Hvordan dokumentere kvalitet, tilgjengelighet og effektivitet?

Selv om mange leger ikke kunne fordra ideen, krever flere stater at leger rapporterer medisinske resultater for mange prosedyrer. Helseforsikringsselskap vurderer i økende grad legers prestasjoner og binder opp legers betaling til deres skår. (Los Angeles Times 13.6.2005)

HELSEVESENET: Vi er i verdenstoppen når det gjelder kroner brukt i helsevesenet. Hvorfor ikke bli i verdenstoppen når de gjelder kvalitet og resultater? (dagbladet.no 4.7.2006)

Läkare utreds för rekordstor förskrivning av tabletter (dagensmedicin.se 23.7.2008)

Legelønninger i fri galopp

Leger ved sykehus i Norge tjener i dag i gjennomsnitt dobbelt så mye som de gjorde for ti år siden. Lønningsposen har vokst langt raskere enn for andre yrkesgrupper.(dn.no 22.5.2005)

- Norge skårer lavt i ny internasjonal undersøkelselse

Norge skårer lavt i ny internasjonal undersøkelselse
kunnskapssenteret.no 5.11.2009
Norge skårer lavere enn gjennomsnittet på alle seks hovedindekser i en internasjonal undersøkelse der allmennleger i elleve land har vurdert egen praksis og samhandling med spesialisthelsetjenesten. (...)

Les hele publikasjonen: Commonwealth Fund-undersøkelsen i 2009 blant allmennleger: Resultater fra en komparativ undersøkelse i 11 land

Paradoks
Resultatet er litt paradoksalt for Norge. Samtidig som vi skårer svakere enn gjennomsnittet på alle seks hovedområder landene blir målt på, viser undersøkelsen at norske fastleger i hovedsak er mer fornøyd med helsetjeneste og egen arbeidssituasjon enn kollegene i de andre landene.

Svakest på måling av kvalitet
Norge skårer aller dårligst på rutiner for å måle og vurdere kvaliteten på fastlegenes tjenester. Bare én av fire norske fastleger har rutiner for å motta og gjennomgå data om kliniske resultater. Til sammenlikning har de slike rutiner hos over halvparten (60 prosent) av allmennlegene i resten av de europeiske deltakerlandene og 72 prosent hos de svenske. (...)

(Anm: Leger (MinFastlege). (mintankesmie.no).)

– Avlivet fastlege-myte. – God fastlegedekning i kommunene avlaster ikke nødvendigvis spesialisthelsetjenesten, sier UiO-professor Tor Iversen.

(Anm: – Avlivet fastlege-myte. – God fastlegedekning i kommunene avlaster ikke nødvendigvis spesialisthelsetjenesten, sier UiO-professor Tor Iversen. (– Når man ser på kommuner og legedekning og åpne fastlegelister sammen med bruk av spesialisthelsetjenesten - så ser vi ingen tendens til at de kommunene med flest leger med åpne lister har mindre bruk av spesialisthelsetjenesten, sa han (…) – Så at god dekning av fastleger i en kommune avlaster spesialisthelsetjenesten er et ubrukelig argument i debatten om samhandling og kommunehelsetjeneste? – Ja. Det krever gjennomtenking av organisasjonen og arbeidsmåte utover selve kapasiteten på antallet fastleger i kommunene. Og der tror jeg kanskje - uavhengig av at løftene i Samhandlingsreformen jo ikke ble oppfylt – at det er viktig å tenke gjennom både kapasitet og organisasjon for samhandling samtidig. (dagensmedisin.no 26.10.2017).)

(Anm: Leger (MinFastlege). (mintankesmie.no).)

(Anm:  Leger, dødstall og kvalitet. (mintankesmie.no).)

(Anm: De regionale helseforetakene (mintankesmie.no).)

(Anm: Sykehus, forvaltning, skader, dødstall og kvalitet (mintankesmie.no).)

– Kneler fastlegeordningen vil blålysmedisinen lammes. En av de viktigste oppgaven fastlegen din har er å ta seg av akutt syke pasienter. En krise i fastlegeordningen kan derfor ha alvorlige konsekvenser for akuttmedisinsk behandling i og utenfor sykehus.

(Anm: MAGNUS HJORTDAHL, allmennlege, Ph.d. stipendiat, UiT - PEDER HALVORSEN, fastlege, professor, Institutt for samfunnsmedisin, UiT - HELEN BRANDSTORP allmennlege, leder, Nasjonalt senter for distriktsmedisin. Kneler fastlegeordningen vil blålysmedisinen lammes. En av de viktigste oppgaven fastlegen din har er å ta seg av akutt syke pasienter. En krise i fastlegeordningen kan derfor ha alvorlige konsekvenser for akuttmedisinsk behandling i og utenfor sykehus. (vg.no 18.1.2018).)

- Utviklet verktøy som måler pasientsikkerheten. Ortopedisk klinikk på Ahus har utviklet en egen app som gjør det mye raskere og enklere å dokumentere og måle pasientsikkerhetsarbeidet.

(Anm: Utviklet verktøy som måler pasientsikkerheten. Ortopedisk klinikk på Ahus har utviklet en egen app som gjør det mye raskere og enklere å dokumentere og måle pasientsikkerhetsarbeidet. Pasientsikkerhetsprogrammet «I trygge hender 24-7» omfatter 16 innsatsområder med tiltakspakker. Programmet krever dokumentasjon og måling for å sikre at tiltakene virker. I dag skjer en stor del av dokumentasjonen manuelt på egne skjemaer, som deretter må registreres digitalt. (…) Det ville ha vært svært utfordrende å tilfredsstille alle krav til målinger for alle innsatsområdene dersom alt gjøres manuelt. (dagensmedisin.no 8.1.2018).)

(Anm: Levealder og dødsårsaker (mintankesmie.no).)

(Anm: Legers integritet, kompetanse og kvalitet. (mintankesmie.no).)

(Anm: Bør leger og sykehus dokumentere sin etikk og praksis? (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddeløkonomi, bivirkninger og legemiddelomsetning (mintankesmie.no).

(Anm: Effekten av psykostimulerende legemidler på blod-hjerne barrierens funksjon og nevroinflammasjon (The effects of psychostimulant drugs on blood brain barrier function and neuroinflammation) Front. Pharmacol. 2012;3:121 (Published online: 29 June 2012.)

