Whole Brain Atlas (med.harvard.edu) (Time) (nhi.no)

MYSTERIES OF THE BRAIN (Science 2012)

Folsyre minsker risikoen for autisme hos barn (adressa.no 13.2.2013)

Han vil skjerpe hodet ditt (nrk.no 25.5.2012)

Brain Cells More Powerful Than You Think (healthfinder.gov 19.12.2007)

DNA Damage, Oxidative Stress and Cell Cycle (superarraybioscience.com)

The Human Brain and Muscular System (academicearth.org)

In animals, they said, brain damage prompts the birth of new cells. "Our study provides the foundation for this possibility in the adult human brain," they wrote in their report, published in the journal Science. (reuters.com 16.2.2007)

Carlsen blir hyllet som «sjakkens Mozart» i USA (CBS) (dagbladet.no 20.2.2012)

- Det siste vi har på plass, er det vi trenger mest (aftenposten.no 21.2.2008)

Brain Turns to Positive Thoughts When Faced With Death (healthfinder.gov 28.12.2007)

Protein avgjør hvor godt du takler motgang (vg.no 25.10.2007)

Avhengig? Hjernen har svaret (aftenposten.no 3.1.2008)

Blir ruset av sukker (aftenposten.no 10.11.2009)

Appelsinens hemmelighet (aftenposten.no 20.6.2008)

Verdensledende hjerneforskning i 70 år (apollon.uio.no 8.1.2008)

Ständig smärta stör hjärnans återhämtning (lakemedelsvarlden.se 19.2.2008)

Kan hindre hjernen i å gjøre feil (vg.no 22.4.2008)

- Påvirker immunsystemet vår sosiale atferd? (- Inntil relativt nylig er hjernen og immunsystemet antatt å arbeide isolert fra hverandre. Dette er nå kjent for ikke å være tilfelle.) (- Denne oppdagelsen reverserer vanlige oppfatninger om at hjernen er "immunprivilegert" og manglet direkte kommunikasjon mellom de to systemene.)

Does the immune system influence our social behavior? (Påvirker immunsystemet vår sosiale atferd?)
medicalnewstoday.com 23.7.2016
Banebrytende forskning publisert i Nature finner en fascinerende og uventet interaksjon mellom sosial atferd og immunsystemet. (Groundbreaking research, published in Nature, finds a fascinating and unexpected interaction between social behavior and the immune system.)

Studiet av menneskelig sosial atferd er en innfløkt og vanskelig oppgave. (The study of human social behavior is a dense and difficult endeavor.)

Det krever kompetanse på en rekke disipliner fra psykologi til sosiologi og nevrovitenskap til etnologi. (It calls for expertise in a range of disciplines, from psychology to sociology and neuroscience to ethnology.)

Iht. forskning omtalt nedenfor kan denne listen over spesialiteter snart inkludere immunologi. (Following the research covered below, that list of specialties may soon include immunology.)

Inntil relativt nylig er hjernen og immunsystemet antatt å arbeide isolert fra hverandre. Dette er nå kjent for ikke å være tilfelle. (Until relatively recently, the brain and immune system were considered to work in isolation from each other. This is now known not to be the case.)

Et team av forskere fra University of Virginia (UVA) School of Medicine har gått ett skritt videre, og viser at immunsystemet ikke bare påvirker sosial atferd, det kan også utøve kontroll over det. (...) (A team of researchers from the University of Virginia (UVA) School of Medicine has gone one step further, showing that the immune system not only affects social behavior, it might even exert control over it.)

En undersøkelse gjennomført i fjor av Jonathan Kipnis, Ph.D., leder av UVA Department of Neuroscience, avdekket flere forbindelser mellom hjernen og immunforsvaret. (An investigation carried out last year by Jonathan Kipnis, Ph.D., chairman of UVA's Department of Neuroscience, uncovered further connections between the brain and immune system.)

Spesielt fant de lenker mellom årene for hjernehinner (laget av vev som dekker sentralnervesystemet) og det lymfatiske system (og immune baner). (Specifically, they found links between the vessels of the meninges (layers of tissue that coat the central nervous system) and the lymphatic system (an immune highway).)

Denne oppdagelsen reverserer vanlige oppfatninger om at hjernen er "immunprivilegert" og manglet direkte kommunikasjon mellom de to systemene. (…) (This discovery reversed the common belief that the brain was "immune privileged" and lacked direct communication between the two systems.)

Konsekvenser for autisme og andre tilstander kan være stor, men det er for tidlig å spå. (…) (The implications for autism and other conditions could be huge, but it is too early to make predictions.)

(Anm: Unexpected role of interferon-γ in regulating neuronal connectivity and social behaviour. Nature. 2016 Jul 21;535(7612):425-9.)

- Hvordan hjernens "immunhukommelse" kan føre til Alzheimers. En ny studie viser at mikroglia, som er immunceller i sentralnervesystemet, kan "huske" betennelser. (- Som nøkkelspiller i hjernens immunitet sendes mikroglia til infeksjonsstedet eller skadene, hvor de kjemper mot giftstoffer eller patogener (sykdomsfremkallende organismer) og blir kvitt ubrukelige celler. Imidlertid er disse cellene også kjent for å spille en negativ rolle ved nevrodegenerative lidelser som Alzheimers sykdom, Parkinsons sykdom, iskemisk hjerneslag og traumatiske hjerneskader.)

(Anm: How the brain's 'immune memory' may lead to Alzheimer's. A new study shows that microglia, which are the immune cells of the central nervous system, can "remember" inflammation. This "memory" influences how the cells react to new stimuli and deal with toxic plaque in the brain, a marker of Alzheimer's disease. A new study shows that microglia, which are the immune cells of the central nervous system, can "remember" inflammation. This "memory" influences how the cells react to new stimuli and deal with toxic plaque in the brain, a marker of Alzheimer's disease. Microglia, sometimes referred to as "scavenger" cells, "are the primary immune cells of the central nervous system." As the key player in the brain's immunity, microglia are dispatched to the site of infection or injury, where they fight toxic agents or pathogens and get rid of useless cells. However, these cells are also known to play a negative role in neurodegenerative disorders such as Alzheimer's disease, Parkinson's disease, ischemic stroke, and traumatic brain injuries. For instance, a recent study showed that when microglia are overactive, they devour toxic plaques along with synapses, which presumably leads to the neurodegeneration seen in Alzheimer's. Additionally, microglia survive for a very long time, with some of the cells lasting for over 2 decades. Also, "[s]tudies have shown that infectious diseases and inflammation suffered during a lifetime can affect the severity of Alzheimer's disease much later in life," explains lead investigator Jonas Neher, an experimental neuroimmunology researcher at the German Center for Neurodegenerative Diseases in Tübingen.Together, these observations led Neher to wonder "whether an immunological memory in these long-lived microglia could be communicating this [Alzheimer's] risk." To answer this question, the team examined the immune response of these brain cells in mice. The findings were published in the journal Nature. (medicalnewstoday.com 14.4.2018).)

(Anm: TDP-43 Depletion in Microglia Promotes Amyloid Clearance but Also Induces Synapse Loss. Neuron. 2017 Jul 19;95(2):297-308.e6.) (PubMed)

(Anm: Microglial Cx3cr1 knockout prevents neuron loss in a mouse model of Alzheimer's disease. Nature Neuroscience 2010;13:411–413.)

- Mange vanlige legemidler, ikke bare antibiotika, kan ta livet av mikrober. (- De fant at rundt 25 prosent av testede medikamenter kunne redusere veksten av mikrober som ofte finnes i en menneskelig tarm, inkludert nesten alle antipsykotiske legemidler de testet.)

(Anm: Mange vanlige legemidler, ikke bare antibiotika, kan ta livet av mikrober. (Many common drugs, not just antibiotics, may kill off gut microbes.) (…) Ny forskning finner at antibiotika ikke er alene om deres bakterielle slakting: Nesten 1 av 4 andre reseptbelagte legemidler fra antipsykotika til antivirale midler dreper tarmmikrober. (…) De fant at rundt 25 prosent av testede medikamenter kunne redusere veksten av mikrober som ofte finnes i en menneskelig tarm, inkludert nesten alle antipsykotiske legemidler de testet. "For oss var det mye mer enn vi forventet," sa Typas. Resultatene ble publisert i Nature på mandag. (statnews.com 19.3.2018).)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

(Anm: Antipsykotika (psykofarmaka etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Protonpumpehemmere (proton pump inhibitors (PPIs) (syrepumpehemmere) (magesyrehemmere) (syrenøytraliserende midler (antacida)). (mintankesmie.no).)

- Tarmbakterier er nøglen til et godt helbred.

(Anm: Tarmbakterier er nøglen til et godt helbred. Det vrimler med nye forskningsresultater om tarmbakterier. Her får du et overblik over, hvorfor de er afgørende for din sundhed. (…) Faktisk er hele kroppen påvirket, hvis tarmen er i ubalance, og forskerne giver i stigende omfang dette forskningsområde opmærksomhed, idet flere forbindelser mellem tarmen og andre organsystemer i kroppen måske er relevante i forskellige sygdomme, som f.eks. lungesygdomme og depression. (videnskab.dk 13.4.2018).)

(Anm: Antibiotika (tarmbakterier, probiotika, mikrobiota etc.) (Dysbiose; dysbiosis (also called dysbacteriosis (dysbakteriose)). (mintankesmie.no).)

- Hvordan tarmbakterier kan påvirke blodsukkernivået og lipidnivået. Sammendrag: Tarmbakterier har nylig tiltrukket seg oppmerksomhet siden de ble oppdaget å påvirke ulike fysiologiske funksjoner og sykdommer hos mennesker. Forskere som analyserer innflytelsen av endringer i tarmbakterier på sukker og lipid metabolisme har funnet at sekundære gallesyrer produsert av tarmbakterier kan påvirke blodglukose og lipidkonsentrasjoner, så vel som deler av deres molekylære mekanismer. (- Dette resultatet forventes å føre til behandling av metabolske sykdommer som diabetes og dyslipidemi ved å målrette tarmbakterier som produserer sekundære gallesyrer.)

(Anm: How intestinal bacteria can affect your blood sugar and lipid levels. Summary:  Intestinal bacteria have attracted recent attention since they were discovered to influence various physiological functions and diseases in humans. Researchers analyzing the influence of changes in intestinal bacteria on sugar and lipid metabolism have found that secondary bile acids produced by intestinal bacteria can influence blood glucose and lipid concentrations as well as parts of their molecular mechanisms. (…) This result is expected to lead to the treatment of metabolic diseases such as diabetes and dyslipidemia by targeting intestinal bacteria that produce secondary bile acid. (sciencedaily.com 10.4.2018).)

(Anm: Galle, væske som dannes i leveren og skilles ut via galleveiene til tolvfingertarmen. Den inneholder delvis avfallsstoffer som er skilt ut av leveren, og dels stoffer som bidrar til fettfordøyelsen i tarmen. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Reduction in hepatic secondary bile acids caused by short-term antibiotic-induced dysbiosis decreases mouse serum glucose and triglyceride levels. Abstract Antibiotic-caused changes in intestinal flora (dysbiosis) can have various effects on the host. Secondary bile acids produced by intestinal bacteria are ligands for specific nuclear receptors, which regulate glucose, lipid, and drug metabolism in the liver. The present study aimed to clarify the effect of changes in secondary bile acids caused by antibiotic-induced dysbiosis on the host physiology, especially glucose, lipid, and drug metabolism. After oral administration of non-absorbable antibiotics for 5 days, decreased amounts of secondary bile acid-producing bacteria in faeces and a reduction in secondary bile acid [lithocholic acid (LCA) and deoxycholic acid (DCA)] levels in the liver were observed. Serum glucose and triglyceride levels were also decreased, and these decreases were reversed by LCA and DCA supplementation. Quantitative proteomics demonstrated that the expression levels of proteins involved in glycogen metabolism, cholesterol, bile acid biosynthesis, and drug metabolism (Cyp2b10, Cyp3a25, and Cyp51a1) were altered in the liver in dysbiosis, and these changes were reversed by LCA and DCA supplementation. These results suggested that secondary bile acid-producing bacteria contribute to the homeostasis of glucose and triglyceride levels and drug metabolism in the host, and have potential as therapeutic targets for treating metabolic disease. Sci Rep. 2018 Jan 19;8(1):1253.)

(Anm: Antidepressiva og antipsykotika gir økt risiko for diabetes hos barn og voksne (50 til 700 %) (mintankesmie.no).)

(Anm: Diabetes øker risikoen for å dø av noen kreftformer (dagensmedisin.no 3.10.2013).)

(Anm: Legemiddelindusert kreft og andre typer celleskader (mintankesmie.no).)

(Anm: Risk of fetal death is increased in pregnant women with pre-existing diabetes - Pre-existing maternal diabetes more than quadrupled the risk of fetal death OBG Manag. 2014 February;26(2).)

- Fedmetrigger identifisert i menneskets tarm. (- I en ny videreføring av gastrointestinal forskning har forskere fra Flinders University, SAHMRI og University of Adelaide funnet flere bevis på at forhøyede konsentrasjoner av serotonin, den kritiske nevrotransmitteren som kjemisk overfører meldinger til nerveceller i kroppen, som også er linket til fedme. Forskere har nylig forstått at "tarmserotonin" faktisk er dårlig for stoffskiftet vårt, da det øker blodsukker og fettmasse, og dermed truer oss med å utvikle diabetes og fedme.)

(Anm: - Fedmetrigger identifisert i menneskets tarm. (Obesity trigger identified within the human gut.) Nøkkelkjemikaliet for lykke og tristhet, serotonin, påvirker kroppens vektøkning og kalorikontroll, og forskere sier at flere mer forskning kan være med på å redusere fedme. (- I en ny videreføring av gastrointestinal forskning har forskere fra Flinders University, SAHMRI og University of Adelaide funnet flere bevis på at forhøyede konsentrasjoner av serotonin, den kritiske nevrotransmitteren som kjemisk overfører meldinger til nerveceller i kroppen, også er knyttet til fedme. Forskere har nylig forstått at "tarmserotonin" faktisk er dårlig for stoffskiftet vårt, da det øker blodsukker og fettmasse, og dermed truer oss med å utvikle diabetes og fedme. (medicalxpress.com 22.3.2018).)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

(Anm: Antidepressiva og antipsykotika gir økt risiko for diabetes hos barn og voksne (50 til 700 %) (mintankesmie.no).)

- Høyt nivå av serotonin i blodvæske (serum) ved krybbedød (Sudden Infant Death Syndrome – SIDS).

(Anm: Høyt nivå av serotonin i blodvæske (serum) ved krybbedød (Sudden Infant Death Syndrome – SIDS). High serum serotonin in sudden infant death syndrome. Proc Natl Acad Sci U S A. 2017 Jul 3. pii: 201617374. [Epub ahead of print].)

(Anm: - Utviklingen av et potensielt livstruende serotonergt syndrom eller nevroleptisk malignt syndrom (NMS)-lignende reaksjoner er rapportert for SNRI-er og SSRI-er alene, inkludert Celexa-behandling, men spesielt ved samtidig bruk av serotonerge legemidler (inklusive triptaner) og legemidler som svekker metabolisme av serotonin (inklusive MAO-hemmere), eller med antipsykotika eller andre dopaminantagonister (fda.gov 6.3.2009).)

(Anm: Antidepressant use during pregnancy and the risk of major congenital malformations in a cohort of depressed pregnant women: an updated analysis of the Quebec Pregnancy Cohort. (…) Conclusions Antidepressants with effects on serotonin reuptake during embryogenesis increased the risk of some organ-specific malformations in a cohort of pregnant women with depression. BMJ Open 2017;7:e013372.)

- Endringer i dietten påvirker epigenetikk via mikrobiota. Du er hva du spiser, det gamle ordtaket gjelder, men hvorfor er det så?

(Anm: Changes in the diet affect epigenetics via the microbiota. You are what you eat, the old saying goes, but why is that so? Researchers have known for some time that diet affects the balance of microbes in our bodies, but how that translates into an effect on the host has not been understood. Now, research in mice is showing that microbes communicate with their hosts by sending out metabolites that act on histones - thus influencing gene transcription not only in the colon but also in tissues in other parts of the body. The findings are published in Molecular Cell. "This is the first of what we hope is a long, fruitful set of studies to understand the connection between the microbiome in the gut and its influence on host health," says John Denu, a professor of biomolecular chemistry at the University of Wisconsin, Madison, and one of the study's senior authors. "We wanted to look at whether the gut microbiota affect epigenetic programming in a variety of different tissues in the host." These tissues were in the proximal colon, the liver, and fat tissue. (medicalnewstoday.com 24.11.2016).)

(Anm: Diet-Microbiota Interactions Mediate Global Epigenetic Programming in Multiple Host Tissues. Molecular Cell 2016 (Available online 23 November 2016).)

- Kosthold er nøkkelen til barns helse og lykke. En ny analyse finner at barn som spiser sunt er mer sannsynlig å være lykkelige, og de som er glade er mer sannsynlig å spise sunt.

(Anm: Diet is the key to kids' health and happiness. A new analysis finds that children who eat healthfully are more likely to be happy, and those who are happy are more likely to eat healthfully. Interestingly, these links were independent of weight. (…) At the start of the study, parents completed a questionnaire that detailed how often specific foods were eaten each week. There were 43 food items to choose from in total. (…) Once the data had been analyzed, a clear pattern emerged, linking diet to psychological well-being. The findings were recently published in the journal BMC Public Health. (medicalnewstoday.com 23.12.2017).)

(Anm: Bidirectional associations between psychosocial well-being and adherence to healthy dietary guidelines in European children: prospective findings from the IDEFICS study. BMC Public Health. 2017 Dec 14;17(1):926.)

(Anm: Statens mattilsyn (Mattilsynet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Matvareindustrien (helsekost versus junk food) (Big Food).)

- Neurovitenskap avslører tenåringshjernens mysterier.

(Anm: Neuroscience is unlocking mysteries of the teenage brain. How would you describe an average teenager? For most people, the following characteristics might come to mind: moody, impulsive, risk taking, likely to succumb to peer pressure. (…) Understanding individual differences In a recent paper, my colleagues and I argue that this needs to change. From now on, adolescent brain research needs to give more attention to these important variations between teenagers – what is known in the field as “individual differences”.  (theconversation.com 24.4.2018).)

(Anm: Bivirkninger (legemiddelinduserte organskader og sykdommer) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom. (Medication-induced mitochondrial damage and disease.) (mintankesmie.no).)

- Usund mad smadrer muligvis stamcellernes hukommelse. Dårlige kostvaner kan være skyld i, at kroppens stamceller ikke ved, hvad de skal udvikle sig til, og det kan muligvis lede til fedme og diabetes.

(Anm: - Usund mad smadrer muligvis stamcellernes hukommelse. Dårlige kostvaner kan være skyld i, at kroppens stamceller ikke ved, hvad de skal udvikle sig til, og det kan muligvis lede til fedme og diabetes. Kosten kan muligvis ændre på cellernes epigenetik (hvordan de kommer til udtryk), så de har svært ved at udvikle sig, som de skal. (…) Det nye studie er for nylig offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift International Journal of Obesity.  (videnskab.dk 21.4.2018).)

(Anm: Preadipocytes from obese humans with type 2 diabetes are epigenetically reprogrammed at genes controlling adipose tissue function. (…) CONCLUSIONS: Our findings that preadipocytes retain the memory of the donor in culture and can be reprogrammed by extracellular factors support a mechanism by which adipocyte precursors are epigenetically reprogrammed in vivo. Epigenetic reprogramming of preadipocytes represents a mechanism by which metabolic function of visceral adipose tissue may be affected in the long term by past exposure to obesity- or T2D-specific factors.Int J Obes (Lond). 2018 Feb 20.)

– Frykter for fremtiden til toksikologifaget. (- Miljøgifter i mat, vann og luft antas å være en årsaksfaktor til utvikling eller forverring av en rekke multifaktorelle sykdommer, som astma og allergier, diabetes, hjerte- og karsykdom, nevrologiske sykdommer som Alzheimers og Parkinson samt ulike typer kreft», understreker NSTF i bekymringsbrevet.)

(Anm: – Frykter for fremtiden til toksikologifaget. (...) Vi er mer eksponert for kjemikalier nå enn noen gang. (...) «Miljøgifter i mat, vann og luft antas å være en årsaksfaktor til utvikling eller forverring av en rekke multifaktorelle sykdommer, som astma og allergier, diabetes, hjerte- og karsykdom, nevrologiske sykdommer som Alzheimers og Parkinson samt ulike typer kreft», understreker NSTF i bekymringsbrevet, og derfor er det viktig at vi har eksperter som har høy kompetanse på hvordan mennesker blir påvirket av kjemiske stoffer, og som kan foreta risikovurderinger av potensielt farlige kjemikalier, sier Hubert Dirven, toksikolog ved Folkehelseinstituttet og leder av toksikologi-seksjonen i Norsk Selskap for Farmakologi og Toksikologi (NSTF).) (dagensmedisin.no 26.4.2017).)

- Hudmikrobiotika og allergiske symptomer assosierer med eksponering for miljømikrober. (- Derfor ser både miljø og livsstil ut til å påvirke mikrobiota, og trolig, følgelig, immuntoleranse.)

(Anm: Skin microbiota and allergic symptoms associate with exposure to environmental microbes. Significance Urban, Westernized populations suffer extensively from noncommunicable diseases such as allergies. However, the overlapping effects of living environment and lifestyle are difficult to separate(…) Hence, both environment and lifestyle seem to influence the microbiota and, probably consequently, immune tolerance. Proceedings of the National Academy of Sciences Apr 2018.)

(Anm: 10 Ways to Reduce Mold Allergies (10 måter å redusere muggsoppallergier)  (webmd.com 26.2.2015).)

(Anm: What Is Yeast? It’s a fungus. Why Yeast May Be to Blame for Your Health Problems. Yeast keeps your digestive system healthy and in balance. But if it grows out of control, you can get an infection in one of these places. (webmd.com 13.11.2017).)

(Anm: Hormonal factors play role in making women more susceptible to asthma and allergies. (news-medical.net 1.3.2017).)

- Vanlige allergiske lidelser linket til mental helse. I en ny storskala studie er eksem, høysnue og astma linket til økt risiko for å utvikle psykiske lidelser.

(Anm: Common allergic conditions linked to mental health. In a new, large-scale study, eczema, hay fever, and asthma are linked to an increased risk of developing mental illnesses. The study backs up previous work and may help to guide clinicians as they treat these people. A new study, published in the journal Frontiers in Psychiatry, uncovers links between mental health and the "three A's": asthma, allergic rhinitis (or hay fever), and atopic dermatitis (or eczema). As someone who has all three of these, I was particularly interested to see the results. But I must also admit that I felt slightly unnerved. I've had asthma and eczema since I was a baby, and I developed hay fever in my late teens. I've also had a few run-ins with mental health over the years, but I would never have thought that they could be related. (medicalnewstoday.com 23.4.2018).)

- Kjemi: Også lave doser farlig. Toksikologer, eksperter på giftige stoffer, har stort sett hatt fokus på helseskader av høye doser av giftige forbindelser. (- Slike endringer benevnes som epigenetikk.)

(Anm: Kjemi: Også lave doser farlig. Toksikologer, eksperter på giftige stoffer, har stort sett hatt fokus på helseskader av høye doser av giftige forbindelser. (…) Slike endringer benevnes som epigenetikk. Det er perioder i et menneskets livsløp da vi er mer sårbare for slike, genetiske endringer gjennom kjemisk påvirkning, sa Birnbaum blant annet. Slik lavdose, kjemisk påvirkning, kan gi helseskader som slår ut flere tiår senere, skriver AAAS på sine nettsider. (…) Lave doser over lang tid kan utrette svært mye skade. (…) For eksempel får kvinner som røyker under svangerskapet oftere barn som senere blir overvektige og oftere rammes av diabetes type 2. (aftenposten.no 29.6.2012).)

- Smertestillende legemidler i svangerskapet kan påvirke babyens fremtidige fruktbarhet.

(Anm: Smertestillende legemidler i svangerskapet kan påvirke babyens fremtidige fruktbarhet. (…) Edinburgh University fant at legemidlene også kan påvirke fruktbarheten til fremtidige generasjoner, ved å etterlate «merker» på DNA.) (- Forskerne fant at eksponering for paracetamol eller ibuprofen utløste mekanismer i cellen som produserte endringer i strukturen av DNA, kalt epigenetiske merker. (bbc.com 16.4.2018).)

(Anm: Bruk av Paracetamol i svangerskapet linket til autisme, ADHD hos barn (Acetaminophen use in pregnancy linked to autism, ADHD in offspring) (medicalnewstoday.com 4.7.2016).)

(Anm: Mitochondria, Energetics, Epigenetics, and Cellular Responses to Stress. Environ Health Perspect. 2014 Aug 15. [Epub ahead of print].)

(Anm: Continued Paracetamol exposure during pregnancy linked to ADHD in offspring. A new study has found that long term or continued use of acetaminophen or paracetamol during pregnancy is linked to a doubled risk of attention-deficit hyperactivity disorder (ADHD) in children. The study entitled, “Prenatal Exposure to Acetaminophen and Risk of ADHD” was published in the latest issue of the journal Pediatrics. (news-medical.net 30.10.2017).)

(Anm: Epigenetikk på fem minutter. Født sånn eller blitt sånn? Epigenetikk handler om hvordan både arv og miljø former oss og gjør oss til den vi er. Stipendiat Ellen Wikenius ville gjøre faget sitt tilgjengelig for enda flere. Nå er animasjonsfilmen «Epigenetics: nurture vs nature» klar. (med.uio.no 10.3.2018).)

- Hvordan betennelser og tarmbakterier påvirker autisme. En ny studie undersøker forholdet mellom autisme, immunsystemet, gastrointestinale problemer og tarmbakterier. Historien er kompleks, og mange spørsmål er fortsatt ubesvarte, men dette siste prosjektet tilføyer innsikt.

(Anm: How inflammation and gut bacteria influence autism. A new study investigates the relationship between autism, the immune system, gastrointestinal issues, and gut bacteria. The story is a complex one with many questions still remaining unanswered, but this latest project adds insight. Autism spectrum disorders (ASD) affect 1 in 68 children in the United States. (…) In one study, compared with typically developing (TD) children, those with ASD were six to eight times more likely to report GI symptoms such as bloating, constipation, and diarrhea. (…) According to many researchers, the GI issues that come with ASD might be due to two factors: firstly, inappropriate immune activation, causing inflammation of the tract; and, secondly, differences in the types of gut bacteria that are present. (…) The gut and the immune system Recently, researchers from the University of California, Davis MIND Institute in Sacramento set out to investigate these relationships in more detail. Led by first authors Paul Ashwood and Destanie Rose, their results were published recently in the journal Brain, Behavior, and Immunity. (…) "It's significant that the regulatory aspect of the immune system is decreased, which puts them at risk for inflammation," says Rose. "Many studies point to different types of inflammation, and I think this one kind of summarizes why all those other findings can be true at the same time." TGF beta 1 is also known to be important in neurodevelopment, so this protein could potentially be the link between neurological symptoms and immune system dysfunction. However, much more study will be needed to get to the bottom of this relationship.Similarly, children in the ASD+GI group tended to have lower levels of the protein zonulin, which helps to regulate how permeable the intestinal wall is. Earlier studies have demonstrated that children with ASD have "leaky" guts, meaning that toxins and undigested food are able to cross from the intestine to the bloodstream. (…) "This work opens up interesting new avenues to determine how the microbiome may be driving the mucosal immune response in ASD or whether immune activation drives the microbiome changes. At present we don't know." - Paul Ashwood. (medicalnewstoday.com 21.4.2018).)

(Anm: Differential immune responses and microbiota profiles in children with autism spectrum disorders and co-morbid gastrointestinal symptoms. Brain Behav Immun. 2018 Mar 20. pii: S0889-1591(18)30078-3.)

- Barn med autisme har deregulert gastrointestinalsystem- (som har med mage og tarm å gjøre) og immunsystem, ifølge forskning. Forskere ved UC Davis MIND Institute har funnet at barn med autismespektrumforstyrrelse (ASD) har redusert immunsystemregulering, samt forandret tarmmikrobiotika.

(Anm: Children with autism have gastrointestinal and immune system deregulation, research finds. Researchers at the UC Davis MIND Institute have found that children with autism spectrum disorder (ASD) have reduced immune system regulation, as well as shifts in their gut microbiota. The immune deregulation appears to facilitate increased inflammation and may be linked to the gastrointestinal issues so often experienced by children with ASD. The research was published in the journal Brain, Behavior, and Immunity. (news-medical.net 17.4.2018).)

- Barn med autisme er mer sannsynlig å bli foreskrevet antipsykotika, ifølge studiefunn. En ny studie fra Swansea University har antydet at barn med intellektuelle vanskeligheter eller autisme er mer sannsynlig å bli forskrevet antipsykotika fra yngre alder enn de uten intellektuell funksjonshemning og har høyere forekomst av sykehusinnleggelse for depresjon og skader og er også utsatt for større risiko for medisinske bivirkninger.

(Anm: Children with autism more likely to be prescribed antipsychotic medication, study finds. A new study by Swansea University has suggested that children with intellectual difficulty or autism are more likely to be given antipsychotic medication from a younger age than those without intellectual disability and have higher rates of hospitalization for depression and for injury and also are at risk of other medical side effects. Antipsychotic medication can be prescribed for young people with serious mental conditions such as schizophrenia. Some antipsychotic medications have also been used to reduce aggression in children with disruptive behavior. They are also sometimes used for short-term management of young people with explosive anger. The study, led by Professor Sinead Brophy of the University's Medical School published in the Journal of Child and Adolescent Psychopharmacology , examined how antipsychotics are used in the NHS, by linking hospital, general practitioner and educational records for 3028 young people who had been prescribed an antipsychotic. (…) Those with intellectual disability or autism were prescribed them younger and for a longer period than those without intellectual disability or autism. The research found that 50% of those with intellectual disability or autism had more than 12 prescriptions compared to 25% of those without intellectual disability or autism. (news-medical.net 4.4.2018).)

- Hvorfor bliver disse mænd ikke syge af natarbejde? Stik mod de mange historier om sygdomme, der følger med natarbejde og skæve arbejdstider, bliver færøske fiskere hverken stressede eller syge af en arbejdsuge på 84 timer tre måneder i træk. Hvorfor?

(Anm: - Hvorfor bliver disse mænd ikke syge af natarbejde? Stik mod de mange historier om sygdomme, der følger med natarbejde og skæve arbejdstider, bliver færøske fiskere hverken stressede eller syge af en arbejdsuge på 84 timer tre måneder i træk. Hvorfor? (…) Alt det har forskningen kortlagt grundigt gennem de senere år, og listen over sygdomme i kølvandet på natarbejde bliver kun længere. (videnskab.dk 16.4.2018).)

(Anm: Physiological reactions to long-term fishing in the Barents Sea. Abstract Background Fishing in distant waters for months may induce physiological stress. Aims To assess the physiological stress reactions in fishermen working for 2–3 months continuously in 6-h shifts on trawlers in the Barents Sea. (…) Conclusions Working up to 3 months on 6-h shifts, 84 h a week, with moderate physical activity, even in artificial light and cold weather on a ship, did not result in increased physiological stress. Occup Med (Lond). 2018 Mar 27;68(2):109-115.)

(Anm: Signaler fra tarmens mikrobiotika til fjerntliggende organer mht. fysiologi og sykdom. (Signals from the gut microbiota to distant organs in physiology and disease.) (Nat Med. 2016 Oct 6;22(10):1079-1089.)

- Forbindelser mellom bruk av syrehemmende (syrenøytraliserende) legemidler (PPI, H2RA etc.) og antibiotika under barndom og allergiske sykdommer i barndommen.

(Anm: Forbindelser mellom bruk av syrehemmende (syrenøytraliserende) legemidler (PPI, H2RA etc.) og antibiotika under barndom og allergiske sykdommer i barndommen. (Association Between Use of Acid-Suppressive Medications and Antibiotics During Infancy and Allergic Diseases in Early Childhood.) Nøkkelpunkter. Spørsmål. Medfører bruk av legemidler, som forstyrrer mikrobiomet (tarmfloraen) i barndommen, etterfølgende risiko for å utvikle allergiske sykdommer? (- Konklusjoner og relevans. Denne studien fant forbindelser mellom bruk av syrehemmende legemidler (PPI) og antibiotika i løpet av de første 6 månedene av barndommen og påfølgende utvikling av allergisk sykdom. Syrehemmende legemidler (PPI) og antibiotika bør kun brukes under barndommen i situasjoner med klar klinisk nytteverdi. JAMA Pediatr. Published online April 2, 2018.)

(Anm: Syrepumpehemmere (protonpumpehemmere (PPI) knyttet til alvorlige gastrointestinale infeksjoner. (…) Legemidler som protonpumpehemmere (PPI) knyttet til en økt risiko for tarminfeksjoner med C. difficile og Campylobacter bakterier som kan forårsake betydelig sykdom. (Acid suppression medications linked to serious gastrointestinal infections. (…) Medications such as proton pump inhibitors (PPIs) was linked with an increased risk of intestinal infections with C. difficile and Campylobacter bacteria, which can cause considerable illness.) (medicalnewstoday.com 9.1.2017).)

- Langvarig bruk av PPI (protonpumpehemmere) linket til doblet risiko for magekreft, ifølge studie.

(Anm: Prolonged use of PPIs linked with two-fold increased risk of stomach cancer, study finds. A new study published in the online journal Gut suggested that the prolonged use of proton pump inhibitors (PPIs) that are mainly utilized in treating acid reflux is associated with more than a two-fold increase in the risk of gastric cancer. (…) The researchers commented that PPIs are normally considered safe and as the study is observational, firm conclusions on cause and effect cannot be determined. However, the latest studies had associated the long-term use of PPIs to numerous ill-effects like heart attacks, pneumonia, and bone fractures. They are also thought to stimulate gastrin production, which is a strong growth-factor. Due to this strong dose and time response trend in the usage of PPIs and risk of gastric cancer, the researchers recommend doctors to be cautious when prescribing long-term PPIs even after eradicating H pylori successfully. (news-medical.net 1.11.2017).)

(Anm: Lederartikkel. Øker protonpumpehemmere risikoen for demens? (Editorial. Do Proton Pump Inhibitors Increase the Risk of Dementia? JAMA Neurol. 2016 (Published online February 15, 2016).)

(Anm: Legemidler mot halsbrann gir tidlig aldring av blodkar. (Heartburn drug prematurely ages blood vessels. (…) A new study, published in Circulation Research, finds a potential mechanism to explain these negative health implications.) (medicalnewstoday.com 11.5.2016).)

- Knytter protonpumpehemmere til risiko for demens.

(Anm: Association of Proton Pump Inhibitors With Risk of Dementia: A Pharmacoepidemiological Claims Data Analysis. JAMA Neurol. 2016 Apr;73(4):410-6.)

(Anm: Proton pump inhibitors: predisposers to Alzheimer disease? (…) We hypothesize that by blocking the V-ATPases on microglial lysosomes, PPIs may basify lysosomes and hamper degradation of fA beta. Chronic consumption of PPIs may thus be a risk factor for AD. J Clin Pharm Ther. 2010 Apr;35(2):125-6.)

- Antiepileptika (legemidler som brukes for å forebygge og redusere epileptiske anfall) øker risikoen for Alzheimers og demens. (- Forskerne fant at kontinuerlig bruk av antiepileptika i mer enn ett år var assosiert med en 15 prosent økt risiko for Alzheimers sykdom og en 30 prosent økt risiko for demens.)

(Anm: Antiepileptic drugs increase risk of Alzheimer's and dementia. - Study data published in the Journal of the American Geriatrics Society reveal that prolonged use of antiepileptic drugs can elevate the risks of Alzheimer's disease and dementia, ScienceDaily reported Monday. - "More research should be conducted into the long-term cognitive effects of these drugs, especially among older people," remarked study author Heidi Taipale. - In the study, the researchers analysed data from German and Finnish registries of patients with Alzheimer's disease or dementia and their respective controls. - The investigators found that continuous use of antiepileptic drugs for more than one year was associated with a 15-percent increased risk of Alzheimer's disease and a 30-percent increased risk of dementia. (firstwordpharma.com 9.4.2018).)

(Anm: Antiepileptika er legemidler som brukes for å forebygge og redusere epileptiske anfall. Epilepsi er ikke én sykdom men et symptom på en rekke forskjellige tilstander som har det til felles at de leder til plutselige, forbigående funksjonsforstyrrelser i hjernen. Disse vises ved at nervecellene i hjernen begynner å fyre signaler på en ukontrollert måte. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Hjerneslag: Hjerneceller forsterker skadelige elektriske utladninger. (Stroke: Brain cells potentiate harmful electrical discharges. In the aftermath of stroke, brain damage is exacerbated by electrical discharges. Researchers at the German Center for Neurodegenerative Diseases (DZNE) have investigated the mechanisms of these "spreading depolarizations" in mice, and found that brain cells termed astrocytes potentiate the fatal discharges. The study highlights potential counter-measures: a signaling pathway that acts upon the calcium concentration in astrocytes may be a potential starting point for treating stroke in humans. Dr. Cordula Rakers and Prof. Gabor Petzold report on these findings in The Journal of Clinical Investigation.)  (medicalnewstoday.com 22.12.2016).)

(Anm: Antidepressant use nearly doubles the risk of hip fracture among community-dwelling persons with Alzheimer's disease, according to a new study from the University of Eastern Finland. The increased risk was highest at the beginning of antidepressant use and remained elevated even 4 years later. The findings were published in the International Journal of Geriatric Psychiatry. (pharmpro.com 11.1.2017).)

- Hyppigheten av kreft var (...) signifikant høyere i undergruppen antipsykotika (p = 0,05) etter enn før medisinering.

(Anm: Hyppigheten av kreft var (...) signifikant høyere i undergruppen antipsykotika (p = 0,05) etter enn før medisinering. Forbindelse mellom legemidler for oppmerksomhetssvikt/hyperaktivitet-lidelser og kreft. (The association between medication for attention-deficit/hyperactivity disorder and cancer. J Child Adolesc Psychopharmacol. 2013 Apr;23(3):208-13.)

- Fluoksetin (Prozac; SSRI) og mitokondriene: En gjennomgang av de toksikologiske aspekter. (- Fluoksetin induserer også bivirkninger, som for eksempel angst, seksuell dysfunksjon, søvnforstyrrelser, og gastrointestinale svekkelser. (...) På den annen side har inntak av fluoxetin blitt assosiert med økt risiko for kreft.

(Anm: Fluoksetin (Prozac; SSRI) og mitokondriene: En gjennomgang av de toksikologiske aspekter. (- Fluoksetin induserer også bivirkninger, som for eksempel angst, seksuell dysfunksjon, søvnforstyrrelser, og gastrointestinale svekkelser. (...) På den annen side har inntak av fluoxetin blitt assosiert med økt risiko for kreft. Likevel forblir data motstridende og ingen konklusjoner er trukket.) (Fluoxetine and the mitochondria: A review of the toxicological aspects. (Fluoksetin og mitokondriene: En gjennomgang av de toksikologiske aspekter. (...) On the other hand, fluoxetine intake has been associated with increased cancer risk.) Toxicol Lett. 2016 Jul 5. pii: S0378-4274(16)32264-0.)

- Lavt nivå av dopamin kan indikere tidlig Alzheimers. (Low dopamine may indicate early Alzheimer's.)

(Anm: Lavt nivå av dopamin kan indikere tidlig Alzheimers. (Low dopamine may indicate early Alzheimer's.) En ny studie rapporterer om en nyoppdaget link mellom tapet av dopamin-fyringsceller i hjernen og hjernens evne til å danne nye minner. (…) Dopamin er en nevrotransmitter som er involvert i å regulere følelsesmessige responser og bevegelser. Den nye studien viser at tap av celler som bruker dopamin kan svekke funksjonen i hjernegrupper som skaper nye minner. (medicalnewstoday.com 3.4.2018).)

(Anm: Dopaminmangel: Hva du trenger å vite. (Dopamine deficiency: What you need to know) (medicalnewstoday.com 17.1.2018).)

- Økt oksidativt stress i mitokondriene isolert fra lymfocytter ved bipolar lidelse hos pasienter under depressive episoder. (- Til slutt konkluderer våre resultater at mitokondriell oksidativ stress og mitokondriell kompleks II dysfunksjon spiller viktige roller i depressiv fase av BD.)

(Anm: Increased oxidative stress in the mitochondria isolated from lymphocytes of bipolar disorder patients during depressive episodes. Abstract The present study aims to investigate the oxidative stress parameters in isolated mitochondria, as well as looking at mitochondrial complex activity in patients with Bipolar Disorder (BD) during depressive or euthymic episodes. This study evaluated the levels of mitochondrial complex (I, II, II-III and IV) activity in lymphocytes from BD patients. We evaluated the following oxidative stress parameters: superoxide, thiobarbituric acid reactive species (TBARS) and carbonyl levels in submitochondrial particles of lymphocytes from bipolar patients. 51 bipolar patients were recruited into this study: 34 in the euthymic phase, and 17 in the depressive phase. Our results indicated that the depressive phase could increase the levels of mitochondrial superoxide, carbonyl and TBARS, and superoxide dismutase, and could decrease the levels of mitochondrial complex II activity in the lymphocytes of bipolar patients. It was also observed that there was a negative correlation between the Hamilton Depression Rating Scale (HDRS) and complex II activity in the lymphocytes of depressive bipolar patients. In addition, there was a positive correlation between HDRS and superoxide, superoxide dismutase, TBARS and carbonyl. Additionally, there was a negative correlation between complex II activity and oxidative stress parameters. In conclusion, our results suggest that mitochondrial oxidative stress and mitochondrial complex II dysfunction play important roles in the depressive phase of BD. Psychiatry Res. 2018 Apr 4;264:192-201.)

- Mitokondriell dysfunksjon ligger bak kognitive defekter som et resultat av nevral stamcelleutarmning og nedsatt neurogenese.

(Anm: Mitokondriell dysfunksjon ligger bak kognitive defekter som et resultat av nevral stamcelleutarmning og nedsatt neurogenese. Mitochondrial dysfunction underlies cognitive defects as a result of neural stem cell depletion and impaired neurogenesis. Hum Mol Genet. 2017 Jun 8.)

(Anm: Lithium Toxicity Following Vertical Sleeve Gastrectomy: A Case Report. We are presenting the first documented case of lithium toxicity after vertical sleeve gastrectomy surgery in an 18 year-old female with psychiatric history of bipolar disorder who was treated with lithium. This case illustrates the need for closer monitoring of lithium levels following bariatric surgery. Both psychiatrists and surgeons should be aware of the potential risk of lithium toxicity following bariatric surgery, as well as the need to judiciously monitor lithium level and possibly adjust the dose of some medications. Clin Psychopharmacol Neurosci. 2016 Aug 31;14(3):318-20. doi: 10.9758/cpn.2016.14.3.318.)

- Rhabdomyolyse er en potensiell komplikasjon ved bruk av psykotrope legemidler og kan potensielt føre til livstruende komplikasjoner, som for eksempel akutt nyresvikt.) (- Det er vår oppfatning at 5-hydroksytryptamin 2a-serotonerg reseptorinhibering (relatert til mirtazapin og quetiapin) assosiert med muskeltrening var ansvarlig for induksjon av rabdomyolyse.) (- Alvorlig rabdomyolyse indusert av quetiapin og mirtazapin hos en fransk militær (soldat).

(Anm: Severe rhabdomyolysis induced by quetiapine and mirtazapine in a French military soldier. Abstract Rhabdomyolysis is a potential complication of psychotropic drugs use and may potentially lead to life-threatening complications, such as an acute renal failure. We describe the case of a 40-year-old military soldier suffering from post-traumatic stress disorder was admitted for an adaptation of his treatment. Mirtazapine was introduced and quetiapine increased. Two days later, the patient presented with severe rhabdomyolysis syndrome. Mirtazapine administration was paused and intravenous hydration commenced. Shortly after the creatine kinase levels decreased enabling mirtazapine to be reintroduced without complication. It is our opinion that 5-hydroxytryptamine 2a serotonergic receptors inhibition (related to mirtazapine and quetiapine) associated with muscle training was responsible for inducing rhabdomyolysis. This must be kept in mind when psychotropic medications are adjusted, especially in an athletic population such as military. Journal of the Royal Army Medical Corps Published Online First: 09 April 2018.)

(Anm: Serotonin i hjerne og blod (mintankesmie.no).)

(Anm: Serotonin syndrom (SS), kramper, parkinsonisme osv. (forhøyet kroppstemperatur) (mintankesmie.no).)

(Anm: Serotonin, 5-hydroksytryptamin, et monoamin som dannes i organismen fra aminosyren tryptofan. Serotonin finnes blant annet i mastceller, visse tarmceller, blodplater og dessuten i visse områder av hjernen og ryggmargen. Funksjon Serotonin får glatt muskulatur til å trekke seg sammen og virker innsnevrende på de små arteriene i huden (arteriolene), men utvidende på de minste blodårene (kapillarene og venylene). Ved blødninger blir serotonin frigjort fra blodplater. Det bidra da til å stanse blødningen ved at det får blodårer til å trekke seg sammen. Kilde: Store norske leksikon.)

- Hudmikrobiotika og allergiske symptomer assosierer med eksponering for miljømikrober. (- Derfor ser både miljø og livsstil ut til å påvirke mikrobiota, og trolig, følgelig, immuntoleranse.)

(Anm: Skin microbiota and allergic symptoms associate with exposure to environmental microbes. Significance Urban, Westernized populations suffer extensively from noncommunicable diseases such as allergies. However, the overlapping effects of living environment and lifestyle are difficult to separate(…) Hence, both environment and lifestyle seem to influence the microbiota and, probably consequently, immune tolerance. Proceedings of the National Academy of Sciences Apr 2018.)

- Abdominal fedme (bukfedme) er tett knyttet til diabetisk nyresykdom.

(Anm: Abdominal Obesity Is More Closely Associated With Diabetic Kidney Disease Than General Obesity. Diabetes Care  2016 Aug; dc161025).) 

(Anm: Mitochondrial Dysfunction and Signaling in Diabetic Kidney Disease: Oxidative Stress and Beyond. Abstract The kidneys are highly metabolic organs that produce vast quantities of adenosine triphosphate via oxidative phosphorylation and, as such, contain many mitochondria. Although mitochondrial reactive oxygen species are involved in many physiological processes in the kidneys, there is a plethora of evidence to suggest that excessive production may be a pathologic mediator of many chronic kidney diseases, including diabetic kidney disease. (…) Accordingly, in this review, mitochondrial dysfunction in a broader context is discussed, specifically focusing on mitochondrial respiration and oxygen consumption, intrarenal hypoxia, oxidative stress, mitochondrial uncoupling, and networking. Semin Nephrol. 2018 Mar;38(2):101-110.) 

(Anm: Fedme og viktige følgesykdommer. (…) Forekomsten av type 2-diabetes og andre fedmerelaterte følgesykdommer øker parallelt med den økende vekten i befolkningen. (indremedisineren.no 19.3.2013).)

(Anm: Antidepressiva og antipsykotika gir økt risiko for diabetes hos barn og voksne (50 til 700 %) (mintankesmie.no).)

(Anm: Diabetes øker risikoen for å dø av noen kreftformer (dagensmedisin.no 3.10.2013).)

(Anm: Risk of fetal death is increased in pregnant women with pre-existing diabetes - Pre-existing maternal diabetes more than quadrupled the risk of fetal death OBG Manag. 2014 February;26(2).)

- Flere pasienter er over 250 kilo. Derfor har sykehuset anskaffet egne ambulanser, bårer og senger for å kunne gi ekstremt overvektige en god behandling. (– Tidligere hadde vi store pasienter av og til. Nå får vi oftere pasienter som er ekstremt overvektige, og vi kan ha flere i denne pasientgruppen innlagt på sykehuset samtidig, sier Cathrine Valla, HMS-sjef ved St. Olavs hospital til Adresseavisen.)

(Anm: Flere pasienter er over 250 kilo. Derfor har sykehuset anskaffet egne ambulanser, bårer og senger for å kunne gi ekstremt overvektige en god behandling. Nordmenn er i ferd med å bli stadig tyngre. Nå opplever St. Olavs hospital i Trondheim en økning i antallet pasienter som veier mer enn 250 kilo. (…) – Tidligere hadde vi store pasienter av og til. Nå får vi oftere pasienter som er ekstremt overvektige, og vi kan ha flere i denne pasientgruppen innlagt på sykehuset samtidig, sier Cathrine Valla, HMS-sjef ved St. Olavs hospital til Adresseavisen. Hun sier at økende overvekt blant pasienter er noe sykehus over hele landet opplever. (aftenposten.no 3.4.2018).)

- Overvekt midt i livet kan øke risikoen for demens. Jo mer overvektig du er i voksenlivet, jo større risiko er det for å få en demenssykdom etter fylte 65, ifølge stor oversiktsstudie.

(Anm: Overvekt midt i livet kan øke risikoen for demens. Jo mer overvektig du er i voksenlivet, jo større risiko er det for å få en demenssykdom etter fylte 65, ifølge stor oversiktsstudie. I 2003 kom den første studien som antydet at det var en sammenheng mellom det å være overvektig midt i livet og å få Alzheimers eller en annen demenssykdom senere. Nå har et internasjonalt forskerteam sett på alle studiene som tar for seg denne koplingen. (forskning.no 1.10 2014).)

(Anm: 2003-2013: a decade of body mass index, Alzheimer's disease, and dementia. In this review, a decade (2003-2013) of epidemiologic observational studies on associations between BMI and AD is highlighted. These observations provide a strong base for addressing biological mechanisms underlying this complex association. J Alzheimers Dis. 2015;43(3):739-55.)

- Behandling med antidepressiva og risiko for demens. (- KONKLUSJON: Forekomsten av demens hos pasienter er assosiert med bruk av antidepressiva.)

(Anm: Behandling med antidepressiva og risiko for demens: En populasjonsbasert, retrospektiv case-control studie. (…) KONKLUSJON: Forekomsten av demens hos pasienter er assosiert med bruk av antidepressiva. (CONCLUSIONS: The incidence of dementia in patients is associated with antidepressant medication use.) J Clin Psychiatry. 2016 Jan;77(1):117-22.)

(Anm: Behandling med antidepressiva og forverring av hvit substans påvist ved MRI hos eldre. (Antidepressant Treatment and Worsening White Matter on Serial Cranial Magnetic Resonance Imaging in the Elderly. (…) Resultater — Bruk av hvilken som helst antidepressiva i løpet av studien ble assosiert med forverring av hvit substans.) (…) Results— Use of any antidepressant during the period of study was associated with worsening white matter.) (Stroke 2008; 39: 857-862).)
 (Anm: - Disse funnene tyder på at akutt alvorlig serotonin/serotonerg toksisitet kan indusere strukturelle og langvarige funksjonelle endringer i flere kortikale og subkortikale hjerneregioner som er forbundet med kognitive og ekstrapyramidale syndromer. (J Neuroradiol. 2012 Oct;39(4):254-7 Epub 2011 Dec 22).)

- Behandling med antidepressiva og risiko for demens. (- KONKLUSJON: Forekomsten av demens hos pasienter er assosiert med bruk av antidepressiva.)

(Anm: Behandling med antidepressiva og risiko for demens: En populasjonsbasert, retrospektiv case-control studie. (…) KONKLUSJON: Forekomsten av demens hos pasienter er assosiert med bruk av antidepressiva. (CONCLUSIONS: The incidence of dementia in patients is associated with antidepressant medication use.) J Clin Psychiatry. 2016 Jan;77(1):117-22.)

(Anm: Dopamin i det mediale amygdala-nettverk formidler menneskelige bånd (bindinger) (Dopamine in the medial amygdala network mediates human bonding.) Abstract Research in humans and nonhuman animals indicates that social affiliation, and particularly maternal bonding, depends on reward circuitry. Although numerous mechanistic studies in rodents demonstrated that maternal bonding depends on striatal dopamine transmission, the neurochemistry supporting maternal behavior in humans has not been described so far. Proc Natl Acad Sci U S A. 2017 Feb 13. pii: 201612233.)

- Økt risiko for deprimert adferd hos barnet. Det er økt risiko for at barnet får engstelig eller deprimert adferd i femårsalderen når mor bruker antidepressiva sent i svangerskapet.

(Anm: Økt risiko for deprimert adferd hos barnet. Det er økt risiko for at barnet får engstelig eller deprimert adferd i femårsalderen når mor bruker antidepressiva sent i svangerskapet. (…) Det er økt risiko for at barnet får engstelig eller deprimert adferd i femårsalderen når mor bruker antidepressiva sent i svangerskapet. ... SAMMENHENG: Forskerne de finner en assosiasjon mellom bruk av SSRI sent i svangerskapet og økt risiko for engstelig eller deprimert atferd når barnet er fem år. (dagensmedisin.no 24.1.2018).)

- Nordmenn blir dummere. Intelligensen synker i alle de skandinaviske landene, og trenden er tydelig i Norge, viser en ny studie gjort av IQ-målingens ledende forsker, James Flynn.

(Anm: Nordmenn blir dummere. Intelligensen synker i alle de skandinaviske landene, og trenden er tydelig i Norge, viser en ny studie gjort av IQ-målingens ledende forsker, James Flynn. Etter flere årtier med stadig økende intelligens i de nordiske landene, har trenden snudd, ifølge en artikkel i tidsskriftet Intelligence. I norske målinger er det færre som når toppnivået både i ordforståelse og matematikkforståelse, ifølge studien. (…) Dette signaliserer uten tvil en uttynning av de med høye kognitive ferdigheter, konstaterer James Flynn, forfatteren bak studien. Snudde i 1995 Vendepunktet kom rundt 1995. Fra rundt 1950 økte nordmenns IQ, men etter det har IQ-en falt med 0,21 poeng i året, som betyr hele 6,5 poeng fall fra en generasjon til den neste. Trenden er omtrent lik i Danmark og enda sterkere i Finland. Det var den newzealandske statsviteren Flynn som oppdaget at intelligensen hadde steget jevnt i Skandinavia. (nrk.no 27.12.2017).)

- Lavt nivå av dopamin kan indikere tidlig Alzheimers. (Low dopamine may indicate early Alzheimer's.)

(Anm: Lavt nivå av dopamin kan indikere tidlig Alzheimers. (Low dopamine may indicate early Alzheimer's.) En ny studie rapporterer om en nyoppdaget link mellom tapet av dopamin-fyringsceller i hjernen og hjernens evne til å danne nye minner. (…) Dopamin er en nevrotransmitter som er involvert i å regulere følelsesmessige responser og bevegelser. Den nye studien viser at tap av celler som bruker dopamin kan svekke funksjonen i hjernegrupper som skaper nye minner. (medicalnewstoday.com 3.4.2018).)

(Anm: Dopaminmangel: Hva du trenger å vite. (Dopamine deficiency: What you need to know) (medicalnewstoday.com 17.1.2018).)

- Konklusjoner: Annengenerasjons antipsykotika forårsaker signifikant flere endringer i metabolske parametere, og øker risikoen for å utvikle metabolsk syndrom og tilhørende lidelser som diabetes mellitus type II og cerebrovaskulære ulykker.

(Anm: Konklusjoner: Annengenerasjons antipsykotika forårsaker signifikant flere endringer i metabolske parametere, og øker sjansene for å utvikle metabolsk syndrom og tilhørende lidelser som diabetes mellitus type II og cerebrovaskulære ulykker. (Conclusions: Second-generation antipsychotics cause significantly more changes in the metabolic parameters, increasing the chances of developing metabolic syndrome and associated disorders like diabetes mellitus type-II and cerebrovascular accidents. Indian J Psychiatry. 2011 Apr-Jun; 53(2): 128–133.)

- Rollen til mitokondriell H + -ATP-syntese ved kreft. (- Avsluttende bemerkninger Reprogrammering av cellemetabolisme er et kriterium for kreft som er nødvendig for å oppfylle de metabolske krav som utnyttes av den onkogene prosessen. I denne sammenheng er mitokondriell H + -ATP-syntase et hovednav ved omforming av energimetabolisme og ved tilbakerettet signalering til kjerneprogrammer som kreves for kreftprogresjon.)

(Anm: The Role of Mitochondrial H+-ATP Synthase in Cancer. (…) Concluding Remarks Reprogramming cellular metabolism is a hallmark of cancer that is necessary to fulfill the metabolic demands imposed by the oncogenic process. In this context, the mitochondrial H+-ATP synthase is a main hub in rewiring energy metabolism and in retrograde signaling to the nucleus programs required for cancer progression. Front. Oncol., 07 March 2018.)

- Metabolsk syndrom og risiko for kreft. En systematisk gjennomgang og meta-analyse. (- Konklusjoner. Metabolisk syndrom er forbundet med økt risiko for vanlige kreftformer, for enkelte kreftformer er risikoen forskjellig mellom kjønn, populasjoner og definisjoner av metabolsk syndrom.)

(Anm: Metabolic Syndrome and Risk of Cancer. A Systematic Review and Meta-analysis. Abstract Objective—Available evidence supports the emerging hypothesis that metabolic syndrome may be associated with the risk of some common cancers. We did a systematic review and meta-analysis to assess the association between metabolic syndrome and risk of cancer at different sites. Conclusions—Metabolic syndrome is associated with increased risk of common cancers; for some cancers, the risk differs betweens sexes, populations, and definitions of metabolic syndrome. Diabetes Care. 2012;35(11):2402-2411.)

(Anm: Dopaminmangel: Hva du trenger å vite. (Dopamine deficiency: What you need to know) (medicalnewstoday.com 17.1.2018).)

- Denne pasienten reagerte godt på kreftbehandling, og et forskerteam fra MD Anderson Cancer Center mener at tarmbakterier kan være en grunn til hvorfor.

