Inhabilitet, (av nektende in- og habil), ugildhet, det at en person ikke kan avgjøre en sak som ellers ville ha hørt under ham, fordi han selv eller hans nærmeste har personlig interesse i avgjørelsen. (Store norske leksikon)

Når båndene blir for tette Norge er et lite land og forskningsmiljøet enda mye mindre. Kompetanse og habilitet kan fremstå som uforenlige størrelser. (aftenposten.no 5.11.2006)

Regjeringsadvokaten er den eneste embetsmann i dette landet hvis eneste oppgave er å forsvare regjeringen mot borgernes rettskrav (aftenposten.no 13.8.2011)

- Uholdbart å være frimurer og politi (dagbladet.no 19.5.2013)

Saksøkers forklaringer i en erstatningssak ble systematisk trukket i tvil, mens saksøktes forklaringer kom inn i rettsavgjørelsen som avgjørende premisser. (aftenposten.no 27.5.2005)

Om forståelse av diagnoser Mange har slitt i årevis med å få godkjent sin løsemiddelskade som yrkessykdom på grunn av sykehusets gale diagnoser, som kan relateres til nevropsykologens bruk av såkalte psykosomatiske tilleggstester. (dagbladet.no 15.2.2006)

Innovativ statsstøtte

31 styremedlemmer i Innovasjon Norge har siden starten i 2004 fått statsstøtte til selskaper de selv har styre- eller eierinteresser i. Kun én har fått avslag på sin søknad. (hegnar.no 6.6.2006)

Pillekontrol - DAGENS AVISLEDER (jyllands-posten.dk 15.4.2013)

Hver andre kommune uten habilitetsregler Halvparten av landets kommuner mangler skrevne regler om inhabilitet for ansatte og folkevalgte. (hegnar.no 4.10.2006)

- Over 1000 helseansatte fikk betalt av legemiddelfirmaer. (- En av tre leger nektet offentliggjøring.) – Vi har en intern regel på at ingen norske leger, sykepleiere eller farmasøyter skal få honorar på over 100.000 i løpet av ett år, skriver Tunold i en epost.)

Over 1000 helseansatte fikk betalt av legemiddelfirmaer
tv2nyhetene.no 4.10.2010
Ansatte i helsevesenet har fått utbetalt over 100.000 kroner i årlige honorarer fra legemiddelfirmaene. (...)

Lege fikk 243.000 i bilønn
Administrerende direktør Andreas Berg i MSD Norge forteller at legemiddelfirmaet i 2009 betalte 243.000 kroner til en lege som forsket på et av legemidlene til MSD Norge.

Berg opplyser at han i denne konkrete saken gikk inn og forhåndsgodkjente utbetalingen, siden beløpet oversteg det veiledende taket fra LMI på maks 125.000 kroner i utbetaling per lege per år. (...)

– Intern regel på 100.000 kroner
Administrerende direktør Åge Nærdal i GlaxoSmithKline forteller at det høyeste honoraret GSK utbetalte til en lege i fjor var på 104.000 kroner.

Aksel Tunold i Sanofi-Aventis sier at selskapet i fjor sto for utbetalinger til 180 ansatte i helsevesenet, men at ingen av beløpene oversteg 100.000 kroner.

– Vi har en intern regel på at ingen norske leger, sykepleiere eller farmasøyter skal få honorar på over 100.000 i løpet av ett år, skriver Tunold i en epost. (...)

(Anm: Retningslinjer og veiledere (habilitet, interessekonflikger, korrupsjon etc.) (mintankesmie.no).)

- Snart kan detaljer om alle stortingsgruppenes pengebruk bli kjent.  (- Fire av ni nektet Aftenposten innsyn.)

(Anm: Snart kan detaljer om alle stortingsgruppenes pengebruk bli kjent. Etter at Aftenposten før jul skrev om stortingsgruppenes pengebruk, skal ordningen for gruppenes pengetilskudd nå gjennomgås. Det forteller stortingspresident Tone Trøen (H) til Aftenposten. – Vi vil nå foreta en helhetlig gjennomgang av tilskuddsordningene for stortingsgruppene, slik vi varslet i desember, sier Trøen. Hun begrunner dette med «økt aktualitet etter debatt og avisartikler før jul», og at det er seks år siden forrige gjennomgang. (…) Fire av ni nektet Aftenposten innsyn Stortingsgruppene finansieres av offentlige midler bevilget fra Stortinget. (aftenposten.no 9.2.2019).)

(Anm: Offentlig forvaltning (Offentlig sektor) (Statens økonomireglement - offentlige anskaffelser - offentlige innkjøp etc.) (mintankesmie.no).)

- Selv om debattspaltene gir inntrykk av noe annet, er det ofte helt andre ting enn motstridende konsekvensvurdering er som gir opphav til ulike synspunkter, skriver Atle Fretheim.

(Anm: Informasjon versus kunnskap og makt (kommersialisering og monopolisering av kunnskap) (mintankesmie.no).)

(Anm: Selv om debattspaltene gir inntrykk av noe annet, er det ofte helt andre ting enn motstridende konsekvensvurdering er som gir opphav til ulike synspunkter, skriver Atle Fretheim. (aftenposten.no 15.1.2019).)

(Anm: Medierte virkeligheter. Det er ingen grunn til at helsejournalistikk skal være mindre kritisk enn annen journalistikk. Tidsskr Nor Legeforen 2018 Publisert: 17. april 2018.)

(Anm: Elitens penge påvirker lydløst dansk politik. Donationer giver indflydelse. Og meget tyder på, at lobbyisme baseret på donationer af penge og viden påvirker mange af de spørgsmål, som ikke har vælgernes umiddelbare interesse. (jyllands-posten.dk 9.10.2018).)

- Tette familiebånd blant Høyres og Frps folk i regjeringsapparatet. Hun driver en regjering – og ingen familiebedrift. (- Men i Erna Solbergs mannskap er det flust av folk med familiære bånd til hverandre eller til andre politikere i de samme partiene.)

(Anm: Tette familiebånd blant Høyres og Frps folk i regjeringsapparatet. Hun driver en regjering – og ingen familiebedrift. Men i Erna Solbergs mannskap er det flust av folk med familiære bånd til hverandre eller til andre politikere i de samme partiene. (- Nordli Hansen er professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo og har god innsikt i eliter og deres makt. Hun mener de mange familiebåndene skaper en gruppetilhørighet og absolutt tyder «på at makt blir konsentrert på få hender.» (aftenposten.no 2.2.2019).)

- Siste ord: Tvilen er menneskets kritiske ånd. Den avslører det autoritære. (- Men en konsekvent tvilende holdning bør få oss til også å tvile på selve tvilen. Det finnes utvilsomt en tvilsom tvil.) (- Tvilen er motgift mot dum skråsikkerhet. Tvilen er menneskets kritiske ånd. Den avslører det autoritære.) (- Den gode tvilen er selvet som tviler. Den tvilsomme tvilen er tvilen om selve selvet.) (- Franz Kafka bruker angivelig «men» – det snikende, tyske «aber» - to eller tre ganger hyppigere enn andre forfattere.) (- Ved enhver tanke, følelse, fornemmelse og sansning hvisker den lille djevelen: «Aber ...».)

(Anm: Finn Skårderud. Siste ord: Tvilen er menneskets kritiske ånd. Den avslører det autoritære. Denne spaltens Alfabet for sammensatte følelser er denne gang viet bokstaven T. Det er T for Tvil. Tvilen er i sannhet en sammensatt og kompleks følelse. Den kommer i gode og onde versjoner. Jeg forsøker herved å rydde i mitt eget tvilsomme hode. Jeg begynner med den gode tvilen. Tvilen er en moderne tanke og følelse. Den løfter frem den enkelte som et selvstendig individ. Vi tror på tvilen og tviler således på troen. Tvilen er motgift mot dum skråsikkerhet. Tvilen er menneskets kritiske ånd. Den avslører det autoritære. (…) Tvilens ord er «men». Dette lille bindeordet kan effektivt vri på sannhetene. Først tenker vi «ja». Så tenker vi «ja, men», og dermed har vi innført tvilen. Franz Kafka bruker angivelig «men» – det snikende, tyske «aber» - to eller tre ganger hyppigere enn andre forfattere. Kafka gir oss presise beskrivelser av det moderne mennesket og dets kompliserte psyke. Den kafkaske sjel famler. Ved enhver tanke, følelse, fornemmelse og sansning hvisker den lille djevelen: «Aber ...». (aftenposten.no 8.2.2019).)

(Anm: Finn Skårderud: Skråsikre folk gjør meg usikker. Jeg begynte så smått på en katalog over sikkerhetens og usikkerhetens psykologi. Foreløpig har jeg kommet til fire varianter. (aftenposten.no 11.4.2018).)

(Anm: Kommentar Joacim Lund. Den redigerte virkeligheten. Det blir stadig vanskeligere for journalister å få tak i nøytral informasjon. (aftenposten.no 20.8.2014).)

- Leger reklamerte for tobakk. (- Se rekl

amene: Disse legene skulle få folk til å røyke mer.) (- Men vi skal ikke langt tilbake i tid før vi finner leger som reklamerte for hvorfor flere burde røyke, også i Norge.)

(Anm: Leger reklamerte for tobakk. Se reklamene: Disse legene skulle få folk til å røyke mer. Reklame for tobakk som beskyttelse mot blant annet sår hals var også å se i Norge. (Vi.no): At tobakk ikke er direkte sunt tar man i dag som en selvfølge. Men vi skal ikke langt tilbake i tid før vi finner leger som reklamerte for hvorfor flere burde røyke, også i Norge. I 1973, etter mange års eksponering for tobakkreklame, røyket 42 prosent av befolkningen. (vi.no 30.1.2019).)

(Anm: Ny studie: Raddiser er mer skråsikre. (…) Scorer lavt på åpenhet. (…) Lite svekket selvtillit (forskning.no 7.1.2019).)

(Anm: Reklame, sponsing, journalistikk, spin og PR-virksomhet. (mintankesmie.no).)

(Anm: PR-rådgivere, PR-byråer og PR-hjelp (PR-bransjen) (Spindoktorer) (mintankesmie.no).)

(Anm: Lobbyisme (lobbying - lobbyvirksomhet - lobbyregister - interessekonflikter - korrupsjon) (mintankesmie.no).)

(Anm: Tobakksindustrien (Big Tobacco). (mintankesmie.no).)

(Anm: Elitens penge påvirker lydløst dansk politik. Donationer giver indflydelse. Og meget tyder på, at lobbyisme baseret på donationer af penge og viden påvirker mange af de spørgsmål, som ikke har vælgernes umiddelbare interesse. (jyllands-posten.dk 9.10.2018).)

- Tette familiebånd blant Høyres og Frps folk i regjeringsapparatet. Hun driver en regjering – og ingen familiebedrift. (- Men i Erna Solbergs mannskap er det flust av folk med familiære bånd til hverandre eller til andre politikere i de samme partiene.)

(Anm: Tette familiebånd blant Høyres og Frps folk i regjeringsapparatet. Hun driver en regjering – og ingen familiebedrift. Men i Erna Solbergs mannskap er det flust av folk med familiære bånd til hverandre eller til andre politikere i de samme partiene. (- Nordli Hansen er professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo og har god innsikt i eliter og deres makt. Hun mener de mange familiebåndene skaper en gruppetilhørighet og absolutt tyder «på at makt blir konsentrert på få hender.» (aftenposten.no 2.2.2019).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

- Gruppe (Transparency International) ber om flere tiltak for å takle korrupsjonen innen legemiddelindustrien.

(Anm: Gruppe (Transparency International) ber om flere tiltak for å takle korrupsjonen innen legemiddelindustrien. (Group calls for more to be done to tackle corruption in the pharmaceutical industry) (…) På begynnelsen av 2016 har én av 10 korrupsjonsundersøkelser i USA involvert legemiddelfirmaer, hvilket ifølge rapporten er et langt høyere antall saker enn det som involverer banksektoren. BMJ 2016;353:i3099 (Published 02 June 2016).)

(Anm: Medisinsk utstyr (mintankesmie.no).)

(Anm: Interessekonflikter, bestikkelser og korrupsjon (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelindustrien (Big Pharma) (mintankesmie.no).)

(Anm: Pasientforeninger etc. (legemiddelfirmasponset helseinformasjon) (mintankesmie.no).)

- NJ reagerer kraftig: – Knefall for legemiddel­industriens krav om hemmelighold.

(Anm: NJ reagerer kraftig: – Knefall for legemiddel­industriens krav om hemmelighold. Journalistenes fagforening kjemper for åpenhet om medisin­priser: – Vi må kunne ettergå helse­vesenets valg.  I 2016 besluttet direktørene i de regionale helseforetakene at prisene på all sykehusmedisin kjøpt inn etter anbud, skal være hemmelige. (medier24.no 31.1.2019).)

- Økonomiske interessekonflikter for retningslinjene for klinisk praksis forblir et "uhåndterlig problem". Til tross for en rekke studier som advarer om at retningslinjer for behandlinger utstedt av profesjonelle medisinske samfunn ikke offentliggjør potensielle økonomiske konflikter, rapporterer to nye analyser at problemet vedvarer.

(Anm: Financial conflicts of interest in clinical practice guidelines remain an ‘intractable problem’. Despite a parade of studies warning that treatment guidelines issued by professional medical societies fail to fully disclose potential financial conflicts, two new analyses report that the problem persists. In one analysis, researchers found that 57 percent of 91 authors who developed 18 different guidelines for several big-selling medicines had financial conflicts, and 25 percent of the authors did not disclose a conflict in the guidelines or supplemental materials. The median undisclosed payment was $522, while the average was $17,000. Moreover, none of the guidelines were fully compliant with disclosure requirements issued by the National Academy of Medicine. (statnews.com 29.10.2018).)

(Anm: Prevalence of Financial Conflicts of Interest Among Authors of Clinical Guidelines Related to High-Revenue Medications. The presence of financial conflicts of interest in clinical practice guidelines (CPGs) may affect the objectivity of these documents. Although the National Academy of Medicine has created policies to limit industry influence on the development of CPGs, guidelines rarely adhere to these policies.1 Moreover, CPG authors may have undeclared financial conflicts of interest.2 We hypothesized that undeclared industry payments would be highly prevalent among authors of CPGs related to high-revenue medications, and we quantified the presence and extent of these payments. JAMA Intern Med. 2018;178(12):1712-1715.)

(Anm: Retningslinjer og veiledere (habilitet, interessekonflikger, korrupsjon etc.) (mintankesmie.no).)

- Leder. Norge skinner ikke av uskyld på lista over korrupte land: Smøringen som truer all tillit.

(Anm: Leder. Norge skinner ikke av uskyld på lista over korrupte land: Smøringen som truer all tillit. Norge kan slipe våpnene i kampen mot korrupsjon. Et viktig tiltak vil være mer åpenhet rundt store formuer, økonomiske transaksjoner og eierskap. Korrupsjon og smøring er gift som lammer de gode kreftene som holder samfunnet sammen. Den svekker tilliten menneskene imellom og angriper folkets forhold til myndighetene og de offentlige institusjonene. Korrupsjonen ødelegger konkurransen i næringslivet, gjør varene dyrere og svekker den politiske og rettslige rettferdigheten. Den er som skjeggkreet: Har du fått uvesenet inn i huset så synker verdien, og det er krevende å utrydde krypet. (dagbladet.no 30.1.2019).)

- Helgelesning: Debatt om interessekonflikter skaper uro; svindel med falske fagfellevurderinger; slurv i tidsskrifter (Weekend reads: Conflict of interest debate roils on; fake peer review scams; amateur hour at journals)

(Anm: Helgelesning: Debatt om interessekonflikter skaper uro; svindel med falske fagfellevurderinger; slurv i tidsskrifter (Weekend reads: Conflict of interest debate roils on; fake peer review scams; amateur hour at journals) (...) "En av mange merkelige ting ved de vitenskapelige tidsskrifter, som er sentrale i den vitenskapelige prosessen, er at de fleste av dem er redigert av amatører." (Richard Smith, BMJ blogger) (Weekend reads: Conflict of interest debate roils on; fake peer review scams; amateur hour at journals (…) “One of many odd things about scientific journals, which are at the heart of the scientific process, is that most of them are edited by amateurs.” (Richard Smith, BMJ blogs)) "Vi må gjøre det klart at det er viktigere å få det riktig, enn å få det publisert i et profilert tidsskrift, og at svaret på et viktig spørsmål er viktig uansett om det er positivt eller negativt. "(Russell Poldrack, Neuron) (retractionwatch.com 5.1.2019).)

(Anm: Medisinske tidsskrifter og uavhengighet etc. (mintankesmie.no).)

- FREMMER FORSLAG I STORTINGET. (- Vil ha lovpålagt åpenhet om honorarer fra industrien. – Helsepersonell i det offentlige som får honorarer fra legemiddelindustrien, skal registreres i et åpent register. (- Leger og annet helspersonell må fortelle om honorarene de mottar fra legemiddelindustrien, mener SV.)

(Anm: Vil ha lovpålagt åpenhet om honorarer fra industrien. – Helsepersonell i det offentlige som får honorarer fra legemiddelindustrien, skal registreres i et åpent register. Stortingsrepresentant og helsepolitisk talsperson for SV, Sheida Sangtarash, fremmer representantforslag for Stortinget. Leger og annet helspersonell må fortelle om honorarene de mottar fra legemiddelindustrien, mener SV. FREMMER FORSLAG I STORTINGET. (…) Legemiddelselskaper utbetalte i fjor 7,5 millioner kroner i honorarer til helsepersonell som ikke har gitt dette samtykket. Dagens Medisin har laget en søkbar database over de offentliggjorte overføringene fra legemiddelindustrien de siste tre årene. Søk i listen her Det var den europeiske legemiddelindustrien som tok initiativ til offentliggjøring: – Hensikten var selvsagt at antallet som samtykker til offentliggjøring, skulle være høyest mulig, har administrerende direktør Karita Bekkemellem i LMI tidligere sagt til Dagens Medisin. Nå er også LMI klare på at de er svært positiv til SVs forslag. SV varslet i oktober at de ville fremme forslag i Stortinget om at alt helsepersonell må finne seg i at honorarene de får fra legemiddelindustrien blir offentlige.  Nå er altså forslaget på bordet. En samlet opposisjon varslet støtte til forslaget. Da varslet også Legeforeningen, etter å ha nølt i spørsmålet, om at de endrer politikk om industrihonorarer. – Helsepersonell har en helt spesiell rolle i samfunnet. Det ligger stor makt i den kunnskapen og de rollene de har. I dag har helsepersonell ingen plikt til å offentliggjøre hvor mye penger de mottar fra legemiddelindustrien, selv om de samtidig er ansatt i det offentlige helsevesenet. Dette hemmeligholdet er skadelig for tillit, åpner for misbruk og gir virksomheter med enorme kommersielle interesser mulighet til uheldig påvirkning, skriver SV-representantene Kari Elisabeth Kaski, Lars Haltbrekken og Sheida Sangtarash. (dagensmedisin.no 5.12.2018).)

(Anm: Medisinsk utstyr (mintankesmie.no).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ny studie: Raddiser er mer skråsikre. (…) Scorer lavt på åpenhet. (…) Lite svekket selvtillit (forskning.no 7.1.2019).)

(Anm: Legemiddelindustrien (Big Pharma) (mintankesmie.no).)

(Anm: Pasientforeninger etc. (legemiddelfirmasponset helseinformasjon) (mintankesmie.no).)

– Må bli lettere å fjerne fastleger. Bare to prosent av tilsynssakene mot norske fastleger ender med at legen mister autorisasjonen.

(Anm: – Må bli lettere å fjerne fastleger. Bare to prosent av tilsynssakene mot norske fastleger ender med at legen mister autorisasjonen. Fylkeslegen i Hordaland mener det bør bli lettere å avskilte legene. – Det må bli litt lettere å luke ut de råtne eplene, sier Helga Arianson. Hun er fylkeslege i Hordaland og har flere fastleger i sitt tilsynsområde med en tvilsom praksis. Tall NRK har hentet inn fra Helsetilsynet viser at det er få leger som mister retten til å praktisere, til tross for et betydelig antall tilsynssaker. Mellom 2015 og 2017 fikk fylkeslegene inn 2528 tilsynssaker mot fastleger. De mest alvorlige blir sendt videre til Helsetilsynet. Bare 50 av tilsynssakene endte med at legen ble fratatt autorisasjonen, altså i to prosent av sakene. I tillegg fikk 46 andre leger en mildere reaksjon, som å miste retten til å skrive ut resepter. (nrk.no 18.1.2019).)

(Anm: Leger (MinFastlege). (mintankesmie.no).)

(Anm:  Leger, dødstall og kvalitet. (mintankesmie.no).)

(Anm: Legers integritet, kompetanse og kvalitet. (mintankesmie.no).)

(Anm: Bør leger og sykehus dokumentere sin etikk og praksis? (mintankesmie.no).)

(Anm: Fylkeslegen – Helsetilsynet (Statens helsetilsyn) - Fylkesmannen - Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker (mintankesmie.no).)

 - Europa kjemper mot falsk informasjon. I spissen står et norsk leksikon. Spydspiss.

(Anm: Europa kjemper mot falsk informasjon. I spissen står et norsk leksikon. Spydspiss. En EU-rapport kåret Erik Bolstad og Store Norske Leksikon til «europamestere i leksikon», ifølge Bolstad. Store Norske Leksikon er blitt modell for flere europeiske land. DETTE ER SAKEN: Historien om hvordan Store Norske Leksikon ble en spydspiss i kampen mot falsk informasjon (dn.no 25.1.2019).)

(Anm: Fri tilgang til forskningsresultater? (forskningsdata) (mintankesmie.no).)

(Anm: The hidden side of clinical trials | Sile Lane | TEDxMadrid (youtube.com).)

- Britisk komité advarer universitetene over svikt i deres rapporteringer fra kliniske forsøk.

(Anm: Britisk komité advarer universitetene over svikt i deres rapporteringer fra kliniske forsøk. (U.K. committee warns universities over failures to report clinical trials.) Som følge av en rapport i høst om at mange britiske universiteter gjør en dårlig jobb med å rapportere resultater fra kliniske studier ble universitetenes ledere varslet om at de må møte i parlamentet hvis de ikke lykkes å forbedre seg. (statnews.com 25.1.2019).)

- Stortingspartier hemmeligholder hvordan de bruker penger de bevilger til seg selv. (- Og hvorfor har en stortingsrepresentant fått refundert over 290.000 kroner uten å levere en eneste kvittering?) (- Offentlighetsloven sørger for at den som ønsker det, kan få innblikk i hvordan statlige og kommunale virksomheter bruker offentlige midler. Men offentlighetsloven omfatter ikke partienes grupper på Stortinget.)

(Anm: Stortingspartier hemmeligholder hvordan de bruker penger de bevilger til seg selv. Stortinget krever åpenhet om pengebruken i kommuner, sykehus og andre offentlige virksomheter. Men fem stortingspartier nekter å være like åpne om sin egen bruk av skattepenger. Hvor mange skattekroner kan en helsedirektør bruke på egen bil? Hvor mye bruker et kommunalt havneselskap på luksusreiser til Hongkong? Og hvorfor har en stortingsrepresentant fått refundert over 290.000 kroner uten å levere en eneste kvittering? Offentlighetsloven sørger for at den som ønsker det, kan få innblikk i hvordan statlige og kommunale virksomheter bruker offentlige midler. Men offentlighetsloven omfatter ikke partienes grupper på Stortinget. Stortingsrepresentantene har bevilget 862 millioner skattekroner over statsbudsjettet til sine egne partigrupper de siste fem årene. Men fem av de ni partiene nekter å gi like detaljert innsyn som det Stortinget krever av offentlige virksomheter. (aftenposten.no 14.11.2018).)

(Anm: Ytringsfrihet og offentlighet. (mintankesmie.no).)

- Riksrevisjonen: 7000 helseansatte lot være å rapportere bi-jobber. Hver tredje offentlig ansatte lege, psykolog eller ambulansearbeider har jobb ved siden av.

(Anm: Riksrevisjonen: 7000 helseansatte lot være å rapportere bi-jobber. Hver tredje offentlig ansatte lege, psykolog eller ambulansearbeider har jobb ved siden av. (– Det er kritikkverdig at helseforetakene ikke har sikret mer åpenhet om ansattes bierverv, skriver riksrevisor Per-Kristian Foss i den årlige rapporten til Stortinget om forvaltning av statlige selskaper. (vg.no 12.12.2017).)

(Anm: Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2016. Dokument 3:2 (2017–2018) Overlevert Stortinget 12.12.2017.) (PDF)

- Stortingsregnskapene. Hvordan bruker partiene på Stortinget skattepengene som de bevilger til seg selv?

(Anm: Stortingsregnskapene. Hvordan bruker partiene på Stortinget skattepengene som de bevilger til seg selv? Det har Aftenposten forsøkt å finne ut de siste månedene. Her vil du finne flere detaljer, men først skal vi lære litt om regnskap og åpenhet. (aftenposten.no 22.12.2018).)

(Anm: Politikk, politikere og troverdighet. (mintankesmie.no).)

- Reiseregninger. Helge André Njåstads kreative reiseregningsvirksomhet stinker. (- Med seg på tur har han hatt med familien. Selv om han ikke fakturerte Stortinget for kostnadene ved deres ferieopphold, har folkets penger betalt for hans.)

(Anm: Reiseregninger. Helge André Njåstads kreative reiseregningsvirksomhet stinker. Men i motsetning til sin bedragerisiktede partikollega Mazyar Keshvari dro Njåstad i det minste på turene han skrev utlegg for. (…) I dag handler det imidlertid ikke om den bedragerisiktede Keshvari. Etter avsløringer fra NRK er det hans partikollega Helge André Njåstad som befinner seg i søkelyset. Også hans reiseregningsvirksomhet framstår lyssky. De siste åra har Njåstad en rekke ganger kombinert opphold på fjonge hoteller med korte jobbmøter. Med seg på tur har han hatt med familien. Selv om han ikke fakturerte Stortinget for kostnadene ved deres ferieopphold, har folkets penger betalt for hans. (dagbladet.no 7.1.2019).)

- Leder. Njåstads reiseregninger: – Et stykke mellom liv og lære.

(Anm: Leder. Njåstads reiseregninger: – Et stykke mellom liv og lære. Frp-toppen Helge André Njåstad har ifølge NRK tatt med familien på flotte hoteller rundt i Norge. Blant annet tilbragte han påsken 2016 på Dr. Holms hotell på Geilo. Reisene er blitt betalt av norske skattebetalere, fordi Njåstad har definert oppholdene som jobbmøter. (vg.no 7.1.2019).)

(Anm: Interessekonflikter, bestikkelser og korrupsjon (mintankesmie.no).)

(Anm: Frp-tillitsbrudd igjen. Lov og orden-partiet Fremskrittspartiet er igjen rystet av økonomisk uorden. (dagsavisen.no 7.1.2019).)

- Helge André Njåstad lekket sensitive opplysninger: Trekker seg fra alle verv. Helge André Njåstad sa unnskyld til Fremskrittspartiets stortingsgruppe, da han trakk seg fra alle verv.

(Anm: Helge André Njåstad lekket sensitive opplysninger: Trekker seg fra alle verv. Helge André Njåstad sa unnskyld til Fremskrittspartiets stortingsgruppe, da han trakk seg fra alle verv. Frps finanstopp og nestsjef på Stortinget, Helge André Njåstad. trekker seg fra alle tillitsverv etter å ha delt sensitive opplysninger med en partifelle, skriver NRK. (dagbladet.no 30.1.2019).)

- Njåstad trakk seg fra sentralstyret allerede i oktober. (- Men Njåstads politiske nedtrapping fra topp til menig stortingsrepresentant har foregått over lengre tid i det skjulte enn offentligheten har visst.)

(Anm: Njåstad trakk seg fra sentralstyret allerede i oktober. Helge André Njåstad gikk ut av Frps sentralstyre allerede i oktober. Og han varslet parlamentarisk leder Hans Andreas Limi i november om at han ville gå av som finanspolitisk talsmann. Jeg fortalte Limi like etter budsjettforliket, at jeg ville gå av som finanspolitisk talsmann. Jeg kan ikke være låst i Oslo i helgene, sier Njåstad, som har en 10 år gammel sønn hjemme i Austevoll i Hordaland. Men Njåstads politiske nedtrapping fra topp til menig stortingsrepresentant har foregått over lengre tid i det skjulte enn offentligheten har visst. (aftenposten.no 30.1.2019).)

- De borgerlige partiene kutter i budsjettene til statsansatte – men skjermer overføringene til partigruppene.

(Anm: De borgerlige partiene kutter i budsjettene til statsansatte – men skjermer overføringene til partigruppene. Høyre, Frp, Venstre og KrF har pålagt staten å bruke mindre penger. Men partiene har skjermet sine egne stortingsgrupper mot sparekniven – og neste år vil de ha enda mer. (aftenposten.no 20.11.2018).)

(Anm: Interessekonflikter, bestikkelser og korrupsjon (mintankesmie.no).)

- Oppblåst regjering. Da Erna Solbergs tredje regjering kom ut på Slottsplassen i går, hadde hun tidenes største norske regjering i ryggen. (- Utgifter til lønn, reiser, bolig og biltjeneste for statsråder, statssekretærer og politiske rådgivere i departementene økte med 9,9 prosent.)

(Anm: Oppblåst regjering. Da Erna Solbergs tredje regjering kom ut på Slottsplassen i går, hadde hun tidenes største norske regjering i ryggen. (…) Siden 2015 har regjeringen pålagt all statlig virksomhet at driftsbudsjettet skal kuttes med 0,5 prosent i året. Likevel fikk Statsministerens kontor en økning på 2,3 prosent på årets budsjett. Utgifter til lønn, reiser, bolig og biltjeneste for statsråder, statssekretærer og politiske rådgivere i departementene økte med 9,9 prosent. Noen er åpenbart likere enn andre. Erna Solberg leder ikke ved eksempel. Gjør som jeg sier, ikke som jeg gjør, er åpenbart signalet. Det er dårlig ledelse å fortelle offentlig sektor at den skal kutte, men samtidig la eliten på toppen ese ut. (dagsavisen.no 22.1.2019).)

- Professor om politikernes hemmelighold av offentlig pengebruk: – De har et alvorlig forklaringsproblem. Professorer mener politikerne burde sørge for at offentligheten får mer innsyn i bruken av fellesskapets penger.

(Anm: Professor om politikernes hemmelighold av offentlig pengebruk: – De har et alvorlig forklaringsproblem. Professorer mener politikerne burde sørge for at offentligheten får mer innsyn i bruken av fellesskapets penger. – Når partiene kutter blindt og bredt over andre budsjetter, samtidig som de ikke gjør det samme i egne budsjettrammer, så opplever jeg dette som lite respektfullt overfor velgerne og særdeles politisk uklokt, sier Jan Fridthjof Bernt, professor i offentlig rett ved Universitetet i Bergen. Bernt har ledet en rekke offentlige lovutvalg og har i mange år jobbet med forvaltningsrett. Han reagerer på Aftenpostens sak om hvordan de borgerligere partiene holder hånden over støtten til partigruppene på Stortinget, samtidig som de kutter i resten av offentlig sektor. (aftenposten.no 22.11.2018).)

(Anm: Offentlig forvaltning (Offentlig sektor) (Statens økonomireglement - offentlige anskaffelser - offentlige innkjøp etc.) (mintankesmie.no).)

– Stortingspolitikerne har bevilget 1,7 milliarder til seg selv siden 2008 – ingen sjekker om pengene brukes på det som er formålet.

(Anm: Stortingspolitikerne har bevilget 1,7 milliarder til seg selv siden 2008 – ingen sjekker om pengene brukes på det som er formålet Ingen har ansvaret for å kontrollere om skattebetalernes penger blir brukt på det som er formålet. Fire partier hemmeligholder fremdeles detaljene rundt egen pengebruk i Stortinget. (aftenposten.no 28.11.2018).)

(Anm: Ny studie: Raddiser er mer skråsikre. (…) Scorer lavt på åpenhet. (…) Lite svekket selvtillit (forskning.no 7.1.2019).)

- Professor etter Aftenposten-avsløringer: Kan være tegn på at Riksrevisjonen bør revidere Stortingets pengebruk. (- Per Lægreid mener det kan være aktuelt at Stortingets vaktbikkje rettes mot seg selv. – Dette er ikke akkurat noe som bidrar til å styrke folks tillit til politikere.)

(Anm: Professor etter Aftenposten-avsløringer: Kan være tegn på at Riksrevisjonen bør revidere Stortingets pengebruk. Per Lægreid mener det kan være aktuelt at Stortingets vaktbikkje rettes mot seg selv. – Dette er ikke akkurat noe som bidrar til å styrke folks tillit til politikere. Det er professor Per Lægreids oppsummering av Aftenpostens funn de siste ukene. Vi har omtalt hvordan Stortinget har overført 862 millioner kroner til egne partigrupper de siste fem årene, og hvordan enkelte partigrupper bruker millionbeløp på fest og sosiale arrangementer. Samtidig nekter fem av ni partier å gi detaljert innsyn i hvordan de bruker offentlige penger. Parlamentarisk leder Hans Andreas Limi i Frp forklarte i forrige uke dette til dels med at en revisor «sjekker at alt vi foretar oss er i henhold til det regelverket som er vedtatt». (aftenposten.no 1.12.2018).)

- Mens politikerne fester for millioner, må sykepleiere betale sitt eget julebord: – Urettferdig at innsatsen verdsettes så ulikt. (- Til sammenligning åpner det statlige regelverket for at statlig ansatte i 2017 kunne bruke inntil 467 kroner på såkalte «velferdstiltak» (se faktaboks).)

(Anm: Mens politikerne fester for millioner, må sykepleiere betale sitt eget julebord: – Urettferdig at innsatsen verdsettes så ulikt. Sykepleiere på landets sykehus må selv punge ut for julebord og sommerfest. Samtidig bruker stortingspartiene millioner av skattekroner på fester, sosiale arrangementer og hyggetur til utlandet. Linda Lavik er fylkesleder for Norsk Sykepleierforbund i Buskerud. Hun reagerer på hvordan politikerne forsyner seg heftig at fellesskapets midler til fest og sosial moro, mens sykepleiere og andre statlige ansatte knapt får noe som helst. Aftenposten fortalte torsdag om hvordan Frps og Høyres stortingsgrupper i fjor brukte henholdsvis 26.900 og 13.000 kroner offentlige kroner på fest, moro og sosiale aktiviteter pr. person. Til sammenligning åpner det statlige regelverket for at statlig ansatte i 2017 kunne bruke inntil 467 kroner på såkalte «velferdstiltak» (se faktaboks). Må betale selv Men selv denne summen er langt unna hverdagen for en rekke statsansatte som, i likhet med stortingsrepresentantene, får arbeidsplassen sin finansiert over statsbudsjettet. Bakgrunn: Frps stortingsgruppe brukte 26.900 kroner pr. person på fest og moro. Det er 57 ganger mer enn statsansatte får bruke. (aftenposten.no 15.11.2018).)

(Anm: Offentlig forvaltning (Offentlig sektor) (Statens økonomireglement - offentlige anskaffelser - offentlige innkjøp etc.) (mintankesmie.no).)

- Ny studie: Raddiser er mer skråsikre. Ny studie viser at folk med radikale politiske synspunkter har større vanskeligheter for å skjønne når de tar feil. (- Scorer lavt på åpenhet.) (– De som scorer lavt på åpenhet, er ikke særlig reflekterende eller åpne for andre synspunkter og kulturer, forklarer Obaidi.)

(Anm: Ny studie: Raddiser er mer skråsikre. Ny studie viser at folk med radikale politiske synspunkter har større vanskeligheter for å skjønne når de tar feil. I politikken brukes begrepet radikale om de som ønsker store og raske endringer i samfunnet. I den nye studien deltok amerikanske radikale fra begge ender av den politiske skalaen. – Vi forsøkte å klargjøre om personer som har radikale politiske overbevisninger generelt er mer overbevist av egne tanker, eller om det koker ned til forskjeller i metakognisjon, som er evnen til å gjenkjenne når vi kan ha tatt feil, sier hovedforskeren bak studien, Steve Fleming, i en pressemelding fra University College London.  Studien viser altså at de radikale var mer sikre på at de hadde rett selv om de tok feil. Spørsmålene i spørreundersøkelsen hadde ingenting med politikk å gjøre. Fleming forteller at de radikale også er mindre villige til å forandre mening selv om de får bevis på at det er feil. (…) Scorer lavt på åpenhet I Obaidis siste undersøkelse av ekstremister viste resultatene at radikale scorer lavt på personlighetstrekket åpenhet. – De som scorer lavt på åpenhet, er ikke særlig reflekterende eller åpne for andre synspunkter og kulturer, forklarer Obaidi. (forskning.no 7.1.2019).)

(Anm: Metacognitive Failure as a Feature of Those Holding Radical Beliefs. Abstract Widening polarization about political, religious, and scientific issues threatens open societies, leading to entrenchment of beliefs, reduced mutual understanding, and a pervasive negativity surrounding the very idea of consensus [1, 2]. (…) Instead, our findings highlight a generic resistance to recognizing and revising incorrect beliefs as a potential driver of radicalization. Curr Biol. 2018 Dec 17;28(24):4014-4021.e8.)

- Støre og Solberg vil ikke svare om eget partis hemmelighold om hvordan de bruker offentlige penger. (- SV, KrF, MDG og Rødt har alle valgt å gi innsyn i sin egen pengebruk. Totalt har partigruppene på Stortinget fått overført 862 millioner kroner fra statsbudsjettet i perioden 2013–2017.)

(Anm: Støre og Solberg vil ikke svare om eget partis hemmelighold om hvordan de bruker offentlige penger. Statsminister Erna Solberg er taus om hvordan hun ser på at hennes eget parti praktiserer hemmelighold rundt stortingsgruppens bruk av offentlige penger. Det samme er Ap-leder Jonas Gahr Støre. Høyre, Ap, Frp, Sp og Venstre ønsker ikke å gi detaljert innsyn i hvordan stortingsgruppene bruker offentlige penger som de tildeler seg selv over statsbudsjettet. Som Aftenposten har omtalt tidligere, har Høyre sammen med Frp brukt spesielt mye av skattebetalernes penger på fest og sosiale aktiviteter. Men statsministeren er ordknapp når hun blir spurt om saken. (…) SV, KrF, MDG og Rødt har alle valgt å gi innsyn i sin egen pengebruk. Totalt har partigruppene på Stortinget fått overført 862 millioner kroner fra statsbudsjettet i perioden 2013–2017. (aftenposten.no 20.11.2018).)

(Anm: Ytringsfrihet og offentlighet. (mintankesmie.no).)

- Ap festet på Continental og Plaza – Frp og Høyre vil ikke si hva de har brukt 12,8 mill.

(Anm: Ap festet på Continental og Plaza – Frp og Høyre vil ikke si hva de har brukt 12,8 mill. skattekroner på. Ap har brukt skattepenger på fest på luksushotell og takterrasse. Høyre og Frp har brukt 12,8 millioner på fest og arrangementer – men vil ikke svare på nøyaktig hva pengene har gått til. (aftenposten.no 10.12.2018).)

(Anm: Informasjon versus kunnskap og makt (kommersialisering og monopolisering av kunnskap) (mintankesmie.no).)

(Anm: Selv om debattspaltene gir inntrykk av noe annet, er det ofte helt andre ting enn motstridende konsekvensvurdering er som gir opphav til ulike synspunkter, skriver Atle Fretheim. (aftenposten.no 15.1.2019).)

(Anm: Medierte virkeligheter. Det er ingen grunn til at helsejournalistikk skal være mindre kritisk enn annen journalistikk. Tidsskr Nor Legeforen 2018 Publisert: 17. april 2018.)

(Anm: Elitens penge påvirker lydløst dansk politik. Donationer giver indflydelse. Og meget tyder på, at lobbyisme baseret på donationer af penge og viden påvirker mange af de spørgsmål, som ikke har vælgernes umiddelbare interesse. (jyllands-posten.dk 9.10.2018).)

- Tette familiebånd blant Høyres og Frps folk i regjeringsapparatet. Hun driver en regjering – og ingen familiebedrift. (- Men i Erna Solbergs mannskap er det flust av folk med familiære bånd til hverandre eller til andre politikere i de samme partiene.)

(Anm: Tette familiebånd blant Høyres og Frps folk i regjeringsapparatet. Hun driver en regjering – og ingen familiebedrift. Men i Erna Solbergs mannskap er det flust av folk med familiære bånd til hverandre eller til andre politikere i de samme partiene. (- Nordli Hansen er professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo og har god innsikt i eliter og deres makt. Hun mener de mange familiebåndene skaper en gruppetilhørighet og absolutt tyder «på at makt blir konsentrert på få hender.» (aftenposten.no 2.2.2019).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

- Frps stortingsgruppe brukte 26.900 kroner per person på fest og moro. Det er 57 ganger mer enn statsansatte får bruke. Frp har gjennom mange år rast mot unødvendig offentlig pengebruk. Det har ikke hindret stortingsgruppen i å bruke millionbeløp på skattefinansiert fest og sosiale aktiviteter – som en tur til London.

(Anm: Frps stortingsgruppe brukte 26.900 kroner per person på fest og moro. Det er 57 ganger mer enn statsansatte får bruke. Frp har gjennom mange år rast mot unødvendig offentlig pengebruk. Det har ikke hindret stortingsgruppen i å bruke millionbeløp på skattefinansiert fest og sosiale aktiviteter – som en tur til London. – Jeg synes dette er oppsiktsvekkende tall, og det viser mangel på en forståelse for hva slags signaler man sender ut. Slik reagerte Frps stortingsrepresentant Jan Arild Ellingsen da Aftenposten i 2013 avslørte hvordan den statlige organisasjonen Forsvarsbygg hadde brukt offentlige penger på fest og moro. Regjeringen har bestemt at statlige institusjoner kan bruke 467 kroner pr. person til såkalte «velferdstiltak», ifølge Statens personalhåndbok. Dette kan for eksempel være julebord, sommerfester eller andre sosiale tiltak. Forsvarsbygg hadde brukt opp mot 4500 kroner pr. person, noe Frp-politikeren mente var «så langt som det man kan komme» fra den nøkternheten som bør forventes i offentlige virksomheters pengebruk. (aftenposten.no 14.11.2018).)

(Anm: Gaver, smøring, donasjoner (gave gitt som bestikkelse) etc. (mintankesmie.no).)

- Utbetalinger fra legemiddelindustrien. Sykehusinnkjøp erkjenner for dårlige habilitets-rutiner og varsler gjennomgang.

(Anm: Utbetalinger fra legemiddelindustrien. Sykehusinnkjøp erkjenner for dårlige habilitets-rutiner og varsler gjennomgang. Kort tid etter at Legeforeningen varslet politikkendring, melder også sykehussektorens foretak for legemiddelinnkjøp at rutinene skal gjennomgås. (…) Bente Hayes, innkjøpsdirektør for legemidler, innrømmer at foretaket har glippet på oppfølgingen av habiliteten til medlemmene i spesialistgruppene. Hun varsler imidlertid nye rutiner som skal sikre full åpenhet. – Vi er helt enige i at det skal være full åpenhet om eventuelle interessekonflikter og habilitet. (dagensmedisin.no 19.10.2018).)

– Her i Norge har vi ikke korrupsjon.

(Anm: Her i Norge har vi ikke korrupsjon. Hytteplasser, pengegaver og luksusturer. Norske politikere skal være glade for at de bor i et land uten korrupsjon. Hvert år offentliggjør Transparency International sin Corruption Perception Index. Korrupsjonsindeksen, på godt norsk. Og norsk, det er jammen godt på korrupsjonsindeksen. Der havner vi på en delt tredjeplass med Finland og Sveits. Bare Danmark på andreplass og New Zealand på første har mindre korrupsjon enn oss. (dagsavisen.no 2.11.2018).)

- Hyttesaken»: Da Norges dårligste investor møtte Norges dårligste politiker.

(Anm: «Hyttesaken»: Da Norges dårligste investor møtte Norges dårligste politiker. «Hyttesaken» vitner om dårlig dømmekraft fra alle involverte. «Dette er en gave. Det er det ikke tvil om». Finansprofessor Thore Johnsen til Dagens Næringsliv 30. oktober. (dagbladet.no 20.11.2018).)

(Anm: Gaver, smøring, donasjoner (gave gitt som bestikkelse) etc. (mintankesmie.no).)

- Siv Jensen får erstatter i saker som gjelder Johan H. Andresen.

(Anm: Siv Jensen får erstatter i saker som gjelder Johan H. Andresen. I fredagens statsråd ble Jon Georg Dale oppnevnt som settestatsråd for finansminister Siv Jensen i saker som gjelder Johan H. Andresen og Ferd på grunn av hennes bindinger til milliardæren. (dn.no 14.12.2018).)

- Reagerer på forskjellsbehandling: Johan H. Andresen slipper skatt – forretningspartnere må betale 163 millioner.

(Anm: Reagerer på forskjellsbehandling: Johan H. Andresen slipper skatt – forretningspartnere må betale 163 millioner. Skattemyndighetene lar Ferd-eier Johan H. Andresen slippe en skatteregning på 108 millioner kroner. Forretningspartnere går rettens vei for å få samme behandling. Ferd-sjef Johan H. Andresen, som også leder Oljefondets Etikkråd. (dn.no 9.12.2018).)

- Ferd om skattesaken: «En helt spesiell forhistorie». Ferd og Johan H. Andresens advokat mener det er særskilte grunner til at klienten fikk spesialbehandling i skattesaken og slapp en regning på 108 millioner kroner.

(Anm: Ferd om skattesaken: «En helt spesiell forhistorie». Ferd og Johan H. Andresens advokat mener det er særskilte grunner til at klienten fikk spesialbehandling i skattesaken og slapp en regning på 108 millioner kroner. Advokat Harald Hauge har representert Johan H. Andresens selskap Ferd i skattespørsmål i en årrekke. Han mener det er gode grunner til at Ferd slapp med fritak for skatt på gevinstene fra Herkules-fondet som DN har omtalt. (dn.no 14.12.2018).)

(Anm: Politikk, politikere og troverdighet. (mintankesmie.no).)

- Ap ber Siv Jensen rydde opp i Johan H. Andresens skattesak.

(Anm: Ap ber Siv Jensen rydde opp i Johan H. Andresens skattesak. Arbeiderpartiet har stilt finansministeren spørsmål om skattesaken til milliardær Johan H. Andresen. DN skrev i desember om hvordan Sentralskattekontoret for storbedrifter kom frem til at Johan H. Andresens Ferd skulle få nullskatt etter en klage i 2014. Dermed slapp han en skatteregning på over 100 millioner kroner. Forrige uke sa Finansdepartementet til DN at et brev som ble vektlagt av skattekontoret, ikke gjelder for selskaper som Andresens Ferd. (dn.no 3.1.2019).)

- Finansdepartementet: Brevet som ble brukt til å begrunne nullskatt til Johan H. Andresen «tar ikke stilling» til selskaper som Ferd.

(Anm: Finansdepartementet: Brevet som ble brukt til å begrunne nullskatt til Johan H. Andresen «tar ikke stilling» til selskaper som Ferd. Sentralskattekontoret la avgjørende vekt på et brev som Finansdepartementet nå sier at ikke gjelder for Johan H. Andresens selskap. (dn.no 27.12.201).)

- Kristin Andresen snakker ut om DN og Siv Jensen. - Hva slags moral har de, og har man ingen yrkesstolthet som journalist?

(Anm: Kristin Andresen snakker ut om DN og Siv Jensen. - Hva slags moral har de, og har man ingen yrkesstolthet som journalist? - For å være helt ærlig. Da eiendomssjefen sa vi skulle ta 40.000 kroner i leie for den brakka, så syntes jeg det var altfor dyrt. Det var jo bare en uisolert sommerhytte, og den så ut som «hei, kom og hjelp meg»! Men eiendomssjefen mente at vi burde ta såpass, sier Kristin G. Andresen, kona til milliardær Johan H. Andresen. Se videointervju øverst i saken. Nettavisen møter henne hjemme i villaen på Skøyen i Oslo. Denne høsten har hun vært fly forbanna. Årsaken er avisoppslag om den familieeide hytta på Grimsøya utenfor Sandvika i Oslofjorden som finansminister Siv Jensen har leid. (nettavisen.no 1.12.2018).)

- Reagerer på at fastleger ikke ble anmeldt: – Ikke likhet for loven. 19 leger ble tatt for å ha fått opptil 1,3 millioner kroner fra staten urettmessig.

(Anm: Reagerer på at fastleger ikke ble anmeldt: – Ikke likhet for loven. 19 leger ble tatt for å ha fått opptil 1,3 millioner kroner fra staten urettmessig. Ingen ble anmeldt. – Urettferdig, mener «Even» som havnet i fengsel etter å ha fått 160.000 kroner fra Nav han ikke hadde krav på. – URETTFERDIG: «Even» ble dømt til fengsel for trygdesvindel på tross av at han sa ifra til Nav at han hadde gjort en feil. Han synes det er veldig urettferdig når flere leger som har mottatt høyere beløp fra Staten urettmessig ikke straffes. (…) Tilbakebetalte over 13 millioner Onsdag avslørte Brennpunkt at noen fastleger har fått store beløp fra staten ved å ta betalt for pasienttjenester de ikke har gitt. (nrk.no 3.5.2018).)

- To menn må i fengsel for grov korrupsjon. En tidligere virksomhetsleder i Nannestad kommune og en medtiltalt leverandør av pumpeutstyr er dømt til tre år og åtte måneders fengsel for korrupsjon. De må også betale 7 millioner kroner i erstatning til kommunen, skriver Romerikes Blad.

(Anm: To menn må i fengsel for grov korrupsjon. En tidligere virksomhetsleder i Nannestad kommune og en medtiltalt leverandør av pumpeutstyr er dømt til tre år og åtte måneders fengsel for korrupsjon. De må også betale 7 millioner kroner i erstatning til kommunen, skriver Romerikes Blad. Mennene var tiltalt for å ha produsert fiktive fakturaer på pumpeutstyr til kommunen i en årrekke, slik at leverandøren urettmessig fikk utbetalt 7 millioner kroner. Virksomhetslederen skal ha sørget for at fakturaene ble godkjent. Til gjengjeld mottok han 485.000 kroner i kontanter, alkohol og varmeutstyr til eget hus, ifølge dommen fra Øvre Romerike tingrett. Nannestad kommune anmeldte saken til politiet i 2015 etter en intern gransking i kommunen basert på mistanker om fiktiv fakturering og overfakturering. (aftenposten.no 16.11.2018).)

- Denne uken kom lagmannsrettens dom mot en fastlege i Sarpsborg. Han ble dømt til tre års fengsel for grovt bedrageri etter å ha sendt inn falske pasientregninger til Staten.

(Anm: Kostholdsveiledning på dødsleiet. I en fersk bedrageridom mot en fastlege i Sarpsborg, kommer det fram at han feilaktig tok seg betalt for å gi døende pasienter kostholdsveiledning. (…) Denne uken kom lagmannsrettens dom mot en fastlege i Sarpsborg. Han ble dømt til tre års fengsel for grovt bedrageri etter å ha sendt inn falske pasientregninger til Staten. Dermed ble dommen fra tingretten redusert med ett år, noe som opprører fastlegens tidligere pasienter. (…) Det verste var å oppdage at legejournalene deres inneholdt flere feilaktige opplysninger om dem, fortalte de i programmet. Men under ankesaken i Borgarting lagmannsrett dukket det opp nye overraskelser. (…) Dommen slår fast at legen er skyldig i grovt bedrageri av minst 4,7 millioner kroner over en periode på sju år. Han dømmes videre for falsk forklaring, brudd på journalplikten og brudd på bokføringsloven. Lagmannsretten mener at det er passende å kreve en tilbakebetaling av 950.000 kroner fra legen. Dette er halvparten av beløpet tingretten kom fram til. (…) Elise Hageengen vitnet mot legen og fortalte at han hadde krevd urettmessig refusjon for hennes barn. (…) Les mer: De stolte på legen, men så oppdaget de at han hadde lurt til seg penger i deres navn (…) Her kan du se dokumentaren i sin helhet (nrk.no 10.11.2018).)

(Anm: Interessekonflikter, bestikkelser og korrupsjon (mintankesmie.no).)

- Medisinske interessekonflikter: Når en offentliggjøring ikke er nok. Tillit innen NHS viser veien for den britiske medisinske forskningsverden ved å stramme inn på sin politikk på interessekonflikter for ansatte som er involvert i forskning, rapporter Ingrid Torjesen. Bør en lege med forretningsmessige interessekonflikter på ny teknologi få lov til å lede forskningsforsøk på samme produkt?

(Anm: Medical conflicts of interest: when a declaration isn't enough. One NHS trust is leading the way in the UK medical research world by toughening its conflict of interest policy for staff involved in research, Ingrid Torjesen reports Should a doctor with a commercial interest in a new technology be allowed to lead research trials of the same product? Should researchers with extensive financial interests also be disqualified from parts of the study?
One NHS trust to confront these questions is Great Ormond Street Hospital in London. With Brexit looming and the UK looking increasingly to capitalise on research innovation in the health sector, the hospital has turned to the US for inspiration and updated its policies. BMJ 2018;363:k4660 (Published 06 November 2018).)

- SV FREMMER FORSLAG I STORTINGET. Kan bli slutt på legers hemmelighold av industripenger. (- Når leger jobber for et legemiddelfirma på ettermiddagen og skriver ut medisiner fra samme firma på formiddagen, risikerer vi tilliten til helsevesenet.)

(Anm: SV FREMMER FORSLAG I STORTINGET. Kan bli slutt på legers hemmelighold av industripenger. Dersom SV får det som de vil, kan leger og sykepleiere måtte offentliggjøre hvor mye penger de får fra legemiddelselskapene. I dag må legemiddelselskapene innhente samtykke fra helsepersonell når de skal offentliggjøre hvor mye leger og sykepleiere har mottatt fra legemiddelindustrien. SV vil i høst fremme et forslag i Stortinget som innebærer at alt helsepersonell må offentliggjøre honorarene de mottar fra legemiddelindustrien. SVs krav om at leger og annet helsepersonell må oppgi hvor mye de får, og fra hvilket legemiddelselskap, kommer etter at Dagens Medisin skrev at det i fjor ble utbetalt 7,5 millioner kroner til helsepersonell som ikke har samtykket til å bli med i legemiddelselskapenes offentliggjøring av utbetalingene. Stortingsrepresentant og helsepolitisk talsperson for SV, Sheida Sangtarash, sier åpenhet er avgjørende for tilliten mellom leger og pasienter: – Når norske leger mottar flere millioner til sammen i honorarer fra legemiddelindustrien, er det minste vi kan kreve at leger som jobber i eller for det offentlige helsevesen oppgir denne interessekonflikten. Når leger jobber for et legemiddelfirma på ettermiddagen og skriver ut medisiner fra samme firma på formiddagen, risikerer vi tilliten til helsevesenet. Derfor må vi kreve åpenhet, sier Sangtarash. Sangtarash sier til Dagens Medisin at de snarlig vil foreslå at kravet om åpenhet blir forskriftsfestet. Dagens Medisin har samlet informasjonen om utbetalingene til alle helsearbeidere som har gått med på offentliggjøring. Klikk her for å søke i utbetalingene fra industrien. (dagensmedisin.no 16.10.2018).)

- Offentliggjøring av utbetalinger fra legemiddelfirmaer til helsepersonell i Storbritannia: Analyse av forbindelser til British Pharmaceutical Industry's Disclosure UK database, 2015 og 2016 kohorter. (- Hvis mangler ikke retttes op bør Storbritannia vurdere å innføre lovgivning som krever obligatorisk offentliggjøring for å muliggjøre tilstrekkelig sporing av industribetalinger.)

(Anm: Disclosure of payments by pharmaceutical companies to healthcare professionals in the UK: analysis of the Association of the British Pharmaceutical Industry’s Disclosure UK database, 2015 and 2016 cohorts. Abstract Objectives To analyse the section of Disclosure UK that pertains to healthcare professionals (HCPs) in order to provide insight into the database’s structure and content and suggest ways to improve its transparency. (…) Conclusions Key deficiencies in Disclosure UK include: insufficient information on payments and recipients, a relatively low HCP consent rate for individual-level disclosure, differences in consent rates across companies and payment types, and reporting ambiguities or inconsistencies. We employ these findings to develop recommendations for improving transparency, including an easily interpretable consent rate statistic that allows for comparison across years, firms and countries. If deficiencies remain unresolved, the UK should consider introducing legislation requiring mandatory disclosure to allow for adequate tracking of industry payments. BMJ Open 2018;8:e023094.)

- Leger som mottar bare en utbetaling fra et legemiddelfirma for et merkevarelegemiddel er fem ganger mer tilbøyelige til å foreskrive dette legemidlet fremfor en alternativ behandling, inklusive generiske legemidler (kopimedisiner), ifølge en ny CareDash-studie.

(Anm: Leger som mottar bare en utbetaling fra et legemiddelfirma for et merkevarelegemiddel er fem ganger mer tilbøyelige til å foreskrive dette legemidlet fremfor en alternativ behandling, inklusive generiske legemidler (kopimedisiner), ifølge en ny CareDash-studie. (Dive Brief: - Doctors who receive even one payment from a pharmaceutical company for a brand name drug are five times more prone to prescribe that drug over an alternative treatment, including generics, according to a new CareDash study.) (biopharmadive.com 16.3.2018).)

(Anm: Gratis lunch, legemidler, grådighetskultur og korrupsjon (mintankesmie.no).)

- «Jeg kunne ikke have skrevet det her som læge. Det havde været at skide i egen rede». Steffen Jacobsen, tidligere læge og nuværende forfatter, er aktuel med en kriminalroman, der involverer medicinalindustrien. (- Steffen Jacobsen forlod tidligere på året jobbet som overlæge for at hellige sig forfattergerningen.)

(Anm: «Jeg kunne ikke have skrevet det her som læge. Det havde været at skide i egen rede». Steffen Jacobsen forlod tidligere på året jobbet som overlæge for at hellige sig forfattergerningen. Steffen Jacobsen, tidligere læge og nuværende forfatter, er aktuel med en kriminalroman, der involverer medicinalindustrien. Steffen Jacobsen er aktuel med krimien “Ghostwriter”. Vi møder ham på en café i Aarhus for at tale om bogen, der udkommer fredag, men først må vi runde hans forrige bog ”Hvis de lige vil sidde helt stille, frue – dr. Jacobsen er ny på afdelingen”, hvori han spidder det danske sundhedssystem og slår ned på bureaukratiet, dokumentationskravene og det udskældte it-system Sundhedsplatformen. Selv jordmødrene fik et rap over fingrene og blev karakteriseret som «irriterende». «De føler sig no... (jyllands-posten.dk 7.11.2018).)

- Sykehusledere får kritikk for å operere ved privatklinikk på fritida. Til daglig fronter overlegene det offentlige tilbudet til prostatapasienter, men på fritiden opererer stjernekirurgene pasienter ved et nyåpnet, privat sykehus. Nå får de kritikk av kolleger. (- Overfor NRK erkjenner flere foretak at de ikke har full oversikt over hvor mange av deres ansatte som faktisk jobber for andre i fritiden.)

(Anm: Sykehusledere får kritikk for å operere ved privatklinikk på fritida. Til daglig fronter overlegene det offentlige tilbudet til prostatapasienter, men på fritiden opererer stjernekirurgene pasienter ved et nyåpnet, privat sykehus. Nå får de kritikk av kolleger. Ingen har operert flere prostatakreftpasienter med robotassistert kirurgi i Norge enn radarparet Bjørn Brennhovd og Nicolai Wessel. (…) Første private prostata-tilbud Overlege Bjørn Brennhovd jobber altså to steder. Aller mest på Radiumhospitalet, men på fritiden og i ferier tar han altså frem legefrakken på Colosseum Mann. Der regner han med å operere mellom 25 og 50 pasienter i året. (…) Flere enn 600 leger Det er ikke uvanlig at offentlig ansatte helsearbeidere jobber andre steder enn på sykehuset. NRK har derfor bedt helseforetakene om en oversikt over hvor mange av deres leger som også jobber i private helseinstitusjoner. Svarene vi samlet inn teller i overkant av 600 leger. Ett helseforetak kunne ikke svare oss. Noen kunne heller ikke si hvor legene jobber, men tallene viser at dette er omfattende. En undersøkelse som Riksrevisjonen har gjort, avslører dessuten at de aller fleste ikke varsler hovedarbeidsgiver om arbeidet de har påtatt seg i fritiden, noe de er pålagt å gjøre. Bakgrunnen er at biervervet kan bli så omfattende at det går ut over jobben i det offentlige. I tillegg kan bierverv føre til at den enkelte havner i en interesse- eller lojalitetskonflikt med hovedarbeidsgiver. Overfor NRK erkjenner flere foretak at de ikke har full oversikt over hvor mange av deres ansatte som faktisk jobber for andre i fritiden. (…) Må ha de aller beste – Jeg må ha de beste kirurgene hvis vi skal ha et godt privat sykehustilbud her i landet. Dette krever forsikringsselskapene, sier Gard Lauvsnes – helsegründeren bak Colosseum Mann. (…) – Tjener de godt her? – Jeg tror at de føler at de tjener godt, ja. Selv ber Lauvsnes om å bli trodd når han sier at han ikke tjener penger på sykehusdriften. Det til tross for at hver operasjon koster 170.000 kroner. En kostnadsanalyse som ble gjort ved norske sykehus for et par år siden, viser at en robotassistert prostataoperasjon koster det offentlige helsevesenet rundt 70.000 kroner, justert til 2018-nivå vil det si om lag 83.000 kroner. (nrk.no 3.11.2018).)

