Pasient- og brukerrettigheter (helsetilsynet.no)

Statens Barnehus Oslo - Vi er et tilbud til barn og ungdom når det er mistanke om at de kan ha vært utsatt for eller vært vitne til vold eller seksuelle overgrep. Vår målgruppe omfatter også voksne med en psykisk utviklingshemming. (statensbarnehus.no)

- Slik kan du klage (aftenposten.no 12.1.2015)

Risikerer mer tvang (aftenposten.no 23.12.2013)

Usikre på grensene for tvangsbruk (aftenposten.no 11.7.2013)

- Tre kommuneansatte anmeldt for vold mot psykisk utviklingshemmede barn (dagbladet.no 28.3.2014)

SLÅR ALARM OM SYSTEMSVIKT: - Vi er svært bekymret for rettssikkerheten til utviklingshemmede i Norge (dagbladet.no 23.6.2010)

- BARNEADVOKAT: Thea Totland mener det er et stort problem at domstolen ofte ikke tror på barn og foreldre som varsler om overgrep.(nettavisen.no 13.2.2015)

Brennpunkt - Med tvang skal vondt fordrives (nrk.no 3.3.2014)

– Nytteløst å klage (nrk.no 5.3.2014)

Kaster brysomme verger (- Hun er ikke ønsket som verge for sin utviklingshemmede datter (nrk 24.2.2014)

Fylkeslegen er leder for Helsetilsynet i fylket, som fører tilsyn med alt helsevesen og alt helsepersonell i fylket. Forvaltningsmessig er fylkeslegen underlagt Statens helsetilsyn som leder av Helsetilsynet i fylket, men administrativt er vedkommende underordnet fylkesmannen. (Fylkeslegen - Ring / kontakt Fylkesmannen) (Store norske leksikon)

Fylkesmannen (...) På vegne av flere departementer utfører fylkesmannen en rekke forvaltningsoppgaver i forhold til kommuner og enkeltpersoner, og er klagemyndighet og tilsynsmyndighet. (fylkesmannen.no) (Helsetilsynet.no) (Helseforvaltningen) (Store norske leksikon)

Pasientjournaler og epikriser (mintankesmie.no)

Lover (lovdata.no) og rettssikkerhet (mintankesmie.no)

- Det blir et enormt gap mellom det som skjer konkret i kommuner, og menneskerettigheter Menneskerettigheter for utviklingshemmede (Tidsskrift for Norsk Psykologforening 2010;47(3):254-256)

Rettssaken må bli gjennomført LEDER (aftenposten.no 8.8.2014)

Vergemålsortalen.no (vergeportalen.no)

Vergemål (Overformynderiet overført til Fylkesmannen den 1. juli 2013 iht. ny vergemålslov) (fylkesmannen.no)

ELDREAKSJONEN (eldreaksjonen.no/nyttige-lenker)

- Fylkesmann eller politiker?

(Anm: Fylkesmann eller politiker? Fylkesmann Magnhild Meltveit Kleppa er medlem av Senterpartiets valgkomité. I mange år var Magnhild Meltveit Kleppa en av Senterpartiets, for ikke å si en av landets mest markante – og dyktige – politikere, med lang fartstid som statsråd. I fjor høst ble hun fylkesmann i Rogaland, og da skal hun ikke lenger være politiker. (…) (aftenbladet.no 10.4.2017).)

(Anm: Mener datteren ikke er utviklingshemmet: Fylkesmannen vil ikke slette diagnose: – Som et røntgenbilde. Fylkesmann Magnhild Meltveit Kleppa mener det beste er at diagnosen som ble satt på Merete Henriksens datter ikke blir slettet. (tv2.no 21.6.2017).)

(Anm: Politikk, politikere og troverdighet. (mintankesmie.no).)

– Snart har 75 prosent av folket borgerlig fylkesmann. (– Dette tyder på at regjeringen har et sterkt blikk for sine egne, sier kommunalpolitisk talsperson Rigmor Aasrud i Arbeiderpartiet. Som tidligere ansvarlig for fylkesmannsutnevnelsene, mener hun det er viktig med politisk erfaring som fylkesmann.)

(Anm: Snart har 75 prosent av folket borgerlig fylkesmann. Av dagens 19 fylker, vil 13 ligge under en fylkesmann fra borgerlig blokk innen de neste årene, ifølge Klassekampen. Avisen har gått gjennom alle utnevnelsene regjeringen har gjort. Her tyder det på at de aller fleste fylkesmennene kommer fra enten Frp, Venstre, KrF eller Høyre. Fram til fusjonen av landets fylker i 2020, vil det i 13 fylker sitte en borgerlig fylkesmann. Til sammen bor tre av fire nordmenn i disse fylkene. (…) – Dette tyder på at regjeringen har et sterkt blikk for sine egne, sier kommunalpolitisk talsperson Rigmor Aasrud i Arbeiderpartiet. Som tidligere ansvarlig for fylkesmannsutnevnelsene, mener hun det er viktig med politisk erfaring som fylkesmann. – Dette oversynet må være et tankekors for dem som hele tiden har kritisert våre utnevnelser, sier hun. Når de 19 fylkene blir til 11 i 2020, vil også tallet på fylkesmenn reduseres kraftig. (hegnar.no 23.10.2017).)

(Anm: Offentlig forvaltning (Offentlig sektor) (Statens økonomireglement - offentlige anskaffelser - offentlige innkjøp etc.) (mintankesmie.no).)

- Det skal vera mogeleg å bli høyrt utan å måtta stå fram i media. (- Vi treng eit uavhengig mobbeutval.) (- På 1960-tallet var ordet «mobbing» fortsatt fremmed.)

Vi treng eit uavhengig mobbeutval
Ingvild Brügger Budal, Bergen
aftenposten.no 3.2.2016
Torbjørn Røe Isaksen uttalte nyleg at han trudde at eit mobbeutval ville bli for fjernt og framand for foreldra. Djupedal-utvalet tilrådde eit slikt utval, og Sverige har eitt som fungerer godt. Heldigvis hadde ikkje kunnskapsministeren tenkt ferdig.

I dag går første klage til rektor som skal vurdera eige arbeid. Neste steg er å klaga til Fylkesmannen. Å gjera det er mykje arbeid, og få har overskot til dette. Å klaga er manøvrering i byråkratspråk og lovparagrafar, noko dei fleste manglar kompetanse til å gjera.

Eit medhald hos Fylkesmannen er ei stadfesting på at skulen har svikta. Det gjev ingen konsekvensar eller rettar, korkje for skule eller elev. Myndigheita til Fylkesmannen er svært avgrensa.

Torbjørn Røe Isaksen, du tek feil! Me treng det Djupedal-utvalet og Barneombodet tek til orde for: Eit uavhengig mobbeutval, heva over skule, kommune og fylkeskommune, med fokus på barnet og som passar på at barnet ikkje forsvinn i byråkratspråk og kommentarar til lovverk. Me treng eit utval med reell myndigheit i mobbesaker. Det skal vera mogeleg å bli høyrt utan å måtta stå fram i media. (…)

(Anm: Makt og demokratiutredningen (mintankesmie.no).)

- Definitivt redaktørmakt. (- Hva som skal trykkes i en avis er jo gjenstand for en silingsprosess som avisen alene står for.

(Anm: - Definitivt redaktørmakt. (…) Hva som skal trykkes i en avis er jo gjenstand for en silingsprosess som avisen alene står for. Meg bekjent er det ingen åpenhet hverken i Aftenposten eller i noen andre medier om hvilke standarder som benyttes i utvelgelsen. Er det den redaksjonelle linjen som avgjør? Er det hva som er nyhetsverdig eller er det salgstallene som bestemmer? Eller kanskje avisens politiske orientering? (aftenposten.no 10.11.2016).)

(Anm: Bergens Tidende angrep justisministeren på lederplass. Da Amundsen skulle svare, redigerte avisen bort noe av kritikken. - Første gang jeg opplever, sier justisminister Per-Willy Amundsen. Men BT er ikke alene: Både Adresseavisen og Aftenposten har gjort lignende. Pressegeneral Elin Floberghagen advarer. – Det er første gang jeg opplever at en redaksjon sletter kritikk rettet mot dem selv i et skriftlig tilsvar. Jeg stiller meg undrende til BTs oppførsel, og kan ikke la være å spørre om de mener at det er en ryddig måte å opptre på, når avisen selv er part i saken jeg omtaler i mitt innlegg. Det sier justisminister Per-Willy Amundsen til Medier24 om hvordan han ble behandlet av avisa for noen uker siden. (medier24.no 22.12.2017).)

(Anm: NRK og Adresseavisen lot tips om at lærer mobbet egne elever på barneskole i Trondheim ligge. (…) – Svikter barna. (…) Han undrer seg også over at ingen medier stiller kritiske spørsmål til de ansvarlige i kommunen om hvordan mobbingen kunne pågå. (…) NRK og Adresseavisen lot tips om at lærer mobbet egne elever på barneskole i Trondheim ligge. Sjefredaktør Tor Olav Mørseth i Adressa sier det handler om prioriteringer. (journalisten.no 24.2.2017).)

- Loven skjerpes for å stoppe mobbing på skolen. Fra 1. august kan elever og foreldre ta direkte kontakt med Fylkesmannen dersom de synes rektor gjør for lite for å stoppe mobbing.

(Anm: Loven skjerpes for å stoppe mobbing på skolen. Fra 1. august kan elever og foreldre ta direkte kontakt med Fylkesmannen dersom de synes rektor gjør for lite for å stoppe mobbing. – Fantastisk, sier Jeanette Ellefsen, som selv opplevde å bli mobba. (…) Allerede ei uke etter at skolen har fått varsel om mobbing, kan eleven og foresatte be Fylkesmannen vurdere om skolen har gjort det de skal. (nrk.no 10.7.2017).)

(Anm: Barnevern, omsorgssvikt, barnemishandling og barnedrap. (mintankesmie.no).)

(Anm: På 1960-tallet var ordet «mobbing» fortsatt fremmed. Først i en artikkel fra 1971 skriver Aftenposten om «mobbing». Gruppevold, knuffing, knufling, knubbing og hakking var blant ordene som ble foreslått da Språkrådet i 1974 ba om et annet ord for mobbing. (aftenposten.no 28.2.2016).)

- Forskning: 65.000 eldre utsatt for vold. Ny forskning indikerer at rundt 65.000 personer som bor hjemme, har blitt utsatt for vold eller overgrep etter at de fylte 65 år.

(Anm: Forskning: 65.000 eldre utsatt for vold. Ny forskning indikerer at rundt 65.000 personer som bor hjemme, har blitt utsatt for vold eller overgrep etter at de fylte 65 år. Tallet kommer fra den første brede undersøkelsen på feltet, skriver Vårt Land. – Det er trist lesning at rundt 65.000 hjemmeboende personer over 65 år blir utsatt for vold eller overgrep. Tallene er ikke veldig overraskende, men dette er helt ny informasjon om tematikken. (nrk.no 20.12.2017).)

- ÅTTE ÅRS KAMP ER OVER: Fylkesmannen gjør helomvendig

ÅTTE ÅRS KAMP ER OVER: Fylkesmannen gjør helomvendig – sletter diagnosen til Meretes datter
tv2.no 27.5.2017
Fylkesmannen i Rogaland gjør helomvending og godtar at datteren til Merete Henriksen får slettet diagnosen lett psykisk utviklingshemmet.

Det skjer etter en serie saker her på TV 2. Fylkesmannen beklager overfor familien, som etter åtte års kamp har vunnet en full seier.

Datteren, som nå er 20 år gammel, ble testet blant annet med en IQ-test som ga flere barn og unge for lav score.

Beslutningen kan få stor betydning for andre som har fått feil diagnose.

Fylkeslegen snur
TV 2 møter en veldig glad mor i Stavanger.

– Det var først og fremst uventet. Jeg hadde egentlig ikke trodd at det skulle løse seg. Vi føler glede og lettelse over at saken endelig har fått en løsning, sier Merete Henriksen.

Det har snart snart gått åtte år siden datteren fikk diagnosen «lett utviklingshemmet». Da var hun 13.

BUP nektet å slette diagnosen, til tross for at hun fikk 3,6 i snitt på ungdomskolen og til tross for at to nye psykologer fastslo at diagnosen er feil. Men nå har Fylkeslegen gjort helomvending.

– Da vi tok saken opp til ny behandling og ba om en ny uttalelse fra BUP, så kom det fram at de vurderer at den diagnosen de satt var feil. Og det er en avgjørende opplysning for oss, som har bidratt til at vi har gjort om på denne saken, sier fylkeslege Janne Dahle-Melhus til TV 2. (…)

(Anm: Åpenhet og kritikk har lav status i offentlig sektor. Knebling i strid med Grunnloven. (…) NORGES LOVER: Gjelder også for byråkrater og politikere. (dagbladet.no 23.6.2017).)

– Ingen offentlige etater har hatt et helhetsperspektiv i Thor-Egils sak.

(Anm: Thor-Egil (21) har fått en årslønn i gaver – dette skal pengene brukes til. (…) – Ingen offentlige etater har hatt et helhetsperspektiv i Thor-Egils sak. (…) Ville Thor-Egils situasjon ha endret seg om pressen ikke omtalte saken? – Jeg tror dessverre det er mange enkeltpersoner i Norge som opplever det Thor-Egil opplever. Det er flott at man setter søkelyset på saker som denne, sier Olsen. Hovedpersonen selv er glad for at for at han endelig blir tatt på alvor. (tv2.no 28.2.2017).)

(Anm: Thor-Egil (21) håper på operasjon i utlandet (tv2.no 4.3.2017).)

- Helsetilsynet slår alarm om svikt i barnevernet: Bryter loven og barn blir ikke hørt. Helsetilsynets rapport fra 225 kommuner og bydeler viser at barn ikke har fått den hjelpen de har krav på.

(Anm: Helsetilsynet slår alarm om svikt i barnevernet: Bryter loven og barn blir ikke hørt. Helsetilsynets rapport fra 225 kommuner og bydeler viser at barn ikke har fått den hjelpen de har krav på. (...) – Kommunene svikter. Til sammen har 225 kommuner eller bydeler hatt en gjennomgang av sitt arbeid med meldinger, og Helsetilsynets konklusjon er krystallklar: «Vi har i dette tilsynet sett at meldinger til barnevernet om barn som lever med omsorgssvikt ble henlagt. Barn som skulle hatt hjelp fikk det ikke. Bekymringen ble «lagt i skuffen».» (nrk.no 7.3.2017).)

(Anm: NRK og Adresseavisen lot tips om at lærer mobbet egne elever på barneskole i Trondheim ligge. (…) – Svikter barna. (…) Han undrer seg også over at ingen medier stiller kritiske spørsmål til de ansvarlige i kommunen om hvordan mobbingen kunne pågå. (…) NRK og Adresseavisen lot tips om at lærer mobbet egne elever på barneskole i Trondheim ligge. Sjefredaktør Tor Olav Mørseth i Adressa sier det handler om prioriteringer. (journalisten.no 24.2.2017).)

(Anm: Barneombudet: – Fylkesmannen kan ikke granske egen rolle. Barneombud Anne Lindboe mener Fylkesmannen selv har en rolle i saken der en 13 år gammel jente trolig døde av avmagring etter mobbing på skolen. Denne rollen kan de ikke granske selv, mener Lindboe. (nrk.no 7.1.2016).)

- Er leger forskere? (- I sin arbeidsmetodikk er de mer lik jazzmusikere enn forskere.)

(Anm: Er leger forskere? (...) De fleste leger følger velkjente mønstre og regler, improviserer ofte rundt disse regler. I sin arbeidsmetodikk er de mer lik jazzmusikere enn forskere. (Doctors are not scientists) (Editor's Choice (Redaktørens valg) BMJ 2004;328 (19 June).)

(Anm: For mange retningslinjer for behandlinger er skrevet av eksperter med finansielle konflikter, ifølge studie. (Too many treatment guidelines are written by experts with financial conflicts, study finds). (statnews.com 22.8.2016).)

(Anm: Legemiddelkonsulenter forteller leger lite om sideeffekter, ifølge studie. (Drug Reps Tell Docs Little of Side Effects: Survey) (Journal of General Internal Medicine 2013 (April).)

- Lederartikler. Å gjøre pasientrelevant klinisk forskning til en realitet. Forskere, bidragsytere (sponsorer; finansiører) og utgivere har alle et arbeid å gjøre.

(Anm: Lederartikler. Å gjøre pasientrelevant klinisk forskning til en realitet. Forskere, bidragsytere (sponsorer; finansiører) og utgivere har alle et arbeid å gjøre (Editorials. Making patient relevant clinical research a reality. Researchers, funders, and publishers all have work to do.) BMJ 2016;355:i6627 (Published 23 December 2016).)

(Anm: Legemiddelkonsulenter forteller leger lite om sideeffekter, ifølge studie. (Drug Reps Tell Docs Little of Side Effects: Survey) (Journal of General Internal Medicine 2013 (April).)

- Lederartikler. Å gjøre pasientrelevant klinisk forskning til en realitet. Forskere, bidragsytere (sponsorer; finansiører) og utgivere har alle et arbeid å gjøre.

(Anm: Lederartikler. Å gjøre pasientrelevant klinisk forskning til en realitet. Forskere, bidragsytere (sponsorer; finansiører) og utgivere har alle et arbeid å gjøre (Editorials. Making patient relevant clinical research a reality. Researchers, funders, and publishers all have work to do.) BMJ 2016;355:i6627 (Published 23 December 2016).)

(Anm: Pårørendeveileder – Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten IS-2587 (helsetilsynet.no 13.1.2017).)

(Anm: Overgrep mot barn: Politiets ansvar for de mest sårbare | Odd Reidar Humlegård. Norsk politi må avdekke og etterforske vold mot de mest sårbare blant oss på en bedre måte enn vi klarer i dag. (aftenposten.no 18.1.2016).)

(Anm: Solveig Horne (Frp), Bent Høie (H), Torbjørn Røe Isaksen (H), Anders Anundsen (Frp). Plikt til å handle. Ansatte i offentlige tjenester som er alvorlig bekymret for et barns omsorgs- og livssituasjon, har plikt til å melde fra til den kommunale barneverntjenesten. Meldeplikten går foran taushetsplikten. (…) Kunnskap om opplysningsplikten. Det skal ikke herske tvil om at plikten til å melde fra går foran taushetsplikten. Økt kunnskap om opplysningsplikten overfor den kommunale barnevernstjenesten er derfor viktig. (aftenposten.no 19.1.2016).)

– Nå blir handicapbassenget på Sørenga bad vasket. (– Det er selvfølgelig bra at noe endelig blir gjort, men det er urovekkende at det må et presseoppslag til for at kommunen skal ordne opp, sier han.)

(Anm: Nå blir handicapbassenget på Sørenga bad vasket. Etter sterkt press begynner Oslo kommune vaskingen av handicapbassenget ved Sørenga allerede imorgen - torsdag. (…) – Lovlig sent tiltak, mener Høyre. Tiltaket kommer imidlertid for sent, mener flere politikere. Blant dem er leder for Oslo Høyres bystyregruppe, Eirik Lae Solberg. – Det er selvfølgelig bra at noe endelig blir gjort, men det er urovekkende at det må et presseoppslag til for at kommunen skal ordne opp, sier han. – Det er også lovlig sent – tiltak skulle vært klare tidlig i juni så alle innbyggerne i byen hadde hatt mulighet til å bruke fasilitetene, sier han. (aftenposten.no 22.6.2017).)

- Bruk av tvang i psykisk helsevern. (- Målt som andeler av alle innlagte, var landsgjennomsnittet 25 prosent. De tvangsinnlagte pasientene i Asker og Bærum HF utgjorde 40 prosent av alle innlagte, og i Blefjell HF 7 prosent.)

(Anm: Bruk av tvang i psykisk helsevern. Resultatene viste enda større variasjon i bruken av tvungent psykisk helsevern med døgnopphold; fra henholdsvis 0,5 til 6,1 person per 10 000 innbyggere over 18 år i helseforetaksområdene med lavest og høyest rate. Det var altså mer enn ti ganger så mange personer innlagt under tvungent psykisk helsevern med døgnopphold i Asker og Bærum HF-område som i Helgeland. Målt som andeler av alle innlagte, var landsgjennomsnittet 25 prosent. De tvangsinnlagte pasientene i Asker og Bærum HF utgjorde 40 prosent av alle innlagte, og i Blefjell HF 7 prosent. 34 (helsetilsynet.no - BRUK AV TVANG I PSYKISK HELSEVERN / RAPPORT FRA HELSETILSYNET / 4/2006).)

(Anm: Rapport, fra, tilsyn, med, helse-, og, omsorgstjenester, til, mennesker, med og utviklingshemming. (helsetilsynet.no).)

- Rapport etter knivdrapet på Sørlandssenteret: Barnevernet og helsevesenet brøt loven.

(Anm: Rapport etter knivdrapet på Sørlandssenteret: Barnevernet og helsevesenet brøt loven. Marie Skuland (17) ble drept da den da 15 år gamle jenta gikk til angrep på henne med kniv på Sørlandssenteret i fjor sommer. Nå mener Fylkesmannen at både barnevernstjenesten og spesialisthelsetjenesten har brutt loven på flere punkter. Det kommer frem i en 88 sider lang rapport fra Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder etter at oppfølgingen den drapssiktede jenta fikk fra helsevesen og barnevernet har blitt gransket. Fylkesmannen konkluderer med at Kristiansand kommune ved barnevernstjenesten ikke ga jenta forsvarlige tjenester. Det gjorde heller ikke den private barnevernsaktøren NOS som hadde den daglige omsorgen for henne. Fylkesmannen mener NOS har brutt loven fordi de ikke ga jenta forsvarlig omsorg og behandling og fordi de ikke har fulgt opp tvangsbruk slik rettighetsforskriften angir. I rapporten konkluderes det også med at helseforetaket Sørlandet sykehus har brutt loven fordi de ikke har gjort en forsvarlig utredning og fordi de ikke har gitt jenta forsvarlig behandling. (vg.no 7.2.2018).)

- Det er tøft å lese at hun er blitt dopet ned for ikke å forstyrre andre pasienter. Hvis ikke Fylkesmannen kan gripe inn og be om økt bemanning, hva skal vi da med tilsynsmyndigheter, spør Arne Andersen.

Da Arne så hvordan kona ble behandlet på sykehjemmet, tok han opp kampen
varden.no 11.5.2017
Demente Gunvor (81) hadde tolv fallulykker mens hun var på skjermet avdeling ved St. Hansåsen sykehjem I Porsgrunn.

Fylkesmannen mener kommunen har brutt helse- og omsorgsloven.

Gunvors mann Arne Andersen sitter hjemme i Hovenga og finleser en 16 siders tettskrevet tilsynsrapport fra fylkeslegen.

Nederst konkluderes det med det han har visst hele tiden: Hans kjære hustru har ikke fått den hjelpen hun etter loven har krav på. Det er listet opp flere avvik fra «helsefaglig god praksis». I tillegg er det seks punkter til «klare forbedringspotensialer» for journalføring. (…)

Det er tøft å lese at hun er blitt dopet ned for ikke å forstyrre andre pasienter. Hvis ikke Fylkesmannen kan gripe inn og be om økt bemanning, hva skal vi da med tilsynsmyndigheter, spør Arne Andersen. (…)

– Denne saken er utvilsomt veldig alvorlig, sier pasient- og brukerombud Else Jorunn Saga.

Hun har lest gjennom Fylkesmannens rapport om hvordan Gunvor Andersen er blitt behandlet på skjermet avdeling på St. Hansåsen sykehjem. (…)

(Anm: Feilmedisineringer og feilbehandlinger (medisinske feil) (mintankesmie.no).)

(Anm: Alzheimers sykdom og andre årsaker til demens. (mintankesmie.no).)

(Anm: Diskriminering, feilmedisineringer hos mennesker med utviklingshemming og utfordrende atferd (psykofarmaka; antidepressiva, antipsykotika, sovemedisiner) etc. (mintankesmie.no).)

(Anm: Moren (85) ble syk av behandlingen på sykehjem: – Hadde ikke forventet at de skulle ødelegge et menneske med medisiner. Beboere på norske sykehjem bruker i gjennomsnitt syv medikamenter hver, viser tall fra Regjeringens demensplan 2020. Ofte er tallet mye høyere. (tv2.no 18.5.2017.)

(Anm: Han blei medisinert til døde (nrk.no 12.11.2011).)

(Anm: Havarikommisjoner (undersøkelseskommisjoner) (mintankesmie.no).)

- Varsleren på psykiatrisk avdeling. (- Målfrid J. Frahm Jensen trykka på den røde knappen fordi hun mente pasienter ble utsatt for ulovlig tvangsbruk. Så vendte kollegene henne ryggen.)

Varsleren på psykiatrisk avdeling
nrk.no 1.6.2017
Målfrid J. Frahm Jensen trykka på den røde knappen fordi hun mente pasienter ble utsatt for ulovlig tvangsbruk. Så vendte kollegene henne ryggen.

Dokumenter dekker spisebordet i stua i Sandnes. Målfrid J. Frahm Jensen er varsleren som har fått pris og ros. Baksiden er en mengde kritikk fra tidligere kolleger for å stå åpent fram og fortelle om forholdene til enkelte psykiatriske pasienter i Stavanger.

– Det gikk vel ei kule varmt for enkelte da jeg meldte fra om det som kunne være ulovlig tvangsbruk. En e-post til alle ansatte på sengepostene ble sendt ut. Bak min rygg. Her ble jeg indirekte beskyldt for å være en løgner.

Selv opplever hun seg ikke som en løgner, men en ansatt som ikke klarte å tie da hun opplevde at pasienter ble behandla uverdig ved Stavanger universitetssjukehus. Hun får nå støtte i ny forskning som avdekker brudd på menneskerettigheter for psykiatriske pasienter. (…)

Et avisoppslag i Stavanger Aftenblad i starten av 2015 ble for mange kolleger dråpen. Gjennom en underskriftskampanje var det flere av dem hun jobba sammen med som vendte henne ryggen. Tydelig motstand med egen signatur. (…)

(Anm: - Belastende og ensomt å være varsler. Video. Spesialrådgiver Ragnar Theis Holvik i Grimstad kommune valgte å stå fram som varsler. – Det viktigste for meg er at jeg kan se meg selv i speilet, sier han. (…) I fjor vår gikk Ragnar Holvik til kontrollutvalgets leder med opplysninger om ulovlige direkteanskaffelser for mellom 50 og 100 millioner kroner, samt tette bånd mellom en av leverandørene og ledelsen i Grimstad kommune. (kommunal-rapport.no 24.2.2017).)

(Anm: «Nina» ble tvunget til å bo alene for å bli frisk. Hvert år blir flere tusen norske psykiatriske pasienter tvunget til å bo alene på glattcelle-lignende rom, kalt skjerming. Norge er trolig det eneste landet som kaller dette for et behandlingstiltak. (nrk.no 1.6.2017).)

– Mange psykopater i lederstillinger. (– Når man merker at det er noe som skurrer, skal man ta tak i det i stedet for å overse det. De fleste venter for lenge, for de tror at andre vil deres eget beste, men slik er det ikke alltid, mener Johansen.)

– Mange psykopater i lederstillinger
nrk.no 19.6.2017
Flere enn før ber om psykologhjelp for å takle en manipulerende leder. Det erfarer psykolog Siv Johansen i Larvik. Hun får inn et nytt tilfelle nesten én gang i måneden.

PSYKOPATI: Psykolog Siv Johansen i Larvik erfarer at flere enn før søker hjelp fordi de har en manipulerende leder med psykopatiske og narsissistiske trekk.

Det begynner med at du stiller spørsmål ved din egen adferd, om det er du som gjør noe gærent. Det forteller «Per» som ønsker å være anonym. Han ventet i nesten to år før han innså at han måtte søke hjelp.

Han sier det er vanskelig å sette fingeren på hva lederen egentlig gjorde, men det dreide seg om små drypp over tid og at han ble kritisert foran kolleger. Etterpå avfeide lederen det som en bagatell.

«Per» skjønte ikke omfanget av det før han fikk fysiske plager, som svimmelhet, hodepine, skjelving i kroppen og dårlig nattesøvn. Etter hvert gikk det så langt at han fikk små panikkanfall.

–Det er ofte da du tar kontakt med legen, forteller «Per». (…)

– Snakk med andre, søk støtte, skap dine egne allianser og søk hjelp tidlig. Ta kontakt med tillitsvalgt og verneombud før det får utvikle seg. I tillegg er det en god investering å bygge opp en god selvfølelse. Har man god selvfølelse, er man ikke et så lett offer for en manipulerende leder, sier Johansen.

Hun mener det viktigste rådet er at du bør bytte jobb før det går for langt.

– Når man merker at det er noe som skurrer, skal man ta tak i det i stedet for å overse det. De fleste venter for lenge, for de tror at andre vil deres eget beste, men slik er det ikke alltid, mener Johansen. (…)

(Anm: Ondskapens filosofi (“rule by nobody”) (mintankesmie.no).)

(Anm: LEDER. Ville du like å gå til en lege som er psykopat? Tidsskr Nor Legeforen 2008; 128:1805 (28.8. 2008).)

- Offentlig sektor er preget av en lydighetskultur der lojaliteten går vekk fra medarbeiderne og oppover i systemet.

(Anm: Offentlige sjefer mest lojale mot sine overordnede. Sjefer i private bedrifter er generelt mer lojale mot sine medarbeidere enn mot sine overordnede, mener de yrkesaktive. Men i offentlig sektor er det annerledes. Offentlig sektor er preget av en lydighetskultur der lojaliteten går vekk fra medarbeiderne og oppover i systemet. Det mener leder av fagforeningen Unio, Anders Folkestad. (aftenposten.no 6.1.2013).)

(Anm: Ledelse, lederlønninger, pensjoner etc. (mintankesmie.no).)

- Psykopaten snur ikke bare på sine egne intensjoner, men også på dine! Når filosofer skal beskrive manipulative teknikker, snakker man gjerne om forbytting av intensjoner.

(Anm: Psykopaten snur ikke bare på sine egne intensjoner, men også på dine! Når filosofer skal beskrive manipulative teknikker, snakker man gjerne om forbytting av intensjoner. For eksempel kan en bedriftsleder forsvare høy lønn med samfunnsnytten ved å tiltrekke seg de beste, i stedet for å si at han eller hun har lyst på høy lønn; en tenåring begrunner sitt ønske om ny jakke med at det er viktig for å ikke «bli utenfor», i stedet for å si at «hun har lyst på den». Når vi er i situasjoner der våre egoistiske motiver styrer, er det lett for at vi kommer i forsvar, og dermed fremstiller vi våre ønsker i et mer politisk korrekt lys. Psykopaten er en mester i å snu på tingene, og alt han eller hun gjør blir begrunnet ut fra rent idealistiske motiver. (psykopaten.no 5.1.2018).)

(Anm: Ondskapens filosofi (“rule by nobody”) (mintankesmie.no).)

- Oslo kommune må betale 1,5 millioner i bot etter at en kvinne døde som følge av manglende omsorg.

Oslo kommune må betale 1,5 millioner i bot etter at en kvinne døde som følge av manglende omsorg.
aftenposten.no 18.5.2017
Oslo kommune er dømt til å betale en bot på 1,5 millioner kroner for å ikke ha gitt forsvarlig helsehjelp til en kvinne (63) som døde av avmagring.

Dette er en trist og alvorlig sak, ikke minst fordi vi snakker om et lovbrudd som gikk over åtte måneder, fra januar 2015 til kvinnen døde åtte måneder senere. Den idømte botens størrelse reflekterer det, sier politiadvokat Tone Bysting, som var aktor i saken. (…)

- Statens oppreisningsansvar ved menneskerettighetsbrudd.

(Anm: Statens oppreisningsansvar ved menneskerettighetsbrudd. I Norge har erstatningsretten utviklet seg parallelt med – og uavhengig av – en stadig større bruk av menneskerettigheter i offentlig rett og i privatretten for øvrig. Menneskerettighetene har derfor ikke fullt ut ... Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett01 / 2017 (Volum 2) Side: 3-6.)

- Erstatning for ikke-økonomisk tap ved krenkelser av EMK.

(Anm: Av Henrik Vaaler - (master i rettsvitenskap 2016) jobber som advokatfullmektig i Regjeringsadvokaten. Erstatning for ikke-økonomisk tap ved krenkelser av EMK. Sammendrag. EMK artikkel 13 gir personer som har vært utsatt for konvensjonskrenkelser, rett til et effektivt botemiddel på nasjonalt nivå. For å være effektivt må botemidlet kunne gi reparasjon. Artikkelen redegjør for når reparasjonen må bestå i erstatning for ikke-økonomisk tap, og hvilke følger det får for ansvarsgrunnlaget i nasjonal rett. Avslutningsvis går artikkelen inn på norsk rett, og fastlegger når artikkel 13 bør kunne anvendes direkte som erstatningsgrunnlag for norske domstoler. I en rekke saker de siste årene har private parter gått til norske domstoler og krevd erstatning for krenkelser av Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK). Antallet søksmål synes å være økende. Sakene har til felles at saksøkerne, foruten å påberope ulovfestet objektivt ansvar eller oppreisningsbestemmelsen i skadeserstatningsloven (ski.) § 3-5, anfører at staten er forpliktet etter EMK til å tilkjenne erstatning for øko­nomisk og ikke-økonomisk tap på objektivt grunnlag ved krenkelser av konvensjonen, og at EMK utgjør et selvstendig erstatningsgrunnlag i norsk rett. Artikkelen vil se nærmere på begge spørsmålene.(...) AVSLUTTENDE BEMERKNINGER Ved å anvende artikkel 13 direkte som erstatningsgrunnlag vil norsk rett klart tilby et effektivt botemiddel. En direkte tillempning av artikkel 13 er likevel ikke den eneste eller nødvendigvis den beste måten å overholde konvensjonen på. Artikkel 13 er ikke utformet med sikte på å være en nasjonal erstatningshjemmel, og tilbyr ikke noen hel­hetlig erstatningslære. (...) Lov og Rett 05 / 2017 (Volum 56)Side: 299-317.)

- En av fire politikere får tilbud om PR-jobb. (- Fylkesmann eller politiker?)

En av fire politikere får tilbud om PR-jobb
dn.no 25.2.2013
PR-bransjen følger stortingspolitikere som ikke tar gjenvalg tett, og én av fire er blitt tilbudt jobb, ifølge en gjennomgang som Dagsavisen har gjort.

Dagsavisen har kontaktet alle de 53 stortingsrepresentantene som ikke stiller til gjenvalg, og 40 av dem har svart.

De færreste ønsker å snakke om jobbtilbud fra PR-bransjen offentlig. Men ifølge avisen har noen av dem mottatt ett enkelt tilbud, mens andre er blitt tilbudt jobb fra flere kommunikasjonsselskaper.

Tilbudene har gjerne kommet veldig raskt etter at det ble kjent at politikerne ikke tok gjenvalg.

Statsviter Anne Therese Gullberg har forsket på bransjen i en årrekke. Hun sier PR-bransjen er i voldsom vekst og at strømmen av folk fra politikk til denne bransjen er blitt større enn den var for ti år siden. (...)

(Anm: Fylkesmennene (fylkesmannen.no).)

(Anm: Politikk, politikere og troverdighet. (mintankesmie.no).)

(Anm: Fylkesmann eller politiker? - Aftenbladet.no (aftenbladet.no 10.4.2017).)

(Anm: God jobb for eks-politikere. Ni av ti fylkesmenn de siste 38 årene har vært rikspolitikere, og regjeringen har en hang til å utnevne sine venner til de attraktive stillingene. (aftenposten.no 6.6.2014).)

(Anm: Anders Anundsen vil bli fylkesmann. Tidligere justisminister Anders Anundsen fra Frp vil bli fylkesmann i Telemark og Vestfold. (nrk.no 10.4.2017).)

(Anm: Krever uanmeldte tilsyn. Et brev fra en pårørende refser Hovseterhjemmet avdeling Økern. Nå krever Fagforbundet bedre tilsyn. «Jeg er dypt sjokkert». Det skriver en pårørende til en pasient ved Hovseterhjemmet avdeling økern i et brev til helsebyråd Inga Marte Thorkildsen. Brevet er gjengitt på bloggen til bystyremedlem og SV-er Ivar Johansen, og lister opp en rekke uholdbare situasjoner og forhold: * Urinlukt
* En dement mann som satt aleine i halvannen time og sugde på en tom kopp.
* 40 pasienter til middag samtidig, som ikke får oppmerksomhet ved bordene.
«Det var som en blanding av Gjøkeredet, «Death Row» og østblokk-institusjon», skriver brevskriveren, som ikke ønsker at navnet skal oppgis. (dagsavisen.no 16.3.2017).)

(Anm: Fylkesmann: – Tviler på om tilsynet med barnevernet er godt nok. Fylkesmann Bård Pedersen i Troms stiller spørsmål ved om tilsynsmyndigheten klarer å avsløre en uforsvarlig barneverntjeneste. (…) Etter at NRK i vinter satte søkelyset på Tromsø barneverntjeneste, valgte Fylkesmannen i Troms å starte en grundigere undersøkelse av tjenesten. Et såkalt hendelsesbasert tilsyn viste at av 40 tilfeldig utplukkede saker hadde barnevernet ikke gjort jobben skikkelig i 19 av dem. (nrk.no 15.4.2016).)

(Anm: For første gang er den historiske forskjellen på fattig og rik i Norge kartlagt. Resultatet kan overraske deg. (…) Fase 4: 1980–2013 Økende forskjeller på nytt. Gjennom 1980- og 1990-årene økte forskjellene i Norge, tallene levner ingen tvil om dét. (aftenposten.no 26.1.2017).)

(Anm: Trond Giske, nestleder i Arbeiderpartiet. Politikk for økte forskjeller. Høyrepolitikk gir et sikkert resultat: Større forskjeller mellom folk. (nrk.no 2.5.2017).)

(Anm: Den økonomiske ulikheten øker: Selv med Ap i regjering vil de ressurssterke vinne terreng. Arbeiderpartiet anklager Høyre for klestyveri, men blir selv avkledd i forsøket, skriver Ola Magnussen Rydje. (dagbladet.no 30.5.2017).)

(Anm: Folkemengde og befolkningsendringer (ssb.no 19.5.2017).)

(Anm: Drammen på fattigdomstoppen av storbyene. Drammen går forbi Oslo blant storbyene i Norge med størst barnefattigdom: Her vokser nesten hvert femte barn opp i en familie med lav inntekt. (…) Dårlig økonomi gir vanskelig oppvekst. Fra perioden 1997–1999 til 2013–2015 økte andelen norske barn som vokste opp i vedvarende lavinntekt i Norge fra 4,1 prosent til 10 prosent. (aftenposten.no 29.3.2017).)

(Anm: Barnefattigdom i Norge tredoblet siden 2001. Hvert femte barn, eller om lag 18.500 av landets 98.000 barn i fattige familier, bor i Oslo, viser ny forskning. Konsentrasjonen av barnefattigdom i visse bydeler i Oslo er betydelig både i antall og andel. Det kommer fram i en rapport publisert av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) for Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). (aftenposten.no 13.8.2017).)

(Anm: Lysbakken sa at 98.000 barn lever i fattigdom. Stemmer det? Vi har sjekket påstanden fra SVs Audun Lysbakken. (…) Han er ikke den eneste. Både andre politikere, organisasjoner og media, også NRK, har brukt dette tallet for å sette en størrelse på fattigdom i Norge. (…) Men er de fattige? Men er vedvarende lavinntekt det samme som at familiene lever i fattigdom? (…) Forskerne mener at siden skatten kommer tilbake til husholdningene i form av gratis eller subsidierte tjenester, så bør verdien av disse tas hensyn til. (…) Forskerne er enige om at vedvarende lavinntekt innebærer en risiko for å vokse opp i fattigdom, men det er ikke statistisk dekning for å sette likhetstegn mellom denne risikoen og det å faktisk være fattig. (…) Delvis feil. (nrk.no 16.8.2017).)

(Anm: Vil endre regler for avhør av barn og andre særlig sårbare fornærmede og vitner. Barn, psykisk utviklingshemmede og personer med tilsvarende funksjonsnedsettelse er særlig sårbare og har et særskilt krav på beskyttelse. Samfunnet er forpliktet til å avdekke vold og seksuelle overgrep mot disse, påse at skyldige blir dømt og forhindre nye overgrep. Dagens regler gir etter regjeringens syn ikke tilfredsstillende vern. At politiet kan gjennomføre avhør før det tas ut siktelse vil også medføre at det sjeldnere tas ut siktelse mot personer som er uskyldige. (regjeringen.no 24.4.2015).)

- Hun er ikke ønsket som verge for sin utviklingshemmede datter (- Kaster brysomme verger)

Hun er ikke ønsket som verge for sin utviklingshemmede datter
nrk 24.2.2014
Lise Eskeland fikk ved en tilfeldighet vite at kommunen ønsker å fjerne henne som verge for sin utviklingshemmede datter. (...)

Stadig flere henvendelser
Norsk forbund for utviklingshemmede (NFU) jobber for de psykisk utviklingshemmede og opplever et ras av henvendelser angående vergemål.

Jens Petter Gitlesen er leder for Norsk forbund for utviklingshemmede (NFU).

– Når jeg begynte som forbundsleder tror jeg knapt vi hadde denne type saker, og nå får vi omtrent tjue henvendelser i måneden, sier Jens Petter Gitlesen, leder i NFU.

Han mener kommunene kaster vergene bevisst for å vri seg unna oppgaver som er lovpålagte.

– Dette er antagelig en mulighet som har spredt seg i kommunene. Det kan være lettere for dem å drive gjennom sine interesser og sin politikk i feltet ved å kaste verger de oppfatter som problematiske, sier Gitlesen.

Sandnes kommune mener kritikken er beklagelig, men ønsker ikke å uttale seg om denne konkrete saken.

– På generelt grunnlag melder vi fra til Fylkesmannen når vi mener det er behov for å oppnevne ny verge. Det er utifra en vurdering om hva som er brukerens beste, sier Elin Selvikvåg, levekårsleder i Sandnes kommune.

Moren nekter å tape kampen mot kommunen, og frykter for konsekvensene dersom datteren får en ny verge.

– Det er helt usannsynlig. Det vil aldri i verden fungere, og jeg hadde aldri i verden akseptert det. For meg er det ikke tema en gang, sier Eskeland. (...)

(Anm: Endelig blir foreldrene verger for Jakob! (nfunorge.org).)

(Anm: NFU Norge - Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU) (nfunorge.org).)

(Anm: Kaldt ytringsklima. Hvorfor er ledere i stat og kommune så redde for at medarbeiderne tar opp feil og skjevheter offentlig? (aftenposten.no 29.4.2014.no).)

(Anm: Fylkeslege slår alarm: Tilbud til utviklingshemmede barn uforsvarlig. ** Rapport: Omsorgssenter sviktet på viktige punkter  ** Aberia-direktør beklager. (…) – Det er bekymringsfullt at vi i nesten alle tilsyn avdekker sentrale mangler. Men man kan ikke føre tilsyn med enhver institusjon i hele Norge, sier fylkeslege i Oslo og Akershus Petter Schou. (vg.no 21.8.2015).)

(Anm: God ledelse gir mer omsorg for pengene. Visjonær ledelse og samarbeidskultur, sammen med en sterk satsing på hjemmetjenester. Slik får Kristiansand mer omsorg for mindre penger enn de andre storbyene. (kommunal-rapport.no 17.8.2015).)

(Anm: Omsorgsfirma fikk oppdrag for over 125 mill. uten anbud. (…) - Kuttet nattevakt. Bærum kommune utbetalte i fjor til sammen 45 millioner kroner til Vitalegruppen, for hovedsakelig botilbud til ni personer med psykiske lidelser eller mennesker med en utviklingshemming. (aftenposten.no 3.3.2017).)

- Meir kompetanse skal få ned bruken av tvang. (- Det er lov å bruke tvang dersom det er til pasientens beste. Men det fins lovar og reglar for bruk av tvang, og tilsyn har avdekt mykje ulovleg bruk av tvang.)

Meir kompetanse skal få ned bruken av tvang
nrk.no 6.3.2017
– Sjukeheimane treng meir kompetanse for å få ned bruken av ulovleg makt og tvang mot pasientane, seier direktør i helse- og sosialavdelinga hos Fylkesmannen, Grete Teigland.

Det er lov å bruke tvang dersom det er til pasientens beste. Men det fins lovar og reglar for bruk av tvang, og tilsyn har avdekt mykje ulovleg bruk av tvang.

Mellom anna fekk sjukeheimen i Aukra refs frå fylkesmannen etter ulovleg bruk av makt og tvang mot demente og andre pasientar. Men bruken av tvang skjer nok ved fleire sjukeheimar, vedgår Teigland. (…)

- Samrøre av politi, fylkesmann og bistandsadvokat

Samrøre av politi, fylkesmann og bistandsadvokat
nfunorge.org 24.11.2016
– Politi, fylkesmann og bistandsadvokat har opptrådt som et eneste stort samrøre, sier advokat Jostein Løken om straffesaken mot NFUs fylkesleder til avisen Østlendingen.

En kvinne med lett utviklingshemning ville ikke tilbake til bofellesskapet hvor hun bodde. Kvinnen spurte Torill Vagstad, NFUs fylkesleder i Hedmark, om å få bo hos henne. Ved å ta imot den unge kvinnen, mente politiet at NFUs fylkesleder og hennes ektefelle brøt staffelovens § 390a.

I straffesaken nedla aktor Helge A. Eidsvaag påstand om en prøvetid på to år, og at tiltalte måtte betale saksomkostninger. Kvinnens verge hadde fått oppnevnt Siv Elisabeth Hveberg som bistandsadvokat. Advokaten la ned påstand om oppreisningserstatning på 25.000 kroner. Forsvarer Jostein Løken ba om full frifinnelse. Retten støttet forsvarerens syn, NFUs fylkesleder ble frifunnet. Det samme ble fylkeslederens ektefelle som egentlig ikke hadde gjort noe som helst (utenom ikke å nekte sin kone å la mennesker med utviklingshemning komme inn i deres hjem).

– Denne saken er et ille eksempel på mangel på skjønn. Vagstad og Brunstad har åpenbart ikke gjort noe straffbart. De er gode mennesker som har utført gode handlinger. Jeg hadde ikke drømt om at noe slikt kunne skje i Norge. Jeg har advart mange ganger og forsøkt å stoppe saken. Men det er betryggende å se at domstolene har fattet selvstendige avgjørelser. Det er viktig for rettssikkerheten når samfunnsinstitusjoner som skal kontrollere hverandre har stukket hodene sammen, sier Løken til avisen Østlendingen.

Østlendingen skriver at påtaleenheten ved politiadvokat Helge A. Eidsvaag tar dommen til etterretning.

Les innlegget i Østlendingen (innlegget er bak betalingsmuren) (…)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Interessekonflikter, bestikkelser og korrupsjon (mintankesmie.no).)

(Anm: Når er et synspunkt en interessekonflikt? (When is a point of view a conflict of interest?) BMJ 2016;355:i6194 (Published 23 November 2016).)

(Anm: Høyresiden har størst mistillit til journalistikken. (…) Videre mente 63 prosent at journalister favoriserer kilder som mener det samme som dem. (aftenposten.no 13.2.2017).)

(Anm: Mina Ghabel Lunde, journalist. Når kilder også er venner. Pressen skal unngå bindinger som skaper usikkerhet om lojalitet. Da kan ikke journalister omgås sine kilder privat. (aftenposten.no 8.2.2017).)

(Anm: Fylkeslegen – Helsetilsynet (Statens helsetilsyn) - Fylkesmannen - Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker (mintankesmie.no).)

– Det er så nedrig og ekkelt at vi har et offentlig system som prøver å lure seg unna og ikke fortelle sannheten

– Det er så nedrig og ekkelt at vi har et offentlig system som prøver å lure seg unna og ikke fortelle sannheten
journalisten.no 8.11.2016
Journalist Einar Odden (innfelt) om sin egen sak om at en 88 år gammel kvinne tapte 400.000 kroner på et ti måneder langt vergemål.

Umiddelbar skepsis
Reportasjen har vakt stor oppsikt og er blant annet sitert av en rekke riksmedier. Det er journalist Einar Odden som gravde den opp og skrev den ut. Det er en engasjert journalist som forteller Journalisten om hvordan saken ble til.

– Det er så nedrig og ekkelt at vi har et offentlig system som prøver å lure seg unna og ikke fortelle sannheten, sier Odden til Journalisten.

Fylkesmannen uttaler til avisen at de har lært mye av saken, og at nye rutiner er utviklet på bakgrunn av artikkelen.

I GDs reportasje kommer det blant annet fram at vergen betalte et renholdsselskap 160.000 kroner for å vaske huset, uten at vaskingen faktisk ble gjort. Huset ble også tømt for store verdier, som blant annet sølvtøy.

Odden forteller at historien fikk en litt trang fødsel da han fikk første henvendelse fra sønnen til den syke kvinnen. (…)

(Anm: Gerd Thordis (88) mistet store verdier under vergemål - nå er saken henlagt. 88-åringens sønn fikk tirsdag brevet med beskjed om at anken av politiets tidligere henleggelse ikke følges opp. Etter ti måneder med verge, skal Gerd Thordis Dyrud ha mistet verdier til flere hundre tusen kroner. Sønnen Per Jarle Dyrud anmeldte forholdet til politiet i mai i fjor. Etter at saken ble henlagt, valgte han å anke henleggelsen. Nå er altså anken avvist. Det var Gudbrandsdølen Dagningen som først omtalte saken. Bakgrunn: Gerd Thordis mistet store verdier etter ti måneder med verge. (vg.no 5.1.2017).)

(Anm: Offentlig forvaltning (Offentlig sektor) (Statens økonomireglement - offentlige anskaffelser - offentlige innkjøp etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ufør datter settes på dør. (…) – Hun skal ut og har tilbud om kommunal bolig, sier vergen. – Testamentet er ikke det eneste vi kan vektlegge, sier avdelingsleder Eldbjørg Sande i vergemålsavdelingen hos Fylkesmannen. Hun har klarert boligsalget. – Moren har fått offentlig oppnevnt verge som har ansvar for å ivareta de verdier som mor har, sier Sunde. (budstikka.no 15.8.2016).)

- Mener datteren ikke er utviklingshemmet: Fylkesmannen vil ikke slette diagnose: – Som et røntgenbilde.

Mener datteren ikke er utviklingshemmet: Fylkesmannen vil ikke slette diagnose: – Som et røntgenbilde
tv2.no 26.2.2017
Fylkesmann Magnhild Meltveit Kleppa mener det beste er at diagnosen som ble satt på Merete Henriksens datter ikke blir slettet.

Merete Henriksen ble sjokkert da datteren som trettenåring fikk diagnosen «lett psykisk utviklingshemmet» av Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA) i Stavanger.

– Den beskrivelsen som de ga av min jente, det var ikke en beskrivelse som jeg kjente igjen, sier Henriksen til TV 2.

Nekter å slette
Til tross for diagnosen, gikk datteren ut av ungdomsskolen med 3,6 i snitt.

Og i ettertid har to uavhengige psykologspesialister ment at jenta slett ikke er psykisk utviklingshemmet. Likevel nekter BUPA ved Stavanger universitetssykehus å slette diagnosen.

– Vi går ikke inn i sykehussystemet eller journalen til jenta og endrer på diagnoser som vi ikke behandler selv, sier avdelingsleder ved BUPA, Lars Conrad Moe til TV 2. (…)

Merete Henriksen

(Anm: Diagnostisering, feildiagnostisering, overdiagnostisering og pasientsikkerhet (mintankesmie.no).)

- Tvangsloggene: Hvordan granske? (- Sykehuset har erkjent at hun de første åtte-ni år ble feilbehandlet og feildiagnostisert. I behandlers redegjørelse til Fylkesmannen står det at behandlingen bygget på «regresjon, splitting, manipulasjon».)

Tvangsloggene: Hvordan granske?
KRONIKK: HELGE HJORT, advokat, advokatfirmaet Hestenes og Dramer & Co; KIRSTEN VIKESLAND MÆHLE, advokatfullmektig
vg.no 7.12.2016
Innleggelsen førte til flere hundre vedtak om fastholding, nedlegging, isolasjon, sperret kontakt med omverdenen, tvangsflytting og beltelegging med overvåking av minst ett «personal», selv på do, selv i dusjen. Sykehuset har erkjent at hun de første åtte-ni år ble feilbehandlet og feildiagnostisert. I behandlers redegjørelse til Fylkesmannen står det at behandlingen bygget på «regresjon, splitting, manipulasjon».

Nå påviser VG at beltelegging har fått en utbredelse og et omfang ingen ville trodd, og knapt noen kjenner til.

Den blir ikke registrert og slett ikke innrapportert som den skal, som avisen har dokumentert. Reglene for beltebruk følges ikke, og kontrollorganene som er satt til å vokte psykiatrien fanger ikke dette opp.

Gransking
Det kreves nå at beltebruken må granskes. Helseministeren mener vi heller må se fremover. Dessuten har en kontrollinstans trådt i funksjon: Fylkesmannen i Oslo og Akershus reagerte på VGs oppslag i mars med å gjennomføre tilsyn, og har nå gjort det påny. Det får vel holde?

Les VGs avsløringer fra psykiatrien:

• Spesial 1: Pasienter bindes fast ulovlig
• Spesial 2: Grep ikke inn mot ulovlig beltetvang (…)

(Anm: Feilmedisineringer og feilbehandlinger (medisinske feil) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ifølge studie dobles forskrivningen av beroligende legemidler blant eldre mennesker ved innflytting på omsorgsinstitusjoner. BMJ 2013;346:f1272 (26 February 2013).)

(Anm: Antipsykotika (psykofarmaka etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Lægemiddelstyrelsen opfordrer læger til at være opmærksomme på disse alvorlige bivirkninger hos børn og unge i behandling med aripiprazol (Abilify) (…) Gennemgangen viser også, at børn med ASD (autisme) der behandles med aripiprazol, kan udvikle alvorlige psykiatriske bivirkninger såsom svære kroniske søvnproblemer, aggressiv adfærd og hallucinationer. (…) Hårtab, depression og psykose, Vægtøgning, Hypercholesterolemi, Hypercholesterolemi. (LÆGEMIDDELSTYRELSEN - NYT OM BIVIRKNINGER 2016;7(9).)

(Anm: «Psykiatrien i Norge har hatt for svak ledelse. På alle nivåer. I alle år». KRONIKK: Helseminister Bent Høie (H). BENT HØIE, Helseminister. (vg.no 23.11.2016).)

(Anm: - Kan vi stole på forskningen? (...) - Er det ikke så nøye med sannheten fordi det lønner seg økonomisk og er lettvint bare å tro på forenklingene, halvsannhetene og de opplagt bløffene? (...) - Trass i all forskning. Trass i alle milliarder av kroner som var blitt investert, trass i alle gode intensjoner. Men «sannheten om de psykiske sykdommers natur, ubalansen i hjernens kjemi» viste seg etter hvert ikke å være sann. (dagensmedisin.no 2.4.20

(Anm: Dyremodeller åbner døren til ny generation af antipsykotika. (- »Industrien har måttet erkende, at de ‘varer’, der var på hylderne, ikke var brugbare. (dagensmedicin.dk 31.3.2017).)

(Anm: Psykofarmaka dreper mange. (…) I DAGENS MEDISIN 12. februar hevder psykiaterne Rune Andreas Kroken og Erik Johnsen at det ikke er riktig at psykiatrisk behandling tar liv. De påstår til og med at man lever lenger dersom man får antipsykotika. Dette er helt utrolig.) (dagensmedisin.no 10.3.2017).)

(Anm: Få pasienter kjenner til klageordning. (…) Søkere fikk medhold i en firedel av sakene. For dem som klaget på legemiddelskader utløst av antipsykotika, fikk imidlertid kun 9,4% medhold. - Man kan spekulere i om pasienter som ikke er flinke nok til å snakke om sin sak, ikke når frem. (Tidsskr Nor Legeforen 22.1.2013).)

(Anm: Diskriminering, feilmedisineringer hos mennesker med utviklingshemming og utfordrende atferd (psykofarmaka; antidepressiva, antipsykotika, sovemedisiner) etc. (mintankesmie.no).)

- Hun får ikke siste ord i mobbesaker. (- Men Torbjørn Røe Isaksen vil at fylkesmennene skal fortsette som klageinstans.)

Hun får ikke siste ord i mobbesaker.
aftenposten.no 18.4.2016
– Jeg synes barneombudet skal være det ombudet er i dag, nemlig alltid på barnas side, sier kunnskapsministeren. (…)

Ett av de viktigste forslagene fra utvalget var at Barneombudet skal bli et nasjonalt klageorgan i mobbesaker. I dag har Norges 18 fylkesmenn denne oppgaven. Det er stor misnøye med dagens ordning. (…)

Men Torbjørn Røe Isaksen vil at fylkesmennene skal fortsette som klageinstans. – Vi hadde ønsket en nasjonal klageinstans. Vi ser store svakheter med systemet i dag. Vi mener fylkesmennene har hatt for lite barnevennlig saksbehandling, er for lite offensive, at de ikke har brukt alle virkemidlene, at de har for lang saksbehandlingstid og at de kan være for knyttet til kommunene, sier barneombud Anne Lindboe til Aftenposten.

– Vi kommer til å følge fylkes-mennene med argusøyne, fordi vi mener de har en lang vei å gå for å bli en offensiv og barnevennlig klageinstans.

Hun understreker at det ikke var viktig for Barneombudet at akkurat de skulle overta rollen som klageorgan. Og hun er fornøyd med andre tiltak, som at kommuner skal kunne bøtelegges. (…)

(Anm: Fylkeslegen – Helsetilsynet (Statens helsetilsyn) - Fylkesmannen - Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker (mintankesmie.no).)

- Vil ikke ha Høies havarikommisjon

Vil ikke ha Høies havarikommisjon
nrk.no 14.3.2016
Hverken Helsedirektoratet, Helsetilsynet, helseforetakene eller fylkesmennene støtter Bent Høies forslag om en havarikommisjon for helse-Norge.

Hva skjedde egentlig da den lille guttebabyen Sebastian uventet døde i Kristiansund for et år siden? Var det menneskelig feil, rutinesvikt eller kunne ikke dødsfallet vært unngått?

Det er ved hendelser som dette helseminister Bent Høie (H) vil at en uavhengig undersøkelseskommisjon skal inn og granske. Helt siden Solberg-regjeringen la frem Sundvolden-erklæringen har det vært klart at de blåblå vil etablere en slik havarikommisjon.

Men i helse-Norge faller ikke forslaget i god jord. (…)

Massiv motstand
Helsedirektoratet, Helsetilsynet, de fire regionale helseforetakene som styrer sykehus-Norge og pasientombudene i alle landets fylker går imot en havarikommisjon.

Det samme gjør kommune-Norge. Bergen, Oslo og Trondheim uttaler seg skeptisk og støttes av kommunenes egen organisasjon KS.

36 av høringsinstansene som har gitt innspill til Helse- og omsorgsdepartementet, støtter ikke forslaget.

Innvendingene som går igjen, er at en uavhengig undersøkelseskommisjon vil være svært ressurskrevende, at effekten for pasiensikkerheten er usikker og at det vil føre til uklare ansvarsforhold.

Også Kripos går i mot. De mener det vil være uheldig med for mange aktører som skal drive kontroll og tilsyn.
I dag kan både Fylkesmannen, Helsetilsynet og politiet bli koblet inn ved en alvorlig, uønsket hendelse i helse-Norge.

Kun to foreninger, Advokatforeningen og Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, synes det er en god ide med en helse-havarikommisjon, viser NRKs gjennomgang av høringssvarene. (…)

Høie: Behov for mer kunnskap
Helseminister Bent Høie er ikke overrasket over motstanden mot en undersøkelseskommisjon. Selv sier han at pårørendegrupper har etterlyst en kommisjon, noe NRK har omtalt tidligere. (…)

(Anm: De regionale helseforetakene (mintankesmie.no).)

(Anm: Statens helsetilsyn (Helsetilsynet) (SHT) (mintankesmie.no).)

(Anm: Helsedirektoratet (tidligere Sosial- og helsedirektoratet (SHdir)) (mintankesmie.no).)

(Anm: Kunnskapssenteret (Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten) (mintankesmie.no).)

(Anm: Havarikommisjoner (undersøkelseskommisjoner) (mintankesmie.no).)

– Fylkesmannen har dere ingenting med

– Fylkesmannen har dere ingenting med
nrk.no 8.11.2016
FINGRENE FRA FATET: Valgerd Svarstad Haugland mener at fylkespolitikerne ikke har noe med å flytte hennes kontor til Østfold.

Fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland vil ha seg frabedt at fylkesordførerne flytter kontoret hennes fra Oslo sentrum til Østfold.

Det har de jo ingenting med, sier en tydelig oppgitt Valgerd Svarstad Haugland.

Før helga kunne fylkesordførerne i Akershus, Østfold og Buskerud stolt presentere avtalen der de tre fylkene går sammen i region Viken 1. januar 2020.

De tre vil også ha Oslo med i den nye storregionen, noe hovedstadens politikere blankt avviser. (…)

- Disse lovendringene sikrer at pasienter, brukere og pårørende får informasjon om hva slags tiltak som vil iverksettes for å forhindre at lignende hendelser skjer igjen.

Pasienters, brukeres og pårørendes stilling styrkes
regjeringen.no 23.12.2013
Fra 1. januar 2014 styrkes pasienters, brukeres og pårørendes rettigheter når det skjer uønskede hendelser i helse- og omsorgstjenesten.

- Disse lovendringene sikrer at pasienter, brukere og pårørende får informasjon om hva slags tiltak som vil iverksettes for å forhindre at lignende hendelser skjer igjen. Målet med lovendringene er at lignende uønskede hendelser ikke skal skje igjen, og at de berørte ivaretas på en god og omsorgsfull måte, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Pasienter, brukere og pårørende gis innsyns- og uttalerett i tilsynssaker som behandles av Fylkesmannen. Slike rettigheter gis også i saker hvor Statens helsetilsyn behandler meldinger om alvorlige hendelser.

Lovendringene vil hovedsakelig fremgå av pasient- og brukerrettighetsloven, men det foretas også endringer i spesialisthelsetjenesteloven og helse- og omsorgstjenesteloven. Endringene går også ut på:

 • at helse- og omsorgstjenesten skal informere om adgangen til å henvende seg til pasient- og brukerombudet og Fylkesmannen.
 • at plikten som helsepersonell har til å informere om Norsk Pasientskadeerstatning også skal gjelde på systemnivå, det vil si hos helseinstitusjoner i spesialisthelsetjenesten og hos kommunen i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.
 • at pårørendes rett til å be Fylkesmannen vurdere mulig lovbrudd og rett til informasjon tydeliggjøres.
 • at retten til å be Fylkesmannen vurdere mulige lovbrudd også skal gjelde systemfeil, ikke bare individfeil. (…)

(Anm: Lover (lovdata.no) og rettssikkerhet (mintankesmie.no).)

(Anm: Pårørendeveileder – Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten IS-2587 (helsetilsynet.no 13.1.2017).)

- En seksjonsoverlege ved Universitetssykehuset Nord-Norge som varslet fylkeslegen om at det var stort svinn medikamenter som morfin ved sykehuset, fikk ikke fortsette i jobben.

Varsler mistet jobben
p4.no 12.2.2016
En seksjonsoverlege ved Universitetssykehuset Nord-Norge som varslet fylkeslegen om at det var stort svinn medikamenter som morfin ved sykehuset, fikk ikke fortsette i jobben.

Dette skjedde rett før han måtte fornye jobbkontrakten sin ved sykehuset, og han fikk da beskjed om at han ikke fikk fortsette, melder Dagens Næringsliv.

Legen mener han mistet jobben fordi sjefene mente han var brysom, men sykehusledelsen avviser at det er en sammenheng mellom de to sakene. (…)

(Anm: Varsler mistet jobben. Som seksjonsoverlege varslet Torgeir Engstad fylkeslegen om medikamentsvinn. Et halvår etterpå måtte han slutte som leder. Seksjonsoverlege Torgeir Engstad mener stillingen gikk tapt fordi han varslet om svinn i medikamenter. Sykehusledelsen avviser dette. (dn.no 14.2.2016).)

(Anm: Varslere (medisinske varslere) (whistleblowers) etc. (mintankesmie.no).)

- Barneombudet mener informasjon tyder på at Fylkesmannen i Oslo og Akershus kan ha gjort feil i behandlingen av 13-åringens mobbesak.

Valdres-dødsfallet: Barneombudet ber departementet gripe inn.
vg.no 10.1.2016
 ** Vil ha settefylkesmann i tilsynssaken.

Barneombudet mener informasjon tyder på at Fylkesmannen i Oslo og Akershus kan ha gjort feil i behandlingen av 13-åringens mobbesak.

En 13 år gammel jente ble nyttårsaften funnet død på en hytte i Valdres. Dødsårsaken skal være avmagring og sult, noe som danner grunnlaget for at moren er siktet for grov omsorgssvikt med døden til følge.

Moren sendte i fjor høst en mobbeklage til Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Før fylkesmannen rakk å konkludere, hadde jenta og moren flyttet fra Bærum til Valdres.

