Whole Brain Atlas (med.harvard.edu) (Time) (nhi.no)

MYSTERIES OF THE BRAIN (Science 2012)

Folsyre minsker risikoen for autisme hos barn (adressa.no 13.2.2013)

Han vil skjerpe hodet ditt (nrk.no 25.5.2012)

Brain Cells More Powerful Than You Think (healthfinder.gov 19.12.2007)

DNA Damage, Oxidative Stress and Cell Cycle (superarraybioscience.com)

The Human Brain and Muscular System (academicearth.org)

In animals, they said, brain damage prompts the birth of new cells. "Our study provides the foundation for this possibility in the adult human brain," they wrote in their report, published in the journal Science. (reuters.com 16.2.2007)

Carlsen blir hyllet som «sjakkens Mozart» i USA (CBS) (dagbladet.no 20.2.2012)

- Det siste vi har på plass, er det vi trenger mest (aftenposten.no 21.2.2008)

Brain Turns to Positive Thoughts When Faced With Death (healthfinder.gov 28.12.2007)

Protein avgjør hvor godt du takler motgang (vg.no 25.10.2007)

Avhengig? Hjernen har svaret (aftenposten.no 3.1.2008)

Blir ruset av sukker (aftenposten.no 10.11.2009)

Appelsinens hemmelighet (aftenposten.no 20.6.2008)

Verdensledende hjerneforskning i 70 år (apollon.uio.no 8.1.2008)

Ständig smärta stör hjärnans återhämtning (lakemedelsvarlden.se 19.2.2008)

Kan hindre hjernen i å gjøre feil (vg.no 22.4.2008)

- Påvirker immunsystemet vår sosiale atferd? (- Inntil relativt nylig er hjernen og immunsystemet antatt å arbeide isolert fra hverandre. Dette er nå kjent for ikke å være tilfelle.) (- Denne oppdagelsen reverserer vanlige oppfatninger om at hjernen er "immunprivilegert" og manglet direkte kommunikasjon mellom de to systemene.)

Does the immune system influence our social behavior? (Påvirker immunsystemet vår sosiale atferd?)
medicalnewstoday.com 23.7.2016
Banebrytende forskning publisert i Nature finner en fascinerende og uventet interaksjon mellom sosial atferd og immunsystemet. (Groundbreaking research, published in Nature, finds a fascinating and unexpected interaction between social behavior and the immune system.)

Studiet av menneskelig sosial atferd er en innfløkt og vanskelig oppgave. (The study of human social behavior is a dense and difficult endeavor.)

Det krever kompetanse på en rekke disipliner fra psykologi til sosiologi og nevrovitenskap til etnologi. (It calls for expertise in a range of disciplines, from psychology to sociology and neuroscience to ethnology.)

Iht. forskning omtalt nedenfor kan denne listen over spesialiteter snart inkludere immunologi. (Following the research covered below, that list of specialties may soon include immunology.)

Inntil relativt nylig er hjernen og immunsystemet antatt å arbeide isolert fra hverandre. Dette er nå kjent for ikke å være tilfelle. (Until relatively recently, the brain and immune system were considered to work in isolation from each other. This is now known not to be the case.)

Et team av forskere fra University of Virginia (UVA) School of Medicine har gått ett skritt videre, og viser at immunsystemet ikke bare påvirker sosial atferd, det kan også utøve kontroll over det. (...) (A team of researchers from the University of Virginia (UVA) School of Medicine has gone one step further, showing that the immune system not only affects social behavior, it might even exert control over it.)

En undersøkelse gjennomført i fjor av Jonathan Kipnis, Ph.D., leder av UVA Department of Neuroscience, avdekket flere forbindelser mellom hjernen og immunforsvaret. (An investigation carried out last year by Jonathan Kipnis, Ph.D., chairman of UVA's Department of Neuroscience, uncovered further connections between the brain and immune system.)

Spesielt fant de lenker mellom årene for hjernehinner (laget av vev som dekker sentralnervesystemet) og det lymfatiske system (og immune baner). (Specifically, they found links between the vessels of the meninges (layers of tissue that coat the central nervous system) and the lymphatic system (an immune highway).)

Denne oppdagelsen reverserer vanlige oppfatninger om at hjernen er "immunprivilegert" og manglet direkte kommunikasjon mellom de to systemene. (…) (This discovery reversed the common belief that the brain was "immune privileged" and lacked direct communication between the two systems.)

Konsekvenser for autisme og andre tilstander kan være stor, men det er for tidlig å spå. (…) (The implications for autism and other conditions could be huge, but it is too early to make predictions.)

- Cannabis hämmar immunförsvaret. (- Cannabis kan ge ökad risk för cancer och infektioner.)

(Anm: Cannabis hämmar immunförsvaret. (…) Cannabis kan ge ökad risk för cancer och infektioner. Marijuanarökning kan utlösa en dämpning av kroppens immunförsvar. Nu har forskarna funnit varför brukare av cannabis är mer mottagliga för vissa typer av cancer och infektioner. Cannabis är en av de mest använda missbruksdrogerna i världen. Man har länge misstänkt att en av effekterna är en försvagning av immunförsvaret. Nu tror forskarna att orsaken till dämpningen är en nyligen upptäckt typ av immunceller, kallade MDSC. (svt.se 29.11.2010).)

(Anm: Kreft (mintankesmie.no).)

(Anm: Rus, forgiftninger, overdoser og selvmord (mintankesmie.no).)

(Anm: Cannabis (marihuana hasj, pot etc.) (Big Marijuana) (mintankesmie.no).)

- Børn med psykisk sygdom har oftere haft infektioner. (- I studiet har forskerne fulgt lige under 1,1 million børn, som blev født i Danmark fra 1995-2012.) (- Studiet viser, at et barn, som har været indlagt med en infektion, har 84 procent højere risiko for at udvikle en psykisk sygdom, sammenlignet med børn som ikke har været indlagt med infektion.)

(Anm: Børn med psykisk sygdom har oftere haft infektioner. Men om det er infektionerne, der fører til psykisk sygdom, kan vi ikke vide. »Det her tyder på, at der er en sammenhæng mellem immunforsvaret og vores psyke. Vi kan se, at jo flere og jo alvorligere infektioner, man har haft i barndommen, jo højere er risikoen for at udvikle en psykisk sygdom, mens man er barn.« Sådan lyder det fra læge og ph.d.-studerende Ole Köhler-Forsberg fra Institut for Klinisk Medicin på Aarhus Universitet. Han er førsteforfatter på et nyt, stort registerstudie, hvis resultater netop er publiceret i det videnskabelige tidsskrift JAMA Psychiatry. I studiet har forskerne fulgt lige under 1,1 million børn, som blev født i Danmark fra 1995-2012. De har zoomet ind på de børn, som får en psykisk sygdom og sammenholdt med infektioner i barndommen. Studiet viser, at et barn, som har været indlagt med en infektion, har 84 procent højere risiko for at udvikle en psykisk sygdom, sammenlignet med børn som ikke har været indlagt med infektion. Lidt over 250.000 af børnene har været indlagt med infektion, og lidt over 42.000 af børnene udvikler i perioden en psykisk sygdom. (videnskab.dk 15.12.2018).)

(Anm: A Nationwide Study in Denmark of the Association Between Treated Infections and the Subsequent Risk of Treated Mental Disorders in Children and Adolescents. JAMA Psychiatry. 2018 Dec 5.)

- Infeksjoner og kreft: "50" nyanser av immunitet"-hypotesen. (- Sammendrag.) (- Infektiøse organismer, som ikke er onkogene (kreftfremkallende), og heller ikke onkolytiske, kan spille en viktig rolle ved karsinogenese, gir et hint om behovet for å øke kunnskapen om immunologiske interaksjoner (samspill) mellom infeksjoner og kreft.)

(Anm: Infections and cancer: the “fifty shades of immunity” hypothesis. Abstract Background Since the beginning of the twentieth century, infection has emerged as a fundamental aspect of cancer causation with a growing number of pathogens recognized as oncogenic. Meanwhile, oncolytic viruses have also attracted considerable interest as possible agents of tumor destruction. (…) Summary Infectious organisms, that are not oncogenic neither oncolytic, may play a significant role in carcinogenesis, suggesting the need to increase our knowledge about immune interactions between infections and cancer. BMC Cancer. 2017; 17: 257.)

(Anm: Mikrobiom og kreft. Menneskekroppen huser 10-100 billioner mikrober (små mikroorganismer som bakterier, virus og sopp) og deres grupperinger eller samfunn refereres til som mikrobiota. (…) Dysbiosis is a condition when these microbes become imbalanced in the gut. (medicalnewstoday.com 8.5.2018).)

- Infeksjoner og kreft: Linken kan være sterkere enn vi tror. Bakterier kan ha større medvirkning for kreft enn forskere har vært klar over, ifølge nyere forskning.

(Anm: Infections and cancer: The link could be stronger than we think. Bacteria could have a bigger involvement in cancer than scientists may have realized, according to recent research. A study from the University of Maryland School of Medicine in Baltimore has uncovered a type of bacterial infection that can disrupt DNA repair in cells, which is a known cause of cancer. The same type of infection could also weaken the effect of some anticancer drugs, says the PNAS report on the findings. (medicalnewstoday.com 6.12.2018).)

(Anm: Mycoplasma promotes malignant transformation in vivo, and its DnaK, a bacterial chaperon protein, has broad oncogenic properties. Significance We provide evidence here that (i) a strain of mycoplasma promotes lymphomagenesis in an in vivo mouse model; (ii) a bacterial chaperone protein, DnaK, is likely implicated in the transformation process and resistance to anticancer drugs by interfering with important pathways related to both DNA-damage control/repair and cell-cycle/apoptosis; and (iii) a very low copy number of DNA sequences of mycoplasma DnaK were found in some tumors of the infected mice. Other tumor-associated bacteria carry a similar DnaK protein. Our data suggest a common mechanism whereby bacteria can be involved in cellular transformation and resistance to anticancer drugs by a hit-and-hide/run mechanism. Proc Natl Acad Sci U S A. 2018 Dec 3.)

- Noen kreftpasienter har PTSD år etter diagnose, ifølge studie.

(Anm: Some cancer patients have PTSD years after diagnosis, study finds. A fifth of cancer patients experience post-traumatic stress disorder (PTSD), a Malaysian study has found.
About one-third of these still had consistent or worsening PTSD four years after diagnosis.
The researchers said PTSD needed to be identified, monitored and treated early. (bbc.com 20.11.2017).)

(Anm: Antidepressiva - deprimert, litt trist, angst, stresset eller utbrent? (mintankesmie.no).)

- EU-rapport: Der mangler viden om medicinsk cannabis. Siden nytår har medicinsk cannabis været tilladt i Danmark. Men ny EU-rapport advarer om manglende viden. (- Det er ren og skær populisme. Det, der sker i Danmark, er, at politikerne dikterer, at et lægemiddel har en effekt. (- Jeg mener, at patienterne bliver taget som gidsler. Jeg kan ikke se en eneste fordel ved brug, som det ser ud nu.) (- I en skriftlig kommentar skrev Tue Flindt Müller, der er formand for Lægeforeningens Lægemiddeludvalg, at der simpelthen mangler viden. - Vi frygter, at patienter kan tage skade af cannabis, skrev han i august.)

(Anm: - EU-rapport: Der mangler viden om medicinsk cannabis. Siden nytår har medicinsk cannabis været tilladt i Danmark. Men ny EU-rapport advarer om manglende viden. (…) Det er ren og skær populisme. Det, der sker i Danmark, er, at politikerne dikterer, at et lægemiddel har en effekt. - Det er interessant, at de påtager sig sådan en faglig rolle, som de ingen forudsætninger har for at gøre. Jeg mener, at patienterne bliver taget som gidsler. Jeg kan ikke se en eneste fordel ved brug, som det ser ud nu. (…) I en skriftlig kommentar skrev Tue Flindt Müller, der er formand for Lægeforeningens Lægemiddeludvalg, at der simpelthen mangler viden. - Vi frygter, at patienter kan tage skade af cannabis, skrev han i august.) (jyllands-posten.dk 5.12.2018).)

(Anm: Legemiddelavhengighet og annen substansavhengighet (mintankesmie.no).)

(Anm: Cannabinoid receptor activation leads to massive mobilization of myeloid-derived suppressor cells with potent immunosuppressive properties. Abstract Cannabinoid receptor activation by agents such as Δ9‐tetrahydrocannabinol (THC) is known to trigger immune suppression. Eur J Immunol. 2010 Dec;40(12):3358-71.)

- MRSA-bakterier kan gemme sig for vores immunsystem. Et nyt studie har fundet to typer af MRSA-bakterier, som er i stand til at gemme sig for immunsystemet.

(Anm: MRSA-bakterier kan gemme sig for vores immunsystem. Et nyt studie har fundet to typer af MRSA-bakterier, som er i stand til at gemme sig for immunsystemet. Når mennesker får en infektion, er der to ting, der kan hjælpe med at gøre dem raske igen: Kroppens immunsystem og antibiotika. Nu har et nyt studie imidlertid fundet to typer af methicillin-resistente stafylokok-bakterier (MRSA), som er i stand til at gemme sig for vores immunsystem. Studiet blev ledet af forskere fra Tübingen Universitet, og resultaterne er netop offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift Nature. (jyllands-posten.dk 23.11.2018).)

(Anm: Methicillin-resistant Staphylococcus aureus alters cell wall glycosylation to evade immunity. Nature. 2018 Nov 21.)

(Anm: Antibiotika (tarmbakterier, probiotika, mikrobiota etc.) (Dysbiose; dysbiosis (also called dysbacteriosis (dysbakteriose)). (mintankesmie.no).)

- Hvordan ukontrollert betennelse fører til hjernecelletap. I en studie av betennelsemekanismer i hjernen har forskere fra Universitetet i Bonn i Tyskland identifisert, idet vi blir eldre, hvordan en ond sirkel med dårlig regulert inflammatorisk respons fører til tap av hjerneceller.

(Anm: How uncontrolled inflammation leads to brain cell loss. In a study of inflammation mechanisms in the brain, researchers from the University of Bonn in Germany have identified how, as we get older, a vicious cycle of poorly regulated inflammatory responses leads to the loss of brain cells. Recently, those researchers conducted a study that investigated the mechanisms that regulate inflammation in the brain, what happens when they stop working properly, and why that may happen. The cannabinoid receptor type 1 (CB1), they say, plays an important role in processing the "rush" sensation produced by cannabis. It also appears to be involved in the regulation of inflammatory reactions in the brain. If CB1 receptors fail to respond, this contributes to the development of chronic inflammation, which can eventually lead to the loss of brain cells. So reports the study paper, now published in the journal Frontiers in Molecular Neuroscience. (medicalnewstoday.com 6.9.2018).)

- Mener ny kunnskap om tarm kan endre lærebøkene. (- Villmones setter spørsmålstegn ved at forskningen i stor grad er fokusert på avføring: – Nøkkelen er sannsynligvis immunmodulering og signalstoffer som kan påvirke utvikling av autoimmune sykdommer – og kanskje også hjernen og psyken vår.)

(Anm: Mener ny kunnskap om tarm kan endre lærebøkene. Mikrobiolog og Ph.D.-student Heidi Cecilie Villmones og hennes forskergruppe fant noe som ingen har funnet før. Tynntarmen er ansvarlig for nesten alt næringsopptak i kroppen og er et viktig immunologisk organ spesielt i toleranseutvikling mot mikrober. Til tross for dette er tynntarmens mikrobiota i liten grad kartlagt. Grunnen er at det er vanskelig å få rene prøver fra den. (…)  – Prøvene våre fra tynntarm ble tatt bare 25 cm fra overgang til tykktarm. Her fant vi en overraskende lav forekomst av anaerobe bakterier – som utgjør mesteparten av bakterieflora i tykktarm – og dominans av mer typisk munnhulebakterier, som er såkalt fakultativt anaerobe. Dette er nytt, forklarer Villmones. (…) Avføringsforskning – Den andre konsekvensen av våre funn kan bli nytenking innen mikrobiotaforskning. Det foregår i dag et stort arbeid for å kartlegge hvordan tarmens mikrobiota kan påvirke sykdom og helse. Villmones setter spørsmålstegn ved at forskningen i stor grad er fokusert på avføring: – Nøkkelen er sannsynligvis immunmodulering og signalstoffer som kan påvirke utvikling av autoimmune sykdommer – og kanskje også hjernen og psyken vår. Innen overvektsforskning er det også musestudier som gir grunn til å tro at tarmfloraen spiller en rolle. – Nedre del av tynntarm regnes for å være en immunologisk «hotspot» i tarmsystemet med spesielt høy tetthet av lymfoide celler. Når vi nå viser at innholdet i nedre del av tynntarm ligner mer munnhuleflora enn flora i tykktarm, kan det bety at mikrobiota i munnhule vil trumfe mikrobiota i avføring i denne sammenheng. (dagensmedisin.no 4.9.2018).)

- Vigtig opdagelse: Forskere har ny teori om årsagen til uhelbredelig sygdom. Hjernesygdommen Parkinson's menes nu at stamme fra fordøjelsessystemet.

(Anm: Vigtig opdagelse: Forskere har ny teori om årsagen til uhelbredelig sygdom. Hjernesygdommen Parkinson's menes nu at stamme fra fordøjelsessystemet. Rysten på hænderne, demens og balanceproblemer. Det er nogle af de skræmmende tegn på Parkinson's. Men selv om sygdommen er knyttet til hjernen, hvor giftige proteiner dræber nerveceller, så har amerikanske forskere nu fundet kraftige indikationer på, at sygdomsudvikligen har sit afsæt i tarmsystemet, skriver BBC. Det er Van Andel Research Institute i Michigan, USA, der har analyseret data fra 1,7 millioner mennesker gennem et halvt århundrede. Og omstændigheder omkring blindtarmens rolle ledte forskerne på sporet af den nye teori. Det viser sig, at mennesker, der har fået fjernet blindtarmen, har mindre risiko for at udvikle Parkinson's. Og netop blindtarmen indeholder et giftigt protein, der ødelægger hjerneceller. I praksis er der tale om, at der er 20 procent mindre risiko for at få Parkinson's, hvis man har fået fjernet blindtarmen. (…) Den nye viden gør, at forskerne mistænker tarmsystemet for at være "udklækningssted" for proteinet, der vandrer op til hjernen gennem vagusnerven. Teorien stemmer godt overens med, at mange Parkinson-ramte har fordøjelsesproblemer. Den britiske Parkinson-forening er begejstret for den nye forskning. (jyllands-posten.dk 1.11.2018).)

- En av de mest brukte antidepressiva er implisert inn i dannelsen av antibiotikaresistens. (- Testen involverte eksponering av bakterien Escherichia coli (eller E. coli) til forskjellige konsentrasjoner av fluoksetin (fluoxetine; Prozac) i bad med kroppstemperatur som daglig ble endret i 30 dager. Etter dette ble de muterte bakterier overført til agar-plater som inneholdt et antibiotika. Forskerne fant at disse bakteriene hadde en sterkt økt resistens mot antibiotika chloramphenicol, amoxicillin og tetracyklin - opptil 50 millioner ganger sammenlignet med kontrollere. Jo sterkere konsentrasjonen av fluoksetin desto raskere muterte bakteriene over tid.)

(Anm: One of The Most Widely Used Antidepressants Has Been Implicated in Breeding Antibiotic Resistance. In recent years, bacteria have been growing increasingly resistant to antibiotics – our strongest weapon against them. It's generally thought that it's the overuse of antibiotics driving this trend, but now it looks like non-antibiotic medications can play a significant role too. Specifically, as researchers from Australia's University of Queensland have just discovered, a drug called fluoxetine - a selective serotonin reuptake inhibitor (SSRI), and the key ingredient in antidepressants such as Prozac and Sarafem. The researchers embarked on the study to demonstrate that it's not just antibiotics that are triggering the rise of the superbug. "Our previous study reported that triclosan, a common ingredient in toothpaste and hand wash can directly induce antibiotic resistance," said engineer Jianhua Guo of the University's Advanced Water Management Centre. "We also wondered whether other non-antibiotic pharmaceuticals such as fluoxetine can directly induce antibiotic resistance." The test involved exposing the bacterium Escherichia coli (or E. coli) to different concentrations of fluoxetine, in body-temperature baths that were changed daily for 30 days. After this, the mutated bacteria were transferred to agar plates that contained an antibiotic. The researchers found that these bacteria had a greatly increased resistance to antibiotics chloramphenicol, amoxicillin and tetracycline - up to 50 million-fold compared to the control. The stronger the concentration of fluoxetine, the faster the bacteria mutated over time. (sciencedaily.com 25.11.2018).)

- Antidepressiva fluoksetin (fluoxetine; Prozac) induserer multippel antibiotikaresistens i Escherichia coli via ROS-mediert mutagenese.

(Anm: Antidepressant fluoxetine induces multiple antibiotics resistance in Escherichia coli via ROS-mediated mutagenesis. Abstract BACKGROUND: Antibiotic resistance poses a great threat to global public health. Overuse of antibiotics is generally considered as the major factor contributing to it. However, little is known about whether non-antibiotic drugs could play potential roles in the emergence of antibiotic resistance.(...) CONCLUSIONS: Our findings for the first time demonstrated that the exposure to antidepressant fluoxetine induces multiple antibiotic resistance in E. coli via the ROS-mediated mutagenesis. Environ Int. 2018 Nov;120:421-430.)

- Ny hjernegion "kan være det som gjør mennesker unike". En nevrolog har nettopp oppdaget et tidligere ukjent hjerneområde (Endorestiform Nucleus). Den nylig identifiserte hjernegionen kan prege forskeres innsats for å kurere nevrologiske sykdommer som Parkinsons sykdom eller motornevronsykdom.

(Anm: New brain region 'could be what makes humans unique'. A neuroscientist has just found a previously unknown brain area. The newly identified brain region could inform scientists' efforts into curing neurological diseases such as Parkinson's or motor neuron disease. (…) Cutting-edge data processing techniques such as these mean that we are able to dive deeper into the depths of our brains — an organ with 100 billion neurons and an astonishing processing power that we are only beginning to understand. A new discovery has revealed a part of the human brain that was unknown until now. Prof. George Paxinos, an anatomist with Neuroscience Research Australia (NeuRA) — an independent medical research institute in Sydney — has suspected the existence of a new brain area for 3 decades. The researcher, who specializes in brain mapping, has only now been able to confirm his suspicions, with the help of innovative staining and brain imaging techniques. Prof. Paxinos has called the brain area Endorestiform Nucleus, and he detailed his discovery in his book Human Brainstem: Cytoarchitecture, Chemoarchitecture, Myeloarchitecture. (…) New region may control fine motor skills The Endorestiform Nucleus is located in the inferior part of the inferior cerebellar peduncle, which connects the cerebellum to the underlying brainstem. The inferior cerebellar peduncle is "responsible" for integrating spatial and motor infromation to regulate our fine motor skills. Fine motor skills include movements of the hands and fingers, such as pinching or grasping, as well as fine movements that enable us to control our posture and balance. When we tie our sholeaces, button up our shirt, or type on a keyboard, for instance, we are using fine motor skills. Prof. Paxinos deduced the function of the newly found Endorestiform Nucleus based on its location. He says, "I can only guess as to its function, but given the part of the brain where it has been found, it might be involved in fine motor control." "The region is intriguing because it seems to be absent in the rhesus monkey and other animals that we have studied [...] this region could be what makes humans unique besides our larger brain size." Prof. George Paxinos (medicalnewstoday.com 25.11.2018).)

(Anm: Human Brainstem: Cytoarchitecture, Chemoarchitecture, Myeloarchitecture 1st Edition by George Paxinos AO (BA MA PhD DSc) NHMRC (Author), Teri Furlong (Author), Charles Watson (Author). Human Brainstem: Cytoarchitecture, Chemoarchitecture, Myeloarchitecture explores how the human brainstem has been impeded by the unavailability of an up-to-date, comprehensive, diagrammatic and photographic atlas. Now, with the first detailed atlas on the human brainstem in more than twenty years, this book presents an accurate, comprehensive and convenient reference for students, researchers and pathologists. (amazon.com).)

- Parkinsons sykdom «kan» starte i tarmen. Hjernesykdommen Parkinsons sykdom kan faktisk starte i dypet av fordøyelsessystemet, sier amerikanske forskere. I studien var personer som hadde fått fjernet blindtarmen mindre sannsynlig å utvikle nevrodegenerativ sykdom. Og blindtarmen, som lenge var ment som meningsløs i menneskekroppen, inneholdt substansen som dreper hjerneceller.

(Anm: Parkinson's disease 'may' start in gut. The brain disease Parkinson's may actually start in the depths of the digestive system, US scientists say. In their study, people whose appendix had been removed were less likely to develop the neurodegenerative disease. And the appendix, long thought of as pointless in the human body, contained the substance that kills brain cells. Parkinson's UK said the findings were the most compelling evidence yet that the disease's origins lie outside the brain. In Parkinson's, toxic proteins build up in the brain to kill nerves, particularly those linked with movement. (bbc.com 31.1.2018).)

(Anm: The vermiform appendix impacts the risk of developing Parkinson’s disease. Abstract The pathogenesis of Parkinson’s disease (PD) involves the accumulation of aggregated α-synuclein, which has been suggested to begin in the gastrointestinal tract. Here, we determined the capacity of the appendix to modify PD risk and influence pathogenesis. Science Translational Medicine 2018;10(465):31 eaar5280 (Oct 2018).)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

- Blindtarmen tycks öka risken för parkinson. Risken för att insjukna i Parkinsons sjukdom är mindre bland personer som operarat bort sin blindtarm enligt svensk forskning, skriver Dagens Nyheter. (– Man skulle kunna tänka sig läkemedel mot Parkinsons sjukdom som riktar sig mot tarmen, till exempel genom att påverka tarmfloran, säger läkaren och forskaren Daniel Lindqvist till DN.)

(Anm: Blindtarmen tycks öka risken för parkinson. Risken för att insjukna i Parkinsons sjukdom är mindre bland personer som operarat bort sin blindtarm enligt svensk forskning, skriver Dagens Nyheter. Den nya undersökningen, som bygger på data från närmare 1,7 miljoner personer i det svenska patientregistret, visar att risken att drabbas minskar med nästan en femtedel hos de utan blindtarm. Resultatet en ytterligare indikation på att det finns en koppling mellan tarmens och hjärnans biologi. Det är sedan tidigare känt att proteinet alfasynuklein, som bildar klumpar i hjärnan hos patienter med Parkinsons sjukdom, även finns i blindtarmen och att proteinet kan färdas via nervtrådar därifrån till hjärnan. – Man skulle kunna tänka sig läkemedel mot Parkinsons sjukdom som riktar sig mot tarmen, till exempel genom att påverka tarmfloran, säger läkaren och forskaren Daniel Lindqvist till DN. Men det betyder inte att en blindtarmsoperation är ett bra sätt att förebygga sjukdomen, enligt Lindqvist, eftersom sjukdomen är sällsynt och en blindtarm kan innebära andra hälsovinster. (nyteknik.se 1.11.2018).)

(Anm: Bivirkninger (legemiddelinduserte organskader og sykdommer) (mintankesmie.no).)

- Bruk av antidepressiva og risikoen for Parkinsons sykdom: En prospektiv studie. (- Konklusjon.) (- Oppstart med enhver type antidepressiva var forbundet med en høyere risiko for Parkinson sykdom i de to årene etter at behandlingen ble startet.¨)

(Anm: Use of antidepressants and the risk of Parkinson's disease: a prospective study. Background (…) We assessed whether initiation of antidepressant therapy was associated with PD risk in a large population-based database from the United Kingdom and explored the timing of this association. (…) Conclusion Initiation of any antidepressant therapy was associated with a higher risk of PD in the two years after initiation of treatment, which suggests that depressive symptoms could be an early manifestation of PD, preceding motor dysfunction. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2009 Jun; 80(6): 671–674.)

- Et case (tilfelle) med SSRI-indusert irreversibel Parkinsonisme. (Abstrakt.) (-Selektive serotoninreopptakshemmere (SSRI) er vanlig brukte antidepressiva til forskjellige kliniske forhold. (- Vi rapporterer et tilfelle av generalisert angstlidelse (GAD) ved behandling med SSRI (fluoksetin (Prozac) / sertralin (Zoloft) som utviklet irreversibel Parkinsonisme. SSRI er kjent for å forårsake reversible eller irreversible motorforstyrrelser gjennom patofysiologiske endringer i basal ganglion motorsystem ved å endre dopaminreseptorene postsynaptisk.)

(Anm: A Case of SSRI Induced Irreversible Parkinsonism. Abstract Serotonin specific reuptake inhibitors (SSRI) are widely used antidepressants for variety of clinical conditions and have found popularity. They are sometimes associated with extrapyramidal side effects including Parkinsonism. We report a case of generalized anxiety disorder on treatment with SSRI (fluoxetine / sertraline) who developed irreversible Parkinsonism. SSRI are known to cause reversible or irreversible motor disturbances through pathophysiological changes in basal ganglion motor system by altering the dopamine receptors postsynaptically. Clinician should keep risk benefit ratio in mind and change of antidepressant of different class may be considered. Case is reported to alert physicians to possibility of motor system damage while treating with SSRI. J Clin Diagn Res. 2015 Feb; 9(2): VD01–VD02.)

(Anm: (…) The basal nuclei are responsible for cognitive processing, the most important function being that associated with planning movements. The basal forebrain contains nuclei that are important in learning and memory. The limbic cortex is the region of the cerebral cortex that is part of the limbic system, a collection of structures involved in emotion, memory, and behavior. (library.open.oregonstate.edu 26.11.2018).)

- Bevegelsesforstyrrelser og basalganglienes funksjon. (- Bakgrunn.) (- Betegnelsen basalganglier brukes vanligvis om striatum, globus pallidus, substantia nigra og nucleus subthalamicus. Sykdommer i basalgangliene kan gi en rekke forskjellige bevegelsesforstyrrelser.) (- Bevegelsesforstyrrelser er en samlebetegnelse for en gruppe sykdommer som hovedsakelig gir motoriske problemer. Viljestyrte bevegelser initieres ved at motorisk hjernebark gjennom pyramidebanen sender signaler til motornevroner i hjernestammen og ryggmargen, men mange andre områder i hjernen er også involvert i planlegging og kontroll av bevegelsene.)

(Anm: Bevegelsesforstyrrelser og basalganglienes funksjon. Bakgrunn. Betegnelsen basalganglier brukes vanligvis om striatum, globus pallidus, substantia nigra og nucleus subthalamicus. Sykdommer i basalgangliene kan gi en rekke forskjellige bevegelsesforstyrrelser. Denne artikkelen vil gi en oversikt over sentrale deler av basalganglienes funksjon og diskutere hvordan funksjonssvikt i basalgangliene kan gi opphav til ulike bevegelsesproblemer. (…) Bevegelsesforstyrrelser er en samlebetegnelse for en gruppe sykdommer som hovedsakelig gir motoriske problemer. Viljestyrte bevegelser initieres ved at motorisk hjernebark gjennom pyramidebanen sender signaler til motornevroner i hjernestammen og ryggmargen, men mange andre områder i hjernen er også involvert i planlegging og kontroll av bevegelsene. Basalgangliene og lillehjernen er særlig viktige i denne sammenheng, og de fleste av bevegelsesforstyrrelsene er nevrodegenerative sykdommer som rammer basalgangliene og/eller lillehjernen. Jeg vil i denne artikkelen rette søkelyset mot basalgangliene, deres normale funksjon og hvordan funksjonssvikt i forskjellige deler av basalgangliene kan gi opphav til forskjellige bevegelsesforstyrrelser. Tidsskr Nor Legeforen 2008; 128: 1968-71.)

- Behandling med antidepressiva og risiko for demens. (- KONKLUSJON: Forekomsten av demens hos pasienter er assosiert med bruk av antidepressiva.)

(Anm: Behandling med antidepressiva og risiko for demens: En populasjonsbasert, retrospektiv case-control studie. (…) KONKLUSJON: Forekomsten av demens hos pasienter er assosiert med bruk av antidepressiva. (CONCLUSIONS: The incidence of dementia in patients is associated with antidepressant medication use.) J Clin Psychiatry. 2016 Jan;77(1):117-22.)

(Anm: Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Statlig hvitvasking av legemiddelinformasjon (Tidsskr Nor Legeforen 2010; 130:368 (25.2.2010).)

- Forskere finner bakterier som sitter i tarmen hos mus som kommer fra mor forblir nesten konstant i mange generasjoner.

(Anm: Researchers find bacteria residing in guts of mice come from mother and remain nearly constant over many generations. A team of researchers at the University of California has found that bacteria residing in the guts of mice are mainly obtained from their mothers and their microbiome makeup remains nearly the same over many generations. In their paper published in the journal Science, the group describes their experiments with house mice and what they learned. (medicalxpress.com 11.11.2018).)

(Anm: Transmission modes of the mammalian gut microbiota. Science. 2018 Oct 26;362(6413):453-457.)

- Serotonin ved Parkinsons sykdom. Høydepunkter • Det er et progressivt, ikke-lineært tap av serotonerge nevroner ved Parkinsons sykdom (PD). Serotonerg dysfunksjon er involvert i utviklingen av tremor og LIDs. • Serotonerg dysfunksjon er involvert i utviklingen av ikke-motoriske symptomer. • Hos transplanterte PD-pasienter fremmer serotoninneuroner utviklingen av GIDs.

(Anm: Serotonin in Parkinson's disease. Highlights • There is a progressive, non-linear loss of serotonergic neurons in PD. • Serotonergic dysfunction is implicated in the development of tremor and LIDs. • Serotonergic dysfunction is implicated in the development of non-motor symptoms. • In transplanted PD patients serotonin neurons promote the development of GIDs. Behavioural Brain Research 2015;277: 136-145 (15 January 2015).)

(Anm: Levodopa-induced dyskinesia (LID). Levodopa-induced dyskinesia is a form of dyskinesia associated with levodopa, used to treat Parkinson's disease. It often involves hyperkinetic movements, including chorea, dystonia, and athetosis.[1]  (en.wikipedia.org).)

(Anm: Graft-Induced Dyskinesias (GID) in Parkinson's Disease: What Is It All About? The treatment of Parkinson's disease with grafts of fetal ventral mesencephalic tissue has shown some success, but can result in graft-induced dyskinesias (GIDs). Recently in Science Translational Medicine, Politis et al. (2010) demonstrate that GIDs may originate from serotoninergic neurons that are cografted in these transplants. Parkinson's disease (PD) is a common neurodegenerative disorder of the central nervous system (CNS). PD is characterized by the loss of neurons at a number of CNS and non-CNS sites, which is accompanied by the formation of α-synuclein-positive Lewy bodies (Braak et al., 2006 ). The etiology of this condition remains obscure in the majority of cases, although nearly 50 years ago it was recognized that patients experience degeneration of the nigrostriatal dopaminergic pathway, and that using dopaminergic drugs to substitute for this loss can ameliorate many of the symptoms in the short term. However, these agents are not curative and with time complications arise with their use, including the development of unpredictable motor responses (on-off phenomena) and the genesis of abnormal, involuntary dyskinetic movements (L-dopa-induced dyskinesias, LIDs). As a result, more definitive reparative strategies have been sought, one of which involves using grafts containing fetal dopaminergic neuroblasts derived from the developing human ventral mesencephalon (VM). These transplants, when placed into the striatum of patients with PD, can produce clear clinical benefits, albeit inconsistently (Goya et al., 2007 ). The heterogeneity of patient responses has always been an area of concern, but an additional serious problem with this approach was identified in the early part of this century during two double-blind, placebo-controlled trials. These studies revealed that the grafts themselves could induce dyskinetic movements, termed graft-induced dyskinesias (GIDs) (reviewed in Goya et al., 2007 ). GIDs are phenomenologically different from LIDs and are not obviously related to L-dopa medication and persist in the absence of anti-PD medication. The etiology of GIDs has been the subject of intense debate, and a predominant hypothesis under examination names dopamine (DA) as the causative agent and suggests that the grafts either release too much dopamine or release it unevenly across the striatal complex (Figure 1 ; Ma et al., 2002 ). Recently, however, attention has turned toward the population of serotoninergic or 5-hydroxytryptamine (5HT) neurons within the graft, which arise developmentally just caudal to the VM and are therefore also transplanted. Cell Stem Cell. 2010 Aug 6;7(2):148-9.)

- Studie av protein-«pusher» gir innsikt i autisme og andre hjernesykdommer. (- Forskerne foreslår også en mekanisme hvor ASTN2-defekter fører til nevroutviklingsforstyrrelser som autisme og intellektuelle funksjonshemminger.)

(Anm: Study of protein 'trafficker' provides insight into autism and other brain disorders. In the brain, as in business, connections are everything. To maintain cellular associates, the outer surface of a neuron, its membrane, must express particular proteins—proverbial hands that reach out and greet nearby cells. And, like a creepily long handshake, surface molecules can overstay their welcome: A protein that lingers too long on the membrane may compromise the connections, or synapses, between cells. In a new study, Rockefeller scientist Mary E. Hatten and research associate Hourinaz Behesti demonstrate that the protein ASTN2 helps move proteins away from the membrane in a timely fashion. The researchers also propose a mechanism by which ASTN2 defects lead to neurodevelopmental disorders such as autism and intellectual disabilities. (medicalxpress.com 22.9.2018).)

(Anm: Unexpected role of interferon-γ in regulating neuronal connectivity and social behaviour. Nature. 2016 Jul 21;535(7612):425-9.)

(Anm: Do immune cells shape sexual behavior?  Lenz and her colleagues conducted their study — the findings of which they have now published in the Journal of Neuroscience — in rats, looking at males with silenced mast cells and females with active ones. (medicalnewstoday.com 16.8.2018).)

- Eric Betzig vet hvor dypt mysteriet med cellen går.

(Anm: WATCH: The pleasure and pain of seeing inside living cells. ASHBURN, Va. — “I would be happy to have a rudimentary understanding of a single cell.” That doesn’t sound like a shocking statement, but coming from a Nobel-prize-winning microscopist who has spent most of his career trying to peer into the tiny powerhouses of life, it really is. Eric Betzig knows how deep the mystery of the cell goes. He’s been trying to catch it in the act of normal life for decades with his microscopes. But few in this world have actually glimpsed the cell as it really is. (statnews.com 18.7.2018).)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom. (Medication-induced mitochondrial damage and disease.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Signaler fra tarmens mikrobiotika til fjerntliggende organer mht. fysiologi og sykdom. Signals from the gut microbiota to distant organs in physiology and disease. (Nat Med. 2016 Oct 6;22(10):1079-1089.)

- Enkelte blodceller har en overraskende kilde - din tarm. Den menneskelige tarm kan stå for opptil 10 prosent av blodcellene i omløp fra sitt eget reservoar av bloddannende stamceller, har en overraskende ny studie fra forskere ved Columbia University Vagelos College of Physicians and Surgeons funnet. Forskere hadde tidligere trodd at blodceller blir dannet utelukkende i beinmargen fra en spesiell populasjon av hematopoietiske stamceller.

(Anm: Some blood cells have a surprising source—your gut. The human intestine may provide up to 10 percent of blood cells in circulation from its own reservoir of blood-forming stem cells, a surprising new study from researchers at Columbia University Vagelos College of Physicians and Surgeons has found. Scientists had previously thought that blood cells are created exclusively in the bone marrow from a special population of hematopoietic stem cells. Why It Matters Intestinal transplantation is the only long-term option for patients with Crohn's and other diseases if their intestines fail. But high rejection rates and life-threatening complications from immunosuppression have limited the success of human intestinal transplantation. When a person receives a transplanted organ, the immune system often recognizes the new organ as foreign and destroys it. Powerful immunosuppressive drugs blunt these responses, but that makes the patient much more susceptible to infections and other complications.  (medicalxpress.com 29.11.2018).)

(Anm: Human Intestinal Allografts Contain Functional Hematopoietic Stem and Progenitor Cells that Are Maintained by a Circulating Pool. Highlights • Human intestine contains hematopoietic stem cells and multiple types of progenitors • Donor graft HSPCs contribute to multilineage blood chimerism in the recipient • Long-term circulating donor T cells are tolerant to the recipient but functional • Intestinal HSPCs undergo replacement by the recipient from a circulating pool. Cell Stem Cell. 2018 Nov 21. pii: S1934-5909(18)30543-5.)

- Ikke-antibiotiske legemidler kan inngående endre tarmmikrobiomet. (- Mest provoserende var den kraften som antipsykotika og andre psykoaktive legemidler har til å hemme veksten av visse tarmbakterier, hvilket reiser spørsmålet om disse bakteriene kan fremme (promotere) noen psykiatriske og nevrologiske sykdommer.)

(Anm: Ikke-antibiotiske legemidler kan inngående endre tarmmikrobiomet. (…) Forskere screenet 1 000 legemidler for 40 vanlige og varierte tarmbakteriestammer (dvs. både gram-positive og gram-negative stammer, og inkluderte potensielle patogener som Clostridium difficile). Det var overraskende at 24 % av legemidlene, som inkluderte substanser (legemidler) fra alle terapeutiske klasser, hemmet vekst av minst én bakteriestamme. Kjemisk forskjellige substanser (legemidler) fra flere terapeutiske klasser - antipsykotika, andre psykoaktive stoffer, protonpumpehemmere, antineoplastika og hormoner - var spesielt sannsynlig å hemme bakteriefordelingen. (…) Kommentar. Denne studien reiser mange interessante spørsmål. (…) Det tyder også på at bruk av visse ikke-antibiotiske legemidler kan fremme antibiotikaresistente tarmbakterier. Mest provoserende var den kraften som antipsykotika og andre psykoaktive legemidler har til å hemme veksten av visse tarmbakterier, hvilket reiser spørsmålet om disse bakteriene kan fremme (promotere) noen psykiatriske og nevrologiske sykdommer.) NEJM 2017 (April 26, 2018).)

(Anm: Signaler fra tarmens mikrobiotika til fjerntliggende organer mht. fysiologi og sykdom. Signals from the gut microbiota to distant organs in physiology and disease. (Nat Med. 2016 Oct 6;22(10):1079-1089.)

- Kreft: Selv sunt vev er "full av mutasjoner". Kreft utvikler seg på grunn av mutasjoner i vårt DNA.

(Anm: Cancer: Even healthy tissue is 'riddled with mutations'. Cancer develops due to mutations in our DNA. However, until now, little has been known about how mutations build up in healthy tissue over time. A new study provides fresh detail. (…) A new paper, published earlier this week in the journal Science, takes the first in-depth look at how cells mutate and compete with each other in healthy tissue over the course of a lifespan. (medicalnewstoday.com 21.10.2018).)

(Anm: Kreft (mintankesmie.no).)

- Er der sammenhæng mellem immunsystemet og skizofreni og depression? Forskere har fundet graverende huller i vores viden om sammenhængen mellem psykiske lidelser og immunsystemet. Nyt stort studie er sat i søen. Forestil dig, at dit immunforsvar tror, at din hjerne er en bakterie.

(Anm: Er der sammenhæng mellem immunsystemet og skizofreni og depression? Forskere har fundet graverende huller i vores viden om sammenhængen mellem psykiske lidelser og immunsystemet. Nyt stort studie er sat i søen. Forestil dig, at dit immunforsvar tror, at din hjerne er en bakterie. Det begynder at gå til angreb på hjernen for at helbrede dig. Pludselig føler du dig syg, du hallucinerer og får bevægelsesforstyrrelser. Det lyder måske som noget fra en horror-film, men ikke desto mindre er ovenstående faktisk en vaskeægte sygdom med det mundrette navn 'anti-NMDA receptor encephalitis'. Sygdommen er bare ét eksempel på, at der findes stærke sammenhænge mellem krop og sind. I århundreder har forskerne haft en stærk mistanke om, at immunforsvaret og psykiske lidelser mere generelt kunne hænge sammen, og derfor satte en forskergruppe sig for nylig for at gennemgå den eksisterende forskning på området. Men de fandt først og fremmest, at en stor del af forskningen havde alvorlige mangler. (…) Immunsystemet - Er kroppens forsvar mod udefrakommende infektioner, herunder bakterier, virusser og lignende. - I knoglemarven dannes monocytter. De udvikler sig til brissel, milt og lymfeknuder, der kan binde de udefrakommende bakterier m. m. - Når bakterierne er 'fanget' på eksempelvis en lymfeknude, udløses en betændelsesreaktion, hvor kroppen producerer såkaldte antistoffer. - Antistofferne kan finde og være med til at ødelægge de udefrakommende bakterier. Kilde: Mette Ødegaard Nielsen, Den Store Danske (videnskab.dk 17.10.2018).)

(Anm: Forskning og ressurser (mintankesmie.no).)

- En ny studie publisert i tidsskriftet Science har funnet at prosessen som tarmen kommuniserer med hjernen på er mye raskere enn tidligere antatt, avhengig mer på synapser enn på hormoner.

(Anm: A new study, published in the journal Science, has found that the process through which the gut communicates with the brain is much quicker than previously believed, relying on synapses more than it does on hormones. Over the past 2 decades, the gut-brain axis has been thoroughly documented. This started with a study in the early 1990s that showed that oral antibiotics can successfully treat a brain disorder called hepatic encephalopathy. Fast forward to 2013, when research revealed that the bacteria in our guts influence anxiety and depression.  Even more recently, a review that was published only last month made it clear that gut bacteria can influence mood and emotions, highlighting their connection with a range of psychiatric disorders. Medical News Today have also reported that changing the composition in our gut microbiota could enhance our resilience to stress, and that eating fiber promotes a more diverse range of gut bacteria, which, in turn, keeps our brains healthy and young for longer. These studies are unraveling, bit by bit, the gut's vast influence on the brain, but the exact process through which this "second brain" influences our mental states and behavior remains unclear. Some scientists believe that the main way in which the gut communicates with the brain is through hormones that are released into the bloodstream. However, a new study challenges this claim. Researchers led by Diego Bohórquez, Ph.D., an assistant professor of medicine at Duke University School of Medicine in Durham, NC, suggest that the "conversation" between the gut and the brain occurs much more quickly and is more direct than previously believed. (medicalnewstoday.com (22.9.2018).)

(Anm: We Might Have Just Discovered The Missing Link Between The Brain And Gut "We think these findings are going to be the biological basis of a new sense." New research with mice may upend our understanding of the connection between the gut and the brain, as well as appetite. If you've ever felt nauseous before an important presentation, or foggy after a big meal, then you know the power of the gut-brain connection. (sciencedaily.com 22.9.2018).)

- Din tarm er direkte forbundet med din hjerne, ved en nyoppdaget nevronkrets.

(Anm: Your gut is directly connected to your brain, by a newly discovered neuron circuit. The human gut is lined with more than 100 million nerve cells—it’s practically a brain unto itself. And indeed, the gut actually talks to the brain, releasing hormones into the bloodstream that, over the course of about 10 minutes, tell us how hungry it is, or that we shouldn’t have eaten an entire pizza. But a new study reveals the gut has a much more direct connection to the brain through a neural circuit that allows it to transmit signals in mere seconds. The findings could lead to new treatments for obesity, eating disorders, and even depression and autism—all of which have been linked to a malfunctioning gut. (sciencemag.org 20.9.2018).)

– Menneskelig hjernecelletransplantasjon gir innsikt i nevrologiske forhold.

(Anm: Human brain cell transplant offers insights into neurological conditions. Summary: Scientists have created a 'window' into the brain, which enables researchers to watch in incredible detail how human brain cells develop and connect to each other in real time. In the new study, led by Imperial College London in collaboration with a group from the University of Cambridge, researchers transplanted human brain cells into a mouse brain, and for the first time watched how they grew and connected to each other. This allowed the team to study the way human brain cells interact in a more natural environment than previously possible. (sciencedaily.com 11.10.2018).)

- Han fikk skizofreni. Han fikk kreft. Og så ble han helbredet. (- Ved første øyekast synes ideen bisarre - hva har immunforsvaret å gjøre med hjernen? - men det stemmer overens med en økende mengde litteratur som tyder på at immunforsvaret er involvert i psykiatriske forstyrrelser fra depresjon til bipolar lidelse.) (- Teorien er ikke ny, om noe oversett, historie. På slutten av 1800-tallet oppdaget leger at når infeksjoner rammet psykiatriske avdelinger syntes den påfølgende feberen å gi en forbedring hos enkelte psykisk syke og til og med katatoniske pasienter. Inspirert av disse observasjonene utviklet den østerrikske legen Julius Wagner-Jauregg en metode for bevisst å påføre psykiatriske pasienter infeksjoner med malaria for å indusere feber. Enkelte av hans pasienter døde av behandlingen, men mange andre ble restituert. Han vant Nobelprisen i 1927. En nyere casestudy omhandler hvordan en kvinnes psykotiske symptomer - hun hadde schizoaffektiv sykdom, som kombinerer symptomer på schizofreni og en stemningsforstyrrelse som depresjon - forsvant etter en alvorlig infeksjon med høy feber.)

(Anm: He Got Schizophrenia. He Got Cancer. And Then He Got Cured. A bone-marrow transplant treated a patient’s leukemia — and his delusions, too. Some doctors think they know why. The man was 23 when the delusions came on. He became convinced that his thoughts were leaking out of his head and that other people could hear them. When he watched television, he thought the actors were signaling him, trying to communicate. He became irritable and anxious and couldn’t sleep. Dr. Tsuyoshi Miyaoka, a psychiatrist treating him at the Shimane University School of Medicine in Japan, eventually diagnosed paranoid schizophrenia. He then prescribed a series of antipsychotic drugs. None helped. The man’s symptoms were, in medical parlance, “treatment resistant.” A year later, the man’s condition worsened. He developed fatigue, fever and shortness of breath, and it turned out he had a cancer of the blood called acute myeloid leukemia. He’d need a bone-marrow transplant to survive. After the procedure came the miracle. The man’s delusions and paranoia almost completely disappeared. His schizophrenia seemingly vanished. Years later, “he is completely off all medication and shows no psychiatric symptoms,” Dr. Miyaoka told me in an email. Somehow the transplant cured the man’s schizophrenia. (…) At first glance, the idea seems bizarre — what does the immune system have to do with the brain? — but it jibes with a growing body of literature suggesting that the immune system is involved in psychiatric disorders from depression to bipolar disorder. The theory has a long, if somewhat overlooked, history. In the late 19th century, physicians noticed that when infections tore through psychiatric wards, the resulting fevers seemed to cause an improvement in some mentally ill and even catatonic patients. Inspired by these observations, the Austrian physician Julius Wagner-Jauregg developed a method of deliberate infection of psychiatric patients with malaria to induce fever. Some of his patients died from the treatment, but many others recovered. He won a Nobel Prize in 1927. One much more recent case study relates how a woman’s psychotic symptoms — she had schizoaffective disorder, which combines symptoms of schizophrenia and a mood disorder such as depression — were gone after a severe infection with high fever. (nytimes.com 29.9.2018).)

(Anm: Pyrotherapy for the Treatment of Psychosis in the 21st Century: A Case Report and Literature Review. (…) In this article, the authors provide a brief literature review of the history of pyrotherapy and present a case report of a woman with schizoaffective disorder and severe psychotic symptoms who experienced a remarkable resolution of psychotic symptoms following an episode of bacteremia with high fever. J Psychiatr Pract. 2016 Sep;22(5):410-5.)

(Anm: Pyrotherapy (artificial fever, therapeutic fever) is a method of treatment by raising the body temperature or sustaining an elevated body temperature (caused by a fever). In general, the body temperature was maintained at 41° Celsius(105° Fahrenheit) .[1] Many diseases were treated by this method in the first half of the 20th century. In general, it was done by exposing the patient to hot baths, warm air, or (electric) blankets. [2] (en.wikipedia.org).)

(Anm: Feber er en del av kroppens forsvarsrespons mot infeksjoner, og er en økning av kroppstemperaturen utenom det normale. I praksis sier man at man har feber når man måler en temperatur på 37,7 til 38°C i endetarmen, det vil si en økning på 1 °C fra normalen. Når man måler i munnen vil temperaturen vanligvis ligge 0,4 °C under endetarmstemperaturen, og målt i armhulen vanligvis 0,6 °C under. Siden infeksjoner sjelden fører til temperaturer over 41,1 °C, sier man at hypertermi foreligger dersom temperaturen er høyere enn det. Ved temperaturer over 40 °C bør man ta kontakt med lege, og temperaturer over 42 °C er direkte livstruende. (no.wikipedia.org).)

(Anm: Paracetamol (acetaminophen) og diverse andre smertestillende midler (mintankesmie.no).)

(Anm: Bruk av Paracetamol i svangerskapet linket til autisme, ADHD hos barn (Acetaminophen use in pregnancy linked to autism, ADHD in offspring) (medicalnewstoday.com 4.7.2016).)

- Antibiotika kutter ikke negative symptomer på skizofreni.

(Anm: Antibiotic Fails to Cut Negative Symptoms of Schizophrenia. In patients with recent-onset psychosis, adding the antibiotic minocycline to standard therapy has no effect on negative or other symptoms, in what is believed to be the largest double-blind, placebo-controlled trial of the drug in psychosis to date. (…) The study was published online October 12 in Lancet Psychiatry. (medpagetoday.com 17.10.2018).)

- Bilder i klinisk medisin. Svart hårete tunge. (- Svart misfarging av hennes tunge ble observert innen 1 uke etter at behandlingen ble startet (Panel A), og pasienten rapporterte kvalme og dårlig smak i munnen. Svart hårete tunge, som et resultat av behandling med minocyklin, ble mistenkt.)

(Anm: Images in Clinical Medicine. Black Hairy Tongue. A 55-year-old woman was admitted to the hospital after sustaining a severe crush injury to both legs in a motor vehicle accident. A polymicrobial wound infection developed, and she received treatment with intravenous meropenem and oral minocycline. Black discoloration of her tongue was observed within 1 week after treatment was started (Panel A), and the patient reported nausea and a bad taste in her mouth. Black hairy tongue, resulting from treatment with minocycline, was suspected. Black hairy tongue is a benign condition characterized by hypertrophy and elongation of filiform papillae on the surface of the tongue, with brownish-black discoloration. The condition can be associated with multiple factors, including poor oral hygiene, the use of tobacco or irritating mouthwashes, and the receipt of antibiotic agents, particularly tetracyclines. Black hairy tongue is usually reversible and has no long-term sequelae as long as the precipitating agent is discontinued and the patient practices good oral hygiene. In this patient, minocycline was discontinued, and an alternate antimicrobial regimen was started. She was advised to practice good oral hygiene. Within 4 weeks after the minocycline was stopped, her tongue returned to its normal color (Panel B). N Engl J Med 2018; 379:e16 (September 6, 2018).)

(Anm: Black Hairy Tongue (webmd.com 2018).)

(Anm: IMAGES IN CLINICAL MEDICINE. (N Engl J Med).)

- Stresshormon er nøkkelfaktor ved svikt i immunsystemet for å forhindre leukemi.

(Anm: Stress hormone is key factor in failure of immune system to prevent leukemia. The human stress hormone cortisol has been identified by scientists at the University of Kent as a key factor when the immune system fails to prevent leukemia taking hold. (…) Dr. Sumbayev's team, working with researchers from two German universities and the UK's Diamond Light Source facility, found that although healthy human white blood cells are not affected by cortisol they become capable of releasing latrophilin 1 when malignant transformation takes place. Malignant AML cells then use cortisol to increase the release of latrophilin 1 so that they can use it to avoid the immune system. The study concluded that galectin-9, as well as a natural binding partner of latrophilin 1—known as FLRT3—which are both present in human blood plasma, are the most promising targets for future anti-AML immune therapy. Dr. Sumbayev said: "For the first time, we can identify a possible future pathway to develop an effective new therapy using the body's natural immune mechanisms. We have discovered a new fundamental biochemical mechanism within the human body that allows AML cells to employ physiological systems to survive and escape immune attack." (medicalxpress.com 14.8.2018).)

(Anm: Cortisol facilitates the immune escape of human acute myeloid leukemia cells by inducing latrophilin 1 expression. Cellular & Molecular Immunology (2018).)

- Hjernecelle identifisert som "mediator (formidler) for sykdom". Hjertebetennelse er en markør for multippel sklerose, Alzheimers, og noen psykiatriske lidelser. (- Forskere ved Sanford Burnham Prebys Medical Discovery Institute (SBP) i San Diego, CA, har oppdaget at en subtype av astrocytter - det vil si stjerneformede, ikke-nevronale hjerneceller som støtter nevronenes gode funksjon - spiller en nøkkelrolle i tidlig begynnelse av hjerneinflammasjon.)

(Anm: Brain cell identified as 'mediator of disease'. Brain inflammation is a marker of multiple sclerosis, Alzheimer's, and some psychiatric disorders. A new study finds a subtype of brain cell that is key in neuroinflammation, bringing us closer to new treatments for multiple central nervous system diseases. However, neuroinflammation does not only characterize MS; recent studies show that depression, schizophrenia, and bipolar disorder are also linked to dysfunctions in the immune response, in addition to neurodegenerative disorders such as Alzheimer's. Now, new research has furthered our understanding of this inflammatory process. Researchers at Sanford Burnham Prebys Medical Discovery Institute (SBP) in San Diego, CA, have found that a subtype of astrocytes — that is, star-shaped, non-neuronal brain cells that support the good functioning of neurons — play a key role in the early onset of brain inflammation. Dr. Jerold Chun, the senior vice president of Neuroscience Drug Discovery at SBP, led the research, which was just published in the journal eNeuro. (…) Dr. Jerold Chun, the senior vice president of Neuroscience Drug Discovery at SBP, led the research, which was just published in the journal eNeuro. (medicalnewstoday.com 15.9.2018).)

(Anm: A functionally defined in vivo astrocyte population identified by c-Fos activation in a mouse model of multiple sclerosis modulated by S1P signaling: immediate-early astrocytes (ieAstrocytes). eNeuro 13 September 2018, ENEURO.0239-18.2018;.)

- Forskere utvikler nye måter å behandle sykdom med celler, ikke legemidler.

(Anm: Scientists Are Developing New Ways to Treat Disease With Cells, Not Drugs. (…) “With stem cells we can now get to the root cause of a disease and start looking for cures rather than [treatment] patches,” says Dr. Deepak Srivastava, director of the Roddenberry Stem Cell Center at the Gladstone Institutes and a professor at UCSF. (time.com 13.9.2018).)

- HELSE-NORGE 1998-2018. Forsker på om tarmbakteriene kan forutsi sykdom. (- Fra fedme til angst Så langt har studier blant annet vist at tarmflora er forskjellig hos overvektige og slanke, hos hiv-smittede og friske, hos hjertesviktsyke og hjertefriske. Fedme, angst og visse typer kreft har i musemodeller vist seg mulig å overføre via tarmfloraen.)

(Anm: HELSE-NORGE 1998-2018. Forsker på om tarmbakteriene kan forutsi sykdom. I 1998 var det neppe mange som trodde at tarmbakterier kunne forutsi hvem som fikk effekt av kreftmedisin eller predikere nye hendelser for akuttinnlagte hjertesyke. I 2018 ser verdenen annerledes ut. Fra fedme til angst Så langt har studier blant annet vist at tarmflora er forskjellig hos overvektige og slanke, hos hiv-smittede og friske, hos hjertesviktsyke og hjertefriske. Fedme, angst og visse typer kreft har i musemodeller vist seg mulig å overføre via tarmfloraen. Det er flere studier på mikrobiota og Parkinsons sykdom, og studier har vist en klar sammenheng mellom diversitet i tarmflora og antall CD4-celler hos hiv-positive. Og forskere i Tromsø og Harstad undersøker nå sammenhengen mellom tarmflora og ME. Bäckheds forskergruppe har nylig funnet mekanismer knyttet til sammenhengen mellom tarmflora og type 2-diabetes, resultater som er publisert i Cell. Overføring av tarmflora fra avføring hos donor til mottaker, såkalt fekaltransplantasjon, har vist god effekt ved inflammatorisk tarmsykdom, og har også hatt effekt ved irritabel tarmsyndrom. Tarmflora kan være forskjellig gjennom mindre mangfold av bakterier/mikrober (diversitet) eller ved endret sammensetning av bakteriene. (dagensmedisin.no 9.11.2018).)

