Befolkningsstatistikk. Døde, 2007 - Ikke økning i forventet levealder (ssb.no 10.4.2008)

Befolkningsstatistikk. Døde, 2008 - Forventet levealderøkte med 0,2 år fra 2007 til 2008 (ssb.no 16.4.2009) (ssb.no/dodsarsak)

Samlet oversikt over personskader i Norge Om lag 540 000 personer skades og rundt 2500 personer dør som følge av skadene i Norge hvert år. (fhi.no 27.5.2014)

Sovemidlers forbindelse til dødelighet eller kreft: en matchet kohortstudie (BMJ Open 2012;2:e000850 (27 February))

Mennenes levealder økte kraftig. Fra 2011 til 2012 økte forventet levealder for menn med 0,4 år, mens den var stabil for kvinner. (ssb.no 11.4.2013)

Leger har plikt til å underrette politiet om unaturlige dødsfall (lovdata.no)

Feilaktige offisielle statistikker SJOKKERENDE nye tall viser at antallet mennesker som begår selvmord i Queensland er mer enn en kvart høyere enn det som reflekteres i offisielle statistikker. (news.com.au 12.8.2006)

§ 12. Melding til Dødsårsaksregisteret

Obduksjonsresultat, obduksjonsnummer og laboratorienummer skal meldast til Dødsårsaksregisteret i samsvar med forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i Dødsårsaksregisteret (Dødsårsaksregisterforskrifta).

Feil på hver fjerde dødsattest En av fire dødsmeldinger er fylt ut mangelfullt eller feil. (nrk.no 15.11.2006)

- Statistiken över dödsfall allt sämre.

Statistiken över dödsfall allt sämre
svd.se 23.10.2012
Saknade intyg Kvaliteten på dödsorsaksstatistiken har försämrats kraftigt. 2011 saknades uppgifter om 1656 dödsfall jämfört med några enstaka fall för några decennier sedan. Bakom oklara dödsorsaker kan finnas vanvård eller till och med brott, skriver tre läkare och en psykolog. (...)

Enligt Socialstyrelsen är syftet med dödsorsaksregistret att vara ett underlag för att beskriva befolkningens hälsa, att det skall användas till forskning och att det skall vara underlag för insatser inom hälso- och sjukvården (Förordet till ”Dödsorsaker 2011”). (...)

I många fall lämnas dödsorsaksintyg in med bristfälliga diagnoser, exempelvis ”ålderdomssvaghet”, som inte ger någon vägledning om den verkliga dödsorsaken. Sådana ofullständigt preciserade fall uppgår till omkring 3000 årligen. Sammantaget innebär detta att närmare 5000 dödsfall varje år saknar meningsfull diagnos. Bakom oklara dödsorsaker kan finnas vanvård eller till och med brott.

En viktig källa till kunskap om akuta dödsfall är rättsmedicinska obduktioner. Intyg baserade på dessa obduktioner har minskat, vilket påverkar bland annat statistiken över självmord. En rapporterad minskning av självmorden kan således bero på att färre rapporteras in snarare än en reell förbättring. (...)

(Anm: Obduksjoner, dødstall og dødsårsaker. (mintankesmie.no).)

(Anm: Medicin er skyld i tusindvis af dødsfald hvert år (politiken.dk 15.11.2013).)

(Anm: Folk dør av hemmelige bivirkninger. Over 90 prosent av alle bivirkninger fra legemidler rapporteres ikke - selv ikke dødelige og livstruende bivirkninger. (...) Slik kan du hjelpe andre: (bt.no 9.3.2015).)

(Anm: Medisinske feil — den tredje største dødsårsaken i USA. Medisinske feil inkluderes ikke i dødsattester eller i rangeringen av dødsårsaker. (...) Medisinske feil "fører til mer enn 250 000 dødsfall i USA årlig". (Medical error—the third leading cause of death in the US. Medical error is not included on death certificates or in rankings of cause of death. (...) Medical error 'causes more than 250,000 deaths in the U.S. annually.) BMJ 2016;353:i2139 (Published 03 May 2016).)

(Anm: Sådan undgår du at få alvorlige bivirkninger fra din medicin ( politiken.dk 15.11.2013).)

(Anm: Havarikommisjoner (undersøkelseskommisjoner) (mintankesmie.no).)

(Anm: Digitaliserer dødsmelding og info-flyt. Folkehelseinstituttet har fått tilsagn om 15 millioner kroner til digitalisering av dødsmelding og informasjons- og meldingsflyten etter et dødsfall. I dag er informasjons- og meldingsflyten etter et dødsfall 100 prosent papirbasert, og informasjonsflyten er arbeidskrevende og involverer mange offentlige etater. (…) – Når tror du alt vil være på plass? – Det er vanskelig å svare eksakt, men jeg vil tro det blir i 2018 eller 2019, svarer Lycke Ellingsen. (dagensmedisin.no 6.4.2016).)

(Anm: Levealder som tankeeksperiment - Dag Bratlid, professor, barnelege (aftenposten.no 29.5.2015).)

(Anm: Forskningskritik om narkotikadöda. Tre forskare anklagar på Dagens Nyheters debattsida Socialstyrelsen för att försöka tona ner den ökning av antalet dödfall de senaste tio åren i Sverige som kopplas till knark. (…) Enligt Socialstyrelsen beror ökningen till stor del på förbättrade rättsmedicinska analyser, registrering och kodning. Men forskarna är skeptiska till den slutsatsen och anser i debattartikeln att en mer djupgående analys behövs. (dagensmedicin.se 4.4.2016).)

(Anm: Dødsårsaksregisteret har for dårlig kvalitet. (…) En nylig publisert studie viser at de fleste leger unnlater å innrapportere alvorlige bivirkninger, og at 38% aldri har rapportert én eneste bivirkning (4). Dette er for øvrig i tråd med tidligere publiserte studier som viser at omtrent 90–99% av alvorlige bivirkninger ikke innrapporteres, og at det i verste fall kan være flere tusen årlige legemiddelrelaterte dødsfall som ikke innrapportertes (5). Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129:894 (30.4.2009).)

(Anm: Varför ökar lungcancer hos personer som inte röker? Det är en fråga som cancerforskare i Sverige grubblar på. Därför startar de nu ett nytt forskningsprojekt som går ut på att analysera cancerceller från personer som är sjuka i lungcancer men som aldrig rökt. (netdoktor 23.12.2015).)

(Anm: Autisme: tidlig dødsrisiko en "skjult krise" (- Den ulikhet i utfall for autistiske mennesker vist i disse data er skammelige. Vi kan ikke akseptere en situasjon hvor mange autistiske mennesker aldri vil oppleve sin 40-årsdag.) (- Alle som er involvert i å støtte folk med autismespekteret fra regjeringen rett ned til lokalt helsepersonell har et ansvar for å stå opp og begynne å redde liv så snart som mulig.) (medicalnewstoday.com 21.3.2016).)

(Anm: Premature mortality in autism spectrum disorder. Br J Psychiatry. 2016 Mar;208(3):232-8. Epub 2015 Nov 5.)

(Anm: Diskriminering, feilmedisineringer hos mennesker med utviklingshemming og utfordrende atferd (psykofarmaka; antidepressiva, antipsykotika, sovemedisiner) etc. (mintankesmie.no).)

- Slår sovepiller os ihjel? (- Studiet er det største af sin slags på globalt plan og har også undersøgt sammenhængen mellem brug af antidepressiver og antipsykotika og dødelighed. Også her fandt forskerne en overdødelighed.)

Slår sovepiller os ihjel?
videnskab.dk 21.3.2016
Danske forskere har undersøgt effekten af sovemedicin og antidepressiver i det hidtil største studie af sin art - og fundet ud af, at der er en markant overdødelighed hos folk, der tager medicinen. (…)

I et stort, nyt studie, netop udgivet i det anerkendte tidsskrift British Medical Journal, viser danske forskere, at der er en sammenhæng mellem brugen af sovemedicin, de såkaldte benzodiazepiner og benzodiazepin-lignende lægemidler, og overdødelighed. (...)

»Det er jo meget bekymrende,« lyder det fra lektor Margrethe Nielsen, som ikke har deltaget i studiet, men selv har skrevet ph.d.-afhandling om blandt andet benzodiazepiners skadelige virkning. »Benzodiazepiner bliver stadig brugt i stort omfang, og det ér altså nogle lægemidler, som vi skal omgås med stor varsomhed.«

Studiet er det største af sin slags på globalt plan og har også undersøgt sammenhængen mellem brug af antidepressiver og antipsykotika og dødelighed. Også her fandt forskerne en overdødelighed. (...)

Margrethe Nielsen, som arbejder ved Det Sundhedsfaglige og Teknologiske Fakultet på Professionshøjskolen Metropol.

»Man skal jo altid være varsom med resultater af enkeltstående undersøgelser, og man vil gerne se det bekræftet, men styrken ved det her studie er virkelig dets størrelse. Det er et studie, man må give opmærksomhed,« siger hun.(...)

Overdødelighed ved brug af alle lægemidler
I det nye studie undersøgte forskerne hele området af psykotrope lægemidler – det vil sige stoffer, som påvirker det centrale nervesystem – for sammenhængen mellem forbrug og dødelighed. Du kan læse mere om lægemidlerne i faktaboksen til højre.

Forskerne undersøgte sammenhængen hos 49.968 danske patienter med slagtilfælde og hos en kontrolgruppe på 86.100 mennesker. De fandt en overdødelighed ved brug af alle lægemidlerne i varierende grad, fra 12 til 18 procent, i begge grupper.

»Det var nærværende at undersøge disse typer lægemidler sammen, fordi de alle sammen påvirker hjernestammen og har samme overordnede effekt på aktiveringssystemet i hjernen,« siger Poul Jennum.

Men faktisk viste det sig, at dødeligheden var endnu højere i kontrolgruppen, når det kom til benzodiazepin-lignende lægemidler og i tre ud af fem antidepressiver. Og dét kommer bag på Margrethe Nielsen.

»Det er overraskende, at der er en højere dødelighed blandt kontrollerne, og det kom bag på mig – jeg ville nok have forventet, at dødeligheden var højst blandt patienterne, for når man er syg, går der en proces i gang, og så støder der ofte andre ting til, som kan påvirke dødeligheden,« siger hun.

Forskerne har forsøgt at kontrollere for alle variabler, som kan have påvirket udfaldet, og i studiets diskussionsafsnit overvejer de, om kontrolgruppens højere dødelighed i virkeligheden er et tegn på, at de har været for konservative i deres forsøg på at kontrollere for eksempelvis køn, alder og andre demografiske kendetegn. (...)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

(Anm: Antipsykotika (psykofarmaka etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Sovemidler (sovemedisiner) og beroligende midler (mintankesmie.no).)

(Anm: Offentligt betalte forskere pynter på resultater af forsøg på mennesker. (videnskab.dk 14.3.2016).)

(Anm: Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: TEST UTVIKLET FOR Å OPPDAGE FARLIGE BIVIRKNINGER SLIK AT FÆRRE PASIENTER GIS UTRYGGE LEGEMIDLER (Test aims to detect dangerous side effects so that fewer patients are given unsafe drugs) (medicalnewstoday.com 19.12.2014).)

(Anm: Statens mattilsyn (Mattilsynet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Offentlig forvaltning (Offentlig sektor) (Statens økonomireglement - offentlige anskaffelser - offentlige innkjøp etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Helsevesenet bruker ikke ny forskning. Norske pasienter får medisiner og behandling de ikke har bruk for fordi nye forskningsresultater ikke tas i bruk. Større problem enn unyttig forskning, mener eksperter. (forskning.no 2.1.2016).)

(Anm: Leger ivaretar din mentale helse, men hvem ivaretas deres? (Doctors look after our mental health but who looks after theirs?) (theconversation.com 26.4.2016).)

(Anm: - Hvorfor legers mentale helse bør være en bekymring for oss alle. (- Noen av de mer alarmerende resultater av å ha stressede og deprimerte leger er patologisk kynisme, en uvilje mot å ta vare på kronisk syke og redusert empati.)  (newstatesman.com 16.4.2016).)

(Anm: LEDER. Ville du like å gå til en lege som er psykopat? Tidsskr Nor Legeforen 2008; 128:1805 (28.8. 2008).)

(Anm: Havarikommisjoner (undersøkelseskommisjoner) (mintankesmie.no).)

(Anm: Offentligt betalte forskere pynter på resultater af forsøg på mennesker. (videnskab.dk 14.3.2016).)

(Anm: Uriktig fremstilling av skader i studier på antidepressiva. Nye bevis fra kliniske studierapporter avdekker feilklassifisering, feiltolkning, og underrapportering av alvorlige skader. BMJ 2016;352:i217 (Published 28 January 2016).)

- Ingen bedring i psykisk sykes dødelighet i Australia.

No improvements to mental illness death rates in Australia (Ingen bedring i psykisk sykes dødelighet i Australia)
medicalnewstoday.com 16.5.2016
Psykisk sykdom er den største og raskest voksende kilde til uførhet i Australia og mer må gjøres for å bedre mental helsereform, ifølge forfatterne av "For debatt" som er publisert i Medical Journal of Australia. (Mental illness is the largest and fastest growing source of disability in Australia and more needs to be done to improve mental health reform, according to the authors of a "For debate" published in the Medical Journal of Australia).

"In kontrast til kreft og hjerte- og karsykdommer har det ikke vært noen forbedringer i forekomst av død eller uførhet grunnet psykiske lidelser i de siste tiårene, "skriver professor Patrick McGorry og Matthew Hamilton ved Orygen, National Centre of Excellence in Youth Mental Health. (…) ("In contrast to cancer and cardiovascular disease, there have been no improvements in rates of death or disability from mental illness in recent decades," wrote Professor Patrick McGorry and Mr Matthew Hamilton from Orygen, the National Centre of Excellence in Youth Mental Health.)

(Anm: RE: Studier som stikkes under stol Minileder Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135:617 (25.5.2015).)

(Anm: RE: Psykisk syke lever kortere. Tidsskr Nor Legeforen Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135:246 – 8 (8.09.2015).)

(Anm: RE: Psykisk syke lever kortere. Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135:1534 – 5 (22.9.2015).)

(Anm: Diskriminering, feilmedisineringer hos mennesker med utviklingshemming og utfordrende atferd (psykofarmaka; antidepressiva, antipsykotika, sovemedisiner) etc. (mintankesmie.no).)

- De uoppfylte løfter om antidepressiva. (- Bruken av antidepressiva har fortsatt å stige til tross for oppsamling av bevis på at de ikke er så effektive som ble tidligere antatt.)

The unfulfilled promise of the antidepressant medications. (De uoppfylte løfter om antidepressiva)
Med J Aust 2016; 204 (9): 348-350
Vi trenger mer effektive behandlinger for depresjon, fordi nåværende behandlinger avverger mindre enn halvparten av den betydelige belastning som forårsakes av sykdom. (…) (We need more effective treatments for depression, because current treatments avert less than half of the considerable burden caused by the illness.)

Bruken av antidepressiva har fortsatt å stige til tross for stadig flere bevis på at de ikke er så effektive som tidligere ble antatt. (…) (The use of antidepressants has continued to rise despite accumulating evidence that they are not as effective as was previously thought.) (…)

Tidligere studier har rapportert mye høyere effekter for legemidler, delvis drevet av legemiddelindustriens påvirkninger på selektiv publisering av positive resultater, og utskiftning av resultater som å rapportere tvetydige funn som positive.6 (Earlier studies had reported much larger effect sizes for the medications, in part driven by the influences of the pharmaceutical industry on selective publishing of positive results, and the substitution of outcome measures to report ambiguous findings as positive.6)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

(Anm: Kronikk av anonym far: Min datter ble et offer for pillepsykiatrien. (aftenposten.no 25.8.2015).)

(Anm: De uoppfylte løfter om antidepressiva) (The unfulfilled promise of the antidepressant medications). (…) Bruken av antidepressiva har fortsatt å stige til tross for oppsamling av bevis på at de ikke er så effektive som ble tidligere antatt. (…) Tidligere studier har rapportert mye høyere effekter for legemidler, delvis drevet av legemiddelindustriens påvirkninger på selektiv publisering av positive resultater, og utskiftning av resultater som å rapportere tvetydige funn som positive. Med J Aust 2016; 204 (9): 348-350.)

(Anm: Mortality and use of psychotropic medication in patients with stroke: a population-wide, register-based study. OBJECTIVES: The study sought to describe whether psychotropic medication may have long-term side effects in patients with stroke compared with controls. (…) CONCLUSIONS: All-cause mortality was higher in patients with stroke and controls treated with benzodiazepines, antidepressants and antipsychotics than in their untreated counterparts. Our findings suggest that care should be taken in the use and prescription of such drugs, and that they should be used in conjunction with adequate clinical controls. BMJ Open. 2016 Mar 8;6(3):e010662).)

(Anm: Drug overdose has become leading cause of death from injury in US. More than 44 000 people in the United States died as a result of a drug overdose in 2013 (figure⇓), making it the leading cause of death from injury in the country, says a report on the effect of injuries released on 17 June.1 Overall, injuries killed more than 193 000 people in 2013 in the US and were the leading cause of death among people aged 1 to 44 years, the report said. (...) About half, 22 000, are related to prescription drugs, the report said.BMJ 2015;350:h3328  (Published 22 June 2015).)

(Anm: - Lege får 30 år til livstid for drap i sak i L.A. knyttet til pasienters overdoser. (Doctor gets 30 years to life for murders in L.A. case tied to patients' overdoses.) (…) En dommer dømte fredag en lege i Rowland Height til 30 år til livstid i fengsel for drapene på tre av sine pasienter som følge av dødelig overdose, en dom som satte sluttstrek i en "landmark"-sak som enkelte medisinske eksperter sier kan endre hvordan leger i hele landet håndterer forskrivningen av reseptbelagte legemidler. (latimes.com 5.2.2016).)

(Anm: Sharp spike in deaths in England and Wales needs investigating, says public health expert. A sharp rise in the annual number of deaths recorded in England and Wales in 2015 has left public health experts grasping for answers. Preliminary figures show a 5.4% increase in deaths from 2014 to 2015, the biggest rise for several decades. The Office for National Statistics estimated that, after adjustment for population growth, the crude death rate rose by 4.9% in 2015. Smaller rises recorded in 2012 and 2013 were explained at the time by Public Health England as being due to influenza and cold weather.BMJ 2016;352:i981 (Published 17 February 2016).)

(Anm: Dementia and flu are blamed for increase in deaths in 2015 in England and Wales. The spike in deaths seen in 2015 in England and Wales was mainly due to an increase in dementia and Alzheimer’s related deaths and flu outbreaks among older people, an analysis by the Office for National Statistics (ONS) has concluded. BMJ 2016;353:i2022 (Published 08 April 2016).)  

- Totalt sett, for alle aldersgrupper, mangler det hele 3.321 dødsmeldinger for den nevnte femårsperioden. (- I perioden 2010-2014.)

Folkehelseinstituttet vet ikke hvorfor 25 barn under 15 år døde.
dagbladet.no 11.1.2016
I perioden 2010-2014. (…) I tillegg til sykdom og ulykker kan Folkehelseinstiuttet ikke utelukke at det blant dødsfallene også ligger drap. (…)

Også når det gjelder unge i alderen 15 til 19 år, savner Folkehelseinstituttet en rekke dødsmeldinger. Tallene for 2015 er ennå ikke klare, men for perioden 2010-2014 er det snakk om 19 manglende dødsmeldinger for denne aldersgruppen.

Totalt sett, for alle aldersgrupper, mangler det hele 3.321 dødsmeldinger for den nevnte femårsperioden. Folkehelseinstituttets målsetting er å få dødsmeldinger for minst 99 prosent av dødsfallene som skjer i Norge. De siste årene har andelen vært på 98,6 prosent. (...)

(Anm: 152 dødsfall blant ikke-bosatte i 2013. Nå foreligger det for første gang statistikk for et helt kalenderår. Rapporten "Dødsfall blant ikke-bosatte i 2013" viser at det ble registrert 152 dødsfall blant ikke-bosatte dette året, det vil si om lag 0,4 prosent av de i alt 41 178 registrerte dødsfallene. I alt ble 64 av de 152 døde obdusert.  (fhi.no 1.10.2015).)

(Anm: 167 dødsfall blant ikke-bosatte i 2014. I 2014 ble det registrert 167 dødsfall blant turister, gjestearbeidere og andre ikke-bosatte i Norge. Det viser statistikk fra Dødsårsaksregisteret ved Folkehelseinstituttet. Tallene på dødsfall for 2014 viser at det er en liten økning fra 2013 da 152 dødsfall ble registrert. Dødsfall hos ikke-bosatte anslås å utgjøre cirka 0,4 prosent av alle dødsfall i Norge. (fhi.no 15.12.2015).)

(Anm: Nytt overvåkingssystem for dødelighet i Norge. Norge deltar nå i det europeiske nettverket EuroMOMO som overvåker dødeligheten i Europa. Systemet vil gi en bedre oversikt til bruk i beredskapsarbeidet, og vil være et supplement til overvåkingssystemet for smittsomme sykdommer, blant annet influensa. (fhi.no 24.9.2015 ).)

(Anm: De fem vanligste dødsårsakene i Norge. Folkehelseinstituttet registrerte 40.344 dødsfall i Norge i fjor - og her er hva vi dør av. (aftenposten.no 26.11.2015).)

(Anm: Association of Psychiatric and Neurologic Comorbidity With Mortality Among Persons With Autism Spectrum Disorder in a Danish Population. JAMA Pediatr. 2016 Jan 11:1-8. doi: 10.1001/jamapediatrics.2015.3935. [Epub ahead of print].)

- Demenssjukdomar allt vanligare dödsorsak (- Dödligheten i demenssjukdomar har ökat från omkring 100 per 100 000 invånare 1987 till drygt 400 år 2013.)

Demenssjukdomar allt vanligare dödsorsak
Läkartidningen. 2014;111:CZ94 (2014-08-21)
Dödligheten i demenssjukdomar har ökat sedan slutet av 80-talet och var 2013 fyra gånger så vanlig, enligt den senaste dödsorsaksstatistiken från Socialstyrelsen. 

Dödligheten i demenssjukdomar har ökat från omkring 100 per 100 000 invånare 1987 till drygt 400 år 2013. En delförklaring kan vara att läkarna har blivit alltmer benägna att rapportera demes som dödsorsak, enligt rapporten.

Den totala dödligheten har sjunkit de senaste 20 åren.

Hjärt–kärlsjukdomar var 2013 fortfarande den vanligaste dödsorsaken, 38 procent för kvinnor och 37 procent för män, men färre dör av den anledningen numera jämfört med i slutet av 80-talet.

Näst vanligaste dödsorsak är tumörsjukdomar, 24 procent.

Utbildningsnivå är kopplad till dödsorsak. Bland kvinnor med enbart grunskoleutbildning är dödligheten i hjärt- och kärlsjukdomar mer än dubbelt så hög som bland kvinnor med eftergymnasial utbildning. (…)

(Anm: RE: Studier som stikkes under stol Minileder Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135:617 (25.5.2015).)

(Anm: RE: Psykisk syke lever kortere. Tidsskr Nor Legeforen Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135:246 – 8 (8.09.2015).)

(Anm: RE: Psykisk syke lever kortere. Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135:1534 – 5 (22.9.2015).)

(Anm: RE: Psykisk syke lever kortere. Tidsskr Nor Legeforen Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135:1923-4 (17.11.2015).)

(Anm: Uriktig fremstilling av skader i studier på antidepressiva. Nye bevis fra kliniske studierapporter avdekker feilklassifisering, feiltolkning, og underrapportering av alvorlige skader. BMJ 2016;352:i217 (Published 28 January 2016).)

(Anm: Kronikk av anonym far: Min datter ble et offer for pillepsykiatrien. (aftenposten.no 25.8.2015).)

(Anm: Medisinering av psykisk utviklingshemmede (Lørdagsrevyen 12.11.2011).)

(Anm: Han blei medisinert til døde (nrk.no 12.11.2011).)

(Anm: Havarikommisjoner (undersøkelseskommisjoner) (mintankesmie.no).)

(Anm: Bruk av annengenerasjons antipsykotiske legemidler øker parametre for metabolsk syndrom. (dgnews.docguide.com 17.3.2016).)

(Anm: Metabolic Syndrome Components Are Associated With Symptomatic Polyneuropathy Independent of Glycemic Status. Diabetes Care 2016 (Published online before print March 10, 2016).)

(Anm: Prepsychosis links with elevated metabolic syndrome. MADRID – Untreated people at high risk for developing psychosis also showed an increased prevalence of certain components of metabolic syndrome in data collected from 163 German study participants, a finding that gives new insight into the well-documented but poorly delineated link between schizophrenia and metabolic syndrome. (...) He also suggested prescribing antipsychotic medications that pose the lowest risk for causing further metabolic derangements in patients. (clinicalpsychiatrynews.com.com 2.4.2016).)

(Anm: Joachim Raese, MD. Metabolic syndrome is defined by the aggregation of hypertriglyceridemia, low high-density lipoprotein (HDL) levels, elevated fasting glucose, hypertension, and increased waist circumference. Metabolic syndrome confers an increased risk of developing diabetes and of dying from coronary artery disease. Cardiovascular disease is the leading cause of death among patients with schizophrenia, who have a life expectancy about 20 years shorter than the general population. (…) For a more detailed discussion, I suggest watching a YouTube video that we have prepared. (cmeinstitute.com 27.4.2016).)

(Anm: Video Lecture 8: Metabolic Syndrome Lectures 1 (By Dr. Joachim Raese) (youtube.com).)

(Anm: - Lege får 30 år til livstid for drap i sak i L.A. knyttet til pasienters overdoser. (Doctor gets 30 years to life for murders in L.A. case tied to patients' overdoses.) (…) En dommer dømte fredag en lege i Rowland Height til 30 år til livstid i fengsel for drapene på tre av sine pasienter som følge av dødelig overdose, en dom som satte sluttstrek i en "landmark"-sak som enkelte medisinske eksperter sier kan endre hvordan leger i hele landet håndterer forskrivningen av reseptbelagte legemidler. (latimes.com 5.2.2016).)

(Anm: Diskriminering, feilmedisineringer hos mennesker med utviklingshemming og utfordrende atferd (psykofarmaka; antidepressiva, antipsykotika, sovemedisiner) etc. (mintankesmie.no).)

(Anm: - Slår sovepiller os ihjel? (- Studiet er det største af sin slags på globalt plan og har også undersøgt sammenhængen mellem brug af antidepressiver og antipsykotika og dødelighed. Også her fandt forskerne en overdødelighed.) (videnskab.dk 21.3.2016).)

(Anm: Flere i Norge dør av demens. Andelen som dør av demenssykdommer i Norge er mer enn tredoblet på 14 år. Hyppigste dødsårsak er fremdeles hjerte- og karsykdommer. (…) Folkehelseinstituttet (FHI) la onsdag ut en oversikt over dødsårsaker i Norge som viser at andelen som dør av demenssykdommer har økt fra 2,2 prosent i 2000 til 7,6 prosent i 2014. (nrk.no 4.11.2015).)

(Anm: Alzheimers sykdom og andre årsaker til demens. (mintankesmie.no).)

(Anm: Dødsårsaker for 2014: Kreft stabilt, demens øker. (…) Fra rundt 1970 til 2010 var det en økning i antall dødsfall på grunn av nedre luftveissykdommer som kols og astma. Fra 2010 har dødsraten vært på cirka 50 per 100 000. Dette kan tyde på at dødsfall som følge av kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) har flatet ut.  (fhi.no 4.11.2015).)

- Leukoaraiosis er assosiert med dødelighet på kort og lang sikt hos pasienter med hjerneblødning.

Leukoaraiosis is associated with short- and long-term mortality in patients with intracerebral hemorrhage.
J Stroke Cerebrovasc Dis. 2013 Oct;22(7):919-25. Epub 2013 Feb 21.
(…) BACKGROUND: There are few recent European studies of mortality after intracerebral hemorrhage (ICH), particularly long-term follow-up studies. No previous European studies have included information on leukoaraiosis.

METHODS: We studied all consecutive patients hospitalized with a first-ever intracerebral hemorrhage between 2005 and 2009 in a well-defined area and assessed the prognostic value of various baseline clinical and radiologic factors. Leukoaraiosis was scored on the baseline computed tomographic (CT) scan as described by van Swieten et al, with an overall score from 0 to 4.

RESULTS: One hundred thirty-four patients were followed up for a median of 4.7 years (interquartile range 2.5-6.6). Overall mortality was 23% at 2 days, 30% at 7 days, 37% at 30 days, 46% at 1 year, and 53% at 2 years. Factors independently associated with increased 30-day mortality were warfarin use, leukoaraiosis score, intraventricular hemorrhage, and Glasgow Coma Scale (GCS) score. Factors independently associated with long-term mortality in the 85 patients who survived the first 30 days were leukoaraiosis score, coronary heart disease, and initial GCS score. Recurrent ICH occurred in 4.5% and was significantly more frequent after lobar ICH than after ICH in other locations (11.1% v 0%; P = .025).

CONCLUSIONS: In unselected patients in Southern Norway with first-ever ICH, severe leukoaraiosis is independently associated with both 30-day and long-term mortality in 30-day survivors. Warfarin is independently associated with 30-day mortality and coronary heart disease with long-term mortality in 30-day survivors. Recurrent ICH is more frequent after lobar ICH than after ICH in other locations.

(Anm: Leukoaraiosis[1] or white matter hyperintensities (WMHs)[2] describes the nonspecific changes in the cerebral white matter frequently seen on CT and MRI in aged individuals and even young adults sometimes.[3] It is a condition routinely found in elderly people. The term leukoaraiosis was coined in 1986[4][5] as a descriptive term for rarefaction ("araiosis") of the white matter, showing up as decreased density on CT and increased signal intensity on T2/FLAIR sequences (white matter hyperintensities) performed as part of MRI brain scans.These white matter changes are also commonly referred to as periventricular white matter disease, or white matter hyperintensities (WMH) due to their bright white appearance on T2 MRI scans. Many patients can have leukoaraiosis without any associated clinical abnormality. However, underlying vascular mechanisms are suspected to be the cause of the imaging findings. Hypertension, smoking, diabetes, hyperhomocysteinemia, and heart disease are all risk factors for leukoaraiosis. Leukoaraiosis has been reported to be an initial stage of Binswanger's disease but this evolution does not always happen. (en.wikipedia.org).)

(Anm: Antidepressant Treatment and Worsening White Matter on Serial Cranial Magnetic Resonance Imaging in the Elderly. Stroke 2008;39:857-862.)

(Anm: Why white matter matters in insomnia. (…) Insomnia has the power to significantly impact an individual's life; it can pounce on anyone at any time, often without obvious cause. New research published in Radiology delves into the neural basis of this mysterious condition and finds tantalizing clues nestled in the white matter of the brain. (…) The data, manipulated using an advanced analysis technique called Tract-Based Spatial Statistics, yielded fascinating results. The brains of participants with insomnia showed a significant reduction in white matter integrity in sections of the right brain and the thalamus. In regard to the specific regions, Li says: "These impaired white matter tracts are mainly involved in the regulation of sleep and wakefulness, cognitive function and sensorimotor function." (medicalnewstoday.com 8.4.2016).)

(Anm: white matter (hvit substans); Multiple Sclerosis (MS) is one of the most common disease which affects white matter (wikipedia.org).)

(Anm: Common antidepressant may change brain. (…) A commonly prescribed antidepressant may alter brain structures in depressed and non-depressed individuals in very different ways, according to new research at Wake Forest Baptist Medical Center. (...) MRI images taken at the end of the treatment phase revealed that in depressed subjects the drug significantly increased the volume of one region of the brain, the anterior cingulate cortex, while decreasing the volume of this same region and the hippocampus in non-depressed subjects. Both of these areas are highly interconnected with other areas of the brain; are critical in a wide array of functions including memory, learning, spatial navigation, will, motivation and emotion; and are implicated in major depressive disorder. (medicalnewstoday.com 7.9.2015).)

(Anm: Antipsychotic drugs linked to brain tissue loss in patients with schizophrenia. Antipsychotic medications are the most common treatment for individuals with schizophrenia, helping to relieve some of the debilitating symptoms caused by the disorder. But according to a new study, long-term use of these drugs may also negatively impact brain structure. Researchers say long-term use of antipsychotic medications - particularly first-generation antipsychotics - may lead to gray matter loss in the brain. First author Dr. Antonio Vita, professor of psychiatry at the University of Brescia in Italy, and colleagues publish their findings in the journal Biological Psychiatry. (medicalnewstoday.com 7.9.2015).)

(Anm: Gray matter abnormality predicts neurodevelopmental problems in smaller premature babies (medicalnewstoday.com 8.4.2016).)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

(Anm: Antipsykotika (psykofarmaka etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Antipsykotika og fysisk attraktivitet (Antipsychotics and physical attractiveness) Clin Schizophr Relat Psychoses. 2011 Oct;5(3):142-146.)

(Anm: Antipsykotika forårsaker ansiktsgrimasering og andre typer mulige varige hjerneskader (mintankesmie.no).)

(Anm: Derfor bliver man fed af antipsykotisk medicin. (- Derfor blir man feit av antipsykotika.) (videnskab.dk 7.1.2016).)

(Anm: Demens vanligare som dödsorsak Samtidigt som den totala dödligheten har sjunkit de senaste 20 åren har dödligheten i demenssjukdomar ökat. (netdoktor.se 22.8.2014).)

(Anm: Signaling from dysfunctional mitochondria induces a distinct type of senescence. (Signalering fra dysfunksjonelle mitokondrier induserer en distinkt type tiltagende alderdom.) Finding provides alternative explanation for the free-radical theory of aging and suggests new role for mitochondria in affecting physiology. (medicalnewstoday.com 11.12.2015).)

(Anm: Mitochondrial Dysfunction Meets Senescence. Trends Biochem Sci. 2016 Feb 10. pii: S0968-0004(16)00020-7. [Epub ahead of print].)

(Anm: NTNU-forskere er med i teamet: Har laget «smart» speil som kan avsløre hjerteinfarkt (vg.no 18.11.2015).)

(Anm: Speilet som ser et fremtidig hjerteinfarkt. (…) Det smarte speilet «Wize mirror» ser ut som et vanlig speil, men inneholder 3D-skannere, multispektrale kameraer og gass-sensorer for å vurdere helsen til den står foran det. Speilet gjør dette gjennom å undersøke personens ansikt, vurdere fettvev, blodgjennomstrømning, ansiktsuttrykk og ansiktsfarge. (gemini.no 18.11.2015).)

(Anm: How Smoking Wrecks Your Looks. See how lighting up can add years to your appearance, causing sagging skin, hair loss, and more. (webmd.com 19.11.2015).)

(Anm: Dödsorsaker 2013 – Causes of Death 2013 - Publiceringsår: 2014 Artikelnummer: 2014-8-5 ISBN: 978-91-7555-202-6 (socialstyrelsen.se 25.8.2014).)

- The clinical importance of white matter hyperintensities on brain magnetic resonance imaging: systematic review and meta-analysis.

The clinical importance of white matter hyperintensities on brain magnetic resonance imaging: systematic review and meta-analysis
BMJ 2010; 341:c3666 (26 July)
Objectives To review the evidence for an association of white matter hyperintensities with risk of stroke, cognitive decline, dementia, and death.

Design Systematic review and meta-analysis. Data sources PubMed from 1966 to 23 November 2009. (...)

Conclusion White matter hyperintensities predict an increased risk of stroke, dementia, and death. Therefore white matter hyperintensities indicate an increased risk of cerebrovascular events when identified as part of diagnostic investigations, and support their use as an intermediate marker in a research setting. Their discovery should prompt detailed screening for risk factors of stroke and dementia. (...)

– Flere unge dør av hjertestans (- Når unge tilsynelatende friske mennesker dør, kan det være vanskelig å fastslå at hjertestans var årsaken.)

– Flere unge dør av hjertestans
nrk.no 9.4.2015
Antall unge mennesker som dør av plutselig hjertestans kan være høyere enn man hittil har trodd, ifølge medisinske eksperter.

Når unge tilsynelatende friske mennesker dør, kan det være vanskelig å fastslå at hjertestans var årsaken.
Britiske eksperter mener at mange slike dødsfall kan bli oppfattet som for eksempel uforklarlige trafikkulykker, drukning eller epileptiske anfall.

Professor Sanjay Sharma ved St. George`s University Hospital mener at 25 prosent flere unge under 35 år dør på grunn av plutselig hjertestans enn det statistikken viser.

Det betyr i så fall at 16 unge briter mister livet av skjult hjertesykdom hver uke, sier Sharma til Sky News.

Se video: Slik gjør du hjerte-lunge-redning (…)

(Anm: - Brukere av antidepressiva har mer åreforkalkning og dermed økt risiko for hjertesykdom og hjerneslag sammenlignet med ikke-brukere (mintankesmie.no).)

(Anm: Høyere langtidsdødelighet etter hjerneslag. Blant de som levde i minst ett år etter et hjerneslag, var dødeligheten på lang sikt drøyt 35 prosent høyere enn hos ikke-slagrammede. (dagensmedisin.no 24.2.2016).)

(Anm: Antidepressiva verkar öka risken för frakturer. De så kallade SSRI-preparaten verkar öka risken för benbrott hos kvinnor som tar läkemedlen mot klimakteriebesvär. Det visar en ny amerikansk observationsstudie. (dagensmedicin.se 26.6.2015).)

(Anm: Selective serotonin reuptake inhibitors - a class of antidepressant drug used to reduce symptoms of the menopause - may increase the risk of bone fractures, according to new research. (…) - The fracture rate was 76% higher among those prescribed selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) 1 year after starting treatment - 73% higher after 2 years of treatment - 67% higher after 5 years. (medicalnewstoday.com 28.6.2015).)

- Link mellom alkohol, hjerneslag, psykiatriske legemidler og demens

Tømmermænd fordobler risikoen for slagtilfælde
ekstrabladet.dk 25.10.2013
Risikoen for slagtilfælde stiger, hvis du har tømmermænd bare en gang årligt (...)

Ikke overraskende viser et for højt alkoholforbrug sig at være forbundet med en række sundhedsskadelige virkninger – blandt andet øget åreforkalkning, der har vist sig at medføre flere former for hjertekarproblemer. (...)

Risikoen for at få et slagtilfælde var gennemsnitligt mere end dobbelt (2,33 gange) så stor for personer, der havde haft en eller flere tømmermænd i løbet af et år. Gennemsnittet dækker over et udsving for en forøget risiko fra 1,19 til 4.56.

Undersøgelsen er resultatet af en doktorafhandling, som Sanna Rantakömi har fremlagt ved universitetet i Østfinland i Kuopio, og som netop er offentliggjort i Acta Neurologica Scandinavica. (...)

(Anm: Alcohol induced mitochondrial oxidative stress and alveolar macrophage dysfunction. Biomed Res Int. 2014;2014:371593.Epub 2014 Feb 19.)

(Anm: Cognitive impairment 'associated with a higher risk of stroke' (medicalnewstoday.com 26.8.2014).)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

(Anm: Antipsykotika (psykofarmaka etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Høyere langtidsdødelighet etter hjerneslag. Blant de som levde i minst ett år etter et hjerneslag, var dødeligheten på lang sikt drøyt 35 prosent høyere enn hos ikke-slagrammede. (dagensmedisin.no 24.2.2016).)

- AD/HD gir økt dødsrisiko

AD/HD gir økt dødsrisiko
Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135:1547 (22.9.2015)
Risikoen for død er mangedoblet dersom man har AD/HD, viser en dansk studie.

AD/HD er forbundet med flere faktorer som kan øke risikoen for død. I en prospektiv registerstudie av 1,92 millioner unge dansker, var total dødelighet blant dem med AD/HD mangedoblet sammenliknet med normalbefolkningen (1). Etter justering for alder, kjønn, samtidig forekomst av annen psykisk lidelse, foreldres utdanning og jobbstatus, var mortalitetsrateratio (MRR) forhøyet for alle undersøkte aldersgrupper: 1,86 (95  % KI 0,93 – 3,27) for aldersgruppen 1 – 5 år; 1,58 (1,21 – 2,03) for aldersgruppen 6 – 17 år og 4,25 (3,05 – 5,78) for dem som hadde fått diagnosen som voksne. Kvinner med AD/HD hadde høyere MRR enn menn. Forhøyet mortalitet skyldtes særlig unaturlige dødsfall, der ulykker utgjorde den største andelen.

– Dette er den første epidemiologiske studien av total dødelighet ved AD/HD i en stor kohort, sier overlege Mats Fredriksen ved Poliklinikk ADHD, Sykehuset i Vestfold. Vedvarende AD/HD i voksen alder, som i studien var relatert til høyere dødelighet, kan representere en særlig alvorlig type av AD/HD. Det er liten grunn til å anta at forholdene i Norge skiller seg vesentlig fra de danske, mener Fredriksen. (…)

(Anm: Mortality in children, adolescents, and adults with attention deficit hyperactivity disorder: a nationwide cohort study. Lancet. 2015 May 30;385(9983):2190-6. doi: 10.1016/S0140-6736(14)61684-6. Epub 2015 Feb 26.)

(Anm: ADHD (oppmerksomhetssvikt-hyperaktivitets-syndromet) (attention-deficit/hyperactivity disorder) (mintankesmie.no).)

- Allvarligt slarv med statistik kring dödsfall

Allvarligt slarv med statistik kring dödsfall
svd.se 22.10.2012
Kvaliteten på dödsorsaksstatistiken har försämrats kraftigt. 2011 saknades uppgifter om 1656 dödsfall jämfört med några enstaka fall för några decennier sedan. Bakom oklara dödsorsaker kan finnas vanvård eller till och med brott, skriver tre läkare och en psykolog. (...)

(Anm: Når dør du – og av hva? Mens min datter og jeg sitter på flyet hjem fra ferie, blar vi i det siste nummeret av TIME Magazine. Her er det en visualisering som fanger hennes interesse. Den handler om hva du mest sannsynligvis vil dø av i ulike aldersgrupper. Etter å ha svømt mye på åpent hav og bekymret seg for hai, er hun overrasket over hva som er de vanligste dødsårsakene i hennes aldersgruppe. (nrkbeta.no 6.8.2015).)

(Anm: Risk literacy: Gerd Gigerenzer at TEDxZurich (tedxtalks.ted.com).)

(Anm: Bivirkninger og bivirkningsovervåkning (legemiddelsikkerhet) (mintankesmie.no).)

(Anm: RE: Studier som stikkes under stol Minileder Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135:617 (25.5.2015).)

(Anm: RE: Psykisk syke lever kortere. Tidsskr Nor Legeforen Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135:246 – 8 (8.09.2015).)

(Anm: RE: Psykisk syke lever kortere. Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135:1534 – 5 (22.9.2015).)

(Anm: RE: Psykisk syke lever kortere. Tidsskr Nor Legeforen Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135:1923-4 (17.11.2015).)

(Anm: Uriktig fremstilling av skader i studier på antidepressiva. Nye bevis fra kliniske studierapporter avdekker feilklassifisering, feiltolkning, og underrapportering av alvorlige skader. BMJ 2016;352:i217 (Published 28 January 2016).)

(Anm: Offentligt betalte forskere pynter på resultater af forsøg på mennesker. (videnskab.dk 14.3.2016).)

(Anm: Helsevesenet bruker ikke ny forskning. Norske pasienter får medisiner og behandling de ikke har bruk for fordi nye forskningsresultater ikke tas i bruk. Større problem enn unyttig forskning, mener eksperter. (forskning.no 2.1.2016).)

(Anm: Leger ivaretar din mentale helse, men hvem ivaretas deres? (Doctors look after our mental health but who looks after theirs?) (theconversation.com 26.4.2016).)

(Anm: - Hvorfor legers mentale helse bør være en bekymring for oss alle. (- Noen av de mer alarmerende resultater av å ha stressede og deprimerte leger er patologisk kynisme, en uvilje mot å ta vare på kronisk syke og redusert empati.)  (newstatesman.com 16.4.2016).)

(Anm: LEDER. Ville du like å gå til en lege som er psykopat? Tidsskr Nor Legeforen 2008; 128:1805 (28.8. 2008).)

(Anm: Kronikk av anonym far: Min datter ble et offer for pillepsykiatrien. (aftenposten.no 25.8.2015).)

(Anm: Medisinering av psykisk utviklingshemmede (Lørdagsrevyen 12.11.2011).)

(Anm: Han blei medisinert til døde (nrk.no 12.11.2011).)

(Anm: Havarikommisjoner (undersøkelseskommisjoner) (mintankesmie.no).)

(Anm: Bruk av annengenerasjons antipsykotiske legemidler øker parametre for metabolsk syndrom. (dgnews.docguide.com 17.3.2016).)

(Anm: Metabolic Syndrome Components Are Associated With Symptomatic Polyneuropathy Independent of Glycemic Status. Diabetes Care 2016 (Published online before print March 10, 2016).)

(Anm: Prepsychosis links with elevated metabolic syndrome. MADRID – Untreated people at high risk for developing psychosis also showed an increased prevalence of certain components of metabolic syndrome in data collected from 163 German study participants, a finding that gives new insight into the well-documented but poorly delineated link between schizophrenia and metabolic syndrome. (...) He also suggested prescribing antipsychotic medications that pose the lowest risk for causing further metabolic derangements in patients. (clinicalpsychiatrynews.com.com 2.4.2016).)

(Anm: Joachim Raese, MD. Metabolic syndrome is defined by the aggregation of hypertriglyceridemia, low high-density lipoprotein (HDL) levels, elevated fasting glucose, hypertension, and increased waist circumference. Metabolic syndrome confers an increased risk of developing diabetes and of dying from coronary artery disease. Cardiovascular disease is the leading cause of death among patients with schizophrenia, who have a life expectancy about 20 years shorter than the general population. (…) For a more detailed discussion, I suggest watching a YouTube video that we have prepared. (cmeinstitute.com 27.4.2016).)

(Anm: Video Lecture 8: Metabolic Syndrome Lectures 1 (By Dr. Joachim Raese) (youtube.com).)

