En milliard med høyt blodtrykk

Nesten en milliard mennesker verden over har høyt blodtrykk, og i tillegg vil over en halv milliard flere få høyt blodtrykk innen 2025, ifølge ekspertene. (vg.no 21.5.2007)

Hjerte- og karsykdommer - faktaark med helsestatistikk (fhi.no 27.8.2013)

Blodtrykbehandling svigter Halvdelen af alle blodtrykspatienter dropper ud af behandlingen inden et år, viser tal fra WHO. (berlingske.dk 5.5.2007)

Trening reduserer blodtrykket

....Men altfor få leger anbefaler det til sine pasienter, ifølge studie) (healthfinder.gov 14.8.2008)

- Trening "like bra som legemidler" for behandling av hjertesykdommer

Exercise 'as good as medicines' in treating heart disease (Trening "like bra som legemidler " for behandling av hjertesykdommer)
reuters.com 3.10.2013
(Reuters) - Trening kan være like bra som legemidler for å behandle hjertesykdom og bør inngå som en sammenligning når nye legemidler blir utviklet og testet, sier forskere onsdag. (Exercise may be just as good as medication to treat heart disease and should be included as a comparison when new drugs are being developed and tested, scientists said on Wednesday.)

I en stor gjennomgang publisert i British Medical Journal fant forskere ved den britiske London School of Economics og Harvard og Stanford universities i USA ingen statistisk påvisbare forskjeller mellom mosjon og legemidler for pasienter med koronar hjertesykdom eller prediabetes når en person har symptomer som kan utvikle seg til diabetes. (In a large review published in the British Medical Journal, researchers from Britain's London School of Economics and Harvard and Stanford universities in the United States found no statistically detectable differences between exercise and drugs for patients with coronary heart disease or prediabetes, when a person shows symptoms that may develop into full-blown diabetes.)

For pasienter som restitueres fra hjerneslag viste gjennomgangen - som analyserte resultatene fra 305 studier som dekker nesten 340 000 deltakere - at trening var mer effektivt enn medikamentell behandling. (For patients recovering from stroke, the review - which analyzed the results of 305 studies covering almost 340,000 participants - found that exercise was more effective than drug treatment.)

Hjerte- og karsykdommer er det som tar flest liv, og fører til minst 17 millioner dødsfall i året. (Cardiovascular disease is the world's number one killer, leading to at least 17 million deaths a year.)

"I tilfeller der legemiddelalternativer bare gir beskjeden nytte fortjener pasienter å bli opplyst om den relative påvirkningen som fysisk aktivitet kan ha på deres tilstand," skriver forskerne. (...) ("In cases where drug options provide only modest benefit, patients deserve to understand the relative impact that physical activity might have on their condition," the researchers wrote.)

(Anm: Heart Symptoms You Shouldn't Ignore (webmd.com 4.5.2018).)

(Anm: What are the symptoms of heart disease in men? (medicalnewstoday.com 22.6.2018).)

(Anm: Heart Disease (Cardiovascular Disease, CVD) Heart (cardiovascular) disease definition and facts - What is heart (cardiovascular) disease? - Who is at risk for heart (cardiovascular) disease? - What are the signs and symptoms of heart (cardiovascular) disease? - What causes heart (cardiovascular) disease? - How is heart (cardiovascular) disease diagnosed? - What is the treatment for heart (cardiovascular) disease? - What lifestyle changes can a person make to prevent further heart disease or heart attack? What is the medical treatment for heart (cardiovascular) disease? - How many people have heart (cardiovascular) disease, and what is the prognosis? Can cardiovascular disease be prevented?  (medicinenet.com 29.9.2017).)

- Økning av trening over 6-årsperiode beskytter hjertet.

(Anm: Increasing exercise over 6-year span protects the heart. (…) In a new study — the findings of which have now been published in the journal Circulation — Dr. Ndumele and team investigate whether individuals who are active until middle age, but then become more sedentary, are more exposed to heart failure and vice versa. "The population of people with heart failure is growing," says first study author Dr. Roberta Florido, "because people are living longer and surviving heart attacks and other forms of heart disease." (medicalnewstoday.com 18.5.2018).)

(Anm: Ny norsk studie vekker oppsikt: Halvert sjanse for hjerteinfarkt. SUNNERE HJERTER: Bedre medisiner har bare litt av æren for at tromsøværinger har langt færre hjerteinfarkt enn før årtusenskiftet. Hovedansvaret har vi selv, viser doktorgraden til Jan Mannsverk, overlege ved hjertemedisinsk avdeling ved UNN Tromsø. (vg.no 26.12.2015).)

- Hjerne. Enda flere unge får hjerneslag. Her er symptomene du bør være obs på.

(Anm: Hjerne. Enda flere unge får hjerneslag. Her er symptomene du bør være obs på. (…) Symptomer på slag = FAST Er du ung og sprek er det fortsatt relativt liten risiko for å få hjerneslag, men det er likevel smart å kjenne symptomene - ikke bare for egen del, men for å kunne tilkalle medisinsk hjelp raskt dersom noen andre nær deg skulle rammes. I Storbritannia viser tall at to av tre ikke vet hva slags symptomer et slag gir. Det finnes ingen slike tall i Norge, men det er grunn til å tro at veldig mange av oss ikke har nok kunnskap. De vanligste symptomene på slag sammenfattet i ordet FAST:  (Kilde: Hjerne.no) - lammelser i ansiktsmuskulatur/fjes (=facialisparese) - lammelse i en arm (armparese) S - språkforstyrrelser, for eksempel problemer med å finne riktig ord - taleforstyrrelse, utydelig tale LES OGSÅ: Kreftsymptomene vi ofte overser (kk.no 28.10.2013).)

- Har antidepressiva en langsiktig nytteverdi? (- Når det gjelder dødelighet av antidepressiva heter det i en studie på 378 400 deltakere at «risikoen for tidlig død ble økt med 33 prosent blant brukere av antidepressiva sammenlignet med ikke-brukere» (4).

(Anm: Har antidepressiva en langsiktig nytteverdi? (...) Når det gjelder dødelighet av antidepressiva heter det i en studie på 378 400 deltakere at «risikoen for tidlig død ble økt med 33 prosent blant brukere av antidepressiva sammenlignet med ikke-brukere» (4). Det er således ikke overraskende at sykefraværet fra det tidspunktet SSRI-preparater ble introdusert på markedet (1993) har økt fra et svært lavt nivå til å bli verdens høyeste (5). Tidsskr Nor Legeforen 2018 (03.05.2018).)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddeløkonomi, bivirkninger og legemiddelomsetning (mintankesmie.no).)

- Johnson & Johnsons Actelion-enhet er enig i å betale 360 millioner dollar for å løse anklager om bestikkelser i USA. (- Forliksbeløpet overstiger den tidligere rekordboten på 210 millioner dollar som ble ilagt United Therapeutics i fjor for påstander om bruk av veldedighet for å betale utgifter for Medicare-pasienter.) (- I dette tilfellet ble Actelion anklaget for å bruke veldedighet som en kanal for å betale egenandeler for pasienter forskrevet pulmonal arteriell hypertensjon (PAH).) (- I tillegg har Justisdepartementet også inngått forlik på 57 millioner dollar med Jazz Pharmaceuticals og 24 millioner dollar med Pfizer over tilsvarende krav.)

(Anm: Johnson & Johnson's Actelion unit agrees to pay $360 million to resolve US kickback allegations. The US Department of Justice on Thursday announced that Johnson & Johnson's Actelion Pharmaceuticals unit has agreed to pay $360 million to settle claims that it used a charity to funnel kickbacks to Medicare patients. In the case, Actelion was accused of using a charity as a conduit for paying co-pays for patients prescribed its pulmonary arterial hypertension drugs. US Attorney Andrew Lelling stated "such conduct not only violates the anti-kickback statute, it also undermines the Medicare programme's co-pay structure, which Congress created as a safeguard against inflated drug prices." (…) The settlement amount exceeds the previous record fine of $210 million levied against United Therapeutics last year over allegations of using a charity to pay out-of-pocket expenses of Medicare patients. Subsequently, the Department of Justice has also reached settlements of $57 million with Jazz Pharmaceuticals and of $24 million with Pfizer over similar claims. (firstwordpharma.com 6.12.2018).)

(Anm: Pasientforeninger (legemiddelfirmasponset helseinformasjon) (mintankesmie.no).)

(Anm: Statlig hvitvasking av legemiddelinformasjon (Tidsskr Nor Legeforen 2010; 130:368 (25.2.2010).)

(Anm: Legemiddelkonsulenter forteller leger lite om sideeffekter, ifølge studie. (Drug Reps Tell Docs Little of Side Effects: Survey) (Journal of General Internal Medicine 2013 (April).)

(Anm: J&J pays $360 million for illegally using a charity to pay kickbacks to Medicare patients. Johnson & Johnson (JNJ) agreed to pay $360 million to resolve charges of illegally using a supposedly independent charity to pay kickbacks to Medicare patients as a way to cover their out-of-pocket costs. (statnews.com 6.12.2018).)

- Leggsmerter: Hva kan årsaken være? Smerter i leggen kan ha årsak i karsystemet, eller stamme fra muskel eller ledd.

(Anm: Leggsmerter: Hva kan årsaken være? Smerter i leggen kan ha årsak i karsystemet, eller stamme fra muskel eller ledd. Det kan være mange ulike årsaker bak leggsmerter. I denne artikkelen skal det omtales noen vanlige årsaker med sine mest typiske fremtredende symptomer: (lommelegen.no 26.9.2018).)

- Sunn livsstil: Hvordan høyden påvirker helsen din.

(Anm: Healthy Living: How Your Height Impacts Your Health. (…) Taller People and Blood Clot Risk Here’s a big health advantage for shorter people: the taller you are, the higher your risk of forming blood clots inside your veins (often your legs). The medical term for this is “venous thromboembolism” or VTE. It almost always affects one leg at a time, and can lead to swelling, pain, redness, and warmth at the VTE site. In the worst cases, this condition can be fatal when the blood clot breaks off and blocks blood flow to the lungs. If this is happening, you will experience chest pain, light-headedness, rapid heart rate and breathing, and sudden shortness of breath. (medicinenet.com 21.11.2014).)

- Hjerneslag. Det finnes flere uttrykk som brukes om hjerneslag, men det trengs egentlig ikke. Hjerneslag er godt nok. Hjerneslag er et paraplybegrep som brukes om kliniske tilstander som skyldes en plutselig forstyrrelse av blodsirkulasjonen i en del av hjernen og omfatter hjerneinfarkt og hjerneblødning (intracerebral blødning).

(Anm: Hjerneslag. Det finnes flere uttrykk som brukes om hjerneslag, men det trengs egentlig ikke. Hjerneslag er godt nok. Hjerneslag er et paraplybegrep som brukes om kliniske tilstander som skyldes en plutselig forstyrrelse av blodsirkulasjonen i en del av hjernen og omfatter hjerneinfarkt og hjerneblødning (intracerebral blødning). Hjerneinfarkt skyldes redusert blodtilførsel på grunn av en blodpropp (trombe eller embolus) i en arterie eller en arteriole eller en sjelden gang spasme i et kar eller en okkluderende fortykket karvegg. Hjerneblødning skyldes ruptur av en arterie eller en arteriole. Definisjonen er ikke entydig, da subaraknoidalblødning også noen ganger blir inkludert. Ekstracerebrale blødninger som subduralt hematom og epiduralt hematom kommer ikke inn under hjerneslagbegrepet. Det viktigste kjennetegnet for hjerneslag er akutt innsettende nevrologiske symptomer. Flere andre uttrykk brukes om hjerneslag. Det vanligste og mest brukte på folkemunne er den forkortede versjonen slag. Andre uttrykk som brukes er cerebrovaskulær sykdom, cerebralt insult og apopleksi. Tidsskr Nor Legeforen 2018Publisert: 5. februar 2018.)

- Enkelte blodceller har en overraskende kilde - din tarm. Den menneskelige tarm kan stå for opptil 10 prosent av blodcellene i omløp fra sitt eget reservoar av bloddannende stamceller, har en overraskende ny studie fra forskere ved Columbia University Vagelos College of Physicians and Surgeons funnet. Forskere hadde tidligere trodd at blodceller blir dannet utelukkende i beinmargen fra en spesiell populasjon av hematopoietiske stamceller.

(Anm: Some blood cells have a surprising source—your gut. The human intestine may provide up to 10 percent of blood cells in circulation from its own reservoir of blood-forming stem cells, a surprising new study from researchers at Columbia University Vagelos College of Physicians and Surgeons has found. Scientists had previously thought that blood cells are created exclusively in the bone marrow from a special population of hematopoietic stem cells. Why It Matters Intestinal transplantation is the only long-term option for patients with Crohn's and other diseases if their intestines fail. But high rejection rates and life-threatening complications from immunosuppression have limited the success of human intestinal transplantation. When a person receives a transplanted organ, the immune system often recognizes the new organ as foreign and destroys it. Powerful immunosuppressive drugs blunt these responses, but that makes the patient much more susceptible to infections and other complications.  (medicalxpress.com 29.11.2018).)

(Anm: Human Intestinal Allografts Contain Functional Hematopoietic Stem and Progenitor Cells that Are Maintained by a Circulating Pool. Highlights • Human intestine contains hematopoietic stem cells and multiple types of progenitors • Donor graft HSPCs contribute to multilineage blood chimerism in the recipient • Long-term circulating donor T cells are tolerant to the recipient but functional • Intestinal HSPCs undergo replacement by the recipient from a circulating pool. Cell Stem Cell. 2018 Nov 21. pii: S1934-5909(18)30543-5.)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom. (Medication-induced mitochondrial damage and disease.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Signaler fra tarmens mikrobiotika til fjerntliggende organer mht. fysiologi og sykdom. Signals from the gut microbiota to distant organs in physiology and disease. (Nat Med. 2016 Oct 6;22(10):1079-1089.)

- 5 tegn på at du kan ha blodpropp.

(Anm: 5 Signs You May Have A Blood Clot. While blood clots can help seal injuries and stop excessive bleeding, the clotting can be harmful if it takes place in the deep veins of the body. Often occurring in the legs, this condition is known as deep vein thrombosis (DVT). (…) 1. Swelling in one leg In most cases, DVT will result in swelling in the affected leg. It is noticeable below the knee and rarely affects both legs.  (…) 2. Discoloration of skin When blood flow is blocked in the veins, the skin over that area can begin to appear discolored, like a bruise. It is possible to see shades of blue, purple, or even red. If the discolored skin also feels itchy or warm to touch, it is highly recommended that you have it examined by a professional. (…) 3. Shortness of breath Due to the blood flow being affected, oxygen levels may start falling. As a result, you can feel an increase in your heart rate, develop a bad cough and have trouble breathing. (…) 4. Pain in one leg or arm This kind of pain can occur by itself or can be accompanied by signs of discoloration and swelling. "Unfortunately, pain from a blood clot can easily be mistaken for a muscle cramp or strain, which is why the issue often goes undiagnosed and is specifically dangerous," Dr. Navarro said. (…) 5. Sharp pain in the chest When the clot travels to your lungs, it can cause pulmonary embolism and produce symptoms similar to that of a heart attack. According to Dr. Thomas Maldonado from NYU Langone Medical Center, a dull ache which feels centered on the chest but radiates to surrounding parts of the body is most likely a heart attack. On the other hand, he said, pulmonary embolism may feel like a sharp pain which seems to get worse with each breath you take. (medicaldaily.com 4.7.2018).)

- Blodmangel. Symptomer på blodmangel kan være slapphet, tretthet. Du kan føle deg i dårligere form enn tidligere, være blek og du blir lett andpusten.

(Anm: Blodmangel. Symptomer på blodmangel kan være slapphet, tretthet. Du kan føle deg i dårligere form enn tidligere, være blek og du blir lett andpusten. Blodmangel vil si at det er lite hemoglobin i blodet. Hemoglobin er et protein som finnes i de røde blodcellene, og som transporterer oksygen (surstoff). Når blodet sirkulerer gjennom lungene, binder oksygenet seg til hemoglobinet. Seinere, når blodet kommer ut i kroppen, frigjøres oksygenet til vevene. For lite hemoglobin (for lav blodprosent) angis enten som antall gram hemoglobin per dl blod, eller som et prosenttall. Grensen for hva som er for lite, er avhengig av kjønn og alder. (lommelegen.no 11.11.2018).)

- Forskning: Antidepressiva linket til blodproppstilstand: Studie. (- Effekten av antidepressiva på venøs tromboembolisme (VTE) kan være en klasseeffekt. De mekanistiske veiene som ligger bak disse forbindelsene fortjener ytterligere evaluering.)

(Anm: Forskning: Antidepressiva linket til blodproppstilstand: Studie. (Research: Anti-depressants linked with blood clot condition: Study.) (...) Effekten av antidepressiva på venøs tromboembolisme (VTE) kan være en klasseeffekt. De mekanistiske veiene som ligger bak disse forbindelsene fortjener ytterligere evaluering. Ann Med. 2018 Jul 12:1-17.)

- Vanlig antidepressiva gir økt koronar aterosklerose (åreforkalkning) i dyremodell.

(Anm: Vanlig antidepressiva gir økt koronar aterosklerose (åreforkalkning) i dyremodell. (Common antidepressant increased coronary atherosclerosis in animal model.) (medicalnewstoday.com 9.4.2015).)

