Befolkningsstatistikk. Døde, 2007 - Ikke økning i forventet levealder (ssb.no 10.4.2008)

Befolkningsstatistikk. Døde, 2008 - Forventet levealderøkte med 0,2 år fra 2007 til 2008 (ssb.no 16.4.2009) (ssb.no/dodsarsak)

Samlet oversikt over personskader i Norge Om lag 540 000 personer skades og rundt 2500 personer dør som følge av skadene i Norge hvert år. (fhi.no 27.5.2014)

Sovemidlers forbindelse til dødelighet eller kreft: en matchet kohortstudie (BMJ Open 2012;2:e000850 (27 February))

Mennenes levealder økte kraftig. Fra 2011 til 2012 økte forventet levealder for menn med 0,4 år, mens den var stabil for kvinner. (ssb.no 11.4.2013)

Leger har plikt til å underrette politiet om unaturlige dødsfall (lovdata.no)

Feilaktige offisielle statistikker SJOKKERENDE nye tall viser at antallet mennesker som begår selvmord i Queensland er mer enn en kvart høyere enn det som reflekteres i offisielle statistikker. (news.com.au 12.8.2006)

§ 12. Melding til Dødsårsaksregisteret

Obduksjonsresultat, obduksjonsnummer og laboratorienummer skal meldast til Dødsårsaksregisteret i samsvar med forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i Dødsårsaksregisteret (Dødsårsaksregisterforskrifta).

Feil på hver fjerde dødsattest En av fire dødsmeldinger er fylt ut mangelfullt eller feil. (nrk.no 15.11.2006)

- Statistiken över dödsfall allt sämre.

Statistiken över dödsfall allt sämre
svd.se 23.10.2012
Saknade intyg Kvaliteten på dödsorsaksstatistiken har försämrats kraftigt. 2011 saknades uppgifter om 1656 dödsfall jämfört med några enstaka fall för några decennier sedan. Bakom oklara dödsorsaker kan finnas vanvård eller till och med brott, skriver tre läkare och en psykolog. (...)

Enligt Socialstyrelsen är syftet med dödsorsaksregistret att vara ett underlag för att beskriva befolkningens hälsa, att det skall användas till forskning och att det skall vara underlag för insatser inom hälso- och sjukvården (Förordet till ”Dödsorsaker 2011”). (...)

I många fall lämnas dödsorsaksintyg in med bristfälliga diagnoser, exempelvis ”ålderdomssvaghet”, som inte ger någon vägledning om den verkliga dödsorsaken. Sådana ofullständigt preciserade fall uppgår till omkring 3000 årligen. Sammantaget innebär detta att närmare 5000 dödsfall varje år saknar meningsfull diagnos. Bakom oklara dödsorsaker kan finnas vanvård eller till och med brott.

En viktig källa till kunskap om akuta dödsfall är rättsmedicinska obduktioner. Intyg baserade på dessa obduktioner har minskat, vilket påverkar bland annat statistiken över självmord. En rapporterad minskning av självmorden kan således bero på att färre rapporteras in snarare än en reell förbättring. (...)

(Anm: Obduksjoner, dødstall og dødsårsaker (- Dødsårsak: ukjent.). (mintankesmie.no).)

(Anm: Medicin er skyld i tusindvis af dødsfald hvert år (politiken.dk 15.11.2013).)

(Anm: Snart er det kreft som tar flest liv. Snart går kreft forbi hjerte- og karsykdom som den hyppigste dødsårsaken i Norge. Mens minst 80 prosent dør på ulike institusjoner, er det bare 14 prosent som dør hjemme. (…) DETTE DØR VI AV: (grafikk; ANNET UKJENT (…) (dagsavisen.no 2.11.2016).)

(Anm: Folk dør av hemmelige bivirkninger. Over 90 prosent av alle bivirkninger fra legemidler rapporteres ikke - selv ikke dødelige og livstruende bivirkninger. (...) Slik kan du hjelpe andre: (bt.no 9.3.2015).)

(Anm: Study finds large differences in mortality rates between U.S. counties. In an analysis of U.S. cause-specific county-level mortality rates from 1980 through 2014, there were large between-county differences for every cause of death, although geographic patterns varied substantially by cause of death, according to a study appearing in JAMA.  (medicalnewstoday.com 14.12.2016).)

(Anm: For mange retningslinjer for behandlinger er skrevet av eksperter med finansielle konflikter, viser studien. (statnews.com 22.8.2016).)

(Anm: Autisme: tidlig dødsrisiko en "skjult krise" (- Den ulikhet i utfall for autistiske mennesker vist i disse data er skammelige. Vi kan ikke akseptere en situasjon hvor mange autistiske mennesker aldri vil oppleve sin 40-årsdag.) (- Alle som er involvert i å støtte folk med autismespekteret fra regjeringen rett ned til lokalt helsepersonell har et ansvar for å stå opp og begynne å redde liv så snart som mulig.) (medicalnewstoday.com 21.3.2016).)

(Anm: Association of anticholinergic burden with adverse effects in older people with intellectual disabilities: an observational cross-sectional study. Conclusions Older people with intellectual disabilities and with mental health conditions were exposed to high anticholinergic burden. This was associated with daytime dozing and constipation. The British Journal of Psychiatry Dec 2016, 209 (6) 504-510.)

(Anm: New study links autism to mutations in mitochondrial DNA (medicalnewstoday.com 31.10.2016).)

(Anm: Ny rapport viser rygning, fysisk inaktivitet og alkohols betydning for dødeligheden.
Rygning, fysisk inaktivitet og alkohol er de væsentligste årsager til, at danskerne dør tidligt, viser en ny stor rapport fra Sundhedsstyrelsen. Rapporten viser helt nye opgørelser over, hvor stor belastningen er af 12 forskellige risikofaktorer på mål som for eksempel dødelighed, sygehusindlæggelser og sygedage. (sundhedsstyrelsen.dk 12.9.2016)
.)

(Anm: Økning i dødsfall blant pasienter med psykiske lidelser må etterforskes, sier parlamentsmedlem. (Rise in deaths of mental health patients needs investigating, says MP.) BMJ 2016;352:i518 (Published 26 January 2016).)

(Anm: Medisinske feil — den tredje største dødsårsaken i USA. Medisinske feil inkluderes ikke i dødsattester eller i rangeringen av dødsårsaker. (...) Medisinske feil "fører til mer enn 250 000 dødsfall i USA årlig". (Medical error—the third leading cause of death in the US. Medical error is not included on death certificates or in rankings of cause of death. (...) Medical error 'causes more than 250,000 deaths in the U.S. annually.) BMJ 2016;353:i2139 (Published 03 May 2016).)

(Anm: Forskere: Medisinske feil nå tredje største dødsårsak i USA (Researchers: Medical errors now third leading cause of death in United States) (washingtonpost.com 3.7.2016).)

(Anm: Legemiddelfirmaer har inngått forlik om påstander om villeding av leger om overlevelsesdata for kreft. (Drug companies settle claim of misleading doctors on cancer survival data) (- Medisinsk svindel sto for mer enn halvparten av 3,5 milliarder dollar som ble utbetalt i erstatninger i fjor. Vanligvis involverte dette beskyldninger om bestikkelser betalt for å generere falske pasienter eller unødvendige behandlinger og resepter som er belastet Medicare.) (BMJ 2016;353:i3361 (Published 15 June 2016).)

- Uten obduksjoner begraver sykehusene feilene sine. (- Dødsårsak: ukjent.) (- Diagnostiske feil, som studier viser er vanlig, forblir uoppdaget, og tillater at leger kan fortsette sin praksis på andre pasienter med en falsk følelse av trygghet. (- Mulighetene for å lære om effektiviteten av medisinske behandlinger og progresjon av sykdommer går tapt. Unøyaktig informasjon ender opp i dødsattester, og undergraver påliteligheten for avgjørende helsestatistikk.)

Without Autopsies, Hospitals Bury Their Mistakes (Uten obduksjoner begraver sykehusene feilene sine)
propublica.org 15.12.2011
Da Renee Royak-Schaler uventet kollapset og døde 22. mai beordret ingen obduksjon. (When Renee Royak-Schaler unexpectedly collapsed and died on May 22, no one ordered an autopsy. ). (...)

Som Royak-Schaler mann, Jeffrey Schaler, oppdaget, utløser ikke engang plutselige uventede dødsfall obduksjoner. (As Royak-Schaler’s husband, Jeffrey Schaler, discovered, even sudden unexpected deaths do not trigger postmortem reviews.)

Diagnostiske feil, som studier viser er vanlig, forblir uoppdaget, og tillater at leger kan fortsette sin praksis på andre pasienter med en falsk følelse av trygghet. Mulighetene for å lære om effektiviteten av medisinske behandlinger og progresjon av sykdommer går tapt. Unøyaktig informasjon ender opp i dødsattester, og undergraver påliteligheten for avgjørende helsestatistikk. (Diagnostic errors, which studies show are common, go undiscovered, allowing physicians to practice on other patients with a false sense of security. Opportunities are lost to learn about the effectiveness of medical treatments and the progression of diseases. Inaccurate information winds up on death certificates, undermining the reliability of crucial health statistics.)

Det var bare på grunn av Royak-Schaler forbindelser at hennes tilfelle endte annerledes. Hennes kolleger ved University of Maryland School of Medicine oppfordret hennes mann til å godkjenne en obduksjon og frivillig utføre den gratis. (It was only because of Royak-Schaler’s connections that her case ended differently. Her colleagues at the University of Maryland School of Medicine urged her husband to authorize an autopsy and volunteered to conduct it for free. )

I hennes tilfelle, som i så mange, avdekket obduksjonen en overraskelse: Royak-Schaler, den anerkjente kreftforskeren, hadde kreften herjet i kroppen hennes - i hennes lunger, nyrer, mage og hennes beinmarg. En blodpropp sannsynligvis relatert til svulstene, forårsaket hennes plutselige død. (In her case, as in so many, the autopsy revealed a surprise: Royak-Schaler, the renowned cancer researcher, had cancer ravaging her body — in her lungs, kidneys, abdomen and the marrow of her bones. A blood clot, likely related to the tumors, caused her sudden death.)

Jeffrey Schaler har kjempet med sinne fordi hans kone ikke ble diagnostisert tidligere, men at det å vite hvordan hun døde var bedre enn ikke å vite. (Jeffrey Schaler has wrestled with anger that his wife wasn’t diagnosed sooner but said knowing how she died was better than not. )

“Det er en følelse av fred som følger med denne kunnskapen,” sa han. (“There’s a sense of peace that accompanies that knowledge,” he said.)

(Anm: ProPublica (Journalism in the Public Interest). (mintankesmie.no).)

(Anm: Obduksjoner, dødstall og dødsårsaker (- Dødsårsak: ukjent.). (mintankesmie.no).)

(Anm: Den britiske regjeringen har drevet lobbyvirksomhet overfor EU-kommisjonen for å få vedtatt en mer avslappet tilnærming til reguleringer av legemidler, medisinsk utstyr og mat, ifølge et brev som BMJ har fått tilgang til. (The UK government has been lobbying the European Commission to adopt a more relaxed approach to regulating drugs, devices, and food, a letter seen by The BMJ has shown.) BMJ 2016;353:i3357 (Published 15 June 2016).)

(Anm: Gruppe (Transparency International) ber om flere tiltak for å takle korrupsjonen innen legemiddelindustrien. (Group calls for more to be done to tackle corruption in the pharmaceutical industry) (…) På begynnelsen av 2016 har én av 10 korrupsjonsundersøkelser i USA involvert legemiddelfirmaer, hvilket ifølge rapporten er et langt høyere antall saker enn det som involverer banksektoren. (BMJ 2016;353:i3099 (Published 02 June 2016).)

(Anm: Finanschef beskyldt for insiderhandel med pharma-tips. (- Sanjay Valvani er anklaget for at have handlet på tips fra en tidligere ansat i den amerikanske FDA-myndighed, som bl.a. godkender lægemidler, samt for at sende informationerne videre til kollegaen Christopher Plaford. (medwatch.dk 16.6.2016).)

(Anm: Sådan undgår du at få alvorlige bivirkninger fra din medicin ( politiken.dk 15.11.2013).)

(Anm: Havarikommisjoner (undersøkelseskommisjoner) (mintankesmie.no).)

(Anm: Digitaliserer dødsmelding og info-flyt. Folkehelseinstituttet har fått tilsagn om 15 millioner kroner til digitalisering av dødsmelding og informasjons- og meldingsflyten etter et dødsfall. I dag er informasjons- og meldingsflyten etter et dødsfall 100 prosent papirbasert, og informasjonsflyten er arbeidskrevende og involverer mange offentlige etater. (…) – Når tror du alt vil være på plass? – Det er vanskelig å svare eksakt, men jeg vil tro det blir i 2018 eller 2019, svarer Lycke Ellingsen. (dagensmedisin.no 6.4.2016).)

(Anm: Levealder som tankeeksperiment - Dag Bratlid, professor, barnelege (aftenposten.no 29.5.2015).)

(Anm: Forskningskritik om narkotikadöda. Tre forskare anklagar på Dagens Nyheters debattsida Socialstyrelsen för att försöka tona ner den ökning av antalet dödfall de senaste tio åren i Sverige som kopplas till knark. (…) Enligt Socialstyrelsen beror ökningen till stor del på förbättrade rättsmedicinska analyser, registrering och kodning. Men forskarna är skeptiska till den slutsatsen och anser i debattartikeln att en mer djupgående analys behövs. (dagensmedicin.se 4.4.2016).)

(Anm: Dødsårsaksregisteret har for dårlig kvalitet. (…) En nylig publisert studie viser at de fleste leger unnlater å innrapportere alvorlige bivirkninger, og at 38% aldri har rapportert én eneste bivirkning (4). Dette er for øvrig i tråd med tidligere publiserte studier som viser at omtrent 90–99% av alvorlige bivirkninger ikke innrapporteres, og at det i verste fall kan være flere tusen årlige legemiddelrelaterte dødsfall som ikke innrapportertes (5). Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129:894 (30.4.2009).)

(Anm: Varför ökar lungcancer hos personer som inte röker? Det är en fråga som cancerforskare i Sverige grubblar på. Därför startar de nu ett nytt forskningsprojekt som går ut på att analysera cancerceller från personer som är sjuka i lungcancer men som aldrig rökt. (netdoktor 23.12.2015).)

(Anm: Autisme: tidlig dødsrisiko en "skjult krise" (- Den ulikhet i utfall for autistiske mennesker vist i disse data er skammelige. Vi kan ikke akseptere en situasjon hvor mange autistiske mennesker aldri vil oppleve sin 40-årsdag.) (- Alle som er involvert i å støtte folk med autismespekteret fra regjeringen rett ned til lokalt helsepersonell har et ansvar for å stå opp og begynne å redde liv så snart som mulig.) (medicalnewstoday.com 21.3.2016).)

(Anm: Økning i dødsfall blant pasienter med psykiske lidelser må etterforskes, sier parlamentsmedlem. (Rise in deaths of mental health patients needs investigating, says MP.) BMJ 2016;352:i518 (Published 26 January 2016).)

(Anm: Premature mortality in autism spectrum disorder. Br J Psychiatry. 2016 Mar;208(3):232-8. Epub 2015 Nov 5.)

(Anm: Diskriminering, feilmedisineringer hos mennesker med utviklingshemming og utfordrende atferd (psykofarmaka; antidepressiva, antipsykotika, sovemedisiner) etc. (mintankesmie.no).)

(Anm: På tide å revurdere? (Time to rethink?) Legemiddelbehandlinger hos mennesker med utviklingshemming og utfordrende atferd (Drug treatments in people with intellectual disability and challenging behaviour disabilities) Editorials (Lederartikkel) BMJ 2014;349:g4323 (Published 04 July 2014).)

(Anm: Fann død person – venta timevis på hjelp. Politiet kom ikkje. Ambulanse kom ikkje. Lege kom ikkje. (…) Politiet fortalde oss at dei vurderte det til å vera eit naturleg dødsfall, og dermed ikkje ei politisak. Likevel bad dei oss om å gjera arbeid politiet heilt klart skulle ha gjort på staden. (…) Det skulle gå fleire timar før kvinnene fekk avlasting. Til slutt kom representantar frå gravferdsbyrået og frakta personen vekk på ein verdig måte. (sognavis.no 23.6.2016).)

- Slår sovepiller os ihjel? (- Studiet er det største af sin slags på globalt plan og har også undersøgt sammenhængen mellem brug af antidepressiver og antipsykotika og dødelighed. Også her fandt forskerne en overdødelighed.)

Slår sovepiller os ihjel?
videnskab.dk 21.3.2016
Danske forskere har undersøgt effekten af sovemedicin og antidepressiver i det hidtil største studie af sin art - og fundet ud af, at der er en markant overdødelighed hos folk, der tager medicinen. (…)

I et stort, nyt studie, netop udgivet i det anerkendte tidsskrift British Medical Journal, viser danske forskere, at der er en sammenhæng mellem brugen af sovemedicin, de såkaldte benzodiazepiner og benzodiazepin-lignende lægemidler, og overdødelighed. (...)

»Det er jo meget bekymrende,« lyder det fra lektor Margrethe Nielsen, som ikke har deltaget i studiet, men selv har skrevet ph.d.-afhandling om blandt andet benzodiazepiners skadelige virkning. »Benzodiazepiner bliver stadig brugt i stort omfang, og det ér altså nogle lægemidler, som vi skal omgås med stor varsomhed.«

Studiet er det største af sin slags på globalt plan og har også undersøgt sammenhængen mellem brug af antidepressiver og antipsykotika og dødelighed. Også her fandt forskerne en overdødelighed. (...)

Margrethe Nielsen, som arbejder ved Det Sundhedsfaglige og Teknologiske Fakultet på Professionshøjskolen Metropol.

»Man skal jo altid være varsom med resultater af enkeltstående undersøgelser, og man vil gerne se det bekræftet, men styrken ved det her studie er virkelig dets størrelse. Det er et studie, man må give opmærksomhed,« siger hun.(...)

Overdødelighed ved brug af alle lægemidler
I det nye studie undersøgte forskerne hele området af psykotrope lægemidler – det vil sige stoffer, som påvirker det centrale nervesystem – for sammenhængen mellem forbrug og dødelighed. Du kan læse mere om lægemidlerne i faktaboksen til højre.

Forskerne undersøgte sammenhængen hos 49.968 danske patienter med slagtilfælde og hos en kontrolgruppe på 86.100 mennesker. De fandt en overdødelighed ved brug af alle lægemidlerne i varierende grad, fra 12 til 18 procent, i begge grupper.

»Det var nærværende at undersøge disse typer lægemidler sammen, fordi de alle sammen påvirker hjernestammen og har samme overordnede effekt på aktiveringssystemet i hjernen,« siger Poul Jennum.

Men faktisk viste det sig, at dødeligheden var endnu højere i kontrolgruppen, når det kom til benzodiazepin-lignende lægemidler og i tre ud af fem antidepressiver. Og dét kommer bag på Margrethe Nielsen.

»Det er overraskende, at der er en højere dødelighed blandt kontrollerne, og det kom bag på mig – jeg ville nok have forventet, at dødeligheden var højst blandt patienterne, for når man er syg, går der en proces i gang, og så støder der ofte andre ting til, som kan påvirke dødeligheden,« siger hun.

Forskerne har forsøgt at kontrollere for alle variabler, som kan have påvirket udfaldet, og i studiets diskussionsafsnit overvejer de, om kontrolgruppens højere dødelighed i virkeligheden er et tegn på, at de har været for konservative i deres forsøg på at kontrollere for eksempelvis køn, alder og andre demografiske kendetegn. (...)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ny forskning: Lykkepiller gør mere skade end gavn. Folk med depression får intet ud af at tage antidepressivet SSRI, bedre kendt som lykkepiller, viser nyt dansk studie. (jyllands-posten.dk 13.2.2017).)

(Anm: The citalopram CIT-MD-18 pediatric depression trial: Deconstruction of medical ghostwriting, data mischaracterisation and academic malfeasance. OBJECTIVE: Deconstruction of a ghostwritten report of a randomized, double-blind, placebo-controlled efficacy and safety trial of citalopram in depressed children and adolescents conducted in the United States. (…) CONCLUSION: Deconstruction of court documents revealed that protocol-specified outcome measures showed no statistically significant difference between citalopram and placebo. However, the published article concluded that citalopram was safe and significantly more efficacious than placebo for children and adolescents, with possible adverse effects on patient safety. Int J Risk Saf Med. 2016 Mar 16;28(1):33-43.)

(Anm: Forskere finner link mellom bruk av antidepressiva, medfødte misdannelser eller dødfødsler. (Researchers Find Link Between Antidepressant Use, Congenital Anomalies or Stillbirths) (…) "Mens denne ekstra risikoen kan virke liten er resultatene etter mitt syn så alvorlig som de kan være." (“While this extra risk may seem small, in my view, the outcomes are as serious as they can be.”) (dgnews.docguide.com 5.12.2016).)

(Anm: - Nye data viser økt risiko for misdannelser når antidepressiva brukes under graviditet. (…) En studie publisert i British Medical Journal (BMJ) avslører at antidepressiva forskrevet til gravide kan øke sjansen for å få en baby med misdannelser.) (New Data Show Heightened Risk of Birth Defects When Antidepressants Are Used During Pregnancy.) (dgnews.docguide.com 19.1.2017).)

(Anm: - Utviklingen av et potensielt livstruende serotonergt syndrom eller nevroleptisk malignt syndrom (NMS)-lignende reaksjoner er rapportert for SNRI-er og SSRI-er alene, inkludert Celexa-behandling, men spesielt ved samtidig bruk av serotonerge legemidler (inklusive triptaner) og legemidler som svekker metabolisme av serotonin (inklusive MAO-hemmere), eller med antipsykotika eller andre dopaminantagonister (fda.gov 6.3.2009).)

(Anm: Antidepressant use during pregnancy and the risk of major congenital malformations in a cohort of depressed pregnant women: an updated analysis of the Quebec Pregnancy Cohort. (…) Conclusions Antidepressants with effects on serotonin reuptake during embryogenesis increased the risk of some organ-specific malformations in a cohort of pregnant women with depression. BMJ Open 2017;7:e013372.)

(Anm: Bruk av antipsykotika er assosiert med en 60 % økt risiko for dødelighet hos pasienter med Alzheimers sykdom. (…) Bruk av to eller flere antipsykotika samtidig ble knyttet til nesten doblet dødsrisiko (200 %) enn ved monoterapi.) (Antipsychotic Drug Use Increases Risk of Mortality Among Patients With Alzheimer’s Disease. JOENSUU, Finland -- December 12, 2016 -- Antipsychotic drug use is associated with a 60% increased risk of mortality among patients with Alzheimer's disease, according to a study published in the Journal of Alzheimer’s Disease. The risk was highest at the beginning of drug use and remained increased in long-term use. Use of 2 or more antipsychotic drugs concomitantly was associated with almost 2 times higher risk of mortality than monotherapy.) (dgnews.docguide.com 12.12.2016).)

(Anm: Antipsykotika dobler dødsrisiko allerede etter 180 dagers bruk. Greater Mortality Risk With Antipsychotics in Parkinson's (Større dødsrisiko med antipsykotika ved Parkinsons) (medicalnewstoday.com 21.6.2015).)

(Anm: (...) For ytterligere å illustrere problemet kan nevnes at antipsykotika forårsaker parkinsonisme (5), og en studie fant at mennesker med Parkinsons sykdom og psykose hadde fire ganger større sannsynlighet for å dø etter tre til seks måneders behandling enn de som ikke fikk antipsykotika. (6) De var også mer utsatt for kognitiv svikt, forverring av parkinsonsymptomer, hjerneslag, infeksjoner og fall. RE: Psykisk syke lever kortere. Tidsskr Nor Legeforen 10.11.2015.)

(Anm: Legemidler som kan gi delirium hos eldre. Delirium ses særlig hos eldre ved akutte sykdommer og skader eller som følge av toksisk eller farmakologisk påvirkning. Eldre personer har mange sykdommer og bruken av legemidler er høy. Mange legemidler, og særlig de med antikolinerg eller dopaminerg effekt, kan gi delirium. Kjennskap til legemidler og kombinasjoner av legemidler som kan gi delirium, er viktig for å kunne forebygge og behandle tilstanden. Tidsskr Nor Legeforen 2005; 125:2366-7 (8.9.2005).)

(Anm: Post injektionssyndrom. (…) De fleste af disse patienter udviklede symptomer på sedation (fra mild sedation til koma) og/eller delirium (herunder forvirring, desorientering, ophidselse/ uro, angst og anden kognitiv svækkelse). Andre symptomer inkluderede ekstrapyramidale symptomer, dysartri, ataksi, aggression, svimmelhed, svaghed, hypertension eller krampe.) (sundhedsstyrelsen.dk 29.6.2014).)

(Anm: Mødre til børn med misdannelser har øget dødelighed. (…) Bivirkninger har ført til to dødsfald. Den største del af bivirkningerne (42 procent) af de 429 blev indberettet for såkaldte psykostimulerende lægemidler - eksempelvis til behandling af ADHD - efterfulgt af 31 procent for antidepressiver og 24 procent for antipsykotiske lægemidler. (videnskab.dk 20.12.2016).)

(Anm: Antikolinerge effekter av vanlige legemidler knyttet til økt dødelighet hos mennesker over 65. De kombinerte antikolinerge effektene av mange vanlige legemidler øker risikoen for kognitiv svekkelse og død hos personer over 65 år, ifølge resultater fra en storskala studie på den langsiktige helseeffekten av legemidler.(Anticholinergic effects of common drugs are associated with increased mortality in over 65s. The combined anticholinergic effects of many common drugs increase the risk of cognitive impairment and death in people aged over 65, a large scale study of the long term effect of drugs on health has found.) BMJ 2011; 342:d4037 (28 June).)

(Anm: Men experience greater cognitive impairment and increased risk of death following hip surgery. In a study of hip fracture patients, men displayed greater levels of cognitive impairment within the first 22 days of fracture than women, and cognitive limitations increased the risk of dying within six months in both men and women. "While men make up only about 25 percent of all hip fractures, the number of men who fracture their hip is increasing and we know men are more likely to die than women after a hip fracture," said Dr. Ann Gruber-Baldini, lead author of the Journal of the American Geriatrics Society study. (medicalnewstoday.com 10.2.2017).)

(Anm: Det autonome nervesystemet. Det autonome nervesystemets hovedoppgave er å bidra til likevekt i kroppens basale funksjoner. Det vil blant annet si kroppstemperatur, blodtrykk, åndedrett og fordøyelse. (nhi.no 4.3.2015).)

(Anm: Ulike selektive serotonin reopptakshemmeres (SSRI-er) cytotoksisitet mot kreftceller. (Cytotoxicity of different selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) against cancer cells.) (…) Vi har funnet at paroxetine (paroksetin; Seroxat; Paxil etc.) har cytotoksisk aktivitet mot tumorceller. J Exp Ther Oncol. 2006;6(1):23-9.)

(Anm: Could antidepressants stop prostate cancer from spreading? In almost all cases where prostate cancer spreads to other areas of the body, the disease spreads to the bone first. In a new study, researchers reveal the discovery of an enzyme that helps prostate cancer cells to invade bone. Furthermore, certain antidepressant medications may have the potential to block this enzyme. Study co-author Jason Wu, of Washington State University-Spokane, and colleagues recently reported their findings in the journal Cancer Cell. (medicalnewstoday.com 13.3.2017).)

(Anm: Classic cytotoxic drugs: a narrow path for regulatory approval. Several classic cytotoxic drugs have shown encouraging activity in the treatment of metastatic breast cancer.1–3 However, only a few have received an overwhelming welcome from regulatory authorities and succeeded in obtaining widespread regulatory approval for routine use. For example eribulin was approved for treatment of metastatic breast cancer in several countries including Japan, USA, and Europe, based on data that showed longer overall survival in patients treated with eribulin compared with patients treated with physician's choice of treatment. In contrast ixabcpilone with capecitabine gained approval from the US Food and Drug Agency based on data showing longer progression-free survival compared with capccitabine alone, but did not obtain rcgulatory authorisation in Europc because it is associated with a high incidence of nevropathy.5 Lancet Oncol. 2017 Feb 10. pii: S1470-2045(17)30089-X. [Epub ahead of print].)

(Anm: Ødelagt cellulær "klokke" linket til hjerneskade (Broken Cellular 'Clock' Linked to Brain Damage) (sciencedaily.com 25.11.2013).)

(Anm: Signaling Pathways Linked to Serotonin-Induced Superoxide Anion Production: A Physiological Role for Mitochondria in Pulmonary Arteries. Abstract. Serotonin (5-HT) is a potent vasoconstrictor agonist and contributes to several vascular diseases including systemic or pulmonary hypertension and atherosclerosis. Although superoxide anion ([Formula: see text]) is commonly associated to cellular damages due to [Formula: see text] overproduction, we previously demonstrated that, in physiological conditions, [Formula: see text] also participates to the 5-HT contraction in intrapulmonary arteries (IPA). Front Physiol. 2017 Feb 9;8:76. eCollection 2017.)

(Anm: Antidepressiva kan ødelegge ansiktsmuskulatur og føre til økt aldring. (medpagetoday.com 4.2.2009).)

(Anm: Minislag (ministroke: transient ischemic attack (TIA)) linket til lavere forventet levetid. (- Minislag kan forårsake demens.) (- Enkelte psykofarmaka kan øke risiko for minislag / demens.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Stumme infarkt rammer oftere folk med høy smertetoleranse. Stumme hjerteinfarkt gir ikke de klassiske brystsmertene som ved vanlige infarkt. - Denne pasientgruppen tar enten ikke kontakt med lege, eller de har ikke fått riktig diagnose, sier lege og forsker Andrea Milde Øhrn. (…) Det er vanlig å tenke sterke brystsmerter og akutt behandling når det er snakk om hjerteinfarkt. Det mange kanskje ikke vet, er at man kan ha hatt et hjerteinfarkt uten å vite det. Dette kalles et stumt infarkt, et hjerteinfarkt med få eller ingen symptomer. - Et stumt hjerteinfarkt er et hjerteinfarkt som ikke er erkjent. (nhi.no 3.2.2017).)

(Anm: Sannsynlig karotidyni forårsaket av fluoxetine (Prozac; SSRI-er). (Probable fluoxetine-induced carotidynia.)  Karotidyni er en fokal nakkesmerte (bestemt, avgrenset område), som involverer anatomiske områder til den berørte arteria carotis, og stråler ofte ut i den ipsilateral side (samme side) av ansiktet eller øret. På grunnlag av medisinsk historie og alder har karotidyni konvensjonelt vært klassifisert i klassisk (ikke-migrenøs), migrenøs, og vaskulære varianter. The Lancet 2009;374(9695):1061-1062 (26 September).)

(Anm: Nakkesmerter sætter forskerne skakmat. Kroniske nakkesmerter koster samfundet milliarder og er en af de hyppigste årsager til, at danskere melder sig syge fra job. Forskerne er i vildrede: Ingen behandling er effektiv. (videnskab.dk 22.12.2016).)

(Anm: Antidepressiva linket til hjerterisiko: tvillingstudie. (Antidepressants linked to heart risk: twins study) - Middelaldrende menn som bruker antidepressiva er mer sannsynlig å ha en innsnevring av blodårer, noe som øker risikoen for hjerteinfarkt og slag, enn de som ikke bruker legemidlene, ifølge en studie presentert på lørdag. (Reuters) - Middle-age men who use antidepressants are more likely to have a narrowing of blood vessels, increasing the risk of heart attacks and strokes, than those who do not use the medications, according to a study presented on Saturday.) (reuters.com 2.4.2011).)

(Anm: - Pfizers Zyvoxid (Zyvox) og antidepressiva kan være en dødelig kombinasjon. (- Det antas at når linezolid gis til pasienter, som behandles med serotonerge psykofarmaka, kan forhøyede nivåer av serotonin bygge seg opp i hjernen og forårsake toksisitet (giftighet). Dette er referert til som Serotonin syndrom - tegn og symptomer inkluderer mentale endringer (forvirring, hyperaktivitet, minneproblemer), muskelrykninger, overdreven svetting, skjelving eller risting, diaré, problemer med koordinasjon og / eller feber.) (fda.gov 21.10.2011).)

(Anm: Hva er det forskrivere og pasienter ikke vet om bivirkninger av antidepressiva? (What do prescribers and patients not know about the side effects of antidepressant drugs?) (medicalnewstoday.com 15.9.2016).)

(Anm: Forskere: Alvorlige bivirkninger, når antidepressiver droppes. Angst, depression og selvmordstanker er nogle af de bivirkninger, som tit forekommer, når man holder op med at tage antidepressiv medicin. Bivirkningerne kan i nogle tilfælde være langvarige og kroniske, viser et nyt studie. (videnskab.dk 16.3.2015).)

(Anm: Bruk av visse smertestillende midler (og antidepressiva (+ 31 %)) forbundet med økt risiko for drap (Use of certain painkillers linked with increased risk of homicide) Enkelte legemidler som påvirker sentralnervesystemet - som smertestillende og beroligende benzodiazepiner - er assosiert med økt risiko for å begå et drap, finner en ny studie publisert i tidsskriftet World Psychiatry. (medicalnewstoday.com 1.6.2015).)

(Anm: Psykiatriske patienter ender i private botilbud. Drab og vold har de seneste år fyldt debatten om de danske bosteder for patienter med psykiske problemer. (…) Psykiatriske patienter ender i private botilbud. (…) Mens Folketinget kæmper for en løsning på problemet med vold på offentlige bosteder, vælger flere kommuner at sende tunge patienter til private tilbud. (politiken.dk 18.3.2017.)

(Anm: Aggresjon knyttet til økt risiko for substansmisbruk. Aggression disorder linked to greater risk of substance abuse. (…) In the study, published in the Journal of Clinical Psychiatry, Emil Coccaro, MD, and colleagues analyzed data from more than 9,200 subjects in the National Comorbidity Survey, a national survey of mental health in the United States. They found that as the severity of aggressive behavior increased, so did levels of daily and weekly substance use. The findings suggest that a history of frequent, aggressive behavior is a risk factor for later substance abuse, and effective treatment of aggression could delay or even prevent substance abuse in young people. (medicalnewstoday.com 2.3.2017).)

(Anm: Halvparten av norske drap begått av rusede. (…) I 125 av drapene – eller 54 prosent – er det beskrevet i dommen at gjerningspersonen var påvirket av rusmidler under drapet. (nrk.no 13.12.2016).)

(Anm: En pasient på UNN døde av blodforgiftning som følge av et legemiddel mot psykiske lidelser, opplyser Statens helsetilsyn. (- Pasienten døde etter kort tid, og dødsårsaken var nøytropen sepsis (blodforgiftning), heter det i tilsynets rapport. (nrk.no 12.10.2016).)

(Anm: Bivirkninger underrapporteres i videnskabelige tidsskrifter. (...) Mellem 43 og 100 procent af de bivirkninger, der, ifølge det ikke-publicerede materiale, er fundet ved de testede lægemidler, er ikke lagt frem i de videnskabelige artikler, viser Yoon Loke og kollegernes gennemgang. (videnskab.dk 5.10.2016).)

(Anm: Dødsfall på grunn av nøytropen sepsis (blodforgiftning) etter behandling med legemiddelet klozapin – uforsvarlig oppfølging – mangelfull samhandling og informasjon. (…)  Manglende informasjon fra spesialisthelsetjenesten og mangelfull samhandling mellom kommunehelsetjenesten, fastlegen, pasienten og pårørende bidro til hendelsen. Helseforetaket skal gjennomgå hendelsen for å redusere risikoen ved lignende tilfeller. (helsetilsynet.no 12.10.2016).)

(Anm: Eksplosjon av antidepressiva til unge jenter. De ønsker psykologhjelp. I stedet blir de fôret med piller fra fastlegen. Unge jenter har aldri brukt mer antidepressiver. (vg.no 10.9.2016).)

(Anm: Flere barn og unge akuttinnlegges for psykisk sykdom. I fjor utgjorde andelen øyeblikkelig hjelp innleggelser 61 prosent av alle innleggelser. Det er en økning fra 47 prosent i 2012. (dagensmedisin.no 19.9.2016).)

(Anm: Eksplosjon av antidepressiva til unge jenter: Lykkepillegenerasjonen. «Lykkepillen» gjorde Sandra så dårlig at hun ble innlagt på psykiatrisk avdeling. På ti år har bruken av antidepressiver blant unge jenter økt med 83 prosent. Mange får pillene uten en gang å ha snakket med psykolog.  (vg.no 10.9.2016).)

(Anm: Helseminister Bent Høie reagerer på «lykkepille»-praksis: – Veldig urovekkende. ** Kraftig økning i antidepressiva til unge jenter. Helseminister Bent Høie reagerer på den sterke økningen i lykkepillebruk blant unge jenter. Han mener manglende ressurser og fastlegers holdninger er årsaker. Lørdag dokumenterte VG Helg og VG+ konsekvensene av den økende lykkepille-bruken blant unge jenter. (vg.no 10.9.2016).)

(Anm: LO advarer mot trygdebombe. En stadig større del av nordmenn i arbeidsfør alder er uten jobb. LO mener dette er en potensiell trygdebombe. (…) Det trengs 180.000 nye jobber for å få yrkesdeltakelsen opp på samme nivå som i 2008, viser en rapport fra samfunnsøkonomene i LO. I 2008 var 70 prosent av befolkningen mellom 15 og 74 år i jobb. Nå er yrkesdeltakelsen nede i 67,3 prosent., og det er nedgang i alle fylker. (hegnar.no 6.10.2016).)

(Anm: Rekordmange søger akut psykisk hjælp. (- Mens kun 12.099 danskere i 1995 besøgte de psykiatriske akutmodtagelser og skadestuer, er det steget til hele 33.333 i 2015, viser opgørelse fra Sundhedsdatastyrelsen og Danske Regioner, der for kort tid siden blev sendt til Folketinget. (politiken.dk 9.7.2016).)

(Anm: Har vi blitt psykisk sykere? (- Vi vet også at stadig flere får uførepensjon på grunn av psykiske lidelser og at sykefraværet på grunn av psykiske plager og lidelser har økt. Vi tror alle disse forholdene bidrar til vår oppfatning om at stadig flere får en psykisk lidelse eller plage.) (Folkehelseinstituttet fhi.no 10.10.2013).)

(Anm: Høyt fravær på grunn av ME. Minst 270 elever var borte fra skolen i fjor fordi de hadde ME. (aftenposten.no 6.2.2017).)

(Anm: Psykisk ohälsa fortsätter att öka. Antalet svenskar som sjukskrivs på grund av psykisk ohälsa ökar kontinuerligt sedan 2010. Den vanligaste diagnosen är stressrelaterad psykisk ohälsa som till mångt och mycket är arbetsrelaterad. Då evidensbaserad behandling saknas står förebyggande arbete i fokus. (netdoktor.se 14.9.2016).)

(Anm: Psykiatriske skadestuer kan ikke klare presset. Psykiske lidelser hører til nogle af de største sygdomsbyrder, som hvert år koster samfundet et svimlende milliardbeløb i tabt arbejdsfortjeneste og sociale ydelser. (politiken.dk 11.7.2016).)

(Anm: - 9 ting som skjer i hjernen og kroppen på MDMA (Ecstasy). (- 9 Things That Happen in the Brain and Body on MDMA.) (- Derfor, når substansen avsluttes, sitter mennesker igjen med mindre serotonin enn vanlig, noe som kan føre til følelser av depresjon, irritabilitet og tretthet.) (- Siden MDMA frigir så mye serotonin, ødelegger kroppen deretter mer serotonin enn vanlig, ifølge AsapSCIENCE.) (thescienceexplorer.com 24.6.2016).)

(Anm: Antipsykotika (psykofarmaka etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: «Psykiatrien i Norge har hatt for svak ledelse. På alle nivåer. I alle år». KRONIKK: Helseminister Bent Høie (H). BENT HØIE, Helseminister. (vg.no 23.11.2016).)

(Anm: Få pasienter kjenner til klageordning. (…) Søkere fikk medhold i en firedel av sakene. For dem som klaget på legemiddelskader utløst av antipsykotika, fikk imidlertid kun 9,4% medhold. - Man kan spekulere i om pasienter som ikke er flinke nok til å snakke om sin sak, ikke når frem.  (Tidsskr Nor Legeforen 22.1.2013).)

(Anm: Høie om psykiatrien: Har fått leve sitt eget liv. (...) Dette er veldig alvorlig, og bekrefter dessverre det inntrykket jeg har fått om tvangsbruken innen psykisk helse: at den går langt utover det som er hensikten og det juridiske grunnlaget - og at den går utover det som er god faglighet, sier Høie til VG. (vg.no 20.11.2016).)

(Anm: Sovemidler (sovemedisiner) og beroligende midler (mintankesmie.no).)

(Anm: Offentligt betalte forskere pynter på resultater af forsøg på mennesker. (videnskab.dk 14.3.2016).)

(Anm: Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Statlig hvitvasking av legemiddelinformasjon (Tidsskr Nor Legeforen 2010; 130:368 (25.2.2010).)

(Anm: Forskning bliver farlig, når de negative resultater glemmes. (…) Nyt dansk studie viser problemet. (...) For få negative resultater leder til falske konklusioner. (…) Manglende negative resultater har kostet liv. (…) Vores model viser, at vi er nødt til at få publiceret mindst 20 procent af de negative resultater, der produceres inden for hvert forskningsfelt, hvis vi skal undgå at lave falske antagelser om videnskabelig fakta. (videnskab.dk 5.1.2017).)

(Anm: Legemiddelindustriens fortjeneste er nesten det dobbelte av utgifter til forskning og utvikling (FoU-utgifter) i 2013, 2014 og 2015. (Pharmaceutical Industry Profits Are Nearly Double R&D Costs in 2013, 2014 and 2015) (…) En primær unnskyldning som legemiddelindustrien bruker for «prisøkning» er de høye kostnadene for forskning og utvikling (FoU) som disse firmaene betaler for å få nye legemidler på markedet. (citizen.org 27.3.2017).)

(Anm: Myten om mediers åpenhet (aftenposten.no 7.9.2006).)

(Anm: Er det en reproduserbarhetskrise i vitenskapelig forskning? (Is there a reproducibility crisis in science?) (…) Nyere studier, som undersøkte en rekke publiserte legemiddelstudier, klarte å gjenskape resultatene for mindre enn 25 % av dem - og tilsvarende resultater er blitt funnet i andre vitenskapelige disipliner. Hvordan bekjemper vi denne krisen for vitenskapelig ikke-reproduserbarhet? (ed.ted.com).)

(Anm: LEGEMIDDELPENGER – FDA er avhengig av industrifinansiering; penger kommer «festet med strikk» (DRUG MONEY. FDA Depends on Industry Funding; Money Comes with “Strings Attached”) (pogo.org 1.12.2016).)

(Anm: LEGEMIDDELPENGER - I FDA-møter er "pasientstemmene" ofte finansiert av legemiddelfirmaer (DRUG MONEY - In FDA Meetings, "Voice" of the Patient Often Funded by Drug Companies) (pogo.org 3.12.2016).)

(Anm: Recommendations to improve adverse event reporting in clinical trial publications: a joint pharmaceutical industry/journal editor perspective. BMJ 2016;355:i5078 (Published 03 October 2016).)

(Anm: - Hadde medisinerne på et tidligere tidspunkt hatt et evolusjonært perspektiv på sin medisinering, ville vi ikke vært i den kritiske situasjon vi er kommet i med hensyn til resistens. (aftenposten.no 22.8.2016).)

(Anm: Antibiotika kan gi flere kroniske sykdommer. (…) Folkehelseinstituttet: – Faren er underkommunisert. – Advarslene er høyst betimelige, sier lege og seniorforsker Merete Eggesbø ved Folkehelseinstituttet. (…) Ifølge Blaser viser ny forskning at det er en sammenheng mellom endringen av den naturlige tarmfloraen vår og utvikling av nye sykdommer som fedme, diabetes, astma, allergi, autisme og mageinfeksjoner. (nrk.no 30.10.2016).)

(Anm: For mange retningslinjer for behandlinger er skrevet av eksperter med finansielle konflikter, viser studien. (statnews.com 22.8.2016).)

(Anm: Mange kliniske studier på barn forblir upubliserte eller uferdige. (Many pediatric clinical trials go unpublished or unfinished.) (- Selv om ulike statlige lover ble utformet for å fremme kliniske studier for å teste produkter på barn blir en bemerkelsesverdig stor mengde forskning enten ikke publisert eller ikke fullført, ifølge en ny studie.) (statnews.com 4.8.2016).)

(Anm: Alvorlige bivirkninger skjules helt lovlig. Lægemiddelvirksomhederne tegner ikke altid et sandfærdigt billede af den medicin, de har udviklet - hverken over for myndighederne eller i de videnskabelige tidsskrifter. (videnskab.dk 25.1.2011).)

(Anm: Manisk svitsj forårsaket av antidepressiva: en sammenfattende sammenlignende gjennomgang av randomiserte kontrollerte studier og observasjonsstudier Manic switches induced by antidepressants: an umbrella review comparing randomized controlled trials and observational studies.(...) Conclusion. Our results highlight an underestimation of the rates of manic switch under antidepressants in RCTs compared to the rates observed in observational studies. Acta Psychiatrica Scandinavica 2016 (First published: 23 November 2016).)

(Anm: Markant flere bivirkninger i upublicerede kliniske studier. (…) Den mediane procentdel af offentliggjort dokumenter med information om bivirkninger var 46 pct., sammenlignet med 95 pct. i de tilsvarende, upublicerede dokumenter. (dagenspharma.dk 23.9.2016).)

(Anm: Fiona Godlee, editor in chief. Editor's Choice (Redaktørens valg). Hvorfor legemiddelgodkjenninger trenger bedre bevis (Why drug approval needs better evidence). (…) Begge artiklene konkluderer at legemiddelkontrollen har et straksbehov for å kreve høyere standarder på bevis før og etter godkjenning. Økte kostnader for evaluering vil mer enn oppveies av lavere kostnader for ineffektive behandlinger, med bedre resultater og færre pasientskader. I mellomtiden trenger pasienter og deres leger å ha en ærlig og åpen kommunikasjon om den virkelige styrken på bevisene bak beslutninger om godkjenninger.) BMJ 2016;353:i3483 (Published 23 June 2016).)

(Anm: TEST UTVIKLET FOR Å OPPDAGE FARLIGE BIVIRKNINGER SLIK AT FÆRRE PASIENTER GIS UTRYGGE LEGEMIDLER (Test aims to detect dangerous side effects so that fewer patients are given unsafe drugs) (medicalnewstoday.com 19.12.2014).)

(Anm: Statens mattilsyn (Mattilsynet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Offentlig forvaltning (Offentlig sektor) (Statens økonomireglement - offentlige anskaffelser - offentlige innkjøp etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Helsevesenet bruker ikke ny forskning. Norske pasienter får medisiner og behandling de ikke har bruk for fordi nye forskningsresultater ikke tas i bruk. Større problem enn unyttig forskning, mener eksperter. (forskning.no 2.1.2016).)

(Anm: Forvaltningsmakt og kunnskapspolitikk. Sammendrag. Helse- og omsorgsdepartementet benekter at de ønsker å styre forskninga i underliggende etater, og ser ingen problemer med at forskninga ligger under forvaltninga. Rus & Samfunn 05 / 2016 (Volum 9) Side: 33-35.)

(Anm: Frie forskere eller maktens lakeier? Abstrakt. Det går et skisma gjennom den samfunnsvitenskapelige rusforskningen. Ved første øyekast er det vanskelig å forstå hvorfor. Rus & Samfunn 05 / 2016 (Volum 9) Side: 36-40.)

(Anm: Lederartikler (Editorials) Tid for kunnskapsbasert forskningspolitikk Og offentlig finansierte forskere må være åpne om den sannsynlige betydningen av forskningen. (Time for evidence based research policy. And publicly funded researchers need to be candid about the likely impact of research). BMJ 2016;353:i3146 (Published 13 June 2016).)

(Anm: Kronikk: Kari Sollien, leder i allmennlegeforeningen. Hvorfor bruker ikke kommunene legenes kunnskap? Kunnskap skal redde velferdsstaten. I kommunene har ledelsen en lang vei å gå for å involvere helsepersonell i arbeidet med å utvikle helsetjenesten. (dagensmedisin.no 15.8.2016).)

(Anm: Leger ivaretar din mentale helse, men hvem ivaretas deres? (Doctors look after our mental health but who looks after theirs?) (theconversation.com 26.4.2016).)

(Anm: Tor K. Larsen, professor i psykiatri, Stavanger universitetssykehus: - Den valgfriheten som helseministeren nå ønsker å påtvinge helsevesenet vil føre til at mange svært alvorlig syke mennesker i praksis fratas retten til best mulig behandling. Innføring av medikamentfrie poster i psykiatrien er et gigantisk feilgrep. (dagensmedisin.no 29.7.2016).)

(Anm: Tre av 60.000 studenter ble tvunget til å slutte. Medstudenter og lærere varsler for sjelden om personer som ikke egner seg til yrket de utdanner seg til, mener fagfolk. Studenter som skal jobbe med mennesker og sårbare grupper, bør ikke ha rusproblemer, psykiske problemer, dårlige kommunikasjonsevner eller holdninger som ikke er forenlig med yrket. (aftenposten.no 18.8.2016).)

(Anm: - Hvorfor legers mentale helse bør være en bekymring for oss alle. (- Noen av de mer alarmerende resultater av å ha stressede og deprimerte leger er patologisk kynisme, en uvilje mot å ta vare på kronisk syke og redusert empati.)  (newstatesman.com 16.4.2016).)

(Anm: 27% of Medical Students Are Depressed. In the new research published in the Journal of the American Medical Association, researchers analyzed nearly 200 studies of 129,000 medical students in 47 countries. They found that 27% of medical students had depression or symptoms of it, and 11% reported suicidal thoughts during medical school. (time.com 10.12.2016).)

(Anm: LEDER. Ville du like å gå til en lege som er psykopat? Tidsskr Nor Legeforen 2008; 128:1805 (28.8. 2008).)

(Anm: Psychopathy of 1,800 prisoners leads to novel diagnostic tool for criminals and non-criminals alike (medicalnewstoday.com 12.8.2016).)

(Anm: Introduction and validation of Psychopathic Personality Traits Scale (PPTS) in a large prison sample. Conclusion. This brief measure of psychopathic traits uncontaminated with behavioral items can be used in the same way among participants with and without criminal history. Journal of Criminal Justice 2016;46: 9–17 (September 2016).)

(Anm: Havarikommisjoner (undersøkelseskommisjoner) (mintankesmie.no).)

(Anm: Offentligt betalte forskere pynter på resultater af forsøg på mennesker. (videnskab.dk 14.3.2016).)

(Anm: Uriktig fremstilling av skader i studier på antidepressiva. Nye bevis fra kliniske studierapporter avdekker feilklassifisering, feiltolkning, og underrapportering av alvorlige skader. BMJ 2016;352:i217 (Published 28 January 2016).)

- Ingen bedring i psykisk sykes dødelighet i Australia.

No improvements to mental illness death rates in Australia (Ingen bedring i psykisk sykes dødelighet i Australia)
medicalnewstoday.com 16.5.2016
Psykisk sykdom er den største og raskest voksende kilde til uførhet i Australia og mer må gjøres for å bedre mental helsereform, ifølge forfatterne av "For debatt" som er publisert i Medical Journal of Australia. (Mental illness is the largest and fastest growing source of disability in Australia and more needs to be done to improve mental health reform, according to the authors of a "For debate" published in the Medical Journal of Australia).

"In kontrast til kreft og hjerte- og karsykdommer har det ikke vært noen forbedringer i forekomst av død eller uførhet grunnet psykiske lidelser i de siste tiårene, "skriver professor Patrick McGorry og Matthew Hamilton ved Orygen, National Centre of Excellence in Youth Mental Health. (…) ("In contrast to cancer and cardiovascular disease, there have been no improvements in rates of death or disability from mental illness in recent decades," wrote Professor Patrick McGorry and Mr Matthew Hamilton from Orygen, the National Centre of Excellence in Youth Mental Health.)

(Anm: RE: Studier som stikkes under stol Minileder Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135:617 (25.5.2015).)

(Anm: RE: Psykisk syke lever kortere. Tidsskr Nor Legeforen Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135:246 – 8 (8.09.2015).)

(Anm: RE: Psykisk syke lever kortere. Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135:1534 – 5 (22.9.2015).)

(Anm: Diskriminering, feilmedisineringer hos mennesker med utviklingshemming og utfordrende atferd (psykofarmaka; antidepressiva, antipsykotika, sovemedisiner) etc. (mintankesmie.no).)

(Anm: På tide å revurdere? (Time to rethink?) Legemiddelbehandlinger hos mennesker med utviklingshemming og utfordrende atferd (Drug treatments in people with intellectual disability and challenging behaviour disabilities) Editorials (Lederartikkel) BMJ 2014;349:g4323 (Published 04 July 2014).)

- De uoppfylte løfter om antidepressiva. (- Bruken av antidepressiva har fortsatt å stige til tross for oppsamling av bevis på at de ikke er så effektive som ble tidligere antatt.)

The unfulfilled promise of the antidepressant medications. (De uoppfylte løfter om antidepressiva)
Med J Aust 2016; 204 (9): 348-350
Vi trenger mer effektive behandlinger for depresjon, fordi nåværende behandlinger avverger mindre enn halvparten av den betydelige belastning som forårsakes av sykdom. (…) (We need more effective treatments for depression, because current treatments avert less than half of the considerable burden caused by the illness.)

Bruken av antidepressiva har fortsatt å stige til tross for stadig flere bevis på at de ikke er så effektive som tidligere ble antatt. (…) (The use of antidepressants has continued to rise despite accumulating evidence that they are not as effective as was previously thought.) (…)

Tidligere studier har rapportert mye høyere effekter for legemidler, delvis drevet av legemiddelindustriens påvirkninger på selektiv publisering av positive resultater, og utskiftning av resultater som å rapportere tvetydige funn som positive.6 (Earlier studies had reported much larger effect sizes for the medications, in part driven by the influences of the pharmaceutical industry on selective publishing of positive results, and the substitution of outcome measures to report ambiguous findings as positive.6)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ny forskning: Lykkepiller gør mere skade end gavn. Folk med depression får intet ud af at tage antidepressivet SSRI, bedre kendt som lykkepiller, viser nyt dansk studie. (jyllands-posten.dk 13.2.2017).)

(Anm: Forskere finner link mellom bruk av antidepressiva, medfødte misdannelser eller dødfødsler. (Researchers Find Link Between Antidepressant Use, Congenital Anomalies or Stillbirths) (…) "Mens denne ekstra risikoen kan virke liten er resultatene etter mitt syn så alvorlig som de kan være." (“While this extra risk may seem small, in my view, the outcomes are as serious as they can be.”) (dgnews.docguide.com 5.12.2016).)

(Anm: - Nye data viser økt risiko for misdannelser når antidepressiva brukes under graviditet. (…) En studie publisert i British Medical Journal (BMJ) avslører at antidepressiva forskrevet til gravide kan øke sjansen for å få en baby med misdannelser.) (New Data Show Heightened Risk of Birth Defects When Antidepressants Are Used During Pregnancy.) (dgnews.docguide.com 19.1.2017).)

(Anm: - Utviklingen av et potensielt livstruende serotonergt syndrom eller nevroleptisk malignt syndrom (NMS)-lignende reaksjoner er rapportert for SNRI-er og SSRI-er alene, inkludert Celexa-behandling, men spesielt ved samtidig bruk av serotonerge legemidler (inklusive triptaner) og legemidler som svekker metabolisme av serotonin (inklusive MAO-hemmere), eller med antipsykotika eller andre dopaminantagonister (fda.gov 6.3.2009).)

(Anm: Antidepressant use during pregnancy and the risk of major congenital malformations in a cohort of depressed pregnant women: an updated analysis of the Quebec Pregnancy Cohort. (…) Conclusions Antidepressants with effects on serotonin reuptake during embryogenesis increased the risk of some organ-specific malformations in a cohort of pregnant women with depression. BMJ Open 2017;7:e013372.)

(Anm: Bruk av antipsykotika er assosiert med en 60 % økt risiko for dødelighet hos pasienter med Alzheimers sykdom. (…) Bruk av to eller flere antipsykotika samtidig ble knyttet til nesten doblet dødsrisiko (200 %) enn ved monoterapi.) (Antipsychotic Drug Use Increases Risk of Mortality Among Patients With Alzheimer’s Disease. JOENSUU, Finland -- December 12, 2016 -- Antipsychotic drug use is associated with a 60% increased risk of mortality among patients with Alzheimer's disease, according to a study published in the Journal of Alzheimer’s Disease. The risk was highest at the beginning of drug use and remained increased in long-term use. Use of 2 or more antipsychotic drugs concomitantly was associated with almost 2 times higher risk of mortality than monotherapy.) (dgnews.docguide.com 12.12.2016).)

(Anm: Antipsykotika dobler dødsrisiko allerede etter 180 dagers bruk. Greater Mortality Risk With Antipsychotics in Parkinson's (Større dødsrisiko med antipsykotika ved Parkinsons) (medicalnewstoday.com 21.6.2015).)

(Anm: (...) For ytterligere å illustrere problemet kan nevnes at antipsykotika forårsaker parkinsonisme (5), og en studie fant at mennesker med Parkinsons sykdom og psykose hadde fire ganger større sannsynlighet for å dø etter tre til seks måneders behandling enn de som ikke fikk antipsykotika. (6) De var også mer utsatt for kognitiv svikt, forverring av parkinsonsymptomer, hjerneslag, infeksjoner og fall. RE: Psykisk syke lever kortere. Tidsskr Nor Legeforen 10.11.2015.)

(Anm: Legemidler som kan gi delirium hos eldre. Delirium ses særlig hos eldre ved akutte sykdommer og skader eller som følge av toksisk eller farmakologisk påvirkning. Eldre personer har mange sykdommer og bruken av legemidler er høy. Mange legemidler, og særlig de med antikolinerg eller dopaminerg effekt, kan gi delirium. Kjennskap til legemidler og kombinasjoner av legemidler som kan gi delirium, er viktig for å kunne forebygge og behandle tilstanden. Tidsskr Nor Legeforen 2005; 125:2366-7 (8.9.2005).)

(Anm: Post injektionssyndrom. (…) De fleste af disse patienter udviklede symptomer på sedation (fra mild sedation til koma) og/eller delirium (herunder forvirring, desorientering, ophidselse/ uro, angst og anden kognitiv svækkelse). Andre symptomer inkluderede ekstrapyramidale symptomer, dysartri, ataksi, aggression, svimmelhed, svaghed, hypertension eller krampe.) (sundhedsstyrelsen.dk 29.6.2014).)

(Anm: Mødre til børn med misdannelser har øget dødelighed. (…) Bivirkninger har ført til to dødsfald. Den største del af bivirkningerne (42 procent) af de 429 blev indberettet for såkaldte psykostimulerende lægemidler - eksempelvis til behandling af ADHD - efterfulgt af 31 procent for antidepressiver og 24 procent for antipsykotiske lægemidler. (videnskab.dk 20.12.2016).)

(Anm: Antikolinerge effekter av vanlige legemidler knyttet til økt dødelighet hos mennesker over 65. De kombinerte antikolinerge effektene av mange vanlige legemidler øker risikoen for kognitiv svekkelse og død hos personer over 65 år, ifølge resultater fra en storskala studie på den langsiktige helseeffekten av legemidler.(Anticholinergic effects of common drugs are associated with increased mortality in over 65s. The combined anticholinergic effects of many common drugs increase the risk of cognitive impairment and death in people aged over 65, a large scale study of the long term effect of drugs on health has found.) BMJ 2011; 342:d4037 (28 June).)

(Anm: Men experience greater cognitive impairment and increased risk of death following hip surgery. In a study of hip fracture patients, men displayed greater levels of cognitive impairment within the first 22 days of fracture than women, and cognitive limitations increased the risk of dying within six months in both men and women. "While men make up only about 25 percent of all hip fractures, the number of men who fracture their hip is increasing and we know men are more likely to die than women after a hip fracture," said Dr. Ann Gruber-Baldini, lead author of the Journal of the American Geriatrics Society study. (medicalnewstoday.com 10.2.2017).)

(Anm: Det autonome nervesystemet. Det autonome nervesystemets hovedoppgave er å bidra til likevekt i kroppens basale funksjoner. Det vil blant annet si kroppstemperatur, blodtrykk, åndedrett og fordøyelse. (nhi.no 4.3.2015).)

(Anm: Ulike selektive serotonin reopptakshemmeres (SSRI-er) cytotoksisitet mot kreftceller. (Cytotoxicity of different selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) against cancer cells.) (…) Vi har funnet at paroxetine (paroksetin; Seroxat; Paxil etc.) har cytotoksisk aktivitet mot tumorceller. J Exp Ther Oncol. 2006;6(1):23-9.)

(Anm: Could antidepressants stop prostate cancer from spreading? In almost all cases where prostate cancer spreads to other areas of the body, the disease spreads to the bone first. In a new study, researchers reveal the discovery of an enzyme that helps prostate cancer cells to invade bone. Furthermore, certain antidepressant medications may have the potential to block this enzyme. Study co-author Jason Wu, of Washington State University-Spokane, and colleagues recently reported their findings in the journal Cancer Cell. (medicalnewstoday.com 13.3.2017).)