- Amerikansk legemiddelmarkedsføring: Hvordan samsvarer promoteringen med den helsemessige nytteverdien?

(Anm: Amerikansk legemiddelmarkedsføring: Hvordan samsvarer promoteringen med den helsemessige nytteverdien? (…) Topp-promoterte legemidler var mindre sannsynlig enn topp-solgte og topp-foreskrevne legemidler å være effektive, sikre, rimelige, nye, og representere et ekte fremskritt i sykdomsbehandlingen. (…) Klinikere bør stille spørsmål om verdien av legemidler som blir tungt promotert av legemiddelfirmaer før de foreskrives. (Clinicians should question the value of drugs being most heavily promoted by pharmaceutical manufacturers before prescribing them) BMJ 2017;357:j1855 (Published 02 May 2017).)

(Anm: Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Statlig hvitvasking av legemiddelinformasjon (Tidsskr Nor Legeforen 2010; 130:368 (25.2.2010).)

- Lavt blodtrykk kan fremskynde mental svekkelse ved demens

Low BP Might Speed Mental Decline in Dementia
medpagetoday.com 15.3.2015
—Systolic pressure of 128 mmHg or less on antihypertensives questioned in cohort study.

Antihypertensive regimens that perhaps work a little too well were linked to faster cognitive decline among older adults with pre-existing dementia or mild cognitive impairment (MCI) in a cohort study.

Patients in the lowest tertile of daytime systolic blood pressure (128 mmHg or less) showed a greater decline in Mini-Mental State Examination (MMSE) score over a median 9 months than those in the middle tertile (129 to 144 mmHg) or those in the top tertile of 145 mmHg or higher -- mean -2.8 points on the 30-point MMSE scale versus -0.7 in both higher groups (P=0.002 and P=0.003, respectively).

The results suggested "that strict control of systolic blood pressure may negatively affect cognition, with daytime systolic blood pressures of 130 to 145 mmHg being the most appropriate therapeutic targets," Enrico Mossello, MD, PhD, of the University of Florence, Italy, and colleagues found.

The associations were significant only among individuals on antihypertensives and were independent of age, vascular comorbidity score, and baseline cognitive level, the group reported online in JAMA Internal Medicine. (…)

(Anm: New study unravels why common blood pressure medicine can fail  (medicalnewstoday.com 23.4.2015).)

- Antikolinerge lægemidler og «antikolinerg belastning» – en praktisk tilgang.

(Anm: Antikolinerge lægemidler og «antikolinerg belastning» – en praktisk tilgang. (…) I observationelle studier har man fundet, at brug af antikolinerge lægemidler i grupper af ældre patienter er forbundet med uhensigtsmæssige kognitive og funktionelle ændringer samt øget risiko for indlæggelse [1]. Brugen af antikolinerge lægemidler er desuden associeret med øget mortalitet blandt ældre. (sst.dk 22.12.2017).)

(Anm: Leger (MinFastlege). (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelforskrivning (feilforskrivning, overmedisinering, deforskrivning (seponering) (mintankesmie.no).)

(Anm: Forskrivning utenfor preparatomtale ("off label") (utenfor indikasjon). (mintankesmie.no).)

(Anm: Forskning bliver farlig, når de negative resultater glemmes. (…) Nyt dansk studie viser problemet. (...) For få negative resultater leder til falske konklusioner. (…) Manglende negative resultater har kostet liv. (…) Vores model viser, at vi er nødt til at få publiceret mindst 20 procent af de negative resultater, der produceres inden for hvert forskningsfelt, hvis vi skal undgå at lave falske antagelser om videnskabelig fakta. (videnskab.dk 5.1.2017).)

- Godt grunnlag for å måle pasienterfaringer med allmennleger

Godt grunnlag for å måle pasienterfaringer med allmennleger
kunnskapssenteret.no 12.11.2009
Kunnskapssenteret har kartlagt at det fins et godt grunnlag for å utvikle en metode som kan måle pasienters erfaringer med allmennleger i Norge.

Les hele publikasjonen: Pasienterfaringer med allmennleger – en kartlegging av relevante måleinstrumenter

Klart behov
En fersk internasjonal undersøkelse viser at bare fem prosent av fastlegene i Norge har rutiner for å motta og gjennomgå pasienterfaringsdata. Det er klart lavere enn de øvrige ti landene som deltok i undersøkelsen.

Nå har Kunnskapssenteret kartlagt hva som fins både nasjonalt og internasjonalt av validerte spørreskjema for å måle pasienters og pårørendes erfaringer med allmennlegetjenesten. (...)

(Anm: Forskning og ressurser (mintankesmie.no).)

(Anm: Reklame for legemidler kan bli krevd å zoome inn på sideeffekter (bivirkninger) (ap.google.com 16.5.2008).)

(Anm: Lett for unge å kjøpe paracetamol. Til tross for 18 års aldersgrense, selger mange legemidler med paracetamol til mindreårige. Det viser en stikkprøve NRK har gjort. (…) Heller ikke hos apotekene var det vanskelig å kjøpe Paracet, uten samtidig å få den påbudte veiledningen. Tablettene ble solgt uten spørsmål hos alle de 15 apotekene som ble oppsøkt. (nrk.no 17.2.2016).)

- 50 % av kvinnelige metadonpasienter startet med reseptbelagte smertestillende.

(Anm: 50 % av kvinnelige metadonpasienter startet med reseptbelagte smertestillende. (50% of female methadone patients started with prescription painkillers.) (medicalnewstoday.com 10.11.2015).)

(Anm: Rusproblem blant eldre. Bruk og misbruk av alkohol og reseptbelagte legemidler er et økende problem blant eldre. Bruk, misbruk eller feilbruk av alkohol og psykofarmaka blant eldre vil komme til å utgjøre en stor folkehelseutfordring, skriver artikkelforfatteren. (dn.no 2.8.2016).)

(Anm: Reseptbelagt misbruk av legemidler i Europa er et større problem enn tidligere antatt. (Prescription drug abuse in Europe is a bigger problem than previously thought.) (medicalnewstoday.com 4.8.2016).)

