing colitis in animals without the zonulin gene. (news-medical.net 20.4.2017).)

(Anm: Zonulin, a regulator of epithelial and endothelial barrier functions, and its involvement in chronic inflammatory diseases. (…) This review focuses on the recent research implicating zonulin as a master regulator of intestinal permeability linked to the development of several chronic inflammatory disorders. Tissue Barriers. 2016 Oct 21;4(4):e1251384.)

(Anm: Zonulin transgenic mice show altered gut permeability and increased morbidity/mortality in the DSS colitis model. (…) Our data show that zonulin-dependent small intestinal barrier impairment is an early step leading to the break of tolerance with subsequent development of CIDs. Ann N Y Acad Sci. 2017 Jun;1397(1):130-142.)

(Anm: Læge: Du er syg i hjernen, ikke i kroppen. (ekstrabladet.dk 17.4.2012).)

(Anm: If Your Gut Could Talk: 10 Things You Should Know. Your body is constantly communicating with you. Come learn the language of your gut. (healthline.com 30.1.2018).)

- Lobotomi ble en gang brukt til å behandle denne tarmsykdommen (kolitt, tykktarmbetennelse), en del av en skammelig medisinsk historie.

(Anm: Lobotomies were once used to treat this gut disease, part of a shameful medical history. In May 1951, a 35-year-old Boston woman who had been treated for years for ulcerative colitis and a variety of mental disorders — with little success — entered the Lahey Clinic in Burlington, Mass., to have a lobotomy. Her doctors drilled two holes into her skull and cut or melted away two wedges of her brain’s cerebral cortex using a technique developed by James Poppen, a Lahey neurosurgeon. (…) By December, after a period of confusion and “laziness,” she was socially active and going to dances, Tucker wrote in the Lahey Clinic Bulletin. She was also gaining weight and working regularly, and was free of “inappropriate worries, phobias, obsessions, and compulsions.” There was no sign of colitis. (statnews.com 12.6.2018).)

- Storforbrugere af alkohol får langt oftere demens. Især tidlig demens er knyttet til massivt alkoholforbrug, viser et stort, fransk studie. (- Personer med et stort alkoholforbrug forkorter i gennemsnit deres liv med mere end 20 år. Og demens er én af de vigtigste årsager, fortæller han.)

(Anm: Storforbrugere af alkohol får langt oftere demens. Især tidlig demens er knyttet til massivt alkoholforbrug, viser et stort, fransk studie. Personer med et stort alkoholforbrug forkorter i gennemsnit deres liv med mere end 20 år ifølge et stort, nyt stuide. Forskere har undersøgt registerdata over hospitalsindlæggelser i Frankrig i årene 2008-2013. Den vigtigste risikofaktor Det nye studie er det største af sin slags ifølge pressemeddelelsen fra Centre for Addiction and Public Health i Canada. Fundene indikerer, at et massivt alkoholindtag er den vigtigste risikofaktor for alle demenstyper, men især tidlig demens, der rammer personer under 65 år, fortæller Jürgen Rehm ved Institute for Mental Health Policy Research, Canada, i pressemeddelelsen. Personer med et stort alkoholforbrug forkorter i gennemsnit deres liv med mere end 20 år. Og demens er én af de vigtigste årsager, fortæller han. Læs også: Paradoks: Hvorfor drikker vi alkohol? (videnskab.dk 4.3.2018).)

- Diaré etter å ha drukket alkohol: Hva forårsaker det? Mange opplever diaré etter å ha drukket alkohol. Diaré kan være ubehagelig og kan ledsages av andre symptomer. Videre kan noen typer alkohol være mer sannsynlig å forårsake diaré enn andre. (...) Bakteriell ubalanse: Det er en rekke bakterier i tarmene som arbeider for å holde kroppen i balanse ved å angripe skadelige patogener. Alkohol kan midlertidig drepe noen bakteriearter eller tillate andre å vokse raskt, noe som kan forårsake funksjonsfeil i tarmene.

(Anm: Diarrhea after drinking alcohol: What causes it? Many people experience diarrhea after drinking alcohol. Diarrhea can be uncomfortable and may be accompanied by other symptoms. Furthermore, some types of alcohol can be more likely to cause diarrhea than others. (…) Bacterial imbalance: There are a variety of bacteria in the intestines that work to keep the body in balance by attacking harmful pathogens. Alcohol may temporarily kill off some bacteria species or allow others to grow rapidly, which can cause the intestines to malfunction. (medicalnewstoday.com 28.8.2017).)

- Alkohol øker tarmens gjennomtrengelighet av fremmedstoffer.

(Anm: - Alkohol øker tarmens gjennomtrengelighet av fremmedstoffer. (dagbladet.no 6.5.2016).)

- Studie: Type 2 diabetes knyttet til bakterier som trenger gjennom slimhinnen i tykktarmen.

(Anm: Studie: Type 2 diabetes knyttet til bakterier som trenger gjennom slimhinnen i tykktarmen. Study: Type 2 diabetes linked to bacteria that penetrate mucus lining of the colon. In humans, developing metabolic disease, particularly type 2 diabetes, is correlated with having bacteria that penetrate the mucus lining of the colon, according to a study led by Drs. Benoit Chassaing and Andrew Gewirtz at Georgia State University. The findings, which provide insight on how people develop insulin resistance-associated dysglycemia (abnormal blood glucose levels), are published in the journal Cellular and Molecular Gastroenterology and Hepatology. (news-medical.net 30.5.2017).)

- Høyt alkoholforbruk øker risikoen for demens. Alkohol er en viktig risikofaktor i utviklingen av alle typer demens, særlig tidlig demens. (- Studien baserte seg på data fra over en million pasienter med ulike demensdiagnoser. Av de 57 000 som var rammet av tidlig demens var hele 57 prosent relatert til kronisk overforbruk av alkohol. Samlet sett var alkoholmisbruk assosiert med tre ganger større risiko for alle typer demens.)

(Anm: Høyt alkoholforbruk øker risikoen for demens. Alkohol er en viktig risikofaktor i utviklingen av alle typer demens, særlig tidlig demens. Det viser stor fransk studie. Det er gjort mange studier på demens og alkohol, de fleste av disse har fokusert på hvordan moderat alkoholkonsum kan redusere sjansen for å få demens. Nå har imidlertid et stort fransk studie publisert i The Lancet Public Healthvist at overforbruk av alkohol er en betydelig risikofaktor for å utvikle demens. Særlig gjelder dette dem som rammes av demens før de er 65 år, såkalt tidlig demens. Studien baserte seg på data fra over en million pasienter med ulike demensdiagnoser. Av de 57 000 som var rammet av tidlig demens var hele 57 prosent relatert til kronisk overforbruk av alkohol. Samlet sett var alkoholmisbruk assosiert med tre ganger større risiko for alle typer demens. Det er særlig menn som rammes av den tidlige formen for demens. Mens kvinner generelt oftere blir demente, var nesten to tredjedeler av dem som ble rammet av tidlig demens menn. (nrk.no 23.2.2018).)

(Anm: Alkohol (mintankesmie.no).)

(Anm: Skader og ulykker i Norge. 2500 dør og 300 000 behandles årlig på sykehus for skader. Mange alvorlige skader er knyttet til alkohol og andre rusmidler, fall og trafikk. (…) Hva er et forgiftningsdødsfall? (fhi.no 14.12.2016).)

 

- Bruk av paracetamol (acetaminophen) endrer sexhormoner, kan forårsake fødselsdefekter? (- Det nåværende studiet identifiserer uttømming av sulfaterte kjønnshormoner som en potensiell mekanisme "for kjønnsmisdannelse ved fødselen hos gutter».)

(Anm: Acetaminophen Use Alters Sex Hormones, May Cause Birth Defects? Acetaminophen (paracetamol) use has been linked with a depletion of sulfated sex hormones in a large metabolomic study, and the findings suggest that fetal exposure to the drug could even be linked with risk of male urogenital malformation at birth. Acetaminophen has been used for over 50 years, and more than half of women take it for pain relief while pregnant, but recent data, including animal-model and human-epidemiologic studies, suggest it may have some unexpected side effects. "The current work identifies depletion of sulfated sex hormones as a potential mechanism" for genital malformation at birth in boys, say Isaac V Cohen, a PharmD candidate at the University California, San Diego, and who works at Human Longevity, in San Diego, California, and colleagues, in an article published online February 1 in EBioMedicine. (medpagetoday.com 19.2.2018).)

(Anm: Paracetamol (acetaminophen) og diverse andre smertestillende midler (mintankesmie.no).)

(Anm: Acetaminophen (Paracetamol) Use Modifies the Sulfation of Sex Hormones. Abstract Background Acetaminophen (paracetamol) is one of the most common medications used for management of pain in the world. There is lack of consensus about the mechanism of action, and concern about the possibility of adverse effects on reproductive health. (…) Interpretation These findings raise concerns of the impact of acetaminophen use on hormonal homeostasis. In addition, it modifies views on the mechanism of action of acetaminophen in pain management as sulfated sex hormones can function as neurosteroids and modify nociceptive thresholds. EBioMedicine 2018;28:316-323.)

(Anm: Fosterskader (legemiddelinduserte) (mintankesmie.no).)

- Forskere finner et nytt holdepunkt for hvordan thalidomid forårsaket ødeleggende fødselsskader.