- Hva langsiktig cannabisbruk kan gjøre med hjernen din. (What long-term cannabis use can do to your brain.) (- Regelmessig bruk av cannabis kan skade en persons hukommelse (minne).) (- Substansen påvirker hjernegrupper som er involvert i prosesser for læring, lagring og tilgang til minner.)

(Anm: Hva langsiktig cannabisbruk kan gjøre med hjernen din. (What long-term cannabis use can do to your brain.) (...) Forskernes resultater - publisert i Journal of Neurochemistry - viser at det er en viktig risiko: regelmessig bruk av cannabis kan skade en persons hukommelse (minne). (…) Ved å bruke billeddannelsesteknikker på hjernen så forskerne også at denne substansen påvirker hjernegrupper som er involvert i prosesser for læring, lagring og tilgang til minner. (medicalnewstoday.com 15.8.2018).)

-  Cannabis «mer skadelig enn alkohol» for ungdomshjerner. Tenåringer som bruker cannabis påfører sin utviklende hjerne langvarige skader, antyder en kanadisk studie.

(Anm: Cannabis 'more harmful than alcohol' for teen brains. Teenagers using cannabis are causing long-lasting damage to their developing brains, a Canadian study suggests. It found the impact on thinking skills, memory and behaviour was worse than that of teenage drinking. (…) Giving up cannabis can lead to withdrawal symptoms, such as sleeping problems and mood swings, experts say. The study is published in the American Journal of Psychiatry. (bbc.com 3.10.2018).)

- En populasjonsbasert analyse av forbindelsen mellom substansbruk og ungdommers kognitive utvikling. Konklusjoner: Utover den sårbarhet rusmiddelbruk har på kognisjon kan samtidige og varige effekter av ungdommers bruk av cannabis observeres på viktige kognitive funksjoner og virker å være mer uttalt enn de som er observert for alkohol.

(Anm: En populasjonsbasert analyse av forbindelsen mellom substansbruk og ungdommers kognitive utvikling. Konklusjoner: Utover den sårbarhet rusmiddelbruk har på kognisjon kan samtidige og varige effekter av ungdommers bruk av cannabis observeres på viktige kognitive funksjoner og virker å være mer uttalt enn de som er observert for alkohol. A Population-Based Analysis of the Relationship Between Substance Use and Adolescent Cognitive Development. (…) Conclusions: Beyond the role of cognition in vulnerability to substance use, the concurrent and lasting effects of adolescent cannabis use can be observed on important cognitive functions and appear to be more pronounced than those observed for alcohol. Am J Psychiatry. 2018 Oct 3:appiajp201818020202.)

- Seponering (avslutning) av cannabis kan være «svært invalidiserende».

(Anm: Seponering (avslutning) av cannabis kan være «svært invalidiserende». (- Mange mennesker hevder at det angivelig er nyttig, men ny forskning advarer om at hyppig bruk kan føre til "invalidiserende" symptomer i form av cannabis-seponering-syndrom (cannabis withdrawal syndrome (CWS)).) (medicalnewstoday.com 24.10.2018).)

- Mikrobiom-vertscelleinteraksjoner. Mikrobiomet er samlingen av bakterier, sopp og virus tilstede på og i menneskekroppen. Totalt antall mikrobielle celler oppveier langt våre egne, med et estimert forhold på 10:1 for bakterier.

(Anm: Microbiome-Host Cell Interactions. The microbiome is the collection of bacteria, fungi and viruses present on and within the human body. The total number of microbial cells far outweigh our own, with an estimated ratio of 10:1 for bacteria. The microbiome is a vital part of many bodily systems, including the digestive system, the immune system, and the skin. The cells of the microbiome interact with the host cells in each system, influencing health and development. (…) Related Stories - Alcohol damages microbiome in the mouth - C-section kids could be at greater risk of being overweight due to differences in their gut bacteria - Using the Microbiome to Predict the Risk of Cirrhosis-Associated Hospitalization (news-medical.net 25.4.2018).)

- Disse 3,4 milliarder år gamle fossilene fra Australia ligner forbløffende på moderne bakterier. Er dette verdens eldste bevis på liv?

(Anm: These 3.4 Billion-Year-Old Fossils From Australia Are Startlingly Similar to Modern Bacteria. Is this the world's oldest evidence of life? A chemical analysis of fossils from 3.4 billion years ago has put them firmly in the running for the title of "world's oldest evidence of life." Only discovered in 2011, the microfossils hail from the Strelley Pools formation in the Western Australian desert - an extraordinary find, considering Earth is thought to be around 4.5 billion years old. (sciencealert.com 17.8.2018).)

- Cellerne har måske overset beskyttelse mod genfejl. Menneskeceller kan opnå samme specialisering, selvom de har helt forskelligt ophav, viser ny forskning. (- »Denne fleksibilitet indikerer muligvis, at en del af vores viden om generne er forkert,« siger Hilde-Gunn Opsahl Sorteberg fra Norges miljø- og biovidenskabelige universitet, NMBU, til forskning.no, ifølge Videnskab.dk.)

(Anm: Cellerne har måske overset beskyttelse mod genfejl. Menneskeceller kan opnå samme specialisering, selvom de har helt forskelligt ophav, viser ny forskning. Måske er cellerne dermed mere robuste over for genfejl, end vi troede. Cellernes skæbne er måske ikke så forudbestemt, som vi hidtil har troet. Det er det samlede billede af tre nypublicerede studier, der er et samarbejde mellem flere forskerteams. Men de nye studier peger på, at celler med samme specialisering kan have haft helt forskellige udviklingslinjer, skriver forskning.no i en artikel bragt på Videnskab.dk. »Denne fleksibilitet indikerer muligvis, at en del af vores viden om generne er forkert,« siger Hilde-Gunn Opsahl Sorteberg fra Norges miljø- og biovidenskabelige universitet, NMBU, til forskning.no, ifølge Videnskab.dk. (jyllands-posten.dk 14.6.2018).)

- Eric Betzig vet hvor dypt mysteriet med cellen går.

(Anm: WATCH: The pleasure and pain of seeing inside living cells. ASHBURN, Va. — “I would be happy to have a rudimentary understanding of a single cell.” That doesn’t sound like a shocking statement, but coming from a Nobel-prize-winning microscopist who has spent most of his career trying to peer into the tiny powerhouses of life, it really is. Eric Betzig knows how deep the mystery of the cell goes. He’s been trying to catch it in the act of normal life for decades with his microscopes. But few in this world have actually glimpsed the cell as it really is. (statnews.com 18.7.2018).)

(Anm: Antidepressiva (inkl. SSRI-preparater) og antipsykotika har skadelige effekter på mitokondrier (Mol Cell Biochem 1999;199:103-9).)

(Anm: Mitokondriell dysfunksjon ligger bak kognitive defekter som et resultat av nevral stamcelleutarmning og nedsatt neurogenese. Mitochondrial dysfunction underlies cognitive defects as a result of neural stem cell depletion and impaired neurogenesis. Hum Mol Genet. 2017 Jun 8.)

(Anm: Mitochondrial dysfunction in metabolism and ageing: shared mechanisms and outcomes? Biogerontology. 2018 Aug 24.)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom. (Medication-induced mitochondrial damage and disease.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Signaler fra tarmens mikrobiotika til fjerntliggende organer mht. fysiologi og sykdom. Signals from the gut microbiota to distant organs in physiology and disease. (Nat Med. 2016 Oct 6;22(10):1079-1089.)

- AMPA-reseptorer på cellemembran gjør oss smartere.

(Anm: AMPA Receptors On Cell Membrane Make Us Smarter. AMPA receptors are an important regulating factor in the connection between our nerve cells. However, Dutch researcher Helmut Kessels has demonstrated that it is not the amount of AMPA receptors inside the cell that are vitally important but the receptors located on the cell membrane. Changes in the strength of the connections between two nerve cells form the basis of our ability to learn. (sciencedaily.com 15.9.2009).)

(Anm: Photoinactivation of native AMPA receptors reveals their real-time trafficking. Neuron. 2005 Dec 22;48(6):977-85.)

- Ny forskning: Oppsiktsvekkende tall om alt liv på jorden. (- Overraskende for de fleste er det nok at biomassen til alle bakterier på jorden utgjør 70 gigatonn.) (- At kun en sjettedel av ville dyr er igjen fra før mennesket entret «arenaen», fra mus til elefanter, overrasker til og med vitenskapsfolk på området.)

(Anm: Ny forskning: Oppsiktsvekkende tall om alt liv på jorden. Selv forskerne er overrasket. Hva vet vi egentlig om livet på planeten vår? (- Overraskende for de fleste er det nok at biomassen til alle bakterier på jorden utgjør 70 gigatonn. Det betyr at for hvert kg med biomasse av oss selv, finnes det godt over 1000 kg biomasse av bakterier. Og som kjent for mange består menneskekroppen av 1–3 kg med bakterier.) (- Menneskeheten er ifølge studien nemlig hovedansvarlig for at 83 prosent av biomassen til alle ville pattedyr er forsvunnet fra jordens overflate, samt halvparten av alt planteliv. At kun en sjettedel av ville dyr er igjen fra før mennesket entret «arenaen», fra mus til elefanter, overrasker til og med vitenskapsfolk på området. (dn.no 28.5.2018).)

(Anm: The biomass distribution on Earth. Abstract A census of the biomass on Earth is key for understanding the structure and dynamics of the biosphere. (…) We find that the kingdoms of life concentrate at different locations on the planet; plants (≈450 Gt C, the dominant kingdom) are primarily terrestrial, whereas animals (≈2 Gt C) are mainly marine, and bacteria (≈70 Gt C) and archaea (≈7 Gt C) are predominantly located in deep subsurface environments. We show that terrestrial biomass is about two orders of magnitude higher than marine biomass and estimate a total of ≈6 Gt C of marine biota, doubling the previous estimated quantity. Proc Natl Acad Sci U S A. 2018 May 21. pii: 201711842.)

- Historien om CRISPR: Nyuddannet forsker stjal opdagelsen fra bakterier. Her er historien om, hvordan en lille mælkesyrebakterie og en nyuddannet molekylærbiolog viste vejen til århundredets måske største videnskabelige opdagelse. (- CRISPR er i virkeligheden en opfindelse, som vi har tyvstjålet fra bakterierne, og i det perspektiv begynder historien for umanerligt lang tid siden. Bakterier har levet på planeten i milliarder af år og siden tidernes morgen kæmpet en nådesløs evolutionær kamp mod virus kaldet bakteriophager (dem, der æder bakterier) eller blot phager. Usynlige horder af phager bombarderer konstant bakterierne, så det har været livsnødvendigt at have nogle forsvarstricks oppe i ærmet - og CRISPR er bakteriernes geniale immunforsvar mod virus.')

(Anm: Historien om CRISPR: Nyuddannet forsker stjal opdagelsen fra bakterier. Her er historien om, hvordan en lille mælkesyrebakterie og en nyuddannet molekylærbiolog viste vejen til århundredets måske største videnskabelige opdagelse. istorien om den revolutionære CRISPR-teknologi begyndte en dag i 2005, hvor den nyuddannede molekylærbiolog Philippe Horvath opdagede noget meget overraskende. (…) »Nobelprisen kommer uden tvivl, det er kun et spørgsmål om tid,« siger mikrobiolog og professor ved DTU Egon Bech Hansen. I 2007 var han forskningschef i den danske fødevareindustris stolthed, Danisco, hvor et forskerhold opdagede CRISPR som et system, bakterier bruger til at skære DNA fra invaderende virus i småstykker. I dag hører vi mest om de molekylærbiologer, der efterfølgende tog opdagelsen og forvandlede den til den gen-saks, som har revolutioneret store dele af biologien og endda åbnet døren til at redigere i menneskets arvemateriale. (…) Mælkesyrebakteriernes hemmelige våben mod virus CRISPR er i virkeligheden en opfindelse, som vi har tyvstjålet fra bakterierne, og i det perspektiv begynder historien for umanerligt lang tid siden. Bakterier har levet på planeten i milliarder af år og siden tidernes morgen kæmpet en nådesløs evolutionær kamp mod virus kaldet bakteriophager (dem, der æder bakterier) eller blot phager. Usynlige horder af phager bombarderer konstant bakterierne, så det har været livsnødvendigt at have nogle forsvarstricks oppe i ærmet - og CRISPR er bakteriernes geniale immunforsvar mod virus.' Du kan læse mere om bakteriophager i artiklen Bakterier skruer op og ned for deres immunforsvar. (videnskab.dk 12.8.2018).)

- Gif og bilde skrevet inn i DNA av bakterier.

(Anm: Gif and image written into the DNA of bacteria. An image and short film has been encoded in DNA, using the units of inheritance as a medium for storing information. Using a genome editing tool known as Crispr, US scientists inserted a gif - five frames of a horse galloping - into the DNA of bacteria. Then the team sequenced the bacterial DNA to retrieve the gif and the image, verifying that the microbes had indeed incorporated the data as intended. The results appear in Nature journal. For their experiments, the team from Harvard University in Cambridge, Massachusetts, used an image of a human hand and five frames of the horse Annie G captured in the late 19th Century by the British photography pioneer Eadweard Muybridge. (bbc.com 13.7.2017).)

(Anm: CRISPR–Cas encoding of a digital movie into the genomes of a population of living bacteria. DNA is an excellent medium for archiving data. Recent efforts have illustrated the potential for information storage in DNA using synthesized oligonucleotides assembled in vitro1, 2, 3, 4, 5, 6. Nature 547, 345–349 (20 July 2017).)

- Planter bliver paralyseret af samme bedøvelsesmidler som mennesker.

(Anm: Planter bliver paralyseret af samme bedøvelsesmidler som mennesker. (- Universel virkning. Det er fascinerende, at plantecellerne reagerer på samme måde på stofferne som dyr og mennesker, skriver Ken Yokawa og kollegaerne i Annals of Botany. (videnskab.dk 20.5.2018).)

- Sæbe preller i stigende grad af på sygdomsfremkaldende bakterier. (- De udvikler øget tolerance, uden at forskerne er helt sikre på årsagerne til den større modstandsdygtighed.) (- Hospitalsbakterier udvikler resistens over for håndsprit.)

(Anm: Sæbe preller i stigende grad af på sygdomsfremkaldende bakterier. Ved for lav dosering af desinfektionsmidler udvikler stafylokokker på et dansk hospital modstandsdygtighed over for kemiske stoffer. Det viser ny forskning. Flere sygdomsfremkaldende bakterier overlever en tur med desinfektionsmidler. De udvikler øget tolerance, uden at forskerne er helt sikre på årsagerne til den større modstandsdygtighed. Det viser to studier foretaget uafhængigt af hinanden, der er blevet publiceret i denne måned. Det første studie, publiceret i Science Translational Medicine , er foretaget på et amerikansk hospital og viser, at nyere stammer af tarmbakterien Enterococcus faecium er blevet hele ti gange mere modstandsdygtig over for alkohol-baserede desinfektionsmidler end ældre stammer af samme bakterie. Læs også: Hospitalsbakterier udvikler resistens over for håndsprit (…) Antibiotikaresistens er uændret På den positive side viser undersøgelsen, at bakterier, der har udviklet øget tolerance for desinfektionsmidler, ikke samtidig udvikler antibiotikaresistens, samt at bakteriernes sygdomsfremkaldende egenskaber generelt mindskes, når de udsættes for desinfektionsmidler. (ing.dk 15.8.2018).)

- Din tarm kan være full av små strømgeneratorer, har forskere oppdaget.

(Anm: Your Guts Could Be Full of Tiny Electricity Generators, Scientists Have Discovered. Nature is strange. Bacteria deep in our intestines are capable of producing electricity, a new study has discovered, and researchers have also worked out how these single-celled organisms do it – by breaking down sugar as part of their metabolic processes. Not only could that help us understand more about how our own digestive system works, it might also help in the development of living batteries which could use bacteria as a power source instead of the more traditional options. In this case, researchers looked at the lactic acid bacterium Enterococcus faecalis, a bug found in healthy humans (and animals) but also responsible for meningitis, urinary tract infections and other health issues. Now we know it has some additional powers. "Lactic acid bacteria, and many other bacteria, are probably capable of performing electrochemistry," says one of the team, microbiologist Lars Hederstedt from Lund University in Sweden. The process E. faecalis is using is extracellular electron transport (EET), a way of swapping electrons in and out of the immediate environment – a bit like the way we breathe air. In this way, bacterial cells are able to produce an electric current and the energy to live. Electricity generation has been seen before in bacteria, but now we know it's going on in our inner plumbing as well, in small amounts. (sciencedaily.com 20.9.2018).)

- Hvorfor bliver bakterier antibiotika-resistente, og hvad kan vi gøre ved det?

(Anm: Hvorfor bliver bakterier antibiotika-resistente, og hvad kan vi gøre ved det? De fleste antibiotika er produceret af mikroorganismer, og ny forskning peger på, at de kan producere mange flere antibiotika, end vi hidtil har troet. Det rummer store muligheder i kampen mod antibiotika-resistens. (…) Flemmings opdagelse af antibiotika har gjort os i stand til at kurere langt de fleste bakterie-infektioner, som tidligere var dødelige. Vi har siden 1928 fundet mange forskellige antibiotika og har troet, at vi havde vundet kampen mod bakterierne. Det er bare ikke tilfældet. Bakterier er smarte. De vokser hurtigt, og de vokser ved at dele sig. Hver gang de deler sig, sker der små ændringer i deres genetiske kode, såkaldte mutationer. Hvis bakterier udsættes for ubehagelige omgivelser, vil de mutere, og de varianter af bakterierne (mutanter), der kan tåle de ubehagelige omgivelser, får en fordel; de bliver selekteret. (...) Historien kort - Vi får mange af vores antibiotika fra mikroorganismer. - Ny forskning viser, at ved at udsætte mikroorganismerne for meget lave doser af netop antibiotika, kan de producere en lang række nye antibiotiske stoffer. - Mikroorganismer rummer altså et kæmpe uudnyttet potentiale, der på sigt kan hjælpe os i kampen mod antibiotika-resistens. (videnskab.dk 19.8.2018).)

- Forskere viser en ny relasjon mellom tarmmikrobiom og aterosklerose. Forskere ved Western University og Lawson Health Research Institute har vist en ny relasjon mellom tarmmikrobiomet og aterosklerose, en av de viktigste årsakene til hjerteinfarkt og hjerneslag. Dette ble målt som belastningen av plakk i halspulsårer.

(Anm: Researchers show novel relationship between gut microbiome and atherosclerosis. Researchers at Western University and Lawson Health Research Institute have shown a novel relationship between the intestinal microbiome and atherosclerosis, one of the major causes of heart attack and stroke. This was measured as the burden of plaque in the carotid arteries. (news-medical.net 3.5.2018).)

(Anm: Metabolic products of the intestinal microbiome and extremes of atherosclerosis. (…) Conclusions The intestinal microbiome appears to play an important role in atherosclerosis. These findings raise the possibility of novel approaches to treatment of atherosclerosis such as fecal transplantation and probiotics. Atherosclerosis, 2018; 273: 91.)

(Anm: Mikrobiom og kreft. Menneskekroppen huser 10-100 billioner mikrober (små mikroorganismer som bakterier, virus og sopp) og deres grupperinger eller samfunn refereres til som mikrobiota. (…) Dysbiosis is a condition when these microbes become imbalanced in the gut. (medicalnewstoday.com 8.5.2018).)

- Antidepressiva øker risiko for åreforkalkning (arteriosklerose), erektil dysfunksjon, hjertesykdom og hjerneslag. (- Et vanlig foreskrevet antidepressiva forårsaket opp til en seksdobling i aterosklerotisk plakk i koronararteriene hos ikke-menneskelige primater, ifølge en studie utført av forskere ved Wake Forest Baptist Medical Center.)

(Anm: Vanlig antidepressiva gir økt koronar aterosklerose (åreforkalkning) i dyremodell. (Common antidepressant increased coronary atherosclerosis in animal model). Et vanlig foreskrevet antidepressiva forårsaket opp til en seksdobling i aterosklerotisk plakk i koronararteriene hos ikke-menneskelige primater, ifølge en studie utført av forskere ved Wake Forest Baptist Medical Center. Koronar aterosklerose er den primære årsaken til hjerteinfarkt. (A commonly prescribed antidepressant caused up to a six-fold increase in atherosclerosis plaque in the coronary arteries of non-human primates, according to a study by researchers at Wake Forest Baptist Medical Center. Coronary artery atherosclerosis is the primary cause of heart attacks.) Studien er publisert i dagens elektroniske utgaven av tidsskriftet Psychosomatic Medicine. (...) Apene som fikk SSRI utviklet tre ganger så mye aterosklerose i sine koronararterier i forhold til aper gitt placebo. Hos de deprimerte dyr var mengden enda høyere - nesten seks ganger høyere hos SSRI-behandlede dyr enn hos de som fikk placebo. (sciencedaily.com 6.4.2015).)

- Har antidepressiva en langsiktig nytteverdi? (- Når det gjelder dødelighet av antidepressiva heter det i en studie på 378 400 deltakere at «risikoen for tidlig død ble økt med 33 prosent blant brukere av antidepressiva sammenlignet med ikke-brukere» (4).

(Anm: Har antidepressiva en langsiktig nytteverdi? (...) Når det gjelder dødelighet av antidepressiva heter det i en studie på 378 400 deltakere at «risikoen for tidlig død ble økt med 33 prosent blant brukere av antidepressiva sammenlignet med ikke-brukere» (4). Det er således ikke overraskende at sykefraværet fra det tidspunktet SSRI-preparater ble introdusert på markedet (1993) har økt fra et svært lavt nivå til å bli verdens høyeste (5). Tidsskr Nor Legeforen 2018 (03.05.2018).)

- Bruk av antidepressiva linket til høyere risiko for tidlig død: studie. (- Risikoen for tidlig død ble økt med 33 prosent blant brukere av antidepressiva sammenlignet med ikke-brukere.) (- I videre analyser konkluderte forskerteamet at selv om legemidlene kan være risikable i befolkningen generelt, kan risikoen blant personer med hjerte- og karsykdommer være lavere på grunn av deres antikoagulerende effekter.)

(Anm: Antidepressant use linked to higher risk of premature death: study. A new study has identified a link between antidepressant use and early death, CTV News reported. In the study, the investigators performed a meta-analysis of 16 studies involving a combined 378 000 patients to analyse the possible association between antidepressant use and death risk, finding that the risk of premature death was increased by 33 percent among antidepressant users compared to non-users. — Study author Paul Andrews noted that while not all studies reported exact causes of death, among the studies that did, the causes of death ranged from heart attacks and stroke to accidents. Andrews said that deaths involving accidents were unsurprising because "we know that antidepressants have negative effects on cognitive functioning as well." In further analyses, the research team concluded that although the drugs may be risky in the general population, their risk among people with cardiovascular disease could be lower due to their anticoagulant effects. Andrews suggested alternatives to antidepressants such as psychotherapy, stating "[psychotherapies] don't have the negative physiological effects…and they work just as well in the short term." (firstwordpharma.com 19.9.2017).)  

(Anm: Levealder og dødsårsaker (mintankesmie.no).)

(Anm: The Mortality and Myocardial Effects of Antidepressants Are Moderated by Preexisting Cardiovascular Disease: A Meta-Analysis. Psychother Psychosom 2017;86:268-282.)

- Bruk av antidepressiva knyttet til økt dødelighet hos pasienter med kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) (chronic obstructive pulmonary disease).

(Anm: Antidepressant Use Associated With Increased Mortality in Patients With COPD. LAUSANNE, Switzerland -- June 29, 2018 -- Use of serotonergic antidepressants is associated with a small but significant increase in rates of respiratory-related morbidity and mortality among older adults with COPD, according to a new study published in the European Respiratory Journal. (dgnews.docguide.com 29.6.2018).)

(Anm: SEROTONERGIC ANTIDEPRESSANT USE AND MORBIDITY AND MORTALITY AMONG OLDER ADULTS WITH COPD. Eur Respir J. 2018 Jun 25. pii: 1800475.)

- KOLS er en fellesbetegnelse for lungesykdommer som har endret luftveiene slik at pustekapasiteten er varig redusert.

(Anm: KOLS: Kronisk obstruktiv lungesykdom. KOLS er en fellesbetegnelse for lungesykdommer som har endret luftveiene slik at pustekapasiteten er varig redusert. Røykere er spesielt utsatt. Dette er KOLS. KOLS er en kronisk betennelsestilstand i lunger og luftveier, og en sekkebetegnelse på flere ulike tilstander. KOLS er i stor grad forbundet med røyking. Allmennlege Brynjulf Barexstein og lungelege Christian Gartmann forklarer. Video: Lommelegen (lommelegen.no 13.7.2018).)

(Anm: Effects of long-term sertraline (Zoloft) treatment and depression on coronary artery atherosclerosis in premenopausal female primates. (...) Vi bestemte effekten av SSRI på kranspuls åreforkalkning (aterosklerose) (CAA) i en etablert, ikke-human primatmodell som ble brukt til å avklare sammenhengen mellom depresjon og CAA. (...) KONKLUSJONER: Deprimerte dyr utviklet mer CAA, og langvarig behandling med sertralin resulterte i mer omfattende CAA. (We determined the effects of an SSRI on coronary artery atherosclerosis (CAA) in an established nonhuman primate model used to clarify the association between depression and CAA. (…) CONCLUSIONS: Depressed animals developed more CAA, and long-term treatment with sertraline resulted in more extensive CAA.) Psychosom Med. 2015 Apr;77(3):267-78.)

(Anm: Arteriosklerose, patologisk anatomisk betegnelse på tilstander med fortykket arterievegg med tap av elastisitet. Kilde: Store norske leksikon.)

- Observasjonsstudie av nesten 9000 pasienter fant at de som ble foreskrevet antidepressiva ved utskrivning fra sykehus etter et hjerteinfarkt hadde 66 % større dødelighetsrisiko ett år senere enn pasienter som ikke ble foreskrevet legemidlene.

(Anm: Observasjonsstudie av nesten 9000 pasienter fant at de som ble foreskrevet antidepressiva ved utskrivning fra sykehus etter et hjerteinfarkt hadde 66 % større dødelighetsrisiko ett år senere enn pasienter som ikke ble foreskrevet legemidlene, selv om de bemerket at årsaken ikke nødvendigvis er relatert direkte til antidepressiva. (Heart attack patients prescribed antidepressants have lower survival rates.) (news-medical.net 5.3.2018).)

(Anm: The Aging Risk and Atherosclerosis: A Fresh Look at Arterial Homeostasis. A considerable volume of research over the last decade has focused on understanding the fundamental mechanisms for the progression of atherosclerosis—the underlying cause for the vast majority of all cardiovascular (CVD)-related complications. Front. Genet., 14 December 2017.)

- Konklusjon Utbredt bruk av antidepressiva kan bidra til langvarig økt risiko for vektøkning på befolkningsnivå. Potensialet for vektøkning bør vurderes når behandling med antidepressiva er indikert.

(Anm: Antidepressant utilisation and incidence of weight gain during 10 years’ follow-up: population based cohort study. Abstract Objective To evaluate the long term association between antidepressant prescribing and body weight. (…) Conclusion Widespread utilisation of antidepressants may be contributing to long term increased risk of weight gain at population level. The potential for weight gain should be considered when antidepressant treatment is indicated. BMJ 2018;361:k1951 (Published 23 May 2018).)

(Anm: Antidepressiva og antipsykotika gir økt risiko for diabetes hos barn og voksne (50 til 700 %) (mintankesmie.no).)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

- Tarmbakterier fremmer magefett, men er gener eller diett å klandre? (- Analysene viste at bare 17,9 prosent av tarmprosessene er påvirket av genetiske faktorer. I motsetning er 67,7 prosent av disse mekanismene drevet av miljøfaktorer - spesielt diett.) (- Overdreven midjefett vurderes som en risikofaktor for utvikling av metabolske tilstander, inkludert fedme og diabetes.)

(Anm: Gut bacteria drive belly fat, but are genes or diet to blame? We know that our gut microbiota play a crucial role in regulating our overall health, particularly our fat stores. But to what extent are the processes that influence fat buildup determined by genetic factors and environmental factors, such as diet? (…) One review even calls gut bacteria "the forgotten organ," since they are highly active and their chemical processes influence the body's metabolism in numerous ways. (…) Excessive waist fat is deemed a risk factor for the development of metabolic conditions, including obesity and diabetes. Through their research, lead investigator Cristina Menni and her team managed to put together a database listing which gut bacteria were linked with which metabolites. Also, they answered the question, "Are chemical processes in the gut influenced more by our genetic profile, or by our dietary choices?" Their findings have now been published in the journal Nature Genetics. "This study has really accelerated our understanding of the interplay between what we eat, the way it is processed in the gut, and the development of fat in the body, but also immunity and inflammation," says Menni. "By analyzing the fecal metabolome, we have been able to get a snapshot of both the health of the body and the complex processes taking place in the gut," she adds. (…) Gut mechanisms driven by diet, not genes Menni and colleagues initially collected samples from 786 twins, 93.4 percent of which were female — recruited using the TwinsUK registry — and analyzed 1,116 metabolites. The results of the initial analysis were then replicated in an additional set of 230 twins (98.3 percent female). The analyses revealed that only 17.9 percent of gut processes are influenced by genetic factors. By contrast, 67.7 percent of these mechanisms were driven by environmental factors — particularly diet. (news-medical.net 29.5.2018).)

- Analyse av stor slektsdatabase viser at forventet levealder har lite å gjøre med gener. (- Forskere rapporterte på tirsdag at gener utgjorde godt under 7 prosent av folks forventede levealder, mot 20 til 30 prosent i de fleste tidligere estimater.)

(Anm: Life span has little to do with genes, analysis of large ancestry database shows. Millions of amateur genealogists assembling family trees on Ancestry.com probably figure they’re just finding lost relatives and assessing their genetic proximity to Prince Harry, but in fact they have unintentionally made a significant contribution to science. An analysis of 54 million of the website’s public family trees finds that the heritability of life span, a hot research topic for decades, is considerably less than widely thought. Scientists reported on Tuesday that genes accounted for well under 7 percent of people’s life span, versus the 20 to 30 percent of most previous estimates. That low heritability “implies that it would be harder” to affect life span through genetic tinkering or other life extension ideas, said computational geneticist J. Graham Ruby of Calico Life Sciences, lead author of the study published in the journal Genetics. Google founded Calico in 2013 to find ways to combat aging. (statnews.com 7.11.2018).)

(Anm: Estimates of the Heritability of Human Longevity Are Substantially Inflated due to Assortative Mating. Genetics 2018;210(3):1109-1124.)

Anm: Levealder og dødsårsaker (mintankesmie.no).)

- Link mellom depresjon og kognitiv svikt granskes. (- Den samme studien fant også at mennesker med depresjon og type 2 diabetes hadde enda større risiko for å utvikle demens, med en 117 prosent økt risiko sammenlignet hos mennesker som hadde ingen av tilstandene.)

(Anm: Link between depression and cognitive decline explored. (…) Depression and dementia Previously, scientists have identified an association between depression and an increased risk of dementia later in life. A 2015 study published in JAMA Psychiatry, for example, found that people with depression had an 83 percent increased risk of acquiring dementia compared with people who did not have depression. The same study also found that people who had depression and type 2 diabetes were at even higher risk of developing dementia, with a 117 percent increased risk compared with people who had neither condition. (news-medical.net 29.5.2018).)

- "Skinny fat" («tynnfet») linket til kognitiv svikt, advarer studie. Sarkopeni, som er tap av muskelmasse har en tendens til å skje naturlig med alderen. Derfor er overflødig fett hos eldre med sarkopi ikke alltid lett synlig. Men skjult fett, kombinert med tap av muskelmasse senere i livet, kan forutsi risiko Alzheimers sykdom, advarer forskere.

(Anm: 'Skinny fat' linked to cognitive decline, study warns. Sarcopenia, which is the loss of muscle mass, tends to happen naturally with age. So, in older people with sarcopenia, excess body fat may not be readily visible. But hidden fat, paired with muscle mass loss later in life, could predict Alzheimer's risk, researchers warn. A recent study — the results of which have been published in the journal Clinical Interventions in Aging — has found that sarcopenia and obesity (independently, but especially when occurring together) can heighten the risk of cognitive function impairments later in life. (medicalnewstoday.com 6.7.2018).)

(Anm: Sarcopenic obesity and cognitive performance. (…) Conclusion: Sarcopenia alone and in combination with sarcopenic obesity can be used in clinical practice as indicators of probable cognitive impairment. At-risk older adults may benefit from programs addressing loss of cognitive function by maintaining/improving strength and preventing obesity.Clinical Interventions in Aging 2018;13:1111—1119.)

(Anm: Muskelsvinn hos eldre, sarkopeni. Muskelsvinn, tap av muskelmasse, er en del av den naturlige aldringen. Jo mer muskelmasse vi taper, jo skrøpeligere blir vi. Regelmessig fysisk aktivitet og riktig ernæring kan begrense muskeltapet. Muskelsvinn kan føre til nedsatt funksjonsevne og uførhet. (nhi.no 22.3.2016).)

- Mikrobiota fra by og land er forskjellig fra ung alder, ifølge ny studie. En ny studie har vist at forskjeller i det menneskelige tarmmikrobiom mellom mennesker som bor i landlige kontra byområder i Nigeria begynner i svært ung alder. (- De karakteristiske mikrobielle og metabolske egenskaper som observeres i tradisjonelle populasjoner, som har en tendens til å ha mye lavere nivåer av vestlige sykdommer, kan hjelpe forskere til å forstå mekanismene som fører til brudd på disse mikrobiome-vertrelasjoner. "Dette kan også potensielt resultere i en større forståelse av de betennelser og den immundysreguleringer som følger.")

(Anm: Rural and urban microbiota differ from a young age, finds new study. A new study has shown that differences in the human gut microbiome between people living in rural versus urban areas of Nigeria begin at a very young age. The finding, which has recently been published in the journal Cell Reports, could help researchers understand why traditional populations tend to have much lower rates of Western diseases. Previous studies analyzing the microbiomes have generally compared rural, hunter-gatherer communities with distant urban populations in Europe or the U.S., but this study has compared the microbiomes of rural and urban African people in the same geographical area. (…) The distinctive microbial and metabolic traits observed in traditional populations, which tend to have much lower rates of Western diseases, could help researchers understand the mechanisms that lead to the rupture of these microbiome-host relationships. "This could also potentially result in a greater understanding of the inflammation and immune dysregulation that follows." (news-medical.net 7.6.2018).)

(Anm: Differentiating Between Microbial Species. Differentiating bacterial strains within a single sample can be a daunting challenge. Microscopic studies of the sample can be used for simple identification and differentiation tasks. Microbiologists can identify the microbe by its morphological features and document all of the organisms in the sample. Staining, culturing, and simple biochemical tests are other traditional methods for distinguishing between microbial species. (medpagetoday.com 18.6.2018).)

- Ubalanse mellom tarmmikroorganismer, immunceller kan iscenesette autoimmun sykdom.

(Anm: Imbalance between gut microorganisms, immune cells could set stage for autoimmune disease. An imbalance in the reciprocal relationship between common gut bacteria and certain immune cells can set the stage for the development of autoimmune inflammation, according to a study conducted by researchers at Children's Hospital of Pittsburgh of UPMC and the University of Pittsburgh School of Medicine, who described their findings recently in Immunity. (...) (medicalnewstoday.com 18.3.2016).)

(Anm: Intestinal Interleukin-17 Receptor Signaling Mediates Reciprocal Control of the Gut Microbiota and Autoimmune Inflammation. Abstract Interleukin-17 (IL-17) and IL-17 receptor (IL-17R) signaling are essential for regulating mucosal host defense against many invading pathogens. Commensal bacteria, especially segmented filamentous bacteria (SFB), are a crucial factor that drives T helper 17 (Th17) cell development in the gastrointestinal tract. In this study, we demonstrate that Th17 cells controlled SFB burden. Immunity. 2016 Mar 15;44(3):659-671.)

- Antigenic mimicry of ubiquitin by the gut bacterium Bacteroides fragilis: a potential link with autoimmune disease.

(Anm: Antigenic mimicry of ubiquitin by the gut bacterium Bacteroides fragilis: a potential link with autoimmune disease. Summary. Ubiquitin is highly conserved across eukaryotes and is essential for normal eukaryotic cell function. The bacterium Bacteroides fragilis is a member of the normal human gut microbiota, and the only bacterium known to encode a homologue of eukaryotic ubiquitin. The B. fragilis gene sequence indicates a past horizontal gene transfer event from a eukaryotic source. It encodes a protein (BfUbb) with 63% identity to human ubiquitin which is exported from the bacterial cell. The aim of this study was (i) to determine if there was antigenic cross‐reactivity between B. fragilis ubiquitin and human ubiquitin and (ii) to determine if humans produced antibodies to BfUbb. Molecular model comparisons of BfUbb and human ubiquitin predicted a high level (99·8% confidence) of structural similarity. Linear epitope mapping identified epitopes in BfUbb and human ubiquitin that cross‐react. BfUbb also has epitope(s) that do not cross‐react with human ubiquitin. The reaction of human serum (n = 474) to BfUbb and human ubiquitin from the following four groups of subjects was compared by enzyme‐linked immunosorbent assay (ELISA): (1) newly autoantibody‐positive patients, (2) allergen‐specific immunoglobulin (Ig)E‐negative patients, (3) ulcerative colitis patients and (4) healthy volunteers. We show that the immune system of some individuals has been exposed to BfUbb which has resulted in the generation of IgG antibodies. Serum from patients referred for first‐time testing to an immunology laboratory for autoimmune disease are more likely to have a high level of antibodies to BfUbb than healthy volunteers. Molecular mimicry of human ubiquitin by BfUbb could be a trigger for autoimmune disease. Clin Exp Immunol. 2018 Nov;194(2):153-165.)

- Tarmmikrober viktig for serotoninproduksjon (- Gut microbes important for serotonin production.) (- Mindre kjent er at forskere anslår at 90 % av serotonin er laget i tarmen, og ubalanser i denne perifere serotonin har vært knyttet til sykdommer som spenner fra irritabel tarmsyndrom og kardiovaskulær sykdom til osteoporose.)

(Anm: Gut microbes important for serotonin production. Serotonin is probably best known as a brain chemical that affects emotions and behavior, an imbalance of which is thought to contribute to depression. Less well-known is that scientists estimate 90% of serotonin is made in the gut, and imbalances in this peripheral serotonin have been linked to diseases ranging from irritable bowel syndrome and cardiovascular disease, to osteoporosis. (medicalnewstoday.com 21.4.2015).)

(Anm: Serotonin deficiency implicated in rheumatoid arthritis. For the first time, serotonin (5-hydroxytryptamine, 5-HT) has been directly implicated in the pathophysiology of rheumatoid arthritis (RA). Although 5-HT is predominantly known as a neurotransmitter within the central nervous system, new evidence points to additional important functions for serotonin in the periphery. A report in The American Journal of Pathology shows that experimentally-induced RA in serotonin-deficient mice is worse than disease reported in controls and that some effects of RA can be reduced by serotonin or its agonists (compounds that activate serotonin receptors). (medicalnewstoday.com 10.3.2016).)

(Anm: Immune study shows how gut keeps deadly infections at bay. Treatment and prevention of life-threatening infections could be improved by research that reveals how bacteria are kept in check. Researchers have discovered how the immune system stops bacteria in our gut from leaking into the blood stream and causing body-wide inflammation, such as sepsis. (medicalnewstoday.com 18.3.2016).)

- Avdekket leversykdom hos personer med tarmsykdom. (- MR av gallegangene hos personer som med langvarig Crohns sykdom, avdekket mer enn tre ganger høyere forekomst av PSC enn det som allerede var kjent.)

(Anm: Avdekket leversykdom hos personer med tarmsykdom. MR avdekket langt høyere forekomst av leversykdommen primær skleroserende cholangitt enn det som var kjent hos personer med inflammatorisk tarmsykdom.Aida Kapic Lunders, som disputerte ved Universitetet i Oslo 20. juni, har i en populasjonsbaserte studie benyttet MR for å undersøke forekomsten av primær skleroserende cholangitt (PSC) hos pasienter som har hatt inflammatorisk tarmsykdom (IBD) i mer enn 20 år. MR av gallegangene hos personer som med langvarig Crohns sykdom, avdekket mer enn tre ganger høyere forekomst av PSC enn det som allerede var kjent.(…) Aida Kapic Lunders viser til at det ikke finnes noen god medisinsk behandling for PSC – og at levertransplantasjon er den eneste potensielt kurative behandlingen. (dagensmedisin.no 22.8.2018).)

- Hvordan fiendtlighet i ekteskapet kan skade din tarm. Ny forskning finner at fiendtligskap i ekteskapelige forhold, spesielt i kombinasjon med en historie med depresjon kan gi alvorlig skade på tarmhelsen, og øke risikoen for lekk tarm syndrom.

(Anm: How marital hostility can harm your gut. New research finds that hostile marital relationships, particularly when coupled with a history of depression, can seriously harm gut health, raising the risk of leaky gut syndrome. The membrane lining the inside of our intestines forms a barrier that simultaneously prevents bacteria and toxins from reaching the inside our intestines and from getting out and into the bloodstream. When it doesn't function properly, however, this lining may have cracks or holes in it, allowing pathogens and food waste to get into the bloodstream and new pathogens to get into the gut. This problem — referred to as leaky gut syndrome — may, in turn, cause gastrointestinal problems, inflammation, and changes to the overall composition of the gut microbiota. Alterations in the gut's flora have been linked to a range of conditions, from obesity and cancer to mental health conditions such as depression and anxiety. Now, a first-of-its-kind study examines the impact of marital hostility on the risk of developing leaky gut syndrome. The new research was led by psychiatry professor Janice Kiecolt-Glaser, director of the Institute for Behavioral Medicine Research at the Ohio State University Wexner Medical Center in Columbus. Prof. Kiecolt-Glaser and team published their findings in the journal Psychoneuroendocrinology. (medicalnewstoday.com 19.8.2018).)

(Anm: [Intestinal cross-talk : The gut as motor of multiple organ failure]. Abstract The central role of the organ system "gut" for critically ill patients has not been acknowledged until the last decade. The gut is a crucial immunologic, metabolic and neurologic organ system and impairment of its functions is associated with morbidity and mortality. The gut has a central position in the cross-talk between organs and dysfunction of the gut may result in impairment of other intra-abdominal and extra-abdominal organ systems. The intestinal tract is the most important source of endogenous infections and determines the inflammatory status of the organism. Gut failure is an element of the multiple organ dysfunction syndrome (MODS). The leading mechanism in the evolution of endogenous infections is the intestinal translocation of microbes. A dysbiosis and damage of the intestinal mucosa leads to a disorder of the mucosal barrier function, increases the permeability and promotes translocation (leaky gut hypothesis). Med Klin Intensivmed Notfmed. 2018 Aug 17.)

– Har du utæt tarm – uden at vide det? Så risikerer du at blive næste offer for allergi, diabetes og andre sygdomme, der eksploderer lige nu.

(Anm: Her er maden, der beskytter dig mod 25 sygdomme i ét hug. Har du utæt tarm – uden at vide det? Så risikerer du at blive næste offer for allergi, diabetes og andre sygdomme, der eksploderer lige nu. Se, hvad du skal spise for at undgå det. Føler du dig tit oppustet og mat, og får du ondt i maven, når du har spist forskellige madvarer? Klør det, og får du mærkelige udslæt på huden? Får du ondt i led og muskler og føler dig drænet for energi? Mange kan nok svare ja til en eller flere af disse almindelige plager, og forklaringerne kan være mange. Men en af de nye forklaringsmodeller, der optager forskere over hele verden og får mere og mere videnskabelig ballast, hedder utæt tarm. (…) Din tarmslimhinde er kæmpestor: Du har hele 40 kvadratmeter tarmslimhinde inden dig – nogle forskere hævder endda 400. (…) Din tarmslimhinde er kæmpestor: Du har hele 40 kvadratmeter tarmslimhinde inden dig – nogle forskere hævder endda 400. Så længe den er sund, er den fuldstændig genialt indrettet. På den ene side lader den næringsstoffer, vand og næringssalte sive fra tarmen ud i blodet, så du kan få glæde af dem. På den anden side virker den som et bolværk, der bremser farlige bakterier, giftstoffer, ufordøjede proteiner og andre uønskede stoffer, så de havner i toiletkummen i stedet for at belaste resten af din krop. Slimhinden har både fysiske og biokemiske virkemidler. Størstedelen af dit immunforsvar holder til her, da dine mad- og drikkevarer leverer hovedkilden af de potentielle trusler, som immunforsvaret skal holde øje med. (…) Bl.a. menes mange autoimmune sygdomme, som forskerne har haft svært ved at forklare, at hænge sammen med en utæt tarm. Og det faktum, at disse sygdomme bliver mere og mere almindelige, ser mange forskere som en konsekvens af, at vores tarmslimhinder bliver stadig mere utætte og at vores immunforsvar derfor bliver provokeret af en række stoffer, som får det til at gå bananas og angribe kroppens egne væv og organer. Hos nogle mennesker kan det give eksem eller høfeber, hos andre en bestemt type fødevareallergi, hos atter andre type 1-diabetes. Endnu kan ingen vist forklare, hvorfor de autoimmune sygdomme ytrer sig så forskelligt hos os. Men listen over sygdommene bliver længere og længere - og 75-80 pct. af de, der bliver ramt af dem, er kvinder. (jyllands-posten.dk 21.2.2018).)

- MGH-forskere gir direkte kobling mellom "lekk tarm" og kronisk inflammatorisk sykdom.

(Anm: MGH-forskere gir direkte link mellom "lekk tarm" og kronisk inflammatorisk sykdom. MGH researchers provide direct link between ‘leaky gut’ and chronic inflammatory disease. With the help of genetically engineered mice, scientists at the Massachusetts General Hospital (MGH) are moving closer to establishing the role that increased intestinal permeability, sometimes called a "leaky gut," plays in chronic inflammatory conditions. Regulated by a protein called zonulin, elevated intestinal permeability has been associated with several chronic conditions including autoimmunity, metabolic disorders, neurodegenerative diseases and even cancer. In an article published in Annals of the New York Academy of Sciences, lead author Craig Sturgeon, a graduate student in the Mucosal Immunology and Biology Research Center (MIBRC) at MGH, and colleagues provide a direct link between increased permeability of the small intestine and chronic inflammatory disease. They describe how inducing colitis in transgenic mice with two copies of the zonulin-producing gene variant led to significantly more severe symptoms and increased mortality compared with inducing colitis in animals without the zonulin gene. (news-medical.net 20.4.2017).)

(Anm: Zonulin, a regulator of epithelial and endothelial barrier functions, and its involvement in chronic inflammatory diseases. (…) This review focuses on the recent research implicating zonulin as a master regulator of intestinal permeability linked to the development of several chronic inflammatory disorders. Tissue Barriers. 2016 Oct 21;4(4):e1251384.)

(Anm: Zonulin transgenic mice show altered gut permeability and increased morbidity/mortality in the DSS colitis model. (…) Our data show that zonulin-dependent small intestinal barrier impairment is an early step leading to the break of tolerance with subsequent development of CIDs. Ann N Y Acad Sci. 2017 Jun;1397(1):130-142.)

(Anm: Læge: Du er syg i hjernen, ikke i kroppen. (ekstrabladet.dk 17.4.2012).)

- Lekk tarm biomarkører for depresjon og selvmordsatferd. (- Leaky Gut Biomarkers in Depression and Suicidal Behavior.)

(Anm: Leaky Gut Biomarkers in Depression and Suicidal Behavior. Abstract OBJECTIVE: Inflammation is associated with major depressive disorder (MDD) and suicidal behavior. According to the "leaky gut hypothesis", increased intestinal permeability may contribute to this relationship via bacterial translocation across enterocytes. We measured plasma levels of gut permeability markers, in patients with a recent suicide attempt (rSA), MDD subjects with no history of a suicide attempt (nsMDD), and healthy controls (HC), and related these markers to symptom severity and inflammation. CONCLUSION: The "leaky gut hypothesis" may improve our understanding of the link between inflammation and suicidal behavior. These findings should be considered preliminary until replicated in larger cohorts. Acta Psychiatr Scand. 2018 Oct 22.)

(Anm: Inflammation in Middle Age May Be Tied to Brain Shrinkage Decades Later. MINNEAPOLIS, Minn -- November 1, 2017 -- People who have biomarkers tied to inflammation in their blood in their 40s and 50s may have more brain shrinkage decades later than people without the biomarkers, according to a study published in the November 1, 2017, online issue of Neurology. The brain cell loss was found especially in areas of the brain that are affected by Alzheimer’s disease. (dgnews.docguide.com 1.11.2017).)

- Lekk tarm syndrom er et alternativmedisinsk begrep på vanlige tarmplager. Diagnosen har ingen anerkjennelse innenfor medisinen.

(Anm: Lekk tarm syndrom er et alternativmedisinsk begrep på vanlige tarmplager. Diagnosen har ingen anerkjennelse innenfor medisinen. (no.wikipedia.org).)

(Anm: Bias [baies] -en, - skjevhet i vitenskapelig undersøkelse el. resultat pga. mangelfull systematikk i innsamlingen av data. Etym.: eng., fr. biais helning, tendens. Kilde: ordnett.no.)

(Anm: Bias; (...) valg og vurderinger som på systematisk måte avviker fra det som er faktisk korrekt. Kilde: Store norske leksikon.)

- Hvis tarmen din kunne snakke: 10 ting du bør vite.

(Anm: If Your Gut Could Talk: 10 Things You Should Know. Your body is constantly communicating with you. Come learn the language of your gut. Behind the curtain, our gut is responsible for putting our body into working order. As it breaks down the foods we eat, our gut absorbs nutrients that support our body’s functions — from energy production to hormone balance, skin health to mental health, and even toxin and waste elimination. In fact, about 70 percent of the immune system is housed in the gut, so making sure our digestive system is in tip-top shape can be key to addressing many of our bodily woes. But how do we translate our gut feelings into health solutions? Your gut may not be a literal voice, but it’s functions communicate in a form of code. From complete silence to hunger grumbles and bathroom habits, get insight into what’s going on inside. (healthline.com 30.1.2018).)

- Ekteskapelige bekymringer, depresjon, og en lekk tarm: Translokalisasjon av bakteriell endotoksin som en vei (bane) til betennelse. (- Translokalisasjon av bakteriell endotoksin (lipopolysakkarid, LPS) fra tarmmikrobiota til blodsirkulasjon stimulerer systemiske inflammatoriske responser.)

(Anm: Marital distress, depression, and a leaky gut: Translocation of bacterial endotoxin as a pathway to inflammation. Abstract BACKGROUND: Marital distress and depression work in tandem to escalate risks for inflammation-related disorders. Translocation of bacterial endotoxin (lipopolysaccharide, LPS) from the gut microbiota to blood circulation stimulates systemic inflammatory responses. (…) CONCLUSIONS: These bacterial LPS translocation data illustrate how a distressed marriage and a mood disorder history can promote a proinflammatory milieu through increased gut permeability, thus fueling inflammation-related disorders. Psychoneuroendocrinology. 2018 Aug 4;98:52-60.)

- Hvordan hjernen spiller en rolle ved revmatoid artritt (revmatisk leddgikt). (- En ny studie publisert i Nature Communications undersøker dette problemet. "Revmatoid artritt er en inflammatorisk og autoimmun tilstand med ubehagelige nivåer av betennelse som kan påvirke en persons ledd og resten av kroppen, som forårsaker tretthet, søvn og skaper kognitive problemer (erkjennelses- og tankemessige funksjoner.)

(Anm: How the brain plays a role in rheumatoid arthritis inflammation. In patients with chronic inflammatory conditions, such as rheumatoid arthritis, there has been limited understanding of how this inflammation affects the brain. A new study published in Nature Communications examines this issue. "Rheumatoid arthritis is an inflammatory and autoimmune condition with nasty levels of inflammation that can affect a person's joints and the rest of their body, inducing fatigue, sleep and creating cognitive difficulties," says Andrew Schrepf, Ph.D., a research investigator at Michigan Medicine's Chronic Pain and Fatigue Research Center and one of the lead authors of the study.  "Even though it has been assumed for a long time that the inflammation we see in blood is impacting the brain, up until this study we didn't know precisely where and how those changes in the brain were actually happening." Schrepf says the effects of inflammation are more understood in short-term illnesses, but the same can't be said for chronic conditions. (news-medical.net 2.7.2018).)

(Anm: A multi-modal MRI study of the central response to inflammation in rheumatoid arthritis. Nature Communications 2018;9;2243.)

- Serotoninmangel involvert i revmatoid artritt.

(Anm: Serotonin deficiency implicated in rheumatoid arthritis. For the first time, serotonin (5-hydroxytryptamine, 5-HT) has been directly implicated in the pathophysiology of rheumatoid arthritis (RA). Although 5-HT is predominantly known as a neurotransmitter within the central nervous system, new evidence points to additional important functions for serotonin in the periphery. A report in The American Journal of Pathology shows that experimentally-induced RA in serotonin-deficient mice is worse than disease reported in controls and that some effects of RA can be reduced by serotonin or its agonists (compounds that activate serotonin receptors). (medicalnewstoday.com 10.3.2016).)

- Mikrobiotas rolle ved revmatoid artritt (revmatisk leddgikt).

(Anm: Role of Gut Microbiota in Rheumatoid Arthritis. Abstract Rheumatoid arthritis (RA) is a systemic autoimmune disease, caused by both genetic and environmental factors. Recently, investigators have focused on the gut microbiota, which is thought to be an environmental agent affecting the development of RA. Here we review the evidence from animal and human studies that supports the role of the gut microbiota in RA. We and others have demonstrated that the abundance of Prevotella copri is increased in some early RA. We have also used gnotobiotic experiments to show that dysbiosis in RA patients contributed to the development of Th17 cell-dependent arthritis in intestinal microbiota-humanized SKG mice. On the other hand, Prevotella histicola from human gut microbiota suppressed the development of arthritis. In summary, Prevotella species are involved in the pathogenesis of arthritis. Keywords: rheumatoid arthritis, microbiota, Prevotella copri, gut, Th17 cell J Clin Med. 2017 Jun; 6(6): 60.)

- Observasjonsstudie av nesten 9000 pasienter fant at de som ble foreskrevet antidepressiva ved utskrivning fra sykehus etter et hjerteinfarkt hadde 66 % større dødelighetsrisiko ett år senere enn pasienter som ikke ble foreskrevet legemidlene.

(Anm: Observasjonsstudie av nesten 9000 pasienter fant at de som ble foreskrevet antidepressiva ved utskrivning fra sykehus etter et hjerteinfarkt hadde 66 % større dødelighetsrisiko ett år senere enn pasienter som ikke ble foreskrevet legemidlene, selv om de bemerket at årsaken ikke nødvendigvis er relatert direkte til antidepressiva. (Heart attack patients prescribed antidepressants have lower survival rates.) (news-medical.net 5.3.2018).)

- Har antidepressiva en langsiktig nytteverdi? (- Når det gjelder dødelighet av antidepressiva heter det i en studie på 378 400 deltakere at «risikoen for tidlig død ble økt med 33 prosent blant brukere av antidepressiva sammenlignet med ikke-brukere» (4).

(Anm: Har antidepressiva en langsiktig nytteverdi? (...) Når det gjelder dødelighet av antidepressiva heter det i en studie på 378 400 deltakere at «risikoen for tidlig død ble økt med 33 prosent blant brukere av antidepressiva sammenlignet med ikke-brukere» (4). Det er således ikke overraskende at sykefraværet fra det tidspunktet SSRI-preparater ble introdusert på markedet (1993) har økt fra et svært lavt nivå til å bli verdens høyeste (5). Tidsskr Nor Legeforen 2018 (03.05.2018).)

- Bruk av antidepressiva linket til høyere risiko for tidlig død: studie. (- Risikoen for tidlig død ble økt med 33 prosent blant brukere av antidepressiva sammenlignet med ikke-brukere.) (- I videre analyser konkluderte forskerteamet at selv om legemidlene kan være risikable i befolkningen generelt, kan risikoen blant personer med hjerte- og karsykdommer være lavere på grunn av deres antikoagulerende effekter.)

(Anm: Antidepressant use linked to higher risk of premature death: study. A new study has identified a link between antidepressant use and early death, CTV News reported. In the study, the investigators performed a meta-analysis of 16 studies involving a combined 378 000 patients to analyse the possible association between antidepressant use and death risk, finding that the risk of premature death was increased by 33 percent among antidepressant users compared to non-users. — Study author Paul Andrews noted that while not all studies reported exact causes of death, among the studies that did, the causes of death ranged from heart attacks and stroke to accidents. Andrews said that deaths involving accidents were unsurprising because "we know that antidepressants have negative effects on cognitive functioning as well." In further analyses, the research team concluded that although the drugs may be risky in the general population, their risk among people with cardiovascular disease could be lower due to their anticoagulant effects. Andrews suggested alternatives to antidepressants such as psychotherapy, stating "[psychotherapies] don't have the negative physiological effects…and they work just as well in the short term." (firstwordpharma.com 19.9.2017).)  

(Anm: Levealder og dødsårsaker (mintankesmie.no).)

(Anm: The Mortality and Myocardial Effects of Antidepressants Are Moderated by Preexisting Cardiovascular Disease: A Meta-Analysis. Psychother Psychosom 2017;86:268-282.)

- Bruk av antidepressiva knyttet til økt dødelighet hos pasienter med kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) (chronic obstructive pulmonary disease).

(Anm: Antidepressant Use Associated With Increased Mortality in Patients With COPD. LAUSANNE, Switzerland -- June 29, 2018 -- Use of serotonergic antidepressants is associated with a small but significant increase in rates of respiratory-related morbidity and mortality among older adults with COPD, according to a new study published in the European Respiratory Journal. (dgnews.docguide.com 29.6.2018).)

(Anm: SEROTONERGIC ANTIDEPRESSANT USE AND MORBIDITY AND MORTALITY AMONG OLDER ADULTS WITH COPD. Eur Respir J. 2018 Jun 25. pii: 1800475.)

- Varsler hevder Forest bestakk studieleder for å favorisere Cipramil (Celexa).

(Anm: Varsler hevder Forest bestakk studieleder for å favorisere Cipramil (Celexa). Whistleblower Claims Forest Bribed Study's Investigator to Favor Celexa. A whistleblower's complaint from 2011 that was unsealed Jan. 20 in a federal district court alleged that Forest Pharmaceuticals paid the principal investigator of a federally funded antidepressant drug study to fix the results in favor of the company's drug Celexa (United States ex rel. Pigott v. Forest Pharmaceuticals Inc., D. Md., No. 1:11-cv-00717, unsealed 1/20/12) (…) Only Explanation for Study's Bias: Kickbacks According to the complaint, the NIMH initially entered into a contract for the STAR*D study with the University of Texas in September 1999 with Rush as the P.I. Celexa is a selective serotonin reuptake inhibitor or SSRI. SSRIs prevent the body's reuptake or removal of a naturally-occurring neurotransmitter that it is believed to have a positive impact on mood. For More Information The complaint from 2011 can be found at http://op.bna.com/hl.nsf/r?Open=jaqo-8qvqcd. (bna.com 1.2.2012 (BNA - BLOOMBERG).)

(Anm: Antidepressiva (SSRI) Lundbeck (mintankesmie.no).)

(Anm: Cipralex (Lexapro) (escitalopram) - Cipramil (Celexa) (cipramil) (citalopram) - H. Lundbeck A/S (mintankesmie.no).)

- Anklager om fusk med Novo-forskning. En norsk professor beskylder Novo Nordisk for at have skjult oplysninger om selvmordsforsøg i forbindelse med depressionspillen Seroxat (Paxil: paroxetin; paroksetin etc.).

