Etikk (av gr. 'sedvane, karakter, personlighet'), den teoretisk-systematiske fremstilling og behandling av handlingslivets moralske problemer; moralfilosofi.

Man kan skille mellom etikk og moral. Moralen er de meninger om det gode og riktige, det tillatelige og det forkastelige, som man legger til grunn når man vil styre sin egen og bedømme andres livsførsel. Etikken er den mer eller mindre systematiske refleksjon om egen og andres moral. Etikken kan da sies å være moralens teori. (...) (Kilde: Store norske leksikon.)

Grådighetens økosystem (aftenposten.no 27.2.2014)

Hagen om Dalai Lama-striden: - Gi Kina fredsprisen (vg.no 7.5.2014)

Tillit i pengespørsmål kan avgjøre om et lands økonomi vokser eller ikke (nrk.no 8.9.2013)

Eva Joly med kraftige utfall mot Fremskrittspartiet (aftenposten.no 4.9.2013)

Linker mellom ikke-profitt organisasjoner og firmaer utgjør mulige interessekonflikter (BMJ 2011; 342:d2490 (15 April))

Etikk uten etikk (ukeavisenledelse.no 29.3.2007)

Aldri tid for etikk? "Etikk er viktig, men det passer ikke nå." (forbruker.no 12.11.2006)

Tviler på at engasjementet er dypt (forbruker.no 14.1.2007)

Stjerne protesterer på YouTube (tv2.no 30.8.2007)

First House i e-post 13. mai: Tilbyr seg å jobbe mot svartelisting av oljeselskaper (aftenposten.no 28.5.2014)

Vil gi studenter etikkdressur (ukeavisenledelse.no 26.9.2007)

- Der er et klart sammenfald mellem de lande, der er havnet i økonomisk krise, og lande med høj korruption

Korrupte lande straffes med gældskrise
business.dk 5.12.2012
Grækenland har både høj gæld og høj korruption.

Der er et klart sammenfald mellem de lande, der er havnet i økonomisk krise, og lande med høj korruption. Det er én af konklusionerne i en ny stor global korruptionsundersøgelse.

Grækenland er det mest korrupte land i eurozonen. Det konkluderer den årlige korruptionsundersøgelse fra organisationen Transparency International, der netop er blevet offentliggjort.

I undersøgelsen rangeres 176 lande i et pointsystem efter, hvor korrupte de er. Lande med en høj score har lav korruption og omvendt.

Organisationen definerer korruption som “misbrug af betroet myndighed for egen vindings skyld“, hvilket blandt andet dækker over bestikkelse, afpresning, bedrageri og nepotisme både inden for den offentlige og private sektor. (...)

(Anm: Makt og demokratiutredningen (mintankesmie.no).)

(Anm: Fattigdom, fordelingspolitikk (bistand) og rikdom (mintankesmie.no).)

(Anm: Offentlig forvaltning (Offentlig sektor) (Statens økonomireglement - offentlige anskaffelser - offentlige innkjøp etc.) (mintankesmie.no).)

- The Guardians syn på nye legemidler: høye forhåpninger, høyere priser. (- Vi avhengig av legemiddelfirmaer, samt offentlige og filantropiske (menneskevennlige) investeringer, for å utvikle legemidler som kan transformere og til og med redde liv.) (- Nye legemidler dukker ikke opp etter behov, men når firmaene vet at de kan hente ut betydelig fortjeneste fra dem.)

(Anm: The Guardian view on new drugs: high hopes, higher prices. Editorial. The row over the cost of a cystic fibrosis treatment has prevented its use in the UK. These patients, many of them children, deserve better. Medical advances come at a cost, and that cost is increasingly steep. We rely on pharmaceutical companies, as well as public and philanthropic investment, to develop the medicines that can transform and even save lives. New drugs emerge not according to need, but when companies know they can make sizable profits from them. The problem with this, beyond our intuitive sense of wrongness when people reap lavish rewards thanks to products others cannot live without, is twofold. Some diseases or conditions – particularly those prevalent in poorer countries – are ignored, while treatment for other health problems may come at a heavy price. (theguardian.com 3.2.2019).)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

(Anm: Antipsykotika (psykofarmaka etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Sovemidler (sovemedisiner) og beroligende midler (mintankesmie.no).)

(Anm: Sovemidler knyttes til dødelighet eller kreft: en matchet kohortstudie. (Hypnotics' association with mortality or cancer: a matched cohort study.)  (...) Målsetting Anslagsvis 6 % -10 % av amerikanske voksne tok et sovemiddel (hypnotika) mot dårlig søvn i 2010. Denne studien underbygger tidligere rapporter som knytter hypnotika (sovemidler) til økt dødelighet. BMJ Open 2012;2:e000850 (27 February).)

(Anm: Protonpumpehemmere (proton pump inhibitors (PPIs) (syrepumpehemmere) (magesyrehemmere) (syrenøytraliserende midler (antacida)). (mintankesmie.no).)

(Anm: Syrepumpehemmere (protonpumpehemmere (PPI) knyttet til alvorlige gastrointestinale infeksjoner. (…) Legemidler som protonpumpehemmere (PPI) knyttet til en økt risiko for tarminfeksjoner med C. difficile og Campylobacter bakterier som kan forårsake betydelig sykdom. (Acid suppression medications linked to serious gastrointestinal infections. (…) Medications such as proton pump inhibitors (PPIs) was linked with an increased risk of intestinal infections with C. difficile and Campylobacter bacteria, which can cause considerable illness.) (medicalnewstoday.com 9.1.2017).)

(Anm: Flere barn enn antatt får bivirkninger av ADHD-medisiner. (…) Tidligere antok forskere at mellom 1 og 10 prosent av alle barn på ADHD-medisiner opplever nedsatt appetitt, men den nye studien viser at tallet faktisk er over 30 prosent. Dessuten er flere barn enn tidligere antatt triste og irritable, og flere opplever søvnproblemer, når de tar medisiner mot sykdommen. Likevel anbefaler forskerne at barna fortsetter å ta medisinene. (…) Den nye forskingsgjennomgangen er nettopp offentliggjort av Cochrane Library. Cochrane samler vitenskapelig evidens fra mange studier til en stor studie som dermed er mer presis. (forskning.no 18.5.2018).)

(Anm: Forskning og ressurser (mintankesmie.no).)

(Anm: - Kan vi stole på forskning? (…) - Big Data må følges av Big Theory. (…) - Gir «big data» bedre beslutninger? (dagensmedisin.no 28.10.2013).)

- Når storkonsernene styrer verden. (- Globaliseringen gir de multinasjonale konserner en ekstrem frihet fordi kontrollorganene ikke er internasjonalisert i takt med de objekter som det må føres tilsyn med.) (- Men Kortens viktigste krav, nemlig at konsernene skal tvinges til å regne med kostnadene ved miljøskader og sosiale skader når de beregner sine produksjonskostnader, er i samsvar med krav som også er stillet av tallrike andre økonomer for å rette opp skjevheter i verdensøkonomien.)

(Anm: Willoch, tidligere statsminister i Norge. Når storkonsernene styrer verden. Globaliseringen gir de multinasjonale konserner en ekstrem frihet fordi kontrollorganene ikke er internasjonalisert i takt med de objekter som det må føres tilsyn med. (...) Er ikke den plyndrende kortsynthet som preger meget av deres virksomhet, bare reflekser av prioriteringer og holdninger i langt bredere kretser og blant politikere? (...) Men Kortens viktigste krav, nemlig at konsernene skal tvinges til å regne med kostnadene ved miljøskader og sosiale skader når de beregner sine produksjonskostnader, er i samsvar med krav som også er stillet av tallrike andre økonomer for å rette opp skjevheter i verdensøkonomien. (aftenposten.no 21.11.1998 - side 11).)

- Forsker: Fokus på den enkeltes klimaindsats flytter belejligt ansvaret fra industrien. (- Men kan og bør det virkelig være den enkelte persons ansvar at begrænse den globale opvarmning?)

(Anm: Forsker: Fokus på den enkeltes klimaindsats flytter belejligt ansvaret fra industrien. (- Den enkelte forbruger får kort sagt ansvaret for håndteringen af klimaændringerne. Men kan og bør det virkelig være den enkelte persons ansvar at begrænse den globale opvarmning?) (- Historien kort - 100 selskaber er ansvarlige for 71 procent af de globale udledninger siden 1988. - 25 virksomheder og statsejede selskaber er ansvarlige for mere end halvdelen af de globale industrielle udledninger i den samme periode. (videnskab.dk 18.2.2019).)

(Anm: Bank, børs og finans. (mintankesmie.no).)

(Anm: Miljø og helse (mintankesmie.no).)

(Anm: Klima, miljø og globalisering (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelindustrien (Big Pharma) (mintankesmie.no).)

(Anm: Miljø og legemiddel (Legemidler er farlig avfall). (mintankesmie.no).)

(Anm: Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddeløkonomi, bivirkninger og legemiddelomsetning (mintankesmie.no).)

- Vil endre husleieloven. (– Forskjellsmaskin.) (- Hun mener at boligpolitikken er sterkt svekket.) (– Boligmarkedet er blitt en forskjellsmaskin, hvor de som leier er med på å øke formuene til de som leier ut, sier hun.)

(Anm: Vil endre husleieloven. Stortingsrepresentant Karin Andersen (SV) reagerer sterkt på historien om funksjonshemmede Kristoffer Væhle Rodriquez som får mer enn doblet husleia. Nå vil hun endre husleieloven. – Saken om Kristoffer viser hvor umulig det nå er for folk med små inntekter å bo trygt, sier Karin Andersen til Dagsavisen. Hun er leder i kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget. Les historien om funksjonshemmede Kristoffer: Han ble offer for «gjengs leie» (…) – Husleia er for høy, bostøtten og inntektene for lave. Det går rett og slett ikke an å bo trygt for folk som Kristoffer, sier Karin Andersen. I løpet av februar vil SV fremme et forslag til ny boligpolitikk for Stortinget. – Jeg håper på bred støtte, men kan vel ikke regne med Høyre og Frp, sier hun. (…) – Forskjellsmaskin Hun mener at boligpolitikken er sterkt svekket. – Boligmarkedet er blitt en forskjellsmaskin, hvor de som leier er med på å øke formuene til de som leier ut, sier hun. (dagsavisen.no 6.2.2019).)

 (Anm: På tide med en ny boligpolitikk. Leder. (aftenposten.no 21.5.2012).)

- Han ble offer for «gjengs leie». (- Kommunen skrudde opp husleia fra 5.500 kroner til nesten 12.000.) (- Han er oppgitt over husleieøkningen.)

(Anm: Han ble offer for «gjengs leie». For funksjonshemmede Kristoffer Væhle Rodriguez (42) ble livet med ett mye vanskeligere, da kommunen skrudde opp husleia fra 5.500 kroner til nesten 12.000. Funksjonshemmede Kristoffer Væhle Rodriguez frykter at han blir sittende mye inne, og ikke får råd til å ha et vanlig liv, nå som kommunen har doblet leien.  42-åringen har cerebral parese og er avhengig av hjelp til det meste. De siste 18 årene har han bodd i en toroms leilighet i et bofellesskap på Tåsen i Oslo. (…) – Men nå som leia er doblet, blir det ikke mye igjen når faste utgifter som strøm, mat, internett og telefon er betalt, sier han stille. (…) Han er oppgitt over husleieøkningen. (dagbladet.no 5.2.2019).)

- Vegard trues med utkastelse. - Hvis ikke kommunen betaler, er jeg villig til å ta mellomlegget. Fabian Stang er oppgitt over kommunens behandling av Vegard, som i januar ble truet med utkastelse fra omsorgsboligen sin.

(Anm: Vegard trues med utkastelse. - Hvis ikke kommunen betaler, er jeg villig til å ta mellomlegget. Fabian Stang er oppgitt over kommunens behandling av Vegard, som i januar ble truet med utkastelse fra omsorgsboligen sin. - Det er utrolig at ikke byrådet rydder opp i dette. Jeg blir så sint og oppgitt over at det går an å sende et utkastelsesbrev til mennesker som ham. Han har en trygghet i boligen sin, og så river kommunen den tryggheten rett vekk, sier tidligere Oslo-ordfører Fabian Stang til Dagbladet. Han har reagert kraftig etter at Dagbladet onsdag fortalte om utviklingshemmede Vegard Kile (55). Fra august oppjusterte Oslo kommune leia på hans omsorgsbolig fra 8000 til 13 000 kroner. Vegard er uføretrygdet og har ikke klart å betale dette. I slutten av januar fikk broren Gorm Ingar Kile et nytt brev - et inkassovarsel med begjæring om utkastelse dersom det ikke ble betalt innen 14 dager. (dagbladet.no 16.2.2019).)

- Kommunen truer med å kaste ut Vegard (55). Familien kjemper for at han skal få beholde boligen. (- For snart et år siden fikk broren Gorm Ingar Kile og svigerinnen Randi Røst Kile et brev fra kommunen. De hadde bestemt seg for å øke leia fra 8 000 til 13 000 kroner fra og med august. Det har ikke Vegard klart å betale. Han jobber på et tiltak på Fossheim verksted og får utbetalt om lag 19 000 kroner i måneden i uføretrygd.)

(Anm: Kommunen truer med å kaste ut Vegard (55). Familien kjemper for at han skal få beholde boligen. Bydelen sier det er utenfor deres kontroll. Vegard Kile (55) har downs syndrom og har de siste åra bodd i et bofellesskap på Rustadgrenda i Oslo, der han trives godt. For snart et år siden fikk broren Gorm Ingar Kile og svigerinnen Randi Røst Kile et brev fra kommunen. De hadde bestemt seg for å øke leia fra 8 000 til 13 000 kroner fra og med august. Det har ikke Vegard klart å betale. Han jobber på et tiltak på Fossheim verksted og får utbetalt om lag 19 000 kroner i måneden i uføretrygd. De tok umiddelbart kontakt med kommunen for å finne en løsning som kunne gjøre at han fikk fortsette å bo i leiligheten sin, uten hell. I slutten av januar fikk de et nytt brev - et inkassovarsel med begjæring om utkastelse dersom det ikke ble betalt innen 14 dager. (dagbladet.no 13.2.2019).)

- Sosialpolitikk. Dagbladet om utviklingshemmede Vegard som trues med utkastelse. Sosialpolitikk. Dagbladet om utviklingshemmede Vegard som trues med utkastelse.

(Anm: Sosialpolitikk. Dagbladet om utviklingshemmede Vegard som trues med utkastelse.  Dagbladet besøker leiligheten Vegard trues med utkastelse fra. Se video. (…) De hadde bestemt seg for å øke leia fra 8 000 til 13 000 kroner fra og med august. Det har ikke Vegard klart å betale. Han jobber på et tiltak på Fossheim verksted og får utbetalt om lag 19 000 kroner i måneden i uføretrygd. (…) "- At mennesker som har et langvarig behov for fellesskapets ressurser og som ikke kommer til å ha mulighet til å skaffe seg et inntektsgrunnlag opplever slike plutselige prishopp, det skal ikke skje. Å sende ut begjæring om utkastelse til en utviklingshemmet  mann via vergen, det gjør man bare ikke. Da skal man møte folk ansikt til ansikt og samtidig drøfte løsninger," påpeker jeg i Dagbladet. (aftenposten.no 13.2.2019).)

– Reelt sett er det gratis å låne penger med dagens rentenivå. (– Sentralbanksjefen med gode prognoser for folk flest i 2019.) (– De forsiktige renteøkningene han regner med å annonsere i de neste årene, er også bare et godt tegn.)

(Anm: Sentralbanksjefen med gode prognoser for folk flest i 2019. Økt rente er et godt tegn for norsk økonomi, ifølge sentralbanksjefen. Utsiktene for norsk økonomi er ifølge sentralbanksjefen meget gode. Til TV 2 sier Øystein Olsen at arbeidsledigheten vil synke, sysselsettingen øker, og det samme vil reallønna. De forsiktige renteøkningene han regner med å annonsere i de neste årene, er også bare et godt tegn. – Reelt sett er det gratis å låne penger med dagens rentenivå. Det at rentene kommer opp nå, er et tegn på at det går bedre i økonomien, sier han. Olsen regner med at han vil øke styringsrenta forsiktig én gang i 2019, to ganger i 2020 og én gang i 2021. Om tre år vil boliglånsrenta ligge på nesten 4 prosent, sier han til TV 2. – Gjennomsnittlig boliglånsrente vil øke fra dagens, nivå som er rundt 2.5 prosent, til nærmere 4, eller 3.7 prosent for å være helt nøyaktig, i henhold til våre anslag, sier Olsen. (aftenposten.no 1.1.2019).)

- Boligmarkedets store tapere. (- Utleiere kan le hele veien til banken.) (- Vi som sitter med mindre hybler for å leie ut, kan le hele veien til banken, sier Tinholt til Finansavisen.)

(Anm: Boligmarkedets store tapere. Boliglånsforskriften gjør unge til tapere. Utleiere kan le hele veien til banken. (…) - Analyser fra Finanstilsynet og Norges Bank viser at boliglånsforskriften virker etter hensikten. Færre enn før tar opp svært store lån når de kjøper bolig, forklarte finansminister Siv Jensen. (…) - Ler hele veien til banken Eiendomsutvikler og tidligere eiendomsmegler Terje Tinholt er enig i at de unge er taperne. - De yngre er taperne i dette markedet. Vi som sitter med mindre hybler for å leie ut, kan le hele veien til banken, sier Tinholt til Finansavisen. (dagbladet.no 20.6.2018).)

- Rapport: Omfattende boligmangel for studenter.

(Anm: Rapport: Omfattende boligmangel for studenter. Over tre år etter at regjeringen lanserte studentboligsatsingen, mangler det fortsatt 14.000 studentboliger for å nå målet. (…) – En trygg bolig gir en bedre studiehverdag, sier leder i Norsk studentorganisasjon (NSO), Håkon Randgaard Mikalsen. (nrk.no 23.7.2018).)

- «Den viktigste enkeltfaktoren til skjevheten i Osloskolen, er boligpolitikken.» Ved å sammenligne boligpriser og resultater på nasjonale prøver, er dette iøynefallende, skriver 20 barneskolelærere.

(Anm: 20 lærere i Osloskolen. «Den viktigste enkeltfaktoren til skjevheten i Osloskolen, er boligpolitikken.» Ved å sammenligne boligpriser og resultater på nasjonale prøver, er dette iøynefallende, skriver 20 barneskolelærere. (dagsavisen.no 20.6.2018).)

– SSB: Lønnsgapet fortsetter å øke.

(Anm: SSB: Lønnsgapet fortsetter å øke. I 1997 var månedslønnen til de 10 prosent best betalte 2,8 ganger høyere enn gjennomsnittslønna til de 10 prosent lavest betalte jobbene. 20 år senere, var tilsvarende forhold 3,8. Det gir en lønnsforskjell på 65.600 kroner per måned.  (nettavisen.no 5.11.2018).)

- De høyeste inntektene tar stadig mer av kaken.

(Anm: De høyeste inntektene tar stadig mer av kaken. (…) Andre får mindre Dette betyr at de fleste gruppene nedover i inntektsfordelingen får en lavere andel av kaken, målt ved ligningens nettoinntekt. (…) Forsker Rolf Aaberge i Statistisk sentralbyrå forteller at de heller bruker samlede bruttoinntekter i husholdningene som utgangspunkt i fordelingsanalyser. – Men selv om kronebeløpene og andelen for ligningens nettoinntekter for enkeltpersoner ikke er det beste målet på den enkeltes forbruksmuligheter, viser analyser av ligningsdata fra tidligere år at endringene over tid gir et rimelig godt bilde av endringene i inntektsforskjellene, sier han. (aftenposten.no 7.11.2018).)

(Anm: Ledelse, lederlønninger, pensjoner etc. (mintankesmie.no).)

- Kong Harald om nordmenn som «flasher» rikdommen: – Det er deres penger, så de må få bruke dem som de vil.

(Anm: Kong Harald om nordmenn som «flasher» rikdommen: – Det er deres penger, så de må få bruke dem som de vil. Kong Harald: – Vi er blitt onkel Skrue, vi. Etter 60 års promotering av norsk næringsliv, ser kong Harald tilbake på sitt oppgjør med USAs proteksjonisme, reiser til autoritære regimer og eget sponsorbråk. Det startet med en advarsel fra kong Olav. (dn.no 15.2.2019).)

- Syv av ti av DNBs unge lånekunder har foreldrene som medlåntager eller pant i foreldrenes bolig (DN 1. februar). (- Prisene på leiligheter i Oslo steg med 229 prosent fra 1992 til 2018 – ut over lønnsveksten.) (- Når prisene vokser raskere enn lønningene, blir det stadig vanskeligere for førstegangskjøpere.) (- Unge som ikke har foreldre med mulighet til å hjelpe til blir stående lenger utenfor boligmarkedet, og ulikhet reproduseres gjennom generasjoner.)

(Anm: Andreas Lien Sandberg, advokat. Innlegg. DN skrev forleden at stadig flere førstegangskjøpere får hjelp fra foreldre til å komme seg inn på boligmarkedet. Syv av ti av DNBs unge lånekunder har foreldrene som medlåntager eller pant i foreldrenes bolig (DN 1. februar). Prisene på leiligheter i Oslo steg med 229 prosent fra 1992 til 2018 – ut over lønnsveksten. Når prisene vokser raskere enn lønningene, blir det stadig vanskeligere for førstegangskjøpere. Unge som ikke har foreldre med mulighet til å hjelpe til blir stående lenger utenfor boligmarkedet, og ulikhet reproduseres gjennom generasjoner. Også for dem som er inne i boligmarkedet, bidrar prisveksten til økt formuesulikhet. Målt ved den såkalte Gini-koeffisienten økte ulikheten i boligformue fra 0,55 i 2009 til 0,61 i 2016. Prosentvis boligprisvekst gir større nominell gevinst for dem med dyre boliger enn for dem med rimeligere boliger, og dermed forsterkes ulikheten, målt i kroner og øre. Bolig bør beskattes hardere (dn.no 8.2.2019).)

- Bankdirektør bekymret over at flere unge får foreldrehjelp til bolig. (- Stadig flere unge får hjelp hjemmefra når de kjøper sin første bolig.)

(Anm: Bankdirektør bekymret over at flere unge får foreldrehjelp til bolig – Frida (23) måtte bevise at hun kunne spare. Stadig flere unge får hjelp hjemmefra når de kjøper sin første bolig. Frida Bjørsets foreldre droppet egne investeringer for å hjelpe datteren med leilighetsdrømmen. (dn.no 31.1.2019).)

- Kan jeg få hjelp til å kjøpe bolig? Alle andre får! Foreldre bør tenke på sin egen økonomiske fremtid før de tenker på barnas.

(Anm: Kan jeg få hjelp til å kjøpe bolig? Alle andre får! Foreldre bør tenke på sin egen økonomiske fremtid før de tenker på barnas. (dn.no 31.1.2019).)

- Flere foreldre står som kausjonister i over ti år – mener flere blir holdt som «lånegisler».

(Anm: Flere foreldre står som kausjonister i over ti år – mener flere blir holdt som «lånegisler». Finanstopper ber foreldre tenke godt gjennom egne økonomiske planer før de starter på «kausjonistkjøret», spesielt hvis boligprisene flater ut. Tall fra BN Bank viser at flere foreldre fortsatt står som kausjonister etter ti år. (dn.no 1.2.2019).)

- Dagbladet mener: Toppledere i statseide selskaper tjener altfor mye penger.

(Anm: Dagbladets lederartikkel Lønnsfest: Dagbladet mener: Toppledere i statseide selskaper tjener altfor mye penger. Regjeringen bør dempe lederlønnsveksten. Sterkere styring og hardere skattlegging, vil være en god start. (…) I år som før skapte meldingen rabalder, og det er særlig de ville topplederlønningene som får folk til å heve øyebrynet. Av meldingen kan vi lese at seks toppledere i statlig eide selskaper tjente over 10 millioner kroner i 2017. Tjuetre tjente mer enn tre millioner. (dagbladet.no 13.6.2018).)

(Anm: Offentlig forvaltning (Offentlig sektor) (Statens økonomireglement - offentlige anskaffelser - offentlige innkjøp etc.) (mintankesmie.no).)

- Bankene vil stramme inn på boliglån som «lommebok». Mange familier har brukt boliglånet som «lommebok», og bakt inn annen gjeld i lånet etter hvert som boligverdien stiger. (– De siste årene har boligprisene økt med mellom fem til ti prosent i året. En vanlig bolig til tre millioner kroner har økt i verdi med kanskje 150.000 kroner i året. Det har ført til at folk har brukt boligen nærmest som sin egen lommebok, som har hatt kontinuerlig verdistigning.)

(Anm: Bankene vil stramme inn på boliglån som «lommebok». Mange familier har brukt boliglånet som «lommebok», og bakt inn annen gjeld i lånet etter hvert som boligverdien stiger. Nå setter flere banker på bremsen. (…) BN-bank forteller om en kraftig økning i avslag på boliglån som følge av høy forbruksgjeld. Der er ett av tre avslag på boliglån nå begrunnet med for mye forbruksgjeld. (…) – Har brukt boligen som lommebok Administrerende direktør Gunnar Hovland i BN-bank sier at det går mot slutten på at mange husholdninger kan bruke økte boligverdier og gjentatt refinansiering til å finansiere et høyt forbruk. – De siste årene har boligprisene økt med mellom fem til ti prosent i året. En vanlig bolig til tre millioner kroner har økt i verdi med kanskje 150.000 kroner i året. Det har ført til at folk har brukt boligen nærmest som sin egen lommebok, som har hatt kontinuerlig verdistigning. Så har man tatt opp økt forbruksgjeld som man senere har bakt inn i boliglånet, sier Hovland. – Så da kan man ikke i samme grad nå bruke boligen som lommebok? – Nei, boligprisveksten har flatet ut. (nrk.no 31.10.2018).)

(Anm: Gjeldsproblemer og løsninger. (mintankesmie.no).)

- Bolig har vært en bedre investering enn aksjer de siste 18 årene. (– Aksjer vil slå bolig det neste tiåret, sier spareøkonom Bjørn Erik Sættem.)

(Anm: Bolig har vært en bedre investering enn aksjer de siste 18 årene. Nå er det over, ifølge økonomer. Aksjemarkedet har knust boligmarkedet i løpet av de siste 150 årene, ifølge en ny analyse fra Nordnet. – Aksjer vil slå bolig det neste tiåret, sier spareøkonom Bjørn Erik Sættem. (dn.no 27.1.2019).)

- Statens bank pøste ut millioner til uønsket kunde. Godt hjulpet av flyktningbølgen fikk to menn millionene til å flomme fra banken som låner ut skattepenger. (- Konsulentselskapet BDO med tidligere Økokrim-topp Erling Grimstad i spissen ble leid inn for å granske. Etter noen ukers jobbing var konklusjonen klar: – Gjennom sin intense gransking fant de ut at det var stor sannsynlighet for at Husbanken var utsatt for lånebedrageri, sier Robertsen.)

(Anm: Statens bank pøste ut millioner til uønsket kunde. Godt hjulpet av flyktningbølgen fikk to menn millionene til å flomme fra banken som låner ut skattepenger. Men var de bedragere – eller bare smarte? (…) Da Solberg-regjeringen tok over i 2013, satte de sitt preg ved å legge inn et nytt mål i det årlige tildelingsbrevet: «Husbanken skal stimulere til flere private utleieboliger.» (…) På bankens nettsider står det at «Husbanken skal setje i verk regjeringa sin budstadsosiale politikk».) (nrk.no 26.1.2019).)

- Flere eldre bruker opp pengene selv, lar det være mindre igjen til arvingene. (- Mange eldre som den siste tiden har tatt opp såkalte seniorlån, et midlertidig rente- og avdragsfritt lån med sikkerhet i egen bolig.) (- Låntakeren slipper å betale en krone på lånet så lenge han eller hun lever. Banken henter inn alle sine penger når kunden dør og boligen blir solgt.)

(Anm: Flere eldre bruker opp pengene selv, lar det være mindre igjen til arvingene. Norske eldre har i år brukt oppunder seks milliarder kroner som ellers ville gått til arvingene. – Ingen vits i å la pengene ligge på kistebunnen, sier Ove R. Methlie (78). (…) Bergenseren er en av mange eldre som den siste tiden har tatt opp såkalte seniorlån, et midlertidig rente- og avdragsfritt lån med sikkerhet i egen bolig. Låntakeren slipper å betale en krone på lånet så lenge han eller hun lever. Banken henter inn alle sine penger når kunden dør og boligen blir solgt. Resultatet kan bli vesentlig mindre penger igjen til arvingene. LES OGSÅHar du sjekket hva lånet ditt koster? (nrk.no 27.12.2018).)

- God nyhet for alle med boliglån.

(Anm: La frem ny rentebane: Norges Bank med godt nytt til alle med boliglån. Rører ikke renten, men varsler lavere vekst i boliglånsrenten. Som ventet holder Norges Bank styringsrenten uendret på 0,75 prosent etter at sentralbanken i september hevet den for første gang på sju år. Samtidig varsler Norges Bank at boliglånsrenten ikke vil øke så mye som tidligere antatt. (nettavisen.no 13.12.2018).)

- Spør en forsker: Hva skal jeg gjøre når jeg møter en hjemløs? Har du en moralsk plikt til å hjelpe dem, og hjelper det å gi dem penger?

(Anm: Spør en forsker: Hva skal jeg gjøre når jeg møter en hjemløs? Har du en moralsk plikt til å hjelpe dem, og hjelper det å gi dem penger? Hjemløse er en fast del av gatebildet i mange større byer verden over – inkludert i Danmark. Men skal man egentlig gi en hjemløs noe, eller er de bedre tjent uten? Utilitarister: Den hjemløse trenger penger mer enn deg Claus Strue Frederiksen er filosof og ekstern førsteamanuensis ved Institut for Medier, Erkendelse og Formidling ved Københavns Universitet i Danmark. Han forsker på moralfilosofi, og han forteller at ulike grener innen moralfilosofien har ulike svar på hva man moralsk er forpliktet til å gjøre når man møter en hjemløs.  (…) Barnet som drukner i sjøen Claus Strue Frederiksen henviser til en av vår tids store moralfilosofer. Peter Singer, som opprinnelig er fra Australia, og i dag er professor ved Princeton University i USA. Han har et veldig berømt eksempel med et barn som holder på å drukne i en sjø. – Skal du redde barnet, selv om du ikke er skyld i at det ligger i sjøen? Ja, vil alle nok mene. Det kan du til en viss grad overføre til en hjemløs. Du har altså en plikt til å hjelpe. Problemet med den hjemløse er at du ikke umiddelbart løser problemet. Man løser jo ikke situasjonen ved å gi den hjemløse noen småpenger, på samme måte som du redder barnet ved å trekke det opp av sjøen, sier Frederiksen. Greit, så du har en plikt til å hjelpe, med mindre du er libertarianer. Men hvor mange skal du hjelpe?  (forskning.no 16.8.2017).)

(Anm: Gjeldsproblemer og løsninger. (mintankesmie.no).)

- Aarhusiansk rigmand vil bygge boliger til hjemløse Claus Hommelhoff er klar til at nedsætte huslejen til udsatte unge og dem, der vil støtte dem.

(Anm: Aarhusiansk rigmand vil bygge boliger til hjemløse Claus Hommelhoff er klar til at nedsætte huslejen til udsatte unge og dem, der vil støtte dem. Den aarhusianske ejendomsudvikler og formuerådgiver Claus Hommelhoff barsler med planer om at opføre op til 300 lejligheder i det nordlige Aarhus. 15-20 pct. at beboerne skal være hjemløse, der kan se frem til reduceret husleje. Ønsker man at være mentor for nogle af de udsatte, er der også udsigt til nedsat husleje. Det skriver Århus Siftstidende. Lejlighederne skal opføres på en grund på hjørnet af Paludan Müllers Vej og Katrinebjergvej. Har brug for flere svar »Vi ved, at antallet af fisk, der kommer tilbage fra havet, er mere end halveret siden de tidlige 1980'ere og frem til i dag. Der er sket noget vigtigt ude i havet, som gør, at det er blevet sværere at overleve, men vi ved ikke, hvad det er,« siger Geir Bolstad. Der er mange teorier om, hvad det er, der har gjort havet farligere for laksen. »Om vi kan stoppe udviklingen eller ej, kommer an på, hvad årsagen er,« siger Geir Bolstad. (jyllands-posten.dk 8.1.2019).)

- Folk vil få en realvekst de neste årene som trumfer styringsrenten. (- Dette er noe vi hensyntar når vi setter renten.) (- Så du er forsiktig med at dere ikke øker renten så mye at folk får betalingsproblemer. Det er et viktig trekk ved norsk økonomi den høye gjelden i husholdningssektoren som vi hensyntar når vi setter renten.  (- De nærmeste årene så ser vi for oss en boligprisvekst i størrelsesorden 2 – 3 prosent. (- Det er fortsatt god omsetning i boligmarkedet.) (- Vi ser ikke for oss noe krakk i boligmarkedet snarere tvert imot. (- Vi ser en ganske balansert utvikling i boligmarkedet i tiden fremover.)

(Anm: Øystein Olsen. SENTRALBANKSJEF (…) De fleste har litt gjeld eller litt mer gjeld. (…) Folk vil få en realvekst de neste årene som trumfer styringsrenten. (…) Dette er noe vi hensyntar når vi setter renten. Det at gjelden har økt til det høye nivået som den har. Så du er forsiktig med at dere ikke øker renten så mye at folk får betalingsproblemer. Det er et viktig trekk ved norsk økonomi den høye gjelden i husholdningssektoren som vi hensyntar når setter renten. Betyr det også at du egentlig ikke er så veldig bekymret for at folk ikke skal klare å betale renter i hvert fall, kanskje avdrag selv om de har litt mye gjeld nå. (…) Det går jo bra i det store bildet som vi tegner for norsk økonomi. (…) De nærmeste årene så ser vi for oss en boligprisvekst i størrelsesorden 2 – 3 prosent. (…) Det er fortsatt god omsetning i boligmarkedet. (…) Vi ser ikke for oss noe krakk i boligmarkedet snarere tvert imot. (…) Vi har en ganske balansert utvikling i boligmarkedet i tiden fremover. (…) De siste årene par årene har vi truffet ganske bra på vår boligoverslag. (Politisk kvarter. Des. 24.2.2018 07.45:45 15min.).)

- Kari Slaatsveen mener byutviklingen bør fordeles litt jevnere: – Du kjemmer jo ikke håret bare på den ene siden av hodet. (– Det var en sånn lettelse å komme tilbake til sentrum, etter mange år et par mil utenfor bykjernen.)

(Anm: Kari Slaatsveen mener byutviklingen bør fordeles litt jevnere: – Du kjemmer jo ikke håret bare på den ene siden av hodet. (…) Byer vokser, det ligger i byens natur, men jeg skulle ønske nybygg ble jevnere fordelt. Du kjemmer jo ikke håret bare på den ene siden av hodet. Nå bor jeg midt i Oslo, ved Gamle Aker kirke. Det var en sånn lettelse å komme tilbake til sentrum, etter mange år et par mil utenfor bykjernen. Jeg har ikke bil lenger, men sykler og går hele året. Utviklingen for syklister i denne byen er virkelig noe å bejuble. (aftenposten.no 31.10.2018).)

- Bekkestua blir modell for byutvikling i Bærum. (– Vi legger høy kvalitet til grunn. (- Det blir for eksempel gater med granittstein.) (- 150 millioner til brukes på utomhustiltak og infrastruktur, forteller han.) (- Brede fortau med varme.) (– Vi vil ha gater, mens Statens vegvesen kan nøye seg med veier. ) (- Nå kan vi anlegge brede fortau med gatevarme.) (- Det er en fordel for de eldre som holder til på Bekkestua, forklarer Steffensen.)

(Anm: Bekkestua blir modell for byutvikling i Bærum. Bekkestua blir en prøveklut for hvordan bymessige områder kan utvikles i fremtidens Bærum. – Dette er det første store byutviklingsprosjektet der vi jobber så tett med utbyggerne, sier spesialrådgiver Johan Steffensen i Bærum kommune. Han mener man nå lager en mal som også kan benyttes ved utvikling av Sandvika, Lysaker og Høvik.  – Vi legger høy kvalitet til grunn. Det blir for eksempel gater med granittstein. 150 millioner til brukes på utomhustiltak og infrastruktur, forteller han. Sentralt i planleggingen av Bekkestua nord har vært såkalte utbyggingsavtaler. Det er avtaler som forplikter utbyggerne til å betale for infrastruktur som vei, vann og kloakk. Bærum kommune er grunneier for brannstasjon og bibliotek. De betaler for infrastrukturen, selv om disse bygningene ikke berøres i denne omgang. (…) Brede fortau med varme – Vi vil ha gater, mens Statens vegvesen kan nøye seg med veier. Nå kan vi anlegge brede fortau med gatevarme. Det er en fordel for de eldre som holder til på Bekkestua, forklarer Steffensen. (budstikka.no 15.1.2019).)

(Anm: Toppleilighet på Bekkestua solgt for 129.000 kr per kvadratmeter. Leiligheten på 135 kvadratmeter i 5. etasje til 17,4 millioner kroner, med fem rom og takterrasse, var blant de første leilighetene som ble solgt i boligprosjektet Meglergården da salgsstarten gikk av stabelen 24. januar. (budstikka.no 2.2.2019).)

- Vi byggjer murar rundt oss. (- SYN OG SEGN: Norske byar og tettstader får stadig fleire, høgare og tettare bustadkompleks.) (- Er det kvalitet å skimte i fortettingsjungelen, og kva skjer når denne spreier seg til bygda?) (- Men kven er desse menneska som skal bu like ved Marnardal stasjon og reise med tog tur-retur jobb kvar dag?( (- Skal dei få kulturelle stimuli frå Joker-butikken like ved?)

(Anm: Vi byggjer murar rundt oss. SYN OG SEGN: Norske byar og tettstader får stadig fleire, høgare og tettare bustadkompleks. Er det kvalitet å skimte i fortettingsjungelen, og kva skjer når denne spreier seg til bygda? (…) Sjølv om staten meiner at kollektive knutepunkt heng nøye saman med god klimapolitikk, er det jo ikkje alltid slik det vert oppfatta blant «folk flest». KNØTTSMÅ KNUTEPUNKT Incentivet her er at folk må bu nær kollektive knutepunkt for å redusere privatbilisme – eit sentralt mantra i den «grøne bølgja» som fløymer inn over norsk arealpolitikk for tida. Det er usemje om mykje, men fagleg konsensus om å redusere kvardagskøyringa om vi skal skape ei grønare framtid. Men kven er desse menneska som skal bu like ved Marnardal stasjon og reise med tog tur-retur jobb kvar dag? Skal dei få kulturelle stimuli frå Joker-butikken like ved? Det verkar nærast utopisk at vesle Marnardal, der dei fleste er avhengige av bil, skal lukkast i dette prosjektet. (…) (morgenbladet.no 18.12.2018).)

- Nå bor det over én million i Stor-Oslo. (– Veksten kan ikke dekkes opp av økt bruk av privatbil og nye motorveier.) (- Derfor må kommunene rundt Oslo bygge nye boliger rundt kollektivknutepunkter, og vi må bygge ut kollektivtrafikken, mener han.)

(Anm: Nå bor det over én million i Stor-Oslo. En historisk milepæl er passert. For første gang har Norge en millionby. Mandag legger SSB frem nye tall over befolkningen i norske tettsteder. De viser at Stor-Oslo for første gang har passert én million. Det vil også si at Norge for første gang i historien har en millionby. (…) – Veksten kan ikke dekkes opp av økt bruk av privatbil og nye motorveier. Derfor må kommunene rundt Oslo bygge nye boliger rundt kollektivknutepunkter, og vi må bygge ut kollektivtrafikken, mener han. (…) Kartet viser hvilke kommuner som regnes med i Stor-Oslo. De ulike fargene viser hvor befolkningstettheten var størst da kartet ble laget i 1999. (aftenposten.no 2.12.2018).)

- Oslos boligbyråd: – Det er ingen menneskerett å bo innenfor Ring 2.

(Anm: Oslos boligbyråd: – Det er ingen menneskerett å bo innenfor Ring 2. (…) Byutviklingsbyråd Hanna Marcussen lar seg ikke presse hverken av naboer eller utbyggere. (…) Det har utvilsomt vært bygget for lite i Oslo i mange år. Men hvis vi sammenligner med forholdene etter krigen, der folk måtte bo i telt, er krise kanskje ikke riktig ord. (aftenposten.no 27.8.2016).)

– Professor: Bopriserna bör halveras. Bostadspriserna är absurt höga och bör halveras.

(Anm: – Professor: Bopriserna bör halveras. Bostadspriserna är absurt höga och bör halveras. Det säger Hans Lind, professor i fastighetsekonomi. (– Priserna på svenska bostäder har i princip femdubblats på 20 år.) (– Enligt Hans Lind, som är en av Sveriges mest meriterade forskare på området, är ett rimligt riktmärke för bostadspriserna att en familj med normalinkomst ska kunna köpa ett radhus i en storstadsförort, något han anser är nästan omöjligt i dag. (enklaflytten.se 14.3.2018).)

(Anm: Gjeldsproblemer og løsninger. (mintankesmie.no).)

- Baard Schuman tror boligprisene i Oslo vil stige kraftig både i 2020 og 2021. (- Hovedårsak: Det har vært regulert altfor få boliger i hovedstaden gjennom mange år. Antall boligsøkende i markedet er flere enn hva som tilbys av nye boliger.)

(Anm: Schumann spår kraftig vekst i boligprisene. Baard Schuman tror boligprisene i Oslo vil stige kraftig både i 2020 og 2021. Den tidligere Selvaag Bolig-sjefen, som av ukjente årsaker gikk på dagen i fjor vår, er en av foredragsholderne på et frokostmøte tirsdag i regi av Norske Boligbyggelag (NBBL): «Slik utvikler boligmarkedet i seg». Og Schumann er ikke i tvil om at vi får står overfor en nærmest eksplosiv vekst i boligprisene i Oslo de kommende årene. Hovedårsak: Det har vært regulert altfor få boliger i hovedstaden gjennom mange år. Antall boligsøkende i markedet er flere enn hva som tilbys av nye boliger. (nettavisen.no 14.1.2019).)

- Husleien økte fra 7.300 til 13.479 kroner: – Håpløst. REAGERER: Det kan ikke være sånn at folk ikke har noe igjen å leve for etter at husleia er betalt, mener Frps Aina Stenersen.

(Anm: Husleien økte fra 7.300 til 13.479 kroner: – Håpløst. REAGERER: Det kan ikke være sånn at folk ikke har noe igjen å leve for etter at husleia er betalt, mener Frps Aina Stenersen. – Det er uakseptabelt at husleia kan øke så mye for en veldig sårbar gruppe. Dette utgjør en stor inngripen i deres daglige økonomi. Det sier Aina Stenersen, Frps fraksjonsleder i Helse- og sosialkomiteen i bystyret i Oslo. TV 2 har tidligere fortalt hvordan Oslo kommune brått økte husleien for beboere i en bolig for mennesker med store behov for praktisk bistand og omsorgstjenester. Inkludert middag og kabel-TV økte leien fra 7.300 kroner til 13.479 kroner i måneden, fortalte Inger Høier-Nordby, som har en sønn som bor der. Gjengs leie Økningen skyldes at Oslo kommune innfører såkalt gjengs leie på kommunale boliger. Gjengs leie forklares som et gjennomsnitt av leien av lignende husrom. (tv2.no 13.1.2019).)

- 1,1 milliarder kroner kunne ha økt bostøtten med ca. 1000 kroner i måneden i snitt til samtlige av dagens bostøttemottagere.

(Anm: 1,1 milliarder kroner kunne ha økt bostøtten med ca. 1000 kroner i måneden i snitt til samtlige av dagens bostøttemottagere. Finn Thorkildsen, sosiolog, tidligere seksjonssjef i Velferdsetaten, Oslo kommune. Hva er det viktigste man kan gjøre for å avhjelpe barnefattigdom? Det er å heve barnetrygden, mener KrF og fikk gjennomslag for å øke barnetrygden med 1000 kroner i året for alle barn under 18 år. Økningen vil koste 1,1 milliarder kroner på årsbasis. Når 1,1 milliarder kroner skal fordeles til 1,1 millioner barn, blir det ikke mye på hver. Som alle har fått med seg nå, utgjør det 84 kroner i måneden når man runder av oppover. Senere har den utvidede regjeringen gått med på å øke pengebruken ytterligere i løpet av perioden. (aftenposten.no 6.2.2019).)

- SMART MIKROHUS PÅ HJUL. (- Ved å bygge et minihus og montere det på en båthenger, har boliginvesteringen så langt begrenset til vel 300.000 kroner.)

(Anm: SMART MIKROHUS PÅ HJUL. Nå har Sigurd (19) fått smart strømstyring i den mobile studenthybelen sin. Har bygd bad, kjøkken og stue på 13 kvadratmeter. Strøm får han fra nabohuset. (…) Ved å bygge et minihus og montere det på en båthenger, har boliginvesteringen så langt begrenset til vel 300.000 kroner. På 13 kvadratmeter har Randby fått plass til bad med dusj og toalett, sengehems, kjøkken og spiseplass til fire. (…) Over 10.000 studenter i boligkø 10.612 studenter sto per 13. august 2018 i studentboligkø, viser en nasjonal oversikt som Norsk studentorganisasjon (NSO) har laget i samarbeid med studentsamskipnadene i Norge. Det mangler fortsatt 14.000 studentboliger for å nå regjeringens mål med studentboligsatsningen, som ble lansert for fire år siden. (…) Selvbyggerprosjektet gjør at Sigurd Randby kan bo nesten gratis i studietiden. Kilder: Studentundersøkelsen (juli 2018). (tu.no 4.2.2019).)

- For komplisert å søke om byggetillatelse. Forbrukerrådet har testet hvor lett det er å søke om byggetillatelse på nett. (- Kan spare tid, frustrasjoner og kroner Forbrukerrådet håper Direktoratet for byggkvalitet, som er ansvarlig for løsningen, vil ta rapporten med seg i det videre arbeidet, så det blir enklere å søke om byggetillatelse.) (- Noen gir også rabatt når søknaden leveres på nett. Asker kommune gir for eksempel hele 25 prosent reduksjon i gebyret.)

(Anm: For komplisert å søke om byggetillatelse. Forbrukerrådet har testet hvor lett det er å søke om byggetillatelse på nett. Resultatet viser at det krever sin fagmann. Forbrukerrådet har tidligere sett på at det er altfor vanskelig å sjekke om kommunene tar seg for mye betalt i gebyr når du skal søke om å bygge. Nå har vi sett nærmere på nettløsningen for å søke. Rapporten ble skrevet av konsulentfirmaet Knowit i mars, og består av en brukertest samt en faglig vurdering av løsningen. (…) Kan spare tid, frustrasjoner og kroner Forbrukerrådet håper Direktoratet for byggkvalitet, som er ansvarlig for løsningen, vil ta rapporten med seg i det videre arbeidet, så det blir enklere å søke om byggetillatelse. Fagdirektøren sier at det vil spare tid og frustrasjoner for den som bygger. I tillegg vil det sikre bedre at regler følges, og det er et gode også for naboer. Videre bør flere søknader på nett være mer effektivt og kostnadsbesparende, og dette er det mange kommuner som legger vekt på. Noen gir også rabatt når søknaden leveres på nett. Asker kommune gir for eksempel hele 25 prosent reduksjon i gebyret. (forbrukerradet.no 7.5.2018).)

(Anm: Boligbyggingen i Norge stuper. Med unntak av årene etter finanskrisen, har ikke byggeaktiviteten i Norge vært lavere på 20 år. (…) Statistikk fra Ambita viser at antallet godkjente byggetillatelser for boliger endte på 21.564 i fjor. Det omfatter både leilighetsbygg og eneboliger, og er ned 14 prosent fra året i forveien. (…) Målt mot rekordaktiviteten i 2006, er boligbyggingen redusert med 43 prosent, slår Finansavisen fast. (dagbladet.no 10.6.2015).)

- Selgeren av enderekkehuset på Rodeløkka i Oslo hadde visninger forrige helg med et håp om å få 8,4 millioner kroner for boligen sin. (- Sluttsummen endte på 11,5 millioner kroner, og det har vakt oppsikt i hovedstadens meglermiljø.) (- Ble en snakkis - Hva skal man si? Det er helt sykt, utbryter daglig leder Ali Aftab Inayat i DNB Eiendom avdeling Rodeløkka.)

(Anm: Bolig solgt 3,1 mill. over prisantydning i Oslo. (…) Selgeren av enderekkehuset på Rodeløkka i Oslo hadde visninger forrige helg med et håp om å få 8,4 millioner kroner for boligen sin. Rykk en halv uke frem i tid, og vipps har det kommet 3,1 millioner mer inn på budsjettet til den formodentlig lykkelige boligselgeren. Sluttsummen endte på 11,5 millioner kroner, og det har vakt oppsikt i hovedstadens meglermiljø. Det hører til de absolutte sjeldenheter at man får millioner mer enn forlangende i boligmarkedet nå. (…) Ble en snakkis - Hva skal man si? Det er helt sykt, utbryter daglig leder Ali Aftab Inayat i DNB Eiendom avdeling Rodeløkka.  (nettavisen.no 23.1.2019).)

- Oslos boligpolitikk er en ulikhetsmaskin. (- Unge mennesker som vil bli sykepleiere, lærere eller noe annet alminnelig, og ikke skal arve bolig med det første, bør derimot orientere seg mot andre deler av landet.)

(Anm: Oslos boligpolitikk er en ulikhetsmaskin | Einar Lie, professor i økonomisk historie, Universitetet i Oslo.. (…) Unge mennesker som vil bli sykepleiere, lærere eller noe annet alminnelig, og ikke skal arve bolig med det første, bør derimot orientere seg mot andre deler av landet. (aftenposten.no 13.8.2016).)

- Høyre: – Vi fører en veldig ansvarlig økonomisk politikk.

(Anm: Høyre: – Vi fører en veldig ansvarlig økonomisk politikk. Høyres stortingsrepresentant Henrik Asheim, som er leder av finanskomiteen, avfeier Støres beskrivelser. (aftenposten.no 3.2.2019).)

- På ti år har Hallgeir Kvadsheim sett forbruksgjelden vokse til over pipa. (- Etter 10 år med Luksusfellen ser Hallgeir Kvadsheim i dag helt andre gjeldsproblemer.) (- De siste ti årene har forbruksgjelden vokst kraftig og det merkes også i tv-programmet.)

(Anm: På ti år har Hallgeir Kvadsheim sett forbruksgjelden vokse til over pipa. Etter 10 år med Luksusfellen ser Hallgeir Kvadsheim i dag helt andre gjeldsproblemer. (…) - Da vi startet var det lite forbrukslån. I dag er det hovedproblemet, sier Kvadsheim. For ti år siden sleit nordmenn med ubetalte regninger og generelt mindre beløp enn det Luksusfellen blir presentert med i dag. De siste ti årene har forbruksgjelden vokst kraftig og det merkes også i tv-programmet. Den kraftige veksten i usikrede lån med høy rente, omtalte Norges Bank blant annet i denne rapporten (pdf) fra 2017, som viste at veksten i forbruksgjeld hadde økt mer og mer siden 2009. Første halvår 2016 var økningen 12,5 prosent. I 2017 var den 13,2 prosent. (nettavisen.no 3.2.2019).)

- Foreldre-varsku etter «fantasipriser» på krypinn, Foreldre går i budkrig for barna og skaper «fantasipriser» på knøttsmå ettroms, ifølge banktopp. (- Flere frykter utfrysing av førstegangskjøpere som står på egne ben.)

(Anm: Foreldre-varsku etter «fantasipriser» på krypinn, Foreldre går i budkrig for barna og skaper «fantasipriser» på knøttsmå ettroms, ifølge banktopp. Flere frykter utfrysing av førstegangskjøpere som står på egne ben. (…) I 2016 skrev E24 om hvordan kvadratmeterpriser på over 100.000 kroner ikke lengre er forbeholdt finansanalytiker-mekkaet Tjuvholmen – men at slike salgspriser har spredt seg til gamle arbeiderstrøk på østkanten også. Ikke for leiligheter flest, men for de aller minste – de som er sterk mangelvare, men som stadig flere kjøpere stiller seg i kø for. Les også: (+) Det elleville eventyret om boligmilliardæren Ivar Tollefsen (e24.no 3.2.2019).)

- LEIEBOERFORENINGEN: – DRAMATISK FOR SVÆRT MANGE. Plutselig ble husleien til Ingers pleietrengende sønn nesten doblet av kommunen. (- Med kabel-tv og utgifter til middag som serveres i boligen, er den månedlige regningen fra kommunen 13.479 kroner. – Tidligere betalte vi 7.300 kroner med middag og kabel-tv, forteller Høier-Nordby.)

(Anm: LEIEBOERFORENINGEN: – DRAMATISK FOR SVÆRT MANGE. Plutselig ble husleien til Ingers pleietrengende sønn nesten doblet av kommunen. Inger Høier-Nordby må bruke av oppsparte midler hver måned etter at Oslo kommune satte opp leien i leiligheten der sønnen bor. Høier-Nordby er verge for sønnen, som bor i en bolig for folk med store behov for praktisk bistand og omsorgstjenester. Leiligheten ligger i bydel Østensjø i Oslo. I mai fikk Høier-Nordby et brev fra bydelen hvor det står at husleien vil bli regulert til gjengs leie fra 1. august. Den nye leien oppgis til 11.580 kroner. Med kabel-tv og utgifter til middag som serveres i boligen, er den månedlige regningen fra kommunen 13.479 kroner. – Tidligere betalte vi 7.300 kroner med middag og kabel-tv, forteller Høier-Nordby. (…) Reagerer kraftig ​Anne Hanshus er verge for sin psykisk utviklingshemmede søster, som bor i en annen leilighet i samme leilighetskompleks som Høier-Nordbys sønn. Som verge er det hun som styrer sin søsters økonomi. Hun er svært kritisk til kommunens fremgangsmåte overfor beboerne. (tv2.no 15.12.2018).)

(Anm: Diskriminering, feilmedisineringer hos mennesker med utviklingshemming og utfordrende atferd (psykofarmaka; antidepressiva, antipsykotika, sovemedisiner) etc. (mintankesmie.no).)

- Utviklingshemmede overgrepsofre forsvinner i krimstatistikken. Verken politiet eller domstolene fører statistikk over utviklingshemmedes skjebne i straffesaker.

(Anm: Utviklingshemmede overgrepsofre forsvinner i krimstatistikken. Verken politiet eller domstolene fører statistikk over utviklingshemmedes skjebne i straffesaker. Eksperter slår alarm om oppsiktsvekkende få dommeravhør, forskjellsbehandling, og manglende politiopplæring. (…) - Jeg er både overrasket og alvorlig bekymret. At bare ti utviklingshemmede var i dommeravhør, stemmer ikke med virkeligheten. Mange overgrepssaker er påstand mot påstand, og kommer ikke så langt som til anmeldelse. Mange saker blir henlagt. Jeg frykter at mørketallene for overgrep mot utviklingshemmede er veldig høye, sier Kristin K. Fjell. (dagbladet.no 23.6.2010).)

- Verge stal pengar frå utviklingshemma brør – Wara betaler ikkje ut erstatning.

(Anm: Verge stal pengar frå utviklingshemma brør – Wara betaler ikkje ut erstatning. (- Staten har ikkje erstatningsansvar for to psykisk utviklingshemma brør som mista 130.000 kroner då deira no avdøde verje underslo pengar frå dei, skriv justisminister Tor Mikkel Wara i eit svar til stortingsrepresentant Karin Andersen (SV).) (- Ho kravde at justisministeren rydda opp, og sa til NRK at avslaget strir mot folk si rettsoppfatning.) (nrk.no 7.2.2019).)

- Dyrere å leie i Norge. (- Det betyr at man i Norge må betale 83.450 kroner per år for å leie en bolig på 50 kvadratmeter.) (-I Danmark ville boligen kostet 57.950 kroner å leie per år.)

(Anm: Dyrere å leie i Norge. Med dagens kurs betaler nordmenn ifølge rapporten i gjennomsnitt 1669 kroner per kvadratmeter per år i leie. Til sammenligning må svenskene og danskene ut med henholdsvis 972 og 1159 kroner. Det betyr at man i Norge må betale 83.450 kroner per år for å leie en bolig på 50 kvadratmeter, mens man i Sverige bare trenger å betale 48.600 kroner for en tilsvarende bolig. I Danmark ville boligen kostet 57.950 kroner å leie per år. (dn.no 8.1.2017).)

- Personlig inntekt kan øke risikoen for hjertesykdom. (- Det høyeste nivået for ustabil (labil) inntekt var linket til nesten dobbel risiko for død og over dobbel risiko for tilstander som hjerneslag, hjertesvikt eller hjerteinfarkt.) (- Våre resultater viser at store negative endringer i inntekt kan være skadelig for hjertehelsen og kan bidra til for tidlig død.)

(Anm: Personal income may increase risk of heart disease. Income levels, if they are unstable, can easily turn into a stressor. However, the volatility of personal income could be having a more serious effect on people's heart health. It is often expected that a person's income will constantly rise until they reach retirement age. However, this isn't always the case. In fact, incomes have become so unpredictable that their volatility has reached an all-time high since 1980. When a person's income fluctuates, it can alter many other factors in their life. It can affect everything from mental health to diet, which could result in potentially serious health problems. A new study suggests that personal income may even be associated with an increased risk of heart disease and death. What is most surprising is that this link is present in relatively young people. We know this because an ongoing study has been tracking the health of young people living in four cities around the United States for nearly 3 decades. The Coronary Artery Risk Development in Young Adults (CARDIA) study started in 1990. The four cities are Minneapolis, MN, Chicago, IL, Oakland, CA, and Birmingham, AL. Each participant was aged 23–35 years when the researchers first examined them. (…) The results, now published in the journal Circulation, found that substantial fluctuations in personal income were associated with a higher risk of death and cardiovascular diseases in the decade following this income change. The highest levels of income volatility were linked with almost double the risk of death and over double the risk of conditions such as strokes, heart failure, or heart attacks. These findings were all compared with those of people who fell into a similar category but who had less of an alteration in their personal income. (…) Why money matters Lead study author Tali Elfassy, Ph.D., at the University of Miami Miller School of Medicine in Florida, says that income volatility "presents a growing public health threat, especially when federal programs, which are meant to absorb unpredictable income changes, are undergoing continuous changes, and mostly cuts." While this study is observational in nature and certainly not an evaluation of such programs, our results do highlight that large negative changes in income may be detrimental to heart health and may contribute to premature death." Tali Elfassy, Ph.D. (…) It is not clear what exactly prompts income volatility to result in an elevated risk of cardiovascular problems, death, or both. It could be that fluctuations in a person's income result in unhealthful behaviors, such as excessive alcohol consumption, a lack of exercise, stress, and high blood pressure. (medicalnewstoday.com 13.1.2019).)

(Anm: Associations of Income Volatility With Incident Cardiovascular Disease and All-Cause Mortality in a US Cohort: 1990 to 2015. Circulation. 2019 Jan 7.)

(Anm: Gjeldsproblemer og løsninger. (mintankesmie.no).)

- Slik tjente de seg rike på barnevern og omsorg. En tidligere lærer og en tidligere hockeyspiller har lagt seg opp en formue på flere titalls millioner på privat omsorg og barnevern. Samtidig ble beboere og personal avspist med smuler, hevder flere som har jobbet der. (- LEIER SINE EGNE BOLIGER: Dette er én av minst 15 boliger Heimta leier fra personer med ledende stillinger i selskapet. (- 16 millioner i leie på tre år.) (- Han understreker at leieforholdet var basert på markedsmessige vilkår.)

(Anm: Slik tjente de seg rike på barnevern og omsorg. En tidligere lærer og en tidligere hockeyspiller har lagt seg opp en formue på flere titalls millioner på privat omsorg og barnevern. Samtidig ble beboere og personal avspist med smuler, hevder flere som har jobbet der. LEIER SINE EGNE BOLIGER: Dette er én av minst 15 boliger Heimta leier fra personer med ledende stillinger i selskapet. For ti år siden la den tidligere hockeyspilleren Truls Navestad skøytene på hylla og startet sitt eget omsorgsfirma, Heimta AS. Den gang hadde han en inntekt på 250 000 kroner og en formue på null. I dag er hockeyspilleren fra Fredrikstad daglig leder i ett av de største omsorgsselskapene i Norge. I 2017 hadde han en inntekt på elleve millioner kroner og en formue på 47 millioner. Pengene stammer fra kommuner som kjøper private botilbud til barnevernsbarn, og til personer med psykiske lidelser, utviklingshemming eller rusproblematikk. - Jeg mener at det offentlige har fått god ressursutnyttelse av de midlene de har benyttet hos oss, skriver Navestad i en e-post til Dagbladet. Leide eiendom av seg selv Formuen på 47 millioner har Navestad delvis bygd opp ved å drive eiendomsselskap ved siden av omsorgsselskapet. Flere av boligene Heimta bruker, leies inn fra Navestads eiendomsselskap Trosvik Eiendom AS. (…) 16 millioner i leie på tre år I 2014 kjøpte svenske Solhagagruppen Heimta fra Navestad. Før overtakelsen, skilte Navestad ut eiendommene Heimta eide, slik at han fortsatte å eie dem gjennom eiendomsfirmaet Trosvik Eiendom. - Solhagagruppen ønsket å kjøpe driften, ikke eiendommene. Derfor ble eiendommene og driften separert i forkant. Ettersom eiendommene var viktig for selskapet, var det en forutsetning at eiendommene ble leid ut til Heimta, skriver Navestad. Han understreker at leieforholdet var basert på markedsmessige vilkår. Ifølge Heimtas regnskaper, har Trosvik Eiendom fått inn over 16 millioner i leieinntekter fra Heimta i årene 2015-2017. Det går ikke fram av regnskapene fra tidligere år hvor mye Heimta betalte i leie til Trosvik Eiendom for de andre boligene selskapet eide da. (dagbladet.no 21.12.2018).)

- Tulipanfeber (Tulip Fever). (- Alle vil have dem, og det presser priserne i skyhøje niveauer.)

(Anm: 'Tulipanfeber' foregår i 1600-tallets Holland, hvor de eksotiske blomster indtager en helt central rolle i samfundet. Alle vil have dem, og det presser priserne i skyhøje niveauer. (kino.dk 13.7.2017).)

- «Det er selvsagt ikke greit at barnehagepenger brukes på en feriebolig». (- Utdanning har avdekket at Ole Gunnar Solskjær og fotballagent Jim Solbakken har tjent flere millioner på en barnehageinvestering i Kristiansund kommune.) (– Det er ikke Solskjær som er problemet, det er systemet som er problemet.)

(Anm: «Det er selvsagt ikke greit at barnehagepenger brukes på en feriebolig». Arbeiderpartiet og SV mener det er på høy tid med en endring av lovverket for å hindre at barnehagepenger går til andre ting enn barna i barnehagen. Utdanning har avdekket at Ole Gunnar Solskjær og fotballagent Jim Solbakken har tjent flere millioner på en barnehageinvestering i Kristiansund kommune. Etter at de solgte seg ut, har nåværende eier av barnehagen kjøpt en leilighet i skisenteret i Oppdal til nærmere tre millioner kroner som finansieres gjennom barnehagepenger. – Det er ikke Solskjær som er problemet, det er systemet som er problemet. Dette er bare enda en sak i en lang rekke av saker som viser at store summer tas ut av barnehagene våre og går til eiere av kommersielle selskap. Det mener jeg vi skal stoppe, sier SV-leder Audun Lysbakken. (utdanningsnytt.no 23.12.2018).)

- For lett å bygge store formuer på skattepenger i Norge. To ledere i omsorgsfirmaet Heimta har lagt seg opp formue ved å leie egne boliger til selskapet. - Vi må ha en politikk som sikrer at midler til velferd faktisk går til velferd, sier SV-leder Audun Lysbakken.

(Anm: - For lett å bygge store formuer på skattepenger i Norge. To ledere i omsorgsfirmaet Heimta har lagt seg opp formue ved å leie egne boliger til selskapet. - Vi må ha en politikk som sikrer at midler til velferd faktisk går til velferd, sier SV-leder Audun Lysbakken. Lørdag omtalte Dagbladet at to ledere i barnevern- og omsorgsfirmaet Heimta har lagt seg opp formuer på flere titalls millioner i løpet av få år. Deler av formuen har de lagt seg opp ved å leie boliger til Heimta gjennom sine private eiendomsfirmaer. (…) - Det er et veldig fokus på profitt. Ekstremt, sier en tidligere ansatt. (…) (dagbladet.no 23.12.2018).)

- Konsulentopprør hos omsorgsgigant: - Det har vært en vanvittig griskhet.

(Anm: Konsulentopprør hos omsorgsgigant: - Det har vært en vanvittig griskhet. Underbemanning, fryktkultur og baksnakking fra ledelsen. Dette er noe av punktene som blir tatt opp i et varslingsbrev fra ni konsulenter i Heimta Fokus. (dagbladet.no 4.12.2018).)

- Fotballmillionærer tjente millioner på barnehage – lokalpolitiker er sjokkert.

(Anm: Fotballmillionærer tjente millioner på barnehage – lokalpolitiker er sjokkert. Barnehageeier finansierer også en skileilighet i Oppdal gjennom barnehagebevilgninger fra kommunen. – Helt uhørt, sier SV-politiker og leder for Hovedutvalg for skole, barnehage og kultur i Kristiansund kommune. (utdanningsnytt.no 22.12.2018).)

- Kjøpte storkiosk for barnehagepenger.

(Anm: Kjøpte storkiosk for barnehagepenger. Eierne av Åse barnehage AS i Ålesund brukte 123.750 kroner på å kjøpe en storkiosk som gikk konkurs i løpet av ett år. Pengene stammer fra kommunale tilskudd og betaling fra foreldre. (utdanningsnytt.no 12.9.2016).)

- Styret i privat barnehage tok ut 3 millioner kroner i honorarer.

(Anm: Styret i privat barnehage tok ut 3 millioner kroner i honorarer. Siden 2008 har styret i Krikane barnehage AS i Sykkylven kommune tatt ut mer enn 3 millioner kroner i styrehonorarer. – Honorarene er skammelig høye, sier foreldrerepresentanten i barnehagen. (utdanningsnytt.no 12.9.2018).)

- Ivar eier 20.000 leiligheter - tjente 3,1 milliarder kroner. (- Nå vurderer Ivar Tollefsen å kjøpe eiendom for fem milliarder kroner.)

(Anm: Ivar eier 20.000 leiligheter - tjente 3,1 milliarder kroner. (…) Investoren forteller Finansavisen at suksessoppskriften har vært god drift med tilnærmet null ledighet, lave renter, gode kjøp og god verdivekst.) Ivar eier 20.000 leiligheter - tjente 3,1 milliarder kroner. Nå vurderer Ivar Tollefsen å kjøpe eiendom for fem milliarder kroner. - For noen måneder siden ville jeg sagt at det skal godt gjøres å kopiere 2015, men med 1,3 milliarder kroner i verdivekst på våre 4.000 leiligheter i Norge hittil i år, og god verdiutvikling i Sverige og Danmark, lave renter, god drift og fortsatt svak krone, ser det for øyeblikket bra. (hegnar.no 9.8.2016).)

- DN mener: Bør straffes for å droppe melding om boligkjøp.

(Anm: DN mener: Bør straffes for å droppe melding om boligkjøp. Ivar Tollefsen har glemt å melde inn flere bygårder som Oslo kommune kunne overtatt på forkjøpsrett. (dn.no 13.1.2019).)

- Dyrere å leie i Norge.

kroner per kvadratmeter per år i leie. Til sammenligning må svenskene og danskene ut med henholdsvis 972 og 1159 kroner. Det betyr at man i Norge må betale 83.450 kroner per år for å leie en bolig på 50 kvadratmeter, mens man i Sverige bare trenger å betale 48.600 kroner for en tilsvarende bolig. I Danmark ville boligen kostet 57.950 kroner å leie per år. (dn.no 8.1.2017).)