(Anm: - Brukere av antidepressiva har mer åreforkalkning og dermed økt risiko for hjertesykdom og hjerneslag sammenlignet med ikke-brukere (mintankesmie.no).)

- Antidepressiva linket til hjerterisiko: tvillingstudie.

(Anm: Antidepressiva linket til hjerterisiko: tvillingstudie. (Antidepressants linked to heart risk: twins study) - Middelaldrende menn som bruker antidepressiva er mer sannsynlig å ha en innsnevring av blodårer, noe som øker risikoen for hjerteinfarkt og slag, enn de som ikke bruker legemidlene, ifølge en studie presentert på lørdag. (Reuters) - Middle-age men who use antidepressants are more likely to have a narrowing of blood vessels, increasing the risk of heart attacks and strokes, than those who do not use the medications, according to a study presented on Saturday.) (reuters.com 2.4.2011).)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

- Koronar mikrovaskulær dysfunksjon ved diabetes mellitus.

(Anm: Coronary microvascular dysfunction in diabetes mellitus. Abstract The significance, mechanisms and consequences of coronary microvascular dysfunction associated with diabetes mellitus are topics into which we have insufficient insight at this time. It is widely recognized that endothelial dysfunction that is caused by diabetes in various vascular beds contributes to a wide range of complications and exerts unfavorable effects on microcirculatory regulation. The coronary microcirculation is precisely regulated through a number of interconnected physiological processes with the purpose of matching local blood flow to myocardial metabolic demands. Dysregulation of this network might contribute to varying degrees of pathological consequences. This review discusses the most important findings regarding coronary microvascular dysfunction in diabetes from pre-clinical and clinical perspectives. J Int Med Res. 2017 Dec;45(6):1901-1929.)

- Hvordan røde blodlegemer skader kardiovaskulær helse ved diabetes. (- De har avdekket at røde blodlegemer gjennomgår visse endringer hos mennesker med type 2 diabetes, hvilket betyr at disse individer er mer utsatt for hjerteproblemer og i mindre grad tilfriskner etter en kardiovaskulær hendelse.)

(Anm: How red blood cells harm cardiovascular health in diabetes. (…) People with type 2 diabetes are more exposed to cardiovascular injury and recover with more difficulty from events such as heart attacks. Still, it has so far been unclear why that is, exactly. Two new studies now explain the causes. (…) Now, scientists from the Karolinska Institutet in Stockholm, Sweden, have conducted a series of studies to further investigate the causes of cardiovascular risk in diabetes. They have revealed that red blood cells undergo certain changes in the case of people with type 2 diabetes, which means that those individuals are more predisposed to heart problems and less well equipped to recover following a cardiovascular event. These findings now appear in two related papers: the first one published in The Journal of the American College of Cardiology, and the second one in JACC: Basic to Translational Science. (medicalnewstoday.com 9.8.2018).)

- Infeksjoner kan utløse hjerte- og karsykdommer. Forskere finner en høyere risiko for koronarhendelser i løpet av 3 måneder etter en infeksjon. Kroppens immunrespons, antyder de, kan forklare hvorfor infeksjoner "utløser" hjerteinfarkt og hjerneslag. Begrepet kardiovaskulær sykdom (CVD) dekker en rekke forhold: fra hjerteinfarkt og hjertesykdom til hjerneslag, hypertensjon og hjertesvikt.

(Anm: Infections could trigger cardiovascular disease. Researchers find a higher risk of coronary events during the 3 months after an infection. The body's immune response, they suggest, may explain why infections "trigger" heart attack and stroke. The term cardiovascular disease (CVD) covers a range of conditions: from heart attack and heart disease to stroke, hypertension, and heart failure. As many as 84 million people in the United States are living with one of the conditions above, and 2,200 people die every day as a result. Several factors may raise the risk of cardiovascular conditions. Some of these factors are modifiable, such as smoking, high cholesterol, and high blood pressure. Other factors, such as sex, race, age, and family history, cannot be modified. However, there are also a number of "acute" risk factors, or triggers, that can lead to CVD. Some research has linked urinary infections and pneumonia, for instance, with the risk of having heart attacks and stroke. A new study, published in the Journal of the American Heart Association, zooms in on the link between infections and adverse cardiovascular events. (medicalnewstoday.com 30.11.2018).)

(Anm: Inpatient and Outpatient Infection as a Trigger of Cardiovascular Disease: The ARIC Study. Background Acute infections are known cardiovascular disease (CVD) triggers, but little is known regarding how CVD risk varies following inpatient versus outpatient infections. We hypothesized that in‐ and outpatient infections are associated with CVD risk and that the association is stronger for inpatient infections. (…) Conclusions In‐ and outpatient infections are associated with CVD risk. Patients with an inpatient infection may be at particularly elevated CVD risk and should be considered potential candidates for CVD prophylaxis. Journal of the American Heart Association. 2018;7:e009683.)

- Syrepumpehemmere (protonpumpehemmere (PPI) knyttet til alvorlige gastrointestinale infeksjoner.

(Anm: Syrepumpehemmere (protonpumpehemmere (PPI) knyttet til alvorlige gastrointestinale infeksjoner. (…) Legemidler som protonpumpehemmere (PPI) knyttet til en økt risiko for tarminfeksjoner med C. difficile og Campylobacter bakterier som kan forårsake betydelig sykdom. (Acid suppression medications linked to serious gastrointestinal infections. (…) Medications such as proton pump inhibitors (PPIs) was linked with an increased risk of intestinal infections with C. difficile and Campylobacter bacteria, which can cause considerable illness.) (medicalnewstoday.com 9.1.2017).)

(Anm: Protonpumpehemmere (proton pump inhibitors (PPIs) (syrepumpehemmere) (magesyrehemmere) (syrenøytraliserende midler (antacida)). (mintankesmie.no).)

- Konklusjoner. (- For røyking eksisterer ikke et sikkert nivå for hjertesykdom.)

(Anm: Low cigarette consumption and risk of coronary heart disease and stroke: meta-analysis of 141 cohort studies in 55 study reports. (…) Conclusions Smoking only about one cigarette per day carries a risk of developing coronary heart disease and stroke much greater than expected: around half that for people who smoke 20 per day. No safe level of smoking exists for cardiovascular disease. Smokers should aim to quit instead of cutting down to significantly reduce their risk of these two common major disorders. BMJ 2018;360:j5855 (Published 24 January 2018).)

(Anm: Tobakksindustrien (Big Tobacco). (mintankesmie.no).)

- Dansk læge har opdaget hidtil ukendt arvelig hjertesygdom. Forskerne arbejder nu på højtryk for at finde ud af, hvilket gen der er ansvarligt for sygdommen.

(Anm: Dansk læge har opdaget hidtil ukendt arvelig hjertesygdom. Forskerne arbejder nu på højtryk for at finde ud af, hvilket gen der er ansvarligt for sygdommen. (…) Henning Bundgaard har identificeret og beskrevet hjertesygdommen sammen med kollegaer fra Rigshospitalet, Herlev Hospital, DTU og Københavns Universitet samt forskere fra Oxford og Amsterdam. Resultatet er lige blevet offentliggjort i et 'letter to the editor' (typisk en kort tekst, der kommenterer på tidligere eller ny forskning) i det fine medicinske tidsskrift New England Journal of Medicine. (…) Sygdommens navn - Forskerne har døbt den nye hjertesygdom det ikke så mundrette 'familiær ST-despressions-syndrom'. 'Familiær' fordi sygdommen er arvelig. - 'ST-depressions-syndrom' har ikke noget med psykiske lidelser at gøre. - Det såkaldte 'ST-stykke' i hjertekardiogrammet er 'trykket ned' ved sygdommen – et fænomen, som kaldes en depression indenfor medicin. Kilde: Henning Bundgaard (videnskab.dk 2.11.2018).)

- Arsenikk-indusert kardiotoksitet korrelerer med mitokondriell skade og ubalanse sporelementer hos kyllinger.

(Anm: Arsenic-induced cardiotoxicity correlates with mitochondrial damage and trace elements imbalance in broiler chickens. In conclusion, As2O3 can disturb the trace elements homeostasis, which might favor the development of mitochondrial damage. Moreover, we suspected that As2O3-increased mitochondrial dynamics might trigger the apoptosis to limit cell metabolism. These features might identify the role of the mitochondrial dynamics under arsenic-induced cardiovascular disease in the chickens. Poult Sci. 2018 Oct 18.)

- Mitokondriens rolle i sepsis-indusert kardiomyopati.

(Anm: The role of mitochondria in sepsis-induced cardiomyopathy. Abstract Sepsis is defined as a life-threatening organ dysfunction caused by a dysregulated host response to infection. Myocardial dysfunction, often termed sepsis-induced cardiomyopathy, is a frequent complication and is associated with worse outcomes. Numerous mechanisms contribute to sepsis-induced cardiomyopathy and a growing body of evidence suggests that bioenergetic and metabolic derangements play a central role in its development; however, there are significant discrepancies in the literature, perhaps reflecting variability in the experimental models employed or in the host response to sepsis. The condition is characterised by lack of significant cell death, normal tissue oxygen levels and, in survivors, reversibility of organ dysfunction. The functional changes observed in cardiac tissue may represent an adaptive response to prolonged stress that limits cell death, improving the potential for recovery. In this review, we describe our current understanding of the pathophysiology underlying myocardial dysfunction in sepsis, with a focus on disrupted mitochondrial processes. Biochim Biophys Acta Mol Basis Dis. 2018 Oct 17. pii: S0925-4439(18)30388-0.)

(Anm: Kardiomyopati, tilstand som skyldes sykelige forandringer i selve hjertemuskelen. Kardiomyopati inndeles gjerne i såkalt dilaterende (utvidende), hypertrofisk (fortykkende) og restriktiv form. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Restriktiv kardiomyopati Ved restriktiv kardiomyopati vil hjertemuskelen bli stivere og føre til dårligere blodfylning av hjertet. Årsaken kan være idiopatisk, arvelig betinget eller sekundær til en systemsykdom. Behandlingen vil ofte være som ved hjertesvikt. Kilde: Store norske leksikon.)

- Forskning: Antidepressiva linket til blodproppstilstand: Studie. (- Effekten av antidepressiva på venøs tromboembolisme (VTE) kan være en klasseeffekt. De mekanistiske veiene som ligger bak disse forbindelsene fortjener ytterligere evaluering.)

(Anm: Forskning: Antidepressiva linket til blodproppstilstand: Studie. (Research: Anti-depressants linked with blood clot condition: Study.) (...) Effekten av antidepressiva på venøs tromboembolisme (VTE) kan være en klasseeffekt. De mekanistiske veiene som ligger bak disse forbindelsene fortjener ytterligere evaluering. Ann Med. 2018 Jul 12:1-17.)

- Vanlig antidepressiva gir økt koronar aterosklerose (åreforkalkning) i dyremodell.

(Anm: Vanlig antidepressiva gir økt koronar aterosklerose (åreforkalkning) i dyremodell. (Common antidepressant increased coronary atherosclerosis in animal model.) (medicalnewstoday.com 9.4.2015).)

(Anm: - Brukere av antidepressiva har mer åreforkalkning og dermed økt risiko for hjertesykdom og hjerneslag sammenlignet med ikke-brukere (mintankesmie.no).)

- Antidepressiva linket til hjerterisiko: tvillingstudie.

(Anm: Antidepressiva linket til hjerterisiko: tvillingstudie. (Antidepressants linked to heart risk: twins study) - Middelaldrende menn som bruker antidepressiva er mer sannsynlig å ha en innsnevring av blodårer, noe som øker risikoen for hjerteinfarkt og slag, enn de som ikke bruker legemidlene, ifølge en studie presentert på lørdag. (Reuters) - Middle-age men who use antidepressants are more likely to have a narrowing of blood vessels, increasing the risk of heart attacks and strokes, than those who do not use the medications, according to a study presented on Saturday.) (reuters.com 2.4.2011).)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

- Hadde blodpropp i én uke uten å vite det. (- Hver fjerde time dør minst en nordmann av en blodpropp-relatert tilstand, og forskerne mener befolkningen vet for lite om symptomene.)

(Anm: Stille hjerteinfarkt - disse varslene du må være obs på. Oppdager du det ikke i tide, kan skadene på hjertet og din helse være uopprettelig. Ved et stille hjerteinfarkt kjenner man sjelden brystsmerte. Ett av fem hjerteinfarkt oppdages ikke. VÆR OBS: Prognosene for stumme hjerteinfarkt er omtrent like dårlige som ved klassiske hjerteinfarkt, både når det gjelder risiko for død og risikoen for å få nye infarkt. (…) Ved et stille hjerteinfarkt kjenner man sjelden brystsmerte. Tung pust, ryggsmerter og magesmerter, etterfulgt av en slags influensafølelse, kan også være tegn på at man har hatt hjerteinfarkt - uten at man har visst det. - Det er vanskelig å si hvor mange som rammes av stumme hjerteinfarkt hvert år. Men det er sannsynlig å anta at hver femte person som rammes av hjerte­infarkt ikke merker det, sier hjertelege og spesialist i indremedisin Helge Istad. (…) Ifølge en studie publisert i det amerikanske tidsskriftet Circulation i 2016, er halvparten av alle hjerteinfarkt stille. På lik linje som et klassisk hjerteinfarkt, øker et stille hjerteinfarkt også risikoen for hjertesvikt og død. Stille hjerteinfarkt er spesielt skumle fordi den som rammes ikke nødvendigvis oppsøker lege etterpå. Arr etter infarktet og skade på hjertet i kombinasjon med at en ikke oppsøker hjelp, kan forverre helsetilstanden og øke faren for et nytt og potensielt mer skadelig hjerteinfarkt, advarer ekspertene. Personer som tåler smerte godt, er mer utsatt for å få stumme hjerteinfarkt, viser en norsk studie fra i fjor. (dagbladet.no 13.10.2018).)

(Anm: Nearly half of all heart attacks may be ‘silent’. American Heart Association Rapid Access Journal Report. (newsroom.heart.org.no).)

(Anm: Heart Disease: Causes of a Heart Attack. Heart disease refers to conditions that involve the heart, its vessels, muscles, valves, or internal electric pathways responsible for muscular contraction. Common heart disease conditions include: - Coronary artery disease - Heart failure – Cardiomyopathy - Heart valve disease - Arrhythmias (medicinenet.com 6.8.2016).)

- Stille hjerteinfarkt - disse varslene du må være obs på. (- Oppdager du det ikke i tide, kan skadene på hjertet og din helse være uopprettelig.) (- Ved et stille hjerteinfarkt kjenner man sjelden brystsmerte. Tung pust, ryggsmerter og magesmerter, etterfulgt av en slags influensafølelse, kan også være tegn på at man har hatt hjerteinfarkt - uten at man har visst det.)

(Anm: Stille hjerteinfarkt - disse varslene du må være obs på. Oppdager du det ikke i tide, kan skadene på hjertet og din helse være uopprettelig. Ved et stille hjerteinfarkt kjenner man sjelden brystsmerte. Ett av fem hjerteinfarkt oppdages ikke. VÆR OBS: Prognosene for stumme hjerteinfarkt er omtrent like dårlige som ved klassiske hjerteinfarkt, både når det gjelder risiko for død og risikoen for å få nye infarkt. (…) Ved et stille hjerteinfarkt kjenner man sjelden brystsmerte. Tung pust, ryggsmerter og magesmerter, etterfulgt av en slags influensafølelse, kan også være tegn på at man har hatt hjerteinfarkt - uten at man har visst det. - Det er vanskelig å si hvor mange som rammes av stumme hjerteinfarkt hvert år. Men det er sannsynlig å anta at hver femte person som rammes av hjerte­infarkt ikke merker det, sier hjertelege og spesialist i indremedisin Helge Istad. (…) Ifølge en studie publisert i det amerikanske tidsskriftet Circulation i 2016, er halvparten av alle hjerteinfarkt stille. På lik linje som et klassisk hjerteinfarkt, øker et stille hjerteinfarkt også risikoen for hjertesvikt og død. Stille hjerteinfarkt er spesielt skumle fordi den som rammes ikke nødvendigvis oppsøker lege etterpå. Arr etter infarktet og skade på hjertet i kombinasjon med at en ikke oppsøker hjelp, kan forverre helsetilstanden og øke faren for et nytt og potensielt mer skadelig hjerteinfarkt, advarer ekspertene. Personer som tåler smerte godt, er mer utsatt for å få stumme hjerteinfarkt, viser en norsk studie fra i fjor. (…) Diabetikere er ekstra utsatt for slike stumme infarkt fordi følenervene til brystregionen har svekket evne til å kjenne brystsmertene. (...) Influensaliknende symptomer Etter ethvert hjerteinfarkt, stille så vel som klassisk, gjennomgår kroppen en inflammasjonsprosess. Kroppen begynner å reparere den skadde hjertemuskelen, og økt temperatur er en naturlig konsekvens av det.(dagbladet.no 13.10.2018).)

(Anm: Nearly half of all heart attacks may be ‘silent’. American Heart Association Rapid Access Journal Report. (newsroom.heart.org.no 14.10.2018).)

– Stille hjerteinfarkt like farlig som vanlig. (- Ved et stille hjerteinfarkt føler man sjeldent smerter i brystet. – Det kan være smerter i kjever, nakke, rygg eller i buken, som en vanlig sykdomsfølelse.) (- Enkelte beskriver det som at de ikke orker noe og er trøtte. I tillegg kan man føle seg svimmel, sier Jernberg. Enkelte kan ikke huske når infarktet har skjedd, andre kan få en slags influensafølelse som et symptom.)