I et brev til sendt til Utdanningsdirektoratet og Kommunal – og moderniseringsdepartementet fredag ber Barneombudet om en undersøkelse av om fylkesmannen har gjort saksbehandlingsfeil. (…)

(Anm: Fylkesmannen: Helsetilsynet vil vurdere lovbrudd ved behandling av 13-åring som døde. Assisterende fylkeslege, Petra Turet Olsen sier at saken er at en slik karakter at de ønsker at Statens Helsetilsyn skal vurdere den. (…) Det er innhentet dokumentasjon fra Bærum kommune, Drammen sykehus, Diakonhjemmet, Oslo Universitetssjukehus og to fastleger. (aftenposten.no 18.3.2016).)

(Anm: Barnevern, omsorgssvikt, barnemishandling og barnedrap. (mintankesmie.no).)

(Anm: Helsetilsynet slår alarm om svikt i barnevernet: Bryter loven og barn blir ikke hørt. Helsetilsynets rapport fra 225 kommuner og bydeler viser at barn ikke har fått den hjelpen de har krav på. (– Kommunene svikter. Til sammen har 225 kommuner eller bydeler hatt en gjennomgang av sitt arbeid med meldinger, og Helsetilsynets konklusjon er krystallklar: «Vi har i dette tilsynet sett at meldinger til barnevernet om barn som lever med omsorgssvikt ble henlagt. Barn som skulle hatt hjelp fikk det ikke. Bekymringen ble «lagt i skuffen».» (nrk.no 7.3.2017).)

(Anm: NRK og Adresseavisen lot tips om at lærer mobbet egne elever på barneskole i Trondheim ligge. (…) – Svikter barna. (…) Han undrer seg også over at ingen medier stiller kritiske spørsmål til de ansvarlige i kommunen om hvordan mobbingen kunne pågå. (…) NRK og Adresseavisen lot tips om at lærer mobbet egne elever på barneskole i Trondheim ligge. Sjefredaktør Tor Olav Mørseth i Adressa sier det handler om prioriteringer. (journalisten.no 24.2.2017).)

(Anm: Jente (13) fikk spiseforstyrrelser etter alvorlig mobbing: Moren kjempet i årevis for at hun skulle få hjelp. (…) Flere kilder forteller til TV 2 at moren har kjempet en årelang kamp for datteren. De har søkt hjelp en rekke steder de siste årene. (nettavisen.no 4.1.2016).)

(Anm: Politiet etterforsker om avvergeplikten er brutt etter dødsfallet i Valdres. Det er straffbart å ikke si fra når du tror at barn er utsatt for vold og overgrep i henhold til avvergeplikten. Ingen er så langt dømt for brudd på denne plikten i Norge. (aftenposten.no 7.1.2016).)

(Anm: Bærum ber om utsatt tilsynssak etter Valdres-dødsfallet. - Trenger mer tid, sier kommunaldirektør. (dagbladet.no 30.1.2016).)

(Anm: Barneombudet: – Fylkesmannen kan ikke granske egen rolle. Barneombud Anne Lindboe mener Fylkesmannen selv har en rolle i saken der en 13 år gammel jente trolig døde av avmagring etter mobbing på skolen. Denne rollen kan de ikke granske selv, mener Lindboe. (nrk.no 7.1.2016).)

(Anm: «Så begynte mobbingen. Det skulle ødelegge livet hennes». Familien til den avdøde jenta skriver: «Moren hadde kjempet en håpløs kamp mot det organiserte samfunnet i mange år uten å få nødvendig hjelp». (...) Når barnet så dør er det organiserte samfunnet lynraskt til stede. Moren som er i dyp sorg etter at hun mistet sitt eneste barn behandles inhumant og blir arrestert.» (aftenposten.no 6.1.2016).)

(Anm: Ektepar slipper besøksforbud hos utviklingshemmet kvinne. – Jenta ringte meg i ettermiddag og var kjempeglad for at vi kan ha kontakt igjen, forteller Torill Vagstad, leder av NFU i Hedmark. Besøksforbudet som var ilagt leder Torill Vagstad i Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU) i Hedmark, er opphevet. Det har Sør-Østerdal tingrett bestemt. (…) – Kjennelsen vil ikke bli anket fra påtalemyndigheten sin side, sier politiadvokat Helge Andreas Eidsvaag.  (…) Forbundsleder Jens Petter Gitlesen i NFU reagerer på dette.  – Premissene i kjennelsen representerer et forhistorisk syn på mennesker og er ytterst diskriminerende, sier han. (nrk.no 20.10.2015).)

- Det at Fylkesmannen selv har vært inne i saken som klageinstans er ikke til hinder for at embetet kan åpne en tilsynssak.

Fylkesmannen ikke inhabil til å føre tilsyn i saken om 13-åringen
aftenposten.no 25.1.2016
Dermed skal Fylkesmannen i Oslo og Akershus granske saken, selv om de har hatt en rolle i den tidligere. - En særdeles uklok vurdering, mener menneskerettighetsekspert.

Kommunal- og moderninseringsdepartementet (KMD) kan ikke se at det foreligger særegne forhold som skulle tilsi at tilliten til Fylkesmannen i Oslo og Akershus' upartiskhet er svekket til å behandle tilsynssaken rundt 13-åringen som døde i Valdres.

Det skriver departementet i et svarbrev til Barneombudet, som ba om at det ble vurdert en settefylkesmann.

Barneombudet ba departementet (KMD) vurdere om Fylkesmannen i Oslo og Akershus var inhabil til å føre tilsyn med opplæringssektoren i Bærum kommune. Bakgrunnen er at Barneombudet har mottatt informasjon som tyder på at Fylkesmannen kunne ha opptrådt i strid med loven i saken om 13-åringen som skal ha blitt mobbet på skoler i Bærum, og at feilen kunne ha innvirket på saksforløpet. (…)

«Det at Fylkesmannen selv har vært inne i saken som klageinstans er ikke til hinder for at embetet kan åpne en tilsynssak. Det ligger i Fylkesmannens rolle både å være klageinstans og tilsynsmyndighet,» skriver Kommunal- og moderninseringsdepartementet (KMD) i svarbrevet til Barneombudet. (…)

(Anm: Interessekonflikter, bestikkelser og korrupsjon (mintankesmie.no).)

(Anm: Når er et synspunkt en interessekonflikt? (When is a point of view a conflict of interest?) BMJ 2016;355:i6194 (Published 23 November 2016).)

(Anm: Høyresiden har størst mistillit til journalistikken. (…) Videre mente 63 prosent at journalister favoriserer kilder som mener det samme som dem. (aftenposten.no 13.2.2017).)

(Anm: Mina Ghabel Lunde, journalist. Når kilder også er venner. Pressen skal unngå bindinger som skaper usikkerhet om lojalitet. Da kan ikke journalister omgås sine kilder privat. (aftenposten.no 8.2.2017).)

(Anm: Ingen gratis lunsj for leger: Sponsede måltider knyttet til flere resepter (No free lunch for docs: Sponsored meals linked to more prescriptions) (mmm-online.com 20.6.2016).)

(Anm: Barnevern, omsorgssvikt, barnemishandling og barnedrap. (mintankesmie.no).)

(Anm: Helsetilsynet slår alarm om svikt i barnevernet: Bryter loven og barn blir ikke hørt. Helsetilsynets rapport fra 225 kommuner og bydeler viser at barn ikke har fått den hjelpen de har krav på. (– Kommunene svikter. Til sammen har 225 kommuner eller bydeler hatt en gjennomgang av sitt arbeid med meldinger, og Helsetilsynets konklusjon er krystallklar: «Vi har i dette tilsynet sett at meldinger til barnevernet om barn som lever med omsorgssvikt ble henlagt. Barn som skulle hatt hjelp fikk det ikke. Bekymringen ble «lagt i skuffen».» (nrk.no 7.3.2017).)

(Anm: NRK og Adresseavisen lot tips om at lærer mobbet egne elever på barneskole i Trondheim ligge. (…) – Svikter barna. (…) Han undrer seg også over at ingen medier stiller kritiske spørsmål til de ansvarlige i kommunen om hvordan mobbingen kunne pågå. (…) NRK og Adresseavisen lot tips om at lærer mobbet egne elever på barneskole i Trondheim ligge. Sjefredaktør Tor Olav Mørseth i Adressa sier det handler om prioriteringer. (journalisten.no 24.2.2017).)

(Anm: Klager: Fylkeslegen – Helsetilsynet (Statens helsetilsyn) - Fylkesmannen - Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker (mintankesmie.no).)

(Anm: Conflict of interest. Diverting attention from financial conflicts of interest. Godlee’s comment that “there is little dispute that non-financial conflicts of interest—such as academic passion and personal belief—are just as important [as], if harder to track” than financial conflicts, begs examination for two reasons. BMJ2015;350:h3505 (Published 30 June 2015).)

- Pårørende frykter represalier.

Pårørende frykter represalier
nrk.no 19.5.2014
Pårørende til psykisk utviklingshemmede i Grimstad valgte å hemmeligholde et møte med Norsk pasientforening og stortingsrepresentant Freddy de Ruiter (Ap), av frykt for represalier fra kommunen.

– Det er forferdelig trist, men sånn er det, sier de Ruiter til NRK.

Etter det hemmeligholdte møtet, forteller stortingsrepresentanten om mange sterke inntrykk. – Det har vært vanskelig å holde tårene tilbake, forteller han.

Kommunen kritisert
For et drøyt år siden ble Grimstad kommune kritisert av Norsk pasientforening, fordi organisasjonen mente funksjonshemmede Fatima Maljicaj ikke fikk det tilbudet hun hadde krav på ved Landviktun. I tillegg har kommunen fått kritikk av Fylkeslegen for et annet forhold.

LES OGSÅ: Ib Emil har ikke fått god nok hjelp

LES OGSÅ: Krever at rådmannen rydder

LES OGSÅ: Kjempet for Landvik

Stortingsrepresentant Freddy de Ruiter er kritisk til tilbudet Grimstad kommune gir til psykisk utviklingshemmede. Nå løfter han saken opp til Stortingets spørretime.

Kommunen lovet den gang å ta saken på største alvor, men Fatimas søster, Saka Maljicaj, mener tilbudet fra kommunen fortsatt er under enhver kritikk. Ifølge henne har kommunen begrenset hennes mulighet til å besøke sin egen søster.

Flere pårørende
– Kommunen begrunner dette med at jeg er en vanskelig pårørende, sier Saka Maljicaj. Nå har også andre pårørende valgt å fortelle sine historier. En av dem er Anne Cecilie Johnsen. (…)

– Ikke godt nok
Fylkeslegen har tidligere godkjent Grimstad kommunes omsorgstilbud. Likevel mener stortingsrepresentant de Ruiter at det ikke er godt nok.

– Det faglige tilbudet til disse menneskene og måten de pårørende blir ivaretatt, holder rett og slett ikke mål, mener han.

Nå skal han ta opp saken i Stortingets spørretime, og håper at det vil føre til bedre forhold i Grimstad, men også andre steder i landet. (…)

(Anm: Hva skjer når varsleren blir marginalisert? (…) Når noen er en varsler, er det pressens oppgave å undersøke saken, og det har ennå ikke pressen gjort. Det er vårt felles ansvar å sørge for at de andre stemmene kommer frem. (aftenposten.no 24.7.2015).)

(Anm: Vekk med knebling og fryktkultur! Helsetjenesteaksjonen ønsker ikke bruk av en fryktkultur for å stoppe dem som tør å si imot. (dagensmedisin.no 21.8.2015).)

(Anm: Pleiehjem krever at pårørende jobber der. STOLWIJK, NEDERLAND (NRK): Nederlands største sykehjemskjede mener det ikke er noen grunn til at familier skal slippe unna. (…) – De som driver sykehjemmet krever noe av oss, og til gjengjeld krever vi at de tar godt vare på far. Det handler om å gi og ta, sier han. (nrk.no 15.10.2015).)

(Anm: – Jeg ble skremt av politiets etterforskning. Asbjørn Hansen merket umiddelbart at noen ikke stemte med etterforskningen av dødsfallet til Monika (8), og mente etterforskningen av saken måtte gjenopptas. (nettavisen.no 27.10.2014).)

(Anm: Dette avhøret rystet Monika-granskerne. Politiet fortalte halvsannheter og prøvde å manipulere Monika Sviglinskajas mor, mener granskingsgruppen. (aftenposten.no 11.2.2015).)

(Anm: Politiets Fellesforbund om Monika-saken: Hver stein må snus. Leder Sigve Bolstad i Politiets Fellesforbund understreker viktigheten av at politiet tar saker som Monika-saken, på alvor fra begynnelsen av. Hvis ikke, frykter han tilliten til norsk politi ødelegges. (nrk.no 14.3.2015).)

(Anm: Notat viser hvorfor politiet holdt fast på selvmord i Monika-saken. Politiet avviste varsleren Robin Schaefers innvendinger i Monika-saken punkt for punkt, (nrk.no 14.3.2015).)

(Anm: Gjennombrudd i Monika-saken: Har funnet DNA fra drapssiktede på klær som tilhørte Monika. Etter det TV 2 erfarer har politiet gjort DNA-funn på klær som Monika hadde på seg dagen hun ble funnet død i sitt eget hjem. (nettavisen.no 11.2.2015).)

(Anm: Politiets Fellesforbund om Monika-saken: Hver stein må snus. Leder Sigve Bolstad i Politiets Fellesforbund understreker viktigheten av at politiet tar saker som Monika-saken, på alvor fra begynnelsen av. Hvis ikke, frykter han tilliten til norsk politi ødelegges. (nrk.no 14.3.2015).)

(Anm: Notat viser hvorfor politiet holdt fast på selvmord i Monika-saken. Politiet avviste varsleren Robin Schaefers innvendinger i Monika-saken punkt for punkt, (nrk.no 14.3.2015).)

(Anm: Politivarsleren skriver bok om Monika-saken og intern kamp. Kommer med beskrivelser av kampen for å få gjenopptatt saken. (aftenposten.no 11.2.2015).)

- Pasientombud: Brukere og pårørende frykter klager kan få negative konsekvenser

Pasientombud: Brukere og pårørende frykter klager kan få negative konsekvenser: Misnøye med eldreomsorg fører sjelden til klager
aftenposten.no 12.1.2015
ÅLESUND/OSLO (Aftenposten): Einar Slyngstads datter Svanhild gjorde noe svært få gjør da hun syntes faren hennes fikk for dårlig pleie. Hun sendte en formell klage. (...)

Slik kan du klage
Pasient, bruker eller pårørende kan klage over manglende tilbud på helse- og omsorgstjenester, eller på at kvaliteten på tjenestene er uforsvarlig.

Rettighetsklager er klage på avslag på tjenester man har søkt om. Ifølge Pasient- og brukerrettighetsloven skal man da først klage skriftlig til kommunen. Den må på nytt vurdere om det gis nok hjelp.

Fører ikke klagen frem, kan man sende klage til fylkesmannen. Kommunen må rette seg etter konklusjonen.

Kommunen har plikt til å hjelpe til med å skrive klagen.

Tilsynssaker er klager som gjelder kvaliteten på helsehjelpen, eller helsepersonells oppførsel. Mener man at tilbudet f.eks. på et sykehjem er faglig uforsvarlig, fremsetter man en slik klage.

I noen tilfeller ender tilsynsklager opp i Statens helsetilsyn.

Dersom det avdekkes svært grove eller markante avvik fra lover og forskrifter, kan Statens helsetilsyn anmelde kommunen til politiet. (…)

Et mindretall vinner frem
I likhet med flertallet av klagerne fikk ikke Slyngstad medhold i sin klage. Men det nytter for noen. Totalt fikk kommunene beskjed om å foreta endringer i to av ti rettighetsklager og drøyt fire av ti tilsynsklager.

En rapport fra Senter for menneskerettigheter har påvist grove brudd på menneskerettigheter i sykehjem. Men i rapporten påpekes det at det fremsettes få klager og «at det er usikkert om Helsetilsynets virksomhet fører til en faktisk bedring av situasjonen for beboerne.» (...)

(Anm: Pasient- og brukerombudet (Pobo) (pasientombudet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Politiet, etterforskning, politianmeldelser (Spesialenheten for politisaker) (mintankesmie.no).)

(Anm: Barnevern, omsorgssvikt, barnemishandling og barnedrap. (mintankesmie.no).)

(Anm: Helsetilsynet slår alarm om svikt i barnevernet: Bryter loven og barn blir ikke hørt. Helsetilsynets rapport fra 225 kommuner og bydeler viser at barn ikke har fått den hjelpen de har krav på. (– Kommunene svikter. Til sammen har 225 kommuner eller bydeler hatt en gjennomgang av sitt arbeid med meldinger, og Helsetilsynets konklusjon er krystallklar: «Vi har i dette tilsynet sett at meldinger til barnevernet om barn som lever med omsorgssvikt ble henlagt. Barn som skulle hatt hjelp fikk det ikke. Bekymringen ble «lagt i skuffen».» (nrk.no 7.3.2017).)

(Anm: NRK og Adresseavisen lot tips om at lærer mobbet egne elever på barneskole i Trondheim ligge. (…) – Svikter barna. (…) Han undrer seg også over at ingen medier stiller kritiske spørsmål til de ansvarlige i kommunen om hvordan mobbingen kunne pågå. (…) NRK og Adresseavisen lot tips om at lærer mobbet egne elever på barneskole i Trondheim ligge. Sjefredaktør Tor Olav Mørseth i Adressa sier det handler om prioriteringer. (journalisten.no 24.2.2017).)

(Anm: Mer ansvar for legemidler til kommunene. Hvordan skal kommunene sikre legemiddelgjennomganger for de 40.000 innbyggerne som bor i sykehjem, og de mange titalls tusen som bor hjemme? Kommunene vil bli pålagt å sørge for systematiske legemiddelgjennomganger for pasienter i sykehjemmene de har ansvar for, men regjeringen sier ikke noe om hvordan dette skal skje. (kommunal-rapport.no 2.7.2015).)

(Anm: Dagfrid (90) lå åtte dager på sykehjem med brukket rygg. Til tross for at den eldre kvinnen ble sterkt medtatt etter et fall på sykehjemmet, ble ikke kommunen varslet om episoden. (…) Ikke meldt som avvik. I høst meldte Adresseavisen at ansatte i eldreomsorgen i Trondheim har varslet om 1781 alvorlige hendelser de to siste årene. TV 2 har fått innsyn i de samme avvikene. Ingen av hendelsene som omhandler Dagfrid er meldt som avvik i kommunens interne varslingssystem. (tv2nyhetene.no 3.11.2015).)

- Pasientombud ønsker nytt meldesystem om skader

Pasientombud ønsker nytt meldesystem om skader
adressa.no 4.10.2015
Oslo (NTB): Pasientombudene i Norge mener det bør innføres et uavhengig meldesystem om pasientskader.

Sykehusene har meldeplikt ved uønskede alvorlige hendelser, og det kan lede til en tilsynssak hos Fylkesmannen. Saken kan også følges opp av Statens helsetilsyn med reaksjoner. Skjer det derimot noe alvorlig i kommunen, for eksempel på legevakta, hos fastlegen eller på sykehjemmet er det ingen som trenger å melde fra, melder TV 2.

Ni av ti pasienter behandles i kommunene – derfor synes pasientombudene i Norge at det er på tide med et uavhengig meldesystem.

– En meldeordning kan jo føre til økt pasientsikkerhet, økt tillit til systemene slik at man vet noen passer på når ting går galt, sier pasientombud i Oslo og Akershus Anne-Lise Kristensen.

Flere kommuner har egne interne datasystemer der de melder inn feil, og tall TV-kanalen har hentet inn viser mange alvorlige avvik de siste to årene som kommunene selv håndterer.

Fylkeslegen Petter Schou tror det kan være mange saker som burde vært meldt fra om til noen utenfra. (©NTB)

- På 14 år har det vært en sjudobling av tvangstiltak på utviklingshemmede i Norge.

Tvang mot utviklingshemmede sjudoblet
nrk.no 28.5.2015
På 14 år har det vært en sjudobling av tvangstiltak på utviklingshemmede i Norge, og enkelte lever under fengselslignende forhold, ifølge professor. Dag Olav Stensland er glad for at foreldrene fikk stoppet tvangen. (…)

– Vi ga flere ganger beskjed om at hvis situasjonen kom ut av kontroll på den måten, skulle de bare ringe til oss. Men det ville de ikke, de mente det var innblanding, så de følte det var mye bedre å skrive et tvangsvedtak på ham, sier faren.

LES OGSÅ: – Bruker ulovlig tvang mot utviklingshemmede

Når personalet ser seg nødt til å gjentatte ganger bruke tvang mot en beboer, er kommunen pliktig til å lage et tvangsvedtak som gir pleierne retningslinjer for bruk av tvang i en gitt periode. (…)

(Anm: Medisinering av psykisk utviklingshemmede (Lørdagsrevyen 12.11.2011).)

(Anm: Tror psykose­medisin tok livet av Renate. Da søsteren til Anniken Hoel døde brått, sto familien uten svar. Til det viste seg at «plutselig død» var en mulig bivirkning av medisinene hun tok. (nrk.no 13.3.2017).)

(Anm: Overmedisinering av eldre (NRK Dagsrevyen) (…) Flere eldre dør av overmedisinering. (...) Vi er kommet dit at vi aksepterer lettere at pasienter dør av bivirkninger av medisiner enn av selve sykdommen. (nrk.no 10.2.2017).)

(Anm: Moren (85) ble syk av behandlingen på sykehjem: – Hadde ikke forventet at de skulle ødelegge et menneske med medisiner. Beboere på norske sykehjem bruker i gjennomsnitt syv medikamenter hver, viser tall fra Regjeringens demensplan 2020. Ofte er tallet mye høyere. (tv2.no 18.5.2017.)

(Anm: Han blei medisinert til døde (nrk.no 12.11.2011).)

(Anm: Havarikommisjoner (undersøkelseskommisjoner) (mintankesmie.no).)

(Anm: Bruk av annengenerasjons antipsykotiske legemidler øker parametre for metabolsk syndrom. (dgnews.docguide.com 17.3.2016).

- Konklusjoner: Annengenerasjons antipsykotika forårsaker signifikant flere endringer i metabolske parametere, og øker risikoen for å utvikle metabolsk syndrom og tilhørende lidelser som diabetes mellitus type II og cerebrovaskulære ulykker.

(Anm: Konklusjoner: Annengenerasjons antipsykotika forårsaker signifikant flere endringer i metabolske parametere, og øker sjansene for å utvikle metabolsk syndrom og tilhørende lidelser som diabetes mellitus type II og cerebrovaskulære ulykker. (Conclusions: Second-generation antipsychotics cause significantly more changes in the metabolic parameters, increasing the chances of developing metabolic syndrome and associated disorders like diabetes mellitus type-II and cerebrovascular accidents. Indian J Psychiatry. 2011 Apr-Jun; 53(2): 128–133.)

- Metabolsk syndrom og risiko for kreft. En systematisk gjennomgang og meta-analyse. (- Konklusjoner. Metabolisk syndrom er forbundet med økt risiko for vanlige kreftformer, for enkelte kreftformer er risikoen forskjellig mellom kjønn, populasjoner og definisjoner av metabolsk syndrom.)

(Anm: Metabolic Syndrome and Risk of Cancer. A Systematic Review and Meta-analysis. Abstract Objective—Available evidence supports the emerging hypothesis that metabolic syndrome may be associated with the risk of some common cancers. We did a systematic review and meta-analysis to assess the association between metabolic syndrome and risk of cancer at different sites. Conclusions—Metabolic syndrome is associated with increased risk of common cancers; for some cancers, the risk differs betweens sexes, populations, and definitions of metabolic syndrome. Diabetes Care. 2012;35(11):2402-2411.)

(Anm: Dopaminmangel: Hva du trenger å vite. (Dopamine deficiency: What you need to know) (medicalnewstoday.com 17.1.2018).)

- Behandling med antidepressiva og risiko for demens. (- KONKLUSJON: Forekomsten av demens hos pasienter er assosiert med bruk av antidepressiva.)

(Anm: Behandling med antidepressiv og risiko for demens: En populasjonsbasert, retrospektiv case-control studie. (…) KONKLUSJON: Forekomsten av demens hos pasienter er assosiert med bruk av antidepressiva. (CONCLUSIONS: The incidence of dementia in patients is associated with antidepressant medication use.) J Clin Psychiatry. 2016 Jan;77(1):117-22.)

(Anm: Dopamin i det mediale amygdala-nettverk formidler menneskelige bånd (bindinger) (Dopamine in the medial amygdala network mediates human bonding.) Abstract Research in humans and nonhuman animals indicates that social affiliation, and particularly maternal bonding, depends on reward circuitry. Although numerous mechanistic studies in rodents demonstrated that maternal bonding depends on striatal dopamine transmission, the neurochemistry supporting maternal behavior in humans has not been described so far. Proc Natl Acad Sci U S A. 2017 Feb 13. pii: 201612233.)

(Anm: Det allerførste udtryk for liv lever stadig inden i os. En cellemaskine så kraftig, at den lagde grunden til alt liv, kan fortælle os, hvordan det hele begyndte. (jyllands-posten.dk 17.12.2017).)

- Antipsykotika-indusert dopamin supersensitivitetspsykose (SP): Farmakologi, kriterier og terapi. Til slutt beskriver vi 3 antipsykotiske seponeringssyndrom (bivirkninger grunnet nedtrapping av doser), som ligner de som er sett med andre CNS-legemidler, og vi foreslår tilnærminger for å behandle, potensielt forhindre eller midlertidig administrere SP.

(Anm: Antipsykotika-indusert dopamin supersensitivitetspsykose (SP): Farmakologi, kriterier og terapi. Til slutt beskriver vi 3 antipsykotiske seponeringssyndrom (bivirkninger grunnet nedtrapping av doser), som ligner de som er sett med andre CNS-legemidler, og vi foreslår tilnærminger for å behandle, potensielt forhindre eller midlertidig administrere SP. (Antipsychotic-Induced Dopamine Supersensitivity Psychosis: Pharmacology, Criteria, and Therapy. Finally, we describe 3 antipsychotic withdrawal syndromes, similar to those seen with other CNS drugs, and we propose approaches to treat, potentially prevent, or temporarily manage SP.) Psychother Psychosom 2017;86:189-219.)

- Studien viser sammenhengen mellom metabolsk syndrom og risiko for kognitive sykdommer.

(Anm: Study shows link between metabolic syndrome and risk of cognitive disorders. A study presented at the European Academy of Neurology Congress in Amsterdam has shown that obesity alone is not a risk factor for cognitive disorders, but commonly associated co-morbidities such as diabetes, high blood pressure, and metabolic disorders are. Dementia diseases in patients who suffer from diabetes are often treated inadequately, a new research paper reveals. It has long been supposed that patients with metabolic syndrome are more likely to suffer from cognitive impairment - and to a greater extent. Reasons are thought to include chronic inflammatory processes which can induce neuroinflammatory and neurodegenerative changes. Whether obese individuals without risk factors such as diabetes mellitus, metabolic disorders and the presence of albumin in the urine have an increased risk of cognitive impairment is still little researched. (news-medical.net 27.6.2017).)

(Anm: Metabolic Syndrome Components Are Associated With Symptomatic Polyneuropathy Independent of Glycemic Status. Diabetes Care 2016 (Published online before print March 10, 2016).)

(Anm: Patients With Polyneuropathy Receive Long-Term Opioid Therapy, No Clear Benefit. CHICAGO -- May 23, 2017 -- Polyneuropathy is associated with an increased likelihood of long-term opioid therapy, but therapy does not appear to improve functional status, according to a study published online by JAMA Neurology. Polyneuropathy is a common painful condition, especially among older patients, which can result in functional impairment. (dgnews.docguide.com 23.5.2017).)

(Anm: Prepsychosis links with elevated metabolic syndrome. MADRID – Untreated people at high risk for developing psychosis also showed an increased prevalence of certain components of metabolic syndrome in data collected from 163 German study participants, a finding that gives new insight into the well-documented but poorly delineated link between schizophrenia and metabolic syndrome. (...) He also suggested prescribing antipsychotic medications that pose the lowest risk for causing further metabolic derangements in patients. (clinicalpsychiatrynews.com.com 2.4.2016).)

(Anm: Joachim Raese, MD. Metabolic syndrome is defined by the aggregation of hypertriglyceridemia, low high-density lipoprotein (HDL) levels, elevated fasting glucose, hypertension, and increased waist circumference. Metabolic syndrome confers an increased risk of developing diabetes and of dying from coronary artery disease. Cardiovascular disease is the leading cause of death among patients with schizophrenia, who have a life expectancy about 20 years shorter than the general population. (…) For a more detailed discussion, I suggest watching a YouTube video that we have prepared. (cmeinstitute.com 27.4.2016).)

(Anm: Video Lecture 8: Metabolic Syndrome Lectures 1 (By Dr. Joachim Raese) (youtube.com).)

(Anm: - Lege får 30 år til livstid for drap i sak i L.A. knyttet til pasienters overdoser. (Doctor gets 30 years to life for murders in L.A. case tied to patients' overdoses.) (…) En dommer dømte fredag en lege i Rowland Height til 30 år til livstid i fengsel for drapene på tre av sine pasienter som følge av dødelig overdose, en dom som satte sluttstrek i en "landmark"-sak som enkelte medisinske eksperter sier kan endre hvordan leger i hele landet håndterer forskrivningen av reseptbelagte legemidler. (latimes.com 5.2.2016).)

(Anm: Diskriminering, feilmedisineringer hos mennesker med utviklingshemming og utfordrende atferd (psykofarmaka; antidepressiva, antipsykotika, sovemedisiner) etc. (mintankesmie.no).)

(Anm: På tide å revurdere? (Time to rethink?) Legemiddelbehandlinger hos mennesker med utviklingshemming og utfordrende atferd (Drug treatments in people with intellectual disability and challenging behaviour disabilities) Editorials (Lederartikkel) BMJ 2014;349:g4323 (Published 04 July 2014).)

(Anm: - Slår sovepiller os ihjel? (- Studiet er det største af sin slags på globalt plan og har også undersøgt sammenhængen mellem brug af antidepressiver og antipsykotika og dødelighed. Også her fandt forskerne en overdødelighed.) (videnskab.dk 21.3.2016).)

- Brudd på menneskerettigheter

Kronikk: Våre personlige erfaringer med den kommunale eldreomsorgen har vært sjokkerende negative.
Anne Kari Rom pensjonert overlege, spesialist i arbeidsmedisin,  Ellinor Hilberg pensjonert overlege, spesialist i arbeidsmedisin
aftenposten.no 11.3.2015
Vi ville ikke trodd det, hvis vi ikke hadde opplevd det selv.

Regjeringen og alle kommunepolitikere må nå ta et felles initiativ til en fullstendig gjennomgang av den kommunale eldreomsorgen, skriver Ellinor Hilberg og Anne Kari Rom. Her besøker Frp-leder Siv Jensen og daværende helsebyråd i Oslo, Sylvi Listhaug, Solvang sykehjem høsten 2011. (…)

Brudd på menneskerettigheter
Til tross for lover og generelle bevilgninger til landets kommuner har forholdene i eldreomsorgen fått utvikle seg slik at det nå både skjer brudd på menneskerettigheter, begås forsømmelser og forekommer andre kritikkverdige forhold. Dette beskrives i flere rapporter, blant annet fra fra Norsk senter for menneskerettigheter, Helsetilsynet og FAFO.

Helseminister Bent Høie uttalte høsten 2014 uttalt at han «er bekymret», som reaksjon på rapporten om brudd på menneskerettighetene. Så ble det stille fra Regjeringen, og Oslo kommunes kontrollutvalg tok høsten 2014 den alarmerende rapporten fra Helsetilsynet «til etterretning», uten forslag til tiltak.

Våre negative erfaringer er fra alle nivåer i den kommunale omsorgen, både utenfor og i institusjon (sykehjem). (…)

(Anm: Dement sykehjemsbeboer ble filmet uten samtykke. Helse. Fylkesmannen i Troms har funnet flere lovbrudd etter at han åpnet tilsynssak mot et sykehjem i fylket, der en dement beboer ble filmet under vask og stell og brukt i en opplæringsvideo for ansatte. Filmen ble vist usladdet til ansatte ved alle avdelinger på sykehjemmet, og først i etterkant ble de pårørende informert, skriver VG. Verken filmingen, fremvisningen eller vurderingene i forkant ble journalført. Det var fylkeslege Svein R. Steinert som åpnet tilsynssaken, som senere konkluderte med brudd på flere paragrafer i omsorgstjenesteloven, pasient- og brukerrettighetsloven, helsepersonelloven og pasientjournalforskriften. (kommunal-rapport.no 19.12.2016).)

- Skremmende ordning (- Ser pasienten som problemmaker)

Skremmende ordning
aftenposten.no 1.8.2014
Anders Christoffersen sykepleier og medisinstudent
Hvorfor lar vi tilfeldige folk, uten opplæring, pleie de svakeste i samfunnet?

Det er stadig økende mangel på helsepersonell, og samtidig mister vi mange til andre jobber, studier og til den private sektoren. Vi har alle et felles ansvar om å kreve kvalifisert personell til de syke og pleietrengende, skriver artikkelforfatteren

Ville du latt en ufaglært reparert bilen din? Ville du levert din nye flotte BMW til meg som har null peiling på bil? Trolig ikke.

Hvorfor lar vi da folk rett fra gaten, uten opplæring, stelle, pleie og gi medisiner til noen av de svakeste i samfunnet?

Ufaglærte i viktig jobb
Jeg har venner og bekjente som jobber på sykehjem mens de studerer til å bli ingeniør, fotograf eller fordi de ikke fant seg noen annen jobb og ikke ville sitte i kassen på Kiwi.

Dette er ofte veldig flinke mennesker, men de har absolutt ingen opplæring eller faglig grunnlag til å utføre den jobben de blir satt til å gjøre. Ofte får de kun to dagers opplæring, og så må de jobbe på lik linje med for eksempel hjelpepleierne.

Ansvarlig sykepleier må ofte stole på observasjoner til komplett ukvalifisert personell, ettersom han eller hun ikke har mulighet til å se alle pasientene gjennom dagen. Det sier seg selv at mye vil bli oversett. Dersom jeg hadde sett under panseret på bilen din ville jeg nok sagt at alt var fint, uansett hvor dårlig det sto til. Jeg er ingen mekaniker. Akkurat som mekanikeren ikke er helsepersonell. (…)

Ser pasienten som problemmaker
Nylig snakket jeg med en bekjent av meg som har fått seg jobb som assistent i psykiatrien, tre dagers medisinkurs har han fått til og med. Dette betyr at han får dele ut medisiner, selv om han ikke har noen formell kompetanse til dette.

Det gjør meg trist at vedkommende uttaler ting som at «det var spennende på jobb i dag, måtte slåss og greier». Hvorpå svarer jeg «så trist, stakkars pasient». Denne holdningen viser hvordan jeg ser på pasienten som syk, mens han ser på dem som problemmakere. (…)

(Anm: Feilmedisineringer og feilbehandlinger (medisinske feil) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ifølge studie dobles forskrivningen av beroligende legemidler blant eldre mennesker ved innflytting på omsorgsinstitusjoner. BMJ 2013;346:f1272 (26 February 2013).)

(Anm: Antipsykotika (psykofarmaka etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Lægemiddelstyrelsen opfordrer læger til at være opmærksomme på disse alvorlige bivirkninger hos børn og unge i behandling med aripiprazol (Abilify) (…) Gennemgangen viser også, at børn med ASD (autisme) der behandles med aripiprazol, kan udvikle alvorlige psykiatriske bivirkninger såsom svære kroniske søvnproblemer, aggressiv adfærd og hallucinationer. (…) Hårtab, depression og psykose, Vægtøgning, Hypercholesterolemi, Hypercholesterolemi. (LÆGEMIDDELSTYRELSEN - NYT OM BIVIRKNINGER 2016;7(9).)

(Anm: «Psykiatrien i Norge har hatt for svak ledelse. På alle nivåer. I alle år». KRONIKK: Helseminister Bent Høie (H). BENT HØIE, Helseminister. (vg.no 23.11.2016).)

(Anm: - Kan vi stole på forskningen? (...) - Er det ikke så nøye med sannheten fordi det lønner seg økonomisk og er lettvint bare å tro på forenklingene, halvsannhetene og de opplagt bløffene? (...) - Trass i all forskning. Trass i alle milliarder av kroner som var blitt investert, trass i alle gode intensjoner. Men «sannheten om de psykiske sykdommers natur, ubalansen i hjernens kjemi» viste seg etter hvert ikke å være sann. (dagensmedisin.no 2.4.20

(Anm: Dyremodeller åbner døren til ny generation af antipsykotika. (- »Industrien har måttet erkende, at de ‘varer’, der var på hylderne, ikke var brugbare. (dagensmedicin.dk 31.3.2017).)

(Anm: Psykofarmaka dreper mange. (…) I DAGENS MEDISIN 12. februar hevder psykiaterne Rune Andreas Kroken og Erik Johnsen at det ikke er riktig at psykiatrisk behandling tar liv. De påstår til og med at man lever lenger dersom man får antipsykotika. Dette er helt utrolig.) (dagensmedisin.no 10.3.2017).)

(Anm: Få pasienter kjenner til klageordning. (…) Søkere fikk medhold i en firedel av sakene. For dem som klaget på legemiddelskader utløst av antipsykotika, fikk imidlertid kun 9,4% medhold. - Man kan spekulere i om pasienter som ikke er flinke nok til å snakke om sin sak, ikke når frem. (Tidsskr Nor Legeforen 22.1.2013).)

(Anm: Høie om psykiatrien: Har fått leve sitt eget liv. (...) Dette er veldig alvorlig, og bekrefter dessverre det inntrykket jeg har fått om tvangsbruken innen psykisk helse: at den går langt utover det som er hensikten og det juridiske grunnlaget - og at den går utover det som er god faglighet, sier Høie til VG. (vg.no 20.11.2016).)

(Anm: Antipsykotika og fysisk attraktivitet (Antipsychotics and physical attractiveness) (...) Antipsykotika, som gruppe, fører til vektøkning og kan føre til munntørrhet og dårlig ånde, grå stær, hirsutisme (uvanleg sterk eller altfor utbreidd hårvekst (helst hos kvinner)), akne og stemmeendringer; de kan forstyrre symmetri av gangart og øke risikoen for tics og spasmer og inkontinens, og potensielt undergrave en persons attraktivitet. Clin Schizophr Relat Psychoses. 2011 Oct;5(3):142-146.)

(Anm: Medikamentutløst dystoni. (…) Videoen illustrerer ekstrapyramidale bivirkninger med dystoni i tunge og kjeveområdet. Tidsskr Nor Legeforen 2016; 136:1730-1730 (8.11.2016).)

(Anm: Association of anticholinergic burden with adverse effects in older people with intellectual disabilities: an observational cross-sectional study. Conclusions Older people with intellectual disabilities and with mental health conditions were exposed to high anticholinergic burden. This was associated with daytime dozing and constipation. The British Journal of Psychiatry Dec 2016, 209 (6) 504-510.)

(Anm: Bivirkninger av antipsykotika - Related Editorial (Relatert lederartikkel) (…) Bruken av antipsykotika innebærer en vanskelig avveining mellom nytte for å lindre psykotiske symptomer og noen ganger risikoen for problematiske bivirkninger som forkorter levetiden. (…) Alle antipsykotika er forbundet med en økt sannsynlighet for sedasjon, seksuell dysfunksjon, postural hypotensjon, hjertearytmi og plutselig hjertedød. (…) Antikolinerge effekter inkluderer forstoppelse, urinretensjon, tørr munn, uklart syn og, til tider, kognitiv svekkelse. Disse symptomene kan føre til andre problemer som tannforråtnelse, fall eller gastrointestinal obstruksjon. Am Fam Physician. 2010 Mar 1;81(5):617-622).)

(Anm: J&J’s Janssen dømt til å betale 70 millioner dollar i Risperdal-rettssak. (J&J's Janssen hit with $70 mln verdict in Risperdal trial) (…) Juryen i Philadelphia Court of Common Pleas fant at firmaet mislyktes å advare guttens helsepersonell om risikoen for gynecomastia, som er brystvekst hos menn eller gutter forårsaket av en hormonell ubalanse, og at de med vilje forfalsket, og ødela eller skjulte bevis i saken.) Janssen dømt til å betale 70 millioner dollar i Risperdal-rettssak. (finance.yahoo.com 1.7.2016).)

(Anm: J&J's Janssen hit with $70 million verdict in Risperdal trial. Johnson & Johnson and Janssen are facing more than 12,000 claims over Risperdal, according to Johnson & Johnson's most recent quarterly report. (…) In 2013, Johnson & Johnson and Janssen paid more than $2.2 billion to resolve civil and criminal investigations by the U.S. Department of Justice into its marketing of Risperdal and several other drugs. (reuters.com 1.7.2016).)

(Anm: Jury smacks J&J with $70M in damages in latest Risperdal breast case. Johnson & Johnson ($JNJ) is fighting more than 1,500 legal claims that its antipsychotic Risperdal triggered breast development in boys, and the company has landed on the wrong side of a jury verdict in several of them so far. (fiercepharma.com 5.7.2016).)

(Anm: Antipsykotika forårsaker ansiktsgrimasering og andre typer mulige varige hjerneskader (mintankesmie.no).)

(Anm: Derfor bliver man fed af antipsykotisk medicin. (- Derfor blir man feit av antipsykotika.) (videnskab.dk 7.1.2016).)

(Anm: Signaling from dysfunctional mitochondria induces a distinct type of senescence. (Signalering fra dysfunksjonelle mitokondrier induserer en distinkt type tiltagende alderdom.) Finding provides alternative explanation for the free-radical theory of aging and suggests new role for mitochondria in affecting physiology. (medicalnewstoday.com 11.12.2015).)

(Anm: Mitochondrial Dysfunction Meets Senescence. Trends Biochem Sci. 2016 Feb 10. pii: S0968-0004(16)00020-7. [Epub ahead of print].)

(Anm: NTNU-forskere er med i teamet: Har laget «smart» speil som kan avsløre hjerteinfarkt (vg.no 18.11.2015).)

(Anm: Speilet som ser et fremtidig hjerteinfarkt. (…) Det smarte speilet «Wize mirror» ser ut som et vanlig speil, men inneholder 3D-skannere, multispektrale kameraer og gass-sensorer for å vurdere helsen til den står foran det. Speilet gjør dette gjennom å undersøke personens ansikt, vurdere fettvev, blodgjennomstrømning, ansiktsuttrykk og ansiktsfarge. (gemini.no 18.11.2015).)

(Anm: How Smoking Wrecks Your Looks. See how lighting up can add years to your appearance, causing sagging skin, hair loss, and more. (webmd.com 19.11.2015).)

(Anm: What Does Your Face Say About Your Health? (webmd.com 20.3.2017).)

(Anm: Common antidepressant may change brain. (…) A commonly prescribed antidepressant may alter brain structures in depressed and non-depressed individuals in very different ways, according to new research at Wake Forest Baptist Medical Center. (...) MRI images taken at the end of the treatment phase revealed that in depressed subjects the drug significantly increased the volume of one region of the brain, the anterior cingulate cortex, while decreasing the volume of this same region and the hippocampus in non-depressed subjects. Both of these areas are highly interconnected with other areas of the brain; are critical in a wide array of functions including memory, learning, spatial navigation, will, motivation and emotion; and are implicated in major depressive disorder. (medicalnewstoday.com 7.9.2015).)

(Anm: Antipsychotic drugs linked to brain tissue loss in patients with schizophrenia. Antipsychotic medications are the most common treatment for individuals with schizophrenia, helping to relieve some of the debilitating symptoms caused by the disorder. But according to a new study, long-term use of these drugs may also negatively impact brain structure. Researchers say long-term use of antipsychotic medications - particularly first-generation antipsychotics - may lead to gray matter loss in the brain. First author Dr. Antonio Vita, professor of psychiatry at the University of Brescia in Italy, and colleagues publish their findings in the journal Biological Psychiatry. (medicalnewstoday.com 7.9.2015).)

(Anm: Gray Matter Abnormalities in the Inhibitory Circuitry of Young Binge Drinkers: A Voxel-Based Morphometry Study. (…) Binge drinking (BD) is defined as a pattern of high alcohol intake in a short time followed by periods of abstinence. Front. Psychol., 13 September 2017.)

(Anm: Antipsykotika kan krympe hjernevolumet (Antipsychotics May Shrink Brain Volume) (medpagetoday.com 8.2.2011).)

– Antipsykotika kan krympe hjernevolumet (Antipsychotics May Shrink Brain Volume).

(Anm: Antipsykotika kan krympe hjernevolumet (Antipsychotics May Shrink Brain Volume) Forskere rapporterte i februarutgaven av Archives of General Psychiatry at det var tiltagende tap av både grå materie og hvit substans ved økende tid på antipsykotika. En langtidsstudie ved bruk av bildetagning tyder på at hjernevolum hos pasienter med schizofreni gradvis reduseres i takt med varigheten av behandling med antipsykotika. (A long-term imaging study suggests that brain volume in patients with schizophrenia progressively declined with increasing duration of antipsychotic therapy.) (Arch Gen Psychiatry. 2011;68(2):128-137 (February 7, 2011).)

(Anm: Gray matter abnormality predicts neurodevelopmental problems in smaller premature babies (medicalnewstoday.com 8.4.2016).)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ny forskning: Lykkepiller gør mere skade end gavn. Folk med depression får intet ud af at tage antidepressivet SSRI, bedre kendt som lykkepiller, viser nyt dansk studie. (jyllands-posten.dk 13.2.2017).)

- Konklusjon: Dekonstruksjon av rettsdokumenter avslørte at protokollspesifikke resultater ikke viste statistisk signifikant forskjell mellom citalopram og placebo. Den publiserte artikkelen konkluderte imidlertid med at citalopram var trygt og betydelig mer effektivt enn placebo for barn og ungdom, med mulige bivirkninger mht. pasientsikkerhet.

(Anm: The citalopram CIT-MD-18 pediatric depression trial: Deconstruction of medical ghostwriting, data mischaracterisation and academic malfeasance. OBJECTIVE: Deconstruction of a ghostwritten report of a randomized, double-blind, placebo-controlled efficacy and safety trial of citalopram in depressed children and adolescents conducted in the United States. (…) CONCLUSION: Deconstruction of court documents revealed that protocol-specified outcome measures showed no statistically significant difference between citalopram and placebo. However, the published article concluded that citalopram was safe and significantly more efficacious than placebo for children and adolescents, with possible adverse effects on patient safety. Int J Risk Saf Med. 2016 Mar 16;28(1):33-43.)

(Anm: Cipralex (Lexapro) (escitalopram) - Cipramil (Celexa) (cipramil) (citalopram) - H. Lundbeck A/S (mintankesmie.no).)

(Anm: Forskere finner link mellom bruk av antidepressiva, medfødte misdannelser eller dødfødsler. (Researchers Find Link Between Antidepressant Use, Congenital Anomalies or Stillbirths) (…) "Mens denne ekstra risikoen kan virke liten er resultatene etter mitt syn så alvorlig som de kan være." (“While this extra risk may seem small, in my view, the outcomes are as serious as they can be.”) (dgnews.docguide.com 5.12.2016).)

(Anm: Eksponering av foster for antidepressiva kan endre Corpus Callosums mikrostruktur: Presentert ved PAS / ASPN. (…) Fordi "den neonate (nyfødtes) corpus callosum mikrostruktur er assosiert med utero (livmor) SSRI-eksponering og prenatal (før fødsel) mødredepresjon, er tidlige modningsprosesser i denne regionen følsomme for endret 5-hydroksytryptamin (5-HT) signalering under tiden i utero (livmor)," bemerket Campbell. "Disse resultatene - sammen med forstyrret hvit substans’ mikrostruktur i genu hos premature spedbarn - tyder dette på at utviklingen av [corpus callosum] kan være følsom for tidlige uheldige påvirkninger. (Fetal Exposure to Antidepressants May Alter Corpus Callosum Microstructure.) (dgnews.docguide.com 10.5.2017).)

(Anm: Unormal sæd med SSRI antidepressiva. Flere studier har funnet endrede sædparametere etter eksponering for SSRI-antidepressiva. Selv om SSRIs rolle er usikker, er det berettiget å ta hensyn til de observerte effektene på sædkvalitet og informere eksponerte pasienter. (Semen abnormalities with SSRI antidepressants. Several studies have found altered semen parameters after exposure to SSRI antidepressants. Although the role of SSRIs is uncertain, it is justified to take into account the observed effects on sperm quality and to inform exposed patients.) Prescrire Int 2015; 24 (156): 16-17.)

(Anm: Gravide kvinner som tar antidepressiva er mer sannsynlig å få barn med autisme, ifølge studie. Pregnant women who take antidepressants more likely to have a child with autism, study finds. Research data published in the BMJ reveal that antidepressant use during pregnancy increases the risk of autism in children, as reported The Independent Thursday. (firstwordpharma.com 20.7.2017).)

(Anm: - Nye data viser økt risiko for misdannelser når antidepressiva brukes under graviditet. (…) En studie publisert i British Medical Journal (BMJ) avslører at antidepressiva forskrevet til gravide kan øke sjansen for å få en baby med misdannelser.) (New Data Show Heightened Risk of Birth Defects When Antidepressants Are Used During Pregnancy.) (dgnews.docguide.com 19.1.2017).)

(Anm: - Utviklingen av et potensielt livstruende serotonergt syndrom eller nevroleptisk malignt syndrom (NMS)-lignende reaksjoner er rapportert for SNRI-er og SSRI-er alene, inkludert Celexa-behandling, men spesielt ved samtidig bruk av serotonerge legemidler (inklusive triptaner) og legemidler som svekker metabolisme av serotonin (inklusive MAO-hemmere), eller med antipsykotika eller andre dopaminantagonister (fda.gov 6.3.2009).)

(Anm: Antidepressant use during pregnancy and the risk of major congenital malformations in a cohort of depressed pregnant women: an updated analysis of the Quebec Pregnancy Cohort. (…) Conclusions Antidepressants with effects on serotonin reuptake during embryogenesis increased the risk of some organ-specific malformations in a cohort of pregnant women with depression. BMJ Open 2017;7:e013372.)

(Anm: Bruk av antipsykotika er assosiert med en 60 % økt risiko for dødelighet hos pasienter med Alzheimers sykdom. (…) Bruk av to eller flere antipsykotika samtidig ble knyttet til nesten doblet dødsrisiko (200 %) enn ved monoterapi.) (Antipsychotic Drug Use Increases Risk of Mortality Among Patients With Alzheimer’s Disease. JOENSUU, Finland -- December 12, 2016 -- Antipsychotic drug use is associated with a 60% increased risk of mortality among patients with Alzheimer's disease, according to a study published in the Journal of Alzheimer’s Disease. The risk was highest at the beginning of drug use and remained increased in long-term use. Use of 2 or more antipsychotic drugs concomitantly was associated with almost 2 times higher risk of mortality than monotherapy.) (dgnews.docguide.com 12.12.2016).)

(Anm: Antipsykotika dobler dødsrisiko allerede etter 180 dagers bruk. Greater Mortality Risk With Antipsychotics in Parkinson's (Større dødsrisiko med antipsykotika ved Parkinsons) (medicalnewstoday.com 21.6.2015).)

(Anm: (...) For ytterligere å illustrere problemet kan nevnes at antipsykotika forårsaker parkinsonisme (5), og en studie fant at mennesker med Parkinsons sykdom og psykose hadde fire ganger større sannsynlighet for å dø etter tre til seks måneders behandling enn de som ikke fikk antipsykotika. (6) De var også mer utsatt for kognitiv svikt, forverring av parkinsonsymptomer, hjerneslag, infeksjoner og fall. RE: Psykisk syke lever kortere. Tidsskr Nor Legeforen 10.11.2015.)

(Anm: Legemidler som kan gi delirium hos eldre. Delirium ses særlig hos eldre ved akutte sykdommer og skader eller som følge av toksisk eller farmakologisk påvirkning. Eldre personer har mange sykdommer og bruken av legemidler er høy. Mange legemidler, og særlig de med antikolinerg eller dopaminerg effekt, kan gi delirium. Kjennskap til legemidler og kombinasjoner av legemidler som kan gi delirium, er viktig for å kunne forebygge og behandle tilstanden. Tidsskr Nor Legeforen 2005; 125:2366-7 (8.9.2005).)

(Anm: Delirium in hospitalized patients: Risks and benefits of antipsychotics. ABSTRACT Consensus panel guidelines advocate for the judicious use of antipsychotic drugs to manage delirium in hospitalized patients when nonpharmacologic measures fail and the patient is in significant distress from symptoms, poses a safety risk to self or others, or is impeding essential aspects of his or her medical care. Here, we review the use of haloperidol, olanzapine, quetiapine, risperidone, and aripiprazole for this purpose. Cleveland Clinic Journal of Medicine. 2017 August;84(8):616-622.)

(Anm: Post injektionssyndrom. (…) De fleste af disse patienter udviklede symptomer på sedation (fra mild sedation til koma) og/eller delirium (herunder forvirring, desorientering, ophidselse/ uro, angst og anden kognitiv svækkelse). Andre symptomer inkluderede ekstrapyramidale symptomer, dysartri, ataksi, aggression, svimmelhed, svaghed, hypertension eller krampe.) (sundhedsstyrelsen.dk 29.6.2014).)

(Anm: Mødre til børn med misdannelser har øget dødelighed. (…) Bivirkninger har ført til to dødsfald. Den største del af bivirkningerne (42 procent) af de 429 blev indberettet for såkaldte psykostimulerende lægemidler - eksempelvis til behandling af ADHD - efterfulgt af 31 procent for antidepressiver og 24 procent for antipsykotiske lægemidler. (videnskab.dk 20.12.2016).)

(Anm: Antikolinerge effekter av vanlige legemidler knyttet til økt dødelighet hos mennesker over 65. De kombinerte antikolinerge effektene av mange vanlige legemidler øker risikoen for kognitiv svekkelse og død hos personer over 65 år, ifølge resultater fra en storskala studie på den langsiktige helseeffekten av legemidler.(Anticholinergic effects of common drugs are associated with increased mortality in over 65s. The combined anticholinergic effects of many common drugs increase the risk of cognitive impairment and death in people aged over 65, a large scale study of the long term effect of drugs on health has found.) BMJ 2011; 342:d4037 (28 June).)

(Anm: Men experience greater cognitive impairment and increased risk of death following hip surgery. In a study of hip fracture patients, men displayed greater levels of cognitive impairment within the first 22 days of fracture than women, and cognitive limitations increased the risk of dying within six months in both men and women. "While men make up only about 25 percent of all hip fractures, the number of men who fracture their hip is increasing and we know men are more likely to die than women after a hip fracture," said Dr. Ann Gruber-Baldini, lead author of the Journal of the American Geriatrics Society study. (medicalnewstoday.com 10.2.2017).)

(Anm: Det autonome nervesystemet. Det autonome nervesystemets hovedoppgave er å bidra til likevekt i kroppens basale funksjoner. Det vil blant annet si kroppstemperatur, blodtrykk, åndedrett og fordøyelse. (nhi.no 4.3.2015).)

(Anm: Ulike selektive serotonin reopptakshemmeres (SSRI-er) cytotoksisitet mot kreftceller. (Cytotoxicity of different selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) against cancer cells.) (…) Vi har funnet at paroxetine (paroksetin; Seroxat; Paxil etc.) har cytotoksisk aktivitet mot tumorceller. J Exp Ther Oncol. 2006;6(1):23-9.)

(Anm: Could antidepressants stop prostate cancer from spreading? In almost all cases where prostate cancer spreads to other areas of the body, the disease spreads to the bone first. In a new study, researchers reveal the discovery of an enzyme that helps prostate cancer cells to invade bone. Furthermore, certain antidepressant medications may have the potential to block this enzyme. Study co-author Jason Wu, of Washington State University-Spokane, and colleagues recently reported their findings in the journal Cancer Cell. (medicalnewstoday.com 13.3.2017).)

(Anm: Classic cytotoxic drugs: a narrow path for regulatory approval. Several classic cytotoxic drugs have shown encouraging activity in the treatment of metastatic breast cancer.1–3 However, only a few have received an overwhelming welcome from regulatory authorities and succeeded in obtaining widespread regulatory approval for routine use. For example eribulin was approved for treatment of metastatic breast cancer in several countries including Japan, USA, and Europe, based on data that showed longer overall survival in patients treated with eribulin compared with patients treated with physician's choice of treatment. In contrast ixabcpilone with capecitabine gained approval from the US Food and Drug Agency based on data showing longer progression-free survival compared with capccitabine alone, but did not obtain rcgulatory authorisation in Europc because it is associated with a high incidence of nevropathy.5 Lancet Oncol. 2017 Feb 10. pii: S1470-2045(17)30089-X. [Epub ahead of print].)

(Anm: Ødelagt cellulær "klokke" linket til hjerneskade (Broken Cellular 'Clock' Linked to Brain Damage) (sciencedaily.com 25.11.2013).)

(Anm: Signaling Pathways Linked to Serotonin-Induced Superoxide Anion Production: A Physiological Role for Mitochondria in Pulmonary Arteries. Abstract. Serotonin (5-HT) is a potent vasoconstrictor agonist and contributes to several vascular diseases including systemic or pulmonary hypertension and atherosclerosis. Although superoxide anion ([Formula: see text]) is commonly associated to cellular damages due to [Formula: see text] overproduction, we previously demonstrated that, in physiological conditions, [Formula: see text] also participates to the 5-HT contraction in intrapulmonary arteries (IPA). Front Physiol. 2017 Feb 9;8:76. eCollection 2017.)

(Anm: DNA Damage and Pulmonary Hypertension. (…) This review aims to provide an overview of recent evidence of DNA damage and DNA repair deficiency and their implication in PAH pathogenesis. Int J Mol Sci. 2016 Jun; 17(6): 990.)

(Anm: Bruk av antidepressiva ble assosiert med et betydelig eldre utseende og forskere fant også ut at vekten spilte en viktig faktor. I de sett med tvillinger som var yngre enn 40 år ble tyngre tvillinger oppfattet som eldre. (…) I tillegg mistenker forskerne at den vedvarende avslapping av ansiktsmuskler som antidepressiva forårsaker kan forklare årsaken til at ansiktet faller sammen (henger). (mintankesmie.no).)

(Anm: Minislag (ministroke: transient ischemic attack (TIA)) linket til lavere forventet levetid. (- Minislag kan forårsake demens.) (- Enkelte psykofarmaka kan øke risiko for minislag / demens.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Stumme infarkt rammer oftere folk med høy smertetoleranse. Stumme hjerteinfarkt gir ikke de klassiske brystsmertene som ved vanlige infarkt. - Denne pasientgruppen tar enten ikke kontakt med lege, eller de har ikke fått riktig diagnose, sier lege og forsker Andrea Milde Øhrn. (…) Det er vanlig å tenke sterke brystsmerter og akutt behandling når det er snakk om hjerteinfarkt. Det mange kanskje ikke vet, er at man kan ha hatt et hjerteinfarkt uten å vite det. Dette kalles et stumt infarkt, et hjerteinfarkt med få eller ingen symptomer. - Et stumt hjerteinfarkt er et hjerteinfarkt som ikke er erkjent. (nhi.no 3.2.2017).)

(Anm: Sannsynlig karotidyni forårsaket av fluoxetine (Prozac; SSRI-er). (Probable fluoxetine-induced carotidynia.)  Karotidyni er en fokal nakkesmerte (bestemt, avgrenset område), som involverer anatomiske områder til den berørte arteria carotis, og stråler ofte ut i den ipsilateral side (samme side) av ansiktet eller øret. På grunnlag av medisinsk historie og alder har karotidyni konvensjonelt vært klassifisert i klassisk (ikke-migrenøs), migrenøs, og vaskulære varianter. The Lancet 2009;374(9695):1061-1062 (26 September).)

(Anm: Nakkesmerter sætter forskerne skakmat. Kroniske nakkesmerter koster samfundet milliarder og er en af de hyppigste årsager til, at danskere melder sig syge fra job. Forskerne er i vildrede: Ingen behandling er effektiv. (videnskab.dk 22.12.2016).)

(Anm: Antidepressiva linket til hjerterisiko: tvillingstudie. (Antidepressants linked to heart risk: twins study) - Middelaldrende menn som bruker antidepressiva er mer sannsynlig å ha en innsnevring av blodårer, noe som øker risikoen for hjerteinfarkt og slag, enn de som ikke bruker legemidlene, ifølge en studie presentert på lørdag. (Reuters) - Middle-age men who use antidepressants are more likely to have a narrowing of blood vessels, increasing the risk of heart attacks and strokes, than those who do not use the medications, according to a study presented on Saturday.) (reuters.com 2.4.2011).)

(Anm: - Pfizers Zyvoxid (Zyvox) og antidepressiva kan være en dødelig kombinasjon. (- Det antas at når linezolid gis til pasienter, som behandles med serotonerge psykofarmaka, kan forhøyede nivåer av serotonin bygge seg opp i hjernen og forårsake toksisitet (giftighet). Dette er referert til som Serotonin syndrom - tegn og symptomer inkluderer mentale endringer (forvirring, hyperaktivitet, minneproblemer), muskelrykninger, overdreven svetting, skjelving eller risting, diaré, problemer med koordinasjon og / eller feber.) (fda.gov 21.10.2011).)

(Anm: Hva er det forskrivere og pasienter ikke vet om bivirkninger av antidepressiva? (What do prescribers and patients not know about the side effects of antidepressant drugs?) (medicalnewstoday.com 15.9.2016).)

(Anm: Forskere: Alvorlige bivirkninger, når antidepressiver droppes. Angst, depression og selvmordstanker er nogle af de bivirkninger, som tit forekommer, når man holder op med at tage antidepressiv medicin. Bivirkningerne kan i nogle tilfælde være langvarige og kroniske, viser et nyt studie. (videnskab.dk 16.3.2015).)

(Anm: Bruk av visse smertestillende midler (og antidepressiva (+ 31 %)) forbundet med økt risiko for drap (Use of certain painkillers linked with increased risk of homicide) Enkelte legemidler som påvirker sentralnervesystemet - som smertestillende og beroligende benzodiazepiner - er assosiert med økt risiko for å begå et drap, finner en ny studie publisert i tidsskriftet World Psychiatry. (medicalnewstoday.com 1.6.2015).)

(Anm: Psykiatriske patienter ender i private botilbud. Drab og vold har de seneste år fyldt debatten om de danske bosteder for patienter med psykiske problemer. (…) Psykiatriske patienter ender i private botilbud. (…) Mens Folketinget kæmper for en løsning på problemet med vold på offentlige bosteder, vælger flere kommuner at sende tunge patienter til private tilbud. (politiken.dk 18.3.2017.)

(Anm: Aggresjon knyttet til økt risiko for substansmisbruk. Aggression disorder linked to greater risk of substance abuse. (…) In the study, published in the Journal of Clinical Psychiatry, Emil Coccaro, MD, and colleagues analyzed data from more than 9,200 subjects in the National Comorbidity Survey, a national survey of mental health in the United States. They found that as the severity of aggressive behavior increased, so did levels of daily and weekly substance use. The findings suggest that a history of frequent, aggressive behavior is a risk factor for later substance abuse, and effective treatment of aggression could delay or even prevent substance abuse in young people. (medicalnewstoday.com 2.3.2017).)

(Anm: Halvparten av norske drap begått av rusede. (…) I 125 av drapene – eller 54 prosent – er det beskrevet i dommen at gjerningspersonen var påvirket av rusmidler under drapet. (nrk.no 13.12.2016).)

- En pasient på UNN døde av blodforgiftning som følge av et legemiddel mot psykiske lidelser, opplyser Statens helsetilsyn.

(Anm: En pasient på UNN døde av blodforgiftning som følge av et legemiddel mot psykiske lidelser, opplyser Statens helsetilsyn. (- Pasienten døde etter kort tid, og dødsårsaken var nøytropen sepsis (blodforgiftning), heter det i tilsynets rapport. (nrk.no 12.10.2016).)

(Anm: Systemic inflammatory response syndrome (SIRS) is an inflammatory state affecting the whole body, frequently a response of the immune system to infection. (en.wikipedia.org).)

(Anm: Sepsis. Definisjon: SIRS + påvist/mistenkt infeksjon (f. eks. positiv blodkultur). SIRS- kriteriene er: - Feber > 38 ºC eller hypotermi < 36 ºC - Puls > 90/minutt - Respirasjonsfrekvens > 20/minutt eller hypokapni med pCO2 < 4,3 kPa i blodgass - Leukocytose ≥ 12 × 109/l eller leukopeni < 4 × 109/l eller > 10 % umodne leukocytter. (helsebiblioteket.no - Metodebok for indremedisinere, 2012).)

(Anm: Rollen til mitokondriell dysfunksjon (mitokondriedysfunksjon) ved sepsis (blodforgiftning)-indusert multiorgansvikt. (The role of mitochondrial dysfunction in sepsis-induced multi-organ failure). (Virulence. 2013 Nov 1;5(1).)

- Diagnostisering av sepsis. Sepsis, også kjent som blodforgiftning, er kroppens hyperaktive respons på en infeksjon som kan føre til betennelse, vevskader, organsvikt etc.