- Lakseselskap fikk omgjort miljøvedtak etter hemmelig pengegave. I ti år fikk lakseselskapet avslag på avslag fra myndighetene. Tre måneder etter en hemmelig pengegave til Frp og Høyre i Nordland, ble vedtaket omgjort. (- Men både NVE og Olje- og energidepartementet, som er ankeinstans, mente det opprinnelige vedtaket var riktig. «Smolten AS vil ta ut mer vann fra vassdraget enn det NVE mener er forsvarlig.)

(Anm: Lakseselskap fikk omgjort miljøvedtak etter hemmelig pengegave. I ti år fikk lakseselskapet avslag på avslag fra myndighetene. Tre måneder etter en hemmelig pengegave til Frp og Høyre i Nordland, ble vedtaket omgjort. Sentralt i saken står olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp), som selv er fra Nordland. Den tidligere Hadsel-ordføreren var statsekretær i olje- og energidepartementet da Frp og Høyre i Nordland foran valget i fjor mottok hemmelig pengestøtte fra lakseselskapet Nordlaks, slik Dagens Næringsliv tidligere har omtalt. (…) Da det aktuelle miljøvedtaket ble omgjort i september 2017, var det etter ti år med gjentatte avslag både fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Olje- og energidepartementet. Freiberg gikk av som statssekretær i Olje- og energidepartementet kort tid etter at den hemmelige pengegaven kom i mai 2017, for å fokusere på valgkampen hjemme i Nordland. I august i år ble han olje- og energiminister. Freiberg sier til Dagbladet at han ikke har forsøkt å påvirke utfallet av behandlingen i departementet. Les hele svaret hans nederst i saken. (…) De neste ti åra sendte firmaet en rekke klager og en ny søknad. Men både NVE og Olje- og energidepartementet, som er ankeinstans, mente det opprinnelige vedtaket var riktig. «Smolten AS vil ta ut mer vann fra vassdraget enn det NVE mener er forsvarlig. NVE mener at settefiskanlegget slik de driver i dag allerede har påvirket vassdraget negativt,» heter det i et av vedtakene fra NVE. (dagbladet.no 19.10.2018).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ny studie: Raddiser er mer skråsikre. (…) Scorer lavt på åpenhet. (…) Lite svekket selvtillit (forskning.no 7.1.2019).)

- Solgte direktørbolig uten budrunde - fikk dobbel pris. Bane Nor solgte Generaldirektørboligen da Runar Vatne la 80 millioner på bordet. (- Er det sånn statens verdier skal avhendes, spør han. - Er 80 millioner billig?)

(Anm: Solgte direktørbolig uten budrunde - fikk dobbel pris. Bane Nor solgte Generaldirektørboligen da Runar Vatne la 80 millioner på bordet. (…) Fredag morgen fikk Finansavisen telefon fra en eiendomsinvestor som var forundret og irritert over at eiendommen var solgt uten at den var lagt ut i markedet. - Jeg har snakket med fire–fem andre i dag som føler det samme. Er det sånn statens verdier skal avhendes, spør han. - Er 80 millioner billig? - Det vet jeg ikke for jeg har ikke fått sett på den, men jeg trodde det var en forutsetning å legge eiendommer ut på det åpne markedet når slike eiendommer er til salgs. Det finnes bare en generaldirektørbolig og helt sikkert mange potensielle budgivere, sier investoren til avisen. (hegnar.no 27.10.2018).)

- Sandberg må varsle Karantenenemnda hvis han vil jobbe i Letnes' selskap. Når avgåtte fiskeriminister Per Sandberg får seg ny jobb, må han varsle Karantenenemnda, opplyser Statsministerens kontor.

(Anm: Sandberg må varsle Karantenenemnda hvis han vil jobbe i Letnes' selskap. Når avgåtte fiskeriminister Per Sandberg får seg ny jobb, må han varsle Karantenenemnda, opplyser Statsministerens kontor. Sandbergs kjæreste Bahareh Letnes har sagt at Sandberg nå skal jobbe i hennes selskap. – Per Sandberg får automatisk en måneds etterlønn, og han kan søke om å få utvidet etterlønn. Når han har fått ny jobb, må han kontakte Karantenenemnda som vil vurdere hva slags karantene som er aktuell eller lengden på den, opplyser kommunikasjonssjef Trude Måseide ved Statsministerens kontor. – Det er for tidlig å si noe om karantenetid nå, fastslår Måseide. Les også: Inkompetent presse på statsrådsjakt (nettavisen.no 15.8.2018).)

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

- Derfor er Frithjof Jacobsen blitt et problem for VG. (- Med Norges største nettavis som plattform har han servert sine velformulerte kommentarer og velplasserte spark mot makten.)

(Anm: Derfor er Frithjof Jacobsen blitt et problem for VG | Trine Eilertsen, politisk redaktør. Det er all grunn til å stille spørsmål ved VGs politiske kommentarjournalistikk det siste året. Frithjof Jacobsen fortalte om sitt forhold til Aps Jette F. Christensen i et intervju med Medier24 onsdag. Frithjof Jacobsen har vært Norges mest leste politiske kommentator. Med Norges største nettavis som plattform har han servert sine velformulerte kommentarer og velplasserte spark mot makten. Nå avslutter han kommentatorlivet i VG og sitt ekteskap nærmest over natten fordi «han ønsker å innlede et forhold» til Christensen. (…) Sjefredaktør Gard Steiro skriver i sin redegjørelse til leserne at redaksjonsledelsen ble gjort oppmerksom på rykter våren 2018. Jacobsen ble konfrontert med dem, men benektet dem, ifølge politisk redaktør Hanne Skartveit. De trodde på ham, han fortsatte som kommentator. (aftenposten.no 16.1.2019).)

- Skjulte bindinger skal vi ikke ha i journalistikken. Det er viktig. Alle har relasjoner, men vi kan ikke ha skjulte bindinger.

(Anm: VG-ledelsen: Jacobsen nektet for relasjonen til Christensen to ganger. VG-sjefene undersøkte ikke saken nærmere, fordi de fryktet at de kunne bidra til ryktespredning. (…) Hva med VGs troverdighet? – Hvordan påvirker forholdet VGs troverdighet? – Jeg håper det ikke gjør det. Skjulte bindinger skal vi ikke ha i journalistikken. Det er viktig. Alle har relasjoner, men vi kan ikke ha skjulte bindinger. Om denne relasjonen har påvirket Jacobsens kommentarer, det er det bare hans om vet.  (vg.no 16.1.2019).)

(Anm: Frithjof Jacobsens avgang. Frithjof Jacobsen har en relasjon som ikke er forenlig med rollen som kommentator i VG. Derfor valgte han selv å si opp sin stilling. (…) Det er gode grunner til at journalister ikke skal ha bindinger eller tette relasjoner til aktører som omtales. Leserne skal ikke være i tvil om vår uavhengighet. Vi skal ikke sette oss i situasjoner der det kan stilles spørsmål ved vår habilitet. Dette er nedfelt både i det presseetiske regelverket og i interne kjøreregler for VG. (vg.no 16.1.2019).)

- Moxnes: Ber Stortingets presidentskap om å politianmelde Keshvari.

(Anm: Moxnes: Ber Stortingets presidentskap om å politianmelde Keshvari. Rødt-leder Bjørnar Moxnes ber Stortingets presidentskap om å politianmelde Mazyar Keshvari (Frp), som har fått penger utbetalt gjennom fiktive reiseregninger. Mazyar Keshvari har innrømmet at han har fått utbetalt penger han ikke hadde krav på gjennom fiktive reiseregninger. Her er han på Frps landsmøte i april. Bjørnar Moxnes opplyser torsdag morgen til NTB at han i løpet av dagen vil overlevere et brev til presidentskapet der han ber om politianmeldelse. – Med mindre de sitter på informasjon som tilsier at Aftenpostens oppslag er uriktig. Keshvari har fått penger han ikke skulle hatt fra Stortinget. Da er det naturlig at presidentskapet anmelder og ber om etterforskning, sier Moxnes. Han mener at det er presidentskapet som er de rette til å anmelde ettersom Keshvaris handlinger har medført utbetalinger over Stortingets budsjett. – Jeg mener presidentskapet bør be eksplisitt om at det tas ut tiltale hvis etterforskning avdekker straffbare handlinger, sier Rødt-lederen. (aftenposten.no 18.10.2018).)

(Anm: Politikk, politikere og troverdighet. (mintankesmie.no).)

- Stortingets administrasjon anmelder Mazyar Keshvari. Stortingets administrasjon opplyser at de har levert en anmeldelse til Oslo politidistrikt om mulig misbruk av Stortingets ordning for reisegodtgjørelse.

(Anm: Stortingets administrasjon anmelder Mazyar Keshvari. Stortingets administrasjon opplyser at de har levert en anmeldelse til Oslo politidistrikt om mulig misbruk av Stortingets ordning for reisegodtgjørelse. – Dette er en alvorlig sak. For å få brakt på det rene hva som har skjedd i denne saken er det viktig at politiet setter i gang en etterforskning. Samtidig ønsker vi å komme til bunns i om det er grunnlag for straffeforfølgelse, sier Stortingets direktør, Marianne Andreassen. (…) Vil gjennomgå regelverket I pressemeldingen opplyses det videre om at stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen tar initiativ til å gjennomgå regelverket for reisegodtgjørelser. – Når vi ser at systemet blir misbrukt er det åpenbart at vi må ta en grundig gjennomgang for å vurdere endringer i regelverket, sier hun. Keshvari har sittet som vara for Siv Jensen på Stortinget mens hun har vært finansminister. I tillegg er han medlem av kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget. (nrk.no 18.10.2018).)

(Anm: Politiet, etterforskning, politianmeldelser (Spesialenheten for politisaker) (mintankesmie.no).)

- Politiet: Vet fremdeles ikke hvor mye Keshvari har unndratt fra Stortinget.

(Anm: Politiet: Vet fremdeles ikke hvor mye Keshvari har unndratt fra Stortinget. Seks uker etter at Aftenposten avslørte hvordan Frps stortingsrepresentant hadde jukset med reiseregninger, har fremdeles ikke politiet oversikt over hvor mye den bedragerisiktede politikeren urettmessig skal ha fått utbetalt. (…) – Vi har gjennomført et avhør, men ble ikke helt ferdige, så vi planlegger å sette opp et nytt, sier Rune Skjold, som er seksjonsleder ved økonomi og spesialetterforskning i Oslo politidistrikt. – Hva har fremkommet i det første avhøret? – Vi ønsker ikke å gå inn i detaljer i saken av taktiske hensyn, sier han. Bakgrunn: Aftenposten avslører: Frp-profil leverte fiktive reiseregninger til Stortinget(aftenposten.no 3.12.2018).)

- Politiet om Keshvari-etterforskningen: – Kommer til å ta tid.

(Anm: Politiet om Keshvari-etterforskningen: – Kommer til å ta tid. Stortinget har fremdeles ikke fått tilbakebetalt penger fra den bedragerisiktede Frp-representanten, og vil avvente til etterforskningen er over. (aftenposten.no 31.1.2019).)

(Anm: Politiet, etterforskning, politianmeldelser (Spesialenheten for politisaker) (mintankesmie.no).)

(Anm: Politiet: Har fremdeles ikke mottatt dokumentasjon etter Keshvari-anmeldelse. For 11 dager siden anmeldte Stortingets ledelse Mazyar Keshvari (Frp) til politiet etter avsløringene om at Frp-politikeren hadde levert fiktive reiseregninger. Politiet har fremdeles ikke mottatt dokumentasjon fra Stortinget. (aftenposten.no 29.10.2018).)

- Riksrevisjonen undersøker Keshvari-advokatens habilitet: - Det er en mulig konflikt. Frp-politiker Mayzar Keshvaris advokat kan være innhabil i saken.

(Anm: Riksrevisjonen undersøker Keshvari-advokatens habilitet: - Det er en mulig konflikt. Frp-politiker Mayzar Keshvaris advokat kan være innhabil i saken. Riksrevisjonen undersøker om advokat Arve Lønnum kan ha en dobbeltrolle i saken om Mazyar Keshvaris reiseregninger. Lønnum sitter i Riksrevisjonens kollegium. Den tidligere Frp-politikeren er plassert i kollegiet av Frp. Ifølge Dagens Næringsliv er Riksrevisjonen i gang med sine undersøkelser av om Lønnum kan bistå Keshvari. – Det er en mulig konflikt, men konklusjonen er ikke truffet. Habiliteten her er vanskelig, og må vurderes særskilt, sier riksrevisor Per-Kristian Foss. (aftenposten.no 18.10.2018).)

– Carl I. Hagen ba Riksadvokaten vurdere riksrett mot Keshvari. (- I en e-post til Riksadvokaten 28. november ber Hagen om å få se «betenkningen om hvilken påtalemyndighet som er korrekt for stortingsrepresentant Mazyar Keshvaris feilaktige reiseregninger utbetalt fra Stortinget.»)

(Anm: Carl I. Hagen ba Riksadvokaten vurdere riksrett mot Keshvari. Frp-veteranen Carl I. Hagen har bedt Riksadvokaten vurdere om den bedragerisiktede partifellen Mazyar Keshvari bør stilles for riksrett. Saken hører hjemme i det vanlige rettssystemet, mener Riksadvokaten. Frps stortingsrepresentant Mazyar Keshvari er siktet for grovt bedrageri etter å ha sendt falske reiseregninger til Stortinget. I en e-post til Riksadvokaten 28. november ber Hagen om å få se «betenkningen om hvilken påtalemyndighet som er korrekt for stortingsrepresentant Mazyar Keshvaris feilaktige reiseregninger utbetalt fra Stortinget.» I oktober avslørte Aftenposten at Keshvari hadde levert fiktive reiseregninger til Stortinget. Han er nå siktet for grovt bedrageri. Grunnlovens paragraf 86 beskriver Riksrettens oppgaver: Riksretten dømmer i første og siste instans i de saker som Stortinget anlegger mot statsrådets, Høyesteretts eller Stortingets medlemmer for straffbart eller annet rettsstridig forhold når de har brutt sine konstitusjonelle plikter.Ansvarlighetsloven, som beskriver hvilke handlinger som skal behandles av Riksretten, sier at den som gir «uriktige opplysninger» kan straffes med bøter eller med fengsel inntil 5 år. Bakgrunn: Aftenposten avslører: Frp-profil leverte fiktive reiseregninger til Stortinget(aftenposten.no 25.12.2018).)

- Keshvari-avsløringene: Egnet til å slå luften ut av enhver ærlig skattebetaler.

(Anm: Av Dagbladets lederartikkel. Keshvari-avsløringene: Egnet til å slå luften ut av enhver ærlig skattebetaler. For Fremskrittspartiet er Keshvari-avsløringene politisk pikante. For politiet burde de være en åpenbar grunn til å åpne etterforskning. (…) Totalt dreier det seg om reiseregninger for 290 000 kroner der det ikke er levert dokumentasjon på at reisene faktisk har funnet sted, uten at det betyr at alle disse er illegitime. Slikt misbruk av parlamentarikeres tillitsbaserte system for reiseregninger er ikke noe nytt. Seinest i forbindelse med høstens valg avslørte Aftonbladet hvordan medlemmer av den svenske Riksdagen hadde fått refundert reiseutgifter som framsto som private. (dagbladet.no 18.10.2018).)

- I et internt politinotat går det fram at man ikke skal anmelde økonomiske straffesaker».

(Anm: Hvorfor er politiet sein med å anmelde og etterforske kriminalitet i arbeidslivet? Hadia Tajik krever nå svar. Ap-nestlederen reagerer sterkt på Klassekampens saker om politiets treghet i møte med økonomisk kriminalitet. Politiet i Oslo skal ikke anmelde økonomisk kriminalitet. (…)  I et internt politinotat går det fram at «man ikke skal anmelde økonomiske straffesaker». (frifagbevegelse.no 6.2.2018).)

(Anm: Retningslinjer og veiledere (habilitet, interessekonflikger, korrupsjon etc.) (mintankesmie.no).)

- Jensens oppførsel er utvilsomt mistenkelig. Svarte penger. «Følg pengene», sier gjerne journalister og politietterforskere til hverandre.

(Anm: Jensens oppførsel er utvilsomt mistenkelig. Svarte penger. «Følg pengene», sier gjerne journalister og politietterforskere til hverandre. Når man skal avsløre ulovligheter, er det et god regel. Skattesnusk felte både gangsteren Al Capone og Oslos tidligere ordfører Per Ditlev-Simonsen. Og den tidligere sjefen for narkotikapolitiet i Helsingfors, Jari Aarnio, ble dømt til ti års fengsel etter at politiet fant 600 000 kroner gravd ned i hagen hans. Den saken likner anklagene mot Eirik Jensen. (…) Men: Jensens oppførsel er utvilsomt mistenkelig. Mange ganger, gjennom mange år, har Jensen satt inn kontanter på konto. Summene varierer fra noen hundrelapper til noen titusener, og han har gjerne gjort innskudd først i en bank, så i en annen. (dagbladet.no 13.10.2018).)

(Anm: Politiet, etterforskning, politianmeldelser (Spesialenheten for politisaker) (mintankesmie.no).)

- HONORARER FRA LEGEMIDDELSELSKAPER. Samlet opposisjon mot hemmelige industrihonorarer. SV får støtte for sitt krav om åpenhet rundt helsepersonells honorarer fra legemiddelselskaper. (- Nå får SV støtte fra Ap, KrF, Senterpartiet, og også Venstre. – Vi mener all kobling til industri må være åpen.)

(Anm: HONORARER FRA LEGEMIDDELSELSKAPER. Samlet opposisjon mot hemmelige industrihonorarer. SV får støtte for sitt krav om åpenhet rundt helsepersonells honorarer fra legemiddelselskaper. SV varsler at de vil fremme forslag i Stortinget om at alt helsepersonell må finne seg i at honorarene de får fra legemiddelindustrien blir offentlige.  Leger og annet helsepersonell må i dag gi samtykke for at legemiddelselskapene skal kunne offentliggjøre beløpene de mottar fra legemiddelselskapene. Legemiddelselskaper utbetalte i fjor 7,5 millioner kroner i honorarer til helsepersonell som ikke har gitt dette samtykket. Nå får SV støtte fra Ap, KrF, Senterpartiet, og også Venstre. – Vi mener all kobling til industri må være åpen. Så lenge man er fagfolk i vår felles helsetjeneste, må det være åpenhet om det, sier Aps Ingvild Kjerkol. Olaug Bollestad (Krf) mener det ikke finnes tvil om svaret på spørsmålet: – Alle må oppgi dette. – Vil du gå inn for å regelfeste dette? – Ja, så langt vil jeg nesten gå. For dette skaper utfordringer for legitimiteten til legene, og hva som styrer deres valg av medisiner. Dette handler om legitimitet og ingenting annet for meg. Ingen er tjent med at det blir stilt spørsmål ved dette. Det kan ikke være slik at noen opplever at det blir stilt spørsmål om valg og prioriteringer som blir gjort, sier Bollestad.  (dagensmedisin.no 17.10.2018).)

-  LEDEREN AV LEGENES ETISKE RÅD. Mener legene bør være åpne om industripenger av hensyn til legestanden.

(Anm: LEDEREN AV LEGENES ETISKE RÅD. Mener legene bør være åpne om industripenger av hensyn til legestanden. At noen velger å hemmeligholde hva de får av penger fra industrien kan ha konsekvenser for tilliten til legestanden, mener Svein Aarseth. Aarseth, som er leder for Rådet for legeetikk, svarer følgende på spørsmål om hva han mener om at Legeforeningen ikke vil kreve fra egne medlemmer at de må oppgi hvor mye de får fra legemiddelindustrien: Viser til etiske regler – Jeg ser at Legeforeningen mener det er vanskelig å gå inn å pålegge folk å oppgi hva de får av honorarer av industrien. – Imidlertid vil jeg vise til legenes etiske regler, de sier: «En lege må ikke inngå forbindelse med den farmasøytiske industri og/eller leverandører av medisinsk utstyr som kan føre til at tilliten til legens faglige vurderinger svekkes», sier han. Som Dagens Medisin skriver, så utbetaler legemiddelindustrien hvert år flere millioner kroner til helsepersonell som ikke samtykker til offentliggjøring. (dagensmedisin.no 17.10.2018).)

(Anm: Utbetalinger fra legemiddelindustrien. Slik sikret Danmark full åpenhet om industripengene. I Danmark krever loven at honorerte oppdrag fra legemiddelindustrien skal offentliggjøres. – Overordnet synes vi det har fungert godt og etter hensikten, sier Lægeforeningens formann. (dagensmedisin.no 16.10.2018).)

- Fatale bivirkninger av legemidler. (- Med ca. 830 000 døgnopphold ved norske sykehus i 2003 tilsier dette flere tusen legemiddelrelaterte dødsfall årlig.) (- Med ca. 830 000 døgnopphold ved norske sykehus i 2003 tilsier dette flere tusen legemiddelrelaterte dødsfall årlig.)

(Anm: Fatale bivirkninger av legemidler. (...) Legene ved medisinsk avdeling mistenkte bivirkninger i 73,3 % av tilfellene, kirurgene i 27,3 %. Ingen ble meldt Bivirkningsnemnda» (1).) (...) «FDA mottar ved direkte innrapporteringer færre enn 1 % av alvorlige mistenkte legemiddelreaksjoner» (2). (...) Med ca. 830 000 døgnopphold ved norske sykehus i 2003 tilsier dette flere tusen legemiddelrelaterte dødsfall årlig. Flere andre studier bekrefter at forekomsten av alvorlige og dødelige legemiddelreaksjoner er svært høyt (4, 5). Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125: 786.)

(Anm: Myndighetenes innsats for å eliminere risiko for legemiddelskader. (Norra Magasinet - TV2 24.02.1997).)

- Utbetalinger fra legemiddelindustrien. (- Andelen av dem som samtykket til offentliggjøring har steget fra 66 prosent i 2015 – det første året da denne informasjonen ble rapportert – til 76 prosent i 2017.)

(Anm: Utbetalinger fra legemiddelindustrien. Åpenhetslegene. Offentliggjøringen av industri-utbetalinger er ingen gapestokk, men en forutsetning for større åpenhet, innsyn og transparens i forholdet mellom helsepersonell og legemiddelindustri. (…) DET ER DETTE som er bakgrunnen for at Dagens Medisin nå på vår nettside presenterer en søkbar database med en samlet oversikt over offentliggjøringene som er gjort de siste tre årene. Skal man få en reell åpenhet på dette området, må informasjonen være enkelt tilgjengelig og digital søkbar. (…) IFØLGE LEGEMIDDELINDUSTRIEN (LMI) har andelen av dem som samtykket til offentliggjøring, steget fra 66 prosent i 2015 – det første året da denne informasjonen ble rapportert – til 76 prosent i 2017. Utviklingen går i riktig retning, men vi er ikke i mål før det er full åpenhet om alle økonomiske overføringer. (dagensmedisin.no 15.10.2018).)

(Anm: Forskning og ressurser (mintankesmie.no).)

(Anm: - Kan vi stole på forskning? (…) - Big Data må følges av Big Theory. (…) - Gir «big data» bedre beslutninger? (dagensmedisin.no 28.10.2013).)

- Desinformasjon virker. Omfanget av desinformasjon er større enn mange tror.

(Anm: Ulf Sverdrup, direktør ved Norsk utenrikspolitisk institutt. Desinformasjon virker. Omfanget av desinformasjon er større enn mange tror. Spørsmålet er hvordan vi kan beskytte oss. (dn.no 22.1.2019).)

- Kultur for kritikk. Ja til tellekanter. Avstand til makten. Og 7 andre tips for en sterkere samfunnsforskning. (- De konkluderer med at vi er «i den internasjonale forskningsfronten».)

(Anm: Kultur for kritikk. Ja til tellekanter. Avstand til makten. Og 7 andre tips for en sterkere samfunnsforskning. (- 7. Armlengdes avstand til makten Det kan være krevende å forske for et mektig privat konsern, det forstår alle.) (- Vi leder hver vår forskningsgruppe i sosiologi, og begge fikk høyeste score. Komiteens begrep er «excellent». De konkluderer med at vi er «i den internasjonale forskningsfronten». (aftenposten.no 4.7.2018).)

(Anm: Interessekonflikter, bestikkelser og korrupsjon (mintankesmie.no).)

- Innsats mot alvorlig korrupsjon må på dagsordenen. (- Korrupsjon er et mangetydig begrep. Korrupsjon er tyveri av politiske, sosiale og økonomiske goder fra befolkningen. I fattige land, men ikke bare der, skaper korrupsjon fattigdom, sosial marginalisering, politisk nepotisme og terrorisme.) (- Bestikkelser av offentlige tjenestemenn er regnet som en alvorlig form for korrupsjon.)

(Anm: Innsats mot alvorlig korrupsjon må på dagsordenen | Guro Slettemark, generalsekretær i Transparency International Norge, Trond Eirik Schea, Økokrim-sjef og Helge Kvamme, partner i Advokatfirmaet Selmer DA. Politikerne har vegret seg for å snakke om korrupsjonsutfordringene. Korrupsjon er et mangetydig begrep. Korrupsjon er tyveri av politiske, sosiale og økonomiske goder fra befolkningen. I fattige land, men ikke bare der, skaper korrupsjon fattigdom, sosial marginalisering, politisk nepotisme og terrorisme. Korrupsjon ødelegger den sunne konkurransen i næringslivet og tilliten til den offentlige forvaltningen. Bestikkelser av offentlige tjenestemenn er regnet som en alvorlig form for korrupsjon. (aftenposten.no 8.6.2018).)

- Varsler hevder Forest bestakk studieleder for å favorisere Cipramil (Celexa).

(Anm: Varsler hevder Forest bestakk studieleder for å favorisere Cipramil (Celexa). Whistleblower Claims Forest Bribed Study's Investigator to Favor Celexa. A whistleblower's complaint from 2011 that was unsealed Jan. 20 in a federal district court alleged that Forest Pharmaceuticals paid the principal investigator of a federally funded antidepressant drug study to fix the results in favor of the company's drug Celexa (United States ex rel. Pigott v. Forest Pharmaceuticals Inc., D. Md., No. 1:11-cv-00717, unsealed 1/20/12) (…) Only Explanation for Study's Bias: Kickbacks According to the complaint, the NIMH initially entered into a contract for the STAR*D study with the University of Texas in September 1999 with Rush as the P.I. Celexa is a selective serotonin reuptake inhibitor or SSRI. SSRIs prevent the body's reuptake or removal of a naturally-occurring neurotransmitter that it is believed to have a positive impact on mood. For More Information The complaint from 2011 can be found at http://op.bna.com/hl.nsf/r?Open=jaqo-8qvqcd. https://www.bna.com/whistleblower-claims-forest-n12884907568/ (bna.com 1.2.2012 (BNA - BLOOMBERG).)

(Anm: Antidepressiva (SSRI) Lundbeck (mintankesmie.no).)

(Anm: Cipralex (Lexapro) (escitalopram) - Cipramil (Celexa) (cipramil) (citalopram) - H. Lundbeck A/S (mintankesmie.no).)

- Anklager om fusk med Novo-forskning. En norsk professor beskylder Novo Nordisk for at have skjult oplysninger om selvmordsforsøg i forbindelse med depressionspillen Seroxat (Paxil: paroxetin; paroksetin etc.).

(Anm: Anklager om fusk med Novo-forskning. En norsk professor beskylder Novo Nordisk for at have skjult oplysninger om selvmordsforsøg i forbindelse med depressionspillen Seroxat. En norsk professor beskylder Novo Nordisk for at have skjult oplysninger om selvmordsforsøg i forbindelse med depressionspillen Seroxat. Det kommer frem i programmet "Den Mørke Side", der sendes lørdag på P1. Programmet er lavet i samarbejde med Forbrugerrådets blad Tænk, skriver Politiken. Professor i farmakologi, Ivar Aursnes, har forsket i det materiale, som Novo Nordisk i 1990 sendte til myndighederne for at få godkendt Seroxat. Aursnes anklager Novo Nordisk for i materialet bevidst at have forsøgt at skjule data om flere selvmordsforsøg i den gruppe, som tog Seroxat. (dr.dk 5.5.2006).)

(Anm: Seroxat (Paxil) (paroxetine; paroksetin) (SSRI) (mintankesmie.no).)

(Anm: Paroksetin (paroxetine); markesføres i Norge under handelsnavn som bl.a. Seroxat; Paxil i USA.)

(Anm: Seroxat utløser tilfeller av aggresjon ("aggression er iagttaget efter markedsføring") (- Hyppighed “ikke kendt.) 4. Paroxetin – Aggression (EPITT nr. 18089) ema.europa.eu (22. januar 2015 EMA/PRAC/63323/2015 Udvalget for Risikovurdering inden for Lægemiddelovervågning).)

- Nå har Glaxo kommet frem til 11 selvmordsforsøk i gruppen på 3455 som fikk SSRI, mot ett selvmordsforsøk i placebogruppen på 1978.) (Dvs. 700 % økning i antall selvmordsforsøk for SSRI sammenlignet med placebo.)

(Anm: Alvorlig bivirkning. Det står å lese i rapporten at bruk av lykkepillen kan øke faren for selvmord. (…) Det at et legemiddelfirma går i seg selv og innrømmer at de har vært på feilspor i 17 år er eksepsjonelt, sier professor dr.med. Ivar Aursnes til avisen VG.) (…) Nå har Glaxo kommet frem til 11 selvmordsforsøk i gruppen på 3455 som fikk SSRI, mot ett selvmordsforsøk i placebogruppen på 1978.) (Dvs. 700 % økning i antall selvmordsforsøk for Seroxat sammenlignet med placebo. (etikkom.no (Forskningsetikk 6. årgang juni 2006 - Nr. 2-06).)

(Anm: Seroxat (Paxil) (paroxetine; paroksetin) (SSRI) (mintankesmie.no).)

(Anm: Paroksetin (paroxetine); markesføres i Norge under handelsnavn som bl.a. Seroxat; Paxil i USA.)

(Anm: Ivar Aursnes's scientific contributions. while affiliated with University of Oslo (Oslo, Norway) and other places. (researchgate.net).)

- Varsler hevder Forest bestakk studieleder for å favorisere Cipramil (Celexa).

(Anm: Varsler hevder Forest bestakk studieleder for å favorisere Cipramil (Celexa). Whistleblower Claims Forest Bribed Study's Investigator to Favor Celexa. A whistleblower's complaint from 2011 that was unsealed Jan. 20 in a federal district court alleged that Forest Pharmaceuticals paid the principal investigator of a federally funded antidepressant drug study to fix the results in favor of the company's drug Celexa (United States ex rel. Pigott v. Forest Pharmaceuticals Inc., D. Md., No. 1:11-cv-00717, unsealed 1/20/12) (…) Only Explanation for Study's Bias: Kickbacks According to the complaint, the NIMH initially entered into a contract for the STAR*D study with the University of Texas in September 1999 with Rush as the P.I. Celexa is a selective serotonin reuptake inhibitor or SSRI. SSRIs prevent the body's reuptake or removal of a naturally-occurring neurotransmitter that it is believed to have a positive impact on mood. For More Information The complaint from 2011 can be found at http://op.bna.com/hl.nsf/r?Open=jaqo-8qvqcd. (bna.com 1.2.2012 (BNA - BLOOMBERG).)

- I 2011 leverte Pigott en varslerklage (whistleblower) som hevdet at Forest bestakk en hovedforsker for å fikse resultatene til fordel for citalopram.

(Anm: Deadly Psychiatry and Organised Denial - Resultat for Google Books. Peter C. Gøtzsche - 2015 - ‎Medical. In 2011, Pigott filed a whistleblower complaint that alleges that Forest bribed a principal investigator to fix the results in favour of citalopram.180 The ... of this bribe, citalopram was the only antidepressant employed in the first part of the study, ... (books.google.no/books).)

(Anm: Antidepressiva (SSRI) Lundbeck (mintankesmie.no).)

(Anm: Cipralex (Lexapro) (escitalopram) - Cipramil (Celexa) (cipramil) (citalopram) - H. Lundbeck A/S (mintankesmie.no).)

- Siv Jensen: Vurderte å melde inn hytteleie til stortingsregister.

(Anm: Siv Jensen: Vurderte å melde inn hytteleie til stortingsregister. Finansminister Siv Jensen forteller at hun vurderte å melde inn avtalen om hytteleie med milliardær Johan H. Andresen til Stortingets register for verv og økonomiske interesser, men kom frem til at den ikke rammes av regelverket. (dn.no 19.10.2018).)

(Anm: Gaver, smøring, donasjoner (gave gitt som bestikkelse) etc. (mintankesmie.no).)

- DNs Eva Grinde: Etter tilbudet fra en av næringslivets mektigste, var det ett spørsmål Siv Jensen burde stilt seg selv.

(Anm: DNs Eva Grinde: Etter tilbudet fra en av næringslivets mektigste, var det ett spørsmål Siv Jensen burde stilt seg selv. DNs kommentator om Siv Jensens leieavtale med Johan H. Andresen. (dn.no 31.10.2018).)

- «De køber lejligheder af mig. De giver 40-50 mio. dollars ud. Skulle jeg ikke kunne lide dem?»

(Anm: «De køber lejligheder af mig. De giver 40-50 mio. dollars ud. Skulle jeg ikke kunne lide dem?» Præsidenten beskyldes for at være for tæt på Saudi-Arabien, privatøkonomisk og storpolitisk. Kronprins Mohamed bin Salman hilser på præsident Trump i Det Hvide Hus. Saudiske investeringer i USA fylder godt. Da Donald Trump endnu kun var en tung ejendomsmatador, lagde han ikke skjul på sine tætte, økonomiske forbindelser til sheikerne i det stenrige Saudi-Arabien... (jyllands-posten.dk 23.10.2018).)

- Jusprofessor: Dette punktet i leieavtalene med Andresen skaper habilitetstrøbbel for finansministeren. (- Det er spesielt punktet om et års oppsigelsesfrist som han biter seg merke i. «Gjensidig oppsigelsesfrist på 1 år», heter det i hytteleieavtalen. «Avtalen gjelder for ett år av gangen», står det i båtplass-avtalen.)

(Anm: Jusprofessor: Dette punktet i leieavtalene med Andresen skaper habilitetstrøbbel for finansministeren. Finansminister Siv Jensen er inhabil i alle saker der Johan H. Andresen er involvert, fordi det «foreligger en type avhengighetsforhold», mener jusprofessor. (…) Finansministeren har inngått avtale om å leie en hytte i ti år og båtplass i ett år av gangen. Jusprofessor Jan Fridthjof Bernt ved Universitetet i Bergen har sett på de to kontraktene. Les også: Siv Jensen legger frem leieavtalene med Johan H. Andresen Det er spesielt punktet om et års oppsigelsesfrist som han biter seg merke i. «Gjensidig oppsigelsesfrist på 1 år», heter det i hytteleieavtalen. «Avtalen gjelder for ett år av gangen», står det i båtplass-avtalen. (…) Avhengighetsforhold – Begge kontraktene har en gjensidig oppsigelsesfrist på ett år. Det betyr at det her foreligger en type avhengighetsforhold for Siv Jensen overfor Andresen. Hun er avhengig av hans velvilje for å fortsette å nyte godt av en leiekontrakt som kompetente økonomer beskriver som svært gunstig. Jeg vil mene at det gjør henne inhabil i alle saker der Andresen er involvert, og inhabiliteten smitter da over på hele departementet. Ingen der kan treffe avgjørelser i saker som berører Andresen, sier Bernt. (…) Leder Etikkrådet Johan H. Andresen leder Etikkrådet for Oljefondet, et råd som skal vurdere hvilke selskaper fondet bør trekke seg ut av basert på de etiske standarder Stortinget har vedtatt. Johan H. Andresen ble oppnevnt til dette vervet av Siv Jensen i 2014. Andresen ble innstilt til dette vervet av Norges Bank, som etter retningslinjene skal foreslå kandidater til rådet. (dn.no 9.11.2018).)

– Min sak hva jeg bruker mine penger på. Gang på gang har Siv Jensen avfeid gavepåstander ved å vektlegge sin egen oppussing av Oslofjord-hytta til milliardær Johan Andresen. Nå verner hun om privatlivet og lukker døren for opplysninger om hva hun har brukt.

(Anm: – Min sak hva jeg bruker mine penger på. Gang på gang har Siv Jensen avfeid gavepåstander ved å vektlegge sin egen oppussing av Oslofjord-hytta til milliardær Johan Andresen. Nå verner hun om privatlivet og lukker døren for opplysninger om hva hun har brukt. Jensen vil ikke beløpfeste sin egen oppussing overfor E24, og fastslår at det heller ikke er aktuelt etterkomme eventuelle forespørsler fra Stortinget om å legge frem kvitteringer for utgiftene. Finansministeren sier hun prøver å være så åpen hun kan i hyttesaken – men mener detaljerte spørsmål om slik pengebruk tråkker over en grense: – Jeg er opptatt av å opptre ryddig og korrekt, og vise åpenhet. Det har jeg gjort. Samtidig mener jeg at selv statsråder har rett på privatliv. Innkjøp av materialer, maling osv. er belastet min private økonomi, skriver Jensen til E24. (e24.no 17.11.2018).)

- DN: Finansministeren fikk nytt bad og peis i hytta hun leier av milliardær. Har tidligere sagt at hun pusset opp hytta for egne penger.

(Anm: DN: Finansministeren fikk nytt bad og peis i hytta hun leier av milliardær. Har tidligere sagt at hun pusset opp hytta for egne penger. Hytta som Siv Jensen (Frp) leier av Johan H. Andresen, og som hun tidligere har sagt hun pusset opp for egne penger, ble også oppgradert av Andresen, ifølge Dagens Næringsliv (DN). Hytta ble koblet til kloakksystemet, og det ble lagt nye rør. Det ble også lagt linoleum og uttak til vaskemaskin, vask, toalett og dusjkabinett. I tillegg ble det kjøpt inn peis, pipa ble oppgradert og det ble installert et enkelt kjøkken, skriver DN. Dette kostet til sammen 100 000, opplyser ektefellen Kristin Andresen til avisen. Tidligere har finansministeren sagt til Kapital at hun har pusset opp hytta for egne penger. (dagensmedisin.no 15.10.2018).)

– Norge har fått 23 nye milliardærer. 308 personer i Norge har en reell formue på over en milliard kroner. (- Formuen til Norges 400 rikeste har økt med 168 milliarder det siste året. Til sammen kontrollerer de i år verdier for 1349 milliarder kroner, ifølge Kapital.)

(Anm: Norge har fått 23 nye milliardærer. 308 personer i Norge har en reell formue på over en milliard kroner. John Fredriksen er rikest av dem alle, viser Kaptials liste over de rikeste i landet. (…) Formuen til Norges 400 rikeste har økt med 168 milliarder det siste året. Til sammen kontrollerer de i år verdier for 1349 milliarder kroner, ifølge Kapital. (...) 6. Johan H. Andresen (57), tobakksarving, 33,0 milliarder kroner.(nrk.no 20.9.2018).)

- Jusprofessor: Hytteleie under markedspris er skattepliktig. Gjelder differansen mellom leiepris og markedspris, ifølge jusprofessor Frederik Zimmer.

(Anm: Jusprofessor: Hytteleie under markedspris er skattepliktig. Gjelder differansen mellom leiepris og markedspris, ifølge jusprofessor Frederik Zimmer. Finansminister og Frp-leder Siv Jensen betaler 40.000 kroner i året for å leie en hytte med egen brygge og badehus på Grimsøya i Oslofjorden. Hun leier av milliardær Johan H. Andresen, som selv har hytte ved siden av. (…) Siv Jensens hytteleie Finansminister Siv Jensen leier hytte av milliardær Johan H. Andresen for 40.000 i året i ti år. I forbindelse med at Jensen inngikk leieavtalen forsommeren 2017 ble hytta oppgradert med bad, kjøkken og ny peis. Dette ble betalt av Andresen. DN har skrevet at leien er såpass lav at Jensen kan ha fått en betydelig rabatt, men det avviser Jensen og Andresen. Siv Jensen utnevnte i 2014 Johan H. Andresen til leder av Etikkrådet for Oljefondet. (dn.no 16.10.2018).)

- Ap reagerer på Jensens nye avtale med milliardær: – Det vi står igjen med er en mistanke om at noen har noe å skjule.

(Anm: Ap reagerer på Jensens nye avtale med milliardær: – Det vi står igjen med er en mistanke om at noen har noe å skjule. Arbeiderpartiets stortingsrepresentant Fredric Holen Bjørdal reagerer på at finansminister Siv Jensen ikke har informert om at hun også leier båtplass av milliardær Johan H. Andresen. (…) DN har tidligere skrevet at Jensen leier hytte av Johan H Andresen i Oslofjorden for 40.000 kroner i året. Søndag skrev DN at Jensen har nok en avtale med Andresen om leie av en båtplass. Denne nevnte hun ikke da hun svarte Stortinget om hytteleieavtalen. Statsministerens kontor fikk vite om den andre avtalen for en ukes tid siden. Les også: Siv Jensen: Har inngått ny leieavtale med Johan H. Andresen (dn.no 4.11.2018).)

- Vil vite hvorfor Siv Jensen ikke nevnte avtale med Andresen. Finansminister Siv Jensen må nok en gang svare Stortinget om sin hytteleie.

(Anm: Vil vite hvorfor Siv Jensen ikke nevnte avtale med Andresen. Finansminister Siv Jensen må nok en gang svare Stortinget om sin hytteleie. Nå blir hun spurt om hvorfor hun ikke informerte om sin andre avtale med Johan H. Andresen. (…) Les også: Siv Jensen: Har inngått ny leieavtale med Johan H. Andresen Andresen leder Etikkrådet for Oljefondet, et verv han er utnevnt til av finansministeren, og leier ut sin hytte på Grimsøya i Oslofjorden til Jensen for 40.000 kroner. Finansprofessor Thore Johnsen mener at dette er så lav leie at Jensen har fått en gave. Både Jensen og Andresen har avvist at det er snakk om noen rabatt. (dn.no 7.11.2018).)

- Siv Jensens hytteleie er suppe på en spiker. Fire ganger må finansminister Siv Jensen svare på spørsmål om den bagatellmessige hytteleien.

(Anm: Siv Jensens hytteleie er suppe på en spiker. Fire ganger må finansminister Siv Jensen svare på spørsmål om den bagatellmessige hytteleien. SPØR OG SPØR: Rødts Bjørnar Moxnes har stilt to av fire spørsmål om finansminister Siv Jensens leie av en sommerhytte. (…) To ganger har finansminister Siv Jensen svart på spørsmål om saken i Stortinget. Både Rødts Bjørnar Moxnes og SVs Torgeir Knag Fylkesnes har stilt to spørsmål hver, så Siv Jensen må svare enda to ganger til uten at det reelt har skjedd noe mer i saken. Her er spørsmål og svar: Spørsmål den 12. oktober fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) og svar fra Siv Jensen. Spørsmål den 22. oktober fra Bjørnar Moxnes (Rødt) og svar fra Siv Jensen. Spørsmål den 7. november fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) uten at Siv Jensen har svart foreløpig. Spørsmål den 9. november fra Bjørnar Moxnes (Rødt) uten at Siv Jensen har levert sitt svar foreløpig. (…) Redaktør Trygve Hegnar, som i en årrekke hadde hytte rett i nærheten, skriver at han «vil faktisk tro at 40.000 kroner ikke er så langt fra det man kan kalle gjengs leie for det som i utgangspunktet var "ubeboelig" på Grimsøya, men om det fantes en korrekt og noe høyere markedspris, så må den være vesentlig høyere for at dette skal være en sak for Stortinget». (nettavisen.no 13.11.2018).)

- Siv Jensen: Har inngått ny leieavtale med Johan H. Andresen.

(Anm: Siv Jensen: Har inngått ny leieavtale med Johan H. Andresen. Finansministeren har nok en leieavtale med Johan H. Andresen, noe hun ikke fortalte i et «utfyllende svar» til Stortinget. Statsministeren ble informert fem måneder etter avtaleinngåelse. april 2017 inngikk finansminister Siv Jensen en tiårig avtale om å leie hytte av milliardær Johan H. Andresen på Grimsøya i Oslofjorden. Hun betaler 40.000 kroner i årlig leie for å leie en hytte på 50 kvadrat med splitter nytt bad, kjøkken og peis. Andresen fikk utbedret hytta i forbindelse med at Siv Jensen ble leietager. Men dette er ikke den eneste avtalen som er inngått mellom finansministeren og lederen av Etikkrådet for Oljefondet, Ferd-eier Johan H. Andresen. – Avtalen er ikke oppdatert etter at den ble inngått. Det er i ettertid inngått en avtale om leie av en liten båtplass på Snarøen Båtservice sitt anlegg til markedsmessige vilkår. Prisen er kr 13.350 kroner per sommersesong. Avtalen gjelder for ett år av gangen. Hun opplyser at avtalen er inngått 14. mai 2018 og at Johan H. Andresen er avtalepart. (dn.no 4.11.2018).)

- Aftenposten avslører: Frp-profil leverte fiktive reiseregninger til Stortinget.

(Anm: Aftenposten avslører: Frp-profil leverte fiktive reiseregninger til Stortinget. Fredag 8. desember 2017 er det uvanlig mye aktivitet på Stortinget. (…) Mens stortingssalen fylles opp til den avgjørende voteringen, sitter Keshvari på Oslo-benken og fikler med mobilen. Klokken 11.19 reiser han seg for å støtte Carl I. Hagens Nobel-drøm. Tre minutter senere rusler han ned til urnen med stemmeseddelen og avleverer skriftlig stemme. For den angivelige sørlandsturen fikk Keshvari utbetalt 5527 kroner og 85 øre for å dekke kost, losji og kjøregodtgjørelse. (…) – Ikke vært i Vanse siden 2015 (…) I én av reiseregningene har Keshvari oppgitt Merete Syvertsen i Farsund Frp som referanse. På spørsmål om Farsund Frp har hatt besøk av Keshvari, opplyser Syvertsen at dette sist skjedde for over tre år siden. «Vi hadde besøk av han helgen 22. august 2015», skriver hun i en SMS. (…) På Frogner og Sørlandet samtidig Men samme dag som Keshvaris reiseregning viser at han skal ha vært midtveis i sørlandsturneen, har Aftenposten funnet bilder på Facebook som tyder på noe helt annet: (…) (aftenposten.no 17.10.2018).)

(Anm: Politikk, politikere og troverdighet. (mintankesmie.no).)

- Frp krever høring i Boligbygg-saken - vil ha Ap-Raymond inn på teppet. – Hvordan kan oppfølging av antikorrupsjonsrutiner ha blitt utelatt samtidig som byrådet pumpet milliarder inn til boligkjøp, spør Frps Henrik Gjerding.

(Anm: Frp krever høring i Boligbygg-saken - vil ha Ap-Raymond inn på teppet. – Hvordan kan oppfølging av antikorrupsjonsrutiner ha blitt utelatt samtidig som byrådet pumpet milliarder inn til boligkjøp, spør Frps Henrik Gjerding. – Det hjelper ikke med gode intensjoner og gode rutiner for internkontroll og antikorrupsjon ved kjøp av boliger om de ikke følges i praksis. Det sier Frp-representant i Oslo bytstyre, Henrik Gjerding, til Dagsavisen. Det var Dagens Næringsliv som rullet opp Boligbygg-skandalen, og avdekket at Oslo kommune har betalt 115 millioner kroner i overpris for leiligheter. Saken har allerede fått store konsekvenser: Blant annet har direktøren for Boligbygg gått av, det samme gjorde resten av styret, én person er siktet for grov økonomisk utroskap av Økokrim. Geir Lippestad (Ap), byråden som til sjuende og sist hadde det øverste ansvaret, har også gått av. Men saken er ikke over. (dagsavisen.no 20.10.2018).)

- Redaktørens valg. Hva kan vi lære av mesh-implantater. Hva kan vi lære av den skammelige historien om vaginalnett? (- Implantathistorien forteller oss mer: i hvilken utstrekning kirurger, forskere og faglige organer er filtret sammen med utstyrsprodusentene.)

(Anm: Redaktørens valg. Hva kan vi lære av mesh-implantater. Hva kan vi lære av den skammelige historien om vaginalnett? (- Editor's Choice. What can we learn from the shameful story of vaginal mesh? That thousands of women have been irreversibly harmed. (…) Implantathistorien forteller oss mer: i hvilken utstrekning kirurger, forskere og faglige organer er filtret sammen med utstyrsprodusentene. Dette er ikke noe nytt. I virkeligheten vil diskusjonen være kjent og kjedelig stoff for de fleste lesere av BMJ som det er for oss redaktører. Men vi unnskylder oss ikke for å reise spørsmålet på nytt. Hvorfor? BMJ 2018;363:k4254 (Published 11 October 2018).)

- Utbetalinger fra legemiddelindustrien. Sykehusinnkjøp erkjenner for dårlige habilitets-rutiner og varsler gjennomgang.

(Anm: Utbetalinger fra legemiddelindustrien. Sykehusinnkjøp erkjenner for dårlige habilitets-rutiner og varsler gjennomgang. Kort tid etter at Legeforeningen varslet politikkendring, melder også sykehussektorens foretak for legemiddelinnkjøp at rutinene skal gjennomgås. (…) Bente Hayes, innkjøpsdirektør for legemidler, innrømmer at foretaket har glippet på oppfølgingen av habiliteten til medlemmene i spesialistgruppene. Hun varsler imidlertid nye rutiner som skal sikre full åpenhet. – Vi er helt enige i at det skal være full åpenhet om eventuelle interessekonflikter og habilitet. (dagensmedisin.no 19.10.2018).)

(Anm: Medisinsk utstyr (mintankesmie.no).)

(Anm: Miljø og helse (mintankesmie.no).)

(Anm: Klima, miljø og globalisering (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelindustrien (Big Pharma) (mintankesmie.no).)

(Anm: Miljø og legemiddel (Legemidler er farlig avfall). (mintankesmie.no).)

(Anm: Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddeløkonomi, bivirkninger og legemiddelomsetning (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelprodusenter og medisinske utstyrsprodusenter betalte i fjor 6,5 milliarder dollar til leger og undervisningssykehus. (Drug and device makers paid $6.5 billion to docs and teaching hospitals last year.) (statnews.com 30.6.2016).)

- Lundbeck rejser kritik af nye retningslinjer fra FDA.

(Anm: Lundbeck rejser kritik af nye retningslinjer fra FDA. I følgeskab med Janssen og Takeda stiller Lundbeck sig kritisk over for FDA's nye guidelines til behandling af depression - de er for ufleksible, siger regulatorisk chef hos Lundbeck, Karin Hamberg. (medwatch.dk 28.8.2028).)

(Anm: Lundbeck (mintankesmie.no).)

- Lundbeck får godkendt lancering af depressionsmiddel i Indien.

(Anm: Lundbeck får godkendt lancering af depressionsmiddel i Indien. Brintellix fra danske Lundbeck bliver det første patenterede depressionsmiddel lanceret i Indien, efter de lokale myndigheder har sagt god for behandlingen. Lundbeck har fået de lokale myndigheders godkendelse til at lancere sit depressionsmiddel Brintellix på det indiske marked. (medwatch.dk 12.10.2018).)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

(Anm: Antidepressiva (SSRI) Lundbeck (mintankesmie.no).)

- Medicinrådet siger ja og nej til lægemidler: Halvdelen har forbindelser til industrien. Blandt Medicinrådets 15 medlemmer har 8 interessekonflikter med industrien, viser habilitetserklæringer.

(Anm: Medicinrådet siger ja og nej til lægemidler: Halvdelen har forbindelser til industrien. Blandt Medicinrådets 15 medlemmer har 8 interessekonflikter med industrien, viser habilitetserklæringer. Ikke alt forløb som normalt, da Medicinrådet holdt møde den 9. november 2017 for bl.a. at drøfte et lægemiddel for patienter med blødersygdom. Cirka en tredjedel af Medicinrådet– 5 af 14 tilstedeværende rådsmedlemmer– havde nemlig en interessekonflikt, viser mødereferatet. Nogle pga. aktieposter i Novo Nordisk, andre... (jyllands-posten.dk 11.9.2018).)

(Anm: Legemiddeløkonomi, bivirkninger og legemiddelomsetning (mintankesmie.no).)

- Leger liker å tro at legemiddelindustrien (Big Pharma) ikke påvirker dem. Det blir de. Egeninteresser er så rotfestet at mennesker ikke engang merker at de leter etter nr. 1. Dessverre gjør dette at pasientene blir andre eller tredje prioriteter innen medisinen.

(Anm: Doctors Like to Think Big Pharma Doesn’t Sway Them. It Does. Self-interest is so ingrained that people don’t even notice they’re looking out for No. 1. Unfortunately in medicine, that turns patients into second or third priorities. Doctors, when surveyed, say they are opposed to the very idea of skewing their prescribing practice in favor of companies giving them money. The problem is, they still take lots of money in the form of honoraria, speaking fees, research grants, and outright gifts from pharmaceutical and medical device companies. Research suggests they can then fail to recognize that they’ve been influenced. Psychologists George Loewenstein and Don Moore argued in a 2004 paper that while people consciously think about their professional obligations, the other half of a conflict — self-interest — is “automatic, viscerally compelling and often unconscious.” That theme keeps returning in more recent research. As MD turned ethics professor Sunita Sah of Georgetown University concluded in a review paper, even if doctors don’t recognize what’s going on, those in the pharmaceutical industry understand social psychology and know what works. Reciprocity is a part of human nature, and field studies have shown that doctors change their practices to reciprocate gifts and favors. Those who ultimately lose in this game are the patients, who are at risk of prescriptions that are not entirely in their best interest. Every once in a while an extreme case leads to a dramatic downfall. That happened recently when a New York Times/ProPublica story revealed that Memorial Sloan Kettering Cancer Center’s chief medical officer Jose Baselga had accepted millions from industry and then written numerous scientific papers without disclosing financial ties to the companies whose products he was studying. He resigned within days. The larger problem remains: Conflict of interest is the norm in medicine. According to a 2007 survey, 94 percent of physicians had some sort of industry ties. And as Sah and other social scientists have shown in their research, this can bias their behavior even as they insist they are above it. (bloomberg.com 4.10.2018).)

– Innholdsmarkedsføring (på engelsk content marketing) er en markedsføringssteknikk som går ut på å produsere og spre innhold som er av interesse for personer som bedriften definerer som potensielle kunder.

(Anm: – Innholdsmarkedsføring (på engelsk content marketing) er en markedsføringssteknikk som går ut på å produsere og spre innhold som er av interesse for personer som bedriften definerer som potensielle kunder. (…) Mange av disse bærer preg markedsstrategier hentet direkte fra PR- og konsulentbransjen uten begrepsoversettelse til norsk: Journalistisk reklame, reklamejournalistikk, kamuflert reklame, tekstreklame, annonsefinansiert innhold, sponset innhold eller betalt innhold. Innholdsmarkedsføring som er reklame produsert internt i mediehusene omtales av bransjen ofte som native advertising.[3] (no.wikipedia.org).)

(Anm: Legemiddelreklame (legemiddelinformasjon) (mintankesmie.no).)

(Anm: Reklame, sponsing, journalistikk, spin og PR-virksomhet. (mintankesmie.no).)

- MASSESØKSMÅL MOT LEGEMIDDELGIGANT: Tusenvis av kvinner mener denne har ødelagt livet deres. – Det ble fremstilt som en trygg og god «quick fix», forteller en norsk kvinne som fikk livet snudd på hodet etter inngrepet. Et implantat som brukes for å kurere stressinkontinens har gitt titusener av kvinner alvorlige bivirkninger.

(Anm: MASSESØKSMÅL MOT LEGEMIDDELGIGANT: Tusenvis av kvinner mener denne har ødelagt livet deres. – Det ble fremstilt som en trygg og god «quick fix», forteller en norsk kvinne som fikk livet snudd på hodet etter inngrepet. Et implantat som brukes for å kurere stressinkontinens har gitt titusener av kvinner alvorlige bivirkninger. Tusenvis av amerikanske kvinner har ifølge Daily Mail gått til søksmål mot produsenten av implantatene, Ethicon, som er et datterselskap av legemiddelfirmaet Johnson & Johnson. I september ble selskapet dømt til å betale 57 millioner dollar i erstatning til en amerikansk kvinne. Ifølge The Guardian har også over 700 australske kvinner gått til søksmål mot Johnson & Johnson, mens Sky News rapporterer at omlag 300 kvinner fra Storbritannia gjør det samme. (tv2.no 14.10.2017).)

(Anm: Medical device industry 'not doing enough on cybersecurity'. (…) Despite the threat, a survey by IT research organization the Ponemon Institute and chip security company Synopsys reveals that only 17% of device makers and 15% of HDOs are actively taking steps to tackle the problem, although a third were aware of the potential adverse effects to patients of an insecure medical device. (fiercepharma.com 26.5.2017).)

(Anm: Diverse skadeerstatninger (skadeserstatninger) (mintankesmie.no).)

- Redaktørens valg. Hva kan vi lære av mesh-implantater. Hva kan vi lære av den skammelige historien om vaginalnett? (- Editor's Choice. What can we learn from the shameful story of vaginal mesh? That thousands of women have been irreversibly harmed.)

(Anm: Redaktørens valg. Hva kan vi lære av mesh-implantater. Hva kan vi lære av den skammelige historien om vaginalnett? At tusenvis av kvinner er blitt irreversibelt skadet; at implantatene ble godkjent på de skrøpeligste bevis; at kirurger ikke var tilstrekkelig opplært og pasientene ikke ble riktig informert om pushingen av mesh-implantater, fyrt opp under av produsenter, stans i utviklingen av alternativer; kirurger som feilet i å opprette mesh-registreringer som tidligere hadde identifisert komplikasjoner; og at Health and Clinical Excellence og britiske tilsynsmyndighet lar de slippe unna (doi:10.1136/bmj.k4137, doi:10.1136/bmj.k4164).. Som vår redaksjonelle sier (doi:10.1136/bmj.k4231), med mindre det er etableres obligatoriske nasjonale registre, er nok en mesh-tragedie uunngåelig. (Editor's Choice. What can we learn from the shameful story of vaginal mesh? That thousands of women have been irreversibly harmed; that implants were approved on the flimsiest of evidence; that surgeons weren’t adequately trained and patients weren’t properly informed; that the dash for mesh, fuelled by its manufacturers, stopped the development of alternatives; that surgeons failed to set up mesh registries that would have identified complications sooner; and that the National Institute for Health and Clinical Excellence and the UK regulators let them off the hook (doi:10.1136/bmj.k4137, doi:10.1136/bmj.k4164). As our editorial says (doi:10.1136/bmj.k4231), unless mandatory national registries are now established another mesh tragedy is inevitable.) Implantathistorien forteller oss mer: i hvilken utstrekning kirurger, forskere og faglige organer er filtret sammen med utstyrsprodusentene. Dette er ikke noe nytt. I virkeligheten vil diskusjonen være kjent og kjedelig stoff for de fleste lesere av BMJ som det er for oss redaktører. Men vi unnskylder oss ikke for å reise spørsmålet på nytt. Hvorfor? På grunn av bevis på at forskernes konklusjoner og klinikernes beslutninger er påvirket til fordel for sponsorenes produkter. Hvis dette ikke var tilfelle, hvorfor skulle produsentene bruke penger på dette? GlaxoSmithKline har nettopp bekreftet nytten av betalte opinionsledere ved å gjenopprette betalinger til klinikere som snakker og skriver om sine produkter (doi:10.1136/bmj.k4157). (The mesh story tells us something else: the extent to which surgeons, researchers, and professional bodies are entangled with the device manufacturers. This is nothing new. Indeed discussion of it will be as tediously familiar to most readers of The BMJ as it is to us editors. But we make no apology for raising it again. Why? Because of the evidence that researchers’ conclusions and clinicians’ decisions are influenced in favour of their sponsors’ products. If this were not the case, why would manufacturers spend the money? GlaxoSmithKline has just confirmed the usefulness of paid opinion leaders by reinstating payments to clinicians who speak and write about its products (doi:10.1136/bmj.k4157).) Så jeg har to spørsmål. Først, bør klinikere og forskere motta penger fra industrien? Mitt svar er nei. Vi tillater ikke at dommere eller journalister mottar penger fra de menneskene som de dømmer eller skriver om. Legene skal være like uavhengige i deres råd til pasienter. Dette er grunnen til hvorfor det er unikt blant de store medisinske tidsskriftene, at BMJ sikrer at forfatterne av kliniske utdanningsartikler og redaksjonelt stoff er uten for relevante økonomiske interesser (doi:10.1136/bmj.g7197). Når det gjelder industrisponset forskning hilse vi henvendelsen fra Paula Rochon og kollegaer for tidsskrifter om at akademiske forfattere beholder full kontroll over prosessen velkommen (doi:10.1136/bmj.k4224). (So I have two questions. First, should clinicians and researchers take money from industry? My answer is no. We don’t allow judges or journalists to take money from the people they are judging or reporting on. Doctors should be equally independent in their advice to patients. This is why, uniquely among the major medical journals, The BMJ ensures that the authors of clinical education articles and editorials are free from relevant financial interests (doi:10.1136/bmj.g7197). As for industry sponsored research, we welcome the call by Paula Rochon and colleagues for journals to ensure that academic authors retain full control of the process (doi:10.1136/bmj.k4224).) For det andre, gitt at leger og forskere tar penger fra industrien, bør detaljene være lett tilgjengelige for pasienter og offentligheten? Mitt svar er ja. Jonathan Gornall fant at dette ikke var tilfelle med mesh-implantater (doi:10.1136/bmj.k4164) til tross for NHS' retningslinjer om deklarasjon av økonomiske interesser. NHS er i ferd med å ta sitt ansvar, men langsomt. Association of the British Pharmaceutical Industrys database er frivillig og derfor i siste instans ineffektiv. Utstyrsindustriens tilsvarende organ, Association of British HealthTech Industries, har avvist å ta selv dette babysteget. GMC har blitt bedt om å etablere et register over legers interessekonflikter (doi:10.1136/bmj.h396), men viser ingen tegn til å gjøre det. (Second, given that doctors and researchers do take money from the industry, should the details be readily available to patients and the public? My answer is yes. Jonathan Gornall found this wasn’t the case with mesh (doi:10.1136/bmj.k4164), despite NHS guidance on declaration of financial interests. NHS trusts are catching up with their responsibilities, but slowly. The Association of the British Pharmaceutical Industry’s database is voluntary and therefore ultimately ineffectual. The device industry’s equivalent body, the Association of British HealthTech Industries, has refused to take even this baby step. The GMC has been asked to establish a register of doctors’ interests (doi:10.1136/bmj.h396) but shows no signs of doing so.) I USA har ikke Sunshine Act løst problemet (doi:10.1136/bmj.k4151) men det det har gjort leger oppmerksomme på det (http://bit.ly/2C94j6G). Andre land bør følge dette. (In the US the Sunshine Act hasn’t solved the problem (doi:10.1136/bmj.k4151) but it has put doctors on notice (http://bit.ly/2C94j6G). Other countries should follow this lead. BMJ 2018;363:k4254 (Published 11 October 2018).)