(Anm: Classic cytotoxic drugs: a narrow path for regulatory approval. Several classic cytotoxic drugs have shown encouraging activity in the treatment of metastatic breast cancer.1–3 However, only a few have received an overwhelming welcome from regulatory authorities and succeeded in obtaining widespread regulatory approval for routine use. For example eribulin was approved for treatment of metastatic breast cancer in several countries including Japan, USA, and Europe, based on data that showed longer overall survival in patients treated with eribulin compared with patients treated with physician's choice of treatment. In contrast ixabcpilone with capecitabine gained approval from the US Food and Drug Agency based on data showing longer progression-free survival compared with capccitabine alone, but did not obtain rcgulatory authorisation in Europc because it is associated with a high incidence of nevropathy.5 Lancet Oncol. 2017 Feb 10. pii: S1470-2045(17)30089-X. [Epub ahead of print].)

(Anm: Ødelagt cellulær "klokke" linket til hjerneskade (Broken Cellular 'Clock' Linked to Brain Damage) (sciencedaily.com 25.11.2013).)

(Anm: Signaling Pathways Linked to Serotonin-Induced Superoxide Anion Production: A Physiological Role for Mitochondria in Pulmonary Arteries. Abstract. Serotonin (5-HT) is a potent vasoconstrictor agonist and contributes to several vascular diseases including systemic or pulmonary hypertension and atherosclerosis. Although superoxide anion ([Formula: see text]) is commonly associated to cellular damages due to [Formula: see text] overproduction, we previously demonstrated that, in physiological conditions, [Formula: see text] also participates to the 5-HT contraction in intrapulmonary arteries (IPA). Front Physiol. 2017 Feb 9;8:76. eCollection 2017.)

(Anm: Antidepressiva kan ødelegge ansiktsmuskulatur og føre til økt aldring. (medpagetoday.com 4.2.2009).)

(Anm: Minislag (ministroke: transient ischemic attack (TIA)) linket til lavere forventet levetid. (- Minislag kan forårsake demens.) (- Enkelte psykofarmaka kan øke risiko for minislag / demens.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Stumme infarkt rammer oftere folk med høy smertetoleranse. Stumme hjerteinfarkt gir ikke de klassiske brystsmertene som ved vanlige infarkt. - Denne pasientgruppen tar enten ikke kontakt med lege, eller de har ikke fått riktig diagnose, sier lege og forsker Andrea Milde Øhrn. (…) Det er vanlig å tenke sterke brystsmerter og akutt behandling når det er snakk om hjerteinfarkt. Det mange kanskje ikke vet, er at man kan ha hatt et hjerteinfarkt uten å vite det. Dette kalles et stumt infarkt, et hjerteinfarkt med få eller ingen symptomer. - Et stumt hjerteinfarkt er et hjerteinfarkt som ikke er erkjent. (nhi.no 3.2.2017).)

(Anm: Sannsynlig karotidyni forårsaket av fluoxetine (Prozac; SSRI-er). (Probable fluoxetine-induced carotidynia.)  Karotidyni er en fokal nakkesmerte (bestemt, avgrenset område), som involverer anatomiske områder til den berørte arteria carotis, og stråler ofte ut i den ipsilateral side (samme side) av ansiktet eller øret. På grunnlag av medisinsk historie og alder har karotidyni konvensjonelt vært klassifisert i klassisk (ikke-migrenøs), migrenøs, og vaskulære varianter. The Lancet 2009;374(9695):1061-1062 (26 September).)

(Anm: Nakkesmerter sætter forskerne skakmat. Kroniske nakkesmerter koster samfundet milliarder og er en af de hyppigste årsager til, at danskere melder sig syge fra job. Forskerne er i vildrede: Ingen behandling er effektiv. (videnskab.dk 22.12.2016).)

(Anm: Antidepressiva linket til hjerterisiko: tvillingstudie. (Antidepressants linked to heart risk: twins study) - Middelaldrende menn som bruker antidepressiva er mer sannsynlig å ha en innsnevring av blodårer, noe som øker risikoen for hjerteinfarkt og slag, enn de som ikke bruker legemidlene, ifølge en studie presentert på lørdag. (Reuters) - Middle-age men who use antidepressants are more likely to have a narrowing of blood vessels, increasing the risk of heart attacks and strokes, than those who do not use the medications, according to a study presented on Saturday.) (reuters.com 2.4.2011).)

(Anm: - Pfizers Zyvoxid (Zyvox) og antidepressiva kan være en dødelig kombinasjon. (- Det antas at når linezolid gis til pasienter, som behandles med serotonerge psykofarmaka, kan forhøyede nivåer av serotonin bygge seg opp i hjernen og forårsake toksisitet (giftighet). Dette er referert til som Serotonin syndrom - tegn og symptomer inkluderer mentale endringer (forvirring, hyperaktivitet, minneproblemer), muskelrykninger, overdreven svetting, skjelving eller risting, diaré, problemer med koordinasjon og / eller feber.) (fda.gov 21.10.2011).)

(Anm: Hva er det forskrivere og pasienter ikke vet om bivirkninger av antidepressiva? (What do prescribers and patients not know about the side effects of antidepressant drugs?) (medicalnewstoday.com 15.9.2016).)

(Anm: Forskere: Alvorlige bivirkninger, når antidepressiver droppes. Angst, depression og selvmordstanker er nogle af de bivirkninger, som tit forekommer, når man holder op med at tage antidepressiv medicin. Bivirkningerne kan i nogle tilfælde være langvarige og kroniske, viser et nyt studie. (videnskab.dk 16.3.2015).)

(Anm: Bruk av visse smertestillende midler (og antidepressiva (+ 31 %)) forbundet med økt risiko for drap (Use of certain painkillers linked with increased risk of homicide) Enkelte legemidler som påvirker sentralnervesystemet - som smertestillende og beroligende benzodiazepiner - er assosiert med økt risiko for å begå et drap, finner en ny studie publisert i tidsskriftet World Psychiatry. (medicalnewstoday.com 1.6.2015).)

(Anm: Psykiatriske patienter ender i private botilbud. Drab og vold har de seneste år fyldt debatten om de danske bosteder for patienter med psykiske problemer. (…) Psykiatriske patienter ender i private botilbud. (…) Mens Folketinget kæmper for en løsning på problemet med vold på offentlige bosteder, vælger flere kommuner at sende tunge patienter til private tilbud. (politiken.dk 18.3.2017.)

(Anm: Aggresjon knyttet til økt risiko for substansmisbruk. Aggression disorder linked to greater risk of substance abuse. (…) In the study, published in the Journal of Clinical Psychiatry, Emil Coccaro, MD, and colleagues analyzed data from more than 9,200 subjects in the National Comorbidity Survey, a national survey of mental health in the United States. They found that as the severity of aggressive behavior increased, so did levels of daily and weekly substance use. The findings suggest that a history of frequent, aggressive behavior is a risk factor for later substance abuse, and effective treatment of aggression could delay or even prevent substance abuse in young people. (medicalnewstoday.com 2.3.2017).)

(Anm: Halvparten av norske drap begått av rusede. (…) I 125 av drapene – eller 54 prosent – er det beskrevet i dommen at gjerningspersonen var påvirket av rusmidler under drapet. (nrk.no 13.12.2016).)

(Anm: En pasient på UNN døde av blodforgiftning som følge av et legemiddel mot psykiske lidelser, opplyser Statens helsetilsyn. (- Pasienten døde etter kort tid, og dødsårsaken var nøytropen sepsis (blodforgiftning), heter det i tilsynets rapport. (nrk.no 12.10.2016).)

(Anm: Bivirkninger underrapporteres i videnskabelige tidsskrifter. (...) Mellem 43 og 100 procent af de bivirkninger, der, ifølge det ikke-publicerede materiale, er fundet ved de testede lægemidler, er ikke lagt frem i de videnskabelige artikler, viser Yoon Loke og kollegernes gennemgang. (videnskab.dk 5.10.2016).)

(Anm: Dødsfall på grunn av nøytropen sepsis (blodforgiftning) etter behandling med legemiddelet klozapin – uforsvarlig oppfølging – mangelfull samhandling og informasjon. (…)  Manglende informasjon fra spesialisthelsetjenesten og mangelfull samhandling mellom kommunehelsetjenesten, fastlegen, pasienten og pårørende bidro til hendelsen. Helseforetaket skal gjennomgå hendelsen for å redusere risikoen ved lignende tilfeller. (helsetilsynet.no 12.10.2016).)

(Anm: Eksplosjon av antidepressiva til unge jenter. De ønsker psykologhjelp. I stedet blir de fôret med piller fra fastlegen. Unge jenter har aldri brukt mer antidepressiver. (vg.no 10.9.2016).)

(Anm: Flere barn og unge akuttinnlegges for psykisk sykdom. I fjor utgjorde andelen øyeblikkelig hjelp innleggelser 61 prosent av alle innleggelser. Det er en økning fra 47 prosent i 2012. (dagensmedisin.no 19.9.2016).)

(Anm: Eksplosjon av antidepressiva til unge jenter: Lykkepillegenerasjonen. «Lykkepillen» gjorde Sandra så dårlig at hun ble innlagt på psykiatrisk avdeling. På ti år har bruken av antidepressiver blant unge jenter økt med 83 prosent. Mange får pillene uten en gang å ha snakket med psykolog.  (vg.no 10.9.2016).)

(Anm: Helseminister Bent Høie reagerer på «lykkepille»-praksis: – Veldig urovekkende. ** Kraftig økning i antidepressiva til unge jenter. Helseminister Bent Høie reagerer på den sterke økningen i lykkepillebruk blant unge jenter. Han mener manglende ressurser og fastlegers holdninger er årsaker. Lørdag dokumenterte VG Helg og VG+ konsekvensene av den økende lykkepille-bruken blant unge jenter. (vg.no 10.9.2016).)

(Anm: LO advarer mot trygdebombe. En stadig større del av nordmenn i arbeidsfør alder er uten jobb. LO mener dette er en potensiell trygdebombe. (…) Det trengs 180.000 nye jobber for å få yrkesdeltakelsen opp på samme nivå som i 2008, viser en rapport fra samfunnsøkonomene i LO. I 2008 var 70 prosent av befolkningen mellom 15 og 74 år i jobb. Nå er yrkesdeltakelsen nede i 67,3 prosent., og det er nedgang i alle fylker. (hegnar.no 6.10.2016).)

(Anm: Rekordmange søger akut psykisk hjælp. (- Mens kun 12.099 danskere i 1995 besøgte de psykiatriske akutmodtagelser og skadestuer, er det steget til hele 33.333 i 2015, viser opgørelse fra Sundhedsdatastyrelsen og Danske Regioner, der for kort tid siden blev sendt til Folketinget. (politiken.dk 9.7.2016).)

(Anm: Har vi blitt psykisk sykere? (- Vi vet også at stadig flere får uførepensjon på grunn av psykiske lidelser og at sykefraværet på grunn av psykiske plager og lidelser har økt. Vi tror alle disse forholdene bidrar til vår oppfatning om at stadig flere får en psykisk lidelse eller plage.) (Folkehelseinstituttet fhi.no 10.10.2013).)

(Anm: Høyt fravær på grunn av ME. Minst 270 elever var borte fra skolen i fjor fordi de hadde ME. (aftenposten.no 6.2.2017).)

(Anm: Psykisk ohälsa fortsätter att öka. Antalet svenskar som sjukskrivs på grund av psykisk ohälsa ökar kontinuerligt sedan 2010. Den vanligaste diagnosen är stressrelaterad psykisk ohälsa som till mångt och mycket är arbetsrelaterad. Då evidensbaserad behandling saknas står förebyggande arbete i fokus. (netdoktor.se 14.9.2016).)

(Anm: Psykiatriske skadestuer kan ikke klare presset. Psykiske lidelser hører til nogle af de største sygdomsbyrder, som hvert år koster samfundet et svimlende milliardbeløb i tabt arbejdsfortjeneste og sociale ydelser. (politiken.dk 11.7.2016).)

(Anm: - 9 ting som skjer i hjernen og kroppen på MDMA (Ecstasy). (- 9 Things That Happen in the Brain and Body on MDMA.) (- Derfor, når substansen avsluttes, sitter mennesker igjen med mindre serotonin enn vanlig, noe som kan føre til følelser av depresjon, irritabilitet og tretthet.) (- Siden MDMA frigir så mye serotonin, ødelegger kroppen deretter mer serotonin enn vanlig, ifølge AsapSCIENCE.) (thescienceexplorer.com 24.6.2016).)

(Anm: Kronikk av anonym far: Min datter ble et offer for pillepsykiatrien. (aftenposten.no 25.8.2015).)

(Anm: De uoppfylte løfter om antidepressiva) (The unfulfilled promise of the antidepressant medications). (…) Bruken av antidepressiva har fortsatt å stige til tross for oppsamling av bevis på at de ikke er så effektive som ble tidligere antatt. (…) Tidligere studier har rapportert mye høyere effekter for legemidler, delvis drevet av legemiddelindustriens påvirkninger på selektiv publisering av positive resultater, og utskiftning av resultater som å rapportere tvetydige funn som positive. Med J Aust 2016; 204 (9): 348-350.)

(Anm: Mortality and use of psychotropic medication in patients with stroke: a population-wide, register-based study. OBJECTIVES: The study sought to describe whether psychotropic medication may have long-term side effects in patients with stroke compared with controls. (…) CONCLUSIONS: All-cause mortality was higher in patients with stroke and controls treated with benzodiazepines, antidepressants and antipsychotics than in their untreated counterparts. Our findings suggest that care should be taken in the use and prescription of such drugs, and that they should be used in conjunction with adequate clinical controls. BMJ Open. 2016 Mar 8;6(3):e010662).)

(Anm: Drug overdose has become leading cause of death from injury in US. More than 44 000 people in the United States died as a result of a drug overdose in 2013 (figure⇓), making it the leading cause of death from injury in the country, says a report on the effect of injuries released on 17 June.1 Overall, injuries killed more than 193 000 people in 2013 in the US and were the leading cause of death among people aged 1 to 44 years, the report said. (...) About half, 22 000, are related to prescription drugs, the report said. BMJ 2015;350:h3328  (Published 22 June 2015).)

(Anm: - Lege får 30 år til livstid for drap i sak i L.A. knyttet til pasienters overdoser. (Doctor gets 30 years to life for murders in L.A. case tied to patients' overdoses.) (…) En dommer dømte fredag en lege i Rowland Height til 30 år til livstid i fengsel for drapene på tre av sine pasienter som følge av dødelig overdose, en dom som satte sluttstrek i en "landmark"-sak som enkelte medisinske eksperter sier kan endre hvordan leger i hele landet håndterer forskrivningen av reseptbelagte legemidler. (latimes.com 5.2.2016).)

(Anm: Sharp spike in deaths in England and Wales needs investigating, says public health expert. A sharp rise in the annual number of deaths recorded in England and Wales in 2015 has left public health experts grasping for answers. Preliminary figures show a 5.4% increase in deaths from 2014 to 2015, the biggest rise for several decades. The Office for National Statistics estimated that, after adjustment for population growth, the crude death rate rose by 4.9% in 2015. Smaller rises recorded in 2012 and 2013 were explained at the time by Public Health England as being due to influenza and cold weather. BMJ 2016;352:i981 (Published 17 February 2016).)

(Anm: Flu Hospitalizations, Deaths Increasing: CDC. FRIDAY, Jan. 27, 2017 (HealthDay News) -- Although this year's flu season appears to be an average one so far, more hospitalizations are being reported and deaths are increasing, federal health officials reported Friday. (medicinenet.com 27.1.2017).)

(Anm: Dementia and flu are blamed for increase in deaths in 2015 in England and Wales. The spike in deaths seen in 2015 in England and Wales was mainly due to an increase in dementia and Alzheimer’s related deaths and flu outbreaks among older people, an analysis by the Office for National Statistics (ONS) has concluded. BMJ 2016;353:i2022 (Published 08 April 2016).)  

- Totalt sett, for alle aldersgrupper, mangler det hele 3.321 dødsmeldinger for den nevnte femårsperioden. (- I perioden 2010-2014.)

Folkehelseinstituttet vet ikke hvorfor 25 barn under 15 år døde.
dagbladet.no 11.1.2016
I perioden 2010-2014. (…) I tillegg til sykdom og ulykker kan Folkehelseinstiuttet ikke utelukke at det blant dødsfallene også ligger drap. (…)

Også når det gjelder unge i alderen 15 til 19 år, savner Folkehelseinstituttet en rekke dødsmeldinger. Tallene for 2015 er ennå ikke klare, men for perioden 2010-2014 er det snakk om 19 manglende dødsmeldinger for denne aldersgruppen.

Totalt sett, for alle aldersgrupper, mangler det hele 3.321 dødsmeldinger for den nevnte femårsperioden. Folkehelseinstituttets målsetting er å få dødsmeldinger for minst 99 prosent av dødsfallene som skjer i Norge. De siste årene har andelen vært på 98,6 prosent. (...)

(Anm: 152 dødsfall blant ikke-bosatte i 2013. Nå foreligger det for første gang statistikk for et helt kalenderår. Rapporten "Dødsfall blant ikke-bosatte i 2013" viser at det ble registrert 152 dødsfall blant ikke-bosatte dette året, det vil si om lag 0,4 prosent av de i alt 41 178 registrerte dødsfallene. I alt ble 64 av de 152 døde obdusert.  (fhi.no 1.10.2015).)

(Anm: 167 dødsfall blant ikke-bosatte i 2014. I 2014 ble det registrert 167 dødsfall blant turister, gjestearbeidere og andre ikke-bosatte i Norge. Det viser statistikk fra Dødsårsaksregisteret ved Folkehelseinstituttet. Tallene på dødsfall for 2014 viser at det er en liten økning fra 2013 da 152 dødsfall ble registrert. Dødsfall hos ikke-bosatte anslås å utgjøre cirka 0,4 prosent av alle dødsfall i Norge. (fhi.no 15.12.2015).)

(Anm: Nytt overvåkingssystem for dødelighet i Norge. Norge deltar nå i det europeiske nettverket EuroMOMO som overvåker dødeligheten i Europa. Systemet vil gi en bedre oversikt til bruk i beredskapsarbeidet, og vil være et supplement til overvåkingssystemet for smittsomme sykdommer, blant annet influensa. (fhi.no 24.9.2015 ).)

(Anm: De fem vanligste dødsårsakene i Norge. Folkehelseinstituttet registrerte 40.344 dødsfall i Norge i fjor - og her er hva vi dør av. (aftenposten.no 26.11.2015).)

(Anm: Association of Psychiatric and Neurologic Comorbidity With Mortality Among Persons With Autism Spectrum Disorder in a Danish Population. JAMA Pediatr. 2016 Jan 11:1-8. doi: 10.1001/jamapediatrics.2015.3935. [Epub ahead of print].)

- Demenssjukdomar allt vanligare dödsorsak (- Dödligheten i demenssjukdomar har ökat från omkring 100 per 100 000 invånare 1987 till drygt 400 år 2013.)

Demenssjukdomar allt vanligare dödsorsak
Läkartidningen. 2014;111:CZ94 (2014-08-21)
Dödligheten i demenssjukdomar har ökat sedan slutet av 80-talet och var 2013 fyra gånger så vanlig, enligt den senaste dödsorsaksstatistiken från Socialstyrelsen. 

Dödligheten i demenssjukdomar har ökat från omkring 100 per 100 000 invånare 1987 till drygt 400 år 2013. En delförklaring kan vara att läkarna har blivit alltmer benägna att rapportera demes som dödsorsak, enligt rapporten.

Den totala dödligheten har sjunkit de senaste 20 åren.

Hjärt–kärlsjukdomar var 2013 fortfarande den vanligaste dödsorsaken, 38 procent för kvinnor och 37 procent för män, men färre dör av den anledningen numera jämfört med i slutet av 80-talet.

Näst vanligaste dödsorsak är tumörsjukdomar, 24 procent.

Utbildningsnivå är kopplad till dödsorsak. Bland kvinnor med enbart grunskoleutbildning är dödligheten i hjärt- och kärlsjukdomar mer än dubbelt så hög som bland kvinnor med eftergymnasial utbildning. (…)

(Anm: RE: Studier som stikkes under stol Minileder Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135:617 (25.5.2015).)

(Anm: RE: Psykisk syke lever kortere. Tidsskr Nor Legeforen Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135:246 – 8 (8.09.2015).)

(Anm: RE: Psykisk syke lever kortere. Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135:1534 – 5 (22.9.2015).)

(Anm: RE: Psykisk syke lever kortere. Tidsskr Nor Legeforen Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135:1923-4 (17.11.2015).)

(Anm: Uriktig fremstilling av skader i studier på antidepressiva. Nye bevis fra kliniske studierapporter avdekker feilklassifisering, feiltolkning, og underrapportering av alvorlige skader. BMJ 2016;352:i217 (Published 28 January 2016).)

(Anm: Kronikk av anonym far: Min datter ble et offer for pillepsykiatrien. (aftenposten.no 25.8.2015).)

(Anm: Medisinering av psykisk utviklingshemmede (Lørdagsrevyen 12.11.2011).)

(Anm: Tror psykose­medisin tok livet av Renate. Da søsteren til Anniken Hoel døde brått, sto familien uten svar. Til det viste seg at «plutselig død» var en mulig bivirkning av medisinene hun tok. (nrk.no 13.3.2017).)

(Anm: Overmedisinering av eldre (NRK Dagsrevyen) (…) Flere eldre dør av overmedisinering. (...) Vi er kommet dit at vi aksepterer lettere at pasienter dør av bivirkninger av medisiner enn av selve sykdommen. (nrk.no 10.2.2017).)

(Anm: Han blei medisinert til døde (nrk.no 12.11.2011).)

(Anm: Havarikommisjoner (undersøkelseskommisjoner) (mintankesmie.no).)

(Anm: Bruk av annengenerasjons antipsykotiske legemidler øker parametre for metabolsk syndrom. (dgnews.docguide.com 17.3.2016).)

(Anm: Metabolic Syndrome Components Are Associated With Symptomatic Polyneuropathy Independent of Glycemic Status. Diabetes Care 2016 (Published online before print March 10, 2016).)

(Anm: Prepsychosis links with elevated metabolic syndrome. MADRID – Untreated people at high risk for developing psychosis also showed an increased prevalence of certain components of metabolic syndrome in data collected from 163 German study participants, a finding that gives new insight into the well-documented but poorly delineated link between schizophrenia and metabolic syndrome. (...) He also suggested prescribing antipsychotic medications that pose the lowest risk for causing further metabolic derangements in patients. (clinicalpsychiatrynews.com.com 2.4.2016).)

(Anm: Joachim Raese, MD. Metabolic syndrome is defined by the aggregation of hypertriglyceridemia, low high-density lipoprotein (HDL) levels, elevated fasting glucose, hypertension, and increased waist circumference. Metabolic syndrome confers an increased risk of developing diabetes and of dying from coronary artery disease. Cardiovascular disease is the leading cause of death among patients with schizophrenia, who have a life expectancy about 20 years shorter than the general population. (…) For a more detailed discussion, I suggest watching a YouTube video that we have prepared. (cmeinstitute.com 27.4.2016).)

(Anm: Video Lecture 8: Metabolic Syndrome Lectures 1 (By Dr. Joachim Raese) (youtube.com).)

(Anm: - Lege får 30 år til livstid for drap i sak i L.A. knyttet til pasienters overdoser. (Doctor gets 30 years to life for murders in L.A. case tied to patients' overdoses.) (…) En dommer dømte fredag en lege i Rowland Height til 30 år til livstid i fengsel for drapene på tre av sine pasienter som følge av dødelig overdose, en dom som satte sluttstrek i en "landmark"-sak som enkelte medisinske eksperter sier kan endre hvordan leger i hele landet håndterer forskrivningen av reseptbelagte legemidler. (latimes.com 5.2.2016).)

(Anm: Diskriminering, feilmedisineringer hos mennesker med utviklingshemming og utfordrende atferd (psykofarmaka; antidepressiva, antipsykotika, sovemedisiner) etc. (mintankesmie.no).)

(Anm: På tide å revurdere? (Time to rethink?) Legemiddelbehandlinger hos mennesker med utviklingshemming og utfordrende atferd (Drug treatments in people with intellectual disability and challenging behaviour disabilities) Editorials (Lederartikkel) BMJ 2014;349:g4323 (Published 04 July 2014).)

(Anm: - Slår sovepiller os ihjel? (- Studiet er det største af sin slags på globalt plan og har også undersøgt sammenhængen mellem brug af antidepressiver og antipsykotika og dødelighed. Også her fandt forskerne en overdødelighed.) (videnskab.dk 21.3.2016).)

(Anm: Flere i Norge dør av demens. Andelen som dør av demenssykdommer i Norge er mer enn tredoblet på 14 år. Hyppigste dødsårsak er fremdeles hjerte- og karsykdommer. (…) Folkehelseinstituttet (FHI) la onsdag ut en oversikt over dødsårsaker i Norge som viser at andelen som dør av demenssykdommer har økt fra 2,2 prosent i 2000 til 7,6 prosent i 2014. (nrk.no 4.11.2015).)

(Anm: Alzheimers sykdom og andre årsaker til demens. (mintankesmie.no).)

(Anm: Dødsårsaker for 2014: Kreft stabilt, demens øker. (…) Fra rundt 1970 til 2010 var det en økning i antall dødsfall på grunn av nedre luftveissykdommer som kols og astma. Fra 2010 har dødsraten vært på cirka 50 per 100 000. Dette kan tyde på at dødsfall som følge av kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) har flatet ut.  (fhi.no 4.11.2015).)

(Anm: Fler dör av hepatit än av aids. Virushepatit har blivit en ledande orsak till dödsfall i världen. Sjukdomen dödar fler människor varje år än aids, tuberkulos och malaria, visar en ny rapport. Dödsfall orsakade av infektioner, leversjukdomar eller cancer som beror på virushepatit ökade med 63 procent från 890 000 år 1990, till 1,45 miljoner 2013, visar statistik från 183 länder. (…) Hepatit är en inflammation i levern, oftast orsakad av ett virus men ibland av drog- eller alkoholmissbruk eller andra sjukdomar. Ungefär 95 procent är omedvetna om att de har en infektion, men behandling av hepatit B och C kan förebygga kronisk leversjukdom. 96 procent av de dödsfall som är med i studien är av typen B eller C. De flesta av dödsfallen inträffade i östra och södra Asien. – Vi kan behandla den här sjukdomen – vi har vaccin mot hepatit A och B och vi har nya behandlingar mot C, säger Cooke och läger till att priset för nya mediciner kan vara för höga för både rika och fattiga länder. (dagensmedicin.se 7.7.2016).)

- Leukoaraiosis er assosiert med dødelighet på kort og lang sikt hos pasienter med hjerneblødning.

Leukoaraiosis is associated with short- and long-term mortality in patients with intracerebral hemorrhage.
J Stroke Cerebrovasc Dis. 2013 Oct;22(7):919-25. Epub 2013 Feb 21.
(…) BACKGROUND: There are few recent European studies of mortality after intracerebral hemorrhage (ICH), particularly long-term follow-up studies. No previous European studies have included information on leukoaraiosis.

METHODS: We studied all consecutive patients hospitalized with a first-ever intracerebral hemorrhage between 2005 and 2009 in a well-defined area and assessed the prognostic value of various baseline clinical and radiologic factors. Leukoaraiosis was scored on the baseline computed tomographic (CT) scan as described by van Swieten et al, with an overall score from 0 to 4.

RESULTS: One hundred thirty-four patients were followed up for a median of 4.7 years (interquartile range 2.5-6.6). Overall mortality was 23% at 2 days, 30% at 7 days, 37% at 30 days, 46% at 1 year, and 53% at 2 years. Factors independently associated with increased 30-day mortality were warfarin use, leukoaraiosis score, intraventricular hemorrhage, and Glasgow Coma Scale (GCS) score. Factors independently associated with long-term mortality in the 85 patients who survived the first 30 days were leukoaraiosis score, coronary heart disease, and initial GCS score. Recurrent ICH occurred in 4.5% and was significantly more frequent after lobar ICH than after ICH in other locations (11.1% v 0%; P = .025).

CONCLUSIONS: In unselected patients in Southern Norway with first-ever ICH, severe leukoaraiosis is independently associated with both 30-day and long-term mortality in 30-day survivors. Warfarin is independently associated with 30-day mortality and coronary heart disease with long-term mortality in 30-day survivors. Recurrent ICH is more frequent after lobar ICH than after ICH in other locations.

(Anm: Leukoaraiosis[1] or white matter hyperintensities (WMHs)[2] describes the nonspecific changes in the cerebral white matter frequently seen on CT and MRI in aged individuals and even young adults sometimes.[3] It is a condition routinely found in elderly people. The term leukoaraiosis was coined in 1986[4][5] as a descriptive term for rarefaction ("araiosis") of the white matter, showing up as decreased density on CT and increased signal intensity on T2/FLAIR sequences (white matter hyperintensities) performed as part of MRI brain scans.These white matter changes are also commonly referred to as periventricular white matter disease, or white matter hyperintensities (WMH) due to their bright white appearance on T2 MRI scans. Many patients can have leukoaraiosis without any associated clinical abnormality. However, underlying vascular mechanisms are suspected to be the cause of the imaging findings. Hypertension, smoking, diabetes, hyperhomocysteinemia, and heart disease are all risk factors for leukoaraiosis. Leukoaraiosis has been reported to be an initial stage of Binswanger's disease but this evolution does not always happen. (en.wikipedia.org).)

(Anm: Antidepressant Treatment and Worsening White Matter on Serial Cranial Magnetic Resonance Imaging in the Elderly. Stroke 2008;39:857-862.)

(Anm: Personality traits linked to differences in brain structure. Our personality may be shaped by how our brain works, but in fact the shape of our brain can itself provide surprising clues about how we behave - and our risk of developing mental health disorders - suggests a study published in Social Cognitive and Affective Neuroscience.  (medicalnewstoday.com 26.1.2017).)

(Anm: Nystatin and miconazole: pharmacological and clinical evidence regarding interactions with warfarin. Oral Dis. 2016 Nov;22(8):761-765. Epub 2016 Aug 8.)

(Anm: Why white matter matters in insomnia. (…) Insomnia has the power to significantly impact an individual's life; it can pounce on anyone at any time, often without obvious cause. New research published in Radiology delves into the neural basis of this mysterious condition and finds tantalizing clues nestled in the white matter of the brain. (…) The data, manipulated using an advanced analysis technique called Tract-Based Spatial Statistics, yielded fascinating results. The brains of participants with insomnia showed a significant reduction in white matter integrity in sections of the right brain and the thalamus. In regard to the specific regions, Li says: "These impaired white matter tracts are mainly involved in the regulation of sleep and wakefulness, cognitive function and sensorimotor function." (medicalnewstoday.com 8.4.2016).)

(Anm: white matter (hvit substans); Multiple Sclerosis (MS) is one of the most common disease which affects white matter (wikipedia.org).)

(Anm: Common antidepressant may change brain. (…) A commonly prescribed antidepressant may alter brain structures in depressed and non-depressed individuals in very different ways, according to new research at Wake Forest Baptist Medical Center. (...) MRI images taken at the end of the treatment phase revealed that in depressed subjects the drug significantly increased the volume of one region of the brain, the anterior cingulate cortex, while decreasing the volume of this same region and the hippocampus in non-depressed subjects. Both of these areas are highly interconnected with other areas of the brain; are critical in a wide array of functions including memory, learning, spatial navigation, will, motivation and emotion; and are implicated in major depressive disorder. (medicalnewstoday.com 7.9.2015).)

(Anm: Antipsychotic drugs linked to brain tissue loss in patients with schizophrenia. Antipsychotic medications are the most common treatment for individuals with schizophrenia, helping to relieve some of the debilitating symptoms caused by the disorder. But according to a new study, long-term use of these drugs may also negatively impact brain structure. Researchers say long-term use of antipsychotic medications - particularly first-generation antipsychotics - may lead to gray matter loss in the brain. First author Dr. Antonio Vita, professor of psychiatry at the University of Brescia in Italy, and colleagues publish their findings in the journal Biological Psychiatry. (medicalnewstoday.com 7.9.2015).)

(Anm: Gray matter abnormality predicts neurodevelopmental problems in smaller premature babies (medicalnewstoday.com 8.4.2016).)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ny forskning: Lykkepiller gør mere skade end gavn. Folk med depression får intet ud af at tage antidepressivet SSRI, bedre kendt som lykkepiller, viser nyt dansk studie. (jyllands-posten.dk 13.2.2017).)

(Anm: Forskere finner link mellom bruk av antidepressiva, medfødte misdannelser eller dødfødsler. (Researchers Find Link Between Antidepressant Use, Congenital Anomalies or Stillbirths) (…) "Mens denne ekstra risikoen kan virke liten er resultatene etter mitt syn så alvorlig som de kan være." (“While this extra risk may seem small, in my view, the outcomes are as serious as they can be.”) (dgnews.docguide.com 5.12.2016).)

(Anm: - Nye data viser økt risiko for misdannelser når antidepressiva brukes under graviditet. (…) En studie publisert i British Medical Journal (BMJ) avslører at antidepressiva forskrevet til gravide kan øke sjansen for å få en baby med misdannelser.) (New Data Show Heightened Risk of Birth Defects When Antidepressants Are Used During Pregnancy.) (dgnews.docguide.com 19.1.2017).)

(Anm: - Utviklingen av et potensielt livstruende serotonergt syndrom eller nevroleptisk malignt syndrom (NMS)-lignende reaksjoner er rapportert for SNRI-er og SSRI-er alene, inkludert Celexa-behandling, men spesielt ved samtidig bruk av serotonerge legemidler (inklusive triptaner) og legemidler som svekker metabolisme av serotonin (inklusive MAO-hemmere), eller med antipsykotika eller andre dopaminantagonister (fda.gov 6.3.2009).)

(Anm: Antidepressant use during pregnancy and the risk of major congenital malformations in a cohort of depressed pregnant women: an updated analysis of the Quebec Pregnancy Cohort. (…) Conclusions Antidepressants with effects on serotonin reuptake during embryogenesis increased the risk of some organ-specific malformations in a cohort of pregnant women with depression. BMJ Open 2017;7:e013372.)

(Anm: Bruk av antipsykotika er assosiert med en 60 % økt risiko for dødelighet hos pasienter med Alzheimers sykdom. (…) Bruk av to eller flere antipsykotika samtidig ble knyttet til nesten doblet dødsrisiko (200 %) enn ved monoterapi.) (Antipsychotic Drug Use Increases Risk of Mortality Among Patients With Alzheimer’s Disease. JOENSUU, Finland -- December 12, 2016 -- Antipsychotic drug use is associated with a 60% increased risk of mortality among patients with Alzheimer's disease, according to a study published in the Journal of Alzheimer’s Disease. The risk was highest at the beginning of drug use and remained increased in long-term use. Use of 2 or more antipsychotic drugs concomitantly was associated with almost 2 times higher risk of mortality than monotherapy.) (dgnews.docguide.com 12.12.2016).)

(Anm: Antipsykotika dobler dødsrisiko allerede etter 180 dagers bruk. Greater Mortality Risk With Antipsychotics in Parkinson's (Større dødsrisiko med antipsykotika ved Parkinsons) (medicalnewstoday.com 21.6.2015).)

(Anm: (...) For ytterligere å illustrere problemet kan nevnes at antipsykotika forårsaker parkinsonisme (5), og en studie fant at mennesker med Parkinsons sykdom og psykose hadde fire ganger større sannsynlighet for å dø etter tre til seks måneders behandling enn de som ikke fikk antipsykotika. (6) De var også mer utsatt for kognitiv svikt, forverring av parkinsonsymptomer, hjerneslag, infeksjoner og fall. RE: Psykisk syke lever kortere. Tidsskr Nor Legeforen 10.11.2015.)

(Anm: Legemidler som kan gi delirium hos eldre. Delirium ses særlig hos eldre ved akutte sykdommer og skader eller som følge av toksisk eller farmakologisk påvirkning. Eldre personer har mange sykdommer og bruken av legemidler er høy. Mange legemidler, og særlig de med antikolinerg eller dopaminerg effekt, kan gi delirium. Kjennskap til legemidler og kombinasjoner av legemidler som kan gi delirium, er viktig for å kunne forebygge og behandle tilstanden. Tidsskr Nor Legeforen 2005; 125:2366-7 (8.9.2005).)

(Anm: Post injektionssyndrom. (…) De fleste af disse patienter udviklede symptomer på sedation (fra mild sedation til koma) og/eller delirium (herunder forvirring, desorientering, ophidselse/ uro, angst og anden kognitiv svækkelse). Andre symptomer inkluderede ekstrapyramidale symptomer, dysartri, ataksi, aggression, svimmelhed, svaghed, hypertension eller krampe.) (sundhedsstyrelsen.dk 29.6.2014).)

(Anm: Mødre til børn med misdannelser har øget dødelighed. (…) Bivirkninger har ført til to dødsfald. Den største del af bivirkningerne (42 procent) af de 429 blev indberettet for såkaldte psykostimulerende lægemidler - eksempelvis til behandling af ADHD - efterfulgt af 31 procent for antidepressiver og 24 procent for antipsykotiske lægemidler. (videnskab.dk 20.12.2016).)

(Anm: Antikolinerge effekter av vanlige legemidler knyttet til økt dødelighet hos mennesker over 65. De kombinerte antikolinerge effektene av mange vanlige legemidler øker risikoen for kognitiv svekkelse og død hos personer over 65 år, ifølge resultater fra en storskala studie på den langsiktige helseeffekten av legemidler.(Anticholinergic effects of common drugs are associated with increased mortality in over 65s. The combined anticholinergic effects of many common drugs increase the risk of cognitive impairment and death in people aged over 65, a large scale study of the long term effect of drugs on health has found.) BMJ 2011; 342:d4037 (28 June).)

(Anm: Men experience greater cognitive impairment and increased risk of death following hip surgery. In a study of hip fracture patients, men displayed greater levels of cognitive impairment within the first 22 days of fracture than women, and cognitive limitations increased the risk of dying within six months in both men and women. "While men make up only about 25 percent of all hip fractures, the number of men who fracture their hip is increasing and we know men are more likely to die than women after a hip fracture," said Dr. Ann Gruber-Baldini, lead author of the Journal of the American Geriatrics Society study. (medicalnewstoday.com 10.2.2017).)

(Anm: Det autonome nervesystemet. Det autonome nervesystemets hovedoppgave er å bidra til likevekt i kroppens basale funksjoner. Det vil blant annet si kroppstemperatur, blodtrykk, åndedrett og fordøyelse. (nhi.no 4.3.2015).)

(Anm: Ulike selektive serotonin reopptakshemmeres (SSRI-er) cytotoksisitet mot kreftceller. (Cytotoxicity of different selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) against cancer cells.) (…) Vi har funnet at paroxetine (paroksetin; Seroxat; Paxil etc.) har cytotoksisk aktivitet mot tumorceller. J Exp Ther Oncol. 2006;6(1):23-9.)

(Anm: Could antidepressants stop prostate cancer from spreading? In almost all cases where prostate cancer spreads to other areas of the body, the disease spreads to the bone first. In a new study, researchers reveal the discovery of an enzyme that helps prostate cancer cells to invade bone. Furthermore, certain antidepressant medications may have the potential to block this enzyme. Study co-author Jason Wu, of Washington State University-Spokane, and colleagues recently reported their findings in the journal Cancer Cell. (medicalnewstoday.com 13.3.2017).)

(Anm: Classic cytotoxic drugs: a narrow path for regulatory approval. Several classic cytotoxic drugs have shown encouraging activity in the treatment of metastatic breast cancer.1–3 However, only a few have received an overwhelming welcome from regulatory authorities and succeeded in obtaining widespread regulatory approval for routine use. For example eribulin was approved for treatment of metastatic breast cancer in several countries including Japan, USA, and Europe, based on data that showed longer overall survival in patients treated with eribulin compared with patients treated with physician's choice of treatment. In contrast ixabcpilone with capecitabine gained approval from the US Food and Drug Agency based on data showing longer progression-free survival compared with capccitabine alone, but did not obtain rcgulatory authorisation in Europc because it is associated with a high incidence of nevropathy.5 Lancet Oncol. 2017 Feb 10. pii: S1470-2045(17)30089-X. [Epub ahead of print].)

(Anm: Ødelagt cellulær "klokke" linket til hjerneskade (Broken Cellular 'Clock' Linked to Brain Damage) (sciencedaily.com 25.11.2013).)

(Anm: Signaling Pathways Linked to Serotonin-Induced Superoxide Anion Production: A Physiological Role for Mitochondria in Pulmonary Arteries. Abstract. Serotonin (5-HT) is a potent vasoconstrictor agonist and contributes to several vascular diseases including systemic or pulmonary hypertension and atherosclerosis. Although superoxide anion ([Formula: see text]) is commonly associated to cellular damages due to [Formula: see text] overproduction, we previously demonstrated that, in physiological conditions, [Formula: see text] also participates to the 5-HT contraction in intrapulmonary arteries (IPA). Front Physiol. 2017 Feb 9;8:76. eCollection 2017.)

(Anm: Antidepressiva kan ødelegge ansiktsmuskulatur og føre til økt aldring. (medpagetoday.com 4.2.2009).)

(Anm: Minislag (ministroke: transient ischemic attack (TIA)) linket til lavere forventet levetid. (- Minislag kan forårsake demens.) (- Enkelte psykofarmaka kan øke risiko for minislag / demens.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Stumme infarkt rammer oftere folk med høy smertetoleranse. Stumme hjerteinfarkt gir ikke de klassiske brystsmertene som ved vanlige infarkt. - Denne pasientgruppen tar enten ikke kontakt med lege, eller de har ikke fått riktig diagnose, sier lege og forsker Andrea Milde Øhrn. (…) Det er vanlig å tenke sterke brystsmerter og akutt behandling når det er snakk om hjerteinfarkt. Det mange kanskje ikke vet, er at man kan ha hatt et hjerteinfarkt uten å vite det. Dette kalles et stumt infarkt, et hjerteinfarkt med få eller ingen symptomer. - Et stumt hjerteinfarkt er et hjerteinfarkt som ikke er erkjent. (nhi.no 3.2.2017).)

(Anm: Sannsynlig karotidyni forårsaket av fluoxetine (Prozac; SSRI-er). (Probable fluoxetine-induced carotidynia.)  Karotidyni er en fokal nakkesmerte (bestemt, avgrenset område), som involverer anatomiske områder til den berørte arteria carotis, og stråler ofte ut i den ipsilateral side (samme side) av ansiktet eller øret. På grunnlag av medisinsk historie og alder har karotidyni konvensjonelt vært klassifisert i klassisk (ikke-migrenøs), migrenøs, og vaskulære varianter. The Lancet 2009;374(9695):1061-1062 (26 September).)

(Anm: Nakkesmerter sætter forskerne skakmat. Kroniske nakkesmerter koster samfundet milliarder og er en af de hyppigste årsager til, at danskere melder sig syge fra job. Forskerne er i vildrede: Ingen behandling er effektiv. (videnskab.dk 22.12.2016).)

(Anm: Antidepressiva linket til hjerterisiko: tvillingstudie. (Antidepressants linked to heart risk: twins study) - Middelaldrende menn som bruker antidepressiva er mer sannsynlig å ha en innsnevring av blodårer, noe som øker risikoen for hjerteinfarkt og slag, enn de som ikke bruker legemidlene, ifølge en studie presentert på lørdag. (Reuters) - Middle-age men who use antidepressants are more likely to have a narrowing of blood vessels, increasing the risk of heart attacks and strokes, than those who do not use the medications, according to a study presented on Saturday.) (reuters.com 2.4.2011).)

(Anm: - Pfizers Zyvoxid (Zyvox) og antidepressiva kan være en dødelig kombinasjon. (- Det antas at når linezolid gis til pasienter, som behandles med serotonerge psykofarmaka, kan forhøyede nivåer av serotonin bygge seg opp i hjernen og forårsake toksisitet (giftighet). Dette er referert til som Serotonin syndrom - tegn og symptomer inkluderer mentale endringer (forvirring, hyperaktivitet, minneproblemer), muskelrykninger, overdreven svetting, skjelving eller risting, diaré, problemer med koordinasjon og / eller feber.) (fda.gov 21.10.2011).)

(Anm: Hva er det forskrivere og pasienter ikke vet om bivirkninger av antidepressiva? (What do prescribers and patients not know about the side effects of antidepressant drugs?) (medicalnewstoday.com 15.9.2016).)

(Anm: Forskere: Alvorlige bivirkninger, når antidepressiver droppes. Angst, depression og selvmordstanker er nogle af de bivirkninger, som tit forekommer, når man holder op med at tage antidepressiv medicin. Bivirkningerne kan i nogle tilfælde være langvarige og kroniske, viser et nyt studie. (videnskab.dk 16.3.2015).)

(Anm: Bruk av visse smertestillende midler (og antidepressiva (+ 31 %)) forbundet med økt risiko for drap (Use of certain painkillers linked with increased risk of homicide) Enkelte legemidler som påvirker sentralnervesystemet - som smertestillende og beroligende benzodiazepiner - er assosiert med økt risiko for å begå et drap, finner en ny studie publisert i tidsskriftet World Psychiatry. (medicalnewstoday.com 1.6.2015).)

(Anm: Psykiatriske patienter ender i private botilbud. Drab og vold har de seneste år fyldt debatten om de danske bosteder for patienter med psykiske problemer. (…) Psykiatriske patienter ender i private botilbud. (…) Mens Folketinget kæmper for en løsning på problemet med vold på offentlige bosteder, vælger flere kommuner at sende tunge patienter til private tilbud. (politiken.dk 18.3.2017.)

(Anm: Aggresjon knyttet til økt risiko for substansmisbruk. Aggression disorder linked to greater risk of substance abuse. (…) In the study, published in the Journal of Clinical Psychiatry, Emil Coccaro, MD, and colleagues analyzed data from more than 9,200 subjects in the National Comorbidity Survey, a national survey of mental health in the United States. They found that as the severity of aggressive behavior increased, so did levels of daily and weekly substance use. The findings suggest that a history of frequent, aggressive behavior is a risk factor for later substance abuse, and effective treatment of aggression could delay or even prevent substance abuse in young people. (medicalnewstoday.com 2.3.2017).)

(Anm: Halvparten av norske drap begått av rusede. (…) I 125 av drapene – eller 54 prosent – er det beskrevet i dommen at gjerningspersonen var påvirket av rusmidler under drapet. (nrk.no 13.12.2016).)

(Anm: En pasient på UNN døde av blodforgiftning som følge av et legemiddel mot psykiske lidelser, opplyser Statens helsetilsyn. (- Pasienten døde etter kort tid, og dødsårsaken var nøytropen sepsis (blodforgiftning), heter det i tilsynets rapport. (nrk.no 12.10.2016).)

(Anm: Bivirkninger underrapporteres i videnskabelige tidsskrifter. (...) Mellem 43 og 100 procent af de bivirkninger, der, ifølge det ikke-publicerede materiale, er fundet ved de testede lægemidler, er ikke lagt frem i de videnskabelige artikler, viser Yoon Loke og kollegernes gennemgang. (videnskab.dk 5.10.2016).)

(Anm: Dødsfall på grunn av nøytropen sepsis (blodforgiftning) etter behandling med legemiddelet klozapin – uforsvarlig oppfølging – mangelfull samhandling og informasjon. (…)  Manglende informasjon fra spesialisthelsetjenesten og mangelfull samhandling mellom kommunehelsetjenesten, fastlegen, pasienten og pårørende bidro til hendelsen. Helseforetaket skal gjennomgå hendelsen for å redusere risikoen ved lignende tilfeller. (helsetilsynet.no 12.10.2016).)

(Anm: Eksplosjon av antidepressiva til unge jenter. De ønsker psykologhjelp. I stedet blir de fôret med piller fra fastlegen. Unge jenter har aldri brukt mer antidepressiver. (vg.no 10.9.2016).)

(Anm: Flere barn og unge akuttinnlegges for psykisk sykdom. I fjor utgjorde andelen øyeblikkelig hjelp innleggelser 61 prosent av alle innleggelser. Det er en økning fra 47 prosent i 2012. (dagensmedisin.no 19.9.2016).)

(Anm: Eksplosjon av antidepressiva til unge jenter: Lykkepillegenerasjonen. «Lykkepillen» gjorde Sandra så dårlig at hun ble innlagt på psykiatrisk avdeling. På ti år har bruken av antidepressiver blant unge jenter økt med 83 prosent. Mange får pillene uten en gang å ha snakket med psykolog.  (vg.no 10.9.2016).)

(Anm: Helseminister Bent Høie reagerer på «lykkepille»-praksis: – Veldig urovekkende. ** Kraftig økning i antidepressiva til unge jenter. Helseminister Bent Høie reagerer på den sterke økningen i lykkepillebruk blant unge jenter. Han mener manglende ressurser og fastlegers holdninger er årsaker. Lørdag dokumenterte VG Helg og VG+ konsekvensene av den økende lykkepille-bruken blant unge jenter. (vg.no 10.9.2016).)

(Anm: LO advarer mot trygdebombe. En stadig større del av nordmenn i arbeidsfør alder er uten jobb. LO mener dette er en potensiell trygdebombe. (…) Det trengs 180.000 nye jobber for å få yrkesdeltakelsen opp på samme nivå som i 2008, viser en rapport fra samfunnsøkonomene i LO. I 2008 var 70 prosent av befolkningen mellom 15 og 74 år i jobb. Nå er yrkesdeltakelsen nede i 67,3 prosent., og det er nedgang i alle fylker. (hegnar.no 6.10.2016).)

(Anm: Rekordmange søger akut psykisk hjælp. (- Mens kun 12.099 danskere i 1995 besøgte de psykiatriske akutmodtagelser og skadestuer, er det steget til hele 33.333 i 2015, viser opgørelse fra Sundhedsdatastyrelsen og Danske Regioner, der for kort tid siden blev sendt til Folketinget. (politiken.dk 9.7.2016).)

(Anm: Har vi blitt psykisk sykere? (- Vi vet også at stadig flere får uførepensjon på grunn av psykiske lidelser og at sykefraværet på grunn av psykiske plager og lidelser har økt. Vi tror alle disse forholdene bidrar til vår oppfatning om at stadig flere får en psykisk lidelse eller plage.) (Folkehelseinstituttet fhi.no 10.10.2013).)

(Anm: Høyt fravær på grunn av ME. Minst 270 elever var borte fra skolen i fjor fordi de hadde ME. (aftenposten.no 6.2.2017).)

(Anm: Psykisk ohälsa fortsätter att öka. Antalet svenskar som sjukskrivs på grund av psykisk ohälsa ökar kontinuerligt sedan 2010. Den vanligaste diagnosen är stressrelaterad psykisk ohälsa som till mångt och mycket är arbetsrelaterad. Då evidensbaserad behandling saknas står förebyggande arbete i fokus. (netdoktor.se 14.9.2016).)

(Anm: Psykiatriske skadestuer kan ikke klare presset. Psykiske lidelser hører til nogle af de største sygdomsbyrder, som hvert år koster samfundet et svimlende milliardbeløb i tabt arbejdsfortjeneste og sociale ydelser. (politiken.dk 11.7.2016).)

(Anm: - 9 ting som skjer i hjernen og kroppen på MDMA (Ecstasy). (- 9 Things That Happen in the Brain and Body on MDMA.) (- Derfor, når substansen avsluttes, sitter mennesker igjen med mindre serotonin enn vanlig, noe som kan føre til følelser av depresjon, irritabilitet og tretthet.) (- Siden MDMA frigir så mye serotonin, ødelegger kroppen deretter mer serotonin enn vanlig, ifølge AsapSCIENCE.) (thescienceexplorer.com 24.6.2016).)

(Anm: Antipsykotika (psykofarmaka etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: «Psykiatrien i Norge har hatt for svak ledelse. På alle nivåer. I alle år». KRONIKK: Helseminister Bent Høie (H). BENT HØIE, Helseminister. (vg.no 23.11.2016).)

(Anm: Få pasienter kjenner til klageordning. (…) Søkere fikk medhold i en firedel av sakene. For dem som klaget på legemiddelskader utløst av antipsykotika, fikk imidlertid kun 9,4% medhold. - Man kan spekulere i om pasienter som ikke er flinke nok til å snakke om sin sak, ikke når frem.  (Tidsskr Nor Legeforen 22.1.2013).)

(Anm: Høie om psykiatrien: Har fått leve sitt eget liv. (...) Dette er veldig alvorlig, og bekrefter dessverre det inntrykket jeg har fått om tvangsbruken innen psykisk helse: at den går langt utover det som er hensikten og det juridiske grunnlaget - og at den går utover det som er god faglighet, sier Høie til VG. (vg.no 20.11.2016).)

(Anm: Antipsykotika og fysisk attraktivitet (Antipsychotics and physical attractiveness) Clin Schizophr Relat Psychoses. 2011 Oct;5(3):142-146.)

(Anm: Medikamentutløst dystoni. (…) Videoen illustrerer ekstrapyramidale bivirkninger med dystoni i tunge og kjeveområdet. Tidsskr Nor Legeforen 2016; 136:1730-1730 (8.11.2016).)

(Anm: Association of anticholinergic burden with adverse effects in older people with intellectual disabilities: an observational cross-sectional study. Conclusions Older people with intellectual disabilities and with mental health conditions were exposed to high anticholinergic burden. This was associated with daytime dozing and constipation. The British Journal of Psychiatry Dec 2016, 209 (6) 504-510.)

(Anm: Bivirkninger av antipsykotika - Related Editorial (Relatert lederartikkel) (…) Bruken av antipsykotika innebærer en vanskelig avveining mellom nytte for å lindre psykotiske symptomer og noen ganger risikoen for problematiske bivirkninger som forkorter levetiden. (…) Alle antipsykotika er forbundet med en økt sannsynlighet for sedasjon, seksuell dysfunksjon, postural hypotensjon, hjertearytmi og plutselig hjertedød. (…) Antikolinerge effekter inkluderer forstoppelse, urinretensjon, tørr munn, uklart syn og, til tider, kognitiv svekkelse. Disse symptomene kan føre til andre problemer som tannforråtnelse, fall eller gastrointestinal obstruksjon. Am Fam Physician. 2010 Mar 1;81(5):617-622).)

(Anm: J&J’s Janssen dømt til å betale 70 millioner dollar i Risperdal-rettssak. (J&J's Janssen hit with $70 mln verdict in Risperdal trial) (…) Juryen i Philadelphia Court of Common Pleas fant at firmaet mislyktes å advare guttens helsepersonell om risikoen for gynecomastia, som er brystvekst hos menn eller gutter forårsaket av en hormonell ubalanse, og at de med vilje forfalsket, og ødela eller skjulte bevis i saken.) Janssen dømt til å betale 70 millioner dollar i Risperdal-rettssak. (finance.yahoo.com 1.7.2016).)

(Anm: J&J's Janssen hit with $70 million verdict in Risperdal trial. Johnson & Johnson and Janssen are facing more than 12,000 claims over Risperdal, according to Johnson & Johnson's most recent quarterly report. (…) In 2013, Johnson & Johnson and Janssen paid more than $2.2 billion to resolve civil and criminal investigations by the U.S. Department of Justice into its marketing of Risperdal and several other drugs. (reuters.com 1.7.2016).)

(Anm: Jury smacks J&J with $70M in damages in latest Risperdal breast case. Johnson & Johnson ($JNJ) is fighting more than 1,500 legal claims that its antipsychotic Risperdal triggered breast development in boys, and the company has landed on the wrong side of a jury verdict in several of them so far. (fiercepharma.com 5.7.2016).)

(Anm: Antipsykotika forårsaker ansiktsgrimasering og andre typer mulige varige hjerneskader (mintankesmie.no).)

(Anm: Derfor bliver man fed af antipsykotisk medicin. (- Derfor blir man feit av antipsykotika.) (videnskab.dk 7.1.2016).)

(Anm: Demens vanligare som dödsorsak Samtidigt som den totala dödligheten har sjunkit de senaste 20 åren har dödligheten i demenssjukdomar ökat. (netdoktor.se 22.8.2014).)

(Anm: Signaling from dysfunctional mitochondria induces a distinct type of senescence. (Signalering fra dysfunksjonelle mitokondrier induserer en distinkt type tiltagende alderdom.) Finding provides alternative explanation for the free-radical theory of aging and suggests new role for mitochondria in affecting physiology. (medicalnewstoday.com 11.12.2015).)

(Anm: Mitochondrial Dysfunction Meets Senescence. Trends Biochem Sci. 2016 Feb 10. pii: S0968-0004(16)00020-7. [Epub ahead of print].)

(Anm: NTNU-forskere er med i teamet: Har laget «smart» speil som kan avsløre hjerteinfarkt (vg.no 18.11.2015).)

(Anm: Speilet som ser et fremtidig hjerteinfarkt. (…) Det smarte speilet «Wize mirror» ser ut som et vanlig speil, men inneholder 3D-skannere, multispektrale kameraer og gass-sensorer for å vurdere helsen til den står foran det. Speilet gjør dette gjennom å undersøke personens ansikt, vurdere fettvev, blodgjennomstrømning, ansiktsuttrykk og ansiktsfarge. (gemini.no 18.11.2015).)

(Anm: How Smoking Wrecks Your Looks. See how lighting up can add years to your appearance, causing sagging skin, hair loss, and more. (webmd.com 19.11.2015).)

(Anm: Dödsorsaker 2013 – Causes of Death 2013 - Publiceringsår: 2014 Artikelnummer: 2014-8-5 ISBN: 978-91-7555-202-6 (socialstyrelsen.se 25.8.2014).)

- The clinical importance of white matter hyperintensities on brain magnetic resonance imaging: systematic review and meta-analysis.

The clinical importance of white matter hyperintensities on brain magnetic resonance imaging: systematic review and meta-analysis
BMJ 2010; 341:c3666 (26 July)
Objectives To review the evidence for an association of white matter hyperintensities with risk of stroke, cognitive decline, dementia, and death.

Design Systematic review and meta-analysis. Data sources PubMed from 1966 to 23 November 2009. (...)

Conclusion White matter hyperintensities predict an increased risk of stroke, dementia, and death. Therefore white matter hyperintensities indicate an increased risk of cerebrovascular events when identified as part of diagnostic investigations, and support their use as an intermediate marker in a research setting. Their discovery should prompt detailed screening for risk factors of stroke and dementia. (...)

– Flere unge dør av hjertestans (- Når unge tilsynelatende friske mennesker dør, kan det være vanskelig å fastslå at hjertestans var årsaken.)

– Flere unge dør av hjertestans
nrk.no 9.4.2015
Antall unge mennesker som dør av plutselig hjertestans kan være høyere enn man hittil har trodd, ifølge medisinske eksperter.

Når unge tilsynelatende friske mennesker dør, kan det være vanskelig å fastslå at hjertestans var årsaken.
Britiske eksperter mener at mange slike dødsfall kan bli oppfattet som for eksempel uforklarlige trafikkulykker, drukning eller epileptiske anfall.

Professor Sanjay Sharma ved St. George`s University Hospital mener at 25 prosent flere unge under 35 år dør på grunn av plutselig hjertestans enn det statistikken viser.

Det betyr i så fall at 16 unge briter mister livet av skjult hjertesykdom hver uke, sier Sharma til Sky News.

Se video: Slik gjør du hjerte-lunge-redning (…)

(Anm: - Brukere av antidepressiva har mer åreforkalkning og dermed økt risiko for hjertesykdom og hjerneslag sammenlignet med ikke-brukere (mintankesmie.no).)

(Anm: People with mental health disorders at risk of stroke, study finds. Stroke is a leading cause of disability in the United States, and mental illness affects tens of millions of Americans each year. New research finds a link between the two, as psychiatric illness is found to raise the risk of stroke. New research connects mental illness with stroke, as those with anxiety, depression, post-traumatic stress disorder (PTSD), and other mental disorders seem to have an increased risk of stroke. (medicalnewstoday.com 24.2.2017).)

(Anm: Høyere langtidsdødelighet etter hjerneslag. Blant de som levde i minst ett år etter et hjerneslag, var dødeligheten på lang sikt drøyt 35 prosent høyere enn hos ikke-slagrammede. (dagensmedisin.no 24.2.2016).)

(Anm: Antidepressiva verkar öka risken för frakturer. De så kallade SSRI-preparaten verkar öka risken för benbrott hos kvinnor som tar läkemedlen mot klimakteriebesvär. Det visar en ny amerikansk observationsstudie. (dagensmedicin.se 26.6.2015).)

(Anm: Selective serotonin reuptake inhibitors - a class of antidepressant drug used to reduce symptoms of the menopause - may increase the risk of bone fractures, according to new research. (…) - The fracture rate was 76% higher among those prescribed selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) 1 year after starting treatment - 73% higher after 2 years of treatment - 67% higher after 5 years. (medicalnewstoday.com 28.6.2015).)