- Sjefen fikk gåsehud. Eiendomsinvestor Ivar Tollefsens svenske eiendomsselskap Heimstaden øker resultatet med nesten en milliard norske kroner. (- Svenske Heimstaden AB nær doblet leieinntektene og driftsresultatet i årets ni første måneder, sammenlignet med samme periode i fjor.)

(Anm: Sjefen fikk gåsehud. Eiendomsinvestor Ivar Tollefsens svenske eiendomsselskap Heimstaden øker resultatet med nesten en milliard norske kroner. Svenske Heimstaden AB nær doblet leieinntektene og driftsresultatet i årets ni første måneder, sammenlignet med samme periode i fjor. Dette løfter bunnlinjen fra drøyt 1,3 milliarder norske kroner til 2,2 milliarder norske kroner. (…) Heimstaden har investert stort i leiligheter i årets første ni måneder, og har kjøpt leiligheter for nesten 15 milliarder kroner, sammenlignet med 8 milliarder for samme periode i fjor. (dn.no 26.10.2018).)

- Dette skattet Norges utleiekonger. Gallopperende priser, lave renter og gunstige skatteregler har gjort det norske boligmarkedet svært lønnsomt. Her er noen av utleiekongene som gjør det aller best. (- I 2015 hadde selskapet rundt 1,2 milliarder kroner i leieinntekter og en driftsmargin på hele 43 prosent.) (– Med over 20.000 utleieboliger i Norge, Sverige og Danmark er Tollefsen Norges 12. rikeste ifølge Kapitals rikingliste.)

(Anm: Dette skattet Norges utleiekonger. Gallopperende priser, lave renter og gunstige skatteregler har gjort det norske boligmarkedet svært lønnsomt. Her er noen av utleiekongene som gjør det aller best. (…) Dette skattet Norges utleiekonger Gallopperende priser, lave renter og gunstige skatteregler har gjort det norske boligmarkedet svært lønnsomt. Her er noen av utleiekongene som gjør det aller best. E24 har tatt en titt på noen av landets utleiekonger: 1. Ivar Erik Tollefsen (55) Størst av alle på utleiemarkedet er Ivar Erik Tollefsen. Med over 20.000 utleieboliger i Norge, Sverige og Danmark er Tollefsen Norges 12. rikeste ifølge Kapitals rikingliste. Ifølge magasinet har han 12,8 milliarder kroner i formue. I ligningen for 2015 fremstår rikdommen mer moderat. Tollefsen står oppført med 20,7 millioner kroner i inntekt og en formue på 167 millioner kroner. Av dette skattet han rundt 7 millioner kroner. Tollefsens utleieselskap Fredensborg er utrolig lønnsomt. I 2015 hadde selskapet rundt 1,2 milliarder kroner i leieinntekter og en driftsmargin på hele 43 prosent. 1. Ivar Erik Tollefsen (55) (…) Størst av alle på utleiemarkedet er Ivar Erik Tollefsen. (…)  2. Edgar Haugen (51) Som mange av de aller rikeste eiendomsinvestorene investerte Edgar Haugen i eiendom på 90-tallet med ekstremt god timing. Milliardæren eier rundt 750 boliger, som han leier ut gjennom eiendomsselskapet Ragde Eiendom. (…) Haugen har også rundt 600.000 kvadratmeter næringseiendom og er, med en formue på 5,55 milliarder kroner, nr. 32 på Kapitals liste over Norges rikeste. 3. Pål Georg Gundersen (64) (…) Han har en formue på 4,2 milliarder kroner og er nr. 49 på Kapitals liste. (…) 4. Olav Thon (93) I 2013 overførte Olav Thon mesteparten av sin formue, inkludert Olav Thon Eiendomsselskap, til Olav Thon Stiftelsen. Den 93 år gamle bransjeveteranen er derfor ikke selv lenger eier av eiendomsselskapets mange utleieboliger. (…) I 2015 hadde Olav Thon likevel 50,1 millioner kroner i inntekt, 1,82 milliarder kroner i formue og en skatt på 32,7 millioner kroner. (e24.no 14.10.2016).)

- Tulipanfeber (Tulip Fever). (- Alle vil have dem, og det presser priserne i skyhøje niveauer.)

(Anm: 'Tulipanfeber' foregår i 1600-tallets Holland, hvor de eksotiske blomster indtager en helt central rolle i samfundet. Alle vil have dem, og det presser priserne i skyhøje niveauer. (kino.dk 13.7.2017).)

- Eie eller leie — det nye klasseskillet (…) EIEPRESS (…) Å eie egen bolig har blitt selve målet med tilværelsen og et statussymbol.

(Anm: Eie eller leie — det nye klasseskillet (…) EIEPRESS (…) Å eie egen bolig har blitt selve målet med tilværelsen og et statussymbol. Å kjøpe en leilighet handler ikke om å skape seg et hjem, men har i stedet blitt en økonomisk investering som får store utslag om man ikke henger med. (…) Dagens boligmentalitet skaper sosial ulikhet og bidrar til vår tids moderne klasseskille.) (dagbladet.no 4.8.2015).)

- Kjell Inge Røkke tjener tre milliarder hvis han får igjennom «Det store blå». (- Byggeprisen er beregnet til 2,9 milliarder kroner, mens verdien blir beregnet til 7,1 milliarder kroner, viser en beregning flere sentrale økonomer og eiendomsfolk har gjort på basis av planene.)

(Anm: Kjell Inge Røkke tjener tre milliarder hvis han får igjennom «Det store blå». Hvis Kjell Inge Røkke klarer å lose «Store blå» gjennom Bærum kommune, kan han tjene et gigantbeløp, viser ny beregning. Rundt 3,8 milliarder kroner i gevinst venter for Aker-eieren dersom han klarer å lose det omstridte prosjektet gjennom kommunen. Byggeprisen er beregnet til 2,9 milliarder kroner, mens verdien blir beregnet til 7,1 milliarder kroner, viser en beregning flere sentrale økonomer og eiendomsfolk har gjort på basis av planene. (nettavisen.no 31.1.2019).)

- Boliger for 40 mrd. Ivar Tollefsen har uttalt at han «liker å kjøpe leiligheter», og Dagens Næringsliv omtalte nylig hvordan investoren eier leiligheter for over 40 milliarder kroner.

(Anm: Ivar kjøpte boliger for 2,2 mrd. Gårsdagens kjøp er det klart største av de fire i år. Det svenske boligselskapet Heimstaden, hvor investor Ivar Tollefsen (56 i morgen) er suverent største eier, kjøper 678 leiligheter og 47 næringslokaler sentralt i København, skriver Finansavisen. (…) Kjøpet er Heimstadens fjerde i Danmark så langt i år, og totalt har Tollefsen-selskapet kjøpt over 1.350 boliger, garasjeplasser og næringslokaler for over 5,3 milliarder norske kroner. (…) Boliger for 40 mrd. Ivar Tollefsen har uttalt at han «liker å kjøpe leiligheter», og Dagens Næringsliv omtalte nylig hvordan investoren eier leiligheter for over 40 milliarder kroner. (hegnar.no 22.6.2017).)

- Får kontroll over utleieboliger til 3 milliarder. Selvaag Gruppen har kjøpt hele Utleiebolig AS. Ambisjonen er å bli Norges ledende på utleie av nye boliger.

(Anm: Får kontroll over utleieboliger til 3 milliarder. Selvaag Gruppen har kjøpt hele Utleiebolig AS. Ambisjonen er å bli Norges ledende på utleie av nye boliger. (estatenyheter.no 21.1.2019).)

- Eiendomskongen: Her er Ivar Tollefsens norske boligimperium. (- Norges eiendomskonge 13 år senere kårer bladet Kapital Ivar Tollefsen (57) til Norges største eiendomskonge med anslåtte bruttoverdier på 45 milliarder kroner.) (- Han havnet i 2018 på Forbes-listen over norske dollarmilliardærer.)

(Anm: Eiendomskongen: Her er Ivar Tollefsens norske boligimperium. (…) Norges eiendomskonge 13 år senere kårer bladet Kapital Ivar Tollefsen (57) til Norges største eiendomskonge med anslåtte bruttoverdier på 45 milliarder kroner. Han havnet i 2018 på Forbes-listen over norske dollarmilliardærer. Ifølge skattetallene for 2017 er Tollefsen Norges 17. rikeste med en formue på 2,1 milliarder kroner. Tollefsens eiendomsimperium har på disse årene vokst kraftig og ut av Norge, og et springbrett til suksessen var nettopp sykehusporteføljen, som kritikere mente kommunen og staten solgte under markedspris. (nettavisen.no 1.1.2019).)

- Tollefsen kjøper mer i Danmark. Ivar Tollefsens selskap Heimstaden overtar leilighetsprosjekt under oppføring i København.

(Anm: Tollefsen kjøper mer i Danmark. Ivar Tollefsens selskap Heimstaden overtar leilighetsprosjekt under oppføring i København. Ivar Tollefsen har det siste året kjøpt en rekke eiendomsprosjekter i Danmark, og nå er det klart at Tollefsens selskap Heimstaden kan plusse på ytterligere 111 leiligheter i sin portefølje i landet. Prosjektet er beliggende i utviklingsområdet Bryggens Bastion sentralt i den danske hovedstaden og er totalt på 7900 kvadratmeter. Ferdigstillelse er forventet sommeren 2020. LES OGSÅ: Tollefsen kjøper mer tomteareal for utvikling Selger er Bach Gruppen og transaksjonsverdien er 336 millioner danske kroner. Heimstaden opplyser at finansieringen skjer gjennom egne midler og nye lån. (estatenyheter.no 28.1.2019).)

- Thons kongerike. Thons eiendommer tilsvarer 282 utgaver av det kongelige slott.

(Anm: Thons kongerike. Thons eiendommer tilsvarer 282 utgaver av det kongelige slott. Mange har fått æren for å ha «bygget landet». Men noen har bygget mer enn andre. Olav Thon er blant dem som har bygget mest. (…) Meningene om både mannen og verket er mildt sagt delte. De varierer «fra kynisk kapitalist med dårlig smak» til «nasjonsbygger» og «folkehelt». Har han beriket Norge? Skapt liv i gatene og lys i vinduene? Eller har friluftsmannen og fjellgeita Thon stort sett fått oss til å kjøre til Sverige og gå amok på kjøpesentre? (aftenposten.no 11.1.2019).)

– Hobbyutleier kjøpte sin femte leilighet – selv om økonomene spår null boligprisvekst i 2019. (- Her skal han leie ut til studenter.)

(Anm: Hobbyutleier kjøpte sin femte leilighet – selv om økonomene spår null boligprisvekst i 2019. Gerhard Bollmann Leknes lar seg ikke skremme av pessimistiske økonomer. Han sikret seg nylig sin femte leilighet – til 4,5 millioner under opprinnelig takst. Eiendomsinvestor Gerhard Bollmann Leknes betalte syv millioner for en leilighet med takst på 11,5. Her skal han leie ut til studenter. (dn.no 28.12.2018).)

(Anm: - Svært god lønnsomhet selv om boligprisene står stille eller til og med faller. Norges største boligutleier, Ivar Tollefsen, satser på å bli en stor boligutbygger på kort tid. (dn.no 22.9.2016).)

- Statens bank pøste ut millioner til uønsket kunde. Godt hjulpet av flyktningbølgen fikk to menn millionene til å flomme fra banken som låner ut skattepenger. (- Konsulentselskapet BDO med tidligere Økokrim-topp Erling Grimstad i spissen ble leid inn for å granske. Etter noen ukers jobbing var konklusjonen klar: – Gjennom sin intense gransking fant de ut at det var stor sannsynlighet for at Husbanken var utsatt for lånebedrageri, sier Robertsen.)

(Anm: Statens bank pøste ut millioner til uønsket kunde. Godt hjulpet av flyktningbølgen fikk to menn millionene til å flomme fra banken som låner ut skattepenger. Men var de bedragere – eller bare smarte? (…) Da Solberg-regjeringen tok over i 2013, satte de sitt preg ved å legge inn et nytt mål i det årlige tildelingsbrevet: «Husbanken skal stimulere til flere private utleieboliger.» (…) På bankens nettsider står det at «Husbanken skal setje i verk regjeringa sin budstadsosiale politikk».) (nrk.no 26.1.2019).)

– Reelt sett er det gratis å låne penger med dagens rentenivå. (– Sentralbanksjefen med gode prognoser for folk flest i 2019.) (– De forsiktige renteøkningene han regner med å annonsere i de neste årene, er også bare et godt tegn.)

(Anm: Sentralbanksjefen med gode prognoser for folk flest i 2019. Økt rente er et godt tegn for norsk økonomi, ifølge sentralbanksjefen. Utsiktene for norsk økonomi er ifølge sentralbanksjefen meget gode. Til TV 2 sier Øystein Olsen at arbeidsledigheten vil synke, sysselsettingen øker, og det samme vil reallønna. De forsiktige renteøkningene han regner med å annonsere i de neste årene, er også bare et godt tegn. – Reelt sett er det gratis å låne penger med dagens rentenivå. Det at rentene kommer opp nå, er et tegn på at det går bedre i økonomien, sier han. Olsen regner med at han vil øke styringsrenta forsiktig én gang i 2019, to ganger i 2020 og én gang i 2021. Om tre år vil boliglånsrenta ligge på nesten 4 prosent, sier han til TV 2. – Gjennomsnittlig boliglånsrente vil øke fra dagens, nivå som er rundt 2.5 prosent, til nærmere 4, eller 3.7 prosent for å være helt nøyaktig, i henhold til våre anslag, sier Olsen. (aftenposten.no 1.1.2019).)

(Anm: Finanstilsynet (tidligere Kredittilsynet) (mintankesmie.no).)

- Boligbobler (- Dere har et skattesystem som sterkt favoriserer investeringer i boligmarkedet foran produktive investeringer.)

(Anm: Boligbobler (...) Dere har et skattesystem som sterkt favoriserer investeringer i boligmarkedet foran produktive investeringer) (dn.no 11.6.2014).)

(Anm: Slik vil Ap ta boligspekulantene. For å motvirke spekulasjon i boliginvesteringer, vurderer Arbeiderpartiet å utvide kravet om botid for å unngå skatt på gevinst ved boligsalg. (…) I dag må man bo i en bolig minst ett år for å kunne selge den uten å skatte av gevinsten. I forslaget til nytt partiprogram åpner Ap å øke det til to eller tre år, skriver VG. (tv2.no 19.1.2017).)

(Anm: Er boligspekulanter virkelig entreprenører? (dn.no 16.1.2018).)

- Rik på bolig. Forgjeldet eller fattig?

(Anm: Rik på bolig. Forgjeldet eller fattig? Det er spørsmålet i boligmarkedet. En gjennomsnittlig leilighet som kostet fire millioner kroner i fjor, koster innpå fem millioner kroner i år. (dn.no 5.1.2017).)

– Eiendomsbransjen blant de mest ineffektive i verden. Håvard Vasshaug i Bad Monkeys tror datakraft og automatisering vil gi eiendomsbransjen en dramatisk produktivitetsvekst.

(Anm: – Eiendomsbransjen blant de mest ineffektive i verden. Håvard Vasshaug i Bad Monkeys tror datakraft og automatisering vil gi eiendomsbransjen en dramatisk produktivitetsvekst. I forbindelse med Byggtech 2018 ser Estate Play nærmere på hva som skjer i sektoren. Håvard Vasshaug i Bad Monkeys har klare meninger om eiendomsbransjen og dens bruk av data. (estatenyheter.no 23.11.2018).)

- Økte byggekostnader i boligmarkedet.

(Anm: Økte byggekostnader i boligmarkedet. Mikkel Røisland i Røisland & Co mener at økte byggekostnader i boligprosjekter både kan gi dyrere boliger og prosjekter som blir lagt i skuffen. (estatenyheter.no 14.2.2019).)

- Det må bli mindre lønnsomt å bruke pengene på bolig, skriver Maria Reinertsen. Det er alltid en boligprisrekord.

(Anm: Det må bli mindre lønnsomt å bruke pengene på bolig, skriver Maria Reinertsen. Det er alltid en boligprisrekord. Men tenk om det bare er å kaste seg på, at vi kan låne til pipa for alltid? (morgenbladet.no 9.9.2016).)

- Enorme forskjeller i andelen boliger «folk flest» har råd til. I Oslo-området er det nesten ingen boliger for «folk flest». (- Analyseselskapet Eiendomsverdi og Eiendom Norge har utarbeidet «sykepleierindeksen», som er en prosentvis oversikt over hvor mange boliger en nyutdannet sykepleier og en erfaren sykepleier kan kjøpe i 16 av de største byområdene i Norge.) (- Det er grunn til bekymring når mennesker som man er avhengig av i samfunnsmaskineriet ikke har råd til å etablere seg, sier Christian Vammervold Dreyer, administrerende direktør i Eiendom Norge.)

(Anm: Enorme forskjeller i andelen boliger «folk flest» har råd til. I Oslo-området er det nesten ingen boliger for «folk flest». I Telemark og på Sørlandet er det helt annerledes. Sjekk hvor de med gjennomsnittsinntekt kan få kjøpt bolig. – Dette viser viktigheten av å dempe boligprisveksten. Det er grunn til bekymring når mennesker som man er avhengig av i samfunnsmaskineriet ikke har råd til å etablere seg, sier Christian Vammervold Dreyer, administrerende direktør i Eiendom Norge. Analyseselskapet Eiendomsverdi og Eiendom Norge har utarbeidet «sykepleierindeksen», som er en prosentvis oversikt over hvor mange boliger en nyutdannet sykepleier og en erfaren sykepleier kan kjøpe i 16 av de største byområdene i Norge. I Oslo, Follo, Asker og Bærum er det nesten ingen boliger å kjøpe for nyutdannede, mens bare hver 20. bolig er tilgjengelig for erfarne. Også i de andre større byene og i småbyene på Østlandet er utvalget begrenset, men i Kristiansand, Porsgrunn og Skien kan «folk flest» nærmest velge og vrake. (e24.no 3.11.2018).)

- Den som antagelig har vært nærmest en god forklaring på hvorfor norske kvinner har begynt å få færre barn, er likevel Bård Tufte Johansen, i fredagens «Nytt på nytt» på NRK. Der pekte han på telling av soverom som den viktigste faktoren for familier som skal beslutte om de skal få flere barn eller ikke. Familieboliger er blitt fryktelig dyre, spesielt i de store byene, med Oslo på topp.

(Anm: Bård Tufte Johansen bør bli boligminister. Det måtte en komiker til for å avdekke bakgrunnen for de sviktende fødselstallene. I etterkant av statsminister Erna Solbergs nyttårstale, hvor et av poengene var at norske kvinner må føde flere barn, har vi hatt en mangslungen debatt om mulige løsninger. Alt fra at alle barn er ulønnsomme og at vi bør belønne kvinner som ikke får barn, til mulige initiativer fra regjeringen for at studenter skal få flere barn. Sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen i Eika Gruppen mener for eksempel at vi bør prøve å få flere kvinner til å flytte til landsbygda, fordi kvinner der får flere barn. (…) Den som antagelig har vært nærmest en god forklaring på hvorfor norske kvinner har begynt å få færre barn, er likevel Bård Tufte Johansen, i fredagens «Nytt på nytt» på NRK. Der pekte han på telling av soverom som den viktigste faktoren for familier som skal beslutte om de skal få flere barn eller ikke. Familieboliger er blitt fryktelig dyre, spesielt i de store byene, med Oslo på topp. (…) I løpet av de ti siste årene har de norske boligprisene steget med 82 prosent, og boligprisene i Oslo har steget med hele 121 prosent. (…) At unge familier velger å få færre barn når de føler at de ikke har plass nok, og heller ikke forstår hvordan de skal få råd til å skaffe seg det, er ikke rart. (dn.no 15.1.2019).)

- Venter solid boligprisvekst i Oslo. (- Vi tror 2019 blir et godt boligår med høy omsetning og god prisvekst, sier adm. direktør i Eiendom Norge, Christian V. Dreyer til Finansavisen.)

(Anm: Venter solid boligprisvekst i Oslo. - Fjorårets rekordomsetning av boliger tegner for at 2019 blir et godt boligår, sier Christian V. Dreyer i Eiendom Norge. (…) Vi tror 2019 blir et godt boligår med høy omsetning og god prisvekst, sier adm. direktør i Eiendom Norge, Christian V. Dreyer til Finansavisen. (…) Venter fem prosent prisvekst i Oslo Eiendom Norge venter ifølge avisen en prisvekst på 3,0 prosent for boligprisene i Norge, og 5,0 prosent prisvekst for boliger i Oslo i 2019. (dagbladet.no 6.1.2019).)

- Vidar fikk prissjokk - husleia øker med 55 prosent: - Dette var verdens verste julegave.

(Anm: Vidar fikk prissjokk - husleia øker med 55 prosent: - Dette var verdens verste julegave. (pluss.nettavisen.no 23.12.2018).)

(Anm: FAKTA OM BOLIG. Prisstigning for brukte boliger siste ti år (ssb.no).)

- Denne roboten kan gi lavere boligpriser. En robot som skal utføre arbeidsoppgaver på byggeplassen er under utvikling. Det kan på sikt gi lavere bygge- og boligpriser.

(Anm: Denne roboten kan gi lavere boligpriser. En robot som skal utføre arbeidsoppgaver på byggeplassen er under utvikling. Det kan på sikt gi lavere bygge- og boligpriser. KJØRER RUNDT: Denne roboten, som er laget av Scaled Robotics, skal utføre flere oppgaver ved byggeplassen. (…) – Roboten bruker kameraer og sensorer til å scanne byggeplassen, og sammenligner det den finner med det vi har tenkt til å bygge, altså 3D-modellen, sier Lars Petter Fritzsønn, som er prosjektdirektør i Bjørvika for AF Gruppen. Her bygges det for tiden over tusen nye boliger i partnerskap med OSU. (…) – Ingen tvil om at teknologen vil overta I tillegg til at roboten skal være i stand til utføre kvalitetskontroll, jobber AF Gruppen mer langsiktig med å også implementere andre funksjoner. Det innebærer en plan om å teste 2D-printing, som skal gjøre at roboten for eksempel kan merke opp hvor en vegg skal stå. (tv2.no 2.12.2018).)

- Utleiekonge vil bygge 4000 leiligheter. (- Ivar Tollefsen.) (- Bader i penger ) (- Han er ifølge Kapital god for nesten 20 milliarder kroner og er i år også kommet på Forbes-listen over dollarmilliardærer.) (- Han er ifølge Kapital god for nesten 20 milliarder kroner og er i år også kommet på Forbes-listen over dollarmilliardærer.)

(Anm: Ivar Tollefsen. Utleiekonge vil bygge 4000 leiligheter. Ivar Tollefsen og Tollef Svenkerud har ambisjoner om å bli en av Norges ledende boligutviklere. (Finansavisen): Ivar Tollefsen og Tollef Svenkerud har storstilte planer for boligutvikling for salg gjennom selskapet Fredensborg Bolig, som de eier fifty–fifty. Ivar Tollefsen er kjent som den store boligutleieren i Skandinavia gjennom selskapene Fredensborg og Heimstaden. 4000 leiligheter - Vi har nå 33 prosjekter under utvikling som inneholder cirka 4000 leiligheter, sier Svenkerud til Finansavisen. Prosjektene befinner seg i hovedsak Oslo og Akershus, samt Trondheim. De har nå fem prosjekter under bygging med rundt 220 leiligheter. Ifølge Finansavisen ser de for seg å ha 500 boliger under bygging neste år. Svenkerud tror at omsetningen av både brukte og nye boliger vil holde seg bra oppe. (…) Bader i penger Ivar Tollefsen er kjent som eiendomsinvestor, rallyfører, skiløper og fjellklatrer. Han er ifølge Kapital god for nesten 20 milliarder kroner og er i år også kommet på Forbes-listen over dollarmilliardærer. (dagbladet.no 12.11.2018).)

(Anm: Tollefsen klar for Tyskland-raid Ivar Tollefsens Heimstaden tjente over 1,7 milliarder i første halvår. Ivar Tollefsens Heimstaden forbereder seg på nye eiendomskjøp i Tyskland. (estatenyheter.no 23.8.2018).)

- Skal kjøpe eiendom for milliarder. Ilija Batljans eiendomsselskap SBB i Norden AB vil øke eiendomsporteføljen fra 25 til 40 milliarder svenske kroner.de neste fem årene. (- Ilija Batljans har store vekstambisjoner for sitt SBB i Norden AB.)

(Anm: Skal kjøpe eiendom for milliarder (+). Ilija Batljans eiendomsselskap SBB i Norden AB vil øke eiendomsporteføljen fra 25 til 40 milliarder svenske kroner.de neste fem årene. Selskapet har allerede eiendom i Norge for 7,16 milliarder norske kroner. Ilija Batljans har store vekstambisjoner for sitt SBB i Norden AB. (estatenyheter.no 10.12.2018).)

- De lave rentene de siste årene har sørget for en nedgang i de totale bokostnadene for boligeiere. Leietakere opplever det motsatte. (- Omtrent tre av fire norske husholdninger eier boligen sin, og i snitt betalte boligeiere på landsbasis 29.000 kroner i renter på boliglån i 2018.) (- Leietakere som betalte i snitt 70.000 kroner i husleie i 2012, betalte 77.000 kroner i 2018.)

(Anm: Nedgang i bokostnader: Bokostnadene har krympet - men ikke for denne gruppen. De lave rentene de siste årene har sørget for en nedgang i de totale bokostnadene for boligeiere. Leietakere opplever det motsatte. Samtidig stiger boliggjelda. (…) Omtrent tre av fire norske husholdninger eier boligen sin, og i snitt betalte boligeiere på landsbasis 29.000 kroner i renter på boliglån i 2018. (…) Dyrt å leie Én av fire norske husholdninger leier boligen de bor i og i motsetning til eiere har leietakere opplevd en økning i sine totale bokostnader de siste årene. Økning i husleiene er årsaken. Leietakere som betalte i snitt 70.000 kroner i husleie i 2012, betalte 77.000 kroner i 2018. (dinside.no 28.11.2018).)

- Nesten én fjerdedel vil slite med høyere rentekostnader. 22 prosent av nordmenn vil slite med en renteøkning på ett prosentpoeng, ifølge en ny undersøkelse.

(Anm: Nesten én fjerdedel vil slite med høyere rentekostnader. 22 prosent av nordmenn vil slite med en renteøkning på ett prosentpoeng, ifølge en ny undersøkelse. I september hevet Norges Bank styringsrenten med 0,25 prosentpoeng til 0,75 prosent. Dette skjedde etter at sentralbanken hadde holdt renten på rekordlave 0,5 prosent siden mars 2016, og renten hadde ikke blitt hevet siden 2011. Like etter fulgte bankene med å heve boliglånsrenteneén etter én. Følger Norges Bank sine egne prognoser vil styringsrenten heves til sammen fire ganger de neste to årene, og dersom bankene følger etter vil det bety strammere økonomi for mange nordmenn. Les også: (+) Hva hadde du gjort om Øystein Olsen hevet renten til over 10 prosent? (e24.no 5.12.2018).)

- SSB: Enslige forsørgere og aleneboende mest tynget av boutgifter. Husholdninger som leier betalte i snitt 70 000 i husleie i 2012, mot 77 000 i 2018. Leiemarkedsundersøkelsen viser også en økning i husleie i perioden. Økningen er størst i spredtbygde strøk og i de store byene.

(Anm: Nedgang i renteutgifter, men økende boliggjeld. (…) Nedgang i total bokostnad for eiere, økning for leiere. Omtrent tre av fire norske husholdninger eier boligen sin. De siste årene har vært en periode med svært lave rentesatser. Tallene fra Levekårsundersøkelsen viser at eieres totale bokostnad har gått ned, og at en stor del av nedgangen skyldes en nedgang i renteutgifter. I snitt betalte boligeiere på landsbasis 40 000 kroner i renter på boliglån i 2012, mot 29 000 i 2018. Nedgangen har vært noe svakere i de store byene. (…) Enslige forsørgere og aleneboende mest tynget av boutgifter. Husholdninger som leier betalte i snitt 70 000 i husleie i 2012, mot 77 000 i 2018. Leiemarkedsundersøkelsen viser også en økning i husleie i perioden. Økningen er størst i spredtbygde strøk og i de store byene. (ssb.no 28.11.2018).)

- Enorme forskjeller i andelen boliger «folk flest» har råd til. I Oslo-området er det nesten ingen boliger for «folk flest». (- Analyseselskapet Eiendomsverdi og Eiendom Norge har utarbeidet «sykepleierindeksen», som er en prosentvis oversikt over hvor mange boliger en nyutdannet sykepleier og en erfaren sykepleier kan kjøpe i 16 av de største byområdene i Norge.) (- Det er grunn til bekymring når mennesker som man er avhengig av i samfunnsmaskineriet ikke har råd til å etablere seg, sier Christian Vammervold Dreyer, administrerende direktør i Eiendom Norge.)

(Anm: Enorme forskjeller i andelen boliger «folk flest» har råd til. I Oslo-området er det nesten ingen boliger for «folk flest». I Telemark og på Sørlandet er det helt annerledes. Sjekk hvor de med gjennomsnittsinntekt kan få kjøpt bolig. – Dette viser viktigheten av å dempe boligprisveksten. Det er grunn til bekymring når mennesker som man er avhengig av i samfunnsmaskineriet ikke har råd til å etablere seg, sier Christian Vammervold Dreyer, administrerende direktør i Eiendom Norge. Analyseselskapet Eiendomsverdi og Eiendom Norge har utarbeidet «sykepleierindeksen», som er en prosentvis oversikt over hvor mange boliger en nyutdannet sykepleier og en erfaren sykepleier kan kjøpe i 16 av de største byområdene i Norge. I Oslo, Follo, Asker og Bærum er det nesten ingen boliger å kjøpe for nyutdannede, mens bare hver 20. bolig er tilgjengelig for erfarne. Også i de andre større byene og i småbyene på Østlandet er utvalget begrenset, men i Kristiansand, Porsgrunn og Skien kan «folk flest» nærmest velge og vrake. (e24.no 3.11.2018).)

- LEIEBOERFORENINGEN: – DRAMATISK FOR SVÆRT MANGE. Plutselig ble husleien til Ingers pleietrengende sønn nesten doblet av kommunen. (- Med kabel-tv og utgifter til middag som serveres i boligen, er den månedlige regningen fra kommunen 13.479 kroner. – Tidligere betalte vi 7.300 kroner med middag og kabel-tv, forteller Høier-Nordby.)

(Anm: LEIEBOERFORENINGEN: – DRAMATISK FOR SVÆRT MANGE. Plutselig ble husleien til Ingers pleietrengende sønn nesten doblet av kommunen. Inger Høier-Nordby må bruke av oppsparte midler hver måned etter at Oslo kommune satte opp leien i leiligheten der sønnen bor. Høier-Nordby er verge for sønnen, som bor i en bolig for folk med store behov for praktisk bistand og omsorgstjenester. Leiligheten ligger i bydel Østensjø i Oslo. I mai fikk Høier-Nordby et brev fra bydelen hvor det står at husleien vil bli regulert til gjengs leie fra 1. august. Den nye leien oppgis til 11.580 kroner. Med kabel-tv og utgifter til middag som serveres i boligen, er den månedlige regningen fra kommunen 13.479 kroner. – Tidligere betalte vi 7.300 kroner med middag og kabel-tv, forteller Høier-Nordby. (…) Reagerer kraftig ​Anne Hanshus er verge for sin psykisk utviklingshemmede søster, som bor i en annen leilighet i samme leilighetskompleks som Høier-Nordbys sønn. Som verge er det hun som styrer sin søsters økonomi. Hun er svært kritisk til kommunens fremgangsmåte overfor beboerne. (tv2.no 15.12.2018).)

(Anm: Diskriminering, feilmedisineringer hos mennesker med utviklingshemming og utfordrende atferd (psykofarmaka; antidepressiva, antipsykotika, sovemedisiner) etc. (mintankesmie.no).)

- Slik tjente de seg rike på barnevern og omsorg. En tidligere lærer og en tidligere hockeyspiller har lagt seg opp en formue på flere titalls millioner på privat omsorg og barnevern. Samtidig ble beboere og personal avspist med smuler, hevder flere som har jobbet der. LEIER SINE EGNE BOLIGER: Dette er én av minst 15 boliger Heimta leier fra personer med ledende stillinger i selskapet. (- 16 millioner i leie på tre år.) (- Han understreker at leieforholdet var basert på markedsmessige vilkår.)

(Anm: Slik tjente de seg rike på barnevern og omsorg. En tidligere lærer og en tidligere hockeyspiller har lagt seg opp en formue på flere titalls millioner på privat omsorg og barnevern. Samtidig ble beboere og personal avspist med smuler, hevder flere som har jobbet der. LEIER SINE EGNE BOLIGER: Dette er én av minst 15 boliger Heimta leier fra personer med ledende stillinger i selskapet. For ti år siden la den tidligere hockeyspilleren Truls Navestad skøytene på hylla og startet sitt eget omsorgsfirma, Heimta AS. Den gang hadde han en inntekt på 250 000 kroner og en formue på null. I dag er hockeyspilleren fra Fredrikstad daglig leder i ett av de største omsorgsselskapene i Norge. I 2017 hadde han en inntekt på elleve millioner kroner og en formue på 47 millioner. Pengene stammer fra kommuner som kjøper private botilbud til barnevernsbarn, og til personer med psykiske lidelser, utviklingshemming eller rusproblematikk. - Jeg mener at det offentlige har fått god ressursutnyttelse av de midlene de har benyttet hos oss, skriver Navestad i en e-post til Dagbladet. Leide eiendom av seg selv Formuen på 47 millioner har Navestad delvis bygd opp ved å drive eiendomsselskap ved siden av omsorgsselskapet. Flere av boligene Heimta bruker, leies inn fra Navestads eiendomsselskap Trosvik Eiendom AS. (…) 16 millioner i leie på tre år I 2014 kjøpte svenske Solhagagruppen Heimta fra Navestad. Før overtakelsen, skilte Navestad ut eiendommene Heimta eide, slik at han fortsatte å eie dem gjennom eiendomsfirmaet Trosvik Eiendom. - Solhagagruppen ønsket å kjøpe driften, ikke eiendommene. Derfor ble eiendommene og driften separert i forkant. Ettersom eiendommene var viktig for selskapet, var det en forutsetning at eiendommene ble leid ut til Heimta, skriver Navestad. Han understreker at leieforholdet var basert på markedsmessige vilkår. Ifølge Heimtas regnskaper, har Trosvik Eiendom fått inn over 16 millioner i leieinntekter fra Heimta i årene 2015-2017. Det går ikke fram av regnskapene fra tidligere år hvor mye Heimta betalte i leie til Trosvik Eiendom for de andre boligene selskapet eide da. (dagbladet.no 21.12.2018).)

- Mobile hjem (husvogn, trailerhus etc.) representerer den største sektoren av ikke-subsidierte rimelige boliger i USA, hjem til 22 millioner amerikanere med en gjennomsnittlig årlig inntekt på mindre enn 30.000 dollar.

(Anm: Mobile homes represent the largest sector of non-subsidized affordable housing in the United States, home to 22 million Americans with a median annual income of less than $30,000. In New York, according to the state, there are now nearly 70,300 trailers across more than 1,900 parks. (…) But increasingly, residents are challenging their corporate owners. “The first initial pivot we try to make is, you’re not alone,” says Kevin Borden, an organizer with Manufactured Housing Action, a national nonprofit that helps tenants like Sheedy form associations. “This is a trend. It’s happening everywhere.” Last year MHAction helped secure rent stabilization for some parks in Humboldt County, California. (time.com 30.11.2018).)

(Anm: Befolkningen øker raskere enn boligbyggingen: Frykter Oslo-prisene skal videre opp. Om et knapt tiår skal hovedstaden huse rundt 800.000 mennesker. Skal man unngå at det fører til enda høyere boligpriser, er byrådet nødt til å handle nå, mener Boligprodusentenes forening... (e24.no 22.1.2017).)

(Anm: Merker økt interesse for minileiligheter med skyhøye kvadratmeterpriser. De færreste blir boende mer enn to år på de få, kostbare kvadratmeterne. Kredittsjef fraråder unge førstegangskjøpere å legge all egenkapital i en leilighet de fort vil vokse ut av.  (dn.no 5.12.2018).)

– Ingress: – Utviklingen i bolig­markedet nå er stabil og sunn. «Sunt», men litt treigere boligmarked i oktober. (- Stavanger-utviklinga i pris er den beste på lenge, ifølge Christian V. Dreyer og Eiendom Norge. –Det er den beste oktobermåneden vi har hatt siden oljenedturen i 2013, sier Dreyer.)

(Anm: Ingress: – Utviklingen i bolig­markedet nå er stabil og sunn. Sank med 0,6 prosent i oktober. «Sunt», men litt treigere boligmarked i oktober. Forsiktig prisoppgang i Oslo og nedgang i de andre store byene. Boligprisutviklinga har nå vært nesten flat i tre måneder. – Utviklingen i boligmarkedet nå er stabil og sunn, sier Christian V. Dreyer, direktør i Eiendom Norge. Samla sank boligprisene med 0,6 prosent i oktober, var fasiten da bransjeorganisasjonen for norske eiendomsmeglingsforetak, Eiendom Norge, la fram talla for oktober. Korrigert for sesongvariasjoner var prisene uendra. (…) Stavanger-utviklinga i pris er den beste på lenge, ifølge Christian V. Dreyer og Eiendom Norge. – Det er den beste oktobermåneden vi har hatt siden oljenedturen i 2013, sier Dreyer. (nrk.no 5.11.2018).)

- LEIEBOERFORENINGEN: – DRAMATISK FOR SVÆRT MANGE. Plutselig ble husleien til Ingers pleietrengende sønn nesten doblet av kommunen. (- Med kabel-tv og utgifter til middag som serveres i boligen, er den månedlige regningen fra kommunen 13.479 kroner. – Tidligere betalte vi 7.300 kroner med middag og kabel-tv, forteller Høier-Nordby.)

(Anm: LEIEBOERFORENINGEN: – DRAMATISK FOR SVÆRT MANGE. Plutselig ble husleien til Ingers pleietrengende sønn nesten doblet av kommunen. Inger Høier-Nordby må bruke av oppsparte midler hver måned etter at Oslo kommune satte opp leien i leiligheten der sønnen bor. Høier-Nordby er verge for sønnen, som bor i en bolig for folk med store behov for praktisk bistand og omsorgstjenester. Leiligheten ligger i bydel Østensjø i Oslo. I mai fikk Høier-Nordby et brev fra bydelen hvor det står at husleien vil bli regulert til gjengs leie fra 1. august. Den nye leien oppgis til 11.580 kroner. Med kabel-tv og utgifter til middag som serveres i boligen, er den månedlige regningen fra kommunen 13.479 kroner. – Tidligere betalte vi 7.300 kroner med middag og kabel-tv, forteller Høier-Nordby. (…) Reagerer kraftig ​Anne Hanshus er verge for sin psykisk utviklingshemmede søster, som bor i en annen leilighet i samme leilighetskompleks som Høier-Nordbys sønn. Som verge er det hun som styrer sin søsters økonomi. Hun er svært kritisk til kommunens fremgangsmåte overfor beboerne. (tv2.no 15.12.2018).)

(Anm: Diskriminering, feilmedisineringer hos mennesker med utviklingshemming og utfordrende atferd (psykofarmaka; antidepressiva, antipsykotika, sovemedisiner) etc. (mintankesmie.no).)

- Slik tjente de seg rike på barnevern og omsorg. En tidligere lærer og en tidligere hockeyspiller har lagt seg opp en formue på flere titalls millioner på privat omsorg og barnevern. Samtidig ble beboere og personal avspist med smuler, hevder flere som har jobbet der. LEIER SINE EGNE BOLIGER: Dette er én av minst 15 boliger Heimta leier fra personer med ledende stillinger i selskapet. (- 16 millioner i leie på tre år.) (- Han understreker at leieforholdet var basert på markedsmessige vilkår.)

(Anm: Slik tjente de seg rike på barnevern og omsorg. En tidligere lærer og en tidligere hockeyspiller har lagt seg opp en formue på flere titalls millioner på privat omsorg og barnevern. Samtidig ble beboere og personal avspist med smuler, hevder flere som har jobbet der. LEIER SINE EGNE BOLIGER: Dette er én av minst 15 boliger Heimta leier fra personer med ledende stillinger i selskapet. For ti år siden la den tidligere hockeyspilleren Truls Navestad skøytene på hylla og startet sitt eget omsorgsfirma, Heimta AS. Den gang hadde han en inntekt på 250 000 kroner og en formue på null. I dag er hockeyspilleren fra Fredrikstad daglig leder i ett av de største omsorgsselskapene i Norge. I 2017 hadde han en inntekt på elleve millioner kroner og en formue på 47 millioner. Pengene stammer fra kommuner som kjøper private botilbud til barnevernsbarn, og til personer med psykiske lidelser, utviklingshemming eller rusproblematikk. - Jeg mener at det offentlige har fått god ressursutnyttelse av de midlene de har benyttet hos oss, skriver Navestad i en e-post til Dagbladet. Leide eiendom av seg selv Formuen på 47 millioner har Navestad delvis bygd opp ved å drive eiendomsselskap ved siden av omsorgsselskapet. Flere av boligene Heimta bruker, leies inn fra Navestads eiendomsselskap Trosvik Eiendom AS. (…) 16 millioner i leie på tre år I 2014 kjøpte svenske Solhagagruppen Heimta fra Navestad. Før overtakelsen, skilte Navestad ut eiendommene Heimta eide, slik at han fortsatte å eie dem gjennom eiendomsfirmaet Trosvik Eiendom. - Solhagagruppen ønsket å kjøpe driften, ikke eiendommene. Derfor ble eiendommene og driften separert i forkant. Ettersom eiendommene var viktig for selskapet, var det en forutsetning at eiendommene ble leid ut til Heimta, skriver Navestad. Han understreker at leieforholdet var basert på markedsmessige vilkår. Ifølge Heimtas regnskaper, har Trosvik Eiendom fått inn over 16 millioner i leieinntekter fra Heimta i årene 2015-2017. Det går ikke fram av regnskapene fra tidligere år hvor mye Heimta betalte i leie til Trosvik Eiendom for de andre boligene selskapet eide da. (dagbladet.no 21.12.2018).)

- Ap vil satse mer på bolig. Arbeiderpartiet mener det er et offentlig ansvar at alle skal ha et godt sted å bo av god kvalitet.

(Anm: Ap vil satse mer på bolig. Arbeiderpartiet mener det er et offentlig ansvar at alle skal ha et godt sted å bo av god kvalitet. Og fremmet en rekke boligtiltak da statsbudsjettet ble behandlet fredag. – Et eget sted å bo til en overkommelig pris er avgjørende for å kunne leve et selvstendig og godt liv. Arbeiderpartiet mener så mange som mulig skal eie sin egen bolig og den skal være av god kvalitet, sier Aps boligpolitiske talskvinne, Siri Gåsemyr Staalesen til Dagsavisen. Hun er også medlem av kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget. – Forskjellen mellom å eie og å leie egen bolig er i ferd med å bli en av de største ulikhetsfaktorene i samfunnet. Med dagens boligpriser sliter førstegangskjøpere med å komme seg inn på boligmarkedet og kjøpe sin egen bolig. De som har råd kjøper seg tidligere bolig enn før og BSU er en god ordning for dem som har god økonomi og penger til overs, men fungerer ikke for å løse boligbehovet for alle unge, sa hun fra Stortingets talestol fredag. Les også: Vil la leiere få eie(dagsavisen.no 14.12.2018).)

- Boligmarkedet er lukket land for unge uden opsparing. (- Dermed er boligmarkedet lukket land for ca. 730.000 yngre danskere, og den manglende opsparing kan få store konsekvenser for deres økonomiske manøvremuligheder senere i livet.)

(Anm: Boligmarkedet er lukket land for unge uden opsparing. Manglende opsparing i de unge år kan få store konsekvenser for ens økonomiske manøvremuligheder senere i livet. 44 pct. af danskerne under 40 år har ingen opsparing, viser en ny undersøgelse, som Epinion har foretaget for Nordea. Dermed er boligmarkedet lukket land for ca. 730.000 yngre danskere, og den manglende opsparing kan få store konsekvenser for deres økonomiske manøvremuligheder senere i livet. »Konsekvenserne er livsbegrænsende. Der er et meget højt niveau af yngre mennesker uden økonomisk polstring. Det er faktisk uden sidestykke, hvis vi sammenligner med de øvrige nordiske lande,« sige... (jyllands-posten.dk 17.11.2018).)

- Norge trenger ikke høyere rente nå. Høy gjeld i mange hjem gjør at renteøkning biter mer enn før.

(Anm: Kari Due-Andresen Kari Due-Andresen, sjeføkonom i Handelsbanken Capital Markets. Norge trenger ikke høyere rente nå. Høy gjeld i mange hjem gjør at renteøkning biter mer enn før. Norges Bank må unngå renteøkninger som svekker økonomien. (dn.no 5.12.2018).)

- Gikk sammen om å kutte boligprisen. (- Samarbeid om boligbygging gir kostnadskutt. I et stort prosjekt i Oslo har Veidekke med partnere fått ned byggekostnadene rundt 20 prosent.)

(Anm: Gikk sammen om å kutte boligprisen. Samarbeid om boligbygging gir kostnadskutt. I et stort prosjekt i Oslo har Veidekke med partnere fått ned byggekostnadene rundt 20 prosent. Det gir håp for sykepleiere. opper i Obos og Veidekke går langs Ulvenveien ved Økern i Oslo. Om to år skal 342 leiligheter være ferdigstilt i området. – Her får også enslige sykepleiere råd til å kjøpe leiligheter. I siste trinn vil toroms leiligheter på mellom 40 og 45 kvadratmeter gå for mellom 2,4 og 2,5 millioner kroner. Nesten alle 100 toroms leiligheter er solgt, sier Obos-sjef Daniel K. Siraj. (dn.no 4.11.2018).)

- Obos-leilighet selges for 95 millioner kroner.

(Anm: Obos-leilighet selges for 95 millioner kroner. I et nytt boligprosjekt på Majorstuen i Oslo koster den største leiligheten 95 millioner kroner, noe Obos-sjefen mener er billig for 380 kvadratmeter. Obos-prosjektet på Majorstuen i Oslo skal bestå av i alt 329 selveierleiligheter. Dette er en illustrasjon av hvordan det kan bli seende ut. Leiligheten som er priset til 95 millioner ligger i toppetasjen. (dn.no 10.12.2018).)

- Gigantgevinst for Stang - tjener 27 mill. på boligsalg. (- I 2006 ga Fabian Stang 8,3 millioner for leiligheten i Kruses gate på Frogner i Oslo som var på 180 kvadratmeter.)

(Anm: Gigantgevinst for Stang - tjener 27 mill. på boligsalg. Fabian Stang har solgt leilighet på Oslo vest med gigantgevinst. (Finansavisen:) I 2006 ga Fabian Stang 8,3 millioner for leiligheten i Kruses gate på Frogner i Oslo som var på 180 kvadratmeter. Nå har han solgt den for den nette sum av 35 millioner kroner, skriver Finansavisen. (hegnar.no 13.4.2018).)

(Anm: Dobler prisen på Frogner-leilighet etter tre år. (hegnar.no 25.4.2018).)

– Fabian Stang raser mot OBOS: - Skal ikke selge leilighet til 100 millioner.

(Anm: Fabian Stang raser mot OBOS: - Skal ikke selge leilighet til 100 millioner. Fabian Stang (H) mener OBOS´ siste satsing er feilslått. Mandag ble det kjent at OBOS skal selge luksusleiligheter på Majorstuen i Oslo. Den dyreste leiligheten er priset til 95 millioner. Det får tidligere ordfører i Oslo, Fabian Stang (H), til å rase: - Når OBOS nå legger ut en leilighet på 400 kvadratmeter til nær 100 millioner, har selskapet totalt forlatt sin oppgave som sosialutbygger, som vi politikere har lagt til grunn at de var skapt for, sier Stang til Nettavisen. Les også: OBOS-leilighet til salgs for 95 millioner (nettavisen.no 11.12.2018).)

- Så mye må du tjene for å få lån til en Obos-leilighet. Enslige boligsøkere i Oslo er i realiteten sjanseløse på å kjøpe gjennomsnittsboligen.

(Anm: Så mye må du tjene for å få lån til en Obos-leilighet. Enslige boligsøkere i Oslo er i realiteten sjanseløse på å kjøpe gjennomsnittsboligen. Obos la onsdag frem sin seneste prisstatistikk, som viser at deres gjennomsnittsbolig koster ca. 60 000 kroner kvadratmeteren, inklusive fellesgjeld. Det betyr eksempelvis 4,2 millioner kroner for en 3-romsleilighet på 70 kvadratmeter. (nettavisen.no 3.1.2019).)

- Leieprisene skal opp 10 til 15 prosent i sentrum.

(Anm: Leieprisene skal opp 10 til 15 prosent i sentrum. DNB Næringsmegling melder om utleiers marked i Oslo sentrum og forventer en videre vekst i leieprisene på 10 til 15 prosent innen utgangen av 2020. (estatenyheter.no 5.11.2018).)

- Norges Bank lar renten være uendret. (- BALANSERER BOLIGMARKEDET: – Norges Bank bekrefter folks forventninger når styringsrenten i dag holdes uendret.) (- Forutsigbare lånekostnader er en viktig premiss for balansen i boligmarkedet, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.)

(Anm: Norges Bank lar renten være uendret. Sentralbanksjef Øystein Olsen holder renten uendret, men kommer med en liten endring i rentebanen i pengepolitisk rapport, som tilsier en litt langsommere renteoppgang. (…) Slik begrunner Norges Bank rentebeslutningen i en pressemelding: – Oppgangen i norsk økonomi ser ut til å fortsette. (…) Den underliggende prisveksten er nær inflasjonsmålet på 2 prosent. September-analyse av renteoppgang SSB: Økt lønnsvekst og høyere rente (…) Norges Bank lar renten være uendret på 0,75 prosent, men signaliserer et nytt rentehopp i mars. (…) BALANSERER BOLIGMARKEDET: – Norges Bank bekrefter folks forventninger når styringsrenten i dag holdes uendret. Forutsigbare lånekostnader er en viktig premiss for balansen i boligmarkedet, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving. (nrk.no 13.12.2018).)

– Trur boligprisane aukar. Sentralbanksjef Øystein Olsen er uroa for kva konsekvensar kraftige endringar i verdsøkonomien kan føre med seg. (- Han meiner vi er i ferd med å gå inn for ei mjuk landing i marknaden.)

(Anm: – Trur boligprisane aukar. Sentralbanksjef Øystein Olsen er uroa for kva konsekvensar kraftige endringar i verdsøkonomien kan føre med seg. Men for nordmenn flest kan det gå mot økonomisk lysare tider. (…) Framleis auke i bustadprisane Sentralbanksjefen har tidlegare vore uroa for bustadprisane, og kva konsekvensar dei kan få for norsk økonomi. Seinast for eitt år sidan frykta Olsen at eit fall i bustadprisane skulle føre til at planane for heving av rentene. Men også på bustadmarknaden meiner han at han ser positive signal. Han meiner vi er i ferd med å gå inn for ei mjuk landing i marknaden. (nrk.no 23.12.2018).)

(Anm: Øystein Olsen. SENTRALBANKSJEF (aftenposten.no 25.12.2018).)

- DNB Eiendom-sjef frykter boligmangel i Oslo om to år. – Kan risikere å få 2016-tilstander på nytt, sier nybyggsjef Jørn Are Skjelvan i DNB Eiendom.

(Anm: DNB Eiendom-sjef frykter boligmangel i Oslo om to år. – Kan risikere å få 2016-tilstander på nytt, sier nybyggsjef Jørn Are Skjelvan i DNB Eiendom. DNB Eiendom venter et marked med for få boliger i Oslo i 2020 dersom det fremover ikke bygges mer enn det allerede gjør, ifølge en fersk rapport fra eiendomsmeglerselskapet. Den viser blant annet til at befolkningsveksten nå er stor og at den kommer til å øke fremover. (dn.no 2.11.2018).)

- Færre boliger, mer næringsareal. I 3. kvartal 2018 ble det gitt igangsettingstillatelse til 8 100 boliger. Det er 4 prosent færre boliger enn i samme kvartal i 2017.

(Anm: Færre boliger, mer næringsareal. I 3. kvartal 2018 ble det gitt igangsettingstillatelse til 8 100 boliger. Det er 4 prosent færre boliger enn i samme kvartal i 2017. Samtidig ble det gitt tillatelse til å bygge mer næringsareal. (ssb.no 5.11.2018).)

- Sjeføkonom: – Dagens boligmarked er det farligste jeg har sett i mitt liv. (- Tror vi bygger for mye. Andreassen har ikke noe klart svar på når boligprisene kommer til å begynne å falle.) (– Hvorfor er jeg helt overbevist om at alle andre tar feil? Jeg er ikke spesielt intelligent eller høyt utdannet.)

(Anm: Sjeføkonom: – Dagens boligmarked er det farligste jeg har sett i mitt liv. Sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen taler et samlet analytikerkorps midt imot og spår kraftig boligprisfall de kommende årene. (…) – Hvorfor er jeg helt overbevist om at alle andre tar feil? Jeg er ikke spesielt intelligent eller høyt utdannet. Svaret er befolkning, sa Andreassen, før han påpekte at fødselsratene i Norge i likhet med resten av Europa er fallende. (…) Tror vi bygger for mye. Andreassen har ikke noe klart svar på når boligprisene kommer til å begynne å falle. Som han selv sier, er han ikke så opptatt av hva boligprisene eller renten kommer til å være om noen måneder. Sjeføkonomen er mer opptatt av de lange linjene. (dn.no 8.11.2018).)

- Syndikatene tar mer risiko. Tilretteleggerne står på kjøpersiden i hver fjerde transaksjon i år. Og nå tar de mer risiko i jakten på avkastning for sine investorer.

(Anm: Syndikatene tar mer risiko. Tilretteleggerne står på kjøpersiden i hver fjerde transaksjon i år. Og nå tar de mer risiko i jakten på avkastning for sine investorer. I DNB Næringsmeglings markedsrapport for andre halvår opererer næringsmegleren med en prime yield i Oslo på 3,75 prosent. Av et totalt transaksjonsvolum så langt i år på 53 milliarder kroner, har DNB-analytikerne talt opp 94 transaksjoner i Oslo med en samlet verdi på 32 milliarder kroner. Lav yield i Oslo har bidratt til at syndikatene nå har gått inn i eiendommer med høyere risiko. Ifølge DNB Næringsmegling står tilretteleggerne nå for en fjerdedel av alle kjøpene i det norske næringseiendomsmarkedet. Samtidig gjør de en stadig større andel eiendomskjøp utenfor Oslo og Akershus. Les også: Analytiker advarer mot WeWork (estatenyheter.no 5.11.2018).)

- Stortingets nye multimillionær: Formuebyks fra 800 000 til 57 millioner på et år. (- Sønn av eiendomskonge Sivert Bjørntad er sønn av Karl Ove Bjørnstad (74) som har gjort det stort innen eiendom i Trondheim.)

(Anm: Stortingets nye multimillionær: Formuebyks fra 800 000 til 57 millioner på et år. Skattelistene avslører at det har vært et godt, økonomisk år for Frp-politiker Sivert Bjørnstad (28). (Dagbladet): Skattetallene for fjoråret ble tilgjengelige i morges. Her kommer det fram at det har vært et godt år økonomisk for 28 år gamle Sivert Bjørnstad (Frp) fra Trondheim. (…) - Det skyldes at firmaet faren min startet for 50 år siden i fjor gjennomførte et generasjonsskifte. Nå står også jeg og de fire søsknene mine som eiere, skriver 28-åringen i en SMS. Sønn av eiendomskonge Sivert Bjørntad er sønn av Karl Ove Bjørnstad (74) som har gjort det stort innen eiendom i Trondheim. (dagbladet.no 7.11.2018).)

- Rapport: Stigende lobbyisme skader Europas borgere. Ny NGO-rapport konkluderer, at en markant stigning i virksomheders lobbyisme er til stor skade for EU-borgere.

(Anm: Rapport: Stigende lobbyisme skader Europas borgere. Ny NGO-rapport konkluderer, at en markant stigning i virksomheders lobbyisme er til stor skade for EU-borgere. CBS-professor mener dog ikke, at udviklingen generelt er problematisk. Internationale virksomheder påvirker beslutningstagere i EU i så voldsom grad, at det går udover europæerne. (…) “Store virksomheder har en ekstrem indflydelse på bestemmelser og faren er, at beslutningerne ender med at gavne virksomhederne, men går ud over befolkningen,” siger Paul De Clerck fra græsrodsbevægelsen Friends of the Earth. Han er medforfatter til rapporten. (danwatch.dk 28.9.2018).)

(Anm: Number of organisations and European Parliament accreditations on the EU transparency register. This graph shows the evolution since February 2012, of: (danwatch.dk 17.9.2018).)

(Anm: Lobbyisme (lobbying - lobbyvirksomhet - lobbyregister - interessekonflikter - korrupsjon) (mintankesmie.no).)

- Ny forskning: Selv lovlig forurensning kan gjøre deg syk. (- Blir man eksponert for lav forurensning over lang nok tid, kan det skade, sier forsker Ane Johannessen ved Universitetet i Bergen.)

(Anm: Ny forskning: Selv lovlig forurensning kan gjøre deg syk. (…) Nå viser ny forskning at luftforurensning kan skade luftveiene over tid selv på dager der varsellampene lyser grønt. – La oss sammenligne det med røyking. Hvis du røyker 20 sigaretter på en gang får du en akutt effekt. Røyker du en halv sigarett hver dag i 20 år, er det også en form for eksponering. Blir man eksponert for lav forurensning over lang nok tid, kan det skade, sier forsker Ane Johannessen ved Universitetet i Bergen. (nrk.no 29.9.2018).)

(Anm: Arbeidsmiljø, yrkesskader og arbeidsrett (Arbeidstilsynet) (mintankesmie.no).)

- DN mener: Det er farlig å tro at boliglånsforskriften kan motvirke gjeldsproblemer og finansielle ubalanser.

(Anm: Finansminister Siv Jensen forlenger boliglånsforskriften ut 2019. DN mener: Det er farlig å tro at boliglånsforskriften kan motvirke gjeldsproblemer og finansielle ubalanser (dn.no 20.6.2018).)

- Leder. Økt ulikhet - et faresignal. (- Den nye rapporten viser at ulikheten øker i nesten alle regioner, men at det er store forskjeller fra land til land.)

(Anm: Leder. Økt ulikhet - et faresignal. De økonomiske ulikhetene er sterkt økende verden over, og et landene som skiller seg mest negativt ut, er USA. (…) I World Inequality Report 2018 samles økonomiske data fra fem kontinenter. Den nye rapporten viser at ulikheten øker i nesten alle regioner, men at det er store forskjeller fra land til land. (…) At Norge er et av de industrialiserte landene med lavest ulikhet, er en verneverdig norsk verdi. Når ulikheten øker, må det oppfattes som et faresignal. (vg.no 21.12.2017).)

(Anm: Fattigdom, fordelingspolitikk (bistand) og rikdom (mintankesmie.no).)

- Ulikheten øker: Dagbladet mener: Ulikhetsveksten må stanses før det er for seint.

(Anm: Ulikheten øker: Dagbladet mener: Ulikhetsveksten må stanses før det er for seint. Norge er langt unna amerikanske tilstander, men hva hjelper det, all den tid vi mener dagens forskjeller er for store? (…) De færreste lot seg imponere av regjeringens plutselige omsorg for alle som er blitt hengende etter i fordelingen av penger og muligheter. Etter årevis med skattekutt til svulmende bankkonti og rike arvinger, må Solbergs PR-mannskap jobbe hardt for å overbevise oss om at regjeringens framtidige fordeling av goder skal komme folk flest til gode. (dagbladet.no 20.9.2018).)

- Leder. Innfør arveavgift. Om den blåblå regjeringen mener alvor med sin kamp mot økende ulikhet, bør den høre på SV og innføre arveavgiften igjen.

(Anm: Leder. Innfør arveavgift. Om den blåblå regjeringen mener alvor med sin kamp mot økende ulikhet, bør den høre på SV og innføre arveavgiften igjen. For det vet vi hjelper. FJERNET ARVEAVGIFTEN: Den blåblå regjeringen og finansminister Siv Jensen fjernet arveavgiften straks de overtok makten. Formuene til de aller rikeste blant oss har mer enn fordoblet seg siden finanskrisen. Til sammen kontrollerer de 400 rikeste i Norge verdier for 1349 milliarder, ifølge bladet Kapital, som i går publiserte sin oversikt over Norges aller rikeste. Øverst troner Jon Fredriksen med svimlende 113 mrd i formue, dernest følger Torstein Hagen som anslås å ha nær det halve, mens kjøpmann Odd Reitan ligger på tredjeplass med 43,7 mrd. Formuene til de aller rikeste blant oss har mer enn fordoblet seg siden finanskrisen. Til sammen kontrollerer de 400 rikeste i Norge verdier for 1349 milliarder, ifølge bladet Kapital, som i går publiserte sin oversikt over Norges aller rikeste. (vg.no 21.9.2018).)

– Spekulerer veldig i hva som skal skje med boligprisene. Nytt forskningssenter kan bidra til å forhindre krakk og prisbobler i boligmarkedet, håper finansminister Siv Jensen.

(Anm: – Spekulerer veldig i hva som skal skje med boligprisene. Nytt forskningssenter kan bidra til å forhindre krakk og prisbobler i boligmarkedet, håper finansminister Siv Jensen. – Boligmarkedet er et veldig stort og viktig marked, og vi har lite empiri og forskning å lene oss på når vi skal forsøke å se inn i krystallkulen og vurdere hvilke utfordringer vi står overfor. Det viser seg at mye av det som sies på kort sikt, kanskje ikke stemmer helt med det som faktisk skjer, sier finansminister Siv Jensen (Frp) til Dagens Næringsliv. Finansdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet har inngått avtale med Oslomet om å etablere et forskningssenter for boligmarkedet. Finansministeren håper det nye senteret kan bidra til å forutse forandringer i markedet. (…) «Verdens beste boligdatabase» Erling Røed-Larsen er faglig leder for det nye forskningssenteret. (dn.no 2.11.2018).)

- Tjener millioner på salg til utbyggere: Har unngått skattebombe hittil. Boligeiere tjener millioner på å selge til utbyggere, men kan få skattebombe i retur. (- Skatteetaten opplyser at de ikke kan finne ut i hvor mange tilfeller denne typen salg av eiendommer er blitt skattet som tomtesalg i Asker og Bærum.)

(Anm: Tjener millioner på salg til utbyggere: Har unngått skattebombe hittil. Boligeiere tjener millioner på å selge til utbyggere, men kan få skattebombe i retur. Hittil har en rekke selgere imidlertid sluppet «tomteskatten». Et boligsalg kan nemlig bli regnet som tomtesalg hvis salget i realiteten gjelder tomten og ikke bebyggelsen. Resultat: Selger må skatte 23 prosent av gevinsten. Budstikka har snakket med flere som har solgt til utbyggere i andre områder de siste årene, men ingen av dem har fått eiendommen definert som tomt. De har heller ikke hørt om andre som har fått ekstraregningen. – Vi er ikke blitt skattlagt på en slik måte, opplyser en husselger. Han og de andre ønsker å være anonyme for å unngå ekstra søkelys fra skattemyndighetene. Vedkommende fikk oppgjøret for salget til en utbygger for et par år siden i forbindelse med et annet boligprosjekt i vårt område. – Vi får håpe at dette er avgjort nå, humrer selgeren. Skatteetaten opplyser at de ikke kan finne ut i hvor mange tilfeller denne typen salg av eiendommer er blitt skattet som tomtesalg i Asker og Bærum. LES OGSÅ: Oppkjøpere vil bygge leiligheter: Huseier tjente 16,8 mill. på fire år (budstikka.no 4.11.2018).)

(Anm: Bank, børs og finans. (mintankesmie.no).)

(Anm: Skatt, skattesvindel (trygdesvindel) og skattemyndigheter (skatteparadiser) (mintankesmie.no).)

(Anm: Skattejuks-saken: Tillitsvalgt sier de advarte mot svake kontrollrutiner i mer enn ti år uten å bli hørt. Det siste tiåret har fagforeningen advart Skatteetaten mot store mangler ved hvordan kontrollene som skulle avdekke skattejuks ble gjennomført på.  Derfor gir mange ansatte uttrykk for at skattejukssakene Aftenposten har omtalt, er en bekreftelse på at de hadde rett, men at de har varslet for døve ører. Frustrasjonsnivået i etaten har bygget seg opp over år i takt med at antall ansatte som jobber med kontroll og fastsetting av selvangivelsene, systematisk er blitt bygget ned. (aftenposten.no 24.9.2016).)

(Anm: Utilstrækkeligt tilsyn, utilstrækkeligt fokus og mangel på viden: Her er konklusionerne i lækket rapport om dansk hvidvask-indsats. FATF langer kraftigt ud efter bankerne og Finanstilsynet. Brancheorganisationen FinansDanmark påpeger, at hvidvask er højprioritet i bankerne. (jyllands-posten.dk 19.1.2017).)

(Anm: Statlige ansatte eier aksjer i selskaper de skal vokte. Oslo (NTB): Flere ansatte i eierskapsavdelingen i Næringsdepartementet har aksjer i de samme selskapene som avdelingen har ansvaret for å følge opp. (adressa.no 14.4.2016).)

- Faktasjekk: - Høyre og Frp øker forskjellene.

(Anm: Dette er fordi: Det beste målet for økonomiske forskjeller, gini-koeffisienten, tyder på at forskjellene har økt under Solberg-regjeringen. (aftenposten.no 31.8.2017).)

- Blir Norge mer polarisert? (- Står nordmenn stadig lengre fra hverandre politisk? Utsagn av typen «samfunnet blir stadig mer polarisert» har vært ganske vanlig på kommentarplass og rundt lunsjbordene de siste årene.)

(Anm: Blir Norge mer polarisert? Kategorier: Analyse & Samfunn. Skrevet av Iacob Christian Prebensen, kommentarer. Red.anm. Iacob Chr Prebensen er analytiker i NRK. Tidligere i år gjorde han en intern analyse som er såpass interessant at vi synes den er verdt å dele med et større publikum. Står nordmenn stadig lengre fra hverandre politisk? Utsagn av typen «samfunnet blir stadig mer polarisert» har vært ganske vanlig på kommentarplass og rundt lunsjbordene de siste årene. Og følger man samfunnsdebatten synes det ganske tydelig at den har blitt hardere. Videre er det liten tvil om at polarisering ser ut til å være et dominerende trekk ved samfunnsutviklingen i mange av de landene vi gjerne følger i nyhetene, med Brexit i Storbritannia og 2016-valget i USA der Donald Trump ble valgt, som de tydeligste markørene. Ordet «Polarisering» i norske medier Søker man etter varianter av ordet «polarisering» i norske medier, ser man at begrepet brukes stadig mer også hos oss: Søkefrase «polariser*» hos Retriever (…) (nrkbeta.no 21.9.2018).)

- Ulikhetsdebatten: Skremselspropaganda utrydder ikke fattigdommen. Regjeringen vil bekjempe årsakene til fattigdom heller enn symptomene. (- Jeg er stolt av den politikken de ikke-sosialistiske partiene har ført gjennom de siste fem årene. (…) Også formuesfordelingen i Norge er stabil.)