(Anm: Anklager om fusk med Novo-forskning. En norsk professor beskylder Novo Nordisk for at have skjult oplysninger om selvmordsforsøg i forbindelse med depressionspillen Seroxat. En norsk professor beskylder Novo Nordisk for at have skjult oplysninger om selvmordsforsøg i forbindelse med depressionspillen Seroxat. Det kommer frem i programmet "Den Mørke Side", der sendes lørdag på P1. Programmet er lavet i samarbejde med Forbrugerrådets blad Tænk, skriver Politiken. Professor i farmakologi, Ivar Aursnes, har forsket i det materiale, som Novo Nordisk i 1990 sendte til myndighederne for at få godkendt Seroxat. Aursnes anklager Novo Nordisk for i materialet bevidst at have forsøgt at skjule data om flere selvmordsforsøg i den gruppe, som tog Seroxat. (dr.dk 5.5.2006).)

(Anm: Seroxat (Paxil) (paroxetine; paroksetin) (SSRI) (mintankesmie.no).)

(Anm: Paroksetin (paroxetine); markesføres i Norge under handelsnavn som bl.a. Seroxat; Paxil i USA.)

(Anm: Seroxat utløser tilfeller av aggresjon ("aggression er iagttaget efter markedsføring") (- Hyppighed “ikke kendt.) 4. Paroxetin – Aggression (EPITT nr. 18089) ema.europa.eu (22. januar 2015 EMA/PRAC/63323/2015 Udvalget for Risikovurdering inden for Lægemiddelovervågning).)

- Hvorfor ledere av legemiddelfirmaer i virkeligheten ikke er blitt rettsforfulgt for opioidkrisen. (- Leger, ofte uvitende om hvordan Purdue Pharma hadde forrådt dem, fortsatte å øke sin bruk av opioider med titalls millioner av årlige forskrevne resepter. Og i de fem årene etter sakens forlik, døde omtrent 100 000 amerikanere av overdoser.)

(Anm: Hvorfor ledere av legemiddelfirmaer faktisk ikke er blitt rettsforfulgt for opioidkrisen. (- Eierne og noen tidligere og nåværende ledere for OxyContin-produsenten Purdue Pharma ble saksøkt den 12. juni av Massachusetts påtalemyndighet, som hevder at firmaet bevisst villede leger og forbrukere om farene ved sitt produkt - noe Purdue nektet i en uttalelse. Dette tatt i betraktning en tidligere, separat - og avslørende sak mot firmaet for over ti år siden. "Det er total avsporing," sa Specter. "Jeg ser ikke hvordan du kan komme til en konklusjon om at enkeltpersoner ikke var lovbrytere som fortjener fengsel." Men aktor, John Brownlee, sa at han trodde at den svake siktelsen mot lederne var "hensiktsmessig" gitt saken bevis.) (- Leger, ofte uvitende om hvordan Purdue Pharma hadde forrådt dem, fortsatte å øke sin bruk av opioider med titalls millioner av årlige forskrevne resepter. Og i de fem årene etter sakens forlik, døde omtrent 100 000 amerikanere av overdoser. (time.com 17.6.2018).)

(Anm: Legemiddelkonsulenter (sales representatives) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelkonsulenter forteller leger lite om sideeffekter, ifølge studie. (Drug Reps Tell Docs Little of Side Effects: Survey) (Journal of General Internal Medicine 2013 (April).)

(Anm: VW-topp sier seg skyldig – risikerer 169 år i fengsel. Den tidligere VW-toppen i USA, Oliver Schmidt, innrømmer å ha forsøkt å dekke over utslippsjukset. Nå risikerer han mange år bak murene. (tv2.no 28.7.2017).)

(Anm: Audi-sjefen pågrepet i Tyskland. Audis administrerende direktør Rupert Stadler er pågrepet i Tyskland i forbindelse med etterforskningen av utslippsskandalen. (aftenposten.no 16.6.2018).)

- INDLÆGSSEDDEL I STEDET FOR FORORD. (- Det Tredje Rige var gennemsyret af stoffer: kokain, heroin, morfin og frem for alt metamfetamin.)

(Anm: - INDLÆGSSEDDEL I STEDET FOR FORORD. (- Det Tredje Rige var gennemsyret af stoffer: kokain, heroin, morfin og frem for alt metamfetamin.) Det Tredje Rige var gennemsyret af stoffer: kokain, heroin, morfin og frem for alt metamfetamin. Stofferne blev brugt af alle fra fabriksarbejdere til husmødre og var afgørende for troppernes modstandskraft. Efterhånden som krigens gang vendte sig mod Tyskland, søgte Hitler og hans følge tilflugt i potentielt dødelige cocktails af stimulanser, administreret af lægen dr. Morell. (…) DEN TOTALE RUS tilføjer en manglende brik til historien. (lindhardtogringhof.dk 10.3.2017).)

- En gruppe forskere vil at American Journal of Psychiatry skal trekke tilbake en studie publisert i 2004 etter at nylig tilgjengelige dokumenter tyder på at Forest Laboratories, firmaet som solgte legemidlet som var gjenstand for studien, villedet legemiddelkontrollen om nøkkeldetaljer.

(Anm: Psykiatritidsskrift oppfordres til å trekke tilbake kontroversiell Celexa (Cipramil)-studie etter nylige avslørte detaljer. (Psychiatry journal is urged to retract controversial Celexa study over newly disclosed details.) En gruppe forskere vil at American Journal of Psychiatry skal trekke tilbake en studie publisert i 2004 etter at nylig tilgjengelige dokumenter tyder på at Forest  Laboratories, firmaet som solgte legemidlet som var gjenstand for studien, villedet legemiddelkontrollen om nøkkeldetaljer. (…) Statsadvokat oppfordrer til å gjenåpne en undersøkelse av en Allergan-enhet for påstått bedrageri. For nesten åtte år siden betalte en Allergan-enhet (AGN) 150 millioner dollar for å forlike kriminelle anklager om ulovlig markedsføring av tre legemidler. (…) Spesielt indikerer dokumentene at Forest Laboratories skjulte kritisk informasjon som viser at antidepressivet Celexa (Cipramil) ikke var effektivt hos barn. (statnews.com 8.2.2018 / 21.2.2018).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

- Innsats mot alvorlig korrupsjon må på dagsordenen.

(Anm: Innsats mot alvorlig korrupsjon må på dagsordenen. Korrupsjon er et mangetydig begrep. Korrupsjon er tyveri av politiske, sosiale og økonomiske goder fra befolkningen. I fattige land, men ikke bare der, skaper korrupsjon fattigdom, sosial marginalisering, politisk nepotisme og terrorisme. Korrupsjon ødelegger den sunne konkurransen i næringslivet og tilliten til den offentlige forvaltningen. Bestikkelser av offentlige tjenestemenn er regnet som en alvorlig form for korrupsjon. (aftenposten.no 8.6.2018).)

- Korrupsjon gnager samfunn i stykker. Indirekte bidrag til korrupsjon er også ødeleggende.

(Anm: LEDERARTIKLENE SKRIVES AV AFTENPOSTENS KOMMENTATORER. GRUPPEN LEDES AV POLITISK REDAKTØR TRINE EILERTSEN. Aftenposten mener: Korrupsjon gnager samfunn i stykker. Indirekte bidrag til korrupsjon er også ødeleggende. (…) Stater og selskaper som benytter seg av hemmelige konti i såkalte skatteparadis bidrar indirekte til korrupsjon fordi de bidrar til strukturer som gjør korrupsjon mulig. (aftenposten.no 25.1.2017).)

- Fisk som svømmer i vann som er forurenset av Prozac (fluoxetine/SSRI) utviser "antisosial, aggressiv og til og med morderisk atferd". (- Kan endre gener som er ansvarlige for å bygge fiskhjerner og kontrollere deres atferd.

(Anm: Fisk som svømmer i vann som er forurenset av Prozac (fluoxetine/SSRI) utviser "antisosial, aggressiv og til og med morderisk atferd". (...) Kan endre gener som er ansvarlige for å bygge fiskhjerner og kontrollere deres atferd. (Fish swimming in water tainted with Prozac exhibit 'antisocial, aggressive and even homicidal behaviour'. (...) Can alter genes responsible for building fish brains and controlling their behavior.) (scientificamerican.com 14.7.2013).)

– Redder gullfisk fra trange boller. I mange hjem finnes det gullfisk som lever sine relativt korte liv i små glassboller. (– Gullfisk trenger minimum hundre liter med vann, noen å være sammen med, noe dekorasjon og et godt filtersystem for vannet, opplyser leder for Akvariet i Paris, Alexis Powilewicz til Reuters.)

(Anm: Redder gullfisk fra trange boller. I mange hjem finnes det gullfisk som lever sine relativt korte liv i små glassboller. Akvariet i Paris mener dette ikke er bra, og har startet et adopsjonsprogram. BLE FOR TRANGT: Gullfisken hadde det ikke bra, og den er nå adoptert bort til Akvariet i Paris. (…) – Gullfisk trenger minimum hundre liter med vann, noen å være sammen med, noe dekorasjon og et godt filtersystem for vannet, opplyser leder for Akvariet i Paris, Alexis Powilewicz til Reuters. – Det er veldig viktig. Får den ikke dette, så er den lei seg. Den blir faktisk mishandlet, sier Powilewicz. (nrk.no 21.8.2018).)

- Fant senskader på fisk – fraråder oljeaktivitet i Lofoten. Fiskeegg som overlevde oljesøl kunne likevel utvikle senskader på kjeve og hjerte.

(Anm: Fant senskader på fisk – fraråder oljeaktivitet i Lofoten. Fiskeegg som overlevde oljesøl kunne likevel utvikle senskader på kjeve og hjerte. Disse nye funnene fører nå til av Havforskningsinstituttet fraråder oljeaktivitet utenfor Lofoten. TRUMFER OLJE: Hensynet til rent hav for norsk torsk og andre viktige arter gjør at Havforskningsinstituttet fraråder oljeaktivitet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Bildet er fra linefiske i Lofoten. (vg.no 17.8.2018).)

– Blod fra drapsmenn gjorde mus mer voldelige. (– Vi har funnet en kobling mellom immunsystemet og en enorm aggresjon. Vi kan ikke si at dette fører til drap, men det er ekstremt, sier Værøy til NRK.)

 (Anm: Blod fra drapsmenn gjorde mus mer voldelige. I en oppsiktsvekkende studie ble mus injisert med stoff fra menneskeblod. – Musen som fikk antistoffet fra de kriminelle ble raskt aggressive, sier rettspsykiater Henning Værøy. MER AGGRESSIV: Musen ble raskt aggressive etter å ha blitt injisert med menneskeblod fra forvaringsinnsatte. (…) – Musen som fikk antistoffet fra de kriminelle ble raskt aggressive, forklarer Værøy. Resultat av forskningen i slutten av juni publisert i tidsskriftet PNAS. (nrk.no 11.7.2018).)

- Transgenerasjonelle effekter av to antidepressiva. De lave nivåene av antidepressiva som oppdages i overflatevann øker for tiden bekymringer for deres potensielle langsiktige risikoer for ikke-målrettede organismer i vann. (- Sertralin(e) (Zoloft), i motsetning til venlafaksin kan vise seg å være en ekte miljøtrussel på grunn av akkumulering i alger og den fysiologiske svakheten som observeres over generasjoner.)

(Anm: Transgenerational Effects of Two Antidepressants. The low levels of antidepressants detected in surface waters currently raise concern about their potential long-term risks to nontarget aquatic organisms. (...) Venlafaxine exposure decreased the offspring number of F0-daphnids and resulted in drug tolerance in the F1 generation. Sertraline, unlike venlafaxine, may turn out to be a true environmental threat due to its accumulation in algae and the physiological weakness observed over generations. Environ. Sci. Technol., 2015, 49 (2), pp 1148–1155.)

- Ny forskning: Depression hos fisk kan hjælpe med at forstå mennesker. (- Fisk bliver deprimerede på grund af manglende stimulation og små akvarier. (- Deres (mennesker og fisk, red.) neurokemi er så ens, at det er skæmmende.)

(Anm: Ny forskning: Depression hos fisk kan hjælpe med at forstå mennesker. (…) »Deres (mennesker og fisk, red.) neurokemi er så ens, at det er skæmmende,« fortæller Julian Pittman, der er professor i biologi på Troy University i Alabama, til New York Times. (…)  En såkaldte 'guldfiskebowle' er derfor noget af det værste, man som fiskeejer kan købe til sin fisk, da fisken mangler plads, og der samtidig ikke er mulighed for, at man som fisk kan få stillet sin nysgerrighed. (…) Fisk bliver deprimerede på grund af manglende stimulation og små akvarier. (…) Julian Pitmman har gennem de sidste ti år studeret, hvordan blandt andet zebrafisk har mistet interessen i stort set al ting: mad, legetøj, ting - præcis ligesom klinisk deprimerede mennesker. (jyllands-posten.dk 18.10.2017).)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

- Ikke-antibiotiske legemidler kan inngående endre tarmmikrobiomet. (- Tarmmikrobiomet påvirker nevrologiske og neoplastiske sykdommer? Antibiotika endrer tarmmikrobiomet, men forskere har oppdaget at metformin og andre mye brukte ikke-antibiotiske legemidler kan gjøre det samme (f.eks., Nature 2015; 528:262). (- Forskere screenet 1 000 legemidler for 40 vanlige og varierte tarmbakteriestammer (dvs. både gram-positive og gram-negative stammer, og inkluderte potensielle patogener som Clostridium difficile). Det var overraskende at 24 % av legemidlene, som inkluderte substanser (legemidler) fra alle terapeutiske klasser, hemmet vekst av minst én bakteriestamme. Kjemisk forskjellige substanser (legemidler) fra flere terapeutiske klasser - antipsykotika, andre psykoaktive stoffer, protonpumpehemmere, antineoplastika og hormoner - var spesielt sannsynlig å hemme bakteriefordelingen. Bakterier som var resistente mot forskjellige antibiotika var også resistente mot de inhiberende effektene av ikke-antibiotika. Faktisk fant forskerne at bakterielle mutasjoner som skiller ut antibiotika fra bakterielle celler også fordriver noen ikke-antibiotiske legemidler. Kommentar. Denne studien reiser mange interessante spørsmål. Den indikerer at rapporterte linker mellom bestemte sykdommer og bestemte mikrobiom-mønstre kan bli forvekslet av de ikke-antibiotiske legemidlene som tas av mennesker med disse sykdommene. Det tyder også på at bruk av visse ikke-antibiotiske legemidler kan fremme antibiotikaresistente tarmbakterier. Mest provoserende var den kraften som antipsykotika og andre psykoaktive legemidler har til å hemme veksten av visse tarmbakterier, hvilket reiser spørsmålet om disse bakteriene kan fremme (promotere) noen psykiatriske og nevrologiske sykdommer.)

(Anm: Nonantibiotic Drugs Can Alter the Gut Microbiome Profoundly Anthony L. Komaroff, MD reviewing Maier L et al. Nature 2018 Mar 29. Does the gut microbiome influence neurological and neoplastic diseases? Antibiotics alter the gut microbiome, but researchers have discovered that metformin and other widely used nonantibiotic drugs can do the same (e.g., Nature 2015; 528:262). To see how widespread this phenomenon might be, investigators screened 1000 drugs against 40 common and diverse gut bacterial strains (i.e., both gram-positive and gram-negative strains, and including potential pathogens such as Clostridium difficile). Surprisingly, 24% of the drugs, including members of all therapeutic classes, inhibited growth of at least one bacterial strain. Chemically diverse members of several therapeutic classes — antipsychotics, other psychoactive drugs, proton-pump inhibitors, antineoplastics, and hormones — were particularly likely to inhibit bacterial division. Bacteria that were resistant to various antibiotics also were resistant to the inhibiting effects of nonantibiotics. Indeed, the investigators found that bacterial mutations that eject antibiotics from bacterial cells also ejected some nonantibiotic drugs. Comment This study raises many interesting questions. It indicates that reported links between particular diseases and particular microbiome patterns might be confounded by the nonantibiotic drugs that are taken by people with those diseases. It also suggests that use of certain nonantibiotic drugs might promote antibiotic-resistant gut bacteria. Most provocatively, the power of antipsychotics and other psychoactive drugs to inhibit growth of certain gut bacteria raises the question of whether those bacteria might promote some psychiatric and neurological diseases. NEJM 2017 (April 26, 2018).)

(Anm: Extensive impact of non-antibiotic drugs on human gut bacteria. Nature. 2018 Mar 29;555(7698):623-628.)

 (Anm: Disentangling type 2 diabetes and metformin treatment signatures in the human gut microbiota. Nature. 2015 Dec 10;528(7581):262-266.)

(Anm: Metformin and Autoimmunity: A “New Deal” of an Old Drug. Front. Immunol., 04 June 2018.)

- Metformin som førstelinjebehandling for type 2 diabetes.

(Anm: Metformin as first-line treatment for type 2 diabetes. We read with interest the letter by Remy Boussageon and colleagues1 (March 31, p 1261) discussing the certainty of evidence for metformin as first-line treatment for type 2 diabetes, in response to a Seminar by Sudesna Chatterjee and colleagues.2 As stated in the Seminar,2 metformin monotherapy is recommended by the American Diabetes Association clinical practice guidelines3 as the initial glucose-lowering therapy for type 2 diabetes, with addition of second-line treatments on the basis of considerations of efficacy, risk of hypoglycaemia, weight, side-effects, and costs. The Lancet 2018;392(10142):120 (14 July 2018).)

(Anm: Metformin in patients with type 2 diabetes and kidney disease: a systematic review. (…) CONCLUSIONS AND RELEVANCE: Available evidence supports cautious expansion of metformin use in patients with mild to moderate chronic kidney disease, as defined by estimated glomerular filtration rate, with appropriate dosage reductions and careful follow-up of kidney function. JAMA. 2014 Dec 24-31;312(24):2668-75.)

- Kombinasjon av legemiddel mot diabetes og høyt blodtrykk dreper kreftceller. Ny forskning i publisert i tidsskriftet Cell Reports finner at en kombinasjon av legemidler dreper kreftceller ved å tømme dem for energi. (- Å kutte energiforsyningen til kreftceller. Dosen av metformin til behandling av diabetes er ikke nok til å stoppe svulster fra å vokse. Imidlertid, ved å tilføre blodtrykksemidlet til miksen øker dette metformins antikreft-effekter. Forskerne forklarer hvordan dette skjer. Kreftceller trenger mye energi for å vokse og spre seg så raskt som de gjør. Imidlertid er et hinder i veien for kreftens metabolske behov et molekyl som heter NAD +. Dette molekylet omgjør næringsstoffer til energi.)

(Anm: Diabetes and hypertension drug combo kills cancer cells. New research, published in the journal Cell Reports, finds a drug combination that kills cancer cells by depleting them of energy. Metformin is a common drug in the fight against type 2 diabetes. It lowers blood sugar by slowing the release of glucose from the liver and the absorption of sugar from food in the gut. The drug also treats insulin resistance by sensitizing the body's cells to insulin, as well as treating obesity and aiding weight loss in people who do not have diabetes or prediabetes. Recently, scientists have brought more uses of the drug to light. Physicians prescribe metformin to help treat polycystic ovary syndrome, and some researchers have suggested that the drug may improve fertility and help regulate menstrual cycles. (…) Around 2 years ago, researchers from the Biozentrum at the University of Basel in Switzerland found that metformin, in combination with a blood pressure drug, can stop cancer tumors from growing. In new research, scientists now show how this drug cocktail works: the combination of metformin and the antihypertensive syrosingopine cuts off cancer's energy supply, resulting in the death of cancer cells. The new study was conducted at Biozentrum in collaboration with Basilea Pharmaceutica International Ltd. Don Benjamin, from Biozentrum, is the first author of the study. (…) Cutting off the energy supply of cancer cells The dose of metformin for treating diabetes is not enough to stop tumors from growing. However, adding the blood pressure drug into the mix boosts metformin's anticancer effects. The researchers explain how this occurs. Cancer cells need a lot of energy to grow and spread as fast as they do. However, an obstacle in the way of cancer's metabolic needs is a molecule called NAD+. This molecule turns nutrients into energy. (…) "In order to keep the energy-generating machinery running, NAD+ must be continuously generated from NADH," Benjamin explains, adding,"[B]oth metformin and syrosingopine prevent the regeneration of NAD+, but in two different ways." Many cancer cells rely on glycolysis in their metabolism, which means that they break sugar down into lactate. When there is too much lactate, however, glycolytic pathways are blocked. So, to avoid this, cancer cells dispose of lactate via special transporters, and this is where the drug combination comes in. (medicalnewstoday.com 15.12.2018).)

- Metformin hemmer mitokondrielle tilpasninger til aerob trening hos eldre voksne. (- Virkningen av metformin på AET-induserte forbedringer i fysiologisk funksjon var svært variabel og assosiert med effekt av metformin på mitokondrier. Disse dataene antyder at før man forskriver metformin for å  bremse aldring er det nødvendig med ytterligere studier for å forstå mekanismene som fremkaller positive og negative responser på metformin med og uten trening.)

(Anm: Metformin inhibits mitochondrial adaptations to aerobic exercise training in older adults. Abstract Metformin and exercise independently improve insulin sensitivity and decrease the risk of diabetes. Metformin was also recently proposed as a potential therapy to slow aging. However, recent evidence indicates that adding metformin to exercise antagonizes the exercise-induced improvement in insulin sensitivity and cardiorespiratory fitness. The purpose of this study was to test the hypothesis that metformin diminishes the improvement in insulin sensitivity and cardiorespiratory fitness after aerobic exercise training (AET) by inhibiting skeletal muscle mitochondrial respiration and protein synthesis in older adults (62 ± 1 years). In a double-blinded fashion, participants were randomized to placebo (n = 26) or metformin (n = 27) treatment during 12 weeks of AET. Independent of treatment, AET decreased fat mass, HbA1c, fasting plasma insulin, 24-hr ambulant mean glucose, and glycemic variability. However, metformin attenuated the increase in whole-body insulin sensitivity and VO2 max after AET. In the metformin group, there was no overall change in whole-body insulin sensitivity after AET due to positive and negative responders. Metformin also abrogated the exercise-mediated increase in skeletal muscle mitochondrial respiration. The change in whole-body insulin sensitivity was correlated to the change in mitochondrial respiration. Mitochondrial protein synthesis rates assessed during AET were not different between treatments. The influence of metformin on AET-induced improvements in physiological function was highly variable and associated with the effect of metformin on the mitochondria. These data suggest that prior to prescribing metformin to slow aging, additional studies are needed to understand the mechanisms that elicit positive and negative responses to metformin with and without exercise. Aging Cell. 2018 Dec 11:e12880.)

- Rutinemessige vitamin B12-undersøkelser oppfordres for personer med type 2-diabetes som tar metformin. Personer med type 2-diabetes som tar metformin bør få sine vitamin B12-nivåer regelmessig vurdert for å overvåke tegn på nerveskade, ifølge forskning.

(Anm: Routine vitamin B12 screenings urged for people with type 2 diabetes taking metformin. People with type 2 diabetes who take metformin should have their vitamin B12 levels regularly assessed to monitor any signs of nerve damage, research indicates.
The recommendation comes following a study by Nottingham researchers who stressed the importance of early detection of peripheral neuropathy to catch symptoms and prevent further damage. In a review of women from a health centre in Nottingham, which involved auditing B12 levels among women with type 2 diabetes who were taking metformin, the researchers found 64% had not had their vitamin B12 levels checked. A total of 9.6% reviewed were shown to be deficient in vitamin B12, but only 6.4% were being given the vitamins they needed. Study author Dr Kaenat Mulla from Hucknall Road Medical Centre said: "Current British Society of Haematology guidelines recommend that vitamin B12 levels are checked only when there is clinical suspicion of deficiency. However, peripheral neuropathy is irreversible and it may be too late once symptoms have developed." Metformin, a common type 2 diabetes drug, has previously been linked to vitamin B12 deficiency, but Dr Mulla stressed her warning is not meant to discourage people prescribed metformin from taking the drug. "Metformin remains the best treatment for type 2 diabetes, these findings should not discourage patients from taking it, but encourage doctors to monitor vitamin B12 levels more routinely, so any deficiency can quickly be treated." (diabetes.co.uk 21.11.2018).)

- «Målet er at kunne finde en måde til at påvirke mikrobiomet i både maven og bugspytkirtlen, så behandlingsmulighederne forbedres mærkbart og dødeligheden mindskes.» (- Dødelig kræftsygdom spreder sig i Europa. (- Gennemsnitslevetiden er fire en halv måned efter diagnosen kræft i bugspytkirtlen.)

(Anm: Dødelig kræftsygdom spreder sig i Europa. Gennemsnitslevetiden er fire en halv måned efter diagnosen kræft i bugspytkirtlen. (…) Og konklusionen er nedslående læsning: Dødeligheden er øget fem procent, hvilket betyder, at 95.000 døde af sygdommen i 2016. (…) Blandt symptomerne på den mest almindelige form for bugspytkirtelkræft er gullig hud, mave- eller rygsmerter, uforklarligt vægttab, lys afføring, mørk urin og mangel på appetit. (…) - «Vi håber at kunne få ny, vigtig viden på området indenfor de næste fem år,« fortæller Thomas Seufferlein, professor ved universitetet i Ulm og kræftekspert. «Målet er at kunne finde en måde til at påvirke mikrobiomet i både maven og bugspytkirtlen, så behandlingsmulighederne forbedres mærkbart og dødeligheden mindskes.» (jyllands-posten.dk 16.11.2018).)

- Er tarmbakterier nøkkelen til sunn aldring? Et økende antall nyere studier stiller et viktig spørsmål: Har tarmbakterier nøkkelen til sunn aldring?

(Anm: Are gut bacteria the key to healthy aging? An increasing number of recent studies are asking an important question: Do gut bacteria hold the key to healthy aging? (…) Marina Ezcurra, Ph.D. — a lecturer in neuroscience at the School of Biological & Chemical Sciences at Queen Mary University of London in the United Kingdom — dedicates her time to understanding these mechanisms. Her research focuses on how aging and its related diseases occur in a worm called Caenorhabditis elegans. More recently, Ezcurra and her team have been examining gastrointestinal aging and the role of the microbiome in this process. On 24 October, 2018, Ezcurra presented her research at the London Microbiome Meeting in the U.K. In this Spotlight feature, we report on the key takeaways from her presentation. (…) Metformin is currently the world's most widely prescribed diabetes drug. Previous research has found that the oral medication does not only reduce blood sugar levels, but that it also reduces the risk of cancer. Scientists found that the drug can delay aging in mice and C. elegans. Metformin is currently being tested in clinical trials as a potential treatment against aging and aging-related diseases. As the researcher explained in her talk, this means that metformin could potentially target several age-related chronic diseases at once. Metformin may be able to target not just diabetes, but also cancer and Alzheimer's pathologies. (medicalnewstoday.com 26.10.2018).)

- Forskere undersøker en ny type immunterapi for å behandle autoimmune sykdommer.

(Anm: Impact of Insulin and Metformin Versus Metformin Alone on β-Cell Function in Youth With Impaired Glucose Tolerance or Recently Diagnosed Type 2 Diabetes. (…) CONCLUSIONS In youth with IGT or recently diagnosed type 2 diabetes, neither 3 months of glargine followed by 9 months of metformin nor 12 months of metformin alone halted the progressive deterioration of β-cell function. Alternate approaches to preserve β-cell function in youth are needed. Diabetes Care 2018 Aug; 41(8): 1717-1725.)

- Avføringstransplantasjon var like effektivt som antibiotika.

(Anm: Avføringstransplantasjon var like effektivt som antibiotika. Norske forskere står bak en studie der pasienter med primær Clostridium difficile-infeksjon er randomisert til antibiotika eller fekal mikrobiota transplantasjon. (dagensmedisin.no 4.6.2018).)

(Anm: N Fecal Microbiota Transplantation for Primary Clostridium difficile Infection. To the Editor: Clostridium difficile infection is a major health problem.1 Antibiotic treatment is associated with a considerable rate of recurrence of infection and is related to the emergence of antibiotic-resistant bacteria. Recently, fecal microbiota transplantation has been shown to be effective in the treatment of recurrent C. difficile infection.2 We undertook a proof-of-concept trial (ClinicalTrials.gov number, NCT02301000) to evaluate the use of fecal microbiota transplantation as treatment for primary C. difficile infection. Engl J Med. 2018 Jun 28;378(26):2535-2536.)

(Anm: Antibiotics Weren’t Used to Cure These Patients. Fecal Bacteria Were. In a small study, doctors used so-called fecal transplants to treat a serious gut infection in patients. The transplants, from healthy donors, were as effective as antibiotics. (nytimes.com 2.6.2018).)

(Anm: Antibiotika (tarmbakterier, probiotika, mikrobiota etc.) (Dysbiose; dysbiosis (also called dysbacteriosis (dysbakteriose)). (mintankesmie.no).)

- Forskere har utviklet tre nye antibiotika som bruker antisensterapi for å drepe Clostridium difficile infeksjon (CDI), mens de ikke påvirker andre bakterier.

(Anm: Antisense Antimicrobials Make Sense for CDI. Researchers have developed three new antibiotics that use antisense therapy to kill Clostridium difficile infection (CDI) while not affecting other bacteria. By targeting the bacterial genes that are important for C. difficile to survive, the new drugs may be able to better target the specificity that current antibiotics (J Antibiot 2018 Apr 19. [Epub ahead of print]). “These drugs are organism specific,” said David B. Stewart, MD, FACS, FASCRS, an associate professor of (gastroendonews.com 5.7.2018).)

(Anm: Antisense therapy is a form of treatment for genetic disorders or infections. When the genetic sequence of a particular gene is known to be causative of a particular disease, it is possible to synthesize a strand of nucleic acid (DNA, RNA or a chemical analogue) that will bind to the messenger RNA (mRNA) produced by that gene and inactivate it, effectively turning that gene "off". This is because mRNA has to be single stranded for it to be translated. Alternatively, the strand might be targeted to bind a splicing site on pre-mRNA and modify the exon content of an mRNA.[1]  (en.wikipedia.org).)

- Tarmbakterier koblet til hjertesvigt. Patienter med hjertesvigt mangler vigtige bakterier i tarmene ifølge nyt norsk studie. Hjertesvigt er en tilstand, hvor hjertet ikke længere formår at gøre sit job ordentligt.

(Anm: Tarmbakterier koblet til hjertesvigt. Patienter med hjertesvigt mangler vigtige bakterier i tarmene ifølge nyt norsk studie. Hjertesvigt er en tilstand, hvor hjertet ikke længere formår at gøre sit job ordentligt. Hjertet magter ikke at pumpe lige så meget blod gennem årerne, som et sundt og rask hjerte. Det betyder, at blodtilførslen til de indre organer bliver mindre. En god del af patienterne ender med at få indopereret et nyt hjerte. Tilstanden kan være dødelig. Nu har norske forskere opdaget noget, som muligvis kan give fremtidens hjertesvigtpatienter en bedre chance. Et nyt studie viser nemlig, at hjertesvigtpatienter har en anderledes tarmmikrobiota (tarmbakterier) end raske personer. Er det muligt at behandle dem ved at behandle tarmen? (…) Historien kort - Nyt norsk studie har fundet, at hjertesvigtpatienter har en anderledes tarmmikrobiota end raske personer. - Hjertesvigtpatienternes tarmflora var mindre mangfoldig; hele 15 bakteriegrupper var ikke til stede. - Forskerne ønsker at studere tarmmikrobiotaen nærmere for at afdække en eventuel årsagssammenhæng. Vil forske videre Der er altså brug for yderligere forskning i emnet, og der er angiveligt flere undersøgelser undervejs andre steder i verden. På samme tid, som Marius Trøseid og hans kollegaer publicerede deres resultater, blev et lignende kinesisk studie offentliggjort i Scientic Reports. Resultaterne mindede meget om de norske. Marius Trøseid ønsker at forske videre i sagen på to måder: 1. Han håber at få midlerne til at foretage endnu grundigere analyser af tarmbakteriernes gener. 2. Desuden vil han gerne undersøge, hvilke bakterieproducerende stoffer der kommer ind i hjertesvigtpatienternes kroppe. (videnskab.dk 28.5.2018).)

(Anm: Metagenomic and metabolomic analyses unveil dysbiosis of gut microbiota in chronic heart failure patients. Sci Rep. 2018 Jan 12;8(1):635.)

- Har tarmbakterier skylden for angst, depresjon ved fedme? (- I studien la de merke til hvordan dyrene som fikk antibiotika - endret sammensetningen av deres tarmbakterier - reduserte betennelser, forbedret "insulinsignalering i hjernen" og redusert "tegn på angst og depresjon.") (- Siden 1975 er forekomsten på verdensbasis nesten tredoblet. Globale tall for 2016 anslår at rundt 650 millioner mennesker, eller 13 prosent av verdens befolkning, er overvektige. Mye av denne fedmeepidemien er drevet av dietter med mye fett og "energitette matvarer", sammen med reduksjoner i fysisk aktivitet.)

(Anm: Are gut bacteria to blame for anxiety, depression in obesity? Obesity brought on by a high-fat diet might be accompanied by changes in gut bacteria that alter brain chemistry in such a way as to promote anxiety and depression. This was the conclusion that researchers from the Joslin Diabetes Center of Harvard Medical School in Boston, MA, and colleagues came to after studying the link between gut microbes and brain function in mice with diet-induced obesity. They report their findings in a paper that is now published in the journal Molecular Psychiatry. In the paper, they note how giving the animals antibiotics — which changed the composition of their gut bacteria — reduced inflammation, improved "insulin signaling in the brain," and reduced "signs of anxiety and depression." (…) Obesity, diabetes, and gut microbes Obesity and diabetes are serious public health problems across the globe. Since 1975, worldwide prevalence has almost tripled. Global figures for 2016 estimate that around 650 million people, or 13 percent of the world's population, are obese. Much of this obesity epidemic is fuelled by diets that are high in fat and "energy-dense foods," along with reductions in physical activity. Global rates of diabetes have also risen significantly in the past 30 years. In 1980–2014, they rose from 108 to 422 million. (medicalnewstoday.com 18.6.2018).)

- Probiotika kan gjøre oss immun mot stress. (Probiotics might make us immune to stress.) Forskere ved University of Colorado Boulder kan ha funnet en type "god" bakterie som kan beskytte hjernen mot de skadelige effektene av stress. (- En annen studie har antydet at magesyremedikamenter kan indusere depresjon ved å forstyrre tarm-hjerne_aksen. Forskere har også funnet en sammenheng mellom tarmhelse og posttraumatisk stresslidelse.) (- Ikke bare fører mangler av enkelte gunstige mikrober til stemningsforstyrrelser, men stress for eksempel viste seg i en nylig studie å skade tarmhelsen like mye som junk food (søppelmat, gatekjøkkenmat).)

 (Anm: Probiotics might make us immune to stress. Researchers at University of Colorado Boulder may have found a type of "good" bacterium that could protect the brain against the harmful effects of stress. If confirmed in clinical trials, the results may lead to probiotic-based treatments against stress, post-traumatic stress disorder, and anxiety. For instance, one such study posited that the absence of certain bacteria in our guts could alter areas in our brains that are involved in anxiety and depression. Another study has suggested that stomach acid drugs may induce depression by disrupting the gut-brain axis. Also, researchers have found a link between gut health and post-traumatic stress disorder. What is more, the association between our gut bacteria and our emotional well-being is a two-way street. Not only does the absence of certain beneficial microbes lead to mood disturbances, but stress, for instance, was shown to harm gut health just as much as junk food in a recent study. (medicalnewstoday.com 9.6.2018).)

(Anm: Regulation of prefrontal cortex myelination by the microbiota. Transl Psychiatry. 2016 Apr 5;6:e774. doi: 10.1038/tp.2016.42.)

(Anm: Microbial regulation of microRNA expression in the amygdala and prefrontal cortex. (…) CONCLUSION: These results suggest that the microbiome is necessary for appropriate regulation of miRNA expression in brain regions implicated in anxiety-like behaviours.Microbiome. 2017 Aug 25;5(1):102.)

- Probiotika: Ikke tro på hype? (- Probiotics: Don't Believe the Hype?) (- Probiotika-gruppen hadde den langsomste tilfriskning til deres første mikrobiom. Imidlertid resulterte en fekal transplantasjon (avføringstransplantasjon) i en rask retur til det normale mikrobiomet.)

(Anm: Probiotika: Ikke tro på hype? (- Probiotics: Don't Believe the Hype?) (- Elinav sier at disse resultatene krever forsiktighet i den vilkårlige, planløse, tilfeldige ("ikke-diskriminerende") bruk av probiotika sammen med antibiotika inntil de langsiktige effektene forstås bedre.) (- Både gruppen som så tiden an og gruppen som fikk probiotika hadde ikke returnert til sitt normale mikrobiom etter fire uker, ifølge studien. Probiotika-gruppen hadde den langsomste tilfriskning til deres første mikrobiom. Imidlertid resulterte en fekal transplantasjon (avføringstransplantasjon) i en rask retur til det normale mikrobiomet. (medicinenet.com 8.9.2018).)

-  Probiotika knyttet til SIBO, «Brain Fog».

(Anm: Probiotics Linked to SIBO, ‘Brain Fog’. You can find them in any number of shapes and sizes and in most supermarket refrigeration aisles, but probiotics are not as benign as they may seem, a new study indicates. Researchers examined patients with unexplained gastrointestinal symptoms as well as “brain fogginess” and found probiotic use likely contributed to small intestinal bacterial overgrowth (SIBO) and metabolic acidosis, leading to these symptoms. The findings demonstrate that “there are risks when probiotics are… (gastroendonews.com 13.11.2018).)

(Anm: Brain fogginess, gas and bloating: a link between SIBO, probiotics and metabolic acidosis. Abstract Background D-lactic acidosis is characterized by brain fogginess (BF) and elevated D-lactate and occurs in short bowel syndrome. Whether it occurs in patients with an intact gut and unexplained gas and bloating is unknown. We aimed to determine if BF, gas and bloating is associated with D-lactic acidosis and small intestinal bacterial overgrowth (SIBO). Clinical and Translational Gastroenterology volume 9, Article number: 162 (2018).)

(Anm: Small Intestinal Bacterial Overgrowth (SIBO) Pathophysiology. (news-medical.net 12.11.2017).)

(Anm: Small Intestinal Bacterial Overgrowth (SIBO) Signs and Symptoms (news-medical.net 12.11.2017).)

(Anm: Small Intestinal Bacterial Overgrowth (SIBO) Treatment (news-medical.net 19.11.2017).)

- Påvirker langtidsbruk av protonpumpehemmere (syrepumpehemmere) (PPI) helsen til magens mikrobiota? (- Studiene som undersøkte virkningen av PPI på tarmmikrobiomet indikerer konsekvent at PPI-bruk påvirker endringen av tarmmikrobiomet. Derfor bør helsepersonell vurdere innflytelsen av PPI på tarmmikrobiom.)

(Anm: Does Long-Term Proton Pump Inhibitor Therapy Affect the Health of Gut Microbiota? Proton pump inhibitors (PPIs) are among the most widely sold medications in the world and are generally considered safe. PPIs are frequently prescribed or taken for long periods without evidence-based indication. However, long-term use of PPIs has not been studied in depth, and several side effects have recently been identified, including an increased risk of enteric infections such as small intestinal bacterial overgrowth and Clostridium difficile infections., The increased risk of enteric infections can be caused by the changes in the PPI-user’s gut microbiome, which result from the reduced acidity of the stomach and the subsequent survival of more bacteria that are ingested with food and oral mucus. Gut microbiota can resist or promote the colonization of C. difficile and other enteric infections through mechanisms that directly inhibit bacterial growth or enhance the immune system.  (…) To date, microbiota changes in terminal ileum due to PPI administration may be summarized as an increase in Firmicutes and/or a decrease in Bacteroidetes. Given the widespread use of PPI, adverse effects, including enteric infections, should not be overlooked. The studies investigating the impact of PPIs on the gut microbiome consistently indicate that PPI use affects the alteration of gut microbiome. Therefore, healthcare practitioners should consider the influence of PPI on gut microbiome. Gut Liver. 2016 Nov; 10(6): 865–866.)

(Anm: Small Intestinal Bacterial Overgrowth (SIBO) Pathophysiology. (news-medical.net 12.11.2017).)

(Anm: Small Intestinal Bacterial Overgrowth (SIBO) Signs and Symptoms (news-medical.net 12.11.2017).)

(Anm: Small Intestinal Bacterial Overgrowth (SIBO) Treatment (news-medical.net 19.11.2017).)

(Anm: Protonpumpehemmere (proton pump inhibitors (PPIs) (syrepumpehemmere) (magesyrehemmere) (syrenøytraliserende midler (antacida)). (mintankesmie.no).)

(Anm: Syrepumpehemmere (protonpumpehemmere (PPI) knyttet til alvorlige gastrointestinale infeksjoner. (…) Legemidler som protonpumpehemmere (PPI) knyttet til en økt risiko for tarminfeksjoner med C. difficile og Campylobacter bakterier som kan forårsake betydelig sykdom. (Acid suppression medications linked to serious gastrointestinal infections. (…) Medications such as proton pump inhibitors (PPIs) was linked with an increased risk of intestinal infections with C. difficile and Campylobacter bacteria, which can cause considerable illness.) (medicalnewstoday.com 9.1.2017).)

- Virker – virker ikke? Dette sier forskningen om probiotika. Bakteriene skal hjelpe mot alt fra mageproblemer, diaré og depresjon.

(Anm: Virker – virker ikke? Dette sier forskningen om probiotika. Bakteriene skal hjelpe mot alt fra mageproblemer, diaré og depresjon. Men flere forskere er kritiske. Her er en oversikt over hva den nyeste forskningen sier om probiotika. (…) Probiotiske kosttilskudd har også blitt forurenset med organismer som ikke skal være der. I 2014 forårsaket et forurenset tilskudd at et barn døde, skriver New York Times. BBC-kjendis og lege Michael Mosley konkluderer i sin nye bok «Smart tarmhelse» med at probiotika er trygt for friske mennesker, men at du ikke bør ta probiotika hvis du er gravid, akkurat har vært gjennom en operasjon eller har svekket immunsystem. (…) Tarmbakterier kobles til hjertesvikt Overlege og infeksjonsmedisiner Marius Trøseid ved Oslo universitetssykehus er blant Norges fremste innen forskning på tarmfloraens betydning for sykdom. Infeksjonsmedisineren er med på å teste probiotika i behandling av sykdommer som ikke er definert som tarmsykdommer. Blant de første i verden forsker Oslo universitetssykehus på hjertesviktpasienter for å se om en probiotisk sopp, saccharomyces boulardii, kan bedre hjertets funksjon. En nylig publisert studie fra Trøseids gruppe har vist at de med hjertesvikt mangler viktige bakterier i tarmen, skriver forskning.no. – Vi ser nå at flere av endringene i tarmfloraen til hjertesviktpasienter er relatert til mindre inntak av fiber i kosten. Fremtidige studier bør derfor undersøke om fiber i kosten kan være gunstig for hjertet, utdyper Trøseid. Medisinen som Trøseids gruppe har forsket på heter Precosa, saccharomyces boulardii. Precosa brukes blant annet til å forebygge diaré i forbindelse med antibiotika. (vg.no 20.11.2018).)

- Angst, depresjon kan utløses av stress-induserte endringer i tarmbakterier. Endringer i tarmbakterier som følge av stress i tidlig liv kan spille en nøkkelrolle i utviklingen av angst og depresjon i voksen alder, ifølge resultatene fra en ny studie publisert i Nature Communications.

(Anm: Anxiety, depression may be triggered by stress-induced changes to gut bacteria. Alterations to gut bacteria as a result of stress in early life may play a key role in the development of anxiety and depression in adulthood, according to the results of a new study published in Nature Communications. (…) "This suggests that in this model, both host and microbial factors are required for the development of anxiety and depression-like behavior," explains Bercik. "Neonatal stress leads to increased stress reactivity and gut dysfunction that changes the gut microbiota which, in turn, alters brain function."  Speaking of the importance of their findings, Bercik says: "We are starting to explain the complex mechanisms of interaction and dynamics between the gut microbiota and its host. Our data show that relatively minor changes in microbiota profiles or its metabolic activity induced by neonatal stress can have profound effects on host behavior in adulthood." (medicalnewstoday.com 29.7.2018).)

- Kunstige søtningsmidler linket til diabetes og fedme. Mange land har innført sukkerskatt for å forbedre helsen til sine borgere. Som et resultat endrer mat og drikkebedrifter sine produkter til å inkludere lav eller null-kalori søtningsmidler i stedet for sukker.

(Anm: Artificial sweeteners linked to diabetes and obesity. Many countries have introduced a sugar tax in order to improve the health of their citizens. As a result, food and drink companies are changing their products to include low and zero-calorie sweeteners instead of sugar. However, there is growing evidence that sweeteners may have health consequences of their own. New research from the US, presented at the annual Experimental Biology conference in San Diego, found a link with consuming artificial sweeteners and changes in blood markers linked with an increased risk of obesity and type 2 diabetes in rats. Does this mean we need to ditch sweeteners as well as sugar? (theconversation.com 24.4.2018).)

- Tarmbakterier kan stå bak slitasjegikt. Mange med fedme utvikler slitasjegikt. Men det skyldes ikke nødvendigvis at vekta gir mer belastning på leddene, ifølge ny forskning på mus. (- Stoppet slitasjegikten med prebiotika. Forskerne ga fete mus oligofruktose – et såkalt prebiotika som finnes i noen frukter og grønnsaker.)

(Anm: Tarmbakterier kan stå bak slitasjegikt. Mange med fedme utvikler slitasjegikt. Men det skyldes ikke nødvendigvis at vekta gir mer belastning på leddene, ifølge ny forskning på mus.  Tykke mus fikk ikke slitasjeleddgikt dersom de spiste prebiotika. (…) Vestlig søplemat Schott og co fôret to grupper mus med ulik mat: Den ene gruppen fikk mager kost, mens den andre fikk et fettrikt kosthold som minner om typisk vestlig søppelmat. Mens den første gruppa holdt seg friske, skjedde det flere forandringer hos den siste. I løpet av 12 uker utviklet dyra fedme, samtidig som tarmfloraen deres endret seg fra en betennelseshemmende til en betennelsesfremmende variant. I samme periode dukket det også opp tegn på betennelse i kroppen til de fete musene. Les også: Fire bakterier i tarmene dine kan avsløre om du blir overvektig Les også: Fedmekirurgi endret tarmbakteriene Les også: Moderne mat gir ynkelig tarmflora Nå gjorde forskerne en test. De ga begge musegruppene en rift i menisken, en skade som er kjent for å kunne utløse slitasjegikt. Det viste seg – ikke overraskende – at musene med fedme mye raskere utviklet artrose. Så langt kunne det så klart skyldes overbelastning på grunn av den store vekta til de fete musene. Men så gjorde Schott og kollegaene en test til. Stoppet slitasjegikten med prebiotika Forskerne ga fete mus oligofruktose – et såkalt prebiotika som finnes i noen frukter og grønnsaker. Oligofruktose er ufordøyelig for tarmen, men blir i stedet mat for bakterier i tykktarmen. Det viste seg at stoffet hadde stor innvirkning på musene. Innen kort tid hadde tarmfloraen deres igjen normalisert seg, og lignet den hos de slanke musene. Dessuten så behandlingen ut til å fullstendig utligne fedmens effekt på leddene. De tykke musene ble ikke tynnere, men det var nå ingen forskjell på leddene til de tykke og de tynne musene. Denne effekten holdt seg dessuten, selv om musene fortsatte å spise den fedmefremmende maten. Dette er altså dokumentasjon for at det ikke er vekta i seg selv som gjør de tunge musene mer utsatte for artrose, skriver forskerne i det vitenskapelige tidsskriftet JCI Insight. (...) Disse resultatene kan gi oss et hint om hvordan vi kan finne nye behandlingsformer for artrose også hos mennesker, tror forskerne. Kanskje går det an å beskytte leddene igjennom å behandle ubalanse i bakteriefloraen i tarmen? Det er imidlertid viktig å huske at mus ikke er mennesker. Kroppene våre fungerer ikke helt likt. (forskning.no 25.4.2018).)

(Anm: Targeting the gut microbiome to treat the osteoarthritis of obesity. (…) Results provide the first direct evidence to our knowledge of a gut-joint connection in the OA degenerative process, and they suggest that oligofructose supplementation, via its impact on the gut microbiome, is protective against trauma-induced OA of obesity. Thus, manipulation of the gut microbiome may represent a viable disease-modifying therapeutic strategy for the most common form of OA, the OA of obesity. CI Insight. 2018;3(8):e95997.)

- Forskere: Kunstige sødestoffer er gift for tarmbakterier.

(Anm: Forskere: Kunstige sødestoffer er gift for tarmbakterier. Rigtig mange mennesker tyr til kunstige sødestoffer for at spare på kalorierne og dermed vægten. Og de findes i talrige produkter som sodavand, tyggegummi og des... (jyllands-posten.dk 3.10.2018).)

(Anm: Measuring Artificial Sweeteners Toxicity Using a Bioluminescent Bacterial Panel. Molecules 2018, 23(10), 2454;.)

- Kunstige søtningsmidler har toksiske effekter på tarmmikrober.

(Anm: Artificial sweeteners have toxic effects on gut microbes. Source: American Associates, Ben-Gurion University of the Negev. Summary: The collaborative study indicated relative toxicity of six artificial sweeteners (aspartame, sucralose, saccharine, neotame, advantame, and acesulfame potassium-k) and 10 sport supplements containing these artificial sweeteners. The bacteria found in the digestive system became toxic when exposed to concentrations of only one mg./ml. of the artificial sweeteners. (sciencedaily.com 1.10.2018).)

(Anm: Measuring Artificial Sweeteners Toxicity Using a Bioluminescent Bacterial Panel. (...) In this study, the relative toxicity of six FDA-approved artificial sweeteners (aspartame, sucralose, saccharine, neotame, advantame and acesulfame potassium-k (ace-k)) and that of ten sport supplements containing these artificial sweeteners, were tested using genetically modified bioluminescent bacteria from E. coli. The bioluminescent bacteria, which luminesce when they detect toxicants, act as a sensing model representative of the complex microbial system. Both induced luminescent signals and bacterial growth were measured. Toxic effects were found when the bacteria were exposed to certain concentrations of the artificial sweeteners. In the bioluminescence activity assay, two toxicity response patterns were observed, namely, the induction and inhibition of the bioluminescent signal. An inhibition response pattern may be observed in the response of sucralose in all the tested strains: TV1061 (MLIC = 1 mg/mL), DPD2544 (MLIC = 50 mg/mL) and DPD2794 (MLIC = 100 mg/mL). Molecules 2018, 23(10), 2454;.)

(Anm: Folkeopplysningen. Sukker 12.09.2018. Hvor farlig er egentlig sukker? Programleder Andreas Wahl undersøker forskningen som ligger bak alle påstandene om sukkerets farer. (…) 31:50: «Trine Husøy (seniorforsker Folkehelseinstituttet) er toksikolog, og er nok en av den kan mest om aspartam.  (…) «Du kan drikke 4 liter brus hver dag hele livet uten å få helseskader.» (…) «Det er en sikkerhetsmargin i den grenseverdien som er satt.»  (…) «Den er på 100. Du kan drikke 400 liter før du merker noe.» (…) «Det er hundregangen.» (…) «Helsemyndighetene bruker strenge sikkerhetsmarginer.» (nrk.no 3.10.2018).)

- Når omsorg er spesialistoppgave. Det er ikke populært med tvang i psykiatrien, men i noen tilfeller er tvang omsorg. Spesialisthelsetjenesten skal utrede, diagnostisere og iverksette behandling, kommunene skal gi pasienten omsorg.

(Anm: Randi Rosenqvist spesialist i psykiatri, Ila fengsel og forvarings­anstalt og Oslo universitets­sykehus. Når omsorg er spesialistoppgave. Det er ikke populært med tvang i psykiatrien, men i noen tilfeller er tvang omsorg. Spesialisthelsetjenesten skal utrede, diagnostisere og iverksette behandling, kommunene skal gi pasienten omsorg. Dette er blitt tydeligere og tydeligere de senere årene. Svært syke pasienter skrives ut til omsorg i kommunene. I psykiatrien er det noen pasienter som er så syke og vanskelige å ha med å gjøre at kommunene ikke klarer å gi omsorg. Selv om kommunene skulle stille opp med mange ressurser, har de ikke hjemler til å sette grenser for utagerende og truende pasienter. De psykotiske kan da bli langtidsinnlagt i psykiatrien hvis det er plass. Andre havner i fengsel. (aftenposten.no 13.6.2018).)

(Anm: Lobotomi ble en gang brukt til å behandle denne tarmsykdommen (kolitt, tykktarmbetennelse), en del av en skammelig medisinsk historie. (statnews.com 12.6.2018).)

- Hjerneforsker: Problemet er, at vores hjerne stadig tror, at vi lever i Stenalderen. Ifølge Peter Lund Madsen er vores hjerne slet ikke er i stand til at håndtere det liv, vi lever. Men hvad gør vi så? Stress er ikke det eneste problem, som vores hjerne skaber for os. Vores avancerede hjerner er grunden til, at der findes psykiske sygdomme.

(Anm: Hjerneforsker: Problemet er, at vores hjerne stadig tror, at vi lever i Stenalderen. Ifølge Peter Lund Madsen er vores hjerne slet ikke er i stand til at håndtere det liv, vi lever. Men hvad gør vi så? Stress er ikke det eneste problem, som vores hjerne skaber for os. Vores avancerede hjerner er grunden til, at der findes psykiske sygdomme. Det kalder Peter Lund Madsen for "frihedens pris". Nogen har nok haft det på fornemmelsen, andre har måske endda fået at vide af konen, at det var sådan, det hang sammen, men nu ved vi det fra hjerneforskeren Peter Lund Madsen: ... (jyllands-posten.dk 10.6.2018).)

(Anm: Informasjon versus kunnskap og makt (kommersialisering og monopolisering av kunnskap) (mintankesmie.no).)

(Anm: Løgn, pisspreik (bullshit) eller sannhet? (Løgn i norske rettssaler) (mintankesmie.no).)

(Anm: Hvordan avsløre løgn. Tegn som avslører løgneren. (vi.no 27.10.2018).)

(Anm: George Orwells «1984» er en bestselger etter Trump-innsettelse. (…) Boken et en dystopisk fortelling om et fremtidig samfunn der fakta blir forvrengt og undertrykt. Folket overvåkes, opposisjonen forsvinner og historien omskrives. (vg.no 25.1.2017).)

- Probiotics: A Review for Clinical Use. (- Probiotika: En gjennomgang for klinisk bruk.)

(Anm: Probiotics: A Review for Clinical Use. Interest in modifying the gut flora by consuming foods or microbes that may improve overall health dates back to the early 1900s, when it was theorized that certain milks and yogurts may provide a health benefit to the populations consuming them.1 The mechanisms of action of probiotics in various diseases are not completely understood, but several hypotheses have been proposed. One theory is that the gut microbiome influences visceral hypersensitivity and pain and that Lactobacillus-induced expression of mu-opioid and cannabinoid receptors in the intestinal epithelium may be able to mediate pain in a manner similar to that of opiates.2 Another proposed mechanism is modulation of the immune system, and several studies have found that probiotics or their products suppress inflammatory cytokines and stimulate protective cytokines, mostly in models of inflammatory bowel disease (IBD).3-5 Finally, probiotics may promote integrity of the intestinal epithelium, protecting intestinal epithelial tight junctions and barrier function, and may create biofilms that secrete factors that can inhibit pathogen invasion.6,7 (gastroendonews.com 24.8.2018).)

- En tarmbakterie som en ungdomskilde? Vel, la oss starte med reversing av insulinresistens. Ny forskning tyder på at en reduksjon i gunstige bakterier i tarmen kan være ansvarlig for økningen i insulinresistens som vanligvis er knyttet til aldringsprosessen. (- There’s a new health-promoting gut bacterium in town, and it’s called Akkermansia muciniphila.)

(Anm: A gut bacterium as a fountain of youth? Well, let’s start with reversing insulin resistance. New research suggests that a decline in a beneficial bacteria in the gut could be responsible for the rise in insulin resistance commonly associated with the aging process. Move over Bifidobacterium and Lactobacillus. There’s a new health-promoting gut bacterium in town, and it’s called Akkermansia muciniphila. You will not find its benefits at the bottom of a yogurt cup. But a new study has identified more than one way to nurture its growth in the gut, and offered evidence that it may maintain — and even restore — health as we age. Published this week in the journal Science Translational Medicine, the new research found that in mice and monkeys whose metabolisms had grown cranky with age, taking steps to boost A. muciniphila in the gut reduced the animals’ insulin resistance. Insulin resistance is the gradual impairment of the body’s ability to efficiently use food for fuel. It is best known as a way station on a patient’s path to developing type 2 diabetes. (latimes.com 15.11.2018).)

(Anm: Commensal bacteria contribute to insulin resistance in aging by activating innate B1a cells. Abstract Aging in humans is associated with increased hyperglycemia and insulin resistance (collectively termed IR) and dysregulation of the immune system. However, the causative factors underlying their association remain unknown. Here, using “healthy” aged mice and macaques, we found that IR was induced by activated innate 4-1BBL+ B1a cells. These cells (also known as 4BL cells) accumulated in aging in response to changes in gut commensals and a decrease in beneficial metabolites such as butyrate. We found evidence suggesting that loss of the commensal bacterium Akkermansia muciniphila impaired intestinal integrity, causing leakage of bacterial products such as endotoxin, which activated CCR2+ monocytes when butyrate was decreased. Upon infiltration into the omentum, CCR2+ monocytes converted B1a cells into 4BL cells, which, in turn, induced IR by expressing 4-1BBL, presumably to trigger 4-1BB receptor signaling as in obesity-induced metabolic disorders. This pathway and IR were reversible, as supplementation with either A. muciniphila or the antibiotic enrofloxacin, which increased the abundance of A. muciniphila, restored normal insulin response in aged mice and macaques. In addition, treatment with butyrate or antibodies that depleted CCR2+ monocytes or 4BL cells had the same effect on IR. These results underscore the pathological function of B1a cells and suggest that the microbiome–monocyte–B cell axis could potentially be targeted to reverse age-associated IR.Sci Transl Med. 2018 Nov 14;10(467). pii: eaat4271.)

–  A next-generation beneficial microbe: Akkermansia muciniphila.

(Anm: A next-generation beneficial microbe: Akkermansia muciniphila. Abstract There have been many reports on the roles of intestinal flora and intestinal environment in health promotion and disease prevention. Beneficial bacteria such as Bifidobacterium and lactic acid-producing bacteria have been shown to improve the intestinal environment, and yield a good effect on metabolism, immunity and nerve response. In this review, in addition to these beneficial bacteria, we introduced Akkermansia muciniphila as a next-generation beneficial microbe. Several reports indicate that Akkermansia muciniphila affects glucose metabolism, lipid metabolism, and intestinal immunity, and that certain food ingredients such as polyphenols may increase the abundance of Akkermansia muciniphila in the gut. J Clin Biochem Nutr. 2018 Jul; 63(1): 33–35.)

- Dine tarmbakterier kan bestemme hvordan du reagerer på banebrytende kreftmedisiner.

(Anm: Your gut bacteria could determine how you respond to cutting-edge cancer drugs. A gut microbe called Akkermansia muciniphila may help patients respond to certain cancer immunotherapy drugs. When scientists reported 2 years ago that mice with certain gut bacteria responded best to a powerful new type of cancer drug, other researchers were intrigued but cautious—mice, after all, aren’t humans. But this week, two teams offer a raft of evidence from cancer patients suggesting that the gut microbiome—the community of bacteria, viruses, and other bugs living in our digestive tracts—helps determine whether tumors shrink when treated with immunotherapy drugs. The studies, which appear online in Science, track responses to a type of immunotherapy known as a PD-1 inhibitor. “These are the best-done and largest assessments of how the microbiome may influence therapeutic outcome” from those drugs, says immunotherapy researcher Jeffrey Weber of New York University in New York City, who was not involved in the studies. PD-1 inhibitors fight cancer by blocking a “checkpoint” molecule on immune cells called T cells, which tumors use to shut down the immune cells. Checkpoint inhibitors have had remarkable results, holding certain cancers at bay for years. But only about 25% of all patients respond to PD-1 blockers. (sciencemag.org 2.11.2017).)