(Anm: Stille hjerteinfarkt like farlig som vanlig. Mellom 20 og 30 prosent av alle hjerteinfarkt oppdages ikke før senere i livet. For noen kan det oppleves som en vanlig influensa. Slik kan du oppdage om du har hatt et «stille hjerteinfarkt». Minst hver femte person som rammes av hjerteinfarkt, merker det ikke. Disse hjerteinfarktene kalles for stille hjerteinfarkt, forklarer hjertelege og professor Tomas Jernberg. – Et stille hjerteinfarkt er like alvorlig som et vanlig hjerteinfarkt, sier Jernberg, som jobber som kardiolog ved Danderyd Hospital og er professor i epidemiologi ved Karolinska institutet. – Hvorfor merker man ikke at man har et hjerteinfarkt? – Det finnes to forklaringer: Den ene er at det er så milde symptomer at man ikke kjenner hjerteinfarktet. Den andre er at symptomene er svært atypiske, så man kobler de ikke opp til hjerteinfarkt, fortsetter Jernberg. (…) Symptomer på «stille infarkt» Klassiske symptomene ved et hjerteinfarkt er smerter over brystet som stråler ut til armen, gjerne den venstre. Ved et stille hjerteinfarkt føler man sjeldent smerter i brystet. – Det kan være smerter i kjever, nakke, rygg eller i buken, som en vanlig sykdomsfølelse. Enkelte beskriver det som at de ikke orker noe og er trøtte. I tillegg kan man føle seg svimmel, sier Jernberg. Enkelte kan ikke huske når infarktet har skjedd, andre kan få en slags influensafølelse som et symptom. Når hjerteinfarkt inntreffer, stopper blodforsyningen til en del av hjertemuskelen på grunn av en tett kransarterie (hjertekaronarien i hjertet). Et vanlig hjerteinfarkt gir ofte symptomer i flere timer. (vg.no 31.10.2018).)

Ny risikotest for sepsis for hjertepasienter. Nesten én av fire dødsfall hos personer med hjertesvikt skyldes sepsis, ifølge ny forskning.

(Anm: New risk test for sepsis for heart patients. Nearly one in four deaths in people with heart failure are caused by sepsis, according to new research. Now scientists from the University of Leeds, who are funded by the British Heart Foundation, have developed a 'risk profile' to identify patients who are most at risk, often years before they become ill. The researchers hope the tool will help doctors determine which patients may benefit from closer monitoring and help to ensure they receive rapid treatment when they fall ill. Sepsis is a very serious complication of an infection. Without treatment it can lead to multiple organ failure and death. Catching cases early could save thousands of lives every year. Professor Richard Cubbon, senior author of the study from the University of Leeds, said: "We have created a simple way to identify people with heart failure who are at greatest risk of dying from sepsis. "It could be part of a routine check which is already performed when they visit their doctors. (…) The team analysed this data and found several distinct markers which flagged higher risk of death from sepsis specifically, rather than progressively worsening heart failure or sudden cardiac arrest. Blood samples from high-risk patients contained lower levels of vitamin D and higher counts of platelets—cells which help blood clot. Those at high risk were also older, more likely to have chronic lung disease (chronic obstructive pulmonary disease) and more likely to be male. The researchers used this data to create the 'risk profile' which could be used in future to flag patients at highest risk of dying from sepsis. These patients could receive counselling, closer monitoring by their GP and vaccines to prevent respiratory infections – the root cause of 70% of sepsis cases in the study. Sepsis, sometimes called blood poisoning, occurs when the immune system goes into overdrive in response to an infection and starts attacking the body's own cells, causing damage to vital organs. It can take hold quickly and, without rapid treatment, can lead to multiple organ failure and death. (medicalxpress.com 5.10.2018).)

- Brukere av antidepressiva har høyere dødsrisiko enn ikke-brukere, ifølge forskere (- Antidepressant users have higher risk of death than non-users, researchers find.) (- Forskerne gjennomførte studier som involverte hundretusener av mennesker og fant at brukere av antidepressiva hadde 33 % høyere sjanse for dødsfall enn ikke-brukere.)

(Anm: Brukere av antidepressiva har høyere dødsrisiko enn ikke-brukere, ifølge forskere (- Det er imidlertid mindre kjent at alle kroppens store organer - hjertet, nyrene, lungene, leveren - bruker serotonin fra blodstrømmen.) (- Antidepressiva blokkerer også absorpsjonen av serotonin i disse organene, og forskerne advarer mot at antidepressiva kan øke risikoen for død ved å hindre at flere organer fungerer som de skal.) (- Forskerne gjennomførte studier som involverte hundretusener av mennesker og fant at brukere av antidepressiva hadde 33 % høyere sjanse for dødsfall enn ikke-brukere.)- Brukere av antidepressiva hadde også 14% høyere risiko for kardiovaskulære hendelser, for eksempel hjerneslag og hjerteinfarkt. Resultatene ble publisert i dag i tidsskriftet Psychotherapy and Psychosomatics.) (news-medical.net 14.9.2017).)

(Anm: Disseminert intravaskulær koagulasjon (DIC). DIC (Disseminert intravaskulær koagulasjon) er en tilstand som skyldes alvorlige forstyrrelser i kroppens blodlevringssystem. Inne i blodårene dannes masse små blodpropper, og det oppstår etterhvert ukontrollerte blødninger. DIC er en akutt alvorlig tilstand der det dannes en rekke blodpropper i kroppens blodårer. Det skyldes at blodlevringssystemet - som styrer blodets evne til å levre seg - plutselig aktiveres og danner masse små og større blodpropper. (…) Fakta - DIC er en akutt tilstand hvor det dannes en rekke blodpropper rundt omkring i kroppen. - Det skyldes at blodlevringsssystemet plutselig settes i gang og danner blodpropper. Høyt forbruk av blodlevringsfaktorer vil etter hvert føre til blødninger. - Utløsende årsak er ofte alvorlige infeksjoner (blodforgiftning), store skader, komplikasjoner under fødsel eller kreftsykdom. - Blant de første tegnene er små hudblødninger, eventuelt mindre blødninger fra slimhinnene. Små blodpropper rundt i kroppen vil kunne medføre svikt i flere organer. (nhi.no 13.12.2016).)

- FDA advarer mot høye doser av citalopram (Cipramil; Celexa.)

FDA Warns Against High-Dose Citalopram (FDA advarer mot høye doser av citalopram (Cipramil; Celexa).)
medpagetoday.com 24.8.2011
Citing increased risk of cardiac arrhythmias and a lack of therapeutic benefit associated with high doses of the selective serotonin reuptake inhibitor (SSRI) citalopram hydrobromide (Celexa), the FDA has reduced the recommended maximum to 40 mg/day.

Previously, the agency had approved a 60-mg/day dose of the antidepressant for certain patients.

The new dosing instruction was prompted by postmarketing surveillance reports and a prospective trial linking the 60-mg dose to unacceptable QT interval prolongations and Torsade de Pointes.

The trial -- a randomized, placebo-controlled, crossover study in 119 adults -- examined citalopram's effects on QT intervals at doses of 20 mg and 60 mg, the FDA said. (...)

(Anm: Lægemiddelinduceret QT forlængelse og arytmirisiko (irf.dk 28.8.2012 (Institut for Rationel Farmakoterapi (IRF).)

- Arm som dovner bort om natten. De fleste har opplevd å våkne om natten med en arm som har dovnet bort. Stort sett får man følelsen tilbake i løpet av noen minutter. Men dersom presset på nerven blir langvarig, kan også skaden bli det.

(Anm: Arm som dovner bort om natten. De fleste har opplevd å våkne om natten med en arm som har dovnet bort. Stort sett får man følelsen tilbake i løpet av noen minutter. Men dersom presset på nerven blir langvarig, kan også skaden bli det. Ulike skader kan forårsake nerveskade som gir slike symptomer, men dersom du opplever at slike lammelser kommer mens du sover, er årsaken vanligvis at nerven har kommet i klem. De fleste våkner av ubehaget, og ved å skifte stilling eller bevege armen litt, kommer følelsen tilbake. (nhi.no 27.7.2018).)

- Kan tarmbakterier hjelpe oss med å oppnå en "universell" blodtype?

(Anm: Can gut bacteria help us achieve a 'universal' blood type? In light of the global relief efforts required after natural disasters, which have often called for blood transfusions, researchers are looking for effective ways of turning other blood types into the "universal donor," blood type O. (…) For years, researchers have been looking into effective ways of converting other blood types into type O by developing enzymes that would remove the antigens that make blood types A, B, and AB so "discriminating." Now, researchers from the University of British Columbia — with branches in both Vancouver and Kelowna, Canada — have presented the results of a new study at the 256th National Meeting & Exposition of the American Chemical Society, held in Boston, MA. They explained that they may have found an effective and safe way of converting blood types A and B into type O: by using certain enzymes found in the gut. "We have been particularly interested," says study co-author Stephen Withers, "in enzymes that allow us to remove the A or B antigens from red blood cells," adding: "If you can remove those antigens, which are just simple sugars, then you can convert A or B to O blood." (medicalnewstoday.com 21.8.2018).)

- Tarmmikrobiom påvirker saltfølsom hypertensjon (høyt blodtrykk) hos mus og mennesker. (- Hos mus førte en diett med mye salt til uttømming av Lactobacillus-arter, spesielt av en Lactobacillus-art, L. murinus. Dette ble etterfulgt av en økning i antall spesifikke lymfocytter (T-helper [TH] 17) som driver mange autoimmune sykdommer og deretter ved en økning i blodtrykket. Når forskerne supplementerte maten til mus med de utarmede artene av laktobaciller, ble disse endringene reversert.) (- Tidligere rapporter har vist at tarmmikrobiomet sannsynligvis spiller en rolle i å forårsake fedme, type 2 diabetes og aterosklerose.)

(Anm: Gut Microbiome Affects Salt-Sensitive Hypertension in Mice and Humans. Anthony L. Komaroff, MD reviewing Wilck N et al. Nature 2017 Nov 30. When dietary salt intake increases, lactobacilli are lost and blood pressure rises. Salt-sensitive hypertension is caused, at least in part, by expansion of intravascular volume due to a high-salt diet. In a new study, researchers investigated an additional mechanism: the gut microbiome's response to a high-salt diet. In mice, a high-salt diet led to depletion of Lactobacillus species, particularly of one Lactobacillus species, L. murinus. This was followed by an increase in the number of particular lymphocytes (T-helper [TH]17) that drive many autoimmune diseases and then by a rise in blood pressure. When researchers supplemented the mouse feed with the depleted species of lactobacilli, these changes were reversed. To examine this phenomenon in humans, 12 healthy nonhypertensive men received slow-release salt tablets in addition to their normal diets for 2 weeks. Several species of lactobacilli became depleted, TH17 lymphocytes increased, and blood pressure rose by the end of the trial. (…) COMMENT Previous reports have indicated that the gut microbiome likely plays a role in causing obesity, type 2 diabetes, and atherosclerosis. Now comes evidence of its possible role in salt-sensitive hypertension. In mice and humans, a high-salt diet depletes several Lactobacillus species, activates a lymphocyte subset that is important in autoimmunity, and raises blood pressure. This is consistent with previous reports that a high-salt diet causes flares of experimental autoimmune encephalomyelitis in an animal model of multiple sclerosis and that Lactobacillus-rich probiotics reduce blood pressure in humans. Might we someday treat salt-sensitive hypertension with probiotics? NEJM 2017 (January 2, 2018).)

(Anm: Salt-responsive gut commensal modulates TH17 axis and disease. Nature. 2017 Nov 30;551(7682):585-589.)

 (Anm: Association Study of Gut Flora in Coronary Heart Disease through High-Throughput Sequencing. (…) Conclusion. The diversity and compositions of gut flora were different between CHD patients and healthy controls. The incidence of CHD might be associated with the alteration of gut microbiota. Biomed Res Int. 2017; 2017: 3796359.)

- Å målrette bakterier for å redusere hjertesykdom. (- Faktisk reduserte en oral dose av inhibitoren TMAO-nivåer i 3 dager. Det senket også blodplaterresponsiviteten og for stor koagulasjonsdannelse etter arteriell skade.) (- En ny viktig tilnærming, denne eksperimentelle tilnærmingen tar ikke livet av tarmbakterier, den er rett og slett fjerner deres evne til å produsere TMAO.)

(Anm: Targeting gut bacteria to reduce heart disease. Led by Dr. Stanley Hazen, Ph.D., the Cleveland researchers are interested in a particular chemical called atrimethylamine N-oxide (TMAO), which gut bacteria produce. When gut bacteria break down choline, lechithin, and carnitine — compounds found in particularly high levels in high-fat dairy producs, egg yolk, liver, and red meat — the process produces TMAO. (…) In fact, one oral dose of the inhibitor reduced TMAO levels for 3 days. It also lowered platelet responsiveness and excessive clot formation following arterial injury. Commonly, drugs that reduce clot formation also increase the risk of excessive bleeding. With this inhibitor, that was not the case. (…) A novel approach Importantly, this experimental approach does not kill gut bacteria; it simply removes their ability to produce TMAO. Compared with antibiotics that indiscriminately destroy potentially useful gut bacteria, this novel technique could be a game-changer. "To our knowledge, this is the most potent therapy to date for 'drugging' the microbiome to alter a disease process. In addition, gut bacteria are altered but not killed by this drug, and there were no observable toxic side effects." - Dr. Stanley Hazen, Ph.D. (medicalnewstoday.com 6.8.2018).)

(Anm: Common Food Nutrient Tied to Risky Blood Clotting. MONDAY, April 24, 2017 (HealthDay News) -- A nutrient in meat and eggs may conspire with gut bacteria to make the blood more prone to clotting, a small study suggests. (…) Past studies have linked higher TMAO levels in the blood to heightened risks of blood clots, heart attack and stroke, said Dr. Stanley Hazen, the senior researcher on the new study. (medicinenet.com 24.4.2017).)

(Anm: Red meat compound linked to worse outcomes in heart failure patients. A new study finds that worse outcomes in patients with acute heart failure are linked to higher levels of TMAO - the major source of which is thought to be L-carnitine, a compound that is metabolized by gut bacteria during the digestion of red meat. (…) The new study - from the University of Leicester in the UK - is published in the journal Heart. (medicalnewstoday.com 19.2.2016).)

(Anm: Gut Microbial Metabolite TMAO Enhances Platelet Hyperreactivity and Thrombosis Risk Cell. 2016 Mar 24;165(1):111-24. Epub 2016 Mar 10..)

- Selvreparerende organer kan redde dit liv. Vores celler er mere påvirkelige, end vi troede – og ved at omdanne dem inde i kroppen kan vi reparere hjerter og degenererende hjerner indefra. (- Og til forskel fra hud- og leverceller kan hjertemuskler ikke gendanne sig selv. Når de bliver beskadiget eller dør, er de væk for altid.)

(Anm: Selvreparerende organer kan redde dit liv. Vores celler er mere påvirkelige, end vi troede – og ved at omdanne dem inde i kroppen kan vi reparere hjerter og degenererende hjerner indefra. Hvad sker der, når ens hjerte ikke længere fungerer? Inden for hjertemedicin er svaret oftest brutalt enkelt: Man dør. Hjertesygdomme er den primære dødsårsag på verdensplan, og der er for det meste ikke ret meget, vi kan stille op. Pacemakere er en hjælp, og transplantationer kan også fungere, men der doneres langtfra hjerter nok til alle. Og til forskel fra hud- og leverceller kan hjertemuskler ikke gendanne sig selv. Når de bliver beskadiget eller dør, er de væk for altid. Stamceller dyrket i laboratorier var engang det store håb i forhold til at reparere hjerter, men det levede ikke op til forventningerne. I de senere år har cellebiologer i ro og mag udf... (jyllands-posten.dk 19.8.2018).)

- Ingen sammenheng mellom LDL-kolesterolnivå og hjertesykdom, ifølge forskere. En ny gjennomgang av publisert forskning fra en internasjonal gruppe av leger og forskere utfordrer femtiårig lang tro på at LDL, den såkalte "slemme typen" av kolesterol, forårsaker hjertesykdom.

(Anm: No connection between LDL cholesterol levels and heart disease, according to researchers. A new review of published research from an international group of physicians and researchers is challenging the half-century long belief that LDL, the so-called 'bad kind' of cholesterol, causes heart disease. Published in Expert Review of Clinical Pharmacology, the review also questions the use of statins as the primary prevention tool for cardiovascular disease (CVD). The study could have widespread implications as tens-of-millions of Americans currently take statins to help lower their cholesterol levels and risk of heart attack. "There have been decades of research designed to deceive the public and physicians into believing that LDL causes heart disease, when in fact, it doesn't," said David Diamond, Ph.D., a professor in USF's Departments of Psychology and Molecular Pharmacology & Physiology, and a co-author of the article. "The research that has targeted LDL is terribly flawed. Not only is there a lack of evidence of causal link between LDL and heart disease, the statistical approach statin advocates have used to demonstrate benefits has been deceptive." (medicalxpress.com 1.10.2018).)

- Hvordan munnbakterier kan skade lungene. (- Disse bakteriene ble funnet overveiende hos eldre med mer plakk, flere hull (kaviteter) og færre tenner. I tillegg fant studien mer sopp hos disse eldres mikrobiota, samt blant dem som hadde proteser.)