- Thalidomide og media: "Det är utomordentligt viktigt att PR-avdelningen i framtiden anstränger sig ännu mera än hittills för att hålla nära kontakt med framstående vetenskapsmän och opinionsbildare."

(Anm: Thalidomide og media: "Det är utomordentligt viktigt att PR-avdelningen i framtiden anstränger sig ännu mera än hittills för att hålla nära kontakt med framstående vetenskapsmän och opinionsbildare." Thalidomide and the Power of the Drug Companies. Penguin Books. Stockholm: Bokforlaget Sjöström & Sjöström, 1972 (s. 108).)

(Anm: Fri tilgang til forskningsresultater? (forskningsdata) (mintankesmie.no).)

(Anm: The hidden side of clinical trials | Sile Lane | TEDxMadrid (youtube.com).)

(Anm: Forvaltningsmakt og kunnskapspolitikk. Sammendrag. Helse- og omsorgsdepartementet benekter at de ønsker å styre forskninga i underliggende etater, og ser ingen problemer med at forskninga ligger under forvaltninga. Rus & Samfunn 05 / 2016 (Volum 9) Side: 33-35.)

(Anm: Dagens Medisin, NHI.no (Norsk Helseinformatikk) (Medicinsktidsskrift.dk) (annonsesponset helseinformasjon - Bonnier) (mintankesmie.no).)

- Næringslivstoppar fekk lange fengselsstraffer for korrupsjon. Ein tidlegare leiar i fiskefôrgiganten Ewos er dømd til fengsel i fire år for grov korrupsjon. To andre menn fekk fengsel i høvesvis to år og tre år og seks månader. (- Ein av leverandørane, ein mann i 50-åra frå Sunnfjord, vart funnen skuldig å ha gjeve den tidlegare leiaren tenester og pengar for nær 1,6 millionar kroner.)

(Anm: Næringslivstoppar fekk lange fengselsstraffer for korrupsjon. Ein tidlegare leiar i fiskefôrgiganten Ewos er dømd til fengsel i fire år for grov korrupsjon. To andre menn fekk fengsel i høvesvis to år og tre år og seks månader. Den tidlegare Ewos-leiaren er i Sør-Trøndelag tingrett funnen skuldig i å ha motteke i overkant av 2,5 millionar kroner frå ulike leverandørar. Ein av leverandørane, ein mann i 50-åra frå Sunnfjord, vart funnen skuldig å ha gjeve den tidlegare leiaren tenester og pengar for nær 1,6 millionar kroner. Det er dobbelt så mykje som den tredje tiltalte i saka, ein mann i 50-åra bergensområdet. – Ut frå beløpa retten har funne å domfelle for, så er påtalemakta nøgde med straffenivået, seier førstestatsadvokat Elisabeth Harbo-Lervik. (nrk.no 7.9.2018).)

(Anm: Bank, børs og finans. (mintankesmie.no).)

– Jusprofessor ber om tydeligere regler for pengegaver. Eivind Smith, leder for Partilovnemnda som passer på at politiske partier rapporterer om pengegaver, etterlyser et tydeligere regelverk for partiene.

(Anm: Jusprofessor ber om tydeligere regler for pengegaver. Eivind Smith, leder for Partilovnemnda som passer på at politiske partier rapporterer om pengegaver, etterlyser et tydeligere regelverk for partiene. Det forteller jusprofessoren til Dagens Næringsliv i forbindelse med avisens avsløring av at oppdrettsmillionær Inge Berg ga en hemmelig pengegave til Nordland Fremskrittsparti i mai i fjor. Etter loven skal alle bidrag over 10.000 kroner i valgår rapporteres til Partilovnemnda i løpet av fire uker, men pengene fra Bergs konsern Nordlaks ble ikke rapportert inn før januar i år. Til sammen fikk Nordland Frp 49.950 kroner i gave, men fordi pengene kom fra fem ulike selskaper som alle betalte 9.990 kroner, havnet transaksjonen under beløpsgrensen for bidrag som partiene må melde fra om. (aftenposten.no 14.9.2018).)

- Jurister: «Lakseforskerne var inhabile». (- Vi har fortalt hvordan Norge har forsvart et giftstoff i laksen og presset på for å tillate mer miljøgifter i laksefôr.  Vi gjør ikke dette fordi vi har noe imot laks, men fordi vi misliker at ting skjules, at sannhet fordreies og at bindinger er fordekt.)

(Anm: Se for deg at staten setter ned et ekspertpanel som skal finne ut hvor mye fisk gravide kvinner kan spise. De endrer tidligere råd og åpner for fet fisk i ubegrensede mengder. Så viser det seg at ekspertene har bånd til laksenæringen. En av dem er gift med en lakselobbyist, en annen med en laksegründer. Om dette handler dagens hovedsak. Norges ledende jurister på habilitet sier at ekspertene burde vært inhabile. Saken er den siste i en serie om lakseforskning som jeg har skrevet sammen med kollega Kjetil Østli i Harvest. Den inngår i et mønster. Tidligere har vi intervjuet en forsker som mener kostrådene til gravide må endres. Vi har undersøkt hvordan forskning finansieres av næringen. Vi har fortalt hvordan Norge har forsvart et giftstoff i laksen og presset på for å tillate mer miljøgifter i laksefôr.  Vi gjør ikke dette fordi vi har noe imot laks, men fordi vi misliker at ting skjules, at sannhet fordreies og at bindinger er fordekt. (morgenbladet.no 29.9.2018).)

(Anm: Mener komiteen ikke var nøytral. VKM skal være et uavhengig ekspertpanel, men da den laksekritiske forskeren Jérôme Ruzzin søkte, fikk han rødt lys fra Nifes. Kritisk: I en så viktig vurdering burde man hatt representanter fra mange institusjoner for å sørge for at komiteen er nøytral, sier tidligere Nifes-forsker Jérôme Ruzzin. I dag arbeider han ved Institutt for biologi, Universitetet i Bergen. (…) Les også: «Rapporten som renvasket laksen». (morgenbladet.no 29.9.2018).)

- Skattejuks-saken: Tillitsvalgt sier de advarte mot svake kontrollrutiner i mer enn ti år uten å bli hørt. Det siste tiåret har fagforeningen advart Skatteetaten mot store mangler ved hvordan kontrollene som skulle avdekke skattejuks ble gjennomført på.

(Anm: Skattejuks-saken: Tillitsvalgt sier de advarte mot svake kontrollrutiner i mer enn ti år uten å bli hørt. Det siste tiåret har fagforeningen advart Skatteetaten mot store mangler ved hvordan kontrollene som skulle avdekke skattejuks ble gjennomført på.  Derfor gir mange ansatte uttrykk for at skattejukssakene Aftenposten har omtalt, er en bekreftelse på at de hadde rett, men at de har varslet for døve ører. Frustrasjonsnivået i etaten har bygget seg opp over år i takt med at antall ansatte som jobber med kontroll og fastsetting av selvangivelsene, systematisk er blitt bygget ned. (aftenposten.no 24.9.2016).)

(Anm: Skatt, skattesvindel (trygdesvindel) og skattemyndigheter (skatteparadiser) (mintankesmie.no).)

- Utilstrækkeligt tilsyn, utilstrækkeligt fokus og mangel på viden:

(Anm: Utilstrækkeligt tilsyn, utilstrækkeligt fokus og mangel på viden: Her er konklusionerne i lækket rapport om dansk hvidvask-indsats. FATF langer kraftigt ud efter bankerne og Finanstilsynet. Brancheorganisationen FinansDanmark påpeger, at hvidvask er højprioritet i bankerne. (jyllands-posten.dk 19.1.2017).)

(Anm: Politiet, etterforskning, politianmeldelser (Spesialenheten for politisaker) (mintankesmie.no).)

- Statlige ansatte eier aksjer i selskaper de skal vokte.

(Anm: Statlige ansatte eier aksjer i selskaper de skal vokte. Oslo (NTB): Flere ansatte i eierskapsavdelingen i Næringsdepartementet har aksjer i de samme selskapene som avdelingen har ansvaret for å følge opp. (adressa.no 14.4.2016).)

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

- Massivt ansettelses-fusk, men hemmelig hvem det gjelder. I en fersk rapport rettes det sterk kritikk mot Oslo kommune for årevis med forskjellsbehandling og uryddige ansettelser.

(Anm: Massivt ansettelses-fusk, men hemmelig hvem det gjelder. I en fersk rapport rettes det sterk kritikk mot Oslo kommune for årevis med forskjellsbehandling og uryddige ansettelser. Men hvem det gjelder, vil kommunen ikke vite. I fjor høst ble det avslørt at datteren og svigersønnen til direktøren i Omsorgsbygg hadde fått en rekke midlertidige jobber i foretaket uten å søke. Bråket førte til at styret i det kommunale foretaket bestilte en ekstern gjennomgang av ansettelsespraksisen. Mandag fikk styret resultatene av gjennomgangen, presentert av konsulentselskapet PWC. Her kom det frem at direktørens familie ikke har vært de eneste som har fått jobber på irregulært vis. (nrk.no 14.2.2019).)

- Varselet om «ukultur» i Omsorgsbygg. Kommunetoppens datter og svigersønn ansatt under ham: - Jeg skjønner at dette ikke ser bra ut. Omsorgsbygg-direktør Per Morten Johansen beklager at rutinene for habilitet har blitt brutt i foretaket han leder.

(Anm: Varselet om «ukultur» i Omsorgsbygg. Kommunetoppens datter og svigersønn ansatt under ham: - Jeg skjønner at dette ikke ser bra ut. Omsorgsbygg-direktør Per Morten Johansen beklager at rutinene for habilitet har blitt brutt i foretaket han leder. (…) Dagbladet skrev tidligere denne uka at en av dem det er varslet om, er direktørens egen forlover og jaktkamerat. Han ble ansatt i foretaket ved at direktøren signerte både innstillingen, jobbtilbudet og arbeidskontrakten hans. I dag kan Dagbladet avdekke at mangelen på rutiner også medførte at både direktørens datter og hans svigersønn flere ganger er blitt ansatt i foretaket, uten at styrelederen er blitt kontaktet om det. Datteren var formelt ansatt ved «direktørens stab». (…) Fram til nå har både administrasjonen og styret i Omsorgsbygg avvist at noen regler har blitt brutt, og at dette skal være dokumentert gjennom dokumentene som både Kommunerevisjonen og Dagbladet har fått innsyn i. Men nå beklager direktøren, og tar også fullt ansvar, for at reglene ble brutt. - Jeg beklager at jeg ikke hadde kunnskap om reglene. Jeg beklager at min håndtering på det som gikk på avledet habilitet, ikke var korrekt. Jeg trodde jeg hadde gjort en riktig og god vurdering, som viste seg å være feil. Som Dagbladet omtalte tidligere denne uka, vil ansatte som er underordnet en inhabil direktør også være inhabile til å ansette. (dagbladet.no 14.9.2018).)

- Varsel om «ukultur» i mektig kommunalt foretak sjekkes.

(Anm: Varsel om «ukultur» i mektig kommunalt foretak sjekkes. Beskyldes for å ansette familie og venner. Kontrollutvalget sjekker ansettelser i Omsorgsbygg. Toppbyråkrater i Oslo kommune er tatt av saken fordi direktøren i det kommunale foretaket, Per Morten Johansen, er broren til Raymond Johansen (Ap). (…) - Når det foreligger slike erklæringer på Facebook, fremstår det for meg det som åpenbart at habiliteten burde vært vurdert før vedkommende ble ansatt, sier jusprofessor Jan Fridthjof Bernt til Dagbladet. (dagbladet.no 13.9.2018).)

(Anm: Varslere (medisinske varslere) (whistleblowers) etc. (mintankesmie.no).)

- – Det har vært en gjengs oppfatning om at det er mye «gutteklubben grei».

(Anm: – Det har vært en gjengs oppfatning om at det er mye «gutteklubben grei». Ansatte på Ammerud skole har flere ganger reagert på rektor Kiet Dangs ansettelser. I ett tilfelle protesterte lærerne. De ble overkjørt av rektor. (dagsavisen.no 30.11.2018).)

- Ulikheten øker: Dagbladet mener: Ulikhetsveksten må stanses før det er for seint.

(Anm: Kommunerevisjonen om Omsorgsbygg-saken: «Alvorlige feil» da kommunetoppens datter og svigersønn ble ansatt. Direktør Johansen innrømmer i revisjonsrapport: Det var han som tipset om at datteren kunne kontaktes. (dagbladet.no 19.9.2018).)

- Raymond Johansens bror: Omsorgsbygg i Oslo ansatte datteren, svigersønnen og forloveren til toppsjefen Per Morten Johansen. (- Familien til direktør Per Morten Johansen i Omsorgsbygg i Oslo kommune, begynner å bli godt representert i det kommunale foretaket.)

(Anm: Raymond Johansens bror: Omsorgsbygg i Oslo ansatte datteren, svigersønnen og forloveren til toppsjefen Per Morten Johansen. Datteren til direktøren ble ansatt i sju midlertidige stillinger før hun ble fast ansatt. Familien til direktør Per Morten Johansen i Omsorgsbygg i Oslo kommune, begynner å bli godt representert i det kommunale foretaket. (nettavisen.no 17.9.2018).)

- Pengene flyr, men lederne blir. Det er et paradoks at skatteunndragelse straffes med ubetinget fengsel, mens de som kaster bort fellesskapets midler sjelden blir stilt reelt til ansvar.

(Anm: Henning Carr Ekroll. Forfatter og journalist. Pengene flyr, men lederne blir. Det er et paradoks at skatteunndragelse straffes med ubetinget fengsel, mens de som kaster bort fellesskapets midler sjelden blir stilt reelt til ansvar. Byggingen av tunnel fram til Stortingets nye post- og varemottak er bare ett av flere eksempler på enorme kostnadsoverskridelser i offentlige prosjekter. Slike skandaler må få større konsekvenser for de som er ansvarlige, skriver kronikkforfatteren. (nrk.no 11.9.2018).)

(Anm: Interessekonflikter, bestikkelser og korrupsjon (mintankesmie.no).)

- Tillit er moderne, men mistillit er undervurdert. (- Hvem har det verst når noe går galt i en offentlig virksomhet? Er det lederne, medarbeiderne eller brukerne?)

(Anm: Av Arild Aspøy. Tillit er moderne, men mistillit er undervurdert. Sammendrag. Hvem har det verst når noe går galt i en offentlig virksomhet? Er det lederne, medarbeiderne eller brukerne? Disse spørsmålene burde stå i sentrum når man skal vurdere om en ny tillitsbasert styring skal innføres i Norge. Men det gjør de ikke. Stat & styring Artikkel 10 av 20 Side: 26-29 04 / 2017 (Volum 27).)

(Anm: Offentlig forvaltning (Offentlig sektor) (Statens økonomireglement - offentlige anskaffelser - offentlige innkjøp etc.) (mintankesmie.no).)

- Legemiddelfirmaer som produserer opioider betalte pasientforeninger millioner for å påvirke foreskrivninger. Når nasjonen kjemper mot en forverring av opioidkrisen, antyder en ny rapport at legemiddelfirmaer har gitt betydelige midler til pasientforeninger og leger de siste årene for å påvirke den kontroversielle debatten om riktig bruk og forskrivning.

(Anm: Opioid makers gave millions to patient advocacy groups to sway prescribing. As the nation grapples with a worsening opioid crisis, a new report suggests that drug makers provided substantial funding to patient advocacy groups and physicians in recent years in order to influence the controversial debate over appropriate usage and prescribing. Specifically, five drug companies funneled nearly $9 million to 14 groups working on chronic pain and issues related to opioid use between 2012 and 2017. At the same time, physicians affiliated with these groups accepted more than $1.6 million from the same companies. In total, the drug makers made more than $10 million in payments since January 2012. (statnews.com 11.7.2018).)

(Anm: Hver dag dør mennesker, fordi de har fået forkert medicin. (…) Det må ændres - og det er et emne, der har topprioritet i Danske Seniorer. (…) Da det seneste tal for dødsfald i trafikken blev offentliggjort - 183 døde i 2017 - rykkede politikere og eksperter ud med kampagner, bøder og klip i kørekort. Medicinen slår 10-20 gange så mange ihjel, og reaktionerne er få og små. (jv.dk 11.4.2018).)

(Anm: Legemiddelindustrien (Big Pharma) (mintankesmie.no).)

(Anm: Pasientforeninger etc. (legemiddelfirmasponset helseinformasjon) (mintankesmie.no).)

- Leger er ikke ærlige om pengene de får fra legemiddelindustrien (Big Pharma). Leger som får ekstra betaling fra legemiddelindustrien og medisinske utstyrsfirmaer er ofte ikke imøtekommende om pengene i sine forskningsdokumenter, ifølge en studie publisert onsdag i JAMA Surgery.

(Anm: Doctors Aren't Being Candid About the Money They Get From Big Pharma. Physicians who get paid extra by pharmaceutical and medical device companies often aren’t forthcoming about the money in their research papers, according to a study out Wednesday in JAMA Surgery. It found that many of the doctors who receive the most in industry payments only occasionally disclose their potential financial conflicts when publishing relevant research. The authors behind the new study, led by Mehraneh Jafari of the University of California, Irvine, wanted to see if doctors were abiding by their obligation to report conflicts in their academic and scientific papers. Professional organizations such as the International Committee of Medical Journal Editors have long asked authors to disclose any such conflicts of interests (COIs). But it’s only recently that there’s been any way, at least in the United States, to objectively check whether someone was doing so. (gizmodo.com 15.8.2018).)

(Anm: Association of Compensation From the Surgical and Medical Device Industry to Physicians and Self-declared Conflict of Interest. Key Points Question  What is the association between the physicians receiving the top compensation from surgical and/or medical device manufacturers and their academic affiliation, expertise, and disclosure of conflicts of interest? (…) Conclusions and Relevance  A high level of inconsistency was found between self-declared COI and the OPD among the physicians receiving the highest industry payments. Therefore, a policy of full disclosure for all publications, regardless of relevance, is proposed. No statistically significant association was demonstrated between academic rank or productivity and industrial payments. JAMA Surg. Published online August 15, 2018.)

- I USA dør flere af recept-pligtig smertemedicin på et år, end der gjorde under hele Vietnamkrigen. (- Effekten fra opium, morfin, heroin, metadon, oxycodon og tramadol har trukket et spor af afhængige efter sig.)

(Anm: 6000 års afhængighed: Vi lader os forføre af opiumvalmuen. Igen og igjen. I 6.000 år har mennesker dulmet smerter ved at ty til opiumvalmuens lindrende egenskaber. Effekten fra opium, morfin, heroin, metadon, oxycodon og tramadol har trukket et spor af afhængige efter sig. I USA dør flere af recept-pligtig smertemedicin på et år, end der gjorde under hele Vietnamkrigen. Dette er historien om bagsiden af menneskets jagt på det smertefri liv. Jeg har arbejdet med smerteområdet i 30 år, og for første gang tænkte jeg: Øv, hvad er det, jeg har gået og lavet i alle årene«. (politiken.dk 1.8.2018).)

(Anm: Rus, forgiftninger, overdoser og selvmord (mintankesmie.no).)

(Anm: Opioid prescriptions aren't decreasing, study finds. Recommended Reading: Mayo Clinic Number of opioid prescriptions remains unchanged, Mayo Clinic research finds (biopharmadive.com 2.8.2018).)

- Konklusjon: Dekonstruksjon av rettsdokumenter avslørte at protokollspesifikke resultater ikke viste statistisk signifikant forskjell mellom citalopram og placebo. Den publiserte artikkelen konkluderte imidlertid med at citalopram var trygt og betydelig mer effektivt enn placebo for barn og ungdom, med mulige bivirkninger mht. pasientsikkerhet.

(Anm: The citalopram CIT-MD-18 pediatric depression trial: Deconstruction of medical ghostwriting, data mischaracterisation and academic malfeasance. OBJECTIVE: Deconstruction of a ghostwritten report of a randomized, double-blind, placebo-controlled efficacy and safety trial of citalopram in depressed children and adolescents conducted in the United States. (…) CONCLUSION: Deconstruction of court documents revealed that protocol-specified outcome measures showed no statistically significant difference between citalopram and placebo. However, the published article concluded that citalopram was safe and significantly more efficacious than placebo for children and adolescents, with possible adverse effects on patient safety. Int J Risk Saf Med. 2016 Mar 16;28(1):33-43.)

(Anm: Antidepressiva (SSRI) Lundbeck (mintankesmie.no).)

(Anm: Cipralex (Lexapro) (escitalopram) - Cipramil (Celexa) (cipramil) (citalopram) - H. Lundbeck A/S (mintankesmie.no).)

- Anklager om fusk med Novo-forskning. En norsk professor beskylder Novo Nordisk for at have skjult oplysninger om selvmordsforsøg i forbindelse med depressionspillen Seroxat (Paxil: paroxetin; paroksetin etc.).

(Anm: Anklager om fusk med Novo-forskning. En norsk professor beskylder Novo Nordisk for at have skjult oplysninger om selvmordsforsøg i forbindelse med depressionspillen Seroxat. En norsk professor beskylder Novo Nordisk for at have skjult oplysninger om selvmordsforsøg i forbindelse med depressionspillen Seroxat. Det kommer frem i programmet "Den Mørke Side", der sendes lørdag på P1. Programmet er lavet i samarbejde med Forbrugerrådets blad Tænk, skriver Politiken. Professor i farmakologi, Ivar Aursnes, har forsket i det materiale, som Novo Nordisk i 1990 sendte til myndighederne for at få godkendt Seroxat. Aursnes anklager Novo Nordisk for i materialet bevidst at have forsøgt at skjule data om flere selvmordsforsøg i den gruppe, som tog Seroxat. (dr.dk 5.5.2006).)

(Anm: Seroxat (Paxil) (paroxetine; paroksetin) (SSRI) (mintankesmie.no).)

(Anm: Paroksetin (paroxetine); markesføres i Norge under handelsnavn som bl.a. Seroxat; Paxil i USA.)

(Anm: Seroxat utløser tilfeller av aggresjon ("aggression er iagttaget efter markedsføring") (- Hyppighed “ikke kendt.) 4. Paroxetin – Aggression (EPITT nr. 18089) ema.europa.eu (22. januar 2015 EMA/PRAC/63323/2015 Udvalget for Risikovurdering inden for Lægemiddelovervågning).)

- Nå har Glaxo kommet frem til 11 selvmordsforsøk i gruppen på 3455 som fikk SSRI, mot ett selvmordsforsøk i placebogruppen på 1978.) (Dvs. 700 % økning i antall selvmordsforsøk for SSRI sammenlignet med placebo.)

(Anm: Alvorlig bivirkning. Det står å lese i rapporten at bruk av lykkepillen kan øke faren for selvmord. (…) Det at et legemiddelfirma går i seg selv og innrømmer at de har vært på feilspor i 17 år er eksepsjonelt, sier professor dr.med. Ivar Aursnes til avisen VG.) (…) Nå har Glaxo kommet frem til 11 selvmordsforsøk i gruppen på 3455 som fikk SSRI, mot ett selvmordsforsøk i placebogruppen på 1978.) (Dvs. 700 % økning i antall selvmordsforsøk for Seroxat sammenlignet med placebo. (etikkom.no (Forskningsetikk 6. årgang juni 2006 - Nr. 2-06).)

(Anm: Seroxat (Paxil) (paroxetine; paroksetin) (SSRI) (mintankesmie.no).)

(Anm: Paroksetin (paroxetine); markesføres i Norge under handelsnavn som bl.a. Seroxat; Paxil i USA.)

(Anm: Ivar Aursnes's scientific contributions. while affiliated with University of Oslo (Oslo, Norway) and other places. (researchgate.net).)

- Varsler hevder Forest bestakk studieleder for å favorisere Cipramil (Celexa).

(Anm: Varsler hevder Forest bestakk studieleder for å favorisere Cipramil (Celexa). Whistleblower Claims Forest Bribed Study's Investigator to Favor Celexa. A whistleblower's complaint from 2011 that was unsealed Jan. 20 in a federal district court alleged that Forest Pharmaceuticals paid the principal investigator of a federally funded antidepressant drug study to fix the results in favor of the company's drug Celexa (United States ex rel. Pigott v. Forest Pharmaceuticals Inc., D. Md., No. 1:11-cv-00717, unsealed 1/20/12) (…) Only Explanation for Study's Bias: Kickbacks According to the complaint, the NIMH initially entered into a contract for the STAR*D study with the University of Texas in September 1999 with Rush as the P.I. Celexa is a selective serotonin reuptake inhibitor or SSRI. SSRIs prevent the body's reuptake or removal of a naturally-occurring neurotransmitter that it is believed to have a positive impact on mood. For More Information The complaint from 2011 can be found at http://op.bna.com/hl.nsf/r?Open=jaqo-8qvqcd. (bna.com 1.2.2012 (BNA - BLOOMBERG).)

(Anm: Antidepressiva (SSRI) Lundbeck (mintankesmie.no).)

(Anm: Cipralex (Lexapro) (escitalopram) - Cipramil (Celexa) (cipramil) (citalopram) - H. Lundbeck A/S (mintankesmie.no).)

(Anm: Lager dokumentarfilm om legemiddelindustrien og psykofarmaka. Filmskaper Annikken Hoel vil ha svar på hvorfor søsteren plutselig døde. (Dødsårsak ukjent). (tv.nrk.no/serie/dagsrevyen 13.3.2017).)

- Har antidepressiva en langsiktig nytteverdi? (- Når det gjelder dødelighet av antidepressiva heter det i en studie på 378 400 deltakere at «risikoen for tidlig død ble økt med 33 prosent blant brukere av antidepressiva sammenlignet med ikke-brukere» (4).

(Anm: Har antidepressiva en langsiktig nytteverdi? (...) Når det gjelder dødelighet av antidepressiva heter det i en studie på 378 400 deltakere at «risikoen for tidlig død ble økt med 33 prosent blant brukere av antidepressiva sammenlignet med ikke-brukere» (4). Det er således ikke overraskende at sykefraværet fra det tidspunktet SSRI-preparater ble introdusert på markedet (1993) har økt fra et svært lavt nivå til å bli verdens høyeste (5). Tidsskr Nor Legeforen 2018 (03.05.2018).)

- Nesten halvparten av alle selvmord begått i Norge i en periode på seks år, ble begått av pasienter i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. (- 1910 selvmord ble begått av pasienter som har hatt kontakt med spesialisthelsetjenesten for psykisk helse og rus i sitt siste leveår.)

(Anm: - Rapport: Selvmord skjer ofte tett opp mot behandling. Nesten halvparten av alle selvmord begått i Norge i en periode på seks år, ble begått av pasienter i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. (- 1910 selvmord ble begått av pasienter som har hatt kontakt med spesialisthelsetjenesten for psykisk helse og rus i sitt siste leveår.) (- Hele to tredjedeler av dem som døde i selvmord etter kontakt med psykisk helsevern hadde minst ett døgnopphold det siste året. – Her er tallet er såpass dramatisk og da må vi utvikle bedre og mer systematisk oppfølgingstiltak for denne pasientgruppen. (vg.no 18.12.2018).)

- Bruk av antidepressiva linket til høyere risiko for tidlig død: studie. (- Risikoen for tidlig død ble økt med 33 prosent blant brukere av antidepressiva sammenlignet med ikke-brukere.) (- I videre analyser konkluderte forskerteamet at selv om legemidlene kan være risikable i befolkningen generelt, kan risikoen blant personer med hjerte- og karsykdommer være lavere på grunn av deres antikoagulerende effekter.)

(Anm: Antidepressant use linked to higher risk of premature death: study. A new study has identified a link between antidepressant use and early death, CTV News reported. In the study, the investigators performed a meta-analysis of 16 studies involving a combined 378 000 patients to analyse the possible association between antidepressant use and death risk, finding that the risk of premature death was increased by 33 percent among antidepressant users compared to non-users. — Study author Paul Andrews noted that while not all studies reported exact causes of death, among the studies that did, the causes of death ranged from heart attacks and stroke to accidents. Andrews said that deaths involving accidents were unsurprising because "we know that antidepressants have negative effects on cognitive functioning as well." In further analyses, the research team concluded that although the drugs may be risky in the general population, their risk among people with cardiovascular disease could be lower due to their anticoagulant effects. Andrews suggested alternatives to antidepressants such as psychotherapy, stating "[psychotherapies] don't have the negative physiological effects…and they work just as well in the short term." (firstwordpharma.com 19.9.2017).)  

(Anm: Levealder og dødsårsaker (mintankesmie.no).)

(Anm: The Mortality and Myocardial Effects of Antidepressants Are Moderated by Preexisting Cardiovascular Disease: A Meta-Analysis. Psychother Psychosom 2017;86:268-282.)

–  En stjerneforsker på kreft opplyste ikke om penger han i årevis hadde mottatt fra industrien – betyr det så mye?  (- José Baselga hadde dette å si om dataene han hadde samlet inn for et eksperimentelt PI3K-legemiddel hos Roche, kalt taselisib: Dette er et bevis på at målrettingen av PI3K-banen har en effekt på brystkreft, og at det er pasienter som vil ha nytte. Dette er utrolig spennende. Roche var imidlertid knapt så entusiastiske. Kort tid etter ville pharma-giganten droppe hele greia, avskrive nok et legemiddel i en svært skuffende klasse som ikke har en effekt verdt å markedsføre.)

(Anm: A star cancer scientist failed to disclose industry payments over the years — does that matter so much? During the big ASCO conference at the beginning of last June, prominent Memorial Sloan Kettering scientist José Baselga had this to say about the data he had collected for an experimental PI3K drug at Roche called taselisib: This is proof that targeting the PI3K pathway has an effect in breast cancer and that there are patients who will benefit. To me that is incredibly exciting. Roche, however, was not nearly so enthusiastic. Soon after, the pharma giant would dump the whole thing, writing off another drug in a severely disappointing class that couldn’t muster a strong enough effect to make it worthwhile to push it to the market. You need a license to cut-and-paste this copyrighted news content. What may not have been well known at the time was that Baselga’s enthusiastic endorsement arrived after he had collected $50,000 in consulting fees from Roche over the previous four years, and had also bagged a $3 million payment for his share of the sale of Seragon, a high-profile cancer biotech that went to Roche for $725 million. There isn’t anything unusual about those payments. Baselga is a highly sought after investigator, board member and scientific adviser and has long been known as one of the top experts in the field — the kind any biopharma would like to have in its corner. What stands out, though, is that according to a piece published by The New York Times and ProPublica over the weekend, Baselga has routinely failed to disclose his income from a roster of biotech and pharma companies that he had done work for over the years, both among the journals which eagerly published his work as well as organizations like ASCO, where he headlined major presentations. (endpts.com 10.9.2018).)

- Bruk av antidepressiva knyttet til økt dødelighet hos pasienter med kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) (chronic obstructive pulmonary disease).

(Anm: Antidepressant Use Associated With Increased Mortality in Patients With COPD. LAUSANNE, Switzerland -- June 29, 2018 -- Use of serotonergic antidepressants is associated with a small but significant increase in rates of respiratory-related morbidity and mortality among older adults with COPD, according to a new study published in the European Respiratory Journal. (dgnews.docguide.com 29.6.2018).)

(Anm: SEROTONERGIC ANTIDEPRESSANT USE AND MORBIDITY AND MORTALITY AMONG OLDER ADULTS WITH COPD. Eur Respir J. 2018 Jun 25. pii: 1800475.)

(Anm: «Dødsårsak: ukjent»: Bør bli pensum for både leger og lekfolk. Viktig og skremmende om legemiddelindustriens makt. (...) Det er klart at regissøren har en agenda. Hun dveler ikke ved konspirasjonsteorier, men forsøker å finne frem til en sannhet. Det er klart at regissøren har en agenda. Hun dveler ikke ved konspirasjonsteorier, men forsøker å finne frem til en sannhet. Samtidig er mye av informasjonen i filmen kjent dersom du har fulgt med på store søksmål i USA. Hun greier likevel å få frem et oversiktlig og skremmende bilde av de sterke og korrupte båndene som eksisterer mellom politikere, byråkrater og de store farmasøytiske selskapene. (aftenposten.no 22.3.2017).)

– Sveitsisk riksadvokat vil ikke gå videre med bestikkelsesanklager mot Novartis for utbetalinger til Trumps advokat. (- Separat utfører flere amerikanske lovgivere sine egne granskninger.)

(Anm: Swiss attorney general will not pursue bribery charges against Novartis for payments to Trump lawyer. The Swiss attorney general has decided not to pursue criminal charges against Novartis in connection with $1.2 million in payments the company made last year to President Trump’s personal attorney for access to the new administration. In explaining its decision, the federal prosecutor maintained there was “insufficient” reason to pursue bribery charges that may have violated laws governing payments to foreign public officials or any link between the payments and any official government action. The prosecutor, which had received a criminal complaint, also noted “that Swiss law does not recognize an offence of trading in influence, whether within Switzerland or internationally.” Separately, several U.S. lawmakers are conducting their own probe. (statnews.com 6.6.2018).)

(Anm: Novartis won't face Swiss criminal probe over payments to Trump lawyer. (biopharmadive.com 7.6.2018).)

- Trumps advokat dømt: Cohen får tre års fengsel. Donald Trumps tidligere advokat, Michael Cohen, er dømt til tre års fengsel.

(Anm: Trumps advokat dømt: Cohen får tre års fengsel. Donald Trumps tidligere advokat, Michael Cohen, er dømt til tre års fengsel. Med det har enda en nøkkelperson rundt Trump fått på seg en dom. (…) Flere innrømmelser I rettspapirene fra statsadvokaten i New York heter det at Michael Cohen «begikk fire separate føderale lovbrudd fordelt over flere år. Han var motivert av personlig grådighet og brukte gjentatte ganger sin makt og innflytelse i bedragersk hensikt». (vg.no 12.12.2018).)

(Anm: Advokater (rettshjelp) (mintankesmie.no).)

- Cohen: – Trump visste at hysjpenge-utbetalinger var galt. (- Jeg tror ikke det finnes en eneste person som tror på det, svarer Cohen på spørsmål om hvorvidt det stemmer at Trump aldri ba ham om å bryte loven.)

(Anm: Cohen: – Trump visste at hysjpenge-utbetalinger var galt. USAs president Donald Trump var klar over at det var galt å utbetale «hysjpenger» til to kvinner like før valget, sier hans tidligere advokat Michael Cohen. (…) Trump selv har sagt at han aldri ba Cohen å bryte loven, men den nå straffedømte advokaten avfeier dette som ren løgn. – Selvfølgelig, svarer Cohen på spørsmål om hvorvidt Trump var klar over at det var galt å betale for Daniels' og McDougals stillhet. – Jeg tror ikke det finnes en eneste person som tror på det, svarer Cohen på spørsmål om hvorvidt det stemmer at Trump aldri ba ham om å bryte loven. (dagsavisen.no 14.12.2018).)

- TRUMPS ADVOKAT DØMT TIL TRE ÅRS FENGSEL: – Det var min plikt å dekke over hans skitne handlinger. (- Donald Trumps tidligere advokat Michael Cohen er i en føderal domstol i New York dømt til tre års fengsel.)

(Anm: DØMT: Donald Trumps tidligere advokat Michael Cohen. Donald Trumps tidligere advokat Michael Cohen er i en føderal domstol i New York dømt til tre års fengsel. (…) I retten onsdag påtok Cohen seg ansvaret for kriminelle handlinger, «inkludert handlinger som omfattet USAs president.» – Det var min plikt å dekke over hans skitne handlinger, sa han. Videre uttalte han at «blind lojalitet» overfor Trump førte han «inn på mørkets vei i stedet for lysets vei.» (tv2.no 12.12.2018).)

- Hvordan Pfizers konsernsjef fløy under den politiske radaren mht. prisstigninger - inntil han «traff» Trump.

(Anm: How Pfizer’s CEO flew under the political radar with price hikes — until he tangled with Trump. As the CEO of Pfizer, the world’s largest drug maker, Ian Read followed a years-long pricing strategy that reaped billions for his company. It was like clockwork: jack up prices every six months. The moves did not go entirely unnoticed, but Pfizer generally escaped much flak because other pharma companies did the same thing. But Read’s pricing game plan didn’t seem so shrewd when President Trump entered the picture last week. Days earlier, Pfizer was virtually alone in raising prices for dozens of drugs — many by more than 9 percent — and it prompted a raging tweet from Trump. In a brief phone call with the president that Read sought on Tuesday night to defuse the uproar, the CEO backed down and deferred the hikes. (statnews.com 13.7.2018).)

- «De køber lejligheder af mig. De giver 40-50 mio. dollars ud. Skulle jeg ikke kunne lide dem?»

(Anm: «De køber lejligheder af mig. De giver 40-50 mio. dollars ud. Skulle jeg ikke kunne lide dem?» Præsidenten beskyldes for at være for tæt på Saudi-Arabien, privatøkonomisk og storpolitisk. Kronprins Mohamed bin Salman hilser på præsident Trump i Det Hvide Hus. Saudiske investeringer i USA fylder godt. Da Donald Trump endnu kun var en tung ejendomsmatador, lagde han ikke skjul på sine tætte, økonomiske forbindelser til sheikerne i det stenrige Saudi-Arabien... (jyllands-posten.dk 23.10.2018).)

- Novartis, Michael Cohen kontakter var mer omfattende enn tidligere opplyst. (- I resultatene fremhever rapporten en oppsiktsvekkende serie hendelser som understreker bekymringer om i hvilken grad legemiddelindustrien har forsøkt å påvirke Trump-administrasjonen.)

(Anm: Novartis, Michael Cohen contacts were more extensive than previously disclosed. The relationship between President Trump’s personal attorney, Michael Cohen, and Novartis was more extensive than the drug maker previously disclosed, and the company issued misleading statements about the relationship, according to a report issued by Senate Democrats on Friday. Dozens of emails and other documents revealed that the agreement between Cohen and Novartis was longer and more detailed than had been previously stated. Moreover, Novartis explicitly sought to hire Cohen to gain access to “key policymakers” and provided him with ideas for lowering drug costs, which later appeared in the Trump administration blueprint that was developed to address the issue. With the findings, the report highlights a sensational series of events that have underscored concerns about the extent to which the pharmaceutical industry has attempted to influence the Trump administration. And the conclusions place Novartis in a very unflattering light, as the documents indicate the company saw the arrangement as a golden opportunity to buy access to the White House. (statnews.com 13.7.2018).)

- Fra zero to hero: J&Js administrerende direktør roser Trump ett år etter at han skjelte ham ut.

(Anm: From zero to hero: J&J CEO praises Trump one year after chastising him. What a difference a year makes. In August 2017, Johnson & Johnson chief executive Alex Gorsky criticized President Trump and resigned from a White House manufacturing advisory council after Trump caused outrage with his response to violence at a Charlottesville, Va., march by neo-Nazis and white supremacists. (statnews.com 10.8.2018).)

– Trump innrømmer motivet bak møte med russisk advokat. (- I epostene går det frem at Trump junior i 2016 fikk tilbud om en «drittpakke» om Clinton som stammet fra Russlands regjering.)

(Anm: Trump innrømmer motivet bak møte med russisk advokat. President Donald Trump innrømmer at sønnen hans møtte en russisk advokat i 2016 for å få informasjon om Hillary Clinton. – Dette var et møte for å få informasjon om en motstander, fullstendig lovlig og noe som skjer i politikken hele tiden, skrev Trump på Twitter søndag. Han skrev også at det ikke kom noe ut av møtet, og at han selv ikke hadde visst om det. Møtet ble mye omtalt i fjor sommer, etter at en rekke eposter skrevet og mottatt av Trumps sønn Donald junior ble offentliggjort. I epostene går det frem at Trump junior i 2016 fikk tilbud om en «drittpakke» om Clinton som stammet fra Russlands regjering. (dn.no 6.8.2018).)

- Korrupsjon gnager samfunn i stykker. Indirekte bidrag til korrupsjon er også ødeleggende.

(Anm: LEDERARTIKLENE SKRIVES AV AFTENPOSTENS KOMMENTATORER. GRUPPEN LEDES AV POLITISK REDAKTØR TRINE EILERTSEN. Aftenposten mener: Korrupsjon gnager samfunn i stykker. Indirekte bidrag til korrupsjon er også ødeleggende. (…) Stater og selskaper som benytter seg av hemmelige konti i såkalte skatteparadis bidrar indirekte til korrupsjon fordi de bidrar til strukturer som gjør korrupsjon mulig. (aftenposten.no 25.1.2017).)

- Ytringsfrihet - ikke munnkurv. Vi i Tekna får stadig henvendelser fra medlemmer i kommunal sektor som opplever at arbeidsgiver truer med arbeidsrettslige etterspill i saker hvor det rettes kritikk mot arbeidsgiver. (- Det er et uttalt ønske i et demokratisk samfunn at vi har frie meningsutvekslinger. Dette gjelder også i arbeidslivet, og sunne arbeidsplasser bør kjennetegnes ved at er stor takhøyde for nettopp kritiske synspunkter og faglige meningsforskjeller.)

(Anm: Synne Bjørvik Staalen, advokat i Tekna. Ytringsfrihet - ikke munnkurv. Vi i Tekna får stadig henvendelser fra medlemmer i kommunal sektor som opplever at arbeidsgiver truer med arbeidsrettslige etterspill i saker hvor det rettes kritikk mot arbeidsgiver. Et eksempel: Et Tekna-medlem jobber som sivilingeniør i kommunal sektor, uttaler seg til lokalavisen om at en anstrengt kommuneøkonomi hindrer en forsvarlig utredning av grunnforhold et sted hvor det skal bygges boliger. Det er åpenbart at slike opplysninger vil ha interesse for allmennheten, for å sikre åpenhet og debatt i et lokalmiljø. Samtidig er det ikke overraskende at kommuneledelsen vil kunne reagere negativt på slike kritiske uttalelser. Andre eksempler er arbeidstakere som har fått beskjed om at de ikke får lov å ta bilder av kolleger i sosiale sammenhenger, eller å diskutere politikk i sosiale medier. Ofte ser vi også at virksomhetenes skriftlige interne retningslinjer ulovlig innskrenker ytringsfriheten. (kommunal-rapport.no 4.7.2018).)

(Anm: Ytringsfrihet og offentlighet. (mintankesmie.no).)

– Det norske rettsvesenet er for de rike og de store firmaene, eller personer som er villig til å ta stor risiko, sier Ruth Anker Høyer, ekstraordinær lagdommer og tidligere tingrettsdommer i Oslo tingrett.

(Anm: – Det norske rettsvesenet er for de rike og de store firmaene, eller personer som er villig til å ta stor risiko, sier Ruth Anker Høyer, ekstraordinær lagdommer og tidligere tingrettsdommer i Oslo tingrett. (…) Beskylder advokater for å tenke på kun én ting. (dn.no 16.2.2017).)

(Anm: Lover (lovdata.no) og rettssikkerhet (mintankesmie.no).)

(Anm: George Orwells «1984» er en bestselger etter Trump-innsettelse. (…) Boken et en dystopisk fortelling om et fremtidig samfunn der fakta blir forvrengt og undertrykt. Folket overvåkes, opposisjonen forsvinner og historien omskrives. (vg.no 25.1.2017).)

- BBC: Trumps advokat fikk hemmelig utbetaling fra Ukraina.

(Anm: BBC: Trumps advokat fikk hemmelig utbetaling fra Ukraina. Donald Trumps advokat Michael Cohen fikk i hemmelighet minst 400.000 dollar for å ordne et møte mellom Trump og Ukrainas president, ifølge BBC. Den britiske kringkasteren har snakket med kilder i Ukraina som hevder utbetalingen skjedde i forkant av president Petro Porosjenkos besøk i USA i juni i fjor. Cohen selv benekter påstanden. (abcnyheter.no 23.5.2018).)

(Anm: Løgn, pisspreik (bullshit) eller sannhet? (Løgn i norske rettssaler) (mintankesmie.no).)

(Anm: Hvordan avsløre løgn. Tegn som avslører løgneren. (vi.no 27.10.2018).)

- Økokrim: – Advokater oftere involvert i bedragerisaker. (- Det er jo definitivt et stort problem under etterforskningen, fordi advokater har streng taushetsplikt overfor klienten.

(Anm: Økokrim: – Advokater oftere involvert i bedragerisaker. (…) Det er jo definitivt et stort problem under etterforskningen, fordi advokater har streng taushetsplikt overfor klienten. Vi må ofte ha innsyn i taushetsbelagte opplysninger for å avdekke kriminalitet, og det er en omfattende prosess å få innsyn i. (nrk.no 3.5.2017).)

- Advokatene støtter hemmelighold fullt ut.

(Anm: Advokatene støtter hemmelighold fullt ut. Åpenhet. Straffansvar for lokalpolitikere, hemmelige sakslister og lukkete møter med kommuneadvokaten. Advokatforeningen støtter alle forslagene om økt hemmelighold i kommuneloven. Jens Johan Hjort og Advokatforeningen støtter alle forslagene om økt hemmelighold i kommuneloven. Det framgår av høringsuttalelsen fra Advokatforeningen, som er signert foreningens leder og eks-ordfører i Tromsø Jens Johan Hjort (H). (kommunal-rapport.no 13.10.2016).)

(Anm:  CHRISTINA STEIMLER, partner og daglig leder i Indem Advokatfirma AS.  Advokatene har et samfunnsansvar. Advokatbransjen er en konservativ bransje preget av kollegial lojalitet. Det er mange som snakker om urimelige advokatpriser, men få som faktisk gjør noe med det.  (vg.no 29.4.2016).)

- Mistenker advokater for slusing av milliarder til skatteparadiser.

(Anm: Mistenker advokater for slusing av milliarder til skatteparadiser. (...) Årsaken er at advokatfirmaene nekter å gi skattemyndighetene opplysninger om hvem som er avsender og mottaker av pengene, skriver Dagens Næringsliv. (nrk.no 21.12.2010).)

- Statlige ansatte eier aksjer i selskaper de skal vokte.

(Anm: Statlige ansatte eier aksjer i selskaper de skal vokte. Oslo (NTB): Flere ansatte i eierskapsavdelingen i Næringsdepartementet har aksjer i de samme selskapene som avdelingen har ansvaret for å følge opp. (adressa.no 14.4.2016).)

- Et nettverk av banker, investorer og advokater skal ha unndratt milliardbeløp fra statskasser.

(Anm: Norge rammet av europeisk skatteskandale. Et nettverk av banker, investorer og advokater skal ha unndratt milliardbeløp fra statskasser. (dagbladet.no 18.10.2018).)

- Gjenbruk av forklaringar i straffesaker – eitt steg fram og to tilbake?

(Anm: Halvard Leirvik (f. 1972), cand.jur. 1997, er lagdommar i Borgarting lagmannsrett. Han har tidlegare vore utgreiar i Noregs Høgsterett, dommarfullmektig i Nedre Romerike tingrett og advokat i advokatfirmaet Hjort DA. Gjenbruk av forklaringar i straffesaker – eitt steg fram og to tilbake? Sammendrag. I utkastet til ny straffeprosesslov (NOU 2016: 24) er det føreslått at lyd- og biletopptak av forklaringar i tingretten som regel skal erstatta direkte forklaringar i lagmannsretten. Utkastet byggjer blant anna på korleis opptak blir brukt i svenske ankedomstolar. Artikkelen tar for seg skilnader mellom svensk og norsk straffeprosess, og er kritisk til det norske lovutkastet. Det er ikkje slik at ny teknikk alltid betrar kvaliteten og effektiviteten. Lov og Rett 08 / 2018 (Volum 57).)

(Anm: Opptak (lyd- og billedopptak) ved politiavhør og i retten (domstolene, sakkyndige etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Sven Marius Urke direktør, Domstoladministrasjonen. Domstolene skal bli heldigitale. Uten en politisk satsing vil domstolene henge igjen, mens digitaliserings- og moderniseringstoget går fra oss. For å utvikle domstolene i takt med tidens krav, må de digitaliseres. Domstoladministrasjonen forbereder dette. (aftenposten.no 24.11.2015).)

(Anm: Løgn, pisspreik (bullshit) eller sannhet? (Løgn i norske rettssaler) (mintankesmie.no).)

(Anm: Hvordan avsløre løgn. Tegn som avslører løgneren. (vi.no 27.10.2018).)

- Trumps tidligere advokat innrømmer lovbrudd, og skylder på presidenten.

(Anm: Trumps tidligere advokat innrømmer lovbrudd, og skylder på presidenten. President Donald Trumps eksadvokat Michael Cohen møtte i retten i New York tirsdag kveld. Cohen sa blant annet at han fikk ordre fra en politisk kandidat om å utbetale penger til to kvinner for å påvirke et valg. (…)– Vil du erklære deg skyldig, spurte dommeren, det skriver Reuters. – Ja, var det korte svaret fra Cohen. (nrk.no 21.8.2018).)

- Panama Papers. Mossack Fonseca var et diskret advokatfirma i Panama, lige indtil medier verden over begyndte afsløringerne af, hvordan firmaet hjælper politikere, våbenhandlere, sportsstjerner, narkogangstere og ganske almindelige rigmænd med at skjule deres formuer.

(Anm: Panama Papers. Mossack Fonseca var et diskret advokatfirma i Panama, lige indtil medier verden over begyndte afsløringerne af, hvordan firmaet hjælper politikere, våbenhandlere, sportsstjerner, narkogangstere og ganske almindelige rigmænd med at skjule deres formuer. (politiken.dk 24.6.2018).)

(Anm: Danske Bank giver for første gang indblik i de hemmelige hvidvaskundersøgelser: 50 er blevet afhørt i operation Acorn og Blue. Indsigt: Det er et kæmpe arbejde med læsning af millioner af mails, omfattende analyser og masser af afhøringer at kortlægge hvidvasksagen i Danske Bank. Her fortæller formand Ole Andersen om arbejdet.  (jyllands-posten.dk 31.7.2018).)

- Kripos-sjef slår alarm om mafialignende tilstander i Norge.

(Anm: Kripos-sjef slår alarm om mafialignende tilstander i Norge. Kripos-topp Eivind Borge er bekymret for det han mener er en alvorlig kriminalitetsutvikling i Norge. (…) Faren for korrupsjon er overhengende med en sånn type utvikling, og at det kan spre seg til offentlige myndigheter. Det vil være naivt å tro at de kriminelle ikke kan utnytte en sånn type posisjon man får gjennom denne type kriminalitet. (abcnyheter.no 15.7.2018).)

- Vil begrense advokatenes taushetsplikt. Skattedirektør Hans Christian Holte er positiv til forslaget om en ny opplysningsplikt for rådgivere i skattesaker.

(Anm: Vil begrense advokatenes taushetsplikt. Skattedirektør Hans Christian Holte er positiv til forslaget om en ny opplysningsplikt for rådgivere i skattesaker. (hegnar.no 7.5.2016).)

(Anm: – Det norske rettsvesenet er for de rike og de store firmaene, eller personer som er villig til å ta stor risiko, sier Ruth Anker Høyer, ekstraordinær lagdommer og tidligere tingrettsdommer i Oslo tingrett. (…) Beskylder advokater for å tenke på kun én ting. (dn.no 16.2.2017).)

- Vi vil vite mer om skatterådgiverne. Skattedirektør Hans Christan Holtes jobb er blant annet å passe på at flest mulig betaler den skatten de skal etter reglene som gjelder.

(Anm: - Vi vil vite mer om skatterådgiverne. Skattedirektør Hans Christan Holtes jobb er blant annet å passe på at flest mulig betaler den skatten de skal etter reglene som gjelder. (aftenposten.no 21.4.2017).)

- Dom kan gi nye regler om skatteamnesti.

(Anm: Dom kan gi nye regler om skatteamnesti. Høyesterettsdommen mot advokat Geir Knutsen kan føre til nye regler om skatteamnesti. (…) Skatteunndragelse undergraver vår felles velferd. Alle skal gjøre det de kan for å gi riktige opplysninger og betale riktig skatt, og ikke stikke fra regningen. (budstikka.no 23.5.2018).)

- Hindrer fri ferdsel i strandsonen. Strandsonen er ikke lenger «hellig». Hele 85 prosent av byggesøknadene får dispensasjon.

(Anm: Hindrer fri ferdsel i strandsonen. Strandsonen er ikke lenger «hellig». Hele 85 prosent av byggesøknadene får dispensasjon, noe som gjør strandsonen mindre tilgjengelig. Private utbyggere kjøper opp tomter i strandsonen og ifølge Oslofjordens Friluftsråd er privatpersoner særdeles kreative når det gjelder å sette opp stengsler for å hindre fri ferdsel. (tv2.no 7.2017).)

(Anm: 30 prosent av strandsonen innerst i Oslofjorden er tilgjengelig. 70 prosent av arealet i 100-metersbeltet langs kysten vår er mer eller mindre egnet for opphold og ferdsel. Men i Oslo og Akershus er dette tallet bare 30 prosent. Tre tiendedeler av Norges kystlinje er påvirket av menneskelige inngrep, viser strandsonestatistikken. (…) I 2017 ble 862 søknader om dispensasjon for å bygge i strandsonen innvilget. I 2016 var det 790 søknader som ble innvilget ved dispensasjon. Tallene er basert på KOSTRA-rapporteringen. (ssb.no 9.7.2018).)

– Det vil være svært urettferdig dersom denne saken ikke skal få konsekvenser. (– Flunkende ny skipsmeglerhytte kan bli revet.) (– Det kan ikke være slik at hvis man setter opp en flaggstang, så skjæres den ned fordi den var billig, mens en stor og flott hytte får stå i fred.

(Anm: Det vil være svært urettferdig dersom denne saken ikke skal få konsekvenser. (…) Flunkende ny skipsmeglerhytte kan bli revet.) (– Det kan ikke være slik at hvis man setter opp en flaggstang, så skjæres den ned fordi den var billig, mens en stor og flott hytte får stå i fred. (…) Bak hytta står den omstridte Tjøme-arkitekten Rune Breili. (dn.no 8.6.2018).)

– Kommunaldirektør Margrethe Løgavlen og Færder kommune går inn for at den nybygde hytta i strandsonen i Bukkeliodden på Tjøme skal bli stående.

(Anm: – Kommunen ser på dette på samme måte som tidligere. Færder kommune vil trosse fylkesmannen og la hytta stå. Samtidig vil kommunen la hytteeieren betale for tre rettelser. Kommunaldirektør Margrethe Løgavlen og Færder kommune går inn for at den nybygde hytta i strandsonen i Bukkeliodden på Tjøme skal bli stående. (…) Ba om ny vurdering – Rivning kan være et aktuelt tiltak. Det vil være svært urettferdig dersom denne saken ikke skal få konsekvenser. Det har med rettssikkerheten å gjøre, uttalte Elisabeth Rui hos Fylkesmannen til DN forrige uke. Fylkesmannen protesterte opprinnelig ikke på oppføringen av fritidsboligen, men mener at hele saken må vurderes på nytt. (dn.no 12.6.2018).)

- Har sendt over 30 hyttesaker til Økokrim. (- Det er strenge regler for å bygge hytter i strandsonen, mindre enn 100 meter fra havet.)

 (Anm: Har sendt over 30 hyttesaker til Økokrim. Plan og stedsutvikling. Færder kommune har sendt Økokrim over 30 saker om mulig ulovlig hyttebygging i strandsonen i Vestfold. Tidligere er flere av enkeltsakene gjort kjent, men sakskomplekset har økt i omfang, skriver Dagens Næringsliv. – Vi har sendt over til Økokrim noen og tretti saker. De var her forrige onsdag, da var det sju stykker her, to fra Oslo og fem fra politiet i Vestfold, sier kommunaldirektør Margrethe Løgavlen. Økokrim ble koblet inn i saken i februar etter avsløringer i DN om bygging i strandsonen på Tjøme. – Etterforskningen er ikke i nærheten av å være ferdig og vil pågå utover høsten og vinteren, sier politiinspektør Bjørn-Helge Myhre, som leder Økokrims bistandsteam. Det er strenge regler for å bygge hytter i strandsonen, mindre enn 100 meter fra havet. (©NTB) (kommunal-rapport.no 24.4.2018).)

- Sunshine Policies (retningslinjer for åpenhet om interessekonflikter) og mørke skygger over Europa: Offentliggjøring av legemiddelindustriens utbetalinger til helsepersonell i ni europeiske land. (- Er åpenheten om individuelle data obligatorisk og komplett? Flertallet av de frivillige retningslinjer inkluderer en "opt-out" (frameldelse)-klausul i form av et krav om individuelt samtykke, hvilket undergraver betydningen av en åpenhetspolitikk.)

(Anm: Sunshine Policies (retningslinjer for åpenhet om interessekonflikter) og mørke skygger over Europa: Offentliggjøring av legemiddelindustriens utbetalinger til helsepersonell i ni europeiske land. (Sunshine Policies and Murky Shadows in Europe: Disclosure of Pharmaceutical Industry Payments to Health Professionals in Nine European Countries. (...) Er åpenheten om individuelle data obligatorisk og komplette? Flertallet av de frivillige retningslinjer inkluderer en "opt-out" (frameldelse)-klausul, gjennom et krav om individuelt samtykke, hvilket undergraver betydningen av en åpenhetspolitikk. (The majority of the voluntary codes include an “opt-out” clause, through a requirement for individual consent, that undermines the meaning of a transparency policy.) (...) Disclosure rules must follow EFPIA guidelines, but exceptions are allowed when these provisions are in conflict with national laws or regulations. (...) Abstract Relationships between health professionals and pharmaceutical manufacturers can unduly influence clinical practice. These relationships are the focus of global transparency efforts, including in Europe. We conducted a descriptive content analysis of the transparency provisions implemented by February 2017 in nine European Union (EU) countries concerning payments to health professionals, with duplicate independent coding of all data. Int J Health Policy Manag 2018 (ePublished: 14 March 2018).)

(Anm: Media (mediekritikk) (mintankesmie.no).)

(Anm: Interessekonflikter, bestikkelser og korrupsjon (mintankesmie.no).)

- Fatale bivirkninger av legemidler. (- Med ca. 830 000 døgnopphold ved norske sykehus i 2003 tilsier dette flere tusen legemiddelrelaterte dødsfall årlig.) (- Med ca. 830 000 døgnopphold ved norske sykehus i 2003 tilsier dette flere tusen legemiddelrelaterte dødsfall årlig.)

(Anm: Fatale bivirkninger av legemidler. (...) Legene ved medisinsk avdeling mistenkte bivirkninger i 73,3 % av tilfellene, kirurgene i 27,3 %. Ingen ble meldt Bivirkningsnemnda» (1).) (...) «FDA mottar ved direkte innrapporteringer færre enn 1 % av alvorlige mistenkte legemiddelreaksjoner» (2). (...) Med ca. 830 000 døgnopphold ved norske sykehus i 2003 tilsier dette flere tusen legemiddelrelaterte dødsfall årlig. Flere andre studier bekrefter at forekomsten av alvorlige og dødelige legemiddelreaksjoner er svært høyt (4, 5). Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125: 786.)

(Anm: Myndighetenes innsats for å eliminere risiko for legemiddelskader. (Norra Magasinet - TV2 24.02.1997).)

- Villigheten til å påføre andre skade.

(Anm: - Villigheten til å påføre andre skade. Pr. John Braithwaite. CORPORATE CRIME in the Pharmaceutical industry, Routledge & Kegan Paul, 1984 ISBN: 0710200498 (NÆRINGSLIVKRIMINALITET innen legemiddelindustrien, Routledge & Kegan Paul, 1984 ISBN: 0710200498).)

(Anm: Gruppe (Transparency International) ber om flere tiltak for å takle korrupsjonen innen legemiddelindustrien. (Group calls for more to be done to tackle corruption in the pharmaceutical industry) (…) På begynnelsen av 2016 har én av 10 korrupsjonsundersøkelser i USA involvert legemiddelfirmaer, hvilket ifølge rapporten er et langt høyere antall saker enn det som involverer banksektoren. BMJ 2016;353:i3099 (Published 02 June 2016).)

– Bekymret over stort medisinforbruk.

(Anm: – Bekymret over stort medisinforbruk. Helse. (…) Folkehelseinstituttets direktør Camilla Stoltenberg er bekymret over det høye medisinforbruket.) (– Kunnskapen vi har i dag, er for dårlig. Vi har muligheter til å få mye bedre kunnskap om dette, og det haster nå som vi har en eldrebølge foran oss, sier Stoltenberg. (kommunal-rapport.no 12.6.2018).)