(Anm: Hundraåringar dör inte som andra. Människor som blir hundra år eller äldre tycks ha hittat sätt för att inte drabbas av vare sig cancer eller hjärtsjukdomar. Forskare vid Kings College London har undersökt dödscertifikat för 36 000 människor som var mellan 100 och 115 år när de dog. Resultaten visar att nästan tre av tio dog utan klar diagnos som dödsorsak. De betraktas därför som om de dött av hög ålder. En femtedel dog av lunginflammation. Bara fem procent hade dött på grund av cancer och mindre än nio procent på grund av hjärtsjukdom. En jämförelse med en grupp personer som dog i 80-årsåldern visade att en fjärdedel dött av cancer och en femtedel på grund av hjärtsjukdom. (netdoktor.se 9.6.2014).)

- Link mellom alkohol, hjerneslag, psykiatriske legemidler og demens

Tømmermænd fordobler risikoen for slagtilfælde
ekstrabladet.dk 25.10.2013
Risikoen for slagtilfælde stiger, hvis du har tømmermænd bare en gang årligt (...)

Ikke overraskende viser et for højt alkoholforbrug sig at være forbundet med en række sundhedsskadelige virkninger – blandt andet øget åreforkalkning, der har vist sig at medføre flere former for hjertekarproblemer. (...)

Risikoen for at få et slagtilfælde var gennemsnitligt mere end dobbelt (2,33 gange) så stor for personer, der havde haft en eller flere tømmermænd i løbet af et år. Gennemsnittet dækker over et udsving for en forøget risiko fra 1,19 til 4.56.

Undersøgelsen er resultatet af en doktorafhandling, som Sanna Rantakömi har fremlagt ved universitetet i Østfinland i Kuopio, og som netop er offentliggjort i Acta Neurologica Scandinavica. (...)

(Anm: Alcohol induced mitochondrial oxidative stress and alveolar macrophage dysfunction. Biomed Res Int. 2014;2014:371593.Epub 2014 Feb 19.)

(Anm: Cognitive impairment 'associated with a higher risk of stroke' (medicalnewstoday.com 26.8.2014).)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ny forskning: Lykkepiller gør mere skade end gavn. Folk med depression får intet ud af at tage antidepressivet SSRI, bedre kendt som lykkepiller, viser nyt dansk studie. (jyllands-posten.dk 13.2.2017).)

(Anm: Forskere finner link mellom bruk av antidepressiva, medfødte misdannelser eller dødfødsler. (Researchers Find Link Between Antidepressant Use, Congenital Anomalies or Stillbirths) (…) "Mens denne ekstra risikoen kan virke liten er resultatene etter mitt syn så alvorlig som de kan være." (“While this extra risk may seem small, in my view, the outcomes are as serious as they can be.”) (dgnews.docguide.com 5.12.2016).)

(Anm: - Nye data viser økt risiko for misdannelser når antidepressiva brukes under graviditet. (…) En studie publisert i British Medical Journal (BMJ) avslører at antidepressiva forskrevet til gravide kan øke sjansen for å få en baby med misdannelser.) (New Data Show Heightened Risk of Birth Defects When Antidepressants Are Used During Pregnancy.) (dgnews.docguide.com 19.1.2017).)

(Anm: - Utviklingen av et potensielt livstruende serotonergt syndrom eller nevroleptisk malignt syndrom (NMS)-lignende reaksjoner er rapportert for SNRI-er og SSRI-er alene, inkludert Celexa-behandling, men spesielt ved samtidig bruk av serotonerge legemidler (inklusive triptaner) og legemidler som svekker metabolisme av serotonin (inklusive MAO-hemmere), eller med antipsykotika eller andre dopaminantagonister (fda.gov 6.3.2009).)

(Anm: Antidepressant use during pregnancy and the risk of major congenital malformations in a cohort of depressed pregnant women: an updated analysis of the Quebec Pregnancy Cohort. (…) Conclusions Antidepressants with effects on serotonin reuptake during embryogenesis increased the risk of some organ-specific malformations in a cohort of pregnant women with depression. BMJ Open 2017;7:e013372.)

(Anm: Bruk av antipsykotika er assosiert med en 60 % økt risiko for dødelighet hos pasienter med Alzheimers sykdom. (…) Bruk av to eller flere antipsykotika samtidig ble knyttet til nesten doblet dødsrisiko (200 %) enn ved monoterapi.) (Antipsychotic Drug Use Increases Risk of Mortality Among Patients With Alzheimer’s Disease. JOENSUU, Finland -- December 12, 2016 -- Antipsychotic drug use is associated with a 60% increased risk of mortality among patients with Alzheimer's disease, according to a study published in the Journal of Alzheimer’s Disease. The risk was highest at the beginning of drug use and remained increased in long-term use. Use of 2 or more antipsychotic drugs concomitantly was associated with almost 2 times higher risk of mortality than monotherapy.) (dgnews.docguide.com 12.12.2016).)

(Anm: Antipsykotika dobler dødsrisiko allerede etter 180 dagers bruk. Greater Mortality Risk With Antipsychotics in Parkinson's (Større dødsrisiko med antipsykotika ved Parkinsons) (medicalnewstoday.com 21.6.2015).)

(Anm: (...) For ytterligere å illustrere problemet kan nevnes at antipsykotika forårsaker parkinsonisme (5), og en studie fant at mennesker med Parkinsons sykdom og psykose hadde fire ganger større sannsynlighet for å dø etter tre til seks måneders behandling enn de som ikke fikk antipsykotika. (6) De var også mer utsatt for kognitiv svikt, forverring av parkinsonsymptomer, hjerneslag, infeksjoner og fall. RE: Psykisk syke lever kortere. Tidsskr Nor Legeforen 10.11.2015.)

(Anm: Legemidler som kan gi delirium hos eldre. Delirium ses særlig hos eldre ved akutte sykdommer og skader eller som følge av toksisk eller farmakologisk påvirkning. Eldre personer har mange sykdommer og bruken av legemidler er høy. Mange legemidler, og særlig de med antikolinerg eller dopaminerg effekt, kan gi delirium. Kjennskap til legemidler og kombinasjoner av legemidler som kan gi delirium, er viktig for å kunne forebygge og behandle tilstanden. Tidsskr Nor Legeforen 2005; 125:2366-7 (8.9.2005).)

(Anm: Post injektionssyndrom. (…) De fleste af disse patienter udviklede symptomer på sedation (fra mild sedation til koma) og/eller delirium (herunder forvirring, desorientering, ophidselse/ uro, angst og anden kognitiv svækkelse). Andre symptomer inkluderede ekstrapyramidale symptomer, dysartri, ataksi, aggression, svimmelhed, svaghed, hypertension eller krampe.) (sundhedsstyrelsen.dk 29.6.2014).)

(Anm: Mødre til børn med misdannelser har øget dødelighed. (…) Bivirkninger har ført til to dødsfald. Den største del af bivirkningerne (42 procent) af de 429 blev indberettet for såkaldte psykostimulerende lægemidler - eksempelvis til behandling af ADHD - efterfulgt af 31 procent for antidepressiver og 24 procent for antipsykotiske lægemidler. (videnskab.dk 20.12.2016).)

(Anm: Antikolinerge effekter av vanlige legemidler knyttet til økt dødelighet hos mennesker over 65. De kombinerte antikolinerge effektene av mange vanlige legemidler øker risikoen for kognitiv svekkelse og død hos personer over 65 år, ifølge resultater fra en storskala studie på den langsiktige helseeffekten av legemidler.(Anticholinergic effects of common drugs are associated with increased mortality in over 65s. The combined anticholinergic effects of many common drugs increase the risk of cognitive impairment and death in people aged over 65, a large scale study of the long term effect of drugs on health has found.) BMJ 2011; 342:d4037 (28 June).)

(Anm: Men experience greater cognitive impairment and increased risk of death following hip surgery. In a study of hip fracture patients, men displayed greater levels of cognitive impairment within the first 22 days of fracture than women, and cognitive limitations increased the risk of dying within six months in both men and women. "While men make up only about 25 percent of all hip fractures, the number of men who fracture their hip is increasing and we know men are more likely to die than women after a hip fracture," said Dr. Ann Gruber-Baldini, lead author of the Journal of the American Geriatrics Society study. (medicalnewstoday.com 10.2.2017).)

(Anm: Det autonome nervesystemet. Det autonome nervesystemets hovedoppgave er å bidra til likevekt i kroppens basale funksjoner. Det vil blant annet si kroppstemperatur, blodtrykk, åndedrett og fordøyelse. (nhi.no 4.3.2015).)

(Anm: Ulike selektive serotonin reopptakshemmeres (SSRI-er) cytotoksisitet mot kreftceller. (Cytotoxicity of different selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) against cancer cells.) (…) Vi har funnet at paroxetine (paroksetin; Seroxat; Paxil etc.) har cytotoksisk aktivitet mot tumorceller. J Exp Ther Oncol. 2006;6(1):23-9.)

(Anm: Could antidepressants stop prostate cancer from spreading? In almost all cases where prostate cancer spreads to other areas of the body, the disease spreads to the bone first. In a new study, researchers reveal the discovery of an enzyme that helps prostate cancer cells to invade bone. Furthermore, certain antidepressant medications may have the potential to block this enzyme. Study co-author Jason Wu, of Washington State University-Spokane, and colleagues recently reported their findings in the journal Cancer Cell. (medicalnewstoday.com 13.3.2017).)

(Anm: Classic cytotoxic drugs: a narrow path for regulatory approval. Several classic cytotoxic drugs have shown encouraging activity in the treatment of metastatic breast cancer.1–3 However, only a few have received an overwhelming welcome from regulatory authorities and succeeded in obtaining widespread regulatory approval for routine use. For example eribulin was approved for treatment of metastatic breast cancer in several countries including Japan, USA, and Europe, based on data that showed longer overall survival in patients treated with eribulin compared with patients treated with physician's choice of treatment. In contrast ixabcpilone with capecitabine gained approval from the US Food and Drug Agency based on data showing longer progression-free survival compared with capccitabine alone, but did not obtain rcgulatory authorisation in Europc because it is associated with a high incidence of nevropathy.5 Lancet Oncol. 2017 Feb 10. pii: S1470-2045(17)30089-X. [Epub ahead of print].)

(Anm: Ødelagt cellulær "klokke" linket til hjerneskade (Broken Cellular 'Clock' Linked to Brain Damage) (sciencedaily.com 25.11.2013).)

(Anm: Signaling Pathways Linked to Serotonin-Induced Superoxide Anion Production: A Physiological Role for Mitochondria in Pulmonary Arteries. Abstract. Serotonin (5-HT) is a potent vasoconstrictor agonist and contributes to several vascular diseases including systemic or pulmonary hypertension and atherosclerosis. Although superoxide anion ([Formula: see text]) is commonly associated to cellular damages due to [Formula: see text] overproduction, we previously demonstrated that, in physiological conditions, [Formula: see text] also participates to the 5-HT contraction in intrapulmonary arteries (IPA). Front Physiol. 2017 Feb 9;8:76. eCollection 2017.)

(Anm: Antidepressiva kan ødelegge ansiktsmuskulatur og føre til økt aldring. (medpagetoday.com 4.2.2009).)

(Anm: Minislag (ministroke: transient ischemic attack (TIA)) linket til lavere forventet levetid. (- Minislag kan forårsake demens.) (- Enkelte psykofarmaka kan øke risiko for minislag / demens.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Stumme infarkt rammer oftere folk med høy smertetoleranse. Stumme hjerteinfarkt gir ikke de klassiske brystsmertene som ved vanlige infarkt. - Denne pasientgruppen tar enten ikke kontakt med lege, eller de har ikke fått riktig diagnose, sier lege og forsker Andrea Milde Øhrn. (…) Det er vanlig å tenke sterke brystsmerter og akutt behandling når det er snakk om hjerteinfarkt. Det mange kanskje ikke vet, er at man kan ha hatt et hjerteinfarkt uten å vite det. Dette kalles et stumt infarkt, et hjerteinfarkt med få eller ingen symptomer. - Et stumt hjerteinfarkt er et hjerteinfarkt som ikke er erkjent. (nhi.no 3.2.2017).)

(Anm: Sannsynlig karotidyni forårsaket av fluoxetine (Prozac; SSRI-er). (Probable fluoxetine-induced carotidynia.)  Karotidyni er en fokal nakkesmerte (bestemt, avgrenset område), som involverer anatomiske områder til den berørte arteria carotis, og stråler ofte ut i den ipsilateral side (samme side) av ansiktet eller øret. På grunnlag av medisinsk historie og alder har karotidyni konvensjonelt vært klassifisert i klassisk (ikke-migrenøs), migrenøs, og vaskulære varianter. The Lancet 2009;374(9695):1061-1062 (26 September).)

(Anm: Nakkesmerter sætter forskerne skakmat. Kroniske nakkesmerter koster samfundet milliarder og er en af de hyppigste årsager til, at danskere melder sig syge fra job. Forskerne er i vildrede: Ingen behandling er effektiv. (videnskab.dk 22.12.2016).)

(Anm: Antidepressiva linket til hjerterisiko: tvillingstudie. (Antidepressants linked to heart risk: twins study) - Middelaldrende menn som bruker antidepressiva er mer sannsynlig å ha en innsnevring av blodårer, noe som øker risikoen for hjerteinfarkt og slag, enn de som ikke bruker legemidlene, ifølge en studie presentert på lørdag. (Reuters) - Middle-age men who use antidepressants are more likely to have a narrowing of blood vessels, increasing the risk of heart attacks and strokes, than those who do not use the medications, according to a study presented on Saturday.) (reuters.com 2.4.2011).)

(Anm: - Pfizers Zyvoxid (Zyvox) og antidepressiva kan være en dødelig kombinasjon. (- Det antas at når linezolid gis til pasienter, som behandles med serotonerge psykofarmaka, kan forhøyede nivåer av serotonin bygge seg opp i hjernen og forårsake toksisitet (giftighet). Dette er referert til som Serotonin syndrom - tegn og symptomer inkluderer mentale endringer (forvirring, hyperaktivitet, minneproblemer), muskelrykninger, overdreven svetting, skjelving eller risting, diaré, problemer med koordinasjon og / eller feber.) (fda.gov 21.10.2011).)

(Anm: Hva er det forskrivere og pasienter ikke vet om bivirkninger av antidepressiva? (What do prescribers and patients not know about the side effects of antidepressant drugs?) (medicalnewstoday.com 15.9.2016).)

(Anm: Forskere: Alvorlige bivirkninger, når antidepressiver droppes. Angst, depression og selvmordstanker er nogle af de bivirkninger, som tit forekommer, når man holder op med at tage antidepressiv medicin. Bivirkningerne kan i nogle tilfælde være langvarige og kroniske, viser et nyt studie. (videnskab.dk 16.3.2015).)

(Anm: Bruk av visse smertestillende midler (og antidepressiva (+ 31 %)) forbundet med økt risiko for drap (Use of certain painkillers linked with increased risk of homicide) Enkelte legemidler som påvirker sentralnervesystemet - som smertestillende og beroligende benzodiazepiner - er assosiert med økt risiko for å begå et drap, finner en ny studie publisert i tidsskriftet World Psychiatry. (medicalnewstoday.com 1.6.2015).)

(Anm: Psykiatriske patienter ender i private botilbud. Drab og vold har de seneste år fyldt debatten om de danske bosteder for patienter med psykiske problemer. (…) Psykiatriske patienter ender i private botilbud. (…) Mens Folketinget kæmper for en løsning på problemet med vold på offentlige bosteder, vælger flere kommuner at sende tunge patienter til private tilbud. (politiken.dk 18.3.2017.)

(Anm: Aggresjon knyttet til økt risiko for substansmisbruk. Aggression disorder linked to greater risk of substance abuse. (…) In the study, published in the Journal of Clinical Psychiatry, Emil Coccaro, MD, and colleagues analyzed data from more than 9,200 subjects in the National Comorbidity Survey, a national survey of mental health in the United States. They found that as the severity of aggressive behavior increased, so did levels of daily and weekly substance use. The findings suggest that a history of frequent, aggressive behavior is a risk factor for later substance abuse, and effective treatment of aggression could delay or even prevent substance abuse in young people. (medicalnewstoday.com 2.3.2017).)

(Anm: Halvparten av norske drap begått av rusede. (…) I 125 av drapene – eller 54 prosent – er det beskrevet i dommen at gjerningspersonen var påvirket av rusmidler under drapet. (nrk.no 13.12.2016).)

(Anm: En pasient på UNN døde av blodforgiftning som følge av et legemiddel mot psykiske lidelser, opplyser Statens helsetilsyn. (- Pasienten døde etter kort tid, og dødsårsaken var nøytropen sepsis (blodforgiftning), heter det i tilsynets rapport. (nrk.no 12.10.2016).)

(Anm: Bivirkninger underrapporteres i videnskabelige tidsskrifter. (...) Mellem 43 og 100 procent af de bivirkninger, der, ifølge det ikke-publicerede materiale, er fundet ved de testede lægemidler, er ikke lagt frem i de videnskabelige artikler, viser Yoon Loke og kollegernes gennemgang. (videnskab.dk 5.10.2016).)

(Anm: Dødsfall på grunn av nøytropen sepsis (blodforgiftning) etter behandling med legemiddelet klozapin – uforsvarlig oppfølging – mangelfull samhandling og informasjon. (…)  Manglende informasjon fra spesialisthelsetjenesten og mangelfull samhandling mellom kommunehelsetjenesten, fastlegen, pasienten og pårørende bidro til hendelsen. Helseforetaket skal gjennomgå hendelsen for å redusere risikoen ved lignende tilfeller. (helsetilsynet.no 12.10.2016).)

(Anm: Eksplosjon av antidepressiva til unge jenter. De ønsker psykologhjelp. I stedet blir de fôret med piller fra fastlegen. Unge jenter har aldri brukt mer antidepressiver. (vg.no 10.9.2016).)

(Anm: Flere barn og unge akuttinnlegges for psykisk sykdom. I fjor utgjorde andelen øyeblikkelig hjelp innleggelser 61 prosent av alle innleggelser. Det er en økning fra 47 prosent i 2012. (dagensmedisin.no 19.9.2016).)

(Anm: Eksplosjon av antidepressiva til unge jenter: Lykkepillegenerasjonen. «Lykkepillen» gjorde Sandra så dårlig at hun ble innlagt på psykiatrisk avdeling. På ti år har bruken av antidepressiver blant unge jenter økt med 83 prosent. Mange får pillene uten en gang å ha snakket med psykolog.  (vg.no 10.9.2016).)

(Anm: Helseminister Bent Høie reagerer på «lykkepille»-praksis: – Veldig urovekkende. ** Kraftig økning i antidepressiva til unge jenter. Helseminister Bent Høie reagerer på den sterke økningen i lykkepillebruk blant unge jenter. Han mener manglende ressurser og fastlegers holdninger er årsaker. Lørdag dokumenterte VG Helg og VG+ konsekvensene av den økende lykkepille-bruken blant unge jenter. (vg.no 10.9.2016).)

(Anm: LO advarer mot trygdebombe. En stadig større del av nordmenn i arbeidsfør alder er uten jobb. LO mener dette er en potensiell trygdebombe. (…) Det trengs 180.000 nye jobber for å få yrkesdeltakelsen opp på samme nivå som i 2008, viser en rapport fra samfunnsøkonomene i LO. I 2008 var 70 prosent av befolkningen mellom 15 og 74 år i jobb. Nå er yrkesdeltakelsen nede i 67,3 prosent., og det er nedgang i alle fylker. (hegnar.no 6.10.2016).)

- Uvanlig mange eldre har dødd de siste ukene – skyldes trolig influensa. (- Dødsfall på grunn av influensa rapporteres ikke inn, men en sterk økning i totaldødeligheten i befolkningen, vitner om at influensaen har gjort sitt inntog.)

Uvanlig mange eldre har dødd de siste ukene – skyldes trolig influensa
vg.no 28.1.2017
De siste ukene har det dødd langt flere over 65 år enn ventet. Årsaken er sannsynligvis at årets influensa rammer eldre særlig hardt.

Hvert år dør i gjennomsnitt 900 personer av influensa i Norge. Hvor mange som har dødd hittil denne sesongen, vet man ikke ennå, men Folkehelseinstituttet ser nå økt dødelighet blant eldre over 65 år.

– Vi har sett flere dødsfall denne vinteren enn forrige sesong, noe vi antar i stor grad kan skyldes årets influensautbrudd, sier avdelingsdirektør Siri Helene Hauge ved Avdeling for influensa ved Folkehelseinstituttet.

Les også: Flere tusen innlagt etter kraftig influensa

Dødsfall på grunn av influensa rapporteres ikke inn, men en sterk økning i totaldødeligheten i befolkningen, vitner om at influensaen har gjort sitt inntog.

Fra og med uke 50 i 2016 og til og med uke 1 i 2017, døde det flere enn ventet. Den første uken i det nye året var dødeligheten betydelig høyere enn ventet.

Dette skyldes hovedsakelig at langt flere eldre over 65 år enn vanlig døde, ifølge ukerapporten til Folkehelseinstituttet. På grunn av etterslep i rapporteringen, er det vanskelig å si om trenden har fortsatt de siste to ukene. (…)

(Anm: Rekordmange søger akut psykisk hjælp. (- Mens kun 12.099 danskere i 1995 besøgte de psykiatriske akutmodtagelser og skadestuer, er det steget til hele 33.333 i 2015, viser opgørelse fra Sundhedsdatastyrelsen og Danske Regioner, der for kort tid siden blev sendt til Folketinget. (politiken.dk 9.7.2016).)

(Anm: Har vi blitt psykisk sykere? (- Vi vet også at stadig flere får uførepensjon på grunn av psykiske lidelser og at sykefraværet på grunn av psykiske plager og lidelser har økt. Vi tror alle disse forholdene bidrar til vår oppfatning om at stadig flere får en psykisk lidelse eller plage.) (Folkehelseinstituttet fhi.no 10.10.2013).)

(Anm: Høyt fravær på grunn av ME. Minst 270 elever var borte fra skolen i fjor fordi de hadde ME. (aftenposten.no 6.2.2017).)

(Anm: Psykisk ohälsa fortsätter att öka. Antalet svenskar som sjukskrivs på grund av psykisk ohälsa ökar kontinuerligt sedan 2010. Den vanligaste diagnosen är stressrelaterad psykisk ohälsa som till mångt och mycket är arbetsrelaterad. Då evidensbaserad behandling saknas står förebyggande arbete i fokus. (netdoktor.se 14.9.2016).)

(Anm: Psykiatriske skadestuer kan ikke klare presset. Psykiske lidelser hører til nogle af de største sygdomsbyrder, som hvert år koster samfundet et svimlende milliardbeløb i tabt arbejdsfortjeneste og sociale ydelser. (politiken.dk 11.7.2016).)

(Anm: - 9 ting som skjer i hjernen og kroppen på MDMA (Ecstasy). (- 9 Things That Happen in the Brain and Body on MDMA.) (- Derfor, når substansen avsluttes, sitter mennesker igjen med mindre serotonin enn vanlig, noe som kan føre til følelser av depresjon, irritabilitet og tretthet.) (- Siden MDMA frigir så mye serotonin, ødelegger kroppen deretter mer serotonin enn vanlig, ifølge AsapSCIENCE.) (thescienceexplorer.com 24.6.2016).)

(Anm: Antipsykotika (psykofarmaka etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: «Psykiatrien i Norge har hatt for svak ledelse. På alle nivåer. I alle år». KRONIKK: Helseminister Bent Høie (H). BENT HØIE, Helseminister. (vg.no 23.11.2016).)

(Anm: Få pasienter kjenner til klageordning. (…) Søkere fikk medhold i en firedel av sakene. For dem som klaget på legemiddelskader utløst av antipsykotika, fikk imidlertid kun 9,4% medhold. - Man kan spekulere i om pasienter som ikke er flinke nok til å snakke om sin sak, ikke når frem.  (Tidsskr Nor Legeforen 22.1.2013).)

(Anm: Høie om psykiatrien: Har fått leve sitt eget liv. (...) Dette er veldig alvorlig, og bekrefter dessverre det inntrykket jeg har fått om tvangsbruken innen psykisk helse: at den går langt utover det som er hensikten og det juridiske grunnlaget - og at den går utover det som er god faglighet, sier Høie til VG. (vg.no 20.11.2016).)

(Anm: Høyere langtidsdødelighet etter hjerneslag. Blant de som levde i minst ett år etter et hjerneslag, var dødeligheten på lang sikt drøyt 35 prosent høyere enn hos ikke-slagrammede. (dagensmedisin.no 24.2.2016).)

- AD/HD gir økt dødsrisiko

AD/HD gir økt dødsrisiko
Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135:1547 (22.9.2015)
Risikoen for død er mangedoblet dersom man har AD/HD, viser en dansk studie.

AD/HD er forbundet med flere faktorer som kan øke risikoen for død. I en prospektiv registerstudie av 1,92 millioner unge dansker, var total dødelighet blant dem med AD/HD mangedoblet sammenliknet med normalbefolkningen (1). Etter justering for alder, kjønn, samtidig forekomst av annen psykisk lidelse, foreldres utdanning og jobbstatus, var mortalitetsrateratio (MRR) forhøyet for alle undersøkte aldersgrupper: 1,86 (95  % KI 0,93 – 3,27) for aldersgruppen 1 – 5 år; 1,58 (1,21 – 2,03) for aldersgruppen 6 – 17 år og 4,25 (3,05 – 5,78) for dem som hadde fått diagnosen som voksne. Kvinner med AD/HD hadde høyere MRR enn menn. Forhøyet mortalitet skyldtes særlig unaturlige dødsfall, der ulykker utgjorde den største andelen.

– Dette er den første epidemiologiske studien av total dødelighet ved AD/HD i en stor kohort, sier overlege Mats Fredriksen ved Poliklinikk ADHD, Sykehuset i Vestfold. Vedvarende AD/HD i voksen alder, som i studien var relatert til høyere dødelighet, kan representere en særlig alvorlig type av AD/HD. Det er liten grunn til å anta at forholdene i Norge skiller seg vesentlig fra de danske, mener Fredriksen. (…)

(Anm: Mortality in children, adolescents, and adults with attention deficit hyperactivity disorder: a nationwide cohort study. Lancet. 2015 May 30;385(9983):2190-6. doi: 10.1016/S0140-6736(14)61684-6. Epub 2015 Feb 26.)

(Anm: ADHD (oppmerksomhetssvikt-hyperaktivitets-syndromet) (attention-deficit/hyperactivity disorder) (mintankesmie.no).)

- Allvarligt slarv med statistik kring dödsfall

Allvarligt slarv med statistik kring dödsfall
svd.se 22.10.2012
Kvaliteten på dödsorsaksstatistiken har försämrats kraftigt. 2011 saknades uppgifter om 1656 dödsfall jämfört med några enstaka fall för några decennier sedan. Bakom oklara dödsorsaker kan finnas vanvård eller till och med brott, skriver tre läkare och en psykolog. (...)

(Anm: Når dør du – og av hva? Mens min datter og jeg sitter på flyet hjem fra ferie, blar vi i det siste nummeret av TIME Magazine. Her er det en visualisering som fanger hennes interesse. Den handler om hva du mest sannsynligvis vil dø av i ulike aldersgrupper. Etter å ha svømt mye på åpent hav og bekymret seg for hai, er hun overrasket over hva som er de vanligste dødsårsakene i hennes aldersgruppe. (nrkbeta.no 6.8.2015).)

(Anm: Risk literacy: Gerd Gigerenzer at TEDxZurich (tedxtalks.ted.com).)

(Anm: Bivirkninger og bivirkningsovervåkning (legemiddelsikkerhet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Skader og ulykker i Norge. 2500 dør og 300 000 behandles årlig på sykehus for skader. Mange alvorlige skader er knyttet til alkohol og andre rusmidler, fall og trafikk. (…) Hva er et forgiftningsdødsfall? (fhi.no 14.12.2016).)

(Anm: Medisinske feil — den tredje viktigste dødsårsaken i USA. Hvert år oppstår mer enn 250 000 dødsfall i USA som et resultat av medisinske feil. Medisinske feil inkluderes ikke i dødsattester eller i rangeringen av dødsårsaker. (Medical error—the third leading cause of death in the US.) BMJ 2016;353:i2139 (Published 03 May 2016).)

(Anm: RE: Studier som stikkes under stol Minileder Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135:617 (25.5.2015).)

(Anm: RE: Psykisk syke lever kortere. Tidsskr Nor Legeforen Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135:246 – 8 (8.09.2015).)

(Anm: RE: Psykisk syke lever kortere. Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135:1534 – 5 (22.9.2015).)

(Anm: RE: Psykisk syke lever kortere. Tidsskr Nor Legeforen Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135:1923-4 (17.11.2015).)

(Anm: Uriktig fremstilling av skader i studier på antidepressiva. Nye bevis fra kliniske studierapporter avdekker feilklassifisering, feiltolkning, og underrapportering av alvorlige skader. BMJ 2016;352:i217 (Published 28 January 2016).)

(Anm: Offentligt betalte forskere pynter på resultater af forsøg på mennesker. (videnskab.dk 14.3.2016).)

(Anm: Helsevesenet bruker ikke ny forskning. Norske pasienter får medisiner og behandling de ikke har bruk for fordi nye forskningsresultater ikke tas i bruk. Større problem enn unyttig forskning, mener eksperter. (forskning.no 2.1.2016).)

(Anm: Forvaltningsmakt og kunnskapspolitikk. Sammendrag. Helse- og omsorgsdepartementet benekter at de ønsker å styre forskninga i underliggende etater, og ser ingen problemer med at forskninga ligger under forvaltninga. Rus & Samfunn 05 / 2016 (Volum 9) Side: 33-35.)

(Anm: Frie forskere eller maktens lakeier? Abstrakt. Det går et skisma gjennom den samfunnsvitenskapelige rusforskningen. Ved første øyekast er det vanskelig å forstå hvorfor. Rus & Samfunn 05 / 2016 (Volum 9) Side: 36-40.)

(Anm: Lederartikler (Editorials) Tid for kunnskapsbasert forskningspolitikk Og offentlig finansierte forskere må være åpne om den sannsynlige betydningen av forskningen. (Time for evidence based research policy. And publicly funded researchers need to be candid about the likely impact of research). BMJ 2016;353:i3146 (Published 13 June 2016).)

(Anm: Kronikk: Kari Sollien, leder i allmennlegeforeningen. Hvorfor bruker ikke kommunene legenes kunnskap? Kunnskap skal redde velferdsstaten. I kommunene har ledelsen en lang vei å gå for å involvere helsepersonell i arbeidet med å utvikle helsetjenesten. (dagensmedisin.no 15.8.2016).)

(Anm: Leger ivaretar din mentale helse, men hvem ivaretas deres? (Doctors look after our mental health but who looks after theirs?) (theconversation.com 26.4.2016).)

(Anm: Tor K. Larsen, professor i psykiatri, Stavanger universitetssykehus: - Den valgfriheten som helseministeren nå ønsker å påtvinge helsevesenet vil føre til at mange svært alvorlig syke mennesker i praksis fratas retten til best mulig behandling. Innføring av medikamentfrie poster i psykiatrien er et gigantisk feilgrep. (dagensmedisin.no 29.7.2016).)

(Anm: Tre av 60.000 studenter ble tvunget til å slutte. Medstudenter og lærere varsler for sjelden om personer som ikke egner seg til yrket de utdanner seg til, mener fagfolk. Studenter som skal jobbe med mennesker og sårbare grupper, bør ikke ha rusproblemer, psykiske problemer, dårlige kommunikasjonsevner eller holdninger som ikke er forenlig med yrket. (aftenposten.no 18.8.2016).)

(Anm: - Hvorfor legers mentale helse bør være en bekymring for oss alle. (- Noen av de mer alarmerende resultater av å ha stressede og deprimerte leger er patologisk kynisme, en uvilje mot å ta vare på kronisk syke og redusert empati.)  (newstatesman.com 16.4.2016).)

(Anm: 27% of Medical Students Are Depressed. In the new research published in the Journal of the American Medical Association, researchers analyzed nearly 200 studies of 129,000 medical students in 47 countries. They found that 27% of medical students had depression or symptoms of it, and 11% reported suicidal thoughts during medical school. (time.com 10.12.2016).)

(Anm: LEDER. Ville du like å gå til en lege som er psykopat? Tidsskr Nor Legeforen 2008; 128:1805 (28.8. 2008).)

(Anm: Psychopathy of 1,800 prisoners leads to novel diagnostic tool for criminals and non-criminals alike (medicalnewstoday.com 12.8.2016).)

(Anm: Introduction and validation of Psychopathic Personality Traits Scale (PPTS) in a large prison sample. Conclusion. This brief measure of psychopathic traits uncontaminated with behavioral items can be used in the same way among participants with and without criminal history. Journal of Criminal Justice 2016;46: 9–17 (September 2016).)

(Anm: Kronikk av anonym far: Min datter ble et offer for pillepsykiatrien. (aftenposten.no 25.8.2015).)

(Anm: Medisinering av psykisk utviklingshemmede (Lørdagsrevyen 12.11.2011).)

(Anm: Tror psykose­medisin tok livet av Renate. Da søsteren til Anniken Hoel døde brått, sto familien uten svar. Til det viste seg at «plutselig død» var en mulig bivirkning av medisinene hun tok. (nrk.no 13.3.2017).)

(Anm: Overmedisinering av eldre (NRK Dagsrevyen) (…) Flere eldre dør av overmedisinering. (...) Vi er kommet dit at vi aksepterer lettere at pasienter dør av bivirkninger av medisiner enn av selve sykdommen. (nrk.no 10.2.2017).)

(Anm: Han blei medisinert til døde (nrk.no 12.11.2011).)

(Anm: Havarikommisjoner (undersøkelseskommisjoner) (mintankesmie.no).)

(Anm: Bruk av annengenerasjons antipsykotiske legemidler øker parametre for metabolsk syndrom. (dgnews.docguide.com 17.3.2016).)

(Anm: Metabolic Syndrome Components Are Associated With Symptomatic Polyneuropathy Independent of Glycemic Status. Diabetes Care 2016 (Published online before print March 10, 2016).)

(Anm: Prepsychosis links with elevated metabolic syndrome. MADRID – Untreated people at high risk for developing psychosis also showed an increased prevalence of certain components of metabolic syndrome in data collected from 163 German study participants, a finding that gives new insight into the well-documented but poorly delineated link between schizophrenia and metabolic syndrome. (...) He also suggested prescribing antipsychotic medications that pose the lowest risk for causing further metabolic derangements in patients. (clinicalpsychiatrynews.com.com 2.4.2016).)

(Anm: Joachim Raese, MD. Metabolic syndrome is defined by the aggregation of hypertriglyceridemia, low high-density lipoprotein (HDL) levels, elevated fasting glucose, hypertension, and increased waist circumference. Metabolic syndrome confers an increased risk of developing diabetes and of dying from coronary artery disease. Cardiovascular disease is the leading cause of death among patients with schizophrenia, who have a life expectancy about 20 years shorter than the general population. (…) For a more detailed discussion, I suggest watching a YouTube video that we have prepared. (cmeinstitute.com 27.4.2016).)

(Anm: Video Lecture 8: Metabolic Syndrome Lectures 1 (By Dr. Joachim Raese) (youtube.com).)

(Anm: - Lege får 30 år til livstid for drap i sak i L.A. knyttet til pasienters overdoser. (Doctor gets 30 years to life for murders in L.A. case tied to patients' overdoses.) (…) En dommer dømte fredag en lege i Rowland Height til 30 år til livstid i fengsel for drapene på tre av sine pasienter som følge av dødelig overdose, en dom som satte sluttstrek i en "landmark"-sak som enkelte medisinske eksperter sier kan endre hvordan leger i hele landet håndterer forskrivningen av reseptbelagte legemidler. (latimes.com 5.2.2016).)

(Anm: Diskriminering, feilmedisineringer hos mennesker med utviklingshemming og utfordrende atferd (psykofarmaka; antidepressiva, antipsykotika, sovemedisiner) etc. (mintankesmie.no).)

(Anm: På tide å revurdere? (Time to rethink?) Legemiddelbehandlinger hos mennesker med utviklingshemming og utfordrende atferd (Drug treatments in people with intellectual disability and challenging behaviour disabilities) Editorials (Lederartikkel) BMJ 2014;349:g4323 (Published 04 July 2014).)

(Anm: - Slår sovepiller os ihjel? (- Studiet er det største af sin slags på globalt plan og har også undersøgt sammenhængen mellem brug af antidepressiver og antipsykotika og dødelighed. Også her fandt forskerne en overdødelighed.) (videnskab.dk 21.3.2016).)

(Anm: Mangler statistikk over dødsårsaker ved asylmottak. Minst 25 mindreårige asylsøkere ved norske mottak har dødd siden 2006. UDI fører statistikk over dødsfallene, men ikke over dødsårsakene, skriver Klassekampen. Ifølge avisen ble fire av de nevnte asylsøkerne under 18 år drept, mens minst seks druknet. En del av sakene er kjente, men Utlendingsdirektoratet har ikke ført statistikk over dødsårsakene. (msn.com/nb-no 4.12.2015).)

(Anm: Epilepsy deaths: 'we have done far too little for far too long' (medicalnewstoday.com 17.12.2015).)
(Anm: Why epilepsy may account for more lost years of life than other brain disorders. Recent studies conclude that people with epilepsy have a 27-fold greater risk of sudden death than people without the disorder. However, many of these deaths could be prevented through greater identification of epilepsy as a cause of death, and in educating the public more effectively about the disease's life-threatening dangers. (medicalnewstoday.com 17.12.2015).)
(Anm: Children with epilepsy are at increased risk of dying early (medicalnewstoday.com 22.12.2015).)

- Statistik över dödsfall försämras

Statistik över dödsfall försämras
dagensmedicin.se 22.10.2012
De allt större bristerna i rapporteringen av dödsorsaker till Socialstyrelsen kan få konsekvenser, enligt en debattartikel.

De senaste åren har kvaliteten på den svenska dödsorsaksstatistiken försämrats. Bristerna kan leda till att det blir svårare att följa utvecklingstrender i dödsorsaker som självmord samt alkohol- och narkotikarelaterade dödsfall.

Det skriver tre läkare och en psykolog i en debattartikel i Svenska Dagbladet.

När någon dör är den närmast ansvarige läkaren skyldig att skicka in ett dödsorsaksintyg till Socialstyrelsen, men av flera anledningar sker detta allt mer sällan. I debattartikeln nämns att vårdens mer splittrade organisation med fler aktörer gör att statistik blir nedprioriterat, och att regeringen ger myndigheter fler uppgifter utan att dela ut mer resurser. (...)

- Legeforeningen innrømmer: Sykehus legger lokk på dødsfall

Politikere reagerer sterkt: - Hårreisende av Helsetilsynet
aftenposten.no 20.6.2015
Politikere er svært kritiske til tilsynet i kjølvannet av Daniel-saken.

Kjersti Toppe (Sp) reagerer sterkt på at Helsetilsynet mener det er utenfor deres mandat å gå inn i opplysninger om at leger utsettes for press. Hun ber helseministeren komme på banen og avklare.

I dokumentene i Daniel-saken fremkommer det at helsepersonell opplevde press og utskjelling fra overordnede rett før de skulle i avhør. En assistentlege f.eks., som var med under operasjonen, opplevde «besøk» fra klinikksjef og overlege som «svært ubehagelige» og et forsøk på å få ham til å endre forklaring.

Helsetilsynets konklusjon kom for to uker siden: Daniel fikk «forsvarlig behandling», men sykehuset får kritikk for to brudd på spesialisthelsetjenesteloven.

Men presset som assistentlegen og andre opplevde ble ikke gjenstand for hverken kritikk eller tilsynsoppfølging, selv om Helsetilsynet legger til grunn at det hadde skjedd.

Direktør Jan Fredrik Andresen begrunnelse for likevel ikke å gripe fatt i det, er at det faller utenfor deres mandat fordi det er «en del av det psykososiale arbeidsmiljøet». (…)

(Anm: Professor: - Mye å lære av Daniel-saken for norske sykehus. Klinikkleder, professor Olav Røise mener Statens helsetilsyn lar være å gå i dybden på flere sentrale områder og unnlater å peke på viktige læringspunkter i sin foreløpige rapport om Daniel-saken. (aftenposten.no 6.7.2015).)

(Anm: Helsetilsynet: – Daniel (2) fikk forsvarlig helsehjelp. Toåringen døde på Molde sjukehus.KRITIKK: Molde sjukehus fikk kritikk for oppfølgingen, men behandlingen av toåringen Daniel var forsvarlig. (tv2.no 24.6.2015).)

Legeforeningen innrømmer:Sykehus legger lokk på dødsfall
aftenposten.no 22.6.2014
Leger og sykehuspersonell blir utsatt for represalier fra ledelsen når de varsler om feil med dødelig utgang. Pårørende forteller om sitt møte med det de kaller «helsemafia»

Ingen konsekvenser: Rettsoppnevnt sakkyndig i Daniel-saken på Molde sjukehus, Jens B. Grøgaard, er overrasket over at Statens helsetilsyn ikke fulgte opp legefeil og påstander om press etter at Daniel Flemmen Ødegård (2) døde etter en mandeloperasjon i 2009. (…)

Bakgrunn
- Dette er saken
- Daniel Flemmen Ødegård (2) døde etter en mandeloperasjon på Molde sjukehus i 2009, etter at pusteslangen to ganger ble lagt i Daniels spiserør – ikke i luftrøret – med den følge at Daniel helt eller delvis er uten luft i mer enn 30 minutter.
- I dokumentene i saken, som Aftenposten har tilgang til, fremkommer det påstander om forsøk på samordning av forklaringer før sykehusansatte skal i politiavhør.
- Det fremkommer også påstander om press og utskjelling av helsepersonell som ikke innordner seg. Flere på sykehuset frykter utfallet av en politietterforskning.
- Etter at Aftenposten skre (…)

(Anm: Sykehus, forvaltning, skader, dødstall og kvalitet (mintankesmie.no).)

(Anm: Endelig rapport: Alvorlige blødninger hos to barn etter mandeloperasjon– fikk ikke forsvarlig helsehjelp. Bakgrunnen for dette tilsynet var en uventet alvorlig hendelse der en fem år gammel pike fikk akutt og alvorlig blødning ni dager etter mandeloperasjon på en privatklinikk. Etter at det stedlige tilsynet fant sted, ble det varslet om en ny hendelse der også en gutt på fire år fikk alvorlige blødninger fire dager etter mandeloperasjon ved samme klinikk. Gutten døde som følge av den alvorlige komplikasjonen. Ved utførelsen av mandeloperasjonene ble det benyttet diatermi (høyfrekvent vekselstrøm ved lav spenning for å varme opp vevet), såkalt «varm kirurgi».  Diatermiapparatet var rutinemessig innstilt på maksimal effekt. Den aktuelle operatøren var daglig leder og kirurg ved klinikken. Han representerte derfor virksomheten, i tillegg til at han utførte samtlige mandeloperasjoner ved klinikken.  (helsetilsynet.no 9.3.2017).)

(Anm: Ledere må styres strammere. Vi kan unngå hendelser som i Daniel-saken hvis helsehierarkiets ledere følges opp bedre. (aftenposten.no 1.7.2014).)

- Slurver med dødsattester

Ingen hentet død 88-åring
budstikka.no 22.11.2013
BLE LIGGENDE: Bak disse dørene på Bærum sykehus lå den 88 år gamle kvinnen i flere uker før Namsfogden ble gjort kjent med hennes død.

Først 39 dager etter sin død blir den 88 år gamle Bærums-kvinnen begravet. Årsak: hun ble glemt på Bærum sykehus.

– Det er helt tragisk, sier Camilla Damsleth Namsfogd i Asker og Bærum til Budstikka.

Det er Namsfogden som skal ha beskjed og registrere dødsmeldingene når noen dør i Asker og Bærum. Men den 21. oktober i år var det ingen som varslet Damsleth eller hennes medarbeidere da en 88 år gammel kvinne døde på Bærum sykehus.

Bærums-kvinnen, som ikke var oppført med pårørende, ble dermed liggende på sykehusets kjølerom i ukevis. Ifølge gravferdsloven skal gravlegging skje senest 10 virkedager etter dødsfallet. (...)

Manglet 730 dødsmeldinger
dagensmedisin.no 18.10.2011
I fjor manglet dødsmelding for 730 dødsfall, hvorav halvparten av personene døde i utlandet.

Det fremgår av nye dødsårsakstall fra SSB. Manglende dødsmelding for de 730 dødsfallene utgjør 1,8 prosent av alle dødsfall. Ved 385 av tilfellene døde personene i utlandet. Det er også mangelfull rapportering fra kommuner, spesielt fra noen i østlandsområdet, melder SSB.

Over 2000 purringer
Det ble sendt ut over 2 000 purringer etter manglende dødsmeldinger i fjor. (...)

Lege overså dødelig knivstikk og konkluderte med «naturlig dødsfall»
dagbladet.no 19.8.2011
Etter et tips rykket politiet ut til begravelsesbyrået og oppdaget stikksåret. (...)

Det var etter hendvendelse fra et vitne at politiet sendte en patrulje til begravelsesbyrået.

- Vi fikk påvist et hull på mannens rygg, og det er konstatert at han døde av indre blødninger, opplyser fungerende lensmann i Orkdal, Tor Kristian Haugan til Dagbladet.

Han bekrefter at legen har oversett det dødelige såret og at hendelsen er rapportert til fylkeslegen. (...)

(Anm: Obduksjoner, dødstall og dødsårsaker (- Dødsårsak: ukjent.). (mintankesmie.no).)

Døden på sykehuset:
Dårlig rettssikkerhet for pasienter

nrk.no 12.5.2011
De færreste som dør i såkalte uanturlige dødsfall i Norge blir obdusert.

Av de 372 unaturlige dødsfallene som ble meldt inn fra norske sykehus i fjor, ble mindre enn en tredel av dem obdusert av rettsmedisinere.

Hvert år dør flere tusen mennesker på norske sykehus. De fleste av naturlige grunner. Men mange dør også i såkalt unaturlige dødsfall.

Disse dødsfallene har skjedd uten at de var forventet, og i mange tilfeller uten at pasienten har vært igjennom en spesielt risikofylt behandling. Likevel blir de færreste obdusert av rettsmedisinere.

Se Brennpunkt-dokumentar i nett-tv: Døden på sykehuset (...)

(Anm: Obduksjoner, dødstall og dødsårsaker (- Dødsårsak: ukjent.). (mintankesmie.no).)

Etterforskar ikkje dødsfall
nrk.no 25.10.2011
Benjamin Lie var ein av dei unge, friske som døydde på sjukehus.

Unaturlege og uforklarlege dødsfall på sjukehus blir sjeldan politietterforska, sjølv om det er snakk om friske, unge menneske.

Unni Tobiassen Lie sin son, Benjamin, var ein av dei unge, friske som døydde på sjukehus. Ein ukomplisert kneoperasjon gjekk fint, men sterke smertestillande medikament tok livet av Benjamin fordi han ikkje vart godt nok overvaka.

Unni Tobiassen Lie i pårørandegruppa for unaturlege dødsfall. (...)

– Det må få konsekvensar
Tobiassen Lie meiner det må få konsekvensar dersom ein ikkje fylgjer regelverket.

– Viss det er slik at ein ikkje fylgjer rutinane, så bør det få konsekvensar for helsepersonellet.

Justisdepartementet vil ikkje kommentere saka, og viser til Riksadvokaten som skal sjå nærare på systemet. (...)

Forgiftninger kodes mangelfullt
tidsskriftet.no 31.8.2010
Alle dødsfall på norske sykehus kodes med en dødsårsak, men den medisinske kodingen av akutte forgiftningsdødsfall er mangelfull. Forgiftninger blir ofte kodet som en bitilstand også i de tilfeller de i stor grad har medvirket til dødsfallet.

I dag benyttes den norske versjonen av det internasjonale kodesystemet ICD -10. Dette kodeverket har et eget kapittel om forgiftninger, men det har for dårlig presisjonsnivå, skriver Berit Muan og medarbeidere i en artikkel i Tidsskriftet. De har evaluert kodepraksis ved akutte forgiftningsdødsfall ved seks norske sykehus i perioden 1999-2005. I 66 % av dødsfallene der forgiftning var registert som en bidiagnose, mener forfatterne at akutt forgiftning medvirket i stor grad til dødfallet. (...)

ICD-10 uegnet
– Den norske versjonen av ICD – 10 alene er uegnet til klassifisering av medikamentelle forgiftninger . Man bør vurdere å innføre den internasjonale versjonen av ICD-10 eller bedre rutinene for bruk av medikamentkoding, sier Muan.

Det er nesten 100 dødsfall årlig i norske sykehus grunnet akutt forgiftning.

Usikkert grunnlag
Dårlig kvalitetssikring av data i norske helseregistre gir et usikkert grunnlag for helsepolitiske beslutninger og medisinsk overvåking av befolkningen, skriver G. Cecilie Alfsen på lederplass. Hun er spesialist i patologi, overlege ved Laboratoriesenteret, Akershus universitetssykehus, og førsteamanuensis ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo. (...)

Les hele artikkelen: Kodepraksis ved forgiftningsdødsfall

Les lederartikkelen: Tenk på et tall (...)

(Anm: Diagnostisering, feildiagnostisering, overdiagnostisering og pasientsikkerhet (mintankesmie.no).)

- Alvorlig med feil dødsårsak
nrk.no 11.3.2010
Feil i dødsattester kan føre til gale prioriteringer i helsevesenet, mener rettsmedisiner.

Det er alvorlig at dødsattester ved Ahus inneholder feil, mener rettsmedisiner Torleiv Rognum.

En av fem dødsattester ved Ahus inneholder feil og en av tjue oppga feil dødsårsak viser en undersøkelse gjort ved sykehuset.

Les: Ahus oppga feil dødsårsak (...)

Feil statistikk - feil prioritering
Rognum mener dødsattester med feil dødsårsak kan føre til gale prioriteringer i helsepolitikken:

– Det er jo den diagnosen som står på dødsattesten som blir registrert som dødsårsak for statistisk sentralbyrå, og når helsepolitikere skal finne ut hva de bør bygge ut av sykehustjenester og helsetjenester så er det klart at de ser på dødsårsaksstatistikken.

Rognum mener at hvis statistikken er helt feil så vil jo også ressursbruken bli helt feil. (...)

(Anm: Helsekostnader, forsikringer, forskning og budsjetter (mintankesmie.no).)

Kvalitetssikring ved dødsfall i sykehus
Tidsskr Nor Legeforen 2010; 130:476-9 (11.3.2010)
Bakgrunn. En systematisk gjennomgang av dødsfallene ved Akershus universitetssykehus ble iverksatt for å vurdere omfanget av feil i dødsattestene og for å bedre oppfølgingen av lovpålagte meldinger. (...)

Resultater. Ukorrekt innhold, men logisk oppsett eller ukorrekt innhold og ulogisk oppsett ble påvist i 27 % av dødsattestene i de retrospektivt undersøkte dødsfallene og i 20 % av dødsattestene i prosjektperioden. I løpet av prosjektperioden økte andelen logiske oppsett fra 64 % til 76 % (p = 0,047) og andelen korrekte oppsett fra 76 % til 84 % (p = 0,029). Andelen unaturlige dødsfall vurdert retrospektivt og i prosjektperioden var henholdsvis 7 % og 12 %, andelen legemiddelrelaterte dødsfall 7 % og 5 %. (...)

– Må ta med lik på legevakten
tv2nyhetene.no 14.1.2010
Begravelsesbyråene sliter med å få leger til å fylle ut dødsmeldingen.

Når en person dør her i landet skal det fylles ut en dødsmelding. Dersom dødsfallet har skjedd hjemme er det fastlegen eller en lege fra legevakten som fyller ut en slik dødsmelding. (...)

Byråene hevder de ofte må vente lenge før lege er på stedet, og at dette skaper utfordringer for jobben de skal gjøre. (...)

– Det at man i Oslo og i storbyene i noen tilfeller og kanskje oftere og oftere får beskjed om å ta med seg avdøde til et legekontor eller ned til legevakten hvor en lege da krabber inn i bårebilen for å faktisk bekrefte dødsfallet. Slik kan vi ikke ha det, sier Schee. (...)

Flere overdoser kan være drap
nrk.no 26.2.2009
Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF) frykter store mørketall i overdoser som kan vise seg å være drap. (...)

Det er derfor umulig å si hvor mange overdosedrap som blir utført i Norge hvert år. (...)

(Anm: Langt færre overdoseutrykninger i Bergen. Overdoseutrykningene i Bergen har falt med 40 prosent, viser nye tall. Politiet mener nedleggelsen av rusmiljøet i Nygårdsparken er årsaken. (kommunal-rapport.no 7.4.2015).)

(Anm: Spekulativ overdosestatistikk. Overdoseutrrykninger har gått ned med 40 prosent i Bergen etter at rusmiljøet i Nygårdsparken ble splittet. Men vet vi nok om hva som befinner seg bak tallene? (nrk.no 7.4.2015).)

Antipsykosmedicin farlig för dementa
dn.se 9.1.2009
Alzheimersjuka som får antipsykotiska läkemedel som Haldol och Risperdal under lång tid fördubblar risken att dö i förtid. Det visar den första långtidsuppföljningen av de omdiskuterade medlen. (...)

Den brittiska studien publiceras i förtid i dag på webbplatsen för tidskriften Lancet Neurology. (...)

Redan efter ett år sågs en tendens till ökad dödlighet i den grupp som fick behålla de antipsykotiska medlen. Men skillnaden blev allt större ju längre tiden gick. Tre år efter att studien startade var endast 14 procent av patienterna som åt antipsykotiska läkemedel vid liv jämfört med 30 procent av dem som fick placebo. (...)

(Anm: Antipsychotic drugs for dementia: a balancing act. The Lancet Neurology 2009;8(2):125 (February).)

Psykosmedicin ökar risken att dö i förtid
lakemedelsvarlden.se 9.1.2009
Äldre dementa som behandlas med antipsykotisk medicin löper en ökad risk att dö i förtid. Det visar en studie publicerad Lancet.

DEMENS Det är första gången som forskare gjort en längre uppföljning av de antipsykotiska medicinernas effekt på demenssjuka.

I studien ingick 128 patienter som redan behandlades med antipsykotisk medicin till en av två grupper. Hälften fick stå kvar på behandlingen medan den andra hälften fick placebo. Efter tre år, studien gjordes mellan 2001 och 2004, levde 59 procent av de som behandlats med placebo, 30 procent av de som fått psykosmedicinering. (...)

Riskerna med den här behandlingen för äldre är känd sedan tidigare. Det nya med den här studien är att den visat på att det är just psykosmedicineringen som är orsak till överdödligheten, däremot är den för liten för att säga hur stor risken är. (...)

(Anm: Antipsychotic drugs for dementia: a balancing act. The Lancet Neurology 2009;8(2):125 (February).)

The dementia antipsychotic withdrawal trial (DART-AD): long-term follow-up of a randomised placebo-controlled trial.
Lancet Neurol. 2009 Feb;8(2):151-7. Epub 2009 Jan 8.
(...) The more pronounced differences between groups during periods of follow up longer than 12 months were evident at specific timepoints (24-month survival 46% vs 71%; 36-month survival 30% vs 59%). (...) INTERPRETATION: There is an increased long-term risk of mortality in patients with AD who are prescribed antipsychotic medication; these results further highlight the need to seek less harmful alternatives for the long-term treatment of neuropsychiatric symptoms in these patients. FUNDING: UK Alzheimer's Research Trust. (...)

Döda får trängas på golvet
dagensmedicin.se 9.1.2009
Trängseln på bårhuset vid Centralsjukhuset i Kristianstad är värre än någonsin. De döda får ligga skavfötters och på golvet utanför kylarna. (...)

Dødsfald kulegraves
Sundhedsstyrelsen skal nu undersøge, hvorfor hundredvis af dødsfald i psykiatrien er endt med ukendt dødsårsag

nordjyske.dk 26.10.2008
Spørgsmålet om, hvor tæt relation der er mellem dødsfald i psykiatrien og medicin, kommer først frem, når der indføres obligatorisk obduktion på området. Det mener retsmedicinerne.

Det skal ske ved at studere alle dødsattester, hvor et uventet dødsfald har ramt en psykiatrisk patient fra 2004 til 2006. Spørgsmålet er, hvor ofte medicinen har slået patienterne ihjel.

- Vi vil selv se på attesterne med tilsynsøjne efter de skriverier, som blandt andet NORDJYSKE har stået for, skriver kontorchef i Sundhedsstyrelsen Anne Mette Dons i en mail. Hun har ikke haft tid til et interview.

Undersøgelsen skal vise, om de uforklarlige dødsfald blev indberettet til politiet, og om der blev lavet retslægelige ligsyn.

Beslutningen om at granske dødsattester er den seneste udvikling i sagen, hvor aktindsigt i Dødsårsagsregisteret bl.a. har vist, at der døde 158 personer i 2006 med dødsårsagen psykose.

Men man dør ikke af en psykose, og Sundhedsstyrelsen har i NORDJYSKE konstateret, at "en del" af dødsfaldene er medicinrelaterede. (...)

(Anm: Psykose. Alle mennesker kan utvikle psykose. - Balansegangen mellom opplevd stress og ballast til å stå imot, er avgjørende, forteller psykiater. (…) - Stress er et sentralt tema. For eksempel har vi forskjellige måter å takle en belastende hendelse på jobb på. (…) - Man kan kalle det en forvirringstilstand, selv om heller ikke det er helt dekkende. (…) Symptomer ved psykose. Tidlige tegn kan være at man: (…) - Det er en kjempebelastning å ha en psykose. Mange blir redde og opplever ting de ikke forstår. Man vet at noen mennesker kan få tanker og impulser om å ta sitt eget liv, legger hun til. (lommelegen.no 13.6.2016).)

(Anm: Samtaleterapi styrker hjernens forbindelser for behandling av psykose. (Talk therapy strengthens brain connections to treat psychosis. Cognitive behavior therapy is used to help treat a number of mental health conditions, including anxiety, depression, and post-traumatic stress disorder. For the first time, researchers have shown how this type of therapy triggers brain changes to produce long-term benefits for patients with psycosis. Researchers have found evidence to suggest that talk therapy can alter the brain in a way that leads to long-term recovery from psychosis. Lead study author Dr. Liam Mason, of King's College London in the United Kingdom, and colleagues report their findings in the journal Translational Psychiatry.) (medicalnewstoday.com 22.1.2017).)

(Anm: Forskningen på schizofreni og psykose er i dyp krise | Paul Møller, dr. med. og spesialist i psykiatri. Hjernen kan måles, veies og avbildes eksakt og detaljert. Psyken er derimot subjektiv, flytende, flyktig og abstrakt, og derfor langt mer krevende å forske på. (aftenposten.no 26.1.2017).)

(Anm: Fem myter om schizofreni | Bjørn Rishovd Rund, professor, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo Fem myter om schizofreni. Begrepet schizofreni er sterkt belastet. Det skyldes til dels noen myter som er vanskelige å knekke. Bjørn Rishovd Rund professor, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo (aftenposten.no 5.2.2017).)

(Anm: Psychosis: Link to brain inflammation antibodies raises new treatment hope. For the first time, researchers reveal that some people presenting with a first episode of psychosis have specific antibodies in their blood. The antibodies are the same ones known to cause encephalitis or brain inflammation. The discovery raises the question of whether the removal of these antibodies could be an effective treatment for psychosis as it is for encephalitis. The researchers - led by Belinda R. Lennox, a professor in the department of psychiatry at the University of Oxford in the United Kingdom - report their findings in The Lancet Psychiatry. (…) Previous studies have already fueled discussion about the role antibodies targeting neural proteins may play in psychosis. For example, a study reported in 2015 of children experiencing their first episode of psychosis, also found links to an antibody response to NMDAR. (medicalnewstoday.com 9.12.2016).)

(Anm: Psykose som målestokk for tvungent psykisk helsevern. Sammendrag Abstract  Denne artikkelen handlar om vilkåra for tvungent psykisk helsevern. Det er særleg fokusert på ei drøfting omkring det såkalla hovudvilkåret etter lov om psykisk helsevern (phvl.) § 3-3 (1) nr. 3. I artikkelen vert det drøfta om dagens rettsregel og dei vurderingstema den set opp, gjer ei god avgrensing sett i høve til føremåla med tvungent psykisk helsevern. Det vert òg skissert ei betre løysing for tolking av vilkåret. Kritisk juss03 / 2016 (Volum 2) Side: 217-237DOI: 10.18261/issn.2387-4546-2016-03-03.)

(Anm: Psykose forbundet med lave nivåer av fysisk aktivitet. (Psychosis associated with low levels of physical activity. A large international study of more than 200,000 people in nearly 50 countries has revealed that people with psychosis engage in low levels of physical activity, and men with psychosis are over two times more likely to miss global activity targets compared to people without the illness.) (medicalnewstoday.com 26.8.2016).)

Sundhedsstyrelse i søgelyset
nordjyske.dk 26.10.2008
Sundhedsminister Jakob Axel Nielsen (K) afviser obligatorisk obduktion.
Beslutning om undersøgelse af dødsattester får blandet modtagelse
Det var tilsyneladende en række spørgsmål til sundhedsminister Jakob Axel Nielsen (K) fra Per Clausen (EL), som fik Sundhedsstyrelsen til beslutte sig for en undersøgelse af alle uforklarlige dødsfald i psykiatrien fra 2004 til 2006.