- Studien kaster lys over hvordan gode bakterier hindrer tarmbetennelse. Forskere ved Baylor College of Medicine har identifisert mekanismen hvor gode bakterier (mikrobiota) bidrar til å opprettholde en sunn tarm.

(Anm: Study sheds light on how good bacteria prevent gut inflammation. Researchers at the Baylor College of Medicine have identified the mechanism by which good bacteria (microbiota) help maintain a healthy intestine. The study, which was recently published in the journal Immunity, shows that the microbiota balance intestinal immune responses and protect against inflammation through their interaction with epithelial cells and immune cells. The findings suggest that manipulating these good bacteria to minimize the immune responses could benefit individuals with conditions such as inflammatory bowel disease. Study author Gretchen Diehl says microbes such as salmonella prompt a strong inflammatory immune response that is designed to eliminate the microbe, but that this response can also damage healthy tissue. Microbiota help tone down this response by triggering antigen-presenting cells (APCs) to release the cytokine IL-10, which regulates T cell responses to prevent inflammation occurring. The result, says Diehl, is a balanced response that still can fight off an infection like Salmonella, but that is regulated to prevent damage to the healthy intestinal tissue. (news-medical.net 4.7.2018).)

(Anm: Critical Role for the Microbiota in CX3CR1+ Intestinal Mononuclear Phagocyte Regulation of Intestinal T Cell Responses. Immunity 2018 (Available online 3 July 2018).)

- Kreftbehandling: Bakterier kan bidra til å krympe svulster.

(Anm: Cancer therapy: Bacteria may help shrink tumors. To find better ways to tackle cancer tumors that do not respond to traditional therapies, scientists are now experimenting with a modified bacterial strain that could target cancer cells without harming healthy ones. A phase I clinical trial reveals that this bacterial therapy shows promising effects. (…) The findings so far — recently presented at the CRI-CIMT-EATI-AACR International Cancer Immunotherapy Conference, held in New York City, NY — suggest that the therapy has manageable toxicity levels and can help shrink some resilient cancer tumors. "Even after a single injection of this bacterial therapy, we see biological and, in some patients, clinically meaningful activity," explains study co-author Dr. Filip Janku, adding: "This strategy is feasible, has manageable adverse effects, and could be clinically meaningful in patients with few therapeutic options." (medicalnewstoday.com 1.10.2018).)

- 1 ting er sikkert: Ingen mediedekning - ingen skandale.

(Anm: 1 ting er sikkert: Ingen mediedekning - ingen skandale. (…) Og hva som gir kollektiv tenning i redaksjonene, avhenger av mange ting. Blant annet at ikke andre store nyheter tar oppmerksomheten. (aftenposten.no 17.8.2018).)

(Anm: Lederartikler. Å gjøre pasientrelevant klinisk forskning til en realitet. Forskere, bidragsytere (sponsorer; finansiører) og utgivere har alle et arbeid å gjøre (Editorials. Making patient relevant clinical research a reality. Researchers, funders, and publishers all have work to do.) BMJ 2016;355:i6627 (Published 23 December 2016).)

(Anm: Mer kritisk tenkning blant folk med utdannelse? (…) Kritisk tenkning er vår beste sikkerhetsventil mot maktovergrep, tyrannisering, og overtro. (…) Mer kritisk tenkning blant folk med utdannelse?) (…) Er kritisk tenkning utbredt? I så fall blant hvem? (fritanke.no 14.6.2013).)

(Anm: - Jeg sørger over fattigdommen i vår kritiske tenkning. (I mourn the poverty of our critical thinking.) BMJ 2012;345:e5409 (10 August).)

- Redaktørens valg. Hva kan vi lære av mesh-implantater. Hva kan vi lære av den skammelige historien om vaginalnett? (- Implantathistorien forteller oss mer: i hvilken utstrekning kirurger, forskere og faglige organer er filtret sammen med utstyrsprodusentene.)

(Anm: Redaktørens valg. Hva kan vi lære av mesh-implantater. Hva kan vi lære av den skammelige historien om vaginalnett? (- Editor's Choice. What can we learn from the shameful story of vaginal mesh? That thousands of women have been irreversibly harmed. (…) Implantathistorien forteller oss mer: i hvilken utstrekning kirurger, forskere og faglige organer er filtret sammen med utstyrsprodusentene. Dette er ikke noe nytt. I virkeligheten vil diskusjonen være kjent og kjedelig stoff for de fleste lesere av BMJ som det er for oss redaktører. Men vi unnskylder oss ikke for å reise spørsmålet på nytt. Hvorfor?BMJ 2018;363:k4254 (Published 11 October 2018).)

(Anm: Aage Borchgrevink, forfatter og seniorrådgiver i Den norske Helsingforskomite. Ingenting er sant og alt er mulig. (…) I Russland ligger staten bak, mens amerikanske falske nyheter var en forretningsmodell. (…)  I en tid der det finnes mer informasjon enn noensinne, er folk relativt sett dårligere informert enn før. (nrk.no 5.2.2017).)

- Serial poopers: What makes people poo in public places? (…) 'Soft or hard?' (- Professor Mike Berry, a clinical forensic psychologist.) (- "It's interesting," he says. "I've worked on cases where burglars have crapped in the house - and I always ask the police whether it's soft or hard. They look at me like I'm absolutely mad. And I say, if it's soft, then it's somebody who's anxious, so you get a kid who goes and craps on the bed. And if it's really hard stool then it's an indication of somebody who's angry and bitter about what he's doing.") (- Ultimate primal weapon.) (- "Not only unresolved anger issues - it might be rage issues, it might be shame issues." How might that happen? He cites the example of a child who defecates in the family home and is severely beaten by one of their parents.) (- In the 1970s some inmates at the Maze Prison, near Belfast, deliberately covered the walls with excrement as a form of protest.)

(Anm: Serial poopers: What makes people poo in public places? (…) 'Soft or hard?' Professor Mike Berry, a clinical forensic psychologist at Birmingham City University, says rage, anxiety, a desire to send a message, alcohol or illness could all be responsible. "It's interesting," he says. "I've worked on cases where burglars have crapped in the house - and I always ask the police whether it's soft or hard. They look at me like I'm absolutely mad. And I say, if it's soft, then it's somebody who's anxious, so you get a kid who goes and craps on the bed. And if it's really hard stool then it's an indication of somebody who's angry and bitter about what he's doing." Another key question is: Does the culprit do it repeatedly in the same place? If they're regular (so to speak), "it becomes a message to somebody or some people," says Prof Berry. (…) Ultimate primal weapon Misbehaviour with faeces violates one of society's last taboos. If you doubt that, just look at the way poo is deployed in prison protests, where it functions as a primal weapon. No matter how powerless you might otherwise be, excrement is available (and disgusting) to almost all of us. "We have the famous cases in the 70s where IRA men used to wipe the walls with their faeces as a protest," notes Prof Berry. When it comes to stopping public defecators, the experts warn there's no single solution - and shaming them is definitely not the answer. (…) In the 1970s some inmates at the Maze Prison, near Belfast, deliberately covered the walls with excrement as a form of protest Mr Fisher says anti-social behaviour can be linked to trauma, which frequently stems from childhood. "I would say most cases [of chronic anger] that I deal with are directly linked to unfinished business from the past," he says. "Not only unresolved anger issues - it might be rage issues, it might be shame issues." How might that happen? He cites the example of a child who defecates in the family home and is severely beaten by one of their parents. (bbc.com 10.6.2018).)

- Ikke-antibiotiske legemidler kan inngående endre tarmmikrobiomet. (- Mest provoserende var den kraften som antipsykotika og andre psykoaktive legemidler har til å hemme veksten av visse tarmbakterier, hvilket reiser spørsmålet om disse bakteriene kan fremme (promotere) noen psykiatriske og nevrologiske sykdommer.)

(Anm: Ikke-antibiotiske legemidler kan inngående endre tarmmikrobiomet. (…) Forskere screenet 1 000 legemidler for 40 vanlige og varierte tarmbakteriestammer (dvs. både gram-positive og gram-negative stammer, og inkluderte potensielle patogener som Clostridium difficile). Det var overraskende at 24 % av legemidlene, som inkluderte substanser (legemidler) fra alle terapeutiske klasser, hemmet vekst av minst én bakteriestamme. Kjemisk forskjellige substanser (legemidler) fra flere terapeutiske klasser - antipsykotika, andre psykoaktive stoffer, protonpumpehemmere, antineoplastika og hormoner - var spesielt sannsynlig å hemme bakteriefordelingen. (…) Kommentar. Denne studien reiser mange interessante spørsmål. (…) Det tyder også på at bruk av visse ikke-antibiotiske legemidler kan fremme antibiotikaresistente tarmbakterier. Mest provoserende var den kraften som antipsykotika og andre psykoaktive legemidler har til å hemme veksten av visse tarmbakterier, hvilket reiser spørsmålet om disse bakteriene kan fremme (promotere) noen psykiatriske og nevrologiske sykdommer.) NEJM 2017 (April 26, 2018).)

(Anm: Antidepressiva - deprimert, litt trist, angst, stresset eller utbrent? (mintankesmie.no).)

(Anm: Veteraner som tar PTSD-legemidler dør under søvn (Vets taking PTSD drugs die in sleep) (wvgazette.com 25.5.2008).)

(Anm: Potentially traumatic events as predictors of disability pension: A 10-year follow-up study in Norway. (…) CONCLUSIONS: Exposure to trauma, particularly premeditated trauma, seems to be an independent risk factor for disability pension in women. Scand J Public Health. 2018 May;46(3):340-346.)

- Avføring kan erstatte antibiotika. En ny pilotstudie viser at avføringsbakterier fra en frisk donor kan erstatte antibiotika i behandling av bakeriebetennelse i tarmen. (- Sykdomsøkning på verdensbasis Antibiotika brukes mot mange ulike infeksjoner, men i noen tilfeller bidrar en kur mot én infeksjon til at det oppstår en ny. Samtidig kan det skapes ubalanse i tarmen og gi grobunn for en giftstoff-produserende type av Clostridium difficile.)

(Anm: Avføring kan erstatte antibiotika. En ny pilotstudie viser at avføringsbakterier fra en frisk donor kan erstatte antibiotika i behandling av bakeriebetennelse i tarmen. Gastroseksjon og mikrobiologisk avdeling ved Sykehuset i Vestfold undersøkte om tilførsel av tarmbakterier fra en frisk person kan gjenopprette en frisk og motstandsdyktig tarmflora, slik at pasienten blir kvitt infeksjonen uten å ty til antibiotika. (…) Sykdomsøkning på verdensbasis Antibiotika brukes mot mange ulike infeksjoner, men i noen tilfeller bidrar en kur mot én infeksjon til at det oppstår en ny. Samtidig kan det skapes ubalanse i tarmen og gi grobunn for en giftstoff-produserende type av Clostridium difficile. (…) Stor internasjonal interesse Friske tarmbakterier har tidligere blitt brukt på noen pasienter med tilbakefall av sykdommen, men den norske pilotstudien som publiseres i New England Journal of Medicine denne uken viser altså at bakteriene kan være bedre enn antibiotika for alle pasienter med sykdommen, også de som har den for første gang. Studien presenteres på verdens største konferanse for tarmsykdommer, Digestive Desease Week, lørdag 2. juni, og rett over sommeren starter gruppen «Klinisk Effektforskning» en større studie for å bekrefte funnene. (nrk.no 2.6.2018).)

- Transplantasjon av tarmmikrobiota for primær Clostridium difficile-infeksjon. (- Et fase 3-forsøk for å vurdere transplantasjon av tarmmikrobiota som primær behandling for C. difficile infeksjon er i gang.)

(Anm: Fecal Microbiota Transplantation for Primary Clostridium difficile Infection. Clostridium difficile infection is a major health problem.1 Antibiotic treatment is associated with a considerable rate of recurrence of infection and is related to the emergence of antibiotic-resistant bacteria. Recently, fecal microbiota transplantation has been shown to be effective in the treatment of recurrent C. difficile infection.2 We undertook a proof-of-concept trial (ClinicalTrials.gov number, NCT02301000) to evaluate the use of fecal microbiota transplantation as treatment for primary C. difficile infection. (…) This was a small trial, but the results suggest that fecal microbiota transplantation may be an alternative to antibiotic therapy in primary C. difficile infection. A phase 3 trial to assess fecal microbiota transplantation as primary treatment for C. difficile infection is under way. (nejm.org - June 2, 2018).)

– Antibiotika kurerte ikke deres infeksjoner. Tarmbakterier gjorde det.

(Anm: Antibiotics Didn't Cure Their Infections. Fecal Bacteria Did. Research data published in the NEJM appear to have similar efficacy as antibiotics in eliminating Clostridium difficile infection, The New York Times reported. - In the study, the investigators randomly assigned 20 people with C. difficile infections to receive antibiotics or faecal transplants. - The researchers found that five of nine people who received faecal transplants were cured of infection, compared to five of 11 people treated with antibiotics. - The research team noted that two of three people who received antibiotics after faecal transplants were cured, while a second course of antibiotics was not effective in any patient previously exposed to the drugs. - The investigators plan to confirm these findings in a larger study involving about 200 patients. - Study author Michael Bretthauer said the findings "speak for themselves" but cautioned that larger studies are needed for practice-changing results. (firstwordpharma.com 3.6.2018).)

(Anm: Antibiotics Weren’t Used to Cure These Patients. Fecal Bacteria Were. In a small study, doctors used so-called fecal transplants to treat a serious gut infection in patients. The transplants, from healthy donors, were as effective as antibiotics. (nytimes.com 2.6.2018).)

- Antibiotika reduserer effektiviteten av kreftbehandling - studie.

(Anm: Antibiotics greatly reduce effectiveness of cancer treatment – study.   Study data presented at the American Society of Clinical Society annual meeting reveal that antibiotics greatly reduce the efficacy of immunotherapy, The Guardian reported. - "Clearly, we need to treat serious or life threatening infections with antibiotics," remarked study author Nadina Tinsley, adding "the challenge is striking the right balance." - In the study, the researchers retrospectively examined outcomes for 303 patients with melanoma, non-small cell lung cancer or renal cancer who underwent treatment with checkpoint inhibitors, about a third of whom also received antibiotics around the time of treatment. - The investigators observed that the median time to progression was 178 days among people who did not receive antibiotics, compared to 97 days for those to antibiotics, while overall survival among people who used antibiotics was 317 days, versus 651 days for those who were not exposed to the drugs. - (firstwordpharma.com 3.6.2018).)

- Livsfarlige epidemier spres med full kraft. (- Antibiotikaresistens. Det er en annen dimensjon som gjør utbruddene av kolera, meslinger og difteri i Jemen ekstra skummelt: Den siste tiden har helsepersonell oppdaget stadig flere pasienter med multiresistente bakterier. Disse bakteriene lar seg ikke knekke av noen form for antibiotika. Det er en skremmende utvikling.)

(Anm: Livsfarlige epidemier spres med full kraft. ABYAN/ADEN (VG) Lutfattige og krigsherjede Jemen rammes av difteri og meslinger. I bakgrunnen lurer en antibiotikakrise. Antibiotikaresistens Det er en annen dimensjon som gjør utbruddene av kolera, meslinger og difteri i Jemen ekstra skummelt: Den siste tiden har helsepersonell oppdaget stadig flere pasienter med multiresistente bakterier. Disse bakteriene lar seg ikke knekke av noen form for antibiotika. Det er en skremmende utvikling. Jeg tror dette kan utvikle seg til en katastrofe for samfunnet vårt, sier Omar al Nagda (32). Han er sjef for laboratoriet ved sykehuset til Leger uten grenser i Aden, og har nettopp startet å forske på den økte antibiotikaresistensen i Jemen. Ingen kjenner omfanget av problemet ennå. (vg.no 3.6.2018).)

- Derfor legger man på seg av antipsykotiske medisiner.

(Anm: Derfor legger man på seg av antipsykotiske medisiner. Medisiner mot psykose påvirker hjernen slik pasientene ikke føler seg mette, selv om de har spist nok. Kirstine Birkelund begynte med antipsykotiske medisiner da hun var 23 år. Hun hadde alltid vært en av de jentene som mange misunner, en av de som kunne spise det hun hadde lyst på uten å legge på seg. Hun hadde aldri veid mer enn omkring 65 kilo. – Jeg var psykotisk, men med normal vekt. Så møtte jeg Zyprexa, og i løpet av fem måneder la jeg på meg 25 kilo, forteller hun. Hun hadde plutselig lyst på godteri hele tiden og spiste 3–4 poser hver dag. Når hun spiste, følte hun seg aldri mett. (forskning.no 18.1.2016).)

(Anm: Striatal Reward Activity and Antipsychotic-Associated Weight Change in Patients With Schizophrenia Undergoing Initial Treatment. JAMA Psychiatry. 2016;73(2):121-128.)

(Anm: Bias [baies] -en, - skjevhet i vitenskapelig undersøkelse el. resultat pga. mangelfull systematikk i innsamlingen av data. Etym.: eng., fr. biais helning, tendens. Kilde: ordnett.no.)

(Anm: Bias; (...) valg og vurderinger som på systematisk måte avviker fra det som er faktisk korrekt. Kilde: Store norske leksikon.)

- Hvordan tarmbakterier kan påvirke blodsukkernivået og lipidnivået. (- Forskere som analyserer innflytelsen av endringer i tarmbakterier på sukker og lipid metabolisme har funnet at sekundære gallesyrer produsert av tarmbakterier kan påvirke blodglukose og lipidkonsentrasjoner, så vel som deler av deres molekylære mekanismer. (- Dette resultatet forventes å føre til behandling av metabolske sykdommer som diabetes og dyslipidemi ved å målrette tarmbakterier som produserer sekundære gallesyrer.)

- Hvordan tarmbakterier kan påvirke blodsukkernivået og lipidnivået. Sammendrag: Tarmbakterier har nylig tiltrukket seg oppmerksomhet siden de ble oppdaget å påvirke ulike fysiologiske funksjoner og sykdommer hos mennesker. Forskere som analyserer innflytelsen av endringer i tarmbakterier på sukker og lipid metabolisme har funnet at sekundære gallesyrer produsert av tarmbakterier kan påvirke blodglukose og lipidkonsentrasjoner, så vel som deler av deres molekylære mekanismer. (…) Dette resultatet forventes å føre til behandling av metabolske sykdommer som diabetes og dyslipidemi ved å målrette tarmbakterier som produserer sekundære gallesyrer. (sciencedaily.com 10.4.2018).)

(Anm: Antidepressiva og antipsykotika gir økt risiko for diabetes hos barn og voksne (50 til 700 %) (mintankesmie.no).)

(Anm: Diabetes øker risikoen for å dø av noen kreftformer (dagensmedisin.no 3.10.2013).)

(Anm: Fosterskader (legemiddelinduserte) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelindusert kreft og andre typer celleskader (mintankesmie.no).)

(Anm: Risk of fetal death is increased in pregnant women with pre-existing diabetes - Pre-existing maternal diabetes more than quadrupled the risk of fetal death OBG Manag. 2014 February;26(2).)

- Tarmbakterier kontrollerer kreftimmunitet i leveren. (- Den nye studien avslører nå at en bestemt art av Clostridium-slekten som er tilstede i tarmen kan blokkere antitumoraktivitet i leveren ved å endre gallesyrer.)

(Anm: Gut bacteria control cancer immunity in the liver. Scientists have discovered that gut bacteria control the growth of cancer in the liver through a previously unknown process. (…) Although previous studies had already revealed that the huge colonies of bacteria that live in the gut can influence how the immune system deals with cancer, it was not clear how this happened in the liver. The new study now reveals that a particular species of the Clostridium genus that is present in the gut can block antitumor activity in the liver by altering bile acids. A report on the research — which was led by the National Cancer Institute (NCI) in the National Institutes of Health (NIH) at Bethesda, MD — can be found in the journal Science. (medicalnewstoday.com 25.5.2018).)

- Mange vanlige legemidler, ikke bare antibiotika, kan ta livet av mikrober. (- De fant at rundt 25 prosent av testede medikamenter kunne redusere veksten av mikrober som ofte finnes i en menneskelig tarm, inkludert nesten alle antipsykotiske legemidler de testet.)

(Anm: Mange vanlige legemidler, ikke bare antibiotika, kan ta livet av mikrober. (Many common drugs, not just antibiotics, may kill off gut microbes.) (…) Ny forskning finner at antibiotika ikke er alene om deres bakterielle slakting: Nesten 1 av 4 andre reseptbelagte legemidler fra antipsykotika til antivirale midler dreper tarmmikrober. (…) De fant at rundt 25 prosent av testede medikamenter kunne redusere veksten av mikrober som ofte finnes i en menneskelig tarm, inkludert nesten alle antipsykotiske legemidler de testet. "For oss var det mye mer enn vi forventet," sa Typas. Resultatene ble publisert i Nature på mandag. (statnews.com 19.3.2018).)

- Manglende mikrober forårsaker barndomskreft.

(Anm: Missing microbes 'cause' childhood cancer. Our modern germ-free life is the cause of the most common type of cancer in children, according to one of Britain's most eminent scientists. Acute lymphoblastic leukaemia affects one in 2,000 children. Prof Mel Greaves, from the Institute of Cancer Research, has amassed 30 years of evidence to show the immune system can become cancerous if it does not "see" enough bugs early in life. It means it may be possible to prevent the disease. (…) Combined events The type of blood cancer is more common in advanced, affluent societies, suggesting something about our modern lives might be causing the disease. There have been wild claims linking power cables, electromagnetic waves and chemicals to the cancer. That has been dismissed in this work published in Nature Reviews Cancer. Instead, Prof Greaves - who has collaborated with researchers around the world - says there are three stages to the diseas. - The first is a seemingly unstoppable genetic mutation that happens inside the womb - Then a lack of exposure to microbes in the first year of life fails to teach the immune system to deal with threats correctly - This sets the stage for an infection to come along in childhood, cause an immune malfunction and leukaemia This "unified theory" of leukaemia was not the result of a single study, rather a jigsaw puzzle of evidence that established the cause of the disease. Prof Greaves said: "The research strongly suggests that acute lymphoblastic leukaemia has a clear biological cause and is triggered by a variety of infections in predisposed children whose immune systems have not been properly primed." Evidence that helped build the case included: - An outbreak of swine flu in Milan that led to seven children getting leukaemia - Studies showing children who went to nursery or had older siblings, which expose them to bacteria, had lower rates of leukaemia - Breastfeeding - which promotes good bacteria in the gut - protects against leukaemia - Lower rates in children born vaginally than by caesarean section, which transfers fewer microbes Animals bred completely free of microbes developed leukaemia when exposed to an infection - This study is absolutely not about blaming parents for being too hygienic. Rather it shows there is a price being paid for the progress we are making in society and medicine. Coming into contact with beneficial bacteria is complicated, it's not just about embracing dirt. But Prof Greaves adds: "The most important implication is that most cases of childhood leukaemia are likely to be preventable." His vision is giving children a safe cocktail of bacteria - such as in a yoghurt drink - that will help train their immune system. This idea will still take further research. (bbc.com 23.5.2018).)

(Anm: A causal mechanism for childhood acute lymphoblastic leukaemia. Nature Reviews Cancer (2018) (Published: 21 May 2018).)

- MS kan utlösas av bakterier. MS verkar kunna orsakas av bakterier.

(Anm: MS kan utlösas av bakterier. MS verkar kunna orsakas av bakterier. Nu kommer ytterligare bevis för att den neurologiska sjukdomen multipel skleros, kan utlösas av bakterieinfektioner. (sverigesradio.se 29.1.2014).)

- MS: Tarmbakterier kan utløse skadelig mekanisme. Multiple sklerose påvirker millioner av mennesker over hele verden selv om dens underliggende årsaker og de fysiologiske faktorer som utløser det, forblir uklare.

(Anm: MS: Gut bacteria may trigger harmful mechanism. Multiple sclerosis affects millions of people worldwide, though its underlying causes, and the physiological factors that trigger it remain unclear. Recently, however, researchers are looking to the human gut microbiota for answers. In multiple sclerosis (MS), the immune system attacks myelin, the coating that surrounds the axons that connect nerve cells. This damage eventually leads to symptoms, such as muscle weakness, fatigue, and vision problems. While it remains unclear what causes MS, over the past few years, researchers have been hypothesizing that gut bacteria may play a key role. Emerging evidence shows that the microorganisms which populate our guts can make or break numerous aspects of our overall health, including our heart health and our mental health. The link between the brain and the gut does not stop at mood disorders, however. Studies have linked the composition of gut microbiota with Parkinson's disease and, more recently, researchers have suggested that it may also be involved in the development of MS. Now, a study conducted by scientists from the University of Zürich in Switzerland indicates that the gut may trigger the harmful immune response that causes demyelination (the deterioration of myelin). The team's findings appear in the journal Science Translational Medicine. Are immune cells activated in the gut? Previous research from the University of Zürich team — which we covered on Medical News Today — looked at how specialized immune cells, T cells, and B cells, communicate with each other to set off demyelination. In the current study, the scientists identified other pathways of T cell activation, noting that a protein produced by certain gut bacteria can activate these cells. T cells, the study authors explain, react to GDP-L-fucose synthase, which is a protein produced by certain bacteria in the intestines of people with MS. "We believe that the immune cells are activated in the intestine and then migrate to the brain, where they cause an inflammatory cascade when they come across the human variant of their target antigen." Study author Mireia Sospedra More specifically, in one particular group of people with MS — those with the HLA-DRB3* genetic variation — the gut microbiota appeared to play a considerably greater role in triggering the harmful MS mechanism than previously suspected. In the future, Sospedra and team plan to conduct further tests to assess GDP-L-fucose synthase's interaction with immune cells. (medicalnewstoday.com 18.10.2018).)

- Nivåer av jern i hjernen kan forutsi tapt funksjonsevne ved multippel sklerose (MS).

(Anm: Brain iron levels may predict multiple sclerosis disabilities. Source: Radiological Society of North America. Summary: A new, highly accurate MRI technique can monitor iron levels in the brains of multiple sclerosis (MS) patients and help identify those at a higher risk for developing physical disability, according to a new study. (sciencedaily.com 17.7.2018).)

- Lymfeårer rundt hjernen spiller avgjørende rolle i multippel sklerose, antyder forskning.

(Anm: Lymphatic vessels surrounding the brain play crucial role in multiple sclerosis, research suggests.  Lymphatic vessels that clean the brain of harmful material play a crucial role in the development and progression of multiple sclerosis, new research from the University of Virginia School of Medicine suggests. The vessels appear to carry previously unknown messages from the brain to the immune system that ultimately trigger the disease symptoms. Blocking those messages may offer doctors a new way to treat a potentially devastating condition that affects more than 2 million people. (news-medical.net 18.9.2018).)

(Anm: The lymphatic vessels (or lymph vessels or lymphatics) are thin-walled vessels (tubes) structured like blood vessels, that carry lymph. As part of the lymphatic system, lymph vessels are complementary to the cardiovascular system. (en.wikipedia.org).)

- Kan tarmbakterier være en driver for tykktarmskreft? Tarmmikrobiota kan spille en rolle i utviklingen av tykktarmskreft, avslører en ny studie.

(Anm: Could gut bacteria drive colon cancer? Gut microbiota could play a role in the development of colon cancer, a new study reveals. If this is true, then it may, in time, lead to treatments that would arrest the growth of cancerous tumors. (…) Lately, researchers are becoming more and more interested in whether variations in the bacterial populations of our guts impact the regulation of gene expression and facilitate the development of colon cancer. A new study from the University of Minnesota in Twin Cities, which has now been published in the journal mSystems, suggests that there is a link between the composition of a person's gut microbiome and the emergence of colon cancer. (…) "This is a correlation, but it is still very exciting, because if we see a causal effect, you can think of ways to manipulate the microRNA in the tumors by changing the microbiome, and that could potentially be used as a cancer therapy." Ran Blekhman. (medicalnewstoday.com 16.5.2018).)

(Anm: Interaction between Host MicroRNAs and the Gut Microbiota in Colorectal Cancer. mSystems 2018;(3) e00205-17.)

- Inflammatorisk tarmsykdom kan øke risiko for Parkinsons sykdom. En ny landsdekkende dansk befolkningsundersøkelse som går over nesten 40 år har vist at mennesker med betennelsessykdommer har 22 prosent høyere risiko for å utvikle Parkinsons sykdom enn mennesker uten langvarig tarmlidelse. Studien støtter oppfatningen om en "tarm-hjerneakse", bemerker forskerne i et notat om deres arbeid som nå er publisert i tidsskriftet Gut.

(Anm: Inflammatory bowel disease may raise Parkinson's risk. A new nationwide Danish population study that covers nearly 40 years has revealed that people with inflammatory bowel disease have a 22 percent higher risk of developing Parkinson's disease than people without the long-term gut disorder. The study supports the notion of a "gut-brain axis," note the researchers in a paper on their work that is now published in the journal Gut. The gut-brain axis theory proposes that what goes on in the gastrointestinal tract (GI) affects the central nervous system. It is supported by evidence that shows that the gut and nervous system talk to each other, and that microbe activity in the gut can regulate brain chemistry. Publication of the Danish study comes hot on the heels of another report of an observational study conducted in the United States that found that having inflammatory bowel disease (IBD) was linked to a 28 percent higher risk of developing Parkinson's disease. (medicalnewstoday.com 22.5.2018).)

- Forskere oppdager hva som driver betennelse ved IBD.

(Anm: Scientists discover what drives inflammation in IBD. Researchers have recently identified a mechanism that regulates gut inflammation in inflammatory bowel disorders. The discovery may lead to better treatment and diagnosis of some conditions, such as ulcerative colitis and Crohn's disease. (…) They found that RNF5 controls the activity of S100A8, a protein already known to be a promoter of inflammation. By manipulating the RNF5 gene in mice, the scientists found that RNF5 keeps S100A8 stable in cells of the gut lining, and that its absence unleashes the pro-inflammatory power of S100A8. The researchers report their new findings in a study paper that features in the journal Cell Reports. Inflammatory bowel disease (IBD) is the general term for a collection of disorders that persistently inflame the gastrointestinal tract, or gut. There are two main kinds of IBD: Crohn's disease, which can inflame any part of the gut between the mouth and the anus; and ulcerative colitis, which mainly affects the colon. (medicalnewstoday.com 25.9.2018).)

(Anm: Regulation of S100A8 Stability by RNF5 in Intestinal Epithelial Cells Determines Intestinal Inflammation and Severity of Colitis. Highlights - Severe intestinal inflammation resembling acute colitis in DSS-treated Rnf5−/− mice - RNF5 regulates S100A8 stability and pro-inflammatory responses - Neutralizing S100A8 antibodies attenuate acute colitis in DSS-treated Rnf5−/− mice - Inverse expression of RNF5 and S100A8 in IBD patients coincides with disease severity. Cell Reports 2018;24(2):P3296-3311.e6 (September 18, 2018).)

- Hva å vite om atrofisk gastritt. Atrofisk gastritt forekommer når en persons mageforing er betent for en lengre periode, ofte i flere år.

(Anm: What to know about atrophic gastritis. Atrophic gastritis occurs when a person's stomach lining is inflamed for an extended period, often for several years. Over time, the inflammation associated with atrophic gastritis damages the stomach lining, causing digestive problems and nutrient deficiencies. A bacterial infection usually causes atrophic gastritis, but it can also be an autoimmune condition. Treatments differ, depending on the cause, but diet and lifestyle can improve the outlook in both cases. In this article, we look at the symptoms, causes, and treatments for atrophic gastritis. (medicalnewstoday.com 14.6.2018).)

- Indusering av en sunnere tarmflora (- Har kartlagt 500 tidligere ukjente mikroorganismer i menneskets tarmfloraen så vel som 800 også ukjente bakterielle virus)

Inducing a healthier intestinal flora (Indusere en sunnere tarmflora)
medicalnewstoday.com 8.7.2014
Forskere ved DTU Systems Biology har kartlagt 500 tidligere ukjente mikroorganismer i menneskets tarmfloraen så vel som 800 også ukjente bakterielle virus (også kalt bakteriofager) som angriper tarmbakterier. (Researchers from DTU Systems Biology have mapped 500 previously unknown microorganisms in human intestinal flora as well as 800 also unknown bacterial viruses (also called bacteriophages) which attack intestinal bacteria.)

To map the microorganisms, the researchers have developed a new principle for analysing DNA sequence data, which they have named the co-abundance principle. A principle which basically assumes that different pieces of DNA from the same organism will occur in the same amount in a sample, and that this amount will vary over a series of samples.

"Using our method, researchers are now able to identify and collect genomes from previously unknown microorganisms in even highly complex microbial societies. This provides us with an overview we have not enjoyed previously," says Professor Søren Brunak who has co-headed the study together with Associate Professor Henrik Bjørn Nielsen.

So far, 200-300 intestinal bacterial species have been mapped. Now, the number will be more than doubled, which could significantly improve our understanding and treatment of a large number of diseases such as type 2 diabetes, asthma and obesity.

Viruses - not antimicrobial agents.

The two researchers have also studied the mutual relations between bacteria and viruses.

"Our study tells us which bacterial viruses attack which bacteria, something which has a noticeable effect on whether the attacked bacteria will survive in the intestinal system in the long term," says Henrik Bjørn Nielsen

Previously, bacteria were studied individually in the laboratory, but researchers are becoming increasingly aware that in order to understand the intestinal flora, you need to look at the interaction between the many different bacteria found.

And when we know the intestinal bacteria interactions, we can potentially develop a more selective way to treat a number of diseases.

"Ideally we will be able to add or remove specific bacteria in the intestinal system and in this way induce a healthier intestinal flora," says Søren Brunak.

It is particularly interesting in relation to the increasing problem of antimicrobial resistance which many consider a real threat to global health.

"We have previously been experimenting with using bacteria and viruses to fight disease, but this was shelved because antimicrobial agents have been so effective in combating many infectious diseases. If we can learn more about who attacks who, then bacterial viruses could be a viable alternative to antimicrobial agents. It is therefore extremely important that we now can identify and describe far more relations between bacteria and the viruses that attack them," says Henrik Bjørn Nielsen.

The research findings will be published in Nature Biotechnology. (...)

- Er Parkinson knyttet til bakteriofager? En fersk studie konkluderer med at bakteriofager - eller virus som angriper bakterier - kan spille en sentral rolle i utviklingen av Parkinsons sykdom.

(Anm: Is Parkinson's linked to bacteriophages? A recent study concludes that bacteriophages — or viruses that attack bacteria — may play a pivotal role in the development of Parkinson's disease. These findings provide an intriguing new approach to the condition. (…) Aside from the motor symptoms of Parkinson's, there are often-overlooked digestive symptoms. In fact, some researchers believe that gastrointestinal dysfunction might serve as an early biomarker for the condition. However, research into Parkinson's disease and the role of the gut is a less-trodden path. Of particular interest to the scientists were Lactococcus bacteria and the phages that destroy them. Lactococcus are thought to modify the permeability of the gut — how easy it is for nutrients and pathogens to cross from the gut into neighboring cells. They also play a role in producing dopamine, a neurotransmitter that is key to the development of Parkinson's disease. To investigate any potential interaction between bacteria, phages, and Parkinson's, the team analyzed the stool samples of 32 patients with Parkinson's disease and 28 controls. (medicalnewstoday.com 12.6.2018).)

- Nyt studie får mus til at elske at have det skidt. Hvis man fjerner én receptor i hjernen på en mus, foretrækker den sløjhed, kvalme og stress over at have det godt.

(Anm: Nyt studie får mus til at elske at have det skidt. Hvis man fjerner én receptor i hjernen på en mus, foretrækker den sløjhed, kvalme og stress over at have det godt. (…) Musene opførte sig, som om de havde haft en stærkt positiv oplevelse i rummet, tilsvarende hvad man typisk ser hos normale mus i forsøg med nutella eller vanedannende stoffer som alkohol eller kokain. Jeg troede simpelthen ikke mine egne øjne, men heldigvis så mine kollegaer den samme adfærd. (…) Vi ved blandt andet, at Melanocortin 4-receptoren i hjernecenteret hypothalamus er ansvarlig for at signalere mæthed, men i andre områder af hjernen er receptorens funktion ukendt. Et af de hjerneområder, hvor Melanocortin 4-receptorens funktion ikke er blevet studeret til fulde, er vores belønningscenter, striatum. Dette hjerneområde er vigtigt for at hjælpe os med at evaluere stimuli i vores omgivelser, som er gode eller dårlige. Striatum gør blandt andet dette ved at regulere mængden af dopamin i hjernen. Et højt dopamin-niveau i hjernen tillægger positiv værdi til stimuli i vores omgivelser, der er gode for os (for eksempel mad og drikke, venskab, sex), mens et lavt dopamin-niveau i hjernen er ensbetydende med, at noget bør opfattes som dårligt (for eksempel akut fare, sygdom, smerte). (videnskab.dk 25.9.2018).)

(Anm: Motivational valence is determined by striatal melanocortin 4 receptors. J Clin Invest. 2018 Jul 2;128(7):3160-3170.)

(Anm: Kokain og ecstasy forårsaker ikke bare avhengighet og øker risikoen for kreft, men forårsaker også genmutasjoner (Cocaine and ecstasy cause DNA mutation: study.) (...) "Kokain og ecstasy har vist seg å være farligere enn vi hadde forestilt oss," sa Giorgio Bronzetti, sjefsforsker ved bioteknologisk avdeling ved National Centre for Research's (CNR) . ("Cocaine and ecstasy have proved to be more dangerous than we had imagined," said Giorgio Bronzetti, chief scientist at the National Centre for Research's (CNR) biotechnology department.) Disse midlene, med sine sterke toksikologiske effekter, angriper DNA, utløser mutasjoner og endrer arvematerialet. Dette er svært bekymringsfullt for den effekten de kan ha på fremtidige generasjoner," sa han. ("These drugs, on top of their toxicological effects, attack DNA, provoking mutations and altering the hereditary material. This is very worrying for the effects it could have on future generations," he said.) (Reuters Health 5.12.2003).)

- Kokainbrukere har "global svekkelse" i hjerneområdet knyttet til impuls og selvkontroll, ifølge studie.

(Anm: Cocaine users have ‘global impairment’ in brain area linked to impulse and self-control, study finds. Cocaine-addicted individuals say they find the drug much less enjoyable after years of use, but they have great difficulty quitting. A new brain imaging study led by researchers at the Icahn School of Medicine at Mount Sinai reveals why this might be so, as well as why a common psychological therapy may not work in addicted cocaine users. Their study, published September 5 in Addiction Biology, finds that chronic users have a "global impairment" in the ventromedial prefrontal cortex (VMPFC), an area of the brain that is linked to impulse and self-control, and is responsible for the kind of learning that assigns value to objects and behaviors. (news-medical.net 11.9.2017).)

- Blokkering av 5-HT-transportøren bidrar til atferdsmessige, neuronale og molekylære effekter av kokain.

(Anm: Blockade of the 5‐HT transporter contributes to the behavioural, neuronal and molecular effects of cocaine. Abstract Background and Purpose The psychostimulant cocaine induces complex molecular, cellular and behavioural responses as a consequence of inhibiting presynaptic dopamine, noradrenaline and 5‐HT transporters. To elucidate 5‐HT transporter (SERT)‐specific contributions to cocaine action, we evaluated cocaine effects in the SERT Met172 knock‐in mouse, which expresses a SERT coding substitution that eliminates high‐affinity cocaine recognition. (…) Conclusion and Implications Our studies reveal distinct SERT contributions to cocaine action, reinforcing the possibility of targeting specific aspects of cocaine addiction by modulation of 5‐HT signalling. Br J Pharmacol. 2017 Aug;174(16):2716-2738.)

- Det inflammerte sinn.

(Anm: The Inflamed Mind. Stress, Psychiatry & Immunology Laboratory. BC health reporter James Gallagher explores the increasing body of evidence that a dysfunctional immune system is responsible for the depression or psychotic illness experienced by hundreds of thousands, perhaps millions, of people in the UK. James talks to the psychiatrists investigating this new understanding of mental illness and to people who may benefit from treatments aimed at the immune systems rather than their brain cells. (…) This BBC Radio 4 piece was produced by Rachael Buchanan and Andrew Luck-Baker and originally uploaded on BBC iPlayer Radio here: http://www.bbc.co.uk/programmes/b07pj2pw (bbc.com 7.8.2017).)

- Prevalens og kliniske egenskaper av antistoffer i serum-neuronal celleoverflate i første episode psykose: en case-control studie.

(Anm: Prevalence and clinical characteristics of serum neuronal cell surface antibodies in first-episode psychosis: a case-control study. (…) Interpretation Some patients with first-episode psychosis had antibodies against NMDAR that might be relevant to their illness, but did not differ from patients without NMDAR antibodies in clinical characteristics. Our study suggests that the only way to detect patients with these potentially pathogenic antibodies is to screen all patients with first-episode psychosis at first presentation. Lancet Psychiatry. 2017 Jan;4(1):42-48.)

- Nytt forskningsprosjekt i Bergen: Kan betennelsesdempende medisin hjelpe psykosepasienter?

(Anm: Nytt forskningsprosjekt i Bergen: Kan betennelsesdempende medisin hjelpe psykosepasienter? Som et av de første sykehusene i verden skal Haukeland behandle psykoser med kraftig betennelsesdempende medisin. Håpet er at det kan hjelpe opp mot halvparten av pasientene. – Dette kan være en revolusjon innen psykosebehandling, sier Erik Johnsen, avdelingssjef på psykoseavdelingen og professor ved Universitetet i Bergen. En forskningsgruppe i Nederland er i gang med et liknende forsøk. Ellers har dette aldri vært gjort før. Johnsen leder den norske studien. (…) – Ikke interessant for legemiddelindustrien Legemiddelet prednisolon er gammelt og velbrukt. I årtier har det blant annet vært gitt til leddgiktpasienter, det brukes mot MS og mot kroniske betennelser i tarmen. (...) – Vi tror en stor del av pasientene vil ha nytte av denne behandlingen, sier psykiater og professor Erik Johnsen. (aftenposten.no 24.6.2018).)

- Planter bliver paralyseret af samme bedøvelsesmidler som mennesker.

(Anm: Planter bliver paralyseret af samme bedøvelsesmidler som mennesker. (- Universel virkning. Det er fascinerende, at plantecellerne reagerer på samme måde på stofferne som dyr og mennesker, skriver Ken Yokawa og kollegaerne i Annals of Botany. (videnskab.dk 20.5.2018).)

- Fisk som svømmer i vann som er forurenset av Prozac (fluoxetine/SSRI) utviser "antisosial, aggressiv og til og med morderisk atferd". (- Kan endre gener som er ansvarlige for å bygge fiskhjerner og kontrollere deres atferd.

(Anm: Fisk som svømmer i vann som er forurenset av Prozac (fluoxetine/SSRI) utviser "antisosial, aggressiv og til og med morderisk atferd". (...) Kan endre gener som er ansvarlige for å bygge fiskhjerner og kontrollere deres atferd. (Fish swimming in water tainted with Prozac exhibit 'antisocial, aggressive and even homicidal behaviour'. (...) Can alter genes responsible for building fish brains and controlling their behavior.) (scientificamerican.com 14.7.2013).)

– Blod fra drapsmenn gjorde mus mer voldelige. (– Vi har funnet en kobling mellom immunsystemet og en enorm aggresjon. Vi kan ikke si at dette fører til drap, men det er ekstremt, sier Værøy til NRK.)

 (Anm: Blod fra drapsmenn gjorde mus mer voldelige. I en oppsiktsvekkende studie ble mus injisert med stoff fra menneskeblod. – Musen som fikk antistoffet fra de kriminelle ble raskt aggressive, sier rettspsykiater Henning Værøy. MER AGGRESSIV: Musen ble raskt aggressive etter å ha blitt injisert med menneskeblod fra forvaringsinnsatte. (…) – Musen som fikk antistoffet fra de kriminelle ble raskt aggressive, forklarer Værøy. Resultat av forskningen i slutten av juni publisert i tidsskriftet PNAS. (nrk.no 11.7.2018).)

- Transgenerasjonelle effekter av to antidepressiva. De lave nivåene av antidepressiva som oppdages i overflatevann øker for tiden bekymringer for deres potensielle langsiktige risikoer for ikke-målrettede organismer i vann. (- Sertralin(e) (Zoloft), i motsetning til venlafaksin kan vise seg å være en ekte miljøtrussel på grunn av akkumulering i alger og den fysiologiske svakheten som observeres over generasjoner.)

(Anm: Transgenerational Effects of Two Antidepressants. The low levels of antidepressants detected in surface waters currently raise concern about their potential long-term risks to nontarget aquatic organisms. (...) Venlafaxine exposure decreased the offspring number of F0-daphnids and resulted in drug tolerance in the F1 generation. Sertraline, unlike venlafaxine, may turn out to be a true environmental threat due to its accumulation in algae and the physiological weakness observed over generations. Environ. Sci. Technol., 2015, 49 (2), pp 1148–1155.)

- Ny forskning: Depression hos fisk kan hjælpe med at forstå mennesker. (- Fisk bliver deprimerede på grund af manglende stimulation og små akvarier. (- Deres (mennesker og fisk, red.) neurokemi er så ens, at det er skæmmende.)

(Anm: Ny forskning: Depression hos fisk kan hjælpe med at forstå mennesker. (…) »Deres (mennesker og fisk, red.) neurokemi er så ens, at det er skæmmende,« fortæller Julian Pittman, der er professor i biologi på Troy University i Alabama, til New York Times. (…)  En såkaldte 'guldfiskebowle' er derfor noget af det værste, man som fiskeejer kan købe til sin fisk, da fisken mangler plads, og der samtidig ikke er mulighed for, at man som fisk kan få stillet sin nysgerrighed. (…) Fisk bliver deprimerede på grund af manglende stimulation og små akvarier. (…) Julian Pitmman har gennem de sidste ti år studeret, hvordan blandt andet zebrafisk har mistet interessen i stort set al ting: mad, legetøj, ting - præcis ligesom klinisk deprimerede mennesker. (jyllands-posten.dk 18.10.2017).)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

- Ålen bliver høj: Kokain i vandmiljøet truer den i forvejen truede ål. Studie viser, at ålene bliver hyperaktive og musklerne nedbrudt.

(Anm: Ålen bliver høj: Kokain i vandmiljøet truer den i forvejen truede ål. Studie viser, at ålene bliver hyperaktive og musklerne nedbrudt. (…) »Dette studie viser, at selv små koncentrationer af kokain i miljøet kan gøre alvorlig skade på sølvålens skeletmuskulaturens morfologi og fysiologi, og bekræfter den skadelig effekt som kokain i miljøet har på arternes overlevelse,« lyder det i konklusionen. (jyllands-posten.dk 21.6.2018).)

- Kjemi: Også lave doser farlig. Toksikologer, eksperter på giftige stoffer, har stort sett hatt fokus på helseskader av høye doser av giftige forbindelser. (- Slike endringer benevnes som epigenetikk.)

(Anm: Kjemi: Også lave doser farlig. Toksikologer, eksperter på giftige stoffer, har stort sett hatt fokus på helseskader av høye doser av giftige forbindelser. (…) Slike endringer benevnes som epigenetikk. Det er perioder i et menneskets livsløp da vi er mer sårbare for slike, genetiske endringer gjennom kjemisk påvirkning, sa Birnbaum blant annet. Slik lavdose, kjemisk påvirkning, kan gi helseskader som slår ut flere tiår senere, skriver AAAS på sine nettsider. (…) Lave doser over lang tid kan utrette svært mye skade. (…) For eksempel får kvinner som røyker under svangerskapet oftere barn som senere blir overvektige og oftere rammes av diabetes type 2. (aftenposten.no 29.6.2012).)

(Anm: Miljø og legemiddel (Legemidler er farlig avfall). (mintankesmie.no).)

(Anm: Fosterskader (legemiddelinduserte) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelindusert kreft og andre typer celleskader (mintankesmie.no).)

(Anm: Bivirkninger (legemiddelinduserte organskader og sykdommer) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelindustrien (Big Pharma) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddeløkonomi, bivirkninger og legemiddelomsetning (mintankesmie.no).)

- Overdiagnose i primærhelsetjenesten: kartlegging, problemforståelse og det å finne løsninger. (- Overdiagnostisering kan skade pasienter ved å føre til overbehandling (med tilhørende potensielle toksisiteter (giftigheter), diagnoserelatert angst eller depresjon, og merkelapper (sette merkelapp på; stemple) eller negative økonomiske og sosiale konsekvenser.)

(Anm: Overdiagnose i primærhelsetjenesten: kartlegging, problemforståelse og det å finne løsninger. (Overdiagnosis in primary care: framing the problem and finding solutions.) (…) Overdiagnostisering kan skade pasienter ved å føre til overbehandling (med tilhørende potensielle toksisiteter (giftigheter), diagnoserelatert angst eller depresjon, og merkelapper (sette merkelapp på; stemple) eller negative økonomiske og sosiale konsekvenser.) (- Arbeidet med å redusere overdiagnostisering hindres grunnet leger og pasienters mangel på bevissthet om problemet og ved forvirring om terminologi, med overdiagnostisering ofte er flettet sammen med relaterte konsepter. BMJ 2018;362:k2820 (Published 14 August 2018).)

- Ufullstendige bevis for støtte til dopaminhypotesen for psykose: Hvorfor nevromobiologisk forskning må vurdere bruk av medisinering, justere for viktige konfundere, velge strenge komparatorer og bruke større utvalg.

(Anm: Ufullstendige bevis for støtte til dopaminhypotesen for psykose: Hvorfor nevromobiologisk forskning må vurdere bruk av medisinering, justere for viktige konfundere, velge strenge komparatorer og bruke større utvalg. (Inconclusive Evidence in Support of the Dopamine Hypothesis of Psychosis.) Til tross for flere inkonsekvenser og metodologiske biaser (1) forblir dopaminhypotesen (DH) et populært tema innen schizofreniforskningen. Front. Psychiatry, 01 May 2018.)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

(Anm: Antipsykotika (psykofarmaka etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Protonpumpehemmere (proton pump inhibitors (PPIs) (syrepumpehemmere) (magesyrehemmere) (syrenøytraliserende midler (antacida)). (mintankesmie.no).)

- Observasjonsstudie av nesten 9000 pasienter fant at de som ble foreskrevet antidepressiva ved utskrivning fra sykehus etter et hjerteinfarkt hadde 66 % større dødelighetsrisiko ett år senere enn pasienter som ikke ble foreskrevet legemidlene.

(Anm: Observasjonsstudie av nesten 9000 pasienter fant at de som ble foreskrevet antidepressiva ved utskrivning fra sykehus etter et hjerteinfarkt hadde 66 % større dødelighetsrisiko ett år senere enn pasienter som ikke ble foreskrevet legemidlene, selv om de bemerket at årsaken ikke nødvendigvis er relatert direkte til antidepressiva. (Heart attack patients prescribed antidepressants have lower survival rates.) (news-medical.net 5.3.2018).)

- Har antidepressiva en langsiktig nytteverdi? (- Når det gjelder dødelighet av antidepressiva heter det i en studie på 378 400 deltakere at «risikoen for tidlig død ble økt med 33 prosent blant brukere av antidepressiva sammenlignet med ikke-brukere» (4).

(Anm: Har antidepressiva en langsiktig nytteverdi? (...) Når det gjelder dødelighet av antidepressiva heter det i en studie på 378 400 deltakere at «risikoen for tidlig død ble økt med 33 prosent blant brukere av antidepressiva sammenlignet med ikke-brukere» (4). Det er således ikke overraskende at sykefraværet fra det tidspunktet SSRI-preparater ble introdusert på markedet (1993) har økt fra et svært lavt nivå til å bli verdens høyeste (5). Tidsskr Nor Legeforen 2018 (03.05.2018).)

- Bruk av antidepressiva linket til høyere risiko for tidlig død: studie. (- Risikoen for tidlig død ble økt med 33 prosent blant brukere av antidepressiva sammenlignet med ikke-brukere.) (- I videre analyser konkluderte forskerteamet at selv om legemidlene kan være risikable i befolkningen generelt, kan risikoen blant personer med hjerte- og karsykdommer være lavere på grunn av deres antikoagulerende effekter.)

(Anm: Antidepressant use linked to higher risk of premature death: study. A new study has identified a link between antidepressant use and early death, CTV News reported. In the study, the investigators performed a meta-analysis of 16 studies involving a combined 378 000 patients to analyse the possible association between antidepressant use and death risk, finding that the risk of premature death was increased by 33 percent among antidepressant users compared to non-users. — Study author Paul Andrews noted that while not all studies reported exact causes of death, among the studies that did, the causes of death ranged from heart attacks and stroke to accidents. Andrews said that deaths involving accidents were unsurprising because "we know that antidepressants have negative effects on cognitive functioning as well." In further analyses, the research team concluded that although the drugs may be risky in the general population, their risk among people with cardiovascular disease could be lower due to their anticoagulant effects. Andrews suggested alternatives to antidepressants such as psychotherapy, stating "[psychotherapies] don't have the negative physiological effects…and they work just as well in the short term." (firstwordpharma.com 19.9.2017).)  

(Anm: Levealder og dødsårsaker (mintankesmie.no).)

(Anm: The Mortality and Myocardial Effects of Antidepressants Are Moderated by Preexisting Cardiovascular Disease: A Meta-Analysis. Psychother Psychosom 2017;86:268-282.)

- Bruk av antidepressiva knyttet til økt dødelighet hos pasienter med kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) (chronic obstructive pulmonary disease).

(Anm: Antidepressant Use Associated With Increased Mortality in Patients With COPD. LAUSANNE, Switzerland -- June 29, 2018 -- Use of serotonergic antidepressants is associated with a small but significant increase in rates of respiratory-related morbidity and mortality among older adults with COPD, according to a new study published in the European Respiratory Journal. (dgnews.docguide.com 29.6.2018).)

(Anm: SEROTONERGIC ANTIDEPRESSANT USE AND MORBIDITY AND MORTALITY AMONG OLDER ADULTS WITH COPD. Eur Respir J. 2018 Jun 25. pii: 1800475.)

- Varsler hevder Forest bestakk studieleder for å favorisere Cipramil (Celexa).

(Anm: Varsler hevder Forest bestakk studieleder for å favorisere Cipramil (Celexa). Whistleblower Claims Forest Bribed Study's Investigator to Favor Celexa. A whistleblower's complaint from 2011 that was unsealed Jan. 20 in a federal district court alleged that Forest Pharmaceuticals paid the principal investigator of a federally funded antidepressant drug study to fix the results in favor of the company's drug Celexa (United States ex rel. Pigott v. Forest Pharmaceuticals Inc., D. Md., No. 1:11-cv-00717, unsealed 1/20/12) (…) Only Explanation for Study's Bias: Kickbacks According to the complaint, the NIMH initially entered into a contract for the STAR*D study with the University of Texas in September 1999 with Rush as the P.I. Celexa is a selective serotonin reuptake inhibitor or SSRI. SSRIs prevent the body's reuptake or removal of a naturally-occurring neurotransmitter that it is believed to have a positive impact on mood. For More Information The complaint from 2011 can be found at http://op.bna.com/hl.nsf/r?Open=jaqo-8qvqcd. (bna.com 1.2.2012 (BNA - BLOOMBERG).)

(Anm: Antidepressiva (SSRI) Lundbeck (mintankesmie.no).)

(Anm: Cipralex (Lexapro) (escitalopram) - Cipramil (Celexa) (cipramil) (citalopram) - H. Lundbeck A/S (mintankesmie.no).)

- Anklager om fusk med Novo-forskning. En norsk professor beskylder Novo Nordisk for at have skjult oplysninger om selvmordsforsøg i forbindelse med depressionspillen Seroxat (Paxil: paroxetin; paroksetin etc.).

(Anm: Anklager om fusk med Novo-forskning. En norsk professor beskylder Novo Nordisk for at have skjult oplysninger om selvmordsforsøg i forbindelse med depressionspillen Seroxat. En norsk professor beskylder Novo Nordisk for at have skjult oplysninger om selvmordsforsøg i forbindelse med depressionspillen Seroxat. Det kommer frem i programmet "Den Mørke Side", der sendes lørdag på P1. Programmet er lavet i samarbejde med Forbrugerrådets blad Tænk, skriver Politiken. Professor i farmakologi, Ivar Aursnes, har forsket i det materiale, som Novo Nordisk i 1990 sendte til myndighederne for at få godkendt Seroxat. Aursnes anklager Novo Nordisk for i materialet bevidst at have forsøgt at skjule data om flere selvmordsforsøg i den gruppe, som tog Seroxat. (dr.dk 5.5.2006).)

(Anm: Seroxat (Paxil) (paroxetine; paroksetin) (SSRI) (mintankesmie.no).)

(Anm: Paroksetin (paroxetine); markesføres i Norge under handelsnavn som bl.a. Seroxat; Paxil i USA.)

(Anm: Seroxat utløser tilfeller av aggresjon ("aggression er iagttaget efter markedsføring") (- Hyppighed “ikke kendt.) 4. Paroxetin – Aggression (EPITT nr. 18089) ema.europa.eu (22. januar 2015 EMA/PRAC/63323/2015 Udvalget for Risikovurdering inden for Lægemiddelovervågning).)

- Hvorfor ledere av legemiddelfirmaer i virkeligheten ikke er blitt rettsforfulgt for opioidkrisen. (- Leger, ofte uvitende om hvordan Purdue Pharma hadde forrådt dem, fortsatte å øke sin bruk av opioider med titalls millioner av årlige forskrevne resepter. Og i de fem årene etter sakens forlik, døde omtrent 100 000 amerikanere av overdoser.)

(Anm: Hvorfor ledere av legemiddelfirmaer faktisk ikke er blitt rettsforfulgt for opioidkrisen. (- Eierne og noen tidligere og nåværende ledere for OxyContin-produsenten Purdue Pharma ble saksøkt den 12. juni av Massachusetts påtalemyndighet, som hevder at firmaet bevisst villede leger og forbrukere om farene ved sitt produkt - noe Purdue nektet i en uttalelse. Dette tatt i betraktning en tidligere, separat - og avslørende sak mot firmaet for over ti år siden. "Det er total avsporing," sa Specter. "Jeg ser ikke hvordan du kan komme til en konklusjon om at enkeltpersoner ikke var lovbrytere som fortjener fengsel." Men aktor, John Brownlee, sa at han trodde at den svake siktelsen mot lederne var "hensiktsmessig" gitt saken bevis.) (- Leger, ofte uvitende om hvordan Purdue Pharma hadde forrådt dem, fortsatte å øke sin bruk av opioider med titalls millioner av årlige forskrevne resepter. Og i de fem årene etter sakens forlik, døde omtrent 100 000 amerikanere av overdoser. (time.com 17.6.2018).)

(Anm: Legemiddelkonsulenter (sales representatives) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelkonsulenter forteller leger lite om sideeffekter, ifølge studie. (Drug Reps Tell Docs Little of Side Effects: Survey) (Journal of General Internal Medicine 2013 (April).)

(Anm: VW-topp sier seg skyldig – risikerer 169 år i fengsel. Den tidligere VW-toppen i USA, Oliver Schmidt, innrømmer å ha forsøkt å dekke over utslippsjukset. Nå risikerer han mange år bak murene. (tv2.no 28.7.2017).)

(Anm: Audi-sjefen pågrepet i Tyskland. Audis administrerende direktør Rupert Stadler er pågrepet i Tyskland i forbindelse med etterforskningen av utslippsskandalen. (aftenposten.no 16.6.2018).)