(Anm: How your mouth bacteria can harm your lungs. New research now published in the journal mSphere examines the effects of poor dental hygiene on the respiratory health of elderly Japanese people. The recent results shed light on the importance of the tongue microbiota for our respiratory health. The new study was carried out by a team of Japanese-based scientists affiliated with the Kyushu University in Fukuoka. (…) Medical News Today have reported on a number of studies highlighting the link between the gut microbiota and cancer, obesity, heart conditions, depression, anxiety, and other conditions. Also, explain the authors of the new research, not only do the bacteria in our tongue microbiota reach our guts, but seniors are also particularly likely to inhale some of these microorganisms. Problems such as difficulty swallowing and cough reflux may cause the elderly to accidentally inhale bacteria that could lead to pulmonary infections such as pneumonia. (…) The main bacteria identified were Prevotella histicola, Veillonella atypica, Streptococcus salivarius, and Streptococcus parasanguinis. Previous studies, say the researchers, have linked these microorganisms with a higher risk of death from pneumonia. These bacteria were found predominantly in seniors with more plaque, more cavities, and fewer teeth. Additionally, the study found more fungi in these seniors' microbiotas, as well as among those who wore dentures.  (medicalnewstoday.com 17.8.2018).)

(Anm: Tannleger og tannhelse (munnhulen er kroppens speil). (mintankesmie.no/).)

- Vanlig brukte antidepressiva kan bidra til fedmeepidemien i utviklede land, ifølge forfatterne av en ny studie som fant at mennesker som brukte dem i lengre tid var 21 prosent mer sannsynlig å oppleve vektøkning.

(Anm: Widely used antidepressants might be contributing to the obesity epidemic in developed nations, according to the authors of a new study which found people using them for a prolonged period were 21 per cent more likely to put on weight. This effect was greatest after two to three years of continued use, researchers at King's College London found. At this point the risk of patients, who were previously classed as “normal” weight, being obese or overweight was 29 per cent higher. (independent.co.uk 23.5.2018).)

- Konklusjon Utbredt bruk av antidepressiva kan bidra til langvarig økt risiko for vektøkning på befolkningsnivå. Potensialet for vektøkning bør vurderes når behandling med antidepressiva er indikert.

(Anm: Antidepressant utilisation and incidence of weight gain during 10 years’ follow-up: population based cohort study. Abstract Objective To evaluate the long term association between antidepressant prescribing and body weight. (…) Conclusion Widespread utilisation of antidepressants may be contributing to long term increased risk of weight gain at population level. The potential for weight gain should be considered when antidepressant treatment is indicated. BMJ 2018;361:k1951 (Published 23 May 2018).)

(Anm: Antidepressiva og antipsykotika gir økt risiko for diabetes hos barn og voksne (50 til 700 %) (mintankesmie.no).)

- Hjertesvikt: ødeleggelse av tarmbakterier kan forbedre utfallet.

(Anm: Hjertesvikt: ødeleggelse av tarmbakterier kan forbedre utfallet. (Heart failure: Destroying gut bacteria could improve outcomes.) Overraskende viser en nylig studie at det å viske ut en persons tarmbakterier kan bidra til å forbedre hjertefunksjonen og redusere nivåer av hjerteskader etter hjertesvikt. (- "Det faktum at vi ser fullstendig hjertefunksjon er overraskende, og jeg gleder meg til spennende nye data om hva som skjer i hjertet når en annen bakterie rekoloniser tarmen." (medicalnewstoday.com 24.4.2018).)

(Anm: Salt-responsive gut commensal modulates TH17 axis and disease. Nature. 2017 Nov 30;551(7682):585-589.)

 (Anm: Association Study of Gut Flora in Coronary Heart Disease through High-Throughput Sequencing. (…) Conclusion. The diversity and compositions of gut flora were different between CHD patients and healthy controls. The incidence of CHD might be associated with the alteration of gut microbiota. Biomed Res Int. 2017; 2017: 3796359.)

(Anm: Prognostic value of elevated levels of intestinal microbe-generated metabolite trimethylamine-N-oxide in patients with heart failure: refining the gut hypothesis. J Am Coll Cardiol. 2014 Nov 4;64(18):1908-14.)

- Tarmbakterier kan brukes som mål for å redusere risikoen for hjertesykdom. BAKTERIER i tarmen kan være en indikator for hjertesykdom og brukes som mål for å redusere risikoen for at en slik tilstand oppstår, ifølge forskere fra University of Nottingham og King's College London, Storbritannia.

(Anm: Gut Bacteria Could be Targeted to Reduce the Risk of Cardiovascular Disease. BACTERIA in the gut could be an indicator for heart disease and be targeted to reduce the risk of such a condition occurring, according to researchers from the University of Nottingham, and King’s College London, UK. The study reveals an association between levels of bacterial diversity in the gut and hardening of the arteries, a known risk factor for cardiovascular disease. (…) Importance of Diet The findings also suggest that dietary interventions that improve the quantity and diversity of useful microbes in the gut, such as a high fibre diet, could be used to reduce the risk of heart disease. They acknowledge, however, that further research is needed to understand the effect dietary fibre has in this respect. (europeanmedical-group.com - 15 May 2018).)

- Adrenalin etter hjertestans dobler risiko for alvorlig hjerneskade, ifølge forsøk.) (- Bedre i Sverige og Danmark.) (- Resultatene fører sannsynligvis til endringer i retningslinjene for behandling av hjertestans, selv om forsøkets førsteforfatter, Gavin Perkins ved Warwick University, var motvillig til å ta stilling til det.)

(Anm: Adrenaline after cardiac arrest doubles risk of serious brain damage, finds trial. A randomised trial of use of adrenaline in patients who have a cardiac arrest outside hospital leaves paramedics with a dilemma. More patients were alive 30 days after their hearts had been restarted with adrenaline, but their chances of serious brain damage were almost doubled, show the findings, reported in the New England Journal of Medicine.1 The finding is likely to lead to a change in guidelines for treating cardiac arrest, though the trial’s lead author, Gavin Perkins of Warwick University, was reluctant to commit himself. Speaking at a briefing at the Science Media Centre in London, Perkins said it would need a broader consideration of the findings by bodies such as the UK Resuscitation Council to make any such change. The council said that it would consult widely but that it did expect a change in guidelines. BMJ 2018;362:k3145 (Published 19 July 2018).)

(Anm: A Randomized Trial of Epinephrine in Out-of-Hospital Cardiac Arrest. N Engl J Med. 2018 Jul 18.)

- Hjerteinfarkt skal ikke tolkes som omgangssyke. Forskning har vist at ansatte ved sykehjem og hjemmetjenester mangler nødvendig kompetanse til å ivareta alvorlig og akutt syke gamle.

(Anm: Hjerteinfarkt skal ikke tolkes som omgangssyke. Forskning har vist at ansatte ved sykehjem og hjemmetjenester mangler nødvendig kompetanse til å ivareta alvorlig og akutt syke gamle. I Bergen ble et hjerteinfarkt forvekslet med omgangssyke. (…) FEILTOLKNING. Våre sårbare gamle og deres pårørende fortjener å bli ivaretatt av dedikert og dyktig helsepersonell. Bergens Tidende har de siste ukene hatt en debattserie vedrørende historier fra sykehjem. Flere av innleggene har omhandlet manglende kompetanse hos helsepersonell og feiltolkning av pasientens sykdomsbilde. Ett av innleggene var om hvordan hjerteinfarkt hos en gammel dame ble forvekslet med omgangssyke. De pårørende ble frarådet å besøke henne på grunn av fare for smitte. Manglende tiltak og feil behandling førte til at pasienten døde: Et uventet dødsfall hvor både pasient og pårørende dessverre ble frarøvet muligheten til å ta farvel. (dagensmedisin.no 13.6.2018).)

- Molekylær bildebehandling av hjertemetabolisme, innervasjon og ledning. (- Abstrakt Hjertesykdommer har komplekse molekylære opprinnelser. Men nåværende kliniske diagnostiske verktøy er ofte utilstrekkelige for å avdekke spesifikke molekylære komponenter for hjertesykdommer.)

(Anm: Molecular Imaging of Cardiac Metabolism, Innervation, and Conduction. Abstract Cardiac diseases have complex molecular origins. However, current clinical diagnostic tools are often inadequate to uncover specific molecular components of cardiac pathologies. Thus, we are still lacking a detailed understanding of disease progression, and both patient diagnosis and treatment are often inaccurate. Molecular imaging could play a leading role in translating basic research to both preclinical and clinical cardiac research, ultimately improving our understanding and management of human disease. In this review, we highlight the diversity of current molecular imaging tools that have been used in clinical research or have reached the stage of clinical translation. Facilitated by the steadily increasing infrastructure of clinical positron emission tomography and positron emission tomography-magnetic resonance imaging cameras and advancing gating analysis, these tools allow the implementation of clinical cardiac molecular imaging trials to deepen our knowledge of human disease and improve patient care. EMJ Cardiol. 2017;5[1]:70-78.)

- Høyt blodtrykk? Å drikke kefir kan senke det. (- Denne probiotiske drikken har tradisjonelt vært knyttet til mange fordeler - særlig de sunne effektene på tarmmikrobiomet og fordøyelsen. Men nå vet vi at bakteriene i vår tarm påvirker mer enn bare god fordøyelse.) (- Mikroorganismer som befolker vår tarm har vist seg å kommunisere med hjernen, noe som gir dem muligheten til å påvirke mange prosesser i kroppen vår. En studie i fjor år viste til og med at personer med hjerteinfarkt hadde forskjeller i sammensetningen av deres tarmmikrobiota sammenlignet med mennesker uten denne tilstanden.)

(Anm: High blood pressure? Drinking kefir could lower it. Creamy and just a little sour, kefir is becoming a favorite among gourmands and health enthusiasts worldwide. This fermented milk drink has been shown to bring many health benefits, and now, researchers explain how it could protect cardiovascular health. (…) This probiotic drink has traditionally been tied to numerous benefits — especially its wholesome effects on the gut microbiome and digestion. But now we know that the bacteria in our guts influence more than just a good digestion. The microorganisms that populate our guts have been shown to communicate with the brain, which gives them the potential to influence plenty of processes in our body. A study from last year even showed that people with coronary heart disease exhibited differences in the composition of their gut microbiota, compared with people without this condition. (medicalnewstoday.com 28.4.2018).)

- «Bedøving» av mikrobiomet kan behandle hjertesykdom. En substans som er den første av sitt slag som intervenerer metabolisk aktivitet for tarmmikrober kan en dag behandle hjertesykdom hos mennesker, ifølge en musestudie publisert i Cell.

(Anm: Drugging the microbiome may treat heart disease. A first-of-a-kind drug that interferes with the metabolic activity of gut microbes could one day treat heart disease in humans, according to a mouse study published in Cell. Dietary supplementation with a compound that is naturally abundant in red wine and olive oil prevented gut microbes from turning unhealthy foods into metabolic byproducts that clog arteries. (…) "This study shows for the first time that one can target a gut microbial pathway to inhibit atherosclerosis," says senior study author Stanley Hazen of the Cleveland Clinic. "This new approach opens the door to the concept of drugging the microbiome to affect a therapeutic benefit in the host."  (medicalnewstoday.com 30.4.2018).)

(Anm: Non-lethal Inhibition of Gut Microbial Trimethylamine Production for the Treatment of Atherosclerosis. Cell. 2015 Dec 17;163(7):1585-95.)

- Legemidler som kan forårsake Raynauds — Forekomsten av sideeffekter (bivirkninger) er sannsynligvis undervurdert.

(Anm: RheumNow: Drugs That May Induce Raynaud's —Incidence of side effect is probably underestimated. A systematic review by Charles Khouri and colleagues examined the extent drugs are capable of inducing Raynaud's phenomenon (RP). The authors found 12 different classes of drugs responsible for RP, with cisplatin and bleomycin having the greatest risk, followed by beta-blockers. The Framingham Heart Study found beta-blocker use was the most common cause of secondary RP (34.2% of secondary RP). A 2012 meta-analysis found a prevalence of 14.7% of RP in patients receiving beta-blockers. (medpagetoday.com 14.3.2016).)

(Anm: Drug-induced Raynaud's phenomenon: beyond β-adrenoceptor blockers. Br J Clin Pharmacol. 2016 Jul;82(1):6-16.)

(Anm: Peripheral vasoconstriction induced by β-adrenoceptor blockers: a systematic review and a network meta-analysis. Br J Clin Pharmacol. 2016 Aug;82(2):549-60.)

- Unik norsk studie viser at kostholdsendringer påvirker kreftrisiko. De nye, ganske ukjente kostholdsrådene som ble de overvektige, røykende mennene til del, inkluderte å spise mer fisk og grønnsaker og bytte ut fete meieriprodukter med planteoljer. (- Dramatisk. Oslo-undersøkelsens deltakere ble plukket ut etter at man på 1960- og 1970-tallet opplevde en dramatisk økning i dødsfall blant norske menn på grunn av hjerteinfarkt.) (- Etter kun kort tid ga omleggingen resultater: en dramatisk reduksjon i hjertekarsykdom og også en reduksjon i dødelighet generelt hos gruppa som gjennomførte livsstilsendringer, sammenlignet med dem som ikke fikk råd.)

(Anm: Unik norsk studie viser at kostholdsendringer påvirker kreftrisiko. De nye, ganske ukjente kostholdsrådene som ble de overvektige, røykende mennene til del, inkluderte å spise mer fisk og grønnsaker og bytte ut fete meieriprodukter med planteoljer. På 1970-tallet fikk norske menn i 40-åra kostholdsråd for å ikke dø av hjerte- og karsykdom. Livsstilsendringene viser seg å ha påvirket kreftrisiko også. Forsker Paula Berstad og kollegene hennes i Kreftregisteret har dypdykket i data fra Oslo-undersøkelsen, som fulgte drøyt 1.200 menn i 40-åra fra begynnelsen av 1970-tallet og 43 år framover. (…) Nå har Berstad sett på forekomst av kreft hos de to gruppene og gjort unike funn. – De første 18 årene er det ikke så stor forskjell, kreft utvikler seg sakte, men så kommer effekten. Når mennene er i 60-årene, har de som endret kostholdet sitt, en signifikant lavere risiko for å få kreft enn kontrollgruppa, sier Berstad til NTB. (…) Dramatisk Oslo-undersøkelsens deltakere ble plukket ut etter at man på 1960- og 1970-tallet opplevde en dramatisk økning i dødsfall blant norske menn på grunn av hjerteinfarkt. (…) Den gang hadde leger en annen autoritet, man gjorde som legen sa. Så rådene ble fulgt og førte i stor grad til langvarig livsstilsendring, påpeker Berstad. Etter kun kort tid ga omleggingen resultater: en dramatisk reduksjon i hjertekarsykdom og også en reduksjon i dødelighet generelt hos gruppa som gjennomførte livsstilsendringer, sammenlignet med dem som ikke fikk råd. (©NTB) (nettavisen.no 27.5.2018).)

- Forsker mener det ikke er helsemessig problem å være overvektig. Overvekt er den nye normalen. (- Problemene kommer når man får fedmeplager. Da er man mer utsatt for diabetes type 2, slitasjegikt og andre kroppssmerter.) (- Har man over 30, betegnes det som et fedmeproblem.)

(Anm: Forsker mener det ikke er helsemessig problem å være overvektig. Overvekt er den nye normalen. – Vi bør kanskje endre BMI-skalaen for å følge utviklingen, mener forsker. Helseforsker mener det ikke er et helsemessig problem å være overvektig. Problemene kommer når man får fedmeplager. Da er man mer utsatt for diabetes type 2, slitasjegikt og andre kroppssmerter. – Dette er den standarden vi er vant til, men i dag er det mest normalt å være overvektig, så det spørs i grunn om vi må endre standarden, sier Steinar Krogstad til NRK. Han er leder av den store helseundersøkelsen HUNT som er gjennomført siden 1984. HUNT 4 kom i gang høsten 2017 og varer til januar 2019. Syv av ti nordmenn er i dag overvektige. Det betyr at man har en kroppsmasseindeks (BMI) på mellom 25 og 30. Har man over 30, betegnes det som et fedmeproblem. – Man sier jo ofte at det som er gjennomsnittlig er normalt, men når det som er normalt har endret seg såpass mye, så er vi i en spesiell situasjon, sier forskeren.  (aftenposten.no 18.10.2018).)

– En kjempedårlig idé å gjøre det normalt å være overvektig. (– Det er en veldig, veldig, veldig dårlig idé. Det blir ikke noe mindre farlig av at du sier at det er normalt, sier Jøran Hjelmesæth.)

(Anm: – En kjempedårlig idé å gjøre det normalt å være overvektig. Forskere på fedme mener det er en dårlig idé å endre grensene for hva som er normalvektig, selv om flesteparten av nordmenn nå regnes som overvektig. NÅ ER DET NORMALT Å VÆRE OVERVEKTIG: Disse to har en BMI på henholdsvis 25,2 og 31,9 – og havner dermed i kategoriene overvekt og fedme. Nye funn fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT4) viser at nesten sju av ti nordmenn er overvektige. – I dag er det mest normalt å være overvektig, så det spørs i grunn om vi må endre standarden, uttalte HUNT-leder Steinar Krokstad til NRK. Dette er ikke veien å gå, mener behandlere av overvekt og fedme i Norge. – Det er en veldig, veldig, veldig dårlig idé. Det blir ikke noe mindre farlig av at du sier at det er normalt, sier Jøran Hjelmesæth. Hjelmesæth er professor ved Universitetet i Oslo og leder ved Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst. Han får støtte for sitt syn om at det er feil å normalisere overvekt. – Hvis man normaliserer at befolkningen har blitt stor, så kanskje man tar bort litt av initiativet til å gjøre noe med det, sier Bård Eirik Kulseng, leder for fedmeforskningen ved NTNU og St. Olavs hospital. (nrk.no 18.10.2018).)