(Anm: Forskere finner et nytt holdepunkt for hvordan thalidomid forårsaket ødeleggende fødselsskader. (- Dana-Farber Cancer Institute-forskere rapporterte denne uken at legemidlet trigger degraderingen av en rekke transskripsjonsfaktorer - proteiner som hjelper til med å slå gener på eller av - inkludert en kalt SALL4. (statnews.com 3.8.2018).)

– Derfor blir de unge sykere. (- Antallet unge uføre har eksplodert i Norge de siste årene. For ti år siden var det 7.664 uføretrygdede nordmenn under 30 år. I dag er tallet doblet. Ved utgangen av 2017 mottok 15.808 nordmenn i samme aldersgruppe uføretrygd.)

(Anm: – Derfor blir de unge sykere. En av årsakene er at mange som før døde tidlig, nå vokser opp på grunn av bedre medisiner. Antallet unge uføre har eksplodert i Norge de siste årene. For ti år siden var det 7.664 uføretrygdede nordmenn under 30 år. I dag er tallet doblet. Ved utgangen av 2017 mottok 15.808 nordmenn i samme aldersgruppe uføretrygd. Å bli ung ufør i Norge er i dag svært vanskelig. Uførepensjon skal være aller siste utvei for dem som ikke kan jobbe og er en livslang ytelse. Kunnskapsdirektør Yngvar Åsholt i Nav forklarer at for de under 30 er det særlig to årsaker til at de blir uføre. Les også: Stay trygda Psykisk helse – Blant dem mellom 18 og 25 som får uføretrygd, er det mye som tyder på at dette er folk som vokser opp med store funksjonsnedsettelser. Dette er folk som tidligere ikke vokste opp, men døde tidlig. Nå er medisinen bedre. Når de blir 18-19 år gamle, innvilges de uførepensjon. Her snakker vi om alvorlige diagnoser, sier Åsholt til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB). (dagsavisen.no 17.2.2018).)

(Anm: Bias [baies] -en, - skjevhet i vitenskapelig undersøkelse el. resultat pga. mangelfull systematikk i innsamlingen av data. Etym.: eng., fr. biais helning, tendens. Kilde: ordnett.no.)

(Anm: Bias; (...) valg og vurderinger som på systematisk måte avviker fra det som er faktisk korrekt. Kilde: Store norske leksikon.)

- Epilepsi-medicin til gravide kan have skadet børns mentale udvikling. Børn af kvinder, der har taget det antiepileptiske lægemiddel valproat under graviditeten, klarer sig dårligere i skolen, viser en ny undersøgelse af knap 500.000 danske børn.

(Anm: Epilepsi-medicin til gravide kan have skadet børns mentale udvikling. Børn af kvinder, der har taget det antiepileptiske lægemiddel valproat under graviditeten, klarer sig dårligere i skolen, viser en ny undersøgelse af knap 500.000 danske børn. Den gruppe af de undersøgte børn, hvis mødre har taget valproat under graviditeten, har markant ringere testresultater i folkeskolens nationaltest i dansk og matematik. Valproat er den kraftigste form for antiepileptisk medicin, som sælges på det danske marked, under produktnavnene Orfiril, Delepsine og Deprakine. I mindst 20 år har man vidst, at medicinen kan give fysiske misdannelser i fosteret hos gravide kvinder, og derfor udskriver man i dag kun valproat, når det er den eneste behandling, der virker. Nu indikerer et nyt studie, at valproat kan påvirke hjernens udvikling hos fosteret og dermed bremse barnets mentale udvikling og kognitive evner. (videnskab.dk 20.2.2018).)

(Anm: Prenatal Valproate Exposure and Standardized Tests in School-Aged Children. Jama Neurology 2018 (February 19, 2018).)

- Eksponering for Valproat resulterer i kjennetegn/kjennemerker linket til autisme, viser studier på sebrafisk. (- Har banebrytende forskning med sebrafisk vist.)

(Anm: Valproic acid exposure results in characteristics linked to autism, zebrafish study shows. Exposure to a compound used to treat migraines and seizures causes characteristics associated with autism, groundbreaking research with zebrafish has demonstrated. The study conducted by Oregon State University and Wenzhou Medical University showed valproic acid exposure resulted in phenotypes and behaviors consistent with autism spectrum disorder, or ASD, and validated zebrafish as a model for studying ASD and its causes. (news-medical.net 24.1.2.2018).)

- En gruppe forskere vil at American Journal of Psychiatry skal trekke tilbake en studie publisert i 2004 etter at nylig tilgjengelige dokumenter tyder på at Forest Laboratories, firmaet som solgte legemidlet som var gjenstand for studien, villedet legemiddelkontrollen om nøkkeldetaljer.

(Anm: Psykiatritidsskrift oppfordres til å trekke tilbake kontroversiell Celexa (Cipramil)-studie etter nylige avslørte detaljer. (Psychiatry journal is urged to retract controversial Celexa study over newly disclosed details.) En gruppe forskere vil at American Journal of Psychiatry skal trekke tilbake en studie publisert i 2004 etter at nylig tilgjengelige dokumenter tyder på at Forest  Laboratories, firmaet som solgte legemidlet som var gjenstand for studien, villedet legemiddelkontrollen om nøkkeldetaljer. (…) Statsadvokat oppfordrer til å gjenåpne en undersøkelse av en Allergan-enhet for påstått bedrageri. For nesten åtte år siden betalte en Allergan-enhet (AGN) 150 millioner dollar for å forlike kriminelle anklager om ulovlig markedsføring av tre legemidler. (…) Spesielt indikerer dokumentene at Forest Laboratories skjulte kritisk informasjon som viser at antidepressivet Celexa (Cipramil) ikke var effektivt hos barn. (statnews.com 8.2.2018 / 21.2.2018).)

- Kan vi stole på resultater fra tidlige kliniske studier? (Can we trust results from early clinical trials?) Resultater fra tidlige kliniske studier som undersøker nye behandlinger for kroniske sykdommer kan være drastisk overdrevne. (- Forskerne avslørte at effekten av den første eller andre studien på utstyr eller behandlinger var 2,67 ganger større enn effekten som ble sett i etterfølgende forsøk.

(Anm: Can we trust results from early clinical trials? Results from early clinical trials investigating new treatments for chronic diseases may be drastically exaggerated, according to an analysis published this week. As the average human lifespan slowly expands, the number of people with chronic conditions is steadily rising. In fact, nearly half of adults in the United States now live with at least one chronic condition. All these conditions — which include heart and kidney disease, stroke, cancer, and diabetes — can be treated, but many available treatments have unpleasant side effects. None can yet be cured. (…) The findings are published in the journal Mayo Clinic Proceedings. The researchers revealed that effect of the first or second study looking at a device or treatment was 2.67 times larger than the effect that was seen in subsequent trials. (medicalnewstoday.com 23.2.2018).)

- Eksponering av foster for antidepressiva kan endre Corpus Callosums mikrostruktur: Presentert ved PAS / ASPN.

(Anm: Mer enn doblet risiko for uførhet hos kvinner. En norsk studie finner kjønnsforskjeller i uførhetsrisiko og andelen som får en posttraumatisk stresslidelse (PTSD) etter å ha vært utsatt for en traumatisk hendelse. Det var ingen signifikante kjønnsforskjeller ved sammenhengen mellom eksponering for traume og innvilget uføretrygd. (dagensmedisin.no 24.8.2017).)

(Anm: Potentially traumatic events as predictors of disability pension: A 10-year follow-up study in Norway. (…) CONCLUSIONS: Exposure to trauma, particularly premeditated trauma, seems to be an independent risk factor for disability pension in women. Scand J Public Health. 2018 May;46(3):340-346.)

(Anm: Levealder og dødsårsaker (mintankesmie.no).)

- Forskere finner link mellom bruk av antidepressiva, medfødte misdannelser eller dødfødsler.

(Anm: Forskere finner link mellom bruk av antidepressiva, medfødte misdannelser eller dødfødsler. (Researchers Find Link Between Antidepressant Use, Congenital Anomalies or Stillbirths) (…) "Mens denne ekstra risikoen kan virke liten er resultatene etter mitt syn så alvorlig som de kan være." (“While this extra risk may seem small, in my view, the outcomes are as serious as they can be.”) (dgnews.docguide.com 5.12.2016).)

(Anm: FOSTER DØDE - etter bruk av lykkepille. SJOKKRAPPORT: 8 døde 140 alvorlige bivirkninger. Et foster og åtte voksne døde etter bruk av såkalte lykkepiller de tre siste årene. Legemiddelverket holder antidepressiva som mulig dødsårsak. Dødsfallene omtales i en fersk, upublisert og rystende bivirkningsrapport fra Statens legemiddelverk (SLV). I tillegg til dødsfallene har SLV i det samme tidsrommet fått 140 meldinger om alvorlige bivirkninger etter bruk av lykkepiller. (vg.no 20.5.2006).)

- Psykiske plager etter fødsel nær doblet på 15 år. Hver sjette nybakte mamma strever med psykiske plager etter fødsel, viser nye studier. – For 15 år siden var forekomsten av svangerskapsrelatert depresjon lavere i Norge enn i mange andre land, men slik er det ikke lenger.