(Anm: Opioider linket til dødsfall annet enn overdoser, ifølge studie. CHICAGO (AP) — Utilsiktede overdoser er ikke den eneste dødelig risiko ved bruk av kraftige reseptbelagte smertestillende — legemidlene kan også bidra til hjerterelaterte dødsfall og andre dødsfall, antyder ny forskning. (Opioids Linked with Deaths Other than Overdoses, Study Says. CHICAGO (AP) — Accidental overdoses aren't the only deadly risk from using powerful prescription painkillers — the drugs may also contribute to heart-related deaths and other fatalities, new research suggests. (pharmapro.com 15.6.2016).)

(Anm: Chronic opioid use risks increase with knee surgery, cesarean. The study, published in JAMA Internal Medicine, was led by Dr. Eric Sun and co-authored by Prof. Beth Darnall, from the Stanford University School of Medicine in California. According to the Centers for Disease Control and Prevention (CDC), prescription painkillers became more affordable and available in the mid-1990s. Since then, drug overdose rates in the U.S. have more than tripled. Every day, 78 Americans die from an opioid overdose. (medicalnewstoday.com 11.7.2016).)

- FDA dropper eksperter med industri-kontakter

FDA dropper eksperter med industri-kontakter
medwatch.dk 12.7.2016
Fire fagfolk er med øjeblikkelig varsel blev afskediget fra et rådgivende panel under de amerikanske lægemiddelmyndigheder. Begrundelsen? Lægerne havde for tætte finansielle forbindelser til industrien.

De amerikanske lægemiddelmyndigheder er stødt på et bump på vejen i arbejdet med at lave nye vejledninger til brugen af opiat-baseret smertestillende medicin. Det uafhængige panel, som skal rådgive om brugen af medicinen, har nemlig lige afskediget fire af dets medlemmer for tilsyneladende upassende økonomiske forbindelser til industrien. Det skriver Associated Press .

Afskedigelserne kommer på baggrund af henvendelser fra senator Ron Wyden fra Orgeon, der er en stærk modstander af industriindflydelse på regeringens arbejde med lægemiddelområdet. The National Academies of Sciences, Engineering and Medicine (der har organiseret panelet), modtog et brev fra senatoren, der gjorde opmærksom på, at to af panelmedlemmerne har arbejdet i professionelle selskaber, som har modtaget penge fra lægemiddelproducenter.

Men de fyrede rådgivere er langt fra tilfredse med deres afskedigelse. En af personerne nævnt i Sanator Wydens brev, Dr. Gregory Termna, sagde, at han blev afskediget på grund af, at hans nonprofit, the American Pain Society, modtager penge fra medicinalindustrien, og svarede, at han var stolt af sit arbejde i selskabet.

Senator Ron Wyden har også givet sig i kast med at kigge nærmere på et andet rådgivningspanel under The National Institutes of Health, som også kigger på smertestillende terapier. 

(Anm: Amerikanske læger er til salg for en bid brød. Dyre golfrejser og vinsmagninger med konen er ikke nødvendige for at overbevise de amerikanske læger om at udskrive særlige lægemidler. En sandwich og en cola på kontoret kan gøre det, viser nyt amerikansk studie. (medwatch.dk 22.6.2016).)

- GSK stopper samarbejde med danske læger.

(Anm: GSK stopper samarbejde med danske læger. Medicinal & Biotek:   Medicinalselskabet GlaxoSmithKline ændrer på sine retningslinjer for samarbejde med sundhedspersonale, og kommer fra årsskiftet derfor til at afslutte dele af samarbejdet med læger i flere lande. Samtidig efterlyser koncernen en række ændringer i Danmark. (medwatch.dk 6.10.2015).)
(Anm: EMA strammer reglerne for eksperters industrisamarbejde. Medicinal & Biotek:   Det Europæiske Medicinagentur vil ikke længere have eksperter med formelle forbindelser til lægemiddelindustrien i sine videnskabelige komiteer. (medwatch.dk 7.5.2015).) 

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: VG: Norske dommere omgår loven - dropper å registrere egne aksjekjøp (dn.no 5.9.2016).)

(Anm: Én av 25 sier de har betalt bestikkelser til norsk rettsvesen. (nettavisen.no 10.7.2013).)

(Anm: - Tar ikke økonomisk kriminalitet på alvor (e24.no 18.11.2013 ).)

(Anm: Margaret McCartney: Valgfri offentliggjøring av utbetalinger er meningsløst. (Margaret McCartney: Optional disclosure of payments is pointless.) (- Og åpenhet anskueliggjør problemene: bør de som mottar tusenvis av pund fra industrien som "påtenkte ledere" sitte i paneler for utarbeidelse av nasjonale retningslinjer eller hjelpe til med å stake ut regjeringens politikk?) BMJ 2016;354:i3692 (Published 01 July 2016).)

(Anm: For mange retningslinjer for behandlinger er skrevet av eksperter med finansielle konflikter, viser studien. (statnews.com 22.8.2016).)

(Anm: Naturlig at dette er offentlig. OUS-lege Elisabeth Gulowsen Celius samtykket til offentliggjøring av honorarer. Hun er kritisk til kolleger som ikke har gjort det samme. – Det kan reise spørsmål om det er bindinger som ikke tåler dagens lys. (dagensmedisin.no 12.8.2016).)

(Anm: Åpner for pushing av piller på tv. Fra nyttår får norske tv-kanaler lov til å servere hodepinetabletter i reklamepausen. Både leger og farmasøyter advarer mot frislipp.. (dn.no 20.10.2015).)

(Anm: Når medisinen blir din fiende. TV-reklame bringer nå legemidlene inn i stua di. La deg forføre – men les også dette | Jonas Kure Buer (aftenposten.no 20.2.2016).)

(Anm: FTC Charges Volkswagen With Deceptive Advertising. 'Clean Diesel' Ads Come Under Fire in Wake of Emissions Scandal (adage.com 29.3.2016).)

(Anm: Siri Lillegraven ,postdoc og LIS-lege,  revmatologisk avdeling,  Diakonhjemmet sykehus Anna-Birgitte  Aga, overlege, revmatologisk avde-ling, Diakonhjemmet sykehus  og PhD stipendiat, Universitetet  i Oslo/Diakonhjemmet sykehus Espen A. Haavardsholm  postdoc og overlege,  revmatologisk avdeling,  Diakonhjemmet sykehus Medikamentell behandling av leddgikt. (…)  Bivirkninger av medisiner til leddgiktpasienter blir fortløpende vurdert opp mot gevinsten for den enkelte pasienten. (…) Buers omtale av revmatologisk behandling har liten relevans for dagens praksis. (aftenposten.no 13.3.2016).)