- Studie kaster tvil om "sunn fedme".

(Anm: Study casts doubt on 'healthy obesity'. Women who are overweight or obese but otherwise healthy are still at an increased risk of cardiovascular disease, a large study suggests. (…) That risk was even greater in women who were overweight and obese, said the study, published in The Lancet Diabetes & Endocrinology journal. Experts also found that the majority of metabolically healthy women developed either high blood pressure, excess cholesterol or diabetes as they got older, even if they were normal weight. (bbc.com 31.5.2018).)

(Anm: Transition from metabolic healthy to unhealthy phenotypes and association with cardiovascular disease risk across BMI categories in 90 257 women (the Nurses' Health Study): 30 year follow-up from a prospective cohort study. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29859908.) - Tarmbakterier koblet til hjertesvigt. Patienter med hjertesvigt mangler vigtige bakterier i tarmene ifølge nyt norsk studie. Hjertesvigt er en tilstand, hvor hjertet ikke længere formår at gøre sit job ordentligt.

(Anm: Tarmbakterier koblet til hjertesvigt. Patienter med hjertesvigt mangler vigtige bakterier i tarmene ifølge nyt norsk studie. Hjertesvigt er en tilstand, hvor hjertet ikke længere formår at gøre sit job ordentligt. Tarmbakterier koblet til hjertesvigt. Patienter med hjertesvigt mangler vigtige bakterier i tarmene ifølge nyt norsk studie. Det betyder, at blodtilførslen til de indre organer bliver mindre. En god del af patienterne ender med at få indopereret et nyt hjerte. Tilstanden kan være dødelig. Nu har norske forskere opdaget noget, som muligvis kan give fremtidens hjertesvigtpatienter en bedre chance. Et nyt studie viser nemlig, at hjertesvigtpatienter har en anderledes tarmmikrobiota (tarmbakterier) end raske personer. Er det muligt at behandle dem ved at behandle tarmen? (…) Historien kort - Nyt norsk studie har fundet, at hjertesvigtpatienter har en anderledes tarmmikrobiota end raske personer. - Hjertesvigtpatienternes tarmflora var mindre mangfoldig; hele 15 bakteriegrupper var ikke til stede. (videnskab.dk 28.5.2018).)

(Anm: Metagenomic and metabolomic analyses unveil dysbiosis of gut microbiota in chronic heart failure patients. Sci Rep. 2018 Jan 12;8(1):635.)

- Ikke-antibiotiske legemidler kan inngående endre tarmmikrobiomet. (- Mest provoserende var den kraften som antipsykotika og andre psykoaktive legemidler har til å hemme veksten av visse tarmbakterier, hvilket reiser spørsmålet om disse bakteriene kan fremme (promotere) noen psykiatriske og nevrologiske sykdommer.)

(Anm: Ikke-antibiotiske legemidler kan inngående endre tarmmikrobiomet. (…) Forskere screenet 1 000 legemidler for 40 vanlige og varierte tarmbakteriestammer (dvs. både gram-positive og gram-negative stammer, og inkluderte potensielle patogener som Clostridium difficile). Det var overraskende at 24 % av legemidlene, som inkluderte substanser (legemidler) fra alle terapeutiske klasser, hemmet vekst av minst én bakteriestamme. Kjemisk forskjellige substanser (legemidler) fra flere terapeutiske klasser - antipsykotika, andre psykoaktive stoffer, protonpumpehemmere, antineoplastika og hormoner - var spesielt sannsynlig å hemme bakteriefordelingen. (…) Kommentar. Denne studien reiser mange interessante spørsmål. (…) Det tyder også på at bruk av visse ikke-antibiotiske legemidler kan fremme antibiotikaresistente tarmbakterier. Mest provoserende var den kraften som antipsykotika og andre psykoaktive legemidler har til å hemme veksten av visse tarmbakterier, hvilket reiser spørsmålet om disse bakteriene kan fremme (promotere) noen psykiatriske og nevrologiske sykdommer.) NEJM 2017 (April 26, 2018).)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).)

- Avføring kan erstatte antibiotika. En ny pilotstudie viser at avføringsbakterier fra en frisk donor kan erstatte antibiotika i behandling av bakeriebetennelse i tarmen. (- Sykdomsøkning på verdensbasis Antibiotika brukes mot mange ulike infeksjoner, men i noen tilfeller bidrar en kur mot én infeksjon til at det oppstår en ny. Samtidig kan det skapes ubalanse i tarmen og gi grobunn for en giftstoff-produserende type av Clostridium difficile.)

(Anm: Avføring kan erstatte antibiotika. En ny pilotstudie viser at avføringsbakterier fra en frisk donor kan erstatte antibiotika i behandling av bakeriebetennelse i tarmen. Gastroseksjon og mikrobiologisk avdeling ved Sykehuset i Vestfold undersøkte om tilførsel av tarmbakterier fra en frisk person kan gjenopprette en frisk og motstandsdyktig tarmflora, slik at pasienten blir kvitt infeksjonen uten å ty til antibiotika. (…) Sykdomsøkning på verdensbasis Antibiotika brukes mot mange ulike infeksjoner, men i noen tilfeller bidrar en kur mot én infeksjon til at det oppstår en ny. Samtidig kan det skapes ubalanse i tarmen og gi grobunn for en giftstoff-produserende type av Clostridium difficile. (…) Stor internasjonal interesse Friske tarmbakterier har tidligere blitt brukt på noen pasienter med tilbakefall av sykdommen, men den norske pilotstudien som publiseres i New England Journal of Medicine denne uken viser altså at bakteriene kan være bedre enn antibiotika for alle pasienter med sykdommen, også de som har den for første gang. Studien presenteres på verdens største konferanse for tarmsykdommer, Digestive Desease Week, lørdag 2. juni, og rett over sommeren starter gruppen «Klinisk Effektforskning» en større studie for å bekrefte funnene. (nrk.no 2.6.2018).)

- Har tarmbakterier skylden for angst, depresjon i fedme? (- Globale tall for 2016 anslår at rundt 650 millioner mennesker, eller 13 prosent av verdens befolkning, er overvektige.)

(Anm: Har tarmbakterier skylden for angst, depresjon i fedme? (…) I studien la de merke til hvordan dyrene som fikk antibiotika - endret sammensetningen av deres tarmbakterier - reduserte betennelser, forbedret "insulinsignalering i hjernen" og redusert "tegn på angst og depresjon." (…)  Siden 1975 er forekomsten på verdensbasis nesten tredoblet. Globale tall for 2016 anslår at rundt 650 millioner mennesker, eller 13 prosent av verdens befolkning, er overvektige. Mye av denne fedmeepidemien er drevet av dietter med mye fett og "energitette matvarer", sammen med reduksjoner i fysisk aktivitet. (medicalnewstoday.com 18.6.2018).)

- Transplantasjon av tarmmikrobiota for primær Clostridium difficile-infeksjon. (- Et fase 3-forsøk for å vurdere transplantasjon av tarmmikrobiota som primær behandling for C. difficile infeksjon er i gang.)

(Anm: Fecal Microbiota Transplantation for Primary Clostridium difficile Infection. Clostridium difficile infection is a major health problem.1 Antibiotic treatment is associated with a considerable rate of recurrence of infection and is related to the emergence of antibiotic-resistant bacteria. Recently, fecal microbiota transplantation has been shown to be effective in the treatment of recurrent C. difficile infection.2 We undertook a proof-of-concept trial (ClinicalTrials.gov number, NCT02301000) to evaluate the use of fecal microbiota transplantation as treatment for primary C. difficile infection. (…) This was a small trial, but the results suggest that fecal microbiota transplantation may be an alternative to antibiotic therapy in primary C. difficile infection. A phase 3 trial to assess fecal microbiota transplantation as primary treatment for C. difficile infection is under way. (nejm.org - June 2, 2018).)

- Livsfarlige epidemier spres med full kraft. (- Antibiotikaresistens. Det er en annen dimensjon som gjør utbruddene av kolera, meslinger og difteri i Jemen ekstra skummelt: Den siste tiden har helsepersonell oppdaget stadig flere pasienter med multiresistente bakterier. Disse bakteriene lar seg ikke knekke av noen form for antibiotika. Det er en skremmende utvikling.)

(Anm: Livsfarlige epidemier spres med full kraft. ABYAN/ADEN (VG) Lutfattige og krigsherjede Jemen rammes av difteri og meslinger. I bakgrunnen lurer en antibiotikakrise. Antibiotikaresistens Det er en annen dimensjon som gjør utbruddene av kolera, meslinger og difteri i Jemen ekstra skummelt: Den siste tiden har helsepersonell oppdaget stadig flere pasienter med multiresistente bakterier. Disse bakteriene lar seg ikke knekke av noen form for antibiotika. Det er en skremmende utvikling. Jeg tror dette kan utvikle seg til en katastrofe for samfunnet vårt, sier Omar al Nagda (32). Han er sjef for laboratoriet ved sykehuset til Leger uten grenser i Aden, og har nettopp startet å forske på den økte antibiotikaresistensen i Jemen. Ingen kjenner omfanget av problemet ennå. (vg.no 3.6.2018).)

– Antibiotika kurerte ikke deres infeksjoner. Tarmbakterier gjorde det.

(Anm: Antibiotics Didn't Cure Their Infections. Fecal Bacteria Did. Research data published in the NEJM appear to have similar efficacy as antibiotics in eliminating Clostridium difficile infection, The New York Times reported. - In the study, the investigators randomly assigned 20 people with C. difficile infections to receive antibiotics or faecal transplants. - The researchers found that five of nine people who received faecal transplants were cured of infection, compared to five of 11 people treated with antibiotics. - The research team noted that two of three people who received antibiotics after faecal transplants were cured, while a second course of antibiotics was not effective in any patient previously exposed to the drugs. - The investigators plan to confirm these findings in a larger study involving about 200 patients. - Study author Michael Bretthauer said the findings "speak for themselves" but cautioned that larger studies are needed for practice-changing results. (firstwordpharma.com 3.6.2018).)

(Anm: Antibiotics Weren’t Used to Cure These Patients. Fecal Bacteria Were. In a small study, doctors used so-called fecal transplants to treat a serious gut infection in patients. The transplants, from healthy donors, were as effective as antibiotics. (nytimes.com 2.6.2018).)

- Antibiotika reduserer effektiviteten av kreftbehandling - studie.

(Anm: Antibiotics greatly reduce effectiveness of cancer treatment – study.   Study data presented at the American Society of Clinical Society annual meeting reveal that antibiotics greatly reduce the efficacy of immunotherapy, The Guardian reported. - "Clearly, we need to treat serious or life threatening infections with antibiotics," remarked study author Nadina Tinsley, adding "the challenge is striking the right balance." - In the study, the researchers retrospectively examined outcomes for 303 patients with melanoma, non-small cell lung cancer or renal cancer who underwent treatment with checkpoint inhibitors, about a third of whom also received antibiotics around the time of treatment. - The investigators observed that the median time to progression was 178 days among people who did not receive antibiotics, compared to 97 days for those to antibiotics, while overall survival among people who used antibiotics was 317 days, versus 651 days for those who were not exposed to the drugs. - (firstwordpharma.com 3.6.2018).)

- En skjev registering for blodtrykksmedisiner: Hvorfor en gruppe forsøker å rydde opp i litteraturen. I 2015 bestemte en gruppe forskere i Spania seg for å skrive en gjennomgangsartikkel på høyt blodtrykk. Men da de gjennomgikk åtte artikler medforfattet av samme person la de merke til noen ubestridelige likheter. (- All villledende vitenskapelig litteratur kan mulig påvirke pasientbehandling. Når beviser forvrenges på en eller annen måte kan fremtidige kliniske beslutninger lett påvirkes. I en nylig artikkel i BMJ Evidence-Based Medicine beskriver Saiz og hans kollegaer deres søken etter å avdekke omfanget av Derosas påståtte duplisering.)

(Anm: A distorted record on blood pressure drugs: Why one group is trying to clean up the literature. In 2015, a group of researchers based in Spain decided to write a review article on high blood pressure. But when they looked over eight articles co-authored by the same person, they noticed some undeniable similarities. Over the last few years, Giuseppe Derosa, based at the University of Pavia in Italy, has racked up 10 retractions after journals determined he’d published the same material multiple times. (…)  All misleading scientific literature can have a potential impact on patient care. When evidence is distorted in some way, future clinical decisions can be easily affected. In a recent article in BMJ Evidence-Based Medicine, Saiz and his colleagues describe their quest to uncover the scope of Derosa’s alleged duplication. After discovering the eight similar papers, the researchers first contacted Derosa. Saiz told Retraction Watch: We asked him for more information on his articles, to decide whether they might be included in our review or not and to confirm that they were different studies. He only replied briefly that they were different. Then we asked him if we could have access to the eight protocols to prove they were really different studies. Due to a lack of response from his side we contacted the editors. (retractionwatch.com 23.5.2018).)

- Bukspyttkjertelkreft: Enkelte blodtrykksmedisiner utsetter kvinner for fare. Ny forskning tyder på at visse blodtrykksmedisiner kan øke risikoen for bukspyttkjertelkreft hos postmenopausale kvinner.

(Anm: Pancreatic cancer: Some blood pressure drugs put women at risk. New research suggests that certain blood pressure drugs may increase the risk of pancreatic cancer in postmenopausal women. Zhensheng Wang, a postdoctoral researcher at the Dan L. Duncan Comprehensive Cancer Center at Baylor College of Medicine in Houston, TX, along with his colleagues, set out to examine the effects of a class of drugs called calcium channel blockers (CCBs) on the risk of pancreatic cancer. CCBs are used to stop calcium from entering the heart's muscle cells, which, in turn, relaxes the blood vessels. This relaxation makes them useful drugs for the treatment of hypertension. Previous studies, the authors of the new research explain, have shown that antihypertensive medication increases levels of a receptor called soluble receptor for advanced glycation end-product (sRAGE). sRAGE receptors help control the body's immune response and inflammation; Wang and team point out that earlier research found that sRAGE reduces inflammation and lowers the risk of pancreatic cancer. Blood pressure drugs, on the other hand, raise sRAGE levels, so the authors started out with the hypothesis that, on the contrary, antihypertensive medication would lower the risk of pancreatic cancer. But the results of the study surprised the researchers. The findings were presented at the American Association for Cancer Research Annual Meeting, which took place in Chicago, IL. (medicalnewstoday.com 19.4.2018).)

(Anm: Bukspyttkjertelkreft er en alvorlig sykdom. Blir kreften oppdaget i tidlig stadium kan det være mulig å operere den bort. Har sykdommen kommet lengre, finnes det imidlertid behandlinger som kan bremse sykdommen og gi lengre levetid. (helsebiblioteket.no Publisert 11.8.2017. ).)

(Anm: Fosterskader (legemiddelinduserte) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelindusert kreft og andre typer celleskader (mintankesmie.no).)

- Kvinner og hjerteinfarkt: Kvinner har dårligere overlevelse enn menn etter hjerteinfarkt.

(Anm: Kvinner og hjerteinfarkt: Kvinner har dårligere overlevelse enn menn etter hjerteinfarkt. (…) Her er tegnene du må se opp for. Hjerteinfarkt - Tre hovedårer forsyner hjertemuskelen med blod (kransarterier). - En plutselig blokkering av en kranspulsåre i hjertet forårsaker hjerteinfarkt. - Hvis hjertemuskelen ikke får blod, begynner den å ta skade. - I 2016 ble det registrert 13 190 hjerteinfarkt hos 12 437 pasienter, 8 030 menn og 4 407 kvinner. - I aldersgruppa under 80 år, er det langt flere menn enn kvinner som får hjerteinfarkt. I aldersgruppa 80-89 år er kjønnsfordelingen nokså lik. - 25,8 prosent av dem som får hjerteinfarkt, røyker daglig.  - Menn har ofte mer typiske symptomer på hjerteinfarkt, som brystsmerter, trykk for brystet og utstråling til én eller begge armer. - Kvinners symptomer er mer diffuse. Smerten kan sitte i andre deler av overkroppen, som i skulderen, hals, kjeve, rygg eller øvre del av magen. - Nesten en tredjedel av alle kvinner, og en fjerdedel av alle menn som får et hjerteinfarkt, har ingen smerter. - Kilde: LHL, Norsk hjerteinfarktregister og Norsk helseinformatikk (dagbladet.no 5.11.2018).)

- Fatale bivirkninger av legemidler. (- Med ca. 830 000 døgnopphold ved norske sykehus i 2003 tilsier dette flere tusen legemiddelrelaterte dødsfall årlig.)