(Anm: Psykiske plager etter fødsel nær doblet på 15 år. Hver sjette nybakte mamma strever med psykiske plager etter fødsel, viser nye studier. – For 15 år siden var forekomsten av svangerskapsrelatert depresjon lavere i Norge enn i mange andre land, men slik er det ikke lenger. Flere befolkningsstudier som er gjort fra 2001 og fram til i dag, viser at tallet på kvinner som strever i denne livsfasen nesten er doblet, sier Malin Eberhard-Gran, professor og spesialist i samfunnsmedisin ved Akershus universitetssykehus (Ahus). (dagsavisen.no 27.2.2018).)

(Anm: Fosterskader (legemiddelinduserte) (mintankesmie.no).)

- Forskere finner et nytt holdepunkt for hvordan thalidomid forårsaket ødeleggende fødselsskader.

(Anm: Forskere finner et nytt holdepunkt for hvordan thalidomid forårsaket ødeleggende fødselsskader. (- Dana-Farber Cancer Institute-forskere rapporterte denne uken at legemidlet trigger degraderingen av en rekke transskripsjonsfaktorer - proteiner som hjelper til med å slå gener på eller av - inkludert en kalt SALL4. (statnews.com 3.8.2018).)

(Anm: Exposure to selective serotonin reuptake inhibitors in utero and early elementary school outcomes. Abstract Objective Data on special education in offspring exposed to selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) in utero are lacking. We examined associations of in utero SSRI exposure with special education needs and delayed elementary school start. Conclusion In utero SSRI exposure in all three trimesters was associated with delayed elementary school start but not special education needs. Acta Psychiatr Scand 2018 (25 February 2018).)

- Unormal sæd med SSRI antidepressiva. Flere studier har funnet endrede sædparametere etter eksponering for SSRI-antidepressiva. Selv om SSRIs rolle er usikker, er det berettiget å ta hensyn til de observerte effektene på sædkvalitet og informere eksponerte pasienter.

(Anm: Unormal sæd med SSRI antidepressiva. Flere studier har funnet endrede sædparametere etter eksponering for SSRI-antidepressiva. Selv om SSRIs rolle er usikker, er det berettiget å ta hensyn til de observerte effektene på sædkvalitet og informere eksponerte pasienter. (Semen abnormalities with SSRI antidepressants. Several studies have found altered semen parameters after exposure to SSRI antidepressants. Although the role of SSRIs is uncertain, it is justified to take into account the observed effects on sperm quality and to inform exposed patients.) Prescrire Int 2015; 24 (156): 16-17.)

(Anm: Medisinsk fødselsregister (fødselskomplikasjoner) (mintankesmie.no).)

- Danske forskere har i løbet af få uger ved hjælp af ny metode til identifikation af bakterier identificeret lige så mange bakteriearter, som det har taget alle verdens bakterieforskere 25 år at identificere. (- Forskere verden over har brugt 25 år på at identificere sølle 2 millioner ud af verdens estimerede 1 milliard bakteriearter.)

(Anm: Danske bakterieforskere laver 25 års arbejde på få uger. En danskudviklet metode gør forskere i stand til at identificere millioner af bakterier langt hurtigere, og det kan revolutionere bakterieforskningen. Forskere verden over har brugt 25 år på at identificere sølle 2 millioner ud af verdens estimerede 1 milliard bakteriearter. (…) Derved kan de, i løbet af få uger, identificere det samme antal bakterier, som verdens forskere brugte 25 år på at finde. (…) »Med den her metode kan vi for første gang seriøst overveje at lave et komplet livets træ, hvor alle arter af bakterier og andre mikroorganismer indgår. Rigtig meget videnskab har udgangspunkt i databaser over bakterier, og med den her metode kan databaserne hurtigt udvides mange gange,« fortæller lektor Mads Albertsen fra Institut for Kemi og Biovidenskab ved Aalborg Universitet. Det nye studie er for nylig offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift Nature Biotechnology. (…) Læs også: Tarmbakterier kan være nøglen til fremtidens fedmemedicin Vil finde ud af, hvordan bakterier blev til mennesker Personligt ser Mads Albertsen gerne, at metoden bliver brugt til at få kortlagt så mange bakterier, at man kan stykke livets træ sammen og begynde at kortlægge slægtskabet mellem ikke bare bakterier, men også mellem bakterier, planter og dyr. Metoden kan på den måde blive brugt til at skabe en dybere forståelse af, hvordan livet på Jorden har udviklet sig. (videnskab.dk 12.2.2018).)

- Keisersnitt og tarmbakterier øker risikoen for fedme barndommen.

(Anm: C-sections and gut bacteria increase risk of childhood obesity. New CHILD Study research has found that overweight and obese women are more like to have children who are overweight or obese by three years of age -- and that bacteria in the gut may be partially to blame. (sciencedaily.com 22.2.2018).)

(Anm: Roles of Birth Mode and Infant Gut Microbiota in Intergenerational Transmission of Overweight and Obesity From Mother to Offspring. Abstract Importance Maternal overweight, which often results in cesarean delivery, is a strong risk factor for child overweight. Little is known about the joint contribution of birth mode and microbiota in the infant gut to the association between maternal prepregnancy overweight and child overweight. (…) Conclusions and Relevance This study found evidence of a novel sequential mediator pathway involving birth mode and Firmicutes species richness (especially higher abundance of Lachnospiraceae) for the intergenerational transmission of overweight. JAMA Pediatr. Published online February 19, 2018.)

- Tarmen er den tredje hjerne: Derfor er tarmens topform så afgørende for vores sundhed. (- »Størstedelen af kroppens immunceller findes i tarmen.) (- Tarmens immunceller skal holde styr på omkring 32 kvadratmeter. Det er overfladearealet på et voksent menneskes 6 til 7 meter lange tarm.) (- Har sit eget nervesystem.) (- Nogle bakterier er eksempelvis med til at producere lykkestoffet serotonin.)

(Anm: Tarmen er den tredje hjerne: Derfor er tarmens topform så afgørende for vores sundhed. Tarmen har afgørende betydning for vores sundhed, og lige nu forskes der på livet løs i det lange organ. En af tarmforskerne er Charlotte Lauridsen, der via grisetarme forsøger at give os ny viden, der kan overføres til mennesker. (…) »Størstedelen af kroppens immunceller findes i tarmen. Og immuncellerne har en stor opgave, for hernede skal de gode stoffer fra maden, vi spiser, lukkes ind i tarmvæggen og optages i kroppen, og de dårlige bakterier skal sorteres fra«, fortæller Charlotte Lauridsen. Tarmens immunceller skal holde styr på omkring 32 kvadratmeter. Det er overfladearealet på et voksent menneskes 6 til 7 meter lange tarm. (…) Har sit eget nervesystem Ud over at have afgørende betydning for vores immunsystem har man de seneste par år også kunnet konstatere, at der foregår en livlig kommunikation mellem tarmen og hjernen. (…) Forskerne har opdaget, at tarmen har sit eget nervesystem eller sanseapparat, der har omtrent lige så mange neuroner, som der er i en kats hjerne. Det nervesystem sender informationer op til hjernen ad forskellige kanaler. Derfor har Oluf Borbye Pedersen døbt tarmen ’den tredje hjerne’. Nogle bakterier er eksempelvis med til at producere lykkestoffet serotonin. Det betyder, at man kan påvirke, hvad tarmen fortæller hjernen, ved at påvirke mikrobiotaen, altså bakteriesammensætningen i tarmen. I et studie tog man eksempelvis afføring fra depressive mennesker og overførte til bakteriefrie rotter. De udviklede depressiv adfærd. I et andet studie fandt man enæggede tvillinger, hvor den ene var tyk og den anden tynd, selv om deres gensammensætning var identisk. Forskeren overførte tarmbakterier fra dem til slanke bakteriefrie mus. De, der fik tarmbakterier fra de tynde tvillinger forblev slanke, mens musene med bakterier fra de overvægtige hurtigt tog meget på. (politiken.dk 11.2.2018).)

- Forringelse av sjeldne tarmceller gjør at tarmbakterier kan forårsake betennelser, ifølge studie. (- I en ny studie publisert i tidsskriftet Cell Host & Microbe fant forskere fra University of Rochester Medical Center at svekkelse av en sjelden gruppe celler i tynntarmen tillater tarmbakterier å invadere organet og forårsake kratig betennelse.)

(Anm: Impairing rare group of intestinal cells allows gut bacteria to cause inflammation, study finds. The human microbiome - the trillions of tiny bacteria that live in and on our bodies - is emerging as an increasingly important player in health and wellness. But, our co-existence with these organisms is complex, and scientists are learning that even minor changes in this relationship can lead to big problems with our health. In a new study published in the journal Cell Host & Microbe, researchers from the University of Rochester Medical Center found that impairing a rare group of cells in the small intestine allows gut bacteria to invade the organ and cause major inflammation. The study was conducted in mice, but has implications for the treatment of inflammatory bowel disease (IBD), a group of disorders characterized by chronic inflammation in the digestive track. (news-medical.net 9.2.2018).)

- Studie tilføyer flere bevis på at tarmmikrobiom spiller en betydelig rolle ved fedme. (- En rapport fra funnene, publisert 24. januar i Mucosal Immunology, fremhever potensialet for å forebygge fedme og diabetes ved å manipulere nivåer og forhold mellom tarmbakterier og / eller modifisere de kjemiske og biologiske veiene for metabolismeaktiverende gener.)