(Anm: Orale steroider (glukokortikoider) linket til 10 ganger økt risiko for diabetes. (Oral steriods linked with ten-fold increased risk of diabetes. (pulsetoday.co.uk 5.5.2016).)

(Anm: Vanlige legemidler, uvanlig risiko? Høyere frekvens av alvorlige problemer etter kortvarig steroidbruk. (Common drugs, uncommon risks? Higher rate of serious problems after short-term steroid use.) (…) Personer som tok legemidlene var mer sannsynlig å brekke et ben, få en potensielt farlig blodpropp eller få en livstruende sykdom som sepsis i månedene etter deres behandling. (…) Selv om bare en liten prosentandel av begge gruppene kom på sykehus for disse alvorlige helsetruslene, viste det høyere antallet blant mennesker som tok steroider bare noen få dager, at det er grunn til forsiktig og til og med bekymringer, sier forskerne. (news-medical.net 14.4.2017).)

(Anm: Glukokortiokoider. Glukokortikoider har et vidt spekter av forbruksområder; og er uunnværlige i behandlingen av mange alvorlige sykdommer. På folkemunne kalles denne typen medisiner ofte "kortison". Det er egentlig ikke helt riktig. Kortison er riktignok et glukokortikoid, men det finnes også mange andre. Glukokortikoider finnes i: Betametason (Celeston Chronodose®). Deksametason (Decadron®). Metylprednisolon (Depo-Medrol®, Medrol®, Solu-Medrol®). Prednisolon. Prednison. Triamcinolon (Kenacort-T®, Lederspan®). Hydrokortison (Solu-Cortef®). Kortison (Cortison®, Cortone®). Disse preparatene er enten tabletter eller injeksjonsvæske som settes med sprøyte. Glukokortikoider finnes også i en rekke salver, kremer, øyedråper, øredråper, nesesprayer, inhalasjonsprayer og stikkpiller. (lommelegen.no 17.9.2004).)

(Anm: Solu-Medrol 40 mg kan gi alvorlige allergiske reaksjoner hos pasienter med melkeproteinallergi. Legemidler med metylprednisolon til injeksjon som inneholder laktose kan forårsake alvorlige allergiske reaksjoner hos pasienter som er allergiske for melkeproteiner. (legemiddelverket.no 28.8.2017).)

(Anm: Fra Wikipedia, den frie encyklopedi. Inhalasjon av glukokortikoider brukes i behandling av
astma. Glukokortikoider er en klasse steroidhormoner som produseres i binyrebarken, karakterisert ved at de kan binde kortisolreseptorer og dermed gi kortisollignende effekter. Begrepet kortikosteroid omfatter både mineralkortikoider og glukokortikoider, men brukes ofte synonymt med glukokortikoid. Det er utviklet en rekke syntetiske glukokortikoider til bruk som legemiddel ved en rekke tilstander. Populært kalles glukokortikoider ofte - Patienter kan få erstatning, hvis en langvarig behandling med prednisolon har medført knogleskørhed, fordi lægen har glemt at supplere med kalk og D-vitamin. (ekstrabladet.dk 12.11.2010).)

(Anm: Alendronate may cut hip fracture risk in older patients taking prednisolone. Older patients who take the anti-inflammatory steroid prednisolone would benefit from treatment with the osteoporosis drug alendronate because it reduces the risk of hip fracture, a retrospective cohort study published in JAMA has found.1 BMJ 2017;358:j3348 (Published 11 July 2017).)

(Anm: Kronisk sykdom. Ikke til å dø av, men til å prøve å leve med. | Knut Olav Åmås. Én sak er akutt eller uhelbredelig, dødelig sykdom. En annen ting er å være kronisk syk i år etter år, tiår etter tiår. (...) Legemiddelindustrien lever imidlertid godt av stadig mer behandling med medisiner. Kronisk sykdom og livslang medisinbruk betyr store penger, veldig store penger. Kanskje ikke så rart da at det ikke satses enda mer på forskning på en del slitsomme kroniske sykdommer, og heller ikke mer på å utvikle kurer – eller forebygging og ikke-medikamentell behandling. I stedet må kronikerne i tillegg betale prisen i form av bivirkningene av alle medisinene... (aftenposten.no 27.2.2016).)

(Anm: Langt færre unge forsøger at begå selvmord med piller. Antallet af danskere, der forsøger at begå selvmord med piller, er faldet markant, siden et forbud mod at købe flere end 20 smertestillende piller ad gangen blev indført. (bt.dk 23.10.2015).)

(Anm: Inför begränsningar av paracetamol till unga. Apoteket Hjärtat har fattat beslut om att sälja maximalt en förpackning paracetamol åt unga under 18 år per expeditionstillfälle. (lakemedelsvarlden.se 15.12.2015).)

(Anm: - 75 % av heroinbrukerne sier de startet med reseptbelagte opioider (- Opioid, heroindødsfall fortsetter å øke) (medpagetoday.com 1.7.2014).)

(Anm: -  NYU-studie finner at 75 prosent (3/4) av elever på videregående skole (high school) som er heroinbrukere startet med reseptbelagte opioider. (medpagetoday.com 4.12.2015).)

(Anm: Most teens who misuse prescription stimulants say they use other people's medication. Using someone else's medication is the most common form of prescription stimulant misuse among adolescents, according to a University of Florida Health study, which found that 88 percent of teens who used the drugs non-medically in the past 30 days said they had obtained the medications from someone else. (medicalnewstoday.com 4.3.2016).)

- Identifikasjon av legers svekkede arbeidsevne

Identification of Physician Impairment (Identifikasjon av legers svekkede arbeidsevne)
JAMA. 2013;():1-2 (April 29, 2013)
When a critical event occurs in most high-risk industries (such as airlines, nuclear power, or railways), a detailed investigation examines a variety of system and individual factors (such as fatigue and substance abuse), that caused or contributed to the event. Directly involved individuals are commonly tested for alcohol and other drugs. Airplane pilots and truck drivers are tested following crashes and near misses.1 Some law enforcement officers are tested following fatal shooting incidents.