(Anm: Diagnosing Sepsis. Sepsis, also known as blood poisoning, is the body’s hyperactive response to an infection that can lead to inflammation, tissue damage, organ failure etc. It is a very dangerous state in which the immune system stops fighting with the invading agents  and turns to itself. Around one-third of patients who are affected with sepsis die every year. (news-medical.net 7.9.2017).)

- Å anerkjenne sepsis som en global helseprioritet - En WHO- resolusjon.

(Anm: Å anerkjenne sepsis som en global helseprioritet - En WHO- resolusjon. Recognizing Sepsis as a Global Health Priority — A WHO Resolution. “Some very important clinical issues, some of them affecting life and death, stay largely in a backwater which is inhabited by academics and professionals and enthusiasts, dealt with very well at the clinical and scientific level but not visible to the public, political leaders, leaders of healthcare systems... The public and political space is the space in which [sepsis] needs to be in order for things to change.” NEJM (June 28, 2017).)

(Anm: Sepsis – den dödliga sjukdomen som glöms bort. Trots att infektionssjukdomen sepsis förekommer oftare än de vanligaste formerna av cancer och att upp emot hälften som drabbas av den allvarligaste formen dör, så har många knappt hört talas om sjukdomen. Sepsis som är den medicinska termen på blodförgiftning, drabbar omkring 40 000 svenskar varje år. (netdoktor.se 7.6.2017).)

- Hurtigtest finner tegn på sepsis i en enkelt dråpe blod.

(Anm: Hurtigtest finner tegn på sepsis i en enkelt dråpe blod. (- Sepsis, en potensielt livstruende komplikasjon av en infeksjon, har den høyeste byrde mht. død og medisinske utgifter på sykehus over hele verden.) (- Quick test finds signs of sepsis in a single drop of blood. (…) Sepsis, a potentially life-threatening complication of an infection, has the highest burden of death and medical expenses in hospitals worldwide. (medicalnewstoday.com 5.7.2017).)

(Anm: Nye sepsiskriterier kan føre til forsinket behandling. (…) Sepsis er en svært alvorlig tilstand med høy morbiditet og mortalitet (2). Den totale insidensen er ukjent, men man regner med at sepsis er en av de viktigste årsakene til alvorlig, akutt sykdom på verdensbasis (1). (…) Sepsis har inntil nylig vært definert som mistenkt infeksjon med samtidig tilstedeværelse av to eller flere SIRS-kriterier (1). Endringer i hjertefrekvens, kroppstemperatur, respirasjonsfrekvens og leukocytter er kroppens tegn på inflammasjon, og de indikerer ikke nødvendigvis en livstruende, dysregulert vertsrespons på infeksjon. Tidsskr Nor Legeforen 2017; :609-10 (20.4.2017).)

(Anm: LEGENE FORSTO IKKE AT HAN VAR DØDSSYK: Stian (19) døde etter 18 timer på sykehus uten legetilsyn. (…) Helsetilsynet konkluderer med at sykehusets behandling var uforsvarlig. (…) Fikk ikke beskjed. (…) Fastlegen sendte med dem papirer som foreldrene leverte på Akuttmottaket ved Ahus, der sto det; «Diagnose: Obs sepsis».  (tv2.no 29.4.2017).)

(Anm: Svikt i behandlingen av akutt syk ung mann i akuttmottaket – brudd på helselovgivningen. (…) Pasienten ble lagt på observasjonsposten (Akutt 24) ved akuttmottaket frem til neste morgen. I løpet av tiden på observasjonsposten ble han ikke tilsett av lege. På morgenen var han betydelig verre og han fikk tegn på fullt utviklet blodforgiftning. Behandling med antibiotika ble iverksatt, men han døde kort tid etter som følge av meningokokksepsis og hjerneødem. (helsetilsynet.no 2.5.2017).)

(Anm: Sepsis; grunnleggende kliniske observasjoner. Sepsis= En systemisk inflammatorisk respons (SIRS) pga. en infeksjon Tre alvorlighetsgrader: 1) Sepsis (to eller flere symptomer på SIRS som følge av infeksjon) 2) Alvorlig sepsis (sepsis med akutt organdysfunksjon, hypoperfusjon eller hypotensjon) 3) Septisk sjokk (hypotensjon til tross for adekvat væsketerapi, samt forekomst av perfusjonsforstyrrelser og organdysfunksjon) (hnt.no 5.11.2013).)

- Alle bryt lova i behandling av blodforgifting. Pasientar med alvorleg blodforgifting (sepsis) blir undersøkt av lege for seint.

(Anm: Alle bryt lova i behandling av blodforgifting. Pasientar med alvorleg blodforgifting blir undersøkt av lege for seint. Helsetilsynet fann brot ved 24 akuttmottak over heile landet. – Svært alvorleg. – Dette er svært alvorleg, for det dreier seg om ein alvorleg infeksjonssjukdom som i verste fall kan medføra død dersom behandlinga ikkje blir igangsett til riktig tid, seier avdelingsdirektør i Helsetilsynet, Ragnar Hermstad. OVER EIN TIME: Pasientar som kjem inn med teikn på alvorleg infeksjonssjukdom som blodforgifting skal ifølge nasjonale retningslinjer få anitibiotikabehandling innan maks ein time. Alle dei 24 akuttmottaka hadde svikt på dette området. (nrk.no 16.6.2017).)

(Anm: Lege sier improvisert «kur» for sepsis har hatt bemerkelsesverdige resultater. (…) Spesialist i intensivbehandling Paul Marik sier at enkel behandling med infusjon av vitamin C og steroider har bemerkelsesverdig effekt på pasienter med potensielt dødelig tilstand. (independent.co.uk 24.3.2017).)

(Anm: Bivirkninger underrapporteres i videnskabelige tidsskrifter. (...) Mellem 43 og 100 procent af de bivirkninger, der, ifølge det ikke-publicerede materiale, er fundet ved de testede lægemidler, er ikke lagt frem i de videnskabelige artikler, viser Yoon Loke og kollegernes gennemgang. (videnskab.dk 5.10.2016).)

(Anm: Dødsfall på grunn av nøytropen sepsis (blodforgiftning) etter behandling med legemiddelet klozapin – uforsvarlig oppfølging – mangelfull samhandling og informasjon. (…)  Manglende informasjon fra spesialisthelsetjenesten og mangelfull samhandling mellom kommunehelsetjenesten, fastlegen, pasienten og pårørende bidro til hendelsen. Helseforetaket skal gjennomgå hendelsen for å redusere risikoen ved lignende tilfeller. (helsetilsynet.no 12.10.2016).)

(Anm: Eksplosjon av antidepressiva til unge jenter. De ønsker psykologhjelp. I stedet blir de fôret med piller fra fastlegen. Unge jenter har aldri brukt mer antidepressiver. (vg.no 10.9.2016).)

(Anm: Flere barn og unge akuttinnlegges for psykisk sykdom. I fjor utgjorde andelen øyeblikkelig hjelp innleggelser 61 prosent av alle innleggelser. Det er en økning fra 47 prosent i 2012. (dagensmedisin.no 19.9.2016).)

(Anm: Eksplosjon av antidepressiva til unge jenter: Lykkepillegenerasjonen. «Lykkepillen» gjorde Sandra så dårlig at hun ble innlagt på psykiatrisk avdeling. På ti år har bruken av antidepressiver blant unge jenter økt med 83 prosent. Mange får pillene uten en gang å ha snakket med psykolog.  (vg.no 10.9.2016).)

(Anm: Helseminister Bent Høie reagerer på «lykkepille»-praksis: – Veldig urovekkende. ** Kraftig økning i antidepressiva til unge jenter. Helseminister Bent Høie reagerer på den sterke økningen i lykkepillebruk blant unge jenter. Han mener manglende ressurser og fastlegers holdninger er årsaker. Lørdag dokumenterte VG Helg og VG+ konsekvensene av den økende lykkepille-bruken blant unge jenter. (vg.no 10.9.2016).)

(Anm: LO advarer mot trygdebombe. En stadig større del av nordmenn i arbeidsfør alder er uten jobb. LO mener dette er en potensiell trygdebombe. (…) Det trengs 180.000 nye jobber for å få yrkesdeltakelsen opp på samme nivå som i 2008, viser en rapport fra samfunnsøkonomene i LO. I 2008 var 70 prosent av befolkningen mellom 15 og 74 år i jobb. Nå er yrkesdeltakelsen nede i 67,3 prosent., og det er nedgang i alle fylker. (hegnar.no 6.10.2016).)

(Anm: Rekordmange søger akut psykisk hjælp. (- Mens kun 12.099 danskere i 1995 besøgte de psykiatriske akutmodtagelser og skadestuer, er det steget til hele 33.333 i 2015, viser opgørelse fra Sundhedsdatastyrelsen og Danske Regioner, der for kort tid siden blev sendt til Folketinget. (politiken.dk 9.7.2016).)

(Anm: Har vi blitt psykisk sykere? (- Vi vet også at stadig flere får uførepensjon på grunn av psykiske lidelser og at sykefraværet på grunn av psykiske plager og lidelser har økt. Vi tror alle disse forholdene bidrar til vår oppfatning om at stadig flere får en psykisk lidelse eller plage.) (Folkehelseinstituttet fhi.no 10.10.2013).)

(Anm: Høyt fravær på grunn av ME. Minst 270 elever var borte fra skolen i fjor fordi de hadde ME. (aftenposten.no 6.2.2017).)

(Anm: Psykisk ohälsa fortsätter att öka. Antalet svenskar som sjukskrivs på grund av psykisk ohälsa ökar kontinuerligt sedan 2010. Den vanligaste diagnosen är stressrelaterad psykisk ohälsa som till mångt och mycket är arbetsrelaterad. Då evidensbaserad behandling saknas står förebyggande arbete i fokus. (netdoktor.se 14.9.2016).)

(Anm: Psykiatriske skadestuer kan ikke klare presset. Psykiske lidelser hører til nogle af de største sygdomsbyrder, som hvert år koster samfundet et svimlende milliardbeløb i tabt arbejdsfortjeneste og sociale ydelser. (politiken.dk 11.7.2016).)

(Anm: - 9 ting som skjer i hjernen og kroppen på MDMA (Ecstasy). (- 9 Things That Happen in the Brain and Body on MDMA.) (- Derfor, når substansen avsluttes, sitter mennesker igjen med mindre serotonin enn vanlig, noe som kan føre til følelser av depresjon, irritabilitet og tretthet.) (- Siden MDMA frigir så mye serotonin, ødelegger kroppen deretter mer serotonin enn vanlig, ifølge AsapSCIENCE.) (thescienceexplorer.com 24.6.2016).)

- Bedre pleie av de svakeste

Bedre pleie av de svakeste
Lisbeth Normann - statssekretær (H), Helse- og omsorgsdepartementet
aftenposten.no 12.8.2014
Jeg vil ikke la hvem som helst reparere bilen. Og jeg vil ikke at noen uten relevant utdanning og erfaring skal pleie mine kjære når de blir syke.

I Aftenposten spør Anders Christoffersen hvorfor vi lar folk uten opplæring pleie de svakeste blant oss når vi ikke lar noen uten utdanning reparere bilen. Jeg er enig i at bruk av personell uten relevant fagutdanning er en utfordring i omsorgstjenestene. Noe av det første vi gjorde da vi overtok regjeringsmakten, var å styrke tilskuddet til kvalifisering av ansatte i kommunale omsorgstjenester. Gjennom Kompetanseløftet 2015 setter vi i år av ca. 300 millioner til kompetanseheving. Vi har også lovet en norm eller en veileder for bemanning og kvalitet i sektoren og et system for å måle kvalitet.

Høy bevissthet i kommunene er også viktig. Kommuner som ønsker kvalitet i tjenestene, setter ikke dørvakter uten relevant erfaring til å passe mennesker med demens. De lar ikke ingeniørstudenter uten kunnskap om legemidler dele ut medisiner. Gjennom Regjeringens satsing på kompetanse og bevisste kommuner skal vi sørge for at de svakeste blant oss får god pleie av kompetent personell. (…)

(Anm: De sykeste eldre får ikke de tjenestene de trenger (aftenposten.no 22.12.2014).)

(Anm: Verbal abuse of older adults: a disturbing influence on quality of life (medicalnewstoday.com 13.8.2014).)

(Anm: Hva er et kriminelt dårlig tilbud? (dagensmedisin.no 7.8.2014).)

(Anm: Pasient døde mens hun spiste. En kvinnelig pasient ved Løkentunet sykehjem ble kvalt mens hun ble matet. Nå får kommunen kraftig kritikk av Fylkesmannen i en tilsynsrapport. (nettavisen.no 16.7.2015).)

- Fylkeslegen: Svært alvorlig (- Døde etter systemsvikt over lang tid) (- Men ville ikke politianmelde sykehuset)

Fylkeslegen: Svært alvorlig
osloby.no 10.3.2015
- Behandlingen av pasienten representerer så klare avvik fra god praksis at vi mener kravet til forsvarlig virksomhet er brutt, fastslår Petter Schou, fylkeslege i Oslo og Akershus.

73-åringen fikk epileptisk anfall og falt i sitt eget hjem 5. mars 2013. Han brakk lårhalsen og ble lagt inn på Akershus universitetssykehus for operasjon. Etter fem uker som pasient gikk han ned 21 kilo. Kort tid senere døde mannen. - Min far døde av sult på Ahus, sier sønnen til Aftenposten.

- Døde etter systemsvikt over lang tid
Fylkeslege Petter Schou fastslår at mannen døde som følge av systemsvikt over lang tid, og har kommet til at sykehuset har brutt sitt forsvarlighetskrav. Norsk Pasientskadeerstatning har på sin side erkjent ansvar i saken, og sykehuset beklager hendelsen dypt og har igangsatt tiltak for å hindre lignende hendelser. Nå etterforskes hendelsen ved Romerike politidistrikt.

Fylkeslege Schou sier det jevnlig kommer inn saker som handler om mangelfull ernæring av eldre pasienter på sykehus og sykehjem.

inn saker som handler om mangelfull ernæring av eldre pasienter på sykehus og sykehjem. (…)

(Anm: Fylkeslegen ville ikke anmelde Ahus til politiet. Fylkeslege Petter Schou kritiserer sterkt behandlingen av pasienten, men ville ikke politianmelde sykehuset. (aftenposten.no 11.3.2015).)

(Anm: Kjersti Toppe (Sp): Helsepersonell klarer ikke fange opp at pasienter ikke spiser. Politikere på Stortinget reagerer sterkt på historien om 73-åringen som døde etter at han gikk ned 21 kilo i vekt som pasient på Ahus. (aftenposten.no 11.3.2015).)

(Anm: Feilmedisineringer og feilbehandlinger (medisinske feil) (mintankesmie.no).)

(Anm: Utfordring på et sykehjem. Dette er en historie om en spennende utfordring på Lilleborg sykehjem. (…) Pasienten ble utskrevet til korttidsopphold med følgende ordinasjon: Monoket 50mg x1, Selo-Zok 25mg x1, Somac 20mg x1, Trio B x1, Calogen 15ml x2, Laktulose 15ml x2 og Oxycontin 10mg x2. Etter en ukes opphold på Lilleborg ble pasienten elektivt innlagt på Kreftsenteret på Ullevål for mastektomi på høyre side. Pasienten ble sendt tilbake til sykehjemmet to dager etter inngrepet. (dagensmedisin.no 1.6.2015).)

(Anm: Medisinering av psykisk utviklingshemmede (Lørdagsrevyen 12.11.2011).)

(Anm: Tror psykose­medisin tok livet av Renate. Da søsteren til Anniken Hoel døde brått, sto familien uten svar. Til det viste seg at «plutselig død» var en mulig bivirkning av medisinene hun tok. (nrk.no 13.3.2017).)

(Anm: Overmedisinering av eldre (NRK Dagsrevyen) (…) Flere eldre dør av overmedisinering. (...) Vi er kommet dit at vi aksepterer lettere at pasienter dør av bivirkninger av medisiner enn av selve sykdommen. (nrk.no 10.2.2017).)

(Anm: Moren (85) ble syk av behandlingen på sykehjem: – Hadde ikke forventet at de skulle ødelegge et menneske med medisiner. Beboere på norske sykehjem bruker i gjennomsnitt syv medikamenter hver, viser tall fra Regjeringens demensplan 2020. Ofte er tallet mye høyere. (tv2.no 18.5.2017.)

(Anm: Han blei medisinert til døde (nrk.no 12.11.2011).)

(Anm: Havarikommisjoner (undersøkelseskommisjoner) (mintankesmie.no).)

(Anm: Bruk av annengenerasjons antipsykotiske legemidler øker parametre for metabolsk syndrom. (dgnews.docguide.com 17.3.2016).

- Konklusjoner: Annengenerasjons antipsykotika forårsaker signifikant flere endringer i metabolske parametere, og øker risikoen for å utvikle metabolsk syndrom og tilhørende lidelser som diabetes mellitus type II og cerebrovaskulære ulykker.

(Anm: Konklusjoner: Annengenerasjons antipsykotika forårsaker signifikant flere endringer i metabolske parametere, og øker sjansene for å utvikle metabolsk syndrom og tilhørende lidelser som diabetes mellitus type II og cerebrovaskulære ulykker. (Conclusions: Second-generation antipsychotics cause significantly more changes in the metabolic parameters, increasing the chances of developing metabolic syndrome and associated disorders like diabetes mellitus type-II and cerebrovascular accidents. Indian J Psychiatry. 2011 Apr-Jun; 53(2): 128–133.)

- Metabolsk syndrom og risiko for kreft. En systematisk gjennomgang og meta-analyse. (- Konklusjoner. Metabolisk syndrom er forbundet med økt risiko for vanlige kreftformer, for enkelte kreftformer er risikoen forskjellig mellom kjønn, populasjoner og definisjoner av metabolsk syndrom.)

(Anm: Metabolic Syndrome and Risk of Cancer. A Systematic Review and Meta-analysis. Abstract Objective—Available evidence supports the emerging hypothesis that metabolic syndrome may be associated with the risk of some common cancers. We did a systematic review and meta-analysis to assess the association between metabolic syndrome and risk of cancer at different sites. Conclusions—Metabolic syndrome is associated with increased risk of common cancers; for some cancers, the risk differs betweens sexes, populations, and definitions of metabolic syndrome. Diabetes Care. 2012;35(11):2402-2411.)

(Anm: Dopaminmangel: Hva du trenger å vite. (Dopamine deficiency: What you need to know) (medicalnewstoday.com 17.1.2018).)

- Behandling med antidepressiva og risiko for demens. (- KONKLUSJON: Forekomsten av demens hos pasienter er assosiert med bruk av antidepressiva.)

(Anm: Behandling med antidepressiv og risiko for demens: En populasjonsbasert, retrospektiv case-control studie. (…) KONKLUSJON: Forekomsten av demens hos pasienter er assosiert med bruk av antidepressiva. (CONCLUSIONS: The incidence of dementia in patients is associated with antidepressant medication use.) J Clin Psychiatry. 2016 Jan;77(1):117-22.)

(Anm: Dopamin i det mediale amygdala-nettverk formidler menneskelige bånd (bindinger) (Dopamine in the medial amygdala network mediates human bonding.) Abstract Research in humans and nonhuman animals indicates that social affiliation, and particularly maternal bonding, depends on reward circuitry. Although numerous mechanistic studies in rodents demonstrated that maternal bonding depends on striatal dopamine transmission, the neurochemistry supporting maternal behavior in humans has not been described so far. Proc Natl Acad Sci U S A. 2017 Feb 13. pii: 201612233.)

(Anm: Det allerførste udtryk for liv lever stadig inden i os. En cellemaskine så kraftig, at den lagde grunden til alt liv, kan fortælle os, hvordan det hele begyndte. (jyllands-posten.dk 17.12.2017).)

- Antipsykotika-indusert dopamin supersensitivitetspsykose (SP): Farmakologi, kriterier og terapi. Til slutt beskriver vi 3 antipsykotiske seponeringssyndrom (bivirkninger grunnet nedtrapping av doser), som ligner de som er sett med andre CNS-legemidler, og vi foreslår tilnærminger for å behandle, potensielt forhindre eller midlertidig administrere SP.

(Anm: Antipsykotika-indusert dopamin supersensitivitetspsykose (SP): Farmakologi, kriterier og terapi. Til slutt beskriver vi 3 antipsykotiske seponeringssyndrom (bivirkninger grunnet nedtrapping av doser), som ligner de som er sett med andre CNS-legemidler, og vi foreslår tilnærminger for å behandle, potensielt forhindre eller midlertidig administrere SP. (Antipsychotic-Induced Dopamine Supersensitivity Psychosis: Pharmacology, Criteria, and Therapy. Finally, we describe 3 antipsychotic withdrawal syndromes, similar to those seen with other CNS drugs, and we propose approaches to treat, potentially prevent, or temporarily manage SP.) Psychother Psychosom 2017;86:189-219.)

- Studien viser sammenhengen mellom metabolsk syndrom og risiko for kognitive sykdommer.

(Anm: Study shows link between metabolic syndrome and risk of cognitive disorders. A study presented at the European Academy of Neurology Congress in Amsterdam has shown that obesity alone is not a risk factor for cognitive disorders, but commonly associated co-morbidities such as diabetes, high blood pressure, and metabolic disorders are. Dementia diseases in patients who suffer from diabetes are often treated inadequately, a new research paper reveals. It has long been supposed that patients with metabolic syndrome are more likely to suffer from cognitive impairment - and to a greater extent. Reasons are thought to include chronic inflammatory processes which can induce neuroinflammatory and neurodegenerative changes. Whether obese individuals without risk factors such as diabetes mellitus, metabolic disorders and the presence of albumin in the urine have an increased risk of cognitive impairment is still little researched. (news-medical.net 27.6.2017).)

(Anm: Metabolic Syndrome Components Are Associated With Symptomatic Polyneuropathy Independent of Glycemic Status. Diabetes Care 2016 (Published online before print March 10, 2016).)

(Anm: Patients With Polyneuropathy Receive Long-Term Opioid Therapy, No Clear Benefit. CHICAGO -- May 23, 2017 -- Polyneuropathy is associated with an increased likelihood of long-term opioid therapy, but therapy does not appear to improve functional status, according to a study published online by JAMA Neurology. Polyneuropathy is a common painful condition, especially among older patients, which can result in functional impairment. (dgnews.docguide.com 23.5.2017).)

(Anm: Prepsychosis links with elevated metabolic syndrome. MADRID – Untreated people at high risk for developing psychosis also showed an increased prevalence of certain components of metabolic syndrome in data collected from 163 German study participants, a finding that gives new insight into the well-documented but poorly delineated link between schizophrenia and metabolic syndrome. (...) He also suggested prescribing antipsychotic medications that pose the lowest risk for causing further metabolic derangements in patients. (clinicalpsychiatrynews.com.com 2.4.2016).)

(Anm: Joachim Raese, MD. Metabolic syndrome is defined by the aggregation of hypertriglyceridemia, low high-density lipoprotein (HDL) levels, elevated fasting glucose, hypertension, and increased waist circumference. Metabolic syndrome confers an increased risk of developing diabetes and of dying from coronary artery disease. Cardiovascular disease is the leading cause of death among patients with schizophrenia, who have a life expectancy about 20 years shorter than the general population. (…) For a more detailed discussion, I suggest watching a YouTube video that we have prepared. (cmeinstitute.com 27.4.2016).)

(Anm: Video Lecture 8: Metabolic Syndrome Lectures 1 (By Dr. Joachim Raese) (youtube.com).)

(Anm: - Lege får 30 år til livstid for drap i sak i L.A. knyttet til pasienters overdoser. (Doctor gets 30 years to life for murders in L.A. case tied to patients' overdoses.) (…) En dommer dømte fredag en lege i Rowland Height til 30 år til livstid i fengsel for drapene på tre av sine pasienter som følge av dødelig overdose, en dom som satte sluttstrek i en "landmark"-sak som enkelte medisinske eksperter sier kan endre hvordan leger i hele landet håndterer forskrivningen av reseptbelagte legemidler. (latimes.com 5.2.2016).)

(Anm: Diskriminering, feilmedisineringer hos mennesker med utviklingshemming og utfordrende atferd (psykofarmaka; antidepressiva, antipsykotika, sovemedisiner) etc. (mintankesmie.no).)

(Anm: På tide å revurdere? (Time to rethink?) Legemiddelbehandlinger hos mennesker med utviklingshemming og utfordrende atferd (Drug treatments in people with intellectual disability and challenging behaviour disabilities) Editorials (Lederartikkel) BMJ 2014;349:g4323 (Published 04 July 2014).)

(Anm: - Slår sovepiller os ihjel? (- Studiet er det største af sin slags på globalt plan og har også undersøgt sammenhængen mellem brug af antidepressiver og antipsykotika og dødelighed. Også her fandt forskerne en overdødelighed.) (videnskab.dk 21.3.2016).)

(Anm: – Min demente pappa ble oppsøkt av politi på sykehjemmet. ** Uverdig behandling av 89 år gammel mann, mener familien. ** Mener problemet bunner i for lav bemanning i demensomsorgen. Kjetil Anders Hatlebrekke tror at det å sette inn uniformert politi i en skjermet demensavdeling kan ha forverret farens sykdom. (vg.no 16.10.2015).)

(Anm: Får kritikk etter at dement mann døde. En dement 69-åring forsvant fra Rennebu helsesenter i august. Det tok fem timer før politiet ble kontaktet. Etter nesten én uke ble han funnet død. – Markant avvik fra kommunen, mener Fylkesmannen. (nrk.no 5.3.2016).)

- Det blir et enormt gap mellom det som skjer konkret i kommuner, og menneskerettigheter

Menneskerettigheter for utviklingshemmede
Tidsskrift for Norsk Psykologforening 2010;47(3):254-256.
HVPU-reformen skulle gi mennesker med utviklingshemning et bedre liv. Virkeligheten ble annerledes. Fortsatt sliter foreldrene seg ut for å gi sine utviklingshemmede barn et menneskeverdig liv. (...)

Det er grunn til å spørre seg om hva som har skjedd i løpet av de nesten tjue årene etter reformen. Per Johan Isdahls bokessay i Tidsskriftet (12/2009) er av stor interesse, fordi han omtaler boken til Fjermeros som en dokumentasjon av fortidens barbariske behandling av utviklingshemmede og sosiale tapere, og fordi han bringer menneskerettigheter inn i debatten. Vi får et innblikk i fortidens nådeløshet. Er det mindre nådeløst i dag?

Hvis en leser de 30 artiklene i Verdenserklæringen om Menneskerettighetene fra 1948, blir det tydelig at de ikke følges opp, spesielt ikke overfor særlig sårbare grupper, som utviklingshemmede. Deres familier er i mange tilfeller i en utsatt posisjon. (...)

Lover er ikke nok Det blir et enormt gap mellom det som skjer konkret i kommuner, og menneskerettigheter. Det oppleves derfor merkelig når Isdahl skriver: «Lovgivningen av i dag og den praktiske organiseringen i kommunene sikrer nødvendig intensitet og varighet i støtten som gis. Like nødvendig er reduksjon i barrierene for deltakelse som borger. Det er inkluderingsønsket som preger manges visjoner for fremtiden.»

Det er forskjell på lovgivning og utøvelse av den. Sosialtjenesteloven, for eksempel, er på flere punkter lite presis, noe som utnyttes når kommuner møter krav fra pårørende. En skal også være oppmerksom på uttrykket «bruker». Som borger har du (menneske)rettigheter. Som bruker er du prisgitt snevre rammer som er definert av andre. Inkluderingsønsket er positivt, men i hverdagslivet erfares det ofte som noe abstrakt. (...)

Det finnes mange former for hersketeknikker. (...)

Når ens barn omsider flytter til egen bolig, opplever mange pårørende at kommunen «eier» deres utviklingshemmede familiemedlem, og at familiens kompetanse er uønsket (...)

Når ens barn omsider flytter til egen bolig, opplever mange pårørende at kommunen «eier» deres utviklingshemmede familiemedlem, og at familiens kompetanse er uønsket. Det er mangel på kontinuitet, stabilitet og kvalitet på tjenester i omsorgsboliger. Turnusordninger er institusjonslignende og ikke egnet til at personalet blir kjent med den enkelte utviklingshemmedes egenart som person. Individuell plan er ikke utarbeidet for svært mange. Begrepet «selvbestemmelse» misbrukes i den grad at det ofte må benevnes som (til dels grov) omsorgssvikt. Det er avdekket underslag av beboeres penger. Tyveri av eiendeler er velkjent. Seksuelle overgrep skjer i omsorgsboliger og på kommunale ferieleire. Slike saker kommer sjelden så langt som til rettsapparatet. Når de gjør det, er utfallet henleggelse, bortsett fra noen dommer for underslag. (...)

Disse erfaringene dokumenteres av to norske forskere (Thorsen og Myrvang, 2008). De understreker at foreldre blir utsatt for store påkjenninger, også etter at deres barn er flyttet i kommunal bolig. Dette innebærer bekymringer og slitasje over lang tid. (...)

(Anm: Hva er et kriminelt dårlig tilbud? (dagensmedisin.no 7.8.2014).)

(Anm: Medisinering av psykisk utviklingshemmede (Lørdagsrevyen 12.11.2011).)

(Anm: Tror psykose­medisin tok livet av Renate. Da søsteren til Anniken Hoel døde brått, sto familien uten svar. Til det viste seg at «plutselig død» var en mulig bivirkning av medisinene hun tok. (nrk.no 13.3.2017).)

(Anm: Overmedisinering av eldre (NRK Dagsrevyen) (…) Flere eldre dør av overmedisinering. (...) Vi er kommet dit at vi aksepterer lettere at pasienter dør av bivirkninger av medisiner enn av selve sykdommen. (nrk.no 10.2.2017).)

(Anm: Moren (85) ble syk av behandlingen på sykehjem: – Hadde ikke forventet at de skulle ødelegge et menneske med medisiner. Beboere på norske sykehjem bruker i gjennomsnitt syv medikamenter hver, viser tall fra Regjeringens demensplan 2020. Ofte er tallet mye høyere. (tv2.no 18.5.2017.)

(Anm: Han blei medisinert til døde (nrk.no 12.11.2011).)

(Anm: Havarikommisjoner (undersøkelseskommisjoner) (mintankesmie.no).)

(Anm: Bruk av annengenerasjons antipsykotiske legemidler øker parametre for metabolsk syndrom. (dgnews.docguide.com 17.3.2016).

- Konklusjoner: Annengenerasjons antipsykotika forårsaker signifikant flere endringer i metabolske parametere, og øker risikoen for å utvikle metabolsk syndrom og tilhørende lidelser som diabetes mellitus type II og cerebrovaskulære ulykker.

(Anm: Konklusjoner: Annengenerasjons antipsykotika forårsaker signifikant flere endringer i metabolske parametere, og øker sjansene for å utvikle metabolsk syndrom og tilhørende lidelser som diabetes mellitus type II og cerebrovaskulære ulykker. (Conclusions: Second-generation antipsychotics cause significantly more changes in the metabolic parameters, increasing the chances of developing metabolic syndrome and associated disorders like diabetes mellitus type-II and cerebrovascular accidents. Indian J Psychiatry. 2011 Apr-Jun; 53(2): 128–133.)

- Metabolsk syndrom og risiko for kreft. En systematisk gjennomgang og meta-analyse. (- Konklusjoner. Metabolisk syndrom er forbundet med økt risiko for vanlige kreftformer, for enkelte kreftformer er risikoen forskjellig mellom kjønn, populasjoner og definisjoner av metabolsk syndrom.)

(Anm: Metabolic Syndrome and Risk of Cancer. A Systematic Review and Meta-analysis. Abstract Objective—Available evidence supports the emerging hypothesis that metabolic syndrome may be associated with the risk of some common cancers. We did a systematic review and meta-analysis to assess the association between metabolic syndrome and risk of cancer at different sites. Conclusions—Metabolic syndrome is associated with increased risk of common cancers; for some cancers, the risk differs betweens sexes, populations, and definitions of metabolic syndrome. Diabetes Care. 2012;35(11):2402-2411.)

(Anm: Dopaminmangel: Hva du trenger å vite. (Dopamine deficiency: What you need to know) (medicalnewstoday.com 17.1.2018).)

- Behandling med antidepressiva og risiko for demens. (- KONKLUSJON: Forekomsten av demens hos pasienter er assosiert med bruk av antidepressiva.)

(Anm: Behandling med antidepressiv og risiko for demens: En populasjonsbasert, retrospektiv case-control studie. (…) KONKLUSJON: Forekomsten av demens hos pasienter er assosiert med bruk av antidepressiva. (CONCLUSIONS: The incidence of dementia in patients is associated with antidepressant medication use.) J Clin Psychiatry. 2016 Jan;77(1):117-22.)

(Anm: Dopamin i det mediale amygdala-nettverk formidler menneskelige bånd (bindinger) (Dopamine in the medial amygdala network mediates human bonding.) Abstract Research in humans and nonhuman animals indicates that social affiliation, and particularly maternal bonding, depends on reward circuitry. Although numerous mechanistic studies in rodents demonstrated that maternal bonding depends on striatal dopamine transmission, the neurochemistry supporting maternal behavior in humans has not been described so far. Proc Natl Acad Sci U S A. 2017 Feb 13. pii: 201612233.)

(Anm: Det allerførste udtryk for liv lever stadig inden i os. En cellemaskine så kraftig, at den lagde grunden til alt liv, kan fortælle os, hvordan det hele begyndte. (jyllands-posten.dk 17.12.2017).)

- Antipsykotika-indusert dopamin supersensitivitetspsykose (SP): Farmakologi, kriterier og terapi. Til slutt beskriver vi 3 antipsykotiske seponeringssyndrom (bivirkninger grunnet nedtrapping av doser), som ligner de som er sett med andre CNS-legemidler, og vi foreslår tilnærminger for å behandle, potensielt forhindre eller midlertidig administrere SP.

(Anm: Antipsykotika-indusert dopamin supersensitivitetspsykose (SP): Farmakologi, kriterier og terapi. Til slutt beskriver vi 3 antipsykotiske seponeringssyndrom (bivirkninger grunnet nedtrapping av doser), som ligner de som er sett med andre CNS-legemidler, og vi foreslår tilnærminger for å behandle, potensielt forhindre eller midlertidig administrere SP. (Antipsychotic-Induced Dopamine Supersensitivity Psychosis: Pharmacology, Criteria, and Therapy. Finally, we describe 3 antipsychotic withdrawal syndromes, similar to those seen with other CNS drugs, and we propose approaches to treat, potentially prevent, or temporarily manage SP.) Psychother Psychosom 2017;86:189-219.)

- Studien viser sammenhengen mellom metabolsk syndrom og risiko for kognitive sykdommer.

(Anm: Study shows link between metabolic syndrome and risk of cognitive disorders. A study presented at the European Academy of Neurology Congress in Amsterdam has shown that obesity alone is not a risk factor for cognitive disorders, but commonly associated co-morbidities such as diabetes, high blood pressure, and metabolic disorders are. Dementia diseases in patients who suffer from diabetes are often treated inadequately, a new research paper reveals. It has long been supposed that patients with metabolic syndrome are more likely to suffer from cognitive impairment - and to a greater extent. Reasons are thought to include chronic inflammatory processes which can induce neuroinflammatory and neurodegenerative changes. Whether obese individuals without risk factors such as diabetes mellitus, metabolic disorders and the presence of albumin in the urine have an increased risk of cognitive impairment is still little researched. (news-medical.net 27.6.2017).)

(Anm: Metabolic Syndrome Components Are Associated With Symptomatic Polyneuropathy Independent of Glycemic Status. Diabetes Care 2016 (Published online before print March 10, 2016).)

(Anm: Patients With Polyneuropathy Receive Long-Term Opioid Therapy, No Clear Benefit. CHICAGO -- May 23, 2017 -- Polyneuropathy is associated with an increased likelihood of long-term opioid therapy, but therapy does not appear to improve functional status, according to a study published online by JAMA Neurology. Polyneuropathy is a common painful condition, especially among older patients, which can result in functional impairment. (dgnews.docguide.com 23.5.2017).)

(Anm: Prepsychosis links with elevated metabolic syndrome. MADRID – Untreated people at high risk for developing psychosis also showed an increased prevalence of certain components of metabolic syndrome in data collected from 163 German study participants, a finding that gives new insight into the well-documented but poorly delineated link between schizophrenia and metabolic syndrome. (...) He also suggested prescribing antipsychotic medications that pose the lowest risk for causing further metabolic derangements in patients. (clinicalpsychiatrynews.com.com 2.4.2016).)

(Anm: Joachim Raese, MD. Metabolic syndrome is defined by the aggregation of hypertriglyceridemia, low high-density lipoprotein (HDL) levels, elevated fasting glucose, hypertension, and increased waist circumference. Metabolic syndrome confers an increased risk of developing diabetes and of dying from coronary artery disease. Cardiovascular disease is the leading cause of death among patients with schizophrenia, who have a life expectancy about 20 years shorter than the general population. (…) For a more detailed discussion, I suggest watching a YouTube video that we have prepared. (cmeinstitute.com 27.4.2016).)

(Anm: Video Lecture 8: Metabolic Syndrome Lectures 1 (By Dr. Joachim Raese) (youtube.com).)

(Anm: - Lege får 30 år til livstid for drap i sak i L.A. knyttet til pasienters overdoser. (Doctor gets 30 years to life for murders in L.A. case tied to patients' overdoses.) (…) En dommer dømte fredag en lege i Rowland Height til 30 år til livstid i fengsel for drapene på tre av sine pasienter som følge av dødelig overdose, en dom som satte sluttstrek i en "landmark"-sak som enkelte medisinske eksperter sier kan endre hvordan leger i hele landet håndterer forskrivningen av reseptbelagte legemidler. (latimes.com 5.2.2016).)

(Anm: Diskriminering, feilmedisineringer hos mennesker med utviklingshemming og utfordrende atferd (psykofarmaka; antidepressiva, antipsykotika, sovemedisiner) etc. (mintankesmie.no).)

(Anm: På tide å revurdere? (Time to rethink?) Legemiddelbehandlinger hos mennesker med utviklingshemming og utfordrende atferd (Drug treatments in people with intellectual disability and challenging behaviour disabilities) Editorials (Lederartikkel) BMJ 2014;349:g4323 (Published 04 July 2014).)

(Anm: - Slår sovepiller os ihjel? (- Studiet er det største af sin slags på globalt plan og har også undersøgt sammenhængen mellem brug af antidepressiver og antipsykotika og dødelighed. Også her fandt forskerne en overdødelighed.) (videnskab.dk 21.3.2016).)

(Anm: Drapet på firebarnsmoren: Pappa slår, sa 4-åringen. Men barnehagen gjorde ingen ting.
Da hun var fire år gammel forsøkte jenta å varsle om vold. –Pappa slår, sa hun. Barnehagen gjorde ingen ting. Volden i familien fortsatte til firebarnsmoren ble drept og faren arrestert. (aftenposten.no 20.8.2014)
.)

- Menneskerettighetene brytes i norske sykehjem. Eldre utsettes for ulovlig tvang, mishandling og omsorgssvikt.

Systemsvikt i eldreomsorgen
Leder
aftenposten.no 19.12.2014
Menneskerettighetene brytes i norske sykehjem. Eldre utsettes for ulovlig tvang, mishandling og omsorgssvikt.

Dette er den alarmerende konklusjonen i en fersk rapport utarbeidet av Norsk senter for menneskerettigheter.

Det må presiseres at dette ikke er det eneste bildet av norske sykehjem. Det gis mye god omsorg. Men uverdig behandling forekommer, og det er et problem at vi ikke vet hvor utbredt bruddene på menneskerettigheter er, og heller ikke hvor stor andel av dem som er grove.

Rapporten baserer sine konklusjoner om menneskerettighetsbrudd på ulike kilder, som undersøkelser blant ansatte og eksempler hentet fra mediene. Dette gir ikke et representativt, nasjonalt bilde av tilstanden ved sykehjemmene. (…)

(Anm: Systemsvikt i eldreomsorgen (aftenposten.no 21.12.2014).)

- Det er uakseptabelt og brudd på menneskerettigheter når beboere i sykehjem medisineres av hensyn til sykehjemmets kapasitet og ressurser. (- Ikke uvanlig å gi beboere beroligende medisiner uten deres samtykke)

Rapport med knusende dom over praksis ved sykehjem: «Ikke uvanlig å gi beboere beroligende medisiner uten deres samtykke, for å holde dem rolige..."
aftenposten.no 16.12.2014
Det er uakseptabelt og brudd på menneskerettigheter når beboere i sykehjem medisineres av hensyn til sykehjemmets kapasitet og ressurser. Det slås fast i rapport.

Rapporten som slår fast at det foregår grove brudd på menneskerettigheter på norske sykehjem, inneholder en lang rekke eksempler på kritikkverdige forhold.

Rapporten er utarbeidet av Nasjonal institusjon for menneskerettigheter ved Norsk senter for menneskerettigheter ved Det juridiske fakultet i Oslo.

Tre overordnede forhold er belyst i rapporten:

 • Er beboere i norske sykehjem beskyttet mot mishandling og nedverdigende behandling?
 • Er respekten for den enkeltes personlige integritet ivaretatt for beboere i sykehjem?
 • Ytes beboerne i sykehjem nødvendige og forsvarlige helsetjenester?

Nedenfor gjengis en rekke eksempler som fører til hovedkonklusjonen om at behandlingen på norske sykehjem neppe er i overensstemmelse med Norges menneskerettslige forpliktelser: (…)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ny forskning: Lykkepiller gør mere skade end gavn. Folk med depression får intet ud af at tage antidepressivet SSRI, bedre kendt som lykkepiller, viser nyt dansk studie. (jyllands-posten.dk 13.2.2017).)

(Anm: Forskere finner link mellom bruk av antidepressiva, medfødte misdannelser eller dødfødsler. (Researchers Find Link Between Antidepressant Use, Congenital Anomalies or Stillbirths) (…) "Mens denne ekstra risikoen kan virke liten er resultatene etter mitt syn så alvorlig som de kan være." (“While this extra risk may seem small, in my view, the outcomes are as serious as they can be.”) (dgnews.docguide.com 5.12.2016).)

(Anm: Eksponering av foster for antidepressiva kan endre Corpus Callosums mikrostruktur: Presentert ved PAS / ASPN. (…) Fordi "den neonate (nyfødtes) corpus callosum mikrostruktur er assosiert med utero (livmor) SSRI-eksponering og prenatal (før fødsel) mødredepresjon, er tidlige modningsprosesser i denne regionen følsomme for endret 5-hydroksytryptamin (5-HT) signalering under tiden i utero (livmor)," bemerket Campbell. "Disse resultatene - sammen med forstyrret hvit substans’ mikrostruktur i genu hos premature spedbarn - tyder dette på at utviklingen av [corpus callosum] kan være følsom for tidlige uheldige påvirkninger. (Fetal Exposure to Antidepressants May Alter Corpus Callosum Microstructure.) (dgnews.docguide.com 10.5.2017).)

(Anm: Unormal sæd med SSRI antidepressiva. Flere studier har funnet endrede sædparametere etter eksponering for SSRI-antidepressiva. Selv om SSRIs rolle er usikker, er det berettiget å ta hensyn til de observerte effektene på sædkvalitet og informere eksponerte pasienter. (Semen abnormalities with SSRI antidepressants. Several studies have found altered semen parameters after exposure to SSRI antidepressants. Although the role of SSRIs is uncertain, it is justified to take into account the observed effects on sperm quality and to inform exposed patients.) Prescrire Int 2015; 24 (156): 16-17.)

(Anm: Gravide kvinner som tar antidepressiva er mer sannsynlig å få barn med autisme, ifølge studie. Pregnant women who take antidepressants more likely to have a child with autism, study finds. Research data published in the BMJ reveal that antidepressant use during pregnancy increases the risk of autism in children, as reported The Independent Thursday. (firstwordpharma.com 20.7.2017).)

(Anm: - Nye data viser økt risiko for misdannelser når antidepressiva brukes under graviditet. (…) En studie publisert i British Medical Journal (BMJ) avslører at antidepressiva forskrevet til gravide kan øke sjansen for å få en baby med misdannelser.) (New Data Show Heightened Risk of Birth Defects When Antidepressants Are Used During Pregnancy.) (dgnews.docguide.com 19.1.2017).)

(Anm: - Utviklingen av et potensielt livstruende serotonergt syndrom eller nevroleptisk malignt syndrom (NMS)-lignende reaksjoner er rapportert for SNRI-er og SSRI-er alene, inkludert Celexa-behandling, men spesielt ved samtidig bruk av serotonerge legemidler (inklusive triptaner) og legemidler som svekker metabolisme av serotonin (inklusive MAO-hemmere), eller med antipsykotika eller andre dopaminantagonister (fda.gov 6.3.2009).)

(Anm: Antidepressant use during pregnancy and the risk of major congenital malformations in a cohort of depressed pregnant women: an updated analysis of the Quebec Pregnancy Cohort. (…) Conclusions Antidepressants with effects on serotonin reuptake during embryogenesis increased the risk of some organ-specific malformations in a cohort of pregnant women with depression. BMJ Open 2017;7:e013372.)

(Anm: Bruk av antipsykotika er assosiert med en 60 % økt risiko for dødelighet hos pasienter med Alzheimers sykdom. (…) Bruk av to eller flere antipsykotika samtidig ble knyttet til nesten doblet dødsrisiko (200 %) enn ved monoterapi.) (Antipsychotic Drug Use Increases Risk of Mortality Among Patients With Alzheimer’s Disease. JOENSUU, Finland -- December 12, 2016 -- Antipsychotic drug use is associated with a 60% increased risk of mortality among patients with Alzheimer's disease, according to a study published in the Journal of Alzheimer’s Disease. The risk was highest at the beginning of drug use and remained increased in long-term use. Use of 2 or more antipsychotic drugs concomitantly was associated with almost 2 times higher risk of mortality than monotherapy.) (dgnews.docguide.com 12.12.2016).)

(Anm: Antipsykotika dobler dødsrisiko allerede etter 180 dagers bruk. Greater Mortality Risk With Antipsychotics in Parkinson's (Større dødsrisiko med antipsykotika ved Parkinsons) (medicalnewstoday.com 21.6.2015).)

(Anm: (...) For ytterligere å illustrere problemet kan nevnes at antipsykotika forårsaker parkinsonisme (5), og en studie fant at mennesker med Parkinsons sykdom og psykose hadde fire ganger større sannsynlighet for å dø etter tre til seks måneders behandling enn de som ikke fikk antipsykotika. (6) De var også mer utsatt for kognitiv svikt, forverring av parkinsonsymptomer, hjerneslag, infeksjoner og fall. RE: Psykisk syke lever kortere. Tidsskr Nor Legeforen 10.11.2015.)

(Anm: Legemidler som kan gi delirium hos eldre. Delirium ses særlig hos eldre ved akutte sykdommer og skader eller som følge av toksisk eller farmakologisk påvirkning. Eldre personer har mange sykdommer og bruken av legemidler er høy. Mange legemidler, og særlig de med antikolinerg eller dopaminerg effekt, kan gi delirium. Kjennskap til legemidler og kombinasjoner av legemidler som kan gi delirium, er viktig for å kunne forebygge og behandle tilstanden. Tidsskr Nor Legeforen 2005; 125:2366-7 (8.9.2005).)

(Anm: Delirium in hospitalized patients: Risks and benefits of antipsychotics. ABSTRACT Consensus panel guidelines advocate for the judicious use of antipsychotic drugs to manage delirium in hospitalized patients when nonpharmacologic measures fail and the patient is in significant distress from symptoms, poses a safety risk to self or others, or is impeding essential aspects of his or her medical care. Here, we review the use of haloperidol, olanzapine, quetiapine, risperidone, and aripiprazole for this purpose. Cleveland Clinic Journal of Medicine. 2017 August;84(8):616-622.)

(Anm: Post injektionssyndrom. (…) De fleste af disse patienter udviklede symptomer på sedation (fra mild sedation til koma) og/eller delirium (herunder forvirring, desorientering, ophidselse/ uro, angst og anden kognitiv svækkelse). Andre symptomer inkluderede ekstrapyramidale symptomer, dysartri, ataksi, aggression, svimmelhed, svaghed, hypertension eller krampe.) (sundhedsstyrelsen.dk 29.6.2014).)

(Anm: Mødre til børn med misdannelser har øget dødelighed. (…) Bivirkninger har ført til to dødsfald. Den største del af bivirkningerne (42 procent) af de 429 blev indberettet for såkaldte psykostimulerende lægemidler - eksempelvis til behandling af ADHD - efterfulgt af 31 procent for antidepressiver og 24 procent for antipsykotiske lægemidler. (videnskab.dk 20.12.2016).)

(Anm: Antikolinerge effekter av vanlige legemidler knyttet til økt dødelighet hos mennesker over 65. De kombinerte antikolinerge effektene av mange vanlige legemidler øker risikoen for kognitiv svekkelse og død hos personer over 65 år, ifølge resultater fra en storskala studie på den langsiktige helseeffekten av legemidler.(Anticholinergic effects of common drugs are associated with increased mortality in over 65s. The combined anticholinergic effects of many common drugs increase the risk of cognitive impairment and death in people aged over 65, a large scale study of the long term effect of drugs on health has found.) BMJ 2011; 342:d4037 (28 June).)

(Anm: Men experience greater cognitive impairment and increased risk of death following hip surgery. In a study of hip fracture patients, men displayed greater levels of cognitive impairment within the first 22 days of fracture than women, and cognitive limitations increased the risk of dying within six months in both men and women. "While men make up only about 25 percent of all hip fractures, the number of men who fracture their hip is increasing and we know men are more likely to die than women after a hip fracture," said Dr. Ann Gruber-Baldini, lead author of the Journal of the American Geriatrics Society study. (medicalnewstoday.com 10.2.2017).)

(Anm: Det autonome nervesystemet. Det autonome nervesystemets hovedoppgave er å bidra til likevekt i kroppens basale funksjoner. Det vil blant annet si kroppstemperatur, blodtrykk, åndedrett og fordøyelse. (nhi.no 4.3.2015).)

(Anm: Ulike selektive serotonin reopptakshemmeres (SSRI-er) cytotoksisitet mot kreftceller. (Cytotoxicity of different selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) against cancer cells.) (…) Vi har funnet at paroxetine (paroksetin; Seroxat; Paxil etc.) har cytotoksisk aktivitet mot tumorceller. J Exp Ther Oncol. 2006;6(1):23-9.)

(Anm: Could antidepressants stop prostate cancer from spreading? In almost all cases where prostate cancer spreads to other areas of the body, the disease spreads to the bone first. In a new study, researchers reveal the discovery of an enzyme that helps prostate cancer cells to invade bone. Furthermore, certain antidepressant medications may have the potential to block this enzyme. Study co-author Jason Wu, of Washington State University-Spokane, and colleagues recently reported their findings in the journal Cancer Cell. (medicalnewstoday.com 13.3.2017).)

(Anm: Classic cytotoxic drugs: a narrow path for regulatory approval. Several classic cytotoxic drugs have shown encouraging activity in the treatment of metastatic breast cancer.1–3 However, only a few have received an overwhelming welcome from regulatory authorities and succeeded in obtaining widespread regulatory approval for routine use. For example eribulin was approved for treatment of metastatic breast cancer in several countries including Japan, USA, and Europe, based on data that showed longer overall survival in patients treated with eribulin compared with patients treated with physician's choice of treatment. In contrast ixabcpilone with capecitabine gained approval from the US Food and Drug Agency based on data showing longer progression-free survival compared with capccitabine alone, but did not obtain rcgulatory authorisation in Europc because it is associated with a high incidence of nevropathy.5 Lancet Oncol. 2017 Feb 10. pii: S1470-2045(17)30089-X. [Epub ahead of print].)

(Anm: Ødelagt cellulær "klokke" linket til hjerneskade (Broken Cellular 'Clock' Linked to Brain Damage) (sciencedaily.com 25.11.2013).)

(Anm: Signaling Pathways Linked to Serotonin-Induced Superoxide Anion Production: A Physiological Role for Mitochondria in Pulmonary Arteries. Abstract. Serotonin (5-HT) is a potent vasoconstrictor agonist and contributes to several vascular diseases including systemic or pulmonary hypertension and atherosclerosis. Although superoxide anion ([Formula: see text]) is commonly associated to cellular damages due to [Formula: see text] overproduction, we previously demonstrated that, in physiological conditions, [Formula: see text] also participates to the 5-HT contraction in intrapulmonary arteries (IPA). Front Physiol. 2017 Feb 9;8:76. eCollection 2017.)

(Anm: DNA Damage and Pulmonary Hypertension. (…) This review aims to provide an overview of recent evidence of DNA damage and DNA repair deficiency and their implication in PAH pathogenesis. Int J Mol Sci. 2016 Jun; 17(6): 990.)

(Anm: Bruk av antidepressiva ble assosiert med et betydelig eldre utseende og forskere fant også ut at vekten spilte en viktig faktor. I de sett med tvillinger som var yngre enn 40 år ble tyngre tvillinger oppfattet som eldre. (…) I tillegg mistenker forskerne at den vedvarende avslapping av ansiktsmuskler som antidepressiva forårsaker kan forklare årsaken til at ansiktet faller sammen (henger). (mintankesmie.no).)

(Anm: Minislag (ministroke: transient ischemic attack (TIA)) linket til lavere forventet levetid. (- Minislag kan forårsake demens.) (- Enkelte psykofarmaka kan øke risiko for minislag / demens.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Stumme infarkt rammer oftere folk med høy smertetoleranse. Stumme hjerteinfarkt gir ikke de klassiske brystsmertene som ved vanlige infarkt. - Denne pasientgruppen tar enten ikke kontakt med lege, eller de har ikke fått riktig diagnose, sier lege og forsker Andrea Milde Øhrn. (…) Det er vanlig å tenke sterke brystsmerter og akutt behandling når det er snakk om hjerteinfarkt. Det mange kanskje ikke vet, er at man kan ha hatt et hjerteinfarkt uten å vite det. Dette kalles et stumt infarkt, et hjerteinfarkt med få eller ingen symptomer. - Et stumt hjerteinfarkt er et hjerteinfarkt som ikke er erkjent. (nhi.no 3.2.2017).)

(Anm: Sannsynlig karotidyni forårsaket av fluoxetine (Prozac; SSRI-er). (Probable fluoxetine-induced carotidynia.)  Karotidyni er en fokal nakkesmerte (bestemt, avgrenset område), som involverer anatomiske områder til den berørte arteria carotis, og stråler ofte ut i den ipsilateral side (samme side) av ansiktet eller øret. På grunnlag av medisinsk historie og alder har karotidyni konvensjonelt vært klassifisert i klassisk (ikke-migrenøs), migrenøs, og vaskulære varianter. The Lancet 2009;374(9695):1061-1062 (26 September).)

(Anm: Nakkesmerter sætter forskerne skakmat. Kroniske nakkesmerter koster samfundet milliarder og er en af de hyppigste årsager til, at danskere melder sig syge fra job. Forskerne er i vildrede: Ingen behandling er effektiv. (videnskab.dk 22.12.2016).)

(Anm: Antidepressiva linket til hjerterisiko: tvillingstudie. (Antidepressants linked to heart risk: twins study) - Middelaldrende menn som bruker antidepressiva er mer sannsynlig å ha en innsnevring av blodårer, noe som øker risikoen for hjerteinfarkt og slag, enn de som ikke bruker legemidlene, ifølge en studie presentert på lørdag. (Reuters) - Middle-age men who use antidepressants are more likely to have a narrowing of blood vessels, increasing the risk of heart attacks and strokes, than those who do not use the medications, according to a study presented on Saturday.) (reuters.com 2.4.2011).)

(Anm: - Pfizers Zyvoxid (Zyvox) og antidepressiva kan være en dødelig kombinasjon. (- Det antas at når linezolid gis til pasienter, som behandles med serotonerge psykofarmaka, kan forhøyede nivåer av serotonin bygge seg opp i hjernen og forårsake toksisitet (giftighet). Dette er referert til som Serotonin syndrom - tegn og symptomer inkluderer mentale endringer (forvirring, hyperaktivitet, minneproblemer), muskelrykninger, overdreven svetting, skjelving eller risting, diaré, problemer med koordinasjon og / eller feber.) (fda.gov 21.10.2011).)

(Anm: Hva er det forskrivere og pasienter ikke vet om bivirkninger av antidepressiva? (What do prescribers and patients not know about the side effects of antidepressant drugs?) (medicalnewstoday.com 15.9.2016).)

(Anm: Forskere: Alvorlige bivirkninger, når antidepressiver droppes. Angst, depression og selvmordstanker er nogle af de bivirkninger, som tit forekommer, når man holder op med at tage antidepressiv medicin. Bivirkningerne kan i nogle tilfælde være langvarige og kroniske, viser et nyt studie. (videnskab.dk 16.3.2015).)

(Anm: Bruk av visse smertestillende midler (og antidepressiva (+ 31 %)) forbundet med økt risiko for drap (Use of certain painkillers linked with increased risk of homicide) Enkelte legemidler som påvirker sentralnervesystemet - som smertestillende og beroligende benzodiazepiner - er assosiert med økt risiko for å begå et drap, finner en ny studie publisert i tidsskriftet World Psychiatry. (medicalnewstoday.com 1.6.2015).)

(Anm: Psykiatriske patienter ender i private botilbud. Drab og vold har de seneste år fyldt debatten om de danske bosteder for patienter med psykiske problemer. (…) Psykiatriske patienter ender i private botilbud. (…) Mens Folketinget kæmper for en løsning på problemet med vold på offentlige bosteder, vælger flere kommuner at sende tunge patienter til private tilbud. (politiken.dk 18.3.2017.)

(Anm: Aggresjon knyttet til økt risiko for substansmisbruk. Aggression disorder linked to greater risk of substance abuse. (…) In the study, published in the Journal of Clinical Psychiatry, Emil Coccaro, MD, and colleagues analyzed data from more than 9,200 subjects in the National Comorbidity Survey, a national survey of mental health in the United States. They found that as the severity of aggressive behavior increased, so did levels of daily and weekly substance use. The findings suggest that a history of frequent, aggressive behavior is a risk factor for later substance abuse, and effective treatment of aggression could delay or even prevent substance abuse in young people. (medicalnewstoday.com 2.3.2017).)

(Anm: Halvparten av norske drap begått av rusede. (…) I 125 av drapene – eller 54 prosent – er det beskrevet i dommen at gjerningspersonen var påvirket av rusmidler under drapet. (nrk.no 13.12.2016).)

- En pasient på UNN døde av blodforgiftning som følge av et legemiddel mot psykiske lidelser, opplyser Statens helsetilsyn.

(Anm: En pasient på UNN døde av blodforgiftning som følge av et legemiddel mot psykiske lidelser, opplyser Statens helsetilsyn. (- Pasienten døde etter kort tid, og dødsårsaken var nøytropen sepsis (blodforgiftning), heter det i tilsynets rapport. (nrk.no 12.10.2016).)

(Anm: Systemic inflammatory response syndrome (SIRS) is an inflammatory state affecting the whole body, frequently a response of the immune system to infection. (en.wikipedia.org).)

(Anm: Sepsis. Definisjon: SIRS + påvist/mistenkt infeksjon (f. eks. positiv blodkultur). SIRS- kriteriene er: - Feber > 38 ºC eller hypotermi < 36 ºC - Puls > 90/minutt - Respirasjonsfrekvens > 20/minutt eller hypokapni med pCO2 < 4,3 kPa i blodgass - Leukocytose ≥ 12 × 109/l eller leukopeni < 4 × 109/l eller > 10 % umodne leukocytter. (helsebiblioteket.no - Metodebok for indremedisinere, 2012).)

(Anm: Rollen til mitokondriell dysfunksjon (mitokondriedysfunksjon) ved sepsis (blodforgiftning)-indusert multiorgansvikt. (The role of mitochondrial dysfunction in sepsis-induced multi-organ failure). (Virulence. 2013 Nov 1;5(1).)

- Diagnostisering av sepsis. Sepsis, også kjent som blodforgiftning, er kroppens hyperaktive respons på en infeksjon som kan føre til betennelse, vevskader, organsvikt etc.

(Anm: Diagnosing Sepsis. Sepsis, also known as blood poisoning, is the body’s hyperactive response to an infection that can lead to inflammation, tissue damage, organ failure etc. It is a very dangerous state in which the immune system stops fighting with the invading agents  and turns to itself. Around one-third of patients who are affected with sepsis die every year. (news-medical.net 7.9.2017).)

- Å anerkjenne sepsis som en global helseprioritet - En WHO- resolusjon.

(Anm: Å anerkjenne sepsis som en global helseprioritet - En WHO- resolusjon. Recognizing Sepsis as a Global Health Priority — A WHO Resolution. “Some very important clinical issues, some of them affecting life and death, stay largely in a backwater which is inhabited by academics and professionals and enthusiasts, dealt with very well at the clinical and scientific level but not visible to the public, political leaders, leaders of healthcare systems... The public and political space is the space in which [sepsis] needs to be in order for things to change.” NEJM (June 28, 2017).)

(Anm: Sepsis – den dödliga sjukdomen som glöms bort. Trots att infektionssjukdomen sepsis förekommer oftare än de vanligaste formerna av cancer och att upp emot hälften som drabbas av den allvarligaste formen dör, så har många knappt hört talas om sjukdomen. Sepsis som är den medicinska termen på blodförgiftning, drabbar omkring 40 000 svenskar varje år. (netdoktor.se 7.6.2017).)

- Hurtigtest finner tegn på sepsis i en enkelt dråpe blod.

(Anm: Hurtigtest finner tegn på sepsis i en enkelt dråpe blod. (- Sepsis, en potensielt livstruende komplikasjon av en infeksjon, har den høyeste byrde mht. død og medisinske utgifter på sykehus over hele verden.) (- Quick test finds signs of sepsis in a single drop of blood. (…) Sepsis, a potentially life-threatening complication of an infection, has the highest burden of death and medical expenses in hospitals worldwide. (medicalnewstoday.com 5.7.2017).)

(Anm: Nye sepsiskriterier kan føre til forsinket behandling. (…) Sepsis er en svært alvorlig tilstand med høy morbiditet og mortalitet (2). Den totale insidensen er ukjent, men man regner med at sepsis er en av de viktigste årsakene til alvorlig, akutt sykdom på verdensbasis (1). (…) Sepsis har inntil nylig vært definert som mistenkt infeksjon med samtidig tilstedeværelse av to eller flere SIRS-kriterier (1). Endringer i hjertefrekvens, kroppstemperatur, respirasjonsfrekvens og leukocytter er kroppens tegn på inflammasjon, og de indikerer ikke nødvendigvis en livstruende, dysregulert vertsrespons på infeksjon. Tidsskr Nor Legeforen 2017; :609-10 (20.4.2017).)

(Anm: LEGENE FORSTO IKKE AT HAN VAR DØDSSYK: Stian (19) døde etter 18 timer på sykehus uten legetilsyn. (…) Helsetilsynet konkluderer med at sykehusets behandling var uforsvarlig. (…) Fikk ikke beskjed. (…) Fastlegen sendte med dem papirer som foreldrene leverte på Akuttmottaket ved Ahus, der sto det; «Diagnose: Obs sepsis».  (tv2.no 29.4.2017).)

(Anm: Svikt i behandlingen av akutt syk ung mann i akuttmottaket – brudd på helselovgivningen. (…) Pasienten ble lagt på observasjonsposten (Akutt 24) ved akuttmottaket frem til neste morgen. I løpet av tiden på observasjonsposten ble han ikke tilsett av lege. På morgenen var han betydelig verre og han fikk tegn på fullt utviklet blodforgiftning. Behandling med antibiotika ble iverksatt, men han døde kort tid etter som følge av meningokokksepsis og hjerneødem. (helsetilsynet.no 2.5.2017).)

(Anm: Sepsis; grunnleggende kliniske observasjoner. Sepsis= En systemisk inflammatorisk respons (SIRS) pga. en infeksjon Tre alvorlighetsgrader: 1) Sepsis (to eller flere symptomer på SIRS som følge av infeksjon) 2) Alvorlig sepsis (sepsis med akutt organdysfunksjon, hypoperfusjon eller hypotensjon) 3) Septisk sjokk (hypotensjon til tross for adekvat væsketerapi, samt forekomst av perfusjonsforstyrrelser og organdysfunksjon) (hnt.no 5.11.2013).)

- Alle bryt lova i behandling av blodforgifting. Pasientar med alvorleg blodforgifting (sepsis) blir undersøkt av lege for seint.

(Anm: Alle bryt lova i behandling av blodforgifting. Pasientar med alvorleg blodforgifting blir undersøkt av lege for seint. Helsetilsynet fann brot ved 24 akuttmottak over heile landet. – Svært alvorleg. – Dette er svært alvorleg, for det dreier seg om ein alvorleg infeksjonssjukdom som i verste fall kan medføra død dersom behandlinga ikkje blir igangsett til riktig tid, seier avdelingsdirektør i Helsetilsynet, Ragnar Hermstad. OVER EIN TIME: Pasientar som kjem inn med teikn på alvorleg infeksjonssjukdom som blodforgifting skal ifølge nasjonale retningslinjer få anitibiotikabehandling innan maks ein time. Alle dei 24 akuttmottaka hadde svikt på dette området. (nrk.no 16.6.2017).)