(Anm: - Lege får 30 år til livstid for drap i sak i L.A. knyttet til pasienters overdoser. (Doctor gets 30 years to life for murders in L.A. case tied to patients' overdoses.) (…) En dommer dømte fredag en lege i Rowland Height til 30 år til livstid i fengsel for drapene på tre av sine pasienter som følge av dødelig overdose, en dom som satte sluttstrek i en "landmark"-sak som enkelte medisinske eksperter sier kan endre hvordan leger i hele landet håndterer forskrivningen av reseptbelagte legemidler. (latimes.com 5.2.2016).)

(Anm: Diskriminering, feilmedisineringer hos mennesker med utviklingshemming og utfordrende atferd (psykofarmaka; antidepressiva, antipsykotika, sovemedisiner) etc. (mintankesmie.no).)

(Anm: - Slår sovepiller os ihjel? (- Studiet er det største af sin slags på globalt plan og har også undersøgt sammenhængen mellem brug af antidepressiver og antipsykotika og dødelighed. Også her fandt forskerne en overdødelighed.) (videnskab.dk 21.3.2016).)

(Anm: Mangler statistikk over dødsårsaker ved asylmottak. Minst 25 mindreårige asylsøkere ved norske mottak har dødd siden 2006. UDI fører statistikk over dødsfallene, men ikke over dødsårsakene, skriver Klassekampen. Ifølge avisen ble fire av de nevnte asylsøkerne under 18 år drept, mens minst seks druknet. En del av sakene er kjente, men Utlendingsdirektoratet har ikke ført statistikk over dødsårsakene. (msn.com/nb-no 4.12.2015).)

(Anm: Epilepsy deaths: 'we have done far too little for far too long' (medicalnewstoday.com 17.12.2015).)
(Anm: Why epilepsy may account for more lost years of life than other brain disorders. Recent studies conclude that people with epilepsy have a 27-fold greater risk of sudden death than people without the disorder. However, many of these deaths could be prevented through greater identification of epilepsy as a cause of death, and in educating the public more effectively about the disease's life-threatening dangers. (medicalnewstoday.com 17.12.2015).)
(Anm: Children with epilepsy are at increased risk of dying early (medicalnewstoday.com 22.12.2015).)

- Statistik över dödsfall försämras

Statistik över dödsfall försämras
dagensmedicin.se 22.10.2012
De allt större bristerna i rapporteringen av dödsorsaker till Socialstyrelsen kan få konsekvenser, enligt en debattartikel.

De senaste åren har kvaliteten på den svenska dödsorsaksstatistiken försämrats. Bristerna kan leda till att det blir svårare att följa utvecklingstrender i dödsorsaker som självmord samt alkohol- och narkotikarelaterade dödsfall.

Det skriver tre läkare och en psykolog i en debattartikel i Svenska Dagbladet.

När någon dör är den närmast ansvarige läkaren skyldig att skicka in ett dödsorsaksintyg till Socialstyrelsen, men av flera anledningar sker detta allt mer sällan. I debattartikeln nämns att vårdens mer splittrade organisation med fler aktörer gör att statistik blir nedprioriterat, och att regeringen ger myndigheter fler uppgifter utan att dela ut mer resurser. (...)

- Legeforeningen innrømmer: Sykehus legger lokk på dødsfall

Politikere reagerer sterkt: - Hårreisende av Helsetilsynet
aftenposten.no 20.6.2015
Politikere er svært kritiske til tilsynet i kjølvannet av Daniel-saken.

Kjersti Toppe (Sp) reagerer sterkt på at Helsetilsynet mener det er utenfor deres mandat å gå inn i opplysninger om at leger utsettes for press. Hun ber helseministeren komme på banen og avklare.

I dokumentene i Daniel-saken fremkommer det at helsepersonell opplevde press og utskjelling fra overordnede rett før de skulle i avhør. En assistentlege f.eks., som var med under operasjonen, opplevde «besøk» fra klinikksjef og overlege som «svært ubehagelige» og et forsøk på å få ham til å endre forklaring.

Helsetilsynets konklusjon kom for to uker siden: Daniel fikk «forsvarlig behandling», men sykehuset får kritikk for to brudd på spesialisthelsetjenesteloven.

Men presset som assistentlegen og andre opplevde ble ikke gjenstand for hverken kritikk eller tilsynsoppfølging, selv om Helsetilsynet legger til grunn at det hadde skjedd.

Direktør Jan Fredrik Andresen begrunnelse for likevel ikke å gripe fatt i det, er at det faller utenfor deres mandat fordi det er «en del av det psykososiale arbeidsmiljøet». (…)

(Anm: Professor: - Mye å lære av Daniel-saken for norske sykehus. Klinikkleder, professor Olav Røise mener Statens helsetilsyn lar være å gå i dybden på flere sentrale områder og unnlater å peke på viktige læringspunkter i sin foreløpige rapport om Daniel-saken. (aftenposten.no 6.7.2015).)

(Anm: Helsetilsynet: – Daniel (2) fikk forsvarlig helsehjelp. Toåringen døde på Molde sjukehus.KRITIKK: Molde sjukehus fikk kritikk for oppfølgingen, men behandlingen av toåringen Daniel var forsvarlig. (tv2.no 24.6.2015).)

Legeforeningen innrømmer:Sykehus legger lokk på dødsfall
aftenposten.no 22.6.2014
Leger og sykehuspersonell blir utsatt for represalier fra ledelsen når de varsler om feil med dødelig utgang. Pårørende forteller om sitt møte med det de kaller «helsemafia»

Ingen konsekvenser: Rettsoppnevnt sakkyndig i Daniel-saken på Molde sjukehus, Jens B. Grøgaard, er overrasket over at Statens helsetilsyn ikke fulgte opp legefeil og påstander om press etter at Daniel Flemmen Ødegård (2) døde etter en mandeloperasjon i 2009. (…)

Bakgrunn
- Dette er saken
- Daniel Flemmen Ødegård (2) døde etter en mandeloperasjon på Molde sjukehus i 2009, etter at pusteslangen to ganger ble lagt i Daniels spiserør – ikke i luftrøret – med den følge at Daniel helt eller delvis er uten luft i mer enn 30 minutter.
- I dokumentene i saken, som Aftenposten har tilgang til, fremkommer det påstander om forsøk på samordning av forklaringer før sykehusansatte skal i politiavhør.
- Det fremkommer også påstander om press og utskjelling av helsepersonell som ikke innordner seg. Flere på sykehuset frykter utfallet av en politietterforskning.
- Etter at Aftenposten skre (…)

(Anm: Sykehus, forvaltning, skader, dødstall og kvalitet (mintankesmie.no).)

(Anm: Ledere må styres strammere. Vi kan unngå hendelser som i Daniel-saken hvis helsehierarkiets ledere følges opp bedre. (aftenposten.no 1.7.2014).)

- Slurver med dødsattester

Ingen hentet død 88-åring
budstikka.no 22.11.2013
BLE LIGGENDE: Bak disse dørene på Bærum sykehus lå den 88 år gamle kvinnen i flere uker før Namsfogden ble gjort kjent med hennes død.

Først 39 dager etter sin død blir den 88 år gamle Bærums-kvinnen begravet. Årsak: hun ble glemt på Bærum sykehus.

– Det er helt tragisk, sier Camilla Damsleth Namsfogd i Asker og Bærum til Budstikka.

Det er Namsfogden som skal ha beskjed og registrere dødsmeldingene når noen dør i Asker og Bærum. Men den 21. oktober i år var det ingen som varslet Damsleth eller hennes medarbeidere da en 88 år gammel kvinne døde på Bærum sykehus.

Bærums-kvinnen, som ikke var oppført med pårørende, ble dermed liggende på sykehusets kjølerom i ukevis. Ifølge gravferdsloven skal gravlegging skje senest 10 virkedager etter dødsfallet. (...)

Manglet 730 dødsmeldinger
dagensmedisin.no 18.10.2011
I fjor manglet dødsmelding for 730 dødsfall, hvorav halvparten av personene døde i utlandet.

Det fremgår av nye dødsårsakstall fra SSB. Manglende dødsmelding for de 730 dødsfallene utgjør 1,8 prosent av alle dødsfall. Ved 385 av tilfellene døde personene i utlandet. Det er også mangelfull rapportering fra kommuner, spesielt fra noen i østlandsområdet, melder SSB.

Over 2000 purringer
Det ble sendt ut over 2 000 purringer etter manglende dødsmeldinger i fjor. (...)

Lege overså dødelig knivstikk og konkluderte med «naturlig dødsfall»
dagbladet.no 19.8.2011
Etter et tips rykket politiet ut til begravelsesbyrået og oppdaget stikksåret. (...)

Det var etter hendvendelse fra et vitne at politiet sendte en patrulje til begravelsesbyrået.

- Vi fikk påvist et hull på mannens rygg, og det er konstatert at han døde av indre blødninger, opplyser fungerende lensmann i Orkdal, Tor Kristian Haugan til Dagbladet.

Han bekrefter at legen har oversett det dødelige såret og at hendelsen er rapportert til fylkeslegen. (...)

(Anm: Obduksjoner, dødstall og dødsårsaker. (mintankesmie.no).)

Døden på sykehuset:
Dårlig rettssikkerhet for pasienter

nrk.no 12.5.2011
De færreste som dør i såkalte uanturlige dødsfall i Norge blir obdusert.

Av de 372 unaturlige dødsfallene som ble meldt inn fra norske sykehus i fjor, ble mindre enn en tredel av dem obdusert av rettsmedisinere.

Hvert år dør flere tusen mennesker på norske sykehus. De fleste av naturlige grunner. Men mange dør også i såkalt unaturlige dødsfall.

Disse dødsfallene har skjedd uten at de var forventet, og i mange tilfeller uten at pasienten har vært igjennom en spesielt risikofylt behandling. Likevel blir de færreste obdusert av rettsmedisinere.

Se Brennpunkt-dokumentar i nett-tv: Døden på sykehuset (...)

(Anm: Obduksjoner, dødstall og dødsårsaker. (mintankesmie.no).)

Etterforskar ikkje dødsfall
nrk.no 25.10.2011
Benjamin Lie var ein av dei unge, friske som døydde på sjukehus.

Unaturlege og uforklarlege dødsfall på sjukehus blir sjeldan politietterforska, sjølv om det er snakk om friske, unge menneske.

Unni Tobiassen Lie sin son, Benjamin, var ein av dei unge, friske som døydde på sjukehus. Ein ukomplisert kneoperasjon gjekk fint, men sterke smertestillande medikament tok livet av Benjamin fordi han ikkje vart godt nok overvaka.

Unni Tobiassen Lie i pårørandegruppa for unaturlege dødsfall. (...)

– Det må få konsekvensar
Tobiassen Lie meiner det må få konsekvensar dersom ein ikkje fylgjer regelverket.

– Viss det er slik at ein ikkje fylgjer rutinane, så bør det få konsekvensar for helsepersonellet.

Justisdepartementet vil ikkje kommentere saka, og viser til Riksadvokaten som skal sjå nærare på systemet. (...)

Forgiftninger kodes mangelfullt
tidsskriftet.no 31.8.2010
Alle dødsfall på norske sykehus kodes med en dødsårsak, men den medisinske kodingen av akutte forgiftningsdødsfall er mangelfull. Forgiftninger blir ofte kodet som en bitilstand også i de tilfeller de i stor grad har medvirket til dødsfallet.

I dag benyttes den norske versjonen av det internasjonale kodesystemet ICD -10. Dette kodeverket har et eget kapittel om forgiftninger, men det har for dårlig presisjonsnivå, skriver Berit Muan og medarbeidere i en artikkel i Tidsskriftet. De har evaluert kodepraksis ved akutte forgiftningsdødsfall ved seks norske sykehus i perioden 1999-2005. I 66 % av dødsfallene der forgiftning var registert som en bidiagnose, mener forfatterne at akutt forgiftning medvirket i stor grad til dødfallet. (...)

ICD-10 uegnet
– Den norske versjonen av ICD – 10 alene er uegnet til klassifisering av medikamentelle forgiftninger . Man bør vurdere å innføre den internasjonale versjonen av ICD-10 eller bedre rutinene for bruk av medikamentkoding, sier Muan.

Det er nesten 100 dødsfall årlig i norske sykehus grunnet akutt forgiftning.

Usikkert grunnlag
Dårlig kvalitetssikring av data i norske helseregistre gir et usikkert grunnlag for helsepolitiske beslutninger og medisinsk overvåking av befolkningen, skriver G. Cecilie Alfsen på lederplass. Hun er spesialist i patologi, overlege ved Laboratoriesenteret, Akershus universitetssykehus, og førsteamanuensis ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo. (...)

Les hele artikkelen: Kodepraksis ved forgiftningsdødsfall

Les lederartikkelen: Tenk på et tall (...)

(Anm: Diagnostisering, feildiagnostisering, overdiagnostisering og pasientsikkerhet (mintankesmie.no).)

- Alvorlig med feil dødsårsak
nrk.no 11.3.2010
Feil i dødsattester kan føre til gale prioriteringer i helsevesenet, mener rettsmedisiner.

Det er alvorlig at dødsattester ved Ahus inneholder feil, mener rettsmedisiner Torleiv Rognum.

En av fem dødsattester ved Ahus inneholder feil og en av tjue oppga feil dødsårsak viser en undersøkelse gjort ved sykehuset.

Les: Ahus oppga feil dødsårsak (...)

Feil statistikk - feil prioritering
Rognum mener dødsattester med feil dødsårsak kan føre til gale prioriteringer i helsepolitikken:

– Det er jo den diagnosen som står på dødsattesten som blir registrert som dødsårsak for statistisk sentralbyrå, og når helsepolitikere skal finne ut hva de bør bygge ut av sykehustjenester og helsetjenester så er det klart at de ser på dødsårsaksstatistikken.

Rognum mener at hvis statistikken er helt feil så vil jo også ressursbruken bli helt feil. (...)

(Anm: Helsekostnader, forsikringer, forskning og budsjetter (mintankesmie.no).)

Kvalitetssikring ved dødsfall i sykehus
Tidsskr Nor Legeforen 2010; 130:476-9 (11.3.2010)
Bakgrunn. En systematisk gjennomgang av dødsfallene ved Akershus universitetssykehus ble iverksatt for å vurdere omfanget av feil i dødsattestene og for å bedre oppfølgingen av lovpålagte meldinger. (...)

Resultater. Ukorrekt innhold, men logisk oppsett eller ukorrekt innhold og ulogisk oppsett ble påvist i 27 % av dødsattestene i de retrospektivt undersøkte dødsfallene og i 20 % av dødsattestene i prosjektperioden. I løpet av prosjektperioden økte andelen logiske oppsett fra 64 % til 76 % (p = 0,047) og andelen korrekte oppsett fra 76 % til 84 % (p = 0,029). Andelen unaturlige dødsfall vurdert retrospektivt og i prosjektperioden var henholdsvis 7 % og 12 %, andelen legemiddelrelaterte dødsfall 7 % og 5 %. (...)

– Må ta med lik på legevakten
tv2nyhetene.no 14.1.2010
Begravelsesbyråene sliter med å få leger til å fylle ut dødsmeldingen.

Når en person dør her i landet skal det fylles ut en dødsmelding. Dersom dødsfallet har skjedd hjemme er det fastlegen eller en lege fra legevakten som fyller ut en slik dødsmelding. (...)

Byråene hevder de ofte må vente lenge før lege er på stedet, og at dette skaper utfordringer for jobben de skal gjøre. (...)

– Det at man i Oslo og i storbyene i noen tilfeller og kanskje oftere og oftere får beskjed om å ta med seg avdøde til et legekontor eller ned til legevakten hvor en lege da krabber inn i bårebilen for å faktisk bekrefte dødsfallet. Slik kan vi ikke ha det, sier Schee. (...)

Flere overdoser kan være drap
nrk.no 26.2.2009
Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF) frykter store mørketall i overdoser som kan vise seg å være drap. (...)

Det er derfor umulig å si hvor mange overdosedrap som blir utført i Norge hvert år. (...)

(Anm: Langt færre overdoseutrykninger i Bergen. Overdoseutrykningene i Bergen har falt med 40 prosent, viser nye tall. Politiet mener nedleggelsen av rusmiljøet i Nygårdsparken er årsaken. (kommunal-rapport.no 7.4.2015).)

(Anm: Spekulativ overdosestatistikk. Overdoseutrrykninger har gått ned med 40 prosent i Bergen etter at rusmiljøet i Nygårdsparken ble splittet. Men vet vi nok om hva som befinner seg bak tallene? (nrk.no 7.4.2015).)

Antipsykosmedicin farlig för dementa
dn.se 9.1.2009
Alzheimersjuka som får antipsykotiska läkemedel som Haldol och Risperdal under lång tid fördubblar risken att dö i förtid. Det visar den första långtidsuppföljningen av de omdiskuterade medlen. (...)

Den brittiska studien publiceras i förtid i dag på webbplatsen för tidskriften Lancet Neurology. (...)

Redan efter ett år sågs en tendens till ökad dödlighet i den grupp som fick behålla de antipsykotiska medlen. Men skillnaden blev allt större ju längre tiden gick. Tre år efter att studien startade var endast 14 procent av patienterna som åt antipsykotiska läkemedel vid liv jämfört med 30 procent av dem som fick placebo. (...)

(Anm: Antipsychotic drugs for dementia: a balancing act. The Lancet Neurology 2009;8(2):125 (February).)

Psykosmedicin ökar risken att dö i förtid
lakemedelsvarlden.se 9.1.2009
Äldre dementa som behandlas med antipsykotisk medicin löper en ökad risk att dö i förtid. Det visar en studie publicerad Lancet.

DEMENS Det är första gången som forskare gjort en längre uppföljning av de antipsykotiska medicinernas effekt på demenssjuka.

I studien ingick 128 patienter som redan behandlades med antipsykotisk medicin till en av två grupper. Hälften fick stå kvar på behandlingen medan den andra hälften fick placebo. Efter tre år, studien gjordes mellan 2001 och 2004, levde 59 procent av de som behandlats med placebo, 30 procent av de som fått psykosmedicinering. (...)

Riskerna med den här behandlingen för äldre är känd sedan tidigare. Det nya med den här studien är att den visat på att det är just psykosmedicineringen som är orsak till överdödligheten, däremot är den för liten för att säga hur stor risken är. (...)

(Anm: Antipsychotic drugs for dementia: a balancing act. The Lancet Neurology 2009;8(2):125 (February).)

The dementia antipsychotic withdrawal trial (DART-AD): long-term follow-up of a randomised placebo-controlled trial.
Lancet Neurol. 2009 Feb;8(2):151-7. Epub 2009 Jan 8.
(...) The more pronounced differences between groups during periods of follow up longer than 12 months were evident at specific timepoints (24-month survival 46% vs 71%; 36-month survival 30% vs 59%). (...) INTERPRETATION: There is an increased long-term risk of mortality in patients with AD who are prescribed antipsychotic medication; these results further highlight the need to seek less harmful alternatives for the long-term treatment of neuropsychiatric symptoms in these patients. FUNDING: UK Alzheimer's Research Trust. (...)

Döda får trängas på golvet
dagensmedicin.se 9.1.2009
Trängseln på bårhuset vid Centralsjukhuset i Kristianstad är värre än någonsin. De döda får ligga skavfötters och på golvet utanför kylarna. (...)

Dødsfald kulegraves
Sundhedsstyrelsen skal nu undersøge, hvorfor hundredvis af dødsfald i psykiatrien er endt med ukendt dødsårsag

nordjyske.dk 26.10.2008
Spørgsmålet om, hvor tæt relation der er mellem dødsfald i psykiatrien og medicin, kommer først frem, når der indføres obligatorisk obduktion på området. Det mener retsmedicinerne.

Det skal ske ved at studere alle dødsattester, hvor et uventet dødsfald har ramt en psykiatrisk patient fra 2004 til 2006. Spørgsmålet er, hvor ofte medicinen har slået patienterne ihjel.

- Vi vil selv se på attesterne med tilsynsøjne efter de skriverier, som blandt andet NORDJYSKE har stået for, skriver kontorchef i Sundhedsstyrelsen Anne Mette Dons i en mail. Hun har ikke haft tid til et interview.

Undersøgelsen skal vise, om de uforklarlige dødsfald blev indberettet til politiet, og om der blev lavet retslægelige ligsyn.

Beslutningen om at granske dødsattester er den seneste udvikling i sagen, hvor aktindsigt i Dødsårsagsregisteret bl.a. har vist, at der døde 158 personer i 2006 med dødsårsagen psykose.

Men man dør ikke af en psykose, og Sundhedsstyrelsen har i NORDJYSKE konstateret, at "en del" af dødsfaldene er medicinrelaterede. (...)

Sundhedsstyrelse i søgelyset
nordjyske.dk 26.10.2008
Sundhedsminister Jakob Axel Nielsen (K) afviser obligatorisk obduktion.
Beslutning om undersøgelse af dødsattester får blandet modtagelse
Det var tilsyneladende en række spørgsmål til sundhedsminister Jakob Axel Nielsen (K) fra Per Clausen (EL), som fik Sundhedsstyrelsen til beslutte sig for en undersøgelse af alle uforklarlige dødsfald i psykiatrien fra 2004 til 2006.

Per Clausen havde bedt ministeren redegøre for, hvorfor Sundhedsstyrelsen har afvist et forslag fra Dansk Selskab for Retsmedicin om at indføre obligatorisk obduktion, når det gælder dødsfald blandt patienter i antipsykotisk behandling. Selskabet vurderer, at man så en gang for alle kan finde ud af, hvor ofte dødsfald i psykiatrien er relateret til medicinen, og hvor store organskader langvarig medicinsk behandling kan give.

Men ministeren afviser via sit svar fra Sundhedsstyrelsen obligatorisk obduktion. Det er for dyrt i forhold til, hvilke oplysninger man kan få ud af det, og så er det et stort indgreb i selvbestemmelsesretten, fastslår ministeren. (...)

Får ikke dødsattester
dt.no 18.1.2008
Døde personer ligger på kjølerom i flere uker, mens det ventes på dødsattest. - Respektløst, sier begravelsesagent Henrik Thrana. (...)

Døde personer kan ikke kremeres før dødsattesten er signert av en lege, og politiet deretter har gitt tillatelse til kremering.

Men uten en signert dødsattest får hverken begravelsesagentene eller ansatte ved krematoriene gjort jobben sin.

En person som døde før jul, ligger fortsatt på et kjølerom i påvente av at dødsattesten skal utskrives av leger ved Sykehuset Buskerud. (...)

Feil på hver fjerde dødsattest
nrk.no 15.11.2006
En av fire dødsmeldinger er fylt ut mangelfullt eller feil.

Det skal fylles ut dødsmeldinger på alle personer som dør, og det er legen som undersøker den døde som plikter å fylle ut skjemaet.

Ifølge kommuneoverlege i Tønsberg, Stein B. Holan, er det viktig at dette gjøres riktig, for at vi skal få en dødsstatistikk som er til å stole på i Norge. (...)

- Mye er helt unødvendig arbeid. Ofte er det vanskelig å finne tilbake til en primærlege som kjente den avdødes sykdommer, noen ganger bor pasienten i en annen kommune, og noen ganger er dødsmeldingen så mangelfullt utfylt at vi ikke greier å finne frem til noen lege som kan hjelpe med opplysninger, skriver Holan. (...)

Slurver med dødsattester
Helserevyen 2.1.2004
Legene slurver når de registrerer dødsårsak på dødsattesten. Ifølge Statistisk sentralbyrå har 40 prosent av alle dødsattester feil eller mangler.

Statistisk sentralbyrå (SSB) får nærmere 18.000 meldinger om dødsfall med større eller mindre feilopplysninger hvert år. Dødsattestene blir registrert ved dødsårsaksregisteret, som blir brukt av medisinske forskere, ifølge NRK.
- Grønn stær er blant annet oppgitt som dødsårsak, sier Eystein Glattre i SSB.

Jan Emil Kristoffersen i Den norske lægeforening innrømmer at legene gjør en for dårlig jobb med dødsmeldingene.

- Jeg tror Statistisk sentralbyrå har rett, fra sitt ståsted, at det til dels gjøres for dårlig arbeid med dødsmeldinger, sier Kristoffersen til NRK. (...)

- Sykehusdødsfall som skal meldes til politiet

Sykehusdødsfall som skal meldes til politiet
Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125: 2518-20 (22.9.2005)
Ulike kategorier unaturlige dødsfall skal meldes til politiet av lege. En av kategoriene er behandlingsdødsfall. I sykehus utgjør de en liten del av alle dødsfall. At meldingene blir konsentrert om de tilfeller som lov og forskrift krever melding av, har betydning for tillit, medisinsk kvalitet og rettssikkerhet. (...)

- Feilaktige offisielle selvmordsdata

False suicide data (Feilaktige selvmordsdata)
news.com.au 12.8.2006
SJOKKERENDE nye tall viser at antallet mennesker som begår selvmord i Queensland er mer enn en kvart høyere enn det som reflekteres i offisielle statistikker. (SHOCKING new figures show the number of people who suicide in Queensland is more than a quarter higher than has been reflected in official statistics.)

According to the Australian Institute of Suicide Research and Prevention 569 Queenslanders died by their own hand in 2004.

That was 116, or 25.6 per cent, more than was reflected in the most recent Australian Bureau of Statistics report on suicides.

The data drastically reverses the downward trend in suicides in Queensland and has also upset national trending data, which had shown three years of consecutive decreases in suicide numbers since 2001.

It also means that mental health infrastructure plans and suicide prevention strategies developed by state and federal governments have been devised using inaccurate information.

AISRAP director Professor Deigo de Leo said yesterday information collected by the institute was accurate, having been gathered from a range of sources including the Queensland Coroner, national coroners' information system, police and ABS.

He said exact statistics needed to be known for appropriate responses to be developed.

He said his concerns had been communicated to the ABS.

Director of the ABS's health and vital statistics unit, Tara Pritchard, confirmed there were "data quality issues" in recent years as cases before state coroners were still open at the time annual statistics were collated.

She said the statistics were not subsequently revised to reflect the final outcome of an investigation.

But she said the ABS had begun investigating a number of ways of improving the quality and timeliness of the cause of death statistics. (...)

De flesta dödsfall inom vården anmäls inte
lakemedelsvarlden.se 20.8.2007
Varje år inträffar åtminstone 3000 dödsfall inom vården som borde anmälas. Men till Socialstyrelsen kommer det bara cirka 1000 Lex Maria-anmälningar per år. Skälet tros vara risken för straff.

Till Socialstyrelsen kommer varje år mellan 1000 och 1200 Lex Maria-anmälningar. Det är med stor sannolikhet bara en bråkdel av de misstag som verkligen sker i vården. Med hjälp av uppgifter från andra länder där en anmälan inte resulterar i något straff har Socialstyrelsen uppskattat att det inträffar mellan 3000 och 4000 dödsfall varje år i Sverige som borde anmälas. Och sedan tillkommer alla andra, mindre allvarliga, incidenter.

- Anmälningarna som vi får in är bara toppen på ett isberg, säger Hans Rudstam, tillsynsläkare på Socialstyrelsen.

För att komma åt problemet vill Socialstyrelsen införa straffrihet för dem som anmäler snabbt. (...)

- Demens den vanligste dødsårsaken i Sverige

Demens den vanligste dødsårsaken
aftenposten.no 31.12.2012
Ulike former for demenssykdommer har passert hjerteinfarkt, og er nå den vanligste dødsårsaken i Sverige. I fjor døde 8097 mennesker av en eller annen form for demens, en økning på drøyt 32 prosent i forhold til i 2001, skriver Dagens Nyheter. Avisen viser til statistikk fra Helse- og omsorgskommisjonen i Sverige. Antall dødsfall av akutt hjerteinfarkt var i fjor 6874. (NTB)

Demens den vanligste dødsårsaken i Sverige
dagbladet.no 30.12.2012
Ulike former for demenssykdommer har passert hjerteinfarkt og er nå den vanligste dødsårsaken i Sverige.

Få timer etter at det drepte voldtektsofferet ble brakt hjem til New Delhi, holdt familien en privat seremoni for 23-åringen på en gravlund i den indiske hovedstaden.

I fjor døde 8.097 mennesker av en eller annen form for demens, noe som er en økning med drøyt 32 prosent i forhold til i 2001, skriver Dagens Nyheter. Avisen viser til statistikk fra Helse- og omsorgskommisjonen i Sverige.

Antall dødsfall av akutt hjerteinfarkt var i fjor på 6.874, en nedgang med over 4.300 i forhold til i 2001, ifølge DN. (NTB)

- Screening av fysisk sykdom hos psykisk syke

Dødsfald blandt psykisk syge skal undersøges nærmere
videnskab.dk 16.3.2012
Op mod en halv million danskere er psykisk syge, fordi de lider af f.eks. angst eller depression - og alt for mange af dem dør, uden vi ved hvorfor. Det skal nyt stort projekt sætte en stopper for.

Førende danske forskere går nu sammen i et usædvanligt samarbejde for at finde ud af, hvorfor psykisk syge får kappet op mod 25 år af deres levetid. Årsagen skal findes i en undersøgelse af 500 døde kroppe.

Mange psykisk syge lever usundt. De ryger eller drikker, dyrker ikke motion, og en del dør af hjertekarsygdomme, en overdosis medicin eller begår selvmord.
Forskerne ved allerede, at alle de årsager er med til at skære helt op til 25 år af psykisk syges forventede levetid i forhold til gennemsnittet i befolkningen.

Men usund livsstil og et trist liv er langt fra hele forklaringen. Faktisk er 15 procent af alle dødsfald blandt psykisk syge lige nu umulige at finde en årsag til.

»15 procent er et meget højt tal i retsmedicinsk sammenhæng. For befolkningen som helhed er tallet under 5 procent, så der er stor forskel, og jeg er meget nysgerrig efter at finde årsagen. Hvis vi finder ud af, hvad psykisk syge dør af, så kan vi også begynde at forebygge,« siger Jørgen Lange Thomsen, professor på Retsmedicinsk Institut på Syddansk Universitet. (...)

(Anm: Anticholinergic effects of common drugs are associated with increased mortality in over 65s (Antikolinerge effekter av vanlige legemidler knyttet til økt dødelighet hos mennesker over 65) BMJ 2011; 342:d4037 (28 June).)

(Anm: Drugs with anticholinergic effects and cognitive impairment, falls and all-cause mortality in older adults: a systematic review and meta-analysis. Br J Clin Pharmacol. 2015 Mar 2. [Epub ahead of print].)

(Anm: Brain scans link physical changes to cognitive risks of widely used class of drugs. Drugs with anticholinergic effects are sold over the counter and by prescription as sleep aids and for many chronic diseases including hypertension, cardiovascular disease, and chronic obstructive pulmonary disease. A list of anticholinergic drugs and their potential impact is here. (medicalnewstoday.com 20.4.2016).)

- Psykisk syge dør 20 år for tidligt

Psykisk syge dør 20 år for tidligt
b.dk 2.12.2011
Psykisk syge dør i vid udstrækning af fysiske sygdomme som kræft og diabetes. Nu skal de screenes.

Psykisk syges fysiske sygdom

 • Den gennemsnitlige levetid for mennesker med psykisk sygdom er cirka 20 år kortere end for resten af befolkningen.
 • Cirka 40 procent af overdødeligheden skyldes eksterne årsager (primært selvmord), mens cirka 60 procent kan tilskrives somatiske sygdomme/medicinske tilstande.
 • Patienter med depression har dobbelt så stor risiko for at få en hjertesygdom.
 • Patienter med depression har 65 procent øget risiko for at udvikle diabetes.
 • Patienter med skizofreni har tre gange større risiko for diabetes.
 • Patienter med skizofreni har dobbelt så stor dødelighed på grund af hjertekarsygdomme.
 • 75 procent har en eller flere fysiske sygdomme.
 • Kun halvt så mange psykisk syge med hjertesygdomme opereres sammenlignet med patienter uden psykisk sygdom. (...)

Psykisk syge lever i gennemsnit 20 år kortere end danskere uden en psykiatrisk diagnose. De dør i vid udstrækning af fysiske sygdomme som for eksempel diabetes, kræft og hjertelidelser, fordi de har svært ved at passe på sig selv, og fordi sundhedsvæsenet ikke formår at sikre dem en ordentlig behandling.

Det fremgår af et nyt udspil fra Danske Regioner, der nu går i offensiven for at forbedre både forebyggelsen og behandlingen af fysiske sygdomme blandt psykisk syge. Det skal blandt andet ske ved at screene psykisk syge for forskellige fysiske sygdomme samt risikoadfærd, når det gælder rygning, usunde madvaner, mangel på motion og et højt alkoholforbrug, som er mere udbredt blandt psykisk syge end i befolkningen som helhed.

»Fysisk sygdom blandt psykisk syge er klart et overset problem. Det er rystende og helt uacceptabelt, at psykisk syge lever 20 år kortere i et samfund som vores, hvor vi bryster os af at have en høj social profil og går meget op i lighed. Det skal der rettes op på. Overdødeligheden blandt psykisk syge skal reduceres væsentligt,« siger formand for Danske Regioner Bent Hansen (S).

Ud over screening vil regionerne også gå efter at sikre mennesker med en langvarig psykisk sygdom regelmæssige helbredstjek. Der skal mere fokus på bivirkninger ved antipsykotisk medicin i form af blandt andet risiko for vægtøgning, og samarbejdet mellem psykiatrien og det øvrige sundhedsvæsen skal styrkes både med aftaler om gensidige tilsyn og undervisning.

Fysiske sygdomme overses
Udspillet kommer, efter at en fælles nordisk undersøgelse tidligere på året påviste en markant overdødelighed blandt psykisk syge, som i væsentligt omfang kan tilskrives såkaldte somatiske (fysiske, red.) sygdomme og medicinske tilstande, ikke mindst livsstilssygdomme som diabetes, hjertekarsygdomme og kræft. (...)

Både fagfolk og patientorganisationer hilser udspillet velkomment.

»Der er ingen tvivl om, at psykisk syge underbehandles, og det er den rigtige vej at gå at tænke psykiatrien og somatikken sammen. Vi skal kunne rumme hele patienten,« siger formand for Lægeforeningen Mads Koch Hansen. (...)

Ifølge Bent Hansen »behøver det ikke at koste en bondegård« at gennemføre udspillet, og i Folketinget er Socialdemokraternes sundhedsordfører, Sophie Hæstorp Andersen, klar til at sætte problemet på dagsordenen: »Det er en meget markant overdødelighed. Hvis man er psykisk syg, skal det jo ikke nødvendigvis være sådan, at man så også skal dø af en livsstilssygdom.« (...)

(Anm: Psykofarmaka ökar dödlighet hos äldre (lakemedelsvarlden.se 17.6.2013).)

(Anm: RE: Studier som stikkes under stol Minileder Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135:617 (25.5.2015).)

(Anm: RE: Psykisk syke lever kortere. Tidsskr Nor Legeforen Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135:246 – 8 (8.09.2015).)

(Anm: RE: Psykisk syke lever kortere. Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135:1534 – 5 (22.9.2015).)

(Anm: RE: Psykisk syke lever kortere. Tidsskr Nor Legeforen Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135:1923-4 (17.11.2015).)

(Anm: Uriktig fremstilling av skader i studier på antidepressiva. Nye bevis fra kliniske studierapporter avdekker feilklassifisering, feiltolkning, og underrapportering av alvorlige skader. BMJ 2016;352:i217 (Published 28 January 2016).)

(Anm: Offentligt betalte forskere pynter på resultater af forsøg på mennesker. (videnskab.dk 14.3.2016).)

(Anm: Helsevesenet bruker ikke ny forskning. Norske pasienter får medisiner og behandling de ikke har bruk for fordi nye forskningsresultater ikke tas i bruk. Større problem enn unyttig forskning, mener eksperter. (forskning.no 2.1.2016).)

(Anm: Leger ivaretar din mentale helse, men hvem ivaretas deres? (Doctors look after our mental health but who looks after theirs?) (theconversation.com 26.4.2016).)

(Anm: - Hvorfor legers mentale helse bør være en bekymring for oss alle. (- Noen av de mer alarmerende resultater av å ha stressede og deprimerte leger er patologisk kynisme, en uvilje mot å ta vare på kronisk syke og redusert empati.)  (newstatesman.com 16.4.2016).)

(Anm: LEDER. Ville du like å gå til en lege som er psykopat? Tidsskr Nor Legeforen 2008; 128:1805 (28.8. 2008).)

(Anm: Kronikk av anonym far: Min datter ble et offer for pillepsykiatrien. (aftenposten.no 25.8.2015).)

(Anm: Medisinering av psykisk utviklingshemmede (Lørdagsrevyen 12.11.2011).)

(Anm: Han blei medisinert til døde (nrk.no 12.11.2011).)

(Anm: Havarikommisjoner (undersøkelseskommisjoner) (mintankesmie.no).)

(Anm: Bruk av annengenerasjons antipsykotiske legemidler øker parametre for metabolsk syndrom. (dgnews.docguide.com 17.3.2016).)

(Anm: Metabolic Syndrome Components Are Associated With Symptomatic Polyneuropathy Independent of Glycemic Status. Diabetes Care 2016 (Published online before print March 10, 2016).)

(Anm: Prepsychosis links with elevated metabolic syndrome. MADRID – Untreated people at high risk for developing psychosis also showed an increased prevalence of certain components of metabolic syndrome in data collected from 163 German study participants, a finding that gives new insight into the well-documented but poorly delineated link between schizophrenia and metabolic syndrome. (...) He also suggested prescribing antipsychotic medications that pose the lowest risk for causing further metabolic derangements in patients. (clinicalpsychiatrynews.com.com 2.4.2016).)

(Anm: Joachim Raese, MD. Metabolic syndrome is defined by the aggregation of hypertriglyceridemia, low high-density lipoprotein (HDL) levels, elevated fasting glucose, hypertension, and increased waist circumference. Metabolic syndrome confers an increased risk of developing diabetes and of dying from coronary artery disease. Cardiovascular disease is the leading cause of death among patients with schizophrenia, who have a life expectancy about 20 years shorter than the general population. (…) For a more detailed discussion, I suggest watching a YouTube video that we have prepared. (cmeinstitute.com 27.4.2016).)

(Anm: Video Lecture 8: Metabolic Syndrome Lectures 1 (By Dr. Joachim Raese) (youtube.com).)

(Anm: - Lege får 30 år til livstid for drap i sak i L.A. knyttet til pasienters overdoser. (Doctor gets 30 years to life for murders in L.A. case tied to patients' overdoses.) (…) En dommer dømte fredag en lege i Rowland Height til 30 år til livstid i fengsel for drapene på tre av sine pasienter som følge av dødelig overdose, en dom som satte sluttstrek i en "landmark"-sak som enkelte medisinske eksperter sier kan endre hvordan leger i hele landet håndterer forskrivningen av reseptbelagte legemidler. (latimes.com 5.2.2016).)

(Anm: Diskriminering, feilmedisineringer hos mennesker med utviklingshemming og utfordrende atferd (psykofarmaka; antidepressiva, antipsykotika, sovemedisiner) etc. (mintankesmie.no).)

(Anm: - Slår sovepiller os ihjel? (- Studiet er det største af sin slags på globalt plan og har også undersøgt sammenhængen mellem brug af antidepressiver og antipsykotika og dødelighed. Også her fandt forskerne en overdødelighed.) (videnskab.dk 21.3.2016).)

- Diabetes som en risikofaktor for kreft og annen årsaksspesifikk dødelighet

Diabetes as a Risk Factor for Cancer and Other Cause-Specific Mortality (Diabetes som en risikofaktor for kreft og annen årsaksspesifikk dødelighet)
medpagetoday.com 13.9.2012
Take Note
• Diabetes and increased fasting glucose are independently associated with an increased risk for a variety of cancers.
• About 40% of the years of life lost from diabetes can be attributed to nonvascular conditions, including about 10% to death from cancer.
Although it is well established that diabetes increases morbidity and mortality associated with vascular disease, it is less well understood if diabetes or hyperglycemia is associated with an increased risk of cancer or death from nonvascular causes.1 As obesity and diabetes are reaching epidemic rates in the US, understanding the relationship between diabetes and overall mortality may help inform our management.

Several cancers have been associated with diabetes—with liver cancer demonstrating a positive correlation and prostate cancer a negative one.2 Risk associated with most cancers is influenced by both environmental and genetic factors. A growing body of evidence proposes diabetes as a risk factor for colorectal cancer (CRC). In a meta-analysis of 14 studies (mixture of case-control and cohort), the authors estimated that the risk of colon cancer among diabetics was 38% higher than among nondiabetics (RR 1.38, 95% CI 1.26-1.51), and for rectal cancer, it was 20% higher (RR 1.20, 95% CI 1.09-1.31).3 This increased risk association persisted after limiting the analysis to studies that controlled for smoking, obesity, and physical activity. In addition to increasing the risk of developing CRC, diabetes may also affect prognosis. In one study of patients with nonmetastatic CRC, patients with type 2 diabetes had a significantly higher rate of cancer-specific mortality compared with those without diabetes.4 (...)

(Anm: Ungdomsdiabetikere har tre gange så stor dødelighed. Mange patienter med type 1-diabetes bliver blinde i en ung alder, ligesom de risikerer at dø tidligt. Udsigterne for danskere med type 1 sukkersyge - også kaldet ungdomsdiabetes - er dårlige. Mange får grå stær eller mister synet i en tidlig alder, og samtidig bliver de ikke særligt gamle. (politiken.dk 31.3.2011).)

- Kreft oppdages ofte for sent hos psykiatriske pasienter

For Psychiatric Patients, Cancer Is Often Spotted Too Late (Kreft oppdages ofte for sent hos psykiatriske pasienter)
health.usnews.com 19.12.2012
En australsk studie fant de er mer sannsynlig å bli diagnostisert når sykdommen allerede har spredt seg (An Australian study found they're more likely to be diagnosed when disease has already spread)

WEDNESDAY, Dec. 19 (HealthDay News) -- Personer med psykiske lidelser har 30 prosent høyere dødelighet av kreft, selv om de ikke er mer sannsynlig å utvikle sykdommen enn andre. Og den underliggende årsaken kan være relativt enkel: Deres kreft oppdages ofte sent, ofte etter at den har spredd seg, viser en ny australsk studie. (People with psychiatric disorders have a 30 percent higher death rate from cancer, even though they are no more likely to develop the disease than others. And the underlying reason may be relatively simple: Their cancer is frequently discovered late, often after it has spread, a new Australian study finds.)

Det har lenge vært kjent at personer med psykiatriske tilstander - alt fra alkohol- og narkotikalidelser til depresjon og schizofreni - er mindre tilbøyelige til å søke regelmessige legehjelp og ha en sunn livsstil. (It's long been known that people with psychiatric conditions -- ranging from alcohol and drug disorders to depression and schizophrenia -- are less apt to seek regular medical attention and pursue a healthy lifestyle.)

Som et resultat av dette er den samlede dødelighet blant psykiatriske pasienter mye større enn i den generelle befolkningen. Kreftoverlevelse avhenger typisk både av tidlig diagnose og tilgang til effektive behandlingsformer, bemerket forfatterne av studien. (As a result, the overall mortality rate in psychiatric patients is much greater than in the general population. Cancer survival typically depends on both early diagnosis and access to effective therapies, the study authors noted.)

Men forskere har ikke vært i stand til å finne årsaken til at disse pasientene ikke har større sjanse for å utvikle kreft, men er fortsatt mer sannsynlig å dø av den. De har undret: Blir psykiatriske pasienter behandlet annerledes? Tas deres bekymringer mindre seriøst? Er det vanskeligere for dem å få omsorg når de er diagnostisert med kreft? (But researchers haven't been able to pin down the reason why these patients have no greater chance of developing cancer, but are still more likely to die from it. They've wondered: Are psychiatric patients treated differently? Are their concerns taken less seriously? Is it harder for them to get care once they're diagnosed with cancer?)

(Anm: Cancer-Related Mortality in People With Mental Illness. Arch Gen Psychiatry. 2012;():1-9 (December 17, 2012).)

- Epilepsi pluss mentale sykdommer knyttet til for tidlig død, ifølge studie

Epilepsy Plus Mental Ills Linked to Premature Death, Study Says (Epilepsi pluss mentale sykdommer knyttet til for tidlig død, ifølge studie)
philly.com 22.7.2013
MONDAY, July 22 (HealthDay News) -- People with epilepsy are 11 times more likely to die prematurely than people in the general population. And the increased risk of early death is significantly higher among those with mental illnesses, especially depression and alcohol and drug-use disorders, a new study suggests.

"Our results have significant public health implications as around 70 million people worldwide have epilepsy, and emphasize that carefully assessing and treating psychiatric disorders as part as part of standard checks in persons with epilepsy could help reduce the risk of premature death in these patients," said study leader Seena Fazel, from the University of Oxford, in England.

The study included nearly 70,000 epilepsy patients born in Sweden between 1954 and 2009 and followed for up to 41 years. They were compared to more than 660,000 people in the general population and more than 81,000 siblings without epilepsy.

During the study, about 9 percent of people with epilepsy died, compared with 0.7 percent of people in the general population. Deaths from external causes (suicide, vehicular and non-vehicular accidents, and assaults) accounted for nearly 16 percent of all deaths among people with epilepsy, and were the most common causes of death not associated with the underlying disease process.

Of the epilepsy patients who died from external causes, 75 percent also had a diagnosed mental disorder, with substance abuse (56 percent) and depression (23 percent) the most common, according to the study, published July 22 in The Lancet. (...)

- Flest skader hos dumdristige menn

Flest skader hos dumdristige menn
aftenposten.no 13.7.2014
- Skadestatistikken viser at menn er «dummere» enn kvinner, sier Morten Hestnes hos Traumeregisteret ved Oslo Universitetssykehus.

Med vernebriller og arbeidshansker knuser Christian Eidsmo veggen og river ned flisene på badet i leiligheten på Grünerløkka. 26-åringen er ingen fagmann, han er utdannet møbeldesigner, men sparer noen tusenlapper på å gjøre litt av oppussingen selv. Dessuten synes han det er spennende.

Plutselig kjenner han en smerte i hånden, og oppdager at hansken fylles med blod etter et dypt kutt mellom tommel og pekefinger. Han rasker med seg et kjøkkenhåndkle, surrer det rundt hånden, og hopper på første trikk ned til legevakten.