Mandatory alcohol-drug testing for clinicians involved with unexpected deaths or sentinel events is not conducted in medicine. Yet alcohol, narcotic, and sedative addiction is as common among physicians as the general population,2 and physicians are as susceptible to the effects of prescription and nonprescription drugs and alcohol as any other person. According to a 2006 article, “at least one-third of all physicians will experience, at some time in their career, a period during which they have a condition that impairs their ability to practice medicine safely.”3 Coupled with the estimate that one-third of all hospital admissions experience a medical error,4 physician impairment seems to be a possible contributor to patient harm.

Why is there such a difference among high-risk industries, which all pledge to keep the public safe? First, medicine is underregulated compared with other industries. The fiduciary patient-physician relationship is generally considered to be governed by the profession, not to be tampered with by regulatory bodies. While some state and individual health system regulations exist, they tend to be weak. Second, self-monitoring is the essence of medical professionalism. Peer review is the accepted modality to identify physicians with impaired performance. Most states now have a designated physician health program to detect and assist potentially impaired physicians before those physicians cause patients harm. However, these programs vary in their mandate, authority, reporting requirements, and activities. For instance, California has the largest number of US physicians, but its physician health program was recently discontinued. In states without proactive programs, it seems, by default, that patient harm has to occur before a review process occurs. In many cases, an overwhelming amount of data (ie, harmed patients) must be available before a hospital or state initiates an investigation. (...)

(Anm: Diagnostisering, feildiagnostisering, overdiagnostisering og pasientsikkerhet (mintankesmie.no).)

- Rating av legers kvalitet, tilgjengelighet og effektivitet?

Legene kan få karakterboken lagt ut på nett
dagensit.no 6.4.2011
Sykehusene er vant til å bli målt på hvor fort de "kutter" og stiller diagnoser. Nå kan pasientenes opplevelse også bli tellende.

Tirsdag leverte Teknologirådet sin rapport om kvalitet i Helsevesenet til Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget. Den konkluderer med at teknologi kan heve kvaliteten på norske helsetjenester til det nivået de burde være.

Nøkkelordene er åpenhet, brukermålinger og nyttig informasjon som er lett å finne for brukerne.

- Vil motivere helsevesenet
Et nøkkeleksempel er fritt sykehusvalg. Med dagens ordning kan man se hvilke sykehus som har korte køer og hvor mange pasienter som må ligge på korridoren.

Man kan også få se hvor fornøyde brukerne var med hele sykehuset - i 2005.

- Det pasientene vil vite er hvem som er gode på deres diagnose og hvordan andre pasienter med samme diagnose har opplevd å bli behandlet på de ulike institusjonene, sier Teknologirådets leder Tore Tennøe.

Han er opptatt av å heve pasientenes status som bedragsytere for et bedre helsevesen.

- Om innbyggerne har innsyn i helsevesenet og kan evaluere kvaliteten på tjenestene vil det motivere helsevesenet til å bli bedre, mener Tennøe. (...)

(Anm: Legemiddelforskrivning (feilforskrivning, overmedisinering, deforskrivning (seponering) (mintankesmie.no).)

Vil ikke at leger skal bedømmes
aftenposten.no 6.4.2011
Regjeringen kritisk til frislipp

Alle partier vil at pasientene skal få bedre informasjon om kvaliteten på sykehus og leger, men Regjeringen vil ikke at pasientene fritt og åpent skal gi karakterer til legene.

I et åpent møte i Stortinget i går var alle de politiske partiene skjønt enige i at informasjonen som i dag er tilgjengelig for pasientene om kvaliteten på sykehus og leger, er nesten ikke-eksisterende. Teknologirådet lanserte i går to forslag for å bøte på problemene: innføre en rekke objektive kvalitetsindikatorer samt åpne opp for at tilbakemeldinger fra pasienter blir offentliggjort, men der navn og krenkelser fjernes. Opposisjonspartiene støtter forslagene, mens regjeringspartiene er skeptisk til frislipp av pasientenes opplevelse av behandlingen. (...)

Vil kontrollere legene
aftenposten.no 30.10.2006
Arbeidsgiverne vil ha bedre tilsyn med at fastlegene gjør jobben sin. Legens rolle er blitt en nøkkelsak for utvalget som skal få ned sykefraværet. (...)

Godt, men ikke godt nok
Anniken Hauglie Rådgiver Forbrukerrådet
dagbladet.no 4.7.2006
HELSEVESENET: Vi er i verdenstoppen når det gjelder kroner brukt i helsevesenet. Hvorfor ikke bli i verdenstoppen når de gjelder kvalitet og resultater? Forbrukerrådet mener helsevesenet må bedres på en rekke områder. Pasientene må få informasjon om sine rettigheter, det må etableres bedre meldesystemer og sykehus som ikke følger opp pålegg fra helsemyndighetene må bøtelegges. (...)

Patients rarely use online ratings to pick physicians
ama-assn.org/amednews 23/30.6.2008
But experts say online word-of-mouth is still considered a powerful tool, as people look for personal stories when learning about a new doctor. (...)

Patients rarely use online ratings to pick physicians
healthleadersmedia.com 23/30.6.2008
(...) For all the concern and mistrust over physician rating sites, recent research shows that, for now, few patients are using them to decide where to get their care.

A Harris Interactive poll commissioned by the California HealthCare Foundation found that although more than 80% of the state's adults turn to the Internet for health-related information, less than one-quarter have looked at physician ratings sites. Only 2% of those surveyed made a change in physicians based on information posted on a rating site. (...)

Rating doctors: Who benefits? (Rating av leger: Til gagn for hvem?)
Los Angeles Times 13.6.2005
Idet "rapportkort" gir grunnlag for støtte, spør noen hvor langt leger vil gå for å skåre høyt. (As 'report cards' gain favor, some question how far physicians will go to score high.)

Ideen med å gi leger et "rapportkort" for å bedømme hvor godt de gjør det i sin jobb får økende innpass i California og rundt om i landet. Men kunne denne praksis også føre til at noen leger unngår de sykeste pasienter? (The idea of giving doctors a "report card" to judge how well they are doing their jobs is gaining popularity in California and around the country. But could the practice also be leading some doctors to shy away from the sickest patients?)