(Anm: Fatale bivirkninger av legemidler. (...) Legene ved medisinsk avdeling mistenkte bivirkninger i 73,3 % av tilfellene, kirurgene i 27,3 %. Ingen ble meldt Bivirkningsnemnda» (1).) (...) «FDA mottar ved direkte innrapporteringer færre enn 1 % av alvorlige mistenkte legemiddelreaksjoner» (2). (...) Med ca. 830 000 døgnopphold ved norske sykehus i 2003 tilsier dette flere tusen legemiddelrelaterte dødsfall årlig. Flere andre studier bekrefter at forekomsten av alvorlige og dødelige legemiddelreaksjoner er svært høyt (4, 5). Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125: 786.)

(Anm: Myndighetenes innsats for å eliminere risiko for legemiddelskader. (Norra Magasinet - TV2 24.02.1997).)

- Forskning: Antidepressiva linket til blodproppstilstand: Studie. (- Effekten av antidepressiva på venøs tromboembolisme (VTE) kan være en klasseeffekt. De mekanistiske veiene som ligger bak disse forbindelsene fortjener ytterligere evaluering.)

(Anm: Forskning: Antidepressiva linket til blodproppstilstand: Studie. (Research: Anti-depressants linked with blood clot condition: Study.) (...) Effekten av antidepressiva på venøs tromboembolisme (VTE) kan være en klasseeffekt. De mekanistiske veiene som ligger bak disse forbindelsene fortjener ytterligere evaluering. Ann Med. 2018 Jul 12:1-17.)

- Vanlig antidepressiva gir økt koronar aterosklerose (åreforkalkning) i dyremodell.

(Anm: Vanlig antidepressiva gir økt koronar aterosklerose (åreforkalkning) i dyremodell. (Common antidepressant increased coronary atherosclerosis in animal model.) (medicalnewstoday.com 9.4.2015).)

(Anm: - Brukere av antidepressiva har mer åreforkalkning og dermed økt risiko for hjertesykdom og hjerneslag sammenlignet med ikke-brukere (mintankesmie.no).)

- Antidepressiva øker risiko for åreforkalkning (arteriosklerose), erektil dysfunksjon, hjertesykdom og hjerneslag. (- Et vanlig foreskrevet antidepressiva forårsaket opp til en seksdobling i aterosklerotisk plakk i koronararteriene hos ikke-menneskelige primater, ifølge en studie utført av forskere ved Wake Forest Baptist Medical Center.)

(Anm: Vanlig antidepressiva gir økt koronar aterosklerose (åreforkalkning) i dyremodell. (Common antidepressant increased coronary atherosclerosis in animal model). Et vanlig foreskrevet antidepressiva forårsaket opp til en seksdobling i aterosklerotisk plakk i koronararteriene hos ikke-menneskelige primater, ifølge en studie utført av forskere ved Wake Forest Baptist Medical Center. Koronar aterosklerose er den primære årsaken til hjerteinfarkt. (A commonly prescribed antidepressant caused up to a six-fold increase in atherosclerosis plaque in the coronary arteries of non-human primates, according to a study by researchers at Wake Forest Baptist Medical Center. Coronary artery atherosclerosis is the primary cause of heart attacks.) Studien er publisert i dagens elektroniske utgaven av tidsskriftet Psychosomatic Medicine. (...) Apene som fikk SSRI utviklet tre ganger så mye aterosklerose i sine koronararterier i forhold til aper gitt placebo. Hos de deprimerte dyr var mengden enda høyere - nesten seks ganger høyere hos SSRI-behandlede dyr enn hos de som fikk placebo. (sciencedaily.com 6.4.2015).)

(Anm: Symptoms and Diagnosis of Venous Thromboembolism (VTE) (heart.org - Updated:Feb 6,2018).)

- Villigheten til å påføre andre skade.

(Anm: - Villigheten til å påføre andre skade. Pr. John Braithwaite. CORPORATE CRIME in the Pharmaceutical industry, Routledge & Kegan Paul, 1984 ISBN: 0710200498 (NÆRINGSLIVKRIMINALITET innen legemiddelindustrien, Routledge & Kegan Paul, 1984 ISBN: 0710200498).)

(Anm: Gruppe (Transparency International) ber om flere tiltak for å takle korrupsjonen innen legemiddelindustrien. (Group calls for more to be done to tackle corruption in the pharmaceutical industry) (…) På begynnelsen av 2016 har én av 10 korrupsjonsundersøkelser i USA involvert legemiddelfirmaer, hvilket ifølge rapporten er et langt høyere antall saker enn det som involverer banksektoren. BMJ 2016;353:i3099 (Published 02 June 2016).)

– Bekymret over stort medisinforbruk.

(Anm: – Bekymret over stort medisinforbruk. Helse. (…) Folkehelseinstituttets direktør Camilla Stoltenberg er bekymret over det høye medisinforbruket.) (– Kunnskapen vi har i dag, er for dårlig. Vi har muligheter til å få mye bedre kunnskap om dette, og det haster nå som vi har en eldrebølge foran oss, sier Stoltenberg. (kommunal-rapport.no 12.6.2018).)

- Å skape legemidler uten bivirkninger. (Creating medicines without side effects.) (- Nå, i stedet for primitivt å ødelegge et molekyl, uavhengig av dets mange funksjoner, kan leger angripe et bestemt molekyl som gjør en bestemt ting på et bestemt sted.) (- Så å stenge det helt ned ville være som å prøve å løse problemet med trafikkbelastning ved å forby biler.) (- Det legger et nytt nivå av presisjon til begrepet presisjonsmedisin - medisin skreddersydd nøyaktig til pasientens behov.)

(Anm: Å skape legemidler uten bivirkninger. (Creating medicines without side effects.) Stor nytte forventes i kampen mot kreft, autisme, Alzheimers etc. (...) Mer presise presisjonsmedisiner. Inntil nå har legemidler blitt målrettet molekyler på en svært generell måte. Hvis et molekyl ble antatt å være skadelig kan forskere forsøke å utvikle et legemiddel som blokkerer det fullstendig. Men Zhus nye forskning fremhever minussiden (baksiden) ved tilnærmingen med å skyte med haglegevær. Et molekyl kan forårsake problemer på grunn av hva det gjør i en del av cellen, men samtidig gjør det samme molekylet noe helt annet i andre deler - kanskje noe enormt viktig. Så å stenge det helt ned ville være som å prøve å løse problemet med trafikkbelastning ved å forby biler. Nå, i stedet for primitivt å ødelegge et molekyl, uavhengig av dets mange funksjoner, kan leger angripe et bestemt molekyl som gjør en bestemt ting på et bestemt sted. Det legger et nytt nivå av presisjon til begrepet presisjonsmedisin - medisin skreddersydd nøyaktig til pasientens behov. (More Precise Precision Medicine Until now, drugs have targeted molecules in a very general way. If a molecule was thought to be harmful, researchers might try to develop a drug to block it entirely. But Zhu's new work highlights the downside of that shotgun approach. A molecule might be causing problems because of what it's doing in one part of the cell, but, at the same time, that same molecule is doing something entirely different in other parts -- perhaps something tremendously important. So shutting it down entirely would be like trying to solve the problem of traffic congestion by banning cars. Now, rather than crudely trying to block a molecule regardless of its many functions, doctors can target a specific molecule doing a specific thing in a specific location. That adds a new level of precision to the concept of precision medicine -- medicine tailored exactly to a patient's needs. ) (sciencedaily.com 6.7.2018).)

- Hva er små molekyler? Små molekyler har vært en avgjørende del av farmasøytisk forskning (legemiddelforskning) i løpet av det siste århundre, og utgjør det store flertallet av kommersielt markedsførte legemidler i dag, til tross for økningen i antall tilgjengelige biologiske i dag.

(Anm: What are Small Molecules? Small molecules have been a crucial part of pharmaceutical research over the last century, and make up the vast majority of commercially marketed drugs today, despite the increase in the number of biologics available currently. This drug was to become a small molecule drug which is still in use today, as part of 700-1,000 clinical trials annually. People know it better as aspirin. Many other small molecules are used today for pain relief, categorized as follows, and making up the great majority of pain-relieving drugs available today: - Non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) - COX-2 inhibitors – Opioids - Central analgesics - Topical analgesics - Topical anesthetics (news-medical.net 24.9.2018).)

- En stor andel farlige kjemikalier er merket feil. En av fem farlige kjemikalier er feil eller mangelfullt merket.  (— Feilmerkede produkter kan være farlig for mennesker og miljø. Det er viktig med riktig informasjon om farene ved produktet.)

(Anm: En stor andel farlige kjemikalier er merket feil. En av fem farlige kjemikalier er feil eller mangelfullt merket. Det viser en landsdekkende kontrollaksjon med farlige kjemikalier og biocidprodukter som Miljødirektoratet gjennomførte i mai. Nærmere 900 kjemikalier og 51 biocidprodukter som selges i byggevareutsalg, mat, sport, hobby, bil og båtbutikker ble kontrollert. — Feilmerkede produkter kan være farlig for mennesker og miljø. Det er viktig med riktig informasjon om farene ved produktet, sier seksjonsleder Mathieu Veulemans. (miljodirektoratet.no 5.7.2018).)

- Hva hvis «moderne» hjerteinfarktpasienter bare sitter igjen med bivirkninger av anbefalt behandling? BARE BIVIRKNINGER: I ytterste konsekvens vil gammel medisin ikke ha NOEN effekt – bare bivirkninger.

(Anm: Hva hvis «moderne» hjerteinfarktpasienter bare sitter igjen med bivirkninger av anbefalt behandling? BARE BIVIRKNINGER: I ytterste konsekvens vil gammel medisin ikke ha NOEN effekt – bare bivirkninger. Da vil et «sukkertøy» (placebo) komme best ut i en sammenligning med den gamle medisinen, men pasientene trenger ingen av dem, skriver artikkelforfatterne. (…) Hvem har ansvaret for å rydde opp når det er skjellig grunn til å tro at et produkt som var bra for tidligere generasjoner av pasienter, kanskje nå er blitt mer til ugagn og forurensning enn nytte? (dagbladet.no 20.6.2018).)

- Forskrivninger av legemidler med depresjon som bivirkning (sideeffekt) øker.

(Anm: Forskrivninger av legemidler med depresjon som bivirkning (sideeffekt) øker. (Prescriptions Grow for Meds with Depression Side Effect.) (…) Den generelle forekomsten av legemidler i USA med depresjon som mulig bivirkning økte betydelig fra 37,2 % i perioden 2005-2006 til til 38,4 % i 2013-2014 .) (medpagetoday.com 29.6.2018).)

- Vanlige legemidler kan bidra til depresjon. (Common Drugs May Be Contributing to Depression.) (- "Det har vært en økning i selvmord, som vi vet," sa dr. Muskin. "Er det korrelert med bruken av disse legemidlene? Det ærlige svaret er det vet vi ikke. Kan det spille en rolle? Det ærlige svaret er ja, selvfølgelig kan det.")

(Anm: Vanlige legemidler kan bidra til depresjon. (Common Drugs May Be Contributing to Depression.) Over en tredjedel av amerikanerne tar minst ett legemiddel med depresjon som en potensiell bivirkning, rapporterer en ny studie. (…) "Det har vært en økning i selvmord, som vi vet," sa dr. Muskin. "Er det korrelert med bruken av disse legemidlene? Det ærlige svaret er det vet vi ikke. Kan det spille en rolle? Det ærlige svaret er ja, selvfølgelig kan det.") (nytimes.com 13.6.2018).)

- Ångestdämpande längre än ett halvår - går emot rekommendation. (– Det är alarmerande.) (- Biverkningar som beroende, glömska och mardrömmar kan uppstå.)

– Ångestdämpande längre än ett halvår - går emot rekommendation. (– Det är alarmerande, menar forskare bakom en studie som Sveriges Radio tagit del av.) (- Enligt både svenska och internationella rekommendationer ska vuxna endast använda sig av dessa medel mellan två till fyra veckor - då biverkningar som beroende, glömska och mardrömmar kan uppstå. (netdoktor.se 9.8.2018).)

- Studie: Sykdomsfremkallende tarmbakterier stenger av energiproduksjon i vertsceller. (- "Toksinet (giften) deaktiverer mitokondrier, noe som resulterer i tap av energiproduksjon.) (- Funksjonell, men fortsatt i live, mister cellen til slutt evnen til å avverge infeksjon.)

(Anm: Studie: Sykdomsfremkallende tarmbakterier stenger av energiproduksjon i vertsceller. Forskere rapporterer i en ny studie at bakterien Helicobacter pylori - en viktig bidragsyter til gastritt, sår og magekreft - motstår kroppens immunforsvar ved å stenge av energiproduksjonen i cellene i mageforingen som virker som en barriere for infeksjon. (…) "Toksinet (giften) ødelegger mitokondriene, noe som resulterer i tap av energiproduksjon," opplyste Blanke. "Når cellen prøver å kompensere ved å omfordele ressurser fra andre deler av cellen utløses et signal som trigger cellen til å stoppe produksjonen og begynne å bryte ting ned." (…) Funksjonell, men fortsatt i live, mister cellen til slutt evnen til å avverge infeksjon. (news-medical.net 31.5.2018).)

(Anm: Mitochondrial Deformation During the Cardiac Mechanical Cycle. Anat Rec (Hoboken). 2018 Oct 10.)

- Lavt utdannede henter mest medisin. (- De med lavest utdanning hentet i gjennomsnitt ut reseptbelagte legemidler rundt tre ganger oftere enn de høyest utdannede.)

(Anm: Lavt utdannede henter mest medisin. (…) De med lavest utdanning hentet i gjennomsnitt ut reseptbelagte legemidler rundt tre ganger oftere enn de høyest utdannede. (…) Kort utdanning er assosiert med større utgifter til legemidler. (…) I en lederartikkel publisert i samme utgave drøfter man om folk med høy utdanning er mer skeptiske eller mer realistiske til hva medisiner kan gjøre for helsen, og hvorvidt lavt utdannede er mer tilbøyelige til å følge legemiddelindustriens og helsemyndighetenes råd om legemiddelbruk. Tidsskr Nor Legeforen (16.10.2012).)

(Anm: Legemiddeløkonomi, bivirkninger og legemiddelomsetning (mintankesmie.no).)

- Overdiagnose i primærhelsetjenesten: kartlegging, problemforståelse og det å finne løsninger. (- Overdiagnostisering kan skade pasienter ved å føre til overbehandling (med tilhørende potensielle toksisiteter (giftigheter), diagnoserelatert angst eller depresjon, og merkelapper (sette merkelapp på; stemple) eller negative økonomiske og sosiale konsekvenser.)

(Anm: Overdiagnose i primærhelsetjenesten: kartlegging, problemforståelse og det å finne løsninger. (Overdiagnosis in primary care: framing the problem and finding solutions.) (…) Overdiagnostisering kan skade pasienter ved å føre til overbehandling (med tilhørende potensielle toksisiteter (giftigheter), diagnoserelatert angst eller depresjon, og merkelapper (sette merkelapp på; stemple) eller negative økonomiske og sosiale konsekvenser.) (- Arbeidet med å redusere overdiagnostisering hindres grunnet leger og pasienters mangel på bevissthet om problemet og ved forvirring om terminologi, med overdiagnostisering ofte er flettet sammen med relaterte konsepter. BMJ 2018;362:k2820 (Published 14 August 2018).)

- Nav: – Økende fattigdom i Norge. Fra 2011 til 2015 gikk andelen fattige i Norge opp fra 7,7 prosent til 9,3 prosent av befolkningen.

(Anm: Nav: – Økende fattigdom i Norge. Fra 2011 til 2015 gikk andelen fattige i Norge opp fra 7,7 prosent til 9,3 prosent av befolkningen. Det viser en ny rapport fra Nav. (- Rapporten viser også at realinntekten for de fattige i praksis har stått stille i perioden 2012 til 2015, slik at gapet til både de rikeste og resten av befolkningen har økt. (aftenposten.no 14.11.2017).)

- Nesten én av ti i Norge får uføretrygd – Nav tror økningen vil fortsette.

(Anm: Nesten én av ti i Norge får uføretrygd – Nav tror økningen vil fortsette. (…) Mer uførhet blant folk under 54 år – Etter en periode med en stabil andel uføre ser vi nå at andelen øker. (…) Økningen i uføreandelen skjer i aldersgruppene under 54 år, mens aldersgruppene 60 til 64 og 65 til 67 år hadde en nedgang på henholdsvis 0,3 og 0,9 prosentpoeng. (aftenposten.no 20.6.2018).)

– Ulikhet er ikke den største utfordringen i Norge. (– Statsminister Erna Solberg tror få opplever ulikhet som den største samfunnsutfordringen i Norge.)

(Anm: – Ulikhet er ikke den største utfordringen i Norge. (…) Statsminister Erna Solberg tror få opplever ulikhet som den største samfunnsutfordringen i Norge. (dn.no 18.6.2017).)

(Anm: Sosiale helseforskjeller. De som har lang utdanning og god økonomi, lever lengre og har færre helseproblemer enn de som har kortere utdanning og dårligere økonomi. Slike sosiale helseforskjeller ser vi både for landet som helhet og i fylker og kommuner. (fhi.no 30.6.2014).)

- Boforhold, levekårsundersøkelsen, 2015. (- Bor trangt (7 %). (- Bor i bolig med fukt og/eller råte (6 %).)