Dobbelt så mange menn
Mer enn 300.000 personskader ble behandlet i norske helseforetak i 2013. Det er en markant forskjell i skadefrekvens mellom kvinner og menn, ifølge rapporten Personskadedata 2013 som ble utgitt av Helsedirektoratet i forrige uke. Denne gir informasjon om rundt 110.000 av skadene.

Størst er forskjellen mellom kvinner og menn i aldersgruppen 20–39, hvor nesten dobbelt så mange menn som kvinner skader seg.

Rapporten, som inkluderer data fra 20 helseforetak i Norge, viser at menn særlig skader seg etter slag, støt på grunn av kontakt med gjenstand, menneske og dyr, og kutt, bitt og stikk. (...)

- Schizofrena dör tidigare

Schizofrena dör tidigare
svd.se 21.1.2013
Män och kvinnor med sjukdomen schizofreni dör långt tidigare än människor som inte har sjukdomen. Det visar en studie vid Centrum för primärvårdsforskning vid Lunds universitet.

Studien, som omfattar drygt sex miljoner individer, har gjorts i samarbete med Stanford University i USA.

Det visade sig att män och kvinnor med schizofreni dör i genomsnitt 15 respektive 12 år tidigare än dem som inte har sjukdomen.

Schizofrena har en högre dödlighet i de två folksjukdomarna cancer och hjärtkärlsjukdom. (...)

(Anm: Comorbidities and Mortality in Persons With Schizophrenia: A Swedish National Cohort Study. Am J Psychiatry 2013 (January 15).)

- Personer med psykisk sygdom dør 15 – 20 år tidligere end andre

Ny rapport om psykisk sygdom og ændringer i livsstil
vidensraad.dk 2.1.2013
Livsstilsændringer blandt psykisk syge kan redde liv, konkluderer ny rapport fra Vidensråd for Forebyggelse. Nye tal viser, at rygning, manglende motion og dårlig kost er dobbelt så ubredt i denne patientgruppe som i resten af den danske befolkning. Men motivationen er der, og med den rette indsat er det muligt at påvirke deres livsstil i en sund retning

Personer med psykisk sygdom dør 15 – 20 år tidligere end andre, og det skyldes i høj grad dårlig livsstil. Mere end 200.000 danskere er i behandling for bipolar lidelse, skizofreni eller depression, og er derfor i risiko for at dø langt tidligere end personer uden en psykisk lidelse. En overdødelighed, der er helt uacceptabel og et kæmpeproblem i sundhedsvæsenet, mener Merete Nordentoft, der er formand for arbejdsgruppen bag rapporten ”Psykisk sydom og ændringer i livsstil”. (...)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

(Anm: Antipsykotika (psykofarmaka etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Antipsykotika og fysisk attraktivitet (Antipsychotics and physical attractiveness) Clin Schizophr Relat Psychoses. 2011 Oct;5(3):142-146.)

(Anm: Antipsykotika forårsaker ansiktsgrimasering og andre typer mulige varige hjerneskader (mintankesmie.no).)

(Anm: Derfor bliver man fed af antipsykotisk medicin. (- Derfor blir man feit av antipsykotika.) (videnskab.dk 7.1.2016).)

(Anm: Signaling from dysfunctional mitochondria induces a distinct type of senescence. (Signalering fra dysfunksjonelle mitokondrier induserer en distinkt type tiltagende alderdom.) Finding provides alternative explanation for the free-radical theory of aging and suggests new role for mitochondria in affecting physiology. (medicalnewstoday.com 11.12.2015).)

(Anm: Mitochondrial Dysfunction Meets Senescence. Trends Biochem Sci. 2016 Feb 10. pii: S0968-0004(16)00020-7. [Epub ahead of print].)

(Anm: NTNU-forskere er med i teamet: Har laget «smart» speil som kan avsløre hjerteinfarkt (vg.no 18.11.2015).)

(Anm: Speilet som ser et fremtidig hjerteinfarkt. (…) Det smarte speilet «Wize mirror» ser ut som et vanlig speil, men inneholder 3D-skannere, multispektrale kameraer og gass-sensorer for å vurdere helsen til den står foran det. Speilet gjør dette gjennom å undersøke personens ansikt, vurdere fettvev, blodgjennomstrømning, ansiktsuttrykk og ansiktsfarge. (gemini.no 18.11.2015).)

(Anm: How Smoking Wrecks Your Looks. See how lighting up can add years to your appearance, causing sagging skin, hair loss, and more. (webmd.com 19.11.2015).)

(Anm: Common antidepressant may change brain. (…) A commonly prescribed antidepressant may alter brain structures in depressed and non-depressed individuals in very different ways, according to new research at Wake Forest Baptist Medical Center. (...) MRI images taken at the end of the treatment phase revealed that in depressed subjects the drug significantly increased the volume of one region of the brain, the anterior cingulate cortex, while decreasing the volume of this same region and the hippocampus in non-depressed subjects. Both of these areas are highly interconnected with other areas of the brain; are critical in a wide array of functions including memory, learning, spatial navigation, will, motivation and emotion; and are implicated in major depressive disorder. (medicalnewstoday.com 7.9.2015).)

(Anm: Antipsychotic drugs linked to brain tissue loss in patients with schizophrenia. Antipsychotic medications are the most common treatment for individuals with schizophrenia, helping to relieve some of the debilitating symptoms caused by the disorder. But according to a new study, long-term use of these drugs may also negatively impact brain structure. Researchers say long-term use of antipsychotic medications - particularly first-generation antipsychotics - may lead to gray matter loss in the brain. First author Dr. Antonio Vita, professor of psychiatry at the University of Brescia in Italy, and colleagues publish their findings in the journal Biological Psychiatry. (medicalnewstoday.com 7.9.2015).)

(Anm: Gray matter abnormality predicts neurodevelopmental problems in smaller premature babies (medicalnewstoday.com 8.4.2016).)

(Anm: Psykisk sygdom og ændringer i livsstil (vidensraad.dk 2.1.2013).)

- I dag eksisterer det ingen generell varslingsplikt for influensadødsfall

Rustet mot influensa?
aftenposten.no 31.12.2012
(...) Folkehelseinstituttet (FHI) overvåker viruset for å fange opp endringer, og vurderer fortløpende om andre tiltak er nødvendige.

Vi vil gjerne stole på helsemyndighetenes vilje og vurderinger. Vi har også lett for å glemme at hvert år dør rundt 900 mennesker av «vanlig» influensa i Norge. Ingen blir friskere av å engste seg unødig.

Men det hefter en usikkerhet ved myndighetenes tall. I dag eksisterer det ingen generell varslingsplikt for influensadødsfall. Det finnes heller ingen meldeplikt for diagnostiserte tilfeller av svineinfluensa. FHIs overvåking skjer ved at 201 legekontorer rapporterer inn hvor stor andel av pasientene som har fått diagnosen. Et slikt system er sårbart for lokale variasjoner, og kan medføre at myndighetene strengt tatt hverken har noen nøyaktig løpende oversikt over hvor mange som er syke av dette viruset, eller hvor mange dødsfall det har forårsaket. (...)

- Changes to death certificates waste golden opportunity

Changes to death certificates waste golden opportunity
BMJ 2006;333:275 (5 August)
The UK government's draft bill to reform the coroners' system and the way deaths are certified was strongly criticised this week by the House of Commons' Constitutional Affairs Committee, which said it would do nothing to remedy the "critical defects in the death certification system."

The MPs said that ministers risked "wasting a golden opportunity" to reform the system of death certification and investigation in England and Wales, which dates partly from Victorian times and partly from much earlier. (...)

- Uforklarlige forskjeller i dødsrater på sykehus

Unexplained differences in hospital death rates (Uforklarlige forskjeller i dødsrater på sykehus)
msnbc.msn.com 22.10.2010
NEW YORK (Reuters Health) - Most of the two-fold variation between U.S. hospitals in heart attack death rates remains a mystery, according to a new study.

Researchers found that factors often assumed to influence the quality of hospital care -- such as location, size, and the economic and social standing of patients -- explained less than 20 percent of the differences between institutions in patient survival after acute myocardial infarction, a severe form of heart attack.

The findings, the investigators say, point to a need to identify more direct measures of quality to use in targeting hospitals that need improvement.

Just getting to a larger teaching hospital, for example, was not enough to ensure a heart attack victim a better chance of survival, lead researcher Elizabeth Bradley of Yale University in New Haven, Connecticut, told Reuters Health in an e-mail. (...)

- 4.500 dødsfall på norske sykehus i fjor

4.500 dødsfall på norske sykehus i fjor
ukeavisenledelse.no 6.10.2011
Og halvparten av disse kunne vært unngått.

Fordi omlag halvparten av dødsfallene skyldes pasientskader på norske sykehus, kunne de ha vært unngått. Det viser en nasjonal kartlegging.

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten har for første gang utarbeidet en nasjonal rapport over omfanget av pasientskader på norske sykehus. Funnene viser at omtrent 0,6 prosent av alle pasienter på norske sykehus døde som følge av skade som oppsto på sykehuset, skriver VG.

Totalt ble 100.000 pasienter skadd på sykehusene, av dem døde rundt 4.500. Sykehusskadene gjelder alt fra uventede komplikasjoner, sykehusinfeksjoner, teknisk utstyr som svikter, feil bruk av legemidler, svikt i rutiner og dårlig hygiene ved sykehuset.

– Trolig kunne halvparten av dødsfallene vært unngått med bedre rutiner, bedre hygiene, og høyere prioritering av pasientsikkerhet, sier Ellen Tveter Deilkås, overlege og seniorrådgiver ved Kunnskapssenteret.

Helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) ser svært alvorlig på rapporten og akter å få ned det høye antallet døde.

– Tallene viser at selv små forbedringer vil gi enorme utslag i redusert lidelse og død, sier Strøm-Erichsen, og legger til at tallene er som forventet på bakgrunn av lignende undersøkelser i andre land.

Tallene i rapporten er foreløpige etter at elleve av totalt 19 helseforetak har levert sine resultater. (©NTB)

Rettsmedisin

Vil ha norsk "CSI"
aftenposten.no 8.11.2006
Politidirektoratet ønsker å opprette et eget institutt for rettsmedisinske og kriminaltekniske undersøkelser.

Det kommer frem av en pressemelding fra politidirektoratet, publisert på politiets egen nettside.

Direktoratet ønsker at et nytt institutt, som i tilfelle vil bli en norsk versjon av det amerikanske CSI (Crime Scene Investigation), skal underlegges Helse- og omsorgsdepartementet.

Politidirektoratet (POD) foreslår at nyskapningen skal hete Statens rettssakkyndige institutt.

POD ser for seg at instituttet skal hjelpe politiet med å analysere tekniske og biologiske spor og prøver i kriminalsaker, noe som inkluderer DNA-analyser.

Også narkotikaanalysene som i dag utføres av Kripos, bør overføres til det nye instituttet, mener POD. (...)

Reforming death certification
Letter
BMJ 2006;333:398 (19 August)
EDITOR—The government has cited cost and bureaucracy as reasons for not reforming death certification, as recommended by the Luce report and by Dame Janet Smith's report into the Shipman affair.1 Both excuses ignore the recommendation in both reports to abolish the cost and bureaucracy of the "cremation form" system. (...)

Forensic Pathology
Postmortem: How Medical Examiners Explain Suspicious Deaths

by Stefan Timmermans, 367 pp, $30, ISBN-13 978-0-226-80398-2, ISBN-10 0-226-80398-8, Chicago, Ill, University of Chicago Press, 2006.
JAMA. 2006;296:707-708
Since this article does not have an abstract, we have provided the first 150 words of the full text and any section headings.

Despite the current explosion of television shows and publications in forensics generally and in forensic medicine specifically, Stefan Timmermans, PhD, has managed to produce a unique contribution. Postmortem is not written out of a macabre and voyeuristic fascination with death or the intellectual stimulation of a whodunit. Instead, the author, who is professor at the University of California, Los Angeles, asks, as a sociologist, why forensic pathologists do what they do and why their work is given legitimacy by society. To answer these questions, Timmermans spent three years observing the inner workings of a medical examiner's office. The result is a stunningly perceptive, insightful, and revealing view of the profession.

Sociologists rigorously scrutinize as outsiders professions that they study and, consequently, are often received as excessively critical and naive. This is certainly true of medical sociologists. I noted that many of my colleagues viewed this work with skepticism and concern. . . . [Full Text of this Article] (...)

- Problemet med å telle de døde

Problemet med å telle de døde
dagbladet.no 17.10.2006
Hvordan i all verden ble tapstallene i Irak ti ganger høyere?

(...) AMERIKANSKE MYNDIGHETER ga tidlig i Irakkrigen beskjed om at de ikke aktet å kartlegge hvor mange sivile irakere som ble drept i konflikten.

- Vi driver ikke med telling av døde («we don't do body counts»), var general Tommy Franks' berømte uttalelse fra begynnelsen av krigen.

Dermed har det vært opp til organisasjoner og forskningsmiljøer å fortelle den delen av krigshistorien. (...)

Det britiske medisinske tidsskriftet The Lancets artikkel har vært førstesideoppslag over hele verden, og på nytt satt krigen i Irak på dagsorden. (...)

BUSH-ADMINISTRASJONEN var raskt ute og benektet de nye tallene:

- Jeg anser ikke dette for å være en troverdig rapport. Det gjør heller ikke general George Casey, eller irakiske tjenestemenn. De metodene som er brukt i studien er diskrediterte, sa Bush på en pressekonferanse i det Hvite Hus. (...)

Sjokkerende dødstall fra Irak
aftenposten.no 12.10.2006
En omstridt ny studie konkluderer med at 655 000 irakere er blitt drept som følge av Irak-krigen. (...)

– Irak-krigen har kostet over 600.000 livet
dn.no 11.10.2006
Langt flere enn tidligere antatt har mistet livet i Irak-krigen, ifølge en ny studie.

Krigen i Irak har kostet over 600.000 sivile livet, ifølge en studie gjennomført av amerikanske og irakiske forskere.

Studien presenteres på det britiske medisinske tidsskriftet Lancets hjemmeside onsdag. (...)

- Elektronisk dødsattest

Elektronisk dødsattest - en dødssejler
LEDER
Jørgen Richard Hansen
Ugeskr Læger 2006;168(50):4375 (11.12.2006)
Fra årsskiftet bliver det obligatorisk at indberette dødsattester elektronisk. Det har Sundhedsstyrelsen meddelt på sin hjemmeside den 1. november 2006. (...)

Læger raser over elektroniske dødsattester
dagensmedicin.dk 8.2.2008
Mange læger er rasende over at skulle udstede dødsattester elektronisk. Systemet er alt for besværligt og spildtiden enorm ved de 55.000 årlige dødsatteser, lyder kritikken.

Dødsårsagsregisteret har sejlet i adskillige år, og det skulle lægernes pligt til at udstede elektroniske dødsattester fra 1. januar 2007 rette op på. Men godt et år efter er det ikke tilfældet. Godt nok er registeret opdateret frem til 2006, hvilket er en forbedring, men de elektroniske attester møder hård kritik fra lægerne, som kalder dem urimelige tidrøvere.

Hvert år udstedes i omegnen af 55.000 dødsattester af embeds-, vagt-, sygehus- og praktiserende læger, så det er adskillige tusinde timer, som spildes på attesterne. (...)

- Innrapporterte legemiddelreaksjoner tredoblet i USA

Deaths tied to painkillers rising in the U.S. (Dødsfall knyttet til smertestillende legemidler øker i USA)
latimes.com 29.3.2013
The latest figures on overdoses come as pressure mounts to restrict use of prescription drugs such as OxyContin and Vicodin.

Despite efforts by law enforcement and public health officials to curb prescription drug abuse, drug-related deaths in the United States have continued to rise, the latest data show.

Figures from the U.S. Centers for Disease Control and Prevention reveal that drug fatalities increased 3% in 2010, the most recent year for which complete data are available. Preliminary data for 2011 indicate the trend has continued.

The figures reflect all drug deaths, but the increase was propelled largely by prescription painkillers such as OxyContin and Vicodin, according to just-released analyses by CDC researchers. (...)

Adverse Rx Drug Effects on Increase (Uheldige effekter fra reseptbelagte legemidler øker)
medpagetoday.com 14.4.2011
The number of hospitalizations due to side effects from drugs -- including accidental overdoses -- increased by more than 50% in five years, government researchers found.

In-hospital treatment of adverse events due to hormones -- particularly corticosteroids -- topped the list in 2008, accounting for about 16% of hospitalizations, Jennifer Lucado, MPH, and colleagues reported in an Agency for Healthcare Research and Quality statistical brief.

When combining both hospitalizations and treat-and-release situations, corticosteroids again accounted for most of the adverse events (9.4%), followed by anticoagulants and then antineoplastic and immunosuppressive drugs. (...)

Taken separately, adverse drug events were culprits in 1.8 million hospital stays and 838,000 treat-and-release emergency department visits in 2008.

Stays that year, which accounted for nearly 5% of all hospital stays, increased 52% from 1.2 million stays in 2004.

The mean age of hospitalized patients was 62.8 years, but fell to around 50 when the researchers looked just at poisonings. (...)

(Anm: Medication-related adverse outcomes in U.S. hospitals and emergency departments, 2008. AHRQ Brief 2011 (April).)

U.S. Reports of Drug Reactions Triple (Innrapporterte legemiddelreaksjoner tredoblet i USA)
ap.google.com 11.9.2007
CHICAGO (AP) — Rapporter om alvorlige sideeffekter og dødsfall grunnet legemidler ble ifølge en analyse av amerikanske data nesten tredoblet i perioden 1998 til 2005. (CHICAGO (AP) — Reports of dangerous side effects and deaths from widely used medicines almost tripled between 1998 and 2005, an analysis of U.S. drug data found.)

Antallet innrapporterte dødsfall og alvorlige skader grunnet reseptbelagte legemidler og ikke-reseptbelagte legemidler til Food and Drug Administration i studieperioden økte fra 34 966 til 89 842. (...) (The number of deaths and serious injuries from prescription and over-the-counter drugs climbed from 34,966 to 89,842 during the study of reports to the Food and Drug Administration.)

Legemidler hyppigst linket til alvorlige ikke-dødelige komplikasjoner, inkludert insulin, er artritislegemidlene Vioxx og Remicade, og antidepressivaet Seroxat (Paxil). (Drugs frequently linked with serious nonfatal complications included insulin, the arthritis drugs Vioxx and Remicade, and the antidepressant Paxil.)

(Anm: Serious Adverse Drug Events Reported to the Food and Drug Administration, 1998-2005. Arch Intern Med. 2007;167(16):1752-1759. (10.9.2007).)

– En ny studie viser at kritisk syke pasienter var mer sannsynlig å dø dersom de tok vanlig forskrevne antidepressiva før de ble innlagt på intensivavdelingen

New Antidepressants Research Suggests Link Between Use of SSRIs and Increased Mortality Among Critically Ill Patients (Ny forskning på antidepressiva antyder link mellom bruk av SSRI og økt dødelighet blant kritisk syke pasienter)
healthcareglobal.com 3.7.2012
The Rottenstein Law Group has learned of new research suggesting that critically ill patients are more likely to die when they are prescribed antidepressants than patients who are not taking the medication. (...)

Do Antidepressants Increase Your Risk of Death? (Øker antidepressiva din dødsrisiko?)
newyork.legalexaminer.com 18.6.2012
Vi vet at antidepressiva som Seroxat (Paxil), Zoloft og Prozac (Fontex) kan øke risikoen for selvmordstanker og atferd hos unge mennesker, og kan øke risikoen for misdannelser hos gravide kvinner. Men kan disse midlene faktisk være assosiert med tidlig død? (We know that antidepressants like Paxil, Zoloft and Prozac can increase risk of suicidal thoughts and behaviors in young people, and may increase risk for birth defects when taken in pregnant women. But could these drugs actually be associated with early death?)

Ifølge ny forskning fra Beth Israel Deaconess Medical Center i Boston og Massachusetts Institute of Technology i Cambridge kan de det. Analyser av data fra over 1 800 kritisk syke pasienter på intensivavdelingen (ICU) fant at de pasientene som hadde resepter for antidepressiva og hadde tatt dem før innleggelse hadde 73 prosent større sannsynlighet for å dø - enten på sykehuset eller innen ett år enn de som ikke tok medisiner. (According to new research from Beth Israel Deaconess Medical Center in Boston and the Massachusetts Institute of Technology in Cambridge, they might. Analyzing data from over 1,800 critically ill patients who were placed in the intensive care unit (ICU), they found that those patients who had prescriptions for antidepressants and had been taking them prior to admission were 73 percent more likely to die—either in the hospital or within a year—than those who weren't taking the medications.)

What are we to make of this study? Is there a certain population of people that shouldn’t be taking these drugs? (...)

Antidepressants Linked to Early Death and Health Issues (Antidepressiva linket til tidlig død og helseproblemer)
Denne studien er heller ikke den første til å trekke en parallell mellom bruk av antidepressive og tidlig død. Forskning publisert i British Medical Journal i 2011 fant at eldre mennesker som tar SSRI-antidepressiva har høyere risiko for å dø eller lide av alvorlige helsemessige problemer, herunder slag, fall, beinbrudd, og epilepsi. Forskere ved University of Nottingham identifiserte over 60 000 britiske pasienter i alderen 65 år og eldre med nylig diagnostisert episoder av depresjon, mellom 1996 og 2007. Pasientene ble fulgt til slutten av 2008. Desom tok SSRI-er var mer sannsynlig å dø og lide av disse andre helseproblemer. (...) (This study also isn't the first to draw a parallel between antidepressant use and early death. Research published in the British Medical Journal in 2011 found that older people taking SSRI antidepressants are at a higher risk of dying or of suffering serious health conditions, including stroke, falls, fractures, and epilepsy. Researchers at the University of Nottingham identified over 60,000 U.K. patients aged 65 and older with newly diagnosed episodes of depression, between 1996 and 2007. Patients were tracked until the end of 2008. Those taking SSRIs were more likely to die and suffer these other health issues.)

(Anm: The Course of Disability Before and After a Serious Fall Injury. JAMA Intern Med. 2013;173(19):1780-1786 (October 28, 2013).)

(Anm: Anticholinergic effects of common drugs are associated with increased mortality in over 65s (Antikolinerge effekter av vanlige legemidler knyttet til økt dødelighet hos mennesker over 65) BMJ 2011; 342:d4037 (28 June).)

(Anm: Risk of falls and fractures in older adults using antipsychotic agents: a propensity-matched retrospective cohort study. Drugs Aging. 2010 Oct 1;27(10):815-29.)

(Anm: Reducing Antipsychotic Medications in Elderly Patients is Associated With Fewer Falls. -- Reducing the dosages of antipsychotic medications prescribed to geriatric patients may help lower the rate of falls in this patient population, according to a prospective study presented here on February 23 at the 45th Annual Meeting of the Society of Critical Care Medicine (SCCM). (…) The investigators found that the rate of falls decreased from 9.4% pre-intervention to 7.6% post-intervention (P =.04). (dgnews.docguide.com 24.2.2016).)

(Anm: Fall blant eldre: Ny studie viser at infeksjoner har mye av skylden. (…) «Blame the bug, not the rug» Men forskerne foreslår nå at leger, familiemedlemmer og øvrige omsorgspersoner bør vurdere nok en årsak: infeksjoner. Infeksjoner i blod, urin- og luftveier er de vanligste syndebukkene når det gjelder infeksjonsrelaterte fall. Dette, ifølge en studie presentert fredag ​​i forrige uke på en årlig konferanse for smittsomme sykdommer, kjent som IDWeek, i San Diego, California. (aftenposten.no 13.10.2015).)

(Anm: Depression, antidepressant medications, and risk of Clostridium difficile infection. BMC Medicine 2013;11:121 (7 May).)

(Anm: Effect of Selective Serotonin Reuptake Inhibitors on the Risk of Fracture. (…) Conclusions  Daily SSRI use in adults 50 years and older remained associated with a 2-fold increased risk of clinical fragility fracture after adjustment for potential covariates. Depression and fragility fractures are common in this age group, and the elevated risk attributed to daily SSRI use may have important public health consequences. Arch Intern Med. 2007;167(2):188-194.)

(Anm: Tusenvis dør etter hoftebrudd. Hvert år opplever rundt 10.000 nordmenn hoftebrudd. Nesten en fjerdedel dør innen ett år. (nrk.no 1.2.2015).)

(Anm: Høye nivåer av vitamin A øker ikke risiko for hoftebrudd. Norge har verdens høyeste forekomst av hoftebrudd, og forskere har spekulert i om det blant annet skyldes at vi spiser mye mat som innholder vitamin A. Nå viser en ny studie fra Folkehelseinstituttet at høye nivåer av vitamin A i blodet ikke gir økt risiko for hoftebrudd. (fhi.no 16.12.2015).)

(Anm: Sterke bein hele livet. I Norge er osteoporose eller beinskjørhet et stort problem. (…) Forskning ved Folkehelseinstituttet viser at det skjer omkring 9 000 hoftebrudd per år i Norge, 70 % av disse er blant kvinner. Aldersspesifikk forekomst er nedadgående, men på grunn av det økende antallet eldre i befolkningen har antallet hoftebrudd vært stabilt over tid. (fhi.no 20.10.2015).)

(Anm: Melk hjelper ikke mot beinskjørhet hos eldre. Eldre med et kosthold rikt på kalsium, er ikke bedre beskyttet mot å brekke bein eller armer. Norge ligger i verdenstoppen på bruddskader. Om lag 9000 voksne nordmenn brekker hoften hvert år. (nrk.no 3.10.2015).)

- Dødsfall grunnet reseptbelagte smertestillende midler "høyere enn heroin og kokain kombinert"

Deaths from prescribed painkillers 'higher than heroin and cocaine combined' (Dødsfall grunnet reseptbelagte smertestillende midler "høyere enn heroin og kokain kombinert")
medicalnewstoday.com 20.6.2014
Prescription painkillers operate by binding to brain receptors and decreasing perceived pain. But these drugs can also create a sense of euphoria, causing physical dependence and addiction. In the first ever review of existing research into the topic, researchers have uncovered exactly how much deaths due to such drugs - which outnumber deaths from heroin and cocaine combined - have increased.

The researchers, from McGill University in Canada, have published their results in the American Journal of Public Health.

According to the team, the US and Canada rank number 1 and number 2 in per capita opioid consumption, respectively.

And in 2010 in the US alone, prescribed painkillers were involved in over 16,000 deaths.

Such drugs cause sedation and slow down a person's breathing, but because individuals who are abusing prescription painkillers commonly take larger doses to feel the euphoric effect, their breathing can slow down so much that it stops, resulting in an overdose.

The Centers for Disease Control and Prevention (CDC) state that in 2010, over 12 million people reported using prescription painkillers without a prescription or for the feeling they cause. (…)

(Anm: Cocaine, amphetamine users more likely to take their own lives (medicalnewstoday.com 23.12.2014).)

(Anm: Simultaneous cocaine, alcohol use linked to suicide risk (medicalnewstoday.com 11.4.2016).)

(Anm: Rat study reveals long-term effects of adolescent amphetamine abuse on the brain. A study of rats given regular, high doses of amphetamine finds that those exposed to the drug at an age corresponding to human adolescence experience long-term changes in brain function that persist into adulthood. The study, reported in the journal Neuroscience, found that amphetamine leads to changes in dopamine signaling. Dopamine is a neurotransmitter that plays a role in memory, attention, learning and feelings of pleasure. (medicalnewstoday.com 31.3.2016).)

(Anm: Tandsjukdom efter implantat. Nästan var sjätte person som fått tandimplantat drabbas av en allvarlig inflammation i angränsande vävnader, peri-implantit. Det visar en studie vid Sahlgrenska akademin i Göteborg. Studien omfattar 4 716 personer som fick tandimplantat 2003-2004. Nio år efteråt hade 14,5 procent drabbats av peri-implantit, som liknar tandlossning men har ett snabbare och aggressivare förlopp, skriver Dagens Nyheter. De som drabbas behöver ytterligare behandling, vilket kan bli ekonomiskt kännbart. Över 30 000 patienter i Sverige fick förra året nya tänder som skruvas fast i käkbenet. (dagensmedisin.no 28.10.2015).)

(Anm: Antidepressiva er ifølge ny studie knyttet til mislykkede tannimplantater. (Antidepressants linked to tooth implant failure, new study finds.) (- Forskning viser at bruk av antidepressiva firedobler risikoen for implantat svikt. For hvert år dobler antidepressiva risikoen for svikt.) (medicalnewstoday.com 10.3.2016).)

(Anm: Munhälsan bättre än på 80-talet – men tandlossning ökar igjen. De två största tandsjukdomarna karies och parodontit (tandlossning) minskade fram till 2008. Därefter ökade antalet individer med parodontit och den positiva utvecklingen för karies stannade av. – Även om munhälsan har förbättras under denna 30-årsperiod ser vi en försämring mellan 2008 och 2013 då det gäller främst tandlossning, säger Kristina Edman vid Uppsala universitet har undersökt munhälsans utveckling över en trettioårsperiod. (forskning.se 3.5.2016).)

(Anm: Stimulant Medications Linked to Bone Mass Reductions in Children, Adolescents. BOSTON -- April 6, 2016 -- Use of stimulant medications in the treatment of attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) in childhood and adolescence is associated with significant reductions in bone mass, according to a study presented here at the 98th Annual Meeting of the Endocrine Society (ENDO). (…) “We suggest that stimulant medications, which release and block reuptake of dopamine and norepinephrine, may affect bone mass,” said the researchers. (dgnews.docguide.com 6.4.2016).)

(Anm: Anbefalte kokain mot onani, menssmerter, blodmangel og nerveforstyrrelser. Kokainen gikk fra å være legenes vidundermiddel til å bli storbysynden dødsengel. (dagbladet.no 19.2.2016).)

(Anm: New insights on how cocaine changes the brain. (…) The researchers used tracer molecules to follow electrical activity in the brain in rats exposed to cocaine. (…) Over time, increasing activation of a key part of the extended amygdala--the bed nucleus of the stria terminalis produces a long-lasting increase in signal transmission onto neurons that produce dopamine so that the rats became desensitized to the cocaine. Since this change happens within the amygdala, it may explain some of the long-term effects on behavior and motivation that occur after prolonged cocaine use. (medicalnewstoday.com 26.11.2015).)

(Anm: Cocaine users present alterations in the function and structures of the brain ((Anm: aaa (medicalnewstoday.com 9.2.2016).)

(Anm: KRIMINOLOGI Test kan påvise kokainbruk gjennom fingeravtrykk Hva hvis kokainbruk kunne påvises og ikke krevde urin-, spytt- eller blodprøver? En ny metode gjør det mulig å finne ut om noen har tatt kokain, og ikke bare tatt i det. Testen gjøres via fingertuppene med en spray som reagerer på ørsmå spor av stoffene bensoylekgonin og methylekgonin i fingeravtrykk. (aftenposten.no 19.5.2015).)

(Anm: Your brain on drugs: Functional differences in brain communication in cocaine users. (…) The brain function of people addicted to cocaine is different from that of people who are not addicted and often linked to highly impulsive behavior, according to a new scientific study. (…) People who are addicted to cocaine are often highly impulsive and are prone to acting quickly, without regard to negative consequences. (medicalnewstoday.com 3.5.2015).)

(Anm: Functional brain organization of newborns altered by prenatal cocaine exposure. A new study by UNC researchers, based on MRI brain scans of 152 infants, found disruptions in functional connectivity within part of the amygdala-prefrontal network - a pathway thought to play an important role in arousal regulation. (medicalnewstoday.com 10.4.2015).)

- To tredeler av verdens dødsfall er (...) udokumentert

WHO:
To av fem fødsler registreres ikke

vg.no 30.10.2007
Nesten 40 prosent av de 128 millioner babyene som fødes verden over årlig blir ikke offisielt registrert. Det gir dem færre muligheter, ifølge WHO. (...)

To tredeler av verdens dødsfall er også udokumentert.

- Borgerregistrering er noe alle I-land har og trenger. Informasjon om fødsler og dødstall inkludert alder, kjønn og årsak er hjørnesteinen i planlegging av offentlig helse, skriver WHO på sine nettsider. (...)

- Når dødsfall ikke telles og dødsårsaker ikke dokumenteres, kan heller ikke myndighetene utforme effektiv helsepolitikk, måle virkningene av dem eller vite om helsebudsjettene brukes på en god måte, heter det på WHOs nettsider. (...)

- Færre småbarn dør og flere får gå på skole

Child mortality toll dips below 10 million: UNICEF
reuters.com 22.1.2008
GENEVA (Reuters) - About 9.7 million children die each year before their fifth birthday, mostly from diseases that could be prevented with simple, affordable measures, the U.N. Children's Fund (UNICEF) said on Tuesday.

While the annual toll fell below 10 million for the first time, it still means more than 26,000 young children succumb every day to pneumonia, malaria and other scourges. Four million of them die in their first month of life. (...)

Child-mortality rates at record low: UNICEF
ctv.ca 22.1.2008
Mortality rates for children under five years of age have hit a record low -- down from 20 million in 1960 to 9.7 million in 2006 -- according to a new report released from UNICEF on Tuesday.

UNICEF's flagship report, The State of the World's Children 2008, says that although child-mortality rates have been cut by more than half, more than 26,000 children under five die everyday. (...)

Færre småbarn dør og flere får gå på skole
nrk.no 10.12.2007
Aldri før har så mange barn opplevd sin femårsdag, og aldri før har så mange barn fått gått på skole som nå.

Men fremdeles dør nesten 10 millioner barn under fem år hvert år, og flere enn 140 millioner barn er underernærte, viser UNICEFs årlige rapport om utviklingen for barn i verden. (...)

- Sykdom hos mennesker med intellektuelt handikapp

Illness in people with intellectual disabilities (Sykdom hos mennesker med intellektuelt handikapp)
Editorials
BMJ 2008;336:570-571 (15 March)
Is common, underdiagnosed, and poorly managed (Er vanlig, underdiagnostiset, og dårlig ivaretatt)

This week a report published report by the Joint Committee on Human Rights highlights the widespread denial of fundamental human rights to people with intellectual disabilities by mainstream public services.1 One reason why people with intellectual disabilities receive suboptimal care is diagnostic overshadowing, whereby a presenting symptom of mental illness or physical illness is incorrectly attributed to the person’s intellectual disability.2 (...)

The Disability Rights Commission found that people with intellectual disability or mental illness were less likely to receive appropriate investigations, screening, and treatment than people in the general population and were more likely to die younger. Higher mortality in people with intellectual disability has also been found in other countries, especially in those with severe disability.5 (...)

- Kognitiv svekkelse kan redusere forventet levetid

Signs of Aging May Be Linked to Undetected Blocked Brain Blood Vessels (Tegn på aldring kan være linket til blokkerte blodårer i hjernen)
sciencedaily.com 1.9.2011
— Many common signs of aging, such as shaking hands, stooped posture and walking slower, may be due to tiny blocked vessels in the brain that can't be detected by current technology.

In a study reported in Stroke: Journal of the American Heart Association, researchers examined brain autopsies of older people and found:

 • Microscopic lesions or infarcts -- too small to be detected using brain imaging -- were in 30 percent of the brains of people who had no diagnosed brain disease or stroke.
 • Those who had the most trouble walking had multiple brain lesions.
 • Two-thirds of the people had at least one blood vessel abnormality, suggesting a possible link between the blocked vessels and the familiar signs of aging.

"This is very surprising," said Aron S. Buchman, M.D., lead author of the study and associate professor of neurological sciences at Rush University Medical Center in Chicago. "There is a very big public health consequence because we're not capturing this 30 percent who have undiagnosed small vessel disease that is not picked up by current technology. How would you even get them on your radar? We need additional tools in our toolkit." (...)

The lesions couldn't be detected by current scans.

During the annual exams of the nuns and priests, researchers used the motor skills portion of a Parkinson's disease survey to assess their physical abilities. Researchers observed and rated the participants':

 • Balance
 • Ability to maintain posture
 • Walking speed
 • Ability to get in and out of chairs
 • Ability to make turns when walking
 • Sense of dizziness

"Often the mild motor symptoms are considered an expected part of aging," said Buchman, who is also a member of the Rush Alzheimer's Disease Center. "We shouldn't accept this as normal aging. We should try to fix it and understand it.

If there is an underlying cause, we can intervene and perhaps lessen the impact." (...)

Cognitive Impairment Could Decrease Life Expectancy (Kognitiv svekkelse kan redusere forventet levetid)
ivanhoe.com 7.9.2011
(Ivanhoe Newswire) -- Cognitive impairment, even when detected at an early, mild stage, is a significant predictor of decreased life expectancy.

According to a new, long-term study from Regenstrief Institute and Indiana University, researchers found that cognitive impairment, especially at the moderate to severe stages, has an impact on life expectancy similar to chronic conditions such as diabetes or chronic heart failure.

"Previous studies have associated cognitive impairment with an increased risk for death, but most of this work focused on patients with Alzheimer disease and subjects in research centers. The patients in our study better reflect the general public, displaying no indications of disease or mild, moderate or severe cognitive impairment," Regenstrief investigator Greg A. Sachs, M.D., professor of medicine at the Indiana University School of Medicine, where he is the division chief of general internal medicine and geriatrics, was quoted as saying. "We found that even mild cognitive impairment, as determined by a simple screening tool in a primary care physician's office, has a strong impact on how long individuals survive on the same order as other chronic diseases." (...)

(Anm: Does Cognitive Impairment Increase the Risk for Death in Older Adults? Ann Intern Med. 2011;155 (September 6).)

(Anm: Cognitive Impairment: An Independent Predictor of Excess Mortality. Annals of Internal Medicine 2011;155(5):300-308 (September 6).)

Anticholinergic effects of common drugs are associated with increased mortality in over 65s (Antikolinerge effekter av vanlige legemidler knyttet til økt dødelighet hos mennesker over 65)
BMJ 2011; 342:d4037 (28 June)
The combined anticholinergic effects of many common drugs increase the risk of cognitive impairment and death in people aged over 65, a large scale study of the long term effect of drugs on health has found.

Taking just two drugs with anticholinergic effects, such as some drugs for heart disease, antihistamines, antidepressants, antipsychotics, and even warfarin, can treble the risk of death in the over 65s. Doctors have been advised to assess the combined anticholinergic burden of all drugs that a patient is taking—prescribed drugs and those bought over the counter—before prescribing any additional ones. GPs have also been reminded of the importance of regularly reviewing patients’ drugs.

The study, published in the Journal of the American Geriatrics Society on Friday (http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1532-5415.2011.03491.x/abstract), looked at the prescribed drugs and drugs bought over the counter taken by more than 13 000 people aged over 65 in the United Kingdom during the early 1990s.

A total of 86 drugs were identified as having an anticholinergic effect, and around half the patients were found to be taking at least one. Each drug was given an anticholinergic burden (ACB) score on the basis of the strength of its anticholinergic activity, with 0 being no effect, 1 a mild effect, 2 a moderate effect, and 3 a severe effect. The cumulative ACB score for each patient was then worked out. (...)

A study in the United States looking at the anticholinergic effects of drugs on younger patients in intensive care is expected to report soon. (...)

Drugs may increase risk of mental decline, say Norwich scientists (Legemidler kan øke risiko for mental svekkelse, ifølge forskere fra Norwich)
edp24.co.uk 25.6.2011
(...) The findings have been published in the Journal of the American Geriatrics Society following a study of more than 13,000 people aged over 65.

Led by researchers at the University of East Anglia, the two-year research project has shown that a side-effect of many drugs commonly used to treat depression, bladder or heart problems, epilepsy and glaucoma appears to increase the risks of both cognitive impairment and death in older people.

Findings of the study have been revealed as part of a drive to find ways of reducing risk factors for dementia which affects 820,000 people in the UK. (...)

Some of the most dangerous (score three) drugs are commonly available, including the antihistamines chlorphenamine (used in the brand Piriton) and promethazine (used in Phenergan), anti-depressants amitriptyline (used in several brands) and paroxetine (used in Seroxat) and the incontinence drug oxybutynin (used in Ditropan).

The study has been welcomed by leading dementia research charity but patients have been warned not to stop taking their medication but to speak to their doctor if they are concerned.

Susanne Sorensen, head of research at the Alzheimer’s Society, said: “This robust study provides valuable findings, and must be taken seriously. However, it is vital that people do not panic or stop taking their medication without consulting their GP.” (...)

“The known side-effects of anticholinergic medicines are described in the product information for prescribers and in patient information leaflets. (...)

(Anm: Anticholin ment in the Older Population: The Medical Research Council Cognitive Function and Ageing Study. Journal of the American Geriatrics Society 2011 (24 JUN).)

Risky mix
indianexpress.com 3.3.2012
Many people are unaware that dozens of painkillers, antihistamines and psychiatric medications - from drugstore staples to popular antidepressants - can adversely affect brain function, mostly in the elderly. Regular use of multiple medications that have this effect has been linked to cognitive impairment and memory loss.

Called anticholinergics, the drugs block the action of the neurotransmitter acetylcholine, sometimes as a direct action, but often as a side effect.

cetylcholine is a chemical messenger with a range of functions in the body, memory production and cognitive function among them.
The difficulty for patients is that the effect of anticholinergic drugs is cumulative. Doctors are not always aware of all of the medications their patients take, and they do not always think to review the anticholinergic properties of the ones they prescribe. It’s a particular problem for older patients, who are more vulnerable to the effects of these drugs and who tend to take more medicines overall.

After following more than 13,000 British men and women or older for two years, researchers found that those taking more than one anticholinergic drug scored lower on tests of cognitive function than those who were not using any such drugs, and that the death rate for the heavy users during the course of the study was 68 per cent higher.

That finding, reported last July in The Journal of the American Geriatrics Society, stunned the investigators. (...)

(Anm: Anticholinergic syndrome - Acute Anticholinergic Syndrome (en.wikipedia.org).)

(Anm: - Hjerneskanninger linker fysiske endringer til kognitiv risiko hos mye brukte legemiddelklasser. (…) - Forskerne har også funnet signifikante linker mellom hjernens struktur avslørt av MR og antikolinerg legemiddelbruk, hvor deltakerne som brukte antikolinerge legemidler hadde redusert hjernevolum og større ventrikler, hulrommene inne i hjernen.) (…) En liste over antikolinerge midler og deres potensielle effekten er her. (A list of anticholinergic drugs and their potential impact is here.) (medicalnewstoday.com 19.4.2016).)

(Anm: Antikolinerge legemidler knyttet til risiko for lungebetennelse hos eldre (Anticholinergic drugs linked to risk for pneumonia in elderly) (medicalnewstoday.com 5.3.2015).)

(Anm: OBS! på medicin med antikolinerg effekt. Et epidemiologisk studie med ca. 13.000 ældre viser, at medicin med antikolinerg effekt svækker den kognitive funktion og muligvis resulterer i øget mortalitet (1). Medicin med antikolinerg effekt er fx urologiske spasmolytika, tricykliske antidepressiva, samt visse antipsykotika og ældre antihistaminer. (irf.dk 31.8.2011 (Institut for Rationel Farmakoterapi (IRF).)

(Anm: Drugs on the Anticholinergic Burden (ACB) scale. (A total ACB scale score of three or more is considered clinically relevant) (uea.ac.uk).)

(Anm: Anticholinergic Medication Use and Cognitive Impairment in the Older Population: The Medical Research Council Cognitive Function and Ageing Study. Journal of the American Geriatrics Society 2011 (24 JUN).)

(Anm: Worsening Depression Linked to Higher Dementia Risk. —Ongoing study finds 'worsening' trajectory the only one tied to dementia. (…) "Indeed, depressive symptoms might appear as a reaction to underlying subclinical cognitive impairment, and lie in a continuum between subclinical cognitive impairment and overt dementia," they wrote. (medpagetoday.com 1.5.2016).)

Anticholinergic Meds May Impair the Brain (Antikolinerge legemidler kan svekke hjernen)
northcarolinainjurylawyerblog.com 27.2.2012
Are some popular drugs, in fact, dangerous drugs? According to The New York Times, many people don’t realize that there are dozens of antihistamines, painkillers, and psychiatric medications that can negatively impact the brain—especially if the person is elderly. The Times reports that taking more than one of the medications that can have this effect may lead to memory loss and cognitive impairment.

These drugs, known as anticholinergics, block the neurotransmitter acetylcholine, which is usually tasked with a number of bodily functions (including cognitive function and memory production.) The drugs’ effects are cumulative. (...)

Drugs 'linked to mental decline' (Legemidler "linket til mental svekkelse")
nursinginpractice.com 24.6.2011
Researchers have linked commonly taken drugs to mental decline and death in older people.

The study involved 13,000 people and looked at 80 drugs including painkillers, blood thinners, eye drops for glaucoma and antihistamines.

Each drug was examined for the 'anticholinergic activity' side-effect, which affects the brain by blocking the acetylcholine neurotransmitter and was then given a ranking from one to three according to the strength of this effect.

Drugs given a rating of one had the mildest effect, while those ranked three were of most serious concern. (...)

(Anm: Anticholinergic syndrome - Acute Anticholinergic Syndrome (en.wikipedia.org).)

(Anm: - Hjerneskanninger linker fysiske endringer til kognitiv risiko hos mye brukte legemiddelklasser. (…) - Forskerne har også funnet signifikante linker mellom hjernens struktur avslørt av MR og antikolinerg legemiddelbruk, hvor deltakerne som brukte antikolinerge legemidler hadde redusert hjernevolum og større ventrikler, hulrommene inne i hjernen.) (…) En liste over antikolinerge midler og deres potensielle effekten er her. (A list of anticholinergic drugs and their potential impact is here.) (medicalnewstoday.com 19.4.2016).)

(Anm: Antikolinerge legemidler knyttet til risiko for lungebetennelse hos eldre (Anticholinergic drugs linked to risk for pneumonia in elderly) (medicalnewstoday.com 5.3.2015).)

(Anm: OBS! på medicin med antikolinerg effekt. Et epidemiologisk studie med ca. 13.000 ældre viser, at medicin med antikolinerg effekt svækker den kognitive funktion og muligvis resulterer i øget mortalitet (1). Medicin med antikolinerg effekt er fx urologiske spasmolytika, tricykliske antidepressiva, samt visse antipsykotika og ældre antihistaminer. (irf.dk 31.8.2011 (Institut for Rationel Farmakoterapi (IRF).)