(Anm: Study adds more evidence that intestinal microbiome plays substantial role in obesity. A new Johns Hopkins study of mice with the rodent equivalent of metabolic syndrome has added to evidence that the intestinal microbiome -; a "garden" of bacterial, viral and fungal genes -; plays a substantial role in the development of obesity and insulin resistance in mammals, including humans. A report of the findings, published Jan. 24 in Mucosal Immunology, highlights the potential to prevent obesity and diabetes by manipulating levels and ratios of gut bacteria, and/or modifying the chemical and biological pathways for metabolism-activating genes. (news-medical.net 6.2.2018).)

(Anm: Antidepressiva og antipsykotika gir økt risiko for diabetes hos barn og voksne (50 til 700 %) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom. (Medication-induced mitochondrial damage and disease.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Antidepressiva (forhøyet kroppstemperatur (termostat).)

(Anm: - Brukere av antidepressiva har mer åreforkalkning og dermed økt risiko for hjertesykdom og hjerneslag sammenlignet med ikke-brukere (mintankesmie.no).)

– Microbiome research offers new clues to increased HIV risk in women. Drawing from data collected for years by AIDS researchers in six African nations, scientists have pinpointed seven bacterial species whose presence in high concentrations may significantly increase the risk of HIV infection in women.

(Anm: Microbiome research offers new clues to increased HIV risk in women. Drawing from data collected for years by AIDS researchers in six African nations, scientists have pinpointed seven bacterial species whose presence in high concentrations may significantly increase the risk of HIV infection in women. The findings add strength and precision to a growing body of evidence that the makeup of bacterial communities in the vagina -- the vaginal microbiome -- may increase or decrease HIV risk for women, depending on which bacteria are there. These clues are particularly important in sub-Saharan Africa, where women account for 56 percent of new HIV infections. Dr. David Fredricks, a physician-scientist at Fred Hutchinson Cancer Research Center and senior author of the study, said the results could lead to a better understanding of how biological conditions may promote infection by the virus that causes AIDS, and perhaps offer targets for future prevention research. The Lancet Infectious Diseases released the paper online today. (news-medical.net 27.1.2017).)

- Tips for a healthy immune system.

(Anm: Tips for a healthy immune system. The immune system defends the body against infection. Although it works effectively most of the time, sometimes our immune system fails, and we become sick. Are there ways we can boost our immune system and prevent illness? We find out. (medicalnewstoday.com 25.1.2018).)

- Det er betydelig bevis som støtter hypotesen om at mitokondriell dysfunksjon er knyttet til nevropsykiatriske lidelser.

(Anm: Det er betydelig bevis som støtter hypotesen om at mitokondriell dysfunksjon er knyttet til nevropsykiatriske lidelser. (There is considerable evidence supporting the hypothesis that mitochondrial dysfunction is associated with neuropsychiatric disorders.) Hjernen utgjør bare 2 % til 3 % av kroppsvekten, men bruker 20 % av vår mitokondrielle energi målt i oksygenforbruk. Derfor, ettersom systemisk mitokondriell energimetabolisme avtar, er hjernen det første organet som får begrenset tilgang til energi, og dropper under dens bioenergetiske terskel hvilket resulterer i nevrologiske symptomer. (The brain is only 2% to 3% of our body’s weight but expends 20% of our mitochondrial energy, as measured by oxygen consumption. Therefore, as systemic mitochondrial energy metabolism declines, the brain is the first organ to become limited for energy, dropping below its bioenergetic threshold and resulting in neurological symptoms.) JAMA Psychiatry  2017 (Published online June 14, 2017).)

(Anm: Antidepressiva (inkl. SSRI-preparater) og antipsykotika har skadelige effekter på mitokondrier (Mol Cell Biochem 1999;199:103-9).)

- Kognitiv risiko for antikolinerge legemidler hos eldre. (- Studie: Bruk av antikolinerge legemidler for så kort tid som 60 dager fører til hukommelsesproblemer hos eldre voksne.)

(Anm: - Kognitiv risiko for antikolinerge legemidler hos eldre. (Cognitive risks of anticholinergics in the elderly.) (...) Studie: Bruk av antikolinerge legemidler for så kort tid som 60 dager fører til hukommelsesproblemer hos eldre voksne.) Cognitive risks of anticholinergics in the elderly. (…) Sammendrag Mange legemidler som forskrives til eldre til eldre har antikolinerge egenskaper. På grunn av gjeldende klinisk bruk av legemidler med mild til beskjeden antikolinergisk aktivitet, er den kliniske manifestasjonen av antikolinerge toksisitet (giftighet) sannsynligvis uspesifikke (f.eks, kognitiv svekkelse) og gjenspeiler effekten av kumulative antikolinerg belastning. Aldersassosierte fysiologiske og farmakokinetisk endringer øker antikolinerge legemiddeleffekter senere i livet. De med kognitiv svekkelse og neurodegenerasjon er spesielt utsatt for antikolinerg toksisitet (giftighet). Aging Health 2013;9(2):159-166.)

(Anm: Antidepressiva (inkl. SSRI-preparater) og antipsykotika har skadelige effekter på mitokondrier (Mol Cell Biochem 1999;199:103-9).)

- Studien finner sammenheng mellom hukommelsestap, reduserte kognitive funksjoner og sykdom i små blodårer i hjernen.

(Anm: Studien finner sammenheng mellom hukommelsestap, reduserte kognitive funksjoner og sykdom i små blodårer i hjernen. (Study finds link between memory loss, cognitive decline and small vessel disease in the brain. (…) The study by senior author José Biller, MD, first author Victor Del Brutto, MD, and colleagues is published in the International Journal of Geriatric Psychiatry. Dr. Biller is chair of Loyola Medicine's department of neurology. Dr. Del Brutto is a University of Chicago resident who did a neurology rotation at Loyola. (news-medical.net 6.6.2017).)

(Anm: Antidepressiva (inkl. SSRI-preparater) og antipsykotika har skadelige effekter på mitokondrier (Mol Cell Biochem 1999;199:103-9).)

(Anm: Minislag (ministroke: transient ischemic attack (TIA)) linket til lavere forventet levetid. (- Minislag kan forårsake demens.) (- Enkelte psykofarmaka kan øke risiko for minislag / demens.) (mintankesmie.no).)

- Sirkadiske rytmer i mitokondriell respirasjon. (- Forstyrrende sirkadiske rytmer på organ eller helkroppsnivå ved sosialt jetlag eller skiftarbeid øker risikoen for å utvikle kroniske metabolske sykdommer som type 2 diabetes mellitus. (- Forstyrret molekylær klokke i dyremodeller fører til opphøyet mitokondriell rytmesitet og endret respirasjon.)

(Anm: Sirkadiske rytmer i mitokondriell respirasjon. (Circadian rhythms in mitochondrial respiration.) (…) Forstyrrende sirkadiske rytmer på organ eller helkroppsnivå ved sosialt jetlag eller skiftarbeid øker risikoen for å utvikle kroniske metabolske sykdommer som type 2 diabetes mellitus. (…) Forstyrret molekylær klokke i dyremodeller fører til opphøyet mitokondriell rytmesitet og endret respirasjon.) (Disturbing the molecular clock in animal models leads to abrogated mitochondrial rhythmicity and altered respiration.) J Mol Endocrinol. 2018 Jan 29. pii: JME-17-0196.)

- Spiser vi på feil tidspunkt for våre indre ur? (- Indre ur linket til psykiske lidelser – Indre ur: Hva får deg til å tikke? – Bør vi alle bli A-mennesker?)

(Anm: Are we eating at the wrong time for our body clocks? We've been warned repeatedly about the health perils of being out-of-sync with our body clocks. Are we eating in the right way for these circadian rhythms, and could changing our mealtime habits boost our health and help us lose weight? - Body clock linked to mood disorders - Body Clock: What makes you tick? - Should we all become early risers? (…) Yet some scientists believe eating more of our daily calories earlier in the day - and shifting mealtimes earlier in general - could be good for our health. One study found women who were trying to lose weight lost more when they had lunch earlier in the day, while another linked eating later breakfasts to having a higher body mass index. (bbc.com 20.5.2018).)

(Anm: Søvnmangel og sovepiller kan ødelegge for læring. (vg.no 11.2.2017.)

(Anm: Deprimerede kæmper en hård kamp med deres indre ur. Hjernen hos deprimerede har svært ved at holde sammen på døgnrytmen, som en velfungerende hjerne kan. Ny forskning kan give et praj om hvorfor. (…) Depression rammer op mod hver fjerde kvinde og niende mand i Danmark og er efterhånden blevet en folkesygdom. (...) Alligevel er årsagerne til, at man udvikler depression, meget ringe forståede. Det skriver Videnskab.dk. (jyllands-posten.dk 16.8.2016).)

- Sirkadiske rytmer kan være nøkkelen til nye behandlinger for glioblastom. (- Biologiske klokker i hele kroppen spiller en viktig rolle i menneskers helse og ytelse, fra søvn og energi til hvordan maten metaboliseres og til og med alvorlighetsgrad for hjerneslag.)