(Anm: Av Nikolai Astrup, utviklingsminister, Høyre. Ulikhetsdebatten: Skremselspropaganda utrydder ikke fattigdommen. Regjeringen vil bekjempe årsakene til fattigdom heller enn symptomene. Dessverre ser vi en opposisjon som er mer opptatt av å fortegne situasjonen enn å finne løsninger. Selv om mye går bra i Norge, er det fortsatt for mange som lever i fattigdom. Målrettede tiltak er løsningen. Ikke svartmaling. (…) Jeg er stolt av den politikken de ikke-sosialistiske partiene har ført gjennom de siste fem årene. (…) Også formuesfordelingen i Norge er stabil. Dette til tross for at innvandringen har økt og at bare halvparten av alle flyktninger i er jobb. (…) Dessverre ser vi en opposisjon som er mer opptatt av å fortegne situasjonen enn å finne konkrete løsninger på utfordringen vi står overfor. (dagbladet.no 13.10.2018).)

(Anm: Fattigdom, fordelingspolitikk (bistand) og rikdom (mintankesmie.no).)

- Utviklingsministerens formue økte med nesten 30 millioner. Det kommer ikke som noen overraskelse at utviklingsminister Nikolai Astrup har størst formue av dagens regjeringsmedlemmer.

(Anm: Utviklingsministerens formue økte med nesten 30 millioner. Det kommer ikke som noen overraskelse at utviklingsminister Nikolai Astrup har størst formue av dagens regjeringsmedlemmer. (…) Ligningstallene for 2017, som Skatteetaten slapp onsdag 7. november, viser at Nikolai Astrups formue økte med nær 30 millioner kroner fra 2016 til 2017. Økningen fra 337 til vel 366 millioner kroner tilsvarer en økning på nær ni prosent. Inntekten hans gikk imidlertid ned fra vel seks millioner kroner netto i 2016 til litt over én million i fjor. (aftenposten.no 7.11.2018).)

– SSB: Lønnsgapet fortsetter å øke.

(Anm: SSB: Lønnsgapet fortsetter å øke. I 1997 var månedslønnen til de 10 prosent best betalte 2,8 ganger høyere enn gjennomsnittslønna til de 10 prosent lavest betalte jobbene. 20 år senere, var tilsvarende forhold 3,8. Det gir en lønnsforskjell på 65.600 kroner per måned.  (nettavisen.no 5.11.2018).)

–  TORBJØRN RØE ISAKSEN, næringsmininster (H). SVARER SV: Innvandring er den viktigste årsaken til fattigdomsvekst. Innvandring er de facto den klart viktigste årsaken til veksten i familier med vedvarende lavinntekt.

(Anm: TORBJØRN RØE ISAKSEN, næringsmininster (H). SVARER SV: Innvandring er den viktigste årsaken til fattigdomsvekst. Innvandring er de facto den klart viktigste årsaken til veksten i familier med vedvarende lavinntekt. FATTIGDOM: Høyres Torbjørn Røe Isaksen svarer SVs Kari Elisabeth Kaski i fattigdoms-debatten. faktum at 85 prosent av veksten i familier med vedvarende lavinntekt siden 2006 har skjedd blant familier med innvandrerbakgrunn. Kaski må være alene om å oppleve at dette ikke vært underslått i SVs kommunikasjon. I den 41-siders lange rapporten hun henviser til, hvor SV skal ha påpekt innvandring som en driver for fattigdomsvekst, er innvandring nevnt 7 ganger, mens skatt er nevnt 192 ganger. Dermed er det kanskje ikke så rart at etterlatt inntrykk er at skattepolitikk snarere enn økende innvandring i Norge er viktigste årsak til utviklingen. (vg.no 11.12.2018).)

(Anm: Bias [baies] -en, - skjevhet i vitenskapelig undersøkelse el. resultat pga. mangelfull systematikk i innsamlingen av data. Etym.: eng., fr. biais helning, tendens. Kilde: ordnett.no.)

(Anm: Bias; (...) valg og vurderinger som på systematisk måte avviker fra det som er faktisk korrekt. Kilde: Store norske leksikon.)

- Innvandring. Innvandring er den klart viktigste årsaken til veksten i familier med vedvarende lavinntekt. Faktisk helt sant. (- Gir ikke hele bildet.) (- Aaberge presiserer at tallet på vedvarende lavinntekt ikke nødvendigvis gir hele bildet av den økonomiske situasjonen for dem som har lave inntekter.) (- Siden lavinntekt er et relativt mål, vil andelen med lavinntekt påvirkes av den generelle inntektsfordelingen.)

(Anm: Innvandring. Innvandring er den klart viktigste årsaken til veksten i familier med vedvarende lavinntekt. Faktisk helt sant. SB har ikke statistikk påantall familier med vedvarende lavinntekt. Derimot finnes det statistikk på antall barn i husholdninger med vedvarende lavinntekt. Disse tallene viser at det først og fremst er flere barn med innvandrerbakgrunn som forklarer den store økningen i vedvarende lavinntekt blant barn de siste årene. Anslag basert på tilgjengelig statistikk viser at den største økningen i barnefamilier med vedvarende lavinntekt må ha kommet i familier med innvandrerbakgrunn, slik Røe Isaksen hevder. Mange barn i familien og svak yrkestilknytning hos foreldrene nevnes som årsak til at mange barn med innvandrerbakgrunn har hatt en dårligere inntektsutvikling enn befolkningen generelt. Siden lavinntekt er et relativt mål, vil andelen med lavinntekt påvirkes av den generelle inntektsfordelingen. Ifølge forsker Rolf Aaberge ved SSB er det ikke omstridt at innvandring fra fattige land er en av hovedårsakene til at inntektsulikheten har økt. (…) Gir ikke hele bildet Aaberge presiserer at tallet på vedvarende lavinntekt ikke nødvendigvis gir hele bildet av den økonomiske situasjonen for dem som har lave inntekter: – I Norge mottar husholdningene gratis eller subsidierte offentlige tjenester, som barnehage, skole, helse og eldreomsorg. Ved å legge verdien av disse tjenestene til de kontantinntektene som husholdningene disponerer, vil tallet på dem med vedvarende lavinntekt bli halvert, ifølge Aaberge. De økonomiske ulikhetene har økt ... I debatten som har rast de siste ukene har SV og Høyre diskutert både forskjeller og vedvarende lavinntekt. Siden lavinntekt er et relativt mål, vil andelen med lavinntekt påvirkes av hva som skjer med den generelle inntektsfordelingen. (faktisk.no 11.12.2018).)

- Går til angrep på SV: Røe Isaksen: - Flere fattige familier er en direkte konsekvens av økende innvandring.

(Anm: Går til angrep på SV: Røe Isaksen: - Flere fattige familier er en direkte konsekvens av økende innvandring. Høyre-topp til frontalangrep på SV. - SV velger konsekvent å ikke omtale innvandring som en hovedårsak til økningen i familier med vedvarende lavinntekt. Det passer ikke inn i deres virkelighetsbilde, hvor skattelettelser skal være syndebukken. Det sier næringsminister Torbjørn Røe Isaken (Høyre) til Nettavisen. Han er oppgitt etter å ha lest SVs alternative statsbudsjett, der partiet blant annet anklager regjeringen for å sette velferdsstaten i fare med sine skattekutt, samt å gi regjeringen skylden for økte ulikheter som spesielt fører til barnefattigdom. Les også: Ingebrigt Steen Jensen om asyl og innvandring: - Dette er ikke Norge, hva skjer? «Stadig flere barn vokser opp i fattige familier i Norge. I dag gjelder dette over 100 000 barn. Dette er en av de verste konsekvensene av de økende forskjellene. Å vokse opp i fattigdom i Norge handler om ikke å ha mulighet til å delta på lik linje med andre barn. Risikoen for å falle utenfor er større for barn fra lavinntektsfamilier. Et av de mest treffsikre tiltakene for å få barnefamilier ut av fattigdom, er økt barnetrygd», skriver SV under et bilde av fire hvite barn. I 2015 ble det for første gang registrert at over 10 prosent av barn levde i familier med såkalt «vedvarende lav inntekt». Les også: Alle partier i opposisjon vil øke skattene - MDG «redder kloden» med over 30 milliarder avgiftsøkning (...) - SV gjør velferdsstaten mindre bærekraftig Røe Isaken peker på at Brochman-utvalget var klar på at lønnet arbeid var den eneste veien ut av lavinntektssituasjonen.(…) SV: - Frekt å skylde på innvandringen. Kari Elisabeth Kaski mener Røe Isaksens angrep er malplassert. - Det som er viktig er å gjøre noe for de over 100 000 barna som vokser opp i fattige familier, uavhengig av hvor foreldrene deres kommer fra, sier Kaski. - Tallet på barn i fattige familier har under denne regjeringen også økt i familier som ikke har innvandrerbakgrunn. Ulikheten øker i Norge, det tror jeg mange nordmenn merker. Det er frekt av regjeringen å skylde på innvandringen, når de selv forsterker ulikheten gjennom sin usosiale politikk. (nettavisen.no 30.11.2018).)

(Anm: Makt og demokratiutredningen (mintankesmie.no).)

- Kari Elisabeth Kaski: Høyres selektive skattedebatt.

(Anm: Kari Elisabeth Kaski: Høyres selektive skattedebatt. Under Solberg-regjeringen har de 0,1 prosent rikeste i Norge fått til sammen 1,4 milliarder kroner i skattekutt. Er det dette Høyre prøver å skjule når de påstår at «SV tar fra de fattige», når vi foreslår å øke skatt på formue? (nettavisen.no 13.12.2018).)

(Anm: Politikk, politikere og troverdighet. (mintankesmie.no).)

- KOMMENTAR. Astrid Meland. En faktaresistent politikk. (- Vi har rikelig med statistikk som viser at innvandrere er overrepresentert blant de fattige. Men SVs Kari Elisabeth Kaski menerinnvandring har lite med saken å gjøre.)

(Anm: KOMMENTAR. Astrid Meland. En faktaresistent politikk. Rikingene vil ikke betale skatt av hensyn til de fattige. KrF vil lage fattigdomsfeller for de fattige. Og SV benekter at innvandring har noe med saken å gjøre. (…) LES OGSÅ SV-Lysbakken om Siv og Ernas skattekutt: – De rikes regjering. (…) De er to hovedårsaker til økende ulikhet i Norge nå. Det ene er at rikingene i toppen stikker av med mer. Det andre er innvandring. Det trekker ned i motsatt ende fordi gruppen jobber mindre enn resten. (…) Men SVs Kari Elisabeth Kaski menerinnvandring har lite med saken å gjøre. - Det er ikke grunnlag for å si at økende forskjeller i Norge skyldes innvandring, sa Kaski nylig til Nettavisen. Men det er det solid grunnlag for. Vi har rikelig med statistikk som viser at innvandrere er overrepresentert blant de fattige. Men SVs Kari Elisabeth Kaski menerinnvandring har lite med saken å gjøre. (vg.no 6.12.2018).)

(Anm: Informasjon versus kunnskap og makt (kommersialisering og monopolisering av kunnskap) (mintankesmie.no).)

(Anm: Selv om debattspaltene gir inntrykk av noe annet, er det ofte helt andre ting enn motstridende konsekvensvurdering er som gir opphav til ulike synspunkter, skriver Atle Fretheim. (aftenposten.no 15.1.2019).)

(Anm: Medierte virkeligheter. Det er ingen grunn til at helsejournalistikk skal være mindre kritisk enn annen journalistikk. Tidsskr Nor Legeforen 2018 Publisert: 17. april 2018.)

(Anm: Elitens penge påvirker lydløst dansk politik. Donationer giver indflydelse. Og meget tyder på, at lobbyisme baseret på donationer af penge og viden påvirker mange af de spørgsmål, som ikke har vælgernes umiddelbare interesse. (jyllands-posten.dk 9.10.2018).)

- Tette familiebånd blant Høyres og Frps folk i regjeringsapparatet. Hun driver en regjering – og ingen familiebedrift. (- Men i Erna Solbergs mannskap er det flust av folk med familiære bånd til hverandre eller til andre politikere i de samme partiene.)

(Anm: Tette familiebånd blant Høyres og Frps folk i regjeringsapparatet. Hun driver en regjering – og ingen familiebedrift. Men i Erna Solbergs mannskap er det flust av folk med familiære bånd til hverandre eller til andre politikere i de samme partiene. (- Nordli Hansen er professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo og har god innsikt i eliter og deres makt. Hun mener de mange familiebåndene skaper en gruppetilhørighet og absolutt tyder «på at makt blir konsentrert på få hender.» (aftenposten.no 2.2.2019).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Bias; (...) valg og vurderinger som på systematisk måte avviker fra det som er faktisk korrekt. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Bias [baies] -en, - skjevhet i vitenskapelig undersøkelse el. resultat pga. mangelfull systematikk i innsamlingen av data. Etym.: eng., fr. biais helning, tendens. Kilde: ordnett.no.)

- Fra slutten av 1990-tallet og frem til i dag har avstanden mellom de høyeste og laveste månedslønningene blitt betydelig større. (- Gjennom mange år har det vært økende inntekts- og formuesulikhet i mange land (Aaberge 2016 og Aaberge og Stubhaug 2018), også i Norge.) (- I 1997 var månedslønn i alt per heltidsekvivalent, heretter kalt månedslønn, til de 10 prosent best betalte 2,8 ganger større enn gjennomsnittslønna til de 10 prosent lavest lønte jobbene. I 2017 er tilsvarende forhold 3,8. Dette tilsvarer en lønnsforskjell på 65 600 kroner per måned.)

(Anm: SSB analyse 2018/20: Månedslønn og ulikhet gjennom 20 år. Brattere trapp til lønnstoppen. Fra slutten av 1990-tallet og frem til i dag har avstanden mellom de høyeste og laveste månedslønningene blitt betydelig større. I gjennomsnitt må en person med jobb i laveste lønnsgruppe jobbe i nesten fire måneder for å motta like mye som en gjennomsnittsperson mottar på bare en måned i høyeste lønnsgruppe. Gjennom mange år har det vært økende inntekts- og formuesulikhet i mange land (Aaberge 2016 og Aaberge og Stubhaug 2018), også i Norge. Er lønn mer ulikt fordelt i 2017 enn for 10 og 20 år siden, og er lønn mer ulikt fordelt i Norge enn i andre land, er spørsmål vi skal å svare på. I 1997 var månedslønn i alt per heltidsekvivalent, heretter kalt månedslønn, til de 10 prosent best betalte 2,8 ganger større enn gjennomsnittslønna til de 10 prosent lavest lønte jobbene. I 2017 er tilsvarende forhold 3,8. Dette tilsvarer en lønnsforskjell på 65 600 kroner per måned. (ssb.no 29.10.2018).)

- Ulikhet: Vi har et av de mest progressive og omfordelende skattesystemene i verden. (- I mitt opprinnelige innlegg hevder jeg at venstresiden bedriver skremselspropaganda om ulikhetene i Norge, og viser til at regjeringen har en offensiv politikk for å bekjempe fattigdom.)

(Anm: Av Nikolai Astrup, utviklingsminister (H). Ulikhet: Vi har et av de mest progressive og omfordelende skattesystemene i verden. Skal man anklage andre for faktafeil, bør man selv være presis med fakta. Hannah Gitmark i Agenda anklager meg for faktafeil i Dagbladet 16.10. I mitt opprinnelige innlegg hevder jeg at venstresiden bedriver skremselspropaganda om ulikhetene i Norge, og viser til at regjeringen har en offensiv politikk for å bekjempe fattigdom. (…) Mitt poeng er at det ikke er grunnlag for å si at forskjellene i Norge eksploderer, og at vi er i ferd med å få franske tilstander, slik Agendas tidligere leder har hevdet. (…) Det er imidlertid riktig at formuesulikheten har vært svakt økende over tid, på tvers av ulike regjeringskonstellasjoner. (dagbladet.no 23.10.2018).)

(Anm: Progressiv 1 (stadig) økende, fremadskridende. (naob).)

– SSB: Lønnsgapet fortsetter å øke.

(Anm: SSB: Lønnsgapet fortsetter å øke. I 1997 var månedslønnen til de 10 prosent best betalte 2,8 ganger høyere enn gjennomsnittslønna til de 10 prosent lavest betalte jobbene. 20 år senere, var tilsvarende forhold 3,8. Det gir en lønnsforskjell på 65.600 kroner per måned.  (nettavisen.no 5.11.2018).)

- Norges 400 rikeste. På listen finner vi hele 308 familieformuer av milliardærrang. (- Snittformuen på listen har økt med nesten en halv milliard til 3,4 milliarder kroner, etter et godt år for børsen og i norsk næringsliv, hvor de fleste på listen har det vesentligste av verdiene sine investert.)

(Anm: Norges 400 rikeste. På listen finner vi hele 308 familieformuer av milliardærrang. Disse er norske etter vår definisjon, det vil si at de har en tilknytning til Norge eller norsk næringsliv. (…) Snittformuen på listen har økt med nesten en halv milliard til 3,4 milliarder kroner, etter et godt år for børsen og i norsk næringsliv, hvor de fleste på listen har det vesentligste av verdiene sine investert. Totalverdien er i år på 1,35 billioner (1.349 milliarder kroner), mot 1,18 billioner i fjor. (kapital.no).)

(Anm: Gjeldsproblemer og løsninger. (mintankesmie.no).)

- En verden av mistillit. USA vender seg innover, EU sliter, Kina er mer framoverlent og Russland mer aggressiv. Samtidig stoler vi mindre og mindre på politikere, nyheter og forskning. Hva betyr dette for framtiden? (- Økonomisk ulikhet brer om seg i alle deler av verden, og vi står ovenfor en global flyktningkrise som forsterkes av at klimaproblematikken rykker nærmere.)

(Anm: En verden av mistillit. USA vender seg innover, EU sliter, Kina er mer framoverlent og Russland mer aggressiv. Samtidig stoler vi mindre og mindre på politikere, nyheter og forskning. Hva betyr dette for framtiden? En global mistillitskrise kommer til å prege 2018 og årene fremover. Statsledere som ikke stoler på hverandre og befolkninger som hverken stoler på sine myndigheter, eksperter eller tradisjonelle medier. Tillit er rett og slett i ferd med å bli en mangelvare i verden. Ifølge meningsmålingsbyrået Pews tillitsanalyse mener bare 14 prosent av befolkningen fra 36 land at deres respektive regjerninger i stor grad handler i landets beste interesser. Forakt for politikere og eksperter brer om seg, mens motsvaret fra tradisjonelle eliter er å snakke om økende høyrepopulisme kombinert med fremmedfrykt. Er det så enkelt? (…) Økonomisk ulikhet brer om seg i alle deler av verden, og vi står ovenfor en global flyktningkrise som forsterkes av at klimaproblematikken rykker nærmere. For å håndtere alt dette trenger vi både nasjonalt og globalt lederskap, og vi trenger tillit både mellom folk og ledere og mellom verdens ledere. (aftenposten.no 27.10.2018).)

(Anm: Fattigdom, fordelingspolitikk (bistand) og rikdom (mintankesmie.no).)

- Følelsen av forskjell. (- Land med stor økonomisk ulikhet har mer kriminalitet enn de med liten.) (- SSB la nylig frem tall som viser at de økonomiske forskjellene i Norge øker – de rikeste drar ifra. Hva kan det føre til? I romanen "Den danske borgerkrig 2018-2024" av Kaspar Colling Nielsen gjør de fattige opprør etter finanskrisen.)

(Anm: Seriebeskrivelse. P2s magasin for etikk og livssyn Episodebeskrivelse. Følelsen av forskjell Land med stor økonomisk ulikhet har mer kriminalitet enn de med liten. På fly som har luksusklasse er det flere passasjerer som får raserianfall enn på fly uten inndelte klasser. Psykologen Keith Payne viser i boken "Følelsen av forskjell" hvordan vi ser verden gjennom statusbriller – og hvor dårlig det går når ulikhetene øker *Når kan forskjeller føre til krig? SSB la nylig frem tall som viser at de økonomiske forskjellene i Norge øker – de rikeste drar ifra. Hva kan det føre til? I romanen "Den danske borgerkrig 2018-2024" av Kaspar Colling Nielsen gjør de fattige opprør etter finanskrisen. Forfatteren, som er utdannet siviløkonom, er bekymret for utviklingen i den virkelige verden * Truer massiv innvandring den norske velferdsstaten? Er det i det hele tatt mulig å svare på det spørsmålet på en objektiv måte? I den nye debattboken "Skandinavisk Uro" svarer en rekke skandinaviske politikere, forskere og forfattere på dette spørsmålet. Verdibørsen snakker med Grete Brochmann som sannsynligvis er den i Norge som har forsket mest på innvandring og velferdsstaten (nrk.no 18.10.2018).)

– Rystende funn på spisesteder. ÅSTED NORGE (TV 2): Etter en storkontroll mot spisesteder i Oslo ble det gjort alvorlige funn av bedervet kjøtt, rotte- og muselort. Det ble også avdekket mistanke om trygdesvindel og svart arbeid. Storkontrollen mot elleve spisesteder i Oslo varte i åtte timer, og ble utført av A-krimsenteret. (– Jeg tror aldri jeg har sett så mye mugg som i de varene som var der, sier seniorinspektør Håvard Johansen fra Mattilsynet.)

(Anm: Rystende funn på spisesteder. ÅSTED NORGE (TV 2): Etter en storkontroll mot spisesteder i Oslo ble det gjort alvorlige funn av bedervet kjøtt, rotte- og muselort. Det ble også avdekket mistanke om trygdesvindel og svart arbeid. Storkontrollen mot elleve spisesteder i Oslo varte i åtte timer, og ble utført av A-krimsenteret. (…) Rotteavføring og fluer Mattilsynet fikk mye å gjøre under kontrollen, og det gikk bare noen minutter før de stengte det første stedet. (…) – Her vurderer vi at de som kjøper maten kan bli akutt syke, og da har vi heldigvis det virkemiddelet at vi kan stenge, sier han. I løpet av åtte timer ble tre spisesteder stengt og to fikk omsetningsforbud på maten sin. Det tilsvarer grove funn på halvparten av stedene som ble kontrollert. (…) NAV fant også ut at 29 ansatte ikke var registrert i det lovpålagte AA-registeret (Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret). Dette kan bety alt fra slurv og forglemmelse, til trygdesvindel, svart arbeid eller utnyttelse av arbeidstakere. Disse forholdene vil også bli nøye undersøkt. (…) – Jeg tror aldri jeg har sett så mye mugg som i de varene som var der, sier seniorinspektør Håvard Johansen fra Mattilsynet. Det ble funnet flere slike bokser innerst i et kjøleskap. Stedet fikk omsetningsforbud på maten, som måtte destrueres. (tv2.no 16.10.2018).)

(Anm: Sykelighet, sykefravær, uførhet og trygd (mintankesmie.no).)

- Skal ha tatt seg betalt for å ansette flyktninger på Rema 1000

(Anm: Skal ha tatt seg betalt for å ansette flyktninger på Rema 1000. To ansatte på Rema 1000 er siktet for grov korrupsjon. Politiet mener de tok seg betalt for å ansette personer av utenlandsk opprinnelse. (…) Betalte for å få seg jobb Den yngste, en mann i 20-åra, skal ifølge kjennelsen ha fortalt at han først betalte for å få seg jobb på Rema 1000, men at han deretter skal ha formidlet betaling fra andre ansatte for at de skulle ha jobb. (…) Siktet for grov korrupsjon Politiet er tidlig i etterforskningen, men skal ha gjort undersøkelser på arbeidsplassen. Nå skal en rekke personer som er knyttet til saken avhøres. (nrk.no 16.10.2018).)

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

- Verdens rikeste 1 % får 82 % av rikdommen / velstanden, sier Oxfam.

(Anm: Verdens rikeste 1 % får 82 % av rikdommen / velstanden, sier Oxfam. Gapet mellom de superrike og resten av verden ble utvidet i fjor, idet rikdommen / velstanden fortsetter å eies av en liten minoritet, ifølge Oxfam. (…) Det skyldes skatteunndragelser, firmaers innflytelse på politikken / lovverket, uthuling av arbeidstakerrettigheter og kostnadsbesparelser for utvidelse av gapet. (…) Uakseptabelt. (bbc.com 22.1.2018).)

(Anm: Når er et synspunkt en interessekonflikt? (When is a point of view a conflict of interest?) BMJ 2016;355:i6194 (Published 23 November 2016).)

- Autoritære styresett er kanskje den største utfordringen menneskeheten står overfor i vår tid. (- Korrupsjon, dårlig styresett og autoritære regimer forsterker og er direkte årsak til mange av verdens problemer.)

(Anm: GARRY KASPAROV, styreleder i Human Rights Foundation - THOR HALVORSSEN, menneskerettighetsaktivist og leder av Oslo Freedom Forum. Autoritære styresett er kanskje den største utfordringen menneskeheten står overfor i vår tid. (…) Korrupsjon, dårlig styresett og autoritære regimer forsterker og er direkte årsak til mange av verdens problemer. Likevel finnes det ingen arbeidsgrupper i FN for å bekjempe tyranner, eller tusenårsmål mot tyranni. Autoritære styresett er kanskje den største utfordringen menneskeheten står overfor i vår tid. (vg.no 19.2.2017.)

(Anm: Makt og demokratiutredningen (mintankesmie.no).)

- Regjeringen gleder seg over boligkritikk: – De rødgrønne har ikke hatt nok prisfokus. (- Myndighetenes mange krav og uforutsigbar saksbehandling har drevet boligprisene opp, mener Konkurransetilsynet – og dagens regjering.

(Anm: Regjeringen gleder seg over boligkritikk: – De rødgrønne har ikke hatt nok prisfokus. (- Myndighetenes mange krav og uforutsigbar saksbehandling har drevet boligprisene opp, mener Konkurransetilsynet – og dagens regjering. For de blåblå skylder på de rødgrønne.) (- Plan- og reguleringsprosessen i kommunene er tidkrevende og til dels uforutsigbare. Dette driver prisene opp. Regjeringen gleder seg over boligkritikk: – De rødgrønne har ikke hatt nok prisfokus Myndighetenes mange krav og uforutsigbar saksbehandling har drevet boligprisene opp, mener Konkurransetilsynet – og dagens regjering. For de blåblå skylder på de rødgrønne. Dommen fra Konkurransetilsynet var knallhard. Plan- og reguleringsprosessen i kommunene er tidkrevende og til dels uforutsigbare. Dette driver prisene opp. I kommunal- og moderniseringsdepartementets politiske ledelse kunne man ikke vært mer enig. (e24.no 11.2.2015).)

– Vi må få lov å bygge der folk vil bo. Plan og stedsutvikling. Ordførere er lei av å ikke få gjøre som de vil i egen kommune. Slakter Fylkesmannens innsigelser.

(Anm: – Vi må få lov å bygge der folk vil bo. Plan og stedsutvikling. Ordførere er lei av å ikke få gjøre som de vil i egen kommune. Slakter Fylkesmannens innsigelser. Flere kommuner i Akershus har opplevd å få forslag til kommuneplaner i retur med innsigelser fra Fylkesmannen. Fylkesmannen mener kommunene har sendt på høring kommuneplaner hvor de velger å se bort fra prinsipper gitt i «Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus», som ble vedtatt i 2015.
I planen er det blant annet pekt på hvilke tettsteder som skal ta imot det meste av bolig- og arbeidsplassveksten framover. Det legges opp til at veksten skal skje i såkalte kollektivknutepunkt. Bakgrunnen for dette er å unngå bilbasert boligutvikling slik at man når de nasjonale målene om at flere skal gå, sykle og kjøre kollektivt. (kommunal-rapport.no 30.10.2018).)

- Holdt på å gi opp boligjakten – nå blir et hotellrom hjemmet hennes. (- Flere av dem tilbyr nå rom til studentene til det de kaller «kostpris». Det utgjør rundt tre tusen kroner i uka.)

(Anm: Holdt på å gi opp boligjakten – nå blir et hotellrom hjemmet hennes. Da Natalie Netland hadde svart på 40 boligannonser uten å få ett eneste napp, var hun i ferd med å gi opp drømmen om å bli barnehagelærer. (…) – Nå kan jeg bo her til jeg får flytte for meg selv, sier Egersund-jenta takknemlig der hun står utenfor ett av Tromsøs hoteller. Flere av dem tilbyr nå rom til studentene til det de kaller «kostpris». Det utgjør rundt tre tusen kroner i uka. Det er Studentparlamentet som har inngått avtale med hotellene. (nrk.no 16.8.2018).)

(Anm: Disse studentene bor ikke som alle andre. De slipper boligkø og utleiere. Møt fire studenter med uvanlige hjem. (nrk.no 19.8.2018).)

- Denne leiligheten satte prisrekord i Sandvika. (– Prisantydningen på den 87 m² store leiligheten ble satt til 8,5 millioner kroner. (- Budet lød på 9.560.000 kroner, noe som gir en kvadratmeterpris på nesten 110.000 kroner.) (– Det er herlig, sier eiendomsmegler og partner, Fredrik Morris Michaelsen i Privatmegleren Thøgersen og partnere.)

(Anm: Denne leiligheten satte prisrekord i Sandvika. Leiligheten på Kjørbokollen i Sandvika oppnådde en rekordhøy kvadratmeterpris da den ble solgt. – Det er herlig, sier eiendomsmegler og partner, Fredrik Morris Michaelsen i Privatmegleren Thøgersen og partnere. (…) Prisantydningen på den 87 m² store leiligheten ble satt til 8,5 millioner kroner. (…) Budet lød på 9.560.000 kroner, noe som gir en kvadratmeterpris på nesten 110.000 kroner. (budstikka.no 16.9.2018).)

- Unngå å leie en brannfelle! Sommeren er høysesong for studentenes hybeljakt, men på markedet finnes det også hybler som kan være brannfeller.

(Anm: Unngå å leie en brannfelle! Sommeren er høysesong for studentenes hybeljakt, men på markedet finnes det også hybler som kan være brannfeller. Plan- og bygningsetaten og Brann- og redningsetaten har laget en sjekkliste som studenter kan ta med på visning. (magasin.oslo.kommune.no 10.8.2018).)

- Nav: – Økende fattigdom i Norge. Fra 2011 til 2015 gikk andelen fattige i Norge opp fra 7,7 prosent til 9,3 prosent av befolkningen.

(Anm: Nav: – Økende fattigdom i Norge. Fra 2011 til 2015 gikk andelen fattige i Norge opp fra 7,7 prosent til 9,3 prosent av befolkningen. Det viser en ny rapport fra Nav. (- Rapporten viser også at realinntekten for de fattige i praksis har stått stille i perioden 2012 til 2015, slik at gapet til både de rikeste og resten av befolkningen har økt. (aftenposten.no 14.11.2017).)

- Flere barn med vedvarende lave husholdningsinntekter. 10,7 prosent av alle barn tilhørte en husholdning med vedvarende lavinntekt i 2017, mot 10,3 prosent året før. (- Barn med innvandringsbakgrunn er i flertall, men de siste årene har det også blitt flere barn uten innvandrerbakgrunn i lavinntektsgruppen.)

(Anm: Flere barn med vedvarende lave husholdningsinntekter. 10,7 prosent av alle barn tilhørte en husholdning med vedvarende lavinntekt i 2017, mot 10,3 prosent året før. Barn med innvandringsbakgrunn er i flertall, men de siste årene har det også blitt flere barn uten innvandrerbakgrunn i lavinntektsgruppen. (…) I 2017 bodde nærmere 106 000 barn under 18 år i husholdninger med vedvarende lavinntekt. Det er vel 4 000 flere enn året før, og i alt 10,7 prosent av alle barn under 18 år tilhører nå en lavinntektshusholdning. (ssb.no 18.2.2019).)

-  Lars Kolbeinstveit, Civita. Ulikhet: Politikken som føres i Norge fører til redusert økonomisk ulikhet.

(Anm: Lars Kolbeinstveit, Civita. Ulikhet: Politikken som føres i Norge fører til redusert økonomisk ulikhet. Ulikheten har riktig nok økt siden 1980-tallet, men vi har fortsatt den nest laveste ulikheten i verden, noe politikken altså i sterk grad har bidratt til. Partisekretær i SV, Audun Herning, påstår i Dagbladet 19.7. at høyresiden ved «alle korsveier» velger side «for de rikeste og mest privilegerte i samfunnet, fremfor politiske løsninger som gir mindre forskjeller». Herning vil ikke påstå «at høyresiden i Norge har noe imot små forskjeller i seg selv.» Men, som han skriver, «politikken som føres fra høyresiden, fører i sum til økte forskjeller». Dette er helt innlysende feil. (dagbladet.no 21.7.2017).)

(Anm: Tankesmier (mintankesmie.no).)

- Elitens penge påvirker lydløst dansk politik. Donationer giver indflydelse.

(Anm: Elitens penge påvirker lydløst dansk politik. Donationer giver indflydelse. Og meget tyder på, at lobbyisme baseret på donationer af penge og viden påvirker mange af de spørgsmål, som ikke har vælgernes umiddelbare interesse. (jyllands-posten.dk 9.10.2018).)

- Flere barn med vedvarende lave husholdningsinntekter. 10,7 prosent av alle barn tilhørte en husholdning med vedvarende lavinntekt i 2017, mot 10,3 prosent året før. (- Barn med innvandringsbakgrunn er i flertall, men de siste årene har det også blitt flere barn uten innvandrerbakgrunn i lavinntektsgruppen.)

(Anm: Flere barn med vedvarende lave husholdningsinntekter. 10,7 prosent av alle barn tilhørte en husholdning med vedvarende lavinntekt i 2017, mot 10,3 prosent året før. Barn med innvandringsbakgrunn er i flertall, men de siste årene har det også blitt flere barn uten innvandrerbakgrunn i lavinntektsgruppen. (…) I 2017 bodde nærmere 106 000 barn under 18 år i husholdninger med vedvarende lavinntekt. Det er vel 4 000 flere enn året før, og i alt 10,7 prosent av alle barn under 18 år tilhører nå en lavinntektshusholdning. (ssb.no 18.2.2019).)

- Tette familiebånd blant Høyres og Frps folk i regjeringsapparatet. Hun driver en regjering – og ingen familiebedrift. (- Men i Erna Solbergs mannskap er det flust av folk med familiære bånd til hverandre eller til andre politikere i de samme partiene.)

(Anm: Tette familiebånd blant Høyres og Frps folk i regjeringsapparatet. Hun driver en regjering – og ingen familiebedrift. Men i Erna Solbergs mannskap er det flust av folk med familiære bånd til hverandre eller til andre politikere i de samme partiene. (- Nordli Hansen er professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo og har god innsikt i eliter og deres makt. Hun mener de mange familiebåndene skaper en gruppetilhørighet og absolutt tyder «på at makt blir konsentrert på få hender.» (aftenposten.no 2.2.2019).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

– Ulikhet er ikke den største utfordringen i Norge. (– Statsminister Erna Solberg tror få opplever ulikhet som den største samfunnsutfordringen i Norge.)

(Anm: – Ulikhet er ikke den største utfordringen i Norge. (…) Statsminister Erna Solberg tror få opplever ulikhet som den største samfunnsutfordringen i Norge. (dn.no 18.6.2017).)

- Eie eller leie — det nye klasseskillet (…) EIEPRESS (…) Å eie egen bolig har blitt selve målet med tilværelsen og et statussymbol.

(Anm: Eie eller leie — det nye klasseskillet (…) EIEPRESS (…) Å eie egen bolig har blitt selve målet med tilværelsen og et statussymbol. Å kjøpe en leilighet handler ikke om å skape seg et hjem, men har i stedet blitt en økonomisk investering som får store utslag om man ikke henger med. (…) Dagens boligmentalitet skaper sosial ulikhet og bidrar til vår tids moderne klasseskille.) (dagbladet.no 4.8.2015).)

- De som leier ut boliger blir subsidiert over skatteseddelen på bekostning av de de leier ut til. Det er dypt urettferdig for de som leier, og ikke kommer seg inn på boligmarkedet. (- Men det er jo nesten ingen som snakker om, sier sjeføkonom Elisabeth Holvik.) (- «Generasjon leietaker» i gjeldskrise.).)

(Anm: De som leier ut boliger blir subsidiert over skatteseddelen på bekostning av de de leier ut til. Det er dypt urettferdig for de som leier, og ikke kommer seg inn på boligmarkedet. Men det er jo nesten ingen som snakker om, sier sjeføkonom Elisabeth Holvik. pp «Generasjon leietaker» i gjeldskrise. - De som leier bolig, subsidierer de som eier. Snill beskatning av bolig gjør at de som ikke har råd til å kjøpe bolig, subsidierer de som har råd. - Det er urettferdig, sier DNs boligpanel. (dn.no 24.6.2015).)

- LEIEBOERFORENINGEN: – DRAMATISK FOR SVÆRT MANGE. Plutselig ble husleien til Ingers pleietrengende sønn nesten doblet av kommunen. (- Med kabel-tv og utgifter til middag som serveres i boligen, er den månedlige regningen fra kommunen 13.479 kroner. – Tidligere betalte vi 7.300 kroner med middag og kabel-tv, forteller Høier-Nordby.)

(Anm: LEIEBOERFORENINGEN: – DRAMATISK FOR SVÆRT MANGE. Plutselig ble husleien til Ingers pleietrengende sønn nesten doblet av kommunen. Inger Høier-Nordby må bruke av oppsparte midler hver måned etter at Oslo kommune satte opp leien i leiligheten der sønnen bor. Høier-Nordby er verge for sønnen, som bor i en bolig for folk med store behov for praktisk bistand og omsorgstjenester. Leiligheten ligger i bydel Østensjø i Oslo. I mai fikk Høier-Nordby et brev fra bydelen hvor det står at husleien vil bli regulert til gjengs leie fra 1. august. Den nye leien oppgis til 11.580 kroner. Med kabel-tv og utgifter til middag som serveres i boligen, er den månedlige regningen fra kommunen 13.479 kroner. – Tidligere betalte vi 7.300 kroner med middag og kabel-tv, forteller Høier-Nordby. (…) Reagerer kraftig ​Anne Hanshus er verge for sin psykisk utviklingshemmede søster, som bor i en annen leilighet i samme leilighetskompleks som Høier-Nordbys sønn. Som verge er det hun som styrer sin søsters økonomi. Hun er svært kritisk til kommunens fremgangsmåte overfor beboerne. (tv2.no 15.12.2018).)

(Anm: Diskriminering, feilmedisineringer hos mennesker med utviklingshemming og utfordrende atferd (psykofarmaka; antidepressiva, antipsykotika, sovemedisiner) etc. (mintankesmie.no).)

- Boligmarkedets store tapere. (- Utleiere kan le hele veien til banken.) (- Vi som sitter med mindre hybler for å leie ut, kan le hele veien til banken, sier Tinholt til Finansavisen.)

(Anm: Boligmarkedets store tapere. Boliglånsforskriften gjør unge til tapere. Utleiere kan le hele veien til banken. (…) - Analyser fra Finanstilsynet og Norges Bank viser at boliglånsforskriften virker etter hensikten. Færre enn før tar opp svært store lån når de kjøper bolig, forklarte finansminister Siv Jensen. (…) - Ler hele veien til banken Eiendomsutvikler og tidligere eiendomsmegler Terje Tinholt er enig i at de unge er taperne. - De yngre er taperne i dette markedet. Vi som sitter med mindre hybler for å leie ut, kan le hele veien til banken, sier Tinholt til Finansavisen. (dagbladet.no 20.6.2018).)

- Rapport: Omfattende boligmangel for studenter.

(Anm: Rapport: Omfattende boligmangel for studenter. Over tre år etter at regjeringen lanserte studentboligsatsingen, mangler det fortsatt 14.000 studentboliger for å nå målet. (…) – En trygg bolig gir en bedre studiehverdag, sier leder i Norsk studentorganisasjon (NSO), Håkon Randgaard Mikalsen. (nrk.no 23.7.2018).)

- «Den viktigste enkeltfaktoren til skjevheten i Osloskolen, er boligpolitikken.» Ved å sammenligne boligpriser og resultater på nasjonale prøver, er dette iøynefallende, skriver 20 barneskolelærere.

(Anm: 20 lærere i Osloskolen. «Den viktigste enkeltfaktoren til skjevheten i Osloskolen, er boligpolitikken.» Ved å sammenligne boligpriser og resultater på nasjonale prøver, er dette iøynefallende, skriver 20 barneskolelærere. (dagsavisen.no 20.6.2018).)

- Paven ut mot menneskers «umettelige grådighet». - Ikke grådighet, men veldedighet. Ikke overdådighet, men enkelhet, sa pave Frans. Videre ba ham om at vi ikke må miste vårt grunnlag og gli inn i en verden av overforbruk.)

- Paven ut mot menneskers «umettelige grådighet». Under midnattsmessen i Vatikanstaten julaften tok pave Frans et oppgjør med menneskers griskhet og dagens forbrukersamfunn. (- Ikke grådighet, men veldedighet. Ikke overdådighet, men enkelhet, sa pave Frans. Videre ba ham om at vi ikke må miste vårt grunnlag og gli inn i en verden av overforbruk. – Og vi bør spørre oss selv, bryter jeg brød med dem som ikke har noe? (aftenposten.no 25.12.2018).)

- Den rikeste tidelen i Norge eier mer enn 2,5 millioner nordmenn til sammen. (- IKKE BEKYMRET: Erna Solberg sier de økende ulikhetene i formue kommer fordi 2017 var et veldig godt år for AS Norge. (- Det er et problem dersom ulikheten øker på andre dimensjoner enn formue. (…) sier Solberg.)

(Anm: Den rikeste tidelen i Norge eier mer enn 2,5 millioner nordmenn til sammen. Erna Solberg får skylda. - Nå er det så mye kake til de rikeste at samholdet i samfunnet snart sprekker, sier SV. IKKE BEKYMRET: Erna Solberg sier de økende ulikhetene i formue kommer fordi 2017 var et veldig godt år for AS Norge. (- Det er et problem dersom ulikheten øker på andre dimensjoner enn formue. (…) sier Solberg. (dagbladet.no 25.12.2018).)

(Anm: Sosiale helseforskjeller. De som har lang utdanning og god økonomi, lever lengre og har færre helseproblemer enn de som har kortere utdanning og dårligere økonomi. Slike sosiale helseforskjeller ser vi både for landet som helhet og i fylker og kommuner. (fhi.no 30.6.2014).)

– Sykepleier hadde ikke råd til én eneste leilighet i Oslo. For enslige Lotte Rogn-Jacobsen er det nesten umulig å komme inn på boligmarkedet i landets største byer.

(Anm: Sykepleier hadde ikke råd til én eneste leilighet i Oslo. For enslige Lotte Rogn-Jacobsen er det nesten umulig å komme inn på boligmarkedet i landets største byer. Eiendom Norge er kritisk til situasjonen for førstegangskjøpere med fast jobb. Lotte (23) er utdannet sykepleier, har fast jobb, tjener mer enn 450 000 kroner i året og vil kjøpe leilighet i Oslo. Inntekten gir henne 1,7 millioner kroner i lån. Det er lite verdt på eiendomsmarkedet i Oslo når man også må ta høyde for fellesgjeld. Da Lotte søkte på hva hun kunne kjøpe, fikk hun 15 treff på Finn.no i hele Oslo. Alle var garasjeplasser. (nrk.no 17.10.2018).)

(Anm: The know-do gap (mintankesmie.no).)

- «Billigbolig» til 11 millioner: For 100 år siden var dette sosial boligbygging - nå er prisen 92.000 kroner per kvadratmeter.

(Anm: «Billigbolig» til 11 millioner: For 100 år siden var dette sosial boligbygging - nå er prisen 92.000 kroner per kvadratmeter. I 1918 hersket bolignøden i Kristiania. Lille Tøyen hageby var en del av kommunens satsing for å skaffe folk et sted å bo. OSLO (Nettavisen): For 100 år siden var dette sosial boligbygging i Oslo. Nå er det borettslagsleiligheter for de få til priser høyt over snittet i hovedstaden. (nettavisen.no 29.10.2018).)

- Frykten for økende forskjeller er overdrevet. De nyeste tallene viser minkende ulikhet i Norge. Ingenting tyder på at fattigdommen øker. Det er på tide med en realitetsorientering. (- Men ulempen er at det har festet seg et inntrykk i befolkningen av at vi nå lever i den store ulikhetens tid. Mulige årsaker er overdreven skremselspropaganda.) (- For få tar seg bryet med å nyansere inntrykket av et Forskjells-Norge under oppseiling.)

(Anm: Andreas Slettholm, kommentator i Aftenposten. KOMMENTAR. Frykten for økende forskjeller er overdrevet. De nyeste tallene viser minkende ulikhet i Norge. Ingenting tyder på at fattigdommen øker. Det er på tide med en realitetsorientering. (…) Det tjener Regjeringen til honnør at den er opptatt av å bevare forskjellene små. Men ulempen er at det har festet seg et inntrykk i befolkningen av at vi nå lever i den store ulikhetens tid. Mulige årsaker er overdreven skremselspropaganda, et importert problembilde fra USA, der store deler av middel- og arbeiderklassen over lang tid har hatt en reallønnsnedgang, og at for få tar seg bryet med å nyansere inntrykket av et Forskjells-Norge under oppseiling. (aftenposten.no 11.9.2018).)

(Anm: Løgn, pisspreik (bullshit) eller sannhet? (Løgn i norske rettssaler) (mintankesmie.no).)

(Anm: Hvordan avsløre løgn. Tegn som avslører løgneren. (vi.no 27.10.2018).)

– Mitt Oslo: – At flere jobber for lønninger det ikke går an å overleve på, merkes i vår egen hovedstad.

(Anm: Mitt Oslo: – At flere jobber for lønninger det ikke går an å overleve på, merkes i vår egen hovedstad. Som togpendler til Oslo og generalsekretær i Kirkens Bymisjon, har Adelheid Firing Hvambsal sett flere ulike sider av hovedstaden. Mens hun forbereder TV-aksjonen med Kirkens Bymisjon, har generalsekretær Adelheid Firing Hvambsal endelig fått tid til å nyte hovedstaden.  (aftenposten.no 21.10.2018).)

- Men tror Agenda fortsatt på franske tilstander i Norge? (- Hannah Gitmark avviser at hun tegner skremmebilder. Men bruker tall som fremstiller ulikhetsutviklingen størst mulig.)

(Anm: Men tror Agenda fortsatt på franske tilstander i Norge? | Andreas Slettholm, Oslo-kommentator. Hannah Gitmark avviser at hun tegner skremmebilder. Men bruker tall som fremstiller ulikhetsutviklingen størst mulig. I to fyldige innlegg har Hannah Gitmark fra Tankesmien Agenda kritisert kommentaren der jeg skrev at frykten for økende forskjeller er overdrevet. Hun later til å tro at jeg mener det er unødvendig å bekymre seg for ulikhetsutviklingen overhodet. Eller at jeg har påstått at ulikhetene i Norge på lang sikt ikke øker. Begge deler er feil. (aftenposten.no 25.9.2018).)

(Anm: George Orwells «1984» er en bestselger etter Trump-innsettelse. (…) Boken et en dystopisk fortelling om et fremtidig samfunn der fakta blir forvrengt og undertrykt. Folket overvåkes, opposisjonen forsvinner og historien omskrives. (vg.no 25.1.2017).)

– Ulikhetsutviklingen krever mer politikk. (- I sitt siste innlegg anklager Slettholm meg imidlertid for å velge tall som fremstiller ulikhetsutviklingen størst mulig. Påstanden er gal: Jeg har forholdt meg til det tidsperspektivet Slettholm selv trakk opp, der han mener statistikken viser «mindre forskjeller i Norge de senere årene, sammenlignet med for 10–15 år siden».)

(Anm: Hannah Gitmark, fagrådgiver, Tankesmien Agenda. Ulikhetsutviklingen krever mer politikk | Hannah Gitmark. Jeg tror ikke nødvendigvis på franske tilstander i Norge. Men et slikt bilde kan vise behovet for å snu i tide. Gjennom flere innlegg har jeg drøftet ulikhetsutviklingen i Norge med Aftenpostens kommentatorer Øystein K. Langberg og Andreas Slettholm. Diskusjonen er interessant, fordi bruk av statistikk og fakta heldigvis er svært viktig for politikkutvikling i Norge. I sitt siste innlegg anklager Slettholm meg imidlertid for å velge tall som fremstiller ulikhetsutviklingen størst mulig. Påstanden er gal: Jeg har forholdt meg til det tidsperspektivet Slettholm selv trakk opp, der han mener statistikken viser «mindre forskjeller i Norge de senere årene, sammenlignet med for 10–15 år siden». (aftenposten.no 26.9.2018).)

- Lage skremmebilder av økende ulikhet hjelper populistene. (Ja, det stemmer at forskjellene i Norge har økt siden 1980-tallet.) (- Fra 1986 til 2016, perioden som Gitmark trekker frem, har Arbeiderpartiet sittet med makten over 60 prosent av tiden.)

(Anm: Lage skremmebilder av økende ulikhet hjelper populistene | Øystein K. Langberg, kommentator. Ja, det stemmer at forskjellene i Norge har økt siden 1980-tallet. I en periode da Ap har dominert norsk politikk. Ingen vil tjene mer på at folk flest oppfatter at ulikhetene har eksplodert og at spillet er rigget, enn populistiske partier, mener artikkelforfatteren. (…) Kollega Andreas Slettholm har tatt til orde for at vi trenger en realitetsorientering. Han har gått gjennom utviklingen i ulikhet og fattigdom, som på flere parametere har vært nokså flat siden år 2000, og konkluderer med at bekymringen for økende forskjeller er overdreven. (…) Kommentar: Finanskrisen hjalp populistene, men det er ikke de svakeste som gjør opprør (…) Fra 1986 til 2016, perioden som Gitmark trekker frem, har Arbeiderpartiet sittet med makten over 60 prosent av tiden. (aftenposten.no 18.9.2018).)

(Anm: Populist (…) politiker som legger vekt på enkeltsaker som antas å engasjere mange, og som i liten grad forholder seg til prinsipper og ideologi | jf. populisme (naob).)

(Anm: Populisme (…) politisk bevegelse som står i opposisjon til offisiell politikk, representerer mindre privilegerte velgergrupper og arbeider for større folkelig innflytelse (naob).)

– Skremmebilder av økt ulikhet tjener populistene, skriver Aftenpostens Øystein K. Langberg i en kommentar 19. september. Grunnen, slik jeg forstår ham, er at elendighetsbeskrivelser av samfunnet passer populister fordi det er i tråd med deres opplevelse av virkeligheten. Jeg deler Langbergs bekymring for økende populisme. Det er imidlertid liten risiko for at vi i den norske debatten overvurderer ulikhetene. Tvert imot.

(Anm: Hannah Gitmark fagrådgiver, Tankesmien Agenda. Pass opp for populistenes antielite-narrativ! Vi skal ikke tegne skremmebilder av ulikhetene. Men vi kan heller ikke lage glansbilder. Skremmebilder av økt ulikhet tjener populistene, skriver Aftenpostens Øystein K. Langberg i en kommentar 19. september. Grunnen, slik jeg forstår ham, er at elendighetsbeskrivelser av samfunnet passer populister fordi det er i tråd med deres opplevelse av virkeligheten. Jeg deler Langbergs bekymring for økende populisme. Det er imidlertid liten risiko for at vi i den norske debatten overvurderer ulikhetene. Tvert imot. (aftenposten.no 24.9.2018).)

(Anm: Narrativ (…) som fremstiller eller gjengir noe i fortellende form; fortellende; berettende (naob.no).)

– SSB analyse 2018/18: Formuesulikhet i Norge 1995–2016. Formuesulikheten øker.

(Anm: SSB analyse 2018/18: Formuesulikhet i Norge 1995–2016. Formuesulikheten øker. Data fra skattemeldingene og andre kilder viser at det er stor ulikhet både i fordelingen av boligformue og annen formue i Norge. Ulikheten har økt de siste årene; først og fremst fordi familiene med de største formuene har økt sin andel av totalformuen. Sammenligning av formuesutviklingen for ulike generasjoner tyder på at 68-generasjonen, født rundt 1950, har trukket vinnerloddet.  (ssb.no 14.9.2018).)

- Helsedirektoratet: De rike blir rikere - de fattige blir flere.

(Anm: Helsedirektoratet: De rike blir rikere - de fattige blir flere. GRIMSTAD (VG) (…) – Spriket blir stort De siste femten årene har antall barn bosatt i familier med vedvarende lavinntekt tredoblet seg, ifølge Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Økningen gjelder for familier med og uten innvandrerbakgrunn. (…) Giæver frykter at de økonomiske forskjellene til syvende og sist vil resultere i store forskjeller i forventet levealder: – Grunnen til at vi overhodet bryr oss om de økonomiske forskjellene, er at vi vet at det på lengre sikt fører til helseforskjeller blant befolkningen. (vg.no 17.8.2018 ).)

(Anm: Levealder og dødsårsaker (mintankesmie.no).)

(Anm: Fattigdom, fordelingspolitikk (bistand) og rikdom (mintankesmie.no).)

(Anm: Helsedirektoratet (tidligere Sosial- og helsedirektoratet (SHdir)) (mintankesmie.no).)

- De rikeste blir stadig rikere: – Må ikke se oss blinde på tall. (– Siv Jensen (Frp) mener det er mer problematisk at folk i Norge lever i fattigdom.) (- Aaberge i SSB peker på at økende konsentrasjon av formue kan ha uheldige konsekvenser. – Politikerne har vanligvis vært mer opptatt av å se på ulikhet i inntekt enn formue. Utviklingen som går mot at en liten gruppe eier stadig mer kan føre til en større økonomisk maktkonsentrasjon, som igjen kan føre til at denne gruppen får større politisk makt, slik man har sett i USA, sier Aaberge. Til det svarer Jensen: – Det er jeg ikke bekymret for.)

(Anm: De rikeste blir stadig rikere: – Må ikke se oss blinde på tall. De rike tar en stadig større del av kaka både når det gjelder formue og inntekt. Siv Jensen (Frp) mener det er mer problematisk at folk i Norge lever i fattigdom. (…) Finansminister Siv Jensen har akkurat fått spørsmål om hva hun synes om at det er formuene til de rikeste som øker mest i Norge. – Først og fremst er Norge et land med små forskjeller. Vi er helt i verdenstoppen når det gjelder lav ulikhet. (…) – Kommer dere til å gjøre noen grep for å unngå at de rikeste drar ytterligere ifra? – Jeg vet ikke hva man skulle gjøre. Svaret til venstresiden er alltid mer skatt. Men det går ut over næringslivet og investeringer. Har ikke folk jobb å gå til, vil forskjellene øke. – Synes du større ulikhet er et problem i seg selv? – Det jeg synes er problematisk, er at mennesker lever i fattigdom. Les også: – Større ulikhet gjør oss syke og mindre lykkelige (…) Aaberge i SSB peker på at økende konsentrasjon av formue kan ha uheldige konsekvenser. – Politikerne har vanligvis vært mer opptatt av å se på ulikhet i inntekt enn formue. Utviklingen som går mot at en liten gruppe eier stadig mer kan føre til en større økonomisk maktkonsentrasjon, som igjen kan føre til at denne gruppen får større politisk makt, slik man har sett i USA, sier Aaberge. Til det svarer Jensen: – Det er jeg ikke bekymret for. Vi er langt unna å ha amerikanske tilstander her. Dessuten har vi et strengt regelverk mot sammenblanding av roller. (dagsavisen.no 18.9.2018).)

– Bekymringen for ulikhet er underdrevet, ikke overdrevet. (- Andreas Slettholm i Aftenposten ser dette som en unødvendig bekymring, og mener i en kommentar 12. september å ha regnet seg frem til at ekspertene tar feil. Dessverre har Slettholms analyse usedvanlig sløv bruk av statistikk og tall.)

(Anm: Hannah Gitmark fagrådgiver, Tankesmien Agenda. Bekymringen for ulikhet er underdrevet, ikke overdrevet. Økonomiske forskjeller øker i hele verden, også i Norge. Det bekymrer vanlige mennesker som merker det på kroppen, men også akademia, næringsliv og en rekke politikere. For et par uker siden slo til og med Norges blåblå-regjering til med egen ulikhetskonferanse. Andreas Slettholm i Aftenposten ser dette som en unødvendig bekymring, og mener i en kommentar 12. september å ha regnet seg frem til at ekspertene tar feil. Dessverre har Slettholms analyse usedvanlig sløv bruk av statistikk og tall. For hva sier Statistisk sentralbyrås statistikk? Målt ved Gini-koeffisienten (som måler ulikhet på en skala fra 0-1) har inntektsforskjellene (når studenter ikke er tatt med) økt med 21 prosent mellom 1986 og 2016 i Norge. Det er langt raskere enn gjennomsnittet i OECD. (aftenposten.no 17.9.2018).)

(Anm: Informasjon versus kunnskap og makt (kommersialisering og monopolisering av kunnskap) (mintankesmie.no).)

– Større ulikhet gjør oss alle mindre friske og mindre lykkelige. De økonomiske forskjellene mellom folk bare øker. Psykologene mener det er en farlig utvikling som går på helsa løs.

(Anm: – Større ulikhet gjør oss alle mindre friske og mindre lykkelige. De økonomiske forskjellene mellom folk bare øker. Psykologene mener det er en farlig utvikling som går på helsa løs. Fredag la SSB fram en rapport som viser at formuesulikheten har økt kraftig i Norge de siste 20 årene. Rapporten tar for seg perioden 1995–2016 (se grafikk i bunnen av saken). De rikeste tar også en stadig større del av kaka når det gjelder inntekt. Selv om Norge er et egalitært land i global sammenheng, er tendensen klar: De økonomiske forskjellene mellom dem som har mest og minst bare øker – og det er få tegn til at trenden vil snu. (dagsavisen.no 17.9.2018).)

- Boforhold, levekårsundersøkelsen, 2015. (- Bor trangt (7 %). (- Bor i bolig med fukt og/eller råte (6 %).)

(Anm: Boforhold, levekårsundersøkelsen, 2015.  (…) I alt 84 prosent av befolkningen 16 år og over bor i en bolig som husholdningen selv eier. Ser vi over tid, er det en svak økning i andelen boligeiere, som vises i figur 1. (…) Enslige forsørgere har generelt dårligere bomiljø sammenlignet med par med barn (…) 8 prosent av arbeidsledige oppgir at de har søvnproblemer på grunn av støy, mot 2 prosent av heltidsarbeidende. Arbeidsledige bor også i mindre boliger sammenlignet med yrkesaktive. Bor trangt (7 %). Bor i bolig med fukt og/eller råte (6 %). (ssb.no 25.11.2015).)

- Er ditt hjem skadelig for deg? (Is your home harming you?) (- I 2012 var innendørs luftforurensning linket til 4,3 millioner dødsfall globalt, sammenlignet med 3,7 millioner for utendørs luftforurensning.) (- Byfolk tilbringer vanligvis 90 % av tiden innendørs, og dette har vært knyttet til "Sick Building Syndrome", der beboerne utvikler en rekke negative helseeffekter knyttet til inneluft / inneklima.) 

(Anm: Er ditt hjem skadelig for deg? (Is your home harming you?) Ny forskning belyser dødelige effekter av innendørs forurensning. Ny forskning publisert i tidsskriftet Science av Total Environment har pekt på de farlige helsevirkningene av innendørs forurensning, og ber om politikk som sikrer tettere oppfølging av luftkvaliteten. I 2012 var innendørs luftforurensning knyttet til 4,3 millioner dødsfall globalt, sammenlignet med 3,7 millioner for utendørs luftforurensning. Byfolk tilbringer vanligvis 90 % av tiden innendørs, og dette har vært knyttet til "Sick Building Syndrome", der beboerne utvikler en rekke negative helseeffekter knyttet til inneluft. (medicalnewstoday.com 19.4.2016).)

(Anm: Varför ökar lungcancer hos personer som inte röker? Det är en fråga som cancerforskare i Sverige grubblar på. Därför startar de nu ett nytt forskningsprojekt som går ut på att analysera cancerceller från personer som är sjuka i lungcancer men som aldrig rökt. (netdoktor 23.12.2015).)

- Hva er radon? For høye verdier av radon i inneklimaet kan være helseskadelig. Omlag 300 mennesker dør hvert år i Norge som følge av for høye verdier av radon i inneklima.

(Anm: Hva er radon? For høye verdier av radon i inneklimaet kan være helseskadelig. Omlag 300 mennesker dør hvert år i Norge som følge av for høye verdier av radon i inneklima. (…) Radongass er en radioaktiv gass. Den er en fargeløs edelgass uten lukt eller smak. Gassen oppstår blant annet når uran brytes ned. Dette grunnstoffet finnes i de fleste bergarter og jord. Når radon er brutt ned, dannes såkalte radondøtre. Både radon og radondøtre avgir radioaktivt stråling. Radon avgir alfastråling. Disse strålene kan skade kroppen din, for eksempel cellene i luftveiene. LES OGSÅ: Tørrhoste – når er det grunn for bekymring? Radongass er en radioaktiv gass. Den er en fargeløs edelgass uten lukt eller smak. Gassen oppstår blant annet når uran brytes ned. Dette grunnstoffet finnes i de fleste bergarter og jord. Når radon er brutt ned, dannes såkalte radondøtre. Både radon og radondøtre avgir radioaktivt stråling. Radon avgir alfastråling. Disse strålene kan skade kroppen din, for eksempel cellene i luftveiene. LES OGSÅ: Tørrhoste – når er det grunn for bekymring? (dagbladet.no 5.2.2019).)

- Erik Solheim går av som FNs miljøsjef. Erik Solheim bekrefter at han går av som leder for FNs miljøprogram (UNEP), og sier bakgrunnen er den kritiske revisjonsrapporten.

(Anm: Erik Solheim går av som FNs miljøsjef. Erik Solheim bekrefter at han går av som leder for FNs miljøprogram (UNEP), og sier bakgrunnen er den kritiske revisjonsrapporten.– Jeg går av for at FN lettere skal kunne håndtere revisjonsrapporten, sier Solheim til NRK. Han mottok den endelige rapporten på lørdag. – Jeg forlater ikke FN med bitterhet. Jeg er stolt over det jeg har fått til, ikke minst med å sette plastforurensning øverst på dagsorden, sier Solheim til NRK. Han befinner seg i Nairobi, der FNs miljøprogram (UNEP) har hovedkvarter. Solheim har vært sjef for FNs miljøprogram siden 2016, og har også status som FNs visegeneralsekretær. (nrk.no 20.11.2018).)

- Merkelig støtte til Solheim. Therese Sollien hevder 14. september at FNs miljøsjef Erik Solheim har rett: Nordmenn skal ikke ha dårlig samvittighet for å fly.

(Anm: Arne Johan Vetlesen, professor i filosofi, Universitetet i Oslo. Merkelig støtte til Solheim. Therese Sollien hevder 14. september at FNs miljøsjef Erik Solheim har rett: Nordmenn skal ikke ha dårlig samvittighet for å fly. Selv er han i luften 100 dager i året – og er storfornøyd. Ifølge Sollien er det ikke de som flyr som dummer seg ut, men de som velger å la være, slik som MDG-politikere som tar toget. Sollien siterer Ban Ki-moon: «Det vi krever av andre, må vi gjøre selv.» (…) Hun tilskriver miljøforkjempere en kullsviertro på at appeller til dårlig samvittighet er det som vil løse klimakrisen. Og hun stiller den individuelle handling – tog fremfor fly – i et latterlig lys: som fullstendig fåfengt. Den individuelle samvittigheten løser ikke problemet – hvem påstår det? Det kreves strukturelle endringer, slik Sollien antyder. Like fullt må vi, hver og en, svare for våre individuelle valg. Løsningen må kombinere det individuelle og det strukturelle, ikke spille dem ut mot hverandre. (aftenposten.no 19.9.2018).)

- Erik Solheim har rett: Dårlig samvittighet løser ingenting.

(Anm: Erik Solheim har rett: Dårlig samvittighet løser ingenting | Therese Sollien, kommentator. Når FNs miljøsjef flyr så mye som han gjør, kan ikke folk flest forventes å være noe bedre. Tidligere i sommer vakte det oppsikt da FNs miljøsjef Erik Solheim uttalte at nordmenn ikke skal ha dårlig samvittighet for å fly. I Aftenpostens sak denne uken går det frem at Solheim tilsynelatende virkelig ikke har noen betenkeligheter mot flyreiser. (aftenposten.no 13.9.2018).)

(Anm: Media (mediekritikk) (mintankesmie.no).)

(Anm: - Definitivt redaktørmakt. (…) Hva som skal trykkes i en avis er jo gjenstand for en silingsprosess som avisen alene står for. Meg bekjent er det ingen åpenhet hverken i Aftenposten eller i noen andre medier om hvilke standarder som benyttes i utvelgelsen. Er det den redaksjonelle linjen som avgjør? Er det hva som er nyhetsverdig eller er det salgstallene som bestemmer? Eller kanskje avisens politiske orientering? (aftenposten.no 10.11.2016).)

(Anm: NRK og Adresseavisen lot tips om at lærer mobbet egne elever på barneskole i Trondheim ligge. (…) – Svikter barna. (…) Han undrer seg også over at ingen medier stiller kritiske spørsmål til de ansvarlige i kommunen om hvordan mobbingen kunne pågå. (…) NRK og Adresseavisen lot tips om at lærer mobbet egne elever på barneskole i Trondheim ligge. Sjefredaktør Tor Olav Mørseth i Adressa sier det handler om prioriteringer. (journalisten.no 24.2.2017).)

- Solheims reiserot får konsekvenser: Flere land stanser inntil videre utbetalingene til FNs miljøprogram.

(Anm: Solheims reiserot får konsekvenser: Flere land stanser inntil videre utbetalingene til FNs miljøprogram. Sverige og Danmark reagerer kraftig på anklagene om regelbrudd og sløseri i Erik Solheims reisevirksomhet. Som leder for FNs miljøprogram (UNEP) har den tidligere utviklingsministeren Erik Solheim reist for 4,1 millioner kroner i løpet av sine første 22 måneder i jobben, ifølge et rapportutkast fra FNs interne tilsynsordning (OIOS) som nylig ble lekket til Aftenposten. I rapportutkastet, som nå skal gjennomgås av revisorene etter at Solheim har svart på kritikken, fremgår det også at Solheim og flere i ledergruppen hans har reist på en rekke turer der de ikke har kunnet dokumentere at de var på tjenestereise. (aftenposten.no 21.9.2018).)

- Gransket politikernes reiseregninger. Dette fant de. Reise til bryllup, taxiturer til nattklubber og hotellopphold for samboere og ektefeller.

(Anm: Gransket politikernes reiseregninger. Dette fant de. Reise til bryllup, taxiturer til nattklubber og hotellopphold for samboere og ektefeller. Regningen gikk til den svenske Riksdagen, viser avsløring. Caroline Szyber på valgvaken til Kristdemokraterna 9. september. Nå granskes reiseregninger fra tjenestereiser der hun tok med familien. (aftenposten.no 21.9.2018).)

- Ulikhetsgapet som kan ramme Sverige. (- Andelen under OECDs fattigdomsgrense i Sverige har økt fra syv til 17 prosent. Sverige har nå flere milliardærer enn USA, målt mot innbyggertallet.)

(Anm: Ulikhetsgapet som kan ramme Sverige. (- Svenske husholdninger og bedrifter har en tikkende gjeldsbombe som har passert ti tusen milliarder svenske kroner, og som fortsatt vokser.) (- Pensjonistene får stadig lavere pensjon i andel av sin siste årslønn. Gapet mellom fattig og rik er nå større i Sverige enn i USA, hevder han. ** Andelen under OECDs fattigdomsgrense i Sverige har økt fra syv til 17 prosent. Sverige har nå flere milliardærer enn USA, målt mot innbyggertallet.) (vg.no 1.9.2018).)

- Regulering av ulikheter for helse og ikke-smittsomme sykdommer (NCD): I mangel av (effektiv) atferdsmessig innsikt.

(Anm: Regulering av ulikheter for helse og ikke-smittsomme sykdommer (NCD): I mangel av (effektiv) atferdsmessig innsikt. (Regulation for health inequalities and non‐communicable diseases: In want of (effective) behavioural insights.) Abstrakt. Døds- og sykdomsbelastningen av ikke-smittsomme sykdommer faller uforholdsmessig på «medlemmer» av lavere sosioøkonomiske grupper. The European Law Journal 2018 (First Published: 30 April 2018).)