(Anm: How gut bacteria impact cancer treatment: meet the STAT Madness 2018 Editors’ Pick. High-resolution microscopy of a melanoma patient's fecal sample. This patient responded well to cancer therapy, and a research team from MD Anderson Cancer Center thinks gut bacteria may be a reason why. The idea came to her during someone else’s talk. Dr. Jennifer Wargo listened as a researcher described mice responding differently to certain cancer therapies depending on the composition of bacteria in their guts. She was intrigued. “I got up to the microphone, and I was like, ‘This is amazing! Have you studied this in patients?’” Wargo recalled. “They said they were planning to do so, but I saw this as a huge opportunity. … So I ran back home to MD Anderson and wrote a protocol.” Three years later, Wargo, from MD Anderson Cancer Center in Houston, published her team’s findings in Science. On Monday, STAT announced that Wargo’s work was the “Editors’ Pick” in STAT Madness 2018, a tournament in its second year that highlights top projects in science and medicine. “It’s a total honor,” said Wargo, adding that a clinical trial is now in the works to see if changing someone’s gut bacteria while they are in the cancer treatment she studied will improve their response to the treatment. (statnews.com 2.4.2018).)

(Anm: Legemiddelindusert kreft og andre typer celleskader (mintankesmie.no).)

- Økning av kreft "forårsaket av vekt". Å være overvektig eller ha fedme er en økende årsak til kreft i Storbritannia, mens tilfeller forårsaket av røyking faller, ifølge en stor studie.

(Anm: Rise in cancers 'caused by weight'. Being overweight or obese is a growing cause of cancer in the UK while cases caused by smoking are falling, according to a large study. Cancer Research UK found more than a third of all cases of cancer were avoidable - some 135,000. The charity also found that excess weight now caused 6.3% of all cancer cases - up from 5.5% in 2011 - while smoking as a cause had declined. It said more action was needed to tackle the "health threat" of obesity. - Millennials 'set to be fattest generation' World's children rapidly turning obese Cancer Research UK found the country with the greatest proportion of preventable causes of cancer was Scotland with 41.5%, followed by Northern Ireland on 38%, Wales on 37.8%, and England on 37.3%. Across the UK, smoking remained by far the leading cause of preventable cancer, although it dropped from 19.4% in 2011 to 15.1%. Second was being overweight or obese, and third was exposure to UV radiation from the sun and sunbeds. (bbc.com 23.3.2018).)

(Anm: The microbiome and cancer: what’s all the fuss about? (cancerresearchuk.org 13.6.2016).)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom. (Medication-induced mitochondrial damage and disease.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Signaler fra tarmens mikrobiotika til fjerntliggende organer mht. fysiologi og sykdom. Signals from the gut microbiota to distant organs in physiology and disease. (Nat Med. 2016 Oct 6;22(10):1079-1089.)

- Tarmmikrober kan bidra til å bedre å forutsi risiko for sykehusinnleggelse for pasienter med skrumplever (cirrhose).

(Anm: Gut microbes could help better predict risk of hospitalization for patients with cirrhosis. The gut microbiome—a collection of bacteria and other microbes in the gut—could be a highly accurate predictor of hospitalizations for patients with cirrhosis, according to a recently published study led by a researcher at Virginia Commonwealth University. The paper, which published in the journal JCI Insight in March, determined that analysis of microbial DNA and microbial RNA could be used alongside current clinical methods to more accurately predict 90-day hospitalizations. Microbial DNA analysis identifies live and dead bacterial species, while microbial RNA analysis identifies the most metabolically active microbial species. Cirrhosis is a leading cause of increased health expenditures due to hospitalizations and of mortality worldwide, according to the National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism, part of the National Institutes of Health. (medicalxpress.com 30.3.2018).)

(Anm: Gut microbial RNA and DNA analysis predicts hospitalizations in cirrhosis. BACKGROUND. Cirrhosis is associated with gut microbial changes, but current 16S rDNA techniques sequence both dead and live bacteria. We aimed to determine the rRNA content compared with DNA from the same stool sample to evaluate cirrhosis progression and predict hospitalizations. (…) CONCLUSION. DNA and RNA analysis of the same stool sample demonstrated differing microbiota composition, which independently predicts the hospitalization risk in cirrhosis. RNA and DNA content of gut microbiota in cirrhosis are modulated differentially with disease severity, infections, and omeprazole use. JCI Insight. 2018 Mar 8;3(5). pii: 98019.)

(Anm: Levercirrhose (skrumplever), cirrhosis hepatis, endestadiet ved en lang rekke kroniske leversykdommer. Kilde: Store norske leksikon.)

- Bjørnens tarmbakterier gør den fed på den sunde måde. (Men modsat os mennesker, hvor overvægten gerne går hånd i hånd med insulinresistens og type 2 diabetes, kan bjørnen være helt rolig. Bjørnen har nemlig bakterier i tarmen, som fremmer fedmen om sommeren. Om vinteren ændrer bakterierne derimod sammensætning, så de passer til den fedtforbrænding, der er bjørnens eneste levebrød i de kolde måneder.)

(Anm: Bjørnens tarmbakterier gør den fed på den sunde måde. Bjørnen spiser i ét væk i løbet af sommeren. Alligevel døjer den ikke med de overvægtssygdomme, vi kender fra mennesker. Så hvad kan vi lære af en naturens mester i sund fedme? (…) 50 kg blåbær om dagen er hverdagskost. Og det skal helst gå lidt tjept, for snart er vinteren her, og så skal fedtlageret være stort nok til seks måneders vintersøvn. (…) Fedme sikrer overlevelse Bjørne må og skal være overvægtige for at klare vinteren. Men modsat os mennesker, hvor overvægten gerne går hånd i hånd med insulinresistens og type 2 diabetes, kan bjørnen være helt rolig. Bjørnen har nemlig bakterier i tarmen, som fremmer fedmen om sommeren. Om vinteren ændrer bakterierne derimod sammensætning, så de passer til den fedtforbrænding, der er bjørnens eneste levebrød i de kolde måneder. Det viser et studie, der er publiceret i det velrenommerede Cell Reports, som en del af Det Skandinaviske Bjørneprojekt. Studiet er ledet af Fredrik Bäckhed, som er ansat ved både Københavns- og Göteborgs Universitet. (videnskab.dk 4.4.2018).)

- Ny studie viser hvordan tarmmikrober kan forhindre alvorlige influensainfeksjoner hos mus.

(Anm: New study shows how gut microbes can prevent severe flu infections in mice. Microbes that live in the gut don't just digest food. They also have far-reaching effects on the immune system. Now, a new study shows that a particular gut microbe can prevent severe flu infections in mice, likely by breaking down naturally occurring compounds -; called flavonoids -; commonly found in foods such as black tea, red wine and blueberries. The research, conducted in mice by scientists at Washington University School of Medicine in St. Louis, also indicates that this strategy is effective in staving off severe damage from flu when the interaction occurs prior to infection with the influenza virus. This work also could help explain the wide variation in human responses to influenza infection. The study is published Aug. 4 in the journal Science. (news-medical.net 3.8.2017).)

(Anm: Influensavaksiner (influensa) (mintankesmie.no).)

- Her viser vi at en mikrobielt tilknyttet metabolitt, desaminotyrosin (DAT), beskytter mot influensa gjennom forsterkning av type I IFN-signalering og reduksjon av lungeimmunopatologi.

(Anm: The microbial metabolite desaminotyrosine protects from influenza through type I interferon. Abstract The microbiota is known to modulate the host response to influenza infection through as-yet-unclear mechanisms. We hypothesized that components of the microbiota exert effects through type I interferon (IFN), a hypothesis supported by analysis of influenza in a gain-of-function genetic mouse model. Here we show that a microbially associated metabolite, desaminotyrosine (DAT), protects from influenza through augmentation of type I IFN signaling and diminution of lung immunopathology. A specific human-associated gut microbe, Clostridium orbiscindens, produced DAT and rescued antibiotic-treated influenza-infected mice. DAT protected the host by priming the amplification loop of type I IFN signaling. These findings show that specific components of the enteric microbiota have distal effects on responses to lethal infections through modulation of type I IFN. Science. 2017 Aug 4;357(6350):498-502.)

(Anm: Antibiotika (tarmbakterier, probiotika, mikrobiota etc.) (Dysbiose; dysbiosis (also called dysbacteriosis (dysbakteriose)). (mintankesmie.no).)

(Anm: Signaler fra tarmens mikrobiotika til fjerntliggende organer mht. fysiologi og sykdom. (Signals from the gut microbiota to distant organs in physiology and disease.) (Nat Med. 2016 Oct 6;22(10):1079-1089.)

– Antipsykotika kan krympe hjernevolum (Antipsychotics May Shrink Brain Volume).

(Anm: Antipsykotika kan krympe hjernevolum (Antipsychotics May Shrink Brain Volume) Forskere rapporterte i februarutgaven av Archives of General Psychiatry at det var tiltagende tap av både grå materie og hvit substans ved økende tid på antipsykotika. En langtidsstudie ved bruk av bildetagning tyder på at hjernevolum hos pasienter med schizofreni gradvis reduseres i takt med varigheten av behandling med antipsykotika. (A long-term imaging study suggests that brain volume in patients with schizophrenia progressively declined with increasing duration of antipsychotic therapy.) (Arch Gen Psychiatry. 2011;68(2):128-137 (February 7, 2011).)

(Anm: Antipsykotika (psykofarmaka etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Antipsykotika forårsaker ansiktsgrimasering og andre typer mulige varige hjerneskader (mintankesmie.no).)

- Mitokondriell kompleks I-mangel ved skizofreni (SZ) og bipolar lidelse (BD) og legemiddelpåvirkning. (- In vitro-resultater tyder på at antipsykotika og antidepressiva kan være ansvarlige. Vi måler komplisert I-aktivitet i BD, SZ, og kontrollpersoner og forekomst av antipsykotika og antidepressiva, mitokondriellt DNA (mtDNA) kopiantall og mtDNA "felles sletting" i hjernen.) (- Kompleks I-mangel finnes i SZ- hjernevev, og psykotrope medisiner kan spille en rolle ved mitokondriell dysfunksjon.)

(Anm: Mitochondrial Complex I Deficiency in Schizophrenia and Bipolar Disorder and Medication Influence. Abstract Subjects with schizophrenia (SZ) and bipolar disorder (BD) show decreased protein and transcript levels for mitochondrial complex I. In vitro results suggest antipsychotic and antidepressant drugs may be responsible. We measured complex I activity in BD, SZ, and controls and presence of antipsychotic and antidepressant medications, mitochondrial DNA (mtDNA) copy number, and the mtDNA "common deletion" in the brain. Complex I activity in the prefrontal cortex was decreased by 45% in SZ compared to controls (p = 0.02), while no significant difference was found in BD. Complex I activity was significantly decreased (p = 0.01) in pooled cases (SZ and BD) that had detectable psychotropic medications and drugs compared to pooled cases with no detectable levels. Subjects with age at onset in their teens and psychotropic medications showed decreased (p < 0.05) complex I activity compared to subjects with an adult age at onset. Both SZ and BD groups displayed significant increases (p < 0.05) in mtDNA copy number compared to controls; however, common deletion burden was not altered. Complex I deficiency is found in SZ brain tissue, and psychotropic medications may play a role in mitochondrial dysfunction. Studies of medication-free first-episode psychosis patients are needed to elucidate whether mitochondrial pathophysiology occurs independent of medication effects. Mol Neuropsychiatry. 2018 Feb;3(3):157-169.)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

(Anm: Mitokondriell dysfunksjon (mitokondriedysfunksjon) indusert av sertraline (Zoloft), et antidepressiva (Mitochondrial dysfunction induced by sertraline, an antidepressant agent) Toxicol Sci. 2012 Jun;127(2):582-91. Epub 2012 Mar 2.)

- Pasienter behandlet med antipsykotika (nevroleptika) har signifikant senket platelet complex I aktivitet i mitokondrier i likhet med det som er observert ved idiopatisk Parkinsons sykdom.

(Anm: Pasienter behandlet med antipsykotika (nevroleptika) har signifikant senket platelet complex I aktivitet i mitokondrier i likhet med det som er observert ved idiopatisk Parkinsons sykdom. (...) Antipsykotika (nevroleptika) hemmer kompleks I i elektrontransportkjeden. (Neuroleptic medications inhibit complex I of the electron transport chain. (...) Neuroleptic treated patients have significant depression of platelet complex I activity similar to that seen in idiopathic Parkinson’s disease. Complex I inhibition may be associated with the extrapyramidal side effects of these drugs.) Ann Neurol. 1993;33:512-7).)

(Anm: Pancreatic mitochondrial complex I exhibits aberrant hyperactivity in diabetes. (…) Highlights • Pancreatic mitochondrial complex I shows hyperactivity in diabetes. • Complex I hyperactivity is associated with increased NADH/NAD+ redox imbalance. • Complex I hyperactivity is associated with increased oxidative stress and cell death. • Complex I hyperactivity is linked with compromised cellular anti-oxidative stress capacity such as decreased sirt3 and NQO1 expressions. Biochem Biophys Rep. 2017 Sep;11:119-129.)

- Antipsykotika til pasienter på sykehus (…): Tenk to ganger. (- I analyser justert for relevant komorbiditet (samtidige sykdommer), var eksponering for antipsykotika signifikant knyttet til utvikling av aspirasjonspneumoni (lungebetennelse) (odds ratio, 1,5), med tilsvarende resultater for typiske og atypiske antipsykotika.)

(Anm: Antipsychotics for Hospitalized Patients with Nonpsychiatric Conditions: Think Twice. Neil H. Winawer, MD, SFHM reviewing Herzig SJ et al. J Am Geriatr Soc 2017 Dec . Off-label use of antipsychotics is associated with excess risk for aspiration pneumonia Several community-based studies have revealed an association between use of antipsychotics and pneumonia, but that association has not been evaluated in hospitalized patients. Researchers retrospectively studied 7 years' worth of data on more than 146,000 adult inpatients at a large academic medical center; data on patients admitted to psychiatric services or patients with primary or secondary psychotic disorders were excluded. Antipsychotic exposure occurred in 7% of hospitalizations, and aspiration pneumonia developed in 0.4% of hospitalizations. In analyses adjusted for relevant comorbidities, antipsychotic exposure was associated significantly with developing aspiration pneumonia (odds ratio, 1.5), with similar results for typical and atypical antipsychotics. No such relation existed for development of nonaspiration pneumonia. Antipsychotic exposure and aspiration pneumonia incidence both increased significantly with patient age; aspiration pneumonia occurred in nearly 1% of patients who were older than 75. NEJM 2017 (February 6, 2018).)

(Anm: Aspirasjonspneumoni, lungebetennelse som skyldes at mat, mageinnhold e.l. har kommet ned i luftveiene. En alminnelig årsak til tilstanden er oppkast hos bevisstløse. Da kan pneumonien skyldes både infeksjon og kjemisk irritasjon som følge av saltsyre fra magesekken. For å unngå aspirasjonspneumoni skal bevisstløse legges i sideleie. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Antipsykotika (psykofarmaka etc.) (mintankesmie.no).)

- Fedmetrigger identifisert i menneskets tarm. (- I en ny videreføring av gastrointestinal forskning har forskere fra Flinders University, SAHMRI og University of Adelaide funnet flere bevis på at forhøyede konsentrasjoner av serotonin, den kritiske nevrotransmitteren som kjemisk overfører meldinger til nerveceller i kroppen, som også er linket til fedme. Forskere har nylig forstått at "tarmserotonin" faktisk er dårlig for stoffskiftet vårt, da det øker blodsukker og fettmasse, og dermed truer oss med å utvikle diabetes og fedme.)

(Anm: - Fedmetrigger identifisert i menneskets tarm. (Obesity trigger identified within the human gut.) Nøkkelkjemikaliet for lykke og tristhet, serotonin, påvirker kroppens vektøkning og kalorikontroll, og forskere sier at flere mer forskning kan være med på å redusere fedme. (- I en ny videreføring av gastrointestinal forskning har forskere fra Flinders University, SAHMRI og University of Adelaide funnet flere bevis på at forhøyede konsentrasjoner av serotonin, den kritiske nevrotransmitteren som kjemisk overfører meldinger til nerveceller i kroppen, også er knyttet til fedme. Forskere har nylig forstått at "tarmserotonin" faktisk er dårlig for stoffskiftet vårt, da det øker blodsukker og fettmasse, og dermed truer oss med å utvikle diabetes og fedme. (medicalxpress.com 22.3.2018).)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

(Anm: Antidepressiva og antipsykotika gir økt risiko for diabetes hos barn og voksne (50 til 700 %) (mintankesmie.no).)

(Anm: Augmented capacity for peripheral serotonin release in human obesity. Background/objectives Evidence from animal studies highlights an important role for serotonin (5-HT), derived from gut enterochromaffin (EC) cells, in regulating hepatic glucose production, lipolysis and thermogenesis, and promoting obesity and dysglycemia. Evidence in humans is limited, although elevated plasma 5-HT concentrations are linked to obesity. (…) Conclusions Human obesity is characterized by an increased capacity to produce and release 5-HT from the proximal small intestine, which is strongly linked to higher body mass, and glycemic control. Gut-derived 5-HT is likely to be an important driver of pathogenesis in human obesity and dysglycemia. International Journal of Obesity 2018 (Published online: 01 March 2018).)

- Høyt nivå av serotonin i blodvæske (serum) ved krybbedød (Sudden Infant Death Syndrome – SIDS).

(Anm: Høyt nivå av serotonin i blodvæske (serum) ved krybbedød (Sudden Infant Death Syndrome – SIDS). High serum serotonin in sudden infant death syndrome. Proc Natl Acad Sci U S A. 2017 Jul 3. pii: 201617374. [Epub ahead of print].)

– Treningen har forandret på alt det. Mentalt er jeg sikkert 1000 ganger sterkere, sier Richard Brun.

(Anm: Richard (42) ruset seg og slet veldig psykisk. Et nytt treningstilbud forandret livet. – Treningen har forandret på alt det. Mentalt er jeg sikkert 1000 ganger sterkere, sier Richard Brun. (…) Begynte med cannabis Fra han var 13 ble cannabisrøyking en del av dette livet. Det ble en form for mental avslapning i en kaotisk hverdag. Etter mange tøffe opplevelser og en lang sykemeldingsperiode, økte forbruket. I 2014 ble han innlagt på Psykiatrisk klinikk ved Sandviken sykehus i Bergen med en rusutløst psykose. Det var starten på to år med flere innleggelser. (aftenposten.no 25.3.2018).)

(Anm: Fysisk trening (aktivitet / løping / jogging). (mintankesmie.no).)

(Anm: Eldre som trener, utsetter aldring og holder immunsystemet ungt. En studie fra England viser at eldre mennesker som trener jevnlig, har muskelmasse, kolesterolnivå og et immunsystem som en ung, utrent person. (…) Deltagerne som trente, ble rekruttert fra et sykkelmiljø: 125 amatørsyklister i alderen 55 til 79 år (84 menn og 41 kvinner) ble inkludert. Kravet til mennene som deltok var at de mestret å sykle 100 km på under 6,5 timer, mens kvinnene måtte mestre 60 km på sykkelsetet på 5,5 timer. (fhi.no 19.3.2018).)

- I eksperimenter på mus og mennesker fant forskere at fysisk aktivitet - uavhengig av diett - endrer sammensetningen av tarmmikrobiota på en måte som øker produksjonen av kortkjedede fettsyrer (SCFA) som er gunstig for helsen.

(Anm: Exercise alone alters our gut microbiota. It is well established — and perhaps unsurprising — that what we eat affects the microbes that live in our intestine, collectively known as the gut microbiota. According to two new studies, however, exercise has the same effect. (…) In mouse and human experiments, researchers found that physical activity — independent of diet — alters the composition of gut microbiota in a way that increases the production of short-chain fatty acids (SCFAs) that are beneficial for health. (…) The first study, which investigated the effects of exercise on the gut microbiota of mice, was published in the journal Gut Microbes. (medicalnewstoday.com 6.12.2017).)

(Anm: Antibiotika (tarmbakterier, probiotika, mikrobiota etc.) (Dysbiose; dysbiosis (also called dysbacteriosis (dysbakteriose)). (mintankesmie.no).)

(Anm: Signaler fra tarmens mikrobiotika til fjerntliggende organer mht. fysiologi og sykdom. (Signals from the gut microbiota to distant organs in physiology and disease.) (Nat Med. 2016 Oct 6;22(10):1079-1089.)

- Honningbier kan bidra til å forklare hvordan mennesker tar beslutninger. Ny forskning, publisert i tidsskriftet Scientific Reports, studerer adferd hos honningbikolonier og finner at de adlyder de samme lovene som den menneskelige hjerne når den konfronteres med stimuli og må ta en beslutning. Den kvantitative studien av måtene våre hjerner reagerer på fysiske stimuli bærer navnet psykofysikk.

(Anm: Honey bees may help to explain how humans make decisions. New research, published in the journal Scientific Reports, studies the behavior of the honey bee colony and finds that it obeys the same laws as the human brain when confronted with stimuli and must make a decision. The quantitative study of the ways in which our brains respond to physical stimuli bears the name of psychophysics. Simply put, psychophysics concerns how our brains process sensory information, such as light, sound, and taste, and react to it. Although psychophysics has been undoubtedly helpful for studying the human brain in the past few centuries, some argue that its relevance is dwindling in the face of modern neuroscience. However, a new study rekindles interest in the field, as researchers from the University of Sheffield in the United Kingdom turn to the behavior of superorganisms to analyze existing psychosocial laws and investigate whether they illuminate aspects of human decision-making. (medicalnewstoday.com 30.3.2018).)

(Anm: Psychophysical Laws and the Superorganism. Abstract Through theoretical analysis, we show how a superorganism may react to stimulus variations according to psychophysical laws observed in humans and other animals. Sci Rep. 2018; 8: 4387.)

(Anm: On Application of Neural Networks' Modeling for Analytical Comparative Study between Two Optimally Selected Made Decisions by Ant Colony Systems. American Journal of Educational Research. 2018, 6(4), 308-318..)

- Fysisk trening endrer sammensetning og funksjon av mikrobiota hos magre og overvektig mennesker.

(Anm: Exercise Alters Gut Microbiota Composition and Function in Lean and Obese Humans. Abstract PURPOSE: Exercise is associated with altered gut microbial composition, but studies have not investigated whether the gut microbiota and associated metabolites are modulated by exercise training in humans. We explored the impact of six weeks of endurance exercise on the composition, functional capacity, and metabolic output of the gut microbiota in lean and obese adults with multiple-day dietary controls prior to outcome variable collection. (…) CONCLUSION: These findings suggest that exercise training induces compositional and functional changes in the human gut microbiota that are dependent on obesity status, independent of diet and contingent on the sustainment of exercise. Med Sci Sports Exerc. 2017 Nov 20.)

- Viktige trekk ved immunesenescens, inkludert redusert tymisk output, som forbedres ved høy fysisk aktivitet i voksen alder. (- Vi konkluderer at mange funksjoner ved senescence kan være drevet av redusert fysisk aktivitet med alderen.)

(Anm: Major features of immunesenescence, including reduced thymic output, are ameliorated by high levels of physical activity in adulthood. Abstract It is widely accepted that aging is accompanied by remodelling of the immune system including thymic atrophy and increased frequency of senescent T cells, leading to immune compromise. However, physical activity, which influences immunity but declines dramatically with age, is not considered in this literature. (…) We conclude that many features of immunesenescence may be driven by reduced physical activity with age. Aging Cell. 2018 Apr;17(2).)

(Anm: Fysisk trening (aktivitet / løping / jogging). (mintankesmie.no).)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

- Nytten av bare å bevege seg mer. (- Personer over 60 som holdt seg aktive i hverdagen - selv uten å delta i et formelt treningsprogram - mindre utsatt for å utvikle metabolsk syndrom.)

(Anm: Nytten av bare å bevege seg mer. (...) Ifølge en studie publisert i British Journal of Sports Medicine, ble personer over 60 som holdt seg aktive i hverdagen - selv uten å delta i et formelt treningsprogram - mindre utsatt for å utvikle metabolsk syndrom. Dette syndromet kan føre til diabetes, hjertesykdom eller hjerteinfarkt, og til og med dødsfall. (The benefits of simply moving more. (…) According to a study published in the British Journal of Sports Medicine, people over 60 who stayed active in their everyday lives—even without participating in a formal exercise program—had a lower risk of developing metabolic syndrome. This syndrome can lead to diabetes, heart disease or heart attack, and even death.) (medicalxpress.com 26.9.2017).)

- Antidepressive medikamenter påvirker kroppens fettproduksjon. (- SREBP er meget viktig for å regulere produksjon både av kolesterol og av ulike fett-stoffer i kroppens celler. Kolesterol og andre fett-stoffer er viktig for at nevroner skal utvikle seg og fungere normalt, men har også en rolle i utviklingen av hjerte- og karsykdom.)

(Anm: Antidepressive medikamenter påvirker kroppens fettproduksjon. (...) På det molekylære planet tok Ræder i bruk cellestudier og moderne genteknologiske metoder for å vise at de store gruppene av psykiatriske medisiner (antipsykotika og antidepressiva, inkludert SSRI-medikamenter) virker på fettomsetningen i kroppen gjennom en transkripsjonsfaktor kalt SREBP (steroid reseptor-element bindende protein). SREBP er meget viktig for å regulere produksjon både av kolesterol og av ulike fett-stoffer i kroppens celler. Kolesterol og andre fett-stoffer er viktig for at nevroner skal utvikle seg og fungere normalt, men har også en rolle i utviklingen av hjerte- og karsykdom. (...) NY DOKTORGRAD (uib.no (23.9.2006).)

(Anm: Sertraline (Zoloft)-indusert systemisk lupus erythematosus (SLE) (Lupus) (Sertraline Induced Systemic Lupus Erythematosus) (The Internet Journal of Internal Medicine 2005;6(1).)

- Bakterie ga autoimmun sykdom i mus. Bakterier lakk igjennom tarmveggene og endte opp i organer i kroppen. (- Det finnes en hel rekke ulike autoimmune sykdommer, fra cøliaki og diabetes 1 til psoriasis og multippel sklerose. Felles for dem alle er at det er kroppens eget immunforsvar som forårsaker skadene.)

(Anm: Bakterie ga autoimmun sykdom i mus. Bakterier lakk igjennom tarmveggene og endte opp i organer i kroppen. Mye tyder på at dette også kan skje hos mennesker. Det finne en hel rekke ulike autoimmune sykdommer, fra cøliaki og diabetes 1 til psoriasis og multippel sklerose. Felles for dem alle er at det er kroppens eget immunforsvar som forårsaker skadene. Av en eller annen grunn går immunsystemet løs på kroppens egne celler. Men hvorfor? Flere tidligere studier har koblet tarmbakterier til autoimmune sykdommer. Og nylig kom altså en studie som viser hvordan dette kan henge sammen. Les også: Forskere tror leddgikt kan utløses av bakterier i munnen Forsøk med mus viste at tarmbakterien Enterococcus gallinarum lakk inn i kroppen til mus og endte opp i leveren og lymfeknutene. Dette satte i gang immunreaksjoner som ligner den vi ser hos mennesker med den autoimmune sykdommen lupus. (…) Forsøk med mus viste at tarmbakterien Enterococcus gallinarum lakk inn i kroppen til mus og endte opp i leveren og lymfeknutene. Dette satte i gang immunreaksjoner som ligner den vi ser hos mennesker med den autoimmune sykdommen lupus. (…) Les også: Lupus rammer flere nordmenn enn antatt (…) De undersøkte også leverprøver fra mennesker med lupus og autoimmun hepatitt. Da viste det seg at E. gallinarum også fantes der. Det gjorde den derimot ikke i prøver av leveren hos mennesker uten autoimmun sykdom. Forskerne mener funnene kan peke ut nye veier mot behandling for mennesker med autoimmune sykdommer. Det gjør også Sandra Citi fra Universitetet i Geneve, som kommenterer de nye funnene i tidsskriftet Science. (forskning.no 19.3.2018).)

(Anm: Translocation of a gut pathobiont drives autoimmunity in mice and humans. Science  2018;359;( 6380):1156-116 (Mar 2018).)

(Anm: Intestinal barriers protect against disease. Science 2018;359(6380):1097-1098 (09 Mar 2018).)

(Anm: Sertraline (Zoloft)-indusert systemisk lupus erythematosus (SLE) (Lupus) (Sertraline Induced Systemic Lupus Erythematosus) (The Internet Journal of Internal Medicine 2005;6(1).)

- Observasjonsstudie av nesten 9000 pasienter fant at de som ble foreskrevet antidepressiva ved utskrivning fra sykehus etter et hjerteinfarkt hadde 66 % større dødelighetsrisiko ett år senere enn pasienter som ikke ble foreskrevet legemidlene.

(Anm: Observasjonsstudie av nesten 9000 pasienter fant at de som ble foreskrevet antidepressiva ved utskrivning fra sykehus etter et hjerteinfarkt hadde 66 % større dødelighetsrisiko ett år senere enn pasienter som ikke ble foreskrevet legemidlene, selv om de bemerket at årsaken ikke nødvendigvis er relatert direkte til antidepressiva. (Heart attack patients prescribed antidepressants have lower survival rates.) (news-medical.net 5.3.2018).)

- Metabolsk syndrom og risiko for kreft. En systematisk gjennomgang og meta-analyse. (- Konklusjoner. Metabolisk syndrom er forbundet med økt risiko for vanlige kreftformer, for enkelte kreftformer er risikoen forskjellig mellom kjønn, populasjoner og definisjoner av metabolsk syndrom.)

(Anm: Metabolic Syndrome and Risk of Cancer. A Systematic Review and Meta-analysis. Abstract Objective—Available evidence supports the emerging hypothesis that metabolic syndrome may be associated with the risk of some common cancers. We did a systematic review and meta-analysis to assess the association between metabolic syndrome and risk of cancer at different sites. Conclusions—Metabolic syndrome is associated with increased risk of common cancers; for some cancers, the risk differs betweens sexes, populations, and definitions of metabolic syndrome. Diabetes Care. 2012;35(11):2402-2411.)

(Anm: Exercises for Diabetes Control. Weight Training for Diabetes and Blood Sugar Control (medicinenet.com 2.2.2016).)

(Anm: How to treat muscle knots (Hvordan behandle muskelknuter) (medicalnewstoday.com 16.3.2018).)

(Anm: Causes and Treatment for Leg, Calf, and Thigh Pain (medicinenet.com 13.3.2018).)

- Studien på kvinner på 60 år eller eldre fant at de som tok antibiotika i minst to måneder var 27 prosent mer sannsynlig å dø av alle årsaker over en periode på åtte år, og de hadde en 58 prosent større risiko for å dø spesielt av hjertesykdom. (- Endringer i tarmmikrobiota har vært forbundet med en rekke livstruende forstyrrelser.)

(Anm: – Studie vurderer hjerterisiko for antibiotika hos eldre kvinner. (…) Studien på kvinner på 60 år eller eldre fant at de som tok antibiotika i minst to måneder var 27 prosent mer sannsynlig å dø av alle årsaker over en periode på åtte år, og de hadde en 58 prosent større risiko for å dø spesielt av hjertesykdom. (…) "Endringer i tarmmikrobiota har vært forbundet med en rekke livstruende forstyrrelser, for eksempel kardiovaskulære sykdommer og visse typer kreft," sa Qi i en pressemelding fra American Heart Association.) (medicinenet.com 22.3.2018).)

- Legemidler som lindrer halsbrann og sure oppstøt kan forårsake depresjon. En ny studie – publisert i tidsskriftet Psychotherapy and Psychosomatics - har funnet en sammenheng mellom en vanlig klasse som kalles protonpumpehemmere og depresjon.

(Anm: Stomach acid drugs may cause depression. A new study — now published in the journal Psychotherapy and Psychosomatics — has found a link between a common class of stomach drugs called proton pump inhibitors and depression. The researchers suggest that the pills might lead to major depressive disorder by disrupting the gut's bacteria. (…) For instance, researchers have found that germ-free mice that had been deprived of beneficial gut bacteria displayed symptoms of anxiety, depression, and cognitive impairment. Since the bacteria in our gut can alter the function of our brain by producing certain hormones or neurotransmitters — and emotional responses can, in turn, affect our gut bacteria — it should come as no surprise that some studies have found a link between post-traumatic stress disorder and certain strains of bacteria. Other studies have not only pinpointed specific bacteria whose absence can trigger symptoms of depression in rodents, but they have also shown that supplementing said bacteria can reverse signs of depression. Now, an observational study suggests that proton pump inhibitors — which are a class of drugs typically prescribed to treat acid-related stomach conditions such as gastroesophageal reflux disease — increase the risk of developing major depressive disorder. This is the leading cause of disability both in the United States and worldwide. (news-medical.net 9.3.2018).)

(Anm: Use of Proton Pump Inhibitors and Risk of Major Depressive Disorder: A Nationwide Population-Based Study. Psychother Psychosom. 2018;87(1):62-64.)

(Anm: Protonpumpehemmere (proton pump inhibitors (PPIs) (syrepumpehemmere) (magesyrehemmere) (syrenøytraliserende midler (antacida)). (mintankesmie.no).)

- Syrepumpehemmere (protonpumpehemmere (PPI) knyttet til alvorlige gastrointestinale infeksjoner.

(Anm: Syrepumpehemmere (protonpumpehemmere (PPI) knyttet til alvorlige gastrointestinale infeksjoner. (…) Legemidler som protonpumpehemmere (PPI) knyttet til en økt risiko for tarminfeksjoner med C. difficile og Campylobacter bakterier som kan forårsake betydelig sykdom. (Acid suppression medications linked to serious gastrointestinal infections. (…) Medications such as proton pump inhibitors (PPIs) was linked with an increased risk of intestinal infections with C. difficile and Campylobacter bacteria, which can cause considerable illness.) (medicalnewstoday.com 9.1.2017).)

– Indremedisinernes oppfatninger av protonpumpehemmeres bivirkninger og innvirkning på forskrivningspraksis: Resultater av en nasjonal undersøkelse. Bakgrunn: Observasjonsstudier har linket protonpumpehemmere (PPI) til alvorlige uheldige effekter.

(Anm: Internists’ Perceptions of Proton Pump Inhibitor Adverse Effects and Impact on Prescribing Practices: Results of a Nationwide Survey. Background: Observational studies have linked proton pump inhibitors (PPIs) with serious adverse effects. The study aimed to evaluate internists’ perceptions of PPI harms and effects on prescribing. Conclusion: Almost all internists report awareness and concern about PPI adverse effects, and most are de-escalating PPIs as a result. Research on which approach is most effective for which patients is critically important. Gastroenterol Res. 2018;11(1):11-17).)

(Anm: Use of proton-pump inhibitors is associated with depression: a population-based study. (...) Calculation of the population attributable risk indicated that 14% of depression cases could be avoided by withdrawal of PPIs. Use of PPIs might represent a frequent cause of depression in older populations; thus, mood should be routinely assessed in elderly patients on PPIs. Int Psychogeriatr. 2017 Sep 13:1-7.)

(Anm: Lederartikkel. Øker protonpumpehemmere risikoen for demens? (Editorial. Do Proton Pump Inhibitors Increase the Risk of Dementia? JAMA Neurol. 2016 (Published online February 15, 2016).)

(Anm: Legemidler mot halsbrann gir tidlig aldring av blodkar. (Heartburn drug prematurely ages blood vessels. (…) A new study, published in Circulation Research, finds a potential mechanism to explain these negative health implications.) (medicalnewstoday.com 11.5.2016).)

- Mange ikke-antibiotiske legemidler kan endre tarmbakterier. (- Studier av det komplekse forholdet mellom menneskekroppen og den innvendige tarmmikrobiotaen har vist at forstyrrelser i mikrobiell sammensetning kan gi opphav til et stort antall sykdommer, alt fra vedvarende tarmforstyrrelser til nevroutviklingsbetingelser. (- "Dette er skremmende", sier medforfatter dr. Athanasios Typas, som leder en gruppe i Genome Biology Unit ved EMBL, "med tanke på at vi tar mange ikke-antibiotika i løpet av livet, ofte i lange perioder.")

(Anm: Mange ikke-antibiotiske legemidler kan endre tarmbakterier. (Many non-antibiotic drugs can alter gut bacteria.) (…) Ikke-antibiotika forstyrrer balansen i tarmer. Studier av det komplekse forholdet mellom menneskekroppen og den innbygde tarmmikrobiotaen har vist at forstyrrelser i mikrobiell sammensetning kan gi opphav til et stort antall sykdommer, alt fra vedvarende tarmforstyrrelser til nevroutviklingsbetingelser. (-"Dette er skremmende ", sier medforfatter Dr. Athanasios Typas, som leder en gruppe i Genome Biology Unit på EMBL, "vurderer at vi tar mange ikke-antibiotika i løpet av livet, ofte i lange perioder." (medicalnewstoday.com 21.3.2018).)

- Tarmmikrober påvirker alvorlighetsgraden av tarmparasittiske infeksjoner. Visse tarmmikroer er også knyttet til gjentatte infeksjoner. (- I studier av lokalsamfunn i Liberia og Indonesia fant forskerne at tarmmikrobiomer hos mennesker som var i stand til å bli kvitt infeksjonene uten legemidler var mer like og markert forskjellige fra mikrobiomene hos de som ikke kunne bli kvitt infeksjonene uten behandling.)

(Anm: Gut microbes influence severity of intestinal parasitic infections. Certain gut microbes also linked to repeat infections. A new study indicates that the kinds of microbes living in the gut influence the severity and recurrence of parasitic worm infections in developing countries. The findings, by researchers at Washington University School of Medicine in St. Louis, suggest that manipulating the gut's microbial communities may protect against intestinal parasites, which affect more than 1 billion people worldwide. The study appears online in the journal Microbiome. Studying communities in Liberia and Indonesia, the researchers found that the gut microbiomes of people able to clear the infections without drugs were more alike and differed markedly from the microbiomes of those who could not clear the infections without treatment. (sciencedaily.com 9.3.2018).)

(Anm: Differential human gut microbiome assemblages during soil-transmitted helminth infections in Indonesia and Liberia. Abstract (…) The human intestine and its microbiota is the most common infection site for soil-transmitted helminths (STHs), which affect the well-being of ~ 1.5 billion people worldwide. The complex cross-kingdom interactions are not well understood. (…) These results provide a novel insight of the cross-kingdom interactions in the human gut ecosystem by unlocking the microbiome assemblages at taxonomic, genetic, and functional levels so that advances towards key mechanistic studies can be made. Microbiome. 2018 Feb 28;6(1):33.)

- Ny viden om menneskets bakterier vælter forståelsen af selvet. Sludder og vrøvl, siger en filosof. Hvem er du? Ikke nogen uden dine bakterier, siger forskere. (- Tidligere tænkte man primært på bakterier som sygdomsfremkaldende bæster, der skulle udryddes.)

(Anm: Ny viden om menneskets bakterier vælter forståelsen af selvet. Sludder og vrøvl, siger en filosof. Hvem er du? Ikke nogen uden dine bakterier, siger forskere. Genforskning var hot omkring årtusindskiftet, hvor man sagde, at kortlægningen af menneskets gener ville revolutionere forståelsen af, hvorfor vi er, som vi er. Så begyndte forskere at bruge gensekventering til at kortlægge vores mikrobiota - de billioner af bakterier, svampe og virus, der lever på alle overflader af kroppen, i kropsåbningerne og i tarmene. (…) Mikroorganismerne har vist sig at have langt større betydning for, hvordan vi udvikler os både fysisk og psykisk, end man tidligere har troet. (…) Tidligere tænkte man primært på bakterier som sygdomsfremkaldende bæster, der skulle udryddes. (videnskab.dk 2.3.2018).)

- Hvordan mikrobiomet utfordrer vårt konsept (forestilling) om selvet. (- Fig. 1. Det endrede syn på det menneskelige selvet. (a) Det tradisjonelle synspunktet: mennesker er skilt fra naturen. (b) Synspunkter i mikrobiomets era (epoke): interaksjoner med mikroorganismer definerer det individuelle menneskelige selvet.)

(Anm: How the microbiome challenges our concept of self. (…) Fig 1. The changing perspective of the human self. (a) The traditional view: humans are set apart from nature. (b) View in the era of the microbiome: interactions with microorganisms define the individual human self. https://doi.org/10.1371/journal.pbio.2005358.g001 / PLoS Biol 16(2): e2005358.)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom. (Medication-induced mitochondrial damage and disease.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Signaler fra tarmens mikrobiotika til fjerntliggende organer mht. fysiologi og sykdom. Signals from the gut microbiota to distant organs in physiology and disease. (Nat Med. 2016 Oct 6;22(10):1079-1089.)

- Selvet, en sentral og unik side ved menneskets personlighet; karakterisert ved individets organiserte og varige opplevelser av egen identitet. Selvet er et sentralt begrep i nyere personlighetspsykologiske teorier, hvor det blant annet fremheves at mennesket til enhver tid forsøker å handle i overensstemmelse med sitt eget selvbilde.

(Anm: Selvet, en sentral og unik side ved menneskets personlighet; karakterisert ved individets organiserte og varige opplevelser av egen identitet. Selvet er et sentralt begrep i nyere personlighetspsykologiske teorier, hvor det blant annet fremheves at mennesket til enhver tid forsøker å handle i overensstemmelse med sitt eget selvbilde. Det antas også at realisering av iboende muligheter er en fundamental drivkraft hos mennesket. Personlighetsmessige problemer kan skyldes et urealistisk selvbilde, enten i form av et altfor optimistisk eller pessimistisk syn på eget verd og muligheter. (…) - jeg - jeg i filosofien - selvaktelse - selvfølelse. Kilde: Store norske leksikon.)

- Ny del av hjernen oppdaget. Forskere har oppdaget en helt ny forbindelse mellom hjernen og immunsystemet. Oppdagelsen er gjort på mus, men kan likevel bli avgjørende for forskningen på autisme, Alzheimers og sklerose.

(Anm: Ny del av hjernen oppdaget. Forskere har oppdaget en helt ny forbindelse mellom hjernen og immunsystemet. Oppdagelsen er gjort på mus, men kan likevel bli avgjørende for forskningen på autisme, Alzheimers og sklerose. (…) De nyoppdagede lymfekarene (markert med lysegrønt) forbinder hjernen med immunsystemet. (Illustrasjon: University of Virginia Health System) (forskning.no 21.6.2015).)

(Anm: Unraveling the link between brain and lymphatic system.  (…) Lymphatic circulation forms a network that covers almost the whole body and is especially important to the tissue clearance of fluids and macromolecules as well as for immune defense mechanisms. Until now, the central nervous system has been considered an immune-privileged organ devoid of lymphatic vasculature. (medicalnewstoday.com 16.6.2015).)

- Styrking av hjernens immunceller kan stanse Alzheimers. Resultatene fra to nye studier - begge publisert i tidsskriftet Neuron - antyder at hjernens immunceller kan ha nøkkelen til fremtidige behandlinger av Alzheimers sykdom.

(Anm: Boosting the brain's immune cells may stop Alzheimer's. The results of two new studies — both published in the journal Neuron — suggest that the brain's immune cells may hold the key to future treatments for Alzheimer's disease. (…) Now, researchers led by Prof. Huaxi Xu — the director of the Neuroscience Initiative at the Sanford Burnham Prebys Medical Research Institute in La Jolla, CA — offer a potential new strategy for eradicating the excessive buildup of the brain protein. Prof. Xu and his team studied the behavior of a triggering receptor found on a type of cell called microglia — or the immune cells of the central nervous system — in two mouse studies. Their findings can be accessed here. (medicalnewstoday.com 7.3.2018).)

- Forsømt sans – Luktesansen er «The Cinderella of the senses», sier Bratt og siterer professor Valerie J. Lund, tidligere sjefredaktør i tidsskriftet Rhinology. – Den har vært forsømt i medisinen, både klinisk i pasientbehandling og i forskning. (- I en amerikansk studie fra 2014 ble det funnet at eldre med dårlig luktesans har ti til 25 prosent høyere sjanse for å dø i løpet av en femårsperiode. – Folk merker ikke propangassen på hytta, som du jo dør av hvis du får for mye av det. Lukt er direkte relatert til stress og fare, sier Bratt.)

(Anm: – Ingen trenger å få vite at D2s parfymejournalist ikke har luktesans. Slik gikk det da D2s husnese dro til Trondheim for å teste luktesansen. Jeg sitter med bind for øynene i en pasientstol på undersøkelsesrommet på øre-nese-hals-poliklinikken ved St. Olavs Hospital i Trondheim. Hjertet hamrer i brystet. Jeg har meldt meg som frivillig forsøkskanin til luktetreningsprosjektet som ledes av Mette Bratt. Sjefen ved klinikk for øre-nese-hals, kjevekirugi og øyesykdommer, har tatt ett års forskningspermisjon fra jobben for å finne ut om luktesansen kan trenes. (…) Forsømt sans – Luktesansen er «The Cinderella of the senses», sier Bratt og siterer professor Valerie J. Lund, tidligere sjefredaktør i tidsskriftet Rhinology. – Den har vært forsømt i medisinen, både klinisk i pasientbehandling og i forskning. (…) I en amerikansk studie fra 2014 ble det funnet at eldre med dårlig luktesans har ti til 25 prosent høyere sjanse for å dø i løpet av en femårsperiode. – Folk merker ikke propangassen på hytta, som du jo dør av hvis du får for mye av det. Lukt er direkte relatert til stress og fare, sier Bratt. (dn.no 26.3.2018).)

- Diagnose med nesen. (- Vi mener studier av denne sansen kan gi oss viktig informasjon om utviklingen av Alzheimer på et tidlig stadium, sier Maria Larsson, psykolog ved Stockholms Universitet og en Europas fremste forskere på lukt.)

Diagnose med nesen
nrk.no 25.11.2008
Det finnes ingen enkelt test som kan påvise Alzheimers sykdom. Men luktesansen kan gi oss en indikasjon, mener forskere.

- Personer med demens eller Alzheimers sykdom har nedsatt luktesans. Vi mener studier av denne sansen kan gi oss viktig informasjon om utviklingen av Alzheimer på et tidlig stadium, sier Maria Larsson, psykolog ved Stockholms Universitet og en Europas fremste forskere på lukt. (...)

(Anm: Magefølelsen. Snakk om tarmen, og de fleste tenker på bæsj. Hva om tarmen har sin egen hjerne, og kan styre alt fra depresjon til overvekt og Alzheimer? (dagbladet.no 5.3.2015).)

(Anm: Woman who sniffs out Parkinson's inspires new study. Researchers in the UK are to investigate whether a person's skin odor can be used to detect whether they have Parkinson's disease, after one woman - hailed the "super smeller" - was able to identify individuals who had the condition just by the sniffing their worn t-shirts.(medicalnewstoday.com 23.10.2015).)

(Anm: Lukt er en kjemisk sans og kalles derfor også luktesans. Luktesansen har stor betydning for mange dyr, inkludert mennesket, men noen arter er mer avhengig av lukteapparatet (nesen) enn andre. Luktesansen er en av fem sanser i sanseapparatet. Sansecellene til lukte- og smakssansene ligger øverst i nesehulen. Luktecellene sitter inni nesen. Når vi puster inn luft følger duftmolekyler i lufta med. Disse treffer luktestaver som er spesialiserte nerveceller inne i nesen. Ved hjelp av nervetråder er luktestavene direkte koblet til luktsenteret i hjernen. Det perifere nervesystem er sensoriske reseptorer for syn, hørsel, lukt og berøring, og er delt i det autonome nervesystem og det somatiske nervesystem. (en.wikipedia.org).)

- Forskere undersøker link mellom tarmmikrobiom og ernæring ved autismespektrumforstyrrelse.

(Anm: Researchers explore link between gut microbiome and nutrition in autism spectrum disorder. (…) Sharon Donovan, a professor of nutrition at the University of Illinois explains that researchers have started to look at more specific disease states and the microbiome. "We are starting to see links with autism, obesity, diabetes, cardiovascular disease, and almost every disease that is looked at. (news-medical.net 28.4.2017).)

(Anm: Tarmbakterier fjerner autisme i mus. Sykdommer: Ny studie viser at man kan behandle mus med autismesymptomer ved hjelp av ekskrementer fra friske mus. (…) Det var særlig én tarmbakterie, Lactobacillus reuteri, de syke musene manglet. (illvit.no 29.6.2016).)

- PTSD linket til endringer i tarmbakterier. En undersøkende studie har identifisert en sammenheng mellom tarmbakterier og posttraumatisk stresslidelse som kan bringe oss nærmere en forståelse av mekanismene for den komplekse tilstanden.

(Anm: PTSD linket til endringer i tarmbakterier. En undersøkende studie har identifisert en sammenheng mellom tarmbakterier og posttraumatisk stresslidelse som kan bringe oss nærmere en forståelse av mekanismene for den komplekse tilstanden. (PTSD linked to changes in gut bacteria.) Gut bacteria also influence the biology and function of the brain through the production of hormones or neurotransmitters, molecules that alter immune function, and toxins. (…) However, they did find that participants who had experienced trauma as children had lower levels of two of the gut bacteria (Actinobacteria and Verrucomicrobia). These two bacteria are known to be important for regulating the immune system. (medicalnewstoday.com 27.10.2017).)

(Anm: Barnevern, omsorgssvikt, barnemishandling og barnedrap. (mintankesmie.no).)

(Anm: Helsetilsynet slår alarm om svikt i barnevernet: Bryter loven og barn blir ikke hørt. Helsetilsynets rapport fra 225 kommuner og bydeler viser at barn ikke har fått den hjelpen de har krav på. (– Kommunene svikter. Til sammen har 225 kommuner eller bydeler hatt en gjennomgang av sitt arbeid med meldinger, og Helsetilsynets konklusjon er krystallklar: «Vi har i dette tilsynet sett at meldinger til barnevernet om barn som lever med omsorgssvikt ble henlagt. Barn som skulle hatt hjelp fikk det ikke. Bekymringen ble «lagt i skuffen».» (nrk.no 7.3.2017).)

- Ekspert: Seksuelt krænkede børn lider i samme grad som torturofre. (- Fire ud af fem børn, der har været udsat for seksuelle krænkelser, udvikler posttraumatisk stress, PTSD. Det viser et studie fra Center for seksuelt misbrugte. Professor i psykotraumatologi Ask Elklit har været med til at undersøge de mange krænkede, der er med i undersøgelsen.)

(Anm: Ekspert: Seksuelt krænkede børn lider i samme grad som torturofre. Når sexkrænkelser sker på et bestemt udviklingstrin, ødelægger det børn i samme grad som folk, der bliver udsat for tortur. Fire ud af fem børn, der har været udsat for seksuelle krænkelser, udvikler posttraumatisk stress, PTSD. Det viser et studie fra Center for seksuelt misbrugte. Professor i psykotraumatologi Ask Elklit har været med til at undersøge de mange krænkede, der er med i undersøgelsen. «Sammenlignet med flygtninge og soldater er det her meget højere. Det ligger på niveau med det, vi ser hos torturofre», siger han. (…) «Det handler om forvirring omkring, hvad der foregår. Børnene bliver usikre på, hvad der er okay, og om de har ret til at sige fra. Også fordi de ofte er seksuelt uerfarne», siger Kuno Sørensen. (...) Står det til professor i psykotraumatologi Ask Elklit, bør psykiatrien blive bedre til hurtigere at spørge ind til specifikke traumer, så de berørte kan få den rigtige hjælp hurtigere. (politiken.dk 17.3.2018).)

Anm: Ondskapens filosofi (“rule by nobody”) (mintankesmie.no).)

(Anm: Helsetilsynet slår alarm om svikt i barnevernet: Bryter loven og barn blir ikke hørt. Helsetilsynets rapport fra 225 kommuner og bydeler viser at barn ikke har fått den hjelpen de har krav på. (– Kommunene svikter. Til sammen har 225 kommuner eller bydeler hatt en gjennomgang av sitt arbeid med meldinger, og Helsetilsynets konklusjon er krystallklar: «Vi har i dette tilsynet sett at meldinger til barnevernet om barn som lever med omsorgssvikt ble henlagt. Barn som skulle hatt hjelp fikk det ikke. Bekymringen ble «lagt i skuffen».» (nrk.no 7.3.2017).)

– Kvinner får posttraumatisk stressliding dobbelt så ofte som menn. (– Det er velkjend at kvinner oftare får PTSD enn menn.)

(Anm: Kvinner får posttraumatisk stressliding dobbelt så ofte som menn. (…) Det viser forskinga frå Marianne S. Birkeland, Ines Blix, Øivind Solberg og Trond Heir, som vart publisert rett før jul. Forskargruppa har gjort ei spørjeundersøking av 190 personar som var direkte råka og 1615 personar som var indirekte råka av bombeåtaket på regjeringskvartalet 22. juli 2011.  Det er velkjend at kvinner oftare får PTSD enn menn. – Det er velkjend at kvinner oftare får PTSD enn menn. Er det fordi kvinner opplever meir traumatiske ting i livet, eller er det fordi dei opplever traume annleis enn menn? Det er noko av det vi ville finne ut, fortel Marianne S. Birkeland, tilsett ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (kjonnsforskning.no 6.3.2018).)

(Anm: Autistic people are three times more likely to have hallucinations. (…) A new finding from my research group suggests that autistic adults are particularly likely to have these kinds of experiences. (theconversation.com 18.5.2017).)

(Anm: Babytenner linket til autisme, tungmetaller. Babytenner hos barn med autisme inneholder mer giftig bly og mindre av de essensielle næringsstoffene sink og mangan, sammenlignet med tenner fra barn uten autisme, ifølge en studie publisert i journal Nature Communications. Forskjellene i metallopptak mellom barn med og uten autisme var spesielt bemerkelsesverdige i løpet av månedene like før og etter at barna ble født. Forskere bestemte dette ved å bruke lasere til å kartlegge vekstringene i baby-tenner generert under ulike utviklingsperioder. (dgnews.docguide.com 2.6.2017).)

- Roche's balovaptan awarded FDA breakthrough status for autism spectrum disorder.

(Anm: Roche's balovaptan awarded FDA breakthrough status for autism spectrum disorder. Roche on Monday announced that its investigational vasopressin 1a receptor antagonist balovaptan has been granted breakthrough therapy status by the FDA for the treatment of autism spectrum disorder (ASD). The small-molecule drug, previously known as RG7314, is being developed by the company's Pharma Research and Early Development (pRED) unit. (…) Meanwhile, a second Phase II study of balovaptan in adults and children is ongoing, while a late-stage trial is slated to begin later this year. (firstwordpharma.com 29.1.2018).)

(Anm: Roche bags breakthrough status for autism hope balovaptan (fiercepharma.com 29.1.2018).)

(Anm: Bias [baies] -en, - skjevhet i vitenskapelig undersøkelse el. resultat pga. mangelfull systematikk i innsamlingen av data. Etym.: eng., fr. biais helning, tendens. Kilde: ordnett.no.)

(Anm: Bias; (...) valg og vurderinger som på systematisk måte avviker fra det som er faktisk korrekt. Kilde: Store norske leksikon.)

- Hjernens immunsystem er nøkkelen til bedring for motorisk nervedegenerasjon. Resultater fra studien peker på nye tilnærminger for ALS-terapi. (- De fant at mikroglia, de første og primære immunresponscellene i hjernen og ryggmargen er essensielle for å håndtere TDP-43-tilknyttet nevrondød.)

(Anm: Brain immune system is key to recovery from motor neuron degeneration. Results in study point to new approaches for ALS therapy. Source: University of Pennsylvania School of Medicine Summary: Researchers engineered mice in which the damage caused by a mutant human TDP-43 protein could be reversed by one type of brain immune cell. TDP-43 is a protein that misfolds and accumulates in the motor areas of the brains of ALS patients. They found that microglia, the first and primary immune response cells in the brain and spinal cord, are essential for dealing with TDP-43-associated neuron death. (sciencedaily.com 20.2.2018).)

(Anm: Amyotrofisk lateralsklerose (ALS) er en jevnt økende sykdom som ødelegger de motoriske nervecellene i ryggmarg, hjernestamme og motoriske del av hjernebarken. (fhi.no 21.2.2018).)

(Anm: Mikroglia er en type støtteceller som finnes i sentralnervesystemet. De fungerer både som fagocytter og antigenpresenterende celler. Mikroglias rolle ved inflammasjonsprosessen ved multippel sklerose kartlegges, og en nyoppdaget signalvei for autoimmun nevroinflammasjon kan gi ny forståelse av hvordan multippel sklerose utvikles. (uib.no 15.02.2018).)

- Hvordan eldres trening hindrer immunsystemet fra å forfalle. (- De fulgte 125 langdistansesyklister, noen nå i 80-årene, og fant at de hadde immunsystem som 20-åringer.)

(Anm: How exercise in old age prevents the immune system from declining. Doing lots of exercise in older age can prevent the immune system from declining and protect people against infections, scientists say. They followed 125 long-distance cyclists, some now in their 80s, and found they had the immune systems of 20-year-olds. Prof Norman Lazarus, 82, of King's College London, who took part in and co-authored the research, said: "If exercise was a pill, everyone would be taking it. "It has wide-ranging benefits for the body, the mind, for our muscles and our immune system." The research was published in the journal Aging Cell. (bbc.com 8.3.2018).)

- Viktige trekk ved immunesenescens, inkludert redusert tymisk output, som forbedres ved høy fysisk aktivitet i voksen alder. (- Vi konkluderer at mange funksjoner ved senescence kan være drevet av redusert fysisk aktivitet med alderen.)

(Anm: Major features of immunesenescence, including reduced thymic output, are ameliorated by high levels of physical activity in adulthood. Abstract It is widely accepted that aging is accompanied by remodelling of the immune system including thymic atrophy and increased frequency of senescent T cells, leading to immune compromise. However, physical activity, which influences immunity but declines dramatically with age, is not considered in this literature. (…) We conclude that many features of immunesenescence may be driven by reduced physical activity with age. Aging Cell. 2018 Apr;17(2).)

- Forskning på cellulær senescens kan føre til nye måter å behandle aldersrelaterte lidelser på.

(Anm: Forskning på cellulær senescens kan føre til nye måter å behandle aldersrelaterte lidelser på. Research into cellular senescence may lead to new ways of treating age-related disorders. (…) In basic research conducted on human cell cultures and on mice, Dr. Krizhanovsky and his team asked, "what, exactly, ties senescent cells to aging?" (medicalnewstoday.com 18.5.2017).)

(Anm: Fysisk trening (aktivitet / løping / jogging). (mintankesmie.no).)

- Stephen Hawking er død - kom med en fryktelig advarsel. (- Jeg anser hjernen som en datamaskin som slutter å virke når komponentene svikter. Det finnes ikke noen himmel eller noe liv etter døden for ødelagte datamaskiner. Det er et eventyr for folk som er redde for mørket, sa han til The Guardian.)