Per Clausen havde bedt ministeren redegøre for, hvorfor Sundhedsstyrelsen har afvist et forslag fra Dansk Selskab for Retsmedicin om at indføre obligatorisk obduktion, når det gælder dødsfald blandt patienter i antipsykotisk behandling. Selskabet vurderer, at man så en gang for alle kan finde ud af, hvor ofte dødsfald i psykiatrien er relateret til medicinen, og hvor store organskader langvarig medicinsk behandling kan give.

Men ministeren afviser via sit svar fra Sundhedsstyrelsen obligatorisk obduktion. Det er for dyrt i forhold til, hvilke oplysninger man kan få ud af det, og så er det et stort indgreb i selvbestemmelsesretten, fastslår ministeren. (...)

Får ikke dødsattester
dt.no 18.1.2008
Døde personer ligger på kjølerom i flere uker, mens det ventes på dødsattest. - Respektløst, sier begravelsesagent Henrik Thrana. (...)

Døde personer kan ikke kremeres før dødsattesten er signert av en lege, og politiet deretter har gitt tillatelse til kremering.

Men uten en signert dødsattest får hverken begravelsesagentene eller ansatte ved krematoriene gjort jobben sin.

En person som døde før jul, ligger fortsatt på et kjølerom i påvente av at dødsattesten skal utskrives av leger ved Sykehuset Buskerud. (...)

Feil på hver fjerde dødsattest
nrk.no 15.11.2006
En av fire dødsmeldinger er fylt ut mangelfullt eller feil.

Det skal fylles ut dødsmeldinger på alle personer som dør, og det er legen som undersøker den døde som plikter å fylle ut skjemaet.

Ifølge kommuneoverlege i Tønsberg, Stein B. Holan, er det viktig at dette gjøres riktig, for at vi skal få en dødsstatistikk som er til å stole på i Norge. (...)

- Mye er helt unødvendig arbeid. Ofte er det vanskelig å finne tilbake til en primærlege som kjente den avdødes sykdommer, noen ganger bor pasienten i en annen kommune, og noen ganger er dødsmeldingen så mangelfullt utfylt at vi ikke greier å finne frem til noen lege som kan hjelpe med opplysninger, skriver Holan. (...)

Slurver med dødsattester
Helserevyen 2.1.2004
Legene slurver når de registrerer dødsårsak på dødsattesten. Ifølge Statistisk sentralbyrå har 40 prosent av alle dødsattester feil eller mangler.

Statistisk sentralbyrå (SSB) får nærmere 18.000 meldinger om dødsfall med større eller mindre feilopplysninger hvert år. Dødsattestene blir registrert ved dødsårsaksregisteret, som blir brukt av medisinske forskere, ifølge NRK.
- Grønn stær er blant annet oppgitt som dødsårsak, sier Eystein Glattre i SSB.

Jan Emil Kristoffersen i Den norske lægeforening innrømmer at legene gjør en for dårlig jobb med dødsmeldingene.

- Jeg tror Statistisk sentralbyrå har rett, fra sitt ståsted, at det til dels gjøres for dårlig arbeid med dødsmeldinger, sier Kristoffersen til NRK. (...)

- Sykehusdødsfall som skal meldes til politiet

Sykehusdødsfall som skal meldes til politiet
Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125: 2518-20 (22.9.2005)
Ulike kategorier unaturlige dødsfall skal meldes til politiet av lege. En av kategoriene er behandlingsdødsfall. I sykehus utgjør de en liten del av alle dødsfall. At meldingene blir konsentrert om de tilfeller som lov og forskrift krever melding av, har betydning for tillit, medisinsk kvalitet og rettssikkerhet. (...)

- Feilaktige offisielle selvmordsdata

False suicide data (Feilaktige selvmordsdata)
news.com.au 12.8.2006
SJOKKERENDE nye tall viser at antallet mennesker som begår selvmord i Queensland er mer enn en kvart høyere enn det som reflekteres i offisielle statistikker. (SHOCKING new figures show the number of people who suicide in Queensland is more than a quarter higher than has been reflected in official statistics.)

According to the Australian Institute of Suicide Research and Prevention 569 Queenslanders died by their own hand in 2004.

That was 116, or 25.6 per cent, more than was reflected in the most recent Australian Bureau of Statistics report on suicides.

The data drastically reverses the downward trend in suicides in Queensland and has also upset national trending data, which had shown three years of consecutive decreases in suicide numbers since 2001.

It also means that mental health infrastructure plans and suicide prevention strategies developed by state and federal governments have been devised using inaccurate information.

AISRAP director Professor Deigo de Leo said yesterday information collected by the institute was accurate, having been gathered from a range of sources including the Queensland Coroner, national coroners' information system, police and ABS.

He said exact statistics needed to be known for appropriate responses to be developed.

He said his concerns had been communicated to the ABS.

Director of the ABS's health and vital statistics unit, Tara Pritchard, confirmed there were "data quality issues" in recent years as cases before state coroners were still open at the time annual statistics were collated.

She said the statistics were not subsequently revised to reflect the final outcome of an investigation.

But she said the ABS had begun investigating a number of ways of improving the quality and timeliness of the cause of death statistics. (...)

De flesta dödsfall inom vården anmäls inte
lakemedelsvarlden.se 20.8.2007
Varje år inträffar åtminstone 3000 dödsfall inom vården som borde anmälas. Men till Socialstyrelsen kommer det bara cirka 1000 Lex Maria-anmälningar per år. Skälet tros vara risken för straff.

Till Socialstyrelsen kommer varje år mellan 1000 och 1200 Lex Maria-anmälningar. Det är med stor sannolikhet bara en bråkdel av de misstag som verkligen sker i vården. Med hjälp av uppgifter från andra länder där en anmälan inte resulterar i något straff har Socialstyrelsen uppskattat att det inträffar mellan 3000 och 4000 dödsfall varje år i Sverige som borde anmälas. Och sedan tillkommer alla andra, mindre allvarliga, incidenter.

- Anmälningarna som vi får in är bara toppen på ett isberg, säger Hans Rudstam, tillsynsläkare på Socialstyrelsen.

För att komma åt problemet vill Socialstyrelsen införa straffrihet för dem som anmäler snabbt. (...)

- Demens den vanligste dødsårsaken i Sverige

Demens den vanligste dødsårsaken
aftenposten.no 31.12.2012
Ulike former for demenssykdommer har passert hjerteinfarkt, og er nå den vanligste dødsårsaken i Sverige. I fjor døde 8097 mennesker av en eller annen form for demens, en økning på drøyt 32 prosent i forhold til i 2001, skriver Dagens Nyheter. Avisen viser til statistikk fra Helse- og omsorgskommisjonen i Sverige. Antall dødsfall av akutt hjerteinfarkt var i fjor 6874. (NTB)

Demens den vanligste dødsårsaken i Sverige
dagbladet.no 30.12.2012
Ulike former for demenssykdommer har passert hjerteinfarkt og er nå den vanligste dødsårsaken i Sverige.

Få timer etter at det drepte voldtektsofferet ble brakt hjem til New Delhi, holdt familien en privat seremoni for 23-åringen på en gravlund i den indiske hovedstaden.

I fjor døde 8.097 mennesker av en eller annen form for demens, noe som er en økning med drøyt 32 prosent i forhold til i 2001, skriver Dagens Nyheter. Avisen viser til statistikk fra Helse- og omsorgskommisjonen i Sverige.

Antall dødsfall av akutt hjerteinfarkt var i fjor på 6.874, en nedgang med over 4.300 i forhold til i 2001, ifølge DN. (NTB)

- Screening av fysisk sykdom hos psykisk syke

Dødsfald blandt psykisk syge skal undersøges nærmere
videnskab.dk 16.3.2012
Op mod en halv million danskere er psykisk syge, fordi de lider af f.eks. angst eller depression - og alt for mange af dem dør, uden vi ved hvorfor. Det skal nyt stort projekt sætte en stopper for.

Førende danske forskere går nu sammen i et usædvanligt samarbejde for at finde ud af, hvorfor psykisk syge får kappet op mod 25 år af deres levetid. Årsagen skal findes i en undersøgelse af 500 døde kroppe.

Mange psykisk syge lever usundt. De ryger eller drikker, dyrker ikke motion, og en del dør af hjertekarsygdomme, en overdosis medicin eller begår selvmord.
Forskerne ved allerede, at alle de årsager er med til at skære helt op til 25 år af psykisk syges forventede levetid i forhold til gennemsnittet i befolkningen.

Men usund livsstil og et trist liv er langt fra hele forklaringen. Faktisk er 15 procent af alle dødsfald blandt psykisk syge lige nu umulige at finde en årsag til.

»15 procent er et meget højt tal i retsmedicinsk sammenhæng. For befolkningen som helhed er tallet under 5 procent, så der er stor forskel, og jeg er meget nysgerrig efter at finde årsagen. Hvis vi finder ud af, hvad psykisk syge dør af, så kan vi også begynde at forebygge,« siger Jørgen Lange Thomsen, professor på Retsmedicinsk Institut på Syddansk Universitet. (...)

(Anm: Anticholinergic effects of common drugs are associated with increased mortality in over 65s (Antikolinerge effekter av vanlige legemidler knyttet til økt dødelighet hos mennesker over 65) BMJ 2011; 342:d4037 (28 June).)

(Anm: Drugs with anticholinergic effects and cognitive impairment, falls and all-cause mortality in older adults: a systematic review and meta-analysis. Br J Clin Pharmacol. 2015 Mar 2. [Epub ahead of print].)

(Anm: A list of anticholinergic drugs and their potential impact is here. (agingbraincare.org).)

(Anm: Hukommelse – normal glemsomhet eller tegn på sykdom? Alle glemmer ting fra tid til annen, det er helt normalt. Men for noen kan dårlig hukommelse hemme gjøremål i hverdagen. (…) Hvilke legemidler kan påvirke hukommelsen? Noen legemidler kan også føre til at man får dårligere hukommelse, ifølge Bekkhus-Wetterberg. – Av legemidler er det hovedsakelig beroligende medisiner av benzodiazpintype, som diazepam og oxazepam, samt legemidler med antikolinerg effekt som gir hukommelsesproblemer. Alle midler som svekker oppmerksomheten og gjør at man blir trett og sløv, vil også påvirke hukommelsen. (lommeleen.no 1.8.2016).)

(Anm: - Hjerneskanninger linker fysiske endringer til kognitiv risiko hos mye brukte legemiddelklasser. (…) - Forskerne har også funnet signifikante linker mellom hjernens struktur avslørt av MR og antikolinerg legemiddelbruk, hvor deltakerne som brukte antikolinerge legemidler hadde redusert hjernevolum og større ventrikler, hulrommene inne i hjernen.) (…) En liste over antikolinerge midler og deres potensielle effekten er her. (A list of anticholinergic drugs and their potential impact is here.) (medicalnewstoday.com 19.4.2016).)

(Anm: - Problemene med uheldige antikolinerge effekter (bivirkninger) hos barn, ungdommer, voksne og eldre pasienter. (The problems of anticholinergic adverse effects in older patients.) Drugs Aging. 1993 Jul-Aug;3(4):335-48.)

(Anm: Anticholinergic effects of common drugs are associated with increased mortality in over 65s (Antikolinerge effekter av vanlige legemidler knyttet til økt dødelighet hos mennesker over 65) BMJ 2011; 342:d4037 (28 June).)

(Anm: Olanzapin depot kan gi en tilstand forenlig med sentralt antikolinergt syndrom. Tidsskr Nor Legeforen 2013; 133:2238 – 9 (12.11.2013).)

(Anm: Link mellom alkohol, hjerneslag, psykiatriske legemidler og demens (- Men også personer som tok medisin mot psykoser og folk som slet med depresjon, fikk forhøyd risiko for å bli rammet av demens tidlig. Høyt blodtrykk kan også øke faren for at man rammes, skriver nyhetsbyrået TT.) (vg.no 14.8.2013).)

(Anm: Boustani MA, Campbell NL, Munger S, Maidment I, Fox GC.  Impact of anticholinergics on the aging brain: a review and practical application. Aging Heatlh. 2008;4(3):311-320.)
 
(Anm: Campbell N, Boustani M, Limbil T, et al. The cognitive impact of anticholinergics: a clinical review.  Clinical Interventions in Aging. 2009;4(1):225-233.)

(Anm: Campbell N, Boustani M, Lane K, et al. Use of anticholinergics and the risk of cognitive impairment in an AfricanAmerican population. Neurology. 2010;75:152-159.)

(Anm:  Fox C, Richardson K, Maidment I, et al. Anticholinergic medication use and cognitive impairment in the older population: the medical research council cognitive function and ageing study. J Am Geriatr Soc. 2011 Aug;59(8):1477-83. Epub 2011 Jun 24.)

(Anm:  Cai X, Campbell N, Khan B, Callahan C, Boustani M. Long-term anticholinergic use and the aging brain. Alzheimers Dement. 2013 Jul;9(4):377-85. Epub 2012 Nov 22.)

- Psykisk syge dør 20 år for tidligt

Psykisk syge dør 20 år for tidligt
b.dk 2.12.2011
Psykisk syge dør i vid udstrækning af fysiske sygdomme som kræft og diabetes. Nu skal de screenes.

Psykisk syges fysiske sygdom

 • Den gennemsnitlige levetid for mennesker med psykisk sygdom er cirka 20 år kortere end for resten af befolkningen.
 • Cirka 40 procent af overdødeligheden skyldes eksterne årsager (primært selvmord), mens cirka 60 procent kan tilskrives somatiske sygdomme/medicinske tilstande.
 • Patienter med depression har dobbelt så stor risiko for at få en hjertesygdom.
 • Patienter med depression har 65 procent øget risiko for at udvikle diabetes.
 • Patienter med skizofreni har tre gange større risiko for diabetes.
 • Patienter med skizofreni har dobbelt så stor dødelighed på grund af hjertekarsygdomme.
 • 75 procent har en eller flere fysiske sygdomme.
 • Kun halvt så mange psykisk syge med hjertesygdomme opereres sammenlignet med patienter uden psykisk sygdom. (...)

Psykisk syge lever i gennemsnit 20 år kortere end danskere uden en psykiatrisk diagnose. De dør i vid udstrækning af fysiske sygdomme som for eksempel diabetes, kræft og hjertelidelser, fordi de har svært ved at passe på sig selv, og fordi sundhedsvæsenet ikke formår at sikre dem en ordentlig behandling.

Det fremgår af et nyt udspil fra Danske Regioner, der nu går i offensiven for at forbedre både forebyggelsen og behandlingen af fysiske sygdomme blandt psykisk syge. Det skal blandt andet ske ved at screene psykisk syge for forskellige fysiske sygdomme samt risikoadfærd, når det gælder rygning, usunde madvaner, mangel på motion og et højt alkoholforbrug, som er mere udbredt blandt psykisk syge end i befolkningen som helhed.

»Fysisk sygdom blandt psykisk syge er klart et overset problem. Det er rystende og helt uacceptabelt, at psykisk syge lever 20 år kortere i et samfund som vores, hvor vi bryster os af at have en høj social profil og går meget op i lighed. Det skal der rettes op på. Overdødeligheden blandt psykisk syge skal reduceres væsentligt,« siger formand for Danske Regioner Bent Hansen (S).

Ud over screening vil regionerne også gå efter at sikre mennesker med en langvarig psykisk sygdom regelmæssige helbredstjek. Der skal mere fokus på bivirkninger ved antipsykotisk medicin i form af blandt andet risiko for vægtøgning, og samarbejdet mellem psykiatrien og det øvrige sundhedsvæsen skal styrkes både med aftaler om gensidige tilsyn og undervisning.

Fysiske sygdomme overses
Udspillet kommer, efter at en fælles nordisk undersøgelse tidligere på året påviste en markant overdødelighed blandt psykisk syge, som i væsentligt omfang kan tilskrives såkaldte somatiske (fysiske, red.) sygdomme og medicinske tilstande, ikke mindst livsstilssygdomme som diabetes, hjertekarsygdomme og kræft. (...)

Både fagfolk og patientorganisationer hilser udspillet velkomment.

»Der er ingen tvivl om, at psykisk syge underbehandles, og det er den rigtige vej at gå at tænke psykiatrien og somatikken sammen. Vi skal kunne rumme hele patienten,« siger formand for Lægeforeningen Mads Koch Hansen. (...)

Ifølge Bent Hansen »behøver det ikke at koste en bondegård« at gennemføre udspillet, og i Folketinget er Socialdemokraternes sundhedsordfører, Sophie Hæstorp Andersen, klar til at sætte problemet på dagsordenen: »Det er en meget markant overdødelighed. Hvis man er psykisk syg, skal det jo ikke nødvendigvis være sådan, at man så også skal dø af en livsstilssygdom.« (...)

(Anm: Psykofarmaka ökar dödlighet hos äldre (lakemedelsvarlden.se 17.6.2013).)

(Anm: RE: Studier som stikkes under stol Minileder Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135:617 (25.5.2015).)

(Anm: RE: Psykisk syke lever kortere. Tidsskr Nor Legeforen Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135:246 – 8 (8.09.2015).)

(Anm: RE: Psykisk syke lever kortere. Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135:1534 – 5 (22.9.2015).)

(Anm: RE: Psykisk syke lever kortere. Tidsskr Nor Legeforen Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135:1923-4 (17.11.2015).)

(Anm: Uriktig fremstilling av skader i studier på antidepressiva. Nye bevis fra kliniske studierapporter avdekker feilklassifisering, feiltolkning, og underrapportering av alvorlige skader. BMJ 2016;352:i217 (Published 28 January 2016).)

(Anm: Offentligt betalte forskere pynter på resultater af forsøg på mennesker. (videnskab.dk 14.3.2016).)

(Anm: Helsevesenet bruker ikke ny forskning. Norske pasienter får medisiner og behandling de ikke har bruk for fordi nye forskningsresultater ikke tas i bruk. Større problem enn unyttig forskning, mener eksperter. (forskning.no 2.1.2016).)

(Anm: Forvaltningsmakt og kunnskapspolitikk. Sammendrag. Helse- og omsorgsdepartementet benekter at de ønsker å styre forskninga i underliggende etater, og ser ingen problemer med at forskninga ligger under forvaltninga. Rus & Samfunn 05 / 2016 (Volum 9) Side: 33-35.)

(Anm: Frie forskere eller maktens lakeier? Abstrakt. Det går et skisma gjennom den samfunnsvitenskapelige rusforskningen. Ved første øyekast er det vanskelig å forstå hvorfor. Rus & Samfunn 05 / 2016 (Volum 9) Side: 36-40.)

(Anm: Lederartikler (Editorials) Tid for kunnskapsbasert forskningspolitikk Og offentlig finansierte forskere må være åpne om den sannsynlige betydningen av forskningen. (Time for evidence based research policy. And publicly funded researchers need to be candid about the likely impact of research). BMJ 2016;353:i3146 (Published 13 June 2016).)

(Anm: Kronikk: Kari Sollien, leder i allmennlegeforeningen. Hvorfor bruker ikke kommunene legenes kunnskap? Kunnskap skal redde velferdsstaten. I kommunene har ledelsen en lang vei å gå for å involvere helsepersonell i arbeidet med å utvikle helsetjenesten. (dagensmedisin.no 15.8.2016).)

(Anm: Leger ivaretar din mentale helse, men hvem ivaretas deres? (Doctors look after our mental health but who looks after theirs?) (theconversation.com 26.4.2016).)

(Anm: Tor K. Larsen, professor i psykiatri, Stavanger universitetssykehus: - Den valgfriheten som helseministeren nå ønsker å påtvinge helsevesenet vil føre til at mange svært alvorlig syke mennesker i praksis fratas retten til best mulig behandling. Innføring av medikamentfrie poster i psykiatrien er et gigantisk feilgrep. (dagensmedisin.no 29.7.2016).)

(Anm: Tre av 60.000 studenter ble tvunget til å slutte. Medstudenter og lærere varsler for sjelden om personer som ikke egner seg til yrket de utdanner seg til, mener fagfolk. Studenter som skal jobbe med mennesker og sårbare grupper, bør ikke ha rusproblemer, psykiske problemer, dårlige kommunikasjonsevner eller holdninger som ikke er forenlig med yrket. (aftenposten.no 18.8.2016).)

(Anm: - Hvorfor legers mentale helse bør være en bekymring for oss alle. (- Noen av de mer alarmerende resultater av å ha stressede og deprimerte leger er patologisk kynisme, en uvilje mot å ta vare på kronisk syke og redusert empati.)  (newstatesman.com 16.4.2016).)

(Anm: 27% of Medical Students Are Depressed. In the new research published in the Journal of the American Medical Association, researchers analyzed nearly 200 studies of 129,000 medical students in 47 countries. They found that 27% of medical students had depression or symptoms of it, and 11% reported suicidal thoughts during medical school. (time.com 10.12.2016).)

(Anm: LEDER. Ville du like å gå til en lege som er psykopat? Tidsskr Nor Legeforen 2008; 128:1805 (28.8. 2008).)

(Anm: Psychopathy of 1,800 prisoners leads to novel diagnostic tool for criminals and non-criminals alike (medicalnewstoday.com 12.8.2016).)

(Anm: Introduction and validation of Psychopathic Personality Traits Scale (PPTS) in a large prison sample. Conclusion. This brief measure of psychopathic traits uncontaminated with behavioral items can be used in the same way among participants with and without criminal history. Journal of Criminal Justice 2016;46: 9–17 (September 2016).)

(Anm: Kronikk av anonym far: Min datter ble et offer for pillepsykiatrien. (aftenposten.no 25.8.2015).)

(Anm: Medisinering av psykisk utviklingshemmede (Lørdagsrevyen 12.11.2011).)

(Anm: Tror psykose­medisin tok livet av Renate. Da søsteren til Anniken Hoel døde brått, sto familien uten svar. Til det viste seg at «plutselig død» var en mulig bivirkning av medisinene hun tok. (nrk.no 13.3.2017).)

(Anm: Overmedisinering av eldre (NRK Dagsrevyen) (…) Flere eldre dør av overmedisinering. (...) Vi er kommet dit at vi aksepterer lettere at pasienter dør av bivirkninger av medisiner enn av selve sykdommen. (nrk.no 10.2.2017).)

(Anm: Han blei medisinert til døde (nrk.no 12.11.2011).)

(Anm: Havarikommisjoner (undersøkelseskommisjoner) (mintankesmie.no).)

(Anm: Bruk av annengenerasjons antipsykotiske legemidler øker parametre for metabolsk syndrom. (dgnews.docguide.com 17.3.2016).)

(Anm: Metabolic Syndrome Components Are Associated With Symptomatic Polyneuropathy Independent of Glycemic Status. Diabetes Care 2016 (Published online before print March 10, 2016).)

(Anm: Prepsychosis links with elevated metabolic syndrome. MADRID – Untreated people at high risk for developing psychosis also showed an increased prevalence of certain components of metabolic syndrome in data collected from 163 German study participants, a finding that gives new insight into the well-documented but poorly delineated link between schizophrenia and metabolic syndrome. (...) He also suggested prescribing antipsychotic medications that pose the lowest risk for causing further metabolic derangements in patients. (clinicalpsychiatrynews.com.com 2.4.2016).)

(Anm: Joachim Raese, MD. Metabolic syndrome is defined by the aggregation of hypertriglyceridemia, low high-density lipoprotein (HDL) levels, elevated fasting glucose, hypertension, and increased waist circumference. Metabolic syndrome confers an increased risk of developing diabetes and of dying from coronary artery disease. Cardiovascular disease is the leading cause of death among patients with schizophrenia, who have a life expectancy about 20 years shorter than the general population. (…) For a more detailed discussion, I suggest watching a YouTube video that we have prepared. (cmeinstitute.com 27.4.2016).)

(Anm: Video Lecture 8: Metabolic Syndrome Lectures 1 (By Dr. Joachim Raese) (youtube.com).)

(Anm: - Lege får 30 år til livstid for drap i sak i L.A. knyttet til pasienters overdoser. (Doctor gets 30 years to life for murders in L.A. case tied to patients' overdoses.) (…) En dommer dømte fredag en lege i Rowland Height til 30 år til livstid i fengsel for drapene på tre av sine pasienter som følge av dødelig overdose, en dom som satte sluttstrek i en "landmark"-sak som enkelte medisinske eksperter sier kan endre hvordan leger i hele landet håndterer forskrivningen av reseptbelagte legemidler. (latimes.com 5.2.2016).)

(Anm: Diskriminering, feilmedisineringer hos mennesker med utviklingshemming og utfordrende atferd (psykofarmaka; antidepressiva, antipsykotika, sovemedisiner) etc. (mintankesmie.no).)

(Anm: På tide å revurdere? (Time to rethink?) Legemiddelbehandlinger hos mennesker med utviklingshemming og utfordrende atferd (Drug treatments in people with intellectual disability and challenging behaviour disabilities) Editorials (Lederartikkel) BMJ 2014;349:g4323 (Published 04 July 2014).)

(Anm: - Slår sovepiller os ihjel? (- Studiet er det største af sin slags på globalt plan og har også undersøgt sammenhængen mellem brug af antidepressiver og antipsykotika og dødelighed. Også her fandt forskerne en overdødelighed.) (videnskab.dk 21.3.2016).)

- Diabetes som en risikofaktor for kreft og annen årsaksspesifikk dødelighet

Diabetes as a Risk Factor for Cancer and Other Cause-Specific Mortality (Diabetes som en risikofaktor for kreft og annen årsaksspesifikk dødelighet)
medpagetoday.com 13.9.2012
Take Note
• Diabetes and increased fasting glucose are independently associated with an increased risk for a variety of cancers.
• About 40% of the years of life lost from diabetes can be attributed to nonvascular conditions, including about 10% to death from cancer.
Although it is well established that diabetes increases morbidity and mortality associated with vascular disease, it is less well understood if diabetes or hyperglycemia is associated with an increased risk of cancer or death from nonvascular causes.1 As obesity and diabetes are reaching epidemic rates in the US, understanding the relationship between diabetes and overall mortality may help inform our management.

Several cancers have been associated with diabetes—with liver cancer demonstrating a positive correlation and prostate cancer a negative one.2 Risk associated with most cancers is influenced by both environmental and genetic factors. A growing body of evidence proposes diabetes as a risk factor for colorectal cancer (CRC). In a meta-analysis of 14 studies (mixture of case-control and cohort), the authors estimated that the risk of colon cancer among diabetics was 38% higher than among nondiabetics (RR 1.38, 95% CI 1.26-1.51), and for rectal cancer, it was 20% higher (RR 1.20, 95% CI 1.09-1.31).3 This increased risk association persisted after limiting the analysis to studies that controlled for smoking, obesity, and physical activity. In addition to increasing the risk of developing CRC, diabetes may also affect prognosis. In one study of patients with nonmetastatic CRC, patients with type 2 diabetes had a significantly higher rate of cancer-specific mortality compared with those without diabetes.4 (...)

(Anm: Ungdomsdiabetikere har tre gange så stor dødelighed. Mange patienter med type 1-diabetes bliver blinde i en ung alder, ligesom de risikerer at dø tidligt. Udsigterne for danskere med type 1 sukkersyge - også kaldet ungdomsdiabetes - er dårlige. Mange får grå stær eller mister synet i en tidlig alder, og samtidig bliver de ikke særligt gamle. (politiken.dk 31.3.2011).)

- Kreft oppdages ofte for sent hos psykiatriske pasienter

For Psychiatric Patients, Cancer Is Often Spotted Too Late (Kreft oppdages ofte for sent hos psykiatriske pasienter)
health.usnews.com 19.12.2012
En australsk studie fant de er mer sannsynlig å bli diagnostisert når sykdommen allerede har spredt seg (An Australian study found they're more likely to be diagnosed when disease has already spread)

WEDNESDAY, Dec. 19 (HealthDay News) -- Personer med psykiske lidelser har 30 prosent høyere dødelighet av kreft, selv om de ikke er mer sannsynlig å utvikle sykdommen enn andre. Og den underliggende årsaken kan være relativt enkel: Deres kreft oppdages ofte sent, ofte etter at den har spredd seg, viser en ny australsk studie. (People with psychiatric disorders have a 30 percent higher death rate from cancer, even though they are no more likely to develop the disease than others. And the underlying reason may be relatively simple: Their cancer is frequently discovered late, often after it has spread, a new Australian study finds.)

Det har lenge vært kjent at personer med psykiatriske tilstander - alt fra alkohol- og narkotikalidelser til depresjon og schizofreni - er mindre tilbøyelige til å søke regelmessige legehjelp og ha en sunn livsstil. (It's long been known that people with psychiatric conditions -- ranging from alcohol and drug disorders to depression and schizophrenia -- are less apt to seek regular medical attention and pursue a healthy lifestyle.)

Som et resultat av dette er den samlede dødelighet blant psykiatriske pasienter mye større enn i den generelle befolkningen. Kreftoverlevelse avhenger typisk både av tidlig diagnose og tilgang til effektive behandlingsformer, bemerket forfatterne av studien. (As a result, the overall mortality rate in psychiatric patients is much greater than in the general population. Cancer survival typically depends on both early diagnosis and access to effective therapies, the study authors noted.)

Men forskere har ikke vært i stand til å finne årsaken til at disse pasientene ikke har større sjanse for å utvikle kreft, men er fortsatt mer sannsynlig å dø av den. De har undret: Blir psykiatriske pasienter behandlet annerledes? Tas deres bekymringer mindre seriøst? Er det vanskeligere for dem å få omsorg når de er diagnostisert med kreft? (But researchers haven't been able to pin down the reason why these patients have no greater chance of developing cancer, but are still more likely to die from it. They've wondered: Are psychiatric patients treated differently? Are their concerns taken less seriously? Is it harder for them to get care once they're diagnosed with cancer?)

(Anm: Cancer-Related Mortality in People With Mental Illness. Arch Gen Psychiatry. 2012;():1-9 (December 17, 2012).)

(Anm: 50.000 nordmenn vil utvikle schizofreni i løpet av livet. - De som lider av denne psykoselidelsen har tanker om verden som ikke stemmer, sier ekspert. (…) Uklare symptomer i starten. Symptomer på Schizofreni utvikler seg over tid, og er i starten litt uklare. Ofte blir de mer fremtredende etter hvert. - Da vises blant annet sosial tilbaketrekning, man mister kontakt med virkeligheten, har vrangforestillinger, hallusinasjoner, tap av matlyst og tap av hygiene. Det er store individuelle variasjoner og mange opplever det som en berg- og dalbane, sier Tove Gundersen, som er generalsekretær i Rådet for psykisk helse. (kk.no 26.9.2016).)

(Anm: Katteparasitt kan gi schizofreni og tvangslidelser. Forskere har funnet en sammenheng mellom katteparasitten Toxoplasma gondii og utviklingen av forskjellige psykiske lidelser hos mennesker. (…) En parasitt fra katteavføring, T. gondii, kan sette fast seg i menneskehjernen og føre til schizofreni, manisk depressiv sinnslidelse, avhengighet og tvangstanker. (nrk.no 29.6.2015).)

(Anm: No, Your Cat Isn't a Threat to Your Mental Health. (…) But mental health worries aside, pregnant women should still be cautious about exposure to cat litter boxes, another researcher warned. "There is good evidence that T. gondii exposure during pregnancy can lead to serious birth defects and other health problems in children," said study senior author Dr. James Kirkbride. (medicinenet.com 21.2.2017).)

(Anm: Angstbehandling spres til utlandet. Her er nederlandske psykologer i Bergen for å lære om behandlingen som kan kurere tvangstanker på fire dager. Nå spres behandlingsopplegget til andre sykdommer og utover Norges grenser. (dagensmedisin.no 21.12.2016).)

(Anm: Schizofreni kopplas till TBE-smitta. Det kan finnas en koppling mellan virusinfektioner som TBE och neuropsykiatriska sjukdomar som schizofreni. Det har svenska forskare kommit fram till i en studie som presenterades på en konferens i San Diego på måndagen. (svd.se 6.11.2007).)

(Anm: Scientists find chemical pathway responsible for schizophrenia symptoms. Recent studies have suggested that kynurenic acid (KYNA) plays a key role in the pathophysiology of schizophrenia. People with schizophrenia have been shown to possess higher levels of KYNA than healthy individuals. KYNA helps to metabolize tryptophan - an essential amino acid that, in turn, helps the body to produce the "happiness" neurotransmitter serotonin, and the vitamin niacin. (medicalnewstoday.com 9.2.2017).)

(Anm: Psykose. Alle mennesker kan utvikle psykose. - Balansegangen mellom opplevd stress og ballast til å stå imot, er avgjørende, forteller psykiater. (…) - Stress er et sentralt tema. For eksempel har vi forskjellige måter å takle en belastende hendelse på jobb på. (…) - Man kan kalle det en forvirringstilstand, selv om heller ikke det er helt dekkende. (…) Symptomer ved psykose. Tidlige tegn kan være at man: (…) - Det er en kjempebelastning å ha en psykose. Mange blir redde og opplever ting de ikke forstår. Man vet at noen mennesker kan få tanker og impulser om å ta sitt eget liv, legger hun til. (lommelegen.no 13.6.2016).)

(Anm: Psychosis: Link to brain inflammation antibodies raises new treatment hope. For the first time, researchers reveal that some people presenting with a first episode of psychosis have specific antibodies in their blood. The antibodies are the same ones known to cause encephalitis or brain inflammation. The discovery raises the question of whether the removal of these antibodies could be an effective treatment for psychosis as it is for encephalitis. The researchers - led by Belinda R. Lennox, a professor in the department of psychiatry at the University of Oxford in the United Kingdom - report their findings in The Lancet Psychiatry. (…) Previous studies have already fueled discussion about the role antibodies targeting neural proteins may play in psychosis. For example, a study reported in 2015 of children experiencing their first episode of psychosis, also found links to an antibody response to NMDAR. (medicalnewstoday.com 9.12.2016).)

(Anm: Psykose som målestokk for tvungent psykisk helsevern. Sammendrag Abstract  Denne artikkelen handlar om vilkåra for tvungent psykisk helsevern. Det er særleg fokusert på ei drøfting omkring det såkalla hovudvilkåret etter lov om psykisk helsevern (phvl.) § 3-3 (1) nr. 3. I artikkelen vert det drøfta om dagens rettsregel og dei vurderingstema den set opp, gjer ei god avgrensing sett i høve til føremåla med tvungent psykisk helsevern. Det vert òg skissert ei betre løysing for tolking av vilkåret. Kritisk juss03 / 2016 (Volum 2) Side: 217-237DOI: 10.18261/issn.2387-4546-2016-03-03.)

(Anm: Psykose forbundet med lave nivåer av fysisk aktivitet. (Psychosis associated with low levels of physical activity. A large international study of more than 200,000 people in nearly 50 countries has revealed that people with psychosis engage in low levels of physical activity, and men with psychosis are over two times more likely to miss global activity targets compared to people without the illness.) (medicalnewstoday.com 26.8.2016).)

- Epilepsi pluss mentale sykdommer knyttet til for tidlig død, ifølge studie

Epilepsy Plus Mental Ills Linked to Premature Death, Study Says (Epilepsi pluss mentale sykdommer knyttet til for tidlig død, ifølge studie)
philly.com 22.7.2013
MONDAY, July 22 (HealthDay News) -- People with epilepsy are 11 times more likely to die prematurely than people in the general population. And the increased risk of early death is significantly higher among those with mental illnesses, especially depression and alcohol and drug-use disorders, a new study suggests.

"Our results have significant public health implications as around 70 million people worldwide have epilepsy, and emphasize that carefully assessing and treating psychiatric disorders as part as part of standard checks in persons with epilepsy could help reduce the risk of premature death in these patients," said study leader Seena Fazel, from the University of Oxford, in England.

The study included nearly 70,000 epilepsy patients born in Sweden between 1954 and 2009 and followed for up to 41 years. They were compared to more than 660,000 people in the general population and more than 81,000 siblings without epilepsy.

During the study, about 9 percent of people with epilepsy died, compared with 0.7 percent of people in the general population. Deaths from external causes (suicide, vehicular and non-vehicular accidents, and assaults) accounted for nearly 16 percent of all deaths among people with epilepsy, and were the most common causes of death not associated with the underlying disease process.

Of the epilepsy patients who died from external causes, 75 percent also had a diagnosed mental disorder, with substance abuse (56 percent) and depression (23 percent) the most common, according to the study, published July 22 in The Lancet. (...)

- Flest skader hos dumdristige menn

Flest skader hos dumdristige menn
aftenposten.no 13.7.2014
- Skadestatistikken viser at menn er «dummere» enn kvinner, sier Morten Hestnes hos Traumeregisteret ved Oslo Universitetssykehus.

Med vernebriller og arbeidshansker knuser Christian Eidsmo veggen og river ned flisene på badet i leiligheten på Grünerløkka. 26-åringen er ingen fagmann, han er utdannet møbeldesigner, men sparer noen tusenlapper på å gjøre litt av oppussingen selv. Dessuten synes han det er spennende.

Plutselig kjenner han en smerte i hånden, og oppdager at hansken fylles med blod etter et dypt kutt mellom tommel og pekefinger. Han rasker med seg et kjøkkenhåndkle, surrer det rundt hånden, og hopper på første trikk ned til legevakten.

Dobbelt så mange menn
Mer enn 300.000 personskader ble behandlet i norske helseforetak i 2013. Det er en markant forskjell i skadefrekvens mellom kvinner og menn, ifølge rapporten Personskadedata 2013 som ble utgitt av Helsedirektoratet i forrige uke. Denne gir informasjon om rundt 110.000 av skadene.

Størst er forskjellen mellom kvinner og menn i aldersgruppen 20–39, hvor nesten dobbelt så mange menn som kvinner skader seg.

Rapporten, som inkluderer data fra 20 helseforetak i Norge, viser at menn særlig skader seg etter slag, støt på grunn av kontakt med gjenstand, menneske og dyr, og kutt, bitt og stikk. (...)

(Anm: De 15 farligste dyrene for mennesker. Listen over verdens farligste dyr drypper av blod og gift. Men det er ikke alltid de største dyrene som er de farligste for oss mennesker. (side3.no 8.10.2016).)

- Schizofrena dör tidigare

Schizofrena dör tidigare
svd.se 21.1.2013
Män och kvinnor med sjukdomen schizofreni dör långt tidigare än människor som inte har sjukdomen. Det visar en studie vid Centrum för primärvårdsforskning vid Lunds universitet.

Studien, som omfattar drygt sex miljoner individer, har gjorts i samarbete med Stanford University i USA.

Det visade sig att män och kvinnor med schizofreni dör i genomsnitt 15 respektive 12 år tidigare än dem som inte har sjukdomen.

Schizofrena har en högre dödlighet i de två folksjukdomarna cancer och hjärtkärlsjukdom. (...)

(Anm: Comorbidities and Mortality in Persons With Schizophrenia: A Swedish National Cohort Study. Am J Psychiatry 2013 (January 15).)

- Personer med psykisk sygdom dør 15 – 20 år tidligere end andre

Ny rapport om psykisk sygdom og ændringer i livsstil
vidensraad.dk 2.1.2013
Livsstilsændringer blandt psykisk syge kan redde liv, konkluderer ny rapport fra Vidensråd for Forebyggelse. Nye tal viser, at rygning, manglende motion og dårlig kost er dobbelt så ubredt i denne patientgruppe som i resten af den danske befolkning. Men motivationen er der, og med den rette indsat er det muligt at påvirke deres livsstil i en sund retning

Personer med psykisk sygdom dør 15 – 20 år tidligere end andre, og det skyldes i høj grad dårlig livsstil. Mere end 200.000 danskere er i behandling for bipolar lidelse, skizofreni eller depression, og er derfor i risiko for at dø langt tidligere end personer uden en psykisk lidelse. En overdødelighed, der er helt uacceptabel og et kæmpeproblem i sundhedsvæsenet, mener Merete Nordentoft, der er formand for arbejdsgruppen bag rapporten ”Psykisk sydom og ændringer i livsstil”. (...)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ny forskning: Lykkepiller gør mere skade end gavn. Folk med depression får intet ud af at tage antidepressivet SSRI, bedre kendt som lykkepiller, viser nyt dansk studie. (jyllands-posten.dk 13.2.2017).)

(Anm: Forskere finner link mellom bruk av antidepressiva, medfødte misdannelser eller dødfødsler. (Researchers Find Link Between Antidepressant Use, Congenital Anomalies or Stillbirths) (…) "Mens denne ekstra risikoen kan virke liten er resultatene etter mitt syn så alvorlig som de kan være." (“While this extra risk may seem small, in my view, the outcomes are as serious as they can be.”) (dgnews.docguide.com 5.12.2016).)

(Anm: - Nye data viser økt risiko for misdannelser når antidepressiva brukes under graviditet. (…) En studie publisert i British Medical Journal (BMJ) avslører at antidepressiva forskrevet til gravide kan øke sjansen for å få en baby med misdannelser.) (New Data Show Heightened Risk of Birth Defects When Antidepressants Are Used During Pregnancy.) (dgnews.docguide.com 19.1.2017).)

(Anm: - Utviklingen av et potensielt livstruende serotonergt syndrom eller nevroleptisk malignt syndrom (NMS)-lignende reaksjoner er rapportert for SNRI-er og SSRI-er alene, inkludert Celexa-behandling, men spesielt ved samtidig bruk av serotonerge legemidler (inklusive triptaner) og legemidler som svekker metabolisme av serotonin (inklusive MAO-hemmere), eller med antipsykotika eller andre dopaminantagonister (fda.gov 6.3.2009).)

(Anm: Antidepressant use during pregnancy and the risk of major congenital malformations in a cohort of depressed pregnant women: an updated analysis of the Quebec Pregnancy Cohort. (…) Conclusions Antidepressants with effects on serotonin reuptake during embryogenesis increased the risk of some organ-specific malformations in a cohort of pregnant women with depression. BMJ Open 2017;7:e013372.)

(Anm: Bruk av antipsykotika er assosiert med en 60 % økt risiko for dødelighet hos pasienter med Alzheimers sykdom. (…) Bruk av to eller flere antipsykotika samtidig ble knyttet til nesten doblet dødsrisiko (200 %) enn ved monoterapi.) (Antipsychotic Drug Use Increases Risk of Mortality Among Patients With Alzheimer’s Disease. JOENSUU, Finland -- December 12, 2016 -- Antipsychotic drug use is associated with a 60% increased risk of mortality among patients with Alzheimer's disease, according to a study published in the Journal of Alzheimer’s Disease. The risk was highest at the beginning of drug use and remained increased in long-term use. Use of 2 or more antipsychotic drugs concomitantly was associated with almost 2 times higher risk of mortality than monotherapy.) (dgnews.docguide.com 12.12.2016).)

(Anm: Antipsykotika dobler dødsrisiko allerede etter 180 dagers bruk. Greater Mortality Risk With Antipsychotics in Parkinson's (Større dødsrisiko med antipsykotika ved Parkinsons) (medicalnewstoday.com 21.6.2015).)

(Anm: (...) For ytterligere å illustrere problemet kan nevnes at antipsykotika forårsaker parkinsonisme (5), og en studie fant at mennesker med Parkinsons sykdom og psykose hadde fire ganger større sannsynlighet for å dø etter tre til seks måneders behandling enn de som ikke fikk antipsykotika. (6) De var også mer utsatt for kognitiv svikt, forverring av parkinsonsymptomer, hjerneslag, infeksjoner og fall. RE: Psykisk syke lever kortere. Tidsskr Nor Legeforen 10.11.2015.)

(Anm: Legemidler som kan gi delirium hos eldre. Delirium ses særlig hos eldre ved akutte sykdommer og skader eller som følge av toksisk eller farmakologisk påvirkning. Eldre personer har mange sykdommer og bruken av legemidler er høy. Mange legemidler, og særlig de med antikolinerg eller dopaminerg effekt, kan gi delirium. Kjennskap til legemidler og kombinasjoner av legemidler som kan gi delirium, er viktig for å kunne forebygge og behandle tilstanden. Tidsskr Nor Legeforen 2005; 125:2366-7 (8.9.2005).)

(Anm: Post injektionssyndrom. (…) De fleste af disse patienter udviklede symptomer på sedation (fra mild sedation til koma) og/eller delirium (herunder forvirring, desorientering, ophidselse/ uro, angst og anden kognitiv svækkelse). Andre symptomer inkluderede ekstrapyramidale symptomer, dysartri, ataksi, aggression, svimmelhed, svaghed, hypertension eller krampe.) (sundhedsstyrelsen.dk 29.6.2014).)

(Anm: Mødre til børn med misdannelser har øget dødelighed. (…) Bivirkninger har ført til to dødsfald. Den største del af bivirkningerne (42 procent) af de 429 blev indberettet for såkaldte psykostimulerende lægemidler - eksempelvis til behandling af ADHD - efterfulgt af 31 procent for antidepressiver og 24 procent for antipsykotiske lægemidler. (videnskab.dk 20.12.2016).)

(Anm: Antikolinerge effekter av vanlige legemidler knyttet til økt dødelighet hos mennesker over 65. De kombinerte antikolinerge effektene av mange vanlige legemidler øker risikoen for kognitiv svekkelse og død hos personer over 65 år, ifølge resultater fra en storskala studie på den langsiktige helseeffekten av legemidler.(Anticholinergic effects of common drugs are associated with increased mortality in over 65s. The combined anticholinergic effects of many common drugs increase the risk of cognitive impairment and death in people aged over 65, a large scale study of the long term effect of drugs on health has found.) BMJ 2011; 342:d4037 (28 June).)

(Anm: Men experience greater cognitive impairment and increased risk of death following hip surgery. In a study of hip fracture patients, men displayed greater levels of cognitive impairment within the first 22 days of fracture than women, and cognitive limitations increased the risk of dying within six months in both men and women. "While men make up only about 25 percent of all hip fractures, the number of men who fracture their hip is increasing and we know men are more likely to die than women after a hip fracture," said Dr. Ann Gruber-Baldini, lead author of the Journal of the American Geriatrics Society study. (medicalnewstoday.com 10.2.2017).)

(Anm: Det autonome nervesystemet. Det autonome nervesystemets hovedoppgave er å bidra til likevekt i kroppens basale funksjoner. Det vil blant annet si kroppstemperatur, blodtrykk, åndedrett og fordøyelse. (nhi.no 4.3.2015).)

(Anm: Ulike selektive serotonin reopptakshemmeres (SSRI-er) cytotoksisitet mot kreftceller. (Cytotoxicity of different selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) against cancer cells.) (…) Vi har funnet at paroxetine (paroksetin; Seroxat; Paxil etc.) har cytotoksisk aktivitet mot tumorceller. J Exp Ther Oncol. 2006;6(1):23-9.)

(Anm: Could antidepressants stop prostate cancer from spreading? In almost all cases where prostate cancer spreads to other areas of the body, the disease spreads to the bone first. In a new study, researchers reveal the discovery of an enzyme that helps prostate cancer cells to invade bone. Furthermore, certain antidepressant medications may have the potential to block this enzyme. Study co-author Jason Wu, of Washington State University-Spokane, and colleagues recently reported their findings in the journal Cancer Cell. (medicalnewstoday.com 13.3.2017).)

(Anm: Classic cytotoxic drugs: a narrow path for regulatory approval. Several classic cytotoxic drugs have shown encouraging activity in the treatment of metastatic breast cancer.1–3 However, only a few have received an overwhelming welcome from regulatory authorities and succeeded in obtaining widespread regulatory approval for routine use. For example eribulin was approved for treatment of metastatic breast cancer in several countries including Japan, USA, and Europe, based on data that showed longer overall survival in patients treated with eribulin compared with patients treated with physician's choice of treatment. In contrast ixabcpilone with capecitabine gained approval from the US Food and Drug Agency based on data showing longer progression-free survival compared with capccitabine alone, but did not obtain rcgulatory authorisation in Europc because it is associated with a high incidence of nevropathy.5 Lancet Oncol. 2017 Feb 10. pii: S1470-2045(17)30089-X. [Epub ahead of print].)

(Anm: Ødelagt cellulær "klokke" linket til hjerneskade (Broken Cellular 'Clock' Linked to Brain Damage) (sciencedaily.com 25.11.2013).)

(Anm: Signaling Pathways Linked to Serotonin-Induced Superoxide Anion Production: A Physiological Role for Mitochondria in Pulmonary Arteries. Abstract. Serotonin (5-HT) is a potent vasoconstrictor agonist and contributes to several vascular diseases including systemic or pulmonary hypertension and atherosclerosis. Although superoxide anion ([Formula: see text]) is commonly associated to cellular damages due to [Formula: see text] overproduction, we previously demonstrated that, in physiological conditions, [Formula: see text] also participates to the 5-HT contraction in intrapulmonary arteries (IPA). Front Physiol. 2017 Feb 9;8:76. eCollection 2017.)

(Anm: Antidepressiva kan ødelegge ansiktsmuskulatur og føre til økt aldring. (medpagetoday.com 4.2.2009).)

(Anm: Minislag (ministroke: transient ischemic attack (TIA)) linket til lavere forventet levetid. (- Minislag kan forårsake demens.) (- Enkelte psykofarmaka kan øke risiko for minislag / demens.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Stumme infarkt rammer oftere folk med høy smertetoleranse. Stumme hjerteinfarkt gir ikke de klassiske brystsmertene som ved vanlige infarkt. - Denne pasientgruppen tar enten ikke kontakt med lege, eller de har ikke fått riktig diagnose, sier lege og forsker Andrea Milde Øhrn. (…) Det er vanlig å tenke sterke brystsmerter og akutt behandling når det er snakk om hjerteinfarkt. Det mange kanskje ikke vet, er at man kan ha hatt et hjerteinfarkt uten å vite det. Dette kalles et stumt infarkt, et hjerteinfarkt med få eller ingen symptomer. - Et stumt hjerteinfarkt er et hjerteinfarkt som ikke er erkjent. (nhi.no 3.2.2017).)

(Anm: Sannsynlig karotidyni forårsaket av fluoxetine (Prozac; SSRI-er). (Probable fluoxetine-induced carotidynia.)  Karotidyni er en fokal nakkesmerte (bestemt, avgrenset område), som involverer anatomiske områder til den berørte arteria carotis, og stråler ofte ut i den ipsilateral side (samme side) av ansiktet eller øret. På grunnlag av medisinsk historie og alder har karotidyni konvensjonelt vært klassifisert i klassisk (ikke-migrenøs), migrenøs, og vaskulære varianter. The Lancet 2009;374(9695):1061-1062 (26 September).)

(Anm: Nakkesmerter sætter forskerne skakmat. Kroniske nakkesmerter koster samfundet milliarder og er en af de hyppigste årsager til, at danskere melder sig syge fra job. Forskerne er i vildrede: Ingen behandling er effektiv. (videnskab.dk 22.12.2016).)

(Anm: Antidepressiva linket til hjerterisiko: tvillingstudie. (Antidepressants linked to heart risk: twins study) - Middelaldrende menn som bruker antidepressiva er mer sannsynlig å ha en innsnevring av blodårer, noe som øker risikoen for hjerteinfarkt og slag, enn de som ikke bruker legemidlene, ifølge en studie presentert på lørdag. (Reuters) - Middle-age men who use antidepressants are more likely to have a narrowing of blood vessels, increasing the risk of heart attacks and strokes, than those who do not use the medications, according to a study presented on Saturday.) (reuters.com 2.4.2011).)

(Anm: - Pfizers Zyvoxid (Zyvox) og antidepressiva kan være en dødelig kombinasjon. (- Det antas at når linezolid gis til pasienter, som behandles med serotonerge psykofarmaka, kan forhøyede nivåer av serotonin bygge seg opp i hjernen og forårsake toksisitet (giftighet). Dette er referert til som Serotonin syndrom - tegn og symptomer inkluderer mentale endringer (forvirring, hyperaktivitet, minneproblemer), muskelrykninger, overdreven svetting, skjelving eller risting, diaré, problemer med koordinasjon og / eller feber.) (fda.gov 21.10.2011).)

(Anm: Hva er det forskrivere og pasienter ikke vet om bivirkninger av antidepressiva? (What do prescribers and patients not know about the side effects of antidepressant drugs?) (medicalnewstoday.com 15.9.2016).)

(Anm: Forskere: Alvorlige bivirkninger, når antidepressiver droppes. Angst, depression og selvmordstanker er nogle af de bivirkninger, som tit forekommer, når man holder op med at tage antidepressiv medicin. Bivirkningerne kan i nogle tilfælde være langvarige og kroniske, viser et nyt studie. (videnskab.dk 16.3.2015).)

(Anm: Bruk av visse smertestillende midler (og antidepressiva (+ 31 %)) forbundet med økt risiko for drap (Use of certain painkillers linked with increased risk of homicide) Enkelte legemidler som påvirker sentralnervesystemet - som smertestillende og beroligende benzodiazepiner - er assosiert med økt risiko for å begå et drap, finner en ny studie publisert i tidsskriftet World Psychiatry. (medicalnewstoday.com 1.6.2015).)

(Anm: Psykiatriske patienter ender i private botilbud. Drab og vold har de seneste år fyldt debatten om de danske bosteder for patienter med psykiske problemer. (…) Psykiatriske patienter ender i private botilbud. (…) Mens Folketinget kæmper for en løsning på problemet med vold på offentlige bosteder, vælger flere kommuner at sende tunge patienter til private tilbud. (politiken.dk 18.3.2017.)

(Anm: Aggresjon knyttet til økt risiko for substansmisbruk. Aggression disorder linked to greater risk of substance abuse. (…) In the study, published in the Journal of Clinical Psychiatry, Emil Coccaro, MD, and colleagues analyzed data from more than 9,200 subjects in the National Comorbidity Survey, a national survey of mental health in the United States. They found that as the severity of aggressive behavior increased, so did levels of daily and weekly substance use. The findings suggest that a history of frequent, aggressive behavior is a risk factor for later substance abuse, and effective treatment of aggression could delay or even prevent substance abuse in young people. (medicalnewstoday.com 2.3.2017).)

(Anm: Halvparten av norske drap begått av rusede. (…) I 125 av drapene – eller 54 prosent – er det beskrevet i dommen at gjerningspersonen var påvirket av rusmidler under drapet. (nrk.no 13.12.2016).)

(Anm: En pasient på UNN døde av blodforgiftning som følge av et legemiddel mot psykiske lidelser, opplyser Statens helsetilsyn. (- Pasienten døde etter kort tid, og dødsårsaken var nøytropen sepsis (blodforgiftning), heter det i tilsynets rapport. (nrk.no 12.10.2016).)

(Anm: Bivirkninger underrapporteres i videnskabelige tidsskrifter. (...) Mellem 43 og 100 procent af de bivirkninger, der, ifølge det ikke-publicerede materiale, er fundet ved de testede lægemidler, er ikke lagt frem i de videnskabelige artikler, viser Yoon Loke og kollegernes gennemgang. (videnskab.dk 5.10.2016).)

(Anm: Dødsfall på grunn av nøytropen sepsis (blodforgiftning) etter behandling med legemiddelet klozapin – uforsvarlig oppfølging – mangelfull samhandling og informasjon. (…)  Manglende informasjon fra spesialisthelsetjenesten og mangelfull samhandling mellom kommunehelsetjenesten, fastlegen, pasienten og pårørende bidro til hendelsen. Helseforetaket skal gjennomgå hendelsen for å redusere risikoen ved lignende tilfeller. (helsetilsynet.no 12.10.2016).)

(Anm: Eksplosjon av antidepressiva til unge jenter. De ønsker psykologhjelp. I stedet blir de fôret med piller fra fastlegen. Unge jenter har aldri brukt mer antidepressiver. (vg.no 10.9.2016).)

(Anm: Flere barn og unge akuttinnlegges for psykisk sykdom. I fjor utgjorde andelen øyeblikkelig hjelp innleggelser 61 prosent av alle innleggelser. Det er en økning fra 47 prosent i 2012. (dagensmedisin.no 19.9.2016).)

(Anm: Eksplosjon av antidepressiva til unge jenter: Lykkepillegenerasjonen. «Lykkepillen» gjorde Sandra så dårlig at hun ble innlagt på psykiatrisk avdeling. På ti år har bruken av antidepressiver blant unge jenter økt med 83 prosent. Mange får pillene uten en gang å ha snakket med psykolog.  (vg.no 10.9.2016).)

(Anm: Helseminister Bent Høie reagerer på «lykkepille»-praksis: – Veldig urovekkende. ** Kraftig økning i antidepressiva til unge jenter. Helseminister Bent Høie reagerer på den sterke økningen i lykkepillebruk blant unge jenter. Han mener manglende ressurser og fastlegers holdninger er årsaker. Lørdag dokumenterte VG Helg og VG+ konsekvensene av den økende lykkepille-bruken blant unge jenter. (vg.no 10.9.2016).)

(Anm: LO advarer mot trygdebombe. En stadig større del av nordmenn i arbeidsfør alder er uten jobb. LO mener dette er en potensiell trygdebombe. (…) Det trengs 180.000 nye jobber for å få yrkesdeltakelsen opp på samme nivå som i 2008, viser en rapport fra samfunnsøkonomene i LO. I 2008 var 70 prosent av befolkningen mellom 15 og 74 år i jobb. Nå er yrkesdeltakelsen nede i 67,3 prosent., og det er nedgang i alle fylker. (hegnar.no 6.10.2016).)

(Anm: Rekordmange søger akut psykisk hjælp. (- Mens kun 12.099 danskere i 1995 besøgte de psykiatriske akutmodtagelser og skadestuer, er det steget til hele 33.333 i 2015, viser opgørelse fra Sundhedsdatastyrelsen og Danske Regioner, der for kort tid siden blev sendt til Folketinget. (politiken.dk 9.7.2016).)

(Anm: Har vi blitt psykisk sykere? (- Vi vet også at stadig flere får uførepensjon på grunn av psykiske lidelser og at sykefraværet på grunn av psykiske plager og lidelser har økt. Vi tror alle disse forholdene bidrar til vår oppfatning om at stadig flere får en psykisk lidelse eller plage.) (Folkehelseinstituttet fhi.no 10.10.2013).)

(Anm: Høyt fravær på grunn av ME. Minst 270 elever var borte fra skolen i fjor fordi de hadde ME. (aftenposten.no 6.2.2017).)

(Anm: Psykisk ohälsa fortsätter att öka. Antalet svenskar som sjukskrivs på grund av psykisk ohälsa ökar kontinuerligt sedan 2010. Den vanligaste diagnosen är stressrelaterad psykisk ohälsa som till mångt och mycket är arbetsrelaterad. Då evidensbaserad behandling saknas står förebyggande arbete i fokus. (netdoktor.se 14.9.2016).)

(Anm: Psykiatriske skadestuer kan ikke klare presset. Psykiske lidelser hører til nogle af de største sygdomsbyrder, som hvert år koster samfundet et svimlende milliardbeløb i tabt arbejdsfortjeneste og sociale ydelser. (politiken.dk 11.7.2016).)

(Anm: - 9 ting som skjer i hjernen og kroppen på MDMA (Ecstasy). (- 9 Things That Happen in the Brain and Body on MDMA.) (- Derfor, når substansen avsluttes, sitter mennesker igjen med mindre serotonin enn vanlig, noe som kan føre til følelser av depresjon, irritabilitet og tretthet.) (- Siden MDMA frigir så mye serotonin, ødelegger kroppen deretter mer serotonin enn vanlig, ifølge AsapSCIENCE.) (thescienceexplorer.com 24.6.2016).)

(Anm: Antipsykotika (psykofarmaka etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: «Psykiatrien i Norge har hatt for svak ledelse. På alle nivåer. I alle år». KRONIKK: Helseminister Bent Høie (H). BENT HØIE, Helseminister. (vg.no 23.11.2016).)

(Anm: Få pasienter kjenner til klageordning. (…) Søkere fikk medhold i en firedel av sakene. For dem som klaget på legemiddelskader utløst av antipsykotika, fikk imidlertid kun 9,4% medhold. - Man kan spekulere i om pasienter som ikke er flinke nok til å snakke om sin sak, ikke når frem.  (Tidsskr Nor Legeforen 22.1.2013).)

(Anm: Høie om psykiatrien: Har fått leve sitt eget liv. (...) Dette er veldig alvorlig, og bekrefter dessverre det inntrykket jeg har fått om tvangsbruken innen psykisk helse: at den går langt utover det som er hensikten og det juridiske grunnlaget - og at den går utover det som er god faglighet, sier Høie til VG. (vg.no 20.11.2016).)

(Anm: Antipsykotika og fysisk attraktivitet (Antipsychotics and physical attractiveness) Clin Schizophr Relat Psychoses. 2011 Oct;5(3):142-146.)

(Anm: Medikamentutløst dystoni. (…) Videoen illustrerer ekstrapyramidale bivirkninger med dystoni i tunge og kjeveområdet. Tidsskr Nor Legeforen 2016; 136:1730-1730 (8.11.2016).)

(Anm: Association of anticholinergic burden with adverse effects in older people with intellectual disabilities: an observational cross-sectional study. Conclusions Older people with intellectual disabilities and with mental health conditions were exposed to high anticholinergic burden. This was associated with daytime dozing and constipation. The British Journal of Psychiatry Dec 2016, 209 (6) 504-510.)