- INDLÆGSSEDDEL I STEDET FOR FORORD. (- Det Tredje Rige var gennemsyret af stoffer: kokain, heroin, morfin og frem for alt metamfetamin.)

(Anm: - INDLÆGSSEDDEL I STEDET FOR FORORD. (- Det Tredje Rige var gennemsyret af stoffer: kokain, heroin, morfin og frem for alt metamfetamin.) Det Tredje Rige var gennemsyret af stoffer: kokain, heroin, morfin og frem for alt metamfetamin. Stofferne blev brugt af alle fra fabriksarbejdere til husmødre og var afgørende for troppernes modstandskraft. Efterhånden som krigens gang vendte sig mod Tyskland, søgte Hitler og hans følge tilflugt i potentielt dødelige cocktails af stimulanser, administreret af lægen dr. Morell. (…) DEN TOTALE RUS tilføjer en manglende brik til historien. (lindhardtogringhof.dk 10.3.2017).)

- En gruppe forskere vil at American Journal of Psychiatry skal trekke tilbake en studie publisert i 2004 etter at nylig tilgjengelige dokumenter tyder på at Forest Laboratories, firmaet som solgte legemidlet som var gjenstand for studien, villedet legemiddelkontrollen om nøkkeldetaljer.

(Anm: Psykiatritidsskrift oppfordres til å trekke tilbake kontroversiell Celexa (Cipramil)-studie etter nylige avslørte detaljer. (Psychiatry journal is urged to retract controversial Celexa study over newly disclosed details.) En gruppe forskere vil at American Journal of Psychiatry skal trekke tilbake en studie publisert i 2004 etter at nylig tilgjengelige dokumenter tyder på at Forest  Laboratories, firmaet som solgte legemidlet som var gjenstand for studien, villedet legemiddelkontrollen om nøkkeldetaljer. (…) Statsadvokat oppfordrer til å gjenåpne en undersøkelse av en Allergan-enhet for påstått bedrageri. For nesten åtte år siden betalte en Allergan-enhet (AGN) 150 millioner dollar for å forlike kriminelle anklager om ulovlig markedsføring av tre legemidler. (…) Spesielt indikerer dokumentene at Forest Laboratories skjulte kritisk informasjon som viser at antidepressivet Celexa (Cipramil) ikke var effektivt hos barn. (statnews.com 8.2.2018 / 21.2.2018).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

- Innsats mot alvorlig korrupsjon må på dagsordenen.

(Anm: Innsats mot alvorlig korrupsjon må på dagsordenen. Korrupsjon er et mangetydig begrep. Korrupsjon er tyveri av politiske, sosiale og økonomiske goder fra befolkningen. I fattige land, men ikke bare der, skaper korrupsjon fattigdom, sosial marginalisering, politisk nepotisme og terrorisme. Korrupsjon ødelegger den sunne konkurransen i næringslivet og tilliten til den offentlige forvaltningen. Bestikkelser av offentlige tjenestemenn er regnet som en alvorlig form for korrupsjon. (aftenposten.no 8.6.2018).)

- Korrupsjon gnager samfunn i stykker. Indirekte bidrag til korrupsjon er også ødeleggende.

(Anm: LEDERARTIKLENE SKRIVES AV AFTENPOSTENS KOMMENTATORER. GRUPPEN LEDES AV POLITISK REDAKTØR TRINE EILERTSEN. Aftenposten mener: Korrupsjon gnager samfunn i stykker. Indirekte bidrag til korrupsjon er også ødeleggende. (…) Stater og selskaper som benytter seg av hemmelige konti i såkalte skatteparadis bidrar indirekte til korrupsjon fordi de bidrar til strukturer som gjør korrupsjon mulig. (aftenposten.no 25.1.2017).)

- Salg av legemidler -- med litt hjelp fra en journalist. (Selling drugs - with a little help from a journalist.)

(Anm: - Salg av legemidler -- med litt hjelp fra en journalist. (Selling drugs - with a little help from a journalist.) Hvordan blir egentlig journalister rekruttert når de arbeider på vegne næringslivsklienter? En annonse rykket inn tidligere i år av PR-firmaet Chandler Chicco Agency gir et innblikk. (How exactly are journalists recruited to work on behalf of corporate clients? An advertisement placed earlier this year by public relations firm Chandler Chicco Agency offers an insight. BMJ 2001;323:1258.)

(Anm: Sponsing av journalistikk (mintankesmie.no).)

(Anm: Journalists: anything to declare? (Journalister: noe å deklarere?) BMJ 2007;335:480 (8 September).)

- Amerikanske selskaper hyret inn pr-firmaer for å drive opp interessen for en aksje – og fikk deretter skribenter til å skrive om aksjen på populære businessblogger. Nå setter det amerikanske finans- og kredittilsynet SEC ned foten. (- Betalte for positive aksjeartikler for å lure investorer – får smekk av myndighetene.)

(Anm: Betalte for positive aksjeartikler for å lure investorer – får smekk av myndighetene. Amerikanske selskaper hyret inn pr-firmaer for å drive opp interessen for en aksje – og fikk deretter skribenter til å skrive om aksjen på populære businessblogger. Nå setter det amerikanske finans- og kredittilsynet SEC ned foten. Hvis et selskap betaler noen for å publisere eller gjøre tilgjengelig artikler om dets aksje, må det gi beskjed til offentligheten og investorer. Disse selskapene, promotørene og skribentene har angivelig villedet investorer ved å skjule betalte kampanjer som objektive og uavhengige analyser, sier direktør Stephanie Avakian i det amerikanske finanstilsynet SEC i en pressemelding. Ifølge finanstilsynet har det siktet 27 individer og mindre selskaper for å ha betalt for skjult reklame, som deretter er blitt publisert på businessmedier- og blogger som Forbes, Seeking Alpha, Yahoo Finance, Benzinga, TheStreet og The MotleyFool, ifølge CNN. Artiklene skal ha vært svært positive til aksjene som er involvert. (dn.no 11.4.2017).)

- Kan presisjonsmedisin for depresjon gjøre det som er gjort for kreft? Det blir ikke lett. (- "Min skeptisisme er ikke at det er et dårlig prosjekt, men vi bør ikke gå for langt og overhype," sa han. "Jeg tror bare mennesker går litt lenger enn det dataene tillater.")

(Anm: Kan presisjonsmedisin for depresjon gjøre det som er gjort for kreft? Det blir ikke lett. (Can precision medicine do for depression what it’s done for cancer? It won’t be easy.) (- "Det er for tiden ingen måte å matche mennesker med behandling," sa dr. Madhukar Trivedi, en depresjonsforsker ved University of Texas Southwestern Medical Center. "Det er derfor dette er et veldig spennende forskningsfelt." "Min skeptisisme er ikke at det er et dårlig prosjekt, men vi bør ikke gå for langt og overhype," sa han. "Jeg tror bare mennesker går litt lenger enn det dataene tillater." (statnews.com 9.5.2018).)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

(Anm: Antipsykotika (psykofarmaka etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Sovemidler (sovemedisiner) og beroligende midler (mintankesmie.no).)

(Anm: Sovemidler knyttes til dødelighet eller kreft: en matchet kohortstudie. (Hypnotics' association with mortality or cancer: a matched cohort study.)  (...) Målsetting Anslagsvis 6 % -10 % av amerikanske voksne tok et sovemiddel (hypnotika) mot dårlig søvn i 2010. Denne studien underbygger tidligere rapporter som knytter hypnotika (sovemidler) til økt dødelighet. BMJ Open 2012;2:e000850 (27 February).)

(Anm: Protonpumpehemmere (proton pump inhibitors (PPIs) (syrepumpehemmere) (magesyrehemmere) (syrenøytraliserende midler (antacida)). (mintankesmie.no).)

(Anm: Syrepumpehemmere (protonpumpehemmere (PPI) knyttet til alvorlige gastrointestinale infeksjoner. (…) Legemidler som protonpumpehemmere (PPI) knyttet til en økt risiko for tarminfeksjoner med C. difficile og Campylobacter bakterier som kan forårsake betydelig sykdom. (Acid suppression medications linked to serious gastrointestinal infections. (…) Medications such as proton pump inhibitors (PPIs) was linked with an increased risk of intestinal infections with C. difficile and Campylobacter bacteria, which can cause considerable illness.) (medicalnewstoday.com 9.1.2017).)

(Anm: Flere barn enn antatt får bivirkninger av ADHD-medisiner. (…) Tidligere antok forskere at mellom 1 og 10 prosent av alle barn på ADHD-medisiner opplever nedsatt appetitt, men den nye studien viser at tallet faktisk er over 30 prosent. Dessuten er flere barn enn tidligere antatt triste og irritable, og flere opplever søvnproblemer, når de tar medisiner mot sykdommen. Likevel anbefaler forskerne at barna fortsetter å ta medisinene. (…) Den nye forskingsgjennomgangen er nettopp offentliggjort av Cochrane Library. Cochrane samler vitenskapelig evidens fra mange studier til en stor studie som dermed er mer presis. (forskning.no 18.5.2018).)

(Anm: Forskning og ressurser (mintankesmie.no).)

(Anm: Kultur for kritikk. Ja til tellekanter. Avstand til makten. Og 7 andre tips for en sterkere samfunnsforskning | Willy Pedersen, professor i sosiologi, Universitet i Oslo; Gunn Elisabeth Birkelund, professor i sosiologi, Universitet i Oslo. Våre to forskergrupper fikk topp score i den store evalueringen av norsk samfunnsforskning. (…) Komiteens begrep er «excellent».De konkluderer med at vi er «i den internasjonale forskningsfronten». (aftenposten.no 4.7.2018).)

- Dokumenter reiser nye bekymringer om litiumstudie på barn. (- Psykiater ved University of Illinois i Chicago innrullerte sine unge sønner som kontrollpersoner i kriserammet studie.) (- Hun fikk utbetalt rundt 200 000 dollar per år, pluss bonuser. I tillegg til hennes forskning behandlet hun og førte tilsyn med omsorgen for tusenvis av barn, som inkluderte 1 200 i fem år etter sin forskning..)

 (Anm: Documents Raise New Concerns About Lithium Study on Children. Prominent University of Illinois at Chicago psychiatrist enrolled her young sons as healthy control subjects in troubled study. Newly obtained records raise additional concerns about the research and oversight of Dr. Mani Pavuluri, a star pediatric psychiatrist at the University of Illinois at Chicago whose clinical trial studying the effects of the powerful drug lithium on children was shuttered for misconduct. ProPublica Illinois has learned: - Parents of at least eight children who participated in Pavuluri’s trials contacted UIC after learning she had violated research rules, a larger number than the university previously disclosed — though UIC officials insist only one of the queries was a complaint. - Pavuluri enrolled 101 children and teens diagnosed with bipolar disorder in the lithium study before it was halted when one of the young subjects became ill. UIC officials previously declined to answer questions about how many children participated in the government-funded study, citing an ongoing federal investigation. - The psychiatrist’s two young sons were among 132 children and teens who participated as healthy control subjects, a violation of university protocol and generally accepted research practices. (…) She was paid about $200,000 a year, plus bonuses. In addition to her research, she treated and oversaw the care of thousands of children, including 1,200 in the five years after her research. (propublica.org 3.7.2018).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Protonpumpehemmere (proton pump inhibitors (PPIs) (syrepumpehemmere) (magesyrehemmere) (syrenøytraliserende midler (antacida)). (mintankesmie.no).)

(Anm: Syrepumpehemmere (protonpumpehemmere (PPI) knyttet til alvorlige gastrointestinale infeksjoner. (…) Legemidler som protonpumpehemmere (PPI) knyttet til en økt risiko for tarminfeksjoner med C. difficile og Campylobacter bakterier som kan forårsake betydelig sykdom. (Acid suppression medications linked to serious gastrointestinal infections. (…) Medications such as proton pump inhibitors (PPIs) was linked with an increased risk of intestinal infections with C. difficile and Campylobacter bacteria, which can cause considerable illness.) (medicalnewstoday.com 9.1.2017).)

- Nye C. difficile retningslinjer anbefaler nye behandlings- og testprotokoller.

(Anm: New C. difficile Guidelines Recommend New Treatment and Testing Protocols. New diagnostic methods and treatments, including fecal microbiota transplantation (FMT), will help improve the care given to patients with Clostridium difficile infection (CDI), according to updated guidelines released by the Infectious Diseases Society of America (IDSA) and Society for Healthcare Epidemiology of America. The updates were necessary because diagnosis and treatment of CDI have evolved significantly since they were published in 2010, according to the IDSA. The most common. (gastroendonews.com 8.6.2018).)

– Forskning finner høyere forekomst av kreft hos verdens «bedre land». Verdens "bedre" land med større tilgang til helsetjenester opplever mye høyere forekomst av kreft enn verdens "dårligere stilte" land, ifølge ny forskning fra University of Adelaide.

(Anm: Forskning finner høyere forekomst av kreft hos verdens «bedre land». Verdens "bedre" land med større tilgang til helsetjenester opplever mye høyere forekomst av kreft enn verdens "dårligere stilte" land, ifølge ny forskning fra University of Adelaide. (Research finds higher rates of cancer in world's ‘better’ countries. The world's "better" countries, with greater access to healthcare, experience much higher rates of cancer incidence than the world's "worse off" countries, according to new research from the University of Adelaide. (news-medical.net 16.10.2017).)

(Anm: Cancer incidence increasing globally: The role of relaxed natural selection. Evolutionary Applications 2017 (First published: 24 August 2017).)

- Afrikansk folk kan gemme på nøglen til et sundere liv. Det afrikanske Hadzafolk har markant flere tarmbakterier end folk fra Vesten. (- Samtidig lever de stort set ligeså lang tid som os, på trods af at de ikke har samme adgang til et moderne sundhedsvæsen eller medicin. Og som noget usædvanligt, så ændrer deres mikrobiota i tarmen sig i takt med årstiderne.)

(Anm: Afrikansk folk kan gemme på nøglen til et sundere liv. Det afrikanske Hadzafolk har markant flere tarmbakterier end folk fra Vesten. (- Samtidig lever de stort set ligeså lang tid som os, på trods af at de ikke har samme adgang til et moderne sundhedsvæsen eller medicin. Og som noget usædvanligt, så ændrer deres mikrobiota i tarmen sig i takt med årstiderne. »Det er vigtig, at vi lærer fra Hadzafolket nu, da deres livsstil er under forandring. De kan have en nøgle til, hvorfor vi ser en stigning i flere sygdomme i vestlige samfund,« skriver medforfatter på studiet Justin Sonnenburg i en mail til Videnskab.dk. (videnskab.dk 28.9.2017).)

(Anm: Association of Mental Disorders With Subsequent Chronic Physical Conditions. World Mental Health Surveys From 17 Countries. (…) Respondents were asked whether a health professional had ever told them they had any of a series of medical conditions (eg, heart disease, stroke, cancer, diabetes mellitus, hypertension, asthma, other chronic lung disease, and peptic ulcer) or whether they had a lifetime history of a chronic symptomatic condition (eg, arthritis, chronic back or neck pain, chronic or severe headaches, and any other chronic pain). JAMA Psychiatry. 2016;73(2):150-158.)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom. (Medication-induced mitochondrial damage and disease.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Signaler fra tarmens mikrobiotika til fjerntliggende organer mht. fysiologi og sykdom. Signals from the gut microbiota to distant organs in physiology and disease. (Nat Med. 2016 Oct 6;22(10):1079-1089.)

- Kosttilskudd av tang og tare brukt til å manipulere tarmbakterier hos mus. Sammendrag: Forskere som arbeider med laboratoriemus har vist at det er mulig å favorisere innpoding av en tarmbakteriestamme fremfor andre ved å manipulere musens diett. Forskerne har også vist at det er mulig å kontrollere hvor mye bakterien vokser i tarmen ved å kalibrere mengden av et bestemt karbohydrat i vannet eller maten til hver enkelt mus.

(Anm: Dietary seaweed used to manipulate gut bacteria in mice. Summary: Scientists working with laboratory mice have shown that it's possible to favor the engraftment of one gut bacterial strain over others by manipulating the mice's diet. The researchers also have shown it's possible to control how much a bacterium grows in the intestine by calibrating the amount of a specific carbohydrate in each mouse's water or food. (sciencedaily.com 9.5.2018).)

- Bruk av antidepressiva etter klasse: Forbindelser med alvorlige uønskede hjertesykdommer hos pasienter med koronararteriesykdom. (- KONKLUSJON: Bruk av antidepressiva var assosiert med redusert depresjon, men bruken av alle antidepressiva med unntak av SNRI var forbundet med flere bivirkninger.)

(Anm: Antidepressant Use by Class: Association with Major Adverse Cardiac Events in Patients with Coronary Artery Disease. (…) Abstract BACKGROUND: To assess use of antidepressants by class in relation to cardiology practice recommendations, and the association of antidepressant use with the occurrence of major adverse cardiovascular events (MACE) including death. (…) After a median follow-up of 4.7 years, 264 (20.9%) participants had a MACE. After propensity matching based on pre-CR depressive symptoms among other variables, participants taking tricyclics had significantly more MACE than those not taking tricyclics (HR = 2.46; 95% CI 1.37–4.42), as well as those taking atypicals versus not (HR = 1.59; 95% CI 1.05–2.41) and those on SSRI (HR = 1.45; 95% CI 1.07–1.97). There was no increased risk with use of SNRI (HR = 0.89; 95% CI 0.43–1.82). CONCLUSION: The use of antidepressants was associated with lower depression, but the use of all antidepressants except SNRI was associated with more adverse events. Psychother Psychosom. 2018 Mar 13;87(2):85-94.)

- Har antidepressiva en langsiktig nytteverdi? (- Når det gjelder dødelighet av antidepressiva heter det i en studie på 378 400 deltakere at «risikoen for tidlig død ble økt med 33 prosent blant brukere av antidepressiva sammenlignet med ikke-brukere» (4).

(Anm: Har antidepressiva en langsiktig nytteverdi? (...) Når det gjelder dødelighet av antidepressiva heter det i en studie på 378 400 deltakere at «risikoen for tidlig død ble økt med 33 prosent blant brukere av antidepressiva sammenlignet med ikke-brukere» (4). Det er således ikke overraskende at sykefraværet fra det tidspunktet SSRI-preparater ble introdusert på markedet (1993) har økt fra et svært lavt nivå til å bli verdens høyeste (5). Tidsskr Nor Legeforen 2018 (03.05.2018).)

- Bruk av antidepressiva linket til høyere risiko for tidlig død: studie. (- Risikoen for tidlig død ble økt med 33 prosent blant brukere av antidepressiva sammenlignet med ikke-brukere.) (- I videre analyser konkluderte forskerteamet at selv om legemidlene kan være risikable i befolkningen generelt, kan risikoen blant personer med hjerte- og karsykdommer være lavere på grunn av deres antikoagulerende effekter.)

(Anm: Antidepressant use linked to higher risk of premature death: study. A new study has identified a link between antidepressant use and early death, CTV News reported. In the study, the investigators performed a meta-analysis of 16 studies involving a combined 378 000 patients to analyse the possible association between antidepressant use and death risk, finding that the risk of premature death was increased by 33 percent among antidepressant users compared to non-users. — Study author Paul Andrews noted that while not all studies reported exact causes of death, among the studies that did, the causes of death ranged from heart attacks and stroke to accidents. Andrews said that deaths involving accidents were unsurprising because "we know that antidepressants have negative effects on cognitive functioning as well." In further analyses, the research team concluded that although the drugs may be risky in the general population, their risk among people with cardiovascular disease could be lower due to their anticoagulant effects. Andrews suggested alternatives to antidepressants such as psychotherapy, stating "[psychotherapies] don't have the negative physiological effects…and they work just as well in the short term." (firstwordpharma.com 19.9.2017).)  

(Anm: Levealder og dødsårsaker (mintankesmie.no).)

(Anm: The Mortality and Myocardial Effects of Antidepressants Are Moderated by Preexisting Cardiovascular Disease: A Meta-Analysis. Psychother Psychosom 2017;86:268-282.)

- Bruk av antidepressiva knyttet til økt dødelighet hos pasienter med kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) (chronic obstructive pulmonary disease).

(Anm: Antidepressant Use Associated With Increased Mortality in Patients With COPD. LAUSANNE, Switzerland -- June 29, 2018 -- Use of serotonergic antidepressants is associated with a small but significant increase in rates of respiratory-related morbidity and mortality among older adults with COPD, according to a new study published in the European Respiratory Journal. (dgnews.docguide.com 29.6.2018).)

(Anm: SEROTONERGIC ANTIDEPRESSANT USE AND MORBIDITY AND MORTALITY AMONG OLDER ADULTS WITH COPD. Eur Respir J. 2018 Jun 25. pii: 1800475.)

- Varsler hevder Forest bestakk studieleder for å favorisere Cipramil (Celexa).

(Anm: Varsler hevder Forest bestakk studieleder for å favorisere Cipramil (Celexa). Whistleblower Claims Forest Bribed Study's Investigator to Favor Celexa. A whistleblower's complaint from 2011 that was unsealed Jan. 20 in a federal district court alleged that Forest Pharmaceuticals paid the principal investigator of a federally funded antidepressant drug study to fix the results in favor of the company's drug Celexa (United States ex rel. Pigott v. Forest Pharmaceuticals Inc., D. Md., No. 1:11-cv-00717, unsealed 1/20/12) (…) Only Explanation for Study's Bias: Kickbacks According to the complaint, the NIMH initially entered into a contract for the STAR*D study with the University of Texas in September 1999 with Rush as the P.I. Celexa is a selective serotonin reuptake inhibitor or SSRI. SSRIs prevent the body's reuptake or removal of a naturally-occurring neurotransmitter that it is believed to have a positive impact on mood. For More Information The complaint from 2011 can be found at http://op.bna.com/hl.nsf/r?Open=jaqo-8qvqcd. (bna.com 1.2.2012 (BNA - BLOOMBERG).)

(Anm: Antidepressiva (SSRI) Lundbeck (mintankesmie.no).)

(Anm: Cipralex (Lexapro) (escitalopram) - Cipramil (Celexa) (cipramil) (citalopram) - H. Lundbeck A/S (mintankesmie.no).)

- Anklager om fusk med Novo-forskning. En norsk professor beskylder Novo Nordisk for at have skjult oplysninger om selvmordsforsøg i forbindelse med depressionspillen Seroxat (Paxil: paroxetin; paroksetin etc.).

(Anm: Anklager om fusk med Novo-forskning. En norsk professor beskylder Novo Nordisk for at have skjult oplysninger om selvmordsforsøg i forbindelse med depressionspillen Seroxat. En norsk professor beskylder Novo Nordisk for at have skjult oplysninger om selvmordsforsøg i forbindelse med depressionspillen Seroxat. Det kommer frem i programmet "Den Mørke Side", der sendes lørdag på P1. Programmet er lavet i samarbejde med Forbrugerrådets blad Tænk, skriver Politiken. Professor i farmakologi, Ivar Aursnes, har forsket i det materiale, som Novo Nordisk i 1990 sendte til myndighederne for at få godkendt Seroxat. Aursnes anklager Novo Nordisk for i materialet bevidst at have forsøgt at skjule data om flere selvmordsforsøg i den gruppe, som tog Seroxat. (dr.dk 5.5.2006).)

(Anm: Seroxat (Paxil) (paroxetine; paroksetin) (SSRI) (mintankesmie.no).)

(Anm: Paroksetin (paroxetine); markesføres i Norge under handelsnavn som bl.a. Seroxat; Paxil i USA.)

(Anm: Seroxat utløser tilfeller av aggresjon ("aggression er iagttaget efter markedsføring") (- Hyppighed “ikke kendt.) 4. Paroxetin – Aggression (EPITT nr. 18089) ema.europa.eu (22. januar 2015 EMA/PRAC/63323/2015 Udvalget for Risikovurdering inden for Lægemiddelovervågning).)

- Hvorfor ledere av legemiddelfirmaer i virkeligheten ikke er blitt rettsforfulgt for opioidkrisen. (- Leger, ofte uvitende om hvordan Purdue Pharma hadde forrådt dem, fortsatte å øke sin bruk av opioider med titalls millioner av årlige forskrevne resepter. Og i de fem årene etter sakens forlik, døde omtrent 100 000 amerikanere av overdoser.)

(Anm: Hvorfor ledere av legemiddelfirmaer faktisk ikke er blitt rettsforfulgt for opioidkrisen. (- Eierne og noen tidligere og nåværende ledere for OxyContin-produsenten Purdue Pharma ble saksøkt den 12. juni av Massachusetts påtalemyndighet, som hevder at firmaet bevisst villede leger og forbrukere om farene ved sitt produkt - noe Purdue nektet i en uttalelse. Dette tatt i betraktning en tidligere, separat - og avslørende sak mot firmaet for over ti år siden. "Det er total avsporing," sa Specter. "Jeg ser ikke hvordan du kan komme til en konklusjon om at enkeltpersoner ikke var lovbrytere som fortjener fengsel." Men aktor, John Brownlee, sa at han trodde at den svake siktelsen mot lederne var "hensiktsmessig" gitt saken bevis.) (- Leger, ofte uvitende om hvordan Purdue Pharma hadde forrådt dem, fortsatte å øke sin bruk av opioider med titalls millioner av årlige forskrevne resepter. Og i de fem årene etter sakens forlik, døde omtrent 100 000 amerikanere av overdoser. (time.com 17.6.2018).)

(Anm: Legemiddelkonsulenter (sales representatives) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelkonsulenter forteller leger lite om sideeffekter, ifølge studie. (Drug Reps Tell Docs Little of Side Effects: Survey) (Journal of General Internal Medicine 2013 (April).)

(Anm: VW-topp sier seg skyldig – risikerer 169 år i fengsel. Den tidligere VW-toppen i USA, Oliver Schmidt, innrømmer å ha forsøkt å dekke over utslippsjukset. Nå risikerer han mange år bak murene. (tv2.no 28.7.2017).)

(Anm: Audi-sjefen pågrepet i Tyskland. Audis administrerende direktør Rupert Stadler er pågrepet i Tyskland i forbindelse med etterforskningen av utslippsskandalen. (aftenposten.no 16.6.2018).)

- INDLÆGSSEDDEL I STEDET FOR FORORD. (- Det Tredje Rige var gennemsyret af stoffer: kokain, heroin, morfin og frem for alt metamfetamin.)

(Anm: - INDLÆGSSEDDEL I STEDET FOR FORORD. (- Det Tredje Rige var gennemsyret af stoffer: kokain, heroin, morfin og frem for alt metamfetamin.) Det Tredje Rige var gennemsyret af stoffer: kokain, heroin, morfin og frem for alt metamfetamin. Stofferne blev brugt af alle fra fabriksarbejdere til husmødre og var afgørende for troppernes modstandskraft. Efterhånden som krigens gang vendte sig mod Tyskland, søgte Hitler og hans følge tilflugt i potentielt dødelige cocktails af stimulanser, administreret af lægen dr. Morell. (…) DEN TOTALE RUS tilføjer en manglende brik til historien. (lindhardtogringhof.dk 10.3.2017).)

- En gruppe forskere vil at American Journal of Psychiatry skal trekke tilbake en studie publisert i 2004 etter at nylig tilgjengelige dokumenter tyder på at Forest Laboratories, firmaet som solgte legemidlet som var gjenstand for studien, villedet legemiddelkontrollen om nøkkeldetaljer.

(Anm: Psykiatritidsskrift oppfordres til å trekke tilbake kontroversiell Celexa (Cipramil)-studie etter nylige avslørte detaljer. (Psychiatry journal is urged to retract controversial Celexa study over newly disclosed details.) En gruppe forskere vil at American Journal of Psychiatry skal trekke tilbake en studie publisert i 2004 etter at nylig tilgjengelige dokumenter tyder på at Forest  Laboratories, firmaet som solgte legemidlet som var gjenstand for studien, villedet legemiddelkontrollen om nøkkeldetaljer. (…) Statsadvokat oppfordrer til å gjenåpne en undersøkelse av en Allergan-enhet for påstått bedrageri. For nesten åtte år siden betalte en Allergan-enhet (AGN) 150 millioner dollar for å forlike kriminelle anklager om ulovlig markedsføring av tre legemidler. (…) Spesielt indikerer dokumentene at Forest Laboratories skjulte kritisk informasjon som viser at antidepressivet Celexa (Cipramil) ikke var effektivt hos barn. (statnews.com 8.2.2018 / 21.2.2018).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

- Innsats mot alvorlig korrupsjon må på dagsordenen.

(Anm: Innsats mot alvorlig korrupsjon må på dagsordenen. Korrupsjon er et mangetydig begrep. Korrupsjon er tyveri av politiske, sosiale og økonomiske goder fra befolkningen. I fattige land, men ikke bare der, skaper korrupsjon fattigdom, sosial marginalisering, politisk nepotisme og terrorisme. Korrupsjon ødelegger den sunne konkurransen i næringslivet og tilliten til den offentlige forvaltningen. Bestikkelser av offentlige tjenestemenn er regnet som en alvorlig form for korrupsjon. (aftenposten.no 8.6.2018).)

- Korrupsjon gnager samfunn i stykker. Indirekte bidrag til korrupsjon er også ødeleggende.

(Anm: LEDERARTIKLENE SKRIVES AV AFTENPOSTENS KOMMENTATORER. GRUPPEN LEDES AV POLITISK REDAKTØR TRINE EILERTSEN. Aftenposten mener: Korrupsjon gnager samfunn i stykker. Indirekte bidrag til korrupsjon er også ødeleggende. (…) Stater og selskaper som benytter seg av hemmelige konti i såkalte skatteparadis bidrar indirekte til korrupsjon fordi de bidrar til strukturer som gjør korrupsjon mulig. (aftenposten.no 25.1.2017).)

- Salg av legemidler -- med litt hjelp fra en journalist. (Selling drugs - with a little help from a journalist.)

(Anm: - Salg av legemidler -- med litt hjelp fra en journalist. (Selling drugs - with a little help from a journalist.) Hvordan blir egentlig journalister rekruttert når de arbeider på vegne næringslivsklienter? En annonse rykket inn tidligere i år av PR-firmaet Chandler Chicco Agency gir et innblikk. (How exactly are journalists recruited to work on behalf of corporate clients? An advertisement placed earlier this year by public relations firm Chandler Chicco Agency offers an insight. BMJ 2001;323:1258.)

(Anm: Sponsing av journalistikk (mintankesmie.no).)

(Anm: Journalists: anything to declare? (Journalister: noe å deklarere?) BMJ 2007;335:480 (8 September).)

- Amerikanske selskaper hyret inn pr-firmaer for å drive opp interessen for en aksje – og fikk deretter skribenter til å skrive om aksjen på populære businessblogger. Nå setter det amerikanske finans- og kredittilsynet SEC ned foten. (- Betalte for positive aksjeartikler for å lure investorer – får smekk av myndighetene.)

(Anm: Betalte for positive aksjeartikler for å lure investorer – får smekk av myndighetene. Amerikanske selskaper hyret inn pr-firmaer for å drive opp interessen for en aksje – og fikk deretter skribenter til å skrive om aksjen på populære businessblogger. Nå setter det amerikanske finans- og kredittilsynet SEC ned foten. Hvis et selskap betaler noen for å publisere eller gjøre tilgjengelig artikler om dets aksje, må det gi beskjed til offentligheten og investorer. Disse selskapene, promotørene og skribentene har angivelig villedet investorer ved å skjule betalte kampanjer som objektive og uavhengige analyser, sier direktør Stephanie Avakian i det amerikanske finanstilsynet SEC i en pressemelding. Ifølge finanstilsynet har det siktet 27 individer og mindre selskaper for å ha betalt for skjult reklame, som deretter er blitt publisert på businessmedier- og blogger som Forbes, Seeking Alpha, Yahoo Finance, Benzinga, TheStreet og The MotleyFool, ifølge CNN. Artiklene skal ha vært svært positive til aksjene som er involvert. (dn.no 11.4.2017).)

- Fatale bivirkninger av legemidler. (- Med ca. 830 000 døgnopphold ved norske sykehus i 2003 tilsier dette flere tusen legemiddelrelaterte dødsfall årlig.)

(Anm: Fatale bivirkninger av legemidler. (...) Legene ved medisinsk avdeling mistenkte bivirkninger i 73,3 % av tilfellene, kirurgene i 27,3 %. Ingen ble meldt Bivirkningsnemnda» (1).) (...) «FDA mottar ved direkte innrapporteringer færre enn 1 % av alvorlige mistenkte legemiddelreaksjoner» (2). (...) Med ca. 830 000 døgnopphold ved norske sykehus i 2003 tilsier dette flere tusen legemiddelrelaterte dødsfall årlig. Flere andre studier bekrefter at forekomsten av alvorlige og dødelige legemiddelreaksjoner er svært høyt (4, 5). Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125: 786.)

(Anm: Myndighetenes innsats for å eliminere risiko for legemiddelskader. (Norra Magasinet - TV2 24.02.1997).)

- Forskning: Antidepressiva linket til blodproppstilstand: Studie. (- Effekten av antidepressiva på venøs tromboembolisme (VTE) kan være en klasseeffekt. De mekanistiske veiene som ligger bak disse forbindelsene fortjener ytterligere evaluering.)

(Anm: Forskning: Antidepressiva linket til blodproppstilstand: Studie. (Research: Anti-depressants linked with blood clot condition: Study.) (...) Effekten av antidepressiva på venøs tromboembolisme (VTE) kan være en klasseeffekt. De mekanistiske veiene som ligger bak disse forbindelsene fortjener ytterligere evaluering. Ann Med. 2018 Jul 12:1-17.)

- Vanlig antidepressiva gir økt koronar aterosklerose (åreforkalkning) i dyremodell.

(Anm: Vanlig antidepressiva gir økt koronar aterosklerose (åreforkalkning) i dyremodell. (Common antidepressant increased coronary atherosclerosis in animal model.) (medicalnewstoday.com 9.4.2015).)

(Anm: - Brukere av antidepressiva har mer åreforkalkning og dermed økt risiko for hjertesykdom og hjerneslag sammenlignet med ikke-brukere (mintankesmie.no).)

(Anm: Symptoms and Diagnosis of Venous Thromboembolism (VTE) (heart.org - Updated:Feb 6,2018).)

- Villigheten til å påføre andre skade.

(Anm: - Villigheten til å påføre andre skade. Pr. John Braithwaite. CORPORATE CRIME in the Pharmaceutical industry, Routledge & Kegan Paul, 1984 ISBN: 0710200498 (NÆRINGSLIVKRIMINALITET innen legemiddelindustrien, Routledge & Kegan Paul, 1984 ISBN: 0710200498).)

(Anm: Gruppe (Transparency International) ber om flere tiltak for å takle korrupsjonen innen legemiddelindustrien. (Group calls for more to be done to tackle corruption in the pharmaceutical industry) (…) På begynnelsen av 2016 har én av 10 korrupsjonsundersøkelser i USA involvert legemiddelfirmaer, hvilket ifølge rapporten er et langt høyere antall saker enn det som involverer banksektoren. BMJ 2016;353:i3099 (Published 02 June 2016).)

– Bekymret over stort medisinforbruk.

(Anm: – Bekymret over stort medisinforbruk. Helse. (…) Folkehelseinstituttets direktør Camilla Stoltenberg er bekymret over det høye medisinforbruket.) (– Kunnskapen vi har i dag, er for dårlig. Vi har muligheter til å få mye bedre kunnskap om dette, og det haster nå som vi har en eldrebølge foran oss, sier Stoltenberg. (kommunal-rapport.no 12.6.2018).)

- Å skape legemidler uten bivirkninger. (Creating medicines without side effects.) (- Nå, i stedet for primitivt å ødelegge et molekyl, uavhengig av dets mange funksjoner, kan leger angripe et bestemt molekyl som gjør en bestemt ting på et bestemt sted.) (- Så å stenge det helt ned ville være som å prøve å løse problemet med trafikkbelastning ved å forby biler.) (- Det legger et nytt nivå av presisjon til begrepet presisjonsmedisin - medisin skreddersydd nøyaktig til pasientens behov.)

(Anm: Å skape legemidler uten bivirkninger. (Creating medicines without side effects.) Stor nytte forventes i kampen mot kreft, autisme, Alzheimers etc. (...) Mer presise presisjonsmedisiner. Inntil nå har legemidler blitt målrettet molekyler på en svært generell måte. Hvis et molekyl ble antatt å være skadelig kan forskere forsøke å utvikle et legemiddel som blokkerer det fullstendig. Men Zhus nye forskning fremhever minussiden (baksiden) ved tilnærmingen med å skyte med haglegevær. Et molekyl kan forårsake problemer på grunn av hva det gjør i en del av cellen, men samtidig gjør det samme molekylet noe helt annet i andre deler - kanskje noe enormt viktig. Så å stenge det helt ned ville være som å prøve å løse problemet med trafikkbelastning ved å forby biler. Nå, i stedet for primitivt å ødelegge et molekyl, uavhengig av dets mange funksjoner, kan leger angripe et bestemt molekyl som gjør en bestemt ting på et bestemt sted. Det legger et nytt nivå av presisjon til begrepet presisjonsmedisin - medisin skreddersydd nøyaktig til pasientens behov. (More Precise Precision Medicine Until now, drugs have targeted molecules in a very general way. If a molecule was thought to be harmful, researchers might try to develop a drug to block it entirely. But Zhu's new work highlights the downside of that shotgun approach. A molecule might be causing problems because of what it's doing in one part of the cell, but, at the same time, that same molecule is doing something entirely different in other parts -- perhaps something tremendously important. So shutting it down entirely would be like trying to solve the problem of traffic congestion by banning cars. Now, rather than crudely trying to block a molecule regardless of its many functions, doctors can target a specific molecule doing a specific thing in a specific location. That adds a new level of precision to the concept of precision medicine -- medicine tailored exactly to a patient's needs. ) (sciencedaily.com 6.7.2018).)

- Hva er små molekyler? Små molekyler har vært en avgjørende del av farmasøytisk forskning (legemiddelforskning) i løpet av det siste århundre, og utgjør det store flertallet av kommersielt markedsførte legemidler i dag, til tross for økningen i antall tilgjengelige biologiske i dag.

(Anm: What are Small Molecules? Small molecules have been a crucial part of pharmaceutical research over the last century, and make up the vast majority of commercially marketed drugs today, despite the increase in the number of biologics available currently. This drug was to become a small molecule drug which is still in use today, as part of 700-1,000 clinical trials annually. People know it better as aspirin. Many other small molecules are used today for pain relief, categorized as follows, and making up the great majority of pain-relieving drugs available today: - Non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) - COX-2 inhibitors – Opioids - Central analgesics - Topical analgesics - Topical anesthetics (news-medical.net 24.9.2018).)

- En stor andel farlige kjemikalier er merket feil. En av fem farlige kjemikalier er feil eller mangelfullt merket.  (— Feilmerkede produkter kan være farlig for mennesker og miljø. Det er viktig med riktig informasjon om farene ved produktet.)

(Anm: En stor andel farlige kjemikalier er merket feil. En av fem farlige kjemikalier er feil eller mangelfullt merket. Det viser en landsdekkende kontrollaksjon med farlige kjemikalier og biocidprodukter som Miljødirektoratet gjennomførte i mai. Nærmere 900 kjemikalier og 51 biocidprodukter som selges i byggevareutsalg, mat, sport, hobby, bil og båtbutikker ble kontrollert. — Feilmerkede produkter kan være farlig for mennesker og miljø. Det er viktig med riktig informasjon om farene ved produktet, sier seksjonsleder Mathieu Veulemans. (miljodirektoratet.no 5.7.2018).)

- Hva hvis «moderne» hjerteinfarktpasienter bare sitter igjen med bivirkninger av anbefalt behandling? BARE BIVIRKNINGER: I ytterste konsekvens vil gammel medisin ikke ha NOEN effekt – bare bivirkninger.

(Anm: Hva hvis «moderne» hjerteinfarktpasienter bare sitter igjen med bivirkninger av anbefalt behandling? BARE BIVIRKNINGER: I ytterste konsekvens vil gammel medisin ikke ha NOEN effekt – bare bivirkninger. Da vil et «sukkertøy» (placebo) komme best ut i en sammenligning med den gamle medisinen, men pasientene trenger ingen av dem, skriver artikkelforfatterne. (…) Hvem har ansvaret for å rydde opp når det er skjellig grunn til å tro at et produkt som var bra for tidligere generasjoner av pasienter, kanskje nå er blitt mer til ugagn og forurensning enn nytte? (dagbladet.no 20.6.2018).)

- Forskrivninger av legemidler med depresjon som bivirkning (sideeffekt) øker.

(Anm: Forskrivninger av legemidler med depresjon som bivirkning (sideeffekt) øker. (Prescriptions Grow for Meds with Depression Side Effect.) (…) Den generelle forekomsten av legemidler i USA med depresjon som mulig bivirkning økte betydelig fra 37,2 % i perioden 2005-2006 til til 38,4 % i 2013-2014 .) (medpagetoday.com 29.6.2018).)

- Vanlige legemidler kan bidra til depresjon. (Common Drugs May Be Contributing to Depression.) (- "Det har vært en økning i selvmord, som vi vet," sa dr. Muskin. "Er det korrelert med bruken av disse legemidlene? Det ærlige svaret er det vet vi ikke. Kan det spille en rolle? Det ærlige svaret er ja, selvfølgelig kan det.")

(Anm: Vanlige legemidler kan bidra til depresjon. (Common Drugs May Be Contributing to Depression.) Over en tredjedel av amerikanerne tar minst ett legemiddel med depresjon som en potensiell bivirkning, rapporterer en ny studie. (…) "Det har vært en økning i selvmord, som vi vet," sa dr. Muskin. "Er det korrelert med bruken av disse legemidlene? Det ærlige svaret er det vet vi ikke. Kan det spille en rolle? Det ærlige svaret er ja, selvfølgelig kan det.") (nytimes.com 13.6.2018).)

- Ångestdämpande längre än ett halvår - går emot rekommendation. (– Det är alarmerande.) (- Biverkningar som beroende, glömska och mardrömmar kan uppstå.)

– Ångestdämpande längre än ett halvår - går emot rekommendation. (– Det är alarmerande, menar forskare bakom en studie som Sveriges Radio tagit del av.) (- Enligt både svenska och internationella rekommendationer ska vuxna endast använda sig av dessa medel mellan två till fyra veckor - då biverkningar som beroende, glömska och mardrömmar kan uppstå. (netdoktor.se 9.8.2018).)

- Studie: Sykdomsfremkallende tarmbakterier stenger av energiproduksjon i vertsceller. (- "Toksinet (giften) deaktiverer mitokondrier, noe som resulterer i tap av energiproduksjon.) (- Funksjonell, men fortsatt i live, mister cellen til slutt evnen til å avverge infeksjon.)

(Anm: Studie: Sykdomsfremkallende tarmbakterier stenger av energiproduksjon i vertsceller. Forskere rapporterer i en ny studie at bakterien Helicobacter pylori - en viktig bidragsyter til gastritt, sår og magekreft - motstår kroppens immunforsvar ved å stenge av energiproduksjonen i cellene i mageforingen som virker som en barriere for infeksjon. (…) "Toksinet (giften) ødelegger mitokondriene, noe som resulterer i tap av energiproduksjon," opplyste Blanke. "Når cellen prøver å kompensere ved å omfordele ressurser fra andre deler av cellen utløses et signal som trigger cellen til å stoppe produksjonen og begynne å bryte ting ned." (…) Funksjonell, men fortsatt i live, mister cellen til slutt evnen til å avverge infeksjon. (news-medical.net 31.5.2018).)

- Magsårsbakterie ökar blödningsrisk. Bakterien helicobacter pylori fördubblar blödningsrisken vid lågdosbehandling med acetylsalicylsyra.

(Anm: Magsårsbakterie ökar blödningsrisk. Bakterien helicobacter pylori fördubblar blödningsrisken vid lågdosbehandling med acetylsalicylsyra. Forskare i Australien har undersökt hur en infektion med magsårsbakterien helicobacter pylori påverkar personer som behandlas med dagliga låga doser av acetylsalicylsyra, ASA, (till exempel Trombyl). Sådan behandling ges för att förhindra proppbildning i hjärtat och blodkärlen. Eftersom ökad risk för blödningar är en vanlig biverkning av ASA i sig ville forskarna ta reda på om helicabacter pylori förändrar blödningsrisken i magen. De gjorde en översikt över forskningen på området och fann sju tidigare studier av god kvalitet som undersökt hur helicobacter pylori påverkar magblödningsrisken. Forskarna har publicerat sin forskningsöversikt i den vetenskapliga tidskriften Medical journal of Australia. (lakemedelsvarlden.se 28.9.2018).)

- Lavt utdannede henter mest medisin. (- De med lavest utdanning hentet i gjennomsnitt ut reseptbelagte legemidler rundt tre ganger oftere enn de høyest utdannede.)

(Anm: Lavt utdannede henter mest medisin. (…) De med lavest utdanning hentet i gjennomsnitt ut reseptbelagte legemidler rundt tre ganger oftere enn de høyest utdannede. (…) Kort utdanning er assosiert med større utgifter til legemidler. (…) I en lederartikkel publisert i samme utgave drøfter man om folk med høy utdanning er mer skeptiske eller mer realistiske til hva medisiner kan gjøre for helsen, og hvorvidt lavt utdannede er mer tilbøyelige til å følge legemiddelindustriens og helsemyndighetenes råd om legemiddelbruk. Tidsskr Nor Legeforen (16.10.2012).)

(Anm: Legemiddeløkonomi, bivirkninger og legemiddelomsetning (mintankesmie.no).)

- Overdiagnose i primærhelsetjenesten: kartlegging, problemforståelse og det å finne løsninger. (- Overdiagnostisering kan skade pasienter ved å føre til overbehandling (med tilhørende potensielle toksisiteter (giftigheter), diagnoserelatert angst eller depresjon, og merkelapper (sette merkelapp på; stemple) eller negative økonomiske og sosiale konsekvenser.)

(Anm: Overdiagnose i primærhelsetjenesten: kartlegging, problemforståelse og det å finne løsninger. (Overdiagnosis in primary care: framing the problem and finding solutions.) (…) Overdiagnostisering kan skade pasienter ved å føre til overbehandling (med tilhørende potensielle toksisiteter (giftigheter), diagnoserelatert angst eller depresjon, og merkelapper (sette merkelapp på; stemple) eller negative økonomiske og sosiale konsekvenser.) (- Arbeidet med å redusere overdiagnostisering hindres grunnet leger og pasienters mangel på bevissthet om problemet og ved forvirring om terminologi, med overdiagnostisering ofte er flettet sammen med relaterte konsepter. BMJ 2018;362:k2820 (Published 14 August 2018).)

- Nav: – Økende fattigdom i Norge. Fra 2011 til 2015 gikk andelen fattige i Norge opp fra 7,7 prosent til 9,3 prosent av befolkningen.

(Anm: Nav: – Økende fattigdom i Norge. Fra 2011 til 2015 gikk andelen fattige i Norge opp fra 7,7 prosent til 9,3 prosent av befolkningen. Det viser en ny rapport fra Nav. (- Rapporten viser også at realinntekten for de fattige i praksis har stått stille i perioden 2012 til 2015, slik at gapet til både de rikeste og resten av befolkningen har økt. (aftenposten.no 14.11.2017).)

- Nesten én av ti i Norge får uføretrygd – Nav tror økningen vil fortsette.

(Anm: Nesten én av ti i Norge får uføretrygd – Nav tror økningen vil fortsette. (…) Mer uførhet blant folk under 54 år – Etter en periode med en stabil andel uføre ser vi nå at andelen øker. (…) Økningen i uføreandelen skjer i aldersgruppene under 54 år, mens aldersgruppene 60 til 64 og 65 til 67 år hadde en nedgang på henholdsvis 0,3 og 0,9 prosentpoeng. (aftenposten.no 20.6.2018).)

– Ulikhet er ikke den største utfordringen i Norge. (– Statsminister Erna Solberg tror få opplever ulikhet som den største samfunnsutfordringen i Norge.)

(Anm: – Ulikhet er ikke den største utfordringen i Norge. (…) Statsminister Erna Solberg tror få opplever ulikhet som den største samfunnsutfordringen i Norge. (dn.no 18.6.2017).)

(Anm: Sosiale helseforskjeller. De som har lang utdanning og god økonomi, lever lengre og har færre helseproblemer enn de som har kortere utdanning og dårligere økonomi. Slike sosiale helseforskjeller ser vi både for landet som helhet og i fylker og kommuner. (fhi.no 30.6.2014).)

- Boforhold, levekårsundersøkelsen, 2015. (- Bor trangt (7 %). (- Bor i bolig med fukt og/eller råte (6 %).)

(Anm: Boforhold, levekårsundersøkelsen, 2015.  (…) I alt 84 prosent av befolkningen 16 år og over bor i en bolig som husholdningen selv eier. Ser vi over tid, er det en svak økning i andelen boligeiere, som vises i figur 1. (…) Enslige forsørgere har generelt dårligere bomiljø sammenlignet med par med barn (…) 8 prosent av arbeidsledige oppgir at de har søvnproblemer på grunn av støy, mot 2 prosent av heltidsarbeidende. Arbeidsledige bor også i mindre boliger sammenlignet med yrkesaktive. Bor trangt (7 %). Bor i bolig med fukt og/eller råte (6 %). (ssb.no 25.11.2015).)

- Er ditt hjem skadelig for deg? (Is your home harming you?) (- I 2012 var innendørs luftforurensning linket til 4,3 millioner dødsfall globalt, sammenlignet med 3,7 millioner for utendørs luftforurensning.) (- Byfolk tilbringer vanligvis 90 % av tiden innendørs, og dette har vært knyttet til "Sick Building Syndrome", der beboerne utvikler en rekke negative helseeffekter knyttet til inneluft / inneklima.) 

(Anm: Er ditt hjem skadelig for deg? (Is your home harming you?) Ny forskning belyser dødelige effekter av innendørs forurensning. Ny forskning publisert i tidsskriftet Science av Total Environment har pekt på de farlige helsevirkningene av innendørs forurensning, og ber om politikk som sikrer tettere oppfølging av luftkvaliteten. I 2012 var innendørs luftforurensning knyttet til 4,3 millioner dødsfall globalt, sammenlignet med 3,7 millioner for utendørs luftforurensning. Byfolk tilbringer vanligvis 90 % av tiden innendørs, og dette har vært knyttet til "Sick Building Syndrome", der beboerne utvikler en rekke negative helseeffekter knyttet til inneluft. (medicalnewstoday.com 19.4.2016).)

(Anm: Varför ökar lungcancer hos personer som inte röker? Det är en fråga som cancerforskare i Sverige grubblar på. Därför startar de nu ett nytt forskningsprojekt som går ut på att analysera cancerceller från personer som är sjuka i lungcancer men som aldrig rökt. (netdoktor 23.12.2015).)

- Ulikhetsgapet som kan ramme Sverige. (- Andelen under OECDs fattigdomsgrense i Sverige har økt fra syv til 17 prosent. Sverige har nå flere milliardærer enn USA, målt mot innbyggertallet.)

(Anm: Ulikhetsgapet som kan ramme Sverige. (- Svenske husholdninger og bedrifter har en tikkende gjeldsbombe som har passert ti tusen milliarder svenske kroner, og som fortsatt vokser.) (- Pensjonistene får stadig lavere pensjon i andel av sin siste årslønn. Gapet mellom fattig og rik er nå større i Sverige enn i USA, hevder han. ** Andelen under OECDs fattigdomsgrense i Sverige har økt fra syv til 17 prosent. Sverige har nå flere milliardærer enn USA, målt mot innbyggertallet.) (vg.no 1.9.2018).)

- Regulering av ulikheter for helse og ikke-smittsomme sykdommer (NCD): I mangel av (effektiv) atferdsmessig innsikt.

(Anm: Regulering av ulikheter for helse og ikke-smittsomme sykdommer (NCD): I mangel av (effektiv) atferdsmessig innsikt. (Regulation for health inequalities and non‐communicable diseases: In want of (effective) behavioural insights.) Abstrakt. Døds- og sykdomsbelastningen av ikke-smittsomme sykdommer faller uforholdsmessig på «medlemmer» av lavere sosioøkonomiske grupper. The European Law Journal 2018 (First Published: 30 April 2018).)

- Leder. Økt ulikhet - et faresignal. (- Den nye rapporten viser at ulikheten øker i nesten alle regioner, men at det er store forskjeller fra land til land.)

(Anm: Leder. Økt ulikhet - et faresignal. De økonomiske ulikhetene er sterkt økende verden over, og et landene som skiller seg mest negativt ut, er USA. (…) I World Inequality Report 2018 samles økonomiske data fra fem kontinenter. Den nye rapporten viser at ulikheten øker i nesten alle regioner, men at det er store forskjeller fra land til land. (…) At Norge er et av de industrialiserte landene med lavest ulikhet, er en verneverdig norsk verdi. Når ulikheten øker, må det oppfattes som et faresignal. (vg.no 21.12.2017).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

- Bekymringer knyttet til studier etter markedsføring som kreves av legemiddelkontrollen FDA. (- En ny analyse fant en foruroligende mangel på rettidig gjennomføring så vel som fundamental informasjon. Spesielt at én av fire studier aldri ble offentlig formidlet.)

(Anm: Bekymringer knyttet til studier etter markedsføring som kreves av legemiddelkontrollen FDA. (The trouble with those post-marketing studies required by the FDA.) For å sikre at et nytt legemiddel virker på rett måte etter at markedsføringstillatelsen er gitt krever Food and Drug Administration (FDA) at et legemiddelfirma regelmessig skal utføre en såkalt studie etter markedsføring. Men en ny analyse fant en foruroligende mangel på rettidig gjennomføring så vel som fundamental informasjon. Spesielt at én av fire studier aldri ble offentlig formidlet. (…) Det var også mangel på oppdatert informasjon om fremdriften på om lag én tredjedel av disse studiekravene. (statnews.com 12.6.2018).)

– Trenger vi en havarikommisjon for legemidler?

(Anm: – Trenger vi en havarikommisjon for legemidler? Nylig ble MS-legemidlet daklizumab (Zinbryta) trukket tilbake etter ett år på markedet. (– Ved et så spektakulært legemiddelkrasj som daklizumab burde alle detaljer i godkjenningsprosessen fra A til Å granskes med lupe av uhildede personer. Pasienter døde eller fikk varig men. Det må vi lære av – det skylder vi dem som ble rammet. (dagensmedisin.no 29.5.2018).)

(Anm: Offentlige granskninger. (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelindustrien (Big Pharma) (mintankesmie.no).)

(Anm: Miljø og legemiddel (Legemidler er farlig avfall). (mintankesmie.no).)

(Anm: Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddeløkonomi, bivirkninger og legemiddelomsetning (mintankesmie.no).)

– Michael Moore sammenligner USA med tv-serien «The Handmaid's Tale». (- Hvor var punktet om hvor alle skulle reist seg og gjort noe? Men det er vanskelig å finne, siden det skjer i det små. Det er slik fascisme fungerer, sa Moore.)

(Anm: Michael Moore sammenligner USA med tv-serien «The Handmaid's Tale». I den prisbelønte tv-serien «The Handmaid's Tale» som er basert på Margaret Atwoods roman fra 1985, foregår handlingen i det totalitære samfunnet Gilead, som styres av et fundamentalistisk styre, hvor kvinners livmor blir behandlet som om det var statens eiendom. På grunn av lave fødselsrater, blir friske kvinner sendt i en slags «fødetjeneste» der målet er at de skal føde et barn for et utvalgt ektepar. – Vi lever i «The Handmaid’s Tale», sier den verdenskjente dokumentaristen i et intervju på tv-showet «Real Time with Bill Maher» fredag. (…) – Hvor var punktet om hvor alle skulle reist seg og gjort noe? Men det er vanskelig å finne, siden det skjer i det små. Det er slik fascisme fungerer, sa Moore. (nrk.no 1.7.2018).)

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

- Driver forsøksmedisinering på eldre.

(Anm: Driver forsøksmedisinering på eldre. MANGE MEDIKAMENTER: 570.000 eldre fikk fem eller flere ulike legemidler på resept i 2017. 76.000 hjemmeboende eldre fikk minst 15 ulike legemidler i 2017. – Eldre overmedisineres, vi har altfor stor tro på medisiner som løsning på folks problemer, sier sykehjemsoverlege Pernille Bruusgaard. (…) – Det er overmedisineringen som er det største problemet i dag, sier Bruusgaard. (dagensmedisin.no 15.6.2018).)

- Tester medisiner basert på dårlige dyrestudier. (- Færre enn 15 prosent av kliniske studier er vellykkede.) (- Penger og ressurser kastes bort, og i verste fall utgjør forskningen en fare for oss.)

(Anm: Tester medisiner basert på dårlige dyrestudier. De fleste av oss stoler på at vi trygt kan delta i utprøving av nye legemidler. Nå viser en ny studie at godkjenningsinstanser ikke får avgjørende informasjon om forskningen som er gjort på dyr i forkant. De fleste av oss stoler på at vi trygt kan delta i utprøving av nye legemidler. (…) Færre enn 15 prosent av kliniske studier er vellykkede. Det betyr at de aller fleste deltar i slik medisinsk forskning til liten nytte. Penger og ressurser kastes bort, og i verste fall utgjør forskningen en fare for oss. (etikkom.no 15.6.2018).)

- Eget PR-byrå for legemiddelindustrien etablerer seg i Norge. (- Vi gir deg de viktigste legemiddel- og apoteknyhetene. DM Pharma kommer tre ganger i uken til abonnenter.) (- DM Pharma er på lik linje med Dagens Medisin en uavhengig nyhetskanal og følger redaktørplakaten. Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet.) (- BRANSJEVETERAN: Lars Henrik Østevold har bakgrunn fra både Novartis og Pfizer, og skal lede det norske kontoret til EFFECTOR.)

(Anm: Eget PR-byrå for legemiddelindustrien etablerer seg i Norge. BRANSJEVETERAN: Lars Henrik Østevold har bakgrunn fra både Novartis og Pfizer, og skal lede det norske kontoret til Effector. Dagens Medisin Pharma er for ledere og ansatte i legemiddelindustrien, apotekene, klinikken, myndighetene og politikere. Vi gir deg de viktigste legemiddel- og apoteknyhetene. DM Pharma kommer tre ganger i uken til abonnenter. Abonnementet gir også tilgang på nyhetsarkivet og frokostmøter. (dagensmedisin.no 16.5.2018).)

(Anm: Tidenes Arendalsuke-innsats. LMI og medlemsselskapene har gjennomført en svært aktiv Arendalsuke, med over 20 arrangementer og mange flere møteplasser. (lmi.no 21.8.2018).)

- Et republikansk lobbyfirma står bak Washingtons nyeste pro-legemiddelindustri-pressgruppe.

(Anm: Et republikansk lobbyfirma står bak Washingtons nyeste pro-legemiddelindustri-pressgruppe. (A Republican lobbying firm is behind Washington’s newest pro-pharma advocacy group.) (- Det er fortsatt uklart hvem som finansierer organisasjonen, men gruppen innrømmet torsdag at de var avhengige av "risikovillig kapital (seed money («smøring») fra mennesker innen legemiddelindustrien." (statnews.com 4.10.2018).)

(Anm: CGCN Group is an integrated advocacy and strategic communications firm that specializes in helping corporations, non-profits and trade associations navigate complex legislative and regulatory issues. (cgcn.com).)

- Lobbyregister: Tiden er overmoden for et lobbyregister.

(Anm: - Lobbyregister: Tiden er overmoden for et lobbyregister. Det er et paradoks at Norge, som liker å fronte seg som et åpenhets- og tillitssamfunn, ikke vil gå med på å la offentligheten få en bred oversikt i de aktørene som opererer i gangene på Stortinget. (dagbladet.no 11.9.2018).)