(Anm: Stephen Hawking er død - kom med en fryktelig advarsel. «Vår tids Einstein» - fysikeren Stephen Hawking - er død. Kort tid før han døde, kom han med en grim advarsel om kunstig intelligens: - Jeg frykter dette kan bety slutten for menneskeheten, advarte den verdensberømte fysikeren. (…) Kunstig intelligens kan bli brukt til å kontrollere våpensystemer som autonome dronesvermer som kan overvåke og angripe fiender, teknologi både USA og Kina forsker på i dag. (…) Livet etter døden: - Bare et eventyr Intervjuet i Wired var ikke første gang Stephen Hawking skapte overskrifter med kontroversielle uttalelser. I et intervju med avisen The Guardian i 2011 hisset han på seg religiøse miljøer da han forklarte at forestillingen om et liv etter døden er for eventyr å regne. - Jeg anser hjernen som en datamaskin som slutter å virke når komponentene svikter. Det finnes ikke noen himmel eller noe liv etter døden for ødelagte datamaskiner. Det er et eventyr for folk som er redde for mørket, sa han til The Guardian. (side3.no 14.3.2018).)

(Anm: Stephen Hawking’s brilliance in 10 quotes (cnet.com 13.3.2018).)

(Anm: Interview. Stephen Hawking: 'There is no heaven; it's a fairy story'. By Ian Sample, science correspondent. In an exclusive interview with the Guardian, the cosmologist shares his thoughts on death, M-theory, human purpose and our chance existence (theguardian.com 15.5.20111).)

- Noen av Stephen Hawkings mest kjente sitater. (- Uten det uperfekte ville verken du eller jeg eksistert.) (- Folk som skryter av IQ-en sin er tapere. - New York Times, 2004.)

(Anm: Noen av Stephen Hawkings mest kjente sitater. - Uten det uperfekte ville verken du eller jeg eksistert. Fysiker og forfatter Stephen Hawking var kjent for sin måte å forstå og forklare verden på. (…) - I millioner av år levde menneskeheten akkurat som dyrene. Så skjedde det noe som slapp forestillingsevnen vår løs. Vi lærte å snakke, og vi lærte å lytte. Taleevnen har gitt oss idékommunikasjon, og gjort at mennesker kan jobbe sammen for å bygge det umulige. (…) - Folk som skryter av IQ-en sin er tapere. - New York Times, 2004. (dagbladet.no 14.3.2018).)

(Anm: Pi-dagen feires ved de fleste universiteter i Norge den 14. mars, for å feire den matematiske konstanten pi (π). 14. mars er valgt da det kan skrives 3.14 hvis man følger den amerikanske måten å skrive måneder før dager på, og 3,14 er de tre første sifrene i konstanten pi. Ettersom pi uttales likt som pai på engelsk serveres det ofte pai for å feire denne dagen. (no.wikipedia.org).)

- Stephen Hawking ble født på 300-års jubileet til Galileo Galileis død, og døde på Albert Einsteins 139-års bursdagsjubileum. Graviditeten er faktisk deterministisk»,

(Anm: Hawkings død skaper stor forundring verden over. Stephen Hawking døde samme dato som Albert Einstein ble født. Dette på selveste pi-dagen. Sammentreffet har skapt stor oppmerksomhet blant vitenskapsentusiaster over hele verden. (…) «Stephen Hawking ble født på 300-års jubileet til Galileo Galileis død, og døde på Albert Einsteins 139-års bursdagsjubileum. Graviditeten er faktisk deterministisk», skriver astrofysikeren Dr. Karan Jani på Twitter. (vg.no 14.3.2018).)

- Stephen Hawkings vigtigste advarsler til menneskeheden.

(Anm: Stephen Hawkings vigtigste advarsler til menneskeheden. Vi mennesker er som art på kollisionskurs på flere punkter, mente den britiske fysiker Stephen Hawking, som netop er død. Her kan du læse hans største bekymringer på menneskehedens vegne. (videnskab.dk 14.3.2018).)

(Anm: Stephen William Hawking CH CBE FRS FRSA (/ˈstiːvən ˈhɔːkɪŋ/ (...); 8 January 1942 – 14 March 2018) was a British theoretical physicist, cosmologist, author and Director of Research at the Centre for Theoretical Cosmology within the University of Cambridge.[14][15] His scientific works include a collaboration with Roger Penrose on gravitational singularity theorems in the framework of general relativity and the theoretical prediction that black holes emit radiation, often called Hawking radiation. Hawking was the first to set out a theory of cosmology explained by a union of the general theory of relativity and quantum mechanics. He was a vigorous supporter of the many-worlds interpretation of quantum mechanics.[16][17] (en.wikipedia.org).)

- Einstein, ever way ahead of the masses, really knew how to celebrate Pi Day. He was born on March 14, 1879, making this mid-March day even more significant.

(Anm: Happy Pi Day. Suzanne Deffree - March 14, 2012. Welcome to March 14, or 3.14, National Pi Day here in the United States. Pi Day started in the mid-1980s when a Larry Shaw, a physicist at the San Francisco Exploratorium, celebrated the day, marked by the first three digits of pi, by gathering fellow pi appreciators and marching in circles while eating fruit pies. (…) Einstein, ever way ahead of the masses, really knew how to celebrate Pi Day. He was born on March 14, 1879, making this mid-March day even more significant. (edn.com 14.3.2012).)

(Anm: Pi Day is an annual celebration of the mathematical constant π (pi). Pi Day is observed on March 14 (3/14 in the month/day date format) since 3, 1, and 4 are the first three significant digits of π.[2][3] In 2009, the United States House of Representatives supported the designation of Pi Day.[4] Pi Approximation Day is observed on July 22 (22/7 in the day/month date format), since the fraction ​22⁄7 is a common approximation of π, which is accurate to two decimal places and dates from Archimedes.[5]  (en.wikipedia.org).)

- Apropos ugens to dødsfald: Minder du mest om Stephen Hawking eller bogholderen fra Auschwitz? Det var ikke noget, jeg havde lyst til at svare på. To menneskehjerter gik i stå, og de afdøde ligger nu i hver sit lighus. Den ene udviklede en evne til at lukke af og gjorde, hvad han fik besked på. Den anden udviklede en evne til det modsatte, skriver Camilla Stockmann i denne uges kulturkommentar.

(Anm: CAMILLA STOCKMANN. Apropos ugens to dødsfald: Minder du mest om Stephen Hawking eller bogholderen fra Auschwitz? Det var ikke noget, jeg havde lyst til at svare på. To menneskehjerter gik i stå, og de afdøde ligger nu i hver sit lighus. Den ene udviklede en evne til at lukke af og gjorde, hvad han fik besked på. Den anden udviklede en evne til det modsatte, skriver Camilla Stockmann i denne uges kulturkommentar. To menneskehjerter gik i stå, og nyheden om de to kendte menneskers død nåede os i ugens løb. Hjerterne lignede nok hinanden, for de havde banket i brystet på to europæiske mænd, der havde levet længe. Men forskellige var de to mænd. Den ene var Stephen Hawking, den britiske astrofysiker, der var lykkedes med at gøres menneskeheden klogere på universet. Den anden var bogholderen fra Auschwitz, tyske Oskar Gröning, der i 2015 blev dømt for meddelagtighed i drabet på 300.000 jøder. De to mænd repræsenterer yderpunkterne i den menneskelige formåen, og på en måde er det mindblowing som en supernovaeksplosion Jeg læste nekrologerne i de internationale aviser, først den enes, så den andens, og det var som at kigge ned i et sort hul, der sugede al masse til sig, ikke mindst min hjernemasse. Stephen Hawking udvidede forståelsen af at være til. Hans krop svigtede ham, men han viste os, at vi er mere end vores fysik, kroppens brutale opløsning, og han ophøjede samtidig mennesket som væsen, når han sagde: »I millioner af år levede mennesket akkurat ligesom dyrene. Så skete der noget, der udløste vores forestillingsevnes store kraft. Vi lærte at tale, og vi lærte at lytte«. Tænk at være os! Tænk engang! Så læste jeg om Oskar Gröning, og det sorte hul begyndte også at suge al lyset til sig. Læs også: Videnskabsredaktøren: Vi vil savne dig i vores univers, Stephen Hawking (politiken.dk 17.3.2018).)

(Anm: Ondskapens filosofi (“rule by nobody”) (mintankesmie.no).)

– Systemisk sklerose. (– Hos 90–100 prosent av pasientene blir mage og tarm rammet. Vi er de første i verden som forsker på om tarmbakterietransplantasjon kan hjelpe disse pasientene, sier hun, og legger til at det ikke er mange månedene før de første resultatene ventes.)

(Anm: Ble livredd da hun skjønte hvilken sykdom hun hadde fått. Trebarnsmoren Nagjije (38) har systemisk sklerose, den samme uhelbredelige sykdommen som Gunhild Stordalen. Nå gir forskning nytt håp. De første tegnene på sykdommen var kalde og numne fingre. – Det var problematisk å åpne esker i butikken jeg jobbet i. Fingrene hovnet opp og så ut som pølser. Etter hvert ble det smertefullt bare jeg kom bort i noe med fingrene, sier Nagjije Kurti til NRK. Hun er deltager i programmet «Hva feiler det deg?» I tillegg kjente hun at huden på hele kroppen begynte å stramme seg, og ble hard og tykk. Nagjije fikk diagnosen systemisk sklerose i 2015. Først da en medpasient fortalte at det var den samme sykdommen som Gunhild Stordalen, gikk det opp for henne hvor alvorlig det var. (…) Ny forskning gir håp – Dette er en uhelbredelig sykdom, og det eneste som er mulig er å stoppe utviklingen, sier Anna Hoffmann-Vold, lege og forsker på Systemisk sklerose ved Oslo universitetssykehus. (…) – Hos 90–100 prosent av pasientene blir mage og tarm rammet. Vi er de første i verden som forsker på om tarmbakterietransplantasjon kan hjelpe disse pasientene, sier hun, og legger til at det ikke er mange månedene før de første resultatene ventes. I tillegg testes det ut flere nye medisiner på pasienter der lungene er angrepet, og også der huden er rammet. – Dette er spennende og gir håp til fortvilte pasienter, sier Hoffmann-Vold. (nrk.no 4.2.2018).)

- Kan tarmbakterier være et mål for å forhindre autoimmunitet? Resultatene i en ny studie kan være lovende for fremtidig behandling av kroniske autoimmune tilstander som systemisk lupus og autoimmun leversykdom, ifølge forfatterne.

(Anm: Could targeting gut bacteria prevent autoimmunity? The findings of a new study might hold promise for the future of treating chronic autoimmune conditions such as systemic lupus and autoimmune liver disease, according to its authors. In the study, researchers from Yale University in New Haven, CT, discovered that bacteria in the small intestine can travel to other organs and induce an autoimmune response. Importantly, the team also found that this reaction can be treated by targeting the bacteria with an antibiotic or vaccine. The study results were recently published in the journal Science. In autoimmune diseases, the immune system mistakingly attacks healthy cells and tissues. Some of the most common autoimmune diseases include type 1 diabetes, lupus, and celiac disease. According to the National Institutes of Health (NIH), around 23.5 million people in the United States are affected by autoimmune diseases. A variety of autoimmune conditions have been linked to bacteria in the gut. Using a mouse model, the Yale team specifically looked at a bacterium called Enterococcus gallinarum, which can travel beyond the gut to the spleen, lymph nodes, and liver.  (medicalnewstoday.com 9.3.2018).)

- Kan antibiotika målrettet tarmbakterie behandle autoimmun sykdom?

(Anm: Antibiotic targeting gut bacteria may treat autoimmune disease: study. A study published in the journal Science suggests that targeting certain gut bacteria with an antibiotic or vaccine may provide a new approach for treating chronic autoimmune conditions, as reported The Economic Times Friday. - In models of genetically susceptible mice, the researchers observed that in tissues outside the gut, Enterococcus gallinarum initiated the production of auto-antibodies and inflammation. - The researchers found that they could suppress autoimmunity in mice with an antibiotic or a vaccine aimed at E gallinarum. - "When we blocked the pathway leading to inflammation, we could reverse the effect of this bug on autoimmunity," said Martin Kriegel, Yale University. - "The vaccine against E gallinarum was a specific approach, as vaccinations against other bacteria we investigated did not prevent mortality and autoimmunity," he added. (firstwordpharma.com 9.3.2018).)

- Mitokondriell funksjon ved allergisk sykdom. (- NYLIGE FUNN: Nylig forskning har vist at allergi, astma og metabolsk syndrom er linket til mitokondriell dysfunksjon.

(Anm: Mitokondriell funksjon ved allergisk sykdom. (Mitochondrial Function in Allergic Disease.) NYLIGE FUNN: Nylig forskning har vist at allergi, astma og metabolsk syndrom er linket til mitokondriell dysfunksjon (RECENT FINDINGS: Recent research has shown allergy, asthma and metabolic syndrome to be linked to mitochondrial dysfunction.) Curr Allergy Asthma Rep. 2017 May;17(5):29.)

(Anm: Antidepressiva (inkl. SSRI-preparater) og antipsykotika har skadelige effekter på mitokondrier (Mol Cell Biochem 1999;199:103-9).)

(Anm: Mitokondriell dysfunksjon ligger bak kognitive defekter som et resultat av nevral stamcelleutarmning og nedsatt neurogenese. Mitochondrial dysfunction underlies cognitive defects as a result of neural stem cell depletion and impaired neurogenesis. Hum Mol Genet. 2017 Jun 8.)

- Ny viden om menneskets bakterier vælter forståelsen af selvet. Sludder og vrøvl, siger en filosof. Hvem er du? Ikke nogen uden dine bakterier, siger forskere.

(Anm: Ny viden om menneskets bakterier vælter forståelsen af selvet. Sludder og vrøvl, siger en filosof. Hvem er du? Ikke nogen uden dine bakterier, siger forskere. Genforskning var hot omkring årtusindskiftet, hvor man sagde, at kortlægningen af menneskets gener ville revolutionere forståelsen af, hvorfor vi er, som vi er. Så begyndte forskere at bruge gensekventering til at kortlægge vores mikrobiota - de billioner af bakterier, svampe og virus, der lever på alle overflader af kroppen, i kropsåbningerne og i tarmene. (…) Mikroorganismerne har vist sig at have langt større betydning for, hvordan vi udvikler os både fysisk og psykisk, end man tidligere har troet. Den nye viden om mikrobiotaen bør få vidtrækkende konsekvenser ikke bare for biologer, men også for humanisters forståelse af menneskets selvidentitet, lyder det nu fra flere forskere, Videnskab.dk har talt med. »Det er umuligt at adskille menneske og mikrobiota fra hinanden. Vi er en del af en mega organisme,« siger eksempelvis Tobias Rees, der er ph.d. i antropologi ved Afdeling for Socialmedicin på McGill University, Montreal i Canada. (…) Mennesket er ikke et afgrænset subjekt, men en del af en langt større organisk enhed, argumenterer Tobias Rees i et essay, som for nyligt blev publiceret i det videnskabelige tidsskrift Plos Biology.  »Når vi trækker vejret, indånder vi flere bakterier, end der er stjerner på himlen. Det er større end os. Smukt som et af Paul Gauguins landskabsmalerier, hvor menneskekroppe er helt integreret med naturen,« siger han til Videnskab.dk. Tidligere tænkte man primært på bakterier som sygdomsfremkaldende bæster, der skulle udryddes. (videnskab.dk 2.3.2018).)

- Hvordan mikrobiomet utfordrer vårt konsept (forestilling) om selvet. (- Fig. 1. Det endrede syn på det menneskelige selvet. (a) Det tradisjonelle synspunktet: mennesker er skilt fra naturen. (b) Synspunkter i mikrobiomets era (epoke): interaksjoner med mikroorganismer definerer det individuelle menneskelige selvet.)

(Anm: How the microbiome challenges our concept of self. (…) Fig 1. The changing perspective of the human self. (a) The traditional view: humans are set apart from nature. (b) View in the era of the microbiome: interactions with microorganisms define the individual human self. https://doi.org/10.1371/journal.pbio.2005358.g001 / PLoS Biol 16(2): e2005358.)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom. (Medication-induced mitochondrial damage and disease.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Signaler fra tarmens mikrobiotika til fjerntliggende organer mht. fysiologi og sykdom. Signals from the gut microbiota to distant organs in physiology and disease. (Nat Med. 2016 Oct 6;22(10):1079-1089.)

- Selvet, en sentral og unik side ved menneskets personlighet; karakterisert ved individets organiserte og varige opplevelser av egen identitet. Selvet er et sentralt begrep i nyere personlighetspsykologiske teorier, hvor det blant annet fremheves at mennesket til enhver tid forsøker å handle i overensstemmelse med sitt eget selvbilde.

(Anm: Selvet, en sentral og unik side ved menneskets personlighet; karakterisert ved individets organiserte og varige opplevelser av egen identitet. Selvet er et sentralt begrep i nyere personlighetspsykologiske teorier, hvor det blant annet fremheves at mennesket til enhver tid forsøker å handle i overensstemmelse med sitt eget selvbilde. Det antas også at realisering av iboende muligheter er en fundamental drivkraft hos mennesket. Personlighetsmessige problemer kan skyldes et urealistisk selvbilde, enten i form av et altfor optimistisk eller pessimistisk syn på eget verd og muligheter. (…) - jeg - jeg i filosofien - selvaktelse - selvfølelse. Kilde: Store norske leksikon.)

– Nivåer av C-reaktivt protein kan indikere schizofreniprognose: Presentert ved EPA.

(Anm: Levels of C-reactive Protein May Indicate Schizophrenia Prognosis: Presented at EPA. NICE, France -- March 7, 2018 -- Levels of C-reactive protein (CRP) indicating low-grade inflammation are associated with worsening scores on several psychometric scales and a poorer overall prognosis over a 1-year period in outpatients with stable schizophrenia, according to findings from a follow-up study presented at the 2018 Congress of the European Psychiatric Association (EPA). (…) Patients with low-grade inflammation and elevated levels of C-reactive protein (CRP), however, showed worsening scores during the year, which were represented by positive score values. (firstwordpharma.com 9.3.2018).)

(Anm: CRP; C-Reaktivt Protein, forkortet CRP er et protein, der cirkulerer i blodets plasma og kaldes derfor for et plasmaprotein. Som alle plasmaproteiner produceres det i leveren, men normalt er plasmakoncentrationen af CRP forsvindende lille. Ved en akut infektion øges koncentration i plasmaet voldsomt, og derfor benævnes CRP også som et akutfaseprotein. (da.wikipedia.org).)

(Anm: Elevated C-Reactive Protein Levels, Psychological Distress, and Depression in 73 131 Individuals. Arch Gen Psychiatry. 2012;():1-9 (Published online December 24, 2012).)

- Stress: Hvordan sosiale konflikter endrer tarmbakterier. Vi vet nå at vår hjerne og tarmer påvirker hverandre - selv om mange av måtene de er lenket sammen forblir gåtefull.

(Anm: Stress: How social conflict alters gut bacteria. We now know that our brains and guts influence each other — although many of the ways in which they are interlinked remain mysterious. A new study explores how stress related to conflict impacts gut bacteria, asking: is there a difference between how "winners" vs. "losers" are affected? (…) In fact, studies have even discovered that mood disorders are often linked with gastrointestinal discomfort, among other physical symptoms. (…) "We found that even a single exposure to social stress causes a change in the gut microbiota, similar to what is seen following other, much more severe physical stressors, and this change gets bigger following repeated exposures," explains Dr. Huhman. (medicalnewstoday.com 11.3.2018).)

- 38 procent af de omkring 20.000 proteiner, som vi mennesker slæber rundt på, ved forskere ingenting om. (- Eksempelvis er diabetes ikke resultatet af ét dysfunktionelt protein, men en masse. Det samme er sygdomme som astma, kræft, sklerose med flere.)

(Anm: Danskere identificerer stor uudforsket del af menneskets genom. 38 procent af menneskets proteiner ved vi ingenting om, og de kan blive mål for lægemidler i fremtiden. 38 procent af de omkring 20.000 proteiner, som vi mennesker slæber rundt på, ved forskere ingenting om. (…) Det nye studie, der er lavet i samarbejde med professor Lars Juhl Jensen og ph.d.-studerende David Westergaard samt flere internationale samarbejdspartnere, er netop udgivet i det videnskabelige tidsskrift Nature Reviews – Drug Discovery. (…) Diabetes er resultatet af mange dysfunktionelle proteiner Søren Brunak fortæller også, at der kan ligge et stort potentiale i at finde ud af, hvordan proteiner spiller sammen for at komme til udtryk som en sygdom. Eksempelvis er diabetes ikke resultatet af ét dysfunktionelt protein, men en masse. Det samme er sygdomme som astma, kræft, sklerose med flere. (videnskab.dk 23.2.2018).)

- Fejl i cellens antenne koblet til misdannede organer hos zebrafisk.

(Anm: Fejl i cellens antenne koblet til misdannede organer hos zebrafisk. Cellesignaler Et protein i bunden af ”antennen” hos mange af kroppens celler er afgørende for en vigtig type cellesignal, og om organer som hjertet udvikler sig ordentligt. Det viser forskere fra Københavns Universitet og Syddansk Universitet i forsøg med zebrafisk i et nyt studie. (…) Menneskeceller viser lignende effekt Det er den såkaldte TGF-beta signalering, som forskerne nu har fundet ud af, at proteinet regulerer. Denne signalering styrer en række livsvigtige cellulære processer i kroppen, både under fosterudviklingen og videre i voksenlivet. (nyheder.ku.dk 7.3.2018).)

- «Mutante ildere» kaster lys over menneskelig hjerneevolusjon.

(Anm: 'Mutant ferrets' shine a light on human brain evolution. While exploring human brain development using a mutant ferret model, scientists accidentally stumbled upon clues as to the evolution of our oversized brains. Humans are blessed with relatively large brains. And, during the past 7 million years — a short time span in evolutionary terms — the size of our brains has tripled. The cerebral cortex, the convoluted and folded outer layer, is particularly so in humans. Exactly why and how our brains became so darned fancy is a point of much debate and the evidence is currently scant. (medicalnewstoday.com 14.4.2018).)

- Bruk av antidepressiver hos unge gir økt diabetesrisiko. (– Den økte risikoen for type 2-diabetes ved bruk av antidepressiver er en grunn til å begrense bruken av slike legemidler, sier Berit Grøholt, som er professor emerita i barne- og ungdomspsykiatri ved Universitetet i Oslo.)

(Anm: Bruk av antidepressiver hos unge gir økt diabetesrisiko. Bruk av antidepressive legemidler hos barn og unge øker risikoen for type 2-diabetes, ifølge ny studie. Rundt én av 20 norske barn og unge er plaget med depresjon, og bruken av antidepressiver er stigende (1). Flere studier har vist økt risiko for type 2-diabetes hos voksne som bruker antidepressiver. I en amerikansk studie publisert i tidsskriftet JAMA Pediatrics ble rundt 120 000 personer mellom 5 og 20 år inkludert (2). (…) – Den økte risikoen for type 2-diabetes ved bruk av antidepressiver er en grunn til å begrense bruken av slike legemidler, sier Berit Grøholt, som er professor emerita i barne- og ungdomspsykiatri ved Universitetet i Oslo. Tidsskr Nor Legeforen 2018 Publisert: 22. januar 2018.)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

(Anm: Antidepressiva og antipsykotika gir økt risiko for diabetes hos barn og voksne (50 til 700 %) (mintankesmie.no).)

- Psykiatriens indre konflikter eksponert. (- Neuroleptika (antipsykotika) øger dødeligheden (2, side 308), bla. på grund af pludselig hjertedød, vægtøgning med diabetes, hjertekarsygdomme og selvmord.)

(Anm: Psykiatriens indre konflikter eksponert. (- Neuroleptika øger dødeligheden (2, side 308), bla. på grund af pludselig hjertedød, vægtøgning med diabetes, hjertekarsygdomme og selvmord.) Tidsskr Nor Legeforen 2017 Publisert: 31.05.2017 (20. mars 2017).)

(Anm: Antipsykotika (psykofarmaka etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Antipsykotika dobler dødsrisiko allerede etter 180 dagers bruk. Greater Mortality Risk With Antipsychotics in Parkinson's (Større dødsrisiko med antipsykotika ved Parkinsons) (medicalnewstoday.com 21.6.2015).)

(Anm: Antipsykotika forårsaker ansiktsgrimasering og andre typer mulige varige hjerneskader (mintankesmie.no).)

(Anm: Antipsykotika og fysisk attraktivitet (Antipsychotics and physical attractiveness) (...) Antipsykotika, som gruppe, fører til vektøkning og kan føre til munntørrhet og dårlig ånde, grå stær, hirsutisme (uvanleg sterk eller altfor utbreidd hårvekst (helst hos kvinner)), akne og stemmeendringer; de kan forstyrre symmetri av gangart og øke risikoen for tics og spasmer og inkontinens, og potensielt undergrave en persons attraktivitet. Clin Schizophr Relat Psychoses. 2011 Oct;5(3):142-146.)

(Anm: Medikamentutløst dystoni. (…) Videoen illustrerer ekstrapyramidale bivirkninger med dystoni i tunge og kjeveområdet. Tidsskr Nor Legeforen 2016; 136:1730-1730 (8.11.2016).)

- Ny rapport: Dette forteller et dårlig håndtrykk om din helse. En forskninggruppe fra Storbritannia har studert sammenhengen mellom gripestyrke og hjertets funksjon og struktur.

(Anm: Ny rapport: Dette forteller et dårlig håndtrykk om din helse. En forskninggruppe fra Storbritannia har studert sammenhengen mellom gripestyrke og hjertets funksjon og struktur. Har du et slapt håndtrykk? Det kan være en indikator på dårlig helse, ifølge britiske forskere. Et svakt håndtrykk er ikke bare en negativ faktor på jobbintervju. I et nytt studie kommer det frem at dårlig gripeevne også kan være en indikator på dårlig helse. En forskninggruppe fra Storbritannia har studert sammenhengen mellom gripestyrke og hjertets funksjon og struktur. (tv2.no 22.3.2018).)

- Medisiner fra manipulerte bakterier byr på håp - og fallgruver. Medisinen endres når teorier om sykdom endres. Siden midten av 1900-tallet har den dominerende teorien om sykdom vært at kjemikalier ikke fungerer ordentlig. (- Nå er de første bakterielle medisinene - bakterier som er programmert til å gjøre terapier unødvendige - i horisonten. Selv om de representerer en spennende mulighet, reiser de spørsmål om bruk, kontroll og finansiering.)

(Anm: Medicines from engineered bacteria offer promise — and pitfalls. Medicines change when theories of disease change. Since the mid-20th century, the dominant theory of disease has been that of chemicals misbehaving. It followed that medicines were largely comprised of chemicals formulated in purified form, intended to rectify the lack or surfeit of other chemicals. Genomics and microbiomics have done little to change or augment this paradigm and have yielded surprisingly few new drug targets. In part that’s because the supply of targets is limited, and most of the best ones have already been exploited. These disciplines did, however, create new appreciation for the dependence of health on autonomous or semi-autonomous agents in our bodies, particularly gut bacteria and immune cells. We’ve already seen the first cellular medicines, human immune cells genetically reprogrammed to attack cancer cells. Now the first bacterial medicines — bacteria programmed to dispense therapeutics — are on the horizon. Although they represent an exciting opportunity, they raise questions about their use, their control, and their financing. (statnews.com 6.2.2018).)

(Anm: About the Author. Drew Smith @drewsmithbco).)

- Forståelse og behandling av sykdom. Teknisk personell utvikler nye innovative måter å bedre helse- og omsorgstjenesten.

(Anm: Understanding and treating disease. Mechanical engineering researchers are developing new and innovative ways to improve health care. In 2006, a discovery opened up a new world of possibility for treating diseases. For the first time, researchers created stem cells without using embryos. (…) Areas of the body damaged by disease could be made healthy again. But after more than a decade of research on iPSCs, the process of creating them is still incredibly inefficient. (…) “It’s not really at the point that you can use it for clinical purposes.” Del Vecchio and her colleagues are hoping to change that. (…) To fix this problem, Del Vecchio and her team are adding accelerators and brakes to the process. (news.mit.edu 2.2.2018).)

- Hjernen til LAR-barn kan være skadet. Forskerne fant tegn som tyder på at barna som var utsatt for opioider måtte anstrenge seg mer for å løse oppgavene de ble gitt.

(Anm: Hjernen til LAR-barn kan være skadet. Forskerne fant tegn som tyder på at barna som var utsatt for opioider måtte anstrenge seg mer for å løse oppgavene de ble gitt. Bilder av hjernen til barn av mødre som har vært på legemiddelassistert rehabilitering (LAR), viser at de må jobbe mer med oppgaveløsing. Hvert år fødes det i Norge rundt 30 barn av kvinner som får LAR-behandling. For første gang i verden har forskere i Bergen tatt bilder av hjernen til et knippe slike barn mens de løser oppgaver, skriver Bergens Tidende. – Resultatene våre kan tyde på at mors bruk av LAR-medisin og andre opioider kan skade utviklingen av hjernen til barnet, sier forsker og barnelege Eivind Sirnes ved Universitetet i Bergen og Haukeland universitetssjukehus. Ved bruk av såkalt funksjonell MRI kunne forskerne følge aktiviteten i hjernen til de 16 barna i alderen 10–14 år. Bildene viser at hjernen jobbet hardere enn hjernen til barn som ikke har vært utsatt for opioider. – Det kan se ut som om de må anstrenge seg mer for å løse oppgavene, sier Sirnes. De brukte litt lengre tid på å løse oppgavene og gjorde litt flere feil, men forskjellen var ikke stor, legger han til. Sirnes påpeker at de har undersøkt for få barn til at de kan komme med noen endelige svar. (forskning.no 14.2.2018).)

– Bildene kan tyde på at hjernen til Lar-barna er skadet. Som de første i verden har UiB-forskere tatt bilder av hjernen til Lar-barn mens de strever med hukommelse og konsentrasjon.

(Anm: – Bildene kan tyde på at hjernen til Lar-barna er skadet. Som de første i verden har UiB-forskere tatt bilder av hjernen til Lar-barn mens de strever med hukommelse og konsentrasjon. – Resultatene våre kan tyde på at mors bruk av Lar-medisin og andre opioider kan skade utviklingen av hjernen til barnet, sier forsker og barnelege Eivind Sirnes ved UiB og Haukeland universitetssjukehus. Nå kommer helt ny kunnskap fra Universitetet i Bergen. Som de første i verden har Sirnes og kollegene gjennomført såkalt funksjonell MR der hjernen skannes mens barn mellom 10 og 14 år får testet hukommelse og konsentrasjonsevne. Oppgavene består blant annet i å huske serier av kort med ord og farger. (…) Mindre volum UiB-forskerne har også tatt ordinære MR-bilder av opioid-barn og sammenlignet med vanlige barn. – Vi lot røntgenleger tolke bildene. De fant ingenting unormalt. Men da vi målte volumet i de ulike delene av hjernen, fant vi at basalgangliene midt inne i hjernen var mindre hos barna som hadde vært utsatt for opioider, sier Sirnes. Basalgangliene er spesielt viktige for motorikk og oppmerksomhet. Flere studier UiB-studien er ikke den første som tyder på at Lar-behandling av gravide skader fosteret. Et konsensuspanel leverte i fjor en rapport der de oppsummerte forskningen. Bruk av metadon i svangerskapet er forbundet med for tidlig fødsel, lav fødselsvekt og redusert hodeomkrets. Om lag halvparten av barn som har vært utsatt for Lar-medisiner, trenger langvarig sykehusbehandling av abstinenser. Panelet kan ikke utelukke at Lar-medisinene påvirker barnets tankeevne og syn. Forsøk på dyr og celler peker i den retning. I år skal Helsedirektoratet lage nye retningslinjer for Lar-behandling av gravide. Anbefalingen fra panelet er å legge større vekt på føre-var-prinsippet. I dag heter det at kvinner på Lar bør fortsette behandlingen hvis de blir gravide. Panelet vil skifte bør med kan. (…) Legen deres plikter dessuten å informere om risikoen de utsetter barnet for. – Mer føre var Barneombud Anne Lindboe har engasjert seg på Lar-barnas side: – Jeg er selv barnelege og har undret meg over at Helsedirektoratet har tatt så lett på skadevirkningene av Lar-behandling under graviditet. For rusmidler er det ellers nulltoleranse, sier hun. (bt.no 18.2.2018).)

- Sønnen (2) døde av Lar-tabletter: – Vi så ingen tegn til at noe var feil. BERGEN TINGRETT (NRK): Toåringen ble forgiftet av farens tabletter.

(Anm: Sønnen (2) døde av Lar-tabletter: – Vi så ingen tegn til at noe var feil. BERGEN TINGRETT (NRK): Toåringen ble forgiftet av farens tabletter. Nå står foreldrene tiltalt for uaktsomt drap. – Selv jeg må innrømme at det er hjerteskjærende, sier aktor. 12. oktober 2015 finner den nå 27 år gamle moren sønnen livløs i sengen i leiligheten i Bergen. Hun forsøker å få liv i sønnen, men skjønner fort at noe er alvorlig galt. Klokken 07.18 ringer moren til AMK, og seks minutter senere er både ambulanse og luftambulanse på stedet. Det blir fort klart at livet ikke står til å redde. Etter hvert viser det seg at gutten hadde fått i seg buprenorfin-tabletter, som gis som heroinsubstitutt til personer i legemiddelassistert rehabilitering (Lar). (…) Noen uker etter dødsfallet ble foreldrene varetektsfengslet, siktet for uaktsomt drap. (nrk.no 6.3.2018).)

- Vi konkluderer med at metadon forårsaker svikt i intracellulær Ca (2+) homeostase, og at denne effekten er forbundet med morfologiske og funksjonelle forandringer av mitokondrier. Sannsynligvis bidrar denne mekanismen til degenerative bivirkninger forbundet med metadonbehandling.

(Anm: Vi konkluderer med at metadon forårsaker svikt i intracellulær Ca (2+) homeostase, og at denne effekten er forbundet med morfologiske og funksjonelle forandringer av mitokondrier. Sannsynligvis bidrar denne mekanismen til degenerative bivirkninger forbundet med metadonbehandling. («We conclude that methadone causes failure of intracellular Ca(2+) homeostasis, and this effect is associated with morphological and functional changes of mitochondria. Likely, this mechanism contributes to degenerative side effects associated with methadone treatment.») Int J Cell Biol. 2012;2012:642482. dEpub 2012 Jun 17).

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

(Anm: Ørsmå mitokondrier spiller en svært stor rolle mht. menneskets evolusjon og sykdom (Tiny mitochondria play outsized role in human evolution and disease.) (medicalnewstoday.com 25.9.2015).)

– Antipsykotika kan krympe hjernevolum (Antipsychotics May Shrink Brain Volume).

(Anm: Antipsykotika kan krympe hjernevolum (Antipsychotics May Shrink Brain Volume) Forskere rapporterte i februarutgaven av Archives of General Psychiatry at det var tiltagende tap av både grå materie og hvit substans ved økende tid på antipsykotika. En langtidsstudie ved bruk av bildetagning tyder på at hjernevolum hos pasienter med schizofreni gradvis reduseres i takt med varigheten av behandling med antipsykotika. (A long-term imaging study suggests that brain volume in patients with schizophrenia progressively declined with increasing duration of antipsychotic therapy.) (Arch Gen Psychiatry. 2011;68(2):128-137 (February 7, 2011).)

(Anm: Antidepressiv medicin kan øge risiko for infektion med tarmbakterie. Infektioner med bakterien Clostridium difficile ses oftere hos personer i behandling for depression. (dagenspharma.dk 14.5.2013).)

(Anm: Legemidler (bl.a. antidepressiva, antipsykotika etc. kan øke risikoen for tarmsykdommer (dysbiose)), inklusive sepsis, Clostridium difficile (C difficile) etc.(mintankesmie.no).)

- Tarmmikrober beskytter mot sepsis — musestudie.

(Anm: Gut microbes protect against sepsis—mouse study. Sepsis occurs when the body's response to the spread of bacteria or toxins to the bloodstream damages tissues and organs. The fight against sepsis could get a helping hand from a surprising source: gut bacteria. Researchers reporting February 22 in the journal Cell Host & Microbe found that giving mice particular microbes increased blood levels of immunoglobulin A (IgA) antibodies, which protected against the kind of widespread bacterial invasion that leads to sepsis. (medicalxpress.com 22.2.2018).)

(Anm: Commensal Microbes Induce Serum IgA Responses that Protect against Polymicrobial Sepsis. Cell Host Microbe. 2018 Feb 7. pii: S1931-3128(18)30040-4.)

(Anm: Rebiotix microbiome drug success against C diff infection. Patients suffering from a recurrent infection with the C difficile bacteria have benefited from a microbiome treatment from Rebiotix. The results from the open label phase 2 trial confirm that Rebiotix’s drug, RBX2660, is the frontrunner among a coming wave of new microbiome treatments. (…) Companies are focusing on gastrointestinal conditions first, but the potential for treatments is also being investigated in conditions such as multiple sclerosis and depression. (pharmaphorum.com 13.4.2017).)

(Anm: Gray matter abnormality predicts neurodevelopmental problems in smaller premature babies (medicalnewstoday.com 8.4.2016).)

- Hudbakterier kan gi et svar til kreftforskere. Huden beskytter kroppen mot skade og dekkes også med milliarder bakterier som kalles «kommensale» bakterier som danner mikrobiota av huden.

(Anm: Skin bacteria may be an answer to cancer find researchers. The skin protects the body from harm and is also covered with billions of bacteria which are called commensal bacteria that form the microbiota of the skin. These are friendly bacteria that stay on the skin surface without causing harm. These bacteria play a role in keeping us healthy. In a new study, a team of researchers from the University of California, San Diego, have found that a special strain of the bacteria living on the skin could help protect against cancer and also help in its treatment. The study report was published this week in the latest issue of the journal Science Advances. (news-medical.net 2.3.2018).)

— Behandling med antidepressiva og forverring av hvit substans påvist ved MRI hos eldre. (— Bruk av hvilken som helst antidepressiva i løpet av studien ble assosiert med forverring av hvit substans.)

Antidepressant Treatment and Worsening White Matter on Serial Cranial Magnetic Resonance Imaging in the Elderly (Behandling med antidepressiva og forverring av hvit substans påvist ved MRI hos eldre)
Stroke 2008;39:857-862 (Published online before print January 31, 2008)
Bakgrunn og formål— I noen studier er depresjon sent i livet assosiert med hvit substans lesjoner på MRI. Effekten av forskjellige klasser av antidepressiva på progresjon av hvit substans lesjoner er ukjent. Selektive serotonerge reopptakshemmere (SSRI) kan redusere blodplateaggregasjon. Vi antok at Cardiovascular Health Study-deltakerne som tar SSRI sjeldnere ville ha forverring av hvit substans på serie MR enn deltakere som ikke er på antidepressiva. (Background and Purpose— In some studies, late life depression is associated with white matter lesions on MRI. The effect of different classes of antidepressants on progression of white matter lesions is unknown. Selective serotonergic reuptake inhibitors (SSRIs) may decrease platelet aggregation. We hypothesized that Cardiovascular Health Study participants taking SSRIs would less often have worsening white matter on serial MRI than participants not on antidepressants)

Metoder- Blant 1 826 deltakere som ikke brukte antidepressiva ved første MR-undersøkelse undersøkte vi assosiasjonen av forverring på graden av hvit substans fra første gang til oppfølging med MR, i gjennomsnitt 5 år fra hverandre i tid, og bruk av antidepressiva mellom skanninger. Logistisk regresjonmodeller ble brukt som kontroll for en rekke potensielle konfunderende variabler. (Methods— Among 1826 participants who were not using an antidepressant at initial MRI scan, we examined the association of worsening in white matter grade from initial to follow-up MRI scans, 5 years apart on average, and antidepressant use between the scans. Logistic regression models were used, controlling for a variety of potential confounding variables.)

Resultater— Bruk av hvilken som helst antidepressiva i løpet av studien ble assosiert med forverring av hvit substans. I en multivariabel modell ble risiko noe økt, ikke redusert, ved bruk av serotonerge midler (OR 1,36, 95 % CI 0,87 til 2,12), og ble betydelig økt ved bruk av tricykliske antidepressiva (OR 1.77, 95% CI 1.07 to 2.94). (Results— Use of any antidepressant during the period of study was associated with worsening white matter. In a multivariable model, risk was slightly increased, not reduced, with use of serotonergic agents (OR 1.36, 95% CI 0.87 to 2.12) and was significantly increased with the use of tricyclic antidepressants (OR 1.77, 95% CI 1.07 to 2.94).)

Konklusjoner— Sammenhengen mellom forverring av hvit substans og bruk av tricykliske antidepressiva var et uventet funn som kan relateres til indikasjoner for bruk for annet enn depresjon eller bivirkninger som som hypotensjon. Beskyttelse mot forverring ble ikke sett ved bruk av serotonerge midler. (…) (The association between worsening white matter and use of tricyclic antidepressants was an unexpected finding that may relate to indications for use other than depression or to side effects such as hypotension. Protection against worsening was not seen with use of serotonergic agents.)

(Anm: hvit substans; hvit substans, margkledde nervefibrer, utløpere fra nervecellene i hjerne og ryggmarg. Den hvite fargen skyldes myelin, et fettholdig stoff som danner margskjeder omkring nervefibrene. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: white matter (hvit substans); Multiple Sclerosis (MS) is one of the most common disease which affects white matter (wikipedia.org).)

(Anm: PTSD og psykoaktive legemidler knyttet til økt risiko for demens. (PTSD and psychoactive drugs linked to increased risk for dementiaI) (…) I denne studien oppdaget forskerne at det å ta visse antidepressiva, sedativer, beroligende midler eller antipsykotika økte veteranernes risiko for å utvikle demens sammenlignet med risikoen for veteraner som ikke tok slike legemidler. (…) En ny studie, publisert i Journal of the American Geriatrics Society undersøkte denne forbindelsen. (...) Legemidler som betydelig økte risikoen for demens inkluderte: - Selektive serotonin reopptakshemmere (SSRI) - Nye antidepressiva - Atypiske antipsykotika. (news-medical.net 9.5.2017).)

(Anm: Veterans with PTSD have an increased 'fight or flight' response. Young veterans with combat-related post-traumatic stress disorder (PTSD) have an increased 'fight or flight' response during mental stress, according to new findings published in The Journal of Physiology. (medicalnewstoday.com 16.5.2017).)

- Lesjoner registrert hos unge brukere av stimulerende substanser. (- Vi har nylig rapportert forekomsten av hvit substans hyperintensitet ((White matter hyperintensities (WMH)) fra en prospektiv identifisert kohort av unge (gjennomsnittlig alder 27 år) som besøker vår akuttavdeling mht. til amfetaminbruk (metamfetamin, amfetamin og ecstasy).4 Fire av 23 krevende amfetaminbrukere hadde disse lesjonene på magnetisk resonanstomografi (MR) (17 %), oftest i frontallapper.

(Anm: Lesjoner registrert hos unge brukere av stimulerende substanser. (Lesions are seen in young users of stimulant drugs.) (…) Vi har nylig rapportert forekomsten av hvit substans hyperintensitet ((White matter hyperintensities (WMH)) fra en prospektiv identifisert kohort av unge (gjennomsnittlig alder 27 år) som besøker vår akuttavdeling mht. amfetaminbruk (metamfetamin, amfetamin og ecstasy).4 Fire av 23 krevende amfetaminbrukere hadde disse lesjonene på magnetisk resonanstomografi (MR) (17 %), oftest i frontallapper. BMJ 2010; 341:c5636 (13 October).)

(Anm: hvit substans; hvit substans, margkledde nervefibrer, utløpere fra nervecellene i hjerne og ryggmarg. Den hvite fargen skyldes myelin, et fettholdig stoff som danner margskjeder omkring nervefibrene. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: white matter (hvit substans); Multiple Sclerosis (MS) is one of the most common disease which affects white matter (wikipedia.org).)

(Anm: Dopaminmangel: Hva du trenger å vite. (Dopamine deficiency: What you need to know) (medicalnewstoday.com 17.1.2018).)

- Behandling med SSRI, MAO-hemmere, heterosykliske antidepressiva og andre antidepressiva var forbundet med en økt risiko for demens.

(Anm: Behandling med antidepressiva og risiko for demens: En populasjonsbasert, retrospektiv case-control studie. (Antidepressant treatment and risk of dementia: a population-based, retrospective case-control study.) KONKLUSJON: Forekomsten av demens hos pasienter er assosiert med bruk av antidepressiva. Behandling med trisykliske antidepressiva var assosiert med en redusert risiko for demens, mens behandling med SSRI, MAO-hemmere, heterosykliske antidepressiva og andre antidepressiva var forbundet med en økt risiko for demens. (J Clin Psychiatry. 2016 Jan;77(1):117-22.)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

- Antidepressiva kan øke dødsrisikoen med én tredjedel. (- Som forfatterne til den nye studien skriver, "antidepressiva" forstyrrer flere adaptive prosesser regulert av evolusjonært eldgamle biokjemikalier, som potensielt øker dødeligheten.) (- Antidepressiva forstyrrer funksjonen til monoaminer (viktige biokjemikalier som serotonin og dopamin), og disse monoaminer har viktige funksjoner, ikke bare i hjernen, men i hele kroppen. "For eksempel, "la hun til," serotonin påvirker vekst, reproduksjon, fordøyelse, immunfunksjon og mange andre prosesser, og det finnes i nesten alle større organer.)

(Anm: Antidepressiva kan øke dødsrisikoen med én tredjedel. (Antidepressants may raise death risk by a third.) (…) Som forfatterne til den nye studien skriver, "antidepressiva" forstyrrer flere adaptive prosesser regulert av evolusjonært eldgamle biokjemikalier, som potensielt øker dødeligheten. (…) Jeg foreskriver antidepressiva selv om jeg ikke vet om de er mer skadelige enn nyttige på lang sikt. Jeg er bekymret for at de hos noen pasienter kan være skadelige, og psykiatere vil lure på hvorfor vi i løpet av 50 år ikke gjorde mer for å finne det ut av det," legger han til. (…) Forstyrrelser av serotonins funksjon kan derfor ha forskjellige bivirkninger, noe som kan bidra til risiko for død på mange forskjellige måter.) (medicalnewstoday.com 19.9.2017).)

(Anm: Dopaminmangel: Hva du trenger å vite. (Dopamine deficiency: What you need to know) (medicalnewstoday.com 17.1.2018).) 

-  Øker langsiktig bruk av antipsykotika (AP) risikoen for dødelighet? (- AP-eksponering er knyttet til tilnærmet 1,5 ganger økt dødelighetsrisiko.)

(Anm: Does antipsychotic drug use increase the risk of long term mortality? A systematic review and meta-analysis of observational studies. Abstract Antipsychotics (AP) are widely used to treat schizophrenia and other psychiatric disorders. However, the association between the AP use and mortality risk is controversial. (…) AP exposure is associated with an approximately 1.5-fold increased mortality risk. This increased risk may be particularly prominent in patients with Parkinson's and those over 65 years old. Further studies are required to evaluate the mortality risk for individual AP drugs and diseases. Oncotarget. 2018 Jan 10;9(19):15101-15110.)

- Risiko for sykehusinnleggelse i forbindelse med antikolinerge legemidler for pasienter med demens. (- KONKLUSJON: Antikolinergiske risikoskalaresultater ble vist å være en sterk forutsigelse for sykehusinnleggelse for pasienter med demens. Vi bør evaluere den antikolinerge byrden før oppstart av anti-demensbehandling.)

(Anm: Risk of hospitalization associated with anticholinergic medication for patients with dementia. Abstract BACKGROUND: With the ageing of the general population, demand has grown for measures to prevent hospitalization for dementia, which can exacerbate problems associated with activities of daily living in elderly individuals. Anticholinergic medication has been shown to cause falls, delirium, and cognitive impairment in aged patients. However, the risk of hospitalization associated with the administration of anticholinergics is unclear. (…) CONCLUSION: The Anticholinergic Risk Scale findings were shown to be a strong predictor of hospitalization for patients with dementia. We should evaluate the anticholinergic burden before initiating anti-dementia therapy. Psychogeriatrics. 2018 Jan;18(1):57-63.)

- Sovepiller øker faren for demens med 50 prosent. (- I en ny studie oppdaget forskerne at eldre over 65 år som hadde tatt medisiner med benzodiazepiner i løpet av de siste 15 årene, hadde 50 prosent økt risiko for å utvikle demens.) (- Vi vet fra tidligere studier at de som bruker disse pillene har en økt risiko for å utvikle demens, men vi vet foreløpig ikke nok om årsaken, sier førsteamanuensis Tor Atle Rosness ved Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse.)

Sovepiller øker faren for demens med 50 prosent
dagbladet.no 29.9.2012
FORSTYRRER HJERNEN: Forskerne tror sovepillene forstyrrer de kjemiske forbindelsene i hjernen.

Vival, Valium og Stesolid virker kanskje beroligende, men pillene har en farlig bivirkning.

I en ny studie oppdaget forskerne at eldre over 65 år som hadde tatt medisiner med benzodiazepiner i løpet av de siste 15 årene, hadde 50 prosent økt risiko for å utvikle demens.

Tall fra Legemiddelverket viser at hele 569 000 nordmenn fikk benzodiazepiner og benzodiazepinlignende legemidler i 2011. (...)

Betydelig høyere risiko
Studien, som har gått over 20 år og ble publisert i British Medical Journal denne uken, hadde 1063 deltakere over 65 år.

Ingen av deltakerne hadde i utgangspunktet demens, og ingen av dem gikk på medisiner som inneholdt benzodiazepiner.

Etter 15 år fant forskerne ut at av hundre deltakere ville 3.2 utvikle sykdommen uten å gå på medisiner. Blant de som gikk på medisinene var tallet betydelig høyere — 4,8 per hundre ville få demens.

Professor Tobias Kurth, som jobber sammen ved Harvard University School of Public Health og University of Bordeaux, uttalte at: «Disse stoffene kan potensielt være meget farlige», ifølge Daily Mail.

Oppsiktsvekkende funn
Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør i Legemiddelverket, mener funnene er oppsiktsvekkende.

- Denne studien tyder på at langtidsbruk av benzodiazepiner og benzodiazepinlignende legemidler kan gi en økning i risikoen for demens på 50 prosent. Hvis dette er riktig, er det et oppsiktsvekkende funn som kan få betydning for bruken av disse legemidlene i framtida, sier han.

Madsen mener vi trenger mer forskning.

- Funnene bør bekreftes av flere studier før vi trekker en endelig slutning, men inntil vi vet mer er denne studien enda en grunn til å minne om at disse legemidlene er ment til kortvarig behandling av angst, uro og søvnvansker. De er ikke ment for langvarig, sammenhengende bruk, sier han. (...)

(Anm: Benzodiazepine use and risk of dementia: prospective population based study. Abstract OBJECTIVE: To evaluate the association between use of benzodiazepines and incident dementia. (…) CONCLUSIONS: In this prospective population based study, new use of benzodiazepines was associated with increased risk of dementia. The result was robust in pooled analyses across cohorts of new users of benzodiazepines throughout the study and in a complementary case-control study. Considering the extent to which benzodiazepines are prescribed and the number of potential adverse effects of this drug class in the general population, indiscriminate widespread use should be cautioned against. BMJ. 2012 Sep 27;345:e6231.)

- Antikolinerge effekter av vanlige legemidler knyttet til økt dødelighet hos mennesker over 65. De kombinerte antikolinerge effektene av mange vanlige legemidler øker risikoen for kognitiv svekkelse og død hos personer over 65 år, ifølge resultater fra en storskala studie på den langsiktige helseeffekten av legemidler.

(Anm: Antikolinerge effekter av vanlige legemidler knyttet til økt dødelighet hos mennesker over 65. De kombinerte antikolinerge effektene av mange vanlige legemidler øker risikoen for kognitiv svekkelse og død hos personer over 65 år, ifølge resultater fra en storskala studie på den langsiktige helseeffekten av legemidler.(Anticholinergic effects of common drugs are associated with increased mortality in over 65s. The combined anticholinergic effects of many common drugs increase the risk of cognitive impairment and death in people aged over 65, a large scale study of the long term effect of drugs on health has found.) BMJ 2011; 342:d4037 (28 June).)

- Vi har fundet en mulig årsagssammenhæng mellem en biomarkør i blod, der hedder apoE, og risiko for demens. 

(Anm: Dansk forskning afslører afgørende nyt om demens. Forskere har undersøgt blod og dna fra mere end 100.000 personer i studie om sygdommen demens. (…) - Vi har fundet en mulig årsagssammenhæng mellem en biomarkør i blod, der hedder apoE, og risiko for demens.  - ApoE er et meget centralt molekyle eller komponent i hjernen, som er med til at rense hjernen for sådan et klæbrigt stof, som man ser ophobet i demens, siger Ruth Frikke-Schmidt. I studiet har forskerne undersøgt blod og dna fra 106.562 personer fra Herlev-Østerbroundersøgelsen og Østerbroundersøgelsen. Resultaterne viste, at et lavt niveau af apoE i blodet hang sammen med øget risiko for demens. Niveauet af apoE er ifølge overlægen "langt overvejende bestemt genetisk". Det vil sige, at eksempelvis livsstil og kostvaner ikke har indflydelse på det. (jyllands-posten.dk 1.8.2017).)

(Anm: Benzodiazepine use and mortality of incident dialysis patients in the United States (Forekomst av benzodiazepiner og dødelighet ved dialyse av pasienter i USA). Kidney Int. 2007 Dec;72(11):1388-93. Epub 2007 Sep 12.)

- Studien viser sammenhengen mellom metabolsk syndrom og risiko for kognitive sykdommer.

(Anm: Study shows link between metabolic syndrome and risk of cognitive disorders. A study presented at the European Academy of Neurology Congress in Amsterdam has shown that obesity alone is not a risk factor for cognitive disorders, but commonly associated co-morbidities such as diabetes, high blood pressure, and metabolic disorders are. Dementia diseases in patients who suffer from diabetes are often treated inadequately, a new research paper reveals. It has long been supposed that patients with metabolic syndrome are more likely to suffer from cognitive impairment - and to a greater extent. Reasons are thought to include chronic inflammatory processes which can induce neuroinflammatory and neurodegenerative changes. Whether obese individuals without risk factors such as diabetes mellitus, metabolic disorders and the presence of albumin in the urine have an increased risk of cognitive impairment is still little researched. (news-medical.net 27.6.2017).)

(Anm: Metabolic Syndrome Components Are Associated With Symptomatic Polyneuropathy Independent of Glycemic Status. Diabetes Care 2016 (Published online before print March 10, 2016).)

- Konklusjoner: Annengenerasjons antipsykotika forårsaker signifikant flere endringer i metabolske parametere, og øker risikoen for å utvikle metabolsk syndrom og tilhørende lidelser som diabetes mellitus type II og cerebrovaskulære ulykker.

(Anm: Konklusjoner: Annengenerasjons antipsykotika forårsaker signifikant flere endringer i metabolske parametere, og øker sjansene for å utvikle metabolsk syndrom og tilhørende lidelser som diabetes mellitus type II og cerebrovaskulære ulykker. (Conclusions: Second-generation antipsychotics cause significantly more changes in the metabolic parameters, increasing the chances of developing metabolic syndrome and associated disorders like diabetes mellitus type-II and cerebrovascular accidents. Indian J Psychiatry. 2011 Apr-Jun; 53(2): 128–133.)

(Anm: Antidepressiva og antipsykotika gir økt risiko for diabetes hos barn og voksne (50 til 700 %) (mintankesmie.no).)

- Metabolsk syndrom komponenter er forbundet med symptomatisk polynevropati uavhengig av glykemisk status.

(Anm: Metabolic Syndrome Components Are Associated With Symptomatic Polyneuropathy Independent of Glycemic Status. Diabetes Care 2016 (Published online before print March 10, 2016).)

(Anm: Patients With Polyneuropathy Receive Long-Term Opioid Therapy, No Clear Benefit. CHICAGO -- May 23, 2017 -- Polyneuropathy is associated with an increased likelihood of long-term opioid therapy, but therapy does not appear to improve functional status, according to a study published online by JAMA Neurology. Polyneuropathy is a common painful condition, especially among older patients, which can result in functional impairment. (dgnews.docguide.com 23.5.2017).)

- Hva er polynevropati?

(Anm: Hva er polynevropati? Polynevropati er en sykdom som rammer det perifere nervesystemet, det vil si den delen av nervesystemet som ligger utenfor hjernen og ryggmargen. Dette systemet består av forskjellige typer nervefibre. Motoriske nervefibre leder impulser til muskler om å bevege seg. Sensoriske nervefibre leder impulser til hjernen fra hud og ledd om smerte, berøring, trykk, temperatur, og leddstilling. Autonome nervefibre går til kroppens indre organer og bidrar til regulering av blant annet hjerterytme, fordøyelseskanal, svette og kjønnsfunksjoner. (...) Et mindretall får betydelig ustøhet og dårlig gangfunksjon pga lammelser i bena (særlig tær og ankler), men det er svært sjelden at lammelsen brer seg til andre deler av kroppen, og svært få blir avhengig av rullestol. (legehandboka.no 27.10.2009).)

- Prepsykose linkes til forhøyet metabolsk syndrom.

(Anm: Prepsychosis links with elevated metabolic syndrome. MADRID – Untreated people at high risk for developing psychosis also showed an increased prevalence of certain components of metabolic syndrome in data collected from 163 German study participants, a finding that gives new insight into the well-documented but poorly delineated link between schizophrenia and metabolic syndrome. (...) He also suggested prescribing antipsychotic medications that pose the lowest risk for causing further metabolic derangements in patients. (clinicalpsychiatrynews.com.com 2.4.2016).)

- Metabolsk syndrom er definert ved aggregering av hypertriglyseridemi, lavt høy tetthet lipoprotein (HDL) nivå, forhøyet fastende glukose, hypertensjon og økt midjeomkrets.

(Anm: Joachim Raese, MD. Metabolic syndrome is defined by the aggregation of hypertriglyceridemia, low high-density lipoprotein (HDL) levels, elevated fasting glucose, hypertension, and increased waist circumference. Metabolic syndrome confers an increased risk of developing diabetes and of dying from coronary artery disease. Cardiovascular disease is the leading cause of death among patients with schizophrenia, who have a life expectancy about 20 years shorter than the general population. (…) For a more detailed discussion, I suggest watching a YouTube video that we have prepared. (cmeinstitute.com 27.4.2016).)