(Anm: Politikk, politikere og troverdighet. (mintankesmie.no).)

- Kommentar. Stoler ikke på sitt folk. Ikke vil hun vite hva folket mener i folkeavstemninger. Og hvis folk likevel stemmer, lytter hun ikke til dem.

(Anm: Kommentar. Stoler ikke på sitt folk. Ikke vil hun vite hva folket mener i folkeavstemninger. Og hvis folk likevel stemmer, lytter hun ikke til dem. Statsminister Erna Solberg synes ikke folkeavstemninger er egnet til å avgjøre viktige politiske spørsmål. (…)  Ergo, folk skjønner ikke sitt eget beste. De lar følelsene styre. De er ikke i stand til å ta rasjonelle valg. Dette er ikke nytt tankegods i partiet Høyre. (nationen.no 30.6.2018).)

(Anm: Makt og demokratiutredningen (mintankesmie.no).)

- Helsedirektoratet: De rike blir rikere - de fattige blir flere.

(Anm: Helsedirektoratet: De rike blir rikere - de fattige blir flere. GRIMSTAD (VG) (…) – Spriket blir stort De siste femten årene har antall barn bosatt i familier med vedvarende lavinntekt tredoblet seg, ifølge Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Økningen gjelder for familier med og uten innvandrerbakgrunn. (…) Giæver frykter at de økonomiske forskjellene til syvende og sist vil resultere i store forskjeller i forventet levealder: – Grunnen til at vi overhodet bryr oss om de økonomiske forskjellene, er at vi vet at det på lengre sikt fører til helseforskjeller blant befolkningen. (vg.no 17.8.2018 ).)

(Anm: Levealder og dødsårsaker (mintankesmie.no).)

(Anm: Fattigdom, fordelingspolitikk (bistand) og rikdom (mintankesmie.no).)

(Anm: Helsedirektoratet (tidligere Sosial- og helsedirektoratet (SHdir)) (mintankesmie.no).)

- Faktisk.no: Bakgrunn: Hvorfor øker forskjellene i Norge? (- Ny forskning viser at formuesulikheten kan være enda større enn de offisielle statistikkene viser, også i Norge. Grunnen til dette er at store formuer er skjult i utenlandske skatteparadiser.

(Anm: Faktisk.no: Bakgrunn: Hvorfor øker forskjellene i Norge? (…) Ny forskning viser at formuesulikheten kan være enda større enn de offisielle statistikkene viser, også i Norge. Grunnen til dette er at store formuer er skjult i utenlandske skatteparadiser. (faktisk.no 21.4.2018).)

(Anm: Skatt, skattesvindel (trygdesvindel) og skattemyndigheter (skatteparadiser) (mintankesmie.no).)

- Nesten én av ti i Norge får uføretrygd – Nav tror økningen vil fortsette.

(Anm: Nesten én av ti i Norge får uføretrygd – Nav tror økningen vil fortsette. (…) Mer uførhet blant folk under 54 år – Etter en periode med en stabil andel uføre ser vi nå at andelen øker. (…) Økningen i uføreandelen skjer i aldersgruppene under 54 år, mens aldersgruppene 60 til 64 og 65 til 67 år hadde en nedgang på henholdsvis 0,3 og 0,9 prosentpoeng. (aftenposten.no 20.6.2018).)

- Livet på uføretrygd er ekskluderende, stigmatiserende og isolerende. (- Å leve med vedvarende lavinntekt fordrer en kreativitet det er vanskelig å opprettholde over tid.)

(Anm: Livet på uføretrygd er ekskluderende, stigmatiserende og isolerende | Kjersti Storrøsten, uføretrygdet. Jeg skammer meg ikke over sykdom eller trygd. Men det er flaut å være ensom, det er pinlig ikke å ha råd, og det er et stigma ikke å ha en jobb. Å leve med vedvarende lavinntekt fordrer en kreativitet det er vanskelig å opprettholde over tid. Resultatet blir resignasjon og redusert egenverdi. Jeg har levd på uføretrygd i flere år. Det er ikke et fett liv, men jeg vet at det finnes mange som får utbetalt mindre enn meg. Likevel: Selv det i overkant nøkterne SIFO-budsjettet tar ikke høyde for helserelaterte utgifter, og det er etter hvert ganske mange av disse som ikke dekkes av Helfo eller Nav. (aftenposten.no 30.6.2018).)

- Politikere bekymret over at en av tre studenter sier de er ensomme. (- Behandlingen går ut på at pasientene i løpet av fire sammenhengende dager skal gjennom behandlingen som skal gjøre dem fri fra tvangslidelsen.)

(Anm: Politikere bekymret over at en av tre studenter sier de er ensomme. Studenthelse. Nye tall fra Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT 2018) viser at nesten en av tre studenter opplever ensomhet. Politikerne er bekymret for situasjonen (Saken er oppdatert med kommentar fra Høyre, leder av Velferdstinget Vest, SV, Arbeiderpartiet og styringsgruppen for SHoT.)Norsk studentorganisasjon (NSO) mener dette er alvorlig og oppfordrer alle studenter til å delta aktivt i fadderuken, bli kjent med og bli med på de ulike sosiale tilbudene som finnes på sin institusjon, skriver de i en pressemelding. (khrono.no 17.8.2018).)

- 1 av 20 med sosialhjelp har heltidsjobb (- Flere mottakere for femte år på rad Tallet på sosialhjelpsmottakere økte i 2017 for femte år på rad til nesten 132 700 personer – 1,5 prosent flere enn året før. Utgiftene økte relativt mer og lå med 6,6 milliarder nesten 4 prosent over fjoråret, målt i faste priser.)

(Anm: 1 av 20 med sosialhjelp har heltidsjobb. Nesten to av tre sosialhjelpsmottakere i 2017 stod utenfor arbeidsmarkedet, mens 4,8 prosent hadde heltidsjobb. Endringene siste år kan likevel peke mot en noe større yrkesaktivitet blant mottakerne. Flere mottakere for femte år på rad Tallet på sosialhjelpsmottakere økte i 2017 for femte år på rad til nesten 132 700 personer – 1,5 prosent flere enn året før. Utgiftene økte relativt mer og lå med 6,6 milliarder nesten 4 prosent over fjoråret, målt i faste priser. (ssb.no 5.7.2018).)

- Forskere og arkitekter vil ha billige, kommunale utleieboliger i Oslo etter utenlandsk modell. — Oslos politikere må utforme en ny sosial boligpolitikk, sier arkitekt Marius Hauland Næss.

(Anm: Forskere og arkitekter vil ha billige, kommunale utleieboliger i Oslo etter utenlandsk modell. — Oslos politikere må utforme en ny sosial boligpolitikk, sier arkitekt Marius Hauland Næss. Han vil ha et kommunalt bygge- og utleieselskap for alle de som ikke kommer inn på boligmarkedet. For å komme situasjonen til livs mener flere fagmiljøer det nå er på høy tid at byens politikere ser til nabolandene Sverige og Danmark, og deres bruk av sosial boligbygging for å gjøre det lettere å kunne komme seg inn på boligmarkedet i hovedstaden. LES OGSÅ: — Skal vi få bukt med de økende forskjellene i Oslo, må vi ta grep om boligpolitikken (…) Oslo må nå komme på banen og utforme en ny, og mer sosial boligpolitikk enn den vi har sett siden frislippet på boligmarkedet på slutten av 80-tallet, sier arkitekt Marius Hauland Næss. Sammen med tidligere medstudent Sigurd Strøm Nørsterud skrev han, som arkitektstudent ved NTNU, i fjor høst en diplomoppgave om hvordan Oslo kommune kan bidra til å skape gode og rimelige boliger for vanlige folk. — Det er på tide at Oslos politikere går inn for å opprette et kommunalt selskap som sørger for at vi får det boligmarkedet byen trenger. Selskapet skal ha som oppgave å bygge, utvikle og leie ut billige leiligheter, slik at alle i byen kan få en mulighet til å komme inn på boligmarkedet, mener han. (…) Rimelige leiligheter for alle — I dag har vi bare to omsetningssteder for boliger her i byen. Vi har de kommunale boligene og vi har det private markedet. Vi ser for oss at vi med opprettelsen av et kommunalt boligselskap kan få en tredje boligsektor, sier Strøm Nørsterud. Han peker på at selskapet skal være drevet på en non-profit basis og ha som oppgave å tilby rimelige utleieleiligheter til innbyggere som i dag står utenfor boligmarkedet. De to arkitektene mener en slik boligform også vil ha en positiv effekt på variasjonen av leiligheter en vil finne på boligmarkedet i framtiden. (…) — Når reguleringsplaner behandles ser vi gjerne at politikerne har to valg. Enten utbyggerens alternativ, hvor det er fokus på å bygge så stort og mye som mulig, eller plan- og bygningsetatens alternativ som gjerne er mindre voluminøst, forteller Sandkjær Hansen. (vartoslo.no 19.8.2018).)

- Bransjen vil ha et boligdepartement. Alt ansvar for boligpolitikken i Norge bør samles i ett departement, og regjeringen bør starte med å frata Justisdepartementet deres ansvar, mener bolig- og eiendomsbransjen.

(Anm: Bransjen vil ha et boligdepartement. Alt ansvar for boligpolitikken i Norge bør samles i ett departement, og regjeringen bør starte med å frata Justisdepartementet deres ansvar, mener bolig- og eiendomsbransjen. Ansvaret for boligpolitikken er i dag spredt ut over flere departementer, som Kommunaldepartementet, Justisdepartementet, Finansdepartementet og Barne- og likestillingsdepartementet. I et brev til statsminister Erna Solberg ber Boligprodusentene, Eiendom Norge og Norske Boligbyggelags landsforbund (NBBL) om at Justisdepartementet fratas makt i boligpolitikken. Les også: DN mener: Det er farlig å tro at boliglånsforskriften kan motvirke gjeldsproblemer og finansielle ubalanser (dn.no 20.6.2018).)

- «Den viktigste enkeltfaktoren til skjevheten i Osloskolen, er boligpolitikken.» Ved å sammenligne boligpriser og resultater på nasjonale prøver, er dette iøynefallende, skriver 20 barneskolelærere.

(Anm: 20 lærere i Osloskolen. «Den viktigste enkeltfaktoren til skjevheten i Osloskolen, er boligpolitikken.» Ved å sammenligne boligpriser og resultater på nasjonale prøver, er dette iøynefallende, skriver 20 barneskolelærere. (dagsavisen.no 20.6.2018).)

- Det starter i første klasse. Astrid Søgnen har etterlyst flere lærerstemmer i debatten om Osloskolen. Her er noen av dem.

(Anm: Det starter i første klasse. Astrid Søgnen har etterlyst flere lærerstemmer i debatten om Osloskolen. Her er noen av dem. Svaret er komplekst. Den viktigste enkeltfaktoren til skjevheten i Osloskolen, er boligpolitikken. Ved å sammenligne boligpriser og resultater på nasjonale prøver, er dette iøynefallende. Å endre boligpolitikk er ikke gjort i en håndvending, men det er mulig om viljen er til stede. I vår bydel er det en opphopning av kommunale boliger, og de ligger sågar tett i tett i bydelens mest utsatte områder. Noe må gjøres, ellers risikerer vi svært utrygge lokalmiljø i enkelte skolekretser. (dagsavisen.no 20.6.2018).)

- Oslos boligpolitikk er en ulikhetsmaskin. (- Unge mennesker som vil bli sykepleiere, lærere eller noe annet alminnelig, og ikke skal arve bolig med det første, bør derimot orientere seg mot andre deler av landet.)

(Anm: Oslos boligpolitikk er en ulikhetsmaskin | Einar Lie, professor i økonomisk historie, Universitetet i Oslo.. (…) Unge mennesker som vil bli sykepleiere, lærere eller noe annet alminnelig, og ikke skal arve bolig med det første, bør derimot orientere seg mot andre deler av landet. (aftenposten.no 13.8.2016).)

(Anm: Sykepleiere (mintankesmie.no).)

- Ny trend for luksusboliger: - Første gangen i historien at det omsettes så mange hus i denne prisklassen. Eiendomsmeglere har endret taktikk for å kapre arvingene. (- Flere personer med mye penger.)  Ifølge eiendomsveteranen (…): - Det har ganske enkelt blitt en større kjøpegruppe.)

(Anm: Ny trend for luksusboliger: - Første gangen i historien at det omsettes så mange hus i denne prisklassen. Eiendomsmeglere har endret taktikk for å kapre arvingene. Tidligere har det vært vanlig at de mest eksklusive husene blir omsatt uten at det blir markedsført offentlig. Men dette er nå i ferd med å endre seg. I skrivende stund ligger det ute fire boliger i Oslo-området til over 50 millioner kroner, og ytterligere to mellom 40 og 50 millioner kroner. Les også: Tjuvholmen-luksus for 55 millioner kan bli din. (…) Flere personer med mye penger Ifølge eiendomsveteranen er det en enkel forklaring på at de mest eksklusive eiendommene nå havner på Finn: - Det har ganske enkelt blitt en større kjøpegruppe. Før var det bare en håndfull som hadde økonomi til å kjøpe eiendommer, men nå er det mange flere, og da må man gå bredere ut for å treffe dem, sier han. (nettavisen.no 12.8.2018).)

- Lysbakken bekymret for renteøkning – foreslår «familiepakke» på fem milliarder.  (- Det er blitt avsindig dyrt å skaffe seg egen bolig, men de som klarer det, er veldig sårbare for renteøkninger.)

(Anm: Lysbakken bekymret for renteøkning – foreslår «familiepakke» på fem milliarder. Prisen på matvarer og strøm har økt kraftig. Det, kombinert med en varslet renteøkning, gjør SV-leder Audun Lysbakken bekymret for mange barnefamilier i høst. (…) – De som nå etablerer seg med egen bolig og i arbeidsmarkedet, rammes av flere ting på én gang. Det er blitt avsindig dyrt å skaffe seg egen bolig, men de som klarer det, er veldig sårbare for renteøkninger. Færre får også tryggheten som ligger i en fast jobb. På toppen av dette kommer det ferske varslet om at prisstigningen skyter fart, som igjen øker risikoen for renteøkning, sier han til VG. (…) Leder i Stortingets finanskomité, Henrik Asheim (H), mener en renteøkning kan bli en utfordring for noen, men mener regjeringen har tatt høyde for dette ved å stille strenge krav til bankene. Leder i Stortingets finanskomité, Henrik Asheim (H), mener en renteøkning kan bli en utfordring for noen, men mener regjeringen har tatt høyde for dette ved å stille strenge krav til bankene. (dagsavisen.no 12.8.2018).)

- Sentralbanksjefen spår at de fleste vil få bedre råd selv om renten øker. For de flest familiene vil høyere lønnsvekst betale hele eller store deler av renteøkningen.

(Anm: Sentralbanksjefen spår at de fleste vil få bedre råd selv om renten øker. For de flest familiene vil høyere lønnsvekst betale hele eller store deler av renteøkningen. Sentralbanksjef Olsen spår at folk vil få bedre råd de kommende årene, til tross for at renten øker. (aftenposten.no 21.9.2018).)

- Noreg treng opp mot 75.000 sjukepleiarar dei neste åra.

(Anm: Tusenvis av potensielle sjukepleiarar står på venteliste. Noreg treng opp mot 75.000 sjukepleiarar dei neste åra. Samtidig står fleire tusen på venteliste til utdanningar som ikkje har plass. Den lenge varsla eldrebølga kan medføre eit enormt behov for tilsette i helsesektoren dei neste åra. NRK kunne i mai fortelje at sjukepleiarmangelen har auka med 47 prosent det siste året. Tal frå Samfunnsøkonomisk analyse viser at Noreg i 2030 kan mangle minst 75.000 sjukepleiarar. (nrk.no 31.7.2018).)

- Flere studentboliger vil gi kindereggeffekt. Studentboliger. Undersøkelsen om studentboliger er på flere områder alarmerende.

(Anm: Flere studentboliger vil gi kindereggeffekt. Studentboliger. Undersøkelsen om studentboliger er på flere områder alarmerende. Det er på høy tid at vi får fart på byggingen med opp til 3000 studentboliger årlig, skriver Torstein Tvedt Solberg (Ap). Jeg mener det å bygge flere studentboliger er som et kinderegg; tre gode ting i ett. (khrono.no 26.7.2018).)

- NSO: Oslo og Akershus mangler nær 5000 studentboliger. Studentbolig. Færre enn 15 prosent av studentene i Norge får mulighet til å bo i studentbolig i år.

(Anm: NSO: Oslo og Akershus mangler nær 5000 studentboliger. Studentbolig. Færre enn 15 prosent av studentene i Norge får mulighet til å bo i studentbolig i år. Østfold og Volda har aller lavest dekningsgrad, og i Oslo og Akershus mangler flere tusen hybler for å nå kravet på 20 prosent dekning. Det viser tall fra Studentboligundersøkelsen 2018, som Norsk studentorganisasjon (NSO) offentliggjør i dag. Hele undersøkelsen kan leses her. Norge har et stadig økende antall studenter, og Khrono kunne nylig melde at mer enn 98.000 søkere har fått tilbud om studieplass fra høsten. Det er flere enn noensinne. Les også: Rekordmange kvalifiserte søkere. (khrono.no 27.7.2018).)

- Maktskifte i utleiemarkedet. Det har vært leietakers marked de siste årene, men nå tror Malling & co at makten er i ferd med å skifte hender.

(Anm: Maktskifte i utleiemarkedet. Det har vært leietakers marked de siste årene, men nå tror Malling & co at makten er i ferd med å skifte hender. LITE Å VELGE I: Det er mindre å velge i når det gjelder ledige kontorer. Derfor blir kampen om meterne tøffere og makten går fra leietaker til gårdeier. Det mener Haakon Ødegaard i Malling & Co. (estatenyheter.no 13.7.2018).)

- Newsec tror på leieprisvekst.

(Anm: Newsec tror på leieprisvekst. Det er særlig bydelene nærmest CBD og vestover som vil oppleve sterkest leieprisvekst. (estatenyheter.no 18.10.2018).)

- De som tror at vi må bygge færre boliger, må ha et sterkt ønske om at prisene skal øke kraftig.

(Anm: - De som tror at vi må bygge færre boliger, må ha et sterkt ønske om at prisene skal øke kraftig. Salget av nye boliger har falt i år. Til tross for fall i boligprisen må det bygges flere boliger, mener boligprodusentene. (dn.no 15.6.2017).)

- Spår negativ boligbygging.

(Anm: Spår negativ boligbygging. Svenske Industrifakta forventer et fall i nybyggaktiviteten for boliger i andre halvår. (…) rapporten kommer det blant annet frem at det i løpet av første kvartal kun er i Finland at boligbyggingen har økt sammenlignet med samme periode i fjor. Både i Norge og Sverige rapporteres det imidlertid om reduserte volum. (estatenyheter.no 27.7.2018).)

- «Den viktigste enkeltfaktoren til skjevheten i Osloskolen, er boligpolitikken.» Ved å sammenligne boligpriser og resultater på nasjonale prøver, er dette iøynefallende, skriver 20 barneskolelærere.

(Anm: 20 lærere i Osloskolen. «Den viktigste enkeltfaktoren til skjevheten i Osloskolen, er boligpolitikken.» Ved å sammenligne boligpriser og resultater på nasjonale prøver, er dette iøynefallende, skriver 20 barneskolelærere. (dagsavisen.no 20.6.2018).)

- Forskere og arkitekter vil ha billige, kommunale utleieboliger i Oslo etter utenlandsk modell.

(Anm: Forskere og arkitekter vil ha billige, kommunale utleieboliger i Oslo etter utenlandsk modell. — Oslos politikere må utforme en ny sosial boligpolitikk, sier arkitekt Marius Hauland Næss. (…) Sammen med tidligere medstudent Sigurd Strøm Nørsterud skrev han, som arkitektstudent ved NTNU, i fjor høst en diplomoppgave om hvordan Oslo kommune kan bidra til å skape gode og rimelige boliger for vanlige folk. (vartoslo.no 19.8.2018).)

- Leder. Aftenposten mener: Ingen studentboligkrise. (- Studentmassen har økt de siste årene, men det er ikke sikkert at den gjør det i all fremtid. Det er derfor klokt å skyndte seg langsomt i byggingen av nye boliger for å sikre at behovet er der.)

 (Anm: Leder. Aftenposten mener: Ingen student­boligkrise. DET MANGLER FREMDELES 14.000 studentboliger for å nå Norsk studentunions (NSO) målsetning om at 20 prosent av studentene skal ha tilgang til samskipnadenes studentboliger. (…) Samtidig er det viktig at boligbyggingen ikke løper fra behovet. Byggingen må skaleres slik at det ikke går på «tomgang» og man får en situasjon der studentboliger utbygd med statlig støtte, ikke er attraktive fordi de ikke ligger midt i byene eller er av eldre karakter. Studentmassen har økt de siste årene, men det er ikke sikkert at den gjør det i all fremtid. Det er derfor klokt å skyndte seg langsomt i byggingen av nye boliger for å sikre at behovet er der. (aftenposten.no 28.7.2018).)

- Administrerende direktør Esben S. Svalastog tror ikke nybyggingen vil føre til noe fundamentalt overskudd på utleieboliger. Og så lenge leieprisene fortsetter å følge folks kjøpekraft, føler han seg «komfortabel». Han ser heller et underskudd på gode utleieboliger, noe han mener er positivt for Selvaag.

(Anm: Leie ut bolig? Dette må du se opp for nå. SSB forventer færre arbeidsinnvandrere i fremtiden. Det er dårlig nytt for alle som har investert i utleiebolig, ifølge eksperter. Arbeidsinnvandrere er ofte helt avhengige av å leie bolig. (…) Nå ser det ut til at en gullalder er over. Arbeidsinnvandringen har falt kraftig etter oljekrisen. På toppen har SSB nedjustert sine anslag for befolkningsveksten i Norge, blant annet på grunn av lavere arbeidsinnvandring i fremtiden. Samtidig er det en overflod av utleieboliger på markedet. Antallet på Finn.no har doblet seg de siste fem årene. Og det bygges stadig nye. Kombinasjonen kan få konsekvenser for alle som eier utleiebolig. (…) Norge har nå den laveste nettoinnvandringen på ti år, og trenden ser ut til å fortsette. Selv om den største nedgangen mest sannsynlig er tilbakelagt, anslår SSBs siste befolkningsfremskrivning adskillig lavere arbeidsinnvandringen de neste ti årene. (…) Mange med utleiebolig har allerede problemer med å få det til å gå rundt, forteller sjeføkonomen. – Nå bør folk tenke seg om tre ganger før de investerer i noe nytt. (…) Men med unntak av i kriserammede Stavanger, har leieprisene i Norge steget jevnt og trutt de siste par årene, viser Leiemarkedsundersøkelsen til SSB. Resultatet er at innvandrere bor tettere enn resten av befolkningen. Selv om denne gruppen i snitt bor tettere, vil færre arbeidsinnvandrere føre til fallende etterspørsel i utleiemarkedet, tror makroøkonom Nejra Macic ved Prognosesenteret. – Det blir ikke like rosenrødt å være utleier fremover, slår hun fast. (…) Det er likevel utleiere utenfor de store byene som blir hardest rammet, tror Macic. Særlig de som har leid ut eneboliger til store husholdninger. (…) Administrerende direktør Esben S. Svalastog tror ikke nybyggingen vil føre til noe fundamentalt overskudd på utleieboliger. Og så lenge leieprisene fortsetter å følge folks kjøpekraft, føler han seg «komfortabel». Han ser heller et underskudd på gode utleieboliger, noe han mener er positivt for Selvaag. (…) Mange av de nye Selvaag-boligene finansieres med såkalte grunnlån fra Husbanken, der renten kan bindes i 20 år i bytte mot at kommuner kan bosette vanskeligstilte, blant annet arbeidsinnvandrere, i opptil 40 prosent av dem basert på markedspris. – Det skal være bærekraftig både boligsosialt og økonomisk. Vi er bevisste på at vi ikke skal fylle opp en leilighet med altfor mange personer. (vg.no 7.9.2018).)

(Anm: Brennhett på Bekkestua – 48 av 58 leiligheter solgt på én kveld. (budstikka.no 9.9.2018).)

- Nejra Macic vant pris for de unge og lovende. (- Du har gjort boligmarkedet forståelig for veldig mange gjennom TV, radio eller foredrag, og har vist evnet gjennom din karriere til å formidle komplisert makroøkonomi, boligøkonomi og boligpolitikk på en god måte», uttalte juryen for Cityglød.)

(Anm: Nejra Macic vant pris for de unge og lovende. Prognosesenterets sjeføkonom vant Cityglød-prisen under Citykonferansen. Prognosesenterets 28 år gamle sjeføkonom Nejra Macic ble kåret til Cityglød 2019. «Komiteen er svært imponert over hvilken plass du har tatt i bransjen. På kort tid har du utpekt deg som en dyktig sjeføkonom og en fremgangsrik faglig debattant, som står for sine meninger. Du har gjort boligmarkedet forståelig for veldig mange gjennom TV, radio eller foredrag, og har vist evnet gjennom din karriere til å formidle komplisert makroøkonomi, boligøkonomi og boligpolitikk på en god måte», uttalte juryen for Cityglød. (estatenyheter.no 14.2.2019).)

- Elitens penge påvirker lydløst dansk politik. Donationer giver indflydelse.

(Anm: Elitens penge påvirker lydløst dansk politik. Donationer giver indflydelse. Og meget tyder på, at lobbyisme baseret på donationer af penge og viden påvirker mange af de spørgsmål, som ikke har vælgernes umiddelbare interesse. (jyllands-posten.dk 9.10.2018).)

- Enorme forskjeller i andelen boliger «folk flest» har råd til. I Oslo-området er det nesten ingen boliger for «folk flest». (- Analyseselskapet Eiendomsverdi og Eiendom Norge har utarbeidet «sykepleierindeksen», som er en prosentvis oversikt over hvor mange boliger en nyutdannet sykepleier og en erfaren sykepleier kan kjøpe i 16 av de største byområdene i Norge.) (- Det er grunn til bekymring når mennesker som man er avhengig av i samfunnsmaskineriet ikke har råd til å etablere seg, sier Christian Vammervold Dreyer, administrerende direktør i Eiendom Norge.)

(Anm: Enorme forskjeller i andelen boliger «folk flest» har råd til. I Oslo-området er det nesten ingen boliger for «folk flest». I Telemark og på Sørlandet er det helt annerledes. Sjekk hvor de med gjennomsnittsinntekt kan få kjøpt bolig. – Dette viser viktigheten av å dempe boligprisveksten. Det er grunn til bekymring når mennesker som man er avhengig av i samfunnsmaskineriet ikke har råd til å etablere seg, sier Christian Vammervold Dreyer, administrerende direktør i Eiendom Norge. Analyseselskapet Eiendomsverdi og Eiendom Norge har utarbeidet «sykepleierindeksen», som er en prosentvis oversikt over hvor mange boliger en nyutdannet sykepleier og en erfaren sykepleier kan kjøpe i 16 av de største byområdene i Norge. I Oslo, Follo, Asker og Bærum er det nesten ingen boliger å kjøpe for nyutdannede, mens bare hver 20. bolig er tilgjengelig for erfarne. Også i de andre større byene og i småbyene på Østlandet er utvalget begrenset, men i Kristiansand, Porsgrunn og Skien kan «folk flest» nærmest velge og vrake. (e24.no 3.11.2018).)

- Utleiere får svi for lavere arbeidsinnvandring. (Økt innvandring: 2015 i alt 50 107 / 2016 i alt 50 490 / 2017 i alt 50 500.) (- IKKE BEKYMRET: Administrerende direktør i Selvaag Realkapital, Esben S. Svalastog, tror først og fremst uprofesjonelle utleieaktører kan få det tøft fremover.)

(Anm: Utleiere får svi for lavere arbeidsinnvandring. SSB forventer færre arbeidsinnvandrere i fremtiden. Det er dårlig nytt for alle som har investert i utleiebolig, ifølge eksperter. Arbeidsinnvandrere er ofte helt avhengige av å leie bolig. De har derfor vært viktig for etterspørselen i det norske utleiemarkedet. Nå ser det ut til at en gullalder er over. Arbeidsinnvandringen har falt kraftig etter oljekrisen. På toppen har SSB nedjustert sine anslag for befolkningsveksten i Norge, blant annet på grunn av lavere arbeidsinnvandring i fremtiden. Samtidig er det en overflod av utleieboliger på markedet. Antallet på Finn.no har doblet seg de siste fem årene. Og det bygges stadig nye. Kombinasjonen kan få konsekvenser for alle som eier utleiebolig. (…) IKKE BEKYMRET: Administrerende direktør i Selvaag Realkapital, Esben S. Svalastog, tror først og fremst uprofesjonelle utleieaktører kan få det tøft fremover. (e24.no 9.7.2018).)

- Dette skattet Norges utleiekonger. Gallopperende priser, lave renter og gunstige skatteregler har gjort det norske boligmarkedet svært lønnsomt. (- I 2015 hadde selskapet rundt 1,2 milliarder kroner i leieinntekter og en driftsmargin på hele 43 prosent.)

(Anm: Dette skattet Norges utleiekonger. Gallopperende priser, lave renter og gunstige skatteregler har gjort det norske boligmarkedet svært lønnsomt. Her er noen av utleiekongene som gjør det aller best. (...) I 2015 hadde selskapet rundt 1,2 milliarder kroner i leieinntekter og en driftsmargin på hele 43 prosent.) (– Med over 20.000 utleieboliger i Norge, Sverige og Danmark er Tollefsen Norges 12. rikeste ifølge Kapitals rikingliste.) (e24.no 14.10.2016).)

- Bolig er det siste jeg anbefaler som investering. (- Enten skal renten opp, eller så skal økonomien «ned». Ingen av delene er greit for boligmarkedet.)

(Anm: - Bolig er det siste jeg anbefaler som investering. Sjeføkonom i Sparebank 1 Markets Harald Magnus Andreassen har spådd norske boligpriser ned en årrekke, og bommet. Får han rett denne gangen? (…) Gjeld og boligpriser har steget for mye. - De siste årene har renten vært rekordlav uten at økonomien har vært svak. Det har ført til at gjeld og boligpriser har steget mye. Enten skal renten opp, eller så skal økonomien «ned». Ingen av delene er greit for boligmarkedet. Prisnivået er dessuten så høyt at det over tid vil føre til overbygging fordi det er for lønnsomt å bygge, mener Andreassen, som også trekker frem at husleiene er svært lave sammenlignet med boligprisene. - Norsk bolig er det siste jeg anbefaler som en investering, sammen med svenske, kanadiske og australske boliger. Avkastningen er lav, nedsiden er stor, oppsiden begrenset, sier Harald Magnus Andreassen. (hegnar.no 24.12.2018).)

- Tulipanfeber (Tulip Fever). (- Alle vil have dem, og det presser priserne i skyhøje niveauer.)

(Anm: 'Tulipanfeber' foregår i 1600-tallets Holland, hvor de eksotiske blomster indtager en helt central rolle i samfundet. Alle vil have dem, og det presser priserne i skyhøje niveauer. (kino.dk 13.7.2017).)

- Boligutbyggere: – Konkurransetilsynet tar feil. Sjefene i Obos og Bergen og Omegn Boligbyggelag (Bob) mener at Konkurransetilsynet tar feil når tilsynet sier at det er manglende konkurranse mellom utbyggerne.

(Anm: Boligutbyggere: – Konkurransetilsynet tar feil. Sjefene i Obos og Bergen og Omegn Boligbyggelag (Bob) mener at Konkurransetilsynet tar feil når tilsynet sier at det er manglende konkurranse mellom utbyggerne. (...) – Boligmarkedet er ikke et velfungerende marked, og fungerer ikke optimalt, sier Nilsen. Han peker på at de viktigste hindringene er tilgangen på regulerte tomter, reguleringsprosessene og manglende tilrettelegging for boligbygging. (e24.no 12.6.2015).)

- Rekordutbytte fra Selvaag Bolig. (- Det viste et resultat før skatt på 153 millioner kroner, ned fra 201 millioner kroner i samme periode året før. Omsetningen endte på 863,8 millioner kroner i årets andre kvartal, mot 1,3 milliarder kroner i fjorårets andre kvartal.) (– Det er det høyeste halvårlige utbyttet i selskapets historie, sier fungerende administrerende direktør Olav Hindahl Selvaag.)

(Anm: Rekordutbytte fra Selvaag Bolig. Boligutvikleren Selvaag Bolig betaler sitt høyeste halvårlige utbytte til aksjonærene. Boligutvikleren Selvaag Bolig la onsdag morgen frem tallene for årets andre kvartal. Det viste et resultat før skatt på 153 millioner kroner, ned fra 201 millioner kroner i samme periode året før. Omsetningen endte på 863,8 millioner kroner i årets andre kvartal, mot 1,3 milliarder kroner i fjorårets andre kvartal. Selvaag-styret har besluttet å betale ut et utbytte på to kroner per aksje for første halvår 2018. – Det er det høyeste halvårlige utbyttet i selskapets historie, sier fungerende administrerende direktør Olav Hindahl Selvaag. (…) (dn.no 15.8.2018).)

(Anm: Ledelse, lederlønninger, pensjoner etc. (mintankesmie.no).)

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

- Holdt på å gi opp boligjakten – nå blir et hotellrom hjemmet hennes. (- Flere av dem tilbyr nå rom til studentene til det de kaller «kostpris». Det utgjør rundt tre tusen kroner i uka.)

(Anm: Holdt på å gi opp boligjakten – nå blir et hotellrom hjemmet hennes. Da Natalie Netland hadde svart på 40 boligannonser uten å få ett eneste napp, var hun i ferd med å gi opp drømmen om å bli barnehagelærer. (…) – Nå kan jeg bo her til jeg får flytte for meg selv, sier Egersund-jenta takknemlig der hun står utenfor ett av Tromsøs hoteller. Flere av dem tilbyr nå rom til studentene til det de kaller «kostpris». Det utgjør rundt tre tusen kroner i uka. Det er Studentparlamentet som har inngått avtale med hotellene. (nrk.no 16.8.2018).)

- Her kommer de nye studentboligene. (- Det gis nå tilsagn til 2188 studentboliger i 14 byer.)

(Anm: Her kommer de nye studentboligene. Studentboliger. Oslo, Bø, Kristiansand og Fredrikstad får mest når Iselin Nybø fordeler penger til nye hybelenheter. Det gis nå tilsagn til 2188 studentboliger i 14 byer. Flere av prosjektene kan endelig sette i gang byggingen etter at regjeringen har innført nye tilskuddssatser. — Flere studentboliger sikrer et rimelig og forutsigbart boligtilbud for studentene, og er et viktig tillegg til det private boligmarkedet. Det er derfor viktig for oss å holde trykket oppe, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V), i en pressemelding fra departementet. (khrono.no 28.8.2018).)

- Små leiligheter til langt over 100.000 per kvadratmeter. (- Ifølge Utleiemegleren koster det nå i snitt 9500 kroner i måneden å leie en ettromsleilighet i Oslo.) (- Høyest prisantydning har ettromsleiligheten på 16 kvadratmeter. Den ligger ute til 1.650.000 kroner, som er over 103.000 kroner per kvadratmeter.)

(Anm: Små leiligheter til langt over 100.000 per kvadratmeter. – Nydalen er «up and coming», og generelt et flott område, ifølge megleren. Oslos minste boliger til salgs akkurat nå finner vi i Nydalen. (…) Høyest prisantydning har ettromsleiligheten på 16 kvadratmeter. Den ligger ute til 1.650.000 kroner, som er over 103.000 kroner per kvadratmeter. For de to litt mindre leilighetene er prisantydningene henholdsvis 890.000 og 990.000 kroner. Men med fellesgjeld på over 700.000 kroner, blir den reelle kvadratmeterprisen cirka 114.000 kroner for ettromsleilighetene. (…) Leiemarkedet Nylig skrev Nordre Aker Budstikke at 5000 studenter står i boligkø hos Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus. Ifølge Utleiemegleren koster det nå i snitt 9500 kroner i måneden å leie en ettromsleilighet i Oslo. Les mer om utleiepreisene her. (nab.no 13.8.2018).)

- Forskere og arkitekter vil ha billige, kommunale utleieboliger i Oslo etter utenlandsk modell.

(Anm: Forskere og arkitekter vil ha billige, kommunale utleieboliger i Oslo etter utenlandsk modell. — Oslos politikere må utforme en ny sosial boligpolitikk, sier arkitekt Marius Hauland Næss. (…) Sammen med tidligere medstudent Sigurd Strøm Nørsterud skrev han, som arkitektstudent ved NTNU, i fjor høst en diplomoppgave om hvordan Oslo kommune kan bidra til å skape gode og rimelige boliger for vanlige folk. (vartoslo.no 19.8.2018).)

- 5000 studenter i kø: Så mye koster det å leie bolig i Oslo. (- 9455 for en ettroms.)

(Anm: 5000 studenter i kø: Så mye koster det å leie bolig i Oslo. I august er presset på leiemarkedet stort. Hos SiO står over 5000 studenter på venteliste. I det private markedet må du ut med 9500 kroner for en ettroms. (…) Mens en hybel på rett over 10 kvadratmeter i for eksempel Sogn studentby koster i overkant av 3000 kroner i måneden, ligger de nyeste ettromsleilighetene i Kringsjå på 5600 til 6200 kroner i måneden. Disse er mellom 15 og 24 kvadratmter store. SiO har også par- og familieleiligheter i sin portefølje, og alt etter størrelse og beliggenhet, må du ut med mellom 6500 og 11.200 kroner i måneden for disse. (…) 9455 for en ettroms For studenter som ikke får studentbolig hos samskipnaden, er det det private utleiemarkedet de må oppsøke. (nab.no 8.8.2018).)

- Rekordutbytte fra Selvaag Bolig. (- Det viste et resultat før skatt på 153 millioner kroner, ned fra 201 millioner kroner i samme periode året før. Omsetningen endte på 863,8 millioner kroner i årets andre kvartal, mot 1,3 milliarder kroner i fjorårets andre kvartal.) (– Det er det høyeste halvårlige utbyttet i selskapets historie, sier fungerende administrerende direktør Olav Hindahl Selvaag.)

(Anm: Rekordutbytte fra Selvaag Bolig. Boligutvikleren Selvaag Bolig betaler sitt høyeste halvårlige utbytte til aksjonærene. Boligutvikleren Selvaag Bolig la onsdag morgen frem tallene for årets andre kvartal. Det viste et resultat før skatt på 153 millioner kroner, ned fra 201 millioner kroner i samme periode året før. Omsetningen endte på 863,8 millioner kroner i årets andre kvartal, mot 1,3 milliarder kroner i fjorårets andre kvartal. Selvaag-styret har besluttet å betale ut et utbytte på to kroner per aksje for første halvår 2018. – Det er det høyeste halvårlige utbyttet i selskapets historie, sier fungerende administrerende direktør Olav Hindahl Selvaag. (...) I rapporten for årets andre kvartal kommer det frem at lønns- og personalkostnadene til selskapet økte betraktelig fra 28,7 millioner kroner til 42,5 millioner som et resultat av «avsetninger til etterlønn og kompensasjon i forbindelse med effektiviseringsprosesser og avsluttede ansettelsesforhold».(dn.no 15.8.2018).)

(Anm: Konkurransetilsynet (mintankesmie.no).)

(Anm: Ledelse, lederlønninger, pensjoner etc. (mintankesmie.no).)

- Prisen på leilighetene varierer mellom 5,3 og 20,5 millioner kroner, med en størrelse fra 46 til 184 kvadratmeter.

(Anm: Salget av Stabekk-leiligheter går tregt. (…) Prisen på leilighetene varierer mellom 5,3 og 20,5 millioner kroner, med en størrelse fra 46 til 184 kvadratmeter. Prisen ligger på rundt 100.000 kroner per kvadratmeter. (budstikka.no 24.8.2018).)

- Boligutbyggere: – Konkurransetilsynet tar feil. Sjefene i Obos og Bergen og Omegn Boligbyggelag (Bob) mener at Konkurransetilsynet tar feil når tilsynet sier at det er manglende konkurranse mellom utbyggerne.

(Anm: Boligutbyggere: – Konkurransetilsynet tar feil. Sjefene i Obos og Bergen og Omegn Boligbyggelag (Bob) mener at Konkurransetilsynet tar feil når tilsynet sier at det er manglende konkurranse mellom utbyggerne. (...) – Boligmarkedet er ikke et velfungerende marked, og fungerer ikke optimalt, sier Nilsen. Han peker på at de viktigste hindringene er tilgangen på regulerte tomter, reguleringsprosessene og manglende tilrettelegging for boligbygging. (e24.no 12.6.2015).)

(Anm: Konkurransetilsynet (mintankesmie.no).)

(Anm: Ledelse, lederlønninger, pensjoner etc. (mintankesmie.no).)

- Studenter finner ikke bolig. Skylder på Airbnb.

(Anm: Studenter finner ikke bolig. Skylder på Airbnb. Tobias Hjulstad fra Mo i Rana bor i en koffert og sover på sofaen til en kompis. I universitetsbyen Tromsø leier mange huseiere heller ut til turister enn til studenter. I Tromsø er 1400 studenter uten bolig. (…) De siste par årene har folk i Ishavsbyen oppdaget at det er gode penger å tjene på å leie ut til turister. Da blir det mange studenter som konkurrer om de hyblene som finnes. – Jeg har prøvd å finne hybel gjennom ulike nettsteder og på Facebook. Ofte er det 30–40 forespørsler på én hybel, og da er det vanskelig å være en av de om får komme på visning eller får kontrakt, sier han. (nrk.no 14.8.2018).)

– Nyboligsalget faller kraftig. (- Boligprodusentene mener det nå bygges 40 prosent for lite boliger, i forhold til reelt boligbehov fremover i tid.) (- Det er veldig bra for dem som eier bolig, og veldig dårlig for dem som skal inn i markedet, sier Jæger på dagens pressekonferanse.)

(Anm: Nyboligsalget faller kraftig. Salget av nye leiligheter har falt 29 prosent det siste året. (…) Mener det bygges for lite Basert på SSBs nye prognoser for befolkningsutviklingen har Prognosesenteret regnet på behovet for boliger. Selv om SSBs beregninger viser lavere befolkningsvekst enn tidligere antatt, mener Jæger at boligbehovet fremover ikke faller. (…) Boligprodusentene mener det nå bygges 40 prosent for lite boliger, i forhold til reelt boligbehov fremover i tid. Og det er i hovedstaden Jæger hevder dette vil gi seg størst utslag. – Oslo er verstingen nok en gang. Det vil på sikt slå inn på prisene. Det er veldig bra for dem som eier bolig, og veldig dårlig for dem som skal inn i markedet, sier Jæger på dagens pressekonferanse. (nrk.no 7.8.2018).)

- Laveste bygningsvekst på 20 år. (- Bygningsmassen økte netto med 0,6 prosent i 2017, som er den svakeste veksten siden starten av statistikken i 1997. Veksten har vært avtagende siden 2011.)

(Anm: Laveste bygningsvekst på 20 år. Per 1. januar 2018 var det registrert 4,2 millioner bygninger i Norge, viser statistikk over bygningsmassen. Bygningsmassen økte netto med 0,6 prosent i 2017, som er den svakeste veksten siden starten av statistikken i 1997. Veksten har vært avtagende siden 2011. Synkende netto vekst kan skyldes en dreining fra småhus til boligblokker. (ssb.no 20.2.2018).)

- Prognosesenteret : Tror boligprisene i Oslo skal falle i flere år.

(Anm: Tror boligprisene i Oslo skal falle i flere år. Makroøkonom Nejra Macic i Prognosesenteret ser prisfall på boliger i Oslo fremover. Makroøkonom Nejra Macic i Prognosesenteret tror prisutviklingen på boliger i Oslo frem til 2020 blir «"litt på undersiden av null».  (…) Når man ser på boligbehovet versus det som bygges i Oslo blir det mest sannsynlig et underskudd i Oslomarkedet om to år, noe som taler for prisvekst da. Macic sier vi nå går inn i en svært usikker periode med tanke på salg av boliger. - Salget vil avhenge av prisen på bruktboliger, som igjen vil avhenge av de tre faktorene rente, befolkningsvekst og tilbudsendring, noe vi taler for en svak nedgang på landsbasis, sier hun til TDN Direkt. (hegnar.no 7.8.2018).)

(Anm: Journalists: anything to declare? (Journalister: noe å deklarere?) BMJ 2007;335:480 (8 September).)

- Prognoser, markedsanalyser og smarte beslutningsunderlag. Vi gir aktører på det nordiske byggemarkedet innsikt og forståelse som hjelper til med å optimere lønnsomhet og ta kloke beslutninger.

(Anm: Prognoser, markedsanalyser og smarte beslutningsunderlag. Vi gir aktører på det nordiske byggemarkedet innsikt og forståelse som hjelper til med å optimere lønnsomhet og ta kloke beslutninger. (prognosesenteret.no).)

(Anm: Sponsing av journalistikk (mintankesmie.no).)

- Bolighøsten i Oslo starter med færre boliger enn i fjor.

(Anm: Bolighøsten i Oslo starter med færre boliger enn i fjor. Søndag er boligmarkedets første store visningsrunde i høstsesongen. Potensielle kjøpere i Oslo har mindre å velge blant i år enn i foregående år. (dagsavisen.no 12.8.2018).)

- Prognoser, markedsanalyser og smarte beslutningsunderlag. Vi gir aktører på det nordiske byggemarkedet innsikt og forståelse som hjelper til med å optimere lønnsomhet og ta kloke beslutninger.

(Anm: Prognoser, markedsanalyser og smarte beslutningsunderlag. Vi gir aktører på det nordiske byggemarkedet innsikt og forståelse som hjelper til med å optimere lønnsomhet og ta kloke beslutninger. (prognosesenteret.no).)

(Anm: Sponsing av journalistikk (mintankesmie.no).)

- Om oss Prognosesenteret er et frittstående markedsanalyseforetak som har spesialisert sine tjenester til å omhandle markedsproblematikk knyttet til de europeiske bygge-, anleggs- og eiendomsmarkedene.

(Anm: Om oss Prognosesenteret er et frittstående markedsanalyseforetak som har spesialisert sine tjenester til å omhandle markedsproblematikk knyttet til de europeiske bygge-, anleggs- og eiendomsmarkedene. (prognosesenteret.no).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ny studie: Raddiser er mer skråsikre. (…) Scorer lavt på åpenhet. (…) Lite svekket selvtillit (forskning.no 7.1.2019).)

- Boligbygg-granskere avdekket planer om partnerskap med investor.

(Anm: Boligbygg-granskere avdekket planer om partnerskap med investor. 13. oktober 2017 fikk Geir Fredriksen (til venstre) besøk av Skattekrim. Da granskerne trålet dokumentbeslaget med 2,2 millioner eposter, ble det funnet et avtaleutkast der Fredriksen skulle få eierandeler i selskapet til en av investorene som solgte til Boligbygg. (dn.no 6.9.2018).)

(Anm: Investordagen 2018 - Backstage med Nejra (hegnar.no 14.6.2018).)

(Anm: Interessekonflikter, bestikkelser og korrupsjon (mintankesmie.no).)

(Anm: Econ (mintankesmie.no).)

– Boligpolitikken handler ikke om at alle skal kunne bo i egen bolig hvor de vil, uansett alder og sivilstand. (…) (– Ingen menneskerett å bo i Oslo Sjeføkonom i Prognosesenteret, Nejra Macic, er enig. Hun mener man i debatten ikke må glemme at kun 12 prosent av landets innbyggere bor i Oslo.) (- Macic tror imidlertid at man vil se et annet bilde i neste års sykepleierindeks. (…) Dermed kan vi vente en bedring i denne sykepleierindeksen neste år for Oslos del.)

(Anm: Selv med en normal årslønn er Heidi utestengt fra 95 prosent av boligmarkedet i Oslo. Sjekk tallene for din by. – Boligpolitikken handler ikke om at alle skal kunne bo i egen bolig hvor de vil, uansett alder og sivilstand. (…) Den gjennomsnittlige månedslønnen i Norge var i fjor på 44.310 kroner, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). (…) Ikke overrasket Seniorøkonom i Samfunnsøkonomisk Analyse, Fredrik Bakkemo Kostøl, mener tallene er lite overraskende. – Mangel på attraktive tomtearealer i hovedstaden har bidratt til sterk prisvekst de siste årene, og det er da naturlig at alenehusholdninger overbys av husholdninger som kan støtte seg på mer enn én inntekt. Han mener sentralisering mot de største byene bidrar til å legge et press på den norske boligmodellen, ved at det kan bli stadig vanskeligere å nå målet om en høy eierandel. (…) – Ingen menneskerett å bo i Oslo Sjeføkonom i Prognosesenteret, Nejra Macic, er enig. Hun mener man i debatten ikke må glemme at kun 12 prosent av landets innbyggere bor i Oslo. – Det er heller ingen menneskerett å bo i hovedstaden, og spesielt ikke i sentrumskjernen – som det til tider fremkommer at min generasjon tror. Det er fullt mulig å bo i Oslos utkantstrøk med langt lavere boligpriser enn gjennomsnittet for Oslo, og det er mange nabokommuner med gode pendlerforbindelser og billigere boliger, sier hun. (…) – Jeg mener at denne indeksen kan dokumentere ganske tydelig at prisnivået ligger på et fornuftig nivå i store deler av landet, og at man tåler høyere rente i tiden fremover, sier Dreyer. (…) Macic tror imidlertid at man vil se et annet bilde i neste års sykepleierindeks. – Nå er vi i en situasjon der vi venter at boligprisene i Oslo vil få en svak nedgang fremover, samtidig som det ventes en sterkere lønnsvekst. Dermed kan vi vente en bedring i denne sykepleierindeksen neste år for Oslos del. (aftenposten.no 7.9.2018).)

- Nå skal dagligvarebransjen sjekkes: Daglivarebransjen under lupen: - Propaganda at norsk mat er billig.

(Anm: Nå skal dagligvarebransjen sjekkes: Daglivarebransjen under lupen: - Propaganda at norsk mat er billig. Matvaregrunder i kolonial.no Karl Munthe Kaas jubler over Konkurransetilsynets kommende utredning. (dagbladet.no 8.8.2018).)

(Anm: Matvareindustrien (helsekost versus junk food) (Big Food).)

- Vi presenterer Nejra Nejra Macic som en av våre 4 nominerte til Cityglød 2017!

(Anm: Estate kunnskap Vi presenterer Nejra Nejra Macic som en av våre 4 nominerte til Cityglød 2017! I en alder av 26 står Nejra Macic på terskelen til å bli et fast navn i den samfunnsøkonomiske debatten i Norge – og ikke minst i boligmarkedsdebatten. Vi ønsker henne lykke til og gleder oss til kåringen under banketten på Citykonferansen førstkommende torsdag! Les mer på www.nekunnskap.no (facebook.com.no 13.2.2017).)

(Anm: Investordagen 2018 - Backstage med Nejra (hegnar.no 14.6.2018).)

- Aktuelt på Prognosesenteret. Her finner du oppdatert informasjon om hva som skjer fremover.

(Anm: Aktuelt på Prognosesenteret. Her finner du oppdatert informasjon om hva som skjer fremover. Vi legger ut tidspunkt for kommende seminarer vi arrangerer eller deltar på, samt dato for publisering av kommende rapporter. Du vil også finne pressemeldinger fra oss, og saker fra media hvor vi er nevnt.  (prognosesenteret.no).)

– Vi har aldri hatt så høyt volum noensinne i en julimåned. (– Volum avler volum.) (– Det som overrasker Meier mest er balansen i markedet. – Jeg har vært ti år i markedet og jeg har aldri sett det så balansert som nå, sier hun.)

(Anm: – Vi har aldri hatt så høyt volum noensinne i en julimåned. (…) – Vi har aldri hatt så høyt volum noensinne i en julimåned, sier administrerende direktør i Privatmegleren, Grethe W. Meier. (…) – Volum avler volum Det som overrasker Meier mest er balansen i markedet. – Jeg har vært ti år i markedet og jeg har aldri sett det så balansert som nå, sier hun. Forklaringen mener hun er at det har vært et veldig stort tilbud av boliger. (…) Les også: Ny undersøkelse: Høyere låneetterspørsel fra husholdningene  (dn.no 2.8.2018).)

(Anm: Antall boligbyggetillatelser går videre nedover. I 2. kvartal 2018 ble det gitt igangsettingstillatelse til 7 100 boliger med i alt 976 500 kvadratmeter bruksareal. Det er 26 prosent færre boliger enn i samme kvartal i 2017. (ssb.no 3.8.2018).)

- Svak boligprisvekst. (- Boligprisene i Norge steg nominelt med 0,8 prosent i august.)

(Anm: Svak boligprisvekst. Korrigert for sesongvariasjoner sto boligprisene nærmest på stedet hvil i august. – Svakere enn normalt, sier Eiendom Norge-sjef Christian Vammervold Dreyer. Boligprisene i Norge steg nominelt med 0,8 prosent i august. Korrigert for sesongvariasjoner sank prisene med 0,1 prosent, viser nye tall fra Eiendom Norge. – I august var det en moderat boligprisutvikling både nasjonalt og i de store byene, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Christian Vammervold Dreyer. (tv2.no 5.9.2018).)

- Slik gikk det med boligprisene i juli.  (- Administrerende direktør Christian Dreyer i Eiendom Norge sier at boligprisene i juli i gjennomsnitt ikke endret seg fra måneden før, og beskriver markedet som velfungerende.)

(Anm: Slik gikk det med boligprisene i juli. Boligprisene endret seg ikke fra juni til juli, viser nye tall fra Eiendom Norge. Prisene steg med 0,4 prosent justert for sesongvariasjoner. Administrerende direktør Christian Dreyer i Eiendom Norge sier at boligprisene i juli i gjennomsnitt ikke endret seg fra måneden før, og beskriver markedet som velfungerende. (nrk.no 4.8.2018).)

(Anm: Informasjon versus kunnskap og makt (kommersialisering og monopolisering av kunnskap) (mintankesmie.no).)

(Anm: Selv om debattspaltene gir inntrykk av noe annet, er det ofte helt andre ting enn motstridende konsekvensvurdering er som gir opphav til ulike synspunkter, skriver Atle Fretheim. (aftenposten.no 15.1.2019).)

(Anm: Medierte virkeligheter. Det er ingen grunn til at helsejournalistikk skal være mindre kritisk enn annen journalistikk. Tidsskr Nor Legeforen 2018 Publisert: 17. april 2018.)

(Anm: Elitens penge påvirker lydløst dansk politik. Donationer giver indflydelse. Og meget tyder på, at lobbyisme baseret på donationer af penge og viden påvirker mange af de spørgsmål, som ikke har vælgernes umiddelbare interesse. (jyllands-posten.dk 9.10.2018).)

- Tette familiebånd blant Høyres og Frps folk i regjeringsapparatet. Hun driver en regjering – og ingen familiebedrift. (- Men i Erna Solbergs mannskap er det flust av folk med familiære bånd til hverandre eller til andre politikere i de samme partiene.)

(Anm: Tette familiebånd blant Høyres og Frps folk i regjeringsapparatet. Hun driver en regjering – og ingen familiebedrift. Men i Erna Solbergs mannskap er det flust av folk med familiære bånd til hverandre eller til andre politikere i de samme partiene. (- Nordli Hansen er professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo og har god innsikt i eliter og deres makt. Hun mener de mange familiebåndene skaper en gruppetilhørighet og absolutt tyder «på at makt blir konsentrert på få hender.» (aftenposten.no 2.2.2019).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

– Dette er verdens mest risikable boligmarkeder. Boligmarkedet i Norge er kåret til verdens 7. mest risikable. (– Jeg ville ikke vært så bekymret, sier Eiendom Norge-sjefen.) (- Men analytikerne fremholder at Norges boliggjeld målt mot vår økonomiske vekst er spesielt høy, med en låneandel som tilsvarer 81 prosent av vår BNP.) (- Det internasjonale pengefondet (IMF) har gang på gang advart om at norske boliger er overprisede.) (- Eiendom Norge-direktør Christian Dreyer sier han forstår at internasjonale økonomer varsler en smell når de analyserer Norges boligprisutvikling og nordmenns økende gjeld.)

(Anm: Dette er verdens mest risikable boligmarkeder. Boligmarkedet i Norge er kåret til verdens 7. mest risikable. – Jeg ville ikke vært så bekymret, sier Eiendom Norge-sjefen. Boligprisene har steget bratt, låneglade nordmenn skylder bankene fryktelig mange penger, og analytikere i Oxford Economics tror det hele kan se mørkt ut. Mer skremt av «söta bror» Men analytikerne fremholder at Norges boliggjeld målt mot vår økonomiske vekst er spesielt høy, med en låneandel som tilsvarer 81 prosent av vår BNP. Det er høyere enn selv Sverige, som topper listen og gis den tvilsomme æren av å ha verdens mest risikable boligmarked. Svenskene kompenserer imidlertid med en inflasjonsjustert boligprisvekst på 32 prosent over fem år, som analytikerne finner langt mer unaturlig og bekymringsverdig. (…) Det internasjonale pengefondet (IMF) har ganggang advart om at norske boliger er overprisede. Eiendom Norge-direktør Christian Dreyer sier han forstår at internasjonale økonomer varsler en smell når de analyserer Norges boligprisutvikling og nordmenns økende gjeld. (e24.no 16.9.2018).)

- Fasiten for boligåret 2018 er klar: – Det viser et ganske annet bilde enn enkelte kommentatorer og analytikere har tegnet. (- Det kan legge til rette for et perfekt boligmarked i 2019, mener meglertopp.)

(Anm: Fasiten for boligåret 2018 er klar: – Det viser et ganske annet bilde enn enkelte kommentatorer og analytikere har tegnet. Tilførselen av nye boliger i hovedstaden er oppe på et normalt nivå igjen i 2018. Det kan legge til rette for et perfekt boligmarked i 2019, mener meglertopp. Nye tall fra Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) og Ambita viser hvordan boligmarkedet har utviklet seg i 2018, sammenlignet med de fem siste årene. Administrerende direktør Carl O. Geving i NEF mener tallene gjør det klart at det ikke nærmer seg noen overproduksjon av nye boliger i Oslo. (dn.no 28.12.2018).)

- 1 ting er sikkert: Ingen mediedekning - ingen skandale.

(Anm: 1 ting er sikkert: Ingen mediedekning - ingen skandale. (…) Og hva som gir kollektiv tenning i redaksjonene, avhenger av mange ting. Blant annet at ikke andre store nyheter tar oppmerksomheten. (aftenposten.no 17.8.2018).)

- Jeg sørger over fattigdommen i vår kritiske tenkning. (I mourn the poverty of our critical thinking.)

(Anm: - Jeg sørger over fattigdommen i vår kritiske tenkning. (I mourn the poverty of our critical thinking.) BMJ 2012;345:e5409 (10 August).)

- Redaktørens valg. Hva kan vi lære av mesh-implantater. Hva kan vi lære av den skammelige historien om vaginalnett? (- Implantathistorien forteller oss mer: i hvilken utstrekning kirurger, forskere og faglige organer er filtret sammen med utstyrsprodusentene.)

(Anm: Redaktørens valg. Hva kan vi lære av mesh-implantater. Hva kan vi lære av den skammelige historien om vaginalnett? (- Editor's Choice. What can we learn from the shameful story of vaginal mesh? That thousands of women have been irreversibly harmed. (…) Implantathistorien forteller oss mer: i hvilken utstrekning kirurger, forskere og faglige organer er filtret sammen med utstyrsprodusentene. Dette er ikke noe nytt. I virkeligheten vil diskusjonen være kjent og kjedelig stoff for de fleste lesere av BMJ som det er for oss redaktører. Men vi unnskylder oss ikke for å reise spørsmålet på nytt. Hvorfor? BMJ 2018;363:k4254 (Published 11 October 2018).)

- Hvorfor fakta ikke endrer våre meninger.

(Anm: Hvorfor fakta ikke endrer våre meninger. (Why Facts Don’t Change Our Minds.) Nye funn om det menneskelige sinn viser begrensningene mht. å tenke (trekke fornuftsslutninger). Den pralende menneskelige kapasitet for diskusjon kan dreie seg mer om vinnende argumenter enn å tenke rett. (…) Likevel gjenstår en viktig gåte, vanskelig nøtt (å knekke): Hvordan endte vi opp å være slik? (newyorker.com 27.2.2017).)

- Færre byggetillatelser. .

(Anm: Færre byggetillatelser. Antall igangsettingstillatelser til nye boliger gikk ned med 10 prosent fra september til oktober, viser sesongjusterte tall. Igangsettingstallene varierer en god del fra måned til måned, viser statistikken Byggeareal. (ssb.no 23.11.2017).)

- Boligmarked i ubalanse (- Det økende gapet mellom befolkningsvekst og boligbygging – til tross for høye og sterkt økende boligpriser – skyldes at kommunene ikke klarer å fremskaffe nok regulerte tomter.)

(Anm: - Boligmarked i ubalanse (...) Det økende gapet mellom befolkningsvekst og boligbygging – til tross for høye og sterkt økende boligpriser – skyldes at kommunene ikke klarer å fremskaffe nok regulerte tomter.) (idunn.no (Plan 06 / 2015).)

- Arbeidsliv: Dagbladet mener: Det må bli mer attraktivt å være sykepleier. (- For hvem har lyst til å velge et yrke hvor det nesten er umulig å få seg en heltidsstilling og hvor lønna gjør det umulig for deg å komme inn på boligmarkedet?)

(Anm: Arbeidsliv: Dagbladet mener: Det må bli mer attraktivt å være sykepleier. Der det er vilje er det muligheter. I løpet av de neste 20 åra vil vi ha behov for rundt dobbelt så mange sykepleiere i Norge som i dag. Vi går inn i en periode med flere pleietrengende eldre og færre yrkesaktive per pensjonist. Hvis vi skal dekke inn behovet, må langt flere unge velge yrket. For at det skal skje, må mer gjøres for at det skal bli enda mer attraktivt å være sykepleier. Da nytter det ikke med hårete mål, kun konkrete tiltak. For hvem har lyst til å velge et yrke hvor det nesten er umulig å få seg en heltidsstilling og hvor lønna gjør det umulig for deg å komme inn på boligmarkedet? Halvparten av sykepleierstillingene som lyses ut i norske kommuner og sykehus er deltidsstillinger. I forrige uke kunne NRK melde at av de utlyste stillingene ved Sykehuset i Telemark var kun 2 av 10 fulltidsstillinger. (dagbladet.no 23.7.2018).)

– Professor: Bopriserna bör halveras. Bostadspriserna är absurt höga och bör halveras.

(Anm: – Professor: Bopriserna bör halveras. Bostadspriserna är absurt höga och bör halveras. Det säger Hans Lind, professor i fastighetsekonomi. (– Priserna på svenska bostäder har i princip femdubblats på 20 år.) (– Enligt Hans Lind, som är en av Sveriges mest meriterade forskare på området, är ett rimligt riktmärke för bostadspriserna att en familj med normalinkomst ska kunna köpa ett radhus i en storstadsförort, något han anser är nästan omöjligt i dag. (enklaflytten.se 14.3.2018).)

(Anm: Gjeldsproblemer og løsninger. (mintankesmie.no).)

– Jeg vil gjerne fryse markedet. (- Det er ingen grunn til bekymring for noen, mener administrerende direktør Grethe Wittenberg Meier i Privatmegleren.) (– Markedet er i sjeldent god balanse.)

(Anm: – Jeg vil gjerne fryse markedet. Prisfallet i boligprisene i september er trolig begynnelsen på en moderat nedgang som vil fortsette ut året. Det er ingen grunn til å utsette å hverken kjøpe eller selge i et så stabilt marked, mener administrerende direktør i Privatmegleren. (dn.no 3.10.2018).)

- Utbyggertopp sier nyboligprisene må ned. Obos-sjefen tror mange ikke vil ha råd til å kjøpe ny bolig i årene fremover. Han mener utbyggere må skrelle salgsprisene – og akseptere dårligere marginer. ( – Det er ingen tvil om at de marginene utbyggere har hatt de siste årene, ikke kan forventes fremover. Vi tror marginbildet vil normaliseres.)

(Anm: Utbyggertopp sier nyboligprisene må ned. Obos-sjefen tror mange ikke vil ha råd til å kjøpe ny bolig i årene fremover. Han mener utbyggere må skrelle salgsprisene – og akseptere dårligere marginer. (…) – I 2030 anslår vi at 46 prosent av førstegangsetablerer i Oslo ha en form for minoritetsbakgrunn. Og i 2040 tror vi andelen vil ha passert 50 prosent, sier han. (…) – Må dere også tåle innhugg i marginene? – Det er ingen tvil om at de marginene utbyggere har hatt de siste årene, ikke kan forventes fremover. Vi tror marginbildet vil normaliseres.  (e24.no 7.10.2018).)

- Flere kjøper bolig nummer to i Oslo. Varslet renteøkning og kjøligere boligmarked ser ikke ut til å ha stor effekt på dem som vil kjøpe bolig nummer to i Oslo.

(Anm: Flere kjøper bolig nummer to i Oslo. Varslet renteøkning og kjøligere boligmarked ser ikke ut til å ha stor effekt på dem som vil kjøpe bolig nummer to i Oslo. (…) De som kjøper sekundærbolig er gjerne kapitalsterke folk som finner det tryggere å investere i eiendom enn i aksjer, sier Geving.) (- I år har antallet sekundærboliger, altså boliger eieren ikke bor i selv, økt med 548 – fra 53.093 boliger i 2017, til 53.641 boliger i andre kvartal i 2018. (dn.no 7.10.2018).)

- Ny regulering av kortidsutleie og ervervsbegrensing for boliger. Nå er lovforslaget om endringer i eierseksjonsloven klart. Det får konsekvenser for korttidsutleie av boliger.

(Anm: Artikkelforfatterne er advokatene Helene Hem Halum og Stian Berger Røsland, Advokatfirmaet Selmer AS. Ny regulering av kortidsutleie og ervervsbegrensing for boliger. Nå er lovforslaget om endringer i eierseksjonsloven klart. Det får konsekvenser for korttidsutleie av boliger. Fredag 7. desember 2018 la regjeringen frem Stortingsproposisjon nr. 36 om endringer i eierseksjonsloven mv. Lovforslaget er ment å svare på den offentlige debatten som har gått gjennom flere år om hvordan såkalt kortidsutleie av boliger skal reguleres. Det har blitt en politisk målsetting å begrense boligkorttidsutleie, fordi slik utleie ansees å innebære en svekkelse av bomiljøet for de øvrige beboerne i et boligsameie. I proposisjonen foreslås til dels omfattende endringer i gjeldende regelverk og det foreslås innført regulering av eierrettigheter på områder som tidligere har vært uregulert. Vi vil i denne artikkelen gi en kortfattet oppsummering av de viktigste endringene som kommer, og vi legger til grunn at regjeringens forslag kommer til å bli vedtatt av Stortinget. (estatenyheter.no 10.12.2018).)

- Høy aktivitet i boligmarkedet, men prisene tar ikke av. (- De siste 12 månedene har likevel boligprisene i Oslo steget med 4,1 prosent.)

(Anm: Høy aktivitet i boligmarkedet, men prisene tar ikke av. (…) Boligprisstatistikken for september 2018 ble lagt frem 3. oktober. Den viser at det ble solgt 4,6 prosent flere boliger i Norge enn til samme tid i 2017. Statistikken er et samarbeid mellom Eiendom Norge, Eiendomsverdi og Finn.no. (…) Nasjonalt sank boligprisene med 1,1 prosent forrige måned (sesongjustert er var det en veskt på 0,1 prosent). Til sammenlikning er prisene nå 2,7 prosent høyere enn for ett år siden. I Oslo var nedgangen den siste måneden høyere, her falt prisene 2 prosent i september. De siste 12 månende har likevel boligprisene i Oslo steget med 4,1 prosent. (nab.no 4.10.2018).)