(Anm: Boforhold, levekårsundersøkelsen, 2015.  (…) I alt 84 prosent av befolkningen 16 år og over bor i en bolig som husholdningen selv eier. Ser vi over tid, er det en svak økning i andelen boligeiere, som vises i figur 1. (…) Enslige forsørgere har generelt dårligere bomiljø sammenlignet med par med barn (…) 8 prosent av arbeidsledige oppgir at de har søvnproblemer på grunn av støy, mot 2 prosent av heltidsarbeidende. Arbeidsledige bor også i mindre boliger sammenlignet med yrkesaktive. Bor trangt (7 %). Bor i bolig med fukt og/eller råte (6 %). (ssb.no 25.11.2015).)

- Er ditt hjem skadelig for deg? (Is your home harming you?) (- I 2012 var innendørs luftforurensning linket til 4,3 millioner dødsfall globalt, sammenlignet med 3,7 millioner for utendørs luftforurensning.) (- Byfolk tilbringer vanligvis 90 % av tiden innendørs, og dette har vært knyttet til "Sick Building Syndrome", der beboerne utvikler en rekke negative helseeffekter knyttet til inneluft / inneklima.) 

(Anm: Er ditt hjem skadelig for deg? (Is your home harming you?) Ny forskning belyser dødelige effekter av innendørs forurensning. Ny forskning publisert i tidsskriftet Science av Total Environment har pekt på de farlige helsevirkningene av innendørs forurensning, og ber om politikk som sikrer tettere oppfølging av luftkvaliteten. I 2012 var innendørs luftforurensning knyttet til 4,3 millioner dødsfall globalt, sammenlignet med 3,7 millioner for utendørs luftforurensning. Byfolk tilbringer vanligvis 90 % av tiden innendørs, og dette har vært knyttet til "Sick Building Syndrome", der beboerne utvikler en rekke negative helseeffekter knyttet til inneluft. (medicalnewstoday.com 19.4.2016).)

(Anm: Varför ökar lungcancer hos personer som inte röker? Det är en fråga som cancerforskare i Sverige grubblar på. Därför startar de nu ett nytt forskningsprojekt som går ut på att analysera cancerceller från personer som är sjuka i lungcancer men som aldrig rökt. (netdoktor 23.12.2015).)

- Ulikhetsgapet som kan ramme Sverige. (- Andelen under OECDs fattigdomsgrense i Sverige har økt fra syv til 17 prosent. Sverige har nå flere milliardærer enn USA, målt mot innbyggertallet.)

(Anm: Ulikhetsgapet som kan ramme Sverige. (- Svenske husholdninger og bedrifter har en tikkende gjeldsbombe som har passert ti tusen milliarder svenske kroner, og som fortsatt vokser.) (- Pensjonistene får stadig lavere pensjon i andel av sin siste årslønn. Gapet mellom fattig og rik er nå større i Sverige enn i USA, hevder han. ** Andelen under OECDs fattigdomsgrense i Sverige har økt fra syv til 17 prosent. Sverige har nå flere milliardærer enn USA, målt mot innbyggertallet.) (vg.no 1.9.2018).)

- Regulering av ulikheter for helse og ikke-smittsomme sykdommer (NCD): I mangel av (effektiv) atferdsmessig innsikt.

(Anm: Regulering av ulikheter for helse og ikke-smittsomme sykdommer (NCD): I mangel av (effektiv) atferdsmessig innsikt. (Regulation for health inequalities and non‐communicable diseases: In want of (effective) behavioural insights.) Abstrakt. Døds- og sykdomsbelastningen av ikke-smittsomme sykdommer faller uforholdsmessig på «medlemmer» av lavere sosioøkonomiske grupper. The European Law Journal 2018 (First Published: 30 April 2018).)

- Leder. Økt ulikhet - et faresignal. (- Den nye rapporten viser at ulikheten øker i nesten alle regioner, men at det er store forskjeller fra land til land.)

(Anm: Leder. Økt ulikhet - et faresignal. De økonomiske ulikhetene er sterkt økende verden over, og et landene som skiller seg mest negativt ut, er USA. (…) I World Inequality Report 2018 samles økonomiske data fra fem kontinenter. Den nye rapporten viser at ulikheten øker i nesten alle regioner, men at det er store forskjeller fra land til land. (…) At Norge er et av de industrialiserte landene med lavest ulikhet, er en verneverdig norsk verdi. Når ulikheten øker, må det oppfattes som et faresignal. (vg.no 21.12.2017).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

- Bekymringer knyttet til studier etter markedsføring som kreves av legemiddelkontrollen FDA. (- En ny analyse fant en foruroligende mangel på rettidig gjennomføring så vel som fundamental informasjon. Spesielt at én av fire studier aldri ble offentlig formidlet.)

(Anm: Bekymringer knyttet til studier etter markedsføring som kreves av legemiddelkontrollen FDA. (The trouble with those post-marketing studies required by the FDA.) For å sikre at et nytt legemiddel virker på rett måte etter at markedsføringstillatelsen er gitt krever Food and Drug Administration (FDA) at et legemiddelfirma regelmessig skal utføre en såkalt studie etter markedsføring. Men en ny analyse fant en foruroligende mangel på rettidig gjennomføring så vel som fundamental informasjon. Spesielt at én av fire studier aldri ble offentlig formidlet. (…) Det var også mangel på oppdatert informasjon om fremdriften på om lag én tredjedel av disse studiekravene. (statnews.com 12.6.2018).)

– Trenger vi en havarikommisjon for legemidler?

(Anm: – Trenger vi en havarikommisjon for legemidler? Nylig ble MS-legemidlet daklizumab (Zinbryta) trukket tilbake etter ett år på markedet. (– Ved et så spektakulært legemiddelkrasj som daklizumab burde alle detaljer i godkjenningsprosessen fra A til Å granskes med lupe av uhildede personer. Pasienter døde eller fikk varig men. Det må vi lære av – det skylder vi dem som ble rammet. (dagensmedisin.no 29.5.2018).)

(Anm: Offentlige granskninger. (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelindustrien (Big Pharma) (mintankesmie.no).)

(Anm: Miljø og legemiddel (Legemidler er farlig avfall). (mintankesmie.no).)

(Anm: Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddeløkonomi, bivirkninger og legemiddelomsetning (mintankesmie.no).)

– Michael Moore sammenligner USA med tv-serien «The Handmaid's Tale». (- Hvor var punktet om hvor alle skulle reist seg og gjort noe? Men det er vanskelig å finne, siden det skjer i det små. Det er slik fascisme fungerer, sa Moore.)

(Anm: Michael Moore sammenligner USA med tv-serien «The Handmaid's Tale». I den prisbelønte tv-serien «The Handmaid's Tale» som er basert på Margaret Atwoods roman fra 1985, foregår handlingen i det totalitære samfunnet Gilead, som styres av et fundamentalistisk styre, hvor kvinners livmor blir behandlet som om det var statens eiendom. På grunn av lave fødselsrater, blir friske kvinner sendt i en slags «fødetjeneste» der målet er at de skal føde et barn for et utvalgt ektepar. – Vi lever i «The Handmaid’s Tale», sier den verdenskjente dokumentaristen i et intervju på tv-showet «Real Time with Bill Maher» fredag. (…) – Hvor var punktet om hvor alle skulle reist seg og gjort noe? Men det er vanskelig å finne, siden det skjer i det små. Det er slik fascisme fungerer, sa Moore. (nrk.no 1.7.2018).)

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

- Driver forsøksmedisinering på eldre.

(Anm: Driver forsøksmedisinering på eldre. MANGE MEDIKAMENTER: 570.000 eldre fikk fem eller flere ulike legemidler på resept i 2017. 76.000 hjemmeboende eldre fikk minst 15 ulike legemidler i 2017. – Eldre overmedisineres, vi har altfor stor tro på medisiner som løsning på folks problemer, sier sykehjemsoverlege Pernille Bruusgaard. (…) – Det er overmedisineringen som er det største problemet i dag, sier Bruusgaard. (dagensmedisin.no 15.6.2018).)

- Tester medisiner basert på dårlige dyrestudier. (- Færre enn 15 prosent av kliniske studier er vellykkede.) (- Penger og ressurser kastes bort, og i verste fall utgjør forskningen en fare for oss.)

(Anm: Tester medisiner basert på dårlige dyrestudier. De fleste av oss stoler på at vi trygt kan delta i utprøving av nye legemidler. Nå viser en ny studie at godkjenningsinstanser ikke får avgjørende informasjon om forskningen som er gjort på dyr i forkant. De fleste av oss stoler på at vi trygt kan delta i utprøving av nye legemidler. (…) Færre enn 15 prosent av kliniske studier er vellykkede. Det betyr at de aller fleste deltar i slik medisinsk forskning til liten nytte. Penger og ressurser kastes bort, og i verste fall utgjør forskningen en fare for oss. (etikkom.no 15.6.2018).)

- Eget PR-byrå for legemiddelindustrien etablerer seg i Norge. (- Vi gir deg de viktigste legemiddel- og apoteknyhetene. DM Pharma kommer tre ganger i uken til abonnenter.) (- DM Pharma er på lik linje med Dagens Medisin en uavhengig nyhetskanal og følger redaktørplakaten. Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet.) (- BRANSJEVETERAN: Lars Henrik Østevold har bakgrunn fra både Novartis og Pfizer, og skal lede det norske kontoret til EFFECTOR.)

(Anm: Eget PR-byrå for legemiddelindustrien etablerer seg i Norge. BRANSJEVETERAN: Lars Henrik Østevold har bakgrunn fra både Novartis og Pfizer, og skal lede det norske kontoret til Effector. Dagens Medisin Pharma er for ledere og ansatte i legemiddelindustrien, apotekene, klinikken, myndighetene og politikere. Vi gir deg de viktigste legemiddel- og apoteknyhetene. DM Pharma kommer tre ganger i uken til abonnenter. Abonnementet gir også tilgang på nyhetsarkivet og frokostmøter. (dagensmedisin.no 16.5.2018).)

(Anm: Tidenes Arendalsuke-innsats. LMI og medlemsselskapene har gjennomført en svært aktiv Arendalsuke, med over 20 arrangementer og mange flere møteplasser. (lmi.no 21.8.2018).)

- Et republikansk lobbyfirma står bak Washingtons nyeste pro-legemiddelindustri-pressgruppe.

(Anm: Et republikansk lobbyfirma står bak Washingtons nyeste pro-legemiddelindustri-pressgruppe. (A Republican lobbying firm is behind Washington’s newest pro-pharma advocacy group.) (- Det er fortsatt uklart hvem som finansierer organisasjonen, men gruppen innrømmet torsdag at de var avhengige av "risikovillig kapital (seed money («smøring») fra mennesker innen legemiddelindustrien." (statnews.com 4.10.2018).)

(Anm: CGCN Group is an integrated advocacy and strategic communications firm that specializes in helping corporations, non-profits and trade associations navigate complex legislative and regulatory issues. (cgcn.com).)

- Lobbyregister: Tiden er overmoden for et lobbyregister.

(Anm: - Lobbyregister: Tiden er overmoden for et lobbyregister. Det er et paradoks at Norge, som liker å fronte seg som et åpenhets- og tillitssamfunn, ikke vil gå med på å la offentligheten få en bred oversikt i de aktørene som opererer i gangene på Stortinget. (dagbladet.no 11.9.2018).)

- Har antidepressiva en langsiktig nytteverdi? (- Når det gjelder dødelighet av antidepressiva heter det i en studie på 378 400 deltakere at «risikoen for tidlig død ble økt med 33 prosent blant brukere av antidepressiva sammenlignet med ikke-brukere» (4).

(Anm: Har antidepressiva en langsiktig nytteverdi? (...) Når det gjelder dødelighet av antidepressiva heter det i en studie på 378 400 deltakere at «risikoen for tidlig død ble økt med 33 prosent blant brukere av antidepressiva sammenlignet med ikke-brukere» (4). Det er således ikke overraskende at sykefraværet fra det tidspunktet SSRI-preparater ble introdusert på markedet (1993) har økt fra et svært lavt nivå til å bli verdens høyeste (5). Tidsskr Nor Legeforen 2018 (03.05.2018).)

- Bruk av antidepressiva linket til høyere risiko for tidlig død: studie. (- Risikoen for tidlig død ble økt med 33 prosent blant brukere av antidepressiva sammenlignet med ikke-brukere.) (- I videre analyser konkluderte forskerteamet at selv om legemidlene kan være risikable i befolkningen generelt, kan risikoen blant personer med hjerte- og karsykdommer være lavere på grunn av deres antikoagulerende effekter.)

(Anm: Antidepressant use linked to higher risk of premature death: study. A new study has identified a link between antidepressant use and early death, CTV News reported. In the study, the investigators performed a meta-analysis of 16 studies involving a combined 378 000 patients to analyse the possible association between antidepressant use and death risk, finding that the risk of premature death was increased by 33 percent among antidepressant users compared to non-users. — Study author Paul Andrews noted that while not all studies reported exact causes of death, among the studies that did, the causes of death ranged from heart attacks and stroke to accidents. Andrews said that deaths involving accidents were unsurprising because "we know that antidepressants have negative effects on cognitive functioning as well." In further analyses, the research team concluded that although the drugs may be risky in the general population, their risk among people with cardiovascular disease could be lower due to their anticoagulant effects. Andrews suggested alternatives to antidepressants such as psychotherapy, stating "[psychotherapies] don't have the negative physiological effects…and they work just as well in the short term." (firstwordpharma.com 19.9.2017).)  

(Anm: Levealder og dødsårsaker (mintankesmie.no).)

(Anm: The Mortality and Myocardial Effects of Antidepressants Are Moderated by Preexisting Cardiovascular Disease: A Meta-Analysis. Psychother Psychosom 2017;86:268-282.)

- Bruk av antidepressiva knyttet til økt dødelighet hos pasienter med kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) (chronic obstructive pulmonary disease).

(Anm: Antidepressant Use Associated With Increased Mortality in Patients With COPD. LAUSANNE, Switzerland -- June 29, 2018 -- Use of serotonergic antidepressants is associated with a small but significant increase in rates of respiratory-related morbidity and mortality among older adults with COPD, according to a new study published in the European Respiratory Journal. (dgnews.docguide.com 29.6.2018).)

(Anm: SEROTONERGIC ANTIDEPRESSANT USE AND MORBIDITY AND MORTALITY AMONG OLDER ADULTS WITH COPD. Eur Respir J. 2018 Jun 25. pii: 1800475.)

- Varsler hevder Forest bestakk studieleder for å favorisere Cipramil (Celexa).

(Anm: Varsler hevder Forest bestakk studieleder for å favorisere Cipramil (Celexa). Whistleblower Claims Forest Bribed Study's Investigator to Favor Celexa. A whistleblower's complaint from 2011 that was unsealed Jan. 20 in a federal district court alleged that Forest Pharmaceuticals paid the principal investigator of a federally funded antidepressant drug study to fix the results in favor of the company's drug Celexa (United States ex rel. Pigott v. Forest Pharmaceuticals Inc., D. Md., No. 1:11-cv-00717, unsealed 1/20/12) (…) Only Explanation for Study's Bias: Kickbacks According to the complaint, the NIMH initially entered into a contract for the STAR*D study with the University of Texas in September 1999 with Rush as the P.I. Celexa is a selective serotonin reuptake inhibitor or SSRI. SSRIs prevent the body's reuptake or removal of a naturally-occurring neurotransmitter that it is believed to have a positive impact on mood. For More Information The complaint from 2011 can be found at http://op.bna.com/hl.nsf/r?Open=jaqo-8qvqcd. (bna.com 1.2.2012 (BNA - BLOOMBERG).)

(Anm: Antidepressiva (SSRI) Lundbeck (mintankesmie.no).)

(Anm: Cipralex (Lexapro) (escitalopram) - Cipramil (Celexa) (cipramil) (citalopram) - H. Lundbeck A/S (mintankesmie.no).)

- Anklager om fusk med Novo-forskning. En norsk professor beskylder Novo Nordisk for at have skjult oplysninger om selvmordsforsøg i forbindelse med depressionspillen Seroxat (Paxil: paroxetin; paroksetin etc.).

(Anm: Anklager om fusk med Novo-forskning. En norsk professor beskylder Novo Nordisk for at have skjult oplysninger om selvmordsforsøg i forbindelse med depressionspillen Seroxat. En norsk professor beskylder Novo Nordisk for at have skjult oplysninger om selvmordsforsøg i forbindelse med depressionspillen Seroxat. Det kommer frem i programmet "Den Mørke Side", der sendes lørdag på P1. Programmet er lavet i samarbejde med Forbrugerrådets blad Tænk, skriver Politiken. Professor i farmakologi, Ivar Aursnes, har forsket i det materiale, som Novo Nordisk i 1990 sendte til myndighederne for at få godkendt Seroxat. Aursnes anklager Novo Nordisk for i materialet bevidst at have forsøgt at skjule data om flere selvmordsforsøg i den gruppe, som tog Seroxat. (dr.dk 5.5.2006).)

(Anm: Seroxat (Paxil) (paroxetine; paroksetin) (SSRI) (mintankesmie.no).)

(Anm: Paroksetin (paroxetine); markesføres i Norge under handelsnavn som bl.a. Seroxat; Paxil i USA.)

(Anm: Seroxat utløser tilfeller av aggresjon ("aggression er iagttaget efter markedsføring") (- Hyppighed “ikke kendt.) 4. Paroxetin – Aggression (EPITT nr. 18089) ema.europa.eu (22. januar 2015 EMA/PRAC/63323/2015 Udvalget for Risikovurdering inden for Lægemiddelovervågning).)