(Anm: Video Lecture 8: Metabolic Syndrome Lectures 1 (By Dr. Joachim Raese) (youtube.com).)

- MGH-forskere gir direkte kobling mellom "lekk tarm" og kronisk inflammatorisk sykdom.

(Anm: MGH-forskere gir direkte link mellom "lekk tarm" og kronisk inflammatorisk sykdom. MGH researchers provide direct link between ‘leaky gut’ and chronic inflammatory disease. With the help of genetically engineered mice, scientists at the Massachusetts General Hospital (MGH) are moving closer to establishing the role that increased intestinal permeability, sometimes called a "leaky gut," plays in chronic inflammatory conditions. Regulated by a protein called zonulin, elevated intestinal permeability has been associated with several chronic conditions including autoimmunity, metabolic disorders, neurodegenerative diseases and even cancer. In an article published in Annals of the New York Academy of Sciences, lead author Craig Sturgeon, a graduate student in the Mucosal Immunology and Biology Research Center (MIBRC) at MGH, and colleagues provide a direct link between increased permeability of the small intestine and chronic inflammatory disease. They describe how inducing colitis in transgenic mice with two copies of the zonulin-producing gene variant led to significantly more severe symptoms and increased mortality compared with inducing colitis in animals without the zonulin gene. (news-medical.net 20.4.2017).)

(Anm: Zonulin, a regulator of epithelial and endothelial barrier functions, and its involvement in chronic inflammatory diseases. (…) This review focuses on the recent research implicating zonulin as a master regulator of intestinal permeability linked to the development of several chronic inflammatory disorders. Tissue Barriers. 2016 Oct 21;4(4):e1251384.)

(Anm: Zonulin transgenic mice show altered gut permeability and increased morbidity/mortality in the DSS colitis model. (…) Our data show that zonulin-dependent small intestinal barrier impairment is an early step leading to the break of tolerance with subsequent development of CIDs. Ann N Y Acad Sci. 2017 Jun;1397(1):130-142.)

(Anm: Læge: Du er syg i hjernen, ikke i kroppen. (ekstrabladet.dk 17.4.2012).)

(Anm: If Your Gut Could Talk: 10 Things You Should Know. Your body is constantly communicating with you. Come learn the language of your gut. (healthline.com 30.1.2018).)

- Storforbrugere af alkohol får langt oftere demens. Især tidlig demens er knyttet til massivt alkoholforbrug, viser et stort, fransk studie. (- Personer med et stort alkoholforbrug forkorter i gennemsnit deres liv med mere end 20 år. Og demens er én af de vigtigste årsager, fortæller han.)

(Anm: Storforbrugere af alkohol får langt oftere demens. Især tidlig demens er knyttet til massivt alkoholforbrug, viser et stort, fransk studie. Personer med et stort alkoholforbrug forkorter i gennemsnit deres liv med mere end 20 år ifølge et stort, nyt stuide. Forskere har undersøgt registerdata over hospitalsindlæggelser i Frankrig i årene 2008-2013. Den vigtigste risikofaktor Det nye studie er det største af sin slags ifølge pressemeddelelsen fra Centre for Addiction and Public Health i Canada. Fundene indikerer, at et massivt alkoholindtag er den vigtigste risikofaktor for alle demenstyper, men især tidlig demens, der rammer personer under 65 år, fortæller Jürgen Rehm ved Institute for Mental Health Policy Research, Canada, i pressemeddelelsen. Personer med et stort alkoholforbrug forkorter i gennemsnit deres liv med mere end 20 år. Og demens er én af de vigtigste årsager, fortæller han. Læs også: Paradoks: Hvorfor drikker vi alkohol? (videnskab.dk 4.3.2018).)

- Diaré etter å ha drukket alkohol: Hva forårsaker det? Mange opplever diaré etter å ha drukket alkohol. Diaré kan være ubehagelig og kan ledsages av andre symptomer. Videre kan noen typer alkohol være mer sannsynlig å forårsake diaré enn andre. (...) Bakteriell ubalanse: Det er en rekke bakterier i tarmene som arbeider for å holde kroppen i balanse ved å angripe skadelige patogener. Alkohol kan midlertidig drepe noen bakteriearter eller tillate andre å vokse raskt, noe som kan forårsake funksjonsfeil i tarmene.

(Anm: Diarrhea after drinking alcohol: What causes it? Many people experience diarrhea after drinking alcohol. Diarrhea can be uncomfortable and may be accompanied by other symptoms. Furthermore, some types of alcohol can be more likely to cause diarrhea than others. (…) Bacterial imbalance: There are a variety of bacteria in the intestines that work to keep the body in balance by attacking harmful pathogens. Alcohol may temporarily kill off some bacteria species or allow others to grow rapidly, which can cause the intestines to malfunction. (medicalnewstoday.com 28.8.2017).)

- Alkohol øker tarmens gjennomtrengelighet av fremmedstoffer.

(Anm: - Alkohol øker tarmens gjennomtrengelighet av fremmedstoffer. (dagbladet.no 6.5.2016).)

- Studie: Type 2 diabetes knyttet til bakterier som trenger gjennom slimhinnen i tykktarmen.

(Anm: Studie: Type 2 diabetes knyttet til bakterier som trenger gjennom slimhinnen i tykktarmen. Study: Type 2 diabetes linked to bacteria that penetrate mucus lining of the colon. In humans, developing metabolic disease, particularly type 2 diabetes, is correlated with having bacteria that penetrate the mucus lining of the colon, according to a study led by Drs. Benoit Chassaing and Andrew Gewirtz at Georgia State University. The findings, which provide insight on how people develop insulin resistance-associated dysglycemia (abnormal blood glucose levels), are published in the journal Cellular and Molecular Gastroenterology and Hepatology. (news-medical.net 30.5.2017).)

- Høyt alkoholforbruk øker risikoen for demens. Alkohol er en viktig risikofaktor i utviklingen av alle typer demens, særlig tidlig demens. (- Studien baserte seg på data fra over en million pasienter med ulike demensdiagnoser. Av de 57 000 som var rammet av tidlig demens var hele 57 prosent relatert til kronisk overforbruk av alkohol. Samlet sett var alkoholmisbruk assosiert med tre ganger større risiko for alle typer demens.)

(Anm: Høyt alkoholforbruk øker risikoen for demens. Alkohol er en viktig risikofaktor i utviklingen av alle typer demens, særlig tidlig demens. Det viser stor fransk studie. Det er gjort mange studier på demens og alkohol, de fleste av disse har fokusert på hvordan moderat alkoholkonsum kan redusere sjansen for å få demens. Nå har imidlertid et stort fransk studie publisert i The Lancet Public Healthvist at overforbruk av alkohol er en betydelig risikofaktor for å utvikle demens. Særlig gjelder dette dem som rammes av demens før de er 65 år, såkalt tidlig demens. Studien baserte seg på data fra over en million pasienter med ulike demensdiagnoser. Av de 57 000 som var rammet av tidlig demens var hele 57 prosent relatert til kronisk overforbruk av alkohol. Samlet sett var alkoholmisbruk assosiert med tre ganger større risiko for alle typer demens. Det er særlig menn som rammes av den tidlige formen for demens. Mens kvinner generelt oftere blir demente, var nesten to tredjedeler av dem som ble rammet av tidlig demens menn. (nrk.no 23.2.2018).)

(Anm: Alkohol (mintankesmie.no).)

(Anm: Skader og ulykker i Norge. 2500 dør og 300 000 behandles årlig på sykehus for skader. Mange alvorlige skader er knyttet til alkohol og andre rusmidler, fall og trafikk. (…) Hva er et forgiftningsdødsfall? (fhi.no 14.12.2016).)

 

- Bruk av paracetamol (acetaminophen) endrer sexhormoner, kan forårsake fødselsdefekter? (- Det nåværende studiet identifiserer uttømming av sulfaterte kjønnshormoner som en potensiell mekanisme "for kjønnsmisdannelse ved fødselen hos gutter».)

(Anm: Acetaminophen Use Alters Sex Hormones, May Cause Birth Defects? Acetaminophen (paracetamol) use has been linked with a depletion of sulfated sex hormones in a large metabolomic study, and the findings suggest that fetal exposure to the drug could even be linked with risk of male urogenital malformation at birth. Acetaminophen has been used for over 50 years, and more than half of women take it for pain relief while pregnant, but recent data, including animal-model and human-epidemiologic studies, suggest it may have some unexpected side effects. "The current work identifies depletion of sulfated sex hormones as a potential mechanism" for genital malformation at birth in boys, say Isaac V Cohen, a PharmD candidate at the University California, San Diego, and who works at Human Longevity, in San Diego, California, and colleagues, in an article published online February 1 in EBioMedicine. (medpagetoday.com 19.2.2018).)

(Anm: Paracetamol (acetaminophen) og diverse andre smertestillende midler (mintankesmie.no).)

(Anm: Acetaminophen (Paracetamol) Use Modifies the Sulfation of Sex Hormones. Abstract Background Acetaminophen (paracetamol) is one of the most common medications used for management of pain in the world. There is lack of consensus about the mechanism of action, and concern about the possibility of adverse effects on reproductive health. (…) Interpretation These findings raise concerns of the impact of acetaminophen use on hormonal homeostasis. In addition, it modifies views on the mechanism of action of acetaminophen in pain management as sulfated sex hormones can function as neurosteroids and modify nociceptive thresholds. EBioMedicine 2018;28:316-323.)

(Anm: Fosterskader (legemiddelinduserte) (mintankesmie.no).)

– Derfor blir de unge sykere. (- Antallet unge uføre har eksplodert i Norge de siste årene. For ti år siden var det 7.664 uføretrygdede nordmenn under 30 år. I dag er tallet doblet. Ved utgangen av 2017 mottok 15.808 nordmenn i samme aldersgruppe uføretrygd.)

(Anm: – Derfor blir de unge sykere. En av årsakene er at mange som før døde tidlig, nå vokser opp på grunn av bedre medisiner. Antallet unge uføre har eksplodert i Norge de siste årene. For ti år siden var det 7.664 uføretrygdede nordmenn under 30 år. I dag er tallet doblet. Ved utgangen av 2017 mottok 15.808 nordmenn i samme aldersgruppe uføretrygd. Å bli ung ufør i Norge er i dag svært vanskelig. Uførepensjon skal være aller siste utvei for dem som ikke kan jobbe og er en livslang ytelse. Kunnskapsdirektør Yngvar Åsholt i Nav forklarer at for de under 30 er det særlig to årsaker til at de blir uføre. Les også: Stay trygdaPsykisk helse – Blant dem mellom 18 og 25 som får uføretrygd, er det mye som tyder på at dette er folk som vokser opp med store funksjonsnedsettelser. Dette er folk som tidligere ikke vokste opp, men døde tidlig. Nå er medisinen bedre. Når de blir 18-19 år gamle, innvilges de uførepensjon. Her snakker vi om alvorlige diagnoser, sier Åsholt til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB). (dagsavisen.no 17.2.2018).)

(Anm: Bias [baies] -en, - skjevhet i vitenskapelig undersøkelse el. resultat pga. mangelfull systematikk i innsamlingen av data. Etym.: eng., fr. biais helning, tendens. Kilde: ordnett.no.)

(Anm: Bias; (...) valg og vurderinger som på systematisk måte avviker fra det som er faktisk korrekt. Kilde: Store norske leksikon.)

- Epilepsi-medicin til gravide kan have skadet børns mentale udvikling. Børn af kvinder, der har taget det antiepileptiske lægemiddel valproat under graviditeten, klarer sig dårligere i skolen, viser en ny undersøgelse af knap 500.000 danske børn.

(Anm: Epilepsi-medicin til gravide kan have skadet børns mentale udvikling. Børn af kvinder, der har taget det antiepileptiske lægemiddel valproat under graviditeten, klarer sig dårligere i skolen, viser en ny undersøgelse af knap 500.000 danske børn. Den gruppe af de undersøgte børn, hvis mødre har taget valproat under graviditeten, har markant ringere testresultater i folkeskolens nationaltest i dansk og matematik. Valproat er den kraftigste form for antiepileptisk medicin, som sælges på det danske marked, under produktnavnene Orfiril, Delepsine og Deprakine. I mindst 20 år har man vidst, at medicinen kan give fysiske misdannelser i fosteret hos gravide kvinder, og derfor udskriver man i dag kun valproat, når det er den eneste behandling, der virker. Nu indikerer et nyt studie, at valproat kan påvirke hjernens udvikling hos fosteret og dermed bremse barnets mentale udvikling og kognitive evner. (videnskab.dk 20.2.2018).)

(Anm: Prenatal Valproate Exposure and Standardized Tests in School-Aged Children. Jama Neurology 2018 (February 19, 2018).)

- Eksponering for Valproat resulterer i kjennetegn/kjennemerker linket til autisme, viser studier på sebrafisk. (- Har banebrytende forskning med sebrafisk vist.)

(Anm: Valproic acid exposure results in characteristics linked to autism, zebrafish study shows. Exposure to a compound used to treat migraines and seizures causes characteristics associated with autism, groundbreaking research with zebrafish has demonstrated. The study conducted by Oregon State University and Wenzhou Medical University showed valproic acid exposure resulted in phenotypes and behaviors consistent with autism spectrum disorder, or ASD, and validated zebrafish as a model for studying ASD and its causes. (news-medical.net 24.1.2.2018).)

- En gruppe forskere vil at American Journal of Psychiatry skal trekke tilbake en studie publisert i 2004 etter at nylig tilgjengelige dokumenter tyder på at Forest Laboratories, firmaet som solgte legemidlet som var gjenstand for studien, villedet legemiddelkontrollen om nøkkeldetaljer.

(Anm: Psykiatritidsskrift oppfordres til å trekke tilbake kontroversiell Celexa (Cipramil)-studie etter nylig avslørte detaljer. (Psychiatry journal is urged to retract controversial Celexa study over newly disclosed details.) En gruppe forskere vil at American Journal of Psychiatry skal trekke tilbake en studie publisert i 2004 etter at nylig tilgjengelige dokumenter tyder på at Forest Laboratories, firmaet som solgte legemidlet som var gjenstand for studien, villedet legemiddelkontrollen om nøkkeldetaljer. (…) Statsadvokat oppfordrer til å gjenåpne en undersøkelse av en Allergan-enhet for påstått bedrageri. For nesten åtte år siden betalte en Allergan-enhet (AGN) 150 millioner dollar for å forlike kriminelle anklager om ulovlig markedsføring av tre legemidler. (…) Spesielt indikerer dokumentene at Forest Laboratories skjulte kritisk informasjon som viser at antidepressivet Celexa (Cipramil) ikke var effektivt hos barn. (statnews.com 8.2.2018 / 21.2.2018).)

- Kan vi stole på resultater fra tidlige kliniske studier? (Can we trust results from early clinical trials?) Resultater fra tidlige kliniske studier som undersøker nye behandlinger for kroniske sykdommer kan være drastisk overdrevne. (- Forskerne avslørte at effekten av den første eller andre studien på utstyr eller behandlinger var 2,67 ganger større enn effekten som ble sett i etterfølgende forsøk.

(Anm: Can we trust results from early clinical trials? Results from early clinical trials investigating new treatments for chronic diseases may be drastically exaggerated, according to an analysis published this week. As the average human lifespan slowly expands, the number of people with chronic conditions is steadily rising. In fact, nearly half of adults in the United States now live with at least one chronic condition. All these conditions — which include heart and kidney disease, stroke, cancer, and diabetes — can be treated, but many available treatments have unpleasant side effects. None can yet be cured. (…) The findings are published in the journal Mayo Clinic Proceedings. The researchers revealed that effect of the first or second study looking at a device or treatment was 2.67 times larger than the effect that was seen in subsequent trials. (medicalnewstoday.com 23.2.2018).)

- Eksponering av foster for antidepressiva kan endre Corpus Callosums mikrostruktur: Presentert ved PAS / ASPN.

(Anm: Mer enn doblet risiko for uførhet hos kvinner. En norsk studie finner kjønnsforskjeller i uførhetsrisiko og andelen som får en posttraumatisk stresslidelse (PTSD) etter å ha vært utsatt for en traumatisk hendelse. Det var ingen signifikante kjønnsforskjeller ved sammenhengen mellom eksponering for traume og innvilget uføretrygd. (dagensmedisin.no 24.8.2017).)

(Anm: Levealder og dødsårsaker (mintankesmie.no).)

- Forskere finner link mellom bruk av antidepressiva, medfødte misdannelser eller dødfødsler.

(Anm: Forskere finner link mellom bruk av antidepressiva, medfødte misdannelser eller dødfødsler. (Researchers Find Link Between Antidepressant Use, Congenital Anomalies or Stillbirths) (…) "Mens denne ekstra risikoen kan virke liten er resultatene etter mitt syn så alvorlig som de kan være." (“While this extra risk may seem small, in my view, the outcomes are as serious as they can be.”) (dgnews.docguide.com 5.12.2016).)

(Anm: FOSTER DØDE - etter bruk av lykkepille. SJOKKRAPPORT: 8 døde 140 alvorlige bivirkninger. Et foster og åtte voksne døde etter bruk av såkalte lykkepiller de tre siste årene. Legemiddelverket holder antidepressiva som mulig dødsårsak. Dødsfallene omtales i en fersk, upublisert og rystende bivirkningsrapport fra Statens legemiddelverk (SLV). I tillegg til dødsfallene har SLV i det samme tidsrommet fått 140 meldinger om alvorlige bivirkninger etter bruk av lykkepiller. (vg.no 20.5.2006).)

- Psykiske plager etter fødsel nær doblet på 15 år. Hver sjette nybakte mamma strever med psykiske plager etter fødsel, viser nye studier. – For 15 år siden var forekomsten av svangerskapsrelatert depresjon lavere i Norge enn i mange andre land, men slik er det ikke lenger.

(Anm: Psykiske plager etter fødsel nær doblet på 15 år. Hver sjette nybakte mamma strever med psykiske plager etter fødsel, viser nye studier. – For 15 år siden var forekomsten av svangerskapsrelatert depresjon lavere i Norge enn i mange andre land, men slik er det ikke lenger. Flere befolkningsstudier som er gjort fra 2001 og fram til i dag, viser at tallet på kvinner som strever i denne livsfasen nesten er doblet, sier Malin Eberhard-Gran, professor og spesialist i samfunnsmedisin ved Akershus universitetssykehus (Ahus). (dagsavisen.no 27.2.2018).)

(Anm: Fosterskader (legemiddelinduserte) (mintankesmie.no).)

(Anm: Exposure to selective serotonin reuptake inhibitors in utero and early elementary school outcomes. Abstract Objective Data on special education in offspring exposed to selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) in utero are lacking. We examined associations of in utero SSRI exposure with special education needs and delayed elementary school start. Conclusion In utero SSRI exposure in all three trimesters was associated with delayed elementary school start but not special education needs. Acta Psychiatr Scand 2018 (25 February 2018).)

- Unormal sæd med SSRI antidepressiva. Flere studier har funnet endrede sædparametere etter eksponering for SSRI-antidepressiva. Selv om SSRIs rolle er usikker, er det berettiget å ta hensyn til de observerte effektene på sædkvalitet og informere eksponerte pasienter.

(Anm: Unormal sæd med SSRI antidepressiva. Flere studier har funnet endrede sædparametere etter eksponering for SSRI-antidepressiva. Selv om SSRIs rolle er usikker, er det berettiget å ta hensyn til de observerte effektene på sædkvalitet og informere eksponerte pasienter. (Semen abnormalities with SSRI antidepressants. Several studies have found altered semen parameters after exposure to SSRI antidepressants. Although the role of SSRIs is uncertain, it is justified to take into account the observed effects on sperm quality and to inform exposed patients.) Prescrire Int 2015; 24 (156): 16-17.)

(Anm: Medisinsk fødselsregister (fødselskomplikasjoner) (mintankesmie.no).)

- Danske forskere har i løbet af få uger ved hjælp af ny metode til identifikation af bakterier identificeret lige så mange bakteriearter, som det har taget alle verdens bakterieforskere 25 år at identificere. (- Forskere verden over har brugt 25 år på at identificere sølle 2 millioner ud af verdens estimerede 1 milliard bakteriearter.)

(Anm: Danske bakterieforskere laver 25 års arbejde på få uger. En danskudviklet metode gør forskere i stand til at identificere millioner af bakterier langt hurtigere, og det kan revolutionere bakterieforskningen. Forskere verden over har brugt 25 år på at identificere sølle 2 millioner ud af verdens estimerede 1 milliard bakteriearter. (…) Derved kan de, i løbet af få uger, identificere det samme antal bakterier, som verdens forskere brugte 25 år på at finde. (…) »Med den her metode kan vi for første gang seriøst overveje at lave et komplet livets træ, hvor alle arter af bakterier og andre mikroorganismer indgår. Rigtig meget videnskab har udgangspunkt i databaser over bakterier, og med den her metode kan databaserne hurtigt udvides mange gange,« fortæller lektor Mads Albertsen fra Institut for Kemi og Biovidenskab ved Aalborg Universitet. Det nye studie er for nylig offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift Nature Biotechnology. (…) Læs også: Tarmbakterier kan være nøglen til fremtidens fedmemedicin Vil finde ud af, hvordan bakterier blev til mennesker Personligt ser Mads Albertsen gerne, at metoden bliver brugt til at få kortlagt så mange bakterier, at man kan stykke livets træ sammen og begynde at kortlægge slægtskabet mellem ikke bare bakterier, men også mellem bakterier, planter og dyr. Metoden kan på den måde blive brugt til at skabe en dybere forståelse af, hvordan livet på Jorden har udviklet sig. (videnskab.dk 12.2.2018).)

- Keisersnitt og tarmbakterier øker risikoen for fedme barndommen.

(Anm: C-sections and gut bacteria increase risk of childhood obesity. New CHILD Study research has found that overweight and obese women are more like to have children who are overweight or obese by three years of age -- and that bacteria in the gut may be partially to blame. (sciencedaily.com 22.2.2018).)

(Anm: Roles of Birth Mode and Infant Gut Microbiota in Intergenerational Transmission of Overweight and Obesity From Mother to Offspring. Abstract Importance Maternal overweight, which often results in cesarean delivery, is a strong risk factor for child overweight. Little is known about the joint contribution of birth mode and microbiota in the infant gut to the association between maternal prepregnancy overweight and child overweight. (…) Conclusions and Relevance This study found evidence of a novel sequential mediator pathway involving birth mode and Firmicutes species richness (especially higher abundance of Lachnospiraceae) for the intergenerational transmission of overweight. JAMA Pediatr. Published online February 19, 2018.)

- Tarmen er den tredje hjerne: Derfor er tarmens topform så afgørende for vores sundhed. (- »Størstedelen af kroppens immunceller findes i tarmen.) (- Tarmens immunceller skal holde styr på omkring 32 kvadratmeter. Det er overfladearealet på et voksent menneskes 6 til 7 meter lange tarm.) (- Har sit eget nervesystem.) (- Nogle bakterier er eksempelvis med til at producere lykkestoffet serotonin.)

(Anm: Tarmen er den tredje hjerne: Derfor er tarmens topform så afgørende for vores sundhed. Tarmen har afgørende betydning for vores sundhed, og lige nu forskes der på livet løs i det lange organ. En af tarmforskerne er Charlotte Lauridsen, der via grisetarme forsøger at give os ny viden, der kan overføres til mennesker. (…) »Størstedelen af kroppens immunceller findes i tarmen. Og immuncellerne har en stor opgave, for hernede skal de gode stoffer fra maden, vi spiser, lukkes ind i tarmvæggen og optages i kroppen, og de dårlige bakterier skal sorteres fra«, fortæller Charlotte Lauridsen. Tarmens immunceller skal holde styr på omkring 32 kvadratmeter. Det er overfladearealet på et voksent menneskes 6 til 7 meter lange tarm. (…) Har sit eget nervesystem Ud over at have afgørende betydning for vores immunsystem har man de seneste par år også kunnet konstatere, at der foregår en livlig kommunikation mellem tarmen og hjernen. (…) Forskerne har opdaget, at tarmen har sit eget nervesystem eller sanseapparat, der har omtrent lige så mange neuroner, som der er i en kats hjerne. Det nervesystem sender informationer op til hjernen ad forskellige kanaler. Derfor har Oluf Borbye Pedersen døbt tarmen ’den tredje hjerne’. Nogle bakterier er eksempelvis med til at producere lykkestoffet serotonin. Det betyder, at man kan påvirke, hvad tarmen fortæller hjernen, ved at påvirke mikrobiotaen, altså bakteriesammensætningen i tarmen. I et studie tog man eksempelvis afføring fra depressive mennesker og overførte til bakteriefrie rotter. De udviklede depressiv adfærd. I et andet studie fandt man enæggede tvillinger, hvor den ene var tyk og den anden tynd, selv om deres gensammensætning var identisk. Forskeren overførte tarmbakterier fra dem til slanke bakteriefrie mus. De, der fik tarmbakterier fra de tynde tvillinger forblev slanke, mens musene med bakterier fra de overvægtige hurtigt tog meget på. (politiken.dk 11.2.2018).)

- Forringelse av sjeldne tarmceller gjør at tarmbakterier kan forårsake betennelser, ifølge studie. (- I en ny studie publisert i tidsskriftet Cell Host & Microbe fant forskere fra University of Rochester Medical Center at svekkelse av en sjelden gruppe celler i tynntarmen tillater tarmbakterier å invadere organet og forårsake kratig betennelse.)

(Anm: Impairing rare group of intestinal cells allows gut bacteria to cause inflammation, study finds. The human microbiome - the trillions of tiny bacteria that live in and on our bodies - is emerging as an increasingly important player in health and wellness. But, our co-existence with these organisms is complex, and scientists are learning that even minor changes in this relationship can lead to big problems with our health. In a new study published in the journal Cell Host & Microbe, researchers from the University of Rochester Medical Center found that impairing a rare group of cells in the small intestine allows gut bacteria to invade the organ and cause major inflammation. The study was conducted in mice, but has implications for the treatment of inflammatory bowel disease (IBD), a group of disorders characterized by chronic inflammation in the digestive track. (news-medical.net 9.2.2018).)

- Studie tilføyer flere bevis på at tarmmikrobiom spiller en betydelig rolle ved fedme. (- En rapport fra funnene, publisert 24. januar i Mucosal Immunology, fremhever potensialet for å forebygge fedme og diabetes ved å manipulere nivåer og forhold mellom tarmbakterier og / eller modifisere de kjemiske og biologiske veiene for metabolismeaktiverende gener.)

(Anm: Study adds more evidence that intestinal microbiome plays substantial role in obesity. A new Johns Hopkins study of mice with the rodent equivalent of metabolic syndrome has added to evidence that the intestinal microbiome -; a "garden" of bacterial, viral and fungal genes -; plays a substantial role in the development of obesity and insulin resistance in mammals, including humans. A report of the findings, published Jan. 24 in Mucosal Immunology, highlights the potential to prevent obesity and diabetes by manipulating levels and ratios of gut bacteria, and/or modifying the chemical and biological pathways for metabolism-activating genes. (news-medical.net 6.2.2018).)

(Anm: Antidepressiva og antipsykotika gir økt risiko for diabetes hos barn og voksne (50 til 700 %) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom. (Medication-induced mitochondrial damage and disease.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Antidepressiva (forhøyet kroppstemperatur (termostat).)

(Anm: - Brukere av antidepressiva har mer åreforkalkning og dermed økt risiko for hjertesykdom og hjerneslag sammenlignet med ikke-brukere (mintankesmie.no).)

– Microbiome research offers new clues to increased HIV risk in women. Drawing from data collected for years by AIDS researchers in six African nations, scientists have pinpointed seven bacterial species whose presence in high concentrations may significantly increase the risk of HIV infection in women.

(Anm: Microbiome research offers new clues to increased HIV risk in women. Drawing from data collected for years by AIDS researchers in six African nations, scientists have pinpointed seven bacterial species whose presence in high concentrations may significantly increase the risk of HIV infection in women. The findings add strength and precision to a growing body of evidence that the makeup of bacterial communities in the vagina -- the vaginal microbiome -- may increase or decrease HIV risk for women, depending on which bacteria are there. These clues are particularly important in sub-Saharan Africa, where women account for 56 percent of new HIV infections. Dr. David Fredricks, a physician-scientist at Fred Hutchinson Cancer Research Center and senior author of the study, said the results could lead to a better understanding of how biological conditions may promote infection by the virus that causes AIDS, and perhaps offer targets for future prevention research. The Lancet Infectious Diseases released the paper online today. (news-medical.net 27.1.2017).)

- Tips for a healthy immune system.

(Anm: Tips for a healthy immune system. The immune system defends the body against infection. Although it works effectively most of the time, sometimes our immune system fails, and we become sick. Are there ways we can boost our immune system and prevent illness? We find out. (medicalnewstoday.com 25.1.2018).)

- Det er betydelig bevis som støtter hypotesen om at mitokondriell dysfunksjon er knyttet til nevropsykiatriske lidelser.

(Anm: Det er betydelig bevis som støtter hypotesen om at mitokondriell dysfunksjon er knyttet til nevropsykiatriske lidelser. (There is considerable evidence supporting the hypothesis that mitochondrial dysfunction is associated with neuropsychiatric disorders.) Hjernen utgjør bare 2 % til 3 % av kroppsvekten, men bruker 20 % av vår mitokondrielle energi målt i oksygenforbruk. Derfor, ettersom systemisk mitokondriell energimetabolisme avtar, er hjernen det første organet som får begrenset tilgang til energi, og dropper under dens bioenergetiske terskel hvilket resulterer i nevrologiske symptomer. (The brain is only 2% to 3% of our body’s weight but expends 20% of our mitochondrial energy, as measured by oxygen consumption. Therefore, as systemic mitochondrial energy metabolism declines, the brain is the first organ to become limited for energy, dropping below its bioenergetic threshold and resulting in neurological symptoms.) JAMA Psychiatry  2017 (Published online June 14, 2017).)

(Anm: Antidepressiva (inkl. SSRI-preparater) og antipsykotika har skadelige effekter på mitokondrier (Mol Cell Biochem 1999;199:103-9).)

- Kognitiv risiko for antikolinerge legemidler hos eldre. (- Studie: Bruk av antikolinerge legemidler for så kort tid som 60 dager fører til hukommelsesproblemer hos eldre voksne.)

(Anm: - Kognitiv risiko for antikolinerge legemidler hos eldre. (Cognitive risks of anticholinergics in the elderly.) (...) Studie: Bruk av antikolinerge legemidler for så kort tid som 60 dager fører til hukommelsesproblemer hos eldre voksne.) Cognitive risks of anticholinergics in the elderly. (…) Sammendrag Mange legemidler som forskrives til eldre til eldre har antikolinerge egenskaper. På grunn av gjeldende klinisk bruk av legemidler med mild til beskjeden antikolinergisk aktivitet, er den kliniske manifestasjonen av antikolinerge toksisitet (giftighet) sannsynligvis uspesifikke (f.eks, kognitiv svekkelse) og gjenspeiler effekten av kumulative antikolinerg belastning. Aldersassosierte fysiologiske og farmakokinetisk endringer øker antikolinerge legemiddeleffekter senere i livet. De med kognitiv svekkelse og neurodegenerasjon er spesielt utsatt for antikolinerg toksisitet (giftighet). Aging Health 2013;9(2):159-166.)

(Anm: Antidepressiva (inkl. SSRI-preparater) og antipsykotika har skadelige effekter på mitokondrier (Mol Cell Biochem 1999;199:103-9).)

- Studien finner sammenheng mellom hukommelsestap, reduserte kognitive funksjoner og sykdom i små blodårer i hjernen.

(Anm: Studien finner sammenheng mellom hukommelsestap, reduserte kognitive funksjoner og sykdom i små blodårer i hjernen. (Study finds link between memory loss, cognitive decline and small vessel disease in the brain. (…) The study by senior author José Biller, MD, first author Victor Del Brutto, MD, and colleagues is published in the International Journal of Geriatric Psychiatry. Dr. Biller is chair of Loyola Medicine's department of neurology. Dr. Del Brutto is a University of Chicago resident who did a neurology rotation at Loyola. (news-medical.net 6.6.2017).)

(Anm: Antidepressiva (inkl. SSRI-preparater) og antipsykotika har skadelige effekter på mitokondrier (Mol Cell Biochem 1999;199:103-9).)

(Anm: Minislag (ministroke: transient ischemic attack (TIA)) linket til lavere forventet levetid. (- Minislag kan forårsake demens.) (- Enkelte psykofarmaka kan øke risiko for minislag / demens.) (mintankesmie.no).)

- Sirkadiske rytmer i mitokondriell respirasjon. (- Forstyrrende sirkadiske rytmer på organ eller helkroppsnivå ved sosialt jetlag eller skiftarbeid øker risikoen for å utvikle kroniske metabolske sykdommer som type 2 diabetes mellitus. (- Forstyrret molekylær klokke i dyremodeller fører til opphøyet mitokondriell rytmesitet og endret respirasjon).

(Anm: Sirkadiske rytmer i mitokondriell respirasjon. (Circadian rhythms in mitochondrial respiration.) (…) Forstyrrende sirkadiske rytmer på organ eller helkroppsnivå ved sosialt jetlag eller skiftarbeid øker risikoen for å utvikle kroniske metabolske sykdommer som type 2 diabetes mellitus. (…) Forstyrret molekylær klokke i dyremodeller fører til opphøyet mitokondriell rytmesitet og endret respirasjon). (Disturbing the molecular clock in animal models leads to abrogated mitochondrial rhythmicity and altered respiration.) J Mol Endocrinol. 2018 Jan 29. pii: JME-17-0196.)

(Anm: Deprimerede kæmper en hård kamp med deres indre ur. Hjernen hos deprimerede har svært ved at holde sammen på døgnrytmen, som en velfungerende hjerne kan. Ny forskning kan give et praj om hvorfor. (…) Depression rammer op mod hver fjerde kvinde og niende mand i Danmark og er efterhånden blevet en folkesygdom. (...) Alligevel er årsagerne til, at man udvikler depression, meget ringe forståede. Det skriver Videnskab.dk. (jyllands-posten.dk 16.8.2016).)

- Sirkadiske rytmer kan være nøkkelen til nye behandlinger for glioblastom. (- Biologiske klokker i hele kroppen spiller en viktig rolle i menneskers helse og ytelse, fra søvn og energi til hvordan maten metaboliseres og til og med alvorlighetsgrad for hjerneslag.)

(Anm: Circadian rhythms could hold key to novel treatments for glioblastoma. Biological clocks throughout the body play a major role in human health and performance, from sleep and energy use to how food is metabolized and even stroke severity. Now, Texas A&M University researchers found that circadian rhythms could hold the key to novel therapies for glioblastoma, the most prevalent type of brain cancer in adults-;and one with a grim prognosis. Scientists in the Texas A&M Center for Biological Clocks Research (CBCR) determined that the timed production of a particular protein, associated with tumor proliferation and growth, is disrupted in glioblastoma cells, and they believe that this may lead to a more effective technique to treat the cancerous cells without damaging the healthy surrounding tissue. These findings, which were supported in part by the National Institutes of Health, were published today (Jan. 10) in the international journal BMC Cancer. (news-medical.net 10.1.2018).)

(Anm: Glioblastom, (GBM), betegnes også WHO grad 4 astrocytom og ble tidligere kalt glioblastoma multiforme. Glioblastom er den vanligste av de primære ondartede hjernesvulstene hos voksne. Glioblastom tilhører en gruppe hjernesvulster som kalles høygradige gliomer. Høygradige gliomer deles i fire undertyper: glioblastom, anaplastisk astrocytom, anaplastisk oligodendrogliom og anaplastisk oligoastrocytom. Glioblastom er den hyppigste undertypen av høygradig gliom og har også dårligst prognose. Hvert år får ca. 200 norske pasienter over 15 år diagnosen høygradig gliom [1]. (no.wikipedia.org).)

– Endringer i mitokondriell respirasjon og reaktive oksygenarter hos pasienter forgiftet med karbonmonoksid behandlet med hyperbarisk oksygen.

(Anm: Alterations in mitochondrial respiration and reactive oxygen species in patients poisoned with carbon monoxide treated with hyperbaric oxygen. Abstract BACKGROUND: Carbon monoxide (CO) poisoning is the leading cause of poisoning mortality and morbidity in the USA. Carboxyhemoglobin (COHb) levels are not predictive of severity or prognosis. At this time, the measurement of mitochondrial respiration may serve as a biomarker in CO poisoning. The primary objective of this study was to assess changes in mitochondrial function consisting of respiration and generation of reactive oxygen species (ROS) in peripheral blood mononuclear cells (PBMCs) obtained from patients with CO poisoning. (…) CONCLUSIONS: In this study, PBMCs obtained from subjects with CO poisoning have an overall decrease in respiration (similar H2O2 production) when compared to controls. The inhibition of Complex IV respiration is from CO binding leading to a downstream decrease in respiration at other complexes. PBMCs obtained from CO-poisoned individuals immediately following initial HBO therapy displayed an overall increase in both respiration and H2O2 production. The study findings demonstrate that treatment with HBO resulted in improved cellular respiration but a higher H2O2 production. It is unclear if the increased production of H2O2 in HBO treatment is detrimental. Intensive Care Med Exp. 2018 Jan 30;6(1):4.)

- Immunsystemet angriper hjernen ved Alzheimers, antyder studien.

(Anm: Immune system attacks the brain in Alzheimer's, study suggests. New research has identified direct evidence that the body’s immune system attacks the brain in Parkinson’s disease, seemingly confirming a theory of ‘autoimmunity’ which was first posited almost 100 years ago. The discovery could lead to strides forward in the treatment of the disease, with the research suggesting that immune system-suppressing drugs could be used to manage it. (pharmafile.com 22.6.2017).)

(Anm: Gut microbiota from multiple sclerosis patients enables spontaneous autoimmune encephalomyelitis in mice. PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences 2017 (PNAS Early Edition).)

- Gassdetekteringspille kan diagnostisere dårlig tarmhelse.

(Anm: Gas detecting pill could diagnose poor gut health. Researchers at RMIT in Australia have recently conducted the first human trials of a pill-sized sensor capsule which transmits live data from the intestines of patients. The capsule can measure gas levels and transmit this information to a mobile phone app. The researchers hope that their sensor will provide unprecedented levels of information to better diagnose gastrointestinal disorders and diseases. (bbc.com 23.1.2018).)

(Anm: Nøkkelen til kronisk utmattelsessyndrom sitter i tarmen, ikke hodet. (Key to chronic fatigue syndrome is in your gut, not head.) (mediarelations.cornell.edu 27.6.2016).)

- Tarm-hjerne-aksen og neurodegenerative lidelser. (- Dette omfatter toveis kommunikasjonskanaler mellom sentralnervesystemet, det enteriske nervesystemet og det endokrine systemet.)

(Anm: Tarm-hjerne-aksen og neurodegenerative lidelser. (Gut-Brain Axis and Neurodegenerative Disorders.) Det er økende anerkjennelse i det medisinske og vitenskapelige samfunnet av forbindelsen mellom tarmen og det sentrale nervesystemets mikrobielle sammensetning, kjent som "tarm-hjerne-aksen". Dette omfatter toveis kommunikasjonskanaler mellom sentralnervesystemet, det enteriske nervesystemet og det endokrine systemet. Videre er tarm-hjerne-aksen ansvarlig for regulering av immunrespons i både tarmene og hjernen, med alle aspekter sterkt påvirket av aktiviteten til intestinale mikroorganismer. (news-medical.net 16.1.2018).)

(Anm: Det enteriske nervesystemet består av flettverk av nerveceller som ligger i veggen i mage-tarmkanalen i hele dens lengde. Det består av et flertall ulike typer av nerveceller med både aktiverende og hemmende synaptiske effekter. Det totale antall nerveceller i det enteriske systemet er meget stort, sammenlignbart med det totale antall nerveceller i hele ryggmargen. Kilde: Store norske leksikon.)

- Tarm-hjerne-akse og psykobiotika. Det er økende bevis på at bakterier tilstede i tarmen (betegnet tarmmikrobiomet eller tarmmikrobiota) kan ha en betydelig innvirkning på menneskelig kognisjon og (sinns)stemning (humør, lune), hvilkets styrer forskning mot nye grenser innen nevrovitenskap.

(Anm: Gut-brain Axis and Psychobiotics. There is increasing evidence that bacteria present in the gut (termed the gut microbiome or gut microbiota) may have a substantial impact on human cognition and mood, steering research towards new frontiers in neuroscience. Increased amounts of “good bacteria” in our intestines are being associated with the ability to curb inflammation, reduce cortisol levels, lower stress, alleviate symptoms of anxiety and depression, improve memory, and even lessen social anxiety. This demonstrates that beneficial intestinal bacteria (even in the form of probiotics) may function as vehicles to deliver neuroactive compounds, forming in turn the gut-brain interaction called the gut-brain axis. This has given rise to the term ‘psychobiotic’, which represents a live organism that, when taken in appropriate amounts, provides certain health benefits for patients with psychiatric illnesses. Studying these novel classes of probiotics may open up the prospect of rearranging gut microbiota to effectively manage different psychiatric disorders. This approach may herald a completely new era in psychopharmacology, as this broad spectrum of action supersedes the specific mechanisms of action that characterize conventional psychotropic drugs. (news-medical.net 2.2.2018).)

- Hvordan tarmen din kan få deg til å virke smartere enn du egentlig er.

(Anm: How your gut can make you seem smarter than you really are. We've all been hungry — or even "hangry" — at one point in our lives, but is there a scientific explanation for this phenomenon? And might there be some hidden value to this otherwise irritating feeling? A new study explores, suggesting that our gut helps us make good decisions and come across as smarter than we really are. (…) Neuroscience shows that most of our decisions are emotional, not rational (although our efforts to post-rationalize are pretty ingenious, to say the least) and our brains are prone to a myriad of biases that hijack our decisions without us even knowing. (…) Not only do we share more with animals than we might think, but sensations as basic as hunger drive a lot of our decision making, reveals the new study. (medicalnewstoday.com 28.1.2018).)

(Anm: Trust your gut: using physiological states as a source of information is almost as effective as optimal Bayesian learning. Proc Biol Sci. 2018 Jan 31;285(1871). pii: 20172411.)

- Ny studie viser hvordan immunsystemet regulerer populasjon av tarmsopp. Immunceller som behandler mat og bakterielle antigener i tarmene kontrollerer populasjon av tarmsopp, ifølge en ny studie forskere ved Weill Cornell Medicine.

(Anm: New study shows how the immune system regulates gut fungal population. Immune cells that process food and bacterial antigens in the intestines control the intestinal population of fungi, according to a new study from Weill Cornell Medicine scientists. Defects in the fungus-fighting abilities of these cells may contribute to some cases of Crohn's disease and other forms of inflammatory bowel disease (IBD). The findings, published Jan. 11 in Science, illuminate a strong connection between fungi, immunity and intestinal inflammation and suggest a new, targeted treatment strategy for IBD. (news-medical.net 11.1.2018).)

- Tarmmikrober i kombinasjon årsak til tykktarmkreft, antyder studie. (- Forskningen tilfører også økende bevis på at tarmbakterier endrer kroppens immunsystem i uventede og noen ganger på dødelige måter.)

(Anm: Gut Microbes Combine to Cause Colon Cancer, Study Suggests. A colored electron micrograph showing colon tissue with cancer in yellow, blood cells in red, mucus in blue and bacteria in light green. A study links colon cancer with two types of bacteria, which may fuel the growth of tumors. Two types of bacteria commonly found in the gut work together to fuel the growth of colon tumors, researchers reported on Thursday. Their study, published in the journal Science, describes what may be a hidden cause of colon cancer, the third most common cancer in the United States. The research also adds to growing evidence that gut bacteria modify the body’s immune system in unexpected and sometimes deadly ways. The findings suggest that certain preventive strategies may be effective in the future, like looking for the bacteria in the colons of people getting colonoscopies. (…) Two types of bacteria, Bacteroides fragilis and a strain of E. coli, can pierce a mucus shield that lines the colon and normally blocks invaders from entering, the researchers found. Once past the protective layer, the bacteria grow into a long, thin film, covering the intestinal lining with colonies of the microbes. E. coli then releases a toxin that damages DNA of colon cells, while B. fragilis produces another poison that both damages DNA and inflames the cells. Together they enhance the growth of tumors. (…) Antibiotics will probably do more damage than good.” The drugs kill a wide variety of bacteria in gut, he added, many of which are needed for health. (nytimes.com 1.2.2018).)

(Anm: Antibiotic resistance fight could get a little help from ants (theconversation.com 7.2.2018).)

- Svelgbare sensorer avslører mysterier om menneskelig tarmhelse. Første menneskelige studier av gass-følende kapsel avslører potensielt nytt immunsystem. (- Oppsummering: Resultater fra de første menneskelige banebrytende forsøk på en svelgbar gassoppdagende kapsel kan revolusjonere måten tarmsykdommer og sykdommer forebygges og diagnostiseres.)

(Anm: Swallowable sensors reveal mysteries of human gut health. First human trials of gas-sensing capsule reveal potential new immune system. Summary: Findings from the first human trials of a breakthrough gas-sensing swallowable capsule could revolutionize the way that gut disorders and diseases are prevented and diagnosed. Findings from the first human trials of a breakthrough gas-sensing swallowable capsule could revolutionise the way that gut disorders and diseases are prevented and diagnosed. (sciencedaily.com 8.1.2018).)

(Anm: A human pilot trial of ingestible electronic capsules capable of sensing different gases in the gut. (…) Here we report a human pilot trial of an ingestible electronic capsule that can sense oxygen, hydrogen, and carbon dioxide. Nature Electronics 1, 79–87 (2018).)

- Ny «pille» avslører livet i tarmen. En ny datapille kan revolusjonere gastromedisinen. (- Forskerne vil fremover kunne bruke kapselen til å måle blant annet ulike tarmbakterier og annen flora i magen og tarmene. Funnene er publisert her i Nature Electronics.)

(Anm: Ny «pille» avslører livet i tarmen. En ny datapille kan revolusjonere gastromedisinen. Snart kan forholdene i tarmen ses live på mobilen. (…) Forskere ved RMIT universitetet i Melbourne i Australia har utviklet en kapsel som kan måle ulike gasser i fordøyelsessystemet og rapportere fortløpende til for eksempel en mobiltelefon. Pillen måler tarmgasser som hydrogen karbondioksid og oksygen, og forskerne kunne fortløpende se hvordan ulikt inntak av mat slo ut på gassnivåene, skriver EurekAlert! (…) Forskerne vil fremover kunne bruke kapselen til å måle blant annet ulike tarmbakterier og annen flora i magen og tarmene. Funnene er publisert her i Nature Electronics. (nettavisen.no 8.1.2018).)

(Anm: A human pilot trial of ingestible electronic capsules capable of sensing different gases in the gut. (…) Here we report a human pilot trial of an ingestible electronic capsule that can sense oxygen, hydrogen, and carbon dioxide. Nature Electronics 1, 79–87 (2018).)

- Elektronisk pille måler de indre gasser. Fordøjelsessystemets sundhedstilstand afsløres af de gasser, som tarmfloraen danner. (- »Vi har aldrig før haft adgang til data fra normalt fungerende tarme. Det får vi nu,« siger Kourosh Kalantar-zadeh, som nu forsøger at finde penge til et større klinisk forsøg.)

(Anm: Elektronisk pille måler de indre gasser. Fordøjelsessystemets sundhedstilstand afsløres af de gasser, som tarmfloraen danner. (…) Når tarmfloraen ikke er i topform, kan det give sig udslag i unormal udvikling af gasser rundt omkring i fordøjelsessystemet, og dem kunne lægerne godt tænke sig at få bedre styr på for at blive klogere på, hvad der egentlig foregår derinde. Det kan australske ingeniører nu hjælpe dem med, for de har udviklet en elektronisk pille med indbygget gassensor. (…) Den kan måle koncentrationen af kuldioxid, ilt og brint hele vejen igennem fordøjelsessystemet, og den rummer en lille radiosender, så data løbende sendes ud af kroppen. (…) Generelt kan gaskoncentrationerne give en bedre forståelse af fysiologien i fordøjelsessystemet, så det handler ikke kun om at diagnosticere sygdomme, men også om at bliver klogere på kroppen. »Vi har aldrig før haft adgang til data fra normalt fungerende tarme. Det får vi nu,« siger Kourosh Kalantar-zadeh, som nu forsøger at finde penge til et større klinisk forsøg: »Vi vil teste på flere end 300 patienter og raske forsøgspersoner, hvor sidstnævnte skal bruges som reference. Vi forbedrer løbende pillen, men nu er det på tide at få første version på markedet.« (ing.dk 10.2.2018).)

- Forskere: Lærebøger om immunforsvaret skal skrives om. Vaccine mod tuberkulose har beskyttende effekt mod gul feber, lungeinfektioner, blodforgiftninger og formentlig en lang række andre typer infektioner.

(Anm: Forskere: Lærebøger om immunforsvaret skal skrives om. Vaccine mod tuberkulose har beskyttende effekt mod gul feber, lungeinfektioner, blodforgiftninger og formentlig en lang række andre typer infektioner. Lærebøgernes kapitler om immunforsvaret trænger til en gevaldig omskrivning. (…) Videnskab.dk har tidligere skrevet om, at BCG-vaccinen kan beskytte mod et væld af uventede sygdomme. (…) Forskningsresultatet er for nylig offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift Cell Host & Microbe og er et af flere studier i både Cell Host & Microbe og i Cell, der peger på uspecifikke, men gavnlige effekter af vacciner. (…) Generelt beskriver forskere immunforsvaret som bestående af to dele: - Det medfødte (det innate immunforsvar) - Det tilpasningsparate (det adaptive immunforsvar) Traditionelt har opfattelsen været, at det tilpasningsparate immunforsvar er den del af immunforsvaret, som kan lære noget og har en hukommelse, mens det medfødte immunforsvar ikke kan og ikke har. (videnskab.dk 9.2.2018).)

- Tarm-hjerne-aksen og neurodegenerative lidelser. Det er økende anerkjennelse i det medisinske og vitenskapelige samfunnet av forbindelsen mellom tarmen og det sentrale nervesystemets mikrobielle sammensetning, kjent som "tarm-hjerne-aksen". Dette omfatter toveis kommunikasjonskanaler mellom sentralnervesystemet, det enteriske nervesystemet og det endokrine systemet. Videre er tarm-hjerne-aksen ansvarlig for regulering av immunrespons i både tarmene og hjernen, med alle aspekter sterkt påvirket av aktiviteten til intestinale mikroorganismer.

(Anm: Gut-Brain Axis and Neurodegenerative Disorders. There is growing recognition within the medical and scientific communities of the link between the microbial composition of the intestines and the central nervous system, known as the “gut-brain axis”. This encompasses bidirectional communication channels between the central nervous system, the enteric nervous system, and the endocrine system. Moreover, the gut-brain axis is responsible for the regulation of immune responses in both the intestines and the brain, with all aspects being heavily affected by the activity of intestinal microorganisms. It is no wonder then that dysregulation of gut microbiota may lead to various disturbances and diseases in the human body. However, there are still a lot of question marks regarding both the content and repercussions of this dialogue between the central nervous system and the gastrointestinal system. Intestinal health can influence the brain, and research is pointing towards chronic intestinal inflammation as a potential culprit in neurodegenerative conditions such as Alzheimer's and Parkinson’s disease. (news-medical.net 16.1.2018).)

(Anm: Det enteriske nervesystemet består av flettverk av nerveceller som ligger i veggen i mage-tarmkanalen i hele dens lengde. Det består av et flertall ulike typer av nerveceller med både aktiverende og hemmende synaptiske effekter. Det totale antall nerveceller i det enteriske systemet er meget stort, sammenlignbart med det totale antall nerveceller i hele ryggmargen. Kilde: Store norske leksikon.)

- Sonde gir rask lungeundersøkelse. Forskere har utviklet en sonde som for første gang går inn i lungen for å finne bakterielle infeksjoner. (- Pasienter i intensiv omsorg får bredspektret antibiotika bare i tilfelle de har infeksjoner. Men det er en stor ulempe. Komplikasjoner kan utvikle seg ettersom antibiotika påvirker pasientens andre medisiner og kliniske studier indikerer at titusener av mennesker verden over dør som følge av dette.)

(Anm: Probe provides rapid lung investigation. Scientists have developed a probe that for the first time goes inside the lung to find bacterial infections. Currently, this is done by sending samples to a laboratory and waiting several days for the results. The new approach was inspired by the 1960s film Fantastic Voyage, in which a submarine shrinks to microscopic size to enter a human body. It is even called Proteus after that sci-fi sub. (…) The inside of the patient's lung had been sprayed earlier with a chemical that makes the bacteria visible when light from the probe is shone on them. (…) The team is using its technology to test if critically ill people are developing pneumonia. Patients in intensive care are given broad-spectrum antibiotics just in case they have the infection. But there is a huge downside. Complications can develop as the antibiotics interact with the patient's other medication and clinical studies indicate that as a result tens of thousands of people worldwide die. (…) The Proteus system can identify the precise strain of the bacteria and therefore enable doctors to prescribe the appropriate antibiotic, according to Dr Anya Bruce, who is a project manager for the Proteus initiative. (bbc.com 15.2.2018).)

- Kreftpasienter og soppinfeksjoner.

(Anm: Cancer Patients and Fungal Infections. As a cancer patient, you may have received a lot of information about your treatment and your journey to recovery. Chemotherapy and radiation cause many changes in the body as they destroy cancer cells. One major change is that these treatments weaken your immune system, which can increase your chances of getting an infection, including a fungal infection. What you need to know about fungal infections. Chemotherapy and radiation lower your white blood cell count. As you receive your cancer treatment, your white blood cell count can become very low, also known as neutropenia[PDF - 2 pages].  During this time, your body will have trouble fighting infections, including fungal infections.1 Fungal infections can range from mild to life-threatening. Some fungal infections are mild skin rashes, but others can be deadly, like fungal pneumonia. Because of this, it’s important to seek treatment as soon as possible to try to avoid serious infection. Fungal infections can look like bacterial or viral infections. If you’re taking medicine to fight an infection and you aren’t getting better, ask your doctor about testing you for a fungal infection. (cdc.gov 25.1.2017).)

- Hvordan slim (mukus) holder deg frisk. (- How mucus keeps us healthy)

(Anm: - Hvordan slim (mukus) holder deg frisk. (- How mucus keeps us healthy) (- Mukus (slim; phlegm) i avføring: Hva betyr det?) (- Hva er sputum? Sputum produseres når en persons lunger er syke eller skadet. Sputum er ikke spytt, men tykt slim (mukus) - noen ganger kalt slim (phlegm) - som hostes opp fra lungene.) (mintankesmie.no).)

- Bakterie kan føre til at kvinner føder for tidlig, ifølge studie.

(Anm: Bacteria could cause women to give birth prematurely, study finds. Pregnant women who are most at risk of giving birth prematurely could be identified by the microbes found in their reproductive tract, a study has discovered. A team from Imperial College London carried out a study in which they collected swab samples from 250 pregnant women and further samples from 87 women who had suffered premature membrane ruptures. The scientists came to the conclusion that subtle changes to the vaginal bacteria could lead to premature birth before the 37th week of pregnancy. (independent.co.uk 24.1.2018).)
- KONKLUSJONER: Våre data viser at sammensetning av vaginal mikrobiota er en risikofaktor for etterfølgende PPROM og er forbundet med uønskede, kortsiktige maternale og neonatale utkomme.

(Anm: Vaginal dysbiosis increases risk of preterm fetal membrane rupture, neonatal sepsis and is exacerbated by erythromycin. (…) CONCLUSIONS: Our data show that vaginal microbiota composition is a risk factor for subsequent PPROM and is associated with adverse short-term maternal and neonatal outcomes. This highlights vaginal microbiota as a potentially modifiable antenatal risk factor for PPROM and suggests that routine use of erythromycin for PPROM be re-examined. BMC Med. 2018 Jan 24;16(1):9.)

(Anm: Preterm vannavgang (PPROM) og primær vannavgang ved/nær termin (PROM) (legeforeningen.no 27.2.2014).)

(Anm: Premature rupture of membranes (PROM), or pre-labor rupture of membranes, is a condition that can occur in pregnancy. It is defined as rupture of membranes (breakage of the amniotic sac), commonly called breaking of the mother's water(s), more than 1 hour before the onset of labor.[1] The sac (consisting of 2 membranes, the chorion and amnion) contains amniotic fluid, which surrounds and protects the fetus in the uterus (womb). After rupture, the amniotic fluid leaks out of the uterus, through the vagina. (en.wikipedia.org).)

- Din tarmflora kan beskytte mot sepsis.

(Anm: Your gut flora may protect against sepsis. (…) Enriching gut flora may grant resistance. Exposing normal mice to a "unique but natural" gut flora that held several Proteobacteria members led to two significant results: it raised levels of T cell-dependent IgA in the blood; and in the bone marrow, it induced "large numbers of IgA-secreting plasma cells." Tests on the resulting blood IgA revealed that they were effective against a "restricted collection" of bacteria. They also showed that the mice were able to produce IgA in specific response to "intestinal colonization" of the gut bacterium Helicobacter muridarum. The team also found that enriching mice's gut flora with Proteobacteria made them resistant to "olymicrobial sepsis," and that this resistance was conferred through IgA in the blood. (medicalnewstoday.com 22.2.2018).)

- Type 1 diabetes: Kan endrede blodstamceller føre til en kur? (- "Den hellige gral" for forskere som søker en kur for type 1 diabetes er å finne en måte å forebygge eller stoppe immunforsvarets angrep på betacellene.)

(Anm: Type 1 diabetes: Could modified blood stem cells lead to a cure? Increasing levels of a certain protein in blood stem cells so that the immune system stops attacking insulin cells in the pancreas could be a way to halt type 1 diabetes, according to a new study reported in Science Translational Medicine. (…) The "holy grail" of scientists seeking a cure for type 1 diabetes is to find a way to prevent or stop the immune attack on the beta cells. (…) Now, in the new study, the researchers — who were led by senior investigator Paolo Fiorina, an assistant professor of pediatrics at Harvard Medical School's Boston Children's Hospital — might have discovered why treatments that use the person's own blood stem cells may not always work. "We found that in diabetes," explains Prof. Fiorina, "blood stem cells are defective, promoting inflammation and possibly leading to the onset of disease." The defect that they discovered is that the blood stem cells — that is, the progenitor cells that give rise to mature cells — do not produce enough of a protein called PD-L1 that reigns back attack by T cells. (medicalnewstoday.com 17.11.2017).)

