Big Marijuana Claims Vs. The Science (learnaboutsam.org)

Om skader ved bruk av marihuana Ugdommer som jevnlig røyker marihuana risikerer skade på en essensiell nervebane i hjernen assosiert med språkutvikling, og enkelte predisponert for schizofreni kan pådra seg sykdommen i ung alder, sa forskerne onsdag, også på møtet til Radiological Society of North America. (Los Angeles Times 5.12.2005)

Absurd å gjøre cannabis lovlig - Vet norske politikere og andre som vil legalisere hasj og marihuana, om alle skadevirkningene? (aftenposten.no 3.7.2014)

Pot; A slang term for cannabis (Marijuana) (en.wikipedia.org)

In animals, they said, brain damage prompts the birth of new cells. "Our study provides the foundation for this possibility in the adult human brain," they wrote in their report, published in the journal Science. (reuters.com 16.2.2007)

Professor Mørland har også sagt at om samfunnet skulle godkjenne et eneste rusmiddel, burde det være cannabis og ikke alkohol. Det bekrefter jo litt av det du spør om. (nrk.no 13.4.2007)

Hash-stop giver abstinenser (b.dk 28.9.2012)

Q: What is marijuana? Aren't there different kinds? (The National Institute on Drug Abuse (NIDA))

Kirsten Dunst: - Verden bedre om alle røykte dop (vg.no 9.4.2007)

Får lovlig marihuana på automater (vg.no 28.1.2008)

Amerikansk milliardær vil legalisere marijuana (tv2nyhetene.no 27.10.2010)

- Hasj er mindre farlig enn alkohol (aftenposten.no 18.5.2014)

- Big Marihuana - Legalisering handler om én ting: å gjøre et lite antall forretningsfolk rike.

(Anm: Big Marihuana - Legalisering handler om én ting: å gjøre et lite antall forretningsfolk rike. (Legalization is about one thing: making a small number of business people rich.) (learnaboutsam.org).)

(Anm: Pot; A slang term for cannabis (Marijuana) (en.wikipedia.org).)

(Anm: The Effects of Marijuana on Your Body (healthline.com 21.7.2017).)

- Venter milliarder i årlig cannabis-omsetning.

(Anm: Venter milliarder i årlig cannabis-omsetning. Mandag blir det narkotiske stoffet legalisert i California. (…) New York Times anslår at cannabis vil omsette for fem milliarder dollar årlig, som tilsvarer over 40 milliarder norske kroner. California er allerede åsted for USAs største cannabis-produksjon, ifølge NBC. 80 prosent av svartehandelmarkedet anslås å ha sitt utløp her. (dn.no 29.12.2017).)

(Anm: Big Marijuana Claims Vs. The Science (learnaboutsam.org).)

(Anm: Lovlig marihuana gir lange køer i California. Siden 1. januar har det vært lov å kjøpe cannabis til privatbruk i California. Det har ført til lange køer og fornøyde selgere. (…) Flere utsalgssteder i andre delstater opplevde tomme hyller etter en dag eller to, men butikkeier Matt Lucero var godt forberedt og har lagrene fulle. (...) Byrået for kontroll av marihuana, «The Bureau of Cannabis Control», har sendt ut 200 lisenser forrige uke, og butikker i Los Angeles kan selge marihuana til privat bruk fra i morgen av.Les også: Politiforening frykter marihuana-frislippet i California (nrk.no 2.1.2018).)

(Anm: Tjener milliarder på cannabis. I USA er cannabis en blomstrende næring, også for staten. (dagsavisen.no 15.1.2018).)

- Landbruget er klar til at satse på cannabis. Medicinsk cannabis kan blive en ny stor eksportartikel fra dansk landbrug, vurderer Landbrug & Fødevarer.

(Anm: Landbruget er klar til at satse på cannabis. Medicinsk cannabis kan blive en ny stor eksportartikel fra dansk landbrug, vurderer Landbrug & Fødevarer. Danske landmænd er i forvejen verdensmestre i at forædle og producere græsfrø, der anvendes på klodens mest berømte fodboldstadions og golfbaner. I fremtiden kan produktion og forædling af cannabis udvikle sig til en lignende lukrativ niche for dansk landbrug og gartnerierne. (finans.dk 27.12.2017).)

(Anm: Linking cannabis use to depression and suicidal thoughts and behaviours. The Lancet Psychiatry 2017;4(9):654–656 (September 2017).)

(Anm: Regeringen vil sikre habilitet i ordning med cannabis. Der må ikke kunne sås tvivl om sundhedspersoners uvildighed i forbindelse med håndtering af medicinsk cannabis under den nye forsøgsordning med det euforiserende stof. Derfor blev der under Folketingets behandling af lovforslaget fremsat regler herom. (medwatch.dk 9.1.2018).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Gratis lunch, legemidler, grådighetskultur og korrupsjon (mintankesmie.no).)

– Ufarliggjøringen av cannabis skremmer meg.

(Anm: Ufarliggjøringen av cannabis skremmer meg | Hanne Blekkan, politibetjent forebyggende avdeling Manglerud, Oslo Øst. (…) Jeg ønsker ikke at flere skal komme i samme situasjon som moren som måtte kjøpe heroin til sin 22 år gamle datter. (…) Da jeg leste kronikken din i Aftenposten den 21. september stakk det i hjertet mitt. Det å være pårørende til en rusmisbruker må være noe av det tøffeste en forelder kan oppleve. Det å vite at man har en av sine kjæreste ute i et rått, brutalt og kynisk miljø kan ta nattesøvnen fra de fleste. (…) Ufarliggjøring av cannabis Store medier fronter legalisering og låter om å røyke seg «skækk» spilles i beste sendetid på radio. Den ene profilerte personen etter den andre forteller om sin vellykkede rushistorie. Denne ufarliggjøringen av cannabis skremmer meg. Dette blir ungdommen påvirket av, de som kanskje er i den mest sårbare og påvirkelige tiden i livet. (aftenposten.no 26.9.2017).)

(Anm: Mitokondrier i nervesystemet: Fra helse til sykdom, del I. (Mitochondria in the nervous system: From Health to Disease, Part I.) (…) Til sist granskes nye måter å redde mitokondriell struktur og funksjon ved akutt og kronisk hjerneskade. (Finally, novel ways to rescue mitochondrial structure and function in acute and chronic brain injury are explored.) Neurochem Int. 2017 Sep 13. pii: S0197-0186(17)30481-3.)

- BJØRN RØSE, tidligere Tolldirektør. For ungdom er avkriminalisering en katastrofe. Er vi vitne til en tragisk avkriminalisering av narkotikabruk, eller bare en misforståelse på Stortinget? (– Overfor ordinær norsk ungdom som nok kan fristes til å prøve å røyke cannabis istedenfor å drikke rødvin, vil en avkriminalisering av narkotikabruk være en katastrofe, hevder kronikkforfatteren.) (- Resultatet vil være økt bruk av narkotika, og dermed også økt misbruk og flere ødelagte og ulykkelige unge mennesker. Det er dessverre ingen som helst tvil om at dette vil bli utfallet.)

(Anm: BJØRN RØSE, tidligere Tolldirektør. For ungdom er avkriminalisering en katastrofe. Er vi vitne til en tragisk avkriminalisering av narkotikabruk, eller bare en misforståelse på Stortinget? CANNABIS: – Overfor ordinær norsk ungdom som nok kan fristes til å prøve å røyke cannabis istedenfor å drikke rødvin, vil en avkriminalisering av narkotikabruk være en katastrofe, hevder kronikkforfatteren. (…) Vi kan ikke ha bare én narkotikapolitikk i Norge, vi må ha to. Fagfolk forstår dette, men tydeligvis ikke politikerne. Politikken overfor de langtkomne heroinister må være forskjellig fra politikken overfor ordinær norsk ungdom. Overfor de langtkomne heroinistene, som heldigvis er en liten gruppe, kan man gjerne flytte hele ansvaret til helsesektoren, dette vil bare være en formalisering av dagens realiteter. (…) Dersom man avkriminaliserer, gir man helt gale signaler til ungdommen; fordi straffebestemmelsene representerer en så viktig normgrense, særlig for mindreårige brukere. Resultatet vil være økt bruk av narkotika, og dermed også økt misbruk og flere ødelagte og ulykkelige unge mennesker. Det er dessverre ingen som helst tvil om at dette vil bli utfallet. (vg.no 15.12.2017).)

- Medicinsk cannabis under lupp. (- Han talade också om de skador på hjärnan efter långvarigt cannabisbruk som har dokumenterats, som försämrad kognition och motorik, psykisk ohälsa och beroendeproblematik.)

(Anm: Medicinsk cannabis under lupp. (…) Det vetenskapliga underlaget är nämligen skralt. (…) Medicinsk cannabis kan fungera mot neuropatisk smärta. Inte för alla, men för vissa är effekten god. Hur effekten blir beror på en rad faktorer, som individens unika uppsättning av cannabinoida receptorer, hur substansen administreras, hur det bryts ned i kroppen och individens kön och ålder, förklarade Fred Nyberg. Han talade också om de skador på hjärnan efter långvarigt cannabisbruk som har dokumenterats, som försämrad kognition och motorik, psykisk ohälsa och beroendeproblematik. (lakemedelsvarlden.se 22.11.2017).)

(Anm: Exacerbation of psychosis triggered by a synthetic cannabinoid in a 70-year-old woman with Parkinson disease. CMAJ January 15, 2018 190 (2) E50-E52;.)

– Cannabis: Hjerneendringer kan forklare følelser av fremmedgjøring. Resultatene antyder en mekanisme som kan forklare hvorfor risikoen for depresjon og andre psykiske problemer er høyere blant de som bruker legemidlet. (- Slik hjelper den nye forskningen å belyse disse linkene, idet studien gransker hva som foregår i hjernen til tunge cannabisbrukere.)

(Anm: Cannabis: Brain alterations may explain feelings of alienation. New research has revealed altered brain activity in young adults with cannabis addiction. The findings suggest a mechanism that may explain why the risk of depression and other mental health issues is higher among those who use the drug. The study was carried out by Dr. Peter Manza, Dr. Dardo Tomasi, and Dr. Nora Volkow, of the National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism in Bethesda, MD. The findings have been published in the journal Biological Psychiatry: Cognitive Neuroscience and Neuroimaging.As Dr. Manza and his colleagues explain in their paper, heavy cannabis use has been linked with a higher risk of psychosis, depression, and schizophrenia. Additionally, here at Medical News Today, we have reported on studies pointing to a link between marijuana use and bipolar disorder. That being said, the precise mechanisms underlying such associations have remained unclear. So, the new research helps to illuminate these links, as the study examines what goes on inside the brains of heavy cannabis users. (medicalnewstoday.com 18.1.2018).)

(Anm: Subcortical Local Functional Hyperconnectivity in Cannabis Dependence. Biological Psychiatry: Cognitive Neuroscience and Neuroimaging 2017 (Available online 22 November 2017).)

- Studien sier at det er tilstrekkelig bevis for å antyde at marihuana eller cannabis, reduserer nivået av dopamin i hjernen - en nevrotransmitter som spiller en nøkkelrolle i læring, bevegelse, motivasjon, følelser og belønning. Lavt dopaminnivå har vært forbundet med humørsvingninger, tretthet, depresjon og mangel på motivasjon; Dopaminmangel er tilstede i en rekke nevrologiske tilstander, inkludert Parkinsons sykdom og ADHD (attention deficit hyperactivity disorder).

(Anm: Marijuana and mental illness: Low dopamine levels may play a role. A new review offers further insight into how long-term marijuana use might have a negative impact on mental health, after finding "substantial evidence" that the drug alters the brain's reward system to increase negative emotions and decrease motivation. The study says there is sufficient evidence to suggest marijuana, or cannabis, reduces levels of dopamine in the brain - a neurotransmitter that plays a key role in learning, movement, motivation, emotion, and reward. Low dopamine levels have been associated with mood changes, fatigue, depression, and lack of motivation; dopamine deficiency is present in a number of neurological conditions, including Parkinson's disease and attention deficit hyperactivity disorder (ADHD). (medicalnewstoday.com 21.11.2016).)

(Anm: Dopaminmangel: Hva du trenger å vite. (Dopamine deficiency: What you need to know) (medicalnewstoday.com 17.1.2018).)

(Anm: Det allerførste udtryk for liv lever stadig inden i os. En cellemaskine så kraftig, at den lagde grunden til alt liv, kan fortælle os, hvordan det hele begyndte. (jyllands-posten.dk 17.12.2017).)

- Bruk av marihuana linket til større risiko for psykose hos tenåringer.

(Anm: Marijuana use linked to greater psychosis risk in teens. Studies have long suggested a link between marijuana use and psychosis. New research sheds further light on this association, after finding that teenagers who increase their use of the drug are more likely to experience psychotic-like episodes. (…) Lead study author Josiane Bourque, of the Department of Psychiatry at the University of Montreal in Canada, and colleagues published their findings today in the Journal of Child Psychology and Psychiatry. (…) In recent years, legalization of marijuana for recreational purposes, medicinal purposes, or both, has risen in the U.S. Studies have indicated that this rise in legalization has reduced perceptions of marijuana as a harmful drug, leading to an increase in its use, particularly among teenagers. (medicalnewstoday.com 5.7.2017).)

(Anm: Cannabis use and psychotic-like experiences trajectories during early adolescence: the coevolution and potential mediators. Journal of Child Psychology and Psychiatry 2017 (First published: 5 July 2017).)

(Anm: Understanding Medical Marijuana: Laws, Uses, Safety. (medicinenet.com 17.3.2017).)

- Studier avslører marihuanas potensielle effekter hos personer med høy risiko for psykotisk lidelse.

(Anm: Study reveals marijuana's potential effects in individuals at high risk for psychotic disorder. Study reveals marijuana's potential effects in individuals at high risk for psychotic disorder. (…) After smoking active marijuana, both groups had signs of intoxication and increases in heart rate and arousal relative to the placebo. However, only the high-risk group experienced transient increases in paranoia and anxiety, as well as disrupted sensory perception and cognitive performance, after using active marijuana. Neither group experienced these effects after using the placebo. (news-medical.net 14.9.2017).)

- Flere bevis linker bruk av høypotent marijuana til første episode med psykose.

(Anm: More evidence links high-potency marijuana use to first-episode psychosis.
REPORTING FROM THE ICSR BIENNIAL MEETING SAN DIEGO – High-potency marijuana use appears to be associated with an increased risk of a first psychotic episode, based on a case-control study conducted in Europe. “Daily users of a strong type of cannabis face a significant increase in the probability of developing a psychotic disorder,” reported Marta Di Forti, MD, PhD, MRC, lead author of a study whose preliminary results were presented at the International Congress on Schizophrenia Research. (mdedge.com 19.12.2017).)

- Hjelper marijuana deg med å sove? (- Mange tyr til substanser for å behandle søvnløshet og søvnforstyrrelser. (- Det kan faktisk forverre deres søvnkvalitet.)

(Anm: Does Marijuana Help You Sleep? A recent study concludes that marijuana use might actually disrupt your sleep. However, experts point out there may be other factors involved. Marijuana may make you sleepy, but does it really help you sleep? With the increasing frequency of marijuana legalization and its medical use throughout the United States, many are turning to the drug to treat insomnia and sleep disorders. However, a study from the University of Michigan concluded that depending on how frequently an individual uses marijuana, it may not help them sleep at all. It may actually worsen their sleep quality. The study recruited 98 subjects who were divided into three groups: daily marijuana users, non-daily marijuana users, and a non-user control group.  (medicalnewstoday.com 6.10.2017).)

- Forskningen viste at tre fjerdedeler av deltakerne (76,3 prosent) ikke utviklet et problem med cannabisbruk i løpet av høyskoleårene eller i tidlig voksen alder. Imidlertid ble en fjerdedel av dem avhengige - og forskerne delte disse brukerne i tre kategorier: "Vedvarende, begrenset og forsinket problematisk bruk av cannabis."

(Anm: Anxiety 'huge risk factor' for cannabis use disorder. Researchers from Duke University Medical Center in Durham, NC, explore the risk profiles of problematic cannabis users. Sherika Hill, Ph.D. — an adjunct faculty associate at the Duke University School of Medicine — is the lead author of the study, and the findings were published in the Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry. (…) The research found that three quarters of the participants (76.3 percent) did not develop a cannabis use problem during their college years or in early adulthood. However, one quarter of them did — and the scientists divided these users into three categories: "persistent, limited, and delayed problematic cannabis use." (medicalnewstoday.com 25.10.2017).)

- Konklusjoner: Bruk av cannabis ser ut til å øke i stedet for å redusere risikoen for utvikling av ikke-medisinsk reseptbelagt opioidbruk og opioidforstyrrelser.

(Anm: Cannabis Use and Risk of Prescription Opioid Use Disorder in the United States. Abstract Objective: The authors sought to determine whether cannabis use is associated with a change in the risk of incident nonmedical prescription opioid use and opioid use disorder at 3-year follow-up. (…) Conclusions: Cannabis use appears to increase rather than decrease the risk of developing nonmedical prescription opioid use and opioid use disorder. American Journal of Psychiatry 2017 (Published online: September 26, 2017).)

- Medicinsk cannabis: Så tynd er evidensen for danske patienter. (- Bioetiker synes, det giver mening, mens andre forskere finder det dybt betænkeligt, at vi vil give patienter medicin uden at kende konsekvenserne.)

(Anm: Medicinsk cannabis: Så tynd er evidensen for danske patienter. En gennemgang af videnskabelig viden viser, at blot tre studier antyder en vis effekt af medicinsk cannabis på rygmarvspatienter. Lægemiddelstyrelsen fastholder, at patienterne bør være en del af en dansk forsøgsordning fra 2018. Bioetiker bifalder beslutningen. Andre forskere er oprørte. (…) Historien kort - Stort set ingen studier viser, at patienter med skader i rygmarven - paraplegi - har gavn af medicinsk cannabis. - Alligevel er rygmarvspatienter sammen med tre andre typer (multipel sklerose, kroniske smerter og kvalme eller opkast efter kemoterapi) med i dansk forsøgsordning fra 1. januar 2018. - Bioetiker synes, det giver mening, mens andre forskere finder det dybt betænkeligt, at vi vil give patienter medicin uden at kende konsekvenserne. (videnskab.dk 19.11.2017).)

(Anm: Salg av sykdom (mintankesmie.no).)

(Anm: - Professor om øredræn: Behandling uden evidens er typisk for Danmark. (…) Professor: Vi behandler mange sygdomme uden evidens.) (videnskab.dk 18.11.2017).)

- Fortolkning: Den økte sannsynligheten for alvorlig depresjon (MDD) og selvmordstanker hos de som bruker cannabis hyppig kan ikke bare tilskrives vanlige predisponerende faktorer.

(Anm: Major depressive disorder, suicidal thoughts and behaviours, and cannabis involvement in discordant twins: a retrospective cohort study. Summary Background Early and frequent cannabis use are associated with an increased likelihood of major depressive disorder (MDD) as well as suicidal thoughts and behaviours. (…) Interpretation The increased likelihood of MDD and suicidal ideation in frequent cannabis users cannot be solely attributed to common predisposing factors. The Lancet Psychiatry 2017;4(9):706–714 (September 2017).)

- Bruk av marihuana i tenårene bruk kan føre til bipolare symptomer senere.

(Anm: Teen marijuana use may lead to bipolar symptoms later on. It's a well-known fact that many young people use cannabis, and studies have pointed to a link between the drug and psychiatric conditions such as schizophrenia. However, the links between cannabis use and the development of bipolar symptoms over time have been insufficiently studied — until now. A new study fills this research gap by examining how cannabis use among teenagers is linked with hypomania in early adulthood. (…) In fact, at Medical News Today, we have reported on several studies that have illuminated the link between teenage cannabis use and psychiatric conditions. For instance, one study suggested that marijuana use causes changes in brain structure that are similar to those caused by schizophrenia. Another study in rodents suggested that adolescent use of the drug may bring about schizophrenia symptoms, but only in those already genetically susceptible to the illness.  (news-medical.net 4.12.2017).)

- Studien finner sammenheng mellom ungdomsbruk av cannabis og fremtidig hypomani.

(Anm: Study finds link between adolescent cannabis use and future hypomania. Cannabis use in youth is linked to bipolar symptoms in young adults, finds new research by the University of Warwick. Researchers from Warwick Medical School found that adolescent cannabis use is an independent risk factor for future hypomania - periods of elated mood, over-active and excited behavior, and reduced need for sleep that are often experienced as part of bipolar disorder, and have a significant impact on day-to-day life. (news-medical.net 9.12.2017).)

- Marijuana kan være farlig for noen kreftpasienter eller forårsake uønskede bivirkninger, bemerket Pergam. "Vi håper at denne studien bidrar til å åpne opp døren for flere studier med sikte på å evaluere risikoen og nytten for marihuana i denne befolkningen," sa Pergam i en pressemelding.

(Anm: Where It's Legal, One-Quarter of Cancer Patients Use Medical Pot. (…) Most patients expressed strong interest in learning about marijuana during treatment, and 74 percent wanted information from cancer care providers, according to the study. But most of the patients said they had to get information from sources outside of the health care system. The study results were published online in the journal Cancer. Marijuana may be dangerous for some cancer patients or cause unwanted side effects, Pergam noted. "We hope that this study helps to open up the door for more studies aimed at evaluating the risks and benefits of marijuana in this population," Pergam said in a journal news release. (medicinenet.com 25.9.2017).)

(Anm: Cannabis use among patients at a comprehensive cancer center in a state with legalized medicinal and recreational use. Cancer 2017 (First published: 25 September 2017).)

(Anm: Evidence that cannabis use helps pain or PTSD is lacking, say researchers. Scientific evidence reporting on the use of cannabis for the treatment of chronic pain or post-traumatic stress syndrome (PTSD) is too limited to conclude its safety or efficacy, say researchers from the US Department of Veterans Affairs (VA). (news-medical.net 15.8.2017).)

(Anm: Benefits and Harms of Plant-Based Cannabis for Posttraumatic Stress Disorder: A Systematic Review. Abstract Background: Cannabis is available from medical dispensaries for treating posttraumatic stress disorder (PTSD) in many states of the union, yet its efficacy in treating PTSD symptoms remains uncertain. (…) Conclusion: Evidence is insufficient to draw conclusions about the benefits and harms of plant-based cannabis preparations in patients with PTSD, but several ongoing studies may soon provide important results. Benefits and Harms of Plant-Based Cannabis for Posttraumatic Stress Disorder: A Systematic Review. Ann Intern Med. 2017 Aug 15.)

- Læger siger nej til forsøg med medicinsk cannabis.

(Anm: Læger siger nej til forsøg med medicinsk cannabis. Syge risikerer at gå forgæves, når de fra 1. januar beder lægen om en recept på medicinsk cannabis. Forventningerne til en ny forsøgsordning med lægeordineret cannabis er høje hos syge og smerteplagede. Men modstand hos lægerne risikerer at bremse ordningen, inden den er kommet i gang. - Der mangler kontrollerede forsøg med medicinsk cannabis. Vi har hverken dokumentation for de gavnlige virkninger eller for bivirkninger. Derfor kan vi som læger ikke tage ansvar for at udskrive medicinen, siger Anders Beich, der er formand for de praktiserende lægers videnskabelige selskab, DSAM. - Hvis en patient kommer til mig, så vil jeg sige, at jeg ikke kan påtage mig at udskrive medicinen. Jeg har hverken erfaring fra andre patienter eller et velbeskrevet videnskabeligt grundlag at læne mig op ad, siger han. (jyllands-posten.dk 2.10.2017).)

- Sparsom evidens for smertelindrende effekt af cannabis.

(Anm: Sparsom evidens for smertelindrende effekt af cannabis. I et systematisk review konkluderes, at der er meget sparsom evidens for, at cannabis har effekt på andre typer smerter end de neuropatiske. I et systematisk review konkluderes, at der er meget sparsom evidens for, at cannabis har effekt på andre typer smerter end de neuropatiske. Ugeskrift for Læger 19. sep 2017.)

(Anm: The Effects of Cannabis Among Adults With Chronic Pain and an Overview of General Harms: A Systematic Review. Background: Cannabis is increasingly available for the treatment of chronic pain, yet its efficacy remains uncertain. Conclusion: Limited evidence suggests that cannabis may alleviate neuropathic pain in some patients, but insufficient evidence exists for other types of chronic pain. Among general populations, limited evidence suggests that cannabis is associated with an increased risk for adverse mental health effects. Ann Intern Med. 2017 Sep 5;167(5):319-331. Epub 2017 Aug 15.)

- Ny forskning publisert i European Journal of Preventive Cardiology i går sier at bruken av marihuana er knyttet til en tredobbelt risiko for død på grunn av hypertensjon.

(Anm: New research published in the European Journal of Preventive Cardiology yesterday states that the use of marijuana is linked with a three-fold risk of death due to hypertension. (…) The findings of the study showed that the marijuana users possessed a greater risk of dying from hypertension. When compared with non-users, the users of marijuana were 3.42 times  more likely to suffer hypertension as a cause of death,  and with the addition of each year of use, the risk increased by 1.04 times. (news-medical.net 16.8.2017).)

(Anm: Effect of marijuana use on cardiovascular and cerebrovascular mortality: A study using the National Health and Nutrition Examination Survey linked mortality file. (…) Conclusion From our results, marijuana use may increase the risk for hypertension mortality. Increased duration of marijuana use is associated with increased risk of death from hypertension. Recreational marijuana use potentially has cardiovascular adverse effects which needs further investigation. Eur J Prev Cardiol. 2017 Jan 1:2047487317723212.)

- Op til 20% af patienterne, som får medicinsk cannabis for kroniske smerter, bliver afhængige. (- Forfatterne konkluderer, at selv om problematisk brug ses sjældnere blandt cannabisbrugere end blandt opioidbrugere, er den på 10-20% i cannabisgruppen sammenlignet med 20-50% i opioidgruppen.)

(Anm: Op til 20% af patienterne, som får medicinsk cannabis for kroniske smerter, bliver afhængige. Israelsk undersøgelse viser, at udvikling af afhængighed ved lægeordineret cannabis ses hos 10-20% af patienterne. Behandling af patienter med kroniske nonmaligne smerter er svær, og det er kendt, at mange af disse patienter udvikler opioidafhængighed. I nogle lande har man fremført lægeordineret cannabis som en alternativ mulighed. I Danmark har man aftalt en fireårig forsøgsordning med lægeordineret cannabis, som starter næste år til blandt andet patienter med kroniske smerter. I Israel har man relativt langvarige erfaringer med medicinsk cannabis, og en ny undersøgelse derfra beskriver udvikling af afhængighed ved medicinsk ordineret cannabis. Artiklen opererer med begrebet ”problematisk brug”, som er karakteriseret ved overforbrug, stærk trang til stoffet og angst for ikke at kunne få stoffet. Studiet er baseret på ca. 900 patienter med kroniske smerter, og fokus er udvikling af afhængighed blandt cannabisbrugere sammenlignet med opioidbrugere. Forfatterne konkluderer, at selv om problematisk brug ses sjældnere blandt cannabisbrugere end blandt opioidbrugere, er den på 10-20% i cannabisgruppen sammenlignet med 20-50% i opioidgruppen. Ugeskrift for Læger 2017;16.)

(Anm: Persistent cannabis use linked to violent behavior among young people with mental illness (news-medical.net 6.10.2017).)

- Vil skape marihuanaens Silicon Valley. (- Mannen ønsker å være anonym. Det han driver med, er å skaffe eiendommer til kommende marihuanakonger i Californias bortgjemte småbyer og tettsteder. Han kjøper eiendommene før de er regulert for dyrking.)

Vil skape marihuanaens Silicon Valley
dn.no 19.5.2017
Kjendiser og businessmenn investerer millioner i ørkentomter i California. Frislippet av marihuana har skapt eiendomsboom.

– Du kan kalle meg konsulent slash eiendomsutleier slash eiendomsmegler slash investor slash politiker slash lobbyist.

Han sitter i et grått trehus der det nesten bare jobber konkursadvokater, har på seg en grønn, utvasket trøye og joggebukse. Solbrillene hviler parat på hodet, så de kan dras ned over øynene med poser under idet dagslyset treffer.

– Men det blir riktigere å kalle meg en ninjakriger.

Mannen ønsker å være anonym. Det han driver med, er å skaffe eiendommer til kommende marihuanakonger i Californias bortgjemte småbyer og tettsteder. Han kjøper eiendommene før de er regulert for dyrking. Etter å ha kjøpt dem, jobber han seg inn hos de lokale myndighetene for å få lisensene han trenger, så videreselger han. Med lisensene på plass, er eiendommene klare til å fylles med lovlige marihuanaplanter. Salgssummen blir en ganske annen enn innkjøpsprisen. (…)

- Ben vil selge marihuana i Norge: Har hatt fortrolige møter med investorer og på Stortinget. (- . I forrige uke var han i Oslo for å finne norske investorer til det selskapet som produserer og selger marihuana til medisinsk bruk.)

(Anm: Ben vil selge marihuana i Norge: Har hatt fortrolige møter med investorer og på Stortinget. Børsnoterte Maricann vil ha norske investorer i medisinsk marihuana. Har snakket varmt for medisinsk cannabis overfor Bård Hoksrud (Frp) og et 20-tall investorer. SØKER NORSKE PENGER: - Den typiske pasienten i Canada for vårt selskap, er 55 eller mer og lider av kronisk smerte, forteller Maricann-sjef Ben Ward. I forrige uke var han i Oslo for å finne norske investorer til det selskapet som produserer og selger marihuana til medisinsk bruk. (dagbladet.no 20.9.2017).)

- AMERIKANSK POLITITOPP ADVARER NORGE: – Legaliserer Norge cannabis, vil dere se økt vold, psykoser og ruskjøring. (- Cannabis-forkjempere ville bestikke ham (- Det var snakk om flere hundre tusen dollar utbetalt hvert år.)

AMERIKANSK POLITITOPP ADVARER NORGE: – Legaliserer Norge cannabis, vil dere se økt vold, psykoser og ruskjøring
tv2.no 5.11.2016
Mangeårig leder i den amerikanske narkotikapolitiforeningen mener myter og løgn førte til det han kaller den katastrofale legaliseringen av cannabis i stadig flere delstater i USA.

Ronald Brooks har jobbet 42 år som narkotikapoliti i USA. Han har ledet National Narcotic Officers´ Association Coalition i en årrekke, og har et klart budskap til norske politikere og det norske folk:

– Det utspiller seg en tragedie i landet vårt og hvis marihuana blir avkriminalisert i Norge, vil det bli en tragedie også for deres land, sier Brooks til TV 2.

Forrige helg var han i Bergen i forbindelse med at Norsk narkotikpolitiforening (NNPF) hadde sin årlige konferanse.

Ekstrem vold utført i psykose
Der fortalte han om konsekvensene politiet og andre nødetater har sett i de statene som har avkriminalisert cannabis. (…)

Cannabis-forkjempere ville bestikke ham
Internasjonale rusforskere oppfordret nylig nasjonale myndigheter til å advare befolkingen mot cannabisbruk. Kunnskapen om koblingen mellom cannabisbruk og psykose og schizofreni er så urovekkende at de mener det er grunnlag for å slå alarm.

Til de 600 politifolkene som hørte ham tale under NNPFs samling, fortalte Brooks at han skal ha blitt tilbudt svimlende summer fra en lobbyorganisasjon for å gå god for legalisering av marihuana.

– Det er store pengeinteresser bak. Jeg ble oppringt av et selskap for å møte med noen advokater. De sa at de ville betale meg veldig mye penger for å gå god for at legalisering er veien å gå, siden den er uunngåelig, forteller Brooks.

Ifølge den erfarne narkotikapolititjenestemannen forsøkte selskapet seg først med 200.000 dollar, og fortsatte å presse på da han sa nei. De ville ha ham til å si noe positivt om marihuana; et budskap de kunne bruke i sin propaganda.

– Det var snakk om flere hundre tusen dollar utbetalt hvert år. Men jeg har sett for mange barn bli ødelagt av det stoffet. Jeg har venner og kolleger som har blitt drept mens de har jobbet med narkotikasaker. Jeg skulle gjerne hatt pengene, men jeg vil aldri selge idealene mine, sier Brooks til TV 2. (…)

(Anm: Big Marijuana Claims Vs. The Science (learnaboutsam.org).)

(Anm: Pot; A slang term for cannabis (Marijuana) (en.wikipedia.org).)

(Anm: Big Marihuana - Legalisering handler om én ting: å gjøre et lite antall forretningsfolk rike. (Legalization is about one thing: making a small number of business people rich.) (learnaboutsam.org).)

(Anm: The Effects of Marijuana on Your Body (healthline.com 21.7.2017).)

- Mennesker som røyker marihuana har tredoblet risiko for å dø av hypertensjon (høyt blodtrykk) enn de som aldri har brukt legemidlet, ifølge forskere. Risikoen øker for hvert år. (- Støtte for liberal bruk av marihuana skyldes delvis påstander om at det har nytteverdi og mulig ikke er skadelig for helsen.) (- Det er viktig å fastslå om helsemessig nytteverdi oppveier de mulige helsemessige, sosiale og økonomiske risikoene. Dersom bruk av marihuana involverer hjerte- og karsykdommer og dødsfall er det helsevesenets beslutningstakeres oppgave å beskytte offentligheten.)

(Anm: Marijuana use holds three-fold blood pressure death risk: study. LONDON (Reuters) - People who smoke marijuana have a three times greater risk of dying from hypertension, or high blood pressure, than those who have never used the drug, scientists said on Wednesday. The risk grows with every year of use, they said. The findings, from a study of some 1,200 people, could have implications in the United States among other countries. Several states have legalized marijuana and others are moving toward it. It is decriminalized in a number of other countries. "Support for liberal marijuana use is partly due to claims that it is beneficial and possibly not harmful to health," said Barbara Yankey, who co-led the research at the school of public health at Georgia State University in the United States. "It is important to establish whether any health benefits outweigh the potential health, social and economic risks. If marijuana use is implicated in cardiovascular diseases and deaths, then it rests on the health community and policy makers to protect the public." Marijuana is also sometimes used for medicinal purposes, such as for glaucoma. (reuters.com 9.8.2017).)

- Den usynlige kloakken.

(Anm: - Den usynlige kloakken. (…) På 25 meters dyp og 100 meter ut i fjorden spyles brunt kloakkvann ut i havet. Slik har det vært i mange år. Men det er umulig å se med det blotte øye fra land. (...) Hver dag havner store mengder med dårlig renset kloakk rett ut i fjordene våre. En rekke store norske kommuner bryter nemlig rensekravene viser NRKs kartlegging. (nrk.no 24.4.2017).)

(Anm: Avløp og kloakk på kartet. Statistisk sentralbyrå har laget en enkel visualisering av landets avløpsanlegg på kart. Visualiseringen illustrerer tydelig skillet mellom mye høygradig biologisk og/eller kjemisk rensing på Østlandet og i Trøndelag, og overvekt av mekanisk rensing i de øvrige deler av landet. (ssb.no 19.12.2017).)

(Anm: Sjøliv tar skade av våre medisiner. Medisinene vi tar, havner til slutt i havet hos alger og sjødyr. Medikamentene kan kanskje endre hele økosystemer, tror svensk forsker. Det er en kjent sak at medisinene vi mennesker bruker ikke nødvendigvis forsvinner når de har gjort jobben sin inni oss. (forskning.no 8.5.2014).)

(Anm: Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Statlig hvitvasking av legemiddelinformasjon (Tidsskr Nor Legeforen 2010; 130:368 (25.2.2010).)

(Anm: Legemiddelindustrien (Big Pharma) (mintankesmie.no).)

(Anm: Fisk på Prozac blir beviselig engstelige, antisosiale, aggressive og noen ganger til og med morderiske (Fish swimming in water tainted with Prozac exhibit 'antisocial, aggressive and even homicidal behaviour' (Fisk som svømmer i vann som er forurenset av Prozac fremviser "antisosial, aggressiv og selvmorderisk atferd"). (dailymail.co.uk 14.7.2013).)

- Ny forskning: Depression hos fisk kan hjælpe med at forstå mennesker. (- Fisk bliver deprimerede på grund af manglende stimulation og små akvarier. (- Deres (mennesker og fisk, red.) neurokemi er så ens, at det er skæmmende.)

(Anm: Ny forskning: Depression hos fisk kan hjælpe med at forstå mennesker. (…) »Deres (mennesker og fisk, red.) neurokemi er så ens, at det er skæmmende,« fortæller Julian Pittman, der er professor i biologi på Troy University i Alabama, til New York Times. (…)  En såkaldte 'guldfiskebowle' er derfor noget af det værste, man som fiskeejer kan købe til sin fisk, da fisken mangler plads, og der samtidig ikke er mulighed for, at man som fisk kan få stillet sin nysgerrighed. (…) Fisk bliver deprimerede på grund af manglende stimulation og små akvarier. (…) Julian Pitmman har gennem de sidste ti år studeret, hvordan blandt andet zebrafisk har mistet interessen i stort set al ting: mad, legetøj, ting - præcis ligesom klinisk deprimerede mennesker. (jyllands-posten.dk 18.10.2017).)

Blir syke av stress
aftenposten.no 25.3.2011
Får for store hjerter - Smaker dårligere

Oppdrettsfisk får hjertelidelse av stress, viser ny doktorgradsstudie. Stress er et kjent problem i bransjen.

De siste tre og et halvt år har stipendiat Ida Beitnes Johansen ved Institutt for husdyr og akvakulturvitenskap, Universitet for miljø og biovitenskap på Ås, dokumentert de fysiske konsekvensene i hjertet og hjernen av stress hos fisk. Det hun fant, var forvokste fiskehjerter i den gruppen av fisk som viste dårligst evne til å takle stress. – Hjerteproblemer av ulike typer rammer oppdrettsfisk, men vi vet lite om årsakene, sier Ida Beitnes Johansen.– Ved å studere forekomsten av stresshormonet kortisol,somfinnes både hos fisk og mennesker, har jeg sett hvordan for høye nivåer kan føre til sykdom og hjertelidelser. (...)

– Hvert eneste år tømmer turistbåter opptil 4000 tonn kloakk og avføring i Nærøyfjorden. Svært mange av landets fjorder har det samme problemet.

(Anm: Tømmer 4000 tonn kloakk i fjordene. Hvert eneste år tømmer turistbåter opptil 4000 tonn kloakk og avføring i Nærøyfjorden. Svært mange av landets fjorder har det samme problemet. (tv2.no 29.7.2017).)

- Norsk oppdrettsfisk står for utslipp langs norskekysten tilsvarende nesten hele Tokyos befolkning på 12 millioner mennesker.

(Anm: Norsk oppdrettsfisk står for utslipp langs norskekysten tilsvarende nesten hele Tokyos befolkning på 12 millioner mennesker. Det viser en beregning Dagbladet har gjort basert på tall fra Klima- og forurensingsdirektoratet (Klif) og Fiskeridirektoratet. Miljødepartementet skulle «se på saken» i 2010 - så ble det verre: Kloakk og matrester fra oppdrettsfisk tilsvarende 11,9 millioner mennesker slippes rett ut i norske fjorder. (…) SLIK PRODUSERES NORSK LAKS: I oppdrettsanlegg. Avfallsstoffene slippes rett ut i havet. Her fra et tilfeldig anlegg i nærheten av Bergen. (dagbladet.no 28.6.2013).)

(Anm: How do drugs affect the brain? - Sara Garofalo (ed.ted.com).)

(Anm: How does your body process medicine? - Céline Valéry (ed.ted.com).)

(Anm: Hvordan fordøyelsessystemet fungerer. How your digestive system works - Emma Bryce. Let’s Begin… Constantly churning inside of you, the digestive system performs a daily marvel: it transforms your food into the vital nutrients that sustain your body and ensure your survival. Emma Bryce traces food’s nine-meter-long, 40-hour journey through the remarkable digestive tract. (ed.ted.com).)

 - Ny studie viser link mellom bruk avmarihuana og psykose-lignende opplevelser.

(Anm: New study shows link between marijuana use and psychotic-like experiences. Going from an occasional user of marijuana to a weekly or daily user increases an adolescent's risk of having recurrent psychotic-like experiences by 159%, according to a new Canadian study published today in the Journal of Child Psychology and Psychiatry. The study also reports effects of marijuana use on cognitive development and shows that the link between marijuana use and psychotic-like experiences is best explained by emerging symptoms of depression. (news-medical.net 5.7.2017).)

- Hyppig rekreasjonsbruk av cannabis knyttet til økt risiko for tannkjøttsykdom.

(Anm: Hyppig rekreasjonsbruk av cannabis knyttet til økt risiko for tannkjøttsykdom. Frequent recreational cannabis use linked to increased risk of gum disease. (news-medical.net 24.5.2017).)

(Anm: Gjennomgangen bekrefter sammenhengen mellom substansbruk (rusmidler, legemidler etc.) og dårlig tannhelse. (…) Oral helse har betydelige konsekvenser for livskvalitet og generell helse. I tillegg til funksjonelle problemer og problemer med selvfølelse som følge av dårlige tenner, øker forekomsten av kronisk inflammasjon og bakteriemi (bakterier i blodet) kjennetegnet av dårlig tannhelse og økt forekomst av koronar hjertesykdom, hjerneslag, diabetes og luftveissykdom. (medicalnewstoday.com 16.3.2017).)

(Anm: Tannleger og tannhelse (munnhulen er kroppens speil). (mintankesmie.no/).)

- Historie med tannkjøttsykdom (periodontal) knyttet til større risiko for å utvikle kreft, viser studier.

(Anm: History of periodontal disease linked to greater risk of developing any cancer, study shows. Bottom Line: Periodontal disease was associated with increased risk of several types of cancer in postmenopausal women, even in women who had never smoked. Journal in Which the Study was Published: Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention, a journal of the American Association for Cancer Research. (news-medical.ne 26.7.2017).)

(Anm: Kreft (mintankesmie.no).)

(Anm: Kreftregisteret (mintankesmie.no).)

- 'Dabbing' av cannabis kan frigjøre kreftfremkallende stoffer.

(Anm: 'Dabbing' cannabis may release cancerous toxins. Researchers have analyzed the chemical composition of the vapors released by butane hash oil - a cannabis extract commonly used in "dabbing," or vaporizing - and found carcinogenic substances. In light of cannabis being legalized in several states across America, more and more people use marijuana recreationally. The practice of "dabbing" has also gained popularity; users think that dabbing is safer and gets them a "cleaner high." In dabbing, consumers place a small amount, or a "dab," of concentrated cannabis on a hot surface (usually a nail) and inhale the resulting vapor. (medicalnewstoday.com 1.10.2017).)

- Legalisering av cannabis løser ingenting.

(Anm: Legalisering av cannabis løser ingenting | Mina Gerhardsen, generalsekretær i Actis - Rusfeltets samarbeidsorgan. Colorado, som var først ute med legalisering, opplever økt bruk i alle aldersgrupper, inkludert barn fra 12 til 17 år. I sin «internrevisjon» konkluderer Anne Siri Koksrud Bekkelund med at forbudet mot narkotika er skadelig. Argumentet hennes er basert på en beskrivelse av norsk ruspolitikk som er langt fra virkeligheten. Forebygging og helse er den norske linjen, ikke jaging og straff. (…) Legalisering er ikke løsningen. Isteden må vi ta vare på det vi gjør som er bra og bli bedre der vi kan bli bedre, som økt kapasitet i rusomsorgen og god oppfølging av unge på vei inn i et rusproblem. (aftenposten.no 7.7.2017).)

(Anm: Pot Smoking Common Among Pregnant Teens: Survey. (…) Teen pregnancies are already associated with smaller babies partly because young moms-to-be are less likely to receive prenatal care than older women. They're also more likely to smoke during pregnancy, says ACOG. (…) The survey also revealed that pot use in pregnancy was more common during the first trimester, "when fetuses may be most susceptible to damage from drugs," the investigators said. (medicinenet.com 23.4.2017).)

- ACTIS’ lemfeldige omgang med fakta. Legalisering av narkotika vil ikke løse alle problemer, men det kan bidra til å hjelpe betydelig flere enn det er mulig under et forbudsregime.

(Anm: ACTIS’ lemfeldige omgang med fakta | Eirik Løkke, rådgiver i Civita. ACTIS’ lemfeldige omgang med fakta. Legalisering av narkotika vil ikke løse alle problemer, men det kan bidra til å hjelpe betydelig flere enn det er mulig under et forbudsregime. I Aftenposten (7. juli) fortsetter Mina Gerhardsen i ACTIS å spre myter om narkotikapolitikken. I innlegget har Gerhardsen tre sentrale påstander: At norsk cannabisbruk er lav på grunn av forbud. At alle er enige om at hjelp er viktigere enn straff. At legalisering ikke løser noen ting. (aftenposten.no 17.7.2017).)

- Hva er egentlig rusmiddelavhengighet?

(Anm: Hva er egentlig rusmiddelavhengighet? | Thomas Clausen | Helge Waal | Jørg Mørland Thomas Clausen, Helge Waal og Jørg Mørland Professorer, Universitetet i Oslo. Serie om rus: Fagfolk skriver om rusavhengighet. I den første av fem kronikker handler det om kjennetegnene for avhengighet. rusmiddelavhengighet som en tilstand hvor rustrang og abstinensplager dominerer. Dette er for enkelt, men hva er avhengighet egentlig? Definisjoner For ca. 20 år siden foreslo en gruppe amerikanske og norske forskere, der noen av oss deltok, at avhengighet er: (aftenposten.no 16.7.2017).)

(Anm: US Adult Illicit Cannabis Use, Cannabis Use Disorder, and Medical Marijuana Laws. 1991-1992 to 2012-2013. (…) Conclusions and Relevance  Medical marijuana laws appear to have contributed to increased prevalence of illicit cannabis use and cannabis use disorders. State-specific policy changes may also have played a role. While medical marijuana may help some, cannabis-related health consequences associated with changes in state marijuana laws should receive consideration by health care professionals and the public. JAMA Psychiatry. Published online April 26, 2017.)

(Anm: Lesjoner registrert hos unge brukere av stimulerende substanser. (Lesions are seen in young users of stimulant drugs.) (…) Vi har nylig rapportert forekomsten av hvit substans hyperintensitet ((White matter hyperintensities (WMH)) fra en prospektiv identifisert kohort av unge (gjennomsnittlig alder 27 år) som besøker vår akuttavdeling mht. amfetaminbruk (metamfetamin, amfetamin og ecstasy).4 Fire av 23 krevende amfetaminbrukere hadde disse lesjonene på magnetisk resonanstomografi (MR) (17 %), oftest i frontallapper. BMJ 2010; 341:c5636 (13 October).)

- Det er problematisk når mediene omtaler forskning etter sin egen «ruspolitiske ideologi».

(Anm: Det er problematisk når mediene omtaler forskning etter sin egen «ruspolitiske ideologi». AYNA B. JOHANSEN, PhD., Forsker og psykolog ved Senter for rus og avhengighetsforskning, Universitetet i Oslo. KENNETH ARCTANDER, informasjonsansvarlig i RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon (medier24.no 25.4.2017).)

(Anm: Medical Marijuana Legalization and Marijuana Use Among Youth in Oregon. Abstract While the legalization of marijuana for medical and recreational use has raised concerns about potential influences on marijuana use and beliefs among youth, few empirical studies have addressed this issue. We examined the association between medical marijuana patients and licensed growers per 1000 population in 32 Oregon counties from 2006 to 2015, and marijuana use among youth over the same period. (…) These findings suggest that a greater number of registered marijuana patients and growers per 1000 population in Oregon counties was associated with a higher prevalence of marijuana use among youth from 2006 to 2015, and that this relationship was partially attributable to perceived norms favorable towards marijuana use. J Prim Prev. 2017 May 8. [Epub ahead of print].)

(Anm: From Medical to Recreational Marijuana Sales: Marijuana Outlets and Crime in an Era of Changing Marijuana Legislation. Abstract A movement from medical to recreational marijuana use allows for a larger base of potential users who have easier access to marijuana, because they do not have to visit a physician before using marijuana. This study examines whether changes in the density of marijuana outlets were related to violent, property, and marijuana-specific crimes in Denver, CO during a time in which marijuana outlets began selling marijuana for recreational, and not just medical, use. (…) This study suggests that the effects of the availability of marijuana outlets on crime do not necessarily occur within the specific areas within which these outlets are located, but may occur in adjacent areas. Thus studies assessing the effects of these outlets in local areas alone may risk underestimating their true effects. J Prim Prev. 2017 Apr 27. [Epub ahead of print].)

- Debatten rundt cannabis. (- Dette rusmidlet, som i den senere tid er blitt modifisert til å bli mer potent og med det mer skadelig, er det enkelte som mener vi skal legalisere i Norge.) (- Vi mener at liberaliseringsargumentene ikke er fundert på tilgjengelig forskning, men at de primært er drevet frem av liberalistisk ideologi, brukeraktivisme og sterke kapitalkrefter.)

Debatten rundt cannabis
Tidsskr Nor Legeforen 2017; 137:344 (23.3.2017)
Årets engelske ord i 2016, kåret av Oxford Dictionaries, ble «post-truth» eller postfaktuell. Begrepet representerer alvorlig mistillit til eksperter og politikere. Et eksempel på slik faktaskjevhet om cannabis fremkom i TV-programmet Folkeopplysningen, som ble sendt på NRK 13. september 2016. Her ble det illegale rusmidlet cannabis ufarliggjort. Vi som i mange år har gitt behandling til cannabisavhengige, opplever en annen virkelighet og erfarer at TV-programmet og liberaliseringskampanjen gjør skade. (…)

Ingen hast med å endre narkotikapolitikken
Dette rusmidlet, som i den senere tid er blitt modifisert til å bli mer potent og med det mer skadelig, er det enkelte som mener vi skal legalisere i Norge. Argumentasjonen varierer (f.eks. knekke den globale narkoøkonomien, redusere stigmaer og gjøre det lettere å få helsehjelp etc.), men ofte ser vi argumentet om at individuelle valg bør få forrang foran folkehelseprinsippet figurere i debatten.

Vi mener at liberaliseringsargumentene ikke er fundert på tilgjengelig forskning, men at de primært er drevet frem av liberalistisk ideologi, brukeraktivisme og sterke kapitalkrefter. Føre var-prinsippet ligger til grunn for mye av folkehelsearbeidet. Dersom man er usikker på om legalisering av cannabis kan virke negativt inn på folkehelsen, bør man la det være. Det skjer storstilte legaliseringseksperimenter i Uruguay, i Canada og i noen amerikanske delstater. Her i Norge har vi intet å tape på å sitte rolig i båten noen år til. (…)

(Anm: Vitenskapens psykedelika-pushere. Stadig mer penger blir gitt til forskning på LSD, ecstasy og fleinsopp. (…) Forskningen har derfor flyttet bort fra dansegulvet og inn i laboratorier og terapirom. Nye forskningsgrupper etableres, sist ved Yale University, og i Norge har det det siste året dukket opp to studentforeninger i regi av interesseorganisasjonen Emmasofia, på Universitetet i Oslo og ved NTNU. (forskning.no 6.4.2016).)

(Anm: Big Marihuana - Legalisering handler om én ting: å gjøre et lite antall forretningsfolk rike. (Legalization is about one thing: making a small number of business people rich.) (learnaboutsam.org).)

(Anm: Marijuana Use Linked with Poor Depression Recovery. J Affect Disord; ePub 2017 Feb 13; Bahorik, et al March 16, 2017. Marijuana use is common and associated with poor recovery among psychiatry outpatients with depression, a recent study found. (mdedge.com.com 16.3.2017).)