(Anm: Circadian rhythms could hold key to novel treatments for glioblastoma. Biological clocks throughout the body play a major role in human health and performance, from sleep and energy use to how food is metabolized and even stroke severity. Now, Texas A&M University researchers found that circadian rhythms could hold the key to novel therapies for glioblastoma, the most prevalent type of brain cancer in adults-;and one with a grim prognosis. Scientists in the Texas A&M Center for Biological Clocks Research (CBCR) determined that the timed production of a particular protein, associated with tumor proliferation and growth, is disrupted in glioblastoma cells, and they believe that this may lead to a more effective technique to treat the cancerous cells without damaging the healthy surrounding tissue. These findings, which were supported in part by the National Institutes of Health, were published today (Jan. 10) in the international journal BMC Cancer. (news-medical.net 10.1.2018).)

(Anm: Glioblastom, (GBM), betegnes også WHO grad 4 astrocytom og ble tidligere kalt glioblastoma multiforme. Glioblastom er den vanligste av de primære ondartede hjernesvulstene hos voksne. Glioblastom tilhører en gruppe hjernesvulster som kalles høygradige gliomer. Høygradige gliomer deles i fire undertyper: glioblastom, anaplastisk astrocytom, anaplastisk oligodendrogliom og anaplastisk oligoastrocytom. Glioblastom er den hyppigste undertypen av høygradig gliom og har også dårligst prognose. Hvert år får ca. 200 norske pasienter over 15 år diagnosen høygradig gliom [1]. (no.wikipedia.org).)

– Endringer i mitokondriell respirasjon og reaktive oksygenarter hos pasienter forgiftet med karbonmonoksid behandlet med hyperbarisk oksygen.

(Anm: Alterations in mitochondrial respiration and reactive oxygen species in patients poisoned with carbon monoxide treated with hyperbaric oxygen. Abstract BACKGROUND: Carbon monoxide (CO) poisoning is the leading cause of poisoning mortality and morbidity in the USA. Carboxyhemoglobin (COHb) levels are not predictive of severity or prognosis. At this time, the measurement of mitochondrial respiration may serve as a biomarker in CO poisoning. The primary objective of this study was to assess changes in mitochondrial function consisting of respiration and generation of reactive oxygen species (ROS) in peripheral blood mononuclear cells (PBMCs) obtained from patients with CO poisoning. (…) CONCLUSIONS: In this study, PBMCs obtained from subjects with CO poisoning have an overall decrease in respiration (similar H2O2 production) when compared to controls. The inhibition of Complex IV respiration is from CO binding leading to a downstream decrease in respiration at other complexes. PBMCs obtained from CO-poisoned individuals immediately following initial HBO therapy displayed an overall increase in both respiration and H2O2 production. The study findings demonstrate that treatment with HBO resulted in improved cellular respiration but a higher H2O2 production. It is unclear if the increased production of H2O2 in HBO treatment is detrimental. Intensive Care Med Exp. 2018 Jan 30;6(1):4.)

- Immunsystemet angriper hjernen ved Alzheimers, antyder studien.

(Anm: Immune system attacks the brain in Alzheimer's, study suggests. New research has identified direct evidence that the body’s immune system attacks the brain in Parkinson’s disease, seemingly confirming a theory of ‘autoimmunity’ which was first posited almost 100 years ago. The discovery could lead to strides forward in the treatment of the disease, with the research suggesting that immune system-suppressing drugs could be used to manage it. (pharmafile.com 22.6.2017).)

(Anm: Gut microbiota from multiple sclerosis patients enables spontaneous autoimmune encephalomyelitis in mice. PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences 2017 (PNAS Early Edition).)

- Gassdetekteringspille kan diagnostisere dårlig tarmhelse.

(Anm: Gas detecting pill could diagnose poor gut health. Researchers at RMIT in Australia have recently conducted the first human trials of a pill-sized sensor capsule which transmits live data from the intestines of patients. The capsule can measure gas levels and transmit this information to a mobile phone app. The researchers hope that their sensor will provide unprecedented levels of information to better diagnose gastrointestinal disorders and diseases. (bbc.com 23.1.2018).)

(Anm: Nøkkelen til kronisk utmattelsessyndrom sitter i tarmen, ikke hodet. (Key to chronic fatigue syndrome is in your gut, not head.) (mediarelations.cornell.edu 27.6.2016).)

- Tarm-hjerne-aksen og neurodegenerative lidelser. (- Dette omfatter toveis kommunikasjonskanaler mellom sentralnervesystemet, det enteriske nervesystemet og det endokrine systemet.)

(Anm: Tarm-hjerne-aksen og neurodegenerative lidelser. (Gut-Brain Axis and Neurodegenerative Disorders.) Det er økende anerkjennelse i det medisinske og vitenskapelige samfunnet av forbindelsen mellom tarmen og det sentrale nervesystemets mikrobielle sammensetning, kjent som "tarm-hjerne-aksen". Dette omfatter toveis kommunikasjonskanaler mellom sentralnervesystemet, det enteriske nervesystemet og det endokrine systemet. Videre er tarm-hjerne-aksen ansvarlig for regulering av immunrespons i både tarmene og hjernen, med alle aspekter sterkt påvirket av aktiviteten til intestinale mikroorganismer. (news-medical.net 16.1.2018).)

(Anm: Det enteriske nervesystemet består av flettverk av nerveceller som ligger i veggen i mage-tarmkanalen i hele dens lengde. Det består av et flertall ulike typer av nerveceller med både aktiverende og hemmende synaptiske effekter. Det totale antall nerveceller i det enteriske systemet er meget stort, sammenlignbart med det totale antall nerveceller i hele ryggmargen. Kilde: Store norske leksikon.)

- Tarm-hjerne-akse og psykobiotika. Det er økende bevis på at bakterier tilstede i tarmen (betegnet tarmmikrobiomet eller tarmmikrobiota) kan ha en betydelig innvirkning på menneskelig kognisjon og (sinns)stemning (humør, lune), hvilkets styrer forskning mot nye grenser innen nevrovitenskap.

(Anm: Gut-brain Axis and Psychobiotics. There is increasing evidence that bacteria present in the gut (termed the gut microbiome or gut microbiota) may have a substantial impact on human cognition and mood, steering research towards new frontiers in neuroscience. Increased amounts of “good bacteria” in our intestines are being associated with the ability to curb inflammation, reduce cortisol levels, lower stress, alleviate symptoms of anxiety and depression, improve memory, and even lessen social anxiety. This demonstrates that beneficial intestinal bacteria (even in the form of probiotics) may function as vehicles to deliver neuroactive compounds, forming in turn the gut-brain interaction called the gut-brain axis. This has given rise to the term ‘psychobiotic’, which represents a live organism that, when taken in appropriate amounts, provides certain health benefits for patients with psychiatric illnesses. Studying these novel classes of probiotics may open up the prospect of rearranging gut microbiota to effectively manage different psychiatric disorders. This approach may herald a completely new era in psychopharmacology, as this broad spectrum of action supersedes the specific mechanisms of action that characterize conventional psychotropic drugs. (news-medical.net 2.2.2018).)

- Hvordan tarmen din kan få deg til å virke smartere enn du egentlig er.

(Anm: How your gut can make you seem smarter than you really are. We've all been hungry — or even "hangry" — at one point in our lives, but is there a scientific explanation for this phenomenon? And might there be some hidden value to this otherwise irritating feeling? A new study explores, suggesting that our gut helps us make good decisions and come across as smarter than we really are. (…) Neuroscience shows that most of our decisions are emotional, not rational (although our efforts to post-rationalize are pretty ingenious, to say the least) and our brains are prone to a myriad of biases that hijack our decisions without us even knowing. (…) Not only do we share more with animals than we might think, but sensations as basic as hunger drive a lot of our decision making, reveals the new study. (medicalnewstoday.com 28.1.2018).)

(Anm: Trust your gut: using physiological states as a source of information is almost as effective as optimal Bayesian learning. Proc Biol Sci. 2018 Jan 31;285(1871). pii: 20172411.)

- Ny studie viser hvordan immunsystemet regulerer populasjon av tarmsopp. Immunceller som behandler mat og bakterielle antigener i tarmene kontrollerer populasjon av tarmsopp, ifølge en ny studie forskere ved Weill Cornell Medicine.

(Anm: New study shows how the immune system regulates gut fungal population. Immune cells that process food and bacterial antigens in the intestines control the intestinal population of fungi, according to a new study from Weill Cornell Medicine scientists. Defects in the fungus-fighting abilities of these cells may contribute to some cases of Crohn's disease and other forms of inflammatory bowel disease (IBD). The findings, published Jan. 11 in Science, illuminate a strong connection between fungi, immunity and intestinal inflammation and suggest a new, targeted treatment strategy for IBD. (news-medical.net 11.1.2018).)

- Pennforskere peker ut bakterielt enzym bak tarmmikrobiomubalansen linket til Crohns sykdom. (- Den nye studien, publisert online denne uken i Science Translational Medicine, tyder på at det å utslette en signifikant del av bakteriene i tarmmikrobiomet, og deretter gjeninnføre en bestemt type "gode" bakterier som mangler dette enzymet, kjent som urease, kan være en effektiv tilnærming til bedre å behandle disse sykdommene.)