- Å skape legemidler uten bivirkninger. (Creating medicines without side effects.) (- Nå, i stedet for primitivt å ødelegge et molekyl, uavhengig av dets mange funksjoner, kan leger angripe et bestemt molekyl som gjør en bestemt ting på et bestemt sted.) (- Så å stenge det helt ned ville være som å prøve å løse problemet med trafikkbelastning ved å forby biler.) (- Det legger et nytt nivå av presisjon til begrepet presisjonsmedisin - medisin skreddersydd nøyaktig til pasientens behov.)

(Anm: Å skape legemidler uten bivirkninger. (Creating medicines without side effects.) Stor nytte forventes i kampen mot kreft, autisme, Alzheimers etc. (...) Mer presise presisjonsmedisiner. Inntil nå har legemidler blitt målrettet molekyler på en svært generell måte. Hvis et molekyl ble antatt å være skadelig kan forskere forsøke å utvikle et legemiddel som blokkerer det fullstendig. Men Zhus nye forskning fremhever minussiden (baksiden) ved tilnærmingen med å skyte med haglegevær. Et molekyl kan forårsake problemer på grunn av hva det gjør i en del av cellen, men samtidig gjør det samme molekylet noe helt annet i andre deler - kanskje noe enormt viktig. Så å stenge det helt ned ville være som å prøve å løse problemet med trafikkbelastning ved å forby biler. Nå, i stedet for primitivt å ødelegge et molekyl, uavhengig av dets mange funksjoner, kan leger angripe et bestemt molekyl som gjør en bestemt ting på et bestemt sted. Det legger et nytt nivå av presisjon til begrepet presisjonsmedisin - medisin skreddersydd nøyaktig til pasientens behov. (More Precise Precision Medicine Until now, drugs have targeted molecules in a very general way. If a molecule was thought to be harmful, researchers might try to develop a drug to block it entirely. But Zhu's new work highlights the downside of that shotgun approach. A molecule might be causing problems because of what it's doing in one part of the cell, but, at the same time, that same molecule is doing something entirely different in other parts -- perhaps something tremendously important. So shutting it down entirely would be like trying to solve the problem of traffic congestion by banning cars. Now, rather than crudely trying to block a molecule regardless of its many functions, doctors can target a specific molecule doing a specific thing in a specific location. That adds a new level of precision to the concept of precision medicine -- medicine tailored exactly to a patient's needs. ) (sciencedaily.com 6.7.2018).)

- Hva er små molekyler? Små molekyler har vært en avgjørende del av farmasøytisk forskning (legemiddelforskning) i løpet av det siste århundre, og utgjør det store flertallet av kommersielt markedsførte legemidler i dag, til tross for økningen i antall tilgjengelige biologiske i dag.

(Anm: What are Small Molecules? Small molecules have been a crucial part of pharmaceutical research over the last century, and make up the vast majority of commercially marketed drugs today, despite the increase in the number of biologics available currently. This drug was to become a small molecule drug which is still in use today, as part of 700-1,000 clinical trials annually. People know it better as aspirin. Many other small molecules are used today for pain relief, categorized as follows, and making up the great majority of pain-relieving drugs available today: - Non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) - COX-2 inhibitors – Opioids - Central analgesics - Topical analgesics - Topical anesthetics (news-medical.net 24.9.2018).)

- En stor andel farlige kjemikalier er merket feil. En av fem farlige kjemikalier er feil eller mangelfullt merket.  (— Feilmerkede produkter kan være farlig for mennesker og miljø. Det er viktig med riktig informasjon om farene ved produktet.)

(Anm: En stor andel farlige kjemikalier er merket feil. En av fem farlige kjemikalier er feil eller mangelfullt merket. Det viser en landsdekkende kontrollaksjon med farlige kjemikalier og biocidprodukter som Miljødirektoratet gjennomførte i mai. Nærmere 900 kjemikalier og 51 biocidprodukter som selges i byggevareutsalg, mat, sport, hobby, bil og båtbutikker ble kontrollert. — Feilmerkede produkter kan være farlig for mennesker og miljø. Det er viktig med riktig informasjon om farene ved produktet, sier seksjonsleder Mathieu Veulemans. (miljodirektoratet.no 5.7.2018).)

- Hva hvis «moderne» hjerteinfarktpasienter bare sitter igjen med bivirkninger av anbefalt behandling? BARE BIVIRKNINGER: I ytterste konsekvens vil gammel medisin ikke ha NOEN effekt – bare bivirkninger.

(Anm: Hva hvis «moderne» hjerteinfarktpasienter bare sitter igjen med bivirkninger av anbefalt behandling? BARE BIVIRKNINGER: I ytterste konsekvens vil gammel medisin ikke ha NOEN effekt – bare bivirkninger. Da vil et «sukkertøy» (placebo) komme best ut i en sammenligning med den gamle medisinen, men pasientene trenger ingen av dem, skriver artikkelforfatterne. (…) Hvem har ansvaret for å rydde opp når det er skjellig grunn til å tro at et produkt som var bra for tidligere generasjoner av pasienter, kanskje nå er blitt mer til ugagn og forurensning enn nytte? (dagbladet.no 20.6.2018).)

- Forskrivninger av legemidler med depresjon som bivirkning (sideeffekt) øker.

(Anm: Forskrivninger av legemidler med depresjon som bivirkning (sideeffekt) øker. (Prescriptions Grow for Meds with Depression Side Effect.) (…) Den generelle forekomsten av legemidler i USA med depresjon som mulig bivirkning økte betydelig fra 37,2 % i perioden 2005-2006 til til 38,4 % i 2013-2014 .) (medpagetoday.com 29.6.2018).)

- Vanlige legemidler kan bidra til depresjon. (Common Drugs May Be Contributing to Depression.) (- "Det har vært en økning i selvmord, som vi vet," sa dr. Muskin. "Er det korrelert med bruken av disse legemidlene? Det ærlige svaret er det vet vi ikke. Kan det spille en rolle? Det ærlige svaret er ja, selvfølgelig kan det.")

(Anm: Vanlige legemidler kan bidra til depresjon. (Common Drugs May Be Contributing to Depression.) Over en tredjedel av amerikanerne tar minst ett legemiddel med depresjon som en potensiell bivirkning, rapporterer en ny studie. (…) "Det har vært en økning i selvmord, som vi vet," sa dr. Muskin. "Er det korrelert med bruken av disse legemidlene? Det ærlige svaret er det vet vi ikke. Kan det spille en rolle? Det ærlige svaret er ja, selvfølgelig kan det.") (nytimes.com 13.6.2018).)

- Ångestdämpande längre än ett halvår - går emot rekommendation. (– Det är alarmerande.) (- Biverkningar som beroende, glömska och mardrömmar kan uppstå.)

– Ångestdämpande längre än ett halvår - går emot rekommendation. (– Det är alarmerande, menar forskare bakom en studie som Sveriges Radio tagit del av.) (- Enligt både svenska och internationella rekommendationer ska vuxna endast använda sig av dessa medel mellan två till fyra veckor - då biverkningar som beroende, glömska och mardrömmar kan uppstå. (netdoktor.se 9.8.2018).)

- Studie: Sykdomsfremkallende tarmbakterier stenger av energiproduksjon i vertsceller. (- "Toksinet (giften) deaktiverer mitokondrier, noe som resulterer i tap av energiproduksjon.) (- Funksjonell, men fortsatt i live, mister cellen til slutt evnen til å avverge infeksjon.)

(Anm: Studie: Sykdomsfremkallende tarmbakterier stenger av energiproduksjon i vertsceller. Forskere rapporterer i en ny studie at bakterien Helicobacter pylori - en viktig bidragsyter til gastritt, sår og magekreft - motstår kroppens immunforsvar ved å stenge av energiproduksjonen i cellene i mageforingen som virker som en barriere for infeksjon. (…) "Toksinet (giften) ødelegger mitokondriene, noe som resulterer i tap av energiproduksjon," opplyste Blanke. "Når cellen prøver å kompensere ved å omfordele ressurser fra andre deler av cellen utløses et signal som trigger cellen til å stoppe produksjonen og begynne å bryte ting ned." (…) Funksjonell, men fortsatt i live, mister cellen til slutt evnen til å avverge infeksjon. (news-medical.net 31.5.2018).)

- Lavt utdannede henter mest medisin. (- De med lavest utdanning hentet i gjennomsnitt ut reseptbelagte legemidler rundt tre ganger oftere enn de høyest utdannede.)

(Anm: Lavt utdannede henter mest medisin. (…) De med lavest utdanning hentet i gjennomsnitt ut reseptbelagte legemidler rundt tre ganger oftere enn de høyest utdannede. (…) Kort utdanning er assosiert med større utgifter til legemidler. (…) I en lederartikkel publisert i samme utgave drøfter man om folk med høy utdanning er mer skeptiske eller mer realistiske til hva medisiner kan gjøre for helsen, og hvorvidt lavt utdannede er mer tilbøyelige til å følge legemiddelindustriens og helsemyndighetenes råd om legemiddelbruk. Tidsskr Nor Legeforen (16.10.2012).)

(Anm: Legemiddeløkonomi, bivirkninger og legemiddelomsetning (mintankesmie.no).)

- Overdiagnose i primærhelsetjenesten: kartlegging, problemforståelse og det å finne løsninger. (- Overdiagnostisering kan skade pasienter ved å føre til overbehandling (med tilhørende potensielle toksisiteter (giftigheter), diagnoserelatert angst eller depresjon, og merkelapper (sette merkelapp på; stemple) eller negative økonomiske og sosiale konsekvenser.)

(Anm: Overdiagnose i primærhelsetjenesten: kartlegging, problemforståelse og det å finne løsninger. (Overdiagnosis in primary care: framing the problem and finding solutions.) (…) Overdiagnostisering kan skade pasienter ved å føre til overbehandling (med tilhørende potensielle toksisiteter (giftigheter), diagnoserelatert angst eller depresjon, og merkelapper (sette merkelapp på; stemple) eller negative økonomiske og sosiale konsekvenser.) (- Arbeidet med å redusere overdiagnostisering hindres grunnet leger og pasienters mangel på bevissthet om problemet og ved forvirring om terminologi, med overdiagnostisering ofte er flettet sammen med relaterte konsepter. BMJ 2018;362:k2820 (Published 14 August 2018).)

- Nav: – Økende fattigdom i Norge. Fra 2011 til 2015 gikk andelen fattige i Norge opp fra 7,7 prosent til 9,3 prosent av befolkningen.

(Anm: Nav: – Økende fattigdom i Norge. Fra 2011 til 2015 gikk andelen fattige i Norge opp fra 7,7 prosent til 9,3 prosent av befolkningen. Det viser en ny rapport fra Nav. (- Rapporten viser også at realinntekten for de fattige i praksis har stått stille i perioden 2012 til 2015, slik at gapet til både de rikeste og resten av befolkningen har økt. (aftenposten.no 14.11.2017).)

- Nesten én av ti i Norge får uføretrygd – Nav tror økningen vil fortsette.

(Anm: Nesten én av ti i Norge får uføretrygd – Nav tror økningen vil fortsette. (…) Mer uførhet blant folk under 54 år – Etter en periode med en stabil andel uføre ser vi nå at andelen øker. (…) Økningen i uføreandelen skjer i aldersgruppene under 54 år, mens aldersgruppene 60 til 64 og 65 til 67 år hadde en nedgang på henholdsvis 0,3 og 0,9 prosentpoeng. (aftenposten.no 20.6.2018).)

– Ulikhet er ikke den største utfordringen i Norge. (– Statsminister Erna Solberg tror få opplever ulikhet som den største samfunnsutfordringen i Norge.)

(Anm: – Ulikhet er ikke den største utfordringen i Norge. (…) Statsminister Erna Solberg tror få opplever ulikhet som den største samfunnsutfordringen i Norge. (dn.no 18.6.2017).)

- Eie eller leie — det nye klasseskillet (…) EIEPRESS (…) Å eie egen bolig har blitt selve målet med tilværelsen og et statussymbol.

(Anm: Eie eller leie — det nye klasseskillet (…) EIEPRESS (…) Å eie egen bolig har blitt selve målet med tilværelsen og et statussymbol. Å kjøpe en leilighet handler ikke om å skape seg et hjem, men har i stedet blitt en økonomisk investering som får store utslag om man ikke henger med. (…) Dagens boligmentalitet skaper sosial ulikhet og bidrar til vår tids moderne klasseskille.) (dagbladet.no 4.8.2015).)

- De som leier ut boliger blir subsidiert over skatteseddelen på bekostning av de de leier ut til. Det er dypt urettferdig for de som leier, og ikke kommer seg inn på boligmarkedet. (- Men det er jo nesten ingen som snakker om, sier sjeføkonom Elisabeth Holvik.) (- «Generasjon leietaker» i gjeldskrise.).)

(Anm: De som leier ut boliger blir subsidiert over skatteseddelen på bekostning av de de leier ut til. Det er dypt urettferdig for de som leier, og ikke kommer seg inn på boligmarkedet. Men det er jo nesten ingen som snakker om, sier sjeføkonom Elisabeth Holvik. pp «Generasjon leietaker» i gjeldskrise. - De som leier bolig, subsidierer de som eier. Snill beskatning av bolig gjør at de som ikke har råd til å kjøpe bolig, subsidierer de som har råd. - Det er urettferdig, sier DNs boligpanel. (dn.no 24.6.2015).)

- LEIEBOERFORENINGEN: – DRAMATISK FOR SVÆRT MANGE. Plutselig ble husleien til Ingers pleietrengende sønn nesten doblet av kommunen. (- Med kabel-tv og utgifter til middag som serveres i boligen, er den månedlige regningen fra kommunen 13.479 kroner. – Tidligere betalte vi 7.300 kroner med middag og kabel-tv, forteller Høier-Nordby.)

(Anm: LEIEBOERFORENINGEN: – DRAMATISK FOR SVÆRT MANGE. Plutselig ble husleien til Ingers pleietrengende sønn nesten doblet av kommunen. Inger Høier-Nordby må bruke av oppsparte midler hver måned etter at Oslo kommune satte opp leien i leiligheten der sønnen bor. Høier-Nordby er verge for sønnen, som bor i en bolig for folk med store behov for praktisk bistand og omsorgstjenester. Leiligheten ligger i bydel Østensjø i Oslo. I mai fikk Høier-Nordby et brev fra bydelen hvor det står at husleien vil bli regulert til gjengs leie fra 1. august. Den nye leien oppgis til 11.580 kroner. Med kabel-tv og utgifter til middag som serveres i boligen, er den månedlige regningen fra kommunen 13.479 kroner. – Tidligere betalte vi 7.300 kroner med middag og kabel-tv, forteller Høier-Nordby. (…) Reagerer kraftig ​Anne Hanshus er verge for sin psykisk utviklingshemmede søster, som bor i en annen leilighet i samme leilighetskompleks som Høier-Nordbys sønn. Som verge er det hun som styrer sin søsters økonomi. Hun er svært kritisk til kommunens fremgangsmåte overfor beboerne. (tv2.no 15.12.2018).)

(Anm: Diskriminering, feilmedisineringer av mennesker med utviklingshemming og utfordrende atferd (psykofarmaka; antidepressiva, antipsykotika, sovemedisiner) etc. (mintankesmie.no).)

- Boligmarkedets store tapere. (- Utleiere kan le hele veien til banken.) (- Vi som sitter med mindre hybler for å leie ut, kan le hele veien til banken, sier Tinholt til Finansavisen.)

(Anm: Boligmarkedets store tapere. Boliglånsforskriften gjør unge til tapere. Utleiere kan le hele veien til banken. (…) - Analyser fra Finanstilsynet og Norges Bank viser at boliglånsforskriften virker etter hensikten. Færre enn før tar opp svært store lån når de kjøper bolig, forklarte finansminister Siv Jensen. (…) - Ler hele veien til banken Eiendomsutvikler og tidligere eiendomsmegler Terje Tinholt er enig i at de unge er taperne. - De yngre er taperne i dette markedet. Vi som sitter med mindre hybler for å leie ut, kan le hele veien til banken, sier Tinholt til Finansavisen. (dagbladet.no 20.6.2018).)

- Rapport: Omfattende boligmangel for studenter.

(Anm: Rapport: Omfattende boligmangel for studenter. Over tre år etter at regjeringen lanserte studentboligsatsingen, mangler det fortsatt 14.000 studentboliger for å nå målet. (…) – En trygg bolig gir en bedre studiehverdag, sier leder i Norsk studentorganisasjon (NSO), Håkon Randgaard Mikalsen. (nrk.no 23.7.2018).)

- «Den viktigste enkeltfaktoren til skjevheten i Osloskolen, er boligpolitikken.» Ved å sammenligne boligpriser og resultater på nasjonale prøver, er dette iøynefallende, skriver 20 barneskolelærere.

(Anm: 20 lærere i Osloskolen. «Den viktigste enkeltfaktoren til skjevheten i Osloskolen, er boligpolitikken.» Ved å sammenligne boligpriser og resultater på nasjonale prøver, er dette iøynefallende, skriver 20 barneskolelærere. (dagsavisen.no 20.6.2018).)

- Paven ut mot menneskers «umettelige grådighet».(- Ikke grådighet, men veldedighet.) (- Ikke overdådighet, men enkelhet, sa pave Frans.) (- Videre ba ham om at vi ikke må miste vårt grunnlag og gli inn i en verden av overforbruk.)

- Paven ut mot menneskers «umettelige grådighet». Under midnattsmessen i Vatikanstaten julaften tok pave Frans et oppgjør med menneskers griskhet og dagens forbrukersamfunn. (- Ikke grådighet, men veldedighet. Ikke overdådighet, men enkelhet, sa pave Frans. Videre ba ham om at vi ikke må miste vårt grunnlag og gli inn i en verden av overforbruk. – Og vi bør spørre oss selv, bryter jeg brød med dem som ikke har noe? (aftenposten.no 25.12.2018).)

- Den rikeste tidelen i Norge eier mer enn 2,5 millioner nordmenn til sammen. (- IKKE BEKYMRET: Erna Solberg sier de økende ulikhetene i formue kommer fordi 2017 var et veldig godt år for AS Norge. (- Det er et problem dersom ulikheten øker på andre dimensjoner enn formue. (…) sier Solberg.)

(Anm: Den rikeste tidelen i Norge eier mer enn 2,5 millioner nordmenn til sammen. Erna Solberg får skylda. - Nå er det så mye kake til de rikeste at samholdet i samfunnet snart sprekker, sier SV. IKKE BEKYMRET: Erna Solberg sier de økende ulikhetene i formue kommer fordi 2017 var et veldig godt år for AS Norge. (- Det er et problem dersom ulikheten øker på andre dimensjoner enn formue. (…) sier Solberg. (dagbladet.no 25.12.2018).)

(Anm: Sosiale helseforskjeller. De som har lang utdanning og god økonomi, lever lengre og har færre helseproblemer enn de som har kortere utdanning og dårligere økonomi. Slike sosiale helseforskjeller ser vi både for landet som helhet og i fylker og kommuner. (fhi.no 30.6.2014).)

- Boforhold, levekårsundersøkelsen, 2015. (- Bor trangt (7 %). (- Bor i bolig med fukt og/eller råte (6 %).)

(Anm: Boforhold, levekårsundersøkelsen, 2015.  (…) I alt 84 prosent av befolkningen 16 år og over bor i en bolig som husholdningen selv eier. Ser vi over tid, er det en svak økning i andelen boligeiere, som vises i figur 1. (…) Enslige forsørgere har generelt dårligere bomiljø sammenlignet med par med barn (…) 8 prosent av arbeidsledige oppgir at de har søvnproblemer på grunn av støy, mot 2 prosent av heltidsarbeidende. Arbeidsledige bor også i mindre boliger sammenlignet med yrkesaktive. Bor trangt (7 %). Bor i bolig med fukt og/eller råte (6 %). (ssb.no 25.11.2015).)

- Er ditt hjem skadelig for deg? (Is your home harming you?) (- I 2012 var innendørs luftforurensning linket til 4,3 millioner dødsfall globalt, sammenlignet med 3,7 millioner for utendørs luftforurensning.) (- Byfolk tilbringer vanligvis 90 % av tiden innendørs, og dette har vært knyttet til "Sick Building Syndrome", der beboerne utvikler en rekke negative helseeffekter knyttet til inneluft / inneklima.) 

(Anm: Er ditt hjem skadelig for deg? (Is your home harming you?) Ny forskning belyser dødelige effekter av innendørs forurensning. Ny forskning publisert i tidsskriftet Science av Total Environment har pekt på de farlige helsevirkningene av innendørs forurensning, og ber om politikk som sikrer tettere oppfølging av luftkvaliteten. I 2012 var innendørs luftforurensning knyttet til 4,3 millioner dødsfall globalt, sammenlignet med 3,7 millioner for utendørs luftforurensning. Byfolk tilbringer vanligvis 90 % av tiden innendørs, og dette har vært knyttet til "Sick Building Syndrome", der beboerne utvikler en rekke negative helseeffekter knyttet til inneluft. (medicalnewstoday.com 19.4.2016).)

(Anm: Varför ökar lungcancer hos personer som inte röker? Det är en fråga som cancerforskare i Sverige grubblar på. Därför startar de nu ett nytt forskningsprojekt som går ut på att analysera cancerceller från personer som är sjuka i lungcancer men som aldrig rökt. (netdoktor 23.12.2015).)

- Hva er radon? For høye verdier av radon i inneklimaet kan være helseskadelig. Omlag 300 mennesker dør hvert år i Norge som følge av for høye verdier av radon i inneklima.

(Anm: Hva er radon? For høye verdier av radon i inneklimaet kan være helseskadelig. Omlag 300 mennesker dør hvert år i Norge som følge av for høye verdier av radon i inneklima. (…) Radongass er en radioaktiv gass. Den er en fargeløs edelgass uten lukt eller smak. Gassen oppstår blant annet når uran brytes ned. Dette grunnstoffet finnes i de fleste bergarter og jord. Når radon er brutt ned, dannes såkalte radondøtre. Både radon og radondøtre avgir radioaktivt stråling. Radon avgir alfastråling. Disse strålene kan skade kroppen din, for eksempel cellene i luftveiene. LES OGSÅ: Tørrhoste – når er det grunn for bekymring? Radongass er en radioaktiv gass. Den er en fargeløs edelgass uten lukt eller smak. Gassen oppstår blant annet når uran brytes ned. Dette grunnstoffet finnes i de fleste bergarter og jord. Når radon er brutt ned, dannes såkalte radondøtre. Både radon og radondøtre avgir radioaktivt stråling. Radon avgir alfastråling. Disse strålene kan skade kroppen din, for eksempel cellene i luftveiene. LES OGSÅ: Tørrhoste – når er det grunn for bekymring? (dagbladet.no 5.2.2019).)

- Ulikhetsgapet som kan ramme Sverige. (- Andelen under OECDs fattigdomsgrense i Sverige har økt fra syv til 17 prosent. Sverige har nå flere milliardærer enn USA, målt mot innbyggertallet.)

(Anm: Ulikhetsgapet som kan ramme Sverige. (- Svenske husholdninger og bedrifter har en tikkende gjeldsbombe som har passert ti tusen milliarder svenske kroner, og som fortsatt vokser.) (- Pensjonistene får stadig lavere pensjon i andel av sin siste årslønn. Gapet mellom fattig og rik er nå større i Sverige enn i USA, hevder han. ** Andelen under OECDs fattigdomsgrense i Sverige har økt fra syv til 17 prosent. Sverige har nå flere milliardærer enn USA, målt mot innbyggertallet.) (vg.no 1.9.2018).)

- Regulering av ulikheter for helse og ikke-smittsomme sykdommer (NCD): I mangel av (effektiv) atferdsmessig innsikt.

(Anm: Regulering av ulikheter for helse og ikke-smittsomme sykdommer (NCD): I mangel av (effektiv) atferdsmessig innsikt. (Regulation for health inequalities and non‐communicable diseases: In want of (effective) behavioural insights.) Abstrakt. Døds- og sykdomsbelastningen av ikke-smittsomme sykdommer faller uforholdsmessig på «medlemmer» av lavere sosioøkonomiske grupper. The European Law Journal 2018 (First Published: 30 April 2018).)

- Leder. Økt ulikhet - et faresignal. (- Den nye rapporten viser at ulikheten øker i nesten alle regioner, men at det er store forskjeller fra land til land.)

(Anm: Leder. Økt ulikhet - et faresignal. De økonomiske ulikhetene er sterkt økende verden over, og et landene som skiller seg mest negativt ut, er USA. (…) I World Inequality Report 2018 samles økonomiske data fra fem kontinenter. Den nye rapporten viser at ulikheten øker i nesten alle regioner, men at det er store forskjeller fra land til land. (…) At Norge er et av de industrialiserte landene med lavest ulikhet, er en verneverdig norsk verdi. Når ulikheten øker, må det oppfattes som et faresignal. (vg.no 21.12.2017).)

- Bekymringer knyttet til studier etter markedsføring som kreves av legemiddelkontrollen FDA. (- En ny analyse fant en foruroligende mangel på rettidig gjennomføring så vel som fundamental informasjon. Spesielt at én av fire studier aldri ble offentlig formidlet.)

(Anm: Bekymringer knyttet til studier etter markedsføring som kreves av legemiddelkontrollen FDA. (The trouble with those post-marketing studies required by the FDA.) For å sikre at et nytt legemiddel virker på rett måte etter at markedsføringstillatelsen er gitt krever Food and Drug Administration (FDA) at et legemiddelfirma regelmessig skal utføre en såkalt studie etter markedsføring. Men en ny analyse fant en foruroligende mangel på rettidig gjennomføring så vel som fundamental informasjon. Spesielt at én av fire studier aldri ble offentlig formidlet. (…) Det var også mangel på oppdatert informasjon om fremdriften på om lag én tredjedel av disse studiekravene. (statnews.com 12.6.2018).)

– Trenger vi en havarikommisjon for legemidler?

(Anm: – Trenger vi en havarikommisjon for legemidler? Nylig ble MS-legemidlet daklizumab (Zinbryta) trukket tilbake etter ett år på markedet. (– Ved et så spektakulært legemiddelkrasj som daklizumab burde alle detaljer i godkjenningsprosessen fra A til Å granskes med lupe av uhildede personer. Pasienter døde eller fikk varig men. Det må vi lære av – det skylder vi dem som ble rammet. (dagensmedisin.no 29.5.2018).)

(Anm: Offentlige granskninger. (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelindustrien (Big Pharma) (mintankesmie.no).)

(Anm: Miljø og legemiddel (Legemidler er farlig avfall). (mintankesmie.no).)

(Anm: Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddeløkonomi, bivirkninger og legemiddelomsetning (mintankesmie.no).)

– Michael Moore sammenligner USA med tv-serien «The Handmaid's Tale». (- Hvor var punktet om hvor alle skulle reist seg og gjort noe? Men det er vanskelig å finne, siden det skjer i det små. Det er slik fascisme fungerer, sa Moore.)

(Anm: Michael Moore sammenligner USA med tv-serien «The Handmaid's Tale». I den prisbelønte tv-serien «The Handmaid's Tale» som er basert på Margaret Atwoods roman fra 1985, foregår handlingen i det totalitære samfunnet Gilead, som styres av et fundamentalistisk styre, hvor kvinners livmor blir behandlet som om det var statens eiendom. På grunn av lave fødselsrater, blir friske kvinner sendt i en slags «fødetjeneste» der målet er at de skal føde et barn for et utvalgt ektepar. – Vi lever i «The Handmaid’s Tale», sier den verdenskjente dokumentaristen i et intervju på tv-showet «Real Time with Bill Maher» fredag. (…) – Hvor var punktet om hvor alle skulle reist seg og gjort noe? Men det er vanskelig å finne, siden det skjer i det små. Det er slik fascisme fungerer, sa Moore. (nrk.no 1.7.2018).)

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

- Driver forsøksmedisinering på eldre.

(Anm: Driver forsøksmedisinering på eldre. MANGE MEDIKAMENTER: 570.000 eldre fikk fem eller flere ulike legemidler på resept i 2017. 76.000 hjemmeboende eldre fikk minst 15 ulike legemidler i 2017. – Eldre overmedisineres, vi har altfor stor tro på medisiner som løsning på folks problemer, sier sykehjemsoverlege Pernille Bruusgaard. (…) – Det er overmedisineringen som er det største problemet i dag, sier Bruusgaard. (dagensmedisin.no 15.6.2018).)

- Tester medisiner basert på dårlige dyrestudier. (- Færre enn 15 prosent av kliniske studier er vellykkede.) (- Penger og ressurser kastes bort, og i verste fall utgjør forskningen en fare for oss.)

(Anm: Tester medisiner basert på dårlige dyrestudier. De fleste av oss stoler på at vi trygt kan delta i utprøving av nye legemidler. Nå viser en ny studie at godkjenningsinstanser ikke får avgjørende informasjon om forskningen som er gjort på dyr i forkant. De fleste av oss stoler på at vi trygt kan delta i utprøving av nye legemidler. (…) Færre enn 15 prosent av kliniske studier er vellykkede. Det betyr at de aller fleste deltar i slik medisinsk forskning til liten nytte. Penger og ressurser kastes bort, og i verste fall utgjør forskningen en fare for oss. (etikkom.no 15.6.2018).)

- Store forskelle i landes åbenhed om samarbejde mellem industri og læger. I flere EU-lande står det skidt til med gennemsigtigheden af finansielle transaktioner mellem medicinalindustrien og sundhedspersoner, viser nyt studie.

(Anm: Store forskelle i landes åbenhed om samarbejde mellem industri og læger. I flere EU-lande står det skidt til med gennemsigtigheden af finansielle transaktioner mellem medicinalindustrien og sundhedspersoner, viser nyt studie. I Danmark gælder særlige regler, der har skabt fuld åbenhed om samarbejdet, men forskning har også vist, at industrihonorarer i Danmark har indflydelse på lægers udskrivning af medicin. (medwatch.dk 30.4.2018).)

(Anm: Interessekonflikter, bestikkelser og korrupsjon (mintankesmie.no).)

(Anm: Gratis lunch, legemidler, grådighetskultur og korrupsjon (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelforskrivning (feilforskrivning, overmedisinering, deforskrivning (seponering) (mintankesmie.no).)

- Det er lite som er mer sentralt for en leges rolle enn tydelig å kommunisere nytteverdi versus skader for behandlinger.

(Anm: Det er lite som er mer sentralt for en leges rolle enn tydelig å kommunisere nytteverdi versus skader for behandlinger. Likevel er det en av de vanskeligste tingene å få rett, og det synes å bli vanskeligere. (Start stopping smartly.. There can be little that’s more central to a doctor’s role than clearly communicating the benefits and harms of treatments. Yet it’s one of the hardest things to get right, and it seems to be getting harder.) BMJ 2016;353:i3209 (Published 09 June 2016).)

- Rådet for legeetikk. (- Legeetikk er ikke markedsstyrt.)

(Anm: Estetisk kirurgi: For oss er det sentralt at markedsføringen ikke bidrar til å skape behov | Svein Aarseth (leder) og Siri Brelin (nestleder), Rådet for legeetikk. Legeetikk er ikke markedsstyrt. Henrik Vogt og Andreas Pahle tar opp viktige spørsmål når de er kritiske til en annonse rettet mot russ med tilbud om leppeforstørrelse. Når to leger markedsfører leppeforstørrelse overfor russejenter på Instagram, gir det en anledning for å dra opp grensen mellom kosmetisk virksomhet og god medisin. Henrik Vogt og Andreas Pahle tar opp viktige spørsmål når de er kritiske til en annonse rettet mot russ med tilbud om leppeforstørrelse.  Det er ikke unødvendige kosmetiske inngrep vi leger er utdannet til. Kosmetikkleger trenger etiske grenser | Henrik Vogt og Andreas Pahle Legeforeningens etiske regler er vårt verktøy for å stanse uetisk markedsføring. De sier: «En lege skal verne menneskets helse. Legen skal helbrede, lindre og trøste.» Reglene sier videre at det kun er anledning til å opplyse om virksomhetens lokalisering, åpningstid, praksistype, spesialitet og tittel. Man kan opplyse om diagnostiske og terapeutiske metoder og priser. Det er ikke anledning til å omtale tjenestens kvalitet eller forventede resultater. (aftenposten.no 5.5.2018).)

(Anm: Kosmetikkindustrien (mintankesmie.no).)

(Anm: Pasientforeninger etc. (legemiddelfirmasponset helseinformasjon) (mintankesmie.no).)

- Styrelederen i Helse Nord hadde sin egen avtale med selskapet som vant milliardanbudet. (– Helt hårreisende.) (- Telle understreker at hun ikke på noe tidspunkt hadde innsyn i anbudsprosessen, og derfor ikke har vært medvirkende til utfallet av konkurransen.)

(Anm: Avslutter omstridt kontrakt med helsetopp. Bedriftskompetanse i Tromsø, der Marianne Telle er sjef, skal ikke lenger hyre piloter til flyambulansen. Rekrutteringsselskapet Bedriftskompetanse og luftambulanseselskapet Babcock Scandinavian Air Ambulance er enige om å avslutte samarbeidet med umiddelbar virkning, skriver selskapene i en felles pressemelding. Denne uken har Telle havnet i medienes søkelys grunnet en dobbeltrolle i den pågående flyambulansesaken. Telle har siden 2016 vært styreleder i Helse Nord, som er en av eierne bak Luftambulansetjenesten. Til daglig er Telle administrerende direktør i Bedriftskompetanse, som jobber med å hyre piloter og annet personell for vinneren av ambulansefly-kontrakten. Telle signerte selv en intensjonsavtale med ambulanseflyselskapet Babcock om rekrutteringsoppdraget i januar i fjor, et halvår før anbudet ble tildelt. Dette rekrutteringsoppdraget forutsatte at den offentlige kontrakten på 2,6 milliarder kroner gikk til Babcock. Slik gikk det også. (dn.no 9.5.2018).)

- Kommunens frontfigur mot svart arbeid var stamgjest på illegal pokerklubb.

(Anm: Kommunens frontfigur mot svart arbeid var stamgjest på illegal pokerklubb. (- En Aftenposten-gransking viser at han har deltatt i omfattende pengespill i en ulovlig pokerklubb. (- Fikk etikkpris for arbeid mot svart arbeidsliv.) (- Dette har ingen innvirkning på utførelsen av mitt arbeid eller min rolle i organisasjonen», skriver Wedde.) (- Gunnar Wedde er sentral i forvaltningen av hovedstadens årlige forbruk av 26 milliarder kroner til offentlige innkjøp av varer og tjenester. (aftenposten.no 21.5.2018).)

- I et internt politinotat går det fram at man ikke skal anmelde økonomiske straffesaker».

(Anm: Hvorfor er politiet sein med å anmelde og etterforske kriminalitet i arbeidslivet? Hadia Tajik krever nå svar. Ap-nestlederen reagerer sterkt på Klassekampens saker om politiets treghet i møte med økonomisk kriminalitet. Politiet i Oslo skal ikke anmelde økonomisk kriminalitet. (…)  I et internt politinotat går det fram at «man ikke skal anmelde økonomiske straffesaker». (frifagbevegelse.no 6.2.2018).)

(Anm: Retningslinjer og veiledere (habilitet, interessekonflikger, korrupsjon etc.) (mintankesmie.no).)

- Korruptionssag truer eliten i Argentina: Poser med penge blev transporteret med chauffør. (- Det skyldes en whistleblower - nemlig den argentinske chauffør Oscar Centero, som har fremvist notesbøger.) (- Han har desuden registreret, at pengene kom fra forskellige personer i det private erhvervsliv, der samtidig har fået tildelt store offentlige kontrakter.)

(Anm: Korruptionssag truer eliten i Argentina: Poser med penge blev transporteret med chauffør. Flere sammenligner sagen med den såkaldte Car Wash-undersøgelse i det tilstødende Brasilien. Mindst 16 personer er blevet arresteret i en ny, stor korruptionssag i Argentina. (- Det skyldes en whistleblower - nemlig den argentinske chauffør Oscar Centero, som har fremvist notesbøger, hvor det fremgår, at han gennem ti år - fra 2005-15 - har transporteret tasker med penge til forskellige embedsmænd.) (- Han har desuden registreret, at pengene kom fra forskellige personer i det private erhvervsliv, der samtidig har fået tildelt store offentlige kontrakter. (jyllands-posten.dk 19.8.2018).)

- Tidenes politiskandale. (- Rettssaken har vist at politiet har vært rot, rot og atter rot. For politietaten har rettssaken vært en oppvisning av inkompetanse, manglende innsikt og oversyn, og dårlig styring.)

(Anm: Tidenes politiskandale. Dommen mot tidligere polititopp Eirik Jensen er så knusende, så uten forbehold og rimelig tvil, at det er nærmest ubegripelig. (…) Lovens strengeste straff. 21 års fengsel. Det er en sensasjon, hvis denne dommen blir stående. (…) Rettssaken har vist at politiet har vært rot, rot og atter rot. For politietaten har rettssaken vært en oppvisning av inkompetanse, manglende innsikt og oversyn, og dårlig styring. (adressa.no 18.9.2017).)

(Anm: Lover (lovdata.no) og rettssikkerhet (mintankesmie.no).)

- Novartis tonedøve respons på Michael Cohen: bekymrende, men ikke overraskende. (- I fjor betalte Novartis 49 millioner dollar i bøter i Sør-Korea for bestikkelser av leger for at de skulle anbefale deres legemidler.) (- For tre år siden inngikk firmaet et forlik på 390 millioner dollar med myndighetene for å påvirke til økt forskrivning av dyre legemidler fra apoteker. I 2010 inngikk Novartis et forlik på 422 millioner dollar, delvis for å betale bestikkelser (kickbacks) til leger.)

(Anm: Novartis’ tone-deaf response to Michael Cohen: troubling, but not surprising. When Donald Trump’s lawyer, Michael Cohen, approached Novartis early last year to provide access to the new Trump administration, the company’s response was tone-deaf. But it was hardly a surprise. The personal lawyer and “fixer” for the president came knocking as big drug makers were anxious about the future, since candidate Trump had lambasted them for through-the-roof prices. So former Novartis chief executive Joe Jimenez quickly authorized a one-year, $1.2 million deal. This was considerably more than Novartis typically paid Washington lobbyists. And it wasn’t for Cohen’s policy expertise — he knew nothing about health care. (…) Related Story: Democratic senator opens probe into Novartis over its dealings with Trump’s attorney (…) Last year, Novartis paid a $49 million fine in South Korea for bribing doctors to recommend its drugs. And a scandal erupted in Greece, where prosecutors investigated alleged bribes to public officials. In 2016, Novartis paid $25 million to settle charges that the company violated the U.S. Foreign Corrupt Practices Act by making illegal payments to health care providers in China. Bribes were alleged in Turkey, too. In the U.S., Novartis faces a trial next year for allegedly running afoul of kickback laws by holding thousands of “sham” events to entice doctors to prescribe its medicines. Three years ago, the company reached a $390 million settlement with authorities for inducing specialty pharmacies to boost prescriptions. In 2010, Novartis struck a $422 million settlement, partly for paying kickbacks to doctors. (statnews.com 14.5.2018).)

(Anm: BBC: Trumps advokat fikk hemmelig utbetaling fra Ukraina. Donald Trumps advokat Michael Cohen fikk i hemmelighet minst 400.000 dollar for å ordne et møte mellom Trump og Ukrainas president, ifølge BBC. Den britiske kringkasterens kilder i Kiev sier at utbetalingen, som var på i overkant av 3,2 millioner kroner etter dagens kurs, skjedde i forkant av president Petro Porosjenkos besøk i USA i juni i fjor. (aftenposten.no 23.5.2018).)

- Legemiddelforskning og utvikling: et nytt system er nødvendig.

(Anm: Legemiddelforskning og utvikling: et nytt system er nødvendig. Pharmaceutical research and development: a new system is needed. The system for stimulating pharmaceutical research and development (R&D) is increasingly showing serious limitations. The new drugs it produces are unaffordable and often offer only minor or even no benefits to patients. A number of interesting proposals have been put forward to remedy the flaws in the current system or to establish alternative systems. Prescrire Int 2017; 26 (182): 130-135.)

(Anm: Miljø og helse (mintankesmie.no).)

(Anm: How do drugs affect the brain? - Sara Garofalo (ed.ted.com).)

(Anm: How does your body process medicine? - Céline Valéry (ed.ted.com).)

(Anm: Hvordan fordøyelsessystemet fungerer. How your digestive system works - Emma Bryce. Let’s Begin… Constantly churning inside of you, the digestive system performs a daily marvel: it transforms your food into the vital nutrients that sustain your body and ensure your survival. Emma Bryce traces food’s nine-meter-long, 40-hour journey through the remarkable digestive tract. (ed.ted.com).)

- Styreleder i Helse Nord trekker seg – solgte konsulenttjenester fra eget selskap til helseforetaket hun ledet

(Anm: Styreleder i Helse Nord trekker seg – solgte konsulenttjenester fra eget selskap til helseforetaket hun ledet Tidligere mandag trakk styreleder Marianne Telle i Helse Nord seg. Noen timer senere skriver NRK at selskapet hun var daglig leder for hadde solgt konsulentoppdrag til helseforetaket. (aftenposten.no 14.5.2018).)

- Høie: – Marianne Telle har ikkje brote norsk lov.

(Anm: Høie: – Marianne Telle har ikkje brote norsk lov. Helseminister Bent Høie (H) kjenner seg trygg på at Helse Nord og avtroppande styreleiar Marianne Telle ikkje har brote lova om offentlege innkjøp eller andre delar av lovverket i ambulansefly-saka. (nrk.no 14.5.2018).)

- Jussprofessor: – Reglene for habilitet er utdatert. Reglene for habilitet må strammes inn, mener jussprofessor Jan Fridthjof Bernt.

(Anm: Jussprofessor: – Reglene for habilitet er utdatert. Reglene for habilitet må strammes inn, mener jussprofessor Jan Fridthjof Bernt. Marianne Telle trekker seg som styreleder i Helse Nord. (…) Sviktet i flere ledd Her var interessekonflikten tydelig: Marianne Telle var styreleder i Helse Nord, og samtidig er hun til daglig direktør i rekrutteringsselskapet Bedriftskompetanse. Mens Helse Nord, som er deleier i Norsk Luftambulanse, var med på å tildele milliardkontrakten til det internasjonale selskapet Babcock, hadde Bedriftskompetanse inngått en avtale om rekruttering av piloter med Babcock SAA. Heller ikke Luftambulansetjenesten eller Sykehusinnkjøp har vurdert Telles habilitet, ifølge Dagens Næringsliv. Det har med andre ord sviktet i mange ledd. Også anbudsprosessen har fått bred kritikk, etter at det kom fram at lavere pris ble prioritert over kvalitet. Konflikten rundt den nye anbudsrunden har ført til at en stor del av ambulanseflyene i Norge ble stående på bakken i forrige uke. I Nord-Norge var det frykt for at liv og helse skulle gå tapt. (dagsavisen.no 15.5.2018).)

(Anm: Helsetopp var taus om omstridt oppdrag. Personlige bindinger har påvirket både Helse Nord-styreleder Marianne Telle (til venstre) og forsvarsminister Frank Bakke-Jensens (nummer tre fra venstre) muligheter til å delta i spørsmål om luftambulanse-kaoset i nord. Her er de i Bakke-Jensens bryllup sommeren 2015, da han giftet seg med Hilde Sjurelv. Sjurelv jobber for selskapet som har fått milliardkontrakt for luftambulanse-virksomhet. Telle var forlover for Sjurelv. Bakke-Jensens forlover Geir Arne Eriksen til høyre. Her er styrelederen i Helse Nord forlover for venninnen – som jobber i firmaet som senere skulle inngå avtale med henne – og deretter få milliardkontrakt. Visste helseministeren? – Nei, det gjorde jeg ikke. (dn.no 10.5.2018).)

(Anm: Hodejeger og Helse Nord-styreleder Marianne Telle har vært på tre styremøter, men fortalte først om bindingene til den ene ambulansefly-aktøren på det tredje møte. Helse Nord-styrelederen sa ingenting om egen Babcock-avtale under to styremøter. (dn.no 11.5.2018).)

(Anm: De regionale helseforetakene (mintankesmie.no).)

- "Jeg ble instruert å selge OxyContin": En legemiddelkonsulent hos Purdue Pharma forteller om hvordan han ble betalt for å pushe opioider. (- Da Sean Thatcher var salgsrepresentant hos Purdue Pharma, som produserer OxyContin, klaget ofte leger han besøkte over at pasientene deres utviklet toleranse mot smertestillende opioider. Thatcher, som arbeidet for firmaet mellom 2009 og 2015 i Montana ble bedt om å fortelle de forskrivende leger at dosene skulle økes, og å presisere at avhengighet ikke er det samme som toleranse eller "pseudoavhengighet".) (- Han fikk en bonus basert på antall opioidresepter som legene han besøkte forskrev, hvor høyere salg av OxyContin utløste spesielt store bonuser.)

(Anm: “I Was Directed to Market OxyContin”: A Purdue Pharma Rep Tells How He Was Paid to Push Opioids. When Sean Thatcher was a sales rep at Purdue Pharma, which makes OxyContin, doctors he visited often complained that their patients were developing tolerance to the opioid painkiller. Thatcher, who worked for the company between 2009 and 2015 in Montana, was instructed to tell the prescribers to increase the dose, and to clarify that addiction isn’t the same as tolerance, or “pseudoaddiction.” He received a bonus based on the number of opioid prescriptions written by the physicians he visited, with higher sales of OxyContin in particular garnering bigger bonuses. (motherjones.com 6.5.2018).)

- Leger og andre supermenn. (- Det kan bli et risikoproblem at bare hver femte lege med ekstrajobb rapporterer det inn, slik loven forlanger.)

(Anm: Leger og andre supermenn. Risikoproblem når sykehusleger ikke oppgir hvilke ekstrajobber de har. Det kan bli et risikoproblem at bare hver femte lege med ekstrajobb rapporterer det inn, slik loven forlanger. (dn.no 20.2.2018).)

- Reagerer på at fastleger ikke ble anmeldt: – Ikke likhet for loven. 19 leger ble tatt for å ha fått opptil 1,3 millioner kroner fra staten urettmessig.

(Anm: Reagerer på at fastleger ikke ble anmeldt: – Ikke likhet for loven. 19 leger ble tatt for å ha fått opptil 1,3 millioner kroner fra staten urettmessig. Ingen ble anmeldt. – Urettferdig, mener «Even» som havnet i fengsel etter å ha fått 160.000 kroner fra Nav han ikke hadde krav på. – URETTFERDIG: «Even» ble dømt til fengsel for trygdesvindel på tross av at han sa ifra til Nav at han hadde gjort en feil. Han synes det er veldig urettferdig når flere leger som har mottatt høyere beløp fra Staten urettmessig ikke straffes. (…) Tilbakebetalte over 13 millioner Onsdag avslørte Brennpunkt at noen fastleger har fått store beløp fra staten ved å ta betalt for pasienttjenester de ikke har gitt. (nrk.no 3.5.2018).)

- Denne uken kom lagmannsrettens dom mot en fastlege i Sarpsborg. Han ble dømt til tre års fengsel for grovt bedrageri etter å ha sendt inn falske pasientregninger til Staten.

(Anm: Kostholdsveiledning på dødsleiet. I en fersk bedrageridom mot en fastlege i Sarpsborg, kommer det fram at han feilaktig tok seg betalt for å gi døende pasienter kostholdsveiledning. (…) Denne uken kom lagmannsrettens dom mot en fastlege i Sarpsborg. Han ble dømt til tre års fengsel for grovt bedrageri etter å ha sendt inn falske pasientregninger til Staten. Dermed ble dommen fra tingretten redusert med ett år, noe som opprører fastlegens tidligere pasienter. (…) Det verste var å oppdage at legejournalene deres inneholdt flere feilaktige opplysninger om dem, fortalte de i programmet. Men under ankesaken i Borgarting lagmannsrett dukket det opp nye overraskelser. (…) Dommen slår fast at legen er skyldig i grovt bedrageri av minst 4,7 millioner kroner over en periode på sju år. Han dømmes videre for falsk forklaring, brudd på journalplikten og brudd på bokføringsloven. Lagmannsretten mener at det er passende å kreve en tilbakebetaling av 950.000 kroner fra legen. Dette er halvparten av beløpet tingretten kom fram til. (…) Elise Hageengen vitnet mot legen og fortalte at han hadde krevd urettmessig refusjon for hennes barn. (…) Les mer: De stolte på legen, men så oppdaget de at han hadde lurt til seg penger i deres navn (…) Her kan du se dokumentaren i sin helhet (nrk.no 10.11.2018).)

- Slik kartla vi 15 milliarder helsekroner og 9 700 leger. Hvordan får man oversikt, når data om 90 millioner fastlege-regninger dumper ned i innboksen? (- Brennpunkt-filmen «Legekoden», som sendes i kveld, er delvis basert på funn gjort i disse dataene.)

(Anm: Slik kartla vi 15 milliarder helsekroner og 9 700 leger. Hvordan får man oversikt, når data om 90 millioner fastlege-regninger dumper ned i innboksen? I februar ba NRK Brennpunkt helsemyndighetene om innsyn i data om aktiviteten til landets fastleger. Data om hvordan 15 milliarder offentlige kroner fordeler seg på 9 700 leger i Norge over tre år. Her fantes bestefars inngrodde tånegl, lillebrors armbrudd og fars røykeavvenningsprat med legen. Brennpunkt-filmen «Legekoden», som sendes i kveld, er delvis basert på funn gjort i disse dataene. (…) Her kan du se dokumentaren i sin helhet (nrk.no 2.5.2018).)

- Krever at leger som feilfakturerer anmeldes. Helsebyråden i Oslo reagerer kraftig på at fastleger som har feilfakturert staten for store summer ikke er anmeldt. Nå ber Tone Tellevik Dahl (Ap) Helseministeren pålegge legenes kontrollorgan Helfo å politianmelde. (- Jeg tror det strider mot folks rettsoppfatning å ikke anmelde.)

(Anm: Krever at leger som feilfakturerer anmeldes. Helsebyråden i Oslo reagerer kraftig på at fastleger som har feilfakturert staten for store summer ikke er anmeldt. Nå ber Tone Tellevik Dahl (Ap) Helseministeren pålegge legenes kontrollorgan Helfo å politianmelde. – SJEFEN MÅ Å FÅ VITE: – Jeg tror det strider mot folks rettsoppfatning å ikke anmelde. Det må være likhet for loven, sier helsebyråd i Oslo Tone Tellevik Dahl. Hun mener arbeidsgiver også må få vite om deres leger har fått advarsel fra Helfo. (nrk.no 5.5.2018).)

(Anm: Leger (MinFastlege). (mintankesmie.no).)

(Anm: Politiet, etterforskning, politianmeldelser (Spesialenheten for politisaker) (mintankesmie.no).)

(Anm: NAV (Arbeids- og velferdsdirektoratet) (Arbeids- og velferdsetaten (tidligere Aetat og trygdeetaten)) (mintankesmie.no).)

- Skatteordning verdt seks milliarder kroner ble misbrukt av over halvparten. (- Mot slutten av fjoråret ble to menn i 60-årene tiltalt for å ha unndratt til sammen 36 millioner kroner via Skattefunn-ordningen, noe som ifølge Økokrim er den største skatteunndragelsen av sitt slag noensinne.)

(Anm: Skatteordning verdt seks milliarder kroner ble misbrukt av over halvparten. Over halvparten av selskapene som ber om skattefradrag til forskning og utvikling, pumper opp søknaden, viser skatteetatens stikkprøver. 5,7 milliarder kroner vil Forskningsrådet at norske bedrifter skal få trukket fra på skatten dersom de satser på forskning og utvikling i år. (…) Mot slutten av fjoråret ble to menn i 60-årene tiltalt for å ha unndratt til sammen 36 millioner kroner via Skattefunn-ordningen, noe som ifølge Økokrim er den største skatteunndragelsen av sitt slag noensinne. (dn.no 30.5.2018).)

- I et internt politinotat går det fram at man ikke skal anmelde økonomiske straffesaker».

(Anm: Hvorfor er politiet sein med å anmelde og etterforske kriminalitet i arbeidslivet? Hadia Tajik krever nå svar. Ap-nestlederen reagerer sterkt på Klassekampens saker om politiets treghet i møte med økonomisk kriminalitet. Politiet i Oslo skal ikke anmelde økonomisk kriminalitet. (…)  I et internt politinotat går det fram at «man ikke skal anmelde økonomiske straffesaker». (frifagbevegelse.no 6.2.2018).)

(Anm: Retningslinjer og veiledere (habilitet, interessekonflikger, korrupsjon etc.) (mintankesmie.no).)

- Korruptionssag truer eliten i Argentina: Poser med penge blev transporteret med chauffør. (- Det skyldes en whistleblower - nemlig den argentinske chauffør Oscar Centero, som har fremvist notesbøger.) (- Han har desuden registreret, at pengene kom fra forskellige personer i det private erhvervsliv, der samtidig har fået tildelt store offentlige kontrakter.)

(Anm: Korruptionssag truer eliten i Argentina: Poser med penge blev transporteret med chauffør. Flere sammenligner sagen med den såkaldte Car Wash-undersøgelse i det tilstødende Brasilien. Mindst 16 personer er blevet arresteret i en ny, stor korruptionssag i Argentina. (- Det skyldes en whistleblower - nemlig den argentinske chauffør Oscar Centero, som har fremvist notesbøger, hvor det fremgår, at han gennem ti år - fra 2005-15 - har transporteret tasker med penge til forskellige embedsmænd.) (- Han har desuden registreret, at pengene kom fra forskellige personer i det private erhvervsliv, der samtidig har fået tildelt store offentlige kontrakter. (jyllands-posten.dk 19.8.2018).)

- Tidenes politiskandale. (- Rettssaken har vist at politiet har vært rot, rot og atter rot. For politietaten har rettssaken vært en oppvisning av inkompetanse, manglende innsikt og oversyn, og dårlig styring.)

(Anm: Tidenes politiskandale. Dommen mot tidligere polititopp Eirik Jensen er så knusende, så uten forbehold og rimelig tvil, at det er nærmest ubegripelig. (…) Lovens strengeste straff. 21 års fengsel. Det er en sensasjon, hvis denne dommen blir stående. (…) Rettssaken har vist at politiet har vært rot, rot og atter rot. For politietaten har rettssaken vært en oppvisning av inkompetanse, manglende innsikt og oversyn, og dårlig styring. (adressa.no 18.9.2017).)

(Anm: Lover (lovdata.no) og rettssikkerhet (mintankesmie.no).)

- Advarer mot useriøse helseaktører. Innkjøp. – Når kontrollen skjerpes i byggebransjen, flytter kriminelle sin virksomhet over i andre bransjer, som helse og sosial, advarer NHO og Difi.

(Anm: Advarer mot useriøse helseaktører. Innkjøp. – Når kontrollen skjerpes i byggebransjen, flytter kriminelle sin virksomhet over i andre bransjer, som helse og sosial, advarer NHO og Difi. – De kriminelle tilpasser seg. Når det iverksettes tiltak mot arbeidslivskriminalitet i en bransje, vil de finne andre bransjer. Det ser ut til at helse- og sosialtjenester nå er særlig utsatt. Det er noe vi må være oppmerksom på, sier seniorrådgiver Anne Cathrine Jacobsen i Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) til Kommunal Rapport. Hvordan kommunene kan unngå arbeidslivskriminalitet i sine kontrakter, var tema for hennes innledning på fagkonferansen til Forum for kontroll og tilsyn (FKT) på Gardermoen tirsdag. (kommunal-rapport.no 30.5.2018).)

(Anm: Arbeidsmiljø, yrkesskader og arbeidsrett (Arbeidstilsynet) (mintankesmie.no).)

(Anm: NAV (Arbeids- og velferdsdirektoratet) (Arbeids- og velferdsetaten (tidligere Aetat og trygdeetaten)) (mintankesmie.no).)

- Åpner opp etter gave-avsløringer. Men Kronprinsparets fond vil fortsatt hemmeligholde hvem som gir pengegaver under 25 000 kroner. (Dagbladet): «Samrøre av offentlige private og kommersielle interesser», «bytteforhold» og «rolleblanding».

(Anm: Åpner opp etter gave-avsløringer. Men Kronprinsparets fond vil fortsatt hemmeligholde hvem som gir pengegaver under 25 000 kroner. (Dagbladet): «Samrøre av offentlige private og kommersielle interesser», «bytteforhold» og «rolleblanding». (…) Samtidig nektet fondet å oppgi giverne bak gaver for totalt 8,6 millioner kroner. Pengene kom fra privatpersoner. (dagbladet.no 8.5.2018).)

- Leder. Graden av åpenhet trenger søkelys. Er det kunnskapsnivået eller viljen det skorter på når kommuner nekter innsyn i rådmannens arbeidsavtale?

(Anm: Leder. Graden av åpenhet trenger søkelys. Er det kunnskapsnivået eller viljen det skorter på når kommuner nekter innsyn i rådmannens arbeidsavtale? Uten at det finnes hjemmel for det, sa 5 prosent av kommunene nei til å gi ut topplederens avtale da Pressens offentlighetsutvalg akkurat sjekket åpenheten i kommunene. Dette skulle være unødvendig. Å bli nektet innsyn er ikke tilfredsstillende når Justisdepartementet har fastslått at rådmannens endelige avtale er offentlig. Dette er bare ett eksempel. Resultatene er dessverre for dårlige på flere områder, selv om noen kommuner scorer godt. • Les også: Trøndere topper ny åpenhetsmåling. (kommunal-rapport.no 26.4.2018).)

(Anm: Media (mediekritikk) (mintankesmie.no).)

- POGO vinner nasjonal journalistpris for sin dekning av legemiddelkontrollen FDA. (- POGOs dekning viste hvordan FDA har satt lave standarder og godkjent legemidler basert på mangelfulle studieforsøk.)

POGO Wins National Journalism Prize for Reporting on FDA
pogo.org 22.4.2016
The Project On Government Oversight has won a national journalism prize for its coverage of potentially deadly weaknesses in the Food and Drug Administration’s oversight of prescription drugs.

The Society of Professional Journalists announced today that POGO’s “Drug Problems” investigation received a Sigma Delta Chi Award for online reporting.

Others honored with Sigma Delti Chi awards for work published in 2015 include The Wall Street Journal, the Associated Press, The Washington Post, and The New York Times. (...)

- POGO: - Hva du kan gjøre med legalisert korrupsjon. (- What You Can Do About Legalized Corruption.)

(Anm: VIDEO: What You Can Do About Legalized Corruption. Industry Influence in the FDA: It's Personal. POGO's Executive Director Danielle Brian talks about how industry influence over the FDA led to the widespread prescription of Yaz, even though it has dangerous side effects. (pogo.org 22.3.2018).)

(Anm: Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk etc.) (mintankesmie.no).)

- Styring og korrupsjon innen legemiddelindustrisektoren: Årsaker og konsekvenser. Korrupsjon, forstått som "misbruk av betrodd makt til privat fortjeneste", regnes som en av de største barrierer for menneskelig utvikling og økonomisk vekst. (- Så mye som 6 prosent eller 300 milliarder dollar går tapt grunnet korrupsjon og feil ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO).)

(Anm: Styring og korrupsjon innen legemiddelindustrisektoren: Årsaker og konsekvenser. Korrupsjon, forstått som "misbruk av betrodd makt til privat fortjeneste", regnes som en av de største barrierer for menneskelig utvikling og økonomisk vekst. (…) Det er anslått at det i helsesektoren årlig brukes 5,3 billioner dollar over hele verden på å levere helsetjenester, likevel går så mye som 6 prosent eller 300 milliarder dollar tapt grunnet korrupsjon og feil ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO).) (Governance and Corruption in the Pharmaceutical Sector: Causes and Consequences. Corruption, understood as “the misuse of entrusted power for private gain,” is considered to be one of the biggest barriers to human development and economic growth. (…) In the health sector annually, an estimated $5.3 trillion is spent worldwide on providing health services, yet as much as 6 percent or $300 billion USD is lost to corruption and errors according to the World Health Organization.) (cpd.pharmacy.utoronto.ca - Friday, September 29, 2017).)

(Anm: Offentlig forvaltning (Offentlig sektor) (Statens økonomireglement - offentlige anskaffelser - offentlige innkjøp etc.) (mintankesmie.no).)

- Undersøgelser viser, at kun 4 pct. af medicinresterne i vores spildevand kommer fra sygehusene – og at andelen er faldende. De resterende 96 pct. stammer fra danske hjem, plejehjem og lignende, hvor rester af medicin ender i toilettet og bliver sendt med spildevandet ud – uden at renseanlæggene fjerner dem.

(Anm: Professorer: Sygehuse er i gang med gigantisk fejlinvestering for milliarder. (…) Undersøgelser viser, at kun 4 pct. af medicinresterne i vores spildevand kommer fra sygehusene – og at andelen er faldende. De resterende 96 pct. stammer fra danske hjem, plejehjem og lignende, hvor rester af medicin ender i toilettet og bliver sendt med spildevandet ud – uden at renseanlæggene fjerner dem. (…) »Man får mere miljø for pengene ved at rense spildevandet på de store centrale anlæg,« siger han. (jyllands-posten.dk 15.5.2018).)

- Fisk som svømmer i vann som er forurenset av Prozac (fluoxetine/SSRI) utviser "antisosial, aggressiv og til og med morderisk atferd". (- Kan endre gener som er ansvarlige for å bygge fiskhjerner og kontrollere deres atferd.