(Anm: Amming og cannabis. Det finnes få studier som har sett på hvordan mors cannabisbruk påvirker det diende barnet. Potensielle farer er derfor uvisse, og bruken frarådes. (…) Ethvert rusmiddel som kan føre til at nyfødte blir sløve/døsige, kan være medskyldig i plutselig spedbarnsdød. (…) En eldre studie som ble publisert i tidsskriftet Neurotoxicology and Teratology, konkluderer med at spedbarn som blir utsatt for cannabis gjennom morsmelken i løpet av den første levemåneden, ser ut til å ha redusert eller forsinket motorisk utvikling ved ett-årsalderen. (nhi.no 17.3.2017).)

(Anm: Sofie sprayer cannabis i munnen fire ganger om dagen. Hun kjempet først mot sin egen skepsis. Nå må Sofie Haughom igjen og igjen forsvare at cannabis-spray er medisin for henne, ikke et rusmiddel. (nrk.no 10.4.2017).)

- Bruk av Marihuana kan øke risiko for hjerneslag, hjertesvikt

Marijuana use may raise stroke, heart failure risk
medicalnewstoday.com 11.3.2017
I USA, er marihuana stadig mer legalisert for medisinske eller fritidsformål . Men, advarer ny forskning av skadene av marihuana etter å finne at stoffet kan ha negative konsekvenser for kardiovaskulær helse. (In the United States, marijuana is becoming increasingly legalized for medicinal or recreational purposes. However, new research warns of the harms of marijuana use after finding that the drug may have negative implications for cardiovascular health.)

From an analysis of more than 20 million health records across the U.S., researchers have uncovered a link between marijuana use and an increased risk of stroke and heart failure.

Lead study author Dr. Aditi Kalla, of the Einstein Medical Center in Philadelphia, PA, and colleagues say that their findings help shed to light on the possible side effects of marijuana use, enabling doctors to better educate patients about such risks.

The researchers recently presented their results at the American College of Cardiology's 66th Annual Scientific Session, held in Washington, D.C.

According to the National Institute on Drug Abuse, marijuana remains the "most commonly used illicit drug" in the U.S.

However, the drug has now been legalized for either medicinal or recreational use in 28 U.S. states and Washington, D.C., and more states are expected to follow suit.

As such, there is more focus than ever on determining the benefits and risks of marijuana use. The new study claims to shed light on the latter, after uncovering a link between marijuana use and poor cardiovascular health. (…)

- Forskere fra Tsukuba Universitet i Japan fant at naturlig tetrahydrocannabinol (THC) - det psykoaktive kjemikalie i marihuana - og den syntetiske cannabinoid JWH-018 forårsaket anfall hos mus.

(Anm: Marijuana and 'spice' could trigger seizures, study says. While a number of studies have suggested that marijuana may be effective for reducing seizures, new research cautions that potent and synthetic forms of the drug have the opposite effect. Researchers from the University of Tsukuba in Japan found that natural tetrahydrocannabinol (THC) - the psychoactive chemical in marijuana - and the synthetic cannabinoid JWH-018 caused seizures in mice. Study leader Olga Malyshevskaya and colleagues say that their findings - which are published in the journal Scientific Reports - should serve as a "public alert" to the potential harms caused by high-potency and synthetic marijuana. While marijuana remains that "most commonly used illicit drug" in the United States, it is becoming increasingly legalized in individual states for medicinal purposes, recreational purposes, or both. There has been increasing research for the use of marijuana - particularly a cannabinoid in the drug called cannabidiol (CBD) - in the treatment of seizures in patients with epilepsy, though a debate surrounding its efficacy continues. The new study from Malyshevskaya and team suggests that general use of high-potency marijuana - that is, marijuana that contains high amounts of THC - may actually trigger seizures. (medicalnewstoday.com 25.9.2017).)

(Anm: Cannabidiol-substans funnet å hjelpe ved tilstand med kraftig epilepsi hos barn. Cannabidiol drug found to aid in devastating childhood epilepsy condition. (pharmafile.com 25.5.2017).)

(Anm: Cannabidiol Changes Serum Levels of Antiepileptic Drugs. The treatment also is associated with abnormal liver function test results in patients taking concomitant valproate. Neurology Reviews. 2017 September;25(9):23 (mdedge.com).)

(Anm: Interactions between cannabidiol and commonly used antiepileptic drugs. Abstract OBJECTIVE: To identify potential pharmacokinetic interactions between the pharmaceutical formulation of cannabidiol (CBD; Epidiolex) and the commonly used antiepileptic drugs (AEDs) through an open-label safety study. Serum levels were monitored to identify interactions between CBD and AEDs (…) SIGNIFICANCE: Significantly changed serum levels of clobazam, rufinamide, topiramate, zonisamide, and eslicarbazepine were seen. Abnormal liver function test results were noted in participants taking concomitant valproate. This study emphasizes the importance of monitoring serum AED levels and LFTs during treatment with CBD. Epilepsia. 2017 Aug 6.)

(Anm: With worrisome animal research, more focus needed on effects of cannabis on human development. (…) Their study, in the journal BioMed Central (BMC) Pharmacology and Toxicology, suggests an urgent need for human epidemiological and basic research that examines the link between maternal cannabinoid use, either smoked or eaten in candy bars, and the health of newborns. Cannabinoids are chemicals like THC, the primary psychoactive compound in marijuana, that act on cannabinoid receptors in neurons, repressing the normal release of neurotransmitters. (medicalnewstoday.com 3.10.2016).)

(Anm: Teens' view of pot changed in one state after legalization. (…) Sound public policy should be based on data that are meticulously collected and thoughtfully analyzed," writes Joffe, who is an associate editor of JAMA Pediatrics. "The evolving status of marijuana in the United States provides a critical opportunity for us to do so." (reuters.com 28.12.2016).)

(Anm: Marijuana and erectile dysfunction: What is the connection? (medicalnewstoday.com 25.4.2017).)

(Anm: Depression, alcohol and marijuana use may increase risk of using synthetic cannabinoids later. In the first prospective study of synthetic cannabinoids or SCs - the group of chemicals that mimic the effects of marijuana - researchers have found that symptoms of depression, drinking alcohol, or using marijuana was linked to an increased risk of SC use one year later. (news-medical.net 21.3.2017).)

Marijuana use may temporarily weaken heart muscle
medicalnewstoday.com 14.11.2016
In the United States, marijuana is the most commonly used illegal drug. While the effects of marijuana on the cardiovascular system remain largely unknown, a new study suggests that marijuana use may double the risk of stress cardiomyopathy, a condition where the heart muscles are quickly and severely weakened.

According to the Centers for Disease Control and Prevention (CDC), in 2013, 19.8 million Americans aged 12 years or older reported having used marijuana in the preceding month. (…)

More and more people perceive the use of marijuana as completely harmless. Between 2002-2014, the CDC report that the perceived risk of marijuana decreased, while the number of people who perceived marijuana as risk-free increased.

But a new study suggests there may be a link between the use of marijuana and an uncommon heart muscle malfunction.

What is stress cardiomyopathy?
Stress cardiomyopathy is popularly referred to as "broken heart syndrome" because it can be caused by extreme emotional stressors, such as grief, fear, surprise, and anger.
The condition can also be caused by physical stressors, such as stroke, seizure, breathing difficulties, or heavy bleeding.

According to the Johns Hopkins Heart and Vascular Institute, the symptoms of stress cardiomyopathy are very similar to those of a heart attack, and they include chest pain, shortness of breath, dizziness, and palpitations. This is due to the heart's temporary inability to pump blood.

However, unlike a heart attack, stress cardiomyopathy does not kill any heart cells; instead, it temporarily stuns them using adrenaline and other hormones. As a result, recovery from broken heart syndrome is quick and leaves no permanent damage.
Dr. Amitoj Singh, chief cardiology fellow at St. Luke's University Health Network in Bethlehem, PA, led a study where he examined the link between stress cardiomyopathy and marijuana use.

The results of the research were presented at the American Heart Association's Scientific Sessions 2016 in New Orleans, LA. (…)

(Anm: Immunceller kan slå om til hjertebetennelse og hjertefeil (Immune cell may turn heart inflammation into heart failure) Hjertebetennelse eller myokarditt er en lidelse som vanligvis er forårsaket av en infeksjon som når hjertet. Selv om tilstanden er sjeldent kan det noen ganger føre til dilatert kardiomyopati - en ledende årsak til hjertesvikt hos yngre voksne. Ny forskning bidrar til å forklare hvorfor dette skjer i noen tilfeller og ikke andre, ved å undersøke en immuncelle som ser ut til å føre til hjertesvikt hos mus. (Heart inflammation, or myocarditis, is a disorder usually caused by an infection reaching the heart. Although the condition is rare, it can sometimes lead to dilated cardiomyopathy - a leading cause of heart failure in younger adults. New research helps to explain why this happens in some cases and not others, by examining an immune cell that appears to cause heart failure in mice.) (medicalnewstoday.com 16.3.2017).)

- Broken heart syndrome (Takotsubo syndrome) kan føre til varig skade, sier forskere.

(Anm: Broken heart syndrome may have lasting damage, say researchers.  A condition known as "broken heart syndrome" may cause longer-lasting damage than previously thought, a study has found. Aberdeen University researchers looked at 52 patients with Takotsubo syndrome. This latest research, funded by the British Heart Foundation (BHF), has been published in the Journal of the American Society of Echocardiography. (…) The team from Aberdeen used ultrasound and cardiac MRI scans to look at how the patients' hearts were functioning. The results suggested that the syndrome permanently affected the heart's pumping motion, delaying the twisting or "wringing" motion made by the muscle during a heartbeat. The heart's squeezing motion was also reduced. (…) Dr Dana Dawson, who led the research, said: "We used to think that people who suffered from takotsubo cardiomyopathy would fully recover, without medical intervention. "Here we've shown that this disease has much longer lasting damaging effects on the hearts of those who suffer from it." (bbc.com 19.6.2017).)

(Anm: Bruk av Marihuana kan midlertidig svekke hjertemuskelen. (Marijuana use may temporarily weaken heart muscle.) Stress cardiomyopathy is popularly referred to as "broken heart syndrome" because it can be caused by extreme emotional stressors, such as grief, fear, surprise, and anger. The condition can also be caused by physical stressors, such as stroke, seizure, breathing difficulties, or heavy bleeding. (medicalnewstoday.com 14.11.2016).)

(Anm: Bruk av Marihuana kan øke risiko for hjerneslag, hjertesvikt. (Marijuana use may raise stroke, heart failure risk.) I USA, er marihuana stadig mer blitt legalisert for medisinsk eller fritidsformål. Men ny forskning advarer mot skadene av marihuana etter at resultater viser at substansen kan ha negative konsekvenser for kardiovaskulær helse. (In the United States, marijuana is becoming increasingly legalized for medicinal or recreational purposes. However, new research warns of the harms of marijuana use after finding that the drug may have negative implications for cardiovascular health.) (medicalnewstoday.com 14.11.2016).)

(Anm: Lager dokumentarfilm om legemiddelindustrien og psykofarmaka. Filmskaper Annikken Hoel vil ha svar på hvorfor søsteren plutselig døde. (Dødsårsak ukjent). (tv.nrk.no/serie/dagsrevyen 13.3.2017).)

(Anm: As Pot Legalization Advances, Pediatricians Warn of Dangers. MONDAY, Feb. 27, 2017 (HealthDay News) -- The American Academy of Pediatrics (AAP) is urging doctors to protect children from the harms of marijuana as the nation becomes increasingly tolerant of the drug's use. "Marijuana is not a benign drug, especially for teens. Their brains are still developing, and marijuana can cause abnormal and unhealthy changes," said Dr. Seth Ammerman in an AAP news release. He's one of the authors of a new report by the academy. (medicinenet.com 27.2.2017).)

(Anm: Sjåfør ruset på cannabis i dødsulykke. Politiet har konkludert med at dødsulykka i Trøgstad 21. oktober i fjor skyldtes at sjåføren var ruset på cannabis. (…) Nå har politiet konkludert med at føreren av bilen med de to omkomne var påvirket av cannabis da uhellet skjedde, og at dette var årsaken til ulykken. Bilen kjørte også noe over fartsgrensen på 80 kilometer i timen da den skar over i motsatt kjørefelt. (nrk.no 5.1.2017).)

(Anm: Cannabisrøykere reddet ned fra Englands høyeste fjell - klarte ikke å gå. Var «ute av stand til å gå», ifølge politiet. (dagbladet.no 24.9.2017).)

(Anm: Politiveteran: – Vi må vurdere å legalisere lettare narkotiske stoff. – Norsk narkotikapolitikk fungerer ikkje, seier politioverbetjent og etterforskar Bård Dyrdal. Han har 30 år bak seg i politiet. (nrk.no 5.1.2017).)

(Anm: Understanding the Full Effect of the Changing Legal Status of Marijuana on Youth: Getting It Right. JAMA Pediatr. 2016 Dec 27.)

(Anm: Can Marijuana Help Treat ADHD? (…) Risks and considerations of using marijuana to treat ADHD. (medicalnewstoday.com 13.1.2017).)

- KONKLUSJONER: Barndomtraumer (CT) og cannabis har begge forskjellige skadelige effekter på kliniske og funksjonelle utfall hos pasienter med schizofreni. Våre resultater aktualiserer behovet for systematisk å vurdere tilstedeværelsen av disse risikofaktorene og vedta egnede terapeutiske intervensjoner.

Differential effects of childhood trauma and cannabis use disorders in patients suffering from schizophrenia.
Schizophr Res. 2016 Aug;175(1-3):161-7. 2016.04.042. Epub 2016 May 18
(…) BAKGRUNN: Barndomtraumer (CT) og bruk av cannabis er begge modifiserbare miljøfaktorer og risikofaktorer for schizofreni. Men lite er kjent om hvordan de samhandler ved schizofreni. Vi undersøkte den viktigste effekten for hver av disse to miljøfaktorer på det kliniske uttrykket for sykdom ved hjelp av et stort sett av variabler, og vi testet hvorvidt og hvordan cannabis og CT samhandlet for å påvirke kursen og presentasjonen av sykdommen. BACKGROUND: Childhood trauma (CT) and cannabis use are both environmental and modifier risk factors for schizophrenia. However, little is known about how they interact in schizophrenia. We examined the main effect of each of these two environmental factors on the clinical expression of the disease using a large set of variables, and we tested whether and how cannabis and CT interact to influence the course and the presentation of the illness. (…)

KONKLUSJONER: Barndomtraumer (CT) og cannabis har begge forskjellige skadelige effekter på kliniske og funksjonelle utfall hos pasienter med schizofreni. Våre resultater aktualiserer behovet for systematisk å vurdere tilstedeværelsen av disse risikofaktorene og vedta egnede terapeutiske intervensjoner. (…) (CONCLUSIONS: CT and cannabis both have differential deleterious effects on clinical and functional outcomes in patients with schizophrenia. Our results highlight the need to systematically assess the presence of these risk factors and adopt suitable therapeutic interventions.)

(Anm: What are the risks and benefits of cannabis use? New report sheds light. (…) Cannabis use may harm mental health. (…) The researchers uncovered "moderate evidence" of a link between cannabis use and one subtype of testicular cancer - seminoma testicular cancer, a slow-growing form of the disease. (medicalnewstoday.com 13.1.2017).)

- I deres studie forklarer seniorforfatter Steven Laviolette, professor ved Universitetet i Vest-Ontario, Schulich School of Medicine and Tentistry, og kollegaer, at mens det fortsatt er et spørsmål som debatteres, er det antydet at langsiktig eksponering for THC (cannabinoids) øker den langsiktige risikoen for schizofreni og andre psykiatriske sykdommer. Faktisk hadde teamet i noen av sine egne tidligere arbeid med dyremodeller funnet ut at langsiktig eksponering for THC fører til "vedvarende misdannelser i voksen alder som ligner på skizofreni."

(Anm: Marijuana: Effects of teenage use may be reversible. Scientists have identified a mechanism in the brain that seems to explain how long-term marijuana use in the teenage years might lead to schizophrenia and other similar psychiatric diseases in adulthood. They also showed how drugs might be able to reverse the schizophrenia-like symptoms. In a paper published in the journal Scientific Reports, researchers from the University of Western Ontario in Canada report how they showed this effect in laboratory rats. (…) The plants contain a number of psychoactive (mind-altering) compounds, or cannabinoids, with the main one being delta-9-tetrahydrocannabinol (THC). (…) Focus on GABA. In their study paper, senior author Steven Laviolette - a professor at the University of Western Ontario's Schulich School of Medicine and Dentistry - and colleagues explain that while it is "still a matter of debate," some studies have suggested that long-term exposure to THC raises the long-term risk of schizophrenia and other psychiatric diseases. In fact, in some of their own previous work with animal models, the team had found that long-term exposure to THC leads to "persistent abnormalities in adulthood resembling schizophrenia." They had also found that these abnormalities are accompanied by changes in the prefrontal cortex region of the brain and increased activity in the region's dopamine system. Dopamine is a chemical messenger, or neurotransmitter, that plays a number of roles - such as helping to regulate brain centers involved with reward, pleasure, movement, and emotion. Insufficient dopamine is a hallmark of Parkinson's disease. (medicalnewstoday.com 14.9.2017).)

(Anm: The Health Effects of Cannabis and Cannabinoids: The Current State of Evidence and Recommendations for Research (2017). Contributors. National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine; Health and Medicine Division; Board on Population Health and Public Health Practice; Committee on the Health Effects of Marijuana: An Evidence Review and Research Agenda. (…) LIMITED EVIDENCE For therapeutic effects: There is weak evidence to support the conclusion that cannabis or cannabinoids are an effective or ineffective treatment for the health endpoint of interest.  NO OR INSUFFICIENT EVIDENCE TO SUPPORT THE ASSOCIATION For therapeutic effects: There is no or insufficient evidence to support the conclusion that cannabis or cannabinoids are an effective or ineffective treatment for the health endpoint of interest. (nap.edu -National Academy of Sciences).) (pdf)

(Anm: Medicinsk cannabis: Manglende viden bekymrer forskere. Der er ikke evidens for at sige, at medicinsk cannabis har en gavnlig effekt for rygmarvspatienter, konkluderer nyt studie. Alligevel fastholder Lægemiddelstyrelsen, at patienterne bør være en del af en dansk forsøgsordning. Der mangler i den grad viden om effekten af medicinsk cannabis på rygmarvsskader. Det skriver Videnskab.dk.Sådan lyder konklusionen nemlig i et stort amerikansk litteraturstudie fra National Academies of Sciences, som kun har kunnet opstøve tre solide studier om cannabis’ effekter på rygmarvsskader. De tre studier tegner endda kun et usikkert billede af, at medicinsk cannabis i nogle tilfælde kan lindre smerter og muskelstivhed i patienter med en særlig type rygmarvsskade, kaldet paraplegi. (jyllands-posten.dk 6.3.2017).)

(Anm: First Medical Cannabis Producer to Meet the EMA's GMP Standards. Following a rigorous inspection by the Dutch Health Care Inspectorate, Bedrocan in the Netherlands has become the world’s first producer of medicinal cannabis to be compliant with the European Medicines Agency’s good manufacturing practice (GMP) standards. This is the first time a medicinal cannabis producer has reached such a high level of compliance. Bedrocan’s production facilities in Canada and the Czech Republic are expected to become fully compliant next year. (pharmpro.com 24.1.2017).)

- Ny oversikt over nordmenns bruk av rusmidler. (– Det har vært en økning i antallet personer i behandling for cannabisproblemer fra 2010 til 2015.)

Ny oversikt over nordmenns bruk av rusmidler.
fhi.no 19.1.2017
Rapporten Rusmidler i Norge 2016 gir en oversikt over nordmenns bruk av alkohol, tobakk, vanedannende legemidler og narkotika. (…)

Vanedannende legemidler.
Tall fra Reseptregisteret ved FHI viser at det er store forskjeller mellom fylkene i bruk av angstdempende midler, sovemidler og beroligende midler. (…)

Behandling. Noe over en tredjedel av pasienter i behandling for rusmiddelproblemer i spesialisthelsetjenesten har diagnose knyttet til alkoholproblemer, mens litt under to tredjedeler har diagnoser knyttet til problemer med bruk av ulike illegale rusmidler. – Det har vært en økning i antallet personer i behandling for cannabisproblemer fra 2010 til 2015, sier Skretting. (…)

(Anm: Reseptbelagt misbruk av legemidler i Europa er et større problem enn tidligere antatt. (Prescription drug abuse in Europe is a bigger problem than previously thought.) (medicalnewstoday.com 4.8.2016).)

(Anm: Jo mer rusmidler en person bruker, desto mindre glede vil han eller hun ha i sitt liv samlet sett | Mørland og Waal Jørg Mørland og Helge Waal, begge professor emeritus ved Universitetet i Oslo. En rusdebatt mellom skuespiller og lege Anders Danielsen Lie og Dagbladskribentene Aksel Braanen Sterri og Bård Standal i Aftenposten har vekket oppsikt. Vi har nylig brukt tre år av våre liv på en kunnskapsbasert lærebok om rusproblemene (Rus og avhengighet) og reagerer på en del lettvinte påstander og uklare begreper. (…) Rusmiddelbruk regnes som problemskapende i hele verden. Nasjonale og internasjonale reguleringer deler derfor aktuelle stoffer i legale og illegale rusmidler, legemidler og midler til teknisk bruk. (aftenposten.no 19.1.2017).)

(Anm: "Rotete tenkning" grunnet cannabisblader etterlater pasienter i limbo, advarer forkjempere. (“Muddled thinking” over cannabis leaves patients in limbo, warn campaigners. Companies selling cannabis based products have been told to remove them from the market within 28 days, after a review by the Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency (MHRA) determined that they were medicinal products.) BMJ 2016;355:i5556. (Published 14 October 2016).)

(Anm: Limbo (også limbus, latin grense, utkant) betyr mellomtilstand eller tilstand av lammelse. (no.wikipedia.org).)

(Anm: Fra 2018 må danske leger skrive ut cannabis. En rekke pasientgrupper skal få tilgang til cannabis. - Det vesentlige for meg som sunnhetsminister er at pasientenes sikkerhet er ivaretatt, sier sunnhets- og eldreminister Sophie Løhde (V) i en skriftlig kommentar, skriver danske Ekstra Bladet og legger til at forsøksordningen også vil bidra med forskning på området. (nettavisen.no 8.11.2016).)

(Anm: Staten skal sælge euforiserende cannabis til alvorligt syge. Veldyrket, statsstøttet og godkendte topskud fra cannabisplanten skal hjælpe patienter i ny forsøgsordning. »Pragmatisk løsning«, siger ekspert. (politiken.dk 12.11.2016).)

(Anm: Could marijuana use increase vulnerability to Alzheimer's? A new study warns that marijuana use may increase susceptibility to Alzheimer's disease, after finding the drug severely reduces blood flow in an area of the brain affected by the illness. Published in the Journal of Alzheimer's Disease, the study reveals that individuals with a marijuana use disorder showed reduced blood flow in nearly all areas of the brain, compared with healthy controls. (medicalnewstoday.com 29.11.2016).)

(Anm: Marijuana and mental illness: Low dopamine levels may play a role. A new review offers further insight into how long-term marijuana use might have a negative impact on mental health, after finding "substantial evidence" that the drug alters the brain's reward system to increase negative emotions and decrease motivation. The study says there is sufficient evidence to suggest marijuana, or cannabis, reduces levels of dopamine in the brain - a neurotransmitter that plays a key role in learning, movement, motivation, emotion, and reward. Low dopamine levels have been associated with mood changes, fatigue, depression, and lack of motivation; dopamine deficiency is present in a number of neurological conditions, including Parkinson's disease and attention deficit hyperactivity disorder (ADHD). (medicalnewstoday.com 21.11.2016).)

(Anm: Casual cannabis use: Is there a link to depression? (…) The researchers - led by Lucy Troup, assistant professor in the university's Department of Psychology - publish their findings in the journal PeerJ. They note that the "relationship between cannabis use and symptomatology of mood and anxiety disorders is complex," adding that although "a great deal of research exists and continues to grow, the evidence remains contradictory." (medicalnewstoday.com 19.12.2016).)

(Anm: Cannabis use disorder and suicide attempts in Iraq/Afghanistan-era veterans. J Psychiatr Res. 2017 Jan 5;89:1-5. Abstract The objective of the present research was to examine the association between lifetime cannabis use disorder (CUD), current suicidal ideation, and lifetime history of suicide attempts in a large and diverse sample of Iraq/Afghanistan-era veterans (N = 3233) using a battery of well-validated instruments. As expected, CUD was associated with both current suicidal ideation (OR = 1.683, p = 0.008) and lifetime suicide attempts (OR = 2.306, p < 0.0001), even after accounting for the effects of sex, posttraumatic stress disorder, depression, alcohol use disorder, non-cannabis drug use disorder, history of childhood sexual abuse, and combat exposure. (…) J Psychiatr Res. 2017 Jan 5;89:1-5. [Epub ahead of print].)

(Anm: Editorial. Cannabis: high time for evidence-based policies. (…) For individuals with chronic pain and treatment-induced side-effects—both common in patients with cancer and cancer survivors—legalisation of marijuana use could change the treatment landscape, but evidence-based, rational policies must be a top priority. The Lancet Oncology 2017;18(1):1 (Published: January 2017).)

(Anm: How we could make cannabis safer for users. Daily cannabis use can lead to cannabis dependence, and heavy use, over months and years, can lead some users to experience memory impairment and psychotic symptoms – hearing and seeing things that are not there. Even though problem users are a minority, the number of people who use cannabis means that this minority actually represents a significant number of people. In the UK, about one in 11 people who try cannabis will develop a dependency. This equates to about 200,000 people. So if we could make cannabis safer, thousands of people would benefit. (theconversation.com 1.3.2017).)

– Norsk studie: Cannabismisbruk tredobler risiko for psykose

Norsk studie: Cannabismisbruk tredobler risiko for psykose
aftenposten.no 2.11.2016
Norske forskere har sterke funn som tyder på at det er cannabismisbruk som utløser psykose, og ikke omvendt.

Forskere fra Folkehelseinstituttet (FHI) har sammen med kolleger fra Norge og USA studert misbruk av cannabis og symptomer på psykose hos nærmere 1400 tvillingpar. De fant en betydelig sammenheng mellom cannabismisbruk og symptomer på psykose generelt, en sammenheng som er påvist før. Spørsmålet har vært hva som fører til hva:

– Det nye funnet er at i tvillingpar der bare en av dem røyker cannabis, har denne tvillingen 3,5 ganger høyere risiko for å utvikle psykose, sier seniorforsker Eivind Ystrøm ved Folkehelseinstituttet (FHI) til NTB.

– Vi testet også en hypotese om at symptomer på psykose forårsaket cannabismisbruk, men den hypotesen passet dårligere til dataene. Det ser altså ut til at cannabismisbruk er en årsak til psykose, sier Ystrøm. (…)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

(Anm: Marijuana use and schizophrenia: New evidence suggests link. A new study, published in Psychological Medicine, has added to the body of evidence pointing to a link between schizophrenia and the use of cannabis. (medicalnewstoday.com 26.12.2016).)

(Anm: Assessing causality in associations between cannabis use and schizophrenia risk: a two-sample Mendelian randomization study. Psychol Med. 2016 Dec 8:1-10.)

(Anm: A cannabinoid link between mitochondria and memory. Cellular activity in the brain depends on the high energetic support provided by mitochondria, the cell organelles which use energy sources to generate ATP. Acute cannabinoid intoxication induces amnesia in humans and animals, and the activation of type-1 cannabinoid receptors present at brain mitochondria membranes (mtCB1) can directly alter mitochondrial energetic activity. (…) By directly linking mitochondrial activity to memory formation, these data reveal that bioenergetic processes are primary acute regulators of cognitive functions. Nature. 2016 Nov 9. [Epub ahead of print].)

(Anm: View of medical cannabis in psychiatry may be changing. Some psychiatrists and other physicians who treat pain have been open for some time to recommending medical cannabis for their patients. The psychiatric community in general, however – largely because of concerns about addiction and psychosis – has been reluctant to do so, despite the drug’s proven benefits for illnesses such as anxiety, posttraumatic stress disorder, and mood disorders. But this reluctance might be changing, some psychiatrists say. «Clinicians are increasingly open to this kind of dialogue,» said Christopher G. Fichtner, MD, a Fellow of the American Psychiatric Association (FAPA), and clinical professor of psychiatry at the University of California, Riverside. “As a doctor, I try to be aware of how my patients are using cannabis, what benefits they may attribute to it, and whether they have problems related to its use. At times, it may be possible to advise them about the value, for example, of products rich in cannabidiol (CBD) – known to be anxiolytic, possibly antipsychotic, and potentially mood stabilizing – as opposed to products higher in tetrahydrocannabinol (THC) that are more psychoactive and may aggravate psychotic symptoms for some patients.» (pm360online.com 15.11.2016).)

(Anm: Antikolinerge effekter av vanlige legemidler knyttet til økt dødelighet hos mennesker over 65 De kombinerte antikolinerge effektene av mange vanlige legemidler øker risikoen for kognitiv svekkelse og død hos personer over 65 år, ifølge resultater fra en storskala studie på den langsiktige helseeffekten av legemidler. (Anticholinergic effects of common drugs are associated with increased mortality in over 65s. The combined anticholinergic effects of many common drugs increase the risk of cognitive impairment and death in people aged over 65, a large scale study of the long term effect of drugs on health has found.) BMJ 2011; 342:d4037 (28 June).)

(Anm: Men experience greater cognitive impairment and increased risk of death following hip surgery. In a study of hip fracture patients, men displayed greater levels of cognitive impairment within the first 22 days of fracture than women, and cognitive limitations increased the risk of dying within six months in both men and women. "While men make up only about 25 percent of all hip fractures, the number of men who fracture their hip is increasing and we know men are more likely to die than women after a hip fracture," said Dr. Ann Gruber-Baldini, lead author of the Journal of the American Geriatrics Society study. (medicalnewstoday.com 10.2.2017).)

(Anm: Det autonome nervesystemet. Det autonome nervesystemets hovedoppgave er å bidra til likevekt i kroppens basale funksjoner. Det vil blant annet si kroppstemperatur, blodtrykk, åndedrett og fordøyelse. (nhi.no 4.3.2015).)

(Anm: Ulike selektive serotonin reopptakshemmeres (SSRI-er) cytotoksisitet mot kreftceller. (Cytotoxicity of different selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) against cancer cells.) (…) Vi har funnet at paroxetine (paroksetin; Seroxat; Paxil etc.) har cytotoksisk aktivitet mot tumorceller. J Exp Ther Oncol. 2006;6(1):23-9.)

(Anm: Could antidepressants stop prostate cancer from spreading? In almost all cases where prostate cancer spreads to other areas of the body, the disease spreads to the bone first. In a new study, researchers reveal the discovery of an enzyme that helps prostate cancer cells to invade bone. Furthermore, certain antidepressant medications may have the potential to block this enzyme. Study co-author Jason Wu, of Washington State University-Spokane, and colleagues recently reported their findings in the journal Cancer Cell. (medicalnewstoday.com 13.3.2017).)

(Anm: Classic cytotoxic drugs: a narrow path for regulatory approval. Several classic cytotoxic drugs have shown encouraging activity in the treatment of metastatic breast cancer.1–3 However, only a few have received an overwhelming welcome from regulatory authorities and succeeded in obtaining widespread regulatory approval for routine use. For example eribulin was approved for treatment of metastatic breast cancer in several countries including Japan, USA, and Europe, based on data that showed longer overall survival in patients treated with eribulin compared with patients treated with physician's choice of treatment. In contrast ixabcpilone with capecitabine gained approval from the US Food and Drug Agency based on data showing longer progression-free survival compared with capccitabine alone, but did not obtain rcgulatory authorisation in Europc because it is associated with a high incidence of nevropathy.5 Lancet Oncol. 2017 Feb 10. pii: S1470-2045(17)30089-X. [Epub ahead of print].)

(Anm: Ødelagt cellulær "klokke" linket til hjerneskade (Broken Cellular 'Clock' Linked to Brain Damage) (sciencedaily.com 25.11.2013).)

(Anm: Signaling Pathways Linked to Serotonin-Induced Superoxide Anion Production: A Physiological Role for Mitochondria in Pulmonary Arteries. Abstract. Serotonin (5-HT) is a potent vasoconstrictor agonist and contributes to several vascular diseases including systemic or pulmonary hypertension and atherosclerosis. Although superoxide anion ([Formula: see text]) is commonly associated to cellular damages due to [Formula: see text] overproduction, we previously demonstrated that, in physiological conditions, [Formula: see text] also participates to the 5-HT contraction in intrapulmonary arteries (IPA). Front Physiol. 2017 Feb 9;8:76. eCollection 2017.)

(Anm: Cannabis use and symptom severity in individuals at ultra high risk for psychosis: a meta-analysis. (…) Conclusion. Ultra high risk individuals have high rates of cannabis use and CUDs, and cannabis users had more severe positive symptoms. Targeting substance use during the UHR phase may have significant benefits to an individual's long-term outcome. Acta Psychiatrica Scandinavica 2017 (First published: 7 February 2017).)

- Cannabis forverrer psykisk helse. (- Ny forskning tyder på at økt bruk av cannabis vil gi økt forekomst av psykiske problemer i befolkningen. Ungdom er særlig utsatt.)

Cannabis forverrer psykisk helse
Ragnar Nesvåg, overlege ph.d., Nydalen DPS, Oslo universitetssykehus, Eivind Ystrøm, seniorforsker, Folkehelseinstituttet og professor II, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo, Gunnar Kvåle, professor emeritus, Senter for internasjonal helse, Universitet i Bergen
aftenposten.no 13.12.2016
Faren for en ytterligere forverring av den psykiske folkehelsen bør veie tungt i diskusjonen om en friere lovgivning rundt cannabis, skriver innleggsforfatterne.

Ny forskning tyder på at økt bruk av cannabis vil gi økt forekomst av psykiske problemer i befolkningen. Ungdom er særlig utsatt.

I mange land pågår det en debatt om friere lovgivning rundt produksjon, omsetning og bruk av cannabis.

Hvilke konsekvenser en liberalisering kan ha for befolkningens psykiske helse, har vært lite diskutert.

En ny, norsk tvillingstudie viser at bruk av cannabis gir økt risiko for psykosesymptomer.

I dette innlegget presenterer vi forskning som viser at cannabis kan være skadelig for brukernes psykiske helse. (…)

(Anm: Heavy marijuana use may raise risk of osteoporosis, bone fractures (medicalnewstoday.com 13.10.2016).)

(Anm: Declining Prevalence of Marijuana Use Disorders Among Adolescents in the United States, 2002 to 2013. (…) Conclusion Past-year prevalence of marijuana use disorders among US adolescents declined by an estimated 24% over the 2002 to 2013 period. The decline may be related to trends toward lower rates of conduct problems. Identification of factors responsible for the reduction in conduct problems could inform interventions targeting both conduct problems and marijuana use disorders. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry 2016 (published online 6 April 2016).)

(Anm: Marijuana Sales are Expected to Reach $23 Billion by 2020. (…) According to the newly-released 4th Edition State of Legal Marijuana Markets Report from ArcView Market Research and New Frontier, a cannabis-focused data-analysis firm, much of the increase in sector is attributed to adult use market sales, which hit $1.3 billion last year alone. By 2020, adult use and medical marijuana sales are expected to reach nearly $23 billion. (pharmpro.com (25.5.2016).)

(Anm: Pfizer, Merck, Other Big Pharmas Likely to Acquire Marijuana-Based Drug Companies. Medical marijuana generated more than $4.2 billion in revenue in the U.S. in 2015, according to ArcView Market Research. And they forecast it will surpass $22 billion by 2020, as regulations continue to loosen and patient access increases. (finance.yahoo.com 13.6.2016).)

- SAMMENHENG: Leger og forskere i USA har funnet en sammenheng mellom en mystisk sykdom som gir magesmerter og oppkast med langvarig bruk av det narkotiske stoffet marihuana.

- Flere får mystisk sykdom etter marihuanalegalisering
nettavisen.no 30.12.2016
- Før det ble lovlig så vi nesten aldri dette.

SAMMENHENG: Leger og forskere i USA har funnet en sammenheng mellom en mystisk sykdom som gir magesmerter og oppkast med langvarig bruk av det narkotiske stoffet marihuana.

Etter at det narkotiske middelet marihuana ble medisinsk lovlig i den amerikanske delstaten Colorado i 2009, har antallet tilfeller av den mystiske sykdommen Cannabinoid hyperemesis syndrom (CHS) nesten doblet seg, skriver CBS News.

Det er doktor Kennon Heard ved universitetssykehuset i Colorado - som sammen med andre leger - har laget en studie som viser at antallet tilfeller av CHS ved to sykehus i delstaten har økt kraftig siden legaliseringen. (…)

Det er funnet en sammenheng mellom CHS og langvarig bruk av marihuana.
Tilstanden gjør at pasientene opplever mye kvalme og oppkast. Av ukjente årsaker lindrer varme bad eller dusj disse symptomene. (…)

Ifølge doktor Heard må pasienter med denne sykdommen ofte til utredning mange ganger før de får diagnosen. Mye fordi leger ikke kjenner godt til sykdommen.

CHS kan føre til dehydrering og nyrefeil, men gir seg som regel når man slutter å bruke marihuana. (…)

(Anm: Cannabinoid hyperemesis syndrome is characterized by recurrent nausea, vomiting and crampy abdominal pain. These symptoms have been reported to be improved temporarily by taking a hot shower or bath or more fully by stopping the use of cannabis. (…) Various pathogenic mechanistic theories attempting to explain symptoms have been put forward. These theories follow two themes: 1) dose dependent buildup of cannabinoids and related effects of cannabinoid toxicity, and 2) the functionality of cannabinoid receptors in the brain and particularly in the hypothalamus (which regulates body temperature and the digestive system). But the mechanisms by which cannabis causes or controls nausea and the adverse consequences of long-term cannabis toxicity remain unknown and organic disease should not be ruled out as a possible cause.[5] (en.wikipedia.org).)

- Marihuana ingen "trygg substans," ifølge gjennomgang. (- "Rotete tenkning" grunnet cannabisblader etterlater pasienter i limbo.)

Marijuana Not a 'Safe Drug,' Review Finds (Marihuana ikke en "trygg substans," ifølge gjennomgang)
consumer.healthday.com 5.9.2013
Spesielt skadelig for tenåringer siden det påvirker avhengighetsprosesser i utviklingen av hjernen, bemerker forskere (...) (Particularly harmful for teens, since it affects addiction processes in developing brains, researchers note)

(Anm: Big Marijuana Claims Vs. The Science (learnaboutsam.org).)

(Anm: Pot; A slang term for cannabis (Marijuana) (en.wikipedia.org).)

(Anm: Limbo (også limbus, latin grense, utkant) betyr mellomtilstand eller tilstand av lammelse. (no.wikipedia.org).)

(Anm: Big Marihuana - Legalisering handler om én ting: å gjøre et lite antall forretningsfolk rike. (Legalization is about one thing: making a small number of business people rich.) (learnaboutsam.org).)

(Anm: "60 Minutes" examines effects of marijuana on body. (cbsnews.com 28.10.2016).)

(Anm: ‘60 Minutes’ to showcase impact of legal marijuana in Pueblo, state. (…) Colorado Gov. John Hickenlooper, interviewed in the state Capitol, told LaPook he was once opposed to pot’s legalization but wouldn’t turn back the clock. “I think we might be able to do this. But I’m not so confident that I’m telling the other states, ‘Yeah, go for it.’ “My biggest concern is that we’re not collecting data. And what I’ve told other governors is, ‘Don’t wait for the laws to change, start collecting baseline data now.’ ”  (chieftain.com 28.10.2016).)

(Anm: Is marijuana bad for your bones? Marijuana may be bad to the bone, a new Scottish study suggests. People who are very heavy users of pot have more than twice the risk of suffering a broken bone compared to people who only smoke tobacco cigarettes, the study found. (cbsnews.com 28.10.2016).)

(Anm: Marijuana use may start from age 11, study finds. Marijuana use can pose a number of risks to physical and mental health, including mood changes, altered senses, impaired movement and breathing problems. Additionally, use of the drug in adolescence may raise the risk of long-term problems, such as poor cognitive functioning; studies have shown that teenagers who use marijuana have a lower IQ and poorer academic outcomes. (medicalnewstoday.com 3.7.2016).)

(Anm: I fjor omsatte den lovlige cannabis-industrien i USA for 44 milliarder kroner, ifølge Forbes. Såkalte edibles, matprodukter tilsatt virkestoffet tetrahydrocannabinol (THC), utgjør en stadig økende del av omsetningen, men bringer også med seg store farer. (vg.no 3.7.2016).)

(Anm: Just 1 minute of secondhand marijuana smoke impairs blood vessel function. (…) The researchers found that exposure to both types of smoke impaired the rats' blood vessel function, but secondhand marijuana smoke appeared to have a more damaging effect than secondhand tobacco smoke. Following exposure to secondhand tobacco smoke, it took 30 minutes for the rodents' blood vessel function to recover, but it took at least 90 minutes for their blood vessel function to recover after exposure to secondhand marijuana smoke. (medicalnewstoday.com 28.7.2016).)

- Hasjrøyking fremmer sinnslidelser. (- Tidsskriftsartikler linker marijuana til schizofreni.)

Hasjrøyking fremmer sinnslidelser
nrk.no 22.8.2007
Ny forskning viser at hasjrøyking øker risikoen for alvorlige sinnslidelser som psykose og schizofreni. Professor i sosiologi ønsker nå Frederic Hauge med på laget i en kampanje mot hasjrøyking. (...)

(Anm: Marijuana use and schizophrenia: New evidence suggests link. A new study, published in Psychological Medicine, has added to the body of evidence pointing to a link between schizophrenia and the use of cannabis. (medicalnewstoday.com 26.12.2016).)

(Anm: Assessing causality in associations between cannabis use and schizophrenia risk: a two-sample Mendelian randomization study. Psychol Med. 2016 Dec 8:1-10.)

- Tidsskriftsartikler linker marijuana til schizofreni

Journal articles link marijuana to schizophrenia (Tidsskriftsartikler linker marijuana til schizofreni)
canada.com 28.8.2006
A pair of articles in the Canadian Journal of Psychiatry has resurrected the "reefer madness" argument about marijuana and its links to mental illness.
Cannabis use can trigger schizophrenia in people already vulnerable to the mental illness -- and this fact should shape marijuana policy, argue two psychiatric epidemiologists in this month's journal. (...)

(Anm: 50.000 nordmenn vil utvikle schizofreni i løpet av livet. - De som lider av denne psykoselidelsen har tanker om verden som ikke stemmer, sier ekspert. (…) Uklare symptomer i starten. Symptomer på Schizofreni utvikler seg over tid, og er i starten litt uklare. Ofte blir de mer fremtredende etter hvert. - Da vises blant annet sosial tilbaketrekning, man mister kontakt med virkeligheten, har vrangforestillinger, hallusinasjoner, tap av matlyst og tap av hygiene. Det er store individuelle variasjoner og mange opplever det som en berg- og dalbane, sier Tove Gundersen, som er generalsekretær i Rådet for psykisk helse. (kk.no 26.9.2016).)

(Anm: Assessing causality in associations between cannabis use and schizophrenia risk: a two-sample Mendelian randomization study. Psychol Med. 2016 Dec 8:1-10.)

(Anm: Katteparasitt kan gi schizofreni og tvangslidelser. Forskere har funnet en sammenheng mellom katteparasitten Toxoplasma gondii og utviklingen av forskjellige psykiske lidelser hos mennesker. (…) En parasitt fra katteavføring, T. gondii, kan sette fast seg i menneskehjernen og føre til schizofreni, manisk depressiv sinnslidelse, avhengighet og tvangstanker. (nrk.no 29.6.2015).)

(Anm: Så tar kattparasiten kontroll över dina celler. I Sverige bär var femte person på infektionen toxoplasmos som orsakas av parasiten Toxoplasma gondii. Den kan enligt studier påverka ditt psyke och kan i vissa fall vara livshotande. Nu har forskare vid Stockholms universitet upptäckt hur parasiten tar över våra celler. – Vi har avkodat hur parasiten bär sig åt för att ta över kontrollen av immunceller, det vill säga omvandla dem till rörliga 'zombier' som sprider parasiten i kroppen”, skriver professorn Antonio Barragan som är en av författarna till den nya studien, enligt forskning.se.  (netdoktor.se 11.12.2017).)

(Anm: No, Your Cat Isn't a Threat to Your Mental Health. (…) But mental health worries aside, pregnant women should still be cautious about exposure to cat litter boxes, another researcher warned. "There is good evidence that T. gondii exposure during pregnancy can lead to serious birth defects and other health problems in children," said study senior author Dr. James Kirkbride. (medicinenet.com 21.2.2017).)

(Anm: Angstbehandling spres til utlandet. Her er nederlandske psykologer i Bergen for å lære om behandlingen som kan kurere tvangstanker på fire dager. Nå spres behandlingsopplegget til andre sykdommer og utover Norges grenser. (dagensmedisin.no 21.12.2016).)

(Anm: Schizofreni kopplas till TBE-smitta. Det kan finnas en koppling mellan virusinfektioner som TBE och neuropsykiatriska sjukdomar som schizofreni. Det har svenska forskare kommit fram till i en studie som presenterades på en konferens i San Diego på måndagen. (svd.se 6.11.2007).)

(Anm: Scientists find chemical pathway responsible for schizophrenia symptoms. Recent studies have suggested that kynurenic acid (KYNA) plays a key role in the pathophysiology of schizophrenia. People with schizophrenia have been shown to possess higher levels of KYNA than healthy individuals. KYNA helps to metabolize tryptophan - an essential amino acid that, in turn, helps the body to produce the "happiness" neurotransmitter serotonin, and the vitamin niacin. (medicalnewstoday.com 9.2.2017).)

(Anm: Psykose. Alle mennesker kan utvikle psykose. - Balansegangen mellom opplevd stress og ballast til å stå imot, er avgjørende, forteller psykiater. (…) - Stress er et sentralt tema. For eksempel har vi forskjellige måter å takle en belastende hendelse på jobb på. (…) - Man kan kalle det en forvirringstilstand, selv om heller ikke det er helt dekkende. (…) Symptomer ved psykose. Tidlige tegn kan være at man: (…) - Det er en kjempebelastning å ha en psykose. Mange blir redde og opplever ting de ikke forstår. Man vet at noen mennesker kan få tanker og impulser om å ta sitt eget liv, legger hun til. (lommelegen.no 13.6.2016).)

(Anm: Samtaleterapi styrker hjernens forbindelser for behandling av psykose. (Talk therapy strengthens brain connections to treat psychosis. Cognitive behavior therapy is used to help treat a number of mental health conditions, including anxiety, depression, and post-traumatic stress disorder. For the first time, researchers have shown how this type of therapy triggers brain changes to produce long-term benefits for patients with psycosis. Researchers have found evidence to suggest that talk therapy can alter the brain in a way that leads to long-term recovery from psychosis. Lead study author Dr. Liam Mason, of King's College London in the United Kingdom, and colleagues report their findings in the journal Translational Psychiatry.) (medicalnewstoday.com 22.1.2017).)

(Anm: Forskningen på schizofreni og psykose er i dyp krise | Paul Møller, dr. med. og spesialist i psykiatri. Hjernen kan måles, veies og avbildes eksakt og detaljert. Psyken er derimot subjektiv, flytende, flyktig og abstrakt, og derfor langt mer krevende å forske på. (aftenposten.no 26.1.2017).)

(Anm: Fem myter om schizofreni | Bjørn Rishovd Rund, professor, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo Fem myter om schizofreni. Begrepet schizofreni er sterkt belastet. Det skyldes til dels noen myter som er vanskelige å knekke. Bjørn Rishovd Rund professor, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo (aftenposten.no 5.2.2017).)

(Anm: Det vakreste mennesket jeg kjenner, har diagnosen schizofreni. Likevel kaller du ham gal | Karoline Kongshaug (aftenposten.no 29.6.2017).)

(Anm: Probiotics may help treat yeast infections, bowel problems in men with schizophrenia. The findings, published in the May 1 issue of Brain, Behavior, and Immunity, support growing evidence of close links between the mind and the gut. (…) The commercially available probiotic contained over 1 billion colony-forming units of Lactobacillus rhamnosus and Bifidobacterium animalis in each pill. PANSS scores were reassessed every two weeks, and the participants self-reported on the ease of their bowel movements weekly on a scale of 0 to 4. At the end of the study, the researchers collected another blood sample. Using the blood samples, the researchers measured antibody levels to yeast Saccharomyces cerevisiae, known as brewer's yeast, and Candida albicans, known to cause yeast infections, before and after the probiotic treatment. Both types of yeast are elevated in people with schizophrenia. (news-medical.net 5.4.2017).)  

(Anm: Bifidobacterium can mitigate intestinal immunopathology in the context of CTLA-4 blockade. Significance The major stumbling block in the use of checkpoint inhibitors for cancer treatment is the severe autoimmunity that often results. In this study, we found the toxicity of a checkpoint blockade antibody can be ameliorated via administration of Bifidobacterium, a widely available probiotic. These results suggest that it may be possible to mitigate the autoimmunity caused by anti–CTLA-4 and perhaps other checkpoint inhibitors by manipulating gut microbiota. PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences 2017 (published ahead of print December 18, 2017).)

(Anm: Psychosis: Link to brain inflammation antibodies raises new treatment hope. For the first time, researchers reveal that some people presenting with a first episode of psychosis have specific antibodies in their blood. The antibodies are the same ones known to cause encephalitis or brain inflammation. The discovery raises the question of whether the removal of these antibodies could be an effective treatment for psychosis as it is for encephalitis. The researchers - led by Belinda R. Lennox, a professor in the department of psychiatry at the University of Oxford in the United Kingdom - report their findings in The Lancet Psychiatry. (…) Previous studies have already fueled discussion about the role antibodies targeting neural proteins may play in psychosis. For example, a study reported in 2015 of children experiencing their first episode of psychosis, also found links to an antibody response to NMDAR. (medicalnewstoday.com 9.12.2016).)

(Anm: Psykose som målestokk for tvungent psykisk helsevern. Sammendrag Abstract  Denne artikkelen handlar om vilkåra for tvungent psykisk helsevern. Det er særleg fokusert på ei drøfting omkring det såkalla hovudvilkåret etter lov om psykisk helsevern (phvl.) § 3-3 (1) nr. 3. I artikkelen vert det drøfta om dagens rettsregel og dei vurderingstema den set opp, gjer ei god avgrensing sett i høve til føremåla med tvungent psykisk helsevern. Det vert òg skissert ei betre løysing for tolking av vilkåret. Kritisk juss03 / 2016 (Volum 2) Side: 217-237DOI: 10.18261/issn.2387-4546-2016-03-03.)

(Anm: Psykose forbundet med lave nivåer av fysisk aktivitet. (Psychosis associated with low levels of physical activity. A large international study of more than 200,000 people in nearly 50 countries has revealed that people with psychosis engage in low levels of physical activity, and men with psychosis are over two times more likely to miss global activity targets compared to people without the illness.) (medicalnewstoday.com 26.8.2016).)

(Anm: Kjøring i cannabisrus gir betydelig økt risiko for trafikkulykke. I programmet «Folkeopplysningen» ble risikoen for å bli involvert i en ulykke ved kjøring i cannabisrus sammenlignet med mørkekjøring. Dette er ikke riktig. «Folkeopplysningen» ga et skjevt bilde av risikoen for trafikkulykke ved kjøring i cannabisrus, skriver kronikkforfatterene. (nrk.no 23.9.2016).)