(Anm: Penn researchers single out bacterial enzyme behind gut microbiome imbalance linked to Crohn’s disease. Penn Medicine researchers have singled out a bacterial enzyme behind an imbalance in the gut microbiome linked to Crohn's disease. The new study, published online this week in Science Translational Medicine, suggests that wiping out a significant portion of the bacteria in the gut microbiome, and then re-introducing a certain type of "good" bacteria that lacks this enzyme, known as urease, may be an effective approach to better treat these diseases. "Because it's a single enzyme that is involved in this process, it might be a targetable solution," said the study's senior author, Gary D. Wu, MD, associate chief for research in the division of Gastroenterology at the Perelman School of Medicine at the University of Pennsylvania. "The idea would be that we could 'engineer' the composition of the microbiota in some way that lacks this particular one." (medicalnewstoday.com 16.11.2017).)

(Anm: Urease, enzym som spalter urea til ammoniakk og karbondioksid. Forekommer i visse vekster, særlig i soyabønner, og i forskjellige bakterier. Urease er blitt anvendt som analytisk hjelpemiddel til bestemmelse av urea. Urease er det første enzym som det lyktes å krystallisere. Kilde: Store norske leksikon.)

- Mikrobielle endringer fremskynder tilbakefall ved Crohns sykdom. Endringer i mikrobiotika til en person med Crohns sykdom under remisjon kan forutse en gjentakelse av symptomer, har forskere funnet.

(Anm: Microbial Changes Precipitate a Crohn’s Relapse. Changes in the microbiota of a person with Crohn’s disease during remission may predict a recurrence of symptoms, researchers have found. The results support the view that microbial dysbiosis can trigger Crohn’s rather than simply reflect the effect of the disease activity. Colleen Kelly, MD, an associate professor of medicine in the Division of Gastroenterology at the Warren Alpert Medical School of Brown University, in Providence, R.I., applauded the study for addressing “the... (gastroendonews.com 9.5.2018).)

- Tarmmikrober i kombinasjon årsak til tykktarmkreft, antyder studie. (- Forskningen tilfører også økende bevis på at tarmbakterier endrer kroppens immunsystem i uventede og noen ganger på dødelige måter.)

(Anm: Gut Microbes Combine to Cause Colon Cancer, Study Suggests. A colored electron micrograph showing colon tissue with cancer in yellow, blood cells in red, mucus in blue and bacteria in light green. A study links colon cancer with two types of bacteria, which may fuel the growth of tumors. Two types of bacteria commonly found in the gut work together to fuel the growth of colon tumors, researchers reported on Thursday. Their study, published in the journal Science, describes what may be a hidden cause of colon cancer, the third most common cancer in the United States. The research also adds to growing evidence that gut bacteria modify the body’s immune system in unexpected and sometimes deadly ways. The findings suggest that certain preventive strategies may be effective in the future, like looking for the bacteria in the colons of people getting colonoscopies. (…) Two types of bacteria, Bacteroides fragilis and a strain of E. coli, can pierce a mucus shield that lines the colon and normally blocks invaders from entering, the researchers found. Once past the protective layer, the bacteria grow into a long, thin film, covering the intestinal lining with colonies of the microbes. E. coli then releases a toxin that damages DNA of colon cells, while B. fragilis produces another poison that both damages DNA and inflames the cells. Together they enhance the growth of tumors. (…) Antibiotics will probably do more damage than good.” The drugs kill a wide variety of bacteria in gut, he added, many of which are needed for health. (nytimes.com 1.2.2018).)

(Anm: Antibiotic resistance fight could get a little help from ants (theconversation.com 7.2.2018).)

- E. coli-toksin (giftstoff) linket til inflammatorisk tarmsykdom. Ny forskning tyder på at et toksin produsert av bakterien E. coli kan være det som utløser betennelse ved inflammatorisk tarmsykdom. (- Forskerne fant at microcin B17 faktisk induserer tarmbetennelse in vivo. Denne betennelsen var avhengig av CD1d-proteiner. CD1d-proteiner er molekyler som "formidler presentasjonen av primært lipid- og glykolipidantigener" til T-celler - en type hvite blodlegemer som spiller en nøkkelrolle ved immunitet. Prof. Maxwell forklarer funnene videre og sier "bakteriene som bor i oss har stor innvirkning på velvære .")

(Anm: E. coli toxin linked with inflammatory bowel disease. New research suggests that a toxin produced by the bacteria E. coli may be what triggers inflammation in inflammatory bowel disease. The term inflammatory bowel disease (IBD) describes conditions characterized by chronic inflammation in the gastrointestinal tract, such as Crohn's disease and ulcerative colitis. (…) This reaction tends to occur in people who are genetically predisposed to the condition. However, there are also environmental factors at play that trigger this immune response — and these factors remain a mystery. Now, scientists may have stumbled upon an interesting discovery that clues us in on one such potential trigger. (…) Microcin B17 is produced by E. coli (Escherichia coli) — a bacterium that is often found in the guts of humans and other animals. E. coli produces microcin B17 in order to fight off other bacteria in the gut. This has made the toxin potentially useful in the search for a new antibiotic — something that the team of U.K.-based researchers had been investigating for some time before the Boston group contacted them. The first author of the new paper is Shankar S. Iyer of the BWH and Harvard Medical School in Boston, and the findings were published in the journal Cell. (…) The scientists found that indeed, microcin B17 induces intestinal inflammation in vivo. This inflammation was dependent on CD1d proteins. CD1d proteins are molecules which "mediate the presentation of primarily lipid and glycolipid antigens" to T cells — a type of white blood cell that plays a key role in immunity. Prof. Maxwell explains the findings further, saying "The bacteria that live inside us have a lot of impact on well-being." (medicalnewstoday.com 19.5.2018).)

(Anm: Ny forskning viser hvor raskt bakterien blir motstandsdyktig mot antibiotika. E. coli bakterien muteres raskt i kraftig antibiotikadose. Forskere ved Harvard-universitetet har registrert hvor raskt E. coli bakterien klarer å bli motstandsdyktig og overleve antibiotika. I Harvards pressemelding står det at på ti dager overlevde bakterien en antibiotikadose som var 1000 ganger sterkere enn det som vanligvis dreper bakterien. (dagbladet.no 12.9.2016).)

(Anm: Research uncovers bacteria linking Crohn's disease to arthritis. The researchers used fecal samples from patients with IBD to identify bacteria in the gut that were coated with antibodies called immunoglobulin-A (IgA) that fight infection. Using flow cytometry, in which fluorescent probes are used to detect IgA-coated bacterial species, the researchers discovered that IgA-coated E. coli were abundant in fecal samples from patients with both Crohn's disease and spondyloarthritis.  (medicalnewstoday.com 13.2.2017).)

(Anm: Virkninger av e. coli kan være lisvarige (E. Coli Effects Can Last a Lifetime) For some who survive infections such as the one recently linked to spinach, lingering ailments include kidney damage and diabetes. (latimes.com 24.9.2006).)

- Mikroskopisk sopp forverrer sykdomssymptomer på Crohns, viser musestudier.

(Anm: Mikroskopisk sopp forverrer sykdomssymptomer på Crohns, viser musestudier. Microscopic fungus exacerbates Crohn's disease symptoms, mice study shows. Bottom Line: A microscopic fungus called Candida tropicalis triggered gut inflammation and exacerbated symptoms of Crohn's disease, in a recent study conducted at Case Western Reserve University School of Medicine. (…) "Our data demonstrate that C. tropicalis may play a pro-inflammatory role in intestinal injury by exacerbating gut inflammation during the recovery phase of dextran sodium sulfate-induced colitis," the authors wrote. "We speculate that infection with the fungus C. tropicalis may play a role in triggering flares during Crohn's disease and that anti-fungal therapy may be beneficial in Crohn's disease patients." (news-medical.net 23.6.2017).)

(Anm: Single Fungus Amplifies Crohn’s Disease Symptoms. New study suggests anti-fungal medications to combat painful disease. (…) The researchers suggest C. tropicalis fungus may trigger gut inflammation by modulating levels of other gut bacteria. Said Di Martino, “We found that high levels of C. Tropicalis increases the abundance of harmful proteobacteria in the intestine, such as E. coli, disrupting the normal balance of the gut bacteria and creating a dysbiosis, a key element that triggers intestinal inflammation.” (casemed.case.edu 21.6.2017)

- Alzheimer kan skyldes soppinfeksjon.

(Anm: Alzheimer kan skyldes soppinfeksjon. (…) Det er en mulighet for at alzheimer er en soppsykdom, eller at soppinfeksjon er en risikofaktor for denne sykdommen. Det gir i så fall nye perspektiver i arbeidet med å finne en effektiv behandling av disse pasientene, konkluderer de spanske forskerne i siste utgave av Scientific Reports. (…) Genetiske rester fra virus og bakterier er tidligere funnet i hjernen til alzheimer-pasienter, og noen forskere har også antydet at sykdommen blir forårsaket eller forsterket av samme virustyper som fører til herpes og lungebetennelse. (©NTB) (nettavisen.no 15.10.2015).)

(Anm: - Systemiske soppinfeksjoner fortsetter å representere et betydelig udekket medisinsk problem forbundet med høy dødelighet, noe som gjør utvikling av vaksiner og nye immunbaserte behandlinger svært ønskelig for å bedre pasientutfall. (Systemic fungal infections continue to represent a significant unmet medical problem associated with high mortality, making the development of vaccines and novel immune-based treatments highly desirable in order to improve patient outcome.) Front. Cell. Infect. Microbiol. 2016 (05 April 2016).)

- Kan denne eksperimentelle 'oppskriften' bekjempe tykktarmskreft? Forskere eksperimenterer med konstruert probiotika og korsblomstret grønnsaker i et forsøk på å bane vei for et mer effektivt våpen mot magekreft.