(Anm: Drugs on the Anticholinergic Burden (ACB) scale. (A total ACB scale score of three or more is considered clinically relevant) (uea.ac.uk).)

(Anm: Anticholinergic Medication Use and Cognitive Impairment in the Older Population: The Medical Research Council Cognitive Function and Ageing Study. Journal of the American Geriatrics Society 2011 (24 JUN).)

(Anm: Worsening Depression Linked to Higher Dementia Risk. —Ongoing study finds 'worsening' trajectory the only one tied to dementia. (…) "Indeed, depressive symptoms might appear as a reaction to underlying subclinical cognitive impairment, and lie in a continuum between subclinical cognitive impairment and overt dementia," they wrote. (medpagetoday.com 1.5.2016).)

Cocktail of Popular Drugs May Cloud Brain (Cocktail av populære legemidler kan gjøre hjernen uklar eller sløret (kognitiv svekkelse))
well.blogs.nytimes.com 27.2.2012
Many people are unaware that dozens of painkillers, antihistamines and psychiatric medications — from drugstore staples to popular antidepressants — can adversely affect brain function, mostly in the elderly. Regular use of multiple medications that have this effect has been linked to cognitive impairment and memory loss.

Called anticholinergics, the drugs block the action of the neurotransmitter acetylcholine, sometimes as a direct action, but often as a side effect. Acetylcholine is a chemical messenger with a range of functions in the body, memory production and cognitive function among them.

The difficulty for patients is that the effect of anticholinergic drugs is cumulative. Doctors are not always aware of all of the medications their patients take, and they do not always think to review the anticholinergic properties of the ones they prescribe. It’s a particular problem for older patients, who are more vulnerable to the effects of these drugs and who tend to take more medicines over all.

Now a spate of new research studies has focused on anticholinergic medicines.

After following more than 13,000 British men and women 65 or older for two years, researchers found that those taking more than one anticholinergic drug scored lower on tests of cognitive function than those who were not using any such drugs, and that the death rate for the heavy users during the course of the study was 68 percent higher. (...)

Even Mild Cognitive Impairment Predicts Early Death (Selv mild kognitiv svekkelse kan forutsi tidlig død)
medscape.com 6.9.2011
— Even mild cognitive impairment has a strong independent impact on life expectancy, on the same order as other chronic diseases, such as diabetes, according to a new study.

In nearly 4000 older adults, mild and moderate to severe cognitive impairment at baseline was associated with an increased risk for death over roughly the next decade after controlling for other mortality risk factors.

Identifying all types of cognitive impairment in primary care practices should be given a "higher priority," the study team concludes in a report published in the September 6 issue of the Annals of Internal Medicine. (...)

(Anm: Cognitive Impairment: An Independent Predictor of Excess Mortality. Annals of Internal Medicine 2011;155(5):300-308 (September 6).)

Strokes Rising Among Teens, Young Adults: CDC (Hjerneslag øker blant tenåringer, unge voksne: CDC)
healthland.time.com 1.9.2011 (Time)
THURSDAY, Sept. 1 (HealthDay News) -- Strokes are on the rise among teens and young people, a new government report shows.

The number of people aged 15 to 44 hospitalized for stroke jumped by more than third between 1995 and 2008, say researchers from the U.S. Centers for Disease Control and Prevention. The increase may be due partly to the increasing numbers of young people who have diseases such as high blood pressure and type 2 diabetes -- diseases usually associated with older adults, they added.

High blood pressure, smoking, diabetes, obesity and high cholesterol are all risk factors for stroke, the researchers noted. (...)

OBS! på medicin med antikolinerg effekt
irf.dk 31.8.2011 (Institut for Rationel Farmakoterapi (IRF)
Et epidemiologisk studie med ca.13.000 ældre viser, at medicin med antikolinerg effekt svækker den kognitive funktion og muligvis resulterer i øget mortalitet (1). Medicin med antikolinerg effekt er fx urologiske spasmolytika, tricykliske antidepressiva, samt visse antipsykotika og ældre antihistaminer. (...)

(Anm: Anticholinergic syndrome - Acute Anticholinergic Syndrome (en.wikipedia.org).)

(Anm: - Hjerneskanninger linker fysiske endringer til kognitiv risiko hos mye brukte legemiddelklasser. (…) - Forskerne har også funnet signifikante linker mellom hjernens struktur avslørt av MR og antikolinerg legemiddelbruk, hvor deltakerne som brukte antikolinerge legemidler hadde redusert hjernevolum og større ventrikler, hulrommene inne i hjernen.) (…) En liste over antikolinerge midler og deres potensielle effekten er her. (A list of anticholinergic drugs and their potential impact is here.) (medicalnewstoday.com 19.4.2016).)

(Anm: Antikolinerge legemidler knyttet til risiko for lungebetennelse hos eldre (Anticholinergic drugs linked to risk for pneumonia in elderly) (medicalnewstoday.com 5.3.2015).)

(Anm: OBS! på medicin med antikolinerg effekt. Et epidemiologisk studie med ca. 13.000 ældre viser, at medicin med antikolinerg effekt svækker den kognitive funktion og muligvis resulterer i øget mortalitet (1). Medicin med antikolinerg effekt er fx urologiske spasmolytika, tricykliske antidepressiva, samt visse antipsykotika og ældre antihistaminer. (irf.dk 31.8.2011 (Institut for Rationel Farmakoterapi (IRF).)

(Anm: Drugs on the Anticholinergic Burden (ACB) scale. (A total ACB scale score of three or more is considered clinically relevant) (uea.ac.uk).)

(Anm: Anticholinergic Medication Use and Cognitive Impairment in the Older Population: The Medical Research Council Cognitive Function and Ageing Study. Journal of the American Geriatrics Society 2011 (24 JUN).)

(Anm: Worsening Depression Linked to Higher Dementia Risk. —Ongoing study finds 'worsening' trajectory the only one tied to dementia. (…) "Indeed, depressive symptoms might appear as a reaction to underlying subclinical cognitive impairment, and lie in a continuum between subclinical cognitive impairment and overt dementia," they wrote. (medpagetoday.com 1.5.2016).)

- "Minislag" linket til lavere forventet levetid

“Ministrokes” Linked With Lower Life Expectancy ("Minislag" linket til lavere forventet levetid)
JAMA 2011 (November 10)
Transient ischemic attacks, often called ministrokes, may reduce life expectancy by up to 20%.

A transient ischemic attack (TIA) isn’t just a harbinger of stroke. New research shows that TIAs, which often are called ministrokes, can cut life expectancy by up to 20%.

The study, published online today in Stroke: Journal of the American Heart Association, is the first to examine life expectancy in people who have had a TIA compared with expected mortality rates from all causes of death in the general population. An estimated 240 000 TIAs occurred in the United States in 2002. Studies show that about 15% of strokes are preceded by a TIA. (...)

Diverse artikler

Tjänst om dödsorsaker prisad
dagensmedicin.se 19.3.2015
Sajten dödsorsak.se vann i kategorin ”bästa nytta för allmänheten” vid Hack for Sweden.

Hack för Sweden är en tävling där myndigheters data ska användas för utveckling av appar och tjänster.  Närmare 90 personer deltog den senaste helgen, enligt ett pressmeddelande.

Tjänsten dödsorksaker.se bygger helt på data från Socialstyrelsen. Tanken är att sajten ska öka medvetenheten hos svenskarna om vilka de vanligaste dödsorsakerna är. Webbplatsen innehåller tydliga och enkla diagram som visar hur många som dör av olika orsaker fördelat på region, kön och ålder. (…)

(Anm: Sveriges vanligaste dödsorsaker (dödsorsak.se).)

10 prosent høyere dødelighet
nrk.no 19.7.2014
Undersøkelsene viser at både kvinner og menn som fikk barn med mindre enn 18 måneders mellomrom, hadde cirka 10 prosent høyere dødelighet enn foreldre som fikk barn med 2,5 år til 3,5 års mellomrom. (...)

(Anm: Tette barn gir økt dødsrisiko (dagensmedisin.no 18.7.2014).)

'Extreme obesity' linked to 'substantially higher' death rates
medicalnewstoday.com 9.7.2014
Class 3 obesity is linked to substantially increased death rates, according to a new study conducted by the National Cancer Institute.

Otherwise known as "extreme obesity," class 3 obesity has increased more than 10-fold in the US since the mid-1980s, and currently affects 6% of the American adult population. People in this group also accounted for 20% of the total per capita health care expenditures in 2000.

However, because class 3 has been uncommon until relatively recently, studies have only had limited sample sizes with which to measure the effects on mortality of this kind of obesity.

In this new study, researchers from the National Cancer Institute examined data from 20 prospective studies involving the National Cancer Institute Cohort Consortium, which took place in the US, Sweden and Australia. (…)

Dette er de vanligste døds- årsakene blant barn og unge
dagbladet.no 15.5.2014
DEPRESJON: Psykiske lidelser er et stadig økende problem i verden. Depresjon er nå den vanligste sykdommen blant barn og unge.

Trafikkulykker, hiv og selvmord tar flest liv. Depresjon er den vanligste lidelsen.

(Dagbladet): Verdens helseorganisasjon rangerer depresjon som den vanligste lidelsen blant barn og unge i alderen 10 til 19 år, mens selvmord er den tredje vanligste dødsårsaken.

«Halvparten av alle psykiske lidelser starter rundt 14-årsalderen, men i de fleste tilfeller blir ikke dette oppdaget og dermed heller ikke behandlet. Det får alvorlige konsekvenser for den psykiske helsen resten av livet», står det å lese i rapporten.

Den vanligste dødsårsaken blant barn og unge er trafikkulykker, mens hiv/aids er rangert som nummer to på lista. Trafikkulykker er også rangert som nummer to på lista som årsak til sykdom og invaliditet. (…)

(Anm: Health for the World’s Adolescents A second chance in the second decade (who.int 14.5.2014).)

Hjertestans-eksplosjonen
aftenposten.no 6.4.2014
Hva skjedde egentlig med hjertene våre på 1970-tallet?

Før 1935 var hjerteinfarkt en nokså sjelden sykdom i Norge. Men i løpet av et tiår eksploderte forekomsten:

På midten av 1970-tallet døde hver fjerde norske mann av hjertesykdom før han ble 75 år. I Europa hadde bare Nederland flere hjerteinfarkt enn oss. Så begynte dødeligheten å falle, nesten like raskt som den hadde steget. Hva skjedde?

Nøyaktig 200 år etter at det medisinske fakultet ble opprettet i Norge, har vi fortsatt ingen enkel forklaring på mysteriet.

Transfett
Mye av ansvaret for den dramatiske forekomsten av hjerteinfarkt kan tillegges vår egen fiskeriindustri, mener professor i medisin, Dag Thelle. For gjennom fiskeindustrien ble det produsert store mengder transfett – som senere viste seg å være svært helseskadelig.

- I disse årene ble dette industriproduktet brukt i norsk margarin som inngikk i en lang rekke matvarer. Ingen andre land brukte så mye transfett i maten som vi, sier Thelle.

Først utpå 1980-tallet begynte antall hjerteinfarkt å synke. Nå hadde man oppdaget at også kvinner er i stand til å få infarkt – det opptrer bare 10 år senere i livet enn hos menn. Røyking var i stor grad en forklaring på dette. Men nå var fett kommet i søkelyset, og Statens ernæringsråd gikk ut og advarte mot alle typer fett – inkludert melk og melkeprodukter.

- Jeg satt selv i rådet da, og må med dagens kunnskap si at vi nok overdrev betydningen av meierifettet. Hvilken rolle dette spiller for forekomsten av hjertesykdom, er faktisk fortsatt uavklart. Kanskje kan visse meieriprodukter som ost og yoghurt tvert imot ha en positiv effekt. Her trenger vi mer forskning, sier Thelle. (...)

Den morbide sanninga om døden
nrk.no 23.1.2014
Det er verken mark eller larvar som gjer at kroppen rotnar i jorda. Les korleis den døde kroppen blir til jord.

Ein død kropp brukar 15–20 år på å bli forvandla til nokre handfuller med jord.

Ein gong skal hjartet vårt slutte å slå, og den hektiske aktiviteten i kroppen vår skal ta slutt og stilne. Og når vi ikkje lenger har bruk for han, skal kroppen vår sakte men sikkert bli omdanna til jord.

Men korleis skjer eigentleg dette? Og stemmer det at meitemarkar og andre ekle kryp er involvert? (...)

91 barn ble drept i USA i fjor. 17 ble skutt av sin egen mor.
aftenposten 29.12.2013
Totalt ble 91 barn skutt og drept i USA i løpet av fjoråret. 17 barn ble drept av sine egne mødre. Drapene reflekterer USAs problemer på sitt mest grusomme.

• På disse rosene er ofrene for Sandy Hook-massakren avbildet. 26 mennesker mistet livet i tragedien.

Mannen med geværet stormet inn i leiligheten og åpnet ild. Første offer var en ung kvinne på 21 år, deretter drepte han hennes 25 år gamle samboer. Men det var det tredje offeret som utløste de verste redselsskrikene da likene ble funnet: Et guttebarn på seks måneder, skutt gjennom hodet.

Drapet på lille Carlton Stringer var det første av nesten hundre slike drap på små barn i 2012, samme år som 20 elever ble drept på barneskolen Sandy Hook i Newtown i Connecticut. (...)

50 prosent økning i antall barn som dør av AIDS
nrk.no 29.11.2013
110.000 barn døde av AIDS i fjor. Det er en kraftig økning de siste årene til tross for at antall voksne som dør av sykdommen har gått ned den samme perioden.

For sju år siden døde 71.000 unge mellom 10 og 19 år av AIDS i verden. I 2012 har det samme tallet vokst til 110.000, en økning på 54 prosent på sju år.

Det går frem av rapporten «Towards an AIDS-Free Generation» som FNs barnefond UNICEF la frem i dag. Rapporten legges frem i forbindelse med at det mandag 1. desember er Verdens AIDS-dag.

Se hele UNICEF rapporten her (interaktiv i pdf-format)

– Den viktigste grunnen er at barn og unge ikke får tilgang til bremsemedisiner. Det er bare hvert tredje av barna som har behov for medisinene, som får behandling, sier Eva Dalekant i UNICEF til Sveriges Radio. (...)

Forskere uenige om økte drapstall i Norge
nrk.no 30.9.2013
En 52 år gammel mann ble funnet livløs på Manglerud natt til lørdag, og døde senere av skadene han var påført.

Hittil i år er det begått 38 drap i Norge, mot 31 drap i hele fjor. Norske forskere er uenige om vi bør bekymre oss for at tallet har økt. (...)

– Rent tilfeldig
Til tross for at antallet personer som er drept i Norge hittil i år, er mye høyere enn det var i hele fjor, mener drapsforsker Vibeke Ottesen at det trolig bare er tilfeldig.

– Med all sannsynlighet så er det rent tilfeldig at vi har det antallet vi har i år i forhold til det antallet vi hadde i fjor. 38 drap er statistisk sett få drap, og det er viktig at folk vet at drap er sjeldent i Norge og at Norge er et trygt land, sier Ottesen til NRK.

Grunnen til at økningen kan oppleves dramatisk, er at Norge internasjonalt sett ikke har mange drap.

– Fordi vi har så få drap i Norge, så vil noen få drap ekstra eller mindre drap et gitt år, kunne oppleves som om det har vært en voldsom økning eller minking. (...)

– Vi skal bekymre oss når det er en økning
Voldsforsker Ragnhild Bjørnebekk er ikke enig i akkurat det.

– Jeg sier vi skal bekymre oss når det er en økning, og bekymring gjør at vi kan bli mer oppmerksom på ting som skjer rundt oss slik at vi kan komme til å si fra.

Hun sier likevel at vi ikke har noen grunn til å gå rundt og være redde.

– Norge er ikke et utrygt land å bo i, vi har hatt en økning som synes stor i prosent, men som er liten når vi ser på antall personer, sier Bjørnebekk. (...)

Barnedødeligheten er halvert
aftenposten.no 13.9.2013
Barnedødeligheten i verden er halvert de siste 20 årene, men fortsatt dør 18.000 småbarn daglig, viser en fersk rapport fra FNs barnefond (UNICEF).

Mens 12,6 millioner barn under fem år døde i 1990, var antallet redusert til 6,6 millioner i fjor, viser rapporten.

18.000 småbarn bukker fortsatt under hver eneste dag, men dette er en stor forbedring fra de nærmere 35.000 barna som døde hver eneste dag i 1990.

Satsing på rent vann, helsetjenester og vaksine får mye av æren for den positive utviklingen, og vanlige sykdommer som diaré, malaria og lungebetennelse koster nå langt færre barneliv enn tidligere. (...)

Life expectancy gap growing between rich/poor world women: WHO (Voksende gap i fForventet levealder mellom verdens rike/fattige kvinner: WHO)
reuters.com 1.9.2013
(Reuters) - Life expectancy for women at 50 has improved, but the gap between poor and rich countries is growing and could worsen without better detection and treatment of cardiovascular disease and cancers, the World Health Organization (WHO) said on Monday.

A WHO study, one of the first to analyze the causes of death of older women, found that in wealthier countries deaths from noncommunicable diseases has fallen dramatically in recent decades, especially from cancers of the stomach, colon, breast and cervix.

Women over 50 in low and middle-income countries are also living longer, but chronic ailments, including diabetes, kill them at an earlier age than their counterparts, it said.

"The gap in life expectancy between such women in rich and poor countries is growing," said the WHO study, part of an issue of the WHO's monthly bulletin devoted to women's health.

There is a similar growing gap between the life expectancy of men over 50 in rich and lower income countries and in some parts of the world, this gap is wider, WHO officials said.

"More women can expect to live longer and not just survive child birth and childhood. But what we found is that improvement is much stronger in the rich world than in the poor world. The disparity between the two is increasing," Dr. John Beard, director of WHO's department of ageing and life course, said in an interview at WHO headquarters. (...)

Barn av overvektige dør tidligere
vg.no 14.8.2013
Barn av overvektige mødre risikerer å dø mye tidligere enn andre, viser en ny undersøkelse.

Forskere i Skottland har undersøkt nærmere 29.000 mødre som fødte nærmere 38.000 barn i årene 1950 til 1976.

21 prosent av mødrene var overvektige, mens 4 prosent var ekstremt overvektige under fødselen.

Barna av de ekstremt overvektige hadde 35 prosent økt risiko for å dø før fylte 55 år, mens risikoen blant barna til de overvektige var 11 prosent høyere, konkluderer forskerne.

Undersøkelsen viste videre at barna til de ekstremt overvektige mødrene hadde 42 prosent høyere risiko for å bli innlagt på sykehus med hjertelidelser.

Ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) var 1,4 milliarder voksne over 20 år overvektige i 2008, og dette var nesten dobbelt så mange som i 1980.

Mer enn hver tredje voksne i verden var i overvektig i 2008, mens 11 prosent av alle voksne led av ekstrem overvekt.

WHO anslår at minst 2,8 millioner mennesker dør årlig som følge av vektrelaterte helseproblemer. (...)

Psych Drugs Don't Raise Death Risk in Mental Illness (Psykiatriske legemidler økte ikke dødrisiko for psykiske lidelser)
medpagetoday.com 28.8.2013
Suspicions that psychiatric medications increase the mortality risk associated with mental illness were not borne out in a review of clinical trial data, researchers said.

Death rates among more than 90,000 adult participants in trials of drugs for depression, schizophrenia, bipolar disorder, anxiety, and attention deficit-hyperactivity disorder (ADHD) were, for the most part, the same or lower in those assigned to active drugs versus placebo, according to Arif Khan, MD, of Northwest Clinical Research Center in Bellevue, Wash., and colleagues.

The sole exception was an approximately doubled risk of death (odds ratio 2.2, 95% CI 2.0-2.4) compared with placebo in patients receiving heterocyclic antidepressants, a class of old-line agents such as imipramine and amitryptiline, the researchers reported online in JAMA Psychiatry. (...)

Men han bemerket at forsøkene som analysen var basert på ikke kunne fange opp den langsiktige risikoen som for eksempel vektøkning kan utgjøre. (But he noted that the trials on which the analysis was based could not address longer-term risks that, for example, weight gain may pose.)

"De fleste studiene hadde 3 til 4 måneders varighet, så det vi virkelig trenger å gjøre nå er å vurdere de langsiktige effektene av disse medikamentene på hjernen og kroppen, sa Birnbaum. ("The majority of the studies included in this paper were of 3 to 4 months' duration, and so what we really need to do now is appreciate the long-term effects of these medications on the brain and the body," Birnbaum said.)

"Våre psykiatriske pasienter står ofte på disse legemidlene i månedsvis for ikke å si år, så det ville være viktig for oss å kjenne den potensielle virkningen disse legemidlene har på på dødeligheten på lang sikt." (...) ("Our psychiatric patients are often on these medications for months if not years, so it would be important for us to recognize the potential impact of these medications on mortality long term.")

(Anm: Importance of Early Weight Changes to Predict Long-Term Weight Gain During Psychotropic Drug Treatment. Background: Psychotropic drugs can induce substantial weight gain, particularly during the first 6 months of treatment. (…) Results: Prevalences of metabolic syndrome and obesity were 22% and 17%, respectively, at baseline and 32% and 24% after 1 year. (…) Conclusion: Following prescription of weight gain–inducing psychotropic drugs, a 5% threshold for weight gain after 1 month should raise clinician concerns about weight-controlling strategies. (J Clin Psychiatry 2015;76(11):e1417–e1423).)

(Anm: Metabolic Syndrome Components Are Associated With Symptomatic Polyneuropathy Independent of Glycemic Status. Diabetes Care 2016 (March 10, 2016).)

(Anm: Prepsychosis links with elevated metabolic syndrome. MADRID – Untreated people at high risk for developing psychosis also showed an increased prevalence of certain components of metabolic syndrome in data collected from 163 German study participants, a finding that gives new insight into the well-documented but poorly delineated link between schizophrenia and metabolic syndrome. (...) He also suggested prescribing antipsychotic medications that pose the lowest risk for causing further metabolic derangements in patients. (clinicalpsychiatrynews.com.com 2.4.2016).)

(Anm: Joachim Raese, MD. Metabolic syndrome is defined by the aggregation of hypertriglyceridemia, low high-density lipoprotein (HDL) levels, elevated fasting glucose, hypertension, and increased waist circumference. Metabolic syndrome confers an increased risk of developing diabetes and of dying from coronary artery disease. Cardiovascular disease is the leading cause of death among patients with schizophrenia, who have a life expectancy about 20 years shorter than the general population. (…) For a more detailed discussion, I suggest watching a YouTube video that we have prepared. (cmeinstitute.com 27.4.2016).)

(Anm: Video Lecture 8: Metabolic Syndrome Lectures 1 (By Dr. Joachim Raese) (youtube.com).)

(Anm: Women with type 2 diabetes at greater cardiovascular risk than men. While it is well established that individuals with diabetes are at higher risk for cardiovascular disease, a new scientific statement from the American Heart Association claims this risk may be significantly greater for women with the condition. Published in the journal Circulation, the statement also says women with type 2 diabetes may need to take more action than men to lower their risk for heart attack and stroke. (medicalnewstoday.com 8.12.2015).)

(Anm: Type 2 diabetes: blood pressure drugs may be harmful for some patients. For some patients with type 2 diabetes, treatment with intense blood-lowering medication may do more harm than good. This is according to a new study published in The BMJ. (medicalnewstoday.com 26.2.2016).)

(Anm: Sex Differences in the Cardiovascular Consequences of Diabetes Mellitus: A Scientific Statement From the American Heart Association. Circulation. 2015; 132(25): 2424-47.)

Comparative Mortality Risk in Adult Patients With Schizophrenia, Depression, Bipolar Disorder, Anxiety Disorders, and Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder Participating in Psychopharmacology Clinical Trials
JAMA Psychiatry 2013 (Published online August 28, 2013)
Importance There is concern that increased mortality risk among patients with psychiatric illness may be worsened by psychopharmacological agents.
Objectives To assess mortality risk among adult patients with a diagnosis of schizophrenia, depression, bipolar disorder, anxiety disorders, or attention-deficit/hyperactivity disorder participating in clinical trials conducted by pharmaceutical companies for US Food and Drug Administration (FDA) approval to market and to evaluate if psychopharmacological agents worsen this risk. (…)

Conclusions and Relevance These data suggest that increased mortality rates reported in population studies are detectable among adult patients with psychiatric illnesses participating in psychopharmacological trials. Furthermore, 3- to 4-month exposure to modern psychotropic agents, such as atypical antipsychotic agents, selective serotonin reuptake inhibitors, and selective serotonin-norepinephrine reuptake inhibitors does not worsen this risk. Given the inherent limitations of the FDA SBA reports, further research is needed to support firm conclusions.

Based on the observation more than 75 years ago that patients in mental asylums had high mortality rates,1- 3 several retrospective population studies have been conducted. As shown in Table 1,4- 16 which reviews these studies, increased mortality risk is associated with schizophrenia and major mood disorders but not anxiety disorders. Furthermore, the increased mortality risk is more pronounced when the follow-up time is shorter (eg,10 years) and dissipates if the follow-up period is 20 years or longer. (…)

Derfor dør de før 70
nettavisen.no 23.7.2013
STORE UTSLAG: Forskjellen i livslengde mellom overvektige og ikke overvektige er stor.

Ny norsk undersøkelse peker ut de to viktigste årsakene til tidlig død.

Bergen (NTB): Fedme og røyking er de to viktigste grunnene til at folk dør før de rekker å fylle 70 år, viser en ny norsk undersøkelse.

Studien som er utført for Folkehelseinstituttet, viser at en 40-åring som både er overvektig og storrøyker, har fem ganger større risiko å dø før fylte 70 enn en normalvektig person som aldri har røykt, skriver Bergens Tidende.

- Halvparten av storrøykende menn med fedme døde før de rakk å fylle 70 år, mens 90 prosent av dem med normalvekt, som aldri hadde røykt, levde til 70 år. Dette er enorme forskjeller i tidlig død og viser hva livsstil betyr for levealderen, sier professor Stein Emil Vollset ved Universitetet i Bergen.

Vollset, som også er forsker ved Folkehelseinstituttet, sier risikoen er den samme for både kvinner og menn. Halvparten av dem som dør i denne gruppen, er under 60 år når de dør.

Studien viser også at røyking gir større risiko for å dø tidlig enn overvekt alene. Tre av ti storrøykende menn med normalvekt døde før de hadde fylt 70 år.
- Den vektøkningen mange får når de slutter å røyke, er mye sunnere enn å fortsette å røyke, sier Vollset. (...)

(Anm: Obesity no longer linked to higher risk of death. (…) In a JAMA study paper, a team from the University of Copenhagen describes how it analyzed data on over 100,000 individuals to reveal that in 1976-1978, the risk of premature death from all causes was higher in obese individuals than in normal-weight individuals, but this was no longer the case in 2003-2013. (medicalnewstoday.com 14.5.2016).)

Bipolar disorder tied to risk of disease, early death
reuters.com 18.7.2013
(Reuters Health) - In a large new study, people with bipolar disorder were more likely than those without the mental illness to die from a number of causes, and to die almost a decade younger.

An expert on the condition, which is best known for including extreme swings in mood and energy levels, said the new findings illustrate a poorly understood point about the physical effects of the disease.

"Whatever we're doing, these people are not dying (just) because of suicide. That's not the reason for increased mortality. That's a hard thing to get across," said Dr. David Kupfer, a professor of psychiatry at the University of Pittsburgh School of Medicine, who was not involved in the study.

It's estimated that between 1 percent and 5 percent of people worldwide have bipolar disorder. (...)

Margrethes grav koster 30 mill.
vg.no 30.6.2013
KUNSTVERK: Med et budsjett på over 30 millioner danske kroner skal danskene sørge for at Margrethe får evig hvile som er en dronning verdig. Dette er en modell av selve kisten, som er ventet å være ferdig i 2016. (...)

Lite er overlatt til tilfeldighetene når dronning Margrethe og hennes prins Henrik skal stedes til hvile i Danmark. Figurer av dronningen og prinsgemalen skal ligge i ei glasskiste til alles skue i et kapell som skal renoveres til de blir gravlagt.

Under den spesielle glasskisten skal man gravlegge levningene til de to.

- Et aktuelt estimat nå er at de samlende utgifter blir 31,5 millioner for hele prosjektet, sier informasjonskonsulent Jørgen Engmark i Ministeriet for Ligestilling og Kirke til VG.

Ekstra Bladet skrev i går om at prosjektet ville koste 29.355.000 danske kroner, som de baserer på dokumenter de har fått innsikt i. (...)

(Anm: Syntes likkister var dyrt - begynte å produsere billigvariant LILLEHAMMER (NRK): Flere begravelsesbyråer har allerede meldt sin interesse for å selge kistene, som produseres av arbeidsløs ungdom. (nrk.no 10.2.2015).)

Excess mortality associated with diabetes is falling, study shows
BMJ 2013;346:f4118 (25 June 2013)
The excess mortality associated with having diabetes has fallen over the past decade, shows a study that compared death rates in adults with the condition and those without.1

The researchers compared annual age and sex adjusted mortality rates of adults with and without diabetes by using a population based healthcare database for Ontario, Canada, and the UK Health Improvement Database (THIN) between 1996 and 2009.

Their results showed that the increased risk of mortality associated with diabetes in adults in Ontario fell from 1.9 (95% confidence interval 1.86 to 1.94) in 1996 to 1.51 (1.48 to 1.54) in 2009. Over the same period in the United Kingdom it fell from 2.14 (1.97 to 2.32) to 1.65 (1.57 to 1.72).

The excess risk of mortality in people with diabetes fell in all age groups over the time period: by 25-40% in those aged 20-64 and by 50-65% in people aged over 64.

The study’s authors, led by Marcus Lind of the Sahlgrenska Academy at the University of Gothenburg, Sweden, said, “Our findings indicate that for diabetic patients as a group the excess risk of mortality is lower today. (...)

Fire spørsmål finner risikopasienter
dagensmedisin.no 20.6.2013
Bare ved å stille fire enkle spørsmål for å kartlegge ernæringsmessig risiko, er det mulig å avdekke innlagte pasienter med høy risiko for å dø.

Det viser en studie fra Haukeland universitetssykehus. Klinisk ernæringsfysiolog og ph.d.stipendiat Randi J. Tangvik presenterte funnene fra studien da hun la frem resultatene på World Hospital Congress i Oslo torsdag.

Studien er til publisering i Clinical Nutrition.

Ti ganger økt risiko
Undersøkelsen omfattet voksne somatiske pasienter ved 51 avdelinger på Haukeland og kartlegging av ernæringsmessig status i løpet av 2008 og 2009.

35 prosent av pasientene svarte ja på minst ett av følgende spørsmål, og viste seg å ha høyere risiko for å dø det påfølgende året:

- Har du BMI under 20,5?
- Har du gått ned i vekt de siste ukene?
- Har du spist mindre de siste ukene?
- Er pasienten alvorlig syk?

For de som svarte ja på samtlige fire spørsmål, var risikoen for å dø det nærmeste året hele ti ganger høyere enn for dem som svarte nei på spørsmålene.(...)

Kvalitetskontroll av dødsmeldinger
Tidsskr Nor Legeforen 2013; 133:1162 – 3 (11.6.2013)
I Tidsskriftet nr. 7/2013 var det tre artikler om viktigheten av å kvalifisere offisielle dødsmeldinger, som også offentlig statistikk over dødeligheten bygger på (1 – 3). Siden andre undersøkelser om temaet etterlyses (1), kom jeg på at dette har jeg gjort selv (4). (...)

Overdødelighet som følge av forgiftning var knyttet til både selvmord og ulykker. Den ble justert vesentlig opp ved revisjonen. Mye av revisjonene her var basert på at det forelå sterke indisier på at mange av ulykkesforgiftningene faktisk var selvmord. Dette illustrerer at intoksikasjonsdødsfall hos rusmisbrukere er vanskelig å diagnostisere på dødsattester. Det beror vel like mye på sosiale holdninger til disse tragiske dødsfall som på medisinske overveielser. Dilemmaet her er like aktuelt fremdeles.

Ni andre grupper av dødsårsaker ble nedjustert. Det dreide seg blant annet om tuberkulose, levercirrhose, syfilis, alkoholisme, lungesykdommer, hjerteinfarkt, diabetes og urogentialsykdommer. Nedjusteringene skyldtes blant annet at flere tilfeller diagnostisert som alkoholisme måtte revideres ifølge senere kodepraksis til (alkoholisk) psykose og til alkoholisk kardiomyopati/hjertesvikt. Revisjonene styrket også inntrykket av at overdødeligheten av hjertelidelser var vesentlig større enn det de offisielle dødsårsakene tilsier.

I ettertid kan man gjøre følgende refleksjoner om betydningen av revisjon av offisielle dødsårsaker. Der overdødeligheten i utgangspunktet ble funnet ekstremt høy, forsterket revisjonen av diagnosene denne tendensen. Der overdødeligheten var mindre fremtredende, med lavere signifikansnivå, ble den også oppjustert. Den risikofaktoren (alkohol) som den påviste overdødeligheten knyttes til, gjør seg som kjent gjeldende også i normalbefolkningen. Det er ikke tatt med i de statistiske analysene. (...)

Ny rapport: Smertepiller kan være livsfarlige
vg.no 30.5.2013
INNEHOLDER STOFFENE: Medisiner som Ibux, Brufen, Voltaren, Cataflam og Naproxen inneholder stoffer som kan være livsfarlige i høyere doser.
Høyt forbruk av vanlige, smertestillende tabletter øker faren for infarkt, slag og død. Det viser ny forskning, som ble offentliggjort i natt.

Det er det prestisjetunge medisinske tidsskriftet The Lancet som i dag omtaler de skremmende funnene gjort ved University of Oxford:

Såkalte NSAID-er - som ibuprofen, naproxen og diklofenak - kan være livsfarlige i høyere doser. De øker faren for hjerteinfarkt, slag og dødsfall med 33 prosent. (...)

Steinar Madsen sier at det pågår en diskusjon om NSAID-tablettene, særlig gjelder det om diklofenak bør være reseptfritt.

- Naproxen kommer bedre ut enn diklofenak og ibuprofen, men har du smerter bør paracetamol være førstehånds smertestillende, sier han.

- De gir ikke risiko for nyresvikt og magesår som NSAID-tabletter. En betydelig del av dem som bruker NSAID, kan bruke paracetamol.

Til tross for resultatene i undersøkelsen, mener Madsen at stoffene fortsatt skal være tilgjengelig uten resept, i små doser. (...)

(Anm: Litt for mye Paracet over tid kan være dødelig. (forskning.no 24.11.201).)

(Anm: Vascular and upper gastrointestinal effects of non-steroidal anti-inflammatory drugs: meta-analyses of individual participant data from randomised trials. Lancet 2013 (Early Online Publication, 30 May 2013).)

(Anm: NSAID Use Is Associated with Elevated Risk for Bleeding in Patients with Atrial Fibrillation Receiving Antithrombotic Therapy Ann Intern Med 2014 Nov 18; 161:690.)

(Anm: Advarer kvinner som prøver å bli gravide mot Ibux og Naproxen. Mindre studie viser at bare seks til 27 prosent av kvinnene fikk eggløsning etter bare ti dagers bruk av NSAID-medikamenter som Ibux og Naproxen. (side2.no 15.6.2015).)

(Anm: NSAID-preparat farligt efter hjärtinfarkt. Antiinflammatoriska läkemedel av NSAID-typen är farligt ihop med blodförtunnare efter hjärtinfarkt. (lakemedelsvarlden.se 25.2.2015).)

(Anm: Gigtmedicin skal bruges med omtanke til hjertepatienter. (…) Læger, der udskriver gigtmedicin af typen NSAID (non-steroide anti-inflammatoriske lægemidler), bør være særligt opmærksomme på, at denne type medicin giver en øget risiko for hjertesygdomme hos patienter. Det drejer sig specifikt om produkterne Diclofenac, Ibuprofen og Naproxen. I produktresumeerne for de nævnte produkter, står det udførligt beskrevet, at disse midler er kontraindicerede ved svær hjerteinsufficiens. (laegemiddelstyrelsen.dk 17.3.2016).)

(Anm: Potential Hazards of Adding Nonsteroidal Anti-inflammatory Drugs to Antithrombotic Therapy After Myocardial Infarction. Time for More Than a Gut Check. JAMA. 2015;313(8):801-802. (February 24).)

Dette skjer i kroppen når du dør
dagbladet.no 20.5.2013
- Døden handler om tap av kontroll både fysisk, psykisk og eksistensielt.

EVOLUSJON: - De siste 40-50 årene har det skjedd en enorm utvikling, nærmest en revolusjon i billeddiagnostikk, dvs alle typer røntgenundersøkelser som ultralyd, vanlig røntgen, MR,CT,PET - og disse teknikkene kan også benyttes ved undersøkelse av avdøde. Ved såkalt virtuell obduksjon, sier Borghild Roald, professor ved Universitetet i Oslo og seksjonsoverlege ved Avdeling for patologi.

For de aller fleste av oss er tanken på døden bare skremmende. Enkelte av oss hevder likevel å ha vært innom "den andre siden", for eksempel den prisbelønte komikeren Jon Schau (47), som i 2004 ble erklært klinisk død to ganger.

Også lege og forfatter Audun Myskja (60) var på vei over "terskelen" til døden, men kom tilbake til livet. De kan fortelle om utrolige, og positive, opplevelser. (...)

I boken Kunsten å dø har Myskja mange referanser til studier rundt NDO (nær-døden-opplevelser).

- NDO kan heller ikke bortforklares med surstoffmangel til hjernen. Til og med når hjernestammen har sluttet å fungere, når det beviselig ikke er et nervesignal tilbake, har enkelte utrolig sterke og glassklare opplevelser, sier Myskja.

Han regner med at ca. 250.000 nordmenn har hatt NDO-opplevelse beregnet ut fra funn i internasjonale studier. Noen i grenselandet mellom liv og død, andre i narkose og koma, og enkelte etter at de er erklært klinisk døde og livet er "slått av". Myskja tror likevel ikke at vi som enkeltpersoner hopper fra liv til liv, mens vi i det store og hele forblir oss selv.

- Jeg tror heller at fragmenter av det vi en gang har vært resirkuleres og inngår i nye konstellasjoner. Men egoet dør. "Audun Myskja", for eksempel, lever bare én eneste gang. (...)

Hver tredje alvorlige hendelse er selvpåført
dagensmedisin.no 15.5.2013
Hittil i år er én av tre alvorlige og uforutsette hendelser som er meldt til Statens helsetilsyn en selvpåført hendelse.

I perioden 1. januar til 6. mai i år mottok Undersøkelsesenheten ved Statens helsetilsyn 122 varsler om alvorlige hendelser.

Med alvorlig hendelse menes dødsfall eller betydelig skade på pasient hvor utfallet er uventet i forhold til påregnelig risiko.

Den største kategorien av hendelser, som utgjorde en tredel av alle varsler, var selvpåførte skader, som selvmord, selvmordsforsøk, selvskading, overdose og forgiftning, melder Statens helsetilsyn.

Operasjon
Den nest største gruppen av hendelser lå innenfor kirurgiske inngrep/operasjon, som utgjorde 23 prosent av varslene.

14 prosent av varslene gjaldt alvorlige og uforutsette hendelser i forbindelse med akutt livreddende behandling, 9 prosent var knyttet til fødsel og 7 prosent til medisinsk undersøkelse. Seks prosent av varslene var innen kateogorien infeksjoner. (...)

Opioid Analgesics—Risky Drugs, Not Risky Patients
JAMA. 2013;():1-2 (May 9, 2013)
From 1999 to 2010 the number of people in the United States dying annually from opioid analgesic–related overdoses quadrupled, from 4030 to 16 651.1 Patients' predisposition to overdose could not have changed substantially in that time; what has changed substantially is their exposure to opioids. During this same time, the amount of opioids prescribed also quadrupled.1 The increase in prescribing occurred in the context of a greater emphasis on treating pain following efforts by the American Pain Society, the Veterans Health Administration, The Joint Commission, and others to increase recognition and management of pain, as well as advocacy by pain societies urging physicians to use opioids more readily for patients with chronic noncancer pain. (...)

(Anm: FDA Tightens Opioid Labeling (medpagetoday.com 10.9.2013).)

- Livsfarlig å være berømt
dn.no 20.4.2013
Det er livsfarlig å være berømt. Stjerner på idrettsbanen og scenen har sterkt forhøyd risiko for å dø forholdsvis unge, viser en internasjonal studie bygd på omtaler av dødsfall i New York Times.

Årsaken kan være at folk med stjernestatus tar større sjanser, mener forskerne bak studien. De står ofte under press, og de kan være bekymret for å bli presset til side av konkurrenter, heter det i studien som ble lagt fram denne uken.

Forskerne Catherine og Richard Epstein har analysert 1.000 nekrologer i den amerikanske storavisen. De har kommet fram til at musikere, filmstjerner og sceneartister i gjennomsnitt lever i 77,2 år.

Levealder
Folk i andre kreative yrker har derimot en forventet levealder på 78,5 år, mens mennesker i akademiske stillinger eller såkalte frie yrker som ingeniører eller farmasøyter kan se fram til å leve i 81,7 år. For politikere og offiserer er tallet 83 år.

– Prisen man betaler for prestasjoner og berømmelse kan være at man lever kortere, skriver forskerne i det internasjonale legetidsskriftet QJM.

– I de mest utsatte yrkene hører røyking og annen risikobetont oppførsel til de mulige dødsårsakene, heter det videre.

Den berømte britiske PR-eksperten Max Clifford sier til nyhetsbyrået Reuters at kjendiser ofte setter seg selv under beinhardt press. Selv når de har nådd toppen, er de alltid bekymret for at noen skal overta plassen deres, mener han. (...)

Större mordrisk bland psykiskt sjuka
dagensmedicin.se 6.3.2013
Människor som missbrukar droger eller är drabbade av psykisk sjukdom löper betydligt högre risk än andra att falla offer för mördare, visar en svensk studie i BMJ.
Den allmänna debatten om våldsbrott och psykisk sjukdom har främst varit fokuserad på människor med psykisk sjukdom som gärningsmän.

Men nu sätter en stor svensk registerstudie, utförd av Kristina Sundquist och Jan Sundquist vid Lunds universitet och forskare vid University of Stanford i USA, fingret på den kraftigt förhöjda risken för psykiskt sjuka att själva bli offer.

Forskarna har granskat patientdata för de totalt 615 vuxna personer som mördades i Sverige under en åttaårsperiod och sedan jämfört förekomsten av psykisk sjukdom bland mordoffren med förekomsten bland den vuxna befolkningen i stort, drygt 7,2 miljoner personer.

Resultaten, som publiceras i British Medical Journal, visar att personer med exempelvis missbruk, depression, ångestsjukdom och schizofreni löper en flerfalt förhöjd risk att bli mördade – oberoende av kön, ålder och socioekonomisk status. Mer än var femte mordoffer hade en diagnos på psykisk sjukdom.

Allra mest utsatta var drogmissbrukare, där risken att bli mördad var nio gånger högre än genomsnittet i befolkningen.

En kombination av faktorer kan ligga bakom de ökade riskerna, skriver forskarna i BMJ. Personer med psykisk sjukdom kan oftare än andra leva i utsatta miljöer eller vara mindre medvetna om risker för den personliga säkerheten.

Samhället skulle kunna bli bättre på att skydda personer med psykisk sjukdom, exempelvis genom bättre samverkan mellan den psykiatriska vården och rättssystemet för att stärka psykiskt sjuka människor i bland annat konflikthantering och säkerhetstänkande, enligt forskarna.

”Bättre boendemiljö, ekonomisk säkerhet och missbruksbehandling kan också minska utsattheten för våldsbrott”, skriver de.

(Anm: Mental disorders and vulnerability to homicidal death: Swedish nationwide cohort study. BMJ 2013;346:f557 (Published 5 March 2013).)

Intralipid as antidote for tricyclic antidepressants and SSRIs: a case report (Intralipid som motgift for trisykliske antidepressiva og SSRI-er: en caserapport)
Anaesth Intensive Care. 2012 Nov;40(6):1076-7
Acute antidepressant poisoning has dose-dependent effects on the central nervous system and cardiovascular system that can be severe, life-threatening and difficult to treat. Intralipid is a lipid emulsion that is used to treat cardiovascular toxicity of local anaesthetics1-3. We present a case of acute antidepressant poisoning with refractory haemodynamic instability, successfully treated with intralipid.

A 53-year-old woman was brought to the emergency department of our hospital after her husband found her with a reduced level of consciousness. She had a history of depressive disorder for which she was using venlafaxine and lorazepam. Seven years earlier, she had attempted suicide. (...)

In conclusion, acute tricyclic and other antidepressant poisoning is difficult to treat and consists mainly of haemodynamic and ventilatory support. Intralipid is a potential antidote for this phenomenon. Further research concerning the safety of lipid emulsion is warranted before it is implemented as first line therapy for acute antidepressant overdose. (...)

Avoidable mortality in people with schizophrenia or bipolar disorder in England
Acta Psychiatrica Scandinavica 2012 (Article first published online: 9 DEC 2012)
Objective To quantify the extent of ‘avoidable mortality’ in those with schizophrenia or bipolar disorder and to quantify the effect a reduction in these might have on the mortality gap associated with severe mental illness.

Method A cohort was studied of people aged <75 years, discharged from inpatient care with schizophrenia or bipolar disorder in 2006–2007, and followed up for 365 days. Standardised mortality ratios (SMRs) were calculated followed by hypothetical SMRs, estimating the residual mortality gap if ‘avoidable’ causes and suicide in the cohorts had occurred at the same level as those in the general population.

Results Avoidable deaths comprised 60.2% and 59.2% of all deaths in the schizophrenia and bipolar disorder cohorts respectively. All-cause SMRs were 4.23 (95% CI 3.85–4.60) and 2.60 (2.21–3.00) respectively. After discounting the excess attributable to avoidable causes and suicide, the SMRs fell to 2.38 (2.09–2.66) and 1.66 (1.35–1.98) respectively.