(Anm: Berre MS-sjuke får kombinera cannabis-spray og bilkøyring. Andre pasientgrupper som får det cannabisbasert legemiddel Sativex på resept mistar sertifikatet. Moraliserande forskjellsbehandling, meiner forskarar. (…) – I gjennomsnitt er det slik at førarar som har det rusgjevande stoffet THC i blodet, har ein svak til moderat auka risiko for ulukker, i sum 20 til 40 prosent, seier Røgeberg. (…) RUSFORSKAR: Jørgen G Bramness er tidlegare forskingsdirektør ved SERAF.– At heile pasientgruppar har falle innanfor medan andre har falle utanfor, synest eg er paradoksalt. (nrk.no 27.5.2017).)

(Anm:  Bruk av marihuana bruk fører til latskap, antyder studie. (Marijuana use leads to laziness, study suggests. The popular notion may hold true: marijuana can cause laziness. This is the conclusion of a new study by researchers from the University of British Columbia in Canada, who found the primary active compound in marijuana - tetrahydrocannabinol - made rats less willing to attempt a cognitively challenging task. Lead study author Mason Silveira, of the Department of Psychology at Columbia, and colleagues report their findings in the Journal of Psychiatry and Neuroscience.)  (medicalnewstoday.com 26.8.2016).)

(Anm Depression, marijuana use and early-onset marijuana use conferred unique effects on neural connectivity and cognition. (Anm Depression, marijuana use and early-onset marijuana use conferred unique effects on neural connectivity and cognition Acta Psychiatrica Scandinavica 2016 (First published: 27 August 2016).) Acta Psychiatrica Scandinavica 2016 (First published: 27 August 2016).)

- Barn født av mødre som bruker cannabis under svangerskapet er mer sannsynlig å ha en unormal hjernestruktur, noe som kan ha langsiktige konsekvenser for mental helse. (- Cannabisbruk  i svangerskapet  kan endre avkoms hjernestruktur.)

Cannabis use in pregnancy may alter offspring's brain structure Cannabisbruk i svangerskapet kan endre avkom hjerne struktur
medicalnewstoday.com 22.6.2016
Barn født av mødre som bruker cannabis under svangerskapet er mer sannsynlig å ha en unormal hjernestruktur, noe som kan ha langsiktige konsekvenser for mental helse. (Children born to mothers who use cannabis during pregnancy are more likely to have an abnormal brain structure, which may have long-term consequences for mental health.)

This is the conclusion of a new study published in the journal Biological Psychiatry, led by Dr. Hanan El Marroun, of Erasmus University Medical Center in the Netherlands.

According to the researchers, around 2-13 percent of women worldwide use cannabis during pregnancy.

Previous research has suggested that expectant mothers who use the drug are more likely to have children with behavioral and mental health problems.

Exactly how cannabis use affects the brain structure of offspring, however, has been unclear, and this is what Dr. El Marroun and colleagues set out to investigate.

"This study is important because cannabis use during pregnancy is relatively common and we know very little about the potential consequences of cannabis exposure during pregnancy and brain development later in life," says Dr. El Marroun.

"Understanding what happens in the brain may give us insights in how children develop after being exposed to cannabis." (…)

(Anm: Omstritt om cannabis som medicin (lakemedelsvarlden.se 27.5.2016).)

(Anm: Mina Gerhardsen tegner skremmebilder om hasj | Willy Pedersen, professor i sosiologi, Universitetet i Oslo. Hasj er farlig, men de aller fleste forskere mener at alkohol er farligere. Det hører du aldri Mina Gerhardsen si. (aftenposten.no 14.9.2016).)

(Anm: Mina Gerhardsen i Actis er lobbyist | Willy Pedersen, professor i sosiologi, Universitetet i Oslo. Der forskningen taler mot linjen til Actis, blir den underslått eller mistenkeliggjort. Jeg har forsket på rus i 30 år. Actis spør meg aldri om råd.  (aftenposten.no 17.9.2016).)

(Anm: Vi må være føre var i ruspolitikken | Mina Gerhardsen, generalsekretær i Actis - Rusfeltets samarbeidsorgan. At skadevirkningene av alkohol er alvorlige, frikjenner naturligvis ikke cannabis. Stadig flere trenger hjelp for sin cannabisbruk. (aftenposten.no 16.9.2016).)

(Anm: Marijuana use in pregnancy is major risk for preterm birth. The results, published online ahead of print in the journal Reproductive Toxicology, show that once all other major risk factors have been accounted for, continued marijuana use through to 20 weeks' gestation is independently associated with a five-fold increase in the risk of pre-term birth.  (medicalnewstoday.com 13.5.2016).)

(Anm: Cannabisbruk endrer DNA, hvilket øker sykdomsrisiko, ifølge studie. (Cannabis use alters DNA to increase disease risk, study says.) (medicalnewstoday.com 25.5.2016).)

(Anm: Ny rapport: Cannabis kan gi varige skader. Ny dansk rapport viser at unge som røyker hasj hyppig kan risikere å få varige skader i hjernen. (…) Ifølge forskerne risikerer unge som røyker hasj hyppig å få varige skader i hjernen, og de har vanskelig for å holde fast på jobben og for å fullføre en utdannelse. (dagensmedisin.no 16.6.2015).)

(Anm: Young Marijuana Users at Risk of Use Disorder. A significant proportion of marijuana users, especially youth, are at risk of having a marijuana use disorder, even at relatively low levels of use, according to a recent study. Researchers examined the prevalence of marijuana use disorder among respondents (n=55,271) with various sociodemographic, substance use, and mental health characteristics, using data from the 2014 National Survey on Drug Use and Health. They found: (clinicalpsychiatrynews.com 2016).)

(Anm: Assessing the risk of marijuana use disorder among adolescents and adults who use marijuana. Am J Drug Alcohol Abuse. 2016 [Published online: 13 Jun 2016].)

- Kripos' narkotikatall for første halvår 2016 viser rekordbeslag av cannabis, samt en økning av MDMA og LSD. I tillegg må man helt tilbake til 2007 for å finne tilsvarende høye tall for beslag av kokain.

Aldri har politiet beslaglagt mer cannabis i Norge enn så langt i år
dagbladet.no 11.8.2016
Kripos' narkotikatall for første halvår 2016 viser rekordbeslag av cannabis, samt en økning av MDMA og LSD. I tillegg må man helt tilbake til 2007 for å finne tilsvarende høye tall for beslag av kokain.

(Dagbladet): Fordelt på 6 861 beslag har det i løpet av årets første seks måneder blitt beslaglagt 2534 kilo hasj, marihuana og cannabisplanter i Norge.

Det viser Kripos' narkotikastatistikk som legges fram i dag.

Aldri før i norsk historie er det blitt beslaglagt så mye cannabis på et halvår, opplyser Kari Frey Solvik, seksjonsleder for Kripos' seksjon for narkotikaanalyse.

- Det er allerede i år blitt beslaglagt mer cannabis enn det ble i hele 2015, sier hun til Dagbladet. (…)

(Anm: Treating withdrawal symptoms could help cannabis users quit, study finds. (…) For the first time, the American Psychiatric Association included a code for cannabis withdrawal in the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders when it published the fifth and most recent volume of the manual in May 2013, Smith said. (…) "Marijuana is tricky because it stays in your body so long," Smith said. (medicalnewstoday.com 29.3.2016).)

(Anm: Marijuana, alcohol use may harm teens' mental health, academic outcomes (medicalnewstoday.com 14.6.2016).)

(Anm: Long-term marijuana use alters brain's reward system. Long-term marijuana use disrupts the brain's normal reward processes, which may lead to dependence on the drug, according to a new study. (medicalnewstoday.com 8.6.2016).)

- Marihuana kan redusere dopamin i hjernen.

Marijuana use may reduce dopamine in the brain. (Marihuana kan redusere dopamin i hjernen.)
medicalnewstoday.com 15.4.2016
Dopamin er en transmitter i hjernen som er viktig for bevegelse, tenkning og hukommelse, men det er også kjent som "belønning kjemiske" for sin rolle i nytelse. Nå avdekker en fersk studie at tung bruk av marihuana kan kompromittere dopaminsystemet. (Dopamine is a transmitter in the brain that is important for movement, thinking and memory, but it is also known as the "reward chemical" for its role in pleasure. Now, a recent study reveals that heavy marijuana use could compromise the dopamine system.)

The researchers, who publish their work in the journal Molecular Psychiatry, say that heavy cocaine and heroin use have been shown to decrease dopamine release, but until now, such data regarding cannabis was notably absent. (…) (The researchers, who publish their work in the journal Molecular Psychiatry, say that heavy cocaine and heroin use have been shown to decrease dopamine release, but until now, such data regarding cannabis was notably absent.)

Forskerne brukte positronemisjonstomografi (PET) til å spore et "radiosporingsmolekyl" som binder seg til hjernens dopaminreseptorer. Fra dette var de i stand til å måle frigivelsen av dopamin i striatum, som er en hjerneregion som er involvert i hukommelse impulsiv oppatferd og oppmerksomhet. (The researchers used positron emission tomography (PET) scans to track a radiotracing molecule that binds to the brain's dopamine receptors. From this, they were able to measure the release of dopamine in the striatum, which is a brain region involved in memory, impulsive behavior and attention.)

I tillegg var teamet i stand til å spore dopaminfrigivelse i andre hjerneregioner, inkludert thalamus, midthjernen og globus pallidus.(…) (Additionally, the team was able to track dopamine release in other brain regions, including the thalamus, midbrain and globus pallidus.)

Resultatene viste at sammenlignet med kontrollgruppen hadde marihuana-brukernes striatum lavere frigivelse av dopamin. Det var også lavere frigivelse i underregioner som spiller en rolle for assosiativ og sensorisk læring, så vel som i globus pallidus. (…) (Results showed that, compared with the control group, the marijuana users' striatum had lower dopamine release. There was also lower release in subregions that play a role in associative and sensorimotor learning, as well as in the globus pallidus.)

(Anm: Ny forskning: Hash forringer sædkvaliteten markant. At ryge to gange ugentligt kan koste dig 25 procent af din frugtbarhed. (…) Ny forskning fra Syddansk Universitet, SDU, viser en klar sammenhæng mellem hashrygning og en kraftigt forringet sædkvalitet blandt unge, ellers raske, mænd. (politiken.dk 19.8.2015).)

- Ny innsikt i marihuana effekt på den utviklende hjernen. Nå har en ny studie avslørt hvordan marihuana viktigste aktive ingrediens kan påvirke dopaminregulering i den utviklende hjernen.

(Anm: New insights into marijuana's effect on the developing brain. Now, a new study has revealed how marijuana's main active ingredient could impact dopamine regulation in the developing brain. In recent years, various U.S. regions have been pushing for the legalization of marijuana for medical purposes. As many as 29 states "now allow for comprehensive public medical marijuana and cannabis programs," according to the National Conference of State Legislatures. But when it comes to the pros and cons of marijuana use, there are ongoing debates: some researchers praise the drug's medicinal potential, while others urge caution. For example, Medical News Today reported on a study that showed how long-term users of marijuana were less affected by stress, as well as on research suggesting that tetrahydrocannabinol (THC)-rich marijuana could trigger seizures. Dr. Jeffrey Edwards and other researchers from Brigham Young University in Provo, UT, have recently investigated how THC, which is the main psychoative ingredient in marijuana, affects the release of dopamine — a neurotransmitter implicated in the reward response — in the developing brain. The study's findings were published yesterday in the Journal of Neuroscience. (medicalnewstoday.com 17.10.2017).)

(Anm: CB1-Dependent Long-Term Depression in Ventral Tegmental Area GABA Neurons: a Novel Target for Marijuana. Journal of Neuroscience 16 October 2017, 0190-17;.)

(Anm: Link established between marijuana and prediabetes. Lifelong and current users of marijuana - those "who reported using marijuana in excess of 100 times by young adulthood" - may greatly increase their risk of developing prediabetes, according to a new study. (medicalnewstoday.com 14.9.2015).)

(Anm: Cannabis increases the noise in your brain, new study. Several studies have demonstrated that the primary active constituent of cannabis, delta-9-tetrahydrocannabinol (∆9-THC), induces transient psychosis-like effects in healthy subjects similar to those observed in schizophrenia. However, the mechanisms underlying these effects are not clear. (medicalnewstoday.com 3.12.2015).)

(Anm: Low-dose cannabinoid THC restores memory and learning in old mice. A new study found that while a low dose of the cannabinoid delta-9-tetrahydrocannabinol caused young mice to perform worse in learning and memory tasks, it restored age-related learning and memory decline in old mice. However, the researchers warn than more work must be done before it can be said that the cannabis compound might reverse cognitive decline in elderly humans. The study - led by researchers from the University of Bonn and the LIMES Institute, both in Germany, in collaboration with colleagues from the Hebrew University in Jerusalem in Israel - is published in the journal Nature Medicine. (medicalnewstoday.com 8.5.2017).)

(Anm: Cannabis Use and Psychiatric Issues. Analysis reveals prevalence in these disorders. Marijuana use is linked with an increased risk for several substance use disorders, according to an analysis of 34,653 individuals. (clinicalpsychiatrynews.com.com 26.2.2016).)

(Anm: Cannabis use affects processing of emotions. Cannabis appears to have a significant impact on the recognition and processing of human emotions like happiness, sadness and anger, according to research published in the journal PLOS One. (medicalnewstoday.com 1.3.2016).)

- Cannabis (marihuana) knyttet til økt antall innleggelser hos pasienter som er førstegangsbrukere

Association of cannabis use with hospital admission and antipsychotic treatment failure in first episode psychosis: an observational study.
BMJ Open. 2016 Mar 3;6(3):e009888.
OBJECTIVE: To investigate whether cannabis use is associated with increased risk of relapse, as indexed by number of hospital admissions, and whether antipsychotic treatment failure, as indexed by number of unique antipsychotics prescribed, may mediate this effect in a large data set of patients with first episode psychosis (FEP). (…)

CONCLUSIONS: Cannabis use in patients with FEP was associated with an increased likelihood of hospital admission. This was linked to the prescription of several different antipsychotic drugs, indicating clinical judgement of antipsychotic treatment failure. Together, this suggests that cannabis use might be associated with worse clinical outcomes in psychosis by contributing towards failure of antipsychotic treatment. (…)

(Anm: Cannabis vs. alcohol: economic and social impacts. (…) "Regular long-term users also had more antisocial behaviors at work, such as stealing money or lying to get a job, and experienced more relationship problems, such as intimate partner violence and controlling abuse." (medicalnewstoday.com 29.3.2016).)

(Anm: Does cannabis cause psychosis? A brief review of the evidence.  (…) Overall, the data appear to be strengthening that cannabis does play a causal role in the development of psychosis and psychotic disorders. This risk is combined with data showing links between cannabis use and decreased IQ, academic underachievement, car accidents, and use of other types of drugs (Addiction. 2015 Jan;110[1]:19-35). These dangers need to be articulated in discussions about the wisdom of legalizing cannabis at the state and federal level. (clinicalpsychiatrynews.com 17.12.2015).)

- Marihuana bruk kan øke risikoen for periodontal sykdom

Marijuana use may raise risk of periodontal disease. Marihuana bruk kan øke risikoen for periodontal sykdom
medicalnewstoday.com 1.6.2016
The risk of periodontal disease may be increased with long-term marijuana use, suggests a new study published in JAMA Psychiatry. (…)

Specifically, they looked at whether marijuana use affected later-life periodontal health, lung function, systemic inflammation, and metabolic health.

Compared with participants who did not use marijuana, the researchers found persistent marijuana use for up to 20 years was associated with greater risk of periodontal disease at the age of 38.

Periodontal disease arises as a result of infection and inflammation of the gums and bone surrounding the teeth.

It presents as gingivitis in its early stages, characterized by red, swollen, and bleeding gums. As it becomes more serious, it can lead to periodontitis, where the bone around the teeth is lost. This can cause the teeth to fall out.

The researchers note that previous studies have indicated that marijuana users tend to brush their teeth and floss less frequently than non-users, and they are also more likely to have alcohol dependence - all factors that can contribute to periodontal disease. (…)

(Anm: Cannabisrøyking tæret bort lungen. «Cherry Healey - kroppsleg forfall 2:3» (nrk.no 8.6.2016).)

(Anm: Kronikk: Marihuana er effektiv medisin | Dagfinn Haarr lege, spesialist i allmenn- og samfunnsmedisin | Sofie Haughom fysioterapeut med master i samfunnsikkerhet og smertepasient. (…) Det er nå på høy tid at cannabinoidmedisin løftes bort fra bakgater og hemmelige nettsider og inn i helsevesenet der den hører hjemme. Å gi alvorlig syke mennesker et så verdig liv som mulig, bør settes høyt, også når dette krever behandling med medisinsk marihuana. (aftenposten.no 2.3.2016).)

(Anm: Cannabis use in psychotic patients is linked to worse outcomes. Cannabis use among patients with first episode psychosis is associated with substantially worse clinical outcomes, a large study published in BMJ Open has found. BMJ 2016;352:i1323 (Published 04 March 2016).)

(Anm: Association of cannabis use with hospital admission and antipsychotic treatment failure in first episode psychosis: an observational study. BMJ Open 2016;6:e009888 (Published 3 March 2016).)

(Anm: Marijuana Use Disorder Is Common and Often Untreated (dgnews.docguide.com 4.3.2016).)

(Anm: Cannabis intake and intussusception: an accidental association? Rev Esp Enferm Dig. 2016 Apr 8;109 [Epub ahead of print].)

- Studien finner at hjernens respons på sosial ekskludering er annerledes hos unge brukere av marihuana. (- Den uventede reduksjonen i insula-respons kan tyde på at brukere av marihuana er mindre bevisst på sosiale normer eller har redusert evne til å reflektere over negative sosiale situasjoner, men vi er nå i stand til å avgjøre hvorvidt disse forskjellene i nevral behandling er en årsak eller et resultat av marihuana bruk.)

Study finds brain's response to social exclusion is different in young marijuana users
medicalnewstoday.com 29.3.2016
En studie ved Massachusetts General Hospital (MGH) fant forskere at hjernen til unge voksne marihuana-brukere reagerte annerledes på sosial ekskludering enn hos ikke-brukere. I en rapport publisert i marsutgaven av Biological Psychiatry: Cognitive Neuroscience and Neuroimaging, rapporterer teamet at aktivering av insula, en region i hjernen som vanligvis er aktiv ved sosial avvisning, ble redusert hos unge brukere av marihuana når de ble ekskludert fra deltakelse i «virtual game of catch». (A study from Massachusetts General Hospital (MGH) researchers finds that the brains of young adult marijuana users react differently to social exclusion than do those of non-users. In a report published in the March issue of Biological Psychiatry: Cognitive Neuroscience and Neuroimaging, the team reports that activation of the insula, a region of the brain that is usually active during social rejection, was reduced in young marijuana users when they were being excluded from participation in virtual game of catch.)

"Selv om vi vet at kameratgjenger er en av de viktigste markører for bruk av marihuana hos unge voksne så vet vi svært lite om de nevrale sammenhenger mht. sosial avvisning hos de som bruker marihuana," sier Jodi Gilman, PhD, ved MGH Senter for Addiction Medicine, hovedforfatter av arbeidet. "Den uventede reduksjonen i insula-respons kan tyde på at brukere av marihuana er mindre bevisst på sosiale normer eller har redusert evne til å reflektere over negative sosiale situasjoner, men vi er nå i stand til å avgjøre hvorvidt disse forskjellene i nevral behandling er en årsak eller et resultat av marihuana bruk." (…) ("While we know that peer groups are one of the most important predictors of marijuana use in young adults, we know very little about the neural correlates of social rejection in those who use marijuana," says Jodi Gilman, PhD, of the MGH Center for Addiction Medicine, lead author of the paper. "The unexpected reduction in insula response may indicate that marijuana users are less conscious of social norms or have reduced ability to reflect on negative social situations, but we currently are unable to determine whether these differences in neural processing are a cause or a result of marijuana use.")

(Anm: Social rejection occurs when an individual is deliberately excluded from a social relationship or social interaction. The topic includes interpersonal rejection (or peer rejection), romantic rejection and familial estrangement. (en.wikipedia.org).)

- Rusavhengige i disse miljøene er ikke primært cannabisbrukere, samtidig brukes de som argument for legalisering.

Narkotikabruk bør forebygges – ikke tillates.
Hans Sverre Sjøvold Oslos politimester.
aftenposten.no 5.12.2015
Legaliseringsdebatten går langt i å ufarliggjøre cannabis, og reduserer politiets innsats mot rusmisbruk til en «jakt på slitne narkomane». (…)

Leger advarer mot cannabisens skadevirkninger. I andre sammenhenger ser vi at legaliseringsdebatten fremstiller alle narkotikabrukere, fra hasjbrukere til heroinavhengige, som «samfunnets svakeste» og ofre for en feilslått narkotikapolitikk.

Debatten kan gi inntrykk av at de fleste narkotikarelaterte problemer løses ved legalisering.

I dette bildet blir politiets innsats mot narkotika redusert til at vi «jakter slitne narkomane», slik sosiolog Willy Pedersen hevder. En tilnærming uten empati, der målet er straffesaker fremfor å forebygge og hjelpe.

Ser rusens konsekvens på nært hold
Vi kjenner oss ikke igjen i beskrivelsen. Politifolk som jobber i Oslos rusmiljøer ser rusens konsekvenser på nært hold.

Rusavhengige i disse miljøene er ikke primært cannabisbrukere, samtidig brukes de som argument for legalisering.

Dette er å sammenligne epler og pærer.

Politiet skal håndheve loven og skape en trygg by for alle. Dette kan være en krevende balansegang i rusmiljøer. Alle har lik rett til å oppholde seg i byen. Ingen har rett til å bryte loven.

I tillegg skal politiet forebygge at ungdom havner i rusmiljøene, og hindre bakmenn å innføre stoff. (…)

(Anm: Tor-Aksel Bush, riksadvokat. Direktiv, ikke diagnose. I et debattinnlegg i Aftenposten 8. desember til politimester Hans Sverre Sjøvolds innlegg om at narkotikabruk bør forebygges, ikke tillates, trekker professor Willy Pedersen inn undertegnede. Under overskriften «Riksadvokatens diagnose, ikke min» angis at politiet jakter på slitne narkomane. (…) Muntlig har jeg gitt uttrykk for - i ulike sammenhenger - at politiet ikke skal løpe etter slitne narkomane, aller minst for å pynte på tall. Med andre ord er dette et direktiv og ikke en diagnose. (aftenposten.no 16.12.2015).)

(Anm: Willy Pedersen. Avkriminalisering av cannabis er et gode. Det er for tidlig å konkludere med at legalisering av cannabis i USA er mislykket, mener professor i sosiologi ved Universitetet i Oslo. (aftenposten.no 2.12.2015).

(Anm: Cannabis increases the noise in your brain. Several studies have demonstrated that the primary active constituent of cannabis, delta-9-tetrahydrocannabinol (∆9-THC), induces transient psychosis-like effects in healthy subjects similar to those observed in schizophrenia. However, the mechanisms underlying these effects are not clear. A new study, published in the journal Biological Psychiatry, reports that ∆9-THC increases random neural activity, termed neural noise, in the brains of healthy human subjects. The findings suggest that increased neural noise may play a role in the psychosis-like effects of cannabis. (medicalnewstoday.com 3.12.2015 ).)

(Anm: Ola Jøsendal Lege. Et ruspolitisk bomskudd av dimensjoner. Talspersonene for å liberalisere cannabis innbiller seg at mer cannabis og mindre alkohol vil gjøre alt bedre. Ikke engang folkeeventyrene ga såpass kreditt til en rev. (aftenposten.no 30.11.2015).)

(Anm: Valborg Helseth lege, spesialist i psykiatri, ph.d. Cannabisdiskusjon på villspor.  (…) Øker sjansen for psykose. (…) Cannabis svekker kognitive evner, det vil si skoleprestasjonene hos de unge blir dårligere ved jevnlig cannabisbruk. I dagens kunnskapssamfunn er dette et dårlig kort å sitte med. (…) I tillegg til de rent hjernemessige forandringene som kan oppstå, kan rusbruken etter hvert ta over livet og trumfe andre aktiviteter. (aftenposten.no 18.12.2015).)

- Stoffet er billig, kraftig og brukes av stadig flere

«Stoffet er billig, kraftig og brukes av stadig flere»
aftenposten.no 27.4.2014
Det ble beslaglagt dobbelt så mye amfetamin i Oslo i 2013 som året før.

De siste årene har Kripos gjort rekordstore beslag av amfetamin og metamfetamin med sterk styrkegrad. I Oslo doblet beslaglagt mengde fra 54,3 kg I 2012 til 107,9 kg i 2013.

- Oslo er blant byene i Europa som troner øverst når det gjelder konsentrasjon av amfetamin og metamfetamin i kloakken. Spesielt metamfetamin øker. Det er vanskelig å si hva som er mest skadelig, men det kan se ut som metamfetamin er mer psykosefremkallende», sier Jørgen Bramness, leder for Senter for rus- og avhengighetsforskning (Seraf).

Professoren opplyser at amfetamin er utbredt i flere samfunnslag enn heroin, som hovedsakelig benyttes av tunge brukere.

- Kloakkmålingene skiller ikke på ulike brukere, men dokumenterer kun mengde. Mens heroin som oftest injiseres av marginaliserte brukere, finner du amfetamin blant ulike brukergrupper. Dette trenger ikke være tunge misbrukere, sier han. (...)

(Anm: Psykose. Alle mennesker kan utvikle psykose. - Balansegangen mellom opplevd stress og ballast til å stå imot, er avgjørende, forteller psykiater. (…) - Stress er et sentralt tema. For eksempel har vi forskjellige måter å takle en belastende hendelse på jobb på. (…) - Man kan kalle det en forvirringstilstand, selv om heller ikke det er helt dekkende. (…) Symptomer ved psykose. Tidlige tegn kan være at man: (…) - Det er en kjempebelastning å ha en psykose. Mange blir redde og opplever ting de ikke forstår. Man vet at noen mennesker kan få tanker og impulser om å ta sitt eget liv, legger hun til. (lommelegen.no 13.6.2016).)

(Anm: Psychosis: Link to brain inflammation antibodies raises new treatment hope. For the first time, researchers reveal that some people presenting with a first episode of psychosis have specific antibodies in their blood. The antibodies are the same ones known to cause encephalitis or brain inflammation. The discovery raises the question of whether the removal of these antibodies could be an effective treatment for psychosis as it is for encephalitis. The researchers - led by Belinda R. Lennox, a professor in the department of psychiatry at the University of Oxford in the United Kingdom - report their findings in The Lancet Psychiatry. (…) Previous studies have already fueled discussion about the role antibodies targeting neural proteins may play in psychosis. For example, a study reported in 2015 of children experiencing their first episode of psychosis, also found links to an antibody response to NMDAR. (medicalnewstoday.com 9.12.2016).)

(Anm: Psykose som målestokk for tvungent psykisk helsevern. Sammendrag Abstract  Denne artikkelen handlar om vilkåra for tvungent psykisk helsevern. Det er særleg fokusert på ei drøfting omkring det såkalla hovudvilkåret etter lov om psykisk helsevern (phvl.) § 3-3 (1) nr. 3. I artikkelen vert det drøfta om dagens rettsregel og dei vurderingstema den set opp, gjer ei god avgrensing sett i høve til føremåla med tvungent psykisk helsevern. Det vert òg skissert ei betre løysing for tolking av vilkåret. Kritisk juss03 / 2016 (Volum 2) Side: 217-237DOI: 10.18261/issn.2387-4546-2016-03-03.)

(Anm: Psykose forbundet med lave nivåer av fysisk aktivitet. (Psychosis associated with low levels of physical activity. A large international study of more than 200,000 people in nearly 50 countries has revealed that people with psychosis engage in low levels of physical activity, and men with psychosis are over two times more likely to miss global activity targets compared to people without the illness.) (medicalnewstoday.com 26.8.2016).)

(Anm: Justisminister gir opp forbud: – Legaliser metamfetamin. (…) Thailands justisminister er lei av den mislykkende narkotikapolitikken i landet. Nå vil han legalisere metamfetamin. Det skriver Bangkok Post. (…) I lovforslag som skal behandles senere i år, forslår Koomchaya å endre statusen for metamfetamin fra et hard til normalt narkotika. Koomchaya henviser til medisinske studier som viser at effekten metamfetamin har på helsen er mindre skadelig enn effekten alkohol og røyk har. (tv2.no 19.6.2016).)

(Anm: Big Marijuana Claims Vs. The Science - Legalization is about one thing: making a small number of business people rich. (learnaboutsam.org).)

(Anm: Ola Jøsendal overlege, Mottaksklinikken, Haukeland sjukehus. Når blir cannabis et gode? (aftenposten.no 18.12.2015).)

(Anm: What's the impact of new marijuana laws? The data so far... (…) Data from California suggest that marijuana is more widely available, and that more drivers are testing positive for it. (…) The lack of data on the characteristics of the users of medical marijuana, their medical conditions, and use patterns, as well as adverse events they may suffer by using different variations of the drug is an important knowledge gap. (medicalnewstoday.com 4.2.2016).)

(Anm: Marijuana Use Is Associated With Worse Outcomes in Symptom Severity and Violent Behavior in Patients With Posttraumatic Stress Disorder. J Clin Psychiatry 2015;76(9):1174–1180.)

(Anm: Læger advarer mod at gøre medicinsk cannabis lovligt. (jyllands-posten.dk 10.12.2015).)

(Anm: Thomas Kjøsnes og Arild Knutsen, Foreningen for human narkotikapolitikk. Forbud mot cannabis beskytter ikke barna (aftenposten.no 14.12.2015).)

(Anm: Ina Roll Spinnangr styremedlem, Foreningen for en Human Narkotikapolitikk. (aftenposten.no 15.12.2015.)

(Anm: Jacob Danbolt Ajer jusstudent. Lovlig cannabis fungerer ikke. I Aftenposten 15. desember ar-gumenterer Ina Roll Spinnangr for å legalisere cannabis. Hun mener at forbud ikke fungerer og argumenter for dette ved å vise til statistikk fra Colorado. Jeg er usikker på hvor mye det er å hente fra disse tallene, men de kan gi en pekepinn på om lega-lisering er veien å gå. Da er det synd at hun trikser med tallene og trekker helt gale konklusjoner. (…) Effekten legaliseringen av cannabis i Colorado har hatt på kriminaliteten, er altså ikke noe godt argument for legalisering, snarere tvert imot. (aftenposten.no 18.12.2015).)

(Anm: Atle Simonsen Formann, Fremskrittspartiets ungdom. 10 grunner til å legalisere cannabis. Den minst dårlige løsningen. FPU-LEDER: I et lovlig marked vil produsent og selger ansvarliggjøres, skriver Atle Simonsen. (dagbladet.no 6.1.2016).)

(Anm: Mani Hussaini. Leder, AUF. FpU tar feil om cannabis. Fremskrittspartiets ungdom, ved formann Atle Simonsen, tar i Dagbladet 6. januar til orde for legalisering av cannabis, og lister opp ti grunner for å gjøre dette. Men argumentene er mer myter enn fakta. (dagbladet.no 9.1.2016).)

- Studien fant at hyppig bruk av høypotent cannabis var knyttet til signifikant høyere gjennomsnittlig spredningsevne, en markør for skader i hvit substans struktur (P = 0,005).

Skunk-like cannabis may damage white matter in the brain, study shows.("Skunk"-lignende cannabis kan skade hvit substans i hjernen, viser studien.)
BMJ 2015;351:h6417 (Published 27 November 2015)
Skunk-like cannabis may damage white matter in the brain, study shows. Frequent use of high potency, “skunk-like” cannabis can damage the white matter fibres in the brain, researchers report in the journal Psychological Medicine. (…)

The study found that frequent use of high potency cannabis was linked to significantly higher mean diffusivity, a marker of damage in white matter structure (P=0.005). The damage was significantly greater in heavy users of high potency cannabis than in occasional or low potency users and was also independent of the presence of a psychotic disorder. (…)

Paola Dazzan, reader in neurobiology of psychosis at King’s College, London and senior researcher on the study, said, “We found that frequent use of high potency cannabis significantly affects the structure of white matter fibres in the brain, whether you have psychosis or not.

“This reflects a sliding scale where the more cannabis you smoke and the higher the potency, the worse the damage will be.” (…)

Commenting on the results, Dr. Dazzan says:

"We found that frequent use of high-potency cannabis significantly affects the structure of white matter fibers in the brain, whether you have psychosis or not. This reflects a sliding scale where the more cannabis you smoke and the higher the potency, the worse the damage will be."(...)

(Anm: Effect of high-potency cannabis on corpus callosum microstructure. Psychol Med. 2015 Nov 27:1-14. [Epub ahead of print].)

(Anm: Leukoaraiosis is associated with short- and long-term mortality in patients with intracerebral hemorrhage. J Stroke Cerebrovasc Dis. 2013 Oct;22(7):919-25. Epub 2013 Feb 21.)

(Anm: Personality traits linked to differences in brain structure. Our personality may be shaped by how our brain works, but in fact the shape of our brain can itself provide surprising clues about how we behave - and our risk of developing mental health disorders - suggests a study published in Social Cognitive and Affective Neuroscience.  (medicalnewstoday.com 26.1.2017).)

(Anm: Sleep Disordered Breathing and White Matter Hyperintensities in Community-Dwelling Elders. To examine the association between markers of sleep-disordered breathing (SDB) and white matter hyperintensity (WMH) volume in an elderly, multiethnic, community-dwelling cohort. (…) Conclusions: In community-dwelling older adults, self-reported measures of SDB are associated with larger WMH volumes. The cognitive effects of SDB that are increasingly being recognized may be mediated at the small vessel level.Sleep. 2016;39(4):785–791).)

(Anm: Starting Age for Marijuana Use May Have Important Implications for the Brain. (…) Study findings reveal that participants who began smoking marijuana at the age of 16 or younger showed arrested brain development in the prefrontal cortex, which is the part of the brain that’s responsible for judgment, reasoning, and complex thinking.  (theconversation.com 16.2.2016).)

(Anm: Robin Murray, professor King College, London. «Det vi fant ut, var at den nye, meir potente cannabisen, den vi i Storbritannia kaller skunk var knyttet til endringar i den delen av hjernen  som bind dei to hjernehalvdelene saman: corpus callosum (hjernebjelken). (…) Dei som brukte mykje skunk, hadde små endringar i hjernebjelken. (…) Men held ein fram, vil ein truleg få ein skade som ikkje kan lækjast. (tv.nrk.no/serie/dagsrevyen 15.12.2015 (30:29).)

(Anm: Study shows white matter damage caused by 'skunk-like' cannabis. Smoking high potency ‘skunk-like’ cannabis can damage a crucial part of the brain responsible for communication between the two brain hemispheres, according to a new study by scientists from King’s College London and Sapienza University of Rome. (...) ‘This reflects a sliding scale where the more cannabis you smoke and the higher the potency, the worse the damage will be.’(kcl.ac.uk 27.11.2015).)

(Anm: High-potency cannabis damages key brain structure. (…) Skunk is a more potent form of cannabis, typically stronger in smell and containing higher levels of the main active ingredient delta-9-tetrahydrocannabinol (THC). Medical News Today recently reported on a study suggesting marijuana users are at greater risk of stroke caused by intracranial arterial stenosis - the narrowing of an artery inside the brain. (medicalnewstoday.com 27.11.2015).)

(Anm: Hjerneslag er mulige komplikasjoner av bruk av cannabinoider. Strokes are possible complications of cannabinoids use. Abstract. It is critically important to identify all factors that may play a role in the recent increase of the incidence of stroke among the young population. Considering the worldwide use of cannabinoids (cannabis and synthetic cannabinoids), the recent legalization of their consumption in some countries, and their supposed involvement in cardiovascular events, we evaluated their role in the occurrence of neurovascular complications among the young. Epilepsy Behav. 2017 Feb 23. pii: S1525-5050(16)30735-1. [Epub ahead of print].)

(Anm: Is cannabis really getting stronger? The debate over potency is not helped by politicians referring to the “lethal quality” of today’s cannabis and although the evidence is inconclusive, there is widespread acceptance that strains of cannabis are stronger than in previous decades. (theconversation.com 1.8.2016).)

(Anm: How smoking cannabis raises the risk of STROKE: Drug 'significantly narrows blood vessels in the head'. Cannabis causes plaque to form in the skull, narrowing arteries in the head. 45% of users had constricted blood vessels compared to 14% of non users. Marijuana users suffer strokes at a younger age than those who don't use it. (dailyimail.co.uk 26.10.2015).)

(Anm: White matter damage caused by 'skunk-like' cannabis, study shows. Smoking high potency 'skunk-like' cannabis can damage a crucial part of the brain responsible for communication between the two brain hemispheres, according to a new study by scientists from King's College London and Sapienza University of Rome. (sciencedaily.com 27.11.2015).)

(Anm: Leukoaraiosis is associated with short- and long-term mortality in patients with intracerebral hemorrhage. J Stroke Cerebrovasc Dis. 2013 Oct;22(7):919-25. Epub 2013 Feb 21.)

(Anm: Personality traits linked to differences in brain structure. Our personality may be shaped by how our brain works, but in fact the shape of our brain can itself provide surprising clues about how we behave - and our risk of developing mental health disorders - suggests a study published in Social Cognitive and Affective Neuroscience.  (medicalnewstoday.com 26.1.2017).)

(Anm: Sleep Disordered Breathing and White Matter Hyperintensities in Community-Dwelling Elders. To examine the association between markers of sleep-disordered breathing (SDB) and white matter hyperintensity (WMH) volume in an elderly, multiethnic, community-dwelling cohort. (…) Conclusions: In community-dwelling older adults, self-reported measures of SDB are associated with larger WMH volumes. The cognitive effects of SDB that are increasingly being recognized may be mediated at the small vessel level.Sleep. 2016;39(4):785–791).)

(Anm: Cannabis reduserer sædantallet. Å røyke cannabis en gang i uken eller mer, reduserer antallet sædceller med omtrent en tredjedel. (nhi.no 9.9.2015).)

(Anm: Marihuana skader sæden. (…) Det virksomme stoffet i marihuanaen heter THC, og tidligere eksperimenter har vist at sædcellene har reseptorer hvor forbindelsen setter seg fast. Sædceller som fikk en god porsjon THC i laboratorieforsøk, la seg til underlige svømmeteknikker, og hadde problemer med å feste seg til eggene.  (forskning.no 15.10.2003).)

(Anm: Stroke in marijuana users linked to arterial stenosis. (medicalnewstoday.com 26.10.2015).)

- I tillegg avdekket granskningen at utbredelsen av marihuana-lidelser - som inkluderer misbruk eller avhengighet - også økte i denne perioden; fra 1,5 % i 2001-2002 til 2,9 % i 2012-2013.

Marijuana use has doubled in the US since 2001
medicalnewstoday.com 21.10.2015
As more and more people in the US are sparking up, so are debates about marijuana legalization. A total of 23 states now have medical marijuana laws, while four states have legalized recreational use of the drug. Now, a new study investigates to what extent marijuana use has increased among the general population, reflecting how attitudes have changed.

The study - led by Bridget F. Grant, PhD, of the National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism - is published in JAMA Psychiatry.

Although laws and attitudes regarding marijuana use are changing in the US, the researchers note that little is known about how marijuana and associated use disorders have changed in the 21st century.

They note that fewer Americans are viewing marijuana use as risky, despite studies showing that use or early use of the substance is linked to increased risk for certain outcomes, including cognitive decline, psychosocial impairments, car crashes, hospital visits, poor quality of life, other drug use and cannabis-withdrawal syndrome.

Marijuana use disorder has likewise increased
Results showed that past-year marijuana use prevalence increased from 4.1% in 2001-2002 to 9.5% in 2012-2013.

The researchers say there were notable increases among women, black and Hispanic populations, those living in the South and people who are middle-aged or older.

I tillegg avdekket granskningen at utbredelsen av marihuana-lidelser - som inkluderer misbruk eller avhengighet - også økte i denne perioden; fra 1,5 % i 2001-2002 til 2,9 % i 2012-2013. (...) (Additionally, the investigation revealed that prevalence of marijuana use disorder - which includes abuse or dependence - also increased during this time period; it went from 1.5% in 2001-2002 to 2.9% in 2012-2013.)

"As is the case with alcohol, many individuals can use marijuana without becoming addicted. However, the clear risk for marijuana use disorders among users (approximately 30%) suggests that as the number of US users grows, so will the numbers of those experiencing problems related to such use."

(Anm: Marijuana: increase in adult use 'previously overestimated'. (…) Last October, Medical News Today reported on another study published in JAMA Psychiatry that claimed marijuana use among American adults more than doubled between 2001-2002 and 2012-2013, from 4.1% to 9.5%. (…) The new research found that marijuana use increased by around 20% between 2002-2013, from 10.5% to 12.5%, while the previous study noted an increase from 4.1% to 9.5% in the same period. (medicalnewstoday.com 14.2.2016).)

(Anm: Marijuana Use Disorders Rise in the U.S. (pharmpro.com 22.10.2015).)

(Anm: Steder med flere marihuana-apotek har flere marihuana-relaterte sykehusinnleggelser. (Places with more marijuana dispensaries have more marijuana-related hospitalizations.) (medicalnewstoday.com 7.8.2015).)

(Anm: Cannabinoid hyperemesis syndrome: A result of chronic, heavy Cannabis use. Hot showers, marijuana cessation relieve nausea and vomiting. Current Psychiatry 2013 October;12(10):48-54.)
(Anm: Cannabinoid hyperemesis syndrome is characterized by recurrent nausea, vomiting and colicky abdominal pain. (en.wikipedia.org).)

(Anm: Medicinsk marijuana hjälper bara ibland. En stor genomgång av gjorda studier visa på en mycket varierande nytta av medicinsk marijuana. (…) T otalt tittade man på 79 studier med fler än 6 000 deltagare. I några studier kunde man se bevis för att marijuana kan hjälpa vid kronisk smärta, neuropatisk smärta och mot spasticitet orsakad av ms. (dagensmedicin.se 24.6.2015).)

(Anm: Synthetic Cannabinoid–Related Illnesses and Deaths. N Engl J Med 2015; 373:103-107 (July 9, 2015).)

(Anm: 'Lack of evidence' to support benefits of medical marijuana. A number of US states have now legalized marijuana for medical use. However, a new study published in JAMA has raised questions about the quality of evidence supporting the drug's effectiveness for treating certain conditions. (medicalnewstoday.com 24.6.2015).)

(Anm: What effect does marijuana really have on weight gain? (…) For the moment, the researchers are unable to explain the difference between males and females, although they have some hypotheses. "THC and nicotine do not affect the neurobiological circuits controlling hunger in the same way in men and women," explained Jutras-Aswad. (medicalnewstoday.com 30.6.2015).)

(Anm: Marijuana use 'not linked to mood or anxiety disorders'. (…) Study limitations. Although the strength of the study lies in its large, nationally representative sample, the authors point to some limitations. (medicalnewstoday.com 18.2.2016).)

(Anm: Marijuana smokers 5 times more likely to develop an alcohol problem. Adults who use marijuana are five times more likely to develop an alcohol use disorder (AUD) --alcohol abuse or dependence-- compared with adults who do not use the drug. (…) appear online in the journal Drug and Alcohol Dependence. (medicalnewstoday.com 18.2.2016).)

- Ungdommer som ser annonser for medisinsk rmarihuana (cannabis) er ifølge studie mer sannsynlig å bruke midlet.

Adolescents who view medical marijuana ads more likely to use the drug, study finds
sciencedaily.com 6.7.2015
A new study raises questions about whether there is a need to revise prevention programming for youth as the availability, visibility and legal status of marijuana changes. The report found that adolescents who saw advertising for medical marijuana were more likely to either report using marijuana or say they planned to use the substance in the future.

Adolescents who saw advertising for medical marijuana were more likely to either report using marijuana or say they planned to use the substance in the future, according to a new RAND Corporation study. (…)

(Anm: Ungdommer som ser annonser for medisinsk rmarihuana (cannabis) er ifølge studie mer sannsynlig å bruke midlet. (Adolescents who view medical marijuana ads more likely to use the drug, study finds. (…) The study was published online by the journal Psychology of Addictive Behaviors. (medicalnewstoday.com 9.7.2015).)

(Anm: High School Seniors Now Prefer Marijuana to Cigarettes. Fewer students than last year think that pot is harmful. (...) Their perceptions of pot also changed; fewer students think it’s dangerous. Almost 32% of seniors said they thought regular marijuana use could be harmful, compared to 36% who felt that way last year. “The sense that marijuana has medicinal purposes and that doctors are prescribing it creates a sense that this drug cannot be so harmful,” says Dr. Nora D. Volkow, director of the National Institute on Drug Abuse at the National Institutes of Health (the group that funded the research). (timesonline.co.uk 16.12.2015).)

(Anm: Teens with medical marijuana cards much likelier to say they're addicted. (medicalnewstoday.com 24.7.2015).)

(Anm: Generalsekretær i Actis, Mina Gerhardsen.  Legalisering – farlig strategi mot farlige rusmidler. Nye studier fra USA viser tvert imot at bruken av syntetiske stoffer har økt parallelt med at cannabis er blitt mer tilgjengelig (tv2nyhetene.no 2.11.2015).)

(Anm: Adolescents' Exposure to Medical Marijuana Ads Is Associated with Future Use. NEJM 2015 (July 27, 2015).)

(Anm: Testing for secondhand marijuana exposure. (medicalnewstoday.com 28.10.2015).)

(Anm: Pot Smoking Pregnant Moms Likely Use Other Drugs. — Study suggests complete screening of mothers and infants (medpagetoday.com 25.10.2015).)

(Anm: Crime ties are relative in youth offenders' substance abuse. A new UT Dallas study has found that having family or friends involved in crime was the best predictor of whether a youth offender would become a long-term marijuana user or heavy drinker. (…) This would suggest that changes in the brain occur following substance use." (medicalnewstoday.com 17.9.2015).)

(Anm: Myndighetene lanserte ny antidop-kampanje - brukte navnet til pro-marihuana nettsted (dagbladet.no 27.12.2015).)

(Anm: Do American adolescents approve of marijuana? Groundbreaking research published in The American Journal of Drug and Alcohol Abuse suggests that adolescents have become less likely to approve of and use marijuana over the last decade when compared to young adults. (medicalnewstoday.com 17.9.2015).)

(Anm: Cannabis: America’s Fastest Growing Industry. Investors gather to hear pitches from cannabis-related companies seeking funding. Despite regulatory roadblocks, attendees maintain conviction that this is "the next great American industry." (mbtmag.com 1.9.2015).)

(Anm: Michael leverer marihuana på døra - helt lovlig. Marihuana er det nye gullet i USA. Nå trekker investorene fra Silicon Valley til marihuanaindustrien. Michael lar deg bestille ferdig joint til din egen dør, via mobilapp. (vg.no 16.10.2015).)

(Anm: Han har tjent seg søkkrik på marihuana. Nå deler han bilder av damer, privatfly og dop på Instagram. Forsøker Michael Straumietis å bli den nye "kongen av Instagram". (nettavisen.no 2.9.2015).)

(Anm: - 75 % av heroinbrukerne sier de startet med reseptbelagte opioider (- Opioid, heroindødsfall fortsetter å øke) (medpagetoday.com 1.7.2014).)

(Anm: -  NYU-studie finner at 75 prosent (3/4) av elever på videregående skole (high school) som er heroinbrukere startet med reseptbelagte opioider. (medpagetoday.com 1.7.2014).)

(Anm: Ny app for cannabisrøykere. Skaperne bak appen Midjoint vil lage et sosialt nettverk for marihuana-entusiaster. - Vil se mer til denne typen nisje-apper, mener sosiale medier-ekspert. (…) – Appen kan være ulovlig, understreker jusprofessor. (aftenposten.no 14.8.2015).)

(Anm: Adolescents who view medical marijuana ads more likely to use the drug, study finds. (sciencedaily.com 9.7.2015).)

(Anm: Marijuana use surpasses cigarette use in US college students (medicalnewstoday.com 1.9.2015).)

(Anm: High School Seniors Now Prefer Marijuana to Cigarettes. Fewer students than last year think that pot is harmful. (timesonline.co.uk 16.12.2015).)

(Anm: Døde av syntetisk hasj. 22-åring er den første i Norge man antar har mistet livet av bruken.  I følge rapporten døde den unge gutten av hjertestans etter å ha brukt syntetisk hasj av typen MDMB. Gutten ble mest sannsynlig påspandert dopet på fest i Namsos. Hjertet sluttet å slå da han kom hjem til hybelen sin i Steinkjer etter festen. (...) Det er ingen tidligere dødsfall som kan settes i klar sammenheng med inntak av syntetisk cannabis, men det er viktig å understreke at mange avdøde ikke blir obdusert, og at man ikke alltid klarer å finne disse stoffene ved obduksjoner fordi man ikke alltid vet hva man skal se etter, sier Westin til Trønder-Avisa.(aftenposten.no 11.7.2015).)

(Anm: Tor Frøytvedt Dahl - Leder, Oslo Unge Venstre Slå beina under cannabiskartellene. Må det enda et dødsfall til for at politikerne forstår at forbudslinjen har spilt fullstendig fallitt? (dagbladet.no 15.7.2015).)

- Det er viktig å understreke at mange avdøde ikke blir obdusert, og at man ikke alltid klarer å finne disse stoffene ved obduksjoner fordi man ikke alltid vet hva man skal se etter.

Døde av syntetisk hasj
aftenposten.no 12.7.2015
22-åring er den første i Norge man antar har mistet livet av å ha brukt stoffet.

Obduksjonsrapporten slår fast at 22-åringen fra Namsos døde etter bruk av syntetisk hasj. Dette er det første kjente tilfellet i Norge, skriver Trønder-Avisa.

I følge rapporten døde den unge manne av hjertestans etter å ha brukt syntetisk hasj av typen MDMB. Mannen ble mest sannsynlig påspandert dopet på fest i Namsos. Hjertet sluttet å slå da han kom hjem til hybelen sin i Steinkjer etter festen. (…)

Norge på verdenstoppen
(…) Om lag 30 nordmenn har mistet livet etter bruk av det syntetiske amfetaminlignende stoffet PMMA.

-På det stoffet har Norge en trist verdensrekord, sier Westin. Han advarer på det sterkeste mot bruk av syntetisk dop.

-Det har vært mye debatt i det siste om legalisering av rusmidler, men i dette tilfellet er det veldig lett å være kategorisk: Syntetiske rusmidler er svært farlige. Mange har allerede dødd av dem og vi kan forvente mange dødsfall i fremtiden, sier han. (…)

Første gang i Norge
Overlege Andreas Westin ved St. Olavs hospital bekrefter at man aldri tidligere har sett dødsfall etter bruk av syntetisk hasj i Norge.

- Det er ingen tidligere dødsfall som kan settes i klar sammenheng med inntak av syntetisk cannabis, men det er viktig å understreke at mange avdøde ikke blir obdusert, og at man ikke alltid klarer å finne disse stoffene ved obduksjoner fordi man ikke alltid vet hva man skal se etter, sier Westin til Trønder-Avisa.

Ingen eksakte tall
MDMB var stoffet 22-åringen døde av, og det går under sekkebetegnelsen syntetisk cannabinoider.

I en rapport Statens institutt for rusmiddelforskning (Sirus) gjorde på syntetisk cannabis i 2013 fremkommer det at mange av brukerne opplever skremmende og ubehagelig rusopplevelse ved bruk av slike syntetiske stoffer.