(Anm: Boligtallene som beroliger. Men ekspert utelukker ikke nedsiderisikoen. (dagbladet.no 4.10.2018).)

– I dette huset er ingenting gjort på over 50 år: – Vi har ikke interesse av å pusse opp noe som helst. (- 40 prosent av nordmenn pusset opp i 2016, og tilsammen svidde vi av 70 milliarder kroner på å fornye hjemmet, ifølge en undersøkelse fra Prognosenteret.)

(Anm: I dette huset er ingenting gjort på over 50 år: – Vi har ikke interesse av å pusse opp noe som helst. Det er for enkelt å hoppe på nye moter, og helt vanvittig at folk kaster fullt brukbare ting, mener paret. (…) – Ta bedre vare på ting 40 prosent av nordmenn pusset opp i 2016, og tilsammen svidde vi av 70 milliarder kroner på å fornye hjemmet, ifølge en undersøkelse fra Prognosenteret. Det står i sterk kontrast til hjemmet på Haslum. (aftenposten.no 26.9.2018).)

- Kjøpte villa for fem millioner – ber nå om 50 millioner.

(Anm: Kjøpte villa for fem millioner – ber nå om 50 millioner. Her kunne Pippi Langstrømpe godt ha bodd. (Finansavisen): Vi har akkurat entret gjennom en trang sti i Bergsliens gate i Oslo og inn i en gjengrodd og rufsete hage. Foran oss ruver et gammelt hus i mur og treverk, sirlig pyntet med solcellelamper fra Clas Ohlson. - Jeg kjøpte eiendommen for fem millioner kroner i 1997. På den tiden var det mange slike eiendommer for salg, men jeg falt til slutt ned på denne fordi det var så stor hage. Jeg kommer fra Surnadal og ønsket at barna skulle vokse opp landlig, sier Arnt Årnes (70) til Finansavisen.  (dagbladet.no 5.10.2018).)

- Aldri før har så mange ventet på studentbolig i Oslo. (- Rekordlang boligkø for studenter i Oslo. Hele 6.551 studenter står uten tilbud fra Studentsamskipnaden i Oslo.)

(Anm: Rekordlang boligkø for studenter i Oslo. Hele 6.551 studenter står uten tilbud fra Studentsamskipnaden i Oslo. – Dette er ny rekord, sier direktør Trond Bakke i Studentsamskipnaden til NRK. (…) – Vi klarer ikke å lukke gapet mellom forskjellen på antall studenter som begynner å studere og behovet for studentboliger, sier Bakke. (dn.no 18.7.2017).)

- Ombud: Gutter blir diskriminert på leiemarkedet. Diskrimineringsombudet får flere henvendelser fra studenter om diskriminering av kjønn på uteleiemarkedet. Mange utleiere ønsker jenter istedenfor gutter.

(Anm: Ombud: Gutter blir diskriminert på leiemarkedet. Diskrimineringsombudet får flere henvendelser fra studenter om diskriminering av kjønn på uteleiemarkedet. Mange utleiere ønsker jenter istedenfor gutter. (…) Saklig begrunnelse Husleieloven, paragraf 1–8 er klar. «Ved utleie av husrom kan det ikke tas hensyn til kjønn, graviditet, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk eller alder. (...).» (adressa.no 29.7.2018).)

- Adresseavisen mener: Tiltak for god kjønnsbalanse er nødvendig.

(Anm: Adresseavisen mener: Tiltak for god kjønnsbalanse er nødvendig. Statsråden for høyere utdanning, Iselin Nybø (V), bør lære av NTNU. (…) Bare 51 menn er tilbudt plass på profesjonsstudiet i psykologi ved Universitetet i Oslo (UiO). Hvis alle de 51 tar plassen de er tilbudt, får studiet 24 prosent menn. (adressa.no 2.8.2018).)

- Eldre diskrimineres på leiemarkedet. (- Taper konkurransen om leieboligene og betaler ulovlige gebyrer.) (- Det vi ser er at de i langvarige leieforhold er særlig utsatt for boligspekulanter som ønsker å pusse opp og leie ut til høyere pris, eventuelt å selge med fortjeneste.)

(Anm: Eldre diskrimineres på leiemarkedet. - Følte meg som hun gamle, skrøpelige dama. Taper konkurransen om leieboligene og betaler ulovlige gebyrer. (Vi.no): Høye husleier og følelsen av skam er bare noen av problemene eldre på leiemarkedet opplever. Ti prosent av de mellom 50-79 år leier boligen sin, og Leieboerforeningen sier de har grunn til å tro at det foregår diskriminering i denne gruppen. - Det vi ser er at de i langvarige leieforhold er særlig utsatt for boligspekulanter som ønsker å pusse opp og leie ut til høyere pris, eventuelt å selge med fortjeneste. Vi ser også at eldre blir overkjørt i oppsigelsessaker, sier ansvarlig advokat i Leieboerforeningen, Ragnhild Løseth, til Vi.no (vi.no 7.7.2018).)  

- Vi trenger botilbud for beboere med særskilte behov. (- Utlendingsdirektoratet lyser i disse dager ut et nytt anbud for beboere med særskilte behov.)

(Anm: Christine Wilberg, avdelingsdirektør i UDI. Vi trenger botilbud for beboere med særskilte behov. Debatt. Utlendingsdirektoratet lyser i disse dager ut et nytt anbud for beboere med særskilte behov. Vi ønsker en god dialog med den potensielle driftsoperatøren og kommunen. Tidlig høsten 2018 fikk de aktuelle beboerne et ufortjent dårlig rykte. Noen svært få av dem hadde en utagerende oppførsel, men var ikke til skade for andre personer. Det er selvsagt uheldig og kan virke skremmende. Men lokale medier i Østfold blandet dette sammen med oppførselen til andre beboere som bodde i disse boligene fra før av, slik at leserne fikk et mye verre inntrykk av dem enn sant er. (kommunal-rapport.no 23.1.2019).)

- 7 av 10 studenter sier de ikke kan studere uten deltidsjobb. (- Norske studenter er dessuten mer avhengige av deltidsjobb enn studentene i Sverige og Danmark. – Dette er ikke en krisemaksimering, men en realitetsorientering.)

(Anm: 7 av 10 studenter sier de ikke kan studere uten deltidsjobb. 70 prosent av norske studenter sier de ikke kan studere uten å ha en jobb ved siden av, ifølge en fersk undersøkelse. Det er langt mer enn resten av Europa. Samtidig viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) at deltidsjobber går på bekostning av studiene for hver femte norske student, ifølge Dagsavisen. – Lommeboka kan bli mer avgjørende for om man lykkes og hvor gode resultater man får, enn evner og ambisjoner, sier leder av Norsk studentorganisasjon (NSO) Håkon Randgaard Mikalsen til avisen. Den europeiske undersøkelsen «Eurostudent VI 2018» viser at studielån og deltidsjobb er langt vanligere i Norden enn i resten av Europa. Norske studenter er dessuten mer avhengige av deltidsjobb enn studentene i Sverige og Danmark. – Dette er ikke en krisemaksimering, men en realitetsorientering. Studiestøtten strekker ikke til. Egeninntekt og bidrag fra familien er viktigere enn noen gang før. Kun en tredel av det studentene trenger til livsopphold, kommer fra studiestøtten, sier NSO-lederen. Ifølge studentundersøkelsen utgjør familiens bidrag i snitt 14 prosent av de norske studentenes inntekt, skriver Dagsavisen. Det er langt mindre enn i mange andre europeiske land. (©NTB) (frifagbevegelse.no 19.7.2018).)

- Rapport: Omfattende boligmangel for studenter. Over tre år etter at regjeringen lanserte studentboligsatsingen, mangler det fortsatt 14.000 studentboliger for å nå målet.

(Anm: Rapport: Omfattende boligmangel for studenter. Over tre år etter at regjeringen lanserte studentboligsatsingen, mangler det fortsatt 14.000 studentboliger for å nå målet. (…) – En trygg bolig gir en bedre studiehverdag, sier leder i Norsk studentorganisasjon (NSO), Håkon Randgaard Mikalsen. (…) – Med et stadig presset privat boligmarked er det viktig med videre satsing på studentboliger og økte kostnadsrammer for studentsamskipnadene. Med økt statstilskudd vil vi sikre lavere leiepris for studenter som er hardt presset økonomisk, sier Mikaelsen. (nrk.no 23.7.2018).)

- Leder. Aftenposten mener: Norske utenlandsstudenter får nok penger.

(Anm: Leder. Aftenposten mener: Norske utenlandsstudenter får nok penger. (…) Det er en ærlig sak å kjempe for bedre betingelser for sine medlemmer, men det er ikke statens ansvar å redde 19-åringer fra økonomiske konsekvenser av egne valg. (…) Det er helt frivillig å reise utenlands for å ta en utdannelse. Da nytter det ikke å komme i ettertid å klage på at det var for dyrt. Man må kunne kreve av myndige mennesker at de selv klarer å se de økonomiske konsekvensene av sine valg. (aftenposten.no 13.7.2018).)

(Anm: Stadig flere bikker en million i studielån. Norske utenlandsstudenter topper Lånekassens gjeldsstatistikk. – Uansvarlig gjeldspåleggelse, mener Ansa-presidenten. I 2017 føyet 46 studenter seg inn i rekken av de totalt 309 nordmennene med studiegjeld i millionklassen. De siste fem årene er dette tallet firedoblet. (dn.no 2.7.2018).)

- Forbrukerrådet med tips mot hybeltrøbbel. (- 10.000 studenter (…) i kø for å få tildelt en studentbolig.) (- Den nasjonale dekningsgraden på studentboliger ligger nå på 15 prosent, men NSO mener dette må opp på 20 prosent.)

(Anm: Forbrukerrådet med tips mot hybeltrøbbel. (…) Nå er tusenvis av studenter på boligjakt. (…) Tusenvis av studenter er på boligjakt, og tall fra Utdanningsnytt allerede i slutten av juni viste at i underkant av 10.000 studenter sto i kø for å få tildelt en studentbolig. (…) Blant ting man må sjekke er om det er fukt i leiligheten. Svarte prikker og flekker i leiligheten kan være tegn på mugg. Oppdager man andre feil som hull i vegg eller dører, løse skapdører og andre ting ved innflytting må utleier gjøres oppmerksom på dette ved innflytting. Etterpå kan det være for sent. (…) Den nasjonale dekningsgraden på studentboliger ligger nå på 15 prosent, men NSO mener dette må opp på 20 prosent. (…) – Det er synd hvis studenter må si fra seg studieplassen fordi man ikke finner et sted å bo. Noen studenter har måtte sove på sovesaler eller tatt inn på hotell midlertidig. Det er en ekstrabelastning vi ikke ønsker noen studenter skal trenge å oppleve, sier leder i NSO, Håkon Mikalsen, til P4. (NTB). (dagsavisen.no 21.7.2018).)

- Ukens Tips: Risikoen for forsendelse av meldinger i leieforhold. I mange sammenhenger må parter i et leieforhold sende meldinger til den annen part innen avtalte frister. Hvem har risikoen for at et brev faktisk kommer frem til mottaker?

(Anm: Ukens Tips: Risikoen for forsendelse av meldinger i leieforhold. I mange sammenhenger må parter i et leieforhold sende meldinger til den annen part innen avtalte frister. Hvem har risikoen for at et brev faktisk kommer frem til mottaker? (…) Avsenderprinsippet er inntatt i husleieloven § 1-5, som stadfester at en melding som «etter forholdene er [sendt] forsvarlig» kan avsenderen gjøre gjeldende at er kommet frem selv om meldingen rent faktisk ikke kommer frem eller ikke kommer i tide. Forsvarlig sending av melding vil normalt være å sende meldingen med rekommandert post, og i mange tilfeller også vanlig postgang. Men avsenderen må fortsatt kunne sannsynliggjøre at melding faktisk er sendt dersom den mot formodning ikke når frem til mottaker, og en tvist oppstår. (estatenyheter.no 27.8.2018).)

- Ukens tips: Leieobjekt og offentligrettslige krav.

(Anm: Ukens tips: Leieobjekt og offentligrettslige krav. De fleste leieavtaler regulerer hvem av partene som har ansvar for at leieobjektet oppfyller offentligrettslige krav, og dette ansvaret kan fordele seg ulikt på tidspunkt for overtakelse og i leietiden. Hva er rekkevidden av disse forpliktelsene og hvilken praktisk betydning innebærer dette ansvaret? (estatenyheter.no 21.1.2019).)

- Boligmarkedets store tapere. (- Utleiere kan le hele veien til banken.) (- Vi som sitter med mindre hybler for å leie ut, kan le hele veien til banken, sier Tinholt til Finansavisen.)

(Anm: Boligmarkedets store tapere. Boliglånsforskriften gjør unge til tapere. Utleiere kan le hele veien til banken. (…) - Analyser fra Finanstilsynet og Norges Bank viser at boliglånsforskriften virker etter hensikten. Færre enn før tar opp svært store lån når de kjøper bolig, forklarte finansminister Siv Jensen. (…) - Ler hele veien til banken Eiendomsutvikler og tidligere eiendomsmegler Terje Tinholt er enig i at de unge er taperne. - De yngre er taperne i dette markedet. Vi som sitter med mindre hybler for å leie ut, kan le hele veien til banken, sier Tinholt til Finansavisen. (dagbladet.no 20.6.2018).)

- DNB Eiendom-sjef frykter boligmangel i Oslo om to år. – Kan risikere å få 2016-tilstander på nytt, sier nybyggsjef Jørn Are Skjelvan i DNB Eiendom.

(Anm: DNB Eiendom-sjef frykter boligmangel i Oslo om to år. – Kan risikere å få 2016-tilstander på nytt, sier nybyggsjef Jørn Are Skjelvan i DNB Eiendom. DNB Eiendom venter et marked med for få boliger i Oslo i 2020 dersom det fremover ikke bygges mer enn det allerede gjør, ifølge en fersk rapport fra eiendomsmeglerselskapet. Den viser blant annet til at befolkningsveksten nå er stor og at den kommer til å øke fremover. (dn.no 2.11.2018).)

- Rapport: Omfattende boligmangel for studenter.

(Anm: Rapport: Omfattende boligmangel for studenter. Over tre år etter at regjeringen lanserte studentboligsatsingen, mangler det fortsatt 14.000 studentboliger for å nå målet. (…) – En trygg bolig gir en bedre studiehverdag, sier leder i Norsk studentorganisasjon (NSO), Håkon Randgaard Mikalsen. (nrk.no 23.7.2018).)

(Anm: Oslos boligpolitikk er en ulikhetsmaskin | Einar Lie, professor i økonomisk historie, Universitetet i Oslo.. (…) Unge mennesker som vil bli sykepleiere, lærere eller noe annet alminnelig, og ikke skal arve bolig med det første, bør derimot orientere seg mot andre deler av landet. (aftenposten.no 13.8.2016).)

– Jeg ville bare komme meg ut av dette håpløse Nav-systemet og klare meg selv. (- Husleia på den kommunale leiligheten har økt jevnt og trutt de siste årene. Nå er den på godt over 10.000 kroner i måneden. I tillegg kommer strøm- og nettutgifter.) (- I utgangspunktet hadde han en uføretrygd på 19.351 kroner.)

(Anm: – Jeg ville bare komme meg ut av dette håpløse Nav-systemet og klare meg selv. Uføretrygdede Morgan Linnerud skaffet seg jobb for å slippe å bli sosialklient. Det ble starten på et mareritt som er i ferd med å knekke ham. (…) I utgangspunktet hadde han en uføretrygd på 19.351 kroner. Barnetillegget var på 3.121 kroner. Etter skatt satt han igjen med litt over 15.000 kroner utbetalt i måneden. Husleia på den kommunale leiligheten har økt jevnt og trutt de siste årene. Nå er den på godt over 10.000 kroner i måneden. I tillegg kommer strøm- og nettutgifter. Linnerud har også utgifter til medisin. Han forteller at han måtte kutte ned på matbudsjettet og at han ikke har kjøpt klær på flere år. Å dra på ferie med sønnen kunne han bare glemme uten økonomisk hjelp fra andre. Han har fått beskjed om at han har for høy inntekt til å få statlig og kommunal bostøtte. (dagsavisen.no 1.10.2018).)

- Uføre mister bostøtte. (- Bostøtten er kraftig svekket. Mange har mistet den, og de som mottar bostøtte får dekket mindre av boutgiftene sine enn før. De som er rammet aller hardest er de som har uføretrygd.) (- Hun synes det er uakseptabelt og mener det burde være enkelt å ordne opp i.)

(Anm: Uføre mister bostøtte. BO TRYGT: Karin Andersen, leder av kommunalkomiteen på Stortinget, mener regjeringen må bruke mer på bostøtte så uføre og andre med lav inntekt kan bo trygt i eget hjem. (…) Kraftig svekket Karin Andersen, leder av kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget, påpeker at boutgiftene har økt kraftig de siste årene. - Bostøtten er kraftig svekket. Mange har mistet den, og de som mottar bostøtte får dekket mindre av boutgiftene sine enn før. De som er rammet aller hardest er de som har uføretrygd. - Overgangsordningen som ikke engang gjelder nye uføretrygdmottakere, er det kamp om hvert eneste år. Regjeringen vil fase ut overgangsordningen. Det er dypt usosialt fordi da blir enda flere fattige og kommunene må betale ut mer sosialhjelp, sier Karin Andersen. – Uakseptabelt SV-representanten viser til at med uførereformen i 2015 fikk mange uføretrygdede en høyere beregnet inntekt. - Det førte til at mange som før kvalifiserte til bostøtte, ikke lenger gjorde det. De fleste partiene lovet å rett opp dette, men det ville ikke Solberg-regjeringen. Da presset Stortinget regjeringen til å lage en overgangsordning for de som mistet bostøtten, forklarer Karin Andersen. Hun synes det er uakseptabelt og mener det burde være enkelt å ordne opp i. (dagbladet.no 4.10.2018).)

- Knut Arild Hareide solgte huset til langt over prisantydning. (- Knut Arild Hareide selger huset Budrunden på huset som sto nytt i 2013, endte til slutt på 17.650.000 kroner.)

(Anm: Knut Arild Hareide solgte huset til langt over prisantydning. KrF-leder Knut Arild Hareide og kona Lisa Marie Hareide fikk god gevinst på boligsalget. Totalt fem budgivere knivet om eneboligen på Grefsen med en prisantydning på 16 millioner kroner, skriver Nordre Aker Budstikke. Les også: Knut Arild Hareide selger huset Budrunden på huset som sto nytt i 2013, endte til slutt på 17.650.000 kroner. (nettavisen.no 5.9.2018).)

- Gjør det bedre på boligmarkedet enn velgermarkedet. KrF-leder Knut Arild Hareide kan smile hele veien til banken etter at familiens hus ble solgt for langt over prisantydning.

(Anm: Gjør det bedre på boligmarkedet enn velgermarkedet. KrF-leder Knut Arild Hareide kan smile hele veien til banken etter at familiens hus ble solgt for langt over prisantydning. Samtidig kjemper partiet hans med å holde seg over sperregrensen. (dagen.no 5.9.2018).)

(Anm: KrF-Hareide saksøkt etter boligsalg. Beskyldes for feil info om fuktproblem. KrF-leder Knut Arild Hareide solgte en leilighet i Oslo med vond lukt. Nå er han saksøkt av kjøperne, som krever 590.000 kroner i erstatning for fuktskader. (…) - Mine klienter mener det er gitt feil og utilstrekkelige opplysninger fra ham (Hareide) ved salget, sier advokat Erling Keyser i Torkildsen, Tennøe & Co advokatfirma. - Det ble opplyst at det var et luktproblem i leiligheten, og i salgsprospektet sto det at luktproblemet skulle utbedres. Lukten viste seg å være god gammeldags mugglukt, sier advokat (vg.no 6.9.2018).)

- Boforhold, levekårsundersøkelsen, 2015. (- Bor trangt (7 %). (- Bor i bolig med fukt og/eller råte (6 %).)

(Anm: Boforhold, levekårsundersøkelsen, 2015.  (…) I alt 84 prosent av befolkningen 16 år og over bor i en bolig som husholdningen selv eier. Ser vi over tid, er det en svak økning i andelen boligeiere, som vises i figur 1. (…) Enslige forsørgere har generelt dårligere bomiljø sammenlignet med par med barn (…) 8 prosent av arbeidsledige oppgir at de har søvnproblemer på grunn av støy, mot 2 prosent av heltidsarbeidende. Arbeidsledige bor også i mindre boliger sammenlignet med yrkesaktive. Bor trangt (7 %). Bor i bolig med fukt og/eller råte (6 %). (ssb.no 25.11.2015).)

- Er ditt hjem skadelig for deg? (Is your home harming you?) (- I 2012 var innendørs luftforurensning linket til 4,3 millioner dødsfall globalt, sammenlignet med 3,7 millioner for utendørs luftforurensning.) (- Byfolk tilbringer vanligvis 90 % av tiden innendørs, og dette har vært knyttet til "Sick Building Syndrome", der beboerne utvikler en rekke negative helseeffekter knyttet til inneluft / inneklima.) 

(Anm: Er ditt hjem skadelig for deg? (Is your home harming you?) Ny forskning belyser dødelige effekter av innendørs forurensning. Ny forskning publisert i tidsskriftet Science av Total Environment har pekt på de farlige helsevirkningene av innendørs forurensning, og ber om politikk som sikrer tettere oppfølging av luftkvaliteten. I 2012 var innendørs luftforurensning knyttet til 4,3 millioner dødsfall globalt, sammenlignet med 3,7 millioner for utendørs luftforurensning. Byfolk tilbringer vanligvis 90 % av tiden innendørs, og dette har vært knyttet til "Sick Building Syndrome", der beboerne utvikler en rekke negative helseeffekter knyttet til inneluft. (medicalnewstoday.com 19.4.2016).)

– Hushaier lurer studenter.

(Anm: – Hushaier lurer studenter. BN Bank-sjef Gunnar Hovland tar oppgjør med utleiere han mener presser unge inn i overprisede, urimelige og dels ulovlige leieforhold. Bygger «utleiemaskiner». Skogheim ser en annen utfordring: Utleiere som trøkker til ekstra når de får økte utgifter, for eksempel at sameiet justerer opp fellesutgiftene. – Dette er rett og slett hushaier som utnytter situasjonen og lurer eller presser leietagere for egen vinnings skyld, sier Hovland, som også sitter i styret i Huseiernes Landsforbund, til E24. Han får følge av daglig leder Geir Skogheim ved Utleiemegleren på Frogner i Oslo. – Vi ser jevnlig skrekkeksempler, sier han. (e24.no 21.8.2018).)

- Gigantgevinst for Stang - tjener 27 mill. på boligsalg. (- I 2006 ga Fabian Stang 8,3 millioner for leiligheten i Kruses gate på Frogner i Oslo som var på 180 kvadratmeter.)

(Anm: Gigantgevinst for Stang - tjener 27 mill. på boligsalg. Fabian Stang har solgt leilighet på Oslo vest med gigantgevinst. (Finansavisen:) I 2006 ga Fabian Stang 8,3 millioner for leiligheten i Kruses gate på Frogner i Oslo som var på 180 kvadratmeter. Nå har han solgt den for den nette sum av 35 millioner kroner, skriver Finansavisen. (hegnar.no 13.4.2018).)

(Anm: Dobler prisen på Frogner-leilighet etter tre år. (hegnar.no 25.4.2018).)

– Fabian Stang raser mot OBOS: - Skal ikke selge leilighet til 100 millioner.

(Anm: Fabian Stang raser mot OBOS: - Skal ikke selge leilighet til 100 millioner. Fabian Stang (H) mener OBOS´ siste satsing er feilslått. Mandag ble det kjent at OBOS skal selge luksusleiligheter på Majorstuen i Oslo. Den dyreste leiligheten er priset til 95 millioner. Det får tidligere ordfører i Oslo, Fabian Stang (H), til å rase: - Når OBOS nå legger ut en leilighet på 400 kvadratmeter til nær 100 millioner, har selskapet totalt forlatt sin oppgave som sosialutbygger, som vi politikere har lagt til grunn at de var skapt for, sier Stang til Nettavisen. Les også: OBOS-leilighet til salgs for 95 millioner (nettavisen.no 11.12.2018).)

- Svein Støle har solgt villaen i Holmenkollen for 57 millioner kroner. (- Eiendommen kjøpte han i 1995 for 6,5 millioner kroner.)

(Anm: Svein Støle har solgt villaen i Holmenkollen for 57 millioner kroner. Eiendommen kjøpte han i 1995 for 6,5 millioner kroner, og ble tidligere lagt ut for salg til prisantydning kroner 60 millioner kroner.  (nettavisen.no 25.9.2018).)

(Anm: Pareto-eier Svein Støle tar med seg privat formue på over syv milliarder og melder flytting til Sveits. Meglertopp Svein Støle og kona melder flytting til Sveits etter at de solgte praktvillaen i Holmenkollen i Oslo nylig. (dn.no 15.10.2018).)

- Prinsessen fra Bloksberg på statens regning. Prinsesse Märtha Louise kan tjene 70 millioner kroner skattefritt på å selge «Bloksberg» til høystbydende.

(Anm: Prinsessen fra Bloksberg på statens regning. Prinsesse Märtha Louise kan tjene 70 millioner kroner skattefritt på å selge «Bloksberg» til høystbydende. (…) Senterparti-politiker Per Olaf Lundteigen reagerer på at prinsesse Märtha Louise dermed kan tjene privat på investeringer gjort av det offentlige. Prinsippielt har Lundteigen rett, og det burde aldri vært gjort slik. Men gjort er gjort, og spist er spist. Derimot er det et dårlig forslag at staten skal kjøpe Bloksberg. Stedet har ikke noe spesiell arkitektonisk verdi, og vi må kunne leve med at de kongelige kjøper og selger hytter uten å gjøre hyttene til nasjonale minnesmerker etterpå. (nettavisen.no 21.8.2018).)

(Anm: Skal legge 350 meter høyspentkabler på Märtha Louises Hankø-eiendom. Ny Bloksberg-eier får 350 meter høyspentkabler på kjøpet. Hafslund Nett fikk det travelt da de oppdaget at prinsesse Märtha Louise skulle selge Bloksberg. (…) Bygge- og planteforbud Kablene skal gå i to kabeltraseer i en lengde av 175 meter, og erstatter høyspentlinjer som i dag går over et hjørne av eiendommen. (…) - Ikke nevneverdig helserisiko En eventuell helserisiko ved høyspenningskabler vil ikke Morten Schau uttale seg om. «Hafslund Nett er ikke eksperter på helserisiko. Her forholder vi oss til landets fremste ekspertise Statens strålevern», skriver Schau. - Det er ikke noen større risiko enn om det hadde gått i lufta, men magnetfeltet rett over nedgravde kabler vil være noe høyere. Det vil avhenge av dybden på traseen og strømstyrken, sier Gunnar Saxebøl, fagdirektør i Statens strålevern, til Dagbladet. (dagbladet.no 11.10.2018).)

- De som leier ut boliger blir subsidiert over skatteseddelen på bekostning av de de leier ut til. Det er dypt urettferdig for de som leier, og ikke kommer seg inn på boligmarkedet. Men det er jo nesten ingen som snakker om, sier sjeføkonom Elisabeth Holvik. (- «Generasjon leietaker» i gjeldskrise.)

- De som leier bolig, subsidierer de som eier
dn.no 24.6.2015
Snill beskatning av bolig gjør at de som ikke har råd til å kjøpe bolig, subsidierer de som har råd. - Det er urettferdig, sier DNs boligpanel. (…)

-  De som leier ut boliger blir subsidiert over skatteseddelen på bekostning av de de leier ut til. Det er dypt urettferdig for de som leier, og ikke kommer seg inn på boligmarkedet.  Men det er jo nesten ingen som snakker om, sier sjeføkonom Elisabeth Holvik. (…)

- Gjør det bedre på boligmarkedet enn velgermarkedet. KrF-leder Knut Arild Hareide kan smile hele veien til banken etter at familiens hus ble solgt for langt over prisantydning. (Anm: Gjør det bedre på boligmarkedet enn velgermarkedet. KrF-leder Knut Arild Hareide kan smile hele veien til banken etter at familiens hus ble solgt for langt over prisantydning. Samtidig kjemper partiet hans med å holde seg over sperregrensen. (dagen.no 5.9.2018).)

- Men gjør det noe, da? At de rike blir rikere? (- 70 % av formuene er fra bolig.)

(Anm: Debatten. Arveavgift og KrF. Seriebeskrivelse. Direktesendt debattprogram. Episodebeskrivelse Forskjellene øker og formuene til de aller rikeste vokser lynraskt. Men gjør det noe, da? At de rike blir rikere? Og gjett hvem som betaler mer og mer til fellesskapet, bedriftene eller vanlige folk? Og bør KrF gå mot høyre eller venstre? Direktesendt debattprogram med programleder Fredrik Solvang. (…) Torbjørn Røe Isaksen: Andre forskere har vektlagt andre ting. 70 % av formuene er fra bolig. (nrk.no 27.9.2018).)

(Anm: I disse yrkene jobber det flest psykopater. Hvilke yrker tiltrekker seg flest og færrest psykopater? Hvilke kjennetegn har en psykopat? Sjekk listen og lenker nederst i saken (nettavisen.no 15.10.2015).)

(Anm: The 10 jobs that attract the most psychopaths. Psychopaths display fearless dominance over other people - perfect for one of these careers. Psychopaths are attracted to a career as a surgeon.   (independent.co.uk 14.10.2015).)

- Statsbudsjettet 2019. Regjeringen har veldig dårlige og gode nyheter om norsk økonomi. Pensjonene har mer enn spist opp hele oljefondet. I skrivende stund opplyser Norges Bank på sine nettsider at oljefondets verdi er på 8400 milliarder kroner, mens Statsbudsjettet for neste år legger til grunn at fondet ved nyttår vil være på 8700 milliarder kroner.

(Anm: Statsbudsjettet 2019. Regjeringen har veldig dårlige og gode nyheter om norsk økonomi. Pensjonene har mer enn spist opp hele oljefondet. I skrivende stund opplyser Norges Bank på sine nettsider at oljefondets verdi er på 8400 milliarder kroner, mens Statsbudsjettet for neste år legger til grunn at fondet ved nyttår vil være på 8700 milliarder kroner. (…) Dette er betydelig mindre enn allerede opparbeidede pensjonsforpliktelser for staten. - Verdien av allerede opparbeidede rettigheter til alderspensjoner fra folketrygden ved utgangen av 2018 anslås til 8722 milliarder kroner. Det er mer enn kapitalen i Statens pensjonsfond utland. I tillegg har staten forpliktelser til uføre- og etterlattepensjoner i folketrygden og til opptjente rettigheter i Statens pensjonskasse. Ved utgangen av juli 2018 utgjorde forpliktelsene i Statens pensjonskasse samlet sett 873 mrd. kroner. Det betyr at Oljefondet i skrivende stund er ca 1200 milliarder kroner mindre enn de anslåtte pensjonsforpliktelsene. - Oljefondet per 9. oktober: 8400 milliarder - Oljefondet anslått 1. januar 2019: 8700 milliarder - Statens samlede pensjonsforpliktelser: 9595 kroner Mindre innvandring har gitt lavere utgifter Men igjen har regjeringen gode nyheter: De har nedjustert utgiftsøkningen som kommune og helseforetakene får de neste årene. Årsaken er at det kommer færre innvandrere, samt lavere fruktbarhetstall. (nettavisen.no 9.10.2018).)

- Statsbudsjettet 2019. Disse to grafene gjør regjeringen svært bekymret for fremtiden. (- Kan skape dominoeffekt Den økte gjelden er nær utelukkende drevet av økte boligpriser. Frykten er at stigende renter fører til at husholdningene må redusere forbruket for å kunne betjene gjeld. Det kan gi en forferdelig dominoeffekt.)

(Anm: Statsbudsjettet 2019. Disse to grafene gjør regjeringen svært bekymret for fremtiden. Finansminister Siv Jensen og regjeringen er svært bekymret for at både norske familier og bedrifter har tatt opp svært mye lån i perioden hvor rentene har vært lave. Før rentehevingene nå slår inn, er belastningen på et historisk høyt nivå. (…) - Tegn på at finansielle ubalanser har bygget seg opp. Faktisk er det tatt opp så mye gjeld at regjeringen er alvorlig bekymret. - Selv om utlånsrentene er historisk lave, er husholdningenes samlede utgifter til gjeld, inklusive beregnede avdrag, på et historisk høyt nivå, og om lag rundt nivåene fra bankkrisen på slutten av 1980-tallet og finanskrisen i 2008, skriver Finansdepartementet. Les også: Trodde du Norge var rikt? Da vil du bli overrasket (…) Andelen husholdninger med gjeld over fem ganger disponibel inntekt har økt betydelig siden slutten av 1990-tallet. (…) Kan skape dominoeffekt Den økte gjelden er nær utelukkende drevet av økte boligpriser. Frykten er at stigende renter fører til at husholdningene må redusere forbruket for å kunne betjene gjeld. Det kan gi en forferdelig dominoeffekt. (nettavisen.no 9.10.2018).)

- Finansminister Siv Jensen tar selv høyde for ti prosent rente. Men Frp-lederen tror ikke det kommer til å skje. DN møter finansminister og Frp-leder Siv Jensen på Civita-frokost der hun har diskutert hva vi har lært av finanskrisen ti år etter.

(Anm: Finansminister Siv Jensen tar selv høyde for ti prosent rente. Men Frp-lederen tror ikke det kommer til å skje. DN møter finansminister og Frp-leder Siv Jensen på Civita-frokost der hun har diskutert hva vi har lært av finanskrisen ti år etter. De siste års lave renter har ikke fått Siv Jensen til å slippe løs gjelden i egen økonomi. – Jeg har opplevd et helt annet rentenivå. Da jeg studerte på 90-tallet, var regelen at du skulle legge til grunn ti prosent rente på alle beregninger du gjorde. Jeg gjør det fortsatt, selv om det er helt latterlig med det lavrenteregimet vi har. Så forsiktig er jeg, forteller Jensen. (dn.no 12.9.2018).)

- Kjøper 100 leiligheter for 330 mill. (- Med kjøpet i Lillestrøm når Tellus Eiendom målsettingen om en portefølje på 500 utleieleiligheter.)

(Anm: Kjøper 100 leiligheter for 330 mill. Edvard Bakkejord og Per Øivind Dahl i Tellus Eiendom betaler 65-70.000 kroner kvadratmeteren for salgbart bruksareal. Med kjøpet i Lillestrøm når Tellus Eiendom målsettingen om en portefølje på 500 utleieleiligheter. (estatenyheter.no 21.8.2018).)

- Oslos boligpolitikk er en ulikhetsmaskin. (- Unge mennesker som vil bli sykepleiere, lærere eller noe annet alminnelig, og ikke skal arve bolig med det første, bør derimot orientere seg mot andre deler av landet.)

(Anm: Oslos boligpolitikk er en ulikhetsmaskin | Einar Lie, professor i økonomisk historie, Universitetet i Oslo.. (…) Unge mennesker som vil bli sykepleiere, lærere eller noe annet alminnelig, og ikke skal arve bolig med det første, bør derimot orientere seg mot andre deler av landet. (aftenposten.no 13.8.2016).)

(Anm: Sykepleiere (mintankesmie.no).)

- Ivar eier 20.000 leiligheter - tjente 3,1 milliarder kroner. (- Nå vurderer Ivar Tollefsen å kjøpe eiendom for fem milliarder kroner.)

(Anm: Ivar eier 20.000 leiligheter - tjente 3,1 milliarder kroner. (…) Investoren forteller Finansavisen at suksessoppskriften har vært god drift med tilnærmet null ledighet, lave renter, gode kjøp og god verdivekst.) Ivar eier 20.000 leiligheter - tjente 3,1 milliarder kroner. Nå vurderer Ivar Tollefsen å kjøpe eiendom for fem milliarder kroner. - For noen måneder siden ville jeg sagt at det skal godt gjøres å kopiere 2015, men med 1,3 milliarder kroner i verdivekst på våre 4.000 leiligheter i Norge hittil i år, og god verdiutvikling i Sverige og Danmark, lave renter, god drift og fortsatt svak krone, ser det for øyeblikket bra. (hegnar.no 9.8.2016).)

- Sjefen fikk gåsehud. Eiendomsinvestor Ivar Tollefsens svenske eiendomsselskap Heimstaden øker resultatet med nesten en milliard norske kroner. (- Svenske Heimstaden AB nær doblet leieinntektene og driftsresultatet i årets ni første måneder, sammenlignet med samme periode i fjor.)

(Anm: Sjefen fikk gåsehud. Eiendomsinvestor Ivar Tollefsens svenske eiendomsselskap Heimstaden øker resultatet med nesten en milliard norske kroner. Svenske Heimstaden AB nær doblet leieinntektene og driftsresultatet i årets ni første måneder, sammenlignet med samme periode i fjor. Dette løfter bunnlinjen fra drøyt 1,3 milliarder norske kroner til 2,2 milliarder norske kroner. (…) Heimstaden har investert stort i leiligheter i årets første ni måneder, og har kjøpt leiligheter for nesten 15 milliarder kroner, sammenlignet med 8 milliarder for samme periode i fjor. (dn.no 26.10.2018).)

- Vil nekte milliardær å rive dette tilbygget. Fylket fraråder at Ivar Tollefsen får lov til å rive tilbygget på den gamle husmannsplassen på Snarøya.

(Anm: Vil nekte milliardær å rive dette tilbygget. Fylket fraråder at Ivar Tollefsen får lov til å rive tilbygget på den gamle husmannsplassen på Snarøya. Det fastslår Akershus fylkeskommune i et brev til Bærum kommune. «Tilbygget fra 1921 er en karakteristisk måte å bygge til. Som del av bygningens historie, mener vi det er viktig å ta vare på tilbygget.», skriver de i brevet. Fylkeskommunen viser til at den tidligere husmannsstua vurderes å ha høy verneverdi, fordi den dokumenterer en viktig del av lokalhistorien og husmennenes livsvilkår ved kysten. Selve hovedbygningen skal være oppført på 1770-tallet. (…) SJEKK VERDIEN PÅ BOLIGENE I DITT NABOLAG: Dette er det dyreste nabolaget i Norge (budstikka.no 30.10.2018).)

- Olav Thon låner til 0,15 % rente

Olav Thon låner til 0,15 % rente
dagbladet.no 25.9.2016
I første halvår har Olav Thon Eiendomsselskap redusert markedslånene med snaut 2,4 milliarder i Norge og økt dem med 1,8 milliarder i Sverige.

(Finansavisen): Olav Thon Eiendomsselskap hadde ved utgangen av andre kvartal en total gjeld på 19,9 milliarder, opp drøyt 3,1 milliarder fra året før. Verdien på eiendomsmassen er taksert til 43,8 milliarder kroner, en økning på nesten 7 milliarder. (…)

(Anm: Krever over 1900 prosent rente. - Banknykommeren Ferratum krever 1915 prosent årlig rente på sitt ekspresslån. (dn.no 11.9.2017).)

– Thon og Tollefsen vil låne mer. Utforsker mulighetene for å utstedt større obligasjonslån.

(Anm: Thon og Tollefsen vil låne mer. Utforsker mulighetene for å utstedt større obligasjonslån. Olav Thon Eiendomsselskap ASA har tildelt DNB Markets og SEB mandat for å undersøke muligheten til å utstede obligasjonslån i det norske obligasjonsmarkedet, opplyser selskapet i en melding. Avhengig av markedsforhold, vurderes ett eller flere senior sikrede obligasjonslån med 2,75 – 7 års løpetid. Ved eventuell utstedelse, vil utstedt volum utgjøre minimum 300 millioner kroner. Vil ha gunstigere betingelser ØNSKER BEDRE LÅNEVILKÅR: Ivar Tollefsen. Heimstaden Bostad AB, som er et datterselskap av Ivar Tollefsen-kontrollerte Heimstaden AB, har på sin side engasjert ratingbyrået Standard & Poor´s for å få en offisiell kredittrating. – Heimstaden Bostad har som ambisjon å oppnå en investment grade rating og jobber målrettet mot dette, sier konsernsjef Magnus Nordholm i Heimstaden. LES OGSÅ: Vanskeligere med lange eiendomslån Videre har Heimstaden engasjert Danske Bank, DNB, JP Morgan og Nordea for å utforske mulighetene for å utstede et større obligasjonslån. (estatenyheter.no 16.10.2018).)

(Anm: Husholdningenes gjeld øker raskere. Husholdningenes gjeld har økt med 6,1 prosent siste 12 måneder. (…) Nå har norske husholdninger 3003 milliarder kroner i innenlandsk gjeld, ifølge statistikken. (dn.no 30.9.2016).)

(Anm: Svakere gjeldsvekst i Norge. Den innenlandske bruttogjelden opplevde en tolvmånedersvekst på 4,8 prosent i desember. Tolvmånedersveksten i publikums innenlandske bruttogjeld (K2) var 4,8 prosent fram til utgangen av desember, ned fra 5,0 prosent måneden før. Gjelden utgjør 5.121 milliarder kroner ved utgangen av desember. Det viser Statistisk Sentralbyrås (SSB) kredittindikator K2 tirsdag. (dn.no 31.1.2017).)

(Anm: Verdens gjeld er på 3,25 «årslønner». Den globale gjelden økte i løpet de ni første månedene i fjor til 325 prosent av verdens brutto nasjonalprodukt. Økende rente og dyrere dollar legger press på kreditorene. Over 1300 milliarder dollar i obligasjoner og lån forfaller i løpet av året, inkludert 48 milliarder dollar i Kina og 32 milliarder dollar i Mexico, ifølge en kvartalsrapport fra Institute of International Finance, en bankgruppe med base i Washington. (…) Den globale gjelden økte med hele 11.000 milliarder dollar i løpet av de tre første kvartalene i 2016. (nrk.no 5.1.2017).)

(Anm: Mener obligasjonsmarkedet kan møte en «perfekt storm» i 2017. Harvard-historiker venter at 2017 blir tidenes verste år om «obligasjonsboblen» sprekker. (…) Blant de høyeste noensinne. «Ved å se tilbake på data fra åtte århundrer tilbake finner jeg at bullmarkedet i 2016 virkelig var blant de høyeste noensinne målt», skriver Paul Schmelzing, som er gjesteforsker ved Bank of England og doktorgradsstipendiat ved det anerkjente Harvard University, i et blogginnlegg onsdag. Schmelzing forsker på internasjonal finanshistorie. Bloggen, kalt Bank Underground, drives av personer med tilknytning til Bank of England. (dn.no 5.1.2017).)

(Anm: Toppøkonom Carmen Reinhart: Etter 800 år har vi fortsatt ikke lært. Den globale gjelden er fortsatt svært høy, og mer privat gjeld må bygges ned for å få veksten i gang igjen, sier Carmen Reinhart til E24. Slik mener professoren og forfatteren at det store bildet ser ut for global gjeld: - Høy offentlig gjeld i utviklede økonomier - Høy privat gjeld i utviklede økonomier - Høy gjeld (av relativt ny dato) i fremvoksende økonomier (e24.no 29.12.2016).)

(Anm: Gjeldsproblemer og løsninger. (mintankesmie.no).)

Forbrukslån er bra! (- Det som ikke er bra, er at noen, og stadig flere, av disse forbruksbankene er grådige og frekke.) (- De krever en effektiv rente (p.a.) på opp til 200 prosent.) (- Forbruksbanker frykter reklameforbud.) (- Reklamerer for forbrukslån i leketøy.)

Trygve Hegnar: Forbrukslån er bra!
hegnar.no 19.2.2017
«Det må være lov til å låne penger til kjøp av en sofa eller en reise, uten at de snusfornuftige får sammenbrudd», mener Trygve Hegnar. (…)

Angivelig skal det være nærmere 200 slik forbruksbanker eller finansieringsselskaper, hvor Bank Norwegian er den mest kjente (og mest lønnsomme).

Forbrukslån er bra!

Det som ikke er bra, er at noen, og stadig flere, av disse forbruksbankene er grådige og frekke.

De krever en effektiv rente (p.a.) på opp til 200 prosent. Så ille kan det bli når det i tillegg til hovedstolen og renter kreves et behandlingsgebyr og et nytt gebyr når lånet innfris.

Noen tar 50 prosent i rente, noen 30 prosent og veldig mange renter i området 15-20 prosent p.a..

Trolig er det slik at alle som opererer i dette markedet for forbrukslån og kredittkortgjeld tjener penger, og mange kunder blir flådd.

Det som mangler, er kunnskap om renter, gebyrer og lånetid hos låntager.

Kunnskap og informasjon er åpenbart mangelvare. (…) 

(Anm: Reklamerer for forbrukslån i leketøy. Bank Norwegian annonserer for usikrede forbrukslån i leke-apper for barn helt ned i toårsalderen. Ikke ønskelig, innrømmer banken. (dn.no 18.11.2016).)

(Anm: Forbruksbanker frykter reklameforbud. Ya Bank, Nordax Bank og andre aktører innen forbrukslån og kredittkort frykter følgene av regjeringens ønske om å forby markedsføringen de i dag bruker. (…) Det kommer frem i høringssvarene til regjeringens forslag om forbud mot visse former for reklame for forbrukslån og kredittkort. (e24.no 24.3.2017).)

- Huseier håver inn 48.00 kroner i måneden på seks kvinner som er stuet sammen i smårom i tidligere kommunal leilighet på Tøyen. – Grotesk mener SV.

(Anm: SV om kvinnene på Tøyen: – Grotesk. – Vi kan ikke ha et boligmarked som legger til rette for spekulasjon, mener stortingsrepresentant Kari Elisabeth Kaski (SV). Nå ber hun regjeringen ta grep. Leieboerforeningen er krystallklar: – Dette er helt klart ulovlig. Huseier håver inn 48.00 kroner i måneden på seks kvinner som er stuet sammen i smårom i tidligere kommunal leilighet på Tøyen. – Grotesk mener SV. (dagsavisen.no 20.3.2018).)

- Eiendomskonge fra Sandvika ser ingen boligtrusler. EIENDOMSKONGE: Ivar Tollefsen fra Sandvika er utleiekongen i Norge. Han har blitt en av Norges rikeste menn på å kjøpe opp eiendom og gjøre disse om til utleieleiligheter.

(Anm: Eiendomskonge fra Sandvika ser ingen boligtrusler. EIENDOMSKONGE: Ivar Tollefsen fra Sandvika er utleiekongen i Norge. Han har blitt en av Norges rikeste menn på å kjøpe opp eiendom og gjøre disse om til utleieleiligheter. Torsdag snakket han till Norges eiendomselite på DNBs store eiendomskonferanse i Oslo. Det er ikke behov for noen ny E18 fremover, og det er ingen alvorlige trusler for eiendomsmarkedet for privatboliger, mener eiendomsinvestor Ivar Tollefsen. (…) Sandvika-mannen er en utleiekjempe i Norden. Han har i dag rundt 36.000 leiligheter for utleie i Norge, Sverige og Danmark. Konsernet har eiendommer for rundt 65 milliarder, omsetter for 3,7 milliarder og sysselsetter 400 personer, herav 132 i Norge. (budstikka.no 20.9.2018).)

– Etterspørsel etter mindre leiligheter trekker prisene opp i Oslo.

(Anm: Etterspørsel etter mindre leiligheter trekker prisene opp i Oslo. Mens det var store regionale forskjeller i boligprisene i juli, steg boligprisen i Oslo med 1,9 prosent. Førstegangskjøper Oda Lassen-Urdahl (27) hadde ikke klart å kjøpe bolig uten hjelp hjemmefra. (dn.no 6.8.2018).)

- Fredensborg hadde i fjor driftsinntekter på 2,8 milliarder kroner, og fikk et overskudd før skatt på 3,6 milliarder kroner. (- Vatne Capital, som ledes av Henrik Krefting, oppnådde et resultat før skatt på 220 milllioner kroner i fjor.)

 (Anm: Tollefsen-topp går til Vatne Capital. Forlater Fredensborg etter et år i stillingen som utleiesjef. (- Fredensborg hadde i fjor driftsinntekter på 2,8 milliarder kroner, og fikk et overskudd før skatt på 3,6 milliarder kroner. Vatne Capital, som ledes av Henrik Krefting, oppnådde et resultat før skatt på 220 milllioner kroner i fjor. (hegnar.no 1.8.2018).)

- Leder. Boligmarkedet i Oslo: Kan ikke leve med at det er noe muffens i Oslos boligmarked. (- Siste opptelling viser at det skal dreie seg om tretten leiegårder til en samlet verdi av over én milliard. I tillegg kommer seksjonering av over 1000 leiligheter, hvor Fredenborg ikke kan dokumentere at leieboerne ble tilbudt å kjøpe leiligheten de leide med 20 prosent rabatt, slik de har krav på.)

(Anm: Leder. Boligmarkedet i Oslo: Kan ikke leve med at det er noe muffens i Oslos boligmarked. Politikerne vil gjøre lurt i å få alle kortene på bordet. Dagens Næringslivs saker om Fredenborg Eiendom fordrer en større gransking av boligmarkedet i Oslo. Forrige lørdag smalt det igjen fra Dagens Næringsliv og journalistene som i fjor avslørte hvordan det kommunale foretaket Boligbygg gjennom flere år hadde kjøpt boliger til overpris. Denne gangen var fokus rettet mot utleiemilliardæren Ivar Tollefsen og hans selskap Fredensborg Eiendom, den største boligeieren i Norge etter Oslo kommune. Selskapet skal ifølge avisa ikke ha meldt inn kjøp av en rekke leiegårder til Eiendoms- og byfornyelsesetaten i Oslo kommune. (…) Siste opptelling viser at det skal dreie seg om tretten leiegårder til en samlet verdi av over én milliard. I tillegg kommer seksjonering av over 1000 leiligheter, hvor Fredenborg ikke kan dokumentere at leieboerne ble tilbudt å kjøpe leiligheten de leide med 20 prosent rabatt, slik de har krav på. Ifølge Tollefsen og co. skal det hele dreie seg om forglemmelser og at de på kjøpstidspunktet skal ha vurdert handlene til ikke meldepliktige. Det hele ser uansett lite bra ut for Tollefsen og Fredenborg, forglemmelse eller ei. (dagbladet.no 24.11.2018).)

- Vil ha straff for brudd på kommunalt forkjøp. Inndragning, bøter, fengsel og foretaksstraff.

(Anm: Vil ha straff for brudd på kommunalt forkjøp. Inndragning, bøter, fengsel og foretaksstraff. Det kan bli konsekvensen av å bryte loven om kommunal forkjøpsrett hvis Stortinget vedtar et nytt forslag til endring av loven. Rødt og leder Bjørnar Moxnes vil ha lovendring etter DNs artikkelserie om hvordan Ivar Tollefsen har unnlatt å melde kjøp av leiegårder til kommunalt forkjøp. (dn.no 14.12.2018).)

- Leieboerforeningen: – Uredelig og spekulativt. Leieboerforeningen mener at Fredensborg driver kynisk når utleieren blåser opp leilighetsstørrelsen i Finn-annonser. (- Forbrukerrådet ser ikke bort fra at leietagerne kan kreve tilbakebetaling.)

(Anm: Leieboerforeningen: – Uredelig og spekulativt. Leieboerforeningen mener at Fredensborg driver kynisk når utleieren blåser opp leilighetsstørrelsen i Finn-annonser. Forbrukerrådet ser ikke bort fra at leietagerne kan kreve tilbakebetaling. Fredensborg-eier Ivar Tollefsen kontrollerer Heimstaden med 36.500 leiligheter i Norge, Sverige, Danmark, Tyskland og Nederland, til en bokført verdi på 70 milliarder svenske kroner. Nå stormer det rundt Tollefsen som her er fotografert på et eiendomsseminar på Grand Hotell. (dn.no 25.11.2018).)

- Tips til deg som skal ut på leiemarkedet. (- Slik unngår du leie­fellene.)

(Anm: Tips til deg som skal ut på leiemarkedet. I august flytter mange unge ut av hjemmet. Mange bruker derfor sommeren til å finne leilighet. Men hva bør du huske på når du skal leie? 1. Se etter og dokumentér feil. Er det skader på veggene, sprekk i doen eller fukt under vasken? Da bør du dokumentere dette før du skriver kontrakt. Du bør også skrive en liste over hvilke møbler som følger med leiligheten. Sett denne listen sammen med oversikten over feil og mangler. – Ta bilder og gå på befaring sammen med utleier for å dokumentere leilighetens tilstand. Det bør være i begge parters interesse for å unngå konflikter ved fraflytting, sier Sivilingeniør Ole Øyvind Moen i Huseiernes Landsforbund avdeling Østfold Sør. (nrk.no 7.7.2018).)

- Unngå hybeltrøbbel med kontrakt og boligsjekk. (- Husleiereglene er dårlig kjent blant folk.)

(Anm: Unngå hybeltrøbbel med kontrakt og boligsjekk. Er du på hybeljakt i sommer? Forbrukerrådet får mange spørsmål knyttet til husleie og mange husleiesaker ender ofte i en tvist som må løses i nemnda eller retten. For å unngå trøbbel har vi en del tips. (forbrukerradet.no 20.7.2018).)

(Anm: Husleiereglene er dårlig kjent blant folk (forbrukerradet.no 20.7.2018).)

- Ny undersøkelse: Seks av ti nyere bad har feil eller mangler som bør utbedres: – Overraskende og skuffende. Det er fem feil som går igjen.

(Anm: Ny undersøkelse: Seks av ti nyere bad har feil eller mangler som bør utbedres: – Overraskende og skuffende. Det er fem feil som går igjen. DÅRLIG JOBB: – Det hjelper ikke at det er profesjonelle som utfører jobben dersom de ikke tar seg tid til å gjøre det ordentlig, sier Lars-Erik Fiskum i Sintef. Seks av ti nyere bad har feil eller mangler. Hele seks av ti baderom som er fem år eller nyere har behov for feilretting på grunn av for dårlig arbeid. Det viser en omfattende undersøkelse av mer enn 5200 bad over hele landet, utført av Anticimex og forsikringsselskapet If. (…) Flere hundre boligeiere med så godt som nye bad har opplevd at badet er i så dårlig stand at det bør utbedres umiddelbart. Det har fått den dårligste tilstandsgraden 3 (TG3). (…) Dette er fem av de vanligste feilene på nyere bad: - Utilstrekkelig fall på gulvet - Utilstrekkelig høydeforskjell mellom dør og sluk - Rørmansjetter mangler i gjennomføringer - Løse fliser - Påklint membran/fliselim i overgang mellom mansjett/membran og gulvsluk. Dette er et kritisk sted at det er tett. Amatørmessig påføring gjør det umulig å kontrollere. Erfaringen er også at det ofte er feil utført. Kilde: If (aftenposten.no 5.7.2018).)

- Nye regler kan gi større boliglån. (- Leieinntekter teller med «Dokumenterte og stabile skattefrie inntekter» kan ifølge finansdepartementet for eksempel være barnetrygd (men ikke kontantstøtte). I en presisering åpner også departementet for at stabile leieinntekter kan tas med i regnestykket.)

(Anm: Nye regler kan gi større boliglån. Fortsatt er det slik at du som hovedregel ikke kan låne mer enn fem ganger inntekten. Men fra 1. juli kan stabile leieinntekter gjøre boligdrømmen litt mer oppnåelig. (…) Leieinntekter teller med «Dokumenterte og stabile skattefrie inntekter» kan ifølge finansdepartementet for eksempel være barnetrygd (men ikke kontantstøtte). I en presisering åpner også departementet for at stabile leieinntekter kan tas med i regnestykket. Nyheim i DNB mener dette kan utgjøre en forskjell for dem som stanger i fem-ganger-inntekts-taket. – I områder med mye press og høye boligpriser vil dette, alt annet likt, telle positivt, sier han. Følgende regneeksempel kan illustrere effekten: - Årsinntekt: 500.000 kr - Årlige leieinntekter: 100.000 kr Med de gamle reglene kunne du i utgangspunktet låne 2.5 millioner kroner. Med de nye reglene øker maksbeløpet til 3 millioner kroner. (…) – Kan bli lettere å kjøpe større VIL HA EFFEKT: Administrerende direktør Christian Dreyer i Eiendom Norge mener oppmykningen kan gjøre det lettere for enkelte å komme inn på boligmarkedet. (nrk.no 4.7.2018).)

(Anm: Fattigdom, fordelingspolitikk (bistand) og rikdom (mintankesmie.no).)

(Anm: Offentlig forvaltning (Offentlig sektor) (Statens økonomireglement - offentlige anskaffelser - offentlige innkjøp etc.) (mintankesmie.no).).)

(Anm: Feil boligpolitikk kan koste dyrt, kommunene må derfor styre. Sammendrag. Boligmeldingen for Arendal kommune fokuserer på de store utfordringene fremover som blant annet omfatter «eldrebølgen» og boforholdene for én-persons husholdninger og familier med skolebarn. Vi må tenke nytt fordi det trengs mer fokus på folkehelse og levekår, og dette påvirkes av hvor og hvordan vi bor. Plan 06 / 2016 (Volum 47) Side: 28-31.)

(Anm: Boligdrøm må bli tilgjengelig for flere. Det er vanskelig å se for seg at det vil lønne seg å bygge «lysfattige boliger og nitriste rom», skriver artikkelforfatteren. (dn.no 6.1.2017).)

(Anm: - Nylig gikk en leilighet for 26 mill. Hva skjedde med hele folkets boligbyggelag? (aftenposten.no 27.5.2017).)

- Skatteforslaget som burde vært en aprilspøk. Frp's finanspolitiske talsmann, Helge André Njåstad, vil gi de rikeste ekstra innflytelse ved kommunevalgene. (- I grunnloven fra 1814 het det at borgere som skulle ha stemmerett blant annet måtte eie jord eller fast eiendom. Den tiden er heldigvis over. I dag har du stemmerett uavhengig av om du eier hus eller hytte.)

(Anm: Skatteforslaget som burde vært en aprilspøk. Frp's finanspolitiske talsmann, Helge André Njåstad, vil gi de rikeste ekstra innflytelse ved kommunevalgene. Vi trodde først det handlet om en forsinket aprilspøk, men der ble vi visst lurt. Tanken er at dersom du betaler skatt både der du bor og der du har hytte, så bør du også kunne stemme i begge kommunene. Det er utrolig at sentrale politikere i Frp leker seg med tanken om å gjeninnføre stemmerettsordninger som vi kvittet oss med i Norge for over 100 år siden. I grunnloven fra 1814 het det at borgere som skulle ha stemmerett blant annet måtte eie jord eller fast eiendom. Den tiden er heldigvis over. I dag har du stemmerett uavhengig av om du eier hus eller hytte. (adressa.no 10.4.2018).)

- Husmannsvesenet. (- De leide husmannsplass av en gårdbruker, med eller uten jord til. Husmannsgruppa var i sterk vekst fram til midten av 1800-tallet.)

(Anm: Husmannsvesenet. Husmennene var den største gruppen eiendomsløse i bondesamfunnet. De leide husmannsplass av en gårdbruker, med eller uten jord til. Husmannsgruppa var i sterk vekst fram til midten av 1800-tallet. (…) Eiendomsløse, som husmennene, hadde ikke stemmerett. Stemmerett for alle menn var et hovedkrav for Thrane-bevegelsen (1848–1851), som kjempet for arbeidsfolks kår. Eiendomsløse, som husmennene, hadde ikke stemmerett. Stemmerett for alle menn var et hovedkrav for Thrane-bevegelsen (1848–1851), som kjempet for arbeidsfolks kår. Kilde: Store norske leksikon.)

- Har kjøpt over 10.000 boliger på et halvt år. (- Tollefsen er ifølge bladet Kapitals oversikt den 12. rikeste personen i Norge med en beregnet formue på 18 milliarder kroner.) (- Tollefsen har i dag ca. 36 000 leiligheter for utleie i Norge, Sverige og Danmark.)

(Anm: Har kjøpt over 10.000 boliger på et halvt år. Det melder estatenyheter.no. Det siste kjøpet skjedde i forrige uke, da hans selskap Heimstaden inngikk en rammeavtale om å bygge rundt 5.300 leiligheter i Stockholm og Øresundområdet. Disse er fordelt på 14 boligprosjekter. (…) Tollefsen er for egen del i ferd med å ferdigstille sitt eget hus ytterst på Snarøya. Budstikka skrev i januar at han slapp å rive huset etter at Fylkesmannen i Buskerud avviste klagen fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus, som ikke ville godta at Bærums-politikerne ga han grønt lys til å bygge. (…) Tollefsen er ifølge bladet Kapitals oversikt den 12. rikeste personen i Norge med en beregnet formue på 18 milliarder kroner. (…) Gedigent selskap Tollefsens hovedselskap Fredensborg er et investeringsselskap med fokus på bolig og fritidsbolig. Tollefsen har i dag ca. 36 000 leiligheter for utleie i Norge, Sverige og Danmark. Konsernet har eiendommer for ca. 65 mrd (inkludert avtalte kjøp), omsetter for 3,7 mrd og sysselsetter 400 personer, herav 132 i Norge. (budstikka.no 25.6.2018).)

– Se bildene av alle Oslo-bygårdene Ivar Tollefsen eier - på ett minutt.

(Anm: Se bildene av alle Oslo-bygårdene Ivar Tollefsen eier - på ett minutt. Ivar Tollefsen er Oslos største private boligeier. (dn.no 23.11.2018).)

- Kjøper halve Utleiemegleren og store boligporteføljer. Ivar Tollefsen kjøper halve Utleiemegleren og boliger i Sverige og Danmark for 1,75 milliarder kroner. (– I dag bytter vår utleievirksomhet i Norge navn fra Fredensborg Norge til Heimstaden Norge.) (- Hjemmesiden til Fredensborg endres også til Heimstaden.no.)

(Anm: Kjøper halve Utleiemegleren og store boligporteføljer. Ivar Tollefsen kjøper halve Utleiemegleren og boliger i Sverige og Danmark for 1,75 milliarder kroner. Samtidig bytter den norske utleiedelen navn til Heimstaden Norge. Det går i turbofart for boliginvestor Ivar Tollefsen for tiden. Tidligere i år har hans selskap Heimstaden gått inn i både Tyskland og Nederland. Nå gjør Tollefsen flere grep i det nordiske markedet. I Norge har Tollefsens selskap Fredensborg kjøpt 50 prosent av Utleiemegleren AS. – Utleiemegleren har over 20 års erfaring og forvalter og leier ut mer enn 11.000 boliger på vegne av boligeiere, og er et veldrevet selskap med en solid industriell plattform. (…) Ivar Tollefsen bytter også navn på den norske utleievirksomheten fra Fredensborg Norge til Heimstaden Norge. – I dag bytter vår utleievirksomhet i Norge navn fra Fredensborg Norge til Heimstaden Norge. Med dette er over 40 000 leiligheter for utleie i Norge, Sverige, Danmark, Tyskland og Nederland samlet under felles navn, sier CEO Helge Krogsbøl i Heimstaden. Hjemmesiden til Fredensborg endres også til Heimstaden.no. (estatenyheter.no 1.11.2018).)

(Anm: Hjemmesiden til Fredensborg endres også til Heimstaden.no. (heimstaden.no).)

- Fredensborg AS: Har kjøpt 600 boliger under Oslo kommunes radar. Ivar Tollefsen og selskapet Fredensborg har skaffet seg en rekke leiegårder i Oslo de siste årene. I flere tilfeller er ikke transaksjonene meldt til Oslo kommune. (- Eiendomsmilliardær Ivar Tollefsen og hans selskap Fredensborg har kjøpt en rekke leiegårder i Oslo de siste årene uten at de er meldt inn til kommunalt forkjøp.)

(Anm: Fredensborg AS: Har kjøpt 600 boliger under Oslo kommunes radar. Ivar Tollefsen og selskapet Fredensborg har skaffet seg en rekke leiegårder i Oslo de siste årene. I flere tilfeller er ikke transaksjonene meldt til Oslo kommune. Eiendomsmilliardær Ivar Tollefsen og hans selskap Fredensborg har kjøpt en rekke leiegårder i Oslo de siste årene uten at de er meldt inn til kommunalt forkjøp. Det betyr at hundrevis av leieboere kan ha mistet muligheten til å kjøpe sitt eget hjem, skriver Dagens Næringsliv. En kartlegging avisa har foretatt viser at Fredensborg siden 2006 har kjøpt et titall bygårder med 600 boliger i hovedstaden, kjøp som har gått under radaren på myndighetene. Les også: - Oslo har betalt 80-115 millioner kroner for mye for boliger (nettavisen.no 16.11.2018).

- Tollefsen legger seg flat: – Vi har glemt å melde 12 kjøp av eiendommer. Fredensborg-eier Ivar Tollefsen mener det var en forglemmelse at selskapet ikke meldte den kommunale forkjøpsretten. Nå mener han at leietagerne sitter med en Lotto-kupong.

(Anm: Tollefsen legger seg flat: – Vi har glemt å melde 12 kjøp av eiendommer. Fredensborg-eier Ivar Tollefsen mener det var en forglemmelse at selskapet ikke meldte den kommunale forkjøpsretten. Nå mener han at leietagerne sitter med en Lotto-kupong. I et intervju med TV 2 kommer eiendomsmilliardær Ivar Tollefsen med en forklaring på hvorfor ikke eiendomsselskapet hans Fredensborg ikke meldte forkjøp til Oslo kommune etter lov om kommunal forkjøpsrett. – Vi har glemt å melde 12 kjøp av eiendommer. Og det er vi veldig lei oss for, sier Tollefsen til kanalen tirsdag kveld. (dn.no 20.11.2018).)

- Slik blåser han opp størrelsen på leiligheter. Ivar Tollefsen tjener en halv milliard i året på å leie ut leiligheter i Oslo.

(Anm: Slik blåser han opp størrelsen på leiligheter. Ivar Tollefsen tjener en halv milliard i året på å leie ut leiligheter i Oslo. Leiligheter annonseres med oppblåst areal. Og det offentlige får mye av regningen. Utleier. Ivar Tollefsen og Heimstaden eier i dag 36.500 leiligheter i Norge, Sverige, Danmark, Tyskland og Nederland, til en bokført verdi på 70 milliarder svenske kroner. Hver eneste kvadratmeter han eier i Norge verdsetter han til 76.247 kroner. (dn.no 23.11.2018).)

- Oslo kommune bruker hundrevis av millioner på å presse opp boligprisene. (- Mener de ikke har noe annet valg. (- Dette er det mange vil beskrive som en usunn vekst som ingen ønsker seg.)

(Anm: Oslo kommune bruker hundrevis av millioner på å presse opp boligprisene. (…) Mener de ikke har noe annet valg. - Dette er det mange vil beskrive som en usunn vekst som ingen ønsker seg. (...) Dette sa administrerende direktør Christian Dreyer i Eiendom Norge etter at han la frem de siste boligpristallene for juli. Det er spesielt boligprisveksten i Oslo som bekymrer. Både IMF og OECD har lenge advart mot altfor høye boligpriser i Norge, som kan føre til en boligboble og gjeldskrise. (side3.no 31.8.2016).)

- HUNDREVIS KAN HA RETT PÅ MILLIONGEVINST ETTER EIENDOMSMOGUL-FEIL. Eiendomsmilliardær Ivar Tollefsen glemte å melde fra om forkjøpsrett ved kjøp av flere leiegårder i Oslo i 2006 og 2007. (– Dersom det viser seg at man systematisk siden 2006 har unnlatt å informere om overtakelsen og forkjøpsretten, så er det svært alvorlig, sier Raymond Johansen, leder for byrådet i Oslo.)