Conclusion Bringing mortality from avoidable causes and suicide down to general population levels would reduce the overall mortality excess in severe mental illness substantially, by about 50%, but would not eliminate it. Other underlying factors beyond those conventionally considered as ‘avoidable’ need further research. (...)

Åtte av ti dør på en institusjon
nrk.no 25.11.2012
SE VIDEO: Nytt forskningssenter skal skaffe mer kunnskap for å hjelpe folk i siste fast av livet.

Selv om de aller fleste ønsker å være hjemme når livet ebber ut, dør 80 prosent av alle nordmenn på en institusjon. Flere må få dø hjemme, mener eksperter. (...)

- GEN BESTEMMER NÅR DU VIL DØ
SIDE3.NO 19.11.2012
GENTYPE BESTEMMER: De fleste mennesker som dør av naturlige årsaker, dør om morgenen. Variasjoner i en spesiell gentype ser ut til å avgjøre ganske nøyaktig hvilket tidspunkt på dagen klokken stopper.

Harvard har publisert en oppsiktsvekkende oppdagelse.

En artikkel publisert på nettsidene til Harvard Medical Center genererer nå en del oppmerksomhet på nett.

Forskere ved Harvard-sykehuset Beth Israel Deaconess Medical Center mener de har identifisert et gen som bidrar til å bestemme når du vil dø, nærmere bestemt tidspunktet på dagen det er mest sannsynlig at du vil stemple ut for siste gang. (...)

Morgenfugl eller natteravn?
Mange av kroppens prosesser følger en naturlig døgnrytme. Det er visse tider på dagen en person er mest årvåken, når blodtrykket er høyest og når hjertet slår mest effektivt, heter det i artikkelen.

Det er oppdaget flere sjeldne genmutasjoner som forstyrrer denne rytmen. Det finnes for eksempel hele familier som våkner klokken tre om morgenen og ikke klarer å holde seg oppe etter klokken åtte om kvelden.

Nå har forskere for første gang funnet en genvariasjon hos folk flest som er ansvarlig for din tendens til å være morgenfugl elller natteravn.

Men ikke bare det, oppdagelsen hjelper med å bestemme når tid på dagen det er mest sannsynlig en person kommer til å dø.

- Din biologiske klokke regulerer mange aspekter ved den menneskelige biologi og oppførsel, som når en foretrekker å sove. Den har også innflytelse på akutte medisinske hendelser som slag og hjerteinfarkt, sier sjefforsker Andrew Lim ved Beth Israel Deaconess Medical Center. (...)

Lungekreft fire ganger vanligere blant menn på Sagene enn på Ullern
osloby.no 6.11.2012
Lungekreft er langt vanligere på østkanten enn vestkanten. (...)

Bydel Sagene ligger på topp i Oslo når det gjelder lungekreft for menn. I perioden 2005-2009 fikk 47 menn lungekreft. Det betyr 60,2 lungekrefttilfeller per 100.000 menn, noe som er mer enn fire ganger så mange som i vestkantbydelen Ullern. Her er var raten bare 14,2 nye tilfeller per 100.000 menn. Det går frem av den siste utgaven av Oslospeilet, som utgis av Oslo kommune. (...)

Flest kvinner fikk lungekreft på Grünerløkka
For kvinner var det, i andel av befolkningen, flest nye tilfeller av lungekreft i nabobydelen Grünerløkka, fulgt av Groruddalen-bydelene Stovner og Alna. Andelen kvinner som får lungekreft, er tre ganger så stor på Grünerløkka som på Ullern. Det er minst lungekreft og vestkanten, og mest på østkanten.

- Det var skremmende høyt, sier Tone Tellevik Dahl (Ap) om den store forskjellen mellom Sagene og Ullern.

Hun er leder i bystyrets helse- og sosialkomité og bor selv i bydel Sagene.

- Røyking er den største kilden til lungekreft. Det handler om at de fattigste bor i disse områdene. Inntektsfattigdom betyr generelt dårligere helsetilstand, sier Dahl. (...)

Plutselig hjertedød kan skyldes genfeil
aftenposten.no 12.10.2012
Danske forskere har oppdaget en genfeil som kan forklare hvorfor enkelte toppatleter rammes av brå død. Også barn og unge som driver idrett, har vært rammet. Denne genfeilen kan lede til en type alvorlig hjertefeil som resulterer i såkalt hjertedød. Det dreier seg altså ikke om hjertestans, hvor gjenopplivning er mulig: Ved hjertedød kan intet gjøres.

Anders Børglum ved Aarhus Universitet har skrevet en artikkel om emnet i American Journal of Human Genetics: Mutasjoner i calmodulin-genet kan medføre hjerteflimmer, tap av bevissthet samt risiko for plutselig hjertedød. Man kjenner til andre genmutasjoner som også kan føre til plutselig hjertedød, men dette er første gang det er påvist at mutasjoner i calmodulin-genet kan gi slikt tragisk forløp. Man vet ennå ikke hvor utbredt denne genfeilen er. Om man får vite at man er i risikogruppen, kan pacemaker være en løsning. (...)

Flere dør av usunn livsstil enn av sult
dagbladet.no 4.10.2012
DÅRLIG LIVSSTIL TAR FLERE LIV ENN SULT: Sykdommer relatert til livsstil forårsaker mellom 70 og 80 prosent av norske dødsfall. Det er flere som dør av livsstilssykdommer enn av sult og overvekt og fedme er et like stort problem som underernæring.

Fire av fem dødsfall skyldes hjerte- og karsykdommer og kreft, som stort sett kan relateres til livsstil.

(Dagbladet): Sykdommer relatert til livsstil forårsaker mellom 70 og 80 prosent av norske dødsfall. Det er flere som dør av livsstilssykdommer enn av sult, skriver NTB.

I Norge skyldes nesten fire av fem dødsfall hjerte- og karsykdommer og kreft, som stort sett kan relateres til livsstil, skriver Vårt Land. (...)

Lederen av ekspertgruppen, professor Grethe Tell ved Universitetet i Bergen, mener norske myndigheter må trå til og kutte momsen på frukt og grønt for å gjøre det lettere for folk å spise sunt.

- Overvekt og fedme er et like stort problem som underernæring. 60 prosent av alle tidlige dødsfall skyldes livsstilsykdommer, sier Tell.

Kjente faktorer øker risikoen for å få en av de fire folkesykdommene.

- Røyking, fysisk inaktivitet, usunt kosthold og høyt alkoholinntak. Sukker er også altfor billig i Norge, og avgiftene bør økes kraftig på dette. Vi spiser også for mye kjøtt i forhold til fisk, sier Tell videre.

Ikke bare i rike land
Ifølge Tell er det en myte at det er i rike, vestlige land at mortalitetenav disse sykdommene er høyest. Fedme, alkoholinntak og røyking er ikke lenger velstandslidelser, skriver uib.no. (...)

Dödlighet bland psykiskt sjuka kartläggs i ny studie
akademiska.se 10.9.2012
Personer med psykisk sjukdom har högre dödlighet än friska personer. Förutom högre självmordsbenägenhet och död i våldsamma olyckor dör fler psykisk sjuka i hjärt-kärlsjukdomar, lungsjukdomar och infektioner. Men det saknas kunskap om individuella orsaker, något som en ny studie vid Akademiska sjukhuset och Uppsala universitet ska kartlägga. Måndagen den 10 september infaller internationella suicidpreventionsdagen, som initierades av Världshälsoorganisationen, WHO, 2003.

– Genom att öka kunskapen om riskfaktorer för tidig död hos personer med psykisk sjukdom hoppas vi kunna utveckla effektivare metoder för bedömning och förebyggande insatser mot exempelvis självmord, säger Maria Holstad Högberg, verksamhetschef för akut- och konsultpsykiatri vid Akademiska sjukhuset.
Drygt hälften av befolkningen drabbas någon gång under livet av psykisk sjukdom, med risk för att dö tidigare än icke psykiskt sjuka. Att fler psykiskt sjuka dör i exempelvis hjärt-kärlsjukdom och lungsjukdomar kan ha flera förklaringar, bland annat långvarig stress och mindre hälsosam livsstil. Detta bekräftas av epidemiologiska studier där man jämfört psykiskt sjuka med alla medborgare. I den nya Uppsala-studien är fokus riskfaktorer på individnivå, hur dödligheten skiljer sig mellan personer med olika psykiatriska diagnoser. (...)

Psychological distress and death from cardiovascular disease
BMJ 2012;345:e5177 (31 July 2012)
May be related in a dose-response manner, but it is not clear how to intervene (...)

NOIS-2011:
Infeksjoner etter kirurgiske inngrep

fhi.no 12.7.2012
Kirurgisk behandling redder liv og øker livskvaliteten for pasienter. Operasjoner er likevel alltid forbundet med fare for komplikasjoner, slik som sårinfeksjoner i operasjonsområdet. Folkehelseinstituttet har siden 2005 fulgt utviklingen av sårinfeksjoner etter fem utvalgte kirurgiske inngrep gjennom en tremåneders periode hvert år. Hvor mange som får en slik infeksjon varierer med type kirurgi.

I Norsk overvåkingssystem for infeksjoner i sykehustjenesten (NOIS) følges pasienten i 30 dager etter operasjon, også når pasienten er utskrevet fra sykehuset. Det gjør at vi får et godt bilde av infeksjonsforekomsten ettersom mer enn 80 % av sårinfeksjonene identifiseres etter utskrivelse.

Infeksjoner hos 4 – 16 prosent av pasientene
NOIS viste i 2011 at omtrent 4 % av de som fikk satt inn en hofteprotese utviklet en sårinfeksjon, mens rundt 7 % utviklet en sårinfeksjon etter å ha gjennomgått en bypassoperasjon, et keisersnitt eller et inngrep hvor galleblæren fjernes. Tilsvarende tall for inngrep i tykktarm var 16 %. Ved inngrep i tarm er det flere sykdomsfremmende bakterier til stede i operasjonsområdet, og det øker risikoen for infeksjon. Det er relativt liten variasjon over tid i forekomsten av sårinfeksjoner for hver enkelt type inngrep. Sårinfeksjonene er hovedsakelig overfladiske, den minst alvorlige infeksjonstypen. De påfører likevel pasienten unødvendig lidelse og samfunnet økte kostnader. Det er derfor i alles interesse å redusere omfanget av dem.

Mulig å forebygge
Forebygging av infeksjoner som oppstår i forbindelse med kirurgiske inngrep er et viktig innsatsområde i pasientsikkerhetskampanjen "I trygge hender". Internasjonale studier har vist at forekomsten av infeksjoner som oppstår i forbindelse med opphold i helseinstitusjon kan reduseres gjennom overvåking. En slik reduksjon forutsetter at resultatene fra overvåkingen brukes i de kirurgiske avdelingene, for å se om det behov for endringer i rutinene rundt de ulike inngrepene. (...)

(Anm: Årsrapport 2014: En av 20 pasienter fikk sårinfeksjon etter operasjon (fhi.no 25.6.2015).)

Hvad vi dør af
b.dk 24.6.2012
Hvilke sygdomme truede mennesket for hundrede år siden, og hvordan ser trusselsbilledet ud i dag? Et forskerhold har kortlagt data og fundet svarene.

Har man den morbide hobby at forske i statistikker over dødsårsager som følge af sygdomme, kan man grave interessant historisk data op fra det hinsides. Dødsårsager kan nemlig fortælle meget om et samfund. Hvilke trusler levede menneskene under? Hvor langt var mennesket nået i den teknologiske og medicinske udvikling? En række Ph.D-forskere har læst gamle udgaver er New England Journal of Medicine and Surgery og sammenlignet data fra omkring år 1900 med data fra nyere tid.

Helt overordnet set er gennemsnitslevetiden steget drastisk med omkring 40 procent. Ligeledes er antallet er livsfarlige sygdomme faldet drastisk.

I dag er de helt store sygdomstrusler for mennesket kræft og hjertesygdomme. Går man hundrede år tilbage til år 1900 var et bredt udvalg af sygdomme lige så farlige, som kræft er i dag. Lungebetændelse og Influenza var de store dræbere sammen med maveinfektioner og tuberkulose. Til gengæld døde færre af hjertesygdomme og diabetes dengang, sammenlignet med i dag. Der må dog tages forbehold for, at definitioner på forskellige sygdomme kan have ændret sig over tid. Og naturligvis ufuldstændige data. (...)

(Anm: The Burden of Disease and the Changing Task of Medicine. N Engl J Med 2012; 366:2333-2338 (June 21, 2012).)

Immune System Glitch Linked to Four Times Higher Risk of Death (Immunsystemsvikt linket til fire ganger høyere dødsrisiko)
healthland.time.com 5.6.2012 (Time)
Log In with FacebookSharing TIME stories with friends is easier than ever.

TIME will alert you each time a story is shared and you'll have the option to keep or remove each story from your Facebook Timeline. Plus, view "Your Activity" to see a history of stories you've read and remove stories from your Timeline.

Jose Luis Pelaez / Getty Images People with an immune system flaw that causes the overproduction of an antibody molecule called a free light chain are four times more likely to die of diseases including cancer, diabetes and cardiac and respiratory disease than those with normal levels, according to researchers from the Mayo Clinic.

In the study, the research team evaluated blood samples from nearly 16,000 people age 50 and older who were enrolled in a population-based study of plasma cell disorders in Olmsted County, Minn. Participants with the highest levels of free light chains, those in the top 10%, were nearly four times more likely to die than people with lower levels.

Even after the team accounted for other factors that could affect likelihood of death, such as age, gender and kidney function, people with high levels of free light chains were at twice the risk.

(MORE: Why Stress Makes It Harder to Kick the Common Cold)

The researchers suggest that high levels of free light chains may indicate an increased immune response to infection, inflammation, or some other serious disorder. Previous research in patients with plasma disorders such as lymphoma or and other blood cancers has shown that those with high levels of free light chains have an increased risk of death, but the current study suggests the risk may apply to the general population too. (...)

(Anm: Kidney function considerations are critical when assessing drugs in clinical trials (medicalnewstoday.com 5.2.2015).)

(Anm: Blood Vessel Calcification May Put Kidney Stone Formers at Increased Risk of Heart Disease (dgnews.docguide.com (January 29, 2015).)

Begravelsesbyråene har lønnet sykehusansatte i flere tiår
nrk.no 15.5.2012
Patologisk avdeling er avdelingen som klargjør de døde før kisten hentes av begravelsesbyrået. Samtlige ansatte på denne avdelingen i Stavanger har mottatt betaling fra begravelsesbyrå i distriktet.

Offentlig ansatte ved Universitetssykehuset i Stavanger har mottatt store beløp fra private begravelsesbyrå i distriktet. – Det kan jo medføre litt av hvert at man får ekstra betalt når man er i en vanlig jobb, sier sjef i begravelsesbyrå.

Totalt flere millioner kroner er betalt inn på lønnskontoen til ansatte på patologisk avdeling på Stavanger Universitetssykehus (SUS) de siste årene. Dette til tross for at helsepersonellet har hevet full lønn fra sykehuset. Ledelsen ved sykehuset stoppet i går ordningen med umiddelbar virkning etter har etter press fra Helsedepartementet.

Det er på patologisk avdeling at en eventuell obduksjoner for avklaring av dødsårsak foretas, og avdøde bringes tidvis til avdelingen for oppbevaring inntil begravelse. (...)

Vital signs: unintentional injury deaths among persons aged 0-19 years - United States, 2000-2009.
MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2012 Apr 20;61:270-6.
Centers for Disease Control and Prevention (CDC).
(...) Background: Unintentional injuries are the leading cause of death in the United States for persons aged 1-19 years and the fifth leading cause of death for newborns and infants aged <1 year. This report describes 10-year trends in unintentional injury deaths among persons aged 0-19 years. Methods: CDC analyzed 2000-2009 mortality data from the National Vital Statistics System by age group, sex, race/ethnicity, injury mechanism, and state. Results: From 2000 to 2009, the overall annual unintentional injury death rate decreased 29%, from 15.5 to 11.0 per 100,000 population, accounting for 9,143 deaths in 2009. The rate decreased among all age groups except newborns and infants aged <1 year; in this age group, rates increased from 23.1 to 27.7 per 100,000 primarily as a result of an increase in reported suffocations. The poisoning death rate among teens aged 15-19 years nearly doubled, from 1.7 to 3.3 per 100,000, in part because of an increase in prescription drug overdoses (e.g., opioid pain relievers). Childhood motor vehicle traffic-related death rates declined 41%; however, these deaths remain the leading cause of unintentional injury death. Among states, unintentional injury death rates varied widely, from 4.0 to 25.1 per 100,000 in 2009. Conclusions and Implications for Public Health Practice: Although the annual rate is declining, unintentional injury remains the leading cause of death among children and adolescents in the United States, led by motor vehicle traffic-related deaths. Death rates from infant suffocation and teen poisoning are increasing. The 2012 National Action Plan for Child Injury Prevention provides actions in surveillance, research, communication, education, health care, and public policy to guide efforts in saving lives by reducing injuries. (...)

Opium Use Linked to Earlier Death (Opium knyttet til tidlig død)
medpagetoday.com 17.4.2012
The use of opium -- a practice still widespread in poppy-growing areas of Asia -- is associated with a sharply increased risk of death, particularly among women, a large prospective cohort study found.

Among more than 50,000 residents of northeastern Iran, opium (lachryma papaveris) use was associated with an 86% increased risk for all-cause mortality over the study period (adjusted HR 1.86, 95% CI 1.68 to 2.06), according to Reza Malekzadeh, MD, of Tehran University, and colleagues.

And for women, the risk of death rose by 143% (HR 2.43, 95% CI 2.05 to 2.88, P<0.001), the researchers reported online in BMJ. (...)

(Anm: Opium use and mortality in Golestan Cohort Study: prospective cohort study of 50 000 adults in Iran. BMJ 2012;344:e2502 (Published 17 April 2012).)

Use of Sleeping Pills Associated With Greater Death Risk (Bruk av sovepiller knyttes til økt dødsrisiko)
JAMA 2011 (February 28)
Pasienter som tar reseptbelagte sovepiller, selv om de fikk de bare en kortvarig forsyning, har mer enn tre ganger større risiko for å dø i løpet av få år enn en matchet gruppe pasienter som ikke tar disse legemidlene, ifølge en studie publisert i BMJ Open. (Patients taking prescription sleeping pills, even if they received only a short-term supply, have a more than 3 times greater risk of dying over a few years than a matched group of patients not taking these medications, according to a study published in BMJ Open.)

Between 6% and 10% of US individuals take hypnotic medications to help them sleep, despite evidence from at least 2 dozen studies suggesting such use may have serious risks. Many of the studies have had limitations, such as a small size or design issues, that make it difficult to gauge whether the drug is causing these deaths or to quantify how great the risks are. A randomized clinical trial could provide more definitive evidence, but the evidence of an elevated risk associated with the drugs raises ethical concerns, making it unlikely that such a trial will be carried out. (...)

(Anm: Hypnotics' association with mortality or cancer: a matched cohort study. BMJ Open 2012;2:e000850 (27 February ).)

Hypnotics' association with mortality or cancer: a matched cohort study (Sovemidlers forbindelse til dødelighet eller kreft: en matchet kohortstudie)
BMJ Open 2012;2:e000850 (27 February)
(...) Målsetting Anslagsvis 6 % -10 % av amerikanske voksne tok et sovemiddel (hypnotika) mot dårlig søvn i 2010. Denne studien underbygger tidligere rapporter som knytter hypnotika (sovemidler) til økt dødelighet. (...) (Objectives An estimated 6%–10% of US adults took a hypnotic drug for poor sleep in 2010. This study extends previous reports associating hypnotics with excess mortality.)

Setting A large integrated health system in the USA.

Design Longitudinal electronic medical records were extracted for a one-to-two matched cohort survival analysis.

Subjects Subjects (mean age 54 years) were 10 529 patients who received hypnotic prescriptions and 23 676 matched controls with no hypnotic prescriptions, followed for an average of 2.5 years between January 2002 and January 2007.

Main outcome measures Data were adjusted for age, gender, smoking, body mass index, ethnicity, marital status, alcohol use and prior cancer. Hazard ratios (HRs) for death were computed from Cox proportional hazards models controlled for risk factors and using up to 116 strata, which exactly matched cases and controls by 12 classes of comorbidity.

Resultater Som forventet hadde pasienter forskrevet et sovemiddel betydelig forhøyet risiko for å dø sammenlignet med de som ikke fikk forskrevet sovemidler. For grupper forskrevet 0,4 til 18, 18 til 132 og > 132 doser / år, HR (risiko) (95% CIS) var henholdsvis 3,60 (2,92 til 4,44), 4,43 (3,67 til 5,36) og 5,32 (4,50 til 6,30), hvilket viser en dose-respons-sammenheng. HR (risiko) var forhøyet i separate analyser for flere vanlige sovemidler, inkludert zolpidem, temazepam, eszopiclone, zaleplon, andre benzodiazepiner, barbiturater og beroligende antihistaminer. Bruk av sovemidler hos den øvre tredjedelen ble assosiert med en signifikant økning av tilfeller av kreft, HR = 1,35 (95% CI 1,18 til 1,55). Resultatene var robuste i grupper som lider av hver enkelt samtidig sykdom, noe som indikerer at dødsfall og kreftrisiko forbundet med sovemidler ikke skyldes eksisterende sykdommer. (Results As predicted, patients prescribed any hypnotic had substantially elevated hazards of dying compared to those prescribed no hypnotics. For groups prescribed 0.4–18, 18–132 and >132 doses/year, HRs (95% CIs) were 3.60 (2.92 to 4.44), 4.43 (3.67 to 5.36) and 5.32 (4.50 to 6.30), respectively, demonstrating a dose–response association. HRs were elevated in separate analyses for several common hypnotics, including zolpidem, temazepam, eszopiclone, zaleplon, other benzodiazepines, barbiturates and sedative antihistamines. Hypnotic use in the upper third was associated with a significant elevation of incident cancer; HR=1.35 (95% CI 1.18 to 1.55). Results were robust within groups suffering each comorbidity, indicating that the death and cancer hazards associated with hypnotic drugs were not attributable to pre-existing disease.)

Konklusjoner En forskrivning på sovemidler ble assosiert med mer enn tredoblet økt risiko for død, selv når det ble forskrevet <18 piller / år. Denne assosiasjonen holdt seg i separate analyser for flere vanlige sovmidler og nyere legemidler med kortere virkningstid. Kontroll av selektiv forskrivning av sovemidler for pasienter med dårlig helse kunne ikke forklare den observerte overdødelighet. (...) (Conclusions Receiving hypnotic prescriptions was associated with greater than threefold increased hazards of death even when prescribed <18 pills/year. This association held in separate analyses for several commonly used hypnotics and for newer shorter-acting drugs. Control of selective prescription of hypnotics for patients in poor health did not explain the observed excess mortality.)

(Anm: hypnotika; det samme som sovemidler. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Ekspertene advarer: Ikke ty til lettvinte pilleløsninger (vg.no 30.6.2014).)

(Anm: Benzodiazepines linked to worsened COPD in older adults. (clinicalpsychiatrynews.com).)

(Anm: Benzodiazepiner knyttet til forverret KOLS hos eldre voksne. (Benzodiazepines linked to worsened COPD in older adults.) (clinicalpsychiatrynews.com).)

(Anm: COPD; Kronisk obstruktiv lungesykdom, ofte forkortet til KOLS, er en samlediagnose for en rekke nært beslektede sykdommer med kronisk og mer eller mindre irreversibel nedsettelse av lungefunksjonen. (no.wikipedia.org).)

(Anm: Sleep Quality Tied to COPD Exacerbation Risk. —Causality direction still uncertain. SAN FRANCISCO -- Poor sleep quality was strongly associated with an increased risk for COPD exacerbations over 18 months of follow up in an analysis of data from a Canadian prospective cohort study reported here. (…) Shorofsky presented the analysis of data from the Canadian Cohort of Obstructive Lung Disease (CanCOLD) in poster presentation at the American Thoracic Society annual meeting. "Our finding suggest that poor sleep and COPD are strongly related, but it is a chicken-egg issue," Shorofsky told MedPage Today. (medpagetoday.com 20.5.2016).)

(Anm: New way to predict COPD progression; new treatment may be on the horizon. New research has found that a process initiated in white blood cells known as neutrophils may lead to worse outcomes for some patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD). The discovery may help identify patients at higher risk for COPD progression, who might also show little benefit from standard treatments. (medicalxpress.com 15.5.2016).)

(Anm: Nytt KOL-test ska rädda liv. Identifieras lungsjukdomen KOL i ett tidigt skede skulle antalet som diagnostiseras öka med över 50 procent men dödligheten skulle minska. Genom ett extra utandningstest är detta möjligt. Den dödliga sjukdomen KOL, kroniskt obstruktiv lungsjukdom, är relativt vanligt och orsakas huvudsakligen av tobaksrökning. Sjukdomen leder till svår invaliditet och risken för tidig död ökar kraftigt. Det rapporterar Dagens nyheter. (netdoktor.se 6.5.2016).)

(Anm: Study reveals COPD linked to increased bacterial invasion. Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is a common smoking-related lung illness and the third leading cause of death in the United States. Scientists have long believed that inhaling toxic gases and particles from tobacco smoke causes inflammation of the small airways in the lungs, leading to the development of COPD. However, the theory doesn't explain why airway inflammation and disease progression continue even after the patient stops smoking. (medicalnewstoday.com 28.4.2016).)

(Anm: COPD may cause structural changes within the brain. Patients with COPD demonstrate decrease in areas of the brain that process breathlessness, fear, and sensitivity to pain. (medicalnewstoday.com 10.2.2016).)

(Anm: Avføring avslører: Vikingene ga oss KOLS. Forskerne har lenge diskutert hvorfor lungesykdommer som KOLS og emfysem forekommer så hyppig i dag. Nå viser det seg at de livsfarlige lungesykdommene stammer fra vikingene. (…) Proteinet førte i stedet til lungesykdommer A1AT skulle beskytte vikingene mot det enorme ormeangrepet de ble utsatt for, og virket proteinet som det skulle, ville det beskytte lungene og leveren mot de skadelige proteasene. Men var proteinet defekt, førte det til antitrypsinmangel, som er den prosessen som i dag fører til lungesykdommer som astma samt KOLS, pluss leversykdommer som skrumpelever. (historienet.no 10.2.2016).)

(Anm: Når håpet kveles. Morten Wanvik er syk i kroppen, men frisk i sinnet. Hans verste fiende er hans egne lunger. (…) Hvert år de siste årene har 60 personer stått i kø for å få nye lunger i Norge. Morten Wanvik er alvorlig syk, men er blant dem som ikke kommer seg inn i køen. Han har 18 prosent lungekapasitet igjen. (…) Lungen til venstre er frisk. Til høyre ser du en kols-lunge. (nrk.no 27.2.2016).)

(Anm: NICE recommends pulmonary rehabilitation programmes for patients with COPD. BMJ 2016;352:i768 (Published 08 February 2016).)

(Anm: Do asthma and COPD truly exist? Defining a patient's symptoms using the historical diagnostic labels of asthma and chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is an outdated approach to understanding an individual's condition, according to experts writing in the European Respiratory Journal. (medicalnewstoday.com 29.1.2016).)

(Anm: New studies published in Nature Immunology further understanding of immune system in COPD and lupus (medicalnewstoday.com 26.4.2016).)

(Anm: Cardiac dysfunction during exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease. Summary. Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) and cardiovascular disease often coexist, and acute cardiac events frequently occur during COPD exacerbations. Even when cardiac complications are not clinically apparent, biochemical evidence of cardiac dysfunction is often noted during exacerbations and portends poor prognosis. Diagnosis of cardiac disease in COPD can be difficult and necessitates a high degree of clinical suspicion. However, the additional strain of an exacerbation could be a pivotal moment, during which previously unsuspected cardiac dysfunction is exposed. In this Review, we present evidence about cardiac involvement in exacerbations of COPD, and discuss diagnostic challenges and treatment opportunities. The Lancet Respiratory Medicine 2016;4(2):138–148 (February 2016).)

(Anm: Neuromuscular electrical stimulation to improve exercise capacity in patients with severe COPD: a randomised double-blind, placebo-controlled trial. The Lancet Respiratory Medicine 2016;4(1):27-36.)

(Anm: Researchers develop new method for looking into the lungs. For the first time, researchers have succeeded in producing 3D images showing oxygen and CO2 transport in the lungs. The new method provides hope for better treatment of COPD and lung cancer. (medicalnewstoday.com 21.12.2015).)

(Anm: A man with COPD, fever, and leucocytosis. A 68 year old man with severe chronic obstructive pulmonary disease (COPD), who was on home oxygen and still smoked, presented to the emergency room with fever, fatigue, and leucocytosis (14×109 white blood cells/L). Computed tomography was performed (fig 1⇓). What is the diagnosis? BMJ 2015;351:h6067 (Published 13 November 2015).)

(Anm: Leading researchers call for action on inhaled corticosteroid overuse in patients with COPD. A new study published in the International Journal of COPD highlights a problem with over-prescription of inhaled corticosteroids for low-risk patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD). (medicalnewstoday.com 19.10.2015).)

(Anm: Inhaled Corticosteroids Are Associated with Pneumonia in COPD Patients. David J. Amrol, MD reviewing Suissa S et al. Chest 2015 Nov. In a case-control study, discontinuing ICS in patients with chronic obstructive pulmonary disease lowered relative risk for pneumonia. Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) guidelines recommend adding inhaled corticosteroids (ICS) when patients continue to have exacerbations while taking long-acting bronchodilators. However, ICS use in COPD patients is associated with excess risk for pneumonia and, in some studies, patients who discontinue their ICS exhibit little or no deterioration. Researchers performed a case-control study using the Canadian national healthcare database to determine if withdrawal of ICS in COPD patients leads to a shorter time to first severe pneumonia (i.e., causing death or hospitalization). NEJM 2015 (November 19, 2015).)

(Anm: pneumonia; pneumoni; (SML-artikkel) det samme som lungebetennelse. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Inflammatory markers linked with an increased risk of premature death in adults with COPD (medicalnewstoday.com 18.3.2015).)

(Anm: Chronic obstructive pulmonary disease (COPD), also known as chronic obstructive lung disease (COLD), and chronic obstructive airway disease (COAD), among others, is a type of obstructive lung disease characterized by chronically poor airflow. (en.wikipedia.org).).)

(Anm: Legemiddel som stjeler kvinners liv: Det er mer vanedannende enn heroin, med skremmende bivirkninger. Så hvorfor, 50 år etter lanseringen, forskrives fortsatt Valium til millioner av mennesker? (dailymail.co.uk 7.3.2013).)

Antipsychotics and Mortality in Dementia (Antipsykotika og dødelighet ved demens)
EDITORIAL
Am J Psychiatry 2012;169:7-9 (January 01)
(...) Five trials have indicated a modest but significant improvement in aggression and psychosis, equating to a small treatment effect size (Cohen's d=0.2 at the optimal dose) (4, 5). However, this must be considered in the context of the widely reported side effects of atypical antipsychotics, which include extrapyramidal symptoms, sedation, gait disturbances, and falls. Many agents also lead to anticholinergic side effects, including delirium (4). Tardive dyskinesia with atypical antipsychotics appears to occur less frequently than with typical antipsychotics, but QTc prolongation has been reported as a significant problem associated with several atypical antipsychotics. A meta-analysis also identified a significant increase in respiratory and urinary tract infections as well as peripheral edema in people treated with risperidone, compared with placebo (4). These are likely to be class effects of atypical antipsychotics. It has also become clear that other, more serious adverse outcomes, such as stroke and related cerebrovascular events, accelerated cognitive decline, and death, are significantly increased in people with dementia who are prescribed antipsychotics, compared with people with dementia not treated with these agents. Deaths related to bronchopneumonia, thrombo-embolic events (including stroke and pulmonary embolism), and sudden cardiac arrhythmias are all significantly increased in people with dementia receiving antipsychotic treatment (6). (...)

Risk of mortality among individual antipsychotics in patients with dementia (Dødsrisiko blant individuelle antipsykotika hos pasienter med demens)
Am J Psychiatry. 2012 Jan;169(1):71-9. Epub 2011 Oct 31.
OBJECTIVE: The use of antipsychotics to treat the behavioral symptoms of dementia is associated with greater mortality. The authors examined the mortality risk of individual agents to augment the limited information on individual antipsychotic risk.

METHOD: The authors conducted a retrospective cohort study using national data from the U.S. Department of Veterans Affairs (fiscal years 1999-2008) for dementia patients age 65 and older who began outpatient treatment with an antipsychotic (risperidone, olanzapine, quetiapine, or haloperidol) or valproic acid and its derivatives (as a nonantipsychotic comparison). The total sample included 33,604 patients, and individual drug groups were compared for 180-day mortality rates. The authors analyzed the data using multivariate models and propensity adjustments.

RESULTS: In covariate-adjusted intent-to-treat analyses, haloperidol was associated with the highest mortality rates (relative risk=1.54, 95% confidence interval [CI]=1.38-1.73) followed by risperidone (reference), olanzapine (relative risk=0.99, 95% CI=0.89-1.10), valproic acid and its derivatives (relative risk=0.91, 95% CI=0.78-1.06), and quetiapine (relative risk=0.73, 95% CI=0.67-0.80). Propensity-stratified and propensity-weighted models as well as analyses controlling for site of care and medication dosage revealed similar patterns. The mortality risk with haloperidol was highest in the first 30 days but decreased significantly and sharply thereafter. Among the other agents, mortality risk differences were most significant in the first 120 days and declined in the subsequent 60 days during follow-up.

CONCLUSIONS: There may be differences in mortality risks among individual antipsychotic agents used for treating patients with dementia. The use of valproic acid and its derivatives as alternative agents to address the neuropsychiatric symptoms of dementia may carry associated risks as well. (...)

Sömnpiller kopplas till förtida död
dagensmedicin.se 28.2.2012
Användare av vanliga sömntabletter löpte ökad risk att dö i förtid jämfört med personer som inte använde sömntabletter, enligt en ny amerikansk studie.

Slutsatsen baseras på data ifrån runt 34 000 personer, varav ungefär en tredjedel hade använt vanliga sömnmedel som till exempel zolpidem och temazepam. Övriga studiepersoner hade inte använt sömntabletter. Bägge grupperna hade ungefär samma mönster av underliggande sjukdomar.

Efter i genomsnitt 2,5 års uppföljning hade personer som använt sömnmedel 4,6 gånger ökad risk för att ha dött jämfört med kontrollgruppen. (...)

(Anm: Hypnotics' association with mortality or cancer: a matched cohort study. BMJ Open 2012;2:e000850 (27 February ).)

Sleeping Pills Linked to Raised Risk of Death, Cancer: Study (Sovepiller linket til økt dødsrisiko, kreft)
news.yahoo.com 28.2.2012
(...) Sleeping pills linked to these risks included benzodiazepines such as temazepam; non-benzodiazepines such as Ambien (zolpidem), Lunesta (eszopiclone) and Sonata (zaleplon); barbiturates; and sedative antihistamines.

The new study only shows an association between the sleeping aids and death risk, not cause-and-effect, and many experts are urging caution in jumping to any conclusions from the findings.

The study author, however, was less reticent.

"Popular sleeping pills are associated with a shocking excess of deaths and a horrible increase in new cancers," said Dr. Daniel Kripke, of the Scripps Clinic Viterbi Family Sleep Center, in La Jolla, Calif. (...)

Sleeping Pill Death Toll May Top 500,000 (Dødstall for sovepiller kan overstige 500 000)
medpagetoday.com 27.2.2012
(...) The use of hypnotic sleep aids was associated with a three- to five-fold higher mortality risk compared with the risk for nonusers, even when the prescription was for a small number of pills, investigators reported.

A prescription for 0.4 to 18 doses per year was associated with a mortality hazard ratio of 3.60 compared with patients who had no prescriptions for hypnotics.

The hazard jumped to 5.32 for patients prescribed more than 132 doses a year, investigators reported online in BMJ Open.

"Rough order-of-magnitude estimates ... suggest that in 2010, hypnotics may have been associated with 320,000 to 507,000 excess deaths in the U.S. alone," Daniel F. Kripke, MD, of the Scripps Clinic in La Jolla, Calif., and co-authors wrote. "From this nonrandomized study, we cannot be certain what portion of the mortality associated with hypnotics may have been attributable to these drugs, but the consistency of our estimates across a spectrum of health and disease suggests that the mortality effect of hypnotics was substantial."

Patients who used hypnotics most often also had an increased risk of cancer, with an overall cancer increase of 35% among those prescribed high doses.
(...)

(Anm: Hypnotics' association with mortality or cancer: a matched cohort study. BMJ Open 2012;2:e000850 (27 February ).)

300.000 lik har ikke gått i oppløsning
nrk.no 26.2.2012
Med denne maskinen kalker Oslo kommune gravene der avdøde er pakket inn i plast. Her fra Nordre gravlund.

300.000 avdøde er svøpt inn i plast på en måte som gjør at likene ikke går i oppløsning. Nå skal mange av "plastgravene" kalkes for å starte nedbrytningsprosessen. (...)

For å løse problemet har kommunen gjort avtale med et firma som borer åtte hull ned i graven med en maskin som sprøyter inn kalk, vann og luft slik at nedbrytningen starter innenfor plastfolien.

Maskinen er utviklet i Norge. Produsenten har tatt europeisk patent på teknikken. Problemet med "plastgraver" er nemlig ikke bare et norsk fenomen. (...)

Det som teller til sist
forskning.no 2.2.2012
På dødsleiet er det ikke karriere folk vil snakke om. Hvem de har vært for andre og hva andre har vært for dem er de viktigste verdiene de vil formidle videre.

- Hva er viktig å fortelle ved livets slutt? Om kjærligheten og omsorgen knyttet til mennesker som har betydd noe, besteforeldre, foreldre, ektefeller, barn, venner, ja selv perifere mennesker som har satt spor gjennom livet.

Det forteller Oddgeir Synnes, ved Betanien diakonale høgskole i Bergen. I sin doktorgradsavhandling tar han for seg fortellinger fra 51 alvorlig syke mennesker i alderen 43 til 95 år. I materialet finnes både fortellinger og dikt.

Synnes holdt tre kurs i skriving og fortelling ved en palliativ sengepost og like mange på en dagavdeling for alvorlig kreftsyke.

Palliativ behandling er lindrende, men ikke helbredende, og pasientene nærmer seg livets slutt.

- Materialet var så unikt og spennende at jeg ønsket å jobbe videre med det, forteller Synnes til forskning.no. (...)

- Begravelsesbyråene utnytter sørgende
dagbladet.no 30.1.2012
Da Kirsten Engelstad (71) skulle begrave ektemannen, valgte hun Norges største begravelsesbyrå. Nå sitter enka igjen med en skyhøy regning og føler seg lurt. (...)

Det betyr at 71-åringen har betalt nærmere 90 000 for ektemannens begravelse. (...)

Omsatte for 1 milliard
Begravelsesbransjen omsatte for mer enn 1 milliard kroner i fjor, fordelt på om lag 40 000 begravelser. Oslo kommune står for om lag 70 kommunale begravelser årlig. De betaler mye mindre for en gravferd enn det Engelstad gjorde

- NAVs takst er i år på vel 20 000 kroner. Da besørger byrået hvit kiste og pynting i kirken i tillegg til frakt, kremasjon og alle utlegg. Jeg vil si det er en verdig begravelse, sier Margareth Eckbo direktør i gravferdsetaten i Oslo kommune.

Eckbo mener kommunen får en svært god pris fordi de fasiliterer så mange begravelser iløpet av et år. Hun ønsker ikke å kommentere begravelsesbyråenes prising, men sier:

- Jeg håper byråene underetter kundene om hva det koster slik at de ikke får seg en overraskelse i ettertid.

Men det er nok nettopp det mange får når regningen for begravelsen kommer. På nettsidene til norske begravelsesbyråer, er det få priser å finne. De fleste byråene må man ringe eller oppsøke for å få prisliste. (...)

(Anm: Syntes likkister var dyrt - begynte å produsere billigvariant LILLEHAMMER (NRK): Flere begravelsesbyråer har allerede meldt sin interesse for å selge kistene, som produseres av arbeidsløs ungdom. (nrk.no 10.2.2015).)

- De med stor rumpe lever lenger
vg.no 23.1.2012
STOR BAKDEL=STOR FORDEL: Beoyncé Knowles (i midten) er verdensberømt for å være «bootylicious». Det at hun i tillegg har lite fett på magen, kan gjøre at hun lever lengre.

(VG Nett) Stor rumpe kan forlenge livet, ifølge dansk forskning. (...)

En dansk undersøkelse konkluderer nemlig med at fett på blant annet baken kan gi deg noen ekstra år på, ja, baken. De har funnet ut at mens fettet på magen øker risikoen for hjerte - og karsykdommer, er det mulig at fett på hofte, lår og rumpe gjør akkurat det motsatte. (...)

Ikke bare fett med fett
Funnene er tidligere publisert i det medisinske tidsskriftet PLOS One, men ble ikke kjent i andre medier før denne måneden. Blant annet har de blitt skrevet om på danske Videnskap.dk.

Men en stor bakdel er dessverre bare en fordel dersom det ikke er like mye av magen foran. Landsvig mener grunnen er enkel; fett er ikke bare fett. (...)

Why Doctors Can’t Predict How Long a Patient Will Live (Hvorfor leger ikke kan forutsi hvor lenge en pasient vil leve)
well.blogs.nytimes.com 19.1.2012
(...) Prognosis was rarely, if ever, alluded to in the most popular medical textbooks and on clinical Web sites used by practicing physicians. Even the widely used medical database PubMed, maintained by the National Library of Medicine, had no specific indexing category for prognosis, making finding any published study on the subject like searching for a book in a library before the Dewey Decimal System.

While the researchers were finally able to single out 16 indexes that hold promise in helping doctors predict how long a patient might live, there was “insufficient evidence at this time” to recommend any of them for widespread clinical use. None of the indexes had been tried with groups of individuals other than the initial test group to confirm reliability, and every single one had a potential source of bias. Some studies were never able to follow up on the final outcomes of a substantial subset of patients; others used researchers intimately involved with the development of the prognostic tool, and not impartial observers, to validate findings.

“There’s a need for much more research in this area,” said Dr. Eric W. Widera, one of the authors of the study, which appeared in The Journal of the American Medical Association. “Compared to diagnosis and treatment, prognosis is like the unloved stepchild of medicine.” (...)

While the authors of the study have created a Web site, www.eprognosis.org, to help physicians and patients access available prognostic tools, they are quick to acknowledge that this interactive tool is only a small part of what doctors and patients need. More work and resources must be devoted to creating accurate assessment tools, testing the reliability of those that exist and teaching doctors once again the art and science of determining, and talking about, prognoses. (...)

Levealder og dødsårsaker hos menn undersøkt ved helsekontroll i 1964
Tidsskr Nor Legeforen 2012; 132:30-5 (10.1.2012)
Bakgrunn. Formålet med studien var å beregne assosiasjonene mellom blodtrykk, kroppsmasseindeks og røykevaner, registrert i rutinemessige helsekontroller hos bedriftslegen, og levealder og årsaksspesifikk dødelighet gjennom flere tiår.

Materiale og metode. Deltakere fra det såkalte Linoljeforsøket ble fulgt fra 1967 og ut 2005 med henblikk på totaldødelighet og årsaksspesifikk dødelighet i Dødsårsaksregisteret. Studiepopulasjonen utgjorde 15 934 menn som var født 1905 - 14 og som var i arbeid i 1967. Analysene omfattet ulike multivariate regresjonsmetoder.

Resultater. I alt 15 535 deltakere (97,5 %) var døde, og gjennomsnittlig dødsalder var 76,6 år (SD 9,1). Blodtrykk, kroppsmasseindeks og sigarettrøyking var assosiert med alder ved død og dødelighet for hjerte- og karsykdom, lungekreft og sykdom i respirasjonssystemet. Høyt systolisk blodtrykk (≥ 160 mm Hg) var assosiert med redusert levetid på fem år, 15 sigaretter daglig med en reduksjon på 3,5 år, fedme med 1,4 år og sikker forhøyet senkningsreaksjon med 3,3 år kortere levetid. Overdødeligheten vedvarte gjennom hele oppfølgingsperioden for alle faktorene, men avtok etter hvert for høyt blodtrykk og høy senkning. Assosiasjonene for røyking og fedme endret seg ikke over tid. Assosiasjonene for røyking var svakere enn i de fleste tidlige studier.

Fortolkning. Resultatene av rutinemessige helsekontroller i bedriftshelsetjenesten kan predikere tapte leveår gjennom flere tiår. (...)

Psykisk syke dør tidligere
nrk.no 6.1.2012
Eksperter etterlyser bedre tilgang til helsetjenester for mennesker med psykiske lidelser.

Mennesker med psykiske lidelser dør fortsatt 15 til 20 år før resten av befolkningen, fastslår en ny, svensk studie. (...)

Blir glemt
- Psykiske diagnoser overskygger ofte den fysiske helsen, mener Olav Elvemo i Rådet for psykisk helse.

Olav Elvemo, spesialrådgiver i Rådet for psykisk helse mener det er all grunn til å tro at denne studien også gjelder i Norge. (...)

Uendret tross endringer
Studien, som ble publisert i desemberutgaven av British Journal of Psychiatry, viser at gjennomsnittlig levealder har vært stort sett uendret de siste 20 årene. Dette til tross for endringer i tilbudet av psykiske helsetjenester og forbedringer i offentlig helsevesen.

Forskere fra Nordic Research Academy i Psykisk helse i Sverige studerte forventet levealder for personer innlagt på sykehus for psykiske lidelser i Danmark, Finland og Sverige mellom 1987 og 2006.

De fant at pasienter med psykiske lidelser, hadde to til tre ganger høyere dødelighet enn den forøvrige befolkningen i alle tre landene. (...)

Etterlyser tiltak
En lederartikkel i samme nummer av British Journal of Psychiatry, Graham Thornicroft, professor i fellesskap Psychiatry ved Institute of Psychiatry, Kings College London, beskrev studiens funn som en «skandale.»