(Anm: Lege sier improvisert «kur» for sepsis har hatt bemerkelsesverdige resultater. (…) Spesialist i intensivbehandling Paul Marik sier at enkel behandling med infusjon av vitamin C og steroider har bemerkelsesverdig effekt på pasienter med potensielt dødelig tilstand. (independent.co.uk 24.3.2017).)

(Anm: Bivirkninger underrapporteres i videnskabelige tidsskrifter. (...) Mellem 43 og 100 procent af de bivirkninger, der, ifølge det ikke-publicerede materiale, er fundet ved de testede lægemidler, er ikke lagt frem i de videnskabelige artikler, viser Yoon Loke og kollegernes gennemgang. (videnskab.dk 5.10.2016).)

(Anm: Dødsfall på grunn av nøytropen sepsis (blodforgiftning) etter behandling med legemiddelet klozapin – uforsvarlig oppfølging – mangelfull samhandling og informasjon. (…)  Manglende informasjon fra spesialisthelsetjenesten og mangelfull samhandling mellom kommunehelsetjenesten, fastlegen, pasienten og pårørende bidro til hendelsen. Helseforetaket skal gjennomgå hendelsen for å redusere risikoen ved lignende tilfeller. (helsetilsynet.no 12.10.2016).)

(Anm: Eksplosjon av antidepressiva til unge jenter. De ønsker psykologhjelp. I stedet blir de fôret med piller fra fastlegen. Unge jenter har aldri brukt mer antidepressiver. (vg.no 10.9.2016).)

(Anm: Flere barn og unge akuttinnlegges for psykisk sykdom. I fjor utgjorde andelen øyeblikkelig hjelp innleggelser 61 prosent av alle innleggelser. Det er en økning fra 47 prosent i 2012. (dagensmedisin.no 19.9.2016).)

(Anm: Eksplosjon av antidepressiva til unge jenter: Lykkepillegenerasjonen. «Lykkepillen» gjorde Sandra så dårlig at hun ble innlagt på psykiatrisk avdeling. På ti år har bruken av antidepressiver blant unge jenter økt med 83 prosent. Mange får pillene uten en gang å ha snakket med psykolog.  (vg.no 10.9.2016).)

(Anm: Helseminister Bent Høie reagerer på «lykkepille»-praksis: – Veldig urovekkende. ** Kraftig økning i antidepressiva til unge jenter. Helseminister Bent Høie reagerer på den sterke økningen i lykkepillebruk blant unge jenter. Han mener manglende ressurser og fastlegers holdninger er årsaker. Lørdag dokumenterte VG Helg og VG+ konsekvensene av den økende lykkepille-bruken blant unge jenter. (vg.no 10.9.2016).)

(Anm: LO advarer mot trygdebombe. En stadig større del av nordmenn i arbeidsfør alder er uten jobb. LO mener dette er en potensiell trygdebombe. (…) Det trengs 180.000 nye jobber for å få yrkesdeltakelsen opp på samme nivå som i 2008, viser en rapport fra samfunnsøkonomene i LO. I 2008 var 70 prosent av befolkningen mellom 15 og 74 år i jobb. Nå er yrkesdeltakelsen nede i 67,3 prosent., og det er nedgang i alle fylker. (hegnar.no 6.10.2016).)

(Anm: Rekordmange søger akut psykisk hjælp. (- Mens kun 12.099 danskere i 1995 besøgte de psykiatriske akutmodtagelser og skadestuer, er det steget til hele 33.333 i 2015, viser opgørelse fra Sundhedsdatastyrelsen og Danske Regioner, der for kort tid siden blev sendt til Folketinget. (politiken.dk 9.7.2016).)

(Anm: Har vi blitt psykisk sykere? (- Vi vet også at stadig flere får uførepensjon på grunn av psykiske lidelser og at sykefraværet på grunn av psykiske plager og lidelser har økt. Vi tror alle disse forholdene bidrar til vår oppfatning om at stadig flere får en psykisk lidelse eller plage.) (Folkehelseinstituttet fhi.no 10.10.2013).)

(Anm: Høyt fravær på grunn av ME. Minst 270 elever var borte fra skolen i fjor fordi de hadde ME. (aftenposten.no 6.2.2017).)

(Anm: Psykisk ohälsa fortsätter att öka. Antalet svenskar som sjukskrivs på grund av psykisk ohälsa ökar kontinuerligt sedan 2010. Den vanligaste diagnosen är stressrelaterad psykisk ohälsa som till mångt och mycket är arbetsrelaterad. Då evidensbaserad behandling saknas står förebyggande arbete i fokus. (netdoktor.se 14.9.2016).)

(Anm: Psykiatriske skadestuer kan ikke klare presset. Psykiske lidelser hører til nogle af de største sygdomsbyrder, som hvert år koster samfundet et svimlende milliardbeløb i tabt arbejdsfortjeneste og sociale ydelser. (politiken.dk 11.7.2016).)

(Anm: - 9 ting som skjer i hjernen og kroppen på MDMA (Ecstasy). (- 9 Things That Happen in the Brain and Body on MDMA.) (- Derfor, når substansen avsluttes, sitter mennesker igjen med mindre serotonin enn vanlig, noe som kan føre til følelser av depresjon, irritabilitet og tretthet.) (- Siden MDMA frigir så mye serotonin, ødelegger kroppen deretter mer serotonin enn vanlig, ifølge AsapSCIENCE.) (thescienceexplorer.com 24.6.2016).)

(Anm: Antipsykotika (psykofarmaka etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Lægemiddelstyrelsen opfordrer læger til at være opmærksomme på disse alvorlige bivirkninger hos børn og unge i behandling med aripiprazol (Abilify) (…) Gennemgangen viser også, at børn med ASD (autisme) der behandles med aripiprazol, kan udvikle alvorlige psykiatriske bivirkninger såsom svære kroniske søvnproblemer, aggressiv adfærd og hallucinationer. (…) Hårtab, depression og psykose, Vægtøgning, Hypercholesterolemi, Hypercholesterolemi. (LÆGEMIDDELSTYRELSEN - NYT OM BIVIRKNINGER 2016;7(9).)

(Anm: «Psykiatrien i Norge har hatt for svak ledelse. På alle nivåer. I alle år». KRONIKK: Helseminister Bent Høie (H). BENT HØIE, Helseminister. (vg.no 23.11.2016).)

(Anm: - Kan vi stole på forskningen? (...) - Er det ikke så nøye med sannheten fordi det lønner seg økonomisk og er lettvint bare å tro på forenklingene, halvsannhetene og de opplagt bløffene? (...) - Trass i all forskning. Trass i alle milliarder av kroner som var blitt investert, trass i alle gode intensjoner. Men «sannheten om de psykiske sykdommers natur, ubalansen i hjernens kjemi» viste seg etter hvert ikke å være sann. (dagensmedisin.no 2.4.20

(Anm: Dyremodeller åbner døren til ny generation af antipsykotika. (- »Industrien har måttet erkende, at de ‘varer’, der var på hylderne, ikke var brugbare. (dagensmedicin.dk 31.3.2017).)

(Anm: Psykofarmaka dreper mange. (…) I DAGENS MEDISIN 12. februar hevder psykiaterne Rune Andreas Kroken og Erik Johnsen at det ikke er riktig at psykiatrisk behandling tar liv. De påstår til og med at man lever lenger dersom man får antipsykotika. Dette er helt utrolig.) (dagensmedisin.no 10.3.2017).)

(Anm: Få pasienter kjenner til klageordning. (…) Søkere fikk medhold i en firedel av sakene. For dem som klaget på legemiddelskader utløst av antipsykotika, fikk imidlertid kun 9,4% medhold. - Man kan spekulere i om pasienter som ikke er flinke nok til å snakke om sin sak, ikke når frem. (Tidsskr Nor Legeforen 22.1.2013).)

(Anm: Høie om psykiatrien: Har fått leve sitt eget liv. (...) Dette er veldig alvorlig, og bekrefter dessverre det inntrykket jeg har fått om tvangsbruken innen psykisk helse: at den går langt utover det som er hensikten og det juridiske grunnlaget - og at den går utover det som er god faglighet, sier Høie til VG. (vg.no 20.11.2016).)

(Anm: Rapporten «Menneskerettigheter i norske sykehjem (adressa.no 17.12.2014).)

(Anm: Temarapport: Menneskerettigheter i norske sykehjem - Norsk senter for menneskerettigheter - SMR, 17. desember 2014.)

- Grove krenkelser av menneskerettigheter på norske sykehjem

Oppsiktsvekkende hard dom over norske sykehjem
aftenposten.no 16.12.2014
«Grove krenkelser av menneskerettigheter på norske sykehjem». Ulovlig tvang. Mishandling.

Ulovlig tvang. Mishandling. Omsorgssvikt. En helt ny rapport fastslår at det forekommer praksis ved sykehjem som bryter med grunnleggende menneskerettigheter. - Dette er en alvorlig situasjon som fordrer umiddelbare tiltak fra myndighetene side, sies det.

Beboere på norske sykehjem er en sårbar gruppe. Mange av dem er demente. Men de er naturligvis beskyttet av menneskerettigheter på samme måte som alle andre. Selv om lovverket skal sikre gode og forsvarlige helsetjenester og hindre overgrep, viser «et stort omfang forskning, tilsyn og rapporter» at lovverket ikke blir fulgt i praksis.

- Sykehjemsbeboere blir som følge av dette utsatt for ulovlig tvang, mishandling og omsorgssvikt – m.a.o. grove krenkelser av grunnleggende menneskerettigheter, slås det fast i en rapport fra Nasjonal institusjon for menneskerettigheter ved Norsk senter for menneskerettigheter.

Rapporten karakteriserer situasjonen som alvorlig og mener den «fordrer umiddelbare tiltak fra myndighetene side.»

Blant annet anbefales det at norske myndigheter «snarest mulig igangsetter en kartlegging av menneskerettighetssituasjonen i norske sykehjem.»

Det anbefales at man sikrer at beboerne selv og deres pårørende er kilder.

LES OGSÅ: - De så henne og gjorde ikke noe. Det er rystende (…)

- Mer detaljert offentlig regelverk for hunder enn om eldre

Mer detaljert offentlig regelverk for hunder enn om eldre: Hunder skal ha luft og mosjon daglig. Sykehjemsbeboere skal bare ha «adgang til å komme ut.»
aftenposten.no 24.12.2014
Ifølge Mattilsynets veileder om hundehold skal hunder akiviseres og mosjoneres daglig. Like konkrete regler finnes ikke om beboere på sykehjem.

- For de fleste hunder vil det ikke være tilstrekkelig mosjon/aktivisering å bare slippes ut i hagen, heter det i en ny offentlig veileder om hundehold. Mange sykehjemsbeboere kommer ikke engang så langt.
Passivitet er utbredt på landets sykehjem og mange sykehjemsbeboere kommer nesten aldri ut.

 Dette er ett av mange kritikkverdige forhold som nevnes i en fersk rapport om brudd på menneskerettigheter i landets sykehjem.

Ny offentlig veileder om hundehold
I november publiserte Mattilsynet en ny veileder om hundehold. Sammenligner man denne med regelverk for eldre på sykehjem, ser man at hundeveilederen inneholder langt mer detaljerte regler om aktivisering, mosjon og frisk luft.

Det eneste som slås fast om behovet for mosjon og frisk luft i den såkalte verdighetsgarantien, forskriften som «klargjør hvordan tjenestetilbudet skal utformes» på bl.a. sykehjem, er at tilbudet skal ivareta behovet for «et mest mulig normalt liv, med normal døgnrytme og adgang til å komme ut.»

På spørsmål om hunder er sikret bedre tilgang til frisk luft enn landets sykehjemsbeboere, svarer generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen, Lisbeth Rugtvedt slik:

- I praksis er det vanskelig å si, men i alle fall når det gjelder regelverket. (…)

- Forbrukerrådet krever bedre mat for eldre

Forbrukerrådet krever bedre mat for eldre
dn.no 2.7.2015
Eldre mennesker ikke bare fortjener, men har rett til god, smakfull mat og trivelige måltider som gir appetitt på livet, mener Forbrukerrådet.

Nå lanseres sju krav til norske kommunepolitikere for å ta mat, måltider og ernæring på alvor. Maten skal være god, måltidene hyggelige og de som spiser skal få mer medvirkning og flere valgmuligheter.

Bakgrunnen for kravlisten er at opptil 60 prosent av eldre som bor på pleie- og omsorgshjem, er underernærte eller er i risikosonen ernæringsmessig, ifølge Helsedirektoratet.

Relaterte saker 04. jun - En fryktelig situasjon

– Det er begredelige tall, tankevekkende tall. Dette er noe vi må gjøre noe med, sier forbrukerdirektør Randi Flesland. (…)

- God matomsorg er nøkkelen til matlyst i eldreomsorgen.

(Anm: God matomsorg er nøkkelen til matlyst i eldreomsorgen. I dag mottar Gloppen Omsorgssenter i Sogn og Fjordane prisen Gylne måltidsøyeblikk 2017 for fremragende mattilbud for hjemmeboende eldre. Det er tredje året på rad at prisen blir utdelt. I år deles den ut av Landbruks- og matdepartementet, Forbrukerrådet og Pårørendeaksjonen. (forbrukerradet.no 10.10.2017).)

Eldre sulter på norske sykehjem
vg.no 19.2.2007
Mellom 20 og 50 prosent av de eldre på norske sykehjem er underernærte, viser en undersøkelse fra Sosial- og helsedirektoratet. (...)

Unni Hembre, nestleder i Norges Sykepleierforbund, er ikke overrasket over tallene. Hun mener undersøkelsen bare bekrefter undersøkelser forbundet selv har gjort, skriver Vårt Land. (...)

(Anm: Mat, måltider og ernæring på sykehjem – erfaringer fra et aksjonsforskningsprosjekt Nordisk Sygeplejeforskning 02 / 2016 (Volum 5).)

(Anm: Eldresviket: - Vi vet at det er et problem både med underernæring, overmedisinering og feilmedsinering. - Det handler om å legge til rette for et godt måltid, sier Inga Marte Thorkildsen (SV). NY SERIE - ELDRESVIKET: «De satte mat foran ham og dyttet ham inntil bordet, men ingen hjalp ham med å spise. Thoralf visste ikke at det var mat» Gjennom en serie artikler setter Dagbladet fokus på eldreomsorgen i Norge. I gårsdagens Magasinet fortalte vi at én av to sykehjemspasienter er underernærte. I snitt bruker det sju ulike legemidler. - Vi vet at det er et problem både med underernæring, overmedisinering og feilmedsinering, sier Inga Marte Thorkildsen (SV). (dagbladet.no 27.11.2016).)

(Anm: Seks av ti eldre pasienter på institusjoner er underernærte. Ap savner en nasjonal strategi for eldre pasienters ernæring. Nær 60 prosent av eldre pasienter på institusjoner er underernærte, ifølge en ny rapport på oppdrag fra Helsedirektoratet. – Hadde regjeringspartiene sagt ja til den nasjonale strategien om bedre ernæring for eldre som vi foreslo i fjor, hadde vi kommet et stykke på vei nå, sier stortingsrepresentant Tove Karoline Knutsen (Ap) til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB). (dagsavisen.no 20.1.2017).)

(Anm: «Motbydelig mat til eldre er ikke bare moralsk forkastelig. «Ser ut som noe bikkja har spydd opp», sa Gunn Brox til Nordlys denne uken. Hun snakket om desserten hennes 88 år gamle mor hadde fått levert av hjemmetjenesten i Tromsø. En brun gugge med noen rosiner i. Problemet med å tilby eldre motbydelig mat, er ikke bare at kosen forsvinner litt. Det er livsfarlig. (aftenposten.no 4.3.2016).)

(Anm: Solberg med handlingsplan for eldre-ernæring. Regjeringen legger i mars fram en ny handlingsplan for bedre kosthold blant eldre, varsler statsminister Erna Solberg (H). (…) I januar kom en studie fra Nasjonalt råd for ernæring som viser at én av tre pasienter på norske sykehus er underernært eller i risiko for underernæring. Blant eldre er andelen enda høyere. (abcnyheter.no 4.2.2017).)

(Anm: – Mange sto opp tidlig og var på jakt etter mat. Eldre på sykehjem må gå opptil 16 timer uten mat. Under halvparten av landets sykehjem klarer å følge retningslinjene for nattfaste - og mange går opp mot 16 timer uten mat. (tv2.no 24.11.2016).)

- Avgrunn mellom Bukkøy-dom og Helsetilsynets konklusjon (- Hvis en slik ansvarsfraskrivelse er representativ for Oslo kommunes syn på tilstrekkelig kvalitetsnivå innen eldreomsorgen, er det illevarslende.)

Avgrunn mellom Bukkøy-dom og Helsetilsynets konklusjon
aftenposten.no 28.3.2015
Oslo kommune blir fullstendig frikjent i Bukkøysaken, men dommen påpeker et «forbedringspotensial» på et par punkter.

– Vi merker oss at det er stor avstand mellom vårt vedtak og dommen, sier direktør Jan Fredrik Andresen i Statens helsetilsyn etter at Oslo tingrett har frikjent kommunen.

– Hovedkonklusjonen fra rettens side er at begge de to kvinnene fikk adekvat omsorg og forsvarlig behandling, skriver tingrettsdommer Finn Haugen i dommen etter rettssaken mot Oslo kommune. Kommunen ble anmeldt for ikke å ha organisert tjenestene sine på en måte som gjorde at den var i stand til å gi Jorunn Marie Bukkøy og Gunhild Bringakeret forsvarlig omsorgstilbud.(…)

Bakgrunn - Jorunn Marie Bukkøy
- Frøs ihjel utendørs 1. mars 2010, 83 år gammel.
- Bodde alene med tilsyn/pleie fra kommunen fem ganger i døgnet.
- Led av Alzheimer alvorlig grad.
- Rettssaken avslørte at diagnosen fra 18. desember ikke nådde kommunen før 2. februar. (…)

Oslo kommune frifinnes i Bukkøy-saken
osloby.no 27.3.2015
- Med noe enklere regelverk og bedre samhandling er det grunn til å anta at Bukkøy hadde vært på sykehjem i løpet av 2009, heter det i dommen der Oslo tingrett frikjenner kommunen, men setter spørsmålstegn ved hvorfor demensutredningen tok så lang tid.

Jorunn Marie Bukkøy (83) var skrøpelig og sterkt dement, men kom seg en natt ned fire etasjer og frøs ihjel i Normannsgata på Tøyen. Helsetilsynet mener Oslo kommune begikk grove feil. Oslo tingrett er uenig. (…)

Tilsynet vil lese dommen nøye
Både det siste og utfallet av saken, bedømmes på annen måte i Statens helsetilsyn, som anmeldte kommunen.

- Vi merker oss at det er stor avstand mellom vårt vedtak og dommen, sier direktør Jan Fredrik Andresen.

Han sier tilsynet nå vil studere dommen nøye og sammen med politiet evaluere prosessen.

- Så får vi se hvordan vi skal håndtere saken videre, sier han. Han minner om at dette var en straffesak.

- Vi gjorde vår faglige vurdering av tjenestenes kvalitet, og retten har kommet til en annen konklusjon enn vi har gjort, sier han. (…)

Hennes dødsfall kan endre eldreomsorgen
aftenposten.no 1.2.2015
I morgen må Oslo kommune forsvare eldreomsorgen sin i Oslo tingrett.
Jorunn Marie Bukkøy forvillet seg ut og frøs ihjel i nattøyet. Dødsfallet til den demente og hjelpeløse kvinnen avdekket et «heldøgnstilbud» av en art som førte til at Oslo kommune ble anmeldt. (…)

(Anm: Vi må alle være mer brysomme - Eldreomsorg. Jobben er ikke å få eldreomsorgen til å skinne, men å heve nivået på den verste omsorgen. (aftenposten.no 1.2.2015).)

(Anm: Støttet Monika-varsler - ble omplassert. Politijurist Liv Giertsen mener hun ble straffet av politiledelsen. - Jeg opplever at de ser på meg som brysom, og at de ønsker å nøytralisere meg. Jeg er bekymret for hvordan det vil bli for fremtidige varslere i politidistriktet, sier Giertsen til VG. (aftenposten.no 8.6.2015).)

(Anm: Granskar om Monika-varslar blei straffa av politisjefane. Politiadvokat Liv Giertsen varsla om ukultur i Hordaland politidistrikt. Så vart ho omplassert av den same leiaren ho varsla om. No granskar Justisdepartementet om ho blei straffa for å varsle. (nrk.no 23.6.2015).)

(Anm: Oslo kommune nekter skyld for eldredødsfall. OSLO TINGRETT (NRK): Oslo kommune sier seg ikke skyldig i påstanden om omsorgssvikt av to eldre kvinner. Kommunen er ilagt en bot på 500.000 kroner, som de ikke vil betale. (nrk.no 11.3.2015).)

(Anm: Hun var utsatt for grov omsorgssvikt, sier nabo - Bukkøy-saken utsatt for tredje gang. (aftenposten.no 2.2.2015).)

Rettssaken må bli gjennomført
LEDER
aftenposten.no 8.8.2014
Den demente Jorun Marie Bukkøy frøs i hjel på gaten da hun var under Oslo kommunes omsorg. Nå står rettssaken mot kommunen i fare for å bli trukket av politiet.

Som medborgere, pleietrengende og pårørende har vi behov for en avklaring av hvor minimumsgrensene for kommunal eldreomsorg går.

EN HISTORISK og prinsipiell rettssak om den strafferettslige grense for nivået på kommunens omsorgstilbud står i fare for å bli stoppet. Drøyt fire år etter at 83 år gamle demente Jorun Marie Bukkøy forvillet seg ut på gaten og frøs ihjel i nattkjolen utenfor sitt eget hjem, vurderer politiet å trekke saken.

Bukkøy var underernært, ustø, falt ofte og hadde i tillegg til alvorlig Alzheimer også nedsatt syn og hørsel. Både pårørende og ansatte i hjemmetjenesten hadde slått alarm om at det var uforsvarlig at hun bodde hjemme, men kommunen mente hun fikk et forsvarlig tilbud når hun fikk hjemmeomsorg i to av døgnets 24 timer.

Etter det dramatiske dødsfallet gransket Statens helsetilsyn omsorgstilbudet Bukkøy hadde fått, og konkluderte med at det innebar «et veldig alvorlig lovbrudd». Resultatet ble at Helsetilsynet i 2011 anmeldte kommunen ved bydel Gamle Oslo for å ha «brutt sin plikt til å yte nødvendig og forsvarlig helsehjelp».

Les mer: «Hun ble utsatt for grov omsorgssvikt. Det fortjener å bli belyst i retten.»

POLITIET ila i 2012 Oslo kommune en bot på 500.000 kroner for uforsvarlig helsehjelp. Kommunen mente den ikke var skyldig i noe straffbart og nektet å vedta boten. (…)

(Anm: Lover (lovdata.no) og rettssikkerhet (mintankesmie.no).)

(Anm: Svekket rettssikkerhet i eldreomsorgen (forskningsradet.no).)

(Anm: Hva er et kriminelt dårlig tilbud? (dagensmedisin.no 7.8.2014).)

- Trappe-dødsfall henlagt på grunn av foreldelse (- Det at saken ikke blir etterforsket, innebærer blant annet at samfunnet ikke får avklart hvor grensene for straffbare handlinger går når det gjelder kommunale tjenester til en sårbar gruppe)

Trappe-dødsfall henlagt på grunn av foreldelse
aftenposten.no 15.12.2014
Helsetilsynet brukte 19 måneder og politiet fem
Det er svært sjelden at Statens helsetilsyn anmelder en norsk kommune for uverdig og uforsvarlig eldreomsorg. Men dødsfallet til Else Marie Skjellerud førte til en gransking som avdekket så store avvik i omsorgstilbudet, at Helsetilsynet valgte å anmelde Lillehammer kommune.

 Det skjedde i februar i år – nitten måneder etter at nære pårørende slo alarm.

- Vi beklager sen saksbehandlingstid, sto det i brevet Helsetilsynet sendte Lillehammer kommune dengang. (…)
Anmeldelsen førte først til at politiet henla saken og begrunnet henleggelsen med at de ikke fant "rimelig grunn til å undersøke om det hadde skjedd noe straffbart."

Den henleggelsen fikk både politikere og Helsetilsynet til å reagere kraftig. Helsetilsynet påklaget avgjørelsen til statsadvokaten. (…)
.Nå er imidlertid saken henlagt for godt, og begrunnelsen skyldes paradoksalt nok noe Helsetilsynet også er medskyldig i: Det har gått for lang tid siden dødsfallet skjedde. (…)
Innrømmer at de brukte lang tid

Direktør Jan Fredrik Andresen i Helsetilsynet, beklager henleggelsen.

- Det at saken ikke blir etterforsket, innebærer blant annet at samfunnet ikke får avklart hvor grensene for straffbare handlinger går når det gjelder kommunale tjenester til en sårbar gruppe, sier han. Han innrømmer at tilsynet har "brukt lengre tid enn ønskelig" på saken, men påpeker at politiet hadde drøye fem måneder på seg før den strafferettslige foreldelsesfristen gitt ut. Han viser ellers til at statsadvokaten bemerket at det er uheldig at politiet ikke gjorde tiltak for å avbryte foreldelsesfristen. (…)

- Sterke advarsler mot at Bukkøy-saken renner ut i sanden: «Hun ble utsatt for grov omsorgssvikt.

Sterke advarsler mot at Bukkøy-saken renner ut i sanden: «Hun ble utsatt for grov omsorgssvikt. Det fortjener å bli belyst i retten.»
aftenposten.no 8.8.2014
Johnny Pettersen var nabo og venn av 83 år gamle Jorunn Marie Bukkøy. Han og mange andre reagerer på politiets nedprioritering av saken.

Johnny Pettersen så på nært hold hvordan den elegante og kunnskapsrike naboen ble stadig mer dement og hjelpeløs, og han var vitne til hva slags tilbud hun fikk fra kommunen. Selv om han ikke er veldig forundret over at politiet har nedprioritert saken, beklager han det:

– Hun var utsatt for grov omsorgssvikt, og det fortjener å bli satt under lupen i retten, også for å belyse de eldres kår i Oslo, sier han.

Da demente Jorunn Marie Bukkøy segnet om i en snøfonn 1. mars 2010, fikk hun tilsyn i ca. to av døgnets 24 timer. A-magasinet skrev om saken i 2012.

Statens helsetilsyn mente omsorgstilbudet hun fikk fra Bydel Gamle Oslo, var såpass dårlig at de anmeldte kommunen. Det endte med at politiet ga kommunen en bot på 500 000 kroner for denne og en tilsvarende sak. Men kommunen mente den ikke hadde gjort noe straffbart, og sa nei til boten i juli 2012. Etter den tid har saken ligget hos politiet, og der ligger den fortsatt. Kommunen har nå brukt lang saksbehandlingstid som et argument for å be politiet trekke saken, og det vurderes nå av politiet.

Aftenposten på lederplass: Rettssaken om forsvarlig nivå på eldreomsorgen bør gjennomføres  (…)

- Hva er et kriminelt dårlig tilbud? (- Tilbudet skal være forsvarlig)

Hva er et kriminelt dårlig tilbud?
Lisbet Rugtvedt er generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen
dagensmedisin.no 7.8.2014
Hvor går grensen for når kommunens tilbud til en alvorlig syk og hjelpetrengende innbygger rett og slett er kriminelt dårlig? Dette kunne vi for lengst fått en nyttig rettslig avklaring på dersom saken mellom Statens helsetilsyn og Oslo kommune ikke hadde blitt liggende uavklart i tre år.

Aftenposten skriver i dag om de viderverdighetene som har ført til at saken har blitt liggende uavklart etter at Oslo kommune nektet å betale en bot på 500.000 kroner. Det var Statens helsetilsyn som anmeldte kommunene på bak grunn av to saker hvor de mente at kommunene ikke hadde ytt et forsvarlig helsetilbud.

Sakene er nitriste. En kvinne (83) med Alzheimers sykdom frøs i hjel inntil husveggen hvor hun bodde. Hun veide 38 kilo og hadde bare tilsyn to timer hver dag. En annen kvinne på 92 år blir funnet død etter to uker. Naboene hadde lenge forsøkt å varsle kommunene om at hun ikke var i stand til å ta vare på seg selv. To mennesker fikk en vond og uverdig slutt på et langt liv.

Vår lovgivning sier ikke eksakt hvilken behandling eller omsorg vi skal ha, men loven innebærer at vi skal få den hjelp og pleie som vi har behov for. Tilbudet skal være forsvarlig. I kommunene oppstår ofte konflikt med pasienter og pårørende om hva som er et forsvarlig og tilstrekkelig helsetilbud. I de to tragiske tilfellene i Oslo, mente Statens helsetilsyn at kommunen ikke hadde hatt en tilstrekkelig organisering som kunne sikre et forsvarlig helsetilbud og at alvorligheten var av en slik grad at kommunen burde straffes. Oslo kommune var av en annen oppfatning, og mente at de ikke kunne grepet sterkere inn for å skape en tryggere tilværelse for de to kvinnene.

Saken berører den tryggheten og rettssikkerheten vi skal føle for at vi blir ivaretatt om vi skulle bli rammet av demens og ikke har pårørende som kan se til oss. Det handler også om hvilke systemer vi skal ha for at helse- og omsorgstjenestene kan lære av feil og utvikle bedre rutiner og høyere kvalitet som kan forhindre nye feil og tragedier. Mange lever aleine og har ikke pårørende som stiller krav til hjelp og som gir omsorg. (…)

- Barn lyver ikke om overgrep (- BARNEADVOKAT: Thea Totland mener det er et stort problem at domstolen ofte ikke tror på barn og foreldre som varsler om overgrep.) (- Domstolene klarer ofte ikke å fange opp bevis for to ulike spor.)

Barneombudet etterlyser bedre etterforskning av overgrepssaker
nettavisen.no 17.2.2015
- FOR DÅRLIG: Barneombud Anne Lindboe mener at politiet ofte er for dårlige til å etterforske overgrep mot barn.

Barneombudet mener dårlig etterforskning av overgrepssaker er et rettssikkerhetsproblem.

- God etterforskning er vesentlig for å finne ut hva som har skjedd, og for å sikre barnas, og de voksnes, rettssikkerhet. I dag er miljøene for små, og kompetansen er mange steder for dårlig, sier barneombud Anne Lindboe. (...)

- Barn lyver ikke om overgrep
nettavisen.no 13.2.2015
BARNEADVOKAT: Thea Totland mener det er et stort problem at domstolen ofte ikke tror på barn og foreldre som varsler om overgrep.

Barneadvokat Thea W. Totland avviser at mange foreldre bruker uriktige påstander om overgrep i barnefordelingssaker.

- Barn lyver sjelden om overgrep. Det er et større problem i Norge, at foreldre og barn som varsler om vold ikke blir trodd, enn at noen «drar overgrepskortet» i barnefordelingssaker, sier advokat Thea Totland til Nettavisen.

Hun er barneadvokat og leder for stiftelsen Barnas rettigheter.

Mandag skrev Nettavisen om Robert som er under etterforskning for overgrep mot datteren. Etter to år er han ennå under etterforskning. Imens har han null kontakt med datteren.

Mange fedre har kontaktet Nettavisen og sier de kjenner seg igjen i beskrivelsen.

Les også:«Det er som om du skriver om meg»

Anklagene kom i forbindelse med en samværssak, og Robert mener de er skapt for å stoppe hans samvær med datteren. Hans advokat, Solveig Brorson Olsen, sa at beskyldninger om seksuelle overgrep er det nye våpenet i barnefordelingssaker.

Les også:- Barnevern og domstol blir manipulert av foreldre (…)

- Trussel mot rettssikkerheten
- Politiet bruker utrolig lang tid på å etterforske barneovergrep, og det er en trussel mot rettssikkerheten. Når de bruker så lang tid, så blir det ofte henleggelser også. I slike Robert-tilfeller, der man ikke helt vet, så tar etterforskningen vinter og vår, og det er ikke bra for noen av partene, sier Totland.

Totland reagerer på at advokatkollega Solveig Brorson Olsen sier at beskyldninger om overgrep er det nye våpenet i barnefordelingssaker. (…)

- For å bli verge, må man sende inn politiattest. I tillegg kan Fylkesmannen gjennomføre en kredittsjekk. (- I dag kreves politiattest bare når man skal jobbe med barn og personer med utviklingshemming.)

Bred støtte til politiattest i helse og omsorg
kommunal-rapport.no 7.12.2015
Kommunene støtter helseminister Bent Høies (H) forslag om politiattest for ansatte i helse- og omsorgstjenestene. Fagforbundet er uenige, og mener lovendringen vil være et for stort inngrep.

I dag kreves politiattest bare når man skal jobbe med barn og personer med utviklingshemming. Lovforslaget som ble sendt på høring i september lar kommunene kreve politiattest for alt personell i helse- og omsorgsyrker. Med bare få dager igjen av høringsperioden, er det kommet 19 uttalelser, blant dem fra mange kommuner. KS har per i dag ikke levert noen høringsuttalelse. (…)

- Verge tok over 400.000 kroner
aftenposten.no 21.8.2014
Hjelpevergen skal ha underslått store beløp fra to personer han var verge for, samt fra en kollega med Aspergers syndrom og sosial angst.

- Det er særlig alvorlig når man bryter den tilliten man er gitt i form av å være hjelpeverge. Man utnytter en person som gjerne er i en sårbar situasjon, sier politiadvokat Kari Bjørkhaug Trones til Bergens Tidende.

Statsadvokaten i Hordaland har etter innstilling fra politiet tatt ut tiltale om grovt underslag mot en mann i førtiårene fra Askøy.

Ifølge tiltalen skal mannen i perioden 2009 og 2010 urettmessig ha fått tak i flere hundre tusen kroner fra to personer han var hjelpeverge for, samt fra en kollega han hadde under opplæring.

Størrelsen på beløpet gjør alene at underslaget regnes som grovt. På grunn av det angivelige misbruket av en tillitsposisjon, kunne mannen uansett ha blitt tiltalt for grovt underslag.

- Det har vært en sammenblanding av den tiltalte og de fornærmedes økonomi. Da mister man fort oversikten over hva som er ens egne penger, sier politiadvokat Trones. (…)

Kontrollerer vergene
I fjor sommer ble overformynderiet lagt ned, og Fylkesmannen overtok som ny vergemåls­myndighet.

Seksjonsleder Liv Sørevik hos Fylkesmannen i Hordaland synes det er veldig trist at noen misbruker den tilliten man har fått som oppnevnt verge.

- Vergene er satt til å ivareta de personlige eller økonomiske interessene til den verge­trengende, fordi vedkommende under vergemål ikke klarer å ivareta disse selv. Vi i den nye vergemålsenheten vil gjøre det vi kan for å unngå at dette skjer i fremtiden, nettopp ved kontroll og oppfølging av vergene, sier Sørevik.

Flesteparten av vergene har regnskapsplikt for midler de ­disponerer på vegne av en annen.

For å bli verge, må man sende inn politiattest. I tillegg kan Fylkesmannen gjennomføre en kredittsjekk. (…)

(Anm: Krav om politiattest for ansatte i eldreomsorgen. Regjeringen foreslår at norske kommuner skal kunne kreve politiattest fra ansatte i kommunale helse- og omsorgstjenester (kommunal-rapport.no 9.9.2015).)

– Vi er av den oppfatning at overformynderiet har sviktet og ikke tatt vare på midlene. (- Kvinne (37) fikk millionerstatning etter trafikkulykke da hun var 8 år. Da hun ble 18 var de borte.)

(Anm: Kvinne (37) fikk millionerstatning etter trafikkulykke da hun var 8 år. Da hun ble 18 var de borte. Kvinnen fikk 1,2 millioner i erstatning etter en bilulykke da hun var liten. (…) Etter flere avslag på krav om erstatning, gikk hun til sak mot kommunen. – Vi er av den oppfatning at overformynderiet har sviktet og ikke tatt vare på midlene. Vi har saksøkt kommunen fordi de ikke har gjort det de skulle, sa advokat Therese Lohne Boehlke, som har representert kvinnen, like før rettssaken startet. (vg.no 7.7.2017).)

- Regjeringen sier nei til politiattest for personer som jobber med eldre

Vil ha politiattest for ansatte i eldreomsorgen
kommunal-rapport.no 7.5.2014
Tre storkommuner ber helseministeren innføre krav om politiattest for ansatte i eldreomsorgen. Sist forslaget ble fremmet, ble det avvist av den daværende rødgrønne regjeringen. (…)

Regjeringen sier nei til politiattest for personer som jobber med eldre
nrk.no 31.5.2013
Personer dømt for svindel og seksuelle overgrep kan ta seg av eldre uten å fremlegge politiattest. Regjeringen sier nei til kommuner som vil innføre krav om politiattest for personer som skal jobbe med eldre.

Regjeringen mener det er unødvendig med krav om politiattest for alle som jobber med eldre og demente. Kommuner som ønsker å innføre dette får dermed ikke lov.

Pleiere som hjelper eldre og demente med å dusje kan være dømt for seksuelle overgrep uten at arbeidsgiveren vet om det. Men kommuner som ønsker politiattest fra personer de ansetter får ikke muligheten til dette.

Vern for eldre registrerte i fjor 28 overgripere i det offentlige systemet. Av disse jobbet 18 av dem på institusjon. Tallet omfatter fysiske, psykiske, økonomiske og seksuelle overgrep mot eldre over hele landet. (...)

– Mange av dem som jobber innenfor denne sektoren er autorisert helsepersonell, og der har vi en mulighet til å luke ut. Prinsipielle argumenter er om dette vil skape en falsk trygghet som hindrer oss i å iverksette andre tiltak for å forebygge overgrep mot eldre, sier Øye.

Det har vært avslørt flere alvorlige overgrep mot eldre. Seks seksuelle overgrep på sykehjem i Oslo i løpet av tre år fikk helsetilsynet til å opprette sak mot kommunen i 2012.

LES OGSÅ: – For få klager på sykehjem (...)

Hun mener eldre fortjener et vern, slik som barn og utviklingshemmede har.

– Vi har nå innført politiattest for andre sårbare grupper som barn og utviklingshemmede. Det er veldig viktig at vi nå fokuserer på de eldre, sier Kvalbein.

LES OGSÅ: Lover storsatsing på omsorg (...)

(Anm: Vern for eldre (vernforeldre.no).

- Fylkesnemnda - et forvaltningsorgan - ikke en domstol!

Fylkesnemnda - et forvaltningsorgan - ikke en domstol!
dagsavisen.no 10.6.2014
At det er et forvaltningsorgan som fatter vedtak, som griper inn i den enkeltes rettigehter og plikter gjør at de kommer inn under EMK art.6 nr. 1. Men FY-nemda fyller ikke kriteriene for et "tribunal" og er derfor i strid med EMK art.6!

Fylkesnemnda har som oppgave først og fremst å fatte vedtak etter lov av 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester. Disse vedtakene dreier seg bl.a. om barneverntjenesten skal overta omsorgen for et barn, samværsspørsmål og fratakelse av foreldreansvar med eventuelt samtykke til adopsjon.

Videre fatter fylkesnemnda vedtak om tiltak for barn med atferdsvansker. Fylkesnemnda fatter også vedtak om tvangsinnleggelse av rusmiddelmisbrukere herunder gravide rusmisbrukere etter lov av 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester m.v., samt for Oslo og Akershus sitt vedkommende, tvangsvedtak etter lov av 5. august 1994 nr. 55 om smittevern. I tillegg ble fylkesnemndene for sosiale saker fra 1. januar 1999 klageorgan for visse vedtak om bruk av tvang eller makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemming. Dette følger av sosialtjenesteloven § 6A-8. (…)

Selv i de enkleste straffesaker, er rettssikkerhetsgarantiene adskillig bedre enn i alvorlige barnevernssaker.

I barnevernssaker mangler man fullstendig regler for innhenting av informasjon. (...)

Det saksbehandler skriver ned, blir ofte et viktig bevis i seg selv. I barnevernssaker bygges det derfor ofte på annen-, tredje- og fjerdehånds opplysninger, og ikke sjelden på anonyme meldinger.

Anonyme meldinger vil ofte være umulig å forsvare seg mot.

Den europeiske menneskerettsdomstol har gjentatte ganger sagt at vil det er ulovlig å bruke anonyme henvendelser på denne måte. (...)

(Anm: Omfattende evaluering av fylkesnemndene: Barna opplever prosessen i fylkesnemnda som en stor påkjenning. Barn og ungdom opplever prosessen i fylkesnemnda som meget krevende og belastende, viser en omfattende evaluering. (aftenposten.no 25.6.2015).)

(Anm: Lover (lovdata.no) og rettssikkerhet (mintankesmie.no).)

(Anm: Underkjente mer enn hver fjerde tvangsinnleggelse. Samlet ble 27,2 prosent av tvangsinnleggelsene underkjent. Og hos nesten halvparten av suicidale pasienter, var det ikke lenger grunnlag for tvang ved en ny vurdering. En studie som forskere i Bergen står bak, finner at mer enn hver fjerde tvangsinnleggelse ble underkjent når de ble vurdert av psykologspesialist eller psykiater på sykehuset. (dagensmedisin.no 2.2.2016).)

(Anm: Vergemål (Overformynderiet overført til Fylkesmannen den 1. juli 2013 iht. ny vergemålslov) (fylkesmannen.no).)

(Anm: Statens sivilrettsforvaltning (SRF) (sivilrett.no).)

(Anm: Verger (vergeportalen.no).)

(Anm: Vergeportalen.no (vergeportalen.no).)

– Barn lider under treg saksbehandling

– Barn lider under treg saksbehandling
nrk.no 18.3.2013
Leder Bernt Magne Egeland i gården til Stavanger Akuttsenter på Madla i Stavanger. Her må flere barn og unge vente i lang tid på vedtak i Fylkesnemnda.

Barn med alvorlige adferdsvansker må sitte mer eller mindre innesperret i månedsvis på grunn av treg saksbehandling i Fylkesnemnda.

– I dag ser vi det at de fort kan bli sittende i 3–5 måneder og vente på at saken skal berammes i Fylkesnemnda. Dette er svært uheldig, vi ser jo på ungdommene at de er frustrerte, de føler det er urettferdig, og noen rømmer en del, sier leder ved Stavanger akuttsenter, Bernt Magne Egeland. (...)

(Anm: Fylkesnemndene bruker for lang tid på å behandle barnevernssaker. Kan ta over fire måneder. FÅR KRITIKK: Barne- og familieminister, Solveig Horne, får i en knusende rapport kritikk for altfor lang saksbehandlingstid i barnevernssaker. (dagbladet.no 29.6.2015).)

- Misvisende om fylkesnemndene.

Misvisende om fylkesnemndene.
Geir Kjell Andersland, nemndsleder, medlem av særdomsutvalget.
aftenposten.no 26.6.2015
(…) Videre er Bjøros beskrivelse av fylkesnemndenes arbeidsmåte lite i samsvar med hva som faktisk foregår. Det er ikke korrekt at det i fylkesnemnda er «stort sett ingen bevisprøving for å finne sannheten bak det som kan fremstå som systematisk manipulering». (…)

Fylkesnemnda er et uavhengig og upartisk, domstolslignende organ. Saksbehandlingen følger i hovedsak tvistelovens regler tilsvarende det som gjelder for prosessene i de ordinære domstoler. Fylkesnemnda hører de vitnene sakens opplysning krever, og der er full kontradiksjon. Fylkesnemnda oppnevner egne sakkyndige om det vurderes nødvendig, og det er alltid minst ett fagkyndig medlem blant nemndas medlemmer. Det er de samme rettssikkerhetsgarantier i fylkesnemndene som i domstolene. Så hva mener Bjøro med at rettssikkerheten i fylkesnemndene er «formell, nesten uten realitet»? (…)

(Anm: Geir Kjell Andersland, fylkesnemndleder og medlem av særdomstolsutvalget. Rettssikkerhet og tillit. Fylkesnemndene ble opprettet i 1993 for å sikre rettssikkerheten ved blant annet vedtak om barnevernets omsorgsovertagelse av barn. I en fersk rapport fra Oxford Research bekreftes at "Fylkesnemnda oppfyller de grunnleggende prosessuelle rettssikkerhetskravene". (aftenposten.no 21.7.2015).)

(Anm: Bjørn Bjøro, konsulent, tidligere ansatt i barnevern. Fylkesnemnda uten reell rettssikkerhet. Fylkesnemndsleder Geir Kjell Andersland spør i Aftenposten 26. juni hva jeg mener med at rettssikkerheten i fylkesnemndene er «formell, nesten uten realitet». Temaet er omfattende, og jeg skal her bare peke på noe. (aftenposten.no 7.7.2015).)

- Bedre rettslig behandling av barnesaker? (- Bidraget presenterer viktige vurderinger og forslag fra Særdomstolsutvalget som nylig overleverte NOU 2017: 8 til BLD og JD.)

(Anm: Bedre rettslig behandling av barnesaker? Sammendrag. Bidraget presenterer viktige vurderinger og forslag fra Særdomstolsutvalget som nylig overleverte NOU 2017: 8 til BLD og JD. Utvalget foreslår blant annet at saker som vedrører barns bosted, omsorg og samvær med foreldre som ikke lever sammen, skal behandles av samme avgjørelsesorgan. Dette vil erstatte dagens ordning hvor barnevernsaker behandles i fylkesnemndene og foreldretvister i tingrettene. Utvalget mener at barnesakene bør behandles av et mindre utvalg tingretter med særlig kompetanse innen hele det barnefaglige området og med en størrelse som sikrer et sterkt fagmiljø på feltet. Fylkesnemndene foreslås nedlagt, og fylkesnemndslederne overføres til de spesialiserte tingrettene som dommere. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 02 / 2017 (Volum 15) Side: 169-183.)

(Anm: Mange barn blir ikke hørt. I halvparten av barnevernssakene som avgjøres i fylkesnemnda, blir utfallet slik barnet har ønsket det. Men i mange saker kommer barnet fremdeles ikke til orde. (uit.no.no 10.4.2015).)

(Anm: Debatt Pernille Pettersen Smith direktør, Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker. Rettssikker behandling til det beste for barnet. Like viktig som rask og effektiv saksbehandling, er det at avgjørelsen er god og riktig for barnet det gjelder. Det er de mest alvorlige barnevernssakene som behandles i Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker. Saksbehandlingen skal være betryggende, rask og tillitsskapende, skriver Pernille Pettersen Smith. (aftenposten.no 1.7.2015).)

- Fylkesnemnda er intet rettsvern

Fylkesnemnda er intet rettsvern
Bjørn Bjøro, konsulent, tidligere ansatt i barnevern
aftenposten.no 20.6.2015
Fylkesnemndsleder Geir Kjell Andersland går i Aftenposten 19. juni i forsvar for den seneste tids kritikk av barnevernet. Jeg vil derfor kort oppsummere mine erfaringer etter at jeg arbeidet ti år i barnevernet og etter det har vært rådgiver i enkelte barnevernssaker. Barnevernet er i stor grad preget av svak faglighet. Når barnevernet mener at det kan være grunnlag for å vurdere å ta omsorg, er det vanlig at barnevernet systematisk utelater vesentlig av de positive sidene fra sine dokumenter, men fordreier virkeligheten ved i størst grad å ta med det andre. Dermed bygges opp et ufullstendig og systematisk skjevt bevisbilde. Fylkesnemnda får seg forelagt det skjeve skriftlige materialet. Men der er det stort sett ingen bevisprøving for å finne sannheten bak det som kan fremstå som systematisk manipulering. Stort sett er det nok med bevisfremleggelse. Dermed svikter Fylkesnemnda fundamentalt i rettssikkerheten. Den er formell, nesten uten realitet. Dette forsterkes ved sakkyndige innkjøpt av barnevernet, og av at advokater tillates å bruke for små ressurser. Dessverre er det bare litt bedre i tingretten, og det er vanskelig å få en sak for lagmannsretten.

Det er imidlertid et lyspunkt: Statsråd Solveig Horne har tatt kritikken alvorlig, og det skal fremover pågå et arbeid med å se på mange sider av barnevernet, også rettssikkerheten. (…)

(Anm: Omfattende evaluering av fylkesnemndene: Barna opplever prosessen i fylkesnemnda som en stor påkjenning. Barn og ungdom opplever prosessen i fylkesnemnda som meget krevende og belastende, viser en omfattende evaluering. (aftenposten.no 25.6.2015).)

(Anm: Fylkesnemnda og rettssikkerheten. I Aftenposten 7. juli kommer konsulent, tidligere ansatt i barnevern, Bjørn Bjøro, med et nytt usaklig og mistenkeliggjørende innlegg mot barnevernet og Fylkesnemnda, som ikke bør stå uimotsagt. Som tidligere legmedlem av Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker for Oslo og Akershus fikk jeg med meg bortimot 30 saker i nemnda. (aftenposten.no 15.7.2015).)

- Mobbeskandalen som ble forsøkt tiet i hjel

Mobbeskandalen som ble forsøkt tiet i hjel
aftenposten.no 17.6.2014
Det er mer enn trist når en kommune først svikter et mobbeoffer og så gjør det den kan for å skjule det.

STAVANGERS OPPVEKSTDIREKTØR sier at det «alltid er leit og trist når elever mobbes». Det er mer enn trist når en kommune først svikter et mobbeoffer og så gjør det den kan for å skjule det.

En elev ble utsatt for systematisk mishandling og mobbing på en av Stavangers barneskoler fra 2002 til 2007. Stavanger Aftenblad har fortjenstfullt avslørt ikke bare skolens opprørende unnfallenhet overfor eleven, men også kommunens pinlige forsøk på å skyve saken under teppet for å unngå tap av omdømme og prestisje.

Volden og mobbingen er veldokumentert, det samme er skolens og kommunens manglende evne til å stoppe den.

Les saken hos Stavanger Aftenblad (...)

(Anm: Bliver du ofte mobbet af dine kollegaer? Så er din risiko for at udvikle depression ni gange større end hos den almene befolkning. Det viser ny dansk forskning. (videnskab.dk 30.1.2015).)

(Anm: Mobbing koster samfunnet milliarder - Samfunnet kunne vært spart for enorme summer hvis mobbing hadde blitt forebygget bedre. (nrk.no 27.2.2011).)

(Anm: Nye funn om mobbing: – Må tas tak i, sier forskeren. (…) – Mobbing er en form for kronisk sosialt stress (…)  som kan ha betydelige helsemessige konsekvenser hvis den ikke tas tak i tidlig. (…) Økt risiko for hjertesykdom og diabetes. Tidligere er det kjent at mobbing kan knyttes til psykiske lidelser. Den nye forskningen viser at unge mobbeofrene også kan ha større sjanse for å få hjertesykdom og diabetes i voksen alder. (aftenposten.no 14.3.2017).)

(Anm: Sammenheng mellom mobbing og posttraumatisk stress. Forskning viser at nær seks av ti som er blitt mobbet har symptomer på posttraumatisk stressforstyrrelse. (dagensmedisin.no 6.3.2015).)

(Anm: Harket om mobbingen: – Det var mange vonde år - Flere mobbeofre fortalte i dag sine historier til landets toppolitikere. En av dem var popstjernen Morten Harket, som ble mobbet som barn. – Jeg ble banket opp. Det husker jeg godt. I perioder skjedde det daglig. (nrk.no 30.1.2015).)

(Anm: Mobbeoffer får 2 millioner i erstatning fra kommune. Ulstein kommune i Møre og Romsdal er av Sunnmøre tingrett dømt til å betale 2 millioner kroner i erstatning til en 28 år gammel mann som i oppveksten ble utsatt for omfattende mobbing. Ålesund (NTB): – Jeg har valgt å ikke ha de store forhåpningene, for hvis jeg ikke hadde vunnet fram, ville en slik dom vært knusende. Nå er jeg veldig glad for å bli trodd, sier Glen Børge Løset Flø fra Ulstein til Sunnmørsposten. (nettavisen.no 23.11.2016).)

– Nytteløst å klage (– Jeg følte meg helt alene og forlatt)

– Nytteløst å klage
nrk.no 5.3.2014
– Jeg kommer aldri til og glemme det stedet, sier Adine Montia, som bodde på Motivasjonskollektivet i 2007.

Ungdommene opplevde at det var nytteløst å klage på hvordan de ble behandlet på Motivasjonskollektivet. – Jeg følte meg helt alene og forlatt, sier Adine Montia.

Etter å ha sett Brennpunkt-dokumentaren «Med tvang skal vondt fordrives», lovte fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland at de følger institusjonen Motivasjonskollektivet tett, og oppfordret ungdom som opplever overgrep til å klage.

Men de som har bodd der tidligere har ingen tro på endring.

– Vi fikk aldri noe medhold likevel, så hvorfor klage, spør Jens, som var på Motivasjonskollektivet to ganger i 2006 og 2008.

Adine Montia, som var på Motivasjonskollektivet i 2007, gjorde et forsøk på å klage. I tvangsprotokollen for hendelsen 12. august 2007 står det at Adine ble ført inn på isolat med makt fordi hun var «aggressiv og verbalt utagerende» og ikke ville «følge korrigeringer på sin atferd». (...)

(Anm: – Overgrep slutter ikke om man blir pensjonist - Eldre overgrepsofre får ikke like gode tilbud og oppfølging som yngre ofre, mener forsker. (dagensmedisin.no 25.8.2014).)

– Ungdom kan ta skade av å bo her

– Ungdom kan ta skade av å bo her
nrk.no 26.8.2014
Fylkesmannen mener Motivasjonskollektivet på Eidsvoll har fått sjanse på sjanse, og vil stenge korttidsavdelingen på den omstridte barnevernsinstitusjonen.

Barnevernsinstitusjonen skal hjelpe ungdom med rus- og adferdsproblemer og har fått kritikk i flere år for bruk av tvang og isolat.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus sendte mandag ut varsel om at korttidsavdelingen ved barnevernsinstitusjonen Motivasjonskollektivet kan bli stengt fordi institusjonen drives på en sånn måte at ungdommene kan bli skadet.

Les mer: Vedtaket fra Fylkesmannen

Les mer: Motivasjonskollektivets egen side

– Vi har vært på et nytt og uanmeldt tilsyn, og i de samtalene vi hadde, særlig med beboerne, ser vi at det institusjonen har rettet opp før, har falt tilbake til den gamle måten å gjøre det på. Da er vi nødt til å melde at dette kan vi ikke akseptere, sier Valgerd Svarstad Haugland, fylkesmann i Oslo og Akershus. (…)

(Anm: Bakgrunn: – Motivasjonskollektivet var som et fengsel Ungdommer som har bodd på Motivasjonskollektivet i Eidsvoll forteller om utstrakt bruk av tvang og rigide regler. (nrk.no 4.3.2014).)

– Følte vi møtte en helsemafia

– Følte vi møtte en helsemafia
aftenposten.no 22.6.2014
Det er opplevelsen Unni Tobiassen Lie sitter igjen med etter å ha mistet sønnen Benjamin (22).

Benjamin (22) Ble funnet død i sykehussengen i 2009, dagen etter en kneoperasjon. Sykehuset meldte at han døde av blodpropp i lungene. Senere viste det seg at han hadde fått store doser morfin, og at det var gitt motgift under gjenopplivning.Benjamin lå uten tilsyn i fem timer den skjebnesvangre natten, sykepleieren på vakt lå og sov.Fylkeslegen opprettet tilsynssak, men konkluderte med at det ikke hadde skjedd noe straffbart. Helsetilsynet anbefalte ikke etterforskning, men politiet gikk inn på eget initiativ. I 2010 ble Ringerike sykehus bøtelagt.

Benjamin (22) ble funnet død i sykesengen i 2009 etter det som skulle være en ukomplisert kneoperasjon.

I ettertid opplevde familien at ledelsen ved Ringerike sykehus forsøkte å skjule årsakene til dødsfallet. Helsetilsynet anbefalte ikke videre etterforskning, men politiet valgte på eget initiativ å etterforske. I april 2010 ble sykehuset ilagt en bot på 500.000 kroner, men ingen ble straffet.

- Vi følte vi møtte en helsemafia, sier mor til Benjamin, Unni Tobiassen Lie.

Fredag fortalte Aftenposten hvordan mor og far til Daniel (2), som døde i etterkant av en mandeloperasjon på Molde sjukehus, opplevde at helsepersonell angivelig forsøkte å samordne seg før de skulle i politiavhør. Og hvordan helsepersonell skal ha opplevd press og utskjelling.

Les også: - Sykehusledere hindrer varsling om feilbehandling

Flere pårørende har lignende opplevelser som Lie og foreldrene til Daniel. Sakene har ulike forløp, men følgende er felles:

En årelang kamp for å finne ut hva som egentlig skjedde da deres barn døde helt uventet. Sykehusene er mer opptatt av å tildekke og å ta hensyn til egne ansatte, enn av å komme til bunns i sakene, og lære av feil. (…)

(Anm: Klager: Fylkeslegen – Helsetilsynet (Statens helsetilsyn) - Fylkesmannen - Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker (mintankesmie.no).)

(Anm: Endelig rapport: Alvorlige blødninger hos to barn etter mandeloperasjon– fikk ikke forsvarlig helsehjelp. Bakgrunnen for dette tilsynet var en uventet alvorlig hendelse der en fem år gammel pike fikk akutt og alvorlig blødning ni dager etter mandeloperasjon på en privatklinikk. Etter at det stedlige tilsynet fant sted, ble det varslet om en ny hendelse der også en gutt på fire år fikk alvorlige blødninger fire dager etter mandeloperasjon ved samme klinikk. Gutten døde som følge av den alvorlige komplikasjonen. Ved utførelsen av mandeloperasjonene ble det benyttet diatermi (høyfrekvent vekselstrøm ved lav spenning for å varme opp vevet), såkalt «varm kirurgi».  Diatermiapparatet var rutinemessig innstilt på maksimal effekt. Den aktuelle operatøren var daglig leder og kirurg ved klinikken. Han representerte derfor virksomheten, i tillegg til at han utførte samtlige mandeloperasjoner ved klinikken.  (helsetilsynet.no 9.3.2017).)

(Anm: Sivilombudsmannen (SOM) (mintankesmie.no).)

(Anm: Sykehus, forvaltning, skader, dødstall og kvalitet (mintankesmie.no).)

- Ikke bedre for syke barn

Ikke bedre for syke barn
aftenposten.no 24.4.2014
Både Brage og Gard har autisme. Moren Siw Brauter bruker mesteparten av dagen på å kjempe mot kommunen og Nav for å få det tilbudet spesialistene mener hun trenger FN har kritisert Norge for å bryte barns rettigheter. UNICEF mener lite skjer.

– Ser vi på tilsynsrapportene som har kommet de siste årene, fra Helsetilsynet, Utdanningsdirektoratet og om barneboliger, ser vi at kommunene i Norge i stor grad bryter det regelverket de er satt til å forvalte. Det begås også til dels alvorlige brudd på barnekonvensjonen, sier juridisk rådgiver Ivar Stokkereit i UNICEF Norge.

– Jeg opplevde en kommunal saksbehandler som sa til meg at de ikke trenger å bry seg om barnekonvensjonen, for brudd på den får ingen konsekvenser, sier Siw Brauter.

Hun har to sønner med autisme, og har på vegne av eldstemann meldt inn myndighetene til FN-komiteen for tre brudd på konvensjonen. (…)

Fakta - Syke barn
-  Torsdag før påske diskuterte Stortinget situasjonen for familier med svært syke barn. Det skjedde etter Aftenpostens artikler om hvordan kommunene kan overstyre statlig helsetjenestes klare anbefalinger.
- Politikere fra alle partier er enige om at noe må gjøres. Men de vil ikke gripe inn i det kommunale selvstyret.

FNs barnekonvensjon
- Inneholder 42 punkter som sier hvilke rettigheter alle barn har.
- Ble vedtatt 20. november 1989, Norge ratifiserte den 8. januar 1991.
- Krever at medlemslandene anerkjenner og respekterer barns grunnleggende rettigheter til liv, utvikling, beskyttelse og deltagelse. Det er staten som har ansvaret for at barns rettigheter blir fulgt opp. (...)

(Anm: Lover (lovdata.no) og rettssikkerhet (mintankesmie.no).)

- Utviklingshemmede overgrepsofre forsvinner i krimstatistikken (- SLÅR ALARM OM SYSTEMSVIKT: - Vi er svært bekymret for rettssikkerheten til utviklingshemmede i Norge, sier Tone Davik (t.v) ved Politihøgskolen i Oslo og Kristin K. Fjell ved Barnehuset i Bergen.)

Utviklingshemmede overgrepsofre forsvinner i krimstatistikken
dagbladet.no 23.6.2010
Verken politiet eller domstolene fører statistikk over utviklingshemmedes skjebne i straffesaker. Eksperter slår alarm om oppsiktsvekkende få dommeravhør, forskjellsbehandling, og manglende politiopplæring.

(Dagbladet): Dagbladets gjennomgang viser systemsvikt på flere plan i oppfølgingen av utviklingshemmede som fornærmet part i overgrepssaker.

 • otal mangel på statistikk og oversikt over utviklingshemmede i politi- og rettssystemet.
 • Oppsiktsvekkende få dommeravhør av utviklingshemmede.
 • Tilfeldigheter og forskjellsbehandling i forhold til hvilke utviklingshemmede som undergår dommeravhør.
 • Mangler ved lovverk og forskrifter.
 • Nesten ingen undervisning i avhør av utviklingshemmede.

- Vi er svært bekymret for rettssikkerheten til utviklingshemmede i Norge, sier Kristin K. Fjell, leder av Barnehuset i Bergen og Tone Davik, ansvarlig for dommeravhørs-
utdanningen ved Politihøgskolen i Oslo. (...)

Dagbladets gjennomgang av barnehusenes årsrapporter, viser at ingen har laget egen statistikk over eller tematisert utviklingshemmede som har vært ved barnehusene. (...)

Dagbladets gjennomgang av flere politietterforskninger av mulige overgrep mot utviklingshemmede, har bl.a. avdekket at det skorter på bruk av ekstern kompetanse. Davik og Fjell bekrefter at barnehusene og Kripos sjelden kontaktes for faglig bistand. (…)

Mistanke om seksuelle overgrep etter straffelovens §200, gir automatisk rett til bistandsadvokat for fornærmede under 16 år. Men utviklingshemmede har av ukjente grunner ikke samme automatiske rettighet.

- I en sak opplevde jeg å måtte slåss for å bli oppnevnt som bistandsadvokat for en utviklingshemmet kvinne, som hadde problemer med å utrykke seg verbalt om overgrepet hun trolig var blitt utsatt for. Dette er et kroneksempel på forskjellsbehandling av utviklingshemmede, og et hull i loven som må tettes, sier advokat Toril Wik. (…)

(Anm: Politiet, etterforskning, politianmeldelser (Spesialenheten for politisaker) (mintankesmie.no).)

(Anm: Medisinering av psykisk utviklingshemmede (Lørdagsrevyen 12.11.2011).)

(Anm: Tror psykose­medisin tok livet av Renate. Da søsteren til Anniken Hoel døde brått, sto familien uten svar. Til det viste seg at «plutselig død» var en mulig bivirkning av medisinene hun tok. (nrk.no 13.3.2017).)

(Anm: Overmedisinering av eldre (NRK Dagsrevyen) (…) Flere eldre dør av overmedisinering. (...) Vi er kommet dit at vi aksepterer lettere at pasienter dør av bivirkninger av medisiner enn av selve sykdommen. (nrk.no 10.2.2017).)

(Anm: Moren (85) ble syk av behandlingen på sykehjem: – Hadde ikke forventet at de skulle ødelegge et menneske med medisiner. Beboere på norske sykehjem bruker i gjennomsnitt syv medikamenter hver, viser tall fra Regjeringens demensplan 2020. Ofte er tallet mye høyere. (tv2.no 18.5.2017.)

(Anm: Han blei medisinert til døde (nrk.no 12.11.2011).)

(Anm: Havarikommisjoner (undersøkelseskommisjoner) (mintankesmie.no).)

(Anm: Bruk av annengenerasjons antipsykotiske legemidler øker parametre for metabolsk syndrom. (dgnews.docguide.com 17.3.2016).

- Konklusjoner: Annengenerasjons antipsykotika forårsaker signifikant flere endringer i metabolske parametere, og øker risikoen for å utvikle metabolsk syndrom og tilhørende lidelser som diabetes mellitus type II og cerebrovaskulære ulykker.

(Anm: Konklusjoner: Annengenerasjons antipsykotika forårsaker signifikant flere endringer i metabolske parametere, og øker sjansene for å utvikle metabolsk syndrom og tilhørende lidelser som diabetes mellitus type II og cerebrovaskulære ulykker. (Conclusions: Second-generation antipsychotics cause significantly more changes in the metabolic parameters, increasing the chances of developing metabolic syndrome and associated disorders like diabetes mellitus type-II and cerebrovascular accidents. Indian J Psychiatry. 2011 Apr-Jun; 53(2): 128–133.)

- Metabolsk syndrom og risiko for kreft. En systematisk gjennomgang og meta-analyse. (- Konklusjoner. Metabolisk syndrom er forbundet med økt risiko for vanlige kreftformer, for enkelte kreftformer er risikoen forskjellig mellom kjønn, populasjoner og definisjoner av metabolsk syndrom.)