(Anm: HUNDREVIS KAN HA RETT PÅ MILLIONGEVINST ETTER EIENDOMSMOGUL-FEIL. Eiendomsmilliardær Ivar Tollefsen glemte å melde fra om forkjøpsrett ved kjøp av flere leiegårder i Oslo i 2006 og 2007. Det kan koste ham dyrt, samtidig som flere hundre leietakere kan få en uventet milliongevinst. Leide du leilighet i enkelte blokker på Grünerløkka i 2006? Da kan det hende at du har rett på en milliongevinst som du ikke visste om. Årsaken til det, er at eiendomsmilliardær Ivar Tollefsen glemte å melde fra om forkjøpsrett da han kjøpte flere eiendommer i Oslo i 2006 og 2007. – Vi har glemt å melde 12 eiendommer, og det er jeg veldig lei for, sier Tollefsen til TV 2. – Svært alvorlig Eiendomsmogulen eier rundt 36.000 leiligheter, men Ivar Tollefsen er kjent som en ganske ujålete mangemilliardær. På fritiden er han hyperaktiv, med hobbyer som fjellklatring, skiekspedisjoner, rally og sykkelritt. Dagens Næringsliv avslørte nylig at Tollefsen ikke har gitt Oslo kommune forkjøpsrett, som man plikter ved kjøp av leiegårder. – Dersom det viser seg at man systematisk siden 2006 har unnlatt å informere om overtakelsen og forkjøpsretten, så er det svært alvorlig, sier Raymond Johansen, leder for byrådet i Oslo. Ifølge Ivar Tollefsen tjente han ingenting på å ikke melde fra om forkjøpsretten. (tv2.no 20.11.2018).)

- Ikke kast leietakeren ut på egen hånd. I leieforhold, enten det gjelder utleie av bolig eller næringslokaler, gjelder visse regler for utkastelse av leietaker.

(Anm: Gard Erik Garlie, advokatfirma Wigemyr & Co. DA. Ikke kast leietakeren ut på egen hånd. I leieforhold, enten det gjelder utleie av bolig eller næringslokaler, gjelder visse regler for utkastelse av leietaker. Utleier kan ikke på egen hånd bytte lås eller på annet vis stenge leietaker ute. Vi skal se litt nærmere på vilkårene og prosedyren som gjelder for utkastelse. I en nylig avsagt kjennelse understreker Høyesterett at utleier ikke ved selvtekt kan stenge ute leietaker: «Reglene i tvangsfullbyrdelsesloven gir en leietaker beskyttelse mot fravikelse frem til visse vilkår er oppfylt og visse prosedyrer er fulgt. Reglene innebærer at en utleier ikke ved selvtekt kan utestenge en leietaker som ellers besitter lokalene. Dette gjelder selv om utleieren skulle ha rett i at det underliggende leieforholdet ikke lenger eksisterer, for eksempel fordi det er lovlig oppsagt eller hevet». (aftenposten.no 4.1.2019).)

- Lovet milliongevinst til fattige leieboere – nå snur boligmilliardæren. (– Nå snur Tollefsen og sier til TV 2 at det allikevel ikke vil bli noen «lottogevinst». Årsaken er at en megler skal ha avklart forkjøpsretten i en telefon til Oslo kommune da Sannerterrassen ble kjøpt i 2006, og Tollefsen mener denne muntlige avtalen er gyldig.)

(Anm: Lovet milliongevinst til fattige leieboere – nå snur boligmilliardæren. Flere hundre leietakere gikk glipp av gunstig boligkjøp i 2006 – boligmillardær vil ikke betale tilbake etter forkjøpsrett-tabbe. Boligmilliardær Ivar Tollefsen, som eier 4000 boliger i Oslo, er i hardt vær. Glemte forkjøpsrett Dagens Næringsliv avslørte nylig at Tollefsen og selskapet Fredensborg ikke tilbød Oslo kommune forkjøpsrett på 13 bygårder i 2006 og 2007 slik de pliktet. Disse leilighetene kunne blitt solgt videre fra Oslo kommune til leieboerne med en bonus på 20 prosent. Slik gikk det ikke, og leietakerne gikk glipp av en gunstig kjøpsavtale den gang. I forrige uke sa Tollefsen at han var innstilt på at de måtte tilbakebetale penger til de som var blitt forbigått. (…) Tollefsen snur Og det ser ut som Holmen vil bli skuffet. Nå snur Tollefsen og sier til TV 2 at det allikevel ikke vil bli noen «lottogevinst». Årsaken er at en megler skal ha avklart forkjøpsretten i en telefon til Oslo kommune da Sannerterrassen ble kjøpt i 2006, og Tollefsen mener denne muntlige avtalen er gyldig. – Holder det med en muntlig melding? – Nei, absolutt ikke. Dette må gjøres skriftlig, og det er også en lang liste med dokumentasjon som vi krever skal legges ved meldingen, sier direktør i Oslo kommunes eiendomsetat, Eskil Bråten, til TV 2. Krever redegjørelse Nå forventer eiendomsetaten at Ivar Tollefsen og selskapet Fredsensborg rydder opp. (tv2.no 27.11.2018).)

– Bolighandel: Utelukker ikke gruppesøksmål mot Fredensborg AS.

(Anm: Bolighandel: Utelukker ikke gruppesøksmål mot Fredensborg AS. FÅR HENVENDELSER: Advokat og partner Torkjell Solbø i advokatfirmaet Codex utelukker ikke gruppesøksmål mot eiendomsselskapet Fredensborg AS. - Her kan det bli snakk om store erstatningsbeløp, sier advokat om leiegårdsbeboere i Oslo som er blitt snytt for mulighet til å kjøpe egen bolig. OSLO (Nettavisen): Advokat og partner Torkjell Solbø i advokatfirmaet Codex utelukker ikke gruppesøksmål mot eiendomsselskapet Fredensborg AS etter at en rekke beboere i leiegårder i Oslo kan ha gått glipp av muligheten til å bruke sin forkjøpsrett da Fredensborg ervervet bygården. Les også: Oslo kommune gransker Ivar Tollefsens boligkjøp - Her kan det bli snakk om store erstatningsbeløp, sier Solbø til Nettavisen. De som eventuelt går til søksmål vil kunne kreve å få kjøpe sin bolig til 80 prosent av takst. Spørsmålet vil dessuten være hvilken takst som legges til grunn - på grunnlag av salgsverdi i dag eller den gang leiegården ble solgt.  (nettavisen.no 19.11.2018).)

- Advokat: 1000 leieboere kan ha krav på Fredensborg-rabatt. (- To pilotsaker kan åpne for massesøksmål mot Fredensborg AS.)

(Anm: Advokat: 1000 leieboere kan ha krav på Fredensborg-ra-batt. STRID OM KJØPSTILBUD: En av leieboerne som bodde i denne bygården i Holsts gate 4 på Torshov er én av to som varsler søksmål mot eiendomsmilliardær Ivar Tollefsen og hans selskap Fredensborg AS. To pilotsaker kan åpne for massesøksmål mot Fredensborg AS. OSLO (Nettavisen): Advokat Torkjell Solbø i advokatfirmaet Codex har sendt et prosessvarsel til Fredensborg AS og krever at eiendomsselskapet lar Frode Halse og David Veøy få kjøpe leiligheter de bodde i da bygårdene deres i Sinsenveien 74 og Holsts gate 4 i Oslo ble seksjonert i 2013-2014. Vinner de fram, vil de kunne kjøpe leiligheten de leide med 20 prosent rabatt målt mot det som var markedspris den gangen, skriver Dagens Næringsliv.  (nettavisen.no 28.11.2018).)

- DN Leder. Ivar Tollefsen sier at han ikke hadde noe å tjene på å unnlate å melde inn kjøpene av bygårder. Mon det.

(Anm: DN Leder. Ivar Tollefsen sier at han ikke hadde noe å tjene på å unnlate å melde inn kjøpene av bygårder. Mon det. DN mener: Blir det gevinst på Tollefsens lottokuponger? Er milliardær Ivar Tollefsens hukommelse selektiv eller svekket? (dn.no 21.11.2018).)

- Fredensborg-leilighet vokste 63 prosent i Finn-annonse.

(Anm: Fredensborg-leilighet vokste 63 prosent i Finn-annonse. Tony Hesjevik fikk opplyst at Fredensborg-leiligheten skulle være 49 kvadratmeter, men da han overtok oppdaget han fort at noe ikke stemte. (…) Leiligheten var oppgitt å være 49 kvadratmeter. Da han selv målte opp toromsleiligheten kom han til 30–32 kvadratmeter. (…) I dokumentaren «De mystiske kvadratmeterne» i DN Magasinet ble det avdekket hvordan Fredensborg blåste opp størrelsen i leilighetsannonser på Finn.no. (dn.no 30.11.2018).)

(Anm: Finn.no tetter smutthull etter arealforvirring. Ivar Tollefsens boligkonsern Fredensborg blåste opp leilighetsstørrelsen på Finn.no. Nå vil rubrikktjenesten ordne opp i praksisen og lukker et smutthull. (dn.no 4.12.2018).)

- Forbrukertilsynet krever forklaring på «Tollefsen-metoden».

(Anm: Forbrukertilsynet krever forklaring på «Tollefsen-metoden». Ivar Tollefsens eiendomsimperium Fredensborg hadde sin egen måte å regne ut areal på. Nå ber Forbrukertilsynet om en forklaring. Fredensborgs egen arealdefinisjon får nå myndighetene til å reagere. I dokumentaren «De mystiske kvadratmeterne» i DN Magasinet ble det avdekket hvordan leilighetsstørrelsen ble blåst opp på Finn.no. Med bakgrunn i det som er blitt avdekket, har Forbrukertilsynet nå sendt brev til Fredensborg/Heimstaden. Her blir konsernet bedt om å forklare hvilken metode som er anvendt for å beregne areal av utleieleiligheter. (dn.no 10.12.2018).)

- Mener Ivar Tollefsens omsorg er rørende. Ivar Tollefsen hevder sosial boligutbygging er hans kjepphest, men blir avfeid med kritikk fra venstresiden. Nå ser Oslo-ordføreren frem til en ny plan som skal senke terskelen til boligmarkedet.

(Anm: Mener Ivar Tollefsens omsorg er rørende. Ivar Tollefsen hevder sosial boligutbygging er hans kjepphest, men blir avfeid med kritikk fra venstresiden. Nå ser Oslo-ordføreren frem til en ny plan som skal senke terskelen til boligmarkedet. Bjørnar Moxnes (Rødt) mener omsorgen Ivar Tollefsen viser de vanskeligstilte i boligmarkedet er rørende, men mener det er krokodilletårer fra eiendomsmilliardæren. iendomsmilliardær Ivar Tollefsen forsvarte seg med at han stiller seg bak det boligsosiale aspektet da han ble konfrontert med sterk kritikk av byrådsleder Raymond Johansen. Les også: Ap-topp tar oppgjør med Ivar Tollefsen: – Jeg er forbannet I etterkant av DN-dokumentaren Boligkuppet har det stormet rundt Fredensborg-eier Tollefsen. Ivar Tollefsen forklarte til TV 2 at Fredenborg-systemet at det var en forglemmelse da det ikke ble meldt forkjøp for 12 eiendommene som DN har beskrevet. Hadde forkjøpsretten blitt benyttet, kunne leietagerne fått en mulighet til å kjøpe hjemmene sine for en billig penge. Les også: Boligkuppet: Eiendomsmilliardær Tollefsen har kjøpt 600 boliger under myndighetenes radar Rødt-leder Bjørnar Moxnes kaller Tollefsens reaksjon for krokodilletårer. – Det er påfallende at Tollefsen og hans eiendomsselskap er blitt rammet av gjentatte akutte hukommelsestap som tilfeldigvis har gagnet ham selv. Men vi får vel tro ham på at forkjøpene bare var glemt. Tollefsen har uttalt at forskjellen på å eie og leie bidrar til å skape vinnere og tapere. – Jeg registrerer Tollefsens rørende omsorg for dem som sliter i boligmarkedet i Oslo. Han uttrykker nærmest et sosialistisk ønske om å utjevne de sosiale forskjellene, sier Moxnes. (…) Dette er saken - Ivar Tollefsens Fredensborg har unnlatt å melde 13 bygårder i Oslo til kommunalt forkjøp. - Mer enn 600 leietagere kan ha mistet retten til å kjøpe leiligheten sin. - Eiendoms- og byfornyelsesetaten i Oslo kommune undersøker nå disse leiegårdskjøpene. - Fredensborg har siden 2009 seksjonert 20 leiegårder i Oslo. I forbindelse med seksjonering skulle over 1000 leietagere ha fått tilbud om å kjøpe leilighetene med 20 prosent rabatt. Fredensborg kan ikke dokumentere at leietagerne har fått dette tilbudet. (dn.no 22.11.2018).)

- Ap-topp tar oppgjør med Ivar Tollefsen: – Jeg er forbannet. Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i Oslo slår hardt tilbake mot Fredensborg-eier Ivar Tollefsens omgåelse av forkjøpsretten.

(Anm: Ap-topp tar oppgjør med Ivar Tollefsen: – Jeg er forbannet. Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i Oslo slår hardt tilbake mot Fredensborg-eier Ivar Tollefsens omgåelse av forkjøpsretten. Nå vil Johansen ha lovendring for å sanksjonere brudd på bestemmelsen. Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) tar nå et oppgjør med måten Ivar Tollefsen i en årrekke har operert i eiendomsmarkedet. (dn.no 21.11.2018).)

- Full gjennomgåelse av Fredensborg-handler. Eiendoms- og byfornyelsesetaten gransker nå eiendomsmilliardær Ivar Tollefsens kjøp av en rekke leiegårder i Oslo.

(Anm: Full gjennomgåelse av Fredensborg-handler. Eiendoms- og byfornyelsesetaten gransker nå eiendomsmilliardær Ivar Tollefsens kjøp av en rekke leiegårder i Oslo. Etaten mener gårdene burde vært meldt inn til kommunal forkjøpsrett. Tollefsen risikerer å miste mer enn 600 leiligheter. Avdelingsdirektør Hanne Svith, Eby-sjef Eskil Bråten og kommunikasjonssjef Lena Nesset har satt i gang full gjennomgåelse av en rekke leiegårder Fredensborg har kjøpt siden 2006. (dn.no 17.11.2018).)

- Mener kommunen bør plukke Tollefsen-gårder på forkjøp. Måten Ivar Tollefsens boligselskap Fredensborg unngikk den kommunale forkjøpsretten på, blir gransket.

(Anm: Mener kommunen bør plukke Tollefsen-gårder på forkjøp. Måten Ivar Tollefsens boligselskap Fredensborg unngikk den kommunale forkjøpsretten på, blir gransket. Nå åpner politikere for at kommunen kan kjøpe noen av gårdene ved å benytte forkjøpsretten. (dn.no 18.11.2018).)

- Kommunal forkjøpsrett: Kjempet i 11 år for å kjøpe leiligheten: - Slik ble jeg snytt av Fredensborg.  (- Tidligere bystyrepolitiker og Rødt-politiker Erling Folkvord skriver om denne delen av sykehusboligene i sin bok fra 2015, «Det store Oslo-ranet». Leieboerne skulle betale nær 1682 millioner kroner for de 11 leiegårdene som Tollefsen kjøpte for 407 millioner, skriver han. Tross flere år og mange rettsrunder, vant leieboerne ikke fram med sitt syn. Deres siste håp var menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg, men der ble saken avvist.)

(Anm: Kommunal forkjøpsrett: Kjempet i 11 år for å kjøpe leiligheten: - Slik ble jeg snytt av Fredensborg. KJEMPET MOT FREDENSBORG: Mariann Larsen Kruse var en av dem som sto midt i dragkampen om sykehusboligene i perioden fra 2001 til 2012. Hun måtte gi opp i kampen mot Fredensborg den gangen og gikk dermed glipp av muligheten til å kjøpe leiligheten hun hadde forkjøpsrett til i Holsts gate 4b på Torshov. Mariann hadde retten på sin side, men måtte til slutt gi opp forsøket på å bli eier av leiligheten i Holsts gate 4. Nå er bygården igjen i søkelyset. OSLO (Nettavisen): De tidligere sykehusboligene i Oslo og Ivar Tollefsens eiendomsimperium er igjen i fokus etter avsløringer i Dagens Næringsliv de siste ukene. Det stilles spørsmål ved praktiseringen av loven om kommunal forkjøpsrett, en lov som er ment å sikre leieboere en rett til å bli eiere av egen bolig. (…) Kjøpesummen da Tollefsen sikret seg Holsts gate 4 i 2005 skal ha vært  rundt 7,5 millioner kroner. Da lagmannsretten konkluderte om skjønnet i 2011 og hva leieboerne måtte betale var prisen 20 millioner kroner. Tidligere bystyrepolitiker og Rødt-politiker Erling Folkvord skriver om denne delen av sykehusboligene i sin bok fra 2015, «Det store Oslo-ranet». Leieboerne skulle betale nær 1682 millioner kroner for de 11 leiegårdene som Tollefsen kjøpte for 407 millioner, skriver han. Tross flere år og mange rettsrunder, vant leieboerne ikke fram med sitt syn. Deres siste håp var menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg, men der ble saken avvist. (nettavisen.no 2.12.2018).)

- Leieboer Egil Kolstø om Oslos største private boligeier: – Hold dere unna våre hjem.

(Anm: Leieboer Egil Kolstø om Oslos største private boligeier: – Hold dere unna våre hjem. Egil Kolstø (77) synger om Ivar Tollefsen, den største boligeieren i hovedstaden etter Oslo kommune. Kolstøs husleie gikk kraftig opp etter at Tollefsen og eiendomsselskapet Fredensborg kjøpte boligblokken han bor i. (dn.no 18.11.2018).)

- Tollefsen erkjenner brudd på meldeplikt: – Uakseptabelt og veldig graverende.

(Anm: Tollefsen erkjenner brudd på meldeplikt: – Uakseptabelt og veldig graverende. Eiendomsmilliardær Ivar Tollefsens Fredensborg innrømmer å ha omgått loven om kommunalt forkjøp flere ganger. Nå varsler byrådslederen full gjennomgåelse av hele Tollefsens eiendomsimperium i Oslo. Fredensborg har i et brev til Oslo kommune nå erkjent at selskapet skulle ha meldt seks leiegårder til kommunalt forkjøp. Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) reagerer kraftig. – Nå viser det seg at seks av eiendommene skulle ha vært meldt inn til Oslo kommune i tråd med loven. Det er uakseptabelt og veldig graverende, sier byrådslederen. (…) Varsler full gjennomgåelse Fredag for to uker siden publiserte DN dokumentaren «Boligkuppet». Der fremkom det at Ivar Tollefsens Fredensborg hadde omgått den kommunale forkjøpsretten. Hundrevis av leietagere har dermed gått glipp av muligheten til å kjøpe sitt eget hjem. Johansen har varslet at kommunen nå skal snu alle steiner rundt Fredensborgs praksis. Kommuneadvokaten er koblet inn for å bidra med juridisk spisskompetanse. – Det er naturlig at Oslo kommune går gjennom alle sider ved virksomheten til en så stor eiendomsforvalter som Tollefsen, sier Johansen. (dn.no 2.12.2018).)

- Aldri før har så mange ventet på studentbolig i Oslo. (- Rekordlang boligkø for studenter i Oslo. Hele 6.551 studenter står uten tilbud fra Studentsamskipnaden i Oslo.)

(Anm: Rekordlang boligkø for studenter i Oslo. Hele 6.551 studenter står uten tilbud fra Studentsamskipnaden i Oslo. – Dette er ny rekord, sier direktør Trond Bakke i Studentsamskipnaden til NRK. (…) – Vi klarer ikke å lukke gapet mellom forskjellen på antall studenter som begynner å studere og behovet for studentboliger, sier Bakke. (dn.no 18.7.2017).)

- Ivar eier 20.000 leiligheter - tjente 3,1 milliarder kroner. (- Nå vurderer Ivar Tollefsen å kjøpe eiendom for fem milliarder kroner.)

(Anm: Ivar eier 20.000 leiligheter - tjente 3,1 milliarder kroner. (…) Investoren forteller Finansavisen at suksessoppskriften har vært god drift med tilnærmet null ledighet, lave renter, gode kjøp og god verdivekst.) Ivar eier 20.000 leiligheter - tjente 3,1 milliarder kroner. Nå vurderer Ivar Tollefsen å kjøpe eiendom for fem milliarder kroner. - For noen måneder siden ville jeg sagt at det skal godt gjøres å kopiere 2015, men med 1,3 milliarder kroner i verdivekst på våre 4.000 leiligheter i Norge hittil i år, og god verdiutvikling i Sverige og Danmark, lave renter, god drift og fortsatt svak krone, ser det for øyeblikket bra. (hegnar.no 9.8.2016).)

- Vanvittige tall fra Norges utleiekonge. (- Ivar Tollefsen har eiendommer for 75 milliarder. Eiendomsinvestor Ivar Erik Tollefsen (57) har nær 35.000 utleieboliger i Norge, Sverige og Danmark. (Estate Nyheter).)

(Anm: - Ivar Tollefsen har eiendommer for 75 milliarder. Eiendomsinvestor Ivar Erik Tollefsen (57) har nær 35.000 utleieboliger i Norge, Sverige og Danmark. (Estate Nyheter). Satser stort i Skandinavia. Ivar Tollefsens nye hovedselskap, svenske Heimstaden ab, har de siste 18 månedene hamstret eiendom i Norge, Sverige og Danmark for 36 milliarder kroner, skriver Dagens Næringsliv (bak betalingsmur). Les også: Tollefsen kjøpte USA-ambassade - vil ha uteservering på taket – Vi er nå den største eieren av skandinavisk boligeiendom og er markedsleder i Sverige, Norge og Danmark. Det er en unik posisjon som det er vanskelig å kopiere, sier Tollefsen til avisen. (nettavisen.no 6.7.2018).)

- Utleieinvestorer tok kontroll i boligsameie. Styret skal ikke bruke penger på å bekjempe kommersiell utleie av leiligheter. (- I mai foreslo regjeringen en lovendring som blant annet begrenser mulighetene til korttidsutleie til 90 dager i året.)

(Anm: Utleieinvestorer tok kontroll i boligsameie. Styret skal ikke bruke penger på å bekjempe kommersiell utleie av leiligheter. Det har kommersielle utleiere fått gjennomslag for i et Oslo-sameie. – Det var et helt todelt årsmøte. Folk er sinte og opprørt – det handler jo om hjemmene våre, sier Kim Asphaug, styreleder i ett av boligsameiene i den såkalte Barcode-rekken. (…) Investorene foreslo at styret ikke lenger skal få bruke penger på rettslige skritt mot utleiere. Takket være en mobilisering blant utleierne ble dette vedtatt, opplyser Asphaug. (…)(…) I mai foreslo regjeringen en lovendring som blant annet begrenser mulighetene til korttidsutleie til 90 dager i året. Forslaget er på høring frem til august. (nrk.no 5.7.2018).)

- Ombud: Gutter blir diskriminert på leiemarkedet. Diskrimineringsombudet får flere henvendelser fra studenter om diskriminering av kjønn på uteleiemarkedet. Mange utleiere ønsker jenter istedenfor gutter.

(Anm: Ombud: Gutter blir diskriminert på leiemarkedet. Diskrimineringsombudet får flere henvendelser fra studenter om diskriminering av kjønn på uteleiemarkedet. Mange utleiere ønsker jenter istedenfor gutter. (…) Saklig begrunnelse Husleieloven, paragraf 1–8 er klar. «Ved utleie av husrom kan det ikke tas hensyn til kjønn, graviditet, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk eller alder. (...).»  (adressa.no 29.7.2018).)

- Eldre diskrimineres på leiemarkedet. (- Taper konkurransen om leieboligene og betaler ulovlige gebyrer.) (- Det vi ser er at de i langvarige leieforhold er særlig utsatt for boligspekulanter som ønsker å pusse opp og leie ut til høyere pris, eventuelt å selge med fortjeneste.)

(Anm: Eldre diskrimineres på leiemarkedet. - Følte meg som hun gamle, skrøpelige dama. Taper konkurransen om leieboligene og betaler ulovlige gebyrer. (Vi.no): Høye husleier og følelsen av skam er bare noen av problemene eldre på leiemarkedet opplever. Ti prosent av de mellom 50-79 år leier boligen sin, og Leieboerforeningen sier de har grunn til å tro at det foregår diskriminering i denne gruppen. - Det vi ser er at de i langvarige leieforhold er særlig utsatt for boligspekulanter som ønsker å pusse opp og leie ut til høyere pris, eventuelt å selge med fortjeneste. Vi ser også at eldre blir overkjørt i oppsigelsessaker, sier ansvarlig advokat i Leieboerforeningen, Ragnhild Løseth, til Vi.no. (…)- Jeg kunne ikke skjønne hvorfor utleierne ikke tok kontakt. Jeg hadde referanse fra gårdeier der jeg hadde leid i 16 år. Likevel hørte jeg ikke noe. Hun ønsker ikke å stå fram med fullt navn og bilde. - Jeg kunne ikke skjønne hvorfor utleierne ikke tok kontakt. Jeg hadde referanse fra gårdeier der jeg hadde leid i 16 år. Likevel hørte jeg ikke noe. - En utleier fortalte at vennene hans advarte mot å ta inn gamle personer, fordi de ikke var oppegående og kunne medføre trøbbel. - Hva tenkte du da? - Jeg visste ikke hva jeg skulle si, det er vel trøbbel med de unge også? Da skjønte jeg plutselig at dette var et problem. På visning føltes det som jeg var «hun gamle, skrøpelige dama». Hun beskriver situasjonen på leiemarkedet som vanskelig og utrygg. Husleien for toromsleiligheten hennes øst i Oslo er på 11.500 kroner. Det går akkurat. Hun er redd for å måtte flytte på nyåret, når treårskontrakten hennes går ut og husleien vil stige. (vi.no 7.7.2018).)

- Omtrent én av fire norske husholdninger leier boligen sin. (- Det er særlig store leieandeler blant enslige forsørgere og aleneboende.) (- Omtrent 1,8 millioner eier boligen sin, mens 550 000 leier boligen.) (- Man har også tidligere funnet at leietakere har dårligere boforhold enn eiere på en rekke områder.)

(Anm: Omtrent én av fire norske husholdninger leier boligen sin. Det er i de store byene det er vanligst å leie, og det er særlig store leieandeler blant enslige forsørgere og aleneboende. (…) Leietakere bor også trangere enn eiere. 14 prosent av leiehusholdninger bor trangt. For selveiere er andelen 4 prosent, mens den er på 7 prosent for andels- og aksjeeiere. Man har også tidligere funnet at leietakere har dårligere boforhold enn eiere på en rekke områder. (…) Én av tre leier i 20-årene Andelen som eier boligen er større blant personer enn husholdninger, ettersom eierhusholdningene i snitt er større enn leiehusholdningene. I alt bor 82 prosent av befolkningen i en bolig eid av dem selv eller et annet husholdningsmedlem. En relativt stor andel barn og unge bor i eide boliger. Eierandelene er derimot klart mindre i 20-årene da mange flytter ut av foreldrehjemmet. 63 prosent i denne aldersgruppen bor i en bolig eid av noen i husholdningen. Eierandelene øker med alderen. For eksempel eier 90 prosent av personer mellom 50 og 79, mens andelen er noe mindre for de aller eldste. (ssb.no 7.7.2018).)

– Boliginteresse gir brennhett marked. (– Interessen for det nordiske boligmarkedet har økt betydelig blant internasjonale investorer, og vi har sett flere store porteføljetransaksjoner i 2018.)

(Anm: Boliginteresse gir brennhett marked. Store internasjonale investeringer i boligsektoren bidro til at det bare en gang før har vært handlet mer eiendom i Norden enn i første halvår. (…) – Interessen for det nordiske boligmarkedet har økt betydelig blant internasjonale investorer, og vi har sett flere store porteføljetransaksjoner i 2018. Investorer ser etter både boligeiendommer i premiumsegmentet og utviklingsmuligheter i hele Norden, sier Bård Bjølgerud, administrerende direktør og partner i Pangea Property Partners. (estatenyheter.no 2.7.2018).)

- Gjør studentboligbygging mulig!

(Anm: Gjør studentboligbygging mulig! Leder av Norsk studentorganisasjon (NSO), Mats J. Beldo, ser fram til hva regjeringen kommer med i revidert nasjonalbudsjett for å bedre rammene for bygging av studentboliger. Rammene for bygging av studentboliger har ikke blitt endret på lang tid. I budsjettet ble det vedtatt at regjeringen skulle komme tilbake i revidert nasjonalbudsjett for å sikre at samskipnadene skal kunne realisere studentboligbyggingen. (...) Kostnadsrammen for studentboligbygging er det kostnadstaket som er satt for at studentsamskipnadene skal få tilskudd fra staten. En boenhet kan altså ikke koste mer enn 800.000 å bygge. Gjør den det, mister studentsamskipnaden tilskuddet fra staten og studentene må ta hele kostanden selv. Klarer en å bygge under 800.000 får en tilskudd på 300.000 per boenhet. (khrono.no 10.5.2018).)

- Dagbladet mener: Boligpolitikk. Rentefradraget på boliglån fungerer ikke etter hensikten. (- Dagens boligpolitikk er urettferdig og usosial. (- De som ikke er rike nok til å eie selv, er nemlig med på å betale for alle som er det. )

(Anm: Dagbladets lederartikkel. Boligpolitikk. Rentefradraget på boliglån fungerer ikke etter hensikten. Dagbladet mener: Dagens boligpolitikk er urettferdig og usosial. Med fullt politisk overlegg er boligeiere blitt en kraftig subsidiert gruppe i det norske samfunnet. Årlig overføres flere titalls milliarder fra fellesskapet til selveierne. Det er behagelig for dem det gjelder, men blodig urettferdig for resten. De som ikke er rike nok til å eie selv, er nemlig med på å betale for alle som er det. (…) Professoren mener boligpolitikken er både urettferdig og økonomisk uklokt. Ikke bare er subsidieringen av boligeiere, med lave skatter og rause rentefradrag, usosial – for økonomien er det heller ikke sunt at subsidier driver opp prisene ettersom det fører til høy belåningsgrad blant norske husholdninger. (dagbladet.no 4.6.2018).)

- Laveste bygningsvekst på 20 år. (- Bygningsmassen økte netto med 0,6 prosent i 2017, som er den svakeste veksten siden starten av statistikken i 1997. Veksten har vært avtagende siden 2011.)

(Anm: Laveste bygningsvekst på 20 år. Per 1. januar 2018 var det registrert 4,2 millioner bygninger i Norge, viser statistikk over bygningsmassen. Bygningsmassen økte netto med 0,6 prosent i 2017, som er den svakeste veksten siden starten av statistikken i 1997. Veksten har vært avtagende siden 2011. Synkende netto vekst kan skyldes en dreining fra småhus til boligblokker. (ssb.no 20.2.2018).)

(Anm: Færre byggetillatelser. Antall igangsettingstillatelser til nye boliger gikk ned med 10 prosent fra september til oktober, viser sesongjusterte tall. Igangsettingstallene varierer en god del fra måned til måned, viser statistikken Byggeareal. (ssb.no 23.11.2017).)

- De gikk til Nav for å få hjelp da de ble bostedsløse. Nå har de bodd i Nav-telt i to uker: Ba om bolig, fikk telt. (- Nav sentralt slår fast at telt som hovedregel ikke oppfyller vilkårene i loven.)

(Anm: De gikk til Nav for å få hjelp da de ble bostedsløse. Nå har de bodd i Nav-telt i to uker: Ba om bolig, fikk telt. (…) FAKTA Hjelp til hjemløse: • Nav Drammen har gitt akutt bostedsløse telt da de ba om hjelp til tak over hodet. • Sosialtjenesteloven §27 sikrer personer som er akutt bostedsløse rett til midlertidig botilbud og hjelp fra Nav til å finne dette hvis man ikke finner selv. • Botilbudet må være kvalitetsmessig forsvarlig ut fra den enkelte tjenestemottakers behov. Normalt innebærer det tilgang på bad, toalett, vann, strøm og kjøkken. • Nav sentralt slår fast at telt som hovedregel ikke oppfyller vilkårene i loven. (…) UNDERSAK Unisont kritiske Klassekampen har snakket med flere av medlemmene i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget, komiteen som har ansvar for spørsmål om Nav. Blant politikerne i komiteen er det tverrpolitisk enighet om at telt ikke er et alternativ til tak over hodet. (klassekampen.no 27.6.2018).)

– Her sitter jeg, en lutfattig jævel blant rikingene på Ullern. (- Han er 100 prosent ufør og får rundt 14.500 kroner utbetalt i måneden. For leiligheten som han fikk tildelt av kommunen, må han betale 11.505 kroner i månedsleie. Strøm, nett og andre utgifter kommer i tillegg.)

(Anm: – Her sitter jeg, en lutfattig jævel blant rikingene på Ullern. Atle Wilhelmsen ble nylig tildelt kommunal bolig i Oslo. Nå frykter han at den blir en ren fattigdomsfelle. – Her sitter jeg, en lutfattig jævel blant rikingene oppe på Ullern. Her sklir jeg rett inn. Alt stemmer! Atle Wilhelmsen (53) ironiserer over at han har fått tildelt en kommunal leilighet på beste vestkant i Oslo. Å leve blant rikingene skal han klare. Det er ikke derfor han vil snakke med Dagsavisen. Les også: Ber byrådet løfte frem leie til eie (dagsavisen.no 3.7.2018).)

– Trues med utkastelse av namsfogden. I et brev fra namsfogden trues Johanna Engen med utkastelse om hun ikke flytter frivillig innen tre uker.

(Anm: Trues med utkastelse av namsfogden. I et brev fra namsfogden trues Johanna Engen med utkastelse om hun ikke flytter frivillig innen tre uker. Brevet fra Namsfogden kom 20. juni, med overskriften «Foreleggelse av begjæring om fravikelse av fast eiendom (utkastelse)». – Jeg fikk helt panikk da jeg mottok brevet, og tok umiddelbart kontakt med advokatene i leieboerforeningen, som har hjulpet meg mye tidligere, sier Johanna Engen. (…) Hun er enslig og har en treroms på 46 kvadratmeter. – Den egner seg lite som en familieleilighet, sier hun. Men Oslo kommune mener at en enslig person ikke har behov for en treroms, og vil flytte henne til en toroms som er dyrere. Det ønsker hun ikke. (dagsavisen.no 25.7.2018).)

- Johanna Engen får beholde leiligheten: – En lang og seig kamp er over. (- En lang og seig kamp, som har vart i nesten tre år og kostet meg helsa, er over, skriver hun på sin Facebook-profil tirsdag.)

(Anm: Johanna Engen får beholde leiligheten: – En lang og seig kamp er over. En årelang kamp har endelig gitt resultater. Johanna Engen (69) ble truet med utkastelse fordi leiligheten etter Boligbyggs oppfatning er for stor. Nå har de snudd. – Århundrets gladnyhet. For meg. Jeg har mottatt et brev om at jeg får fortsette å bo i leiligheten min i Brinken. En lang og seig kamp, som har vart i nesten tre år og kostet meg helsa, er over, skriver hun på sin Facebook-profil tirsdag. (dagsavisen.no 14.8.2018).)

- Minstepensjonist Johanna (70) kastes ut av kommunal bolig. Tvangsflyttes til dyrere leilighet.

(Anm: Minstepensjonist Johanna (70) kastes ut av kommunal bolig. Tvangsflyttes til dyrere leilighet. Oslo kaller seg byen med det store hjertet. Men minstepensjonist Johanna Engen opplever ikke mye hjerterom fra bydel Gamle Oslo og kommunen. I 25 år har Johanna Engen bodd i den kommunale leiligheten i Brinken på Kampen. Men nå må Johanna ut. Oslo kommune har bedt namsmannen sørge for at den snart 70 år gamle minstepensjonisten blir kastet ut. — To og et halvt års kamp mot Oslo kommune og boligkontoret i bydel Gamle Oslo har ført til redusert helse, både fysisk og psykisk, sier Johanna Engen. (vartoslo.no 15.6.2016).)

— All støtten varmer. Men jeg frykter likevel utkastelse, sier Johanna (70).

(Anm: — All støtten varmer. Men jeg frykter likevel utkastelse, sier Johanna (70). — Jeg er ganske langt nede nå. Jeg orker snart ikke mer, sier Johanna Engen. Men bydel Gamle Oslo opplyser at saken nå skal vurderes på nytt. Siden VårtOslo skrev om bydel Gamle Oslo og kommunens beslutning om å kaste ut minstepensjonisten som snart fyller 70 år, har støtteerklæringene strømmet inn til Johanna Engen. Hun har fått henvendelser via Facebook og på telefon. Men tross alle støtteerklæringene er hun pessimist. — Alle støtten varmer og løfter meg, men jeg er ganske langt nede nå. Nei, jeg tror ikke bydel Gamle Oslo gir etter, sier Johanna Engen. (vartoslo.no 17.7.2018).)

- Megler sa huskjøper kunne få 10.000 kr i hybelinntekt - men rommene var ulovlig å bo i. (- Tingretten idømte forsikringsselskapet Protector å betale en erstatning på 1.674.248 kroner, samt å betale saksomkostninger på nær 460.000 kroner.)

(Anm: Megler sa huskjøper kunne få 10.000 kr i hybelinntekt - men rommene var ulovlig å bo i. Protector forsikring mener kjøper burde forstått at hybelen i eneboligen de kjøpte ikke var lovlig å bruke som oppholdsrom - selv om blant annet megler sa at man kunne forvente 9-10.000 kroner i månedlige leieinntekter og takstmannen ikke sa noe om at hybelen ikke kunne godkjennes uten store påkostninger. (…) Tingretten idømte forsikringsselskapet Protector å betale en erstatning på 1.674.248 kroner, samt å betale saksomkostninger på nær 460.000 kroner. (nettavisen.no 26.6.2018).)

(Anm: Meglere (eiendommer, aksjer...) (mintankesmie.no).)

(Anm: Saksomkostninger (menigmanns ruin) (sakskostnader) (mintankesmie.no).)

- Deler av den sosiale boligbyggingen må gjenreises. (- Bolig i sammenheng.) (- Fram til midt på 80-tallet ble boligen betraktet som en del av velferdssamfunnet.) (- Husbanken gikk fra å være en «bank for alle» til en sosialinstitusjon, og boligen fra å være en sosial forankring – eller et hjem – til å bli en økonomisk investering. I trekantmodellen har aktørene hatt ulik tyngde, og nå dominerer klart markedskreftene.)

(Anm: Bolig i sammenheng. Som politikkområde er boligsektoren vanskelig å få øye på – en ny bok forsøker å forklare hvorfor. Helt siden Eilert Sundt i 1872 skrev om «bygningsskikken», har mange beskjeftiget seg med omgivelsesstudier og folks bo-forhold; sammenhengen mellom politikk og boligutforming blir derimot ikke så ofte belyst. Nå har imidlertid Ketil Moe og Johan-Ditlef Martens skrevet en omfattende bok – «Hva er en god bolig?», hvor de ser på boligkvalitet med et mer overordnet blikk. (…) Fram til midt på 80-tallet ble boligen betraktet som en del av velferdssamfunnet, men etter hvert ble de politiske virkemidlene endret. Husbanken gikk fra å være en «bank for alle» til en sosialinstitusjon, og boligen fra å være en sosial forankring – eller et hjem – til å bli en økonomisk investering. I trekantmodellen har aktørene hatt ulik tyngde, og nå dominerer klart markedskreftene. (dagsavisen.no 22.6.2018).)

– Professor: Bopriserna bör halveras. Bostadspriserna är absurt höga och bör halveras.

(Anm: – Professor: Bopriserna bör halveras. Bostadspriserna är absurt höga och bör halveras. Det säger Hans Lind, professor i fastighetsekonomi. (– Priserna på svenska bostäder har i princip femdubblats på 20 år.) (– Enligt Hans Lind, som är en av Sveriges mest meriterade forskare på området, är ett rimligt riktmärke för bostadspriserna att en familj med normalinkomst ska kunna köpa ett radhus i en storstadsförort, något han anser är nästan omöjligt i dag. (enklaflytten.se 14.3.2018).)

(Anm: Gjeldsproblemer og løsninger. (mintankesmie.no).)

- Vil ha slutt på at lånerenter kan trekkes fra på skatten.

(Anm: Vil ha slutt på at lånerenter kan trekkes fra på skatten. I Sverige diskuterer sentralbanken og regjeringen å fjerne muligheten til å trekke boliglånsrenter fra på skatten. Det bør også gjøres i Norge, mener økonomiprofessor Kjetil Storesletten ved UIO. – Hvis du lånefinansierer hele boligen så får du et ganske stort rentefradrag, og betaler faktisk negativ skatt på den kapitalen. (nrk.no 1.6.2018).)

- Tar 5.600 kr for rom på 4,5 m². Mange sliter med å komme i leiemarkedet i Oslo. (- Den tidligere bystyrepolitikeren for Høyre, Nordan Helland, ut over 140 rom i 21 leiligheter.) ( – Hvis vi som lager bofellesskap slutter med dette, ville det vært enda vanskeligere å komme inn på leiemarkedet, sier Helland til Dagsavisen.)

(Anm: Tar 5.600 kr for rom på 4,5 m². Mange sliter med å komme i leiemarkedet i Oslo. Alternativet er å betale 5.600 kroner i måneden for et rom på 4,5 kvadratmeter. – Forkastelig, mener tidligere bystyrekollega av utleiebaronen. Gjennom sitt selskap Fidan Eiendom leier den tidligere bystyrepolitikeren for Høyre, Nordan Helland, ut over 140 rom i 21 leiligheter. Rom av varierende størrelse til stive priser. – Hvis vi som lager bofellesskap slutter med dette, ville det vært enda vanskeligere å komme inn på leiemarkedet, sier Helland til Dagsavisen. Les også: En umulig boligdrøm (dagsavisen.no 4.6.2018).)

(Anm: – Mer makt til boligsameiene. Norske Boligbyggelag (NBBL) vil ha slutt på at utleiespekulanter deler opp leiligheter i bitte små rom og leier dem ut til blodpris. (dagsavisen.no 9.6.2018).)

- Kommunen gjer ingenting med ulovleg «hotellutleige» i bustadblokker. (- No har kommunen undersøkt drifta nærare etter NRK si sak, og slår fast: – Bruken er ulovleg. Ei slik korttidsutleige er søknadspliktig. Men me meiner saka er mindre alvorleg og ikkje naudsynt å følga opp med sanksjonar.)

(Anm: Kommunen gjer ingenting med ulovleg «hotellutleige» i bustadblokker. DAMSGÅRD (NRK): Sterke reaksjonar på at profesjonell korttidsutleige i nabolaget ikkje blir stoppa. – Ville fått konsekvensar for alle som driv med Airbnb, svarar utleigar. I november i fjor fortalde NRK om nabolaget i Damsgård. Her driv selskapet Bjørvika Apartments profesjonell utleige av 37 leilegheiter. Det skjer mellom anna via hotellsider som hotels.com, for periodar ned heilt til to dagar. – Det er litt spesielt å møta hotelltilsette i gangene, folk som vaskar og kjem med handdukar, sa Ellen Stavset, ein av naboane i bustadblokkene. No har kommunen undersøkt drifta nærare etter NRK si sak, og slår fast: – Bruken er ulovleg. Ei slik korttidsutleige er søknadspliktig. Men me meiner saka er mindre alvorleg og ikkje naudsynt å følga opp med sanksjonar. (nrk.no 18.6.2018).)

- Nå koster en bolig nesten tre ganger så mye som i 2003. (- En 14 kvadratmeter stor leilighet på Majorstuen i Oslo ble tirsdag solgt for 2.500.000 kroner.)

(Anm: Megler: – Jeg så ikke den komme. En 14 kvadratmeter stor leilighet på Majorstuen i Oslo ble tirsdag solgt for 2.500.000 kroner. (…) – Eneste mulighet Daglig leder for Krogsveen Grunerløkka, Sylvia Post, mener årsaken til at interessen for små leiligheter er så høy, er fordi det er en god mulighet for å komme seg inn på boligmarkedet. (…) Etter et fall for et år siden har prisene nå tatt igjen det tapte, og er tilbake på rekordnivåer. Nå koster en bolig nesten tre ganger så mye som i 2003. (tv2.no 6.6.2018).)

- Boligmarked i ubalanse (- Det økende gapet mellom befolkningsvekst og boligbygging – til tross for høye og sterkt økende boligpriser – skyldes at kommunene ikke klarer å fremskaffe nok regulerte tomter.)

(Anm: - Boligmarked i ubalanse (...) Det økende gapet mellom befolkningsvekst og boligbygging – til tross for høye og sterkt økende boligpriser – skyldes at kommunene ikke klarer å fremskaffe nok regulerte tomter.) (idunn.no (Plan 06 / 2015).)

- Finanstilsynet frykter dramatiske konsekvenser hvis renta stiger raskt. Boligeierne har så høy gjeld at konsekvensene for norsk økonomi kan bli dramatiske hvis rentene stiger raskere enn ventet, frykter Finanstilsynet.

(Anm: Finanstilsynet frykter dramatiske konsekvenser hvis renta stiger raskt. Boligeierne har så høy gjeld at konsekvensene for norsk økonomi kan bli dramatiske hvis rentene stiger raskere enn ventet, frykter Finanstilsynet. (…) Boligeierne vil måtte begrense forbruket sitt betydelig og i verste fall ikke være i stand til å betjene gjelden sin hvis rentene stiger raskere enn det Norges Bank har signalisert. (...) Beskytter de sårbare I dagens boliglånsforskrift kan man få innvilget et boliglån som ikke er større enn at samlede lån holder seg innenfor fem ganger inntekten. Dessuten kan boliglånet ikke overstige 85 prosent av boligens verdi. Det innebærer at de som skal kjøpe bolig, er nødt til å stille med en egenkapital på 15 prosent. (hegnar.no 6.6.2018).)

- Professor: Boligkjøpernes ulogiske adferd presser boligprisene opp. – Boligkjøperne klarer ikke å forestille seg at boligprisene kan gå ned, sier ekspert på adferdsøkonomi.

(Anm: Professor: Boligkjøpernes ulogiske adferd presser boligprisene opp. – Boligkjøperne klarer ikke å forestille seg at boligprisene kan gå ned, sier ekspert på adferdsøkonomi. Han mener førstegangskjøperne i dag har en spesiell historie. (aftenposten.no 21.6.2018).)

– Professor: Bopriserna bör halveras. Bostadspriserna är absurt höga och bör halveras. Det säger Hans Lind, professor i fastighetsekonomi. (– Priserna på svenska bostäder har i princip femdubblats på 20 år.) (– Enligt Hans Lind, som är en av Sveriges mest meriterade forskare på området, är ett rimligt riktmärke för bostadspriserna att en familj med normalinkomst ska kunna köpa ett radhus i en storstadsförort, något han anser är nästan omöjligt i dag.)

(Anm: Professor: Bopriserna bör halveras. Bostadspriserna är absurt höga och bör halveras. Det säger Hans Lind, professor i fastighetsekonomi. Trots att bopriserna sjunkit är de fortfarande alldeles för höga. Det anser Hans Lind som är professor i fastighetsekonomi. – Priserna på svenska bostäder har i princip femdubblats på 20 år. När jag tittar på priser så tittar jag också på underliggande kostnader, säger Lind till SVT Nyheter. Enligt Hans Lind, som är en av Sveriges mest meriterade forskare på området, är ett rimligt riktmärke för bostadspriserna att en familj med normalinkomst ska kunna köpa ett radhus i en storstadsförort, något han anser är nästan omöjligt i dag. Den kalkylen jag gjort pekar på att priserna bör falla med femtio procent ungefär. Om de hittills fallit tio procent bör de falla fyrtio till för att hamna på en rimlig nivå, säger Lind till SVT Nyheter. Lind tycker dessutom att regeringen bör ta ett större ansvar för att sänka bostadspriserna. – Man bör planmässigt få ned bostadspriserna i vettig takt. Statistiska centralbyråns nya kvartalssiffror visar att det fortfarande är oroligt på bostadsmarknaden. I åtta av Sveriges 21 län steg bopriserna något senaste kvartalet. I tio län sjönk priserna medan de stod stilla i tre län. Källor: SVT, Omni. (enklaflytten.se 14.3.2018).)

(Anm: Gjeldsproblemer og løsninger. (mintankesmie.no).)

- Enorme forskjeller i andelen boliger «folk flest» har råd til. I Oslo-området er det nesten ingen boliger for «folk flest». (- Analyseselskapet Eiendomsverdi og Eiendom Norge har utarbeidet «sykepleierindeksen», som er en prosentvis oversikt over hvor mange boliger en nyutdannet sykepleier og en erfaren sykepleier kan kjøpe i 16 av de største byområdene i Norge.) (- Det er grunn til bekymring når mennesker som man er avhengig av i samfunnsmaskineriet ikke har råd til å etablere seg, sier Christian Vammervold Dreyer, administrerende direktør i Eiendom Norge.)

(Anm: Enorme forskjeller i andelen boliger «folk flest» har råd til. I Oslo-området er det nesten ingen boliger for «folk flest». I Telemark og på Sørlandet er det helt annerledes. Sjekk hvor de med gjennomsnittsinntekt kan få kjøpt bolig. – Dette viser viktigheten av å dempe boligprisveksten. Det er grunn til bekymring når mennesker som man er avhengig av i samfunnsmaskineriet ikke har råd til å etablere seg, sier Christian Vammervold Dreyer, administrerende direktør i Eiendom Norge. Analyseselskapet Eiendomsverdi og Eiendom Norge har utarbeidet «sykepleierindeksen», som er en prosentvis oversikt over hvor mange boliger en nyutdannet sykepleier og en erfaren sykepleier kan kjøpe i 16 av de største byområdene i Norge. I Oslo, Follo, Asker og Bærum er det nesten ingen boliger å kjøpe for nyutdannede, mens bare hver 20. bolig er tilgjengelig for erfarne. Også i de andre større byene og i småbyene på Østlandet er utvalget begrenset, men i Kristiansand, Porsgrunn og Skien kan «folk flest» nærmest velge og vrake. (e24.no 3.11.2018).)

- DNB Eiendom-sjef frykter boligmangel i Oslo om to år. – Kan risikere å få 2016-tilstander på nytt, sier nybyggsjef Jørn Are Skjelvan i DNB Eiendom.

(Anm: DNB Eiendom-sjef frykter boligmangel i Oslo om to år. – Kan risikere å få 2016-tilstander på nytt, sier nybyggsjef Jørn Are Skjelvan i DNB Eiendom. DNB Eiendom venter et marked med for få boliger i Oslo i 2020 dersom det fremover ikke bygges mer enn det allerede gjør, ifølge en fersk rapport fra eiendomsmeglerselskapet. Den viser blant annet til at befolkningsveksten nå er stor og at den kommer til å øke fremover. (dn.no 2.11.2018).)

- Finansiell stabilitet 2018. Nå: Gjelda vår bekymrer Norges bank. Gjør det finansielle systemet sårbart, ifølge ny rapport. (- Tre såbarhetsfaktorer Norges bank peker altså på tre faktorer i sin ferske rapport som omtales som «de tre viktigste sårbarhetene i det norske finansielle systemet»: 1. Husholdningenes gjeldsbelastning er høy og økende. 2. Boligprisene er høye, selv etter fallet i 2017. 3. Prisene på næringseiendom har steget videre fra allerede høye nivåer. )

(Anm: Finansiell stabilitet 2018. Nå: Gjelda vår bekymrer Norges bank. Gjør det finansielle systemet sårbart, ifølge ny rapport. HØYE BOLIGPRISER: Selv om boligprisene har falt noe, er de fortsatt et faremoment for norsk finansiell stabilitet, ifølge en ny rapport fra Norges Bank. I dag har Norges Bank lagt fram sin rapport Finansiell stabilitet 2018. Her kommer det blant annet fram at høy husholdningsgjeld og høye eiendomspriser gjør det finansielle systemet sårbart. Samtidig har bankene blitt mer robuste, og tiltak fra myndighetene har begrenset låneopptak i sårbare husholdninger, heter det i en pressemelding. Utsiktene for finansiell stabilitet er samlet sett så å si uendret sammenlignet med forrige rapport. (…) Tre såbarhetsfaktorer Norges bank peker altså på tre faktorer i sin ferske rapport som omtales som «de tre viktigste sårbarhetene i det norske finansielle systemet»: 1. Husholdningenes gjeldsbelastning er høy og økende. 2. Boligprisene er høye, selv etter fallet i 2017. 3. Prisene på næringseiendom har steget videre fra allerede høye nivåer. «Sårbarheten knyttet til den høye gjelden i husholdningene er fortsatt høy. Høy gjeld medfører risiko for at husholdningene må stramme betydelig inn på konsumet dersom boligprisene faller mye eller rentenivået øker markert», står det i rapporten. (dinside.no 29.10.2018).)

- Men gjør det noe, da? At de rike blir rikere? (- 70 % av formuene er fra bolig.)

(Anm: Debatten. Arveavgift og KrF. Seriebeskrivelse. Direktesendt debattprogram. Episodebeskrivelse Forskjellene øker og formuene til de aller rikeste vokser lynraskt. Men gjør det noe, da? At de rike blir rikere? Og gjett hvem som betaler mer og mer til fellesskapet, bedriftene eller vanlige folk? Og bør KrF gå mot høyre eller venstre? Direktesendt debattprogram med programleder Fredrik Solvang. (…) Torbjørn Røe Isaksen: Andre forskere har vektlagt andre ting. 70 % av formuene er fra bolig. (nrk.no 27.9.2018).)

(Anm: I disse yrkene jobber det flest psykopater. Hvilke yrker tiltrekker seg flest og færrest psykopater? Hvilke kjennetegn har en psykopat? Sjekk listen og lenker nederst i saken (nettavisen.no 15.10.2015).)

(Anm: The 10 jobs that attract the most psychopaths. Psychopaths display fearless dominance over other people - perfect for one of these careers. Psychopaths are attracted to a career as a surgeon.   (independent.co.uk 14.10.2015).)

- Boligprisene sank med opp til 33 prosent. Da rykket sinte demonstranter ut i gatene.

(Anm: Boligprisene sank med opp til 33 prosent. Da rykket sinte demonstranter ut i gatene. Boligeiere flere steder i Kina reagerte med å kaste stein mot salgskontorer etter at prisene i nabolaget plutselig ble satt kraftig ned. Det er ikke bare i Oslo boligselgerne sliter med tregt marked og fallende priser.
Fallende yuan og kjølig eiendomsmarked førte til at utbyggere i Kina i høst plutselig har tydd til kutt i boligprisene med opptil 33 prosent. Det har ført til kraftige demonstrasjoner og sosial uro i flere kinesiske byer, melder South China Morning Post. (aftenposten.no 18.10.2018).)

- Boligmarkedet: Dagbladet mener: Boligeventyret fikk en ulykkelig slutt. (- Den har alltid skapt et klasseskille.)

(Anm: Boligmarkdet: Dagbladet mener: Boligeventyret fikk en ulykkelig slutt. Forskjellene øker og fattige faller fra. Det er på tide med en snuoperasjon i boligpolitikken. Av alle norske eventyr, er boligeventyret blant de mest folkekjære. Vi eier hjemmet vi bor i, mottar rause statlige subsidier, betaler ned lån, river gamle bad, og bygger opp kapital. Har du fått en fot innafor i markedet, har du trolig fått en god start på økonomien i livet. (…) Men som i eventyret: Når noen stikker av med halve kongeriket, blir det mindre igjen til resten. En urovekkende rapport fra SSB viser at eierandelen blant folk med lav lønn, kort utdanning, eller mottakere av sosialhjelp og bostøtte, har falt med 10 prosentpoeng siden tidlig 2000-tall - fra 39 til 29 prosent, med et særlig stort fall etter 2012. Folk som allerede var akterutseilt, ser ut til å synke, og det ganske raskt. (…) Når stadig færre i den sosioøkonomisk mest utsatte delen av befolkningen ikke får ta del i boligmarkedet, øker også forskjellene. Det er en beklagelig og uønsket utvikling. Men når det gjelder boligpolitikken, er ikke det noe nytt. Den har alltid skapt et klasseskille. Har du lav inntekt, har du ofte ikke egenkapital nok til å få boliglån. Dersom du ikke arver eller får hjelp fra hjemmefra, kan det ta lang tid før man får spart opp nok. Er du heldig nok til å komme innafor, blir du kraftig belønnet med statlige overføringer. Hvert år subsidieres boligeiere med flere titalls milliarder. (dagbladet.no 24.4.2018).)

(Anm: Gjeldsproblemer og løsninger. (mintankesmie.no).)

– I dette huset er ingenting gjort på over 50 år: – Vi har ikke interesse av å pusse opp noe som helst. (- 40 prosent av nordmenn pusset opp i 2016, og tilsammen svidde vi av 70 milliarder kroner på å fornye hjemmet, ifølge en undersøkelse fra Prognosenteret.)

(Anm: I dette huset er ingenting gjort på over 50 år: – Vi har ikke interesse av å pusse opp noe som helst. Det er for enkelt å hoppe på nye moter, og helt vanvittig at folk kaster fullt brukbare ting, mener paret. (…) – Ta bedre vare på ting 40 prosent av nordmenn pusset opp i 2016, og tilsammen svidde vi av 70 milliarder kroner på å fornye hjemmet, ifølge en undersøkelse fra Prognosenteret. Det står i sterk kontrast til hjemmet på Haslum. (aftenposten.no 26.9.2018).)

- Boligprisene kan bli stående på stedet hvil i årevis. Det er gode nyheter.)

(Anm: Boligprisene kan bli stående på stedet hvil i årevis. Det er gode nyheter. | Øystein K. Langberg. Boligmarkeder har en tendens til enten å gå bratt opp eller bratt ned. Nå ser det ut til at Norge kan få til noe midt imellom. Det norske boligmarkedet har tidvis vært spinnvilt. I 2015 og 2016 steg boligprisene samlet med 18 prosent, ifølge statistikk fra Eiendom Norge. Når norske boligeiere på så kort tid får så store økninger i formuene sine, er det lett å ty til overskrifter som proklamerer «boligfest». Men egentlig er det lite å rope hurra for. Én sak er alle dem som står utenfor boligmarkedet og ser drømmen om egen bolig bli fjernere og fjernere. En annen er trusselen mot stabiliteten i norsk økonomi. Når boligprisene vokser så fort etter en allerede lang periode med oppgang, øker sannsynligheten for en smell i andre enden. (nrk.no 7.9.2018).)

- Nå koster en bolig nesten tre ganger så mye som i 2003. (- En 14 kvadratmeter stor leilighet på Majorstuen i Oslo ble tirsdag solgt for 2.500.000 kroner.)

(Anm: Megler: – Jeg så ikke den komme. En 14 kvadratmeter stor leilighet på Majorstuen i Oslo ble tirsdag solgt for 2.500.000 kroner. (…) – Eneste mulighet Daglig leder for Krogsveen Grunerløkka, Sylvia Post, mener årsaken til at interessen for små leiligheter er så høy, er fordi det er en god mulighet for å komme seg inn på boligmarkedet. (…) Etter et fall for et år siden har prisene nå tatt igjen det tapte, og er tilbake på rekordnivåer. Nå koster en bolig nesten tre ganger så mye som i 2003. (tv2.no 6.6.2018).)

- Ivar eier 20.000 leiligheter - tjente 3,1 milliarder kroner. (- Nå vurderer Ivar Tollefsen å kjøpe eiendom for fem milliarder kroner.)

(Anm: Ivar eier 20.000 leiligheter - tjente 3,1 milliarder kroner. (…) Investoren forteller Finansavisen at suksessoppskriften har vært god drift med tilnærmet null ledighet, lave renter, gode kjøp og god verdivekst.) Ivar eier 20.000 leiligheter - tjente 3,1 milliarder kroner. Nå vurderer Ivar Tollefsen å kjøpe eiendom for fem milliarder kroner. - For noen måneder siden ville jeg sagt at det skal godt gjøres å kopiere 2015, men med 1,3 milliarder kroner i verdivekst på våre 4.000 leiligheter i Norge hittil i år, og god verdiutvikling i Sverige og Danmark, lave renter, god drift og fortsatt svak krone, ser det for øyeblikket bra. (hegnar.no 9.8.2016).)

- Billigere med små og trange leiligheter? (- Salgspris dobbelt så høy som byggepris.)

(Anm: Billigere med små og trange leiligheter? Johan Ditlef-Martens og Ketil Moe. Det er ikke blitt lettere for folk å etablere seg i boligmarkedet selv om både leilighetsarealet er gått ned og utnyttelsen opp. (…) Salgspris dobbelt så høy som byggepris Det hevdes at skal vi få bygget nok boliger som folk med normal eller lav inntekt skal kunne kjøpe seg, må arealet ned og utnyttelsen og etasjehøyden opp. Dette er gjentatt så ofte at det er sunket inn som en udiskutabel sannhet, også i Plan- og bygningsetaten i Oslo. Nye tall for boligprodusentene: Nedgang i salg og igangsetting av nye boliger. (…) Ikke lettere med små leiligheter Tallenes tale er tydelig. Det er ikke blitt lettere for folk å etablere seg i boligmarkedet selv om både leilighetsarealet er gått ned og utnyttelsen opp. (aftenposten.no 25.4.2018).)

- DN mener: Det er farlig å tro at boliglånsforskriften kan motvirke gjeldsproblemer og finansielle ubalanser.

(Anm: Finansminister Siv Jensen forlenger boliglånsforskriften ut 2019. DN mener: Det er farlig å tro at boliglånsforskriften kan motvirke gjeldsproblemer og finansielle ubalanser (dn.no 20.6.2018).)

- Boligprisene opp 2,2 prosent.

(Anm: Boligprisene opp 2,2 prosent. Justert for sesongvariasjoner økte prisene på brukte boliger med 2,2 prosent fra 1. til 2. kvartal 2018. (…) Sterkest var prisøkningen i Oslo og Bærum med 3,6 prosent. (ssb.no 13.7.2018).)

– IMF om norsk økonomi: Anbefaler Jensen å videreføre boliglånsforskriften. Det internasjonale pengefondet overleverer torsdag sin årlige vurdering av norsk økonomi til finansminister Siv Jensen.

(Anm: IMF om norsk økonomi: Anbefaler Jensen å videreføre boliglånsforskriften. Det internasjonale pengefondet overleverer torsdag sin årlige vurdering av norsk økonomi til finansminister Siv Jensen. IMF mener to faktorer utgjør en risiko for økonomien. Det internasjonale pengefondet (IMF) overleverer torsdag sin uttalelse om norsk økonomi og økonomisk politikk til finansminister Siv Jensen. –IMF-delegasjonen deler vårt syn på at norsk økonomi nå er inne i en god oppgang. Jeg merker meg at IMF også støtter den økonomiske politikken som regjeringen har lagt opp til, sier Jensen. Les også: Raskt fall i boliginvesteringene er et av de dårligste tegnene for økonomien (dn.no 7.6.2018).)

- Laveste bygningsvekst på 20 år. (- Bygningsmassen økte netto med 0,6 prosent i 2017, som er den svakeste veksten siden starten av statistikken i 1997. Veksten har vært avtagende siden 2011.)

(Anm: Laveste bygningsvekst på 20 år. Per 1. januar 2018 var det registrert 4,2 millioner bygninger i Norge, viser statistikk over bygningsmassen. Bygningsmassen økte netto med 0,6 prosent i 2017, som er den svakeste veksten siden starten av statistikken i 1997. Veksten har vært avtagende siden 2011. Synkende netto vekst kan skyldes en dreining fra småhus til boligblokker. (ssb.no 20.2.2018).)

(Anm: Færre byggetillatelser. Antall igangsettingstillatelser til nye boliger gikk ned med 10 prosent fra september til oktober, viser sesongjusterte tall. Igangsettingstallene varierer en god del fra måned til måned, viser statistikken Byggeareal. (ssb.no 23.11.2017).)

- De gikk til Nav for å få hjelp da de ble bostedsløse. Nå har de bodd i Nav-telt i to uker: Ba om bolig, fikk telt. (- Nav sentralt slår fast at telt som hovedregel ikke oppfyller vilkårene i loven.)

(Anm: De gikk til Nav for å få hjelp da de ble bostedsløse. Nå har de bodd i Nav-telt i to uker: Ba om bolig, fikk telt. (…) FAKTA Hjelp til hjemløse: • Nav Drammen har gitt akutt bostedsløse telt da de ba om hjelp til tak over hodet. • Sosialtjenesteloven §27 sikrer personer som er akutt bostedsløse rett til midlertidig botilbud og hjelp fra Nav til å finne dette hvis man ikke finner selv. • Botilbudet må være kvalitetsmessig forsvarlig ut fra den enkelte tjenestemottakers behov. Normalt innebærer det tilgang på bad, toalett, vann, strøm og kjøkken. • Nav sentralt slår fast at telt som hovedregel ikke oppfyller vilkårene i loven. (…) UNDERSAK Unisont kritiske Klassekampen har snakket med flere av medlemmene i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget, komiteen som har ansvar for spørsmål om Nav. Blant politikerne i komiteen er det tverrpolitisk enighet om at telt ikke er et alternativ til tak over hodet. (klassekampen.no 27.6.2018).)

(Anm: Færre byggetillatelser. Antall igangsettingstillatelser til nye boliger gikk ned med 10 prosent fra september til oktober, viser sesongjusterte tall. Igangsettingstallene varierer en god del fra måned til måned, viser statistikken Byggeareal. (ssb.no 23.11.2017).)

- Boligmarked i ubalanse (- Det økende gapet mellom befolkningsvekst og boligbygging – til tross for høye og sterkt økende boligpriser – skyldes at kommunene ikke klarer å fremskaffe nok regulerte tomter.)

(Anm: - Boligmarked i ubalanse (...) Det økende gapet mellom befolkningsvekst og boligbygging – til tross for høye og sterkt økende boligpriser – skyldes at kommunene ikke klarer å fremskaffe nok regulerte tomter.) (idunn.no (Plan 06 / 2015).)

- Boligmarkedets store tapere. (- Utleiere kan le hele veien til banken.) (- Vi som sitter med mindre hybler for å leie ut, kan le hele veien til banken, sier Tinholt til Finansavisen.)

(Anm: Boligmarkedets store tapere. Boliglånsforskriften gjør unge til tapere. Utleiere kan le hele veien til banken. (…) - Analyser fra Finanstilsynet og Norges Bank viser at boliglånsforskriften virker etter hensikten. Færre enn før tar opp svært store lån når de kjøper bolig, forklarte finansminister Siv Jensen. (…) - Ler hele veien til banken Eiendomsutvikler og tidligere eiendomsmegler Terje Tinholt er enig i at de unge er taperne. - De yngre er taperne i dette markedet. Vi som sitter med mindre hybler for å leie ut, kan le hele veien til banken, sier Tinholt til Finansavisen. (dagbladet.no 20.6.2018).)

- Rapport: Omfattende boligmangel for studenter.

(Anm: Rapport: Omfattende boligmangel for studenter. Over tre år etter at regjeringen lanserte studentboligsatsingen, mangler det fortsatt 14.000 studentboliger for å nå målet. (…) – En trygg bolig gir en bedre studiehverdag, sier leder i Norsk studentorganisasjon (NSO), Håkon Randgaard Mikalsen. (nrk.no 23.7.2018).)

- Nye regler kan gi større boliglån. (- Leieinntekter teller med «Dokumenterte og stabile skattefrie inntekter» kan ifølge finansdepartementet for eksempel være barnetrygd (men ikke kontantstøtte). I en presisering åpner også departementet for at stabile leieinntekter kan tas med i regnestykket.)

(Anm: Nye regler kan gi større boliglån. Fortsatt er det slik at du som hovedregel ikke kan låne mer enn fem ganger inntekten. Men fra 1. juli kan stabile leieinntekter gjøre boligdrømmen litt mer oppnåelig. (…) Leieinntekter teller med «Dokumenterte og stabile skattefrie inntekter» kan ifølge finansdepartementet for eksempel være barnetrygd (men ikke kontantstøtte). (…) Administrerende direktør Christian Dreyer i Eiendom Norge mener oppmykningen kan gjøre det lettere for enkelte å komme inn på boligmarkedet. (nrk.no 4.7.2018).)

(Anm: Offentlig forvaltning (Offentlig sektor) (Statens økonomireglement - offentlige anskaffelser - offentlige innkjøp etc.) (mintankesmie.no).)