(Anm: Type 1 Diabetes: What Are The Symptoms? (medicinenet.com 2.8.2016).)

(Anm: Type 2 Diabetes Overview (webmd 2.2.2016).)

(Anm: Diabetes: Kender du forskel på type 1 og 2? (netdoktor.dk 6.6.2017).)

(Anm: What is the immune system? (medicalnewstoday.com 17.11.2017).)

(Anm: Diabetes (mintankesmie.no).)

- Forskere oppdager ny mekanisme som forårsaker kronisk tarmbetennelse.

(Anm: Researchers discover new mechanism that causes chronic intestinal inflammation. Researchers at the University Medical Center of Johannes Gutenberg University Mainz and the German Research Center for Environmental Health, Helmholtz Zentrum München have discovered that too much of the oncogene Bcl-3 leads to chronic intestinal diseases. They describe in Nature Communications exactly how it throws the immune system off-balance. Chronic intestinal disorders such as ulcerative colitis and Crohn's disease are caused by the body's own immune defense system. (news-medical.net 28.5.2017).)

(Anm: Hygiene (smittsomme sykdommer / infeksjoner / smittevern) (mintankesmie.no).)

- Immunsystem-utmattelse knyttet til irritabel tarm-syndrom (IBS).

(Anm: Immunsystem-utmattelse knyttet til irritabel tarm-syndrom (IBS). Immune system exhaustion associated with irritable bowel syndrome. Researchers from the University of Adelaide have linked a specific type of irritable bowel syndrome with the exhaustion of the immune system. In particular, it was found that T cells were not active to standard levels when patients’ symptoms of irritable bowel syndrome (IBS) were particularly acute. The small study, containing just 11 patients, followed the participants for a full year to measure blood samples and to ascertain when exactly the patients were suffering from symptoms most severely. The patients were living with diarrhoea-predominant IBS-D and the research found that there was a common link between patients in this sub-set of IBS, that of T-cell exhaustion. (pharmafile.com 21.6.2017).)

(Anm: IBS: Five facts you need to know. With over a tenth of the worldwide population living with irritable bowel syndrome and many more going undiagnosed, it's time to shine the spotlight on this condition, which causes abdominal discomfort, pain, or both for so many. We have your need-to-know facts. (medicalnewstoday.com 29.11.2017).)

- Inflammatorisk tarmsykdom (IBS) linket til endringer i hjernen.

(Anm: IBS Linked to Brain Changes People with irritable bowel syndrome have significantly less white matter in the insula, a part of the brain associated with visceral sensations in the gastrointestinal tract, researchers have found. Whether the differences in brain microstructures among patients with IBS are a cause or an effect is unclear, but experts in the disease said the new findings may ultimately lead to changes in treatment for the condition. “The paradigm of the brain–gut axis has been central to our… (gastroendonews.com 24.1..2018).)

- Inflammatorisk tarmsykdom (IBS) kan øke hjerteinfarktrisikoen. Inflammatorisk tarmsykdom øker risikoen for hjerteinfarkt. Risikoen er også uavhengig av tradisjonelle risikofaktorer som høyt blodtrykk, røyking, diabetes og høyt kolesterol.

(Anm: Inflammatory bowel disease may raise heart attack risk. Inflammatory bowel disease raises the risk of heart attack. Also, the risk is independent of traditional risk factors such as high blood pressure, smoking, diabetes, and high cholesterol. This was the conclusion of a study that explored the possible link between inflammatory bowel disease (IBD) and heart disease by analyzing the medical records of more than 17.5 million people. "Our findings," explains lead study author Dr. Muhammad S. Panhwar, a resident in internal medicine at Case Western Reserve University in Cleveland, OH, "suggest that IBD should be considered an independent risk factor for heart disease." The study is to feature at the 2018 annual scientific session of the American College of Cardiology, which will be held in Orlando, FL. (medicalnewstoday.com 1.3.2018).)

- Når personer bliver ramt af sklerose, skyldes det, at immuncellerne i stedet for at beskytte mod sygdomme og vira angriber kroppens egne celler og skaber det, der kaldes en autoimmun sygdom. (- Nerveceller er en slags lærere for immuncellerne, og derfor er kommunikationen mellem nerveceller og immunceller afgørende.)

(Anm: Forskere kan have fundet nøgle til sklerosebehandling. 14.500 danskere lider i dag af den frygtede og kroniske sygdom sklerose, og hvert år får omkring 600 flere stillet diagnosen. Men nu er forskere fra Københavns Universitet, KU, kommet tættere på en forståelse af årsagen til progressiv sklerose. Det skriver Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på KU i en pressemeddelelse. (…) Studiet viser, at det er mangel på god kommunikation mellem nerveceller og immunsystem, der er afgørende for, at sklerose udvikler sig. De nye resultater kan være omdrejningspunkt for nye og mere målrettede behandlinger af sygdommen, lyder det fra KU-forskerne. Når personer bliver ramt af sklerose, skyldes det, at immuncellerne i stedet for at beskytte mod sygdomme og vira angriber kroppens egne celler og skaber det, der kaldes en autoimmun sygdom. Nerveceller er en slags lærere for immuncellerne, og derfor er kommunikationen mellem nerveceller og immunceller afgørende. Det fortæller professor på Biotech Research & Innovation Centre (Bric) Shohreh Issazadeh-Navikas.  (jyllands-posten.dk 24.4.2017).)

- Norsk forskerbragd: Ditt eget immunforsvar kan utløse kronisk sykdom og ta liv. (– Når dette immunapparatet overaktiveres, misforstår og går løs på kroppen selv, så blir det kroppens verste fiende, sier han. Da utløses en betennelsesreaksjon eller en blodforgiftning, og pasienten kan i verste fall dø.)

(Anm: Norsk forskerbragd: Ditt eget immunforsvar kan utløse kronisk sykdom og ta liv. Immunforsvaret kan bli kroppens verste fiende, ifølge ny, norsk forskning. Den norske legen Tom Eirik Mollnes høster internasjonal anerkjennelse for å ha bidratt med ny og skremmende kunnskap om kroppens eget immunforsvar. Udetonert bombe – Det er som en udetonert bombe, sier forskeren som tok sin doktorgrad i Oslo. Siden har han samarbeidet med en rekke medisinske miljøer i Norge og Danmark for å dokumentere sin teori om at kroppens eget immunforsvar i gitte situasjoner kan utløse kronisk sykdom og i verste fall ta liv. – Når dette immunapparatet overaktiveres, misforstår og går løs på kroppen selv, så blir det kroppens verste fiende, sier han. Da utløses en betennelsesreaksjon eller en blodforgiftning, og pasienten kan i verste fall dø. (tv2.no 14.11.2017).)

- En pasient på UNN døde av blodforgiftning som følge av et legemiddel mot psykiske lidelser, opplyser Statens helsetilsyn.

(Anm: En pasient på UNN døde av blodforgiftning som følge av et legemiddel mot psykiske lidelser, opplyser Statens helsetilsyn. (- Pasienten døde etter kort tid, og dødsårsaken var nøytropen sepsis (blodforgiftning), heter det i tilsynets rapport. (nrk.no 12.10.2016).)

(Anm: Systemic inflammatory response syndrome (SIRS) is an inflammatory state affecting the whole body, frequently a response of the immune system to infection. (en.wikipedia.org).)

(Anm: Sepsis. Definisjon: SIRS + påvist/mistenkt infeksjon (f. eks. positiv blodkultur). SIRS- kriteriene er: - Feber > 38 ºC eller hypotermi < 36 ºC - Puls > 90/minutt - Respirasjonsfrekvens > 20/minutt eller hypokapni med pCO2 < 4,3 kPa i blodgass - Leukocytose ≥ 12 × 109/l eller leukopeni < 4 × 109/l eller > 10 % umodne leukocytter. (helsebiblioteket.no - Metodebok for indremedisinere, 2012).)

(Anm: Rollen til mitokondriell dysfunksjon (mitokondriedysfunksjon) ved sepsis (blodforgiftning)-indusert multiorgansvikt. (The role of mitochondrial dysfunction in sepsis-induced multi-organ failure). (Virulence. 2013 Nov 1;5(1).)

- Diagnostisering av sepsis. Sepsis, også kjent som blodforgiftning, er kroppens hyperaktive respons på en infeksjon som kan føre til betennelse, vevskader, organsvikt etc.

(Anm: Diagnosing Sepsis. Sepsis, also known as blood poisoning, is the body’s hyperactive response to an infection that can lead to inflammation, tissue damage, organ failure etc. It is a very dangerous state in which the immune system stops fighting with the invading agents  and turns to itself. Around one-third of patients who are affected with sepsis die every year. (news-medical.net 7.9.2017).)

- Å anerkjenne sepsis som en global helseprioritet - En WHO- resolusjon.

(Anm: Å anerkjenne sepsis som en global helseprioritet - En WHO- resolusjon. Recognizing Sepsis as a Global Health Priority — A WHO Resolution. “Some very important clinical issues, some of them affecting life and death, stay largely in a backwater which is inhabited by academics and professionals and enthusiasts, dealt with very well at the clinical and scientific level but not visible to the public, political leaders, leaders of healthcare systems... The public and political space is the space in which [sepsis] needs to be in order for things to change.” NEJM (June 28, 2017).)

(Anm: Sepsis – den dödliga sjukdomen som glöms bort. Trots att infektionssjukdomen sepsis förekommer oftare än de vanligaste formerna av cancer och att upp emot hälften som drabbas av den allvarligaste formen dör, så har många knappt hört talas om sjukdomen. Sepsis som är den medicinska termen på blodförgiftning, drabbar omkring 40 000 svenskar varje år. (netdoktor.se 7.6.2017).)

- Ny kortlægning: Sådan bekæmper hjernen virusinfektioner. (- Forskningen kan have betydning for kampen mod alt fra sklerose til Alzheimers sygdom, skizofreni og depression.)

(Anm: Ny kortlægning: Sådan bekæmper hjernen virusinfektioner. (...) Forskningen kan have betydning for kampen mod alt fra sklerose til Alzheimers sygdom, skizofreni og depression. (...) Derfor er hjernen også udstyret med sit eget immunforsvar, og nu har danske forskere endelig fundet ud af, hvordan det immunforsvar fungerer. Det skriver Videnskab.dk. (...) Det nye forskningsresultat og hjernens forsvar mod infektioner indeholder en masse navne, der for de fleste mennesker ikke giver nogen mening. Det er blandt andet navne som mikroglia, astrocytter, neuroner, interferon og STING/cGas, som gør forskningsresultatet kompliceret at forstå. (jyllands-posten.dk 8.12.2016).)

(Anm: Gut bacteria can cause, predict and prevent rheumatoid arthritis. The bacteria in your gut do more than break down your food. They also can predict susceptibility to rheumatoid arthritis, suggests Veena Taneja, Ph.D., an immunologist at Mayo Clinic's Center for Individualized Medicine. Dr. Taneja recently published two studies—one in Genome Medicine and one in Arthritis and Rheumatology—connecting the dots between gut microbiota and rheumatoid arthritis. (…) "Using genomic sequencing technology, we were able to pin down some gut microbes that were normally rare and of low abundance in healthy individuals, but expanded in patients with rheumatoid arthritis," Dr. Taneja says. (medicalxpress.com 16.7.2016).)

- UCI, Italienske forskere begrenser akselerert cellulær aldring (senescens) forårsaket av bruk av metamfetamin.

(Anm: UCI, Italienske forskere begrenser akselerert cellulær aldring (senescens) forårsaket av bruk av metamfetamin. UCI, Italian scientists limit accelerated cellular aging caused by methamphetamine use. Grasp of underlying molecular mechanisms could improve addiction recovery efforts. The ravaged faces of methamphetamine addicts tell a terrible tale - abusing the drug dramatically accelerates aging. Now scientists from UC Irvine and the Italian Institute of Technology have discovered how this occurs at the cellular level and identified methods to limit the process. (medicalnewstoday.com 14.2.2015).)

- Forskning på cellulær senescens kan føre til nye måter å behandle aldersrelaterte lidelser på.

(Anm: Forskning på cellulær senescens kan føre til nye måter å behandle aldersrelaterte lidelser på. Research into cellular senescence may lead to new ways of treating age-related disorders. (…) In basic research conducted on human cell cultures and on mice, Dr. Krizhanovsky and his team asked, "what, exactly, ties senescent cells to aging?" (medicalnewstoday.com 18.5.2017).)

– Danske forskere finder vigtig årsag til skizofreni. Ny dansk forskning viser, at skizofreni skyldes skader på nogle specifikke hjerneceller, som man ikke tidligere har forbundet med sygdommen.

(Anm: Danske forskere finder vigtig årsag til skizofreni. Ny dansk forskning viser, at skizofreni skyldes skader på nogle specifikke hjerneceller, som man ikke tidligere har forbundet med sygdommen. Forskere er i gang med at teste stoffer, der kan bruges som medicin mod lidelsen. (…) »Genetiske mutationer gør, at gliacellerne er længere om at udvikle sig. Vi mener, at det er årsagen til udviklingen af skizofreni. Tidligere har man troet, at årsagen til skizofreni skulle findes i selve neuronerne, men vores studie viser noget andet. Det ser vi både i vores forsøg på mus og i patienter med skizofreni, som også har mindre myelin i hjernen,« forklarer Steven. A. Goldman. (…) Forskerne kan blandt andet se, at de defekte gener har med gliacellernes kalium-pumper (små pumper, der pumper kalium ind og ud af cellerne) at gøre. (videnskab.dk 2.8.2017).)

(Anm: Gennembrud: Danske forskere finder vigtig grund til skizofreni. (…) »Studiet give håb for nye behandlingsmuligheder for vores patienter. Med den nye viden om gliacellernes rolle kan der udvikles nye behandlinger, der er målrettet denne defekt. Det kan jeg som kliniker kun bifalde, da en del af vores patienter kun har sparsom eller slet ingen gavn af vores nuværende medicinske behandlinger,« siger Mette Ødegaard Nielsen til Videnskab.dk. Speciallægen påpeger dog også, at skizofreni som diagnose formentlig dækker over flere forskellige sygdomsmekanismer. »Indtil videre definerer vi skizofreni ud fra symptomerne og ikke ud fra en biologisk definition. Derfor er denne defekt i gliacellerne nok kun ansvarlig for nogle af de tilfælde af sindslidelser, som vi i dag karakteriserer som skizofreni,« siger Mette Ødegaard Nielsen. (jyllands-posten.dk 2.8.2017).)

- Mitokondriell dysfunksjon ved autismespektrumforstyrrelser: kliniske egenskaper og perspektiver.

(Anm: Mitokondriell dysfunksjon ved autismespektrumforstyrrelser: kliniske egenskaper og perspektiver. Mitochondrial dysfunction in Autism Spectrum Disorder: clinical features and perspectives. Abstract Autism Spectrum Disorder (ASD) is a prototypic pervasive developmental disorder characterized by social interaction, and communication deficits, repetitive, stereotypic patterns of behavior, and impairments in language and development. Clinical studies have identified mitochondrial disturbances at the levels of DNA, activity, complexes, oxidative stress, and metabolites in blood and urine of ASD patients. However, these observations from postmortem brains or peripheral tissues do not provide a direct link between autism and mitochondria. The synaptic abnormality of autistic patients has not been investigated yet. Here we review the findings of clinical studies investigating mitochondrial involvement in ASD patients, focusing particularly on the brain and the limitations and future directions needed in order to fully understand the role of mitochondria in ASD pathology. Curr Opin Neurobiol. 2017 Jun 16;45:178-187. [Epub ahead of print].)

(Anm: Babytenner linket til autisme, tungmetaller. Babytenner hos barn med autisme inneholder mer giftig bly og mindre av de essensielle næringsstoffene sink og mangan, sammenlignet med tenner fra barn uten autisme, ifølge en studie publisert i journal Nature Communications. Forskjellene i metallopptak mellom barn med og uten autisme var spesielt bemerkelsesverdige i løpet av månedene like før og etter at barna ble født. Forskere bestemte dette ved å bruke lasere til å kartlegge vekstringene i baby-tenner generert under ulike utviklingsperioder. (dgnews.docguide.com 2.6.2017).)

(Anm: Treatments for anxiety disorders likely to prove efficacious in ASD (news-medical.net 30.8.2017).)

- Hjernens immunceller kan ha fremtredende roller ved nevrodegenerative, psykiatriske sykdommer.

(Anm: Hjernens immunceller kan ha fremtredende roller ved nevrodegenerative, psykiatriske sykdommer. Brain's immune cells may play roles in neurodegenerative, psychiatric illnesses. Scientists have, for the first time, characterized the molecular markers that make the brain's front lines of immune defense--cells called microglia--unique. In the process, they discovered further evidence that microglia may play roles in a variety of neurodegenerative and psychiatric illnesses, including Alzheimer's, Parkinson's and Huntington's diseases as well as schizophrenia, autism and depression. (news-medical.net 31.5.2017).)

(Anm: Three Alzheimer's genetic risk factors linked to immune cell dysfunction. People with a variant copy of the TREM2 gene have an increased risk of developing Alzheimer's disease, but researchers are only beginning to understand why. (medicalnewstoday.com 21.7.2016).)

- Da forskerne så musenes hoder gløde visste de at funnet var stort. (- Kari Alitalo had studied lymphatic vessels for more than two decades. So he knew that this network, which carries immune cells throughout the body and removes waste and toxins, didn’t extend into the brain: This had been accepted wisdom for more than 300 years.)

When scientists saw the mouse heads glowing, they knew the discovery was big
washingtonpost.com 21.5.2017

Kari Alitalo had studied lymphatic vessels for more than two decades. So he knew that this network, which carries immune cells throughout the body and removes waste and toxins, didn’t extend into the brain: This had been accepted wisdom for more than 300 years. “Nobody questioned that it stopped at the brain,” says Alitalo, a scientist at the University of Helsinki in Finland.

Three years ago, Alitalo wanted to develop a more precise map of the lymphatic system. To do this, he used genetically modified mice whose lymphatic vessels glowed when illuminated by a particular wavelength of light. (The mice had been given a gene from a species of glowing jellyfish.)

When viewing the modified mice under the light, Aleksanteri Aspelund, a medical student in Alitalo’s laboratory, saw something unexpected: The heads of the mice glowed. At first, he suspected that there was something wrong — with the animals, the lighting or the measuring equipment. But when Alitalo and Aspelund repeated the experiment, they got the same result. It seemed that the lymphatic vessels extended to the brain after all. (…)

- Forskere overrasket over å oppdage lymfatiske "renovasjonsarbeidende" hjerneceller.

(Anm: Forskere overrasket over å oppdage lymfatiske "renovasjonsarbeidende" hjerneceller. Scientists surprised to discover lymphatic 'scavenger' brain cells. The brain has its own inbuilt processes for mopping up damaging cellular waste—and these processes may provide protection from stroke and dementia. University of Queensland scientists discovered a new type of lymphatic brain "scavenger" cell by studying tropical freshwater zebrafish—which share many of the same cell types and organs as humans. Lead researcher Associate Professor Ben Hogan from UQ's Institute for Molecular Bioscience said the fundamental discovery would help scientists understand how the brain forms and functions. "It is rare to discover a cell type in the brain that we didn't know about previously, and particularly a cell type that we didn't expect to be there," he said. (medicalxpress.com 1.5.2017).)

(Anm: Væskestrømmen i hjernen avslørt for første gang. Fluid flow in the brain unravelled for the first time. (…) Exactly how the body manages to keep the blood flow in the brain so tightly controlled during the ups and downs of the cardiac cycle has remained largely a mystery. (…) In a new study, published in the journal Biomedical Signal Processing and Control, they found blood appears to be stored in the blood vessels in the space between the brain and skull. (medicalnewstoday.com 4.5.2017).)

(Anm: Ny forskning: Immunforsvaret påvirker danskernes indvandrerskepsis. Holdningen til flygtningestrømmen, grænsekontrol og integration bliver ubevidst påvirket af vores adfærdsmæssige immunforsvar, viser nyt studie fra Aarhus Universitet. (…) Sammenhængen mellem vores ubevidste indvandrerskepsis og immunforsvar er, at mennesket igennem evolutionen har opbygget et adfærdsmæssigt immunforsvar, som motiverer os til at undgå situationer, hvor vi kan blive inficeret med smitte. (jyllands-posten.dk 7.5.2017).)

- Nyt studie: Parasit indtager fisk og kontrollerer dens adfærd. For at parasitten kan fortsætte sin livscykles, er det altafgørende, at fisken bliver spist af en fugl.

(Anm: Nyt studie: Parasit indtager fisk og kontrollerer dens adfærd. For at parasitten kan fortsætte sin livscykles, er det altafgørende, at fisken bliver spist af en fugl. Parasitter, der lever i en lang række ferskvandsfisks øjeæbler, kan kontrollere den enkelte fisks adfærd. Det viser et nyt studie, som er foretaget af forskere fra det biologiske institut Severtsov i Moskva, skriver New Scientist. (jyllands-posten.dk 7.5.2017).)

(Anm: Deterioration of basic components of the anti-predator behavior in fish harboring eye fluke larvae. J. Behav Ecol Sociobiol (2017) 71: 68.)

(Anm: Maternal effects in vulnerability to eye‐parasites and correlations between behavior and parasitism in juvenile Arctic charr. Ecol Evol. 2017 Nov; 7(21): 8780–8787.)

- Studie: Mod er muligvis medfødt. Det er det i hvert fald hos mink.

(Anm: Studie: Mod er muligvis medfødt. Det er det i hvert fald hos mink. Gælder det mon også hos mennesker? Nogle mink er modige. Andre mink er mindre modige. Men er det noget, de lærer, eller er det noget, de er født med? I et nyt dansk studie har forskere fra Københavns Universitet og Bispebjerg Hospital fundet en sammenhæng mellem mod og antallet af nerveceller i den del af hjernen, der kaldes amygdala, hos mink. Mink med mange nerveceller i amygdala var mere modige end dem med færre nerveceller. Da antallet af nerveceller menes at være stabilt i dette hjerneområde, tyder studiet dermed på, at minkene kan være født med egenskaben at være modige. En del af deres personlighed er altså medfødt. Det har forskerne fundet ud af ved at se på en række minks adfærdsmønstre og derefter undersøge deres hjerner. Studiet er publiceret i det videnskabelige tidsskrift Brain Structure & Function. »Det er meget overraskende, hvis antallet af celler har en begrænsende effekt på modigheden,« siger Esther Kjær Needham fra Biologisk Institut ved Københavns Universitet, som er en af forskerne bag studiet. Det er første gang, forskere finder en sammenhæng mellem nerveceller og personlighedstræk. (videnskab.dk 22.1.2018).)

- Tarmmikrobiom påvirker to sykdommer i nervesystemet. (- Tarmmikrobiomet er linket til sykdommer i hele kroppen, inkludert nervesystemet. De siste to forbindelser er nettopp blitt rapportert.)

Gut Microbiome Affects Two Nervous System Diseases (Tarmmikrobiom påvirker to sykdommer i nervesystemet)
NEJM 2017 (May 25)
Anthony L. Komaroff, MD reviewing Rowan S et al. Proc Natl Acad Sci U S A 2017 May 15. Tang AT et al. Nature 2017 May 18.

The gut microbiome is being linked to diseases throughout the body, including the nervous system. The latest two associations have just been reported. (The gut microbiome is being linked to diseases throughout the body, including the nervous system. The latest two associations have just been reported.)

Epidemiologic data have suggested a link between high–glycemic index (HG) diets and age-related macular degeneration (AMD). Using a mouse model for AMD, investigators confirmed that HG diets made AMD worse and that switching mice to low–glycemic index (LG) diets promptly arrested progression of AMD. This strong association depended on changes in the gut microbiome induced by the dietary changes. Specifically, the change from an HG to an LG diet increased the numbers of Bacteroidales species, which led to production of bacterial metabolites that protected against development of AMD.

Cerebral cavernous malformations (CCMs) can cause strokes and seizures. A new study in a mouse model of brain CCMs shows that lipopolysaccharide (LPS) produced by gram-negative bacteria can penetrate the gut mucosa during inflammatory states and can enter the circulation. When LPS reaches the brain, it stimulates a particular receptor (TKR4) on the endothelial wall, and this triggers morphologic changes that evolve into CCMs. Natural polymorphisms that promote expression of the TLR4 gene (in mice and humans) are linked to higher numbers of CCMs. Antibiotic treatments that target gram-negative bacteria in CCM mice prevent formation of CCMs; antibiotics targeting gram-positive bacteria do not have this effect. (…)

- Prosjektbeskrivelse: Nekrotiserende enterocolitt (NEC) er en alvorlig tarmbetennelse hos nyfødte barn. Ekstremt premature barn er spesielt utsatt. Randomiserte kliniske studier har vist at bruk av probiotika kan redusere forekomsten av NEC.

Forskningsprosjekt - Tarmmikrobiomet til premature barn – en norsk multisenter studie
helseforskning.etikkom.no 26.5.2017
Vitenskapelig tittel:
The gut microbiome of preterm infants receiving probiotics - a Norwegian multi centre study

Prosjektbeskrivelse: Nekrotiserende enterocolitt (NEC) er en alvorlig tarmbetennelse hos nyfødte barn. Ekstremt premature barn er spesielt utsatt. Randomiserte kliniske studier har vist at bruk av probiotika kan redusere forekomsten av NEC. Ved nyfødtavdelinger i Norge ble det i 2014 innført en felles behandlingsprotokoll med probiotika til ekstremt premature barn. Vi ønsker å undersøke tarmmikrobiomet til barn som får probiotika og sammenligne med tarmmikrobiomet til moderat premature barn som ikke får probiotika. Avføringen analyseres med metagenom sekvensering for å se på bakteriell diversitet. Vi vil inkludere 62 barn som tar avføringsprøve på 4 tidspunkt i første leveår. Hovedhypotesen er at barn som får probiotika får et tarmmikrobiom som ligner mer på den man ser hos fullbårne enn premature barn som ikke får probiotika. Vi vil også se om varighet av antibiotikabehandling påvirker tarmfloraen til de som får probiotika og hvordan tarmfloraen utvikler seg etter avsluttet probiotikabehandling.

Ref. nr.: 2014/930      Prosjektstart: 01.09.2014       Prosjektslutt: 01.09.2018 (…)

(Anm: Tarmbakterier og hjernen: Er vi styrt av mikrober? (Gut bacteria and the brain: Are we controlled by microbes? Although the interaction between our brain and gut has been studied for years, its complexities run deeper than initially thought. It seems that our minds are, in some part, controlled by the bacteria in our bowels. (…) On the other side of the fence, recent research infers that dysregulation of gut bacteria might be an important factor in inflammatory and autoimmune conditions. The microbiome's role in health and disease is only slowly giving up its secrets. The latest and perhaps most remarkable finding is the ability that gut bacteria have to moderate our brain and behavior.) (medicalnewstoday.com 7.9.2016).)

(Anm: How Your Gut Health Affects Your Whole Body (webmd.com 18.9.2017).)  

- Oppdagelse kan påvirke forståelse, behandling av autoimmune og inflammatoriske sykdommer.

(Anm: Discovery could impact understanding, treatment of autoimmune and inflammatory diseases. Scientists from the Research Institute of the McGill University Health Centre (RI-MUHC) may have cracked the code to understanding the function of special cells called regulatory T Cells. Treg cells, as they are often known, control and regulate our immune system to prevent excessive reactions. The findings, published in Science Immunology, could have a major impact in our understanding and treatment of all autoimmune diseases and most chronic inflammatory diseases such as arthritis, Crohn's disease as well as broader conditions such as asthma, allergies and cancer. Researchers made this discovery by investigating a rare human mutation in a gene called FOXP3. Although the importance of the FOXP3 gene in the proper function of Treg cells has been well documented, its mechanisms were still not fully understood by scientists. (news-medical.net 5.7.2017).)

(Anm: Surprising finding provides more support for Alzheimer's being an autoimmune disease. Brain levels of the lipid ceramide are high in Alzheimer's disease, and now scientists have found increased levels of an antibody to the lipid in their disease model. (medicalnewstoday.com 10.3.2015).)

(Anm: Relationships Between Mitochondria and Neuroinflammation: Implications for Alzheimer's Disease. Curr Top Med Chem. 2015 Aug 26. [Epub ahead of print].)

(Anm: Problems finding your way around may be earliest sign of Alzheimer's disease (medicalnewstoday.com 22.4.2016).)

(Anm: T cell type that promotes damaging immune response discovered. For the first time, researchers have identified a type of T cell that plays a key role in promoting the damaging autoimmune response that inflames and attacks the joints in rheumatoid arthritis. The discovery - made with technologies that help to analyze just a "handful of cells" - offers vital new clues to the biology of the disease and could lead to more powerful, targeted treatments. The study - led by Brigham and Women's Hospital (BWH), a teaching affiliate of Harvard Medical School in Boston, MA - is published in the journal Nature. (medicalnewstoday.com 2.2.2017).)

(Anm: Microbiomet: Missing Link i nevropsykiatriske lidelser. Microbiome: The Missing Link in Neuropsychiatric Disorders. Abstract. The relationship between intestinal microbiota and the brain has been the focus of attention of the scientific world in recent years; >90% of the articles discussing the microbiome have been published only recently.1 There is a strong and bidirectional relationship between the brain and the gut. Gut bacteria communicate with the intestinal epithelium and the immune system cells, with this communication causing many autoimmune, metabolic, and neuropsychiatric diseases. EMJ Innov. 2017;1[1]:83-88.)

(Anm: Nye kliniske studier viser «lovende resultater" for autisme (ASD)-behandling. ( New clinical trial shows 'promising results' for ASD treatment.) (medicalnewstoday.com 23.1.2017).)

(Anm: Editorial. Increasing support for association between immune system and severe mental illness - need to find the underlying mechanisms. Acta Psychiatrica Scandinavica 2016 (First published: 23 November 2016).)

- Hvordan hjernen hjelper kroppen å bekjempe bakterier.

(Anm: Hvordan hjernen hjelper kroppen å bekjempe bakterier. (How the brain helps the body fight bacteria. The brain may not only control our thoughts and basic physical functions. Recent studies indicate that it also controls the way our body responds to the threat of bacterial infections. It does this by boosting the production of a protective molecule called PCTR1 that helps white blood cells kill the invading bacteria. Our body is in constant contact with bacteria. For the most part these do not pose a threat since we have evolved defence systems to keep these organisms at bay. But in some instances, especially when the body’s defence systems are weakened or fail, bacteria may invade, leading to infection and, in extreme cases, sepsis, which can result in death.) (theconversation.com 5.1.2017).)

(Anm: Autism Risk Linked to Herpes Infection During Pregnancy. NEW YORK -- February 22, 2017 -- Women actively infected with genital herpes during early pregnancy had twice the odds of giving birth to a child later diagnosed with autism spectrum disorder (ASD), according to a study published in mSphere, a journal of the American Society for Microbiology (ASM). (dgnews.docguide.com 22.2.2017).)

(Anm: Cerebrospinal fluid: Potential biomarker for autism found. (…) The 6-month olds who eventually developed autism had 18 percent more CSF than the 6-month olds who did not. (…) Learn how a tuberculosis drug may be useful in treating autism. (medicalnewstoday.com 7.7.2017).)

(Anm: Infections and exposure to anti-infective agents and the risk of severe mental disorders: a nationwide study. (…) CONCLUSION: Infections treated with anti-infective agents and particularly infections requiring hospitalizations were associated with increased risks of schizophrenia and affective disorders, which may be mediated by effects of infections/inflammation on the brain, alterations of the microbiome, genetics, or other environmental factors. Acta Psychiatr Scand. 2017 Feb;135(2):97-105.)

(Anm: B vitamins may improve schizophrenia symptoms. As schizophrenia does not yet have a cure, the standard treatment options available focus on eliminating the symptoms. A new, large-scale review of existing research suggests that B vitamins can reduce symptoms of schizophrenia (medicalnewstoday.com 16.2.2017).)

Schizophrenia

(Anm: The effects of vitamin and mineral supplementation on symptoms of schizophrenia: a systematic review and meta-analysis. (…) There is preliminary evidence that certain vitamin and mineral supplements may reduce psychiatric symptoms in some people with schizophrenia. Psychological Medicine 2017;47(9):1515-1527 (July 2017).)

(Anm: Luftveisinfeksjoner øker hjerteinfarktrisikoen 17 ganger. Respiratory infections raise heart attack risk by 17 times. The new study - published in the Internal Medicine Journal - found that respiratory infections such as pneumonia, the common influenza, and bronchitis all seem to increase the chances of having a heart attack. (medicalnewstoday.com 15.5.2017).)

(Anm: Certain immune reaction to viruses may cause learning problems. Researchers have discovered a mechanism by which the body's immune reaction to viruses like influenza and HIV may cause learning and memory problems. This is the finding of a study led by researchers from NYU Langone Medical Center and published online in Nature Medicine. (medicalnewstoday.com 15.5.2017).)

- Tarmbakterier kan holde nøkkelen til behandling av autoimmune sykdommer

Gut bacteria may hold key to treating autoimmune disease
medicalnewstoday.com 21.12.2016
Defects in the body's regulatory T cells (T reg cells) cause inflammation and autoimmune disease by altering the type of bacteria living in the gut, researchers from The University of Texas Health Science Center at Houston have discovered. The study, "Resetting microbiota by Lactobacillus reuteri inhibits T reg deficiency-induced autoimmunity via adenosine A2A receptors," published online in The Journal of Experimental Medicine, suggests that replacing the missing gut bacteria, or restoring a key metabolite called inosine, could help treat children with a rare and often fatal autoimmune disease called IPEX syndrome. (…)

(Anm: Resetting microbiota by Lactobacillus reuteri inhibits T reg deficiency-induced autoimmunity via adenosine A2A receptors. J Exp Med. 2016 Dec 19. pii: jem.20160961.)

(Anm: Tarmbakterier fjerner autisme i mus. Sykdommer: Ny studie viser at man kan behandle mus med autismesymptomer ved hjelp av ekskrementer fra friske mus. (…) Det var særlig én tarmbakterie, Lactobacillus reuteri, de syke musene manglet. (illvit.no 29.6.2016).)

(Anm: Lactobacillus reuteri to Treat Infant Colic: A Meta-analysis. Abstract CONTEXT: Lactobacillus reuteri DSM17938 has shown promise in managing colic, but conflicting study results have prevented a consensus on whether it is truly effective. (…) CONCLUSIONS: L reuteri DSM17938 is effective and can be recommended for breastfed infants with colic. Its role in formula-fed infants with colic needs further research. Pediatrics. 2018 Jan;141(1). pii: e20171811.)

(Anm: Risikovurdering av kosttilskudd med Lactobacillus Reuteri Protectis. Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har vurdert probiotika som brukes i kosttilskudd til friske barn fra fødsel til tre år. Mangel på kunnskap gjør at VKM ikke kan trekke konklusjoner om hvilke langtidseffekter bruk av denne typen probiotika kan ha for barns helse. Risikovurderingen er gjort på oppdrag for Mattilsynet, med bakgrunn i kravet om mattrygghet. (…) Ukjente langtidseffekter. Mangel på kunnskap om effekt av langvarig bruk gjør at VKM ikke kan vurdere eventuelle langtidseffekter for barn i alderen 0 – 3 år, men VKM peker på at det er en økende erkjennelse av at sammensetningen av bakterier i tarmen hos nyfødte kan ha avgjørende betydning for senere utvikling av tarmflora og immunsystem. (…) Ingen rapporterte bivirkninger. Ingen av studiene som VKM har vurdert har rapportert om bivirkninger eller uønskede korttidseffekter. VKM konkluderer med at det ikke er noen grunn til å anta at bakteriestammen som er vurdert, og i de dosene som er anbefalt, vil kunne ha uønsket effekt på helsa. (vkm.no 11.3.2016).)

(Anm: Semper Dråper Melkesyrebakt 0mnd+. (…) Sammensetning. Solsikkeolje, kokosolje, palmekjerneolje, Lactobacillus reuteri DSM 17938 (Lactobacillus reuteri protectis ). (boots.no).)

- Forskere finner flere nye mutasjoner linket til autisme hos barn, men ikke deres foreldre.

(Anm: Researchers find multiple new mutations linked to autism in children but not their parents. Most cases of autism appear to be associated with the appearance of new mutations that are not inherited from the child's parents, researchers from the University of Washington School of Medicine report. "We are excited by these early findings because they suggest that multiple new mutations in a child, both coding and non-coding, are important to understanding the genetics of the disease," said. The first author of the study, which was published online in the journal Cell. Although some forms of autism appear to run in families, most cases occur in families with no history of the disorder. This form of autism, called simplex autism, is thought to occur from new mutations that first appear when the the parents' sperm or eggs form. These newly formed, or de novo, mutations are found in the affected child's genome, but not in either parent's genome. They are unlikely to occur in the affected child's siblings. (news-medical.net 12.10.2017).)

(Anm: Researchers identify cells that drive autoimmune disease. Researchers at National Jewish Health have identified a trigger for autoimmune diseases such as lupus, Crohn's disease and multiple sclerosis. The findings, published in the April 2017 issue of Journal of Clinical Investigation, help explain why women suffer autoimmune disease more frequently than men, and suggest a therapeutic target to prevent autoimmune disease in humans. (news-medical.net 11.5.2017).)

(Anm: Gut microbiota from multiple sclerosis patients enables spontaneous autoimmune encephalomyelitis in mice. PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences 2017 (PNAS Early Edition).)

(Anm: Signaler fra tarmens mikrobiotika til fjerntliggende organer mht. fysiologi og sykdom. Signals from the gut microbiota to distant organs in physiology and disease. (Nat Med. 2016 Oct 6;22(10):1079-1089.)

(Anm: Gut check: Newest microbiome startup concentrates on autism, Parkinson’s disease. What kind of relationship exists between the gut microbiome and diseases of the brain? A new startup called Axial Biotherapeutics has set out to find some answers, with $19.15 million in venture backing. (endpts.com 30.11.2016).)

(Anm: 'Teashirt' gene links autism and kidney problems, new study finds. A gene dubbed the 'Teashirt' by its discoverers has been identified as a link between children with kidney problems and autism, in a new study which has implications for how doctors working on both conditions administer tests to their patients. The new paper, published in the journal Nature Genetics, was led by the Developmental Biology Institute of Marseille, collaborating with The University of Manchester, and it describes the effects of mutations of Teashirt in people and mice. (medicalnewstoday.com 27.9.2016).)

(Anm: Blindtarmen har måske en vigtig biologisk funktion. (…) Men blindtarmen skal måske fjernes fra den liste og opgraderes fra blot at være en tikkende bombe i maven. Den kan nemlig spille en vigtig biologisk rolle, som mennesket ikke er klar til at undvære, skriver sciencealert.com. Det viser et nyt studie, som er publiceret i tidsskriftet Science Direct. (…) De arter, der beholdt eller genvandt deres blindtarm, havde gennemsnitligt højere kocentration af lymfoidestof i deres coecum, som er den største del af tyktarmen, hvorpå blindtarmen sidder. Det indikerer, at blindtarmen kan spille en vigtig rolle for en arts immunsystem, da lymfoidestoffet er kendt for at stimulere væksten af gavnlige mavebakterier. (videnskab.dk 13.1.2017).)

- Resetting microbiota by Lactobacillus reuteri inhibits T reg deficiency-induced autoimmunity via adenosine A2A receptors.

Resetting microbiota by Lactobacillus reuteri inhibits T reg deficiency-induced autoimmunity via adenosine A2A receptors.
J Exp Med. 2017 Jan;214(1):107-123. Epub 2016 Dec 19.
Abstract Regulatory T (T reg) cell deficiency causes lethal, CD4+ T cell-driven autoimmune diseases. Stem cell transplantation is used to treat these diseases, but this procedure is limited by the availability of a suitable donor. The intestinal microbiota drives host immune homeostasis by regulating the differentiation and expansion of T reg, Th1, and Th2 cells. It is currently unclear if T reg cell deficiency-mediated autoimmune disorders can be treated by targeting the enteric microbiota. Here, we demonstrate that Foxp3+ T reg cell deficiency results in gut microbial dysbiosis and autoimmunity over the lifespan of scurfy (SF) mouse. Remodeling microbiota with Lactobacillus reuteri prolonged survival and reduced multiorgan inflammation in SF mice. L. reuteri changed the metabolomic profile disrupted by T reg cell deficiency, and a major effect was to restore levels of the purine metabolite inosine. Feeding inosine itself prolonged life and inhibited multiorgan inflammation by reducing Th1/Th2 cells and their associated cytokines. Mechanistically, the inhibition of inosine on the differentiation of Th1 and Th2 cells in vitro depended on adenosine A2A receptors, which were also required for the efficacy of inosine and of L. reuteri in vivo. These results reveal that the microbiota-inosine-A2A receptor axis might represent a potential avenue for combatting autoimmune diseases mediated by T reg cell dysfunction. (…)

- Flere fund peger også i retning af, at immunsystemet spiller en stigende rolle i blandt andet udviklingen af Alzheimers og andre sygdomme i hjernen.

Danskere kortlægger, hvordan hjernen bekæmper virus
videnskab.dk 6.12.2016
Dansk forskning har kortlagt, hvordan hjernen bekæmper virusinfektioner. Forskningen kan have betydning for kampen mod alt fra sclerose til Alzheimers sygdom, skizofreni og depression. (…)

Den danske forskning viser blandt andet, at en celletype, kaldet mikroglia, fungerer som indsatsledere, når hjernen skal forsvare sig selv.

Det gør den ved at koordinere immunsystemets forsvar mod de vira, der forsøger at inficere hjernen.

Når mikroglia ikke fungerer optimalt, kan det lede til betændelse i hjernen, og dysfunktionel mikroglia kan muligvis også være involveret i lidelser som sclerose, depression, skizofreni og Alzheimers sygdom.

»Vi har indikationer på, at fejl i mikrogliaernes signalveje blandt andet kan lede til inflammation i hjernen. Flere fund peger også i retning af, at immunsystemet spiller en stigende rolle i blandt andet udviklingen af Alzheimers og andre sygdomme i hjernen. Derfor kan man bruge det her forskningsresultat til at studere disse sygdomme og dermed blive klogere på dem,« fortæller en af forskerne bag det nye studie, lektor Line Reinert fra Institut for Biomedicin på Aarhus Universitet.

Hun står sammen med blandt andet kollegaen, professor Søren R. Palludan, bag det nye studie, der for nylig blev offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift Nature Communications. (...)

(Anm: Sensing of HSV-1 by the cGAS–STING pathway in microglia orchestrates antiviral defence in the CNS. Nature Communications 7, Article number: 13348 (2016). (Published online: 10 November 2016).)

(Anm: Ny kortlægning: Sådan bekæmper hjernen virusinfektioner. (...) Forskningen kan have betydning for kampen mod alt fra sklerose til Alzheimers sygdom, skizofreni og depression. (...) Derfor er hjernen også udstyret med sit eget immunforsvar, og nu har danske forskere endelig fundet ud af, hvordan det immunforsvar fungerer. Det skriver Videnskab.dk. (...) Det nye forskningsresultat og hjernens forsvar mod infektioner indeholder en masse navne, der for de fleste mennesker ikke giver nogen mening. Det er blandt andet navne som mikroglia, astrocytter, neuroner, interferon og STING/cGas, som gør forskningsresultatet kompliceret at forstå. (jyllands-posten.dk 8.12.2016).)

(Anm: Hurtige lysglimt ser ud til at bremse Alzheimers. Hurtigt blinkende lys har vist sig at kunne fjerne en stor del af de proteinfragtmenter, der er forløber til Alzheimers, i mus med tidlig Alzheimers sygdom. (…) Forskere har observeret, at gammabølgerne kan blive forstyrret ved hjerneskade, skizofreni - og Alzheimers sygdom. (…) De placerede i en time musene i et rum med LED-lamper, som blinkede 40 gange i sekundet; den samme frekvens som gammabølgerne. (…) Ifølge Li-Huei Tsai, som er leder af Picower Institute for Learning and Menory og professor i neurovidenskab, var resultatet af eksperimentet en overraskelse for forskerne. »Det er helt vildt,« udtaler hun i et interview i podcasten Radiolab. (jyllands-posten.dk 8.1.2017).)

- Hjerneceller fortsetter å vokse godt etter fylte 70 år. I årevis har forskere trodd at hippokampale nevroner slutter å bli generert når vi blir eldre. Men en ny studie reverserer dramatisk denne langvarige troen. (- Teamet sørget også for at ingen av individene hadde vært deprimert eller tatt antidepressiva. Dette er viktig fordi tidligere forskning av samme team beviste at antidepressiva påvirker neurogenese (neurogenese) negativt.)

(Anm: Brain cells keep growing well into our 70s. For years, scientists have believed that hippocampal neurons stop being generated as we reach old age. But, a new study dramatically overturns this long-held belief. As the population of the United States lives longer and the number of older adults slowly rises, understanding how the brain reacts as it ages is becoming ever more important. Of particular interest is the production of new neurons, or neurogenesis, in the hippocampus. This is a brain region vital for turning short-term into long-term memories, among other tasks, such as navigation. If the hippocampus degenerates, so too does memory performance. (…) The team also ensured that none of the individuals had been depressed or taking antidepressant medications. This is important because previous research by the same team demonstrated that antidepressants negatively affect neurogenesis. This recent study was the first to assess the numbers of "newly formed neurons" and blood vessels in the whole human hippocampus following death. The results are published this week in the journal Cell Stem Cell. (medicalnewstoday.com 7.4.2018).)

(Anm: Neurogenese er fornyingen av sansereseptorer. En syklus av fødsel, utvikling og død av neuronale celler og hjelper pattedyr, fugler og insekter til å tilpasse seg miljømessige forandringer og påvirker læring og hukommelse hele livet. Denne syklusen tar over 5-7 uker for luktereseptorer, og 1-2 uker for smaksreseptorer (Goldstein, 2010) (no.wikipedia.org).)

(Anm: Neurogenesis is the process by which nervous system cells, known as neurons, are produced by neural stem cells. Neural stem cells have the potential to produce many different types of neuron. They include neuroepithelial cells (NEPs), stem cells, radial glial cells (RGCs), basal progenitors (BPs), subventricular zone astrocytes, and subgranular zone radial astrocytes, among others. Neurogenesis is most active during embryonic development, but continues throughout adult life. (…) Significant neurogenesis also occurs after birth in the hippocampus. The hippocampus plays a crucial role in the formation of new declarative memories, and it has been theorized that the reason infants cannot form declarative memories because they are still undergoing extensive neurogenesis in the hippocampus.[11] Previous cognitive research suggested that infants could not form declarative memories because of their lack of language skills, but the fact that analogs to this “infantile amnesia” can be observed in non-human mammals indicates that a lack of language does not account for the entire phenomenon. Significant neurogenesis also occurs in the hippocampus just after birth, and much of adult neurogenesis occurs in the dentate gyrus of the hippocampus as well. (en.wikipedia.org).)

- Behandling med antidepressiva og forverring av hvit substans påvist ved MRI hos eldre.

(Anm: Behandling med antidepressiva og forverring av hvit substans påvist ved MRI hos eldre. (Antidepressant Treatment and Worsening White Matter on Serial Cranial Magnetic Resonance Imaging in the Elderly. (…) Resultater — Bruk av hvilken som helst antidepressiva i løpet av studien ble assosiert med forverring av hvit substans.) (…) Results— Use of any antidepressant during the period of study was associated with worsening white matter.) (Stroke 2008; 39: 857-862).)

(Anm: - Disse funnene tyder på at akutt alvorlig serotonin/serotonerg toksisitet kan indusere strukturelle og langvarige funksjonelle endringer i flere kortikale og subkortikale hjerneregioner som er forbundet med kognitive og ekstrapyramidale syndromer. (J Neuroradiol. 2012 Oct;39(4):254-7 Epub 2011 Dec 22).)

- Stik mod tidligere forskning: Teenagere stopper med at danne nye hjerneceller. En undersøgelse leverer nyt indspark til en mangeårig debat blandt hjerneforskere om, hvad der sker, når vi lærer noget nyt.

(Anm: Stik mod tidligere forskning: Teenagere stopper med at danne nye hjerneceller. En undersøgelse leverer nyt indspark til en mangeårig debat blandt hjerneforskere om, hvad der sker, når vi lærer noget nyt. Hjernens hukommelsescenter, hippocampus, stopper med at danne nye celler, når vi går ind i puberteten, viser ny forskning. (…) Et helt nyt amerikansk studie på menneskeligt hjernevæv fra 59 personer peger på, at nye neuroner stopper med at blive dannet i hukommelsescentret hippocampus efter 13 årsalderen. Hvis vi mister de dyrebare neuroner, for eksempel i forbindelse med en hjerneskade, ja, så ser det altså ikke ud til, at vi ikke får nye som voksne. (videnskab.dk 7.3.2018).)

(Anm: Human hippocampal neurogenesis drops sharply in children to undetectable levels in adults, Abstract New neurons continue to be generated in the subgranular zone of the dentate gyrus of the adult mammalian hippocampus1,2,3,4,5. This process has been linked to learning and memory, stress and exercise, and is thought to be altered in neurological disease6,7,8,9,10. In humans, some studies have suggested that hundreds of new neurons are added to the adult dentate gyrus every day11, whereas other studies find many fewer putative new neurons12,13,14.Nature 2018 (Published online: 07 March 2018).)

(Anm: Hay fever might alter the brain. (…) Increased neurogenesis, reduced microglia activity with allergic reaction. (…) The researchers say they are unable to say how these allergy-induced brain changes affect CNS function. They point out that neurogenesis in the hippocampus normally declines with age, contributing to memory-related disorders such as Alzheimer's disease, and this study suggests that allergic reaction increases neurogenesis. (medicalnewstoday.com 9.8.2016).)

(Anm: Get to Know Your Lymph Nodes (webmd.com 18.5.2016).)

- Modstridende resultater: Danner voksne nye hjerneceller eller ej? Mennesker danner nye nerveceller i hjernens hukommelsescenter i alle aldre, viser nyt studie, men det strider mod tidligere resultater fra lignende forskning. Hvad skal vi så tro?

(Anm: Modstridende resultater: Danner voksne nye hjerneceller eller ej?  Mennesker danner nye nerveceller i hjernens hukommelsescenter i alle aldre, viser nyt studie, men det strider mod tidligere resultater fra lignende forskning. Hvad skal vi så tro? Dannelsen af nye nerveceller i hjernen, de såkaldte neuroner, kan spille en rolle for vores evne til at komme os oven på eksempelvis en hjerneskade eller depression, som rammer hukommelsen. Uden dannelsen af nye neuroner vil vi muligvis ikke få vores kognitive evner helt tilbage efter en skade på hjernen, såsom hukommelsesevnen. Det er dog kun børn op til 13 år, der kan danne nye neuroner i hjernens hukommelsescenter hippocampus - ikke voksne, skrev Videnskab.dk tidligere på året på baggrund af en undersøgelse i tidsskriftet Nature. Nu konkluderer et andet hold forskere i et nyt studie fra tidsskriftet Cell Stem Cell, at neuroner dannes i alle menneskealdre i hukommelsescenteret hippocampus. (…) Undersøgelser af celler er ikke gode nok Grunden til, at Maura Boldrini og kollegaerne overhovedet fandt tegn på nye neuroner skyldes, at deres metode er mangelfuld og giver et forkert billede af cellerne, skriver Shawn Sorrells på vegne af Nature-gruppen. »Set ud fra billederne i forskningsartiklen, så er cellerne, de kalder nye neuroner, meget forskellige i form og udseende fra, hvad der svarer til en ung neuron hos andre arter, eller hvad vi har set hos små børn,« skriver han. Da Alvarez-Boylla og kollegaerne skulle analysere celleformen og strukturen af cellerne i deres vævsprøver, brugte de lys- og elektronmikroskoper. Resultatet viste, at celler, der lignede dem, som Maura Boldrini konkluderede var neuroner, ikke var unge neuroner eller neurale stamceller, men snarere såkaldte gliaceller. (videnskab.dk 13.4.2018).)

(Anm: Human Hippocampal Neurogenesis Persists throughout Aging. Highlights - Pools of quiescent stem cells are smaller in aged human hippocampal dentate gyri - Proliferating progenitor and immature neuron pools are stable with aging - Angiogenesis and neuroplasticity decline in older humans - Granule neurons, glia, and dentate gryus volume are unchanged with aging. Cell Stem Cell. 2018 Apr 5;22(4):589-599.e5.)

- Ny del av hjernen oppdaget. Forskere har oppdaget en helt ny forbindelse mellom hjernen og immunsystemet.

(Anm: Ny del av hjernen oppdaget. Forskere har oppdaget en helt ny forbindelse mellom hjernen og immunsystemet. Oppdagelsen er gjort på mus, men kan likevel bli avgjørende for forskningen på autisme, Alzheimers og sklerose. (…) De nyoppdagede lymfekarene (markert med lysegrønt) forbinder hjernen med immunsystemet. (Illustrasjon: University of Virginia Health System) (forskning.no 21.6.2015).)

(Anm: Autism risk increased with prenatal exposure to banned chemicals. A class of compounds called organochlorines were banned from production in the United States in the 1970s, after they emerged as harmful to human health. A new study, however, reveals that exposure to these chemicals could still be high, and it could be putting children at significantly greater risk for autism. The research was recently published in the journal Environmental Health Perspectives.  (medicalnewstoday.com 23.8.2016).)

(Anm: Study Links Autism Severity to Genetics, Ultrasound. SEATTLE, Wash -- September 1, 2016 -- For children with autism and a class of genetic disorders, exposure to diagnostic ultrasound in the first trimester of pregnancy is linked to increased autism severity, according to a study published in the September 1 issue of Autism Research. (dgnews.docguide.com 1.9.2016).)

(Anm: Found: A potential new way to sway the immune system. A new international collaboration involving scientists at The Scripps Research Institute (TSRI) opens a door to influencing the immune system, which would be useful to boost the effectiveness of vaccines or to counter autoimmune diseases such as lupus and rheumatoid arthritis. The research, published in The Journal of Experimental Medicine, focused on a molecule called microRNA-155 (miR-155), a key player in the immune system's production of disease-fighting antibodies. "It's very exciting to see exactly how this molecule works in the body," said TSRI Associate Professor Changchun Xiao, who co-led the study with Professor Wen-Hsien Liu of Xiamen University in Fuijan province, China. (medicalnewstoday.com 3.8.2016).)

(Anm: How your microbes influence your love life. Microbes have exerted a similarly powerful influence on us via their perch from inside our bodies. Scientists are just starting to unravel the mysteries of the microbes that live in and on us, collectively known as the microbiome. (…) The microbes that live in human guts influence our risk of developing obesity, depression and anxiety. They may play a role in controlling our behavior as well. (ed.ted.com 11.8.2016).)

(Anm: 'Brain Age' May Help Predict When You'll Die. (HealthDay News) -- When the brain ages faster than normal, people are at heightened risk for brain disease and impairment, as well as early death, a new British study suggests.The study authors said the finding may introduce a way to use imaging of the brain as a biomarker -- a way to measure a biological condition or process. "Such biomarkers could potentially identify those at risk of age-associated health problems years before symptoms appear, and be used as outcome measures in trials of therapeutics aimed at delaying the onset of age-related disease," said study lead author James Cole, from Imperial College London. (…) The findings were published in the journal Molecular Psychiatry. (medicinenet.com 27.4.2017).)

- Barnmisshandel kan påskynda kroppens åldrande

Barnmisshandel kan påskynda kroppens åldrande
dn.se 21.11.2009
Fysisk eller psykisk misshandel under uppväxten kan påskynda kroppens åldrande, det visar en stuide utförd av amerikanska forskare.

Det är ett team från Brown University som forskar kring telomererna, de skyddande locken på kromosomerna som håller cellens DNA stabilt, som kommit fram till resultatet.

Teamet fann att telomererna hos personer som utsatts för misshandel eller övergrepp under barndomen tenderade att kortas ned snabbare än hos andra människor, skriver brittiska BBC. (...)

Studien utfördes på 31 personer. Professor Tim Spector vid King's College i London, som forskar om telomerer och åldrande, säger till BBC att studien är intressant, men att den måste upprepas i större skala för att vi ska kunna vara säkra på dess slutsatser.

2009 års Nobelpris i medicin gick till tre forskare som bidrog till upptäckten av telomerer. (...)

(Anm: Barnevern, omsorgssvikt, barnemishandling og barnedrap. (mintankesmie.no).)

(Anm: Omsorgssvikt endrer barns hjerne. – Stressbelastning påvirker hjernens utvikling og traumer tidlig i livet kan forstyrre den normale utviklingen, sier barnepsykolog. (…) Jeg har sett på effekten omsorgssvikt har for stress tidlig i livet og på barnas kognitive og emosjonelle utvikling, sier Else-Marie Augusti, postdoktor ved enheten for kognitiv utviklingspsykologi ved Universitet i Oslo. Hun refererer til forskning som viser at kortisol påvirker hjernens utvikling. – Hjernens størrelse og struktur endres av omsorgssvikt. Barn som utsettes for dette sliter med regulering av følelser, opplyser hun. (nrk.no 13.3.2017).)

(Anm: Helsetilsynet slår alarm om svikt i barnevernet: Bryter loven og barn blir ikke hørt. Helsetilsynets rapport fra 225 kommuner og bydeler viser at barn ikke har fått den hjelpen de har krav på. (– Kommunene svikter. Til sammen har 225 kommuner eller bydeler hatt en gjennomgang av sitt arbeid med meldinger, og Helsetilsynets konklusjon er krystallklar: «Vi har i dette tilsynet sett at meldinger til barnevernet om barn som lever med omsorgssvikt ble henlagt. Barn som skulle hatt hjelp fikk det ikke. Bekymringen ble «lagt i skuffen».» (nrk.no 7.3.2017).)