(Anm: Metabolic Syndrome and Risk of Cancer. A Systematic Review and Meta-analysis. Abstract Objective—Available evidence supports the emerging hypothesis that metabolic syndrome may be associated with the risk of some common cancers. We did a systematic review and meta-analysis to assess the association between metabolic syndrome and risk of cancer at different sites. Conclusions—Metabolic syndrome is associated with increased risk of common cancers; for some cancers, the risk differs betweens sexes, populations, and definitions of metabolic syndrome. Diabetes Care. 2012;35(11):2402-2411.)

(Anm: Dopaminmangel: Hva du trenger å vite. (Dopamine deficiency: What you need to know) (medicalnewstoday.com 17.1.2018).)

- Behandling med antidepressiva og risiko for demens. (- KONKLUSJON: Forekomsten av demens hos pasienter er assosiert med bruk av antidepressiva.)

(Anm: Behandling med antidepressiv og risiko for demens: En populasjonsbasert, retrospektiv case-control studie. (…) KONKLUSJON: Forekomsten av demens hos pasienter er assosiert med bruk av antidepressiva. (CONCLUSIONS: The incidence of dementia in patients is associated with antidepressant medication use.) J Clin Psychiatry. 2016 Jan;77(1):117-22.)

(Anm: Dopamin i det mediale amygdala-nettverk formidler menneskelige bånd (bindinger) (Dopamine in the medial amygdala network mediates human bonding.) Abstract Research in humans and nonhuman animals indicates that social affiliation, and particularly maternal bonding, depends on reward circuitry. Although numerous mechanistic studies in rodents demonstrated that maternal bonding depends on striatal dopamine transmission, the neurochemistry supporting maternal behavior in humans has not been described so far. Proc Natl Acad Sci U S A. 2017 Feb 13. pii: 201612233.)

(Anm: Det allerførste udtryk for liv lever stadig inden i os. En cellemaskine så kraftig, at den lagde grunden til alt liv, kan fortælle os, hvordan det hele begyndte. (jyllands-posten.dk 17.12.2017).)

- Antipsykotika-indusert dopamin supersensitivitetspsykose (SP): Farmakologi, kriterier og terapi. Til slutt beskriver vi 3 antipsykotiske seponeringssyndrom (bivirkninger grunnet nedtrapping av doser), som ligner de som er sett med andre CNS-legemidler, og vi foreslår tilnærminger for å behandle, potensielt forhindre eller midlertidig administrere SP.

(Anm: Antipsykotika-indusert dopamin supersensitivitetspsykose (SP): Farmakologi, kriterier og terapi. Til slutt beskriver vi 3 antipsykotiske seponeringssyndrom (bivirkninger grunnet nedtrapping av doser), som ligner de som er sett med andre CNS-legemidler, og vi foreslår tilnærminger for å behandle, potensielt forhindre eller midlertidig administrere SP. (Antipsychotic-Induced Dopamine Supersensitivity Psychosis: Pharmacology, Criteria, and Therapy. Finally, we describe 3 antipsychotic withdrawal syndromes, similar to those seen with other CNS drugs, and we propose approaches to treat, potentially prevent, or temporarily manage SP.) Psychother Psychosom 2017;86:189-219.)

- Studien viser sammenhengen mellom metabolsk syndrom og risiko for kognitive sykdommer.

(Anm: Study shows link between metabolic syndrome and risk of cognitive disorders. A study presented at the European Academy of Neurology Congress in Amsterdam has shown that obesity alone is not a risk factor for cognitive disorders, but commonly associated co-morbidities such as diabetes, high blood pressure, and metabolic disorders are. Dementia diseases in patients who suffer from diabetes are often treated inadequately, a new research paper reveals. It has long been supposed that patients with metabolic syndrome are more likely to suffer from cognitive impairment - and to a greater extent. Reasons are thought to include chronic inflammatory processes which can induce neuroinflammatory and neurodegenerative changes. Whether obese individuals without risk factors such as diabetes mellitus, metabolic disorders and the presence of albumin in the urine have an increased risk of cognitive impairment is still little researched. (news-medical.net 27.6.2017).)

(Anm: Metabolic Syndrome Components Are Associated With Symptomatic Polyneuropathy Independent of Glycemic Status. Diabetes Care 2016 (Published online before print March 10, 2016).)

(Anm: Patients With Polyneuropathy Receive Long-Term Opioid Therapy, No Clear Benefit. CHICAGO -- May 23, 2017 -- Polyneuropathy is associated with an increased likelihood of long-term opioid therapy, but therapy does not appear to improve functional status, according to a study published online by JAMA Neurology. Polyneuropathy is a common painful condition, especially among older patients, which can result in functional impairment. (dgnews.docguide.com 23.5.2017).)

(Anm: Prepsychosis links with elevated metabolic syndrome. MADRID – Untreated people at high risk for developing psychosis also showed an increased prevalence of certain components of metabolic syndrome in data collected from 163 German study participants, a finding that gives new insight into the well-documented but poorly delineated link between schizophrenia and metabolic syndrome. (...) He also suggested prescribing antipsychotic medications that pose the lowest risk for causing further metabolic derangements in patients. (clinicalpsychiatrynews.com.com 2.4.2016).)

(Anm: Joachim Raese, MD. Metabolic syndrome is defined by the aggregation of hypertriglyceridemia, low high-density lipoprotein (HDL) levels, elevated fasting glucose, hypertension, and increased waist circumference. Metabolic syndrome confers an increased risk of developing diabetes and of dying from coronary artery disease. Cardiovascular disease is the leading cause of death among patients with schizophrenia, who have a life expectancy about 20 years shorter than the general population. (…) For a more detailed discussion, I suggest watching a YouTube video that we have prepared. (cmeinstitute.com 27.4.2016).)

(Anm: Video Lecture 8: Metabolic Syndrome Lectures 1 (By Dr. Joachim Raese) (youtube.com).)

(Anm: - Lege får 30 år til livstid for drap i sak i L.A. knyttet til pasienters overdoser. (Doctor gets 30 years to life for murders in L.A. case tied to patients' overdoses.) (…) En dommer dømte fredag en lege i Rowland Height til 30 år til livstid i fengsel for drapene på tre av sine pasienter som følge av dødelig overdose, en dom som satte sluttstrek i en "landmark"-sak som enkelte medisinske eksperter sier kan endre hvordan leger i hele landet håndterer forskrivningen av reseptbelagte legemidler. (latimes.com 5.2.2016).)

(Anm: Diskriminering, feilmedisineringer hos mennesker med utviklingshemming og utfordrende atferd (psykofarmaka; antidepressiva, antipsykotika, sovemedisiner) etc. (mintankesmie.no).)

(Anm: På tide å revurdere? (Time to rethink?) Legemiddelbehandlinger hos mennesker med utviklingshemming og utfordrende atferd (Drug treatments in people with intellectual disability and challenging behaviour disabilities) Editorials (Lederartikkel) BMJ 2014;349:g4323 (Published 04 July 2014).)

(Anm: - Slår sovepiller os ihjel? (- Studiet er det største af sin slags på globalt plan og har også undersøgt sammenhængen mellem brug af antidepressiver og antipsykotika og dødelighed. Også her fandt forskerne en overdødelighed.) (videnskab.dk 21.3.2016).)

(Anm: Pris til Thomas Ergo Aftenblad-journalist Thomas Ergo (43) ble overrasket da han torsdag fikk pris for sitt engasjement for rettssikkerheten for folk med utviklingshemming. Journalist Thomas Ergo (43) har i flere år laget saker om rettssikkerheten for utviklingshemmede i Norge. (aftenbladet.no 26.4.2014).)

(Anm: Menneskerettigheter (Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) i Strasbourg) (mintankesmie.no).)

- Abilify (Aripiprazole) og andre typer antipsykotika kan utløse aggresjon?

Pharmacovigilance Risk Assessment Committee
27 March 2015 EMA/PRAC/176901/2015
Pharmacovigilance Risk Assessment Committee - Adopted at the PRAC meeting of 9-12 March 2015

This1.1. Aripiprazole – Aggression and related events - Aripiprazole (Abilify EMEA/H/C/000471, Abilify Maintena EMEA/H/C/002755) (…)

Date of adoption 12 March 2015
Recommendation
Having considered the available evidence in the literature and from individual case safety reports, the PRAC has agreed that the MAH(s) of aripiprazole-containing medicinal products should submit a variation within 2 months, to amend the product information as described below (new text underlined).

Summary of Product Characteristics: Section 4.8 – Undesirable effects: Tabulated list of adverse reactions Psychiatric disorders

Frequency ‘not known’: aggression

Package Leaflet: Section 4: Possible side effects

The following side effects have been reported since the marketing of oral aripiprazole but the frequency for them to occur is not known: Aggression

The PRAC has further agreed that the MAH for Abilify and Abilify Maintena should submit in the next PSUR (data lock point 16/07/2015), a cumulative review of aripiprazole overdose and the risk of aggression and related events. (…)

(Anm: The European Medicines Agency (EMA) (tidligere EMEA) (den europeiske legemiddelkontrollen) (mintankesmie.no).)

(Anm: PSUR Repository blir obligatorisk fra 13. juni. Fra og med 13.juni 2016 vil det være obligatorisk å benytte PSUR Repository ved innsendelse av PSUR for alle legemidler til humant bruk, godkjent i sentrale og nasjonale (MRP, DCP, NP) prosedyrer. (legemiddelverket.no 8.6.2016).)

- Abilify bliver forbundet med ludomani og hyperseksualitet

Abilify bliver forbundet med ludomani og hyperseksualitet
dagenspharma.dk 9.11.2015
Da man ikke har kunnet afvise, at Lundbecks antipsykotiske lægemiddel Abilify har udløst ludomani eller en overdreven kønslyst hos nogle forbrugere, kræver de canadiske sundhedsmyndigheder nu, at produktets indlægsseddel gør opmærksom på det.

Brugen af Lundbecks Abilify og Abilify Maintena, som bliver brugt til behandling af skizofreni, kan ikke udelukkes at føre til ludomani og hyperseksualitet. Derfor bliver indlægssedlerne for de to produkter nu ændret efter krav fra de canadiske myndigheder. Det skriver Børsen. I 14 ud af 18 internationale tilfælde af ludomani forbundet med brugen af Abilify, […]

- Det var lørdag formiddag mannen, som har vært savna siden torsdag, ble funnet omkommet i Åsen.

Levanger-ordfører: – Dette skal ikke skje
nrk.no 10.5.2015
Ordføreren i Levanger ønsker en gjennomgang av det som skjedde da en 47 år gammel autistisk mann forsvant på tur med en kommunal institusjon. Mannen ble funnet omkommet lørdag formiddag.

– Dette er ufattelig trist. Jeg tenker spesielt på den omkomne, men også på familie, turkompiser og folk som kjenner de godt, sier ordfører i Levanger, Robert Svarva (Ap).

Det var lørdag formiddag mannen, som har vært savna siden torsdag, ble funnet omkommet i Åsen.

På tur i ulendt område
Den 47 år gamle mannen hadde autisme og var hørselshemmet, og var på fjelltur med en kommunal institusjon da han ble borte.

De hadde vært på en tur opp til Skordalsvola i Åsen, som ligger mellom Levanger og Stjørdal, torsdag formiddag. Det var på vei tilbake at mannen kom bort fra de andre.

Det var sju andre brukere med på turen og to ansatte. Området er bratt og ulendt med mye skog, og leteforholdene ble beskrevet som vanskelige. (…)

– Virker klokt
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag opplyser til NRK at de foreløpig ikke har mottatt noen henvendelse fra Levanger kommune, men støtter kommunens beslutning:

– Fylkesmannen synes det virker klokt å få tatt en uhildet gjennomgang etter en slik tragisk hendelse, sier kommunikasjonsrådgiver Robert Morberg ved Fylkesmannen i Nord-Trøndelag til NRK. (...)

(Anm: Jente med autisme ble kastet av fly. (…) - Kapteinen snakket ikke med oss, men landet flyet og ba politiet geleide oss av flyet fordi han ikke følte seg komfortabel med å ha henne om bord, sier moren Donna Beegle i et intervju med ABC News. (nettavisen.no 14.5.2015).)

(Anm: Piloten kastet Juliette (15) av flyet på grunn av adferdsproblemer: Mente det var ubehagelig å fly med den autistiske jenta. Moren vil saksøke flyselskapet. (…) Kort tid etter annonserte piloten at de kom til å gjøre et nødstopp i Salt Lake City på grunn av en passasjer om bord i flyet med «atferdsproblemer». (…) Jentas mor skal ha reist seg og spurt de andre passasjerene om noen hadde problemer med at hennes datter var om bord i flyet, noe de ikke skal ha hatt. (dagbladet.no 15.5.2015).)

- Sorteringssamfunnet er farlig nær

- Sorteringssamfunnet er farlig nær
aftenposten.no 23.5.2014

Geir Lippestad frykter at barn med hjelpebehov ikke er velkomne. I juni er det ett år siden han mistet datteren Rebekka. Den dagen syke barn ikke har verdi i samfunnet, er det også slutt på menneskeverdet, sier Geir Lippestad. (…)

- De siste månedene har Aftenposten skrevet om familier med stort behov for hjelp, og hvordan «velferdsflyktninger» leter etter kommuner som vil gi dem et anstendig tilbud. Kjenner du deg igjen i dette? (...)

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

- Hvorfor er ledere i stat og kommune så redde for at medarbeiderne tar opp feil og skjevheter offentlig?

Kaldt ytringsklima
Kommentator Johnny
aftenposten.no 5.5.2014
Hvorfor er ledere i stat og kommune så redde for at medarbeiderne tar opp feil og skjevheter offentlig? (...)

Trodde du at det var fritt frem for å skrive i avisen eller fortelle på Facebook om gale ting, som ledelsen gjerne vil skyve under teppet, på din arbeidsplass? Eller at lovverket gir deg et vanntett vern mot represalier, dersom du tar opp sterkt kritikkverdige forhold på jobben?

Glem det. Grobunnen for varsling og ytringsfrihet er skrinnere enn vi kanskje liker å tro i norsk arbeidsliv generelt – og i offentlig sektor spesielt. Og de som tør å melde fra opplever til tider negative reaksjoner, som kan få store konsekvenser for deres egen trivsel og karrière. Eller for å sitere forskningsleder Sissel Trygstad i forskningsstiftelsen Fafo:

«Jeg vil ikke anbefale å melde fra om kritikkverdige forhold hvis din arbeidsplass ikke har gode rutiner for varsling, hvis det ikke er tillitsvalgte eller verneombud der og dersom den ansvarlige for de forhold du varsler om også er sjefen din. I slike tilfeller kan varsling være risikofylt.»

Ordene falt under et seminar i forrige uke, der ferske resultater fra et samarbeidsprosjekt om ytringsfrihetens vilkår, blant annet i norsk arbeidsliv, ble lagt frem. Prosjektet er finansiert av Fritt Ord, og foruten Fafo medvirker også Institutt for samfunnsforskning.

Dersom vi ser på varsling i arbeidslivet generelt, viser det seg at:

 • 13 prosent av alle som har tatt opp kritikkverdige forhold på sin arbeidsplass har opplevd negative reaksjoner fra sine sjefer. Det betyr ca. 45.000 arbeidstagere totalt.
 • En av tre arbeidstagere opplever at muligheten til å omtale alvorlige kritikkverdige forhold begrenses av egne overordnede – eller av vedkommendes arbeidsavtale. (...)

«Ombudsmannen har lenge vært oppmerksom på faren for begrensninger i ytringsfriheten som følge av slike interne reglementer ... Det kan med dette synes som om Grunnlovens styrkede vern om ytringsfriheten ennå ikke har fått det tiltenkte gjennomslag i praksis. Dette reiser spørsmål om det bør iverksettes tiltak med sikte på informasjon og holdningsendring blant ledere i den offentlige forvaltningen.» (...)

(Anm: Varslere (medisinske varslere) (whistleblowers) etc. (mintankesmie.no).)

(Anm: Offentlig forvaltning (Offentlig sektor) (Statens økonomireglement - offentlige anskaffelser - offentlige innkjøp etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Helsevesenet bruker ikke ny forskning. Norske pasienter får medisiner og behandling de ikke har bruk for fordi nye forskningsresultater ikke tas i bruk. Større problem enn unyttig forskning, mener eksperter. (forskning.no 2.1.2016).)

(Anm: Forvaltningsmakt og kunnskapspolitikk. Sammendrag. Helse- og omsorgsdepartementet benekter at de ønsker å styre forskninga i underliggende etater, og ser ingen problemer med at forskninga ligger under forvaltninga. Rus & Samfunn 05 / 2016 (Volum 9) Side: 33-35.)

(Anm: Frie forskere eller maktens lakeier? Abstrakt. Det går et skisma gjennom den samfunnsvitenskapelige rusforskningen. Ved første øyekast er det vanskelig å forstå hvorfor. Rus & Samfunn 05 / 2016 (Volum 9) Side: 36-40.)

(Anm: Lederartikler (Editorials) Tid for kunnskapsbasert forskningspolitikk Og offentlig finansierte forskere må være åpne om den sannsynlige betydningen av forskningen. (Time for evidence based research policy. And publicly funded researchers need to be candid about the likely impact of research). BMJ 2016;353:i3146 (Published 13 June 2016).)

(Anm: Kronikk: Kari Sollien, leder i allmennlegeforeningen. Hvorfor bruker ikke kommunene legenes kunnskap? Kunnskap skal redde velferdsstaten. I kommunene har ledelsen en lang vei å gå for å involvere helsepersonell i arbeidet med å utvikle helsetjenesten. (dagensmedisin.no 15.8.2016).)

(Anm: Leger ivaretar din mentale helse, men hvem ivaretas deres? (Doctors look after our mental health but who looks after theirs?) (theconversation.com 26.4.2016).)

(Anm: Dorothea Dix: Redefining mental illness. During the 19th century, mental health disorders were not recognized as treatable conditions. They were perceived as a sign of madness, warranting imprisonment in merciless conditions. One woman set out to change such perceptions: Dorothea Lynde Dix. (…) Dix - a teacher and nurse during the American Civil War - tirelessly campaigned for the fair treatment of patients with mental health disorders, after being appalled by the conditions in which they were confined. (medicalnewstoday.com 5.5.2017).)

(Anm: Tor K. Larsen, professor i psykiatri, Stavanger universitetssykehus: - Den valgfriheten som helseministeren nå ønsker å påtvinge helsevesenet vil føre til at mange svært alvorlig syke mennesker i praksis fratas retten til best mulig behandling. Innføring av medikamentfrie poster i psykiatrien er et gigantisk feilgrep. (dagensmedisin.no 29.7.2016).)

(Anm: Tre av 60.000 studenter ble tvunget til å slutte. Medstudenter og lærere varsler for sjelden om personer som ikke egner seg til yrket de utdanner seg til, mener fagfolk. Studenter som skal jobbe med mennesker og sårbare grupper, bør ikke ha rusproblemer, psykiske problemer, dårlige kommunikasjonsevner eller holdninger som ikke er forenlig med yrket. (aftenposten.no 18.8.2016).)

(Anm: - Hvorfor legers mentale helse bør være en bekymring for oss alle. (- Noen av de mer alarmerende resultater av å ha stressede og deprimerte leger er patologisk kynisme, en uvilje mot å ta vare på kronisk syke og redusert empati.)  (newstatesman.com 16.4.2016).)

(Anm: 27% of Medical Students Are Depressed. In the new research published in the Journal of the American Medical Association, researchers analyzed nearly 200 studies of 129,000 medical students in 47 countries. They found that 27% of medical students had depression or symptoms of it, and 11% reported suicidal thoughts during medical school. (time.com 10.12.2016).)

(Anm: LEDER. Ville du like å gå til en lege som er psykopat? Tidsskr Nor Legeforen 2008; 128:1805 (28.8. 2008).)

(Anm: Psychopathy of 1,800 prisoners leads to novel diagnostic tool for criminals and non-criminals alike (medicalnewstoday.com 12.8.2016).)

(Anm: Introduction and validation of Psychopathic Personality Traits Scale (PPTS) in a large prison sample. Conclusion. This brief measure of psychopathic traits uncontaminated with behavioral items can be used in the same way among participants with and without criminal history. Journal of Criminal Justice 2016;46: 9–17 (September 2016).)

(Anm:  - Hvor er visdommen vi har mistet i kunnskapen, og hvor,” spurte T S Eliot, “er kunnskapen vi har mistet i informasjonen?” Der er muligens 30 000 biomedisinske tidsskrifter i verden, og de har jevnlig økt med 7 % per år siden det syttende århundre.1,2 Ikke desto mindre er bare omtrent 15 % av medisinske intervensjoner støttet av solide vitenskapelige bevis. (Leder. BMJ 1991;303:798-9).)

(Anm: Kvinner kan mindre om økonomi enn menn. Bare halvparten av kvinnene vet hvor mye penger de får på sparekontoen etter fem år, hvis renten er 2 prosent. Tre av fire menn skjønner det, viser ny studie. Unge kvinner kan minst. – Det gjør dem ekstra sårbare, sier økonomer. (forskning.no 17.4.2016).)

(Anm: Annenhver norske kvinne klarte ikke dette økonomispørsmålet. Undersøkelse avdekker store kjønnsforskjeller i Norge. Klarer du å svare på spørsmålet om renters rente? - Enorm og uforklarlig kjønnsforskjell. Tom Staavi, informasjonsdirektør i Finans Norge, har blogget om resultatene. Han kaller kjønnsforskjellen «enorm og uforklarlig». (…) Her kan du lese undersøkelsen i sin helhet, inkludert alle de åtte kunnskapsspørsmålene. (aftenposten.no 14.4.2016).)

(Anm: Forskere innrømmer feil i undersøkelse om kvinner og menns økonomikunnskaper. (…) Mens Agderforskning kun har godtatt alternativ C som riktig svar, påpeker flere av leserne at alternativ D også kan være riktig. Og nå innrømmer den ansvarlige forskeren bak undersøkelsen at leserne har rett. (aftenposten.no 15.4.2016).)

(Anm: Finansiell kompetanse i Norge – store forskjeller i befolkningen (aksjenorge.no).) (PDF)

- Mener pårørende av psykisk syke blir ekskludert: – Mange er veldig fortvilet

Mener pårørende av psykisk syke blir ekskludert: – Mange er veldig fortvilet
nrk.no 9.2.2014
Anne-Grethe Terjesen, styreleder i LPP, får mange telefoner av pårørende som ikke bli inkludert i behandlingen. – De fleste som ringer til oss er veldig fortvilet.

Pårørende til alvorlig psykisk syke blir ekskludert av helsepersonell i behandlingen, viser studier og samtaler med pårørende. For mange pårørende fører det til en dårligere fysisk og mental helse. (...)

(Anm: Sykehjemspasienter fikk i snitt ti medisiner hver Sykehjemspasienter i Trondheim fikk i gjennomsnitt ti ulike medisiner hver, noen så mange som 30, viser en studie gjennomført av NTNU. Mange fikk en medisinblanding som kan være farlig. (kommunal-rapport.no 27.5.2014).)

(Anm: Legemiddelinteraksjoner hos pasienter i sykehjem Nor Legeforen 2014; 134:1041 – 6 (27.5.2014).)

(Anm: Staten plasserer utviklingshemmede på sykehjem (frifagbevegelse.no).)

(Anm: Feilmedisineringer og feilbehandlinger (medisinske feil) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ifølge studie dobles forskrivningen av beroligende legemidler blant eldre mennesker ved innflytting på omsorgsinstitusjoner. BMJ 2013;346:f1272 (26 February 2013).)

(Anm: Antipsykotika (psykofarmaka etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Lægemiddelstyrelsen opfordrer læger til at være opmærksomme på disse alvorlige bivirkninger hos børn og unge i behandling med aripiprazol (Abilify) (…) Gennemgangen viser også, at børn med ASD (autisme) der behandles med aripiprazol, kan udvikle alvorlige psykiatriske bivirkninger såsom svære kroniske søvnproblemer, aggressiv adfærd og hallucinationer. (…) Hårtab, depression og psykose, Vægtøgning, Hypercholesterolemi, Hypercholesterolemi. (LÆGEMIDDELSTYRELSEN - NYT OM BIVIRKNINGER 2016;7(9).)

(Anm: «Psykiatrien i Norge har hatt for svak ledelse. På alle nivåer. I alle år». KRONIKK: Helseminister Bent Høie (H). BENT HØIE, Helseminister. (vg.no 23.11.2016).)

(Anm: - Kan vi stole på forskningen? (...) - Er det ikke så nøye med sannheten fordi det lønner seg økonomisk og er lettvint bare å tro på forenklingene, halvsannhetene og de opplagt bløffene? (...) - Trass i all forskning. Trass i alle milliarder av kroner som var blitt investert, trass i alle gode intensjoner. Men «sannheten om de psykiske sykdommers natur, ubalansen i hjernens kjemi» viste seg etter hvert ikke å være sann. (dagensmedisin.no 2.4.20

(Anm: Dyremodeller åbner døren til ny generation af antipsykotika. (- »Industrien har måttet erkende, at de ‘varer’, der var på hylderne, ikke var brugbare. (dagensmedicin.dk 31.3.2017).)

(Anm: Psykofarmaka dreper mange. (…) I DAGENS MEDISIN 12. februar hevder psykiaterne Rune Andreas Kroken og Erik Johnsen at det ikke er riktig at psykiatrisk behandling tar liv. De påstår til og med at man lever lenger dersom man får antipsykotika. Dette er helt utrolig.) (dagensmedisin.no 10.3.2017).)

(Anm: Få pasienter kjenner til klageordning. (…) Søkere fikk medhold i en firedel av sakene. For dem som klaget på legemiddelskader utløst av antipsykotika, fikk imidlertid kun 9,4% medhold. - Man kan spekulere i om pasienter som ikke er flinke nok til å snakke om sin sak, ikke når frem. (Tidsskr Nor Legeforen 22.1.2013).)

(Anm: Høie om psykiatrien: Har fått leve sitt eget liv. (...) Dette er veldig alvorlig, og bekrefter dessverre det inntrykket jeg har fått om tvangsbruken innen psykisk helse: at den går langt utover det som er hensikten og det juridiske grunnlaget - og at den går utover det som er god faglighet, sier Høie til VG. (vg.no 20.11.2016).)

(Anm: Antipsykotika og fysisk attraktivitet (Antipsychotics and physical attractiveness) (...) Antipsykotika, som gruppe, fører til vektøkning og kan føre til munntørrhet og dårlig ånde, grå stær, hirsutisme (uvanleg sterk eller altfor utbreidd hårvekst (helst hos kvinner)), akne og stemmeendringer; de kan forstyrre symmetri av gangart og øke risikoen for tics og spasmer og inkontinens, og potensielt undergrave en persons attraktivitet. Clin Schizophr Relat Psychoses. 2011 Oct;5(3):142-146.)

(Anm: Medikamentutløst dystoni. (…) Videoen illustrerer ekstrapyramidale bivirkninger med dystoni i tunge og kjeveområdet. Tidsskr Nor Legeforen 2016; 136:1730-1730 (8.11.2016).)

(Anm: Association of anticholinergic burden with adverse effects in older people with intellectual disabilities: an observational cross-sectional study. Conclusions Older people with intellectual disabilities and with mental health conditions were exposed to high anticholinergic burden. This was associated with daytime dozing and constipation. The British Journal of Psychiatry Dec 2016, 209 (6) 504-510.)

(Anm: Bivirkninger av antipsykotika - Related Editorial (Relatert lederartikkel) (…) Bruken av antipsykotika innebærer en vanskelig avveining mellom nytte for å lindre psykotiske symptomer og noen ganger risikoen for problematiske bivirkninger som forkorter levetiden. (…) Alle antipsykotika er forbundet med en økt sannsynlighet for sedasjon, seksuell dysfunksjon, postural hypotensjon, hjertearytmi og plutselig hjertedød. (…) Antikolinerge effekter inkluderer forstoppelse, urinretensjon, tørr munn, uklart syn og, til tider, kognitiv svekkelse. Disse symptomene kan føre til andre problemer som tannforråtnelse, fall eller gastrointestinal obstruksjon. Am Fam Physician. 2010 Mar 1;81(5):617-622).)

(Anm: J&J’s Janssen dømt til å betale 70 millioner dollar i Risperdal-rettssak. (J&J's Janssen hit with $70 mln verdict in Risperdal trial) (…) Juryen i Philadelphia Court of Common Pleas fant at firmaet mislyktes å advare guttens helsepersonell om risikoen for gynecomastia, som er brystvekst hos menn eller gutter forårsaket av en hormonell ubalanse, og at de med vilje forfalsket, og ødela eller skjulte bevis i saken.) Janssen dømt til å betale 70 millioner dollar i Risperdal-rettssak. (finance.yahoo.com 1.7.2016).)

(Anm: J&J's Janssen hit with $70 million verdict in Risperdal trial. Johnson & Johnson and Janssen are facing more than 12,000 claims over Risperdal, according to Johnson & Johnson's most recent quarterly report. (…) In 2013, Johnson & Johnson and Janssen paid more than $2.2 billion to resolve civil and criminal investigations by the U.S. Department of Justice into its marketing of Risperdal and several other drugs. (reuters.com 1.7.2016).)

(Anm: Jury smacks J&J with $70M in damages in latest Risperdal breast case. Johnson & Johnson ($JNJ) is fighting more than 1,500 legal claims that its antipsychotic Risperdal triggered breast development in boys, and the company has landed on the wrong side of a jury verdict in several of them so far. (fiercepharma.com 5.7.2016).)

(Anm: Antipsykotika forårsaker ansiktsgrimasering og andre typer mulige varige hjerneskader (mintankesmie.no).)

(Anm: Derfor bliver man fed af antipsykotisk medicin. (- Derfor blir man feit av antipsykotika.) (videnskab.dk 7.1.2016).)

(Anm: Signaling from dysfunctional mitochondria induces a distinct type of senescence. (Signalering fra dysfunksjonelle mitokondrier induserer en distinkt type tiltagende alderdom.) Finding provides alternative explanation for the free-radical theory of aging and suggests new role for mitochondria in affecting physiology. (medicalnewstoday.com 11.12.2015).)

(Anm: Mitochondrial Dysfunction Meets Senescence. Trends Biochem Sci. 2016 Feb 10. pii: S0968-0004(16)00020-7. [Epub ahead of print].)

(Anm: NTNU-forskere er med i teamet: Har laget «smart» speil som kan avsløre hjerteinfarkt (vg.no 18.11.2015).)

(Anm: Speilet som ser et fremtidig hjerteinfarkt. (…) Det smarte speilet «Wize mirror» ser ut som et vanlig speil, men inneholder 3D-skannere, multispektrale kameraer og gass-sensorer for å vurdere helsen til den står foran det. Speilet gjør dette gjennom å undersøke personens ansikt, vurdere fettvev, blodgjennomstrømning, ansiktsuttrykk og ansiktsfarge. (gemini.no 18.11.2015).)

(Anm: How Smoking Wrecks Your Looks. See how lighting up can add years to your appearance, causing sagging skin, hair loss, and more. (webmd.com 19.11.2015).)

(Anm: What Does Your Face Say About Your Health? (webmd.com 20.3.2017).)

(Anm: Common antidepressant may change brain. (…) A commonly prescribed antidepressant may alter brain structures in depressed and non-depressed individuals in very different ways, according to new research at Wake Forest Baptist Medical Center. (...) MRI images taken at the end of the treatment phase revealed that in depressed subjects the drug significantly increased the volume of one region of the brain, the anterior cingulate cortex, while decreasing the volume of this same region and the hippocampus in non-depressed subjects. Both of these areas are highly interconnected with other areas of the brain; are critical in a wide array of functions including memory, learning, spatial navigation, will, motivation and emotion; and are implicated in major depressive disorder. (medicalnewstoday.com 7.9.2015).)

(Anm: Antipsychotic drugs linked to brain tissue loss in patients with schizophrenia. Antipsychotic medications are the most common treatment for individuals with schizophrenia, helping to relieve some of the debilitating symptoms caused by the disorder. But according to a new study, long-term use of these drugs may also negatively impact brain structure. Researchers say long-term use of antipsychotic medications - particularly first-generation antipsychotics - may lead to gray matter loss in the brain. First author Dr. Antonio Vita, professor of psychiatry at the University of Brescia in Italy, and colleagues publish their findings in the journal Biological Psychiatry. (medicalnewstoday.com 7.9.2015).)

(Anm: Gray matter abnormality predicts neurodevelopmental problems in smaller premature babies (medicalnewstoday.com 8.4.2016).)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ny forskning: Lykkepiller gør mere skade end gavn. Folk med depression får intet ud af at tage antidepressivet SSRI, bedre kendt som lykkepiller, viser nyt dansk studie. (jyllands-posten.dk 13.2.2017).)

(Anm: Forskere finner link mellom bruk av antidepressiva, medfødte misdannelser eller dødfødsler. (Researchers Find Link Between Antidepressant Use, Congenital Anomalies or Stillbirths) (…) "Mens denne ekstra risikoen kan virke liten er resultatene etter mitt syn så alvorlig som de kan være." (“While this extra risk may seem small, in my view, the outcomes are as serious as they can be.”) (dgnews.docguide.com 5.12.2016).)

(Anm: Eksponering av foster for antidepressiva kan endre Corpus Callosums mikrostruktur: Presentert ved PAS / ASPN. (…) Fordi "den neonate (nyfødtes) corpus callosum mikrostruktur er assosiert med utero (livmor) SSRI-eksponering og prenatal (før fødsel) mødredepresjon, er tidlige modningsprosesser i denne regionen følsomme for endret 5-hydroksytryptamin (5-HT) signalering under tiden i utero (livmor)," bemerket Campbell. "Disse resultatene - sammen med forstyrret hvit substans’ mikrostruktur i genu hos premature spedbarn - tyder dette på at utviklingen av [corpus callosum] kan være følsom for tidlige uheldige påvirkninger. (Fetal Exposure to Antidepressants May Alter Corpus Callosum Microstructure.) (dgnews.docguide.com 10.5.2017).)

(Anm: Unormal sæd med SSRI antidepressiva. Flere studier har funnet endrede sædparametere etter eksponering for SSRI-antidepressiva. Selv om SSRIs rolle er usikker, er det berettiget å ta hensyn til de observerte effektene på sædkvalitet og informere eksponerte pasienter. (Semen abnormalities with SSRI antidepressants. Several studies have found altered semen parameters after exposure to SSRI antidepressants. Although the role of SSRIs is uncertain, it is justified to take into account the observed effects on sperm quality and to inform exposed patients.) Prescrire Int 2015; 24 (156): 16-17.)

(Anm: Gravide kvinner som tar antidepressiva er mer sannsynlig å få barn med autisme, ifølge studie. Pregnant women who take antidepressants more likely to have a child with autism, study finds. Research data published in the BMJ reveal that antidepressant use during pregnancy increases the risk of autism in children, as reported The Independent Thursday. (firstwordpharma.com 20.7.2017).)

(Anm: - Nye data viser økt risiko for misdannelser når antidepressiva brukes under graviditet. (…) En studie publisert i British Medical Journal (BMJ) avslører at antidepressiva forskrevet til gravide kan øke sjansen for å få en baby med misdannelser.) (New Data Show Heightened Risk of Birth Defects When Antidepressants Are Used During Pregnancy.) (dgnews.docguide.com 19.1.2017).)

(Anm: - Utviklingen av et potensielt livstruende serotonergt syndrom eller nevroleptisk malignt syndrom (NMS)-lignende reaksjoner er rapportert for SNRI-er og SSRI-er alene, inkludert Celexa-behandling, men spesielt ved samtidig bruk av serotonerge legemidler (inklusive triptaner) og legemidler som svekker metabolisme av serotonin (inklusive MAO-hemmere), eller med antipsykotika eller andre dopaminantagonister (fda.gov 6.3.2009).)

(Anm: Antidepressant use during pregnancy and the risk of major congenital malformations in a cohort of depressed pregnant women: an updated analysis of the Quebec Pregnancy Cohort. (…) Conclusions Antidepressants with effects on serotonin reuptake during embryogenesis increased the risk of some organ-specific malformations in a cohort of pregnant women with depression. BMJ Open 2017;7:e013372.)

(Anm: Bruk av antipsykotika er assosiert med en 60 % økt risiko for dødelighet hos pasienter med Alzheimers sykdom. (…) Bruk av to eller flere antipsykotika samtidig ble knyttet til nesten doblet dødsrisiko (200 %) enn ved monoterapi.) (Antipsychotic Drug Use Increases Risk of Mortality Among Patients With Alzheimer’s Disease. JOENSUU, Finland -- December 12, 2016 -- Antipsychotic drug use is associated with a 60% increased risk of mortality among patients with Alzheimer's disease, according to a study published in the Journal of Alzheimer’s Disease. The risk was highest at the beginning of drug use and remained increased in long-term use. Use of 2 or more antipsychotic drugs concomitantly was associated with almost 2 times higher risk of mortality than monotherapy.) (dgnews.docguide.com 12.12.2016).)

(Anm: Antipsykotika dobler dødsrisiko allerede etter 180 dagers bruk. Greater Mortality Risk With Antipsychotics in Parkinson's (Større dødsrisiko med antipsykotika ved Parkinsons) (medicalnewstoday.com 21.6.2015).)

(Anm: (...) For ytterligere å illustrere problemet kan nevnes at antipsykotika forårsaker parkinsonisme (5), og en studie fant at mennesker med Parkinsons sykdom og psykose hadde fire ganger større sannsynlighet for å dø etter tre til seks måneders behandling enn de som ikke fikk antipsykotika. (6) De var også mer utsatt for kognitiv svikt, forverring av parkinsonsymptomer, hjerneslag, infeksjoner og fall. RE: Psykisk syke lever kortere. Tidsskr Nor Legeforen 10.11.2015.)

(Anm: Legemidler som kan gi delirium hos eldre. Delirium ses særlig hos eldre ved akutte sykdommer og skader eller som følge av toksisk eller farmakologisk påvirkning. Eldre personer har mange sykdommer og bruken av legemidler er høy. Mange legemidler, og særlig de med antikolinerg eller dopaminerg effekt, kan gi delirium. Kjennskap til legemidler og kombinasjoner av legemidler som kan gi delirium, er viktig for å kunne forebygge og behandle tilstanden. Tidsskr Nor Legeforen 2005; 125:2366-7 (8.9.2005).)

(Anm: Delirium in hospitalized patients: Risks and benefits of antipsychotics. ABSTRACT Consensus panel guidelines advocate for the judicious use of antipsychotic drugs to manage delirium in hospitalized patients when nonpharmacologic measures fail and the patient is in significant distress from symptoms, poses a safety risk to self or others, or is impeding essential aspects of his or her medical care. Here, we review the use of haloperidol, olanzapine, quetiapine, risperidone, and aripiprazole for this purpose. Cleveland Clinic Journal of Medicine. 2017 August;84(8):616-622.)

(Anm: Post injektionssyndrom. (…) De fleste af disse patienter udviklede symptomer på sedation (fra mild sedation til koma) og/eller delirium (herunder forvirring, desorientering, ophidselse/ uro, angst og anden kognitiv svækkelse). Andre symptomer inkluderede ekstrapyramidale symptomer, dysartri, ataksi, aggression, svimmelhed, svaghed, hypertension eller krampe.) (sundhedsstyrelsen.dk 29.6.2014).)

(Anm: Mødre til børn med misdannelser har øget dødelighed. (…) Bivirkninger har ført til to dødsfald. Den største del af bivirkningerne (42 procent) af de 429 blev indberettet for såkaldte psykostimulerende lægemidler - eksempelvis til behandling af ADHD - efterfulgt af 31 procent for antidepressiver og 24 procent for antipsykotiske lægemidler. (videnskab.dk 20.12.2016).)

(Anm: Antikolinerge effekter av vanlige legemidler knyttet til økt dødelighet hos mennesker over 65. De kombinerte antikolinerge effektene av mange vanlige legemidler øker risikoen for kognitiv svekkelse og død hos personer over 65 år, ifølge resultater fra en storskala studie på den langsiktige helseeffekten av legemidler.(Anticholinergic effects of common drugs are associated with increased mortality in over 65s. The combined anticholinergic effects of many common drugs increase the risk of cognitive impairment and death in people aged over 65, a large scale study of the long term effect of drugs on health has found.) BMJ 2011; 342:d4037 (28 June).)

(Anm: Men experience greater cognitive impairment and increased risk of death following hip surgery. In a study of hip fracture patients, men displayed greater levels of cognitive impairment within the first 22 days of fracture than women, and cognitive limitations increased the risk of dying within six months in both men and women. "While men make up only about 25 percent of all hip fractures, the number of men who fracture their hip is increasing and we know men are more likely to die than women after a hip fracture," said Dr. Ann Gruber-Baldini, lead author of the Journal of the American Geriatrics Society study. (medicalnewstoday.com 10.2.2017).)

(Anm: Det autonome nervesystemet. Det autonome nervesystemets hovedoppgave er å bidra til likevekt i kroppens basale funksjoner. Det vil blant annet si kroppstemperatur, blodtrykk, åndedrett og fordøyelse. (nhi.no 4.3.2015).)

(Anm: Ulike selektive serotonin reopptakshemmeres (SSRI-er) cytotoksisitet mot kreftceller. (Cytotoxicity of different selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) against cancer cells.) (…) Vi har funnet at paroxetine (paroksetin; Seroxat; Paxil etc.) har cytotoksisk aktivitet mot tumorceller. J Exp Ther Oncol. 2006;6(1):23-9.)

(Anm: Could antidepressants stop prostate cancer from spreading? In almost all cases where prostate cancer spreads to other areas of the body, the disease spreads to the bone first. In a new study, researchers reveal the discovery of an enzyme that helps prostate cancer cells to invade bone. Furthermore, certain antidepressant medications may have the potential to block this enzyme. Study co-author Jason Wu, of Washington State University-Spokane, and colleagues recently reported their findings in the journal Cancer Cell. (medicalnewstoday.com 13.3.2017).)

(Anm: Classic cytotoxic drugs: a narrow path for regulatory approval. Several classic cytotoxic drugs have shown encouraging activity in the treatment of metastatic breast cancer.1–3 However, only a few have received an overwhelming welcome from regulatory authorities and succeeded in obtaining widespread regulatory approval for routine use. For example eribulin was approved for treatment of metastatic breast cancer in several countries including Japan, USA, and Europe, based on data that showed longer overall survival in patients treated with eribulin compared with patients treated with physician's choice of treatment. In contrast ixabcpilone with capecitabine gained approval from the US Food and Drug Agency based on data showing longer progression-free survival compared with capccitabine alone, but did not obtain rcgulatory authorisation in Europc because it is associated with a high incidence of nevropathy.5 Lancet Oncol. 2017 Feb 10. pii: S1470-2045(17)30089-X. [Epub ahead of print].)

(Anm: Ødelagt cellulær "klokke" linket til hjerneskade (Broken Cellular 'Clock' Linked to Brain Damage) (sciencedaily.com 25.11.2013).)

(Anm: Signaling Pathways Linked to Serotonin-Induced Superoxide Anion Production: A Physiological Role for Mitochondria in Pulmonary Arteries. Abstract. Serotonin (5-HT) is a potent vasoconstrictor agonist and contributes to several vascular diseases including systemic or pulmonary hypertension and atherosclerosis. Although superoxide anion ([Formula: see text]) is commonly associated to cellular damages due to [Formula: see text] overproduction, we previously demonstrated that, in physiological conditions, [Formula: see text] also participates to the 5-HT contraction in intrapulmonary arteries (IPA). Front Physiol. 2017 Feb 9;8:76. eCollection 2017.)

(Anm: DNA Damage and Pulmonary Hypertension. (…) This review aims to provide an overview of recent evidence of DNA damage and DNA repair deficiency and their implication in PAH pathogenesis. Int J Mol Sci. 2016 Jun; 17(6): 990.)

(Anm: Bruk av antidepressiva ble assosiert med et betydelig eldre utseende og forskere fant også ut at vekten spilte en viktig faktor. I de sett med tvillinger som var yngre enn 40 år ble tyngre tvillinger oppfattet som eldre. (…) I tillegg mistenker forskerne at den vedvarende avslapping av ansiktsmuskler som antidepressiva forårsaker kan forklare årsaken til at ansiktet faller sammen (henger). (mintankesmie.no).)

(Anm: Minislag (ministroke: transient ischemic attack (TIA)) linket til lavere forventet levetid. (- Minislag kan forårsake demens.) (- Enkelte psykofarmaka kan øke risiko for minislag / demens.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Stumme infarkt rammer oftere folk med høy smertetoleranse. Stumme hjerteinfarkt gir ikke de klassiske brystsmertene som ved vanlige infarkt. - Denne pasientgruppen tar enten ikke kontakt med lege, eller de har ikke fått riktig diagnose, sier lege og forsker Andrea Milde Øhrn. (…) Det er vanlig å tenke sterke brystsmerter og akutt behandling når det er snakk om hjerteinfarkt. Det mange kanskje ikke vet, er at man kan ha hatt et hjerteinfarkt uten å vite det. Dette kalles et stumt infarkt, et hjerteinfarkt med få eller ingen symptomer. - Et stumt hjerteinfarkt er et hjerteinfarkt som ikke er erkjent. (nhi.no 3.2.2017).)

(Anm: Sannsynlig karotidyni forårsaket av fluoxetine (Prozac; SSRI-er). (Probable fluoxetine-induced carotidynia.)  Karotidyni er en fokal nakkesmerte (bestemt, avgrenset område), som involverer anatomiske områder til den berørte arteria carotis, og stråler ofte ut i den ipsilateral side (samme side) av ansiktet eller øret. På grunnlag av medisinsk historie og alder har karotidyni konvensjonelt vært klassifisert i klassisk (ikke-migrenøs), migrenøs, og vaskulære varianter. The Lancet 2009;374(9695):1061-1062 (26 September).)

(Anm: Nakkesmerter sætter forskerne skakmat. Kroniske nakkesmerter koster samfundet milliarder og er en af de hyppigste årsager til, at danskere melder sig syge fra job. Forskerne er i vildrede: Ingen behandling er effektiv. (videnskab.dk 22.12.2016).)

(Anm: Antidepressiva linket til hjerterisiko: tvillingstudie. (Antidepressants linked to heart risk: twins study) - Middelaldrende menn som bruker antidepressiva er mer sannsynlig å ha en innsnevring av blodårer, noe som øker risikoen for hjerteinfarkt og slag, enn de som ikke bruker legemidlene, ifølge en studie presentert på lørdag. (Reuters) - Middle-age men who use antidepressants are more likely to have a narrowing of blood vessels, increasing the risk of heart attacks and strokes, than those who do not use the medications, according to a study presented on Saturday.) (reuters.com 2.4.2011).)

(Anm: - Pfizers Zyvoxid (Zyvox) og antidepressiva kan være en dødelig kombinasjon. (- Det antas at når linezolid gis til pasienter, som behandles med serotonerge psykofarmaka, kan forhøyede nivåer av serotonin bygge seg opp i hjernen og forårsake toksisitet (giftighet). Dette er referert til som Serotonin syndrom - tegn og symptomer inkluderer mentale endringer (forvirring, hyperaktivitet, minneproblemer), muskelrykninger, overdreven svetting, skjelving eller risting, diaré, problemer med koordinasjon og / eller feber.) (fda.gov 21.10.2011).)

(Anm: Hva er det forskrivere og pasienter ikke vet om bivirkninger av antidepressiva? (What do prescribers and patients not know about the side effects of antidepressant drugs?) (medicalnewstoday.com 15.9.2016).)

(Anm: Forskere: Alvorlige bivirkninger, når antidepressiver droppes. Angst, depression og selvmordstanker er nogle af de bivirkninger, som tit forekommer, når man holder op med at tage antidepressiv medicin. Bivirkningerne kan i nogle tilfælde være langvarige og kroniske, viser et nyt studie. (videnskab.dk 16.3.2015).)

(Anm: Bruk av visse smertestillende midler (og antidepressiva (+ 31 %)) forbundet med økt risiko for drap (Use of certain painkillers linked with increased risk of homicide) Enkelte legemidler som påvirker sentralnervesystemet - som smertestillende og beroligende benzodiazepiner - er assosiert med økt risiko for å begå et drap, finner en ny studie publisert i tidsskriftet World Psychiatry. (medicalnewstoday.com 1.6.2015).)

(Anm: Psykiatriske patienter ender i private botilbud. Drab og vold har de seneste år fyldt debatten om de danske bosteder for patienter med psykiske problemer. (…) Psykiatriske patienter ender i private botilbud. (…) Mens Folketinget kæmper for en løsning på problemet med vold på offentlige bosteder, vælger flere kommuner at sende tunge patienter til private tilbud. (politiken.dk 18.3.2017.)

(Anm: Aggresjon knyttet til økt risiko for substansmisbruk. Aggression disorder linked to greater risk of substance abuse. (…) In the study, published in the Journal of Clinical Psychiatry, Emil Coccaro, MD, and colleagues analyzed data from more than 9,200 subjects in the National Comorbidity Survey, a national survey of mental health in the United States. They found that as the severity of aggressive behavior increased, so did levels of daily and weekly substance use. The findings suggest that a history of frequent, aggressive behavior is a risk factor for later substance abuse, and effective treatment of aggression could delay or even prevent substance abuse in young people. (medicalnewstoday.com 2.3.2017).)

(Anm: Halvparten av norske drap begått av rusede. (…) I 125 av drapene – eller 54 prosent – er det beskrevet i dommen at gjerningspersonen var påvirket av rusmidler under drapet. (nrk.no 13.12.2016).)

- En pasient på UNN døde av blodforgiftning som følge av et legemiddel mot psykiske lidelser, opplyser Statens helsetilsyn.

(Anm: En pasient på UNN døde av blodforgiftning som følge av et legemiddel mot psykiske lidelser, opplyser Statens helsetilsyn. (- Pasienten døde etter kort tid, og dødsårsaken var nøytropen sepsis (blodforgiftning), heter det i tilsynets rapport. (nrk.no 12.10.2016).)

(Anm: Systemic inflammatory response syndrome (SIRS) is an inflammatory state affecting the whole body, frequently a response of the immune system to infection. (en.wikipedia.org).)

(Anm: Sepsis. Definisjon: SIRS + påvist/mistenkt infeksjon (f. eks. positiv blodkultur). SIRS- kriteriene er: - Feber > 38 ºC eller hypotermi < 36 ºC - Puls > 90/minutt - Respirasjonsfrekvens > 20/minutt eller hypokapni med pCO2 < 4,3 kPa i blodgass - Leukocytose ≥ 12 × 109/l eller leukopeni < 4 × 109/l eller > 10 % umodne leukocytter. (helsebiblioteket.no - Metodebok for indremedisinere, 2012).)

(Anm: Rollen til mitokondriell dysfunksjon (mitokondriedysfunksjon) ved sepsis (blodforgiftning)-indusert multiorgansvikt. (The role of mitochondrial dysfunction in sepsis-induced multi-organ failure). (Virulence. 2013 Nov 1;5(1).)

- Diagnostisering av sepsis. Sepsis, også kjent som blodforgiftning, er kroppens hyperaktive respons på en infeksjon som kan føre til betennelse, vevskader, organsvikt etc.

(Anm: Diagnosing Sepsis. Sepsis, also known as blood poisoning, is the body’s hyperactive response to an infection that can lead to inflammation, tissue damage, organ failure etc. It is a very dangerous state in which the immune system stops fighting with the invading agents  and turns to itself. Around one-third of patients who are affected with sepsis die every year. (news-medical.net 7.9.2017).)

- Å anerkjenne sepsis som en global helseprioritet - En WHO- resolusjon.

(Anm: Å anerkjenne sepsis som en global helseprioritet - En WHO- resolusjon. Recognizing Sepsis as a Global Health Priority — A WHO Resolution. “Some very important clinical issues, some of them affecting life and death, stay largely in a backwater which is inhabited by academics and professionals and enthusiasts, dealt with very well at the clinical and scientific level but not visible to the public, political leaders, leaders of healthcare systems... The public and political space is the space in which [sepsis] needs to be in order for things to change.” NEJM (June 28, 2017).)

(Anm: Sepsis – den dödliga sjukdomen som glöms bort. Trots att infektionssjukdomen sepsis förekommer oftare än de vanligaste formerna av cancer och att upp emot hälften som drabbas av den allvarligaste formen dör, så har många knappt hört talas om sjukdomen. Sepsis som är den medicinska termen på blodförgiftning, drabbar omkring 40 000 svenskar varje år. (netdoktor.se 7.6.2017).)

- Hurtigtest finner tegn på sepsis i en enkelt dråpe blod.

(Anm: Hurtigtest finner tegn på sepsis i en enkelt dråpe blod. (- Sepsis, en potensielt livstruende komplikasjon av en infeksjon, har den høyeste byrde mht. død og medisinske utgifter på sykehus over hele verden.) (- Quick test finds signs of sepsis in a single drop of blood. (…) Sepsis, a potentially life-threatening complication of an infection, has the highest burden of death and medical expenses in hospitals worldwide. (medicalnewstoday.com 5.7.2017).)

(Anm: Nye sepsiskriterier kan føre til forsinket behandling. (…) Sepsis er en svært alvorlig tilstand med høy morbiditet og mortalitet (2). Den totale insidensen er ukjent, men man regner med at sepsis er en av de viktigste årsakene til alvorlig, akutt sykdom på verdensbasis (1). (…) Sepsis har inntil nylig vært definert som mistenkt infeksjon med samtidig tilstedeværelse av to eller flere SIRS-kriterier (1). Endringer i hjertefrekvens, kroppstemperatur, respirasjonsfrekvens og leukocytter er kroppens tegn på inflammasjon, og de indikerer ikke nødvendigvis en livstruende, dysregulert vertsrespons på infeksjon. Tidsskr Nor Legeforen 2017; :609-10 (20.4.2017).)

(Anm: LEGENE FORSTO IKKE AT HAN VAR DØDSSYK: Stian (19) døde etter 18 timer på sykehus uten legetilsyn. (…) Helsetilsynet konkluderer med at sykehusets behandling var uforsvarlig. (…) Fikk ikke beskjed. (…) Fastlegen sendte med dem papirer som foreldrene leverte på Akuttmottaket ved Ahus, der sto det; «Diagnose: Obs sepsis».  (tv2.no 29.4.2017).)

(Anm: Svikt i behandlingen av akutt syk ung mann i akuttmottaket – brudd på helselovgivningen. (…) Pasienten ble lagt på observasjonsposten (Akutt 24) ved akuttmottaket frem til neste morgen. I løpet av tiden på observasjonsposten ble han ikke tilsett av lege. På morgenen var han betydelig verre og han fikk tegn på fullt utviklet blodforgiftning. Behandling med antibiotika ble iverksatt, men han døde kort tid etter som følge av meningokokksepsis og hjerneødem. (helsetilsynet.no 2.5.2017).)

(Anm: Sepsis; grunnleggende kliniske observasjoner. Sepsis= En systemisk inflammatorisk respons (SIRS) pga. en infeksjon Tre alvorlighetsgrader: 1) Sepsis (to eller flere symptomer på SIRS som følge av infeksjon) 2) Alvorlig sepsis (sepsis med akutt organdysfunksjon, hypoperfusjon eller hypotensjon) 3) Septisk sjokk (hypotensjon til tross for adekvat væsketerapi, samt forekomst av perfusjonsforstyrrelser og organdysfunksjon) (hnt.no 5.11.2013).)

- Alle bryt lova i behandling av blodforgifting. Pasientar med alvorleg blodforgifting (sepsis) blir undersøkt av lege for seint.

(Anm: Alle bryt lova i behandling av blodforgifting. Pasientar med alvorleg blodforgifting blir undersøkt av lege for seint. Helsetilsynet fann brot ved 24 akuttmottak over heile landet. – Svært alvorleg. – Dette er svært alvorleg, for det dreier seg om ein alvorleg infeksjonssjukdom som i verste fall kan medføra død dersom behandlinga ikkje blir igangsett til riktig tid, seier avdelingsdirektør i Helsetilsynet, Ragnar Hermstad. OVER EIN TIME: Pasientar som kjem inn med teikn på alvorleg infeksjonssjukdom som blodforgifting skal ifølge nasjonale retningslinjer få anitibiotikabehandling innan maks ein time. Alle dei 24 akuttmottaka hadde svikt på dette området. (nrk.no 16.6.2017).)

(Anm: Lege sier improvisert «kur» for sepsis har hatt bemerkelsesverdige resultater. (…) Spesialist i intensivbehandling Paul Marik sier at enkel behandling med infusjon av vitamin C og steroider har bemerkelsesverdig effekt på pasienter med potensielt dødelig tilstand. (independent.co.uk 24.3.2017).)

(Anm: Bivirkninger underrapporteres i videnskabelige tidsskrifter. (...) Mellem 43 og 100 procent af de bivirkninger, der, ifølge det ikke-publicerede materiale, er fundet ved de testede lægemidler, er ikke lagt frem i de videnskabelige artikler, viser Yoon Loke og kollegernes gennemgang. (videnskab.dk 5.10.2016).)

(Anm: Dødsfall på grunn av nøytropen sepsis (blodforgiftning) etter behandling med legemiddelet klozapin – uforsvarlig oppfølging – mangelfull samhandling og informasjon. (…)  Manglende informasjon fra spesialisthelsetjenesten og mangelfull samhandling mellom kommunehelsetjenesten, fastlegen, pasienten og pårørende bidro til hendelsen. Helseforetaket skal gjennomgå hendelsen for å redusere risikoen ved lignende tilfeller. (helsetilsynet.no 12.10.2016).)

(Anm: Eksplosjon av antidepressiva til unge jenter. De ønsker psykologhjelp. I stedet blir de fôret med piller fra fastlegen. Unge jenter har aldri brukt mer antidepressiver. (vg.no 10.9.2016).)

(Anm: Flere barn og unge akuttinnlegges for psykisk sykdom. I fjor utgjorde andelen øyeblikkelig hjelp innleggelser 61 prosent av alle innleggelser. Det er en økning fra 47 prosent i 2012. (dagensmedisin.no 19.9.2016).)

(Anm: Eksplosjon av antidepressiva til unge jenter: Lykkepillegenerasjonen. «Lykkepillen» gjorde Sandra så dårlig at hun ble innlagt på psykiatrisk avdeling. På ti år har bruken av antidepressiver blant unge jenter økt med 83 prosent. Mange får pillene uten en gang å ha snakket med psykolog.  (vg.no 10.9.2016).)

(Anm: Helseminister Bent Høie reagerer på «lykkepille»-praksis: – Veldig urovekkende. ** Kraftig økning i antidepressiva til unge jenter. Helseminister Bent Høie reagerer på den sterke økningen i lykkepillebruk blant unge jenter. Han mener manglende ressurser og fastlegers holdninger er årsaker. Lørdag dokumenterte VG Helg og VG+ konsekvensene av den økende lykkepille-bruken blant unge jenter. (vg.no 10.9.2016).)

(Anm: LO advarer mot trygdebombe. En stadig større del av nordmenn i arbeidsfør alder er uten jobb. LO mener dette er en potensiell trygdebombe. (…) Det trengs 180.000 nye jobber for å få yrkesdeltakelsen opp på samme nivå som i 2008, viser en rapport fra samfunnsøkonomene i LO. I 2008 var 70 prosent av befolkningen mellom 15 og 74 år i jobb. Nå er yrkesdeltakelsen nede i 67,3 prosent., og det er nedgang i alle fylker. (hegnar.no 6.10.2016).)

(Anm: Rekordmange søger akut psykisk hjælp. (- Mens kun 12.099 danskere i 1995 besøgte de psykiatriske akutmodtagelser og skadestuer, er det steget til hele 33.333 i 2015, viser opgørelse fra Sundhedsdatastyrelsen og Danske Regioner, der for kort tid siden blev sendt til Folketinget. (politiken.dk 9.7.2016).)

(Anm: Har vi blitt psykisk sykere? (- Vi vet også at stadig flere får uførepensjon på grunn av psykiske lidelser og at sykefraværet på grunn av psykiske plager og lidelser har økt. Vi tror alle disse forholdene bidrar til vår oppfatning om at stadig flere får en psykisk lidelse eller plage.) (Folkehelseinstituttet fhi.no 10.10.2013).)

(Anm: Høyt fravær på grunn av ME. Minst 270 elever var borte fra skolen i fjor fordi de hadde ME. (aftenposten.no 6.2.2017).)

(Anm: Psykisk ohälsa fortsätter att öka. Antalet svenskar som sjukskrivs på grund av psykisk ohälsa ökar kontinuerligt sedan 2010. Den vanligaste diagnosen är stressrelaterad psykisk ohälsa som till mångt och mycket är arbetsrelaterad. Då evidensbaserad behandling saknas står förebyggande arbete i fokus. (netdoktor.se 14.9.2016).)

(Anm: Psykiatriske skadestuer kan ikke klare presset. Psykiske lidelser hører til nogle af de største sygdomsbyrder, som hvert år koster samfundet et svimlende milliardbeløb i tabt arbejdsfortjeneste og sociale ydelser. (politiken.dk 11.7.2016).)

(Anm: - 9 ting som skjer i hjernen og kroppen på MDMA (Ecstasy). (- 9 Things That Happen in the Brain and Body on MDMA.) (- Derfor, når substansen avsluttes, sitter mennesker igjen med mindre serotonin enn vanlig, noe som kan føre til følelser av depresjon, irritabilitet og tretthet.) (- Siden MDMA frigir så mye serotonin, ødelegger kroppen deretter mer serotonin enn vanlig, ifølge AsapSCIENCE.) (thescienceexplorer.com 24.6.2016).)

(Anm: Jente med autisme ble kastet av fly. (…) - Kapteinen snakket ikke med oss, men landet flyet og ba politiet geleide oss av flyet fordi han ikke følte seg komfortabel med å ha henne om bord, sier moren Donna Beegle i et intervju med ABC News. (nettavisen.no 14.5.2015).)

(Anm: Piloten kastet Juliette (15) av flyet på grunn av adferdsproblemer: Mente det var ubehagelig å fly med den autistiske jenta. Moren vil saksøke flyselskapet. (…) Kort tid etter annonserte piloten at de kom til å gjøre et nødstopp i Salt Lake City på grunn av en passasjer om bord i flyet med «atferdsproblemer». (…) Jentas mor skal ha reist seg og spurt de andre passasjerene om noen hadde problemer med at hennes datter var om bord i flyet, noe de ikke skal ha hatt. (dagbladet.no 15.5.2015).)

- Sykehjemspasienter fikk i snitt ti medisiner hver

Sykehjemspasienter fikk i snitt ti medisiner hver
kommunal-rapport.no 27.5.2014
Sykehjemspasienter i Trondheim fikk i gjennomsnitt ti ulike medisiner hver, noen så mange som 30, viser en studie gjennomført av NTNU. Mange fikk en medisinblanding som kan være farlig. (...)

(Anm: Alzheimers sykdom og andre årsaker til demens. (mintankesmie.no).)

(Anm: Feilmedisineringer og feilbehandlinger (medisinske feil) (mintankesmie.no).)

- Barna mange kommuner helst vil slippe

– Vi får klager om at vi anbefaler for dyre tiltak
aftenposten.no 27.2.2014
Oslos bydeler ber spesialistene på autisme om ikke å anbefale dyre tiltak, forteller Ullevål-overlege.

Aftenposten lørdag (forside 22.2.2014). Barna mange kommuner helst vil slippe. (...) Norske kommuners varierende tilbud gjør familier til velferdsflyktninger. (...)

Når foreldre med alvorlig syke barn ber kommunen eller bydelen om hjelp, risikerer de å møte saksbehandlere som ikke kan noe som helst om sykdommen og behovene, sier overlege dr.med. Petra Aden.

Som leder av Seksjon for nevrohabilitering- barn på Ullevål universitetssykehus møter hun barn med blant annet autisme, ryggmargsbrokk og CP. Seksjonen utreder barna og gir anbefalinger om oppfølging, tilrettelegging og behandling. Men det er opp til kommunen eller bydelen å sette tiltakene ut i livet.

– Vi får klager fra bydelene om at vi anbefaler for dyre tiltak. De sier at brukerne blir skuffet når de ikke får alt vi sier at de trenger, sier hun.

Sammen med kollegene sine ser hun stadig eksempler på at kamp mot byråkratiet blir en stor ekstrabelastning for foreldre. Hun er ikke overrasket over historien til Siw Brauter, som Aftenposten skrev om lørdag. Brauter kjemper daglig for at sønnene skal få det tilbudet spesialisthelsetjenesten anbefaler. Petra Aden er en av spesialistene som stiller diagnoser og anbefaler tiltak. Hun er fortvilet over at anbefalingene hennes ofte ikke følges opp. Bydelene har
stram økonomi og prioriterer annerledes. Legen er ikke i tvil om at resultatet ofte blir uforsvarlig, både for barna og foreldrene. (...)

- Kommunene er for små og svake til å hjelpe dem med størst problemer

Kommunene er for små og svake til å hjelpe dem med størst problemer
aftenposten.no 24.2.2014
Det er opp til kommunene om de vil følge anbefalingene fra spesialhelsetjenesten. Barn med autisme får ofte et dårligere tilbud enn det som anbefales.

Regjeringen vet ikke hvor stort problemet med «velferdsflyktninger» er, men vil gjøre kommunene robuste nok til å ta seg av familier med stort hjelpebehov.