(Anm: Fisk som svømmer i vann som er forurenset av Prozac (fluoxetine/SSRI) utviser "antisosial, aggressiv og til og med morderisk atferd". (...) Kan endre gener som er ansvarlige for å bygge fiskhjerner og kontrollere deres atferd. (Fish swimming in water tainted with Prozac exhibit 'antisocial, aggressive and even homicidal behaviour'. (...) Can alter genes responsible for building fish brains and controlling their behavior.) (scientificamerican.com 14.7.2013).)

- Lillebitte fisk kan genkende sit eget spejlbillede: Et tegn på overraskende intelligens.

(Anm: Lillebitte fisk kan genkende sit eget spejlbillede: Et tegn på overraskende intelligens. (- Det blev også observeret, at fiskene forsøgte at fjerne skidt fra sig selv efter at have set sig selv i spejlet, hvilket altså indikerer, at de har været bevidste omkring, at de så sig selv. (videnskab.dk 8.2.2019).)

– Blod fra drapsmenn gjorde mus mer voldelige. (– Vi har funnet en kobling mellom immunsystemet og en enorm aggresjon. Vi kan ikke si at dette fører til drap, men det er ekstremt, sier Værøy til NRK.)

 (Anm: Blod fra drapsmenn gjorde mus mer voldelige. I en oppsiktsvekkende studie ble mus injisert med stoff fra menneskeblod. – Musen som fikk antistoffet fra de kriminelle ble raskt aggressive, sier rettspsykiater Henning Værøy. MER AGGRESSIV: Musen ble raskt aggressive etter å ha blitt injisert med menneskeblod fra forvaringsinnsatte. (…) – Musen som fikk antistoffet fra de kriminelle ble raskt aggressive, forklarer Værøy. Resultat av forskningen i slutten av juni publisert i tidsskriftet PNAS. (nrk.no 11.7.2018).)

- Transgenerasjonelle effekter av to antidepressiva. De lave nivåene av antidepressiva som oppdages i overflatevann øker for tiden bekymringer for deres potensielle langsiktige risikoer for ikke-målrettede organismer i vann. (- Sertralin(e) (Zoloft), i motsetning til venlafaksin kan vise seg å være en ekte miljøtrussel på grunn av akkumulering i alger og den fysiologiske svakheten som observeres over generasjoner.)

(Anm: Transgenerational Effects of Two Antidepressants. The low levels of antidepressants detected in surface waters currently raise concern about their potential long-term risks to nontarget aquatic organisms. (...) Venlafaxine exposure decreased the offspring number of F0-daphnids and resulted in drug tolerance in the F1 generation. Sertraline, unlike venlafaxine, may turn out to be a true environmental threat due to its accumulation in algae and the physiological weakness observed over generations. Environ. Sci. Technol., 2015, 49 (2), pp 1148–1155.)

- Ny forskning: Depression hos fisk kan hjælpe med at forstå mennesker. (- Fisk bliver deprimerede på grund af manglende stimulation og små akvarier. (- Deres (mennesker og fisk, red.) neurokemi er så ens, at det er skæmmende.)

(Anm: Ny forskning: Depression hos fisk kan hjælpe med at forstå mennesker. (…) »Deres (mennesker og fisk, red.) neurokemi er så ens, at det er skæmmende,« fortæller Julian Pittman, der er professor i biologi på Troy University i Alabama, til New York Times. (…)  En såkaldte 'guldfiskebowle' er derfor noget af det værste, man som fiskeejer kan købe til sin fisk, da fisken mangler plads, og der samtidig ikke er mulighed for, at man som fisk kan få stillet sin nysgerrighed. (…) Fisk bliver deprimerede på grund af manglende stimulation og små akvarier. (…) Julian Pitmman har gennem de sidste ti år studeret, hvordan blandt andet zebrafisk har mistet interessen i stort set al ting: mad, legetøj, ting - præcis ligesom klinisk deprimerede mennesker. (jyllands-posten.dk 18.10.2017).)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

- HELSEKONTROLLEN AVSLØRER: Så enkelt fikk mindreårige jenter kjøpt slankemidler på apotekene. Helsekontrollen (TV 2): – Hårreisende, sier Vilde Bratland Hansen (23) i Spiseforstyrrelsesforeningen (Spisfo). (- Åtte av åtte apotek solgte konsekvent det reseptfrie slankemiddelet XL-S Medical Fettbinder med aldersgrense 18 år og avføringsmiddelet Pursennid til de mindreårige jentene – uten å stille et eneste kontrollspørsmål.)

(Anm: HELSEKONTROLLEN AVSLØRER: Så enkelt fikk mindreårige jenter kjøpt slankemidler på apotekene. Helsekontrollen (TV 2): – Hårreisende, sier Vilde Bratland Hansen (23) i Spiseforstyrrelsesforeningen (Spisfo). Nå tar apotekene grep. Helsekontrollen sendte to tenåringsjenter på 15 og 17 år til de fire store, norske apotekkjedene for å se om de fikk kjøpt reseptfrie slankeprodukter i kombinasjon med avføringsmidler. Jentene var utstyrt med skjult kamera. Ifølge Spisfo er det kjent at unge jenter misbruker avføringsmidler for å gå ned i vekt. Dette er spesielt utbredt blant anorektikere og bulimikere. Åtte av åtte apotek solgte konsekvent det reseptfrie slankemiddelet XL-S Medical Fettbinder med aldersgrense 18 år og avføringsmiddelet Pursennid til de mindreårige jentene – uten å stille et eneste kontrollspørsmål. Det får medisinsk fagdirektør i Statens legemiddelverk, Steinar Madsen, til å reagere. (tv2.no 12.4.2018).)

(Anm: Salg av sykdom (mintankesmie.no).)

- I apotekloven krever man at en provisorfarmasøyt har driftsansvaret for et apotek. Ingen med rekvisisjonsrett for legemidler, eller noen i deres familie, kan eie et apotek eller selge legemidler (1). Bakgrunnen for denne lovbestemmelsen er svært gammel, i Norge med Christian Vs forordning av 1672: Det skal ikke være økonomiske bindinger mellom legemiddelforskriver og legemiddelselger.

(Anm: Apotek – helsetjeneste eller butikk? Leger og farmasøyter på apotekene bør samarbeide mer og bedre. Målet er mer korrekt bruk av legemidler og mindre sykdom – ikke høyere omsetning. (…) Apotekene skal dermed bidra til bedre og tryggere legemiddelbruk, ønsket effekt av legemidlene og reduserte legemiddelrelaterte problemer. I apotekloven krever man at en provisorfarmasøyt har driftsansvaret for et apotek. Ingen med rekvisisjonsrett for legemidler, eller noen i deres familie, kan eie et apotek eller selge legemidler (1). Bakgrunnen for denne lovbestemmelsen er svært gammel, i Norge med Christian Vs forordning av 1672: Det skal ikke være økonomiske bindinger mellom legemiddelforskriver og legemiddelselger. Den som stiller diagnosen, skal ikke ha økonomisk gevinst av å forskrive medisiner, og den som selger legemidler, skal ikke bedrive diagnostikk for å fremme legemiddelsalg. Dette er lovregulert i svært mange land. (…) Flere apotekkjeder har etablert tilbud med helseundersøkelser som gjerne markedsføres som «helsesjekk». Det kan være kolesterolsjekk, blodtrykkssjekk, føflekksjekk eller blodsukkersjekk – stort sett undersøkelser for å avdekke sykdomsrisiko. En apotekkjede selger også gentester, riktignok uten plikt til genetisk veiledning eller oppfølging. Alle disse tilbudene ligger utenfor apotekenes lovgitte mandat. Fra næringen selv argumenteres det med at befolkningen får et lavterskeltilbud og at slike undersøkelser vil fremme folkehelsen ved at syke oppspores og at de dermed kan få behandling (7). Tidsskr Nor Legeforen 2018. Publisert: 17. april 2018.)

- Legen, farmasøyten og pasienten. Mer og bedre samarbeid mellom leger og farmasøyter er nødvendig for å øke pasientsikkerheten og sikre riktig legemiddelbruk, skriver Legetidsskriftet. Vi er enige om utgangspunktet, og om målet. Men hvordan skal vi komme dit? spør Per T. Lund i en blogg på Dagens Medisin.

(Anm: Legen, farmasøyten og pasienten. Mer og bedre samarbeid mellom leger og farmasøyter er nødvendig for å øke pasientsikkerheten og sikre riktig legemiddelbruk, skriver Legetidsskriftet. Vi er enige om utgangspunktet, og om målet. Men hvordan skal vi komme dit? spør Per T. Lund i en blogg på Dagens Medisin. Det som er sikkert, er at vi ikke kommer noen vei av å sitte på hver vår side av banen og forsøke å definere hva de andre burde gjøre – og ikke gjøre. Det er synd om uenighet på noen områder skal hindre samarbeid på andre, særlig når formålet er riktig bruk av legemidler og mindre sykdom, skriver administrerende direktør Per T. Lund i Apotekforeningen i Dagens Medisin. Praktiserende leger og farmasøyter har mye de kan lære av hverandre, som vil gi den felles pasienten bedre utbytte av legemiddelbehandlingen. (apotek.no 4.5.2018).)

- Novartis sier nå at de betalte Trumps advokat 1,2 millioner dollar, men en ny uttalelse svarer fortsatt ikke på alle spørsmålene.

(Anm: Novartis now says that it paid Trump’s attorney $1.2M — but a new statement still fails to answer all the questions. With Novartis stuck squarely in the middle of a media frenzy centered on payments it made to a shell company controlled by Michael Cohen, the personal attorney for President Donald Trump, the pharma giant offered a few more details Wednesday about their relationship. And it starts with an admission that Novartis actually paid Cohen more than a million dollars. (...) You can expect even more questions on Novartis’ role in the scandal after that appearance, particularly if the administration goes easy on Big Pharma in trying to keep Trump’s repeated promise to “slash” drug prices. (endpts.com 9.5.2018).)

(Anm: Legemiddelindustrien (Big Pharma) (mintankesmie.no).)

- Det er vanskeligere å bestikke utenlandske regjeringer enn den amerikanske. Novartis ville tenke seg om to ganger før de ga hundre tusen dollar til Vladimir Putins advokat. (- Men i Washington er reglene forskjellige.)

(Anm: It's Harder To Pay Off Foreign Governments Than The American One. Novartis would think twice before giving hundreds of thousands of dollars to Vladimir Putin's lawyer. But in Washington, the rules are different. As we learn that AT&T, Novartis, and other large companies paid millions of dollars to Michael Cohen’s company while he was serving as President Trump’s legal counsel, it’s worth remembering that there is a whole subset of professionals embedded in every headquarters in corporate America who work to prevent exactly this type of shady business. These ethics and compliance officers exist to keep corporations on the right side of a strict anti-corruption law. A big portion of their work is specifically to prevent companies from paying money to intermediaries — like, say, the personal lawyer and long-time confidante of a government official — to influence the government official’s behavior in favor of the company. (buzzfeed.com 10.5.2018).)

(Anm: Interessekonflikter, bestikkelser og korrupsjon (mintankesmie.no).)

- Demokratisk senator åpner for granskning av Novartis forbindelser med Trumps advokat.

(Anm: Democratic senator opens probe into Novartis over its dealings with Trump’s attorney. A lawmaker is opening an investigation into Novartis for paying $1.2 million to President Trump’s personal attorney, Michael Cohen, in an attempt to gain access to the White House, a disclosure that has prompted widespread criticism of the drug maker. (statnews.com 11.5.2018).)

(Anm: Novartis paid $1.2m to Trump lawyer for policy insights. Novartis has said it paid $1.2 million in consultancy fees to a firm run by Donald Trump’s personal lawyer, who offered insight into the president’s plans for healthcare reform. (…) Novartis added that it has also been contacted by Robert Mueller, the special counsel appointed to investigate links between Trump and the (pharmpro.com 10.5.2018).)

(Anm: Novartis betalte 1,2 millioner dollar til Trumps advokat. Legemiddelgiganten Novartis erkjenner å ha betalt 1,2 millioner dollar til Donald Trumps advokat, Michael Cohen, for konsulenttjenester i helsespørsmål. (dn.no 10.5.2018).)

- Trump lovet å rettsforfølge legemiddelfirmaer. Hans tale førte til at legemiddelaksjer skjøt i været.

(Anm: Trump promised to bring pharma to justice. His speech sent drug stocks soaring. For months, President Trump promised to deliver a speech that would put to justice the pharma companies he claimed were gouging consumers. But his long-awaited remarks, delivered Friday, sent biopharma stocks skyward instead. Trump did not call for Medicare to negotiate lower prescription drug prices, an idea the industry had feared, and he did not revisit the caustic rhetoric that marked his presidential campaign. (statnews.com 11.5.2018).)

- Trump lover opgør mod medicinpriser. Præsidenten lancerer "American Patients First", der blandt andet skal skaffe lavere medicinpriser i USA ved at presse udlandet til at hæve deres priser.

(Anm: Trump lover opgør mod medicinpriser. Præsidenten lancerer "American Patients First", der blandt andet skal skaffe lavere medicinpriser i USA ved at presse udlandet til at hæve deres priser. (medwatch.dk 11.5.2018).)

(Anm: Novartis paid Trump’s lawyer’s firm far more than any of its actual lobbyists. WASHINGTON — The $100,000 monthly fee Novartis paid a company set up by President Trump’s personal attorney to help it better understand “U.S. healthcare policy matters” in the Trump era is almost four times more than it paid any actual outside lobbyist in the same time period. (statnews.com 10.5.2018).)

-  Presidenten som stod i Rose Garden fredag ​​for å levere budskapet om å senke reseptbelagte legemiddelpriser var ikke den samme som for mindre enn 18 måneder siden klandret legemiddelfirmaer for å "slippe unna med mord."

(Anm: Trump denounces ‘middlemen,’ largely spares pharma in drug pricing speech. WASHINGTON — The president who stood in the Rose Garden Friday to deliver an address on lowering prescription drug prices wasn’t the same one who, less than 18 months ago, decried pharma companies for “getting away with murder.” Instead, standing next to the former president of Eli Lilly USA, a substantially less bombastic President Trump delivered a measured and speedy address — and unveiled a menu of potential policy changes — that hardly touch the industry he once denounced. (statnews.com 11.5.2018).)

(Anm: Trump’s lawyer pitched himself as a fixer to Novartis and got paid $1.2 million. The curious relationship between one of the world’s biggest drug makers and President Trump’s personal lawyer began early last year when Michael Cohen, a longtime fixer for the president, reached out to Novartis’s then-chief executive officer Joe Jimenez, promising help gaining access to Trump and influential officials in the new administration, according to an employee inside Novartis familiar with the matter. (statnews.com 9.5.2018).)

- Hvordan svingdøren fyrer opp under opioidkrisen.

(Anm: How the Revolving Door Fuels the Opioid Crisis. POGO's Executive Director Danielle Brian explains how the revolving door between the government and Big Pharma fuels the opioid crisis at the Unrig the System Conference in 2018. (pogo.org 22.3.2018).)

- Videoer: Avslør systemet. Hør POGOs administrerende direktør Danielle Brian «smadrer» svingdøren.

(Anm: Videos: Unrig the System. Hear POGO's executive director Danielle Brian break down the revolving door: - How the Revolving Door Fuels the Opioid Crisis - How the FDA Has Been Captured by Industry - Industry Influence in the FDA: It's Personal - What You Can Do About Legalized Corruption (pogo.org)

(Anm: Legemiddelindustrien (Big Pharma) (mintankesmie.no).)

- PubMed anmodes om å inkludere informasjon om interessekonflikter i abstrakter. (- Databasen er en stor ressurs for både lekmann og profesjonelle forskere: Den gir gratis tilgang til mer enn 25 millioner siteringer fra tidsskrifter og bøker innen biomedisin og helse, inkludert biovitenskap, atferdsvitenskap, kjemisk vitenskap og bioteknologi. I et brev av 30. mars til Francis S Collins, direktør for National Institutes of Health, og Betsy L Humphreys, bibliotekets vikarierende og nestleder, 62 forskere og helsepersonell og seks advokatorganisasjoner argumenterer for at informasjon om konkurrerende interesser er nødvendig i abstrakter fordi artikler som rapporterer industrifinansiert forskning er mye mer sannsynlig å formidle resultater som støttet sponsors (finansiørs) interesser.)

(Anm: PubMed is urged to include competing interest information in abstracts. Five United States senators and a group of scientists and physicians have called on the US National Library of Medicine to require journals to include information about authors’ competing interests in the abstracts of articles submitted to PubMed, the library’s online database of biomedical literature. The database is a major resource for both lay and professional researchers: it provides free online access to more than 25 million citations from journals and books in the fields of biomedicine and health, including life sciences, behavioral sciences, chemical sciences, and bioengineering. In a 30 March letter1 to Francis S Collins, director of the National Institutes of Health, and Betsy L Humphreys, the library’s acting and deputy director, 62 researchers and health care providers and six advocacy organizations argued that information about competing interests was needed in abstracts because articles reporting industry funded research were much more likely to have findings that supported the funders’ interests. By including the authors competing interests, they wrote, abstracts “would provide users with concise, critical information that would help them evaluate the credibility of a study’s findings and conclusions.” BMJ 2016;353:i2018   (Published 07 April 2016).)

(Anm: Forskning og ressurser (mintankesmie.no).)

(Anm: - Kan vi stole på forskning? (…) - Big Data må følges av Big Theory. (…) - Gir «big data» bedre beslutninger? (dagensmedisin.no 28.10.2013).)

- Desinformasjon virker. Omfanget av desinformasjon er større enn mange tror.

(Anm: Ulf Sverdrup, direktør ved Norsk utenrikspolitisk institutt. Desinformasjon virker. Omfanget av desinformasjon er større enn mange tror. Spørsmålet er hvordan vi kan beskytte oss. (dn.no 22.1.2019).)

(Anm: Ukens «Lunch» (dn.no 6.4.2018).)

(Anm: Interessekonflikter, bestikkelser og korrupsjon (mintankesmie.no).)

- Forskning bliver farlig, når de negative resultater glemmes.

(Anm: Forskning bliver farlig, når de negative resultater glemmes. (…) Nyt dansk studie viser problemet. (...) For få negative resultater leder til falske konklusioner. (…) Manglende negative resultater har kostet liv. (…) Vores model viser, at vi er nødt til at få publiceret mindst 20 procent af de negative resultater, der produceres inden for hvert forskningsfelt, hvis vi skal undgå at lave falske antagelser om videnskabelig fakta. (videnskab.dk 5.1.2017).)

- Eget PR-byrå for legemiddelindustrien etablerer seg i Norge. (- Vi gir deg de viktigste legemiddel- og apoteknyhetene. DM Pharma kommer tre ganger i uken til abonnenter.) (- DM Pharma er på lik linje med Dagens Medisin en uavhengig nyhetskanal og følger redaktørplakaten. Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet.) (- BRANSJEVETERAN: Lars Henrik Østevold har bakgrunn fra både Novartis og Pfizer, og skal lede det norske kontoret til EFFECTOR.)

(Anm: Eget PR-byrå for legemiddelindustrien etablerer seg i Norge. BRANSJEVETERAN: Lars Henrik Østevold har bakgrunn fra både Novartis og Pfizer, og skal lede det norske kontoret til Effector. Dagens Medisin Pharma er for ledere og ansatte i legemiddelindustrien, apotekene, klinikken, myndighetene og politikere. Vi gir deg de viktigste legemiddel- og apoteknyhetene. DM Pharma kommer tre ganger i uken til abonnenter. Abonnementet gir også tilgang på nyhetsarkivet og frokostmøter. (dagensmedisin.no 16.5.2018).)

(Anm: Tidenes Arendalsuke-innsats. LMI og medlemsselskapene har gjennomført en svært aktiv Arendalsuke, med over 20 arrangementer og mange flere møteplasser. (lmi.no 21.8.2018).)

- Et republikansk lobbyfirma står bak Washingtons nyeste pro-legemiddelindustri-pressgruppe.

(Anm: Et republikansk lobbyfirma står bak Washingtons nyeste pro-legemiddelindustri-pressgruppe. (A Republican lobbying firm is behind Washington’s newest pro-pharma advocacy group.) (- Det er fortsatt uklart hvem som finansierer organisasjonen, men gruppen innrømmet torsdag at de var avhengige av "risikovillig kapital (seed money («smøring») fra mennesker innen legemiddelindustrien." (statnews.com 4.10.2018).)

(Anm: CGCN Group is an integrated advocacy and strategic communications firm that specializes in helping corporations, non-profits and trade associations navigate complex legislative and regulatory issues. (cgcn.com).)

- Lobbyregister: Tiden er overmoden for et lobbyregister.

(Anm: - Lobbyregister: Tiden er overmoden for et lobbyregister. Det er et paradoks at Norge, som liker å fronte seg som et åpenhets- og tillitssamfunn, ikke vil gå med på å la offentligheten få en bred oversikt i de aktørene som opererer i gangene på Stortinget. (dagbladet.no 11.9.2018).)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).)

(Anm: Helsekostnader, forsikringer, forskning og budsjetter (mintankesmie.no).)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom. (Medication-induced mitochondrial damage and disease.) (...) Legemidler fremstår nå som den viktigste årsak til mitokondriell skade, noe som kan forklare mange bivirkninger. Alle klasser av psykofarmaka er dokumentert å skade mitokondriene, så vel som statiner, acetaminophen som for eksempel paracetamol, og mange andre. (Mol Nutr Food Res. 2008 Jul;52(7):780-8).)

(Anm: Signaler fra tarmens mikrobiotika til fjerntliggende organer mht. fysiologi og sykdom. Signals from the gut microbiota to distant organs in physiology and disease. (Nat Med. 2016 Oct 6;22(10):1079-1089.)

- Ark-ansatte skriver kundevurderinger på bøker de selger. En overvekt av anmeldelsene i nettbutikken er gjort av egne ansatte, som nesten bare gir toppkarakterer.

(Anm: Ark-ansatte skriver kundevurderinger på bøker de selger. En overvekt av anmeldelsene i nettbutikken er gjort av egne ansatte, som nesten bare gir toppkarakterer. Nå får bokhandleren kraftig kritikk fra Forbrukerombudet. (nrk.no 23.12.2017).)

(Anm: Legemiddelindustrien (Big Pharma) (mintankesmie.no).)

(Anm: Miljø og legemiddel (Legemidler er farlig avfall). (mintankesmie.no).)

(Anm: Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Statlig hvitvasking av legemiddelinformasjon (Tidsskr Nor Legeforen 2010; 130:368 (25.2.2010).)

- Direktør Elisabeth Lier Haugseth i Forbrukertilsynet sier de kan gripe inn dersom de får klager på omfattende bruk av falske anmeldelser.

(Anm: Direktør Elisabeth Lier Haugseth i Forbrukertilsynet sier de kan gripe inn dersom de får klager på omfattende bruk av falske anmeldelser. Forbrukertilsynet: – Gjør seg skyldige i å villede forbrukere. (dn.no 16.7.2018).)

- Salg av legemidler -- med litt hjelp fra en journalist. (Selling drugs - with a little help from a journalist.)

(Anm: - Salg av legemidler -- med litt hjelp fra en journalist. (Selling drugs - with a little help from a journalist.) Hvordan blir egentlig journalister rekruttert når de arbeider på vegne næringslivsklienter? En annonse rykket inn tidligere i år av PR-firmaet Chandler Chicco Agency gir et innblikk. (How exactly are journalists recruited to work on behalf of corporate clients? An advertisement placed earlier this year by public relations firm Chandler Chicco Agency offers an insight. BMJ 2001;323:1258.)

(Anm: Sponsing av journalistikk (mintankesmie.no).)

(Anm: Journalists: anything to declare? (Journalister: noe å deklarere?) BMJ 2007;335:480 (8 September).)

– Den uheldige treenigheten. Legene, pasientorganisasjonene og legemiddel- og utstyrsindustrien kan – sammen med mediene – virke som motkrefter i arbeidet for en kunnskapsbasert medisin.

(Anm: Den uheldige treenigheten. Legene, pasientorganisasjonene og legemiddel- og utstyrsindustrien kan – sammen med mediene – virke som motkrefter i arbeidet for en kunnskapsbasert medisin. (…) Den tredje aktøren er en offensiv legemiddel- og utstyrsindustri. De ivrer vedvarende for å få «vårt legemiddel» på blåresept og opponerer heftig mot påstander om økt medikalisering av samfunnet. Innovasjon, helseindustri og velferdsteknologi er blant svadageneratorens absolutte yndlinger. På den bakgrunn og med sin pågående stil er representanter for helseindustrien nå på vei inn i styrerommet ved enkelte medisinske fakulteter (9). Tidsskr Nor Legeforen 2018 Publisert: 19. mars 2018.)

(Anm: Pasientforeninger etc. (legemiddelfirmasponset helseinformasjon) (mintankesmie.no).)

- En alternativ treenighet. Hvem bærer ansvaret for at legemiddelfeltet er i ferd med å havne i et uføre? (- Problemet er at vektarmen befinner seg i en tilstand av permanent ubalanse, altså slik som i figur 1b.)

(Anm: En alternativ treenighet. Hvem bærer ansvaret for at legemiddelfeltet er i ferd med å havne i et uføre? I en redaksjonell lederartikkel i Tidsskriftets påskenummer beskriver medisinsk redaktør Geir Jacobsen hvordan en «uheldig treenighet» bestående av engasjerte leger, pågående pasientorganisasjoner og en offensiv legemiddelindustri, med mediene som klakører, kan «virke som motkrefter i arbeidet for en kunnskapsbasert medisin» (1). (…) Et alternativt perspektiv I mitt hode er det mer konstruktivt og virkelighetsnært å forstå samfunnets legemiddelregulerende mekanismer som en vektarm hvor vi i den ene enden finner den kommersielle farmasøytiske industrien og i den andre våre politiske myndigheter. Grensesnittet dem imellom utgjøres av legemiddelmyndighetene, hvor vi finner den amerikanske Food and Drug Administration, EUs European Medicines Agency og vårt eget Statens legemiddelverk, for å nevne noen. En forenklet og lokal versjon av denne vektarmen er forsøkt skissert i figur 1. Når vi nå en gang har overlatt en så sentral og universell oppgave som legemiddelutvikling til private kommersielle interessenter, er en balansert versjon av denne modellen (fig 1a) det beste vi kan håpe på. Problemet er at vektarmen befinner seg i en tilstand av permanent ubalanse, altså slik som i figur 1b. Tidsskr Nor Legeforen 2018 Publisert: 18. mai 2018.)

(Anm: Legemiddelindustrien (Big Pharma) (mintankesmie.no).)

(Anm: Miljø og legemiddel (Legemidler er farlig avfall). (mintankesmie.no).)

(Anm: Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk etc.) (mintankesmie.no).)

- Justisministeren jobbet for Finance Credit-toppene – måtte svare Erna om Økokrim-granskning. Tor Mikkel Wara (Frp) jobbet som innleid rådgiver for Finance Credit-eierne, og forsøkte samtidig å ansette journalisten som skrev kritiske saker om selskapet.

(Anm: Justisministeren jobbet for Finance Credit-toppene – måtte svare Erna om Økokrim-granskning. Tor Mikkel Wara (Frp) jobbet som innleid rådgiver for Finance Credit-eierne, og forsøkte samtidig å ansette journalisten som skrev kritiske saker om selskapet. (- «I oktober i fjor ble det utbetalt 86.000 britiske pund (snaut en million kroner) fra Finance Credit til Madland & Wara, men pengene gikk via et selskap eid av en forretningsmann uten noen som helst tilknytning til saken.» (nrk.no 4.4.2018).)

(Anm: Ukens «Lunch» (dn.no 6.4.2018).)

(Anm: Sponsing av journalistikk (mintankesmie.no).)

(Anm: Ytringsfrihet og offentlighet. (mintankesmie.no).)

(Anm: Journalists: anything to declare? (Journalister: noe å deklarere?) BMJ 2007;335:480 (8 September).)

(Anm: GlaxoSmithKline vil betale uafhængige sundhedsjournalister på eksempelvis Politiken for hjælp til omtale af lægemiddelstudie. »Helt skævt«, siger journalistformand. (politiken.dk 30.1.2016).)

(Anm Sponsorer gir 40.000 studenter fri tilgang til Schibsteds nettaviser. (…) Nå utvides studentkonseptet til seks nye skoler, med tre sponsorer på laget, BDO, KPMG og Adlibris. Til sammen 40.000 studenter vil nå få fri tilgang flere av Schibsteds aviser. Det er Aftenposten, Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad og Fædrelandsvennen. På trappene er også en lansering på den åttende skolen, NTNU i Trondheim. Med NTNU på plass vil Schibsted og partner nå 70.000 studenter.) (kampanje.no 31.10.2016).)

- Wara unnlatt å registrere verv og økonomiske interesser. (- Justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) skulle ha registrert sine verv og økonomiske interesser innen 4. mai. Men fortsatt har ikke Stortinget fått informasjonen. Wara ble utnevnt til justisminister 4. april.)

(Anm: Wara unnlatt å registrere verv og økonomiske interesser. Justisminister Tor Mikkel Wara har brutt Stortingets reglement og ikke registrert sine verv og økonomiske interesser. Nå skal Stortinget purre statsråden. Justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) skulle ha registrert sine verv og økonomiske interesser innen 4. mai. Men fortsatt har ikke Stortinget fått informasjonen. Wara ble utnevnt til justisminister 4. april. Ifølge «Reglement om register for stortingsrepresentantens verv og økonomiske interesser», skal opplysninger til registeret meldes innen én måned etter at nyvalgt storting har trådt sammen. «Registerets reglement gjelder også for regjeringens medlemmer. Det er med andre ord obligatorisk for regjeringsmedlemmene å registrere verv og økonomiske interesser i registeret» heter det i reglementet. Det betyr at Wara senest 4. mai skulle ha registrert sine verv og økonomiske interesser. Les også Harald Stanghelle: Makten vandrer fra PR-byråene til Regjeringen(aftenposten.no 13.6.2018).)

(Anm: Interessekonflikter, bestikkelser og korrupsjon (mintankesmie.no).)

- Riksrevisjonen: 7000 helseansatte lot være å rapportere bi-jobber. Hver tredje offentlig ansatte lege, psykolog eller ambulansearbeider har jobb ved siden av.

(Anm: Riksrevisjonen: 7000 helseansatte lot være å rapportere bi-jobber. Hver tredje offentlig ansatte lege, psykolog eller ambulansearbeider har jobb ved siden av. (– Det er kritikkverdig at helseforetakene ikke har sikret mer åpenhet om ansattes bierverv, skriver riksrevisor Per-Kristian Foss i den årlige rapporten til Stortinget om forvaltning av statlige selskaper. (vg.no 12.12.2017).)

(Anm: Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2016. Dokument 3:2 (2017–2018) Overlevert Stortinget 12.12.2017.) (PDF)

(Anm: Interessekonflikter, bestikkelser og korrupsjon (mintankesmie.no).)

(Anm: Pasientforeninger etc. (legemiddelfirmasponset helseinformasjon) (mintankesmie.no).)

- Leger som mottar de største utbetalingene fra legemiddelfirmaer deklarerer dem ikke på nytt nettsted.

(Anm: Leger som mottar de største utbetalingene fra legemiddelfirmaer deklarerer dem ikke på nytt nettsted. (Doctors getting biggest payments from drug companies don’t declare them on new website. BMJ 2016;354:i3679 (Published 01 July 2016).)

(Anm: Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Statlig hvitvasking av legemiddelinformasjon (Tidsskr Nor Legeforen 2010; 130:368 (25.2.2010).)

– Industrien ønsker lojalitet. Legemiddelverkets Steinar Madsen sier han sjelden har sett et så klart uttrykk for at industrien krever gjentjenester for å gi forskningsstøtte. (- Norsk Nevrologisk Forening (NNF) har tidligere fått innvilget forskningsstøtte av legemiddelselskapet Biogen, men på grunn av «off label»-bruk i Norge tildeles ikke foreningen slik støtte i år, slik Dagens Medisin har skrevet.)

(Anm: – Industrien ønsker lojalitet. Legemiddelverkets Steinar Madsen sier han sjelden har sett et så klart uttrykk for at industrien krever gjentjenester for å gi forskningsstøtte. PRESSER LEGENE: – I denne saken presser industrien legene økonomisk fordi man ikke er fornøyd med deres holdninger, mener medisinsk fagdirektør Steinar Madsen, i Statens Legemiddelverk. – Industrien ønsker å fremkalle en slags lojalitet som takknemlighet for at de gir penger. I denne saken presser industrien legene økonomisk fordi de ikke er fornøyd med deres holdninger, sier Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør i Statens Legemiddelverk (SLV). Norsk Nevrologisk Forening (NNF) har tidligere fått innvilget forskningsstøtte av legemiddelselskapet Biogen, men på grunn av «off label»-bruk i Norge tildeles ikke foreningen slik støtte i år, slik Dagens Medisin har skrevet. Les saken: Biogen trekker forskningsstøtte til legeforening
Madsen mener brevkorrespondansen mellom Biogen og Norsk Nevrologisk Forening viser «den sanne bakgrunnen» for hvorfor legemiddelindustrien gir penger til legene. – Det overordnede motivet er å tjene penger og beskytte sine næringsinteresser. Dette er ikke noen gratis lunsj og de forventer å få noe igjen. Da blir spørsmålet om hvorvidt legene noen ganger handler annerledes enn de burde – og at disse økonomiske insentivene har sin virkning. Etterlyser påvirkningsstudier Fagdirektøren mener man trenger mer forskning på hvordan norske leger blir påvirket av kontakt med legemiddelindustrien. – Vi trenger mer forskning om hvordan norske leger blir påvirket av kontakt med industrien. I USA har man en solskinnslov som går ut på at hver cent som gis til en lege, skal oppgis. Der har man også vist at det er forbausende lite som skal til for at leger endrer forskrivingspraksis. (dagensmedisin.no 6.4.2018).)

(Anm: Forskning og ressurser (mintankesmie.no).)

(Anm: - Kan vi stole på forskning? (…) - Big Data må følges av Big Theory. (…) - Gir «big data» bedre beslutninger? (dagensmedisin.no 28.10.2013).)

- Desinformasjon virker. Omfanget av desinformasjon er større enn mange tror.

(Anm: Ulf Sverdrup, direktør ved Norsk utenrikspolitisk institutt. Desinformasjon virker. Omfanget av desinformasjon er større enn mange tror. Spørsmålet er hvordan vi kan beskytte oss. (dn.no 22.1.2019).)

(Anm: Forskning bliver farlig, når de negative resultater glemmes. (…) Nyt dansk studie viser problemet. (...) For få negative resultater leder til falske konklusioner. (…) Manglende negative resultater har kostet liv. (…) Vores model viser, at vi er nødt til at få publiceret mindst 20 procent af de negative resultater, der produceres inden for hvert forskningsfelt, hvis vi skal undgå at lave falske antagelser om videnskabelig fakta. (videnskab.dk 5.1.2017).)

(Anm: Legemiddelindustriens fortjeneste var nesten det dobbelte av utgifter til forskning og utvikling (FoU-utgifter) i 2013, 2014 og 2015. (Pharmaceutical Industry Profits Are Nearly Double R&D Costs in 2013, 2014 and 2015) (…) En primær unnskyldning som legemiddelindustrien bruker for «prisøkning» er de høye kostnadene for forskning og utvikling (FoU) som disse firmaene betaler for å få nye legemidler på markedet. (citizen.org 27.3.2017).)

- Leger som mottar ytelser fra et legemiddelfirma for et merkevarelegemiddel er fem ganger mer tilbøyelige til å foreskrive dette legemidlet fremfor en alternativ behandling, inklusive generiske legemidler (kopimedisiner), ifølge en ny CareDash-studie.

(Anm: Dive Brief: - Doctors who receive even one payment from a pharmaceutical company for a brand name drug are five times more prone to prescribe that drug over an alternative treatment, including generics, according to a new CareDash study. The likelihood rises to 14.5% when the payment involves a specific opioid drug. - From 2014 to 2016, drug companies paid doctors a total of $6.2 billion for services like promotional talks, royalties/licenses and consulting. -Opioid manufacturers paid physicians more than $43 million, with Insys Therapeutics and Purdue Pharma L.P. doling out $16 million and $11.5 million, respectively, over the two-year period. (biopharmadive.com 16.3.2018).)

- De fleste har hørt om fake news, men i dag har også fake science blitt et problem.

(Anm: - De fleste har hørt om fake news, men i dag har også fake science blitt et problem. Dag O. Hessen mener forskerlivet minner om et rotterace der tiden går med til å skrive søknader om penger til prosjekter som må oppfylle stadig strengere krav til kortsiktig nytte. Samtidig øker den kommersielle innflytelsen over akademia, mens politikere flere steder i verden ser bort fra vitenskapelige innsikter. (…) Sannhet til salgs er en beretning fra et universitetsliv der det har blitt stadig vanskeligere å forsvare slike viktige dannelsesidealer. (…) Derfor er universitetenes uavhengighet og forskningens frihet avgjørende. I siste instans angår det demokratiet selv. (respublica.no 23.2.2018).)

(Anm: Forskning og ressurser (mintankesmie.no).)

(Anm: - Kan vi stole på forskning? (…) - Big Data må følges av Big Theory. (…) - Gir «big data» bedre beslutninger? (dagensmedisin.no 28.10.2013).)

- Desinformasjon virker. Omfanget av desinformasjon er større enn mange tror.

(Anm: Ulf Sverdrup, direktør ved Norsk utenrikspolitisk institutt. Desinformasjon virker. Omfanget av desinformasjon er større enn mange tror. Spørsmålet er hvordan vi kan beskytte oss. (dn.no 22.1.2019).)

(Anm: Forskning bliver farlig, når de negative resultater glemmes. (…) Nyt dansk studie viser problemet. (...) For få negative resultater leder til falske konklusioner. (…) Manglende negative resultater har kostet liv. (…) Vores model viser, at vi er nødt til at få publiceret mindst 20 procent af de negative resultater, der produceres inden for hvert forskningsfelt, hvis vi skal undgå at lave falske antagelser om videnskabelig fakta. (videnskab.dk 5.1.2017).)

- Haugstad: Mange har et umodent forhold til kjøp av forskning. (- En senere ringerunde til andre universiteter og høgskoler for å finne ut hvor mange gaveprofessorater de hadde avslørte at det hadde man ikke oversikt over, og den tok lang tid å fremskaffe. — Kan hende bør man ha en kampanje for å freshe opp oppdragskontraktene og fokus på dette.)

(Anm: Haugstad: Mange har et umodent forhold til kjøp av forskning. Ekstern styring av forskning er et alvorlig problem, mener avgått statssekretær Bjørn Haugstad. (…) En senere ringerunde til andre universiteter og høgskoler for å finne ut hvor mange gaveprofessorater de hadde avslørte at det hadde man ikke oversikt over, og den tok lang tid å fremskaffe. — Kan hende bør man ha en kampanje for å freshe opp oppdragskontraktene og fokus på dette. (pahoyden.no 5.3.2018).)

– Det handler om legenes integritet og folks tillit. Helsekomiteens nestleder Kjersti Toppe sier det er en «uting» at offentlig ansatte sykehusleger også jobber for private aktører. (– Dette svekker tilliten til det offentlige, folk reagerer på det, sier helsekomiteens nestleder, Sps helsepolitiske talskvinne Kjersti Toppe.)

(Anm: – Det handler om legenes integritet og folks tillit. Helsekomiteens nestleder Kjersti Toppe sier det er en «uting» at offentlig ansatte sykehusleger også jobber for private aktører. Hun vil ha forbud mot slike bierverv. – Dette svekker tilliten til det offentlige, folk reagerer på det, sier helsekomiteens nestleder, Sps helsepolitiske talskvinne Kjersti Toppe. Riksrevisjonen har avdekket at nær 40 prosent av legene har bierverv, blant annet i privat sektor. Bare 13 prosent av dem oppgir biervervene, slik de plikter. Les også: Leder 700 ansatte og har jobb på si Helseminister Bent Høie uttalte seg i DN onsdag svært positivt til at de offentlig ansatte sykehuslegene har jobb på si for private aktører. – Jeg er helt uenig med Høie. Det er en uting at offentlig ansatte sykehusleger jobber for private. Det må komme klare regler for at jobb i helseforetakene ikke kan kombineres med jobb i det private, og i alle fall ikke på samme område, sier hun. (dn.no 22.2.2018).)

(Anm: Offentlig forvaltning (Offentlig sektor) (Statens økonomireglement - offentlige anskaffelser - offentlige innkjøp etc.) (mintankesmie.no).)

- Big pharma hilser på hundrevis av eks-statlige ansatte i "svingdøren". (- Alex Azars jobbhopp fra legemiddelfirmaet Eli Lilly til Trumps statlige forvaltning (helseminister) reflekterer tidenes dypeste bånd mellom legemiddelindustrien og den amerikanske regjering.)

(Anm: Big pharma greets hundreds of ex-federal workers at the ‘Revolving Door’. Alex Azar’s job hop from drugmaker Eli Lilly to the Trump administration reflects ever-deepening ties between the pharmaceutical industry and the federal government. A Kaiser Health News analysis shows that hundreds of people have glided through the “revolving door” that connects the drug industry to Capitol Hill and to the Department of Health and Human Services. Azar was confirmed Wednesday as  HHS secretary, joining other former drug industry alumni in top positions. (statnews.com 25.1.2018).)

(Anm: Legemiddelindustrien (Big Pharma) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelkonsulenter (sales representatives) (mintankesmie.no).)

- McCaskill planlegger et lovforslag for å tvinge legemiddelindustrien til å opplyse om utbetalinger til ideelle organisasjoner og interesseforeninger (pasientforeninger etc.). Senator Claire McCaskill (D-Mo.) Planlegger å introdusere et lovforslag som vil krever at legemiddelprodusenter rapporterer de utbetalinger som gjøres til ideelle organisasjoner og pasientforeninger, ifølge flere kilder som er oppdatert.

(Anm: McCaskill plans a bill to force pharma to disclose payments to nonprofits and advocacy groups. Seeking to toughen the Sunshine Act, Sen. Claire McCaskill (D-Mo.) plans to introduce a bill that would require drug makers to report payments that are made to nonprofit organizations and patient advocacy groups, according to several sources familiar with the effort. The move comes eight years after the Sunshine Act was created in response to concerns that industry payments were unduly influencing medical research and practice, an issue that arose after a Senate Finance Committee probe. The law was subsequently folded into the Affordable Care Act and a federal database was launched in 2014 to which companies must report payments to physicians. (statnews.com 9.3.2018).)

(Anm: Pasientforeninger etc. (legemiddelfirmasponset helseinformasjon) (mintankesmie.no).)

(Anm: Veldedighetsdonasjoner, hjelpeorganisasjoner etc. (manglende åpenhet om hvordan penger brukes) (mintankesmie.no).)

- Salg av sykdom: legemiddelindustrien og sykdomshandel. (Selling sickness: the pharmaceutical industry and disease mongering.) (- Det er store penger å tjene på å fortelle friske mennesker at de er syke.)

(Anm: Salg av sykdom: legemiddelindustrien og sykdomshandel. (Selling sickness: the pharmaceutical industry and disease mongering) Det er store penger å tjene på å fortelle friske mennesker at de er syke. Noen av de metoder som brukes for å medikalisere hverdagslivet kan kanskje bedre beskrives som sykdomshandel: utvidelse av grensene for behandlbare sykdommer for å ekspandere markeder for de som selger og leverer behandlinger.1 2 Legemiddelfirmaer er aktivt involvert i sponsing av definisjonen av sykdom og promotering overfor både forskrivende leger og forbrukere. Den sosiale fortolkning av sykdom er erstattet av næringslivets sykdomsfortolkning. Mens noen aspekter av medikalisering er gjenstand for løpende debatt, har mekanismen bak firmastøttet sykdomshandel og påvirkning av publikums bevissthet, medisinsk praksis, helse, og nasjonale budsjetter, i liten grad vært gjenstand for kritisk gransking. (...) Næringslivsfinansiert informasjon om sykdom bør erstattes med uavhengig informasjon. (Corporate funded information about disease should be replaced by independent information.) BMJ 2002;324:886-891 (13 April).)

(Anm: Legemiddelindustriens fortjeneste var nesten det dobbelte av utgifter til forskning og utvikling (FoU-utgifter) i 2013, 2014 og 2015. (Pharmaceutical Industry Profits Are Nearly Double R&D Costs in 2013, 2014 and 2015) (…) En primær unnskyldning som legemiddelindustrien bruker for «prisøkning» er de høye kostnadene for forskning og utvikling (FoU) som disse firmaene betaler for å få nye legemidler på markedet. (citizen.org 27.3.2017).)

- Forklaring på variasjoner i rekvireringer av tester i primærhelsetjenesten: protokoll for en realistisk gjennomgang. (- Inkonsekvent praksis kan forklares med ulike grader av underforbruk og overforbruk av tester for diagnose eller kontroller. Underforbruk av hensiktsmessige tester kan resultere i forsinkede eller missede diagnoser; overforbruk kan være et tidlig skritt som triggr en kaskade av unødvendig intervensjoner (undersøkelser, kontroller, behandlinger etc.), samt å være en kilde til skade i seg selv.)

(Anm: Explaining variations in test   in primary care: protocol for a realist review. Abstract Introduction Studies have demonstrated the existence of significant variation in test-ordering patterns in both primary and secondary care, for a wide variety of tests and across many health systems. Inconsistent practice could be explained by differing degrees of underuse and overuse of tests for diagnosis or monitoring. Underuse of appropriate tests may result in delayed or missed diagnoses; overuse may be an early step that can trigger a cascade of unnecessary intervention, as well as being a source of harm in itself. BMJ Open 2018;8:e023117.)

(Anm: Legemiddeløkonomi, bivirkninger og legemiddelomsetning (mintankesmie.no).)

- Oxycontin-producent stopper markedsføring over for læger. Purdue Pharma fyrer halvdelen af sine sælgere og stopper markedsføringen af selskabets smertestillende opioid Oxycontin over for læger, efter at den amerikanske stat har sagsøgt firmaet for at have gjort tusindvis afhængige af opioider. (- Siden slutningen af 90'erne har overdosis af opioider kostet 300.000 amerikanere livet.)

(Anm: Oxycontin-producent stopper markedsføring over for læger. Medicinalselskabet Purdue Pharma, der har tjent hovedparten af sine penge på at sælge det smertestillende opioid Oxycontin, fyrer nu halvdelen af sælgerkorpset og indstiller markedsføringen af Oxycontin over for læger. Det skriver en række amerikanske medier, heriblandt Bloomberg. Meldingen kommer efter, at 15 stater og 300 byer og amter i USA, senest storbyen New York, har sagsøgt Purdue Pharma for sin rolle i epidemien af opioid-afhængighed og opioid-relaterede dødsfald, der lige nu hærger i USA. (…) Samtidig steg steg antallet af amerikanere, der døde af at have indtaget opioider i overdosis. Siden slutningen af 90'erne har overdosis af opioider kostet 300.000 amerikanere livet. Og den amerikanske stat mener, at der er en sammenhæng mellem den udvikling og Purdue Pharmas markedsføring af Oxycontin. Også en række andre producenter af smertestillende medicin, som f.eks. Johnson & Johnson, er for nylig blevet sagsøgt af den amerikanske stat. Purdue Pharma har tidligere erklæret, at selskabet "har lært af fortiden og fokuserer på fremtiden," og skriver på sin hjemmeside, at kampen mod opioid-afhængighed "også er vores kamp." (medwatch.dk 12.2.2018).)

(Anm: - Reseptbelagte legemidler blir sett på som velsignet av legemiddelkontrollen FDA, mens foreldre og barn oversvømmes av stadig mer aggressiv reklame fra legemiddelfirmaer med meldinger om at disse substansene er trygge, populære, og fordelaktige. (medicalnewstoday.com 27.3.2015).)

(Anm: OxyContin (oxycodone hydrochloride) (Oksykodon) (mintankesmie.no).)

- Utbetalinger til leger, Sunshine Act: Implikasjoner og prognoser. (- Den inneholder nå betalingsinformasjon fra over 2 000 firmaer som har utført ~ 40 millioner utbetalinger til over 900 000 leger på totalt 25 milliarder dollar.) (- Sollys sies å være det beste av desinfeksjonsmidler...)

(Anm: The Physician Payments Sunshine Act: Implications and Predictions. On June 30, 2017, the Centers for Medicare and Medicaid Services released the 2016 Open Payments data, which (as required by the Physician Payments Sunshine Act of the Affordable Care Act) disclose payments and any other “transfers of value” to physicians from commercial entities (https://openpaymentsdata.cms.gov). This was the third complete year of the availability of this information. It now includes payment information from over 2000 companies that have made ~ 40 million payments to over 900 000 physicians for a total of nearly 25 billion dollars. The vast majority of these payments are for relatively small dollar amounts (<$100) related to the provision of food and beverages. Each year, before the release of the information, physicians have the opportunity to refute their own personal data; however, relatively few corrections have been requested or made. At its inception, the Sunshine Act (named in honor of Supreme Court Justice Louis D. Brandeis, who famously wrote, “Sunlight is said to be the best of disinfectants…”1) was expected to better inform the public about their physicians’ financial dealings with pharmaceutical and medical device manufacturers. Pediatrics 2018 (January 2018).)

(Anm: Money Talks (…) Et unikt menneskelig trekk er overholdelse av sosiale normer, f.eks., rettferdighet, selv om denne normgivende beslutningen innebærer det å tone ned egeninteresse. Men noen ganger foretrekker mennesker å jakte etter rikdom på bekostning av moralsk godhet. (...) Våre funn gir nevrale bevis for modulering av rettferdighet av økonomiske insentiver så vel som oversikt over inter-individuelle forskjeller. Front Behav. Neurosci. 2014 (05 May 2014).)

- Gi meg en innsynslov (solskinnslov): fem minutter med. . . Peter Gordon. (- Psykiater drøfter sin kampanje for å gjøre det obligatorisk å offentliggjøre utbetalinger fra legemiddelfirmaer.) (- "Jeg har bekymringer, som andre mennesker deler, om denne databasen fordi det er et frivillig register. Det er som å ha en bevisbase som bare er delvis. Omtrent 42millioner pund (€ 48m, $ 59m) betales hvert år er til britisk helsepersonell av farmasøytisk industri, og vi vet fortsatt ikke hvor mesteparten av det går. "Etter min erfaring er det veldig vanskelig å finne ut av en leges økonomiske konkurrerende interesser og omfanget av disse interessene, spesielt for de viktige opinionsledere som utdanner andre leger.)

(Anm: Bring me a sunshine act: five minutes with . . . Peter Gordon. The psychiatrist discusses his campaign to make disclosing payments from drug companies mandatory. “People often laugh when they see my sign calling for a sunshine act in Scotland because they think I want more sunshine in Scotland. The idea is actually about letting in the daylight and making things clear and transparent. (…) “I have concerns, which other people share, about this database because it is a voluntary register. It’s like having an evidence base that is only partial. Roughly £42m (€48m; $59m) each year is paid to British healthcare workers by the pharmaceutical industry and we still don’t know where most of that goes. “In my experience, it is very difficult to find out about a doctor’s financial competing interests and the scale of those interests, particularly for those key opinion leaders who are educating other doctors. Therefore, it’s my belief that we need to make financial declarations mandatory so that the public can find out what is happening for themselves. BMJ 2018;360:k1380 (Published 29 March 2018).)

– OxyContin-legemiddelfirmaet slutter å markedsføre opioider, idet de rapporterer detaljer om utbetalinger til interessegrupper. (- Purdue betalte 4,15 millioner dollar til 12 grupper fra 2012 til 2017, inkludert Academy of Integrative Pain Management, som drev lobbyisme mot statlige lovgivere mot begrensninger på legemiddelforskrivninger. Den nest største giveren, Insys Therapeutics, gav 3,15 millioner dollar til US Pain Foundation og andre. Ytterligere 1,6 millioner gikk til leger tilknyttet smertegrupper.)

(Anm: OxyContin maker stops marketing opioids, as report details payments to advocacy groups. Purdue Pharma, targeted in over 200 lawsuits for its role in the US opioid epidemic with fraudulent marketing of its semi-synthetic pill OxyContin, has cut its sales staff by half and said it would no longer market opioids to doctors. It will continue to make and sell them, however. The remaining US sales staff of roughly 200 will instead be asked to promote non-opioid products, Purdue said. Enquiries from doctors about opioids will henceforth go to its medical affairs department. “We are deeply troubled by the opioid crisis, and we are dedicated to being part of the solution,” the company said. The policy change will not apply to Purdue’s subsidiary in Canada, although overdose deaths have also spiked there in recent years. Purdue’s announcement came days before a US Senate report named the company as the biggest of five corporate donors that have funded pain treatment advocacy groups. Also named were Insys Therapeutics, Depomed, Johnson and Johnson, and Mylan.1 Purdue paid $4.15m to 12 groups from 2012 to 2017, including the Academy of Integrative Pain Management, which lobbied in state legislatures against restrictions on prescribing. The second biggest donor, Insys Therapeutics, gave $3.15m to the US Pain Foundation and others. A further $1.6m went to physicians affiliated with pain groups. Six former Insys executives and founder John Kapoor are currently awaiting trial on charges of paying kickbacks to hundreds of doctors, high prescribers of the company’s fentanyl spray Subsys. The drug was approved only for breakthrough cancer pain, but federal prosecutors allege that patients’ medical records were sent to company offices, where Insys staff—trained to pose as doctors’ employees—falsely led insurers to believe that patients had cancer.2 In Purdue’s case, the corporate entity and three current and former executives pleaded guilty to the charge of misbranding in 2007, a statute that makes it a crime to mislabel a drug, fraudulently promote it, or market it for an unapproved use. In a statement Purdue admitted misleading healthcare professionals about the risks of OxyContin. The company paid $600m in fines and the three executives a further $34.5m. Purdue has also made several much smaller payouts in state and class action lawsuits, but the total paid out so far is dwarfed by the estimated $31bn in revenue generated by OxyContin. The US President’s Council of Economic Advisers estimated in November that the opioid epidemic cost the US economy $504bn in 2015.3 Opioids were involved in 42 249 deaths in 2016, the second successive year in which US life expectancy fell. There were five times as many deaths from opioid overdose as in 1999.4 In recent years an avalanche of claims has piled up against Purdue from states, counties, and municipalities. More than 200 local governments pressing claims against opioid makers met this month with the federal judge overseeing the cases, Dan Polster, and told him that taking the 80 mg OxyContin, the strongest dose, off the market would have immediate benefits. Polster has said that he wants a settlement that involves more than simply paying money: one that changes business practices. Purdue is negotiating with state attorneys general for a global resolution. Lawyers for Purdue and other makers were also at the meeting, and they asked Polster why only the seven biggest opioid makers were targeted by litigation. Adding smaller makers as defendants would reduce the big companies’ share of any final payout. Purdue’s media exposure this week brought renewed questions about the private company’s owners, the Sackler family, who are some of the world’s most prolific sponsors of art, museums, and libraries, such as Oxford’s Sackler Library, London’s Serpentine Sackler Gallery, and the new Sackler Courtyard at London’s Victoria and Albert Museum. There are Sackler institutes researching psychobiology at Cornell, Columbia, McGill, Edinburgh, Glasgow, Sussex, and King’s College London. BMJ 2018;360:k791 (Published 19 February 2018).)

(Anm: Pasientforeninger etc. (legemiddelfirmasponset helseinformasjon) (mintankesmie.no).)

(Anm: For mange retningslinjer for behandlinger er skrevet av eksperter med finansielle konflikter, ifølge studie. (Too many treatment guidelines are written by experts with financial conflicts, study finds). (statnews.com 22.8.2016).)

- Legemiddellobbyen er den mest aggressivt finansierte lobby på Capitol Hill - den gjør forsvarsindustrien til dverger.

(Anm: - Legemiddellobbyen er den mest aggressivt finansierte lobby på Capitol Hill - den gjør forsvarsindustrien til dverger (- The drug lobby is the most aggressively funded lobby on Capitol Hill—it dwarfs the defence industry) The lobby problem: it’s in your own hands. Editor's Choice - US Editor’s Choice (Redaktørens valg – den amerikanske redaktørens valg). BMJ 2014;348:g135 (Published 10 January 2014).)

(Anm: Lobbyisme (lobbying - lobbyvirksomhet - lobbyregister - interessekonflikter - korrupsjon) (mintankesmie.no).)

- Rapport: Stigende lobbyisme skader Europas borgere. Ny NGO-rapport konkluderer, at en markant stigning i virksomheders lobbyisme er til stor skade for EU-borgere.

(Anm: Rapport: Stigende lobbyisme skader Europas borgere. Ny NGO-rapport konkluderer, at en markant stigning i virksomheders lobbyisme er til stor skade for EU-borgere. CBS-professor mener dog ikke, at udviklingen generelt er problematisk. Internationale virksomheder påvirker beslutningstagere i EU i så voldsom grad, at det går udover europæerne. (…) “Store virksomheder har en ekstrem indflydelse på bestemmelser og faren er, at beslutningerne ender med at gavne virksomhederne, men går ud over befolkningen,” siger Paul De Clerck fra græsrodsbevægelsen Friends of the Earth. Han er medforfatter til rapporten. (danwatch.dk 28.9.2018).)

(Anm: Number of organisations and European Parliament accreditations on the EU transparency register. This graph shows the evolution since February 2012, of: (danwatch.dk 17.9.2018).)

- Lobbyregister: Tiden er overmoden for et lobbyregister.

(Anm: - Lobbyregister: Tiden er overmoden for et lobbyregister. Det er et paradoks at Norge, som liker å fronte seg som et åpenhets- og tillitssamfunn, ikke vil gå med på å la offentligheten få en bred oversikt i de aktørene som opererer i gangene på Stortinget. (dagbladet.no 11.9.2018).)

(Anm: Den britiske regjeringen har drevet lobbyvirksomhet overfor EU-kommisjonen for å få vedtatt en mer avslappet tilnærming til reguleringer av legemidler, medisinsk utstyr og mat, ifølge et brev som BMJ har fått tilgang til. (The UK government has been lobbying the European Commission to adopt a more relaxed approach to regulating drugs, devices, and food, a letter seen by The BMJ has shown.) BMJ 2016;353:i3357 (Published 15 June 2016).)

- Alle synes å ønske lavere legemiddelpriser. (- Fem grunner til at det ikke har skjedd. (- 4. Alle de store aktørene har interesser, (eier)andeler i status quo.)

(Anm: Alle synes å ønske lavere legemiddelpriser. (…) Fem grunner til at det ikke har skjedd. (…) 4. Alle de store aktørene har interesser, (eier)andeler i status quo.) (Everyone seems to want lower drug prices. (…) 4. All the major players have a stake in the status quo. All the major players have a stake in the status quo. (statnews.com 26.1.2018).)

- Seniorforfatteren av nevnte studie (Potts WK) uttaler at man egentlig ikke har et tilstrekkelig følsomt toksisk vurderingssystem, at man derfor ofte ikke oppdager de skadelige effekter før etter 10 eller 20 år, og at publikum brukes som eksperimentelle forsøkskaniner (2, 3). Studiens «darwinistiske» toksisitetstest viser at legemidlet paroxetine (Seroxat, Paxil etc.) i dyreforsøk forårsaker bl.a. endokrine forstyrrelser, vedvarende svekket helse, økt dødelighet etc.

(Anm: RE: Studier som stikkes under stol Minileder (...) Studiens «darwinistiske» toksisitetstest viser at legemidlet paroxetine (Seroxat, Paxil etc.) i dyreforsøk forårsaker bl.a. endokrine forstyrrelser, vedvarende svekket helse, økt dødelighet etc. Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135:617 (25.5.2015).)

- Studie: Forsøg med ny medicin godkendes ofte på mangelfuldt grundlag. Prækliniske forsøg har ofte ikke undersøgt nye lægemidlers effekt tilstrækkeligt, og de betyder, at regulatoriske myndigheder tillader forsøg med mennesker på et uoplyst grundlag, konkluderer ny forskning.

(Anm: - Studie: Forsøg med ny medicin godkendes ofte på mangelfuldt grundlag. Prækliniske forsøg har ofte ikke undersøgt nye lægemidlers effekt tilstrækkeligt, og de betyder, at regulatoriske myndigheder tillader forsøg med mennesker på et uoplyst grundlag, konkluderer ny forskning. (- I stedet skeler regulatoriske myndigheder oftere til data for sikkerhed og toksitisitet end effekt, siger han. "Det stoler mere eller mindre på, at pengemændene bag det kliniske forsøg, industrien og investigatorerne, aldrig ville udføre kliniske forsøg, med mindre de var overbeviste om midlernes effektivitet," siger han. (medwatch.dk 9.4.2018).)

- Den nye studien kan bidra til å forklare hvorfor så mange oppmuntrende resultater i dyreforsøk ikke holder mål i studier på mennesker. (- "Dette er utrolig alarmerende," sier Shai Silberberg, direktør for forskningskvalitet ved National Institute of Neurological Disorders and Stroke i Bethesda, Maryland, som ikke var involvert i studien. Studien viser at beslutningstakere for etikk knyttet til kliniske forsøk ikke får den informasjonen de virkelig trenger for å evaluere disse prekliniske forsøkene.")

(Anm: Den nye studien kan bidra til å forklare hvorfor så mange oppmuntrende resultater i dyreforsøk ikke holder mål i studier på mennesker. (The new study may help explain why so many encouraging results in animal studies don't hold up in human trials.) "Dette er utrolig alarmerende," sier Shai Silberberg, direktør for forskningskvalitet ved National Institute of Neurological Disorders and Stroke i Bethesda, Maryland, som ikke var involvert i studien. Studien viser at beslutningstakere for etikk knyttet til kliniske forsøk ikke får den informasjonen de virkelig trenger for å evaluere disse prekliniske forsøkene.") Studien viser at beslutningstakere for etikk knyttet til kliniske forsøk ikke får den informasjonen de virkelig trenger for å evaluere disse prekliniske forsøkene." (Science - Apr. 5, 2018).)