Folkehelseinstituttet har påvist flere ulike varianter i Norge, men det finnes foreløpig ingen eksakte tall på utbredelsen her til lands. (…)

(Anm: 30 døde etter bruk av syntetiske rusmidler i Norge. - En trist verdensrekord. (dagbladet.no 13.7.2015).)

(Anm: Bruk av syntetiske rusmidler vil føre til mange dødsfall i fremtiden. Bruk av syntetiske rusmidler vil føre til mange dødsfall i fremtiden, mener overlege. (aftenposten.no 12.7.2015).)

(Anm: Ny rapport: Cannabis kan gi varige skader. Ny dansk rapport viser at unge som røyker hasj hyppig kan risikere å få varige skader i hjernen. (…) Ifølge forskerne risikerer unge som røyker hasj hyppig å få varige skader i hjernen, og de har vanskelig for å holde fast på jobben og for å fullføre en utdannelse. (dagensmedisin.no 16.6.2015).)

(Anm: Oplysninger om fransk forsøg offentliggjort. First-in-human- vil sige, at det er første gang stoffet testes på mennesker. FAAH inhibitorer påvirker indirekte hjernens cannabinoide system ved at hæmme nedbrydningen af naturligt forekommende cannabinoider (såkaldte endocannabinoider).  (…) Den franske lægemiddelstyrelse har offentliggjort  selve forsøgets protokol og nedsat en videnskabelig komité, som undersøger samtlige data fra forsøget. Protokollen (96 sider) og pressemeddelelsen fra de franske myndigheder kan kan hentes som pdf-fil på den franske lægemiddelstyrelses hjemmeside www.anse.sante.fr.  (laegemiddelstyrelsen.dk 25.1.2016).)

- Cannabis som medisin? (- Oplysninger om fransk forsøg offentliggjort.)

Re: Cannabis som medisin
Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135:517 (24.3.2015)
Legaliseringskampanjen, styrt av sterke økonomiske krefter som tobakksindustrien, bruker varierende argumenter for legalisering av cannabis. Medisinsk nytte har vært én av disse. Som Jørgen Bramness skriver i sin kronikk i Tidsskriftet nr. 3/2015, er dette et retorisk knep (1).

Heroin er et utmerket smertestillende middel. Men det er fortsatt stort sett enighet om at det også er et illegalt rusmiddel med en rekke bivirkninger og komplikasjoner. Cannabinoidene kan inndeles i tre grupper: Endocannabinoider (Anandamid, AG, Nolan eter), plantecannabinoider (marihuana, hasj og hasjolje) og syntetiske cannabinoider med fem undergrupper.

Den medisinske dokumentasjonen for medisinsk nytte er av sterkt varierende kvalitet, fra rene kasuistikker til kontrollerte studier. Best er dokumentasjonen på glaukom, kvalme, appetittstimulering, spastisitet og smerte, ifølge en fersk oppsummering (2). (…)

(Anm: What effect does marijuana really have on weight gain? (…) For the moment, the researchers are unable to explain the difference between males and females, although they have some hypotheses. "THC and nicotine do not affect the neurobiological circuits controlling hunger in the same way in men and women," explained Jutras-Aswad. (medicalnewstoday.com 30.6.2015).)

(Anm: Egil (22) ble første norske dødsoffer for syntetisk cannabis (tv2.no 11.7.2015).)

(Anm: Oplysninger om fransk forsøg offentliggjort. First-in-human- vil sige, at det er første gang stoffet testes på mennesker. FAAH inhibitorer påvirker indirekte hjernens cannabinoide system ved at hæmme nedbrydningen af naturligt forekommende cannabinoider (såkaldte endocannabinoider).  (…) Den franske lægemiddelstyrelse har offentliggjort  selve forsøgets protokol og nedsat en videnskabelig komité, som undersøger samtlige data fra forsøget. Protokollen (96 sider) og pressemeddelelsen fra de franske myndigheder kan kan hentes som pdf-fil på den franske lægemiddelstyrelses hjemmeside www.anse.sante.fr.  (laegemiddelstyrelsen.dk 25.1.2016).)

(Anm: Obduksjonsrapport bekrefter hasj-relatert dødsfall. For første gang i Norge er det bekreftet at noen har dødd av å ha brukt syntetisk hasj. Det var i påsken at en 22 år gammel mann døde etter å ha brukt stoffet i Namsos (nrk.no 12.7.2015).)

(Anm: Gateway to Curiosity: Medical Marijuana Ads and Intention and Use During Middle School. Psychology of Addictive Behaviors, Jun 1 , 2015.)

- Hvilke bevis støtter marihuana på medisinske indikasjoner? (- Ikke mye.)

What Evidence Supports Marijuana Use for Medical Indications? (Hvilke bevis støtter marihuana på medisinske indikasjoner?)
NEJM 2015 (June 25, 2015)
Thomas L. Schwenk, MD reviewing Whiting PF et al. JAMA 2015 Jun 23/30. Vandrey R et al. JAMA 2015 Jun 23/30. D'Souza DC and Ranganathan M. JAMA 2015 Jun 23/30. Thomas L. Schwenk, MD

Ikke mye. (Not much)

Mer enn 20 land har legalisert marihuana til bruk på ulike medisinske forhold. For å granske bevis for medisinsk marihuanaeffekt, gjennomførte forskere en systematisk gjennomgang og metaanalyse av 79 studier som involverte 6 462 pasienter. Fire studier ble vurdert å ha lav risiko for bias, mens 55 studier ble vurdert til å ha høy risiko, hovedsakelig på grunn av ufullstendig resultatrapportering. Selv om de fleste studiene ble rapportert som dobbelblinde, ble deres blindende metoder ansett som utilstrekkelige i mange tilfeller. Ofte var de ulike nytter som ble rapportert ikke statistisk signifikante. (More than 20 states have legalized marijuana use for various medical conditions. To explore the evidence for medical marijuana efficacy, researchers conducted a systematic review and meta-analysis of 79 trials that involved 6462 patients. Four studies were judged to be at low risk of bias, whereas 55 studies were judged to be at high risk, mostly because of incomplete outcomes reporting. Although most studies were reported as double-blind, their blinding methods were considered inadequate in many cases. Often, the various benefits reported were not significant statistically.) (…)

(Anm: The dark side of cannabis. Although the use of cannabis as a medical drug is currently booming (Dtsch Arztebl Int 2012; 109: 495-501), we should not forget that leisure time consumption--for example, smoking weed--can cause acute and chronic harms. These include panic attacks, impaired coordination of movement, and nausea, as Eva Hoch and colleagues show in a topical review article in Deutsches Ärzteblatt International (Dtsch Arztebl Int 2015; 112: 271-8). (medicalnewstoday.com 7.5.2015)

(Anm: Research is lacking on marijuana's effects in patients with rheumatic diseases (medicalnewstoday.com 9.11.2015).)

(Anm: Når barn får medisinsk cannabis (…) - Det er ikke noen forskjell på det å gi godkjente cannabis-medisiner til barn, som å gi dem morfin. Morfin er potensielt rusgivende, men vi har ingen betenkeligheter med det, sier professor og forskningsleder ved SERAF ved Universitetet i Oslo Jørgen G. Bramness. (…) Han mener at det ikke er noe grunnlag for å tenke at bruk av cannabis i medisinsk sammenheng skal ha noen negative konsekvenser. Utover det at alle medisiner som har virkninger også har bivirkninger. (dagbladet.no 28.6.2015).)

(Anm: Norsk lege sammenlikner medisinsk cannabis med røntgenstråler og 7 Up. Men politikere på Stortinget er positive. - I USA tror de at cannabis er en vidunderkur for alt. (dagbladet.no 7.7.2015).)

(Anm: Risks associated with the non-medicinal use of cannabis.Dtsch Arztebl Int. 2015 Apr 17;112(16):271-8.)

(Anm: Da Colorado legaliserte cannabis, føyk antallet dødsulykker med cannabispåvirkede førere i været . Flere ulykker. Og flere forgiftede husdyr. (dagbladet.no 6.1.2015).)

(Anm: Frykter dødsfall etter overdoser med syntetisk «noia»-dop Stadig flere unge handler syntetisk cannabis på nett. Sykehusene får inn flere tilfeller av hjerteproblemer og psykoser. (tv2.no 21.6.2015).)

(Anm: Sier han ble psykotisk av cannbis: - Det var et helvete. Da han plutselig ble paranoid og redd etter å ha røykt cannabis, trodde den 30 år gamle mannen at livet var over. Forskning viser at cannabis kan øke risikoen for psykose. (vg.no 16.7.2015).)

(Anm: Adverse Health Effects of Marijuana Use. N Engl J Med 2014; 370:2219-2227 (June 5).)

(Anm: Spotlight on Marijuana: Evidence and Anecdotes Highlight Harms (JAMA 2014 (June 6, 2014).)

(Anm: Beyond MS, Cannabis Unproven in Neurology (medpagetoday.com 28.4.2014).)

(Anm: Editorials. High potency cannabis (...) the association between cannabis and schizophrenia. BMJ 2015;350:h1205 (Published 04 March 2015).)

(Anm: Assessing the Dangers of “Dabbing”: Mere Marijuana or Harmful New Trend? Pediatrics  Vol.  2015(1):1-3 (July 1, 2015).)

(Anm: Indledende forsøg: Medicinsk cannabis gør hjernen mere aktiv. Patienter løser opgaver hurtigere og dropper smertestillende medicin, når de er begyndt på medicinsk cannabis. Sådan lyder meldinger fra nordamerikanske forskere, der er i gang med de første store forsøg. (…) »Patienterne føler, at de har det bedre, og de er bedre til at udføre funktioner i forreste del af hjernen, som er særlig påvirkelig ved udsættelse for cannabis. Vi skal huske, at det er en lille sample, men det her er virkelig forbedringer, som viser, at stoffer i cannabis muligvis forbedrer kognitive evner,« siger Staci Gruber, lektor i psykiatri ved Harvard Medical School og leder af to enheder ved McLean Hospital, hvor forskere undersøger stoffers påvirkning af hjernen. (…) Pas på, vi ikke gentager alvorlig fejl med medicinsk cannabis. (…) Men det er omvendt vigtigt at holde sig for øje, at patienterne ikke bare havner i en tilsvarende afhængighed af cannabis. (videnskab.dk 27.2.2017).)

– Du kan bli så sprengt i hodet at du blir gal

– Du kan bli så sprengt i hodet at du blir gal
nrk.no 25.3.2015
Leder i Helse- og overdoseteamet i Trondheim mener studenter undervurderer virkningen av hasj, når de sier at alkohol er farligere.

Studentene ved Universitetet i Oslo mener at alkohol er farligere enn cannabis. Holdningsendringene betegnes som dramatiske og overraskende, skriver Universitas.

Dette får lederen i Helse- og overdoseteamet, Jan Erik Skjølås, til å reagere.

– De undervurderer virkningen av hasj. Hasj virker slik at du kan bli psykotisk. Det kan du bli etter bare en til to innåndinger. Du vet aldri hvem som er disponibel. Det er livsfarlig, og du kan faktisk bli så sprengt i hodet at du blir gal av det, sier Skjølås. (…)

(Anm: Cannabis, eller cannabispreparater, fellesnavn for de narkotiske stoffene som utvinnes av en underart av hamp (...) Det er toppskuddene og hunnblomsterstanden som gir de forskjellige produktene: marihuana, hasjisj, hasjolje og andre cannabispreparater. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: National study finds rising rate of marijuana exposure among children 5 years old, younger (medicalnewstoday.com 9.6.2015).)

(Anm: Marijuana exposure rising among young children (medicalnewstoday.com 9.6.2015).)

(Anm: Teen marijuana use not linked to later depression, lung cancer, other health problems, study finds. (…)"We wanted to help inform the debate about legalization of marijuana, but it's a very complicated issue and one study should not be taken in isolation," Bechtold said. (medicalnewstoday.com 5.8.2015).)

(Anm: Marijuana use could explain excessive daytime sleepiness in some teens (…) Researchers found that more than 40% of adolescents whose urine tested positive for marijuana had symptoms consistent with narcolepsy. (medicalnewstoday.com 14.2.2015).)

(Anm: Long-term effects of marijuana use on the brain. Proc Natl Acad Sci U S A. 2014 Nov 25;111(47):16913-8. Epub 2014 Nov 10).)

(Anm: 'Extreme' exposure to secondhand cannabis smoke causes mild intoxication. Nonsmokers sharing an unvented area with heavy marijuana smokers in some cases may not have passed a drug screen. (medicalnewstoday.com 17.5.2015).)

- Elever tok med hasjkake på skolen – flere lærere syke.

(Anm: Elever tok med hasjkake på skolen – flere lærere syke. Hasjkaken som to elever ved Lier videregående skole bakte onsdag, falt ikke i smak hos lærerne den ble servert til.(vg.no 26.3.2015).)  

- Elev hasjforgiftet lærer med kake. (- Ble sendt til sykehus.)

(Anm: Elev hasjforgiftet lærer med kake. Marit Mjøen fikk sitt livs sjokk etter en skolemarkering. Den 14. juni markerte en skoleklasse ved Meldal videregående skole at undervisningsåret gikk mot slutten. Dagen hadde startet med quiz og det ble servert kanelsnurrer. Saken ble først omtalt i Avisa Sør-Trøndelag . (…) Fikk cannabis-kake. - Jeg synes den smakte spesielt. (…) Klokken var halv ni og hun følte seg helt fin. Ble brått uvel. Etter markeringen deltok Mjøen på en rådgiversamtale. Hun begynte nå å føle seg svimmel og uvel. (…) Ble sendt til sykehus. Hun ble sendt til Orkdal sykehus med ambulanse. De første undersøkelsene viste normale verdier, bortsett fra litt høyt blodtrykk, ifølge Mjøen. Legen trodde det kunne være narkotika etter å ha hørt Marits historie.  (adressa.no 2.7.2017).)

- No risikerar eleven ved Meldal videregående skole fengselstraff på inntil eit år.

(Anm: 19-åring anmeldt etter å ha servert læraren hasjkake. No risikerar eleven ved Meldal videregående skole fengselstraff på inntil eit år. (nrk.no 4.7.2017).)

(Anm: Blei lurt til å ete hasjkake av elev - måtte på sjukehuset. Marit Mjøen, lærar ved Meldal videregående skole, måtte til sjukehuset etter at ein elev lurte henne til å ete eit kakestykke med cannabis. (...) Dersom det vert snakk om kroppskrenking kan det medføre fengselsstraff på inntil eit år, alt etter omstenda. Rektor ved Meldal vidaregående skole, Øyvind Togstad, vil ikkje kommentere eventuelle konsekvensar. (nrk.no 3.7.2017).)

- Styrelse advarer mod brug af cannabis som medicin

Styrelse advarer mod brug af cannabis som medicin
dagenspharma.dk 24.2.2014
Cannabis er for dårligt dokumenteret som medicinsk behandling, mener Sundhedsstyrelsen. (...)

(Anm: Hvor farlig er hasj? (aftenposten.no 16.6.2014).)

(Anm: Hasj er farlig, for mange (aftenposten.no 18.6.2014).)

(Anm: Den virkelige debatten om cannabis, del II (nrk.no 30.6.2014).)

(Anm: Marijuana: ACOG Encourages Abstinence While Pregnant or Breast-Feeding. Allison Bryant, MD, MPH reviewing ACOG Committee on Obstetric Practice. Obstet Gynecol 2015 Jun 22. Allison Bryant, MD, MPHACOG discourages use of marijuana during pregnancy or lactation, even for medicinal purposes. (June 22, 2015).)

(Anm: Medical Marijuana: Studies Find No Benefit for RA (medpagetoday.com 3.3.2014).)

(Anm: Study: Medical marijuana pill may not be effective in treating behavioral symptoms of dementia (medicalnewstoday.com 15.5.2015).)

(Anm: 'Limited evidence' to support medical marijuana beyond treating MS symptoms(medicalnewstoday.com 29.4.2014).)

(Anm: Researchers have long known that using cannabis is associated with increased appetite even when you are full. (medicalnewstoday.com 19.2.2015).)

(Anm: Marijuana: The allergen you never knew existed (medicalnewstoday.com 6.3.2015).)

(Anm: Link found between substance use, teen pregnancy (clinicalpsychiatrynews.com 20.2.2015).)

(Anm: Marijuana use linked to earlier puberty, stunted growth in boys (medicalnewstoday.com 19.5.2015).)

(Anm:  Andreas Wahl Blomkvist medisinstudent og forsker, Aalborg universitet,  Halvard Hårklau biokjemiker, leder, Senter for bevissthetsstudier. Hindrer forskning på et lovende terapeutisk hjelpemiddel (aftenposten.no 17.6.2015).)

(Anm: Hva om MDMA er et alternativ? | Andreas Wahl Blomkvist, medisinstudent, forsker, Aalborg Universitet og Hans Fredrik Marthinussen, professor i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen, juridisk rådgiver EmmaSofia, styremedlem Foreningen tryggere ruspolitikk Hordaland. Det er et overforbruk av psykoaktive legemidler. Skillet mellom ulovlige rusmidler og legemidler eksisterer knapt. Til medisinsk bruk må vi være opptatt av hva som virker, skriver innleggsforfatterne. (…) Det gikk likevel «i svart» for Danielsen Lie da MDMA ble fremhevet som «psykiatriens svar på antibiotika» av nestleder i Foreningen Tryggere Ruspolitikk, Bård Standal. Nå viser det seg at det ikke var Standal som direkte gjorde denne sammenligningen, men psykiateren Ben Sessa, som tar sin doktorgrad i bruken av MDMA i psykoterapi. (aftenposten.no 12.1.2017).)

- Big Marijuana — Lærdommer fra Big Tobacco

Big Marijuana — Lessons from Big Tobacco
N Engl J Med 2014; 371:399-401 (July 31, 2014)
The United States is divided over the legalization of marijuana. Arguments in favor include protection of individual rights, elimination of criminal sentencing for minor offenses, collection of tax revenue, and elimination of the black market. Counterarguments include the possible escalation of use, adverse mental and physical health effects, and potential medical and social costs.

Some steps have already been taken to reduce harsh and racially biased sentencing. There is growing support in Congress to eliminate federal mandatory minimums for drug offenses, and 19 states have either decriminalized or eliminated jail time for possession of small amounts of marijuana. Furthermore, 21 states and the District of Columbia have legalized the medical use of marijuana.

In its current form, smoked marijuana is less deadly than tobacco. Although case–control studies have found increased mortality associated with heavy marijuana use — attributable to vehicle crashes from driving while high, suicide, respiratory cancers, and brain cancers1 — the nonfatal adverse effects of marijuana use are much more prevalent. These include respiratory damage, cardiovascular disease, impaired cognitive development, and mental illness. These harms are very real, though they pale in comparison with those of tobacco, which causes almost 500,000 U.S. deaths annually. Marijuana is also less addictive than tobacco. About 9% of cannabis users meet the criteria for dependence (according to the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) at some time in their lives, as compared with 32% of tobacco users.2 (…)

History and current evidence suggest that simply legalizing marijuana, and giving free rein to the resulting industry, is not the answer. To do so would be to once again entrust private industry with safeguarding the health of the public — a role that it is not designed to handle. (...)

(Anm: Risiko-versus-kostnad-nytte-verdi (risiko versus nytteverdi) (mintankesmie.no).)

(Anm: Adolescents uncertain about risks of marijuana, e-cigarettes, Stanford study finds. Teenagers are very familiar with the risks of smoking cigarettes, but are much less sure whether marijuana or e-cigarettes are harmful, according to a new study by researchers at the Stanford University School of Medicine. (medicalnewstoday.com 24.6.2015).)

(Anm: New study assesses the impact of exposure to e-cigarette ads on young adults. Exposure to e-cigarette advertisements may enhance curiosity and usage among young adults, according to a study published this week in the journal Nicotine & Tobacco Research. (medicalnewstoday.com 20.11.2015).)

(Anm: Da Colorado legaliserte cannabis, føyk antallet dødsulykker med cannabispåvirkede førere i været . Flere ulykker. Og flere forgiftede husdyr. (dagbladet.no 6.1.2015).)

(Anm: Trafikk (trafikkulykker) (Veg- og trafikkinformasjon etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Lite nytenkende om legalisering Det er lett å være enig med helseminister Bent Høie: Civitas forslag om å vurdere legalisering av narkotika er verken spesielt tøft eller særlig nytenkende. (nrk.no 22.1.2015.).)

(Anm: Cannabis: World-renowned researchers discuss a new frontier in therapeutics (medicalnewstoday.com 18.2.2015).)

(Anm: Cannabis users find it easier to cut back than quit (clinicalpsychiatrynews.com 23.2.2015).)

(Anm: Frykter marihuana-avhengige kaniner i Utah. Legaliserings-forslag møtt med oppsiktsvekkende advarsel. (dagbladet.no 5.3.2015).)

- Cannabis øker risikoen for vold (- Statistisk signifikant sammenheng mellom cannabisbruk og vold)

Cannabis øker risikoen for vold
dagensmedisin.no 25.3.2014
En ny studie viser at det er en signifikant sammenheng mellom bruk av cannabis og voldelig oppførsel. 1

Studien er publisert i Scandinavian Journal of Public Health.

Flere studier har tidligere vist at personer som bruker cannabis har økt risiko for å utøve vold. Men man har ikke visst sikkert i hvilken grad voldeligheten er knyttet direkte til bruken av cannabis.

Endring av oppførsel
I denne studien er grunnlaget 2.681 ungdommer som deltok i Ung i Norge-studien i 1994 og 1999. Forskerne vurderte om hyppigere eller sjeldnere bruk av cannabis også førte til en endring i voldelig oppførsel.

Fant sammenheng
Det viste seg at en ti prosent økning i bruken av cannabis var assosiert med 0,4 prosent økning i hyppigheten av voldelige episoder. Forskerne konkluderer med at det er en statistisk signifikant sammenheng mellom cannabisbruk og vold. (...)

(Anm: Cannabis use and violence: Is there a link?. Scand J Public Health. 2014 Mar 7. [Epub ahead of print] )

(Anm: Cohort study explores association between SSRI use and violent crime (medicalnewstoday.com 15.9.2015).)

(Anm: Marijuana Use Is Associated With Worse Outcomes in Symptom Severity and Violent Behavior in Patients With Posttraumatic Stress Disorder. J Clin Psychiatry 2015;76(9):1174–1180.)

(Anm: Study: students who drank or used marijuana on campus were at higher risk for trauma, mental health problems (medicalnewstoday.com 6.5.2014).)

(Anm: Use by teens of alcohol and marijuana together greatly increases risk for unsafe driving (medicalnewstoday.com 30.4.2014).)

(Anm: Potential effects of legalization of marijuana on youth. (medicalnewstoday.com 12.8.2014).)

– Cannabis er overrepresentert i drapstallene

– Cannabis er overrepresentert i drapstallene
nrk.no 16.6.2014
Cannabis, og da først og fremst hasj, er det mest brukte illegale narkotiske stoffet i Norge. Ofte røykes det slik som bildet viser, men det kan også spises.

Det er anslått at opp mot 10 prosent av oss benytter illegale rusmidler. Likevel er cannabis involvert i hele 23 prosent av drapene som er begått av rusede personer. – Å si at cannabis er ufarlig, vil jeg ikke være med på, sier rusforsker Thomas Clausen.

NRK har gjennomgått rettskraftige dommer for 231 drap i Norge i perioden 2003–2012.

Kartleggingen viser at over halvparten av alle drapene, 125 drap, ble begått i rus.

Av dem var cannabis involvert i 29 drap, en andel på 23 prosent.

– Det kan se ut til at cannabis forekommer hyppigere i drapssaker enn vi egentlig skulle forvente ut fra bruken i befolkningen. Det er nok en overrepresentasjon av cannabis som rusmiddel i volds- og drapsstatistikken, sier rusforsker og professor ved Senter for rus- og avhengighetsforskning (Seraf), Thomas Clausen. (…)  

(Anm: Hasj fører til trygd og fengsel - Cannabisrøyking kan gi hjerteinfarkt, og gjøre det langt mer sannsynlig at du havner på trygd eller i fengsel. (forskning.no 29.5.2012).)

(Anm: New York tillater marihuana til medisinsk bruk (aftenposten.no 8.7.2014).)

- Studie: hvordan marihuana forårsaker paranoia

Study: how marijuana causes paranoia
medicalnewstoday.com 16.7.2014
In what is deemed the largest and most in-depth study of the effects of the main ingredient in marijuana, researchers say they have identified the psychological factors that can lead to feelings of paranoia among users of the drug.

The research team, led by Prof. Daniel Freeman of the University of Oxford in the UK, recently published their findings in the journal Schizophrenia Bulletin.

Marijuana, also known as cannabis, is a drug that is produced from the plants Cannabis sativa or Cannabis indica. The main active ingredient in marijuana is delta-9-tetrahydrocannabinol (THC), which is responsible for the majority of the drug's psychological effects, such as hallucinations and delusions.

Researchers suggest that THC - the main active ingredient in marijuana - causes certain negative feelings and changes perceptions that induce paranoid feelings among users of the drug.

Past research has indicated that marijuana use can induce paranoia - which Prof. Freeman describes as "excessive thinking that other people are trying to harm us." (…)

This research is the latest in a line of studies that reveal potential negative implications of marijuana use. Earlier this year, Medical News Today reported on a study suggesting that marijuana use may increase the likelihood of sleep problems, while another study published in the Journal of the American Heart Association links cannabis use to cardiovascular complications and death. (...)

(Anm: How Cannabis Causes Paranoia: Using the Intravenous Administration of ∆9-Tetrahydrocannabinol (THC) to Identify Key Cognitive Mechanisms Leading to Paranoia (Schizophr Bull 2014 (First published online: July 15, 2014).)

- Marijuana bruk kan forklare overdreven søvnighet på dagtid hos enkelte tenåringer (EDS / RDS)

Marijuana use could explain excessive daytime sleepiness in some teens
medicalnewstoday.com 15.2.2015
Narcolepsy - extreme bouts of sleepiness that can strike at any time - affects around 1 in 2,000 people in the US. A new study raises concerns about its diagnosis in adolescents, after it identified marijuana in the urine of some teenagers who had symptoms consistent with narcolepsy.

The researchers, including senior author Dr. Mark L. Splaingard, director of the Sleep Disorders Center at Nationwide Children's Hospital in Columbus, OH, publish their findings in the Journal of Clinical Sleep Medicine.

Onset of narcolepsy is most likely to begin in childhood or adolescence. Excessive daytime sleepiness (EDS) is one of the most common symptoms, whereby an individual suddenly falls asleep, regardless of whether or not they have had sufficient sleep. Other symptoms may include sudden episodes of muscle weakness, called cataplexy, hallucinations and sleep paralysis. (…)

The researchers say their findings indicate that marijuana use may be linked to EDS in some adolescents, and that urine drug screening should form a part of clinical evaluation for narcolepsy.

Dr. Splaingard adds: "Our findings highlight and support the important step of obtaining a urine drug screen, in any patients older than 13 years of age, before accepting test findings consistent with narcolepsy, prior to physicians confirming this diagnosis.

Urine drug screening is also important in any population studies looking at the prevalence of narcolepsy in adolescents, especially with the recent trend in marijuana decriminalization and legalization." (…)

- Knytter cannabis (marihuana) til affektive lidelser (stemningslidelser; psykiske lidelser)

Ties between adolescent cannabis use, mood disorders explored Link mellom ungdommers cannabisbruk, og affektive lidelser (stemningslidelser; psykiske lidelser) er gransket
clinicalpsychiatrynews.com 12.2.2015
AVENTURA, FLA. – Common risk factors, such as genetic risk or family dysfunction, might partly explain the association between higher rates of mood disorders and the use of marijuana among adolescents, Dr. Christopher Hammond said at the annual meeting of the American Academy of Addiction Psychiatry.

Evidence from different types of studies and populations of patients indicate that the rates of adolescents and adults who have an affective disorder and a cannabis-use related disorder or use cannabis “exceed the levels we would expect to see by chance alone,” noted Dr. Hammond of the Yale Child Study Center, Yale University, New Haven, Conn. In addition, over the past few decades, particularly in the last 5 years, cannabis use has increased, especially among adolescents, and to “a lesser extent,” there has also been an increase in depression and suicide rates among young people. (…)

- Lovlig marihuana kan gjøre amerikanske barn dummere, ifølge forskere

Legal Pot Might Make America’s Kids Stupider, Say Researchers
time.com 6.6.2014
In the midst of the drumbeat toward legalization, it’s easy to forget that smoking pot isn’t great for you. Especially if you are a teenager.

In the midst of the drumbeat toward legalization, it’s easy to forget that smoking pot isn’t great for you. Especially if you are a teenager.

A review of the research on the negative health affects of marijuana published today in the New England Journal of Medicine reports that smoking pot as a kid may have lasting impacts on intelligence and achievement.

For starters, smoking pot regularly from an early age is correlated with a lower IQ. The mechanism is not fully understood—experts are not claiming one necessarily causes the other—but scientists speculate the drug can interfere with a critical period for brain development during the teen years. “Adults who smoked regularly during adolescence” according to the review, have “impaired neural connectivity” in parts of the brain involving alertness and self conscious awareness, executive function, processing of habits and routines, learning, and memory. (...)

(Anm: Adverse Health Effects of Marijuana Use. N Engl J Med 2014; 370:2219-2227 (June 5, 2014).)

(Anm: Brain abnormalities and poor long-term memory among young cannabis users (medicalnewstoday.com 13.3.2015).)

(Anm: Bare 13 prosent sier ja legalisering av hasj (dagbladet.no 12.7.2014).)

(Anm: NYU study identifies teens at-risk for synthetic marijuana use (medicalnewstoday.com 5.3.2015).)

(Anm: 'Synthetic marijuana' may cause serious harm to health. Synthetic cannabinoids (SCBs) are a type of psychotropic chemical increasingly marketed as a safe and legal alternative to marijuana.  (medicalnewstoday.com 2.2.2017).)

(Anm: «Mathias» (19) mener cannabis har gitt han toppkarakterer. «Mathias» (19) mener fordommene mot cannabis er unødvendige. (side3.no 17.7.2015).)

- Britisk undersøgelse: Cannabis-rygere har dårligere sædkvalitet (- Cannabis (marihuana) påvirker størrelse og form på sperm hos unge menn)

Cannabisbruk gir dårligere spermkvalitet
nhi.no 7.7.2014
Unge menn som røyker hasj, har oftere dårligere spermkvalitet enn jevnaldrende som ikke bruker det narkotiske stoffet.

Det viser en studie fra Storbritannia som har undersøkt spermkvaliteten til menn som har oppsøkt hjelp på grunn av ufrivillig barnløshet. Studien er publisert i juniutgaven av tidsskriftet Human Reproduction.

Dette skal være den største studien som har undersøkt hvilke faktorer som kan påvirke menns fertilitet.  (…)

(Anm: Modifiable and non-modifiable risk factors for poor semen quality: a case-referent study. Hum Reprod. 2012 Sep;27(9):2799-806. doi: 10.1093/humrep/des183. Epub 2012 Jun 12.)

(Anm: Poor semen quality linked to hypertension, other health problems (medicalnewstoday.com 10.12.2014).)

(Anm: Study finds men's health may be 'strongly correlated' with semen quality (medicalnewstoday.com 11.12.2014).)

Britisk undersøgelse: Cannabis-rygere har dårligere sædkvalitet
politiken.dk 7.6.2014
Sædkvaliteten forringes i flere måneder frem, hvis der ryges cannabis, advarer britiske forskere.

Sædkvaliteten er ringest hos dem, der inden for de seneste tre måneder har røget cannabis.

Det viser prøveresultater fra en række britiske sædklinikker, som forskere fra universiteterne i Sheffield og Manchester har undersøgt.

Ud af over 2.200 deltagere viste 318 sig at have en kraftigt forringet sædkvalitet. DOKUMENTATION Læs forskernes artikel i tidsskriftet Human Reproduction (eksternt link - på engelsk) (...)

Cannabis affects sperm size and shape in young men (Cannabis (marihuana) påvirker størrelse og form på sperm hos unge menn)
medicalnewstoday.com 6.6.2014
Young men who use cannabis may be putting their fertility at risk by inadvertently affecting the size and shape of their sperm according to research just published.

In the world's largest study to investigate how common lifestyle factors influence the size and shape of sperm (referred to as sperm morphology), a research team from the Universities of Sheffield and Manchester also found that sperm size and shape was worse in samples ejaculated in the summer months but was better in men who had abstained from sexual activity for more than six days.

However, other common lifestyle factors reported by men, including smoking cigarettes or drinking alcohol, appeared to have little effect.

The study, published in the medical journal Human Reproduction, recruited 2,249 men from 14 fertility clinics around the UK1 and asked them to fill out detailed questionnaires about their medical history and their lifestyle.  (…)

(Anm: Modifiable and non-modifiable risk factors for poor sperm morphology. Hum. Reprod. 2014 (First published online: June 4, 2014).)

(Anm: Cannabis doubles younger men's risk of infertility, study finds (independent.co.uk 5.6.2014).)

(Anm: Antidepressiva kan skade menns fruktbarhet, ifølge studie (Atidepressants may damage male fertility: study (reuters.com 24.9.2008).)

- Marihuana er ifølge en ny studie linket til søvnproblemer

Does marijuana use cause sleep problems?
medicalnewstoday.com 3.6.2014
Cannabis use is linked to an increased likelihood of sleeping problems, according to a new study from researchers at the University of Pennsylvania in Philadelphia and presented at the SLEEP 2014 meeting.

Marijuana use is common, with reports suggesting that half of adults in the US have used the drug at some point in their life. Now that marijuana is being legalized in some states, it is becoming increasingly important to understand the impact this drug might have on public health.

In April this year, Medical News Today reported on a study published in the Journal of Neuroscience where researchers used magnetic resonance imaging (MRI) to scan the brains of 40 regular marijuana smokers aged 18-25. (…)

(Anm: Søvn (mintankesmie.no).)

(Anm: Søvnmangel og sovepiller kan ødelegge for læring. (vg.no 11.2.2017.)

(Anm: Dårlig søvn kan føre til depression. En række nye studier indikerer, at søvnmangel gør os deprimerede, forklarer forsker. Historisk set er søvnmangel altid blevet anset som en konsekvens af andre lidelser såsom depression. Men ny forskning tyder på, at det faktisk er helt omvendt. At det er for lidt og for dårlig søvn, der er skyld i depression. Det skriver en britisk forsker på Videnskab.dk. (jyllands-posten.dk 30.10.2016).)

(Anm: Link mellom søvn og kognitiv svekkelse hos eldre. (Link between sleep and cognitive impairment in the elderly) Søvnighet på dagtid er svært vanlig hos eldre med en forekomst på opptil 50 prosent. Som forårsakes av pusteforstyrrelser under søvn (SDB), en forstyrrelse av normal pusting under søvn, hvilket fører til stadig tilbakevendende oppvåkninger og påfølgende overdreven søvnighet på dagtid. (medicalnewstoday.com 2.2.2017).)

- Absurd å gjøre cannabis lovlig (- Vet norske politikere og andre som vil legalisere hasj og marihuana, om alle skadevirkningene?) (- What's that word again? Marijuana use linked with worse verbal memory.)

Absurd å gjøre cannabis lovlig
Helga Tveit - psykologspesialist, Sørlandet Sykehus - Øistein Kristensen - lege og forsker, Sørlandet Sykehus
aftenposten.no 23.7.2014
Rus. Ut fra et helseperspektiv er det ingenting som tilsier at det er klokt med legalisering av cannabis. (…)

Absurd å gjøre cannabis lovlig
Helga Tveit psykologspesialist, Sørlandet Sykehus, leder,CannabisForumSør, Øistein Kristensen lege og forsker, Sørlandet sykehus, Håvard Berge koordinator, Hasjavvenning Kristiansand
aftenposten.no 3.7.2014
Vet norske politikere og andre som vil legalisere hasj og marihuana, om alle skadevirkningene?

Daglig cannabisrøyking over tid fører til varig fall i IQ, skriver kronikkforfatterne.

Aldri før har så mange søkt behandling for sine cannabisproblemer som i dag. Samtidig mener stadig flere politikere i Norge at cannabis bør legaliseres.

Noen har åpenbart egne erfaringer med å bruke hasj eller marihuana. Andre er kanskje forledet av debatten i USA og glemmer at amerikansk cannabis inneholder betydelig mindre konsentrasjoner av det avhengighetsskapende stoffet THC enn cannabis som omsettes i Norge i dag.

Finansiert av tobakksindustrien
De fleste politikerne som taler cannabisens sak kjenner kanskje ikke til at det store fremstøtet i amerikansk legaliseringspolitikk finansieres av tobakksindustrien og deres bakmenn. Kynismen i tobakksindustrien skal ingen la seg overraske av. Men vi forventer at norske politikere som bagatelliserer cannabisbruk balanserer sine argumenter med kunnskap om følgene for dem som røyker cannabis. Eller vet de ikke bedre? (…)

Man trodde heller ikke på 1940- og 1950- tallet at tobakksrøyking var farlig, på samme måte som cannabisens skadevirkninger bagatelliseres nå (...)

SKADER AV CANNABISRØYKING
Kortitidsbruk:

Svekket hukommelse
Svekket motorisk koordinering, nedsatt kjøreferdighet og økt risiko for ulykker
Endret dømmekraft (tar feil avgjørelser)
Dersom høye doser; angstanfall og psykoser

Langtidssbruk
Avhengighet
Forstyrrelse i hjernens utvikling
Kognitiv svekkelse med varig nedsatt IQ for tidlig cannabisdebut
Dårlige skoleprestasjoner og økt risiko for å falle ut av skolen
Kroniske lungesykdommer i tidlig alder
Økt risiko for kroniske psykoser (inkl. schizofreni) hos ungdom predisponert for slike lidelser

Kilde: Volkow et al. N Engl J Medicine 2014; 370 (23):2219-27 (…)

(Anm: Adverse Health Effects of Marijuana Use. N Engl J Med 2014; 370:2219-2227 (June 5).)

(Anm: Flyvertinne fikk sparken etter å ha røyket hasj på fritiden. En flyvertinne i Norwegian får ikke jobben tilbake etter at hun fikk sparken for å ha røyket marihuana på en ferietur. (dn.no 5.6.2015).)

(Anm: What's that word again? Marijuana use linked with worse verbal memory. To be fair, marijuana use is not typically associated with a stellar vocabulary - at least not as portrayed in popular "stoner" films such as Fast Times at Ridgemont High or Bill and Ted's Excellent Adventure. But researchers who set out to study the link between cumulative lifetime marijuana use and cognitive performance in middle age have found links with worse verbal memory. The researchers - led by Dr. Reto Auer of the University of Lausanne in Switzerland - publish their work in JAMA Internal Medicine. (medicalnewstoday.com 1.2.2016).)

(Anm: Association Between Lifetime Marijuana Use and Cognitive Function in Middle Age: The Coronary Artery Risk Development in Young Adults (CARDIA) Study. (…) Conclusions and Relevance: Past exposure to marijuana is associated with worse verbal memory but does not appear to affect other domains of cognitive function. JAMA Intern Med. 2016 Feb 1. [Epub ahead of print]).)

(Anm: Kjøring i cannabisrus gir betydelig økt risiko for trafikkulykke. I programmet «Folkeopplysningen» ble risikoen for å bli involvert i en ulykke ved kjøring i cannabisrus sammenlignet med mørkekjøring. Dette er ikke riktig. «Folkeopplysningen» ga et skjevt bilde av risikoen for trafikkulykke ved kjøring i cannabisrus, skriver kronikkforfatterene. (nrk.no 23.9.2016).)

Hasjrøyking fremmer sinnslidelser
nrk.no 22.8.2007
Ny forskning viser at hasjrøyking øker risikoen for alvorlige sinnslidelser som psykose og schizofreni. Professor i sosiologi ønsker nå Frederic Hauge med på laget i en kampanje mot hasjrøyking. (...)

(Anm: 50.000 nordmenn vil utvikle schizofreni i løpet av livet. - De som lider av denne psykoselidelsen har tanker om verden som ikke stemmer, sier ekspert. (…) Uklare symptomer i starten. Symptomer på Schizofreni utvikler seg over tid, og er i starten litt uklare. Ofte blir de mer fremtredende etter hvert. - Da vises blant annet sosial tilbaketrekning, man mister kontakt med virkeligheten, har vrangforestillinger, hallusinasjoner, tap av matlyst og tap av hygiene. Det er store individuelle variasjoner og mange opplever det som en berg- og dalbane, sier Tove Gundersen, som er generalsekretær i Rådet for psykisk helse. (kk.no 26.9.2016).)

(Anm: Katteparasitt kan gi schizofreni og tvangslidelser. Forskere har funnet en sammenheng mellom katteparasitten Toxoplasma gondii og utviklingen av forskjellige psykiske lidelser hos mennesker. (…) En parasitt fra katteavføring, T. gondii, kan sette fast seg i menneskehjernen og føre til schizofreni, manisk depressiv sinnslidelse, avhengighet og tvangstanker. (nrk.no 29.6.2015).)

(Anm: Så tar kattparasiten kontroll över dina celler. I Sverige bär var femte person på infektionen toxoplasmos som orsakas av parasiten Toxoplasma gondii. Den kan enligt studier påverka ditt psyke och kan i vissa fall vara livshotande. Nu har forskare vid Stockholms universitet upptäckt hur parasiten tar över våra celler. – Vi har avkodat hur parasiten bär sig åt för att ta över kontrollen av immunceller, det vill säga omvandla dem till rörliga 'zombier' som sprider parasiten i kroppen”, skriver professorn Antonio Barragan som är en av författarna till den nya studien, enligt forskning.se.  (netdoktor.se 11.12.2017).)

(Anm: No, Your Cat Isn't a Threat to Your Mental Health. (…) But mental health worries aside, pregnant women should still be cautious about exposure to cat litter boxes, another researcher warned. "There is good evidence that T. gondii exposure during pregnancy can lead to serious birth defects and other health problems in children," said study senior author Dr. James Kirkbride. (medicinenet.com 21.2.2017).)

(Anm: Angstbehandling spres til utlandet. Her er nederlandske psykologer i Bergen for å lære om behandlingen som kan kurere tvangstanker på fire dager. Nå spres behandlingsopplegget til andre sykdommer og utover Norges grenser. (dagensmedisin.no 21.12.2016).)

(Anm: Schizofreni kopplas till TBE-smitta. Det kan finnas en koppling mellan virusinfektioner som TBE och neuropsykiatriska sjukdomar som schizofreni. Det har svenska forskare kommit fram till i en studie som presenterades på en konferens i San Diego på måndagen. (svd.se 6.11.2007).)

(Anm: Scientists find chemical pathway responsible for schizophrenia symptoms. Recent studies have suggested that kynurenic acid (KYNA) plays a key role in the pathophysiology of schizophrenia. People with schizophrenia have been shown to possess higher levels of KYNA than healthy individuals. KYNA helps to metabolize tryptophan - an essential amino acid that, in turn, helps the body to produce the "happiness" neurotransmitter serotonin, and the vitamin niacin. (medicalnewstoday.com 9.2.2017).)

(Anm: Psykose. Alle mennesker kan utvikle psykose. - Balansegangen mellom opplevd stress og ballast til å stå imot, er avgjørende, forteller psykiater. (…) - Stress er et sentralt tema. For eksempel har vi forskjellige måter å takle en belastende hendelse på jobb på. (…) - Man kan kalle det en forvirringstilstand, selv om heller ikke det er helt dekkende. (…) Symptomer ved psykose. Tidlige tegn kan være at man: (…) - Det er en kjempebelastning å ha en psykose. Mange blir redde og opplever ting de ikke forstår. Man vet at noen mennesker kan få tanker og impulser om å ta sitt eget liv, legger hun til. (lommelegen.no 13.6.2016).)

(Anm: Psychosis: Link to brain inflammation antibodies raises new treatment hope. For the first time, researchers reveal that some people presenting with a first episode of psychosis have specific antibodies in their blood. The antibodies are the same ones known to cause encephalitis or brain inflammation. The discovery raises the question of whether the removal of these antibodies could be an effective treatment for psychosis as it is for encephalitis. The researchers - led by Belinda R. Lennox, a professor in the department of psychiatry at the University of Oxford in the United Kingdom - report their findings in The Lancet Psychiatry. (…) Previous studies have already fueled discussion about the role antibodies targeting neural proteins may play in psychosis. For example, a study reported in 2015 of children experiencing their first episode of psychosis, also found links to an antibody response to NMDAR. (medicalnewstoday.com 9.12.2016).)

(Anm: Psykose som målestokk for tvungent psykisk helsevern. Sammendrag Abstract  Denne artikkelen handlar om vilkåra for tvungent psykisk helsevern. Det er særleg fokusert på ei drøfting omkring det såkalla hovudvilkåret etter lov om psykisk helsevern (phvl.) § 3-3 (1) nr. 3. I artikkelen vert det drøfta om dagens rettsregel og dei vurderingstema den set opp, gjer ei god avgrensing sett i høve til føremåla med tvungent psykisk helsevern. Det vert òg skissert ei betre løysing for tolking av vilkåret. Kritisk juss03 / 2016 (Volum 2) Side: 217-237DOI: 10.18261/issn.2387-4546-2016-03-03.)

(Anm: Psykose forbundet med lave nivåer av fysisk aktivitet. (Psychosis associated with low levels of physical activity. A large international study of more than 200,000 people in nearly 50 countries has revealed that people with psychosis engage in low levels of physical activity, and men with psychosis are over two times more likely to miss global activity targets compared to people without the illness.) (medicalnewstoday.com 26.8.2016).)

- Spøkelser på rusfeltet

Spøkelser på rusfeltet
Teri S. Krebs forsker ved institutt for nevromedisin, NTNU, Pål-Ørjan Johansen forsker ved institutt for nevromedisin, NTNU. Styremedlem i Foreningen for human narkotikapolitikk.
aftenposten.no 1.7.2014
Norsk ruspolitikks faglige nestor innrømmer endelig at hasj ikke leder rett til heroin, men ønsker fortsatt å lage helvete av bagateller i folkehelsens tjeneste.

Det gjenstår ingen tvil om at hasj er langt mindre farlig enn alkohol, skriver Teri S. Krebs og Pål-Ørjan Johansen.

Mange liker vin til middag. Andre liker å dele cannabis med venner før et middagsselskap eller en konsert. Maten smaker bedre, musikken blir mer fantastisk. Noen opplever at cannabis setter dem i en leken og kreativ sinnstilstand. Det er ingen hemmelighet at high-tech bedriftene i Silicon Valley har en åpen holdning til cannabis. (…)

Moralsk politi
Med Mørlands logikk så bør vi forby poesi, fordi poeter har dårligere mental helse enn andre. Ja, det er absurd, men tidligere generasjoner av moralsk politi har advart mot romaner, jazzmusikk og onanering for å forhindre hjerneskade. Som medisinstudent lærte Mørland å klassifisere homofile som mentalt syke og kriminelle, og å forby prevensjonsmidler til ugifte kvinner for å hindre «misbruk». (…)

(Anm: Debatt Björn Gustafsson dekan, Det medisinske fakultet, NTNU. NTNU svarer Kristian Gundersen: Vi sensurerer ikke kontroversiell forskning. Kristian Gundersen ved Universitetet i Oslo retter et angrep på NTNU i et debattinnlegg i Aftenposten 13. august og mener universitetet har mistet sitt moralske kompass. (…) Å sammenligne faktaretting med historiereformisme, diktatur og forholdene under krigen faller på sin egen urimelighet. (aftenposten.no 14.8.2015).)

(Anm: Forskerektepar tatt med 0,8 gram psykedelisk sopp – krever at politiet leverer den tilbake. Forskerekteparet Pål-Ørjan Johansen og Teri Krebs arbeider for legalisering av psykedelika som MDMA og LSD. Nylig ble paret pågrepet av politiet. (…) Johansen har tidligere, blant annet i VG+, vært åpen om at han har brukt psykedelika. (…) I en kronikk i VG i dag kritiserer forsvarerne og støttespillere politiets handlemåte. (…) Da Krebs ble pågrepet under Marihuanamarsjen, hadde hun med seg sin to år gamle datter i demonstrasjonstoget. (vg.no 3.6.2016).)

(Anm: Medisinsk sopptur. Kan fleinsopp gi oss bedre mental helse? For første gang kan den bli brukt til å behandle pasienter i Norge. (…) I august åpnet EmmaSofia Klinikk på Majorstuen i Oslo. Pål-Ørjan Johansen og Teri Krebs ønsker å bygge opp et behandlingstilbud med reseptbelagt, kontrollert medisinsk bruk av psilocybin (virkestoffet i fleinsopp) og MDMA (virkestoffet i ecstasy). I tillegg tilbyr de også vanlig psykologisk behandling. Johansen er psykolog, og Krebs er doktorgradskandidat ved Institutt for nevromedisin, NTNU. (…) I henhold til legemiddellovens paragraf 23 er det også i Norge lovlig å bruke MDMA, psilocybin og LSD i behandling og forskning: - Andre stoffer som står på narkotikalisten, og som er i medisinsk bruk i Norge, er blant annet morfin, amfetamin og kokain, sier medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i Statens Legemiddelverk. (aftenposten.no 22.11.2015).)

(Anm: LSD changes consciousness by reorganizing human brain networks. LSD is known to cause changes in consciousness, including "ego-dissolution", or a loss of the sense of self. Despite a detailed knowledge of the action of LSD at specific serotonin receptors, it has not been understood how this these pharmacological effects can translate into such a profound effect on consciousness. (…) Using fMRI, the investigators showed that LSD led to a more chaotic brain state not entirely dissimilar to what is seen in the prodromal phase of psychosis. (medicalnewstoday.com 11.12.2015).)

(Anm: Scientists discover why LSD 'acid trip' lasts so long. LSD, also known as "acid," is a drug that causes hallucinations and other effects lasting up to 12 hours. Just why LSD's effects are so long-lasting has previously perplexed scientists, until now. Researchers from the University of North Carolina School of Medicine reveal the secret of LSD's psychedelic longevity. (…) LSD molecule becomes wedged, sealed in serotonin receptor. Postdoctoral researchers Daniel Wacker, Ph.D., and Sheng Wang, Ph.D., led experiments to capture crystallography images of an LSD molecule bound to a human brain's serotonin receptor - a method that creates images capable of displaying how a molecule's atoms are arranged. The results of the study are published in the journal Cell. (…) "Once LSD gets in the receptor, a lid comes over the LSD, so it's basically trapped in the receptor and can't get out," explains Roth. "LSD takes a really long time to get on the receptor, and then once it gets on, it doesn't get off," he adds. (medicalnewstoday.com 27.1.2017).)

(Anm: Personality traits linked to differences in brain structure. Our personality may be shaped by how our brain works, but in fact the shape of our brain can itself provide surprising clues about how we behave - and our risk of developing mental health disorders - suggests a study published in Social Cognitive and Affective Neuroscience.  (medicalnewstoday.com 26.1.2017).)

(Anm: Funksjonell magnetresonanstomografi (fMRI; Functional magnetic resonance imaging) (no.wikipedia.org).)

(Anm: Serotonin syndrom (SS), kramper, parkinsonisme osv. (forhøyet kroppstemperatur) (mintankesmie.no).)

(Anm: Vitenskapens psykedelika-pushere. Stadig mer penger blir gitt til forskning på LSD, ecstasy og fleinsopp. (…) Forskningen har derfor flyttet bort fra dansegulvet og inn i laboratorier og terapirom. Nye forskningsgrupper etableres, sist ved Yale University, og i Norge har det det siste året dukket opp to studentforeninger i regi av interesseorganisasjonen Emmasofia, på Universitetet i Oslo og ved NTNU. (forskning.no 6.4.2016).)