- Alle får økt barnetrygd unntatt de fattigste. (- Alle foreldre får 84 kroner mer i barnetrygd per måned, unntatt de som lever av sosialhjelp. )

(Anm: Alle får økt barnetrygd unntatt de fattigste. Sosialtjeneste. Alle foreldre får 84 kroner mer i barnetrygd per måned, unntatt de som lever av sosialhjelp. 85 prosent av kommunene trekker fra barnetrygden før de utbetaler sosialstønad. (kommunal-rapport.no 27.11.2018).)

- Tar 5.600 kr for rom på 4,5 m². Mange sliter med å komme i leiemarkedet i Oslo. (- Den tidligere bystyrepolitikeren for Høyre, Nordan Helland, ut over 140 rom i 21 leiligheter.) ( – Hvis vi som lager bofellesskap slutter med dette, ville det vært enda vanskeligere å komme inn på leiemarkedet, sier Helland til Dagsavisen.)

(Anm: Tar 5.600 kr for rom på 4,5 m². Mange sliter med å komme i leiemarkedet i Oslo. Alternativet er å betale 5.600 kroner i måneden for et rom på 4,5 kvadratmeter. – Forkastelig, mener tidligere bystyrekollega av utleiebaronen. Gjennom sitt selskap Fidan Eiendom leier den tidligere bystyrepolitikeren for Høyre, Nordan Helland, ut over 140 rom i 21 leiligheter. Rom av varierende størrelse til stive priser. – Hvis vi som lager bofellesskap slutter med dette, ville det vært enda vanskeligere å komme inn på leiemarkedet, sier Helland til Dagsavisen. Les også: En umulig boligdrøm (dagsavisen.no 4.6.2018).)

- Økonomer ber Siv Jensen holde løpsk boligmarked i sjakk.

(Anm: Økonomer ber Siv Jensen holde løpsk boligmarked i sjakk. Ikke rør forskriften som begrenser bankenes muligheter til å låne ut penger til boligkjøp. Det er beskjeden finansminister Siv Jensen (Frp) får fra eksperthold. (aftenposten.no 18.6.2018).)

- Over halvparten av enslige småbarnsforeldre leier. Omtrent én av fire norske husholdninger leier boligen sin.) (- Fra 2015 har leieandelen økt fra 22,6 til 23,1 prosent av husholdningene. Andelen leiere har særlig økt blant enpersonshusholdninger, enslige forsørgere og økonomisk utsatte grupper. Dette er grupper som allerede har store leieandeler.) (- Nesten én av tre Oslo-husholdninger leier) (- Det er en klar sammenheng mellom inntekt og boligeierskap. Blant den fjerdedelen av husholdningene med lavest inntekt leier 52 prosent, mens 7 prosent av husholdningene med høyest inntekt leier.)

(Anm: Over halvparten av enslige småbarnsforeldre leier. Omtrent én av fire norske husholdninger leier boligen sin. Det er i de store byene det er vanligst å leie, og det er særlig store leieandeler blant enslige forsørgere og aleneboende. Det er i underkant av 2,4 millioner husholdninger i Norge, viser den registerbaserte boforholdsstatistikken. Omtrent 1,8 millioner eier boligen sin, mens 550 000 leier boligen. Det store flertallet av dem som eier, er selveiere. I alt er 63 prosent av husholdningene selveiere og 14 prosent andels- eller aksjeeiere. Fra 2015 har leieandelen økt fra 22,6 til 23,1 prosent av husholdningene. Andelen leiere har særlig økt blant enpersonshusholdninger, enslige forsørgere og økonomisk utsatte grupper. Dette er grupper som allerede har store leieandeler. (…) Nesten én av tre Oslo-husholdninger leier Det er mye variasjon mellom kommunene i hvor stor del av husholdningene som leier. En stor andel av dem som leier, bor i de største byene, men også i en del mindre kommuner med en stor andel studenter er det relativt stor andel som leier bolig. (…) Mange med lav inntekt leier Det er en klar sammenheng mellom inntekt og boligeierskap. Blant den fjerdedelen av husholdningene med lavest inntekt leier 52 prosent, mens 7 prosent av husholdningene med høyest inntekt leier. (ssb.no 28.5.2018).)

(Anm: Boforhold, registerbasert. 76,9 % av husholdninger eier bolig. Husholdninger og personer etter eierform, bygningstype og trangboddhet, antall og prosent. (ssb.no 28.5.2018).)

– Ny analyse om nyboligmarkedet: – Vi får boligbygging, men ikke boligbonanza. (– Omtrent halvparten av boligene som har fått igangsettingstillatelse, er igangsatt, mens halvparten ikke er igangsatt.) (– I Oslo var det i april én usolgt ny bolig. Det viser et marked som er i balanse, mener Mamre.) (- Betalte 4,7 millioner for 32 kvadratmeter.)

(Anm: Ny analyse om nyboligmarkedet: – Vi får boligbygging, men ikke boligbonanza. Etter å ha sett på hvor mange nye boliger som faktisk blir igangsatt, ferdigstilt og solgt, nedjusterer Ny Analyse prognosene for nyboligmarkedet i Oslo og Akershus. (…) – Omtrent halvparten av boligene som har fått igangsettingstillatelse, er igangsatt, mens halvparten ikke er igangsatt. Det bidrar til at vi nedjusterer våre prognoser for nybolig-markedet i Oslo og Akershus, sier samfunnsøkonom og leder av boliganalyse, Mari Mamre i Ny Analyse. (…) Les også: Betalte 4,7 millioner for 32 kvadratmeter. Oppryddingen i annonsene viser at det på ingen måte er et stort boligoverskudd på nyboligmarkedet, ifølge Ny Analyse. – I Oslo var det i april én usolgt ny bolig. Det viser et marked som er i balanse, mener Mamre. (…) Mamre i Ny Analyse synes prognosene for hvor mange nye boliger som faktisk var igangsatt, solgt og ferdigstilt, spriket i alle retninger. Derfor startet analyseselskapet å bygge sin egen database. (…) Prognosesenteret får månedlig innrapportert tall fra rundt 800 av de største boligprodusentene her i landet. – De rapporterer på salg og faktisk igangsetting, det har ingenting med igangsettingstillatelser. (dn.no 25.5.2018).)

- TROR BOLIGÅRET 2019 BLIR SVAKT: Sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen i Eika-gruppen.

(Anm: 13.000 nye bruktboliger i markedet siden 17. mai. Det er blitt lagt ut 19 prosent flere boliger til salgs på landsbasis enn på samme tid i fjor. – Nå er det mer enn nok boliger til alle, sier sjeføkonom. (…) TROR BOLIGÅRET 2019 BLIR SVAKT: Sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen i Eika-gruppen. (…) – Vi ser en enorm økning i antall boliger til salgs, men det er også enorm økning i antall boliger til utleie. Det indikerer at en del finansielle investorer har kjøpt utleieboligene, sier Andreassen. (…) For ordens skyld: E24 er en del av Schibsted-konsernet. Enkelte ansatte i E24 eier aksjer i Schibsted gjennom aksjespareprogrammer for ansatte. Finn.no er 100 prosent eid av Schibsted. (e24.no 10.6.2018).)

(Anm: Informasjon versus kunnskap og makt (kommersialisering og monopolisering av kunnskap) (mintankesmie.no).)

(Anm: Selv om debattspaltene gir inntrykk av noe annet, er det ofte helt andre ting enn motstridende konsekvensvurdering er som gir opphav til ulike synspunkter, skriver Atle Fretheim. (aftenposten.no 15.1.2019).)

(Anm: Medierte virkeligheter. Det er ingen grunn til at helsejournalistikk skal være mindre kritisk enn annen journalistikk. Tidsskr Nor Legeforen 2018 Publisert: 17. april 2018.)

(Anm: Elitens penge påvirker lydløst dansk politik. Donationer giver indflydelse. Og meget tyder på, at lobbyisme baseret på donationer af penge og viden påvirker mange af de spørgsmål, som ikke har vælgernes umiddelbare interesse. (jyllands-posten.dk 9.10.2018).)

- Tette familiebånd blant Høyres og Frps folk i regjeringsapparatet. Hun driver en regjering – og ingen familiebedrift. (- Men i Erna Solbergs mannskap er det flust av folk med familiære bånd til hverandre eller til andre politikere i de samme partiene.)

(Anm: Tette familiebånd blant Høyres og Frps folk i regjeringsapparatet. Hun driver en regjering – og ingen familiebedrift. Men i Erna Solbergs mannskap er det flust av folk med familiære bånd til hverandre eller til andre politikere i de samme partiene. (- Nordli Hansen er professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo og har god innsikt i eliter og deres makt. Hun mener de mange familiebåndene skaper en gruppetilhørighet og absolutt tyder «på at makt blir konsentrert på få hender.» (aftenposten.no 2.2.2019).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

- 1 ting er sikkert: Ingen mediedekning - ingen skandale.

(Anm: 1 ting er sikkert: Ingen mediedekning - ingen skandale. (…) Og hva som gir kollektiv tenning i redaksjonene, avhenger av mange ting. Blant annet at ikke andre store nyheter tar oppmerksomheten. (aftenposten.no 17.8.2018).)

- Obos solgte 131 av 141 leiligheter på første salgsmøte. Det nyeste boligprosjektet til Obos på Ulven er priset fra rundt 50.000 kroner per kvadratmeter, og blir revet fra markedet i ekspressfart.

(Anm: Obos solgte 131 av 141 leiligheter på første salgsmøte. Det nyeste boligprosjektet til Obos på Ulven er priset fra rundt 50.000 kroner per kvadratmeter, og blir revet fra markedet i ekspressfart. Mens utbyggerne sliter med å få solgt 60 prosent av nyboligprosjekter for å få satt spaden i jorden, kan Obos smile hele veien til banken med salgssuksessen til Ulven-prosjektet i Oslo etter prisstunt. Første byggetrinn består av 141 leiligheter, hvor kjøperne kan velge å få en rabatt på 15 prosent av utsalgspris mot at Obos får tinglyst en rett til å kjøpe leiligheten tilbake medregnet et tillegg eller fratrekk i prisen i forhold til prisutviklingen. Obos kaller finanseringsmodellen for Bostart. (e24.no 15.6.2018).)

- Stadig dyrere leiemarked i Oslo og dyrere skal det bli. (- Ettromsene blir dyrere Det kostet nå i snitt 9460,- kroner per måned å leie en 1-roms leilighet i Oslo, en oppgang på 2,7 prosent sammenlignet med forrige måned. (- Sammenlignet med samme måned i fjor, er det en oppgang på 7,1 prosent.)

(Anm: Stadig dyrere leiemarked i Oslo og dyrere skal det bli. Til tross for rekordmange annonserte utleieboliger på Finn.no stiger leieprisene i Oslo. En toroms koster nå over 12.000 i hovedstaden. (…) Ettromsene blir dyrere Det kostet nå i snitt 9460,- kroner per måned å leie en 1-roms leilighet i Oslo, en oppgang på 2,7 prosent sammenlignet med forrige måned. Sammenlignet med samme måned i fjor, er det en oppgang på 7,1 prosent. (…) Studentene må kjenne sin besøkelsestid. Kampen om kollektivleilighetene vil bli tøff i sommer. Vi ser for oss en hektisk sommer der det blir kamp om de beste leilighetene. Det vil være viktig både for utleiere og leietakere å skille seg ut. Hvorfor skal man velge akkurat din leilighet? eller deg som leietaker?, sier daglig leder ved Utleiemegleren Frogner, Geir Skogheim. (vartoslo.no 9.6.2018).)

– Ulikhet er ikke den største utfordringen i Norge. (– Statsminister Erna Solberg tror få opplever ulikhet som den største samfunnsutfordringen i Norge.)

(Anm: – Ulikhet er ikke den største utfordringen i Norge. (…) Statsminister Erna Solberg tror få opplever ulikhet som den største samfunnsutfordringen i Norge. (dn.no 18.6.2017).)

- Eie eller leie — det nye klasseskillet (…) EIEPRESS (…) Å eie egen bolig har blitt selve målet med tilværelsen og et statussymbol.

(Anm: Eie eller leie — det nye klasseskillet (…) EIEPRESS (…) Å eie egen bolig har blitt selve målet med tilværelsen og et statussymbol. Å kjøpe en leilighet handler ikke om å skape seg et hjem, men har i stedet blitt en økonomisk investering som får store utslag om man ikke henger med. (…) Dagens boligmentalitet skaper sosial ulikhet og bidrar til vår tids moderne klasseskille.) (dagbladet.no 4.8.2015).)

- De som leier ut boliger blir subsidiert over skatteseddelen på bekostning av de de leier ut til. Det er dypt urettferdig for de som leier, og ikke kommer seg inn på boligmarkedet. (- Men det er jo nesten ingen som snakker om, sier sjeføkonom Elisabeth Holvik.) (- «Generasjon leietaker» i gjeldskrise.).)

(Anm: De som leier ut boliger blir subsidiert over skatteseddelen på bekostning av de de leier ut til. Det er dypt urettferdig for de som leier, og ikke kommer seg inn på boligmarkedet. Men det er jo nesten ingen som snakker om, sier sjeføkonom Elisabeth Holvik. pp «Generasjon leietaker» i gjeldskrise. - De som leier bolig, subsidierer de som eier. Snill beskatning av bolig gjør at de som ikke har råd til å kjøpe bolig, subsidierer de som har råd. - Det er urettferdig, sier DNs boligpanel. (dn.no 24.6.2015).)

- LEIEBOERFORENINGEN: – DRAMATISK FOR SVÆRT MANGE. Plutselig ble husleien til Ingers pleietrengende sønn nesten doblet av kommunen. (- Med kabel-tv og utgifter til middag som serveres i boligen, er den månedlige regningen fra kommunen 13.479 kroner. – Tidligere betalte vi 7.300 kroner med middag og kabel-tv, forteller Høier-Nordby.)

(Anm: LEIEBOERFORENINGEN: – DRAMATISK FOR SVÆRT MANGE. Plutselig ble husleien til Ingers pleietrengende sønn nesten doblet av kommunen. Inger Høier-Nordby må bruke av oppsparte midler hver måned etter at Oslo kommune satte opp leien i leiligheten der sønnen bor. Høier-Nordby er verge for sønnen, som bor i en bolig for folk med store behov for praktisk bistand og omsorgstjenester. Leiligheten ligger i bydel Østensjø i Oslo. I mai fikk Høier-Nordby et brev fra bydelen hvor det står at husleien vil bli regulert til gjengs leie fra 1. august. Den nye leien oppgis til 11.580 kroner. Med kabel-tv og utgifter til middag som serveres i boligen, er den månedlige regningen fra kommunen 13.479 kroner. – Tidligere betalte vi 7.300 kroner med middag og kabel-tv, forteller Høier-Nordby. (…) Reagerer kraftig ​Anne Hanshus er verge for sin psykisk utviklingshemmede søster, som bor i en annen leilighet i samme leilighetskompleks som Høier-Nordbys sønn. Som verge er det hun som styrer sin søsters økonomi. Hun er svært kritisk til kommunens fremgangsmåte overfor beboerne. (tv2.no 15.12.2018).)

(Anm: Diskriminering, feilmedisineringer hos mennesker med utviklingshemming og utfordrende atferd (psykofarmaka; antidepressiva, antipsykotika, sovemedisiner) etc. (mintankesmie.no).)

- Boligmarkedets store tapere. (- Utleiere kan le hele veien til banken.) (- Vi som sitter med mindre hybler for å leie ut, kan le hele veien til banken, sier Tinholt til Finansavisen.)

(Anm: Boligmarkedets store tapere. Boliglånsforskriften gjør unge til tapere. Utleiere kan le hele veien til banken. (…) - Analyser fra Finanstilsynet og Norges Bank viser at boliglånsforskriften virker etter hensikten. Færre enn før tar opp svært store lån når de kjøper bolig, forklarte finansminister Siv Jensen. (…) - Ler hele veien til banken Eiendomsutvikler og tidligere eiendomsmegler Terje Tinholt er enig i at de unge er taperne. - De yngre er taperne i dette markedet. Vi som sitter med mindre hybler for å leie ut, kan le hele veien til banken, sier Tinholt til Finansavisen. (dagbladet.no 20.6.2018).)

- Rapport: Omfattende boligmangel for studenter.

(Anm: Rapport: Omfattende boligmangel for studenter. Over tre år etter at regjeringen lanserte studentboligsatsingen, mangler det fortsatt 14.000 studentboliger for å nå målet. (…) – En trygg bolig gir en bedre studiehverdag, sier leder i Norsk studentorganisasjon (NSO), Håkon Randgaard Mikalsen. (nrk.no 23.7.2018).)

- «Den viktigste enkeltfaktoren til skjevheten i Osloskolen, er boligpolitikken.» Ved å sammenligne boligpriser og resultater på nasjonale prøver, er dette iøynefallende, skriver 20 barneskolelærere.

(Anm: 20 lærere i Osloskolen. «Den viktigste enkeltfaktoren til skjevheten i Osloskolen, er boligpolitikken.» Ved å sammenligne boligpriser og resultater på nasjonale prøver, er dette iøynefallende, skriver 20 barneskolelærere. (dagsavisen.no 20.6.2018).)

- Paven ut mot menneskers «umettelige grådighet».(- Ikke grådighet, men veldedighet.) (- Ikke overdådighet, men enkelhet, sa pave Frans.) (- Videre ba ham om at vi ikke må miste vårt grunnlag og gli inn i en verden av overforbruk.)

- Paven ut mot menneskers «umettelige grådighet». Under midnattsmessen i Vatikanstaten julaften tok pave Frans et oppgjør med menneskers griskhet og dagens forbrukersamfunn. (- Ikke grådighet, men veldedighet. Ikke overdådighet, men enkelhet, sa pave Frans. Videre ba ham om at vi ikke må miste vårt grunnlag og gli inn i en verden av overforbruk. – Og vi bør spørre oss selv, bryter jeg brød med dem som ikke har noe? (aftenposten.no 25.12.2018).)

- Den rikeste tidelen i Norge eier mer enn 2,5 millioner nordmenn til sammen. (- IKKE BEKYMRET: Erna Solberg sier de økende ulikhetene i formue kommer fordi 2017 var et veldig godt år for AS Norge. (- Det er et problem dersom ulikheten øker på andre dimensjoner enn formue. (…) sier Solberg.)

(Anm: Den rikeste tidelen i Norge eier mer enn 2,5 millioner nordmenn til sammen. Erna Solberg får skylda. - Nå er det så mye kake til de rikeste at samholdet i samfunnet snart sprekker, sier SV. IKKE BEKYMRET: Erna Solberg sier de økende ulikhetene i formue kommer fordi 2017 var et veldig godt år for AS Norge. (- Det er et problem dersom ulikheten øker på andre dimensjoner enn formue. (…) sier Solberg. (dagbladet.no 25.12.2018).)

(Anm: Sosiale helseforskjeller. De som har lang utdanning og god økonomi, lever lengre og har færre helseproblemer enn de som har kortere utdanning og dårligere økonomi. Slike sosiale helseforskjeller ser vi både for landet som helhet og i fylker og kommuner. (fhi.no 30.6.2014).)

- Boforhold, levekårsundersøkelsen, 2015. (- Bor trangt (7 %). (- Bor i bolig med fukt og/eller råte (6 %).)

(Anm: Boforhold, levekårsundersøkelsen, 2015.  (…) I alt 84 prosent av befolkningen 16 år og over bor i en bolig som husholdningen selv eier. Ser vi over tid, er det en svak økning i andelen boligeiere, som vises i figur 1. (…) Enslige forsørgere har generelt dårligere bomiljø sammenlignet med par med barn (…) 8 prosent av arbeidsledige oppgir at de har søvnproblemer på grunn av støy, mot 2 prosent av heltidsarbeidende. Arbeidsledige bor også i mindre boliger sammenlignet med yrkesaktive. Bor trangt (7 %). Bor i bolig med fukt og/eller råte (6 %). (ssb.no 25.11.2015).)

- Er ditt hjem skadelig for deg? (Is your home harming you?) (- I 2012 var innendørs luftforurensning linket til 4,3 millioner dødsfall globalt, sammenlignet med 3,7 millioner for utendørs luftforurensning.) (- Byfolk tilbringer vanligvis 90 % av tiden innendørs, og dette har vært knyttet til "Sick Building Syndrome", der beboerne utvikler en rekke negative helseeffekter knyttet til inneluft / inneklima.) 

(Anm: Er ditt hjem skadelig for deg? (Is your home harming you?) Ny forskning belyser dødelige effekter av innendørs forurensning. Ny forskning publisert i tidsskriftet Science av Total Environment har pekt på de farlige helsevirkningene av innendørs forurensning, og ber om politikk som sikrer tettere oppfølging av luftkvaliteten. I 2012 var innendørs luftforurensning knyttet til 4,3 millioner dødsfall globalt, sammenlignet med 3,7 millioner for utendørs luftforurensning. Byfolk tilbringer vanligvis 90 % av tiden innendørs, og dette har vært knyttet til "Sick Building Syndrome", der beboerne utvikler en rekke negative helseeffekter knyttet til inneluft. (medicalnewstoday.com 19.4.2016).)

(Anm: Varför ökar lungcancer hos personer som inte röker? Det är en fråga som cancerforskare i Sverige grubblar på. Därför startar de nu ett nytt forskningsprojekt som går ut på att analysera cancerceller från personer som är sjuka i lungcancer men som aldrig rökt. (netdoktor 23.12.2015).)

- Hva er radon? For høye verdier av radon i inneklimaet kan være helseskadelig. Omlag 300 mennesker dør hvert år i Norge som følge av for høye verdier av radon i inneklima.

(Anm: Hva er radon? For høye verdier av radon i inneklimaet kan være helseskadelig. Omlag 300 mennesker dør hvert år i Norge som følge av for høye verdier av radon i inneklima. (…) Radongass er en radioaktiv gass. Den er en fargeløs edelgass uten lukt eller smak. Gassen oppstår blant annet når uran brytes ned. Dette grunnstoffet finnes i de fleste bergarter og jord. Når radon er brutt ned, dannes såkalte radondøtre. Både radon og radondøtre avgir radioaktivt stråling. Radon avgir alfastråling. Disse strålene kan skade kroppen din, for eksempel cellene i luftveiene. LES OGSÅ: Tørrhoste – når er det grunn for bekymring? Radongass er en radioaktiv gass. Den er en fargeløs edelgass uten lukt eller smak. Gassen oppstår blant annet når uran brytes ned. Dette grunnstoffet finnes i de fleste bergarter og jord. Når radon er brutt ned, dannes såkalte radondøtre. Både radon og radondøtre avgir radioaktivt stråling. Radon avgir alfastråling. Disse strålene kan skade kroppen din, for eksempel cellene i luftveiene. LES OGSÅ: Tørrhoste – når er det grunn for bekymring? (dagbladet.no 5.2.2019).)

- Ulikhetsgapet som kan ramme Sverige. (- Andelen under OECDs fattigdomsgrense i Sverige har økt fra syv til 17 prosent. Sverige har nå flere milliardærer enn USA, målt mot innbyggertallet.)

(Anm: Ulikhetsgapet som kan ramme Sverige. (- Svenske husholdninger og bedrifter har en tikkende gjeldsbombe som har passert ti tusen milliarder svenske kroner, og som fortsatt vokser.) (- Pensjonistene får stadig lavere pensjon i andel av sin siste årslønn. Gapet mellom fattig og rik er nå større i Sverige enn i USA, hevder han. ** Andelen under OECDs fattigdomsgrense i Sverige har økt fra syv til 17 prosent. Sverige har nå flere milliardærer enn USA, målt mot innbyggertallet.) (vg.no 1.9.2018).)

- Regulering av ulikheter for helse og ikke-smittsomme sykdommer (NCD): I mangel av (effektiv) atferdsmessig innsikt.

(Anm: Regulering av ulikheter for helse og ikke-smittsomme sykdommer (NCD): I mangel av (effektiv) atferdsmessig innsikt. (Regulation for health inequalities and non‐communicable diseases: In want of (effective) behavioural insights.) Abstrakt. Døds- og sykdomsbelastningen av ikke-smittsomme sykdommer faller uforholdsmessig på «medlemmer» av lavere sosioøkonomiske grupper. The European Law Journal 2018 (First Published: 30 April 2018).)

- Leder. Økt ulikhet - et faresignal. (- Den nye rapporten viser at ulikheten øker i nesten alle regioner, men at det er store forskjeller fra land til land.)

(Anm: Leder. Økt ulikhet - et faresignal. De økonomiske ulikhetene er sterkt økende verden over, og et landene som skiller seg mest negativt ut, er USA. (…) I World Inequality Report 2018 samles økonomiske data fra fem kontinenter. Den nye rapporten viser at ulikheten øker i nesten alle regioner, men at det er store forskjeller fra land til land. (…) At Norge er et av de industrialiserte landene med lavest ulikhet, er en verneverdig norsk verdi. Når ulikheten øker, må det oppfattes som et faresignal. (vg.no 21.12.2017).)

(Anm: Fattigdom, fordelingspolitikk (bistand) og rikdom (mintankesmie.no).)

- OECD: Boligmarkedet er største fare i Norge.

 (Anm: OECD: Boligmarkedet er største fare i Norge. OECD spår at den økonomiske veksten i Norge vil falle noe i år og neste år. Boligmarkedet er fortsatt det største faremomentet. (hegnar.no 30.5.2018).)

- Bolig og boforhold - for befolkningen og utsatte grupper. (- Husholdninger som leier boligen, økonomisk utsatte grupper, aleneboende og enslige forsørgere er blant gruppene som i større grad enn andre har boligøkonomiske problemer.) (- Andelen som er plaget med fukt og råte er omtrent dobbelt så høy blant leiere enn eiere.)

(Anm: Bolig og boforhold - for befolkningen og utsatte grupper. (- Husholdninger som leier boligen, økonomisk utsatte grupper, aleneboende og enslige forsørgere er blant gruppene som i større grad enn andre har boligøkonomiske problemer.) (- Vi har også vist at leietakere har høyere boutgiftsbelastning enn boligeiere.) (- Andelen som er plaget med fukt og råte er omtrent dobbelt så høy blant leiere enn eiere. I 2017 hadde 8 prosent av leiere og 4 prosent av eiere dette problemet. Dette kan tyde på at en del utleieboliger ikke blir vedlikeholdt godt nok til å sikre at de ikke er helseskadelige. (ssb.no 23.4.2018).) (Åpne og les publikasjonen i PDF (5.1 MB).)

(Anm: Sykelighet, sykefravær, uførhet og trygd (mintankesmie.no).)

(Anm: Notater 2018/19. Leiemarkedsundersøkelsen 2017. Dokumentasjonsrapport (ssb.no 8.5.2018).)

(Anm: Notater 2018/20. Undersøkelse om boforhold for utsatte grupper 2017. Dokumentasjon. (ssb.no 7.5.2018).)

(Anm: Fra systue til 450 mill. i utleieboliger. I 1983 startet Kodial-familien med en systue i Horten. I dag eier de 350 boliger i Vestfold med en verdi på rundt 450 millioner. (…) - Til enhver tid er det 10-15 prosent av befolkningen i Vestfold som leier bolig, så det er et stort marked, sier han. (dagbladet.no 3.6.2018).)

- Vil ha slutt på at lånerenter kan trekkes fra på skatten. I Sverige diskuterer sentralbanken og regjeringen å fjerne muligheten til å trekke boliglånsrenter fra på skatten. Det bør også gjøres i Norge, mener økonomiprofessor Kjetil Storesletten ved UIO. – Hvis du lånefinansierer hele boligen så får du et ganske stort rentefradrag, og betaler faktisk negativ skatt på den kapitalen.

(Anm: Vil ha slutt på at lånerenter kan trekkes fra på skatten. I Sverige diskuterer sentralbanken og regjeringen å fjerne muligheten til å trekke boliglånsrenter fra på skatten. Det bør også gjøres i Norge, mener økonomiprofessor Kjetil Storesletten ved UIO. – Hvis du lånefinansierer hele boligen så får du et ganske stort rentefradrag, og betaler faktisk negativ skatt på den kapitalen. Det er feil, sier professor Kjetil Storesletten, som er medlem av Norges Banks hovedstyre. (…) – Gjennom å få rentefradrag i tillegg til at bolig har lav beskatning, så får man en slags subsidie av det å eie bolig. Det beste ville være å få til en høyere beskatning av bolig. Det kommer ikke til å skje. Det nest beste er å fjerne rentefradraget, sier Storesletten. Han mener at boligeierne subsidieres urimelig mye av staten både gjennom lav skatt på det å eie bolig når Norge i tillegg betale deler av renteregningen. Å fjerne rentefradraget diskuteres på høyeste hold i Sverige Riksbank-sjef Stefan Ingves og finansmarkedsminister Per Bolund i Sverige har begge nylig tatt til orde for å redusere og på sikt fjerne muligheten til å trekke gjeldsrenter fra på skatten. Riksbanksjefen sier at det burde vært gjort for lenge siden. (nrk.no 1.6.2018).)

- Unge mindre optimister – høyt utdannede drar fra.

(Anm: Unge mindre optimister – høyt utdannede drar fra. Fremtidstroen faller blant unge under 30 år, mens de med høyest utdannelse ser stadig lysere på sine egne økonomiske utsikter. (…) Boligdrømmen Administrerende direktør Idar Kreutzer i Finans Norge peker på at mange unge sliter med å komme inn på boligmarkedet, samtidig som en mulig renteheving rykker nærmere. (nrk.no 23.5.2018).)

– Ulikhet er ikke den største utfordringen i Norge. (– Statsminister Erna Solberg tror få opplever ulikhet som den største samfunnsutfordringen i Norge.)

(Anm: – Ulikhet er ikke den største utfordringen i Norge. (…) Statsminister Erna Solberg tror få opplever ulikhet som den største samfunnsutfordringen i Norge. (dn.no 18.6.2017).)

- Eie eller leie — det nye klasseskillet (…) EIEPRESS (…) Å eie egen bolig har blitt selve målet med tilværelsen og et statussymbol.

(Anm: Eie eller leie — det nye klasseskillet (…) EIEPRESS (…) Å eie egen bolig har blitt selve målet med tilværelsen og et statussymbol. Å kjøpe en leilighet handler ikke om å skape seg et hjem, men har i stedet blitt en økonomisk investering som får store utslag om man ikke henger med. (…) Dagens boligmentalitet skaper sosial ulikhet og bidrar til vår tids moderne klasseskille.) (dagbladet.no 4.8.2015).)

- De som leier ut boliger blir subsidiert over skatteseddelen på bekostning av de de leier ut til. Det er dypt urettferdig for de som leier, og ikke kommer seg inn på boligmarkedet. (- Men det er jo nesten ingen som snakker om, sier sjeføkonom Elisabeth Holvik.) (- «Generasjon leietaker» i gjeldskrise.).)

(Anm: De som leier ut boliger blir subsidiert over skatteseddelen på bekostning av de de leier ut til. Det er dypt urettferdig for de som leier, og ikke kommer seg inn på boligmarkedet. Men det er jo nesten ingen som snakker om, sier sjeføkonom Elisabeth Holvik. pp «Generasjon leietaker» i gjeldskrise. - De som leier bolig, subsidierer de som eier. Snill beskatning av bolig gjør at de som ikke har råd til å kjøpe bolig, subsidierer de som har råd. - Det er urettferdig, sier DNs boligpanel. (dn.no 24.6.2015).)

- LEIEBOERFORENINGEN: – DRAMATISK FOR SVÆRT MANGE. Plutselig ble husleien til Ingers pleietrengende sønn nesten doblet av kommunen. (- Med kabel-tv og utgifter til middag som serveres i boligen, er den månedlige regningen fra kommunen 13.479 kroner. – Tidligere betalte vi 7.300 kroner med middag og kabel-tv, forteller Høier-Nordby.)

(Anm: LEIEBOERFORENINGEN: – DRAMATISK FOR SVÆRT MANGE. Plutselig ble husleien til Ingers pleietrengende sønn nesten doblet av kommunen. Inger Høier-Nordby må bruke av oppsparte midler hver måned etter at Oslo kommune satte opp leien i leiligheten der sønnen bor. Høier-Nordby er verge for sønnen, som bor i en bolig for folk med store behov for praktisk bistand og omsorgstjenester. Leiligheten ligger i bydel Østensjø i Oslo. I mai fikk Høier-Nordby et brev fra bydelen hvor det står at husleien vil bli regulert til gjengs leie fra 1. august. Den nye leien oppgis til 11.580 kroner. Med kabel-tv og utgifter til middag som serveres i boligen, er den månedlige regningen fra kommunen 13.479 kroner. – Tidligere betalte vi 7.300 kroner med middag og kabel-tv, forteller Høier-Nordby. (…) Reagerer kraftig ​Anne Hanshus er verge for sin psykisk utviklingshemmede søster, som bor i en annen leilighet i samme leilighetskompleks som Høier-Nordbys sønn. Som verge er det hun som styrer sin søsters økonomi. Hun er svært kritisk til kommunens fremgangsmåte overfor beboerne. (tv2.no 15.12.2018).)

(Anm: Diskriminering, feilmedisineringer hos mennesker med utviklingshemming og utfordrende atferd (psykofarmaka; antidepressiva, antipsykotika, sovemedisiner) etc. (mintankesmie.no).)

- Boligmarkedets store tapere. (- Utleiere kan le hele veien til banken.) (- Vi som sitter med mindre hybler for å leie ut, kan le hele veien til banken, sier Tinholt til Finansavisen.)

(Anm: Boligmarkedets store tapere. Boliglånsforskriften gjør unge til tapere. Utleiere kan le hele veien til banken. (…) - Analyser fra Finanstilsynet og Norges Bank viser at boliglånsforskriften virker etter hensikten. Færre enn før tar opp svært store lån når de kjøper bolig, forklarte finansminister Siv Jensen. (…) - Ler hele veien til banken Eiendomsutvikler og tidligere eiendomsmegler Terje Tinholt er enig i at de unge er taperne. - De yngre er taperne i dette markedet. Vi som sitter med mindre hybler for å leie ut, kan le hele veien til banken, sier Tinholt til Finansavisen. (dagbladet.no 20.6.2018).)

- Rapport: Omfattende boligmangel for studenter.

(Anm: Rapport: Omfattende boligmangel for studenter. Over tre år etter at regjeringen lanserte studentboligsatsingen, mangler det fortsatt 14.000 studentboliger for å nå målet. (…) – En trygg bolig gir en bedre studiehverdag, sier leder i Norsk studentorganisasjon (NSO), Håkon Randgaard Mikalsen. (nrk.no 23.7.2018).)

- «Den viktigste enkeltfaktoren til skjevheten i Osloskolen, er boligpolitikken.» Ved å sammenligne boligpriser og resultater på nasjonale prøver, er dette iøynefallende, skriver 20 barneskolelærere.

(Anm: 20 lærere i Osloskolen. «Den viktigste enkeltfaktoren til skjevheten i Osloskolen, er boligpolitikken.» Ved å sammenligne boligpriser og resultater på nasjonale prøver, er dette iøynefallende, skriver 20 barneskolelærere. (dagsavisen.no 20.6.2018).)

- Paven ut mot menneskers «umettelige grådighet».(- Ikke grådighet, men veldedighet.) (- Ikke overdådighet, men enkelhet, sa pave Frans.) (- Videre ba ham om at vi ikke må miste vårt grunnlag og gli inn i en verden av overforbruk.)

- Paven ut mot menneskers «umettelige grådighet». Under midnattsmessen i Vatikanstaten julaften tok pave Frans et oppgjør med menneskers griskhet og dagens forbrukersamfunn. (- Ikke grådighet, men veldedighet. Ikke overdådighet, men enkelhet, sa pave Frans. Videre ba ham om at vi ikke må miste vårt grunnlag og gli inn i en verden av overforbruk. – Og vi bør spørre oss selv, bryter jeg brød med dem som ikke har noe? (aftenposten.no 25.12.2018).)

- Den rikeste tidelen i Norge eier mer enn 2,5 millioner nordmenn til sammen. (- IKKE BEKYMRET: Erna Solberg sier de økende ulikhetene i formue kommer fordi 2017 var et veldig godt år for AS Norge. (- Det er et problem dersom ulikheten øker på andre dimensjoner enn formue. (…) sier Solberg.)

(Anm: Den rikeste tidelen i Norge eier mer enn 2,5 millioner nordmenn til sammen. Erna Solberg får skylda. - Nå er det så mye kake til de rikeste at samholdet i samfunnet snart sprekker, sier SV. IKKE BEKYMRET: Erna Solberg sier de økende ulikhetene i formue kommer fordi 2017 var et veldig godt år for AS Norge. (- Det er et problem dersom ulikheten øker på andre dimensjoner enn formue. (…) sier Solberg. (dagbladet.no 25.12.2018).)

(Anm: Sosiale helseforskjeller. De som har lang utdanning og god økonomi, lever lengre og har færre helseproblemer enn de som har kortere utdanning og dårligere økonomi. Slike sosiale helseforskjeller ser vi både for landet som helhet og i fylker og kommuner. (fhi.no 30.6.2014).)

- Boforhold, levekårsundersøkelsen, 2015. (- Bor trangt (7 %). (- Bor i bolig med fukt og/eller råte (6 %).)

(Anm: Boforhold, levekårsundersøkelsen, 2015.  (…) I alt 84 prosent av befolkningen 16 år og over bor i en bolig som husholdningen selv eier. Ser vi over tid, er det en svak økning i andelen boligeiere, som vises i figur 1. (…) Enslige forsørgere har generelt dårligere bomiljø sammenlignet med par med barn (…) 8 prosent av arbeidsledige oppgir at de har søvnproblemer på grunn av støy, mot 2 prosent av heltidsarbeidende. Arbeidsledige bor også i mindre boliger sammenlignet med yrkesaktive. Bor trangt (7 %). Bor i bolig med fukt og/eller råte (6 %). (ssb.no 25.11.2015).)

- Er ditt hjem skadelig for deg? (Is your home harming you?) (- I 2012 var innendørs luftforurensning linket til 4,3 millioner dødsfall globalt, sammenlignet med 3,7 millioner for utendørs luftforurensning.) (- Byfolk tilbringer vanligvis 90 % av tiden innendørs, og dette har vært knyttet til "Sick Building Syndrome", der beboerne utvikler en rekke negative helseeffekter knyttet til inneluft / inneklima.) 

(Anm: Er ditt hjem skadelig for deg? (Is your home harming you?) Ny forskning belyser dødelige effekter av innendørs forurensning. Ny forskning publisert i tidsskriftet Science av Total Environment har pekt på de farlige helsevirkningene av innendørs forurensning, og ber om politikk som sikrer tettere oppfølging av luftkvaliteten. I 2012 var innendørs luftforurensning knyttet til 4,3 millioner dødsfall globalt, sammenlignet med 3,7 millioner for utendørs luftforurensning. Byfolk tilbringer vanligvis 90 % av tiden innendørs, og dette har vært knyttet til "Sick Building Syndrome", der beboerne utvikler en rekke negative helseeffekter knyttet til inneluft. (medicalnewstoday.com 19.4.2016).)

(Anm: Varför ökar lungcancer hos personer som inte röker? Det är en fråga som cancerforskare i Sverige grubblar på. Därför startar de nu ett nytt forskningsprojekt som går ut på att analysera cancerceller från personer som är sjuka i lungcancer men som aldrig rökt. (netdoktor 23.12.2015).)

- Hva er radon? For høye verdier av radon i inneklimaet kan være helseskadelig. Omlag 300 mennesker dør hvert år i Norge som følge av for høye verdier av radon i inneklima.

(Anm: Hva er radon? For høye verdier av radon i inneklimaet kan være helseskadelig. Omlag 300 mennesker dør hvert år i Norge som følge av for høye verdier av radon i inneklima. (…) Radongass er en radioaktiv gass. Den er en fargeløs edelgass uten lukt eller smak. Gassen oppstår blant annet når uran brytes ned. Dette grunnstoffet finnes i de fleste bergarter og jord. Når radon er brutt ned, dannes såkalte radondøtre. Både radon og radondøtre avgir radioaktivt stråling. Radon avgir alfastråling. Disse strålene kan skade kroppen din, for eksempel cellene i luftveiene. LES OGSÅ: Tørrhoste – når er det grunn for bekymring? Radongass er en radioaktiv gass. Den er en fargeløs edelgass uten lukt eller smak. Gassen oppstår blant annet når uran brytes ned. Dette grunnstoffet finnes i de fleste bergarter og jord. Når radon er brutt ned, dannes såkalte radondøtre. Både radon og radondøtre avgir radioaktivt stråling. Radon avgir alfastråling. Disse strålene kan skade kroppen din, for eksempel cellene i luftveiene. LES OGSÅ: Tørrhoste – når er det grunn for bekymring? (dagbladet.no 5.2.2019).)

- Ulikhetsgapet som kan ramme Sverige. (- Andelen under OECDs fattigdomsgrense i Sverige har økt fra syv til 17 prosent. Sverige har nå flere milliardærer enn USA, målt mot innbyggertallet.)

(Anm: Ulikhetsgapet som kan ramme Sverige. (- Svenske husholdninger og bedrifter har en tikkende gjeldsbombe som har passert ti tusen milliarder svenske kroner, og som fortsatt vokser.) (- Pensjonistene får stadig lavere pensjon i andel av sin siste årslønn. Gapet mellom fattig og rik er nå større i Sverige enn i USA, hevder han. ** Andelen under OECDs fattigdomsgrense i Sverige har økt fra syv til 17 prosent. Sverige har nå flere milliardærer enn USA, målt mot innbyggertallet.) (vg.no 1.9.2018).)

- Regulering av ulikheter for helse og ikke-smittsomme sykdommer (NCD): I mangel av (effektiv) atferdsmessig innsikt.

(Anm: Regulering av ulikheter for helse og ikke-smittsomme sykdommer (NCD): I mangel av (effektiv) atferdsmessig innsikt. (Regulation for health inequalities and non‐communicable diseases: In want of (effective) behavioural insights.) Abstrakt. Døds- og sykdomsbelastningen av ikke-smittsomme sykdommer faller uforholdsmessig på «medlemmer» av lavere sosioøkonomiske grupper. The European Law Journal 2018 (First Published: 30 April 2018).)

- Leder. Økt ulikhet - et faresignal. (- Den nye rapporten viser at ulikheten øker i nesten alle regioner, men at det er store forskjeller fra land til land.)

(Anm: Leder. Økt ulikhet - et faresignal. De økonomiske ulikhetene er sterkt økende verden over, og et landene som skiller seg mest negativt ut, er USA. (…) I World Inequality Report 2018 samles økonomiske data fra fem kontinenter. Den nye rapporten viser at ulikheten øker i nesten alle regioner, men at det er store forskjeller fra land til land. (…) At Norge er et av de industrialiserte landene med lavest ulikhet, er en verneverdig norsk verdi. Når ulikheten øker, må det oppfattes som et faresignal. (vg.no 21.12.2017).)

(Anm: Fattigdom, fordelingspolitikk (bistand) og rikdom (mintankesmie.no).)

– Over 170 ulovlige teltleire i Oslo i fjor. Oslo kommune patruljerer nå hver dag for å hindre at tilreisende bostadsløse slår seg ned i friområder og parker. Bymiljøetaten hadde en økning i oppfølging av bostedsløse i fjor. Aftenposten ble med da Bymiljøetaten skulle dokumentere en av teltleirene på Alnabru ved Ytre ringvei. (– Hvor store utfordringer er det knyttet til bostedsløse?) (– Det er en utfordring som er der hele tiden. Nå har vi driftspatruljer ute hver dag for å observere og rydde. Det er vektere i sentrum og i Frognerparken. Vår oppgave er å behandle symptomene.)

(Anm: Over 170 ulovlige teltleire i Oslo i fjor. Oslo kommune patruljerer nå hver dag for å hindre at tilreisende bostadsløse slår seg ned i friområder og parker. Bymiljøetaten hadde en økning i oppfølging av bostedsløse i fjor. Aftenposten ble med da Bymiljøetaten skulle dokumentere en av teltleirene på Alnabru ved Ytre ringvei. Der hadde flere tilreisende bostedsløse etterlatt seg soveplasser, telt, matrester og annet søppel. – Det er fortsatt en utfordring knyttet til teltleirer ute i friområder og parker. Den største utfordringen er slitasjen det har på naturen, sier Helene Berger, fungerende avdelingsdirektør for byrom og grønt i Bymiljøetaten. Les også: Ferske fiskehoder og avføring ligger i skogen der barnehager tidligere dro på tur.(…) – Dette henger sammen med at vi i 2017 fikk en solid ekstrabevilgning for å følge opp bostedsløse. Vi fikk også 10 millioner kroner til ekstra renhold og opprydding, som er blitt videreført til i år, sier Berger. – Hvor store utfordringer er det knyttet til bostedsløse? – Det er en utfordring som er der hele tiden. Nå har vi driftspatruljer ute hver dag for å observere og rydde. Det er vektere i sentrum og i Frognerparken. Vår oppgave er å behandle symptomene. (aftenposten.no 19.5.2018).)

- Havner nederst på rangstigen (- Bostedsløse kronisk syke risikerer å havne på gaten i stedet for i hoteller og må flytte fra den ene sykdomsforverrende, midlertidige boligen til den andre, ofte i tre-fire år, mens hundretusener betales fra trygden til lagerleie for eget innbo.

(Anm: Havner nederst på rangstigen. (...) Bostedsløse kronisk syke risikerer å havne på gaten i stedet for i hoteller og må flytte fra den ene sykdomsforverrende, midlertidige boligen til den andre, ofte i tre-fire år, mens hundretusener betales fra trygden til lagerleie for eget innbo. (aftenposten.no 15.12.2015).)

- Leger med varierende spesialistopplæring kan oppsøkes av pasienter med soppsykdom, men sykdommen blir ikke gjenkjent (diagnostisert).

(Anm: Leger med varierende spesialistopplæring kan oppsøkes av pasienter med soppsykdom, men sykdommen blir ikke gjenkjent (diagnostisert). (Physicians with varied specialist training might see patients with fungal disease, yet it might remain unrecognised.) Antisoppbehandling er mer kompleks enn behandling for bakterielle eller de fleste virale infeksjoner, og legemiddelinteraksjoner er spesielt problematiske. Lancet Infect Dis. 2017 Jul 31. pii: S1473-3099(17)30308-0.).)

(Anm: Aspergillus fumigatus är en svampart[2] som beskrevs av Fresen. 1863. Aspergillus fumigatus ingår i släktet Aspergillus och familjen Trichocomaceae.[3][4] (sv.wikipedia.org).)

- Resistensproblemer ved behandling av invasive soppinfeksjoner.

(Anm: Resistensproblemer ved behandling av invasive soppinfeksjoner. (…) Invasive soppinfeksjoner – definert som infeksjon i normalt sterile områder – har høy dødelighet og øker i insidens i den vestlige verden (2, 3). Spesielt har invasive aspergillusinfeksjoner en dødelighet på over 80 %. Tidsskr Nor Legeforen 2008; 128:8607 – 11 (20.11.2008).)

- Han har sett att det är en kurva som avviker kraftigt. Det är bopriserna.

(Anm: Professor: Bopriserna bör falla med 50 procent. (…) Han har jämfört den historiska utvecklingen av bland annat inkomster, BNP och räntor med boprisutvecklingen. Han har sett att det är en kurva som avviker kraftigt. Det är bopriserna. (svd.se 12.3.2018).)

(Anm: ”Ge kommuner mer makt över bostadsbyggandet”. Staten bör ställa hårdare krav på kommunerna att planera för bostäder till hushåll med låga inkomster. Men kommunerna måste samtidigt ges mer makt att påverka vilka typer av bostäder som byggs, även för projekt som sker på privat mark. Det skriver professorerna Thomas Kalbro och Hans Lind. Bostadsbyggandet ökar kraftigt, men fortfarande är i stort sett allt som produceras på marknaden dyrt. Det är därför svårt för hushåll med ­lägre inkomster att hitta en bostad, särskilt om man är nyinflyttad i en region. (svd.se (14.4.2018)).)

– Boligprisen øker mer enn lønna. De siste 20 åra har boligprisene nær seksdoblet seg. Lønna har økt med under halvparten. - Hvis boligprisveksten fortsetter i samme tempo som den har gjort siden 1994, vil vi ikke ha nok inntekt til å kjøpe boligene, tror Silje Sandmæl, forbrukerøkonom i DNB.

(Anm: Boligprisen øker mer enn lønna. De siste 20 åra har boligprisene nær seksdoblet seg. Lønna har økt med under halvparten. - Hvis boligprisveksten fortsetter i samme tempo som den har gjort siden 1994, vil vi ikke ha nok inntekt til å kjøpe boligene, tror Silje Sandmæl, forbrukerøkonom i DNB. (…) Hun har laget et regnestykke som viser utviklingen i gjennomsnittslønn og priser på en gjennomsnittsbolig fra 1994 og fram til i dag (se tabell). (dagbladet.no 27.1.2015).)

(Anm: Gjeldsproblemer og løsninger. (mintankesmie.no).)

- De som tror at vi må bygge færre boliger, må ha et sterkt ønske om at prisene skal øke kraftig.

(Anm: - De som tror at vi må bygge færre boliger, må ha et sterkt ønske om at prisene skal øke kraftig. Salget av nye boliger har falt i år. Til tross for fall i boligprisen må det bygges flere boliger, mener boligprodusentene. (dn.no 15.6.2017).)

- Boligprisfallet i desember: – Bedre enn ventet. Selv om prisene fortsetter ned er boligmarkedet velfungerende, mener eksperter.  (- At Oslo ikke har måttet mer ned i pris med såpass mange salg, tar vi som et godt tegn.) (– Det blir vanskelig å få til en positiv årsvekst i 2018 på landsbasis uten at boliglånsforskriften fjernes helt, og for Oslos del ser det omtrent umulig ut. Med en oppmykning av forskriften, tror vi på et flatt 2018, sier samfunnsøkonom Nejra Macic i Prognosesenteret.)

(Anm: Boligprisfallet i desember: – Bedre enn ventet. Selv om prisene fortsetter ned er boligmarkedet velfungerende, mener eksperter. (…) – 1,1 prosent fall for Norge i desember og 1 prosent ned i Oslo er bedre enn ventet! Det mener makroøkonom og boliganalytiker Mari O. Mamre i Ny Analyse. At Oslo ikke har måttet mer ned i pris med såpass mange salg, tar vi som et godt tegn. Nå er riktignok tilbudssiden fortsatt stor, og det er ventet å gi boligkjøperne et rikt utvalg objekter å velge mellom en stund til, sier Mamre. (...) – Når vi sesongjusterer prisendringen for Oslo i desember, ender vi på minus 0,3 prosent, som er tilnærmet flatt, og jeg syns det er lite dramatikk knyttet til desemberutviklingen, sier samfunnsøkonom Nejra Macic i Prognosesenteret. Les også: Bolignedtur i Oslo i desember Med prisnedgangen i desember, får vi et negativt overheng i 2018 på minus 3,8 prosent for landet, og minus 6,3 prosent for Oslo. – Det blir vanskelig å få til en positiv årsvekst i 2018 på landsbasis uten at boliglånsforskriften fjernes helt, og for Oslos del ser det omtrent umulig ut. Med en oppmykning av forskriften, tror vi på et flatt 2018, sier Macic. (dn.no 4.1.2018).)

- Hun blir sjeføkonom i Prognosesenteret. Nejra Macic skal lede et team på fire makroøkonomer. (- Nå rykker hun opp i gradene og blir ny sjeføkonom for analyseinstituttet.)

(Anm: Hun blir sjeføkonom i Prognosesenteret. Nejra Macic skal lede et team på fire makroøkonomer. – Jeg tror dette blir veldig spennende, sier Macic til E24. Som makroøkonom og analytiker i Prognosesenteret har hun markert seg i media med sine analyser om boligmarkedet, særlig utviklingen i boligbygging og tilbudsside. Nå rykker hun opp i gradene og blir ny sjeføkonom for analyseinstituttet. Hun starter i stillingen onsdag og skal lede et team på fire makroøkonomer, opplyser Prognosesenteret. (e24.no 15.8.2018).)

- Leder. Aftenposten mener: Ingen studentboligkrise. (- Studentmassen har økt de siste årene, men det er ikke sikkert at den gjør det i all fremtid. Det er derfor klokt å skyndte seg langsomt i byggingen av nye boliger for å sikre at behovet er der.)

 (Anm: Leder. Aftenposten mener: Ingen student­boligkrise. DET MANGLER FREMDELES 14.000 studentboliger for å nå Norsk studentunions (NSO) målsetning om at 20 prosent av studentene skal ha tilgang til samskipnadenes studentboliger. (…) Samtidig er det viktig at boligbyggingen ikke løper fra behovet. Byggingen må skaleres slik at det ikke går på «tomgang» og man får en situasjon der studentboliger utbygd med statlig støtte, ikke er attraktive fordi de ikke ligger midt i byene eller er av eldre karakter. Studentmassen har økt de siste årene, men det er ikke sikkert at den gjør det i all fremtid. Det er derfor klokt å skyndte seg langsomt i byggingen av nye boliger for å sikre at behovet er der. (aftenposten.no 28.7.2018).)

- Laveste bygningsvekst på 20 år. (- Bygningsmassen økte netto med 0,6 prosent i 2017, som er den svakeste veksten siden starten av statistikken i 1997. Veksten har vært avtagende siden 2011.)

(Anm: Laveste bygningsvekst på 20 år. Per 1. januar 2018 var det registrert 4,2 millioner bygninger i Norge, viser statistikk over bygningsmassen. Bygningsmassen økte netto med 0,6 prosent i 2017, som er den svakeste veksten siden starten av statistikken i 1997. Veksten har vært avtagende siden 2011. Synkende netto vekst kan skyldes en dreining fra småhus til boligblokker. (ssb.no 20.2.2018).)

(Anm: Færre byggetillatelser. Antall igangsettingstillatelser til nye boliger gikk ned med 10 prosent fra september til oktober, viser sesongjusterte tall. Igangsettingstallene varierer en god del fra måned til måned, viser statistikken Byggeareal. (ssb.no 23.11.2017).)

(Anm: Offentlig forvaltning (Offentlig sektor) (Statens økonomireglement - offentlige anskaffelser - offentlige innkjøp etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ber Jensen beholde bremsen. Prisgaloppen i boligmarkedet fortsetter landet over. Forbrukertilsynet advarer finansminister Siv Jensen (Frp) mot å gjøre det lettere å få lån. (dagsavisen.no 6.6.2018).)

- Folk vasser i eiendom – 12 år siden det ble lagt ut like mange boliger i juni.

(Anm: Folk vasser i eiendom – 12 år siden det ble lagt ut like mange boliger i juni. Eiendom Norge tror prisutviklingen i årets andre halvår vil være svak ut hele 2018. – Vi ser for oss mye mer moderasjon når det kommer til pris i tiden fremover, sier Christian Dreyer, administrerende direktør i Eiendom Norge. (e24.no 4.7.2018).)

(Anm: Meglere (eiendommer, aksjer...) (mintankesmie.no).)

(Anm: Bias [baies] -en, - skjevhet i vitenskapelig undersøkelse el. resultat pga. mangelfull systematikk i innsamlingen av data. Etym.: eng., fr. biais helning, tendens. Kilde: ordnett.no.)

(Anm: Bias; (...) valg og vurderinger som på systematisk måte avviker fra det som er faktisk korrekt. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Løgn, pisspreik (bullshit) eller sannhet? (Løgn i norske rettssaler) (mintankesmie.no).)

(Anm: Hvordan avsløre løgn. Tegn som avslører løgneren. (vi.no 27.10.2018).)

(Anm: George Orwells «1984» er en bestselger etter Trump-innsettelse. (…) Boken et en dystopisk fortelling om et fremtidig samfunn der fakta blir forvrengt og undertrykt. Folket overvåkes, opposisjonen forsvinner og historien omskrives. (vg.no 25.1.2017).)

- Prisene opp 7,9 prosent. Hittil i år er boligprisene på landsbasis opp 5,5 prosent, mens oppgangen i Oslo er på 7,9 prosent etter siste måneds prisfall.

(Anm: Spår salgsrush i august. - Objektene som ikke ble solgt før sommeren tas nå av markedet, så de ikke ligger og samler støv på Finn.no, sier eiendomsmegler Anders Langtind i Privatmegleren Ullevål. Prisene opp 7,9 prosent. Hittil i år er boligprisene på landsbasis opp 5,5 prosent, mens oppgangen i Oslo er på 7,9 prosent etter siste måneds prisfall. (dagbladet.no 5.7.2018).)

- It's the economy, stupid. (- "Change vs. more of the same" and "Don't forget health care.")

(Anm: It's the economy, stupid. "It's the economy, stupid" is a slight variation of the phrase "The economy, stupid", which James Carville had coined as a campaign strategist of Bill Clinton's successful 1992 presidential campaign against sitting president George H. W. Bush. Carville's original phrase was meant for the internal audience of Clinton's campaign workers as one of the three messages to focus on, the other two messages being "Change vs. more of the same" and "Don't forget health care." (en.wikipedia.org).)

(Anm: Sykelighet, sykefravær, uførhet og trygd (mintankesmie.no).

- Tror boligprisene i Oslo vil stige nær 50 prosent.

(Anm: Tror boligprisene i Oslo vil stige nær 50 prosent. (Finansavisen): Tullball å tro på langvarig prisfall i Oslo, sa Bjørn Erik Øye i Prognosesenteret fjor høst. Han tror nå at snitt kvadratmeterpris i hovedstaden vil stige fra dagens 67.000 til over 100.000 kroner innen 2025, skriver Finansavisen. (abcnyheter.no 21.5.2018).)

- For mange kommer et svigtende helbred til at betyde begyndelsen på en lang og sej kamp mod renter og minus på kontoen.

(Anm: Sygdom trækker danskere ned i gæld. (…) En sygdom rammer, og al energi bliver lagt i blodprøver og møder med læger. Imens hober gammel gæld sig op, eller ny kommer til. (...) For mange kommer et svigtende helbred til at betyde begyndelsen på en lang og sej kamp mod renter og minus på kontoen. (…) Her angiver de gældsramte oftest sygdom som det, der startede deres pengeproblemer. (…) »Det er jo hårdt at være syg i sig selv, og det er yderligere hårdt, at man kommer ud i nogle situationer, hvor man risikerer, at huset skal sælges på tvangsauktion, eller man ikke har til huslejen«, siger han. »Så man bliver på en måde dobbelt ramt. (politiken.dk 29.4.2017).)

– Sliter du på kjærlighetsmarkedet, kan du fort slite på boligmarkedet også. Hvis du kjøper alene og ikke er utpreget rik, er det ikke blitt mye lettere å komme seg inn i boligmarkedet.

(Anm: – Sliter du på kjærlighetsmarkedet, kan du fort slite på boligmarkedet også. Hvis du kjøper alene og ikke er utpreget rik, er det ikke blitt mye lettere å komme seg inn i boligmarkedet. – Jeg burde ha kjøpt i fjor, sier Emilie Kristine Christoffersen (24). (…) I 38 prosent av husholdningene i Norge bor det bare én person, men i Oslo synker andelen som bor alene. Forskere ved SSB mener at de høye boligprisene er en medvirkende faktor til dette. – Det kan se ut som de i aldersgruppen opp til 29 år velger å bo sammen for å dele på utgiftene, sier Anders Falnes-Dalheim ved Statistisk sentralbyrå. (aftenposten.no 13.5.2018).)

- Boligmarked i ubalanse (- Det økende gapet mellom befolkningsvekst og boligbygging – til tross for høye og sterkt økende boligpriser – skyldes at kommunene ikke klarer å fremskaffe nok regulerte tomter.)

(Anm: - Boligmarked i ubalanse (...) Det økende gapet mellom befolkningsvekst og boligbygging – til tross for høye og sterkt økende boligpriser – skyldes at kommunene ikke klarer å fremskaffe nok regulerte tomter.) (idunn.no (Plan 06 / 2015).)

- Boligmarkedets store tapere. (- Utleiere kan le hele veien til banken.) (- Vi som sitter med mindre hybler for å leie ut, kan le hele veien til banken, sier Tinholt til Finansavisen.)

(Anm: Boligmarkedets store tapere. Boliglånsforskriften gjør unge til tapere. Utleiere kan le hele veien til banken. (…) - Analyser fra Finanstilsynet og Norges Bank viser at boliglånsforskriften virker etter hensikten. Færre enn før tar opp svært store lån når de kjøper bolig, forklarte finansminister Siv Jensen. (…) - Ler hele veien til banken Eiendomsutvikler og tidligere eiendomsmegler Terje Tinholt er enig i at de unge er taperne. - De yngre er taperne i dette markedet. Vi som sitter med mindre hybler for å leie ut, kan le hele veien til banken, sier Tinholt til Finansavisen. (dagbladet.no 20.6.2018).)

- Rapport: Omfattende boligmangel for studenter.

(Anm: Rapport: Omfattende boligmangel for studenter. Over tre år etter at regjeringen lanserte studentboligsatsingen, mangler det fortsatt 14.000 studentboliger for å nå målet. (…) – En trygg bolig gir en bedre studiehverdag, sier leder i Norsk studentorganisasjon (NSO), Håkon Randgaard Mikalsen. (nrk.no 23.7.2018).)

- Nye regler kan gi større boliglån. (- Leieinntekter teller med «Dokumenterte og stabile skattefrie inntekter» kan ifølge finansdepartementet for eksempel være barnetrygd (men ikke kontantstøtte). I en presisering åpner også departementet for at stabile leieinntekter kan tas med i regnestykket.)

(Anm: Nye regler kan gi større boliglån. Fortsatt er det slik at du som hovedregel ikke kan låne mer enn fem ganger inntekten. Men fra 1. juli kan stabile leieinntekter gjøre boligdrømmen litt mer oppnåelig. (…) Leieinntekter teller med «Dokumenterte og stabile skattefrie inntekter» kan ifølge finansdepartementet for eksempel være barnetrygd (men ikke kontantstøtte). (…) Administrerende direktør Christian Dreyer i Eiendom Norge mener oppmykningen kan gjøre det lettere for enkelte å komme inn på boligmarkedet. (nrk.no 4.7.2018).)

(Anm: Offentlig forvaltning (Offentlig sektor) (Statens økonomireglement - offentlige anskaffelser - offentlige innkjøp etc.) (mintankesmie.no).).)

(Anm: Leilighet på 14 kvadrat gikk for 1,94 millioner kroner. Kjøperen av denne knøttlille leiligheten måtte ut med 138.736 kroner per kvadratmeter. (e24.no 13.5.2018).)

(Anm: Selger «hytte» på tre kvadratmeter til 1,5 millioner. (tv2.no 13.5.2018).)

- Laveste bygningsvekst på 20 år. (- Bygningsmassen økte netto med 0,6 prosent i 2017, som er den svakeste veksten siden starten av statistikken i 1997. Veksten har vært avtagende siden 2011.)

(Anm: Laveste bygningsvekst på 20 år. Per 1. januar 2018 var det registrert 4,2 millioner bygninger i Norge, viser statistikk over bygningsmassen. Bygningsmassen økte netto med 0,6 prosent i 2017, som er den svakeste veksten siden starten av statistikken i 1997. Veksten har vært avtagende siden 2011. Synkende netto vekst kan skyldes en dreining fra småhus til boligblokker. (ssb.no 20.2.2018).)

(Anm: Færre byggetillatelser. Antall igangsettingstillatelser til nye boliger gikk ned med 10 prosent fra september til oktober, viser sesongjusterte tall. Igangsettingstallene varierer en god del fra måned til måned, viser statistikken Byggeareal. (ssb.no 23.11.2017).)

- De gikk til Nav for å få hjelp da de ble bostedsløse. Nå har de bodd i Nav-telt i to uker: Ba om bolig, fikk telt. (- Nav sentralt slår fast at telt som hovedregel ikke oppfyller vilkårene i loven.)

(Anm: De gikk til Nav for å få hjelp da de ble bostedsløse. Nå har de bodd i Nav-telt i to uker: Ba om bolig, fikk telt. (…) FAKTA Hjelp til hjemløse: • Nav Drammen har gitt akutt bostedsløse telt da de ba om hjelp til tak over hodet. • Sosialtjenesteloven §27 sikrer personer som er akutt bostedsløse rett til midlertidig botilbud og hjelp fra Nav til å finne dette hvis man ikke finner selv. • Botilbudet må være kvalitetsmessig forsvarlig ut fra den enkelte tjenestemottakers behov. Normalt innebærer det tilgang på bad, toalett, vann, strøm og kjøkken. • Nav sentralt slår fast at telt som hovedregel ikke oppfyller vilkårene i loven. (…) UNDERSAK Unisont kritiske Klassekampen har snakket med flere av medlemmene i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget, komiteen som har ansvar for spørsmål om Nav. Blant politikerne i komiteen er det tverrpolitisk enighet om at telt ikke er et alternativ til tak over hodet. (klassekampen.no 27.6.2018).)

(Anm: Færre byggetillatelser. Antall igangsettingstillatelser til nye boliger gikk ned med 10 prosent fra september til oktober, viser sesongjusterte tall. Igangsettingstallene varierer en god del fra måned til måned, viser statistikken Byggeareal. (ssb.no 23.11.2017).)

- Boligmarked i ubalanse (- Det økende gapet mellom befolkningsvekst og boligbygging – til tross for høye og sterkt økende boligpriser – skyldes at kommunene ikke klarer å fremskaffe nok regulerte tomter.)

(Anm: - Boligmarked i ubalanse (...) Det økende gapet mellom befolkningsvekst og boligbygging – til tross for høye og sterkt økende boligpriser – skyldes at kommunene ikke klarer å fremskaffe nok regulerte tomter.) (idunn.no (Plan 06 / 2015).)

- Boligmarkedets store tapere. (- Utleiere kan le hele veien til banken.) (- Vi som sitter med mindre hybler for å leie ut, kan le hele veien til banken, sier Tinholt til Finansavisen.)

(Anm: Boligmarkedets store tapere. Boliglånsforskriften gjør unge til tapere. Utleiere kan le hele veien til banken. (…) - Analyser fra Finanstilsynet og Norges Bank viser at boliglånsforskriften virker etter hensikten. Færre enn før tar opp svært store lån når de kjøper bolig, forklarte finansminister Siv Jensen. (…) - Ler hele veien til banken Eiendomsutvikler og tidligere eiendomsmegler Terje Tinholt er enig i at de unge er taperne. - De yngre er taperne i dette markedet. Vi som sitter med mindre hybler for å leie ut, kan le hele veien til banken, sier Tinholt til Finansavisen. (dagbladet.no 20.6.2018).)

- Rapport: Omfattende boligmangel for studenter.

(Anm: Rapport: Omfattende boligmangel for studenter. Over tre år etter at regjeringen lanserte studentboligsatsingen, mangler det fortsatt 14.000 studentboliger for å nå målet. (…) – En trygg bolig gir en bedre studiehverdag, sier leder i Norsk studentorganisasjon (NSO), Håkon Randgaard Mikalsen. (nrk.no 23.7.2018).)

- Nye regler kan gi større boliglån. (- Leieinntekter teller med «Dokumenterte og stabile skattefrie inntekter» kan ifølge finansdepartementet for eksempel være barnetrygd (men ikke kontantstøtte). I en presisering åpner også departementet for at stabile leieinntekter kan tas med i regnestykket.)

(Anm: Nye regler kan gi større boliglån. Fortsatt er det slik at du som hovedregel ikke kan låne mer enn fem ganger inntekten. Men fra 1. juli kan stabile leieinntekter gjøre boligdrømmen litt mer oppnåelig. (…) Leieinntekter teller med «Dokumenterte og stabile skattefrie inntekter» kan ifølge finansdepartementet for eksempel være barnetrygd (men ikke kontantstøtte). (…) Administrerende direktør Christian Dreyer i Eiendom Norge mener oppmykningen kan gjøre det lettere for enkelte å komme inn på boligmarkedet. (nrk.no 4.7.2018).)