(Anm: Could this experimental 'recipe' fight colon cancer? Researchers are experimenting with engineered probiotics and cruciferous vegetables in an effort to pave the way to a more effective weapon against colorectal cancer. (…) Survival rates following treatment for this type of cancer are generally encouraging; 64.9 percent of patients have a long-term survival rate. (…) Their results were reported earlier this week in the journal Nature Biomedical Engineering. (…) Dr. Ho and his colleagues focused on Escherichia coli Nissle, which is a non-pathogenic (meaning non-disease-causing) microbe. They genetically engineered this E. coli strain into a probiotic that would be able to bind to a protein found in colorectal cancer cells. Thus, an enzyme called myrosinase would be produced. Myrosinase can then be used to convert glucosinolate, which is a component found in cruciferous vegetables, into a by-product called sulphoraphane, which, researchers have shown, can have a protective effect against cancer cells. Dr. Ho and colleagues were hoping that the sulphoraphane thus produced would interact with the cancer cells surrounding it and annihilate them. (medicalnewstoday.com 14.1.2018).)

(Anm: Antibiotika associeras med högre risk för tarmcancer. (…) Det här är första studien som visar på sambandet mellan antibiotikaanvändning och utveckling av adenom i tjock- och ändtarmen. Studien publiceras i den vetenskapliga tidskriften Gut. (…) Resultatet visade att långvarig antibiotikaanvändning tidigare i livet, i åldern 20 till 59 år, hade samband med diagnostiserade adenom. (lakemedelsvarlden.se 5.4.2017.)

- Tarmmikrober i kombinasjon årsak til tykktarmkreft, antyder studie.

(Anm: Gut Microbes Combine to Cause Colon Cancer, Study Suggests. A colored electron micrograph showing colon tissue with cancer in yellow, blood cells in red, mucus in blue and bacteria in light green. A study links colon cancer with two types of bacteria, which may fuel the growth of tumors. Two types of bacteria commonly found in the gut work together to fuel the growth of colon tumors, researchers reported on Thursday. Their study, published in the journal Science, describes what may be a hidden cause of colon cancer, the third most common cancer in the United States. The research also adds to growing evidence that gut bacteria modify the body’s immune system in unexpected and sometimes deadly ways. The findings suggest that certain preventive strategies may be effective in the future, like looking for the bacteria in the colons of people getting colonoscopies. (…) Two types of bacteria, Bacteroides fragilis and a strain of E. coli, can pierce a mucus shield that lines the colon and normally blocks invaders from entering, the researchers found. Once past the protective layer, the bacteria grow into a long, thin film, covering the intestinal lining with colonies of the microbes. E. coli then releases a toxin that damages DNA of colon cells, while B. fragilis produces another poison that both damages DNA and inflames the cells. Together they enhance the growth of tumors. (…) Antibiotics will probably do more damage than good.” The drugs kill a wide variety of bacteria in gut, he added, many of which are needed for health. (nytimes.com 1.2.2018).)

(Anm: Antibiotika associeras med högre risk för tarmcancer. (…) Det här är första studien som visar på sambandet mellan antibiotikaanvändning och utveckling av adenom i tjock- och ändtarmen. Studien publiceras i den vetenskapliga tidskriften Gut. (…) Resultatet visade att långvarig antibiotikaanvändning tidigare i livet, i åldern 20 till 59 år, hade samband med diagnostiserade adenom. (lakemedelsvarlden.se 5.4.2017.)

- Reseptbelagte opioider øker risikoen for alvorlig infeksjon.

(Anm: Prescription Opioids Increase Risk of Serious Infection. Opioids can impair the immune system and lead to illnesses such as meningitis and pneumonia. Taking prescription opioids may significantly increase a person’s risk of developing dangerous infections that could lead to meningitis and pneumonia, according to a new study out today. Doctors have known for years that prescription opioids can suppress the immune system. But they weren’t sure exactly which infections these patients were at increased risk of contracting. In a new study published today in the Annals of Internal Medicine, researchers from Vanderbilt University found evidence that people taking prescription opioids are more at risk for developing certain dangerous bacterial infections. (healthline.com 13.2.2018).)

(Anm: Opioid Analgesic Use and Risk for Invasive Pneumococcal Diseases: A Nested Case–Control Study. Conclusion: Opioid use is associated with an increased risk for IPD and represents a novel risk factor for these diseases. Ann Intern Med. 2017 [13 February 2018].)

(Anm: Legemiddelavhengighet og annen substansavhengighet (mintankesmie.no).)

- Antipsykotika til pasienter på sykehus (…): Tenk to ganger. (- I analyser justert for relevant komorbiditet (samtidige sykdommer), var eksponering for antipsykotika signifikant knyttet til utvikling av aspirasjonspneumoni (lungebetennelse) (odds ratio, 1,5), med tilsvarende resultater for typiske og atypiske antipsykotika.)

(Anm: Antipsychotics for Hospitalized Patients with Nonpsychiatric Conditions: Think Twice. Neil H. Winawer, MD, SFHM reviewing Herzig SJ et al. J Am Geriatr Soc 2017 Dec . Off-label use of antipsychotics is associated with excess risk for aspiration pneumonia Several community-based studies have revealed an association between use of antipsychotics and pneumonia, but that association has not been evaluated in hospitalized patients. Researchers retrospectively studied 7 years' worth of data on more than 146,000 adult inpatients at a large academic medical center; data on patients admitted to psychiatric services or patients with primary or secondary psychotic disorders were excluded. Antipsychotic exposure occurred in 7% of hospitalizations, and aspiration pneumonia developed in 0.4% of hospitalizations. In analyses adjusted for relevant comorbidities, antipsychotic exposure was associated significantly with developing aspiration pneumonia (odds ratio, 1.5), with similar results for typical and atypical antipsychotics. No such relation existed for development of nonaspiration pneumonia. Antipsychotic exposure and aspiration pneumonia incidence both increased significantly with patient age; aspiration pneumonia occurred in nearly 1% of patients who were older than 75. NEJM 2017 (February 6, 2018).)

(Anm: Aspirasjonspneumoni, lungebetennelse som skyldes at mat, mageinnhold e.l. har kommet ned i luftveiene. En alminnelig årsak til tilstanden er oppkast hos bevisstløse. Da kan pneumonien skyldes både infeksjon og kjemisk irritasjon som følge av saltsyre fra magesekken. For å unngå aspirasjonspneumoni skal bevisstløse legges i sideleie. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Antipsykotika (psykofarmaka etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Forsiktighet kreves ved samtidig forskrivning av antibiotika med psykofarmaka hos eldre pasienter. (…) Antibiotika har flere legemiddelinteraksjoner med psykofarmaka som kan føre til bivirkninger eller behandlingssvikt og betydelig øke kostnadene for behandlinger. (dgnews.docguide.com 3.4.2017).)

- Svelgbare sensorer avslører mysterier om menneskelig tarmhelse. Første menneskelige studier av gass-følende kapsel avslører potensielt nytt immunsystem. (- Oppsummering: Resultater fra de første menneskelige banebrytende forsøk på en svelgbar gassoppdagende kapsel kan revolusjonere måten tarmsykdommer og sykdommer forebygges og diagnostiseres.)

(Anm: Swallowable sensors reveal mysteries of human gut health. First human trials of gas-sensing capsule reveal potential new immune system. Summary: Findings from the first human trials of a breakthrough gas-sensing swallowable capsule could revolutionize the way that gut disorders and diseases are prevented and diagnosed. Findings from the first human trials of a breakthrough gas-sensing swallowable capsule could revolutionise the way that gut disorders and diseases are prevented and diagnosed. (sciencedaily.com 8.1.2018).)

(Anm: A human pilot trial of ingestible electronic capsules capable of sensing different gases in the gut. (…) Here we report a human pilot trial of an ingestible electronic capsule that can sense oxygen, hydrogen, and carbon dioxide. Nature Electronics 1, 79–87 (2018).)

- Ny «pille» avslører livet i tarmen. En ny datapille kan revolusjonere gastromedisinen. (- Forskerne vil fremover kunne bruke kapselen til å måle blant annet ulike tarmbakterier og annen flora i magen og tarmene. Funnene er publisert her i Nature Electronics.)

(Anm: Ny «pille» avslører livet i tarmen. En ny datapille kan revolusjonere gastromedisinen. Snart kan forholdene i tarmen ses live på mobilen. (…) Forskere ved RMIT universitetet i Melbourne i Australia har utviklet en kapsel som kan måle ulike gasser i fordøyelsessystemet og rapportere fortløpende til for eksempel en mobiltelefon. Pillen måler tarmgasser som hydrogen karbondioksid og oksygen, og forskerne kunne fortløpende se hvordan ulikt inntak av mat slo ut på gassnivåene, skriver EurekAlert! (…) Forskerne vil fremover kunne bruke kapselen til å måle blant annet ulike tarmbakterier og annen flora i magen og tarmene. Funnene er publisert her i Nature Electronics. (nettavisen.no 8.1.2018).)

(Anm: A human pilot trial of ingestible electronic capsules capable of sensing different gases in the gut. (…) Here we report a human pilot trial of an ingestible electronic capsule that can sense oxygen, hydrogen, and carbon dioxide. Nature Electronics 1, 79–87 (2018).)