Lørdag fortalte Siw Brauter om sin hverdag alene med de to sønnene som har autisme. Hun følte seg tvunget til å flytte fra Sørum til Oslo for at guttene skulle få et bedre tilbud. I går bekreftet stortingspolitikere at de kjenner til problemet med «velferdsflyktninger».

- Fra media er vi kjent med historier om familier som bytter bostedskommune for å få bedre oppfølging, men vi vet ikke noe om hvor vanlig det er, sier statssekretær Lisbeth Normann i Helse og omsorgsdepartementet.

Hun uttaler seg generelt, ikke om familien Aftenposten skrev om lørdag. Aftenposten ba først om en kommentar fra sosialminister Robert Eriksson, men ble sendt videre til helseminister Bent Høie, før Normann svarte.

Les også: De gode kommunene frykter velferdsflyktninger (...)  

(Anm: NFU Norge - Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU) (nfunorge.org).)

- Klart for pårørendesamtaler

Klart for pårørendesamtaler
kommunal-rapport.no 2.6.2014
Nå skal sykehjemmene i Rissa, som første kommune i landet, invitere pårørende til samtale to ganger i året.

Initiativtaker Harald Fagervold (PP), formannskapsmedlem og nestleder i helse- og omsorgsutvalget, er glad for at en ordning f ... (…)

- Kraftige reaksjoner på NRK-dokumentar

Kraftige reaksjoner på NRK-dokumentar
nrk.no 5.3.2014
Mange bekrefter beskrivelsene som kommer fram i Brennpunkt-dokumentaren om Motivasjonskollektivet

«Har selv vært der, og tenkte hele tiden at dette måtte komme frem en gang. Endelig». Brennpunkt-dokumentaren «Med tvang skal vondt fordrives» skaper sterke reaksjoner.

Barneombudet vil gå gjennom fylkesmannens tilsyn med Motivasjonskollektivet, etter Brennpunkt-dokumentaren «Med tvang skal vondt fordrives». (...)

- Brennpunkt - Med tvang skal vondt fordrives

Brennpunkt - Med tvang skal vondt fordrives
nrk.no 3.3.2014
Med tvang skal vondt fordrives. På en barneverninstitusjon i Akershus skal ungdommer med rus- eller adferdsproblemer få hjelp og behandling. Men til NRK Brennpunkt forteller tidligere beboere om et opphold som gjorde mer skade enn nytte. (...)

Se videoer og les hva ungdommene forteller (...)

- Motivasjonskollektivet forsvarer bruk av isolat

Motivasjonskollektivet forsvarer bruk av isolat
nrk.no 4.3.2014
– Å unnlate å bruke tvang der det er åpenbart nødvendig, vil jeg definere som maktmisbruk, sier Bjørn Skotaam, leder av Motivasjonskollektivet.

Motivasjonskollektivet forsvarer rutinemessig bruk av isolat mot ungdommene på Eidsvoll. Samtidig sier sjefen for barnevernsinstitusjonen at de har gjort endringer og tar tilbakemeldingene alvorlig.

I Brennpunkts dokumentar «Med tvang skal vondt fordrives» forteller ungdommer om rutinemessig bruk av isolat når de ankommer Motivasjonskollektivet (MK). Den samme prosedyren gjelder når ungdommer blir hentet tilbake etter rømming.

Denne praksisen har Fylkesmannen gjentatte ganger kritisert. Seinest i februar i fjor ble bruken av «skjermet enhet» til disse formålene betegnet som svikt i driften av institusjonen.

– Det er en form for isolering i og med at de ikke kommer rett ut i miljøet, men vi må først få en oversikt over den atferden som betinger at de er plassert her for. Det er anledning til å bruke egne rom til det. Det er ikke ulovlig, dette har vi avklart med Fylkesmannen, sier daglig leder Bjørn Skotaam.

Se videoer og les hva ungdommene forteller (...)

– Rapportene, utarbeidet av institusjonens faste psykolog gjennom mange år, Tor Sundheim, preges av svært negative karakteristikker av deres personligheter

– Dette er kvakksalveri og nedbrytende for de som utsettes for det
nrk.no 5.3.2014
«Han synes å ha begrenset evnet til å knytte seg nært til andre personer», var dommen en ungdom fikk etter å ha tatt Roscharch-testen på Motivasjonskollektivet.

Motivasjonskollektivet mener at Rorschach-testene som de gjennomfører på ungdommen kan si noe om de er suicidale eller har ADHD. – Det stemmer overhodet ikke, sier Odd Arne Tjersland, professor i psykologi ved Universitetet i Oslo.

De fleste ungdommene som blir plassert på Motivasjonskollektivet i Eidsvoll blir testet med Rorschach-metoden. Dette er en psykologisk test utviklet av den sveitsiske medisineren Hermann Rorschach i 1921. (...)

«Narsissistiske trekk»
Brennpunkt har fått tak i Rorschach-rapportene til to av ungdommen som har gjennomgått denne testen på Motivasjonskollektivet (MK).

Rapportene, utarbeidet av institusjonens faste psykolog gjennom mange år, Tor Sundheim, preges av svært negative karakteristikker av deres personligheter.

NRK har valgt å anonymisere ungdommene for at disse negative karakteristikkene ikke skal følge dem videre. (...)

– Nedbrytende for ungdommene
Professor i psykologi ved Universitetet i Oslo, Odd Arne Tjersland, har lest rapportene til de to ungdommene, og mener at de baserer seg på et veldig negativt menneskesyn.

– De ser etter hva de kan finne av ting som er suspekte og dårlige hos ungdommene. Dette er nedbrytende for de som utsettes for denne testen og leser disse rapportene, sier Tjersland.

– Jeg må innrømme at rapportene er problemfokuserte, skriver MKs psykolog Sundheim til NRK Brennpunkt. (...)

Daglig leder på Motivasjonskollektivet, Bjørn Skotaam, innrømmer også at det står mye negativt i Rorschach-rapporten.

– Innholdet vil jo selvfølgelig varier fra person til person. Men jeg skjønner jo hva du mener. Det kan oppfattes som veldig massivt og negativt. (...)

- Brennpunkts dokumentar «Med tvang skal vondt fordrives»

Enkelte løsrevne sitater fra Brennpunkts dokumentar «Med tvang skal vondt fordrives»:

 • De så ikke på meg som et menneske men mer som en fange.
 • Det føles som en straff
 • Veldig mange av de ansatte på motivasjonskollektivet likte å vise at de hadde makt over meg.
 • Her vil de liksom straffe deg.
 • De vil ikke at du skulle ha det bra.
 • De opplevde å bli satt på isolat for bagateller.
 • De opplevde urettferdigheter men kunne ikke protestere.
 • Noen opplevelser sitter sterkere i enn andre.
 • Episoden plager henne og ble svært alvorlig for henne. (Anm.: PTSD)
 • Jeg skal få deg ut herfra.
 • At faren protesterte hjalp ingenting. (...)

- Motivasjonskollektivet selv blitt politianmeldt

Anmeldelse mot NRK Brennpunkt henlagt
nrk.no 10.3.2014
Saken mot Brennpunkt etter dokumentaren «Med tvang skal vondt fordrives» er henlagt. Samtidig er Motivasjonskollektivet selv blitt politianmeldt.

Tirsdag i forrige uke sendte NRK Brennpunkt-dokumentaren «Med tvang skal vondt fordrives». Der forteller tidligere beboere ved institusjonen om en utstrakt bruk av tvang. Ungdommene NRK har intervjuet har bodd på institusjonen så sent som slutten av 2013.

Motivasjonskollektivet politianmeldte en Brennpunkt-medarbeider for å ha kontaktet barn under 18 år i forbindels med dokumentaren, uten å ha tillatelse fra foreldre eller barnevern.

Motivasjonskollektivet mente også at Brennpunkt ulovlig tilegnet seg og brukte taushetsbelagte opplysninger.

Nå har Romerike politidistrikt henlagt forholdet, «fordi det ikke er straffbart».

Dette er som forventet. Vi har hele tiden vært trygge på de journalistiske metodene vi har benyttet, sier redaktør Odd Isungset i Brennpunkt. (...)

- Politianmelder Motivasjonskollektivet

Politianmelder Motivasjonskollektivet
eub.no 10.3.2014
EIDSVOLL. NRK Brennpunkt setter et kritisk søkelys på barnevernsinstitusjonen Motivasjonskollektivet i Eidsvoll sentrum, og kollektivet svarer med å anmelde programmets journalister for å ta i bruk ulovlige metoder.

Relaterte saker
Politianmelder Motivasjonskollektivet
OSLO/EIDSVOLL. Landsforeningen for barnevernsbarn politianmelder Motivasjonskollektivet.

– Jeg har ren samvittighet
EIDSVOLL. Den siste uka har leder av Motivasjonskollektivet, Bjørn Skotaam, fått kjørt seg. Tirsdag gikk NRK Brennpunkts «Med tvang skal vondt fordrives» på lufta. Det talte ikke akkurat til kollektivets fordel.

Det har tidligere vært turbulens rundt Motivasjonskollektivet (MK). Kritikken har gått på at man bruker tilnærmet kadaverdisiplin i behandlingen. Ifølge daglig leder, Bjørn Skotaam, er dette historie fra 1990-tallet og metoder som man for lengst har gått bort fra.

UNGDOMMENES HISTORIER – Vi forteller først og fremst nye historier om det ungdom har opplevd mens de har bodd der. Men vi går også gjennom historikken og ser på tidligere saker og krav fra tilsynsmyndighetene om forandringer i driften, sier Odd Isungset, redaktør i NRK Brennpunkt.
Det var tips fra ungdommer som har bodd der som satte Brennpunkt på saken. (...)

- Tre kommuneansatte anmeldt for vold mot psykisk utviklingshemmede barn

Tre kommuneansatte anmeldt for vold mot psykisk utviklingshemmede barn
dagbladet.no 28.3.2014
Lederen for institusjonen er en av dem.

Alta kommune har politianmeldt tre ansatte ved en institusjon etter å ha blitt varslet om vold mot psykisk utviklingshemmede barn.

Tre ansatte, blant dem lederen for institusjonen, er suspendert, melder Altaposten.

Kommuneledelsen ble mandag denne uken varslet om det som omtales som svært alvorlige forhold ved institusjonen i Finnmark-kommunen.

- Ut fra det som er varslet så langt, og som vi har klart å avdekke, fant vi det helt naturlig å gå til politiet, sier rådmann Bjørn Atle Hansen.

De øvrige ansatte samt foreldrene til barna ved institusjonen, ble torsdag informert om mistanken mot de tre ansatte ved institusjonen.

- Det er uklart hvor mange barn dette kan gjelde, men meldingen vi fikk inn, gjaldt ett barn, sier ordfører Laila Davidsen i Alta til Nordlys. (...)

(Anm: Video skal hindre overgrep på sykehjem (dagensmedisin.no 10.6.2014).)

- Stress kan få følger for barnets utvikling

Stress kan få følger for barnets utvikling
nrk.no 5.3.2014
Noen barn vender uroen innover og blir engstelige og lei seg, mens andre vender den utover og blir irritable, sure og sinte, sier lege og forsker Ellen Wikenius.

Stress over lang tid kan føre til forsinkelser i barnets utvikling. – Det kan gi alvorlige konsekvenser som angst og depresjoner, sier psykolog. Dette er tegnene du bør se etter.

Kroppens stressreaksjon er de fysiologiske prosessene som kroppen setter i gang når den opplever en trussel. Da mobiliserer kroppen for å overleve, og dette skjer blant annet ved at hormoner som adrenalin og kortisol skilles ut.

Disse fysiologiske responsene på stress er like både for barn og voksne, men hvordan oppdager du egentlig at barnet ditt er stresset?

Ifølge Ellen Wikenius reagerer barn ulikt på stress. Hun er lege og forsker ved Nasjonalt kompetansenettverk for sped- og småbarns psykiske helse, på Regionsenteret for barn og unges psykiske helse (RBUP).

– Noen barn vender uroen innover og blir engstelige og lei seg, mens andre vender den utover og blir irritable, sure og sinte. Andre symptomer på stress er at barnet endrer adferd, sover dårligere om natten, får vondt i magen eller hodepine, sier Wikenius til NRK.no.

Hun forteller at barn kan ha økt risiko for å utvikle angst og depresjoner ved et senere tidspunkt dersom de blir utsatt for stress over tid. (...)

(Anm: Barnevern, omsorgssvikt, barnemishandling og barnedrap. (mintankesmie.no).)

(Anm: Helsetilsynet slår alarm om svikt i barnevernet: Bryter loven og barn blir ikke hørt. Helsetilsynets rapport fra 225 kommuner og bydeler viser at barn ikke har fått den hjelpen de har krav på. (– Kommunene svikter. Til sammen har 225 kommuner eller bydeler hatt en gjennomgang av sitt arbeid med meldinger, og Helsetilsynets konklusjon er krystallklar: «Vi har i dette tilsynet sett at meldinger til barnevernet om barn som lever med omsorgssvikt ble henlagt. Barn som skulle hatt hjelp fikk det ikke. Bekymringen ble «lagt i skuffen».» (nrk.no 7.3.2017).)

(Anm: NRK og Adresseavisen lot tips om at lærer mobbet egne elever på barneskole i Trondheim ligge. (…) – Svikter barna. (…) Han undrer seg også over at ingen medier stiller kritiske spørsmål til de ansvarlige i kommunen om hvordan mobbingen kunne pågå. (…) NRK og Adresseavisen lot tips om at lærer mobbet egne elever på barneskole i Trondheim ligge. Sjefredaktør Tor Olav Mørseth i Adressa sier det handler om prioriteringer. (journalisten.no 24.2.2017).)

- Tvang som kan gi traumer

Tvang som kan gi traumer
Cecilia Dinardi, advokatfullmektig i advokatfirmaet Elden DA og leder i Unge Duer
aftenposten.no 6.3.2014
De fleste barnevernsbarn har opplevd alvorlige krenkelser og overgrep i ung alder, og respekten for deres personlige integritet og verdighet har en helt sentral betydning for dem. Tvangsbruk vil fort kunne utløse både trauma, frykt, panikk, og mistillit til voksne, skriver Cecilia Dinardi.

Tvangsbruk i barnevernet er et av de mest inngripende tiltak som benyttes, og som i mange tilfeller må sies å ha en svært begrenset virkning.

Barnevernloven regulerer adgangen til å bruke tvang overfor barn i barnevernet. I Brennpunkts dokumentar «Med tvang skal vondt fordrives» 04.03.14 fikk vi se rystende eksempler på ulovlig og uforholdsmessig tvangsbruk overfor barn, og hvilke skader dette påfører disse barna. (...)

- De hyppigst beskrevede kategorier av pasientskade var skader fra fall og mangelfull kontroll av symptomer

Patient Safety Incidents in Home Hospice Care: The Experiences of Hospice Interdisciplinary Team Members.
J Palliat Med. 2014 Feb 27. [Epub ahead of print]
Abstract Background: Hospice provides a full range of services for patients near the end of life, often in the patient's own home. There are no published studies that describe patient safety incidents in home hospice care. Objective: The study objective was to explore the types and characteristics of patient safety incidents in home hospice care from the experiences of hospice interdisciplinary team members. Methods: The study design is qualitative and descriptive. From a convenience sample of 17 hospices in 13 states we identified 62 participants including hospice nurses, physicians, social workers, chaplains, and home health aides. We interviewed a separate sample of 19 experienced hospice leaders to assess the credibility of primary results. Semistructured telephone interviews were recorded and transcribed. Four researchers used an editing technique to identify common themes from the interviews. Results: Major themes suggested a definition of patient safety in home hospice that includes concern for unnecessary harm to family caregivers or unnecessary disruption of the natural dying process. The most commonly described categories of patient harm were injuries from falls and inadequate control of symptoms. The most commonly cited contributing factors were related to patients, family caregivers, or the home setting. Few participants recalled incidents or harm related to medical errors by hospice team members. Conclusions: This is the first study to describe patient safety incidents from the experiences of hospice interdisciplinary team members. Compared with patient safety studies from other health care settings, participants recalled few incidents related to errors in evaluation, treatment, or communication by the hospice team. (...)

- Overformynderiet overflyttes til staten (- Ny klageinstans blir Statens sivilrettsforvaltning (SRF))

Overformynderiet overflyttes til staten
nrk.no/serie/distriktsprogram-hordaland 2.7.2013

(Anm: Vergemål (Overformynderiet overført til Fylkesmannen den 1. juli 2013 iht. ny vergemålslov) (fylkesmannen.no).)

(Anm: Statens sivilrettsforvaltning (SRF) (sivilrett.no).)

(Anm: Verger (vergeportalen.no).)

(Anm: Vergeportalen.no (vergeportalen.no).)

- Informasjon til verger og hjelpeverger om vergemålsreformen

Informasjon til verger og hjelpeverger om vergemålsreformen
fylkesmannen.no 8.3.2013
Den 1. juli 2013 trer den nye vergemålsloven i kraft. Oppgavene som i dag ligger til overformynderiene i kommunene, blir overført til Fylkesmannen. Fylkesmannen blir lokal vergemålsmyndighet, samtidig som de kommunale overformynderiene blir avviklet. Ny klageinstans blir Statens sivilrettsforvaltning (SRF).

Overføringen av overformynderiets oppgaver til Fylkesmannen vil ikke automatisk innebære endringer for deg som er verge eller oppnevnt hjelpeverge. Vedtaket om oppnevning av deg som verge/hjelpeverger vil fremdeles gjelde. Alle hjelpeverger vil imidlertid i fremtiden betegnes som verger. Fylkesmannen har opprettet en egen vergemålsenhet som skal ta seg av alle vergemålssaker. Fylkesmannen vil gi deg den hjelpen du trenger for å være verge og utføre vergeoppdraget til det beste for han eller hun som har behov for verge.

Vi håper alle oppnevnte verger vil fortsette sitt arbeid også etter at den nye vergemålsloven trer i kraft. Fylkesmannen og den personen du er hjelpeverge for, trenger deg og den innsatsen du legger ned. Ditt bidrag er svært viktig for den du er hjelpeverge for. (...)

(Anm: Vergemål (Overformynderiet overført til Fylkesmannen den 1. juli 2013 iht. ny vergemålslov) (fylkesmannen.no).)

(Anm: Statens sivilrettsforvaltning (SRF) (sivilrett.no).)

(Anm: Verger (vergeportalen.no).)

(Anm: Vergeportalen.no (vergeportalen.no).)

- Vestvågøy-kvinnen oppdaget ved en tilfeldighet at hun er verge for en mindreårig millionær, da hun gikk inn på nettsiden vergeportalen.no

– Fikk sjokk da jeg oppdaget det
lofotposten.no 23.2.2014
Vestvågøy-kvinnen oppdaget ved en tilfeldighet at hun er verge for en mindreårig millionær, da hun gikk inn på nettsiden vergeportalen.no.

Vestvågøy-kvinnen oppdaget tilfeldig at hun var verge for en mindreårig millionær i en kommune i Finnmark.

Oppdagelsen gjorde hun i forbindelse med at hun var verge for et nært familiemedlem. I forbindelse med bytte av bank i august i fjor, ble hun gjort oppmerksom på at det finnes en vergemålsportal der vergene kan registrere seg, og får hjelp og råd.

Da hun åpnet portalen fikk hun sjokk.

– Der var jeg registrert som verge for en mindreårig jente i en kommune i Finnmark. Jeg hadde aldri hørt om jenta. Det kom som et sjokk. Der sto mitt og hennes fødsels- og personnummer, samt alle opplysninger om jentas bankkonti og formue. Jenta hadde flere millioner kroner på kontoene.

Vestvågøy-kvinnen kontaktet straks overformynderiet i Finnmark. Beskjeden var at det måtte skyldes en tastefeil, og skulle ordnes opp i. (...)

(Anm: Vergemål (Overformynderiet overført til Fylkesmannen den 1. juli 2013 iht. ny vergemålslov) (fylkesmannen.no).)

(Anm: Verger (vergeportalen.no).)

(Anm: Vergeportalen.no (vergeportalen.no).)

- Marginalisert. Avisene skriver sjeldnere om mennesker med funksjonsnedsettelser

Når andre står i flomlyset
Kommentar Hilde Haugsgjerd
aftenposten.no 11.1.2014
Marginalisert. Avisene skriver sjeldnere om mennesker med funksjonsnedsettelser.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har offentliggjort en rapport om mediers fremstilling av personer med nedsatt funksjonsevne. Rapporten er laget i samarbeid med Høgskolen i Oslo og Akershus med professor Elisabeth Eide som ansvarlig.

Tematisk er rapporten bred. Den inneholder blant annet en opptelling av antall artikler i åtte aviser der bestemte ord er brukt, en innholdsanalyse av NRKs reality-serie Ingen grenser, en analyse av mediers språkbruk og intervjuer med redaktører om rekruttering av journalister med nedsatt funksjonsevne. (...)

(Anm: Media (mediekritikk) (mintankesmie.no).)

(Anm: - Definitivt redaktørmakt. (…) Hva som skal trykkes i en avis er jo gjenstand for en silingsprosess som avisen alene står for. Meg bekjent er det ingen åpenhet hverken i Aftenposten eller i noen andre medier om hvilke standarder som benyttes i utvelgelsen. Er det den redaksjonelle linjen som avgjør? Er det hva som er nyhetsverdig eller er det salgstallene som bestemmer? Eller kanskje avisens politiske orientering? (aftenposten.no 10.11.2016).)

(Anm: Bergens Tidende angrep justisministeren på lederplass. Da Amundsen skulle svare, redigerte avisen bort noe av kritikken. - Første gang jeg opplever, sier justisminister Per-Willy Amundsen. Men BT er ikke alene: Både Adresseavisen og Aftenposten har gjort lignende. Pressegeneral Elin Floberghagen advarer. – Det er første gang jeg opplever at en redaksjon sletter kritikk rettet mot dem selv i et skriftlig tilsvar. Jeg stiller meg undrende til BTs oppførsel, og kan ikke la være å spørre om de mener at det er en ryddig måte å opptre på, når avisen selv er part i saken jeg omtaler i mitt innlegg. Det sier justisminister Per-Willy Amundsen til Medier24 om hvordan han ble behandlet av avisa for noen uker siden. (medier24.no 22.12.2017).)

(Anm: NRK og Adresseavisen lot tips om at lærer mobbet egne elever på barneskole i Trondheim ligge. (…) – Svikter barna. (…) Han undrer seg også over at ingen medier stiller kritiske spørsmål til de ansvarlige i kommunen om hvordan mobbingen kunne pågå. (…) NRK og Adresseavisen lot tips om at lærer mobbet egne elever på barneskole i Trondheim ligge. Sjefredaktør Tor Olav Mørseth i Adressa sier det handler om prioriteringer. (journalisten.no 24.2.2017).)

(Anm: Study finds parents of children with disabilities at higher health risk (Studie viser at foreldre til barn med uførhet har høyere helserisiko (medicalnewstoday.com 4.2.2014).)

- Pleiere på sykehjem: - Beboere blir ignorert og forsømt

Pleiere på sykehjem: - Beboere blir ignorert og forsømt
aftenposten.no 27.12.2013
Ni av ti pleiere på sykehjem rapporterer at de - eller en kollega - har forsømt, ignorert eller begått overgrep mot en beboer. - Det er mangel på oppmerksomhet rundt dette i mange land, også i Norge, sier forsker.

• Rundt 11 prosent av befolkningen mellom 80 og 89 år, og en tredjedel av de som er over 90 år bor på institusjon. En høy andel ansatte rapporterer om at de har vært med på å overse og ignorere de eldres behov for pleie og omsorg. Ni av ti pleiere på sykehjem rapporterer at de - eller en kollega - har forsømt, ignorert eller begått overgrep mot en beboer. - Det er mangel på oppmerksomhet rundt dette i mange land, også i Norge, sier forsker.
• Rundt 11 prosent av befolkningen mellom 80 og 89 år, og en tredjedel av de som er over 90 år bor på institusjon. En høy andel ansatte rapporterer om at de har vært med på å overse og ignorere de eldres behov for pleie og omsorg.

- Det er en høy forekomst av utilstrekkelig pleie og omsorg, overgrep og forsømmelser på norske sykehjem, fastslår Wenche Malmedal, førsteamanuensis ved Høgskolen i Sør-Trøndelag, avdeling for sykepleierutdanning.

Tidligere i desember avla hun doktorgraden ved NTNU. En del av avhandlingen var en undersøkelse blant 616 pleiere ved 16 sykehjem i Midt-Norge, som har svart på spørreskjemaundersøkelse om hva slags handlinger de selv eller kolleger har gjort mot beboere. (...)

(Anm: Antipsykotika (psykofarmaka etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Lægemiddelstyrelsen opfordrer læger til at være opmærksomme på disse alvorlige bivirkninger hos børn og unge i behandling med aripiprazol (Abilify) (…) Gennemgangen viser også, at børn med ASD (autisme) der behandles med aripiprazol, kan udvikle alvorlige psykiatriske bivirkninger såsom svære kroniske søvnproblemer, aggressiv adfærd og hallucinationer. (…) Hårtab, depression og psykose, Vægtøgning, Hypercholesterolemi, Hypercholesterolemi. (LÆGEMIDDELSTYRELSEN - NYT OM BIVIRKNINGER 2016;7(9).)

(Anm: «Psykiatrien i Norge har hatt for svak ledelse. På alle nivåer. I alle år». KRONIKK: Helseminister Bent Høie (H). BENT HØIE, Helseminister. (vg.no 23.11.2016).)

(Anm: - Kan vi stole på forskningen? (...) - Er det ikke så nøye med sannheten fordi det lønner seg økonomisk og er lettvint bare å tro på forenklingene, halvsannhetene og de opplagt bløffene? (...) - Trass i all forskning. Trass i alle milliarder av kroner som var blitt investert, trass i alle gode intensjoner. Men «sannheten om de psykiske sykdommers natur, ubalansen i hjernens kjemi» viste seg etter hvert ikke å være sann. (dagensmedisin.no 2.4.20

(Anm: Dyremodeller åbner døren til ny generation af antipsykotika. (- »Industrien har måttet erkende, at de ‘varer’, der var på hylderne, ikke var brugbare. (dagensmedicin.dk 31.3.2017).)

(Anm: Psykofarmaka dreper mange. (…) I DAGENS MEDISIN 12. februar hevder psykiaterne Rune Andreas Kroken og Erik Johnsen at det ikke er riktig at psykiatrisk behandling tar liv. De påstår til og med at man lever lenger dersom man får antipsykotika. Dette er helt utrolig.) (dagensmedisin.no 10.3.2017).)

(Anm: Få pasienter kjenner til klageordning. (…) Søkere fikk medhold i en firedel av sakene. For dem som klaget på legemiddelskader utløst av antipsykotika, fikk imidlertid kun 9,4% medhold. - Man kan spekulere i om pasienter som ikke er flinke nok til å snakke om sin sak, ikke når frem. (Tidsskr Nor Legeforen 22.1.2013).)

(Anm: Høie om psykiatrien: Har fått leve sitt eget liv. (...) Dette er veldig alvorlig, og bekrefter dessverre det inntrykket jeg har fått om tvangsbruken innen psykisk helse: at den går langt utover det som er hensikten og det juridiske grunnlaget - og at den går utover det som er god faglighet, sier Høie til VG. (vg.no 20.11.2016).)

(Anm: Antipsykotika og fysisk attraktivitet (Antipsychotics and physical attractiveness) (...) Antipsykotika, som gruppe, fører til vektøkning og kan føre til munntørrhet og dårlig ånde, grå stær, hirsutisme (uvanleg sterk eller altfor utbreidd hårvekst (helst hos kvinner)), akne og stemmeendringer; de kan forstyrre symmetri av gangart og øke risikoen for tics og spasmer og inkontinens, og potensielt undergrave en persons attraktivitet. Clin Schizophr Relat Psychoses. 2011 Oct;5(3):142-146.)

(Anm: Medikamentutløst dystoni. (…) Videoen illustrerer ekstrapyramidale bivirkninger med dystoni i tunge og kjeveområdet. Tidsskr Nor Legeforen 2016; 136:1730-1730 (8.11.2016).)

(Anm: Association of anticholinergic burden with adverse effects in older people with intellectual disabilities: an observational cross-sectional study. Conclusions Older people with intellectual disabilities and with mental health conditions were exposed to high anticholinergic burden. This was associated with daytime dozing and constipation. The British Journal of Psychiatry Dec 2016, 209 (6) 504-510.)

(Anm: Bivirkninger av antipsykotika - Related Editorial (Relatert lederartikkel) (…) Bruken av antipsykotika innebærer en vanskelig avveining mellom nytte for å lindre psykotiske symptomer og noen ganger risikoen for problematiske bivirkninger som forkorter levetiden. (…) Alle antipsykotika er forbundet med en økt sannsynlighet for sedasjon, seksuell dysfunksjon, postural hypotensjon, hjertearytmi og plutselig hjertedød. (…) Antikolinerge effekter inkluderer forstoppelse, urinretensjon, tørr munn, uklart syn og, til tider, kognitiv svekkelse. Disse symptomene kan føre til andre problemer som tannforråtnelse, fall eller gastrointestinal obstruksjon. Am Fam Physician. 2010 Mar 1;81(5):617-622).)

(Anm: J&J’s Janssen dømt til å betale 70 millioner dollar i Risperdal-rettssak. (J&J's Janssen hit with $70 mln verdict in Risperdal trial) (…) Juryen i Philadelphia Court of Common Pleas fant at firmaet mislyktes å advare guttens helsepersonell om risikoen for gynecomastia, som er brystvekst hos menn eller gutter forårsaket av en hormonell ubalanse, og at de med vilje forfalsket, og ødela eller skjulte bevis i saken.) Janssen dømt til å betale 70 millioner dollar i Risperdal-rettssak. (finance.yahoo.com 1.7.2016).)

(Anm: J&J's Janssen hit with $70 million verdict in Risperdal trial. Johnson & Johnson and Janssen are facing more than 12,000 claims over Risperdal, according to Johnson & Johnson's most recent quarterly report. (…) In 2013, Johnson & Johnson and Janssen paid more than $2.2 billion to resolve civil and criminal investigations by the U.S. Department of Justice into its marketing of Risperdal and several other drugs. (reuters.com 1.7.2016).)

(Anm: Jury smacks J&J with $70M in damages in latest Risperdal breast case. Johnson & Johnson ($JNJ) is fighting more than 1,500 legal claims that its antipsychotic Risperdal triggered breast development in boys, and the company has landed on the wrong side of a jury verdict in several of them so far. (fiercepharma.com 5.7.2016).)

(Anm: Antipsykotika forårsaker ansiktsgrimasering og andre typer mulige varige hjerneskader (mintankesmie.no).)

(Anm: Derfor bliver man fed af antipsykotisk medicin. (- Derfor blir man feit av antipsykotika.) (videnskab.dk 7.1.2016).)

(Anm: Signaling from dysfunctional mitochondria induces a distinct type of senescence. (Signalering fra dysfunksjonelle mitokondrier induserer en distinkt type tiltagende alderdom.) Finding provides alternative explanation for the free-radical theory of aging and suggests new role for mitochondria in affecting physiology. (medicalnewstoday.com 11.12.2015).)

(Anm: Mitochondrial Dysfunction Meets Senescence. Trends Biochem Sci. 2016 Feb 10. pii: S0968-0004(16)00020-7. [Epub ahead of print].)

(Anm: NTNU-forskere er med i teamet: Har laget «smart» speil som kan avsløre hjerteinfarkt (vg.no 18.11.2015).)

(Anm: Speilet som ser et fremtidig hjerteinfarkt. (…) Det smarte speilet «Wize mirror» ser ut som et vanlig speil, men inneholder 3D-skannere, multispektrale kameraer og gass-sensorer for å vurdere helsen til den står foran det. Speilet gjør dette gjennom å undersøke personens ansikt, vurdere fettvev, blodgjennomstrømning, ansiktsuttrykk og ansiktsfarge. (gemini.no 18.11.2015).)

(Anm: How Smoking Wrecks Your Looks. See how lighting up can add years to your appearance, causing sagging skin, hair loss, and more. (webmd.com 19.11.2015).)

(Anm: What Does Your Face Say About Your Health? (webmd.com 20.3.2017).)

(Anm: Common antidepressant may change brain. (…) A commonly prescribed antidepressant may alter brain structures in depressed and non-depressed individuals in very different ways, according to new research at Wake Forest Baptist Medical Center. (...) MRI images taken at the end of the treatment phase revealed that in depressed subjects the drug significantly increased the volume of one region of the brain, the anterior cingulate cortex, while decreasing the volume of this same region and the hippocampus in non-depressed subjects. Both of these areas are highly interconnected with other areas of the brain; are critical in a wide array of functions including memory, learning, spatial navigation, will, motivation and emotion; and are implicated in major depressive disorder. (medicalnewstoday.com 7.9.2015).)

(Anm: Antipsychotic drugs linked to brain tissue loss in patients with schizophrenia. Antipsychotic medications are the most common treatment for individuals with schizophrenia, helping to relieve some of the debilitating symptoms caused by the disorder. But according to a new study, long-term use of these drugs may also negatively impact brain structure. Researchers say long-term use of antipsychotic medications - particularly first-generation antipsychotics - may lead to gray matter loss in the brain. First author Dr. Antonio Vita, professor of psychiatry at the University of Brescia in Italy, and colleagues publish their findings in the journal Biological Psychiatry. (medicalnewstoday.com 7.9.2015).)

(Anm: Gray matter abnormality predicts neurodevelopmental problems in smaller premature babies (medicalnewstoday.com 8.4.2016).)

(Anm: Alzheimers sykdom og andre årsaker til demens. (mintankesmie.no).)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ny forskning: Lykkepiller gør mere skade end gavn. Folk med depression får intet ud af at tage antidepressivet SSRI, bedre kendt som lykkepiller, viser nyt dansk studie. (jyllands-posten.dk 13.2.2017).)

(Anm: Forskere finner link mellom bruk av antidepressiva, medfødte misdannelser eller dødfødsler. (Researchers Find Link Between Antidepressant Use, Congenital Anomalies or Stillbirths) (…) "Mens denne ekstra risikoen kan virke liten er resultatene etter mitt syn så alvorlig som de kan være." (“While this extra risk may seem small, in my view, the outcomes are as serious as they can be.”) (dgnews.docguide.com 5.12.2016).)

(Anm: Eksponering av foster for antidepressiva kan endre Corpus Callosums mikrostruktur: Presentert ved PAS / ASPN. (…) Fordi "den neonate (nyfødtes) corpus callosum mikrostruktur er assosiert med utero (livmor) SSRI-eksponering og prenatal (før fødsel) mødredepresjon, er tidlige modningsprosesser i denne regionen følsomme for endret 5-hydroksytryptamin (5-HT) signalering under tiden i utero (livmor)," bemerket Campbell. "Disse resultatene - sammen med forstyrret hvit substans’ mikrostruktur i genu hos premature spedbarn - tyder dette på at utviklingen av [corpus callosum] kan være følsom for tidlige uheldige påvirkninger. (Fetal Exposure to Antidepressants May Alter Corpus Callosum Microstructure.) (dgnews.docguide.com 10.5.2017).)

(Anm: Unormal sæd med SSRI antidepressiva. Flere studier har funnet endrede sædparametere etter eksponering for SSRI-antidepressiva. Selv om SSRIs rolle er usikker, er det berettiget å ta hensyn til de observerte effektene på sædkvalitet og informere eksponerte pasienter. (Semen abnormalities with SSRI antidepressants. Several studies have found altered semen parameters after exposure to SSRI antidepressants. Although the role of SSRIs is uncertain, it is justified to take into account the observed effects on sperm quality and to inform exposed patients.) Prescrire Int 2015; 24 (156): 16-17.)

(Anm: Gravide kvinner som tar antidepressiva er mer sannsynlig å få barn med autisme, ifølge studie. Pregnant women who take antidepressants more likely to have a child with autism, study finds. Research data published in the BMJ reveal that antidepressant use during pregnancy increases the risk of autism in children, as reported The Independent Thursday. (firstwordpharma.com 20.7.2017).)

(Anm: - Nye data viser økt risiko for misdannelser når antidepressiva brukes under graviditet. (…) En studie publisert i British Medical Journal (BMJ) avslører at antidepressiva forskrevet til gravide kan øke sjansen for å få en baby med misdannelser.) (New Data Show Heightened Risk of Birth Defects When Antidepressants Are Used During Pregnancy.) (dgnews.docguide.com 19.1.2017).)

(Anm: - Utviklingen av et potensielt livstruende serotonergt syndrom eller nevroleptisk malignt syndrom (NMS)-lignende reaksjoner er rapportert for SNRI-er og SSRI-er alene, inkludert Celexa-behandling, men spesielt ved samtidig bruk av serotonerge legemidler (inklusive triptaner) og legemidler som svekker metabolisme av serotonin (inklusive MAO-hemmere), eller med antipsykotika eller andre dopaminantagonister (fda.gov 6.3.2009).)

(Anm: Antidepressant use during pregnancy and the risk of major congenital malformations in a cohort of depressed pregnant women: an updated analysis of the Quebec Pregnancy Cohort. (…) Conclusions Antidepressants with effects on serotonin reuptake during embryogenesis increased the risk of some organ-specific malformations in a cohort of pregnant women with depression. BMJ Open 2017;7:e013372.)

(Anm: Bruk av antipsykotika er assosiert med en 60 % økt risiko for dødelighet hos pasienter med Alzheimers sykdom. (…) Bruk av to eller flere antipsykotika samtidig ble knyttet til nesten doblet dødsrisiko (200 %) enn ved monoterapi.) (Antipsychotic Drug Use Increases Risk of Mortality Among Patients With Alzheimer’s Disease. JOENSUU, Finland -- December 12, 2016 -- Antipsychotic drug use is associated with a 60% increased risk of mortality among patients with Alzheimer's disease, according to a study published in the Journal of Alzheimer’s Disease. The risk was highest at the beginning of drug use and remained increased in long-term use. Use of 2 or more antipsychotic drugs concomitantly was associated with almost 2 times higher risk of mortality than monotherapy.) (dgnews.docguide.com 12.12.2016).)

(Anm: Antipsykotika dobler dødsrisiko allerede etter 180 dagers bruk. Greater Mortality Risk With Antipsychotics in Parkinson's (Større dødsrisiko med antipsykotika ved Parkinsons) (medicalnewstoday.com 21.6.2015).)

(Anm: (...) For ytterligere å illustrere problemet kan nevnes at antipsykotika forårsaker parkinsonisme (5), og en studie fant at mennesker med Parkinsons sykdom og psykose hadde fire ganger større sannsynlighet for å dø etter tre til seks måneders behandling enn de som ikke fikk antipsykotika. (6) De var også mer utsatt for kognitiv svikt, forverring av parkinsonsymptomer, hjerneslag, infeksjoner og fall. RE: Psykisk syke lever kortere. Tidsskr Nor Legeforen 10.11.2015.)

(Anm: Legemidler som kan gi delirium hos eldre. Delirium ses særlig hos eldre ved akutte sykdommer og skader eller som følge av toksisk eller farmakologisk påvirkning. Eldre personer har mange sykdommer og bruken av legemidler er høy. Mange legemidler, og særlig de med antikolinerg eller dopaminerg effekt, kan gi delirium. Kjennskap til legemidler og kombinasjoner av legemidler som kan gi delirium, er viktig for å kunne forebygge og behandle tilstanden. Tidsskr Nor Legeforen 2005; 125:2366-7 (8.9.2005).)

(Anm: Delirium in hospitalized patients: Risks and benefits of antipsychotics. ABSTRACT Consensus panel guidelines advocate for the judicious use of antipsychotic drugs to manage delirium in hospitalized patients when nonpharmacologic measures fail and the patient is in significant distress from symptoms, poses a safety risk to self or others, or is impeding essential aspects of his or her medical care. Here, we review the use of haloperidol, olanzapine, quetiapine, risperidone, and aripiprazole for this purpose. Cleveland Clinic Journal of Medicine. 2017 August;84(8):616-622.)

(Anm: Post injektionssyndrom. (…) De fleste af disse patienter udviklede symptomer på sedation (fra mild sedation til koma) og/eller delirium (herunder forvirring, desorientering, ophidselse/ uro, angst og anden kognitiv svækkelse). Andre symptomer inkluderede ekstrapyramidale symptomer, dysartri, ataksi, aggression, svimmelhed, svaghed, hypertension eller krampe.) (sundhedsstyrelsen.dk 29.6.2014).)

(Anm: Mødre til børn med misdannelser har øget dødelighed. (…) Bivirkninger har ført til to dødsfald. Den største del af bivirkningerne (42 procent) af de 429 blev indberettet for såkaldte psykostimulerende lægemidler - eksempelvis til behandling af ADHD - efterfulgt af 31 procent for antidepressiver og 24 procent for antipsykotiske lægemidler. (videnskab.dk 20.12.2016).)

(Anm: Antikolinerge effekter av vanlige legemidler knyttet til økt dødelighet hos mennesker over 65. De kombinerte antikolinerge effektene av mange vanlige legemidler øker risikoen for kognitiv svekkelse og død hos personer over 65 år, ifølge resultater fra en storskala studie på den langsiktige helseeffekten av legemidler.(Anticholinergic effects of common drugs are associated with increased mortality in over 65s. The combined anticholinergic effects of many common drugs increase the risk of cognitive impairment and death in people aged over 65, a large scale study of the long term effect of drugs on health has found.) BMJ 2011; 342:d4037 (28 June).)

(Anm: Men experience greater cognitive impairment and increased risk of death following hip surgery. In a study of hip fracture patients, men displayed greater levels of cognitive impairment within the first 22 days of fracture than women, and cognitive limitations increased the risk of dying within six months in both men and women. "While men make up only about 25 percent of all hip fractures, the number of men who fracture their hip is increasing and we know men are more likely to die than women after a hip fracture," said Dr. Ann Gruber-Baldini, lead author of the Journal of the American Geriatrics Society study. (medicalnewstoday.com 10.2.2017).)

(Anm: Det autonome nervesystemet. Det autonome nervesystemets hovedoppgave er å bidra til likevekt i kroppens basale funksjoner. Det vil blant annet si kroppstemperatur, blodtrykk, åndedrett og fordøyelse. (nhi.no 4.3.2015).)

(Anm: Ulike selektive serotonin reopptakshemmeres (SSRI-er) cytotoksisitet mot kreftceller. (Cytotoxicity of different selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) against cancer cells.) (…) Vi har funnet at paroxetine (paroksetin; Seroxat; Paxil etc.) har cytotoksisk aktivitet mot tumorceller. J Exp Ther Oncol. 2006;6(1):23-9.)

(Anm: Could antidepressants stop prostate cancer from spreading? In almost all cases where prostate cancer spreads to other areas of the body, the disease spreads to the bone first. In a new study, researchers reveal the discovery of an enzyme that helps prostate cancer cells to invade bone. Furthermore, certain antidepressant medications may have the potential to block this enzyme. Study co-author Jason Wu, of Washington State University-Spokane, and colleagues recently reported their findings in the journal Cancer Cell. (medicalnewstoday.com 13.3.2017).)

(Anm: Classic cytotoxic drugs: a narrow path for regulatory approval. Several classic cytotoxic drugs have shown encouraging activity in the treatment of metastatic breast cancer.1–3 However, only a few have received an overwhelming welcome from regulatory authorities and succeeded in obtaining widespread regulatory approval for routine use. For example eribulin was approved for treatment of metastatic breast cancer in several countries including Japan, USA, and Europe, based on data that showed longer overall survival in patients treated with eribulin compared with patients treated with physician's choice of treatment. In contrast ixabcpilone with capecitabine gained approval from the US Food and Drug Agency based on data showing longer progression-free survival compared with capccitabine alone, but did not obtain rcgulatory authorisation in Europc because it is associated with a high incidence of nevropathy.5 Lancet Oncol. 2017 Feb 10. pii: S1470-2045(17)30089-X. [Epub ahead of print].)

(Anm: Ødelagt cellulær "klokke" linket til hjerneskade (Broken Cellular 'Clock' Linked to Brain Damage) (sciencedaily.com 25.11.2013).)

(Anm: Signaling Pathways Linked to Serotonin-Induced Superoxide Anion Production: A Physiological Role for Mitochondria in Pulmonary Arteries. Abstract. Serotonin (5-HT) is a potent vasoconstrictor agonist and contributes to several vascular diseases including systemic or pulmonary hypertension and atherosclerosis. Although superoxide anion ([Formula: see text]) is commonly associated to cellular damages due to [Formula: see text] overproduction, we previously demonstrated that, in physiological conditions, [Formula: see text] also participates to the 5-HT contraction in intrapulmonary arteries (IPA). Front Physiol. 2017 Feb 9;8:76. eCollection 2017.)

(Anm: DNA Damage and Pulmonary Hypertension. (…) This review aims to provide an overview of recent evidence of DNA damage and DNA repair deficiency and their implication in PAH pathogenesis. Int J Mol Sci. 2016 Jun; 17(6): 990.)

(Anm: Bruk av antidepressiva ble assosiert med et betydelig eldre utseende og forskere fant også ut at vekten spilte en viktig faktor. I de sett med tvillinger som var yngre enn 40 år ble tyngre tvillinger oppfattet som eldre. (…) I tillegg mistenker forskerne at den vedvarende avslapping av ansiktsmuskler som antidepressiva forårsaker kan forklare årsaken til at ansiktet faller sammen (henger). (mintankesmie.no).)

(Anm: Minislag (ministroke: transient ischemic attack (TIA)) linket til lavere forventet levetid. (- Minislag kan forårsake demens.) (- Enkelte psykofarmaka kan øke risiko for minislag / demens.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Stumme infarkt rammer oftere folk med høy smertetoleranse. Stumme hjerteinfarkt gir ikke de klassiske brystsmertene som ved vanlige infarkt. - Denne pasientgruppen tar enten ikke kontakt med lege, eller de har ikke fått riktig diagnose, sier lege og forsker Andrea Milde Øhrn. (…) Det er vanlig å tenke sterke brystsmerter og akutt behandling når det er snakk om hjerteinfarkt. Det mange kanskje ikke vet, er at man kan ha hatt et hjerteinfarkt uten å vite det. Dette kalles et stumt infarkt, et hjerteinfarkt med få eller ingen symptomer. - Et stumt hjerteinfarkt er et hjerteinfarkt som ikke er erkjent. (nhi.no 3.2.2017).)

(Anm: Sannsynlig karotidyni forårsaket av fluoxetine (Prozac; SSRI-er). (Probable fluoxetine-induced carotidynia.)  Karotidyni er en fokal nakkesmerte (bestemt, avgrenset område), som involverer anatomiske områder til den berørte arteria carotis, og stråler ofte ut i den ipsilateral side (samme side) av ansiktet eller øret. På grunnlag av medisinsk historie og alder har karotidyni konvensjonelt vært klassifisert i klassisk (ikke-migrenøs), migrenøs, og vaskulære varianter. The Lancet 2009;374(9695):1061-1062 (26 September).)

(Anm: Nakkesmerter sætter forskerne skakmat. Kroniske nakkesmerter koster samfundet milliarder og er en af de hyppigste årsager til, at danskere melder sig syge fra job. Forskerne er i vildrede: Ingen behandling er effektiv. (videnskab.dk 22.12.2016).)

(Anm: Antidepressiva linket til hjerterisiko: tvillingstudie. (Antidepressants linked to heart risk: twins study) - Middelaldrende menn som bruker antidepressiva er mer sannsynlig å ha en innsnevring av blodårer, noe som øker risikoen for hjerteinfarkt og slag, enn de som ikke bruker legemidlene, ifølge en studie presentert på lørdag. (Reuters) - Middle-age men who use antidepressants are more likely to have a narrowing of blood vessels, increasing the risk of heart attacks and strokes, than those who do not use the medications, according to a study presented on Saturday.) (reuters.com 2.4.2011).)

(Anm: - Pfizers Zyvoxid (Zyvox) og antidepressiva kan være en dødelig kombinasjon. (- Det antas at når linezolid gis til pasienter, som behandles med serotonerge psykofarmaka, kan forhøyede nivåer av serotonin bygge seg opp i hjernen og forårsake toksisitet (giftighet). Dette er referert til som Serotonin syndrom - tegn og symptomer inkluderer mentale endringer (forvirring, hyperaktivitet, minneproblemer), muskelrykninger, overdreven svetting, skjelving eller risting, diaré, problemer med koordinasjon og / eller feber.) (fda.gov 21.10.2011).)

(Anm: Hva er det forskrivere og pasienter ikke vet om bivirkninger av antidepressiva? (What do prescribers and patients not know about the side effects of antidepressant drugs?) (medicalnewstoday.com 15.9.2016).)

(Anm: Forskere: Alvorlige bivirkninger, når antidepressiver droppes. Angst, depression og selvmordstanker er nogle af de bivirkninger, som tit forekommer, når man holder op med at tage antidepressiv medicin. Bivirkningerne kan i nogle tilfælde være langvarige og kroniske, viser et nyt studie. (videnskab.dk 16.3.2015).)

(Anm: Bruk av visse smertestillende midler (og antidepressiva (+ 31 %)) forbundet med økt risiko for drap (Use of certain painkillers linked with increased risk of homicide) Enkelte legemidler som påvirker sentralnervesystemet - som smertestillende og beroligende benzodiazepiner - er assosiert med økt risiko for å begå et drap, finner en ny studie publisert i tidsskriftet World Psychiatry. (medicalnewstoday.com 1.6.2015).)

(Anm: Psykiatriske patienter ender i private botilbud. Drab og vold har de seneste år fyldt debatten om de danske bosteder for patienter med psykiske problemer. (…) Psykiatriske patienter ender i private botilbud. (…) Mens Folketinget kæmper for en løsning på problemet med vold på offentlige bosteder, vælger flere kommuner at sende tunge patienter til private tilbud. (politiken.dk 18.3.2017.)

(Anm: Aggresjon knyttet til økt risiko for substansmisbruk. Aggression disorder linked to greater risk of substance abuse. (…) In the study, published in the Journal of Clinical Psychiatry, Emil Coccaro, MD, and colleagues analyzed data from more than 9,200 subjects in the National Comorbidity Survey, a national survey of mental health in the United States. They found that as the severity of aggressive behavior increased, so did levels of daily and weekly substance use. The findings suggest that a history of frequent, aggressive behavior is a risk factor for later substance abuse, and effective treatment of aggression could delay or even prevent substance abuse in young people. (medicalnewstoday.com 2.3.2017).)

(Anm: Halvparten av norske drap begått av rusede. (…) I 125 av drapene – eller 54 prosent – er det beskrevet i dommen at gjerningspersonen var påvirket av rusmidler under drapet. (nrk.no 13.12.2016).)

- En pasient på UNN døde av blodforgiftning som følge av et legemiddel mot psykiske lidelser, opplyser Statens helsetilsyn.

(Anm: En pasient på UNN døde av blodforgiftning som følge av et legemiddel mot psykiske lidelser, opplyser Statens helsetilsyn. (- Pasienten døde etter kort tid, og dødsårsaken var nøytropen sepsis (blodforgiftning), heter det i tilsynets rapport. (nrk.no 12.10.2016).)

(Anm: Systemic inflammatory response syndrome (SIRS) is an inflammatory state affecting the whole body, frequently a response of the immune system to infection. (en.wikipedia.org).)

(Anm: Sepsis. Definisjon: SIRS + påvist/mistenkt infeksjon (f. eks. positiv blodkultur). SIRS- kriteriene er: - Feber > 38 ºC eller hypotermi < 36 ºC - Puls > 90/minutt - Respirasjonsfrekvens > 20/minutt eller hypokapni med pCO2 < 4,3 kPa i blodgass - Leukocytose ≥ 12 × 109/l eller leukopeni < 4 × 109/l eller > 10 % umodne leukocytter. (helsebiblioteket.no - Metodebok for indremedisinere, 2012).)

(Anm: Rollen til mitokondriell dysfunksjon (mitokondriedysfunksjon) ved sepsis (blodforgiftning)-indusert multiorgansvikt. (The role of mitochondrial dysfunction in sepsis-induced multi-organ failure). (Virulence. 2013 Nov 1;5(1).)

- Diagnostisering av sepsis. Sepsis, også kjent som blodforgiftning, er kroppens hyperaktive respons på en infeksjon som kan føre til betennelse, vevskader, organsvikt etc.

(Anm: Diagnosing Sepsis. Sepsis, also known as blood poisoning, is the body’s hyperactive response to an infection that can lead to inflammation, tissue damage, organ failure etc. It is a very dangerous state in which the immune system stops fighting with the invading agents  and turns to itself. Around one-third of patients who are affected with sepsis die every year. (news-medical.net 7.9.2017).)

- Å anerkjenne sepsis som en global helseprioritet - En WHO- resolusjon.

(Anm: Å anerkjenne sepsis som en global helseprioritet - En WHO- resolusjon. Recognizing Sepsis as a Global Health Priority — A WHO Resolution. “Some very important clinical issues, some of them affecting life and death, stay largely in a backwater which is inhabited by academics and professionals and enthusiasts, dealt with very well at the clinical and scientific level but not visible to the public, political leaders, leaders of healthcare systems... The public and political space is the space in which [sepsis] needs to be in order for things to change.” NEJM (June 28, 2017).)

(Anm: Sepsis – den dödliga sjukdomen som glöms bort. Trots att infektionssjukdomen sepsis förekommer oftare än de vanligaste formerna av cancer och att upp emot hälften som drabbas av den allvarligaste formen dör, så har många knappt hört talas om sjukdomen. Sepsis som är den medicinska termen på blodförgiftning, drabbar omkring 40 000 svenskar varje år. (netdoktor.se 7.6.2017).)

- Hurtigtest finner tegn på sepsis i en enkelt dråpe blod.

(Anm: Hurtigtest finner tegn på sepsis i en enkelt dråpe blod. (- Sepsis, en potensielt livstruende komplikasjon av en infeksjon, har den høyeste byrde mht. død og medisinske utgifter på sykehus over hele verden.) (- Quick test finds signs of sepsis in a single drop of blood. (…) Sepsis, a potentially life-threatening complication of an infection, has the highest burden of death and medical expenses in hospitals worldwide. (medicalnewstoday.com 5.7.2017).)

(Anm: Nye sepsiskriterier kan føre til forsinket behandling. (…) Sepsis er en svært alvorlig tilstand med høy morbiditet og mortalitet (2). Den totale insidensen er ukjent, men man regner med at sepsis er en av de viktigste årsakene til alvorlig, akutt sykdom på verdensbasis (1). (…) Sepsis har inntil nylig vært definert som mistenkt infeksjon med samtidig tilstedeværelse av to eller flere SIRS-kriterier (1). Endringer i hjertefrekvens, kroppstemperatur, respirasjonsfrekvens og leukocytter er kroppens tegn på inflammasjon, og de indikerer ikke nødvendigvis en livstruende, dysregulert vertsrespons på infeksjon. Tidsskr Nor Legeforen 2017; :609-10 (20.4.2017).)

(Anm: LEGENE FORSTO IKKE AT HAN VAR DØDSSYK: Stian (19) døde etter 18 timer på sykehus uten legetilsyn. (…) Helsetilsynet konkluderer med at sykehusets behandling var uforsvarlig. (…) Fikk ikke beskjed. (…) Fastlegen sendte med dem papirer som foreldrene leverte på Akuttmottaket ved Ahus, der sto det; «Diagnose: Obs sepsis».  (tv2.no 29.4.2017).)

(Anm: Svikt i behandlingen av akutt syk ung mann i akuttmottaket – brudd på helselovgivningen. (…) Pasienten ble lagt på observasjonsposten (Akutt 24) ved akuttmottaket frem til neste morgen. I løpet av tiden på observasjonsposten ble han ikke tilsett av lege. På morgenen var han betydelig verre og han fikk tegn på fullt utviklet blodforgiftning. Behandling med antibiotika ble iverksatt, men han døde kort tid etter som følge av meningokokksepsis og hjerneødem. (helsetilsynet.no 2.5.2017).)

(Anm: Sepsis; grunnleggende kliniske observasjoner. Sepsis= En systemisk inflammatorisk respons (SIRS) pga. en infeksjon Tre alvorlighetsgrader: 1) Sepsis (to eller flere symptomer på SIRS som følge av infeksjon) 2) Alvorlig sepsis (sepsis med akutt organdysfunksjon, hypoperfusjon eller hypotensjon) 3) Septisk sjokk (hypotensjon til tross for adekvat væsketerapi, samt forekomst av perfusjonsforstyrrelser og organdysfunksjon) (hnt.no 5.11.2013).)

- Alle bryt lova i behandling av blodforgifting. Pasientar med alvorleg blodforgifting (sepsis) blir undersøkt av lege for seint.

(Anm: Alle bryt lova i behandling av blodforgifting. Pasientar med alvorleg blodforgifting blir undersøkt av lege for seint. Helsetilsynet fann brot ved 24 akuttmottak over heile landet. – Svært alvorleg. – Dette er svært alvorleg, for det dreier seg om ein alvorleg infeksjonssjukdom som i verste fall kan medføra død dersom behandlinga ikkje blir igangsett til riktig tid, seier avdelingsdirektør i Helsetilsynet, Ragnar Hermstad. OVER EIN TIME: Pasientar som kjem inn med teikn på alvorleg infeksjonssjukdom som blodforgifting skal ifølge nasjonale retningslinjer få anitibiotikabehandling innan maks ein time. Alle dei 24 akuttmottaka hadde svikt på dette området. (nrk.no 16.6.2017).)

(Anm: Lege sier improvisert «kur» for sepsis har hatt bemerkelsesverdige resultater. (…) Spesialist i intensivbehandling Paul Marik sier at enkel behandling med infusjon av vitamin C og steroider har bemerkelsesverdig effekt på pasienter med potensielt dødelig tilstand. (independent.co.uk 24.3.2017).)

(Anm: Bivirkninger underrapporteres i videnskabelige tidsskrifter. (...) Mellem 43 og 100 procent af de bivirkninger, der, ifølge det ikke-publicerede materiale, er fundet ved de testede lægemidler, er ikke lagt frem i de videnskabelige artikler, viser Yoon Loke og kollegernes gennemgang. (videnskab.dk 5.10.2016).)

(Anm: Dødsfall på grunn av nøytropen sepsis (blodforgiftning) etter behandling med legemiddelet klozapin – uforsvarlig oppfølging – mangelfull samhandling og informasjon. (…)  Manglende informasjon fra spesialisthelsetjenesten og mangelfull samhandling mellom kommunehelsetjenesten, fastlegen, pasienten og pårørende bidro til hendelsen. Helseforetaket skal gjennomgå hendelsen for å redusere risikoen ved lignende tilfeller. (helsetilsynet.no 12.10.2016).)

(Anm: Eksplosjon av antidepressiva til unge jenter. De ønsker psykologhjelp. I stedet blir de fôret med piller fra fastlegen. Unge jenter har aldri brukt mer antidepressiver. (vg.no 10.9.2016).)

(Anm: Flere barn og unge akuttinnlegges for psykisk sykdom. I fjor utgjorde andelen øyeblikkelig hjelp innleggelser 61 prosent av alle innleggelser. Det er en økning fra 47 prosent i 2012. (dagensmedisin.no 19.9.2016).)

(Anm: Eksplosjon av antidepressiva til unge jenter: Lykkepillegenerasjonen. «Lykkepillen» gjorde Sandra så dårlig at hun ble innlagt på psykiatrisk avdeling. På ti år har bruken av antidepressiver blant unge jenter økt med 83 prosent. Mange får pillene uten en gang å ha snakket med psykolog.  (vg.no 10.9.2016).)

(Anm: Helseminister Bent Høie reagerer på «lykkepille»-praksis: – Veldig urovekkende. ** Kraftig økning i antidepressiva til unge jenter. Helseminister Bent Høie reagerer på den sterke økningen i lykkepillebruk blant unge jenter. Han mener manglende ressurser og fastlegers holdninger er årsaker. Lørdag dokumenterte VG Helg og VG+ konsekvensene av den økende lykkepille-bruken blant unge jenter. (vg.no 10.9.2016).)

(Anm: LO advarer mot trygdebombe. En stadig større del av nordmenn i arbeidsfør alder er uten jobb. LO mener dette er en potensiell trygdebombe. (…) Det trengs 180.000 nye jobber for å få yrkesdeltakelsen opp på samme nivå som i 2008, viser en rapport fra samfunnsøkonomene i LO. I 2008 var 70 prosent av befolkningen mellom 15 og 74 år i jobb. Nå er yrkesdeltakelsen nede i 67,3 prosent., og det er nedgang i alle fylker. (hegnar.no 6.10.2016).)

(Anm: Rekordmange søger akut psykisk hjælp. (- Mens kun 12.099 danskere i 1995 besøgte de psykiatriske akutmodtagelser og skadestuer, er det steget til hele 33.333 i 2015, viser opgørelse fra Sundhedsdatastyrelsen og Danske Regioner, der for kort tid siden blev sendt til Folketinget. (politiken.dk 9.7.2016).)

(Anm: Har vi blitt psykisk sykere? (- Vi vet også at stadig flere får uførepensjon på grunn av psykiske lidelser og at sykefraværet på grunn av psykiske plager og lidelser har økt. Vi tror alle disse forholdene bidrar til vår oppfatning om at stadig flere får en psykisk lidelse eller plage.) (Folkehelseinstituttet fhi.no 10.10.2013).)

(Anm: Høyt fravær på grunn av ME. Minst 270 elever var borte fra skolen i fjor fordi de hadde ME. (aftenposten.no 6.2.2017).)

(Anm: Psykisk ohälsa fortsätter att öka. Antalet svenskar som sjukskrivs på grund av psykisk ohälsa ökar kontinuerligt sedan 2010. Den vanligaste diagnosen är stressrelaterad psykisk ohälsa som till mångt och mycket är arbetsrelaterad. Då evidensbaserad behandling saknas står förebyggande arbete i fokus. (netdoktor.se 14.9.2016).)

(Anm: Psykiatriske skadestuer kan ikke klare presset. Psykiske lidelser hører til nogle af de største sygdomsbyrder, som hvert år koster samfundet et svimlende milliardbeløb i tabt arbejdsfortjeneste og sociale ydelser. (politiken.dk 11.7.2016).)

(Anm: - 9 ting som skjer i hjernen og kroppen på MDMA (Ecstasy). (- 9 Things That Happen in the Brain and Body on MDMA.) (- Derfor, når substansen avsluttes, sitter mennesker igjen med mindre serotonin enn vanlig, noe som kan føre til følelser av depresjon, irritabilitet og tretthet.) (- Siden MDMA frigir så mye serotonin, ødelegger kroppen deretter mer serotonin enn vanlig, ifølge AsapSCIENCE.) (thescienceexplorer.com 24.6.2016).)

– Forsømmelser og overgrep er vanlig

– Forsømmelser og overgrep er vanlig
kommunal-rapport.no 21.7.2014
Den er for lite oppmerksomhet rundt inadekvat pleie og omsorg, overgrep og forsømmelser i sykehjem, mener Wenche Malmedal, førsteamanuensis ved Høgskolen i Sør-Trøndelag.

Beboere i sykehjem utsettes for utilstrekkelig pleie og omsorg, overgrep og forsømmelser, viser forskingen til Wenche Malmedal (…)

- Myndighetene hadde en omfattende praksis med å ta barna fra familier av tater/romanislekt, skriver Knut Vollebæk

Er forsoning mulig?
Knut Vollebæk, leder av det offentlige tater-romaniutvalget
aftenposten.no 25.2.2014
Myndighetene hadde en omfattende praksis med å ta barna fra familier av tater/romanislekt, skriver Knut Vollebæk. Her henter barnevernet på lille julaften 1955, assistert av politiet, seks barn fra en romfamilie ved Nordre Aasen i Oslo.

Et oppgjør med fortidens politikk og overgrep overfor taterne/romanifolket er viktig for å kunne gå videre som samfunn.

Taterne/romanifolket er blant de minoritetene som har vært spesielt rammet av overgrep. Flere ble blant annet urettmessig utsatt for sterilisering, fratatt sine av barn og plassert på Svanviken arbeidskoloni, drevet av «Norsk misjon blant hjemløse» gjerne kalt «Misjonen». Dette går frem av den nye boken Skammens historie av Thomas Vestgården og Sigmund Aas.

Jeg tok i fjor høst over som leder for det offentlige granskningsutvalget som skal evaluere norsk lovgivning og politikk overfor denne gruppen de siste hundre år. Vi skal ifølge mandatet kartlegge og beskrive det som er skjedd av overgrep. Vi skal vurdere politikk og praksis i lys av norsk lov og internasjonale menneskerettigheter. Og vi skal foreslå tiltak som kan bidra til «rettferdighet og forsoning». (...)

(Anm: Overgrepet mot taterne - Av professor dr. philos. Knut Aukrust, styreleder Holocaustsenteret (aftenposten.no 19.11.2011).)

(Anm: Kvifor bidrog norsk politi til Holocaust? | Øystein Hetland, PhD-stipendiat ved prosjektet «Demokratiets institusjoner i møte med en nazistisk okkupasjonsmakt» ved Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter, HL-senteret. Å minska sjansane for liknande hendingar krev at ein er villig til å gå inn i dei djupare grunnane til at noko hender. At norsk politi bidrog til Holocaust har etter kvart fortenestefullt blitt både erkjent og beklaga, tydelegast av statsminister Jens Stoltenberg og politidirektør Odd Reidar Humlegård i 2012. Men som regel stoppar tankerekkja med det forferdelege at nordmenn var med på noko slikt. Sjeldan spør ein seg om kvifor. Dermed blir ein ståande med berre ei moralsk vurdering, utan å gå djupare inn i kva som får folk til å bidra med sin skjerv til eit folkemord. (aftenposten.no 29.1.2017).)