(Anm: NRK og Adresseavisen lot tips om at lærer mobbet egne elever på barneskole i Trondheim ligge. (…) – Svikter barna. (…) Han undrer seg også over at ingen medier stiller kritiske spørsmål til de ansvarlige i kommunen om hvordan mobbingen kunne pågå. (…) NRK og Adresseavisen lot tips om at lærer mobbet egne elever på barneskole i Trondheim ligge. Sjefredaktør Tor Olav Mørseth i Adressa sier det handler om prioriteringer. (journalisten.no 24.2.2017).)

(Anm: TSRI researchers find 'lead actors' in immune cell development. A new study, led by scientists at The Scripps Research Institute (TSRI), reveals a surprising twist in immune biology. The research in animal models suggests that members of a cluster of microRNAs (miRNAs) - small non-coding RNA molecules that play a role in regulating gene expression - work together throughout the different stages of immune cell generation. (medicalnewstoday.com 2.8.2016).)

(Anm: Flere årtiers hjerneforskning belastes af fejl i computersystem. Meget af det, vi tror, vi ved om hjernen, kan være forkert. For der er fejl i de softwaresystemer, hjerneforskere bruger til at analysere deres data, viser nye fund. (…) Populært har man talt om, at fMRI gav forskerne mulighed for at læse tanker. Nu viser en undersøgelse publiceret i det videnskabelige tidsskrift PNAS, at de computersystemer, forskerne bruger til at analysere fMRI-billeder af hjernen, laver alvorlige fejl. Det betyder, at der kan være forkerte konklusioner i tusindvis af psykologiske og neurovidenskabelige artikler, der i de senere år er publiceret. (videnskab.dk 5.8.2016).)

- Immunologiske sykdommer som MS, psoriasis kan være linket til risiko for demens.

Immune Disorders Such as MS, Psoriasis May Be Tied to Dementia Risk
medicinenet.com 1.3.2017
WEDNESDAY, March 1, 2017 (HealthDay News) -- People with autoimmune diseases -- conditions that cause a person's immune system to turn against the body -- appear to have an increased risk of developing dementia, a new British study suggests.

Researchers found that 18 out of 25 different autoimmune diseases, such as lupus, psoriasis or multiple sclerosis, "showed a statistically significant association with dementia," said study co-author Dr. Michael Goldacre. He's a professor of public health at the University of Oxford.

But Goldacre and other experts stressed that the study didn't prove that autoimmune diseases cause dementia. The research only showed that these conditions are associated with a higher risk of dementia.

Specifically, the study found that people with multiple sclerosis appeared to have nearly double the risk of dementia. Psoriasis was associated with a 29 percent increased risk of dementia. Lupus was linked to a 46 percent increased risk, and rheumatoid arthritis with a 13 percent increased risk. Crohn's disease was associated with a 10 percent increased risk.

"How do [autoimmune diseases] affect the brain? We don't know, although others have suggested that chronic inflammation, possibly autoimmune effects, or possibly both, may have a role in Alzheimer's," Goldacre said.

For this study, the researchers reviewed information from more than 1.8 million people in England. All had been admitted to a hospital with an autoimmune disease between 1998 and 2012. (…)

The autoimmune diseases had a much stronger impact on the risk of vascular dementia. The risk of vascular dementia was 28 percent higher in people with autoimmune diseases. People with vascular dementia experience a decline in their thinking skills due to conditions that block or reduce blood flow to the brain, starving brain cells of oxygen and nutrients.

This apparent increased risk for vascular dementia could be caused by the effect of autoimmune diseases on the circulatory system, the researchers said. The study also found that people with an autoimmune disease were 53 percent more likely to be hospitalized for heart disease. Those with an autoimmune disease were also 46 percent more likely to have a stroke.

The link between vascular dementia and autoimmune diseases is "something new," said James Hendrix. He's the director of global science initiatives for the Alzheimer's Association, based in Chicago.

This link could implicate chronic inflammation as a potential cause of progressive dementia, he said.

Hendrix explained that a person with a sprained ankle experiences inflammation and swelling as the immune system responds to their injury. If the inflammation continues for an extended period, that person could wind up with joint damage and arthritis.

"We are starting to think neuron inflammation is similar," Hendrix said. (…)

Rocca also pointed out that the 25 autoimmune diseases considered in the study are very different from each other. For example, some attack the joints or the endocrine glands, while others -- like multiple sclerosis -- may directly affect the brain.

Findings from the study were published March 1 in the Journal of Epidemiology & Community Health. (…)

– Nesten halvparten av pasientene hadde kognitiv svekkelse ved start. Norsk tiårsoppfølging om kognitiv svekkelse hos MS-pasienter sjekket kognitive tester på telling, prosessering og hukommelse. (– Ved rekrutteringen til studien var omtrent femti prosent av pasientene allerede kognitivt svekket. Deretter hadde de omtrent parallelle kurver over ti år, som dalte sakte nedover, sier Jacobsen til Dagens Medisin.)

(Anm: – Nesten halvparten av pasientene hadde kognitiv svekkelse ved start. Norsk tiårsoppfølging om kognitiv svekkelse hos MS-pasienter sjekket kognitive tester på telling, prosessering og hukommelse. PARIS (DAGENS MEDISIN): Et av de norske bidragene på ECTRIMS denne uken, er en studie på kognitiv svekkelse av multippel sklerose-pasienter (MS) over en tiårs periode. Konstituert overlege og forsker Cecilie Osman Jacobsen ved Stavanger universitetssykehus, la under kongressen frem data fra studien, som viste at 46 pros ent av pasientene ble klassifisert med svekket funksjon ved studiens start. – Ved rekrutteringen til studien var omtrent femti prosent av pasientene allerede kognitivt svekket. Deretter hadde de omtrent parallelle kurver over ti år, som dalte sakte nedover, sier Jacobsen til Dagens Medisin. Studien er en del av doktorgradsarbeidet til Jacobsen ved Universitetet i Bergen. (dagensmedisin.no 27.10.2017).)

(Anm: Associations between specific autoimmune diseases and subsequent dementia: retrospective record-linkage cohort study, UK. (...) Conclusions The associations with vascular dementia may be one component of a broader association between autoimmune diseases and vascular damage. Though findings were significant, effect sizes were small. Clinicians should be aware of the possible coexistence of autoimmune disease and dementia in individuals. Further studies are needed to confirm or refute our findings and to explore possible mechanisms mediating any elevation of risk. J Epidemiol Community Health 2017;0:1–8.)

(Anm: Gut microbiota from multiple sclerosis patients enables spontaneous autoimmune encephalomyelitis in mice. PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences 2017 (PNAS Early Edition).

(Anm: Tarmmikrobiota fra pasienter med multippel sklerose aktiverer spontan autoimmun encefalomyelitt hos mus. Gut microbiota from multiple sclerosis patients enables spontaneous autoimmune encephalomyelitis in mice. PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences) 2017;114(40):10719–10724.)

- Har tarmfloraen betydning for utvikling av multippel sklerose? Nye studier tyder på at visse tarmbakterier kan regulere T-lymfocyttimmunitet.

- Ny norsk forskning: – Slik lagres langtidsminner. Norske forskere har gjort et gjennombrudd i forskning på hukommelse. (– Vi viser for første gang at stoffer som finnes på utsiden av nervecellene er helt essensielle for minnet.)

(Anm: Ny norsk forskning: – Slik lagres langtidsminner. Norske forskere har gjort et gjennombrudd i forskning på hukommelse. De har nemlig funnet ut at et mystisk nett rundt hjernecellene er avgjørende for langtidsminner. (…) Banebrytende funn Thompsons forskningsgruppe har funnet ut at om man fjerner disse hjernestrukturene hos rotter, forsvinner også langtidsminnene. – Vi viser for første gang at stoffer som finnes på utsiden av nervecellene er helt essensielle for minnet. Tidligere har man trodd at det i hovedsak er hva som skjer inne i og mellom nervecellene som er viktig, forklarer Thompson. For å undersøke om effekten var knyttet til andre deler av hukommelsesprosessen, testet forskerne også dyrenes læring og korttidsminner. Her fant de at minnet var intakt selv om nettene var borte, og dermed at effekten var selektiv for eldre minner. (nrk.no 27.12.2017).)

(Anm: Removal of perineuronal nets disrupts recall of a remote fear memory. Significance Perineuronal nets (PNNs), a type of extracellular matrix only found in the central nervous system, wraps tightly around the cell soma and proximal dendrites of a subset of neurons. The PNNs are long-lasting structures that restrict plasticity, making them eligible candidates for memory processing. This work demonstrates that PNNs in the lateral secondary visual cortex (V2L) are essential for the recall of a remote visual fear memory. The results suggest a role of extracellular molecules in storage and retrieval of memories.  PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences 2017 (December 26, 2017).)

- Probiotika kan være i stand til å hjelpe mennesker med MS. Forskere sier at visse probiotika kan forbedre tarmbakteriene hos mennesker med multippel sklerose.

(Anm: Probiotics May Be Able to Help People with MS. Researchers say certain probiotics can improve the gut bacteria in people with multiple sclerosis. (…) Tankou and her Harvard associates just published a small study showing that probiotics can make a difference in the health of people living with multiple sclerosis (MS). Previous studies have shown the connection between gut bacteria and MS disease severity. Tankou and another team in an earlier study were able to isolate bacteria in people with MS. (…) There are two kinds of gut microbes. Those that are pro anti-inflammatory and those that provoke the immune system, causing inflammation. When the bacteria are out of balance, it can “lead to excessive activation of the immune system, which leads to disease,” Dr. Stephanie Tankou, a research fellow at Harvard Medical School, told Healthline. Tankou and her Harvard associates just published a small study showing that probiotics can make a difference in the health of people living with multiple sclerosis (MS). Previous studies have shown the connection between gut bacteria and MS disease severity. Tankou and another team in an earlier study were able to isolate bacteria in people with MS. When compared with a healthy gut, MS guts show a difference. While the gut will have beneficial bacteria, it may also have an excess of pro-inflammatory bacteria. Specifically, an MS gut may have increases in Methanobrevibacter and Akkermansia as well as decreases in Butyricimonas. (healthline.com 12.2.2018).)

- Tarmdysbiose bryter ned immunologisk toleranse mot sentralnervesystemet i løpet ungdomstiden.

(Anm: Gut dysbiosis breaks immunological tolerance toward the central nervous system during young adulthood. Abstract Multiple sclerosis (MS) is an autoimmune disease targeting the central nervous system (CNS) mainly in young adults, and a breakage of immune tolerance to CNS self-antigens has been suggested to initiate CNS autoimmunity. Age and microbial infection are well-known factors involved in the development of autoimmune diseases, including MS. Recent studies have suggested that alterations in the gut microbiota, referred to as dysbiosis, are associated with MS. However, it is still largely unknown how gut dysbiosis affects the onset and progression of CNS autoimmunity. In this study, we investigated the effects of age and gut dysbiosis on the development of CNS autoimmunity in humanized transgenic mice expressing the MS-associated MHC class II (MHC-II) gene, HLA-DR2a, and T-cell receptor (TCR) genes specific for MBP87-99/DR2a that were derived from an MS patient. We show here that the induction of gut dysbiosis triggers the development of spontaneous experimental autoimmune encephalomyelitis (EAE) during adolescence and early young adulthood, while an increase in immunological tolerance with aging suppresses disease onset after late young adulthood in mice. Furthermore, gut dysbiosis induces the expression of complement C3 and production of the anaphylatoxin C3a, and down-regulates the expression of the Foxp3 gene and anergy-related E3 ubiquitin ligase genes. Consequently, gut dysbiosis was able to trigger the development of encephalitogenic T cells and promote the induction of EAE during the age window of young adulthood. Proc Natl Acad Sci U S A. 2017 Oct 16. pii: 201615715.)

– Legemiddel mot allergi gjenoppretter nervesystemets funksjon hos pasienter med kronisk MS.

(Anm: Allergy medication restores nervous system function in patients with chronic MS. In a remarkably rapid translation of laboratory research findings into a treatment with the potential to benefit patients, UC San Francisco scientists have successfully completed a Phase II clinical trial showing that an FDA-approved antihistamine restores nervous system function in patients with chronic multiple sclerosis (MS). The drug tested in the trial, clemastine fumarate, was first identified as a candidate treatment for MS in 2013 by UCSF's Jonah R. Chan, PhD, Debbie and Andy Rachleff Distinguished Professor of Neurology, vice chief of the Division of Neuroinflammation and Glial Biology, and senior author of the new study. First approved by the U.S. Food and Drug Administration (FDA) in 1977 for allergies, the drug has been available over the counter in generic form since 1993. The researchers said that the Phase II results, published online on 10 October, 2017 in The Lancet, are the first in which a drug has been shown to reliably restore any brain function damaged by a neurological disease in human patients. (news-medical.net 16.10.2017).)

- Forskere reparerer hjernen efter slagtilfælde

Forskere reparerer hjernen efter slagtilfælde
videnskab.dk 2.9.2016
Forskere har ved hjælp af stamceller og et specielt protein repareret musehjerner efter slagtilfælde. Hvis behandlingen også virker i mennesker, kan det være et betydeligt gennembrud, siger forsker.
Slagtilfælde kan lave store og uoprettelige skader på hjernen. Det ved de 35.000 til 40.000 danskere, der i dag lever med eftervirkningerne af en blodprop i hjernen, alt om.

Hidtil har der ikke været nogen måde, hvorpå læger kan udbedre skader på hjernecellerne eller genskabe nye hjerneceller efter et slagtilfælde, men det kan snart være slut.

Nye forsøg - der ganske vist er udført på mus - viser nemlig, hvordan transplanterede stamceller og et modificeret protein, kaldet 3K3A-APC (APC), kan reparere hjernen og skabe nye neuroner til at erstatte dem, som blev ødelagt, da blodproppen ramte hjernen. (…)

(Anm: Loss of cohesin complex components STAG2 or STAG3 confers resistance to BRAF inhibition in melanoma. Nat Med. 2016 Aug 8.)

(Anm: Systemfejl sår tvivl om årtiers hjerneforskning. Der er fejl i de softwaresystemer, som hjerneforskere bruger til at analysere data, viser nye fund. (…) De såkaldte fMRI-skanninger er i de seneste årtier blevet brugt i over 40.000 studier, og en lang række opsigtsvækkende resultater er kommet ud af det, skriver Videnskab.dk. Professor: Dele af hjerneforskningen skal skrives om. (jyllands-posten.dk 5.8.2016).)

- Slik kommuniserer hjernen. (- Overføringene viser seg å være overraskende presise, ifølge forskerne bak studien som ble publisert i Nature denne uken.)

Slik kommuniserer hjernen
forskning.no 29.7.2016
Nytt innsyn i hjernens arkitektur kan gi bedre forståelse av hjernesykdommer som depresjon, schizofreni og Alzheimers sykdom. Det kan gi bedre behandlingsmåter.

Både koblingene mellom hjernens celler og signalstoffene mellom dem har et uventet presist mønster når signaler overføres fra en hjernecelle til en annen.

I over hundre år har hjerneforskere visst at nerveceller kommuniserer med hverandre ved at stoffer som kalles nevrotransmittere, overføres fra den ene nervecellen til den andre gjennom synapsene. 

Synapsen er kontaktpunktet mellom to nerveceller. Der overføres informasjon i form av kjemiske signalstoff, som kalles nevrotransmittere. Utskillingen av signalstoffene er nøye kontrollert av bestemte proteinmolekyler.

Les mer: Nervecellenes stemme

Men hittil har det vært uklart hvordan dette skjer i minste detalj. Nå har forskere for første gang klart å belyse dette.

Overføringene viser seg å være overraskende presise, ifølge forskerne bak studien som ble publisert i Nature denne uken. 

Her kan du se video som illustrerer overføringen av signaler i hjernen. (…)

(Anm: A trans-synaptic nanocolumn aligns neurotransmitter release to receptors Nature 2016 (Published online  27 July 2016).)

(Anm: For the first time, researchers see structure that allows brain cells to communicate (medicalxpress.com 27.7.2016).)

(Anm: Forskning: Er du av typen som banner, roter og er oppe sent? Da har du vunnet intelligens-lotteriet ifølge forskerne. (…) Også det å være et nattmenneske, rote og å bruke banneord, er tegn på høyere intelligens viser studier. (…) Rotehode. Å ha stygg håndskrift brukes ofte som tegn på at man er intelligent. Nå kan de som er roterte, også skylde det på sin høye intelligens. (…) En studie utført ved Universitetet i Minnesota viser en sammenheng mellom det å ikke være glad i å rydde og høyere intelligens. De rotete har rett og slett tankene andre steder. (side3.no 6.10.2016).)

(Anm: A ‘Dirty Mouth' May Be A Sign Of Integrity; Study Associates Swearing With Increased Honesty. Swearing may be considered impolite and vulgar, but a new two-part study has revealed a more gracious attribute for those with an off-color vocabulary: Honesty. According to the research, people are more likely to swear as a way to express themselves, rather than cause harm to others, and the more an individual swears, the more honest they are likely to be. (medicaldaily.com 3.1.2017).)

(Anm: Prenatal Exposure to Paracetamol May Increase Autism Spectrum Symptoms (Prenatal (før fødselen) eksponering for paracetamol kan øke autismespekter symptomer) Int J Epidemiol. 2016 Jun 28. pii: dyw115.)

(Anm: Bruk av Paracetamol i svangerskapet linket til autisme, ADHD hos barn (Acetaminophen use in pregnancy linked to autism, ADHD in offspring) (medicalnewstoday.com 4.7.2016).)

(Anm: Babytenner linket til autisme, tungmetaller. Babytenner hos barn med autisme inneholder mer giftig bly og mindre av de essensielle næringsstoffene sink og mangan, sammenlignet med tenner fra barn uten autisme, ifølge en studie publisert i journal Nature Communications. Forskjellene i metallopptak mellom barn med og uten autisme var spesielt bemerkelsesverdige i løpet av månedene like før og etter at barna ble født. Forskere bestemte dette ved å bruke lasere til å kartlegge vekstringene i baby-tenner generert under ulike utviklingsperioder. (dgnews.docguide.com 2.6.2017).)

(Anm: Studie: Hovedpinepiller reducerer din evne til at føle empati. (videnskab.dk 15.7.2016).)

(Anm: Gene linked to autism lowers serotonin activity in mice, slows movement in gut. Researchers at Columbia University Medical Center (CUMC) have found evidence in mice that, for some types of autism, gastrointestinal difficulties may originate from the same genetic changes that lead to the behavioral and social characteristics of the condition. The study was published in the Journal of Clinical Investigation.  (medicalnewstoday.com 25.4.2016).)

(Anm: Tarmbakterier fjerner autisme i mus. Sykdommer: Ny studie viser at man kan behandle mus med autismesymptomer ved hjelp av ekskrementer fra friske mus. (…) Det var særlig én tarmbakterie, Lactobacillus reuteri, de syke musene manglet. (illvit.no 29.6.2016).)

(Anm: Lactobacillus reuteri to Treat Infant Colic: A Meta-analysis. Abstract CONTEXT: Lactobacillus reuteri DSM17938 has shown promise in managing colic, but conflicting study results have prevented a consensus on whether it is truly effective. (…) CONCLUSIONS: L reuteri DSM17938 is effective and can be recommended for breastfed infants with colic. Its role in formula-fed infants with colic needs further research. Pediatrics. 2018 Jan;141(1). pii: e20171811.)

(Anm: - Nye kliniske studier viser «lovende resultater" for autisme (ASD)-behandling. (New clinical trial shows 'promising results' for ASD treatment. The gut microbiota is a fascinating part of the human body; it plays a crucial role in immunity and keeps our bodies healthy. New research suggests that the gut microbiome may even hold the key to a potential treatment for autism. (medicalnewstoday.com 23.1.2017).)1234uytre12gdfs

(Anm: 50.000 nordmenn vil utvikle schizofreni i løpet av livet. - De som lider av denne psykoselidelsen har tanker om verden som ikke stemmer, sier ekspert. (…) Uklare symptomer i starten. Symptomer på Schizofreni utvikler seg over tid, og er i starten litt uklare. Ofte blir de mer fremtredende etter hvert. - Da vises blant annet sosial tilbaketrekning, man mister kontakt med virkeligheten, har vrangforestillinger, hallusinasjoner, tap av matlyst og tap av hygiene. Det er store individuelle variasjoner og mange opplever det som en berg- og dalbane, sier Tove Gundersen, som er generalsekretær i Rådet for psykisk helse. (kk.no 26.9.2016).)

- Vanlig parasitt linket til epilepsi og andre hjernelidelser.

(Anm: Common parasite linked to epilepsy and other brain disorders. Toxoplasma gondii (T. gondii) is a very common parasite that is often associated with cats and is thought to cause very few symptoms and no serious effects in humans. However, research led by the University of Chicago has now shown that it might, in fact, play a role in the development of epilepsy and other brain disorders. The findings are published in the journal Scientific Reports. T. gondii is able to live in the brain cells of nearly all warm-blooded animals. Evidence shows that 30-50% of the world population is infected with T. gondii, but most people aren’t aware of it. Occasionally, however, it causes a condition called toxoplasmosis, and if a woman is infected before or during pregnancy, the parasite can, in rare cases, seriously harm the brain and eyes of the developing child. (…) The latest study, which involved 32 scientists across 16 institutions, used a database containing information about 246 people who had become infected with T. gondii in the womb. The team searched for parasite-generated signs (known as biomarkers) that were not present in an unaffected group of people and examined their probable impact on health. (…) In addition, the researchers found evidence that T.gondii proteins can disrupt GABA signalling, thus disturbing the balance between excitation and inhibition in the brain and increasing the risk of epileptic seizures. (…) You can read about the harmful effects of T. gondii in other animals here. Click here for more epilepsy news. (epilepsyresearch.org.uk 15.9.2017).)

(Anm: Katteparasitt kan gi schizofreni og tvangslidelser. Forskere har funnet en sammenheng mellom katteparasitten Toxoplasma gondii og utviklingen av forskjellige psykiske lidelser hos mennesker. (…) En parasitt fra katteavføring, T. gondii, kan sette fast seg i menneskehjernen og føre til schizofreni, manisk depressiv sinnslidelse, avhengighet og tvangstanker. (nrk.no 29.6.2015).)

(Anm: Så tar kattparasiten kontroll över dina celler. I Sverige bär var femte person på infektionen toxoplasmos som orsakas av parasiten Toxoplasma gondii. Den kan enligt studier påverka ditt psyke och kan i vissa fall vara livshotande. Nu har forskare vid Stockholms universitet upptäckt hur parasiten tar över våra celler. – Vi har avkodat hur parasiten bär sig åt för att ta över kontrollen av immunceller, det vill säga omvandla dem till rörliga 'zombier' som sprider parasiten i kroppen”, skriver professorn Antonio Barragan som är en av författarna till den nya studien, enligt forskning.se. (netdoktor.se 11.12.2017).)

(Anm: No, Your Cat Isn't a Threat to Your Mental Health. (…) But mental health worries aside, pregnant women should still be cautious about exposure to cat litter boxes, another researcher warned. "There is good evidence that T. gondii exposure during pregnancy can lead to serious birth defects and other health problems in children," said study senior author Dr. James Kirkbride. (medicinenet.com 21.2.2017).)

(Anm: Angstbehandling spres til utlandet. Her er nederlandske psykologer i Bergen for å lære om behandlingen som kan kurere tvangstanker på fire dager. Nå spres behandlingsopplegget til andre sykdommer og utover Norges grenser. (dagensmedisin.no 21.12.2016).)

(Anm: Schizofreni kopplas till TBE-smitta. Det kan finnas en koppling mellan virusinfektioner som TBE och neuropsykiatriska sjukdomar som schizofreni. Det har svenska forskare kommit fram till i en studie som presenterades på en konferens i San Diego på måndagen. (svd.se 6.11.2007).)

(Anm: Scientists find chemical pathway responsible for schizophrenia symptoms. Recent studies have suggested that kynurenic acid (KYNA) plays a key role in the pathophysiology of schizophrenia. People with schizophrenia have been shown to possess higher levels of KYNA than healthy individuals. KYNA helps to metabolize tryptophan - an essential amino acid that, in turn, helps the body to produce the "happiness" neurotransmitter serotonin, and the vitamin niacin. (medicalnewstoday.com 9.2.2017).)

(Anm: Psykose. Alle mennesker kan utvikle psykose. - Balansegangen mellom opplevd stress og ballast til å stå imot, er avgjørende, forteller psykiater. (…) - Stress er et sentralt tema. For eksempel har vi forskjellige måter å takle en belastende hendelse på jobb på. (…) - Man kan kalle det en forvirringstilstand, selv om heller ikke det er helt dekkende. (…) Symptomer ved psykose. Tidlige tegn kan være at man: (…) - Det er en kjempebelastning å ha en psykose. Mange blir redde og opplever ting de ikke forstår. Man vet at noen mennesker kan få tanker og impulser om å ta sitt eget liv, legger hun til. (lommelegen.no 13.6.2016).)

(Anm: Samtaleterapi styrker hjernens forbindelser for behandling av psykose. (Talk therapy strengthens brain connections to treat psychosis. Cognitive behavior therapy is used to help treat a number of mental health conditions, including anxiety, depression, and post-traumatic stress disorder. For the first time, researchers have shown how this type of therapy triggers brain changes to produce long-term benefits for patients with psycosis. Researchers have found evidence to suggest that talk therapy can alter the brain in a way that leads to long-term recovery from psychosis. Lead study author Dr. Liam Mason, of King's College London in the United Kingdom, and colleagues report their findings in the journal Translational Psychiatry.) (medicalnewstoday.com 22.1.2017).)

(Anm: Forskningen på schizofreni og psykose er i dyp krise | Paul Møller, dr. med. og spesialist i psykiatri. Hjernen kan måles, veies og avbildes eksakt og detaljert. Psyken er derimot subjektiv, flytende, flyktig og abstrakt, og derfor langt mer krevende å forske på. (aftenposten.no 26.1.2017).)

(Anm: Fem myter om schizofreni | Bjørn Rishovd Rund, professor, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo Fem myter om schizofreni. Begrepet schizofreni er sterkt belastet. Det skyldes til dels noen myter som er vanskelige å knekke. Bjørn Rishovd Rund professor, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo (aftenposten.no 5.2.2017).)

(Anm: Det vakreste mennesket jeg kjenner, har diagnosen schizofreni. Likevel kaller du ham gal | Karoline Kongshaug (aftenposten.no 29.6.2017).)

(Anm: Probiotics may help treat yeast infections, bowel problems in men with schizophrenia. The findings, published in the May 1 issue of Brain, Behavior, and Immunity, support growing evidence of close links between the mind and the gut. (…) The commercially available probiotic contained over 1 billion colony-forming units of Lactobacillus rhamnosus and Bifidobacterium animalis in each pill. PANSS scores were reassessed every two weeks, and the participants self-reported on the ease of their bowel movements weekly on a scale of 0 to 4. At the end of the study, the researchers collected another blood sample. Using the blood samples, the researchers measured antibody levels to yeast Saccharomyces cerevisiae, known as brewer's yeast, and Candida albicans, known to cause yeast infections, before and after the probiotic treatment. Both types of yeast are elevated in people with schizophrenia. (news-medical.net 5.4.2017).)  

(Anm: Bifidobacterium can mitigate intestinal immunopathology in the context of CTLA-4 blockade. Significance The major stumbling block in the use of checkpoint inhibitors for cancer treatment is the severe autoimmunity that often results. In this study, we found the toxicity of a checkpoint blockade antibody can be ameliorated via administration of Bifidobacterium, a widely available probiotic. These results suggest that it may be possible to mitigate the autoimmunity caused by anti–CTLA-4 and perhaps other checkpoint inhibitors by manipulating gut microbiota. PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences 2017 (published ahead of print December 18, 2017).)

- Resetting microbiota by Lactobacillus reuteri inhibits T reg deficiency-induced autoimmunity via adenosine A2A receptors.

Resetting microbiota by Lactobacillus reuteri inhibits T reg deficiency-induced autoimmunity via adenosine A2A receptors.
J Exp Med. 2017 Jan;214(1):107-123. Epub 2016 Dec 19.
Abstract Regulatory T (T reg) cell deficiency causes lethal, CD4+ T cell-driven autoimmune diseases. Stem cell transplantation is used to treat these diseases, but this procedure is limited by the availability of a suitable donor. The intestinal microbiota drives host immune homeostasis by regulating the differentiation and expansion of T reg, Th1, and Th2 cells. It is currently unclear if T reg cell deficiency-mediated autoimmune disorders can be treated by targeting the enteric microbiota. Here, we demonstrate that Foxp3+ T reg cell deficiency results in gut microbial dysbiosis and autoimmunity over the lifespan of scurfy (SF) mouse. Remodeling microbiota with Lactobacillus reuteri prolonged survival and reduced multiorgan inflammation in SF mice. L. reuteri changed the metabolomic profile disrupted by T reg cell deficiency, and a major effect was to restore levels of the purine metabolite inosine. Feeding inosine itself prolonged life and inhibited multiorgan inflammation by reducing Th1/Th2 cells and their associated cytokines. Mechanistically, the inhibition of inosine on the differentiation of Th1 and Th2 cells in vitro depended on adenosine A2A receptors, which were also required for the efficacy of inosine and of L. reuteri in vivo. These results reveal that the microbiota-inosine-A2A receptor axis might represent a potential avenue for combatting autoimmune diseases mediated by T reg cell dysfunction. (…)

(Anm: Antibiotika tidlig i livet endret adferd hos mus. Penicillin under graviditeten og amming gjorde museungene mer aggressive og mindre sosiale. Forskerne er bekymret for også barn kan få varige endringer i hjernen som følge av mors antibiotikabruk. Bruk av antibiotika blir møtt med stadig økt bekymring fra forskere. I en ny studie publisert i Nature Communications fikk drektige mus penicillin i vanlige små doser til i en uke på slutten av svangerskapet og mens de ammet. Museunger som hadde blitt påvirket av antibiotika fikk forandringer i hjernen og endret adferd i forhold til vanlige mus. Mødre som tok antibiotika fikk mer aggressive, mindre engstelige og mindre sosiale avkom. (nrk.no 19.4.2017).)

(Anm: Low-dose penicillin in early life induces long-term changes in murine gut microbiota, brain cytokines and behavior. Abstract There is increasing concern about potential long-term effects of antibiotics on children's health. Epidemiological studies have revealed that early-life antibiotic exposure can increase the risk of developing immune and metabolic diseases, and rodent studies have shown that administration of high doses of antibiotics has long-term effects on brain neurochemistry and behaviour. Here we investigate whether low-dose penicillin in late pregnancy and early postnatal life induces long-term effects in the offspring of mice. We find that penicillin has lasting effects in both sexes on gut microbiota, increases cytokine expression in frontal cortex, modifies blood-brain barrier integrity and alters behaviour. The antibiotic-treated mice exhibit impaired anxiety-like and social behaviours, and display aggression. Concurrent supplementation with Lactobacillus rhamnosus JB-1 prevents some of these alterations. These results warrant further studies on the potential role of early-life antibiotic use in the development of neuropsychiatric disorders, and the possible attenuation of these by beneficial bacteria. Nat Commun. 2017 Apr 4;8:15062.)

(Anm: Psychosis: Link to brain inflammation antibodies raises new treatment hope. For the first time, researchers reveal that some people presenting with a first episode of psychosis have specific antibodies in their blood. The antibodies are the same ones known to cause encephalitis or brain inflammation. The discovery raises the question of whether the removal of these antibodies could be an effective treatment for psychosis as it is for encephalitis. The researchers - led by Belinda R. Lennox, a professor in the department of psychiatry at the University of Oxford in the United Kingdom - report their findings in The Lancet Psychiatry. (…) Previous studies have already fueled discussion about the role antibodies targeting neural proteins may play in psychosis. For example, a study reported in 2015 of children experiencing their first episode of psychosis, also found links to an antibody response to NMDAR. (medicalnewstoday.com 9.12.2016).)

(Anm: Psykose som målestokk for tvungent psykisk helsevern. Sammendrag Abstract  Denne artikkelen handlar om vilkåra for tvungent psykisk helsevern. Det er særleg fokusert på ei drøfting omkring det såkalla hovudvilkåret etter lov om psykisk helsevern (phvl.) § 3-3 (1) nr. 3. I artikkelen vert det drøfta om dagens rettsregel og dei vurderingstema den set opp, gjer ei god avgrensing sett i høve til føremåla med tvungent psykisk helsevern. Det vert òg skissert ei betre løysing for tolking av vilkåret. Kritisk juss03 / 2016 (Volum 2) Side: 217-237DOI: 10.18261/issn.2387-4546-2016-03-03.)

- For Franz Kafka var søvnløshet en litterær metode

For Franz Kafka, insomnia was a literary method
Lancet neurology 2016;15(12):207 (November 2016
We read with great interest the Focal Point by Antonio Perciaccante and Alessia Coralli1 about Franz Kafka's insomnia and parasomnias. For all his writing life, Kafka had insomnia and the hypnagogic hallucinations arising from his lack of sleep shaped much of his writing. However, to conclude, as the authors do, that “The Metamorphosis” can be read as a metaphor for ill effects of insomnia would be incorrect.

“I believe this sleeplessness comes only because I write”, Kafka noted in one of his diary entries in 1910.2 In 1922, to Max Brod, he writes: “Perhaps there are other forms of writing, but I know only this kind; at night, when fear keeps me from sleeping, I know only this kind.”3 As Aaron Mishara notes, for Kafka, writing is a trance-like Dionysian activity at night, opening the endless inner darkness of self as an abyss without an end.4 Kafka, writing about one of his sleepless nights, mentions a great fire in which everything appears and disappears, which Mishara suggests represents a state of cortical excitability after his withdrawal from social stimuli with sleep deprivation. Kafka was eager for seperation from his family, with whom he spent much of his life (much like Gregor Samsa in The Metamorphosis, who also had a difficult relationship with his family).5 Social withdrawal and photic withdrawal are essential for self-induced hypnagogic-like-trances. Kafka scheduled his writing during the night in a sleep-deprived state purposely because this state of prolonged sleep deprivation could serve as a psychotomimetic state (a psychotic-like state in an otherwise healthy individual). “It is not alertness but self-oblivion that is the precondition of writing”, Kafka writes to Max Brod.3

Drawing from these and numerous other diary entries and letters, we pose that, even if Kafka was tortured by the incessant insomnia, it was his preferred and perhaps his only method of journeying (in Jungian terms) into the depths of his unconscious. His insomnia was not at all dehumanising (as suggested by Perciccante and Correlli), but the exact opposite—ie, humanising the self by bringing to surface elements of unconscious that guide most actions of our waking life. (…)

(Anm: Språk, språkforståelse og utdanning (mintankesmie.no).)

(Anm: Psykose forbundet med lave nivåer av fysisk aktivitet. (Psychosis associated with low levels of physical activity. A large international study of more than 200,000 people in nearly 50 countries has revealed that people with psychosis engage in low levels of physical activity, and men with psychosis are over two times more likely to miss global activity targets compared to people without the illness.) (medicalnewstoday.com 26.8.2016).)

(Anm: Autism: Disruption of a uniquely human developmental program. Every time a child or adult learns something new, new contacts form between neurons in the brain. This process (synaptogenesis) is especially active in children during the first 10 years of life. What's more, such long period of active neuronal plasticity is unique to humans as a species: even in some of our closest relatives, chimpanzees and macaques, it ends within several months or a year after birth. (medicalnewstoday.com 3.10.2016).)

- For mye aktivitet i en av hjernens viktigste minneområder er ikke bra for din hukommelse og oppmerksomhet

Too much activity in one of the brain's key memory regions is bad for your memory and attention (For mye aktivitet i en av hjernens viktigste minneområder er ikke bra for din hukommelse og oppmerksomhet)
medicalnewstoday.com 24.8.2016
Neurons in the brain interact by sending each other chemical messages, so-called neurotransmitters. Gamma-aminobutyric acid (GABA) is the most common inhibitory neurotransmitter, which is important to restrain neural activity, preventing neurons from getting too trigger-happy and from firing too much or responding to irrelevant stimuli.

Researchers led by Dr Tobias Bast in the School of Psychology at The University of Nottingham have found that faulty inhibitory neurotransmission and abnormally increased activity in the hippocampus impairs our memory and attention.

Their latest research - "Hippocampal neural disinhibition causes attentional and memory deficits" - published in the academic journal Cerebral Cortex, has implications for understanding cognitive deficits in a variety of brain disorders, including schizophrenia, age-related cognitive decline and Alzheimer's, and for the treatment of cognitive deficits.

The hippocampus - a part of the brain that sits within our temporal lobes - plays a major role in our everyday memory of events and of where and when they happen - for example remembering where we parked our car before going shopping.

This research has shown that a lack of restraint in the neural firing within the hippocampus disrupts hippocampus-dependent memory; in addition, such aberrant neuron firing within the hippocampus also disrupted attention - a cognitive function that does not normally require the hippocampus.  (…)

Dr Bast, said: "One emerging idea is that early stages of cognitive disorders, such as schizophrenia and age-related cognitive decline and Alzheimer's, are characterised by faulty inhibition and too much activity; this excess neural activity leads then to neuronal damage and the reduced brain activity characterizing later stages of these disorders. So, rebalancing aberrant activity early on may not only restore attention and memory, but also prevent further decline.

"We have new studies on the way where we aim to identify medicines that might be able to re-balance neural activity within hippocampus and prefrontal cortex and to restore memory and attention." (…)

(Anm: Hippocampal Neural Disinhibition Causes Attentional and Memory Deficits. Cereb. Cortex 2016 (First published online: August 22, 2016).)

(Anm: SSRI-er (lykkepiller) forårsaker en varig serotonerg ubalanse grunnet legemidlenes skadelige endringer mht. serotonin og andre nevrotransmittere, mitokondriell dysfunksjon, avkortet levetid, plutselige dødsfall etc. (- SSRI-er øker nivået av serotonin i deler av hjernen med opptil 700 % (eller mer?), samt reduserer serotonin i blod med opptil 93 %.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Effekten av psykostimulerende legemidler på blod-hjerne barrierens funksjon og nevroinflammasjon. (The effects of psychostimulant drugs on blood brain barrier function and neuroinflammation) (Front. Pharmacol. 2012;3:121 (Published online: 29 June 2012).)

- Studier av epilepsipatienter avdekker ledetråder til hvordan hjernen husker.

(Anm: Studier av epilepsipatienter avdekker ledetråder til hvordan hjernen husker. Studies of epilepsy patients uncover clues to how the brain remembers. (…) In one study, published in the Journal of Neuroscience, the patients correctly remembered 38 percent of the word pairs they were shown. Electrical recordings showed that the brain waves the patients experienced when they correctly stored and remembered a word pair often occurred in the temporal lobe and prefrontal cortex regions. Nevertheless, the researchers showed that the waves that appeared when recalling the words happened faster than the waves that were present when they initially stored them as memories. "Our results suggest the brain replays memories on fast forward," said Dr. Zaghloul. (medicalxpress.com 10.6.2017).)

(Anm: Human Cortical Neurons in the Anterior Temporal Lobe Reinstate Spiking Activity during Verbal Memory Retrieval. Curr Biol. 2017 Jun 5;27(11):1700-1705.e5. Epub 2017 May 25.)

- Ida undersøger menneskets gener: Sædceller husker dårlige vaner.

(Anm: Ida undersøger menneskets gener: Sædceller husker dårlige vaner. Ida Donkin har gennem sin forskning opdaget, at sædceller husker farens dårlige livsstil, og den dårlige livsstil har indflydelse på børnenes risiko for at udvikle fedme og sukkersyge. At den ene generation kan påvirke den anden generation så direkte, er en helt ny vinkel på evolutionsteorien. (…) Mandens sædceller bærer nemlig ikke kun arvemassen videre, men bliver også påvirket af den livsstil, han har. De husker så at sige de dårlige – eller gode – vaner. (jyllands-posten.dk 7.7.2017).)

- «Elektrisk kart over depresjon» kan forutsi utbrudd. Forskere har avdekket mønstre av elektrisk hjerneaktivitet hos depresjonssyke mus.

(Anm: 'Electrical map of depression' may predict onset. Researchers have uncovered patterns of electrical brain activity in depression-prone mice. If replicated in humans, the findings may help to predict a person's vulnerability to the condition. (…) A new study has now investigated the electrical brain patterns of mice subjected to stressful circumstances. The findings helped to create a "map" of depression that enabled the scientists to differentiate between rodents that were prone to the condition and those that were not. The research was supervised by Dr. Kafui Dzirasa, who is an associate professor of psychiatry and behavioral sciences at the Duke University School of Medicine in Durham, NC, and the findings were published in the journal Cell. (…) Dr. Dzirasa explains the significance of the findings, saying, "What we are essentially creating is an electrical map of depression in the brain." "We hope this could be used as a predictive signature of depression, in the same way that blood pressure is a predictive signature of who will ultimately have a heart attack or stroke," he adds. "To date, the most effective treatment for depression remains electroconvulsive therapy, but it comes along with a lot of side effects [...] It might be possible to target electricity to the right place in the right way to create a treatment that doesn't have the same side effects as putting electricity everywhere." (medicalnewstoday.com 1.3.2018).)

- Mitokondrielle biofotonemisjon og deres effekt på elektrisk aktivitet av membran via mikrotubuli.

(Anm: Emission of mitochondrial biophotons and their effect on electrical activity of membrane via microtubules. Abstract In this paper we argue that, in addition to electrical and chemical signals propagating in the neurons of the brain, signal propagation takes place in the form of biophoton production. This statement is supported by recent experimental confirmation of photon guiding properties of a single neuron. We have investigated the interaction of mitochondrial biophotons with microtubules from a quantum mechanical point of view. Our theoretical analysis indicates that the interaction of biophotons and microtubules causes transitions/fluctuations of microtubules between coherent and incoherent states. A significant relationship between the fluctuation function of microtubules and alpha-EEG diagrams is elaborated on in this paper. We argue that the role of biophotons in the brain merits special attention. J Integr Neurosci. 2011 Mar;10(1):65-88.)

- Slik trener du hjernen. Visste du at hjernen kan endres? Den kan faktisk trenes opp og deler av hjernen kan bli fysisk større. Hjerneforskeren deler tre enkle tips til hvordan man trene opp hjernen.

(Anm: Slik trener du hjernen. Visste du at hjernen kan endres? Den kan faktisk trenes opp og deler av hjernen kan bli fysisk større. Hjerneforskeren deler tre enkle tips til hvordan man trene opp hjernen. (…) Studien viste at den delen av hjernen hvor man finner stedsorientering og hukommelse var blitt større hos taxisjåførene enn hos gjennomsnittsbefolkningen, forteller Nordengen. (…) Lær noe nytt (og ikke glem det) (nrk.no 9.10.2016).)

(Anm: Ny metastudie: – Du kan ikke trene hjernen til å bli smartere. Ny studie med deprimerende resultat. Kan du trene opp hjernen til å bli smartere og mer fokusert? Finnes det øvelser som styrker hukommelsen din? Neppe. Det er, kort sagt, konklusjonen til en stor, ny metastudie, ledet av psykolog David Simons fra Universitetet i Illinios. Det skriver NPR. (side3.no 9.10.2016).)

- Forbindelser mellom tarm, hjerne, og immunsystemet styrket

Connections between gut, brain, and immune system strengthened
medicalnewstoday.com 12.8.2016
Over recent years, researchers have given the common phrase "gut feeling" scientific backing. The interplay between the two systems is slowly being unraveled. New research finds that the gut-brain interaction might also play a role in immunity. (…)

The interaction between gut and brain has recently been implicated in a number of brain-based disorders, including Parkinson's disease, autism, Alzheimer's disease, depression, and anxiety.

It is only now that the complexity and ramifications of these relationships are coming to light. (…)

- Forskere gjør overraskende funn om hvordan nevroner kommuniserer med hverandre. (- Neuroner kommuniserer med hverandre ved å frigjøre kjemikalier kalt neurotransmittere, som dopamin og glutamat inn i det lille rommet mellom to nevroner som er kjent som synaps. (- "Våre funn viser for første gang at nevroner kan forandre hvor mye dopamin de frigjør som en funksjon av deres generelle aktivitet. Når denne mekanismen ikke fungerer som den skal, kan det ha store helseeffekter…

(Anm: Researchers make surprising discovery about how neurons talk to each other. Researchers at the University of Pittsburgh have uncovered the mechanism by which neurons keep up with the demands of repeatedly sending signals to other neurons. The new findings, made in fruit flies and mice, challenge the existing dogma about how neurons that release the chemical signal dopamine communicate, and may have important implications for many dopamine-related diseases, including schizophrenia, Parkinson's disease and addiction. The research conducted at Pitt and Columbia University was published online today in the journal Neuron. Neurons communicate with one another by releasing chemicals called neurotransmitters, such as dopamine and glutamate, into the small space between two neurons that is known as a synapse. Inside neurons, neurotransmitters awaiting release are housed in small sacs called synaptic vesicles. "Our findings demonstrate, for the first time, that neurons can change how much dopamine they release as a function of their overall activity. When this mechanism doesn't work properly, it could lead to profound effects on health," explained the study's senior author Zachary Freyberg, M.D., Ph.D., who recently joined Pitt as an assistant professor of psychiatry and cell biology. Freyberg initiated the research while at Columbia University. (medicalxpress.com 17.8.2017).)

(Anm: Neural Inhibition of Dopaminergic Signaling Enhances Immunity in a Cell-Non-autonomous Manner. Current Biology 2016 (August 2016).)

- SSRI-er (lykkepiller) forårsaker en varig serotonerg ubalanse grunnet legemidlenes skadelige endringer mht. serotonin og andre nevrotransmittere, mitokondriell dysfunksjon, avkortet levetid, plutselige dødsfall etc.

(Anm: SSRI-er (lykkepiller) forårsaker en varig serotonerg ubalanse grunnet legemidlenes skadelige endringer mht. serotonin og andre nevrotransmittere, mitokondriell dysfunksjon, avkortet levetid, plutselige dødsfall etc. (- SSRI-er øker nivået av serotonin i deler av hjernen med opptil 700 % (eller mer?), samt reduserer serotonin i blod med opptil 93 %.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Effekten av psykostimulerende legemidler på blod-hjerne barrierens funksjon og nevroinflammasjon. (The effects of psychostimulant drugs on blood brain barrier function and neuroinflammation) (Front. Pharmacol. 2012;3:121 (Published online: 29 June 2012).)

- Pfizers Zyvoxid (Zyvox) og antidepressiva kan være en dødelig kombinasjon.

(Anm: - Pfizers Zyvoxid (Zyvox) og antidepressiva kan være en dødelig kombinasjon. (- Det antas at når linezolid gis til pasienter, som behandles med serotonerge psykofarmaka, kan forhøyede nivåer av serotonin bygge seg opp i hjernen og forårsake toksisitet (giftighet). Dette er referert til som Serotonin syndrom - tegn og symptomer inkluderer mentale endringer (forvirring, hyperaktivitet, minneproblemer), muskelrykninger, overdreven svetting, skjelving eller risting, diaré, problemer med koordinasjon og / eller feber.) (fda.gov 21.10.2011).)

- Nye søvnfremmende hjerneceller identifisert. Ny forskning på mus identifiserer en rekke neuroner som kan være involvert i å fremme søvn. Resultatene kan snart endre terapeutisk praksis for å behandle søvnforstyrrelser.

(Anm: New sleep-promoting brain cells identified. New research in mice identifies a range of neurons that may be involved in promoting sleep. The findings may soon change therapeutic practices for treating sleep disorders. Insomnia affects around 60 million people in the United States every year. It is associated with a variety of health concerns, particularly among the elderly, including cognitive impairment and metabolic syndrome. (medicalnewstoday.com 4.9.2017).)

- Forskere identifiserer nevroner som styrer hjernens indre ur. Neuroner i hjernen som produserer den glede-signaliserende neurotransmitteren dopamin, styrer også hjernens sirkadiske senter (døgnrytmesenteret), eller "indre ur" - området som regulerer spisesykluser, metabolisme og våkne / hvilesykluser - en nøkkelforbindelse som muligens påvirker kroppens evne til å tilpasse seg jetlag og roterende skiftarbeid, har en ny studie ved University of Virginia vist.

(Anm: Researchers identify neurons that control brain's body clock. Neurons in the brain that produce the pleasure-signaling neurotransmitter dopamine also directly control the brain's circadian center, or "body clock" - the area that regulates eating cycles, metabolism and waking/resting cycles - a key link that possibly affects the body's ability to adapt to jet lag and rotating shift work, a new University of Virginia study has demonstrated. The finding is reported in today's online edition of the journal Current Biology. (medicalxpress.com 3.8.2017).)

(Anm: Direct Midbrain Dopamine Input to the Suprachiasmatic Nucleus Accelerates Circadian Entrainment. Current Biology 2017;27(16):2465–2475.e3 (21 August 2017).)

- I denne studien oppdaget forskerne at det å ta visse antidepressiva, sedativer, beroligende midler eller antipsykotika økte veteranenes risiko for å utvikle demens sammenlignet med risikoen for veteraner som ikke tok slike legemidler.

(Anm: I denne studien oppdaget forskerne at det å ta visse antidepressiva, sedativer, beroligende midler eller antipsykotika økte veteranenes risiko for å utvikle demens sammenlignet med risikoen for veteraner som ikke tok slike legemidler. PTSD and psychoactive drugs linked to increased risk for dementia.) (...) (news-medical.net 9.5.2017.)

(Anm: Veteraner som tar PTSD-legemidler dør under søvn (Vets taking PTSD drugs die in sleep) (wvgazette.com 25.5.2008).)

- Forstyrrelser i kroppens indre ur inntreffer år før hukommelsestap ved Alzheimers. (- "Det var ikke det at personene i studien var «søvnberøvet»," forklarte studieforfatter Erik Musik, og fortsetter", men deres søvn hadde en tendens til å være fragmentert. Å sove åtte timer om natten er svært forskjellig fra å få åtte timers søvn i form én timers høneblunder på dagtid.)

(Anm: Body clock disruptions occur years before memory loss in Alzheimer's. - Study data published in JAMA Neurology reveal that circadian rhythm disruption occurs years before memory loss in the progression of Alzheimer's disease, ScienceDaily reported Monday. - "It wasn't that the people in the study were sleep-deprived," explained study author Erik Musiek, continuing "but their sleep tended to be fragmented. Sleeping for eight hours at night is very different from getting eight hours of sleep in one-hour increments during daytime naps." - "In this new study, we found that people with preclinical Alzheimer's disease had more fragmentation in their circadian activity patterns, with more periods of inactivity or sleep during the day and more periods of activity at night," commented study author Yo-El Ju. - In the study, the researchers monitored circadian rhythms in 189 cognitively normal, older adults, most of whom lacked evidence of preclinical Alzheimer's disease. - The investigators found that all participants with abnormal brain scans or abnormal cerebrospinal fluid experienced significant disruptions in their circadian rhythms. - "At the very least, these disruptions in circadian rhythms may serve as a biomarker for preclinical disease," noted Ju, continuing "we want to bring back these subjects in the future to learn more about whether their sleep and circadian rhythm problems lead to increased Alzheimer's risk or whether the Alzheimer's disease brain changes cause sleep/wake cycle and circadian problems." (firstwordpharma.com 30.1.2018).)

(Anm: Søvn (mintankesmie.no).)

(Anm: Alzheimers sykdom og andre årsaker til demens. (mintankesmie.no).)

(Anm: Søvnmangel og sovepiller kan ødelegge for læring. (vg.no 11.2.2017.)

(Anm: Clean Sleeping. (…) Frykten tar fra oss nattesøvnen. (…) Tanken om at det er farlig ikke å få sove, gir nordmenn mange søvnløse netter. (…) Hvordan en god natts søvn kan beskytte mot frykt. (…)  Bedre søvn kan gjøre at vi føler oss som én million dollar. (Better sleep can make us feel like a million bucks.) (medicalnewstoday.com 24.10.2017).)

- Forskere avdekker hvordan tarmbakterier og indre ur samarbeider for å fremme opphopning av fett.

(Anm: Scientists uncover how gut bacteria and body clock work together to promote fat accumulation. UT Southwestern researchers have uncovered new clues about how gut bacteria and the body's circadian clock work together to promote body fat accumulation. (…) "These findings indicate a mechanism by which the intestinal microbiota regulate body composition and establish the circadian transcription factor NFIL3 as the essential molecular link among the microbiota, the circadian clock, and host metabolism," said Dr. Lora Hooper, Chair of Immunology and lead author of the study published Sept. 1 in Science. Dr. Hooper, a Professor of Immunology and Microbiology, also holds an appointment in the Center for the Genetics of Host Defense and is a Howard Hughes Medical Institute Investigator. (news-medical.net 12.9.2017).)

(Anm: Antibiotika (tarmbakterier, probiotika, mikrobiota etc.) (Dysbiose; dysbiosis (also called dysbacteriosis (dysbakteriose)). (mintankesmie.no).)

(Anm: Signaler fra tarmens mikrobiotika til fjerntliggende organer mht. fysiologi og sykdom. (Signals from the gut microbiota to distant organs in physiology and disease.) (Nat Med. 2016 Oct 6;22(10):1079-1089.)

(Anm: - Hadde medisinerne på et tidligere tidspunkt hatt et evolusjonært perspektiv på sin medisinering, ville vi ikke vært i den kritiske situasjon vi er kommet i med hensyn til resistens. (aftenposten.no 22.8.2016).)

- Indre urs genvarianter kan føre til stressmigrene.

(Anm: Body clock gene variations may lead to stress migraines. New research has suggested that financial worries may cause migraines in people who have two specific variations in a gene that regulates our biological clock. Our so-called biological clock is the collective name given to a range of interacting molecules that regulate our sleep-wakefulness cycle and the bodily and behavioral changes that go with it. New research examines the link between this clock - which is also regulated genetically - and the risk of developing migraines. The first author of the study is Daniel Baksa, of Semmelweis University in Budapest, Hungary, and the findings were recently presented at the ENCP Congress, held in Paris, France. As the authors explain, their research was prompted by previous studies suggesting that people with mood disorders often have symptoms that signal a disruption of their circadian rhythm. (medicalnewstoday.com 4.9.2017).)

- Sirkadiske rytmer kan være nøkkelen til nye behandlinger for glioblastom. (- Biologiske klokker i hele kroppen spiller en viktig rolle i menneskers helse og ytelse, fra søvn og energi til hvordan maten metaboliseres og til og med alvorlighetsgrad for hjerneslag.)

(Anm: Circadian rhythms could hold key to novel treatments for glioblastoma. Biological clocks throughout the body play a major role in human health and performance, from sleep and energy use to how food is metabolized and even stroke severity. Now, Texas A&M University researchers found that circadian rhythms could hold the key to novel therapies for glioblastoma, the most prevalent type of brain cancer in adults-;and one with a grim prognosis. Scientists in the Texas A&M Center for Biological Clocks Research (CBCR) determined that the timed production of a particular protein, associated with tumor proliferation and growth, is disrupted in glioblastoma cells, and they believe that this may lead to a more effective technique to treat the cancerous cells without damaging the healthy surrounding tissue. These findings, which were supported in part by the National Institutes of Health, were published today (Jan. 10) in the international journal BMC Cancer. (news-medical.net 10.1.2018).)

(Anm: Glioblastom, (GBM), betegnes også WHO grad 4 astrocytom og ble tidligere kalt glioblastoma multiforme. Glioblastom er den vanligste av de primære ondartede hjernesvulstene hos voksne. Glioblastom tilhører en gruppe hjernesvulster som kalles høygradige gliomer. Høygradige gliomer deles i fire undertyper: glioblastom, anaplastisk astrocytom, anaplastisk oligodendrogliom og anaplastisk oligoastrocytom. Glioblastom er den hyppigste undertypen av høygradig gliom og har også dårligst prognose. Hvert år får ca. 200 norske pasienter over 15 år diagnosen høygradig gliom [1]. (no.wikipedia.org).)

- Serotonin og dopamintransportør PET endrer seg i den premotoriske fasen av LRRK2 parkinsonisme: tverrsnittsstudier. FORTOLKNING: Dopaminerge og serotonerge endringer foregår på lignende måte i LRRK2-mutasjonsbærere med påtagelig Parkinsons sykdom og individer med sporadisk Parkinsons sykdom, men LRRK2-mutasjonsbærere uten påtagelig Parkinsons sykdom viser økt serotonintransportørbinding i striatum, hjernestamme og hypotalamus, muligens reflekterende kompenserende endringer i serotonerg innervering før motorikk påvirkes av Parkinsons sykdom.

(Anm: Serotonin and dopamine transporter PET changes in the premotor phase of LRRK2 parkinsonism: cross-sectional studies. INTERPRETATION: Dopaminergic and serotonergic changes progress in a similar fashion in LRRK2 mutation carriers with manifest Parkinson's disease and individuals with sporadic Parkinson's disease, but LRRK2 mutation carriers without manifest Parkinson's disease show increased serotonin transporter binding in the striatum, brainstem, and hypothalamus, possibly reflecting compensatory changes in serotonergic innervation preceding the motor onset of Parkinson's disease. Increased serotonergic innervation might contribute to clinical differences in LRRK2 Parkinson's disease, including the emergence of non-motor symptoms and, potentially, differences in the long-term response to levodopa. Lancet Neurol. 2017 Mar 20. pii: S1474-4422(17)30056-X.)

- Sentral fatigue: serotoninhypotesen og underliggende årsaker. (- Det er imidlertid viktig å merke seg at hjernens funksjon ikke er bestemt av et enkelt nevrotransmittersystem og at interaksjonen mellom serotonin og dopamin i hjernen under langvarig trening er påvist å ha en regulerende rolle i utviklingen av tretthet.)

(Anm: Sentral fatigue: serotoninhypotesen og underliggende årsaker. (…) Det er imidlertid viktig å merke seg at hjernens funksjon ikke er bestemt av et enkelt nevrotransmittersystem og at interaksjonen mellom serotonin og dopamin i hjernen under langvarig trening er påvist å ha en regulerende rolle i utviklingen av tretthet.) (Central fatigue: the serotonin hypothesis and beyond. However, it is important to note that brain function is not determined by a single neurotransmitter system and the interaction between brain serotonin and dopamine during prolonged exercise has also been explored as having a regulative role in the development of fatigue. Sports Med. 2006;36(10):881-909.)

(Anm: Antidepressiva (SSRI-er) kan utløse sentral fatigue (sentral utmattelse) (mintankesmie.no).)