- Säkerheten i vården bör fokusera på prevention. Lär av flyget, kärnkraftverken och offshoreindustrin! I jämförelse med hur flyg-, kärnkrafts- och offshore-industrin hanterar och analyserar sina risker ligger den svenska sjukvården långt efter.

(Anm: Säkerheten i vården bör fokusera på prevention. Lär av flyget, kärnkraftverken och offshoreindustrin! I jämförelse med hur flyg-, kärnkrafts- och offshore-industrin hanterar och analyserar sina risker ligger den svenska sjukvården långt efter. (…) Studier som belyser omfattningen av medicinska misstag i Sverige saknas; däremot visar ett flertal internationella studier att problemet är omfattande [24]. (Läkartidningen 1999;96:3068-73).)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).)

(Anm: Helsekostnader, forsikringer, forskning og budsjetter (mintankesmie.no).)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom. (Medication-induced mitochondrial damage and disease.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Signaler fra tarmens mikrobiotika til fjerntliggende organer mht. fysiologi og sykdom. Signals from the gut microbiota to distant organs in physiology and disease. (Nat Med. 2016 Oct 6;22(10):1079-1089.)

- "Jeg ble instruert å selge OxyContin": En legemiddelkonsulent hos Purdue Pharma forteller om hvordan han ble betalt for å pushe opioider. (- Da Sean Thatcher var salgsrepresentant hos Purdue Pharma, som produserer OxyContin, klaget ofte leger han besøkte over at pasientene deres utviklet toleranse mot smertestillende opioider. Thatcher, som arbeidet for firmaet mellom 2009 og 2015 i Montana ble bedt om å fortelle de forskrivende leger at dosene skulle økes, og å presisere at avhengighet ikke er det samme som toleranse eller "pseudoavhengighet".) (- Han fikk en bonus basert på antall opioidresepter som legene han besøkte forskrev, hvor høyere salg av OxyContin utløste spesielt store bonuser.)

(Anm: “I Was Directed to Market OxyContin”: A Purdue Pharma Rep Tells How He Was Paid to Push Opioids. When Sean Thatcher was a sales rep at Purdue Pharma, which makes OxyContin, doctors he visited often complained that their patients were developing tolerance to the opioid painkiller. Thatcher, who worked for the company between 2009 and 2015 in Montana, was instructed to tell the prescribers to increase the dose, and to clarify that addiction isn’t the same as tolerance, or “pseudoaddiction.” He received a bonus based on the number of opioid prescriptions written by the physicians he visited, with higher sales of OxyContin in particular garnering bigger bonuses. (motherjones.com 6.5.2018).)

(Anm: Legemiddelkonsulenter (sales representatives) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelkonsulenter forteller leger lite om sideeffekter, ifølge studie. (Drug Reps Tell Docs Little of Side Effects: Survey) (Journal of General Internal Medicine 2013 (April).)

- Tarmbakterier er nøglen til et godt helbred.

(Anm: Tarmbakterier er nøglen til et godt helbred. Det vrimler med nye forskningsresultater om tarmbakterier. Her får du et overblik over, hvorfor de er afgørende for din sundhed. (…) Faktisk er hele kroppen påvirket, hvis tarmen er i ubalance, og forskerne giver i stigende omfang dette forskningsområde opmærksomhed, idet flere forbindelser mellem tarmen og andre organsystemer i kroppen måske er relevante i forskellige sygdomme, som f.eks. lungesygdomme og depression. (videnskab.dk 13.4.2018).)

(Anm: Antibiotika (tarmbakterier, probiotika, mikrobiota etc.) (Dysbiose; dysbiosis (also called dysbacteriosis (dysbakteriose)). (mintankesmie.no).)

 - Tarmmikrobiom påvirker saltfølsom hypertensjon (høyt blodtrykk) hos mus og mennesker.

(Anm: Tarmmikrobiom påvirker saltfølsom hypertensjon (høyt blodtrykk) hos mus og mennesker. (…) Hos mus førte en diett med mye salt til uttømming av Lactobacillus-arter, spesielt av en Lactobacillus-art, L. murinus. Dette ble etterfulgt av en økning i antall spesifikke lymfocytter (T-helper [TH] 17) som driver mange autoimmune sykdommer og deretter ved en økning i blodtrykket. Når forskerne supplementerte maten til mus med de utarmede artene av laktobaciller, ble disse endringene reversert. (…) Tidligere rapporter har vist at tarmmikrobiomet sannsynligvis spiller en rolle i å forårsake fedme, type 2 diabetes og aterosklerose.) NEJM 2017 (January 2, 2018).)

(Anm: Antidepressiva og antipsykotika gir økt risiko for diabetes hos barn og voksne (50 til 700 %) (mintankesmie.no).)

(Anm: Diabetes øker risikoen for å dø av noen kreftformer (dagensmedisin.no 3.10.2013).)

(Anm: Fosterskader (legemiddelinduserte) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelindusert kreft og andre typer celleskader (mintankesmie.no).)

(Anm: Risk of fetal death is increased in pregnant women with pre-existing diabetes - Pre-existing maternal diabetes more than quadrupled the risk of fetal death OBG Manag. 2014 February;26(2).)

- Svenske forskere vil kurere diabetes 1 med antibiotika. Men norsk ekspert tror det er virus, ikke bakterier, som forårsaker sykdommen.

(Anm: Svenske forskere vil kurere diabetes 1 med antibiotika. Men norsk ekspert tror det er virus, ikke bakterier, som forårsaker sykdommen. Forskere ved Uppsala Universitet i Sverige tror diabetes kan være forårsaket av en betennelse. De mener det er bakterier som dreper de insulinproduserende cellene. Om de har rett, kan sykdommen i fremtiden kureres med antibiotika. Om lag 28.000 nordmenn har diagnosen Diabetes 1, ifølge Folkehelseinstituttet. Forskerne skal prøve ut hypotesen på rotter, og om den kan bekreftes kan det på sikt bli aktuelt å forsøke å kurere diabetes type 1 med antibiotika. Det skriver Sveriges Radio. (tv2.no 13.5.2018).)

- Hjertesvikt: ødeleggelse av tarmbakterier kan forbedre utfallet.

(Anm: Hjertesvikt: ødeleggelse av tarmbakterier kan forbedre utfallet. (Heart failure: Destroying gut bacteria could improve outcomes.) Overraskende viser en nylig studie at det å viske ut en persons tarmbakterier kan bidra til å forbedre hjertefunksjonen og redusere nivåer av hjerteskader etter hjertesvikt. (- "Det faktum at vi ser fullstendig hjertefunksjon er overraskende, og jeg gleder meg til spennende nye data om hva som skjer i hjertet når en annen bakterie rekoloniser tarmen." (medicalnewstoday.com 24.4.2018).)

- «Største» mikrobiomestudie innveier vår tarmhelse. De første resultatene av den største studien som noen gang har undersøkt det menneskelige mikrobiom foreligger. (- Resultatene viste at personer som rapporterte psykiske helseproblemer hadde flere bakterier til felles med andre mennesker som rapporterte lignende problemer enn de hadde med kontrollpersoner.)

(Anm: 'Largest' microbiome study weighs in on our gut health. The first results of the largest study to have ever investigated the human microbiome are in. They have important implications for our dietary practices, resistance to antibiotics, and our mental health. (…) The first results of the project are now available, and they offer clues as to what keeps our guts healthy and bacterially diverse. The findings were published in the journal mSystems. (…) Gut bacteria and mental health Finally, the study revealed interesting connections between the composition of the gut's bacteria and mental illness. Those who reported living with post-traumatic stress disorder (PTSD), schizophrenia, depression, or bipolar disorder were compared with healthy controls who had been matched for age, gender, and body mass index (BMI). The results demonstrated that people who reported mental health issues had more bacteria in common with other people who reported similar problems than they did with the controls. This association was strong regardless of gender, age, or geographical location. Also, the research suggests that some types of bacteria may be more prevalent in people who live with depression. These findings strengthen the link drawn between mental health and gut bacteria by previous research. For instance, a recent study highlighted a connection between anxiety and the absence of certain healthy gut microbes. Another found that certain bacteria are altered in people with PTSD. (…) "The analysis presented in this paper represents a single snapshot, but we want eventually to go beyond making maps of the microbiome to making a microbiome GPS that tells you not just where you are on that map, but where you want to go and what to do in order to get there in terms of diet, lifestyle, or medications." Rob Knight, Ph.D. (medicalnewstoday.com 15.5.2018).)

- Har vår tarm noe å si for vår spatiale hukommelse? (- Hvordan tarmen orienterer hjernen.) (- Suarez og kolleger mener at tarmene sender signaler gjennom vagusnerven og hjernestammen til en annen del av hjernen, kalt hippocampus, sete for minnedannelse og tilbakekalling. Ved å gjøre det "berører" tarmen hjernen for å rette spesiell oppmerksomhet på hvor vi spiste bestemte matvarer.)

(Anm: Har vår tarm noe å si for vår spatiale hukommelse? Do our guts have a say in our spatial memory? Our guts, research is proving, are much more important to our overall state of health and well-being than previously thought. Do they also play a role in memory and orientation, and if so, why? In a famous scene from the French novel In Search of Lost Time by Marcel Proust, the narrating character takes a bite out of a madeleine (a small, traditional French sponge cake) that he had previously dunked in a little tea. Having done so, he begins to remember snatches of his childhood spent in the countryside. (…) This is what researchers from the University of Southern California in Los Angeles have found, at least, in a study recently published in Nature Communications. How the gut orients the brain Lead investigator Andrea Suarez and team suggest that the signals that our guts send to our brains play a key role in how well we remember landmarks that allow us to navigate the world, spatially. The way the gut communicates with the brain, say the researchers, is through the largest nerve of the autonomic nervous system, the system that helps to automatically regulate basic bodily functions: the vagus nerve. (…) Suarez and colleagues believe that, through the vagus nerve and then the brainstem, the gut sends signals to another part of the brain called the hippocampus, the seat of memory formation and recall. In doing so, the gut "prompts" the brain to take special notice of where we ate particular foods. (medicalnewstoday.com 16.6.2018).)

- Harald Stanghelle: – Ingenting er selvsagt i mitt liv. Ingenting! (- Hvis kontoret er en forlengelse av Stanghelles hjerne, så ser hjernen slik ut. Hvordan han likevel holder styr på årstall, sitater, bøker og skjermbrev, det er blant universets finere mysterier.)

(Anm: Harald Stanghelle: – Ingenting er selvsagt i mitt liv. Ingenting! (…) Uken Harald Stanghelle slutter i Aftenposten, røper han hvordan oppvekst og personlige tragedier formet ham. Og han advarer: Vi er i en stor revolusjon; alt vi har kjært, kan en dag være over.  (…) Hvis kontoret er en forlengelse av Stanghelles hjerne, så ser hjernen slik ut. Hvordan han likevel holder styr på årstall, sitater, bøker og skjermbrev, det er blant universets finere mysterier. (aftenposten.no 27.10.2018).)

- Distré – og smart. (- Er det virkelig slik at den distré professoren har høyere IQ enn oss andre? )

Distré – og smart
aftenposten.no 4.6.2013
Er det virkelig slik at den distré professoren har høyere IQ enn oss andre? En studie publisert i tidsskriftet Current Biology konkluderer med at myten kan være sann. I en test viste det seg at personer med høy målt IQ lettere gjenkjente små mønstre, men hadde større vanskeligheter med og reagerte tregere når de studerte store mønstre. Ifølge undersøkelsen bruker hjernen hos mennesker med høy IQ mer tid på å filtrere bort uvedkommende informasjon enn mennesker med lavere IQ. (...)

- Fikk snegler til å huske noe de aldri har opplevd. Forskere overførte et minne mellom to snegler, ved å sprøyte et stoff fra den ene inn i den andre. (- Fikk minner fra maten.) (- Per i dag vet vi ikke sikkert hvordan minner setter seg fast i biologien i hjernen, og blir der i lange tider.)

(Anm: Fikk snegler til å huske noe de aldri har opplevd. Forskere overførte et minne mellom to snegler, ved å sprøyte et stoff fra den ene inn i den andre. (…) Fikk minner fra maten Per i dag vet vi ikke sikkert hvordan minner setter seg fast i biologien i hjernen, og blir der i lange tider. Men vi har ideer om hva som skjer. Den rådende hypotesen sier at informasjonen lagres i et mønster av forbindelser mellom nerveceller. - Les også: Glemsk? Du har kanskje bare en smart hukommelse (…) Nå tok forskerne ut prøver av RNA fra nervesystemet til de opptrente dyra. RNA er en type molekyl som ligner DNA. Det brukes til å overføre informasjon fra DNAet til andre deler av cellen, men også til å regulere om genene i DNAet er skrudd på eller av. Glanzman og co sprøytet nå prøvene med RNA inn i sjøharer som aldri hadde opplevd støt. Resultatet var mildt sagt oppsiktsvekkende: Da de nye sjøharene ble berørt, trakk de seg sammen og ble værende sammentrukket lenge. En annen gruppe sjøharer som hadde fått RNA fra utrente dyr, hadde derimot ingen slik adferd. (forskning.no 16.6.2018).)

(Anm: Spatial evne, et individs evne til å kunne skape et mentalt bilde, en forestilling, om romlige forhold, samt det å kunne operere med romlige relasjoner. Eksempelvis kan dette dreie seg om å danne seg mentale bilder av former og avstander, og det å kunne manipulere et objekt mentalt. Disse spatiale ferdighetene kan blant annet knyttes til oppgaver og aktiviteter som geometri, å legge puslespill, bygge med byggeklosser, drive med orientering eller orientere seg i en by. Kilde: Store norske leksikon.)

- Førti prosent av mennesker har et fiktivt første minne, ifølge studie. Forskere har gjennomført en av de største undersøkelsene av folks første minner, og fant at nesten 40 prosent av menneskene hadde et første minne som er fiktivt.

(Anm: Forty percent of people have a fictional first memory, says study. Researchers have conducted one of the largest surveys of people's first memories, finding that nearly 40 per cent of people had a first memory which is fictional. Current research indicates that people's earliest memories date from around three to three-and-a-half years of age. However, the study from researchers at City, University of London, the University of Bradford and Nottingham Trent University found that 38.6 per cent of a survey of 6,641 people claimed to have memories from two or younger, with 893 people claiming memories from one or younger. This was particularly prevalent among middle-aged and older adults. (…) The study is published in the journal Psychological Science. (medicalxpress.com 17.7.2018).)

(Anm: Fictional First Memories. Abstract In a large-scale survey, 6,641 respondents provided descriptions of their first memory and their age when they encoded that memory, and they completed various memory judgments and ratings. In good agreement with many other studies, where mean age at encoding of earliest memories is usually found to fall somewhere in the first half of the 3rd year of life, the mean age at encoding here was 3.2 years. The established view is that the distribution around mean age at encoding is truncated, with very few or no memories dating to the preverbal period, that is, below about 2 years of age. However, we found that 2,487 first memories (nearly 40% of the entire sample) dated to an age at encoding of 2 years and younger, with 893 dating to 1 year and younger. We discuss how such improbable, fictional first memories could have arisen and contrast them with more probable first memories, those with an age at encoding of 3 years and older. Psychol Sci. 2018 Jul 1:956797618778831.)

- Hvordan hjernens "immunhukommelse" kan føre til Alzheimers. En ny studie viser at mikroglia, som er immunceller i sentralnervesystemet, kan "huske" betennelser. (- Som nøkkelspiller i hjernens immunitet sendes mikroglia til infeksjonsstedet eller skadene, hvor de kjemper mot giftstoffer eller patogener (sykdomsfremkallende organismer) og blir kvitt ubrukelige celler. Imidlertid er disse cellene også kjent for å spille en negativ rolle ved nevrodegenerative lidelser som Alzheimers sykdom, Parkinsons sykdom, iskemisk hjerneslag og traumatiske hjerneskader.)

(Anm: How the brain's 'immune memory' may lead to Alzheimer's. A new study shows that microglia, which are the immune cells of the central nervous system, can "remember" inflammation. This "memory" influences how the cells react to new stimuli and deal with toxic plaque in the brain, a marker of Alzheimer's disease. A new study shows that microglia, which are the immune cells of the central nervous system, can "remember" inflammation. This "memory" influences how the cells react to new stimuli and deal with toxic plaque in the brain, a marker of Alzheimer's disease. Microglia, sometimes referred to as "scavenger" cells, "are the primary immune cells of the central nervous system." As the key player in the brain's immunity, microglia are dispatched to the site of infection or injury, where they fight toxic agents or pathogens and get rid of useless cells. However, these cells are also known to play a negative role in neurodegenerative disorders such as Alzheimer's disease, Parkinson's disease, ischemic stroke, and traumatic brain injuries. For instance, a recent study showed that when microglia are overactive, they devour toxic plaques along with synapses, which presumably leads to the neurodegeneration seen in Alzheimer's. Additionally, microglia survive for a very long time, with some of the cells lasting for over 2 decades. Also, "[s]tudies have shown that infectious diseases and inflammation suffered during a lifetime can affect the severity of Alzheimer's disease much later in life," explains lead investigator Jonas Neher, an experimental neuroimmunology researcher at the German Center for Neurodegenerative Diseases in Tübingen.Together, these observations led Neher to wonder "whether an immunological memory in these long-lived microglia could be communicating this [Alzheimer's] risk." To answer this question, the team examined the immune response of these brain cells in mice. The findings were published in the journal Nature. (medicalnewstoday.com 14.4.2018).)

(Anm: TDP-43 Depletion in Microglia Promotes Amyloid Clearance but Also Induces Synapse Loss. Neuron. 2017 Jul 19;95(2):297-308.e6.) (PubMed)

(Anm: Microglial Cx3cr1 knockout prevents neuron loss in a mouse model of Alzheimer's disease. Nature Neuroscience 2010;13:411–413.)

(Anm: hvit substans; hvit substans, margkledde nervefibrer, utløpere fra nervecellene i hjerne og ryggmarg. Den hvite fargen skyldes myelin, et fettholdig stoff som danner margskjeder omkring nervefibrene. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: white matter (hvit substans); Multiple Sclerosis (MS) is one of the most common disease which affects white matter (wikipedia.org).)

(Anm: - Helt plutselig falt jeg om, og klarte ikke å reise meg igjen. Som lyn fra klar himmel ble Marianne rammet av sykdom. Det skulle gå ti år før hun fikk vite hva som feilte henne. (…) I denne ukes episode av "Lommelegen" får du svar på hvilken sykdom Marianne har og hvordan det er å leve med denne diagnosen. Du kan laste ned episoden på podcast. Eller du kan se den i Lommelegens Youtube-kanal. (lommelegen.no 30.4.2018).)

- Er det mulig å reversere kjemohjerne («chemo brain?».) Kjemoterapi kan påvirke en persons hjerne i mange år etter at den er avsluttet. Hvordan endrer den faktisk hjernen, og er det noe forskere kan gjøre for å reversere disse effekter?

(Anm: Er det mulig å reversere kjemohjerne («chemo brain?».) Kjemoterapi kan påvirke en persons hjerne i mange år etter at den er avsluttet. Hvordan endrer den faktisk hjernen, og er det noe forskere kan gjøre for å reversere disse effekter? (- Resultatene - som er publisert i tidsskriftet Cell – synes å indikere at metotreksat (methotrexate), et vanlig legemiddel (cellegift), påvirker den normale funksjonen av tre viktige typer celle tilstede i hjernens hvite substans.) (medicalnewstoday.com 9.12.2018).)

- Mitokondrier ved iskemisk hjerneslag: Ny innsikt og konsekvenser..

(Anm: Mitochondria in Ischemic Stroke: New Insight and Implications. Abstract Stroke is the leading cause of death and adult disability worldwide. Mitochondrial dysfunction has been regarded as one of the hallmarks of ischemia/reperfusion (I/R) induced neuronal death. Maintaining the function of mitochondria is crucial in promoting neuron survival and neurological improvement. In this article, we review current progress regarding the roles of mitochondria in the pathological process of cerebral I/R injury. In particular, we emphasize on the most critical mechanisms responsible for mitochondrial quality control, as well as the recent findings on mitochondrial transfer in acute stroke. We highlight the potential of mitochondria as therapeutic targets for stroke treatment and provide valuable insights for clinical strategies. Aging Dis. 2018 Oct 1;9(5):924-937.)

- Tarmbakterier gir ledetråder til multippel sklerose. Undersøkelser av biprodukter av tarmbakterier gir ny innsikt i hvordan mikrobiomet påvirker betennelser i hjernen og dets potensielle rolle for nevrologiske tilstander.

(Anm: Gut bacteria offer clues to multiple sclerosis. Investigating the byproducts of gut bacteria gives fresh insight into how the microbiome influences inflammation in the brain and its potential role in neurological conditions. According to recent research, gut bacteria play a part in pretty much every facet of physiology, in both health and disease. Gut bacteria have been shown to play a role in everything from diabetes to obesity, and from depression to schizophrenia. It is these links with mental health and the nervous system in general that fascinates Francisco Quintana, Ph.D., from the Ann Romney Center for Neurologic Diseases at Brigham and Women's Hospital in Boston, MA. Quintana and his team recently published a paper in the journal Nature, outlining how the gut-brain connection might work on a cellular level. Their findings have implications for many neurological conditions, including multiple sclerosis (MS). (medicalnewstoday.com 18.5.2018).)

(Anm: Microglial control of astrocytes in response to microbial metabolites. Nature. 2018 May 16.)

- Behandling med antidepressiva og forverring av hvit substans påvist ved MRI hos eldre.

(Anm: Behandling med antidepressiva og forverring av hvit substans påvist ved MRI hos eldre. (Antidepressant Treatment and Worsening White Matter on Serial Cranial Magnetic Resonance Imaging in the Elderly. (…) Resultater — Bruk av hvilken som helst antidepressiva i løpet av studien ble assosiert med forverring av hvit substans.) (…) Results— Use of any antidepressant during the period of study was associated with worsening white matter.) (Stroke 2008; 39: 857-862).)

(Anm: What's Causing Your Brain Fog? Reasons You May Have Brain Fog (webmd.com 1.6.2017).)

(Anm: - Disse funnene tyder på at akutt alvorlig serotonin/serotonerg toksisitet kan indusere strukturelle og langvarige funksjonelle endringer i flere kortikale og subkortikale hjerneregioner som er forbundet med kognitive og ekstrapyramidale syndromer. (J Neuroradiol. 2012 Oct;39(4):254-7 Epub 2011 Dec 22).)

- Bruk av legemidler med iboende antikolinerge egenskaper er utbredt blant eldre personer. En voksende bevismengde viser at høy antikolinerg byrde er knyttet til fysisk og kognitiv svekkelse.

(Anm: Anticholinergic Burden and Functional Status in Older People with Cognitive Impairment: Results from the Regal Project. OBJECTIVE: The use of drugs with intrinsic anticholinergic properties is widespread among old age persons. A growing body of evidences suggest that a high anticholinergic burden is associated with physical and cognitive impairment. However, the association between anticholinergic drug use and functional status is still poorly investigated, particularly among subjects with initial cognitive impairment. Impairment: Results from the Regal Project. (…) CONCLUSIONS: The use of medications with anticholinergic properties is common among older persons cognitively health as well as with cognitive impairment. Our results suggest that the use of anticholinergic drugs is associated with functional impairment, especially in old age subjects with initial cognitive impairment. Minimizing anticholinergic burden should result in maintaining daily functioning, especially in a vulnerable population, such as MCI and mild AD. J Nutr Health Aging. 2017;21(4):389-396.)

- Benzodiazepiner er forbundet med økt risiko for Alzheimers sykdom.

(Anm: Benzodiazepines are associated with increased risk of Alzheimer’s disease. The use of benzodiazepines and related drugs (Z drugs) is associated with a modestly increased risk of Alzheimer’s disease, according to a recent study from the University of Eastern Finland. The risk increase was similar with both benzodiazepines and Z drugs regardless of their half-life. The results were published in Acta Psychiatrica Scandinavica. (firstwordpharma.com 13.8.2018).)

- ADHD-legemidler forbedrer ikke kognisjon hos friske studenter. Kilde: University of Rhode Island. Oppsummering: I motsetning til folkelig tro på universitetshøyskoler kan ikke ADHD-legemidler for oppmerksomhetsforstyrrelse forbedre kognisjonen hos friske studenter, og kan faktisk forringe funksjonen.

(Anm: ADHD drugs do not improve cognition in healthy college students. Source: University of Rhode Island. Summary: Contrary to popular belief across college campuses, attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) medications may fail to improve cognition in healthy students and actually can impair functioning. (sciencedaily.com 19.7.2018).)

(Anm: Kognisjon; psykologi psykologisk prosess som omfatter persepsjon, læring og tenkning | jf. prekognisjon (naob.no).)

(Anm: Neurocognitive, Autonomic, and Mood Effects of Adderall: A Pilot Study of Healthy College Students. (…) Overall, the present findings indicate dissociation between the effects of Adderall on activation and neurocognition, and more importantly, contrary to common belief, Adderall had little impact on neurocognitive performance in healthy college students. Given the pilot design of the study and small sample size these findings should be interpreted cautiously. The results have implications for future studies and the education of healthy college students and adults who commonly use Adderall to enhance neurocognition. Pharmacy (Basel). 2018 Jun 27;6(3). pii: E58.)

- Kjemikalier i plast hemmer hjernevekst hos rotter.

(Anm: Chemicals in plastic stunt brain growth in rats. (…) Some studies have found links between exposure to the chemicals and developmental issues, but the details are still murky, and not all studies have measured negative effects. (…) Most recently, researchers from the University of Illinois at Urbana-Champaign set out to assess whether phthalates could alter the developing brain and impact cognitive ability in rats. Their results are published in the The Journal of Neuroscience. Phthalates are commonly added to plastics, and their impact on human health has been debated for years. A new study finds that exposure to these compounds reduces the number of neurons in rat brains. (medicalnewstoday.com 20.8.2018).)

(Anm: Perinatal exposure to an environmentally relevant mixture of phthalates results in a lower number of neurons and synapses in the medial prefrontal cortex and decreased cognitive flexibility in adult male and female rats. J Neurosci. 2018 Jul 16. pii: 0607-18.)

- Kemikalie hos gravida kan försena barns språk. Det visade sig att de barn vars mammor haft högre halter av ftalater i sina kroppar tidigt under graviditeten var sena i sitt språk, enligt två parallella studier.

(Anm: Kemikalie hos gravida kan försena barns språk. Det visade sig att de barn vars mammor haft högre halter av ftalater i sina kroppar tidigt under graviditeten var sena i sitt språk, enligt två parallella studier. Exponering för ftalater, farliga kemikalier, tidigt under mammans graviditet kan försena barnets språkutveckling, enligt två nya parallella studier från Karlstads universitet och Icahn School of Medicine at Mount Sinai i New York. Ftalater har använts som mjukgörare i plast, och finns fortfarande överallt runtomkring oss i vardagen trots att industrin inte längre säger sig använda ämnena. Några exempel är plastgolv av PVC och elkablar. Prylarna med ftalater i har lång livslängd. (nyteknik.se 2.11.2018).)

(Anm: Association of Prenatal Phthalate Exposure With Language Development in Early Childhood. JAMA Pediatr. 2018 (Published online October 29, 2018).)

- Eksponering for plast: Effekten på hjerneutvikling hos rotter. (- Ved nådd voksen alder ble rotters kognitive fleksibilitet testet ved hjelp av set-shifting task, hvor resultatene viste forventet svekkelse.) (- Ytterligere studier er nødvendig for bedre å forstå den virkelige effekten av ftalateksponering hos mennesker, men disse resultatene vil uten tvil hjelpe utviklingen av fremtidig vitenskapelig forståelse av de nevrologiske virkningene ved eksponering for disse potensielt farlige stoffene.)

(Anm: Exposure to Plastics: The Effect on Rat Brain Development. PLASTIC exposure is a global issue, the implications of which are still being discovered, both environmentally and medically. It has long been established that phthalates, a chemical compound added to plastics to give them a variety of desirable properties, can travel across the placenta to a developing fetus and can also be transmitted to offspring via breast milk. Now, a study from the University of Illinois at Urbana–Champaign, Champaign, Illinois, USA, has shown a link between exposure to phthalates and stunted brain development in rats. (…) Previous studies around this topic yielded mixed results, and thus the researchers set out to create a study that would mimic the levels of exposure experienced in human mothers. (…) Following examination of the offspring’s brains, the study revealed a significant lack of neurons and synapses in the rat’s medial prefrontal cortex (mPFC) in both groups exposed to phthalates. Impairment of the mPFC’s development can have a major impact on high-level cognitive functions, such as memory, decision-making, error detection, conflict monitoring, and cognitive flexibility. Upon reaching adulthood, the rat’s cognitive flexibility was tested using a set-shifting task, the results of which showed the expected impairment. “These results may have serious implications for humans given the mPFC is involved in executive functions and is implicated in the pathology of many neuropsychiatric disorders,” explained Prof Janice Juraska, University of Illinois at Urbana–Champaign. Further studies are required to better understand the true impact of phthalate exposure in humans, but these results will no doubt aid the progression of future scientific understanding of the neurological effects of exposure to these potentially dangerous compounds. (europeanmedical-group.com 20.8.2018.)

(Anm: Perinatal exposure to an environmentally relevant mixture of phthalates results in a lower number of neurons and synapses in the medial prefrontal cortex and decreased cognitive flexibility in adult male and female rats. J Neurosci. 2018 Jul 16. pii: 0607-18.)

(Anm: The mouse attentional set-shifting task: A method for assaying successful cognitive aging? Cogn Affect Behav Neurosci. 2010 May;10(2):243-51.)

- Brukere av kodeinholdig hostesirup funnet å ha atrofi (hjernesvinn) i hvit substans. En bildebehandlingsstudie av kroniske brukere av kodeinholdig hostesirup (CCS) har funnet mangel i bestemte regioner i hjernen av hvit substans og knytter disse endringene til økt impulsivitet hos CCS-brukere.

(Anm: Users of codeine-containing cough syrups found to have white-matter deficits. An imaging study of chronic users of codeine-containing cough syrups (CCS) has found deficits in specific regions of brain white matter and associates these changes with increased impulsivity in CCS users. Researchers used diffusuion tensor imaging (DTI) (an MR imaging technique), coupled with fractional anisotropy, to investigate the white matter integrity of chronic CCS users. Deficits were found in multiple regions of the brain, including the inferior fronto-occipital fasciculus, which other studies have found to be abnormal in other forms of addiction, such as addiction to the Internet, alcohol and heroin. The study found the white matter deficits in CCS users also correlated with increased impulsivity traits in the subjects, as measured by the Barratt Impulsiveness Scale. These findings were consistent with results of previous studies of heroin and cocaine addicts. White matter disruptions also correlated with the duration of CCS use. (medicalnewstoday.com 23.8.2015).)

(Anm: Hostemedisiner (hostesaft) (mintankesmie.no).)

(Anm: Abnormal white matter integrity in chronic users of codeine-containing cough syrups: a tract-based spatial statistics study. AJNR Am J Neuroradiol. 2015 Jan;36(1):50-6.)

- Høyre arcuate fasiculus abnormitet ved kronisk tretthetssyndrom. (- KONKLUSJON: Bilateral atrofi (hjernesvinn) i hvit substans er tilstede ved kronisk tretthetssyndrom/Myalgisk encefalopati (CFS/ME).)

(Anm: Right arcuate fasciculus abnormality in chronic fatigue syndrome. (…) Abstract PURPOSE: To identify whether patients with chronic fatigue syndrome (CFS) have differences in gross brain structure, microscopic structure, or brain perfusion that may explain their symptoms. (…) RESULTS: In the CFS population, FA was increased in the right arcuate fasciculus (P = .0015), and in right-handers, FA was also increased in the right inferior longitudinal fasciculus (ILF) (P = .0008). In patients with CFS, right anterior arcuate FA increased with disease severity (r = 0.649, P = .026). Bilateral white matter volumes were reduced in CFS (mean ± standard deviation, 467 581 mm(3) ± 47 610 for patients vs 504 864 mm(3) ± 68 126 for control subjects, P = .0026), and cortical thickness increased in both right arcuate end points, the middle temporal (T = 4.25) and precentral (T = 6.47) gyri, and one right ILF end point, the occipital lobe (T = 5.36). ASL showed no significant differences. CONCLUSION: Bilateral white matter atrophy is present in CFS. No differences in perfusion were noted. Right hemispheric increased FA may reflect degeneration of crossing fibers or strengthening of short-range fibers. Right anterior arcuate FA may serve as a biomarker for CFS. Radiology. 2015 Feb;274(2):517-26.)

(Anm: Arcuate fasciculus. The arcuate fasciculus (Latin: curved bundle) is a bundle of axons that forms part of the superior longitudinal fasciculus, an association fiber tract. The arcuate bidirectionally connects caudal temporal cortex and inferior parietal cortex to locations in the frontal lobe.[1][2] (en.wikipedia.org).)

- Advarer mot sterke smertestillende til barn (- Inneholder kodein)

Advarer mot sterke smertestillende til barn
vg.no 25.6.2013
INNEHOLDER KODEIN: Codaxol, Paralgin Forte og Pinex Forte er noen av de smertestillende preparatene det nå advares mot å gi til barn under 12 år.

LONDON (VG) Britiske leger og apotekansatte advares nå mot å gi barn under 12 år legemidler som inneholder virkestoffet kodein. Det kan også bli aktuelt i Norge.

Advarselen kommer som en konsekvens av at European Medicines Agency (EMA) har gjennomført en studie som viser at barn er i risiko for å ta opp stoffet for raskt.

Se liste over medikamentene som inneholder kodein på det norske markedet nederst i artikkelen

Studien har vist at det har blitt innrapportert enkelte barnedødsfall som man mener har en sammenheng med bruk av kodein.

Det vises til at barn kan få pusteproblemer ved bruk av medikamenter som inneholder virkestoffet. (...)

Opererte mer utsatt
I de nye retningslinjene fra det britiske legemiddelverket heter det at dersom man må bruke kodein på barn, så bør det brukes lavest mulig dose over kortest mulig periode, skriver The Times. (...)

KODEIN I NORSK MEDISIN
Codaxol (Ratiopharm)
For lindring av moderate til sterke smerter.
Kodein (Takedal Nycomed)
Tablett mot tørrhoste og annen uproduktiv hoste. Smertestillende ved middels sterke smerter.
Paralgin Forte (Weifa)
For moderate til sterke smerter. Finnes både i stikkpille- og tablettform.
Paralgin Major (Weifa)
Stikkpiller til bruk ved moderate til sterke smerter.
Paralgin Minor (Weifa)
Stikkpiller til bruk ved moderate til sterke smerter.
Paramax Comp (Vitabalans)
Brukes ved moderate til sterke smerter.
Pinex Forte (Actavis)
Brukes ved moderate til sterke smerter. Finnes både som brusetabletter og stikkpiller.
Pinex Major (Actavis)
Stikkpiller som brukes ved moderate til sterke smerter.
Kilde: Felleskatalogen

(Anm: Users of codeine-containing cough syrups found to have white-matter deficits (medicalnewstoday.com 23.8.2014).)

(Anm: Døde etter for mye hostesaft. Pasienten drakk altfor mye av de reseptbelagte hostesaftene Cosylan, som inneholder morfin, og Sterk Hostesirup NAF, som inneholder kodein. Foto: Jon Bernt Høigård. Hjemmetjenesten i Lillehammer kritiseres da en pasient døde etter å ha drukket altfor mye hostesaft. (gd.no 10.4.2015).)

(Anm: FDA: No Codeine or Tramadol for Children Under 12 – Period. Warnings for children with medical conditions, breastfeeding moms. Use of both codeine to treat pain and coughs and tramadol to treat pain are now both contraindicated in young children under the age of 12, said the FDA in a statement. (medpagetoday.com 20.4.2017).)

(Anm: FDA Panel Urges Stronger Regulation of Codeine. —An FDA advisory committee voted 28-0 to remove the drug from its OTC monograph for cough and cold (medpagetoday.com 10.12.2015).)

- Hostmedicin med opioider ej längre för barn i USA.

(Anm: Hostmedicin med opioider ej längre för barn i USA. FDA ändrar kraven på säkerhetsmärkningen så att opioidbaserad hostmedicin endast ska tillåtas för vuxna. (…) – På grund av epidemin av opiatmissbruk ser vi över onödig exponering för opioider, i synnerhet när det gäller barn, säger Scott Gottlieb, FDA:s kommissionär, i ett pressmeddelande. (…) I Sverige finns den receptbelagda hostmedicinen Cocillana-Etyfin som innehåller etylmorfin, som rekommenderas för barn över två år. (lakemedelsvarlden.se 15.1.2018).)

- Studien finner sammenheng mellom hukommelsestap, reduserte kognitive funksjoner og sykdom i små blodårer i hjernen.

(Anm: Studien finner sammenheng mellom hukommelsestap, reduserte kognitive funksjoner og sykdom i små blodårer i hjernen. (Study finds link between memory loss, cognitive decline and small vessel disease in the brain. (…) The study by senior author José Biller, MD, first author Victor Del Brutto, MD, and colleagues is published in the International Journal of Geriatric Psychiatry. Dr. Biller is chair of Loyola Medicine's department of neurology. Dr. Del Brutto is a University of Chicago resident who did a neurology rotation at Loyola. (news-medical.net 6.6.2017).)

(Anm: Antidepressiva (inkl. SSRI-preparater) og antipsykotika har skadelige effekter på mitokondrier (Mol Cell Biochem 1999;199:103-9).)

(Anm: Minislag (ministroke: transient ischemic attack (TIA)) linket til lavere forventet levetid. (- Minislag kan forårsake demens.) (- Enkelte psykofarmaka kan øke risiko for minislag / demens.) (mintankesmie.no).)

(Anm: What's Causing Your Brain Fog? Reasons You May Have Brain Fog (webmd.com 1.6.2017).)

- PTSD og psykoaktive legemidler knyttet til økt risiko for demens. 

(Anm: PTSD og psykoaktive legemidler knyttet til økt risiko for demens. (PTSD and psychoactive drugs linked to increased risk for dementiaI) (…) I denne studien oppdaget forskerne at det å ta visse antidepressiva, sedativer, beroligende midler eller antipsykotika økte veteranernes risiko for å utvikle demens sammenlignet med risikoen for veteraner som ikke tok slike legemidler. (…) En ny studie, publisert i Journal of the American Geriatrics Society undersøkte denne forbindelsen. (...) Legemidler som betydelig økte risikoen for demens inkluderte: - Selektive serotonin reopptakshemmere (SSRI) - Nye antidepressiva - Atypiske antipsykotika. (news-medical.net 9.5.2017).)

- Studien finner sammenheng mellom hukommelsestap, reduserte kognitive funksjoner og sykdom i små blodårer i hjernen.

(Anm: Studien finner sammenheng mellom hukommelsestap, reduserte kognitive funksjoner og sykdom i små blodårer i hjernen. (Study finds link between memory loss, cognitive decline and small vessel disease in the brain. (…) The study by senior author José Biller, MD, first author Victor Del Brutto, MD, and colleagues is published in the International Journal of Geriatric Psychiatry. Dr. Biller is chair of Loyola Medicine's department of neurology. Dr. Del Brutto is a University of Chicago resident who did a neurology rotation at Loyola. (news-medical.net 6.6.2017).)

(Anm: Antidepressiva (inkl. SSRI-preparater) og antipsykotika har skadelige effekter på mitokondrier (Mol Cell Biochem 1999;199:103-9).)

(Anm: Minislag (ministroke: transient ischemic attack (TIA)) linket til lavere forventet levetid. (- Minislag kan forårsake demens.) (- Enkelte psykofarmaka kan øke risiko for minislag / demens.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

- Hvordan tarmbakterier kan påvirke blodsukkernivået og lipidnivået. Sammendrag: Tarmbakterier har nylig tiltrukket seg oppmerksomhet siden de ble oppdaget å påvirke ulike fysiologiske funksjoner og sykdommer hos mennesker. Forskere som analyserer innflytelsen av endringer i tarmbakterier på sukker og lipid metabolisme har funnet at sekundære gallesyrer produsert av tarmbakterier kan påvirke blodglukose og lipidkonsentrasjoner, så vel som deler av deres molekylære mekanismer. (- Dette resultatet forventes å føre til behandling av metabolske sykdommer som diabetes og dyslipidemi ved å målrette tarmbakterier som produserer sekundære gallesyrer.)

(Anm: How intestinal bacteria can affect your blood sugar and lipid levels. Summary:  Intestinal bacteria have attracted recent attention since they were discovered to influence various physiological functions and diseases in humans. Researchers analyzing the influence of changes in intestinal bacteria on sugar and lipid metabolism have found that secondary bile acids produced by intestinal bacteria can influence blood glucose and lipid concentrations as well as parts of their molecular mechanisms. (…) This result is expected to lead to the treatment of metabolic diseases such as diabetes and dyslipidemia by targeting intestinal bacteria that produce secondary bile acid. (sciencedaily.com 10.4.2018).)

(Anm: Galle, væske som dannes i leveren og skilles ut via galleveiene til tolvfingertarmen. Den inneholder delvis avfallsstoffer som er skilt ut av leveren, og dels stoffer som bidrar til fettfordøyelsen i tarmen. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Reduction in hepatic secondary bile acids caused by short-term antibiotic-induced dysbiosis decreases mouse serum glucose and triglyceride levels. Abstract Antibiotic-caused changes in intestinal flora (dysbiosis) can have various effects on the host. Secondary bile acids produced by intestinal bacteria are ligands for specific nuclear receptors, which regulate glucose, lipid, and drug metabolism in the liver. The present study aimed to clarify the effect of changes in secondary bile acids caused by antibiotic-induced dysbiosis on the host physiology, especially glucose, lipid, and drug metabolism. After oral administration of non-absorbable antibiotics for 5 days, decreased amounts of secondary bile acid-producing bacteria in faeces and a reduction in secondary bile acid [lithocholic acid (LCA) and deoxycholic acid (DCA)] levels in the liver were observed. Serum glucose and triglyceride levels were also decreased, and these decreases were reversed by LCA and DCA supplementation. Quantitative proteomics demonstrated that the expression levels of proteins involved in glycogen metabolism, cholesterol, bile acid biosynthesis, and drug metabolism (Cyp2b10, Cyp3a25, and Cyp51a1) were altered in the liver in dysbiosis, and these changes were reversed by LCA and DCA supplementation. These results suggested that secondary bile acid-producing bacteria contribute to the homeostasis of glucose and triglyceride levels and drug metabolism in the host, and have potential as therapeutic targets for treating metabolic disease. Sci Rep. 2018 Jan 19;8(1):1253.)

(Anm: Antidepressiva og antipsykotika gir økt risiko for diabetes hos barn og voksne (50 til 700 %) (mintankesmie.no).)

(Anm: Diabetes øker risikoen for å dø av noen kreftformer (dagensmedisin.no 3.10.2013).)

(Anm: Fosterskader (legemiddelinduserte) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelindusert kreft og andre typer celleskader (mintankesmie.no).)

(Anm: Risk of fetal death is increased in pregnant women with pre-existing diabetes - Pre-existing maternal diabetes more than quadrupled the risk of fetal death OBG Manag. 2014 February;26(2).)

- Fedmetrigger identifisert i menneskets tarm. (- I en ny videreføring av gastrointestinal forskning har forskere fra Flinders University, SAHMRI og University of Adelaide funnet flere bevis på at forhøyede konsentrasjoner av serotonin, den kritiske nevrotransmitteren som kjemisk overfører meldinger til nerveceller i kroppen, som også er linket til fedme. Forskere har nylig forstått at "tarmserotonin" faktisk er dårlig for stoffskiftet vårt, da det øker blodsukker og fettmasse, og dermed truer oss med å utvikle diabetes og fedme.)

(Anm: - Fedmetrigger identifisert i menneskets tarm. (Obesity trigger identified within the human gut.) Nøkkelkjemikaliet for lykke og tristhet, serotonin, påvirker kroppens vektøkning og kalorikontroll, og forskere sier at flere mer forskning kan være med på å redusere fedme. (- I en ny videreføring av gastrointestinal forskning har forskere fra Flinders University, SAHMRI og University of Adelaide funnet flere bevis på at forhøyede konsentrasjoner av serotonin, den kritiske nevrotransmitteren som kjemisk overfører meldinger til nerveceller i kroppen, også er knyttet til fedme. Forskere har nylig forstått at "tarmserotonin" faktisk er dårlig for stoffskiftet vårt, da det øker blodsukker og fettmasse, og dermed truer oss med å utvikle diabetes og fedme. (medicalxpress.com 22.3.2018).)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

(Anm: Antidepressiva og antipsykotika gir økt risiko for diabetes hos barn og voksne (50 til 700 %) (mintankesmie.no).)

- Forskere oppdager nøkkelen mellom fett, immunceller og varmeregulering.

(Anm: Researchers discover key link between fat, immune cells and heat regulation. Scientists have just made a surprising discovery involving fat and special immune cells that live within it -- it turns out that 'gd T cells' are the key cogs in the biological wheel that regulates our body heat and protects us against cold shock. The discovery thus reveals a peculiar and previously unknown aspect of the immune system - as well as driving our response to infection, it also plays a role in regulating our metabolism. In addition, this discovery has put the spotlight on a potential new target for therapies designed to help individuals either lose or gain weight. (news-medical.net 24.4.2018).)

- Studie kaster tvil om "sunn fedme".

(Anm: Study casts doubt on 'healthy obesity'. Women who are overweight or obese but otherwise healthy are still at an increased risk of cardiovascular disease, a large study suggests. (…) That risk was even greater in women who were overweight and obese, said the study, published in The Lancet Diabetes & Endocrinology journal. Experts also found that the majority of metabolically healthy women developed either high blood pressure, excess cholesterol or diabetes as they got older, even if they were normal weight. (bbc.com 31.5.2018).)

(Anm: Transition from metabolic healthy to unhealthy phenotypes and association with cardiovascular disease risk across BMI categories in 90 257 women (the Nurses' Health Study): 30 year follow-up from a prospective cohort study. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29859908.)

- Antidepressive medikamenter påvirker kroppens fettproduksjon. (- SREBP er meget viktig for å regulere produksjon både av kolesterol og av ulike fett-stoffer i kroppens celler. Kolesterol og andre fett-stoffer er viktig for at nevroner skal utvikle seg og fungere normalt, men har også en rolle i utviklingen av hjerte- og karsykdom.)

(Anm: Antidepressive medikamenter påvirker kroppens fettproduksjon. (...) På det molekylære planet tok Ræder i bruk cellestudier og moderne genteknologiske metoder for å vise at de store gruppene av psykiatriske medisiner (antipsykotika og antidepressiva, inkludert SSRI-medikamenter) virker på fettomsetningen i kroppen gjennom en transkripsjonsfaktor kalt SREBP (steroid reseptor-element bindende protein). SREBP er meget viktig for å regulere produksjon både av kolesterol og av ulike fett-stoffer i kroppens celler. Kolesterol og andre fett-stoffer er viktig for at nevroner skal utvikle seg og fungere normalt, men har også en rolle i utviklingen av hjerte- og karsykdom. (...) NY DOKTORGRAD (uib.no (23.9.2006).)

(Anm: Antidepressiva og antipsykotika gir økt risiko for diabetes hos barn og voksne (50 til 700 %) (mintankesmie.no).)

- Svekket mitokondriell fettsyresyntese fører til nevrogenerasjon i mus.

(Anm: Impaired mitochondrial fatty acid synthesis leads to neurodegeneration in mice. Abstract There has been a growing interest towards mitochondrial fatty acid synthesis (mtFAS) since the recent discovery of a neurodegenerative human disorder termed MEPAN (mitochondrial enoyl reductase protein associated neurodegeneration), caused by mutations in the mitochondrial enoyl-CoA/ACP (acyl carrier protein) reductase (MECR) carrying out the last step of mtFAS. (…) Our work sheds a light on the mechanisms of neurodegeneration caused by mtFAS deficiency and provides a test bed for future treatment approaches. J Neurosci. 2018 Sep 28. pii: 3514-17.)

- Forskere oppdager hvordan proteiner involvert i neurodegenerasjon trenger inn i celler.

(Anm: Researchers discover how proteins involved in neurodegeneration enter cells. Researchers from the University of Texas Southwestern Medical Center have discovered how nerve cells recruit corrupted proteins that then corrupt other normal proteins within the cell, leading to neurodegenerative diseases such as Alzheimer’s and Parkinson’s. Uncovering the details of how these proteins spread between cells could lead to the development of therapies to prevent disease progression. In Alzheimer’s and Parkinson’s, the proteins tau, alpha-synuclein and amyloid-beta misfold, aggregate and then trigger healthy proteins to misfold and aggregate. (news-medical.net 16.7.2018).)

- Konklusjon Utbredt bruk av antidepressiva kan bidra til langvarig økt risiko for vektøkning på befolkningsnivå. Potensialet for vektøkning bør vurderes når behandling med antidepressiva er indikert.

(Anm: Antidepressant utilisation and incidence of weight gain during 10 years’ follow-up: population based cohort study. Abstract Objective To evaluate the long term association between antidepressant prescribing and body weight. (…) Conclusion Widespread utilisation of antidepressants may be contributing to long term increased risk of weight gain at population level. The potential for weight gain should be considered when antidepressant treatment is indicated. BMJ 2018;361:k1951 (Published 23 May 2018).)

(Anm: Antidepressiva og antipsykotika gir økt risiko for diabetes hos barn og voksne (50 til 700 %) (mintankesmie.no).)

- Sunshine Policies (retningslinjer for åpenhet om interessekonflikter) og mørke skygger over Europa: Offentliggjøring av legemiddelindustriens utbetalinger til helsepersonell i ni europeiske land. (- Er åpenheten om individuelle data obligatorisk og komplett? Flertallet av de frivillige retningslinjer inkluderer en "opt-out" (frameldelse)-klausul i form av et krav om individuelt samtykke, hvilket undergraver betydningen av en åpenhetspolitikk.)

(Anm: Sunshine Policies (retningslinjer for åpenhet om interessekonflikter) og mørke skygger over Europa: Offentliggjøring av legemiddelindustriens utbetalinger til helsepersonell i ni europeiske land. (Sunshine Policies and Murky Shadows in Europe: Disclosure of Pharmaceutical Industry Payments to Health Professionals in Nine European Countries. (...) Er åpenheten om individuelle data obligatorisk og komplette? Flertallet av de frivillige retningslinjer inkluderer en "opt-out" (frameldelse)-klausul, gjennom et krav om individuelt samtykke, hvilket undergraver betydningen av en åpenhetspolitikk. (The majority of the voluntary codes include an “opt-out” clause, through a requirement for individual consent, that undermines the meaning of a transparency policy.) (...) Disclosure rules must follow EFPIA guidelines, but exceptions are allowed when these provisions are in conflict with national laws or regulations. Int J Health Policy Manag 2018 (ePublished: 14 March 2018).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Media (mediekritikk) (mintankesmie.no).)

(Anm: Interessekonflikter, bestikkelser og korrupsjon (mintankesmie.no).)

(Anm: Sakkyndige legers integritet, partiskhet og habilitet versus løgn i rettssalen (sakkyndighet) (mintankesmie.no).)

- Høyt nivå av serotonin i blodvæske (serum) ved krybbedød (Sudden Infant Death Syndrome – SIDS).

(Anm: Høyt nivå av serotonin i blodvæske (serum) ved krybbedød (Sudden Infant Death Syndrome – SIDS). High serum serotonin in sudden infant death syndrome. Proc Natl Acad Sci U S A. 2017 Jul 3. pii: 201617374. [Epub ahead of print].)

(Anm: - Utviklingen av et potensielt livstruende serotonergt syndrom eller nevroleptisk malignt syndrom (NMS)-lignende reaksjoner er rapportert for SNRI-er og SSRI-er alene, inkludert Celexa-behandling, men spesielt ved samtidig bruk av serotonerge legemidler (inklusive triptaner) og legemidler som svekker metabolisme av serotonin (inklusive MAO-hemmere), eller med antipsykotika eller andre dopaminantagonister (fda.gov 6.3.2009).)

- Hjertesvikt: ødeleggelse av tarmbakterier kan forbedre utfallet.

(Anm: Hjertesvikt: ødeleggelse av tarmbakterier kan forbedre utfallet. (Heart failure: Destroying gut bacteria could improve outcomes.) Overraskende viser en nylig studie at det å viske ut en persons tarmbakterier kan bidra til å forbedre hjertefunksjonen og redusere nivåer av hjerteskader etter hjertesvikt. (- "Det faktum at vi ser fullstendig hjertefunksjon er overraskende, og jeg gleder meg til spennende nye data om hva som skjer i hjertet når en annen bakterie rekoloniser tarmen." (medicalnewstoday.com 24.4.2018).)

(Anm: Antidepressant use during pregnancy and the risk of major congenital malformations in a cohort of depressed pregnant women: an updated analysis of the Quebec Pregnancy Cohort. (…) Conclusions Antidepressants with effects on serotonin reuptake during embryogenesis increased the risk of some organ-specific malformations in a cohort of pregnant women with depression. BMJ Open 2017;7:e013372.)

- Endringer i dietten påvirker epigenetikk via mikrobiota. Du er hva du spiser, det gamle ordtaket gjelder, men hvorfor er det så?

(Anm: Changes in the diet affect epigenetics via the microbiota. You are what you eat, the old saying goes, but why is that so? Researchers have known for some time that diet affects the balance of microbes in our bodies, but how that translates into an effect on the host has not been understood. Now, research in mice is showing that microbes communicate with their hosts by sending out metabolites that act on histones - thus influencing gene transcription not only in the colon but also in tissues in other parts of the body. The findings are published in Molecular Cell. "This is the first of what we hope is a long, fruitful set of studies to understand the connection between the microbiome in the gut and its influence on host health," says John Denu, a professor of biomolecular chemistry at the University of Wisconsin, Madison, and one of the study's senior authors. "We wanted to look at whether the gut microbiota affect epigenetic programming in a variety of different tissues in the host." These tissues were in the proximal colon, the liver, and fat tissue. (medicalnewstoday.com 24.11.2016).)

(Anm: Diet-Microbiota Interactions Mediate Global Epigenetic Programming in Multiple Host Tissues. Molecular Cell 2016 (Available online 23 November 2016).)

- Hete nye områder innen biomedisin genererer noen ganger kjølig skepsis. (Hot new areas of biomedicine sometimes generate cool skepticism.) For litt mer enn et tiår siden foreslo forskere at tarmmikrobiomet kunne bidra til fedme. Siden da har mikrobiomet vært knyttet til en rekke store sykdommer, inkludert aterosklerose, selv om noen har vært skeptiske til denne forbindelsen. Hvordan kan tarmmikrobiomet påvirke forløpet av en sykdom? (- Konklusjoner. Oppdagere mislykkes ofte i å forstå betydningen av deres oppdagelser. Da van Leeuwenhoek bygde sitt mikroskop og oppdaget at vann var "levende med ... mangeartede mikroskopiske dyr", så trodde han ikke at slike skapninger kunne spille en rolle i det å forårsake sykdom.10 Da Pasteur, Koch, og andre, mer enn et århundre senere oppdaget noen mikrober som forårsaket sykdom trodde de ikke at "kommensal" mikrobiota hos mennesker var noe mer enn snyltere som lever av næringsstoffer i kroppen. I kontrast til dette ser det nå ut til å være sannsynlig at disse kommensale mikrobiotaer har stor innflytelse på menneskers helse. Hvor stor? Kanskje det er vanskelig å forestille seg.)

(Anm: Hot new areas of biomedicine sometimes generate cool skepticism. Little more than a decade ago, investigators proposed that the gut microbiome might be contributing to obesity. Since then, the microbiome has been linked to numerous major diseases, including atherosclerosis, although some have been skeptical about this association. How could the gut microbiome influence the course of any disease? The central argument is simple and compelling. Humans actually have 2 genomes: human genes and the collective genes (the “microbiome”) of the trillions of microbes (the “microbiota”) that coexist with each human. The advent of rapid nucleic acid sequencing has revealed an astonishing fact: the microbiome contains more than 100 times as many genes as there are human genes. More remarkably, these microbial genes generate proteins, including hormones, neurotransmitters, and molecules of inflammation, that can enter the circulation and affect human physiology. Thus, the microbiome is not only a second genome: it is also like an additional endocrine organ. Considerable evidence indicates that the human gut microbiome may affect the development and progression of atherosclerosis, both by influencing risk factors for atherosclerosis and by direct effects on the initiation and progression of atherosclerotic plaques. The Microbiome and Risk Factors for Atherosclerosis As summarized previously, the microbiome may influence the development of both obesity and type 2 diabetes,1 both of which are atherogenic. (…) The Microbiome and Risk Factors for Atherosclerosis As summarized previously, the microbiome may influence the development of both obesity and type 2 diabetes,1 both of which are atherogenic. Obesity It is not the calories that people ingest that affect weight: it is the calories people digest (absorb from the gut). (…) Type 2 Diabetes  Besides the diabetogenic influence of obesity, the gut microbiome also influences an individual’s risk for type 2 diabetes in other ways. (…) The gut microbiome also can promote inflammation. This, in turn, makes the gut epithelial barrier more permeable (“leaky gut”) to bacterial products such as endotoxins and allows the escape of bacteria from the gut lumen into the circulation. The resulting systemic activation of the innate immune system increases insulin resistance. One experimental study suggests that these effects on short-chain fatty acids and inflammation, demonstrated largely in rodents, also may apply to humans. Gut flora were eliminated in treatment-naive individuals with metabolic syndrome. Then, at random, the study participants received small intestinal infusions of either their own feces or feces from lean male donors. The donations from lean male donors increased the insulin sensitivity of the recipients, along with levels of butyrate-producing microbiota. (…) Lipid Metabolism Cholesterol is the precursor to bile acid synthesis in the liver. The microbiome can decrease the rate of bile acid synthesis, thereby increasing levels of circulating low-density lipoprotein cholesterol.2 Blood Pressure Several studies have linked gut microbiota to hypertension in rodents through effects on the angiotensin II system, and by affecting the production of short-chain fatty acids.3 Recently, investigators reported that the microbiome may mediate the effect of a high-salt diet on hypertension. They found that particular members of the Lactobacillus species protected against the development of hypertension in rodents and humans, and that a high-salt diet reduced the number of these protective gut bacteria.4 The Microbiome and Atherosclerotic Plaques Inflammation Activation of the innate immune response—both within and around the atherosclerotic plaque (such as epicardial adipose tissue) and systemically—appears to enhance plaque progression and plaque rupture. When the gut microbiome triggers low-grade inflammation in the gut, allowing entry of bacteria and bacterial products into the circulation, it results in chronic systemic inflammation. In addition, some studies have found the DNA of gut bacteria within plaques, which could trigger inflammation in the plaque. Endothelial Function Oral and gut microbiota can affect nitric oxide signaling, and the production of hydrogen sulfide gas. Both nitric oxide and hydrogen sulfide affect vascular smooth muscle relaxation, which is of particular importance during an acute coronary syndrome. Trimethylamine/Trimethylamine N-oxide In rodents and humans, gut microbial enzymes transform choline and l-carnitine in food into a volatile gas called trimethylamine (TMA). (…) Caveats Despite the considerable evidence that the microbiome may have an important role in the initiation and progression of atherosclerosis, there also are reasons to be skeptical. (…) Second, not all of the published evidence is consistent with the hypothesis that increased levels of circulating TMAO are important risk factors for atherogenesis. (…) While the bacterial microbiome has been studied extensively in atherosclerosis, very little is known about the virome. (…) Therapeutic Implications Studies suggesting that the microbiome may be another modifiable risk factor for atherosclerosis raise the hope for novel effective therapies, such as probiotics or prebiotics, antibiotics, or small molecules that target the bacterial enzymes. However, the understanding of the microbiome is in its infancy, and the day of effective microbiome-based treatment is in the distant future. At this point, the most important conclusion to draw from microbiome research is that the phenotype of disease is the result of a constant interaction between human genes and environmental factors (including microbial genes).9 Conclusions Discoverers often fail to grasp the magnitude of their discovery. When van Leeuwenhoek built his microscope and discovered that lake water was “alive with...multifarious animalcules,” he did not imagine that such creatures might have a role in causing disease.10 When, more than a century later, Pasteur, Koch, and others discovered a few microbes that did cause disease, they did not imagine that “commensal” microbiota in humans were anything more than freeloaders, living off nutrients in the body. In contrast, it now appears icreasingly likely that these commensal microbiota have a large influence on human health. How large? Perhaps, it is hard to imagine. JAMA 2018 (Published online May 14, 2018).)
- Lederartikler. Ulikheten mellom endringer i forekomsten av psykisk sykdom og funksjonshemming omsorgsrater i Australia. Det må prioriteres å klargjøre hvilken type omsorg som trengs av personer med psykisk funksjonshemning.