- «Darwinistisk» test avslører antidepressivas skjulte toksisitet (giftighet).

(Anm: ‘Darwinian’ test uncovers an antidepressant’s hidden toxicity (...) “We don’t really have a sensitive, broad toxicity assessment system,” Potts says. “That’s why these things slip through the cracks and we often don’t discover harmful effects until after 10 or 20 years of epidemiology studies using the public as the experimental guinea pigs.” (unews.utah.edu 15.12.2014).)

(Anm: Oxford TB vaccine study calls into question selective use of animal data. Researchers were disappointed when a clinical trial of a new tuberculosis vaccine failed to show benefit, but should it have gone ahead when animal studies had already raised doubts and what does it mean for future research? Deborah Cohen investigates. BMJ 2018;360:j5845 (Published 10 January 2018).)

- Verdens rikeste 1 % får 82 % av rikdommen / velstanden, sier Oxfam.

(Anm: Verdens rikeste 1 % får 82 % av rikdommen / velstanden, sier Oxfam. Gapet mellom de superrike og resten av verden ble utvidet i fjor, idet rikdommen / velstanden fortsetter å eies av en liten minoritet, ifølge Oxfam. (…) Det skyldes skatteunndragelser, firmaers innflytelse på politikken / lovverket, uthuling av arbeidstakerrettigheter og kostnadsbesparelser for utvidelse av gapet. (…) Uakseptabelt. (bbc.com 22.1.2018).)

- Er leger forskere? (- I sin arbeidsmetodikk er de mer lik jazzmusikere enn forskere.)

(Anm: Er leger forskere? (...) De fleste leger følger velkjente mønstre og regler, improviserer ofte rundt disse regler. I sin arbeidsmetodikk er de mer lik jazzmusikere enn forskere. (Doctors are not scientists) (Editor's Choice (Redaktørens valg) BMJ 2004;328 (19 June).)

(Anm: For mange retningslinjer for behandlinger er skrevet av eksperter med finansielle konflikter, ifølge studie. (Too many treatment guidelines are written by experts with financial conflicts, study finds). (statnews.com 22.8.2016).)

(Anm: Legemiddelkonsulenter forteller leger lite om sideeffekter, ifølge studie. (Drug Reps Tell Docs Little of Side Effects: Survey) (Journal of General Internal Medicine 2013 (April).)

- Rapport: Kontroversielle sidegjøremål på jus i Oslo. Jobb på si. Sidegjøremål er kontroversielt ved Det juridiske fakultet ved UiO, viser en rapport. (- Best betalt er sidegjøremål som dommer i voldgiftssaker, som er en privat domstol der partene selv oppnevner dommere. Ifølge en av informantene ved fakultetet kan en professor tjene tre ekstra årsinntekter på voldgifter.) (- Noen har bistillinger ved andre forskningsinstitusjoner eller eier eget firma, men de kan ikke lenger være partner i advokatfirma.)

(Anm: Rapport: Kontroversielle sidegjøremål på jus i Oslo. Jobb på si. Sidegjøremål er kontroversielt ved Det juridiske fakultet ved UiO, viser en rapport. Enkelte kan tjene opptil tre ekstra årslønner på oppdrag ved siden av jobben. Ifølge rapporten «Juss og kjønn» av Trine Rogg Korsvik og Guro Bøe Linnet er sidegjøremål vanlig på Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Best betalt er sidegjøremål som dommer i voldgiftssaker, som er en privat domstol der partene selv oppnevner dommere. Ifølge en av informantene ved fakultetet kan en professor tjene tre ekstra årsinntekter på voldgifter. Rapporten er bestilt av fakultetet og ble offentliggjort rett før jul. Hovedtemaet er kjønnsbalanse, eller mangel på balanse, men en del av rapporten omhandler også ansattes sidegjøremål. Les også: Rapport om makt, mannsdominans og manglende likestilling på jus i Oslo. (…) Mange typer sidegjøremål Det er en lang rekke ulike sidegjøremål de ansatte har. Det kan være styreverv, at de sitter i ulike komitéer eller regjeringsoppnevnte utvalg. De driver juridisk rådgivning og gjør utredningsarbeid for departementer og organisasjoner, skriver juridiske betenkninger og lager kontrakter for næringslivet. De er dommere i internasjonale domstoler og av og til i Høyesterett, men oftere i voldgifter, går det fram av rapporten. Noen har bistillinger ved andre forskningsinstitusjoner eller eier eget firma, men de kan ikke lenger være partner i advokatfirma. Dette ble forbudt for fast vitenskapelig ansatte ved fakultetet i 2012. (khrono.no 7.2.2018).)

(Anm: Sakkyndige legers integritet, partiskhet og habilitet versus løgn i rettssalen (sakkyndighet) (mintankesmie.no).)

- For dårlig oppfølging og kontroll med sidegjøremål.

(Anm: For dårlig oppfølging og kontroll med sidegjøremål. Sidegjøremål. Internrevisjoner ved flere universiteter og en høgskole tror det foregår underrapportering av sidegjøremål, og sier ingen av institusjonene har god nok oppfølging av reglene. (khrono.no 4.12.2018).)

- Lederartikler. Å gjøre pasientrelevant klinisk forskning til en realitet. Forskere, bidragsytere (sponsorer; finansiører) og utgivere har alle et arbeid å gjøre.

(Anm: Lederartikler. Å gjøre pasientrelevant klinisk forskning til en realitet. Forskere, bidragsytere (sponsorer; finansiører) og utgivere har alle et arbeid å gjøre (Editorials. Making patient relevant clinical research a reality. Researchers, funders, and publishers all have work to do.) BMJ 2016;355:i6627 (Published 23 December 2016).)

(Anm: Legemiddelkonsulenter forteller leger lite om sideeffekter, ifølge studie. (Drug Reps Tell Docs Little of Side Effects: Survey) (Journal of General Internal Medicine 2013 (April).)

- Lykkepillebakrus for professor. (- Jeg var ikke forberedt da jeg ble spurt ut i retten om jeg hadde hatt noen slike betalte oppdrag.)

(Anm: Lykkepillebakrus for professor. (…) Jeg var ikke forberedt da jeg ble spurt ut i retten om jeg hadde hatt noen slike betalte oppdrag. Jeg tok det etter hukommelsen. Beklageligvis ble dette ufullstendig, men jeg tror du skal lete lenge etter en sakkyndig som har mindre binding til farmasøytisk industri enn meg. (dagbladet 12.11.2003).)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

(Anm: Overmedisinering av eldre (NRK Dagsrevyen) (…) Flere eldre dør av overmedisinering. (...) Vi er kommet dit at vi aksepterer lettere at pasienter dør av bivirkninger av medisiner enn av selve sykdommen. (nrk.no 10.2.2017).)

(Anm: Medisinering av psykisk utviklingshemmede (Lørdagsrevyen 12.11.2011).)

(Anm: Tror psykose­medisin tok livet av Renate. Da søsteren til Anniken Hoel døde brått, sto familien uten svar. Til det viste seg at «plutselig død» var en mulig bivirkning av medisinene hun tok. (nrk.no 13.3.2017).)

(Anm: Moren (85) ble syk av behandlingen på sykehjem: – Hadde ikke forventet at de skulle ødelegge et menneske med medisiner. Beboere på norske sykehjem bruker i gjennomsnitt syv medikamenter hver, viser tall fra Regjeringens demensplan 2020. Ofte er tallet mye høyere. (tv2.no 18.5.2017.)

(Anm: Han blei medisinert til døde (nrk.no 12.11.2011).)

- Utbetalinger til leger, Sunshine Act: Implikasjoner og prognoser. (- Den inneholder nå betalingsinformasjon fra over 2 000 firmaer som har utført ~ 40 millioner utbetalinger til over 900 000 leger på totalt 25 milliarder dollar.)

(Anm: Utbetalinger til leger, Sunshine Act: Implikasjoner og prognoser. (…) Den inneholder nå betalingsinformasjon fra over 2 000 firmaer som har utført ~ 40 millioner utbetalinger til over 900 000 leger på totalt 25 milliarder dollar. (…) Sollys sies å være det beste av desinfeksjonsmidler... (The Physician Payments Sunshine Act: Implications and Predictions. (…) It now includes payment information from over 2000 companies that have made ~ 40 million payments to over 900 000 physicians for a total of nearly 25 billion dollars. Brandeis, who famously wrote, “Sunlight is said to be the best of disinfectants… Pediatrics 2018 (January 2018).)

(Anm: Gaver, smøring, donasjoner (gave gitt som bestikkelse) etc. (mintankesmie.no).)

(Anm: Gratis lunch, legemidler, grådighetskultur og korrupsjon (mintankesmie.no).)

- Peter Gøtzsche og Nordisk Cochrane Center får hård kritik. Sundhedsstyrelsens direktør, ledende læger og forskere kritiserer Nordisk Cochrane Center ved Rigshospitalet for at være dogmatisk, unuanceret og afkoblet fra virkeligheden, skriver Weekendavisen. (- Centret bør underlægges en kritisk evaluering, foreslår Lars Vedel Kessing, der professor i psykiatri ved Københavns Universitet og i Region Hovedstadens psykiatri.) (- Peter Gøtzsche afviser kritikken over for Weekendavisen. »Der er tale om påstande og holdninger fra folk, der repræsenterer interesseområder, vi har taget op i vores forskning,« siger han.)

(Anm: Peter Gøtzsche og Nordisk Cochrane Center får hård kritik. Sundhedsstyrelsens direktør, ledende læger og forskere kritiserer Nordisk Cochrane Center ved Rigshospitalet for at være dogmatisk, unuanceret og afkoblet fra virkeligheden, skriver Weekendavisen. Centret bør underlægges en kritisk evaluering, foreslår Lars Vedel Kessing, der professor i psykiatri ved Københavns Universitet og i Region Hovedstadens psykiatri. Niels Kromann, cheflæge i Kræftens Bekæmpelse, er enig: »Der burde laves en uvildig evaluering, for det er blevet stedse mere skingert gennem årene, hvad der kommer fra Cochrane-centret og Peter Gøtzsche,« siger Niels Kromann til Weekendavisen. Cochrane-centret ved Rigshospitalet i København er en del af et internationalt forskernetværk, der samler og kritisk gennemgår videnskabelige studier om effekten af medicinske behandlinger. Centret i København blev oprettet i 1993 af professor Peter Gøtzsche, der stadig er centerleder. (…) Peter Gøtzsche afviser kritikken over for Weekendavisen. »Der er tale om påstande og holdninger fra folk, der repræsenterer interesseområder, vi har taget op i vores forskning,« siger han. (videnskab.dk 5.2.2018).)

(Anm: Varslere (medisinske varslere) (whistleblowers) etc. (mintankesmie.no).)

(Anm: Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Statlig hvitvasking av legemiddelinformasjon (Tidsskr Nor Legeforen 2010; 130:368 (25.2.2010).)

- Money Talks (…) Et unikt menneskelig trekk er overholdelse av sosiale normer, f.eks., rettferdighet, selv om denne normgivende beslutningen innebærer det å tone ned egeninteresse. Men noen ganger foretrekker mennesker å jakte etter rikdom på bekostning av moralsk godhet.

(Anm: Money Talks (…) Et unikt menneskelig trekk er overholdelse av sosiale normer, f.eks., rettferdighet, selv om denne normgivende beslutningen innebærer det å tone ned egeninteresse. Men noen ganger foretrekker mennesker å jakte etter rikdom på bekostning av moralsk godhet. (...) Våre funn gir nevrale bevis for modulering av rettferdighet av økonomiske insentiver så vel som oversikt over inter-individuelle forskjeller. Front Behav. Neurosci. 2014 (05 May 2014).)

- CCGer opplyser ikke om økonomisk støtte fra legemiddelindustrien. Offentlige ansatte leger i England mottar titusenvis av pund fra legemiddelfirmaer uten å opplyse om utbetalingene i deres offentlige registre, har en granskning av BMJ funnet.

(Anm: CCGs fail to declare pharma funding. GP commissioners in England are receiving tens of thousands of pounds from drug companies without declaring the funding in their public registers, an investigation by The BMJ has found.1 The BMJ worked with researchers from the University of Bath and Sweden’s Lund University to examine payments from private companies and charities to clinical commissioning groups in 2015 and 2016. Using data collected through requests made under freedom of information legislation, they found more than a thousand payments that were not included in the CCGs’ online registers of competing interests, gifts, sponsorship, and hospitality. Overall 3030 payments from private companies and charities were declared in CCGs’ public registers in 2015 and 2016. But the researchers found an additional 1570 payments that were not listed. Since March 2013 statutory guidance has required CCGs in England to declare conflicts of interest and to maintain and publish registers of their conflicts of interest and procurement decisions. BMJ 2018;360:j5911 (Published 04 January 2018).)

(Anm: The pharma deals that doctors fail to declare. BMJ2017;360:j5915. (Published 04 January 2018).)

(Anm: Clinical commissioning group. Clinical commissioning groups (CCGs) are NHS organisations set up by the Health and Social Care Act 2012 to organise the delivery of NHS services in England.[1] (en.wikipedia.org).)

- Foss vil ha åpenhet om risiko ved sidegjøremål. Bare én eneste høgskole har vurdert risikoen for at ansattes jobbing på si kan føre til rolleblanding og skade hovedarbeidsgiver. Riksrevisoren er overrasket over at ikke flere tar dette på alvor.

(Anm: Foss vil ha åpenhet om risiko ved sidegjøremål. Bare én eneste høgskole har vurdert risikoen for at ansattes jobbing på si kan føre til rolleblanding og skade hovedarbeidsgiver. Riksrevisoren er overrasket over at ikke flere tar dette på alvor. Riksrevisjonen har undersøkt hva universiteter og høgskoler gjør for å sikre åpenhet om ansattes sidegjøremål og dermed unngå rolle- og habilitetskonflikter og økonomiske misligheter. Bare 13 av 25 universiteter og høgskoler har egne systemer for å registrere sidegjøremål, viser undersøkelsen. Bare 1 av 25 kan dokumentere at de har gjennomført risikovurderinger på dette området, mens 7 av 25 sier at de har et visst bilde av risikoen knyttet til ansattes sidegjøremål og bierverv. Se undersøkelsen. (khrono.no 14.11.2017).)

(Anm: Revisjonsrapport for 2016.  om gjennomførte tiltak i universitets- og høgskolesektoren for å sikre åpenhet rundt tilsattes sidegjøremål og bierverv. Utsatt offentlighet jf. rrevl. § 18 (2) Vår referanse: 2016/01015-22 Vedlegg 1 (khrono.no).)

(Anm: Interessekonflikter, bestikkelser og korrupsjon (mintankesmie.no).)

(Anm: Offentlig forvaltning (Offentlig sektor) (Statens økonomireglement - offentlige anskaffelser - offentlige innkjøp etc.) (mintankesmie.no).)

- Rapport: Kontroversielle sidegjøremål på jus i Oslo. Jobb på si. Sidegjøremål er kontroversielt ved Det juridiske fakultet ved UiO, viser en rapport. (- Ifølge en av informantene ved fakultetet kan en professor tjene tre ekstra årsinntekter på voldgifter.)

(Anm: Rapport: Kontroversielle sidegjøremål på jus i Oslo. Jobb på si. Sidegjøremål er kontroversielt ved Det juridiske fakultet ved UiO, viser en rapport. (- Best betalt er sidegjøremål som dommer i voldgiftssaker, som er en privat domstol der partene selv oppnevner dommere. Ifølge en av informantene ved fakultetet kan en professor tjene tre ekstra årsinntekter på voldgifter.) (- Noen har bistillinger ved andre forskningsinstitusjoner eller eier eget firma, men de kan ikke lenger være partner i advokatfirma. (khrono.no 7.2.2018).)

(Anm: Offentlig forvaltning (Offentlig sektor) (Statens økonomireglement - offentlige anskaffelser - offentlige innkjøp etc.) (mintankesmie.no).)

- Legitimeres korrupsjon i akademia?

(Anm: Legitimeres korrupsjon i akademia? Leder for Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo, Jens Lægreid, mener makt over pensumlister gjør at vitenskapelige ansatte kan berike seg selv. I mangel på andre treffende skriftlige uttrykk for min bekymring, trekker jeg paralleller til en av verdens virkelige styggedommer; korrupsjon. (…) Det direkte økonomiske insentivet som oppstår er ikke gunstig for at den objektivt best egnede litteraturen havner på pensumlisten.) (khrono.no 29.12.2017).)

- Ansatt i barnevernet – selger privat barnevern på si. (- Det betyr at enkeltpersoner kan sitte på begge sider av bordet når kontrakter skal inngås og offentlige penger fordeles. «Dette viser en praksis der det veldig fort kan oppstå problemer» - Jusprofessor og offentlighetsekspert ved Universitet i Bergen, Jan Fridthjof Bernt.)

(Anm: Ansatt i barnevernet – selger privat barnevern på si. Flere titalls personer selger private barnevernstjenester – samtidig som de er ansatt i det offentlige barnevernet. Det viser en granskning VG har gjort. Det siste året har VG gjennom en rekke artikler beskrevet hvordan privat barnevern har utviklet seg til å bli en sværtlønnsom bransje, der også offentlig ansatte kan ende opp i dobbeltroller. I dag kan VG avsløre at minst 59 barnevernsansatte de siste fem årene har solgt eller selger ulike private barnevernstjenester, samtidig som de jobber eller har jobbet for det offentlige barnevernet. Det betyr at enkeltpersoner kan sitte på begge sider av bordet når kontrakter skal inngås og offentlige penger fordeles. «Dette viser en praksis der det veldig fort kan oppstå problemer» - Jusprofessor og offentlighetsekspert ved Universitet i Bergen, Jan Fridthjof Bernt. (vg.no 15.1.2018).)

(Anm: Bufdir etter gjennomgang: Ansatte har brutt regelverket. Bufdir har kartlagt samtlige ansatte i egen etat og funnet to ansatte som har begått regelbrudd. – Cowboyer som tror de kan operere fritt, sier minister Helleland om barnevernsansatte med dobbeltroller. Bufdir-direktør, Mari Trommald, har forklart seg for barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H), etter at sistnevnte kalte henne inn på teppet i forrige uke. Redegjørelsen kommer etter at VG tidligere denne måneden avslørte at flere titalls personer selger private barnevernstjenester – samtidig som de er ansatt i det offentlige barnevernet. Gjennomgang avslører at det er oppdaget lovbrudd blant etatens egne ansatte. (vg.no 1.2.2018).)

(Anm: Den nye barneministeren om dobbeltroller i barnevernet: – Fullstendig uakseptabelt. Etter noen dager i sin nye ministerpost kaller barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland Bufdir-direktøren inn til møte om dobbeltroller i barnevernet. For en uke siden avslørte VG at flere titalls personer selger private barnevernstjenester – samtidig som de er ansatt i det offentlige barnevernet. Dette får den nye barne- og likestillingsministeren til å reagere kraftig. – Allerede på min første dag i denne stolen kalte jeg direktør Mari Trommald i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) inn til et møte, sier Linda Hofstad Helleland. (vg.no 22.1.2018).)

- Solveig Horne krever full opprydning etter VG-avsløring.  (- Nå forventer hun at både Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) og kommunene tar en grundig gjennomgang, for å sikre at dette ikke skjer.)

(Anm: Solveig Horne krever full opprydning etter VG-avsløring. Etter helgens VG-avsløring krever barne- og likestillingsministeren en forklaring fra direktoratet på hva de har gjort for å for å sikre at ingen barnevernsansatte har dobbeltroller. Søndag avslørte VG at minst 59 ansatte i barnevernet selger, eller har solgt, privat barnevern på si. 21 av dem opplyser at de selger tjenester til den samme kommunen eller område de jobber i.  (…) Nå forventer hun at både Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) og kommunene tar en grundig gjennomgang, for å sikre at dette ikke skjer. (vg.no 16.1.2018).)

- Kommuneansatte dømt til 6 og 3 1/2 års fengsel for grov korrupsjon. DRAMMEN TINGRETT (VG) Tidligere byggesaksbehandler i Drammen kommune, Mette Cranner, er dømt til seks års fengsel for grov korrupsjon.

(Anm: Kommuneansatte dømt til 6 og 3 1/2 års fengsel for grov korrupsjon. DRAMMEN TINGRETT (VG) Tidligere byggesaksbehandler i Drammen kommune, Mette Cranner, er dømt til seks års fengsel for grov korrupsjon. Hennes medhjelper Naeem Akbar er dømt til tre år og seks måneders fengsel. – Det er ikke tvil om at hun hadde et økonomisk motiv for å ta imot betaling, og retten finner det klart at betaling skjedde i kraft av saksbehandlerstillingen, sa tingrettsdommer Lars Edvard Landsverk under domsavsigelsen mot de to tidligere byggesaksbehandlerne. Bakgrunn: Dette er korrupsjonssaken Mette Cranner er dømt til seks års fengsel for å ha mottatt nær 1,2 millioner kroner i bestikkelser fra utbyggere i kommunen. Hennes medhjelper Naeem Akbar, også saksbehandler, mottok ifølge dommen 135.000 kroner. Han er dømt til fengsel i tre år og seks måneder. (vg.no 21.3.2018).)

- Anmeldte ansatt for korrupsjon. Etikk. Lillesand-rådmann Guri Ulltveit-Moe har anmeldt en saksbehandler i kommunen for korrupsjon.

(Anm: Anmeldte ansatt for korrupsjon. Etikk. Lillesand-rådmann Guri Ulltveit-Moe har anmeldt en saksbehandler i kommunen for korrupsjon. Saksbehandleren og tre andre personer er siktet etter korrupsjonsbestemmelsene i straffeloven, bekrefter politiadvokat Hans Olav Røyr overfor lokalmediene. Alle fire er avhørt, men nekter straffskyld. De fire er mistenkt for korrupsjon ved henholdsvis å ha mottatt eller gitt en «utilbørlig fordel». For grov korrupsjon, som korrupsjon utøvd av offentlig tjenestemann gjerne blir betraktet som, er strafferammen fengsel i inntil ti år. (kommunal-rapport.no 4.4.2018).)

- Fiskeriforvaltning: Fiskeridirektoratets ansatte bør ikke eie oppdrettsaksjer. Uheldig eierskap.

(Anm: Fiskeriforvaltning: Fiskeridirektoratets ansatte bør ikke eie oppdrettsaksjer. Uheldig eierskap. De siste femten åra har oppdrettsnæringen vokst til å bli en av våre største og viktigste eksportnæringer. I fjor ble det samlet eksportert sjømat for 91,6 milliarder kroner. Men produksjonsveksten har ikke kommet uten bakside. (…) For det er ikke bare selve lusesmitten som skaper trøbbel for omgivelsene. Også medisinene som brukes for å motvirke spredningen av lakselus innebærer ofte uakseptable miljøskader. Legemiddeltypen flubenzuroner er blant disse. Flubenzuroner er ment å hindre skalldannelse, og slik drepe lakselusen. Men derfor har den også sterke negative effekter på krepsdyr i nærheten, som reker og krabber. (dagbladet.no 27.12.2017).)

(Anm: Mer laks – mye mer lus. Slik tallfester forskerne risikoen for lakselusspredning. Beregningene av lusepåslag på utvandrende villaks er gjort med antagelse om at fisken følger korteste rute fra elv til hav, skriver forfatteren. (dn.no 12.1.2018).)

- Sjøbunnen drukner i avføring og ubrukt for, kobber dreper marint liv, titusenvis av tonn med avlusningsmidler og kjemikalier sprer seg ukontrollert.

(Anm: Nå dreper de fjordene. Oppdrett av laks er en miljøbombe. Fjordene dør sakte. (…) Fra hele kysten kommer det rapporter fra fiskere som beretter hvordan forurensning fra oppdrett har ødelagt gytefjorder, svekket artsmangfoldet og utslettet rekefisket. Sjøbunnen drukner i avføring og ubrukt for, kobber dreper marint liv, titusenvis av tonn med avlusningsmidler og kjemikalier sprer seg ukontrollert. I tillegg kommer virussykdommer, faren for smitte til villfisk, elendig dyrevelferd og rømming. (dagbladet.no 8.6.2015).)

- Gruppe (Transparency International) ber om flere tiltak for å takle korrupsjonen innen legemiddelindustrien.

(Anm: Gruppe (Transparency International) ber om flere tiltak for å takle korrupsjonen innen legemiddelindustrien. (Group calls for more to be done to tackle corruption in the pharmaceutical industry) (…) På begynnelsen av 2016 har én av 10 korrupsjonsundersøkelser i USA involvert legemiddelfirmaer, hvilket ifølge rapporten er et langt høyere antall saker enn det som involverer banksektoren. BMJ 2016;353:i3099 (Published 02 June 2016).)

(Anm: Gruppesøksmål (massesøksmål) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelindustrien (Big Pharma) (mintankesmie.no).)

(Anm: Statlige ansatte eier aksjer i selskaper de skal vokte. Oslo (NTB): Flere ansatte i eierskapsavdelingen i Næringsdepartementet har aksjer i de samme selskapene som avdelingen har ansvaret for å følge opp. (adressa.no 14.4.2016).)

(Anm: Offentligt betalte forskere pynter på resultater af forsøg på mennesker. (videnskab.dk 14.3.2016).)

- Riksrevisjonen mener at alle universiteter og høgskoler bør skaffe seg registre over hva slags verv og ekstrajobber de ansatte har på si, og trekker fram Norges Handelshøyskole som en modell.

(Anm: Vil ha bedre oversikt over ansattes jobbing på si. Revisjon. Riksrevisjonen mener at alle universiteter og høgskoler bør skaffe seg registre over hva slags verv og ekstrajobber de ansatte har på si, og trekker fram Norges Handelshøyskole som en modell. Riksrevisjonen har undersøkt i hvilken grad universiteter og høgskoler har oversikt over sidegjøremålene de ansatte har i tillegg til sin vanlige jobber, slik som bistillinger ved andre institusjoner, styreverv, konsulentoppdrag og eierinteresser i selskaper. Hensikten er å skape åpenhet om mulige interessekonflikter. Resultatene av undersøkelsen blir først offentliggjort når Riksrevisjonens årlige rapport om revisjon og kontroll for budsjettåret for 2016, Dokument 1, blir offentliggjort i oktober, men avdelingsdirektør Bernt Nordmark i Riksrevisjonen lettet litt på sløret under styremøtet ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) nylig. (khrono.no 15.9.2017).)

(Anm: Gaver, smøring, donasjoner (gave gitt som bestikkelse) etc. (mintankesmie.no).)

- Legitimeres korrupsjon i akademia? Leder for Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo, Jens Lægreid, mener makt over pensumlister gjør at vitenskapelige ansatte kan berike seg selv. I mangel på andre treffende skriftlige uttrykk for min bekymring, trekker jeg paralleller til en av verdens virkelige styggedommer; korrupsjon. (- Det direkte økonomiske insentivet som oppstår er ikke gunstig for at den objektivt best egnede litteraturen havner på pensumlisten.)

(Anm: Legitimeres korrupsjon i akademia? Leder for Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo, Jens Lægreid, mener makt over pensumlister gjør at vitenskapelige ansatte kan berike seg selv. I mangel på andre treffende skriftlige uttrykk for min bekymring, trekker jeg paralleller til en av verdens virkelige styggedommer; korrupsjon. Her er problemet: En emneansvarlig har i dag rett til å bestemme hvilke tekster som skal være på pensumlisten. Å blande seg for mye inn i valg av pensum er ansett som et overtramp mot autonomien og den akademiske friheten. Det er mange gode grunner til at ikke for mange burde stikke nesen sin i pensumlister og læringskrav, men fortsatt nokså problematisk når en professor også kan sette egne - eller venners - verk på pensumlister. Det blir da konstruert en monopolsituasjon som gjør at studenten blir helt avhengig av å kjøpe deres, eller venners, verk – det er tross alt det de blir testet på under eksamen. Dette er verk de gjerne har skrevet samtidig som de mottar statlig lønn. Allikevel har de mulighet til å selge verkene til, i noen tilfeller, avsindige priser. Deres makt som ansvarlig for egne pensumlister, gjør altså at Universitetet i Oslos vitenskapelige ansatte kan berike seg selv. Det direkte økonomiske insentivet som oppstår her, er heller ikke gunstig for at den objektivt best egnede litteraturen havner på pensumlisten. La oss prøve å overføre dagens praksis til et annet - rent hypotetisk - tilfelle: En ansatt i Politiet har full makt til å bestemme hvilke politibiler de skal kjøpe inn. Vedkommende har også flere aksjer i en bilforhandler, og bestemmer at politibiler skal kjøpes fra denne forhandleren. Politiet må altså da betale betydelige beløp til bilforhandleren, noe som gjør at den ansatte får økt verdi på aksjeporteføljen. Denne gevinsten ville i dette tilfellet vært ulovlig. Og det er heller ikke gitt at bilen politiet ender opp med er den best egnede. Men i akademia derimot, blir en slik praksis ansett som fortjent bonuslønn for strevet. Betyr det at vi egentlig legitimerer korrupsjon i akademia? (khrono.no 29.12.2017).)

- Helsejurist: – Vi må få vite hva ting koster, det er fellesskapets ressurser. – Det er nødvendig med transparens for blant annet å motvirke korrupsjon, sier helsejurist Anne Kjersti Befring.  

(Anm: Helsejurist: – Vi må få vite hva ting koster, det er fellesskapets ressurser. – Det er nødvendig med transparens for blant annet å motvirke korrupsjon, sier helsejurist Anne Kjersti Befring.  "BEFOLKNINGEN TAPER": – Jeg er redd dette er nok et eksempel på at våre sykehus forvaltes av et system som ikke praktiserer offentlige prinsipper og som preget av mye amatørskap, noe befolkningen taper på gjennom reduserte helsetjenester, sier helsejurist Anne Kjersti Befring. – Et av formålene med offentlig innsyn og åpenhet, er at man skal få kunnskap om feil og hvordan de har oppstått. Det er nødvendig med transparens for blant annet å motvirke korrupsjon. Derfor er det alvorlig at det ikke er tilstrekkelig åpenhet. Det sier helsejurist og UiO-forsker Anne Kjersti Befring. (dagensmedisin.no 7.12.2017).)

- Sykehuspartner skjulte 333 millioner. Da Dagens Medisin stilte spørsmål om hva Helse Sør-Østs skandaleprosjekt koster, fjernet konstituert direktør i Sykehuspartner, Gro Jære, informasjonen fra en offentlig virksomhetsrapport.

(Anm: Sykehuspartner skjulte 333 millioner. Da Dagens Medisin stilte spørsmål om hva Helse Sør-Østs skandaleprosjekt koster, fjernet konstituert direktør i Sykehuspartner, Gro Jære, informasjonen fra en offentlig virksomhetsrapport. Konstituert direktør Gro Jære i Sykehuspartner HF ga ordre om å fjerne opplysninger fra rapporten som viser kostnader for IKT-prosjektet Imod. Les også: Jusprofessor: – Ulovlig og straffbart Dette gigantprosjektet, som skulle modernisere hele IT-strukturen i det regionale helseforetaket, startet for over et år siden. I sommer ble det satt på vent, etter NRKs avsløringer om at utenlandske IT-arbeidere hadde hatt tilgang på sensitive personopplysninger. Sykehuspartner HF er underlagt det regionale helseforetaket Helse Sør-Øst. (dagensmedisin.no 7.12.2017).)

- Leger er mindre sannsynlig å bli fratatt retten til å praktisere grunnet uærlighet enn andre helsearbeidere. Arbeidets stress og innflytelse på arbeidsplassen er viktige faktorer når leger og annet helsepersonell er anklaget for profesjonell tjenestefeil, konkluderer forskningen.

(Anm: Doctors are less likely to be struck off for dishonesty than other health workers. The stresses of work and the influence of a malfunctioning workplace are important factors when doctors and other healthcare professionals are charged with professional misconduct, research has concluded.1 An analysis of 6714 cases of professional misconduct brought by three healthcare regulators, including the General Medical Council (GMC), identified three types of perpetrators. These are described as: the self serving “bad apple”; the individual who is corrupted by falling standards in the workplace; and the depleted perpetrator struggling to cope with the pressures of life. BMJ 2017;359:j5184 (Published 08 November 2017).)

(Anm: Forskning og ressurser (mintankesmie.no).)

(Anm: Retningslinjer og veiledere (habilitet, interessekonflikger, korrupsjon etc.) (mintankesmie.no).)

- Fremstående celecoxib-forsker innrømmer fabrikasjon av data i 21 artikler.

(Anm: Fremstående celecoxib-forsker innrømmer fabrikasjon av data i 21 artikler. Prominent celecoxib researcher admits fabricating data in 21 articles. BMJ 2009;338:b966 (9 March).)

(Anm: Gratis lunch, legemidler, grådighetskultur og korrupsjon (mintankesmie.no).)

- Statssekretær Bjørn Haugstad i Kunnskapsdepartementet er skeptisk til et sentralt register over hva slags jobber og gjøremål de ansatte ved universiteter og høgskoler har på si.

(Anm: Sidegjøremål. Statssekretær Bjørn Haugstad i Kunnskapsdepartementet er skeptisk til et sentralt register over hva slags jobber og gjøremål de ansatte ved universiteter og høgskoler har på si. Riksrevisjonen vil ha bedre oversikt over sidegjøremålene som ansatte ved universiteter og høgskoler har i tillegg til sin vanlige jobber, slik som bistillinger ved andre institusjoner, styreverv, konsulentoppdrag og eierinteresser i selskaper. Hensikten er å skape åpenhet om mulige interessekonflikter. Derfor har Riksrevisjonen undersøkt hva slags oversikt institusjonene har over sidegjøremålene, og resultatet blir offentliggjort i oktober i Riksrevisjonens årlige rapport om revisjon og kontroll for budsjettåret for 2016, Dokument 1. Les også: Vil ha bedre oversikt over ansattes jobbing på si Riksrevisjonen framhever Norges handelshøyskole (NHH) som en modell og mener at alle universiteter og høgskoler burde ha slike registre. (khrono.no 21.9.2017).)

- Mangler oversikt over ansattes sidegjøremål. Sidegjøremål. Bare et fåtall universiteter og høgskoler har åpne registre som viser om ansatte har jobber på si, verv eller eierinteresser som kan skape interessekonflikter eller habilitetsproblemer.

(Anm: Mangler oversikt over ansattes sidegjøremål. Sidegjøremål. Bare et fåtall universiteter og høgskoler har åpne registre som viser om ansatte har jobber på si, verv eller eierinteresser som kan skape interessekonflikter eller habilitetsproblemer. Riksrevisjonen har i forbindelse med revisjonen av regnskapene for 2016 undersøkt hvordan universiteter og høgskoler håndterer ansattes sidegjøremål, slik som bistillinger, styreverv, konsulentoppdrag og eierinteresser. Resultatet blir først offentliggjort i Riksrevisjonens Dokument 1 i oktober, men det er allerede klart at Riksrevisjonen krever mer åpenhet om sidegjøremål. Les også: Vil ha bedre oversikt over ansattes jobbing på si (…)  «Riksrevisjonen konstaterer at de fleste kontrollerte virksomhetene ikke har rutiner for å sikre åpenhet rundt slike bierverv. Etter Riksrevisjonens oppfatning eksisterer det derfor stor risiko for at rolle- og habilitetskonflikter ikke blir avdekket», het det i Dokument 1 for 2010-11. (…) Krevde åpenhet Leder i Transparency Norge Guro Slettemark, sa i et intervju med Khrono for flere år siden at hun mener et åpent register over bierverv er viktig. (…) Les også: UiOs register fortsatt ikke offentlig etter elleve år. (khrono.no 3.10.2017).)

(Anm: Interessekonflikter, bestikkelser og korrupsjon (mintankesmie.no).)

- Satt i offentlige lederjobber mens millionene rullet inn privat. Norge har brukt over en halv milliard på å gi videregåendeelever pensum på internett. I dag kan NRK vise hvor betydelige summer som gikk til ett privat selskap – mens eierne satt i sentrale offentlige lederroller.

(Anm: Satt i offentlige lederjobber mens millionene rullet inn privat. Norge har brukt over en halv milliard på å gi videregåendeelever pensum på internett. I dag kan NRK vise hvor betydelige summer som gikk til ett privat selskap – mens eierne satt i sentrale offentlige lederroller. (…) Dette er historien om hvordan barndomskameratene fra Alsvåg vokste seg store på digitale læremidler for norske videregåendeelever, mens det offentlige selskapet de jobbet for skal ha brutt arbeidsmiljøloven, forvaltningsloven og lov om offentlige anskaffelser. (…) Har mottatt 155 millioner offentlige kroner. Cerpus startet i det små, men ved utgangen av fjoråret hadde Nordeng og Meløy private formuer på henholdsvis 10,2 og 5,7 millioner kroner. Men de store verdiene ligger fortsatt i Cerpus AS, som har fått utbetalt 155 millioner kroner for å levere tekniske løsninger, drifte og utvikle og levere innhold til Nasjonal digital læringsarena (NDLA). (nrk.no 7.11.2017).)

(Anm: Ber Økokrim etterforske offentlig læremiddelselskap. To kontrollutvalg vil sende bekymringsmelding til Økokrim etter avsløringene rundt NDLA. – Det er snakk om store penger og bekymringsverdige dobbeltroller, sier lederen i Telemark. (nrk.no 21.11.2017).)

– Varslar går rettens veg for ei offentleg orsaking. SKIEN (NRK): Alle dei seks varslarane i NDLA-saka krev ei offentleg orsaking, men det vil ikkje styret i selskapet gje dei.

(Anm: Varslar går rettens veg for ei offentleg orsaking. SKIEN (NRK): Alle dei seks varslarane i NDLA-saka krev ei offentleg orsaking, men det vil ikkje styret i selskapet gje dei. – Me har venta i tre år på ei orsaking, no er tolmodet slutt, seier Liv Heidrun Heskestad. Ho står fram som varslar for første gong og fortel om draumejobben ho mista då ho blei mistenkeleggjort etter å ha varsla om kritikkverdige tilhøve. – Eg vart utsett for gjengjelding etter at eg varsla, og miste jobben i NDLA, seier Heskestad, som har skaffa seg advokat. (…) Kunne ikkje teie Rune Mathisen, den fyrste av varslarane som stod offentleg fram, sukkar når han forklarer. – Etter 5–6 år såg me at det var for tette band mellom private aktørar og NDLA. (nrk.no 18.1.2018).)

- Tirsdag kunne NRK fortelle hvordan konsulentselskapet Cerpus åttedoblet omsetningen nesten utelukkende grunnet kontrakter med NDLA, som på oppdrag fra 18 norske fylkeskommuner lager digitale læremidler for videregåendeelever.

(Anm: Full oppvask etter lovbruddene i NDLA – styret vil ikke svare på om lederen er fredet. Styret ser «svært alvorlig» på forholdene i det offentlige skoleselskapet Nasjonal digital læringsarena (NDLA), men legger lokk på hva som skjedde i det ekstraordinære styremøtet. NDLAs daglige leder sier han er «svært tilfreds» med styrevedtaket. Nasjonal digital læringsarena (NDLA) har i et ekstraordinært styremøte vedtatt å «finne løsninger som kan gjenopprette tilliten og omdømmet til selskapet». Styret omtaler saken som «svært alvorlig». – Dette er noe vi må ta svært på alvor og jobbe grundig med, det ligger i sakens natur, sier styreleder i NDLA, John Arve Eide. Tirsdag kunne NRK fortelle hvordan konsulentselskapet Cerpus åttedoblet omsetningen nesten utelukkende grunnet kontrakter med NDLA, som på oppdrag fra 18 norske fylkeskommuner lager digitale læremidler for videregåendeelever. (nrk.no 8.11.2017).)

(Anm: Offentlig forvaltning (Offentlig sektor) (Statens økonomireglement - offentlige anskaffelser - offentlige innkjøp etc.) (mintankesmie.no).)

- 73 prosent av helsepersonellet sa ja til å få honorarene offentliggjort – en økning fra 66 prosent året før. (- I Danmark har de en lov som pålegger legene å offentliggjøre tallene. Hvis ikke samtykkeprosenten fortsetter å gå opp i Norge, mener jeg også vi må vurdere slike tiltak.)

(Anm: Industrien ga 163 millioner til helsepersonell og organisasjoner. 73 prosent av helsepersonellet sa ja til å få honorarene offentliggjort – en økning fra 66 prosent året før. (…) – Vi er veldig glade for at flere samtykker til offentliggjøring, og jeg vet at firmaene våre har lagt ned en stor innsats for å få flest mulig leger til å samtykke. Dette er en ny ordning, som ble gjennomført første gang i fjor, og vi tror at flere leger vil samtykke når de blir vant til ordningen, sier Bekkemellem: – Vi har enda høyere ambisjoner, og er ikke helt fornøyd før samtykkeprosenten ligger på 100. I Danmark har de en lov som pålegger legene å offentliggjøre tallene. Hvis ikke samtykkeprosenten fortsetter å gå opp i Norge, mener jeg også vi må vurdere slike tiltak. (dagensmedisin.no 30.6.2017).)

(Anm: Legemiddeløkonomi, bivirkninger og legemiddelomsetning (mintankesmie.no).

(Anm: Effekten av psykostimulerende legemidler på blod-hjerne barrierens funksjon og nevroinflammasjon (The effects of psychostimulant drugs on blood brain barrier function and neuroinflammation) Front. Pharmacol. 2012;3:121 (Published online: 29 June 2012.)

- Nedbryting (svekkelse) av blod-hjernebarrieren er en tidlig biomarkør på menneskelig kognitiv dysfunksjon.

(Anm: Blood–brain barrier breakdown is an early biomarker of human cognitive dysfunction. Abstract Vascular contributions to cognitive impairment are increasingly recognized1-5 as shown by neuropathological6,7, neuroimaging4,8-11, and cerebrospinal fluid biomarker4,12 studies. Moreover, small vessel disease of the brain has been estimated to contribute to approximately 50% of all dementias worldwide, including those caused by Alzheimer's disease (AD)3,4,13. Nat Med. 2019 Feb;25(2):270-276.)

- California-lovforslag vil forby gaver fra legemiddelfirmaer til leger.

(Anm: California-lovforslag vil forby gaver fra legemiddelfirmaer til leger. (...) Legemiddelfirmaer bruker mer enn 1,4 milliarder dollar i året på gaver til California-leger, sier McGuire, en demokrat som representerer et distrikt vest for Sacramento. (California Bill Would Ban Drug Company Gifts to Doctors) (…) Drug companies spend more than $1.4 billion a year on gifts to California doctors, said McGuire, a Democrat who represents a district west of Sacramento.) (pharmaphorum.com 22.5.2017).)

(Anm: Gaver, smøring, donasjoner (gave gitt som bestikkelse) etc. (mintankesmie.no).)

- Industrien betalte 8,2 milliarder dolllar til leger, sykehus i fjor.

(Anm: Industry paid $8.2B to docs, hospitals last year. Drug and device makers collectively made nearly $8.2 billion in payments to physicians and teaching hospitals in the U.S. last year, according to data made public by the Centers for Medicare and Medicaid Services last week.  (biopharmadive.com 5.6.2017).)

(Anm: Pasientforeninger etc. (legemiddelfirmasponset helseinformasjon) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelkonsulenter (sales representatives) (mintankesmie.no).)

- Styring og korrupsjon innen legemiddelindustrisektoren: Årsaker og konsekvenser.

(Anm: Styring og korrupsjon innen legemiddelindustrisektoren: Årsaker og konsekvenser. Korrupsjon, forstått som "misbruk av betrodd makt til privat fortjeneste", regnes som en av de største barrierer for menneskelig utvikling og økonomisk vekst. (…) Det er anslått at det i helsesektoren årlig brukes 5,3 billioner dollar over hele verden på å levere helsetjenester, likevel går så mye som 6 prosent eller 300 milliarder dollar tapt grunnet korrupsjon og feil ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO).) (Governance and Corruption in the Pharmaceutical Sector: Causes and Consequences. Corruption, understood as “the misuse of entrusted power for private gain,” is considered to be one of the biggest barriers to human development and economic growth. (…) In the health sector annually, an estimated $5.3 trillion is spent worldwide on providing health services, yet as much as 6 percent or $300 billion USD is lost to corruption and errors according to the World Health Organization.) (cpd.pharmacy.utoronto.ca - Friday, September 29, 2017).) (PDF)

(Anm: Legemiddelindustrien (Big Pharma) (mintankesmie.no).)

(Anm: WHO (World Health Organization) (mintankesmie.no).)

(Anm: WHO (World Health Organization) om legemiddelinformasjon og legemiddelforsøk etc. (mintankesmie.no).)

(Anm: Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: WHO-inspektør: Der mangler penge til lægemiddelinspektioner. Efter en stor sag med datafusk hos en indisk kontraktforskningsvirksomhed peger WHO-inspektør på, at politikerne ikke afsætter penge nok til lægemiddelinspektioner. Han arbejder nu på at udvikle et system, som kan afsløre potentielt snyd eller påfaldende data på langdistance. (medwatch.dk 9.8.2016).)

- Flere leger offentliggjør betalinger fra legemiddelfirmaer.

(Anm: Flere leger offentliggjør betalinger fra legemiddelfirmaer. More doctors are disclosing payments from drug companies. Nearly two thirds of doctors and other healthcare professionals in the UK have chosen to disclose the payments made to them by drug companies in 2016, a rise of 10 percentage points from 2015. But some of those doctors who receive the bigger payments have withheld their names, as they are entitled to do. The 65% who chose to disclose accounted for 60% of the total payments, excluding those for conducting trials. The industry paid a total of £454.5m (€520m; $590m) to work with healthcare professionals and healthcare organisations in the UK in 2016, the latest data released on the Association of the British Pharmaceutical Industry’s disclosure website show (www.disclosureuk.org.uk). This was a 25% increase on the amount spent in 2015, the first year in which such spending was published,1 and was largely accounted for by an increase in the amount spent on research and development, which rose from £254m to £338.1m. The companies are obliged to declare the payments, but recipient individuals and organisations can choose not to be named. Unlike some other countries, the UK does not have a “sunshine law” making it mandatory for names to be published. BMJ 2017;357:j3195 (Published 30 June 2017).)

- Legemiddelfirmaer bruker et bredt spekter av salgsfremmende aktiviteter for å øke forskrivningsratene for legemidler og maksimere deres fortjeneste. (- Rapport | Solskinn over Europa: åpenhet om økonomiske forhold i helsesektoren.)

(Anm: - Legemiddelfirmaer bruker et bredt spekter av salgsfremmende aktiviteter for å øke forskrivningsratene for legemidler og maksimere deres fortjeneste. Noen av de strategiene firmaene bruker til å påvirke helsepersonell inkluderer innbydelser og gjestfrihet mht. deltagelser på arrangementer, gratis måltider og gaver. Samtidig kan helsepersonell være en del av firmaets rådgivende styre og motta betaling for foredrag. (…) Report | The Sun Shines on Europe: transparency of financial relationships in the healthcare sector. Click here to read the full report (haiweb.org 29.3.2017).)

(Anm: Legemiddeløkonomi, bivirkninger og legemiddelomsetning (mintankesmie.no).)

- Konklusjoner. Ufullstendig rapportering av resultater i publiserte artikler fra randomiserte forsøk er vanlig og er forbundet med statistisk ikke-signifikans. Den medisinske litteraturen representerer derfor en selektiv og partisk delmengde studieresultater, og forsøksprotokoller bør gjøres offentlig tilgjengelige.

(Anm: Identifikasjon av bias resultatrapportering i randomiserte forsøk på PubMed: gjennomgåelse av publikasjoner og undersøkelse av forfattere. (Identifying outcome reporting bias in randomised trials on PubMed: review of publications and survey of authors. (…) Konklusjoner. Ufullstendig rapportering av resultater i publiserte artikler fra randomiserte forsøk er vanlig og er forbundet med statistisk ikke-signifikans. Den medisinske litteraturen representerer derfor en selektiv og partisk delmengde studieresultater, og forsøksprotokoller bør gjøres offentlig tilgjengelige. (...) (Conclusions Incomplete reporting of outcomes within published articles of randomised trials is common and is associated with statistical non-significance. The medical literature therefore represents a selective and biased subset of study outcomes, and trial protocols should be made publicly available.) BMJ 2005;330:753 (2 April).)

(Anm: VG: Norske dommere omgår loven - dropper å registrere egne aksjekjøp (dn.no 5.9.2016).)

(Anm: Én av 25 sier de har betalt bestikkelser til norsk rettsvesen. (nettavisen.no 10.7.2013).)

(Anm: - Tar ikke økonomisk kriminalitet på alvor (e24.no 18.11.2013 ).)

(Anm: Legemiddelindustrien (Big Pharma) (mintankesmie.no).)

– Stortinget burde ha et eget organ for vurdering av etiske spørsmål.

(Anm: – Stortinget burde ha et eget organ for vurdering av etiske spørsmål. Bernt svarer. Forvaltningslovens bestemmelser om habilitet gjelder ikke stortingspolitikere, men Stortinget burde hatt et eget organ for vurdering av etiske spørsmål knyttet til stortingsrepresentantenes virke, skriver jussprofessor Jan Fridthjof Bernt. SPØRSMÅL: En stortingspolitiker har takket ja til å arbeide for ett av prosjektene i Nasjonal transportplan etter høstens stortingsvalg. Blir representanten dermed inhabil i å delta i Stortingets behandling av transportplanen? (kommunal-rapport.no 8.5.2017).)

(Anm: Offentlig forvaltning (Offentlig sektor) (Statens økonomireglement - offentlige anskaffelser - offentlige innkjøp etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Når er et synspunkt en interessekonflikt? (When is a point of view a conflict of interest?) BMJ 2016;355:i6194 (Published 23 November 2016).)

- Bernt svarer: Må finne setterådmann når rådmann er inhabil. (- Når rådmannen er inhabil, må innstilling til et folkevalgt organ utformes og avgis av noen som ikke er tilsatt i kommunens administrasjon, slår jussprofessor Jan Fridthjof Bernt fast.)

(Anm: Bernt svarer: Må finne setterådmann når rådmann er inhabil. Når rådmannen er inhabil, må innstilling til et folkevalgt organ utformes og avgis av noen som ikke er tilsatt i kommunens administrasjon, slår jussprofessor Jan Fridthjof Bernt fast. Et vesentlig poeng er at innstillinger fra administrasjonen som klar hovedregel vil være avgjørende for utfallet av saken når det treffes vedtak i et politisk organ, skriver Jan Fridthjof Bernt. (kommunal-rapport.no 15.8.2017).)

(Anm: Legemiddelprodusenter og medisinske utstyrsprodusenter betalte i fjor 6,5 milliarder dollar til leger og undervisningssykehus. (Drug and device makers paid $6.5 billion to docs and teaching hospitals last year.) (statnews.com 30.6.2016).)

(Anm: Britisk legemiddelindustri håper flere leger vil opplyse om industribetalinger. UK pharma hopes more doctors will disclose industry payments. (…) UK industry organisation the ABPI last July said around 30% of health professionals had opted not to disclose payments on a searchable database, and in March the trade body revised this figure to 45% because of changes in the way that pharma companies were recording the payments. (pharmaphorum.com 18.5.2017).)

- For hver Facebook-venn søkeren har blant tildelerne i Kulturrådet, øker pengestøtten med 58 000 kroner i snitt.

(Anm: #Kulturkameratene. Her inne deles det ut 1,4 milliarder kroner i året. Hvis du er Facebook-venn med én av dem, nær dobles sjansen for å få penger. For hver Facebook-venn søkeren har blant tildelerne i Kulturrådet, øker pengestøtten med 58 000 kroner i snitt. (…) - Det er bekymringsfullt hvis man ikke får innsyn i kriteriene og saksbehandlingen som ligger til grunn for tildeling av store offentlige midler, sier Gro Skaaren-Fystro, spesialrådgiver i Transparency International, organisasjonen som jobber mot korrupsjon over hele verden. - God dokumentasjon og åpenhet er nødvendig for å sikre saklig og rettferdig saksbehandling. Uten denne åpenheten blir det lett spekulasjon om nepotisme og forskjellsbehandling, og det er verken giver eller mottaker tjent med, fortsetter hun. (dagbladet.no 24.6.2017).)

- Norge er et så lite land at folk i kulturlivet er enten inhabile eller inkompetente, sa tidligere kulturrådsdirektør Ole Jacob Bull en gang. Friskt formulert, men helt feil.

Inhabil eller inkompetent
KNUT OLAV ÅMÅS - kultur- og debattredaktør
aftenposten.no 15.10.2011
Norge er et så lite land at folk i kulturlivet er enten inhabile eller inkompetente, sa tidligere kulturrådsdirektør Ole Jacob Bull en gang. Friskt formulert, men helt feil.

Vi er faktisk ikke så få her i landet. Hvis man ser seg litt omkring og bruker dømmekraft og fantasi, er det fullt mulig å unngå inhabilitet og kameraderi. Likevel gjøres det stadig habilitetsfeil. Det gjelder også i mediene, for eksempel når vi planlegger vårt omfattende anmelderi på kultursidene.

Denne uken hadde Aftenposten en nyhetsartikkel om at forfatteren Knut Faldbakken har anmeldt den nye boken til Levi Henriksen i VG. Henriksen er en forfatter som han for noen år siden var forlagets viktige konsulent for. Han burde derfor ikke anmeldt boken, mener jeg. Men det finnes langt mer graverende eksempler på kulturjournalistisk inhabilitet også i 2011. (...)

Gjør feil. Også i Aftenpostens kulturredaksjon begår vi objektive feil når det gjelder inhabilitet. Vi prøver å lære av feilene. For vi har hatt flere inhabilitetssaker selv. I fjor høst anmeldte en av Aftenpostens daværende musikkritikere, Christine Dancke, en plate utgitt av en venninne og forretningspartner, Silje Larsen Borgan (se Stein Østbø i VG 6.10.10).

Slike saker kan dessverre dukke opp igjen, for eksempel når vi rett og slett mangler informasjon om en relasjon mellom en anmelder og en anmeldt. Ikkesynlige bindinger og nettverk av flere slag kan skape problemer. Det er mitt ansvar som kulturredaktør å unngå at vi kommer i slike pinlige situasjoner.

Hele målet med å vurdere habilitet og inhabilitet nøye, er at leserne skal kunne ha tillit til at redaksjonen gjør uavhengige vurderinger – kunne stole på oss. Da gjør vi offentligheten større, ikke mindre. Samtidig blir det klart at det finnes nok av skribenter som hverken er inhabile eller inkompetente. (...)

- Hvorfor begår forskere uredelighet?

(Anm: Hvorfor begår forskere uredelighet? (Why do researchers commit misconduct?) (…) I alle disse tilfellene observerte vi at forskere som arbeider i land hvor publikasjonene er motivert av pengebonuser har større risiko for uredelighet eller skjevhet. (In all these cases, we observed that researchers that work in countries in which publications are incentivized with cash-bonuses are at greater risk from misconduct or bias.) (retractionwatch.com 14.4.2017).)

(Anm: Editorials. Conflicts of interest within England’s NHS. New NHS guidance is overshadowed by uncontrolled conflicts within government. On 7 February 2017 NHS England issued guidance on Managing Conflicts of Interest in the NHS.1 The guidance will come into force on 1 June. Along with the publication of similar guidance for clinical commissioning groups last summer,2 it suggests a genuine commitment at the highest level within the NHS to pursue a culture of increased transparency. BMJ 2017;357:j1590 (Published 03 April 2017).)

- Høyresiden har størst mistillit til journalistikken.

(Anm: Høyresiden har størst mistillit til journalistikken. (…) Videre mente 63 prosent at journalister favoriserer kilder som mener det samme som dem. (aftenposten.no 13.2.2017).)

(Anm: Mina Ghabel Lunde, journalist. Når kilder også er venner. Pressen skal unngå bindinger som skaper usikkerhet om lojalitet. Da kan ikke journalister omgås sine kilder privat. (aftenposten.no 8.2.2017).)

- «Dødsårsak: ukjent»: Bør bli pensum for både leger og lekfolk

«Dødsårsak: ukjent»: Bør bli pensum for både leger og lekfolk
aftenposten.no 22.3.2017
Viktig og skremmende om legemiddelindustriens makt.

Leser du det som står på pilleesken legen din har skrevet ut til deg? Mange av oss svarer nok nei på det spørsmålet. Vi stoler på at legene vet at medisinen de skriver ut resept på er trygg. Hva om virkeligheten er en helt annen? (…)

Hvem er det egentlig som har kontroll på den farmasøytiske bransjen, en av verdens største industrier? Styrer pengene alt? Kan medisiner slippes ut på markedet før man vet at de er trygge? Er vi mennesker forsøkskaniner? (…)

Dødsårsak: ukjent er en konfronterende, sterk, viktig og etterforskende dokumentar som bør være en øyeåpner for både pasienter, pårørende, leger og politikere. (…)

(Anm: Antipsykotika (psykofarmaka etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Lægemiddelstyrelsen opfordrer læger til at være opmærksomme på disse alvorlige bivirkninger hos børn og unge i behandling med aripiprazol (Abilify) (…) Gennemgangen viser også, at børn med ASD (autisme) der behandles med aripiprazol, kan udvikle alvorlige psykiatriske bivirkninger såsom svære kroniske søvnproblemer, aggressiv adfærd og hallucinationer. (…) Hårtab, depression og psykose, Vægtøgning, Hypercholesterolemi, Hypercholesterolemi. (LÆGEMIDDELSTYRELSEN - NYT OM BIVIRKNINGER 2016;7(9).)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

(Anm: Antidepressiva (SSRI) Lundbeck (mintankesmie.no).)

(Anm: - Slår sovepiller os ihjel? (- Studiet er det største af sin slags på globalt plan og har også undersøgt sammenhængen mellem brug af antidepressiver og antipsykotika og dødelighed. Også her fandt forskerne en overdødelighed.) (videnskab.dk 21.3.2016).)

(Anm: Lager dokumentarfilm om legemiddelindustrien og psykofarmaka. Filmskaper Annikken Hoel vil ha svar på hvorfor søsteren plutselig døde. (Dødsårsak ukjent). (tv.nrk.no/serie/dagsrevyen 13.3.2017).)

(Anm: «Dødsårsak: ukjent»: Bør bli pensum for både leger og lekfolk. Viktig og skremmende om legemiddelindustriens makt. (...) Det er klart at regissøren har en agenda. Hun dveler ikke ved konspirasjonsteorier, men forsøker å finne frem til en sannhet. Det er klart at regissøren har en agenda. Hun dveler ikke ved konspirasjonsteorier, men forsøker å finne frem til en sannhet. Samtidig er mye av informasjonen i filmen kjent dersom du har fulgt med på store søksmål i USA. Hun greier likevel å få frem et oversiktlig og skremmende bilde av de sterke og korrupte båndene som eksisterer mellom politikere, byråkrater og de store farmasøytiske selskapene. (aftenposten.no 22.3.2017).)

- Så mycket betalade industrin läkarna. (- Ersättningen betaldes ut för konsultarvoden, resekostnader och hotellkostnader och under 2015 fick 1 635 personer inom hälso- och sjukvården totalt 47 miljoner kronor. Ersättningen till hälso- och sjukvårdsorganisationer, i form av donationer och sponsoravtal, uppgick till 124,2 miljoner kronor.)

Så mycket betalade industrin läkarna
dagensmedicin.se 21.3.2017
En stor granskning visar att omkring 1 200 läkare fick i snitt 20 000 kronor var i ersättning av läkemedelsindustrin under ett år.

Bakom granskningen står Aftonbladet som också skapat en databas där det går att söka på de 1 998 läkare som under 2015 fick ersättning av totalt 66 läkemedelsbolag.

Ersättningen betaldes ut för konsultarvoden, resekostnader och hotellkostnader och under 2015 fick 1 635 personer inom hälso- och sjukvården totalt 47 miljoner kronor. Ersättningen till hälso- och sjukvårdsorganisationer, i form av donationer och sponsoravtal, uppgick till 124,2 miljoner kronor.

– Jag tycker att samarbete med läkemedelsföretag bidrar till en läkemedelsutveckling som drivs av största möjliga nytta för patienten, säger läkaren Anders Gottsäter, specialist i internmedicin, som fick 99 581 kronor av sex läkemedelsföretag, till Aftonbladet.

Av de läkare som fått ersättning av läkemedelsindustrin uppges få se det som ett problem och många poängterar att det inte handlar om att de ”får” pengar utan att de faktiskt får betalt för utfört arbete.

Andra läkare, som barn- och ungdomspsykiatern, Sven Román, är mer kritiska.

– Som läkare bör man inte få arvoden från läkemedelsindustrin. Vi har ju inte samma uppdrag. Vårt uppdrag är att tjäna patienten, medan läkemedelsbolagen är intresserade av att kränga sina mediciner. Så jag tycker det ska vara en stenhård rågång mellan dem, säger han till Aftonbladet.

Enligt tidningen fick Sven Román inga pengar från läkemedelsindustrin 2015. (…)

(Anm: For mange retningslinjer for behandlinger er skrevet av eksperter med økonomiske konflikter, ifølge studie. (Too many treatment guidelines are written by experts with financial conflicts, study finds.) (statnews.com 22.8.2016).)