–Selv i de tre skandinaviske landene som gir blant den beste kvaliteten og den mest rettferdige fordelingen av helse i verden, har dødeligheten ikke sunket, sier professor Thornicroft.

Han mener at dette er sterke bevis på at mennesker med psykiske lidelser får dårligere behandling for fysiske lidelser.

– Medisinsk personell, guidet av negative stereotyper, har ofte en tendens til å behandle fysiske lidelser hos psykisk syke pasienter mindre grundig og effektivt, sier han til British Journal of Psychiatry.

Wahlbeck etterlyste klare helsefremmende tiltak, bedre tilgang til helsetjenester for mennesker med psykiske lidelser, og sterkere selvmordsforebygging politikk. (...)

Forskningsrapport fra NOVA:
Her dør folk tidligst i Norge - forskjellene et mysterium

vg.no 3.1.2012
Se oversikt for 20 norske byområder

(VG Nett) Folk fra Ålesund har mindre risiko for å dø tidlig enn folk fra Arendal, viser statistikken. Årsakene er usikre.

Kvinner lever blant annet lenger enn menn, høyt utdannede lenger enn kort utdannede, og folk med høy inntekt lenger enn folk med lav inntekt. Flere andre ting spiller også inn, men det er også klare forskjeller i dødelighet mellom norske byområder, som ifølge en forskningsrapport ikke kan forklares ut fra såkalt sosioøkonomisk status.

- En viktig nøkkel til å forstå dette må være vilkårene for de lavt utdannede i de ulike byene, sier forsker Jon Ivar Elstad ved Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA). (...)

– Pasienter dør alene på norske sykehus
nrk.no 3.1.2012
Stadig flere opplever å møtte dø i ensomhet på norske sykehus, hevder tillitsvalgte.

På grunn av innsparinger har ikke sykepleiere ved de største sykehusene her i landet tid til å ta seg av pasienter som ligger for døden. (...)

Forskjellig praksis
Ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå dør åtte av ti nordmenn på sykehus eller sykehjem. Av disse har bare én av tre pårørende hos seg.

De etiske retningslinjene til sykepleiere slår fast at alle har rett til å slippe å dø alene. Men hverken Helse Bergen eller Ahus har felles retningslinjer for hvordan avdelingene skal håndtere døende.

Ved Ahus varierer praksisen fra avdeling til avdeling. Noen avdelinger leier alltid inn en ekstra pleier like før noen dør, andre gjør det aldri.

Kommunikasjonsdirektør Reve sier sykehuset nå vurderer å innføre felles kjøreregler.

– Dette kan tyde på at vi trenger retningslinjer for hele sykehuset, slik at det blir mer ensartet hvordan det er å være pasient ved Ahus, sier Reve. (...)

KVINNEN SOM ALDRI DØR
SIDE3.NO 2.1.2012
Henrietta Lacks døde 31 år gammel for 60 år siden. Men cellene hennes lever fremdeles, også i Norge.

Syv måneder etter at hun oppsøkte Johns Hopkins-hospitalet fordi hun kjente en klump inne i seg, døde den fargede amerikanske kvinnen Henrietta Lacks av en spesielt hissig type livmorhalskreft i 1951.

Henrietta ble begravet på en familiegravlund i Lackstown i Virginia. Familien vet ikke riktig hvor kvinnen, som er blitt en av medisinens største gaver til menneskeheten, ligger. Uansett er kvinnen uten gravstein i ettertid blitt offer for et av de største ran i medisinsk historie.

Til sin forbauselse oppdaget forskere at kreftcellene hennes ikke bare kunne holdes i live utover noen få dager: De fortsatte å vokse. Legen George Gey isolerte én celle, fikk den til å dele seg flere ganger og dyrket fram en cellelinje som han kalte He-La, etter initialene i Henriettas navn. Han gjorde det uten å innhente verken hennes eller familiens samtykke.

Finnes også i Norge
Hela ble de første laboratoriedyrkede «udødelige» menneskecellene, udødelige så lenge fundamentale betingelser for behandling er oppfylt.

En Hela-celle har en aktiv versjon av fenomenet telomerase under celledeling. Det hindrer den fortløpende prosessen som gir aldring og til slutt celledød.

Slik unngår en Hela begrensningen av antallet delinger som normale celler undergår før de dør, og Hela-celler lever videre i laboratorier over hele kloden. Og de lever og deler seg der kraftfullt og i høyt tempo. (...)

(Anm: Telomerase (no.wikipedia.org).)

Slidte celler sladrer om dårlig livsstil
politiken.dk 31.12.2011
UVANE. Celleslitage kan sammenlignes med at bruge et klippekort: Jo mere usundt man lever, desto flere ?klip? vil man bruge, fordi især rygning, men også fedme og for højt blodtryk reducerer antallet af telomerer.

Danske forskere har gennemført verdens største dna-undersøgelse af celleslitage.

I løbet af få år kan det blive muligt at få foretaget en celleslitageundersøgelse hos sin læge.

Resultatet vil vise, om man har celler, der er i fin form. Eller om man i forhold til sin alder har slidt dem helt ned til sokkeholderne ved dårlige vaner som rygning, overspisning og alt for lidt motion.

Dermed vil lægerne få et helt nyt redskab til at måle en patients reelle sundhedstilstand og kunne fortælle, hvordan det liv, han eller hun har levet, har påvirket kroppen. (...)

Var fjärde människa som dör på ett sjukhus avlider i ensamhet
dagensmedicin.se 30.12.2011
Risken att dö utan någon i närheten är högre på sjukhus än på äldreboenden. Det visar siffror från Svenska palliativregistret som Svenska Dagbladet har tagit del av. Enligt statistiken, som bygger på de 36 000 dödsfall som inrapporterats från samtliga vårdformer inom sjukvård och omsorg under året, är en av sex helt ensamma när de dör. Men nästan var fjärde människa som dör på sjukhus är ensam när det händer.

Överläkaren Staffan Lundström på Stockholms sjukhem är kritisk till att så många dör ensamma på landets sjukhus.

– Det är bekymmersamt. Det finns säkert resursbrister, men man har inte heller varit uppmärksam. Det handlar om ren kunskapsbrist, säger han till Svenska Dagbladet. (...)

Jump in Resting Heart Rate Might Signal Higher Death Risk
gma.yahoo.com 20.12.2011
TUESDAY, Dec. 20 (HealthDay News) -- A rise in resting heart rate during middle age signals an increased risk of dying from heart disease, new research indicates.

People whose heart rates increased from under 70 beats per minute to more than 85 beats per minute over 10 years had a 90 percent increased risk of dying from heart disease compared to people whose heart rates stayed around 70 beats per minute, according to the large study.

"Resting heart rate is one of the simplest measures in medicine and everyone can do that by themselves at home. From cross-sectional studies, it is known that a person's resting heart rate is related to the relative risk of premature cardiovascular disease and death. However, it has not, before now, been associated with an increased risk of premature cardiovascular death," said study senior author Ulrik Wisloff, director of the K.G. Jebsen Center of Exercise in Medicine in Trondheim, Norway.

"Our observations suggest that resting heart rate may be an important prognostic marker for ischemic heart disease and total mortality," said Wisloff, who added that changes in resting heart rate may signal the need for lifestyle changes.

Results of the study are published in the Dec. 21 issue of the Journal of the American Medical Association.

(Anm: Temporal Changes in Resting Heart Rate and Deaths From Ischemic Heart Disease. JAMA. 2011;306(23):2579-2587 (Decemberr 21).)

Depression And Chronic Stress Accelerates Aging (Depresjon og kronisk stress akselerer aldring)
medicalnewstoday.com 10.11.2011
People with recurrent depressions or those exposed to chronic stress exhibits shorter telomeres in white blood cells. This is shown by a research team at Umeå University in a coming issue of Biological Psychiatry.

The telomere is the outermost part of the chromosome. With increasing age, telomeres shorten, and studies have shown that oxidative stress and inflammation accelerates this shortening. On this basis it has been suggested that telomere length is a measure of biological aging, and telomere length has subsequently been linked to age-related diseases, unhealthy lifestyle, and longevity. The research team shows that shorter telomere length is associated with both recurrent depression and cortisol levels indicative of exposure to chronic stress.

The study includes 91 patients with recurrent depression and 451 healthy controls. Telomere length, measured in white blood cells, is shorter among the patients compared with the control group. The scientists also examined the participants' stress regulation using a so-called dexamethasone suppression test. (...)

More "healthy" patients die after a heart attack
reuters.com 15.11.2011
(Reuters Health) - A new analysis of half a million heart attack patients found that people with the warning signs of heart disease -- such as high blood pressure and cholesterol -- are more likely to survive their hospital stay than those with a cleaner bill of health.

Even when taking into account influences such as age and weight, the more heart-related risk factors patients had, the lower their chances of dying. (...)

The findings mean that doctors shouldn't view patients who otherwise seem healthy as a group that's bound to do well after a first heart attack, Canto's team wrote -- in fact, they could do worse than other patients.

Still, the study doesn't suggest that smoking or having high blood pressure is in any way good for your heart, researchers emphasized. (...)

Physical health disparities and mental illness: the scandal of premature mortality
G. Thornicroft
The British Journal of Psychiatry 2011 199 (6) (...)

Changes in Access to Death Data May Impede Medical Research
JAMA 2011 (October 19)
An important source of death records, which are used for epidemiological and longitudinal outcomes studies, may no longer be available to researchers.

Certain types of biomedical research will be compromised by a change by the US Social Security Administration (SSA) in its policies regarding public release of death records, said Eugene H. Blackstone, MD, director of clinical investigations in the department of thoracic and cardiovascular surgery at the Cleveland Clinic. (...)

David M. Herrington, MD, a professor of medicine in cardiology at Wake Forest Baptist Medical Center in Winston-Salem, NC, said the change will be a major blow to clinical and population research. “We use this source of information as a critical component in many of our population research studies.”

Blackstone said researchers may have to turn to the Centers for Disease Control and Prevention’s National Death Index, which has similar data. But the National Death Index is an expensive resource that tends to be accompanied by red tape, he warned. (...)

Premature death rate in US is almost double that in France, study shows
BMJ 2011; 343:d6352 (3 October)
The number of avoidable deaths among people aged less than 75 years is higher in the United States than in 15 other industrialised countries, says a new study, and progress in preventing such deaths is slower in the US.

The United Kingdom comes second highest in the list, with Denmark third, while France comes at the bottom, with the best record on premature mortality.

Avoidable deaths, also called amenable mortality or premature deaths, are deaths from a number of conditions that would not have occurred had healthcare been timely and effective. They account for about a quarter of deaths in men and women younger than 75. The rate of avoidable deaths is often considered a measure of the performance of health systems.

The study, published in Health Policy (doi:10.1016/j.healthpol.2011.08.002), compared progress in preventing premature deaths from 1997-8 to 2006-7 in the 16 countries. In 2006-7 France had the lowest rate of preventable deaths (55 per 100 000 population), followed by Australia (57) and Italy (60). Had the US done as well as these three countries, about 84 300 deaths would have been prevented in 2006-7. Had the number in the US been reduced to the median in the 15 other countries, 59 000 deaths would have been prevented. (...)

Drug deaths now outnumber traffic fatalities in U.S., data show (Data viser at dør flere av legemidler enn i trafikken i USA)
latimes.com 17.9.2011
Fueling the surge are prescription pain and anxiety drugs that are potent, highly addictive and especially dangerous when combined with one another or with other drugs or alcohol. (...)

Drugs exceeded motor vehicle accidents as a cause of death in 2009, killing at least 37,485 people nationwide, according to preliminary data from the U.S. Centers for Disease Control and Prevention.

While most major causes of preventable death are declining, drugs are an exception. The death toll has doubled in the last decade, now claiming a life every 14 minutes. By contrast, traffic accidents have been dropping for decades because of huge investments in auto safety. (...)

Preventable deaths from drugs, motor vehicles and firearms (Dødsfall som kan forhindres fra legemidler, trafikkulykker og våpen)
graphics.latimes.com 18.9.2011
Drug-induced deaths, pushed by increasing prescription narcotic overdoses, outnumbered motor vehicle deaths in 2009, according to preliminary government data for that year. (...)

Deaths from work related illness are rising, show latest figures (Dødsfall grunnet arbeidsrelaterte sykdommer øker, ifølge siste tall)
BMJ 2011; 343:d5863 (15 September)
Although the number of fatal work related accidents worldwide continues to fall, more people are dying from work related diseases, says a report by the International Labour Organization.

From 2003 to 2008 deaths from accidents in the workplace fell by 10% (from 358 000 to 321 000), while the number of people who died from work related diseases rose by nearly 4% (from 1.95 million to 2.02 million).

The fall in deaths from workplace accidents is a result of stronger policies on health and safety at work introduced by many governments, including bringing legislation in line with international standards, says the report, together with better inspection services and increased prevention and awareness of occupational risks among employers and workers.

However, “vast and poor working practices persist.” High proportions of workers, including migrants, temporary workers, and child labourers, work in hazardous settings in the informal economy and “are often exposed to risks to their safety and health without adequate protection.” (...)

Deaths from non-communicable diseases are highest in Afghanistan, lowest in Sweden (Dødsfall grunnet ikke-smittsomme sykdommer er høyest i Afganistan, lavest i sverige)
BMJ 2011; 343:d5876 (15 September)
Men and women in the world’s poorest countries are around three times more likely to die under the age of 60 from non-communicable diseases than those in rich countries, says a report from the World Health Organization.

The report “really dispels the myth that non-communicable diseases are just a problem of high-income countries and not of concern for low-income countries,” said Leanne Riley, team leader for surveillance at WHO’s department of chronic diseases and health promotion.

The report says more than 36 million people died from non-communicable diseases in 2008, mainly cardiovascular diseases (48%), cancers (21%), chronic respiratory diseases (12%), and diabetes (3%).

More than nine million of these deaths occurred before the age of 60, 90% of them in low and middle income countries.

In rich countries 13% of people die prematurely from non-communicable diseases, WHO estimates, compared with 25% in upper middle income countries, 28% in lower middle income countries, and 41% in the poorest countries.

The analysis also shows the proportion of men dying under the age of 60 from non-communicable diseases was as high as 67% in Kiribati in the Pacific Ocean and 63% in Afghanistan. (...)

(Anm: Non-communicable disease (NCD) (en.wikipedia.org).)

Mortality after hospital discharge for people with schizophrenia or bipolar disorder: retrospective study of linked English hospital episode statistics, 1999-2006 (Dødelighet etter utskrivning fra sykehus for mennesker med skizofreni eller bipolar lidelse: retrospektiv statistisk studie over hendelser på engelske sykehus)
BMJ 2011; 343:d5422 (13 September)
(...) Objective To investigate whether the mortality gap has reduced in recent years between people with schizophrenia or bipolar disorder and the general population. (...)

Results By 2006 standardised mortality ratios in the psychiatric cohorts were about double the population average. The mortality gap widened over time. For people discharged with schizophrenia, the ratio was 1.6 (95% confidence interval 1.5 to 1.8) in 1999 and 2.2 (2.0 to 2.4) in 2006 (P<0.001 for trend). For bipolar disorder, the ratios were 1.3 (1.1 to 1.6) in 1999 and 1.9 (1.6 to 2.2) in 2006 (P=0.06 for trend). Ratios were higher for unnatural than for natural causes. About three quarters of all deaths, however, were certified as natural, and increases in ratios for natural causes, especially circulatory disease and respiratory diseases, were the main components of the increase in all cause mortality.

Conclusions The total burden of premature deaths from natural causes in people with schizophrenia or bipolar disorder is substantial. There is a need for better understanding of the reasons for the persistent and increasing gap in mortality between discharged psychiatric patients and the general population, and for continued action to target risk factors for both natural and unnatural causes of death in people with serious mental illness. (...)

Hospital admission for schizophrenia and bipolar disorder
BMJ 2011; 343:d5652 (13 September)
A critical window to recognise and modify the risk of mortality

The well documented association between serious mental illness, including schizophrenia and bipolar disorder, and increased premature death from unnatural and natural causes is an important public health problem. In 2004-5 in England, the indirect costs of schizophrenia, including those associated with premature death, were estimated at £4.7bn (€5.7bn; $7.6bn).1 In 2002 in the United States, the indirect costs of death from suicide in patients with schizophrenia were estimated at $1.1bn.2 However, an important unresolved question is whether this “mortality gap” between people with and without serious mental illness is increasing over time? In the linked record linkage study (doi:10.1136/bmj.d5422), Hoang and colleagues use hospital episode statistics and death registration data in England to investigate this important question.3

It is inherently complex to study changes in mortality over time because of the potential for confounding, heterogeneity between studies (for example, differences in the length of follow-up and clinical status of the patients), and the potential lack of generalisability to other cohorts. For example, one meta-analysis found evidence for increasing all cause mortality over time in patients with schizophrenia,4 but another did not.5 Although standardised mortality ratios—the ratio of observed to expected deaths, where expected deaths are based on mortality in the general population—for patients with serious mental illness are highest for unnatural deaths such as suicides, most deaths have natural causes. (...)

Mortality Gap Widening for the Mentally Ill (Økende dødelighet for psykisk syke)
medscape.com 14.9.2011
— The mortality gap between people with schizophrenia and bipolar disorder and the general population continues to widen in the United Kingdom, despite efforts by the government and health professionals to improve mental healthcare, according to a new study.

The findings highlight the challenge faced by the UK government's recent mental health strategy, which has stated clearly that "fewer people with mental health problems will die prematurely," write Uy Hoang, MD, from the Department of Public Health, University of Oxford, United Kingdom, and colleagues.

"We do welcome the government's new policies, but in light of what our results are showing, making good on these policies is going to be a real challenge for them," Dr. Hoang told Medscape Medical News.

The study was published online September 13 in the British Medical Journal. (...)

(Anm: Mortality after hospital discharge for people with schizophrenia or bipolar disorder: retrospective study of linked English hospital episode statistics, 1999-2006 (Dødelighet etter utskrivning fra sykehus for mennesker med skizofreni eller bipolar lidelse: retrospektiv statistisk studie over hendelser på engelske sykehus)
BMJ 2011; 343:d5422 (13 September)
.)

Even Mild Cognitive Impairment Appears to Substantially Increase Risk for Death, Study Suggests (Selv mild kognitiv svekkelse synes å øke dødsrisikoen vesentlig, antyder studie)
sciencedaily.com 6.9.2011
— Cognitive impairment, even when detected at an early, mild stage, is a significant predictor of decreased life expectancy.

According to a new, long-term study from Regenstrief Institute and Indiana University researchers, cognitive impairment, especially at the moderate to severe stages has an impact on life expectancy similar to chronic conditions such as diabetes or chronic heart failure. Their findings, "Cognitive Impairment: An Independent Predictor of Excess Mortality. A Cohort Study" appears in the Sept. 6, 2011 issue of Annals of Internal Medicine.

Nearly 4,000 people between the ages of 60 to 102 years, initially seen from 1991 to 1993 by primary care physicians at Wishard Health Services, a large public hospital with community health centers in Indianapolis, participated in the study. The patients were followed for 13 years. (...)

(Anm: Cognitive Impairment: An Independent Predictor of Excess Mortality. Annals of Internal Medicine 2011;155(5):300-308 (September 6).)

Facing up to the prescription opioid crisis
BMJ 2011; 343:d5142 (23 August)
Deaths resulting from prescription opioids tripled in the United States between 1999 and 2007 and are also increasing in many other countries, including the United Kingdom. Irfan A Dhalla, Navindra Persaud, and David N Juurlink describe how this situation developed and propose several ways to reduce morbidity and mortality from opioids

Over the past 25 years, physicians in many countries have become increasingly willing to prescribe opioids for chronic pain with causes other than cancer. The burgeoning use of opioids has been accompanied by a steep increase in opioid related mortality. (...)

Sudden Deaths in Psychiatric Patients
J Clin Psychiatry 2011;72(7):936–941
Background: Studies using death certificates have indicated an excess of sudden cardiac deaths among users of antipsychotic drugs compared to the general population, but they may have underestimated the presence of other known causes of sudden and unexpected death. (...)

Conclusions: In a consecutive cohort of psychiatric patients, the unexplained sudden deaths were not associated with higher utilization of first- or second-generation antipsychotics. The role of diabetes and dyslipidemia as risk factors for sudden death in psychiatric patients requires careful longitudinal studies. (...)

(Anm: 'Sudden Adult Death' May Have Mitochondrial Origin. —Some cases of unexplained sudden death can be traced to a common mitochondrial defect. (medpagetoday.com 22.4.2015).)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

(Anm: Ørsmå mitokondrier spiller en svært stor rolle mht. menneskets evolusjon og sykdom (Tiny mitochondria play outsized role in human evolution and disease.) (medicalnewstoday.com 25.9.2015).)

Chronic NSAID use doubles cardiovascular deaths in the elderly (Kronisk bruk av NSAID dobler dødsfall hos eldre)
pulsetoday.co.uk 27.7.2011
Older patients with hypertension and coronary artery disease who use NSAIDs for chronic pain are at significantly increased risk of cardiovascular events, a new analysis shows.

An observational study found in a cohort of more than 22,000 patients, with a mean age of 66.1, chronic NSAID use was associated with a 47% increased risk of cardiovascular events compared to non-users.

The trial was conducted with data from the hypertension trial INVEST, a trial comparing treatment with and without a calcium channel blocker in patients with hypertension and coronary artery disease.

Researchers asked each patient about their use if NSAIDs at every follow-up visit and patients who reported NSAID use at every visit were identified as chronic users, while all others were identified as non-chronic users. (...)

(Anm: NSAID; non-steroidal anti-inflammatory drugs; Ikkesteroide antiinflammatoriske midler (no.wikipedia.org).)

(Anm: NSAIDs can cause changes to cell membranes; findings could have wide repercussions for drug developers (medicalnewstoday.com 25.8.2014).)

(Anm: Study examines NSAID use, risk of anastomotic failure following surgery (medicalnewstoday.com 21.1.2015).)

(Anm: Calcium channel blocker (kalsiumblokkere; kalsiumantagonister, kalciumantagonister) (en.wikipedia.org).)

Deaths related to Prescription Drug Overdoses Continue to Rise
georgia.gov 21.7.2011
DECATUR –An analysis of autopsies performed by the GBI Medical Examiner’s Office in 152 counties which drug overdose was the cause of deathor a significant contributing factor in the death found there was a 10% increase in the number of prescription overdose deaths in 2010 compared to 2009. 

Note: These statistics do NOTinclude autopsies performed by medical examiners in Fulton, Cobb, Gwinnett, DeKalb, Henry, Hall or Rockdale Counties.

Of the 729 drug overdose deaths in 2010, there were 560 deaths which involved only prescription drugs. The analysis also showed that 101 drug overdose deaths in 2010 involved only illicit drugs and sixty-eight (68) deaths were attributed to a combination of both prescription and illicit drugs.

In 2009, 508 of the 670 overdose deaths were attributed to prescription drugs only.(...)

AIDS drugs can cause premature ageing: study (AIDS-legemidler kan forårsake for tidlig aldring, ifølge studie)
reuters.com 26.6.2011

(Reuters) - A class of generic AIDS drugs often used to treat HIV in Africa and other poor regions can cause premature aging and lead to age-related illnesses such as heart disease and dementia, scientists said on Sunday.

In a study in the journal Nature Genetics, British researchers found that the drugs, known as nucleoside analog reverse-transcriptase inhibitors, or NRTIs, damage DNA in the patient's mitochondria -- the "batteries" that power cells.

The scientists said it was unlikely that newer cocktails of AIDS drugs made by firms like Gilead, Merck, Pfizer and GlaxoSmithKline would inflict similar levels of damage, since they are thought to be less toxic to mitochondria. But more research is needed to be certain. (...)

The findings do however help explain why HIV-infected people treated with older antiretroviral AIDS drugs sometimes show advanced signs of frailty and diseases such as heart disease and dementia at an early age, the researchers said.

"DNAet i våre mitokondrier blir kopiert i løpet av vår levetid,og når vi eldes akkumuleres feil naturlig," sa Chinnery, som ledet studien. ("The DNA in our mitochondria gets copied throughout our lifetimes and, as we age, naturally accumulates errors," said Chinnery, who led the study.)

"Vi tror disse HIV-legemidler akselererer hastigheten på de feil som bygges opp. Så i løpet av for eksempel 10 år kan en persons mitokondrielle DNA ha akkumulert samme mengde feil som en person som er eldet over 20 eller 30 år." (...) ("We believe these HIV drugs accelerate the rate at which these errors build up. So over the space of, say, 10 years, a person's mitochondrial DNA may have accumulated the same amount of errors as a person who has naturally aged 20 or 30 years." )

The researchers are now looking at ways to repair or stall some of the damage caused by the drugs and say they believe that focusing on exercise -- which appears to have a beneficial effect on patients with mitochondrial diseases -- may help. (...)

(Anm: Mitochondrial aging is accelerated by anti-retroviral therapy through the clonal expansion of mtDNA mutations. Nature Genetics 2011 (Published online26 June).)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

(Anm: Ørsmå mitokondrier spiller en svært stor rolle mht. menneskets evolusjon og sykdom (Tiny mitochondria play outsized role in human evolution and disease.) (medicalnewstoday.com 25.9.2015).)

(Anm: aldring Kilde: Store norske leksikon.).)

Läkarkåren kritiseras för saktfärdighet med dödsbevis
dagensmedicin.se 27.6.2011
Läkarna är för långsamma med att utfärda dödsbevis. Det är en förklaring till att det tar så lång tid innan döda kan begravas i Sverige, enligt flera berörda organisationer.

Med en snittid på 20,8 dagar mellan dödsfall och begravning ligger Sverige dåligt till jämfört med många andra europeiska länder, rapporterar TT. Enligt företrädare för flera organisationer som jobbar med begravningar är en orsak att läkarna är för långsamma med att utfärda de dödsbevis som krävs för att kremering och gravsättning ska kunna ske.

Det leder både till att anhöriga får vänta onödigt länge på begravningen och till att begravningsentreprenörer och kyrkogårdshuvudmän får merarbete.

– De måste ägna mycket tid åt att jaga läkarna för att förmå dem att utfärda de här bevisen, så att gravsättningen kan äga rum i tid. Så ska det inte behöva vara, säger Jan Olov Andersson, vd för Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund, till TT.

Kritiken mot läkarkåren framförs i en skrivelse till Socialstyrelsen. Den har undertecknats av företrädare för Sveriges begravningsbyråers förbund, Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, föreningen Sveriges krematoriepersonal, Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund och föreningen Sveriges kyrkogårdschefer.

Heidi Stensmyren, förste vice ordförande i Läkarförbundet, anser att patienter som fortfarande är i livet måste komma i första hand.

– Det är naturligtvis tråkigt om anhöriga drabbas, men i dag har en läkare väldigt mycket pappersarbete. Det finns många akut sjuka som är i behov av intyg av olika slag. Jag kan tänka mig att dessa prioriteras först, säger hon till TT. (...)

– Flere bør få dø tidligere
nrk.no 1.6.2011
– Døden kan være naturlig, og er en befrielse for noen, sier overlege ved intensivavdelingen ved Oslo universitetssykehus, Kjetil Sunde.

Ifølge professor i akuttmedisin bryter leger i Norge helsepersonelloven hver uke. Nå ber han Helsedirektoratet om å klargjøre loven.

– Lovverket sier at pasienter selv skal kunne bestemme hvilken behandling de ønsker, men i en akuttsituasjon kan de ikke nekte behandling så lenge de ikke er døende. Det er et problem, sier Petter Andreas Steen, som er professor i akuttmedisin ved Universitetet i Oslo til NRK.

Dette gjelder mennesker som er så syke at de vet de kommer til å dø, men ikke når. Eksempler på «ikke-døende» pasienter, ifølge helsepersonelloven, kan være krefttilfeller med ukontrollerbar spredning, eller pasienter med lungesykdommer som er sterkt utviklet. (...)

Ny test avslører når du vil dø
side2.no 16.5.2011
En blodprøve kan avsløre om du vil bli gammel eller dø ung. Norsk lege advarer mot uvettig bruk.

Nå kan folk flest sjekke hvor gamle de vil bli. Innrammet bilde: Telomerene på kromosomer.

(SIDE2:) En ny test vil vise hvor fort kroppen din eldes og muligens også hvor lenge du vil leve, hevder forskere.

Ifølge Independent.co.uk vil testen komme i salg i Storbritannia i år.

Risiko for å dø unge
Testen fungerer ved at man måler lengden på telomerene. Telomerer er strukturer i enden på kromosomene. Ved å se på lengden på telomerene kan man se en persons «biologiske alder».

Maria Blasco, som har laget testen og jobber ved Spanish National Cancer Research Centre i Madrid, påpeker at testen ikke kan avsløre nøyaktig hvor gammel man blir.

- Vi vet at personer som er født med kortere telomerer enn normalt også har kortere levetid. Men vi vet ikke om lengre telomerer vil gi deg en lengre livstid. Det er ikke kjent hos mennesker, sier hun ifølge Independent.

Hun sier at testen er veldig presis og at de raskt kan finne små forskjeller i lengden på telomerer. Målet med testen er å oppdage folk med fare for å dø unge.

- Det viktigste er at vi kan finne farlige telomerer - de som er veldig korte, sier hun. (...)

Number of excess winter deaths is three times as high in coldest homes as in warmest (Antall ekstra dødsfall om vinteren er tre ganger høyere i de kaldeste hjem enn i de varmeste)
BMJ 2011; 342:d2910 (11 May)
Children, teenagers, and elderly people are most affected by cold homes and fuel poverty, concludes a new report written by the team set up to review health inequalities, headed by Michael Marmot.

The report, commissioned by the charity Friends of the Earth, found that excess winter deaths are almost three times higher in the coldest quarter of housing than in the warmest quarter.

The report reviews the existing evidence of the direct and indirect effects on health of living in fuel poverty and cold housing. It found that most excess winter deaths among people in this group are attributable to either cardiovascular diseases (40% of deaths) or respiratory diseases (33%). (...)

Homofile kan være mer utsatt for kreft
tv2nyhetene.no 9.5.2011
En amerikansk studie viser sammenheng mellom homofili og kreft.

Med utgangspunkt i en større helseundersøkelse blant 120.000 innbyggere i California i USA, har amerikanske forskere funnet det som kan være en sammenheng mellom homofili og kreft, melder BBC.

Funn basert på overlevende
Undersøkelsene ble gjort av helsemyndigheter i California i 2001, 2003 og 2005, og er basert på intervjuer med mennesker som har overlevd en kreftdiagnose. Studien ble publisert i det medisinske tidskriftet Cancer.

Ifølge CNN Healths beregninger viser resultatene at åtte prosent av menn med homofil legning hadde vært rammet av kreft, sammenlignet med fem prosent for de heterofile. I tillegg ble homofile menn diagnostisert med sykdommen om lag ti år tidligere enn heterofile. (...)

Tidsskriftets journalist spekulerer likevel i om forskjellene kan skyldes at homofile menn oftere blir diagnostisert med anal kreft, eller at krefttilfeller hos homofile kan ha sammenheng med hiv-relaterte infeksjoner. (...)

Halvparten dør på institusjon
aftenposten.no 3.5.2011
Nærmere halvparten av alle dødsfall i Norge skjer nå på pleieinstitusjoner. Samtidig dør stadig færre på sykehus.

I 1987 døde 46 prosent av alle nordmenn på sykehus, mens 29 prosent døde på pleieinstitusjoner, melder NRK.

I 2009 var dødsfall på sykehus falt til 36 prosent, mens andelen som døde på pleieinstitusjoner var steget til 44 prosent, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

I løpet av de siste tjue årene har også hjemmedødsfall gått kraftig ned og utgjør i dag 14 prosent av dødsfallene.

Forventet levealder i 2009 var 83,1 år for kvinner og 78,6 år for menn. (© NTB)

US Death Rate Down
JAMA. 2011;305(16):1646 (April 27)
The US death rate declined more than 2% between 2008 and 2009, from a rate of 758.7 to 741 per 100 000 population, reaching an all-time low, according to an analysis by the US Centers for Disease Control and Prevention.

The decrease was driven in part by significant declines in death rates for 10 of the 15 leading causes of death in the United States. The death rates from heart disease declined 3.7%; cancer, 1.1%; chronic lower respiratory disease, 4.1%; stroke, 4.2%; unintentional injury, 4.1%; Alzheimer disease, 4.1%; diabetes, 4.1%; influenza and pneumonia, 4.7%; septicemia, 1.8%; and homicide, 6.8%. (...)

Blått forlenger livet
aftenposten.no 15.4.2011
Kan blåfarge motvirke aldring? Dette pussige, men likevel viktige funnet er gjort av forskere ved Buck Institute i California og publisert i Nature. Et enkelt innfargingsmiddel som er alminnelig anvendt i biologenes laboratorier, viser seg å forlenge livet til små nematode-marker med så mye som opp mot 60 prosent.
Hypotesen var at det er opphopning av proteiner som gjør livet vanskeligere for biologiske organismer jo eldre de blir. Derfor ville man teste ut hva som skjedde om man påvirket proteinansamlingen ved å binde proteinene til en kjemisk forbindelse. Det er første gangen denne sammenhengen er påvist. Neste skritt er å teste forbindelsen ut på mus. Kanskje, bare kanskje, er forskerne kommet et skritt nærmere en løsning på aldringens gåte. (...)

Kobler antidepressiva til åreforkalkning
dagensmedisin.no 4.4.2011
Brukere av antidepressiva har mer åreforkalkning og dermed økt risiko for hjertesykdom og hjerneslag sammenlignet med ikke-brukere.

Det fremkommer av en tvillingstudie blant 500 mannlige tvillinger med en gjennomsnittsalder på 55 år. Funnene ble lagt frem på den årlige kongressen til American College of Cardiology (ACC) denne uken.

Uavhengig av depresjon
Bruk av antidepressiva førte til 5 prosent økning i tykkelsen på carotis – den store halspulsåren. Selv om tidligere forskning har vist en sammenheng mellom depresjon og økt risiko for hjertesykdom, hadde depresjon i seg selv ingen effekt på åreforkalkning (aterosklerose), skriver Reuters Health.

– Dette styrker argumentet om at det trolig er antidepressiva og ikke depresjon i seg selv som kan forklare sammenhengen med hjertesykdom, uttaler kardiolog Amit Shah, som presenterte resultatene i New Orleans.

Lavere biologisk alder
Økningen i tykkelsen på halspulsåren på grunn av antidepressiva-bruk ble beregnet å utgjøre en forskjell i biologisk alder på fire år. Med andre ord hadde tvillingen som brukte antidepressiva arterier som var fire år eldre enn brorens årer. (...)

(Anm: åreforkalkning (aterosklerose); Arteriene er de blodårene som frakter blod fra hjertet til resten av kroppen. Når du er frisk, har arteriene en glatt innside og de er elastiske nok til å tilpasse seg store blodtrykksvariasjoner, slik at blodet passerer fritt gjennom blodåren. (...) Noen ganger oppstår fettavleiringer på innsiden av arteriene. Disse avleiringene starter ofte på steder der arterien deler seg, eller der karveggen er noe skadet. En slik fettavleiring kalles for aterom. Et plakk er en stor aterom-masse. (...) Utviklingen av et plakk starter med at kolesterol "graver" seg inn i veggen på blodåren. Kroppen forsøker å reparere denne skaden, det dannes arrvev som gjør karveggen tykkere og stivere og blodåren smalere. Ettersom mer kolesterol avleires, blir karveggene tykkere og blodstrømmen inne i karet går saktere. Dette betegnes i medisinsk terminologi for aterosklerose (åreforkalkning) og er blant annet årsaken til trange arterier i hjertemuskelen, det vil si koronar hjertesykdom og hjerteinfarkt. (...) (nhi.no 16.9.2009)

(Anm: Forkalkning i halskar (carotisstenose); Hva er forkalkning i halskar? Forkalkning i halskar (carotisstenose) er en forholdsvis vanlig tilstand hos eldre mennesker. Sykdommen oppstår når kalkavleiringer fester seg i veggen på halskarene og gjør dem trangere. Carotisstenose oppstår først og fremst hos eldre mennesker. Ca 10% av alle 80-åringer har tilstanden. De fleste har ingen plager eller symptomer, og vi kaller dette asymptomatisk carotisstenose. En sjelden gang kan små biter fra forkalkningen løsne og følge blodstrømmen til hjernen. Dette vil kunne forårsake små drypp eller hjerneslag. Dette kalles symptomgivende carotisstenose. Tilstanden forekommer vanligst hos personer som også har forkalkninger i blodkar andre steder i kroppen. Det er beregnet at ca. 20% av alle hjerneinfarkter - den vanligste typen hjerneslag - er forårsaket av blodpropp fra a. carotis. (nhi.no 12.11.2010).)

Antidepressants linked to heart risk: twins study (Antidepressiva linket til hjerterisiko: tvillingstudie)
reuters.com 2.4.2011
(Reuters) - Middle-age men who use antidepressants are more likely to have a narrowing of blood vessels, increasing the risk of heart attacks and strokes, than those who do not use the medications, according to a study presented on Saturday.

A study of twins found evidence of atherosclerosis, as measured by the interior thickness of the carotid artery, regardless of the type of antidepressant taken.

Antidepressant use was found to cause a 37 micron increase in carotid artery thickness, or roughly 5 percent, according to the study of more than 500 male twins with a mean age of 55 which was presented at the American Cardiology scientific meeting in New Orleans.

In 59 sets of twins in which one brother was taking an antidepressant and the other was not, the brother taking the medication had on average a 41 micron thicker inner lining of the artery, the research found.

As each year of life has been associated with a 10 micron increase in carotid artery thickening, the brother taking the antidepressant had arteries that were essentially four years older than those of his non-medicated twin. (...)

Previous studies have linked depression to a heightened risk of heart disease, but the condition was not deemed a significant predictor of artery thickening in the study.

"Because we didn't see an association between depression itself and a thickening of the carotid artery, it strengthens the argument that it is more likely the antidepressants than the actual depression that could be behind the association," said Dr. Amit Shah, cardiology fellow at Emory University in Atlanta, who presented the data. (...)

(Anm: Arteriosklerose, patologisk anatomisk betegnelse på tilstander med fortykket arterievegg med tap av elastisitet. Kilde: Store norske leksikon.)

Antidepressant use linked with increased atherosclerosis measured by carotid IMT
theheart.org 2.4.2011
New Orleans, LA - Antidepressant medications might be associated with an increased burden of atherosclerosis as measured by carotid intima-media thickness (IMT), according to new observational data presented today at the American College of Cardiology 2011 Scientific Sessions. The study looked at a large cohort of male twins, enabling researchers to look at antidepressant usage as a whole, but also between brothers where one twin was taking an antidepressant, and the other wasn't.

"What we found was that the twins who were taking the antidepressants had thicker carotid IMT than the twins who were not taking the antidepressants," said lead investigator Dr Amit Shah (Emory University School of Medicine, Atlanta, GA). "The size of the effect was about a 5% increase in the carotid IMT, or more quantitatively, a 40-µm increase. Now, to put that into more lay terms, each year that a person lives, naturally their carotid IMT increases by about 10 µm, so the brother who was taking the antidepressants had neck vessels that were four years older than the brother who was not taking the antidepressants in our study." (...)

In total, 16% of patients were taking antidepressants, and of these, 60% were taking SSRIs. After researchers controlled for ischemic heart-disease risk factors, depression, PTSD, and alcohol and coffee intake, antidepressant use was associated with an adjusted increase in carotid IMT (=3.7 µm; p=0.006). In a within-pair analysis of brothers discordant for antidepressant use, the adjusted association between antidepressant use and increase in carotid IMT remained (=4.1 µm; p=0.01). This within-pair association was similar for individuals taking SSRIs and those taking other drugs. Investigators did observe a significant interaction between antidepressant use and depressive symptoms.

"We found that twins who were experiencing more depressive symptoms at the time we measured the thickness of their blood-vessel walls showed more of an association between antidepressants and carotid IMT," said Shah. "If you look at all twins taking antidepressants and the increase in thickness, the ones who had the most increase in thickness were the most depressed."

To heartwire, Shah said that increased atherosclerotic burden of the carotid artery is not on the radar of practicing clinicians, including psychiatrists, and that most are instead concerned with sleep, appetite, and sexual side effects as well as weight gain. While these data should not be used to take patients off medications, the clinician needs to assess the benefits and risks on a patient-by-patient basis. (...)

Antipsychotics Increase Mortality Risk in Older Adults With Bipolar Disorder
clinicalpsychiatrynews.com 4.4.2011
SAN ANTONIO – Older adults with bipolar disorder who receive antipsychotic agents are at increased risk for death, compared with those who received the mood stabilizer valproate, investigators reported at the annual meeting of the American Association for Geriatric Psychiatry. (...)

"Although antipsychotics are FDA approved for use in bipolar disorder (unlike with the neuropsychiatric symptoms of dementia), our data indicate that they should be used judiciously when traditional mood stabilizers and psychosocial interventions and psychotherapies do not fully address the patient’s needs," they wrote in a poster presentation. (...)

Although the mechanism by which antipsychotic agents might increase the risk of death in the elderly is unknown, "a growing body of evidence suggests that antipsychotics increase mortality risk in both elderly dementia and nondementia populations," the investigators wrote. "This may be interpreted to indicate that the link to mortality in these conditions has less to do with the particular psychiatric condition or underlying brain pathology (for example, in dementia) and more to do with age and associated medical comorbidity."

The study was supported by a National Institute of Mental Health grant to principal investigator, Dr. Helen C. Kales. The authors had no conflict of interest disclosures. (...)

Antidepressants linked to heart risk: twins study (Antidepressiva linket til hjerterisiko: tvillingstudie)
reuters.com 2.4.2011
(Reuters) - Middle-age men who use antidepressants are more likely to have a narrowing of blood vessels, increasing the risk of heart attacks and strokes, than those who do not use the medications, according to a study presented on Saturday.

A study of twins found evidence of atherosclerosis, as measured by the interior thickness of the carotid artery, regardless of the type of antidepressant taken.

Antidepressant use was found to cause a 37 micron increase in carotid artery thickness, or roughly 5 percent, according to the study of more than 500 male twins with a mean age of 55 which was presented at the American Cardiology scientific meeting in New Orleans.

In 59 sets of twins in which one brother was taking an antidepressant and the other was not, the brother taking the medication had on average a 41 micron thicker inner lining of the artery, the research found.

As each year of life has been associated with a 10 micron increase in carotid artery thickening, the brother taking the antidepressant had arteries that were essentially four years older than those of his non-medicated twin. (...)

Previous studies have linked depression to a heightened risk of heart disease, but the condition was not deemed a significant predictor of artery thickening in the study.

"Because we didn't see an association between depression itself and a thickening of the carotid artery, it strengthens the argument that it is more likely the antidepressants than the actual depression that could be behind the association," said Dr. Amit Shah, cardiology fellow at Emory University in Atlanta, who presented the data. (...)

(Anm: Arteriosklerose, patologisk anatomisk betegnelse på tilstander med fortykket arterievegg med tap av elastisitet. Kilde: Store norske leksikon.)

Antidepressant use linked with increased atherosclerosis measured by carotid IMT
theheart.org 2.4.2011
New Orleans, LA - Antidepressant medications might be associated with an increased burden of atherosclerosis as measured by carotid intima-media thickness (IMT), according to new observational data presented today at the American College of Cardiology 2011 Scientific Sessions. The study looked at a large cohort of male twins, enabling researchers to look at antidepressant usage as a whole, but also between brothers where one twin was taking an antidepressant, and the other wasn't.

"What we found was that the twins who were taking the antidepressants had thicker carotid IMT than the twins who were not taking the antidepressants," said lead investigator Dr Amit Shah (Emory University School of Medicine, Atlanta, GA). "The size of the effect was about a 5% increase in the carotid IMT, or more quantitatively, a 40-µm increase. Now, to put that into more lay terms, each year that a person lives, naturally their carotid IMT increases by about 10 µm, so the brother who was taking the antidepressants had neck vessels that were four years older than the brother who was not taking the antidepressants in our study." (...)

In total, 16% of patients were taking antidepressants, and of these, 60% were taking SSRIs. After researchers controlled for ischemic heart-disease risk factors, depression, PTSD, and alcohol and coffee intake, antidepressant use was associated with an adjusted increase in carotid IMT (=3.7 µm; p=0.006). In a within-pair analysis of brothers discordant for antidepressant use, the adjusted association between antidepressant use and increase in carotid IMT remained (=4.1 µm; p=0.01). This within-pair association was similar for individuals taking SSRIs and those taking other drugs. Investigators did observe a significant interaction between antidepressant use and depressive symptoms.

"We found that twins who were experiencing more depressive symptoms at the time we measured the thickness of their blood-vessel walls showed more of an association between antidepressants and carotid IMT," said Shah. "If you look at all twins taking antidepressants and the increase in thickness, the ones who had the most increase in thickness were the most depressed."

To heartwire, Shah said that increased atherosclerotic burden of the carotid artery is not on the radar of practicing clinicians, including psychiatrists, and that most are instead concerned with sleep, appetite, and sexual side effects as well as weight gain. While these data should not be used to take patients off medications, the clinician needs to assess the benefits and risks on a patient-by-patient basis. (...)

Antidepressants May Raise Risk for Cardiovascular Disease (Antidepressiva kan øke risiko for kardiovaskulær sykdom ( hjerte- og karsykdomsykdom))
depression.about.com 5.4.2011
New research suggests that antidepressants may raise the risk for cardiovascular disease.

In a study involving more than 500 middle-aged male twins, researchers found that those twins who took antidepressants of any type were more likely to have a thickening of the inner linings of the arteries in the neck than their twin brothers who didn't. This type of thickening has been previously found to be associated with heart attack and stroke.

"There is a clear association between increased intima-media [inner arterial lining] thickness and taking an antidepressant, and this trend is even stronger when we look at people who are on these medications and are more depressed," said lead investigator Dr. Amit Shah, a cardiology fellow at Emory University in Atlanta, in a written statement issued by the American College of Cardiology. "Because we didn't see an association between depression itself and a thickening of the carotid artery, it strengthens the argument that it is more likely the antidepressants than the actual depression that could be behind the association."