(Anm: Editorials. The disparity between changes in the prevalence of mental illness and disability support rates in Australia. Clarifying the type of support needed by people with a psychiatric disability must be a priority. One major focus of Australia’s national mental health strategy has been to increase access to treatment for those with common mental disorders, particularly anxiety and depressive disorders. Despite indications that treatment rates have increased in Australia,1 there is little evidence that the population prevalence of these disorders has declined, a phenomenon also reported in other high income countries where increased treatment has been made available.2 Med J Aust 2017; 206 (11): 486-487 (PDF).)

- Kosthold er nøkkelen til barns helse og lykke. En ny analyse finner at barn som spiser sunt er mer sannsynlig å være lykkelige, og de som er glade er mer sannsynlig å spise sunt.

(Anm: Diet is the key to kids' health and happiness. A new analysis finds that children who eat healthfully are more likely to be happy, and those who are happy are more likely to eat healthfully. Interestingly, these links were independent of weight. (…) At the start of the study, parents completed a questionnaire that detailed how often specific foods were eaten each week. There were 43 food items to choose from in total. (…) Once the data had been analyzed, a clear pattern emerged, linking diet to psychological well-being. The findings were recently published in the journal BMC Public Health. (medicalnewstoday.com 23.12.2017).)

(Anm: Bidirectional associations between psychosocial well-being and adherence to healthy dietary guidelines in European children: prospective findings from the IDEFICS study. BMC Public Health. 2017 Dec 14;17(1):926.)

(Anm: Statens mattilsyn (Mattilsynet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Matvareindustrien (helsekost versus junk food) (Big Food).)

- Neurovitenskap avslører tenåringshjernens mysterier.

(Anm: Neuroscience is unlocking mysteries of the teenage brain. How would you describe an average teenager? For most people, the following characteristics might come to mind: moody, impulsive, risk taking, likely to succumb to peer pressure. (…) Understanding individual differences In a recent paper, my colleagues and I argue that this needs to change. From now on, adolescent brain research needs to give more attention to these important variations between teenagers – what is known in the field as “individual differences”.  (theconversation.com 24.4.2018).)

(Anm: Bivirkninger (legemiddelinduserte organskader og sykdommer) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom. (Medication-induced mitochondrial damage and disease.) (mintankesmie.no).)

- Usund mad smadrer muligvis stamcellernes hukommelse. Dårlige kostvaner kan være skyld i, at kroppens stamceller ikke ved, hvad de skal udvikle sig til, og det kan muligvis lede til fedme og diabetes.

(Anm: - Usund mad smadrer muligvis stamcellernes hukommelse. Dårlige kostvaner kan være skyld i, at kroppens stamceller ikke ved, hvad de skal udvikle sig til, og det kan muligvis lede til fedme og diabetes. Kosten kan muligvis ændre på cellernes epigenetik (hvordan de kommer til udtryk), så de har svært ved at udvikle sig, som de skal. (…) Det nye studie er for nylig offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift International Journal of Obesity.  (videnskab.dk 21.4.2018).)

(Anm: Preadipocytes from obese humans with type 2 diabetes are epigenetically reprogrammed at genes controlling adipose tissue function. (…) CONCLUSIONS: Our findings that preadipocytes retain the memory of the donor in culture and can be reprogrammed by extracellular factors support a mechanism by which adipocyte precursors are epigenetically reprogrammed in vivo. Epigenetic reprogramming of preadipocytes represents a mechanism by which metabolic function of visceral adipose tissue may be affected in the long term by past exposure to obesity- or T2D-specific factors.Int J Obes (Lond). 2018 Feb 20.)

– Frykter for fremtiden til toksikologifaget. (- Miljøgifter i mat, vann og luft antas å være en årsaksfaktor til utvikling eller forverring av en rekke multifaktorelle sykdommer, som astma og allergier, diabetes, hjerte- og karsykdom, nevrologiske sykdommer som Alzheimers og Parkinson samt ulike typer kreft», understreker NSTF i bekymringsbrevet.)

(Anm: – Frykter for fremtiden til toksikologifaget. (...) Vi er mer eksponert for kjemikalier nå enn noen gang. (...) «Miljøgifter i mat, vann og luft antas å være en årsaksfaktor til utvikling eller forverring av en rekke multifaktorelle sykdommer, som astma og allergier, diabetes, hjerte- og karsykdom, nevrologiske sykdommer som Alzheimers og Parkinson samt ulike typer kreft», understreker NSTF i bekymringsbrevet, og derfor er det viktig at vi har eksperter som har høy kompetanse på hvordan mennesker blir påvirket av kjemiske stoffer, og som kan foreta risikovurderinger av potensielt farlige kjemikalier, sier Hubert Dirven, toksikolog ved Folkehelseinstituttet og leder av toksikologi-seksjonen i Norsk Selskap for Farmakologi og Toksikologi (NSTF).) (dagensmedisin.no 26.4.2017).)

- Planter bliver paralyseret af samme bedøvelsesmidler som mennesker.

(Anm: Planter bliver paralyseret af samme bedøvelsesmidler som mennesker. (- Universel virkning. Det er fascinerende, at plantecellerne reagerer på samme måde på stofferne som dyr og mennesker, skriver Ken Yokawa og kollegaerne i Annals of Botany. (videnskab.dk 20.5.2018).)

- Hudmikrobiotika og allergiske symptomer assosierer med eksponering for miljømikrober. (- Derfor ser både miljø og livsstil ut til å påvirke mikrobiota, og trolig, følgelig, immuntoleranse.)

(Anm: Skin microbiota and allergic symptoms associate with exposure to environmental microbes. Significance Urban, Westernized populations suffer extensively from noncommunicable diseases such as allergies. However, the overlapping effects of living environment and lifestyle are difficult to separate(…) Hence, both environment and lifestyle seem to influence the microbiota and, probably consequently, immune tolerance. Proceedings of the National Academy of Sciences Apr 2018.)

(Anm: 10 Ways to Reduce Mold Allergies (10 måter å redusere muggsoppallergier)  (webmd.com 26.2.2015).)

(Anm: Yeast and Your Body: What You Need to Know. What Is Yeast? It’s a fungus. There are many kinds of yeasts. You use one type to make bread, another to brew beer. One called candida lives inside your body. If it grows out of control, you can get an infection.in one of these places. (webmd.com 13.11.2017).)

(Anm: Hormonal factors play role in making women more susceptible to asthma and allergies. (news-medical.net 1.3.2017).)

- Vanlige allergiske lidelser linket til mental helse. I en ny storskala studie er eksem, høysnue og astma linket til økt risiko for å utvikle psykiske lidelser.

(Anm: Common allergic conditions linked to mental health. In a new, large-scale study, eczema, hay fever, and asthma are linked to an increased risk of developing mental illnesses. The study backs up previous work and may help to guide clinicians as they treat these people. A new study, published in the journal Frontiers in Psychiatry, uncovers links between mental health and the "three A's": asthma, allergic rhinitis (or hay fever), and atopic dermatitis (or eczema). As someone who has all three of these, I was particularly interested to see the results. But I must also admit that I felt slightly unnerved. I've had asthma and eczema since I was a baby, and I developed hay fever in my late teens. I've also had a few run-ins with mental health over the years, but I would never have thought that they could be related. (medicalnewstoday.com 23.4.2018).)

- Kjemi: Også lave doser farlig. Toksikologer, eksperter på giftige stoffer, har stort sett hatt fokus på helseskader av høye doser av giftige forbindelser. (- Slike endringer benevnes som epigenetikk.)

(Anm: Kjemi: Også lave doser farlig. Toksikologer, eksperter på giftige stoffer, har stort sett hatt fokus på helseskader av høye doser av giftige forbindelser. (…) Slike endringer benevnes som epigenetikk. Det er perioder i et menneskets livsløp da vi er mer sårbare for slike, genetiske endringer gjennom kjemisk påvirkning, sa Birnbaum blant annet. Slik lavdose, kjemisk påvirkning, kan gi helseskader som slår ut flere tiår senere, skriver AAAS på sine nettsider. (…) Lave doser over lang tid kan utrette svært mye skade. (…) For eksempel får kvinner som røyker under svangerskapet oftere barn som senere blir overvektige og oftere rammes av diabetes type 2. (aftenposten.no 29.6.2012).)

- Smertestillende legemidler i svangerskapet kan påvirke babyens fremtidige fruktbarhet.

(Anm: Smertestillende legemidler i svangerskapet kan påvirke babyens fremtidige fruktbarhet. (…) Edinburgh University fant at legemidlene også kan påvirke fruktbarheten til fremtidige generasjoner, ved å etterlate «merker» på DNA.) (- Forskerne fant at eksponering for paracetamol eller ibuprofen utløste mekanismer i cellen som produserte endringer i strukturen av DNA, kalt epigenetiske merker. (bbc.com 16.4.2018).)

(Anm: Bruk av Paracetamol i svangerskapet linket til autisme, ADHD hos barn (Acetaminophen use in pregnancy linked to autism, ADHD in offspring) (medicalnewstoday.com 4.7.2016).)

(Anm: Mitochondria, Energetics, Epigenetics, and Cellular Responses to Stress. Environ Health Perspect. 2014 Aug 15. [Epub ahead of print].)

(Anm: Continued Paracetamol exposure during pregnancy linked to ADHD in offspring. A new study has found that long term or continued use of acetaminophen or paracetamol during pregnancy is linked to a doubled risk of attention-deficit hyperactivity disorder (ADHD) in children. The study entitled, “Prenatal Exposure to Acetaminophen and Risk of ADHD” was published in the latest issue of the journal Pediatrics. (news-medical.net 30.10.2017).)

(Anm: Epigenetikk på fem minutter. Født sånn eller blitt sånn? Epigenetikk handler om hvordan både arv og miljø former oss og gjør oss til den vi er. Stipendiat Ellen Wikenius ville gjøre faget sitt tilgjengelig for enda flere. Nå er animasjonsfilmen «Epigenetics: nurture vs nature» klar. (med.uio.no 10.3.2018).)

- Hvordan betennelser og tarmbakterier påvirker autisme. En ny studie undersøker forholdet mellom autisme, immunsystemet, gastrointestinale problemer og tarmbakterier. Historien er kompleks, og mange spørsmål er fortsatt ubesvarte, men dette siste prosjektet tilføyer innsikt.

(Anm: How inflammation and gut bacteria influence autism. A new study investigates the relationship between autism, the immune system, gastrointestinal issues, and gut bacteria. The story is a complex one with many questions still remaining unanswered, but this latest project adds insight. Autism spectrum disorders (ASD) affect 1 in 68 children in the United States. (…) In one study, compared with typically developing (TD) children, those with ASD were six to eight times more likely to report GI symptoms such as bloating, constipation, and diarrhea. (…) According to many researchers, the GI issues that come with ASD might be due to two factors: firstly, inappropriate immune activation, causing inflammation of the tract; and, secondly, differences in the types of gut bacteria that are present. (…) The gut and the immune system Recently, researchers from the University of California, Davis MIND Institute in Sacramento set out to investigate these relationships in more detail. Led by first authors Paul Ashwood and Destanie Rose, their results were published recently in the journal Brain, Behavior, and Immunity. (…) "It's significant that the regulatory aspect of the immune system is decreased, which puts them at risk for inflammation," says Rose. "Many studies point to different types of inflammation, and I think this one kind of summarizes why all those other findings can be true at the same time." TGF beta 1 is also known to be important in neurodevelopment, so this protein could potentially be the link between neurological symptoms and immune system dysfunction. However, much more study will be needed to get to the bottom of this relationship.Similarly, children in the ASD+GI group tended to have lower levels of the protein zonulin, which helps to regulate how permeable the intestinal wall is. Earlier studies have demonstrated that children with ASD have "leaky" guts, meaning that toxins and undigested food are able to cross from the intestine to the bloodstream. (…) "This work opens up interesting new avenues to determine how the microbiome may be driving the mucosal immune response in ASD or whether immune activation drives the microbiome changes. At present we don't know." - Paul Ashwood. (medicalnewstoday.com 21.4.2018).)

(Anm: Differential immune responses and microbiota profiles in children with autism spectrum disorders and co-morbid gastrointestinal symptoms. Brain Behav Immun. 2018 Mar 20. pii: S0889-1591(18)30078-3.)

- Forstoppelse linket til uvanlig hyppige besøk på  akuttmottaket hos barn med autisme.

(Anm: Constipation Linked to Unusually Frequent ED Visits by Children With Autism. Children with autism are much more likely than those without the condition to require emergency treatment for constipation, according to a new study. The researchers used data from the Nationwide Emergency Department Sample to retrospectively examine demographic data, clinical characteristics, and outcomes of children with and without autism spectrum disorder (ASD) who visited the emergency department (ED) between 2006 and 2014. They found that ED visits by children with ASD were more than twice. (gastroendonews.com 14.8.2018).)

- Flere amerikanske barn blir diagnostisert med autisme. (- Samlet sett fant forskerne at én av 59 av disse 8-åringene var blitt diagnostisert med autisme i 2014, opp fra én av 68 i 2012.) (- "Vi trenger definitivt mer forskning på hva som driver denne økningen," la han til.)

(Anm: More U.S. Kids Being Diagnosed With Autism. THURSDAY, April 26, 2018 (HealthDay News) -- Autism rates continue to climb in the United States. About 1.7 percent of children -- one in 59 -- are now believed to have autism spectrum disorder, up from an estimated rate of 1.5 percent in 2016, according to data from the U.S. Centers for Disease Control and Prevention. The CDC said Thursday that some of the increase comes from better identification of autism cases in minority populations. (…) Overall, the researchers found that about one in 59 of these 8-year-olds had been diagnosed with autism in 2014, up from one in 68 in 2012. (…) The findings were published in the April 27 issue of the CDC's Morbidity and Mortality Weekly Report. The report shows that doctors are doing a better job of detecting autism, Frazier said. (…) But Frazier believes other factors are at work. "We definitely need more research into what's driving this prevalence increase," he added. (webmd.com 26.4.2018).)

- Barn med autisme har deregulert gastrointestinalsystem- (som har med mage og tarm å gjøre) og immunsystem, ifølge forskning. Forskere ved UC Davis MIND Institute har funnet at barn med autismespektrumforstyrrelse (ASD) har redusert immunsystemregulering, samt forandret tarmmikrobiotika.

(Anm: Children with autism have gastrointestinal and immune system deregulation, research finds. Researchers at the UC Davis MIND Institute have found that children with autism spectrum disorder (ASD) have reduced immune system regulation, as well as shifts in their gut microbiota. The immune deregulation appears to facilitate increased inflammation and may be linked to the gastrointestinal issues so often experienced by children with ASD. The research was published in the journal Brain, Behavior, and Immunity. (news-medical.net 17.4.2018).)

- Barn med autisme er mer sannsynlig å bli foreskrevet antipsykotika, ifølge studiefunn. En ny studie fra Swansea University har antydet at barn med intellektuelle vanskeligheter eller autisme er mer sannsynlig å bli forskrevet antipsykotika fra yngre alder enn de uten intellektuell funksjonshemning og har høyere forekomst av sykehusinnleggelse for depresjon og skader og er også utsatt for større risiko for medisinske bivirkninger.

(Anm: Children with autism more likely to be prescribed antipsychotic medication, study finds. A new study by Swansea University has suggested that children with intellectual difficulty or autism are more likely to be given antipsychotic medication from a younger age than those without intellectual disability and have higher rates of hospitalization for depression and for injury and also are at risk of other medical side effects. Antipsychotic medication can be prescribed for young people with serious mental conditions such as schizophrenia. Some antipsychotic medications have also been used to reduce aggression in children with disruptive behavior. They are also sometimes used for short-term management of young people with explosive anger. The study, led by Professor Sinead Brophy of the University's Medical School published in the Journal of Child and Adolescent Psychopharmacology , examined how antipsychotics are used in the NHS, by linking hospital, general practitioner and educational records for 3028 young people who had been prescribed an antipsychotic. (…) Those with intellectual disability or autism were prescribed them younger and for a longer period than those without intellectual disability or autism. The research found that 50% of those with intellectual disability or autism had more than 12 prescriptions compared to 25% of those without intellectual disability or autism. (news-medical.net 4.4.2018).)

- Hvorfor bliver disse mænd ikke syge af natarbejde? Stik mod de mange historier om sygdomme, der følger med natarbejde og skæve arbejdstider, bliver færøske fiskere hverken stressede eller syge af en arbejdsuge på 84 timer tre måneder i træk. Hvorfor?

(Anm: - Hvorfor bliver disse mænd ikke syge af natarbejde? Stik mod de mange historier om sygdomme, der følger med natarbejde og skæve arbejdstider, bliver færøske fiskere hverken stressede eller syge af en arbejdsuge på 84 timer tre måneder i træk. Hvorfor? (…) Alt det har forskningen kortlagt grundigt gennem de senere år, og listen over sygdomme i kølvandet på natarbejde bliver kun længere. (videnskab.dk 16.4.2018).)

(Anm: Physiological reactions to long-term fishing in the Barents Sea. Abstract Background Fishing in distant waters for months may induce physiological stress. Aims To assess the physiological stress reactions in fishermen working for 2–3 months continuously in 6-h shifts on trawlers in the Barents Sea. (…) Conclusions Working up to 3 months on 6-h shifts, 84 h a week, with moderate physical activity, even in artificial light and cold weather on a ship, did not result in increased physiological stress. Occup Med (Lond). 2018 Mar 27;68(2):109-115.)

(Anm: Signaler fra tarmens mikrobiotika til fjerntliggende organer mht. fysiologi og sykdom. (Signals from the gut microbiota to distant organs in physiology and disease.) (Nat Med. 2016 Oct 6;22(10):1079-1089.)

- Hvordan bakterier endrer ditt sinn. Hvis noe gjør oss menneskelige, er det vår sinnsstemning, tanker og følelser. Og likevel dukker det opp et nytt kontroversielt konsept som hevder at tarmbakterier er en usynlig hånd som forandrer hjernen vår. (- Det menneskelige genomet - det fulle settet av genetiske instruksjoner for et menneske - består av 20 000 instruksjoner kalt gener - Men legg alle gener i mikrobiomet sammen og tallet kommer ut på mellom to millioner og 20 millioner mikrobielle gener - Det er kjent som det andre genomet og er knyttet til sykdommer, inkludert allergi, fedme, inflammatorisk tarmsykdom, Parkinsons, om kreftmedisiner virker og til og med depresjon og autisme.)

(Anm: How bacteria are changing your mood. If anything makes us human it's our minds, thoughts and emotions. And yet a controversial new concept is emerging that claims gut bacteria are an invisible hand altering our brains. Science is piecing together how the trillions of microbes that live on and in all of us - our microbiome - affect our physical health. But even conditions including depression, autism and neurodegenerative disease are now being linked to these tiny creatures. (…) The study that ignited the whole concept took place at Kyushu University in Japan. (…) The microbiome influences the immune system, which has also been implicated in brain disorders. There is even emerging evidence that gut bugs could be using tiny strips of genetic code called microRNAs to alter how DNA works in nerve cells. (…) - You're more microbe than human - if you count all the cells in your body, only 43% are human - The rest is our microbiome and includes bacteria, viruses, fungi and single-celled archaea - The human genome - the full set of genetic instructions for a human being - is made up of 20,000 instructions called genes - But add all the genes in our microbiome together and the figure comes out at between two million and 20 million microbial genes - It's known as the second genome and is linked to diseases including allergy, obesity, inflammatory bowel disease, Parkinson's, whether cancer drugs work and even depression and autism. (…) More than half your body is not human (…) Why a faecal transplant could save your life (…) It's an intriguing concept - that an imbalance in the gut microbiome could be involved in depression. (…) This included anhedonia - the way depression can lead to people losing interest in what they normally find pleasurable. bbc.com 24.4.2018).)

(Anm: Postnatal microbial colonization programs the hypothalamic-pituitary-adrenal system for stress response in mice. J Physiol. 2004 Jul 1;558(Pt 1):263-75. Epub 2004 May 7.)

- Disse nevronene kan forklare aggressiv atferd. Ny forskning har identifisert nevroner som styrer aggresjon og kan bidra til å etablere sosiale hierarkier.

(Anm: These neurons may explain aggressive behavior. New research has identified neurons that control aggression and may help to establish social hierarchies. (…) The new study was carried out by researchers at the Karolinska Institutet in Stockholm, Sweden — led by Christian Broberger, an associate professor of neuroscience — and the findings were published in the journal Nature Neuroscience. How PMv neurons control aggression. Broberger and colleagues put a new male mouse in the cage of several others and noticed that the rodents that displayed the highest level of aggression also had more active neurons in a brain area called the ventral premammillary nucleus (PMv). The PMv is located in the brain's hypothalamus — the peanut-sized region that gets our adrenaline surging when we have to speak in public, confront an enemy, or go to a job interview. The hypothalamus is an important emotional "hub" that regulates our feelings of euphoria, sadness, and anger. Using optogenetics — a technique that genetically modifies neurons to make them responsive to and controllable by light — the scientists selectively activated and inhibited PMv neurons. By doing so, the scientists were able to "make" mice behave aggressively under circumstances that wouldn't normally elicit an aggressive response. Conversely, by deactivating PMv neurons, they were able to stop an aggressive attack from occurring. (medicalnewstoday.com 27.5.2018).)

- Hjertesvikt: ødeleggelse av tarmbakterier kan forbedre utfallet. Overraskende viser en nylig studie at det å viske ut en persons tarmbakterier kan bidra til å forbedre hjertefunksjonen og redusere nivåer av hjerteskader etter hjertesvikt. (- "Det faktum at vi ser fullstendig hjertefunksjon er overraskende, og jeg gleder meg til spennende nye data om hva som skjer i hjertet når en annen bakterie rekoloniser tarmen.")

(Anm: Heart failure: Destroying gut bacteria could improve outcomes. Surprisingly, a recent study reveals that wiping out a person's gut bacteria may help to improve heart function and reduce levels of cardiac damage following heart failure. When the heart becomes compromised to such an extent that it can no longer pump enough blood around the body, it is known as heart failure. (…) Gut bacteria, T cells, and heart failure Carrillo-Salinas is interested in what role the immune system and gut bacteria play in recovery from heart failure. He explains the main thrust of his work: "Our lab studies how the gut talks to the heart through T cells. Given that the gut is the body's largest reservoir of T cells and microbes, by modulating the microbiota, we could modulate T cell activation and [the] changes in the heart that lead to heart failure." T cells are a type of white blood cell and play a pivotal role in the immune response. Our resident gut bacteria increase the production of T cells, creating a large stock of these immune cells in our intestines. (…) "The fact that we see fully preserved heart function is surprising, and I am looking forward to exciting new data on what happens in the heart once different bacteria recolonize the gut." - Francisco J. Carrillo-Salinas, Ph.D. (medicalnewstoday.com 24.4.2018).)

(Anm: Prognostic value of elevated levels of intestinal microbe-generated metabolite trimethylamine-N-oxide in patients with heart failure: refining the gut hypothesis. J Am Coll Cardiol. 2014 Nov 4;64(18):1908-14.)

- Observasjonsstudie av nesten 9000 pasienter fant at de som ble foreskrevet antidepressiva ved utskrivning fra sykehus etter et hjerteinfarkt hadde 66 % større dødelighetsrisiko ett år senere enn pasienter som ikke ble foreskrevet legemidlene.

(Anm: Observasjonsstudie av nesten 9000 pasienter fant at de som ble foreskrevet antidepressiva ved utskrivning fra sykehus etter et hjerteinfarkt hadde 66 % større dødelighetsrisiko ett år senere enn pasienter som ikke ble foreskrevet legemidlene, selv om de bemerket at årsaken ikke nødvendigvis er relatert direkte til antidepressiva. (Heart attack patients prescribed antidepressants have lower survival rates.) (news-medical.net 5.3.2018).)

- Forbindelser mellom bruk av syrehemmende (syrenøytraliserende) legemidler (PPI, H2RA etc.) og antibiotika under barndom og allergiske sykdommer i barndommen.

(Anm: Forbindelser mellom bruk av syrehemmende (syrenøytraliserende) legemidler (PPI, H2RA etc.) og antibiotika under barndom og allergiske sykdommer i barndommen. (Association Between Use of Acid-Suppressive Medications and Antibiotics During Infancy and Allergic Diseases in Early Childhood.) Nøkkelpunkter. Spørsmål. Medfører bruk av legemidler, som forstyrrer mikrobiomet (tarmfloraen) i barndommen, etterfølgende risiko for å utvikle allergiske sykdommer? (- Konklusjoner og relevans. Denne studien fant forbindelser mellom bruk av syrehemmende legemidler (PPI) og antibiotika i løpet av de første 6 månedene av barndommen og påfølgende utvikling av allergisk sykdom. Syrehemmende legemidler (PPI) og antibiotika bør kun brukes under barndommen i situasjoner med klar klinisk nytteverdi. JAMA Pediatr. Published online April 2, 2018.)

- Antibiotika og syrenøytraliserende/syrehemmende legemidler tidlig i barndommen er forbundet med fedme.

(Anm: Antibiotic and acid-suppression medications during early childhood are associated with obesity. Abstract Objective Gut microbiota alterations are associated with obesity. Early exposure to medications, including acid suppressants and antibiotics, can alter gut biota and may increase the likelihood of developing obesity. We investigated the association of antibiotic, histamine-2 receptor antagonist (H2RA) and proton pump inhibitor (PPI) prescriptions during early childhood with a diagnosis of obesity. (…) Conclusions Antibiotics, acid suppressants and the combination of multiple medications in the first 2 years of life are associated with a diagnosis of childhood obesity. Microbiota-altering medications administered in early childhood may influence weight gain. Gut Published Online First: 30 October 2018.)

(Anm: Syrepumpehemmere (protonpumpehemmere (PPI) knyttet til alvorlige gastrointestinale infeksjoner. (…) Legemidler som protonpumpehemmere (PPI) knyttet til en økt risiko for tarminfeksjoner med C. difficile og Campylobacter bakterier som kan forårsake betydelig sykdom. (Acid suppression medications linked to serious gastrointestinal infections. (…) Medications such as proton pump inhibitors (PPIs) was linked with an increased risk of intestinal infections with C. difficile and Campylobacter bacteria, which can cause considerable illness.) (medicalnewstoday.com 9.1.2017).)

- Nye C. difficile retningslinjer anbefaler nye behandlings- og testprotokoller.

(Anm: New C. difficile Guidelines Recommend New Treatment and Testing Protocols. New diagnostic methods and treatments, including fecal microbiota transplantation (FMT), will help improve the care given to patients with Clostridium difficile infection (CDI), according to updated guidelines released by the Infectious Diseases Society of America (IDSA) and Society for Healthcare Epidemiology of America. The updates were necessary because diagnosis and treatment of CDI have evolved significantly since they were published in 2010, according to the IDSA. The most common. (gastroendonews.com 8.6.2018).)

- Langvarig bruk av PPI (protonpumpehemmere) linket til doblet risiko for magekreft, ifølge studie.

(Anm: Prolonged use of PPIs linked with two-fold increased risk of stomach cancer, study finds. A new study published in the online journal Gut suggested that the prolonged use of proton pump inhibitors (PPIs) that are mainly utilized in treating acid reflux is associated with more than a two-fold increase in the risk of gastric cancer. (…) The researchers commented that PPIs are normally considered safe and as the study is observational, firm conclusions on cause and effect cannot be determined. However, the latest studies had associated the long-term use of PPIs to numerous ill-effects like heart attacks, pneumonia, and bone fractures. They are also thought to stimulate gastrin production, which is a strong growth-factor. Due to this strong dose and time response trend in the usage of PPIs and risk of gastric cancer, the researchers recommend doctors to be cautious when prescribing long-term PPIs even after eradicating H pylori successfully. (news-medical.net 1.11.2017).)

(Anm: Lederartikkel. Øker protonpumpehemmere risikoen for demens? (Editorial. Do Proton Pump Inhibitors Increase the Risk of Dementia? JAMA Neurol. 2016 (Published online February 15, 2016).)

(Anm: Legemidler mot halsbrann gir tidlig aldring av blodkar. (Heartburn drug prematurely ages blood vessels. (…) A new study, published in Circulation Research, finds a potential mechanism to explain these negative health implications.) (medicalnewstoday.com 11.5.2016).)

- Knytter protonpumpehemmere til risiko for demens.

(Anm: Association of Proton Pump Inhibitors With Risk of Dementia: A Pharmacoepidemiological Claims Data Analysis. JAMA Neurol. 2016 Apr;73(4):410-6.)

(Anm: Proton pump inhibitors: predisposers to Alzheimer disease? (…) We hypothesize that by blocking the V-ATPases on microglial lysosomes, PPIs may basify lysosomes and hamper degradation of fA beta. Chronic consumption of PPIs may thus be a risk factor for AD. J Clin Pharm Ther. 2010 Apr;35(2):125-6.)

- Antiepileptika (legemidler som brukes for å forebygge og redusere epileptiske anfall) øker risikoen for Alzheimers og demens. (- Forskerne fant at kontinuerlig bruk av antiepileptika i mer enn ett år var assosiert med en 15 prosent økt risiko for Alzheimers sykdom og en 30 prosent økt risiko for demens.)

(Anm: Antiepileptic drugs increase risk of Alzheimer's and dementia. - Study data published in the Journal of the American Geriatrics Society reveal that prolonged use of antiepileptic drugs can elevate the risks of Alzheimer's disease and dementia, ScienceDaily reported Monday. - "More research should be conducted into the long-term cognitive effects of these drugs, especially among older people," remarked study author Heidi Taipale. - In the study, the researchers analysed data from German and Finnish registries of patients with Alzheimer's disease or dementia and their respective controls. - The investigators found that continuous use of antiepileptic drugs for more than one year was associated with a 15-percent increased risk of Alzheimer's disease and a 30-percent increased risk of dementia. (firstwordpharma.com 9.4.2018).)

(Anm: Use of Antiepileptic Drugs and Dementia Risk-an Analysis of Finnish Health Register and German Health Insurance Data. Abstract OBJECTIVES: To evaluate the association between regular antiepileptic drug (AED) use and incident dementia. (…) CONCLUSION: AEDs, especially those with known CAEs, may contribute to incident dementia and AD in older persons. J Am Geriatr Soc. 2018 Mar 22.)

(Anm: Antiepileptika er legemidler som brukes for å forebygge og redusere epileptiske anfall. Epilepsi er ikke én sykdom men et symptom på en rekke forskjellige tilstander som har det til felles at de leder til plutselige, forbigående funksjonsforstyrrelser i hjernen. Disse vises ved at nervecellene i hjernen begynner å fyre signaler på en ukontrollert måte. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Hjerneslag: Hjerneceller forsterker skadelige elektriske utladninger. (Stroke: Brain cells potentiate harmful electrical discharges. In the aftermath of stroke, brain damage is exacerbated by electrical discharges. Researchers at the German Center for Neurodegenerative Diseases (DZNE) have investigated the mechanisms of these "spreading depolarizations" in mice, and found that brain cells termed astrocytes potentiate the fatal discharges. The study highlights potential counter-measures: a signaling pathway that acts upon the calcium concentration in astrocytes may be a potential starting point for treating stroke in humans. Dr. Cordula Rakers and Prof. Gabor Petzold report on these findings in The Journal of Clinical Investigation.)  (medicalnewstoday.com 22.12.2016).)

(Anm: Antidepressant use nearly doubles the risk of hip fracture among community-dwelling persons with Alzheimer's disease, according to a new study from the University of Eastern Finland. The increased risk was highest at the beginning of antidepressant use and remained elevated even 4 years later. The findings were published in the International Journal of Geriatric Psychiatry. (pharmpro.com 11.1.2017).)

- Antiepileptika (legemidler som brukes for å forebygge og redusere epileptiske anfall) øker risikoen for Alzheimers og demens. (- Forskerne fant at kontinuerlig bruk av antiepileptika i mer enn ett år var assosiert med en 15 prosent økt risiko for Alzheimers sykdom og en 30 prosent økt risiko for demens.)

(Anm: Antiepileptic drugs increase risk of Alzheimer's and dementia. - Study data published in the Journal of the American Geriatrics Society reveal that prolonged use of antiepileptic drugs can elevate the risks of Alzheimer's disease and dementia, ScienceDaily reported Monday. - "More research should be conducted into the long-term cognitive effects of these drugs, especially among older people," remarked study author Heidi Taipale. - In the study, the researchers analysed data from German and Finnish registries of patients with Alzheimer's disease or dementia and their respective controls. - The investigators found that continuous use of antiepileptic drugs for more than one year was associated with a 15-percent increased risk of Alzheimer's disease and a 30-percent increased risk of dementia. (firstwordpharma.com 9.4.2018).)

- Antiepileptika (legemidler som brukes for å forebygge og redusere epileptiske anfall) øker risikoen for Alzheimers og demens. (- Forskerne fant at kontinuerlig bruk av antiepileptika i mer enn ett år var assosiert med en 15 prosent økt risiko for Alzheimers sykdom og en 30 prosent økt risiko for demens.)

(Anm: Antiepileptic drugs increase risk of Alzheimer's and dementia. - Study data published in the Journal of the American Geriatrics Society reveal that prolonged use of antiepileptic drugs can elevate the risks of Alzheimer's disease and dementia, ScienceDaily reported Monday. - "More research should be conducted into the long-term cognitive effects of these drugs, especially among older people," remarked study author Heidi Taipale. - In the study, the researchers analysed data from German and Finnish registries of patients with Alzheimer's disease or dementia and their respective controls. - The investigators found that continuous use of antiepileptic drugs for more than one year was associated with a 15-percent increased risk of Alzheimer's disease and a 30-percent increased risk of dementia. (firstwordpharma.com 9.4.2018).)

(Anm: Use of Antiepileptic Drugs and Dementia Risk-an Analysis of Finnish Health Register and German Health Insurance Data. Abstract OBJECTIVES: To evaluate the association between regular antiepileptic drug (AED) use and incident dementia. (…) CONCLUSION: AEDs, especially those with known CAEs, may contribute to incident dementia and AD in older persons. J Am Geriatr Soc. 2018 Mar 22.)

(Anm: Antiepileptika er legemidler som brukes for å forebygge og redusere epileptiske anfall. Epilepsi er ikke én sykdom men et symptom på en rekke forskjellige tilstander som har det til felles at de leder til plutselige, forbigående funksjonsforstyrrelser i hjernen. Disse vises ved at nervecellene i hjernen begynner å fyre signaler på en ukontrollert måte. Kilde: Store norske leksikon.)

- Antiepileptika linket til høyere risiko for hjerneslag hos personer med Alzheimers sykdom.

(Anm: Antiepileptic drugs linked to higher risk of stroke in persons with Alzheimer’s disease. Antiepileptic drug use is associated with an increased risk of stroke among persons with Alzheimer’s disease, according to a new study from the University of Eastern Finland. The risk did not differ between old and new antiepileptic drugs. The results were published in the Journal of the American Heart Association. The risk of stroke was particularly elevated for the first three months of antiepileptic drug use, and remained elevated after accounting for several chronic disorders, socioeconomic position and use of concomitant medications. (firstwordpharma.com 10.10.2018).)

- Hyppigheten av kreft var (...) signifikant høyere i undergruppen antipsykotika (p = 0,05) etter enn før medisinering.

(Anm: Hyppigheten av kreft var (...) signifikant høyere i undergruppen antipsykotika (p = 0,05) etter enn før medisinering. Forbindelse mellom legemidler for oppmerksomhetssvikt/hyperaktivitet-lidelser og kreft. (The association between medication for attention-deficit/hyperactivity disorder and cancer. J Child Adolesc Psychopharmacol. 2013 Apr;23(3):208-13.)

- Fluoksetin (Prozac; SSRI) og mitokondriene: En gjennomgang av de toksikologiske aspekter. (- Fluoksetin induserer også bivirkninger, som for eksempel angst, seksuell dysfunksjon, søvnforstyrrelser, og gastrointestinale svekkelser. (...) På den annen side har inntak av fluoxetin blitt assosiert med økt risiko for kreft.

(Anm: Fluoksetin (Prozac; SSRI) og mitokondriene: En gjennomgang av de toksikologiske aspekter. (- Fluoksetin induserer også bivirkninger, som for eksempel angst, seksuell dysfunksjon, søvnforstyrrelser, og gastrointestinale svekkelser. (...) På den annen side har inntak av fluoxetin blitt assosiert med økt risiko for kreft. Likevel forblir data motstridende og ingen konklusjoner er trukket.) (Fluoxetine and the mitochondria: A review of the toxicological aspects. (Fluoksetin og mitokondriene: En gjennomgang av de toksikologiske aspekter. (...) On the other hand, fluoxetine intake has been associated with increased cancer risk.) Toxicol Lett. 2016 Jul 5. pii: S0378-4274(16)32264-0.)

- Lavt nivå av dopamin kan indikere tidlig Alzheimers. (Low dopamine may indicate early Alzheimer's.)

(Anm: The new study shows that the loss of cells that use dopamine could impair function in brain regions that create new memories. The results of the study were recently published in the Journal of Alzheimer's Disease. Its authors believe that this finding has the potential to transform the way in which Alzheimer's is diagnosed.Their recent findings may also pave the way to much-needed new treatments for the debilitating condition. (...) Lavt nivå av dopamin kan indikere tidlig Alzheimers. (Low dopamine may indicate early Alzheimer's.) En ny studie rapporterer om en nyoppdaget link mellom tapet av dopamin-fyringsceller i hjernen og hjernens evne til å danne nye minner. (…) Dopamin er en nevrotransmitter som er involvert i å regulere følelsesmessige responser og bevegelser. Den nye studien viser at tap av celler som bruker dopamin kan svekke funksjonen i hjernegrupper som skaper nye minner. (medicalnewstoday.com 3.4.2018).)

(Anm: Volume and Connectivity of the Ventral Tegmental Area are Linked to Neurocognitive Signatures of Alzheimer's Disease in Humans. Abstract BACKGROUND: There is an urgent need to identify the earliest biological changes within the neuropathological cascade of Alzheimer's disease (AD) processes. Recent findings in a murine model of AD showed significant preclinical loss of dopaminergic neurons in the ventral tegmental area (VTA), accompanied by reduced hippocampal innervation and declining memory. It is unknown if these observations can be translated in humans. CONCLUSION: Diminished dopaminergic VTA activity may be crucial for the earliest pathological features of AD and might suggest new strategies for early treatment. Memory encoding processes may represent cognitive operations susceptible to VTA neurodegeneration. J Alzheimers Dis. 2018;63(1):167-180.)

(Anm: Dopaminmangel: Hva du trenger å vite. (Dopamine deficiency: What you need to know) (medicalnewstoday.com 17.1.2018).)

- Dopaminerg basis for signalisering av oppdateringer på hva man tror, men ikke på overraskelser (meningsløs informasjon), og linken til paranoia. (- Våre resultater kaster nytt lys over den rolle som dopamin har på beslutninger for å forstå psykotiske lidelser som skizofreni, hvor dopaminfunksjonen er forstyrret.)

(Anm: Dopaminergic basis for signaling belief updates, but not surprise, and the link to paranoia Significance To survive in changing environments animals must use sensory information to form accurate representations of the world. Surprising sensory information might signal that our current beliefs about the world are inaccurate, motivating a belief update. Here, we investigate the neuroanatomical and neurochemical mechanisms underlying the brain’s ability to update beliefs following informative sensory cues. Using multimodal brain imaging in healthy human participants, we demonstrate that dopamine is strongly related to neural signals encoding belief updates, and that belief updating itself is closely related to the expression of individual differences in paranoid ideation. Our results shed new light on the role of dopamine in making inferences and are relevant for understanding psychotic disorders such as schizophrenia, where dopamine function is disrupted. (…) Abstract (…) We show that the magnitude of belief updates about task structure (meaningful information), but not pure sensory surprise (meaningless information), are encoded in midbrain and ventral striatum activity. Using PET we show that the neural encoding of meaningful information is negatively related to dopamine-2/3 receptor availability in the midbrain and dexamphetamine-induced dopamine release capacity in the striatum. Trial-by-trial analysis of task performance indicated that subclinical paranoid ideation is negatively related to behavioral sensitivity to observations carrying meaningful information about the task structure. The findings provide direct evidence implicating dopamine in model-based belief updating in humans and have implications for understating the pathophysiology of psychotic disorders where dopamine function is disrupted. PNAS October 23, 2018 115 (43) E10167-E10176; published ahead of print October 8, 2018.)

- Økt oksidativt stress i mitokondriene isolert fra lymfocytter ved bipolar lidelse hos pasienter under depressive episoder. (- Til slutt konkluderer våre resultater at mitokondriell oksidativ stress og mitokondriell complex II dysfunksjon spiller viktige roller i depressiv fase av BD.)

(Anm: Increased oxidative stress in the mitochondria isolated from lymphocytes of bipolar disorder patients during depressive episodes. Abstract The present study aims to investigate the oxidative stress parameters in isolated mitochondria, as well as looking at mitochondrial complex activity in patients with Bipolar Disorder (BD) during depressive or euthymic episodes. This study evaluated the levels of mitochondrial complex (I, II, II-III and IV) activity in lymphocytes from BD patients. We evaluated the following oxidative stress parameters: superoxide, thiobarbituric acid reactive species (TBARS) and carbonyl levels in submitochondrial particles of lymphocytes from bipolar patients. 51 bipolar patients were recruited into this study: 34 in the euthymic phase, and 17 in the depressive phase. Our results indicated that the depressive phase could increase the levels of mitochondrial superoxide, carbonyl and TBARS, and superoxide dismutase, and could decrease the levels of mitochondrial complex II activity in the lymphocytes of bipolar patients. It was also observed that there was a negative correlation between the Hamilton Depression Rating Scale (HDRS) and complex II activity in the lymphocytes of depressive bipolar patients. In addition, there was a positive correlation between HDRS and superoxide, superoxide dismutase, TBARS and carbonyl. Additionally, there was a negative correlation between complex II activity and oxidative stress parameters. In conclusion, our results suggest that mitochondrial oxidative stress and mitochondrial complex II dysfunction play important roles in the depressive phase of BD. Psychiatry Res. 2018 Apr 4;264:192-201.)

- Mitokondriell dysfunksjon ligger bak kognitive defekter som et resultat av nevral stamcelleutarmning og nedsatt neurogenese.

(Anm: Mitokondriell dysfunksjon ligger bak kognitive defekter som et resultat av nevral stamcelleutarmning og nedsatt neurogenese. Mitochondrial dysfunction underlies cognitive defects as a result of neural stem cell depletion and impaired neurogenesis. Hum Mol Genet. 2017 Jun 8.)

(Anm: Mitochondrial dysfunction in metabolism and ageing: shared mechanisms and outcomes? Biogerontology. 2018 Aug 24.)

(Anm: Lithium Toxicity Following Vertical Sleeve Gastrectomy: A Case Report. We are presenting the first documented case of lithium toxicity after vertical sleeve gastrectomy surgery in an 18 year-old female with psychiatric history of bipolar disorder who was treated with lithium. This case illustrates the need for closer monitoring of lithium levels following bariatric surgery. Both psychiatrists and surgeons should be aware of the potential risk of lithium toxicity following bariatric surgery, as well as the need to judiciously monitor lithium level and possibly adjust the dose of some medications. Clin Psychopharmacol Neurosci. 2016 Aug 31;14(3):318-20. doi: 10.9758/cpn.2016.14.3.318.)

- Rhabdomyolyse er en potensiell komplikasjon ved bruk av psykotrope legemidler og kan potensielt føre til livstruende komplikasjoner, som for eksempel akutt nyresvikt.) (- Det er vår oppfatning at 5-hydroksytryptamin 2a-serotonerg reseptorinhibering (relatert til mirtazapin og quetiapin) assosiert med muskeltrening var ansvarlig for induksjon av rabdomyolyse.) (- Alvorlig rabdomyolyse indusert av quetiapin og mirtazapin hos en fransk militær (soldat).

(Anm: Severe rhabdomyolysis induced by quetiapine and mirtazapine in a French military soldier. Abstract Rhabdomyolysis is a potential complication of psychotropic drugs use and may potentially lead to life-threatening complications, such as an acute renal failure. We describe the case of a 40-year-old military soldier suffering from post-traumatic stress disorder was admitted for an adaptation of his treatment. Mirtazapine was introduced and quetiapine increased. Two days later, the patient presented with severe rhabdomyolysis syndrome. Mirtazapine administration was paused and intravenous hydration commenced. Shortly after the creatine kinase levels decreased enabling mirtazapine to be reintroduced without complication. It is our opinion that 5-hydroxytryptamine 2a serotonergic receptors inhibition (related to mirtazapine and quetiapine) associated with muscle training was responsible for inducing rhabdomyolysis. This must be kept in mind when psychotropic medications are adjusted, especially in an athletic population such as military. Journal of the Royal Army Medical Corps Published Online First: 09 April 2018.)

(Anm: Serotonin i hjerne og blod (mintankesmie.no).)

(Anm: Serotonin syndrom (SS), kramper, parkinsonisme osv. (forhøyet kroppstemperatur) (mintankesmie.no).)

(Anm: Serotonin, 5-hydroksytryptamin, et monoamin som dannes i organismen fra aminosyren tryptofan. Serotonin finnes blant annet i mastceller, visse tarmceller, blodplater og dessuten i visse områder av hjernen og ryggmargen. Funksjon Serotonin får glatt muskulatur til å trekke seg sammen og virker innsnevrende på de små arteriene i huden (arteriolene), men utvidende på de minste blodårene (kapillarene og venylene). Ved blødninger blir serotonin frigjort fra blodplater. Det bidra da til å stanse blødningen ved at det får blodårer til å trekke seg sammen. Kilde: Store norske leksikon.)

- Hudmikrobiotika og allergiske symptomer assosierer med eksponering for miljømikrober. (- Derfor ser både miljø og livsstil ut til å påvirke mikrobiota, og trolig, følgelig, immuntoleranse.)

(Anm: Skin microbiota and allergic symptoms associate with exposure to environmental microbes. Significance Urban, Westernized populations suffer extensively from noncommunicable diseases such as allergies. However, the overlapping effects of living environment and lifestyle are difficult to separate(…) Hence, both environment and lifestyle seem to influence the microbiota and, probably consequently, immune tolerance. Proceedings of the National Academy of Sciences Apr 2018.)

- Abdominal fedme (bukfedme) er tett knyttet til diabetisk nyresykdom.

(Anm: Abdominal Obesity Is More Closely Associated With Diabetic Kidney Disease Than General Obesity. Diabetes Care  2016 Aug; dc161025).) 

(Anm: Mitochondrial Dysfunction and Signaling in Diabetic Kidney Disease: Oxidative Stress and Beyond. Abstract The kidneys are highly metabolic organs that produce vast quantities of adenosine triphosphate via oxidative phosphorylation and, as such, contain many mitochondria. Although mitochondrial reactive oxygen species are involved in many physiological processes in the kidneys, there is a plethora of evidence to suggest that excessive production may be a pathologic mediator of many chronic kidney diseases, including diabetic kidney disease. (…) Accordingly, in this review, mitochondrial dysfunction in a broader context is discussed, specifically focusing on mitochondrial respiration and oxygen consumption, intrarenal hypoxia, oxidative stress, mitochondrial uncoupling, and networking. Semin Nephrol. 2018 Mar;38(2):101-110.) 

(Anm: Fedme og viktige følgesykdommer. (…) Forekomsten av type 2-diabetes og andre fedmerelaterte følgesykdommer øker parallelt med den økende vekten i befolkningen. (indremedisineren.no 19.3.2013).)

(Anm: Antidepressiva og antipsykotika gir økt risiko for diabetes hos barn og voksne (50 til 700 %) (mintankesmie.no).)

(Anm: Diabetes øker risikoen for å dø av noen kreftformer (dagensmedisin.no 3.10.2013).)

(Anm: Risk of fetal death is increased in pregnant women with pre-existing diabetes - Pre-existing maternal diabetes more than quadrupled the risk of fetal death OBG Manag. 2014 February;26(2).)

- Hva å vite om hjernehypoksi. Hjernehypoksi er en form for hypoksi eller oksygenmangel som påvirker hjernen.

(Anm: What to know about brain hypoxia. Brain hypoxia is a form of hypoxia or oxygen deficiency affecting the brain. It occurs when the brain does not receive enough oxygen even though blood is still flowing. When oxygen supply is totally cut off, it is called brain anoxia. Brain hypoxia is a medical emergency because the brain needs a constant supply of oxygen and nutrients to function properly. There are several causes of brain hypoxia. They include drowning, suffocating, cardiac arrest, and stroke. Mild symptoms include memory loss and problems with motor function, such as movement. Severe cases can result in seizures and brain death. Read on to learn more about brain hypoxia, also known as cerebral hypoxia. (medicalnewstoday.com 17.8.2018).)

(Anm: Hypoksi, generell oksygenmangel, tilstand med for lav oksygentilførsel til kroppens vev. Da oksygentilførselen vanligvis er proporsjonal med 1) blodets hemoglobininnhold, 2) hemoglobinets oksygenmetning og 3) blodforsyningen til vevene, kan svikt i hver enkelt av disse faktorene fremkalle hypoksi (f.eks. 1) alvorlig anemi, 2) hypoksemi og 3) sirkulasjonssvikt). Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Hypoksi eller hypoksemi? Ordene hypoksi og hypoksemi oppfattes av mange som synonymer, men beskriver ulike prosesser. Den populære frasen «blodgass viste hypoksi» bør unngås, da en arteriell blodgassanalyse ikke med sikkerhet kan avgjøre om en pasient er hypoksisk. Nedsatt partielt oksygentrykk (PaO₂) og/eller nedsatt oksygensaturasjon (SaO₂) i arterielt blod skal omtales som hypoksemi. Tidsskr Nor Legeforen 2017;137: 554Publisert: 3. april 2017.)

(Anm: Research led by Rinku Majumder, Ph.D., Associate Professor of Biochemistry at LSU Health New Orleans School of Medicine, has found how hypoxia (a low concentration of oxygen) decreases Protein S, a natural anticoagulant, resulting in an increased risk for the development of potentially life-threatening blood clots (thrombosis). Although hypoxia has been associated with an increased risk for thrombosis, this research showed for the first time a molecular cause. The work is published in the current issue of Blood. (medicalxpress.com 2.8.2018).)

- Flere pasienter er over 250 kilo. Derfor har sykehuset anskaffet egne ambulanser, bårer og senger for å kunne gi ekstremt overvektige en god behandling. (– Tidligere hadde vi store pasienter av og til. Nå får vi oftere pasienter som er ekstremt overvektige, og vi kan ha flere i denne pasientgruppen innlagt på sykehuset samtidig, sier Cathrine Valla, HMS-sjef ved St. Olavs hospital til Adresseavisen.)

(Anm: Flere pasienter er over 250 kilo. Derfor har sykehuset anskaffet egne ambulanser, bårer og senger for å kunne gi ekstremt overvektige en god behandling. Nordmenn er i ferd med å bli stadig tyngre. Nå opplever St. Olavs hospital i Trondheim en økning i antallet pasienter som veier mer enn 250 kilo. (…) – Tidligere hadde vi store pasienter av og til. Nå får vi oftere pasienter som er ekstremt overvektige, og vi kan ha flere i denne pasientgruppen innlagt på sykehuset samtidig, sier Cathrine Valla, HMS-sjef ved St. Olavs hospital til Adresseavisen. Hun sier at økende overvekt blant pasienter er noe sykehus over hele landet opplever. (aftenposten.no 3.4.2018).)

- Overvekt midt i livet kan øke risikoen for demens. Jo mer overvektig du er i voksenlivet, jo større risiko er det for å få en demenssykdom etter fylte 65, ifølge stor oversiktsstudie.

(Anm: Overvekt midt i livet kan øke risikoen for demens. Jo mer overvektig du er i voksenlivet, jo større risiko er det for å få en demenssykdom etter fylte 65, ifølge stor oversiktsstudie. I 2003 kom den første studien som antydet at det var en sammenheng mellom det å være overvektig midt i livet og å få Alzheimers eller en annen demenssykdom senere. Nå har et internasjonalt forskerteam sett på alle studiene som tar for seg denne koplingen. (forskning.no 1.10 2014).)

(Anm: 2003-2013: a decade of body mass index, Alzheimer's disease, and dementia. In this review, a decade (2003-2013) of epidemiologic observational studies on associations between BMI and AD is highlighted. These observations provide a strong base for addressing biological mechanisms underlying this complex association. J Alzheimers Dis. 2015;43(3):739-55.)

- Behandling med antidepressiva og risiko for demens. (- KONKLUSJON: Forekomsten av demens hos pasienter er assosiert med bruk av antidepressiva.)

(Anm: Behandling med antidepressiva og risiko for demens: En populasjonsbasert, retrospektiv case-control studie. (…) KONKLUSJON: Forekomsten av demens hos pasienter er assosiert med bruk av antidepressiva. (CONCLUSIONS: The incidence of dementia in patients is associated with antidepressant medication use.) J Clin Psychiatry. 2016 Jan;77(1):117-22.)

(Anm: Behandling med antidepressiva og forverring av hvit substans påvist ved MRI hos eldre. (Antidepressant Treatment and Worsening White Matter on Serial Cranial Magnetic Resonance Imaging in the Elderly. (…) Resultater — Bruk av hvilken som helst antidepressiva i løpet av studien ble assosiert med forverring av hvit substans.) (…) Results— Use of any antidepressant during the period of study was associated with worsening white matter.) (Stroke 2008; 39: 857-862).)
 (Anm: - Disse funnene tyder på at akutt alvorlig serotonin/serotonerg toksisitet kan indusere strukturelle og langvarige funksjonelle endringer i flere kortikale og subkortikale hjerneregioner som er forbundet med kognitive og ekstrapyramidale syndromer. (J Neuroradiol. 2012 Oct;39(4):254-7 Epub 2011 Dec 22).)

- Behandling med antidepressiva og risiko for demens. (- KONKLUSJON: Forekomsten av demens hos pasienter er assosiert med bruk av antidepressiva.)

(Anm: Behandling med antidepressiva og risiko for demens: En populasjonsbasert, retrospektiv case-control studie. (…) KONKLUSJON: Forekomsten av demens hos pasienter er assosiert med bruk av antidepressiva. (CONCLUSIONS: The incidence of dementia in patients is associated with antidepressant medication use.) J Clin Psychiatry. 2016 Jan;77(1):117-22.)

(Anm: Dopamin i det mediale amygdala-nettverk formidler menneskelige bånd (bindinger) (Dopamine in the medial amygdala network mediates human bonding.) Abstract Research in humans and nonhuman animals indicates that social affiliation, and particularly maternal bonding, depends on reward circuitry. Although numerous mechanistic studies in rodents demonstrated that maternal bonding depends on striatal dopamine transmission, the neurochemistry supporting maternal behavior in humans has not been described so far. Proc Natl Acad Sci U S A. 2017 Feb 13. pii: 201612233.)

- Økt risiko for deprimert adferd hos barnet. Det er økt risiko for at barnet får engstelig eller deprimert adferd i femårsalderen når mor bruker antidepressiva sent i svangerskapet.

(Anm: Økt risiko for deprimert adferd hos barnet. Det er økt risiko for at barnet får engstelig eller deprimert adferd i femårsalderen når mor bruker antidepressiva sent i svangerskapet. (…) Det er økt risiko for at barnet får engstelig eller deprimert adferd i femårsalderen når mor bruker antidepressiva sent i svangerskapet. ... SAMMENHENG: Forskerne de finner en assosiasjon mellom bruk av SSRI sent i svangerskapet og økt risiko for engstelig eller deprimert atferd når barnet er fem år. (dagensmedisin.no 24.1.2018).)

- Prenatal (under graviditet) bruk av antidepressiva og barns motoriske utvikling: En metaanalyse. (- KONKLUSJONER: En liten økt risiko for dårligere motorisk utvikling kan forekomme for barn som er utsatt for antidepressiva under graviditet.)

(Anm: Prenatal antidepressant Exposure and Child Motor Development: A Meta-analysis. Abstract CONTEXT: There is increasing use of antidepressants in pregnancy and hence children exposed in utero. Contradictory studies exist in the literature in which researchers report on the potential impact of antenatal antidepressant exposure on subsequent child motor development. (…) LIMITATIONS: There was variation in the measurement both of exposure and motor development across the identified study, and few followed up to later childhood or beyond. CONCLUSIONS: A small increased risk of poorer motor development may exist for children who are exposed to antidepressant medications during pregnancy. However, the marked methodological variation among studies and the limited control for possible confounds warrants cautious interpretation of these findings. Pediatrics. 2018 Jun 21. pii: e20180356.)

- Transgenerasjonelle effekter av to antidepressiva. (Transgenerational Effects of Two Antidepressants.) De lave nivåene av antidepressiva som oppdages i overflatevann øker for tiden bekymringer for deres potensielle langsiktige risikoer for ikke-målrettede organismer i vann. (- Sertralin(e) (Zoloft), i motsetning til venlafaxine (venlafaksin; Efexor; Effexor) kan vise seg å være en ekte miljøtrussel pga. akkumulering i alger og den fysiologiske svakheten som observert over generasjoner.)

(Anm: Transgenerasjonelle effekter av to antidepressiva. De lave nivåene av antidepressiva som oppdages i overflatevann øker for tiden bekymringer for deres potensielle langsiktige risikoer for ikke-målrettede organismer i vann. (- Venlafaxine (venlafaksin; Efexor; Effexor etc.)-eksponeringen reduserte avkomstallet (etterkommere) F0-daphnider og resulterte i legemiddeltoleranse hos F1-generasjonen. Sertralin (Zoloft), i motsetning til venlafaksin kan vise seg å være en ekte miljøtrussel på grunn av akkumulering i alger og den fysiologiske svakheten som observeres over generasjoner. Environ. Sci. Technol., 2015, 49 (2), pp 1148–1155.)

- Antikolinerge legemidler og risiko for demens: case-control-studie. (- Risikoen for demens økte med større eksponering for antidepressiva, urologiske og antiparkinson legemidler med en ACB score på 3. Dette resultatet ble også observert for eksponering 15-20 år før en diagnose.)

(Anm: Antikolinerge legemidler og risiko for demens: case-control-studie. (Anticholinergic drugs and risk of dementia: case-control study.) (…) Risikoen for demens økte med større eksponering for antidepressiva, urologiske og antiparkinson legemidler med en ACB score på 3. Dette resultatet ble også observert for eksponering 15-20 år før en diagnose. (The risk of dementia increased with greater exposure for antidepressant, urological, and antiparkinson drugs with an ACB score of 3. This result was also observed for exposure 15-20 years before a diagnosis.) BMJ 2018;361:k1315 (Published 25 April 2018).)

- Nordmenn blir dummere. Intelligensen synker i alle de skandinaviske landene, og trenden er tydelig i Norge, viser en ny studie gjort av IQ-målingens ledende forsker, James Flynn.