(Anm: Vi treng sunn skepsis mot særinteressegrupper som oppvurderer risikoen på sitt felt for å få meir ressursar | Aksel Mjøs, førsteamanuensis Norges handelshøyskole. (…) Eg trur ikkje på omfattande utvida risikoanalysar på alle samfunnsfelt, men vil utfordra styresmaktene til å verta meir tydelege i si risikostyringsoppgåve. (…) Risiko med i vurderingen. Helsevesenet på sitt beste er gode på risikovurderingar. Gode legar veit at all medisinsk behandling er risikabel og særleg for nye behandlingsmåtar. Risiko er difor med i vurderingane når ein vel bort dyre behandlingar med usikker verknad. I tillegg kjem sjølvsagt vanlege ressursvurderingar opp mot venta helsegevinstar. (aftenposten.no 22.3.2017).)

(Anm: USAs mest beundrede lovbryter. (America's Most Admired Lawbreaker ) I løpet av 20 år utviklet Johnson & Johnson et kraftig legemiddel, promoterte det ulovlig overfor barn og eldre, skjulte bivirkninger og tjente milliarder av dollar. Dette er innsidehistorien. (Over the course of 20 years, Johnson & Johnson created a powerful drug, promoted it illegally to children and the elderly, covered up the side effects and made billions of dollars. This is the inside story.) (huffingtonpost.com 8.10.2015).)

(Anm: Pfizer under etterforskning grunnet bånd til veldedige organisasjoner. (…) De siste årene har man fra år til år sett en økning i priser på reseptbelagte legemidler, og disse matcher i mange tilfeller store donasjoner til pasientassisterende veldedige organisasjoner. (…) Bloomberg melder at de syv største bidragsytende veldedige organisasjoner mottok totale bidrag på over 1,1 milliarder dollar i 2014 - mer enn det dobbelte av tallet i 2010. (pharmaphorum.com 27.2.2017).)

(Anm: Pasientforeninger etc. (legemiddelfirmasponset helseinformasjon) (mintankesmie.no).)

- To tredjedeler av pasientintforeninger mottar penger fra industrien

Two-thirds of patient advocacy groups receive industry funding
newsroom.clevelandclinic.org 17.1.2017
Results raise questions about potential conflicts of interest; Increased transparency, more robust policies needed to ensure public trust

Patient advocacy groups – non-profit organizations that provide counseling and education to patients and advocate for policy changes – frequently receive funding from for-profit industry, raising questions about independence and conflicts of interest, according to new Cleveland Clinic research.

In a national survey of 439 patient advocacy groups, a team of researchers led by Cleveland Clinic bioethicist Susannah Rose, Ph.D., found that 67 percent receive funding from for-profit companies, with 12 percent receiving over half of their funding from industry. The research is published in the Jan. 17 issue of the Journal of the American Medical Association (JAMA) Internal Medicine. (…)

(Anm: Industrien gav 9,7 mio. kr. til patientforeninger i 2013 (dagenspharma.dk 19.6.2014).)

(Anm: Pasientforeninger etc. (legemiddelfirmasponset helseinformasjon) (mintankesmie.no).)

(Anm: Reuters probe spotlights a conflict of interest between biotech investor F-Prime and giant Fidelity. Reuters has done an in-depth spotlight of F-Prime Capital Partners, a prominent biotech venture outfit owned by the billionaire Johnson family, which also founded and manages the mammoth mutual fund Fidelity Investments. (…) “It’s hard to imagine a clearer corporate conflict of interest,” Wake Forrest law professor Alan Palmiter told Reuters. But others add that there’s nothing at all illegal about the arrangement. (endpts.com 6.10.2016).)

(Anm: Etter legestreiken: Hvem vinner og hvem vil tape på en degradering av legerollen? | Agnethe Lund. Agnethe Lund, lege. (…) Dersom legen din kjører biler i luksusklassen skal du vite at tiden for ekstra goder fra medisinsk industri eller i form av fet vaktbetaling, er over forlengst. (aftenposten.no 16.10.2016).)

- Forskeres økonomiske bindinger knyttet til positive studie-resultater. (– Fra før vet vi at industristøttet forskning gir mer positive resultater enn uavhengig forskning. Det studien understreker, er at vi som lesere må være kritisk til forskningsresultater og at interessekonflikter er en viktig faktor vi må tenke på.)

Forskeres økonomiske bindinger knyttet til positive studie-resultater
dagensit.no 8.3.2017
– Vi må være på vakt, sier professor Bjørn Hofmann.

Amerikanske forskere ville undersøke om det var sammenheng mellom studieforfatteres økonomiske tilknytninger til legemiddelprodusenten og studienes resultater.

Randomiserte kontrollerte studier er ansett å være den mest pålitelige evidensen når man skal evaluere sikkerhet og effekt av legemidler. Derfor har objektivitet i utførelsen av slike studier viktige konsekvenser for klinisk praksis og for pasientsikkerheten.

– Kritikere er imidlertid bekymret for at bindinger til legemiddelindustrien kan påvirke designen og tolkningen av slike studier. I en undersøkelse fra 2002 der 3247 forskere fra National Institutes of Health var inkludert, innrømmet 15,5 prosent at de hadde endret design, metode eller resultater fordi de var utsatt for press fra den som finansierte studien, skriver forfatterne av en oversiktsartikkel i British Medical Journal:

Her har amerikanske forskere studert 190 artikler som tok for seg til sammen 195 studier. Det var økonomiske bindinger mellom hovedforfattere og legemiddelindustrien i 132 studier, noe som utgjør 67.7 prosent, av studiene som meldte om positive resultater.

Professor Bjørn Hofmann ved Institutt for helsevitenskap ved NTNU Gjøvik og Senter for medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo, er ikke overrasket:

– Fra før vet vi at industristøttet forskning gir mer positive resultater enn uavhengig forskning. Det studien understreker, er at vi som lesere må være kritisk til forskningsresultater og at interessekonflikter er en viktig faktor vi må tenke på. Derfor er det bra at mange tidsskrifter nå har blitt strenge med at forfattere skal oppgi mulige interessekonflikter, sier Hofmann.

– Dette betyr selvsagt ikke at alle som har mottatt honorar fra industrien skjevtolker sine funn til fordel for industrien. Det betyr bare at de i sum gjør det. Og at vi må være på vakt, sier han. (…)

(Anm: Lægemiddelstyrelsen afviser behov for ny uafhængig myndighed. Lægemiddelstyrelsens direktør, Thomas Senderovitz, mener cochrane-forskere trækker deres konklusioner for vidt i et studie, som viser at industrien i højere grad publicerer positive resultater end offentligt finansierede forskere. (pharmatimes.com 8.3.2017).)

(Anm: Nye habilitetsregler mødt med kritik: Ikke lempelige nok. En skærpet tolkning af habilitetsreglerne for lægers samarbejde med industrien fik i 2016 flere til at melde afbud i sidste øjeblik. Men et udkast til nye – og mindre restriktive – regler er stadig for stramme, lyder kritikken. (pharmatimes.com 10.1.2017).)

(Anm: Conflicts of Interest for Patient-Advocacy Organizations. Patient-advocacy organizations are nonprofit groups whose primary mission is to combat a particular disease or disability or to work toward improving the health and well-being of a particular patient population.1 As political actors, such organizations play an influential role in shaping health policy, pursuing agendas that include expanding coverage for drugs, devices, and diagnostic procedures; increasing support for medical research; and streamlining approval of experimental therapies.2-5 (…) In the context of organization–industry relations, concerns have been raised that industry-supported patient-advocacy organizations have spoken out for access to drugs with questionable therapeutic benefit and remained silent on policy proposals, such as drug-pricing reforms, that might benefit their constituents.6,7 N Engl J Med 2017; 376:880-885 (March 2, 2017).)

(Anm: Pfizer under etterforskning grunnet bånd til veldedige organisasjoner. (…) De siste årene har man fra år til år sett en økning i priser på reseptbelagte legemidler, og disse matcher i mange tilfeller store donasjoner til pasientassisterende veldedige organisasjoner. (…) Bloomberg melder at de syv største bidragsytende veldedige organisasjoner mottok totale bidrag på over 1,1 milliarder dollar i 2014 - mer enn det dobbelte av tallet i 2010. (pharmaphorum.com 27.2.2017).)

(Anm: Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Forskning bliver farlig, når de negative resultater glemmes. (…) Nyt dansk studie viser problemet. (...) For få negative resultater leder til falske konklusioner. (…) Manglende negative resultater har kostet liv. (…) Vores model viser, at vi er nødt til at få publiceret mindst 20 procent af de negative resultater, der produceres inden for hvert forskningsfelt, hvis vi skal undgå at lave falske antagelser om videnskabelig fakta. (videnskab.dk 5.1.2017).)

(Anm: Legemiddelindustriens fortjeneste var nesten det dobbelte av utgifter til forskning og utvikling (FoU-utgifter) i 2013, 2014 og 2015. (Pharmaceutical Industry Profits Are Nearly Double R&D Costs in 2013, 2014 and 2015) (…) En primær unnskyldning som legemiddelindustrien bruker for «prisøkning» er de høye kostnadene for forskning og utvikling (FoU) som disse firmaene betaler for å få nye legemidler på markedet. (citizen.org 27.3.2017).)

- Dette skjoldet av patenter beskytter verdens bestselgende legemiddel.

(Anm: Dette skjoldet av patenter beskytter verdens bestselgende legemiddel. (- Produktet med 16 milliarder dollar i årsomsetning. (...) - Det har dessuten vært tilgjengelig i nærmere 15 år. (…) Den virkelige utfordringen var den tilsynelatende ugjennomtrengelige festningen av patenter som AbbVie metodisk har bygget rundt sin verdsatte pengemaskin. (…) Humira, som står for mer enn 60 prosent av AbbVies inntekter har en listepris på mer enn 50 000 dollar per pasient. (bloomberg.com 7.9.2017).)

- Motarbeidet AbbVie konkurranse urettmessig ved å skape en "patent-fortykning" for legemidlet Humira?

(Anm: Did AbbVie unfairly thwart competition by creating a ‘patent thicket’ around its Humira drug? In a little noticed order, a federal judge recently raised the intriguing possibility that a so-called patent thicket — a large number of patents that a drug maker obtains to thwart rivals — might stifle competition if the patents were established as the result of some misbehavior. The order was issued last month in a lawsuit filed by AbbVie (ABBV), which is seeking to prevent Boehringer Ingelheim from marketing a biosimilar version of its Humira rheumatoid arthritis treatment. The medicine generated nearly $12.4 billion in sales last year in the U.S. alone for AbbVie and is protected by dozens of patents, many of which do not expire until 2022. (statnews.com 26.7.2018).)

(Anm: Pasientforeninger etc. (legemiddelfirmasponset helseinformasjon) (mintankesmie.no).)

(Anm: Pfizer stævnet over donationer til patientstøttegrupper. Flere medicinalselskaber, herunder Pfizer, er blevet stævnet over deres donationer til støtteorganisationer. De er mistænkt for at presse medicinpriserne i vejret. Pfizer, Valeant og Regeneron er alle tre blevet stævnet over deres donationer til en række organisationer, som yder finansiel hjælp til de patienter, som er på medicare-ordningen. Stævningen kommer fra statsadvokaten i District of Massachusetts. (medwatch 27.2.2017).)

(Anm: Legemiddeløkonomi, bivirkninger og legemiddelomsetning (mintankesmie.no).)

- Stortingspolitiker vil skille politi og påtalemakt

Stortingspolitiker vil skille politi og påtalemakt
ba.no 10.11.2014
– «Monika-saken» viser at det er nødvendig med et klart skille mellom politi og påtalemyndighet, mener stortingsrepresentant Ove Trellevik (H).

Trellevik var ordfører i Sund kommune da åtte år gamle Monika i 2011 ble funnet død av sin mor. Han har engasjert seg sterkt i saken og har vært tydelig i sin kritikk av politiets behandling av den.

Nå mener Høyre-politikeren at den særnorske modellen med integrert påtale må opp til debatt i forbindelse med politireformen.

–De fleste andre land har et klart skille mellom politi og påtalemyndighet. Jeg tror ikke vi er tjent med den typen «samrøre» som vi har i dag. Jeg vil påstå at Monika-saken er et eksempel på det, selv om ikke saken er ferdig etterforsket, sier Trellevik og påpeker at dette er hans personlige syn på saken.

Han tror at to adskilte etater hadde ført til at påtalemyndigheten lettere ville oppdaget feil i etterforskningen til politiet. (...)

(Anm: Interessekonflikter, bestikkelser og korrupsjon (mintankesmie.no).)

- Anklageprinsippets stilling i norsk straffeprosess. Innebærer Straffeprosessutvalgets forslag til styrking av anklageprinsippet en problematisk maktforskyvning fra domstolene til påtalemyndigheten?

(Anm: Av Jorun I. Rui. Anklageprinsippets stilling i norsk straffeprosess. Innebærer Straffeprosessutvalgets forslag til styrking av anklageprinsippet en problematisk maktforskyvning fra domstolene til påtalemyndigheten? Tidsskrift for strafferett 04 / 2017 (Volum 17) Artikkel 5 av 6 Side: 329-344.)

(Anm: Stortingspolitiker vil skille politi og påtalemakt. – «Monika-saken» viser at det er nødvendig med et klart skille mellom politi og påtalemyndighet, mener stortingsrepresentant Ove Trellevik (H). (ba.no 10.11.2014).)

- Samrøre av politi, fylkesmann og bistandsadvokat

Samrøre av politi, fylkesmann og bistandsadvokat
nfunorge.org 24.11.2016
– Politi, fylkesmann og bistandsadvokat har opptrådt som et eneste stort samrøre, sier advokat Jostein Løken om straffesaken mot NFUs fylkesleder til avisen Østlendingen.

En kvinne med lett utviklingshemning ville ikke tilbake til bofellesskapet hvor hun bodde. Kvinnen spurte Torill Vagstad, NFUs fylkesleder i Hedmark, om å få bo hos henne. Ved å ta imot den unge kvinnen, mente politiet at NFUs fylkesleder og hennes ektefelle brøt staffelovens § 390a.

I straffesaken nedla aktor Helge A. Eidsvaag påstand om en prøvetid på to år, og at tiltalte måtte betale saksomkostninger. Kvinnens verge hadde fått oppnevnt Siv Elisabeth Hveberg som bistandsadvokat. Advokaten la ned påstand om oppreisningserstatning på 25.000 kroner. Forsvarer Jostein Løken ba om full frifinnelse. Retten støttet forsvarerens syn, NFUs fylkesleder ble frifunnet. Det samme ble fylkeslederens ektefelle som egentlig ikke hadde gjort noe som helst (utenom ikke å nekte sin kone å la mennesker med utviklingshemning komme inn i deres hjem).

– Denne saken er et ille eksempel på mangel på skjønn. Vagstad og Brunstad har åpenbart ikke gjort noe straffbart. De er gode mennesker som har utført gode handlinger. Jeg hadde ikke drømt om at noe slikt kunne skje i Norge. Jeg har advart mange ganger og forsøkt å stoppe saken. Men det er betryggende å se at domstolene har fattet selvstendige avgjørelser. Det er viktig for rettssikkerheten når samfunnsinstitusjoner som skal kontrollere hverandre har stukket hodene sammen, sier Løken til avisen Østlendingen.

Østlendingen skriver at påtaleenheten ved politiadvokat Helge A. Eidsvaag tar dommen til etterretning.

Les innlegget i Østlendingen (innlegget er bak betalingsmuren) (…)

(Anm: Politiet, etterforskning, politianmeldelser (Spesialenheten for politisaker) (mintankesmie.no).)

(Anm: Tror mer på veiledning enn tilsyn. Administrasjon. Det er veiledning, ikke tilsyn, som gjør at kommunene blir bedre til å følge regelverket, mener kommunene selv. Fylkesmennene tror det er omvendt, viser ny undersøkelse. (kommunal-rapport.no 25.11.2016).)

(Anm: Fylkeslegen – Helsetilsynet (Statens helsetilsyn) - Fylkesmannen - Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker (mintankesmie.no).)

- Åtvarar mot korrupsjon i kommune-Noreg.

Åtvarar mot korrupsjon i kommune-Noreg
nrk.no 19.9.2015
– Det fins meir økonomisk kriminalitet i kommune-Noreg enn det som blir oppdaga, seier korrupsjonsekspert. Ei av årsakene er at tilsette i kommunane ikkje torer å varsle.

– Varslingsrutinane er for dårlege i norske kommunar, seier korrupsjonsekspert Birthe Eriksen, etter at ordførar i Bergen, Trude Drevland (H) fredag blei sikta for grov korrupsjon.

Universitetslektoren ved NHH meiner det finst korrupsjonssaker i norske kommunar som aldri har kome fram i lyset.

– Ei årsak er at tilsette ikkje torer å varsle om mogeleg korrupsjon. Frykta for sanksjonering trur eg er høgst reell i rundt om kring i kommune-Noreg, seier eksperten.(...)

(Anm:  Kronikk: Hemmelige aksjeeiere er et demokratiproblem (aftenposten.no 3.2.2015).)

(Anm: Kommunalt ansatt etterforskes for mulig korrupsjon. Innkjøp. Rådmannen i Ålesund har anmeldt en ansatt i kommunens avfallsetat for korrupsjon. Politiet bekrefter at det blir åpnet etterforskning. Bakgrunnen er at en entreprenør som har utført arbeid for avfallsetaten også skal ha utført arbeid privat hos den ansatte som er anmeldt. Anmeldelsen ble levert 4. mai. Dermed kom rådmannen så vidt kontrollutvalget i forkjøpet. De hadde møte dagen etter, og sekretariatet gikk inn for anmeldelse. (kommunal-rapport.no 9.5.2017).)

(Anm: Kommunale millioner ut i sand. SKIEN: (NRK) I løpet av sju år har Skien kommune latt et privat betongfirma hente ut sand verdt millioner av kroner. Styreleder i betongfirmaet var daværende næringssjef i kommunen. Dette er historien om hvordan en ås som sperret for flysikten ble til et enormt krater. (…) – Ja, det er jo bare å innrømme at han satt på alle sider av bordet, innrømmer kommunalsjefen i Skien kommune under møtet. (nrk.no 24.2.2017).)

(Anm: Kommunale havner på luksusturer til Kina: Havnekundene snakker ut: Fikk drinker, middager og pengelån av spandable kommuneansatte på luksustur i Kina. Avviser at spanderingen har fått dem til å legge igjen mer penger i norske havner. HAVNEGODS. Norske havner bruker flere hundretusen i året på Kina-turer som skal få flere leverandører til å sende varer fra Kina via hav-veien. Her fra Oslo Havn. (dagbladet.no 3.10.2017).)

– Offentleg skuleselskap sensurerte årsmeldinga for å skjule lovbrot. Seks tilsette varsla om at leiarar i NDLA handla for store millionbeløp hos eit selskap dei sjølv arbeidde for.

(Anm: – Offentleg skuleselskap sensurerte årsmeldinga for å skjule lovbrot. Seks tilsette varsla om at leiarar i NDLA handla for store millionbeløp hos eit selskap dei sjølv arbeidde for. Etterpå skal ein av dei tilsette ha blitt pressa til å slutte. (…) I fjor kunne NRK fortelje at Nasjonal digital læringsarena (NDLA), som er eigd av 18 norske fylkeskommunar, over lang tid hadde brote lova i stor stil då dei kjøpte tekniske tenester. (nrk.no 25.5.2017).)

(Anm: Sandsalget kan bli politisak. SKIEN (NRK): Flere politikere i Skien krever en ekstern gransking av sanduttaket på Geiteryggen i Skien. Skiensordføreren utelukker ikke at politiet kan bli koblet inn. (…) SANDKRATERET: Det som en gang var en ås har blitt et stort hull. Nå lurer mange på hvorfor. (nrk.no 26.2.2017).)

(Anm: - Belastende og ensomt å være varsler. Video. Spesialrådgiver Ragnar Theis Holvik i Grimstad kommune valgte å stå fram som varsler. – Det viktigste for meg er at jeg kan se meg selv i speilet, sier han. (…) I fjor vår gikk Ragnar Holvik til kontrollutvalgets leder med opplysninger om ulovlige direkteanskaffelser for mellom 50 og 100 millioner kroner, samt tette bånd mellom en av leverandørene og ledelsen i Grimstad kommune. (kommunal-rapport.no 24.2.2017).)

- Påtalemyndigheten frafaller siktelsen mot Trude Drevland. Den tidligere Bergen-ordføreren var siktet for korrupsjon. Den såkalte Cruise-saken blir henlagt på bevisets stilling, skriver Bergens Tidende.

(Anm: Påtalemyndigheten frafaller siktelsen mot Trude Drevland. Den tidligere Bergen-ordføreren var siktet for korrupsjon. Den såkalte Cruise-saken blir henlagt på bevisets stilling, skriver Bergens Tidende. (aftenposten.no 16.12.2016).)

(Anm: Drevland med krass kritikk av mediene. Under Oslo Symposium gikk tidligere Bergen-ordfører Trude Drevland ut mot pressen og mener de ikke kjenner sine grenser. – Pressen er balansert, svarer medieviter. (vg.no 4.3.2017).)

(Anm: Havnedirektøren ga millionkontrakt til styrekollega: Er det virkelig vanlig å manipulere anbudskonkurranser i Oslo kommune? Lov og rett på havna. (dagbladet.no 14.4.2017).)

- Advokat klager på Drevland-henleggelse.

(Anm: Advokat klager på Drevland-henleggelse. Advokat Bengt Waldow har klaget henleggelsen av korrupsjonssaken mot blant andre tidligere Bergen-ordfører Trude Drevland inn for Riksadvokaten. Waldow har klaget henleggelsen inn for Riksadvokaten fordi han mener førstestatsadvokat Eirik Stolt-Nielsen er inhabil i saken. Det samme gjelder alle de andre statsadvokatene i Hordaland, skriver Bergens Tidende. – Jeg har vært en pådriver i denne saken og vil fullføre oppdraget. Jeg har ikke innsyn i hvilke vurderinger statsadvokaten gjorde da saken ble henlagt, men habilitetsproblemet er i seg selv et plausibelt grunnlag for å klage på avgjørelsen, sier Waldow. (tv2.no 4.1.2017).)

(Anm: Advokat klager på henleggelsen av Drevland-saken. Økonomi. Advokat Bengt Waldow har klaget henleggelsen av korrupsjonssaken mot blant andre tidligere Bergen-ordfører Trude Drevland inn for Riksadvokaten. (…) – Ikke klagerett Trude Drevlands faste advokat John Christian Elden tar imidlertid den varslede klagen med stor ro. – Jeg er bare kjent med en såkalt klage via mediene. Den er ikke påstått inngitt av noen part i saken, så den tar vi svært rolig, sier Elden til NTB. (kommunal-rapport.no 5.1.2017).)

- Riksdvokaten avviser klagen i Drevland-saken. Riksadvokaten avviser to klager over Statsadvokaten i Hordalands henlegging i den såkalte Drevland-saken.

(Anm: Riksdvokaten avviser klagen i Drevland-saken. Riksadvokaten avviser to klager over Statsadvokaten i Hordalands henlegging i den såkalte Drevland-saken. Klagerne anførte at Statsadvokaten var inhabil og riksadvokaten måtte vurdere saken på nytt. "Riksadvokaten konkluderer med at påstanden om inhabilitet ikke fører frem, og at klagene utover dette må avvises", heter det i en melding fra Riksadvokaten. (dn.no 1.3.2017).)

- Ikke alle dumheter er straffbare | Inge D. Hanssen (rettskommentator).

(Anm: Ikke alle dumheter er straffbare | Inge D. Hanssen (rettskommentator). (…) Etter min oppfatning er det liten tvil om at Drevland opptrådte både dumt og uklokt i sitt forhold til skipsreder Torstein Hagen. Det samme gjelder havnedirektør Inge Tangerås i Bergen. Hun utviste dårlig dømmekraft da hun lot seg påspandere tur med privatfly til Venezia på rederens bekostning. Ordføreren takket først ja til et gratiscruise i Middelhavet, men kom på bedre tanker og droppet turen. Det var klokt. (aftenposten.no 16.12.2016).)

(Anm: Havnedirektøren i Bergen får sparken etter omstridt cruisedåp. Flertallet i havnerådet fattet torsdag vedtak om at Tangerås skal fjernes som havnedirektør. Havnerådet er det høyeste organet i Bergen og omland havnevesen (BOH), får Bergens tidende opplyst. 16 av medlemmene stemte for å avslutte havnedirektørens ansettelseforhold, mens tre stemte mot. (…) Styret gikk for to uker siden inn for at Tangerås må fjernes fra stillingen sin - til tross for at korrupsjonssaken mot ham og eks-ordfører Trude Drevland (H) ble lagt vekk av Statsadvokaten i Hordaland før jul. (aftenposten.no 9.2.2017).)

- Kommuneansatt i Drammen siktet for grov korrupsjon.

(Anm: Kommuneansatt i Drammen siktet for grov korrupsjon. Kvinnen er varetektsfengslet i fire uker, mistenkt for å ha mottatt flere hundre tusen kroner i bestikkelser fra utbyggere i nærmere 30 byggesaker. (nettavisen.no 18.1.2016).)

(Anm: Byggesak godkjent på 19 minutter. I dag startet den første av mange rettssaker i kjølvannet av den store korrupsjonssaken i Drammen kommune. I retten kom det frem at en mann i 40-årene skal ha betalt 65.000 kroner til en av de to hovedsiktede saksbehandlerne for fiks ferdig byggegodkjenning. (nrk.no 28.3.2017).)

(Anm: 47-åring dømt til et halvt års fengsel for korrupsjon i Drammen. Jus. En 47 år gammel mann er dømt til 6 måneders fengsel i Drammen tingrett. Dommen er den første i den omfattende korrupsjonssaken i byen. (…) 47-åringen var tiltalt for grov korrupsjon. For å få byggesaken sin godkjent, skal han ha betalt 65.000 kroner til en saksbehandler i byggesaksavdelingen i Drammen kommune. (kommunal-rapport.no 4.4.2017).)

- Skylder på svakheter ved byggesaksavdelingen. (- Klimaet på byggesaksavdelingen i Drammen kan forklare hvorfor den korrupsjonstiltalte saksbehandleren i Drammen behandlet byggesaker hun selv hadde tegnet på oppdrag for utbyggerne.)

(Anm: Skylder på svakheter ved byggesaksavdelingen. Jus. Klimaet på byggesaksavdelingen i Drammen kan forklare hvorfor den korrupsjonstiltalte saksbehandleren i Drammen behandlet byggesaker hun selv hadde tegnet på oppdrag for utbyggerne. Det framholder kvinnens forsvarer i retten onsdag. Etter straffelovens korrupsjonsbestemmelse §276 straffes den som ”for seg eller andre har krevd, mottatt eller akseptert et tilbud om utilbørlig fordel i anledning av stilling, verv eller oppdrag. (kommunal-rapport.no 10.1.2018).)

- Kunne avdekket regelbruddene tidligere.

(Anm: Kunne avdekket regelbruddene tidligere. Etikk. Drammen kommunen burde ha oppdaget ureglementerte forhold knyttet til en av de siktete saksbehandlerne i byggesaksavdelingen i Drammen på et tidligere tidspunkt, konkluderer granskerne. (kommunal-rapport.no 25.1.2017).)

(Anm: Stor VG-kartlegging av norske dommere: Unnlater å fortelle om aksjekjøp. Norske dommere er lovpålagt å registrere større aksjeposter, verv og siste stilling før dommerutnevnelse i et eget register. Nær 20 prosent av landets dommere har ikke fulgt loven. (bt.no 5.9.2016).)

(Anm: Justispolitikere reagerer på VG-avsløring: – Helt avgjørende for tilliten at dommerne følger loven. Werp reagerer sterkt på VGs avsløring om at bortimot tyve prosent av norske dommere ikke hadde sørget for å registrere seg i Domstoladministrasjonens såkalte sidegjøremålsregister, da VG kontrollerte registeret. (vg.no 5.9.2016).)

- Ektepar tilstår å ha bestukket saksbehandler. Jus. Et ektepar som er tiltalt i forbindelse med den omfattende korrupsjonssaken mot to byggesaksbehandlerne i Drammen, har tilstått. (- Kvinnen er tiltalt for til sammen 50 tilfeller av grov korrupsjon og dokumentforfalskning.)

(Anm: Ektepar tilstår å ha bestukket saksbehandler. Jus. Et ektepar som er tiltalt i forbindelse med den omfattende korrupsjonssaken mot to byggesaksbehandlerne i Drammen, har tilstått.  Tilståelsen føyer seg inn i en større korrupsjonssak hvor den hovedtiltalte er en kvinnelig byggesaksbehandler i kommunen. Kvinnen er tiltalt for til sammen 50 tilfeller av grov korrupsjon og dokumentforfalskning. I tillegg er kvinnens mannlige kollega tiltalt for 16 tilfeller av grov korrupsjon. Ekteparet som nå har tilstått, er tiltalt for å ha bestukket den kvinnelige saksbehandleren med 25.000 kroner for å få godkjent en søknad om et påbygg, en ny dobbeltgarasje og bruksendring av tidligere carport til deres utleiebolig i Drammen, skriver  Drammens Tidende tirsdag. (kommunal-rapport.no 14.11.2017).)

- Datatilsynet vil stoppe e-postgransking. (- BDO-rapporten bekreftet at Grimstad kommune har gjort ulovlige direktekjøp for rundt 100 millioner kroner. Cirka 30 millioner kroner gikk til et firma hvor granskerne kunne påvise tette bånd til makteliten i kommunen.)

(Anm: Datatilsynet vil stoppe e-postgransking. Jus. Datatilsynet beordrer Grimstad kommune til å stanse granskingen av e-poster til ansatte på ledernivå. – Vi kommer ikke til å gi oss med dette, sier kontrollutvalgsleder Gunnar Topland (H). Bakgrunnen for e-postgranskingen som er vedtatt gjennomført av et stort flertall i kommunestyret, er en tidligere granskingsrapport fra revisjon- og rådgivningsfirmaet BDO. BDO-rapporten bekreftet at Grimstad kommune har gjort ulovlige direktekjøp for rundt 100 millioner kroner. Cirka 30 millioner kroner gikk til et firma hvor granskerne kunne påvise tette bånd til makteliten i kommunen. (kommunal-rapport.no 1.8.2017).)

- Korrupsjonsrapporten: Fritt fram for private oppdrag. (- Ikke eget register.) (- Undersøkelsen viser at flere i dag har bierverv. Enkelte ansatte har bierverv i form av arkitektvirksomhet ved siden av arbeidet i byggesaksavdelingen.)

Korrupsjonsrapporten: Fritt fram for private oppdrag
nrk.no 25.1.2017
DRAMMEN (NRK): De ansatte i byggesaksavdelingen i Drammen kommune har hatt sjefenes velsignelse til å drive eget firma.

Dette kommer fram i granskingsrapporten fra advokatfirmaet Deloitte som ble lagt fram tirsdag.
Rapporten bruker betydelig plass på å drøfte såkalte bierverv, altså de ansattes mulighet til å drive eget firma ved siden av jobben i kommunen.

Ikke eget register
Rapporten slår fast at de ansatte i byggeavdelingen ikke har hatt plikt til å rapportere dette. Det har heller ikke blitt ført et eget biervervsregister i kommunen.

I rapporten skriver granskerne følgende om de ansatte i byggesaksavdelingen:

«Undersøkelsen viser at flere i dag har bierverv. Enkelte ansatte har bierverv i form av arkitektvirksomhet ved siden av arbeidet i byggesaksavdelingen.» (…)

(Anm: Kommune avviser erstatningskrav på 50 millioner. Innkjøp. Alstahaug kommune ga ifølge utbyggerfirmaet TBA Invest Holding AS (TBA) fordeler verdt 30 millioner kroner til bedriften ordføreren har en lederstilling i. Kommunen avviser påstanden. (kommunal-rapport.no 20.5.2016).)

(Anm: Penger får frem det verste i oss. Studier har vist at bemidlede mennesker oftere bryter etiske normer. (…) – Sosiale forskjeller er et stort problem, ikke bare for de fattige, men for alle. Det ødelegger samfunnet. Vi stoler mindre på hverandre, folkehelsen blir verre. Sosiale forskjeller er dårlig nytt for alle, og det er problematisk, sier han. (abcnyheter.no 4.3.2016).)

- Korrupsjon, berekraft og selskaps samfunnsansvar.

Korrupsjon, berekraft og selskaps samfunnsansvar
Ola Mestad, professor dr. juris, leiar av Norges OECD-kontaktpunkt for ansvarleg næringsliv
aftenposten.no 1.2.2017
Aftenposten tar opp eit uhyre viktig tema i sin leiarartikkel om korrupsjon den 26. januar. Korrupsjon øydelegg mange samfunn. Avisa peikar på at det er «presserende å diskutere i hvilken grad Norge bidrar til å opprettholde korrupte strukturer i andre land. Nulltoleranse for alle former for korrupsjon er krevende å følge opp for internasjonale selskaper som opererer i gjennomkorrupte land.»

Akkurat no er dette temaet særleg aktuelt fordi sentrale delar av norsk og internasjonalt næringsliv førebur seg på å følgje opp FNs berekraftsmål som er meint å leie utviklinga i verda fram mot 2030. I førebuinga av mykje av berekraftarbeidet har ein alt, i iveren over nye prosjekt og initiativ, sett at det er lett å oversjå krava til ansvarleg åtferd i form av antikorrupsjonsarbeid og arbeid for menneskerettar.

Kanskje er dette i ferd med betre seg. Den såkalte Business & Sustainable Development Commission la fram ein omfattande rapport i Verdas økonomiske forum i Davos i januar. Den skal drøftast i Oslo i februar. Rapporten framhevar at næringslivet har mista tillit og må inngå ein ny samfunnskontrakt ved å vise «respekt for grunnleggjande standardar slik dei framgår av FNs Global Compact og FNs rettleiande prinsipp for næringsliv og menneskerettar (UNGP). Dette er nettopp det første handlingspunktet kommisjonen peikar på i avsnittet om ein fornya samfunnskontrakt. (...)

Den norske stat bør slutte seg heilhjarta til dette ved å gå i spissen med å stille krav om at ansvarleg opptreden av næringslivsaktørar er heilt sentralt i arbeidet med å nå berekraftsmåla. (…)

- Aftenposten mener: Korrupsjon gnager samfunn i stykker. (- Det står i veien for samfunnsbygging, for utvikling av institusjonene og strukturene som utgjør et samfunn.)

Aftenposten mener: Korrupsjon gnager samfunn i stykker
aftenposten.no 25.1.2017
Indirekte bidrag til korrupsjon er også ødeleggende.

Transparency Internationals årlige korrupsjonsindeks utgjør en viktig påminnelse om et av de store, globale problemene.

Ny måling: Dette er de mest korrupte landene i verden

Korrupsjon gnager samfunn i stykker. Det står i veien for samfunnsbygging, for utvikling av institusjonene og strukturene som utgjør et samfunn. Korrupsjon er en av de viktigste drivkreftene bak misnøye i land der befolkningen mister håpet om en fremtid. På femårsdagen for starten på den arabiske våren er det verdt å minnes at nettopp korrupsjon og nepotisme var en avgjørende forklaring på misnøyen. (…)

- Svenske læger i dobbeltrolle har undladt at oplyse om honorarer

Svenske læger i dobbeltrolle har undladt at oplyse om honorarer
dagenspharma.dk 3.10.2016
En gruppe svenske læger har siddet i ekspertgrupper og udarbejdet retningslinjer, samtidig med at have modtaget honorarer fra virksomheder inden for samme områder

En gruppe svenske læger har angiveligt undladt at oplyse, at de har modtaget honorarer fra lægemiddelvirksomheder, samtidig med at de har medvirket til udarbejdelsen af kliniske retningslinjer.
Det skriver Dagens Medicin i Sverige på baggrund af artikler i Svenska Dagbladet.

16 læger, som har fungeret som eksperter for den svenske Lægemiddelstyrelse, Läkemedelsverket, ved bl.a. at være med til at udarbejde retningslinjer, er kommet i vælten, fordi de ikke har oplyst om, at de har modtaget honorarer fra medicinalfirmaer.

Af de 16 læger har seks af lægerne oplyst, at de også optræder som rådgivere for medicinalvirksomheder. Men i flere tilfælde har de undladt at oplyse om de honorarer, de har modtaget fra virksomhederne.

De undersøgte læger har blandt andet siddet i ekspertgrupper, som har udarbejdet kliniske retningslinjer for hepatitis C og ADHD blandt børn og voksne. Samtidig har de modtaget honorarer på mellem 60.000 og 230.000 svenske kroner fra forskellige farmaceutiske virksomheder, der producerer lægemidler inden for netop i disse behandlinger, står der i artiklen. (…)

(Anm: Retningslinjer og veiledere (habilitet, interessekonflikger, korrupsjon etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: For mange retningslinjer for behandlinger er skrevet av eksperter med økonomiske konflikter, ifølge studie. (Too many treatment guidelines are written by experts with financial conflicts, study finds.) (statnews.com 22.8.2016).)

(Anm: Dermatologists Accept Millions from Pharmaceutical Companies: Study. Industry and dermatology are closely linked, a new study suggests. Dermatologists received more than $34 million from industry in 2014, and most of that money came from pharmaceutical companies, according to a new study published in JAMA Dermatology. (...) The top 10% of dermatologists received 90% of the total payments. (time.com 5.10.2016).)

(Anm: It’s time we tackled corruption in healthcare. New research from Transparency International's Pharmaceuticals & Healthcare Programmes shows corruption is normalised throughout health systems. Fighting corruption in the pharma sector – why we all have a role to play. (…) Corruption within the pharmaceutical and healthcare sectors is a matter of life and death. (…) Reports estimate that as much as 6% of annual global health expenditure is lost to corruption and errors. While 6% may look like a small figure, it is worth keeping in mind that it represents over US$ 300 billion (World Health Organisation, The World Health Report (2010b), p.61). (…) A new publication from Transparency International Pharmaceutical & Healthcare Programme, Corruption in the pharmaceutical sector – Diagnosing the challenges,  is premised on the belief that preventing abuse and reducing corruption is key to making more efficient use of existing resources with the ultimate goal of improving the global quality of healthcare. (ti-health.org).)

(Anm: Överläkare på dubbla stolar. Han satt i sin läkarroll med på möten där kommunen diskuterade att köpa platser på de behandlingshem där han också är vd. (dagensmedicin.se 8.2.2017).)

- Hemmelig funn avslører frekt "korstog" for å gjøre OxyContin til en blockbuster. (- Knepet virket.) (- I notater betegnet salgsteamet markedsføringen av legemidlet som et "korstog", og deres sjef kalte seg selv "Kongen av smerte» (King of Pain).

Secret trove reveals bold ‘crusade’ to make OxyContin a blockbuster
statnews.com 23.9.2016
WELCH, W.Va. — Legemiddelkonsulenteme (salgsrepresentantene) hos helsegiganten Abbott Laboratories hadde et problem. Uansett hva de enn prøvde kunne de ikke få oppmerksomheten til en ortopedisk kirurg for å overbevise ham om å foreskrive det potente smertestillende OxyContin. (— The pharmaceutical sales representatives from health care giant Abbott Laboratories had a problem. No matter what they tried, they couldn’t get the attention of an orthopedic surgeon to convince him to prescribe the potent painkiller  OxyContin.)

Uke etter uke avla de besøk på hans kontor, og noen ganger tok de med lubch til legen og hans stab. Likevel, hadde han lite tid til dem. (Week after week, they dropped by his office, sometimes bringing lunch for the doctor and his staff. Still, he had little time for them.

Det vil si til helt til personalet inviet dem i en hemmelighet: "Vi ble fortalt av hans sykepleiere og kontorpersonell at den beste måten å fange hans oppmerksomhet på og utvikle forholdet var via junk food", skrev selgerne i et internt notat. (That is, until the staff let them in on a secret: “We were told by his nurses and office staff that the best way to capture his attention and develop our relationship was through junk food,” the sales reps wrote in an internal memo.)

Den neste uken dukket en av Abbott legemiddelkonsulenter opp med en boks sheet cake t fylt med donuts og snack-kaker arrangert for å stave ordet "OxyContin.» Knepet virket. Kirurgen lyttet til salgsfremstøtet hver uke etter dette, Abbotts selgere besøkte legen for å be ham om å få minst tre pasienter over på OxyContin fra andre smertestillende midler. (The next week, one of the Abbott representatives showed up with a sheet cake box filled with doughnuts and snack cakes arranged to spell out the word “OxyContin.” The gambit worked. The surgeon listened to the sales talk, and every week after that, the Abbott sales personnel visited the doctor to ask him to switch at least three patients to OxyContin from other painkillers.)

Donuts-trikset er fremhevet i et av de interne dokumenter innhentet av STAT, som viser hvor langt Abbott gikk for å hanke inn leger for å gjøre OxyContin til en milliard-dollar-blockbuster. Selgerne kjøpte takeaway-middager til leger og møtte dem hos bokhandlere for å betale for deres innkjøp. I notater betegnet salgsteamet markedsføringen av legemidlet som et "korstog", og deres sjef kalte seg selv "Kongen av smerte» (King of Pain). ("The doughnut ploy, highlighted in a trove of internal documents obtained by STAT, shows the lengths to which Abbott went to hook in doctors and make OxyContin a billion-dollar blockbuster. The sales force bought takeout dinners for doctors and met them at bookstores to pay for their purchases. In memos, the sales team referred to the marketing of the drug as a “crusade,” and their boss called himself the “King of Pain.”)

(Anm: OxyContin (oxycodone hydrochloride) (Oksykodon) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelkonsulenter (sales representatives) (mintankesmie.no).)

(Anm: Gaver, smøring, donasjoner (gave gitt som bestikkelse) etc. (mintankesmie.no).)

(Anm: Gratis lunch, legemidler, grådighetskultur og korrupsjon (mintankesmie.no).)

- Les legenes svar: I Norge får noen for lite opioider. Opioidene er de mest effektive medisinene vi har mot sterke smerter.

Les legenes svar: I Norge får noen for lite opioider
vg.no 4.10.2016
Petter C. Borchgrevink, professor, Nasjonal kompetansetjeneste for sammensatte symptomlidelser St. Olavs hospital og NTNU - Svetlana Skurtveit, professor, Avdeling for psykiske lidelser, Folkehelseinstituttet og Senter for rus- og avhengighetsforskning, UiO - Olav Fredheim, professor, Palliativt senter, Ahus og NKSL/NTNU

UNDER KONTROLL: I Norge ser vi på langt nær de samme utglidningene, og vi må passe oss for å sette opp de samme strenge restriksjonene som nå har kommet i USA, skriver kronikkforfatterne.

Rockestjernen Prince er et eksempel på hvor galt det kan gå. Det opplyses at han fikk opioider mot langvarige smerter, utviklet avhengighetssyndrom og døde av en alt for høy dose.

I artikkelen med overskriften «Pilleland» 24. juli, gir VG viktig informasjon om at reseptutskrivelsen av opioider i USA har kommet helt ut av kontroll. Den har blitt et større rusproblem enn heroin og fører til nesten 20.000 dødsfall hvert år. Nå settes det inn sterke restriksjoner. Er disse medikamentene så farlige og forbruket så høyt at det kreves radikale tiltak også i Norge?

(Anm: Les legenes svar: I Norge får noen for lite opioider. Opioidene er de mest effektive medisinene vi har mot sterke smerter. Men i USA ser vi at de også gir problemer. I Norge er situasjonen med overforbruk langt mindre bekymringsfull. Vi må ta på alvor at noen pasienter får for lite opioider. (vg.no 4.10.2016).)

- Lege betaler 250.000 etter Prince’ dødsfall. (- En uke før Prince døde, skrev legen ut en resept på det syntetiske opiatet oksykodon i vennens navn, ifølge etterforskerne. Resepten skal ha vært ment for Prince.)

(Anm: Lege betaler 250.000 etter Prince’ dødsfall. Legen som anklages for å utskrevet opioider til artisten Prince i en annen persons navn, har inngått forlik med myndighetene. Prince døde i sitt hjem utenfor Minneapolis i Minnesota 21. april 2016 av en overdose av det svært sterke smertestillende opioidet fentanyl. (…) Flere av medisinene politiet siden har funnet hos Prince, var utskrevet til en av artistens venner. En uke før Prince døde, skrev legen ut en resept på det syntetiske opiatet oksykodon i vennens navn, ifølge etterforskerne. Resepten skal ha vært ment for Prince. (vg.no 19.4.2018).)

(Anm: OxyContin (oxycodone hydrochloride) (Oksykodon) (mintankesmie.no).)

Les også: Prince døde av overdose (…)

(Anm: Opioider linket til dødsfall annet enn overdoser, ifølge studie. CHICAGO (AP) — Utilsiktede overdoser er ikke den eneste dødelig risiko ved bruk av kraftige reseptbelagte smertestillende — legemidlene kan også bidra til hjerterelaterte dødsfall og andre dødsfall, antyder ny forskning. (Opioids Linked with Deaths Other than Overdoses, Study Says. CHICAGO (AP) — Accidental overdoses aren't the only deadly risk from using powerful prescription painkillers — the drugs may also contribute to heart-related deaths and other fatalities, new research suggests. (pharmapro.com 15.6.2016).)

(Anm: Chronic opioid use risks increase with knee surgery, cesarean. The study, published in JAMA Internal Medicine, was led by Dr. Eric Sun and co-authored by Prof. Beth Darnall, from the Stanford University School of Medicine in California. According to the Centers for Disease Control and Prevention (CDC), prescription painkillers became more affordable and available in the mid-1990s. Since then, drug overdose rates in the U.S. have more than tripled. Every day, 78 Americans die from an opioid overdose. (medicalnewstoday.com 11.7.2016).)

(Anm: Study shows upswing in prescription opioid use disorder and heroin use among young adults (medicalnewstoday.com 5.10.2016).)

(Anm: Av Petter C. Borchgrevink, Svetlana Skurtveit, Olav Fredheim. Opioider til forbannelse, men også til velsignelse. Opiodene er de mest effektive medisinene vi har mot sterke smerter. Men i USA ser vi at de også gir problemer. I Norge er situasjonen med overforbruk langt mindre bekymringsfull. Vi må ta på alvor at noen pasienter får for lite opioider. (vg.no 4.10.2016).)

(Anm: Salg av sykdom (mintankesmie.no).)

(Anm: Publikum ønsker tøffere straffetiltak mot uansvarlig atferd i næringslivet. (- Resultatene viste en sterk offentlig bekymring for skjevhet i rettssystemet.) (theconversation.com 25.7.2016).)

- Denne verksemda vil ikkje ta slutt før dei som legg til rette for hemmeleghald og skatteunndraging – bankar, advokatar og rådgjevarar – opplever ein reell risiko for å bli straffa for å utføre slike tenester.

(Anm: Superrike skattesnytarar. (…) Denne verksemda vil ikkje ta slutt før dei som legg til rette for hemmeleghald og skatteunndraging – bankar, advokatar og rådgjevarar – opplever ein reell risiko for å bli straffa for å utføre slike tenester.) (dn.no 3.7.2017).)

- DNB klar for å sperre 3000 kontoer med én milliard kroner. (- DNB jobber på spreng med å kontrollere at kundeinformasjonen er i henhold til hvitvaskingsloven.)

(Anm: DNB klar for å sperre 3000 kontoer med én milliard kroner. DNB jobber på spreng med å kontrollere at kundeinformasjonen er i henhold til hvitvaskingsloven. Resultatet kan bli at omtrent 3000 bedriftskunder får kundeforholdet sperret i løpet av året. (…) Det er konsekvensen når kunden ikke besvarer DNBs henvendelse tilstrekkelig. (…) Når en konto er sperret, vil det ikke være mulig med andre utbetalinger enn lønn, skatt og merverdiavgift. (dn.no 9.7.2017).)

(Anm:  Leger kan bli bedt om å opplyse om private inntekter, sier NHS England. Doctors could be asked to declare private income, NHS England says. BMJ 2016;354:i5101 (Published 20 September 2016).)

(Anm: Tjenestemenn anklaget også firmaene for at de i markedsføringen av legemidler til barn hadde unnlatt å opplyse om at Risperdal (risperidone) kan føre til hormonelle ubalanser som kan føre til brystvevutvikling og infertilitet (barnløshet) hos gutter og jenter. I markedsføringen av legemidlet for behandling av eldre mennesker med demens hadde firmaet opprettet et salgsteam for omsorg for eldre, til tross for at data fra en studie finansiert av Janssen som viste at risperidon doblet risikoen for dødsfall blant eldre mennesker, ifølge statlige tjenestemenn. BMJ 2015;351:h7018 (Published 31 December 2015).)

(Anm: - Således ble bruk av antipsykotika knyttet til en doblet risiko for lungebetennelse hos pasienter med AD (Alzheimers sykdom), og til og med en høyere relativ risikoøkning (3,43 ganger) blant dem uten AD. (…) Resultatene indikerer at bruk antipsykotika er knyttet til en høyere risiko for lungebetennelse uavhengig av alder, anvendt studiedesign, behandlingsvarighet, valg av legemidler eller samtidige sykdommer. (dgnews.docguide.com 30.8.2016).)

(Anm: Among antidementia drugs, memantine is associated with the highest risk of pneumonia. A recent study from the University of Eastern Finland shows that among users of antidementia drugs, persons using memantine have the highest risk of pneumonia. The use of rivastigmine patches is associated with an increased risk as well. (medicalnewstoday.com 24.11.2016).)

- Interessekonflikter vanlig blant forfattere av amerikanske retningslinjer for kreft, ifølge studie.

Conflicts of interest common among US cancer guideline authors, study finds. Interessekonflikter vanlig blant forfattere av amerikanske retningslinjer for kreft, ifølge studie.
BMJ 2016;354:i4660 (Published 25 August 2016)
Mer enn 85 % av forfatterne av nasjonale retningslinjer for kreft hadde minst én økonomisk interessekonflikt  i 2014, ifølge en amerikansk studie.1 Forskerne fant at forfatterne fikk i gjennomsnitt mer enn  10 000 dollar (£ 7600, € 8900) fra legemiddel- og utstyrsfirmaer som generelle utbetalinger knyttet til slike ting som rådgivning, måltider og losji og 236 000 dollar i utbetalinger knyttet til forskning, herunder finansiering i forbindelse med kliniske studier. (…) (More than 85% of the authors of national cancer guidelines had at least one financial conflict of interest in 2014, a US study has found.1 The researchers found that the authors received an average of more than $10 000 (£7600, €8900) from the drug and device industry in general payments relating to such things as consulting, meals, and lodging and $236 000 in payments relating to research, including funding associated with clinical trials.)

(Anm: Retningslinjer og veiledere (habilitet, interessekonflikger, korrupsjon etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: EU-kommissionen visste om VW-fusket. (- Misstankarna inom kommissionen väcktes till liv när dess experter insåg att luftkvaliteten i städer inte förbättrades som förväntat efter de strängare utsläppskraven för bilar som infördes 2007, enligt Der Spiegel.) (nyteknik.se 15.7.2016).)

(Anm: Volkswagen mistenkt for å ha villedet EUs investeringsbank. Volkswagen er mistenkt for å ha brukt et lån fra Den europeiske investeringsbanken (EIB) til å utvikle teknologi som åpnet for juks med utslippstester. Sjefen for den europeiske investeringsbanken (EIB) Werner Hoyer er skuffet over Volkswagen. (dn.no 2.8.2017).)

(Anm: VW-chef erkänner bedrägeri. En högt uppsatt chef på tyska Volkswagen (VW) i USA, inblandad i avgasskandalen, erkänner bedrägeri, meddelade en talesperson för domstolen i Detroit på tisdagen. (nyteknik.se 26.7.2017).)

(Anm: VW-topp sier seg skyldig – risikerer 169 år i fengsel. Den tidligere VW-toppen i USA, Oliver Schmidt, innrømmer å ha forsøkt å dekke over utslippsjukset. Nå risikerer han mange år bak murene. (tv2.no 28.7.2017).)

(Anm: Audi-sjefen pågrepet i Tyskland. Audis administrerende direktør Rupert Stadler er pågrepet i Tyskland i forbindelse med etterforskningen av utslippsskandalen. (aftenposten.no 16.6.2018).)

- INDLÆGSSEDDEL I STEDET FOR FORORD. (- Det Tredje Rige var gennemsyret af stoffer: kokain, heroin, morfin og frem for alt metamfetamin.)

(Anm: - INDLÆGSSEDDEL I STEDET FOR FORORD. (- Det Tredje Rige var gennemsyret af stoffer: kokain, heroin, morfin og frem for alt metamfetamin.) Det Tredje Rige var gennemsyret af stoffer: kokain, heroin, morfin og frem for alt metamfetamin. Stofferne blev brugt af alle fra fabriksarbejdere til husmødre og var afgørende for troppernes modstandskraft. Efterhånden som krigens gang vendte sig mod Tyskland, søgte Hitler og hans følge tilflugt i potentielt dødelige cocktails af stimulanser, administreret af lægen dr. Morell. (…) DEN TOTALE RUS tilføjer en manglende brik til historien. (lindhardtogringhof.dk 10.3.2017).)

(Anm: Oliver Schmidt jailed for seven years for Volkswagen emissions scam. Judge in Detroit imposes $400,000 fine on former VW executive. German was arrested trying to return home from holiday in Florida (theguardian.com 6.12.2017).)

(Anm: «Dieseljukset» ga betydelig oppjusterte utslipp. Utslippene fra dieseldrevne personbiler de siste årene er justert opp med opp mot 30 prosent som følge av det såkalte utslippsjukset. (ssb.no 14.12.2017).)

(Anm: Disse bildene viser det enorme problemet Volkswagen står oppe i. (…) Juks med dieselutslipp har enorme proposjoner. Dieselskandalen som VW-konsernet har havnet i har proposjoner det nesten er vanskelig å fatte. (…) Av de rundt 600.000 dieselbilene som er solgt i landet som omfattes av skandalen, har bilgiganten forpliktet seg til å kjøpe tilbake over 500.000 biler. 350.000 av disse kjøpene er allerede gjennomført til en kostnad på 7,4 milliarder dollar. (nettavisen.no 19.4.2018).)

(Anm: Tidligere Volkswagen-ingeniør dømt til fengsel. En tidligere ingeniør i Volkswagen får 40 måneders fengsel etter Volkswagen-skandalen. (vg.no 25.8.2017).)

(Anm: Dieselskandalen truer tysk økonomi. Den tyske dieselskandalen utgjør en risiko for landets økonomi, opplyser Tysklands finansdepartement i en rapport mandag. Dieselskandalen oppsto for nesten to år siden, da det ble kjent at Volkswagen jukset med utslippstallene. Her monterer tyske arbeidere dieselmotorer på en Volkswagen-fabrikk i Chemnitz i Tyskland. (dn.no 21.8.2017).)

–  Investorer krever nesten 90 milliarder kroner i erstatning fra Volkswagen i forbindelse med utslippsskandalen. (– Han inngår i konsernets team på rundt 50 advokater.)

(Anm: – Investorer krever nesten 90 milliarder kroner i erstatning fra Volkswagen i forbindelse med utslippsskandalen. (– Vi er overbevist om at vi gjorde det vi skulle, sier Volkswagens advokat Markus Pfüeller. Han inngår i konsernets team på rundt 50 advokater.) (dn.no 10.9.2018).)

-1200 vil dø av utslipp fra Volkswagens «juksebiler».

(Anm: -1200 vil dø av utslipp fra Volkswagens «juksebiler». Amerikanske forskere har undersøkt konsekvensene av utslippsjuks. (…) Det er forskere ved universitetet MIT i USA som har sett nærmere på konsekvensene av Volkswagens utslippsjuks. (dagbladet.no 3.3.2017).)

(Anm: Dieseljuks. Forskere har funnet den skjulte koden i juksebilene til Volkswagen. Gikk langt for å hindre at det var mulig å teste det virkelige utslippet. (…) Nå har de funnet svaret, gjemt i programvaren til bilene, melder University of California San Diego. (…) Resultatene er publisert i en rapport (PDF), som blir lagt frem frem under IEEE Symposium on Security and Privacy i San Francisco denne uken. Under vanlig bruk, slipper bilene ut inntil 40 ganger mer NOx enn tillatt. Utslippsavsløring: Skrur av eksosrensingen allerede ved 17 grader (tu.no 23.5.2017).)

(Anm: Research. The Volkswagen Emissions Scandal Could Shorten Thousands of Lives, Study Says (time.com 3.3.2017).)

(Anm: VW-sjef pågrepet i USA En høytstående sjef i Volkswagen i USA har i kjølvannet av dieselskandalen blitt pågrepet av FBI, mistenkt for bedrageri, ifølge The New York Times. Oliver Schmidt ble ifølge den amerikanske avisa pågrepet lørdag. (nrk.no 9.1.2017).)

(Anm: Volkswagen må betale 36 milliarder kroner etter utslippsjukset. (aftenposten.no 11.1.2017).)

(Anm: Volkswagen trolig spart for milliarder i USA. En dommer i USA har avvist et søksmål mot Volkswagen, noe som kan spare den tyske bilprodusenten for milliarder av dollar i utbetalinger. Avgjørelsen kan avskrekke en rekke amerikanske stater fra å saksøke Volkswagen etter utslippsskandalen som har fulgt bilprodusenten i nesten to år. Den føderale dommeren Charles Breyer avviste søksmålet fra delstaten Wyoming med henvisning til at den aktuelle forurensningsloven må reguleres sentralt og ikke av de amerikanske delstatene. (dn.no 1.9.2017).)

(Anm: Tysk avis: VW-sjefen godkjente dekkoperasjon. Martin Winterkorn, avgått konsernsjef i Volkswagen, godkjente en plan om å holde tilbake informasjon fra amerikanske myndigheter, skriver Bild. (e24.no 26.9.2016).)

(Anm: VW må betale 2,8 milliarder dollar i bot for dieseljuks. Beløpet tilsvarer over 24 milliarder kroner. (dagbladet.no 21.4.2017).)

(Anm: Nobelprisvinner trekker seg fra Panama-gransking. (…) Begrunnelsen er at granskingen vanskeliggjøres av hemmelighold og manglende åpenhet.) (…) Pieth sier det blant annet finnes beviser for hvitvasking av penger fra barneprostitusjon i Panama-dokumentene. (dn.no 6.8.2016).)

(Anm: JAMA Forum: The Barrasso Amendment: Will CME Let the Sunshine In? On May 25, 2016, Sen John Barrasso (R, Wyoming) introduced the Protect Continuing Physician Education and Patient Care Act of 2016, a measure intended to exempt pharmaceutical companies and medical device makers from reporting payments made to physicians for receiving continuing medical education (CME), medical journals, or textbooks. The legislation that this bill is designed to amend, the Physician Payment Sunshine Act, was the brainchild of Sen Charles Grassley (R, Iowa), and was passed as part of the Affordable Care Act (ACA). NEJM 2016 (September 7, 2016).)

(Anm: Industrisamarbejde er stadig et fyord blandt danskerne. Danskernes tillid til samarbejde mellem industri og sundhedspersonale ligger fortsat på et meget lille sted, viser en ny analyse foretaget for MedWatch. Myter tager tid at punktere, lyder det fra Lægemiddelindustriforeningen. (medwatch 8.9.2016).)

- Selgere i kirurgenes rekker: Relasjoner mellom kirurger og medisinske utstyrsrepresentanter. (- Vår studie reiser etiske spørsmål om avhengigheten mellom kirurger og utstyrsrepresentanter og utstyrsfirmaer for utdanning og kirurgisk assistanse og praktiske bekymringer vedrørende eksisterende kompetansenivå blant OR-personell.)

Salespeople in the Surgical Suite: Relationships between Surgeons and Medical Device Representatives (Selgere i kirurgenes rekker: Relasjoner mellom kirurger og medisinske utstyrsrepresentanter)
PLoS ONE 11(8): e0158510.
Bakgrunn Industriutbetalinger til kirurger har fått offentlig oppmerksomhet, men lite er kjent om forholdet mellom kirurger og medisinske utstyrsrepresentanter. Medisinske utstyrsrepresentanter er blitt en integrert del av driftspersonellet. Effekten av deres tilstedeværelse ved pasientbehandling fortjener diskusjon. (…) (Background Industry payments to surgeons have received public attention, but little is known about the relationships between surgeons and medical device representatives. Medical device representatives ("device reps") have become an integral part of operating room personnel. The effect of their presence on patient care deserves discussion.)

Konklusjoner Vår studie reiser etiske spørsmål om avhengigheten mellom kirurger og utstyrsrepresentanter og utstyrsfirmaer for utdanning og kirurgisk assistanse og praktiske bekymringer vedrørende eksisterende kompetansenivå blant OR-personell. (…) (Conclusions Our study raises ethical questions about the reliance of surgeons on device reps and device companies for education and surgical assistance and practical concerns regarding existing levels of competence among OR personnel.)

(Anm: Surgeons and device reps - one rep's comments. In a recent article (found here), we discussed the findings of a recent study that examined the relationship between surgeons and device reps. The study, which was published in Plos one, found that reps were often an integral part of the surgical team. (mcafepharma.com 25.8.2016).)

(Anm: Surgeons and Device Reps - Like Hand in Glove. A recent study sponsored Georgetown University and published in the journal Plos One examined the relationship between surgeons and medical device reps. The study detailed the extent that some surgeons rely on device reps in the OR and how this may influence surgeon choice of implants and medical costs. (mcafepharma.com 25.8.2016).)

(Anm:  Leger kan bli bedt om å opplyse om private inntekter, sier NHS England. Doctors could be asked to declare private income, NHS England says. BMJ 2016;354:i5101 (Published 20 September 2016).)

- Valgfri offentliggjøring av utbetalinger er meningsløst. (- Og åpenhet anskueliggjør problemene: bør de som mottar tusenvis av pund fra industrien som "påtenkte ledere" sitte i paneler for utarbeidelse av nasjonale retningslinjer eller hjelpe til med å stake ut regjeringens politikk?)