(Anm: Jeg setter ord på en moralsk magefølelse om rus | Anders Danielsen Lie. Reaksjonene på min tekst i Aftenposten har vært mange og sterke. (…) Selges inn som psykiatriens antibiotika. Jeg minner om at MDMA virker på de samme signalsystemer i hjernen som antidepressiva. Når MDMA skal selges inn som psykiatriens antibiotika, får pipa en ganske annen låt. Da børster man plutselig støv av den mest reduktive biologiske psykiatri og snakker om at psykiske lidelser for første gang kan kureres. Med legebriller er det ganske snodig å se MDMA-aktivisters overforenkling av serotonins rolle i stemningslidelser. Det er et gjennomgående trekk i sensasjonelle medieoppslag om rusmidler som legemidler: de er liksom fundamentalt annerledes enn alle andre psykofarmaka. Hvis Blomkvist/Marthinussen er så bekymret for overforbruk av psykofarmaka, er det rart at de ser innføring av nye psykofarmaka som løsningen på problemet!  (aftenposten.no 17.1.2017).)

Hva er farligst? Hasj eller alkohol?
nrk.no 25.1.2015
Cannabis har trolig færre negative konsekvenser sammenlignet med alkohol, forteller Jørgen G Bramness, professor og forskningsleder ved SERAF, i Debatten. (…)

(Anm: Cannabis (marihuana hasj, pot etc.) (Big Marijuana) (mintankesmie.no).)

- Jeg håper «forskernes» innlegg ikke er representativt for debattnivået ved institutt for nevromedisin, NTNU

Spøker de(t) på rusfeltet?
Jørg Mørland - professor emeritus, dr.med., seniorforsker, Folkehelseinstituttet
aftenposten.no 24.7.2014
Teri S. Krebs og Pål-Ørjan Johansen fastslår i Aftenposten 30. juni uten forbehold at hasj er langt mindre skadelig enn alkohol. Dette er et svar til et debattinnlegg undertegnede hadde i Aftenposten 17. juni. Der refererte jeg til en del nyere forskningsfunn vedrørende enkeltinntak og gjentatt bruk av hasj som kan representere en risiko for folkehelsen og som følgelig må vurderes dersom man ønsker en «mykere» holdning fra samfunnet overfor cannabis.

Krebs og Johansen fremfører generelt få faglige synspunkter, og ingen som imøtegår de nye forskningsfunnene vedrørende avhengighetsrisiko, strukturelle endringer i hjernen og intelligenstap. På den annen side kommer de med en rekke negative utsagn angående synspunkter og oppfatninger de mener jeg har, og om ansvarsområder de tror jeg har hatt. Så vidt jeg kan se er samtlige av disse tatt ut av luften og har ingen rot i virkeligheten. Slik sett passer overskriften på deres innlegg «Spøkelser på rusfeltet » godt. I tillegg fremfører Krebs og Johannesen noen påstander om hva jeg har lært som lege om homoseksuelle og om prevensjon til ugifte kvinner. Hvilken relevans dette har for saken er uforståelig. Påstandene er dessuten feilaktige. Jeg håper «forskernes» innlegg ikke er representativt for debattnivået ved institutt for nevromedisin, NTNU. (…)

(Anm: Cannabis (marihuana hasj, pot etc.) (Big Marijuana) (mintankesmie.no).)

(Anm: What is lysergic acid diethylamide (LSD)? Effects and hazards of LSD (medicalnewstoday.com 29.6.2015).)

(Anm: LSD skulle være med til at lære delfiner engelsk i NASA-finansieret projekt. Forskere forsøgte i 1960'erne at finde en måde at kommunikere med delfiner. (jyllands-posten.dk 13.6.2017).)

(Anm: LSD changes consciousness by reorganizing human brain networks. LSD is known to cause changes in consciousness, including "ego-dissolution", or a loss of the sense of self. Despite a detailed knowledge of the action of LSD at specific serotonin receptors, it has not been understood how this these pharmacological effects can translate into such a profound effect on consciousness. (…) Using fMRI, the investigators showed that LSD led to a more chaotic brain state not entirely dissimilar to what is seen in the prodromal phase of psychosis. (medicalnewstoday.com 11.12.2015).)

(Anm: Scientists discover why LSD 'acid trip' lasts so long. LSD, also known as "acid," is a drug that causes hallucinations and other effects lasting up to 12 hours. Just why LSD's effects are so long-lasting has previously perplexed scientists, until now. Researchers from the University of North Carolina School of Medicine reveal the secret of LSD's psychedelic longevity. (…) LSD molecule becomes wedged, sealed in serotonin receptor. Postdoctoral researchers Daniel Wacker, Ph.D., and Sheng Wang, Ph.D., led experiments to capture crystallography images of an LSD molecule bound to a human brain's serotonin receptor - a method that creates images capable of displaying how a molecule's atoms are arranged. The results of the study are published in the journal Cell. (…) "Once LSD gets in the receptor, a lid comes over the LSD, so it's basically trapped in the receptor and can't get out," explains Roth. "LSD takes a really long time to get on the receptor, and then once it gets on, it doesn't get off," he adds. (medicalnewstoday.com 27.1.2017).)

(Anm: Personality traits linked to differences in brain structure. Our personality may be shaped by how our brain works, but in fact the shape of our brain can itself provide surprising clues about how we behave - and our risk of developing mental health disorders - suggests a study published in Social Cognitive and Affective Neuroscience.  (medicalnewstoday.com 26.1.2017).)

(Anm: Serotonin syndrom (SS), kramper, parkinsonisme osv. (forhøyet kroppstemperatur) (mintankesmie.no).)

(Anm: Study Yields Surprise on LSD's Mechanism of Action. Insight into how the drug gives meaning to meaningless stimuli -- and the roots of psychosis. (…) Lysergic acid diethylamide. LSD. It is the prototypical, if not the original, psychedelic drug. Despite its first being synthesized in 1938, we still are not entirely clear on its mechanism of action. But a well-conducted randomized trial, published Thursday in Current Biology, now makes it clear that a surprising amount of the effects of LSD are mediated through the serotonin 2A receptor in the brain. (medpagetoday.com 26.1.2017).)

(Anm: LSD ‘microdosing’ is trending in Silicon Valley – but can it actually make you more creative? (…) The downsides. (…) It is therefore important that more research is done on the safety and efficacy of microdosing. In the meantime, physical exercise, education, social interaction, mindfulness and good quality sleep have all been shown to improve cognitive performance and overall well-being. (theconversation.com 14.2.2017).)

(Anm: The Fabric of Meaning and Subjective Effects in LSD-Induced States Depend on Serotonin 2A Receptor Activation. Current Biology 2017:27:1–7 (February 6, 2017).)

- Vil gje gratis ecstasy til heile verda

Vil gje gratis ecstasy til heile verda
nrk.no 14.3.2015
Forskarane Pål-Ørjan Johansen og Teri Krebs har starta ei innsamlingskampanje for å starte behandlingstilbud og produsere ecstasy og det psykedeliske stoffet psilocybin i Norge: – Heile verda vil få tilbud om dette gratis. (…)

Johansen er forskar, utdanna psykolog og har jobba som behandlande psykolog i over ti år. Teri Krebs er forskar og stipendiat ved institutt for nevromedisin ved NTNU. Dei to er gift og har det faglege ansvaret og har starta ei innsamling gjennom Indiegogo, ei såkalla «crowd funding»-nettside, der alle som vil kan donere pengar til saker, prosjekt eller business-idear. Hege Grostad er invitert til å bidra under planlegging og med administrasjon, opplyser Johansen.

Krebs var i begynnelsen av mars også gjest i NRK-programmet Trygdekontoret . (…)

– Me gjorde ei studie der me fann at ei dose LSD i kombinasjon med behandling hadde ei positiv effekt som varte i minst seks månader. Me fant at LSD er like effektivt eller betre enn den daglege medisineringa ein brukar no, seier Johansen som er utdanna blant anna ved Harvard University. (...)

Testa LSD på soldatar
Både forskarar og forsvarsmakter har tidlegare fatta interesse for fleire hundre substansar, blant anna LSD. I 1964 så gjorde Storbritannia forsøk på soldatane sine for å sjå korleis dei fungerte etter å ha tatt det psykedeliske stoffet. Som denne videoen viser så endte det med at soldatane blant anna la seg ned og starta å fnise og le i staden for å fullføre operasjonen. Den britiske hæren oppdaga at LSD truleg var betre egna til å framkalle latter enn sinte soldatar klar for krig. (...)

(Anm: Ecstasy (MDMA - 3,4-methylenedioxymethamphetamine) (mintankesmie.no).)

(Anm: Revealed: How speed, meth, ecstasy and other party drugs age the heart at an alarming rate. Scientists analysed blood flow in more than 700 recreation drug users. Found the heart and its arteries much fail earlier in amphetamine consumers. It's believed amphetamines interfere with stem cell functioning - the cells involved in tissue repair and renewal. (…) Experts believe it's because the substance interferes with stem cell functioning - the ones involved in tissue repair and renewal. (bbc.com 9.2.2017).)

(Anm: Ecstasy skader hukommelsen. Personer som misbruker Ecstasy kan få svekket hukommelse permanent. (…) - Den generelle konklusjonen kan vi si er at om du stopper misbruket, blir ikke hukommelsen din verre. Men selv om du slutter kan det hende hukommelsen din aldri vil bli bra igjen, påpeker Zakzanis. (nettavisen.no 24.3.2006).)

- Ved hjelp av fMRI visteetterforskerne at LSD førte til en mer kaotisk tilstand i hjernen ikke helt ulikt det som er sett i tidlig fase av psykose.

LSD changes consciousness by reorganizing human brain networks
medicalnewstoday.com 11.12.2015
LSD changes consciousness by reorganizing human brain networks. LSD is known to cause changes in consciousness, including "ego-dissolution", or a loss of the sense of self. Despite a detailed knowledge of the action of LSD at specific serotonin receptors, it has not been understood how this these pharmacological effects can translate into such a profound effect on consciousness. (…)

Using fMRI, the investigators showed that LSD led to a more chaotic brain state not entirely dissimilar to what is seen in the prodromal phase of psychosis. (…)

- Høyesterett har slått fast at LSD ikke er et dødelig narkotikum, og at det er vesentlig mindre farlig enn tidligere antatt, sier advokat Elden.

(Anm: Kriminalitet. Høyesterett barberte LSD-straff. Høyesterett har dømt en 36 år gammel nordmann til 45 timers samfunnsstraff for å ha smuglet 125 brukerdoser med LSD. (…) Nå har Høyesterett nesten halvert straffen etter lagmannsrettens avgjørelse, og senket straffen til 45 timer samfunnsstraff for å ha innført 125 brukerdoser med LSD. -Mindre farlig. Advokat John Christian Elden som forsvarte 36-åringen konstaterer at Høyesterett har foretatt en viktig justering ut fra moderne forskning. Han viser blant annet til begrunnelsen Høyesterett har lagt til grunn. Hvor det blant annet vises en rapport fra dr. J. G. C. von Amsterdam, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu i Amsterdam, Nederland, hvor det konkluderes med at LSD bare er dødelig ved ekstremt høye doser. - Høyesterett har slått fast at LSD ikke er et dødelig narkotikum, og at det er vesentlig mindre farlig enn tidligere antatt, sier advokat Elden. (dagbladet.no 13.9.2017).)

- Bruk av høypotent «skunk-aktig» cannabis knyttet til økt risiko for psykose

Use of high-potency 'skunk-like' cannabis linked to increased risk of psychosis (Bruk av høypotent «skunk-aktig" cannabis knyttet til økt risiko for psykose)
medicalnewstoday.com 17.2.2015
new study published in The Lancet Psychiatry claims smoking high-potency "skunk-like" cannabis may be associated with up to a fivefold increased risk of psychosis.

The findings of the study, led by Dr. Marta Di Forti of the Institute of Psychiatry, Psychology and Neuroscience at King's College London in the UK, add to increasing evidence that suggests a link between cannabis use and mental health.

In December 2013, for example, Medical News Today reported on a study associating heavy marijuana use with abnormal brain changes similar to those found in patients with schizophrenia, while a more recent study revealed how marijuana use can cause paranoia.

For this latest research, Dr. Di Forti and her team assessed the effects of cannabis use among 780 individuals aged 18-65.

Of these, 410 presented at the South London Maudsley National Health Service (NHS) Foundation Trust in London, UK, between 2005 and 2011 reporting a first episode of psychosis. The remaining 360 participants were controls from the same area of London.

Psychosis is a term used to describe symptoms of mental illness, such as hallucinations and delusions. These symptoms often occur alongside mental health disorders, including schizophrenia, bipolar disorder and depression. In 2012, around 43.7 million Americans aged 18 and older had some form of mental illness. (…)

- Blant pasienter som rapporterte cannabis (marihuana) som primært rusmiddel, møtte nesten halvparten (46,6 prosent) kriteriene for å ha et narkotikaproblem, ifølge en studie publisert online i Annals of Emergency Medicine ("Identifisere pasienter med problematisk narkotikabruk på akuttmottak: Resultater fra en multisenterstudie.

Nearly all non-marijuana drug users in the ER are problem drug users
medicalnewstoday.com 9.7.2014
Of emergency patients who reported any drug other than marijuana as their primary drug of use, 90.7 percent met the criteria for problematic drug use. Among patients who reported cannabis (marijuana) as their primary drug, almost half (46.6 percent) met the criteria for having a drug problem, according to a study published online in Annals of Emergency Medicine ("Identifying Patients with Problematic Drug Use in the Emergency Department: Results of a Multi-Site Study").

"Of patients who reported any drug use in the previous 30 days, nearly two-thirds were identified as problem drug users," said lead study author Wendy Macias-Konstantopoulos, MD, MPH, or the Department of Emergency Medicine at Massachusetts General Hospital in Boston, Mass. "These patients also tended to require many more medical resources in the emergency department. Identifying which patients have problematic drug use is an important first step for emergency providers who are in a unique position to intervene and mitigate the effects of drug abuse."

Researchers screened patients using the Tobacco, Alcohol, Drug Questionnaire. Of 3,240 patients who reported drug use in the previous month, 64.3 percent met the criteria for problematic drug use. Non-cannabis drug users identified as problem drug users were more likely to be 30 or older and have a resource-intense ER triage level. Cannabis users identified as problem drug users were more likely to be younger than 30. Both cannabis and non-cannabis users identified as problem drug users were more likely to smoke, drink daily or binge drink alcohol and use drugs daily. Nearly all the patients (91 percent) who believed their emergency department visit was related to drug use met the criteria for problematic drug use.

"Emergency patients with unmet substance abuse treatment needs incur higher health care costs than their counterparts," said Dr. Macias-Konstantopoulos. "Patients with drug problems who visit the ER may present 'teachable moments'. An emergency department-based effort to connect problematic drug users with treatment could ultimately decrease overall health care costs."(...)

(Anm: Identifying Patients With Problematic Drug Use in the Emergency Department: Results of a Multisite Study. Annals of Emergency Medicine 2014 ( Published Online: July 02, 2014).)

(Anm: Emergency visits by youth for mental health, addiction rise by 32 percent over 6 years (medicalnewstoday.com 3.1.2016).)

- Misbrug nedsætter dopamins effekt (- Hjernens "gledestoff" gjør potmisbrukere angst)

Hjernens 'glædestof' gør pot-misbrugere angste
videnskab.dk 16.7.2014
Pot-misbrugere reagerer anderledes på hjernens 'belønningsstof' dopamin end andre stofmisbrugere, viser ny undersøgelse. Misbrugerne bliver angste, og deres stofafhængighed bliver forøget. (…)

Et nyt studie, der netop er offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift PNAS, viser dog, at pot-misbrugere reagerer markant anderledes på dopamin. Resultaterne viste, at dopamin påvirkede både deres adfærd og deres lyst til at tage pot. (...)

Pot-misbrugere bliver stressede og angste
I det nye studie viste forskerne, at pot-misbrugere ikke blev nær så påvirket af dopamin som kontrolgruppen, der deltog i projektet. I forhold til kontrolgruppen blev misbrugerne ikke udadvendte og glade af det høje niveau af dopamin, men blev derimod rastløse, angste, stressede og irritable.

Misbrugernes belønningscenter i hjernen blev heller ikke nær så stimuleret af dopaminen, som hos kontrolpersonerne, men deres afhængighed af pot blev forøget. (...)

Misbrug nedsætter dopamins effekt
Albert Gjedde, der er Institutsleder på Neurovidenskab og Farmakologi på Københavns Universitet, mener, at resultaterne stemmer fint overens med den viden, forskerne i forvejen har om ritalin og dopamins effekt på stofmisbrugere.

»Der er en nedsat dopamineffekt hos stofmisbrugere generelt, i forhold til mennesker, der ikke misbruger stoffer. Det nye i studiet er, at det er pot-misbrugeres adfærd man har undersøgt, hvor dopaminens virkning er nedsat,« siger Albert Gjedde.

»Pot-misbrugerne bliver ikke lige så påvirket af dopamin, fordi deres stofmisbrug har ført til en nedsættelse af hjernens produktion af dopamin. Det finder man generelt hos stofmisbrugere, der skal bruge mere og mere af deres stof, for at de kan opnå samme høje dopaminniveau, som ritalin giver hos mennesker uden et misbrug,« siger han og tilføjer: (...)

Fakta
Hash, marihuana, pot og cannabis: Hvad er egentlig forskellen?
Cannabis er den fælles betegnelse for de forskellige stoffer, der kommer fra hamp-planten. Marihuana er plantens tørrede blomster og frø, som man normalt kalder pot eller græs. Hash er hamp-plantens harpiks, og er derfor federe end pot.

Kilde: Sundhedsstyrelsen (...)

- Dopeffekten

Dopeffekten 1:3 (BBC - Original episodetittel: How drugs work)
nrk.no 19.5.2014
Britisk helseserie. (1:3) Hvordan blir kroppen påvirket av cannabis? Vitenskapelig forskning og uttalelser fra brukere av cannabis konfronterer myter og uenigheter rundt bruken av stoffet. Avansert datagrafikk viser hvordan cannabis påvirker viktige hjerne- og hjertefunksjoner. Denne tredelte serien advarer mot bruken av cannabis, ecstasy og kokain.

Seriebeskrivelse: I løpet av de siste 30 årene har ecstasy blitt ett av de mest beryktede narkotiske stoffene. Ingen andre illegale rusmidler har satt slikt preg på moter, musikk og måten vi fester på. (…)

(Anm: Ecstasy (MDMA - 3,4-methylenedioxymethamphetamine) (mintankesmie.no).)

(Anm: Revealed: How speed, meth, ecstasy and other party drugs age the heart at an alarming rate. Scientists analysed blood flow in more than 700 recreation drug users. Found the heart and its arteries much fail earlier in amphetamine consumers. It's believed amphetamines interfere with stem cell functioning - the cells involved in tissue repair and renewal. (…) Experts believe it's because the substance interferes with stem cell functioning - the ones involved in tissue repair and renewal. (bbc.com 9.2.2017).)

(Anm: Ecstasy skader hukommelsen. Personer som misbruker Ecstasy kan få svekket hukommelse permanent. (…) - Den generelle konklusjonen kan vi si er at om du stopper misbruket, blir ikke hukommelsen din verre. Men selv om du slutter kan det hende hukommelsen din aldri vil bli bra igjen, påpeker Zakzanis. (nettavisen.no 24.3.2006).)

(Anm: Todd Harrison: Marijuana Will Be the Single Best Investment Idea of the Next Decade (minyanville.com 27.2.2014).)

- Alvorlig effekt ved bruk av hasj

Alvorlig effekt ved bruk av hasj
Jan Erikssen - Dr.med, professor emeritus
aftenposten.no 22.5.2014
«Hasj er mindre farlig enn alkohol. » Under denne tittelen leverer journalist Ingeborg Senneset et intervju i Aftenposten 19. mai. Artikkeloverskriften og innholdet bærer preg av at journalisten og/eller intervjuobjektet, professor Willy Pedersen, må ha forlest seg på Alexandre Dumas’ bok Greven av Monte Cristo. Der beskrives hamp (cannabis) som et lykkefrembringende stoff uten sidevirkninger.

Moderne medisinsk litteratur vedrørende bruk av cannabis er betydelig og bør leses av dem som skal uttale seg offentlig, enkelt gjort ved at journalist/ intervjuobjekt oppdaterer seg for eksempel via Wikipedia. Ett mulig søkeord er «Long term effects of cannabis use». Det gis på Wikipedia en oppdatert oversikt over korttids- og langtidseffekter av cannabisbruk, spesielt med referanse til sentralnervøse virkninger, som hukommelse/ intelligens/læring, avhengighet, mental helse, bilkjøring, andre nevrologiske effekter etc. I vrimmelen av beskrevne effekter – nesten alle negative – nevner jeg to:

 • Funnene (fra en langtidsstudie av New Zealand-ungdom i alderen 14–25 år) gir kunnskap om alvorlige konsekvenser av langtids cannabisbruk.
 • Inntak av cannabis under graviditet er forbundet med nedsatt vekst av fosteret, økt risiko for abort og av kognitive forstyrrelser etter fødselen. Bruk av cannabis under svangerskapet er assosiert med problemer med innlæring av språk, med redusert oppmerksomhet, og senere asosial oppførsel. (…)

- Farlig ufarliggjøring av hasj

Farlig ufarliggjøring av hasj
Debatt Brita Bye , Dr.Polit i samfunnsøkonomi
aftenposten.no 27.5.2014
At hasj er mindre farlig enn alkohol hevdes av mange ungdommer. Sitater som «det beste er at det ikke har noen sideeffekter» og «man kan ikke dø av det slik som ved alkohol» er argumenter som gjentas av ungdommen når de blir spurt om bruk av hasj, skriver innleggsforfatteren.

Skadene ved bruk av hasj for samfunnet kan godt være mindre enn ved bruk av alkohol, men for det enkelte individ kan det være motsatt. (...)

Skadevirkningene
Skadevirkningene av cannabisbruk kan man lese om på www.folkehelseinstituttet.no og www.rustelefonen.no. Bruk av cannabis kan føre til kortvarige psykotiske lidelser som er ille nok for dem det gjelder. Mindre alvorlige psykiske lidelser er dårligere undersøkt, men kan være et stort problem fordi det rammer flere.

Vedvarende bruk av cannabis går utover evnen til å prestere og IQ-en blir varig redusert ved langvarig bruk. Flere rammes av det såkalte «likegyldighetssyndromet» som innebærer at man får vanskeligheter med å stå opp om morgenen, dropper ut av skolen, og finner liten mening med livet.

Påvirkningen av hjernen kan være spesielt skadelig for umodne hjerner. For den som er disponert er sannsynligheten for å bli avhengig betydelig høyere enn for alkohol. (...)

- Alkohol, cannabis (marihuana) og legemidler hyppigst forekommende hos bilførere mistenkt for påvirket kjøring 2013

Rusmiddelstatistikken: Funn i blodprøver hos bilførere mistenkt for påvirket kjøring 2013
fhi.no 19.5.2014
Alkohol var i 2013 fremdeles det rusmiddelet Folkehelseinstituttet fant hyppigst i blodprøver fra bilførere som er mistenkt for påvirket kjøring. Cannabis er nå nummer to på landsbasis, med det beroligende legemiddelet klonazepam på tredjeplass. Andre stoffer som påvises hyppig er metamfetamin, amfetamin og diazepam (virkestoff i blant annet Valium og Vival). Statistikken viser også at det er regionale forskjeller i bruken av rusmidler. (...)

(Anm: Half of young victims of fatal crashes in 9 US states used either alcohol or marijuana (medicalnewstoday.com 15.1.2015).)

(Anm: Alkohol (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelavhengighet og annen substansavhengighet (mintankesmie.no).)

(Anm: Trafikk (trafikkulykker) (Veg- og trafikkinformasjon etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Marijuana use involved in more fatal accidents in Colorado (medicalnewstoday.com 18.5.2014).)

- Øker risikoen for trafikkulykker

Øker risikoen for trafikkulykker
Liliana Bachs, fung. divisjonsdirektør Folkehelseinstituttet (FHI) Trond Aamo, avdelingssjef St.Olavs Hospital Cato Innerdal, ass. fylkeslege Møre og Romsdal Jørg Mørland, professor emeritus Universitetet i Oslo, seniorforsker FHI Bettina Riedel, seksjonsoverlege Haukeland sykehus Maren Strand, overlege FHI Vigdis Vindenes, avdelingsdirektør FHI
aftenposten.no 20.7.2014
Vitenskapen slår fast at avgjørende kjøreferdigheter svekkes, mener medlemmer av referansegruppen for vegtrafikklovens faste grenser.

Flere hundre studier viser at ferdigheter som er av avgjørende betydning for sikker kjøring vil svekkes etter cannabisrøyking, skriver innleggsforfatterne.

I et debattinnlegg om cannabis i Aftenposten 10.juli kritiserer seniorforsker Ole Røgeberg ved Frischsenteret forfatterne av en tidligere kronikk i avisen for å holde et lavt presisjonsnivå.

Les innlegget: Hva slags politikk er den beste overfor skadelige rusmidler?

Han mener de overdriver risikoen for trafikkulykker knyttet til cannabisbruk. Røgeberg fremhever at ut fra vitenskapelige studier gir cannabis en risikoøkning i trafikken på nivå med astmamedisiner, allergitabletter og penicillin. (...)

Jevnlig bruk øker risikoen
Gjennom vår kjennskap til forskningen på området, vil vi presisere at Røgebergs påstand ikke har støtte i den vitenskapelige litteraturen. Flere hundre studier viser at ferdigheter som er av avgjørende betydning for sikker kjøring vil svekkes etter cannabisrøyking. Kjøreferdighetene blir desto mer nedsatt jo større cannabisinntaket er.

Risikoen for å bli innblandet i trafikkulykker er økt hos de som har brukt cannabis før kjøringen. Denne risikoen øker ytterligere ved høye konsentrasjoner og ved jevnlig bruk. Dette er vist ved statistiske analyser av resultater fra befolkningsundersøkelser.

Vitenskaplig grunnlag
Veitrafikkloven i Norge forbyr av denne grunn cannabispåvirket kjøring på lik linje med alkoholpåvirket kjøring. Det ville være svært uheldig og direkte feilaktig om publikum skulle sitte igjen med et inntrykk av at lovgivningen i denne sammenhengen ikke er fattet på et vitenskapelig veldokumentert grunnlag. (…)

(Anm: Fri tilgang til forskningsresultater? (forskningsdata) (mintankesmie.no).)

(Anm: The hidden side of clinical trials | Sile Lane | TEDxMadrid (youtube.com).)

(Anm: Is Your Doctor in Denial? (Nekter din lege å erkjenne fakta?) Undersøkelse viser at leger ofte avviser klager om legemidlers sideeffekter (Survey Finds Physicians Often Dismiss Complaints About Drugs' Side Effects) (washingtonpost.com 28.8.2007).)

(Anm: Forvaltningsmakt og kunnskapspolitikk. Sammendrag. Helse- og omsorgsdepartementet benekter at de ønsker å styre forskninga i underliggende etater, og ser ingen problemer med at forskninga ligger under forvaltninga. Rus & Samfunn 05 / 2016 (Volum 9) Side: 33-35.)

(Anm: Frie forskere eller maktens lakeier? Abstrakt. Det går et skisma gjennom den samfunnsvitenskapelige rusforskningen. Ved første øyekast er det vanskelig å forstå hvorfor. Rus & Samfunn 05 / 2016 (Volum 9) Side: 36-40.)

(Anm: Nesten halvparten av alle studier som er gjennomført av store sponsorer i det siste tiåret er upublisert (Nearly half of all trials run by major sponsors in past decade are unpublished.) BMJ 2016;355:i5955 (Published 04 November 2016).)

(Anm: Who's not sharing their trial results? (trialstracker.ebmdatalab.net).)

(Anm: Transparency for patients: How much is too much? (pharmafile.com 11.10.2016).)

(Anm: Parlamentsmedlemmer hører at kliniske forsøk er byråkratiske, uklare, og forvirrende for forskere og pasienter. (…) "Det har vært en rekke kjente tilfeller hvor godkjente legemidler er basert på ufullstendig informasjon — og hvor den informasjonen som senere er stilt til rådighet har vist at legemidlet er ineffektivt eller faktisk skadelig.  (Clinical trials are bureaucratic, opaque, and offputting to researchers and patients, MPs hear.) BMJ 2013;346:f1711 (14 March 2013).)

- Kroniske uheldige hendelser

Uncertainties Page
Should doctors prescribe cannabinoids?

BMJ 2014;348:g2737 (23 April 2014)
(…) Chronic adverse events
Box 3 outlines adverse effects of chronic recreational cannabis smoking identified from epidemiological studies.

Box 3: Adverse effects of chronic recreational cannabis smoking identified in epidemiological studies37
Most probable adverse effects

Cannabis dependence syndrome (around 1/10 users), the main features of which are compulsive use, tolerance of its effects, and withdrawal symptoms. Use may interfere with family, school, and work.
Chronic bronchitis and impaired respiratory function in regular smokers
Psychotic symptoms and disorders in heavy users, especially those with a history of psychotic symptoms or a family history of these disorders
Impaired educational attainment in adolescents who use regularly
Subtle cognitive impairment in those who use daily for a decade or more

Possible adverse effects

Respiratory cancers
Behavioural disorders in children whose mothers used cannabis while pregnant
Depressive disorders, mania, and suicide
Increased likelihood of using other illicit drugs in adolescents (...)

– Flere kan få psykoser av cannabis

– Flere kan få psykoser av cannabis
nrk.no 28.12.2013
Hasj og marihuana er trolig blitt farligere de siste åra, fordi stoffet som demper psykoser i cannabisplanten er redusert.

SE VIDEO: Cannabisdyrkerne er blitt flinkere til å dyrke fram planter som gir høy rus, men på bekostning av det psykosedempende stoffet i planta, viser forskningen. (...)

(Anm: Vær forsiktig med cannabis - Det er mye som tyder på at cannabisbruk kan utløse og forverre psykoselidelser, med store negative konsekvenser. (aftenposten.no 28.6.2014).)

(Anm: Adversity, cannabis use and psychotic experiences: evidence of cumulative and synergistic effects. The British Journal of Psychiatry 2014 (Published online ahead of print March 13, 2014).)

(Anm: Cannabis use and risk of psychotic or affective mental health outcomes: a systematic review. Lancet. 2007 Jul 28;370(9584):319-28.)

- Reagerer på legaliseringskamp: – Cannabis øker faren for psykose

Reagerer på legaliseringskamp: – Cannabis øker faren for psykose
nrk.no 8.5.2014
Avdelingsoverlege ved Rus- og spesialpsykiatrisk avdeling ved UNN mener de mulige følgende ved cannabisbruk blir borte i legaliseringsdebatten.

– De alvorlige konsekvensene cannabisbruk kan få kommer ikke godt nok frem. Folk tar for lett på alvoret, og sammenligner gjerne cannabis med tobakk, sier Reidar Høifødt, avdelingsoverlege ved Rus- og spesialpsykiatrisk avdeling ved Universitetssykehuset Nord-Norge til NRK.

 • Les også: – Cannabis ble starten på mitt rushelvete
 • Les også: Dagens ruspolitikk virker
 • Lørdag var det en liten demonstrasjon for legalisering av cannabis i Tromsø. Mandag sto lokalpolitiker Brynmor Evans i Miljøpartiet de Grønne frem i avisen iTromsø for å støtte kampen for legalisering av cannabis.

  Reidar Høifødt vil fraråde legalisering.

  – Med de konsekvensene vi ser av cannabisbruk, da først og fremst røyking, mener vi det er en klar fordel å holde forbruket så lavt som mulig, sier han.

  Brynmor Evans sier til iTromsø at han mener legalisering vil føre til en nedgang i cannabisbruk. Det er Høifødt uenig i. (...)

  (Anm: Politikk, politikere og troverdighet. (mintankesmie.no).)

  - Trigger cannabis (marijuana) hjerneslag?

  Is Pot Smoking a Stroke Trigger? (Trigger cannabis (marijuana) hjerneslag?)
  medpagetoday.com 5.2.2013
  HONOLULU -- Middelaldrende slagpasienter var 2,3 ganger mer sannsynlig å være cannabis (marijuana)-røykere enn sunne middelaldrende de ble sammenlignet med, ifølge en studie som er planlagt presentert på International Stroke Conference (ISC). (Middle age stroke patients were 2.3 times more likely to be pot smokers than healthy middle age controls, according to a study slated for presentation here at the International Stroke Conference (ISC).)

  "Dette er den største case-kontrollerte studien som gjort for å vise en mulig kobling til økt risiko for hjerneslag for cannabis (marijuana)," opplyste P. Alan Barber, MD, PhD, professor i klinisk Nevrologi ved Universitetet i Auckland i New Zealand, MedPage i dag i et intervju. ("This is the largest case-controlled study ever done to show a possible link to the increased risk of stroke from cannabis," P. Alan Barber, MD, PhD, a professor of clinical neurology at the University of Auckland in New Zealand, told MedPage Today in an interview)

  Studien blir formelt presentert på konferansen onsdag. ISC gikk ut med informasjonen etter at en australsk publikasjon rapporterte resultatene basert på en ikke tillatt pressemelding. (...) (The study will be formally presented at the conference on Wednesday. The ISC released the information after an Australian publication reported the finding based on an embargoed press release.)

  (Anm: Pot; A slang term for cannabis (Marijuana) (en.wikipedia.org).)

  (Anm: Cannabis and stroke: systematic appraisal of case reports. Stroke. 2015 Mar;46(3):852-6.).)

  (Anm: Bare én av ti nordmenn som rammes av hjerneslag får behandling i tide (tv2.no 16.2.2014).)

  (Anm: – Får du hjerneslag har du dårlig tid. Dersom du rammes av hjerneslag risikerer du å miste to millioner hjerneceller hvert minutt. Får du ikke behandling innen 4,5 timer, er risikoen for invaliditet og uførhet stor. (…) Slagambulanse med CT. (nrk.no 8.2.2016).)

  (Anm: Ja til ny akuttmetode: Flere slagpasienter kan få tilbud om å «fiske ut» blodpropp av hjernen. To år etter mange andre land gis det nå klarsignal til å videreføre ny og effektiv behandlingsmetode for slagpasienter. I fjor fikk bare 150 pasienter inngrepet - som opptil tusen kan ha nytte av hvert år. (aftenposten.no 2.5.2017).)

  (Anm: - Plutselig oppstått dobbeltsyn (- Visuelle komplikasjoner er vanlig etter hjerneslag) Sudden onset double vision BMJ 2014;348:g3286 (19 May 2014).)

  (Anm: Study examines potential effect of regular marijuana use on vision. small, preliminary study has found an abnormality involving the retina that may account for altered vision in regular cannabis users. The results are published online by JAMA Ophthalmology. (medicalnewstoday.com 21.12.2016).)

  (Anm: En av tre blev dement efter återkommande stroke. (…) Den nya analysen, som publiceras i dag, torsdag, på tidskriften Lancet Neurologys hemsida, baseras på 22 sjukhusstudier och åtta populationsstudier. Undersökningarna är utförda mellan 1950 och 2009. (dagensmedicin.se 24.9.2009).)

  (Anm: Cannabis, ischemic stroke, and transient ischemic attack: a case-control study. Stroke. 2013 Aug;44(8):2327-9. Epub 2013 May 21..)

  (Anm: How smoking cannabis raises the risk of STROKE: Drug 'significantly narrows blood vessels in the head'. Cannabis causes plaque to form in the skull, narrowing arteries in the head. 45% of users had constricted blood vessels compared to 14% of non users. Marijuana users suffer strokes at a younger age than those who don't use it. (dailyimail.co.uk 26.10.2015).)

  (Anm: Cannabis, eller cannabispreparater, fellesnavn for de narkotiske stoffene som utvinnes av en underart av hamp (...) Det er toppskuddene og hunnblomsterstanden som gir de forskjellige produktene: marihuana, hasjisj, hasjolje og andre cannabispreparater. Kilde: Store norske leksikon.)

  - Marihuana gir varige hjerneskader

  Din hjerne tager varig skade af hash
  dr.dk 28.8.2012
  Det er en skidt idé at ryge hash af flere grunde. En af dem er, at din IQ falder, viser ny undersøgelse.

  Man husker dårligere, og intelligenskvotienten falder markant. Man får også sværere ved at planlægge og at lave flere ting på en gang, hvis man ryger meget hash, før man er fyldt 20 år, viser ny undersøgelse. Det skriver videnskab.dk.

  Mange år efter man har kvittet cannabissen, fungerer hjernen stadig dårligere end normalt, konkluderer det internationale forskerhold, der har fulgt over 1000 personer i 38 år - fra de blev født i 1972-1973 til i dag. (...)

  (Anm: Persistent cannabis users show neuropsychological decline from childhood to midlife. PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences) 2012 Oct 2;109(40):E2657-64. Epub 2012 Aug 27.)

  - Bruk av marihuana (kannabis) er kvantitativt (mengdemessig) assosiert med unormalteter i nucleus accumbens og amygdala hos unge som bruker det på fritiden

  Cannabis Use Is Quantitatively Associated with Nucleus Accumbens and Amygdala Abnormalities in Young Adult Recreational Users (Bruk av marihuana (kannabis) er kvantitativt Mengdemessig) assosiert med nucleus unormalteter i accumbens og Amygdala hos unge som bruker det på fritiden)
  The Journal of Neuroscience 2014;34(16):5529-5538 (16 April 2014)
  Abstract Marijuana is the most commonly used illicit drug in the United States, but little is known about its effects on the human brain, particularly on reward/aversion regions implicated in addiction, such as the nucleus accumbens and amygdala. Animal studies show structural changes in brain regions such as the nucleus accumbens after exposure to Δ9-tetrahydrocannabinol, but less is known about cannabis use and brain morphometry in these regions in humans. We collected high-resolution MRI scans on young adult recreational marijuana users and nonusing controls and conducted three independent analyses of morphometry in these structures: (1) gray matter density using voxel-based morphometry, (2) volume (total brain and regional volumes), and (3) shape (surface morphometry). Gray matter density analyses revealed greater gray matter density in marijuana users than in control participants in the left nucleus accumbens extending to subcallosal cortex, hypothalamus, sublenticular extended amygdala, and left amygdala, even after controlling for age, sex, alcohol use, and cigarette smoking. Trend-level effects were observed for a volume increase in the left nucleus accumbens only. Significant shape differences were detected in the left nucleus accumbens and right amygdala. The left nucleus accumbens showed salient exposure-dependent alterations across all three measures and an altered multimodal relationship across measures in the marijuana group. These data suggest that marijuana exposure, even in young recreational users, is associated with exposure-dependent alterations of the neural matrix of core reward structures and is consistent with animal studies of changes in dendritic arborization. (...)

  (Anm: Gray Matter Abnormalities in the Inhibitory Circuitry of Young Binge Drinkers: A Voxel-Based Morphometry Study. (…) Binge drinking (BD) is defined as a pattern of high alcohol intake in a short time followed by periods of abstinence. Front. Psychol., 13 September 2017.)

  (Anm: Antipsykotika kan krympe hjernevolumet (Antipsychotics May Shrink Brain Volume) (medpagetoday.com 8.2.2011).)

  (Anm: Dramatic effects seen in brains of students who are casual marijuana users. (medicalnewstoday.com 17.4.2014).)

  (Anm: Brain Changes in Young Adult Recreational Cannabis Users - See more at: (jwatch.org (May 7, 2014)).)

  - Hash giver varige skader i hjernen

  Hash giver varige skader i hjernen
  videnskab.dk 29.8.2012
  Unge hashrygere bliver mindre intelligente voksne, viser ny international hjerneforskning. Det er alvorligt, for man klarer sig generelt dårligere i livet, hvis man har en lav IQ, siger en dansk hjerneforsker.

  Kroniske skader
  Man husker dårligere, og intelligenskvotienten falder markant. Man får også sværere ved at planlægge og at lave flere ting på en gang, hvis man ryger meget hash, før man er fyldt 20 år, viser den nye undersøgelse. Men det er ikke det hele.

  Mange år efter man har kvittet cannabissen, fungerer hjernen stadig dårligere end normalt, konkluderer det internationale forskerhold, der har fulgt over 1000 personer i 38 år – fra de blev født i 1972-1973 til i dag.

  Testpersonerne kommer fra byen Dunedin på New Zealands syd-ø (læs mere om den enestående testgruppe under artiklen). (...)

  (Anm: Pot; A slang term for cannabis (Marijuana) (en.wikipedia.org).)

  (Anm: Cannabis, eller cannabispreparater, fellesnavn for de narkotiske stoffene som utvinnes av en underart av hamp (...) Det er toppskuddene og hunnblomsterstanden som gir de forskjellige produktene: marihuana, hasjisj, hasjolje og andre cannabispreparater. Kilde: Store norske leksikon.)

  (Anm: Persistent cannabis users show neuropsychological decline from childhood to midlife. PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences) 2012 Oct 2;109(40):E2657-64. Epub 2012 Aug 27.)

  - Marihuanarøykere og schizofrene pasienter har lignende hjerneendringer

  Pot Smokers and Schizophrenic Patients May Share Similar Brain Changes (Marihuana-røykere og schizofrene pasienter kan dele lignende hjerneendringer)
  healthland.time.com 16.12.4.2013 (Time)
  De seneste data antyder at det er mulig å være et "dophue" (The latest data suggest that it’s possible to be a pot head.)

  Teens who were heavy marijuana smokers, smoking every day for about three years, had more difficulty performing memory tasks and had abnormal brain structure changes compared to those who had never used the drug.

  The findings, published in the journal Schizophrenia Bulletin, add to the debate over how potentially damaging marijuana can be on the brain, and how long lasting cannabis’ influence on brain structures is. Previous studies found memory loss among marijuana users, but scientists continue to struggle with teasing apart whether marijuana contributes to these memory problems, or whether those with memory issues tend to turn to marijuana more frequently. (...)

  The results are especially troubling for those with mental health issues, or may be at greater risk of them. “The abuse of popular street drugs, such as marijuana, may have dangerous implications for young people who are developing or have developed mental disorders,” said study author Dr. John Csernansky, the chair of psychiatry and behavioral sciences at Northwestern University Feinberg School of Medicine and Northwestern Memorial Hospital in a statement. “This paper is among the first to reveal that the use of marijuana may contribute to the changes in brain structure that have been associated with having schizophrenia.” (...)

  - Marijuana Users Have Abnormal Brain Structure

  Marijuana Users Have Abnormal Brain Structure
  ivanhoe.com 18.12.2013
  (Ivanhoe Newswire) –A Northwestern Medicine study has found that teens who were heavy marijuana users, smoking it daily for close to three years, had abnormal changes in their brain structures related to working memory and performed poorly on memory tasks.

  Researchers observed the brain abnormalities and memory problems during the teens’ early twenties, two years after they quit smoking. Memory-related structures in their brains appeared to shrink and collapse inward, possibly revealing a decrease in neurons. Researchers also found that the marijuana-related brain abnormalities are associated with a poor working memory performance and look similar to schizophrenia-related brain abnormalities.

  "The study links the chronic use of marijuana to these concerning brain abnormalities that appear to last for at least a few years after people stop using it," lead study author Matthew Smith, an assistant research professor in psychiatry and behavioral sciences at Northwestern University Feinberg School of Medicine, was quoted as saying. "With the movement to decriminalize marijuana, we need more research to understand its effect on the brain." (...)

  - Tysk studie finner at marihuana-bruk trigget to dødsfall

  German study finds cannabis use triggered 2 deaths (Tysk studie finner at bruk av marihuana trigget to dødsfall)
  ap.org 26.2.2014 (Associated Press)
  BERLIN (AP) -- Cannabis use likely triggered fatal complications that led to the deaths of two men with underlying health conditions, according to scientists in Germany.

  The findings are noteworthy because cannabis isn't normally associated with acute physical problems, let alone death. (...)

  Dr. David Nutt, who is chairman of Britain's Independent Scientific Committee on Drugs and wasn't involved in the study, said the researchers had presented an "exceptionally complete collection of evidence in support of their theory that, unusually, cannabis was the trigger for these two tragedies."

  "People with vulnerable hearts should be informed of this risk with cannabis," he said.

  Nutt said an additional strain to the heart from strenuous activities can have similarly fatal consequences in people with underlying heart conditions.

  By comparison, alcohol and tobacco use are accepted as the reason for a large share of premature deaths in Europe each year. (...)

  (Anm: Cannabis and the Heart: Is There a Risk? (medpagetoday.com 24.4.2014).)

  (Anm: Marijuana use linked to cardiovascular complications and death (medicalnewstoday.com 24.4.2014).)

  - Cannabis and the Heart: Is There a Risk?

  Cannabis and the Heart: Is There a Risk?
  medpagetoday.com 23.4.2014
  Over a 5-year period, 35 of 1,979 cannabis-related reports of serious adverse events (1.8%) received by a surveillance network in France involved cardiovascular complications, with an increase over time, according to Emilie Jouanjus, PharmD, PhD, of the Centre Hospitalier Universitaire de Toulouse, and colleagues.

  Most of the events (22) were cardiac, but there were also 10 peripheral and three cerebral events; about one-quarter (25.6%) resulted in death, the researchers reported online in the Journal of the American Heart Association.  (…)

  - Marijuana linket til aggressiv testikkelkreft (- Dobbel kreftrisk ved cannabisrøyking)

  Dobbel kreftrisk ved cannabisrøyking
  aftenposten.no 13.2.2009
  Unge menn som røyker hasj og marihuana dobler risikoen for testikkelkreft.

  I en amerikansk studie har forskere funnet ut at risikoen for å få testikkelkreft øker kraftig for menn som bruker cannabis tidligere i livet.

  Og ikke bare det: Det er også snakk om en særlig aggressiv form for testikkelkreft, rapporterer The Guardian på nett. (...)

  (Anm: Population-based case-control study of recreational drug use and testis cancer risk confirms an association between marijuana use and nonseminoma risk. Cancer. 2012 Nov 1;118(21):5374-83. doi: 10.1002/cncr.27554. Epub 2012 Sep 10.)

  (Anm: New research reveals how cannabis compound could slow tumour growth (pharmanews.eu 15.7.2014).)

  Marijuana Linked to Aggressive Testicular Cancer (Marijuana linket til aggressiv testikkelkreft)
  healthfinder.gov 9.2.2009
  But not all are sure that adolescents' use of cannabis causes cells to proliferate. (...)

  (Anm: Population-based case-control study of recreational drug use and testis cancer risk confirms an association between marijuana use and nonseminoma risk. Cancer. 2012 Nov 1;118(21):5374-83. doi: 10.1002/cncr.27554. Epub 2012 Sep 10.)

  Dobbel kreftrisk ved cannabisrøyking
  aftenposten.no 13.2.2009
  Unge menn som røyker hasj og marihuana dobler risikoen for testikkelkreft.

  I en amerikansk studie har forskere funnet ut at risikoen for å få testikkelkreft øker kraftig for menn som bruker cannabis tidligere i livet.

  Og ikke bare det: Det er også snakk om en særlig aggressiv form for testikkelkreft, rapporterer The Guardian på nett. (...)

  (Anm: Population-based case-control study of recreational drug use and testis cancer risk confirms an association between marijuana use and nonseminoma risk. Cancer. 2012 Nov 1;118(21):5374-83. doi: 10.1002/cncr.27554. Epub 2012 Sep 10.)

  Økt forekomst av utviklingsfeil i testiklene?
  Tidsskr Nor Lægeforen 2006; 126: 2278-81
  Ifølge de nyeste dataene over testikkelkreft fra Kreftregisteret ligger Norge på verdenstoppen når det gjelder insidens. De viser også at forekomsten av denne kreftformen fortsetter å øke, slik den har gjort de siste tiårene i den vestlige verden. Det er uklart hva som er årsak til denne økningen, som muligens også gjelder for urogenitale misdannelser og nedsatt sædkvalitet. Det er imidlertid mye som tyder på at grunnlaget for disse tilstandene legges allerede i fosterlivet, og at det er både genetiske og miljømessige årsaksfaktorer. Miljøets mulige betydning må tas på alvor, og myndighetene har et ansvar for å styrke forskningen på dette området. (...)

  Testikkelkreft, kryptorkisme, hypospadi og redusert sædkvalitet
  Testikkelkreft rammer ca. 1 % av kaukasiske menn og er den vanligste kreftformen blant unge menn. Forekomsten av testikkelkreft har økt i de fleste vestlige land de siste 50 år, men det er både geografiske og etniske forskjeller (1). I Norge har forekomsten økt 3 - 4 ganger i denne perioden (1). (...)

  - Cannabis mod kræft testes nu på mennesker

  Cannabis mod kræft testes nu på mennesker
  medwatch.dk 19.8.2014
  (...) De aktive stoffer i cannabis hedder cannabinoder, og de kommer dels fra hampplanten cannabis sative, fra kroppens egen produktion, mens de også bliver syntetisk fremstillet. Det er de stoffer, forskningsprojekterne bruger i deres forsøg. (...)

  Mangler viden
  Jens Oluf Bruun fastslår, at der mangler viden om cannabis' virkning til kræftbehandling, og der er ingen dokumentation for, at det har en virkning på mennesker. Tidligere forsøg på området har været foretaget på mus eller på celler i laboratorier.

  De forsøg viste svingende resultater. Nogle viste, at cannabinoiderne fik cellerne til at dele sig hurtigere, mens andre forsøg viste en dæmpelse af cellespredningen. (...)

  (Anm: Cannabisläkemedel fungerar inte mot smärta - Cancerorsakad smärta lindras inte av cannabispreparatet Sativex enligt en klinisk studie. (lakemedelsvarlden.se 16.1.2015).)

  - Cannabisrevolusjonen

  Cannabisrevolusjonen
  aftenposten.no 9.11.2013
  Mer enn halvparten av amerikanerne vil legalisere marihuana. I Colorado og Washington er de allerede i gang. (...)

  Cannabis
  - Rusmiddel fra hampplanten, som inneholder et stort antall psykoaktive substanser.
  - Opprinnelig fra Sentral-Asia. Brukt som rusmiddel av mennesker i flere tusen år.
  - Marihuana er det vanligste produktet, og består av tørkede toppskudd fra hunnplanten.
  - Hasj er et sekret fra planten, som ofte har et høyt konsentrat av rusfremkallende virkestoffer.
  - Det mest kjente virkestoffet er tetrahydrocannabinol (THC), et psykoaktivt stoff som kan gi en kraftig rus. - Virkestoffet cannabidiol (CBD) regnes for å virke smertelindrende, og brukes også som legemiddel mot andre sykdommer.
  - Selve planten kan også brukes til å lage produkter som papir, klær, tauverk og voks, og omtales da gjerne som hamp. (...)

  (Anm: Frigi hasjen (aftenposten.no 4.12.2013).)

  (Anm: Uruguay legaliserer marihuana (vg.no 11.12.2013).)

  - Trigger marihuana (antidepressiva etc.) ny vekst av hjerneceller?

  Marijuana Compound Spurs Brain Cell Growth (Marihuana stimulerer cellevekst)
  forbes.com 13.11.2005
  -- Når det gjelder striden rundt medisinsk marihuana har et internasjonalt team av forskere kommet opp med resultater som tyder på at mairihuana bidrar til å fremme cellevekst i hjernen ved behandling av sinnsslidelser. (When it comes to the controversy surrounding medical marijuana, an international team of researchers is busy stirring the pot by releasing findings that suggest the drug helps promote brain cell growth while treating mood disorders.)