Selv om mange leger ikke kunne fordra ideen, krever flere stater at leger rapporterer medisinske resultater for mange prosedyrer. Helseforsikringsselskap vurderer i økende grad legers prestasjoner og binder opp legers betaling til deres skår. (Although many doctors loathe the idea, several states require physicians to report medical outcomes for many procedures. Health insurers are increasingly rating doctors' performance and tying doctors' pay to their scores.)

Neste år, vil kaliforniere online kunne se hvor godt den enkelte lege utfører hjertekirurgi (bypass-operasjoner), og staten planlegger rapporteringer for andre medisinske prosedyrer. (...) (Next year, Californians will be able to go online to see how well individual physicians perform heart bypass surgery, and the state plans to add reports on other medical procedures.)

- Kvalitetsranking kan virke, for pasienter og leger

Quality Rankings Can Work, For Patients and Doctors (Kvalitetsranking kan virke, for pasienter og leger)
THE DOCTOR'S OFFICE - By BENJAMIN BREWER, M.D.
online.wsj.com 3.11.2005 (The Wall Street Journal)
Mange pasienter ønsker å bruke internett til å sjekke legens prestasjonsevne, på samme måte som de sjekker rangering av restauranter eller filmanmeldelser. (Many patients would like to be able to use the Web to check out a doctor's performance, just like they check out ratings of restaurants or reviews of movies.)

Unfortunately, the information about what's really going on in a primary-care physician's office isn't to be found right now on a public or commercially available Web site. But there are efforts underway that could eventually lead to reliable, unbiased and valuable doctor performance rankings.

On some public sites, you can get basics about credentials and board certification, along with telephone-book type information about practice location. Unless your doctor performs a high volume of surgical procedures that can be readily measured, you likely won't get the bulk of the stuff that really matters. Some sites let patients post comments about an individual doctor, but often only the most unsatisfied take the time to express their view. (See a rundown of Web sites with doctor ratings and reviews. Plus, see this story about doctors suing over postings.)

While insurers and employers are also trying to come up with ratings systems (See related article), the concern is that those are more about cost than quality. These systems are often based on patient claims data, and I've noticed inaccurate or outdated information on the reports I get from HMOs. There are HMO patients on my panel that I've never seen with costs attributed in my name. If that type of inaccurate information were published to the Web, I don't think I would have time or energy to fight over it. (...)

MAKING THE GRADE
Read Dr. Benjamin Brewer's report card. (Adobe Acrobat required.)
Take a look at sites that offer information on or reviews of doctors. (...)

- Los Angeles Times gransker økt antall nettsteder som ranker leger

Los Angeles Times Examines Increased Number of Physician Rating Web Sites (Los Angeles Times gransker det økte antall nettsteder som ranker leger)
kaisernetwork.org 20.5.2008
The Los Angeles Times on Monday examined the more than two dozen Web sites -- such as RateMDs.com, Vitals.com and Dr.Score.com -- that allow users to "rate, review, spin or flame" their physicians, "operating in much the same way as online services that help people find the best hotels or avoid plumbers who overcharge." According to the Times, patients and operators maintain that Web sites will prompt physicians to improve customer service as the "tradition of doctors monitoring their own conduct through state medical boards and peer organizations is failing," but physicians argue that reviews on the sites are "skewed by disgruntled patients and are thus unfair, pushing some doctors to near-ruin after a single post." (...)

Doctor ratings: Is your healthcare hot or not?
latimes.com 19.5.2008
(...) Patients and site operators say the trend is good for consumers and good for healthcare. Thoughtful doctors, they say, will provide better customer service because of the feedback, and the bad ones will no longer be able to hide. And, they add, why should doctors be immune from the trend toward better customer service? (...)

The secret lives of doctors
BMJ 2008;336:1044 (10 May)
On the whole, people don’t become doctors because they were destined to do so but because they weren’t good enough at anything else (...)

State Watch for 2 Percent of Doctors
nytimes.com 7.5.2008
ALBANY — More than 2 percent of all doctors practicing in New York last year landed on the state medical board’s watch list because of problems including substance abuse, mental health concerns or their professional conduct.
The data was in a report released last month from the Federation of State Medical Boards. It shows that the percentage of doctors being monitored in New York was twice the national average and seventh highest among all states.

Last year, 1,400 of the more than 65,000 physicians practicing in New York were monitored at some point during 2007. (...)

Overconfident Docs Need Dose Of Reality
cbsnews.com 30.4.2008
Misdiagnoses Occur Up To 15% Of The Time, Physician Overconfidence May Be Partly To Blame

(WebMD) Most of the time a medical diagnosis is on point. But misdiagnoses do occur, and an overly confident doctor may be partly to blame, a new review suggests.

The rate of diagnostic error is as high as 15%, Eta S. Berner, EdD, and Mark L. Graber, MD, write in a special edition of The American Journal of Medicine dedicated to understanding and addressing diagnostic errors.

Physician overconfidence and a lack of feedback following a diagnosis are two important contributors to the problem, they note. (...)

- For høye legelønninger?

Ledernes lønnsfest
dagbladet.no 2.3.2006
Lederne i helseforetakene har bevilget seg en lønnsfest som sjokkerer og provoserer politikere, fagforeninger og fagfolk. Enkelte ledere har de to siste årene fått påslag i lønna på nesten 400.000 kroner samtidig som helseforetakene går med milliardunderskudd. Forargelsen over de forgylte lønningene er lett å skjønne. På den annen side er dette en utvikling som føyer seg pent inn i en ny norsk trend hvor eliten vet å sette pris på seg selv. Som kjent er det bare lønnsutviklingen for vanlige lønnstakere som må holdes under kontroll av hensyn til landets økonomi. Der er også skatteskruen strammest. Derimot er det helt nødvendig at vi syr puter under armene på ledere og folk med kapitalinntekter. Ellers er vi ikke konkurransedyktige. (...)

Hver dag blir vi minnet om politikernes manglende mulighet og evne til å føre det de kaller en aktiv næringspolitikk. Som eier synes staten å befinne seg i en tilstand av permanent selvkastraksjon. Slik behøver det ikke være når det gjelder de statlige helseforetakene. Her bør politikerne bruke sin soleklare styringsrett.

Helsetoppenes eksplosive lønnsvekst
hegnar.no 28.2.2006
Mens helseforetakene går med et underskudd på 1,3 milliarder er sjefene de siste to årene belønnet med opptil 400 000 kroner i økt lønn. (...)