- Elektronisk pille måler de indre gasser. Fordøjelsessystemets sundhedstilstand afsløres af de gasser, som tarmfloraen danner. (- »Vi har aldrig før haft adgang til data fra normalt fungerende tarme. Det får vi nu,« siger Kourosh Kalantar-zadeh, som nu forsøger at finde penge til et større klinisk forsøg.)

(Anm: Elektronisk pille måler de indre gasser. Fordøjelsessystemets sundhedstilstand afsløres af de gasser, som tarmfloraen danner. (…) Når tarmfloraen ikke er i topform, kan det give sig udslag i unormal udvikling af gasser rundt omkring i fordøjelsessystemet, og dem kunne lægerne godt tænke sig at få bedre styr på for at blive klogere på, hvad der egentlig foregår derinde. Det kan australske ingeniører nu hjælpe dem med, for de har udviklet en elektronisk pille med indbygget gassensor. (…) Den kan måle koncentrationen af kuldioxid, ilt og brint hele vejen igennem fordøjelsessystemet, og den rummer en lille radiosender, så data løbende sendes ud af kroppen. (…) Generelt kan gaskoncentrationerne give en bedre forståelse af fysiologien i fordøjelsessystemet, så det handler ikke kun om at diagnosticere sygdomme, men også om at bliver klogere på kroppen. »Vi har aldrig før haft adgang til data fra normalt fungerende tarme. Det får vi nu,« siger Kourosh Kalantar-zadeh, som nu forsøger at finde penge til et større klinisk forsøg: »Vi vil teste på flere end 300 patienter og raske forsøgspersoner, hvor sidstnævnte skal bruges som reference. Vi forbedrer løbende pillen, men nu er det på tide at få første version på markedet.« (ing.dk 10.2.2018).)

- Forskere: Lærebøger om immunforsvaret skal skrives om. Vaccine mod tuberkulose har beskyttende effekt mod gul feber, lungeinfektioner, blodforgiftninger og formentlig en lang række andre typer infektioner.

(Anm: Forskere: Lærebøger om immunforsvaret skal skrives om. Vaccine mod tuberkulose har beskyttende effekt mod gul feber, lungeinfektioner, blodforgiftninger og formentlig en lang række andre typer infektioner. Lærebøgernes kapitler om immunforsvaret trænger til en gevaldig omskrivning. (…) Videnskab.dk har tidligere skrevet om, at BCG-vaccinen kan beskytte mod et væld af uventede sygdomme. (…) Forskningsresultatet er for nylig offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift Cell Host & Microbe og er et af flere studier i både Cell Host & Microbe og i Cell, der peger på uspecifikke, men gavnlige effekter af vacciner. (…) Generelt beskriver forskere immunforsvaret som bestående af to dele: - Det medfødte (det innate immunforsvar) - Det tilpasningsparate (det adaptive immunforsvar) Traditionelt har opfattelsen været, at det tilpasningsparate immunforsvar er den del af immunforsvaret, som kan lære noget og har en hukommelse, mens det medfødte immunforsvar ikke kan og ikke har. (videnskab.dk 9.2.2018).)

- Tarm-hjerne-aksen og neurodegenerative lidelser. Det er økende anerkjennelse i det medisinske og vitenskapelige samfunnet av forbindelsen mellom tarmen og det sentrale nervesystemets mikrobielle sammensetning, kjent som "tarm-hjerne-aksen". Dette omfatter toveis kommunikasjonskanaler mellom sentralnervesystemet, det enteriske nervesystemet og det endokrine systemet. Videre er tarm-hjerne-aksen ansvarlig for regulering av immunrespons i både tarmene og hjernen, med alle aspekter sterkt påvirket av aktiviteten til intestinale mikroorganismer.

(Anm: Gut-Brain Axis and Neurodegenerative Disorders. There is growing recognition within the medical and scientific communities of the link between the microbial composition of the intestines and the central nervous system, known as the “gut-brain axis”. This encompasses bidirectional communication channels between the central nervous system, the enteric nervous system, and the endocrine system. Moreover, the gut-brain axis is responsible for the regulation of immune responses in both the intestines and the brain, with all aspects being heavily affected by the activity of intestinal microorganisms. It is no wonder then that dysregulation of gut microbiota may lead to various disturbances and diseases in the human body. However, there are still a lot of question marks regarding both the content and repercussions of this dialogue between the central nervous system and the gastrointestinal system. Intestinal health can influence the brain, and research is pointing towards chronic intestinal inflammation as a potential culprit in neurodegenerative conditions such as Alzheimer's and Parkinson’s disease. (news-medical.net 16.1.2018).)

(Anm: Det enteriske nervesystemet består av flettverk av nerveceller som ligger i veggen i mage-tarmkanalen i hele dens lengde. Det består av et flertall ulike typer av nerveceller med både aktiverende og hemmende synaptiske effekter. Det totale antall nerveceller i det enteriske systemet er meget stort, sammenlignbart med det totale antall nerveceller i hele ryggmargen. Kilde: Store norske leksikon.)

- Sonde gir rask lungeundersøkelse. Forskere har utviklet en sonde som for første gang går inn i lungen for å finne bakterielle infeksjoner. (- Pasienter i intensiv omsorg får bredspektret antibiotika bare i tilfelle de har infeksjoner. Men det er en stor ulempe. Komplikasjoner kan utvikle seg ettersom antibiotika påvirker pasientens andre medisiner og kliniske studier indikerer at titusener av mennesker verden over dør som følge av dette.)

(Anm: Probe provides rapid lung investigation. Scientists have developed a probe that for the first time goes inside the lung to find bacterial infections. Currently, this is done by sending samples to a laboratory and waiting several days for the results. The new approach was inspired by the 1960s film Fantastic Voyage, in which a submarine shrinks to microscopic size to enter a human body. It is even called Proteus after that sci-fi sub. (…) The inside of the patient's lung had been sprayed earlier with a chemical that makes the bacteria visible when light from the probe is shone on them. (…) The team is using its technology to test if critically ill people are developing pneumonia. Patients in intensive care are given broad-spectrum antibiotics just in case they have the infection. But there is a huge downside. Complications can develop as the antibiotics interact with the patient's other medication and clinical studies indicate that as a result tens of thousands of people worldwide die. (…) The Proteus system can identify the precise strain of the bacteria and therefore enable doctors to prescribe the appropriate antibiotic, according to Dr Anya Bruce, who is a project manager for the Proteus initiative. (bbc.com 15.2.2018).)

- Kreftpasienter og soppinfeksjoner.

(Anm: Cancer Patients and Fungal Infections. As a cancer patient, you may have received a lot of information about your treatment and your journey to recovery. Chemotherapy and radiation cause many changes in the body as they destroy cancer cells. One major change is that these treatments weaken your immune system, which can increase your chances of getting an infection, including a fungal infection. What you need to know about fungal infections. Chemotherapy and radiation lower your white blood cell count. As you receive your cancer treatment, your white blood cell count can become very low, also known as neutropenia[PDF - 2 pages].  During this time, your body will have trouble fighting infections, including fungal infections.1 Fungal infections can range from mild to life-threatening. Some fungal infections are mild skin rashes, but others can be deadly, like fungal pneumonia. Because of this, it’s important to seek treatment as soon as possible to try to avoid serious infection. Fungal infections can look like bacterial or viral infections. If you’re taking medicine to fight an infection and you aren’t getting better, ask your doctor about testing you for a fungal infection. (cdc.gov 25.1.2017).)

- Hvordan slim (mukus) holder deg frisk. (- How mucus keeps us healthy)

(Anm: - Hvordan slim (mukus) holder deg frisk. (- How mucus keeps us healthy) (- Mukus (slim; phlegm) i avføring: Hva betyr det?) (- Hva er sputum? Sputum produseres når en persons lunger er syke eller skadet. Sputum er ikke spytt, men tykt slim (mukus) - noen ganger kalt slim (phlegm) - som hostes opp fra lungene.) (mintankesmie.no).)

- Bakterie kan føre til at kvinner føder for tidlig, ifølge studie.

(Anm: Bacteria could cause women to give birth prematurely, study finds. Pregnant women who are most at risk of giving birth prematurely could be identified by the microbes found in their reproductive tract, a study has discovered. A team from Imperial College London carried out a study in which they collected swab samples from 250 pregnant women and further samples from 87 women who had suffered premature membrane ruptures. The scientists came to the conclusion that subtle changes to the vaginal bacteria could lead to premature birth before the 37th week of pregnancy. (independent.co.uk 24.1.2018).)
- KONKLUSJONER: Våre data viser at sammensetning av vaginal mikrobiota er en risikofaktor for etterfølgende PPROM og er forbundet med uønskede, kortsiktige maternale og neonatale utkomme.

(Anm: Vaginal dysbiosis increases risk of preterm fetal membrane rupture, neonatal sepsis and is exacerbated by erythromycin. (…) CONCLUSIONS: Our data show that vaginal microbiota composition is a risk factor for subsequent PPROM and is associated with adverse short-term maternal and neonatal outcomes. This highlights vaginal microbiota as a potentially modifiable antenatal risk factor for PPROM and suggests that routine use of erythromycin for PPROM be re-examined. BMC Med. 2018 Jan 24;16(1):9.)

(Anm: Preterm vannavgang (PPROM) og primær vannavgang ved/nær termin (PROM) (legeforeningen.no 27.