(Anm: Bivirkninger av antipsykotika - Related Editorial (Relatert lederartikkel) (…) Bruken av antipsykotika innebærer en vanskelig avveining mellom nytte for å lindre psykotiske symptomer og noen ganger risikoen for problematiske bivirkninger som forkorter levetiden. (…) Alle antipsykotika er forbundet med en økt sannsynlighet for sedasjon, seksuell dysfunksjon, postural hypotensjon, hjertearytmi og plutselig hjertedød. (…) Antikolinerge effekter inkluderer forstoppelse, urinretensjon, tørr munn, uklart syn og, til tider, kognitiv svekkelse. Disse symptomene kan føre til andre problemer som tannforråtnelse, fall eller gastrointestinal obstruksjon. Am Fam Physician. 2010 Mar 1;81(5):617-622).)

(Anm: J&J’s Janssen dømt til å betale 70 millioner dollar i Risperdal-rettssak. (J&J's Janssen hit with $70 mln verdict in Risperdal trial) (…) Juryen i Philadelphia Court of Common Pleas fant at firmaet mislyktes å advare guttens helsepersonell om risikoen for gynecomastia, som er brystvekst hos menn eller gutter forårsaket av en hormonell ubalanse, og at de med vilje forfalsket, og ødela eller skjulte bevis i saken.) Janssen dømt til å betale 70 millioner dollar i Risperdal-rettssak. (finance.yahoo.com 1.7.2016).)

(Anm: J&J's Janssen hit with $70 million verdict in Risperdal trial. Johnson & Johnson and Janssen are facing more than 12,000 claims over Risperdal, according to Johnson & Johnson's most recent quarterly report. (…) In 2013, Johnson & Johnson and Janssen paid more than $2.2 billion to resolve civil and criminal investigations by the U.S. Department of Justice into its marketing of Risperdal and several other drugs. (reuters.com 1.7.2016).)

(Anm: Jury smacks J&J with $70M in damages in latest Risperdal breast case. Johnson & Johnson ($JNJ) is fighting more than 1,500 legal claims that its antipsychotic Risperdal triggered breast development in boys, and the company has landed on the wrong side of a jury verdict in several of them so far. (fiercepharma.com 5.7.2016).)

(Anm: Antipsykotika forårsaker ansiktsgrimasering og andre typer mulige varige hjerneskader (mintankesmie.no).)

(Anm: Derfor bliver man fed af antipsykotisk medicin. (- Derfor blir man feit av antipsykotika.) (videnskab.dk 7.1.2016).)

(Anm: Signaling from dysfunctional mitochondria induces a distinct type of senescence. (Signalering fra dysfunksjonelle mitokondrier induserer en distinkt type tiltagende alderdom.) Finding provides alternative explanation for the free-radical theory of aging and suggests new role for mitochondria in affecting physiology. (medicalnewstoday.com 11.12.2015).)

(Anm: Mitochondrial Dysfunction Meets Senescence. Trends Biochem Sci. 2016 Feb 10. pii: S0968-0004(16)00020-7. [Epub ahead of print].)

(Anm: NTNU-forskere er med i teamet: Har laget «smart» speil som kan avsløre hjerteinfarkt (vg.no 18.11.2015).)

(Anm: Speilet som ser et fremtidig hjerteinfarkt. (…) Det smarte speilet «Wize mirror» ser ut som et vanlig speil, men inneholder 3D-skannere, multispektrale kameraer og gass-sensorer for å vurdere helsen til den står foran det. Speilet gjør dette gjennom å undersøke personens ansikt, vurdere fettvev, blodgjennomstrømning, ansiktsuttrykk og ansiktsfarge. (gemini.no 18.11.2015).)

(Anm: How Smoking Wrecks Your Looks. See how lighting up can add years to your appearance, causing sagging skin, hair loss, and more. (webmd.com 19.11.2015).)

(Anm: Common antidepressant may change brain. (…) A commonly prescribed antidepressant may alter brain structures in depressed and non-depressed individuals in very different ways, according to new research at Wake Forest Baptist Medical Center. (...) MRI images taken at the end of the treatment phase revealed that in depressed subjects the drug significantly increased the volume of one region of the brain, the anterior cingulate cortex, while decreasing the volume of this same region and the hippocampus in non-depressed subjects. Both of these areas are highly interconnected with other areas of the brain; are critical in a wide array of functions including memory, learning, spatial navigation, will, motivation and emotion; and are implicated in major depressive disorder. (medicalnewstoday.com 7.9.2015).)

(Anm: Antipsychotic drugs linked to brain tissue loss in patients with schizophrenia. Antipsychotic medications are the most common treatment for individuals with schizophrenia, helping to relieve some of the debilitating symptoms caused by the disorder. But according to a new study, long-term use of these drugs may also negatively impact brain structure. Researchers say long-term use of antipsychotic medications - particularly first-generation antipsychotics - may lead to gray matter loss in the brain. First author Dr. Antonio Vita, professor of psychiatry at the University of Brescia in Italy, and colleagues publish their findings in the journal Biological Psychiatry. (medicalnewstoday.com 7.9.2015).)

(Anm: Gray matter abnormality predicts neurodevelopmental problems in smaller premature babies (medicalnewstoday.com 8.4.2016).)

(Anm: Psykisk sygdom og ændringer i livsstil (vidensraad.dk 2.1.2013).)

- I dag eksisterer det ingen generell varslingsplikt for influensadødsfall

Rustet mot influensa?
aftenposten.no 31.12.2012
(...) Folkehelseinstituttet (FHI) overvåker viruset for å fange opp endringer, og vurderer fortløpende om andre tiltak er nødvendige.

Vi vil gjerne stole på helsemyndighetenes vilje og vurderinger. Vi har også lett for å glemme at hvert år dør rundt 900 mennesker av «vanlig» influensa i Norge. Ingen blir friskere av å engste seg unødig.

Men det hefter en usikkerhet ved myndighetenes tall. I dag eksisterer det ingen generell varslingsplikt for influensadødsfall. Det finnes heller ingen meldeplikt for diagnostiserte tilfeller av svineinfluensa. FHIs overvåking skjer ved at 201 legekontorer rapporterer inn hvor stor andel av pasientene som har fått diagnosen. Et slikt system er sårbart for lokale variasjoner, og kan medføre at myndighetene strengt tatt hverken har noen nøyaktig løpende oversikt over hvor mange som er syke av dette viruset, eller hvor mange dødsfall det har forårsaket. (...)

- Changes to death certificates waste golden opportunity

Changes to death certificates waste golden opportunity
BMJ 2006;333:275 (5 August)
The UK government's draft bill to reform the coroners' system and the way deaths are certified was strongly criticised this week by the House of Commons' Constitutional Affairs Committee, which said it would do nothing to remedy the "critical defects in the death certification system."

The MPs said that ministers risked "wasting a golden opportunity" to reform the system of death certification and investigation in England and Wales, which dates partly from Victorian times and partly from much earlier. (...)

- Uforklarlige forskjeller i dødsrater på sykehus

Unexplained differences in hospital death rates (Uforklarlige forskjeller i dødsrater på sykehus)
msnbc.msn.com 22.10.2010
NEW YORK (Reuters Health) - Most of the two-fold variation between U.S. hospitals in heart attack death rates remains a mystery, according to a new study.

Researchers found that factors often assumed to influence the quality of hospital care -- such as location, size, and the economic and social standing of patients -- explained less than 20 percent of the differences between institutions in patient survival after acute myocardial infarction, a severe form of heart attack.

The findings, the investigators say, point to a need to identify more direct measures of quality to use in targeting hospitals that need improvement.

Just getting to a larger teaching hospital, for example, was not enough to ensure a heart attack victim a better chance of survival, lead researcher Elizabeth Bradley of Yale University in New Haven, Connecticut, told Reuters Health in an e-mail. (...)

- 4.500 dødsfall på norske sykehus i fjor

4.500 dødsfall på norske sykehus i fjor
ukeavisenledelse.no 6.10.2011
Og halvparten av disse kunne vært unngått.

Fordi omlag halvparten av dødsfallene skyldes pasientskader på norske sykehus, kunne de ha vært unngått. Det viser en nasjonal kartlegging.

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten har for første gang utarbeidet en nasjonal rapport over omfanget av pasientskader på norske sykehus. Funnene viser at omtrent 0,6 prosent av alle pasienter på norske sykehus døde som følge av skade som oppsto på sykehuset, skriver VG.

Totalt ble 100.000 pasienter skadd på sykehusene, av dem døde rundt 4.500. Sykehusskadene gjelder alt fra uventede komplikasjoner, sykehusinfeksjoner, teknisk utstyr som svikter, feil bruk av legemidler, svikt i rutiner og dårlig hygiene ved sykehuset.

– Trolig kunne halvparten av dødsfallene vært unngått med bedre rutiner, bedre hygiene, og høyere prioritering av pasientsikkerhet, sier Ellen Tveter Deilkås, overlege og seniorrådgiver ved Kunnskapssenteret.

Helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) ser svært alvorlig på rapporten og akter å få ned det høye antallet døde.

– Tallene viser at selv små forbedringer vil gi enorme utslag i redusert lidelse og død, sier Strøm-Erichsen, og legger til at tallene er som forventet på bakgrunn av lignende undersøkelser i andre land.

Tallene i rapporten er foreløpige etter at elleve av totalt 19 helseforetak har levert sine resultater. (©NTB)

Rettsmedisin

Vil ha norsk "CSI"
aftenposten.no 8.11.2006
Politidirektoratet ønsker å opprette et eget institutt for rettsmedisinske og kriminaltekniske undersøkelser.

Det kommer frem av en pressemelding fra politidirektoratet, publisert på politiets egen nettside.

Direktoratet ønsker at et nytt institutt, som i tilfelle vil bli en norsk versjon av det amerikanske CSI (Crime Scene Investigation), skal underlegges Helse- og omsorgsdepartementet.

Politidirektoratet (POD) foreslår at nyskapningen skal hete Statens rettssakkyndige institutt.

POD ser for seg at instituttet skal hjelpe politiet med å analysere tekniske og biologiske spor og prøver i kriminalsaker, noe som inkluderer DNA-analyser.

Også narkotikaanalysene som i dag utføres av Kripos, bør overføres til det nye instituttet, mener POD. (...)

Reforming death certification
Letter
BMJ 2006;333:398 (19 August)
EDITOR—The government has cited cost and bureaucracy as reasons for not reforming death certification, as recommended by the Luce report and by Dame Janet Smith's report into the Shipman affair.1 Both excuses ignore the recommendation in both reports to abolish the cost and bureaucracy of the "cremation form" system. (...)

Forensic Pathology
Postmortem: How Medical Examiners Explain Suspicious Deaths

by Stefan Timmermans, 367 pp, $30, ISBN-13 978-0-226-80398-2, ISBN-10 0-226-80398-8, Chicago, Ill, University of Chicago Press, 2006.
JAMA. 2006;296:707-708
Since this article does not have an abstract, we have provided the first 150 words of the full text and any section headings.

Despite the current explosion of television shows and publications in forensics generally and in forensic medicine specifically, Stefan Timmermans, PhD, has managed to produce a unique contribution. Postmortem is not written out of a macabre and voyeuristic fascination with death or the intellectual stimulation of a whodunit. Instead, the author, who is professor at the University of California, Los Angeles, asks, as a sociologist, why forensic pathologists do what they do and why their work is given legitimacy by society. To answer these questions, Timmermans spent three years observing the inner workings of a medical examiner's office. The result is a stunningly perceptive, insightful, and revealing view of the profession.

Sociologists rigorously scrutinize as outsiders professions that they study and, consequently, are often received as excessively critical and naive. This is certainly true of medical sociologists. I noted that many of my colleagues viewed this work with skepticism and concern. . . . [Full Text of this Article] (...)

- Problemet med å telle de døde

Problemet med å telle de døde
dagbladet.no 17.10.2006
Hvordan i all verden ble tapstallene i Irak ti ganger høyere?

(...) AMERIKANSKE MYNDIGHETER ga tidlig i Irakkrigen beskjed om at de ikke aktet å kartlegge hvor mange sivile irakere som ble drept i konflikten.

- Vi driver ikke med telling av døde («we don't do body counts»), var general Tommy Franks' berømte uttalelse fra begynnelsen av krigen.

Dermed har det vært opp til organisasjoner og forskningsmiljøer å fortelle den delen av krigshistorien. (...)

Det britiske medisinske tidsskriftet The Lancets artikkel har vært førstesideoppslag over hele verden, og på nytt satt krigen i Irak på dagsorden. (...)

BUSH-ADMINISTRASJONEN var raskt ute og benektet de nye tallene:

- Jeg anser ikke dette for å være en troverdig rapport. Det gjør heller ikke general George Casey, eller irakiske tjenestemenn. De metodene som er brukt i studien er diskrediterte, sa Bush på en pressekonferanse i det Hvite Hus. (...)

Sjokkerende dødstall fra Irak
aftenposten.no 12.10.2006
En omstridt ny studie konkluderer med at 655 000 irakere er blitt drept som følge av Irak-krigen. (...)

– Irak-krigen har kostet over 600.000 livet
dn.no 11.10.2006
Langt flere enn tidligere antatt har mistet livet i Irak-krigen, ifølge en ny studie.

Krigen i Irak har kostet over 600.000 sivile livet, ifølge en studie gjennomført av amerikanske og irakiske forskere.

Studien presenteres på det britiske medisinske tidsskriftet Lancets hjemmeside onsdag. (...)

- Elektronisk dødsattest

Elektronisk dødsattest - en dødssejler
LEDER
Jørgen Richard Hansen
Ugeskr Læger 2006;168(50):4375 (11.12.2006)
Fra årsskiftet bliver det obligatorisk at indberette dødsattester elektronisk. Det har Sundhedsstyrelsen meddelt på sin hjemmeside den 1. november 2006. (...)

Læger raser over elektroniske dødsattester
dagensmedicin.dk 8.2.2008
Mange læger er rasende over at skulle udstede dødsattester elektronisk. Systemet er alt for besværligt og spildtiden enorm ved de 55.000 årlige dødsatteser, lyder kritikken.

Dødsårsagsregisteret har sejlet i adskillige år, og det skulle lægernes pligt til at udstede elektroniske dødsattester fra 1. januar 2007 rette op på. Men godt et år efter er det ikke tilfældet. Godt nok er registeret opdateret frem til 2006, hvilket er en forbedring, men de elektroniske attester møder hård kritik fra lægerne, som kalder dem urimelige tidrøvere.

Hvert år udstedes i omegnen af 55.000 dødsattester af embeds-, vagt-, sygehus- og praktiserende læger, så det er adskillige tusinde timer, som spildes på attesterne. (...)

- Innrapporterte legemiddelreaksjoner tredoblet i USA

Deaths tied to painkillers rising in the U.S. (Dødsfall knyttet til smertestillende legemidler øker i USA)
latimes.com 29.3.2013
The latest figures on overdoses come as pressure mounts to restrict use of prescription drugs such as OxyContin and Vicodin.

Despite efforts by law enforcement and public health officials to curb prescription drug abuse, drug-related deaths in the United States have continued to rise, the latest data show.

Figures from the U.S. Centers for Disease Control and Prevention reveal that drug fatalities increased 3% in 2010, the most recent year for which complete data are available. Preliminary data for 2011 indicate the trend has continued.

The figures reflect all drug deaths, but the increase was propelled largely by prescription painkillers such as OxyContin and Vicodin, according to just-released analyses by CDC researchers. (...)

Adverse Rx Drug Effects on Increase (Uheldige effekter fra reseptbelagte legemidler øker)
medpagetoday.com 14.4.2011
The number of hospitalizations due to side effects from drugs -- including accidental overdoses -- increased by more than 50% in five years, government researchers found.

In-hospital treatment of adverse events due to hormones -- particularly corticosteroids -- topped the list in 2008, accounting for about 16% of hospitalizations, Jennifer Lucado, MPH, and colleagues reported in an Agency for Healthcare Research and Quality statistical brief.

When combining both hospitalizations and treat-and-release situations, corticosteroids again accounted for most of the adverse events (9.4%), followed by anticoagulants and then antineoplastic and immunosuppressive drugs. (...)

Taken separately, adverse drug events were culprits in 1.8 million hospital stays and 838,000 treat-and-release emergency department visits in 2008.

Stays that year, which accounted for nearly 5% of all hospital stays, increased 52% from 1.2 million stays in 2004.

The mean age of hospitalized patients was 62.8 years, but fell to around 50 when the researchers looked just at poisonings. (...)

(Anm: Medication-related adverse outcomes in U.S. hospitals and emergency departments, 2008. AHRQ Brief 2011 (April).)

U.S. Reports of Drug Reactions Triple (Innrapporterte legemiddelreaksjoner tredoblet i USA)
ap.google.com 11.9.2007
CHICAGO (AP) — Rapporter om alvorlige sideeffekter og dødsfall grunnet legemidler ble ifølge en analyse av amerikanske data nesten tredoblet i perioden 1998 til 2005. (CHICAGO (AP) — Reports of dangerous side effects and deaths from widely used medicines almost tripled between 1998 and 2005, an analysis of U.S. drug data found.)

Antallet innrapporterte dødsfall og alvorlige skader grunnet reseptbelagte legemidler og ikke-reseptbelagte legemidler til Food and Drug Administration i studieperioden økte fra 34 966 til 89 842. (...) (The number of deaths and serious injuries from prescription and over-the-counter drugs climbed from 34,966 to 89,842 during the study of reports to the Food and Drug Administration.)

Legemidler hyppigst linket til alvorlige ikke-dødelige komplikasjoner, inkludert insulin, er artritislegemidlene Vioxx og Remicade, og antidepressivaet Seroxat (Paxil). (Drugs frequently linked with serious nonfatal complications included insulin, the arthritis drugs Vioxx and Remicade, and the antidepressant Paxil.)

(Anm: Serious Adverse Drug Events Reported to the Food and Drug Administration, 1998-2005. Arch Intern Med. 2007;167(16):1752-1759. (10.9.2007).)

– En ny studie viser at kritisk syke pasienter var mer sannsynlig å dø dersom de tok vanlig forskrevne antidepressiva før de ble innlagt på intensivavdelingen

New Antidepressants Research Suggests Link Between Use of SSRIs and Increased Mortality Among Critically Ill Patients (Ny forskning på antidepressiva antyder link mellom bruk av SSRI og økt dødelighet blant kritisk syke pasienter)
healthcareglobal.com 3.7.2012
The Rottenstein Law Group has learned of new research suggesting that critically ill patients are more likely to die when they are prescribed antidepressants than patients who are not taking the medication. (...)

Do Antidepressants Increase Your Risk of Death? (Øker antidepressiva din dødsrisiko?)
newyork.legalexaminer.com 18.6.2012
Vi vet at antidepressiva som Seroxat (Paxil), Zoloft og Prozac (Fontex) kan øke risikoen for selvmordstanker og atferd hos unge mennesker, og kan øke risikoen for misdannelser hos gravide kvinner. Men kan disse midlene faktisk være assosiert med tidlig død? (We know that antidepressants like Paxil, Zoloft and Prozac can increase risk of suicidal thoughts and behaviors in young people, and may increase risk for birth defects when taken in pregnant women. But could these drugs actually be associated with early death?)

Ifølge ny forskning fra Beth Israel Deaconess Medical Center i Boston og Massachusetts Institute of Technology i Cambridge kan de det. Analyser av data fra over 1 800 kritisk syke pasienter på intensivavdelingen (ICU) fant at de pasientene som hadde resepter for antidepressiva og hadde tatt dem før innleggelse hadde 73 prosent større sannsynlighet for å dø - enten på sykehuset eller innen ett år enn de som ikke tok medisiner. (According to new research from Beth Israel Deaconess Medical Center in Boston and the Massachusetts Institute of Technology in Cambridge, they might. Analyzing data from over 1,800 critically ill patients who were placed in the intensive care unit (ICU), they found that those patients who had prescriptions for antidepressants and had been taking them prior to admission were 73 percent more likely to die—either in the hospital or within a year—than those who weren't taking the medications.)

What are we to make of this study? Is there a certain population of people that shouldn’t be taking these drugs? (...)

Antidepressants Linked to Early Death and Health Issues (Antidepressiva linket til tidlig død og helseproblemer)
Denne studien er heller ikke den første til å trekke en parallell mellom bruk av antidepressive og tidlig død. Forskning publisert i British Medical Journal i 2011 fant at eldre mennesker som tar SSRI-antidepressiva har høyere risiko for å dø eller lide av alvorlige helsemessige problemer, herunder slag, fall, beinbrudd, og epilepsi. Forskere ved University of Nottingham identifiserte over 60 000 britiske pasienter i alderen 65 år og eldre med nylig diagnostisert episoder av depresjon, mellom 1996 og 2007. Pasientene ble fulgt til slutten av 2008. Desom tok SSRI-er var mer sannsynlig å dø og lide av disse andre helseproblemer. (...) (This study also isn't the first to draw a parallel between antidepressant use and early death. Research published in the British Medical Journal in 2011 found that older people taking SSRI antidepressants are at a higher risk of dying or of suffering serious health conditions, including stroke, falls, fractures, and epilepsy. Researchers at the University of Nottingham identified over 60,000 U.K. patients aged 65 and older with newly diagnosed episodes of depression, between 1996 and 2007. Patients were tracked until the end of 2008. Those taking SSRIs were more likely to die and suffer these other health issues.)

(Anm: Funksjonsevnen før og etter en alvorlig fallskade. (The Course of Disability Before and After a Serious Fall Injury.) (...) Konklusjoner og relevans. Fungeringsevnen før og etter en alvorlig fallskade er ganske variabel, men svært sammenvevd, noe som tyder på at sannsynligheten for restitusjon er sterkt avhengig av fungeringsevnen før fallet. JAMA Intern Med. 2013;173(19):1780-1786 (October 28, 2013).)

(Anm: Anticholinergic effects of common drugs are associated with increased mortality in over 65s (Antikolinerge effekter av vanlige legemidler knyttet til økt dødelighet hos mennesker over 65) BMJ 2011; 342:d4037 (28 June).)

(Anm: Risk of falls and fractures in older adults using antipsychotic agents: a propensity-matched retrospective cohort study. Drugs Aging. 2010 Oct 1;27(10):815-29.)

(Anm: Fall er ledende årsak til skader som resulterer i dødsfall blant eldre mennesker i USA, ifølge studie. (Falls are leading cause of injury deaths among older people, US study finds. Falls are the leading cause of fatal and non-fatal injuries among adults aged 65 years and older in the United States, a Centers for Disease Control and Prevention study has found.1 The study, published in Morbidity and Mortality Weekly Report, noted that in 2014 around 27 000 US adults in this age group died because of falling and 2.8 million were treated in emergency departments for fall related injuries. Of these, 800 000 were subsequently admitted to hospital, the report said.) BMJ 2016;354:i5190 (Published 23 September 2016)).)

(Anm: Reducing Antipsychotic Medications in Elderly Patients is Associated With Fewer Falls. -- Reducing the dosages of antipsychotic medications prescribed to geriatric patients may help lower the rate of falls in this patient population, according to a prospective study presented here on February 23 at the 45th Annual Meeting of the Society of Critical Care Medicine (SCCM). (…) The investigators found that the rate of falls decreased from 9.4% pre-intervention to 7.6% post-intervention (P =.04). (dgnews.docguide.com 24.2.2016).)

(Anm: Fall blant eldre: Ny studie viser at infeksjoner har mye av skylden. (…) «Blame the bug, not the rug» Men forskerne foreslår nå at leger, familiemedlemmer og øvrige omsorgspersoner bør vurdere nok en årsak: infeksjoner. Infeksjoner i blod, urin- og luftveier er de vanligste syndebukkene når det gjelder infeksjonsrelaterte fall. Dette, ifølge en studie presentert fredag ​​i forrige uke på en årlig konferanse for smittsomme sykdommer, kjent som IDWeek, i San Diego, California. (aftenposten.no 13.10.2015).)

(Anm: Depression, antidepressant medications, and risk of Clostridium difficile infection. BMC Medicine 2013;11:121 (7 May).)

(Anm: Infeksjoner, antibiotika knyttet til maniske episoder hos personer med alvorlige psykiske lidelser. (Infections, antibiotic use linked to manic episodes in people with serious mental illness. (…) Their findings, published in Bipolar Disorders, add to evidence that the body's immune system, the so-called gut brain axis, and the particular bacterial microbiome each person has play an integral part in the ebb and flow of psychiatric symptoms and psychiatric disorders, including bipolar disorder and schizophrenia.) (medicalnewstoday.com 21.7.2016).)

(Anm: Forskere ved Mayo Clinic trekker forbindelsen mellom mikrobiomer og kreft fra samme menneskelige brystvev. (…) Vår forskning fant at vevsprøver ved brystkreft tatt i operasjonssalen under sterile forhold inneholder bakteriell DNA, selv når det er ingen tegn til infeksjon, "sa Hieken i en pressemelding fra Mayo Clinic . "Videre har vi identifisert betydelige forskjeller i mikrobiomer I brystvevet fra kvinner med kreft versus kvinner uten kreft. Mayo Clinic researchers draw connection between microbiome and cancer from the same human breast tissue.) (fiercepharma.com 9.8.2016).)

(Anm: Gut pathogens thrive on body's tissue-repair mechanism. Venture-capital interest in the microbiome—the collection of microbes that inhabit humans, animals and plants—is growing like a culture in a petri dish. More than 100 trillion microorganisms make up the microbiome, living in and on the human body, and performing vital functions: They synthesize vitamins, aid digestion and help the immune system develop. (online.wsj.com 19.9.2016).)

(Anm: Studie: tarmfloraen påvirker legemiddelrespons & bivirkninger. (Study: Intestinal Flora Affects Drug Response & Side Effects.) Antibakterielle legemidler fører til endringer i tarmfloraen. Disse endringene har innvirkning på kapasiteten til leveren og nyrene til å avgifte og eliminere terapeutiske legemidler på grunn av store endringer i metabolisering og transportproteiner. (Antibacterial drugs cause changes in the intestinal flora. These changes have an influence on the capacity of the liver and kidneys to detoxify and eliminate therapeutic drugs due to large changes in the metabolizing and transport proteins.) (pharmapro.com 16.8.2016).)

(Anm: Effect of Selective Serotonin Reuptake Inhibitors on the Risk of Fracture. (…) Conclusions  Daily SSRI use in adults 50 years and older remained associated with a 2-fold increased risk of clinical fragility fracture after adjustment for potential covariates. Depression and fragility fractures are common in this age group, and the elevated risk attributed to daily SSRI use may have important public health consequences. Arch Intern Med. 2007;167(2):188-194.)

(Anm: Tusenvis dør etter hoftebrudd. Hvert år opplever rundt 10.000 nordmenn hoftebrudd. Nesten en fjerdedel dør innen ett år. (nrk.no 1.2.2015).)

(Anm: Selective Serotonin Reuptake Inhibitors Decrease Pancreatic Insulin Secretion in Older Adults and Increase the Risk of Insulin Dependence in Type 2 Diabetes Patients. J Clin Psychiatry. 2016 Aug 2.)

(Anm: Antidepressiva og antipsykotika øker risikoen for hoftebrudd, benskjørhet etc. (- Blant mennesker i alderen 60 år og eldre i Norge hadde de som brukte et antipsykotika hadde dobbelt så stor risiko for å lide av et hoftebrudd enn de som ikke brukte dem.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Tanntap (tannløshet) linkes til økt risiko for demens. (Tooth loss linked to an increased risk of dementia.) Våre funn understreker den kliniske betydningen av tannpleie og behandling, spesielt når det gjelder vedlikehold av tenner fra en tidlig alder for å kunne redusere fremtidig risiko for demens. (…) Personer med 10-19, 1-9 og ingen tenner hadde hhv. 62 %, 81 % og 63 % høyere risiko for demens enn personer med > 20 tenner. (medicalnewstoday.com 10.3.2017).)

(Anm: Høye nivåer av vitamin A øker ikke risiko for hoftebrudd. Norge har verdens høyeste forekomst av hoftebrudd, og forskere har spekulert i om det blant annet skyldes at vi spiser mye mat som innholder vitamin A. Nå viser en ny studie fra Folkehelseinstituttet at høye nivåer av vitamin A i blodet ikke gir økt risiko for hoftebrudd. (fhi.no 16.12.2015).)

(Anm: Sterke bein hele livet. I Norge er osteoporose eller beinskjørhet et stort problem. (…) Forskning ved Folkehelseinstituttet viser at det skjer omkring 9 000 hoftebrudd per år i Norge, 70 % av disse er blant kvinner. Aldersspesifikk forekomst er nedadgående, men på grunn av det økende antallet eldre i befolkningen har antallet hoftebrudd vært stabilt over tid. (fhi.no 20.10.2015).)

(Anm: Stor nedgang i hoftebrudd i Norge - men forskerne vet ikke hvorfor. Folkesykdommene hjerteinfarkt og hoftebrudd har mange likhetstrekk, men forskerne vet mye mer om én av dem.  Norge ligger på topp i verden når det gjelder hoftebrudd, og vi vet ikke hvorfor. (aftenposten.no 4.6.2016).)

(Anm: Melk hjelper ikke mot beinskjørhet hos eldre. Eldre med et kosthold rikt på kalsium, er ikke bedre beskyttet mot å brekke bein eller armer. Norge ligger i verdenstoppen på bruddskader. Om lag 9000 voksne nordmenn brekker hoften hvert år. (nrk.no 3.10.2015).)

- Dødsfall grunnet reseptbelagte smertestillende midler "høyere enn heroin og kokain kombinert"

Deaths from prescribed painkillers 'higher than heroin and cocaine combined' (Dødsfall grunnet reseptbelagte smertestillende midler "høyere enn heroin og kokain kombinert")
medicalnewstoday.com 20.6.2014
Prescription painkillers operate by binding to brain receptors and decreasing perceived pain. But these drugs can also create a sense of euphoria, causing physical dependence and addiction. In the first ever review of existing research into the topic, researchers have uncovered exactly how much deaths due to such drugs - which outnumber deaths from heroin and cocaine combined - have increased.

The researchers, from McGill University in Canada, have published their results in the American Journal of Public Health.

According to the team, the US and Canada rank number 1 and number 2 in per capita opioid consumption, respectively.

And in 2010 in the US alone, prescribed painkillers were involved in over 16,000 deaths.

Such drugs cause sedation and slow down a person's breathing, but because individuals who are abusing prescription painkillers commonly take larger doses to feel the euphoric effect, their breathing can slow down so much that it stops, resulting in an overdose.

The Centers for Disease Control and Prevention (CDC) state that in 2010, over 12 million people reported using prescription painkillers without a prescription or for the feeling they cause. (…)

(Anm: Cocaine, amphetamine users more likely to take their own lives (medicalnewstoday.com 23.12.2014).)

(Anm: Cocaine addiction leads to build-up of iron in brain. Cocaine addiction may affect how the body processes iron, leading to a build-up of the mineral in the brain, according to new research from the University of Cambridge. The study, published in Translational Psychiatry, raises hopes that there may be a biomarker - a biological measure of addiction - that could be used as a target for future treatments.  (medicalnewstoday.com 23.2.2017).)

(Anm: Amphetamine use may 'speed up' heart aging. Amphetamine abuse is increasing internationally. While common sides effects of the drug include increased heart rate, headache, stomach pain, and mood changes, little is known about the drug's effect on the heart. Now, new research published in Heart Asia reports that using amphetamines recreationally may accelerate aging of the heart. (medicinenet.com 11.2.2017).)

(Anm: Simultaneous cocaine, alcohol use linked to suicide risk (medicalnewstoday.com 11.4.2016).)

(Anm: Psychotropic drug use and alcohol consumption among older adults in Germany: results of the German Health Interview and Examination Survey for Adults 2008–2011. Objectives The use and combined use of psychotropic drugs and alcohol among older adults is a growing public health concern and should be constantly monitored. Relevant studies are scarce in Germany. Using data of the most recent national health survey, we analyse prevalence and correlates of psychotropic drug and alcohol use among this population. (…) Conclusions Despite the high risk of synergetic effects of psychotropic drugs and alcohol, a substantial part of older psychotropic drug users consume alcohol riskily and daily. Health professionals should talk about the additional health risks of alcohol consumption when prescribing psychotropic drugs to older adults. BMJ Open 2016;6:e012182.)

(Anm: Rat study reveals long-term effects of adolescent amphetamine abuse on the brain. A study of rats given regular, high doses of amphetamine finds that those exposed to the drug at an age corresponding to human adolescence experience long-term changes in brain function that persist into adulthood. The study, reported in the journal Neuroscience, found that amphetamine leads to changes in dopamine signaling. Dopamine is a neurotransmitter that plays a role in memory, attention, learning and feelings of pleasure. (medicalnewstoday.com 31.3.2016).)

(Anm: Tandsjukdom efter implantat. Nästan var sjätte person som fått tandimplantat drabbas av en allvarlig inflammation i angränsande vävnader, peri-implantit. Det visar en studie vid Sahlgrenska akademin i Göteborg. Studien omfattar 4 716 personer som fick tandimplantat 2003-2004. Nio år efteråt hade 14,5 procent drabbats av peri-implantit, som liknar tandlossning men har ett snabbare och aggressivare förlopp, skriver Dagens Nyheter. De som drabbas behöver ytterligare behandling, vilket kan bli ekonomiskt kännbart. Över 30 000 patienter i Sverige fick förra året nya tänder som skruvas fast i käkbenet. (dagensmedisin.no 28.10.2015).)

(Anm: Antidepressiva er ifølge ny studie knyttet til mislykkede tannimplantater. (Antidepressants linked to tooth implant failure, new study finds.) (- Forskning viser at bruk av antidepressiva firedobler risikoen for implantat svikt. For hvert år dobler antidepressiva risikoen for svikt.) (medicalnewstoday.com 10.3.2016).)

(Anm: Antidepressiva ökar risken för benbrott hos äldre. (…) Den förhöjda risken för höftfraktur gällde alla de vanliga antidepressiva läkemedlen, SSRI-preparat, mirtazapin och SNRI-preparat (selektiva serotonin- och noradrenalinåterupptagshämmare. Sambandet gällde även då det kontrollerats för andra faktorer som ålder, annan medicinering som ökar fallrisken, benskörhet, socioekonomisk status, kroniska sjukdomar och psykiatriska diagnoser.) (lakemedelsvarlden.se 12.1.2017).)

(Anm: Heart disease risk higher with latent tooth infection. If you missed your last dental checkup, a new study might encourage you to book that appointment right away; researchers have identified a higher risk of heart disease for individuals who have hidden tooth infections. (…) Last year, for example, a study published in Infection and Immunity suggested that the bacterium involved in gum disease may also raise the risk of heart disease. Now, researchers from the University of Helsinki in Finland have uncovered a link between dental root tip infection, known as apical periodontitis, and greater risk for acute coronary syndrome (ACS) - an umbrella term for conditions that involve blocked blood flow to the coronary arteries. (medicalnewstoday.com 3.8.2016).)

(Anm: Munhälsan bättre än på 80-talet – men tandlossning ökar igjen. De två största tandsjukdomarna karies och parodontit (tandlossning) minskade fram till 2008. Därefter ökade antalet individer med parodontit och den positiva utvecklingen för karies stannade av. – Även om munhälsan har förbättras under denna 30-årsperiod ser vi en försämring mellan 2008 och 2013 då det gäller främst tandlossning, säger Kristina Edman vid Uppsala universitet har undersökt munhälsans utveckling över en trettioårsperiod. (forskning.se 3.5.2016).)

(Anm: Stimulant Medications Linked to Bone Mass Reductions in Children, Adolescents. BOSTON -- April 6, 2016 -- Use of stimulant medications in the treatment of attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) in childhood and adolescence is associated with significant reductions in bone mass, according to a study presented here at the 98th Annual Meeting of the Endocrine Society (ENDO). (…) “We suggest that stimulant medications, which release and block reuptake of dopamine and norepinephrine, may affect bone mass,” said the researchers. (dgnews.docguide.com 6.4.2016).)

(Anm: Anbefalte kokain mot onani, menssmerter, blodmangel og nerveforstyrrelser. Kokainen gikk fra å være legenes vidundermiddel til å bli storbysynden dødsengel. (dagbladet.no 19.2.2016).)

(Anm: New insights on how cocaine changes the brain. (…) The researchers used tracer molecules to follow electrical activity in the brain in rats exposed to cocaine. (…) Over time, increasing activation of a key part of the extended amygdala--the bed nucleus of the stria terminalis produces a long-lasting increase in signal transmission onto neurons that produce dopamine so that the rats became desensitized to the cocaine. Since this change happens within the amygdala, it may explain some of the long-term effects on behavior and motivation that occur after prolonged cocaine use. (medicalnewstoday.com 26.11.2015).)

(Anm: Cocaine users present alterations in the function and structures of the brain (medicalnewstoday.com 9.2.2016).)

(Anm: KRIMINOLOGI Test kan påvise kokainbruk gjennom fingeravtrykk Hva hvis kokainbruk kunne påvises og ikke krevde urin-, spytt- eller blodprøver? En ny metode gjør det mulig å finne ut om noen har tatt kokain, og ikke bare tatt i det. Testen gjøres via fingertuppene med en spray som reagerer på ørsmå spor av stoffene bensoylekgonin og methylekgonin i fingeravtrykk. (aftenposten.no 19.5.2015).)

(Anm: Your brain on drugs: Functional differences in brain communication in cocaine users. (…) The brain function of people addicted to cocaine is different from that of people who are not addicted and often linked to highly impulsive behavior, according to a new scientific study. (…) People who are addicted to cocaine are often highly impulsive and are prone to acting quickly, without regard to negative consequences. (medicalnewstoday.com 3.5.2015).)

(Anm: Functional brain organization of newborns altered by prenatal cocaine exposure. A new study by UNC researchers, based on MRI brain scans of 152 infants, found disruptions in functional connectivity within part of the amygdala-prefrontal network - a pathway thought to play an important role in arousal regulation. (medicalnewstoday.com 10.4.2015).)

- To tredeler av verdens dødsfall er (...) udokumentert

WHO:
To av fem fødsler registreres ikke

vg.no 30.10.2007
Nesten 40 prosent av de 128 millioner babyene som fødes verden over årlig blir ikke offisielt registrert. Det gir dem færre muligheter, ifølge WHO. (...)

To tredeler av verdens dødsfall er også udokumentert.

- Borgerregistrering er noe alle I-land har og trenger. Informasjon om fødsler og dødstall inkludert alder, kjønn og årsak er hjørnesteinen i planlegging av offentlig helse, skriver WHO på sine nettsider. (...)

- Når dødsfall ikke telles og dødsårsaker ikke dokumenteres, kan heller ikke myndighetene utforme effektiv helsepolitikk, måle virkningene av dem eller vite om helsebudsjettene brukes på en god måte, heter det på WHOs nettsider. (...)

- Færre småbarn dør og flere får gå på skole

Child mortality toll dips below 10 million: UNICEF
reuters.com 22.1.2008
GENEVA (Reuters) - About 9.7 million children die each year before their fifth birthday, mostly from diseases that could be prevented with simple, affordable measures, the U.N. Children's Fund (UNICEF) said on Tuesday.

While the annual toll fell below 10 million for the first time, it still means more than 26,000 young children succumb every day to pneumonia, malaria and other scourges. Four million of them die in their first month of life. (...)

Child-mortality rates at record low: UNICEF
ctv.ca 22.1.2008
Mortality rates for children under five years of age have hit a record low -- down from 20 million in 1960 to 9.7 million in 2006 -- according to a new report released from UNICEF on Tuesday.

UNICEF's flagship report, The State of the World's Children 2008, says that although child-mortality rates have been cut by more than half, more than 26,000 children under five die everyday. (...)

Færre småbarn dør og flere får gå på skole
nrk.no 10.12.2007
Aldri før har så mange barn opplevd sin femårsdag, og aldri før har så mange barn fått gått på skole som nå.

Men fremdeles dør nesten 10 millioner barn under fem år hvert år, og flere enn 140 millioner barn er underernærte, viser UNICEFs årlige rapport om utviklingen for barn i verden. (...)

- Sykdom hos mennesker med intellektuelt handikapp

Illness in people with intellectual disabilities (Sykdom hos mennesker med intellektuelt handikapp)
Editorials
BMJ 2008;336:570-571 (15 March)
Is common, underdiagnosed, and poorly managed (Er vanlig, underdiagnostiset, og dårlig ivaretatt)

This week a report published report by the Joint Committee on Human Rights highlights the widespread denial of fundamental human rights to people with intellectual disabilities by mainstream public services.1 One reason why people with intellectual disabilities receive suboptimal care is diagnostic overshadowing, whereby a presenting symptom of mental illness or physical illness is incorrectly attributed to the person’s intellectual disability.2 (...)

The Disability Rights Commission found that people with intellectual disability or mental illness were less likely to receive appropriate investigations, screening, and treatment than people in the general population and were more likely to die younger. Higher mortality in people with intellectual disability has also been found in other countries, especially in those with severe disability.5 (...)

- Kognitiv svekkelse kan redusere forventet levetid

Signs of Aging May Be Linked to Undetected Blocked Brain Blood Vessels (Tegn på aldring kan være linket til blokkerte blodårer i hjernen)
sciencedaily.com 1.9.2011
— Many common signs of aging, such as shaking hands, stooped posture and walking slower, may be due to tiny blocked vessels in the brain that can't be detected by current technology.

In a study reported in Stroke: Journal of the American Heart Association, researchers examined brain autopsies of older people and found:

 • Microscopic lesions or infarcts -- too small to be detected using brain imaging -- were in 30 percent of the brains of people who had no diagnosed brain disease or stroke.
 • Those who had the most trouble walking had multiple brain lesions.
 • Two-thirds of the people had at least one blood vessel abnormality, suggesting a possible link between the blocked vessels and the familiar signs of aging.

"This is very surprising," said Aron S. Buchman, M.D., lead author of the study and associate professor of neurological sciences at Rush University Medical Center in Chicago. "There is a very big public health consequence because we're not capturing this 30 percent who have undiagnosed small vessel disease that is not picked up by current technology. How would you even get them on your radar? We need additional tools in our toolkit." (...)

The lesions couldn't be detected by current scans.

During the annual exams of the nuns and priests, researchers used the motor skills portion of a Parkinson's disease survey to assess their physical abilities. Researchers observed and rated the participants':

 • Balance
 • Ability to maintain posture
 • Walking speed
 • Ability to get in and out of chairs
 • Ability to make turns when walking
 • Sense of dizziness

"Often the mild motor symptoms are considered an expected part of aging," said Buchman, who is also a member of the Rush Alzheimer's Disease Center. "We shouldn't accept this as normal aging. We should try to fix it and understand it.

If there is an underlying cause, we can intervene and perhaps lessen the impact." (...)

(Anm: Demens “varsles av langsom ganghastighet og hukommelsesproblemer (- Motoric cognitive risk syndrome (MCR)) (Dementia 'predicted by slow walking speed and memory problems') (medicalnewstoday.com 30.7.2014).)

(Anm: Tegn på aldring kan være linket til blokkerte blodårer i hjernen. (Signs of Aging May Be Linked to Undetected Blocked Brain Blood Vessels.) (sciencedaily.com 1.9.2011).)

(Anm: Can Slow Walking Speed in Elderly Signal Alzheimer’s Disease Hallmarks? MINNEAPOLIS -- December 2, 2015 -- How fast elderly people walk may be related to the amount of amyloid they have built up in their brains, even if they don’t yet have symptoms of Alzheimer’s disease, according to a study published in the December 2, 2015, online issue of the journal Neurology. (dgnews.docguide.com 2.12.2015).)

Cognitive Impairment Could Decrease Life Expectancy (Kognitiv svekkelse kan redusere forventet levetid)
ivanhoe.com 7.9.2011
(Ivanhoe Newswire) -- Cognitive impairment, even when detected at an early, mild stage, is a significant predictor of decreased life expectancy.

According to a new, long-term study from Regenstrief Institute and Indiana University, researchers found that cognitive impairment, especially at the moderate to severe stages, has an impact on life expectancy similar to chronic conditions such as diabetes or chronic heart failure.

"Previous studies have associated cognitive impairment with an increased risk for death, but most of this work focused on patients with Alzheimer disease and subjects in research centers. The patients in our study better reflect the general public, displaying no indications of disease or mild, moderate or severe cognitive impairment," Regenstrief investigator Greg A. Sachs, M.D., professor of medicine at the Indiana University School of Medicine, where he is the division chief of general internal medicine and geriatrics, was quoted as saying. "We found that even mild cognitive impairment, as determined by a simple screening tool in a primary care physician's office, has a strong impact on how long individuals survive on the same order as other chronic diseases." (...)

(Anm: Does Cognitive Impairment Increase the Risk for Death in Older Adults? Ann Intern Med. 2011;155 (September 6).)

(Anm: Cognitive Impairment: An Independent Predictor of Excess Mortality. Annals of Internal Medicine 2011;155(5):300-308 (September 6).)

Anticholinergic effects of common drugs are associated with increased mortality in over 65s (Antikolinerge effekter av vanlige legemidler knyttet til økt dødelighet hos mennesker over 65)
BMJ 2011; 342:d4037 (28 June)
The combined anticholinergic effects of many common drugs increase the risk of cognitive impairment and death in people aged over 65, a large scale study of the long term effect of drugs on health has found.

Taking just two drugs with anticholinergic effects, such as some drugs for heart disease, antihistamines, antidepressants, antipsychotics, and even warfarin, can treble the risk of death in the over 65s. Doctors have been advised to assess the combined anticholinergic burden of all drugs that a patient is taking—prescribed drugs and those bought over the counter—before prescribing any additional ones. GPs have also been reminded of the importance of regularly reviewing patients’ drugs.

The study, published in the Journal of the American Geriatrics Society on Friday (http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1532-5415.2011.03491.x/abstract), looked at the prescribed drugs and drugs bought over the counter taken by more than 13 000 people aged over 65 in the United Kingdom during the early 1990s.

A total of 86 drugs were identified as having an anticholinergic effect, and around half the patients were found to be taking at least one. Each drug was given an anticholinergic burden (ACB) score on the basis of the strength of its anticholinergic activity, with 0 being no effect, 1 a mild effect, 2 a moderate effect, and 3 a severe effect. The cumulative ACB score for each patient was then worked out. (...)

A study in the United States looking at the anticholinergic effects of drugs on younger patients in intensive care is expected to report soon. (...)

Drugs may increase risk of mental decline, say Norwich scientists (Legemidler kan øke risiko for mental svekkelse, ifølge forskere fra Norwich)
edp24.co.uk 25.6.2011
(...) The findings have been published in the Journal of the American Geriatrics Society following a study of more than 13,000 people aged over 65.

Led by researchers at the University of East Anglia, the two-year research project has shown that a side-effect of many drugs commonly used to treat depression, bladder or heart problems, epilepsy and glaucoma appears to increase the risks of both cognitive impairment and death in older people.

Findings of the study have been revealed as part of a drive to find ways of reducing risk factors for dementia which affects 820,000 people in the UK. (...)

Some of the most dangerous (score three) drugs are commonly available, including the antihistamines chlorphenamine (used in the brand Piriton) and promethazine (used in Phenergan), anti-depressants amitriptyline (used in several brands) and paroxetine (used in Seroxat) and the incontinence drug oxybutynin (used in Ditropan).

The study has been welcomed by leading dementia research charity but patients have been warned not to stop taking their medication but to speak to their doctor if they are concerned.

Susanne Sorensen, head of research at the Alzheimer’s Society, said: “This robust study provides valuable findings, and must be taken seriously. However, it is vital that people do not panic or stop taking their medication without consulting their GP.” (...)

“The known side-effects of anticholinergic medicines are described in the product information for prescribers and in patient information leaflets. (...)

(Anm: Anticholin ment in the Older Population: The Medical Research Council Cognitive Function and Ageing Study. Journal of the American Geriatrics Society 2011 (24 JUN).)

Risky mix
indianexpress.com 3.3.2012
Many people are unaware that dozens of painkillers, antihistamines and psychiatric medications - from drugstore staples to popular antidepressants - can adversely affect brain function, mostly in the elderly. Regular use of multiple medications that have this effect has been linked to cognitive impairment and memory loss.

Called anticholinergics, the drugs block the action of the neurotransmitter acetylcholine, sometimes as a direct action, but often as a side effect.

cetylcholine is a chemical messenger with a range of functions in the body, memory production and cognitive function among them.
The difficulty for patients is that the effect of anticholinergic drugs is cumulative. Doctors are not always aware of all of the medications their patients take, and they do not always think to review the anticholinergic properties of the ones they prescribe. It’s a particular problem for older patients, who are more vulnerable to the effects of these drugs and who tend to take more medicines overall.

After following more than 13,000 British men and women or older for two years, researchers found that those taking more than one anticholinergic drug scored lower on tests of cognitive function than those who were not using any such drugs, and that the death rate for the heavy users during the course of the study was 68 per cent higher.

That finding, reported last July in The Journal of the American Geriatrics Society, stunned the investigators. (...)

(Anm: Anticholinergic syndrome - Acute Anticholinergic Syndrome (en.wikipedia.org).)

(Anm: A list of anticholinergic drugs and their potential impact is here. (agingbraincare.org).)

(Anm: Hukommelse – normal glemsomhet eller tegn på sykdom? Alle glemmer ting fra tid til annen, det er helt normalt. Men for noen kan dårlig hukommelse hemme gjøremål i hverdagen. (…) Hvilke legemidler kan påvirke hukommelsen? Noen legemidler kan også føre til at man får dårligere hukommelse, ifølge Bekkhus-Wetterberg. – Av legemidler er det hovedsakelig beroligende medisiner av benzodiazpintype, som diazepam og oxazepam, samt legemidler med antikolinerg effekt som gir hukommelsesproblemer. Alle midler som svekker oppmerksomheten og gjør at man blir trett og sløv, vil også påvirke hukommelsen. (lommeleen.no 1.8.2016).)

(Anm: - Hjerneskanninger linker fysiske endringer til kognitiv risiko hos mye brukte legemiddelklasser. (…) - Forskerne har også funnet signifikante linker mellom hjernens struktur avslørt av MR og antikolinerg legemiddelbruk, hvor deltakerne som brukte antikolinerge legemidler hadde redusert hjernevolum og større ventrikler, hulrommene inne i hjernen.) (…) En liste over antikolinerge midler og deres potensielle effekten er her. (A list of anticholinergic drugs and their potential impact is here.) (medicalnewstoday.com 19.4.2016).)

(Anm: - Problemene med uheldige antikolinerge effekter (bivirkninger) hos barn, ungdommer, voksne og eldre pasienter. (The problems of anticholinergic adverse effects in older patients.) Drugs Aging. 1993 Jul-Aug;3(4):335-48.)

(Anm: Anticholinergic effects of common drugs are associated with increased mortality in over 65s (Antikolinerge effekter av vanlige legemidler knyttet til økt dødelighet hos mennesker over 65) BMJ 2011; 342:d4037 (28 June).)

(Anm: Olanzapin depot kan gi en tilstand forenlig med sentralt antikolinergt syndrom. Tidsskr Nor Legeforen 2013; 133:2238 – 9 (12.11.2013).)

(Anm: Link mellom alkohol, hjerneslag, psykiatriske legemidler og demens (- Men også personer som tok medisin mot psykoser og folk som slet med depresjon, fikk forhøyd risiko for å bli rammet av demens tidlig. Høyt blodtrykk kan også øke faren for at man rammes, skriver nyhetsbyrået TT.) (vg.no 14.8.2013).)

(Anm: Boustani MA, Campbell NL, Munger S, Maidment I, Fox GC.  Impact of anticholinergics on the aging brain: a review and practical application. Aging Heatlh. 2008;4(3):311-320.)
 
(Anm: Campbell N, Boustani M, Limbil T, et al. The cognitive impact of anticholinergics: a clinical review.  Clinical Interventions in Aging. 2009;4(1):225-233.)

(Anm: Campbell N, Boustani M, Lane K, et al. Use of anticholinergics and the risk of cognitive impairment in an AfricanAmerican population. Neurology. 2010;75:152-159.)

(Anm:  Fox C, Richardson K, Maidment I, et al. Anticholinergic medication use and cognitive impairment in the older population: the medical research council cognitive function and ageing study. J Am Geriatr Soc. 2011 Aug;59(8):1477-83. Epub 2011 Jun 24.)

(Anm:  Cai X, Campbell N, Khan B, Callahan C, Boustani M. Long-term anticholinergic use and the aging brain. Alzheimers Dement. 2013 Jul;9(4):377-85. Epub 2012 Nov 22.)

(Anm: En ny studie fra Western University er med på å forklare hvorfor langvarig bruk av felles antikolinerge legemidler, som brukes til å behandle tilstander som allergi og overaktiv blære, fører til en økt risiko for å utvikle demens senere i livet. Funnene viser at langvarig undertrykkelse av signalstoffet acetylkolin - et mål for antikolinerge legemidler - resulterer i demenslignende endringer i hjernen. (medicalnewstoday.com 25.6.2016).)

(Anm: Antikolinerge legemidler knyttet til risiko for lungebetennelse hos eldre (Anticholinergic drugs linked to risk for pneumonia in elderly) (medicalnewstoday.com 5.3.2015).)

(Anm: - Således ble bruk av antipsykotika knyttet til en doblet risiko for lungebetennelse hos pasienter med AD (Alzheimers sykdom), og til og med en høyere relativ risikoøkning (3,43 ganger) blant dem uten AD. (…) Resultatene indikerer at bruk antipsykotika er knyttet til en høyere risiko for lungebetennelse uavhengig av alder, anvendt studiedesign, behandlingsvarighet, valg av legemidler eller samtidige sykdommer. (dgnews.docguide.com 30.8.2016).)

(Anm: Among antidementia drugs, memantine is associated with the highest risk of pneumonia. A recent study from the University of Eastern Finland shows that among users of antidementia drugs, persons using memantine have the highest risk of pneumonia. The use of rivastigmine patches is associated with an increased risk as well. (medicalnewstoday.com 24.11.2016).)

(Anm: OBS! på medicin med antikolinerg effekt. Et epidemiologisk studie med ca. 13.000 ældre viser, at medicin med antikolinerg effekt svækker den kognitive funktion og muligvis resulterer i øget mortalitet (1). Medicin med antikolinerg effekt er fx urologiske spasmolytika, tricykliske antidepressiva, samt visse antipsykotika og ældre antihistaminer. (irf.dk 31.8.2011 (Institut for Rationel Farmakoterapi (IRF).)

(Anm: Drugs on the Anticholinergic Burden (ACB) scale. (A total ACB scale score of three or more is considered clinically relevant) (uea.ac.uk).)

(Anm: Anticholinergic Medication Use and Cognitive Impairment in the Older Population: The Medical Research Council Cognitive Function and Ageing Study. Journal of the American Geriatrics Society 2011 (24 JUN).)

(Anm: Worsening Depression Linked to Higher Dementia Risk. —Ongoing study finds 'worsening' trajectory the only one tied to dementia. (…) "Indeed, depressive symptoms might appear as a reaction to underlying subclinical cognitive impairment, and lie in a continuum between subclinical cognitive impairment and overt dementia," they wrote. (medpagetoday.com 1.5.2016).)

Anticholinergic Meds May Impair the Brain (Antikolinerge legemidler kan svekke hjernen)
northcarolinainjurylawyerblog.com 27.2.2012
Are some popular drugs, in fact, dangerous drugs? According to The New York Times, many people don’t realize that there are dozens of antihistamines, painkillers, and psychiatric medications that can negatively impact the brain—especially if the person is elderly. The Times reports that taking more than one of the medications that can have this effect may lead to memory loss and cognitive impairment.

These drugs, known as anticholinergics, block the neurotransmitter acetylcholine, which is usually tasked with a number of bodily functions (including cognitive function and memory production.) The drugs’ effects are cumulative. (...)

Drugs 'linked to mental decline' (Legemidler "linket til mental svekkelse")
nursinginpractice.com 24.6.2011
Researchers have linked commonly taken drugs to mental decline and death in older people.

The study involved 13,000 people and looked at 80 drugs including painkillers, blood thinners, eye drops for glaucoma and antihistamines.

Each drug was examined for the 'anticholinergic activity' side-effect, which affects the brain by blocking the acetylcholine neurotransmitter and was then given a ranking from one to three according to the strength of this effect.

Drugs given a rating of one had the mildest effect, while those ranked three were of most serious concern. (...)

(Anm: Anticholinergic syndrome - Acute Anticholinergic Syndrome (en.wikipedia.org).)

(Anm: A list of anticholinergic drugs and their potential impact is here. (agingbraincare.org).)

(Anm: Hukommelse – normal glemsomhet eller tegn på sykdom? Alle glemmer ting fra tid til annen, det er helt normalt. Men for noen kan dårlig hukommelse hemme gjøremål i hverdagen. (…) Hvilke legemidler kan påvirke hukommelsen? Noen legemidler kan også føre til at man får dårligere hukommelse, ifølge Bekkhus-Wetterberg. – Av legemidler er det hovedsakelig beroligende medisiner av benzodiazpintype, som diazepam og oxazepam, samt legemidler med antikolinerg effekt som gir hukommelsesproblemer. Alle midler som svekker oppmerksomheten og gjør at man blir trett og sløv, vil også påvirke hukommelsen. (lommeleen.no 1.8.2016).)

(Anm: - Hjerneskanninger linker fysiske endringer til kognitiv risiko hos mye brukte legemiddelklasser. (…) - Forskerne har også funnet signifikante linker mellom hjernens struktur avslørt av MR og antikolinerg legemiddelbruk, hvor deltakerne som brukte antikolinerge legemidler hadde redusert hjernevolum og større ventrikler, hulrommene inne i hjernen.) (…) En liste over antikolinerge midler og deres potensielle effekten er her. (A list of anticholinergic drugs and their potential impact is here.) (medicalnewstoday.com 19.4.2016).)

(Anm: - Problemene med uheldige antikolinerge effekter (bivirkninger) hos barn, ungdommer, voksne og eldre pasienter. (The problems of anticholinergic adverse effects in older patients.) Drugs Aging. 1993 Jul-Aug;3(4):335-48.)

(Anm: Anticholinergic effects of common drugs are associated with increased mortality in over 65s (Antikolinerge effekter av vanlige legemidler knyttet til økt dødelighet hos mennesker over 65) BMJ 2011; 342:d4037 (28 June).)

(Anm: Olanzapin depot kan gi en tilstand forenlig med sentralt antikolinergt syndrom. Tidsskr Nor Legeforen 2013; 133:2238 – 9 (12.11.2013).)

(Anm: Link mellom alkohol, hjerneslag, psykiatriske legemidler og demens (- Men også personer som tok medisin mot psykoser og folk som slet med depresjon, fikk forhøyd risiko for å bli rammet av demens tidlig. Høyt blodtrykk kan også øke faren for at man rammes, skriver nyhetsbyrået TT.) (vg.no 14.8.2013).)

(Anm: Boustani MA, Campbell NL, Munger S, Maidment I, Fox GC.  Impact of anticholinergics on the aging brain: a review and practical application. Aging Heatlh. 2008;4(3):311-320.)
 
(Anm: Campbell N, Boustani M, Limbil T, et al. The cognitive impact of anticholinergics: a clinical review.  Clinical Interventions in Aging. 2009;4(1):225-233.)

(Anm: Campbell N, Boustani M, Lane K, et al. Use of anticholinergics and the risk of cognitive impairment in an AfricanAmerican population. Neurology. 2010;75:152-159.)

(Anm:  Fox C, Richardson K, Maidment I, et al. Anticholinergic medication use and cognitive impairment in the older population: the medical research council cognitive function and ageing study. J Am Geriatr Soc. 2011 Aug;59(8):1477-83. Epub 2011 Jun 24.)

(Anm:  Cai X, Campbell N, Khan B, Callahan C, Boustani M. Long-term anticholinergic use and the aging brain. Alzheimers Dement. 2013 Jul;9(4):377-85. Epub 2012 Nov 22.)

(Anm: En ny studie fra Western University er med på å forklare hvorfor langvarig bruk av felles antikolinerge legemidler, som brukes til å behandle tilstander som allergi og overaktiv blære, fører til en økt risiko for å utvikle demens senere i livet. Funnene viser at langvarig undertrykkelse av signalstoffet acetylkolin - et mål for antikolinerge legemidler - resulterer i demenslignende endringer i hjernen. (medicalnewstoday.com 25.6.2016).)

(Anm: Antikolinerge legemidler knyttet til risiko for lungebetennelse hos eldre (Anticholinergic drugs linked to risk for pneumonia in elderly) (medicalnewstoday.com 5.3.2015).)

(Anm: - Således ble bruk av antipsykotika knyttet til en doblet risiko for lungebetennelse hos pasienter med AD (Alzheimers sykdom), og til og med en høyere relativ risikoøkning (3,43 ganger) blant dem uten AD. (…) Resultatene indikerer at bruk antipsykotika er knyttet til en høyere risiko for lungebetennelse uavhengig av alder, anvendt studiedesign, behandlingsvarighet, valg av legemidler eller samtidige sykdommer. (dgnews.docguide.com 30.8.2016).)