Legelønninger i fri galopp
dn.no 22.5.2005
Leger ved sykehus i Norge tjener i dag i gjennomsnitt dobbelt så mye som de gjorde for ti år siden. Lønningsposen har vokst langt raskere enn for andre yrkesgrupper.

Store lønnskostnader
Tallene avisen har innhentet fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at lønnskostnadene utgjør hele 70 prosent av utgiftene ved norske statlige sykehus.

Det norske helsebudsjettet er samtidig mer enn doblet på ti år og tisvarer i dag rundt 150 milliarder kroner i året. (...)

Perspectives on drug withdrawals
Correspondance
CMAJ 2005; 173 (2) (July 19)
Sometimes when I reach for my prescription pad, I treat it like a loaded weapon, to be used with extreme caution if at all. (...)

- Stans lønnsfesten!

- Stans lønnsfesten!
dagbladet.no 2.3.2006
- Urimelige store tillegg undergraver respekten for helsevesenet, sier Jens Stoltenberg som er bekymret for lønnsutviklingen blant sjefene der.

Statsminister Jens Stoltenberg retter en kraftig advarsel til styrene og sjefene i de statlige helseforetakene. Hans budskap er enkelt: Stans lønnsfesten!

- Vis moderasjon
-  Alle ledere i offentlige og private foretak må vise moderasjon fordi det motsatte vil undergrave respekten for moderasjonslinja, sier Stoltenberg, for så å sikte kanonen rett inn mot sjefene i helsevesenet:

-  For lederne i helsesektoren er dette ekstra viktig. Når det er mangler og underskudd i helsevesenet vil urimelige store tillegg undergrave respekten for helsevesenet, sier Stoltenberg.

I sitt foredrag til Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede (Unio) i går uttrykte Stoltenberg bekymring over lønnsutviklingen i toppsjiktet for helseforetakene. Dagbladet avslørte tirsdag at enkelte direktører i helseregionene har fått sine lønninger plusset på med over 400 000 kroner de siste to åra.

-  Vi må få et bedre helsevesen og unngå en kultur som handler om lederlønninger, sa Stoltenberg.

Flere tiltak
I går lanserte han flere tiltak for å bremse den kraftige veksten i lønn og andre godtgjørelser til offentlige og private ledere. Om kort tid vil regjeringen foreslå endringer i aksjeloven som gir generalforsamlingene i statlige og private aksjeselskaper mer innflytelse over lønn og andre godtgjørelser til lederne.

-  Jeg tror eierne av selskapene er opptatt av ikke å være for sjenerøse overfor selskapenes ledere, sier Stoltenberg.

Men han varsler også tiltak rettet mot toppsjefer i heleide statlige selskaper som helseforetakene. (...)

Blir brutt
Retningslinjene slår også fast at «samlet pensjonsgrunnlag bør ikke overstige 12 G der virksomheten er helt eller delvis finansiert over statsbudsjettet». I kroner og øre betyr dette at sjefer som får hele eller deler av sin lønn over statsbudsjettet, ikke bør få mer pensjon enn 480 000 kroner i året.

Flere helseregioner gir i dag blaffen i disse retningslinjene og har gitt sine ledere pensjonsavtaler som langt overstiger denne summen.

Toppsjefene Paul Hellandsvik i Helse Midt-Norge og Åge Danielsen i Rikshospitalet-Radiumhospitalet HF har fortsatt superpensjoner, til tross for bråket rundt de såkalte «gullpensjonene» i 2004.

Et enstemmig styre i Helse Midt-Norge bestemte at administrerende direktør fikk beholde avtalen etter at daværende helseminister Dagfinn Høybråten ba foretakene gå gjennom pensjonsordningen for en del av topplederne.

Må bekjempe "direktørvirus"
Lønnsøkningen hos helsetopper er et virus som er i ferd med å forgifte det norske helsevesenet, hevder professor i medisinsk etikk, Jan Helge Solbakk.

-  Dette er et virus som må få like stor oppmerksomhet som fugleviruset. Helsetjenestens verdigrunnlag er i ferd med å raseres av markedstenkningen, sier professor Solbakk ved Universitetet i Oslo.

Bivirkningene
Professor Solbakk mener de verste bivirkningene av helsereformen nå kommer til syne.

-  Disse helseforetaksdirektørene raner det offentlige for flere titalls millioner kroner årlig. Hvis ikke helseministeren nå tar affære, må det i alle fall skje når helsereformen blir evaluert. Her sitter det folk på toppen og belønner hverandre. Hvorfor skal en leder i Helse-Norge tjene dobbelt så mye som Norges statsminister?

Etisk sett er dette grovt forkastelig, mener etikkprofessoren.

Han ser at en ny type småkonger har vokst fram, der den økonomiske tenkningen er blitt en ideologi. Det skjer en snikinnføring av et markedsdominert verdigrunnlag som burde være fremmed for helsetjenesten, mener Solbakk.

Han er ikke alene om å reagere når helsetopper snakker om produksjon og refererer til ventelister som ordrereserve.

Jan Helge Solbakk påpeker at tillit er den viktigste kapitalen helsetjenesten har. Når så mange har sørget for seg selv, mens sykehusene sliter med korridorpasienter og plassmangel, må myndighetene ta et tak og rydde opp.

Tillit
-  Leger og sykepleiere er blant de yrkesgrupper som nyter størst tillit i samfunnet. Dette er en tillitskapital som har samlet seg opp gjennom århundrer. For meg er ikke dette en lønnskamp, men en verdikamp. Det har sneket seg inn et virus i toppen på helsetoppene som forgifter hele helsevesenet.

Folkevalgte skal inn i styrene i helseforetakene, har regjeringen bestemt. Solbakk har tro på at det er politisk mulig å snu det han mener er en livsfarlig utvikling. Han håper viljen også er til stede. (...)

Biinntekter

Hver tredje sygehuslæge har bijob
berlingske.dk 8.5.2006
En stor del af lægerne på de offentlige sygehuse har også travlt med at arbejde på bl.a. privatsygehuse, egne privatklinikker eller for medicinalindustrien, viser opgørelse fra Københavns Amt. Regionsformand er bekymret.