Dr. Shah noted that the link between heart health and antidepressants is not well-understood, but it could be that the chemical messengers that are affected by antidepressant use, such as serotonin and norepinephrine, might cause constriction of blood vessels, leading to increased blood pressure, a known risk factor for hardening of the arteries. (...)

Stadig færre russere
aftenposten.no 30.3.2011
Antallet innbyggere i Russland går tilbake. Landet har nå bare 142,9 millioner innbyggere.

Det blir stadig færre russere. Siden den forrige folketellingen i 2002 er antallet innbyggere i Russland gått tilbake med to millioner. At ikke tilbakegangen er større, skyldes innvandringen i hovedsak fra de tidligere sovjetiske republikkene.

Verst er det kanskje at den gruppen som synker fortest, er menn i arbeidsfør alder. Voksne
menn dør mye tidligere enn kvinner. Konsekvensen er at skjevhetene i befolkningspyramiden blir større og større. I dag er det 10,5 millioner flere kvinner enn menn i Russland. (...)

Telemedicine Cuts Deaths in ICU (Telemedisin reduserer antall dødsfall på intensivmottak)
medpagetoday.com 30.3.2011
Telemedicine in the ICU lowers mortality and length of stay in intensive care, but has no effect on these parameters in the rest of the hospital, researchers said.

In a meta-analysis, use of telemedicine reduced ICU mortality by 20% and shortened the average length of stay in the ICU by 1.26 days, Lance Brendan Young, PhD, of the Iowa City Veterans Affairs Medical Center, and colleagues reported in the March 28 issue of Archives of Internal Medicine. (...)

(Anm: Impact of Telemedicine Intensive Care Unit Coverage on Patient Outcomes. Arch Intern Med. 2011;171(6):498-506 (March 28).)

50-year mortality trends in children and young people: a study of 50 low-income, middle-income, and high-income countries
Lancet, Early 2011 (Online Publication, 29 March)
Background Global attention has focused on mortality in children younger than 5 years. We analysed global mortality data for people aged 1—24 years across a 50-year period.

Methods The WHO mortality database was used to obtain mortality data from 1955 to 2004, by age-group (1—4, 5—9, 10—14, 15—19, and 20—24 years) and stratified by sex. To analyse change in mortality, we calculated mortality rates averaged over three 5-year periods (1955—59, 1978—82, and 2000—04) to investigate trends in deaths caused by communicable and non-communicable diseases and injury. (...)

Interpretation Adolescents and young adults have benefited from the epidemiological transition less than children have, with a reversal of traditional mortality patterns over the past 50 years. Future global health targets should include a focus on the health problems of people aged 10—24 years. (...)

Some Psychotropics Risky in Older Patients (Noen psykotrope legemidler utgjør en risiko for eldre pasienter)
medpagetoday.com 28.3.2011
Psychotropic drugs are often used to control behavioral symptoms in nursing-home residents, but data on almost 11,000 older patients found a significantly increased risk of death and other adverse outcomes in those treated with conventional antipsychotic drugs, antidepressants, and benzodiazepines, compared with atypical antipsychotic drugs.

Treatment with conventional antipsychotics increased the relative risk of death by 47% and femur fractures by 61%, reported Krista F. Huybrechts, PhD, of Brigham and Women's Hospital and Harvard Medical School in Boston, and colleagues.

Benzodiazepines were associated with a 54% increased risk of heart failure, while antidepressant users had a 20% to 30% increased risk of death and femur fracture, Huybrechts and co-authors wrote online in CMAJ. (...)

(Anm: Risk of death and hospital admission for major medical events after initiation of psychotropic medications in older adults admitted to nursing homes. CMAJ 2011 (Published online ahead of print March 28).)

Adolescent death rates outpace child mortality
reuters.com 28.3.2011
(Reuters) - Medical progress and global efforts to reduce infant and child mortality have reversed historical trends and mean that death rates among adolescents are now higher than in children, researchers said on Tuesday.

Looking at data from 50 countries over the second half of the 20th century, the study found the majority of deaths in young people was through incidents such as car accidents or reckless behavior -- and that violence and suicide have also become key causes of death in this group.

The findings, published in the Lancet medical journal, partly reflect success in reducing death rates among very young children, the researchers said.

But the strong international focus on reducing infant and child mortality has not been matched by a similar efforts in older groups, they said, even though more than two-fifths of the world's population is in the five to 24 years age group.

"These trends are likely to continue because mortality in children younger than five years is expected to decline further, and injury-related mortality is expected to increase in the next 25 years," said Russell Viner from the University College London institute of child health, who led the study. (...)

Stadig færre henrettes
aftenposten.no 28.3.2011
Stadig færre land benytter dødsstraff og stadig færre dødsdømte henrettes i verden, konstaterer Amnesty International.

527 dødsdømte ble henrettet i 2010, om man holder Kina utenfor. Dette var en kraftig nedgang fra året før da 714 dødsdømte ble henrettet.

Hvor mange Kina henretter er ikke kjent. Amnesty anslår at «tusenvis» ble henrettet i verdens mest folkerike stat i 2010, men vet ikke om tallet øker eller synker. (...)

Stora skillnader i dödsorsaker mellan länen
socialstyrelsen.se 18.3.2011
Hjärt- och kärlsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken i Sverige. Det finns även stora regionala skillnader, till exempel när det gäller alkoholrelaterad dödlighet. Det visar en ny rapport från Socialstyrelsen.

Enligt rapporten, som bygger på statistik från Socialstyrelsens dödsorsaksregister, avled 90 177 personer i Sverige år 2009 – 46 424 kvinnor och 43 753 män. Nästan tre fjärdedelar av de som avled var 75 år eller äldre.

– Dödligheten har minskat sedan slutet av 80-talet. Generellt ligger dödligheten lägre för kvinnorna än för männen, berättar Charlotte Björkenstam, som är ansvarig för dödsorsaksregistret vid Socialstyrelsen.

Hjärt- och kärlsjukdomar var den vanligaste dödsorsaken och låg bakom 37 procent av dödsfallen bland kvinnorna och 40 procent bland männen.

– För hjärt- och kärlsjukdomar har kvinnornas dödstal sjunkit kontinuerligt under perioden 1987 till 2009. Men det verkar nu som om den nedåtgående trenden har avstannat för kvinnorna, säger Charlotte Björkenstam. (...)

The More Diagnoses, The Lower Death Rates
ivanhoe.com 18.3.2011
(Ivanhoe Newswire) -- New research shows hospital regions that have a greater frequency of diagnoses have a lower case-fatality rate for chronic health conditions.
Investigators studied nine serious chronic conditions including cancer, chronic obstructive pulmonary disease, coronary artery disease, congestive heart failure, peripheral artery disease, severe liver disease, diabetes with end-organ disease, chronic renal failure and dementia. They looked at these conditions that were diagnosed in 306 hospital referral regions (HRRs) in the Unites States. More than 5 million Medicare beneficiaries were examined.

Results showed the frequency of diagnoses varied greatly depending on geography. Across all 306 HRRs, diagnosis frequency was strongly correlated with measures of physician encounters and diagnostic testing. (...)

Study: 50-year-old with diabetes dies 6 yrs sooner
seattletimes.nwsource.com 2.3.2011
A 50-year-old with diabetes dies six years sooner than someone without the disease, and not just from a heart attack or a stroke, new research suggests.

NEW YORK — A 50-year-old with diabetes dies six years sooner than someone without the disease, and not just from a heart attack or a stroke, new research suggests.

The large international effort to measure diabetes' toll found the disease also raises the risk of dying prematurely from a host of other ailments, even breast cancer and pneumonia.

"It's quite a wide sweep of conditions," said Dr. John Danesh of Cambridge University in Britain, who led the team of researchers. While most people think of heart problems, diabetes surprisingly "appears to be associated with a much broader range of health implications than previously suspected."

Putting the six years lost in context, he said, long-term smoking shortens life by 10 years.

The analysis used pooled medical information for 820,900 people from nearly 100 studies done mostly in Europe and North America. The results are published in Thursday's New England Journal of Medicine. (...)

(Anm: Diabetes Mellitus, Fasting Glucose, and Risk of Cause-Specific Death. N Engl J Med 2011; 364:829-841 (March 3).)

Ny studie ger klarare bild av dödsorsaker bland diabetiker
dagensmedicin.se 4.3.2011
Diabetes innebär inte bara en ökad risk för död i hjärt-kärlsjukdom. En ny studie kopplar nu diabetes även till ökad risk för död i flera typer av cancer och infektionssjukdomar.

Det är ett internationellt forskarlag som gjort en sammanställning av data från totalt 97 prospektiva studier, där det fanns information om eventuell diabetesdiagnos vid start av respektive studie.

Slutsatsen är att deltagare med diabetes totalt sett hade 80 procent ökad risk att ha avlidit under uppföljningsperioden, jämfört med patienter som inte hade diabetes då studierna startade.

Motsvarande riskökning för att ha dött av cancersjukdom var 25 procent och för död i hjärt-kärlsjukdom 132 procent. För övriga dödsorsaker var riskökningen 73 procent.

Sambanden gällde då forskarna tagit hänsyn till kön, ålder, rökstatus och kroppsmasseindex.

Förutom att diabetiker hade ökad risk för död i cancer och i hjärt-kärlsjukdom hade de även ökad risk för död i flera andra sjukdomar som njursjukdom, leversjukdom och olika infektionssjukdmoar. (...)

(Anm: Diabetes Mellitus, Fasting Glucose, and Risk of Cause-Specific Death. New England Journal of Medicine 2011; 364: 829–841 (March 3).)

Äldre som rör på sig faller inte lika lätt
sverigesradio.se 3.3.2011
Fysisk träning kan minska risken för fallolyckor hos äldre med upp till 40 procent. Det visar en analys som Cochrane-institutet har gjort av över 100 olika studier. (...)

Varje år dör 1 400 personer i Sverige på grund av fallolyckor. Det är tre gånger så många som dör av trafikolyckor. De flesta som dör på grund av att de fallit är över 65.

Lillemor Lundin Olsson kallar fallskador ett stort bortglömt folkhälsoproblem, där Sverige ligger efter andra länder. I England och USA till exempel finns speciella fallkliniker och i Skottland ett telefonnummer bara för fallolyckor. Många länder har särskilda kampanjdagar som ska skapa medvetenhet om fallrisk och fallskador. (...)

(Anm: The Course of Disability Before and After a Serious Fall Injury. JAMA Intern Med. 2013;173(19):1780-1786 (October 28, 2013).)

(Anm: The Course of Disability Before and After a Serious Fall Injury. JAMA Intern Med. 2013;173(19):1780-1786 (October 28, 2013).)

Alvorlig psykisk syke dør minst 16 år før
vg.no 22.2.2011
(VG Nett) Personer med alvorlige psykiske lidelser dør 16 år før gjennomsnittsbefolkningen som følge av hjerte- og karsykdommer, viser undersøkelser gjort av australske forskere.

Det er Debra Foley og Katherine Morley, to australske forskere ved universitetet i Melbourne, som har systematisk oppsummert kunnskap om vektøkning hos alvorlig psykisk syke, skriver forskning.no.

Resultatene fra oppsummeringen viser at alvorlig psykisk syke lever 16 år kortere enn gjennomsnittsbefolkningen.

Undersøkelser viser at pasienter som ble satt på vanlige antipsykotiske legemidler for første gang, la på seg fem til seks kilo i løpet av i underkant av to måneder, skriver nettstedet.

Etter å ha tatt legemiddelet i ett år veide pasientene mellom åtte og sytten kilo mer enn da de begynte medisinering, viser flere ulike forskningsprosjekter.

Det ledende medisinske tidsskriftet The Lancet slår fast at en slik bivirkning ville ha blitt sett på svært alvorlig om det gjaldt alle andre pasientgrupper enn alvorlig psykisk syke. (...)

Fagsjef Anders Skuterud i Psykologforeningen tror resultatene stemmer.

- Dette er en kjent problemstilling. De aller fleste med alvorlige psykiske lidelser benytter legemidler med en generell dempende effekt, som altfor ofte fører til inaktivitet og ofte økt matlyst, sier han til VG Nett.

Den dempende effekten skal hindre angst og andre psykiske lidelser, men demper hele kroppens reaksjoner. (...)

Flere dør af syge lunger
24.dk 30.1.2011
Lægerne skal tage rygeafhængighed mere alvorligt, siger professor

Lungesygdommen KOL koster et stigende antal rygere og eks-rygere livet. Tal fra Sundhedsstyrelsen viser, at 3.478 mennesker døde af KOL i 2009.

Mens dødeligheden falder for livsstilssygdomme som hjerte- og kredsløbslidelser, så går det den gale vej med KOL, der fra 2008 til 2009 er steget med 275 dødsfald. (...)

Flawed Autopsies Send Two Innocent Men To Jail (Feil ved obduksjoner sendte to uskyldige menn i fengsel)
npr.org 1.2.2011
(...) Levon Brooks and Kennedy Brewer are Mississippi men who spent a combined 30 years in prison for crimes they didn't commit. They were separately charged with sexually assaulting and murdering two 3-year-old girls — in two separate crimes — two years apart.

The pathologist who conducted both autopsies said he suspected the girls had been bitten. The forensic dentist who testified in both trials said the teeth marks found on both girls matched that of Brooks and Brewer.

After an investigations led by the Mississippi Innocence Project, Brooks and Brewer were exonerated through DNA evidence in 2008. The lab that cleared the men also generated a DNA profile of a new suspect – Justin Albert Johnson. He confessed to both crimes and is currently awaiting trial. (...)

This video is part of our series Post Mortem: Death Investigation in America, a partnership with ProPublica and PBS Frontline. (...)

29 drapsofre i 26 saker i fjor
nrk.no 14.1.2011
(...) 29 drapsofre
Tallene for 2010 viser at det var 26 drapssaker. På grunn at ett drap i Oslo med fire ofre viser statistikken 29 ofre.

I 2009 ble også 29 personer drept fordelt på 27 drapssaker, i 2008 ble 33 drept mens antall drepte i 2007 var 32.

– Det er positivt å se at vi har det laveste antall saker på over 20 år, selv om hvert drap er et drap for mye, sier Kripos-sjef Odd Reidar Humlegård.

– Man kan av og til få inntrykk av at antall drap øker, men det er viktig å understreke at antall drap i Norge er stabilt og holder seg på at lavt nivå i forhold til land vi kan sammenligne oss med, sier Humlegård. (...)

Drapsoversikten lages på grunnlag av politiets straffesaksregister, og gjelder forsettlige og overlagte drap.

År Drapsofre - Drapssaker
2010 29 - 26
2009 30 - 27
2008 33 - 30
2007 33 - 27
2006 36 - 32
2005 29 - 28
2004 32 - 21
2003 44 - 39
2002 42 - 35
2001 34 - 31
2000 42 - 41
1999 38 - 35
1998 34 - 30 (...)

(Anm: Dødsfall etter årsak. Heile landet. 1991-2006 (ssb.no).)

Michael Jacksons lege stilles for retten
aftenposten.no 12.1.2011
Poplegenden Michael Jacksons personlige lege, Conrad Murray, blir stilt for retten for uaktsomt drap på den berømte sangeren.

Dommer Michael Pastor besluttet tirsdag etter seks dager med bevisførsel at det er lagt fram tilstrekkelig bevis til at han kan tiltales for uaktsomt drap.

Påtalemyndigheten la fram bevismateriale som tyder på at Murrays måte å behandle Jackson på avvek sterkt fra vanlig medisinsk praksis.

Jackson døde i juni 2009 av en overdose sterk anestesimedisin som gis intravenøst og normalt bare i forbindelse med operasjoner på sykehus. (...)

Julen er årets mest dødelige tid
aftenposten.no 29.12.2010
Kulde, stress og usunn mat preger årets siste dager. Resultatet er død og begravelser. For det er et faktum: Dødeligheten stiger når julen nærmer seg. (...)

Dødstallene De siste fem årene har antallet døde i Norge ligget årlig mellom 41 200 og 42 000.

I gjennomsnitt dør det ca. 800 personer hver uke i Norge.

De laveste dødstallene er om sommeren. Siste uken i juli 2009 døde 704 personer. I uken før jul stiger dødstallene markant, til ca. 1000 døde i uken.

Det dør flere kvinner enn menn, siden det er flest kvinner i de aldersgruppene der det dør flest. Seks av ti dødsfall i Norge skyldes enten kreft eller hjerte- og karsykdommer. Kilde: SSB/Folkehelseinstituttet (...)

Den norske ensomheten
- Flere dør av ensomhet i julen

vg.no 23.12.2010
Lege: - Venner og familie viktigere enn å være røykfri

(VG Nett) Dødstallene i Norge stiger markant i og etter julen. - Ensomhet er blant årsakene, sier leder Gisle Roksund i Norsk forening for allmennmedisin.

VG Nett skrev tidligere torsdag at hver fjerde nordmann er ensom. Samtidig viser tall fra SSB en markant stigning i dødstallene i desember og januar. I desember 2009 døde 3713 nordmenn, mot 3125 i september samme år. (...)

Travelt for ambulansene
Også 113-sentralen i Oslo har mer å gjøre i, under og etter julen. (...)

Inntektsforskjell gir høyere dødelighet
aftenposten.no 19.12.2010
Mindre samhold kan være en årsak, mener forsker.

Tidligere har det vært kjent at faktorer som utdanning, ekteskapelig status og tilgang på velferdstjenester påvirker dødeligheten i en region. Nå viser forskning fra Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) at selv om man tar hensyn til disse faktorene, påvirkes også dødeligheten av hvor stor forskjell det er på lønningene i en region.

- Det viktigste funnet er at det viser seg å være en sammenheng mellom forskjeller i inntekt og dødelighet i regionene som ikke kan forklares hverken med befolkningssammensetning, næringsstruktur eller inntektsnivået, sier forsker Jon Ivar Elstad, som står bak studien. (...)

Higher body mass index, higher mortality (Høyere kroppsmasseindeks (BMI), høyere dødelighet)
BMJ 2010; 341:c7019 (7 December)
All you need to read in the other general journals
N Engl J Med2010;363:2211-9 [CrossRef] [Medline]
A fresh look at published data from nearly one and a half million adults has confirmed that being overweight or obese can significantly shorten your life. Researchers found an association shaped like a flattened J between body mass index and death from any cause. Adults with a body mass index between 22.5 and 24.9 had the lowest risk of death over 10 years of follow-up. Both bigger and smaller adults had a higher risk, although the link was strongest for increasing rather than decreasing body mass. (...)

1000 dør årlig av arbeidet
aftenposten.no 28.11.2010
Hele 3 prosent av alle dødsfall i aldersgruppen 25- 74 år er arbeidsrelatert.

Stress, mobbing, skiftarbeid og dårlig luft på jobben dreper, melder duochjobbet.se.

I en ny rapport som professor Bengt Järvholm ved Umeå universitet har lagt frem, slås det fast at det forekommer så mye som 1000 arbeidsrelaterte dødsfall årlig. (...)

Stress dreper
Stress på jobben kan i stor grad være dødelig, da rundt 200 personer i året dør av hjerteinnfarkt fordi de har en stresssende jobb med høye krav og ingen innflytelse. (...)

(Anm: Bliver du ofte mobbet af dine kollegaer? Så er din risiko for at udvikle depression ni gange større end hos den almene befolkning. Det viser ny dansk forskning. (videnskab.dk 30.1.2015).)

(Anm: Mobbing koster samfunnet milliarder - Samfunnet kunne vært spart for enorme summer hvis mobbing hadde blitt forebygget bedre. (nrk.no 27.2.2011).)

(Anm: Skiftarbete får hjärnan att åldras. Skift- och nattarbetare verkar ha svårare att lösa problem, dra slutsatser och förstå samband. Det kan ta flera år innan hjärnan återhämtar sig efter att man återgått till ett vanligt dagjobb, visar en studie från Uppsala universitet. (…) Studien har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Neurobiology of aging. (dagensmedicin.se 18.5.2016).)

(Anm: Sammenheng mellom mobbing og posttraumatisk stress. Forskning viser at nær seks av ti som er blitt mobbet har symptomer på posttraumatisk stressforstyrrelse. (dagensmedisin.no 6.3.2015).)

(Anm: Harket om mobbingen: – Det var mange vonde år - Flere mobbeofre fortalte i dag sine historier til landets toppolitikere. En av dem var popstjernen Morten Harket, som ble mobbet som barn. – Jeg ble banket opp. Det husker jeg godt. I perioder skjedde det daglig. (nrk.no 30.1.2015).)

– 35 millioner dør av livstilssykdommer hvert år
tv2nyhetene.no 26.11.2010
Kun halvparten av verdens land har en politikk på dette området.

I Norge har vi både røykelov, alkoholrestriksjoner og informasjonskampanjer om trim og kosthold. I de fattigste landene er slike tiltak helt fraværende.

– Det er viktig å få med u-landene på tankegangen om at det er legitimt med en politikk på dette området, at det ikke dreier seg om individuelle valg, sier helsedirektør Bjørn-Inge Larsen. (...)

- Sørgelig, men gratis
digi.no 17.11.2010
«Digitale dødsfall» klar som iPhone-applikasjon.
Har du ferie og ikke får lest papiravisen i noen uker kan du gå glipp av en dødsannonse du burde ha lest, og senere begravelsen du ellers ville ha deltatt i.

- Det kan fort bli pinlig. Dette er bakgrunnen for at jeg begynte med dette, sier Kjetil Bruvik fra Forlagsservice til digi.no.

I går lanserte han iPhone-applikasjonen «Digitale dødsfall», som gir en oversikt over hvem som har gått bort.

- Sørgelig, men gratis. Slik omtaler han løsningen. (...)

India topper dyster barnedød-statistikk
vg.no 13.11.2010
Ingen andre land i verden har flere barnedødsfall enn India, og de fleste dødsfallene skyldes lav fødselsvekt, skader under og rett etter fødselen, lungebetennelse, diaré og infeksjoner som kan forebygges.

- Hver og en av disse årsakene kan forebygges eller behandles med kjente, svært effektive og vanlige metoder, konkluderer indiske forskere i siste utgave av legetidsskriftet The Lancet.

2,35 millioner

I 2005, som er det siste året det foreligger komplett statistikk for, døde 2,35 millioner indiske barn under fem år. Det tilsvarer nærmere 6.500 barn hver eneste dag.

62 prosent av dødsfallene kunne ved riktig forebygging og behandling ha vært unngått, konkluderer forskerne. (...)

Depression, Anxiety May Raise Surgery Risks
health.msn.com 19.10.2010
Death rate slightly higher in patients with psychiatric illness, study finds

TUESDAY, Oct. 19 (HealthDay News) -- People with depression and anxiety have a slightly increased risk of death after undergoing surgery, a new study suggests.

U.S. researchers analyzed data from 35,539 surgical patients admitted to intensive care units between Oct. 1, 2003 and Sept. 30, 2006. Of those patients, 8,922 (25.1 percent) had an existing psychiatric condition, including 5,500 (15.5 percent) with depression, 2,913 (8.2 percent) with post-traumatic stress disorder, 2,473 (7 percent) with anxiety, 793 (2.2 percent) with bipolar disorder, and 621 (1.8 percent) with psychosis. (...)

Livsfarlig å falle litt utenfor
stavrum.nettavisen.no 30.9.2010
Mange som hører eller ser dårlig, faller helt utenfor. Resultatet er dårlig helse og tidlig død.

Selv enkle funksjonshemminger kan sette folk helt utenfor, og kombinert med dårlig utdannelse og svak økononomi er det oppskrift for katastrofe.

Det er den nedslående konklusjonen fra forskningrapporten «På like vilkår?» om helse og levekår blant personer med nedsatt funksjonsevne.

Inntrykket i rapporten er at selv en litt nedsatt funksjonsevne øker risikoen for å havne utenfor. Og selv om mange funksjonshemmede klarer seg bra, er det en betydelig gruppe som har det ille.

- Menn med nedsatt funksjonsevne har syv ganger så høy risiko, og kvinner med nedsatt funksjonsevne har en ni ganger så høy risiko for dårlig helse, konkluderer forsker Jorun Ramm ved Statistisk Sentralbyrå.

Du kan lese hele rapporten her: På like vilkår?

Det skremmende er at mange sliter med dårlig livsstandard på områder som ikke har direkte med deres nedsatte funksjonsevne å gjøre. Det er altså ikke slik at man bare jogger mindre fordi man ser dårlig, men det faktum at man ser dårlig gjør at mange blir uttrygge, utsettes for vold og havner «på utsiden». (...)

Let’s talk shit
BMJ 2010; 341:c5066 (16 September)
Back in 2000 when most of the world’s nations committed themselves to the millennium development goals (MDGs) to reduce poverty, hunger, lack of education, illness, and premature death, the deadline of 2015 must have seemed a comfortable distance away. Suddenly there’s only five years to go. When world leaders meet next week at the United Nations in New York to review progress, they can be in no doubt of the immense and immediate challenges ahead.

As Joy Lawn recounts in her editorial (doi:10.1136/bmj.c5045), 8.8 million of the world’s children still die each year, including 3.6 million newborns, and at least 342 900 women die as a result of childbearing. Although some countries are on track, including four low income countries in sub-Saharan Africa, there is a growing gap between the richest and poorest countries. Africa has only 11% of the world’s population but carries more than half of all maternal and child deaths. Inequities are also growing within countries, as Peter Moszynski reports (doi:10.1136/bmj.c4940). Aid agencies have warned that global average figures can be misleading and are calling for countries to focus their efforts on their poorest people. Citing Ghana and Bolivia, Unicef and Save the Children suggest that this is one of the surest ways of achieving the MDGs. (...)

Mødredødeligheten fremdeles skyhøy - 358.000 døde i fjor
vg.no 15.9.2010
(VG Nett) En ny rapport fra Verdens helseorganisasjon (WHO) viser nedgang i mødredødelighet. Likevel ligger man milevis bak FNs tusenårsmål.

- Det er oppløftende med nedgang, men det er langt fra nok. Tallene understreker også behovet for nye løsninger, mener CAREs generalsekretær, Marte Gerhardsen.

I rapporten, som ble sluppet onsdag formiddag, kommer det frem at den årlige nedgangen mellom 1990 og 2008 er på 2,3 prosent. Skal FN nå sitt femte tusenårsmål - å redusere
mødredødeligheten med 75 prosent mellom 1990 og 2015 - må den årlige raten være mer enn dobbelt så høy, på minst 5,5 prosent. (...)

Faste håndtrykk lever lenger
nrk.no 11.9.2010
(...) Svake resultater, høy dødelighet
Selv om resultatene fra studien viser at det er individuelle forskjeller, mener forskerne at både håndtrykk, balanse, gangtempo og å reise seg fra stolen kan brukes i risikovurderingen av eldre.

De som kommer svakt ut av disse testene, har en høyere risiko for å dø.

Studien er publisert i British Medical Journal. (...)

Objectively measured physical capability levels and mortality: systematic review and meta-analysis (Objektive målinger av fysiske kapasitetsnivåer og dødelighet: systematisk gjennomgang og metaanalyser)
BMJ 2010; 341:c4467 (9 September)
Objective To do a quantitative systematic review, including published and unpublished data, examining the associations between individual objective measures of physical capability (grip strength, walking speed, chair rising, and standing balance times) and mortality in community dwelling populations. (...)

Konklusjoner Objektive målinger av fysisk kapasitet er indikatorer for alle årsaker til dødelighet hos eldre bosatt i vanlige boligstrøk. Slike registreringer kan derfor være et verktøy for å identifisere eldre mennesker med høyere risiko for dødsfall. (...) (Conclusions Objective measures of physical capability are predictors of all cause mortality in older community dwelling populations. Such measures may therefore provide useful tools for identifying older people at higher risk of death.)

Må punge ut for kremasjon
nrk.no 8.9.2010
Til tross for at kommunene sparer plass på urnegraver, tar mange kommuner høye gebyrer for kremering. (...)

I årene som kommer blir ikke plassbehovet mindre. Når etterkrigsgenerasjonen begynner å falle fra om 12 til 15 år vil behovet for plasser øke. Likevel tar mange kommuner et gebyr av dem som velger kremasjon. Det gjør at prisen blir høyere, forteller gravferdskonsulent Thomas Jansen i Andersen begravelsesbyrå i Grenland. (...)

Bor du innenfor Ålesunds grenser koster det deg 610 kroner i kremasjonsavgift, men bor du utenfor byen må du ut med 2755 kroner. I Fredrikstad er du fritatt for avgift om du bor innenfor bygrensene. Bor du utenfor må du betale 3900 kroner i avgift. (...)

Derfor drepes så få i Norge
nettavisen.no 14.8.2010
Hadde Norge hatt like mange drap som snittet i verden, ville vi hatt 400 drap i året. Se drapstallene - og få en forklaring.

Tirsdag skrev Nettavisen at det så langt i år har vært kun ett drap i hovedstaden. Dette er uvanlig lavt, og politiinspektør Hanne Kristin Rohde sier hun ikke kan huske tilsvarende lavt drapstall. (...)

- Vi ligger blant de laveste i verden når det gjelder drap, sier voldsforsker Ragnhild Bjørnebekk ved Politihøgskolen til Nettavisen. (...)

Klart flest drap er det i USA, nærmere seks årlige drap per 100.000 innbyggere.

Totalt i hele verden er den gjennomsnittlige drapsraten på nærmere åtte, noe som ville betydd nærmere 400 drap i Norge dersom vi hadde hatt den samme drapsraten.

Rohde fortalte tirsdag at hennes politikolleger i andre land, blir overrasket når de får høre om de lave drapstallene i Norges hovedstad.

- Jeg har vært på noen studiebesøk i utlandet, og de ser jo bare forundret på oss og ber oss gjenta tallene, sa politiinspektøren til Nettavisen.

Ifølge FNs beregninger ble det begått 490.000 drap i verden i 2004. (...)

Svært god akutthjelp
- Hvorfor har Norge så få drap?

- Det er mange ting som gjør at Norge kommer så godt ut. En av årsakene er at vi har en svært god akuttmedisin som nok redder mange, spesielt i Oslo. I et annet land ville det nok blitt drap, sier Bjørnebekk.

Hun sier at noe av grunnen til at vi ligger så lavt på drapsstatistikken i Norden, er at vi har fjernet mange av de ytre faktorene som gjør at det er høy kriminalitet og mye vold i et samfunn. (...)

Life expectancy in Scotland remains lower than in many EU countries
BMJ 2010;341:c4337 (9 August)
Although Scotland has seen "considerable" improvement in life expectancy over the past 25 years, Scottish men are expected to live about four years less than those in European countries with the highest life expectancy and women about five years less, new figures show.

Only eastern European countries such as Hungary, Bulgaria, and Slovakia have a lower life expectancy, says the 2009 population report from the Scottish registrar general. (...)

Overall the figures show that life expectancy in Scotland is improving. A man born in 2008 can expect to live to 75 and a woman to 80; men and women born in 1981 could expect to reach the ages of 69 and 75, respectively. (...)

Survival after diagnosis of dementia in primary care
BMJ 2010;341:c3530 (5 August)
Is lower than in screened populations, so better education and training are needed (...)

The median survival of people with dementia diagnosed at age 60-69 was 6.7 years (interquartile range 3.1-10.8), falling to 1.9 years (0.7-3.6) for those diagnosed at aged 90 and over. Adjusted mortality rates were highest in the first year after diagnosis (relative risk 3.68, 95% confidence interval 3.45 to 3.92). This dropped to 2.49 (2.29 to 2.71) in the second year. The authors concluded that median survival in the primary care population is much lower than in screened populations. The high risk of death in the first year after diagnosis may reflect diagnoses made at times of crisis or late in the disease trajectory. Late recording of diagnoses of dementia in primary care means that opportunities for early intervention have been missed. (...)

Internasjonalt:
Ruster seg mot drastisk kreftøkning

forskningsradet.no 2.7.2010
I 2030 vil nesten dobbelt så mange på verdensbasis få en kreftdiagnose. WHOs internasjonale kreftforskningsinstitutt vil bidra til å bekjempe denne økningen.

I 2004 døde 7,4 millioner mennesker som følge av kreftsykdom, noe som utgjør 13 prosent av alle dødsfall i verden. I 2030 vil så mange som 12 millioner kunne dø av kreft, anslår WHO.

Den kraftige økningen vil i hovedsak ramme lav- og mellominntektsland. Det er nemlig i disse landene levealderen øker mest, og en eldre befolkning er mer utsatt for kreft.

- Dette vil skape enda større problemer for land hvor helsevesenet i utgangspunktet strever med å ta vare på kreftpasientene. Hvis man ikke tar tak i denne utfordringen, vil økningen i antall krefttilfeller skape enorme problemer både på det økonomiske, sosiale og personlige plan, påpeker Edgar Rivedal.

Han er nyvalgt leder for det faglige rådet ved WHOs kreftforskningsinstitutt, International Agency for Research on Cancer (IARC) i Frankrike. IARC består av 21 medlemsland, deriblant Norge.(...)

Doctor is charged with signing cremation certificates without proper investigations
BMJ 2010;340:c3373 (22 June)
A consultant physician is facing criminal charges of signing cremation certificates without viewing the bodies, examining them, or speaking to the doctors who looked after the patients in their final illness.

Martin Sandler, a former clinical director at Heart of England NHS Foundation Trust, is charged with offences under the Cremation Act 1902.

The indictment charges him with five counts of signing false certificates in individual cases and a sixth count of signing 111 false certificates between 31 December 2005 and 1 June 2008.

Dr Sandler has been suspended from practice for 18 months by the interim orders panel of the General Medical Council. (...)

Stor forskjell mellom fattig og rik i Helse-Norge
ukeavisenledelse.no 14.6.2010
Den økende levealderen i Norge de siste tiårene har nesten bare kommet høyt utdannede grupper til gode. Nå vil halvparten av norske leger at ressurssvake favoriseres.(...)

Undersøkelsen viser også at de sosiale forskjellene i helsetilstand er større i Norge enn i de andre skandinaviske landene. Dersom de lavt utdannede hadde hatt like god helse som den utdannede del av befolkningen, ville 43.000 dødsfall vært unngått i perioden 1994–2003.

De økende forskjellene i helsetilstand gjør at halvparten av norske leger vil bryte med dagens likebehandling av pasienter. De vil favorisere pasienter nederst på rangstigen, viser en fersk spørreundersøkelse foretatt blant 1.150 norske leger. (©NTB)

Millioner dør av dårlig vann
aftenposten.no 11.6.2010
2 milliarder tonn forurenset avløpsvann pøses inn i verdens vannveier hver eneste dag. Millioner av mennesker blir syke eller dør. En katastrofe truer, frykter FN.

Rent vann er en svært begrenset ressurs. Vi nærmer oss 7milliarder mennesker på kloden, men vi kan bare nyttegjøre oss 1prosent av verdens ferske vannmasser. For bare 2,5prosent av alt vann er ferskvann – resten er saltvann. Og 70prosent av ferskvannet er frosset i ismassene i Antarktis og på Grønland. Mye av det resterende ferskvannet ligger så dypt under bakken at det ikke er tilgjengelig. (...)

Child mortality rates dropping, study finds, but U.S. lags
latimes.com 24.5.2010
Childhood deaths are down 42% in the U.S., but nations such as Serbia and Malaysia, which were ranked behind the U.S. in 1990, cut their rates by nearly 70%.

Reporting from WashingtonUnderscoring historic recent gains in global health, the number of children younger than 5 who die this year will fall to 7.7 million, down from 11.9 million two decades ago, according to new estimates by population health experts.

But as much of the world makes strides in reducing child mortality, the U.S. is increasingly lagging and ranks 42nd globally, behind much of Europe as well as the United Arab Emirates, Cuba and Chile. (...)

Kraftig nedgang i barnedødeligheten
aftenposten.no 24.5.2010
Andelen barn som dør før de fyller fem år har falt med 60 prosent siden 1970, viser en ny undersøkelse.

De siste 20 årene har nedgangen gått stadig raskere. Mens det i 1990 døde 11,9 millioner barn under fem år, vil antallet i år være 7,7 millioner.

Det tilsvarer fortsatt rundt 15 barn i minuttet, viser beregninger utført ved Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) ved universitetet i Washington.

3,1 millioner barn døde rett etter fødselen i fjor, 2,3 millioner spedbarn døde før de fylte ett år og ytterligere 2,3 millioner barn døde før de fylte fem.

Dette er rundt 800.000 færre barn enn det FNs barnefond nylig mener døde, konkluderer forskerne. (...)

A Patient, a Death, but No One to Grieve
nytimes.com 17.5.2010
My patient’s body was unclaimed, and it had already been sent for burial by the time I learned of his death on a Thursday afternoon. It had happened on Saturday, at another hospital. He hadn’t left any next-of-kin contact, and it had taken that hospital’s social worker four days to trace a trail back to me.

“Did he have any family?” the social worker asked me, her voice urgent. “Anyone that he stayed in touch with?” (...)

Norge er verdens beste mødreland
nrk.no 4.5.2010
(...) Ifølge rapporten State of the World's Mothers følges Norge av Australia, Island, Sverige, Danmark og en rekke andre i-land, mens Afghanistan ligger nederst sammen med en rekke afrikanske land. (...)

Høy mødredødelighet
En faktor som drar USA ned, er mødredødeligheten som er en av de høyeste i verden.

En kvinne i USA har fem ganger så stor risiko for å dø i forbindelse med graviditet som en kvinne i Bosnia, Hellas eller Italia, og ti ganger så stor som en kvinne i Irland, heter det i rapporten.

USA skårer også dårlig på barnedødelighet.
Åtte per tusen barn i USA dør før de fyller fem år, noe som plasserer USA på linje med Slovakia og Montenegro.Et barn i USA har dobbelt så stor risiko for å dø før sin femte fødselsdag som et barn i Finland, Island, Sverige eller Singapore, heter det.

Bare 61 prosent av barna i USA går i barnehage, noe som gjør USA til det sjuende dårligste i-landet på lista.

USA har dessuten den dårligste ordningen for fødselspermisjon av alle i-land, både når det gjelder varighet og lønn. Etter Norge som beste land for mødre, følger Australia, Island, Sverige, Danmark, New Zealand, Finland, Nederland, Belgia og Tyskland. (...)

Extending Healthy Life Span—From Yeast to Humans (Eat Less, Live Long)
Science 2010;328(5976):321 – 326 (16 April)
When the food intake of organisms such as yeast and rodents is reduced (dietary restriction), they live longer than organisms fed a normal diet. A similar effect is seen when the activity of nutrient-sensing pathways is reduced by mutations or chemical inhibitors. In rodents, both dietary restriction and decreased nutrient-sensing pathway activity can lower the incidence of age-related loss of function and disease, including tumors and neurodegeneration. Dietary restriction also increases life span and protects against diabetes, cancer, and cardiovascular disease in rhesus monkeys, and in humans it causes changes that protect against these age-related pathologies. Tumors and diabetes are also uncommon in humans with mutations in the growth hormone receptor, and natural genetic variants in nutrient-sensing pathways are associated with increased human life span. Dietary restriction and reduced activity of nutrient-sensing pathways may thus slow aging by similar mechanisms, which have been conserved during evolution. We discuss these findings and their potential application to prevention of age-related disease and promotion of healthy aging in humans, and the challenge of possible negative side effects. (...)

Færre kvinner dør ved fødsler i fattige land
aftenposten.no 12.4.2010
Færre kvinner i fattige land dør i forbindelser med fødsler, viser en fersk studie. I rike land som Norge har andelen dødsfall økt, slår studien fast.

Studien er utarbeidet ved Universitetet i Washington og påviser at dødsfall ved fødsler i fattige land i gjennomsnitt har gått ned med 35 prosent siden 1980.

– Disse funnene er oppløftende og noe overraskende. Det er fortsatt for mange mødre som dør på verdensbasis, men det er større grunn til optimisme enn vi tidligere har antatt, sier Christopher Murray. (...)

Högre dödlighet med få egna tänder
dn.se 12.4.2010
Personer som förlorat många tänder genom tandlossning löper mycket högre risk att dö i förtid än de som har de flesta av sina tänder kvar. (...)

Studien har gjorts av tandläkare Anders Holmlund vid avdelningen för parodontologi vid länssjukhuset i Gävle i samarbete med forskare vid Uppsala universitet. (...)

Aids vanligste dødsårsak blant kvinner
aftenposten.no 4.3.2010
HIV og Aids er nå den vanligste årsaken til sykdom og død blant kvinner i fruktbar alder på verdensbasis. (...)

Smittefaren er desidert størst i det sørlige Afrika. Her løper kvinner tre ganger så stor risiko for å få HIV og Aids som menn. 60 prosent av alle kvinner i dette området er smittet av HIV. (...)

Fattige dør oftere i ulykker
tv2nyhetene.no 28.1.2010
Folkehelseinstituttet har funnet forskjell mellom rik og fattig også i ulykkesstatistikken.

Fortsatt er det sykdommer som hjertelidelser, kreft og lungesykdommer som er de viktigste dødsårsakene blant nordmenn. Men i alderen 0-44 år er imidlertid ulykker den vanligste dødsårsaken. (...)

Antidepressants May Raise Stroke Risk (Antidepressiva kan øke risiko for hjerneslag)
webmd.com 14.12.2009
Study Shows Small Risk of Stroke and Death From All Causes

Dec. 14, 2009 -- Older women who take antidepressants may have a slightly higher risk for stroke and death.

In a new finding from the large study known as the Women's Health Initiative (WHI), postmenopausal women who took tricyclic or selective serotonin reuptake inhibitor (SSRI) antidepressants had a small increased risk of dying from all causes, compared to women who did not take antidepressants. (...)

Fikk regning fra kirken på 10.375,- etter begravelse
tv2nyhetene.no 14.12.2009
(...) En ny undersøkelse utført av Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon viser at hele åtte av ti kirkelige fellesråd tar betalt for utenbys begravelser. 63,1 prosent av kirkevergene svarer at de alltid sender ut regning i slike tilfeller, mens 16,9 prosent svarer at dette avhenger av tilknytning til kommunen.

Prisene for en utenbys begravelse varierer ifølge undersøkelsen fra 1000 og opp til 15 000 kroner. (...)

– En begravelse er i dag er en kostbar affære. Det blir fort en 20 – 30 000 kroner. Når du da får en slik kostnad i tillegg så er det helt klart at det er mange som ikke kan klare å bære den, sier Karlsen. (...)

8900 døde på 20 år i Midtøsten-konflikten
tv2nyhetene.no 22.11.2009
Menneskerettighetsgruppe presenterte tallene som en dødsannonse i avisen.

Konflikten mellom Israel og palestinerne har kostet nesten 8900 liv i løpet av 20 år - de aller fleste palestinske. Dette opplyser den israelske menneskerettighetsgruppa B'Tselem.

Israelske styrker har drept 7398 palestinere, inkludert 1537 mindreårige, i Israel og i de okkuperte områdene i de siste 20 årene. Palestinerne på sin side har drept 1483 israelere, hvorav 138 mindreårige, i samme periode. (...)

Lungebetennelse dreper flere barn enn noen annen sykdom
dagbladet.no 2.11.2009
Rammer hardt og skjevt.

Lungebetennelse tar flere barneliv enn noen annen sykdom, ifølge FN. En ny kampanje har som mål å redde 5,3 millioner barn fra å dø av sykdommen.
UNICEF og Verdens helseorganisasjon (WHO) lanserer nå et nytt prosjekt for å forebygge og behandle lungebetennelse i 68 utviklingsland fram til 2015.

Prosjektet er først og fremst rettet mot land i Asia og Afrika, men også i deler av Latin-Amerika, og koster 39 milliarder dollar. (...)

1,5 millioner barn dør av diaré hvert år
vg.no 14.10.2009
Flere barn dør av diaré i fattige land, enn av aids, malaria og meslinger.

I den vestlige verden er diaré som regel bare et forbigående besvær, men i utviklingslandene er det en dødelig sykdom som årlig krever mange menneskeliv. Ny forskning fra UNICEF anslår at diaré årlig er skyld i 1,5 millioner barnedødsfall i utviklingsland. Dette til tross for at diaré er lett å bekjempe. (...)

SULT I VERDEN
Det går den gale veien
abcnyheter.no 14.10.2009
Sulten skulle halveres til 420 millioner mennesker innen 2015. I stedet steg antall sultne langsomt. Og så begynte tallet å stige raskt.

ABC Nyheter: Nå lider 1002 millioner mennesker av kronisk underernæring, oppsummerer FNs organisasjon for ernæring og landbruk, FAO, og FNs matvareprogram WFP, i rapporten The State of Food Insecurity (Tilstanden for mat-usikkerhet) som ble offentliggjort i dag.

Dermed har sulten nådd et historisk toppnivå. Et antall mennesker tilsvarende 215 norske befolkninger går daglig uten nok mat.

Det skal verdens land gjøre noe med på et nytt mat-toppmøte i FAO-regi i november. (...)

Global Study Examines Toll Of Preterm Birth
washingtonpost.com 5.10.2009
Many Infants Die in Their First Month

Around the world, about one in 10 babies are born prematurely each year, and more than one-quarter of the deaths that occur in the month after birth are the consequence of preterm birth. (...)

About 12.9 million babies are born too soon each year, representing 9.6 percent of births. Of 4 million deaths that occur soon after birth, 28 percent are attributable to prematurity. (...)

More Than 1 Million Babies Worldwide Born Prematurely Die in First Month, Study Says
globalhealth.kff.org 5.10.2009
Each year more than 1 million babies born prematurely – before 37 weeks of development in the womb or within the first month of life – the "March of Dimes said Sunday in the first comprehensive global report on premature births," CNN reports. Nearly 10 percent of total births worldwide, or 12.9 million infants, are preterm, the study found (10/4).

"The problem is concentrated in poor countries, with the vast majority of … premature babies born each year in Africa and Asia [based on total numbers], according to the report," the Associated Press/ New York Times writes (10/4). In Africa, 11.9 percent of babies are born premature, followed by North America (10.6 percent), Asia (9.1 percent), Latin America and the Caribbean (8.1 percent), Australia and New Zealand (6.4 percent) and Europe (6.2 percent), the Washington Post reports (Brown, 10/5). (...)

Violence, accidents are killing world's youth: study
reuters.com 10.9.2009
LONDON (Reuters) - Road accidents, pregnancy and childbirth complications, suicide, violence, the AIDS virus and tuberculosis are the biggest killers of young people across the world, according to a study published Friday.