(Anm: Nordmenn blir dummere. Intelligensen synker i alle de skandinaviske landene, og trenden er tydelig i Norge, viser en ny studie gjort av IQ-målingens ledende forsker, James Flynn. Etter flere årtier med stadig økende intelligens i de nordiske landene, har trenden snudd, ifølge en artikkel i tidsskriftet Intelligence. I norske målinger er det færre som når toppnivået både i ordforståelse og matematikkforståelse, ifølge studien. (…) Dette signaliserer uten tvil en uttynning av de med høye kognitive ferdigheter, konstaterer James Flynn, forfatteren bak studien. Snudde i 1995 Vendepunktet kom rundt 1995. Fra rundt 1950 økte nordmenns IQ, men etter det har IQ-en falt med 0,21 poeng i året, som betyr hele 6,5 poeng fall fra en generasjon til den neste. Trenden er omtrent lik i Danmark og enda sterkere i Finland. Det var den newzealandske statsviteren Flynn som oppdaget at intelligensen hadde steget jevnt i Skandinavia. (nrk.no 27.12.2017).)

- Lavt nivå av dopamin kan indikere tidlig Alzheimers. (Low dopamine may indicate early Alzheimer's.)

(Anm: The new study shows that the loss of cells that use dopamine could impair function in brain regions that create new memories. The results of the study were recently published in the Journal of Alzheimer's Disease. Its authors believe that this finding has the potential to transform the way in which Alzheimer's is diagnosed.Their recent findings may also pave the way to much-needed new treatments for the debilitating condition. (...) Lavt nivå av dopamin kan indikere tidlig Alzheimers. (Low dopamine may indicate early Alzheimer's.) En ny studie rapporterer om en nyoppdaget link mellom tapet av dopamin-fyringsceller i hjernen og hjernens evne til å danne nye minner. (…) Dopamin er en nevrotransmitter som er involvert i å regulere følelsesmessige responser og bevegelser. Den nye studien viser at tap av celler som bruker dopamin kan svekke funksjonen i hjernegrupper som skaper nye minner. (medicalnewstoday.com 3.4.2018).)

(Anm: Volume and Connectivity of the Ventral Tegmental Area are Linked to Neurocognitive Signatures of Alzheimer's Disease in Humans. Abstract BACKGROUND: There is an urgent need to identify the earliest biological changes within the neuropathological cascade of Alzheimer's disease (AD) processes. Recent findings in a murine model of AD showed significant preclinical loss of dopaminergic neurons in the ventral tegmental area (VTA), accompanied by reduced hippocampal innervation and declining memory. It is unknown if these observations can be translated in humans. CONCLUSION: Diminished dopaminergic VTA activity may be crucial for the earliest pathological features of AD and might suggest new strategies for early treatment. Memory encoding processes may represent cognitive operations susceptible to VTA neurodegeneration. J Alzheimers Dis. 2018;63(1):167-180.)

(Anm: Dopaminmangel: Hva du trenger å vite. (Dopamine deficiency: What you need to know) (medicalnewstoday.com 17.1.2018).)

- Dopaminerg basis for signalisering av oppdateringer på hva man tror, men ikke på overraskelser (meningsløs informasjon), og linken til paranoia. (- Våre resultater kaster nytt lys over den rolle som dopamin har på beslutninger for å forstå psykotiske lidelser som skizofreni, hvor dopaminfunksjonen er forstyrret.)

(Anm: Dopaminergic basis for signaling belief updates, but not surprise, and the link to paranoia Significance To survive in changing environments animals must use sensory information to form accurate representations of the world. Surprising sensory information might signal that our current beliefs about the world are inaccurate, motivating a belief update. Here, we investigate the neuroanatomical and neurochemical mechanisms underlying the brain’s ability to update beliefs following informative sensory cues. Using multimodal brain imaging in healthy human participants, we demonstrate that dopamine is strongly related to neural signals encoding belief updates, and that belief updating itself is closely related to the expression of individual differences in paranoid ideation. Our results shed new light on the role of dopamine in making inferences and are relevant for understanding psychotic disorders such as schizophrenia, where dopamine function is disrupted. (…) Abstract (…) We show that the magnitude of belief updates about task structure (meaningful information), but not pure sensory surprise (meaningless information), are encoded in midbrain and ventral striatum activity. Using PET we show that the neural encoding of meaningful information is negatively related to dopamine-2/3 receptor availability in the midbrain and dexamphetamine-induced dopamine release capacity in the striatum. Trial-by-trial analysis of task performance indicated that subclinical paranoid ideation is negatively related to behavioral sensitivity to observations carrying meaningful information about the task structure. The findings provide direct evidence implicating dopamine in model-based belief updating in humans and have implications for understating the pathophysiology of psychotic disorders where dopamine function is disrupted. PNAS October 23, 2018 115 (43) E10167-E10176; published ahead of print October 8, 2018.)

- Konklusjoner: Annengenerasjons antipsykotika forårsaker signifikant flere endringer i metabolske parametere, og øker risikoen for å utvikle metabolsk syndrom og tilhørende lidelser som diabetes mellitus type II og cerebrovaskulære ulykker.

(Anm: Konklusjoner: Annengenerasjons antipsykotika forårsaker signifikant flere endringer i metabolske parametere, og øker sjansene for å utvikle metabolsk syndrom og tilhørende lidelser som diabetes mellitus type II og cerebrovaskulære ulykker. (Conclusions: Second-generation antipsychotics cause significantly more changes in the metabolic parameters, increasing the chances of developing metabolic syndrome and associated disorders like diabetes mellitus type-II and cerebrovascular accidents. Indian J Psychiatry. 2011 Apr-Jun; 53(2): 128–133.)

- Annengenerasjons antipsykotika (SGA) og risiko for kronisk nyresykdom (CKD).

(Anm: Annengenerasjons antipsykotika (SGA) og risiko for kronisk nyresykdom (CKD) ved skizofreni: populasjonsbasert nøstet kasus-kontroll-studie. (- Konklusjoner. Denne studien antyder relasjon mellom bruk av SGA og risiko for CKD. BMJ Open 2018;8:e019868.)

- Han fikk skizofreni. Han fikk kreft. Og så ble han helbredet.

(Anm: - Han fikk skizofreni. Han fikk kreft. Og så ble han helbredet. (He Got Schizophrenia. He Got Cancer. And Then He Got Cured. A bone-marrow transplant treated a patient’s leukemia — and his delusions, too.) (…) En nyere casestudy omhandler hvordan en kvinnes psykotiske symptomer - hun hadde schizoaffektiv sykdom, som kombinerer symptomer på schizofreni og en stemningsforstyrrelse som depresjon - forsvant etter en alvorlig infeksjon med høy feber. (nytimes.com 29.9.2018).)

(Anm: Bruk av annengenerasjons antipsykotiske legemidler øker parametre for metabolsk syndrom. (dgnews.docguide.com 17.3.2016).

- Rollen til mitokondriell H + -ATP-syntese ved kreft. (- Avsluttende bemerkninger Reprogrammering av cellemetabolisme er et kriterium for kreft som er nødvendig for å oppfylle de metabolske krav som utnyttes av den onkogene prosessen. I denne sammenheng er mitokondriell H + -ATP-syntase et hovednav ved omforming av energimetabolisme og ved tilbakerettet signalering til kjerneprogrammer som kreves for kreftprogresjon.)

(Anm: The Role of Mitochondrial H+-ATP Synthase in Cancer. (…) Concluding Remarks Reprogramming cellular metabolism is a hallmark of cancer that is necessary to fulfill the metabolic demands imposed by the oncogenic process. In this context, the mitochondrial H+-ATP synthase is a main hub in rewiring energy metabolism and in retrograde signaling to the nucleus programs required for cancer progression. Front. Oncol., 07 March 2018.)

- Livet ville ikke vært mulig uten ATP. Forbindelsen er blitt kalt «livets molekyl».

(Anm: Adenosintrifosfat (ATP) er en energirik kjemisk forbindelse som er involvert i alle energikrevende prosesser i menneskekroppen, som muskelsammentrekning, overføring av signaler i nerver, oppbygging av proteiner, kopiering av arvestoffer med mer. (…) ATP kan oppfattes som en universell energileverandør i alle celler og vev. Livet ville ikke vært mulig uten ATP. Forbindelsen er blitt kalt «livets molekyl». Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: NeuroAge (uib.no).)

- Metabolsk syndrom og risiko for kreft. En systematisk gjennomgang og meta-analyse. (- Konklusjoner. Metabolisk syndrom er forbundet med økt risiko for vanlige kreftformer, for enkelte kreftformer er risikoen forskjellig mellom kjønn, populasjoner og definisjoner av metabolsk syndrom.)

(Anm: Metabolic Syndrome and Risk of Cancer. A Systematic Review and Meta-analysis. Abstract Objective—Available evidence supports the emerging hypothesis that metabolic syndrome may be associated with the risk of some common cancers. We did a systematic review and meta-analysis to assess the association between metabolic syndrome and risk of cancer at different sites. Conclusions—Metabolic syndrome is associated with increased risk of common cancers; for some cancers, the risk differs betweens sexes, populations, and definitions of metabolic syndrome. Diabetes Care. 2012;35(11):2402-2411.)

(Anm: Dopaminmangel: Hva du trenger å vite. (Dopamine deficiency: What you need to know) (medicalnewstoday.com 17.1.2018).)

- Dopaminerg basis for signalisering av oppdateringer på hva man tror, men ikke på overraskelser (meningsløs informasjon), og linken til paranoia. (- Våre resultater kaster nytt lys over den rolle som dopamin har på beslutninger for å forstå psykotiske lidelser som skizofreni, hvor dopaminfunksjonen er forstyrret.)

(Anm: Dopaminergic basis for signaling belief updates, but not surprise, and the link to paranoia Significance To survive in changing environments animals must use sensory information to form accurate representations of the world. Surprising sensory information might signal that our current beliefs about the world are inaccurate, motivating a belief update. Here, we investigate the neuroanatomical and neurochemical mechanisms underlying the brain’s ability to update beliefs following informative sensory cues. Using multimodal brain imaging in healthy human participants, we demonstrate that dopamine is strongly related to neural signals encoding belief updates, and that belief updating itself is closely related to the expression of individual differences in paranoid ideation. Our results shed new light on the role of dopamine in making inferences and are relevant for understanding psychotic disorders such as schizophrenia, where dopamine function is disrupted. (…) Abstract (…) We show that the magnitude of belief updates about task structure (meaningful information), but not pure sensory surprise (meaningless information), are encoded in midbrain and ventral striatum activity. Using PET we show that the neural encoding of meaningful information is negatively related to dopamine-2/3 receptor availability in the midbrain and dexamphetamine-induced dopamine release capacity in the striatum. Trial-by-trial analysis of task performance indicated that subclinical paranoid ideation is negatively related to behavioral sensitivity to observations carrying meaningful information about the task structure. The findings provide direct evidence implicating dopamine in model-based belief updating in humans and have implications for understating the pathophysiology of psychotic disorders where dopamine function is disrupted. PNAS October 23, 2018 115 (43) E10167-E10176; published ahead of print October 8, 2018.)

- Denne pasienten reagerte godt på kreftbehandling, og et forskerteam fra MD Anderson Cancer Center mener at tarmbakterier kan være en grunn til hvorfor.

(Anm: How gut bacteria impact cancer treatment: meet the STAT Madness 2018 Editors’ Pick. High-resolution microscopy of a melanoma patient's fecal sample. This patient responded well to cancer therapy, and a research team from MD Anderson Cancer Center thinks gut bacteria may be a reason why. The idea came to her during someone else’s talk. Dr. Jennifer Wargo listened as a researcher described mice responding differently to certain cancer therapies depending on the composition of bacteria in their guts. She was intrigued. “I got up to the microphone, and I was like, ‘This is amazing! Have you studied this in patients?’” Wargo recalled. “They said they were planning to do so, but I saw this as a huge opportunity. … So I ran back home to MD Anderson and wrote a protocol.” Three years later, Wargo, from MD Anderson Cancer Center in Houston, published her team’s findings in Science. On Monday, STAT announced that Wargo’s work was the “Editors’ Pick” in STAT Madness 2018, a tournament in its second year that highlights top projects in science and medicine. “It’s a total honor,” said Wargo, adding that a clinical trial is now in the works to see if changing someone’s gut bacteria while they are in the cancer treatment she studied will improve their response to the treatment. (statnews.com 2.4.2018).)

(Anm: Fosterskader (legemiddelinduserte) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelindusert kreft og andre typer celleskader (mintankesmie.no).)

- Økning av kreft "forårsaket av vekt". Å være overvektig eller ha fedme er en økende årsak til kreft i Storbritannia, mens tilfeller forårsaket av røyking faller, ifølge en stor studie.

(Anm: Rise in cancers 'caused by weight'. Being overweight or obese is a growing cause of cancer in the UK while cases caused by smoking are falling, according to a large study. Cancer Research UK found more than a third of all cases of cancer were avoidable - some 135,000. The charity also found that excess weight now caused 6.3% of all cancer cases - up from 5.5% in 2011 - while smoking as a cause had declined. It said more action was needed to tackle the "health threat" of obesity. - Millennials 'set to be fattest generation' World's children rapidly turning obese Cancer Research UK found the country with the greatest proportion of preventable causes of cancer was Scotland with 41.5%, followed by Northern Ireland on 38%, Wales on 37.8%, and England on 37.3%. Across the UK, smoking remained by far the leading cause of preventable cancer, although it dropped from 19.4% in 2011 to 15.1%. Second was being overweight or obese, and third was exposure to UV radiation from the sun and sunbeds. (bbc.com 23.3.2018).)

(Anm: The microbiome and cancer: what’s all the fuss about? (cancerresearchuk.org 13.6.2016).)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom. (Medication-induced mitochondrial damage and disease.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Signaler fra tarmens mikrobiotika til fjerntliggende organer mht. fysiologi og sykdom. Signals from the gut microbiota to distant organs in physiology and disease. (Nat Med. 2016 Oct 6;22(10):1079-1089.)

- Tarmmikrober kan bidra til å bedre å forutsi risiko for sykehusinnleggelse for pasienter med skrumplever (cirrhose).

(Anm: Gut microbes could help better predict risk of hospitalization for patients with cirrhosis. The gut microbiome—a collection of bacteria and other microbes in the gut—could be a highly accurate predictor of hospitalizations for patients with cirrhosis, according to a recently published study led by a researcher at Virginia Commonwealth University. The paper, which published in the journal JCI Insight in March, determined that analysis of microbial DNA and microbial RNA could be used alongside current clinical methods to more accurately predict 90-day hospitalizations. Microbial DNA analysis identifies live and dead bacterial species, while microbial RNA analysis identifies the most metabolically active microbial species. Cirrhosis is a leading cause of increased health expenditures due to hospitalizations and of mortality worldwide, according to the National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism, part of the National Institutes of Health. (medicalxpress.com 30.3.2018).)

(Anm: Gut microbial RNA and DNA analysis predicts hospitalizations in cirrhosis. BACKGROUND. Cirrhosis is associated with gut microbial changes, but current 16S rDNA techniques sequence both dead and live bacteria. We aimed to determine the rRNA content compared with DNA from the same stool sample to evaluate cirrhosis progression and predict hospitalizations. (…) CONCLUSION. DNA and RNA analysis of the same stool sample demonstrated differing microbiota composition, which independently predicts the hospitalization risk in cirrhosis. RNA and DNA content of gut microbiota in cirrhosis are modulated differentially with disease severity, infections, and omeprazole use. JCI Insight. 2018 Mar 8;3(5). pii: 98019.)

(Anm: Levercirrhose (skrumplever), cirrhosis hepatis, endestadiet ved en lang rekke kroniske leversykdommer. Kilde: Store norske leksikon.)

- Bjørnens tarmbakterier gør den fed på den sunde måde. (Men modsat os mennesker, hvor overvægten gerne går hånd i hånd med insulinresistens og type 2 diabetes, kan bjørnen være helt rolig. Bjørnen har nemlig bakterier i tarmen, som fremmer fedmen om sommeren. Om vinteren ændrer bakterierne derimod sammensætning, så de passer til den fedtforbrænding, der er bjørnens eneste levebrød i de kolde måneder.)

(Anm: Bjørnens tarmbakterier gør den fed på den sunde måde. Bjørnen spiser i ét væk i løbet af sommeren. Alligevel døjer den ikke med de overvægtssygdomme, vi kender fra mennesker. Så hvad kan vi lære af en naturens mester i sund fedme? (…) 50 kg blåbær om dagen er hverdagskost. Og det skal helst gå lidt tjept, for snart er vinteren her, og så skal fedtlageret være stort nok til seks måneders vintersøvn. (…) Fedme sikrer overlevelse Bjørne må og skal være overvægtige for at klare vinteren. Men modsat os mennesker, hvor overvægten gerne går hånd i hånd med insulinresistens og type 2 diabetes, kan bjørnen være helt rolig. Bjørnen har nemlig bakterier i tarmen, som fremmer fedmen om sommeren. Om vinteren ændrer bakterierne derimod sammensætning, så de passer til den fedtforbrænding, der er bjørnens eneste levebrød i de kolde måneder. Det viser et studie, der er publiceret i det velrenommerede Cell Reports, som en del af Det Skandinaviske Bjørneprojekt. Studiet er ledet af Fredrik Bäckhed, som er ansat ved både Københavns- og Göteborgs Universitet. (videnskab.dk 4.4.2018).)

- Ny studie viser hvordan tarmmikrober kan forhindre alvorlige influensainfeksjoner hos mus.

(Anm: New study shows how gut microbes can prevent severe flu infections in mice. Microbes that live in the gut don't just digest food. They also have far-reaching effects on the immune system. Now, a new study shows that a particular gut microbe can prevent severe flu infections in mice, likely by breaking down naturally occurring compounds -; called flavonoids -; commonly found in foods such as black tea, red wine and blueberries. The research, conducted in mice by scientists at Washington University School of Medicine in St. Louis, also indicates that this strategy is effective in staving off severe damage from flu when the interaction occurs prior to infection with the influenza virus. This work also could help explain the wide variation in human responses to influenza infection. The study is published Aug. 4 in the journal Science. (news-medical.net 3.8.2017).)

(Anm: Influensavaksiner (influensa) (mintankesmie.no).)

- Her viser vi at en mikrobielt tilknyttet metabolitt, desaminotyrosin (DAT), beskytter mot influensa gjennom forsterkning av type I IFN-signalering og reduksjon av lungeimmunopatologi.

(Anm: The microbial metabolite desaminotyrosine protects from influenza through type I interferon. Abstract The microbiota is known to modulate the host response to influenza infection through as-yet-unclear mechanisms. We hypothesized that components of the microbiota exert effects through type I interferon (IFN), a hypothesis supported by analysis of influenza in a gain-of-function genetic mouse model. Here we show that a microbially associated metabolite, desaminotyrosine (DAT), protects from influenza through augmentation of type I IFN signaling and diminution of lung immunopathology. A specific human-associated gut microbe, Clostridium orbiscindens, produced DAT and rescued antibiotic-treated influenza-infected mice. DAT protected the host by priming the amplification loop of type I IFN signaling. These findings show that specific components of the enteric microbiota have distal effects on responses to lethal infections through modulation of type I IFN. Science. 2017 Aug 4;357(6350):498-502.)

(Anm: Antibiotika (tarmbakterier, probiotika, mikrobiota etc.) (Dysbiose; dysbiosis (also called dysbacteriosis (dysbakteriose)). (mintankesmie.no).)

(Anm: Signaler fra tarmens mikrobiotika til fjerntliggende organer mht. fysiologi og sykdom. (Signals from the gut microbiota to distant organs in physiology and disease.) (Nat Med. 2016 Oct 6;22(10):1079-1089.)

– Antipsykotika kan krympe hjernevolum (Antipsychotics May Shrink Brain Volume).

(Anm: Antipsykotika kan krympe hjernevolum (Antipsychotics May Shrink Brain Volume) Forskere rapporterte i februarutgaven av Archives of General Psychiatry at det var tiltagende tap av både grå materie og hvit substans ved økende tid på antipsykotika. En langtidsstudie ved bruk av bildetagning tyder på at hjernevolum hos pasienter med schizofreni gradvis reduseres i takt med varigheten av behandling med antipsykotika. (A long-term imaging study suggests that brain volume in patients with schizophrenia progressively declined with increasing duration of antipsychotic therapy.) (medpagetoday.com 8.2.2011.)

– Konklusjoner Samlet sett viser data fra dyrestudier vår studie at antipsykotika har en snikende, men målbar påvirkning på tap av hjernevev over tid.

(Anm: - Konklusjoner Samlet sett viser data fra dyrestudier vår studie at antipsykotika har en snikende, men målbar påvirkning på tap av hjernevev over tid, noe som tyder på viktigheten av forsiktig, varsom og aktsom risiko-nytte vurdering av dosering og varighet av behandling, samt deres off-label bruk. (Conclusions Viewed together with data from animal studies, our study suggests that antipsychotics have a subtle but measurable influence on brain tissue loss over time, suggesting the importance of careful risk-benefit review of dosage and duration of treatment as well as their off-label use.) Arch Gen Psychiatry. 2011;68(2):128-137 (February 7, 2011).)

(Anm: Antipsykotika (psykofarmaka etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Antipsykotika forårsaker ansiktsgrimasering og andre typer mulige varige hjerneskader (mintankesmie.no).)

- Mitokondriell complex I-mangel ved skizofreni (SZ) og bipolar lidelse (BD) og legemiddelpåvirkning. (- In vitro-resultater tyder på at antipsykotika og antidepressiva kan være ansvarlige. Vi måler komplisert I-aktivitet i BD, SZ, og kontrollpersoner og forekomst av antipsykotika og antidepressiva, mitokondriellt DNA (mtDNA) kopiantall og mtDNA "felles sletting" i hjernen.) (- complex I-mangel finnes i SZ- hjernevev, og psykotrope medisiner kan spille en rolle ved mitokondriell dysfunksjon.)

(Anm: Mitochondrial Complex I Deficiency in Schizophrenia and Bipolar Disorder and Medication Influence. Abstract Subjects with schizophrenia (SZ) and bipolar disorder (BD) show decreased protein and transcript levels for mitochondrial complex I. In vitro results suggest antipsychotic and antidepressant drugs may be responsible. We measured complex I activity in BD, SZ, and controls and presence of antipsychotic and antidepressant medications, mitochondrial DNA (mtDNA) copy number, and the mtDNA "common deletion" in the brain. Complex I activity in the prefrontal cortex was decreased by 45% in SZ compared to controls (p = 0.02), while no significant difference was found in BD. Complex I activity was significantly decreased (p = 0.01) in pooled cases (SZ and BD) that had detectable psychotropic medications and drugs compared to pooled cases with no detectable levels. Subjects with age at onset in their teens and psychotropic medications showed decreased (p < 0.05) complex I activity compared to subjects with an adult age at onset. Both SZ and BD groups displayed significant increases (p < 0.05) in mtDNA copy number compared to controls; however, common deletion burden was not altered. Complex I deficiency is found in SZ brain tissue, and psychotropic medications may play a role in mitochondrial dysfunction. Studies of medication-free first-episode psychosis patients are needed to elucidate whether mitochondrial pathophysiology occurs independent of medication effects. Mol Neuropsychiatry. 2018 Feb;3(3):157-169.)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

(Anm: Mitokondriell dysfunksjon (mitokondriedysfunksjon) indusert av sertraline (Zoloft), et antidepressiva (Mitochondrial dysfunction induced by sertraline, an antidepressant agent) Toxicol Sci. 2012 Jun;127(2):582-91. Epub 2012 Mar 2.)

- Pattedyrs mitochondrielle complex I struktur og sykdomsforårsakende mutasjoner.

(Anm: Mammalian Mitochondrial Complex I Structure and Disease-Causing Mutations. Abstract Complex I has an essential role in ATP production by coupling electron transfer from NADH to quinone with translocation of protons across the inner mitochondrial membrane. Isolated complex I deficiency is a frequent cause of mitochondrial inherited diseases. Complex I has also been implicated in cancer, ageing, and neurodegenerative conditions. Until recently, the understanding of complex I deficiency on the molecular level was limited due to the lack of high-resolution structures of the enzyme. However, due to developments in single particle cryo-electron microscopy (cryo-EM), recent studies have reported nearly atomic resolution maps and models of mitochondrial complex I. These structures significantly add to our understanding of complex I mechanism and assembly. The disease-causing mutations are discussed here in their structural context. Trends Cell Biol. 2018 Jul 25. pii: S0962-8924(18)30107-7.)

(Anm: Mitochondrial interaction of alpha-synuclein leads to irreversible translocation and complex I impairment. Abstract α-synuclein is involved in both familial and sporadic Parkinson's disease. (…) In addition, we describe how α-synuclein binding alters mitochondrial function at the level of Complex I what correlates with a decrease in ATP synthesis and an increase of ROS production. Arch Biochem Biophys. 2018 Apr 24. pii: S0003-9861(18)30030-4.)

- Din tarm kan være full av små strømgeneratorer, har forskere oppdaget.

(Anm: Your Guts Could Be Full of Tiny Electricity Generators, Scientists Have Discovered. Nature is strange. Bacteria deep in our intestines are capable of producing electricity, a new study has discovered, and researchers have also worked out how these single-celled organisms do it – by breaking down sugar as part of their metabolic processes. Not only could that help us understand more about how our own digestive system works, it might also help in the development of living batteries which could use bacteria as a power source instead of the more traditional options. In this case, researchers looked at the lactic acid bacterium Enterococcus faecalis, a bug found in healthy humans (and animals) but also responsible for meningitis, urinary tract infections and other health issues. Now we know it has some additional powers. "Lactic acid bacteria, and many other bacteria, are probably capable of performing electrochemistry," says one of the team, microbiologist Lars Hederstedt from Lund University in Sweden. The process E. faecalis is using is extracellular electron transport (EET), a way of swapping electrons in and out of the immediate environment – a bit like the way we breathe air. In this way, bacterial cells are able to produce an electric current and the energy to live. Electricity generation has been seen before in bacteria, but now we know it's going on in our inner plumbing as well, in small amounts. (sciencedaily.com 20.9.2018).)

- Pasienter behandlet med antipsykotika (nevroleptika) har signifikant senket platelet complex I aktivitet i mitokondrier i likhet med det som er observert ved idiopatisk Parkinsons sykdom.

(Anm: Pasienter behandlet med antipsykotika (nevroleptika) har signifikant senket platelet complex I aktivitet i mitokondrier i likhet med det som er observert ved idiopatisk Parkinsons sykdom. (...) Antipsykotika (nevroleptika) hemmer complex I i elektrontransportkjeden. (Neuroleptic medications inhibit complex I of the electron transport chain. (...) Neuroleptic treated patients have significant depression of platelet complex I activity similar to that seen in idiopathic Parkinson’s disease. Complex I inhibition may be associated with the extrapyramidal side effects of these drugs.) Ann Neurol. 1993;33:512-7).)

(Anm: Pancreatic mitochondrial complex I exhibits aberrant hyperactivity in diabetes. (…) Highlights • Pancreatic mitochondrial complex I shows hyperactivity in diabetes. • Complex I hyperactivity is associated with increased NADH/NAD+ redox imbalance. • Complex I hyperactivity is associated with increased oxidative stress and cell death. • Complex I hyperactivity is linked with compromised cellular anti-oxidative stress capacity such as decreased sirt3 and NQO1 expressions. Biochem Biophys Rep. 2017 Sep;11:119-129.)

(Anm: Mitochondrial interaction of alpha-synuclein leads to irreversible translocation and complex I impairment. Abstract α-synuclein is involved in both familial and sporadic Parkinson's disease. (…) In addition, we describe how α-synuclein binding alters mitochondrial function at the level of Complex I what correlates with a decrease in ATP synthesis and an increase of ROS production. Arch Biochem Biophys. 2018 Apr 24. pii: S0003-9861(18)30030-4.)

(Anm: Reactive Oxygen Species in Metabolic and Inflammatory Signaling. Abstract Reactive oxygen species (ROS) are well known for their role in mediating both physiological and pathophysiological signal transduction. (…) An increased understanding of specific sources of ROS production and an appreciation for how ROS influence cellular metabolism may help guide us in the effort to treat cardiovascular diseases. Circ Res. 2018 Mar 16;122(6):877-902.)

(Anm: Complex I assembly into supercomplexes determines differential mitochondrial ROS production in neurons and astrocytes. Abstract Neurons depend on oxidative phosphorylation for energy generation, whereas astrocytes do not, a distinctive feature that is essential for neurotransmission and neuronal survival. However, any link between these metabolic differences and the structural organization of the mitochondrial respiratory chain is unknown. Here, we investigated this issue and found that, in neurons, mitochondrial complex I is predominantly assembled into supercomplexes, whereas in astrocytes the abundance of free complex I is higher.  (…) Using a complexomics approach, we found that the complex I subunit NDUFS1 was more abundant in neurons than in astrocytes. Interestingly, NDUFS1 knockdown in neurons decreased the association of complex I into supercomplexes, leading to impaired oxygen consumption and increased mitochondrial ROS. Conversely, overexpression of NDUFS1 in astrocytes promoted complex I incorporation into supercomplexes, decreasing ROS. Thus, complex I assembly into supercomplexes regulates ROS production and may contribute to the bioenergetic differences between neurons and astrocytes.Proc Natl Acad Sci U S A. 2016 Nov 15;113(46):13063-13068.

- Antipsykotika til pasienter på sykehus (…): Tenk to ganger. (- I analyser justert for relevant komorbiditet (samtidige sykdommer), var eksponering for antipsykotika signifikant knyttet til utvikling av aspirasjonspneumoni (lungebetennelse) (odds ratio, 1,5), med tilsvarende resultater for typiske og atypiske antipsykotika.)

(Anm: Antipsychotics for Hospitalized Patients with Nonpsychiatric Conditions: Think Twice. Neil H. Winawer, MD, SFHM reviewing Herzig SJ et al. J Am Geriatr Soc 2017 Dec . Off-label use of antipsychotics is associated with excess risk for aspiration pneumonia Several community-based studies have revealed an association between use of antipsychotics and pneumonia, but that association has not been evaluated in hospitalized patients. Researchers retrospectively studied 7 years' worth of data on more than 146,000 adult inpatients at a large academic medical center; data on patients admitted to psychiatric services or patients with primary or secondary psychotic disorders were excluded. Antipsychotic exposure occurred in 7% of hospitalizations, and aspiration pneumonia developed in 0.4% of hospitalizations. In analyses adjusted for relevant comorbidities, antipsychotic exposure was associated significantly with developing aspiration pneumonia (odds ratio, 1.5), with similar results for typical and atypical antipsychotics. No such relation existed for development of nonaspiration pneumonia. Antipsychotic exposure and aspiration pneumonia incidence both increased significantly with patient age; aspiration pneumonia occurred in nearly 1% of patients who were older than 75. NEJM 2017 (February 6, 2018).)

(Anm: Aspirasjonspneumoni, lungebetennelse som skyldes at mat, mageinnhold e.l. har kommet ned i luftveiene. En alminnelig årsak til tilstanden er oppkast hos bevisstløse. Da kan pneumonien skyldes både infeksjon og kjemisk irritasjon som følge av saltsyre fra magesekken. For å unngå aspirasjonspneumoni skal bevisstløse legges i sideleie. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Antipsykotika (psykofarmaka etc.) (mintankesmie.no).)

- Fedmetrigger identifisert i menneskets tarm. (- I en ny videreføring av gastrointestinal forskning har forskere fra Flinders University, SAHMRI og University of Adelaide funnet flere bevis på at forhøyede konsentrasjoner av serotonin, den kritiske nevrotransmitteren som kjemisk overfører meldinger til nerveceller i kroppen, som også er linket til fedme. Forskere har nylig forstått at "tarmserotonin" faktisk er dårlig for stoffskiftet vårt, da det øker blodsukker og fettmasse, og dermed truer oss med å utvikle diabetes og fedme.)

(Anm: - Fedmetrigger identifisert i menneskets tarm. (Obesity trigger identified within the human gut.) Nøkkelkjemikaliet for lykke og tristhet, serotonin, påvirker kroppens vektøkning og kalorikontroll, og forskere sier at flere mer forskning kan være med på å redusere fedme. (- I en ny videreføring av gastrointestinal forskning har forskere fra Flinders University, SAHMRI og University of Adelaide funnet flere bevis på at forhøyede konsentrasjoner av serotonin, den kritiske nevrotransmitteren som kjemisk overfører meldinger til nerveceller i kroppen, også er knyttet til fedme. Forskere har nylig forstått at "tarmserotonin" faktisk er dårlig for stoffskiftet vårt, da det øker blodsukker og fettmasse, og dermed truer oss med å utvikle diabetes og fedme. (medicalxpress.com 22.3.2018).)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

(Anm: Antidepressiva og antipsykotika gir økt risiko for diabetes hos barn og voksne (50 til 700 %) (mintankesmie.no).)

(Anm: Augmented capacity for peripheral serotonin release in human obesity. Background/objectives Evidence from animal studies highlights an important role for serotonin (5-HT), derived from gut enterochromaffin (EC) cells, in regulating hepatic glucose production, lipolysis and thermogenesis, and promoting obesity and dysglycemia. Evidence in humans is limited, although elevated plasma 5-HT concentrations are linked to obesity. (…) Conclusions Human obesity is characterized by an increased capacity to produce and release 5-HT from the proximal small intestine, which is strongly linked to higher body mass, and glycemic control. Gut-derived 5-HT is likely to be an important driver of pathogenesis in human obesity and dysglycemia. International Journal of Obesity 2018 (Published online: 01 March 2018).)

- Høyt nivå av serotonin i blodvæske (serum) ved krybbedød (Sudden Infant Death Syndrome – SIDS).

(Anm: Høyt nivå av serotonin i blodvæske (serum) ved krybbedød (Sudden Infant Death Syndrome – SIDS). High serum serotonin in sudden infant death syndrome. Proc Natl Acad Sci U S A. 2017 Jul 3. pii: 201617374. [Epub ahead of print].)

– Treningen har forandret på alt det. Mentalt er jeg sikkert 1000 ganger sterkere, sier Richard Brun.

(Anm: Richard (42) ruset seg og slet veldig psykisk. Et nytt treningstilbud forandret livet. – Treningen har forandret på alt det. Mentalt er jeg sikkert 1000 ganger sterkere, sier Richard Brun. (…) Begynte med cannabis Fra han var 13 ble cannabisrøyking en del av dette livet. Det ble en form for mental avslapning i en kaotisk hverdag. Etter mange tøffe opplevelser og en lang sykemeldingsperiode, økte forbruket. I 2014 ble han innlagt på Psykiatrisk klinikk ved Sandviken sykehus i Bergen med en rusutløst psykose. Det var starten på to år med flere innleggelser. (aftenposten.no 25.3.2018).)

(Anm: Fysisk trening (aktivitet / løping / jogging). (mintankesmie.no).)

(Anm: Eldre som trener, utsetter aldring og holder immunsystemet ungt. En studie fra England viser at eldre mennesker som trener jevnlig, har muskelmasse, kolesterolnivå og et immunsystem som en ung, utrent person. (…) Deltagerne som trente, ble rekruttert fra et sykkelmiljø: 125 amatørsyklister i alderen 55 til 79 år (84 menn og 41 kvinner) ble inkludert. Kravet til mennene som deltok var at de mestret å sykle 100 km på under 6,5 timer, mens kvinnene måtte mestre 60 km på sykkelsetet på 5,5 timer. (fhi.no 19.3.2018).)

- I eksperimenter på mus og mennesker fant forskere at fysisk aktivitet - uavhengig av diett - endrer sammensetningen av tarmmikrobiota på en måte som øker produksjonen av kortkjedede fettsyrer (SCFA) som er gunstig for helsen.

(Anm: Exercise alone alters our gut microbiota. It is well established — and perhaps unsurprising — that what we eat affects the microbes that live in our intestine, collectively known as the gut microbiota. According to two new studies, however, exercise has the same effect. (…) In mouse and human experiments, researchers found that physical activity — independent of diet — alters the composition of gut microbiota in a way that increases the production of short-chain fatty acids (SCFAs) that are beneficial for health. (…) The first study, which investigated the effects of exercise on the gut microbiota of mice, was published in the journal Gut Microbes. (medicalnewstoday.com 6.12.2017).)

(Anm: Antibiotika (tarmbakterier, probiotika, mikrobiota etc.) (Dysbiose; dysbiosis (also called dysbacteriosis (dysbakteriose)). (mintankesmie.no).)

(Anm: Signaler fra tarmens mikrobiotika til fjerntliggende organer mht. fysiologi og sykdom. (Signals from the gut microbiota to distant organs in physiology and disease.) (Nat Med. 2016 Oct 6;22(10):1079-1089.)

- Honningbier kan bidra til å forklare hvordan mennesker tar beslutninger. Ny forskning, publisert i tidsskriftet Scientific Reports, studerer adferd hos honningbikolonier og finner at de adlyder de samme lovene som den menneskelige hjerne når den konfronteres med stimuli og må ta en beslutning. Den kvantitative studien av måtene våre hjerner reagerer på fysiske stimuli bærer navnet psykofysikk.

(Anm: Honey bees may help to explain how humans make decisions. New research, published in the journal Scientific Reports, studies the behavior of the honey bee colony and finds that it obeys the same laws as the human brain when confronted with stimuli and must make a decision. The quantitative study of the ways in which our brains respond to physical stimuli bears the name of psychophysics. Simply put, psychophysics concerns how our brains process sensory information, such as light, sound, and taste, and react to it. Although psychophysics has been undoubtedly helpful for studying the human brain in the past few centuries, some argue that its relevance is dwindling in the face of modern neuroscience. However, a new study rekindles interest in the field, as researchers from the University of Sheffield in the United Kingdom turn to the behavior of superorganisms to analyze existing psychosocial laws and investigate whether they illuminate aspects of human decision-making. (medicalnewstoday.com 30.3.2018).)

(Anm: Psychophysical Laws and the Superorganism. Abstract Through theoretical analysis, we show how a superorganism may react to stimulus variations according to psychophysical laws observed in humans and other animals. Sci Rep. 2018; 8: 4387.)

(Anm: On Application of Neural Networks' Modeling for Analytical Comparative Study between Two Optimally Selected Made Decisions by Ant Colony Systems. American Journal of Educational Research. 2018, 6(4), 308-318..)

- Fysisk trening endrer sammensetning og funksjon av mikrobiota hos magre og overvektig mennesker.

(Anm: Exercise Alters Gut Microbiota Composition and Function in Lean and Obese Humans. Abstract PURPOSE: Exercise is associated with altered gut microbial composition, but studies have not investigated whether the gut microbiota and associated metabolites are modulated by exercise training in humans. We explored the impact of six weeks of endurance exercise on the composition, functional capacity, and metabolic output of the gut microbiota in lean and obese adults with multiple-day dietary controls prior to outcome variable collection. (…) CONCLUSION: These findings suggest that exercise training induces compositional and functional changes in the human gut microbiota that are dependent on obesity status, independent of diet and contingent on the sustainment of exercise. Med Sci Sports Exerc. 2017 Nov 20.)

- Viktige trekk ved immunesenescens, inkludert redusert tymisk output, som forbedres ved høy fysisk aktivitet i voksen alder. (- Vi konkluderer at mange funksjoner ved senescence kan være drevet av redusert fysisk aktivitet med alderen.)

(Anm: Major features of immunesenescence, including reduced thymic output, are ameliorated by high levels of physical activity in adulthood. Abstract It is widely accepted that aging is accompanied by remodelling of the immune system including thymic atrophy and increased frequency of senescent T cells, leading to immune compromise. However, physical activity, which influences immunity but declines dramatically with age, is not considered in this literature. (…) We conclude that many features of immunesenescence may be driven by reduced physical activity with age. Aging Cell. 2018 Apr;17(2).)

(Anm: Fysisk trening (aktivitet / løping / jogging). (mintankesmie.no).)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

- Nytten av bare å bevege seg mer. (- Personer over 60 som holdt seg aktive i hverdagen - selv uten å delta i et formelt treningsprogram - mindre utsatt for å utvikle metabolsk syndrom.)

(Anm: Nytten av bare å bevege seg mer. (...) Ifølge en studie publisert i British Journal of Sports Medicine, ble personer over 60 som holdt seg aktive i hverdagen - selv uten å delta i et formelt treningsprogram - mindre utsatt for å utvikle metabolsk syndrom. Dette syndromet kan føre til diabetes, hjertesykdom eller hjerteinfarkt, og til og med dødsfall. (The benefits of simply moving more. (…) According to a study published in the British Journal of Sports Medicine, people over 60 who stayed active in their everyday lives—even without participating in a formal exercise program—had a lower risk of developing metabolic syndrome. This syndrome can lead to diabetes, heart disease or heart attack, and even death.) (medicalxpress.com 26.9.2017).)

- Antidepressive medikamenter påvirker kroppens fettproduksjon. (- SREBP er meget viktig for å regulere produksjon både av kolesterol og av ulike fett-stoffer i kroppens celler. Kolesterol og andre fett-stoffer er viktig for at nevroner skal utvikle seg og fungere normalt, men har også en rolle i utviklingen av hjerte- og karsykdom.)

(Anm: Antidepressive medikamenter påvirker kroppens fettproduksjon. (...) På det molekylære planet tok Ræder i bruk cellestudier og moderne genteknologiske metoder for å vise at de store gruppene av psykiatriske medisiner (antipsykotika og antidepressiva, inkludert SSRI-medikamenter) virker på fettomsetningen i kroppen gjennom en transkripsjonsfaktor kalt SREBP (steroid reseptor-element bindende protein). SREBP er meget viktig for å regulere produksjon både av kolesterol og av ulike fett-stoffer i kroppens celler. Kolesterol og andre fett-stoffer er viktig for at nevroner skal utvikle seg og fungere normalt, men har også en rolle i utviklingen av hjerte- og karsykdom. (...) NY DOKTORGRAD (uib.no (23.9.2006).)

(Anm: Sertraline (Zoloft)-indusert systemisk lupus erythematosus (SLE) (Lupus) (Sertraline Induced Systemic Lupus Erythematosus) (The Internet Journal of Internal Medicine 2005;6(1).)

- Bakterie ga autoimmun sykdom hos mus. Bakterier lakk igjennom tarmveggene og endte opp i organer i kroppen. (- Det finnes en hel rekke ulike autoimmune sykdommer, fra cøliaki og diabetes 1 til psoriasis og multippel sklerose. Felles for dem alle er at det er kroppens eget immunforsvar som forårsaker skadene.)

(Anm: Bakterie ga autoimmun sykdom hos mus. Bakterier lakk igjennom tarmveggene og endte opp i organer i kroppen. Mye tyder på at dette også kan skje hos mennesker. Det finne en hel rekke ulike autoimmune sykdommer, fra cøliaki og diabetes 1 til psoriasis og multippel sklerose. Felles for dem alle er at det er kroppens eget immunforsvar som forårsaker skadene. Av en eller annen grunn går immunsystemet løs på kroppens egne celler. Men hvorfor? Flere tidligere studier har koblet tarmbakterier til autoimmune sykdommer. Og nylig kom altså en studie som viser hvordan dette kan henge sammen. Les også: Forskere tror leddgikt kan utløses av bakterier i munnen Forsøk med mus viste at tarmbakterien Enterococcus gallinarum lakk inn i kroppen til mus og endte opp i leveren og lymfeknutene. Dette satte i gang immunreaksjoner som ligner den vi ser hos mennesker med den autoimmune sykdommen lupus. (…) Forsøk med mus viste at tarmbakterien Enterococcus gallinarum lakk inn i kroppen til mus og endte opp i leveren og lymfeknutene. Dette satte i gang immunreaksjoner som ligner den vi ser hos mennesker med den autoimmune sykdommen lupus. (…) Les også: Lupus rammer flere nordmenn enn antatt (…) De undersøkte også leverprøver fra mennesker med lupus og autoimmun hepatitt. Da viste det seg at E. gallinarum også fantes der. Det gjorde den derimot ikke i prøver av leveren hos mennesker uten autoimmun sykdom. Forskerne mener funnene kan peke ut nye veier mot behandling for mennesker med autoimmune sykdommer. Det gjør også Sandra Citi fra Universitetet i Geneve, som kommenterer de nye funnene i tidsskriftet Science. (forskning.no 19.3.2018).)

(Anm: Translocation of a gut pathobiont drives autoimmunity in mice and humans. Science  2018;359;( 6380):1156-116 (Mar 2018).)

- Hvordan munnbakterier kan skade lungene. (- Disse bakteriene ble funnet overveiende hos eldre med mer plakk, flere hull (kaviteter) og færre tenner. I tillegg fant studien mer sopp hos disse eldres mikrobiota, samt blant dem som hadde proteser.)

(Anm: How your mouth bacteria can harm your lungs. New research now published in the journal mSphere examines the effects of poor dental hygiene on the respiratory health of elderly Japanese people. The recent results shed light on the importance of the tongue microbiota for our respiratory health. The new study was carried out by a team of Japanese-based scientists affiliated with the Kyushu University in Fukuoka. (…) Medical News Today have reported on a number of studies highlighting the link between the gut microbiota and cancer, obesity, heart conditions, depression, anxiety, and other conditions. Also, explain the authors of the new research, not only do the bacteria in our tongue microbiota reach our guts, but seniors are also particularly likely to inhale some of these microorganisms. Problems such as difficulty swallowing and cough reflux may cause the elderly to accidentally inhale bacteria that could lead to pulmonary infections such as pneumonia. (…) The main bacteria identified were Prevotella histicola, Veillonella atypica, Streptococcus salivarius, and Streptococcus parasanguinis. Previous studies, say the researchers, have linked these microorganisms with a higher risk of death from pneumonia. These bacteria were found predominantly in seniors with more plaque, more cavities, and fewer teeth. Additionally, the study found more fungi in these seniors' microbiotas, as well as among those who wore dentures.  (medicalnewstoday.com 17.8.2018).)

(Anm: Intestinal barriers protect against disease. Summary All body surfaces and cavities are lined by layers of epithelial cells, which are connected by cell-cell junctions. These junctions serve three main purposes: adhesion, to maintain tissue integrity; creation of a barrier, to control the passage of ions, water, molecules, cells, and pathogens across epithelial layers; and signaling, to receive and transmit cues that affect cell behavior and tissue function. The barrier function is crucial to maintaining tissue homeostasis. Breaking or even slightly perturbing epithelial barriers can lead to serious pathological consequences, including infection and inflammation (13). Science 2018;359(6380):1097-1098 (09 Mar 2018).)

(Anm: Sertraline (Zoloft)-indusert systemisk lupus erythematosus (SLE) (Lupus) (Sertraline Induced Systemic Lupus Erythematosus) (The Internet Journal of Internal Medicine 2005;6(1).)

(Anm: Translocation of a gut pathobiont drives autoimmunity in mice and humans. Science  2018;359;( 6380):1156-116 (Mar 2018).)

(Anm: Intestinal Permeability and its Regulation by Zonulin: Diagnostic and Therapeutic Implications. Abstract One of the most important and overlooked function of the gastrointestinal tract is to provide a dynamic barrier to tightly control antigen trafficking both through the transcellular and paracellular pathways. Intercellular tight junctions (TJ) are the key structures regulating paracellular trafficking of macromolecules. Clin Gastroenterol Hepatol. 2012 Oct; 10(10): 1096–1100.)

- Observasjonsstudie av nesten 9000 pasienter fant at de som ble foreskrevet antidepressiva ved utskrivning fra sykehus etter et hjerteinfarkt hadde 66 % større dødelighetsrisiko ett år senere enn pasienter som ikke ble foreskrevet legemidlene.

(Anm: Observasjonsstudie av nesten 9000 pasienter fant at de som ble foreskrevet antidepressiva ved utskrivning fra sykehus etter et hjerteinfarkt hadde 66 % større dødelighetsrisiko ett år senere enn pasienter som ikke ble foreskrevet legemidlene, selv om de bemerket at årsaken ikke nødvendigvis er relatert direkte til antidepressiva. (Heart attack patients prescribed antidepressants have lower survival rates.) (news-medical.net 5.3.2018).)

- Metabolsk syndrom og risiko for kreft. En systematisk gjennomgang og meta-analyse. (- Konklusjoner. Metabolisk syndrom er forbundet med økt risiko for vanlige kreftformer, for enkelte kreftformer er risikoen forskjellig mellom kjønn, populasjoner og definisjoner av metabolsk syndrom.)

(Anm: Metabolic Syndrome and Risk of Cancer. A Systematic Review and Meta-analysis. Abstract Objective—Available evidence supports the emerging hypothesis that metabolic syndrome may be associated with the risk of some common cancers. We did a systematic review and meta-analysis to assess the association between metabolic syndrome and risk of cancer at different sites. Conclusions—Metabolic syndrome is associated with increased risk of common cancers; for some cancers, the risk differs betweens sexes, populations, and definitions of metabolic syndrome. Diabetes Care. 2012;35(11):2402-2411.)

(Anm: Exercises for Diabetes Control. Weight Training for Diabetes and Blood Sugar Control (medicinenet.com 2.2.2016).)

(Anm: How to treat muscle knots (Hvordan behandle muskelknuter) (medicalnewstoday.com 16.3.2018).)

(Anm: Causes and Treatment for Leg, Calf, and Thigh Pain (medicinenet.com 13.3.2018).)

- Studien på kvinner på 60 år eller eldre fant at de som tok antibiotika i minst to måneder var 27 prosent mer sannsynlig å dø av alle årsaker over en periode på åtte år, og de hadde en 58 prosent større risiko for å dø spesielt av hjertesykdom. (- Endringer i tarmmikrobiota har vært forbundet med en rekke livstruende forstyrrelser.)

(Anm: – Studie vurderer hjerterisiko for antibiotika hos eldre kvinner. (…) Studien på kvinner på 60 år eller eldre fant at de som tok antibiotika i minst to måneder var 27 prosent mer sannsynlig å dø av alle årsaker over en periode på åtte år, og de hadde en 58 prosent større risiko for å dø spesielt av hjertesykdom. (…) "Endringer i tarmmikrobiota har vært forbundet med en rekke livstruende forstyrrelser, for eksempel kardiovaskulære sykdommer og visse typer kreft," sa Qi i en pressemelding fra American Heart Association.) (...) The findings were to be presented on Thursday at an American Heart Association meeting in New Orleans. Findings presented at medical meetings are typically considered preliminary until published in a peer-reviewed journal. (medicinenet.com 22.3.2018).)

- Legemidler som lindrer halsbrann og sure oppstøt kan forårsake depresjon. En ny studie – publisert i tidsskriftet Psychotherapy and Psychosomatics - har funnet en sammenheng mellom en vanlig klasse som kalles protonpumpehemmere og depresjon.

(Anm: Stomach acid drugs may cause depression. A new study — now published in the journal Psychotherapy and Psychosomatics — has found a link between a common class of stomach drugs called proton pump inhibitors and depression. The researchers suggest that the pills might lead to major depressive disorder by disrupting the gut's bacteria. (…) For instance, researchers have found that germ-free mice that had been deprived of beneficial gut bacteria displayed symptoms of anxiety, depression, and cognitive impairment. Since the bacteria in our gut can alter the function of our brain by producing certain hormones or neurotransmitters — and emotional responses can, in turn, affect our gut bacteria — it should come as no surprise that some studies have found a link between post-traumatic stress disorder and certain strains of bacteria. Other studies have not only pinpointed specific bacteria whose absence can trigger symptoms of depression in rodents, but they have also shown that supplementing said bacteria can reverse signs of depression. Now, an observational study suggests that proton pump inhibitors — which are a class of drugs typically prescribed to treat acid-related stomach conditions such as gastroesophageal reflux disease — increase the risk of developing major depressive disorder. This is the leading cause of disability both in the United States and worldwide. (news-medical.net 9.3.2018).)

(Anm: Use of Proton Pump Inhibitors and Risk of Major Depressive Disorder: A Nationwide Population-Based Study. Psychother Psychosom. 2018;87(1):62-64.)

(Anm: Protonpumpehemmere (proton pump inhibitors (PPIs) (syrepumpehemmere) (magesyrehemmere) (syrenøytraliserende midler (antacida)). (mintankesmie.no).)

- Syrepumpehemmere (protonpumpehemmere (PPI) knyttet til alvorlige gastrointestinale infeksjoner.

(Anm: Syrepumpehemmere (protonpumpehemmere (PPI) knyttet til alvorlige gastrointestinale infeksjoner. (…) Legemidler som protonpumpehemmere (PPI) knyttet til en økt risiko for tarminfeksjoner med C. difficile og Campylobacter bakterier som kan forårsake betydelig sykdom. (Acid suppression medications linked to serious gastrointestinal infections. (…) Medications such as proton pump inhibitors (PPIs) was linked with an increased risk of intestinal infections with C. difficile and Campylobacter bacteria, which can cause considerable illness.) (medicalnewstoday.com 9.1.2017).)

- Nye C. difficile retningslinjer anbefaler nye behandlings- og testprotokoller.

(Anm: New C. difficile Guidelines Recommend New Treatment and Testing Protocols. New diagnostic methods and treatments, including fecal microbiota transplantation (FMT), will help improve the care given to patients with Clostridium difficile infection (CDI), according to updated guidelines released by the Infectious Diseases Society of America (IDSA) and Society for Healthcare Epidemiology of America. The updates were necessary because diagnosis and treatment of CDI have evolved significantly since they were published in 2010, according to the IDSA. The most common. (gastroendonews.com 8.6.2018).)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom. (Medication-induced mitochondrial damage and disease.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Signaler fra tarmens mikrobiotika til fjerntliggende organer mht. fysiologi og sykdom. Signals from the gut microbiota to distant organs in physiology and disease. (Nat Med. 2016 Oct 6;22(10):1079-1089.)

– Indremedisinernes oppfatninger av protonpumpehemmeres bivirkninger og innvirkning på forskrivningspraksis: Resultater av en nasjonal undersøkelse. Bakgrunn: Observasjonsstudier har linket protonpumpehemmere (PPI) til alvorlige uheldige effekter.

(Anm: Internists’ Perceptions of Proton Pump Inhibitor Adverse Effects and Impact on Prescribing Practices: Results of a Nationwide Survey. Background: Observational studies have linked proton pump inhibitors (PPIs) with serious adverse effects. The study aimed to evaluate internists’ perceptions of PPI harms and effects on prescribing. Conclusion: Almost all internists report awareness and concern about PPI adverse effects, and most are de-escalating PPIs as a result. Research on which approach is most effective for which patients is critically important. Gastroenterol Res. 2018;11(1):11-17).)

(Anm: Use of proton-pump inhibitors is associated with depression: a population-based study. (...) Calculation of the population attributable risk indicated that 14% of depression cases could be avoided by withdrawal of PPIs. Use of PPIs might represent a frequent cause of depression in older populations; thus, mood should be routinely assessed in elderly patients on PPIs. Int Psychogeriatr. 2017 Sep 13:1-7.)

(Anm: Lederartikkel. Øker protonpumpehemmere risikoen for demens? (Editorial. Do Proton Pump Inhibitors Increase the Risk of Dementia? JAMA Neurol. 2016 (Published online February 15, 2016).)

(Anm: Legemidler mot halsbrann gir tidlig aldring av blodkar. (Heartburn drug prematurely ages blood vessels. (…) A new study, published in Circulation Research, finds a potential mechanism to explain these negative health implications.) (medicalnewstoday.com 11.5.2016).)

- Mange ikke-antibiotiske legemidler kan endre tarmbakterier. (- Studier av det komplekse forholdet mellom menneskekroppen og den innvendige tarmmikrobiotaen har vist at forstyrrelser i mikrobiell sammensetning kan gi opphav til et stort antall sykdommer, alt fra vedvarende tarmforstyrrelser til nevroutviklingsbetingelser. (- "Dette er skremmende", sier medforfatter dr. Athanasios Typas, som leder en gruppe i Genome Biology Unit ved EMBL, "med tanke på at vi tar mange ikke-antibiotika i løpet av livet, ofte i lange perioder.")

(Anm: Mange ikke-antibiotiske legemidler kan endre tarmbakterier. (Many non-antibiotic drugs can alter gut bacteria.) (…) Ikke-antibiotika forstyrrer balansen i tarmer. Studier av det komplekse forholdet mellom menneskekroppen og den innbygde tarmmikrobiotaen har vist at forstyrrelser i mikrobiell sammensetning kan gi opphav til et stort antall sykdommer, alt fra vedvarende tarmforstyrrelser til nevroutviklingsbetingelser. (-"Dette er skremmende ", sier medforfatter Dr. Athanasios Typas, som leder en gruppe i Genome Biology Unit på EMBL, "vurderer at vi tar mange ikke-antibiotika i løpet av livet, ofte i lange perioder." (medicalnewstoday.com 21.3.2018).)

- Tarmmikrober påvirker alvorlighetsgraden av tarmparasittiske infeksjoner. Visse tarmmikroer er også knyttet til gjentatte infeksjoner. (- I studier av lokalsamfunn i Liberia og Indonesia fant forskerne at tarmmikrobiomer hos mennesker som var i stand til å bli kvitt infeksjonene uten legemidler var mer like og markert forskjellige fra mikrobiomene hos de som ikke kunne bli kvitt infeksjonene uten behandling.)

(Anm: Gut microbes influence severity of intestinal parasitic infections. Certain gut microbes also linked to repeat infections. A new study indicates that the kinds of microbes living in the gut influence the severity and recurrence of parasitic worm infections in developing countries. The findings, by researchers at Washington University School of Medicine in St. Louis, suggest that manipulating the gut's microbial communities may protect against intestinal parasites, which affect more than 1 billion people worldwide. The study appears online in the journal Microbiome. Studying communities in Liberia and Indonesia, the researchers found that the gut microbiomes of people able to clear the infections without drugs were more alike and differed markedly from the microbiomes of those who could not clear the infections without treatment. (sciencedaily.com 9.3.2018).)

(Anm: Differential human gut microbiome assemblages during soil-transmitted helminth infections in Indonesia and Liberia. Abstract (…) The human intestine and its microbiota is the most common infection site for soil-transmitted helminths (STHs), which affect the well-being of ~ 1.5 billion people worldwide. The complex cross-kingdom interactions are not well understood. (…) These results provide a novel insight of the cross-kingdom interactions in the human gut ecosystem by unlocking the microbiome assemblages at taxonomic, genetic, and functional levels so that advances towards key mechanistic studies can be made. Microbiome. 2018 Feb 28;6(1):33.)

- Ny viden om menneskets bakterier vælter forståelsen af selvet. Sludder og vrøvl, siger en filosof. Hvem er du? Ikke nogen uden dine bakterier, siger forskere. (- Tidligere tænkte man primært på bakterier som sygdomsfremkaldende bæster, der skulle udryddes.)

(Anm: Ny viden om menneskets bakterier vælter forståelsen af selvet. Sludder og vrøvl, siger en filosof. Hvem er du? Ikke nogen uden dine bakterier, siger forskere. Genforskning var hot omkring årtusindskiftet, hvor man sagde, at kortlægningen af menneskets gener ville revolutionere forståelsen af, hvorfor vi er, som vi er. Så begyndte forskere at bruge gensekventering til at kortlægge vores mikrobiota - de billioner af bakterier, svampe og virus, der lever på alle overflader af kroppen, i kropsåbningerne og i tarmene. (…) Mikroorganismerne har vist sig at have langt større betydning for, hvordan vi udvikler os både fysisk og psykisk, end man tidligere har troet. (…) Tidligere tænkte man primært på bakterier som sygdomsfremkaldende bæster, der skulle udryddes. (videnskab.dk 2.3.2018).)

- Hvordan mikrobiomet utfordrer vårt konsept (forestilling) om selvet. (- Fig. 1. Det endrede syn på det menneskelige selvet. (a) Det tradisjonelle synspunktet: mennesker er skilt fra naturen. (b) Synspunkter i mikrobiomets era (epoke): interaksjoner med mikroorganismer definerer det individuelle menneskelige selvet.)

(Anm: How the microbiome challenges our concept of self. (…) Fig 1. The changing perspective of the human self. (a) The traditional view: humans are set apart from nature. (b) View in the era of the microbiome: interactions with microorganisms define the individual human self. https://doi.org/10.1371/journal.pbio.2005358.g001 / PLoS Biol 16(2): e2005358.)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)