  Ifølge en studie på rottter kan en superpotent syntetisk versjon av cannabinoid compound funnet i marihuana redusere depresjon og angst når det tas i en lengre periode. (According to the study in rats, a super-potent synthetic version of the cannabinoid compound found in marijuana can reduce depression and anxiety when taken over an extended period of time.)

  Denne bedringen synes å være et resultat av stoffets evne til å fremme veksten av nye hjerneceller, noe ingen andre avhengighetsskapende stoffet synes å være i stand til å gjøre, sier forskerne. (This mood boost seems to be the result of the drug's ability to promote the growth of new brain cells, something no other addictive drug appears able to do, the researchers say.)

  The findings, which appear in the November issue of the Journal of Clinical Investigation, remain preliminary, however. (...)

  (Anm: How Anti-Depressants Create New Brain Cells. medicalnewstoday.com 12.3.2007.)

  (Anm: Middle-aged women on antidepressants like Prozac 'face stroke risk' (Middelaldrende kvinner på antidepressiva som Prozac "mer utsatt for hjerneslag") (bbc.co.uk 12.8.2011).)

  (Anm: Relationships between personality traits, medial temporal lobe atrophy, and white matter lesion in subjects suffering from mild cognitive impairment. Front. Aging Neurosci 2014 (29 July 2014).)

  - Nervceller nybildas i sjukdomsdrabbad del av hjärnan

  Nervceller nybildas i sjukdomsdrabbad del av hjärnan
  netdoktor.se 24.2.2014
  Ny forskning visar att det bildas nya nervceller under hela livet i en del av hjärnan, striatum, som ofta är påverkad vid neurologiska sjukdomar.

  Vi föds och dör med samma nervceller, med undantag för några typer av nervceller som kontinuerligt byts ut under hela livet.

  Nu visar en ny studie att det bildas nya nervceller i ett område som kallas striatum i hjärnan och som är viktigt för en viss typ av inlärning och koordinering av rörelser. Forskarna fann också att de nyfödda nervcellerna i detta område hade förlorats vid Huntingtons sjukdom, en ovanlig och ärftlig neurodegenerativ sjukdom.

  Kanske kan det i framtiden bli möjligt att stimulera nybildningen av celler för att ersätta förlorade nervceller vid till exempel stroke. Forskarna vid Karolinska Institutet ska nu gå vidare och undersöka det. (...)

  (Anm: Neurogenesis in the Striatum of the Adult Human Brain. Cell 2014 (20 February 2014).)

  - Studier som påstår å vise at antidepressiva aktiverer nevrogenese (dannelse av nerveceller) er feilaktige, idet de bruker en metode som i seg selv ikke kan skille mellom nevrogenese (dannelse av nerveceller) og nevral død

  Primum non nocere: an evolutionary analysis of whether antidepressants do more harm than good (PDF) (Primum non nocere (først, gjør ikke skade): evolusjonær analyse av hvorvidt antidepressiva gjør mer skade enn nytte)
  Front Psychol. 2012 Apr 24;3:117. eCollection 2012.
  Antidepressiva er førstelinjebehandling for mennesker som imøtekommer nåværende diagnostiske kriterier for tilbakevendende depressiv lidelse. De fleste antidepressiva er designet for å påvirke mekanismene som regulerer nevrotransmitteren serotonin – et evolusjonært godt kjent biokjemikalie som finnes i planter, dyr og sopp. Mange adaptive (tilpasningsdyktige) prosesser, som er utviklet for å bli regulert av serotonin inkluderer emosjoner (sinnsbevegelser), utvikling, nevral vekst og død, aktivering av blodplater og koaguleringsprosessene, oppmerksomhet, elektrolyttbalanse og forplantning. Det er et prinsipp i evolusjonær medisin at forstyrrelsene i utviklede tilpasninger vil forringe biologiske funksjoner. Fordi serotonin regulerer mange adaptive prosesser kan antidepressiva ha mange uheldige helseeffekter. For eksempel, mens antidepressiva har beskjeden effekt på depressive symptomer øker de hjernens følsomhet for fremtidige episoder etter avsluttet bruk (seponering). Dette i motsetning til en utbredt tro innen psykiatrien, som er basert på studier som påstår å vise at antidepressiva aktiverer nevrogenese (dannelse av nerveceller), er feilaktige, idet de bruker en metode som i seg selv ikke kan skille mellom nevrogenese (dannelse av nerveceller) og nevral død. Faktisk forårsaker antidepressiva nevral skade og at modne nevroner går tilbake (reverterer) til en umoden tilstand, begge deler kan forklare hvorfor antidepressiva også forårsaker at nevroner gjennomgår apoptose (programmert celledød). Antidepressiva kan også forårsake utviklingsproblemer siden de har uheldige effekter på romantikk og seksualliv, og øker risikoen for hyponatremi (lavt nivå av natrium blodplasma), blødninger, hjerneslag og dødsfall blant eldre. Vårt synspunkt støtter konklusjonen om at antidepressiva generelt gjør mer skade enn nytte ved å forstyrre et antall adaptive prosesser regulert av serotonin. Imidlertid kan det være spesifikke tilstander hvor deres bruk er berettiget (f.eks. kreft, rekonvalesens fra hjerneslag). Vi konkluderer at endret praksis med informert samtykke og større forsiktighet ved forskrivninger av antidepressiva er berettigget. (...) (Antidepressant medications are the first-line treatment for people meeting current diagnostic criteria for major depressive disorder. Most antidepressants are designed to perturb the mechanisms that regulate the neurotransmitter serotonin – an evolutionarily ancient biochemical found in plants, animals, and fungi. Many adaptive processes evolved to be regulated by serotonin, including emotion, development, neuronal growth and death, platelet activation and the clotting process, attention, electrolyte balance, and reproduction. It is a principle of evolutionary medicine that the disruption of evolved adaptations will degrade biological functioning. Because serotonin regulates many adaptive processes, antidepressants could have many adverse health effects. For instance, while antidepressants are modestly effective in reducing depressive symptoms, they increase the brain’s susceptibility to future episodes after they have been discontinued. Contrary to a widely held belief in psychiatry, studies that purport to show that antidepressants promote neurogenesis are flawed because they all use a method that cannot, by itself, distinguish between neurogenesis and neuronal death. In fact, antidepressants cause neuronal damage and mature neurons to revert to an immature state, both of which may explain why antidepressants also cause neurons to undergo apoptosis (programmed death). Antidepressants can also cause developmental problems, they have adverse effects on sexual and romantic life, and they increase the risk of hyponatremia (low sodium in the blood plasma), bleeding, stroke, and death in the elderly. Our review supports the conclusion that antidepressants generally do more harm than good by disrupting a number of adaptive processes regulated by serotonin. However, there may be specific conditions for which their use is warranted (e.g., cancer, recovery from stroke). We conclude that altered informed consent practices and greater caution in the prescription of antidepressants are warranted.)

  (Anm: Primum non nocere: an evolutionary analysis of whether antidepressants do more harm than good. Front Psychol. 2012;3:117. Epub 2012 Apr 24. (Figure 1-3) (PDF).)

  (Anm: Openness and honesty in gaining fully informed consent will benefit both patients and doctors BMJ 2015;350:h1784 (Published 07 April 2015).)

  (Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

  (Anm: Ny forskning: Lykkepiller gør mere skade end gavn. Folk med depression får intet ud af at tage antidepressivet SSRI, bedre kendt som lykkepiller, viser nyt dansk studie. (jyllands-posten.dk 13.2.2017).)

  (Anm: Forskere finner link mellom bruk av antidepressiva, medfødte misdannelser eller dødfødsler. (Researchers Find Link Between Antidepressant Use, Congenital Anomalies or Stillbirths) (…) "Mens denne ekstra risikoen kan virke liten er resultatene etter mitt syn så alvorlig som de kan være." (“While this extra risk may seem small, in my view, the outcomes are as serious as they can be.”) (dgnews.docguide.com 5.12.2016).)

  (Anm: Eksponering av foster for antidepressiva kan endre Corpus Callosums mikrostruktur: Presentert ved PAS / ASPN. (…) Fordi "den neonate (nyfødtes) corpus callosum mikrostruktur er assosiert med utero (livmor) SSRI-eksponering og prenatal (før fødsel) mødredepresjon, er tidlige modningsprosesser i denne regionen følsomme for endret 5-hydroksytryptamin (5-HT) signalering under tiden i utero (livmor)," bemerket Campbell. "Disse resultatene - sammen med forstyrret hvit substans’ mikrostruktur i genu hos premature spedbarn - tyder dette på at utviklingen av [corpus callosum] kan være følsom for tidlige uheldige påvirkninger. (Fetal Exposure to Antidepressants May Alter Corpus Callosum Microstructure.) (dgnews.docguide.com 10.5.2017).)

  (Anm: Unormal sæd med SSRI antidepressiva. Flere studier har funnet endrede sædparametere etter eksponering for SSRI-antidepressiva. Selv om SSRIs rolle er usikker, er det berettiget å ta hensyn til de observerte effektene på sædkvalitet og informere eksponerte pasienter. (Semen abnormalities with SSRI antidepressants. Several studies have found altered semen parameters after exposure to SSRI antidepressants. Although the role of SSRIs is uncertain, it is justified to take into account the observed effects on sperm quality and to inform exposed patients.) Prescrire Int 2015; 24 (156): 16-17.)

  (Anm: Gravide kvinner som tar antidepressiva er mer sannsynlig å få barn med autisme, ifølge studie. Pregnant women who take antidepressants more likely to have a child with autism, study finds. Research data published in the BMJ reveal that antidepressant use during pregnancy increases the risk of autism in children, as reported The Independent Thursday. (firstwordpharma.com 20.7.2017).)

  (Anm: - Nye data viser økt risiko for misdannelser når antidepressiva brukes under graviditet. (…) En studie publisert i British Medical Journal (BMJ) avslører at antidepressiva forskrevet til gravide kan øke sjansen for å få en baby med misdannelser.) (New Data Show Heightened Risk of Birth Defects When Antidepressants Are Used During Pregnancy.) (dgnews.docguide.com 19.1.2017).)

  (Anm: - Utviklingen av et potensielt livstruende serotonergt syndrom eller nevroleptisk malignt syndrom (NMS)-lignende reaksjoner er rapportert for SNRI-er og SSRI-er alene, inkludert Celexa-behandling, men spesielt ved samtidig bruk av serotonerge legemidler (inklusive triptaner) og legemidler som svekker metabolisme av serotonin (inklusive MAO-hemmere), eller med antipsykotika eller andre dopaminantagonister (fda.gov 6.3.2009).)

  (Anm: Antidepressant use during pregnancy and the risk of major congenital malformations in a cohort of depressed pregnant women: an updated analysis of the Quebec Pregnancy Cohort. (…) Conclusions Antidepressants with effects on serotonin reuptake during embryogenesis increased the risk of some organ-specific malformations in a cohort of pregnant women with depression. BMJ Open 2017;7:e013372.)

  (Anm: Bruk av antipsykotika er assosiert med en 60 % økt risiko for dødelighet hos pasienter med Alzheimers sykdom. (…) Bruk av to eller flere antipsykotika samtidig ble knyttet til nesten doblet dødsrisiko (200 %) enn ved monoterapi.) (Antipsychotic Drug Use Increases Risk of Mortality Among Patients With Alzheimer’s Disease. JOENSUU, Finland -- December 12, 2016 -- Antipsychotic drug use is associated with a 60% increased risk of mortality among patients with Alzheimer's disease, according to a study published in the Journal of Alzheimer’s Disease. The risk was highest at the beginning of drug use and remained increased in long-term use. Use of 2 or more antipsychotic drugs concomitantly was associated with almost 2 times higher risk of mortality than monotherapy.) (dgnews.docguide.com 12.12.2016).)

  (Anm: Antipsykotika dobler dødsrisiko allerede etter 180 dagers bruk. Greater Mortality Risk With Antipsychotics in Parkinson's (Større dødsrisiko med antipsykotika ved Parkinsons) (medicalnewstoday.com 21.6.2015).)

  (Anm: (...) For ytterligere å illustrere problemet kan nevnes at antipsykotika forårsaker parkinsonisme (5), og en studie fant at mennesker med Parkinsons sykdom og psykose hadde fire ganger større sannsynlighet for å dø etter tre til seks måneders behandling enn de som ikke fikk antipsykotika. (6) De var også mer utsatt for kognitiv svikt, forverring av parkinsonsymptomer, hjerneslag, infeksjoner og fall. RE: Psykisk syke lever kortere. Tidsskr Nor Legeforen 10.11.2015.)

  (Anm: Legemidler som kan gi delirium hos eldre. Delirium ses særlig hos eldre ved akutte sykdommer og skader eller som følge av toksisk eller farmakologisk påvirkning. Eldre personer har mange sykdommer og bruken av legemidler er høy. Mange legemidler, og særlig de med antikolinerg eller dopaminerg effekt, kan gi delirium. Kjennskap til legemidler og kombinasjoner av legemidler som kan gi delirium, er viktig for å kunne forebygge og behandle tilstanden. Tidsskr Nor Legeforen 2005; 125:2366-7 (8.9.2005).)

  (Anm: Delirium in hospitalized patients: Risks and benefits of antipsychotics. ABSTRACT Consensus panel guidelines advocate for the judicious use of antipsychotic drugs to manage delirium in hospitalized patients when nonpharmacologic measures fail and the patient is in significant distress from symptoms, poses a safety risk to self or others, or is impeding essential aspects of his or her medical care. Here, we review the use of haloperidol, olanzapine, quetiapine, risperidone, and aripiprazole for this purpose. Cleveland Clinic Journal of Medicine. 2017 August;84(8):616-622.)

  (Anm: Post injektionssyndrom. (…) De fleste af disse patienter udviklede symptomer på sedation (fra mild sedation til koma) og/eller delirium (herunder forvirring, desorientering, ophidselse/ uro, angst og anden kognitiv svækkelse). Andre symptomer inkluderede ekstrapyramidale symptomer, dysartri, ataksi, aggression, svimmelhed, svaghed, hypertension eller krampe.) (sundhedsstyrelsen.dk 29.6.2014).)

  (Anm: Mødre til børn med misdannelser har øget dødelighed. (…) Bivirkninger har ført til to dødsfald. Den største del af bivirkningerne (42 procent) af de 429 blev indberettet for såkaldte psykostimulerende lægemidler - eksempelvis til behandling af ADHD - efterfulgt af 31 procent for antidepressiver og 24 procent for antipsykotiske lægemidler. (videnskab.dk 20.12.2016).)

  (Anm: Antikolinerge effekter av vanlige legemidler knyttet til økt dødelighet hos mennesker over 65. De kombinerte antikolinerge effektene av mange vanlige legemidler øker risikoen for kognitiv svekkelse og død hos personer over 65 år, ifølge resultater fra en storskala studie på den langsiktige helseeffekten av legemidler.(Anticholinergic effects of common drugs are associated with increased mortality in over 65s. The combined anticholinergic effects of many common drugs increase the risk of cognitive impairment and death in people aged over 65, a large scale study of the long term effect of drugs on health has found.) BMJ 2011; 342:d4037 (28 June).)

  (Anm: Men experience greater cognitive impairment and increased risk of death following hip surgery. In a study of hip fracture patients, men displayed greater levels of cognitive impairment within the first 22 days of fracture than women, and cognitive limitations increased the risk of dying within six months in both men and women. "While men make up only about 25 percent of all hip fractures, the number of men who fracture their hip is increasing and we know men are more likely to die than women after a hip fracture," said Dr. Ann Gruber-Baldini, lead author of the Journal of the American Geriatrics Society study. (medicalnewstoday.com 10.2.2017).)

  (Anm: Det autonome nervesystemet. Det autonome nervesystemets hovedoppgave er å bidra til likevekt i kroppens basale funksjoner. Det vil blant annet si kroppstemperatur, blodtrykk, åndedrett og fordøyelse. (nhi.no 4.3.2015).)

  (Anm: Ulike selektive serotonin reopptakshemmeres (SSRI-er) cytotoksisitet mot kreftceller. (Cytotoxicity of different selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) against cancer cells.) (…) Vi har funnet at paroxetine (paroksetin; Seroxat; Paxil etc.) har cytotoksisk aktivitet mot tumorceller. J Exp Ther Oncol. 2006;6(1):23-9.)

  (Anm: Could antidepressants stop prostate cancer from spreading? In almost all cases where prostate cancer spreads to other areas of the body, the disease spreads to the bone first. In a new study, researchers reveal the discovery of an enzyme that helps prostate cancer cells to invade bone. Furthermore, certain antidepressant medications may have the potential to block this enzyme. Study co-author Jason Wu, of Washington State University-Spokane, and colleagues recently reported their findings in the journal Cancer Cell. (medicalnewstoday.com 13.3.2017).)

  (Anm: Classic cytotoxic drugs: a narrow path for regulatory approval. Several classic cytotoxic drugs have shown encouraging activity in the treatment of metastatic breast cancer.1–3 However, only a few have received an overwhelming welcome from regulatory authorities and succeeded in obtaining widespread regulatory approval for routine use. For example eribulin was approved for treatment of metastatic breast cancer in several countries including Japan, USA, and Europe, based on data that showed longer overall survival in patients treated with eribulin compared with patients treated with physician's choice of treatment. In contrast ixabcpilone with capecitabine gained approval from the US Food and Drug Agency based on data showing longer progression-free survival compared with capccitabine alone, but did not obtain rcgulatory authorisation in Europc because it is associated with a high incidence of nevropathy.5 Lancet Oncol. 2017 Feb 10. pii: S1470-2045(17)30089-X. [Epub ahead of print].)

  (Anm: Ødelagt cellulær "klokke" linket til hjerneskade (Broken Cellular 'Clock' Linked to Brain Damage) (sciencedaily.com 25.11.2013).)

  (Anm: Signaling Pathways Linked to Serotonin-Induced Superoxide Anion Production: A Physiological Role for Mitochondria in Pulmonary Arteries. Abstract. Serotonin (5-HT) is a potent vasoconstrictor agonist and contributes to several vascular diseases including systemic or pulmonary hypertension and atherosclerosis. Although superoxide anion ([Formula: see text]) is commonly associated to cellular damages due to [Formula: see text] overproduction, we previously demonstrated that, in physiological conditions, [Formula: see text] also participates to the 5-HT contraction in intrapulmonary arteries (IPA). Front Physiol. 2017 Feb 9;8:76. eCollection 2017.)

  (Anm: Bruk av antidepressiva ble assosiert med et betydelig eldre utseende og forskere fant også ut at vekten spilte en viktig faktor. I de sett med tvillinger som var yngre enn 40 år ble tyngre tvillinger oppfattet som eldre. (…) I tillegg mistenker forskerne at den vedvarende avslapping av ansiktsmuskler som antidepressiva forårsaker kan forklare årsaken til at ansiktet faller sammen (henger). (mintankesmie.no).)

  (Anm: Minislag (ministroke: transient ischemic attack (TIA)) linket til lavere forventet levetid. (- Minislag kan forårsake demens.) (- Enkelte psykofarmaka kan øke risiko for minislag / demens.) (mintankesmie.no).)

  (Anm: Stumme infarkt rammer oftere folk med høy smertetoleranse. Stumme hjerteinfarkt gir ikke de klassiske brystsmertene som ved vanlige infarkt. - Denne pasientgruppen tar enten ikke kontakt med lege, eller de har ikke fått riktig diagnose, sier lege og forsker Andrea Milde Øhrn. (…) Det er vanlig å tenke sterke brystsmerter og akutt behandling når det er snakk om hjerteinfarkt. Det mange kanskje ikke vet, er at man kan ha hatt et hjerteinfarkt uten å vite det. Dette kalles et stumt infarkt, et hjerteinfarkt med få eller ingen symptomer. - Et stumt hjerteinfarkt er et hjerteinfarkt som ikke er erkjent. (nhi.no 3.2.2017).)

  (Anm: Sannsynlig karotidyni forårsaket av fluoxetine (Prozac; SSRI-er). (Probable fluoxetine-induced carotidynia.)  Karotidyni er en fokal nakkesmerte (bestemt, avgrenset område), som involverer anatomiske områder til den berørte arteria carotis, og stråler ofte ut i den ipsilateral side (samme side) av ansiktet eller øret. På grunnlag av medisinsk historie og alder har karotidyni konvensjonelt vært klassifisert i klassisk (ikke-migrenøs), migrenøs, og vaskulære varianter. The Lancet 2009;374(9695):1061-1062 (26 September).)

  (Anm: Nakkesmerter sætter forskerne skakmat. Kroniske nakkesmerter koster samfundet milliarder og er en af de hyppigste årsager til, at danskere melder sig syge fra job. Forskerne er i vildrede: Ingen behandling er effektiv. (videnskab.dk 22.12.2016).)

  (Anm: Antidepressiva linket til hjerterisiko: tvillingstudie. (Antidepressants linked to heart risk: twins study) - Middelaldrende menn som bruker antidepressiva er mer sannsynlig å ha en innsnevring av blodårer, noe som øker risikoen for hjerteinfarkt og slag, enn de som ikke bruker legemidlene, ifølge en studie presentert på lørdag. (Reuters) - Middle-age men who use antidepressants are more likely to have a narrowing of blood vessels, increasing the risk of heart attacks and strokes, than those who do not use the medications, according to a study presented on Saturday.) (reuters.com 2.4.2011).)

  (Anm: - Pfizers Zyvoxid (Zyvox) og antidepressiva kan være en dødelig kombinasjon. (- Det antas at når linezolid gis til pasienter, som behandles med serotonerge psykofarmaka, kan forhøyede nivåer av serotonin bygge seg opp i hjernen og forårsake toksisitet (giftighet). Dette er referert til som Serotonin syndrom - tegn og symptomer inkluderer mentale endringer (forvirring, hyperaktivitet, minneproblemer), muskelrykninger, overdreven svetting, skjelving eller risting, diaré, problemer med koordinasjon og / eller feber.) (fda.gov 21.10.2011).)

  (Anm: Hva er det forskrivere og pasienter ikke vet om bivirkninger av antidepressiva? (What do prescribers and patients not know about the side effects of antidepressant drugs?) (medicalnewstoday.com 15.9.2016).)

  (Anm: Forskere: Alvorlige bivirkninger, når antidepressiver droppes. Angst, depression og selvmordstanker er nogle af de bivirkninger, som tit forekommer, når man holder op med at tage antidepressiv medicin. Bivirkningerne kan i nogle tilfælde være langvarige og kroniske, viser et nyt studie. (videnskab.dk 16.3.2015).)

  (Anm: Bruk av visse smertestillende midler (og antidepressiva (+ 31 %)) forbundet med økt risiko for drap (Use of certain painkillers linked with increased risk of homicide) Enkelte legemidler som påvirker sentralnervesystemet - som smertestillende og beroligende benzodiazepiner - er assosiert med økt risiko for å begå et drap, finner en ny studie publisert i tidsskriftet World Psychiatry. (medicalnewstoday.com 1.6.2015).)

  (Anm: Psykiatriske patienter ender i private botilbud. Drab og vold har de seneste år fyldt debatten om de danske bosteder for patienter med psykiske problemer. (…) Psykiatriske patienter ender i private botilbud. (…) Mens Folketinget kæmper for en løsning på problemet med vold på offentlige bosteder, vælger flere kommuner at sende tunge patienter til private tilbud. (politiken.dk 18.3.2017.)

  (Anm: Aggresjon knyttet til økt risiko for substansmisbruk. Aggression disorder linked to greater risk of substance abuse. (…) In the study, published in the Journal of Clinical Psychiatry, Emil Coccaro, MD, and colleagues analyzed data from more than 9,200 subjects in the National Comorbidity Survey, a national survey of mental health in the United States. They found that as the severity of aggressive behavior increased, so did levels of daily and weekly substance use. The findings suggest that a history of frequent, aggressive behavior is a risk factor for later substance abuse, and effective treatment of aggression could delay or even prevent substance abuse in young people. (medicalnewstoday.com 2.3.2017).)

  (Anm: Halvparten av norske drap begått av rusede. (…) I 125 av drapene – eller 54 prosent – er det beskrevet i dommen at gjerningspersonen var påvirket av rusmidler under drapet. (nrk.no 13.12.2016).)

  - En pasient på UNN døde av blodforgiftning som følge av et legemiddel mot psykiske lidelser, opplyser Statens helsetilsyn.

  (Anm: En pasient på UNN døde av blodforgiftning som følge av et legemiddel mot psykiske lidelser, opplyser Statens helsetilsyn. (- Pasienten døde etter kort tid, og dødsårsaken var nøytropen sepsis (blodforgiftning), heter det i tilsynets rapport. (nrk.no 12.10.2016).)

  (Anm: Systemic inflammatory response syndrome (SIRS) is an inflammatory state affecting the whole body, frequently a response of the immune system to infection. (en.wikipedia.org).)

  (Anm: Sepsis. Definisjon: SIRS + påvist/mistenkt infeksjon (f. eks. positiv blodkultur). SIRS- kriteriene er: - Feber > 38 ºC eller hypotermi < 36 ºC - Puls > 90/minutt - Respirasjonsfrekvens > 20/minutt eller hypokapni med pCO2 < 4,3 kPa i blodgass - Leukocytose ≥ 12 × 109/l eller leukopeni < 4 × 109/l eller > 10 % umodne leukocytter. (helsebiblioteket.no - Metodebok for indremedisinere, 2012).)

  (Anm: Rollen til mitokondriell dysfunksjon (mitokondriedysfunksjon) ved sepsis (blodforgiftning)-indusert multiorgansvikt. (The role of mitochondrial dysfunction in sepsis-induced multi-organ failure). (Virulence. 2013 Nov 1;5(1).)

  - Diagnostisering av sepsis. Sepsis, også kjent som blodforgiftning, er kroppens hyperaktive respons på en infeksjon som kan føre til betennelse, vevskader, organsvikt etc.

  (Anm: Diagnosing Sepsis. Sepsis, also known as blood poisoning, is the body’s hyperactive response to an infection that can lead to inflammation, tissue damage, organ failure etc. It is a very dangerous state in which the immune system stops fighting with the invading agents  and turns to itself. Around one-third of patients who are affected with sepsis die every year. (news-medical.net 7.9.2017).)

  - Å anerkjenne sepsis som en global helseprioritet - En WHO- resolusjon.

  (Anm: Å anerkjenne sepsis som en global helseprioritet - En WHO- resolusjon. Recognizing Sepsis as a Global Health Priority — A WHO Resolution. “Some very important clinical issues, some of them affecting life and death, stay largely in a backwater which is inhabited by academics and professionals and enthusiasts, dealt with very well at the clinical and scientific level but not visible to the public, political leaders, leaders of healthcare systems... The public and political space is the space in which [sepsis] needs to be in order for things to change.” NEJM (June 28, 2017).)

  (Anm: Sepsis – den dödliga sjukdomen som glöms bort. Trots att infektionssjukdomen sepsis förekommer oftare än de vanligaste formerna av cancer och att upp emot hälften som drabbas av den allvarligaste formen dör, så har många knappt hört talas om sjukdomen. Sepsis som är den medicinska termen på blodförgiftning, drabbar omkring 40 000 svenskar varje år. (netdoktor.se 7.6.2017).)

  - Hurtigtest finner tegn på sepsis i en enkelt dråpe blod.

  (Anm: Hurtigtest finner tegn på sepsis i en enkelt dråpe blod. (- Sepsis, en potensielt livstruende komplikasjon av en infeksjon, har den høyeste byrde mht. død og medisinske utgifter på sykehus over hele verden.) (- Quick test finds signs of sepsis in a single drop of blood. (…) Sepsis, a potentially life-threatening complication of an infection, has the highest burden of death and medical expenses in hospitals worldwide. (medicalnewstoday.com 5.7.2017).)

  (Anm: Nye sepsiskriterier kan føre til forsinket behandling. (…) Sepsis er en svært alvorlig tilstand med høy morbiditet og mortalitet (2). Den totale insidensen er ukjent, men man regner med at sepsis er en av de viktigste årsakene til alvorlig, akutt sykdom på verdensbasis (1). (…) Sepsis har inntil nylig vært definert som mistenkt infeksjon med samtidig tilstedeværelse av to eller flere SIRS-kriterier (1). Endringer i hjertefrekvens, kroppstemperatur, respirasjonsfrekvens og leukocytter er kroppens tegn på inflammasjon, og de indikerer ikke nødvendigvis en livstruende, dysregulert vertsrespons på infeksjon. Tidsskr Nor Legeforen 2017; :609-10 (20.4.2017).)

  (Anm: LEGENE FORSTO IKKE AT HAN VAR DØDSSYK: Stian (19) døde etter 18 timer på sykehus uten legetilsyn. (…) Helsetilsynet konkluderer med at sykehusets behandling var uforsvarlig. (…) Fikk ikke beskjed. (…) Fastlegen sendte med dem papirer som foreldrene leverte på Akuttmottaket ved Ahus, der sto det; «Diagnose: Obs sepsis».  (tv2.no 29.4.2017).)

  (Anm: Svikt i behandlingen av akutt syk ung mann i akuttmottaket – brudd på helselovgivningen. (…) Pasienten ble lagt på observasjonsposten (Akutt 24) ved akuttmottaket frem til neste morgen. I løpet av tiden på observasjonsposten ble han ikke tilsett av lege. På morgenen var han betydelig verre og han fikk tegn på fullt utviklet blodforgiftning. Behandling med antibiotika ble iverksatt, men han døde kort tid etter som følge av meningokokksepsis og hjerneødem. (helsetilsynet.no 2.5.2017).)

  (Anm: Sepsis; grunnleggende kliniske observasjoner. Sepsis= En systemisk inflammatorisk respons (SIRS) pga. en infeksjon Tre alvorlighetsgrader: 1) Sepsis (to eller flere symptomer på SIRS som følge av infeksjon) 2) Alvorlig sepsis (sepsis med akutt organdysfunksjon, hypoperfusjon eller hypotensjon) 3) Septisk sjokk (hypotensjon til tross for adekvat væsketerapi, samt forekomst av perfusjonsforstyrrelser og organdysfunksjon) (hnt.no 5.11.2013).)

  - Alle bryt lova i behandling av blodforgifting. Pasientar med alvorleg blodforgifting (sepsis) blir undersøkt av lege for seint.

  (Anm: Alle bryt lova i behandling av blodforgifting. Pasientar med alvorleg blodforgifting blir undersøkt av lege for seint. Helsetilsynet fann brot ved 24 akuttmottak over heile landet. – Svært alvorleg. – Dette er svært alvorleg, for det dreier seg om ein alvorleg infeksjonssjukdom som i verste fall kan medføra død dersom behandlinga ikkje blir igangsett til riktig tid, seier avdelingsdirektør i Helsetilsynet, Ragnar Hermstad. OVER EIN TIME: Pasientar som kjem inn med teikn på alvorleg infeksjonssjukdom som blodforgifting skal ifølge nasjonale retningslinjer få anitibiotikabehandling innan maks ein time. Alle dei 24 akuttmottaka hadde svikt på dette området. (nrk.no 16.6.2017).)

  (Anm: Lege sier improvisert «kur» for sepsis har hatt bemerkelsesverdige resultater. (…) Spesialist i intensivbehandling Paul Marik sier at enkel behandling med infusjon av vitamin C og steroider har bemerkelsesverdig effekt på pasienter med potensielt dødelig tilstand. (independent.co.uk 24.3.2017).)

  (Anm: Bivirkninger underrapporteres i videnskabelige tidsskrifter. (...) Mellem 43 og 100 procent af de bivirkninger, der, ifølge det ikke-publicerede materiale, er fundet ved de testede lægemidler, er ikke lagt frem i de videnskabelige artikler, viser Yoon Loke og kollegernes gennemgang. (videnskab.dk 5.10.2016).)

  (Anm: Dødsfall på grunn av nøytropen sepsis (blodforgiftning) etter behandling med legemiddelet klozapin – uforsvarlig oppfølging – mangelfull samhandling og informasjon. (…)  Manglende informasjon fra spesialisthelsetjenesten og mangelfull samhandling mellom kommunehelsetjenesten, fastlegen, pasienten og pårørende bidro til hendelsen. Helseforetaket skal gjennomgå hendelsen for å redusere risikoen ved lignende tilfeller. (helsetilsynet.no 12.10.2016).)

  (Anm: Eksplosjon av antidepressiva til unge jenter. De ønsker psykologhjelp. I stedet blir de fôret med piller fra fastlegen. Unge jenter har aldri brukt mer antidepressiver. (vg.no 10.9.2016).)

  (Anm: Flere barn og unge akuttinnlegges for psykisk sykdom. I fjor utgjorde andelen øyeblikkelig hjelp innleggelser 61 prosent av alle innleggelser. Det er en økning fra 47 prosent i 2012. (dagensmedisin.no 19.9.2016).)

  (Anm: Eksplosjon av antidepressiva til unge jenter: Lykkepillegenerasjonen. «Lykkepillen» gjorde Sandra så dårlig at hun ble innlagt på psykiatrisk avdeling. På ti år har bruken av antidepressiver blant unge jenter økt med 83 prosent. Mange får pillene uten en gang å ha snakket med psykolog.  (vg.no 10.9.2016).)

  (Anm: Helseminister Bent Høie reagerer på «lykkepille»-praksis: – Veldig urovekkende. ** Kraftig økning i antidepressiva til unge jenter. Helseminister Bent Høie reagerer på den sterke økningen i lykkepillebruk blant unge jenter. Han mener manglende ressurser og fastlegers holdninger er årsaker. Lørdag dokumenterte VG Helg og VG+ konsekvensene av den økende lykkepille-bruken blant unge jenter. (vg.no 10.9.2016).)

  (Anm: LO advarer mot trygdebombe. En stadig større del av nordmenn i arbeidsfør alder er uten jobb. LO mener dette er en potensiell trygdebombe. (…) Det trengs 180.000 nye jobber for å få yrkesdeltakelsen opp på samme nivå som i 2008, viser en rapport fra samfunnsøkonomene i LO. I 2008 var 70 prosent av befolkningen mellom 15 og 74 år i jobb. Nå er yrkesdeltakelsen nede i 67,3 prosent., og det er nedgang i alle fylker. (hegnar.no 6.10.2016).)

  (Anm: Rekordmange søger akut psykisk hjælp. (- Mens kun 12.099 danskere i 1995 besøgte de psykiatriske akutmodtagelser og skadestuer, er det steget til hele 33.333 i 2015, viser opgørelse fra Sundhedsdatastyrelsen og Danske Regioner, der for kort tid siden blev sendt til Folketinget. (politiken.dk 9.7.2016).)

  (Anm: Har vi blitt psykisk sykere? (- Vi vet også at stadig flere får uførepensjon på grunn av psykiske lidelser og at sykefraværet på grunn av psykiske plager og lidelser har økt. Vi tror alle disse forholdene bidrar til vår oppfatning om at stadig flere får en psykisk lidelse eller plage.) (Folkehelseinstituttet fhi.no 10.10.2013).)

  (Anm: Høyt fravær på grunn av ME. Minst 270 elever var borte fra skolen i fjor fordi de hadde ME. (aftenposten.no 6.2.2017).)

  (Anm: Psykisk ohälsa fortsätter att öka. Antalet svenskar som sjukskrivs på grund av psykisk ohälsa ökar kontinuerligt sedan 2010. Den vanligaste diagnosen är stressrelaterad psykisk ohälsa som till mångt och mycket är arbetsrelaterad. Då evidensbaserad behandling saknas står förebyggande arbete i fokus. (netdoktor.se 14.9.2016).)

  (Anm: Psykiatriske skadestuer kan ikke klare presset. Psykiske lidelser hører til nogle af de største sygdomsbyrder, som hvert år koster samfundet et svimlende milliardbeløb i tabt arbejdsfortjeneste og sociale ydelser. (politiken.dk 11.7.2016).)

  (Anm: - 9 ting som skjer i hjernen og kroppen på MDMA (Ecstasy). (- 9 Things That Happen in the Brain and Body on MDMA.) (- Derfor, når substansen avsluttes, sitter mennesker igjen med mindre serotonin enn vanlig, noe som kan føre til følelser av depresjon, irritabilitet og tretthet.) (- Siden MDMA frigir så mye serotonin, ødelegger kroppen deretter mer serotonin enn vanlig, ifølge AsapSCIENCE.) (thescienceexplorer.com 24.6.2016).)

  (Anm: Neurogenesis (birth of neurons) is the process by which neurons are generated from neural stem and progenitor cells. Most active during pre-natal development, neurogenesis is responsible for populating the growing brain with neurons. (en.wikipedia.org).)

  (Anm: Apoptose er når celler begår «selvmord». Cellen krymper seg selv, og bryter ned kjernen (der arvestoffet hos de eukaryote organismene ligger) og mitokondriene (cellens «kraftverk»). De fragmenterte restene av cellen blir spist av fagocytter, hvite blodceller. (mintankesmie.no).)

  (Anm: Hva forårsaker hyponatremi? Den vanligste typen hyponatremi kalles hypoton hyponatremi og utgjør mer enn 90% av tilfellene5. Hypoton hyponatremi kan oppstå ved alvorlig hjertesvikt, leversvikt eller nyresvikt. Tilstanden kan også skyldes uttørking (dehydrering), f.eks. etter kraftig svetting i sterk varme. Ved overdreven vanntilførsel uten samtidig saltinntak, kan det oppstå en uttynningseffekt med lave natrium-verdier i blodet. En annen vanlig årsak er høyt blodsukker. En stigning i blodsukkeret trekker natrium ut av blodvæsken og inn i cellene6. Mange medisiner kan også forstyrre saltbalansen i kroppen (vanndrivende, antidepressiva)7, 8, 9, og forårsake hyponatremi. (nhi.no).)

  (Anm: Primum non nocere (først, gjør ikke skade): evolusjonær analyse av hvorvidt antidepressiva gjør mer skade enn nytte (Primum non nocere: an evolutionary analysis of whether antidepressants do more harm than good). Front. Psychology 3:117 (Published online: 24 April 2012) (PDF).)

  - Medisinsk marihuana

  Medical Marijuana (Medisinsk marihuana)
  The growth of medical marijuana (Veksten av medisinsk marihuana)
  BMJ 2013;347:f4755 (Published 31 July 2013)
  Owen Dyer ser på USAs skiftende holdninger og lover på cannabisbruk (Owen Dyer looks at the United States’s changing attitudes and laws on cannabis use)

  "Krigen mot narkotika" kan med vekslende hell fortsette, men for medisinsk marihuana er PR-slaget over, og cannabis har vunnet. Planten med de piggede bladene kan marsjere over hele USA. Denne måneden venter lovforslaget for medisinsk marihuana bare på guvernørens signatur i New Hampshire og Illinois, klar til å bli den nittende og tyvende stat som tillater terapeutisk bruk av cannabis. (...) (The “war on drugs” might sputter on fitfully, but for medical marijuana, the public relations battle is over, and cannabis has won. The spiky leaved plant is marching across America. This month, medical marijuana bills await only the governor’s signature in New Hampshire and Illinois, poised to become the 19th and 20th states to permit the therapeutic use of cannabis.)

  - NY UNIK STUDIE: – Marihuana gjør deg dummere

  NY UNIK STUDIE: – Marihuana gjør deg dummere
  nrk.no 28.8.2012
  Michael Finkelstein var en av mange som stemte for et forslag om å legalisere marihuana i California i 2010. Forslaget ble ikke vedtatt.

  Marihuana er verdens mest brukte ulovlige rusmiddel, og diskusjonene om dets skadeeffekt har preget mang en fest. Nå viser ny forskning at marihuanarøykere kan få permanent nedsatt IQ.

  – Marihuana er ikke ufarlig, og spesielt ikke for unge brukere.

  Så enkel er konklusjonen til psykolog Madeline Meier fra Duke University. Hun har forsket på cannabisbruk blant unge voksne på New Zealand, og advarer nå spesielt barn og ungdom mot å begynne med cannabis.

  8 poeng lavere IQ
  I arbeidet med artikkelen «Persistent cannabis users show neuropsychological decline from childhood to midlife» har Meier og kollegaene fulgt 1037 ungdommer fra fødselen til de fylte 38 år.

  Ved å følge hele gruppen med forsøkspersoner gjennom oppveksten, har forskerne fått en unik mulighet til å se konsekvensene av rusmiddelbruk på tvers av befolkningen.

  Alle deltakerne tok nevropsykologiske tester som 13-åringer, og gjentok testen da de hadde fylt 38 år. Underveis i perioden rapporterte de også inn hvorvidt de brukte Cannabis, noe en god del gjorde.

  Denne gruppen viste en betydelig nedgang i IQ i løpet av testen, og som 38-åringer hadde marihuanarøykerne en IQ som var 8 poeng lavere enn kontrollgruppen, skriver Wired.com. (...)

  - Hukommelsesendringene er en stor nedtur for bruken av medisinsk marihuana, ifølge forskerne

  Marijuana Reveals Memory Mechanism
  scientificamerican.com 13.7.2012
  Glial cells, not neurons, are responsible for marijuana-induced forgetfulness (...)

  Mouse Study Shows How Pot Clouds Memory (Studie på mus viser hvordan marihuana negativt påvirker hukommelse)
  philly.com 1.3.2012
  THURSDAY, March 1 (HealthDay News) -- Scientists studying mice say they better understand how marijuana impairs working memory, the ability to momentarily retain and utilize information needed for comprehension and learning.

  The study, published in the March 2 print issue of Cell, found that THC, the chief psychoactive ingredient in marijuana, impairs memory by affecting passive support cells known as astroglia, not active neurons as previously thought.

  Hukommelsesendringene er en stor nedtur for bruken av medisinsk marihuana, ifølge forskerne (The memory changes are a major downside to the use of medical marijuana, the researchers said.) (...)

  The study authors said these cells, also known as astrocytes, could have additional effects on other forms of memory. They said their findings shed light on how the brain works and could eventually help scientists find a way to deal with working memory problems stemming from other causes.

  Research involving animals should be considered preliminary because the results often don't have implications for humans. (...)

  (Anm: Acute Cannabinoids Impair Working Memory through Astroglial CB1 Receptor Modulation of Hippocampal LTD. Cell 2012;148(5):1039-1050 (2 March).)

  (Anm: Two-way interaction between neurons and astrocytes plays an important role in the processes of learning and memory (medicalnewstoday.com 22.7.2014).)

  (Anm: Scientists uncover nuclear process in the brain that may affect disease. NIH-funded study highlights the possible role of glial brain cells in neurological disorders. Every brain cell has a nucleus, or a central command station. Scientists have shown that the passage of molecules through the nucleus of a star-shaped brain cell, called an astrocyte, may play a critical role in health and disease. The study, published in the journal Nature Neuroscience, was partially funded by the National Institutes of Health (NIH). (medicalnewstoday.com 18.8.2015 ).)

  - Astrocytter, en årsak til psykiske lidelser

  A new cause of mental disease?
  medicalnewstoday.com 24.7.2014
  Astrocytes, the cells that make the background of the brain and support neurons, might be behind mental disorders such as depression and schizophrenia, according to new research by a Portuguese team from the ICVS at the University of Minho. The study, in Molecular Psychiatry, shows how a simple reduction of astrocytes in the prefrontal cortex (which is linked to cognition) can kill its neurons and lead to the cognitive deficits that characterise several mental diseases. Although malfunctioning astrocytes have been found in psychiatric patients before, it was not clear if they were a cause or a consequence of the disease.
  "This is the first time that cognitive deficits of a psychiatric illness can be mimicked by solely affecting astrocytes" - says the team leader, João Filipe Oliveira - "opening a whole new range of possibilities, both on the causes and potential treatments for these disorders." The research by Ana Raquel Lima, João Filipe Oliveira and colleagues is particularly significant when we look at the heavy burden in human suffering and financial cost of mental diseases. In the US and Europe about 1 in 4 adults are affected in every given year (this is about 26% of the populations), while depression alone uses almost 5% of the total world health budget. And a new player behind a disease offers also potential new and maybe more effective treatments.
  So what are astrocytes? These star-shaped cells are part of the so called "glial population" - non-neuron cells that form the brain background and that for a long time were considered mere "housekeepers" of the real players - the neurons. In fact, traditionally, brain function is the result of electrical impulses passing between neurons, transmitting the information necessary for all those extraordinary abilities of this brains ours, from memory storage and motor control to personality quirks. (…)

  - Ikke glem det! Marihuana svekker hukommelsen

  Don’t forget it! Marijuana Impairs Memory (Ikke glem det! Marihuana svekker hukommelsen)
  ivanhoe.com 7.3.2012
  (Ivanhoe Newswire) – Medical marijuana is often prescribed to relieve symptoms associated with numerous diseases, including arthritis, dystonia, insomnia, seizures, and Tourette's syndrome, but it comes with a cost, your memory.

  Marijuana's major psychoactive ingredient (THC) impairs memory independently of its direct effects on neurons, the ability to transmit information. The side effects stem instead from the drug's action on astroglia, passive support cells long believed to play second fiddle to active neurons.

  "Astroglial cells (also known as astrocytes) have been viewed as cells that support, protect and feed neurons for the last 100 to 150 years," Giovanni Marsicano of INSERM in France was quoted saying. "Over the last decade, evidence has accumulated that these cells play a more active role in forging the connections from one neuron to another."

  With their experiment on mice, Marsicano and his colleagues didn’t set out to discover how marijuana causes its cognitive side effects. Rather, they wanted to learn why receptors that respond to both THC and signals naturally produced in the brain are found on astroglial cells. These cannabinoid type-1 (CB1R) receptors are very abundant in the brain, primarily on neurons of various types.

  "This is the first direct evidence that astrocytes modulate working memory," Xia Zhang of the University of Ottawa in Canada, was quoted saying. (...)

  (Anm: Acute Cannabinoids Impair Working Memory through Astroglial CB1 Receptor Modulation of Hippocampal LTD. Cell 2012;148(5):1039-1050 (2 March).)

  - Casestudie linker marihuana til hypofyseskade

  Case Study Links 'Pot' to Pituitary Damage (Casestudie linker “marihuanabruk” til hypofyseskade)
  medpagetoday.com 3.5.2013
  PHOENIX -- -Kronisk, daglig potten røyking over 15 år kan skyldes drenering av hypofysehormoner, og kan forklare "dophue" betegneslen popularisert i filmer og på TV, ifølge en case rapport som presenteres her. (Chronic, daily pot smoking over 15 years may be draining on pituitary hormones, and may explain the "pot-head" image popularized in movies and TV, according to a case report presented here.)

  En hormonell evaluering av en pasient med symptomer på tap av libido, tretthet (utmattelse) og dyspné viste luteiniserende hormonkonsentrasjon på 0,2 mIU/mL, follikkelstimulerende hormonkonsentrasjoner på 1,8 mIU/mL og testosterone konsentrasjonene på 22 ng/dL, ifølge Richard Pinsker ved Jamaica Hospital Medical Center i Queens, N.Y. og kolleger.. (A hormonal evaluation of a patient with symptoms of loss of libido, fatigue, and dyspnea showed luteinizing hormone concentration of 0.2 mIU/mL, follicle-stimulating hormone concentrations of 1.8 mIU/mL, and testosterone concentrations of 22 ng/dL, according to Richard Pinsker of Jamaica Hospital Medical Center in Queens, N.Y., and colleagues)

  The patient also showed deficiencies in thyroxine and cortisol production, Pinsker said during an oral presentation at the meeting of the American Association of Clinical Endocrinologists. (...)

  (Anm: Testosterontillskott höjer inte potensen. Det funkar inte att ta testosteron för att bli ett vilddjur i sängen. När ett antal män lottades till att få antingen testosterontillskott eller placebo syntes ingen skillnad i potens eller sexlust mellan de båda grupperna. (netdoktor.se 12.8.2015).)

  Anm: Association of Testosterone Levels With Anemia in Older Men. A Controlled Clinical Trial. Question Will testosterone treatment of older men with low testosterone levels and mild anemia improve their anemia? (…) Conclusions and Relevance  Among older men with low testosterone levels, testosterone treatment significantly increased the hemoglobin levels of those with unexplained anemia as well as those with anemia from known causes. These increases may be of clinical value, as suggested by the magnitude of the changes and the correction of anemia in most men, but the overall health benefits remain to be established. Measurement of testosterone levels might be considered in men 65 years or older who have unexplained anemia and symptoms of low testosterone levels. JAMA Intern Med. Published online February 21, 2017.)

  - Kjemisk forbindelse i marihuana kan hjelpe mot hjernekreft

  Study: Marijuana Compounds Can Kill Some Cancer Cells
  healthland.time.com 28.10.2013 (Time)
  Taking pills with the non-psychoactive elements, not smoking it.

  Compounds derived from marijuana can kill cancerous cells in patients with leukemia, according to a recent study.

  The study, published in the Anticancer Research journal, was partially funded by GW Pharmaceuticals. which already produces a cannabis-derived drug to help people with multiple sclerosis. Dr. Wai Liu studied six different non-psychoactive cannabinoids (compounds derived from marijuana that don’t get the user high like its THC component does). He found that certain non-psychoactive cannabinoids “resulted in dramatic reductions in cell viability” and “caused a simultaneous arrest at all phases of the cell cycle,” according to the study summary posted online.

  Leukemia will take the lives of an estimated 23,720 people this year. (...)

  (Anm: What is leukemia? - Danilo Allegra and Dania Puggioni (ed.ted.com).)

  Marihuana kan stoppe kreftspredning
  nrk.no 27.9.2012
  Cannabidiol, et stoff basert på cannabisplanten, kan ifølge to amerikanske forskere stoppe spredning i aggressive krefttyper.

  To amerikanske forskere har funnet en sammensetning basert på marihuana som kan stoppe spredning i mange typer aggressiv kreft. Potensielt kan dette endre dødeligheten av sykdommen.

  Sammen har de funnet en sammensetning som kan stoppe metastase, eller spredning, i aggressive krefttyper. Sammensetningen har sitt utspring i marihuana.

  Forskerne Pierre Desprez og Sean McAllister ved California Pacific Medical Center i San Francisco i USA kan stå bak et gjennombrudd I kreftgåten. (...)

  Cannabis
  Cannabis, også kalt hamp, er en gruppe planter. Kun et fåtall av disse er brukt til å lage rusmidler av.
  Det er et av verdens mest brukte rusmidler, og bare koffein, alkohol og nikotin er mer brukt.
  De vanligste formene av cannabis er hasjisj og marihuana.
  Fremstilling og bruk av cannabis er i de fleste land, inklusive Norge, forbudt.
  Dyrking av hamp for industriell bruk og som fôr er tillatt i EU, Russland, Kina, Canada og mange andre land, men er ulovlig i Norge.
  Hampbønder i EU er underlagt krav om at plantene ikke skal ha høyere forekomst av THC enn 0,2%. (Kilde: Wikipedia) (...)

  Antidepressants May Fight Colorectal Cancer
  forbes.com 27.3.2006
  -- A pioneering study supports a theory that a widely used class of antidepressant drugs can also fight cancers, such as colorectal cancer, Canadian researchers report.

  The drugs, called selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs), include such popular medications as Prozac, Paxil and Zoloft. The study was based on reports that serotonin, the body chemical linked to depression, also promotes the growth of cancer cells, said Dr. Jean-Paul Collet, professor of biostatistics and epidemiology at McGill University in Montreal. (...)

  Marijuana Compounds Could Beat Back Brain Cancer (Kjemisk forbindelse i marihuana kan hjelpe mot hjernekreft)
  businessweek.com 11.1.2010
  Preliminary lab research suggests they could kill tumor cells

  MONDAY, Jan. 11 (HealthDay News) -- Preliminary research suggests that a combination of compounds in marijuana could help fight off a particularly deadly form of brain cancer.