(Anm: Offentlig forvaltning (Offentlig sektor) (Statens økonomireglement - offentlige anskaffelser - offentlige innkjøp etc.) (mintankesmie.no).)

- Feil boligpolitikk kan koste dyrt, kommunene må derfor styre.

(Anm: Feil boligpolitikk kan koste dyrt, kommunene må derfor styre. Sammendrag. Boligmeldingen for Arendal kommune fokuserer på de store utfordringene fremover som blant annet omfatter «eldrebølgen» og boforholdene for én-persons husholdninger og familier med skolebarn. Vi må tenke nytt fordi det trengs mer fokus på folkehelse og levekår, og dette påvirkes av hvor og hvordan vi bor. Plan 06 / 2016 (Volum 47) Side: 28-31.)

(Anm: - Nylig gikk en leilighet for 26 mill. Hva skjedde med hele folkets boligbyggelag? (aftenposten.no 27.5.2017).)

- Gjeld og boligprisvekst kan gi smell for Norge.

(Anm: Gjeld og boligprisvekst kan gi smell for Norge. Storbanken Goldman Sachs mener høye boligpriser og gjeld gjør Norge mer sårbar mot fremtidige sjokk. Den norske kronen er utsatt hvis handelskrigen trappes opp. (dn.no 18.7.2018).)

- Færre igangsettingstillatelser. I 1. kvartal 2018 ble det gitt igangsettingstillatelse til 7 300 boliger med i alt 936 000 kvadratmeter bruksareal. Det er 20 prosent færre boliger enn i samme kvartal i 2017.

(Anm: Færre igangsettingstillatelser. I 1. kvartal 2018 ble det gitt igangsettingstillatelse til 7 300 boliger med i alt 936 000 kvadratmeter bruksareal. Det er 20 prosent færre boliger enn i samme kvartal i 2017. Prosentvis størst nedgang var det for igangsettingstillatelser til bygning for bofellesskap, viser statistikk over byggeareal. Sammenlignet med 1. kvartal 2017 ble antall igangsettingstillatelser til slike boliger halvert til 98 boliger i 1. kvartal 2018. (ssb.no 4.5.2018).)

(Anm: Boligdrøm må bli tilgjengelig for flere. Det er vanskelig å se for seg at det vil lønne seg å bygge «lysfattige boliger og nitriste rom», skriver artikkelforfatteren. (dn.no 6.1.2017).)

- Boevne. (- Dagens boligtilbud er begredelig ensartet.) (- Mennesker er født med boevne, alle har behov for og evne til å innrette omgivelsene slik at de passer til de livene vi vil leve.)

(Anm: Boevne. Dagens boligtilbud er begredelig ensartet. Mennesker er født med boevne, alle har behov for og evne til å innrette omgivelsene slik at de passer til de livene vi vil leve. I et velfungerende boligmarked burde vi også få tilbud om steder der dette er mulig, der vi kan endre, bygge, dele, eie, leie. (dn.no 13.4.2018).)

- Aldri før har så mange ventet på studentbolig i Oslo. (- Rekordlang boligkø for studenter i Oslo. Hele 6.551 studenter står uten tilbud fra Studentsamskipnaden i Oslo.)

(Anm: Rekordlang boligkø for studenter i Oslo. Hele 6.551 studenter står uten tilbud fra Studentsamskipnaden i Oslo. – Dette er ny rekord, sier direktør Trond Bakke i Studentsamskipnaden til NRK. (…) – Vi klarer ikke å lukke gapet mellom forskjellen på antall studenter som begynner å studere og behovet for studentboliger, sier Bakke. (dn.no 18.7.2017).)

(Anm: Gjør studentboligbygging mulig! Leder av Norsk studentorganisasjon (NSO), Mats J. Beldo, ser fram til hva regjeringen kommer med i revidert nasjonalbudsjett for å bedre rammene for bygging av studentboliger. Rammene for bygging av studentboliger har ikke blitt endret på lang tid. I budsjettet ble det vedtatt at regjeringen skulle komme tilbake i revidert nasjonalbudsjett for å sikre at samskipnadene skal kunne realisere studentboligbyggingen. (...) Kostnadsrammen for studentboligbygging er det kostnadstaket som er satt for at studentsamskipnadene skal få tilskudd fra staten. En boenhet kan altså ikke koste mer enn 800.000 å bygge. Gjør den det, mister studentsamskipnaden tilskuddet fra staten og studentene må ta hele kostanden selv. Klarer en å bygge under 800.000 får en tilskudd på 300.000 per boenhet. (khrono.no 10.5.2018).)

- Aldri før har så mange ventet på studentbolig i Oslo.

(Anm: Aldri før har så mange ventet på studentbolig i Oslo. Mens andre studiesteder i Norge har nok boliger til sine studenter, står nå rekordmange på venteliste for å få studentbolig i hovedstaden. (nrk.no 18.7.2017).)

(Anm: Lange studentboligkøer før studiestart: Veronica fikk 300 svar på hybelannonse på ett døgn (vg.no 3.8.2017).

- Billigere med små og trange leiligheter? (- Salgspris dobbelt så høy som byggepris.)

(Anm: Billigere med små og trange leiligheter? Johan Ditlef-Martens og Ketil Moe. Det er ikke blitt lettere for folk å etablere seg i boligmarkedet selv om både leilighetsarealet er gått ned og utnyttelsen opp. (…) Salgspris dobbelt så høy som byggepris Det hevdes at skal vi få bygget nok boliger som folk med normal eller lav inntekt skal kunne kjøpe seg, må arealet ned og utnyttelsen og etasjehøyden opp. Dette er gjentatt så ofte at det er sunket inn som en udiskutabel sannhet, også i Plan- og bygningsetaten i Oslo. Nye tall for boligprodusentene: Nedgang i salg og igangsetting av nye boliger. (…) Ikke lettere med små leiligheter Tallenes tale er tydelig. Det er ikke blitt lettere for folk å etablere seg i boligmarkedet selv om både leilighetsarealet er gått ned og utnyttelsen opp. (aftenposten.no 25.4.2018).)

- Mindre vanlig å eie bolig blant økonomisk utsatte grupper. Andelen boligeiere i husholdninger med lavinntekt har falt 10 prosentpoeng på 15 år. (- Forskjellene har økt over tid. (- Det er en klar sammenheng mellom inntekt og hvorvidt husholdningen eier boligen sin.)

(Anm: Mindre vanlig å eie bolig blant økonomisk utsatte grupper. Andelen boligeiere i husholdninger med lavinntekt har falt 10 prosentpoeng på 15 år. Blant dem med middels og høye inntekter har den derimot vært stabil. Tall fra Levekårsundersøkelsen viser at tre av fire husholdninger eier boligen de bor i. – Helt siden starten av 80-tallet har andelen ligget over 70 prosent. Det viser en bemerkelsesverdig stabil eierandel, men noen grupper har allikevel sett fallende andeler boligeiere, forteller rådgiver Mathias Killengreen Revold i SSB. Forskjellene har økt over tid Det er en klar sammenheng mellom inntekt og hvorvidt husholdningen eier boligen sin. Ifølge det heldekkende registeret over husholdninger og boliger eier 35 prosent av den tiendedelen av befolkningen med lavest inntekt, sin egen bolig. I den tiendedelen av befolkningen som har høyest inntekt, eier 95 prosent boligen. (ssb.no 23.4.2018).)

(Anm: Fattigdom, fordelingspolitikk (bistand) og rikdom (mintankesmie.no).)

- Bruk av kommunale boliger. Denne rapporten legger frem hovedfunn og dokumentasjon av undersøkelse om bruk av kommunale boliger. (- Resultatene fra undersøkelsen viser at 42 prosent av de kommunale boligene er omsorgsboliger, 56 prosent er boliger til vanskeligstilte og 2 prosent er boliger tildelt uten behovsprøving.)

(Anm: Bruk av kommunale boliger. Denne rapporten legger frem hovedfunn og dokumentasjon av undersøkelse om bruk av kommunale boliger. Kommunale boliger er grunnsteinen i kommunenes boligsosiale arbeid. Kommunene rapporterte til KOSTRA at de i 2016 disponerte til sammen 109 000 boliger. (…) Funn fra denne undersøkelsen skal også brukes som grunnlag for å utrede muligheten for rapportering av boligtype i KOSTRA. (…) Resultatene fra undersøkelsen viser at 42 prosent av de kommunale boligene er omsorgsboliger, 56 prosent er boliger til vanskeligstilte og 2 prosent er boliger tildelt uten behovsprøving. Det er de store byene og de mest sentrale kommunene som bruker størst andel av de kommunale boligene på vanskeligstilte. Dersom man ser på antall boliger til vanskeligstilte per 1 000 innbyggere, er det kommuner med under 2 000 innbyggere og de store byene som har høyest dekning. (ssb.no 3.5.2018).)

- Mange kommunale boliger er i elendig forfatning. Vedlikeholdsetterslepet på kommunale boliger har økt flere hundre millioner de siste syv årene. Foreløpige tall fra en rapport viser at det vil koste minst 1,8 milliarder kroner å rehabilitere boligene.

(Anm: Mange kommunale boliger er i elendig forfatning. Vedlikeholdsetterslepet på kommunale boliger har økt flere hundre millioner de siste syv årene. Foreløpige tall fra en rapport viser at det vil koste minst 1,8 milliarder kroner å rehabilitere boligene. (…) For mens vedlikeholdsetterslepet har økt, har kommunen tatt ut flere hundre millioner i utbytte hvert år fra Boligbygg som forvalter boligene. (…) – Det skal være godt og trygt å bo i våre kommunale boliger. Det bor masse unger der. De skal ha det bra de også. (nrk.no 19.6.2017).)

(Anm: Kommunale boliger, 2015 (ssb.no 23.6.2016).)

(Anm: Miljø og helse (mintankesmie.no).)

(Anm: Miljø og legemiddel (Legemidler er farlig avfall). (mintankesmie.no).)

(Anm: Fuktskader i tre av ti boliger – kan være helsefarlig. Fukt og muggsopp kan utløse og forverre helseproblemer som astma, bronkitt og kronisk betennelse i neseslimhinnen. En studie fra Folkehelseinstituttet viser at tre av ti boliger har fuktproblemer som bør utbedres. (fhi.no 20.4.2016 (Folkehelseinstituttet).)

- Dette kan være tegn på at noe er galt i boligen din. Finner du istapper hengende fra taket ditt, eller kondens på soveromsvinduene om morgenen?

(Anm: Dette kan være tegn på at noe er galt i boligen din. Finner du istapper hengende fra taket ditt, eller kondens på soveromsvinduene om morgenen? Da bør du være på vakt, råder eksperten. Istapper og kondens på soveromsvinduene, kan ifølge Kai Gustavsen være en visuell fuktalarm. (…) Gjør deg kjent med hvordan området rundt boligen håndterer vann, råder Gustavsen. Han understreker at dette gjelder uansett om man bor i frittliggende bolig, borettslag eller sameie. (aftenposten.no 29.11.2018).)

- Horten kommune varsler full gjennomgang av omsorgsboliger. Horten kommune gjennomfører branntilsyn og full gjennomgang av alle sine omsorgsboliger etter dødsbrannen i Borre.

(Anm: Horten kommune varsler full gjennomgang av omsorgsboliger. Horten kommune gjennomfører branntilsyn og full gjennomgang av alle sine omsorgsboliger etter dødsbrannen i Borre. (…) Initiativet er en direkte følge av at Aftenposten ba Horten kommune forklare hva kommunen har gjort etter den tragiske brannen i de kommunale leilighetene i Ynglingeveien 15 i desember i fjor, der Roger Madsen omkom. Aldri før har så få omkommet i brann i Norge. Aftenposten kunne i går fortelle at brannstatistikken likevel er oppsiktsvekkende: - Fire av fem tilhører en risikogruppe. De er eldre, funksjonshemmede, sliter med rus eller psykiatri, er flyktninger, asylsøkere eller arbeidsinnvandrere. - Godt over 80 prosent av dem som omkommer i brann, fikk kommunale tjenester som hjemmehjelp eller hjemmesykepleie. Etter å ha gjennomgått nesten 7000 journalføringer fra hjemmesykepleien i Horten, vet Aftenposten at det ikke manglet på bekymringsmeldinger om 57 år gamle Roger Madsens kaotiske bosituasjon. (…) DSB: - Både tildeler og eier har ansvar Etter dødsbrannen i fjor fikk Horten kommune og HKBS en skarp korreks av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB): (…) (aftenposten.no 6.5.2018).)

- Aldri før har så mange ventet på studentbolig i Oslo. (- Rekordlang boligkø for studenter i Oslo. Hele 6.551 studenter står uten tilbud fra Studentsamskipnaden i Oslo.)

(Anm: Rekordlang boligkø for studenter i Oslo. Hele 6.551 studenter står uten tilbud fra Studentsamskipnaden i Oslo. – Dette er ny rekord, sier direktør Trond Bakke i Studentsamskipnaden til NRK. (…) – Vi klarer ikke å lukke gapet mellom forskjellen på antall studenter som begynner å studere og behovet for studentboliger, sier Bakke. (dn.no 18.7.2017).)

(Anm: Aldri før har så mange ventet på studentbolig i Oslo. Mens andre studiesteder i Norge har nok boliger til sine studenter, står nå rekordmange på venteliste for å få studentbolig i hovedstaden. (nrk.no 18.7.2017).)

(Anm: Lange studentboligkøer før studiestart: Veronica fikk 300 svar på hybelannonse på ett døgn (vg.no 3.8.2017).

- SV glad for drahjelp fra Høyre. Høyre i bystyret ønsker å gjøre det lettere for leiere av kommunale boliger å kjøpe. (- Har bodd i samme kommunale bolig i 13 år. De ønsker å kjøpe men får nei. (- Men de er velkommen til å fortsette å leie, til en pris av 20.000 i måneden.)

(Anm: SV glad for drahjelp fra Høyre. Høyre i bystyret ønsker å gjøre det lettere for leiere av kommunale boliger å kjøpe. De får støtte av SV som lenge har hatt dette programfestet. James Stove Lorentzen, som er leder av helse- og sosialkomiteen i bystyret, har fremmet et privat forslag som vil gjøre det lettere for leiere av kommunale boliger å kjøpe sin egen leilighet. (…) Vil eie Dagsavisen har i flere artikler skrevet om familien Lødding på Vestli, som har bodd i samme kommunale bolig i 13 år. De ønsker å kjøpe men får nei, på bakgrunn av at det er få store kommunale leiligheter av den størrelsen i området. Men de er velkommen til å fortsette å leie, til en pris av 20.000 i måneden. (dagsavisen.no 22.5.2018).)

- Aftenposten mener: Et arbeidsliv i endring gagner ikke alle. Mens det i 2004 var bosatt under 7000 østeuropeere i Norge, var tallet steget til over 200.000 i 2017. Yrkesfagarbeiderne var et sentralt tema på Fremskrittspartiets (Frp) landsmøte i helgen. «Vi er arbeidernes parti», sa partileder Siv Jensen.

(Anm: Leder. Aftenposten mener: Et arbeidsliv i endring gagner ikke alle. Mens det i 2004 var bosatt under 7000 østeuropeere i Norge, var tallet steget til over 200.000 i 2017. Yrkesfagarbeiderne var et sentralt tema på Fremskrittspartiets (Frp) landsmøte i helgen. «Vi er arbeidernes parti», sa partileder Siv Jensen. En undersøkelse fagtidsskriftet utdanningsnytt.no gjorde i desember, viser at Fremskrittspartiet er i en helt egen klasse når det gjelder tillitsvalgte med arbeiderklassebakgrunn. Likevel viste fjorårets medlemsundersøkelse i LO at bare 8,5 prosent av LOs medlemmer stemte på Frp ved valget i 2017, mot 17,5 prosent i 2013. Arbeiderpartiet fikk en oppslutning på 38 prosent – tilbake fra 45 prosent i 2013. Dersom politiske partier som hevder å representere arbeiderklassen, ikke får frem tillitsvalgte med arbeiderbakgrunn, skaper det et troverdighetsproblem. (aftenposten.no 1.5.2018).)

(Anm: Politikk, politikere og troverdighet. (mintankesmie.no).)

- Elisabeth (25) har fast jobb, god inntekt og foreldrehjelp: Sliter likevel med å komme seg inn på boligmarkedet

(Anm: Elisabeth (25) har fast jobb, god inntekt og foreldrehjelp: Sliter likevel med å komme seg inn på boligmarkedet. (tv2.no 19.6.2018).)

- Hvilken boligverden lever de i? Jeg har fått nok av arkitekter som ikke forstår at byggekostnadene må ned om folk skal ha råd til bolig. (- Det kan da ikke være et problem at det bygges leiligheter som folk har råd til å bo i. Jeg påstår at det er mulig å bygge boliger med god bokvalitet, selv om størrelsen og kostnadene går ned. Kravene skal ikke tilpasses de med best råd. Om vi legger arkitektenes argumenter til grunn, kan ingen med normal inntekt kjøpe leilighet i byen. Da er det kun de rike som har råd til å bli boende.)

(Anm: Mari Holm Lønseth, Høyres boligpolitiske talsperson. Hvilken boligverden lever de i? Jeg har fått nok av arkitekter som ikke forstår at byggekostnadene må ned om folk skal ha råd til bolig. Når disse ber om flere krav, blir prisen så høy at vanlige folk stenges ute. Flere fremstiller det som et problem at størrelsen på leilighetene blir mindre. Det kan da ikke være et problem at det bygges leiligheter som folk har råd til å bo i. Jeg påstår at det er mulig å bygge boliger med god bokvalitet, selv om størrelsen og kostnadene går ned. Kravene skal ikke tilpasses de med best råd. Om vi legger arkitektenes argumenter til grunn, kan ingen med normal inntekt kjøpe leilighet i byen. Da er det kun de rike som har råd til å bli boende. Selv om det er markedet som styrer boligprisene, er det mye vi kan gjøre. Vi har allerede endret byggeforskriftene og redusert kostnadene med over 100.000 kroner pr. leilighet. Vi har også forenklet reglene og er i gang med å gjøre det enda enklere å bygge. Dette kommer helt vanlige folk til gode. Jeg inviterer derfor arkitektene og andre til å komme med forslag til hvordan vi kan gjøre det enklere for vanlige folk å kjøpe leiligheter i byene. Min dør og innboks er åpen. (aftenposten.no 30.4.2018).)

- Boligpolitikk: Boligeventyret fortsetter. Det norske boligeventyret er ikke over.

(Anm: Mari Holm Lønseth, Boligpolitisk talsperson og stortingsrepresentant for Høyre. Boligpolitikk: Boligeventyret fortsetter. Det norske boligeventyret er ikke over. Men Dagbladet har rett i at det trengs et taktskifte i den sosiale boligpolitikken. Dagbladet skriver på lederplass 24. april at boligdrømmen har fått en ulykkelig slutt. Eventyret er ikke over. Men det trengs et taktskifte i den sosiale boligpolitikken. (…) Selv om den norske boligmodellen i all hovedsak fungerer har vi noen utfordringer. For varige lavinntektsfamilier, innvandrere og vanskeligstilte kan det være vanskelig å kjøpe seg sin egen bolig. Når det varsles at andelen mennesker med lav inntekt som eier sin egen bolig faller, må vi følge nøye med. Det bør og skal være et mål at færrest mulig skal ha behov for overføringer fra det offentlige for å kjøpe eller skaffe seg en god bolig. Det viktigste er å sette folk selv i stand til å kjøpe seg sin egen bolig om de ønsker det. (…) Kommunene har verktøyene de trenger for å hjelpe enda flere. Kommunene kan ikke lenger bare sitte å se på. Nå må kommunene ta i bruk de verktøyene de kan for å hjelpe vanskeligstilte med å kjøpe sin egen bolig. (dagbladet.no 3.5.2018).)

- Gikk fra advokatbransjen til ferdighus - i fjor doblet selskapet overskuddet. (– Øker fortjeneste. Etter to år i sjefsstolen har Skjærstad økt Bolig Partners omsetning og resultat til rekordhøye nivåer.)

(Anm: Gikk fra advokatbransjen til ferdighus - i fjor doblet selskapet overskuddet. Under Mari Skjærstads (49) ledelse tjener ferdighusleverandøren Bolig Partner mer enn noensinne. Selv har hun klatret til topps gjennom advokatyrket. (…) Øker fortjeneste. Etter to år i sjefsstolen har Skjærstad økt Bolig Partners omsetning og resultat til rekordhøye nivåer. (dn.no 25.4.2018).)

- Gigantgevinst for Stang - tjener 27 mill. på boligsalg. (- I 2006 ga Fabian Stang 8,3 millioner for leiligheten i Kruses gate på Frogner i Oslo som var på 180 kvadratmeter.)

(Anm: Gigantgevinst for Stang - tjener 27 mill. på boligsalg. Fabian Stang har solgt leilighet på Oslo vest med gigantgevinst. (Finansavisen:) I 2006 ga Fabian Stang 8,3 millioner for leiligheten i Kruses gate på Frogner i Oslo som var på 180 kvadratmeter. Nå har han solgt den for den nette sum av 35 millioner kroner, skriver Finansavisen. (hegnar.no 13.4.2018).)

(Anm: Dobler prisen på Frogner-leilighet etter tre år (hegnar.no 25.4.2018).)

- Dersom regnestykket stemmer, får Jonas Gahr Støres slekt en gevinst på 25-30 millioner kroner på boligprosjektet.

(Anm: Tjener grovt på boligbygging. (…) Ap-leder Jonas Gahr Støre er med på to boligprosjekter som gir en gevinst på rundt 280 millioner kroner. (…) Dersom regnestykket stemmer, får Jonas Gahr Støres slekt en gevinst på 25-30 millioner kroner på boligprosjektet. (stavrum.blogg.no 16.5.2017).)

- Prinsessen fra Bloksberg på statens regning. Prinsesse Märtha Louise kan tjene 70 millioner kroner skattefritt på å selge «Bloksberg» til høystbydende.

(Anm: Prinsessen fra Bloksberg på statens regning. Prinsesse Märtha Louise kan tjene 70 millioner kroner skattefritt på å selge «Bloksberg» til høystbydende. (…) Senterparti-politiker Per Olaf Lundteigen reagerer på at prinsesse Märtha Louise dermed kan tjene privat på investeringer gjort av det offentlige. Prinsippielt har Lundteigen rett, og det burde aldri vært gjort slik. Men gjort er gjort, og spist er spist. Derimot er det et dårlig forslag at staten skal kjøpe Bloksberg. Stedet har ikke noe spesiell arkitektonisk verdi, og vi må kunne leve med at de kongelige kjøper og selger hytter uten å gjøre hyttene til nasjonale minnesmerker etterpå. (nettavisen.no 21.8.2018).)

- Kjøpte oppussingsobjekt for 16,75 mill. i 2016. Øker prisen med nær 13 mill. - uten å ha løftet en finger.

(Anm: Kjøpte oppussingsobjekt for 16,75 mill. i 2016. Øker prisen med nær 13 mill. - uten å ha løftet en finger. Fantaserer om prisdobling på Frogner. - Det er egentlig selgers sterke ønske, sier megler. (hegnar.no 27.6.2018).)

- Kjøpte Frogner-villa for 12,4 millioner - vil selge for 68 millioner.

(Anm: Kjøpte Frogner-villa for 12,4 millioner - vil selge for 68 millioner. – Det har aldri vært lettere å selge kostbare eiendommer, sier megler Tom E. Johnsen i Sem & Johnsen Eiendomsmegling. Eiendomsmegler Tom E. Johnsen håper at 1,3 mål tomt og et hus på nesten 700 kvadratmeter kan gi et av årets dyreste boligsalg i Oslo, skriver Finansavisen. (abcnyheter.no 24.8.2018).)

- Steg 17 mill. på tre år

(Anm: Edgar Haugen jr. punget ut 42 mill. for datteren. Edgar Haugen gravde dypt i lommeboken da datteren på 31 behøvde bolig. Boligkongen betalte 42 millioner for villa til datteren i ­Holmenkollen. (…) Steg 17 mill. på tre år Selger Jack Stensland og Hanne Kristine Ørpen kan innkassere en solid gevinst. De kjøpte ifølge avisen eiendommen for 24,9 millioner kroner i 2015. Eiendommen består av en staselig, klassisk trevilla over to etasjer. Tomten er på 1,25 mål. (hegnar.no 28.5.2018).)

- Har snart eiendom for 20 milliarder. (- Edgar Haugen hadde et fantastisk 2016, med et resultat før skatt på 591 millioner kroner. (- Tallene for 2017 (…) viser at 2018 ble enda bedre.)

(Anm: Har snart eiendom for 20 milliarder. Edgar Haugen sitter på eiendommer med en samlet verdi på 19,2 milliarder kroner. Den verdijusterte egenkapitalen har nå passert 7,1 milliarder. I fjor sommer skrev Estate Nyheter at eiendomsinvestor Edgar Haugen hadde et fantastisk 2016, med et resultat før skatt på 591 millioner kroner. Nå er tallene for 2017 levert til Brønnøysundregistrene, og de viser at 2018 ble enda bedre. (estatenyheter.no 26.7.2018).)

- Tjente 27 millioner på leilighet - på tre år. (- Foretningsmannen Hans Herman Horn med eventyrlig boligkupp.) (- Dette boligsalget skal det litt til å slå - gevinst på 27 millioner kroner på tre år.)

(Anm: I fjerde etasje i denne boligen er leiligheten Hans Herman Horn har tjent 27 millioner kroner på på tre år. Foretningsmannen Hans Herman Horn med eventyrlig boligkupp. Dette boligsalget skal det litt til å slå - gevinst på 27 millioner kroner på tre år. (nettavisen.no 9.5.2018).)

- Fransk storbank tjente rått på funkisvilla: Kjøpt for 2,7 mill. i 1992 – solgt for 19 mill. nå.

(Anm: Fransk storbank tjente rått på funkisvilla: Kjøpt for 2,7 mill. i 1992 – solgt for 19 mill. nå. – Nei, boligen er ikke oppgradert. Det er rett og slett adressen som er årsaken til at vi fikk så høy pris, sier BNP Paribas' facility manager for Norden. (dn.no 14.6.2018).)

- OSLOS DYRESTE: «Sjelden mulighet»: 21,75 mill i 2011 - 70 mill i 2018.

(Anm: OSLOS DYRESTE: «Sjelden mulighet»: 21,75 mill i 2011 - 70 mill i 2018. - Vanskelig å forklare prisøkningen. (…) - Hvordan forklarer du prisøkningen på 50 millioner siden 2011? (nettavisen.no 15.6.2018).)

- Forbrukerrådet: Høringssvar om endring og videreføring av boliglånsforskriften. (- Avsluttende kommentarer.) (- Forbrukerrådets hovedinntrykk av det norske eiendomsmarkedet er at det er et relativt velfungerende marked.)

(Anm: Høringssvar om endring og videreføring av boliglånsforskriften. (…) Avsluttende kommentarer Forbrukerrådets hovedinntrykk av det norske eiendomsmarkedet er at det er et relativt velfungerende marked. Utbyggere igangsetter nye boligprosjekter i den takt de får solgt boligene, og utbyggere setter prosjekter på vent dersom salget av nye boliger bremser opp. Hovedinntrykket er også at norske kommuner i kraft av sin myndighetsrolle knyttet til planlegging og regulering av boligområder i stor grad ønsker å tilrettelegge for boligbygging. (forbrukerradet.no 11.4.2018).)

(Anm: Ønsker fortsatt strenge krav ved boligkjøp (forbrukerradet.no 11.4.2018).)

- Han kjøpte eiendommen for 3,5 millioner kroner i 1998. Ifølge Finansavisen hadde Polmar ingen planer om å selge før Pareto-mannen Einar Løvoll banket på døren med 41 millioner kroner.

(Anm: Trakk boligsalget - fikk 25 millioner kroner mer. Reklamemannen Bjørn Polmar kommer neppe til å angre på at han ikke solgte huset i 2012. (…) Han kjøpte eiendommen for 3,5 millioner kroner i 1998. Ifølge Finansavisen hadde Polmar ingen planer om å selge før Pareto-mannen Einar Løvoll banket på døren med 41 millioner kroner. (budstikka.no 26.5.2018).)

- For komplisert å søke om byggetillatelse. Forbrukerrådet har testet hvor lett det er å søke om byggetillatelse på nett. (- Kan spare tid, frustrasjoner og kroner Forbrukerrådet håper Direktoratet for byggkvalitet, som er ansvarlig for løsningen, vil ta rapporten med seg i det videre arbeidet, så det blir enklere å søke om byggetillatelse.) (- Noen gir også rabatt når søknaden leveres på nett. Asker kommune gir for eksempel hele 25 prosent reduksjon i gebyret.)

(Anm: For komplisert å søke om byggetillatelse. Forbrukerrådet har testet hvor lett det er å søke om byggetillatelse på nett. Resultatet viser at det krever sin fagmann. Forbrukerrådet har tidligere sett på at det er altfor vanskelig å sjekke om kommunene tar seg for mye betalt i gebyr når du skal søke om å bygge. Nå har vi sett nærmere på nettløsningen for å søke. Rapporten ble skrevet av konsulentfirmaet Knowit i mars, og består av en brukertest samt en faglig vurdering av løsningen. (…) Kan spare tid, frustrasjoner og kroner Forbrukerrådet håper Direktoratet for byggkvalitet, som er ansvarlig for løsningen, vil ta rapporten med seg i det videre arbeidet, så det blir enklere å søke om byggetillatelse. Fagdirektøren sier at det vil spare tid og frustrasjoner for den som bygger. I tillegg vil det sikre bedre at regler følges, og det er et gode også for naboer. Videre bør flere søknader på nett være mer effektivt og kostnadsbesparende, og dette er det mange kommuner som legger vekt på. Noen gir også rabatt når søknaden leveres på nett. Asker kommune gir for eksempel hele 25 prosent reduksjon i gebyret. (forbrukerradet.no 7.5.2018).)

(Anm: Færre byggetillatelser. Antall igangsettingstillatelser til nye boliger gikk ned med 10 prosent fra september til oktober, viser sesongjusterte tall. Igangsettingstallene varierer en god del fra måned til måned, viser statistikken Byggeareal. (ssb.no 23.11.2017).)

- Boligmarked i ubalanse (- Det økende gapet mellom befolkningsvekst og boligbygging – til tross for høye og sterkt økende boligpriser – skyldes at kommunene ikke klarer å fremskaffe nok regulerte tomter.)

(Anm: - Boligmarked i ubalanse (...) Det økende gapet mellom befolkningsvekst og boligbygging – til tross for høye og sterkt økende boligpriser – skyldes at kommunene ikke klarer å fremskaffe nok regulerte tomter.) (idunn.no (Plan 06 / 2015).)

- Boligmarkedets store tapere. (- Utleiere kan le hele veien til banken.) (- Vi som sitter med mindre hybler for å leie ut, kan le hele veien til banken, sier Tinholt til Finansavisen.)

(Anm: Boligmarkedets store tapere. Boliglånsforskriften gjør unge til tapere. Utleiere kan le hele veien til banken. (…) - Analyser fra Finanstilsynet og Norges Bank viser at boliglånsforskriften virker etter hensikten. Færre enn før tar opp svært store lån når de kjøper bolig, forklarte finansminister Siv Jensen. (…) - Ler hele veien til banken Eiendomsutvikler og tidligere eiendomsmegler Terje Tinholt er enig i at de unge er taperne. - De yngre er taperne i dette markedet. Vi som sitter med mindre hybler for å leie ut, kan le hele veien til banken, sier Tinholt til Finansavisen. (dagbladet.no 20.6.2018).)

- Rapport: Omfattende boligmangel for studenter.

(Anm: Rapport: Omfattende boligmangel for studenter. Over tre år etter at regjeringen lanserte studentboligsatsingen, mangler det fortsatt 14.000 studentboliger for å nå målet. (…) – En trygg bolig gir en bedre studiehverdag, sier leder i Norsk studentorganisasjon (NSO), Håkon Randgaard Mikalsen. (nrk.no 23.7.2018).)

- Nye regler kan gi større boliglån. (- Leieinntekter teller med «Dokumenterte og stabile skattefrie inntekter» kan ifølge finansdepartementet for eksempel være barnetrygd (men ikke kontantstøtte). I en presisering åpner også departementet for at stabile leieinntekter kan tas med i regnestykket.)

(Anm: Nye regler kan gi større boliglån. Fortsatt er det slik at du som hovedregel ikke kan låne mer enn fem ganger inntekten. Men fra 1. juli kan stabile leieinntekter gjøre boligdrømmen litt mer oppnåelig. (…) Leieinntekter teller med «Dokumenterte og stabile skattefrie inntekter» kan ifølge finansdepartementet for eksempel være barnetrygd (men ikke kontantstøtte). (…) Administrerende direktør Christian Dreyer i Eiendom Norge mener oppmykningen kan gjøre det lettere for enkelte å komme inn på boligmarkedet. (nrk.no 4.7.2018).)

(Anm: Offentlig forvaltning (Offentlig sektor) (Statens økonomireglement - offentlige anskaffelser - offentlige innkjøp etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Boligbyggingen i Norge stuper. Med unntak av årene etter finanskrisen, har ikke byggeaktiviteten i Norge vært lavere på 20 år. (…) Statistikk fra Ambita viser at antallet godkjente byggetillatelser for boliger endte på 21.564 i fjor. Det omfatter både leilighetsbygg og eneboliger, og er ned 14 prosent fra året i forveien. (…) Målt mot rekordaktiviteten i 2006, er boligbyggingen redusert med 43 prosent, slår Finansavisen fast. (dagbladet.no 10.6.2015).)

- Dersom regnestykket stemmer, får Jonas Gahr Støres slekt en gevinst på 25-30 millioner kroner på boligprosjektet.

(Anm: Tjener grovt på boligbygging. (…) Ap-leder Jonas Gahr Støre er med på to boligprosjekter som gir en gevinst på rundt 280 millioner kroner. (…) Dersom regnestykket stemmer, får Jonas Gahr Støres slekt en gevinst på 25-30 millioner kroner på boligprosjektet. (stavrum.blogg.no 16.5.2017).)

- Støres reelle formue: Minst 85 millioner. Ap-leder Jonas Gahr Støres formue er minst 13 millioner kroner høyere enn summen som ble offentliggjort i forrige uke.

(Anm: Støres reelle formue: Minst 85 millioner. Ap-leder Jonas Gahr Støres formue er minst 13 millioner kroner høyere enn summen som ble offentliggjort i forrige uke. (…) Spørsmål rundt Ap-lederens økonomi raste gjennom hele valgkampen i fjor, samtidig som Arbeiderpartiet sank drastisk på meningsmålingene. Forrige uke valgte Støre å gå ut med en oversikt som viser at han ved nyttår hadde en formue på 72 millioner kroner, og sier han årlig vil sette opp en oversikt over hans egen og familieselskapets eierandeler og verdier. – Jeg burde gjort i fjor det jeg nå gjør i år, sa Støre til VG. Tallene Støre selv har gått offentlig ut med er hentet fra selvangivelsen og årsregnskapene til familieselskapet. (vg.no 31.7.2018).)

- Vi som har surfet på toppen av boligprisveksten er en privilegert gjeng.

(Anm: Vi som har surfet på toppen av boligprisveksten er en privilegert gjeng | Viggo Nordvik, samfunnsøkonom og forsker ved NOVA, Høgskolen i Oslo og Akershus. Så mye betyr flaks og uflaks for klasseskillet i boligmarkedet. Den franske økonomen Thomas Piketty viste i sin bok Kapitalen i det 21. århundre hvordan ulikheter i formue bidrar til økende ulikheter i livssjanser og at selvforsterkende mekanismer kan gi en eskalert formuesulikhet. Boligmarkedet spiller en viktig rolle for en slik utvikling. (aftenposten.no 15.8.2017).)

(Anm: Politikk, politikere og troverdighet. (mintankesmie.no).)

– Sykepleier hadde ikke råd til én eneste leilighet i Oslo. For enslige Lotte Rogn-Jacobsen er det nesten umulig å komme inn på boligmarkedet i landets største byer.

(Anm: Sykepleier hadde ikke råd til én eneste leilighet i Oslo. For enslige Lotte Rogn-Jacobsen er det nesten umulig å komme inn på boligmarkedet i landets største byer. Eiendom Norge er kritisk til situasjonen for førstegangskjøpere med fast jobb. Lotte (23) er utdannet sykepleier, har fast jobb, tjener mer enn 450 000 kroner i året og vil kjøpe leilighet i Oslo. Inntekten gir henne 1,7 millioner kroner i lån. Det er lite verdt på eiendomsmarkedet i Oslo når man også må ta høyde for fellesgjeld. Da Lotte søkte på hva hun kunne kjøpe, fikk hun 15 treff på Finn.no i hele Oslo. Alle var garasjeplasser. (nrk.no 17.10.2018).)

(Anm: The know-do gap (mintankesmie.no).)

- Høyinntektsgrupper flokker seg sammen. I Norge er målet at nabolag skal være varierte. Men Oslo-folk flytter etter folk med samme økonomiske status som dem selv. (– Det er offentlig uttalt at det er godt for oss alle å bo i varierte nabolag, sier Magnusson Turner.)

(Anm: Høyinntektsgrupper flokker seg sammen. I Norge er målet at nabolag skal være varierte. Men Oslo-folk flytter etter folk med samme økonomiske status som dem selv. Anne Ebbing (66 år) har bodd i Ullevål Hageby i over 40 år, og har fulgt utviklingen tett både som arkitekt og beboer. Hun ser hvordan ressurssterke folk klumper seg sammen i de ettertraktede murhusene. – Den største endringen er at det er blitt uforholdsmessig dyrt å bo her, sier hun. – Mange Oslo-folk foretrekker homogene nabolag. Særlig ser vi at folk med høy inntekt flytter fra nabolaget hvis det kommer mange lavinntektsfamilier inn, sier forsker Lena Magnusson Turner ved forskningsinstituttet NOVA ved OsloMet. I samarbeid med Wayne State University i USA har Turner, som er professor i samfunnsgeografi og urbanisme, undersøkt alle husstander i Oslo kommune fra 2010 til 2014. Oslo er inndelt i 350 nabolag. Resultatene viser at husholdninger med høy har inntekt dobbelt så stor sannsynlighet for å flytte sammenlignet med husholdninger med lav inntekt, når nabolaget har høy andel av lavinntektsgrupper. (...) Til Aftenposten utdyper hun: – Det er offentlig uttalt at det er godt for oss alle å bo i varierte nabolag, sier Magnusson Turner.(aftenposten.no 16.4.2018).)

(Anm: Offentlige granskninger. (mintankesmie.no).)

- De rikeste i Norge har fått hundre ganger mer i skattekutt. Nordmenn som tjener over 10 millioner kroner, har siden 2013 fått et skattekutt som er hundre ganger større enn de som tjener mellom 150.000 og 250.000 kroner.

(Anm: De rikeste i Norge har fått hundre ganger mer i skattekutt. Nordmenn som tjener over 10 millioner kroner, har siden 2013 fått et skattekutt som er hundre ganger større enn de som tjener mellom 150.000 og 250.000 kroner. Det viser tall utarbeidet av finansminister Siv Jensen (Frp) og Finansdepartementet som svar på et skriftlig spørsmål i Stortinget fra SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski. I en tabell vises anslått skatt i fjor og endring i skatt fra 2013 for alle personer som er 17 år og eldre etter bruttoinntekt. Tallene viser at: (…) Kaski mener utviklingen er urovekkende og skaper økte forskjeller. Hun viser til at regjeringen samtidig har kuttet i ytelser til noen av de svakeste gruppene i samfunnet. – Det er dypt usosialt og urettferdig, konstaterer hun. (dn.no 25.4.2018).)

(Anm: Makt og demokratiutredningen (mintankesmie.no).)

– Halvparten av unge boligkjøpere får foreldrehjelp. 5 av 10 boligkjøpere i 20-årene har fått hjelp av foreldre eller svigerforeldre til finansieringen. (– Det er en svak tendens til at eierandelene har falt blant unge de siste tiårene, men det er en betydelig klarere tendens til en økning blant eldre, sier førstekonsulent Lene Sandvik i SSB. Hun er én av forfatterne av den ferske rapporten Bolig og boforhold – i befolkningen og utsatte grupper.)

(Anm: Halvparten av unge boligkjøpere får foreldrehjelp. 5 av 10 boligkjøpere i 20-årene har fått hjelp av foreldre eller svigerforeldre til finansieringen. Også blant boligkjøpere i 30-årene er det vanlig med foreldrehjelp. Selv om det store flertallet – 8 av 10 – eier bolig, er det ikke alle som har muligheten til å kjøpe. Boligprisveksten har vært langt større enn inntektsveksten i landet som helhet. – Det er en svak tendens til at eierandelene har falt blant unge de siste tiårene, men det er en betydelig klarere tendens til en økning blant eldre, sier førstekonsulent Lene Sandvik i SSB. Hun er én av forfatterne av den ferske rapporten Bolig og boforhold – i befolkningen og utsatte grupper. (ssb.no 25.4.2018).)

– Byene er de kraftigste økonomiske motorene verden noensinne har sett. Og unge, nyutdannede og velstående mennesker flytter derfor til byene. Medfører dette at de store byene er i ferd med å utvikle seg til «the winner takes it all urbanism» som truer vår økonomiske fremtid?

(Anm: Møt Richard Florida, verdens fremste urbanist. Eksklusivt foredrag fra professor, forsker og forfatter Richard Florida fra University of Toronto. (…) Byene er de kraftigste økonomiske motorene verden noensinne har sett. Og unge, nyutdannede og velstående mennesker flytter derfor til byene. Medfører dette at de store byene er i ferd med å utvikle seg til «the winner takes it all urbanism» som truer vår økonomiske fremtid? Richard Florida mener byene må styrkes ytterligere, men er bekymret for at prispress og sosial ulikhet medfører at «folk flest» er i ferd med å flytte ut av sentrum, og at vi får en kamp mellom byer og forsteder. Kan løsningen være å utarbeide en ny fortettingsmodell som oppmuntrer til innovasjon og verdiskaping kombinert med gode jobber, økende levestandard og en bedre livsstil for alle? (boby.no 19.4.2018).)

- Billigere boliger? Fjern rentefradraget.

(Anm: Ved å fjerne rentefradraget omfordeles ressursene fra rike og gamle husholdninger med stor boligformue til unge husholdninger i etableringsfasen, skriver artikkelforfatterne. (dn.no 20.4.2018).)

- Laveste bygningsvekst på 20 år. (- Bygningsmassen økte netto med 0,6 prosent i 2017, som er den svakeste veksten siden starten av statistikken i 1997. Veksten har vært avtagende siden 2011.)

(Anm: Laveste bygningsvekst på 20 år. Per 1. januar 2018 var det registrert 4,2 millioner bygninger i Norge, viser statistikk over bygningsmassen. Bygningsmassen økte netto med 0,6 prosent i 2017, som er den svakeste veksten siden starten av statistikken i 1997. Veksten har vært avtagende siden 2011. Synkende netto vekst kan skyldes en dreining fra småhus til boligblokker. (ssb.no 20.2.2018).)

(Anm: Færre byggetillatelser. Antall igangsettingstillatelser til nye boliger gikk ned med 10 prosent fra september til oktober, viser sesongjusterte tall. Igangsettingstallene varierer en god del fra måned til måned, viser statistikken Byggeareal. (ssb.no 23.11.2017).)

- De gikk til Nav for å få hjelp da de ble bostedsløse. Nå har de bodd i Nav-telt i to uker: Ba om bolig, fikk telt. (- Nav sentralt slår fast at telt som hovedregel ikke oppfyller vilkårene i loven.)

(Anm: De gikk til Nav for å få hjelp da de ble bostedsløse. Nå har de bodd i Nav-telt i to uker: Ba om bolig, fikk telt. (…) FAKTA Hjelp til hjemløse: • Nav Drammen har gitt akutt bostedsløse telt da de ba om hjelp til tak over hodet. • Sosialtjenesteloven §27 sikrer personer som er akutt bostedsløse rett til midlertidig botilbud og hjelp fra Nav til å finne dette hvis man ikke finner selv. • Botilbudet må være kvalitetsmessig forsvarlig ut fra den enkelte tjenestemottakers behov. Normalt innebærer det tilgang på bad, toalett, vann, strøm og kjøkken. • Nav sentralt slår fast at telt som hovedregel ikke oppfyller vilkårene i loven. (…) UNDERSAK Unisont kritiske Klassekampen har snakket med flere av medlemmene i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget, komiteen som har ansvar for spørsmål om Nav. Blant politikerne i komiteen er det tverrpolitisk enighet om at telt ikke er et alternativ til tak over hodet. (klassekampen.no 27.6.2018).)

(Anm: Færre byggetillatelser. Antall igangsettingstillatelser til nye boliger gikk ned med 10 prosent fra september til oktober, viser sesongjusterte tall. Igangsettingstallene varierer en god del fra måned til måned, viser statistikken Byggeareal. (ssb.no 23.11.2017).)

- Boligmarked i ubalanse (- Det økende gapet mellom befolkningsvekst og boligbygging – til tross for høye og sterkt økende boligpriser – skyldes at kommunene ikke klarer å fremskaffe nok regulerte tomter.)

(Anm: - Boligmarked i ubalanse (...) Det økende gapet mellom befolkningsvekst og boligbygging – til tross for høye og sterkt økende boligpriser – skyldes at kommunene ikke klarer å fremskaffe nok regulerte tomter.) (idunn.no (Plan 06 / 2015).)

- Boligmarkedets store tapere. (- Utleiere kan le hele veien til banken.) (- Vi som sitter med mindre hybler for å leie ut, kan le hele veien til banken, sier Tinholt til Finansavisen.)

(Anm: Boligmarkedets store tapere. Boliglånsforskriften gjør unge til tapere. Utleiere kan le hele veien til banken. (…) - Analyser fra Finanstilsynet og Norges Bank viser at boliglånsforskriften virker etter hensikten. Færre enn før tar opp svært store lån når de kjøper bolig, forklarte finansminister Siv Jensen. (…) - Ler hele veien til banken Eiendomsutvikler og tidligere eiendomsmegler Terje Tinholt er enig i at de unge er taperne. - De yngre er taperne i dette markedet. Vi som sitter med mindre hybler for å leie ut, kan le hele veien til banken, sier Tinholt til Finansavisen. (dagbladet.no 20.6.2018).)

- Rapport: Omfattende boligmangel for studenter.

(Anm: Rapport: Omfattende boligmangel for studenter. Over tre år etter at regjeringen lanserte studentboligsatsingen, mangler det fortsatt 14.000 studentboliger for å nå målet. (…) – En trygg bolig gir en bedre studiehverdag, sier leder i Norsk studentorganisasjon (NSO), Håkon Randgaard Mikalsen. (nrk.no 23.7.2018).)

- Nye regler kan gi større boliglån. (- Leieinntekter teller med «Dokumenterte og stabile skattefrie inntekter» kan ifølge finansdepartementet for eksempel være barnetrygd (men ikke kontantstøtte). I en presisering åpner også departementet for at stabile leieinntekter kan tas med i regnestykket.)

(Anm: Nye regler kan gi større boliglån. Fortsatt er det slik at du som hovedregel ikke kan låne mer enn fem ganger inntekten. Men fra 1. juli kan stabile leieinntekter gjøre boligdrømmen litt mer oppnåelig. (…) Leieinntekter teller med «Dokumenterte og stabile skattefrie inntekter» kan ifølge finansdepartementet for eksempel være barnetrygd (men ikke kontantstøtte). (…) Administrerende direktør Christian Dreyer i Eiendom Norge mener oppmykningen kan gjøre det lettere for enkelte å komme inn på boligmarkedet. (nrk.no 4.7.2018).)

(Anm: Offentlig forvaltning (Offentlig sektor) (Statens økonomireglement - offentlige anskaffelser - offentlige innkjøp etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Offentlig forvaltning (Offentlig sektor) (Statens økonomireglement - offentlige anskaffelser - offentlige innkjøp etc.) (mintankesmie.no).)

- Småleiligheter opp 5,6 prosent på to måneder. Eiendomsmegler Tina Marie Stålborg merker større pågang på små leiligheter, som mange investorer er på jakt etter.

(Anm: Småleiligheter opp 5,6 prosent på to måneder. Eiendomsmegler Tina Marie Stålborg merker større pågang på små leiligheter, som mange invstorer er på jakt etter. Men Christian Dreyer i Eiendom Norge advarer om store prissvingninger. – Det er betraktelig bedre respons enn for noen måneder siden. Det er flere på visning, gode budrunder og vi har hatt flere salg som har gått langt over prisantydning, sier daglig leder og eiendomsmegler Tina Marie Stålborg i Nordvik & Partners Nydalen. Hun har også tro på en jevn bedring i markedet fremover. (dn.no 14.3.2018).)

- Bolig og boforhold - for befolkningen og utsatte grupper. (- Husholdninger som leier boligen, økonomisk utsatte grupper, aleneboende og enslige forsørgere er blant gruppene som i større grad enn andre har boligøkonomiske problemer.) (- I kapittel 6 ser vi likevel at økonomisk utsatte grupper, de som leier boligen, og mottakere av bostøtte og sosialstønad noe oftere er utilfreds med boligen. Lav tilfredshet med boligen henger i størst grad sammen med forholdene som støy og problemer med boligstandard.) (- Blant alle husholdninger samlet har andelen med høy boutgiftsbelastning holdt seg stabil i perioden 2003-2016 (Figur 3.3). Dette er derimot ikke tilfelle blant husholdninger som leier, husholdninger med lavinntekt og husholdninger som mottar bostøtte og/eller sosialhjelp. For alle disse gruppene har andelen med høye boligutgifter i forhold til inntekt økt med mellom 16 og 20 prosentpoeng i perioden.) (- Vi har også vist at leietakere har høyere boutgiftsbelastning enn boligeiere. Denne sammenhengen holder seg også når vi sammenligner med ellers like personer.) (- Andelen som er plaget med fukt og råte er omtrent dobbelt så høy blant leiere enn eiere. I 2017 hadde 8 prosent av leiere og 4 prosent av eiere dette problemet. Dette kan tyde på at en del utleieboliger ikke blir vedlikeholdt godt nok til å sikre at de ikke er helseskadelige.)

(Anm: Bolig og boforhold - for befolkningen og utsatte grupper. Denne rapporten skal gi et bredt bilde av boforholdene i Norge, med fokus på grupper med en spesielt utsatt bosituasjon. (…) Siden starten av 1980-tallet har omtrent tre av fire husholdninger eid boligen de bor i. Økonomisk utsatte grupper har lavere andeler boligeiere og forskjellene har økt siden starten av 2000-tallet. Dette gjelder både for personer med lav utdanning, lav inntekt og mottakere av sosialhjelp og bostøtte. (…) Husholdninger som leier boligen, økonomisk utsatte grupper, aleneboende og enslige forsørgere er blant gruppene som i større grad enn andre har boligøkonomiske problemer. (…) Unge, enslige forsørgere, leietakere og lavinntektshusholdninger har også flere boligproblemer enn befolkningssnittet. (…) Den nåværende disposisjonsstrukturen7 ble i stor grad definert av oppbygningen etter andre verdenskrig da: «norske myndigheter [valgte] å satse på sjøleide eneboliger på landsbygda og kooperativt felleseie i byene. Dette i motsetning til de fleste andre vesteuropeiske land, inkludert Sverige og Danmark, som bygget opp store offentlige utleiesektorer på 1950- 60- og 70-tallet» (Sørvoll, 2011, s. 196). (…) Dersom unge personer kun er på leiemarkedet i en overgangsperiode, er det i tråd med den norske eierskapslinjen. (…) Det er også en svak tendens til at eierandelene har falt blant unge de siste tiårene, men det er en betydelig klarere tendens til en økning blant eldre. Dette ser ut til å følge fra at generasjoner med høye eierandeler pensjonerer seg uten at de beveger seg over på leiemarkedet i betydelig grad. (…) Økningen i husleie påvirkes i stor grad av prisutviklingen på boligmarkedet, fordi det norske leiemarkedet i liten grad er regulert (Normann 2017a). (…) Sammensetningen av boligutgifter er forskjellig for eiere og leiere. Avdrag på lån er ikke en boutgift slik som husleie og renter, men er mer å betrakte som en form for sparing. (…) . Sammenligner vi eier- og leierhusholdningers boutgifter (fratrukket avdrag) har eierhusholdninger noe lavere boutgifter sammenlignet med leiehusholdninger i 2017 (henholdsvis 62 700 og 77 200 kroner). (…) 3.3 s. 30 (…) Mer enn halvparten av alle husholdninger som leier boligen sin betalte en husleie som utgjorde mer enn 25 prosent av inntekten sin i 2016. Blant eierhusholdninger gjaldt dette 15 prosent. (…) Figur 3.4 Andel husholdninger med høy boutgiftsbelastning i forskjellige befolkningsgrupper. 2003-2016 (…) Blant alle husholdninger samlet har andelen med høy boutgiftsbelastning holdt seg stabil i perioden 2003-2016 (Figur 3.3). Dette er derimot ikke tilfelle blant husholdninger som leier, husholdninger med lavinntekt og husholdninger som mottar bostøtte og/eller sosialhjelp. For alle disse gruppene har andelen med høye boligutgifter i forhold til inntekt økt med mellom 16 og 20 prosentpoeng i perioden. (…) Figur 3.5. Opplevelse av hvor tyngende boutgift er blant husholdninger. 2016. (…) Vi har også vist at leietakere har høyere boutgiftsbelastning enn boligeiere. Denne sammenhengen holder seg også når vi sammenligner med ellers like personer. (…) 4 prosent av husholdninger som betaler husleie eller fellesutgifter har problemer med å betale disse regningene. Kun 1 prosent av husholdninger med lån har problemer med å betale det. (…) Også lavinntektshusholdninger og leiehusholdninger opplever i noe større grad betalingsproblemer. Henholdsvis 9 og 8 prosent har problemer med å betale husleia, og 6 og 7 prosent har problemer med å betale for elektrisitet og kommunale avgifter. Lavinntekts- og leiehusholdninger har også i noe større grad minst ett betalingsproblem (henholdsvis 9 og 8 prosent), men det er kun 2 prosent som har hatt minst to av tre betalingsproblemer. (…) Leiere, lavinntektshusholdninger og husholdninger som mottar bostøtte eller sosialhjelp har i større grad boligøkonomiske problemer enn befolkningen som helhet. (…) Andelen som er plaget med fukt og råte er omtrent dobbelt så høy blant leiere enn eiere. I 2017 hadde 8 prosent av leiere og 4 prosent av eiere dette problemet. Dette kan tyde på at en del utleieboliger ikke blir vedlikeholdt godt nok til å sikre at de ikke er helseskadelige. I en del tidligere forskning har man, som nevnt over, funnet at barn er særlig utsatt for luftveisproblemer som følge av fukt og råte. Det er derfor problematisk at enslige forsørgere er den husholdningstypen som i størst grad rapporterer dette problemet. Unge aleneboende og par med unge barn er også relativt utsatt. Middeladrende og eldre par uten barn har i minst grad problem med fukt og råte. For lite dagslys For lite dagslys i boligen kan kanskje særlig være problematisk i et land som Norge, hvor man store deler av året har lite eller ingen dagslys. Dersom man ikke får nok dagslys kan kroppen reagere negativt på flere måter. Den slutter for eksempel å produsere søvnhormonet melatonin. Dette kan føre til trøtthet på dagen og dårlig søvn på natten. Det er også en sammenheng mellom vinterdepresjon og mengde dagslys (Almås m.fl. 2016). I Levekårsundersøkelsen 2017 rapporterte 4 prosent av husholdningene at det var for lite dagslys i boligen deres. Andelen har ligget stabilt rundt dette nivået helt siden 2003. Blant en del økonomisk utsatte grupper er derimot andelene betydelig høyere. 7 prosent av lavinntektshusholdninger og 12 prosent av bostøtte- og sosialhjelpsmottakere mente de fikk for lite dagslys. Leiere rapporterte også fire ganger så høye andeler som eiere. I 2017 sa 8 prosent av leierhusholdningene, og kun 2 prosent av eierhusholdningene at de hadde dette problemet. Husholdninger i boligblokk eller bygård er mest plaget av lite dagslys. 6 prosent av dem som bor i denne bygningstypen rapporterer problemet, mot 4 prosent av beboere i småhus og 3 prosent i enebolig. Dette bidrar også til at problemet er mest utbredt i byene og at de aller høyeste andelene finnes i Oslo. Varm nok bolig Mulighet til å holde boligen passe varm er også ekstra viktig i kalde Norge. Evans m.fl. (2000) finner i en britisk spørreundersøkelse at evnen til å holde boligen varm om vinteren er det boligstandardkjennetegnet som i sterkest grad henger sammen med helseutfall. Personer som ikke hadde varm nok bolig hadde både større tendens til å rapportere astma, generelle smerter og en rekke andre fysiske og psykiske lidelser. I Levekårsundersøkelsene har vi både spurt respondentene om de hadde råd til å holde boligen passe varm og problemer med å varme opp noen av beboelsesrommene. Under én prosent av norske husholdninger hadde ikke råd til å holde boligen varm i 2015. Dette var den laveste andelen i Europa, og i snitt hadde 9 prosent av EU-borgere ikke råd til å varme hjemmet sitt (Eurostat 2018). (…) 13 prosent av trangbodde har verken tur- eller rekreasjonsområde i nabolaget, og 19 prosent av dem mangler dessuten uteareal direkte tilknyttet boligen (se kapittel 4.4). (…) Også tidligere analyser har vist at eiere i større grad enn leiere har tilgang på slike uteområder i nærmiljøet (Normann 2016). (…) Det ser også ut til å være en sammenheng mellom kvaliteten på boforholdene og trygghet i nabolaget: De som bor trangt rapporterer oftere om problemer med kriminalitet i boområdet, og de har langt oftere utrygge trafikkforhold utenfor boligen. Det samme ser vi for leiere sammenlignet med eiere. Dette kan henge sammen med at både det å bo trangt og det å leie er vanligere i Oslo og andre sentrale kommuner. (…) Leiere og de som bor trangt er også mindre tilfreds med bomiljøet enn eiere og dem som bor romslig. Dette er også grupper som oftere rapporterer om ulike problemer i nærmiljøet, som støy, utrygghet og manglende tur- og rekreasjonsområder. Det er imidlertid små forskjeller i tilfredshet med bomiljøet mellom gruppene, og det store flertallet i alle gruppene er fornøyd. (…) I dette kapittelet har vi imidlertid sett at det er en tydelig sammenheng mellom kvalitet på boforholdene ellers og det å bo i områder med nærmiljøproblemer, der de som leier, bor trang og bor i blokk generelt rapporterer å mangle goder i nærmiljøet i større grad enn andre. Innvandrere, personer som står utenfor arbeidslivet, samt de som har lav inntekt opplever også nærmiljøproblemer i noe større grad enn befolkningen ellers. (…) Lav boligstandard er også mer utbredt blant husholdninger med lavinntekt, leietakere, unge aleneboende og enslige forsørgere. Personer som står utenfor arbeidslivet og innvandrere er også mer utsatt for dårlige boforhold. (…) Husholdninger som eier boligen sin, er i større grad tilfreds med boligen enn leietakere. Nær seks av ti eierhusholdninger er svært fornøyd med boligen sin. Tilsvarende gjelder dette nær fire av ti leietakere. Leietakere er også noe mer misfornøyd med boligen. Seks prosent av husholdninger som leier er misfornøyd med boligen sin, mot én prosent av eierhusholdningene. 7.1. Boligproblemene som inngår i opphopningsmålet For å se nærmere på opphopning av dårlige boforhold har vi laget et samlemål med utgangspunkt i sentrale indikatorer som vi har sett på tidligere i rapporten. Målet er utformet for å fange opp et bredt spekter av boligproblemer, både knyttet til boligøkonomi, boligstandard og nærmiljø. Samtidig skal ikke to av indikatorene måle det samme. For eksempel har vi kun valgt én av indikatorene på trangboddhet og belastende boligøkonomi. Følgende indikatorer inngår i samlemålet: Boligøkonomi 1. svært tyngende boutgifter 2. minst ett boligrelatert betalingsproblem Boligstandard: 3. fukt eller råte i boligen 4. bolig som er vanskelig å varme opp 5. opplever boligen som for liten (trangbodd). Alle indikatorene som inngår i opphopningsmålet er mer utbredt i laveste inntektsdesil enn i den høyeste. Det er relativt liten forskjell i andelen som har problemer med kriminalitet i nærområdet36, men alle de andre målene er minst 5 prosentpoeng mer vanlig i laveste enn i høyeste inntektsdesil. Den største forskjellen finner vi, ikke overraskende, på de boligøkonomiske problemene. (ssb.no 23.4.2018).) (Åpne og les publikasjonen i PDF (5.1 MB)

(Anm: Mathias Killengreen Revold, Lene Sandvik og Mari Lande With Bolig og boforhold - for befolkningen og utsatte grupper. Rapporter Reports 2018/13. (ssb.no 6.4.2018).)

(Anm: Notater 2018/19. Leiemarkedsundersøkelsen 2017. Dokumentasjonsrapport (ssb.no 8.5.2018).)

(Anm: Notater 2018/20. Undersøkelse om boforhold for utsatte grupper 2017. Dokumentasjon. (ssb.no 7.5.2018).)

- Flere kjøper bolig nummer to i Oslo. Varslet renteøkning og kjøligere boligmarked ser ikke ut til å ha stor effekt på dem som vil kjøpe bolig nummer to i Oslo. (- De som kjøper sekundærbolig er gjerne kapitalsterke folk som finner det tryggere å investere i eiendom enn i aksjer, sier Geving.) (- I år har antallet sekundærboliger, altså boliger eieren ikke bor i selv, økt med 548 – fra 53.093 boliger i 2017, til 53.641 boliger i andre kvartal i 2018.)

(Anm: Flere kjøper bolig nummer to i Oslo. Varslet renteøkning og kjøligere boligmarked ser ikke ut til å ha stor effekt på dem som vil kjøpe bolig nummer to i Oslo. Hittil i år har det blitt 548 flere sekundærboliger. Sekundærboligmarkedet gjorde et hopp mellom 2016 og 2017, da boligprisene i Oslo økte raskt. Fra 2016 til 2017 ble det 1276 flere sekundærboliger i byen. Selv om boligprisene har flatet ut noe, fortsetter antallet å vokse. I år har antallet sekundærboliger, altså boliger eieren ikke bor i selv, økt med 548 – fra 53.093 boliger i 2017, til 53.641 boliger i andre kvartal i 2018. Det viser tall fra sekundærboliganalysen til Norges Eiendomsmeglerforbund (Nef) og Ambita. (…) – En økning på 0,25 er ikke nok til å bite på denne delen av markedet. De som kjøper sekundærbolig er gjerne kapitalsterke folk som finner det tryggere å investere i eiendom enn i aksjer, sier Geving. (dn.no 7.10.2018).)

- Flere eier to boliger nå enn tidligere. Det skjer til tross for boliglånsforskriften. Det var 1276 flere sekundærboliger i Oslo i 2017 enn året før. (- Totalt var det 53.093 sekundærboliger i Oslo i 2017. Dette utgjør 15,88 prosent av den totale boligmassen i Oslo. En økning fra 15,63 prosent i 2016.)

(Anm: Flere eier to boliger nå enn tidligere. Det skjer til tross for boliglånsforskriften. Det var 1276 flere sekundærboliger i Oslo i 2017 enn året før. Det viser en fersk statistikk fra Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) og Ambita. Tallene ble presentert tirsdag på NEFs konferanse «Boligmarkedet – Friskmeldt?». Totalt var det 53.093 sekundærboliger i Oslo i 2017. Dette utgjør 15,88 prosent av den totale boligmassen i Oslo. En økning fra 15,63 prosent i 2016. Utviklingen i antall sekundærboliger i Oslo de siste årene: (graf) Kilde: Sekundærboligundersøkelsen, NEF og Ambita Økningen i sekundærboliger kommer for det aller meste blant leilighetene, viser statistikken. (aftenposten.no 13.3.2018 ).)

(Anm: Færre boliger, flere næringsbygg. Antall igangsettingstillatelser til nye boliger gikk ned med 11 prosent fra april til mai, viser sesongjusterte tall. Samtidig økte næringsarealet som det gis tillatelse til å bygge. (ssb.no 23.6.2017).)

(Anm: Prisene på nye boliger øker. Nye blokkleiligheter og småhus har blitt 15,3 prosent dyrere fra 1. kvartal 2016 til samme kvartal i 2017. I denne perioden steg prisene på nye eneboliger bare 1,8 prosent. (ssb.no 23.6.2017).)

(Anm: Håper Siv Jensen skroter særkrav for kjøp av utleiebolig. Oddbjørn Hagen ønsker å kjøpe sekundærbolig i Oslo, men synes det er vanskelig med dagens boliglånsforskrift. Han håper kravet om 40 prosent egenkapital for kjøp av sekundærbolig i hovedstaden fjernes. Her er han i familiens primærbolig på Holmlia med sønnen August og bikkja Felix. (dn.no 1.6.2018).)

- Skatteforslaget som burde vært en aprilspøk. Frp's finanspolitiske talsmann, Helge André Njåstad, vil gi de rikeste ekstra innflytelse ved kommunevalgene. (- I grunnloven fra 1814 het det at borgere som skulle ha stemmerett blant annet måtte eie jord eller fast eiendom. Den tiden er heldigvis over. I dag har du stemmerett uavhengig av om du eier hus eller hytte.)

(Anm: Skatteforslaget som burde vært en aprilspøk. Frp's finanspolitiske talsmann, Helge André Njåstad, vil gi de rikeste ekstra innflytelse ved kommunevalgene. Vi trodde først det handlet om en forsinket aprilspøk, men der ble vi visst lurt. Tanken er at dersom du betaler skatt både der du bor og der du har hytte, så bør du også kunne stemme i begge kommunene. Det er utrolig at sentrale politikere i Frp leker seg med tanken om å gjeninnføre stemmerettsordninger som vi kvittet oss med i Norge for over 100 år siden. I grunnloven fra 1814 het det at borgere som skulle ha stemmerett blant annet måtte eie jord eller fast eiendom. Den tiden er heldigvis over. I dag har du stemmerett uavhengig av om du eier hus eller hytte. (adressa.no 10.4.2018).)

(Anm: Husmannsvesenet. Husmennene var den største gruppen eiendomsløse i bondesamfunnet. De leide husmannsplass av en gårdbruker, med eller uten jord til. Husmannsgruppa var i sterk vekst fram til midten av 1800-tallet. (…) Eiendomsløse, som husmennene, hadde ikke stemmerett. Stemmerett for alle menn var et hovedkrav for Thrane-bevegelsen (1848–1851), som kjempet for arbeidsfolks kår. Eiendomsløse, som husmennene, hadde ikke stemmerett. Stemmerett for alle menn var et hovedkrav for Thrane-bevegelsen (1848–1851), som kjempet for arbeidsfolks kår. Kilde: Store norske leksikon.)

- Husmannsvesenet. (- De leide husmannsplass av en gårdbruker, med eller uten jord til. Husmannsgruppa var i sterk vekst fram til midten av 1800-tallet.) (Anm: Husmannsvesenet. Husmennene var den største gruppen eiendomsløse i bondesamfunnet. De leide husmannsplass av en gårdbruker, med eller uten jord til. Husmannsgruppa var i sterk vekst fram til midten av 1800-tallet. (…) Eiendomsløse, som husmennene, hadde ikke stemmerett. Stemmerett for alle menn var et hovedkrav for Thrane-bevegelsen (1848–1851), som kjempet for arbeidsfolks kår. Eiendomsløse, som husmennene, hadde ikke stemmerett. Stemmerett for alle menn var et hovedkrav for Thrane-bevegelsen (1848–1851), som kjempet for arbeidsfolks kår. Kilde: Store norske leksikon.) - Husmannsvesenet. (- De leide husmannsplass av en gårdbruker, med eller uten jord til. Husmannsgruppa var i sterk vekst fram til mid