Mere end hver tredje læge på en række store offentlige hospitaler i Købehavnsområdet har bijob ved siden af deres arbejde på sygehuset.

På Herlev Sygehus og Amager Hospital har helt op mod 45 pct. af overlægerne og afdelingslægerne også travlt med at arbejde på bl.a. privathospitaler, i privat praksis, for medicinalindustrien eller med undervisning.

I gennemsnit har 37 pct. af lægerne på Københavns Amts sygehuse i Herlev, Glostrup, Gentofte og på Amager et bijob. Det fremgår af en opgørelse fra amtet, og tallene vækker bekymring.

»Det lyder af meget: Hvis der er tale om forskning, er det godt og nyttigt. Men hvis det er bijob på private klinikker, der fylder det meste, har vi et gedigent problem. Man kan være bekymret for, at vi er på vej til at opbygge et parallelt system til det offentlige sygehusvæsen, og at man på den måde også kan diskutere loyalitetsforhold,« siger formanden for Danske Regioner Bent Hansen (S). (...)

Leger tar bijobb i Norge

Læger tager bijob i Norge
netdoktor.com 1.3.2006
Læger, der arbejder i Norge, får minimum det dobbelte i løn som herhjemme for det samme arbejde. Det får en masse læger til at tage fritidsjob på de norske hospitaler og medfører samtidig, at det er svært at få vikarer på de danske sygehuse.

I Danmark kæmper sygehuse især i yderområderne for at få vagtplanerne til at gå op, og mange steder betyder de få vikarer, at borgerne tilbydes en dårligere service, og at ventetiderne bliver længere.

Det er især områder som psykiatri og børnepsykiatri, der i Norge prioriteres højt. Det betyder, at lønningerne til lægerne indenfor de områder er så høje, at man kan tiltrække læger fra både Danmark og Sverige. (...)

Selvmedisinering

Selvmedisinering
dagbladet.no 24.10.2005
Skriver ut sine egne resepter

Mer enn halvparten av legene i Norge skriver ut resepter til seg selv.

Et stort antall leger begynner med å skrive ut resepter til seg selv allerede like etter avsluttet utdanning, og de fortsetter med det videre ut i yrkeslivet. Det viser en studie publisert i tidsskriftet BMC Medicine. (...)

Rusmisbruk

50 mister autorisasjonen hvert år
helserevyen.no 27.7.2005
Hvert år tilbakekaller Statens helsetilsyn over 50 autorisasjoner fra helsepersonell. De fleste er på grunn av rusmisbruk, og på andreplass ligger seksuelle relasjoner mellom behandler og pasient.

Intoxication 'rife among doctors' ()
BBC 13.6.2005
The British Medical Association has called for action over alcohol and drug abuse among medics after a BBC survey showed the problem was widespread.
BBC One's Real Story found over the last 10 years 750 hospital staff in England had been disciplined over alcohol and drug-related incidents. ()

The BMA estimates one in 15 doctors could be abusing drugs and alcohol. ()

BMA Ethics Committee chairman Michael Wilks said the profession was in denial and needed help to tackle the problem. (...)

Physician Financial Incentives

Physician Financial Incentives: Use of Quality Incentives Inches Up, but Productivity Still Dominates
hschange.com (January 2007)
The proportion of physicians in group practice whose compensation is based in part on quality measures increased from 17.6 percent in 2000-01 to 20.2 percent in 2004-05, according to a new national study from the Center for Studying Health System Change (HSC). (...)

En ordentlig lege kan alt

A proper doctor knows everything (En ordentlig lege kan alt)
BMJ 2006;333:248 (29 July)
"Are you a real doctor?" asked my Significant Other after I failed to provide any information about the width of a common bile duct. On another occasion a friend asked about the development process of Plasmodium malariae. She wanted details, and the leftovers of my microbiology knowledge didn't impress her. Again I faced the comment about me not being a proper doctor (although nicely packaged in a humorous wrapping). If only these were the sole examples of it happening since I graduated. A failure to produce detailed answers to miscellaneous queries turns out to be a powerful eraser of six years of medical studies. (...)

Diverse artikler

Measure your team’s performance, and publish the results
BMJ 2012;345:e4590 (4 July)
Clinical leadership in medicine can be hard to find, and good leadership even harder. One shining example in the UK in the past decade has been Bruce Keogh, now medical director of the NHS in England. As president of the Society of Cardiothoracic Surgeons in the aftermath of the Bristol paediatric cardiac surgery scandal, he persuaded his colleagues to make their mortality data publicly available. Since 2006 the raw data for individual cardiothoracic surgeons have been openly displayed online against an expected mortality range based on patient characteristics (http://heartsurgery.cqc.org.uk).

Admittedly, as Aniket Tavare explains (doi:10.1136/bmj.e4464), the society’s hand was forced by a freedom of information request to hospital trusts in 2005. But things were already in train, and Keogh and colleagues delivered and have stood by their commitment to transparency. (...)

Avdekker svikt i slagbehandlingen
dagensmedisin.no 8.12.2011
Landsomfattende tilsyn har avdekket svikt ved flere sykehus som behandler hjerneslag hos eldre. Fem av 22 sykehus har brutt lov eller forskrift. (...)

Blant andre Ahus har fått merknad for en sårbar pleie- og omsorgsbemanning, og sykepleierbemanningen er ikke i henhold til veiledende minimumsbemanning, ifølge Helsetilsynet. (...)

Ved flere sykehus blir det påpekt manglende mobilisering av pasienten, som kan innebære fare for svikt i behandlingen. (...)

Läkare utreds för rekordstor förskrivning av tabletter
dagensmedicin.se 23.7.2008
Läkaren skrev ut 1 000 tabletter Tradolan på bara två veckor. Nu riskerar han att bli av med sin läkarlegitimation.

Det var apoteket som slog larm efter att läkaren, som arbetar i Västmanland, hade skrivit ut stora mängder av det smärtstillande preparatet Tradolan. Nu ska förskrivningen utredas av Socialstyrelsen, rapporterar Sveriges Televisions program Tvärsnytt. (...)

Doctors Rated but Can't Get a Second Opinion
washingtonpost.com 25.7.2007
Inaccurate Data About Physicians' Performance Can Harm Reputations (...)

Websidene er designet og tilrettelagt av Hein Tore Tønnesen © 2009