(Anm: Among antidementia drugs, memantine is associated with the highest risk of pneumonia. A recent study from the University of Eastern Finland shows that among users of antidementia drugs, persons using memantine have the highest risk of pneumonia. The use of rivastigmine patches is associated with an increased risk as well. (medicalnewstoday.com 24.11.2016).)

(Anm: OBS! på medicin med antikolinerg effekt. Et epidemiologisk studie med ca. 13.000 ældre viser, at medicin med antikolinerg effekt svækker den kognitive funktion og muligvis resulterer i øget mortalitet (1). Medicin med antikolinerg effekt er fx urologiske spasmolytika, tricykliske antidepressiva, samt visse antipsykotika og ældre antihistaminer. (irf.dk 31.8.2011 (Institut for Rationel Farmakoterapi (IRF).)

(Anm: Drugs on the Anticholinergic Burden (ACB) scale. (A total ACB scale score of three or more is considered clinically relevant) (uea.ac.uk).)

(Anm: Anticholinergic Medication Use and Cognitive Impairment in the Older Population: The Medical Research Council Cognitive Function and Ageing Study. Journal of the American Geriatrics Society 2011 (24 JUN).)

(Anm: Worsening Depression Linked to Higher Dementia Risk. —Ongoing study finds 'worsening' trajectory the only one tied to dementia. (…) "Indeed, depressive symptoms might appear as a reaction to underlying subclinical cognitive impairment, and lie in a continuum between subclinical cognitive impairment and overt dementia," they wrote. (medpagetoday.com 1.5.2016).)

Cocktail of Popular Drugs May Cloud Brain (Cocktail av populære legemidler kan gjøre hjernen uklar eller sløret (kognitiv svekkelse))
well.blogs.nytimes.com 27.2.2012
Many people are unaware that dozens of painkillers, antihistamines and psychiatric medications — from drugstore staples to popular antidepressants — can adversely affect brain function, mostly in the elderly. Regular use of multiple medications that have this effect has been linked to cognitive impairment and memory loss.

Called anticholinergics, the drugs block the action of the neurotransmitter acetylcholine, sometimes as a direct action, but often as a side effect. Acetylcholine is a chemical messenger with a range of functions in the body, memory production and cognitive function among them.

The difficulty for patients is that the effect of anticholinergic drugs is cumulative. Doctors are not always aware of all of the medications their patients take, and they do not always think to review the anticholinergic properties of the ones they prescribe. It’s a particular problem for older patients, who are more vulnerable to the effects of these drugs and who tend to take more medicines over all.

Now a spate of new research studies has focused on anticholinergic medicines.

After following more than 13,000 British men and women 65 or older for two years, researchers found that those taking more than one anticholinergic drug scored lower on tests of cognitive function than those who were not using any such drugs, and that the death rate for the heavy users during the course of the study was 68 percent higher. (...)

Even Mild Cognitive Impairment Predicts Early Death (Selv mild kognitiv svekkelse kan forutsi tidlig død)
medscape.com 6.9.2011
— Even mild cognitive impairment has a strong independent impact on life expectancy, on the same order as other chronic diseases, such as diabetes, according to a new study.

In nearly 4000 older adults, mild and moderate to severe cognitive impairment at baseline was associated with an increased risk for death over roughly the next decade after controlling for other mortality risk factors.

Identifying all types of cognitive impairment in primary care practices should be given a "higher priority," the study team concludes in a report published in the September 6 issue of the Annals of Internal Medicine. (...)

(Anm: Cognitive Impairment: An Independent Predictor of Excess Mortality. Annals of Internal Medicine 2011;155(5):300-308 (September 6).)

Strokes Rising Among Teens, Young Adults: CDC (Hjerneslag øker blant tenåringer, unge voksne: CDC)
healthland.time.com 1.9.2011 (Time)
THURSDAY, Sept. 1 (HealthDay News) -- Strokes are on the rise among teens and young people, a new government report shows.

The number of people aged 15 to 44 hospitalized for stroke jumped by more than third between 1995 and 2008, say researchers from the U.S. Centers for Disease Control and Prevention. The increase may be due partly to the increasing numbers of young people who have diseases such as high blood pressure and type 2 diabetes -- diseases usually associated with older adults, they added.

High blood pressure, smoking, diabetes, obesity and high cholesterol are all risk factors for stroke, the researchers noted. (...)

OBS! på medicin med antikolinerg effekt
irf.dk 31.8.2011 (Institut for Rationel Farmakoterapi (IRF)
Et epidemiologisk studie med ca.13.000 ældre viser, at medicin med antikolinerg effekt svækker den kognitive funktion og muligvis resulterer i øget mortalitet (1). Medicin med antikolinerg effekt er fx urologiske spasmolytika, tricykliske antidepressiva, samt visse antipsykotika og ældre antihistaminer. (...)

(Anm: Anticholinergic syndrome - Acute Anticholinergic Syndrome (en.wikipedia.org).)

(Anm: A list of anticholinergic drugs and their potential impact is here. (agingbraincare.org).)

(Anm: Hukommelse – normal glemsomhet eller tegn på sykdom? Alle glemmer ting fra tid til annen, det er helt normalt. Men for noen kan dårlig hukommelse hemme gjøremål i hverdagen. (…) Hvilke legemidler kan påvirke hukommelsen? Noen legemidler kan også føre til at man får dårligere hukommelse, ifølge Bekkhus-Wetterberg. – Av legemidler er det hovedsakelig beroligende medisiner av benzodiazpintype, som diazepam og oxazepam, samt legemidler med antikolinerg effekt som gir hukommelsesproblemer. Alle midler som svekker oppmerksomheten og gjør at man blir trett og sløv, vil også påvirke hukommelsen. (lommeleen.no 1.8.2016).)

(Anm: - Hjerneskanninger linker fysiske endringer til kognitiv risiko hos mye brukte legemiddelklasser. (…) - Forskerne har også funnet signifikante linker mellom hjernens struktur avslørt av MR og antikolinerg legemiddelbruk, hvor deltakerne som brukte antikolinerge legemidler hadde redusert hjernevolum og større ventrikler, hulrommene inne i hjernen.) (…) En liste over antikolinerge midler og deres potensielle effekten er her. (A list of anticholinergic drugs and their potential impact is here.) (medicalnewstoday.com 19.4.2016).)

(Anm: - Problemene med uheldige antikolinerge effekter (bivirkninger) hos barn, ungdommer, voksne og eldre pasienter. (The problems of anticholinergic adverse effects in older patients.) Drugs Aging. 1993 Jul-Aug;3(4):335-48.)

(Anm: Anticholinergic effects of common drugs are associated with increased mortality in over 65s (Antikolinerge effekter av vanlige legemidler knyttet til økt dødelighet hos mennesker over 65) BMJ 2011; 342:d4037 (28 June).)

(Anm: Olanzapin depot kan gi en tilstand forenlig med sentralt antikolinergt syndrom. Tidsskr Nor Legeforen 2013; 133:2238 – 9 (12.11.2013).)

(Anm: Link mellom alkohol, hjerneslag, psykiatriske legemidler og demens (- Men også personer som tok medisin mot psykoser og folk som slet med depresjon, fikk forhøyd risiko for å bli rammet av demens tidlig. Høyt blodtrykk kan også øke faren for at man rammes, skriver nyhetsbyrået TT.) (vg.no 14.8.2013).)

(Anm: Boustani MA, Campbell NL, Munger S, Maidment I, Fox GC.  Impact of anticholinergics on the aging brain: a review and practical application. Aging Heatlh. 2008;4(3):311-320.)
 
(Anm: Campbell N, Boustani M, Limbil T, et al. The cognitive impact of anticholinergics: a clinical review.  Clinical Interventions in Aging. 2009;4(1):225-233.)

(Anm: Campbell N, Boustani M, Lane K, et al. Use of anticholinergics and the risk of cognitive impairment in an AfricanAmerican population. Neurology. 2010;75:152-159.)

(Anm:  Fox C, Richardson K, Maidment I, et al. Anticholinergic medication use and cognitive impairment in the older population: the medical research council cognitive function and ageing study. J Am Geriatr Soc. 2011 Aug;59(8):1477-83. Epub 2011 Jun 24.)

(Anm:  Cai X, Campbell N, Khan B, Callahan C, Boustani M. Long-term anticholinergic use and the aging brain. Alzheimers Dement. 2013 Jul;9(4):377-85. Epub 2012 Nov 22.)

(Anm: En ny studie fra Western University er med på å forklare hvorfor langvarig bruk av felles antikolinerge legemidler, som brukes til å behandle tilstander som allergi og overaktiv blære, fører til en økt risiko for å utvikle demens senere i livet. Funnene viser at langvarig undertrykkelse av signalstoffet acetylkolin - et mål for antikolinerge legemidler - resulterer i demenslignende endringer i hjernen. (medicalnewstoday.com 25.6.2016).)

(Anm: Antikolinerge legemidler knyttet til risiko for lungebetennelse hos eldre (Anticholinergic drugs linked to risk for pneumonia in elderly) (medicalnewstoday.com 5.3.2015).)

(Anm: - Således ble bruk av antipsykotika knyttet til en doblet risiko for lungebetennelse hos pasienter med AD (Alzheimers sykdom), og til og med en høyere relativ risikoøkning (3,43 ganger) blant dem uten AD. (…) Resultatene indikerer at bruk antipsykotika er knyttet til en høyere risiko for lungebetennelse uavhengig av alder, anvendt studiedesign, behandlingsvarighet, valg av legemidler eller samtidige sykdommer. (dgnews.docguide.com 30.8.2016).)

(Anm: Among antidementia drugs, memantine is associated with the highest risk of pneumonia. A recent study from the University of Eastern Finland shows that among users of antidementia drugs, persons using memantine have the highest risk of pneumonia. The use of rivastigmine patches is associated with an increased risk as well. (medicalnewstoday.com 24.11.2016).)

(Anm: OBS! på medicin med antikolinerg effekt. Et epidemiologisk studie med ca. 13.000 ældre viser, at medicin med antikolinerg effekt svækker den kognitive funktion og muligvis resulterer i øget mortalitet (1). Medicin med antikolinerg effekt er fx urologiske spasmolytika, tricykliske antidepressiva, samt visse antipsykotika og ældre antihistaminer. (irf.dk 31.8.2011 (Institut for Rationel Farmakoterapi (IRF).)

(Anm: Drugs on the Anticholinergic Burden (ACB) scale. (A total ACB scale score of three or more is considered clinically relevant) (uea.ac.uk).)

(Anm: Anticholinergic Medication Use and Cognitive Impairment in the Older Population: The Medical Research Council Cognitive Function and Ageing Study. Journal of the American Geriatrics Society 2011 (24 JUN).)

(Anm: Worsening Depression Linked to Higher Dementia Risk. —Ongoing study finds 'worsening' trajectory the only one tied to dementia. (…) "Indeed, depressive symptoms might appear as a reaction to underlying subclinical cognitive impairment, and lie in a continuum between subclinical cognitive impairment and overt dementia," they wrote. (medpagetoday.com 1.5.2016).)

- "Minislag" linket til lavere forventet levetid

“Ministrokes” Linked With Lower Life Expectancy ("Minislag" linket til lavere forventet levetid)
JAMA 2011 (November 10)
Transient ischemic attacks, often called ministrokes, may reduce life expectancy by up to 20%.

A transient ischemic attack (TIA) isn’t just a harbinger of stroke. New research shows that TIAs, which often are called ministrokes, can cut life expectancy by up to 20%.

The study, published online today in Stroke: Journal of the American Heart Association, is the first to examine life expectancy in people who have had a TIA compared with expected mortality rates from all causes of death in the general population. An estimated 240 000 TIAs occurred in the United States in 2002. Studies show that about 15% of strokes are preceded by a TIA. (...)

(Anm: Minislag kan forårsake demens, antyder studien. (Ministrokes may cause dementia, study suggests. Ministrokes are a type of stroke that only lasts for a few minutes. New research suggests that the effect of a ministroke is more serious than previously thought. (…) Transient ischemic attacks, or "ministrokes," occur when an artery becomes briefly blocked by a blood clot. A ministroke is the same as a regular stroke - the only difference is that they last for a shorter period of time. Existing research shows that anywhere between 25-30 percent of people who have experienced an ischemic stroke may go on to develop delayed vascular cognitive impairment or vascular dementia. Ministrokes - also called cortical microinfarcts - cause minuscule lesions of approximately 0.05-3 millimeters in diameter, but an increasing amount of research seems to link ministrokes with cognitive decline and dementia.) (medicalnewstoday.com 16.1.2017).)

Diverse artikler

Tjänst om dödsorsaker prisad
dagensmedicin.se 19.3.2015
Sajten dödsorsak.se vann i kategorin ”bästa nytta för allmänheten” vid Hack for Sweden.

Hack för Sweden är en tävling där myndigheters data ska användas för utveckling av appar och tjänster.  Närmare 90 personer deltog den senaste helgen, enligt ett pressmeddelande.

Tjänsten dödsorksaker.se bygger helt på data från Socialstyrelsen. Tanken är att sajten ska öka medvetenheten hos svenskarna om vilka de vanligaste dödsorsakerna är. Webbplatsen innehåller tydliga och enkla diagram som visar hur många som dör av olika orsaker fördelat på region, kön och ålder. (…)

(Anm: Sveriges vanligaste dödsorsaker (dödsorsak.se).)

10 prosent høyere dødelighet
nrk.no 19.7.2014
Undersøkelsene viser at både kvinner og menn som fikk barn med mindre enn 18 måneders mellomrom, hadde cirka 10 prosent høyere dødelighet enn foreldre som fikk barn med 2,5 år til 3,5 års mellomrom. (...)

(Anm: Tette barn gir økt dødsrisiko (dagensmedisin.no 18.7.2014).)

'Extreme obesity' linked to 'substantially higher' death rates
medicalnewstoday.com 9.7.2014
Class 3 obesity is linked to substantially increased death rates, according to a new study conducted by the National Cancer Institute.

Otherwise known as "extreme obesity," class 3 obesity has increased more than 10-fold in the US since the mid-1980s, and currently affects 6% of the American adult population. People in this group also accounted for 20% of the total per capita health care expenditures in 2000.

However, because class 3 has been uncommon until relatively recently, studies have only had limited sample sizes with which to measure the effects on mortality of this kind of obesity.

In this new study, researchers from the National Cancer Institute examined data from 20 prospective studies involving the National Cancer Institute Cohort Consortium, which took place in the US, Sweden and Australia. (…)

Dette er de vanligste døds- årsakene blant barn og unge
dagbladet.no 15.5.2014
DEPRESJON: Psykiske lidelser er et stadig økende problem i verden. Depresjon er nå den vanligste sykdommen blant barn og unge.

Trafikkulykker, hiv og selvmord tar flest liv. Depresjon er den vanligste lidelsen.

(Dagbladet): Verdens helseorganisasjon rangerer depresjon som den vanligste lidelsen blant barn og unge i alderen 10 til 19 år, mens selvmord er den tredje vanligste dødsårsaken.

«Halvparten av alle psykiske lidelser starter rundt 14-årsalderen, men i de fleste tilfeller blir ikke dette oppdaget og dermed heller ikke behandlet. Det får alvorlige konsekvenser for den psykiske helsen resten av livet», står det å lese i rapporten.

Den vanligste dødsårsaken blant barn og unge er trafikkulykker, mens hiv/aids er rangert som nummer to på lista. Trafikkulykker er også rangert som nummer to på lista som årsak til sykdom og invaliditet. (…)

(Anm: Health for the World’s Adolescents A second chance in the second decade (who.int 14.5.2014).)

Hjertestans-eksplosjonen
aftenposten.no 6.4.2014
Hva skjedde egentlig med hjertene våre på 1970-tallet?

Før 1935 var hjerteinfarkt en nokså sjelden sykdom i Norge. Men i løpet av et tiår eksploderte forekomsten:

På midten av 1970-tallet døde hver fjerde norske mann av hjertesykdom før han ble 75 år. I Europa hadde bare Nederland flere hjerteinfarkt enn oss. Så begynte dødeligheten å falle, nesten like raskt som den hadde steget. Hva skjedde?

Nøyaktig 200 år etter at det medisinske fakultet ble opprettet i Norge, har vi fortsatt ingen enkel forklaring på mysteriet.

Transfett
Mye av ansvaret for den dramatiske forekomsten av hjerteinfarkt kan tillegges vår egen fiskeriindustri, mener professor i medisin, Dag Thelle. For gjennom fiskeindustrien ble det produsert store mengder transfett – som senere viste seg å være svært helseskadelig.

- I disse årene ble dette industriproduktet brukt i norsk margarin som inngikk i en lang rekke matvarer. Ingen andre land brukte så mye transfett i maten som vi, sier Thelle.

Først utpå 1980-tallet begynte antall hjerteinfarkt å synke. Nå hadde man oppdaget at også kvinner er i stand til å få infarkt – det opptrer bare 10 år senere i livet enn hos menn. Røyking var i stor grad en forklaring på dette. Men nå var fett kommet i søkelyset, og Statens ernæringsråd gikk ut og advarte mot alle typer fett – inkludert melk og melkeprodukter.

- Jeg satt selv i rådet da, og må med dagens kunnskap si at vi nok overdrev betydningen av meierifettet. Hvilken rolle dette spiller for forekomsten av hjertesykdom, er faktisk fortsatt uavklart. Kanskje kan visse meieriprodukter som ost og yoghurt tvert imot ha en positiv effekt. Her trenger vi mer forskning, sier Thelle. (...)

Den morbide sanninga om døden
nrk.no 23.1.2014
Det er verken mark eller larvar som gjer at kroppen rotnar i jorda. Les korleis den døde kroppen blir til jord.

Ein død kropp brukar 15–20 år på å bli forvandla til nokre handfuller med jord.

Ein gong skal hjartet vårt slutte å slå, og den hektiske aktiviteten i kroppen vår skal ta slutt og stilne. Og når vi ikkje lenger har bruk for han, skal kroppen vår sakte men sikkert bli omdanna til jord.

Men korleis skjer eigentleg dette? Og stemmer det at meitemarkar og andre ekle kryp er involvert? (...)

91 barn ble drept i USA i fjor. 17 ble skutt av sin egen mor.
aftenposten 29.12.2013
Totalt ble 91 barn skutt og drept i USA i løpet av fjoråret. 17 barn ble drept av sine egne mødre. Drapene reflekterer USAs problemer på sitt mest grusomme.

• På disse rosene er ofrene for Sandy Hook-massakren avbildet. 26 mennesker mistet livet i tragedien.

Mannen med geværet stormet inn i leiligheten og åpnet ild. Første offer var en ung kvinne på 21 år, deretter drepte han hennes 25 år gamle samboer. Men det var det tredje offeret som utløste de verste redselsskrikene da likene ble funnet: Et guttebarn på seks måneder, skutt gjennom hodet.

Drapet på lille Carlton Stringer var det første av nesten hundre slike drap på små barn i 2012, samme år som 20 elever ble drept på barneskolen Sandy Hook i Newtown i Connecticut. (...)

50 prosent økning i antall barn som dør av AIDS
nrk.no 29.11.2013
110.000 barn døde av AIDS i fjor. Det er en kraftig økning de siste årene til tross for at antall voksne som dør av sykdommen har gått ned den samme perioden.

For sju år siden døde 71.000 unge mellom 10 og 19 år av AIDS i verden. I 2012 har det samme tallet vokst til 110.000, en økning på 54 prosent på sju år.

Det går frem av rapporten «Towards an AIDS-Free Generation» som FNs barnefond UNICEF la frem i dag. Rapporten legges frem i forbindelse med at det mandag 1. desember er Verdens AIDS-dag.

Se hele UNICEF rapporten her (interaktiv i pdf-format)

– Den viktigste grunnen er at barn og unge ikke får tilgang til bremsemedisiner. Det er bare hvert tredje av barna som har behov for medisinene, som får behandling, sier Eva Dalekant i UNICEF til Sveriges Radio. (...)

Forskere uenige om økte drapstall i Norge
nrk.no 30.9.2013
En 52 år gammel mann ble funnet livløs på Manglerud natt til lørdag, og døde senere av skadene han var påført.

Hittil i år er det begått 38 drap i Norge, mot 31 drap i hele fjor. Norske forskere er uenige om vi bør bekymre oss for at tallet har økt. (...)

– Rent tilfeldig
Til tross for at antallet personer som er drept i Norge hittil i år, er mye høyere enn det var i hele fjor, mener drapsforsker Vibeke Ottesen at det trolig bare er tilfeldig.

– Med all sannsynlighet så er det rent tilfeldig at vi har det antallet vi har i år i forhold til det antallet vi hadde i fjor. 38 drap er statistisk sett få drap, og det er viktig at folk vet at drap er sjeldent i Norge og at Norge er et trygt land, sier Ottesen til NRK.

Grunnen til at økningen kan oppleves dramatisk, er at Norge internasjonalt sett ikke har mange drap.

– Fordi vi har så få drap i Norge, så vil noen få drap ekstra eller mindre drap et gitt år, kunne oppleves som om det har vært en voldsom økning eller minking. (...)

– Vi skal bekymre oss når det er en økning
Voldsforsker Ragnhild Bjørnebekk er ikke enig i akkurat det.

– Jeg sier vi skal bekymre oss når det er en økning, og bekymring gjør at vi kan bli mer oppmerksom på ting som skjer rundt oss slik at vi kan komme til å si fra.

Hun sier likevel at vi ikke har noen grunn til å gå rundt og være redde.

– Norge er ikke et utrygt land å bo i, vi har hatt en økning som synes stor i prosent, men som er liten når vi ser på antall personer, sier Bjørnebekk. (...)

Barnedødeligheten er halvert
aftenposten.no 13.9.2013
Barnedødeligheten i verden er halvert de siste 20 årene, men fortsatt dør 18.000 småbarn daglig, viser en fersk rapport fra FNs barnefond (UNICEF).

Mens 12,6 millioner barn under fem år døde i 1990, var antallet redusert til 6,6 millioner i fjor, viser rapporten.

18.000 småbarn bukker fortsatt under hver eneste dag, men dette er en stor forbedring fra de nærmere 35.000 barna som døde hver eneste dag i 1990.

Satsing på rent vann, helsetjenester og vaksine får mye av æren for den positive utviklingen, og vanlige sykdommer som diaré, malaria og lungebetennelse koster nå langt færre barneliv enn tidligere. (...)

(Anm: Bistand og befolkningsvekst. Denne grafen viser at Tybring-Gjedde tar feil når han sier at redusert barnedødelighet fører til befolkningsvekst: - Kunnskapsløst. Professor Hans Rosling tilbakeviser Christian Tybring-Gjeddes påstand. (…) Han har nettopp fått referert Christian Tybring-Gjeddes (Frp) utsagn på Dagsnytt 18 torsdag. (aftenposten.no 23.12.2016).)

(Anm: Stemmer: Roslings metode. Professor Hans Rosling har tatt et altfor tidlig farvel med verden. En ting er helt klart: Arven og metoden hans vil leve videre. Det må den, ellers ser det mørkt ut for verden. (abcnyheter.no 11.2.2017).)

(Anm: WHAT GAPMINDER IS. Gapminder is an independent Swedish foundation with no political, religious or economic affiliations. Gapminder is a fact tank, not a think tank. (gapminder.org).)

Life expectancy gap growing between rich/poor world women: WHO (Voksende gap i fForventet levealder mellom verdens rike/fattige kvinner: WHO)
reuters.com 1.9.2013
(Reuters) - Life expectancy for women at 50 has improved, but the gap between poor and rich countries is growing and could worsen without better detection and treatment of cardiovascular disease and cancers, the World Health Organization (WHO) said on Monday.

A WHO study, one of the first to analyze the causes of death of older women, found that in wealthier countries deaths from noncommunicable diseases has fallen dramatically in recent decades, especially from cancers of the stomach, colon, breast and cervix.

Women over 50 in low and middle-income countries are also living longer, but chronic ailments, including diabetes, kill them at an earlier age than their counterparts, it said.

"The gap in life expectancy between such women in rich and poor countries is growing," said the WHO study, part of an issue of the WHO's monthly bulletin devoted to women's health.

There is a similar growing gap between the life expectancy of men over 50 in rich and lower income countries and in some parts of the world, this gap is wider, WHO officials said.

"More women can expect to live longer and not just survive child birth and childhood. But what we found is that improvement is much stronger in the rich world than in the poor world. The disparity between the two is increasing," Dr. John Beard, director of WHO's department of ageing and life course, said in an interview at WHO headquarters. (...)

Barn av overvektige dør tidligere
vg.no 14.8.2013
Barn av overvektige mødre risikerer å dø mye tidligere enn andre, viser en ny undersøkelse.

Forskere i Skottland har undersøkt nærmere 29.000 mødre som fødte nærmere 38.000 barn i årene 1950 til 1976.

21 prosent av mødrene var overvektige, mens 4 prosent var ekstremt overvektige under fødselen.

Barna av de ekstremt overvektige hadde 35 prosent økt risiko for å dø før fylte 55 år, mens risikoen blant barna til de overvektige var 11 prosent høyere, konkluderer forskerne.

Undersøkelsen viste videre at barna til de ekstremt overvektige mødrene hadde 42 prosent høyere risiko for å bli innlagt på sykehus med hjertelidelser.

Ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) var 1,4 milliarder voksne over 20 år overvektige i 2008, og dette var nesten dobbelt så mange som i 1980.

Mer enn hver tredje voksne i verden var i overvektig i 2008, mens 11 prosent av alle voksne led av ekstrem overvekt.

WHO anslår at minst 2,8 millioner mennesker dør årlig som følge av vektrelaterte helseproblemer. (...)

Psych Drugs Don't Raise Death Risk in Mental Illness (Psykiatriske legemidler økte ikke dødrisiko for psykiske lidelser)
medpagetoday.com 28.8.2013
Suspicions that psychiatric medications increase the mortality risk associated with mental illness were not borne out in a review of clinical trial data, researchers said.

Death rates among more than 90,000 adult participants in trials of drugs for depression, schizophrenia, bipolar disorder, anxiety, and attention deficit-hyperactivity disorder (ADHD) were, for the most part, the same or lower in those assigned to active drugs versus placebo, according to Arif Khan, MD, of Northwest Clinical Research Center in Bellevue, Wash., and colleagues.

The sole exception was an approximately doubled risk of death (odds ratio 2.2, 95% CI 2.0-2.4) compared with placebo in patients receiving heterocyclic antidepressants, a class of old-line agents such as imipramine and amitryptiline, the researchers reported online in JAMA Psychiatry. (...)

Men han bemerket at forsøkene som analysen var basert på ikke kunne fange opp den langsiktige risikoen som for eksempel vektøkning kan utgjøre. (But he noted that the trials on which the analysis was based could not address longer-term risks that, for example, weight gain may pose.)

"De fleste studiene hadde 3 til 4 måneders varighet, så det vi virkelig trenger å gjøre nå er å vurdere de langsiktige effektene av disse medikamentene på hjernen og kroppen, sa Birnbaum. ("The majority of the studies included in this paper were of 3 to 4 months' duration, and so what we really need to do now is appreciate the long-term effects of these medications on the brain and the body," Birnbaum said.)

"Våre psykiatriske pasienter står ofte på disse legemidlene i månedsvis for ikke å si år, så det ville være viktig for oss å kjenne den potensielle virkningen disse legemidlene har på på dødeligheten på lang sikt." (...) ("Our psychiatric patients are often on these medications for months if not years, so it would be important for us to recognize the potential impact of these medications on mortality long term.")

(Anm: Importance of Early Weight Changes to Predict Long-Term Weight Gain During Psychotropic Drug Treatment. Background: Psychotropic drugs can induce substantial weight gain, particularly during the first 6 months of treatment. (…) Results: Prevalences of metabolic syndrome and obesity were 22% and 17%, respectively, at baseline and 32% and 24% after 1 year. (…) Conclusion: Following prescription of weight gain–inducing psychotropic drugs, a 5% threshold for weight gain after 1 month should raise clinician concerns about weight-controlling strategies. (J Clin Psychiatry 2015;76(11):e1417–e1423).)

(Anm: Metabolic Syndrome Components Are Associated With Symptomatic Polyneuropathy Independent of Glycemic Status. Diabetes Care 2016 (March 10, 2016).)

(Anm: New cause of immune neuropathy discovered. Hope for a better diagnosis. "Our study backs the assumption from previous studies that patients who have antibodies against proteins of Nodes of Ranvier exhibit characteristic features," says Kathrin Doppler. This means: The disease develops rapidly, causes severe paralysis and responds poorly to standard therapy with corticosteroids or immunoglobulins but excellently to Rituximab treatment. The Würzburg neurologists found that strong neuralgia is another typical symptom in patients with Caspr antibodies. Patients with antibodies against the two other proteins, Neurofascin-155 and Contactin-1, in contrast typically exhibit a distinct tremor in targeted movements. (medicalnewstoday.com 9.8.2016).)

(Anm: Auto-antibodies to contactin-associated protein 1 (Caspr) in two patients with painful inflammatory neuropathy. Brain. 2016 Jul 29. pii: aww189. [Epub ahead of print].)

(Anm: Prepsychosis links with elevated metabolic syndrome. MADRID – Untreated people at high risk for developing psychosis also showed an increased prevalence of certain components of metabolic syndrome in data collected from 163 German study participants, a finding that gives new insight into the well-documented but poorly delineated link between schizophrenia and metabolic syndrome. (...) He also suggested prescribing antipsychotic medications that pose the lowest risk for causing further metabolic derangements in patients. (clinicalpsychiatrynews.com.com 2.4.2016).)

(Anm: Joachim Raese, MD. Metabolic syndrome is defined by the aggregation of hypertriglyceridemia, low high-density lipoprotein (HDL) levels, elevated fasting glucose, hypertension, and increased waist circumference. Metabolic syndrome confers an increased risk of developing diabetes and of dying from coronary artery disease. Cardiovascular disease is the leading cause of death among patients with schizophrenia, who have a life expectancy about 20 years shorter than the general population. (…) For a more detailed discussion, I suggest watching a YouTube video that we have prepared. (cmeinstitute.com 27.4.2016).)

(Anm: Video Lecture 8: Metabolic Syndrome Lectures 1 (By Dr. Joachim Raese) (youtube.com).)

(Anm: Women with type 2 diabetes at greater cardiovascular risk than men. While it is well established that individuals with diabetes are at higher risk for cardiovascular disease, a new scientific statement from the American Heart Association claims this risk may be significantly greater for women with the condition. Published in the journal Circulation, the statement also says women with type 2 diabetes may need to take more action than men to lower their risk for heart attack and stroke. (medicalnewstoday.com 8.12.2015).)

(Anm: Type 2 diabetes: blood pressure drugs may be harmful for some patients. For some patients with type 2 diabetes, treatment with intense blood-lowering medication may do more harm than good. This is according to a new study published in The BMJ. (medicalnewstoday.com 26.2.2016).)

(Anm: Sex Differences in the Cardiovascular Consequences of Diabetes Mellitus: A Scientific Statement From the American Heart Association. Circulation. 2015; 132(25): 2424-47.)

Comparative Mortality Risk in Adult Patients With Schizophrenia, Depression, Bipolar Disorder, Anxiety Disorders, and Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder Participating in Psychopharmacology Clinical Trials
JAMA Psychiatry 2013 (Published online August 28, 2013)
Importance There is concern that increased mortality risk among patients with psychiatric illness may be worsened by psychopharmacological agents.
Objectives To assess mortality risk among adult patients with a diagnosis of schizophrenia, depression, bipolar disorder, anxiety disorders, or attention-deficit/hyperactivity disorder participating in clinical trials conducted by pharmaceutical companies for US Food and Drug Administration (FDA) approval to market and to evaluate if psychopharmacological agents worsen this risk. (…)

Conclusions and Relevance These data suggest that increased mortality rates reported in population studies are detectable among adult patients with psychiatric illnesses participating in psychopharmacological trials. Furthermore, 3- to 4-month exposure to modern psychotropic agents, such as atypical antipsychotic agents, selective serotonin reuptake inhibitors, and selective serotonin-norepinephrine reuptake inhibitors does not worsen this risk. Given the inherent limitations of the FDA SBA reports, further research is needed to support firm conclusions.

Based on the observation more than 75 years ago that patients in mental asylums had high mortality rates,1- 3 several retrospective population studies have been conducted. As shown in Table 1,4- 16 which reviews these studies, increased mortality risk is associated with schizophrenia and major mood disorders but not anxiety disorders. Furthermore, the increased mortality risk is more pronounced when the follow-up time is shorter (eg,10 years) and dissipates if the follow-up period is 20 years or longer. (…)

Derfor dør de før 70
nettavisen.no 23.7.2013
STORE UTSLAG: Forskjellen i livslengde mellom overvektige og ikke overvektige er stor.

Ny norsk undersøkelse peker ut de to viktigste årsakene til tidlig død.

Bergen (NTB): Fedme og røyking er de to viktigste grunnene til at folk dør før de rekker å fylle 70 år, viser en ny norsk undersøkelse.

Studien som er utført for Folkehelseinstituttet, viser at en 40-åring som både er overvektig og storrøyker, har fem ganger større risiko å dø før fylte 70 enn en normalvektig person som aldri har røykt, skriver Bergens Tidende.

- Halvparten av storrøykende menn med fedme døde før de rakk å fylle 70 år, mens 90 prosent av dem med normalvekt, som aldri hadde røykt, levde til 70 år. Dette er enorme forskjeller i tidlig død og viser hva livsstil betyr for levealderen, sier professor Stein Emil Vollset ved Universitetet i Bergen.

Vollset, som også er forsker ved Folkehelseinstituttet, sier risikoen er den samme for både kvinner og menn. Halvparten av dem som dør i denne gruppen, er under 60 år når de dør.

Studien viser også at røyking gir større risiko for å dø tidlig enn overvekt alene. Tre av ti storrøykende menn med normalvekt døde før de hadde fylt 70 år.
- Den vektøkningen mange får når de slutter å røyke, er mye sunnere enn å fortsette å røyke, sier Vollset. (...)

(Anm: Obesity no longer linked to higher risk of death. (…) In a JAMA study paper, a team from the University of Copenhagen describes how it analyzed data on over 100,000 individuals to reveal that in 1976-1978, the risk of premature death from all causes was higher in obese individuals than in normal-weight individuals, but this was no longer the case in 2003-2013. (medicalnewstoday.com 14.5.2016).)

Bipolar disorder tied to risk of disease, early death
reuters.com 18.7.2013
(Reuters Health) - In a large new study, people with bipolar disorder were more likely than those without the mental illness to die from a number of causes, and to die almost a decade younger.

An expert on the condition, which is best known for including extreme swings in mood and energy levels, said the new findings illustrate a poorly understood point about the physical effects of the disease.

"Whatever we're doing, these people are not dying (just) because of suicide. That's not the reason for increased mortality. That's a hard thing to get across," said Dr. David Kupfer, a professor of psychiatry at the University of Pittsburgh School of Medicine, who was not involved in the study.

It's estimated that between 1 percent and 5 percent of people worldwide have bipolar disorder. (...)

Margrethes grav koster 30 mill.
vg.no 30.6.2013
KUNSTVERK: Med et budsjett på over 30 millioner danske kroner skal danskene sørge for at Margrethe får evig hvile som er en dronning verdig. Dette er en modell av selve kisten, som er ventet å være ferdig i 2016. (...)

Lite er overlatt til tilfeldighetene når dronning Margrethe og hennes prins Henrik skal stedes til hvile i Danmark. Figurer av dronningen og prinsgemalen skal ligge i ei glasskiste til alles skue i et kapell som skal renoveres til de blir gravlagt.

Under den spesielle glasskisten skal man gravlegge levningene til de to.

- Et aktuelt estimat nå er at de samlende utgifter blir 31,5 millioner for hele prosjektet, sier informasjonskonsulent Jørgen Engmark i Ministeriet for Ligestilling og Kirke til VG.

Ekstra Bladet skrev i går om at prosjektet ville koste 29.355.000 danske kroner, som de baserer på dokumenter de har fått innsikt i. (...)

(Anm: Syntes likkister var dyrt - begynte å produsere billigvariant LILLEHAMMER (NRK): Flere begravelsesbyråer har allerede meldt sin interesse for å selge kistene, som produseres av arbeidsløs ungdom. (nrk.no 10.2.2015).)

Excess mortality associated with diabetes is falling, study shows
BMJ 2013;346:f4118 (25 June 2013)
The excess mortality associated with having diabetes has fallen over the past decade, shows a study that compared death rates in adults with the condition and those without.1

The researchers compared annual age and sex adjusted mortality rates of adults with and without diabetes by using a population based healthcare database for Ontario, Canada, and the UK Health Improvement Database (THIN) between 1996 and 2009.

Their results showed that the increased risk of mortality associated with diabetes in adults in Ontario fell from 1.9 (95% confidence interval 1.86 to 1.94) in 1996 to 1.51 (1.48 to 1.54) in 2009. Over the same period in the United Kingdom it fell from 2.14 (1.97 to 2.32) to 1.65 (1.57 to 1.72).

The excess risk of mortality in people with diabetes fell in all age groups over the time period: by 25-40% in those aged 20-64 and by 50-65% in people aged over 64.

The study’s authors, led by Marcus Lind of the Sahlgrenska Academy at the University of Gothenburg, Sweden, said, “Our findings indicate that for diabetic patients as a group the excess risk of mortality is lower today. (...)

Fire spørsmål finner risikopasienter
dagensmedisin.no 20.6.2013
Bare ved å stille fire enkle spørsmål for å kartlegge ernæringsmessig risiko, er det mulig å avdekke innlagte pasienter med høy risiko for å dø.

Det viser en studie fra Haukeland universitetssykehus. Klinisk ernæringsfysiolog og ph.d.stipendiat Randi J. Tangvik presenterte funnene fra studien da hun la frem resultatene på World Hospital Congress i Oslo torsdag.

Studien er til publisering i Clinical Nutrition.

Ti ganger økt risiko
Undersøkelsen omfattet voksne somatiske pasienter ved 51 avdelinger på Haukeland og kartlegging av ernæringsmessig status i løpet av 2008 og 2009.

35 prosent av pasientene svarte ja på minst ett av følgende spørsmål, og viste seg å ha høyere risiko for å dø det påfølgende året:

- Har du BMI under 20,5?
- Har du gått ned i vekt de siste ukene?
- Har du spist mindre de siste ukene?
- Er pasienten alvorlig syk?

For de som svarte ja på samtlige fire spørsmål, var risikoen for å dø det nærmeste året hele ti ganger høyere enn for dem som svarte nei på spørsmålene.(...)

Kvalitetskontroll av dødsmeldinger
Tidsskr Nor Legeforen 2013; 133:1162 – 3 (11.6.2013)
I Tidsskriftet nr. 7/2013 var det tre artikler om viktigheten av å kvalifisere offisielle dødsmeldinger, som også offentlig statistikk over dødeligheten bygger på (1 – 3). Siden andre undersøkelser om temaet etterlyses (1), kom jeg på at dette har jeg gjort selv (4). (...)

Overdødelighet som følge av forgiftning var knyttet til både selvmord og ulykker. Den ble justert vesentlig opp ved revisjonen. Mye av revisjonene her var basert på at det forelå sterke indisier på at mange av ulykkesforgiftningene faktisk var selvmord. Dette illustrerer at intoksikasjonsdødsfall hos rusmisbrukere er vanskelig å diagnostisere på dødsattester. Det beror vel like mye på sosiale holdninger til disse tragiske dødsfall som på medisinske overveielser. Dilemmaet her er like aktuelt fremdeles.

Ni andre grupper av dødsårsaker ble nedjustert. Det dreide seg blant annet om tuberkulose, levercirrhose, syfilis, alkoholisme, lungesykdommer, hjerteinfarkt, diabetes og urogentialsykdommer. Nedjusteringene skyldtes blant annet at flere tilfeller diagnostisert som alkoholisme måtte revideres ifølge senere kodepraksis til (alkoholisk) psykose og til alkoholisk kardiomyopati/hjertesvikt. Revisjonene styrket også inntrykket av at overdødeligheten av hjertelidelser var vesentlig større enn det de offisielle dødsårsakene tilsier.

I ettertid kan man gjøre følgende refleksjoner om betydningen av revisjon av offisielle dødsårsaker. Der overdødeligheten i utgangspunktet ble funnet ekstremt høy, forsterket revisjonen av diagnosene denne tendensen. Der overdødeligheten var mindre fremtredende, med lavere signifikansnivå, ble den også oppjustert. Den risikofaktoren (alkohol) som den påviste overdødeligheten knyttes til, gjør seg som kjent gjeldende også i normalbefolkningen. Det er ikke tatt med i de statistiske analysene. (...)

Ny rapport: Smertepiller kan være livsfarlige
vg.no 30.5.2013
INNEHOLDER STOFFENE: Medisiner som Ibux, Brufen, Voltaren, Cataflam og Naproxen inneholder stoffer som kan være livsfarlige i høyere doser.
Høyt forbruk av vanlige, smertestillende tabletter øker faren for infarkt, slag og død. Det viser ny forskning, som ble offentliggjort i natt.

Det er det prestisjetunge medisinske tidsskriftet The Lancet som i dag omtaler de skremmende funnene gjort ved University of Oxford:

Såkalte NSAID-er - som ibuprofen, naproxen og diklofenak - kan være livsfarlige i høyere doser. De øker faren for hjerteinfarkt, slag og dødsfall med 33 prosent. (...)

Steinar Madsen sier at det pågår en diskusjon om NSAID-tablettene, særlig gjelder det om diklofenak bør være reseptfritt.

- Naproxen kommer bedre ut enn diklofenak og ibuprofen, men har du smerter bør paracetamol være førstehånds smertestillende, sier han.

- De gir ikke risiko for nyresvikt og magesår som NSAID-tabletter. En betydelig del av dem som bruker NSAID, kan bruke paracetamol.

Til tross for resultatene i undersøkelsen, mener Madsen at stoffene fortsatt skal være tilgjengelig uten resept, i små doser. (...)

(Anm: Litt for mye Paracet over tid kan være dødelig. (forskning.no 24.11.201).)

(Anm: Vascular and upper gastrointestinal effects of non-steroidal anti-inflammatory drugs: meta-analyses of individual participant data from randomised trials. Lancet 2013 (Early Online Publication, 30 May 2013).)

(Anm: NSAID Use Is Associated with Elevated Risk for Bleeding in Patients with Atrial Fibrillation Receiving Antithrombotic Therapy Ann Intern Med 2014 Nov 18; 161:690.)

(Anm: Värktabletter kopplas till hjärtproblem. Det finns ett samband mellan en högre risk för hjärtsvikt och medicinering med värktabletter som Voltaren, Ipren och Magnecyl, enligt en ny stor studie. Studien som publicerats i British Medical Journal visar att personer, som inom de senaste 14 dagarna tagit så kallade NSAID-läkemedel, har en 19 procent högre risk för att tas in på sjukhus för hjärtsvikt, jämfört med personer som tagit tabletterna längre tillbaka i tiden. (dagensmedicin.se 30.9.2016).)

(Anm: Mange NSAID knyttet til hjertefeil. Many NSAIDs Associated With HF. 'A clear risk to some... and tighter regulation is justified'. (…) For the individual drugs, odds ratios ranged from 1.16 (95% CI 1.07-1.27) for naproxen to 1.83 (95% CI 1.66-2.02) for ketorolac, and were significant for the following: Diclofenac – Ibuprofen – Indomethacin – Ketorolac – Naproxen – Nimesulide – Piroxicam – Etoricoxib - Rofecoxib (medpagetoday.com 29.9.2016).)

(Anm: NSAID; non-steroidal anti-inflammatory drugs; Ikkesteroide antiinflammatoriske midler (no.wikipedia.org).)

(Anm: «Ufarlige» smertestillende knyttet til økt risiko for hjertestans. 'Harmless' Painkillers Associated With Increased Risk of Cardiac Arrest. Painkillers considered harmless by the general public are associated with increased risk of cardiac arrest, according to research published in the March issue of European Heart Journal - Cardiovascular Pharmacotherapy.1 Non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) are among the most commonly used drugs worldwide and some, including ibuprofen, are available over the counter. (pharmpro.com 16.3.2017).)

(Anm: Reseptfrie NSAID-er linkes til økt risiko for hjertestans, ifølge studie. Smertestillende legemidler som anses ufarlige for publikum er assosiert med økt risiko for hjertestans, ifølge forskning publisert i dagens utgave av European Heart Journal - Cardiovascular Pharmacotherapy. (…) Disse inkluderte de ikke-selektive NSAID-er (diclofenac, naproxen, ibuprofen) og COX-2-hemmere (rofecoxib celekoksib). Over-the-counter NSAIDs linked to elevated risk of cardiac arrest, study finds. Painkillers considered harmless by the general public are associated with increased risk of cardiac arrest, according to research published today in the March issue of European Heart Journal - Cardiovascular Pharmacotherapy. (…) These included the non-selective NSAIDs (diclofenac, naproxen, ibuprofen), and COX-2 selective inhibitors (rofecoxib, celecoxib). (news-medical.net 15.3.2017).

(Anm: Ibuprofen er knyttet til 31 % økning i risiko for hjertestans. Ibuprofen linked to 31% increase in risk of cardiac arrest. A study emerging from Denmark has found that the use of over-the-counter pain killer, Ibuprofen, is associated with an increased risk of cardiac arrest. In particular, the research warned against the view of nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAID) as without risk and advised against people using the pain killers who had pre-existing cardiovascular problems. (…) Of those who were taking NSAIDs, the use of ibuprofen was associated with a 31% increase in the risk of cardiac arrest. As well as this, patients taking diclofenac, another NSAID – only available by prescription in the USA and the UK, were found to have a 50% increase in the risk of cardiac arrest. (pharmatimes.com 16.3.2017).)

(Anm: Kardiovaskulære risici ved behandling med nonsteroide antiinflammatoriske lægemidler (NSAID). KONKLUSION NSAID-behandling er associeret med en lang række kardiale komplikationer i form af destabilisering af blodtryksbehandling, hjertesvigt, myokardieinfarkt, atrieflimren, venøs tromboemboli, blødning ved kombinationsbehandling med antitrombotika og pludselig hjertedød. Selv korttidsbehandling synes at være associeret med en øget risiko, og særligt diclofenac har en uheldig risikoprofil. Dertil kommer, at der er en dosisrelateret øgning i de kardiovaskulære risici forbundet med NSAID-behandling, hvorimod den terapeutiske og smertestillende effekt ikke øges tilsvarende. NSAID-behandling frarådes derfor til patienter med hjerte-kar-sygdom, og anvendelse af diclofenac frarådes generelt. Ugeskr Læger 2016;178:V08160612.)

(Anm: Using NSAIDs during a cold may increase heart attack risk. Taking ibuprofen or other nonsteroidal anti-inflammatory drugs to help relieve cold or flu symptoms may seem harmless, but new research suggests otherwise. It could increase the risk of heart attack. Study co-author Dr. Cheng-Chung Fang, of the National Taiwan University Hospital, and colleagues recently reported their findings in The Journal of Infectious Diseases. (medicalnewstoday.com 6.2.2017).)

(Anm: NSAIDs offer little benefit for spinal pain, review finds. Non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) such as ibuprofen offer little more clinical benefit to patients with spinal pain than a placebo, a systematic review and meta-analysis has found. The review of 35 randomised placebo controlled trials involving 6065 people, published in the Annals of the Rheumatic Diseases,1 found that NSAIDs did provide some relief from pain and disability but found little evidence that they were more effective than placebo. Researchers found that, in every six patients treated with an NSAID, only one would benefit. BMJ 2017;356:j605 (Published 06 February 2017).)

(Anm: Demente rammes i højere grad af hjerte-kar-sygdom. Hjerteforeningen følger ministerens arbejde med handlingsplan om demens, der er essentiel for hjertepatienter også. Demens og hjerte-kar-sygdomme har fælles risikofaktorer, siger forskningschef. (hjerteforeningen.dk 3.10.2016).)

(Anm: Advarer kvinner som prøver å bli gravide mot Ibux og Naproxen. Mindre studie viser at bare seks til 27 prosent av kvinnene fikk eggløsning etter bare ti dagers bruk av NSAID-medikamenter som Ibux og Naproxen. (side2.no 15.6.2015).)

(Anm: NSAID-preparat farligt efter hjärtinfarkt. Antiinflammatoriska läkemedel av NSAID-typen är farligt ihop med blodförtunnare efter hjärtinfarkt. (lakemedelsvarlden.se 25.2.2015).)

(Anm: Vanlige smertestillende «øker risiko for hjertesvikt". (Common painkillers 'increase heart failure risk' (…) The British Medical Journal study looked at 10 million people, aged 77 on average, who took the drugs. (…) 'Use with caution' The British Heart Foundation (BHF) said patients should be on the lowest dose possible of NSAIDs for the shortest possible time.) (bbc.com 29.9.2016).)

(Anm: Non-steroidal anti-inflammatory drugs and risk of heart failure in four European countries: nested case-control study. (…) Conclusions The risk of hospital admission for heart failure associated with current use of NSAIDs appears to vary between individual NSAIDs, and this effect is dose dependent. This risk is associated with the use of a large number of individual NSAIDs reported by this study, which could help to inform both clinicians and health regulators. BMJ 2016;354:i4857 (Published 28 September 2016).)

(Anm: Gigtmedicin skal bruges med omtanke til hjertepatienter. (…) Læger, der udskriver gigtmedicin af typen NSAID (non-steroide anti-inflammatoriske lægemidler), bør være særligt opmærksomme på, at denne type medicin giver en øget risiko for hjertesygdomme hos patienter. Det drejer sig specifikt om produkterne Diclofenac, Ibuprofen og Naproxen. I produktresumeerne for de nævnte produkter, står det udførligt beskrevet, at disse midler er kontraindicerede ved svær hjerteinsufficiens. (laegemiddelstyrelsen.dk 17.3.2016).)

(Anm: Potential Hazards of Adding Nonsteroidal Anti-inflammatory Drugs to Antithrombotic Therapy After Myocardial Infarction. Time for More Than a Gut Check. JAMA. 2015;313(8):801-802. (February 24).)

Dette skjer i kroppen når du dør
dagbladet.no 20.5.2013
- Døden handler om tap av kontroll både fysisk, psykisk og eksistensielt.

EVOLUSJON: - De siste 40-50 årene har det skjedd en enorm utvikling, nærmest en revolusjon i billeddiagnostikk, dvs alle typer røntgenundersøkelser som ultralyd, vanlig røntgen, MR,CT,PET - og disse teknikkene kan også benyttes ved undersøkelse av avdøde. Ved såkalt virtuell obduksjon, sier Borghild Roald, professor ved Universitetet i Oslo og seksjonsoverlege ved Avdeling for patologi.

For de aller fleste av oss er tanken på døden bare skremmende. Enkelte av oss hevder likevel å ha vært innom "den andre siden", for eksempel den prisbelønte komikeren Jon Schau (47), som i 2004 ble erklært klinisk død to ganger.

Også lege og forfatter Audun Myskja (60) var på vei over "terskelen" til døden, men kom tilbake til livet. De kan fortelle om utrolige, og positive, opplevelser. (...)

I boken Kunsten å dø har Myskja mange referanser til studier rundt NDO (nær-døden-opplevelser).

- NDO kan heller ikke bortforklares med surstoffmangel til hjernen. Til og med når hjernestammen har sluttet å fungere, når det beviselig ikke er et nervesignal tilbake, har enkelte utrolig sterke og glassklare opplevelser, sier Myskja.

Han regner med at ca. 250.000 nordmenn har hatt NDO-opplevelse beregnet ut fra funn i internasjonale studier. Noen i grenselandet mellom liv og død, andre i narkose og koma, og enkelte etter at de er erklært klinisk døde og livet er "slått av". Myskja tror likevel ikke at vi som enkeltpersoner hopper fra liv til liv, mens vi i det store og hele forblir oss selv.

- Jeg tror heller at fragmenter av det vi en gang har vært resirkuleres og inngår i nye konstellasjoner. Men egoet dør. "Audun Myskja", for eksempel, lever bare én eneste gang. (...)

Hver tredje alvorlige hendelse er selvpåført
dagensmedisin.no 15.5.2013
Hittil i år er én av tre alvorlige og uforutsette hendelser som er meldt til Statens helsetilsyn en selvpåført hendelse.

I perioden 1. januar til 6. mai i år mottok Undersøkelsesenheten ved Statens helsetilsyn 122 varsler om alvorlige hendelser.

Med alvorlig hendelse menes dødsfall eller betydelig skade på pasient hvor utfallet er uventet i forhold til påregnelig risiko.

Den største kategorien av hendelser, som utgjorde en tredel av alle varsler, var selvpåførte skader, som selvmord, selvmordsforsøk, selvskading, overdose og forgiftning, melder Statens helsetilsyn.

Operasjon
Den nest største gruppen av hendelser lå innenfor kirurgiske inngrep/operasjon, som utgjorde 23 prosent av varslene.

14 prosent av varslene gjaldt alvorlige og uforutsette hendelser i forbindelse med akutt livreddende behandling, 9 prosent var knyttet til fødsel og 7 prosent til medisinsk undersøkelse. Seks prosent av varslene var innen kateogorien infeksjoner. (...)

Opioid Analgesics—Risky Drugs, Not Risky Patients
JAMA. 2013;():1-2 (May 9, 2013)
From 1999 to 2010 the number of people in the United States dying annually from opioid analgesic–related overdoses quadrupled, from 4030 to 16 651.1 Patients' predisposition to overdose could not have changed substantially in that time; what has changed substantially is their exposure to opioids. During this same time, the amount of opioids prescribed also quadrupled.1 The increase in prescribing occurred in the context of a greater emphasis on treating pain following efforts by the American Pain Society, the Veterans Health Administration, The Joint Commission, and others to increase recognition and management of pain, as well as advocacy by pain societies urging physicians to use opioids more readily for patients with chronic noncancer pain. (...)

(Anm: FDA Tightens Opioid Labeling (medpagetoday.com 10.9.2013).)

- Livsfarlig å være berømt
dn.no 20.4.2013
Det er livsfarlig å være berømt. Stjerner på idrettsbanen og scenen har sterkt forhøyd risiko for å dø forholdsvis unge, viser en internasjonal studie bygd på omtaler av dødsfall i New York Times.

Årsaken kan være at folk med stjernestatus tar større sjanser, mener forskerne bak studien. De står ofte under press, og de kan være bekymret for å bli presset til side av konkurrenter, heter det i studien som ble lagt fram denne uken.

Forskerne Catherine og Richard Epstein har analysert 1.000 nekrologer i den amerikanske storavisen. De har kommet fram til at musikere, filmstjerner og sceneartister i gjennomsnitt lever i 77,2 år.

Levealder
Folk i andre kreative yrker har derimot en forventet levealder på 78,5 år, mens mennesker i akademiske stillinger eller såkalte frie yrker som ingeniører eller farmasøyter kan se fram til å leve i 81,7 år. For politikere og offiserer er tallet 83 år.

– Prisen man betaler for prestasjoner og berømmelse kan være at man lever kortere, skriver forskerne i det internasjonale legetidsskriftet QJM.

– I de mest utsatte yrkene hører røyking og annen risikobetont oppførsel til de mulige dødsårsakene, heter det videre.

Den berømte britiske PR-eksperten Max Clifford sier til nyhetsbyrået Reuters at kjendiser ofte setter seg selv under beinhardt press. Selv når de har nådd toppen, er de alltid bekymret for at noen skal overta plassen deres, mener han. (...)

Större mordrisk bland psykiskt sjuka
dagensmedicin.se 6.3.2013
Människor som missbrukar droger eller är drabbade av psykisk sjukdom löper betydligt högre risk än andra att falla offer för mördare, visar en svensk studie i BMJ.
Den allmänna debatten om våldsbrott och psykisk sjukdom har främst varit fokuserad på människor med psykisk sjukdom som gärningsmän.

Men nu sätter en stor svensk registerstudie, utförd av Kristina Sundquist och Jan Sundquist vid Lunds universitet och forskare vid University of Stanford i USA, fingret på den kraftigt förhöjda risken för psykiskt sjuka att själva bli offer.

Forskarna har granskat patientdata för de totalt 615 vuxna personer som mördades i Sverige under en åttaårsperiod och sedan jämfört förekomsten av psykisk sjukdom bland mordoffren med förekomsten bland den vuxna befolkningen i stort, drygt 7,2 miljoner personer.

Resultaten, som publiceras i British Medical Journal, visar att personer med exempelvis missbruk, depression, ångestsjukdom och schizofreni löper en flerfalt förhöjd risk att bli mördade – oberoende av kön, ålder och socioekonomisk status. Mer än var femte mordoffer hade en diagnos på psykisk sjukdom.

Allra mest utsatta var drogmissbrukare, där risken att bli mördad var nio gånger högre än genomsnittet i befolkningen.

En kombination av faktorer kan ligga bakom de ökade riskerna, skriver forskarna i BMJ. Personer med psykisk sjukdom kan oftare än andra leva i utsatta miljöer eller vara mindre medvetna om risker för den personliga säkerheten.

Samhället skulle kunna bli bättre på att skydda personer med psykisk sjukdom, exempelvis genom bättre samverkan mellan den psykiatriska vården och rättssystemet för att stärka psykiskt sjuka människor i bland annat konflikthantering och säkerhetstänkande, enligt forskarna.

”Bättre boendemiljö, ekonomisk säkerhet och missbruksbehandling kan också minska utsattheten för våldsbrott”, skriver de.

(Anm: Mental disorders and vulnerability to homicidal death: Swedish nationwide cohort study. BMJ 2013;346:f557 (Published 5 March 2013).)

(Anm: 50.000 nordmenn vil utvikle schizofreni i løpet av livet. - De som lider av denne psykoselidelsen har tanker om verden som ikke stemmer, sier ekspert. (…) Uklare symptomer i starten. Symptomer på Schizofreni utvikler seg over tid, og er i starten litt uklare. Ofte blir de mer fremtredende etter hvert. - Da vises blant annet sosial tilbaketrekning, man mister kontakt med virkeligheten, har vrangforestillinger, hallusinasjoner, tap av matlyst og tap av hygiene. Det er store individuelle variasjoner og mange opplever det som en berg- og dalbane, sier Tove Gundersen, som er generalsekretær i Rådet for psykisk helse. (kk.no 26.9.2016).)

(Anm: Katteparasitt kan gi schizofreni og tvangslidelser. Forskere har funnet en sammenheng mellom katteparasitten Toxoplasma gondii og utviklingen av forskjellige psykiske lidelser hos mennesker. (…) En parasitt fra katteavføring, T. gondii, kan sette fast seg i menneskehjernen og føre til schizofreni, manisk depressiv sinnslidelse, avhengighet og tvangstanker. (nrk.no 29.6.2015).)

(Anm: No, Your Cat Isn't a Threat to Your Mental Health. (…) But mental health worries aside, pregnant women should still be cautious about exposure to cat litter boxes, another researcher warned. "There is good evidence that T. gondii exposure during pregnancy can lead to serious birth defects and other health problems in children," said study senior author Dr. James Kirkbride. (medicinenet.com 21.2.2017).)

(Anm: Angstbehandling spres til utlandet. Her er nederlandske psykologer i Bergen for å lære om behandlingen som kan kurere tvangstanker på fire dager. Nå spres behandlingsopplegget til andre sykdommer og utover Norges grenser. (dagensmedisin.no 21.12.2016).)

(Anm: Schizofreni kopplas till TBE-smitta. Det kan finnas en koppling mellan virusinfektioner som TBE och neuropsykiatriska sjukdomar som schizofreni. Det har svenska forskare kommit fram till i en studie som presenterades på en konferens i San Diego på måndagen. (svd.se 6.11.2007).)

(Anm: Scientists find chemical pathway responsible for schizophrenia symptoms. Recent studies have suggested that kynurenic acid (KYNA) plays a key role in the pathophysiology of schizophrenia. People with schizophrenia have been shown to possess higher levels of KYNA than healthy individuals. KYNA helps to metabolize tryptophan - an essential amino acid that, in turn, helps the body to produce the "happiness" neurotransmitter serotonin, and the vitamin niacin. (medicalnewstoday.com 9.2.2017).)

(Anm: Psykose. Alle mennesker kan utvikle psykose. - Balansegangen mellom opplevd stress og ballast til å stå imot, er avgjørende, forteller psykiater. (…) - Stress er et sentralt tema. For eksempel har vi forskjellige måter å takle en belastende hendelse på jobb på. (…) - Man kan kalle det en forvirringstilstand, selv om heller ikke det er helt dekkende. (…) Symptomer ved psykose. Tidlige tegn kan være at man: (…) - Det er en kjempebelastning å ha en psykose. Mange blir redde og opplever ting de ikke forstår. Man vet at noen mennesker kan få tanker og impulser om å ta sitt eget liv, legger hun til. (lommelegen.no 13.6.2016).)