(Anm: Konklusjoner. Bruk av SSRI var assosiert med vektøkning og forekomst av usunn atferd, inkludert vestlig diett, "sedentarisme" (blir stillesittende/inaktiv) og røyking. (Conclusions SSRIs use was associated with weight gain in the presence of unhealthy behaviours including Western diet, sedentarism and smoking. BMJ Open 2017;7:e016224.)

(Anm: Fatigue/utmattelse etter traumatisk hjerneskade og hjerneslag. Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135:331 – 5 (24.2.2015).)

(Anm: Vanlige alvorlige øyerelaterte bivirkninger for antidepressiva, antipsykotika etc. (CNS Drugs. 2010 Jun 1;24(6):501-26.).)

(Anm: Serious Signs of Eye Problems. What Eye Problems Look Like (webmd.com 20.12.2016).)

(Anm: Selv mild synshemning har innflytelse på livskvalitet (…) Even mild vision impairment has influence on quality of life. In a study published online by JAMA Ophthalmology, Phillippa M. Cumberland, M.Sc., and Jugnoo S. Rahi, Ph.D., F.R.C.Ophth., of the University College London Institute of Child Health, London, and the UK Biobank Eye and Vision Consortium, and colleagues examined the association of visual health (across the full acuity spectrum) with social determinants of general health and the association between visual health and health and social outcomes.  (medicalnewstoday.com 29.7.2016).)

(Anm: Study suggests new way of preventing diabetes-associated blindness  (medicalnewstoday.com 26.5.2015).)

(Anm: - Plutselig oppstått dobbeltsyn (- Visuelle komplikasjoner er vanlig etter hjerneslag) Sudden onset double vision BMJ 2014;348:g3286 (19 May 2014).)

(Anm: En av tre blev dement efter återkommande stroke. (…) Den nya analysen, som publiceras i dag, torsdag, på tidskriften Lancet Neurologys hemsida, baseras på 22 sjukhusstudier och åtta populationsstudier. Undersökningarna är utförda mellan 1950 och 2009. (dagensmedicin.se 24.9.2009).)

(Anm: Alder, helse og bruk av antidepressiva linket til øyesykdommer (Age, health and antidepressant use linked to eye disorders) (medicalnewstoday.com 6.5.2014).)

(Anm: Antidepressiv medicin kan øge risiko for infektion med tarmbakterie. Infektioner med bakterien Clostridium difficile ses oftere hos personer i behandling for depression. (dagenspharma.dk 14.5.2013).)

(Anm: Legemidler (bl.a. antidepressiva, antipsykotika etc. kan øke risikoen for tarmsykdommer (dysbiose)), inklusive sepsis, Clostridium difficile (C difficile) etc.(mintankesmie.no).)

(Anm: Rebiotix microbiome drug success against C diff infection. Patients suffering from a recurrent infection with the C difficile bacteria have benefited from a microbiome treatment from Rebiotix. The results from the open label phase 2 trial confirm that Rebiotix’s drug, RBX2660, is the frontrunner among a coming wave of new microbiome treatments. (…) Companies are focusing on gastrointestinal conditions first, but the potential for treatments is also being investigated in conditions such as multiple sclerosis and depression. (pharmaphorum.com 13.4.2017).)

- Immunforsvaret kan påvirkes via tarm-hjerne-forbindelser

Targeting the gut-brain connection can impact immunity
sciencedaily.com 13.8.2016
Drugs aimed at nervous system act on immune system as well

Summary: The brain and the gut are connected through neural networks that signal hunger and satiety, love and fear, even safety and danger. These networks employ myriad chemical signals that include the powerful neurotransmitter dopamine. Researchers have shown that manipulating dopamine signaling in the nervous system of the worm C. elegans can control inflammation in the gut. The study demonstrates that the immune system might be controlled using drugs originally designed to target the nervous system, such as antipsychotics. (…)

There's a reason it's called a gut feeling. The brain and the gut are connected by intricate neural networks that signal hunger and satiety, love and fear, even safety and danger. These networks employ myriad chemical signals that include dopamine, a powerful neurotransmitter most famous for its role in reward and addiction.

Duke University researchers have shown that manipulating dopamine signaling in the nervous system of the nematode worm C. elegans can control inflammation in the gut.

The study, which appears Aug. 12 in Current Biology, provides a proof of principle that the immune system can be controlled using drugs originally designed to target the nervous system, such as antipsychotics.

"We are talking about an existing set of drugs and drug targets that could open up the spectrum of potential therapeutic applications by targeting pathways that fine-tune the inflammatory response," said Alejandro Aballay, Ph.D., a professor of molecular genetics and microbiology at Duke School of Medicine. (…)

The researchers believe their findings indicate that dopamine signaling acts by putting the brakes on the body's inflammatory response so it doesn't go too far.

"Worms have evolved mechanisms to deal with colonizing bacteria," Aballay said. "That is true for us as well. Humans have trillions of microorganisms in our guts, and we have to be careful when activating antimicrobial defenses so that we mainly target potentially harmful microbes, without damaging our good bacteria -- or even our own cells -- in the process."

"The nervous system appears to be the perfect system for integrating all these different physiological cues to keep the amount of damage in check," Aballay said.

Aballay plans continue his studies in C. elegans to identify the different cues involved in fine-tuning the immune response. He also thinks it is worth looking at different analogues or different doses of dopamine antagonists to see if their effects on psychosis can be separated from their effects on immunity. (…)

(Anm: Neural Inhibition of Dopaminergic Signaling Enhances Immunity in a Cell-Non-autonomous Manner. Current Biology 2016 (August 2016).)

(Anm: Compromised immune system can be re-activated. Failure of the immune system during blood poisoning (sepsis) can be reversed by a specific sugar. This restores the ability of immune cells to respond effectively to infections. This week, researchers from Radboud University and Radboudumc published an article on this topic in Cell. These insights can lead to improved treatment of sepsis. (…) Sepsis is a life threatening complication during infections that occurs when the immune system is unable to gain control of the infection-causing microorganism. (…) As a result, he discovered one of the "control switches" of the immune system that is driven by a sugar, beta-glucan. "By adding beta-glucan to blood samples of trial subjects with a disabled immune system, the macrophages were re-activated". (medicalnewstoday.com 21.11.2016).)

(Anm: Mouse study suggests autism is not just a disease of the brain. Autism spectrum disorders (ASDs) are characterized by impaired social interactions and repetitive behaviors, often accompanied by abnormal reactions to sensory stimuli. ASD is generally thought to be caused by deficits in brain development, but a study in mice, published June 9 in Cell, now suggests that at least some aspects of the disorder—including how touch is perceived, anxiety, and social abnormalities—are linked to defects in another area of the nervous system, the peripheral nerves found throughout the limbs, digits, and other parts of the body that communicate sensory information to the brain.  (medicalxpress.com 9.6.2016).)

(Anm: Pride in autistic diversity. The annual Autistic Pride Day falls every June 18, with an ongoing theme of neurodiversity. The pride label is intended to encourage a celebration of autistic differences, rather than reinforcing stereotypical perceptions of autism as a disease. Lancet 2016;387(10037):2479 (18 June 2016).)

(Anm: Autism May Benefit Runners (Washington Post). Certain autistic traits that seem limiting could, under the right guidance, help autistic runners excel. In a virtuous cycle, running then offers beneficial effects, The Washington Post reported. (medpagetoday.com 9.5.2017).)

(Anm: Risk of autism with intellectual disability linked with maternal immune dysfunction during pregnancy (medicalnewstoday.com 8.6.2016).)

- Barneautisme: Anette må passe på sønnen til enhver tid

Barneautisme: Anette må passe på sønnen til enhver tid
kk.no 22.3.2017
- Det er krevende å være alenemor, og enda mer krevende med et barn som har nedsatt funksjonsevne – det vil alltid være mangel på hender.

Anette Wessel-Håvåg ble mor til Felix i oktober 2010. Utviklingen var noenlunde normal frem til han begynte i barnehagen ved toårsalder. Språket og de sosiale ferdighetene stagnerte – han utviklet seg ikke på lik linje med jevnaldrende.

– Felix interesserte seg ikke så veldig mye for andre barn, og da han var liten var han heller ikke interessert i å leke. Ved treårsalder kom BUP inn i bildet, og et års tid senere fikk han diagnosen barneautisme.

Da diagnosen ble et faktum var Anette lettet. Hun hadde brukt svært mye tid på å lære ham ting, og tatt imot haugevis av råd fra andre – innimellom trodde hun at det var hun selv som gjorde noe galt.

– Jeg hadde vel en sorgprosess underveis da jeg forsto at vi kom til å lande på en alvorlig autismediagnose. Jeg husker at jeg tenkte på sorgen over aldri å få bli bestemor. (…)

(Anm: "I care for you", says the autistic moral brain (medicalnewstoday.com 29.3.2016).)

(Anm: Study: Autism intervention studies lack diversity. (medicalnewstoday.com 29.3.2016).)

(Anm: Se verden gennem en autists øjne. I et nyt studie har forskere undersøgt, hvordan autister fokuserer deres opmærksomhed markant anderledes end andre. Den nye viden kan måske hjælpe læger med bedre diagnosticering og behandling. (…) Ud over at bekræfte, at autister fokuserer mindre på ansigter end andre, viste studiet også, at autister fokuserer meget på midten af billedet (uanset hvad der er i midten af billedet) og på objekter, som 'stikker ud' fra resten af billedet – for eksempel på grund af placering eller farveforskel. (jyllands-posten.dk 10.11.2015).)

(Anm: A new study disproves a common stereotype about autism. "Autistic people are cold and feel no empathy." True? It is a pervasive stereotype, but when analyzed through the lens of science, reality turns out to be quite different. According to a study at SISSA, carried out in collaboration with the University of Vienna, when autistic people are placed in "moral dilemma" situations, they show an empathic response similar to the general population. The myth of coldness in autism is likely due to the presence of the subclinical trait of alexithymia, which is often associated with autism, but is distinct and can be present in the general population, and is characterized by the inability to recognize one's own, or others' emotions. The study was published in the journal Scientific Reports. (medicalnewstoday.com 29.3.2016).)

(Anm: Vascular brain injury is evident in people in their 40s. A large, multi-center study led by the UC Davis School of Medicine for the first time has shown that people as young as their 40s have stiffening of the arteries that is associated with subtle structural damage to the brain that is implicated in cognitive decline and Alzheimer's disease later in life. (medicalnewstoday.com 29.3.2016).)

(Anm: Scientists show how memories are linked in the brain. (…) A new study led by The Hospital for Sick Children (SickKids), looks at this connection between memories and illustrates how certain memories become linked in the brain. The study is published in the July 22 online edition of Science. (medicalxpress.com 22.7.2016).)

(Anm: Autoimmune Diseases: All You Need to Know. Autoimmune diseases are some of the most troubling and hard-to-treat immune system-related diseases. They occur when the immune system attacks healthy cells in the body. Autoimmune disorders can be diagnosed wrongly or remain undiagnosed for years because many share similar symptoms. Once one is correctly diagnosed, a specialist helps the patient manage their illness with the right therapy.  (medicalnewstoday.com 24.7.2016).)

- Autisme: Ny forskning gir håp om funn av en kur mot autisme. Forsøk på mus har vist at en kreftmedisin kan stoppe bl.a. sosial fobi hos mus i alle aldere med autisme.

Kreftmedisin fjerner symptomer for autisme
illvit.no 1.3.2016
Autisme: Ny forskning gir håp om funn av en kur mot autisme. Forsøk på mus har vist at en kreftmedisin kan stoppe bl.a. sosial fobi hos mus i alle aldere med autisme.

På samme måte som du slår på en bryter, har forskere funnet at de kan slå på et gen i kampen mot autisme.

Forskere ved MIT i USA har designet mus som blir født med et gen som heter Shank3, men som er satt ut av funksjon. Genet er slått av hos 1 % av autismepasienter.

Ved å slå på Shank3-genet kunne forskerne stoppe symptomer forbundet med autisme som det å unngå sosial interaksjon, tvangshandlinger og repeterende handlinger. Og forskerne er spesielt begeistret for at behandlingen virket på både voksne og helt unge mus. Det er nettopp blitt offentliggjort i tidsskriftet Nature. (…)

(Anm: Adult restoration of Shank3 expression rescues selective autistic-like phenotypes. Nature. 2016 Feb 25;530(7591):481-4. doi: 10.1038/nature16971. Epub 2016 Feb 17.)

(Anm: För tidigt födda barn riskerar att få autism. Barn som föds mer än 13 veckor fört tidigt löper stor risk att drabbas av hjärnskador, autism, adhd och inlärningssvårigheter. Orsaken tros vara att fostret utsätts för många stressfaktorer under en period som är kritisk för hjärnans utveckling, enligt en ny studie som gjorts på 100 barn. (netdoktor.se 23.12.2015).)

(Anm: Mothers’ Combination of Obesity, Diabetes Significantly Increases Risk of Autism in Children. ELK GROVE VILLAGE, Ill -- February 12, 2016 -- The combination of obesity and diabetes in women significantly increases the risk of autism in their offspring, according to a study published in the February 2016 issue of Pediatrics. (dgnews.docguide.com 12.2.2016).)

(Anm: Research sheds new light on surprising link between blood sugar and brain cancers. New research further illuminates the surprising relationship between blood sugar and brain tumors and could begin to shed light on how certain cancers develop. While many cancers are more common among those with diabetes, cancerous brain tumors called gliomas are less common among those with elevated blood sugar and diabetes, a study from The Ohio State University has found. (news-medical.net 3.5.2017).)

(Anm: Autism, mitochondria and polybrominated diphenyl ether exposure. CNS Neurol Disord Drug Targets. 2016 Apr 13. [Epub ahead of print].)

(Anm: Poor Brain Growth in Extremely Preterm Neonates Long Before the Onset of Autism Spectrum Disorder Symptoms. Cereb Cortex. 2015 Dec 21. pii: bhv300. [Epub ahead of print].)

(Anm: Study links autism symptoms to change in brain chemistry. Researchers reporting in the Cell Press journal Current Biology have uncovered a direct link between the behavioral symptoms of people with autism and reduced action of an inhibitory neurotransmitter called GABA. GABA's primary responsibility is to dampen neural activity in the brain. The findings suggest that drugs that increase brain concentrations of GABA might have potential for autism treatment, the researchers say. (medicalnewstoday.com 17.12.2015).)

(Anm: Autism genes are in all of us, new research reveals. (medicalnewstoday.com 22.3.2016).)

- Epilepsimedisin kobles til fosterskader hos 450 barn. (- I 2013 viste studier utført av forskere ved Aarhus Universitet at kvinner som tok valporat under graviditeten hadde tre ganger så høy risiko for å få et barn med autisme sammenlignet med mødre som ikke hadde fått i seg stoffet.)

Epilepsimedisin kobles til fosterskader hos 450 barn.
dagbladet.no 24.2.2016
Knyttes til misdannelser og autisme.

Et mye brukt legemiddel til behandling av epilepsi kobles direkte til misdannelser hos omkring 450 nyfødte barn i Frankrike.

Franske helsemyndigheter advarer kvinner om risikoen ved å bruke legemiddelet depakine under graviditeten, skriver nyhetsbyrået AFP.

Ifølge en rapport som ble lagt fram tirsdag ble mellom 425 og 450 barn, som ble født med misdannelser i perioden 2006-2014, eksponert for stoffet valproat i livmoren under graviditeten.

Epilepsimedisinen kommer derfor med en ekstra advarsel om risiko for gravide på pakken fra 1. mars.

 I 2013 viste studier utført av forskere ved Aarhus Universitet at kvinner som tok valporat under graviditeten hadde tre ganger så høy risiko for å få et barn med autisme sammenlignet med mødre som ikke hadde fått i seg stoffet. (NTB)

(Anm: Orfiril (Valproate, Depacon, Depakene etc.) (en.wikipedia.org).)

(Anm: VALPROATE (valproic acid) (dailymed.nlm.nih.gov).)

(Anm: Valproat gir stor risiko for fosterskader. Valproat er fosterskadelig og gir stor risiko for medfødte misdannelser og utviklingsforstyrrelser. Barn av mødre som har brukt valproat i svangerskapet har høy risiko for alvorlige utviklingsforstyrrelser og medfødte misdannelser: - Risikoen for medfødte misdannelser er 10 % - Inntil 40 % opplever forsinket psykomotorisk utvikling - Gjennomsnittlig intelligenskvotient (IQ) reduseres med 7-10 poeng - Økt forekomst av autismelignende tilstander og ADHD  (legemiddelverket.no 26.5.2016 / 15.12.2014).)

(Anm: Bivirkninger og bivirkningsovervåkning (legemiddelsikkerhet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Skader og ulykker i Norge. 2500 dør og 300 000 behandles årlig på sykehus for skader. Mange alvorlige skader er knyttet til alkohol og andre rusmidler, fall og trafikk. (…) Hva er et forgiftningsdødsfall? (fhi.no 14.12.2016).)

(Anm: Medisinske feil — den tredje viktigste dødsårsaken i USA. Hvert år oppstår mer enn 250 000 dødsfall i USA som et resultat av medisinske feil. Medisinske feil inkluderes ikke i dødsattester eller i rangeringen av dødsårsaker. (Medical error—the third leading cause of death in the US.) BMJ 2016;353:i2139 (Published 03 May 2016).)

- However, when looked at together, only mothers with obesity and PGDM and those with obesity and gestational diabetes were at significantly higher risk of having children with ASD. The first group was nearly 4 times as likely, whereas the second was more than 3 times so.

Autism and Intellectual Disabilities
clinicalpsychiatrynews.com 4.2.2016
These maternal factors seem to elevate risk

 Children are at increased risk for autism spectrum disorder (ASD) and intellectual disabilities if their mothers are both obese and have diabetes, according to a study involving more than 2,700 youths.

Participants, 102 of whom had ASD, had at least 1 postnatal study visit. Risks of developmental disorder were categorized according to maternal prepregnancy obesity and diabetes status.

Among the results:

• Maternal prepregnancy obesity and pregestational diabetes (PGDM) were each linked with risk of ASD when researchers analyzed them individually.

• However, when looked at together, only mothers with obesity and PGDM and those with obesity and gestational diabetes were at significantly higher risk of having children with ASD. The first group was nearly 4 times as likely, whereas the second was more than 3 times so.

• Intellectual disabilities produced a similar link with obesity and PGDM combined; the risk pattern occurred mostly in those with both ASD and intellectual disabilities. (...)

(Anm: Mothers’ Combination of Obesity, Diabetes Significantly Increases Risk of Autism in Children. ELK GROVE VILLAGE, Ill -- February 12, 2016 -- The combination of obesity and diabetes in women significantly increases the risk of autism in their offspring, according to a study published in the February 2016 issue of Pediatrics. (dgnews.docguide.com 12.2.2016).)

(Anm: Cohen Children's Medical Center study: Children on autism spectrum more likely to wander, disappear. A new study by researchers at Cohen Children's Medical Center of New York (CCMC) suggests that more than one-quarter million school-age children with autism spectrum disorder (ASD) or other developmental disorders wander away from adult supervision each year. (medicalnewstoday.com 6.2.2016).)

(Anm: The association of maternal obesity and diabetes with autism and other developmental disabilities. Pediatrics. 2016;137(2):1-10.)          

(Anm: Kvinnor med PCOS löper ökad risk få barn med autism. Kvinnor med PCOS, polycystiskt ovariesyndrom, löper högre risk att få barn som utvecklar autismspektrumtillstånd, AST. Det visar en ny epidemiologisk studie från Karolinska Institutet. (netdoktor.se 9.12.2015).)

(Anm: Polycystisk ovariesyndrom (PCOS). PCOS er en tilstand som kjennetegnes av økt nivå av mannlige kjønnshormoner, mange små blærer (cyster) på eggstokkene og sjeldne, uregelmessige menstruasjoner. Mange sliter med overvekt, økt behåring, kviser og nedsatt fruktbarhet. (nhi.no 22.2.2016).)

(Anm: A gut check for PCOS-related obesity. In a mouse model of polycystic ovary syndrome, researchers find links between changes to gut bacteria and obesity, diabetes. (medicalnewstoday.com 9.3.2016).)

(Anm: PCOS kopplas till ökad risk för psykisk sjukdom. Forskare kopplar polycystiskt ovariesyndrom, PCOS, till förhöjd psykisk sjuklighet i en ny studie. Även hos syskon till kvinnor med sjukdomen sågs en liten ökad risk. (dagensmedicin.se 2.9.2016).)

(Anm: Irritabel tarm – fra psykisk til fysisk. (- Dermed er det kanskje ikke så rart at mange fagfolk har sett i psyken for å finne årsakene til lidelsen.) (forskning.no 27.6.2016).)

(Anm: Autism kopplat till hormonstörning. Kvinnor som lider av polycystiskt ovariesyndrom löper högre risk att få barn som utvecklar autism. Fyndet stärker idén om ett samband mellan autism och för mycket manliga könshormoner tidigt i livet. Ungefär en av tio kvinnor lider av en hormonell rubbning vid namn polycystiskt ovariesyndrom, PCOS. Sjukdomen, som resulterar i ett flertal cystor i äggstockarna, beror på för mycket manliga könshormoner, androgener. (dagensmedicin.se 8.12.2015).)

(Anm: Brain study reveals insights into genetic basis of autism (medicalnewstoday.com 14.7.2015).)

(Anm: Missing link found between brain, immune system -- with major disease implications. Implications profound for neurological diseases from autism to Alzheimer's to multiple sclerosis (eurekalert.org 1.6.2015).)

(Anm: You are what you eat: Immune cells remember their first meal. Scientists at the University of Bristol have identified the trigger for immune cells' inflammatory response - a discovery that may pave the way for new treatments for many human diseases.  (medicalnewstoday.com 20.5.2016).)

(Anm: Healthy intestinal flora keeps the mind sharp - with some help from the immune system. (…) The research findings are of significance when it comes to the effects of using antibiotics in the long term, and could also help to alleviate the symptoms of mental disorders.  (medicalnewstoday.com 20.5.2016).)

(Anm: How recurrent strep A infections affect the brain. Researchers have discovered how immune cells triggered by recurrent Strep A infections enter the brain, causing inflammation that may lead to autoimmune neuropsychiatric disorders in children. (medicalnewstoday.com 16.12.2015).)

(Anm: Immune-disorder treatment in mice holds potential for multiple sclerosis patients (medicalnewstoday.com 24.11.2015).)

(Anm: Could the gut microbiome be a new therapeutic target for multiple sclerosis? An increasing number of clinical studies are pointing to a link between the autoimmune disease multiple sclerosis (MS) and the composition of microbes in the human gut, sparking new research on the gut microbiome as a potential target for MS treatment and prevention. A comprehensive review article examining the proposed role of gut bacteria and the viruses that infect them in the development and progression of MS is published in Journal of Interferon & Cytokine Research (JICR) from Mary Ann Liebert, Inc., publishers. The article is available free on the JICR website until August 6, 2016. (medicalnewstoday.com 8.7.2016).)

(Anm: Tarmmikrobiota fra pasienter med multippel sklerose aktiverer spontan autoimmun encefalomyelitt hos mus. Gut microbiota from multiple sclerosis patients enables spontaneous autoimmune encephalomyelitis in mice. PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences) 2017;114(40):10719–10724.)

(Anm: 'Landmark discovery' of vessels connecting brain to immune system. (…)  Not only is it surprising that the vessels connecting these two bodily systems have escaped detection for so long - when the lymphatic system has been so comprehensively studied - but the researchers say the discovery could have a huge impact on the study and treatment of neurological diseases such as autism, Alzheimer's disease and multiple sclerosis. (medicalnewstoday.com 6.6.2015).)

(Anm: How many human body parts remain undiscovered? In recent months, scientists have described a new layer in the cornea of the human eye and a long-overlooked ligament in the knee. In our modern age of imaging and other advanced medical technologies, how is it possible that we still don't know everything there is to know about our anatomy? (abc.net.au 13.11.2013).)

(Anm: Forskning: Kreativitet kommer fra lillehjernen. Lillehjernen har flere oppgaver enn å la oss gå uten å tenke over hvilket bein vi setter først, eller å holde balansen når vi sykler. Lillehjernen til mennesker er koblet opp mot mange sentere i hjernen, og bidrar også til kreativitet, viser forskning fra Stanford University i USA. (vg.no 21.6.2015).)

(Anm: Hver 50. person kan ha aphantasia. Legene er først nå blitt klar over tilstanden. Evnen til å kunne lukke øynene og danne et bilde i hodet av en strand, telle sauer når du skal forsøke å sove eller se for deg en venns bryllup, er en egenskap de fleste av oss tar for gitt. (side3.no 30.8.2015).)

(Anm: - Antipsykotika (og antidepressiva?) nærmere tredobler risikoen for demens. (...) Use of antipsychotics (2.75 [2.09-3.60]; 0.12), depression (1.89 [1.53-2.34]; 0.28). JAMA Intern Med. 2013 (Published online August 12, 2013).)

(Anm: Study finds link between very early stages of brain and heart disease. By analyzing brain scans and blood tests of thousands of adults, researchers have discovered a link between the very early stages of brain and heart disease. (…) "We know that myocardial infarction, heart failure and atrial fibrillation are associated with an increased risk of stroke and dementia. Our study investigates whether the heart-brain link is present at an earlier stage of disease." (medicalnewstoday.com 2.12.2015).)

(Anm: – Jeg tror det vil skje en revolusjon i psykiatrien de neste tiårene. – Forstår vi hvordan høyere hjernefunksjoner oppstår, kan vi være på god vei til å få bukt med tankemessige og emosjonelle lidelser, mener nobelprisvinner og NTNU-professor Edvar Moser. (…) Ifølge Moser er den beregnede årlige totalkostnaden i Norge for sykdommer i hjernen på 55 milliarder kroner. (dagensmedisin.no 3.12.2015).)

- Ny viden om betændelser leder psykiatrien i en ny retning

Ny viden om betændelser leder psykiatrien i en ny retning
dagenspharma.dk 12.8.2015
Betændelse i hjernen kan udløse psykiske sygdomme som f.eks. depression, angst og skizofreni. Det viser en stribe studier, der dirigerer psykiatrien i en helt ny retning.

Ny forskning viser, at patienter med et bredt udsnit af psykiske sygdomme har tegn på betændelse i hjernen, og at det, der trigger immunforsvaret til at gå amok og skabe såkaldt neuroinflammation, kan være alt fra infektioner, autoimmune sygdomme og stress. Resultatet er en lang række af psykiatriske lidelser som f.eks. skizofreni, depression, bipolar sygdom, […]

(Anm: Antibiotika (tarmbakterier, probiotika, mikrobiota etc.) (Dysbiose; dysbiosis (also called dysbacteriosis (dysbakteriose)). (mintankesmie.no).)

(Anm: Signaler fra tarmens mikrobiotika til fjerntliggende organer mht. fysiologi og sykdom. (Signals from the gut microbiota to distant organs in physiology and disease.) (Nat Med. 2016 Oct 6;22(10):1079-1089.)

(Anm: - Hadde medisinerne på et tidligere tidspunkt hatt et evolusjonært perspektiv på sin medisinering, ville vi ikke vært i den kritiske situasjon vi er kommet i med hensyn til resistens. (aftenposten.no 22.8.2016).)

(Anm: Antibiotika kan gi flere kroniske sykdommer. (…) Folkehelseinstituttet: – Faren er underkommunisert. – Advarslene er høyst betimelige, sier lege og seniorforsker Merete Eggesbø ved Folkehelseinstituttet. (…) Ifølge Blaser viser ny forskning at det er en sammenheng mellom endringen av den naturlige tarmfloraen vår og utvikling av nye sykdommer som fedme, diabetes, astma,(...) Advarslene er høyst betimelige, sier lege og seniorforsker Merete Eggesbø ved Folkehelseinstituttet. (…) Ifølge Blaser viser ny forskning at det er en sammenheng mellom endringen av den naturlige tarmfloraen vår og utvikling av nye sykdommer som fedme, diabetes, astma, allergi, autisme og mageinfeksjoner. (nrk.no 30.10.2016).)

(Anm: Researchers explore link between gut microbiome and nutrition in autism spectrum disorder. (…) Sharon Donovan, a professor of nutrition at the University of Illinois explains that researchers have started to look at more specific disease states and the microbiome. "We are starting to see links with autism, obesity, diabetes, cardiovascular disease, and almost every disease that is looked at. (news-medical.net 28.4.2017).)

(Anm: Researchers discover new mechanism that causes chronic intestinal inflammation. Researchers at the University Medical Center of Johannes Gutenberg University Mainz and the German Research Center for Environmental Health, Helmholtz Zentrum München have discovered that too much of the oncogene Bcl-3 leads to chronic intestinal diseases. They describe in Nature Communications exactly how it throws the immune system off-balance. Chronic intestinal disorders such as ulcerative colitis and Crohn's disease are caused by the body's own immune defense system. (news-medical.net 28.5.2017).)

(Anm: Infeksjoner er forårsaket av mikrorganismer som bakterier, virus, protozoer og sopp. De er usynlige for det nakne øye, og de invaderer og formerer seg i kroppen og forårsaker sykdom. Infeksjoner er forårsaket av bittesmå organismer som er usynlige for det nakne øye, og som invaderer og formerer seg i kroppen. Noen bakterier, virus, protozoer og sopp kan forårsake infeksjoner hos friske personer. Andre mikroorganismer forårsaker infeksjoner hos mennesker der kroppens forsvarsverk er svekket. Dette forsvarsverket betegnes immunsystemet. Vanligvis er kroppen i stand til motangrep gjennom immunsystemet mot slike invaderende mikroorganismer. En infeksjon opptrer når motangrepet mislykkes, og kroppen ikke får kontroll over de inntrengende organismene. (nhi.no 4.4.2017).)

- Kan stamceller reversere aldringsprosessen? Stamceller i hjernen bestemmer hvor raskt kroppen våre ldres, har forskere bemerket.

(Anm: Could stem cells reverse the aging process? Stem cells in the brain determine how quickly our bodies age, researchers have noted. But by introducing fresh stem cells, part of the aging process could be slowed down or reversed, a new study finds. As humans, we persist in being baffled by the steady aging of our bodies, which sometimes seems to occur at a faster rate than we might expect. Consequently, we often do our best to try to stall or "cheat" the aging process using a wide range of "remedies," from improving our diets to undergoing plastic surgery. Researchers are now looking into how stem cells found in a region of our brain called the hypothalamus might play a key role in how swiftly we age. Dr. Dongsheng Cai, from the Albert Einstein College of Medicine, in New York City, NY, alongside a team of specialists, has found that adding fresh stem cells to the hypothalamus might be the way to go if we want to delay old age. The results of this study are published in the current issue of Nature. (medicalnewstoday.com 28.7.2017).)

(Anm: Why drinking increases sexual urges but decreases sexual performance: Hypothalamus and pituitary: The hypothalamus and pituitary coordinate automatic brain functions and hormone release. Alcohol depresses nerve centers in the hypothalamus that control sexual arousal and performance. Although sexual urge may increase, sexual performance decreases. (forbes.com 6.10.2012).)

(Anm: Forsiktighet kreves ved samtidig forskrivning av antibiotika med psykofarmaka hos eldre pasienter. (…) Antibiotika har flere legemiddelinteraksjoner med psykofarmaka som kan føre til bivirkninger eller behandlingssvikt og betydelig øke kostnadene for behandlinger. (dgnews.docguide.com 3.4.2017).)

(Anm: Antibiotika associeras med högre risk för tarmcancer. (…) Det här är första studien som visar på sambandet mellan antibiotikaanvändning och utveckling av adenom i tjock- och ändtarmen. Studien publiceras i den vetenskapliga tidskriften Gut. (…) Resultatet visade att långvarig antibiotikaanvändning tidigare i livet, i åldern 20 till 59 år, hade samband med diagnostiserade adenom. (lakemedelsvarlden.se 5.4.2017.)

(Anm: Ny forskning viser hvor raskt bakterien blir motstandsdyktig mot antibiotika. E. coli bakterien muteres raskt i kraftig antibiotikadose. Forskere ved Harvard-universitetet har registrert hvor raskt E. coli bakterien klarer å bli motstandsdyktig og overleve antibiotika. I Harvards pressemelding står det at på ti dager overlevde bakterien en antibiotikadose som var 1000 ganger sterkere enn det som vanligvis dreper bakterien. (dagbladet.no 12.9.2016).)

(Anm: Prebiotika kan hjelpe å behandle anstrengelsesutløst astma (Prebiotics could help treat exercise-induced asthma) (medicalnewstoday.com 6.8.2016).)

(Anm: PTSD kan forebygges med tarmbakterier, antyder studie. (PTSD could be prevented with gut microbes, study suggests.) (medicalnewstoday.com 2.5.2016).)

- PTSD kan være fysisk og ikke bare psykologisk.

(Anm: PTSD kan være fysisk og ikke bare psykologisk. PTSD may be physical and not only psychological. The part of the brain that helps control emotion may be larger in people who develop post-traumatic stress disorder (PTSD) after brain injury compared to those with a brain injury without PTSD, according to a study that will be presented at the American Academy of Neurology's Sports Concussion Conference in Jacksonville, Fla., July 14 to 16, 2017. "Many consider PTSD to be a psychological disorder, but our study found a key physical difference in the brains of military-trained individuals with brain injury and PTSD, specifically the size of the right amygdala," said Joel Pieper, MD, MS, of University of California, San Diego. "These findings have the potential to change the way we approach PTSD diagnosis and treatment." (medicalnewstoday.com 14.7.2017).)

(Anm: Ny tilnærming kan snart spille nøkkelrolle for å hjelpe veteraner å overvinne PTSD. Novel approach could soon play key role in helping veterans overcome PTSD. A novel approach of using visual and physical stimulus to help military veterans address their traumatic experiences could soon play a significant role in helping British veterans overcome post-traumatic stress disorder (PTSD), thanks to a new Cardiff University research project. (…) The researchers hope that exposure to traumatic memories, enhanced with walking, music and high effect pictures, will eliminate cognitive avoidance – a coping strategy that can contribute to the worsening of PTSD symptoms. (news-medical.net 24.7.2017).)

(Anm: Concussion in Adolescent Girls Is Associated with Irregular Menses. John D. Cowden, MD, MPH reviewing Snook ML et al. JAMA Pediatr 2017 Jul 3. Menstrual abnormalities were more common among adolescent girls and young women after sport-related concussion than after non-head orthopedic injuries, suggesting a connection between concussion and the hypothalamic-pituitary-ovarian axis. Neuroendocrine disorders from traumatic brain injury have been reported in adults, including menstrual dysfunction in women. These findings raise the question of whether adolescent girls and young women may experience menstrual problems after concussion. (…) Specifically, participants with concussion had higher risk for intermenstrual interval <21 days (OR, 5.60) and bleeding duration <3 days (OR, 2.30). NEJM 2017 (July 7, 2017).)

- Hjernerystelser hos tenåringer linket til senere risiko for MS.

(Anm: Teenage concussion linked to later risk of MS. A new study provides further evidence of the potential long-term harms of head trauma, after finding that individuals who suffer a concussion in adolescence may be at greater risk of developing multiple sclerosis. Concussion is a form of traumatic brain injury (TBI) caused by a sudden blow or jolt to the head, which can interfere with brain functioning. (…) One study reported by Medical News Today in 2015, for example, found that professional football players who experienced concussion were more likely to have memory impairments in later life than those who did not suffer concussion. Now, researchers have identified a link between concussion in adolescence and later-life multiple sclerosis (MS) risk. (medicalnewstoday.com 22.9.2017).)

(Anm: PTSD and cognitive decline linked in 9/11 responders. A study, published in Alzheimer's & Dementia: Diagnosis, Assessment & Disease Monitoring, investigates the long-term effects of trauma on the cognitive performance of responders to the World Trade Center on 9/11. Post-traumatic stress disorder (PTSD) is a condition that can arise in individuals who have experienced shocking, dangerous, or frightening events. (medicalnewstoday.com 30.8.2016).)

- Milde hodeskader kan gi store hodeplager. Hva er sammenhengen mellom milde hodeskader og hodepine senere i livet?

(Anm: Milde hodeskader kan gi store hodeplager. Hva er sammenhengen mellom milde hodeskader og hodepine senere i livet? En studie fra NTNU har undersøkt dette. De som har hatt en mild hodeskade, har mer hodepine i form av migrene enn de som ikke hadde hatt en hodeskade. Det viser en studie fra NTNU. Lena Hoem Nordhaug (bildet under) er doktorgradsstipendiat ved institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap, NTNU. Hun har i sin forskning undersøkt om hodeskader øker risikoen for å få langvarige problemer med hodepine senere i livet. Fant innleggelser med hodeskade Nordhaug har publisert sine funn i blant annet Cephalalgia. I denne studien gikk Nordhaug tilbake til 1988 og undersøkte innleggelser etter hodeskader i Trondheim og Nord-Trøndelag. Deretter ble lista sendt til HUNT forskningssenter som sammenlignet disse pasientene med alle som hadde svart på hodepinespørsmålene i HUNT3 (fra 2006 til 2008) – Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag. (nhi.no 19.4.2018).)

- Nyt stort studie: Hjernerystelse øger risikoen for demens markant. (- En enkelt, let hovedskade (hjernerystelse) øger risikoen med 17 procent. - Jo flere gange man slår hovedet, desto højere er risikoen for demens: De, der har skadet hovedet gentagne gange, har op til 183 procents øget risiko for demens i forhold til dem, der ikke har slået hovedet.)

(Anm: Nyt stort studie: Hjernerystelse øger risikoen for demens markant. Unge mennesker, der slår hovedet, har signifikant øget risiko for at få demens, når de bliver ældre, viser ny dansk forskning. (…) Studiet, som netop er publiceret i det videnskabelige tidsskrift The Lancet Psychiatry, viser: - 24 procent flere af de personer, der på et tidspunkt i livet har haft en behandlingskrævende hovedskade, har senere i livet fået en demensdiagnose, sammenlignet med dem der ikke har slået hovedet. - En enkelt, meget alvorlig hovedskade (kraniebrud for eksempel), øger risikoen for demens med 35 procent. - En enkelt, let hovedskade (hjernerystelse) øger risikoen med 17 procent. - Jo flere gange man slår hovedet, desto højere er risikoen for demens: De, der har skadet hovedet gentagne gange, har op til 183 procents øget risiko for demens i forhold til dem, der ikke har slået hovedet. (…) Et svensk studie, der blev publiceret tidligere i år, og som også er blandt de største, fandt ligesom det danske en sammenhæng mellem hovedskader og demens. I det svenske studie kunne det dog ikke udelukkes, at der var andre årsager end hovedtraumer til, at folk, som har haft hjernerystelse eller kraniebrud, oftere bliver demente end andre. (videnskab.dk 11.4.2018).)

(Anm: Long-term risk of dementia among people with traumatic brain injury in Denmark: a population-based observational cohort study. Summary Background Traumatic brain injury (TBI) has been associated with increased risk of dementia; however, large-scale studies with long follow-up have been scarce. We investigated the association between TBI, including severity and number of TBIs, and the subsequent long-term risk of dementia. (…) Interpretation TBI was associated with an increased risk of dementia both compared with people without a history of TBI and with people with non-TBI trauma. Greater efforts to prevent TBI and identify strategies to ameliorate the risk and impact of subsequent dementia are needed.The Lancet Psychiatry 2018 (Published: 10 April 2018).)

- En av fem amerikanske ungdommer rapporterer minst en hjernerystelse.

(Anm: One in Five U.S. Adolescents Reports at Least One Concussion. Alain Joffe, MD, MPH, FAAP reviewing Veliz P et al. JAMA 2017 Sep 26. Males, 10th and 12th graders, and those playing contact sports were at greater risk. National data on the prevalence of concussion among school youth are lacking. To fill this gap, investigators analyzed data from the 2016 Monitoring the Future survey of eighth, 10th, and 12th graders, to which a question about concussion had been added. Students could answer “no,” “yes once,” or “yes more than once” to the question “Have you ever had a head injury that was diagnosed as a concussion?” Of 13,000 students who participated in the survey, 14% reported one concussion and nearly 6% reported more than one. Females were almost 20% less likely than males to report concussions, while African-American and Hispanic students were roughly 50% less likely than white students to do so. Students in 10th and 12th grade were significantly more likely than eighth graders to report at least one concussion, as were students playing contact (e.g., football), semi-contact (e.g., basketball and soccer), and noncontact (e.g., swimming and tennis) sports, compared with those who did not play any sport. NEJM 2017 (September 26, 2017).)

(Anm: Teenage concussion linked to later risk of MS. A new study provides further evidence of the potential long-term harms of head trauma, after finding that individuals who suffer a concussion in adolescence may be at greater risk of developing multiple sclerosis. Concussion is a form of traumatic brain injury (TBI) caused by a sudden blow or jolt to the head, which can interfere with brain functioning. (…) One study reported by Medical News Today in 2015, for example, found that professional football players who experienced concussion were more likely to have memory impairments in later life than those who did not suffer concussion. Now, researchers have identified a link between concussion in adolescence and later-life multiple sclerosis (MS) risk. (medicalnewstoday.com 22.9.2017).)

(Anm: A study, published in Alzheimer's & Dementia: Diagnosis, Assessment & Disease Monitoring, investigates the long-term effects of trauma on the cognitive performance of responders to the World Trade Center on 9/11. Post-traumatic stress disorder (PTSD) is a condition that can arise in individuals who have experienced shocking, dangerous, or frightening events. (medicalnewstoday.com 30.8.2016).)

(Anm: Tarmbakterier fjerner autisme i mus. Sykdommer: Ny studie viser at man kan behandle mus med autismesymptomer ved hjelp av ekskrementer fra friske mus. (…) Det var særlig én tarmbakterie, Lactobacillus reuteri, de syke musene manglet. (illvit.no 29.6.2016).)

(Anm: Lactobacillus reuteri to Treat Infant Colic: A Meta-analysis. Abstract CONTEXT: Lactobacillus reuteri DSM17938 has shown promise in managing colic, but conflicting study results have prevented a consensus on whether it is truly effective. (…) CONCLUSIONS: L reuteri DSM17938 is effective and can be recommended for breastfed infants with colic. Its role in formula-fed infants with colic needs further research. Pediatrics. 2018 Jan;141(1). pii: e20171811.)

(Anm: - Nye kliniske studier viser «lovende resultater" for autisme (ASD)-behandling. (New clinical trial shows 'promising results' for ASD treatment. The gut microbiota is a fascinating part of the human body; it plays a crucial role in immunity and keeps our bodies healthy. New research suggests that the gut microbiome may even hold the key to a potential treatment for autism. (medicalnewstoday.com 23.1.2017).)

(Anm: Påvirker immunsystemet vår sosiale atferd? (Does the immune system influence our social behavior?) Inntil relativt nylig er hjernen og immunsystemet antatt å arbeide isolert fra hverandre. Dette er nå kjent for ikke å være tilfelle. Denne oppdagelsen reverserer vanlige oppfatninger om at hjernen er "immunprivilegert" og manglet direkte kommunikasjon mellom de to systemene. (medicalnewstoday.com 22.7.2016).)

(Anm: Can the Nervous System Be Hacked? (…) The vagus nerve and its branches conduct nerve impulses — called action potentials — to every major organ. But communication between nerves and the immune system was considered impossible, according to the scientific consensus in 1998. (...) “I was like: C’mon? You’re gonna give a shock and it changes the immune system? I was very skeptical. But finally I agreed to visit Kevin’s lab. I wanted the data, the evidence. I don’t like hot air.”(nytimes.com 23.5.2016).)

(Anm: Spesifikke tarmbakterier reversere autismelignende atferd hos mus (Specific gut bacteria reverse autism-like behavior in mice) Forskere ved Baylor College of Medicine, TX, undersøkte nylig rollen til mors kosthold og tarmbakterier på de sosiale egenskapene til mus. Deres funn vil uten tvil igangsette forskning på muligheten for probiotiske inngrep for en rekke nevrologiske lidelser. (medicalnewstoday.com 17.6.2016).)

(Anm: Big data and bacteria explain why your diet isn't working. A study published in the journal Cell links the bacteria that live in the human gut - the microbiome - with how the body manages food. "Our research suggests that each person's microbiome is driving food effects on the body," said Eran Elinav, of the Weizmann Institute of Science in Israel, and lead immunologist on the study. (medicalnewstoday.com 20.11.2015).)

(Anm: Inflammation linked to weakened reward circuits in depression. Brain imaging shows distinctive aspects of high-inflammation depression. About one third of people with depression have high levels of inflammation markers in their blood. New research indicates that persistent inflammation affects the brain in ways that are connected with stubborn symptoms of depression, such as anhedonia, the inability to experience pleasure. The results were published online on Nov. 10 in Molecular Psychiatry. (…) "Some patients taking antidepressants continue to suffer from anhedonia," Felger says. "Our data suggest that by blocking inflammation or its effects on the brain, we may be able to reverse anhedonia and help depressed individuals who fail to respond to antidepressants." (medicalnewstoday.com 23.11.2015).)

(Anm: Age-related immune system decline slowed by antioxidants. (...) Findings from the study, published in Cell Reports, also lend support to the "free-radical theory" of aging, whereby reactive oxygen species such as hydrogen peroxide that are produced by normal metabolism cause damage to cells. This damage contributes to both aging and age-related diseases. (medicalnewstoday.com 7.8.2015).)

(Anm: Controlling inflammation to reduce chronic disease risk. (…) Inflammation is a normal component of host defence, but elevated unresolved chronic inflammation is a core perturbation in a range of chronic diseases. Prevention or control of low-grade inflammation therefore seems to be an attractive target effect for healthy food or food ingredients. (medicalnewstoday.com 7.8.2015).)

(Anm: Hjernen ændrer sig, når du har ondt. En simpel, men smertefuld tennisalbue påvirker hjernen i en sådan grad, at den efter få dage begynder at reorganisere sig selv. Det viser et nyt studie, som kan være et vigtigt skridt på vejen til at forklare kroniske smerter. (…) (jyllandsposten.dk 12.9.2015).)

(Anm: Common antidepressant may change brain. (…) A commonly prescribed antidepressant may alter brain structures in depressed and non-depressed individuals in very different ways, according to new research at Wake Forest Baptist Medical Center. (...) MRI images taken at the end of the treatment phase revealed that in depressed subjects the drug significantly increased the volume of one region of the brain, the anterior cingulate cortex, while decreasing the volume of this same region and the hippocampus in non-depressed subjects. Both of these areas are highly interconnected with other areas of the brain; are critical in a wide array of functions including memory, learning, spatial navigation, will, motivation and emotion; and are implicated in major depressive disorder. (medicalnewstoday.com 7.9.2015).)

(Anm: Common antidepressant may change brain. (…) A commonly prescribed antidepressant may alter brain structures in depressed and non-depressed individuals in very different ways, according to new research at Wake Forest Baptist Medical Center. (...) MRI images taken at the end of the treatment phase revealed that in depressed subjects the drug significantly increased the volume of one region of the brain, the anterior cingulate cortex, while decreasing the volume of this same region and the hippocampus in non-depressed subjects. Both of these areas are highly interconnected with other areas of the brain; are critical in a wide array of functions including memory, learning, spatial navigation, will, motivation and emotion; and are implicated in major depressive disorder. (medicalnewstoday.com 7.9.2015).)

(Anm: Antipsychotic drugs linked to brain tissue loss in patients with schizophrenia. Antipsychotic medications are the most common treatment for individuals with schizophrenia, helping to relieve some of the debilitating symptoms caused by the disorder. But according to a new study, long-term use of these drugs may also negatively impact brain structure. Researchers say long-term use of antipsychotic medications - particularly first-generation antipsychotics - may lead to gray matter loss in the brain. First author Dr. Antonio Vita, professor of psychiatry at the University of Brescia in Italy, and colleagues publish their findings in the journal Biological Psychiatry. (medicalnewstoday.com 7.9.2015).)

(Anm: Gray Matter Abnormalities in the Inhibitory Circuitry of Young Binge Drinkers: A Voxel-Based Morphometry Study. (…) Binge drinking (BD) is defined as a pattern of high alcohol intake in a short time followed by periods of abstinence. Front. Psychol., 13 September 2017.)

(Anm: Antipsykotika kan krympe hjernevolumet (Antipsychotics May Shrink Brain Volume) (medpagetoday.com 8.2.2011).)

- Studie viser at hjernen kan produsere nye celler.

Stort antal nervceller nybildas i hjärnan
dagensmedicin.se 7.6.2013
En tredjedel av nervcellerna i hippocampus nybildas, enligt en ny svensk forskning.

Påståendet att nervceller i hjärnan inte kan nybildas har redan tidigare i studier visat sig vara fel. Men nu har forskare för första gången kunnat visa hur stor nybildningen är.

Med hjälp av kol-14-metoden har forskare vid Karolinska institutet åldersbestämt nervceller i hippocampus i limbiska systemet i hjärnan hos 55 avlidna män och kvinnor i olika åldrar. De har då kunnat se att cirka 1 400 nya nervceller bildas där dagligen. Nybildningen avtar dock något med åldern. Sammantaget byts ungefär en tredjedel av hippoacampus nervceller ut.

– Det har varit känt sedan flera år att nervceller nybildas i människans hippocampus, men det har varit oklart om det sker i en omfattning som kan ha någon betydelse. Nu visar vi att ett betydande antal nya nervceller bildas i hippocampus i hjärnan hos människan under hela livet och att de antagligen bidrar till hjärnans funktion, säger Jonas Frisén, professor vid institutionen för cell- och molekylärbiologi vid Karolinska institutet och en av forskarna bakom studien, i ett pressmeddelande.

Han anser att kunskapen om nybildningen av nervceller i hjärnan kan tänkas få tillämpning inom exempelvis behandling av depression.

– Man har länge misstänkt att depression är relaterad till minskad nybildning av nervceller i hippocampus och våra resultat väcker frågan om mer effektiva antidepressiva läkemedel skulle kunna utvecklas, säger Jonas Frisén.(...)

(Anm: Dynamics of Hippocampal Neurogenesis in Adult Humans. Cell 2013;153(6):1219-1227 (6 June 2013).)

(Anm: Inflammation reparerar hjärnan efter stroke Efter en stroke uppstår ofta en inflammation i hjärnan, som hittills setts som något negativt. Men nu tror forskare vid Lunds universitet att inflammationen i själva verket är något positivt. Vid en stroke dör hjärnans nervceller i det skadade området. Följden blir en inflammation som drar till sig celler från immunförsvaret, något som hittills setts som något negativt. (nyteknik.se 14.4.2016).)

(Anm: Immune cells help the brain to self-heal after a stroke. After a stroke, there is inflammation in the damaged part of the brain. Until now, the inflammation has been seen as a negative consequence that needs to be abolished as soon as possible. But, as it turns out, there are also some positive sides to the inflammation, and it can actually help the brain to self-repair. (medicalnewstoday.com 15.4.2016).)

(Anm: Capacity to balance on one leg reflects brain health (medicalnewstoday.com 19.12.2014).)

(Anm: Professor: - Alle over 50 bør gjøre denne hjernetrimmen. Forskere har sett nærmere på hvilken type hjernetrim som fungerer best mot demens. (…) Nylig ble interessante funn fra en ny studie ved Universitetet i Sør-Florida presentert, skriver TIME. (side3.no 26.7.2016).)

(Anm:  Veslemøy Hedvig Østrem | Marita E. Valvik. Hjernen har ikke forandret seg på 40.000 år. Er den i det hele tatt brukbar i dag? (…) Hun trekker frem et klassisk eksempel: – Si at du skal slutte og røyke og at du etter tre uker uten sigaretter sprekker du når du er på fest. Klandrer du deg selv og tenker «jeg har ikke noen karakter», «jeg er et dårlig menneske» eller «sånn er jeg bare», da øker sannsynligheten for å mislykkes. (aftenposten.no 20.7.2016).)

(Anm: Brain's inability to repair DNA may explain dementia, memory loss (medicalnewstoday.com 10.2.2015).)

(Anm: Memory and the hippocampus. Size may not matter as much as we thought. (medicalnewstoday.com 17.5.2015).)

(Anm: Memory and the hippocampus. (medicalnewstoday.com 17.5.2015).)

(Anm: Hjernen din krymper etter hvert som årene går, men ifølge nye hjerneskanninger som fra University of Illinois, forsvinner ikke hjernecellene. Skanningene ble gjort av verdens til nå kraftigste MR-maskin. Forskerne håper å lære mer om Alzheimers. (aftenposten.no 16.6.2015).)

(Anm: Cell density remains constant as brain shrinks with age. New, ultra-high-field magnetic resonance images (MRI) of the brain by researchers at the University of Illinois at Chicago provide the most detailed images to date to show that while the brain shrinks with age, brain cell density remains constant. In other words, the number of cells stays the same, they just get smaller. (news.uic.edu 12.6.2015).)

(Anm: Quantitative sodium MRI of the human brain at 9.4 T provides assessment of tissue sodium concentration and cell volume fraction during normal aging. NMR in Biomedicine 2015 (Article first published online: 9 JUN 2015).)

(Anm: Human exposure to metal cadmium may accelerate cellular aging (medicalnewstoday.com 16.12.2014).)

(Anm: Probiotic bacteria could provide some protection against cadmium poisoning (medicalnewstoday.com 20.5.2016).)

(Anm: Probiotic could help alleviate hay fever symptoms. Researchers found that a probiotic consisting of both Lactobacilli and Bifidobacteria helped to alleviate hay fever symptoms and improved quality of life during allergy season. (medicalnewstoday.com 3.3.2017).)

(Anm: Microbiota promotes systemic T-cell survival through suppression of an apoptotic factor. PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences) 2017 (Published ahead of print May 9, 2017).)

(Anm: The metabolic regulation of aging. (…) In addition, the role of mitochondria as both a metabolic and signaling organelle is discussed. Nat Med. 2015 Dec 8;21(12):1416-23.)

(Anm: Quantitative sodium MRI of the human brain at 9.4 T provides assessment of tissue sodium concentration and cell volume fraction during normal aging. NMR in Biomedicine 2015 (Article first published online: 9 JUN 2015).)

(Anm: Could we upload a brain to a computer – and should we even try? (…) Perhaps the most dramatic way transhumanists believe that technology will transform the human condition is the idea that someone’s mind could be converted into digital data and “uploaded” into an immensely powerful computer. (theconversation.com 5.7.2016).)

- Forsker: Hjerneceller kan påvirke hinanden uden at have kontakt.

Forsker: Hjerneceller kan påvirke hinanden uden at have kontakt
videnskab.dk 23.2.2016
Nerveceller kan sende bølger af aktivitet gennem hjernen via elektriske felter uden at være forbundne, viser ny forskning. Det kan åbne op for en ny forståelse af sygdomme som epilepsi, vurderer forskere.

Hjernen er den mest komplekse maskine, vi kender til, og den bliver ved med at overraske.

En ny undersøgelse viser, at nerveceller i hjernen kan aktivere hinanden gennem elektriske felter og starte en bølge af aktivitet, uden at være forbundne eller tæt op af hinanden (se faktaboks for mere om elektriske felter). Det har ellers været gængs antagelse, at nervecellerne kun påvirker hinanden ved at udveksle atomer eller molekyler (se faktaboks).

Det er en vigtig opdagelse, da det giver os en mere komplet forståelse af, hvordan hjerneceller kommunikerer og påvirker hinanden, konkluderer forskerne bag undersøgelsen.

»Med en mere komplet forståelse af, hvordan celleaktiviteten i hjernen fungerer og spreder sig, kan vi forhåbentligt komme tættere på at kurere hjernelidelser som epilepsi, men også forstå, hvad der sker under søvnen,« skriver Dominique Durand i en mail til Videnskab.dk.

Han er professor i biomedical engineering ved Case Western Reserve University i USA og medforfatter til forskningsartiklen, der lige er blevet udgivet i tidsskriftet The Journal of Neuroscience. Danske forskere er dog mere skeptiske omkring det nye studies resultater - mere om det længere nede i artiklen. (…)

(Anm: Can Neural Activity Propagate by Endogenous Electrical Field? J Neurosci. 2015 Dec 2;35(48):15800-11.)

(Anm: Brainstem 'stop neurons' make us halt when we walk. A population of 'stop cells' in the brainstem is essential for the ability of mice to stop their locomotion, according to a new study by scientists at Karolinska Institutet in Sweden. In an article published in the journal Cell, they report a brainstem pathway specifically dedicated to enforce locomotor arrest; its selective activation stops locomotion, while its silencing favors it. The study thus identifies a novel descending modality essential for gating the episodic nature of locomotor behavior. (medicalnewstoday.com 20.11.2015).)

(Anm: Stamceller redder 71 år gammel kvinne fra rullestolen. Stamceller:En nesten lam kvinne rammet av slag er nå på beina igjen etter å ha mottatt eksperimentell behandling med stamceller. Alle de andre 17 pasientene i forsøket viste tegn på bedring. (illvit.no 8.6.2016).)

(Anm: Stroke patients' speech loss linked to loss of brain interconnections. When brain regions that control speech and reading comprehension are destroyed due to blockage of blood flow, patients are often unable to speak or comprehend spoken or written language. These difficulties with language, or "aphasia," are a common symptom in the aftermath of stroke. However, in a new study published in Restorative Neurology and Neuroscience, researchers report that damage to the underlying connections among different areas of the brain can also affect the severity of aphasia. (medicalxpress.com 2.2.2016).)

(Anm: Gut microbes affect brain injury after stroke. Altering the gut microbiota of mice can reduce brain damage after a stroke, reports a new study published online in Nature Medicine. These findings highlight a previously unrecognized link between the intestine and the brain. Communities of microbes - the microbiome - colonize the gut and other barrier surfaces in the body early in life, and they have a pronounced influence on the development of the immune system and on metabolic processes. Alterations in the microbiome have been identified in several diseases, including inflammatory bowel disease, obesity and asthma, and they influence disease outcome. (medicalnewstoday.com 29.3.2016).)

(Anm: 'Helper cells' can turn toxic in brain injury and diseases. For many years, research on neurodegenerative diseases and spinal cord and brain injury has focused on damage to nerve cells, or neurons. Now, a new study of astrocytes - a type of cell that surrounds and supports neurons - finds that there is a subtype that can turn rogue and kill neurons, instead of helping to repair them during injury or disease. (medicalnewstoday.com 6.2.2017).)