(Anm: Per Ole Johansen: JØDEFORFØLGELSENE OG DET NORSKE RETTSOPPGJØRET. Foredrag hold i Jødisk Museum i Oslo den 1. desember 2011. Jødeforfølgelser og kollektive erindring. (jus.uio.no 1.12.2011).)

– Må gjøre alt vi kan for å avdekke overgrep og vold

– Må gjøre alt vi kan for å avdekke overgrep og vold
aftenposten.no 6.3.2014
De fleste store norske sykehusene har én eller ingen legestilling

for å utføre rettsmedisinske undersøkelser av barn.

De fleste store norske sykehus har én eller ingen legestilling for å utføre rettsmedisinske undersøkelser av barn. 8 av 10 vold- og overgrepsutsatte barn blir ikke undersøkt.

Helseforetakene må sørge for at nok spesialister er klare til å undersøke barna, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).

- Vi er nødt til å gjøre alt vi kan for å avdekke vold og overgrep mot barn. Det er derfor veldig viktig at barn som man mistenker er utsatt for vold eller overgrep blir undersøkt. Barn som har vært utsatt for vold og overgrep skal få god og omsorgsfull hjelp, sier Høie.

Aftenposten skrev søndag om nye tall som viser at volds- og overgrepsutsatte barn kun får tilbud om rettsmedisinsk undersøkelse i to av ti dommeravhør.

Les også: Barneombudet: - Et svik mot barna
Les også: Barn som er utsatt for overgrep, venter flere måneder på avhør (...)

- Forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barneverninstitusjon

Forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barneverninstitusjon (FOR-2013-12-13-1608 fra 01.01.2014)
lovdata.no (12.3.2014)
(...) § 13.Forbud mot bruk av tvang eller makt
Tvangsmedisinering, fysisk refsing, isolasjon, mekaniske tvangsmidler eller annen bruk av fysisk tvang eller makt er ikke tillatt verken i straffe-, behandlings- eller oppdragelsesøyemed. Mindre inngripende fysisk tvang eller makt, som for eksempel kortvarig fastholding eller bortvisning fra fellesrom, kan imidlertid anvendes når dette er åpenbart nødvendig som ledd i institusjonens ansvar for å gi forsvarlig omsorg eller av hensyn til trygghet og trivsel for alle på institusjonen.

§ 14.Tvang i akutte faresituasjoner
Dersom det er uomgjengelig nødvendig for å avverge fare for skade på person eller vesentlig skade på eiendom, kan det etter alminnelige nødretts- og nødvergebetraktninger, jf. straffeloven § 47 og § 48, anvendes nødvendig tvang. Det er imidlertid en forutsetning at lempeligere midler vurderes som nytteløse eller har vist seg åpenbart forgjeves eller utilstrekkelige.

Tvangsbruken må i slike tilfeller ikke overstige det som er nødvendig for å avverge skaden. Tiltaket skal opphøre straks skaden eller faren er avverget.
Dersom situasjonen gjør det nødvendig å isolere beboeren, jf. første ledd, skal minst en av personalet alltid være til stede i rommet eller i naborom med ulåst dør. Isolering av beboeren er bare tillatt i rom med vindu og med minst 8 m² gulvflate. Dette kan besluttes av institusjonens leder eller den lederen gir fullmakt. (...)

- Staten vil ha fleire pasientskader

Staten vil ha fleire pasientskader
nrk.no/tekst-tv 30.10.2013
Kun 16 pasienter har fått erstatning for feilbehandling ved norske sjukeheimar dei siste fem åra. Fleire burde søkje erstatning, meinar staten.

Sidan 2008 har Norsk Pasientskadeerstatning NPE gjort vedtak i 21 000 klagesaker.

Berre 43 av dei gjaldt tilhøva på sjukeheimar. I 16 av sakene fekk klagaren medhald og erstatning.

Statssekretær Astrid Nøkleby heiberg i Helsedepartementet meinar fleire eldre burde klage om dei er misnøgde. (...)

(Anm: Norsk pasientskadeerstatning (NPE). (mintankesmie.no).)

(Anm: Gruppesøksmål (massesøksmål) (mintankesmie.no).)

(Anm: Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker (regjeringen.no 28.08.2013).)

(Anm: Informasjon om endringer i barnevernloven og sosialtjenesteloven - nye saksbehandlingsregler for fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker [Brev, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, 03.12.2007] (regjeringen.no - 03.12.2007).)

- Fylkesmannen (og Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker) er ikke godt nok kjent som klageinstans

Få klager på mobbing
nrk.no 27.4.2013
Utdanningsdirektoratet mener skolene må bli flinkere til å varsle foreldrene om klageretten i mobbesaker.

42.000 norske barn ble ifølge elevundersøkelsen utsatt for regelmessig mobbing i fjor, men fylkesmennene som behandler klager på skolenes behandling av mobbing mottok bare 94 saker.

- Vi ser i tilsynsrapportene at mobbearbeidet i kommunene er mangelfullt, og at det fattes for få enkeltvedtak, sier avdelingsdirektør Håvard Tvinnereim i tilsynsavdelingen hos Utdanningsdirektoratet til Bergens Tidende.

Han mener skolene må bli flinkere til å varsle foreldrene om klageretten i mobbesaker.

Lederen for Foreldreutvalget i grunnskolen (FUG), Christopher Beckham er enig.

- Tallet på klager er skremmende lavt og viser ikke realiteten i den norske skolen. Dette tyder på at det er altfor mange foreldre som ikke kjenner til klageretten sin, sier han.

7 prosent av norske skolebarn mobbes regelmessig, viser elevundersøkelsen.

Barneombud Anne Lindboe etterlyser mer informasjon.

- Fylkesmannen er ikke godt nok kjent som klageinstans. Vi får mange klager vi må vise videre til Fylkesmannen. Det er vanskelig for foreldre å vite hvordan man klager, og de fleste vet ikke at det er dit de skal klage, sier hun.

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen (SV) frykter at mobbesaker ikke blir fulgt opp slik de skal i henhold til loven. (...)

- Et lavt antall klagesaker til Fylkesmannen kan tyde på to ting; enten at elever og foreldre ikke bruker klageretten, eller at kommunene løser mobbesakene selv. I denne saken er det en utfordring at det ikke gjøres enkeltvedtak i nok saker, og da kan et så lavt antall klagesaker også være et tegn på at det er mobbesaker som ikke følges opp, sier hun. (NTB)

(Anm: Voldsoffererstatning (vold) (mintankesmie.no).)

(Anm: Fri rettshjelp (frirettshjelp.no/innvilgelseskompetanse).)

(Anm: – Tall fra Statens sivilrettsforvaltning, som bygger på innrapportering fra fylkesmennene, viser at så mange som to tredjedeler fikk avslag på sine søknader om fri rettshjelp i perioden 2010 til 2012 Saksøker staten – nektes fri rettshjelp (nrk.no 19.11.2013.)

(Anm: Norsk pasientskadeerstatning (NPE). (mintankesmie.no).)

(Anm: Gruppesøksmål (massesøksmål) (mintankesmie.no).)

(Anm: Klager: Fylkeslegen – Helsetilsynet (Statens helsetilsyn) - Fylkesmannen - Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker (mintankesmie.no).)

(Anm: Sivilombudsmannen (SOM) (mintankesmie.no).)

(Anm: Rettferdsvederlag (Stortingets rettferdsvederlagsordning) (tidligere billighetserstatning) (mintankesmie.no).)

- Statens oppreisningsansvar ved menneskerettighetsbrudd.

(Anm: Statens oppreisningsansvar ved menneskerettighetsbrudd. I Norge har erstatningsretten utviklet seg parallelt med – og uavhengig av – en stadig større bruk av menneskerettigheter i offentlig rett og i privatretten for øvrig. Menneskerettighetene har derfor ikke fullt ut ... Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett01 / 2017 (Volum 2) Side: 3-6.)

- Erstatning for ikke-økonomisk tap ved krenkelser av EMK.

(Anm: Av Henrik Vaaler - (master i rettsvitenskap 2016) jobber som advokatfullmektig i Regjeringsadvokaten. Erstatning for ikke-økonomisk tap ved krenkelser av EMK. Sammendrag. EMK artikkel 13 gir personer som har vært utsatt for konvensjonskrenkelser, rett til et effektivt botemiddel på nasjonalt nivå. For å være effektivt må botemidlet kunne gi reparasjon. Artikkelen redegjør for når reparasjonen må bestå i erstatning for ikke-økonomisk tap, og hvilke følger det får for ansvarsgrunnlaget i nasjonal rett. Avslutningsvis går artikkelen inn på norsk rett, og fastlegger når artikkel 13 bør kunne anvendes direkte som erstatningsgrunnlag for norske domstoler. I en rekke saker de siste årene har private parter gått til norske domstoler og krevd erstatning for krenkelser av Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK). Antallet søksmål synes å være økende. Sakene har til felles at saksøkerne, foruten å påberope ulovfestet objektivt ansvar eller oppreisningsbestemmelsen i skadeserstatningsloven (ski.) § 3-5, anfører at staten er forpliktet etter EMK til å tilkjenne erstatning for øko­nomisk og ikke-økonomisk tap på objektivt grunnlag ved krenkelser av konvensjonen, og at EMK utgjør et selvstendig erstatningsgrunnlag i norsk rett. Artikkelen vil se nærmere på begge spørsmålene.(...) AVSLUTTENDE BEMERKNINGER Ved å anvende artikkel 13 direkte som erstatningsgrunnlag vil norsk rett klart tilby et effektivt botemiddel. En direkte tillempning av artikkel 13 er likevel ikke den eneste eller nødvendigvis den beste måten å overholde konvensjonen på. Artikkel 13 er ikke utformet med sikte på å være en nasjonal erstatningshjemmel, og tilbyr ikke noen hel­hetlig erstatningslære. (...) Lov og Rett 05 / 2017 (Volum 56)Side: 299-317.)

- Stavanger kommune betalte erstatning til mobbeoffer – ville halda saka hemmeleg

Stavanger kommune betalte erstatning til mobbeoffer – ville halda saka hemmeleg
aftenposten.no 16.6.2014
I fleire år blei ein elev (18) ved ein skule i Stavanger mobba og mishandla.

Nyleg betalte kommunen 550.000 kroner til mobbeofferet. Eit av vilkåra var at familien hans skulle vera tause om saka. – Ei fæl sak, seier bystyrepolitikar i Stavanger, Leif Arne Moi Nilsen (Frp).

Det er Stavanger Aftenblad som i dag avslører kva som gjekk føre seg på eit ekstraordinært formannskapsmøte i Stavanger kommune 28. april i år. Her godkjende politikarane å betala 550.000 kroner til ein nå 18 år gamal gut, som har blitt mobba og mishandla i ein Stavanger-skule frå hausten 2002 til 2007.

Per Haarr er oppvekst- og levekårsdirektør i Stavanger kommune. Han skal tidlegare ha vore med på å avvisa krav om erstatning frå 18-åringen. Nå har han medverke til forliket.

I papira Aftenbladet har fått tilgang til og gått gjennom kjem det fram at eleven både blei slått og piska. Skulen lukkast ikkje med å stoppa mobbinga, og i 2007 tok foreldra eleven ut av skulen.

LES OGSÅ: Mobbeoffer: – Lærere kan for lite om mobbing

LES OGSÅ: Elever med dårlige karakterer blir mest mobbet (…)

- Mobbeoffer får 550.000 fra Stavanger kommune (- Gutten selv ønsket anonymitet, men åpenhet om det han mener er kommunens systemsvikt)

Mobbeoffer får 550.000 fra Stavanger kommune
aftenposten.no 16.6.2014
En 18 år gammel gutt har fått utbetalt 550.000 kroner i erstatning for mobbing og mishandling på skolen.

Erstatningsutbetalingen skjedde i april i år etter at mobbeofferet og hans familie inngikk et forlik med Stavanger kommune, skriver Stavanger Aftenblad.

Dersom kommunen og gutten og hans familie ikke hadde kommet til enighet ville saken gått til Stavanger tingrett.

Gutten stevnet kommunen og krevde erstatning fordi kommunalt ansatte skal ha mislykkes i å stanse mobbingen og volden han ble utsatt for, og som foreldrene hadde varslet om flere ganger.

Forliket ble godkjent av formannskapet i Stavanger kommune i et ekstraordinært møte som var unntatt offentlighet. Avtalen mellom partene innebar at avtalen skulle hemmeligholdes.

Ifølge Aftenbladet anbefalte rådmannen i sitt saksframlegg til politikerne å godkjenne avtalen, blant annet fordi en rettssak uansett utfall kunne ha ført til negativ medieomtale og tap av kommunens omdømme.

Kommunens direktør for oppvekst og levekår, Per Haarr, sier taushetsbelagte opplysninger gjorde at man ikke gikk ut med informasjon om saken. Haarr tar selvkritikk på at kommuneledelsen trakk fram risiko for tap av omdømme da saken ble lagt fram for politikerne.

Gutten selv ønsket anonymitet, men åpenhet om det han mener er kommunens systemsvikt, sier hans advokat Christian Thrane Asserson. (…)

- En skole som beskytter seg selv (- I hva slags land blir det fremste indisiet på at en skole ikke makter å få et barn til å trives, omgjort til en tiltale mot barnets foreldre?)

En skole som beskytter seg selv
Kronikk Richard Scarborough, Oslo
aftenposten.no 12.5.2014

Richard Scarborough opplevde at skolen først og fremst var opptatt av å beskytte seg selv – ikke gutten som ble mobbet.

Hvorfor tror ikke skolen på oss når vi forteller at vår sønn blir mobbet? Er det fordi det sverter statistikken deres? (…)

I hva slags land blir det fremste indisiet på at en skole ikke makter å få et barn til å trives, omgjort til en tiltale mot barnets foreldre? (…)

- Store mørketall i bruk av tvang på eldre og demente

Store mørketall i bruk av tvang på eldre og demente
nrk.no 5.2.2014
Tilsyn avslører at 90 prosent av tvangsvedtaka er lovbrudd hos helseinstitusjoner i fylket.

Det er store mørketall i bruken av tvang på pasienter som ikkje kan ta vare på seg sjøl. Tilsyn avslører at 90 prosent av tvangsvedtaka er lovbrudd.

Rådgivere ved Fylkesmannen har grunn til å tro at det finnes bruk av ulovlig tvang i kommuner der det skulle blitt gjort vedtak som ikke har blitt gjort. Bare 242 vedtak om bruk av tvang ble meldt inn i fjor.

Les også: – 8 av 10 kommuner bruker ulovlig tvang

– Etter tilsyn i helseinstitusjoner ser vi at det er underrapportering på dette området. Vi tror ikke at dette er bevisst, og at helsepersonellet gjør så godt de kan, men at de ikke har nok kunnskap, sier Guro Hollingsholm, rådgiver hos Fylkesmannen. (...)

- Bruk av benzodiazepiner i alderspsykiatrien samsvarer ikke med legers rapportering

Bruk av benzodiazepiner i alderspsykiatrien samsvarer ikke med legers rapportering
fhi.no 6.11.2013
- Feil informasjon om bruk av benzodiazepiner kan ha vesentlige kliniske konsekvenser, særlig om symptomer som kommer som følge av bruk eller brå eksponering blir feiltolket, sier Gudrun Høiseth, lege på Folkehelseinstituttet.

Resultater fra studien viser at:

 • En stor andel av alderspsykiatriske pasienter (70 %) brukte benzodiazepiner.
 • Hos ti prosent av pasientene ble det oppdaget benzodiazepiner i blodprøver på tross av at det ikke forelå noen opplysninger om slik legemiddelbruk fra henvisende lege.
 • Hos 24 prosent av pasientene ble det oppdaget andre eller flere benzodiazepiner i blodprøver enn det som var opplyst om legemiddelbruk fra henvisende lege.

Om studien
Det ble tatt blodprøver av 241 pasienter ved innleggelse på alderspsykiatrisk avdeling. Prøvene ble analysert for benzodiazepiner. Antall pasienter med feil informasjon i henvisningen ble beregnet for hvert enkelt benzodiazepin.
Resultatene i studien er underestimert da prøvene ble tatt morgenen etter innleggelse og legemidlene med kortest halveringstid kan da kan ha vært borte fra blodet. (...)

(Anm: Feilmedisineringer og feilbehandlinger (medisinske feil) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddel som stjeler kvinners liv: Det er mer vanedannende enn heroin, med skremmende bivirkninger. Så hvorfor, 50 år etter lanseringen, forskrives fortsatt Valium til millioner av mennesker? (dailymail.co.uk 7.3.2013).)

(Anm: Benzodiazepines linked to worsened COPD in older adults. (clinicalpsychiatrynews.com).)

(Anm: Combining opioids with anti-anxiety medicines linked to greater risk of overdose. Taking opioids (strong prescription painkillers) together with benzodiazepines (widely used to treat anxiety and sleep problems) is associated with greater risk of opioid overdose, finds a study in The BMJ. (medicalnewstoday.com 16.3.2017).)

(Anm: Benzodiazepines Increase Risk of Hip Fractures in Patients With Alzheimer’s Disease. JOENSUU, Finland -- November 23, 2016 -- The use of benzodiazepines and related drugs increase the risk of hip fracture by 43% in patients with Alzheimer’s disease, according to a study published in the Journal of the American Medical Directors Association. The hip fracture risk was investigated in community-dwelling Finnish persons with Alzheimer’s disease. (dgnews.docguide.com 23.11.2016).)

(Anm: Benzodiazepiner knyttet til forverret KOLS hos eldre voksne. (Benzodiazepines linked to worsened COPD in older adults.) (clinicalpsychiatrynews.com).)

(Anm: COPD; Kronisk obstruktiv lungesykdom, ofte forkortet til KOLS, er en samlediagnose for en rekke nært beslektede sykdommer med kronisk og mer eller mindre irreversibel nedsettelse av lungefunksjonen. (no.wikipedia.org).)

(Anm: COPD vs. Emphysema: Which Is Worse? Are They Fatal? (webmd.com 31.8.2017).)

(Anm: Fatigue in COPD: an important yet ignored symptom. Lancet Respir Med. 2017 Apr 21. pii: S2213-2600(17)30158-3. [Epub ahead of print].)

(Anm: Outcomes of patients with chronic obstructive pulmonary disease diagnosed with or without pulmonary function testing. (…) INTERPRETATION: Confirmation of a COPD diagnosis using pulmonary function testing is associated with a decreased risk of death and admission to hospital for COPD. In ambulatory patients, this effect may be from increased use of appropriate COPD medications. The findings of this study validate current guideline recommendations that encourage pulmonary function testing for diagnosis in all patients with suspected. COPD. CMAJ 2017;189(14) (First published November 14, 2016).)

(Anm: What are pulmonary function tests (PFTs)? Pulmonary function tests (PFTs) are a group of tests that measure how well your lungs work. This includes how well you’re able to breathe and how effective your lungs are able to bring oxygen to the rest of your body. (healthline.com 4.11.2015).)

(Anm: Potential of stem cell therapy to repair lung damage. A new study has found that stem cell therapy can reduce lung inflammation in an animal model of chronic obstructive pulmonary disease (COPD) and cystic fibrosis. Although, still at a pre-clinical stage, these findings have important potential implications for the future treatment of  patients. (sciencedaily.com 27.3.2017).)

(Anm: Asthma vs. COPD: Differences and Similarities (medicalnewstoday.com 11.2.2017).)

(Anm: Inhalers for COPD: What Types Are There? What are the different types of COPD inhalers available and how do they affect the body? What are the possible risks and side effects? (medicalnewstoday.com 13.2.2017).)

(Anm: COPD and Pneumonia: What's the Connection? (medicalnewstoday.com 10.2.2017).)

(Anm: Kan rødbetjuice være bra for kolspasienter? (…) Nitrat reduserer oksygenforbruket. (…) Lavere oksygentrykk i blodet under søvn. Søvnrelaterte pusteforstyrrelser kan gi dårlig søvnkvalitet og symptomer som trøtthet og hodepine. Kolspasienter kan oppleve å sove ganske mye, men føler seg likevel ikke uthvilt, forteller avdelingsoverlege på Glittre Nils Henrik Holmedahl. Holmedahl er medisinsk ansvarlig for forskningsprosjektet. (aftenposten.no 20.2.2017).)

(Anm: Exacerbation of COPD: Causes, Warning Signs, and Treatment (medicalnewstoday.com 4.2.2017).)

(Anm: What is the Pathophysiology of COPD? Treatment and prevention (medicalnewstoday.com 8.2.2017).)

(Anm: Diet Tips for COPD. COPD is a chronic lung condition that includes two conditions: emphysema and chronic bronchitis. Together, these conditions damage the lungs and airways, making it more difficult to breathe. Common symptoms include shortness of breath, chronic cough with mucus, wheezing, and fatigue. (medicalnewstoday.com 7.2.2017).)

(Anm: - Flere hundre tusen nordmenn går rundt med lungesykdommer de ikke vet om. (…) Sykdommen er økende på verdensbasis, og siden 2010 har det i Norge blitt 40% økning i antall sykhusinnleggelser for kolsbehandling, ifølge Dagens Medisin. (lommelegen.no 23.1.2017).)

(Anm: Incidence of GOLD-defined chronic obstructive pulmonary disease in a general adult population. (…) CONCLUSION: Approximately 6% developed COPD over 9 years. Smoking and aging were important incidence predictors. Our study suggests a substantial underdiagnosis of COPD among adults in this community.Int J Tuberc Lung Dis. 2005 Aug;9(8):926-32.)

(Anm: COPD and Life Expectancy: What's the Outlook? (…) When a person has COPD, the damage to their lungs cannot be reversed, and the condition therefore tends to worsen with time. Currently, there is no cure for COPD. (medicalnewstoday.com 3.1.2017).)

(Anm: COPD vs. Emphysema: What's the Difference? (medicalnewstoday.com 23.12.2016).)

(Anm: COPD - what causes the lungs to lose their ability to heal? (medicalnewstoday.com 19.12.2016).)

(Anm: Key Facts and Common Myths About COPD (medicalnewstoday.com 1.2.2017).)

(Anm: Breathing Exercises for People with COPD (medicalnewstoday.com 7.1.2017).)

(Anm: Antipsykotika kan øke risiko for respirasjonssvikt ved KOLS. Risiko var doseavhengig; ingen trygg dose påvist. (Antipsychotics May Boost Respiratory Failure Risk in COPD. Risk was dose-dependent; no safe dose found. (medpagetoday.com 8.1.2017).)

(Anm: ACAAI: Asthma-COPD Overlap Studies Needed. Proliferation of ACOS papers, but, as yet, no clinical trials. It is very difficult to know what to do in asthma-COPD overlap syndrome because we don't have randomized trials looking specifically at this patient population," said R. Stokes Peebles, MD, of Vanderbilt University in Nashville, speaking at the American College of Allergy, Asthma and Immunology 2016 Annual Scientific Meeting. (medpagetoday.com 18.11.2016).)

(Anm: COPD patients with moderately low oxygen deficiencies don't benefit from long-term oxygen.- (…) The findings, published in the New England Journal of Medicine, are based on research examining oxygen treatment outcomes in 738 COPD patients with moderately low blood oxygen levels at 42 clinical centers in the United States. The study began in 2009 and ended in 2015. Patients who received supplemental oxygen over the course of the study showed no significant differences in rate of hospitalizations, time to death after diagnosis, exercise capacity or quality of life when compared to patients who did not receive supplemental oxygen. (medicalnewstoday.com 28.10.2016).)

(Anm: Mange ignorerer symptomer på KOL. (…) Hoste, slim fra lungerne og åndenød i mere end to måneder kan være symptomer på den kroniske lungesygdom KOL, som hvert år er medvirkende til op mod 5.500 dødsfald. Sygdommen kan bremses, hvis den opdages i tide. (sundhedsstyrelsen.dk 19.9.2016).)

(Anm: Ekstreme klimaforandringer er allerede et faktum i Europa. Uanset hvor meget, der diskuteres – ekstrem tørke, hedebølger og voldsom regn er allerede et faktum i Europa, konkluderer rapport fra EU’s Miljøagentur, EEA. Dansk professor advarer om nye sygdomme og hårde vilkår for landbruget i Østeuropa. Professor Jørgen E. Olesen fra Aarhus Universitet er én af forfatterne bag rapporten ”Climate change, impacts and vulnerability in Europe 2016”, der udsendes hvert fjerde år, og han er ikke i tvivl: »Vi har allered... (jyllands-posten.dk 24.1.2017).)

(Anm: CDC: COPD-Related Deaths Down in Men, Less So in Women. —COPD death rates continue to climb among black women. (…) From 2000 through 2014, age-adjusted COPD-related deaths decreased by 22.5% in men, versus just 3.8% among women. These decreases were mainly in the 65-84 age group. Still, the death rate remained higher for men than women, although this gender gap has decreased, the report noted. (medpagetoday.com 9.9.2016).)

(Anm: Forskning giver nyt håb for KOL-patienter. Lungesygdommen KOL dræber hvert år tusindvis af danskere. Men det skal forskning fra SDU være med til at forhindre. Nøglen er særlige bio-markører. (…) Kronisk obstruktiv lungesygdom, i daglig tale KOL, er den femte hyppigste dødsårsag i Danmark. Det skyldes ikke mindst, at sygdommen er svær at opdage i tide. (…) I Center for Kronisk Obstruktiv Lungesyndrom (CeKOL) arbejder man på at udvikle en teknik med såkaldte biomarkører – dvs. målbare stoffer i kroppen, der øges eller sænkes, i takt med at KOL udvikler sig. (sdu.dk 16.8.2016).)

(Anm: Opioids May Up Mortality Risk in COPD Patients. —Increased risk for adverse outcomes in older adults regardless of dose (medpagetoday.com 19.7.2016).)

(Anm:  Svakelighet er vanlig hos pasienter med KOLS. — Kan gå utover tiltak for å forlenge overlevelse. (Frailty Is Common in Patients With COPD. — May compromise interventions to prolong survival. The rate of frailty in patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD) referred for pulmonary rehabilitation is over twice that of the general population of older people, and these patients have a high risk for discontinuing the exercise therapy. (…) He added that pulmonary rehabilitation exercise programs tailored to frail patients with COPD would help more people access the treatment.) (medpagetoday.com 18.6.2016).)

(Anm: Sleep Quality Tied to COPD Exacerbation Risk. —Causality direction still uncertain. SAN FRANCISCO -- Poor sleep quality was strongly associated with an increased risk for COPD exacerbations over 18 months of follow up in an analysis of data from a Canadian prospective cohort study reported here. (…) Shorofsky presented the analysis of data from the Canadian Cohort of Obstructive Lung Disease (CanCOLD) in poster presentation at the American Thoracic Society annual meeting. "Our finding suggest that poor sleep and COPD are strongly related, but it is a chicken-egg issue," Shorofsky told MedPage Today. (medpagetoday.com 20.5.2016).)

(Anm: New way to predict COPD progression; new treatment may be on the horizon. New research has found that a process initiated in white blood cells known as neutrophils may lead to worse outcomes for some patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD). The discovery may help identify patients at higher risk for COPD progression, who might also show little benefit from standard treatments. (medicalxpress.com 15.5.2016).)

(Anm: Nytt KOL-test ska rädda liv. Identifieras lungsjukdomen KOL i ett tidigt skede skulle antalet som diagnostiseras öka med över 50 procent men dödligheten skulle minska. Genom ett extra utandningstest är detta möjligt. Den dödliga sjukdomen KOL, kroniskt obstruktiv lungsjukdom, är relativt vanligt och orsakas huvudsakligen av tobaksrökning. Sjukdomen leder till svår invaliditet och risken för tidig död ökar kraftigt. Det rapporterar Dagens nyheter. (netdoktor.se 6.5.2016).)

(Anm: COPD health-care delivery: a holistic and dynamic approach is needed. (…) The proposed stratification reflects a very traditional, provider oriented and static assessment approach. Particularly in the group with so-called simple COPD, medicalisation should be avoided: People should be empowered not only to actively adapt a healthy lifestyle, with smoking cessation and regular physical activity, but also to manage the diversity of factors, determinants, and contexts that can influence health.The Lancet Respiratory Medicine 2016;4(6)e30–e31 (June 2016).)

(Anm: Study reveals COPD linked to increased bacterial invasion. Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is a common smoking-related lung illness and the third leading cause of death in the United States. Scientists have long believed that inhaling toxic gases and particles from tobacco smoke causes inflammation of the small airways in the lungs, leading to the development of COPD. However, the theory doesn't explain why airway inflammation and disease progression continue even after the patient stops smoking. (medicalnewstoday.com 28.4.2016).)

(Anm: COPD may cause structural changes within the brain. Patients with COPD demonstrate decrease in areas of the brain that process breathlessness, fear, and sensitivity to pain. (medicalnewstoday.com 10.2.2016).)

(Anm: Avføring avslører: Vikingene ga oss KOLS. Forskerne har lenge diskutert hvorfor lungesykdommer som KOLS og emfysem forekommer så hyppig i dag. Nå viser det seg at de livsfarlige lungesykdommene stammer fra vikingene. (…) Proteinet førte i stedet til lungesykdommer A1AT skulle beskytte vikingene mot det enorme ormeangrepet de ble utsatt for, og virket proteinet som det skulle, ville det beskytte lungene og leveren mot de skadelige proteasene. Men var proteinet defekt, førte det til antitrypsinmangel, som er den prosessen som i dag fører til lungesykdommer som astma samt KOLS, pluss leversykdommer som skrumpelever. (historienet.no 10.2.2016).)

(Anm: Inflammatory bowel disease and risk of mortality in COPD. Eur Respir J. 2016 May;47(5):1357-64. Epub 2016 Feb 11.)

(Anm: Når håpet kveles. Morten Wanvik er syk i kroppen, men frisk i sinnet. Hans verste fiende er hans egne lunger. (…) Hvert år de siste årene har 60 personer stått i kø for å få nye lunger i Norge. Morten Wanvik er alvorlig syk, men er blant dem som ikke kommer seg inn i køen. Han har 18 prosent lungekapasitet igjen. (…) Lungen til venstre er frisk. Til høyre ser du en kols-lunge. (nrk.no 27.2.2016).)

(Anm: NICE recommends pulmonary rehabilitation programmes for patients with COPD. BMJ 2016;352:i768 (Published 08 February 2016).)

(Anm: Do asthma and COPD truly exist? Defining a patient's symptoms using the historical diagnostic labels of asthma and chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is an outdated approach to understanding an individual's condition, according to experts writing in the European Respiratory Journal. (medicalnewstoday.com 29.1.2016).)

(Anm: New studies published in Nature Immunology further understanding of immune system in COPD and lupus (medicalnewstoday.com 26.4.2016).)

(Anm: Cardiac dysfunction during exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease. Summary. Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) and cardiovascular disease often coexist, and acute cardiac events frequently occur during COPD exacerbations. Even when cardiac complications are not clinically apparent, biochemical evidence of cardiac dysfunction is often noted during exacerbations and portends poor prognosis. Diagnosis of cardiac disease in COPD can be difficult and necessitates a high degree of clinical suspicion. However, the additional strain of an exacerbation could be a pivotal moment, during which previously unsuspected cardiac dysfunction is exposed. In this Review, we present evidence about cardiac involvement in exacerbations of COPD, and discuss diagnostic challenges and treatment opportunities. The Lancet Respiratory Medicine 2016;4(2):138–148 (February 2016).)

(Anm: Neuromuscular electrical stimulation to improve exercise capacity in patients with severe COPD: a randomised double-blind, placebo-controlled trial. The Lancet Respiratory Medicine 2016;4(1):27-36.)

(Anm: Researchers develop new method for looking into the lungs. For the first time, researchers have succeeded in producing 3D images showing oxygen and CO2 transport in the lungs. The new method provides hope for better treatment of COPD and lung cancer. (medicalnewstoday.com 21.12.2015).)

(Anm: A man with COPD, fever, and leucocytosis. A 68 year old man with severe chronic obstructive pulmonary disease (COPD), who was on home oxygen and still smoked, presented to the emergency room with fever, fatigue, and leucocytosis (14×109 white blood cells/L). Computed tomography was performed (fig 1⇓). What is the diagnosis? BMJ 2015;351:h6067 (Published 13 November 2015).)

(Anm: Leading researchers call for action on inhaled corticosteroid overuse in patients with COPD. A new study published in the International Journal of COPD highlights a problem with over-prescription of inhaled corticosteroids for low-risk patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD). (medicalnewstoday.com 19.10.2015).)

(Anm: Risiko for medfødte misdannelser etter eksponering for astmamedisin i første trimester av svangerskapet - en kohort koblingsstudie. (Risk of congenital anomalies after exposure to asthma medication in the first trimester of pregnancy - a cohort linkage study. (…) CONCLUSION: The increased risk of congenital anomalies for women taking asthma medication is small with little confounding by maternal age or socioeconomic status. The study confirmed the association of inhaled corticosteroids with anal atresia found in earlier research and found potential new associations with combination treatment. The potential new associations should be interpreted with caution due to the large number of comparisons undertaken.) BJOG. 2016 May 12. [Epub ahead of print].)

(Anm: Inhaled Corticosteroids Are Associated with Pneumonia in COPD Patients. David J. Amrol, MD reviewing Suissa S et al. Chest 2015 Nov. In a case-control study, discontinuing ICS in patients with chronic obstructive pulmonary disease lowered relative risk for pneumonia. Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) guidelines recommend adding inhaled corticosteroids (ICS) when patients continue to have exacerbations while taking long-acting bronchodilators. However, ICS use in COPD patients is associated with excess risk for pneumonia and, in some studies, patients who discontinue their ICS exhibit little or no deterioration. Researchers performed a case-control study using the Canadian national healthcare database to determine if withdrawal of ICS in COPD patients leads to a shorter time to first severe pneumonia (i.e., causing death or hospitalization). NEJM 2015 (November 19, 2015).)

(Anm: pneumonia; pneumoni; (SML-artikkel) det samme som lungebetennelse. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Bacterial Pneumonia: Get the Facts (medicalnewstoday.com 26.8.2016).)
(Anm: Mycoplasma Pneumoniae: What You Need to Know (medicalnewstoday.com 26.8.2016).)

(Anm: Inflammatory markers linked with an increased risk of premature death in adults with COPD (medicalnewstoday.com 18.3.2015).)

(Anm: Inflammatory markers linked with an increased risk of premature death in adults with COPD (medicalnewstoday.com 18.3.2015).)

(Anm: Chronic obstructive pulmonary disease (COPD), also known as chronic obstructive lung disease (COLD), and chronic obstructive airway disease (COAD), among others, is a type of obstructive lung disease characterized by chronically poor airflow. (en.wikipedia.org).)

(Anm: Legemiddel som stjeler kvinners liv: Det er mer vanedannende enn heroin, med skremmende bivirkninger. Så hvorfor, 50 år etter lanseringen, forskrives fortsatt Valium til millioner av mennesker? (dailymail.co.uk 7.3.2013).)

(Anm: Should Benzodiazepines Be Replaced by Antidepressants in the Treatment of Anxiety Disorders? Fact or Fiction? (Bør benzodiazepiner (BZ) erstattes av antidepressiva i behandlingen av angstlidelser? Fakta eller fiksjon?) Psychother Psychosom. 2013;82(6):351-352 (Sep 20).)

(Anm: Benzodiazepiner linket til utvikling av demens. J Epidemiol Community Health 2012;66:869-873).)

- Gikk av etter grov omsorgssvikt

Gikk av etter grov omsorgssvikt
kommunal-rapport.no 17.2.2014
Rådmann Christian Fotland (f.v.), assisterende rådmann Tord Buer Olsen og nå avgått kommunalsjef Bjørn Lie blir stilt til ansvar for grov omsorgssvikt.

Lillehammers kommunalsjef for helse og velferd gikk av etter hard kritikk fra Helsetilsynet av omsorgssvikt som førte til at en pasient døde. (...)

- Avsløringen av den uverdige og uforsvarlige eldreomsorgen hun fikk, gjør at Else Marie Skjelleruds dødsfall får etterspill.

Avsløringen av den uverdige og uforsvarlige eldreomsorgen hun fikk, gjør at Else Marie Skjelleruds dødsfall får etterspill.
aftenposten.no 15.2.2014
Delvis skjult under snøen på kirkegården i Lillehammer sentrum skimtes gravstøtten til Else Marie Skjellerud – eller Ba som hun ble kalt. Graven ligger helt inntil muren som skjermer gravstøttene fra biltrafikken i Kirkegaten. Den nøkterne steinstøtten hun deler med sin avdøde mann Arne, røper at hun var enke i nesten 50 år. Hun var født på lille julaften og nærmet seg 92 da hun døde 18. juli 2012. Men steinen sier ingenting om hennes dramatiske bortgang. (...)

Her døde en 91-åring i rullestol. Nå er kommunen anmeldt for omsorgssvikt.
aftenposten.no 13.2.2014
Mens hun ventet på sykehjemsplass, trillet en 91 år gammel svaksynt og forvirret kvinne ned denne betongtrappen på omsorgssenteret der hun bodde.

Mens hun ventet på sykehjemsplass, trillet en 91 år gammel svaksynt og forvirret dame ned en betongtrapp på et omsorgssenter. Hun døde senere av skadene.

Nå har Statens helsetilsyn gjennomgått behandlingen hun har fått av Lillehammer kommune, og valgt å politianmelde kommunen. (...)

- Kommunen ber selv om å bli gransket etter at 95-åring døde

Kommunen ber selv om å bli gransket etter at 95-åring døde
aftenposten.no 10.3.2014
Den demente kvinnen (95) ble funnet i en grøft på byggeplassen 300 meter hjemmefra.

TØNSBERG (Aftenposten): Nøtterøy kommune ber om å bli gransket etter at en dement kvinne døde søndag etter å ha kommet seg ut fra en omsorgsbolig.

Siden Nøtterøy kommune for to år siden fikk forbud mot å låse demente inne om natten, vet ingen nøyaktig når 95-åringen forlot Bjønnestoppen omsorgsboliger, men trolig har dette skjedd ved midnatt.

Klokken 05.17 søndag ble hun funnet nede i en grøft på en byggeplass 300 meter lenger borte i veien.

95-åringen var ved bevissthet, men sterkt forkommen. Hun døde på Sykehuset i Vestfold få timer senere. (...)

- Ber fylkesmennene holde igjen (- og ta større hensyn til det kommunale selvstyret)

Ber fylkesmennene holde igjen
kommunal-rapport.no 18.2.2014
Nå kommer nye instrukser fra kommunalminister Jan Tore Sanner (H).

Kommunalminister Jan Tore Sanner (H) ber fylkesmennene være mer forsiktige med innsigelser, og ta større hensyn til det kommunale selvstyret. (...)

- Havarikommisjon for helsevesenet (- Kritisk til Helsetilsynet)

Bent Høie støtter forslag om «havarikommisjon» i helsevesenet
aftenposten.no 21.11.2013
Da datteren til ekteparet Bistrup døde på sykehus etter å ha født en sønn, ble ikke saken etterforsket av politiet. Nå kan de nå målet om en «havarikommisjon» for uønskede hendelser i helsevesenet.

Nå vurderer helseminister Bent Høie (H) om politiet bør ha egen eller uavhengig helsefaglig kompetanse i saker hvor de etterforsker alvorlige hendelser eller mistanke om lovbrudd i helse- og omsorgstjenesten.

- Kriminalitet foregår også innenfor helsevesenet, sier Bent Høie. (...)

Mangler kompetanse
I dag skal politiet involveres i noen saker i helse- og omsorgstjenesten. Dette gjelder for eksempel ved unaturlige dødsfall. Unaturlig dødsfall kan være alt fra død som inntrer plutselig og uventet, men hvor ingen kan klandres for dette, til død med kjent årsak som selvmord, drap og ulykker.

- Politiet har i dag ikke selv helsefaglig kompetanse som kan gi råd om etterforskning er nødvendig. I praksis henvender derfor politiet seg til fylkesmannen for medisinskfaglige råd i slike spørsmål, sier Bent Høie.

Han vil derfor at utvalget skal vurderer om politiet bør ha egen eller uavhengig helsefaglig kompetanse i saker hvor de etterforsker alvorlige hendelser eller mistanke om lovbrudd i helse- og omsorgstjenesten.

- Blir det et helsekrim på linje med økokrim?

- Nei, jeg tror ikke de kommer til å velge samme modell, men det blir opp til utvalget å komme med råd. (...)

Kritisk til Helsetilsynet
Bistrup forteller at Pårørendegruppen har vært svært kritiske til at det i dag kun er Helsetilsynet som gransker de alvorlige hendelsene.

- Tilbakemeldinger til oss er uten unntak at tilsynet ikke går til bunns i sakene. De ser bare på om forskrifter og lover er brutt uten å analysere nærmere hvorfor - som i vårt tilfelle - det kunne skje at en i utgangspunktet ung, frisk kvinne kan dø. (...)

- Fylkeslegen med hard kritikk av Ahus etter Siljes selvmord

Fylkeslegen med hard kritikk av Ahus etter Siljes selvmord
nrk.no 27.6.2014
Silje Johannesen Øwres foreldre mener leger og psykiatere tok livet av datteren deres. Silje ble bare 20 år gammel.

20 år gamle Silje Johannesen Øwre tok sitt eget liv mens hun var på permisjon fra psykiatriavdelingen ved Akershus Universitetssykehus. Ahus får flengende kritikk fra fylkeslegen, og ber foreldrene om unnskyldning.

Espen Øwre og Lise Johannesen Øwre er foreldrene som mistet det kjæreste de hadde. De mener leger og psykiatere tok livet av dattera deres – med feil behandling og altfor mye medisiner.

– Hun skriver også på slutten i et avskjedsbrev, som vi finner seks måneder etter hennes død, at «det er ikke dere, det er systemet som har sviktet», sier Espen Øwre.

Fordypning: Pillene tok livet av Silje  (…)

– Behandlingen og oppfølgingen var uforsvarlig, sier Schou til NRK.

Etter å ha ført tilsyn med Ahus, som behandlet og permitterte Silje, lister

fylkeslegen opp flere forhold man mener er kritikkverdige. Dette gjelder blant annet:

 • Silje ble gitt feil diagnoser
 • Silje fikk uforsvarlig medisinering
 • Evalueringen av behandlingen var dårlig
 • Det ble slurvet med journaler
 • Mangel på kontakt med pårørende

– Fra vår side er det så alvorlig som det kan bli. Vi har gått ekstra godt inn i denne saken, fordi vi vurderte den som kjempealvorlig, sier Schou, og påpeker at det dreier seg om ei ung jente som tar livet av seg, mens hun er pasient på et sykehus. (…)

– Tall fra Statens sivilrettsforvaltning, som bygger på innrapportering fra fylkesmennene, viser at så mange som to tredjedeler fikk avslag på sine søknader om fri rettshjelp i perioden 2010 til 2012

Saksøker staten – nektes fri rettshjelp
nrk.no 19.11.2013
Advokatforeningen reagerer kraftig på at en 44 år gammel mann som har gått til sak mot staten etter å ha blitt holdt ulovlig lenge på glattcelle, nektes fri rettshjelp. (...)

– Vi har ikke noen konkret statistikk på dette, men de tilbakemeldingene vi får fra advokatene er at det oftere avslås søknader om fri rettshjelp, sier hun. (...)

Vil ikke gi seg
Hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus mener avdelingsdirektør Merethe Helstad bestemt at Smith tar feil.

– Vi har ikke en mer restriktiv holdning nå enn tidligere, og har heller ikke fått noen signaler verken fra klageinstans eller departementet om at vi skal stramme inn vår praksis, sier hun. (...)

– Jeg har ingen midler til å sette i gang noen prosess her alene. Fylkesmannens argument om at Advokatforeningen har økonomi til å betale blir helt feil. Det virker som om de bare vil feie saken under teppet fordi staten vet at den har en dårlig sak, sier mannen, som ikke akter å gi seg.

Les også: Kutt i fri rettshjelp (...)

Færre oppfyller vilkårene
Tall fra Statens sivilrettsforvaltning, som bygger på innrapportering fra fylkesmennene, viser at så mange som to tredjedeler fikk avslag på sine søknader om fri rettshjelp i perioden 2010 til 2012.

Samtidig har inntektsgrensen som gjelder for søknader om fri rettshjelp stått på stedet hvil siden 1. januar 2009, noe som betyr at færre personer oppfyller de økonomiske vilkårene for fri rettshjelp nå enn før.

Advokatforeningens generalsekretær Merete Smith mener det foregår en økt rettsliggjøring av samfunnet, og at dette øker behovet for fri rettshjelp. (...)

(Anm: Saksomkostninger (menigmanns ruin) (sakskostnader) (mintankesmie.no).)

- Sykehjemsansatte forteller om uforsvarlig behandling

Sykehjemsansatte forteller om uforsvarlig behandling
kommunal-rapport.no 21.8.2013
To av tre ansatte på norske sykehjem forteller at de eldre får uforsvarlig og uverdig behandling, viser en undersøkelse TV 2 har gjort.

TV 2 har fått svar fra over 1.700 ansatte ved over 750 av Norges om lag 900 sykehjem.

– Det er feilmedisinering, fall, nestenfall og nestenulykker hver eneste dag på norske sykehjem, forteller Ranveig Lie, som har vært sykepleier i 13 år, til TV 2.

Helseminister Jonas Gahr Støre (Ap) sier det som kommer fram i undersøkelsen gjør inntrykk. (...)

– De eldre får uforsvarlig og uverdig behandling
tv2nyhetene.no 20.8.2013
DÅRLIGERE: Grete Halstensen sier eldreomsorgen ikke blir bedre. - Den blir dårligere, sier den erfarne hjelpepleieren.

To av tre sykehjemsansatte forteller at de eldre på sykehjem i Norge får uforsvarlig og uverdig behandling på grunn av for lite ressurser. (...)

– Demente behandles ofte ikke som mennesker (- peker på overmedisinering og manglende pasientsikkerhet)

– Demente behandles ofte ikke som mennesker
dagensmedisin.no 3.12.2013

Professor Brendan McCormack holdt innlegg under demensdagene i Oslo kongresshus tirdag 3. desember.

Professor Brendan McCormack mener for få institusjoner lykkes med å behandle demente på en likeverdig og respektfull måte.

– Det er viktig å tenke på demente som likeverdige med behov og retter som alle oss andre. Demente behandles ofte ikke som mennesker, sier professor Brendan McDormack ved Ulster University og Høgskolen i Buskerud.

Under demensdagene i Oslo tirsdag oppfordret han til en mer personkonsentrert kultur i helsetjenesten.

Positiv utvikling
Han ser en positiv utvikling ved at flere demente opplever personsentrert behandling i dag enn tidligere. Men fremdeles er det en lang liste av utfordringer, sier McDormack, som blant annet peker på overmedisinering og manglende pasientsikkerhet.

– Vår forskning viser at svært få institusjoner leverer personsentrert behandling, men de fleste har personsentrerte øyeblikk. I disse øyeblikkene føler pasienten seg ønsket og respektert, men det er også lange stunder hvor pasienten blir behandlet som et objekt, sier McDormack.

Lederskap avgjørende
Han trekker frem lite koordinering mellom helsetjenestene, svakt lederskap og manglende kunnskap som årsaker til at det er vanskelig å oppnå personsentrert behandling.

– En aktiv og engasjert sykepleierleder er avgjørende for å oppnå en slik kultur, som er preget av felles verdier og respekt for alle personer. En personsentrert kultur er kjennetegnet av samarbeid, i motsetning til hierarkiske strukturer som hindrer samarbeid mellom yrkesgrupper, sier McDormack. (...)

(Anm: Pasientsikkerhet (rettssikkerhet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Alzheimers sykdom og andre årsaker til demens. (mintankesmie.no).)

- Datteren ber pårørende til alle som har sin kjære på sykehjem om å følge ekstra godt med på hva som skjer

Demente Otto (84) ble slått på sykehjemmet
tv2nyhetene.no 29.8.2013
Datteren ber pårørende til alle som har sin kjære på sykehjem om å følge ekstra godt med på hva som skjer.

SLÅTT: I forbindelse med et toalettbesøk for noen uker siden skal 84 år gamle Otto Henriksen ha blitt slått av en pleier. De pårørende er rystet.

Otto Henriksen (84) har aldersdemens og er avhengig av rullestol. Til tider kan han oppfattes som truende og lite samarbeidsvillig.

Den tidligere majoren er beboer ved Vollsletta sykehjem i Bodø, som er spesialister på demente med utagerende atferd.

I forbindelse med et toalettbesøk for noen uker siden skal 84-åringen ha blitt slått av en pleier. De pårørende er rystet.

– Det må ikke forekomme. Man slår ikke pasienter, spesielt ikke på institusjoner, sier datteren Nina Henriksen Fager til TV 2.

LES OGSÅ: Helsetilsynet finner feil i åtte av ti tilsyn ved sykehjem (...)

- Mor ble nesten slått i hjel i sin egen sykeseng

- Mor ble nesten slått i hjel i sin egen sykeseng
f-b.no 5.9.2013
– Mor ble nesten slått i hjel i sin egen sykeseng, og vi fikk inntrykk av at sykehjemmet ikke ønsket å foreta seg noe. Vi var også i kontakt med Helsetilsynet og politiet, og flere personer var inne til avhør. Men til slutt orket ikke jeg og mine to søstre å forfølge hendelsen videre, sier Anne Kirsti Pedersen om moren Karin Andresen (innfelt) som døde i 2008. Innfelt fotografi

Nedskjæringene i Fredrikstad kommune bekymrer Anne Kirsti Pedersen, som hevder at hennes egen mor ble slått i sykehjemssengen i 2009. I dag har hun to nærstående med sykehjemsplass.

Juni 2008: Det er natt på Smedbakken sykehjem i Fredrikstad, og én pleier er på vakt blant 16 pasienter.

På ett av rommene ligger Karin Andresen (86) sterkt skadet. Alarmen går, og datteren Anne Kirsti Pedersen blir varslet av en urovekkende telefon ved femtiden om morgenen. Da er den eldre kvinnen på vei til sykehus i ambulanse, og vel fremme på der bærer det rett på operasjonsbordet.

Moren døde
– Vi vil nok aldri finne ut hva som egentlig hendte den natten, sukker Pedersen.

– Jeg spurte legen mens hun lå på operasjonsbordet – om han trodde det var risiko for hjerneblødninger etter en slik hendelse. Han sa at vi nesten måtte regne med det, sier hun videre.

– Mor hadde dårlig språk fra før, og mistet det helt etter at hun ble slått. Hun ble stadig verre, og døde en tid senere, forteller datteren.

– Dette er en sak vi aldri helt vil klare å akseptere eller komme over. Mor ble nesten slått i hjel i sin egen sykeseng, og vi fikk inntrykk av at sykehjemmet ikke ønsket å foreta seg noe. Vi var også i kontakt med Helsetilsynet og politiet, og flere personer var inne til avhør. Men til slutt orket ikke jeg og mine to søstre å forfølge hendelsen videre. (...)

Smith mener derfor ordningen med fri rettshjelp bør utvides.

Vi kan ikke ha en ordning basert på at man har mulighet til å få andre til å betale for seg. Ordningen baserer seg jo nettopp på at fri rettshjelp er et velferdsgode, og at du og jeg i viktige saker skal ha muligheten til å få fri rettshjelp hvis vi ikke kan betale for det selv, avslutter hun. (...)

(Anm: Lover (lovdata.no) og rettssikkerhet (mintankesmie.no).)

- Utbredt bruk av tvang i sykehjem

Utbredt bruk av tvang i sykehjem
Tidsskr Nor Legeforen 2013 (1.10.2013)
Bruk av tvang er utbredt i norske sykehjem. Lovverket er i utakt med virkeligheten, derfor brytes loven ofte. (...)

Det viser en studie Reidar Pedersen og medarbeidere har gjort, der 65 sykehjemsansatte er intervjuet. Studien er publisert i Tidsskrift for Den norske legeforening nr. 18/2013.

I 2009 fikk pasient- og brukerrettighetsloven et nytt kapittel (kapittel 4A) som gir lovhjemler for tvungen helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse. Hensikten med loven var å begrense tvangsbruken. Det ser imidlertid ut som om sykehjemsansatte stadig bryter loven.

- Det er trolig mange tusen pasienter som hver uke utsettes for en eller annen form for tvang eller frihetsberøvelse. Det foregår veldig mye tvang der loven ikke blir brukt. På noen områder mener vi det er grunn til å spørre om loven er i utakt med både profesjonsetiske verdier og virkeligheten i sykehjem, sier Pedersen til Tidsskriftet.

Noen eksempler på situasjoner der loven brytes hyppig:

 • Ifølge loven skal det fattes et vedtak (en avgjørelse som dokumenteres skriftlig) før tvang utføres, og dette skal fattes av den som er ansvarlig for helsehjelpen. Ifølge deltakerne i studien er det utallige situasjoner der dette ikke følges. Mangel på tid, omfattende krav til vedtak, tungvinte elektroniske journalsystemer og urimelige regler oppgis som vanlige årsaker.
 • Ifølge loven må pasienter mangle samtykkekompetanse for at tvang kan utøves. Men både legene og pleiepersonalet var usikre på hvordan samtykkekompetanse skulle vurderes og hvem som skulle vurdere det. Noen ganger blir derfor tvang benyttet uten at samtykkekompetanse er vurdert.
 • Ifølge loven skal somatisk helsehjelp ved motstand bare gis av hensyns til pasienten selv. I intervjuene var imidlertid behovet for å beskytte andre den mest fremtredende begrunnelsen for bruk av tvang som faller utenfor lovverket. I noen tilfeller må medpasienter låses inne for å beskytte dem mot en truende pasient.
 • Ifølge loven skal tvang aldri brukes som følge av manglende ressurser. Men for å kompensere for manglende aktivitetstilbud, bemanning eller kompetanse blir for eksempel legene bedt om å skrive ut beroligende medisiner til pasienter som ikke ønsker slike medisiner. Mangel på personell og kompetanse gir ifølge studiedeltakerne mer uro og konflikter i avdelingen og økt motstand mot stell.
 • Ifølge loven skal tvang bare brukes når unnlatelse av helsehjelp kan føre til vesentlig skade for pasienten. Men hva er vesentlig helseskade? «Hvis en pasient har avføring i hele senga, fra topp til tå, hva gjør du da? Når blir situasjonen alvorlig nok?», lurte flere på.

Flere eksempler på situasjoner der sykehjemsansatte ser seg nødt til å bruke tvang:

 • Pasienter som motsetter seg medisinering får legemidler skjult i syltetøyet eller gitt med sprøyte i munnen.Pasienter som motsetter seg stell og pleie, som å dusje, skifte plaster, klippe neglene eller bruke bleie.
 • Pasienter som nekter å spise eller drikke.
 • Pasienter som nekter å ta blodprøve eller bli kateterisert (tømming av urinblæren med et plastrør)
 • Pasienter som vil hoppe ut vinduet eller bli med pårørende hjem, hindres f.eks ved å fjerne vindushåndtak eller låse dører.
 • Pasienter som ikke vil legge seg eller stå opp
 • Pasienter som griser med avføring, spytter, truer, klyper eller slår ansatte eller medpasienter, ødelegger inventar, eller river ut slanger/medisinsk utstyr for andre pasienter.

- Det som er viktig å diskutere nå er om det vi har funnet stemmer overens med erfaringer andre steder. Hvis det er slik, er det behov for å diskutere om det er mulig å lage en lov som er mer tilpasset behovene ute i tjenesten, sier Pedersen. (...)

(Anm: Leder. Omsorgstvang – av hensyn til hvem? Tidsskr Nor Legeforen 2013; 133:1905 (1.10.2013).)

(Anm: Bruk av tvang i sykehjem etter ny lovgivning. Tidsskr Nor Legeforen 2013; 133:1935 – 9 (1.10.2013).)

- Erna Solberg: - Trude omsatte vår ideologi i praksis. Resultatene er fantastiske, nå opplever Helga stabilitet

Erna trakk frem autisten Helga
bt.no 6.5.2011
Autistiske Helga Tyvold fra Bergen ble hovedperson i Erna Solbergs tale til Høyres landsmøte

Solberg begynte talen med å trekke frem autisten Helga Tyvold (31) fra Bergen, som har bodd 15 år på Mildeveien bofellesskap.

Språket hennes ble redusert til to spørsmål: Hvem kommer på morgenvakt? Hvem kommer på senvakt? fortalte Solberg.

Hyllet Drevland
Daværende helsebyråd Trude Drevland lot ledelsen i Mildeveien forhandle frem en ny turnusordning med de ansatte, der ansatte jobber lengre vakter. Før forholdt Helga seg 35 personer, nå er det åtte.

- Trude omsatte vår ideologi i praksis. Resultatene er fantastiske, nå opplever Helga stabilitet. Aggressiviteten er borte, og hun har gått på alle de syv fjell.
Dette er et godt uttrykk for Høyres politikk om kvalitet i omsorg, der vi setter den som trenger hjelp i sentrum, sa Solberg.

Hun trakk frem det hun kalte et grunnleggende skille mellom høyre- og venstresiden:

- Skal vi bygge vårt samfunn på tillit eller mistillit? Hvis ikke Trude (Drevland) hadde gitt Njål (Johansen, leder ved Mildeveien bofellesskap) tillit, ville kanskje Helga fortsatt sovet med et laken, sa hun. (…)

- Men så fikk institusjonen fikk en ny leder ved navn Njål Johansen, som hadde idéer om å gjøre ting annerledes

Tale til Høyres sentralstyre mandag 18.mars 2013
hoyre.no 18.3.2013
Fra samlebånd til skreddersøm i omsorgen

Kjære sentralstyre,
For noen uker siden var jeg i Stavanger og besøkte Øyane sykehjem. Det var et sykehjem utenom det vanlige. (...)

Beboerne har derfor et mangfold av aktiviteter de kan velge i. De kan gjøre alt i fra å hekle og høvle, til å hoppe og leke i spesialbygde treningsapparater.

Jeg fikk selv prøve noen av dem. [Bilde]

Og de mennene jeg møtte var noen av de mest fornøyde og humørfylte jeg noen gang har møtt på et sykehjem. [Bilde]

Så fornøyde var de at jeg tror vår egen Bent Høie kan trives på sykehjemmets solrom som gammel. [Bilde] (…)

SIDE 13-16:
Kunnskap blant de ansatte er viktig for å finne gode lokale løsninger som på Høyås. Det er også kunnskap om hvordan de ansatte skal jobbe.

Det har jeg fått lære.
Jeg har lyst til å minne om en historie jeg har fortalt Høyres landsmøte- Det er historien om Helga Tyvold som i dag er 33 år gammel.

For 17 år siden flyttet Helga inn på Mildeveien bofellesskap i Bergen. Hun er autist med utviklingshemming og fungerer på nivå med en treåring
Hun flyttet til Mildeveien for å få den beste hjelpen man kan få. Men fordi hun måtte forholde seg til så mange som 35 forskjellige hjelpere ble hun aggressiv og utagerende.

Men så fikk institusjonen fikk en ny leder ved navn Njål Johansen, som hadde idéer om å gjøre ting annerledes. Løsningen de kom opp med var en ny turnus, som Høyre i Bergen godkjente. De ansatte jobber lang dag i en uke, og har deretter fri i flere uker.

Nå møter Helga Tyvold 8 mennesker, og resultatene har vært fantastiske. Aggressiviteten og utageringen er nesten borte fordi nå opplever hun trygghet og stabilitet.

Men hun er ikke den eneste som opplever en bedre hverdag. Ni tunge psykisk syke beboere i Biskophavn bofellesskap har fått en bedre hverdag.
For de svakeste i vårt samfunn må vi organisere for dem. En fleksibel turnus er den beste måten å organisere omsorgen på, for ansatte og for pasienter.
Det har en FAFO-rapport bekreftet. Studiet fra FAFO viser sterkere arbeidsfellesskap og samhold for de ansatte, som gir positivt utslag for pasientene.
Dette er et godt uttrykk for at kunnskap om omsorg gir kvalitet i omsorgen.

Kunnskap er viktig. Kunnskap er omsorg. Et krafttak for kompetanse vil derfor gi bedre omsorg for fremtiden.

Samtidig kan kunnskapsrike mennesker i omsorgen bli supplert av velferdsteknologi. Teknologi kan gjøre at flere som jobber med omsorg kan bruke mer tid på de viktigste oppgavene.

Nytenkning og innovasjon kan heve livskvaliteten til den enkelte, og gjøre omsorgen bedre i sin helhet.

Da må vi spørre oss: Hvorfor er det ikke mer innovasjon innen omsorgssektoren?

En av årsakene er at 429 kommuner hver står ansvarlig for å yte innbyggerne god omsorg. Det klarer veldig mange godt. Men det er vanskelig for små kommuner å bidra til teknologisk innovasjon.

Menneskene som jobber med omsorg har allerede mye å gjøre. Og markedet for teknologi er stort og uoversiktlig.

Samtidig finnes det mange løsninger som ville gitt en bedre omsorg. Men vi tar dem ikke i bruk.

(Side 16)
Og det finnes nye ideer som kan utvikles til bedre løsninger dersom vi gir innovatørene mulighet.

Derfor må staten engasjere seg for å sikre innovasjon i en sektor som er så viktig for oss alle.

Det kan vi som politikere gjøre noe med er å legge til rette for innovasjon gjennom offentlige anskaffelser.

Regjeringen presenterte tidligere i år sin strategi for å øke innovasjonen i offentlig sektor. (…)

- Statsministeren: – Hvorfor endres Helgas hverdag?

Statsministeren: – Hvorfor endres Helgas hverdag?
nrk.no 23.2.2017
Autistiske Helga (36) fikk økt livskvalitet da pleierne hennes begynte i langturnus. Nå vil Bergen kommune endre turnusen. – Hvorfor? spør en skeptisk statsminister Erna Solberg.

I stuen til Helga Tyvold Drange er det toppmøte en helt vanlig onsdag.

– Dere gambler ved å gjøre disse endringene i turnusen, sier mor Randi Drange henvendt til helse- og sosialbyråd Vigdis Anita Gåskjenn (KrF).

– En endring vil være bedre på sikt, svarer Gåskjenn.

– Jeg stiller spørsmål ved årsaken til at kommunen gjør en endring, sier statsminister Erna Solberg.

Har fulgt Helga lenge
Sistnevnte har engasjert seg i Helgas historie i mange år. I 2011 fortalte hun om Helga i talen til Høyres landsmøte. Nå er hun på besøk hjemme hos henne.

– Jeg er imponert over utviklingen Helga har hatt, og den roen hun har fått, sier Solberg i dag.

For 12 år siden var Helga en av kommunens mest krevende brukere. Utagerende oppførsel og påfølgende tvangsmidler var dagligdags. (…)

- Legemidler bør gis som del av et behandlingsopplegg – ikke i stedet for – og den som får denne typen medisiner skal følges tett opp av helsetjenesten

Riktig bruk av legemidler
Bjørn Guldvog - Bjørn Guldvog er direktør i Helsedirektoratet og har bakgrunn som lege i kommune- og spesialisthelsetjenesten. Han er professor i samfunnsmedisin og utdannet cand.med. og dr.med. ved Universitetet i Oslo.
dagensmedisin.no 25.11.2013
Feil bruk av legemidler mot depresjon, uro, angst, smerter og søvnløshet kan gi alvorlige helseproblemer. Derfor arbeider Helsedirektoratet for at slike medisiner skal brukes riktig.

Dokumentaren «Bare en pille til» som ble sendt i NRK Brennpunkt 5. november gjorde sterkt inntrykk. Jeg føler med dem som har mistet et barn eller fått livet preget av medisinbruk slik vi fikk se i dette programmet. Det er viktig at de som er berørt velger å snakke om dette. Det bidrar til større oppmerksomhet om hva vi kan gjøre for å hindre feil bruk av medisiner. (...)

Hvordan arbeider vi for rett bruk av legemidler?
Brukt riktig kan legemidler mot depresjon, angst, smerter og søvnløshet være god behandling. Mange mennesker har langt bedre liv takket være slike medikamenter. Samtidig vet vi at disse medisinene kan gi redusert livskvalitet og alvorlige bivirkninger. Derfor sier Helsedirektoratets ulike retningslinjer for behandling av psykiske lidelser, smerter og søvnløshet at slike medikamenter må og skal brukes med stor varsomhet. Legemidler bør gis som del av et behandlingsopplegg – ikke i stedet for – og den som får denne typen medisiner skal følges tett opp av helsetjenesten.

Det er spesielt viktig ved bruk av medisiner mot uro, depresjon og angst hos barn og ungdom. Her vet vi at flere av de medisinene som brukes kan gi økt forekomst av selvmordstanker. Derfor skal leger være særlig varsomme med å gi antidepressiva til unge mennesker. Som hovedregel skal man alltid forsøke annen behandling først og hvis man velger å gi medisiner, skal helsepersonell følge pasienten tett og fortløpende vurdere bruken.

(Anm: Pasientsikkerhet (rettssikkerhet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ny forskning: Lykkepiller gør mere skade end gavn. Folk med depression får intet ud af at tage antidepressivet SSRI, bedre kendt som lykkepiller, viser nyt dansk studie. (jyllands-posten.dk 13.2.2017).)