Margaret McCartney: Optional disclosure of payments is pointless (Margaret McCartney: Valgfri offentliggjøring av utbetalinger er meningsløst.)
BMJ 2016;354:i3692  (Published 01 July 2016)
Naken, saftig åpenhet! Hurra! The Association of British Pharmaceutical Industry (ABPI) er i ferd med å offentliggjøre, mine damer og herrer, de kroner og ører som industrien har utbetalt til helsepersonell, sammen med deres navn. Dette forvirrende verktøyet som inneholder en oversikt over de samlede utbetalinger og anonymitet er kommet ut. (Naked, luscious transparency! Hurrah! The Association of the British Pharmaceutical Industry (ABPI) is about to reveal, ladies and gentlemen, the pounds and pence that the industry has paid to healthcare professionals, along with their names. The obfuscatory kit of amalgamated payments and anonymity is coming off.)

Men alt dette er blitt gjort med mottakernes samtykke, slik at hele narrespillet har en tillit på linje med en død blautfisk. Leger kan velge bort, hvilket innebærer at en opinionsleder («markedsprofessor»), kan tjene hundretusener av pund mens han påvirker pasienter, kolleger, formularer og retningslinjer, uten at vi får vite det. Dette på grunn av, blir vi fortalt, databeskyttelsesproblemer (dvs. at samtykke kreves for deling), er åpenhet ikke obligatorisk. (But this is all being done with the recipients’ consent, so the entire charade has all the thrust of a dead jellyfish. Doctors can opt out, meaning that a key opinion leader can earn hundreds of thousands of pounds while influencing patients, colleagues, formularies, and policies—and we won’t know. Owing, we are told, to data protection issues (ie, consent is required for sharing), transparency is not compulsory.)

Verre er det at det å avsløre litt kan lokke oss til å anta at vi har sett mye, inkludert alle de viktige bitene, når vi ikke har det. Heller ikke kan dette være en endelig liste over interessekonflikter: den handler ikke kun om legemiddelindustrien. Privat praksis, patenteierskap, eller kontrakter som går på kvalitet og basisresultater kan påvirke måten vi jobber på, hva vi gjør og hvorfor vi gjør det. (Worse, revealing a little may entice us to assume that we’ve seen a lot, including all of the important bits, when we have not. Neither can this be a definitive list of conflicts of interest: they’re not all about pharma. Private practice, patent ownership, or contracts to the quality and outcomes framework can adversely affect the way we work, what we do, and why we do it.)

Fordi obligatoriske deklarerte interesser krever at General Medical Council får fullmakter via en lovendring i parlamentet vil vi ikke snarlig få en fullstendig liste. Og åpenhet anskueliggjør problemene: bør de som mottar tusenvis av pund fra industrien som "påtenkte ledere" sitte i paneler for utarbeidelse av nasjonale retningslinjer eller hjelpe til med å stake ut regjeringens politikk? (Because compulsory declared interests would need the General Medical Council to have new powers requiring an act of parliament, we won’t get a full list any time soon. And transparency only shows the problems: should people who take thousands of pounds from industry as “thought leaders” sit on national guideline panels or help set government policy?)

Forholdet mellom legemiddelindustrien og NHS er trappet opp flere hakk mens vi alle har vært bekymret for et korrekt nivå på samtykke om åpenhet. (…) (The relation between pharma and the NHS has ratcheted up several gears while we’ve all been worrying about the right amount of consent on transparency.)

(Anm: Retningslinjer og veiledere (habilitet, interessekonflikger, korrupsjon etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Offentligt betalte forskere pynter på resultater af forsøg på mennesker. (videnskab.dk 14.3.2016).)

(Anm: Offentlig forvaltning (Offentlig sektor) (Statens økonomireglement - offentlige anskaffelser - offentlige innkjøp etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Margaret McCartney: Publishing doctors’ private earnings is not enough. The proposal to publish NHS consultants’ private earnings must have led to sharp intakes of breath all along Harley Street.1 We British are squeamish about money talk. And NHS England’s timing—right after the junior doctors’ strikes and before negotiations on the consultants’ contract—has prompted suspicion. BMJ 2016; 355 (Published 04 October 2016).)

- Til sammen overførte legemiddelselskapene 146 millioner kroner, hvorav 20,4 millioner kroner er honorarer til helsepersonell som har samtykket til offentliggjøringen. (- Ifølge norsk lov har nemlig legene mulighet til å reservere seg mot at dette blir kjent.)

Disse legene fikk mest
dagensmedisin.no 11.8.2016
Se listen over helsepersonell som fikk utbetalt størst summer fra legemiddelselskapene i fjor.

I sommer offentliggjorde legemiddelselskapene for første gang en oversikt over utbetalingene til helsepersonell, helseforetak og organisasjoner.

Til sammen overførte legemiddelselskapene 146 millioner kroner, hvorav 20,4 millioner kroner er honorarer til helsepersonell som har samtykket til offentliggjøringen.

Kan nekte å stå på listen
Ved å sammenstille informasjon fra de ulike selskapene, har Dagens Medisin utarbeidet en liste over de største utbetalingene til leger som har valgt å være åpne om honorarene sine.

Ifølge norsk lov har nemlig legene mulighet til å reservere seg mot at dette blir kjent, noe en tredel av helsepersonellet har valgt å gjøre. Listen er dermed ikke komplett. (…)

(Anm: Seks millioner kroner til anonyme leger. Legemiddelselskapene utbetalte i fjor nærmere seks millioner kroner til leger som nekter offentligheten innsyn i overføringene.  Les også: Disse 100 fikk mest i fjor Les også: Søk i listen over honorarer til helsepersonell (dagensmedisin.no 11.8.2016).)

Utskrift etter søk på Ulrik F. Malt i nevnte database:


Navn

Selskap

TOTAL

HONORAR

Ulrik F. Malt

LUNDBECK

129,715

108,920

(Anm: Margaret McCartney: Valgfri offentliggjøring av utbetalinger er meningsløst. (Margaret McCartney: Optional disclosure of payments is pointless.) (- Og åpenhet anskueliggjør problemene: bør de som mottar tusenvis av pund fra industrien som "påtenkte ledere" sitte i paneler for utarbeidelse av nasjonale retningslinjer eller hjelpe til med å stake ut regjeringens politikk?) BMJ 2016;354:i3692 (Published 01 July 2016).)

(Anm: For mange retningslinjer for behandlinger er skrevet av eksperter med økonomiske konflikter, ifølge studie. (Too many treatment guidelines are written by experts with financial conflicts, study finds.) (statnews.com 22.8.2016).)

(Anm: Naturlig at dette er offentlig. OUS-lege Elisabeth Gulowsen Celius samtykket til offentliggjøring av honorarer. Hun er kritisk til kolleger som ikke har gjort det samme. – Det kan reise spørsmål om det er bindinger som ikke tåler dagens lys. (dagensmedisin.no 12.8.2016).)

(Anm: Resultater publisert i JAMA Internal Medicine antyder at ett enkelt gratis måltid kan øke sannsynligheten for at en lege vil foreskrive et bestemt legemiddel. (Findings published by JAMA Internal Medicine suggest that even a single free meal can boost the likelihood a doctor will prescribe a certain drug) (online.wsj.com 20.6.2016).)

(Anm: FDAs rådgivere på opioider sparket grunnet bånd til industrien, ifølge AP. (FDA's advisers on opioids booted for ties to industry, AP learns. Having been buffeted by controversy over its approval of addictive opioid drugs, the FDA is calling on a panel of experts to help it sort through the thorny issue. But even before the new panel met, it has been tinged by controversy itself, dismissing four advisers because of perceived ties to drugmakers.) (fiercepharma.com 8.7.2016).)

– Naturlig at dette er offentlig. (– Hun er kritisk til kolleger som ikke har gjort det samme.) (– Det kan reise spørsmål om det er bindinger som ikke tåler dagens lys.)

– Naturlig at dette er offentlig
dagensmedisin.no 12.8.2016
OUS-lege Elisabeth Gulowsen Celius samtykket til offentliggjøring av honorarer. Hun er kritisk til kolleger som ikke har gjort det samme. – Det kan reise spørsmål om det er bindinger som ikke tåler dagens lys.

Legemiddelselskapene utbetalte i fjor over 20 millioner kroner til helsepersonell som samtykket til offentliggjøring. Det viser tall som legemiddelselskapene selv har rapportert, og som Dagens Medisin har satt sammen.

På listen over de 100 best betalte helsearbeiderne er det bare 19 kvinner. Den mest aktive av dem er Elisabeth Gulowsen Celius, seksjonsoverlege ved nevrologisk avdeling på OUS, som står som nummer 11 på listen.

Hvilke leger mottok betaling i fjor? Søk i databasen (…)

(Anm: Offentliggjøring av verdioverføringer. Legemiddelindustrien offentliggjør i dag alle verdioverføringer til helsepersonell og helseforetak. (lmi.no 30.6.2016).)

(Anm: HONORAR fra industrien. En av tre leger nektet offentliggjøring. IKKE ALLE SAMTYKKET: To av tre leger samtykket til offentliggjøring av vederlag de fikk fra industrien, mens et mindretall nektet. GSK vil ikke samarbeide med leger som nekter. En tredjedel av legene som mottok honorar fra industrien i fjor, nekter offentligheten innsyn i avtalene. (dagensmedisin.no 10.7.2016).)

(Anm: Industrien utbetalte 140 millioner. For første gang offentliggjør legemiddelselskapene alle verdioverføringer til helsepersonell og helseforetak. (dagensmedisin.no 5.7.2016).)

(Anm: Norske leger mottar millionsummer fra legemiddelindustrien: - Offentliggjøringen skaper mer tillit mellom pasienter og helsepersonell. Verdioverføringer offentliggjort for første gang. (dagbladet.no 10.7.2016).)

- Lobbyismen må være åpen (- Transparency International Norge definerer lobbyvirksomhet som påvirkningsarbeid overfor beslutningstakere med sikte på å fremme et syn, en interesse, eller bringe fram viktig beslutningsinformasjon.)

Lobbyismen må være åpen
Tora Aasland, leder av Kommunesektorens etikkutvalg
kommunal-rapport.no 15.9.2016
Lobbyisme og påvirkning kan innebære demokratiske utfordringer. Hver kommune bør ha høy bevissthet rundt dette.

I min tid som stortingsrepresentant på 1980-tallet, gjorde jeg en interessant observasjon: Det var et hav av forskjell mellom den noe usystematiske og tilfeldige lobbyvirksomheten til kulturlivets mange aktører og den profesjonelle påvirkningen fra oljenæringens samfunnskontakter. For de av oss politikere som hadde sympati for kulturlivets vilkår, ble det av og til nødvendig å gi kulturfolkene noen lynkurs i hvordan Stortinget fungerte.

Det har nok jevnet seg mer ut i dag. Men påvirkning skjer, og Kommunesektorens etikkutvalg har startet en diskusjon om behovet for kjøreregler – både for politikere og ansatte.
Transparency International Norge definerer lobbyvirksomhet som påvirkningsarbeid overfor beslutningstakere med sikte på å fremme et syn, en interesse, eller bringe fram viktig beslutningsinformasjon. (…)

(Anm: Lobbyisme (lobbying - lobbyvirksomhet - lobbyregister - interessekonflikter - korrupsjon) (mintankesmie.no).)

- Kommentar. Er lobbyregister et framskritt for åpenheten? (- Høyre mener at habilitetsverket er godt nok.) (- KrFs Geirmund Lykke mener det blir for mye byråkrati, særlig for de pliktoppfyllende som vil føre opp alle samtaler og henvendelser de har. Han har også en annen bekymring. De som vil lure systemet, klarer det fint. De bare lar være å føre opp sine henvendelser. Hele systemet er jo basert på tillit.)

(Anm Kommentar. Er lobbyregister et framskritt for åpenheten? Saken om "grønn strek" har ført til at Trondheim kommune nå innfører et lobbyregister. For alle som er opptatt av åpenhet, høres det bra ut. Men kan det gi falsk trygghet? Som første kommune i landet har Trondheim innført et lobbyregister. I registeret skal bystyremedlemmene føre oversikt over møter de har med lobbyister og organisasjoner. Først var det snakk om et lobbyforbud i Trondheim, men det er ikke lovlig. Nå er det etiske regelverket innskjerpet i tillegg til at lobbyregisteret er innført. (…) Motargumentene mot et lobbyregister er mange. Lobbyregisteret ble ikke vedtatt enstemmig. Høyre mener at habilitetsverket er godt nok. KrFs Geirmund Lykke mener det blir for mye byråkrati, særlig for de pliktoppfyllende som vil føre opp alle samtaler og henvendelser de har. Han har også en annen bekymring. De som vil lure systemet, klarer det fint. De bare lar være å føre opp sine henvendelser. Hele systemet er jo basert på tillit. (…) Det blir interessant å se hvordan Trondheim utformer sitt register, og hvordan det vil fungere. Er det vellykket, kan flere ønske å følge etter. (kommunal-rapport.no 3.10.2017).)

(Anm: Lobbyisme (lobbying - lobbyvirksomhet - lobbyregister - interessekonflikter - korrupsjon) (mintankesmie.no).)

(Anm: PR-rådgivere, PR-byråer og PR-hjelp (PR-bransjen) (Spindoktorer) (mintankesmie.no).)

- Denne uken lanserte Association of British Pharmaceutical Industry (ABPI) sin lenge etterlengtede database over utbetalinger til leger. Dette er et nyttig skritt mot større åpenhet og offentlig ansvarlighet, men er primært egnet til å vise hvor langt vi ennå har å gå.

Disclosure UK
bmj.com/content/disclosure-uk
Denne uken lanserte Association of British Pharmaceutical Industry (ABPI) sin lenge etterlengtede database over utbetalinger til leger. Dette er et nyttig skritt mot større åpenhet og offentlig ansvarlighet, men er primært egnet til å vise hvor langt vi ennå har å gå. (This week the Association of the British Pharmaceutical Industry (ABPI) launched its long awaited database of payments to doctors. This is a useful step towards greater transparency and public accountability, but it serves mainly to show just how far we have yet to go.)

Oppsummering av dataene i databasen (Summary of data included in the database) (…)

(Anm: GMC says it can’t force doctors to disclose payments from drug companies. The UK General Medical Council has admitted that it does not have the legal power to force doctors to disclose details of payments and benefits they receive from the pharmaceutical industry—either on the new database of the Association of the British Pharmaceutical Industry (ABPI) or the GMC’s own register. BMJ 2016;354:i3806 (Published 07 July 2016).)

- Disclosure UK: åpenhet (offentliggjøring) bør ikke lenger være valgfritt

Disclosure UK: transparency should no longer be an optional extra (Disclosure UK: åpenhet (offentliggjøring) bør ikke lenger være valgfritt)
Editorials (Lederartikler)
BMJ 2016;354:i3730 (Published 06 July 2016)
Bransjens (industriens) nye database over utbetalinger til leger er bare starten (Industry’s new database of payments to doctors is just the start)

Denne uken lanserte Association of British Pharmaceutical Industry (ABPI) sin lenge etterlengtede database over utbetalinger til leger.1 Dette er et nyttig skritt mot større åpenhet og offentlig ansvarlighet, men er primært egnet til å vise hvor langt vi ennå har å gå. (This week the Association of the British Pharmaceutical Industry (ABPI) launched its long awaited database of payments to doctors.1 This is a useful step towards greater transparency and public accountability, but it serves mainly to show just how far we have yet to go.)

Kalt Disclosure UK (Storbritannia), rapporterer databasen utbetalinger fra ABPIs medlemsfirmaer til helsepersonell og organisasjoner i Storbritannia. Ifølge denne første publiseringen av data utbetalte legemiddelfirmaer over 340 millioner pund (€ 400m, $ 450) i 2015.2 3 De gjennomsnittlige årlige delarerte utbetalinger per navngitt kliniker var 1500 pund og det høyeste offisielle beløpet var 98 000 pund. (…) (Called Disclosure UK, the database reports payments from ABPI member companies to healthcare professionals and organisations in the UK. According to this first release of data, drug companies paid out over £340m (€400m; $450m) in 2015.2 3 The average annual declared payment per named clinician was £1500 and the highest declared value was £98 000.)

(Anm: Margaret McCartney: Valgfri offentliggjøring av utbetalinger er meningsløst. (Margaret McCartney: Optional disclosure of payments is pointless.) (- Og åpenhet anskueliggjør problemene: bør de som mottar tusenvis av pund fra industrien som "påtenkte ledere" sitte i paneler for utarbeidelse av nasjonale retningslinjer eller hjelpe til med å stake ut regjeringens politikk?) BMJ 2016;354:i3692 (Published 01 July 2016).)

(Anm: For mange retningslinjer for behandlinger er skrevet av eksperter med økonomiske konflikter, ifølge studie. (Too many treatment guidelines are written by experts with financial conflicts, study finds.) (statnews.com 22.8.2016).)

(Anm: Naturlig at dette er offentlig. OUS-lege Elisabeth Gulowsen Celius samtykket til offentliggjøring av honorarer. Hun er kritisk til kolleger som ikke har gjort det samme. – Det kan reise spørsmål om det er bindinger som ikke tåler dagens lys. (dagensmedisin.no 12.8.2016).)

(Anm: Resultater publisert i JAMA Internal Medicine antyder at ett enkelt gratis måltid kan øke sannsynligheten for at en lege vil foreskrive et bestemt legemiddel. (Findings published by JAMA Internal Medicine suggest that even a single free meal can boost the likelihood a doctor will prescribe a certain drug) (online.wsj.com 20.6.2016).)

(Anm: FDAs rådgivere på opioider sparket grunnet bånd til industrien, ifølge AP. (FDA's advisers on opioids booted for ties to industry, AP learns. Having been buffeted by controversy over its approval of addictive opioid drugs, the FDA is calling on a panel of experts to help it sort through the thorny issue. But even before the new panel met, it has been tinged by controversy itself, dismissing four advisers because of perceived ties to drugmakers.) (fiercepharma.com 8.7.2016).)

(Anm: Offentliggjøring av verdioverføringer. Legemiddelindustrien offentliggjør i dag alle verdioverføringer til helsepersonell og helseforetak. (lmi.no 30.6.2016).)

(Anm: Interessekonflikter, bestikkelser og korrupsjon (mintankesmie.no).)

(Anm: Når er et synspunkt en interessekonflikt? (When is a point of view a conflict of interest?) BMJ 2016;355:i6194 (Published 23 November 2016).)

(Anm: Høyresiden har størst mistillit til journalistikken. (…) Videre mente 63 prosent at journalister favoriserer kilder som mener det samme som dem. (aftenposten.no 13.2.2017).)

(Anm: Mina Ghabel Lunde, journalist. Når kilder også er venner. Pressen skal unngå bindinger som skaper usikkerhet om lojalitet. Da kan ikke journalister omgås sine kilder privat. (aftenposten.no 8.2.2017).)

-  Disclosure UKs nettsted gir en "illusjon av åpenhet", sier Goldacre

Disclosure UK website gives “illusion of transparency,” says Goldacre (Disclosure UKs nettsted gir en "illusjon av åpenhet", sier Goldacre)
BMJ 2016;354:i3760BMJ 2016; 354 (Published 06 July 2016)
Ben Goldacre, faglig leder ved Evidence Based Medicine DataLab ved University of Oxford, som hjalp BMJ med analysering av data fra Disclosure UK (www.disclosureuk.org.uk), det nye nettstedets detaljerte utbetalinger til leger fra legemiddelindustrien,1 har kritisert nettstedet for sitt begrensede forsøk på åpenhet. (Ben Goldacre, academic lead at the Evidence Based Medicine DataLab at the University of Oxford, who helped The BMJ with the analysis of data from Disclosure UK (www.disclosureuk.org.uk), the new website detailing payments to doctors from the drug industry,1 has criticised the website for its partial attempt at transparency.)

“Leger har plikt til å være åpne med sine pasienter og kolleger, "sa han. "En finansiell interessekonflikt betyr ikke nødvendigvis at noen er partisk, og det er gode grunner til å arbeide med industrien, men det introduserer en risiko. Det er derfor tydelig deklarering av dine interessekonflikter betyr noe, slik at vi alle kan gjøre vår egen vurdering / bedømming. (…) (Doctors have an obligation to be open with their patients and colleagues,” he said. “A financial conflict of interest does not necessarily mean somebody is biased, and there are good reasons to work with the industry, but it does introduce risks. That’s why clearly declaring your conflicts matters, so we can all judge for ourselves.“)

- Legene som deklarerte de høyeste inntektene fra legemiddelfirmaer i Storbritannias nye database uttaler at åpenhet om utbetalingene bør være obligatorisk.

Disclosing drug companies payments should be compulsory, say top earners. (Offentliggjøring av legemiddelfirmaenes utbetalinger bør være obligatorisk, uttaler de med toppinntekter)
BMJ 2016;354:i3716 (Published 04 July 2016)
Legene som deklarerte de høyeste inntektene fra legemiddelfirmaer i Storbritannias nye database uttaler at åpenhet om utbetalingene bør være obligatorisk. (The doctors who declared the most earnings from drug companies in the United Kingdom’s new database have said that being transparent about payments should be mandatory.)

Databasen viser at 70 % av helsepersonell som mottok utbetalinger fra legemiddelfirmaer er enige om å offentliggjøring på Disclosure UK (www.disclosureuk.org.uk), som publiseres av Association of the British Pharmaceutical Industry. Men de 30 % som ikke samtykket til offentliggjøring har mottatt mer enn halvparten (52 %) av de registrerte utbetalingene.1 (The database showed that 70% of healthcare professionals who received payments from drug companies agreed to have the information disclosed on Disclosure UK (www.disclosureuk.org.uk), which is hosted by the Association of the British Pharmaceutical Industry. But the 30% who didn’t agree to disclosure received more than half (52%) of the payments registered.1)

Det er mulig ut fra de data som er oppgitt det mulig å finne toppinntekter, men på grunn av måten de ikke deklarerte data presenteres er det ikke mulig å si hvordan de samlet rangeres. (From the data posted it is possible to find the top earners, but because of the way that the undeclared data are presented it is not possible to tell how they rank overall.)

Ian Pavord, professor i lungemedisin og forsker ved Oxford University deklarerte den høyeste inntekten fra legemiddelfirmaer med 98 000 pund (€ 116 778, $ 130 105) fra Astrazeneca , Chiesi Ltd, GlaxoSmithKline (GSK), Roche, og Teva UK Ltd . (…) (Ian Pavord, professor of respiratory medicine and researcher at Oxford University, declared the most income from drug companies, with £98 000 (€116 778; $130 105) from AstraZeneca, Chiesi Ltd, GlaxoSmithKline (GSK), Roche, and Teva UK Ltd.)

(Anm: Leger som mottar de største utbetalingene fra legemiddelfirmaer deklarerer dem ikke på nytt nettsted. (Doctors getting biggest payments from drug companies don’t declare them on new website. BMJ 2016;354:i3679 (Published 01 July 2016).)

(Anm: Association between payments from manufacturers of pharmaceuticals to physicians and regional prescribing: cross sectional ecological study. BMJ 2016;354:i4189 (Published 18 August 2016).)

(Anm: Medisinsk utstyr (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelprodusenter og medisinske utstyrsprodusenter betalte i fjor 6,5 milliarder dollar til leger og undervisningssykehus. (Drug and device makers paid $6.5 billion to docs and teaching hospitals last year.) (statnews.com 30.6.2016).)

(Anm: Legemiddelkonsulenter forteller leger lite om sideeffekter, ifølge studie. (Drug Reps Tell Docs Little of Side Effects: Survey) (Journal of General Internal Medicine 2013 (April).)

(Anm: Interessekonflikter vanlig blant forfattere av amerikanske retningslinjer for kreft, ifølge studie. (Conflicts of interest common among US cancer guideline authors, study finds.) BMJ 2016;354:i4660 (Published 25 August 2016).)

(Anm: Selgere i kirurgenes rekker: Relasjoner mellom kirurger og medisinske utstyrsrepresentanter (Salespeople in the Surgical Suite: Relationships between Surgeons and Medical Device Representatives. PLoS ONE 11(8): e0158510).

(Anm: - Nesten ni av 10 leger og forskere som bidro til å utvikle et førende sett med retningslinjer for kreftomsorgen i USA rapporterte finansielle bånd til legemiddelindustrien og medisinske utstyrsfirmaer). (medicalnewstoday.com 30.8.2016).)

(Anm: Ingen gratis lunsj for leger: Sponsede måltider knyttet til flere resepter (No free lunch for docs: Sponsored meals linked to more prescriptions) (mmm-online.com 20.6.2016).)

(Anm: Fra redaktøren. Der solen aldri skinner. Tilliten til forfattere og tidsskrifter er avhengig av åpenhet om økonomiske interessekonflikter (mintankesmie.no).)

(Anm: New study of patients receiving physical therapy following total knee replacement raises new concerns over referral for profit. (medicalnewstoday.com 26.2.2016).)

(Anm: - Å bestikke røykere med penger er den mest effektive røykestopp-metoden. (tv2nyhetene.no 14.5.2015).)

(Anm: En av fem gravide kvinner i Frankrike røyker: Betales for røykestopp. Gravide røykere i Frankrike får penger og gavekort hvis de holder seg røykfri under graviditeten. (vg.no 15.5.2016).)

(Anm: Tobakksindustrien (Big Tobacco). (mintankesmie.no).)

(Anm: Kan jeg kjøpe nyra di? Hva Iran og økonomifaget kan lære oss om organtransplantasjon. Bare i USA dør det årlig 4500 mennesker mens de venter på å få en ny nyre. I verdenssammenheng antas det å være over 20 millioner som trenger transplantasjon, dialyse eller annen hjelp og over en million dør årlig av mangel på slik hjelp. (…) Siden midten av 1980-tallet har iranere kunnet selge en nyre, og pågangen av villige «nyreselgere» gjorde at køene forsvant fullstendig i 1999. Betalingen per nyre ligger nå på omtrent 5000 dollar. Som på så mange andre områder av livet, viser det seg at penger er en mektig motivator. Adam Smith, økonomifagets grunnlegger, hadde fortjent en nobelpris han og. (dagbladet.no 12.11.2015).)

- Kongehuset: Hoffet ringte kilder i kritiske artikler. (- Kongens hoff refses for å bruke hersketeknikk. - Gir inntrykk av panikk, sier professor.)

Kongehuset: Hoffet ringte kilder i kritiske artikler
dagbladet.no 10.3.2017
KOMMUNIKASJONSSJEF: Marianne Hagen er ansatt ved hoffet som kommunikasjonssjef.
Kongens hoff refses for å bruke hersketeknikk. - Gir inntrykk av panikk, sier professor.
Under en debatt i Stortinget før jul uttalte Sveinung Rotevatn (V) at det ikke har vært ryddige forhold i hoffets økonomistyring. Han kritiserte statsråd Jan Tore Sanner (H) for ikke å gripe inn mot hoffets omfattende pengebruk på kongefamiliens private eiendommer.

I en artikkel i Dagbladet utdypet Rotevatn kritikken. Han problematiserte det nære vennskapet og samarbeidet mellom kommunikasjonssjef Marianne Hagen på Slottet og statsråd Sanner. De to er nære omgangsvenner og var i flere år politiske forbundsfeller.

- Hele denne saken lukter vondt, oppsummerte Rotevatn.

Kort tid etter ringte det.

- Jeg fikk en sint telefon fra Slottet den dagen, sier Rotevatn. (…)

- Jeg var helt uenig i Hagens framstilling, som var at Sanner og departementets saksbehandling og håndteringen av saken var i orden. Og den uenigheten ga jeg uttrykk for i samtalen, sier Rotevatn.

- Det var en spesiell og uvanlig henvendelse å få, etter å ha uttalt seg om bruken av Stortingets penger, sier Rotevatn, som understreker at han normalt setter pris på henvendelser fra folk som vil diskutere politikk.

Ringte før trykk
Det viser seg at hoffet har ringt opp flere andre personer som har uttalt seg om hoffets arbeid det siste året. (…)

(Anm: Jurister og eksperter på anbud: - Hoffet bryter loven. Hoffet har mottatt rundt to milliarder kroner til statlige eiendommer og offisiell virksomhet på 16 år. Underveis har hoffet kjøpt varer og tjenester, uten å følge Lov om offentlige anskaffelser. Eksperter rister på hodet. (dagbladet.no 13.5.2018).)

(Anm: Kongehuset: - Slottet legger press på intervjuobjekter. Pressenestor Per Edgar Kokkvold reagerer på at Slottet ringer folkevalgt og fagfolk når de uttaler seg kritisk. (…) Særlig om det skjer allerede før intervjuet de har gitt er satt på trykk, sier tidligere generalsekretær i Presseforbundet, Per Edgar Kokkvold, til Dagbladet. (…) - Å legge press på intervjuobjekter slik viser en oppsiktsvekkende mangel på dømmekraft fra hoffets side. Det er uprofesjonelt og ødelegger for Slottet på sikt, sier professor i statsvitenskap Bernt Hagtvet til Dagbladet. (…) Hagen bekrefter overfor Dagbladet at hun har ringt flere personer som har uttalt seg om kongehuset det siste året. (dagbladet.no 10.3.2017).)

(Anm: En varsler i det kongelige hus. Når systemet feiler og kritikken ikke når fram, kommer varslerne. Nå har kongehuset fått sin. (…) Vi har ikke basert våre avsløringer på anonyme kilder. Når vi i dag velger å publisere innlegget fra en anonym kilde med tilknytning til hoffet, er det fordi vedkommende er å betrakte som en varsler. (dagbladet.no 12.3.2017).)

(Anm: Hoff-ansatt deler intern informasjon i leserbrev. I et anonymt leserinnlegg i Dagbladet deler en ansatt på Slottet sine erfaringer og meninger om kongehusets organisering og arbeidsmiljø. (…) "Summen er intriger og maktspill, og ikke minst; Kreative økonomiske løsninger på private ønsker og behov fra de kongelige. Får du det til, skinner du litt til", heter det i brevet. (dn.no 11.3.2017).)

- 43 prosent mener kongen gjør best jobb - tre prosent svarer Mette-Marit. Derfor er kong Harald folkets favoritt - og ikke Mette-Marit. Kronprinsessen får ekspertråd om hvordan hun kan bli mer folkekjær.

(Anm: 43 prosent mener kongen gjør best jobb - tre prosent svarer Mette-Marit. Derfor er kong Harald folkets favoritt - og ikke Mette-Marit. Kronprinsessen får ekspertråd om hvordan hun kan bli mer folkekjær. Ifølge en undersøkelse Ipsos har utført for Dagbladet troner kong Harald (81) øverst blant de kongelige - også når det gjelder hvem som gjør en best jobb. Av 1000 intervjuede i Dagbladets sommerundersøkelse holder 43 prosent en knapp på kong Harald. Færrest, bare tre prosent, synes kronprinsesse Mette-Marit (44) er den som gjør en best jobb. (dagbladet.no 30.7.2018).)

- Dersom man likevel regner med de operative utgiftene til Garden vil monarkiet koste skattebetalerne minst 760 millioner i 2016. Og medregnet gardeutgiftene har monarkiet kostet minst 4,9 milliarder siden 2010, viser Dagbladets regnestykker.

(Anm: Så mye koster egentlig kongehuset. Se de skjulte utgiftene. Det norske monarkiet koster mye mer enn tidligere kjent. (…) • De samlede utgiftene til monarkiet har vokst minst 37 prosent på seks år, fra 336 millioner kroner i 2010 til minst 460 millioner kroner i 2016. (…) - Kanskje er det ikke opplagt hvordan alle kostnader skal klassifiseres og grupperes, men det kan ikke være veldig vanskelig å gi en samlet oversikt. Dagbladets spørsmål er presist og krever et presist svar, sier Møen. (…) - BURDE IKKE SKJE: Økonomiprofessor Jarle Møen reagerer på manglende opplysninger om utgiftene i tilknytning til kongehuset. (…) 760 millioner På grunn av usikkerheten har Dagbladet utelatt Garden fra sluttsummen i regnestykket over utgiftene til monarkiet. Dersom man likevel regner med de operative utgiftene til Garden vil monarkiet koste skattebetalerne minst 760 millioner i 2016. Og medregnet gardeutgiftene har monarkiet kostet minst 4,9 milliarder siden 2010, viser Dagbladets regnestykker. (dagbladet.no 3.4.2016).)

(Anm: Kong Harald til NRK: - Vil ikke lenger ta imot gaver fra kommersielle aktører. Kongehuset gjør gaveregister offentlig. (…) - Vi har jobbet hardt med gavesituasjonen. Og det er ganske komplisert. Men vi prøver å gjøre dette for helt klart vise at vi ikke har bindinger, sier kong Harald til NRK, ifølge Aftenposten. (...) Slottets kommunikasjonssjef Marianne Hagen sier til Dagbladet at kronprinsfamiliens yachtferie i fjor sommer ikke er på gavelista fordi det ikke er en gave. (kjendis.no 10.2.2016).)

(Anm: Her er kongehusets gaveliste. Milliontur i luksusyacht ikke på lista. (…) Beslutningen, som ikke er blitt gjort kjent før nå, ble tatt i mars 2015, opplyser Kongehuset. Samtidig offentliggjør Kongehuset nå en liste over gaver de fikk i fjor. Gavelisten dekker perioden 1. juni til 31. desember. SE HELE LISTA HER. (vg.no 10.2.2016).)

(Anm: Dagbladet: - Kongehuset koster minst 460 millioner kroner. (…) De samlede utgiftene for Kongehuset er betydelig større enn det som kommer fram på statsbudsjettet, ifølge Dagbladet. Avisa skriver at de har funnet hemmeligholdte utgifter som bringer den årlige prislappen opp på minst 460 millioner kroner.  (nettavisen.no 3.4.2016).)

(Anm: Hoffansatte jobbet på kronprinsens private eiendom før salget i fjor. Nå vil ikke Slottet opplyse om faktura for arbeidene ble sendt kronprinsen før eller etter at Dagbladet spurte om saken i vinter. Les alle Dagbladets saker i serien Kongemakta (dagbladet.no 30.4.2016).)

(Anm: - En sammensausing av privatøkonomi og offentlige midler. Stortingsrepresentant ber om mer åpenhet fra kongehuset. Det samme gjør kongehistoriker. (dagbladet.no 29.4.2016).)

(Anm: Kronprinsen fikk penger til drenering på Skaugum. Kongehuset er godt tilrettelagt for drenasje av offentlige midler (dagbladet.no 30.4.2016).)

(Anm: Kronprinsparet kjøpte private hyttetomter, men registrerte ikke seg selv som eier. - Denne uryddigheten bør det ryddes opp i, sier jusprofessor Eivind Smith. (dagbladet.no 1.5.2016).)

(Anm: Stortingsrepresentanter krever åpenhet om konge-penger. Vil ha åpenhet om monarki-regninga, etter Dagbladets avsløring. (…) Dagbladets undersøkelser viser at kongehuset og monarkiet koster skattebetalerne minst 460 millioner kroner i år. Trolig mer. (dagbladet.no 4.4.2016).)

(Anm: De kongelige behandler åpenhet som almisser de en sjelden gang gir til folket. Det burde ikke være nødvendig med et graveprosjekt for å finne ut hva kongefamilien koster norske skattebetalere. Det er på tide med full åpning, skriver Geir Ramnefjell. (dagbladet.no 4.4.2016).)

(Anm: Tar til orde for å avvikle monarkiet. VIL AVVIKLE KONGEHUSET: Stavanger Aftenblad mener Norge trenger en «statsrettslig evolusjon», og tar til orde for å fjerne monarkiet. (dagbladet.no 13.5.2016).)

(Anm: Han spiller kong Haakon: Vil avskaffe monarkiet. Jesper Christensen (68) har tidligere blitt kåret til «årets republikaner» i Danmark. (dagbladet.no 14.9.2016).)

- Industrihonorar får læger til at udskrive mere af firmaets medicin

Industrihonorar får læger til at udskrive mere af firmaets medicin
dagenspharma.dk 11.5.2016
Nyt studie fra Harvard Medical School viser, at læger, som får betalt måltider eller får løn for at undervise fra et medicinalfirma, generelt udskriver flere af firmaets produkter end andre læger.

Læger, der modtager honorar i form af måltider eller betaling for undervisning fra et medicinalfirma, har en tendens til at udskrive flere lægemidler under dette firmas varemærke. Den konklusion er flere videnskabelige studier nået frem til gennem tiderne, og nu endnu et, gennemført af et forskerhold ved Harvard Medical School, der konkret har undersøgt, hvilken […]

(Anm: Doctors who take company cash are more likely to prescribe brand name drugs, analysis finds. An analysis by the independent investigative news organization ProPublica has found that doctors who accept gifts or receive payments from the medical industry tend to prescribe more brand name drugs than doctors who do not accept such benefits. BMJ 2016;352:i1645 (Published 21 March 2016).)

(Anm: Interessekonflikter, bestikkelser og korrupsjon (mintankesmie.no).)

(Anm: Når er et synspunkt en interessekonflikt? (When is a point of view a conflict of interest?) BMJ 2016;355:i6194 (Published 23 November 2016).)

(Anm: Høyresiden har størst mistillit til journalistikken. (…) Videre mente 63 prosent at journalister favoriserer kilder som mener det samme som dem. (aftenposten.no 13.2.2017).)

(Anm: Mina Ghabel Lunde, journalist. Når kilder også er venner. Pressen skal unngå bindinger som skaper usikkerhet om lojalitet. Da kan ikke journalister omgås sine kilder privat. (aftenposten.no 8.2.2017).)

(Anm: Ingen gratis lunsj for leger: Sponsede måltider knyttet til flere resepter (No free lunch for docs: Sponsored meals linked to more prescriptions) (mmm-online.com 20.6.2016).)

(Anm: NHH vil være åpne om ansattes økonomi. Rektor Frøystein Gjesdal ved Norges Handelshøyskole (NHH) ber etter styrets ønske samtlige ansatte melde inn sine sidegjøremål. (…) I tillegg til at skolen ønsker å være åpen om eventuelle økonomiske interesser og roller de ansatte måtte ha, legger Gjesdal til at slike oversikter ofte etterspørres når NHH skal evalueres. (...) For to år siden kartla Bergens Tidende hvor mye NHH-forskerne tjente på si. Oversikten viste at 15 NHH-forskere tjente over 500.000 kroner på sine sidegjøremål – inkludert kapitalinntekter. Flere av dem mer enn doblet høyskolelønnen sin.(forskning.no 27.4.2016).)

(Anm: Pharmaceutical Industry–Sponsored Meals and Physician Prescribing Patterns for Medicare Beneficiaries. (...) Conclusions and Relevance Receipt of industry-sponsored meals was associated with an increased rate of prescribing the brand-name medication that was being promoted. The findings represent an association, not a cause-and-effect relationship. JAMA Intern Med. 2916 (Published online June 20, 2016).)

(Anm: Läkare gillar oberoende info. Möjligheten att få oberoende information om läkemedel på sin arbetsplats är mycket uppskattad, enligt en enkätundersökning från Stockholms läns landsting. Från i år har husläkarna inskrivet i sina avtal att de kan få ersättning när de deltar i denna fortbildning. Läkare som bjuds på måltider av läkemedelsföretag skriver ut fler recept på läkemedel från företaget som bjudit. Det visar ny amerikansk forskning som nyligen presenterades i JAMA Internal Medicine. Läkartidningen. 2016;113:D6UF (2016-07-01).)

(Anm: Doctors prescribe more brand drugs for free meals from pharma industry – Study (…) The group of doctors in the study received 63,524 industry-sponsored meals in the last five months of 2013. The study linked two national data sets, and the results are cross-sectional and reflect an association, according to the report. As the US seeks to rein in the costs of prescription drugs and make them less expensive for patients, the findings are concerning, the medical journal said. (pharmafile.com 21.6.2016).)

- Det at Fylkesmannen selv har vært inne i saken som klageinstans er ikke til hinder for at embetet kan åpne en tilsynssak.

Fylkesmannen ikke inhabil til å føre tilsyn i saken om 13-åringen
aftenposten.no 25.1.2016
Dermed skal Fylkesmannen i Oslo og Akershus granske saken, selv om de har hatt en rolle i den tidligere. - En særdeles uklok vurdering, mener menneskerettighetsekspert.

Kommunal- og moderninseringsdepartementet (KMD) kan ikke se at det foreligger særegne forhold som skulle tilsi at tilliten til Fylkesmannen i Oslo og Akershus' upartiskhet er svekket til å behandle tilsynssaken rundt 13-åringen som døde i Valdres.

Det skriver departementet i et svarbrev til Barneombudet, som ba om at det ble vurdert en settefylkesmann.

Barneombudet ba departementet (KMD) vurdere om Fylkesmannen i Oslo og Akershus var inhabil til å føre tilsyn med opplæringssektoren i Bærum kommune. Bakgrunnen er at Barneombudet har mottatt informasjon som tyder på at Fylkesmannen kunne ha opptrådt i strid med loven i saken om 13-åringen som skal ha blitt mobbet på skoler i Bærum, og at feilen kunne ha innvirket på saksforløpet. (…)

«Det at Fylkesmannen selv har vært inne i saken som klageinstans er ikke til hinder for at embetet kan åpne en tilsynssak. Det ligger i Fylkesmannens rolle både å være klageinstans og tilsynsmyndighet,» skriver Kommunal- og moderninseringsdepartementet (KMD) i svarbrevet til Barneombudet. (…)

(Anm: Barnevern, omsorgssvikt, barnemishandling og barnedrap. (mintankesmie.no).)

(Anm: Helsetilsynet slår alarm om svikt i barnevernet: Bryter loven og barn blir ikke hørt. Helsetilsynets rapport fra 225 kommuner og bydeler viser at barn ikke har fått den hjelpen de har krav på. (– Kommunene svikter. Til sammen har 225 kommuner eller bydeler hatt en gjennomgang av sitt arbeid med meldinger, og Helsetilsynets konklusjon er krystallklar: «Vi har i dette tilsynet sett at meldinger til barnevernet om barn som lever med omsorgssvikt ble henlagt. Barn som skulle hatt hjelp fikk det ikke. Bekymringen ble «lagt i skuffen». (nrk.no 7.3.2017).)

(Anm: NRK og Adresseavisen lot tips om at lærer mobbet egne elever på barneskole i Trondheim ligge. (…) – Svikter barna. (…) Han undrer seg også over at ingen medier stiller kritiske spørsmål til de ansvarlige i kommunen om hvordan mobbingen kunne pågå. (…) NRK og Adresseavisen lot tips om at lærer mobbet egne elever på barneskole i Trondheim ligge. Sjefredaktør Tor Olav Mørseth i Adressa sier det handler om prioriteringer. (journalisten.no 24.2.2017).)

(Anm: Klager: Fylkeslegen – Helsetilsynet (Statens helsetilsyn) - Fylkesmannen - Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker - Statens sivilrettsforvaltning (SRF) (mintankesmie.no).)

(Anm: Statens sivilrettsforvaltning (SRF) (sivilrett.no).)

(Anm: Conflict of interest. Diverting attention from financial conflicts of interest. Godlee’s comment that “there is little dispute that non-financial conflicts of interest—such as academic passion and personal belief—are just as important [as], if harder to track” than financial conflicts, begs examination for two reasons. BMJ2015;350:h3505 (Published 30 June 2015).)

(Anm: Editor's Choice. What’s your weakness? BMJ 2015;350:h2742 (Published 21 May 2015).)

(Anm: Drug and Medical-Device Makers Paid $6.49 Billion to Doctors, Hospitals in 2014. Disclosure of health-care company payments to doctors part of federal transparency initiative. Drug and medical-device makers paid $6.49 billion to U.S. doctors and teaching hospitals during 2014, according to the federal government’s first full-year accounting of the breadth of industry financial ties with medical providers. (medpagetoday.com 1.7.2015).)

(Anm: Letters. Conflict of interest in academics. (…) As Thompson said in his seminal 1993 article, a conflict of interest is a function of the situation, not of whether it leads to discernible bias. The mission of academic medical centres is different from that of investor owned health businesses, and people who pledge to serve both are kidding themselves at best. BMJ 2015;351:h5491 (Published 21 October 2015).)

(Anm: Bias [baies] -en, - skjevhet i vitenskapelig undersøkelse el. resultat pga. mangelfull systematikk i innsamlingen av data. Etym.: eng., fr. biais helning, tendens. Kilde: ordnett.no.)

(Anm: Bias; (...) valg og vurderinger som på systematisk måte avviker fra det som er faktisk korrekt. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Legemiddeletterlevelse (Tas legemidler som foreskrevet?) (Adherence to Medication.) (…) Legemidler virker ikke på pasienter som ikke tar dem. (Drugs don't work in patients who don't take them.)  (NEJM 2005;353:487-497(August 4).)

- Setter Sivilombudsmannen i en vanskelig situasjon. (- Nåværende sivilombudsmann Aage Thor Falkanger har permisjon fra embetet som dommer i Høyesterett, )

Justisministeren er uryddig
aftenposten.no 28.1.2016
Justisministeren gjør Stortinget en bjørnetjeneste når han vil involvere presidentskapet i utnevnelsen av ny høyesterettsjustitiarus.

Justisminister Anders Anundsen avviser i Aftenposten 21. januar kritikken mot manglende åpenhet og uklare spilleregler ved utnevnelsen av ny høyesterettsjustitiarius. Dette er mulig for ham når han unnlater å forholde seg til de fleste av innvendingene hans håndtering har avstedkommet.

Setter Sivilombudsmannen i en vanskelig situasjon
For det andre vil presidentskapets involvering i justitiariusutnevnelsen sette Sivilombudsmannen i en vanskelig situasjon. Sivilombudsmannen er Stortingets kontrollorgan overfor forvaltningen. Det er grunn til å tro at en eller flere av de avslåtte søknadene om innsyn i justisministerens beslutningsgrunnlag, vil bli klaget inn for nettopp Sivilombudsmannen.

Mistenksomhetens slør
Nåværende sivilombudsmann Aage Thor Falkanger har permisjon fra embetet som dommer i Høyesterett, og er naturligvis inhabil i klagebehandlingen. Det må da utnevnes en setteombudsmann til å behandle klagene i hans sted. Hvem utnevner setteombudsmannen? Jo, det er Stortingets presidentskap (sivilombudsmannsloven § 1 femte ledd).

Dersom det samme presidentskapet har hatt eller skal ha formelle samtaler med justisministeren om justitiariusutnevnelsen som klagene gjelder, setter det selvsagt setteombudsmannen i en meget vanskelig situasjon. Her vil setteombudsmannen måtte ta stilling til en innsynssøknad i en sak hans oppdragsgiver, Stortingets presidentskap, er involvert i, bak lukkede dører. For offentligheten vil det også henge et mistenksomhetens slør over utnevnelsen til setteombudsmann.

Det siste denne saken trenger er mer uklarhet og dunkle beslutningsprosesser. Hvis Stortingets presidentskap ikke ønsker å bidra til det, bør det høflig takke nei til justisministerens forespørsel. (…)

(Anm: Dommere og domstoler (mintankesmie.no).)

(Anm: Leder. Er det virkelig nødvendig å si det? Ja, det er tydeligvis nødvendig å si at dommere må være lovlydige, etter VGs avsløring om at mange norske dommere faktisk ikke er det. Det høres nesten ut som en spøk, men VGs store undersøkelse viser at dommere ikke forteller at de på si har foretatt kostbare aksjekjøp, hatt verv eller stillinger slik de er lovpålagt å opplyse om. Les også: Dette sier loven (vg.no 5.9.2016).)

(Anm: Sivilombudsmannen (SOM) (mintankesmie.no).)

(Anm: Gunnar Grendstad. Norges Høyesterett 1815-2015 - Forskning på dommeratferd i Norge. (…) I den første artikkelen diskuterer Skiple manglene i de første dommeratferdsanalysene, og han demonstrerer hvordan teori om dommeratferd nødvendigvis griper inn i metode om dommeratferd. (Norsk statsvitenskapelig tidsskrift 04 / 2015).)

(Anm: Høyesterett satt sjakk matt i Carl I. Hagen-rettssak. 15 av 20 høyesterettsdommere må trolig fratre i høyesterettsbehandling av Carl I. Hagens stortingspensjon. (…) - Men hvis det skal oppnevnes en settedomstol - vil Regjeringen kunne ende opp med å være inhabil? - Det kan tenkes at det oppstår et habilitetsspørsmål i en slik situsjon også, ja, sier Ramberg. (aftenposten.no 6.1.2016).)

(Anm: - Høyesterett fyller ikke den rollen domstolen skal ha og tar ikke det ansvaret den har. Carl I. Hagen tapte saken om gullpensjon i Høyesterett. Jeg er veldig skuffet, sier Carl I. Hagen til Aftenposten. Stortingsrepresentant Carl I. Hagen ble pensjonist i 2009, og gikk til retten da Stortinget i 2011 endret pensjonsordningen for tidligere stortingsrepresentanter. Politikeren tapte i trygderetten og lagmannsretten. I høst sa Høyesterett ja til å behandle saken. (aftenposten.no 19.2.2016).)

(Anm: Mye vil ha mer, Carl I. Hagen. Det ville tatt seg ekstremt dårlig ut om en av samfunnets mest privilegerte klarte å stikke av med enda en av gevinstene i ekstratrekningen i statens pengebinge. Mens vanlige folk må jobbe et helt liv for å oppnå full pensjon, har stortingsrepresentantene hatt svært lukrative ordninger. (vg.no 19.2.2016).)

(Anm: Ikke helt som folk flest. Tidligere stortingsrepresentant og Frp-formann Carl I. Hagen led fredag nederlag i Høyesterett. Han må nå avfinne seg med at hans stortingspensjon justeres på linje med andre folks pensjoner. (dn.no 19.2.2016).)

(Anm: CARL I. HAGEN, tidligere formann i Fremskrittspartiet. Høyesterett godtok pensjonstyveriet! TAPTE: – Jeg må innrømme at jeg er skuffet over Høyesteretts prinsippløse og lettvinte dom om staten ensidig skal kunne endre vilkårene i opparbeidede pensjonsrettigheter om regulering av løpende pensjoner, skriver Carl I. Hagen. (vg.no 1.3.2016).)

- Åtvarar mot korrupsjon i kommune-Noreg

Åtvarar mot korrupsjon i kommune-Noreg
nrk.no 19.9.2015
– Det fins meir økonomisk kriminalitet i kommune-Noreg enn det som blir oppdaga, seier korrupsjonsekspert. Ei av årsakene er at tilsette i kommunane ikkje torer å varsle.

– Varslingsrutinane er for dårlege i norske kommunar, seier korrupsjonsekspert Birthe Eriksen, etter at ordførar i Bergen, Trude Drevland (H) fredag blei sikta for grov korrupsjon.

Universitetslektoren ved NHH meiner det finst korrupsjonssaker i norske kommunar som aldri har kome fram i lyset.

– Ei årsak er at tilsette ikkje torer å varsle om mogeleg korrupsjon. Frykta for sanksjonering trur eg er høgst reell i rundt om kring i kommune-Noreg, seier eksperten.(...)

(Anm:  Kronikk: Hemmelige aksjeeiere er et demokratiproblem (aftenposten.no 3.2.2015).)

(Anm: Kommuneansatt i Drammen siktet for grov korrupsjon. Kvinnen er varetektsfengslet i fire uker, mistenkt for å ha mottatt flere hundre tusen kroner i bestikkelser fra utbyggere i nærmere 30 byggesaker. (nettavisen.no 18.1.2016).)

(Anm: Stor VG-kartlegging av norske dommere: Unnlater å fortelle om aksjekjøp. Norske dommere er lovpålagt å registrere større aksjeposter, verv og siste stilling før dommerutnevnelse i et eget register. Nær 20 prosent av landets dommere har ikke fulgt loven. (bt.no 5.9.2016).)

(Anm: Justispolitikere reagerer på VG-avsløring: – Helt avgjørende for tilliten at dommerne følger loven. Werp reagerer sterkt på VGs avsløring om at bortimot tyve prosent av norske dommere ikke hadde sørget for å registrere seg i Domstoladministrasjonens såkalte sidegjøremålsregister, da VG kontrollerte registeret. (vg.no 5.9.2016).)

(Anm: Kommune avviser erstatningskrav på 50 millioner. Innkjøp. Alstahaug kommune ga ifølge utbyggerfirmaet TBA Invest Holding AS (TBA) fordeler verdt 30 millioner kroner til bedriften ordføreren har en lederstilling i. Kommunen avviser påstanden. (kommunal-rapport.no 20.5.2016).)

(Anm: Penger får frem det verste i oss. Studier har vist at bemidlede mennesker oftere bryter etiske normer. (…) – Sosiale forskjeller er et stort problem, ikke bare for de fattige, men for alle. Det ødelegger samfunnet. Vi stoler mindre på hverandre, folkehelsen blir verre. Sosiale forskjeller er dårlig nytt for alle, og det er problematisk, sier han. (abcnyheter.no 4.3.2016).)

(Anm: Higher social class predicts increased unethical behavior.Proc Natl Acad Sci U S A. 2012 Mar 13;109(11):4086-91. Epub 2012 Feb 27.)

(Anm: - Utbyggere har for stor makt. Leverandørdatabasen. Venstre-politiker Anne Mo Grimsdalen i Grimstad ber KS utarbeide bedre retningslinjer om forholdet mellom lokalpolitikere og utbyggere for å forebygge korrupsjon. (kommunal-rapport.no 4.3.2016).)

(Anm: Fem utbyggere siktet for korrupsjon. Fem utbyggere i Drammen er siktet for grov korrupsjon og medvirkning til grov korrupsjon i saken der to kommuneansatte er fengslet. Politiet har gjennomført flere avhør i korrupsjonssaken i Drammen de siste dagene. – Vi har hatt en tiltakshaver inne til avhør i helgen. Til nå har vi avhørt fem utbyggere som alle er siktet for grov korrupsjon og medvirkning til grov korrupsjon, sier Ole Johan Brett, leder av Øko-teamet i Sør Øst politidistrikt i Drammen. (nrk.no 26.1.2016).)

(Anm: - Hun kunne og burde vært stanset før. Hilde Hovengen (Frp), som sitter i kontrollutvalget i Drammen kommune, varslet om den korrupsjonssiktede saksbehandleren allerede i august 2013. (…) VARSLET: Hilde Hovengen (Frp) satt i kontrollutvalget i kommunen da hun varslet om den nå korrupåsjonssiktede saksbehandleren i 2013. (…) Byplansjef Hilde Haslum sier til Drammens Tidende at de som undersøkte saken i 2013 ikke fant flere saker der saksbehandleren hadde opptrådt ureglementert, og at hun dermed slapp unna med en advarsel. (dagbladet.no 20.1.2016).)

(Anm: - Korrupsjon er et ledelsesansvar. Det er umulig å sikre seg hundre prosent mot korrupsjon. Samtidig kan ledere gjøre mye for å hindre kriminalitet og regelbrudd, ifølge korrupsjonsforsker Tina Søreide. Professor Tine Søreide mener det er mye en ledelse kan gjøre for å redusere risikoen for korrupsjon. rofessor Tina Søreide ved Norges Handelshøyskole (NHH) er ikke overrasket over at to saksbehandlere fra byggesaksavdelingen i Drammen er siktet for grov korrupsjon. (kommunal-rapport.no 2.2.2016).)

(Anm: Utbygger skal ha vært med på korrupsjon. En utbygger erkjenner å ha medvirket til at en kommuneansatt har fått betalt for å godkjenne byggesøknader. Den ansatte er varetektsfengslet og flere utbyggere skal også være siktet. (kommunal-rapport.no 19.1.2016).)

(Anm: Leder. Åpenhet om interesser. Dagbladet har i flere artikler rettet søkelyset mot våre folkevalgtes uheldige atferd. Til sammen har stortingsrepresentanter hemmeligholdt aksjer til en verdi av 10 millioner kroner. (dagbladet.no 28.9.2015).)

(Anm: Disclosing payments from drug companies should be mandatory for doctors, says academy. BMJ 2015;351:h4197  (Published 03 August 2015).) 

(Anm: The uneasy, unbreakable link of money, medicine. (medicalnewstoday.com 3.8.2015).)

(Anm: Industry paid $6.5 bn to US physicians and hospitals in 2014. BMJ 2015;351:h3697 (Published 07 July 2015).)

(Anm: Drug industry paid £41m to UK healthcare professionals last year. BMJ 2015;351:h3909 (Published 17 July 2015).)

(Anm: Who pays this doctor? Doctors’ financial interests: what about a publicly available list held by the GMC? BMJ 2014;348:g3646 (Published 11 June 2014).)

(Anm: Who pays this doctor? Who pays for this conference? It’s time patients and doctors knew BMJ 2014;348:g3748 (Published 11 June 2014).)

(Anm: Doctors’ financial interests should be declared to avoid any impression of impropriety BMJ 2015;350:h858 (Published 18 February 2015).)

- Halvparten av kommunene handler med firmaer hvor egne politikere eier aksjer eller sitter i styret (- På begge sider av bordet)

900 millioner kroner til folkevalgtes selskap
kommunal-rapport.no 22.5.2014
Halvparten av kommunene handler med firmaer hvor egne politikerne eier aksjer eller sitter i styret. Samlet utgjør handelen over 900 millioner kroner.

På begge sider av bordet

  • Folkevalgte og kommuneansatte har ansvaret for fellesskapets pengesekk
  • Men hva skjer når de som forvalter verdiene også vil gjøre forretninger med egen kommune?
  • Kommunal Rapport har identifisert flere hundre utbetalinger til selskaper med aktører på begge sider av bordet (…)

(Anm: - Tar ikke økonomisk kriminalitet på alvor (e24.no 18.11.2013 ).)

(Anm: Publikum ønsker tøffere straffetiltak mot uansvarlig atferd i næringslivet. (- Resultatene viste en sterk offentlig bekymring for skjevhet i rettssystemet.) (theconversation.com 25.7.2016).)

(Anm: Superrike skattesnytarar. (…) Denne verksemda vil ikkje ta slutt før dei som legg til rette for hemmeleghald og skatteunndraging – bankar, advokatar og rådgjevarar – opplever ein reell risiko for å bli straffa for å utføre slike tenester.) (dn.no 3.7.2017).)

(Anm: EU-kommissionen visste om VW-fusket. (- Misstankarna inom kommissionen väcktes till liv när dess experter insåg att luftkvaliteten i städer inte förbättrades som förväntat efter de strängare utsläppskraven för bilar som infördes 2007, enligt Der Spiegel.) (nyteknik.se 15.7.2016).)

(Anm: Volkswagen mistenkt for å ha villedet EUs investeringsbank. Volkswagen er mistenkt for å ha brukt et lån fra Den europeiske investeringsbanken (EIB) til å utvikle teknologi som åpnet for juks med utslippstester. Sjefen for den europeiske investeringsbanken (EIB) Werner Hoyer er skuffet over Volkswagen. (dn.no 2.8.2017).)

(Anm: VW-chef erkänner bedrägeri. En högt uppsatt chef på tyska Volkswagen (VW) i USA, inblandad i avgasskandalen, erkänner bedrägeri, meddelade en talesperson för domstolen i Detroit på tisdagen. (nyteknik.se 26.7.2017).)

(Anm: VW-topp sier seg skyldig – risikerer 169 år i fengsel. Den tidligere VW-toppen i USA, Oliver Schmidt, innrømmer å ha forsøkt å dekke over utslippsjukset. Nå risikerer han mange år bak murene. (tv2.no 28.7.2017).)

(Anm: Audi-sjefen pågrepet i Tyskland. Audis administrerende direktør Rupert Stadler er pågrepet i Tyskland i forbindelse med etterforskningen av utslippsskandalen. (aftenposten.no 16.6.2018).)

- INDLÆGSSEDDEL I STEDET FOR FORORD. (- Det Tredje Rige var gennemsyret af stoffer: kokain, heroin, morfin og frem for alt metamfetamin.)

(Anm: - INDLÆGSSEDDEL I STEDET FOR FORORD. (- Det Tredje Rige var gennemsyret af stoffer: kokain, heroin, morfin og frem for alt metamfetamin.) Det Tredje Rige var gennemsyret af stoffer: kokain, heroin, morfin og frem for alt metamfetamin. Stofferne blev brugt af alle fra fabriksarbejdere til husmødre og var afgørende for troppernes modstandskraft. Efterhånden som krigens gang vendte sig mod Tyskland, søgte Hitler og hans følge tilflugt i potentielt dødelige cocktails af stimulanser, administreret af lægen dr. Morell. (…) DEN TOTALE RUS tilføjer en manglende brik til historien. (lindhardtogringhof.dk 10.3.2017).)

(Anm: Oliver Schmidt jailed for seven years for Volkswagen emissions scam. Judge in Detroit imposes $400,000 fine on former VW executive. German was arrested trying to return home from holiday in Florida (theguardian.com 6.12.2017).)

(Anm: «Dieseljukset» ga betydelig oppjusterte utslipp. Utslippene fra dieseldrevne personbiler de siste årene er justert opp med opp mot 30 prosent som følge av det såkalte utslippsjukset. (ssb.no 14.12.2017).)

(Anm: Disse bildene viser det enorme problemet Volkswagen står oppe i. (…) Juks med dieselutslipp har enorme proposjoner. Dieselskandalen som VW-konsernet har havnet i har proposjoner det nesten er vanskelig å fatte. (…) Av de rundt 600.000 dieselbilene som er solgt i landet som omfattes av skandalen, har bilgiganten forpliktet seg til å kjøpe tilbake over 500.000 biler. 350.000 av disse kjøpene er allerede gjennomført til en kostnad på 7,4 milliarder dollar. (nettavisen.no 19.4.2018).)

(Anm: Tidligere Volkswagen-ingeniør dømt til fengsel. En tidligere ingeniør i Volkswagen får 40 måneders fengsel etter Volkswagen-skandalen. (vg.no 25.8.2017).)