(Anm: – Kan teknologien gjøre kroppen overflødig? – Hvis hjernens utvikling og læring er avhengig av hendenes og kroppens «brukspress», kan manglende bruk nedregulere nevronale forbindelser, skriver Tone Skjerven. (…) MEKANISK HUKOMMELSE. Professor Arild Utaker stiller spørsmålet om hvorvidt stadig mer avansert teknologisk utvikling kan ende med å gjøre kroppen overflødig og derved bringe menneskets historie til ende. (dagensmedisin.no 7.3.2016).)

(Anm: Here’s the Memory Trick That Science Says Works. You draw it. Even in childhood, when the brain is as clear and uncluttered as it will ever be, memory is still imperfect, given to random failures, depending on how rested we are, how attentive we’re being and a range of other things. Now, a new paper published in the Journal of Experimental Psychology suggests an unusual strategy for improving it: drawing. (…) “We observed a significant recall advantage for words that were drawn as compared to those that were written,” said Wammes in a prepared statement. “Participants often recalled more than twice as many drawn words.” (time.com 22.4.2016).)

(Anm: Ny atlas visar hjärnans okända vrår. Forskare har tagit fram en detaljerad hjärnkarta som kan bli en ny standard inom hjärnforskningen. (dagensmedicin.se 21.7.2016).)

(Anm: A multi-modal parcellation of human cerebral cortex. Nature 2016; (Published online  20 July 2016).)

- Hjernens tenketilstand er funne (– Det verker som om vi har to veldig generelle nettverk i hjernen, eitt for kvile, og eitt for tenking)

Hjernens tenketilstand er funne
nrk.no 22.8.2015
Norske og amerikanske forskarar har gjort ei banebrytande oppdaging av eit hjernenettverk som kjenneteiknar all tenking. Funnet kan medverke til å forklare psykiske lidingar, trur forskarane.

Hjerneforskarane Kenneth Hugdahl og Karsten Specht ved Universitet i Bergen har oppdaga eit til no ukjent aktivitetsmønster i hjernen som kjenneteiknar alle tankeprosessar.

Mønsteret, som blir kalla Extrinsic mode network (EMN), er motstykket til eit mønster som kjenneteiknar den kvilande hjernen.

– Det verker som om vi har to veldig generelle nettverk i hjernen, eitt for kvile, og eitt for tenking, seier professor Kenneth Hugdahl til NRK.

Samhandlinga mellom dei to tilstandane kan ha innverknad på utvikling av psykiske eller nevrologisk lidingar, skriv forskarane i forskingsartikkelen i Frontiers in Human Neuroscience.

Les også: Meiner lærebøkene må skrivast om etter hjerneoppdaging (…)

(Anm: On the existence of a generalized non-specific task-dependent network. Front. Hum. Neurosci. 2015 (06 August 2015).)

(Anm: Ny forskning: Barn kan arve foreldrenes traumer En oppsiktsvekkende studie av Holocaust-overlevere viser at deres opplevelser kan påvirke barnas gener. En oppsiktsvekkende studie av Holocaust-overlevere viser at deres opplevelser kan påvirke barnas gener. Foreldre som sliter med vedvarende angst og depresjon etter ekstreme opplevelser, har genforandringer som kan overføres til barna og gjøre dem mer utsatt for lignende psykiske lidelser. (…) Det er imidlertid ikke bare stress og traumer som kan overføres til neste generasjon, men også miljøforhold som kosthold, røyking og annet. Det er derfor man i forskningsmiljøerhalvt i spøk og halvt i alvor snakker om «arvesynden». (aftenposten.no 14.9.2015).)

(Anm: Barn arver neppe foreldrenes traumer. Aftenposten videreformidler onsdag tilsynelatende sensasjonelle forskningsfunn om at overlevende fra Holocaust har videreført sine traumer til avkommets gener. Påstanden gis tyngde ved at direktør ved Bioteknologinemda, Sissel Rogne, går god for studiens konklusjoner. Rogne kan neppe ha lest originalartikkelen, som sto på trykk i Biological Psychiatry i april 2015. Studien er faglig usedvanlig svak og burde vært stoppet av redaktøren i forbindelse med fagfellevurderingen av arbeidet. (aftenposten.no 19.9.2015).)

- Nervceller nybildas i sjukdomsdrabbad del av hjärnan

Nervceller nybildas i sjukdomsdrabbad del av hjärnan
netdoktor.se 24.2.2014
Ny forskning visar att det bildas nya nervceller under hela livet i en del av hjärnan, striatum, som ofta är påverkad vid neurologiska sjukdomar.

Vi föds och dör med samma nervceller, med undantag för några typer av nervceller som kontinuerligt byts ut under hela livet.

Nu visar en ny studie att det bildas nya nervceller i ett område som kallas striatum i hjärnan och som är viktigt för en viss typ av inlärning och koordinering av rörelser. Forskarna fann också att de nyfödda nervcellerna i detta område hade förlorats vid Huntingtons sjukdom, en ovanlig och ärftlig neurodegenerativ sjukdom.

Kanske kan det i framtiden bli möjligt att stimulera nybildningen av celler för att ersätta förlorade nervceller vid till exempel stroke. Forskarna vid Karolinska Institutet ska nu gå vidare och undersöka det. (...)

(Anm: Neurogenesis in the Striatum of the Adult Human Brain. Cell 2014 (20 February 2014).)

(Anm: Nerve Signalling: Tracing the Wiring of Life (nobelprize.org First published 16 September 2009).)

(Anm: Ny viten om nervecellekommunikasjon.Tidsskr Nor Legeforen 2014; 134:1387 (12.8.2014).)

(Anm: Raushet innen hjerneforskning - Vi skjønner nesten ingenting av hva som skjer i de tett sammenkoblede nettverkene av 100 milliarder nerveceller som utgjør vår hjerne. (morgenbladet.no 8.8.2014).)

(Anm: Hjärnan växer snabbast i början (svd.se 12.8.2014).)

– Innovasjoner på nanonivå Med begrepet nano snakker vi om ting som er veldig små, kun en milliondel av en millimeter.

(Anm: Jonas Kristiansen Nøland. Vi må kopiere vidundermaskinene i naturen. Noen bakterier har «motorer» som kan konkurrere med enhver Formel 1-bil. Hvis vi kopierer dem, kan vi løse verdens energiutfordringer. Innovasjoner på nanonivå Med begrepet nano snakker vi om ting som er veldig små, kun en milliondel av en millimeter. Det er i disse størrelsene vi finner biologiske innovasjoner på mange relevante komplekse problemer, derav blant annet optimal energihøsting og effektiv energiomforming som tar hensyn til både liv og miljø. Lenge før vi mennesker fant opp hjulet, kløtsjen eller roterende maskiner, hadde spesielle mikroorganismer allerede utrustet seg med sitt eget høyeffektive maskineri. Et av de beste eksemplene på dette er bakteriens flagelle, en roterende «pisk» forankret ut fra cellens kropp. Denne gir blant annet mobilitet, hjelper mikroorganismer å komme dit de skal, og den benyttes til å lete etter mat. (aftenposten.no 28.2.2018).)

(Anm: Har framstilt kunstig nervecelle. Svenske forskere har laga en kunstig nervecelle i plast. Ved hjelp av nanoteknologi håper de å gjøre den så liten at den kan implanteres i mennesker. (nrk.no 25.6.2015).)

(Anm: – Maskinene får bevissthet i løpet av vår levetid. Forskere på kunstig intelligens mener det er uunngåelig at datamaskinene som kan tenke som oss i løpet av de kommende tiårene. Det åpner for du kan få en assistent som alle vil tro er deg. I programmet "Evig ung – Lenge leve hjernen" forsøker programleder Solveig Hareide å gjenskape seg selv som et robot-hologram. De fleste av teknologiene som gjør at du kan ha en meningsfylt samtale med ditt eget hologram finnes allerede. Men følelsen av å snakke med et vesen med sjel eller bevissthet mangler. (nrk.no 21.4.2017).)

(Anm: New technology discovered for brain repair: Chemical transformation of human glial cells into neurons (medicalnewstoday.com 15.10.2015).)

(Anm: Potential drugs and targets for brain repair. Summary: Researchers have discovered drugs that activate signaling pathways leading to specific adult brain cell types from stem cells in the mouse brain, according to a new study. The results may open new avenues for drug development aimed at treatment of degenerative brain disorders. (…) They found several potentially important differences between neuron-specific and oligodendrocyte-specific microdomains, and used these findings to identify similar changes in gene expression in the small molecule drug database. (…) They showed that one such molecule, called LY-294002 specifically enhanced normal oligodendrogenesis from neural stem cells in newborn mice. In adult mice, different molecules (AR-A014418 and CHIR99021) counteracted the gradual loss of neurogenic capacity and lineage diversity of the adult subventricular zone. Finally, this later molecule promoted robust regeneration of oligodendrocytes and a smaller increase in neurons in a model of perinatal hypoxic brain injury. (sciencedaily.com 29.3.2017).)

(Anm: How fatty foods could be damaging your brain. (…) Published in the journal Brain, Behavior and Immunity, the study suggests a high-fat diet destroys synapses - connections that aid communication between neurons, or brain cells - in the hippocampus of the brain, which may impair learning and memory. (…) Excess fat triggers autoimmune response that destroys synapses. (…) Switching to low-fat diet reversed synaptic loss and function (medicalnewstoday.com 28.11.2015).)

- Sjeldne nevroner aktiverer mental fleksibilitet (- Atferdsfleksibilitet - muligheten til å endre strategi når reglene endres - styres av bestemte nerveceller i hjernen.)

Rare neurons enable mental flexibility
medicalnewstoday.com 25.6.2015 (Sjeldne nevroner aktiverer mental fleksibilitet)
Atferdsfleksibilitet - muligheten til å endre strategi når reglene endres - styres av bestemte nerveceller i hjernen, har forskere ved Okinawa Institute of Science and Technology Graduate University (OIST) bekreftet. Kolinerge interneuroner er sjeldne - de utgjør bare én til to prosent av nevroner i striatum, en viktig del av hjernen som er involvert j beslutninger på høyere nivå. Forskere har mistanke om at de spiller en rolle i skiftende strategier, og forskere ved OIST bekreftet nylig dette med eksperimenter. Resultatene er publisert i The Journal of Neuroscience. (Behavioral flexibility -- the ability to change strategy when the rules change -- is controlled by specific neurons in the brain, Researchers at the Okinawa Institute of Science and Technology Graduate University (OIST) have confirmed. Cholinergic interneurons are rare -- they make up just one to two percent of the neurons in the striatum, a key part of the brain involved with higher-level decision-making. Scientists have suspected they play a role in changing strategies, and researchers at OIST recently confirmed this with experiments. Their findings were published in The Journal of Neuroscience.)

Bildet til venstre viser alle nevroner (de svarte prikker) i rottestriatum, en del av hjernen som er involvert i overordnede beslutninger.
Bildet til høyre viser bare de kolinerge interneuroner. Det er langt færre sorte prikker fordi kolinerge interneuroner utgjør bare 1 til 2 prosent av nevroner i striatum. Det er disse nevronene som påvirker mental fleksibilitet. De store hvite flekker er bunter av nerver.) (…) (The image on the left shows all neurons (the black dots) in the rat striatum, a part of the brain that is involved in higher-level decision-making. The image on the right shows just the cholinergic interneurons. There are far fewer black dots because cholinergic interneurons make up only 1 to 2 percent of the neurons in the striatum. It is these neurons that influence mental flexibility. (The large white spots are bundles of nerves.)

"Ikke mye er kjent om disse nevronene," sier Sho Aoki, en postdoktor ved OIST og hovedforfatter av studien. Men vi har nå klare bevis på at de spiller en nøkkelrolle i resterende fleksibilitet i denne stadig skiftende verden." ("Not much is known about these neurons," said Sho Aoki, a post-doctoral researcher at OIST and lead author of the paper. "But we now have clear evidence that they play a key role in remaining flexible in this ever-changing world." )

Tidligere studier forsøkte å identifisere rollen kolinerge interneuroner ved å registrere hjernebølgeaktivitet under atferdsoppgaver. Siden dette sterkt kan indikere at spesifikke nevroner er korrelert med en bestemt atferd, er den ikke eksakt. I denne studien utslettet Aoki kolinerge interneuroner med en gift som direkte er rettet mot dem, og observerte deretter hvordan rotter reagerte på regelendringer sammenlignet med normale rotter med intakte nerveceller. "Våre eksperimenter viser direkte årsakssammenheng, ikke korrelasjon," opplyste Aoki. (Previous studies tried to identify the role of cholinergic interneurons by recording brain wave activity during behavioral tasks. While that can strongly indicate specific neurons are correlated with a particular behavior, it is not definitive. In this study, Aoki killed cholinergic interneurons with a toxin that directly targets them, and then observed how rats reacted to rule changes compared with normal rats with intact neurons. "Our experiments show direct causation, not correlation," Aoki said.)

Rotter med og uten skadde nerveceller ble gitt oppgaver i flere uker - de måtte trykke enten spake A eller B for å få en sukkerpellet som belønning. I løpet av de første dagene, resulterte spake A alltid i en belønning. Begge grupper av rotter hadde ikke noe problem å lære den første strategien for å få sukkerpellet - trykk spake A. (...) (Rats with and without damaged neurons were given tasks for several weeks -- they had to press either lever A or B to get a sugar pellet reward. During the first few days, Lever A always resulted in a reward. Both groups of rats had no problem learning the initial strategy to get the sugar pellet -- press Lever A.)

Men så ble spillereglene endret. En ny stimulans ble introdusert - et lys blinket over den riktige spaken, som svingte mellom spake A og B. For å få sitt sukkertøy måtte rottene skifte strategi og ta hensyn til denne nye informasjonen. Mens normale rotter svarte raskt til lyset, kunne rotter med ødelagte nerveceller ikke dette. Den sistnevnte gruppen fortsatte å gjenta strategien de allerede hadde lært, og var uvillige til å utforske hva lyset betydde. (...) (But then, the rules of the game changed. A novel stimulus was introduced -- a light flashed above the correct lever, which oscillated between Lever A and B. To get their sugar fix, the rats had to shift strategy and pay attention to this new information. While normal rats quickly responded to the light, rats with damaged neurons could not. The latter group continued to repeat the strategy they had already learned, and were disinclined to explore what the light meant.)

(Anm: Researchers activate repair program for nerve fibers: Releasing molecular brake allowed damaged neurons to regenerate. (…) Treatment of mice with "Pregabalin", a drug that acts upon the growth inhibiting mechanism, caused damaged nerve connections to regenerate. Researchers led by neurobiologist Frank Bradke report on these findings in the journal Neuron. (medicalnewstoday.com 11.10.2016).)

- Nerveceller i hjernebarken som dør erstattes ikke etter hjerneslag

Nervceller ersätts inte efter stroke
svd.se 22.4.2014
De nervceller i hjärnbarken som dör i samband med att en person drabbas av stroke ersätts inte av nya nervceller.

Det har forskare från Uppsala och Stockholm visat i en studie som publiceras i tidskriften Nature Neuroscience, skriver Upsala Nya Tidning.

- Det är intressant att notera att en återhämtning efter en stroke alltså sker utan utbyte av skadade nervceller, säger docent Mehran Salehpour vid Ångströmlaboratoriet, Uppsala universitet. (...)

(Anm: Høyere langtidsdødelighet etter hjerneslag. Blant de som levde i minst ett år etter et hjerneslag, var dødeligheten på lang sikt drøyt 35 prosent høyere enn hos ikke-slagrammede. (dagensmedisin.no 24.2.2016).)

(Anm: Scientists make surprising finding in stroke research (…) Scientists at The University of Manchester have made an important new discovery about the brain's immune system that could lead to potential new treatments for stroke and other related conditions. (medicalnewstoday.com 18.3.2015).)

(Anm: Substance abuse reduces brain volume in women but not men. Stimulant drug abuse has long-term effects on brain volume in women, according to a new study published online in the journal Radiology. Brain structures involved in reward, learning and executive control showed vast changes even after a prolonged period of abstinence from drug use. (medicalnewstoday.com 14.7.2015).)

- Avsløringer av hjerneslags psykologiske påvirkninger. (- En ny studie publisert i tidsskriftet Neurology finner imidlertid at påvirkningen går mye dypere enn bare den fysiske.)

(Anm: Avsløringer av hjerneslags psykologiske påvirkninger. De langsiktige effektene av hjerneslag er relativt godt dokumentert. En ny studie publisert i tidsskriftet Neurology finner imidlertid at påvirkningen går mye dypere enn bare den fysiske. Neurology. 2018 Mar 28. pii: 10.1212/WNL.0000000000005327.)

- Ny forståelse av skader etter et hjerneslag kan hjelpe med rekonvalesens (restitusjon)

New understanding of stroke damage may aid recovery (Ny forståelse av skader etter et hjerneslag kan hjelpe med rekonvalesens (restitusjon))
medicalnewstoday.com 9.3.2015
Stroke can lead to a wide range of problems such as depression and difficulty moving, speaking and paying attention. Scientists have thought these issues were caused by damage to the brain's "computer processors" - cells in the brain's outer layer that do much of the work involved in higher brain functions.

But a new study by researchers at Washington University School of Medicine in St. Louis has found compelling evidence that stroke damage to "cables" buried inside the brain plays an important role in these impairments. The cables connect cells on the brain's surface to each other, to other cells deep in the brain and to cells in the spinal cord that link the brain to the rest of the body. (…)

With the advent of modern brain scans, scientists later discovered that stroke only rarely affects the cortex but often involves the tissue underneath the cortex, which is primarily composed of the fibers connecting different parts of the brain. In 2007, for example, a team used MRI to image the brain of Broca's first patient and found the stroke had caused significant damage to the white matter.

To get a better sense of how stroke damages the brain, Corbetta and his colleagues initiated a study of patients who had just suffered first-time strokes. The new study uses data gathered from 132 patients treated at Barnes-Jewish Hospital. (…)

The results show that stroke is more likely to inflict the most harm in three areas of the brain, all under the cortex: the white matter; the basal ganglia, which are important in movement and reward; and the thalamus, which regulates sleep and consciousness, and plays roles in vision, hearing and touch. (…)

The researchers also found that deficits after stroke are better described by three groupings rather than by many individual deficits. The first group was associated with problems with language and memory; the second was linked to problems with vision, left body movement, general attention and awareness of the left side of space; and the third was linked to problems with right body movement and awareness of the right side of space. The combination of deficits across many patients was not due to the extent of damage caused by the strokes but to damage of white matter "crossroads," regions with fibers that have many connections. According to Corbetta, these lesions affect communication across many brain regions, which helps explain why the damage they produce causes such a diverse array of symptoms.

"The majority of research in stroke, including funding at the National Institute of Health, has focused on the cortex," Corbetta said. "Our results show the importance of loss of connections due to white matter damage, and highlight the need to look at the impact of stroke on the ability of undamaged brain regions to communicate. Future studies should focus on how the stroke affects brain function. This should be very helpful in diagnosis and treatment of these patients." (…)

(Anm: Leukoaraiosis is associated with short- and long-term mortality in patients with intracerebral hemorrhage. J Stroke Cerebrovasc Dis. 2013 Oct;22(7):919-25. Epub 2013 Feb 21.)

(Anm: Personality traits linked to differences in brain structure. Our personality may be shaped by how our brain works, but in fact the shape of our brain can itself provide surprising clues about how we behave - and our risk of developing mental health disorders - suggests a study published in Social Cognitive and Affective Neuroscience.  (medicalnewstoday.com 26.1.2017).)

(Anm: Sleep Disordered Breathing and White Matter Hyperintensities in Community-Dwelling Elders. To examine the association between markers of sleep-disordered breathing (SDB) and white matter hyperintensity (WMH) volume in an elderly, multiethnic, community-dwelling cohort. (…) Conclusions: In community-dwelling older adults, self-reported measures of SDB are associated with larger WMH volumes. The cognitive effects of SDB that are increasingly being recognized may be mediated at the small vessel level.Sleep. 2016;39(4):785–791).)

(Anm: Forstyrret kroppsoppfatning etter hjerneslag. Mange som har hatt et hjerneslag får forstyrrelser i kroppsoppfatningen. Dette medfører at man f.eks. har problemer med å orientere seg eller utføre bestemte handlinger. (nhi.no 9.3.2015).)

(Anm: New understanding of stroke damage may aid recovery (medic alnewstoday.com 9.3.2015).)

- Ny innsikt i hjernebetennelse kan forklare varig mén etter hjerneslag

New insights into brain inflammation may explain residual disability after stroke (Ny innsikt i hjernebetennelse kan forklare varig mén etter hjerneslag)
medicalnewstoday.com 9.3.2015
Inflammation is the body's natural response to injury or "invasion" - it summons immune system cells and agents to repair the damage or deal with the "aggressor." But sometimes the inflammation response can be too strong and cause harm.

In the brain, inflammation occurs when there is a stroke, or with diseases like Alzheimer's and Parkinson's.
Now researchers have discovered some new clues about inflammation in the brain that could lead to new treatments.

The research was led by Dr. Miguel Burguillos when he was based at the University of Lund and the Karolinska Institutet in Sweden. He is now Senior Researcher in Brain and Spinal Injury at Queen Mary University of London in the UK.

In the journal Cell Reports, Dr. Burguillos and colleagues describe new insights about the receptor TLR4 and how it interacts with a protein called galectin-3 to create a vicious cycle that keeps inflammation going.
TLR4 plays a very important role in the innate immune system - the scientists who discovered this won the Nobel Prize in 2011.

The team found that galectin-3 is secreted by microglial cells, a type of immune cell that acts as the first line of defense in the brain.

The protein is absent in healthy brains but present in brains with ongoing inflammation. (…)  

(Anm: Repairing the cerebral cortex: It can be done. These studies open up new approaches for repairing the damaged brain, particularly following stroke or brain trauma," they explain. (medicalnewstoday.com 16.3.2015).)

(Anm: New pathway reveals how immune system is regulated; gives hope for chronic diseases (…)The team discovered a novel pathway that regulates the movement of pathogenic immune cells from the blood into tissue during an inflammatory response. (…) Importantly, the team were then able to show how the addition of this molecule to immune cells from patients with diabetes and arthritis could regain control of the movement of their immune cells, thereby reversing the pathogenic changes seen in these diseases. (medicalnewstoday.com 22.4.2015).)

- Nye funn på 'nøkkelspillere" ved hjernebetennelse

New findings on 'key players' in brain inflammation (Nye funn på 'nøkkelspillere " ved hjernebetennelse)
medicalnewstoday.com 12.3.2015
Inflammatory processes occur in the brain in conjunction with stroke and neurological diseases such as Alzheimer's and Parkinson's disease. Researchers from Lund University and Karolinska Institutet in Sweden, in close cooperation with a group led by Professor José L. Venero at the University of Seville, have presented new findings about some of the 'key players' in inflammation. In the long term, these findings could lead to new treatments.

One of these key players is a receptor called TLR4. The receptor plays such an important role in the body's innate immune system that the researchers who discovered it were awarded the 2011 Nobel Prize in Physiology or Medicine. The other key player is a protein called galectin-3, which is absent in healthy brains but present in a brain suffering ongoing inflammation.

"We have demonstrated that galectin-3 is secreted by microglial cells, a type of immune cell in the brain. The protein binds to the TLR4 receptor and amplifies the reactions that lead to inflammation. More galectin-3 is produced and binds to the immune cells, and the immune response is further intensified in a self-sustaining process", explained Tomas Deierborg, associate professor at Lund University. (…)

(Anm: Relation between TLR4/NF-κB signaling pathway activation by 27-hydroxycholesterol and 4-hydroxynonenal, and atherosclerotic plaque instability. Aging Cell. 2015 Mar 10. [Epub ahead of print].)

- Hodeskadepasienter viser tegn til raskere aldring i hjernen. (- Hodeskader kan skade hundrevis av gener som øker risikoen for alvorlige hjernesykdommer.)

Head injury patients show signs of faster ageing in the brain (Hodeskadepasienter viser tegn til raskere aldring i hjernen)
medicalnewstoday.com 27.3.2015
People who have suffered serious head injuries show changes in brain structure resembling those seen in older people, according to a new study.

Researchers at Imperial College London analysed brain scans from over 1,500 healthy people to develop a computer program that could predict a person's age from their brain scan. Then they used the program to estimate the "brain age" of 113 more healthy people and 99 patients who had suffered traumatic brain injuries.

The brain injury patients were estimated to be around five years older on average than their real age.

Head injuries are already known to increase the risk of age-related neurological conditions such as dementia later in life. The age prediction model may be useful as a screening tool to identify patients who are likely to develop problems and to target strategies that prevent or slow their decline.

"Your chronological age is not necessarily the best indicator of your health or how much longer you will live," said Dr James Cole, who led the study, from the Department of Medicine at Imperial College London. "There is a lot of interest in finding biomarkers of ageing that can be used to measure a certain aspect of your health and predict future problems."

The study, published in the Annals of Neurology, used magnetic resonance imaging (MRI) to study changes in brain structure. The researchers used a machine learning algorithm to develop a computer program that could recognise age-related differences in the volume of white matter and grey matter in different parts of the brain. (…)

(Anm: Study finds repetitive brain injuries may accelerate aging, dementia risk (medicalnewstoday.com 15.5.2015).)

- Nyt studie: Hovedskader kan øge risiko for demens. Svenske forskere mener at have fundet en sammenhæng mellem traumatiske hovedskader og demens.

(Anm: Nyt studie: Hovedskader kan øge risiko for demens. Svenske forskere mener at have fundet en sammenhæng mellem traumatiske hovedskader og demens. I Danmark rammes ca. 15.000 mennesker årligt af demens. I et svensk studie har man nu fundet en forbindelse mellem, at man slår hovedet voldsomt, og at man senere udvikler demens. Ifølge forskerne er risikoen større, jo hårdere man slår hovedet. Studiet viser, at risikoen for at udvikle demens er 4-6 gange større end normalt i de første fire år, efter man har fået en hovedskade. Studiet påpeger også, at risikoen var øget i hele 30 år efter skaden, men at den blev mindre med tiden. Studiet har dog ikke vist, at hovedskader er den direkte årsag til senere demens, men blot at der kan være en sammenhæng. Resultaterne kan desuden også være blevet påvirket af andre faktorer, der også kan øge risikoen for demens. Læs også: Alzheimers sygdom(netdoktor.se 14.2.2018).)

(Anm: Traumatic brain injury and the risk of dementia diagnosis: A nationwide cohort study. PLoS Med. 2018 Jan 30;15(1):e1002496.)

(Anm: Hodeskader kan skade hundrevis av gener som øker risikoen for alvorlige hjernesykdommer. Head injuries can harm hundreds of genes to increase risk for severe brain disorders. Head injuries can harm hundreds of genes in the brain in a way that increases people's risk for a wide range of neurological and psychiatric disorders, UCLA life scientists report. The researchers identified for the first time master genes that they believe control hundreds of other genes which are linked to Alzheimer's disease, Parkinson's disease, post-traumatic stress disorder, stroke, attention deficit hyperactivity disorder, autism, depression, schizophrenia and other disorders. (news-medical.net 13.3.2017).)

(Anm: 'Helper cells' can turn toxic in brain injury and diseases. For many years, research on neurodegenerative diseases and spinal cord and brain injury has focused on damage to nerve cells, or neurons. Now, a new study of astrocytes - a type of cell that surrounds and supports neurons - finds that there is a subtype that can turn rogue and kill neurons, instead of helping to repair them during injury or disease. (medicalnewstoday.com 6.2.2017).)

- Behandling med antidepressiva og forverring av hvit substans påvist ved MRI hos eldre.

(Anm: Behandling med antidepressiva og forverring av hvit substans påvist ved MRI hos eldre. (Antidepressant Treatment and Worsening White Matter on Serial Cranial Magnetic Resonance Imaging in the Elderly. (…) Resultater — Bruk av hvilken som helst antidepressiva i løpet av studien ble assosiert med forverring av hvit substans.) (…) Results— Use of any antidepressant during the period of study was associated with worsening white matter.) (Stroke 2008; 39: 857-862).)

(Anm: hvit substans; hvit substans, margkledde nervefibrer, utløpere fra nervecellene i hjerne og ryggmarg. Den hvite fargen skyldes myelin, et fettholdig stoff som danner margskjeder omkring nervefibrene. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: white matter (hvit substans); Multiple Sclerosis (MS) is one of the most common disease which affects white matter (wikipedia.org).)

(Anm: PTSD og psykoaktive legemidler knyttet til økt risiko for demens. (PTSD and psychoactive drugs linked to increased risk for dementiaI) (…) I denne studien oppdaget forskerne at det å ta visse antidepressiva, sedativer, beroligende midler eller antipsykotika økte veteranernes risiko for å utvikle demens sammenlignet med risikoen for veteraner som ikke tok slike legemidler. (…) En ny studie, publisert i Journal of the American Geriatrics Society undersøkte denne forbindelsen. (...) Legemidler som betydelig økte risikoen for demens inkluderte: - Selektive serotonin reopptakshemmere (SSRI) - Nye antidepressiva - Atypiske antipsykotika. (news-medical.net 9.5.2017).)

(Anm: Veterans with PTSD have an increased 'fight or flight' response. Young veterans with combat-related post-traumatic stress disorder (PTSD) have an increased 'fight or flight' response during mental stress, according to new findings published in The Journal of Physiology. (medicalnewstoday.com 16.5.2017).)

(Anm: NY NORSK FORSKNING: Etter bare én natt uten søvn endrer noe seg i hjernen din. (…) – Vi vet fra før at søvnmangel svekker hjernens funksjoner, men våre og andre forskeres resultater tyder på at også hjernens struktur kan endre seg, sier Elvsåshagen. (…) – Vi fant tegn til forandringer i hjernens hvite substans. Den inneholder blant annet nervecellenes utløpere, som overfører signaler fra et hjerneområde til et annet. Jo større forandringene i den hvite substansen var, desto søvnigere følte deltakerne seg. (tv2.no 17.3.2016).)

(Anm: White matter abnormalities could act as bipolar disorder biomarkers. (…)“The reported impairment in verbal fluency and changes in [white matter] integrity in fiber tracts connecting to the internal capsule, the corona radiata, and the corpus callosum may serve as cognitive and neural markers of BD [bipolar disorder],” the investigators concluded. (clinicalpsychiatrynews.com 2.4.2015).)

— Behandling med antidepressiva og forverring av hvit substans påvist ved MRI hos eldre. (— Bruk av hvilken som helst antidepressiva i løpet av studien ble assosiert med forverring av hvit substans.)

Antidepressant Treatment and Worsening White Matter on Serial Cranial Magnetic Resonance Imaging in the Elderly (Behandling med antidepressiva og forverring av hvit substans påvist ved MRI hos eldre)
Stroke. 2008;39:857-862 (Published online before print January 31, 2008)
Bakgrunn og formål— I noen studier er depresjon sent i livet assosiert med hvit substans lesjoner på MRI. Effekten av forskjellige klasser av antidepressiva på progresjon av hvit substans lesjoner er ukjent. Selektive serotonerge reopptakshemmere (SSRI) kan redusere blodplateaggregasjon. Vi antok at Cardiovascular Health Study-deltakerne som tar SSRI sjeldnere ville ha forverring av hvit substans på serie MR enn deltakere som ikke er på antidepressiva. (Background and Purpose— In some studies, late life depression is associated with white matter lesions on MRI. The effect of different classes of antidepressants on progression of white matter lesions is unknown. Selective serotonergic reuptake inhibitors (SSRIs) may decrease platelet aggregation. We hypothesized that Cardiovascular Health Study participants taking SSRIs would less often have worsening white matter on serial MRI than participants not on antidepressants)

Metoder- Blant 1 826 deltakere som ikke brukte antidepressiva ved første MR-undersøkelse undersøkte vi assosiasjonen av forverring på graden av hvit substans fra første gang til oppfølging med MR, i gjennomsnitt 5 år fra hverandre i tid, og bruk av antidepressiva mellom skanninger. Logistisk regresjonmodeller ble brukt som kontroll for en rekke potensielle konfunderende variabler. (Methods— Among 1826 participants who were not using an antidepressant at initial MRI scan, we examined the association of worsening in white matter grade from initial to follow-up MRI scans, 5 years apart on average, and antidepressant use between the scans. Logistic regression models were used, controlling for a variety of potential confounding variables.)

Resultater— Bruk av hvilken som helst antidepressiva i løpet av studien ble assosiert med forverring av hvit substans. I en multivariabel modell ble risiko noe økt, ikke redusert, ved bruk av serotonerge midler (OR 1,36, 95 % CI 0,87 til 2,12), og ble betydelig økt ved bruk av tricykliske antidepressiva (OR 1.77, 95% CI 1.07 to 2.94). (Results— Use of any antidepressant during the period of study was associated with worsening white matter. In a multivariable model, risk was slightly increased, not reduced, with use of serotonergic agents (OR 1.36, 95% CI 0.87 to 2.12) and was significantly increased with the use of tricyclic antidepressants (OR 1.77, 95% CI 1.07 to 2.94).)

Konklusjoner— Sammenhengen mellom forverring av hvit substans og bruk av tricykliske antidepressiva var et uventet funn som kan relateres til indikasjoner for bruk for annet enn depresjon eller bivirkninger som som hypotensjon. Beskyttelse mot forverring ble ikke sett ved bruk av serotonerge midler. (…) (The association between worsening white matter and use of tricyclic antidepressants was an unexpected finding that may relate to indications for use other than depression or to side effects such as hypotension. Protection against worsening was not seen with use of serotonergic agents.)

(Anm: Antipsykotika kan krympe hjernevolumet (Antipsychotics May Shrink Brain Volume) (medpagetoday.com 8.2.2011).)

(Anm: Leukoaraiosis is associated with short- and long-term mortality in patients with intracerebral hemorrhage. J Stroke Cerebrovasc Dis. 2013 Oct;22(7):919-25. Epub 2013 Feb 21.)

(Anm: Personality traits linked to differences in brain structure. Our personality may be shaped by how our brain works, but in fact the shape of our brain can itself provide surprising clues about how we behave - and our risk of developing mental health disorders - suggests a study published in Social Cognitive and Affective Neuroscience.  (medicalnewstoday.com 26.1.2017).)

(Anm: Sleep Disordered Breathing and White Matter Hyperintensities in Community-Dwelling Elders. To examine the association between markers of sleep-disordered breathing (SDB) and white matter hyperintensity (WMH) volume in an elderly, multiethnic, community-dwelling cohort. (…) Conclusions: In community-dwelling older adults, self-reported measures of SDB are associated with larger WMH volumes. The cognitive effects of SDB that are increasingly being recognized may be mediated at the small vessel level.Sleep. 2016;39(4):785–791).)

- Kombination av NSAID och antidepressiva kan öka risk för hjärnblödning

Kombination av NSAID och antidepressiva kan öka risk för hjärnblödning
dagensmedicin.se 16.7.2015
Att kombinera antidepressiva läkemedel och värktabletter ökar risken för hjärnblödning enligt en studie som publicerats i British Medical Journal.

I studien såg de koreanska forskarna att när antidepressiva läkemedel och värktabletter i form av NSAIDs kombineras, ökar risken för intrakraniell blödning under den första månaden av medicineringen (riskkvot på 1,6). Det var ingen skillnad i risk mellan olika typer av antidepressiva läkemedel. Den grupp som hade högst riskökning för hjärnblödningar var männen, med riskkvoten 2,6 jämfört med 1,2 för kvinnorna.

Båda läkemedelsgrupperna har en omfattande användning och samsjuklighet i depression och smärta är också stor. Enligt forskarna har cirka 65 procent av de med egentlig depression också kronisk smärta.

Forskarna påpekar att det inte kan uteslutas att den ökade blödningsrisken kan ha en annan orsak än medicineringen, men menar ändå att resultaten visar att man som läkare bör vara särskilt uppmärksam när en patient för första gången använder denna kombination av läkemedel. (…)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

(Anm: Mitokondriell dysfunksjon ligger bak kognitive defekter som et resultat av nevral stamcelleutarmning og nedsatt neurogenese. Mitochondrial dysfunction underlies cognitive defects as a result of neural stem cell depletion and impaired neurogenesis. Hum Mol Genet. 2017 Jun 8.)

- Effekten av tramadol, klonazepam og deres kombinasjoner på hjernens mitokondrielle komplekser.

(Anm: Effekten av tramadol, klonazepam og deres kombinasjoner på hjernens mitokondrielle komplekser. (Effects of tramadol, clonazepam, and their combination on brain mitochondrial complexes.) (…) Dette resultatet forklarer de kliniske og deres respektive histopatologiske effekter av tramadol, for eksempel anfall og røde nevroner (markør for apoptose). (The results showed that groups that received tramadol (therapeutic and abuse) suffered from weight loss.) (Toxicol Ind Health. 2015 Dec;31(12):1325-33).)

(Anm: Telomere length and depression: prospective cohort study and Mendelian randomisation study in 67 306 individuals. Background. Depression has been cross-sectionally associated with short telomeres as a measure of biological age. However, the direction and nature of the association is currently unclear. (…) Further, purchase of antidepressant medication was not associated with short telomere length cross-sectionally or prospectively. (…) Conclusions. Short telomeres were not associated with depression in prospective or in causal, genetic analyses. The British Journal of Psychiatry Jan 2017, 210 (1) 31-38.)

(Anm: Betennelser endrer mitokondrier til giftige fabrikker. Å lære hvordan å kontrollere betennelser kan ha store implikasjoner for behandlingen av mange sykdommer. Banebrytende forskning oppdager hvordan makrofager endrer mitokondriene til giftige kjemisk-produserende betennelsespromotører. (Inflammation turns mitochondria into toxic factories. Learning how to control inflammation could have huge implications for the treatment of many diseases. Breaking research discovers how macrophages turn mitochondria into toxic chemical-producing inflammation-promoters.) (medicalnewstoday.com 25.9.2016).)

(Anm: Research may show new ways to repress inflammation at outset. (…) Professor Alexander Weber of the Interfaculty Institute of Cell Biology says the enzyme - Bruton's tyrosine kinase or BTK - is switched on when an inflammation occurs in the body, playing a key role in the inflammation's subsequent development. (medicinenet.com 21.2.2017).)

- Tramadol - bivirkninger og bruk. Tramadol er et opioid til behandling av moderate smerter. Ved siden av opioid effekt påvirker tramadol også reopptak av serotonin og noradrenalin på samme måte som det antidepressive midlet venlafaksin. På grunn av sin virkningsmekanisme er det ventet at noen pasienter vil få psykiske bivirkninger.

(Anm: Tramadol - bivirkninger og bruk. Tramadol er et opioid til behandling av moderate smerter. Ved siden av opioid effekt påvirker tramadol også reopptak av serotonin og noradrenalin på samme måte som det antidepressive midlet venlafaksin. På grunn av sin virkningsmekanisme er det ventet at noen pasienter vil få psykiske bivirkninger. Bruken har steget kraftig de siste årene, fra om lag 90 000 brukere i 2007 til om lag 220 000 brukere i 2016 (1). I takt med økende bruk får også Legemiddelverket flere bivirknings- meldinger. Bivirkningsmeldingene belyser problemer som kan oppstå ved bruk. Lege- middelverket har fått meldinger blant annet om søvnvansker, humørsvingninger,  hallusinasjoner, forvirring, uro og angst. Risikoen for psykiske bivirkninger er antagelig størst hos eldre pasienter. Kombinasjon av tramadol og antidepressive legemidler kan i sjeldne tilfeller utløse serotonergt syndrom. Som alle andre opioide legemidler kan tramadol gi avhengighet. Legemiddelverket har fått 10 meldinger om avhengighet. (legemiddelverket.no 7.9.2017).)

- Tramadol har været markedsført som mindre farligt end andre morfinpræparater, når det kommer til risikoen for at udvikle afhængighed. I DR2-dokumentaren ‘Morfinpillens skyggeside’ påpeger flere læger, at der ikke er hold i den påstand. (- Omkring 300.000 danskere bruger i dag smertestillende medicin med midlet tramadol, som er et syntetisk morfinpræparat.)

(Anm: Smertestillende medicin skaber debat. Medicinen tramadol har tidligere været markedsført som værende mindre vanedannende end andre morfinpræparater. Eksperter påpeger nu, at det kan give falsk tryghed. Omkring 300.000 danskere bruger i dag smertestillende medicin med midlet tramadol, som er et syntetisk morfinpræparat. Tramadol har været markedsført som mindre farligt end andre morfinpræparater, når det kommer til risikoen for at udvikle afhængighed. I DR2-dokumentaren ‘Morfinpillens skyggeside’ påpeger flere læger, at der ikke er hold i den påstand. Gitte Handberg, specialeansvarlig overlæge på Smertecenter Syd på Odense Universitetshospital og formand for Dansk Smerteforum, fortæller i Politiken.dk, Tramadol er mindst lige så vanedannende som alle andre morfinpræparater. Det er hverken værre eller bedre. Alle vil – efter brug af tramadol i 2-3 uger – blive fysisk afhængige. netdoktor. (dk 12.6.2017).)

(Anm: Serotonin syndrom (SS), kramper, parkinsonisme osv. (forhøyet kroppstemperatur) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ørsmå mitokondrier spiller en svært stor rolle mht. menneskets evolusjon og sykdom (Tiny mitochondria play outsized role in human evolution and disease.) (medicalnewstoday.com 25.9.2015).)

(Anm: Does SSRI Use During Pregnancy Increase the Risk for PPHN? Yes, though perhaps more modestly than previously suggested. (…) Comment This is the most comprehensive analysis to date of the relationship between SSRI use and PPHN in the U.S. Although questions remain about whether SSRI use is associated with milder versus severe PPHN, this is the first study to rigorously control for maternal depression and provides important data indicating that the overall risk for PPHN following maternal SSRI use might be more modest than previously described. NEJM 2015 (July 13, 2015).)

(Anm: Impairment of left ventricular function early in treatment with clozapine: a preliminary study. Int Clin Psychopharmacol. 2015 Jun 5. [Epub ahead of print].)

- Danske forskere kritiserer milliardstort hjerne-projekt (- Human Brain Project)

Danske forskere kritiserer milliardstort hjerne-projekt
jyllands-posten.dk 24.8.2014
Forskere fra hele verden kritiserer det 1,2 milliarder dyre hjerneforskningsprojekt - Human Brain Project - for at have en for snæver tilgang til hjernen.

Forskere fra hele verden mener, at et prestigefyldt EU-hjerneprojekt har en for snæver tilgang til hjernen. Projektet udelader blandt andet en type forskning, vi er gode til i Danmark.

Forskere er ikke altid enige om, hvordan forskning skal bedrives, og projekter skal ledes.

Det er det store forskningsprojekt Human Brain Project til 1,2 milliarder euro et godt eksempel på.

Projektet har modtaget kritik fra forskere over hele verden for blandt andet at overse store dele af hjerneforskningen og være forudindtaget omkring, hvordan hjernen og sindet hænger sammen. Nu stemmer danske forskere i, skriver Videnskab.dk, hvor du kan læse mere om projektet, der har været under stor kritik.

»Der er god grund til at frygte, at Human Brain Project ikke vil lykkes, fordi projektet primært fokuserer på de små detaljer i hjernens biologi og undlader forskning i, hvordan hjernens celler frembringer højere funktioner som sprog og bevidsthed,« siger Jesper Mogensen, professor i neurovidenskab ved Institut for Psykologi og leder af the Unit for Cognitive Neuroscience ved Københavns Universitet. (...)

(Anm: Forskere: Milliardstort hjerne-projekt på vej mod fiasko (videnskab.dk 24.8.2014).)

(Anm: Supergamlingarnas hjärnor – så ser de ut (dn.se 5.2.2015).)

(Anm: Hjärnforskare i storbråk. Europas största satsning inom hjärnforskning har haft en dålig start. Nyligen avsattes den högsta chefen för projektet, som är mycket kritisk till dagens hjärnforskare.”Hjärnforskningen befinner sig i medeltiden på nästan alla plan”, säger Henry Markram. (netdoctor.se 23.3.2015).)

- Alarmerende nok har store farmasøytiske firmaer etter kostbare fiaskoer valgt å trekke seg ut av forskning på nye hjernemedisiner. Så et naturlig spørsmål er: Kan vi gjøre hjerneforskningen bedre?

Hinderet i kampen mot hjernesykdom
Professor i fysikk, NMBU og UiO, Gaute Einevoll  - Ole Andreas Andreassen, Leder av NORMENT og professor i medisin, UiO, Ole Andreas Andreassen
nrk.no 20.7.2015
En gang vil kanskje beskjeden om at en sønn har blitt diagnostisert med schizofreni ikke være mer dramatisk enn at han har fått lungebetennelse.

For 186 år siden lå vår store matematiker Niels Henrik Abel for døden med tuberkulose i Froland, bare 27 år gammel. Han forbannet datidens legevitenskap for å ha så lite å stille opp med mot sykdommen.

I dag dør vi ikke lenger av tuberkulose i Norge, men overfor vanlige hjernesykdommer som demens eller schizofreni står vi fortsatt rådville. Demens og psykiatriske lidelser er blant vår tids store svøper.
Til tross for enorm forskningsinnsats på universiteter, sykehus og i farmasøytisk industri de siste tiårene vet vi fortsatt ikke hva sykdommene skyldes. Og vi synes langt unna helbredende kurer.

Trekker seg ut av forskningen
Alarmerende nok har store farmasøytiske firmaer etter kostbare fiaskoer valgt å trekke seg ut av forskning på nye hjernemedisiner. Så et naturlig spørsmål er: Kan vi gjøre hjerneforskningen bedre?

For å øke sjansen for å finne effektive kurer må dagens hjerneforskning lære noe fra forskningsmetoder på andre fagfelt. Vi bør for eksempel benytte oss av det effektive samspillet mellom eksperimenter og matematisk modellering som har gitt oss datamaskiner og mobiltelefoner.

 Alarmerende nok har store farmasøytiske firmaer etter kostbare fiaskoer valgt å trekke seg ut av forskning på nye hjernemedisiner.

I dag har de fleste av oss smarttelefoner og datamaskiner, og elektronikkrevolusjonen representerer kanskje den mest imponerende utviklingen av kunnskap og teknologi det siste hundreåret. Hvordan fikk vi det til? (… )

(Anm: Legemiddelindustrien (Big Pharma) (mintankesmie.no).)

(Anm: USAs mest beundrede lovbryter. (America's Most Admired Lawbreaker ) I løpet av 20 år utviklet Johnson & Johnson et kraftig legemiddel, promoterte det ulovlig overfor barn og eldre, skjulte bivirkninger og tjente milliarder av dollar. Dette er innsidehistorien. (Over the course of 20 years, Johnson & Johnson created a powerful drug, promoted it illegally to children and the elderly, covered up the side effects and made billions of dollars. This is the inside story.) (huffingtonpost.com 8.10.2015).)

(Anm: Tjenestemenn anklaget også firmaene for at de i markedsføringen av legemidler til barn hadde unnlatt å opplyse om at Risperdal (risperidone) kan føre til hormonelle ubalanser som kan føre til brystvevutvikling og infertilitet (barnløshet) hos gutter og jenter. I markedsføringen av legemidlet for behandling av eldre mennesker med demens hadde firmaet opprettet et salgsteam for omsorg for eldre, til tross for at data fra en studie finansiert av Janssen som viste at risperidon doblet risikoen for dødsfall blant eldre mennesker, ifølge statlige tjenestemenn. BMJ 2015;351:h7018 (Published 31 December 2015).)

(Anm: - Således ble bruk av antipsykotika knyttet til en doblet risiko for lungebetennelse hos pasienter med AD (Alzheimers sykdom), og til og med en høyere relativ risikoøkning (3,43 ganger) blant dem uten AD. (…) Resultatene indikerer at bruk antipsykotika er knyttet til en høyere risiko for lungebetennelse uavhengig av alder, anvendt studiedesign, behandlingsvarighet, valg av legemidler eller samtidige sykdommer. (dgnews.docguide.com 30.8.2016).)

(Anm: Among antidementia drugs, memantine is associated with the highest risk of pneumonia. A recent study from the University of Eastern Finland shows that among users of antidementia drugs, persons using memantine have the highest risk of pneumonia. The use of rivastigmine patches is associated with an increased risk as well. (medicalnewstoday.com 24.11.2016).)

(Anm: Publikum ønsker tøffere straffetiltak mot uansvarlig atferd i næringslivet. (- Resultatene viste en sterk offentlig bekymring for skjevhet i rettssystemet) (theconversation.com 25.7.2016).)

(Anm: Superrike skattesnytarar. (…) Denne verksemda vil ikkje ta slutt før dei som legg til rette for hemmeleghald og skatteunndraging – bankar, advokatar og rådgjevarar – opplever ein reell risiko for å bli straffa for å utføre slike tenester.) (dn.no 3.7.2017).)

(Anm: EU-kommissionen visste om VW-fusket. (- Misstankarna inom kommissionen väcktes till liv när dess experter insåg att luftkvaliteten i städer inte förbättrades som förväntat efter de strängare utsläppskraven för bilar som infördes 2007, enligt Der Spiegel.) (nyteknik.se 15.7.2016).)

(Anm: Volkswagen mistenkt for å ha villedet EUs investeringsbank. Volkswagen er mistenkt for å ha brukt et lån fra Den europeiske investeringsbanken (EIB) til å utvikle teknologi som åpnet for juks med utslippstester. Sjefen for den europeiske investeringsbanken (EIB) Werner Hoyer er skuffet over Volkswagen. (dn.no 2.8.2017).)

(Anm: VW-chef erkänner bedrägeri. En högt uppsatt chef på tyska Volkswagen (VW) i USA, inblandad i avgasskandalen, erkänner bedrägeri, meddelade en talesperson för domstolen i Detroit på tisdagen. (nyteknik.se 26.7.2017).)

(Anm: VW-topp sier seg skyldig – risikerer 169 år i fengsel. Den tidligere VW-toppen i USA, Oliver Schmidt, innrømmer å ha forsøkt å dekke over utslippsjukset. Nå risikerer han mange år bak murene. (tv2.no 28.7.2017).)

(Anm: Oliver Schmidt jailed for seven years for Volkswagen emissions scam. Judge in Detroit imposes $400,000 fine on former VW executive. German was arrested trying to return home from holiday in Florida (theguardian.com 6.12.2017).)

(Anm: «Dieseljukset» ga betydelig oppjusterte utslipp. Utslippene fra dieseldrevne personbiler de siste årene er justert opp med opp mot 30 prosent som følge av det såkalte utslippsjukset. (ssb.no 14.12.2017).)

(Anm: Disse bildene viser det enorme problemet Volkswagen står oppe i. (…) Juks med dieselutslipp har enorme proposjoner. Dieselskandalen som VW-konsernet har havnet i har proposjoner det nesten er vanskelig å fatte. (…) Av de rundt 600.000 dieselbilene som er solgt i landet som omfattes av skandalen, har bilgiganten forpliktet seg til å kjøpe tilbake over 500.000 biler. 350.000 av disse kjøpene er allerede gjennomført til en kostnad på 7,4 milliarder dollar. (nettavisen.no 19.4.2018).)

(Anm: Tidligere Volkswagen-ingeniør dømt til fengsel. En tidligere ingeniør i Volkswagen får 40 måneders fengsel etter Volkswagen-skandalen. (vg.no 25.8.2017).)

(Anm: Dieselskandalen truer tysk økonomi. Den tyske dieselskandalen utgjør en risiko for landets økonomi, opplyser Tysklands finansdepartement i en rapport mandag. Dieselskandalen oppsto for nesten to år siden, da det ble kjent at Volkswagen jukset med utslippstallene. Her monterer tyske arbeidere dieselmotorer på en Volkswagen-fabrikk i Chemnitz i Tyskland. (dn.no 21.8.2017).)

(Anm: -1200 vil dø av utslipp fra Volkswagens «juksebiler». Amerikanske forskere har undersøkt konsekvensene av utslippsjuks. (…) Det er forskere ved universitetet MIT i USA som har sett nærmere på konsekvensene av Volkswagens utslippsjuks. (dagbladet.no 3.3.2017).)

(Anm: Dieseljuks. Forskere har funnet den skjulte koden i juksebilene til Volkswagen. Gikk langt for å hindre at det var mulig å teste det virkelige utslippet. (…) Nå har de funnet svaret, gjemt i programvaren til bilene, melder University of California San Diego. (…) Resultatene er publisert i en rapport (PDF), som blir lagt frem frem under IEEE Symposium on Security and Privacy i San Francisco denne uken. Under vanlig bruk, slipper bilene ut inntil 40 ganger mer NOx enn tillatt. Utslippsavsløring: Skrur av eksosrensingen allerede ved 17 grader (tu.no 23.5.2017).)

(Anm: Research. The Volkswagen Emissions Scandal Could Shorten Thousands of Lives, Study Says (time.com 3.3.2017).)

(Anm: VW-sjef pågrepet i USA En høytstående sjef i Volkswagen i USA har i kjølvannet av dieselskandalen blitt pågrepet av FBI, mistenkt for bedrageri, ifølge The New York Times. Oliver Schmidt ble ifølge den amerikanske avisa pågrepet lørdag. (nrk.no 9.1.2017).)

(Anm: Volkswagen må betale 36 milliarder kroner etter utslippsjukset. (aftenposten.no 11.1.2017).)

(Anm: Volkswagen trolig spart for milliarder i USA. En dommer i USA har avvist et søksmål mot Volkswagen, noe som kan spare den tyske bilprodusenten for milliarder av dollar i utbetalinger. Avgjørelsen kan avskrekke en rekke amerikanske stater fra å saksøke Volkswagen etter utslippsskandalen som har fulgt bilprodusenten i nesten to år. Den føderale dommeren Charles Breyer avviste søksmålet fra delstaten Wyoming med henvisning til at den aktuelle forurensningsloven må reguleres sentralt og ikke av de amerikanske delstatene. (dn.no 1.9.2017).)

(Anm: Tysk avis: VW-sjefen godkjente dekkoperasjon. Martin Winterkorn, avgått konsernsjef i Volkswagen, godkjente en plan om å holde tilbake informasjon fra amerikanske myndigheter, skriver Bild. (e24.no 26.9.2016).)

(Anm: VW må betale 2,8 milliarder dollar i bot for dieseljuks. Beløpet tilsvarer over 24 milliarder kroner. (dagbladet.no 21.4.2017).)

(Anm: Nobelprisvinner trekker seg fra Panama-gransking. (…) Begrunnelsen er at granskingen vanskeliggjøres av hemmelighold og manglende åpenhet.) (…) Pieth sier det blant annet finnes beviser for hvitvasking av penger fra barneprostitusjon i Panama-dokumentene. (dn.no 6.8.2016).)

(Anm: Margaret McCartney: Valgfri offentliggjøring av utbetalinger er meningsløst. (Margaret McCartney: Optional disclosure of payments is pointless.) (- Og åpenhet anskueliggjør problemene: bør de som mottar tusenvis av pund fra industrien som "påtenkte ledere" sitte i paneler for utarbeidelse av nasjonale retningslinjer eller hjelpe til med å stake ut regjeringens politikk?) BMJ 2016;354:i3692 (Published 01 July 2016).)

(Anm: For mange retningslinjer for behandlinger er skrevet av eksperter med økonomiske konflikter, ifølge studie. (Too many treatment guidelines are written by experts with financial conflicts, study finds.) (statnews.com 22.8.2016).)

(Anm: Naturlig at dette er offentlig. OUS-lege Elisabeth Gulowsen Celius samtykket til offentliggjøring av honorarer. Hun er kritisk til kolleger som ikke har gjort det samme. – Det kan reise spørsmål om det er bindinger som ikke tåler dagens lys. (dagensmedisin.no 12.8.2016).)

(Anm: Resultater publisert i JAMA Internal Medicine antyder at ett enkelt gratis måltid kan øke sannsynligheten for at en lege vil foreskrive et bestemt legemiddel. (Findings published by JAMA Internal Medicine suggest that even a single free meal can boost the likelihood a doctor will prescribe a certain drug) (online.wsj.com 20.6.2016).)

(Anm: FDAs rådgivere på opioider sparket grunnet bånd til industrien, ifølge AP. (FDA's advisers on opioids booted for ties to industry, AP learns. Having been buffeted by controversy over its approval of addictive opioid drugs, the FDA is calling on a panel of experts to help it sort through the thorny issue. But even before the new panel met, it has been tinged by controversy itself, dismissing four advisers because of perceived ties to drugmakers.) (fiercepharma.com 8.7.2016).)

(Anm: Offentliggjøring av verdioverføringer. Legemiddelindustrien offentliggjør i dag alle verdioverføringer til helsepersonell og helseforetak. (lmi.no 30.6.2016).)

(Anm: Leder. Disclosure UK: åpenhet (offentliggjøring) bør ikke lenger være valgfritt BMJ. (Editorials. Disclosure UK: transparency should no longer be an optional extra) BMJ 2016;354:i3730 (Published 06 July 2016).)

(Anm: Disclosure UKs nettsted gir en "illusjon av åpenhet", sier Goldacre (Disclosure UKs nettsted gir en "illusjon av åpenhet", sier Goldacre) (Disclosure UK website gives “illusion of transparency,” says Goldacre) BMJ 2016;354:i3760BMJ 2016; 354 (Published 06 July 2016).)

(Anm: Reporting of financial and non-financial conflicts of interest by authors of systematic reviews: a methodological survey. (…) Conclusions Although close to half of the published systematic reviews report that authors (typically many) have conflicts of interest, more than half report that they do not. Authors reported individual conflicts of interest more frequently than institutional and non-financial conflicts of interest. BMJ Open 2016;6:e011997.)

(Anm: - Legene som deklarerte de høyeste inntektene fra legemiddelfirmaer i Storbritannias nye database uttaler at åpenhet om utbetalingene bør være obligatorisk. (The doctors who declared the most earnings from drug companies in the United Kingdom’s new database have said that being transparent about payments should be mandatory.) BMJ 2016;354:i3716 (Published 04 July 2016).)

(Anm: Leger som mottar de største utbetalingene fra legemiddelfirmaer deklarerer dem ikke på nytt nettsted. (Doctors getting biggest payments from drug companies don’t declare them on new website. BMJ 2016;354:i3679 (Published 01 July 2016).)

(Anm: Association between payments from manufacturers of pharmaceuticals to physicians and regional prescribing: cross sectional ecological study. BMJ 2016;354:i4189 (Published 18 August 2016).)

(Anm: Medisinsk utstyr (mintankesmie.no).)

(Anm