(Anm: Psychosis: Link to brain inflammation antibodies raises new treatment hope. For the first time, researchers reveal that some people presenting with a first episode of psychosis have specific antibodies in their blood. The antibodies are the same ones known to cause encephalitis or brain inflammation. The discovery raises the question of whether the removal of these antibodies could be an effective treatment for psychosis as it is for encephalitis. The researchers - led by Belinda R. Lennox, a professor in the department of psychiatry at the University of Oxford in the United Kingdom - report their findings in The Lancet Psychiatry. (…) Previous studies have already fueled discussion about the role antibodies targeting neural proteins may play in psychosis. For example, a study reported in 2015 of children experiencing their first episode of psychosis, also found links to an antibody response to NMDAR. (medicalnewstoday.com 9.12.2016).)

(Anm: Psykose som målestokk for tvungent psykisk helsevern. Sammendrag Abstract  Denne artikkelen handlar om vilkåra for tvungent psykisk helsevern. Det er særleg fokusert på ei drøfting omkring det såkalla hovudvilkåret etter lov om psykisk helsevern (phvl.) § 3-3 (1) nr. 3. I artikkelen vert det drøfta om dagens rettsregel og dei vurderingstema den set opp, gjer ei god avgrensing sett i høve til føremåla med tvungent psykisk helsevern. Det vert òg skissert ei betre løysing for tolking av vilkåret. Kritisk juss03 / 2016 (Volum 2) Side: 217-237DOI: 10.18261/issn.2387-4546-2016-03-03.)

(Anm: Psykose forbundet med lave nivåer av fysisk aktivitet. (Psychosis associated with low levels of physical activity. A large international study of more than 200,000 people in nearly 50 countries has revealed that people with psychosis engage in low levels of physical activity, and men with psychosis are over two times more likely to miss global activity targets compared to people without the illness.) (medicalnewstoday.com 26.8.2016).)

Intralipid as antidote for tricyclic antidepressants and SSRIs: a case report (Intralipid som motgift for trisykliske antidepressiva og SSRI-er: en caserapport)
Anaesth Intensive Care. 2012 Nov;40(6):1076-7
Acute antidepressant poisoning has dose-dependent effects on the central nervous system and cardiovascular system that can be severe, life-threatening and difficult to treat. Intralipid is a lipid emulsion that is used to treat cardiovascular toxicity of local anaesthetics1-3. We present a case of acute antidepressant poisoning with refractory haemodynamic instability, successfully treated with intralipid.

A 53-year-old woman was brought to the emergency department of our hospital after her husband found her with a reduced level of consciousness. She had a history of depressive disorder for which she was using venlafaxine and lorazepam. Seven years earlier, she had attempted suicide. (...)

In conclusion, acute tricyclic and other antidepressant poisoning is difficult to treat and consists mainly of haemodynamic and ventilatory support. Intralipid is a potential antidote for this phenomenon. Further research concerning the safety of lipid emulsion is warranted before it is implemented as first line therapy for acute antidepressant overdose. (...)

(Anm: Venlafaxine-Induced Cytotoxicity Towards Isolated Rat Hepatocytes Involves Oxidative Stress and Mitochondrial/Lysosomal Dysfunction. Purpose: Depression is a public disorder worldwide. Despite the widespread use of venlafaxine in the treatment of depression, it has been associated with the incidence of toxicities. Hence, the goal of the current investigation was to evaluate the mechanisms of venlafaxine-induced cell death in the model of the freshly isolated rat hepatocytes. (…) Conclusion: Therefore, our data indicate that venlafaxine induces oxidative stress towards hepatocytes and our findings provide evidence to propose that mitochondria and lysosomes are of the primary targets in venlafaxine-mediated cell damage. Adv Pharm Bull. 2016 Dec;6(4):521-530.)

(Anm: Akutt toksisitet for 8 antidepressiva: hva er deres virkningsmekanismer? (Acute toxicity of 8 antidepressants: what are their modes of action? Currently, the hazard posed by pharmaceutical residues is a major concern of ecotoxicology. Most of the antidepressants belong to a family named the Cationic Amphipathic Drugs known to have specific interactions with cell membranes. The present study assessed the impact of eight antidepressants belonging to selective serotonin reuptake inhibitors or serotonin norepinephrine reuptake inhibitors.) Chemosphere. 2014 Aug;108:314-9. Epub 2014 Feb 14.)

(Anm: Cytotoxic immune cell in sick and healthy skin a key to understanding vitiligo. With the aid of thousands of skin biopsies and over a hundred kilograms of skin, researchers at Karolinska Institutet have observed how two subgroups of immune cell behave in healthy skin. This functional dichotomy is preserved in the inflammatory diseases psoriasis and vitiligo. The study, which is published in the journal Immunity, opens the way for more targeted local treatments for patchy inflammatory skin disorders. (medicalnewstoday.com 22.2.2017).)

Avoidable mortality in people with schizophrenia or bipolar disorder in England
Acta Psychiatrica Scandinavica 2012 (Article first published online: 9 DEC 2012)
Objective To quantify the extent of ‘avoidable mortality’ in those with schizophrenia or bipolar disorder and to quantify the effect a reduction in these might have on the mortality gap associated with severe mental illness.

Method A cohort was studied of people aged <75 years, discharged from inpatient care with schizophrenia or bipolar disorder in 2006–2007, and followed up for 365 days. Standardised mortality ratios (SMRs) were calculated followed by hypothetical SMRs, estimating the residual mortality gap if ‘avoidable’ causes and suicide in the cohorts had occurred at the same level as those in the general population.

Results Avoidable deaths comprised 60.2% and 59.2% of all deaths in the schizophrenia and bipolar disorder cohorts respectively. All-cause SMRs were 4.23 (95% CI 3.85–4.60) and 2.60 (2.21–3.00) respectively. After discounting the excess attributable to avoidable causes and suicide, the SMRs fell to 2.38 (2.09–2.66) and 1.66 (1.35–1.98) respectively.

Conclusion Bringing mortality from avoidable causes and suicide down to general population levels would reduce the overall mortality excess in severe mental illness substantially, by about 50%, but would not eliminate it. Other underlying factors beyond those conventionally considered as ‘avoidable’ need further research. (...)

Åtte av ti dør på en institusjon
nrk.no 25.11.2012
SE VIDEO: Nytt forskningssenter skal skaffe mer kunnskap for å hjelpe folk i siste fast av livet.

Selv om de aller fleste ønsker å være hjemme når livet ebber ut, dør 80 prosent av alle nordmenn på en institusjon. Flere må få dø hjemme, mener eksperter. (...)

- GEN BESTEMMER NÅR DU VIL DØ
SIDE3.NO 19.11.2012
GENTYPE BESTEMMER: De fleste mennesker som dør av naturlige årsaker, dør om morgenen. Variasjoner i en spesiell gentype ser ut til å avgjøre ganske nøyaktig hvilket tidspunkt på dagen klokken stopper.

Harvard har publisert en oppsiktsvekkende oppdagelse.

En artikkel publisert på nettsidene til Harvard Medical Center genererer nå en del oppmerksomhet på nett.

Forskere ved Harvard-sykehuset Beth Israel Deaconess Medical Center mener de har identifisert et gen som bidrar til å bestemme når du vil dø, nærmere bestemt tidspunktet på dagen det er mest sannsynlig at du vil stemple ut for siste gang. (...)

Morgenfugl eller natteravn?
Mange av kroppens prosesser følger en naturlig døgnrytme. Det er visse tider på dagen en person er mest årvåken, når blodtrykket er høyest og når hjertet slår mest effektivt, heter det i artikkelen.

Det er oppdaget flere sjeldne genmutasjoner som forstyrrer denne rytmen. Det finnes for eksempel hele familier som våkner klokken tre om morgenen og ikke klarer å holde seg oppe etter klokken åtte om kvelden.

Nå har forskere for første gang funnet en genvariasjon hos folk flest som er ansvarlig for din tendens til å være morgenfugl elller natteravn.

Men ikke bare det, oppdagelsen hjelper med å bestemme når tid på dagen det er mest sannsynlig en person kommer til å dø.

- Din biologiske klokke regulerer mange aspekter ved den menneskelige biologi og oppførsel, som når en foretrekker å sove. Den har også innflytelse på akutte medisinske hendelser som slag og hjerteinfarkt, sier sjefforsker Andrew Lim ved Beth Israel Deaconess Medical Center. (...)

Lungekreft fire ganger vanligere blant menn på Sagene enn på Ullern
osloby.no 6.11.2012
Lungekreft er langt vanligere på østkanten enn vestkanten. (...)

Bydel Sagene ligger på topp i Oslo når det gjelder lungekreft for menn. I perioden 2005-2009 fikk 47 menn lungekreft. Det betyr 60,2 lungekrefttilfeller per 100.000 menn, noe som er mer enn fire ganger så mange som i vestkantbydelen Ullern. Her er var raten bare 14,2 nye tilfeller per 100.000 menn. Det går frem av den siste utgaven av Oslospeilet, som utgis av Oslo kommune. (...)

Flest kvinner fikk lungekreft på Grünerløkka
For kvinner var det, i andel av befolkningen, flest nye tilfeller av lungekreft i nabobydelen Grünerløkka, fulgt av Groruddalen-bydelene Stovner og Alna. Andelen kvinner som får lungekreft, er tre ganger så stor på Grünerløkka som på Ullern. Det er minst lungekreft og vestkanten, og mest på østkanten.

- Det var skremmende høyt, sier Tone Tellevik Dahl (Ap) om den store forskjellen mellom Sagene og Ullern.

Hun er leder i bystyrets helse- og sosialkomité og bor selv i bydel Sagene.

- Røyking er den største kilden til lungekreft. Det handler om at de fattigste bor i disse områdene. Inntektsfattigdom betyr generelt dårligere helsetilstand, sier Dahl. (...)

Plutselig hjertedød kan skyldes genfeil
aftenposten.no 12.10.2012
Danske forskere har oppdaget en genfeil som kan forklare hvorfor enkelte toppatleter rammes av brå død. Også barn og unge som driver idrett, har vært rammet. Denne genfeilen kan lede til en type alvorlig hjertefeil som resulterer i såkalt hjertedød. Det dreier seg altså ikke om hjertestans, hvor gjenopplivning er mulig: Ved hjertedød kan intet gjøres.

Anders Børglum ved Aarhus Universitet har skrevet en artikkel om emnet i American Journal of Human Genetics: Mutasjoner i calmodulin-genet kan medføre hjerteflimmer, tap av bevissthet samt risiko for plutselig hjertedød. Man kjenner til andre genmutasjoner som også kan føre til plutselig hjertedød, men dette er første gang det er påvist at mutasjoner i calmodulin-genet kan gi slikt tragisk forløp. Man vet ennå ikke hvor utbredt denne genfeilen er. Om man får vite at man er i risikogruppen, kan pacemaker være en løsning. (...)

Flere dør av usunn livsstil enn av sult
dagbladet.no 4.10.2012
DÅRLIG LIVSSTIL TAR FLERE LIV ENN SULT: Sykdommer relatert til livsstil forårsaker mellom 70 og 80 prosent av norske dødsfall. Det er flere som dør av livsstilssykdommer enn av sult og overvekt og fedme er et like stort problem som underernæring.

Fire av fem dødsfall skyldes hjerte- og karsykdommer og kreft, som stort sett kan relateres til livsstil.

(Dagbladet): Sykdommer relatert til livsstil forårsaker mellom 70 og 80 prosent av norske dødsfall. Det er flere som dør av livsstilssykdommer enn av sult, skriver NTB.

I Norge skyldes nesten fire av fem dødsfall hjerte- og karsykdommer og kreft, som stort sett kan relateres til livsstil, skriver Vårt Land. (...)

Lederen av ekspertgruppen, professor Grethe Tell ved Universitetet i Bergen, mener norske myndigheter må trå til og kutte momsen på frukt og grønt for å gjøre det lettere for folk å spise sunt.

- Overvekt og fedme er et like stort problem som underernæring. 60 prosent av alle tidlige dødsfall skyldes livsstilsykdommer, sier Tell.

Kjente faktorer øker risikoen for å få en av de fire folkesykdommene.

- Røyking, fysisk inaktivitet, usunt kosthold og høyt alkoholinntak. Sukker er også altfor billig i Norge, og avgiftene bør økes kraftig på dette. Vi spiser også for mye kjøtt i forhold til fisk, sier Tell videre.

Ikke bare i rike land
Ifølge Tell er det en myte at det er i rike, vestlige land at mortalitetenav disse sykdommene er høyest. Fedme, alkoholinntak og røyking er ikke lenger velstandslidelser, skriver uib.no. (...)

Dödlighet bland psykiskt sjuka kartläggs i ny studie
akademiska.se 10.9.2012
Personer med psykisk sjukdom har högre dödlighet än friska personer. Förutom högre självmordsbenägenhet och död i våldsamma olyckor dör fler psykisk sjuka i hjärt-kärlsjukdomar, lungsjukdomar och infektioner. Men det saknas kunskap om individuella orsaker, något som en ny studie vid Akademiska sjukhuset och Uppsala universitet ska kartlägga. Måndagen den 10 september infaller internationella suicidpreventionsdagen, som initierades av Världshälsoorganisationen, WHO, 2003.

– Genom att öka kunskapen om riskfaktorer för tidig död hos personer med psykisk sjukdom hoppas vi kunna utveckla effektivare metoder för bedömning och förebyggande insatser mot exempelvis självmord, säger Maria Holstad Högberg, verksamhetschef för akut- och konsultpsykiatri vid Akademiska sjukhuset.
Drygt hälften av befolkningen drabbas någon gång under livet av psykisk sjukdom, med risk för att dö tidigare än icke psykiskt sjuka. Att fler psykiskt sjuka dör i exempelvis hjärt-kärlsjukdom och lungsjukdomar kan ha flera förklaringar, bland annat långvarig stress och mindre hälsosam livsstil. Detta bekräftas av epidemiologiska studier där man jämfört psykiskt sjuka med alla medborgare. I den nya Uppsala-studien är fokus riskfaktorer på individnivå, hur dödligheten skiljer sig mellan personer med olika psykiatriska diagnoser. (...)

Psychological distress and death from cardiovascular disease
BMJ 2012;345:e5177 (31 July 2012)
May be related in a dose-response manner, but it is not clear how to intervene (...)

NOIS-2011:
Infeksjoner etter kirurgiske inngrep

fhi.no 12.7.2012
Kirurgisk behandling redder liv og øker livskvaliteten for pasienter. Operasjoner er likevel alltid forbundet med fare for komplikasjoner, slik som sårinfeksjoner i operasjonsområdet. Folkehelseinstituttet har siden 2005 fulgt utviklingen av sårinfeksjoner etter fem utvalgte kirurgiske inngrep gjennom en tremåneders periode hvert år. Hvor mange som får en slik infeksjon varierer med type kirurgi.

I Norsk overvåkingssystem for infeksjoner i sykehustjenesten (NOIS) følges pasienten i 30 dager etter operasjon, også når pasienten er utskrevet fra sykehuset. Det gjør at vi får et godt bilde av infeksjonsforekomsten ettersom mer enn 80 % av sårinfeksjonene identifiseres etter utskrivelse.

Infeksjoner hos 4 – 16 prosent av pasientene
NOIS viste i 2011 at omtrent 4 % av de som fikk satt inn en hofteprotese utviklet en sårinfeksjon, mens rundt 7 % utviklet en sårinfeksjon etter å ha gjennomgått en bypassoperasjon, et keisersnitt eller et inngrep hvor galleblæren fjernes. Tilsvarende tall for inngrep i tykktarm var 16 %. Ved inngrep i tarm er det flere sykdomsfremmende bakterier til stede i operasjonsområdet, og det øker risikoen for infeksjon. Det er relativt liten variasjon over tid i forekomsten av sårinfeksjoner for hver enkelt type inngrep. Sårinfeksjonene er hovedsakelig overfladiske, den minst alvorlige infeksjonstypen. De påfører likevel pasienten unødvendig lidelse og samfunnet økte kostnader. Det er derfor i alles interesse å redusere omfanget av dem.

Mulig å forebygge
Forebygging av infeksjoner som oppstår i forbindelse med kirurgiske inngrep er et viktig innsatsområde i pasientsikkerhetskampanjen "I trygge hender". Internasjonale studier har vist at forekomsten av infeksjoner som oppstår i forbindelse med opphold i helseinstitusjon kan reduseres gjennom overvåking. En slik reduksjon forutsetter at resultatene fra overvåkingen brukes i de kirurgiske avdelingene, for å se om det behov for endringer i rutinene rundt de ulike inngrepene. (...)

(Anm: Årsrapport 2014: En av 20 pasienter fikk sårinfeksjon etter operasjon (fhi.no 25.6.2015).)

Hvad vi dør af
b.dk 24.6.2012
Hvilke sygdomme truede mennesket for hundrede år siden, og hvordan ser trusselsbilledet ud i dag? Et forskerhold har kortlagt data og fundet svarene.

Har man den morbide hobby at forske i statistikker over dødsårsager som følge af sygdomme, kan man grave interessant historisk data op fra det hinsides. Dødsårsager kan nemlig fortælle meget om et samfund. Hvilke trusler levede menneskene under? Hvor langt var mennesket nået i den teknologiske og medicinske udvikling? En række Ph.D-forskere har læst gamle udgaver er New England Journal of Medicine and Surgery og sammenlignet data fra omkring år 1900 med data fra nyere tid.

Helt overordnet set er gennemsnitslevetiden steget drastisk med omkring 40 procent. Ligeledes er antallet er livsfarlige sygdomme faldet drastisk.

I dag er de helt store sygdomstrusler for mennesket kræft og hjertesygdomme. Går man hundrede år tilbage til år 1900 var et bredt udvalg af sygdomme lige så farlige, som kræft er i dag. Lungebetændelse og Influenza var de store dræbere sammen med maveinfektioner og tuberkulose. Til gengæld døde færre af hjertesygdomme og diabetes dengang, sammenlignet med i dag. Der må dog tages forbehold for, at definitioner på forskellige sygdomme kan have ændret sig over tid. Og naturligvis ufuldstændige data. (...)

(Anm: The Burden of Disease and the Changing Task of Medicine. N Engl J Med 2012; 366:2333-2338 (June 21, 2012).)

Immune System Glitch Linked to Four Times Higher Risk of Death (Immunsystemsvikt linket til fire ganger høyere dødsrisiko)
healthland.time.com 5.6.2012 (Time)
Log In with FacebookSharing TIME stories with friends is easier than ever.

TIME will alert you each time a story is shared and you'll have the option to keep or remove each story from your Facebook Timeline. Plus, view "Your Activity" to see a history of stories you've read and remove stories from your Timeline.

Jose Luis Pelaez / Getty Images People with an immune system flaw that causes the overproduction of an antibody molecule called a free light chain are four times more likely to die of diseases including cancer, diabetes and cardiac and respiratory disease than those with normal levels, according to researchers from the Mayo Clinic.

In the study, the research team evaluated blood samples from nearly 16,000 people age 50 and older who were enrolled in a population-based study of plasma cell disorders in Olmsted County, Minn. Participants with the highest levels of free light chains, those in the top 10%, were nearly four times more likely to die than people with lower levels.

Even after the team accounted for other factors that could affect likelihood of death, such as age, gender and kidney function, people with high levels of free light chains were at twice the risk.

(MORE: Why Stress Makes It Harder to Kick the Common Cold)

The researchers suggest that high levels of free light chains may indicate an increased immune response to infection, inflammation, or some other serious disorder. Previous research in patients with plasma disorders such as lymphoma or and other blood cancers has shown that those with high levels of free light chains have an increased risk of death, but the current study suggests the risk may apply to the general population too. (...)

(Anm: Kidney function considerations are critical when assessing drugs in clinical trials (medicalnewstoday.com 5.2.2015).)

(Anm: Blood Vessel Calcification May Put Kidney Stone Formers at Increased Risk of Heart Disease (dgnews.docguide.com (January 29, 2015).)

Begravelsesbyråene har lønnet sykehusansatte i flere tiår
nrk.no 15.5.2012
Patologisk avdeling er avdelingen som klargjør de døde før kisten hentes av begravelsesbyrået. Samtlige ansatte på denne avdelingen i Stavanger har mottatt betaling fra begravelsesbyrå i distriktet.

Offentlig ansatte ved Universitetssykehuset i Stavanger har mottatt store beløp fra private begravelsesbyrå i distriktet. – Det kan jo medføre litt av hvert at man får ekstra betalt når man er i en vanlig jobb, sier sjef i begravelsesbyrå.

Totalt flere millioner kroner er betalt inn på lønnskontoen til ansatte på patologisk avdeling på Stavanger Universitetssykehus (SUS) de siste årene. Dette til tross for at helsepersonellet har hevet full lønn fra sykehuset. Ledelsen ved sykehuset stoppet i går ordningen med umiddelbar virkning etter har etter press fra Helsedepartementet.

Det er på patologisk avdeling at en eventuell obduksjoner for avklaring av dødsårsak foretas, og avdøde bringes tidvis til avdelingen for oppbevaring inntil begravelse. (...)

Vital signs: unintentional injury deaths among persons aged 0-19 years - United States, 2000-2009.
MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2012 Apr 20;61:270-6.
Centers for Disease Control and Prevention (CDC).
(...) Background: Unintentional injuries are the leading cause of death in the United States for persons aged 1-19 years and the fifth leading cause of death for newborns and infants aged <1 year. This report describes 10-year trends in unintentional injury deaths among persons aged 0-19 years. Methods: CDC analyzed 2000-2009 mortality data from the National Vital Statistics System by age group, sex, race/ethnicity, injury mechanism, and state. Results: From 2000 to 2009, the overall annual unintentional injury death rate decreased 29%, from 15.5 to 11.0 per 100,000 population, accounting for 9,143 deaths in 2009. The rate decreased among all age groups except newborns and infants aged <1 year; in this age group, rates increased from 23.1 to 27.7 per 100,000 primarily as a result of an increase in reported suffocations. The poisoning death rate among teens aged 15-19 years nearly doubled, from 1.7 to 3.3 per 100,000, in part because of an increase in prescription drug overdoses (e.g., opioid pain relievers). Childhood motor vehicle traffic-related death rates declined 41%; however, these deaths remain the leading cause of unintentional injury death. Among states, unintentional injury death rates varied widely, from 4.0 to 25.1 per 100,000 in 2009. Conclusions and Implications for Public Health Practice: Although the annual rate is declining, unintentional injury remains the leading cause of death among children and adolescents in the United States, led by motor vehicle traffic-related deaths. Death rates from infant suffocation and teen poisoning are increasing. The 2012 National Action Plan for Child Injury Prevention provides actions in surveillance, research, communication, education, health care, and public policy to guide efforts in saving lives by reducing injuries. (...)

Opium Use Linked to Earlier Death (Opium knyttet til tidlig død)
medpagetoday.com 17.4.2012
The use of opium -- a practice still widespread in poppy-growing areas of Asia -- is associated with a sharply increased risk of death, particularly among women, a large prospective cohort study found.

Among more than 50,000 residents of northeastern Iran, opium (lachryma papaveris) use was associated with an 86% increased risk for all-cause mortality over the study period (adjusted HR 1.86, 95% CI 1.68 to 2.06), according to Reza Malekzadeh, MD, of Tehran University, and colleagues.

And for women, the risk of death rose by 143% (HR 2.43, 95% CI 2.05 to 2.88, P<0.001), the researchers reported online in BMJ. (...)

(Anm: Opium use and mortality in Golestan Cohort Study: prospective cohort study of 50 000 adults in Iran. BMJ 2012;344:e2502 (Published 17 April 2012).)

Use of Sleeping Pills Associated With Greater Death Risk (Bruk av sovepiller knyttes til økt dødsrisiko)
JAMA 2011 (February 28)
Pasienter som tar reseptbelagte sovepiller, selv om de fikk de bare en kortvarig forsyning, har mer enn tre ganger større risiko for å dø i løpet av få år enn en matchet gruppe pasienter som ikke tar disse legemidlene, ifølge en studie publisert i BMJ Open. (Patients taking prescription sleeping pills, even if they received only a short-term supply, have a more than 3 times greater risk of dying over a few years than a matched group of patients not taking these medications, according to a study published in BMJ Open.)

Between 6% and 10% of US individuals take hypnotic medications to help them sleep, despite evidence from at least 2 dozen studies suggesting such use may have serious risks. Many of the studies have had limitations, such as a small size or design issues, that make it difficult to gauge whether the drug is causing these deaths or to quantify how great the risks are. A randomized clinical trial could provide more definitive evidence, but the evidence of an elevated risk associated with the drugs raises ethical concerns, making it unlikely that such a trial will be carried out. (...)

(Anm: Hypnotics' association with mortality or cancer: a matched cohort study. BMJ Open 2012;2:e000850 (27 February ).)

Hypnotics' association with mortality or cancer: a matched cohort study (Sovemidlers forbindelse til dødelighet eller kreft: en matchet kohortstudie)
BMJ Open 2012;2:e000850 (27 February)
(...) Målsetting Anslagsvis 6 % -10 % av amerikanske voksne tok et sovemiddel (hypnotika) mot dårlig søvn i 2010. Denne studien underbygger tidligere rapporter som knytter hypnotika (sovemidler) til økt dødelighet. (...) (Objectives An estimated 6%–10% of US adults took a hypnotic drug for poor sleep in 2010. This study extends previous reports associating hypnotics with excess mortality.)

Setting A large integrated health system in the USA.

Design Longitudinal electronic medical records were extracted for a one-to-two matched cohort survival analysis.

Subjects Subjects (mean age 54 years) were 10 529 patients who received hypnotic prescriptions and 23 676 matched controls with no hypnotic prescriptions, followed for an average of 2.5 years between January 2002 and January 2007.

Main outcome measures Data were adjusted for age, gender, smoking, body mass index, ethnicity, marital status, alcohol use and prior cancer. Hazard ratios (HRs) for death were computed from Cox proportional hazards models controlled for risk factors and using up to 116 strata, which exactly matched cases and controls by 12 classes of comorbidity.

Resultater Som forventet hadde pasienter forskrevet et sovemiddel betydelig forhøyet risiko for å dø sammenlignet med de som ikke fikk forskrevet sovemidler. For grupper forskrevet 0,4 til 18, 18 til 132 og > 132 doser / år, HR (risiko) (95% CIS) var henholdsvis 3,60 (2,92 til 4,44), 4,43 (3,67 til 5,36) og 5,32 (4,50 til 6,30), hvilket viser en dose-respons-sammenheng. HR (risiko) var forhøyet i separate analyser for flere vanlige sovemidler, inkludert zolpidem, temazepam, eszopiclone, zaleplon, andre benzodiazepiner, barbiturater og beroligende antihistaminer. Bruk av sovemidler hos den øvre tredjedelen ble assosiert med en signifikant økning av tilfeller av kreft, HR = 1,35 (95% CI 1,18 til 1,55). Resultatene var robuste i grupper som lider av hver enkelt samtidig sykdom, noe som indikerer at dødsfall og kreftrisiko forbundet med sovemidler ikke skyldes eksisterende sykdommer. (Results As predicted, patients prescribed any hypnotic had substantially elevated hazards of dying compared to those prescribed no hypnotics. For groups prescribed 0.4–18, 18–132 and >132 doses/year, HRs (95% CIs) were 3.60 (2.92 to 4.44), 4.43 (3.67 to 5.36) and 5.32 (4.50 to 6.30), respectively, demonstrating a dose–response association. HRs were elevated in separate analyses for several common hypnotics, including zolpidem, temazepam, eszopiclone, zaleplon, other benzodiazepines, barbiturates and sedative antihistamines. Hypnotic use in the upper third was associated with a significant elevation of incident cancer; HR=1.35 (95% CI 1.18 to 1.55). Results were robust within groups suffering each comorbidity, indicating that the death and cancer hazards associated with hypnotic drugs were not attributable to pre-existing disease.)

Konklusjoner En forskrivning på sovemidler ble assosiert med mer enn tredoblet økt risiko for død, selv når det ble forskrevet <18 piller / år. Denne assosiasjonen holdt seg i separate analyser for flere vanlige sovmidler og nyere legemidler med kortere virkningstid. Kontroll av selektiv forskrivning av sovemidler for pasienter med dårlig helse kunne ikke forklare den observerte overdødelighet. (...) (Conclusions Receiving hypnotic prescriptions was associated with greater than threefold increased hazards of death even when prescribed <18 pills/year. This association held in separate analyses for several commonly used hypnotics and for newer shorter-acting drugs. Control of selective prescription of hypnotics for patients in poor health did not explain the observed excess mortality.)

(Anm: hypnotika; det samme som sovemidler. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Ekspertene advarer: Ikke ty til lettvinte pilleløsninger (vg.no 30.6.2014).)

(Anm: Benzodiazepines linked to worsened COPD in older adults. (clinicalpsychiatrynews.com).)

(Anm: Combining opioids with anti-anxiety medicines linked to greater risk of overdose. Taking opioids (strong prescription painkillers) together with benzodiazepines (widely used to treat anxiety and sleep problems) is associated with greater risk of opioid overdose, finds a study in The BMJ. (medicalnewstoday.com 16.3.2017).)

(Anm: Benzodiazepines Increase Risk of Hip Fractures in Patients With Alzheimer’s Disease. JOENSUU, Finland -- November 23, 2016 -- The use of benzodiazepines and related drugs increase the risk of hip fracture by 43% in patients with Alzheimer’s disease, according to a study published in the Journal of the American Medical Directors Association. The hip fracture risk was investigated in community-dwelling Finnish persons with Alzheimer’s disease. (dgnews.docguide.com 23.11.2016).)

(Anm: Benzodiazepiner knyttet til forverret KOLS hos eldre voksne. (Benzodiazepines linked to worsened COPD in older adults.) (clinicalpsychiatrynews.com).)

(Anm: COPD; Kronisk obstruktiv lungesykdom, ofte forkortet til KOLS, er en samlediagnose for en rekke nært beslektede sykdommer med kronisk og mer eller mindre irreversibel nedsettelse av lungefunksjonen. (no.wikipedia.org).)

(Anm: Potential of stem cell therapy to repair lung damage. A new study has found that stem cell therapy can reduce lung inflammation in an animal model of chronic obstructive pulmonary disease (COPD) and cystic fibrosis. Although, still at a pre-clinical stage, these findings have important potential implications for the future treatment of  patients. (sciencedaily.com 27.3.2017).)

(Anm: Asthma vs. COPD: Differences and Similarities (medicalnewstoday.com 11.2.2017).)

(Anm: Inhalers for COPD: What Types Are There? What are the different types of COPD inhalers available and how do they affect the body? What are the possible risks and side effects? (medicalnewstoday.com 13.2.2017).)

(Anm: COPD and Pneumonia: What's the Connection? (medicalnewstoday.com 10.2.2017).)

(Anm: Kan rødbetjuice være bra for kolspasienter? (…) Nitrat reduserer oksygenforbruket. (…) Lavere oksygentrykk i blodet under søvn. Søvnrelaterte pusteforstyrrelser kan gi dårlig søvnkvalitet og symptomer som trøtthet og hodepine. Kolspasienter kan oppleve å sove ganske mye, men føler seg likevel ikke uthvilt, forteller avdelingsoverlege på Glittre Nils Henrik Holmedahl. Holmedahl er medisinsk ansvarlig for forskningsprosjektet. (aftenposten.no 20.2.2017).)

(Anm: Exacerbation of COPD: Causes, Warning Signs, and Treatment (medicalnewstoday.com 4.2.2017).)

(Anm: What is the Pathophysiology of COPD? Treatment and prevention (medicalnewstoday.com 8.2.2017).)

(Anm: Diet Tips for COPD. COPD is a chronic lung condition that includes two conditions: emphysema and chronic bronchitis. Together, these conditions damage the lungs and airways, making it more difficult to breathe. Common symptoms include shortness of breath, chronic cough with mucus, wheezing, and fatigue. (medicalnewstoday.com 7.2.2017).)

(Anm: - Flere hundre tusen nordmenn går rundt med lungesykdommer de ikke vet om. (…) Sykdommen er økende på verdensbasis, og siden 2010 har det i Norge blitt 40% økning i antall sykhusinnleggelser for kolsbehandling, ifølge Dagens Medisin. (lommelegen.no 23.1.2017).)

(Anm: Incidence of GOLD-defined chronic obstructive pulmonary disease in a general adult population. (…) CONCLUSION: Approximately 6% developed COPD over 9 years. Smoking and aging were important incidence predictors. Our study suggests a substantial underdiagnosis of COPD among adults in this community.Int J Tuberc Lung Dis. 2005 Aug;9(8):926-32.)

(Anm: COPD and Life Expectancy: What's the Outlook? (…) When a person has COPD, the damage to their lungs cannot be reversed, and the condition therefore tends to worsen with time. Currently, there is no cure for COPD. (medicalnewstoday.com 3.1.2017).)

(Anm: COPD vs. Emphysema: What's the Difference? (medicalnewstoday.com 23.12.2016).)

(Anm: COPD - what causes the lungs to lose their ability to heal? (medicalnewstoday.com 19.12.2016).)

(Anm: Key Facts and Common Myths About COPD (medicalnewstoday.com 1.2.2017).)

(Anm: Breathing Exercises for People with COPD (medicalnewstoday.com 7.1.2017).)

(Anm: Antipsykotika kan øke risiko for respirasjonssvikt ved KOLS. Risiko var doseavhengig; ingen trygg dose påvist. (Antipsychotics May Boost Respiratory Failure Risk in COPD. Risk was dose-dependent; no safe dose found. (medpagetoday.com 8.1.2017).)

(Anm: ACAAI: Asthma-COPD Overlap Studies Needed. Proliferation of ACOS papers, but, as yet, no clinical trials. It is very difficult to know what to do in asthma-COPD overlap syndrome because we don't have randomized trials looking specifically at this patient population," said R. Stokes Peebles, MD, of Vanderbilt University in Nashville, speaking at the American College of Allergy, Asthma and Immunology 2016 Annual Scientific Meeting. (medpagetoday.com 18.11.2016).)

(Anm: COPD patients with moderately low oxygen deficiencies don't benefit from long-term oxygen.- (…) The findings, published in the New England Journal of Medicine, are based on research examining oxygen treatment outcomes in 738 COPD patients with moderately low blood oxygen levels at 42 clinical centers in the United States. The study began in 2009 and ended in 2015. Patients who received supplemental oxygen over the course of the study showed no significant differences in rate of hospitalizations, time to death after diagnosis, exercise capacity or quality of life when compared to patients who did not receive supplemental oxygen. (medicalnewstoday.com 28.10.2016).)

(Anm: Mange ignorerer symptomer på KOL. (…) Hoste, slim fra lungerne og åndenød i mere end to måneder kan være symptomer på den kroniske lungesygdom KOL, som hvert år er medvirkende til op mod 5.500 dødsfald. Sygdommen kan bremses, hvis den opdages i tide. (sundhedsstyrelsen.dk 19.9.2016).)

(Anm: Ekstreme klimaforandringer er allerede et faktum i Europa. Uanset hvor meget, der diskuteres – ekstrem tørke, hedebølger og voldsom regn er allerede et faktum i Europa, konkluderer rapport fra EU’s Miljøagentur, EEA. Dansk professor advarer om nye sygdomme og hårde vilkår for landbruget i Østeuropa. Professor Jørgen E. Olesen fra Aarhus Universitet er én af forfatterne bag rapporten ”Climate change, impacts and vulnerability in Europe 2016”, der udsendes hvert fjerde år, og han er ikke i tvivl: »Vi har allered... (jyllands-posten.dk 24.1.2017).)

(Anm: CDC: COPD-Related Deaths Down in Men, Less So in Women. —COPD death rates continue to climb among black women. (…) From 2000 through 2014, age-adjusted COPD-related deaths decreased by 22.5% in men, versus just 3.8% among women. These decreases were mainly in the 65-84 age group. Still, the death rate remained higher for men than women, although this gender gap has decreased, the report noted. (medpagetoday.com 9.9.2016).)

(Anm: Forskning giver nyt håb for KOL-patienter. Lungesygdommen KOL dræber hvert år tusindvis af danskere. Men det skal forskning fra SDU være med til at forhindre. Nøglen er særlige bio-markører. (…) Kronisk obstruktiv lungesygdom, i daglig tale KOL, er den femte hyppigste dødsårsag i Danmark. Det skyldes ikke mindst, at sygdommen er svær at opdage i tide. (…) I Center for Kronisk Obstruktiv Lungesyndrom (CeKOL) arbejder man på at udvikle en teknik med såkaldte biomarkører – dvs. målbare stoffer i kroppen, der øges eller sænkes, i takt med at KOL udvikler sig. (sdu.dk 16.8.2016).)

(Anm: Opioids May Up Mortality Risk in COPD Patients. —Increased risk for adverse outcomes in older adults regardless of dose (medpagetoday.com 19.7.2016).)

(Anm:  Svakelighet er vanlig hos pasienter med KOLS. — Kan gå utover tiltak for å forlenge overlevelse. (Frailty Is Common in Patients With COPD. — May compromise interventions to prolong survival. The rate of frailty in patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD) referred for pulmonary rehabilitation is over twice that of the general population of older people, and these patients have a high risk for discontinuing the exercise therapy. (…) He added that pulmonary rehabilitation exercise programs tailored to frail patients with COPD would help more people access the treatment.) (medpagetoday.com 18.6.2016).)

(Anm: Sleep Quality Tied to COPD Exacerbation Risk. —Causality direction still uncertain. SAN FRANCISCO -- Poor sleep quality was strongly associated with an increased risk for COPD exacerbations over 18 months of follow up in an analysis of data from a Canadian prospective cohort study reported here. (…) Shorofsky presented the analysis of data from the Canadian Cohort of Obstructive Lung Disease (CanCOLD) in poster presentation at the American Thoracic Society annual meeting. "Our finding suggest that poor sleep and COPD are strongly related, but it is a chicken-egg issue," Shorofsky told MedPage Today. (medpagetoday.com 20.5.2016).)

(Anm: New way to predict COPD progression; new treatment may be on the horizon. New research has found that a process initiated in white blood cells known as neutrophils may lead to worse outcomes for some patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD). The discovery may help identify patients at higher risk for COPD progression, who might also show little benefit from standard treatments. (medicalxpress.com 15.5.2016).)

(Anm: Nytt KOL-test ska rädda liv. Identifieras lungsjukdomen KOL i ett tidigt skede skulle antalet som diagnostiseras öka med över 50 procent men dödligheten skulle minska. Genom ett extra utandningstest är detta möjligt. Den dödliga sjukdomen KOL, kroniskt obstruktiv lungsjukdom, är relativt vanligt och orsakas huvudsakligen av tobaksrökning. Sjukdomen leder till svår invaliditet och risken för tidig död ökar kraftigt. Det rapporterar Dagens nyheter. (netdoktor.se 6.5.2016).)

(Anm: COPD health-care delivery: a holistic and dynamic approach is needed. (…) The proposed stratification reflects a very traditional, provider oriented and static assessment approach. Particularly in the group with so-called simple COPD, medicalisation should be avoided: People should be empowered not only to actively adapt a healthy lifestyle, with smoking cessation and regular physical activity, but also to manage the diversity of factors, determinants, and contexts that can influence health.The Lancet Respiratory Medicine 2016;4(6)e30–e31 (June 2016).)

(Anm: Study reveals COPD linked to increased bacterial invasion. Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is a common smoking-related lung illness and the third leading cause of death in the United States. Scientists have long believed that inhaling toxic gases and particles from tobacco smoke causes inflammation of the small airways in the lungs, leading to the development of COPD. However, the theory doesn't explain why airway inflammation and disease progression continue even after the patient stops smoking. (medicalnewstoday.com 28.4.2016).)

(Anm: COPD may cause structural changes within the brain. Patients with COPD demonstrate decrease in areas of the brain that process breathlessness, fear, and sensitivity to pain. (medicalnewstoday.com 10.2.2016).)

(Anm: Avføring avslører: Vikingene ga oss KOLS. Forskerne har lenge diskutert hvorfor lungesykdommer som KOLS og emfysem forekommer så hyppig i dag. Nå viser det seg at de livsfarlige lungesykdommene stammer fra vikingene. (…) Proteinet førte i stedet til lungesykdommer A1AT skulle beskytte vikingene mot det enorme ormeangrepet de ble utsatt for, og virket proteinet som det skulle, ville det beskytte lungene og leveren mot de skadelige proteasene. Men var proteinet defekt, førte det til antitrypsinmangel, som er den prosessen som i dag fører til lungesykdommer som astma samt KOLS, pluss leversykdommer som skrumpelever. (historienet.no 10.2.2016).)

(Anm: Inflammatory bowel disease and risk of mortality in COPD. Eur Respir J. 2016 May;47(5):1357-64. Epub 2016 Feb 11.)

(Anm: Når håpet kveles. Morten Wanvik er syk i kroppen, men frisk i sinnet. Hans verste fiende er hans egne lunger. (…) Hvert år de siste årene har 60 personer stått i kø for å få nye lunger i Norge. Morten Wanvik er alvorlig syk, men er blant dem som ikke kommer seg inn i køen. Han har 18 prosent lungekapasitet igjen. (…) Lungen til venstre er frisk. Til høyre ser du en kols-lunge. (nrk.no 27.2.2016).)

(Anm: NICE recommends pulmonary rehabilitation programmes for patients with COPD. BMJ 2016;352:i768 (Published 08 February 2016).)

(Anm: Do asthma and COPD truly exist? Defining a patient's symptoms using the historical diagnostic labels of asthma and chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is an outdated approach to understanding an individual's condition, according to experts writing in the European Respiratory Journal. (medicalnewstoday.com 29.1.2016).)

(Anm: New studies published in Nature Immunology further understanding of immune system in COPD and lupus (medicalnewstoday.com 26.4.2016).)

(Anm: Cardiac dysfunction during exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease. Summary. Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) and cardiovascular disease often coexist, and acute cardiac events frequently occur during COPD exacerbations. Even when cardiac complications are not clinically apparent, biochemical evidence of cardiac dysfunction is often noted during exacerbations and portends poor prognosis. Diagnosis of cardiac disease in COPD can be difficult and necessitates a high degree of clinical suspicion. However, the additional strain of an exacerbation could be a pivotal moment, during which previously unsuspected cardiac dysfunction is exposed. In this Review, we present evidence about cardiac involvement in exacerbations of COPD, and discuss diagnostic challenges and treatment opportunities. The Lancet Respiratory Medicine 2016;4(2):138–148 (February 2016).)

(Anm: Neuromuscular electrical stimulation to improve exercise capacity in patients with severe COPD: a randomised double-blind, placebo-controlled trial. The Lancet Respiratory Medicine 2016;4(1):27-36.)

(Anm: Researchers develop new method for looking into the lungs. For the first time, researchers have succeeded in producing 3D images showing oxygen and CO2 transport in the lungs. The new method provides hope for better treatment of COPD and lung cancer. (medicalnewstoday.com 21.12.2015).)

(Anm: A man with COPD, fever, and leucocytosis. A 68 year old man with severe chronic obstructive pulmonary disease (COPD), who was on home oxygen and still smoked, presented to the emergency room with fever, fatigue, and leucocytosis (14×109 white blood cells/L). Computed tomography was performed (fig 1⇓). What is the diagnosis? BMJ 2015;351:h6067 (Published 13 November 2015).)

(Anm: Leading researchers call for action on inhaled corticosteroid overuse in patients with COPD. A new study published in the International Journal of COPD highlights a problem with over-prescription of inhaled corticosteroids for low-risk patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD). (medicalnewstoday.com 19.10.2015).)

(Anm: Risiko for medfødte misdannelser etter eksponering for astmamedisin i første trimester av svangerskapet - en kohort koblingsstudie. ( Risk of congenital anomalies after exposure to asthma medication in the first trimester of pregnancy - a cohort linkage study. (…) CONCLUSION: The increased risk of congenital anomalies for women taking asthma medication is small with little confounding by maternal age or socioeconomic status. The study confirmed the association of inhaled corticosteroids with anal atresia found in earlier research and found potential new associations with combination treatment. The potential new associations should be interpreted with caution due to the large number of comparisons undertaken.) BJOG. 2016 May 12. [Epub ahead of print].)

(Anm: Inhaled Corticosteroids Are Associated with Pneumonia in COPD Patients. David J. Amrol, MD reviewing Suissa S et al. Chest 2015 Nov. In a case-control study, discontinuing ICS in patients with chronic obstructive pulmonary disease lowered relative risk for pneumonia. Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) guidelines recommend adding inhaled corticosteroids (ICS) when patients continue to have exacerbations while taking long-acting bronchodilators. However, ICS use in COPD patients is associated with excess risk for pneumonia and, in some studies, patients who discontinue their ICS exhibit little or no deterioration. Researchers performed a case-control study using the Canadian national healthcare database to determine if withdrawal of ICS in COPD patients leads to a shorter time to first severe pneumonia (i.e., causing death or hospitalization). NEJM 2015 (November 19, 2015).)

(Anm: pneumonia; pneumoni; (SML-artikkel) det samme som lungebetennelse. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Bacterial Pneumonia: Get the Facts (medicalnewstoday.com 26.8.2016).)
(Anm: Mycoplasma Pneumoniae: What You Need to Know (medicalnewstoday.com 26.8.2016).)

(Anm: Inflammatory markers linked with an increased risk of premature death in adults with COPD (medicalnewstoday.com 18.3.2015).)

(Anm: Inflammatory markers linked with an increased risk of premature death in adults with COPD (medicalnewstoday.com 18.3.2015).)

(Anm: Chronic obstructive pulmonary disease (COPD), also known as chronic obstructive lung disease (COLD), and chronic obstructive airway disease (COAD), among others, is a type of obstructive lung disease characterized by chronically poor airflow. (en.wikipedia.org).).)

(Anm: Legemiddel som stjeler kvinners liv: Det er mer vanedannende enn heroin, med skremmende bivirkninger. Så hvorfor, 50 år etter lanseringen, forskrives fortsatt Valium til millioner av mennesker? (dailymail.co.uk 7.3.2013).)

Antipsychotics and Mortality in Dementia (Antipsykotika og dødelighet ved demens)
EDITORIAL
Am J Psychiatry 2012;169:7-9 (January 01)
(...) Five trials have indicated a modest but significant improvement in aggression and psychosis, equating to a small treatment effect size (Cohen's d=0.2 at the optimal dose) (4, 5). However, this must be considered in the context of the widely reported side effects of atypical antipsychotics, which include extrapyramidal symptoms, sedation, gait disturbances, and falls. Many agents also lead to anticholinergic side effects, including delirium (4). Tardive dyskinesia with atypical antipsychotics appears to occur less frequently than with typical antipsychotics, but QTc prolongation has been reported as a significant problem associated with several atypical antipsychotics. A meta-analysis also identified a significant increase in respiratory and urinary tract infections as well as peripheral edema in people treated with risperidone, compared with placebo (4). These are likely to be class effects of atypical antipsychotics. It has also become clear that other, more serious adverse outcomes, such as stroke and related cerebrovascular events, accelerated cognitive decline, and death, are significantly increased in people with dementia who are prescribed antipsychotics, compared with people with dementia not treated with these agents. Deaths related to bronchopneumonia, thrombo-embolic events (including stroke and pulmonary embolism), and sudden cardiac arrhythmias are all significantly increased in people with dementia receiving antipsychotic treatment (6). (...)

Risk of mortality among individual antipsychotics in patients with dementia (Dødsrisiko blant individuelle antipsykotika hos pasienter med demens)
Am J Psychiatry. 2012 Jan;169(1):71-9. Epub 2011 Oct 31.
OBJECTIVE: The use of antipsychotics to treat the behavioral symptoms of dementia is associated with greater mortality. The authors examined the mortality risk of individual agents to augment the limited information on individual antipsychotic risk.

METHOD: The authors conducted a retrospective cohort study using national data from the U.S. Department of Veterans Affairs (fiscal years 1999-2008) for dementia patients age 65 and older who began outpatient treatment with an antipsychotic (risperidone, olanzapine, quetiapine, or haloperidol) or valproic acid and its derivatives (as a nonantipsychotic comparison). The total sample included 33,604 patients, and individual drug groups were compared for 180-day mortality rates. The authors analyzed the data using multivariate models and propensity adjustments.

RESULTS: In covariate-adjusted intent-to-treat analyses, haloperidol was associated with the highest mortality rates (relative risk=1.54, 95% confidence interval [CI]=1.38-1.73) followed by risperidone (reference), olanzapine (relative risk=0.99, 95% CI=0.89-1.10), valproic acid and its derivatives (relative risk=0.91, 95% CI=0.78-1.06), and quetiapine (relative risk=0.73, 95% CI=0.67-0.80). Propensity-stratified and propensity-weighted models as well as analyses controlling for site of care and medication dosage revealed similar patterns. The mortality risk with haloperidol was highest in the first 30 days but decreased significantly and sharply thereafter. Among the other agents, mortality risk differences were most significant in the first 120 days and declined in the subsequent 60 days during follow-up.

CONCLUSIONS: There may be differences in mortality risks among individual antipsychotic agents used for treating patients with dementia. The use of valproic acid and its derivatives as alternative agents to address the neuropsychiatric symptoms of dementia may carry associated risks as well. (...)

Sömnpiller kopplas till förtida död
dagensmedicin.se 28.2.2012
Användare av vanliga sömntabletter löpte ökad risk att dö i förtid jämfört med personer som inte använde sömntabletter, enligt en ny amerikansk studie.

Slutsatsen baseras på data ifrån runt 34 000 personer, varav ungefär en tredjedel hade använt vanliga sömnmedel som till exempel zolpidem och temazepam. Övriga studiepersoner hade inte använt sömntabletter. Bägge grupperna hade ungefär samma mönster av underliggande sjukdomar.

Efter i genomsnitt 2,5 års uppföljning hade personer som använt sömnmedel 4,6 gånger ökad risk för att ha dött jämfört med kontrollgruppen. (...)

(Anm: Hypnotics' association with mortality or cancer: a matched cohort study. BMJ Open 2012;2:e000850 (27 February ).)

Sleeping Pills Linked to Raised Risk of Death, Cancer: Study (Sovepiller linket til økt dødsrisiko, kreft)
news.yahoo.com 28.2.2012
(...) Sleeping pills linked to these risks included benzodiazepines such as temazepam; non-benzodiazepines such as Ambien (zolpidem), Lunesta (eszopiclone) and Sonata (zaleplon); barbiturates; and sedative antihistamines.

The new study only shows an association between the sleeping aids and death risk, not cause-and-effect, and many experts are urging caution in jumping to any conclusions from the findings.

The study author, however, was less reticent.

"Popular sleeping pills are associated with a shocking excess of deaths and a horrible increase in new cancers," said Dr. Daniel Kripke, of the Scripps Clinic Viterbi Family Sleep Center, in La Jolla, Calif. (...)

Sleeping Pill Death Toll May Top 500,000 (Dødstall for sovepiller kan overstige 500 000)
medpagetoday.com 27.2.2012
(...) The use of hypnotic sleep aids was associated with a three- to five-fold higher mortality risk compared with the risk for nonusers, even when the prescription was for a small number of pills, investigators reported.

A prescription for 0.4 to 18 doses per year was associated with a mortality hazard ratio of 3.60 compared with patients who had no prescriptions for hypnotics.

The hazard jumped to 5.32 for patients prescribed more than 132 doses a year, investigators reported online in BMJ Open.

"Rough order-of-magnitude estimates ... suggest that in 2010, hypnotics may have been associated with 320,000 to 507,000 excess deaths in the U.S. alone," Daniel F. Kripke, MD, of the Scripps Clinic in La Jolla, Calif., and co-authors wrote. "From this nonrandomized study, we cannot be certain what portion of the mortality associated with hypnotics may have been attributable to these drugs, but the consistency of our estimates across a spectrum of health and disease suggests that the mortality effect of hypnotics was substantial."

Patients who used hypnotics most often also had an increased risk of cancer, with an overall cancer increase of 35% among those prescribed high doses.
(...)

(Anm: Hypnotics' association with mortality or cancer: a matched cohort study. BMJ Open 2012;2:e000850 (27 February ).)

300.000 lik har ikke gått i oppløsning
nrk.no 26.2.2012
Med denne maskinen kalker Oslo kommune gravene der avdøde er pakket inn i plast. Her fra Nordre gravlund.

300.000 avdøde er svøpt inn i plast på en måte som gjør at likene ikke går i oppløsning. Nå skal mange av "plastgravene" kalkes for å starte nedbrytningsprosessen. (...)

For å løse problemet har kommunen gjort avtale med et firma som borer åtte hull ned i graven med en maskin som sprøyter inn kalk, vann og luft slik at nedbrytningen starter innenfor plastfolien.

Maskinen er utviklet i Norge. Produsenten har tatt europeisk patent på teknikken. Problemet med "plastgraver" er nemlig ikke bare et norsk fenomen. (...)

Det som teller til sist
forskning.no 2.2.2012
På dødsleiet er det ikke karriere folk vil snakke om. Hvem de har vært for andre og hva andre har vært for dem er de viktigste verdiene de vil formidle videre.

- Hva er viktig å fortelle ved livets slutt? Om kjærligheten og omsorgen knyttet til mennesker som har betydd noe, besteforeldre, foreldre, ektefeller, barn, venner, ja selv perifere mennesker som har satt spor gjennom livet.

Det forteller Oddgeir Synnes, ved Betanien diakonale høgskole i Bergen. I sin doktorgradsavhandling tar han for seg fortellinger fra 51 alvorlig syke mennesker i alderen 43 til 95 år. I materialet finnes både fortellinger og dikt.

Synnes holdt tre kurs i skriving og fortelling ved en palliativ sengepost og like mange på en dagavdeling for alvorlig kreftsyke.

Palliativ behandling er lindrende, men ikke helbredende, og pasientene nærmer seg livets slutt.

- Materialet var så unikt og spennende at jeg ønsket å jobbe videre med det, forteller Synnes til forskning.no. (...)

- Begravelsesbyråene utnytter sørgende
dagbladet.no 30.1.2012
Da Kirsten Engelstad (71) skulle begrave ektemannen, valgte hun Norges største begravelsesbyrå. Nå sitter enka igjen med en skyhøy regning og føler seg lurt. (...)

Det betyr at 71-åringen har betalt nærmere 90 000 for ektemannens begravelse. (...)

Omsatte for 1 milliard
Begravelsesbransjen omsatte for mer enn 1 milliard kroner i fjor, fordelt på om lag 40 000 begravelser. Oslo kommune står for om lag 70 kommunale begravelser årlig. De betaler mye mindre for en gravferd enn det Engelstad gjorde

- NAVs takst er i år på vel 20 000 kroner. Da besørger byrået hvit kiste og pynting i kirken i tillegg til frakt, kremasjon og alle utlegg. Jeg vil si det er en verdig begravelse, sier Margareth Eckbo direktør i gravferdsetaten i Oslo kommune.

Eckbo mener kommunen får en svært god pris fordi de fasiliterer så mange begravelser iløpet av et år. Hun ønsker ikke å kommentere begravelsesbyråenes prising, men sier:

- Jeg håper byråene underetter kundene om hva det koster slik at de ikke får seg en overraskelse i ettertid.

Men det er nok nettopp det mange får når regningen for begravelsen kommer. På nettsidene til norske begravelsesbyråer, er det få priser å finne. De fleste byråene må man ringe eller oppsøke for å få prisliste. (...)

(Anm: Syntes likkister var dyrt - begynte å produsere billigvariant LILLEHAMMER (NRK): Flere begravelsesbyråer har allerede meldt sin interesse for å selge kistene, som produseres av arbeidsløs ungdom. (nrk.no 10.2.2015).)

- De med stor rumpe lever lenger
vg.no 23.1.2012
STOR BAKDEL=STOR FORDEL: Beoyncé Knowles (i midten) er verdensberømt for å være «bootylicious». Det at hun i tillegg har lite fett på magen, kan gjøre at hun lever lengre.

(VG Nett) Stor rumpe kan forlenge livet, ifølge dansk forskning. (...)

En dansk undersøkelse konkluderer nemlig med at fett på blant annet baken kan gi deg noen ekstra år på, ja, baken. De har funnet ut at mens fettet på magen øker risikoen for hjerte - og karsykdommer, er det mulig at fett på hofte, lår og rumpe gjør akkurat det motsatte. (...)

Ikke bare fett med fett
Funnene er tidligere publisert i det medisinske tidsskriftet PLOS One, men ble ikke kjent i andre medier før denne måneden. Blant annet har de blitt skrevet om på danske Videnskap.dk.

Men en stor bakdel er dessverre bare en fordel dersom det ikke er like mye av magen foran. Landsvig mener grunnen er enkel; fett er ikke bare fett. (...)

Why Doctors Can’t Predict How Long a Patient Will Live (Hvorfor leger ikke kan forutsi hvor lenge en pasient vil leve)
well.blogs.nytimes.com 19.1.2012
(...) Prognosis was rarely, if ever, alluded to in the most popular medical textbooks and on clinical Web sites used by practicing physicians. Even the widely used medical database PubMed, maintained by the National Library of Medicine, had no specific indexing category for prognosis, making finding any published study on the subject like searching for a book in a library before the Dewey Decimal System.

While the researchers were finally able to single out 16 indexes that hold promise in helping doctors predict how long a patient might live, there was “insufficient evidence at this time” to recommend any of them for widespread clinical use. None of the indexes had been tried with groups of individuals other than the initial test group to confirm reliability, and every single one had a potential source of bias. Some studies were never able to follow up on the final outcomes of a substantial subset of patients; others used researchers intimately involved with the development of the prognostic tool, and not impartial observers, to validate findings.

“There’s a need for much more research in this area,” said Dr. Eric W. Widera, one of the authors of the study, which appeared in The Journal of the American Medical Association. “Compared to diagnosis and treatment, prognosis is like the unloved stepchild of medicine.” (...)

While the authors of the study have created a Web site, www.eprognosis.org, to help physicians and patients access available prognostic tools, they are quick to acknowledge that this interactive tool is only a small part of what doctors and patients need. More work and resources must be devoted to creating accurate assessment tools, testing the reliability of those that exist and teaching doctors once again the art and science of determining, and talking about, prognoses. (...)

Levealder og dødsårsaker hos menn undersøkt ved helsekontroll i 1964
Tidsskr Nor Legeforen 2012; 132:30-5 (10.1.2012)
Bakgrunn. Formålet med studien var å beregne assosiasjonene mellom blodtrykk, kroppsmasseindeks og røykevaner, registrert i rutinemessige helsekontroller hos bedriftslegen, og levealder og årsaksspesifikk dødelighet gjennom flere tiår.

Materiale og metode. Deltakere fra det såkalte Linoljeforsøket ble fulgt fra 1967 og ut 2005 med henblikk på totaldødelighet og årsaksspesifikk dødelighet i Dødsårsaksregisteret. Studiepopulasjonen utgjorde 15 934 menn som var født 1905 - 14 og som var i arbeid i 1967. Analysene omfattet ulike multivariate regresjonsmetoder.

Resultater. I alt 15 535 deltakere (97,5 %) var døde, og gjennomsnittlig dødsalder var 76,6 år (SD 9,1). Blodtrykk, kroppsmasseindeks og sigarettrøyking var assosiert med alder ved død og dødelighet for hjerte- og karsykdom, lungekreft og sykdom i respirasjonssystemet. Høyt systolisk blodtrykk (≥ 160 mm Hg) var assosiert med redusert levetid på fem år, 15 sigaretter daglig med en reduksjon på 3,5 år, fedme med 1,4 år og sikker forhøyet senkningsreaksjon med 3,3 år kortere levetid. Overdødeligheten vedvarte gjennom hele oppfølgingsperioden for alle faktorene, men avtok etter hvert for høyt blodtrykk og høy senkning. Assosiasjonene for røyking og fedme endret seg ikke over tid. Assosiasjonene for røyking var svakere enn i de fleste tidlige studier.

Fortolkning. Resultatene av rutinemessige helsekontroller i bedriftshelsetjenesten kan predikere tapte leveår gjennom flere tiår. (...)

Psykisk syke dør tidligere
nrk.no 6.1.2012
Eksperter etterlyser bedre tilgang til helsetjenester for mennesker med psykiske lidelser.

Mennesker med psykiske lidelser dør fortsatt 15 til 20 år før resten av befolkningen, fastslår en ny, svensk studie. (...)

Blir glemt
- Psykiske diagnoser overskygger ofte den fysiske helsen, mener Olav Elvemo i Rådet for psykisk helse.

Olav Elvemo, spesialrådgiver i Rådet for psykisk helse mener det er all grunn til å tro at denne studien også gjelder i Norge. (...)

Uendret tross endringer
Studien, som ble publisert i desemberutgaven av British Journal of Psychiatry, viser at gjennomsnittlig levealder har vært stort sett uendret de siste 20 årene. Dette til tross for endringer i tilbudet av psykiske helsetjenester og forbedringer i offentlig helsevesen.

Forskere fra Nordic Research Academy i Psykisk helse i Sverige studerte forventet levealder for personer innlagt på sykehus for psykiske lidelser i Danmark, Finland og Sverige mellom 1987 og 2006.

De fant at pasienter med psykiske lidelser, hadde to til tre ganger høyere dødelighet enn den forøvrige befolkningen i alle tre landene. (...)

Etterlyser tiltak
En lederartikkel i samme nummer av British Journal of Psychiatry, Graham Thornicroft, professor i fellesskap Psychiatry ved Institute of Psychiatry, Kings College London, beskrev studiens funn som en «skandale.»