(Anm: Antipsykotika (psykofarmaka etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Lægemiddelstyrelsen opfordrer læger til at være opmærksomme på disse alvorlige bivirkninger hos børn og unge i behandling med aripiprazol (Abilify) (…) Gennemgangen viser også, at børn med ASD (autisme) der behandles med aripiprazol, kan udvikle alvorlige psykiatriske bivirkninger såsom svære kroniske søvnproblemer, aggressiv adfærd og hallucinationer. (…) Hårtab, depression og psykose, Vægtøgning, Hypercholesterolemi, Hypercholesterolemi. (LÆGEMIDDELSTYRELSEN - NYT OM BIVIRKNINGER 2016;7(9).)

- Vi behandler levende mennesker, ikke produkter. Dette krever individuell tilpassing. Det krever empati, og det krever innlevelse.

Det står om helsetjenestens verdier
Torgeir Bruun Wyller, professor i geriatri ved Oslo universitetssykehus. Talsperson for Helsetjenesteaksjonen
dagensmedisin.no 18.11.2013
Vi behandler levende mennesker, ikke produkter. Dette krever individuell tilpassing. Det krever empati, og det krever innlevelse.

BLOGGER OG tidligere Høyre- og Frp-politiker Anne Beth Moslet irriterer seg i Dagens Medisin (18/2013) over at jeg har understreket at helse og omsorg ikke er industri. Det er en irritasjon jeg på ingen måte vil frata henne.

Moslet bruker noen svært velkjente herskertriks, som å kalle den brede, tverrfaglige Helsetjenesteaksjonen for et «legeopprop» - og å beskylde dem som er uenige med henne, for å sutre.

PRODUKSJON. Men bortsett fra dette, er hennes innlegg prisverdig. Det tydeliggjør nemlig hva konflikten handler om.

Moslet forsvarer dagens industrielle ideologi for helseledelse, fordi hun mener det å yte helse- og omsorg ikke skiller seg prinsipielt fra det å produsere et hvilket som helst produkt.

Dette synet deler hun åpenbart med sentrale ideologer bak helseforetaksreformen og bak kommunenes modell for tildeling av omsorgstjenester. (...)

- Tvunget til å bruke tvang?

Tvunget til å bruke tvang
kommunal-rapport.no 1.10.2013
Ansatte på sykehjem føler seg ofte tvunget til å bruke ulovlig tvang for å beskytte pasienten, seg selv eller andre beboere.

Det viser en studie som lege, filosof og forsker Reidar Pedersen ved Universitetet i Oslo har gjort. 65 sykehjemsansatte er intervjuet i studien, som er publisert i dagens utgave av Tidsskrift for Den norske legeforening.

Pedersen slår fast at tvangsbruken ved sykehjem er omfattende, og at lovverket brytes, fordi det er i utakt med virkeligheten.

Han lister opp en rekke eksempler på situasjoner der sykehjemsansatte føler seg nødt til å bruke tvang:

• Pasienter som motsetter seg medisinering får legemidler skjult i syltetøyet eller gitt med sprøyte i munnen. (...)

- Risikerer mer tvang

Risikerer mer tvang
Debatt Tor Levin Hofgaard president, Norsk Psykologforening
aftenposten-no 23.12.2013
Å fjerne kriteriene for tvang i lov om psykisk helsevern kan svekke pasientenes rettssikkerhet.

Likestillings- og diskrimineringsombudet og Norsk Sykepleierforbund vil avvikle det spesifikke lovvernet som regulerer bruk av tvang overfor mennesker med psykiske lidelser. De mener loven diskriminerer personer med slike helseproblemer og dermed bryter menneskerettighetene. Men det er ingen automatikk i at en felles tvangslov bedrer rettsvernet for pasientene.

Skal det utarbeides en generell lov for all helse, må det lages et lovverk der bruken av tvang avgjøres av hvordan du fungerer i dagliglivet og mestrer å ta vare på din egen helse – et diagnosenøytralt lovverk med rene funksjonskriterier. Dette er feil vei å gå for pasientene. Hvis målet er å redusere bruken av tvang overfor personer med psykiske lidelser i Norge, trenger vi derimot et lovverk med klare kriterier for når tvang kan utløses. Et eksempel på slike kriterier er betegnelsen «alvorlig sinnslidelse» kombinert med at man er til fare for seg selv eller andre. (...)

(Anm: Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) (ldo.no).)

- Kneblet av kommunen

Kneblet av kommunen
Arne Jensen - generalsekretær, Norsk Redaktørforening
aftenposten.no 9.1.2014
Når kommuneleger refses for å ytre seg offentlig om sykehjemsdekningen i egen kommune, vitner det om dårlig forståelse for kjernen i årets grunnlovsjubileum.

Dessverre er ikke Bodø og Rana kommuner alene når det gjelder ulovlig å innskrenke den enkelte ansattes rett til å ytre seg som enkeltperson, ifølge Arne Jensen. Her fra Bodø rådhus.

Norske kommuners forsøk på å kneble egne ansatte brer om seg, i lys av en nesten religiøs tilbedelse av informasjons- eller kommunikasjonsreglementer. Dette er dokumenter som i stor grad handler om å unngå motstemmer og kritikk. Her er to aktuelle eksempler: (...)

- Det er fortvilende at foreldrene til multifunksjonshemmede barn for ofte opplever at de motarbeides av det offentlige

Den tyngste børen
Leder
aftenposten.no 30.8.2013
Det er fortvilende at foreldrene til multifunksjonshemmede barn for ofte opplever at de motarbeides av det offentlige.

Aftenposten fortalte i går historien om de fortvilte foreldrene til ti multifunksjonshemmede barn i Oslo. De står i fare for å måtte ta opp flere millioner kroner i gjeld for å sikre at barna får et eget og godt tilpasset sted å bo.

Saken kaster – nok en gang – lys over den fortvilelsen mange foreldre til multifunksjonshemmede barn føler over dårlig hjelp fra det offentlige velferdstilbudet.

Trolig er foreldre til disse barna blant de gruppene i vårt samfunn som ofrer mest av sitt eget liv for å stille opp for andre. Mange har en meningsfull, men også svært slitsom hverdag. De fortjener vår dype respekt for innsatsen de gjør. Og mange fortjener mer hjelp fra Nav og norske kommuner.

EKSEMPLENE er mange på at den hjelpen får de ikke. Det er ille. Det gjør det ikke bedre at mange av historiene om foreldre som stanger hodet i veggen mot det kommunale hjelpetilbudet, etterlater ett inntrykk av et system som er for firkantet og smålig. (...)

- Mindre medieoppmerksomhet til funksjonshemmede

Mindre medieoppmerksomhet til funksjonshemmede
pressekontakten.no 13.1.2014
"Stort felt - liten dekning" heter den ferske rapporten som viser at funksjonshemmede får langt mindre oppmerksomhet i media enn før.

Torsdag 9. januar lanserte Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), i samarbeid med Høyskolen i Oslo og Akershus (HiOA), rapporten «Fremstillingen av personer med nedsatt funksjonsevne i mediene». Dette er den mest omfattende rapporten på dette feltet noensinne i Norge.

Rapporten viser en tydelig nedgang i dekningen av mediesaker om personer med nedsatt funksjonsevne de siste tjue årene. Forskerne bak rapporten mener det tyder på marginalisering av store menneskegrupper. Forskningsprosjektet viser også at stereotype forestillinger om funksjonshemmede, med sterkt fokus på kroppslige lyter og den enkelte som offer eller helt, lever i beste velgående.

De store mediene virker også nølende/skeptiske til å ansette journalister med nedsatt funksjonsevne, ifølge funn i rapporten, og det er liten rekruttering til journalistutdanningene. (...)

- Frykter for represalier

Frykter for represalier
nrk.no 11.1.2013
Svært få klager til pasientombudet. – Mange frykter represalier, sier pasientombudet i Troms.

Pasientombudene i Norge er overrasket over hvor få klager de får inn. Svært få klager over tildeling av kommunale sykehjemsplasser og hjemmehjelptjenester.
Pasientombud Odd Arvid Ryan i Troms, mener dette skyldes at folk er redd for represalier fra kommunen.

– Det kan for eksempel være at man rykker tilbake på den ventelisten man står på, sier han.

Ryan er et av landets 17 pasientombud som er overrasket over klagetallene.

– Personer som henvender seg til oss på disse områdene, forteller at de har klagefrykt, og at de er redd for represalier hvis de tar opp problemer. (...)

- Ikke alle overgrepsutsatte barn blir hørt

Ikke alle overgrepsutsatte barn blir hørt
Cecilia Dinardi - advokatfullmektig
Også barn under offentlig omsorg kan bli utsatt for overgrep. Ofte blir de ikke hørt eller trodd på når de forsøker å si fra.

Overgrep. Barn som er under offentliges omsorg får ikke den rettssikkerheten de har krav på.

Hvordan kan det ha seg at vårt samfunn ikke makter å sette på dagsordenen rettssikkerheten til alle overgrepsutsatte barn?

Tirsdag 24. september ble det arrangert en paneldebatt på Litteraturhuset. Temaet var overgrepsutsatte barns rettssikkerhet i barnefordelingssaker der retten beslutter at barnet skal bo hos forelderen som har forgrepet seg på dem.

Barneombud Anne Lindboe satt i panelet og var klar på at kvaliteten til sakkyndige utredninger må gjøres gjenstand for kvalitetssikring. Hun forsvarte foreldrene som kjemper for sine barns rett til å bli hørt. Det ble snakket om viktigheten med at dette settes på dagsordenen med jevne mellomrom.

Selv om jeg selvsagt er enig i dette, var jeg skuffet over at vi enda en gang løfter frem dette alvorlige problemet uten å trekke frem de andre overgrepsutsatte barna i Norge.

Da jeg gikk på ungdomsskolen fortalte en venninne en dag at en voksen person i barneverninstitusjonen hvor hun bodde hadde forgrepet seg på henne. Hun hadde prøvd å varsle om hendelsen, men ble ikke trodd. Senere har hun slitt med selvskading, depresjoner og rusmisbruk i mange år.

I dag arbeider jeg som advokatfullmektig og bistår barn og unge voksne som har vært under offentlig omsorg. En av mine unge klienter ble utsatt for et seksuelt overgrep under offentlig omsorg, men ble ikke trodd. Hans uttalelser ble karakterisert som adferdsproblemer.

De fleste barn under offentlig omsorg har en bagasje av relasjonsskader og omsorgssvikt, eller sårbarhet som følge av sykdom. Burde vi ikke også debattere om rettssikkerheten til disse barna? Er dagsorden forbeholdt barn med minst én kjempende forelder?

Jeg konfronterte panelet, og barneombudet uttrykte støtte for dette. Lindboe uttalte at det er viktig å spre informasjon i de arenaer hvor barn oppholder seg, og informere om at de kan be barnevernet om hjelp. (...)

(Anm: Barnevern, omsorgssvikt, barnemishandling og barnedrap. (mintankesmie.no).)

(Anm: Helsetilsynet slår alarm om svikt i barnevernet: Bryter loven og barn blir ikke hørt. Helsetilsynets rapport fra 225 kommuner og bydeler viser at barn ikke har fått den hjelpen de har krav på. (– Kommunene svikter. Til sammen har 225 kommuner eller bydeler hatt en gjennomgang av sitt arbeid med meldinger, og Helsetilsynets konklusjon er krystallklar: «Vi har i dette tilsynet sett at meldinger til barnevernet om barn som lever med omsorgssvikt ble henlagt. Barn som skulle hatt hjelp fikk det ikke. Bekymringen ble «lagt i skuffen».» (nrk.no 7.3.2017).)

(Anm: NRK og Adresseavisen lot tips om at lærer mobbet egne elever på barneskole i Trondheim ligge. (…) – Svikter barna. (…) Han undrer seg også over at ingen medier stiller kritiske spørsmål til de ansvarlige i kommunen om hvordan mobbingen kunne pågå. (…) NRK og Adresseavisen lot tips om at lærer mobbet egne elever på barneskole i Trondheim ligge. Sjefredaktør Tor Olav Mørseth i Adressa sier det handler om prioriteringer. (journalisten.no 24.2.2017).)

- Nesten ingen klager på sykehjemmene

Nesten ingen klager på sykehjemmene
nrk.no 2.3.2013
Pasientombudene og fylkesmennene mottar svært få klager på sykehjemstilbudet.

Pasientombudene i Norge får inn bare én klage per 16.000 sykehjemsplass i Norge. – Mange frykter nok represalier.

Pasientombudet frykter folk er for redde for å klage på sykehjemstilbudet. Nye tall viser at det er svært få som klager på tilbudet.

– Vi får jo historier om klagefrykt, man forteller at det er vanskelig å ta opp forhold i en tjeneste man er veldig avhengig av, sier pasientombud Odd Arvid Ryan i Troms.

Han tror heller ikke alle pårørende er klare over hvilke rettigheter de har, og hvilke klagemuligheter de har.

LES OGSÅ: Frykter for represalier

2,5 prosent klager
I Troms mottok Pasientombudet 22 henvendelser i 2012. I tillegg fikk Fylkesmannen inn åtte klager. På landsbasis fikk pasientombudene om lag 700 klager, og fylkesmennene 113 klager.

Med rundt 40.000 sykehjemsplasser i landet, betyr det at kun 2,5 prosent klager på tilbudet.

– Mange har nok fått en sykehjemsplass etter lang ventetid, og tenker da at de ikke vil begynne å klage, tror enhetsleder Johan Robertsen ved Sør-Tromsøya sykehjem i Tromsø.

– Tror du frykt for represalier er grunnen til at få klager?

– Ja, det tror jeg. (...)

- Ble nektet lungetransplantasjon fordi hun gikk på metadon

Ble nektet lungetransplantasjon fordi hun gikk på metadon: Lungesyke Siv Tove (41) valgte å dø
vg.no 23.1.2015
FIKK HJELP TIL Å DØ: Siv Tove Pedersen (41) avsluttet livet torsdag morgen på en klinikk i Sveits. Flere ganger de siste årene fikk hun beskjed om at hun ikke var egnet til lungetransplantasjon fordi hun gikk på metadon.

«Jeg tapte kampen og har prøvd alt for å få hjelp men de ville ikke hjelpe meg» var blant Siv Tove Pedersens (41) siste ord til venner og kjente. (...)

Kjempet for rett til helsehjelp
Avisen Bergens Tidende har skrevet om Pedersen og hennes kamp for retten til å stå i kø for lungetransplantasjon flere ganger siden mars 2013, og skrev fredag morgen om Pedersens død. (...)

Advokatfirmaet har omtalt Pedersens sak på sine nettsider, hvor de skriver at «pasientrettighetsloven innebærer at alle har krav på individuell vurdering av behovet for nødvendig helsehjelp. Det er ikke en individuell vurdering om man ekskluderes fordi man bruker metadon. Det er en generell vurdering, på samme måte som om man hadde delt befolkningen inn i grupper ut fra andre kriterier.»

- Det er veldig trist at hun ikke fikk muligheten til å få et behandlingstilbud, og nå har valgt å avslutte livet, sier advokat og partner Vidar Strømme i advokatfirmaet Schjødt til VG. (...)

(Anm: Prestisjesykdommer (sykdommers prestisje / sykdommers rangering). (mintankesmie.no).)

Nå kan de ikke avvise lungesyke Siv Tove
bt.no 5.10.2013
Helsetilsynet mener Siv Tove Pedersen må bli undersøkt for å se om hun kan få lungetransplantasjon.

Tre uker etter at Siv Tove Pedersen (40) følte at hun hadde fått dødsdommen kom brevet fra Statens helsetilsyn. De slår beina under vedtaket som Fylkesmannen i Oslo og Akershus gjorde 18. september. I tillegg ber de om at Pedersen blir kalt inn til en undersøkelse på Rikshospitalet så raskt som mulig.

Alt håp var ikke ute likevel.

- Det er blitt så mye i det siste. Og nå kom dette vedtaket. Jeg har problemer med å fatte det, sier Pedersen. (...)

Nå kan de ikke avvise lungesyke Siv Tove
aftenposten.no 5.10.2013
Siv Tove Pedersen mistet alt håp den 20. september og har ligget mye i sengen med årets niende lungebetennelse. Her er bergenskvinnen i en omsorgsbolig på Kampen, hvor hun har hatt veldig tunge dager.

Helsetilsynet mener Siv Tove Pedersen må bli undersøkt for å se om hun kan få lungetransplantasjon. (...)

Knust etter avslaget
bt.no 20.9.2013
Ti dager etter 40-årsdagen kom svaret som Siv Tove Pedersen hadde fryktet. Hun får ikke stå i kø for å få nye lunger.

- Jeg er bare helt knust. Akkurat nå vet jeg ikke hva jeg skal tro eller tenke, sier Siv Tove Pedersen.

I en rekke artikler har Bergens Tidende skrevet om Siv Tove Pedersen fra Bergen.

Hun blir nektet å stå i kø for lungetransplantasjon fordi hun går på metadon.

I vår ble håpet tent på nytt da Pedersen fikk advokathjelp til å føre saken sin. Det førte til at Helsetilsynet ba Fylkesmannen i Oslo og Akershus om å se på saken på nytt. De ga også beskjed om at det hastet for pasienten å få et svar. (...)

(Anm: Metadon (methadone hydrochloride) - Subotex (buprenorfin) (Buprenorphine). (mintankesmie.no).)

- NRK Brennpunkt felt i PFU for selvmordsdokumentar.

NRK Brennpunkt felt i PFU for selvmordsdokumentar.
dn.no 25.8.2015
 Ekstrarunde etter stor uenighet innad i Pressens Faglige Utvalg. Hvor detaljert kan og bør man være når det kommer til å fortelle om selvmord? (…)

Dokumentaren «Den siste reisen» fulgte Siv Tove Pedersen (41) reise til Sveits for å avslutte livet sitt. (…)

Filosof og utvalgsmedlem Henrik Syse var blant de klareste kritikerne av dokumentaren, selv om han også roste NRK for å ta opp viktige spørsmål og beskrev dokumentaren som en «på mange måter god film». (…)

Han viste til at det «er bredt akseptert innenfor forskningen at detaljert omtale av selvmordsmetoder kan ha en smitteeffekt.»  (…)

Dokumentaren ble felt med knappest mulig margin, fire mot tre stemmer. tvaUlgsleder og VG-journalist Alf Bjarne Johnsen, Dagbladet-redaktør Frode Hansen, filosof Henrik Syse og kreativ leder Eva Sannum i Geelmuyden Kiese stemte for fellelse. Fremover-redaktør Tone Angell Jensen, TV 2-reporter Øyvind Brigg og forfatter/samfunsdebattant Amal Aden stemte imot. (…)

- «Alle» er fornøyd med hjemmetjenesten. Eller?

«Alle» er fornøyd med hjemmetjenesten. Eller?
aftenposten.no 14.9.2013
Aase Sandøe (93) er en av mange eldre som sier at de er fornøyd med hjelpen de får fra hjemmetjenesten. Men kun 38 prosent har svart på undersøkelsen i Oslo.

Rundt 160 000 eldre mottar hjemmebasert omsorg. Brukerundersøkelser i en rekke kommuner viser at et stort flertall er fornøyd. (...)

(Anm: Studie stiller spørsmål ved link mellom pasienttilfredshet og klinisk kvalitet. Ann Fam Med 2013;11(5): 467-472 (September/October 2013).)

- Ledere vil kneble kommunalt ansatte

Ledere vil kneble kommunalt ansatte
Johnny Gimmestad
aftenposten.no 11.3.2012
Kommunale ledere er langt mer skeptiske enn politikere til at ansatte ytrer seg og varsler om kritikkverdige forhold.

Ytringsfrihet og varsling Allier deg med en politiker, hvis du jobber i en kommune og vil varsle om kritikkverdige forhold på din arbeidsplass eller kritisere saksbehandlingen i din etat. Det øker sjansen for et positivt resultat.

Rådet kommer fra Sissel T. Trygstad, forskningsleder i Fafo. Sammen med seniorforsker Marit Skivenes har hun kartlagt vilkårene for åpenhet, ytringer og
varsling i 20 norske kommuner.

Her kommer det frem at lederne i kommunale etater og enheter, som skoler, sykehjem etc. i all hovedsak er mer avvisende enn de folkevalgte til at ansatte i kommunene tar opp kritikkverdige forhold og sier offentlig hva de mener om det som skjer på egen arbeidsplass eller i kommunen generelt.

De to forskerne advarer samtidig mot en utvikling der de samme lederne legger stadig større vekt på omdømmet til den enheten de har ansvaret for: (...)

Positiv effekt av åpenhet
– Helt klart. Når man ikke er åpen for informasjon fra arbeidstagere som sitter helt i front og møter brukerne jevnlig, så får de heller ikke informasjon om hvor skoen trykker. (...)

Fakta - Godtar ulovlig hemmelighold
- Ledere i kommunene er i all hovedsak mer skeptiske til åpenhet og ytringsfrihet for medarbeiderne enn kommunale politikere, verneombud og tillitsvalgte.
- Bare tre av ti ansatte i kommuneadministrasjonen er enige i påstanden om at interne dokumenter som en hovedregel bør være offentlige, mot nærmere seks av ti politikere.
- Halvparten av de kommunale enhetslederne (rektorer, ledere for sykehjem etc.) vil hemmeligholde et kommunalt dokument på feilaktig grunnlag, mot en tredjedel av politikerne.
- Lederne er mer negative til at ansatte varsler om kritikkverdige forhold generelt og til Arbeidstilsynet spesielt, enn politikere, tillitsvalgte og verneombud. (...)

(Anm: Varslere (medisinske varslere) (whistleblowers) etc. (mintankesmie.no).)

- Krever erstatning for ødelagte liv

Krever erstatning for ødelagte liv
kommunal-rapport.no 29.8.2013
Først etter 14 bekymringsmeldinger grep barnevernet i Kristiansand inn og overtok omsorgen for tre brødre. Nå går de til sak mot kommunen.

17. september starter saken de tre brødrene – nå 32, 31 og 26 år gamle – har anlagt mot Kristiansand kommune i tingretten.

– Det er snakk om tre ødelagte liv, og de krever at kommunen må stå til rette for det som ikke ble gjort. Dette er unnlatelsessynder i stor grad, sier advokat Vegard Bahus til Fædrelandsvennen.

Brødrene mener barnevernet langt tidligere burde ha grepet inn mot den grove omsorgssvikten de ble utsatt for. (...)

(Anm: Barnevern, omsorgssvikt, barnemishandling og barnedrap. (mintankesmie.no).)

(Anm: Helsetilsynet slår alarm om svikt i barnevernet: Bryter loven og barn blir ikke hørt. Helsetilsynets rapport fra 225 kommuner og bydeler viser at barn ikke har fått den hjelpen de har krav på. (– Kommunene svikter. Til sammen har 225 kommuner eller bydeler hatt en gjennomgang av sitt arbeid med meldinger, og Helsetilsynets konklusjon er krystallklar: «Vi har i dette tilsynet sett at meldinger til barnevernet om barn som lever med omsorgssvikt ble henlagt. Barn som skulle hatt hjelp fikk det ikke. Bekymringen ble «lagt i skuffen».» (nrk.no 7.3.2017).)

(Anm: NRK og Adresseavisen lot tips om at lærer mobbet egne elever på barneskole i Trondheim ligge. (…) – Svikter barna. (…) Han undrer seg også over at ingen medier stiller kritiske spørsmål til de ansvarlige i kommunen om hvordan mobbingen kunne pågå. (…) NRK og Adresseavisen lot tips om at lærer mobbet egne elever på barneskole i Trondheim ligge. Sjefredaktør Tor Olav Mørseth i Adressa sier det handler om prioriteringer. (journalisten.no 24.2.2017).)

- Helsetilsynet finner feil i åtte av ti tilsyn ved sykehjem

Helsetilsynet finner feil i åtte av ti tilsyn ved sykehjem
tv2nyhetene.no 23.8.2013
MANGE FEIL: Helsetilsynet opplyser at de finner feil i halvparten av kontrollene.

Fageksperter advarer mot utstrakt bruk av tvang og for dårlig kompetanse ved norske sykehjem. Ifølge Statens helsetilsyn finner de feil ved sykehjem i over halvparten av tilsynene.

– Vi er ikke fornøyd med at fylkesmennene finner feil mellom 60 og 80 prosent i de tilfellene vi undersøker sykehjem. De avdekker mange, og til dels alvorlige, problemer. Det mest bekymringsfulle funnet er kanskje at det er uklare ansvarsforhold omkring pasienter med demens og for dårlig informasjonsutveksling mellom pleiepersonell og lege, sier Richard H. Knoff, avdelingsdirektør for avdeling for planlagt tilsyn i Statens helsetilsyn.

Da kan det ta for lang tid før det fanges opp at pasientens tilstand er forverret.

Tvungen helsehjelp til pasienter i sykehjem var tema for et landsomfattende tilsyn Statens helsetilsyn gjennomførte i 2011 og 2012. Tilsynet undersøkte om pasienter som mangler evne til å gi samtykke og ikke vil ta imot hjelp, får nødvendig og forsvarlig helsehjelp. I 89 av de undersøkte kommunene ble det påvist lovbrudd.

Tilsynet avdekket utstrakt bruk av tvang i strid med regelverket og viste at lovbestemmelsene ikke er godt nok kjent og innarbeidet i praksis. Mange ansatte i sykehjemmene var usikre på reglene om tvungen helsehjelp.

– Personellet er usikre på regelverket og mangler ofte kompetanse til å ta riktig beslutning. Fylkesmennene konstaterte lovbrudd i 89 av 103 kommuner. Det er en høy andel, sier Knoff. (...)

- Mener Fagforbundets sjef bør gå etter kritikk av TV 2-undersøkelse

Samtlige 18 pasientombud slår alarm om norske sykehjem
tv2nyhetene.no 23.8.2013
Pasientombudene blir daglig kontaktet av pårørende som fortviler over behandlingen deres kjære får.

I hvert fylke i Norge er det et pasientombud. Disse har staten har satt til å blant annet passe på at våre eldre får den behandlingen de har krav på.

Pasientombudene snakker daglig med pasienter og pårørende, og vet hvordan situasjonen på norske sykehjem er.

TV 2 Nyhetene har reist landet rundt og spurt dem. Historiene de forteller vitner om klare mangler ved norske sykehjem.

«Eldre som blir bedt om å tisse i bleien sin», «lovbrudd hver eneste dag», «uforsvarlig behandling», «feilmedisinering og ulovlig bruk av tvang» og «ressursmangel».

Listen er lang. I videoen øverst i saken kan du selv se hva pasientombudene mener om tilstanden ved norske sykehjem. (...)

– Hvor mange rapporter fra folk som jobber der og fra ombud trenger Arbeiderpartiet før de begynner å lytte og forstå at man kan ikke bare drive reklamekampanjer for norske eldreomsorg? spør nestleder i Fremskrittspartiet, Ketil Solvik-Olsen.

– Jeg utfordrer statsministeren til å komme med løsningene fremfor bortforklaringene, sier Høyre-leder Erna Solberg.

Les også: Mener Fagforbundets sjef bør gå etter kritikk av TV 2-undersøkelse

Tar ombudene på alvor

Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Kjell Erik Øie (Ap), sier at pasientombudene blir tatt på alvor. (...)

- Krever at kommunestyrene tar mer ansvar for omsorgen

Krever at kommunestyrene tar mer ansvar for omsorgen
kommunal-rapport.no 26.7.2013
Helsedepartementet vil endre loven for å fastslå med all tydelighet at kommunestyret har ansvaret for kvaliteten på kommunens helse- og omsorgstjenester.
Svangerskap og barselomsorg er blant tjenestene der politikerne nå bør sette kvalitetskrav, ifølge Helse- og omsorgsdepartementet.

Fakta - Høringsnotatet

 • Foreslår å innføre krav om politisk behandling av kvalitetskrav kommunale helse- og omsorgstjenester
 • Endringen kommer gjennom endring av forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenesteneRegelendringen skal sikre lokalpolitisk forankring av kvalitetskravene
 • Kvalitetskravene som sådan berøres ikke av lovforslaget
 • Innholdet eller omfanget av kommunenes helse- og omsorgstjenester berøres heller ikke

Fylkesmennene har erfart at det oftest er administrasjonen, og ikke kommunepolitikerne, som svarer for kvaliteten på ulike kommunale tjenester.

Helse- og omsorgsdepartementet vil nå endre en forskrift slik at det for framtiden vil bli helt tydelig at kommunestyret er ansvarlig for kvaliteten på tjenestene som kommunen er forpliktet til å levere.

Det vil være opp til hver enkelt kommune selv å bestemme hvordan plikten til å gjennomføre politisk behandling av kvalitetskravene skal oppfylles. (...)

- Pårørende i opprør mot Oslo kommune

Pårørende i opprør mot Oslo kommune
osloby.no 31.7.2013
Henning Herberth Herding er far til Martine Herding (28), som bor i den kommunale omsorgsboligen Aftenposten skrev om fredag. Nå vurderer han å ta datteren ut av boligen fordi han ikke stoler på personalet.

- Slik det er nå, kan jeg aldri vite om det er noen som oppdager henne hvis hun skulle få et massivt epileptisk anfall. Det går rett og slett ikke an å stole på at hun får den omsorgen hun har krav på. Jeg har flere ganger kommet til omsorgsboligen og funnet henne med avføring i klærne og utover kroppen, sier Herding.
Han mener alt styret med datteren i omsorgsboligen er like krevende som å ha henne hjemme.

- Utfordrende
Bydelsdirektør Jan O. Nytveit i Vestre Aker bydel sier til Aftenposten at han ikke ønsker å gå inn i enkeltsaker. (...)

- Innlagt med kritisk underernæring

Innlagt med kritisk underernæring
osloby.no 26.7.2013
To ganger i løpet av tre uker i sommer har en beboer i en omsorgsbolig i Oslo blitt alvorlig syk av underernæring og feilmedisinering. Pårørende slår alarm.

8. juni ble han innlagt med kraftig forstoppelse fordi personalet ikke hadde fulgt opp medisineringen. Tre uker senere ble han innlagt fordi han var så underernært at han ifølge søsteren hadde begynt å utvikle «biafra-mage». De pårørende måtte selv ringe etter ambulanse.

Et halvt års tid tidligere ble Hans-Christian Sperre (34) funnet av sin mor og søster, sittende i rullestolen med bøyd nakke og hodet mot brystet mens blodet rant.

– Han satt med åpenbare pusteproblemer mens blodet rant ut av munnen hans da vi kom inn i leiligheten hans. I sofaen satt det to pleiere og så på TV, uten å forstå hva som foregikk, sier Karine Sperre. Hun er hans søster. (…)

Svikt i behandlingen
Nå er hans mor og søster svært bekymret for hans situasjon. Da han tidligere denne måneden ble lagt inn på sykehus på grunn av langt fremskreden nderernæring, bestemte de seg for å slå alarm. I innleggelsesdokumentene skriver sykehuset at det er mistanke om behandlingssvikt. (…)

Ikke bekymret
Anne Lexow er ansatt i Vestre Aker bydel i Oslo, med ansvar for bydelens omsorgsboliger. Hun deler ikke de pårørendes bekymring for situasjonen.

– Beboernes helse og sikkerhet er godt ivaretatt. Jeg har full tillit til ledelsen ved denne boligen, sier Lexow.

– Synes du beboerne er ivaretatt godt nok når en av dem blir hasteinnlagt to ganger på tre uker og tre ganger i løpet av et halvår? Uten at boligens ansatte noen av gangene har reagert?

– Jeg har ikke anledning til å uttale meg om enkelttilfeller. Men hvis det oppstår uheldige episoder, vil vi gripe fatt i det. Vi har hatt problemer med noen av de ansatte, og det ryddes opp i nå, sier Lexow. (...)

- Er pårørenderollen for omfattende?

Er pårørenderollen for omfattende?
Tidsskr Nor Legeforen 2013; 133:1294 (25.6.2013)
Pasient- og brukerrettighetsloven angir at legen må rådføre seg med de pårørende om hvilke medisiner pasienten skal ha når pasienten ikke lenger kan samtykke selv. Er slik medbestemmelse gunstig for pasienten?

For ikke lenge siden fikk vi et trist gjensyn med den profilerte professoren og hudlegen Ole Fyrand på Dagsrevyen på NRK. Hele Norge fikk del i Fyrands demenstilstand i beste sendetid. Bakgrunnen for innslaget var at Fyrand hadde fått beroligende medikamenter på sykehjemmet uten at de pårørende var tatt med på råd. De vanlige politikerne var som alltid «sjokkert», de ansvarlige for tjenesten erklærte forbilledlig at «slik skal det ikke være» og kommentariatet kom med akkurat de kommentarene vi forventet. Motforestillinger og en dypere analyse manglet fullstendig, både i Dagsrevyen og i mediediskusjonen etterpå.

Mange med demens og uro kan antakelig få en bedre hverdag med litt beroligende medikamenter. Nå er lovgivningen slik at når pasienten ikke lenger kan samtykke selv, må legen rådføre seg med de pårørende om hvilke medisiner pasienten skal ha. Dette fremgår av pasient- og brukerrettighetsloven § 3-1, 3. ledd (1) (ramme 1). Lovgiver forventer tydeligvis at tap av samtykkekompetanse hos pasienten på forunderlig vis gir pårørende kompetanse på medisinbruk og annen behandling. (...)

(Anm: Antipsykotika (psykofarmaka etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Lægemiddelstyrelsen opfordrer læger til at være opmærksomme på disse alvorlige bivirkninger hos børn og unge i behandling med aripiprazol (Abilify) (…) Gennemgangen viser også, at børn med ASD (autisme) der behandles med aripiprazol, kan udvikle alvorlige psykiatriske bivirkninger såsom svære kroniske søvnproblemer, aggressiv adfærd og hallucinationer. (…) Hårtab, depression og psykose, Vægtøgning, Hypercholesterolemi, Hypercholesterolemi. (LÆGEMIDDELSTYRELSEN - NYT OM BIVIRKNINGER 2016;7(9).)

(Anm: «Psykiatrien i Norge har hatt for svak ledelse. På alle nivåer. I alle år». KRONIKK: Helseminister Bent Høie (H). BENT HØIE, Helseminister. (vg.no 23.11.2016).)

(Anm: - Kan vi stole på forskningen? (...) - Er det ikke så nøye med sannheten fordi det lønner seg økonomisk og er lettvint bare å tro på forenklingene, halvsannhetene og de opplagt bløffene? (...) - Trass i all forskning. Trass i alle milliarder av kroner som var blitt investert, trass i alle gode intensjoner. Men «sannheten om de psykiske sykdommers natur, ubalansen i hjernens kjemi» viste seg etter hvert ikke å være sann. (dagensmedisin.no 2.4.20

(Anm: Dyremodeller åbner døren til ny generation af antipsykotika. (- »Industrien har måttet erkende, at de ‘varer’, der var på hylderne, ikke var brugbare. (dagensmedicin.dk 31.3.2017).)

(Anm: Psykofarmaka dreper mange. (…) I DAGENS MEDISIN 12. februar hevder psykiaterne Rune Andreas Kroken og Erik Johnsen at det ikke er riktig at psykiatrisk behandling tar liv. De påstår til og med at man lever lenger dersom man får antipsykotika. Dette er helt utrolig.) (dagensmedisin.no 10.3.2017).)

(Anm: Få pasienter kjenner til klageordning. (…) Søkere fikk medhold i en firedel av sakene. For dem som klaget på legemiddelskader utløst av antipsykotika, fikk imidlertid kun 9,4% medhold. - Man kan spekulere i om pasienter som ikke er flinke nok til å snakke om sin sak, ikke når frem. (Tidsskr Nor Legeforen 22.1.2013).)

(Anm: Høie om psykiatrien: Har fått leve sitt eget liv. (...) Dette er veldig alvorlig, og bekrefter dessverre det inntrykket jeg har fått om tvangsbruken innen psykisk helse: at den går langt utover det som er hensikten og det juridiske grunnlaget - og at den går utover det som er god faglighet, sier Høie til VG. (vg.no 20.11.2016).)

(Anm: Antipsykotika og fysisk attraktivitet (Antipsychotics and physical attractiveness) (...) Antipsykotika, som gruppe, fører til vektøkning og kan føre til munntørrhet og dårlig ånde, grå stær, hirsutisme (uvanleg sterk eller altfor utbreidd hårvekst (helst hos kvinner)), akne og stemmeendringer; de kan forstyrre symmetri av gangart og øke risikoen for tics og spasmer og inkontinens, og potensielt undergrave en persons attraktivitet. Clin Schizophr Relat Psychoses. 2011 Oct;5(3):142-146.)

(Anm: Medikamentutløst dystoni. (…) Videoen illustrerer ekstrapyramidale bivirkninger med dystoni i tunge og kjeveområdet. Tidsskr Nor Legeforen 2016; 136:1730-1730 (8.11.2016).)

(Anm: Association of anticholinergic burden with adverse effects in older people with intellectual disabilities: an observational cross-sectional study. Conclusions Older people with intellectual disabilities and with mental health conditions were exposed to high anticholinergic burden. This was associated with daytime dozing and constipation. The British Journal of Psychiatry Dec 2016, 209 (6) 504-510.)

(Anm: Bivirkninger av antipsykotika - Related Editorial (Relatert lederartikkel) (…) Bruken av antipsykotika innebærer en vanskelig avveining mellom nytte for å lindre psykotiske symptomer og noen ganger risikoen for problematiske bivirkninger som forkorter levetiden. (…) Alle antipsykotika er forbundet med en økt sannsynlighet for sedasjon, seksuell dysfunksjon, postural hypotensjon, hjertearytmi og plutselig hjertedød. (…) Antikolinerge effekter inkluderer forstoppelse, urinretensjon, tørr munn, uklart syn og, til tider, kognitiv svekkelse. Disse symptomene kan føre til andre problemer som tannforråtnelse, fall eller gastrointestinal obstruksjon. Am Fam Physician. 2010 Mar 1;81(5):617-622).)

(Anm: J&J’s Janssen dømt til å betale 70 millioner dollar i Risperdal-rettssak. (J&J's Janssen hit with $70 mln verdict in Risperdal trial) (…) Juryen i Philadelphia Court of Common Pleas fant at firmaet mislyktes å advare guttens helsepersonell om risikoen for gynecomastia, som er brystvekst hos menn eller gutter forårsaket av en hormonell ubalanse, og at de med vilje forfalsket, og ødela eller skjulte bevis i saken.) Janssen dømt til å betale 70 millioner dollar i Risperdal-rettssak. (finance.yahoo.com 1.7.2016).)

(Anm: J&J's Janssen hit with $70 million verdict in Risperdal trial. Johnson & Johnson and Janssen are facing more than 12,000 claims over Risperdal, according to Johnson & Johnson's most recent quarterly report. (…) In 2013, Johnson & Johnson and Janssen paid more than $2.2 billion to resolve civil and criminal investigations by the U.S. Department of Justice into its marketing of Risperdal and several other drugs. (reuters.com 1.7.2016).)

(Anm: Jury smacks J&J with $70M in damages in latest Risperdal breast case. Johnson & Johnson ($JNJ) is fighting more than 1,500 legal claims that its antipsychotic Risperdal triggered breast development in boys, and the company has landed on the wrong side of a jury verdict in several of them so far. (fiercepharma.com 5.7.2016).)

(Anm: Antipsykotika forårsaker ansiktsgrimasering og andre typer mulige varige hjerneskader (mintankesmie.no).)

(Anm: Derfor bliver man fed af antipsykotisk medicin. (- Derfor blir man feit av antipsykotika.) (videnskab.dk 7.1.2016).)

(Anm: Signaling from dysfunctional mitochondria induces a distinct type of senescence. (Signalering fra dysfunksjonelle mitokondrier induserer en distinkt type tiltagende alderdom.) Finding provides alternative explanation for the free-radical theory of aging and suggests new role for mitochondria in affecting physiology. (medicalnewstoday.com 11.12.2015).)

(Anm: Mitochondrial Dysfunction Meets Senescence. Trends Biochem Sci. 2016 Feb 10. pii: S0968-0004(16)00020-7. [Epub ahead of print].)

(Anm: NTNU-forskere er med i teamet: Har laget «smart» speil som kan avsløre hjerteinfarkt (vg.no 18.11.2015).)

(Anm: Speilet som ser et fremtidig hjerteinfarkt. (…) Det smarte speilet «Wize mirror» ser ut som et vanlig speil, men inneholder 3D-skannere, multispektrale kameraer og gass-sensorer for å vurdere helsen til den står foran det. Speilet gjør dette gjennom å undersøke personens ansikt, vurdere fettvev, blodgjennomstrømning, ansiktsuttrykk og ansiktsfarge. (gemini.no 18.11.2015).)

(Anm: How Smoking Wrecks Your Looks. See how lighting up can add years to your appearance, causing sagging skin, hair loss, and more. (webmd.com 19.11.2015).)

(Anm: What Does Your Face Say About Your Health? (webmd.com 20.3.2017).)

(Anm: Common antidepressant may change brain. (…) A commonly prescribed antidepressant may alter brain structures in depressed and non-depressed individuals in very different ways, according to new research at Wake Forest Baptist Medical Center. (...) MRI images taken at the end of the treatment phase revealed that in depressed subjects the drug significantly increased the volume of one region of the brain, the anterior cingulate cortex, while decreasing the volume of this same region and the hippocampus in non-depressed subjects. Both of these areas are highly interconnected with other areas of the brain; are critical in a wide array of functions including memory, learning, spatial navigation, will, motivation and emotion; and are implicated in major depressive disorder. (medicalnewstoday.com 7.9.2015).)

(Anm: Antipsychotic drugs linked to brain tissue loss in patients with schizophrenia. Antipsychotic medications are the most common treatment for individuals with schizophrenia, helping to relieve some of the debilitating symptoms caused by the disorder. But according to a new study, long-term use of these drugs may also negatively impact brain structure. Researchers say long-term use of antipsychotic medications - particularly first-generation antipsychotics - may lead to gray matter loss in the brain. First author Dr. Antonio Vita, professor of psychiatry at the University of Brescia in Italy, and colleagues publish their findings in the journal Biological Psychiatry. (medicalnewstoday.com 7.9.2015).)

(Anm: Gray matter abnormality predicts neurodevelopmental problems in smaller premature babies (medicalnewstoday.com 8.4.2016).)

- Medisinering avgjort i retten

Medicinering avgjordes i rätten
dagensit.no 31.7.2013
För tionde gången i år har ett beslut om barns medicinering avgjorts i förvaltningsrätten.

Sedan den 1 maj 2012 finns en paragraf i föräldrabalken som innebär att socialnämnden i vissa fall kan besluta om en åtgärd om det bedöms vara det bästa för barnet även om föräldrarna är oense om åtgärden. Ett sådant beslut kan överklagas. För tolfte gången totalt och tionde gången i år har ett sådant ärende avgjorts i förvaltningsrätten, denna gång i Bohuslän, berättar Bohusläningen.

Flera läkare rekommenderade att en pojke som fått en ADHD-diagnos skulle medicineras. Föräldrarna var dock oense om medicineringen och efter några månader avbröts den.

Den förälder som var för medicinering gjorde en ansökan hos socialnämnden om att pojken skulle få läkemedlet utan att den andra föräldern var med på det. Det gick nämnden med på. Då överklagade den andra föräldern beslutet till förvaltningsrätten och fick rätt.

Enligt förvaltningsrätten visar inte socialnämndens utredning att pojken har ett påtagligt och tydligt behov av medicinering med centralstimulantia. (...)

(Anm: ADHD (oppmerksomhetssvikt-hyperaktivitets-syndromet) (attention-deficit/hyperactivity disorder) (mintankesmie.no).)

- Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester - en nasjonal satsing

Utvikling gjennom kunnskap. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester - en nasjonal satsing Overordnet strategi 2011–2015
helsedirektoratet.no (November 2010)
Forord
Helsedirektoratets mål er en god pleie- og omsorgstjeneste som setter brukeren i sentrum. Gode tjenester og pasientforløp avhenger av at pleie- og omsorgstjenesten samarbeider med øvrige aktører i primær- og spesialisthelsetjenesten, andre sektorer, frivillige organisasjoner og lokalsamfunn.

Pleie- og omsorgstjenestene har brukere og pasienter i alle aldersgrupper. Noen har behov for hjelp i kortere perioder eller mot slutten av livet, mens andre har behov for bistand hele livet. Befolkningsmessige endringer de neste tiårene medfører større etterspørsel etter pleieog omsorgstjenester, samtidig som brukernes behov og ressurser også er i endring. Vi blir stadig flere eldre, flere som lever lengre med sykdom, og flere som har sammensatte behov for hjelp.

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester er en viktig nasjonal satsing for pleie- og omsorgstjenestene. Visjonen er ”Utvikling gjennom kunnskap” – Helsedirektoratet styrker med denne satsingen det lokale arbeidet med kunnskap og kvalitet som pågår innenfor pleie og omsorgstjenestene. (…)

1.2 Begrepsavklaring
Begrepet ”pleie- og omsorgstjenester” blir i strategien til Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) brukt som samlebetegnelse for kommunale tjenester som hjemmetjenester, hjemmesykepleie, korttids- og langtidsopphold i sykehjem, heldøgns pleie og omsorg i omsorgsbolig (inkludert barnebolig), kommunale fysioterapi- og ergoterapi tjenester organisert i sykehjem eller hjemmetjenesten, praktisk bistand, omsorgslønn, avlastningstiltak, støttekontakt, matombringing og trygg hets alarm (listen er ikke uttømmende). Begrepet omfatter også lavterskeltilbud som for eksempel dagsenter og eldre senter. (…)

3.3 Brukermedvirkning og tilpassede tjenester
Brukermedvirkning er en lovfestet rettighet som omfatter både brukere og pårørende. Denne strategien legger til grunn at tjenestetilbudet så langt som mulig utformes i samarbeid med brukeren, og at det legges stor vekt på hva brukeren ønsker20. Dette innebærer at brukerne og de pårørende kan være med å bestemme hvordan tjenestene skal utføres. Pleie- og omsorgstjenestene må utvikle metoder for å involvere brukere i beslutninger, gjennomføre brukerundersøkelser og sikre respekt og medvirkning i sårbare livssituasjoner. Brukerne har krav på tjenester som er tilpasset med hensyn til religion, kultur, etnisitet og språk. (...)

4.4 Rådgivende organer
Utviklingssentrene bør etablere et eller flere rådgivende organer. Organiseringen av rådgivende organer må tilpasses oppgaveløsningen og lokale forhold. (...)

- Brukerråd (- God brukerinnflytelse i en serviceinnstilt kommune)

Brukerråd God brukerinnflytelse i en serviceinnstilt kommune
(trondheim.kommune.no 16.05.2013)
God brukerinnflytelse i en serviceinnstilt kommune.

Kommunen skal tilby best mulig tilpassede tjenester ut fra den standard og kvalitet bystyret har vedtatt og lovverket stiller krav om.

Et brukerråd består av brukere/representanter for brukere av en tjeneste, enhetsleder og ansatte ved tjenesten. Sammen jobber brukerrådet for at tjenesten til enhver tid skal være optimal. Dette vil en oppnå når det er et godt samspill mellom brukerne og fagfolkene. Det er summen av begge parters kompetanse kommunen vil utløse.

Brukerrådet er en arena for dialog, et sted for fruktbart samspill mellom alle parter. Her skal det utvikles synspunkter, erfaringer, verdier og fagkunnskap for at tjenestekvaliteten skal bli basert på et bredest mulig grunnlag. Og veien til kommunens øverste ledelse skal være kort.

Se brosjyre Brukerråd, hva da? (...)

- Kven er eigna til å pleia di sjuke mor?

Kven er eigna til å pleia di sjuke mor?
Anne-Grethe Naustdal Institusjonsansvarleg skikkavurdering, HiSF, Arve Hepsø Institusjonsansvarleg skikkahetsvurdering, NTNU, Kari Kildahl Institusjonsansvarleg skikkahetsvurdering, HiOA
aftenposten.no 24.2.2014
Vil du overlate di demente, sjuke mor til ein sjukepleiar utan evne til å vurdere hennar behov for omsorg og pleie?, spør artikkelforfatterne.
Sårbare grupper må ikkje bli utsette for uskikka profesjonsutøvarar. Difor trengs ei velfungerande ordning som kvalifiserer studentar til å bli eigna og luker ut dei som ikkje er det.

Vil du overlate di demente, sjuke mor til ein sjukepleiar utan evne til å vurdere hennar behov for omsorg og pleie? Er det greitt at 3-åringen din vert levert til ein barnehagelærar utan evne til empati og kompetanse i ulike former for kommunikasjon med barn og vaksne? Vil bli behandla av ein lege som skapar mistillit og utryggheit i behandlinga?

I 2011 leverte eit nasjonalt utval på oppdrag frå Nasjonalt råd for helse- og sosialfagutdanning og Nasjonalt råd for lærerutdanning ein rapport om skikkavurdering av studentar i høgare utdanning. Utvalet foreslo konkrete forbetringar for å sikre at studentane er skikka for det yrket dei skal utføre. Rapporten ligg framleis ubehandla i Kunnskapsdepartementet. (...)

- Fornøyd med eldretilsyn

Fornøyd med eldretilsyn
kommunal-rapport.no 31.5.2013
Ni av ti kommuner opplevde Helsetilsynets omfattende tilsyn med eldreomsorgen fra 2009 til 2012 som nyttig, viser ny evaluering. (...)

De siste fire årene har Statens helsetilsyn gjennomført en satsing på tilsyn med ulike tjenester til eldre. Det ble ført mer enn 500 tilsyn i 325 kommuner. Resultatet av tilsynene er kjent tidligere: Hele to av tre tilsyn avdekket at lovkrav ikke var oppfylt. Det ble konkludert at mange kommuner har betydelige utfordringer i eldreomsorgen.

Til tross for at tilsynet avdekket mange feil og mangler i eldreomsorgen, viser evalueringen Helsetilsynet publiserer i dag at kommunene mente det var nyttig. (...)

(Anm: Statens helsetilsyn (Helsetilsynet) (SHT) (mintankesmie.no).)

- Tilsynsbesøket lett kan bli et kaffeslabberas der barna ikke slipper til

Fant fosterhjemlovbrudd i 16 av 20 kommuner
kommunal-rapport.no 6.8.2013
Kommunale barnevern svikter i oppfølgingen av barn som bor i fosterhjem. Helsetilsynet finner lovbrudd i 16 av 20 undersøkte kommuner.

Det viser en gjennomgang NTB har gjort av 20 tilsynsrapporter som Helsetilsynet har fått fra fylkesmennene. Det landsomfattende tilsynet undersøker hvordan barnevernstjenesten i kommunene arbeider med barn i fosterhjem og om barnevernstjenesten grundig og jevnlig følger opp disse barna.

Bare fire av de 20 kommunale barnevernskontorene kommer gjennom tilsynet uten at fylkesmannen finner lovbrudd. Men hos to av de fire ga Fylkesmannen merknader på forhold som kan forbedres. (...)

(Anm: Fosterfar. Bruk og kast av fosterforeldre. Taust barnevern. Fosterforeldre har ikke noe oppsigelsesvern og kan sies opp med en måneds varsel. Barnevernet kan flytte barnet uten begrunnelse og vise til taushetsplikten. (aftenposten.no 16.2.2016).)

Over 800 fosterbarn får for dårlig tilsyn
aftenposten.no 7.6.2013
- Når kommunene ikke gjør jobben sin, bør de fratas ansvaret for barnevernet, sier Linda C. Hofstad Helleland (H).

Aftenposten skriver fredag om søstrene Eva (21) og Sigrun (22) som var to og fire år gamle da de ble tatt fra moren og tvangsplassert hos et foreldrepar i Sør-Odal kommune. Der ble de utsatt for seksuelle overgrep av mannen de omtaler som «far».

Fosterfaren ble i 2002 dømt til to år og fire måneder i fengsel.

- Vi er blitt kontaktet av familie og kjente som sier at det står respekt av at vi valgte å stå frem med vår historie. Det har vært litt rart også, men vi føler at vi har vært modige, sier Sigrun.

Søstrene opplevde at de aldri fikk mulighet til å si fra om overgrepene de ble utsatt for, og at det ikke fantes noen de kunne snakke med.

Bryter loven
- Problemet i mange kommuner er jo at forholdene er så små, og at kommunens tilsynsfører og fosterforeldrene er for nære, slik at tilsynsbesøket lett kan bli et kaffeslabberas der barna ikke slipper til, sier Linda C. Hofstad Helleland (H). Hun er medlem i Stortingets familie og kulturkomité. (...)

(Anm: Barnevern, omsorgssvikt, barnemishandling og barnedrap. (mintankesmie.no).)

(Anm: Helsetilsynet slår alarm om svikt i barnevernet: Bryter loven og barn blir ikke hørt. Helsetilsynets rapport fra 225 kommuner og bydeler viser at barn ikke har fått den hjelpen de har krav på. (– Kommunene svikter. Til sammen har 225 kommuner eller bydeler hatt en gjennomgang av sitt arbeid med meldinger, og Helsetilsynets konklusjon er krystallklar: «Vi har i dette tilsynet sett at meldinger til barnevernet om barn som lever med omsorgssvikt ble henlagt. Barn som skulle hatt hjelp fikk det ikke. Bekymringen ble «lagt i skuffen».» (nrk.no 7.3.2017).)

(Anm: NRK og Adresseavisen lot tips om at lærer mobbet egne elever på barneskole i Trondheim ligge. (…) – Svikter barna. (…) Han undrer seg også over at ingen medier stiller kritiske spørsmål til de ansvarlige i kommunen om hvordan mobbingen kunne pågå. (…) NRK og Adresseavisen lot tips om at lærer mobbet egne elever på barneskole i Trondheim ligge. Sjefredaktør Tor Olav Mørseth i Adressa sier det handler om prioriteringer. (journalisten.no 24.2.2017).)

- Stor mangel på fosterhjem og beredskapshjem. (- Et sted det er høyt press og behov er i Asker og Bærum. Ifølge Budstikka mangler det 30 beredskapshjem og 30 fosterhjem.)

(Anm: Stor mangel på fosterhjem og beredskapshjem. Tall fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) viser at i overkant av 11.500 barn og unge bor i fosterhjem i Norge per i dag, mens 309 venter på å få plass i slike. (…) Et sted det er høyt press og behov er i Asker og Bærum. Ifølge Budstikka mangler det 30 beredskapshjem og 30 fosterhjem. (aftenposten.no 19.6.2017).)

- Brødre krever erstatning opp mot 15 millioner etter barnevernssvikt

Brødre krever erstatning opp mot 15 millioner etter barnevernssvikt
nrk.no 27.8.2013
VIDEO: Tre brødre går til sak mot Sandefjord kommune fordi de mener de har oversett bekymringsmeldinger fra politiet.

Tre brødre som lørdag fortalte sin historie i NRK om mange år med omsorgssvikt, krever nå erstatning fra Sandefjord kommune. Selv om politiet ba barnevernet om å gripe inn, unnlot de å handle, mener de.

En søskenflokk på fem mener de er oversett av Sandefjord kommune i en årrekke, og varsler et erstatningskrav på opp mot 15 millioner kroner.

Saksøkernes advokat, Mette Yvonne Larsen, mener saken viser en årelang svikt hun aldri har sett maken til.

Bekymringsmeldinger henlagt
Dagsrevyen fortalte lørdag historien til tre brødre som vokste opp med en voldelig far. De to yngste barna i søskenflokken på fem er ikke myndige, så de eldste brødrene tar saken til media.

Mellom årene 2005 og 2009 mottok barnevernet minst 12 bekymringsmeldinger om forhold i hjemmet, men sakene ble henlagt.

I april 2009 ble barnas mor funnet død. Politiet etterforsket dødsfallet som mistenkelig, men henla til slutt saken.

Barnas far ble etter dødsfallet tvangsinnlagt i psykiatrien, og bekymringsmelding ble sendt barnevernet om at faren ikke burde ha omsorg for barna sine. Barna blir etter dette tatt vare på av besteforeldre og barnas tante. (…)

- Kommuneadvokat Ivar Otto Myhre mener barna ikke uttrykte noe ønske om inngripen fra barnevernets side

Møter erstatningskrav på opptil 15 mill.
kommunal-rapport.no 28.8.2013
Kommuneadvokat Ivar Otto Myhre mener barna ikke uttrykte noe ønske om inngripen fra barnevernets side.

Fem søsken går til sak mot Sandefjord kommune fordi de mener barnevernet har oversett bekymringsmeldinger fra politiet og pålegg fra Fylkesmannen. Kommunen mener de har gjort alt riktig.

Tre brødre som lørdag fortalte sin historie i NRK om mange år med omsorgssvikt mot søskenflokken på fem, krever nå erstatning fra Sandefjord kommune. Selv om politiet ba barnevernet om å gripe inn, unnlot de å handle, mener brødrene.

Kommuneadvokat Ivar Otto Myhre mener kommunen ikke er erstatningsansvarlig. Han synes det er greit at det blir tatt ut stevning. Da får kommunen fortalt sin versjon av saken. (...)

- Sykehjemspasienter får ikke nok mat

Sykehjemspasienter får ikke nok mat
nrk.no 25.7.2013
Eldreomsorg - Pasienter på sykehjem i Oslo får ikke nok mat, det kommer frem i en ny undersøkelse. Foto: illustrasjon. - Foto: Gorm Kallestad / NTB Scanpix
Pasienter på sykehjem i Oslo får ikke nok mat, det kommer frem i en ny undersøkelse.

Pasienter på sykehjem i Oslo får ikke den næringen de trenger. Ifølge en ny undersøkelse er tiden mellom kveldsmat og frokost i snitt hele 15 timer på sykehjemmene.

En ny forskningsartikkel tar for seg ernæring og helse hos 339 sykehjemspasienter ved 19 kommunale sykehjem i Oslo.

I den artikkelen kommer det frem at 20 prosent av pasientene er undervektige. 36 prosent av pasientene står i fare for å bli feilernært, og over 95 prosent er uten mat i en lengre periode fra kveldsmat til frokost enn de offentlige retningslinjene tilsier, skriver Klassekampen.

– Vi burde ha egne fagpersoner for ernæring som har sykehjem som område. Ikke bare i administrasjonen, men folk som kan jobbe praktisk med dette fra dag til dag, mener professor Per Ole Iversen ved avdeling for ernæringsvitenskap ved Universitetet i Oslo. (...)

I snitt spiser ikke pasientene noe på 15 timer fra de legger seg til de står opp.

Leder i Norsk Sykepleierforbund, Eli Gunhild By, mener problemstillingen gjelder hele landet. (NTB)

- Ber Fylkesmannen beklage til Kommunal Rapport

Ber Fylkesmannen beklage til Kommunal Rapport
kommunal-rapport.no 22.5.2013
Sivilombudsmann Arne Fliflet ber Fylkesmannen i Telemark beklage lang klagebehandlingstid overfor Kommunal Rapport.

Fylkesmannen i Telemark brukte nesten tre måneder på å behandle en innsynsklage fra Kommunal Rapport. En beklagelse vil være på sin plass, mener Sivilombudsmannen i sin uttalelse. Og det får vi herved.

Kommunal-Rapport.no klagde i fjor på at Porsgrunn kommune ønsket å hemmeligholde individuelle lederavtaler. Fylkesmannen i Telemark omgjorde vedtaket slik at kontraktene ble offentlige. Men Fylkesmannens saksbehandling trakk så lenge ut i tid at vi klaget den inn for Sivilombudsmannen.

Sivilombudsmann Arne Fliflet kritiserer nå Fylkesmannen i Telemark for å ha brukt for lang tid på å avgjøre innsynsklagen. (…)

(Anm: Fylkesmannen (fylkesmannen.no).)

- Helsepersonell er usikre på grensene for tvangsbruk

Helsepersonell er usikre på grensene for tvangsbruk
aftenposten.no 11.7.2013
Helsepersonell på sykehjem er usikre på hva tvang er og når det skal brukes. En rapport fra Helsetilsynet viser at utbredt ulovlig tvangsbruk ofte skyldes manglende kunnskap om regelverket.

– Vi opplever problemer knyttet til bruk av tvang nesten hver dag. Det er ikke alltid like lett å vite hvor grensene går, sier hjelpepleier Regina Hovde.

Hovde er hjelpepleier på Grünerløkka sykehjem i Oslo. På skjermet avdeling for personer med adferdsavvik og demens, kjenner personalet på kroppen at grensen for bruk av tvang kan være vanskelig å forholde seg til.

Ikke til å unngå
– Det er et dilemma, særlig i stellesituasjoner. For eksempel når vi skal dusje en beboer som er smurt inn i urin og avføring, men som spreller på gulvet og nekter å vaske seg. Det er klart det må føles som et overgrep, men hvis det er et vedvarende problem kan vi ikke unngå å bruke tvang, sier Hovde.

Helsetilsynets landsdekkende rapport for bruk av tvungen helsehjelp i sykehjemmene som ble lagt frem i vår, avdekket at mange ansatte er usikre på reglene om tvungen helsehjelp, og hva begrepet tvang innebærer.

Avvik
Tilsynet undersøkte om pasienter som ikke er i stand til å gi samtykke og ikke vil ta imot hjelp, får nødvendig og forsvarlig helsehjelp. Det ble gjennomført tilsyn med 103 kommuner. I 89 av de undersøkte kommunene ble det påvist avvik fra regelverket.

Det er legen og avdelingssykepleieren som sammen med de pårørende avgjør om det skal fattes tvangsvedtak overfor en beboer på sykehjem. Det oppstår likevel stadig situasjoner der de ansatte selv må føle på grensen mellom hva som er greit og ikke. (...)

Tillitskapende
Sykehjemmet bruker først tillitskapende tiltak, som kan være alt fra å lokke med kaker og saft til å velge tidspunkter på døgnet når beboeren er klarest i hodet.

– Hvis noe skjærer seg fredag ettermiddag og legen ikke er til stede, kan vi likevel være nødt til å bruke tvang som vi rapporterer som avvik, sier avdelingssykepleier Meenakshi Johar. (...)

– Kompetanseproblem
Ifølge rapporten er lovstridig tvang utstrakt, men skyldes i mange tilfeller at lovbestemmelsene ikke er godt nok kjent og innarbeidet i praksis hos de ansatte. Erling Bonde, nestleder i Nasjonalforeningen Oslo demensforening, har selv opplevd at grensen for tvangsbruk ble overskredet i forbindelse med behandling av hans demente kone på et annet sykehjem i Oslo. Han mener det er et stort problem at personalet ikke er bevisst på at de utøver tvang.

– Gjennomgående er dette et kompetanseproblem, både ved opplæring, utdannelse og videreutdanning. De ansatte mangler kjennskap til loven, sier Bonde.
Bonde hevder problemet er at de ansatte bruker tvang for å lette hverdagen, uten at det er til pasientens beste.

– Et problem tilsynet har avdekket er at det utøves tvang ubevisst eller bevisst uten at det rapporteres avvik til Fylkesmannen. Det er ikke noe mål i seg selv å utøve tvang, men det kan utøves ved at hverdagen blir enklere for personalet på sykehjemmet, sier Bonde.

På Grünerløkka har de gode rutiner for opplæring av ansatte, og de dokumenterer og rapporterer bruk av tvang uten vedtak, ifølge Johar. – Vi går igjennom tiltaksplanen og diskuterer på vaktmøtene hva som skal gjøres hos de forskjellige beboerne, sånn at alle forstår hva tvangstiltakene går ut på, sier Johar.

Utfordring
Hjelpepleier Hovde opplever tvangsbruk som en utfordring når det ikke er tid til å vente på vedtak, og det er mange uerfarne på jobb. – Ekstravaktene har ikke alltid kjennskap til hva tvangsvedtakene innebærer. Da er det viktig med opplæring. Det er ikke alltid de unge pleieassistentene klarer å takle utagerende adferd og vulgært språk, så vi må vite hvem vi kan sende hvor, sier Hovde.

- Det hender vi må bruke tvang før vi har fått innvilget tvangsvedtak fordi situasjonen krever det - Regina Hovde, hjelpepleier

Fakta - Lovlig bruk av tvang
- Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A regulerer bruk av tvang i helsesektoren.
- Loven trådte i kraft den 1. januar 2009. Reglene skal sikre nødvendig somatisk helsehjelp til pasienter som mangler samtykkekompetanse og som motsetter seg helsehjelpen.
- Tvangstiltak er tiltak for å overvinne eller omgå motstand fra pasienten. For å kunne gi helsehjelp med tvang må det først vurderes om vilkårene i loven er oppfylt.
- Lovlige tvangstiltak omfatter blant annet innleggelse og tilbakeholdelse på helseinstitusjon, hindring av bevegelse og tvangsmedisinering.
- Før det kan ytes helsehjelp som pasienten motsetter seg, må tillitskapende tiltak ha vært forsøkt, med mindre det er åpenbart formålsløst å prøve dette.
- Tillitskapende tiltak er alternative tiltak for å omgå pasientens motstand.
- Før tvangstiltak iverksettes, må pasientens samtykkekompetanse være fratatt av ansvarlig helsepersonell.
- Manglende samtykkekompetanse er når pasienten på grunn av sykdom ikke har evne til å forstå hva den takker nei til.
- Vedtak om helsehjelp treffes av det helsepersonellet som er a