  But the findings shouldn't send patients rushing to buy pot: the levels used in the research appear to be too high to obtain through smoking. And there's no sign yet that the approach works in laboratory animals, let alone people. (...)

  In the new study, researchers tested THC and cannabidiol, another compound from marijuana, on brain cancer cells. The findings appear in the January issue of Molecular Cancer Therapeutics. (...)

  Marijuana Chemical Improves Senses in Cancer Patients
  medpagetoday.com 22.2.2011
  A synthetic form of THC -- the main active chemical in marijuana -- may help patients with advanced cancer overcome problems with their senses of taste and smell and regain their enjoyment in eating, a pilot study showed. (...)

  - Hash-stopp gir abstinenser

  Hash-stop giver abstinenser
  b.dk 28.9.2012
  Hashrygere kan opleve så svære abstinenssymptomer, at det går ud over arbejde og studier, viser den første videnskabelige undersøgelse af frivilligt cannabis-ophør.

  Tidligt i morges dansk tid gik serverne ned på det videnskabelige nettidsskrift PLoS One på grund af voldsom trafik til en enkelt artikel: Quantifying the Clinical Significance of Cannabis Withdrawal.

  Artiklen beskriver det første videnskabelig forsøg på at måle abstinens-graden ved rygestop. Ikke af almindelig nikotin-tobak, men af cannabis. Og det er åbenbart voldsomt interessant for store dele af internettet, der er oppe sent om natten.

  De australske forskere bag artiklen fandt 49 storforbrugere af hash i Sydney, som var villige til at afstå fra at ryge i 14 dage og blive undersøgt og udspurgt om deres oplevelser undervejs. Alle 49 røg hash mindst fem gange om ugen op til det frivillige stop, og de blev testet med urinprøver under rygestoppet.
  Det var ikke alle deltagerne, der var plagede af abstinenserne, der minder om dem, der gør sig gældende ved ophør med andre former for rusmidler.

  Ubehaget spændte fra psykiske symptomer som nervøsitet, nedtrykthed, humørsvingninger og mareridt til rent fysiske symptomer som hedestigninger, træthed og nattesved. Nogle af eks-rygerne var dog så besværede af abstinenser, at de selv mente det gik ud over deres evne til at fungere i hverdagen, både socialt og på arbejde eller uddannelse.

  Der var klar sammenhæng mellem svære abstinenssymptomer og større risiko for at begynde at ryge hash igen efter prøveperioden. Og de rygere, der inden forsøget selv betegnede sig som svært afhængige, var også mere udsatte både for abstinenser og tilbagefald.
  De psykiske symptomer gav større risiko for tilbagefald end de rent fysiske. Abstinenser var stærkest på fjerdedagen, og hos de fleste var det hele klinget af efter 14 dage. (...)

  (Anm: Quantifying the Clinical Significance of Cannabis Withdrawal. Quantifying the Clinical Significance of Cannabis Withdrawal. PLoS ONE 2012;7(9): e44864 (September 26, 2012).)

  - Marihuana kan hemme immunforsvaret, forårsake kreft, DNA-skader, depresjoner, psykoser, hjerneskader etc.

  Cannabis use tied to psychosis recovery trouble (Bruk av marihuana knyttet til problemer med psykose-rekonvalens)
  reuters.com 1.3.2012
  Related NewsPot tied to more trouble with psychosis recovery

  (Reuters) - People who suffer an episode of psychotic symptoms may want to steer clear of marijuana afterwards, according to a study from the Netherlands.

  Researchers, whose findings appeared in the Journal of Clinical Psychiatry, found that people who kept smoking cannabis after a psychotic break tended to have certain problems in recovery.

  The effects were fairly small and seemed to be limited to social life and financial independence, rather than mental health symptoms. But the findings did support conventional wisdom that people who have ever suffered from psychosis should avoid smoking marijuana. (...)

  Cannabis hemmer immunforsvaret
  aftenposten.no 1.4.2011
  Den kjemiske forbindelsen tetrahydrocannabinol, THC, i cannabis påvirker immunforsvaret. Det er også denne forbindelsen som gjør en «høy» når man røyker hasj eller marihuana. Forsøk med mus viser at THC forårsaker en massemobilisering av celler som demper immunforsvaret, har forskere ved universitetet i south Carolina funnet ut. Cellene kalles MDsCs (myeloidderived suppressor cells), og deres effekt på immunforsvaret gjør kroppen åpen for infeksjoner av alle slag, samt visse former for kreft. (...)

  Marijuana Linked with Earlier Onset of Schizophrenia in Research Review
  healthland.time.com 8.2.2011
  Many studies have linked marijuana use with early onset of psychosis. The question is, does smoking marijuana cause earlier psychosis? A new review of 83 studies involving more than 22,000 participants seeks an answer. (...)

  In the paper, published in the Archives of General Psychiatry, they conclude that their results "provide evidence for a relationship between cannabis use and earlier onset of psychotic illness and they support the hypothesis that cannabis use plays a causal role in the development of psychosis in some patients." (...)

  Cannabis Use Linked to Earlier Psychosis
  medpagetoday.com 7 .2.2011
  Psychotic illness occurs significantly earlier among marijuana users, results of a meta-analysis suggest. (...)

  Cannabis hämmar immunförsvaret
  svt.se 29.11.2010
  Cannabis kan ge ökad risk för cancer och infektioner.

  Marijuanarökning kan utlösa en dämpning av kroppens immunförsvar. Nu har forskarna funnit varför brukare av cannabis är mer mottagliga för vissa typer av cancer och infektioner.

  Cannabis är en av de mest använda missbruksdrogerna i världen. Man har länge misstänkt att en av effekterna är en försvagning av immunförsvaret. Nu tror forskarna att orsaken till dämpningen är en nyligen upptäckt typ av immunceller, kallade MDSC. (...)

  (Anm: Pot; A slang term for cannabis (Marijuana) (en.wikipedia.org).)

  (Anm: Cannabis, eller cannabispreparater, fellesnavn for de narkotiske stoffene som utvinnes av en underart av hamp (...) Det er toppskuddene og hunnblomsterstanden som gir de forskjellige produktene: marihuana, hasjisj, hasjolje og andre cannabispreparater. Kilde: Store norske leksikon.)

  Marijuana and Depression Possibly Linked (Marihuana og depresjon mulig linket)
  depression.about.com 9.7.2010
  According to a new study, children and teens who smoke marijuana may be at greater risk of developing depression later on. The study does not make clear, however, whether marijuana itself is to blame.

  For the study, researchers used data from more than 50,000 adults in 17 countries taking part in a World Health Organization mental health study.

  Overall, a modest association was found between smoking marijuana before age 17 and later depression, with there being a 50% increase in the risk of experiencing an episode of depression after the age of 17. (...)

  Early pot smoking, depression may be linked (Tidlig marihuana røyking kan være linket til depresjon)
  reuters.com 6.7.2010
  (Reuters Health) - Children and teenagers who smoke marijuana may have a somewhat heightened risk of developing depression, a new study suggests -- though whether the drug itself is to blame is not clear. (...)

  Teen Marijuana Use Might Have Lasting Effects on Mood, Anxiety (Ungdommer som bruker marihuana kan få langvarige påvirkninger av sinnsstemning, angst)
  health.com 23.12.2009
  WEDNESDAY, Dec. 23 (HealthDay News) — Marijuana use among teens may trigger neurological changes in the developing brain that lead to increased anxiety and stress levels that could persist into adulthood, new animal research suggests.

  Selv om resultatene kun stammer fra arbeid utført på unge og voksne laboratorierotter — ennå ikke gjentatt på mennesker— tyder arbeidet på visse problematiske endringer av nivåene av nøkkelkjemikalier i hjernen, dvs. serotonin og norepineprin, som kan vedvare lenge etter at bruken av marihuana opphører. "Her var målet bare å, forstå de underliggende nevrologiske mekanismer bak de spesifikke fenomen på depresjon og angst observert i tidligere studier blant ungdommer klinisk eksponert for cannabis,” forklarte studieforfatter dr. Gabriella Gobbi, en forsker innen psykiatri på Research Institute ved McGill University Health Centre i Montreal. (...) (Although the finding stems solely from work conducted with adolescent and adult lab rats — not yet replicated among humans — the work suggests that certain troublesome changes in levels of the key brain chemicals serotonin and norepinephrine may linger long after marijuana use ceases. “Here, the goal was simply to understand the neurological mechanism that could be underlying the specific phenomenon of depression and anxiety observed in previous studies among adolescents chronically exposed to cannabis,” explained study author Dr. Gabriella Gobbi, a psychiatric researcher at the Research Institute of the McGill University Health Centre in Montreal.)

  Marijuana Damages DNA and May Cause Cancer (Marihuana skader DNA og kan forårsake kreft)
  livescience.com 13.6.2009
  A lot of studies have shown marijuana is not good for you. It can fry the brain and contribute to psychosis. The latest one finds "convincing evidence" that marijuana smoke damages the genetic material DNA in ways that could increase the risk of cancer.

  Toxic substances in tobacco smoke can damage DNA and increase the risk of lung and other cancers. However, there has been uncertainty over whether marijuana smoke has the same effect.

  Scientists are especially concerned about the toxicity of acetaldehyde, present in both tobacco and marijuana. However, it has been difficult to measure DNA damage from acetaldehyde with conventional tests. (...)

  Using a highly sensitive new method called modified mass spectrometry, Rajinder Singh at the University of Leicester and colleagues found the data they sought, they report in the June 15 issue of Chemical Research in Toxicology, a journal of the American Chemical Society. (...)

  Earlier this year, a separate study found evidence that adolescents and young adults who smoked a lot of marijuana are more likely than non-users to have disrupted brain development. Research in 2007 found pot smokers have on average a 41 percent increased risk of developing psychotic disorders later in life.

  The study was funded by the European Union Network of Excellence, the Medical Research Council and other groups. (...)

  (Anm: Evaluation of the DNA Damaging Potential of Cannabis Cigarette Smoke by the Determination of Acetaldehyde Derived N2-Ethyl-2′-deoxyguanosine Adducts. Chem. Res. Toxicol., 2009, 22 (6), pp 1181–1188 (June 15).)

  Marihuana øker risiko for psykoser
  dagbladet.no 30.7.2007
  (...) All forskning om emnet gjort til nå er gjennomgått systematisk. Resultatene publiseres i det medisinske tidsskriftet The Lancet.

  - Forskningsresultatene viser at marihuana ikke er så harmløst som mange tror, sier Stanley Zammit, forsker ved avdeling for psykologisk medisin ved Universitetet i Cardiff.

  - Unge mennesker bør advares om at cannabisbruk kan få veldig alvorlige konsekvenser siden i livet, erklærer han i en pressemelding fra universitetet. (...)

  Marijuana linked to brain damage (Marijuana linket til hjerneskade)
  Los Angeles Times 5.12.2005
  Ugdommer som jevnlig røyker marihuana risikerer skade på en essensiell nervebane i hjernen assosiert med språkutvikling, og enkelte predisponert for schizofreni kan pådra seg sykdommen i ung alder, sa forskerne onsdag, og på møtet til Radiological Society of North America. (Adolescents who regularly smoke marijuana risk damaging a key brain pathway associated with language development, and some predisposed to schizophrenia may contract the illness early, researchers said Wednesday, also at the meeting of the Radiological Society of North America.)

  Hjerneskanninger avslørte mikroskopiske uregelmessigheter i et område av hjernen som styrer høyere aspekter av språk og lyttefunksjoner hos ungdommer som er tunge marihuanarøykere. (Brain scans revealed microscopic abnormalities in a region of the brain that governs higher aspects of language and listening functions in adolescents who are heavy marijuana smokers.)

  Liknende skade på buntene av fibrer, kalt arcuate fasciculus, som forbinder område for Broca i den venstre pannelapp og Wernicke i den venstre temporallappen ble funnet i hjernene til studerte marihuanarøykere og schizofrenikere. (...) (Similar damage to the bundle of fibers, called the arcuate fasciculus, that connect Broca's area in the left frontal lobe and Wernicke's area in the left temporal lobe was found in the brains of marijuana smokers and schizophrenics studied.)

  - Risiko for trafikkulykker dobles når fører er under påvirkning av marihuana

  Risk Of Road Traffic Accidents Doubles When Driving Under The Influence Of Marijuana (Risiko for trafikkulykker dobles når fører er under påvirkning av marihuana)
  medicalnewstoday.com 10.10.2011
  (...) According to the investigators 8 of 9 studies found that drivers who use marijuana are significantly more likely to be involved in crashes than drivers who do not. Only one small case-control study conducted in Thailand, where the prevalence of marijuana use is far lower than reported elsewhere, was the exception.

  Full study findings are published online in Epidemiologic Reviews. (...)

  (Anm: Traffic fatalities decline in states with medical marijuana laws. (…) Not all states with medical marijuana laws experienced reductions in traffic fatality rates, and a few states actually experienced increases. In California, after an initial immediate reduction of 16 percent in traffic fatalities and in New Mexico, after an immediate post-law reduction of 17.5 percent, the laws were actually associated with gradual increases in fatality rates. "These findings provide evidence of the heterogeneity of medical marijuana laws and indicate the need for further research on the particularities of implementing the laws at the local level. It also indicates an interaction of medical marijuana laws with other aspects, such as stronger police enforcement, that may influence traffic fatality rates," noted Santaella-Tenorio. (medicalnewstoday.com 28.12.2016).)

  Langtidsbruk av marihuana svekker lungefunksjon

  Long-Term Marijuana Use May Impair Lung Function (Langtidsbruk av marihuana svekker lungefunksjon)
  healthfinder.gov 21.2.2007
  Data shows wheezing and phlegm similar to that of cigarette smokers

  -- People who smoke marijuana for a long time face many of the same kinds of respiratory problems -- such as phlegm, coughing and wheezing -- as long-term cigarette smokers, say researchers at the Yale School of Medicine.

  They reviewed previous studies from 1966 to 2005 that examined the association between marijuana and pulmonary function and respiratory complications. Some of the studies found a link between short-term marijuana use and relaxation and opening of the air passages.

  However, other studies identified an association between long-term marijuana use and increased risk of respiratory symptoms, suggestive of obstructive lung disease. The data did not show an association between long-term marijuana smoking and airflow obstruction (emphysema), the Yale researchers said.
  Their study is published in the current issue of the journal Archives of Internal Medicine. (...)

  (Anm: Effects of Marijuana Smoking on Pulmonary Function and Respiratory Complications. Arch Intern Med. 2007;167:221-228.)

  Marihuana tredobler risiko for alvorlige munnsykdommer

  Marijuana Bad for the Gums
  healthfinder.gov 6.2.2008
  Regular use ups risk of periodontal disease, study finds.

  TUESDAY, Feb. 5 (HealthDay News) -- Pot smokers face many of the same health consequences that tobacco users do, such as an increased risk of heart disease, but until now, it wasn't known that marijuana use could also destroy gum tissue.

  In the Feb. 6 issue of the Journal of the American Medical Association, researchers reported that heavy marijuana users have as much as three times the risk of developing serious gum disease compared to those who haven't smoked pot. (...)

  Marihuana kan øke risiko for hjerteanfall og slag, ifølge studie

  Marijuana may up heart attack, stroke risk: study (Marihuana kan øke risiko for hjerteanfall og slag, ifølge studie)
  reuters.com 13.5.2008
  WASHINGTON (Reuters) - Heavy marijuana use can boost blood levels of a particular protein, perhaps raising a person's risk of a heart attack or stroke, U.S. government researchers said on Tuesday.

  Dr. Jean Lud Cadet of the National Institute on Drug Abuse, part of the National Institutes of Health, said the findings point to another example of long-term harm from marijuana. But marijuana activists expressed doubt about the findings. (...)

  - Tidsskriftsartikler linker marijuana til schizofreni

  Journal articles link marijuana to schizophrenia (Tidsskriftsartikler linker marijuana til schizofreni)
  canada.com 28.8.2006
  A pair of articles in the Canadian Journal of Psychiatry has resurrected the "reefer madness" argument about marijuana and its links to mental illness.
  Cannabis use can trigger schizophrenia in people already vulnerable to the mental illness -- and this fact should shape marijuana policy, argue two psychiatric epidemiologists in this month's journal. (...)

  Hasjrøyking fremmer sinnslidelser
  nrk.no 22.8.2007
  Ny forskning viser at hasjrøyking øker risikoen for alvorlige sinnslidelser som psykose og schizofreni. Professor i sosiologi ønsker nå Frederic Hauge med på laget i en kampanje mot hasjrøyking. (...)

  (Anm: 50.000 nordmenn vil utvikle schizofreni i løpet av livet. - De som lider av denne psykoselidelsen har tanker om verden som ikke stemmer, sier ekspert. (…) Uklare symptomer i starten. Symptomer på Schizofreni utvikler seg over tid, og er i starten litt uklare. Ofte blir de mer fremtredende etter hvert. - Da vises blant annet sosial tilbaketrekning, man mister kontakt med virkeligheten, har vrangforestillinger, hallusinasjoner, tap av matlyst og tap av hygiene. Det er store individuelle variasjoner og mange opplever det som en berg- og dalbane, sier Tove Gundersen, som er generalsekretær i Rådet for psykisk helse. (kk.no 26.9.2016).)

  (Anm: Katteparasitt kan gi schizofreni og tvangslidelser. Forskere har funnet en sammenheng mellom katteparasitten Toxoplasma gondii og utviklingen av forskjellige psykiske lidelser hos mennesker. (…) En parasitt fra katteavføring, T. gondii, kan sette fast seg i menneskehjernen og føre til schizofreni, manisk depressiv sinnslidelse, avhengighet og tvangstanker. (nrk.no 29.6.2015).)

  (Anm: Så tar kattparasiten kontroll över dina celler. I Sverige bär var femte person på infektionen toxoplasmos som orsakas av parasiten Toxoplasma gondii. Den kan enligt studier påverka ditt psyke och kan i vissa fall vara livshotande. Nu har forskare vid Stockholms universitet upptäckt hur parasiten tar över våra celler. – Vi har avkodat hur parasiten bär sig åt för att ta över kontrollen av immunceller, det vill säga omvandla dem till rörliga 'zombier' som sprider parasiten i kroppen”, skriver professorn Antonio Barragan som är en av författarna till den nya studien, enligt forskning.se.  (netdoktor.se 11.12.2017).)

  (Anm: No, Your Cat Isn't a Threat to Your Mental Health. (…) But mental health worries aside, pregnant women should still be cautious about exposure to cat litter boxes, another researcher warned. "There is good evidence that T. gondii exposure during pregnancy can lead to serious birth defects and other health problems in children," said study senior author Dr. James Kirkbride. (medicinenet.com 21.2.2017).)

  (Anm: Angstbehandling spres til utlandet. Her er nederlandske psykologer i Bergen for å lære om behandlingen som kan kurere tvangstanker på fire dager. Nå spres behandlingsopplegget til andre sykdommer og utover Norges grenser. (dagensmedisin.no 21.12.2016).)

  (Anm: Schizofreni kopplas till TBE-smitta. Det kan finnas en koppling mellan virusinfektioner som TBE och neuropsykiatriska sjukdomar som schizofreni. Det har svenska forskare kommit fram till i en studie som presenterades på en konferens i San Diego på måndagen. (svd.se 6.11.2007).)

  (Anm: Scientists find chemical pathway responsible for schizophrenia symptoms. Recent studies have suggested that kynurenic acid (KYNA) plays a key role in the pathophysiology of schizophrenia. People with schizophrenia have been shown to possess higher levels of KYNA than healthy individuals. KYNA helps to metabolize tryptophan - an essential amino acid that, in turn, helps the body to produce the "happiness" neurotransmitter serotonin, and the vitamin niacin. (medicalnewstoday.com 9.2.2017).)

  (Anm: Psykose. Alle mennesker kan utvikle psykose. - Balansegangen mellom opplevd stress og ballast til å stå imot, er avgjørende, forteller psykiater. (…) - Stress er et sentralt tema. For eksempel har vi forskjellige måter å takle en belastende hendelse på jobb på. (…) - Man kan kalle det en forvirringstilstand, selv om heller ikke det er helt dekkende. (…) Symptomer ved psykose. Tidlige tegn kan være at man: (…) - Det er en kjempebelastning å ha en psykose. Mange blir redde og opplever ting de ikke forstår. Man vet at noen mennesker kan få tanker og impulser om å ta sitt eget liv, legger hun til. (lommelegen.no 13.6.2016).)

  (Anm: Psychosis: Link to brain inflammation antibodies raises new treatment hope. For the first time, researchers reveal that some people presenting with a first episode of psychosis have specific antibodies in their blood. The antibodies are the same ones known to cause encephalitis or brain inflammation. The discovery raises the question of whether the removal of these antibodies could be an effective treatment for psychosis as it is for encephalitis. The researchers - led by Belinda R. Lennox, a professor in the department of psychiatry at the University of Oxford in the United Kingdom - report their findings in The Lancet Psychiatry. (…) Previous studies have already fueled discussion about the role antibodies targeting neural proteins may play in psychosis. For example, a study reported in 2015 of children experiencing their first episode of psychosis, also found links to an antibody response to NMDAR. (medicalnewstoday.com 9.12.2016).)

  (Anm: Psykose som målestokk for tvungent psykisk helsevern. Sammendrag Abstract  Denne artikkelen handlar om vilkåra for tvungent psykisk helsevern. Det er særleg fokusert på ei drøfting omkring det såkalla hovudvilkåret etter lov om psykisk helsevern (phvl.) § 3-3 (1) nr. 3. I artikkelen vert det drøfta om dagens rettsregel og dei vurderingstema den set opp, gjer ei god avgrensing sett i høve til føremåla med tvungent psykisk helsevern. Det vert òg skissert ei betre løysing for tolking av vilkåret. Kritisk juss03 / 2016 (Volum 2) Side: 217-237DOI: 10.18261/issn.2387-4546-2016-03-03.)

  (Anm: Psykose forbundet med lave nivåer av fysisk aktivitet. (Psychosis associated with low levels of physical activity. A large international study of more than 200,000 people in nearly 50 countries has revealed that people with psychosis engage in low levels of physical activity, and men with psychosis are over two times more likely to miss global activity targets compared to people without the illness.) (medicalnewstoday.com 26.8.2016).)

  - Hjerneskade trigger fødsel av nye celler"

  Human brain can make new cells, study finds (Studie viser at menneskelig hjerne kan produsere nye celler)
  By Maggie Fox, Health and Science Editor
  reuters.com 16.2.2007
  WASHINGTON (Reuters) - New evidence shows that the human brain can manufacture fresh brain cells, researchers said on Thursday in a study that may lead to better ways to treat brain damage and disease.

  Scientists had known that other animals, such as rats and mice, make new brain cells throughout their lives and there had been indirect evidence that humans being can, too.

  Using magnetic resonance imaging, or MRI, scans and electron microscope images of tissue donated from the brains of people who died, Maurice Curtis of the University of Auckland in New Zealand and Peter Eriksson of Sahlgrenska Academy in Goteborg, Sweden, and colleagues found the elusive cells.

  Just as in mice and rats, these cells are born in one part of the brain and then migrate to the olfactory bulb, where smells are processed. They mature into neurons on the way.

  In animals, they said, brain damage prompts the birth of new cells. "Our study provides the foundation for this possibility in the adult human brain," they wrote in their report, published in the journal Science.

  Humans have far more developed brains, so searching for these cells has been harder than it was in rodents.

  In mice and rats it has been clear these cells are born in the forebrain and then migrate to the smell center. There, they can help the animals learn and adapt to new smells.

  Smell is less important for humans, but it is still important for sensing dangers from smoke, for instance, or rotten food.

  And studies show that the loss of smell may be an early sign of brain-destroying illnesses such as Parkinson's, the researchers said -- a hint that these cells may be important.

  "This study is exciting because it reveals a group of brain cells in the adult human brain that are continuously regenerating," said Dr. Mark Baxter of Britain's Oxford University.

  "Animal studies have pointed to the existence of such groups of cells, but it has been difficult to determine whether they exist in the human brain as well," Baxter, who was not involved in the research, said in a statement.

  "This opens another direction by which we may discover ways to repair human brains that are damaged from injury or diseases, and underscores the importance of animal research in guiding biomedical research in humans," Baxter said.

  Another expert, Sebastian Brandner, head of the Division of Neuropathology at the Institute of Neurology at University College London, agreed.

  "These findings are important for several reasons: Understanding stem cell biology is essential to study brain repair in neurodegenerative diseases such as Alzheimer's and it is even possible that stem cells are the source of some brain tumors," Brandner said in a statement. (...)

  - Hjernen reparerte seg etter skade

  - Hjernen reparerte seg
  aftenposten.no 4.7.2006
  Terry Wallis våknet etter 19 år i koma fordi hjernen reparerte seg selv, sier en ny amerikansk studie.

  Fremgangen har blitt nært fulgt av en gruppe forskere fra USA og New Zealand. De tror at en langsom prosess av hjernereparering og gjentilkopling av nerver førte til Wallis’ oppvåkning, melder avisen The New York Times.

  I en artikkel i tidsskriftet The Journal of Clinical Investigation skriver forskerne at Wallis’ hjerne kan ha reparert seg selv, og de håper at resultatene av forskingen kan føre til at man i fremtiden kan avgjøre hvilke komapasienter som har best sjanser for å våkne opp. (...)

  Men Henning Voss, leder av studien og professor i fysikk og radiologi ved Cornell University i New York sier til BBC at Wallis’ situasjon er unik, og at det ikke er tilfellet at hjernereparasjonen skjer med alle pasienter. (...)

  Docs: Comatose Man's Brain Rewired Itself
  washingtonpost.com 4.7.2006
  -- Doctors have their first proof that a man who was barely conscious for nearly 20 years regained speech and movement because his brain spontaneously rewired itself by growing tiny new nerve connections to replace the ones sheared apart in a car crash. (...)

  - Tung marijuanabruk linket til hukommelse- og lærevansker

  Heavy Marijuana Use Linked to Memory and Learning Deficits (Tung marijuanabruk linket til hukommelse- og lærevansker)
  medpagetoday.com 13.3.2006
  - Heavy marijuana use for five years or more may impair memory and slow cognitive function, according to researchers here.

  Compared with controls, persons who used marijuana at least four days a week had lower scores on a standardized test of verbal learning skills and were generally "slow learners," Lambros Messinis, Ph.D., and colleagues of University Hospital Patras reported in the March 14 issue of Neurology.

  Moreover, while the impairment was greater among long term users -- those who regularly used marijuana for at least 10 years -- it was also evident among those who used for only five years, they wrote.

  The study assessed neuropsychological status in three groups: 20 current, long-term frequent cannabis users; 20 current, short-term cannabis users, and 24 controls who had used cannabis at least once but no more than 20 times in their lives and who had not used the drug in the previous two years.

  - Bruk av marihuana tidlig i svangerskap øker barns risiko for kreft

  Marijuana use in early pregnancy increases child’s risk of cancer (Bruk av marihuana tidlig i svangerskap øker barns risiko for kreft)
  BMJ 2006;332:1292 (3 June)
  Mothers who use marijuana in the first trimester may increase the risk of their child developing neuroblastoma, the second most common solid tumour found in children, a US study has found.

  The results of the case control study to investigate the role of illicit drugs in the development of the tumour show that mothers’ use of any illicit or recreational drug during pregnancy was associated with an increased risk of neuroblastoma in the offspring (odds ratio 1.82 (95% confidence interval 1.1 to 3.0) (Cancer Causes and Control 2006;7:663-9). (...)

  (Anm: neuroblastom; ganglioneuroblastoma, vondarta, adrenalindannande svulst av nevroblastar hos barn under 10 års alder, gjerne frå det autonome nervesystemet (sympatikonevroblastom) eller binyremargen; gir auka utskiljing av katekolaminar i urinen; svulstvev med reseptorar for NGF, koda av TRK-genet, er minst vondarta men ein forlenging av ein arm på kromsom 17 vil varsla dårleg prognose; svulsten sit gjerne i bakre del av mediastinum
  EN neuroblastoma Kilde: Norsk medisinsk ordbok.)

  - Substansmisbruk linket til hjerneslag

  Drug use Linked to Stroke (Substansmisbruk linket til hjerneslag)
  ivanhoe.com 22.2.2006
  -- A new study reveals one-fifth of young adults whose blood vessels ruptured inside their brain often abused drugs. Researchers say, among them, more than 40 percent had blood vessel malformations.

  For the study, researchers analyzed 307 patients with intracerebral hemorrhage (ICH), a stroke caused by a blood vessel bursting inside the brain. Seventy-five patients were age 49 or younger. Twenty percent of them had drugs in their system.

  "The dominant drug of abuse was cocaine, long recognized as a risk factor for ICH," says Michael Hoffmann, M.D., lead author of the study and director of the stroke program at the University of South Florida-Tampa General Hospital. "Marijuana was another frequently abused drug and is beginning to emerge as a risk factor for stroke." He notes amphetamines were also commonly abused.

  The study revealed surprisingly high mortality rates for the younger ICH sufferers. Most of the patients studied were able to live independently three to six months after their ICH with only mild to moderate cognitive impairment that tends to improve over time.

  According to Dr. Hoffmann, the degree and nature of disability at six months is the focus of the extension of this study. He says: "Intensive neurocritical care is the key to successful outcome. Good medical care can salvage a high quality of life after a stroke."

  SOURCE: American Stroke Association's International Stroke Conference in Kissimmee, Fla., Feb. 16-18, 2006 (...)

  (Anm: Cocaine, amphetamine users more likely to take their own lives (medicalnewstoday.com 23.12.2014).)

  (Anm: Cocaine addiction leads to build-up of iron in brain. Cocaine addiction may affect how the body processes iron, leading to a build-up of the mineral in the brain, according to new research from the University of Cambridge. The study, published in Translational Psychiatry, raises hopes that there may be a biomarker - a biological measure of addiction - that could be used as a target for future treatments.  (medicalnewstoday.com 23.2.2017).)

  (Anm: Amphetamine use may 'speed up' heart aging. Amphetamine abuse is increasing internationally. While common sides effects of the drug include increased heart rate, headache, stomach pain, and mood changes, little is known about the drug's effect on the heart. Now, new research published in Heart Asia reports that using amphetamines recreationally may accelerate aging of the heart. (medicinenet.com 11.2.2017).)

  (Anm: Simultaneous cocaine, alcohol use linked to suicide risk (medicalnewstoday.com 11.4.2016).)

  (Anm: Psychotropic drug use and alcohol consumption among older adults in Germany: results of the German Health Interview and Examination Survey for Adults 2008–2011. Objectives The use and combined use of psychotropic drugs and alcohol among older adults is a growing public health concern and should be constantly monitored. Relevant studies are scarce in Germany. Using data of the most recent national health survey, we analyse prevalence and correlates of psychotropic drug and alcohol use among this population. (…) Conclusions Despite the high risk of synergetic effects of psychotropic drugs and alcohol, a substantial part of older psychotropic drug users consume alcohol riskily and daily. Health professionals should talk about the additional health risks of alcohol consumption when prescribing psychotropic drugs to older adults. BMJ Open 2016;6:e012182.)

  (Anm: Rat study reveals long-term effects of adolescent amphetamine abuse on the brain. A study of rats given regular, high doses of amphetamine finds that those exposed to the drug at an age corresponding to human adolescence experience long-term changes in brain function that persist into adulthood. The study, reported in the journal Neuroscience, found that amphetamine leads to changes in dopamine signaling. Dopamine is a neurotransmitter that plays a role in memory, attention, learning and feelings of pleasure. (medicalnewstoday.com 31.3.2016).)

  (Anm: Tandsjukdom efter implantat. Nästan var sjätte person som fått tandimplantat drabbas av en allvarlig inflammation i angränsande vävnader, peri-implantit. Det visar en studie vid Sahlgrenska akademin i Göteborg. Studien omfattar 4 716 personer som fick tandimplantat 2003-2004. Nio år efteråt hade 14,5 procent drabbats av peri-implantit, som liknar tandlossning men har ett snabbare och aggressivare förlopp, skriver Dagens Nyheter. De som drabbas behöver ytterligare behandling, vilket kan bli ekonomiskt kännbart. Över 30 000 patienter i Sverige fick förra året nya tänder som skruvas fast i käkbenet. (dagensmedisin.no 28.10.2015).)

  (Anm: Antidepressiva er ifølge ny studie knyttet til mislykkede tannimplantater. (Antidepressants linked to tooth implant failure, new study finds.) (- Forskning viser at bruk av antidepressiva firedobler risikoen for implantat svikt. For hvert år dobler antidepressiva risikoen for svikt.) (medicalnewstoday.com 10.3.2016).)

  (Anm: Antidepressiva ökar risken för benbrott hos äldre. (…) Den förhöjda risken för höftfraktur gällde alla de vanliga antidepressiva läkemedlen, SSRI-preparat, mirtazapin och SNRI-preparat (selektiva serotonin- och noradrenalinåterupptagshämmare. Sambandet gällde även då det kontrollerats för andra faktorer som ålder, annan medicinering som ökar fallrisken, benskörhet, socioekonomisk status, kroniska sjukdomar och psykiatriska diagnoser.) (lakemedelsvarlden.se 12.1.2017).)

  (Anm: Heart disease risk higher with latent tooth infection. If you missed your last dental checkup, a new study might encourage you to book that appointment right away; researchers have identified a higher risk of heart disease for individuals who have hidden tooth infections. (…) Last year, for example, a study published in Infection and Immunity suggested that the bacterium involved in gum disease may also raise the risk of heart disease. Now, researchers from the University of Helsinki in Finland have uncovered a link between dental root tip infection, known as apical periodontitis, and greater risk for acute coronary syndrome (ACS) - an umbrella term for conditions that involve blocked blood flow to the coronary arteries. (medicalnewstoday.com 3.8.2016).)

  (Anm: Munhälsan bättre än på 80-talet – men tandlossning ökar igjen. De två största tandsjukdomarna karies och parodontit (tandlossning) minskade fram till 2008. Därefter ökade antalet individer med parodontit och den positiva utvecklingen för karies stannade av. – Även om munhälsan har förbättras under denna 30-årsperiod ser vi en försämring mellan 2008 och 2013 då det gäller främst tandlossning, säger Kristina Edman vid Uppsala universitet har undersökt munhälsans utveckling över en trettioårsperiod. (forskning.se 3.5.2016).)

  (Anm: Stimulant Medications Linked to Bone Mass Reductions in Children, Adolescents. BOSTON -- April 6, 2016 -- Use of stimulant medications in the treatment of attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) in childhood and adolescence is associated with significant reductions in bone mass, according to a study presented here at the 98th Annual Meeting of the Endocrine Society (ENDO). (…) “We suggest that stimulant medications, which release and block reuptake of dopamine and norepinephrine, may affect bone mass,” said the researchers. (dgnews.docguide.com 6.4.2016).)

  (Anm: Anbefalte kokain mot onani, menssmerter, blodmangel og nerveforstyrrelser. Kokainen gikk fra å være legenes vidundermiddel til å bli storbysynden dødsengel. (dagbladet.no 19.2.2016).)

  (Anm: New insights on how cocaine changes the brain. (…) The researchers used tracer molecules to follow electrical activity in the brain in rats exposed to cocaine. (…) Over time, increasing activation of a key part of the extended amygdala--the bed nucleus of the stria terminalis produces a long-lasting increase in signal transmission onto neurons that produce dopamine so that the rats became desensitized to the cocaine. Since this change happens within the amygdala, it may explain some of the long-term effects on behavior and motivation that occur after prolonged cocaine use. (medicalnewstoday.com 26.11.2015).)

  (Anm: Cocaine users present alterations in the function and structures of the brain (medicalnewstoday.com 9.2.2016).)

  (Anm: KRIMINOLOGI Test kan påvise kokainbruk gjennom fingeravtrykk Hva hvis kokainbruk kunne påvises og ikke krevde urin-, spytt- eller blodprøver? En ny metode gjør det mulig å finne ut om noen har tatt kokain, og ikke bare tatt i det. Testen gjøres via fingertuppene med en spray som reagerer på ørsmå spor av stoffene bensoylekgonin og methylekgonin i fingeravtrykk. (aftenposten.no 19.5.2015).)

  (Anm: Your brain on drugs: Functional differences in brain communication in cocaine users. (…) The brain function of people addicted to cocaine is different from that of people who are not addicted and often linked to highly impulsive behavior, according to a new scientific study. (…) People who are addicted to cocaine are often highly impulsive and are prone to acting quickly, without regard to negative consequences. (medicalnewstoday.com 3.5.2015).)

  (Anm: Functional brain organization of newborns altered by prenatal cocaine exposure. A new study by UNC researchers, based on MRI brain scans of 152 infants, found disruptions in functional connectivity within part of the amygdala-prefrontal network - a pathway thought to play an important role in arousal regulation. (medicalnewstoday.com 10.4.2015).)

  When Teenagers Abuse Prescription Drugs, the Fault May Be the Doctor's

  When Teenagers Abuse Prescription Drugs, the Fault May Be the Doctor's (When Teenagers Abuse Prescription Drugs, the Fault May Be the Doctor's)
  nytimes.com 27.12.2005
  (...) This is hardly unique to my clinic. Several studies report that since 1992, the number of 12- to 17 -year-olds abusing controlled prescription drugs has tripled.

  In fact, dabbling with some of the pharmaceutical industry's finest psychoactive compounds constitutes the fastest growing type of drug abuse in the United States, outpacing marijuana abuse by a factor of two. One of my patients, Mary, illustrates this trend all too well. A voracious reader and a talented musician in her high school orchestra, Mary at 16 is also a "garbage head," meaning that she will ingest anything she thinks will give her a high. (...)

  - Ny mekanisme for neurodegenerative effekter av amfetaminer

  New Mechanism For Neurodegenerative Effects Of Amphetamines In Mice Found, University Of Toronto (Ny mekanisme for neurodegenerative effekter av amfetaminer funnet i mus, Universitetet i Toronto)
  medicalnewstoday.com 6.4.2006
  University of Toronto researchers have discovered a new mechanism for the neurodegenerative effects of amphetamines. These drugs are converted in the brain into free radicals, highly reactive molecules that cause neurodegenerative brain damage and whose effects manifest and linger long after the amphetamine has left the body.

  "The question of whether amphetamines like ecstasy (MDMA) or methamphetamine (METH) cause neurodegeneration in humans is one of the most controversial areas in science today," says Professor Peter Wells of the Leslie Dan Faculty of Pharmacy, lead author of the study that appears in the April issue of the journal of the Federation of American Societies for Experimental Biology (FASEB Journal). "The short-term effects of these drugs - hypothermia, electrolyte imbalances and an elevated risk of heart attack - are well understood, but not their long-term consequences."

  Wells and doctoral students Winnie Jeng, Annmarie Ramkissoon and Toufan Parman theorized that prostaglandin H synthase (PHS) - an enzyme that synthesizes a range of hormones throughout mammalian life - is the catalyst that transforms amphetamines into free radical products that react with oxygen in the body to enhance the formation of highly toxic reactive oxygen species. These toxic forms of oxygen are implicated in neurodegenerative diseases such as Alzheimer's and Parkinson's because of the increased oxidative stress they place on the body, resulting in irreversible damage to DNA, proteins and lipid membranes. Organs such as the brain, which lack abundant antioxidant protection, are particularly vulnerable to oxidative stress.

  To approximate an acute human exposure, the researchers administered four doses of either MDA (the major metabolite of ecstasy) or METH at two-hour intervals to young adult mice. In the case of MDA, before the first drug injection an additional group of mice was given a single dose of aspirin (acetylsalicylic acid), which is known to inhibit PHS and block its ability to convert drugs to free radical products.

  Over a six-month period, following the single day's treatment of MDA or METH, the mice were observed and had their motor co-ordination tested by walking on a rotating rod. Normally, mice balance easily on the rods for extended periods. Within two weeks of the last treatment, all the mice given MDA or METH without aspirin had trouble with this task and remained disabled for at least six months. These mice also exhibited enhanced molecular damage to the DNA in their brains and a loss of nerve terminals that remained for at least one week after exposure to MDA or METH. The mice pretreated with aspirin had less molecular damage to their DNA and fewer motor disabilities, suggesting that the neurodegenerative effects of MDA are dependent upon its conversion by PHS into a reactive free radical product.

  "Our findings reveal how exquisitely susceptible brains are to this kind of damage, at least in mice," Wells says. "The long-term negative effects in the mice treated with MDA or METH all resulted from a single day's dosage that approximated the higher range of human exposures."

  Although the team's findings cannot be extrapolated to humans without further study, Wells believes they do suggest a novel mechanism through which amphetamines may contribute to neurodegeneration.

  "Our hypothesis about PHS-catalyzed conversation may also be relevant to the neurodegenerative risks associated with aging," he says. "Preliminary results from other studies suggest that PHS may convert other compounds in our brains into free radicals, and there is some evidence in the clinical literature that suggests patients who take high doses of PHS-inhibiting drugs such as aspirin may experience less neurodegeneration. The potential of substances like aspirin to prevent neurodegenerative damage merits more examination, particularly among people who take it chronically for pain."

  This study was funded by the Canadian Institutes of Health Research, with support from the National Institute on Drug Abuse (U.S.A) and Health Canada's Healthy Environments and Consumer Safety Branch. (...)

  - Ingen nybildning av celler i hjärnbarken

  Ingen nybildning av celler i hjärnbarken
  netdoktor.passagen.se 14.8.2006
  Hjärnceller i delar av cortex, även kallad hjärnbarken, nybildas inte. Det visar ett antal forskare från bland annat Karolinska Institutet. Den uppmärksammade stamcellsforskaren Jonas Frisen hör till forskarna som har lyckats mäta åldern på celler i hjärnan på människor med den så kallade kol-14 metoden. Att det sker nybildning av celler i andra delar av hjärnan än just hjärnbarken är känt sedan tidigare. Rönen presenteras i den vetenskapliga tidskriften PNAS. (...)

  - Marihuana knyttet til bedre blodsukkerkontroll

  Marijuana tied to better blood sugar control (Marihuana knyttet til bedre blodsukkerkontroll)
  reuters.com 23.5.2013
  (Reuters Health) - People who had used marijuana in the past month had smaller waists and lower levels of insulin resistance - a diabetes precursor - than those who never tried the drug, in a new study.

  The findings, based on surveys and blood tests of about 4,700 U.S. adults, aren't enough to prove marijuana keeps users thin or wards off disease. And among current pot smokers, higher amounts of marijuana use weren't linked to any added health benefits, researchers reported in The American Journal of Medicine.
  "These are preliminary findings," said Dr. Murray Mittleman, who worked on the study at Beth Israel Deaconess Medical Center in Boston.

  "It looks like there may be some favorable effects on blood sugar control, however a lot more needs to be done to have definitive answers on the risks and potential benefits of marijuana usage." (...)

  (Anm: The Impact of Marijuana Use on Glucose, Insulin, and Insulin Resistance among US Adults The American Journal of Medicine 2013 (published online 16 May 2013).)

  - #måvite: - Hasj er mindre farlig enn alkohol (- Hasj er farlig)

  Hasj er farlig. Ny forskning fjerner tvil: Hasj gir økt risiko for psykose og schizofreni
  Debatt Willy Pedersen, Professor i sosiologi, Universitetet i Oslo og NOVA
  aftenposten.no 18.5.2014

  Dette innlegget ble publisert 21. august 2007.

  Willy Pedersen har endret mening siden det. Les intervjuet med ham her.

  Gordon Brown meisler ut ny politikk på en rekke felter. Ett av dem gjelder cannabis. I England ble stoffet nedgradert til såkalt Class C-drug under Tony Blairs regime, i 2004. Det var ikke lenger straffbart å være i besittelse av stoffet. Gordon Brown har meldt at beslutningen skal vurderes på nytt. Alt taler for at stoffet igjen vil være Class B-drug før året er omme.Samtidig har den kritiske avisen The Independent gjort offentlig avbikt: Etter i årevis å ha drevet en kampanje for legalisering, fordi stoffet ikke skulle være særlig farlig, har redaksjonen medgitt at den tok feil: Hasj er farlig, sies det nå i lederspaltene.Hva har skjedd? (…)

  (Anm: - Økt snusbruk bra for folkehelsen (aftenposten.no 9.5.2014).)

  #måvite: - Hasj er mindre farlig enn alkohol
  aftenposten.no 18.5.2014
  Plutselig var «alle» opptatt av at «hasj er farlig». En kronikk fra 2007 er årsaken.
  Dersom legaliseringserfaringene fra USA blir gode og forbruket ikke øker, bør Norge vurdere å følge etter, mener Willy Pedersen.

  En cannabiskritisk kronikk var denne uken Aftenposten.nos mest leste sak fordi den fikk et nytt liv igjen på sosiale medier. Det er bare ett problem: Innlegget ble publisert i 2007, og forfatteren har endret mening.
  Kronikken som plutselig tok av: «Hasj er farlig»

  - Det er uheldig om inntrykket fra 2007 fester seg, sier professoren til Aftenposten.

  - Det kan føre til feil prioriteringer i arbeidet mot rusmidler. Alkohol bør være første prioritet. Men Regjeringen har en tafatt alkoholpolitikk som kan komme til å gi oss store problemer. Det er mye lettere å snakke om hasj, for det berører ikke folk flest. Som foreldre i Oslo Vest: De liker å snakke om hasj, men ikke om eget alkoholforbruk, sier han.

  - I 2007 refererte du til forskning som skulle fjerne tvil om at hasj gir økt risiko for psykose og schizofreni.

  Har det kommet ny forskning som sier noe annet?

  - Dels har en pekt på metodiske problemer ved studiene, funnene var ikke så sikre som mange trodde. I tillegg har en undersøkt om det har vært noen økning av forekomsten av schizofreni i perioder med sterk økning av hasjbruk. Funnene tyder ikke på at hasj spiller noen viktig rolle. (...)

  Cannabis og psykoserisiko
  Willy Pedersen - professor i sosiologi, Universitetet i Oslo
  aftenposten.no 25.4.2014
  Hovedpoenget i min kronikk i Aftenposten, påskeaften var at vi sender store grupper svaktstilte i fengsel på ekstremt lange straffer for blant annet smugling av cannabis. Gunnar Hasle synes å være enig i at dette er et godt poeng (23. april), men er kritisk til vurderingen om at cannabis er mindre farlig enn alkohol, siden cannabis skal øke risikoen for psykose.

  Bruk av cannabis kan ha en rekke skadevirkninger, og kortvarige psykoselignende reaksjoner er godt
  dokumentert. Derimot er sammenhengen til for eksempel schizofreni mer uklar enn Hasle gir inntrykk av.
  Det er riktig at såkalte observasjonsstudier viser en slik sammenheng, men de har en rekke svakheter når
  det gjelder å trekke kausale slutninger. Det er verdt å merke seg at det ikke har vært noen økning av schizofreni i land med kraftig økning av bruk av cannabis. Rundt 80–90 prosent av schizofrene røyker sigaretter også, og de starter ofte før de debuterer med symptomer. Ingen tenker likevel at røyking leder til
  schizofreni.

  Hasle referer til en metaanalyse i The Lancet. Noen av de samme forfatterne publiserte året etter en studie i Addiction, et annet ledende tidsskrift, som kan illustrere hvor stor betydningen av cannabis kan tenkes være for schizofreni, i et folkehelseperspektiv: De spør, med basis i data fra England: Dersom det skulle være en sammenheng, hvor mange brukere av cannabis måtte unngås for å forhindre ett tilfelle av schizofreni? Svaret var mellom 2800–10.000 blant unge menn, blant kvinner mellom 7700–29.000.
  Sammenligningen med alkohol er viktig, fordi vi her tenderer mot å tone ned skadene og liberalisere
  politikken. For cannabis blåses ofte skadene opp. Vi må prøve å redusere bruken av cannabis. Mitt poeng
  i kronikken var at ekstremt lange fengselsstraffer ikke er veien å gå. (...)

  Cannabis øker psykoserisiko
  Gunnar Hasle - medlem, Miljkøpartiet De Grønne
  aftenposten.no 23.4.2014
  Professor i sosiologi, Willy Pedersen, skriver i sin kronikk nylig, «Århundrets feilinvestering i straff», om straff og cannabis at de fleste forskere mener at stoffet er adskillig mindre farlig enn alkohol. En metaanalyse resentert i tidsskriftet The Lancet i 2007 konkluderer derimot med at cannabis, selv brukt i
  små mengder, øker risikoen for psykoser. Dette gjelder også om man korrigerer for risikofaktorer.

  Cannabis, som er et hallusinogen, øker ifølge denne metaanalysen risikoen for å bli psykotisk med ca. 50 prosent. Vi snakker her om alvorlig sinnssykdom. The Lanceter et av verdens mest prestisjetunge medisinske tidsskrifter, og det er neppe grunnlag for å hevde at «de fleste forskere » mener at cannabis er
  mindre farlig enn alkohol. Det er ingen tvil om at alkohol i sum er et større samfunnsproblem i Norge enn cannabis. Men den store forskjellen består i at det ikke finnes faglige holdepunkter for at alkohol er skadelig om man bruker det i moderate mengder, slik de fleste gjør. Cannabis, derimot, er i likhet med
  tobakk skadelig også ved et lavt forbruk.

  Pedersen har gode poenger i sin sosiologiske analyse av problemet, men han bør sjekke kildene når det gjelder de medisinske. (...)

  - The New York Times krever cannabislegalisering i hele USA

  The New York Times krever cannabislegalisering i hele USA.
  aftenposten.no 27.7.2014
  Den amerikanske storavisen tar i bruk storsleggen på lederplass.

  De mener konsekvensene av forbudet er «rasistisk». (...)

  The New York Times mener imidlertid at kostnadene ved forbudet i USA er enorme. Marihuanabesittelse står for 658.000 arrestasjoner i året, skriver de. Resultatet av dette mener de er «rasistisk».

  Det «rammer disproporsjonalt unge, svarte menn. Det ruinerer livene deres og skaper nye generasjoner med kriminelle karrierer», skriver avisen.

  Avisen skriver imidlertid at det finnes legitim bekymring for at cannabis skader hjerneutviklingen til unge mennesker, og at det derfor bør være 21 års aldergrense på stoffet. (...)

  (Anm: Marijuana Debate Plays Out in Full-Page New York Times Ads - One of the Ads Likely Cost About $180,000 (adage.com 3.8.2014).)

  - Kan du bli høy på marihuana-aksjer?

  Kan du bli høy på marihuana-aksjer?
  dagbladet.no 23.7.2014
  Mange har kastet seg på marihuana-aksjer, men det er ikke mange som er blitt høy på det i år.

  (Hegnar.no): Mange har ønsket å kapitalisere på legaliseringen av marihuana, som later til å bre om seg.

  Cody Willard på Marketwatch har fulgt med på aksjer som i større eller mindre grad har vært eksponert mot marihuana. Mange såkalte penny-stocks - som har stupt i verdi i år.

  Farlige penny-stocks

  Han har advart mot aksjer som GrowLife phot (PHOT) Cannabis Science (CBIS), Hemp Inc. (HEMP) og Medical Marijuana Inc. (MJNA), og de som har fulgt hans råd har sluppet unna med skrekken.

  Uten unntak har hver eneste usle pot penny- stock han har advart mot falt 50 - 90 prosent, skriver han på bloggen Cody Word. Han har også blogget "You?d have to be a dope to buy marijuana stocks".

  Willard tror marihuana blir en raskt voksende industri, og at det er penger å tjene, men han advarer mot å kjøpe en hypet aksje i et selskap uten inntekter eller resultater, og som trolig bare byttet navn for å komme med på pot-toget.