–Selv i de tre skandinaviske landene som gir blant den beste kvaliteten og den mest rettferdige fordelingen av helse i verden, har dødeligheten ikke sunket, sier professor Thornicroft.

Han mener at dette er sterke bevis på at mennesker med psykiske lidelser får dårligere behandling for fysiske lidelser.

– Medisinsk personell, guidet av negative stereotyper, har ofte en tendens til å behandle fysiske lidelser hos psykisk syke pasienter mindre grundig og effektivt, sier han til British Journal of Psychiatry.

Wahlbeck etterlyste klare helsefremmende tiltak, bedre tilgang til helsetjenester for mennesker med psykiske lidelser, og sterkere selvmordsforebygging politikk. (...)

Forskningsrapport fra NOVA:
Her dør folk tidligst i Norge - forskjellene et mysterium

vg.no 3.1.2012
Se oversikt for 20 norske byområder

(VG Nett) Folk fra Ålesund har mindre risiko for å dø tidlig enn folk fra Arendal, viser statistikken. Årsakene er usikre.

Kvinner lever blant annet lenger enn menn, høyt utdannede lenger enn kort utdannede, og folk med høy inntekt lenger enn folk med lav inntekt. Flere andre ting spiller også inn, men det er også klare forskjeller i dødelighet mellom norske byområder, som ifølge en forskningsrapport ikke kan forklares ut fra såkalt sosioøkonomisk status.

- En viktig nøkkel til å forstå dette må være vilkårene for de lavt utdannede i de ulike byene, sier forsker Jon Ivar Elstad ved Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA). (...)

– Pasienter dør alene på norske sykehus
nrk.no 3.1.2012
Stadig flere opplever å møtte dø i ensomhet på norske sykehus, hevder tillitsvalgte.

På grunn av innsparinger har ikke sykepleiere ved de største sykehusene her i landet tid til å ta seg av pasienter som ligger for døden. (...)

Forskjellig praksis
Ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå dør åtte av ti nordmenn på sykehus eller sykehjem. Av disse har bare én av tre pårørende hos seg.

De etiske retningslinjene til sykepleiere slår fast at alle har rett til å slippe å dø alene. Men hverken Helse Bergen eller Ahus har felles retningslinjer for hvordan avdelingene skal håndtere døende.

Ved Ahus varierer praksisen fra avdeling til avdeling. Noen avdelinger leier alltid inn en ekstra pleier like før noen dør, andre gjør det aldri.

Kommunikasjonsdirektør Reve sier sykehuset nå vurderer å innføre felles kjøreregler.

– Dette kan tyde på at vi trenger retningslinjer for hele sykehuset, slik at det blir mer ensartet hvordan det er å være pasient ved Ahus, sier Reve. (...)

KVINNEN SOM ALDRI DØR
SIDE3.NO 2.1.2012
Henrietta Lacks døde 31 år gammel for 60 år siden. Men cellene hennes lever fremdeles, også i Norge.

Syv måneder etter at hun oppsøkte Johns Hopkins-hospitalet fordi hun kjente en klump inne i seg, døde den fargede amerikanske kvinnen Henrietta Lacks av en spesielt hissig type livmorhalskreft i 1951.

Henrietta ble begravet på en familiegravlund i Lackstown i Virginia. Familien vet ikke riktig hvor kvinnen, som er blitt en av medisinens største gaver til menneskeheten, ligger. Uansett er kvinnen uten gravstein i ettertid blitt offer for et av de største ran i medisinsk historie.

Til sin forbauselse oppdaget forskere at kreftcellene hennes ikke bare kunne holdes i live utover noen få dager: De fortsatte å vokse. Legen George Gey isolerte én celle, fikk den til å dele seg flere ganger og dyrket fram en cellelinje som han kalte He-La, etter initialene i Henriettas navn. Han gjorde det uten å innhente verken hennes eller familiens samtykke.

Finnes også i Norge
Hela ble de første laboratoriedyrkede «udødelige» menneskecellene, udødelige så lenge fundamentale betingelser for behandling er oppfylt.

En Hela-celle har en aktiv versjon av fenomenet telomerase under celledeling. Det hindrer den fortløpende prosessen som gir aldring og til slutt celledød.

Slik unngår en Hela begrensningen av antallet delinger som normale celler undergår før de dør, og Hela-celler lever videre i laboratorier over hele kloden. Og de lever og deler seg der kraftfullt og i høyt tempo. (...)

(Anm: Telomerase (no.wikipedia.org).)

Slidte celler sladrer om dårlig livsstil
politiken.dk 31.12.2011
UVANE. Celleslitage kan sammenlignes med at bruge et klippekort: Jo mere usundt man lever, desto flere ?klip? vil man bruge, fordi især rygning, men også fedme og for højt blodtryk reducerer antallet af telomerer.

Danske forskere har gennemført verdens største dna-undersøgelse af celleslitage.

I løbet af få år kan det blive muligt at få foretaget en celleslitageundersøgelse hos sin læge.

Resultatet vil vise, om man har celler, der er i fin form. Eller om man i forhold til sin alder har slidt dem helt ned til sokkeholderne ved dårlige vaner som rygning, overspisning og alt for lidt motion.

Dermed vil lægerne få et helt nyt redskab til at måle en patients reelle sundhedstilstand og kunne fortælle, hvordan det liv, han eller hun har levet, har påvirket kroppen. (...)

Var fjärde människa som dör på ett sjukhus avlider i ensamhet
dagensmedicin.se 30.12.2011
Risken att dö utan någon i närheten är högre på sjukhus än på äldreboenden. Det visar siffror från Svenska palliativregistret som Svenska Dagbladet har tagit del av. Enligt statistiken, som bygger på de 36 000 dödsfall som inrapporterats från samtliga vårdformer inom sjukvård och omsorg under året, är en av sex helt ensamma när de dör. Men nästan var fjärde människa som dör på sjukhus är ensam när det händer.

Överläkaren Staffan Lundström på Stockholms sjukhem är kritisk till att så många dör ensamma på landets sjukhus.

– Det är bekymmersamt. Det finns säkert resursbrister, men man har inte heller varit uppmärksam. Det handlar om ren kunskapsbrist, säger han till Svenska Dagbladet. (...)

Jump in Resting Heart Rate Might Signal Higher Death Risk
gma.yahoo.com 20.12.2011
TUESDAY, Dec. 20 (HealthDay News) -- A rise in resting heart rate during middle age signals an increased risk of dying from heart disease, new research indicates.

People whose heart rates increased from under 70 beats per minute to more than 85 beats per minute over 10 years had a 90 percent increased risk of dying from heart disease compared to people whose heart rates stayed around 70 beats per minute, according to the large study.

"Resting heart rate is one of the simplest measures in medicine and everyone can do that by themselves at home. From cross-sectional studies, it is known that a person's resting heart rate is related to the relative risk of premature cardiovascular disease and death. However, it has not, before now, been associated with an increased risk of premature cardiovascular death," said study senior author Ulrik Wisloff, director of the K.G. Jebsen Center of Exercise in Medicine in Trondheim, Norway.

"Our observations suggest that resting heart rate may be an important prognostic marker for ischemic heart disease and total mortality," said Wisloff, who added that changes in resting heart rate may signal the need for lifestyle changes.

Results of the study are published in the Dec. 21 issue of the Journal of the American Medical Association.

(Anm: Temporal Changes in Resting Heart Rate and Deaths From Ischemic Heart Disease. JAMA. 2011;306(23):2579-2587 (Decemberr 21).)

Depression And Chronic Stress Accelerates Aging (Depresjon og kronisk stress akselerer aldring)
medicalnewstoday.com 10.11.2011
People with recurrent depressions or those exposed to chronic stress exhibits shorter telomeres in white blood cells. This is shown by a research team at Umeå University in a coming issue of Biological Psychiatry.

The telomere is the outermost part of the chromosome. With increasing age, telomeres shorten, and studies have shown that oxidative stress and inflammation accelerates this shortening. On this basis it has been suggested that telomere length is a measure of biological aging, and telomere length has subsequently been linked to age-related diseases, unhealthy lifestyle, and longevity. The research team shows that shorter telomere length is associated with both recurrent depression and cortisol levels indicative of exposure to chronic stress.

The study includes 91 patients with recurrent depression and 451 healthy controls. Telomere length, measured in white blood cells, is shorter among the patients compared with the control group. The scientists also examined the participants' stress regulation using a so-called dexamethasone suppression test. (...)

More "healthy" patients die after a heart attack
reuters.com 15.11.2011
(Reuters Health) - A new analysis of half a million heart attack patients found that people with the warning signs of heart disease -- such as high blood pressure and cholesterol -- are more likely to survive their hospital stay than those with a cleaner bill of health.

Even when taking into account influences such as age and weight, the more heart-related risk factors patients had, the lower their chances of dying. (...)

The findings mean that doctors shouldn't view patients who otherwise seem healthy as a group that's bound to do well after a first heart attack, Canto's team wrote -- in fact, they could do worse than other patients.

Still, the study doesn't suggest that smoking or having high blood pressure is in any way good for your heart, researchers emphasized. (...)

Physical health disparities and mental illness: the scandal of premature mortality
G. Thornicroft
The British Journal of Psychiatry 2011 199 (6) (...)

Changes in Access to Death Data May Impede Medical Research
JAMA 2011 (October 19)
An important source of death records, which are used for epidemiological and longitudinal outcomes studies, may no longer be available to researchers.

Certain types of biomedical research will be compromised by a change by the US Social Security Administration (SSA) in its policies regarding public release of death records, said Eugene H. Blackstone, MD, director of clinical investigations in the department of thoracic and cardiovascular surgery at the Cleveland Clinic. (...)

David M. Herrington, MD, a professor of medicine in cardiology at Wake Forest Baptist Medical Center in Winston-Salem, NC, said the change will be a major blow to clinical and population research. “We use this source of information as a critical component in many of our population research studies.”

Blackstone said researchers may have to turn to the Centers for Disease Control and Prevention’s National Death Index, which has similar data. But the National Death Index is an expensive resource that tends to be accompanied by red tape, he warned. (...)

Premature death rate in US is almost double that in France, study shows
BMJ 2011; 343:d6352 (3 October)
The number of avoidable deaths among people aged less than 75 years is higher in the United States than in 15 other industrialised countries, says a new study, and progress in preventing such deaths is slower in the US.

The United Kingdom comes second highest in the list, with Denmark third, while France comes at the bottom, with the best record on premature mortality.

Avoidable deaths, also called amenable mortality or premature deaths, are deaths from a number of conditions that would not have occurred had healthcare been timely and effective. They account for about a quarter of deaths in men and women younger than 75. The rate of avoidable deaths is often considered a measure of the performance of health systems.

The study, published in Health Policy (doi:10.1016/j.healthpol.2011.08.002), compared progress in preventing premature deaths from 1997-8 to 2006-7 in the 16 countries. In 2006-7 France had the lowest rate of preventable deaths (55 per 100 000 population), followed by Australia (57) and Italy (60). Had the US done as well as these three countries, about 84 300 deaths would have been prevented in 2006-7. Had the number in the US been reduced to the median in the 15 other countries, 59 000 deaths would have been prevented. (...)

Drug deaths now outnumber traffic fatalities in U.S., data show (Data viser at dør flere av legemidler enn i trafikken i USA)
latimes.com 17.9.2011
Fueling the surge are prescription pain and anxiety drugs that are potent, highly addictive and especially dangerous when combined with one another or with other drugs or alcohol. (...)

Drugs exceeded motor vehicle accidents as a cause of death in 2009, killing at least 37,485 people nationwide, according to preliminary data from the U.S. Centers for Disease Control and Prevention.

While most major causes of preventable death are declining, drugs are an exception. The death toll has doubled in the last decade, now claiming a life every 14 minutes. By contrast, traffic accidents have been dropping for decades because of huge investments in auto safety. (...)

Preventable deaths from drugs, motor vehicles and firearms (Dødsfall som kan forhindres fra legemidler, trafikkulykker og våpen)
graphics.latimes.com 18.9.2011
Drug-induced deaths, pushed by increasing prescription narcotic overdoses, outnumbered motor vehicle deaths in 2009, according to preliminary government data for that year. (...)

Deaths from work related illness are rising, show latest figures (Dødsfall grunnet arbeidsrelaterte sykdommer øker, ifølge siste tall)
BMJ 2011; 343:d5863 (15 September)
Although the number of fatal work related accidents worldwide continues to fall, more people are dying from work related diseases, says a report by the International Labour Organization.

From 2003 to 2008 deaths from accidents in the workplace fell by 10% (from 358 000 to 321 000), while the number of people who died from work related diseases rose by nearly 4% (from 1.95 million to 2.02 million).

The fall in deaths from workplace accidents is a result of stronger policies on health and safety at work introduced by many governments, including bringing legislation in line with international standards, says the report, together with better inspection services and increased prevention and awareness of occupational risks among employers and workers.

However, “vast and poor working practices persist.” High proportions of workers, including migrants, temporary workers, and child labourers, work in hazardous settings in the informal economy and “are often exposed to risks to their safety and health without adequate protection.” (...)

Deaths from non-communicable diseases are highest in Afghanistan, lowest in Sweden (Dødsfall grunnet ikke-smittsomme sykdommer er høyest i Afganistan, lavest i sverige)
BMJ 2011; 343:d5876 (15 September)
Men and women in the world’s poorest countries are around three times more likely to die under the age of 60 from non-communicable diseases than those in rich countries, says a report from the World Health Organization.

The report “really dispels the myth that non-communicable diseases are just a problem of high-income countries and not of concern for low-income countries,” said Leanne Riley, team leader for surveillance at WHO’s department of chronic diseases and health promotion.

The report says more than 36 million people died from non-communicable diseases in 2008, mainly cardiovascular diseases (48%), cancers (21%), chronic respiratory diseases (12%), and diabetes (3%).

More than nine million of these deaths occurred before the age of 60, 90% of them in low and middle income countries.

In rich countries 13% of people die prematurely from non-communicable diseases, WHO estimates, compared with 25% in upper middle income countries, 28% in lower middle income countries, and 41% in the poorest countries.

The analysis also shows the proportion of men dying under the age of 60 from non-communicable diseases was as high as 67% in Kiribati in the Pacific Ocean and 63% in Afghanistan. (...)

(Anm: Non-communicable disease (NCD) (en.wikipedia.org).)

Mortality after hospital discharge for people with schizophrenia or bipolar disorder: retrospective study of linked English hospital episode statistics, 1999-2006 (Dødelighet etter utskrivning fra sykehus for mennesker med skizofreni eller bipolar lidelse: retrospektiv statistisk studie over hendelser på engelske sykehus)
BMJ 2011; 343:d5422 (13 September)
(...) Objective To investigate whether the mortality gap has reduced in recent years between people with schizophrenia or bipolar disorder and the general population. (...)

Results By 2006 standardised mortality ratios in the psychiatric cohorts were about double the population average. The mortality gap widened over time. For people discharged with schizophrenia, the ratio was 1.6 (95% confidence interval 1.5 to 1.8) in 1999 and 2.2 (2.0 to 2.4) in 2006 (P<0.001 for trend). For bipolar disorder, the ratios were 1.3 (1.1 to 1.6) in 1999 and 1.9 (1.6 to 2.2) in 2006 (P=0.06 for trend). Ratios were higher for unnatural than for natural causes. About three quarters of all deaths, however, were certified as natural, and increases in ratios for natural causes, especially circulatory disease and respiratory diseases, were the main components of the increase in all cause mortality.

Conclusions The total burden of premature deaths from natural causes in people with schizophrenia or bipolar disorder is substantial. There is a need for better understanding of the reasons for the persistent and increasing gap in mortality between discharged psychiatric patients and the general population, and for continued action to target risk factors for both natural and unnatural causes of death in people with serious mental illness. (...)

Hospital admission for schizophrenia and bipolar disorder
BMJ 2011; 343:d5652 (13 September)
A critical window to recognise and modify the risk of mortality

The well documented association between serious mental illness, including schizophrenia and bipolar disorder, and increased premature death from unnatural and natural causes is an important public health problem. In 2004-5 in England, the indirect costs of schizophrenia, including those associated with premature death, were estimated at £4.7bn (€5.7bn; $7.6bn).1 In 2002 in the United States, the indirect costs of death from suicide in patients with schizophrenia were estimated at $1.1bn.2 However, an important unresolved question is whether this “mortality gap” between people with and without serious mental illness is increasing over time? In the linked record linkage study (doi:10.1136/bmj.d5422), Hoang and colleagues use hospital episode statistics and death registration data in England to investigate this important question.3

It is inherently complex to study changes in mortality over time because of the potential for confounding, heterogeneity between studies (for example, differences in the length of follow-up and clinical status of the patients), and the potential lack of generalisability to other cohorts. For example, one meta-analysis found evidence for increasing all cause mortality over time in patients with schizophrenia,4 but another did not.5 Although standardised mortality ratios—the ratio of observed to expected deaths, where expected deaths are based on mortality in the general population—for patients with serious mental illness are highest for unnatural deaths such as suicides, most deaths have natural causes. (...)

Mortality Gap Widening for the Mentally Ill (Økende dødelighet for psykisk syke)
medscape.com 14.9.2011
— The mortality gap between people with schizophrenia and bipolar disorder and the general population continues to widen in the United Kingdom, despite efforts by the government and health professionals to improve mental healthcare, according to a new study.

The findings highlight the challenge faced by the UK government's recent mental health strategy, which has stated clearly that "fewer people with mental health problems will die prematurely," write Uy Hoang, MD, from the Department of Public Health, University of Oxford, United Kingdom, and colleagues.

"We do welcome the government's new policies, but in light of what our results are showing, making good on these policies is going to be a real challenge for them," Dr. Hoang told Medscape Medical News.

The study was published online September 13 in the British Medical Journal. (...)

(Anm: Mortality after hospital discharge for people with schizophrenia or bipolar disorder: retrospective study of linked English hospital episode statistics, 1999-2006 (Dødelighet etter utskrivning fra sykehus for mennesker med skizofreni eller bipolar lidelse: retrospektiv statistisk studie over hendelser på engelske sykehus)
BMJ 2011; 343:d5422 (13 September)
.)

Even Mild Cognitive Impairment Appears to Substantially Increase Risk for Death, Study Suggests (Selv mild kognitiv svekkelse synes å øke dødsrisikoen vesentlig, antyder studie)
sciencedaily.com 6.9.2011
— Cognitive impairment, even when detected at an early, mild stage, is a significant predictor of decreased life expectancy.

According to a new, long-term study from Regenstrief Institute and Indiana University researchers, cognitive impairment, especially at the moderate to severe stages has an impact on life expectancy similar to chronic conditions such as diabetes or chronic heart failure. Their findings, "Cognitive Impairment: An Independent Predictor of Excess Mortality. A Cohort Study" appears in the Sept. 6, 2011 issue of Annals of Internal Medicine.

Nearly 4,000 people between the ages of 60 to 102 years, initially seen from 1991 to 1993 by primary care physicians at Wishard Health Services, a large public hospital with community health centers in Indianapolis, participated in the study. The patients were followed for 13 years. (...)

(Anm: Cognitive Impairment: An Independent Predictor of Excess Mortality. Annals of Internal Medicine 2011;155(5):300-308 (September 6).)

Facing up to the prescription opioid crisis
BMJ 2011; 343:d5142 (23 August)
Deaths resulting from prescription opioids tripled in the United States between 1999 and 2007 and are also increasing in many other countries, including the United Kingdom. Irfan A Dhalla, Navindra Persaud, and David N Juurlink describe how this situation developed and propose several ways to reduce morbidity and mortality from opioids

Over the past 25 years, physicians in many countries have become increasingly willing to prescribe opioids for chronic pain with causes other than cancer. The burgeoning use of opioids has been accompanied by a steep increase in opioid related mortality. (...)

Sudden Deaths in Psychiatric Patients
J Clin Psychiatry 2011;72(7):936–941
Background: Studies using death certificates have indicated an excess of sudden cardiac deaths among users of antipsychotic drugs compared to the general population, but they may have underestimated the presence of other known causes of sudden and unexpected death. (...)

Conclusions: In a consecutive cohort of psychiatric patients, the unexplained sudden deaths were not associated with higher utilization of first- or second-generation antipsychotics. The role of diabetes and dyslipidemia as risk factors for sudden death in psychiatric patients requires careful longitudinal studies. (...)

(Anm: 'Sudden Adult Death' May Have Mitochondrial Origin. —Some cases of unexplained sudden death can be traced to a common mitochondrial defect. (medpagetoday.com 22.4.2015).)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

(Anm: Linking telomere loss and mitochondrial dysfunction in chronic disease. (…) Drawing a mechanistic connection between telomere function and mitochondria biology will provide a broader perspective for understanding the pathophysiology of diseases and their relation to the aging process, and may provide opportunities for new possible treatments. Front Biosci (Landmark Ed). 2017 Jan 1;22:117-127.)

(Anm: Scientists discover master regulator of cellular aging. (…) "Telomeres represent the clock of a cell," said TSRI Associate Professor Eros Lazzerini Denchi, corresponding author of the new study, published online in the journal Science. "You are born with telomeres of a certain length, and every time a cell divides, it loses a little bit of the telomere. Once the telomere is too short, the cell cannot divide anymore." (medicalnewstoday.com 13.1.2017).)

(Anm: Betennelser endrer mitokondrier til giftige fabrikker. Å lære hvordan å kontrollere betennelser kan ha store implikasjoner for behandlingen av mange sykdommer. Banebrytende forskning oppdager hvordan makrofager endrer mitokondriene til giftige kjemisk-produserende betennelsespromotører. (Inflammation turns mitochondria into toxic factories. Learning how to control inflammation could have huge implications for the treatment of many diseases. Breaking research discovers how macrophages turn mitochondria into toxic chemical-producing inflammation-promoters.) (medicalnewstoday.com 25.9.2016).)

(Anm: Research may show new ways to repress inflammation at outset. (…) Professor Alexander Weber of the Interfaculty Institute of Cell Biology says the enzyme - Bruton's tyrosine kinase or BTK - is switched on when an inflammation occurs in the body, playing a key role in the inflammation's subsequent development. (medicinenet.com 21.2.2017).)

(Anm: Ørsmå mitokondrier spiller en svært stor rolle mht. menneskets evolusjon og sykdom (Tiny mitochondria play outsized role in human evolution and disease.) (medicalnewstoday.com 25.9.2015).)

Chronic NSAID use doubles cardiovascular deaths in the elderly (Kronisk bruk av NSAID dobler dødsfall hos eldre)
pulsetoday.co.uk 27.7.2011
Older patients with hypertension and coronary artery disease who use NSAIDs for chronic pain are at significantly increased risk of cardiovascular events, a new analysis shows.

An observational study found in a cohort of more than 22,000 patients, with a mean age of 66.1, chronic NSAID use was associated with a 47% increased risk of cardiovascular events compared to non-users.

The trial was conducted with data from the hypertension trial INVEST, a trial comparing treatment with and without a calcium channel blocker in patients with hypertension and coronary artery disease.

Researchers asked each patient about their use if NSAIDs at every follow-up visit and patients who reported NSAID use at every visit were identified as chronic users, while all others were identified as non-chronic users. (...)

(Anm: NSAID; non-steroidal anti-inflammatory drugs; Ikkesteroide antiinflammatoriske midler (no.wikipedia.org).)

(Anm: «Ufarlige» smertestillende knyttet til økt risiko for hjertestans. 'Harmless' Painkillers Associated With Increased Risk of Cardiac Arrest. Painkillers considered harmless by the general public are associated with increased risk of cardiac arrest, according to research published in the March issue of European Heart Journal - Cardiovascular Pharmacotherapy.1 Non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) are among the most commonly used drugs worldwide and some, including ibuprofen, are available over the counter. (pharmpro.com 16.3.2017).)

(Anm: Reseptfrie NSAID-er linkes til økt risiko for hjertestans, ifølge studie. Smertestillende legemidler som anses ufarlige for publikum er assosiert med økt risiko for hjertestans, ifølge forskning publisert i dagens utgave av European Heart Journal - Cardiovascular Pharmacotherapy. (…) Disse inkluderte de ikke-selektive NSAID-er (diclofenac, naproxen, ibuprofen) og COX-2-hemmere (rofecoxib celekoksib). Over-the-counter NSAIDs linked to elevated risk of cardiac arrest, study finds. Painkillers considered harmless by the general public are associated with increased risk of cardiac arrest, according to research published today in the March issue of European Heart Journal - Cardiovascular Pharmacotherapy. (…) These included the non-selective NSAIDs (diclofenac, naproxen, ibuprofen), and COX-2 selective inhibitors (rofecoxib, celecoxib). (news-medical.net 15.3.2017).

(Anm: Ibuprofen er knyttet til 31 % økning i risiko for hjertestans. Ibuprofen linked to 31% increase in risk of cardiac arrest. A study emerging from Denmark has found that the use of over-the-counter pain killer, Ibuprofen, is associated with an increased risk of cardiac arrest. In particular, the research warned against the view of nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAID) as without risk and advised against people using the pain killers who had pre-existing cardiovascular problems. (…) Of those who were taking NSAIDs, the use of ibuprofen was associated with a 31% increase in the risk of cardiac arrest. As well as this, patients taking diclofenac, another NSAID – only available by prescription in the USA and the UK, were found to have a 50% increase in the risk of cardiac arrest. (pharmatimes.com 16.3.2017).)

(Anm: NSAIDs can cause changes to cell membranes; findings could have wide repercussions for drug developers (medicalnewstoday.com 25.8.2014).)

(Anm: Study examines NSAID use, risk of anastomotic failure following surgery (medicalnewstoday.com 21.1.2015).)

(Anm: Calcium channel blocker (kalsiumblokkere; kalsiumantagonister, kalciumantagonister) (en.wikipedia.org).)

Deaths related to Prescription Drug Overdoses Continue to Rise
georgia.gov 21.7.2011
DECATUR –An analysis of autopsies performed by the GBI Medical Examiner’s Office in 152 counties which drug overdose was the cause of deathor a significant contributing factor in the death found there was a 10% increase in the number of prescription overdose deaths in 2010 compared to 2009. 

Note: These statistics do NOTinclude autopsies performed by medical examiners in Fulton, Cobb, Gwinnett, DeKalb, Henry, Hall or Rockdale Counties.

Of the 729 drug overdose deaths in 2010, there were 560 deaths which involved only prescription drugs. The analysis also showed that 101 drug overdose deaths in 2010 involved only illicit drugs and sixty-eight (68) deaths were attributed to a combination of both prescription and illicit drugs.

In 2009, 508 of the 670 overdose deaths were attributed to prescription drugs only.(...)

AIDS drugs can cause premature ageing: study (AIDS-legemidler kan forårsake for tidlig aldring, ifølge studie)
reuters.com 26.6.2011

(Reuters) - A class of generic AIDS drugs often used to treat HIV in Africa and other poor regions can cause premature aging and lead to age-related illnesses such as heart disease and dementia, scientists said on Sunday.

In a study in the journal Nature Genetics, British researchers found that the drugs, known as nucleoside analog reverse-transcriptase inhibitors, or NRTIs, damage DNA in the patient's mitochondria -- the "batteries" that power cells.

The scientists said it was unlikely that newer cocktails of AIDS drugs made by firms like Gilead, Merck, Pfizer and GlaxoSmithKline would inflict similar levels of damage, since they are thought to be less toxic to mitochondria. But more research is needed to be certain. (...)

The findings do however help explain why HIV-infected people treated with older antiretroviral AIDS drugs sometimes show advanced signs of frailty and diseases such as heart disease and dementia at an early age, the researchers said.

"DNAet i våre mitokondrier blir kopiert i løpet av vår levetid,og når vi eldes akkumuleres feil naturlig," sa Chinnery, som ledet studien. ("The DNA in our mitochondria gets copied throughout our lifetimes and, as we age, naturally accumulates errors," said Chinnery, who led the study.)

"Vi tror disse HIV-legemidler akselererer hastigheten på de feil som bygges opp. Så i løpet av for eksempel 10 år kan en persons mitokondrielle DNA ha akkumulert samme mengde feil som en person som er eldet over 20 eller 30 år." (...) ("We believe these HIV drugs accelerate the rate at which these errors build up. So over the space of, say, 10 years, a person's mitochondrial DNA may have accumulated the same amount of errors as a person who has naturally aged 20 or 30 years." )

The researchers are now looking at ways to repair or stall some of the damage caused by the drugs and say they believe that focusing on exercise -- which appears to have a beneficial effect on patients with mitochondrial diseases -- may help. (...)

(Anm: Mitochondrial aging is accelerated by anti-retroviral therapy through the clonal expansion of mtDNA mutations. Nature Genetics 2011 (Published online26 June).)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

(Anm: Linking telomere loss and mitochondrial dysfunction in chronic disease. (…) Drawing a mechanistic connection between telomere function and mitochondria biology will provide a broader perspective for understanding the pathophysiology of diseases and their relation to the aging process, and may provide opportunities for new possible treatments. Front Biosci (Landmark Ed). 2017 Jan 1;22:117-127.)

(Anm: Scientists discover master regulator of cellular aging. (…) "Telomeres represent the clock of a cell," said TSRI Associate Professor Eros Lazzerini Denchi, corresponding author of the new study, published online in the journal Science. "You are born with telomeres of a certain length, and every time a cell divides, it loses a little bit of the telomere. Once the telomere is too short, the cell cannot divide anymore." (medicalnewstoday.com 13.1.2017).)

(Anm: Betennelser endrer mitokondrier til giftige fabrikker. Å lære hvordan å kontrollere betennelser kan ha store implikasjoner for behandlingen av mange sykdommer. Banebrytende forskning oppdager hvordan makrofager endrer mitokondriene til giftige kjemisk-produserende betennelsespromotører. (Inflammation turns mitochondria into toxic factories. Learning how to control inflammation could have huge implications for the treatment of many diseases. Breaking research discovers how macrophages turn mitochondria into toxic chemical-producing inflammation-promoters.) (medicalnewstoday.com 25.9.2016).)

(Anm: Research may show new ways to repress inflammation at outset. (…) Professor Alexander Weber of the Interfaculty Institute of Cell Biology says the enzyme - Bruton's tyrosine kinase or BTK - is switched on when an inflammation occurs in the body, playing a key role in the inflammation's subsequent development. (medicinenet.com 21.2.2017).)

(Anm: Ørsmå mitokondrier spiller en svært stor rolle mht. menneskets evolusjon og sykdom (Tiny mitochondria play outsized role in human evolution and disease.) (medicalnewstoday.com 25.9.2015).)

(Anm: aldring Kilde: Store norske leksikon.).)

Läkarkåren kritiseras för saktfärdighet med dödsbevis
dagensmedicin.se 27.6.2011
Läkarna är för långsamma med att utfärda dödsbevis. Det är en förklaring till att det tar så lång tid innan döda kan begravas i Sverige, enligt flera berörda organisationer.

Med en snittid på 20,8 dagar mellan dödsfall och begravning ligger Sverige dåligt till jämfört med många andra europeiska länder, rapporterar TT. Enligt företrädare för flera organisationer som jobbar med begravningar är en orsak att läkarna är för långsamma med att utfärda de dödsbevis som krävs för att kremering och gravsättning ska kunna ske.

Det leder både till att anhöriga får vänta onödigt länge på begravningen och till att begravningsentreprenörer och kyrkogårdshuvudmän får merarbete.

– De måste ägna mycket tid åt att jaga läkarna för att förmå dem att utfärda de här bevisen, så att gravsättningen kan äga rum i tid. Så ska det inte behöva vara, säger Jan Olov Andersson, vd för Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund, till TT.

Kritiken mot läkarkåren framförs i en skrivelse till Socialstyrelsen. Den har undertecknats av företrädare för Sveriges begravningsbyråers förbund, Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, föreningen Sveriges krematoriepersonal, Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund och föreningen Sveriges kyrkogårdschefer.

Heidi Stensmyren, förste vice ordförande i Läkarförbundet, anser att patienter som fortfarande är i livet måste komma i första hand.

– Det är naturligtvis tråkigt om anhöriga drabbas, men i dag har en läkare väldigt mycket pappersarbete. Det finns många akut sjuka som är i behov av intyg av olika slag. Jag kan tänka mig att dessa prioriteras först, säger hon till TT. (...)

– Flere bør få dø tidligere
nrk.no 1.6.2011
– Døden kan være naturlig, og er en befrielse for noen, sier overlege ved intensivavdelingen ved Oslo universitetssykehus, Kjetil Sunde.

Ifølge professor i akuttmedisin bryter leger i Norge helsepersonelloven hver uke. Nå ber han Helsedirektoratet om å klargjøre loven.

– Lovverket sier at pasienter selv skal kunne bestemme hvilken behandling de ønsker, men i en akuttsituasjon kan de ikke nekte behandling så lenge de ikke er døende. Det er et problem, sier Petter Andreas Steen, som er professor i akuttmedisin ved Universitetet i Oslo til NRK.

Dette gjelder mennesker som er så syke at de vet de kommer til å dø, men ikke når. Eksempler på «ikke-døende» pasienter, ifølge helsepersonelloven, kan være krefttilfeller med ukontrollerbar spredning, eller pasienter med lungesykdommer som er sterkt utviklet. (...)

Ny test avslører når du vil dø
side2.no 16.5.2011
En blodprøve kan avsløre om du vil bli gammel eller dø ung. Norsk lege advarer mot uvettig bruk.

Nå kan folk flest sjekke hvor gamle de vil bli. Innrammet bilde: Telomerene på kromosomer.

(SIDE2:) En ny test vil vise hvor fort kroppen din eldes og muligens også hvor lenge du vil leve, hevder forskere.

Ifølge Independent.co.uk vil testen komme i salg i Storbritannia i år.

Risiko for å dø unge
Testen fungerer ved at man måler lengden på telomerene. Telomerer er strukturer i enden på kromosomene. Ved å se på lengden på telomerene kan man se en persons «biologiske alder».

Maria Blasco, som har laget testen og jobber ved Spanish National Cancer Research Centre i Madrid, påpeker at testen ikke kan avsløre nøyaktig hvor gammel man blir.

- Vi vet at personer som er født med kortere telomerer enn normalt også har kortere levetid. Men vi vet ikke om lengre telomerer vil gi deg en lengre livstid. Det er ikke kjent hos mennesker, sier hun ifølge Independent.

Hun sier at testen er veldig presis og at de raskt kan finne små forskjeller i lengden på telomerer. Målet med testen er å oppdage folk med fare for å dø unge.

- Det viktigste er at vi kan finne farlige telomerer - de som er veldig korte, sier hun. (...)

Number of excess winter deaths is three times as high in coldest homes as in warmest (Antall ekstra dødsfall om vinteren er tre ganger høyere i de kaldeste hjem enn i de varmeste)
BMJ 2011; 342:d2910 (11 May)
Children, teenagers, and elderly people are most affected by cold homes and fuel poverty, concludes a new report written by the team set up to review health inequalities, headed by Michael Marmot.

The report, commissioned by the charity Friends of the Earth, found that excess winter deaths are almost three times higher in the coldest quarter of housing than in the warmest quarter.

The report reviews the existing evidence of the direct and indirect effects on health of living in fuel poverty and cold housing. It found that most excess winter deaths among people in this group are attributable to either cardiovascular diseases (40% of deaths) or respiratory diseases (33%). (...)

Homofile kan være mer utsatt for kreft
tv2nyhetene.no 9.5.2011
En amerikansk studie viser sammenheng mellom homofili og kreft.

Med utgangspunkt i en større helseundersøkelse blant 120.000 innbyggere i California i USA, har amerikanske forskere funnet det som kan være en sammenheng mellom homofili og kreft, melder BBC.

Funn basert på overlevende
Undersøkelsene ble gjort av helsemyndigheter i California i 2001, 2003 og 2005, og er basert på intervjuer med mennesker som har overlevd en kreftdiagnose. Studien ble publisert i det medisinske tidskriftet Cancer.

Ifølge CNN Healths beregninger viser resultatene at åtte prosent av menn med homofil legning hadde vært rammet av kreft, sammenlignet med fem prosent for de heterofile. I tillegg ble homofile menn diagnostisert med sykdommen om lag ti år tidligere enn heterofile. (...)

Tidsskriftets journalist spekulerer likevel i om forskjellene kan skyldes at homofile menn oftere blir diagnostisert med anal kreft, eller at krefttilfeller hos homofile kan ha sammenheng med hiv-relaterte infeksjoner. (...)

Halvparten dør på institusjon
aftenposten.no 3.5.2011
Nærmere halvparten av alle dødsfall i Norge skjer nå på pleieinstitusjoner. Samtidig dør stadig færre på sykehus.

I 1987 døde 46 prosent av alle nordmenn på sykehus, mens 29 prosent døde på pleieinstitusjoner, melder NRK.

I 2009 var dødsfall på sykehus falt til 36 prosent, mens andelen som døde på pleieinstitusjoner var steget til 44 prosent, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

I løpet av de siste tjue årene har også hjemmedødsfall gått kraftig ned og utgjør i dag 14 prosent av dødsfallene.

Forventet levealder i 2009 var 83,1 år for kvinner og 78,6 år for menn. (© NTB)

US Death Rate Down
JAMA. 2011;305(16):1646 (April 27)
The US death rate declined more than 2% between 2008 and 2009, from a rate of 758.7 to 741 per 100 000 population, reaching an all-time low, according to an analysis by the US Centers for Disease Control and Prevention.

The decrease was driven in part by significant declines in death rates for 10 of the 15 leading causes of death in the United States. The death rates from heart disease declined 3.7%; cancer, 1.1%; chronic lower respiratory disease, 4.1%; stroke, 4.2%; unintentional injury, 4.1%; Alzheimer disease, 4.1%; diabetes, 4.1%; influenza and pneumonia, 4.7%; septicemia, 1.8%; and homicide, 6.8%. (...)

Blått forlenger livet
aftenposten.no 15.4.2011
Kan blåfarge motvirke aldring? Dette pussige, men likevel viktige funnet er gjort av forskere ved Buck Institute i California og publisert i Nature. Et enkelt innfargingsmiddel som er alminnelig anvendt i biologenes laboratorier, viser seg å forlenge livet til små nematode-marker med så mye som opp mot 60 prosent.
Hypotesen var at det er opphopning av proteiner som gjør livet vanskeligere for biologiske organismer jo eldre de blir. Derfor ville man teste ut hva som skjedde om man påvirket proteinansamlingen ved å binde proteinene til en kjemisk forbindelse. Det er første gangen denne sammenhengen er påvist. Neste skritt er å teste forbindelsen ut på mus. Kanskje, bare kanskje, er forskerne kommet et skritt nærmere en løsning på aldringens gåte. (...)

Kobler antidepressiva til åreforkalkning
dagensmedisin.no 4.4.2011
Brukere av antidepressiva har mer åreforkalkning og dermed økt risiko for hjertesykdom og hjerneslag sammenlignet med ikke-brukere.

Det fremkommer av en tvillingstudie blant 500 mannlige tvillinger med en gjennomsnittsalder på 55 år. Funnene ble lagt frem på den årlige kongressen til American College of Cardiology (ACC) denne uken.

Uavhengig av depresjon
Bruk av antidepressiva førte til 5 prosent økning i tykkelsen på carotis – den store halspulsåren. Selv om tidligere forskning har vist en sammenheng mellom depresjon og økt risiko for hjertesykdom, hadde depresjon i seg selv ingen effekt på åreforkalkning (aterosklerose), skriver Reuters Health.

– Dette styrker argumentet om at det trolig er antidepressiva og ikke depresjon i seg selv som kan forklare sammenhengen med hjertesykdom, uttaler kardiolog Amit Shah, som presenterte resultatene i New Orleans.

Lavere biologisk alder
Økningen i tykkelsen på halspulsåren på grunn av antidepressiva-bruk ble beregnet å utgjøre en forskjell i biologisk alder på fire år. Med andre ord hadde tvillingen som brukte antidepressiva arterier som var fire år eldre enn brorens årer. (...)

(Anm: åreforkalkning (aterosklerose); Arteriene er de blodårene som frakter blod fra hjertet til resten av kroppen. Når du er frisk, har arteriene en glatt innside og de er elastiske nok til å tilpasse seg store blodtrykksvariasjoner, slik at blodet passerer fritt gjennom blodåren. (...) Noen ganger oppstår fettavleiringer på innsiden av arteriene. Disse avleiringene starter ofte på steder der arterien deler seg, eller der karveggen er noe skadet. En slik fettavleiring kalles for aterom. Et plakk er en stor aterom-masse. (...) Utviklingen av et plakk starter med at kolesterol "graver" seg inn i veggen på blodåren. Kroppen forsøker å reparere denne skaden, det dannes arrvev som gjør karveggen tykkere og stivere og blodåren smalere. Ettersom mer kolesterol avleires, blir karveggene tykkere og blodstrømmen inne i karet går saktere. Dette betegnes i medisinsk terminologi for aterosklerose (åreforkalkning) og er blant annet årsaken til trange arterier i hjertemuskelen, det vil si koronar hjertesykdom og hjerteinfarkt. (...) (nhi.no 16.9.2009)

(Anm: Forkalkning i halskar (carotisstenose); Hva er forkalkning i halskar? Forkalkning i halskar (carotisstenose) er en forholdsvis vanlig tilstand hos eldre mennesker. Sykdommen oppstår når kalkavleiringer fester seg i veggen på halskarene og gjør dem trangere. Carotisstenose oppstår først og fremst hos eldre mennesker. Ca 10% av alle 80-åringer har tilstanden. De fleste har ingen plager eller symptomer, og vi kaller dette asymptomatisk carotisstenose. En sjelden gang kan små biter fra forkalkningen løsne og følge blodstrømmen til hjernen. Dette vil kunne forårsake små drypp eller hjerneslag. Dette kalles symptomgivende carotisstenose. Tilstanden forekommer vanligst hos personer som også har forkalkninger i blodkar andre steder i kroppen. Det er beregnet at ca. 20% av alle hjerneinfarkter - den vanligste typen hjerneslag - er forårsaket av blodpropp fra a. carotis. (nhi.no 12.11.2010).)

Antidepressants linked to heart risk: twins study (Antidepressiva linket til hjerterisiko: tvillingstudie)
reuters.com 2.4.2011
(Reuters) - Middle-age men who use antidepressants are more likely to have a narrowing of blood vessels, increasing the risk of heart attacks and strokes, than those who do not use the medications, according to a study presented on Saturday.

A study of twins found evidence of atherosclerosis, as measured by the interior thickness of the carotid artery, regardless of the type of antidepressant taken.

Antidepressant use was found to cause a 37 micron increase in carotid artery thickness, or roughly 5 percent, according to the study of more than 500 male twins with a mean age of 55 which was presented at the American Cardiology scientific meeting in New Orleans.

In 59 sets of twins in which one brother was taking an antidepressant and the other was not, the brother taking the medication had on average a 41 micron thicker inner lining of the artery, the research found.

As each year of life has been associated with a 10 micron increase in carotid artery thickening, the brother taking the antidepressant had arteries that were essentially four years older than those of his non-medicated twin. (...)

Previous studies have linked depression to a heightened risk of heart disease, but the condition was not deemed a significant predictor of artery thickening in the study.

"Because we didn't see an association between depression itself and a thickening of the carotid artery, it strengthens the argument that it is more likely the antidepressants than the actual depression that could be behind the association," said Dr. Amit Shah, cardiology fellow at Emory University in Atlanta, who presented the data. (...)

(Anm: Arteriosklerose, patologisk anatomisk betegnelse på tilstander med fortykket arterievegg med tap av elastisitet. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: The role of mitochondrial DNA damage in the development of atherosclerosis. Mitochondria are the cellular powerhouses, fuelling metabolic processes through their generation of ATP. However we now recognise that these organelles also have pivotal roles in producing reactive oxygen species (ROS) and in regulating cell death, inflammation and metabolism. Mitochondrial dysfunction therefore leads to oxidative stress, cell death, metabolic dysfunction and inflammation, which can all promote atherosclerosis. Recent evidence indicates that mitochondrial DNA (mtDNA) damage is present and promotes atherosclerosis through mitochondrial dysfunction. We will review the mechanisms that link mtDNA damage with atherosclerotic disease, and identify mitochondrial processes that may have therapeutic benefit. Free Radic Biol Med. 2016 Jun 16. pii: S0891-5849(16)30299-4. [Epub ahead of print].)

Antidepressant use linked with increased atherosclerosis measured by carotid IMT
theheart.org 2.4.2011
New Orleans, LA - Antidepressant medications might be associated with an increased burden of atherosclerosis as measured by carotid intima-media thickness (IMT), according to new observational data presented today at the American College of Cardiology 2011 Scientific Sessions. The study looked at a large cohort of male twins, enabling researchers to look at antidepressant usage as a whole, but also between brothers where one twin was taking an antidepressant, and the other wasn't.

"What we found was that the twins who were taking the antidepressants had thicker carotid IMT than the twins who were not taking the antidepressants," said lead investigator Dr Amit Shah (Emory University School of Medicine, Atlanta, GA). "The size of the effect was about a 5% increase in the carotid IMT, or more quantitatively, a 40-µm increase. Now, to put that into more lay terms, each year that a person lives, naturally their carotid IMT increases by about 10 µm, so the brother who was taking the antidepressants had neck vessels that were four years older than the brother who was not taking the antidepressants in our study." (...)

In total, 16% of patients were taking antidepressants, and of these, 60% were taking SSRIs. After researchers controlled for ischemic heart-disease risk factors, depression, PTSD, and alcohol and coffee intake, antidepressant use was associated with an adjusted increase in carotid IMT (=3.7 µm; p=0.006). In a within-pair analysis of brothers discordant for antidepressant use, the adjusted association between antidepressant use and increase in carotid IMT remained (=4.1 µm; p=0.01). This within-pair association was similar for individuals taking SSRIs and those taking other drugs. Investigators did observe a significant interaction between antidepressant use and depressive symptoms.

"We found that twins who were experiencing more depressive symptoms at the time we measured the thickness of their blood-vessel walls showed more of an association between antidepressants and carotid IMT," said Shah. "If you look at all twins taking antidepressants and the increase in thickness, the ones who had the most increase in thickness were the most depressed."

To heartwire, Shah said that increased atherosclerotic burden of the carotid artery is not on the radar of practicing clinicians, including psychiatrists, and that most are instead concerned with sleep, appetite, and sexual side effects as well as weight gain. While these data should not be used to take patients off medications, the clinician needs to assess the benefits and risks on a patient-by-patient basis. (...)

Antipsychotics Increase Mortality Risk in Older Adults With Bipolar Disorder
clinicalpsychiatrynews.com 4.4.2011
SAN ANTONIO – Older adults with bipolar disorder who receive antipsychotic agents are at increased risk for death, compared with those who received the mood stabilizer valproate, investigators reported at the annual meeting of the American Association for Geriatric Psychiatry. (...)

"Although antipsychotics are FDA approved for use in bipolar disorder (unlike with the neuropsychiatric symptoms of dementia), our data indicate that they should be used judiciously when traditional mood stabilizers and psychosocial interventions and psychotherapies do not fully address the patient’s needs," they wrote in a poster presentation. (...)

Although the mechanism by which antipsychotic agents might increase the risk of death in the elderly is unknown, "a growing body of evidence suggests that antipsychotics increase mortality risk in both elderly dementia and nondementia populations," the investigators wrote. "This may be interpreted to indicate that the link to mortality in these conditions has less to do with the particular psychiatric condition or underlying brain pathology (for example, in dementia) and more to do with age and associated medical comorbidity."

The study was supported by a National Institute of Mental Health grant to principal investigator, Dr. Helen C. Kales. The authors had no conflict of interest disclosures. (...)

Antidepressants linked to heart risk: twins study (Antidepressiva linket til hjerterisiko: tvillingstudie)
reuters.com 2.4.2011
(Reuters) - Middle-age men who use antidepressants are more likely to have a narrowing of blood vessels, increasing the risk of heart attacks and strokes, than those who do not use the medications, according to a study presented on Saturday.

A study of twins found evidence of atherosclerosis, as measured by the interior thickness of the carotid artery, regardless of the type of antidepressant taken.

Antidepressant use was found to cause a 37 micron increase in carotid artery thickness, or roughly 5 percent, according to the study of more than 500 male twins with a mean age of 55 which was presented at the American Cardiology scientific meeting in New Orleans.

In 59 sets of twins in which one brother was taking an antidepressant and the other was not, the brother taking the medication had on average a 41 micron thicker inner lining of the artery, the research found.

As each year of life has been associated with a 10 micron increase in carotid artery thickening, the brother taking the antidepressant had arteries that were essentially four years older than those of his non-medicated twin. (...)

Previous studies have linked depression to a heightened risk of heart disease, but the condition was not deemed a significant predictor of artery thickening in the study.

"Because we didn't see an association between depression itself and a thickening of the carotid artery, it strengthens the argument that it is more likely the antidepressants than the actual depression that could be behind the association," said Dr. Amit Shah, cardiology fellow at Emory University in Atlanta, who presented the data. (...)

(Anm: Arteriosklerose, patologisk anatomisk betegnelse på tilstander med fortykket arterievegg med tap av elastisitet. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: The role of mitochondrial DNA damage in the development of atherosclerosis. Mitochondria are the cellular powerhouses, fuelling metabolic processes through their generation of ATP. However we now recognise that these organelles also have pivotal roles in producing reactive oxygen species (ROS) and in regulating cell death, inflammation and metabolism. Mitochondrial dysfunction therefore leads to oxidative stress, cell death, metabolic dysfunction and inflammation, which can all promote atherosclerosis. Recent evidence indicates that mitochondrial DNA (mtDNA) damage is present and promotes atherosclerosis through mitochondrial dysfunction. We will review the mechanisms that link mtDNA damage with atherosclerotic disease, and identify mitochondrial processes that may have therapeutic benefit. Free Radic Biol Med. 2016 Jun 16. pii: S0891-5849(16)30299-4. [Epub ahead of print].)

Antidepressant use linked with increased atherosclerosis measured by carotid IMT
theheart.org 2.4.2011
New Orleans, LA - Antidepressant medications might be associated with an increased burden of atherosclerosis as measured by carotid intima-media thickness (IMT), according to new observational data presented today at the American College of Cardiology 2011 Scientific Sessions. The study looked at a large cohort of male twins, enabling researchers to look at antidepressant usage as a whole, but also between brothers where one twin was taking an antidepressant, and the other wasn't.

"What we found was that the twins who were taking the antidepressants had thicker carotid IMT than the twins who were not taking the antidepressants," said lead investigator Dr Amit Shah (Emory University School of Medicine, Atlanta, GA). "The size of the effect was about a 5% increase in the carotid IMT, or more quantitatively, a 40-µm increase. Now, to put that into more lay terms, each year that a person lives, naturally their carotid IMT increases by about 10 µm, so the brother who was taking the antidepressants had neck vessels that were four years older than the brother who was not taking the antidepressants in our study." (...)

In total, 16% of patients were taking antidepressants, and of these, 60% were taking SSRIs. After researchers controlled for ischemic heart-disease risk factors, depression, PTSD, and alcohol and coffee intake, antidepressant use was associated with an adjusted increase in carotid IMT (=3.7 µm; p=0.006). In a within-pair analysis of brothers discordant for antidepressant use, the adjusted association between antidepressant use and increase in carotid IMT remained (=4.1 µm; p=0.01). This within-pair association was similar for individuals taking SSRIs and those taking other drugs. Investigators did observe a significant interaction between antidepressant use and depressive symptoms.

"We found that twins who were experiencing more depressive symptoms at the time we measured the thickness of their blood-vessel walls showed more of an association between antidepressants and carotid IMT," said Shah. "If you look at all twins taking antidepressants and the increase in thickness, the ones who had the most increase in thickness were the most depressed."

To heartwire, Shah said that increased atherosclerotic burden of the carotid artery is not on the radar of practicing clinicians, including psychiatrists, and that most are instead concerned with sleep, appetite, and sexual side effects as well as weight gain. While these data should not be used to take patients off medications, the clinician needs to assess the benefits and risks on a patient-by-patient basis. (...)

Antidepressants May Raise Risk for Cardiovascular Disease (Antidepressiva kan øke risiko for kardiovaskulær sykdom ( hjerte- og karsykdomsykdom))
depression.about.com 5.4.2011
New research suggests that antidepressants may raise the risk for cardiovascular disease.

In a study involving more than 500 middle-aged male twins, researchers found that those twins who took antidepressants of any type were more likely to have a thickening of the inner linings of the arteries in the neck than their twin brothers who didn't. This type of thickening has been previously found to be associated with heart attack and stroke.

"There is a clear association between increased intima-media [inner arterial lining] thickness and taking an antidepressant, and this trend is even stronger when we look at people who are on these medications and are more depressed," said lead investigator Dr. Amit Shah, a cardiology fellow at Emory University in Atlanta, in a written statement issued by the American College of Cardiology. "Because we didn't see an association between depression itself and a thickening of the carotid artery, it strengthens the argument that it is more likely the antidepressants than the actual depression that could be behind the association."

Dr. Shah noted that the link between heart health and antidepressants is not well-understood, but it could be that the chemical messengers that are affected by antidepressant use, such as serotonin and norepinephrine, might cause constriction of blood vessels, leading to increased blood pressure, a known risk factor for hardening of the arteries. (...)

Stadig færre russere
aftenposten.no 30.3.2011
Antallet innbyggere i Russland går tilbake. Landet har nå bare 142,9 millioner innbyggere.

Det blir stadig færre russere. Siden den forrige folketellingen i 2002 er antallet innbyggere i Russland gått tilbake med to millioner. At ikke tilbakegangen er større, skyldes innvandringen i hovedsak fra de tidligere sovjetiske republikkene.

Verst er det kanskje at den gruppen som synker fortest, er menn i arbeidsfør alder. Voksne
menn dør mye tidligere enn kvinner. Konsekvensen er at skjevhetene i befolkningspyramiden blir større og større. I dag er det 10,5 millioner flere kvinner enn menn i Russland. (...)

Telemedicine Cuts Deaths in ICU (Telemedisin reduserer antall dødsfall på intensivmottak)
medpagetoday.com 30.3.2011
Telemedicine in the ICU lowers mortality and length of stay in intensive care, but has no effect on these parameters in the rest of the hospital, researchers said.

In a meta-analysis, use of telemedicine reduced ICU mortality by 20% and shortened the average length of stay in the ICU by 1.26 days, Lance Brendan Young, PhD, of the Iowa City Veterans Affairs Medical Center, and colleagues reported in the March 28 issue of Archives of Internal Medicine. (...)

(Anm: Impact of Telemedicine Intensive Care Unit Coverage on Patient Outcomes. Arch Intern Med. 2011;171(6):498-506 (March 28).)

50-year mortality trends in children and young people: a study of 50 low-income, middle-income, and high-income countries
Lancet, Early 2011 (Online Publication, 29 March)
Background Global attention has focused on mortality in children younger than 5 years. We analysed global mortality data for people aged 1—24 years across a 50-year period.

Methods The WHO mortality database was used to obtain mortality data from 1955 to 2004, by age-group (1—4, 5—9, 10—14, 15—19, and 20—24 years) and stratified by sex. To analyse change in mortality, we calculated mortality rates averaged over three 5-year periods (1955—59, 1978—82, and 2000—04) to investigate trends in deaths caused by communicable and non-communicable diseases and injury. (...)

Interpretation Adolescents and young adults have benefited from the epidemiological transition less than children have, with a reversal of traditional mortality patterns over the past 50 years. Future global health targets should include a focus on the health problems of people aged 10—24 years. (...)

Some Psychotropics Risky in Older Patients (Noen psykotrope legemidler utgjør en risiko for eldre pasienter)
medpagetoday.com 28.3.2011
Psychotropic drugs are often used to control behavioral symptoms in nursing-home residents, but data on almost 11,000 older patients found a significantly increased risk of death and other adverse outcomes in those treated with conventional antipsychotic drugs, antidepressants, and benzodiazepines, compared with atypical antipsychotic drugs.

Treatment with conventional antipsychotics increased the relative risk of death by 47% and femur fractures by 61%, reported Krista F. Huybrechts, PhD, of Brigham and Women's Hospital and Harvard Medical School in Boston, and colleagues.

Benzodiazepines were associated with a 54% increased risk of heart failure, while antidepressant users had a 20% to 30% increased risk of death and femur fracture, Huybrechts and co-authors wrote online in CMAJ. (...)

(Anm: Risk of death and hospital admission for major medical events after initiation of psychotropic medications in older adults admitted to nursing homes. CMAJ 2011 (Published online ahead of print March 28).)

Adolescent death rates outpace child mortality
reuters.com 28.3.2011
(Reuters) - Medical progress and global efforts to reduce infant and child mortality have reversed historical trends and mean that death rates among adolescents are now higher than in children, researchers said on Tuesday.

Looking at data from 50 countries over the second half of the 20th century, the study found the majority of deaths in young people was through incidents such as car accidents or reckless behavior -- and that violence and suicide have also become key causes of death in this group.

The findings, published in the Lancet medical journal, partly reflect success in reducing death rates among very young children, the researchers said.

But the strong international focus on reducing infant and child mortality has not been matched by a similar efforts in older groups, they said, even though more than two-fifths of the world's population is in the five to 24 years age group.

"These trends are likely to continue because mortality in children younger than five years is expected to decline further, and injury-related mortality is expected to increase in the next 25 years," said Russell Viner from the University College London institute of child health, who led the study. (...)

Stadig færre henrettes
aftenposten.no 28.3.2011
Stadig færre land benytter dødsstraff og stadig færre dødsdømte henrettes i verden, konstaterer Amnesty International.

527 dødsdømte ble henrettet i 2010, om man holder Kina utenfor. Dette var en kraftig nedgang fra året før da 714 dødsdømte ble henrettet.

Hvor mange Kina henretter er ikke kjent. Amnesty anslår at «tusenvis» ble henrettet i verdens mest folkerike stat i 2010, men vet ikke om tallet øker eller synker. (...)

Stora skillnader i dödsorsaker mellan länen
socialstyrelsen.se 18.3.2011
Hjärt- och kärlsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken i Sverige. Det finns även stora regionala skillnader, till exempel när det gäller alkoholrelaterad dödlighet. Det visar en ny rapport från Socialstyrelsen.

Enligt rapporten, som bygger på statistik från Socialstyrelsens dödsorsaksregister, avled 90 177 personer i Sverige år 2009 – 46 424 kvinnor och 43 753 män. Nästan tre fjärdedelar av de som avled var 75 år eller äldre.

– Dödligheten har minskat sedan slutet av 80-talet. Generellt ligger dödligheten lägre för kvinnorna än för männen, berättar Charlotte Björkenstam, som är ansvarig för dödsorsaksregistret vid Socialstyrelsen.

Hjärt- och kärlsjukdomar var den vanligaste dödsorsaken och låg bakom 37 procent av dödsfallen bland kvinnorna och 40 procent bland männen.

– För hjärt- och kärlsjukdomar har kvinnornas dödstal sjunkit kontinuerligt under perioden 1987 till 2009. Men det verkar nu som om den nedåtgående trenden har avstannat för kvinnorna, säger Charlotte Björkenstam. (...)

The More Diagnoses, The Lower Death Rates
ivanhoe.com 18.3.2011
(Ivanhoe Newswire) -- New research shows hospital regions that have a greater frequency of diagnoses have a lower case-fatality rate for chronic health conditions.
Investigators studied nine serious chronic conditions including cancer, chronic obstructive pulmonary disease, coronary artery disease, congestive heart failure, peripheral artery disease, severe liver disease, diabetes with end-organ disease, chronic renal failure and dementia. They looked at these conditions that were diagnosed in 306 hospital referral regions (HRRs) in the Unites States. More than 5 million Medicare beneficiaries were examined.

Results showed the frequency of diagnoses varied greatly depending on geography. Across all 306 HRRs, diagnosis frequency was strongly correlated with measures of physician encounters and diagnostic testing. (...)

Study: 50-year-old with diabetes dies 6 yrs sooner
seattletimes.nwsource.com 2.3.2011
A 50-year-old with diabetes dies six years sooner than someone without the disease, and not just from a heart attack or a stroke, new research suggests.

NEW YORK — A 50-year-old with diabetes dies six years sooner than someone without the disease, and not just from a heart attack or a stroke, new research suggests.

The large international effort to measure diabetes' toll found the disease also raises the risk of dying prematurely from a host of other ailments, even breast cancer and pneumonia.

"It's quite a wide sweep of conditions," said Dr. John Danesh of Cambridge University in Britain, who led the team of researchers. While most people think of heart problems, diabetes surprisingly "appears to be associated with a much broader range of health implications than previously suspected."

Putting the six years lost in context, he said, long-term smoking shortens life by 10 years.

The analysis used pooled medical information for 820,900 people from nearly 100 studies done mostly in Europe and North America. The results are published in Thursday's New England Journal of Medicine. (...)

(Anm: Diabetes Mellitus, Fasting Glucose, and Risk of Cause-Specific Death. N Engl J Med 2011; 364:829-841 (March 3).)

Ny studie ger klarare bild av dödsorsaker bland diabetiker
dagensmedicin.se 4.3.2011
Diabetes innebär inte bara en ökad risk för död i hjärt-kärlsjukdom. En ny studie kopplar nu diabetes även till ökad risk för död i flera typer av cancer och infektionssjukdomar.