Researchers supported by the World Health Organization (WHO) said their study -- the first to look at global death rates in those aged 10 to 24 -- exposed as myth adolescents' belief that they are stronger and fitter than other age groups.

In reality, they said, 2.6 million young people are dying each year and most of those deaths are preventable. Some 97 percent of the deaths were in low- and middle-income countries.

"Mortality rates in low-income and middle-income countries were almost four-fold higher than were those in high-income countries, a difference that was particularly pronounced for young women," the authors wrote on their study in The Lancet. (...)

(Anm: Global patterns of mortality in young people: a systematic analysis of population health data. Lancet 2009;374(9693):881-892 (12 September).)

Death rate for children under 5 continues decline
seattletimes.nwsource.com 10.9.2009
It is unacceptable that 8.8 million children die every year before their fifth birthday - 40 percent of them in India, Nigeria and Congo, the U.N. children's agency said Thursday. (...)

New data released by UNICEF and published online in The Lancet, a British medical journal, shows a continuing decline in the death rate for youngsters under the age of 5, a trend that has continued for the last two decades. (...)

UNICEF said that in some countries, progress is slow or nonexistent.

In South Africa, the agency said the under-five mortality has increased since 1990. (...)

Child Mortality Rate Declines Globally
nytimes.com 9.9.2009
MPATA, Malawi — The number of children dying before their fifth birthdays each year has fallen below nine million for the first time on record, a significant milestone in the global effort to improve children’s chances of survival, particularly in the developing world, according to data that Unicef will release on Thursday. (...)

3.000 overdose-dødsfall på ti år
vg.no 4.9.2009
3.000 personer her i landet har dødd av overdose siden 1998. Det gjør Norge til det tredje verste landet i Europa.

På statistikken til EUs narkotikabyrå, der overdosedødsfall måles mot befolkningstall, er det bare Luxembourg og Estland som har flere dødsfall per innbygger enn Norge. (...)

(Anm: Norge har flest overdosedødsfall i Norden (aftenposten.no 9.3.2015).)

Begravde feil person
aftenposten.no 30.8.2009
Da begravelsen skulle starte viste det seg at avdøde allerede var gravlagt i en annen grav.

Episoden fant sted i Nes kirke i Romerike for «en stund siden», skriver avisen Raumnes.

Da båren med den avdøde skulle hentes ut av kapellet, var den borte. Det viste seg at kisten med avdøde hadde blitt gravlagt uken før, og dermed måtte begravelsen gjennomføres uten båre. (...)

Prescription for abuse (Forskrivning for misbruk)
heraldtribune.com 12.7.2009
Latest statistics show need for wide-ranging reassessment

Florida's medical examiners recently released another report that shows another annual increase in the number of prescription-drug overdose deaths.
The report concluded that prescription medicines caused more deaths in 2008 than illicit drugs -- a multi-year trend. (...)

Resultatene ved årets slutt var ikke overraskende: En foreløbig rapport, som dekker de første 6 måneder av 2008, indikerte at de oppadgående trender i substansforårsakede og substansrelaterte dødsfall ville fortsette gjennom året. (The results of the year-end report weren't surprising: An interim report covering the first six months of 2008 indicated that the upward trends in drug-caused and drug-related deaths would continue throughout the entire year.)

Annual increases
In 2005, the Medical Examiners Commission began reporting the drugs discovered in bodies subject to autopsies. The percentage of decedents with at least one drug in their bodies has increased each year -- to 53 percent last year.

"De fleste" (4 924) av de 8 556 substansrelaterte dødsfall i 2008-rapporten, som ble gjennomgått av de statlige medisinske granskerne, påviste mer enn en substans. De medisinske granskerne, som utførte obduksjoner, skriver at ett eller flere reseptbelagte legemidler forårsaket dødsfall hos 2 184 mennesker sist år. (...) ("The vast majority" (4,924) of the 8,556 drug-related deaths studied last year by the state's medical examiners involved the presence of more than one drug, according to the 2008 report. The presence of at least one prescription drug caused the death of 2,184 people last year, in the opinion of medical examiners conducting autopsies.)

Prescribed addiction: 600,000 fall victim (Forskrevet avhengighet: 600 000 blir offer)
livenews.com.au 12.7.2009
An increasing number of Australians are becoming addicted to prescription medication.

The 2007 National Drug Strategy Household Survey shows around 600,000 people use painkillers for non-medicinal purposes.

The survey also showed those aged 20 to 29 are most likely to abuse prescription drugs, including XANAX, VALIUM and ZOLOFT. (...)

The Pharmacy Guild of Australia wants the industry regulated to ensure people cannot access large supplies of the drugs. (...)

RELATED ARTICLES - Rise in babies born to drug mums (...)

Drab og selvmord følger finanskrisen
politiken.dk 9.7.2009
Den økonomiske afmatning under store kriser som den igangværende finanskrise kan aflæses i dødsstatistikkerne.

Wall Street-krakket i 1929 og den efterfølgende økonomiske depression over hele verden fik mange til at begå selvmord.

Nu viser ny forskning, netop publiceret i tidsskriftet The Lancet, at den slags kriser både kan forøge antallet af selvmord og mord.

DOKUMENTATION Se resume i The Lancet

37 års udvikling
Dokumentationen har forskere fra Oxford University og London School of Hygiene and Tropical Medicine fået ved at sammenkoble to enorme databunker: WHO's sundhed for alle database og det internationale LO's (ILO) ledighedstal i årene 1970-2007.

I WHO-databasen analyserede forskerne over 30 forskellige dødsårsager. (...)

Fear Jacko Drug Death Was Like Heath Ledger's (Frykter Jackos død grunnet legemidler var lik Heath Ledgers)
news.sky.com 27.6.2009
A medical charity believes Michael Jackson's death may have been down to a deadly drug cocktail similar to the one taken by Heath Ledger. (...)

Reports say Jackson may have taken three powerful painkillers in a potentially fatal cocktail, including injections of the narcotics Demerol, Dilaudid and Vicodin.

Other drugs linked to the singer include anti-anxiety drugs Xanax and Zoloft, muscle relaxant Soma and anti-depressant Seroxat. (...)

Deaths from road traffic injuries will nearly double to 2.4 million a year unless safety measures are strengthened
BMJ 2009;338:b2464 (16 June)
About 1.3 million people die each year in road traffic crashes around the world, a number that is expected to reach 2.4 million a year by 2030 unless measures to curb them are put in place, says a report from the World Health Organization.

WHO predicts that by 2030 road traffic injuries will become the fifth leading cause of death, up from the current ninth place, and will account for 3.6% of all deaths, up from 2.2% in 2004. (...)

Fortsatt stor sosial ulikhet i dødelighet i Norge
Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129:1230-2 (11.6.2009)
Forskjellene i dødelighet og i selvrapportert helse mellom mennesker med kort og lang utdanning er forholdsvis store i Norge. Det viser en studie av sosiale ulikheter i sykelighet og dødelighet i 22 europeiske land. Den gir oss ny og overraskende kunnskap om et sårt tema. (...)

Flere overlever hjerteinfarkt
vg.no 31.5.2009
Revolusjon med blålyskjeden (...)

På 20 år er dødeligheten etter infarkt redusert fra om lag 20 til 4,1 prosent ved Ullevål universitetssykehus. De siste tjue årene er akuttmedisinen ved hjerteinfarkt revolusjonert. Ikke minst takket være den såkalte blålyskjeden. (...)

DEATH IN BIRTH
Where Life’s Start Is a Deadly Risk

nytimes.com 23.5.2009
BEREGA, Tanzania — The young woman had already been in labor for two days by the time she reached the hospital here. Now two lives were at risk, and there was no choice but to operate and take the baby right away. (...)

Preventable Losses
More than half a million women a year die during pregnancy and in childbirth, largely from problems that can be treated or prevented. This is the first of three articles on efforts to lower the death rate in one African country, Tanzania. (...)

Machomenn lever lenger
nrk.no 23.5.2009
Russlands tidligere president Vladimir Putin kastet skjorta og gikk på jakt sammen med pressen i 2007.

Hvis du var i tvil, machomenn lever lenger enn myke menn viser ny forskning. (...)

Forskerne ble overrasket
I følge avisen Expressen ble forskere ved Karolinske Instituttet i Stockholm overrasket da de oppdaget at menn som normalt sett lever mer risikofylte liv, og som både kjører fortere og drikker mer enn kvinner, faktisk også lever lenger enn menn med typiske kvinneyrker og interesser.

Forskerne har kommet frem til at dødeligheten blant ”myke” menn i 60-års alderen nemlig er dobbelt så høy som blant menn som defineres som ”mellommaskuline”. (...)

Child Deaths Drop Worldwide, Slow Progress on Maternal Mortality, Newborn Death MDGs, Report Says
globalhealth.kff.org 22.5.2009
The number of worldwide deaths among children younger than age five has fallen by 27% since 1990, but there has been little progress in reducing maternal mortality and newborn deaths, according to the World Health Statistics 2009 report, which was released on Thursday, Reuters reports (Reid, Reuters, 5/21).

The annual report is based on more than 100 health indicators from WHO's 193 member states (WHO release, 5/21). The focus of this year's report is on progress toward achieving the eight U.N. Millennium Development Goals (MDGs), which include cutting child and maternal mortality (Schlein, VOA News, 5/21). (...)

Fitness Levels may Lower Death Risks
ivanhoe.com 20.5.2009
(Ivanhoe Newswire) -- Exercising regularly may offer more benefits than simply shedding extra pounds or relieving stress. A new analysis reveals a direct relationship between a higher level of cardiorespiratory fitness and a lower risk of all-cause death, coronary heart disease and cardiovascular disease. (...)

Satoru Kodama, M.D., Ph.D., and colleagues from the University of Tsukuba Institute of Clinical Medicine in Japan analyzed a total of 187,303 patients for a relationship between cardiorespiratory fitness (CRF) and either all-cause death, coronary heart disease (CHD), or cardiovascular disease (CVD). CRF was represented in metabolic equivalent units -- MET measured via oxygen consumption. Patients were classified as having a low, medium or high CRF. (...)

SOURCE: JAMA, May 20, 2009 (...)

Living in the City Ups Cancer Risk
ivanhoe.com 13.5.2009
(Ivanhoe Newswire) May 13, 2009 -- Living in an urban area could put you at a higher risk for developing late-stage cancer, according to a new report.

Researchers analyzed data from the Illinois State Cancer Registry from 1998 to 2002. The investigators pointed out that Illinois is an appropriate area to study because it encompasses a diverse range of geographic regions. (...)

Antall barnedødsfall halvert
vg.no 16.4.2009
Barnedødeligheten i Norge er mer enn halvert på under 20 år. Hovedårsaken er en kraftig nedgang i antall krybbedødsfall. (...)

Fortsatt ikke begravd
h-avis.no 3.3.2009
En 62 år gammel finsk statsborger som døde i Haugesund 17. november i fjor, ligger ennå på fryselager ved Gades institutt.

HAUGESUND: Mannens tre voksne barn i Finland skal ikke ha blitt varslet av sykehuset om dødsfallet. De fikk høre om farens bortgang fra hans venner i Haugesund.

– Dette er helt utrolig og oppsiktsvekkende. Jeg har aldri hørt maken i løpet av mine ni år ved kirkevergekontoret i Haugesund. Her må det ha vært en rutinesvikt ved Haukeland, sier kirkeverge Merethe Endresen til Haugesunds Avis.

Ifølge opplysningene hun til slutt fikk ut fredag, skal liket ha blitt lagt på fryselager på Gades institutt da ingen pårørende meldte seg for å sørge for begravelse. (...)

Dør tidligst i Finnmark, lever lengst i Sogn
aftenposten.no 2.3.2009
Folk som bor i Sogn og Fjordane - som her i Jølster - lever lengst, viser en ny kartlegging.

Finnmarkinger dør tidligst, og sogninger lever lengst, viser en kartlegging av risiko for sykdom og helseproblemer i ulike deler av landet.

Ferske tall fra Folkehelseinstituttets statistikkbank Norgeshelsa viser klare forskjeller mellom ulike regioner og fylker, skriver VG.

Mens folk fra Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal og Akershus lever lengst, ser det verre ut for folk i Finnmark. (...)

Både fetma och övervikt förkortar livet
sr.se 25.2.2009
Att vara fet i ungdomen fördubblar risken att dö en för tidig död. Det visar en svensk studie gjord på 45 000 svenska män. Också för dem som var överviktiga vid mönstringen, men inte feta, ökade risken för för tidig död påtagligt: med en tredjedel.

Studien omfattar i stort sett alla svenska män som mönstrade 1969-1970. De följdes sedan upp fram till 2007, alltså till knappt 60 års ålder.

Här kontrollerades alltså fetma och övervikt just i ungdomen mot dödligheten, viktutvecklingen mellan mönstring och död följdes inte. Inte heller har man tagit med anledningarna till dödsfallen. (...)

Norge på overdosetoppen
tv2nyhetene.no 13.2.2009
Ingen andre land i Europa har tilsvarende narkotikaproblem som Norge.
Hvert år dør nesten 300 av overdose bare i Norge. Det er dobbelt så mange som resten av Europa i forhold til folketallet. Mange av dem dør mens de venter i helsekø.

- Når vi har fått en rusmisbruker inn til oss, så er det ikke som for andre pasienter, at vi kan henvise til lege neste dag. Ofte må de vente i flere uker for å få den hjelpen, sier direktør ved Oslo legevakt, Endre Sandvik til TV 2 Nyhetskanalen. (...)

Ufaglærte har større medicinforbrug end folk med længerevarende uddannelse
aeraadet.dk 4.1.2009
SOCIAL ULIGHED I SUNDHED
Den sociale ulighed i befolkningens sundhedstilstand viser sig blandt andet ved, at ufaglærte i alderen 25-64 år har et årligt medicinforbrug på 2.200 kr., mens personer med en lang videregående uddannelse kun køber medicin for 1.400 kr. om året. Også når man ser på indlæggelser på sygehuse og kontakter til den praktiserende læge er trækket størst blandt de ufaglærte. På tandlægeområdet er mønsteret imidlertid det modsatte – her er forbruget størst blandt de ressourcestærke med lang uddannelse og høj indkomst. (...)

Flere dør av lovlige legemidler
nrk.no 30.12.2008
Legemidlene metadon og Subutex omsettes ulovlig i større mengder enn noen gang, viser tall fra politiet. (...)

Professor i psykiatri og leder av senteret for rus- og avhengighetsforskning, Helge Waal, sier at lekkasjen av legemidlene til det illegale markedet er et stort problem.

Han peker også på at ikke alt av metadon og Subutex som havner på det illegale markedet, kommer fra norske helsemyndigheter. (...)

(Anm: Over half of UK toddler deaths from unintentional drug poisoning due to methadone (medicalnewstoday.com 16.5.2016).)

Overdoses Linked to Diverted Prescription Drugs (Overdoser linket til bruk av andres reseptbelagte legemidler)
medpagetoday.com 10.12.2008
ATLANTA, Dec. 9 -- Nesten to tredjedeler av uventede overdosedødsfall var assosiert med bruk av legemidler forskrevet for en annen, rapporterer forskere. (Nearly two-thirds of the accidental overdose deaths in one state were associated with the use of pharmaceuticals prescribed for someone else, researchers reported here.)

Færre enn 25 % av overdosedødsfall i West Virgina involverte alkohol, ulovlige substanser, eller bruk av injeksjonssubstanser, rapporterte Aron J. Hall, D.V.M., M.S.P.H., ved Centers for Disease Control and Prevention, og kolleger rapporterte i Journal of the American Medical Association 10. desember. (Fewer than 25% of overdose deaths in West Virgina involved alcohol, illicit drugs, or injection-drug use, Aron J. Hall, D.V.M., M.S.P.H., of the Centers for Disease Control and Prevention, and colleagues reported in the Dec. 10 issue of the Journal of the American Medical Association.)

"Nesten alle utilsiktede substansdødsfall i West Virginia [i 2006] involverer reseptbelagte legemidler. ("Almost all of the unintentional drug overdose deaths in West Virginia [in 2006] involved prescription drugs," the researchers said.)

West Virginia har en a v de høyeste rater av økning i overdosedødsfall av legemidler i landet, sa forskerne. Mellom 1999 og 2004, erfarte staten landets mest vesentlige økning -- 550 % -- fra utilsiktet forgiftning. (...) (West Virginia has one of the highest rates of increase in drug overdose deaths in the nation, the researchers said. Between 1999 and 2004, the state experienced the nation's most substantial increase -- 550% -- in death from unintentional poisoning.)

(Anm: Patterns of Abuse Among Unintentional Pharmaceutical Overdose Fatalities. JAMA. 2008;300(22):2613-2620.)

Patterns of Abuse Among Unintentional Pharmaceutical Overdose Fatalities (Misbruksmønster blant utilsiktede legemiddeloverdosedødsfall)
JAMA. 2008;300(22):2613-2620.
(...) Results Of 295 decedents, 198 (67.1%) were men and 271 (91.9%) were aged 18 through 54 years. Pharmaceutical diversion was associated with 186 (63.1%) deaths, while 63 (21.4%) were accompanied by evidence of doctor shopping. Prevalence of diversion was greatest among decedents aged 18 through 24 years and decreased across each successive age group. Having prescriptions for a controlled substance from 5 or more clinicians in the year prior to death was more common among women (30 [30.9%]) and decedents aged 35 through 44 years (23 [30.7%]) compared with men (33 [16.7%]) and other age groups (40 [18.2%]). Substance abuse indicators were identified in 279 decedents (94.6%), with nonmedical routes of exposure and illicit contributory drugs particularly prevalent among drug diverters. Multiple contributory substances were implicated in 234 deaths (79.3%). Opioid analgesics were taken by 275 decedents (93.2%), of whom only 122 (44.4%) had ever been prescribed these drugs.

Conclusion The majority of overdose deaths in West Virginia in 2006 were associated with nonmedical use and diversion of pharmaceuticals, primarily opioid analgesics. (...)

15 000 meldt savnet siden 1997
aftenposten.no 17.11.2008
(...) 15 000 savnet.
Siden 1997 er 15 000 personer blitt registrert som savnet i politiets straffesaksregister, ifølge nye tall fra Politiets datamaterielltjeneste. En fersk undersøkelse gjort av politioverbetjent Per Olaf Torkildsen blant savnet-aksjoner ved Hovedredningssentralen i Sør, viser at psykiatriske pasienter og demente utgjør en overraskende stor andel av sakene:

* 52 prosent av alle de savnede viste seg å være suicidale, demente, Alzheimer-pasienter eller andre psykiatriske pasienter.

* 439 av 854 alle savnede hadde et helseproblem, i hovedsak psykiatri.

* 6 prosent - 61 av 980 savnede - ble funnet omkommet.

* Mer tradisjonelle årsaker som "dårlig vær", "gått seg vill" eller "skade" kommer langt nede på listen.

Tallene kommer frem i en masteroppgave i samfunnssikkerhet som Torkildsen har gjort ved Universitetet i Stavanger.

- Det er en stor utfordring med så mange saker å vurdere hvilke saker som skal føre til en ettersøkning og hvilke som ikke skal det, påpeker Torkildsen i undersøkelsen. (...)

26 psykiatripasienter funnet døde
aftenposten.no 17.11.2008
I løpet av ett år ble 26 psykiatriske pasienter funnet døde etter å ha blitt meldt savnet fra sykehus og familie.

Det høye antallet psykiatripasienter som ble funnet døde etter til dels svært omfattende leteaksjoner, kommer frem i en undersøkelse gjort blant 845 leteaksjoner i regi av Hovedredningssentralen i Sør-Norge og politiet i 2006.
- I Oslo registrerer vi hver eneste måned mellom 15 og 20 pasienter som "savnet", sier leder for "savnet"-gruppen i Oslo Øyvind Herstad.

- Noen pasienter hopper rett og slett over gjerdet og rømmer fra sykehuset, mens andre ikke møter til avtalt tidspunkt for medisinering. I tillegg har vi endel som forsvinner mens de er på tur med helsepersonell. Den største utfordringen er de som er alvorlig syke, og kan skade seg selv eller andre, sier Herstad. (...)

Tobaken tar tio år av en mans liv
dn.se 13.10.2008
Tobaksrökning i medelåldern kortar väsentligt av en mans liv. Män som aldrig rökt lever bortåt tio år längre än jämnåriga som rökt mycket i medelåldern, visar en undersökning som utförts av Helsingfors och Uleåborgs universitet samt det finländska Folkhälsoinstitutet.

ICKERÖKARNA ÄR dessutom fysiskt i tydligt bättre skick när det gäller funktionsförmåga, hälsa, smärta och energi. Den som slutade röka efter medelåldern nådde aldrig samma hälsa som ickerökarna. (...)

Vil ikke la leger alene avgjøre liv og død
aftenposten.no 10.10.2008
7. februar 2006 døde Kristina Hjartåker (4). Mot farens vilje besluttet legene på Haukeland universitetssykehus å koble henne fra respiratoren. (...)

Psychiatrist urges more accountable mental health services
abc.net.au 6.10.2008
A Gold Coast psychiatrist says mental health services in Queensland still are not accountable enough.

It is Mental Health Week and the executive director of the Gold Coast Institute of Mental Health has repeated his call for Queensland Health to provide six-monthly reports on key statistics. (...)

Health department to study prescription drug deaths
deseretnews.com 2.10.2008
Utahns died of prescription drug overdoses at a rate of nearly one a day last year, leaving behind a host of unanswered questions in what the state medical examiner has called an "epidemic."

In 2007, 317 Utahns died from non-illicit drug-related overdoses. The Utah Department of Health announced on Thursday it will launch a unique research project to examine each such death individually over the next year in hopes of reducing the numbers. (...)

Death in Birth
time.com 18.9.2008
(...) Some version of that scene is repeated around the world about once a minute. Death in childbirth is not just something you find in a Victorian novel. Every year, about 536,000 women die giving birth. In some poor nations, dying in childbirth is so common that almost everyone has known a victim. (...)

Store helseforskjeller i Europa
Tidsskr Nor Legeforen 2008; 128:1803 (28.8.2008)
Ny studie med data fra 22 europeiske land viser stor variasjon i sosioøkonomiske helseforskjeller.

Mye av helsepotensialet i europeiske befolkninger kan realiseres med utjevning av sosiale helseforskjeller. En ny epidemiologisk studie viser at store sosioøkonomiske forskjeller er forbundet med variasjon i mortalitet og subjektiv helse i Europa rundt år 2000 (1). Den samme forskningsgruppen har publisert liknende komparative studier tidligere. Nå har de tatt i bruk nyere datasett og innhentet opplysninger fra flere land. (...)

WHO calls for better living conditions to reduce health gap
BMJ 2008;337:a1451 (27 August 2008)
Improving daily living conditions is the key to reducing the health inequalities between rich and poor countries, says a report published by the World Health Organization, which aims to close the gap within the next generation.

The report summarises the findings of a three year investigation by WHO’s commission on the social determinants of health, whose members include leading policy makers, academics, former heads of state, and former ministers of health. (...)

Sharp fall in number of autopsies 'puts patients' lives at risk' (Kraftig fall i antall obduksjoner "setter pasienters liv i fare")
independent.co.uk 3.8.2008
Autopsy numbers have fallen by up to 90 per cent in some areas in recent years, and that is making it harder to spot trends in disease development, misdiagnoses and evidence of substandard care.

Medical errors are picked up in nearly 40 per cent of post-mortem examinations, which offer a vital tool for improving patient care. Health officials then scrutinise death certificates to identify public health priorities. (...)

There are two types of autopsy: those ordered by a coroner for sudden and suspicious deaths, and those in which doctors need consent from bereaved relatives for patients who die in hospital. The current crisis is in the latter group.

Consent autopsies were once carried out on 10 per cent of people who died in hospital. But The Independent on Sunday has discovered that in some areas less than 1 per cent of deaths now result in an autopsy. (...)

The number of autopsies plummeted following the Bristol and Alder Hey organ-retention scandals. But research by the Royal College of Pathologists found the decline is largely due to doctors no longer asking relatives for permission.

Some doctors may not want to risk finding out they did something wrong or could have done better, according to Professor Furness. "The reason to request a post-mortem is to essentially find out if you got it right or not, so it may be easier for some doctors not to find out," he said. (...)

Helsepolitikere tar opp kistesaken
aftenposten.no 2.8.2008
SVs helsepolitiske talsmann, Olav Gunnar Ballo, er overrasket over opplysningene om båretransport. Han vil be helseminister Bjarne Håkon Hanssen stramme opp regelverket. (...)

Number of homicides related to mental disorder has fallen since 1970s in England and Wales, study finds
BMJ 2008;337:a1113 (1 August 2008)
The number of homicides attributed to mental disorders has fallen in England and Wales over the past 30 years, while that of other homicides has risen, a new analysis of official statistics shows.

The study looked at four sets of homicide statistics from 1946 to 2004. Researchers compared the numbers of homicides that were due to mental disorder—categorised by legal outcome (not guilty by reason of insanity or diminished responsibility, defendant unfit to plead, infanticides, and cases where the offender committed suicide at the same time as or after the homicide)—with homicides that were not considered to be due to mental disorder (British Journal of Psychiatry 2008;193:130-3). (...)

Drug Errors at Home Seen as Rising Cause of Death (Medisineringsfeil hjemme økende årsak til dødsfall)
medpagetoday.com 28.7.2008
SAN DIEGO, July 28 -- Most fatal medication errors occur in the home, not in the hospital, with such deaths undergoing a startling increase in the past two decades, researchers here said.

Mismanagement at home of prescription drug use -- which led to the recent death of actor Heath Ledger -- led to a six-fold increase in the death rate from Jan., 1, 1983 through Dec. 31, 2004, found David Phillips, Ph.D., and colleagues at the University of California San Diego.

But that paled next to the toll of legal medications mixed with street drugs or alcohol, Dr. Phillips and colleagues reported in the July 28 issue of the Archives of Internal Medicine. Those rates rose more than 31-fold.

The findings, derived from nearly 50 million death certificates in the U.S., suggest that concentrating on fatal medication errors in hospitals misses a majority of cases, the researchers said. (...)

(Anm: A Steep Increase in Domestic Fatal Medication Errors With Use of Alcohol and/or Street Drugs. Arch Intern Med. 2008;168(14):1561-1566.)

Bare ti drap i første halvår
vg.no 15.7.2008
Politiet registrerte bare ti drap i løpet av første halvår i år. Det er betydelig færre enn på mange år, og seks færre enn i første halvår i fjor. (...)

Samtidig viser tallene at vinningsforbrytelser fortsatt dominerer kriminalitetsbildet med drøyt 58 prosent av all kriminalitet - og det er etter en nedgang fra første halvår i fjor på 7,5 prosent. (...)

Mortality rates are a blunt tool, says health minister
BMJ 2008;337:a890 (18 July)
The health minister Ara Darzi has admitted that mortality rates are a "blunt tool" to measure the quality of medical care in the NHS in England.

Lord Darzi was giving evidence to MPs on the parliamentary health select committee on Thursday 17 July as part of its inquiry into the government’s next stage review, published last month.

He said that alternative measures were needed to rate the safety, effectiveness, and patients’ experience of health care because death rates were "irrelevant" for many procedures in modern medicine. (...)

Serotonin Imbalance May Be Responsible for Sudden Infant Death Syndrome (Serotonerg ubalanse kan være ansvarlig for krybbedød)
efluxmedia.com 5.7.2008
A study by Italian researchers may offer the answer to sudden infant death syndrome, the third leading cause of death among infants aged between a week and a year, killing 2,500 infants annually in the U.S. and thousands more globally.

Some previous studies have linked SIDS to smoking around infants and during pregnancy; some others have stressed the importance of putting babies to sleep on their backs, thus the SIDS dropping almost three quarters.

According to the new findings, a malfunction in the regulation of the brain chemical serotonin may be at the root of SIDS. Serotonin is a signaling chemical that has far-reaching effects in the brain and other organs, helping in the heart rate regulation, breathing, temperature regulation and more. (...)

Measuring deaths from conflict
Editorials
BMJ 2008;336:1446-1447 (28 June)
New method is promising but is still likely to underestimate deaths

In the linked study, Obermeyer and colleagues challenge conventional thinking about deaths related to war and force us to re-evaluate some well established assumptions about these deaths.1 Deaths in combatants and non-combatants are always underestimated during conflicts between armed groups in poor countries that are not national armies.2 Even in middle income developing countries, counts that are purported to be precise fail to include most of those killed.3 4 (...)

Fifty years of violent war deaths from Vietnam to Bosnia: analysis of data from the world health survey programme
BMJ, doi:10.1136/bmj.a137 (published 19 June 2008)
(...) Conclusions The use of data on sibling history from peacetime population surveys can retrospectively estimate mortality from war. War causes more deaths than previously estimated, and there is no evidence to support a recent decline in war deaths. (...)

- Knuser kister for å få jevnere plen
aftenposten.no 9.6.2008
Ved flere norske gravsteder har det vært vanlig praksis å knuse kistene før jord fylles på. Målet har vært penere plen. (...)

- Dette er en uverdig praksis som vi ikke ønsker. Men det har vært et tabubelagt område som ingen har våget å snakke om tidligere, sier Kleppe. (...)

Stillbirths a medical mystery (Dødfødsler et medisinsk mysterium)
news.theage.com.au 1.6.2008
Stillbirths are still largely a mystery to the medical world, according to a new study showing NSW doctors are at a loss to explain the death in more than 40 per cent of cases. (...)

Fattiga i USA lever allt kortare
gp.se 21.4.2008
11 år. Så stor är skillnaden i medellivslängd mellan en rik och en fattig amerikan. Värst är situationen bland kvinnor i sydstaterna. (...)

Den sjunkande medellivslängden beror främst på ökad dödlighet i sjukdomar orsakade av rökning, övervikt och fetma och högt blodtryck. Ökad dödlighet i lungcancer, KOL (kronisk obstruktiv lungsjukdom) och diabetes drabbade både män och kvinnor. För männen bidrog också hiv/aids och mord till den dystra utvecklingen. (...)

Ikke økning i forventet levealder
Befolkningsstatistikk. Døde, 2007
ssb.no 10.4.2008
Det siste tiåret har forventet levealder økt sterkt, også for personer i 60-årsalderen. Denne økningen fortsatte ikke i 2007. Det er imidlertid for tidlig å si om dette er et trendskifte eller om det skyldes en tilfeldighet.

Forventet levealder for menn ved fødselen økte med 0,1 år til 78,2 år fra 2006 til 2007, mens forventet levealder for kvinner lå uforandret på 82,7 år. (...)

Sorg kan forårsake plutselig død
vg.no 1.4.2008
(VG Nett) Forbered deg på dager som kan vekke sterke følelser av sorg. Det kan redde deg fra plutselig død. (...)

Mendoza og hans kolleger gikk gjennom 102 tilfeller av mennesker mellom 37 og 79 år som døde plutselig. 13 av disse dødsfallene skjedde på samme dato som når en av foreldrenes døde.

- Ti av de 13 var menn og fire av de 13 døde da de var på samme alder som det deres foreldre var da de døde, sier Menedoza. (...)

Tidlig fødsel øker dødeligheten
vg.no 27.3.2008
Dødeligheten blant tidligfødte er mye høyere enn blant vanlige barn, viser en ny omfattende studie ved Universitetet i Bergen. (...)

Risikoen for jenter er litt lavere, sier professor Rolv Skjærven ved Institutt for samfunnsmedisinske fag i Bergen til Bergens Tidende.

Studien er det første av sitt slag i verden og vekker oppsikt. Flere prestisjetunge medisinske tidsskrifter har publisert resultatene. (...)

(Anm: Association of preterm birth with long-term survival, reproduction, and next-generation preterm birth. JAMA. 2008 Mar 26;299(12):1477-8.)

(Anm: – Mange ekstremt tidligfødte får alvorlige problemer Hvert femte barn barn født innen uke 28 har allerede i toårsalderen så alvorlige atferdsproblemer at det påvirker hverdagen, viser ny svensk forskning. (nrk.no 9.2.2015).)

Psychiatrists, Patients Disagree About Extent of Communication
Psychiatr News 2008;43(6):14 (March 21) (© 2008 American Psychiatric Association)
People with schizophrenia die on average about 25 years earlier than those without it due to problems linked to cardiac disease and obesity. It's imperative that psychiatrists discuss such issues with their patients, according to experts.

Psychiatrists and their patients with schizophrenia may not be communicating about overall health care to the extent that they should, according to the results of a new survey released by Mental Health America, but both express a desire to discuss issues such as smoking, obesity, diabetes, and metabolic syndrome—issues that are critical to patients' recovery.

According to a summary of the report's findings, "By promoting a holistic approach to health care, mental health consumers and their providers can minimize and prevent conditions that contribute to excess mortality and improve overall quality of life." (...)

Vil erstatte kremering med frysetørring
aftenposten.no 5.3.2008
Lik bør frysetørres og pulveriseres for å begrense forurensing fra krematorier, mener en lokalpolitiker på Elverum. (...)

Halvparten av oss dør av dette
nrk.no 28.2.2008
Nesten halvparten av alle europeiske dødsfall skyldes hjerte- og karsykdommer.

48 prosent av alle dødsfall i Europa skyldes hjerte- og karsykdommer, ifølge ny statistikk fra European Heart Network.

Det betyr at 4,3 millioner europeere dør hvert år av hjertesykdommer - og da er det hjerteinfarkt og slag som dreper flest, melder forskning.no. (...)

Gi deg selv noen flere år
forskning.no 12.2.2008
Du kan selv øke sjansene for å leve til du blir 100 år. Her får du noen av faktorene som knyttes til en større sannsynlighet for å bli skikkelig gammel.
- Data fra tvillingstudier antyder at genetiske faktorer står for rundt 25 prosent av variasjonen i livslengde.

- Da gjenstår kanskje 75 prosent, som er påvirket av potensielt modifiserbare faktorer, skriver forskerne bak en ny studie. (...)

Kvinner tar dobbelt så mye piller som menn
dagsavisen.no 29.1.2008
Kvinner bruker nær dobbelt så mye medikamenter mot angst, depresjon og søvnløshet som menn. Kvinner sliter seg ut på dobbeltarbeid, og er flinkere til å søke hjelp, mener ekspertene er forklaringen. (...)

Kvinner mellom 40 og 80 år bruker om lag dobbelt så mye antidepressiva som menn. (...)

Survival times in people with dementia: analysis from population based cohort study with 14 year follow-up
BMJ 2008;336:258-262 (2 February)
(...) Conclusion These analyses give a population based estimated median survival for incident dementia of 4.5 years. Such estimates can be used for prognosis and planning for patients, carers, service providers, and policy makers. (...)

Uforklarlig dødsbølge i Bergen
bt.no 24.1.2008
Hittil i år har 233 mennesker dødd i Bergen. Det er dobbelt så mange som normalt. (...)

Flere dør i Thailand
vg.no 10.12.2007
PATTAYA (VG) I gjennomsnitt dør det nå en nordmann hver eneste uke i Thailand. Det er tre ganger så mange som i 2002. (...)

Fatale følger
Potenspillene kombinert med mye alkohol, høy temperatur og dehydrering, kan få fatale følger.

Den norske ambassadøren i Thailand minner om hvor viktig det er å ha reiseforsikring, og at syketransport med bårefly kan koste flere hundre tusen kroner hvis uhellet skulle være ute. (...)

Historical Comparisons of Morbidity and Mortality for Vaccine-Preventable Diseases in the United States
JAMA 2007;298(18):2155-2163
Conclusions The number of cases of most vaccine-preventable diseases is at an all-time low; hospitalizations and deaths have also shown striking decreases. (...)

Being Overweight Isn't All Bad, Study Says (Ifølge studie er overvekt ikke bare negativt)
washingtonpost.com 7.11.2007
Carrying Excess Pounds Does Not Increase Risk of Dying from Cancer or Heart Disease, Researchers Say (...)

Causes of Death Are Linked to a Person’s Weight
nytimes.com 7.11.2007
About two years ago, a group of federal researchers reported that overweight people have a lower death rate than people who are normal weight, underweight or obese. Now, investigating further, they found out which diseases are more likely to lead to death in each weight group. (...)

As a consequence, the group from the Centers for Disease Control and Prevention and the National Cancer Institute reports, there were more than 100,000 fewer deaths among the overweight in 2004, the most recent year for which data were available, than would have expected if those people had been of normal weight.

Their paper is published today in the Journal of the American Medical Association. (...)

Døden som læremester
Torleiv Ole Rognum
Tidsskr Nor Lægeforen 2007; 127: 2785 (1.11.2007)
«Mortui vivos docent» (de døde underviser de levende) står det på veggen i mange obduksjonssaler - men med fallende obduksjonsrate lærer vi mindre og mindre. I Norge obduseres 11 % av de døde. For å ha en valid dødsårsaksstatistikk må man opp mot 30 %. Vår statistikk er derfor ubrukelig som helseindikator. (...)

Rheumatoid Arthritis Death Rate Unchanged
healthfinder.gov 29.10.2007
Underlying inflammation may affect heart despite symptom relief, experts say.

SOURCES: Sherine E. Gabriel, M.D., professor, medicine and epidemiology, Mayo Clinic, Rochester, Minn; Stephen Lindsey, M.D., chief, rheumatology, Ochsner Health Systems, Baton Rouge, La.; Hayes Wilson, M.D., chief, rheumatology, Piedmont Hospital, Atlanta, and medical adviser, Arthritis Foundation, Atlanta; November 2007, Journal of Arthritis & Rheumatism)

MONDAY, Oct. 29 (HealthDay News) -- Americans are likely to live longer than they did 40 years ago, but not if they have rheumatoid arthritis, according to a new study from the Mayo Clinic. (...)

Flere dør av lunge- og hudkreft
helserevyen.no 22.10.2007
Stadig flere dør av kreftformer som skyldes tobakk og soleksponering. Lunge- og hudkreft har steget med henholdsvis 21 og 29 prosent siden 2001.

Fortsatt er det hjerte- og karlidelser og kreft som er de hyppigste dødsårsakene i Norge: 60 prosent av alle dødsfall skyldes disse sykdommene, melder Statistisk Sentralbyrå (SSB), som fredag la fram dødsårsakstallene for 2005. (...)

Antallet lungekreftdødsfall har økt med 10 prosent siden 2001, mens hudkreftdødsfall har økt med hele 29 prosent samme periode. Derimot fortsetter dødeligheten av livmorhalskreft å gå ned, og for første gang på mange år kan SSB melde om nedgang i dødelighet av brystkreft og kreft i magesekken. (...)

(Anm: Røykslutt hos psykisk syke gir stor helsegevinst. Psykisk syke røyker langt mer enn resten av befolkningen. Nå viser det seg at denne pasientgruppen har større helsegevinst av å stumpe røyken enn de uten psykiske lidelser. (nrk.no 27.7.2015).)

(Anm: Decreased Mortality Rates of Inmates With Mental Illness After a Tobacco-Free Prison Policy. (…) The total annual mortality rate decreased by 13%, from 232 to 203 per 100,000 population between 2005 and 2013.Psychiatr Serv. 2015 May 15:appips201400429. [Epub ahead of print].)

En halv million kvinder dør under graviditet og ved fødsel
dagensmedicin.dk 12.10.2007
Det går alt for langsomt med at sikre verdens kvinder en bedre udgang på deres graviditet, viser nye tal fra WHO, FN og Verdensbanken.

536.000 kvinder døde i 2005 (de nyeste tal, offentliggjort i dag) af graviditets- og fødselsrelaterede årsager, sammenlignet med 576.000 i 1990. Det er et årligt fald på under en pct. og dermed langt fra de 5,5 pct., som FN-organisationerne har sat som mål. 99 pct. af disse dødsfald fandt sted i udviklingslandene. (...)

Estimates of maternal mortality worldwide between 1990 and 2005 an assessment of available data
The Lancet 2007; 370:1311-1319
(...) Findings
We estimate that there were 535 900 maternal deaths in 2005, corresponding to a maternal mortality ratio of 402 (uncertainty bounds 216–654) deaths per 100 000 livebirths. Most maternal deaths in 2005 were concentrated in sub-Saharan Africa (270 500, 50%) and Asia (240 600, 45%). For all countries with data, there was a decrease of 2.5% per year in the maternal mortality ratio between 1990 and 2005 (p<0.0001); however, there was no evidence of a significant reduction in maternal mortality ratios in sub-Saharan Africa in the same period. (...)

Autoimmune Mortality Higher Among Some Benign Professions
medpagetoday.com 28.9.2007
SEATTLE, Sept. 28 -- There is something about farming, nursing, and teaching that seems to predispose those who work at these professions to death from systemic autoimmune diseases, reported investigators here.

Other occupations consistently associated with death from autoimmune disease included textile machine operation, mining machine operators, painting and decorating, reported Laura S. Gold, M.S.P.H., of the Fred Hutchison Cancer Center, and colleagues, in the October issue of Arthritis & Rheumatism.

These findings emerged from a case-control review of U.S. death certificates from 26 states from 1984 to 1998, with the authors flagging any cases that listed a systemic autoimmune disease such as rheumatoid arthritis, systemic lupus erythematosus, or systemic sclerosis as a cause.

The study suggested that occupations involving exposure to chemicals or animals, or both, might put workers at increased risk for autoimmune conditions, as may some -- but not all -- careers involving public exposure.

For example, nursing and teaching were associated with increased risk, but food preparation and handling was associated with a lower than average risk of mortality from autoimmune conditions. (...)

Kraftig reduksjon i barnedødelighet
unicef.no 13.9.2007
Antall barn under fem år som dør er redusert fra 13 millioner barn i 1990 til 9, 7 millioner barn i 2006. Dette på tross av en betydelig befolkningsvekst i samme periode. Det viser nye tall som blir offentliggjort i New York i dag. (...)

I tillegg til riktig medisin og ernæring, er også tilgang til rent vann og kunnskap om hygiene viktig for at barna skal overleve, sier Kjersti Fløgstad.
FNs tusenårsmål er å redusere antall barn under dem år som dør med ytterligere 5,4 millioner barn innen 2015. (...)

Ulykker og skader - slik kan de forebygges
Professor Nils Erik Gilhus intervjuet av Gudrun Vinsrygg
helsenytt.no (11.9.2007)
Ulykker og skader er et stort folkehelseproblem. Det kommer på fjerdeplass i vårt land blant de faktorer som stjeler flest leveår og fører til mest sykelighet i form av sykemeldinger og uføretrygding. (...)

Experts: U.S. Childbirth Deaths on Rise
washingtonpost.com 24.8.2007
ATLANTA -- U.S. women are dying from childbirth at the highest rate in decades, new government figures show. Though the risk of death is very small, experts believe increasing maternal obesity and a jump in Caesarean sections are partly to blame. (...)

Task force to study Utah's epidemic of prescription drug deaths
heraldextra.com 1.8.2007
SALT LAKE CITY -- More people died from prescription drug abuse in Utah last year than in traffic accidents, state health department officials said Tuesday.
Of the 476 drug-related deaths investigated by the Office of the Medical Examiner in 2006, nearly two-thirds -- or 307 -- were from an overdose of legal drugs. Of the victims, whose average age was 42, 51 percent were male. (...)

"Prescription drug deaths, all drug deaths, actually are an epidemic in Utah," said Dr. Todd Grey, Utah's chief medical examiner. (...)

Høy dødelighet blant sosialhjelpmottakere
helserevyen.no 27.6.2007
Menn i yrkesaktiv alder som mottar sosialhjelp har fem ganger så høy dødelighet som menn som ikke mottar sosialhjelp. (...)

Fortsatt høy mødredødelighet
Tidsskr Nor Lægeforen 2007; 127: 1088 (19.4.2007)
«Sammen kan vi halvere mødredødeligheten innen dette tiåret. Vi kan hjelpe kvinner til å bli hørt og til å gjøre egne valg i sine liv.»

Sitatet er fra 1991 og fra daværende sjef i Verdensbanken, Lewis Preston. Om det bare hadde gått slik! Fortsatt dør hvert år over 520 000 kvinner av svangerskaps- eller fødselsrelaterte årsaker, 99 % av dem i lavinntektsland (1). (...)

Was message of sudden infant death study misleading?
BMJ 2006;333:1165-1168 (2 December)
An investigation by the BMJ has uncovered serious concerns about an important paper on sudden infant deaths recurring within a family. The paper has featured in the appeal case at several recent high profile murder appeals and has also influenced international practice (...)

På overdosetoppen
aftenposten.no 27.11.2006
Syv prosent av alle nordmenn som dør før fylte 40, dør av overdose. Det er skyhøyt over gjennomsnittet i Europa. (...)

Nyhetssak:
LITE SYKE – DØR UNGE

KILDEN.FORSKNINGSRADET.NO 22.3.2006
Menn er minst syke, men de dør likevel før kvinner. Hva kommer det av? Menns helse ble satt ettertrykkelig på dagsorden under en konferanse på Universitetet i Oslo nylig.

Alan White, ved Leeds Metropolitan University i England, er professor i menns helse, og den første av sitt slag i verden. Til den nordiske konferansen om "Menns sunnhet og helse i et likestillingsperspektiv", hadde han med data fra 44 land om sykdom og dødsårsaker blant unge menn og kvinner (15-44 år). (...)

Høy dødelighet i Fredrikstad
nrk.no 7.11.2005
En gruppe forskere ved Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten har funnet ut at dødelighetstallene ved sykehuset i Fredrikstad er blant de høyeste i landet. (...)

REPORT SAYS ELI LILLY FAILED TO TELL OF 28 DEATHS (RAPPORT VISER AT ELI LILLY UNNLOT Å RAPPORTERE 28 DØDSFALL)
nytimes.com 27.8.1985
American officials of Eli Lilly & Company had reports that at least 28 deaths overseas were linked to the arthritis drug Oraflex, but did not disclose them while seeking Government approval to sell the drug, according to a Justice Department report.

The newly released report was prepared as part of a plea bargain with Lilly, which was fined $25,000 last week after pleading guilty to criminal charges of failing to notify the Government of deaths and injuries associated with the drug. (...)

Websidene er designet og tilrettelagt av Hein Tore Tønnesen © 2009