  For eksempel Terra Tech, som var et VoIP-selskap før «pot ble hot». (...)

  (Anm: Han har tjent seg søkkrik på marihuana. Nå deler han bilder av damer, privatfly og dop på Instagram. Forsøker Michael Straumietis å bli den nye "kongen av Instagram". (nettavisen.no 2.9.2015).)

  (Anm: Cannabis: America’s Fastest Growing Industry. Investors gather to hear pitches from cannabis-related companies seeking funding. Despite regulatory roadblocks, attendees maintain conviction that this is "the next great American industry." (mbtmag.com 1.9.2015).)

  (Anm: Cannabisläkemedel gav längre överlevnad. Patienter med svåra hjärntumörer som fick cannabisläkemedel levde ett halvår längre. Behandlingen gavs som ett komplement till sedvanlig cytostatikabehandling, temozolomid, i en fas II-studie. Bolaget GW Pharmaceuticals har testat en kombination av sina cannabisbaserade läkemedelsprodukter tetrahydrocannabinol, THC (huvudingrediensen i marijuana), och cannabidiol, CBD, hos 21 patienter med glioblastoma multiforme, den mest maligna formen av hjärntumör. Kombinationen av läkemedlen skrivs THC:CBD. (…) Sett till överlevnaden mätt i dagar, var medianvärdet för patienterna som fått kombinationsläkemedlet 550 dagar, det vill säga ett och ett halvt år, jämfört med kontrollgruppens 369 dagar, drygt ett år. (…) Akuta biverkningar ledde till att två patienter ur varje grupp fick avbryta studien. Överlag var annars biverkningarna av mildare sort, där de vanligaste var kräkning, yrsel och illamående, huvudvärk och förstoppning. (lakemedelsvarlden.se 8.2.2017).)

  Diverse artikler

  (Anm: Cannabis intoxication may be stopped with anti-obesity drug. (…) The use of synthetic marijuana has been linked to seizures and psychosis, among other side effects. Additionally, it has been reported that the number of deaths related to the use of synthetic cannabinoids has tripled in recent years, and the Centers for Disease Control and Prevention (CDC) have referred to the substances as an "emerging public health threat." In the new study - published in the British Journal of Pharmacology - researchers have investigated possible avenues for attenuating the effects of intoxication with cannabis and synthetic cannabinoids. (…) Anti-obesity drug may act as antidote Given the findings, the researchers say that the slimming drug called rimonabant may serve as an antidote for intoxication with cannabis and synthetic cannabinoids. Rimonabant was initially designed to treat obesity. It is a "selective CB1 endocannabinoid receptor antagonist" whose use and "commercial development," as the authors explain, has been ceased due to its adverse neuropsychiatric effects. However, the researchers suggest that it may be worth re-manufacturing the drug in order to "block potentially life-threatening, cannabinoid intoxication."  The researchers concede that "cannabis intoxication is not usually fatal in humans," and that "there is not enough data to be confident that the toxicity of the 'Spice' products is really due to their cannabinoid content." In this sense, further studies and trials are needed, the researchers note. (medicalnewstoday.com 9.10.2017).)

  (Anm: Marijuana extract sharply cuts seizures in severe form of epilepsy. An oil derived from the marijuana plant sharply reduces violent seizures in young people suffering from a rare, severe form of epilepsy, according to a study published Wednesday that gives more hope to parents who have been clamoring for access to the medication. Cannabidiol cut the median number of monthly convulsive seizures from 12.4 to 5.9 in 52 children with Dravet syndrome who took the medication over a 14-week test period, according to research published in the New England Journal of Medicine. Fifty-six children using a placebo saw the number of seizures drop only from a median of 14.9 to 14.1 per month. (washingtonpost.com 24.5.2017).)

  Individualisert rusdebatt
  Mina Gerhardsen generalsekretær, Actis – Rusfeltets samarbeidsorgan
  aftenposten.no 25.2.2015
  Rusproblemer rammer oftest de svake i samfunnet. Ved å akseptere noen begrensninger i individets frihet for beskytte andre, tar vi «en for laget». Dagens rusdebatt foregår stort sett på individnivå, dermed forsvinner solidaritetsprinsippet. SVs Andreas Halse faller i samme fallgruve i Aftenposten 17. februar.

  Vi har mange tiltak på individnivå, som LAR-behandling og en rekke lavterskeltilbud. Men rusmisbruk er også et helseproblem på samfunnsnivå. I et folkehelseperspektiv handler ruspolitikken om i størst mulig grad å begrense skader knyttet til rusbruk. Det innebærer en satsing på forebygging og et ønske om å begrense skadelig bruk.

  Ved avkriminalisering er narkotika fortsatt forbudt, og selv ved full legalisering, vil det være behov for justispolitiske virkemidler, blant annet mot smugling og ulovlig omsetning. Vi diskuterer gjerne hvilke reaksjonsformer som er mest hensiktsmessige, men anbefaler at tiltak som narkotikaprogram med domstolskontroll og hasjavvenningsprogram for unge
  bør styrkes og utvides.

  Halse hevder Actis mener alt med norsk narkotikapolitikk fungerer. Det er feil, overdosedødsfallene er for høye, rehabiliteringen fungerer ikke godt nok og ettervernet må forbedres. Men på andre områder, som utbredelsen av narkotikabruk blant unge, lykkes vi faktisk bedre enn de fleste.

  Mange kjemper om retten til å definere en human narkotikapolitikk. I samme slengen defineres motstandere som inhumane.

  Det er et lite fruktbart utgangspunkt for videre debatt. (…)

  Norske forskere: Legalisering av cannabis ga lavere kriminalitet
  aftenposten.no 23.2.2015
  Legalisering av marihuana i USA har ført til redusert vold og tyveri, hevder NHH-forskere.

  Marihuana, eller cannabis, er et av verdens mest brukte rusmidler. Ifølge FN-rapporten World Drug Report 2014 brukte rundt 177 millioner mennesker cannabis i 2012, et tall som totalt sett er noe lavere enn året før, men for USAs del noe stigende. Årsaken til stigningen i USA, skriver FN, er legaliseringen i noen stater.

  Siden da er antall delstater som har legalisert medisinsk marihuana steget til 23. Fortsatt går mye av diskusjonen om marihuana, både her hjemme og ute, på om det er helsefarlig, og om det er første skritt mot andre narkotika. - En mykere holdning til hasj kan vanskelig bli annet enn negativ for folkehelsen, skrev professor Jørg Mørland ved Folkehelseinstituttet i et debattinnlegg her i Aftenposten i fjor. (…)

  - Vi vet at smugling og salg fører med seg mye kriminalitet. Når et land legaliserer, forsvinner mye av kriminaliteten. Vi ser ingen grunn til at dette ikke vil skje i andre land, hvis de legaliserer, sier Zoutman. (...)

  New research reveals how cannabis compound could slow tumour growth
  uea.ac.uk 14.7.2014
  Scientists at the University of East Anglia have shown how the main psychoactive ingredient in cannabis could reduce tumour growth in cancer patients.

  Research published today reveals the existence of previously unknown signaling platforms which are responsible for the drug’s success in shrinking tumours.

  It is hoped that the findings could help develop a synthetic equivalent with anti-cancer properties.

  The research was co-led with the Universidad Complutense de Madridin, Spain. The team used samples of human cancer cells to induce tumours in mice. They then targeted the tumours with doses of the cannabis compound THC (Tetrahydrocannabinol). They found that two cell receptors in particular were responsible for the drug’s anti-tumour effects.

  Dr Peter McCormick, from UEA’s school of Pharmacy, said: “THC, the major active component of marijuana, has anti-cancer properties. This compound is known to act through a specific family of cell receptors called cannabinoid receptors. However, it was unclear which of these receptors were responsible for the anti-tumour effects of THC.

  “We show that these effects are mediated via the joint interaction of CB2 and GPR55 - two members of the cannabinoid receptor family. Our findings help explain some of the well-known but still poorly understood effects of THC at low and high doses on tumour growth.

  “There has been a great deal of interest in understanding the molecular mechanisms behind how marijuana, and specifically THC, influence cancer pathology.

  “There has also been a drive in the pharmaceutical industry to create synthetic equivalents that might have anti-cancer properties. (...)

  Nordmenn får tilbake marihuana av tollere
  nettavisen.no 19.4.2014
  Tre nordmenn som ble stoppet med over 300 gram marihuana i tollen i Sverige for tre måneder siden, får nå beslaget tilbake. En naturmedisiner hadde nemlig skrevet ut plantene på resept. (...)

  (Anm: Største beslag på 20 år: Tolldirektøren er bekymret for ungdom. Det første halvåret i 2016 gjorde tollvesenet hasj- og marihuanabeslag på 1,6 tonn. Det er det største beslaget gjort på 20 år. – Skummel utvikling, mener tolldirektør Bjørn Røse. (nrk.no 5.7.2016).)

  Friday Feedback: In Search of Marijuana Answers
  medpagetoday.com 18.4.2014
  This week, Friday Feedback takes a second look at how a marijuana MRI study was bungled by the media, and we reached out to a diverse group of healthcare providers and professionals via email with this question:

  What type of evidence is needed to confirm or refute the health risks of marijuana? The participants this week: (...)

  Parental exposure to psychoactive ingredient in marijuana linked to drug addiction, compulsive behavior in unexposed offspring
  medicalnewstoday.com 23.1.2014
  Exposing adolescent rats to THC (tetrahydrocannabinol) - the primary psychoactive ingredient in marijuana - can lead to molecular and behavioral alterations in the next generation of offspring, even though progeny were not directly exposed to the drug, researchers at the Icahn School of Medicine at Mount Sinai have found. Male offspring showed stronger motivation to self-administer heroin during their adulthood and molecular changes in the glutamatergic system, which is the most important excitatory pathway for neurotransmission in the brain. Damage in the glutamate pathway, which regulates synaptic plasticity, has been linked to disturbances in goal-directed behavior and habit formation.

  The study is published online in Neuropsychopharmacology.

  "Our study emphasizes that cannabis [marijuana] affects not just those exposed, but has adverse affects on future generations," said Yasmin Hurd, PhD, the study's senior author, and professor of psychiatry and neuroscience at the Icahn School of Medicine at Mount Sinai. "Finding increased vulnerability to drug addiction and compulsive behavior in generations not directly exposed is an important consideration for legislators considering legalizing marijuana." (...)

  Synthetic marijuana likely to result in more illness
  medicalnewstoday.com 24.1.2014
  The U.S. should prepare for more outbreaks of illness and possible deaths from designer drugs including synthetic marijuana, according to the new research from the University of Colorado School of Medicine.

  The study, published in the New England Journal of Medicine, illustrates a wide range of dangers associated with these increasingly popular drugs.

  In the fall of 2013, the Colorado Department of Public Health and Environment learned of an unusually large increase in emergency department visits related to synthetic marijuana use in the Denver metro area. Between Aug. 21 and Sept. 19, 263 people visited area emergency rooms with similar symptoms including altered mental status, irregular heart beat and seizures. Approximately 10 percent were admitted to intensive care breathing with the assistance of a ventilator. (...)

  (Anm: 'Synthetic marijuana' may cause serious harm to health. Synthetic cannabinoids (SCBs) are a type of psychotropic chemical increasingly marketed as a safe and legal alternative to marijuana.  (medicalnewstoday.com 2.2.2017).)

  Is smoking cannabis and driving the new drinking and driving?
  medicalnewstoday.com 27.12.2013
  Alcohol consumption and smoking among Ontario students in grades 7-12 is at an all-time low; however recreational use of over-the-counter drugs is on the rise. Prescription drug misuse and driving after using drugs also remain elevated according to the 2013 Ontario Student Drug Use and Health Survey (OSDUHS) released by the Centre for Addiction and Mental Health (CAMH). The survey of 10,272 students from across Ontario is Canada's longest-running systematic study of alcohol and other drug use among youth, and one of the longest-running surveys in the world. (...)

  Tvillingforskning viser: Hasjmisbruk er svært arvelig
  fhi.no 28.11.2013
  Narkotikamisbruk – og særlig cannabismisbruk – er mer arvelig enn tidligere antatt. Oppvekstmiljø og tilgjengelighet er viktig for om man prøver ut narkotika. Noen få av alle som prøver, blir misbrukere. De fleste av disse har en genetisk sårbarhet som de ikke kjenner til på forhånd. Dette kommer fram i en ny stor studie fra Folkehelseinstituttet. (...)

  Cannabis kommer
  Mathias Fischer. Mathias Fischer (f. 1993) er debattjournalist i Bergens Tidende og fast skribent i Minerva. Twitter: @mathiasfischer.
  minervanett.no 30.10.2013
  For første gang er det et parti på Stortinget som vil legalisere cannabis. Debatten ingen tør å ta kan være rett rundt hjørnet.

  Akkurat nå skjer det små og store endringer over hele verden. De største skrittene har blitt tatt på den andre siden av Atlanteren de siste årene. De amerikanske statene Washington og Colorado har legalisert cannabis og til sammen 33 stater tillater medisinsk marihuana i ulike former. Samtidig er det like før en lang lovprosess i Uruguay er over, og stoffet tillates der, som det første landet med en full legalisering. (...)

  Study: Marijuana Top Illegal Drug Used Worldwide
  pharmpro.com 29.8.2013
  LONDON (AP) — Marijuana is the most popular illegal drug used worldwide, but addictions to popular painkillers like Vicodin, Oxycontin and codeine kill the most people, according to the first-ever global survey of illicit drug abuse.

  In addition to cannabis and opioid painkillers, scientists analyzed abuse of cocaine and amphetamines in 2010, largely based on previous studies. Ecstasy and hallucinogens weren't included, because there weren't enough data. The researchers found that for all the drugs studied, men in their 20s had the highest rates of abuse. The worst-hit countries were Australia, Britain, Russia and the U.S. The study was published online Thursday in the journal, Lancet. (...)

  (Anm: FDA Tightens Opioid Labeling (medpagetoday.com 10.9.2013).)

  »Marihuana er ikke farligere end alkohol«
  b.dk 30.7.2013
  Der er ingen logik i, at hash er forbudt, når alkohol og nikotin er tilladt, mener den anerkendte, men kontroversielle amerikanske professor Mark Kleiman, der nu skal gøre pot lovligt i staten Washington. (...)

  Som USAs fremmeste professor i narkotika og kriminalitetspolitik skal han sammen med sit team af håndplukkede konsulenter lede Washingtons politikere gennem det vildnis af regulativer, som er vokset op, siden staten sidste år vedtog at legalisere den grønne euforiserende plante til frit brug. Og politikerne er rådvilde, for det er intet mindre end et verdenshistorisk projekt. Derfor har de allieret sig med den anerkendte, men også kontroversielle ekspert. (...)

  Even if it is not very solid data, we can say definitely that there are drug problems in most parts of the world," said Theo Vos, of the Institute for Health Metrics and Evaluation at the University of Washington, the study's senior author. Vos said people tended to abuse drugs produced close to home: cocaine in North America, amphetamines and opioids in Asia and Australia. The lowest rates of drug abuse were in Asia and Africa. Of the estimated 78,000 deaths in 2010 because of illegal drug use, more than half were because of painkiller addictions. (...)

  Bør forskningen styres av lovverket?
  dagbladet.no 23.6.2013
  mspill med systemer som allerede er på plass i hjernen», skriver artikkelforfatteren.

  Lovverket hindrer utforskning av det terapeutiske potensialet til rusmidler.

  Rusforskeren David Nutt holdt foredrag hos SIRUS i Oslo 22. mai i år, fire år etter at han mistet jobben som rusrådgiver for det britiske parlamentet. Reaksjonen kom etter at forskeren sto bak en empirisk tabell som sammenliknet skadene fra flere ulike rusmidler. Begrunnelsen var at Nutt, i sin rolle som statlig forsker «ikke kan være imot statens politikk». Avskjedigelsen skapte uro i statlige forskningsmiljøer. Nutt fikk støtte fra faglige miljøer, og opprettet raskt en ny, egen komité for uavhengig rusforskning. Hans kamp mot forskningssensur fortsetter. I et nytt intervju siteres Nutt på at totalforbudet mot cannabis, LSD med mer medfører «den verste vitenskapelige sensur siden den katolske kirke sensurerte arbeidet til Kopernikus og Galilei».

  Mange oppfatter rus feilaktig. Nevrologen Dean Burnett har omtalt misforståelsene i The Guardian. Han viser til at det er vanlig å beskrive rusmidler som rent fysiologisk skadelige. Framstillingen skaper et bilde av at det å bruke rusmidler vil være som å helle vann over et elektronisk apparat. Slik kan man oppnå noen nye lyder, lukter og opplevelser, men prosessen vil kunne forårsake uopprettelig skade til systemet. Men bildet stemmer ikke. De fleste rusmidler har effekt fordi de fungerer i samspill med systemer som allerede er på plass i hjernen. For eksempel har opiater som heroin effekt fordi de interagerer med hjernens opiatreseptorer. Menneskehjernen er et resultat av en lang og pågående utviklingsprosess. Underveis har våre kropper benyttet seg av en rekke ulike kjemikalier på måter vi fremdeles jobber med å forstå. (...)

  Kidney Damage Is Latest Health Risk Linked With Synthetic Marijuana (Nyreskade er siste helserisiko forbundet med syntetiske marihuana)
  newsatjama.jama.com 2.4.2013
  Spice is one of the product names for synthetic marijuana, which has been linked with acute kidney injury.

  Smoking synthetic marijuana has been linked with acute kidney injury, according to federal health officials. The designer drugs have been associated with hypertension, rapid heart rate, seizures, and hallucinations, but today’s report is the first to link them with kidney problems.

  An investigation into 16 cases of unexplained acute kidney trouble began in March 2012, when the initial 3 cases were reported to the Wyoming Department of Health. The department contacted the Centers for Disease Control and Prevention (CDC) and issued a statewide alert to hospitals and clinicians to report similar cases. Collaboration among several state health departments, poison control centers, forensic laboratories, and individual clinicians identified the additional cases. (...)

  (Anm: 'Synthetic marijuana' may cause serious harm to health. Synthetic cannabinoids (SCBs) are a type of psychotropic chemical increasingly marketed as a safe and legal alternative to marijuana.  (medicalnewstoday.com 2.2.2017).)

  (Anm: Marijuana Use and Estimated Glomerular Filtration Rate in Young Adults. (…) CONCLUSIONS: Although we identified a modest cross-sectional association between higher marijuana exposure and lower eGFRcys among young adults with preserved eGFR, our findings were largely null and did not demonstrate a longitudinal association between marijuana use and eGFRcys change, rapid eGFRcys decline, or prevalent albuminuria. Clin J Am Soc Nephrol. 2017 Aug 24. pii: CJN.01530217.)

  Marijuana is not a prescription medicine
  Editorial
  What role should doctors play in the control of marijuana? Health Canada in a news release late last year announced proposals for “new Marihuana for Medical Purposes Regulations,” suggesting that “changes improve public safety [and] maintain patient access.”1 The document goes on to suggest that “the proposed new Marihuana for Medical Purposes Regulations aim to treat marihuana as much as possible like any other narcotic used for medical purposes.”1 Under the existing regulations, it is the federal minister of health who issues a patient with authorization to possess marijuana. Under the proposed new regulations, it is doctors, or possibly other health practitioners, who will issue “a medical document, similar to a prescription” allowing their patient to obtain marijuana. The language is soothing and suggests that marijuana is a medicine, albeit one that needs special oversight like morphine and for which users may be seen as patients in certain circumstances. It is but a small step from here to suggest that doctors should prescribe marijuana for medical indications. But is marijuana a medicine? Or, more specifically, is it a prescription medicine? (...)

  If the government is serious about asking doctors to prescribe marijuana, it should remove the barriers to developing marijuana as a pharmaceutical product. Then doctors would have a medicine they could prescribe with some knowledge as to its effectiveness and side-effect profile, safe in the knowledge that they are not alone in the firing line should something go wrong. But there is no suggestion in the recent announcement that this is the government’s intention. (...)

  Kidney Damage Is Latest Health Risk Linked With Synthetic Marijuana
  JAMA 2012 (February 15)
  Spice is one of the product names for synthetic marijuana, which has been linked with acute kidney injury. (Image: Schorle)

  Smoking synthetic marijuana has been linked with acute kidney injury, according to federal health officials. The designer drugs have been associated with hypertension, rapid heart rate, seizures, and hallucinations, but today’s report is the first to link them with kidney problems. (...)

  Journal questions use of cannabis spray drug for MS (Tidsskrift stiller spørsmål ved bruk av cannabis-spray-legemiddel mot MS)
  reuters.com 12.12.2012
  (Reuters) - There is little evidence to back the use of a cannabis extract spray made by GW Pharmaceuticals for spasticity in patients with multiple sclerosis, according to a medical journal review published on Thursday.

  GW Pharma said the report in the Drug and Therapeutics Bulletin (DTB), a British Medical Journal publication, gave "a misleading view of the drug" and contained a number of errors.

  Sativex is sold as a prescription drug in Britain by GW's partner, German group Bayer.

  The under-the-tongue spray was approved by British regulators in 2010 in a major boost for GW, which spent more than a decade developing the product.

  The DTB, however, said the evidence supporting its use was insufficient to justify routine use. "We believe that such limitations make it difficult to identify the place of this product in clinical practice," the review concluded.

  GW Pharma said the article contradicted the opinion of 22 separate national authorities in Europe and around the world that have granted approval for Sativex.

  It also noted the drug had already been approved by medical reimbursement authorities in Germany and Spain, the only two European countries in which formal assessments as to whether it should be paid for have been carried out. (...)

  Cannabislegemiddel i Norge – grunnlaget for godkjenning
  Tidsskr Nor Legeforen (Publisert først på nett 30. november 2012)
  Det cannabisbaserte ekstraktet nabiximols (Sativex) er godkjent som ordinært legemiddel i Norge og andre EØS-land. På grunn av innholdet har legemidlet fått en del oppmerksomhet i mediene. Dokumentasjonen og de faglige vurderingene som ligger til grunn for godkjenningen er mindre kjent. Sativex munnspray er godkjent på en smal indikasjon som innbefatter pasienter med multippel sklerose med moderate til alvorlige spasmer hvor man har prøvd andre legemidler uten tilfredsstillende effekt. Dessverre viser dokumentasjonen at bare et mindretall av pasientene har vesentlig nytte av legemidlet. (...)

  Lege vil starte cannabisbehandling i Norge
  aftenposten.no 4.11.2012
  En nederlandsk psykiater ønsker å starte egen praksis i Norge. Han ønsker å importere og bruke medisinsk cannabis i sin behandling.

  Flere norske pasienter reiser allerede til Amsterdam for å hente medisinsk cannabis, men nå vil legen komme til dem. Psykiateren Simon Boerboom sier til VG at han har levert alle nødvendige søknader til norske myndigheter og planlegger å åpne en ambulerende praksis der han reiser til Norge hver 14. dag for å møte og behandle sine norske pasienter. Boerboom har rundt ti norske pasienter som han behandler for posttraumatisk stresslidelse. Disse behandles blant annet med medisinsk cannabis.
  - Det er en grusom lidelse hvor pasienten sjelden eller aldri får ro. For noen kan livet bli uutholdelig, de har en høy dødelighet, sier han.
  Den nederlandske legen kan i Norge snart benytte den cannabisbaserte munnsprayen Sativex, som nå er godkjent for bruk i Norge, men han ønsker også å importere medisinsk cannabis selv.

  Det er Statens Legemiddelverk skeptisk til.

  - Regelverket rundt forskrivning av slike stoffer er svært strenge, og jeg vil tro at det vil være vanskelig å få de nødvendige tillatelser, sier Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør i legemiddelverket. (...)

  How Cannabinoids May Slow Brain Aging
  healthland.time.com 29.10.2012 (Time)
  Stoners aren’t known for their memory prowess but a new review suggests that drugs similar to marijuana’s active ingredients may hold promise for preventing— or even reversing— brain aging and possibly Alzheimer‘s and other degenerative brain diseases.

  Since the mid 2000′s researchers have been building an appreciation for the power of marijuana-like substances that make up the brain’s cannabinoid systems. In animal experiments, for example, synthetic compounds similar to THC—marijuana’s main psychoactive component—have shown promise in preserving brain functions. A 2008 study even demonstrated that a THC-like substance reduced brain inflammation and improved memory in older rats.

  MORE: Ballot Initiative of the Day; Will Recreational Marijuana Get the Green Light in Three States?

  The latest review, published in Philosophical Transactions of the Royal Society B, suggests that activating the brain’s cannabinoid system may trigger a sort of anti-oxidant cleanse, removing damaged cells and improving the efficiency of the mitochrondria, the energy source that powers cells, ultimately leading to a more robustly functioning brain. (...)

  Godkjenner cannabis-legemiddel i Norge
  nrk.no 25.9.2012
  Sativex blir det første norske legemiddelet som inneholder virkestoffer fra cannabis.

  Legemidler fra cannabis er for første gang lovlig i Norge. Munnsprayen Sativex skal gjøre hverdagen til MS-pasienter litt lettere.

  – Den ble nylig godkjent her i Norge, bekrefter Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør i Statens legemiddelverk til VG Nett.

  Dermed blir sprayen Sativex snart å kjøpe i norske apotek, på lik linje med våre nordiske naboland. (...)

  Madsen i legemiddelverket mener allikevel at faren for avhengighet er liten for brukerne av den nye munnsprayen.

  – Det ser ikke ut til at folk blir avhengige. Dette legemiddelet har liten eller ingen ruseffekt, sier han til VG Nett. (...)

  Experts Tell the Truth about Pot
  scientificamerican.com 22.2.2012
  Marijuana use can be problematic but only rarely leads to addiction

  In the classic 1936 cult film Reefer Madness, well-adjusted high school students who try marijuana suddenly sink into a life of addiction, promiscuity, aggression, academic failure, homicide and mental illness. The movie concludes with the ominous warning that “The dread marijuana may be reaching forth next for your son or daughter ... or yours ... or YOURS!” Newspaper headlines of the day often reflected a similar sentiment. On February 10, 1938, a headline in the Beloit (Wisc.) Daily News read, “Authorities Warn against Spread of Marijuana Habit—Insanity, Degeneracy and Violence Follow Use of Weed.” (...)

  – Ein stor siger for MS-pasientar
  nrk.no 14.2.2012
  Cannabis-medisinen Sativex kjem som munnspray. Det er låge konsentrasjonar av cannabis i medisinen, og ein vil oppnå liten ruseffekt.

  For første gong vil eit cannabis-basert lækjemiddel bli legalisert i Noreg. Sosiolog Willy Pedersen trur det vil auke livskvaliteten til svært mange pasientar. (...)

  Overraska
  Professor i sosiologi og forfattar av boka «Cannabiskulturen», Willy Pedersen, vart overraska av at norske helsestyresmakter no vil legalisere eit cannabis-basert lækjemiddel.

  – Eg vart overraska. Eg har oppfatta norske styresmakter som å vere veldig nølande på dette feltet. Det har lenge blitt vist stor skepsis til dette i Noreg.

  Pedersen har tidlegare intervjua mange MS-pasientar om bruken av cannabis. Han kjenner til at fleire har måtte oppsøkt kriminelle miljø for å få tak i stoffet, som kan ha ein spasmedempande og smertelindrande effekt.

  – Dette er ein klar siger for mange MS-pasientar. Det vil føre til ein stor levekårsforbetring for denne gruppa. Eg kjenner til at mange pasientar har vore svært fortvila fordi det har vore ulovleg. No vil dei sleppe å kome i risiko for politietterforsking. (...)

  Drug Monitoring
  Investigating beneficial drug reactions

  BMJ 2012;344 (4 January)
  (...) All clinicians are familiar with drugs that have multiple uses. Codeine, for example, may be given to reduce cough (when it may have the adverse effect of constipation) or to treat diarrhoea (when suppressing the cough reflex becomes the unintended adverse effect). (...)

  Other examples abound, in the professional and lay literature, such as recent discussion, including on the BBC, concerning clomipramine’s potential to have a beneficial effect on brain tumours. (...)

  In general such potential repurposings have been identified serendipitously by alert doctors who have observed an unexpected beneficial effect that might be due to a prescribed drug, in the same way that they might note possible adverse drug reactions. However, adverse reactions are identified in numerous ways that should also be adopted and modified appropriately for beneficial drug reactions. Of course, as with adverse reactions, such possibilities need careful investigation, again using the validated methods already in place. (...)

  Politiet frykter at flere unge vil begynne med narkotika
  nrk.no 28.11.2011
  Aleksander Østvold ved Rud videregående i Bærum har ikke prøvd narkotika selv, men sier mange av vennene har gjort det. Andre elever forteller at de som selger ikke bryr seg om at noen av de som kjøper er svært unge.

  Ungdom helt ned i 12-årsalderen har blitt tatt for bruk av marihuana. Nå frykter politiet en ny narkotrend blant elever på ungdomsskolen. (...)

  15-åringer selger stoff
  Nå frykter politiet at dette er en ny trend blant ressurssterke ungdom. Nylig ble tre 14-åringer tatt for kjøp i Oslo sentrum.

  – Vi har også avdekket flere 15-åringer som distribuerer marihuana til andre ungdommer på ungdomsskoletrinnet.

  På en skole i Asker og Bærum politidistrikt forteller flere av elevene at de kjenner noen som bruker stoffet.

  – Det veldig mange som sier at alkohol dreper cellene, mens hasj bare lammer dem, så derfor mener de at alkohol er farligere, sier en av jentene på skolen. (...)

  Hvorfor snakker ingen om legalisering?
  nrk.no 18.11.2011
  Cannabis-bruk er relativt normalt i Norge. Mange har forsøkt det, en mindre del bruker det jevnlig.

  – Det er det rundt cannabisen som er problemet - kulturen og kriminaliteten, sier professor Willy Pedersen. (...)

  De fleste regner cannabisbruk som lite risikabelt. Ifølge Pedersen er en del foreldre klar over ungdommens eksperimentering med stoffet, uten at det bekymrer så veldig mye mer enn om de flørter med alkohol og tobakk.

  Det er ikke uvanlig å mene at cannabisbruk ikke er veldig skadelig. Ikke mer skadelig enn alkohol og tobakk, i alle fall.

  – Ja, og det er forholdsvis godt dokumentert at det stemmer, fortsetter Pedersen.

  – Men, det skal jo også sies at alkohol og tobakk er svært skadelige stoffer. (...)

  Big Alcohol Fueling Opposition to California Marijuana Initiative
  huffingtonpost.com 16.9.2011
  According to a recently filed campaign finance report, the campaign to defeat a marijuana legalization initiative in California is receiving substantial funding from the alcohol industry. Now marijuana advocates are fighting back, calling on the opposition campaign to explain why it is working with Big Alcohol to keep marijuana illegal.

  On September 7th, the California Beer and Beverage Distributors contributed $10,000 to the No on Prop. 19 campaign, which calls itself "Public Safety First." Proposition 19 would establish a legally regulated marijuana market in which marijuana is controlled and taxed in a fashion similar to alcohol.

  It's clear why the alcohol industry is in this fight -- to protect its turf and keep Californians drinking. This is the same California Beer and Beverage Distributors gave $100,000 to oppose Proposition 5, the Nonviolent Offender Rehabilitation Act (NORA), which would have reduced marijuana possession from a misdemeanor to an infraction. With marijuana being the second most popular recreational substance (despite its prohibition), the booze industry must recognize the threat legal marijuana poses to its bottom line. Thus, it has a vast financial interest in keeping marijuana illegal and steering Californians away from using it. (...)

  But why does the No on Prop. 19 campaign share Big Alcohol's goal of an alcohol-only society? It seems odd that a group that purports to be committed to enhancing public safety wants to ensure Californians can only drink and cannot use marijuana as a safer recreational alternative. (...)

  Impact of cannabis use on thalamic volume in people at familial high risk of schizophrenia
  Br J Psychiatry. 2011 Sep 8. [Epub ahead of print]
  BACKGROUND: No longitudinal study has yet examined the association between substance use and brain volume changes in a population at high risk of schizophrenia.

  AIMS: To examine the effects of cannabis on longitudinal thalamus and amygdala-hippocampal complex volumes within a population at high risk of schizophrenia.

  METHOD: Magnetic resonance imaging scans were obtained from individuals at high genetic risk of schizophrenia at the point of entry to the Edinburgh High-Risk Study (EHRS) and approximately 2 years later. Differential thalamic and amygdala-hippocampal complex volume change in high-risk individuals exposed (n = 25) and not exposed (n = 32) to cannabis in the intervening period was investigated using repeated-measures analysis of variance.

  RESULTS: Cannabis exposure was associated with bilateral thalamic volume loss. This effect was significant on the left (F = 4.47, P = 0.04) and highly significant on the right (F = 7.66, P = 0.008). These results remained significant when individuals using other illicit drugs were removed from the analysis.

  CONCLUSIONS: These are the first longitudinal data to demonstrate an association between thalamic volume loss and exposure to cannabis in currently unaffected people at familial high risk of developing schizophrenia. This observation may be important in understanding the link between cannabis exposure and the subsequent development of schizophrenia. (...)

  Smoking Cannabis Increases The Risk Of Depression In The Case Of Genetic Vulnerability
  medicalnewstoday.com 11.10.2011
  Young people who are genetically vulnerable to depression should be extra careful about using cannabis: smoking cannabis leads to an increased risk of developing depressive symptoms. This has emerged from research carried out by Roy Otten at the Behavioural Science Institute of Radboud University Nijmegen that is published in the online version of the scientific journal Addiction Biology. Two-thirds of the population have the gene variant that makes one sensitive to depression. (...)

  (Anm: Pot; A slang term for cannabis (Marijuana) (en.wikipedia.org).)

  (Anm: Cannabis, eller cannabispreparater, fellesnavn for de narkotiske stoffene som utvinnes av en underart av hamp (...) Det er toppskuddene og hunnblomsterstanden som gir de forskjellige produktene: marihuana, hasjisj, hasjolje og andre cannabispreparater. Kilde: Store norske leksikon.)

  Don't Rule Out Marijuana as Trigger for Schizophrenia
  clinicalpsychiatrynews.com 21.9.2011
  CHICAGO – The idea that cannabis use might trigger a patient’s first psychotic episode is one that needs to be taken seriously, Dr. John Csernansky said at a seminar on "Reinventing Inpatient Psychiatry."

  "Are there patients out there who have schizophrenia who would not have had it without substance abuse? There may be," said Dr. Csernansky, chairman of the department of psychiatry and behavioral sciences at Northwestern University, Chicago. "This is a very hot topic and one that is genuinely frightening."

  Cannabis use is frequent within 1-2 years before the first psychotic break. A variety of epidemiological studies suggest that cannabis use in adolescence (15-18) increases the risk for development of schizophrenia, even years later. A meta-analysis published earlier this year (Arch. Gen. Psychiatry 2011;68:555-61) provides evidence of a relationship between cannabis use and earlier onset of psychosis. The meta-analysis, which included data from 83 studies, found that the mean age of psychosis for cannabis users was 2.70 years younger than for nonusers. More than 8,000 patients who reported using psychoactive substances and more than 14,000 who did not were covered by the meta-analysis. (...)

  More Evidence That Marijuana-Like Drugs May Help Prevent PTSD
  healthland.time.com 23.9.2011 (Time)
  Could a marijuana-based medicine potentially prevent the symptoms of post-traumatic stress disorder (PTSD)? If the findings of a new study in rodents hold up, they may offer a new avenue for treatment of an illness that affects at least 7% of Americans during their lifetimes.

  For the study, published in the journal Neuropsychopharmacology, researchers exposed rats to severe, Navy Seal-level stress, including restraint, forced swims and anesthetization. Luckier control rats just stayed in their cages and were handled twice by researchers.

  Like humans who develop PTSD, the stress-exposed rats later became oversensitized to more moderately stressful stimuli, showing an exaggerated startle response to loud noises, for example. These rats also took longer to recognize that a once scary spot in a cage was now safe. Animals that had experienced traumatic stress also showed related changes in stress hormones. (...)

  (Anm: Top Army Doctor Leery of Treating PTSD with Marijuana. But some vets aren’t willing to wait for its official approval. The Army’s top doctor is skeptical that the first-ever federally-approved study will show that marijuana can help U.S. veterans suffering from post-traumatic stress disorder. “It’s been found that using marijuana has a lot of adverse health effects,” Lieut. General Nadya West says. In April, the federal government approved a three-year study to try to determine if actual marijuana, not merely chemicals extracted from it, can help those with PTSD. (time.com 18.8.2016).)

  U.S. Rules That Marijuana Has No Medical Use. What Does Science Say?
  healthland.time.com 11.7.2011 (Time)
  The U.S. Drug Enforcement Administration (DEA) ruled on Friday that marijuana has "no accepted medical use" and should therefore remain illegal under federal law — regardless of conflicting state legislation allowing medical marijuana and despite hundreds of studies and centuries of medical practice attesting to the drug's benefits.

  The judgment came in response to a 2002 petition by supporters of medical marijuana, which called on the government to reclassify cannabis, which is currently a Schedule I drug — like heroin, illegal for all uses — and to place it in Schedule III, IV or V, which would allow for common medical uses.

  The DEA ruled that marijuana has "no currently accepted medical use in treatment in the United States," has a "high potential for abuse," and "lacks an acceptable level of safety for use even under medical supervision." (...)

  How antidepressants spur brain growth
  rsc.org 12.4.2011
  Researchers have identified the mechanism by which some antidepressants stimulate the formation of new brain cells, an insight that could lead to improved drugs.

  Antidepressants combat depression by increasing levels of serotonin in the brain. But they can also help by stimulating the formation of new brain cells, a process called neurogenesis, which plays an important role in memory. (...)

  Early Studies Show Anti-Depressants Boost Brain Cells After Injury
  medicalnewstoday.com 19.4.2011
  Anti-depressants may help spur the creation and survival of new brain cells after brain injury, according to a study by neurosurgeons at the University of Rochester Medical Center.

  Jason Huang, M.D., and colleagues undertook the study after noticing that patients with brain injuries who had been prescribed anti-depressants were doing better in unexpected ways than their counterparts who were not taking such medications. Not only did their depression ease; their memory also seemed improved compared to patients not on the medication.

  "We saw these patients improving in multiple ways - their depression was improved, but so were their memory and cognitive functioning. We wanted to look at the issue more, so we went back to the laboratory to investigate it further," said Huang, associate professor of Neurosurgery and chief of Neurosurgery at Highland Hospital, an affiliate of the University of Rochester Medical Center.

  The team's findings were published online recently in the Journal of Neurotrauma. (...)

  Ökad risk för symtom på psykos bland unga som tog cannabis
  dagensmedicin.se 2.3.2011
  En ny studie stärker orsakssambandet mellan användning av cannabis och senare utveckling av psykos. (...)

  Personer som under de första 3,5 åren börjat använda cannabis hade en nästan fördubblad risk att uppvisa tecken på psykos under en uppföljningsperiod från 3,5 år till 8,4 år efter det att studien startade, jämfört med dem som inte alls använt cannabis.

  Personer som uppgav att de hade använt cannabis innan studien startade och sedan fortsatte användningen hade mer än fördubblad risk att ha varaktiga psykotiska symtom under samma uppföljningsperiod som ovan. (...)

  (Anm: Cannabis and the increased incidence and persistence of psychosis. BMJ 2011; 342:d719 (1 March).)

  Cannabis and the increased incidence and persistence of psychosis
  BMJ 2011; 342:d719 (1 March)
  (...) Sensible reasoning supports the policy of providing young people with information about the risks of using cannabis.9 The case for communication is strengthened by evidence that regular cannabis use in adolescence predicts poorer educational outcomes, increased risk of using other illicit drugs, increased risk of depression, and poorer social relationships in early adulthood.10

  The major challenge, however, is to deter enough young people from using cannabis so that the prevalence of psychosis is reduced. A modelling study suggests that we would need to prevent 2018-4530 young people in the United Kingdom from becoming regular cannabis users to prevent one case of schizophrenia, or to prevent four to five times as many (10 000-23 000) from light cannabis use to achieve the same result.11 (...)

  USA: Flere ungdom røyker hasj enn sigaretter
  nrk.no 16.12.2010
  Marihuanabruken øker raskt blant amerikanske ungdommer.

  Én av fem avgangselever ved amerikanske High Schools oppgir at de nylig har røyket marihuana. For første gang siden 1981 foretrekker ungdommen hasj framfor sigaretter.

  Etter nesten ti år med tilbakegang, gjør marihuanaen et kraftig «come back» blant amerikanske ungdommer.

  I en undersøkelse gjort av amerikanske myndigheter svarer 21,4 prosent av alle High School-avgangselever at de har røyket hasj i løpet av de 30 siste dagene. 19,2 prosent svarer at de har røyket sigaretter i den samme perioden.

  Rapporten fra Det amerikanske instituttet for rusmisbruk viser at for første gang siden 1981 har hasj blitt mer populært i denne aldersgruppen, enn sigaretter, skriver Los Angeles Times. (...)

  California sa nei til å legalisere marihuana
  vg.no 3.11.2010
  Californias innbyggere sier nei til å legalisere marihuana, viser prognoser fra folkeavstemningen som ble holdt i forbindelse med mellomvalget i USA.

  57 prosent av velgerne ser ut til å ha stemt nei til legalisering av marihuana, mens 43 prosent stemte for, viser en prognose gjengitt av CNN. (...)

  – Det vil falle en tåre eller to
  nrk.no 3.11.2010
  Velgerne i California har stemt mot legalisering av marijuana i nattens valg. Forkjemperne fyrte likevel opp det narkotiske stoffet i natt, og sier de vil fortsette kampen. (...)

  Motstanden mot å legalisere det til vanlig bruk er likevel fortsatt stor. Argumentene er mange, blant annet mener de det vil få en negativ innvirkning på arbeidskraften og ved skolebenkene, det vil føre til flere trafikkuhell og arbeidsulykker. (...)

  Legalisation doesn’t work (Legalisering virker ikke)
  BMJ 2010; 341:c6138 (2 November)
  The recent report of the International Centre for Science in Drug Policy (ICSDP) claims that cannabis should be legalised because its use has increased in the past 20 years despite increasing resources being spent on the criminal justice system.1 The BMJ’s uncritical endorsement of these claims is surprising. (...)

  The report has a cavalier attitude towards the harms of cannabis. However, since 2002 several key studies have shown the clear link between cannabis and serious mental health problems, including an increasing risk of developing schizophrenia.3 (...)

  Amerikansk milliardær vil legalisere marijuana
  tv2nyhetene.no 27.10.2010
  George Soros har donert en million dollar til kampanjen for legalisering før avstemningen i California 2. november.

  VIL HA LOVLIG MARIJUANA: George Soros har donert en million dollar til kampanjen for legalisering før avstemningen i California 2. november.

  Den berømte amerikanske milliardæren George Soros annonserte sin donasjon i Wall Street Journal hvor han hevder at «lovlig marijuana vil bety et stort skritt fremover for samfunnet og at eventuelle problemer vil kunne korrigeres underveis som følge av erfaring».

  «Beskatning av et lovlig salg av marijuana vil samtidig spare skattebetalerne milliarder av dollar som i dag går til bekjempelse og fengslinger, mens det ville bety milliarder i statlige inntekter hvert år og mindre korrupsjon», sier Soros i avisen.

  Den ungarskfødte milliardæren har tjent en formue som spekulant innen valuta.

  California har avstemning 2. november om staten skal tillate privat dyrking, innkjøp og oppbevaring av marijuana til eget bruk. (...)

  Marijuana, Prescription Meds Drive Spike in Drug Use (Marihuana, reseptbelagte legemidler driver opp substansforbruket)
  Psychiatr News 2010;45(20):6 (October 15) (American Psychiatric Association)
  Previous concerns by federal health officials over “doctor shopping” by drug abusers give way to a call by these officials for more patient education on the need to dispose unneeded prescribed medications.

  The overall national rate of drug use increased from 2008 to 2009, and the two drug categories that accounted for most of that increase were prescription drugs and marijuana.

  The overall rate of illicit drug use in the United States rose from 8 percent of the population over age 11 in 2008 to 8.7 percent one year later, according to the nation's most comprehensive annual substance use survey. Results of the National Survey on Drug Use and Health, conducted by the Substance Abuse and Mental Health Services Administration (SAMHSA), released on September 16, identified nonmedical uses of marijuana and prescription drugs as the key drivers of the increase. (...)

  The Munchies, Marijuana and Happiness (Sultfølelsen, marihuana og lykke)
  psychologytoday.com 28.7.2010
  The munchies may be the key to understanding depression. (Sultfølelsen kan være nøkkelen til å forstå depresjon)

  Why does smoking marijuana produce the munchies? What does this peculiar response tell us about our brain? It turns out, quite a lot; particularly with regard to our ability to experience happiness and joy and to avoid obesity and depression. The craving for food while smoking is likely due to the stimulation of marijuana receptors in the feeding centers of our brain. The munchies drew the attention of neuroscientists who then conducted a series of clinical trials using a novel drug, called rimonabant, that potently block the brain's marijuana receptors. Their hope was that blocking the action of the brain's marijuana neurotransmitter system in the feeding center would produce an "anti-munchies" effect, thereby reducing food consumption and providing help to overweight patients. Right from the beginning, the drug worked very well. People reported significantly fewer cravings for food. In addition, many subjects reported that they were also less interested in drinking alcohol, smoking cigarettes or using cocaine. Not surprising, excitement in the medical community grew quickly about the potential benefits that this drug might provide, particularly because obesity is such a major health risk. (...)

  What these studies teach us is that our brain's own marijuana neurotransmitter system is necessary for us to feel hungry, to experience happiness and to maintain the brain normal processes, such as neurogenesis, that prevent age-associated depression and cognitive decline. We've learned from our experience with rimonabant that it is dangerous to constantly antagonize this neurotransmitter system. What we do not know is whether it is dangerous to constantly stimulate it. (...)

  Pot and perception: Looking at what marijuana really does to you
  By John Gilburt, For the Colorado Daily
  coloradodaily.com 17.5.2010
  Perceptions and thinking: Does the scenery really change?

  Obviously it is our brains that change on pot, not the scenery. The way marijuana helps with severe pain, nausea, etc., is by dissociation from the body and from feelings, and altering the reactive thoughts about those feelings.

  It's a huge, and welcome, distraction. In some ways, its actions are similar to the anti-depressants that we take, except that the Prozacs creates the dissociation to a much lesser and controlled extent.

  Pot seems to work on serotonin, as does Prozac, albeit in different ways. When we smoke pot, some mental functions are enhanced (those that help us survive, for instance) while others take a back seat, primarily to our complex thinking frontal cortex. (...)

  Sædcellenes fartshemmelighet avslørt
  nrk.no 5.2.2010
  Forskere har funnet «bryteren» som gjør sædcellene til supersvømmere. (...)

  - Dette kan gjøre at vi kan utvikle et mannlig prevensjonsmiddel eller kanskje finne en måte å forbedre sædcellenes bevegelsesevne for menn som har sædceller som ikke svømmer så bra som de burde, sier han, ifølge nyhetsbyrået AP.

  Funnene skal også kunne hjelpe forskerne med å finne ut hvorfor marihuana gjør menn ufruktbare. (...)

  - Cannabis kan hemme kreft
  aftenposten.no 2.4.2009
  (...) Det aktive stoffet i cannabis – THC – ser ut til å kunne hindre kreftsvulster i å vokse, ifølge den spanske undersøkelsen.

  I studien ga forskerne THC til mus som hadde kreft, og dette førte til at svulstene vokste saktere, ifølge Reuters.

  Når musene fikk i seg stoffet, døde mange av kreftcellene i en prosess som kalles autofagocytose. (...)

  Pot may worsen depression, drug czar says
  seattletimes.nwsource.com 10.5.2008
  WASHINGTON — The White House drug czar warned parents Friday that depressed teens are medicating themselves with marijuana, running risks of deeper depression.

  A report by the Office of National Drug Control Policy said that frequent marijuana use doubles a teen's risk of depression and anxiety, based on data compiled from published studies. (...)

  Marijuana merits study, doctors group says
  seattletimes.nwsource.com 16.2.2008
  SACRAMENTO, Calif. — A large and respected association of physicians is calling on the federal government to ease its strict ban on marijuana as medicine and hasten research into the drug's therapeutic uses. (...)

  Supporting research into the therapeutic role of marijuana (PDF) (...)

  Får lovlig marihuana på automater
  vg.no 28.1.2008
  (VG Nett) Fra og med i dag kan personer med kroniske lidelser få reseptbelagt marihuana fra automater i den amerikanske delstaten California. (...)

  Bipolar Patients on Lithium Show Brain-Tissue Growth
  Psychiatr News 2007;42(10):35) (May 18) (American Psychiatric Association)
  Patients on lithium had significant increase in the cingulate and paralimbic regions of the brain, which regulate attention and emotion.

  Lithium appears to increase gray matter in the brains of patients who use the drug, according to a report that will appear in Biological Psychiatry in July. (...)

  Marihuana bedre enn alkohol?
  nrk.no 13.4.2007
  Hun er 24 år og ber allmennlege Jørgen Skavlan om et ærlig svar på spørsmålet om marihuana er noe verre for kroppen enn alkohol. Det får hun. (...)

  Jørgen Skavlan, spesialist i allmennmedisin
  (...) Professor Mørland har også sagt at om samfunnet skulle godkjenne et eneste rusmiddel, burde det være cannabis og ikke alkohol. Det bekrefter jo litt av det du spør om. (...)

  Kirsten Dunst: - Verden bedre om alle røykte dop
  vg.no 9.4.2007
  (VG Nett) Spider-Man-skuespiller Kirsten Dunst sier USAs syn på marihuana er latterlig og at verden ville være et bedre sted dersom alle røyket det narkotiske stoffet. (...)

  - Jeg drikker moderat og har prøvd narkotika. Jeg har et annet syn på marihuana enn det USA har, forklarer Dunst.

  Hun er kanskje mest kjent for å være den kvinnelige hovedrollen i Spider-Man-filmene og fra filmer som Mona Lisa Smile.

  - Jeg har aldri vært noen stor marihuanarøyker, men jeg synes USAs syn på marihuana er latterlig. Jeg mener - er de alvorlige? Verden ville vært et mye bedre sted dersom alle røyket, sier Dunst. (...)

  Marijuana-Like Brain Chemicals Ease Parkinson's Symptoms in Mice
  healthfinder.gov 7.2.2007
  The treatment is much more targeted than smoking marijuana, researchers say.
  -- Manipulation of brain molecules similar to those found in marijuana provided dramatic relief of Parkinson's-like symptoms in mice, researchers report.

  "This might be a target for treatment that could cure the motor deficits seen in Parkinson's disease," said lead researcher Anatol Kreitzer, whose team published the findings in the Feb. 8 issue of Nature. (...)

  TV-skapt forvirring om marihuana
  helserevyen.no 27.11.2006
  Forbundet Mot Rusgift (FMR) advarer pasienter med diagnosen Multippel Sklerose (MS) mot å blande sammen røyking av marihuana og medisinsk bruk av syntetisk THC. (...)

  Skadelig
  Han viser til at marihuana, som består av tørkede deler av cannabisplanten, er et tobakksliknende produkt av utseende og inneholder over 400 ulike kjemiske stoffer.

  - Dersom man inhalerer marihuanarøyk, får man i seg skadelige stoffer, hvorav noen er rusframkallende. Det finnes ikke noe grunnlag for å forskrive dette produktet som medisin, sier Reinås.

  MS-pasienter i Norge kan få spesiell tillatelse til å bruke medikamentet Marinol, som inneholder syntetisk THC. (...)

  Websidene er designet og tilrettelagt av Hein Tore Tønnesen © 2009