- Hvorfor ledere av legemiddelfirmaer i virkeligheten ikke er blitt rettsforfulgt for opioidkrisen. (- Leger, ofte uvitende om hvordan Purdue Pharma hadde forrådt dem, fortsatte å øke sin bruk av opioider med titalls millioner av årlige forskrevne resepter. Og i de fem årene etter sakens forlik, døde omtrent 100 000 amerikanere av overdoser.)

(Anm: Hvorfor ledere av legemiddelfirmaer faktisk ikke er blitt rettsforfulgt for opioidkrisen. (- Eierne og noen tidligere og nåværende ledere for OxyContin-produsenten Purdue Pharma ble saksøkt den 12. juni av Massachusetts påtalemyndighet, som hevder at firmaet bevisst villede leger og forbrukere om farene ved sitt produkt - noe Purdue nektet i en uttalelse. Dette tatt i betraktning en tidligere, separat - og avslørende sak mot firmaet for over ti år siden. "Det er total avsporing," sa Specter. "Jeg ser ikke hvordan du kan komme til en konklusjon om at enkeltpersoner ikke var lovbrytere som fortjener fengsel." Men aktor, John Brownlee, sa at han trodde at den svake siktelsen mot lederne var "hensiktsmessig" gitt saken bevis.) (- Leger, ofte uvitende om hvordan Purdue Pharma hadde forrådt dem, fortsatte å øke sin bruk av opioider med titalls millioner av årlige forskrevne resepter. Og i de fem årene etter sakens forlik, døde omtrent 100 000 amerikanere av overdoser. (time.com 17.6.2018).)

(Anm: Legemiddelkonsulenter (sales representatives) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelkonsulenter forteller leger lite om sideeffekter, ifølge studie. (Drug Reps Tell Docs Little of Side Effects: Survey) (Journal of General Internal Medicine 2013 (April).)

(Anm: VW-topp sier seg skyldig – risikerer 169 år i fengsel. Den tidligere VW-toppen i USA, Oliver Schmidt, innrømmer å ha forsøkt å dekke over utslippsjukset. Nå risikerer han mange år bak murene. (tv2.no 28.7.2017).)

(Anm: Audi-sjefen pågrepet i Tyskland. Audis administrerende direktør Rupert Stadler er pågrepet i Tyskland i forbindelse med etterforskningen av utslippsskandalen. (aftenposten.no 16.6.2018).)

- INDLÆGSSEDDEL I STEDET FOR FORORD. (- Det Tredje Rige var gennemsyret af stoffer: kokain, heroin, morfin og frem for alt metamfetamin.)

(Anm: - INDLÆGSSEDDEL I STEDET FOR FORORD. (- Det Tredje Rige var gennemsyret af stoffer: kokain, heroin, morfin og frem for alt metamfetamin.) Det Tredje Rige var gennemsyret af stoffer: kokain, heroin, morfin og frem for alt metamfetamin. Stofferne blev brugt af alle fra fabriksarbejdere til husmødre og var afgørende for troppernes modstandskraft. Efterhånden som krigens gang vendte sig mod Tyskland, søgte Hitler og hans følge tilflugt i potentielt dødelige cocktails af stimulanser, administreret af lægen dr. Morell. (…) DEN TOTALE RUS tilføjer en manglende brik til historien. (lindhardtogringhof.dk 10.3.2017).)

- En gruppe forskere vil at American Journal of Psychiatry skal trekke tilbake en studie publisert i 2004 etter at nylig tilgjengelige dokumenter tyder på at Forest Laboratories, firmaet som solgte legemidlet som var gjenstand for studien, villedet legemiddelkontrollen om nøkkeldetaljer.

(Anm: Psykiatritidsskrift oppfordres til å trekke tilbake kontroversiell Celexa (Cipramil)-studie etter nylige avslørte detaljer. (Psychiatry journal is urged to retract controversial Celexa study over newly disclosed details.) En gruppe forskere vil at American Journal of Psychiatry skal trekke tilbake en studie publisert i 2004 etter at nylig tilgjengelige dokumenter tyder på at Forest  Laboratories, firmaet som solgte legemidlet som var gjenstand for studien, villedet legemiddelkontrollen om nøkkeldetaljer. (…) Statsadvokat oppfordrer til å gjenåpne en undersøkelse av en Allergan-enhet for påstått bedrageri. For nesten åtte år siden betalte en Allergan-enhet (AGN) 150 millioner dollar for å forlike kriminelle anklager om ulovlig markedsføring av tre legemidler. (…) Spesielt indikerer dokumentene at Forest Laboratories skjulte kritisk informasjon som viser at antidepressivet Celexa (Cipramil) ikke var effektivt hos barn. (statnews.com 8.2.2018 / 21.2.2018).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

- Innsats mot alvorlig korrupsjon må på dagsordenen.

(Anm: Innsats mot alvorlig korrupsjon må på dagsordenen. Korrupsjon er et mangetydig begrep. Korrupsjon er tyveri av politiske, sosiale og økonomiske goder fra befolkningen. I fattige land, men ikke bare der, skaper korrupsjon fattigdom, sosial marginalisering, politisk nepotisme og terrorisme. Korrupsjon ødelegger den sunne konkurransen i næringslivet og tilliten til den offentlige forvaltningen. Bestikkelser av offentlige tjenestemenn er regnet som en alvorlig form for korrupsjon. (aftenposten.no 8.6.2018).)

- Korrupsjon gnager samfunn i stykker. Indirekte bidrag til korrupsjon er også ødeleggende.

(Anm: LEDERARTIKLENE SKRIVES AV AFTENPOSTENS KOMMENTATORER. GRUPPEN LEDES AV POLITISK REDAKTØR TRINE EILERTSEN. Aftenposten mener: Korrupsjon gnager samfunn i stykker. Indirekte bidrag til korrupsjon er også ødeleggende. (…) Stater og selskaper som benytter seg av hemmelige konti i såkalte skatteparadis bidrar indirekte til korrupsjon fordi de bidrar til strukturer som gjør korrupsjon mulig. (aftenposten.no 25.1.2017).)

- Salg av legemidler -- med litt hjelp fra en journalist. (Selling drugs - with a little help from a journalist.)

(Anm: - Salg av legemidler -- med litt hjelp fra en journalist. (Selling drugs - with a little help from a journalist.) Hvordan blir egentlig journalister rekruttert når de arbeider på vegne næringslivsklienter? En annonse rykket inn tidligere i år av PR-firmaet Chandler Chicco Agency gir et innblikk. (How exactly are journalists recruited to work on behalf of corporate clients? An advertisement placed earlier this year by public relations firm Chandler Chicco Agency offers an insight. BMJ 2001;323:1258.)

(Anm: Sponsing av journalistikk (mintankesmie.no).)

(Anm: Journalists: anything to declare? (Journalister: noe å deklarere?) BMJ 2007;335:480 (8 September).)

- Amerikanske selskaper hyret inn pr-firmaer for å drive opp interessen for en aksje – og fikk deretter skribenter til å skrive om aksjen på populære businessblogger. Nå setter det amerikanske finans- og kredittilsynet SEC ned foten. (- Betalte for positive aksjeartikler for å lure investorer – får smekk av myndighetene.)

(Anm: Betalte for positive aksjeartikler for å lure investorer – får smekk av myndighetene. Amerikanske selskaper hyret inn pr-firmaer for å drive opp interessen for en aksje – og fikk deretter skribenter til å skrive om aksjen på populære businessblogger. Nå setter det amerikanske finans- og kredittilsynet SEC ned foten. Hvis et selskap betaler noen for å publisere eller gjøre tilgjengelig artikler om dets aksje, må det gi beskjed til offentligheten og investorer. Disse selskapene, promotørene og skribentene har angivelig villedet investorer ved å skjule betalte kampanjer som objektive og uavhengige analyser, sier direktør Stephanie Avakian i det amerikanske finanstilsynet SEC i en pressemelding. Ifølge finanstilsynet har det siktet 27 individer og mindre selskaper for å ha betalt for skjult reklame, som deretter er blitt publisert på businessmedier- og blogger som Forbes, Seeking Alpha, Yahoo Finance, Benzinga, TheStreet og The MotleyFool, ifølge CNN. Artiklene skal ha vært svært positive til aksjene som er involvert. (dn.no 11.4.2017).)

- Säkerheten i vården bör fokusera på prevention. Lär av flyget, kärnkraftverken och offshoreindustrin! I jämförelse med hur flyg-, kärnkrafts- och offshore-industrin hanterar och analyserar sina risker ligger den svenska sjukvården långt efter.

(Anm: Säkerheten i vården bör fokusera på prevention. Lär av flyget, kärnkraftverken och offshoreindustrin! I jämförelse med hur flyg-, kärnkrafts- och offshore-industrin hanterar och analyserar sina risker ligger den svenska sjukvården långt efter. (…) Studier som belyser omfattningen av medicinska misstag i Sverige saknas; däremot visar ett flertal internationella studier att problemet är omfattande [24]. (Läkartidningen 1999;96:3068-73).)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).)

(Anm: Helsekostnader, forsikringer, forskning og budsjetter (mintankesmie.no).)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom. (Medication-induced mitochondrial damage and disease.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Signaler fra tarmens mikrobiotika til fjerntliggende organer mht. fysiologi og sykdom. Signals from the gut microbiota to distant organs in physiology and disease. (Nat Med. 2016 Oct 6;22(10):1079-1089.)

- "Jeg ble instruert å selge OxyContin": En legemiddelkonsulent hos Purdue Pharma forteller om hvordan han ble betalt for å pushe opioider. (- Da Sean Thatcher var salgsrepresentant hos Purdue Pharma, som produserer OxyContin, klaget ofte leger han besøkte over at pasientene deres utviklet toleranse mot smertestillende opioider. Thatcher, som arbeidet for firmaet mellom 2009 og 2015 i Montana ble bedt om å fortelle de forskrivende leger at dosene skulle økes, og å presisere at avhengighet ikke er det samme som toleranse eller "pseudoavhengighet".) (- Han fikk en bonus basert på antall opioidresepter som legene han besøkte forskrev, hvor høyere salg av OxyContin utløste spesielt store bonuser.)

(Anm: “I Was Directed to Market OxyContin”: A Purdue Pharma Rep Tells How He Was Paid to Push Opioids. When Sean Thatcher was a sales rep at Purdue Pharma, which makes OxyContin, doctors he visited often complained that their patients were developing tolerance to the opioid painkiller. Thatcher, who worked for the company between 2009 and 2015 in Montana, was instructed to tell the prescribers to increase the dose, and to clarify that addiction isn’t the same as tolerance, or “pseudoaddiction.” He received a bonus based on the number of opioid prescriptions written by the physicians he visited, with higher sales of OxyContin in particular garnering bigger bonuses. (motherjones.com 6.5.2018).)

(Anm: Legemiddelkonsulenter (sales representatives) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelkonsulenter forteller leger lite om sideeffekter, ifølge studie. (Drug Reps Tell Docs Little of Side Effects: Survey) (Journal of General Internal Medicine 2013 (April).)

- Ved å erstatte en halvtimes stillesitting med hverdagsaktiviteter som å stå, gå eller gjøre husarbeid reduseres risikoen for å dø av hjerte- og karsykdom med 24 prosent, ifølge en studie fra Karolinska Institutet, som ble publisert i tidsskriftet Clinical Epidemiology.

(Anm: Bytter du ut en halvtime på sofaen med å gå, stå eller støvsuge, gir det uventet stor helsegevinst. (…) Ved å erstatte en halvtimes stillesitting med hverdagsaktiviteter som å stå, gå eller gjøre husarbeid reduseres risikoen for å dø av hjerte- og karsykdom med 24 prosent, ifølge en studie fra Karolinska Institutet, som ble publisert i tidsskriftet Clinical Epidemiology. (…) – Det her er en unik studie ettersom vi har kunnet følge et stort antall personer med objektivt målt fysisk aktivitet i opp til 15 år. (aftenposten.no 9.2.2018).)

(Anm: Replacing sedentary time with physical activity: a 15-year follow-up of mortality in a national cohort. Clin Epidemiol. 2018 Jan 25;10:179-186.)

- Fysisk træning gør blodkar mere elastiske. (- Fysisk aktivitet gør karrene bedre til at udvide sig.) (- Forskere: Sådan kan du forbedre potensen helt naturligt. Hvis du vil bekæmpe impotens, så start med motion flere gange om ugen.)

(Anm: Forskere: Sådan kan du forbedre potensen helt naturligt. Hvis du vil bekæmpe impotens, så start med motion flere gange om ugen. I et nyt studie giver danske forskere et bud på, præcis hvor meget motion der er nødvendig. (…) »Konditionstræning hjælper på funktionen, hvad enten man vil forebygge rejsningsproblemer, om man kan mærke, at de er ved at begynde, eller om man har svære problemer,« uddyber Helle Nygaard Gerbild, der har stået i spidsen for det såkaldte review, som er frit tilgængeligt online hos tidsskriftet Sexual Medicine. (…) 1. Fysisk træning gør blodkar mere elastiske, så der kan komme større flow igennem, også i kønsorganerne. 2. Fysisk aktivitet gør karrene bedre til at udvide sig, fordi den stimulerer kroppens produktion af signalstoffet nitrogenoxid. (videnskab.dk 18.4.2018).)

- Forskere: Fodbold kan erstatte medicin til behandling af folkesygdomme.

(Anm: Forskere: Fodbold kan erstatte medicin til behandling af folkesygdomme. (…) Hvis danskere i alderen 55-70 år spiller fodbold nogle gange om ugen, vil de efter 16 uger have langt mindre tilbøjelighed til at udvikle type 2-diabetes. Det viser et nyt studie fra Syddansk Universitet (SDU) og Færøernes Universitet. Studiet bliver udgivet i et særnummer af tidsskriftet Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports. Samtidig viser en større gennemgang af tidligere studier – et såkaldt metastudie – fra samme gruppe forskere, at få måneders fodbold også forbedrer kondi- og kolesteroltal og endda nedsætter blodtrykket markant. De gode effekter er fundet hos både mænd og kvinder på mellem 18 og 75 år og også hos folk med udbredte livsstilssygdomme som diabetes og forhøjet blodtryk. (…) »Efter mere end 10 års forskning er der nu tilstrækkelig evidens til at konkludere, at fodbold er bredspektret medicin for patienter med forhøjet blodtryk, type 2-sukkersyge og andre livsstilssygdomme,« siger Peter Krustrup, professor og forskningsleder på Institut for Idræt og Biomekanik ved SDU. Metastudiet er udgivet i tidsskriftet British Journal of Sports Medicine. (videnskab.dk 8.2.2018).)

(Anm: Broad-spectrum physical fitness benefits of recreational football: a systematic review and meta-analysis. Br J Sports Med Published Online First: 25 January 2018.)

(Anm: Soccer improves fitness and attenuates cardiovascular risk factors in hypertensive men.. Med Sci Sports Exerc. 2013 Mar;45(3):553-60.)

- Kolesterol er ikke kun usundt. For meget kolesterol i blodet giver øget risiko for at udvikle hjerte-kar-sygdomme, men kolesterol er ikke kun usundt. Faktisk er kolesterol helt nødvendigt for kroppens funktioner. Alle kroppens celler er omgivet af en membran, hvori kolesterol er en vigtig byggesten.

(Anm: Studier af genfejl førte til ny hjertemedicin. Hvordan får forskerne ideer til ny medicin? Det giver ny lovende hjertemedicin et eksempel på. Medicinen hæmmer et bestemt protein, hvorved kroppen bedre bliver i stand til at fjerne kolesterol fra blodet. (…) Opdagelsen af proteinet PCSK9 Det, de franske forskere havde fundet, var en familie med tre generationer af patienter med forhøjet kolesterol og en familiehistorie med mange tilfælde af tidlige hjerteanfald og slagtilfælde. (…) Kolesterol er ikke kun usundt For meget kolesterol i blodet giver øget risiko for at udvikle hjerte-kar-sygdomme, men kolesterol er ikke kun usundt. Faktisk er kolesterol helt nødvendigt for kroppens funktioner. Alle kroppens celler er omgivet af en membran, hvori kolesterol er en vigtig byggesten. Desuden er kolesterol udgangspunkt for kroppens produktion af galdesalte, vitamin D og en lang række hormoner som for eksempel kønshormoner. Kroppen kan selv lave kolesterol, men en stor del af kroppens kolesterol kommer fra kosten – især fra æg, kød og fede mejeriprodukter. (videnskab.dk 24.3.2018).)

(Anm: Statiner etc. (mot høyt kolesterol) (mintankesmie.no).)

- Påvirker blodstrømmen fra hjertet hukommelsen?

(Anm: Does blood flow from the heart affect memory? (…) A study led by researchers at Vanderbilt University in Nashville, TN — in collaboration with other institutions — was published yesterday in the journal Neurology. The findings show that older adults with a lower cardiac index, or the blood flow pumped from the heart, is tied to reduced cerebral blood flow in a region of the brain key to our memory. Study co-author Dr. Angela Jefferson explained for Medical News Today that she and her team became interested in the link between cardiac index measurements and cerebral blood flow after some of their previous research revealed a correlation with cognitive impairment diseases such as Alzheimer's. (medicalnewstoday.com 9.11.2017).)

- Inflammatorisk tarmsykdom (IBS) linket til endringer i hjernen.

(Anm: IBS Linked to Brain Changes People with irritable bowel syndrome have significantly less white matter in the insula, a part of the brain associated with visceral sensations in the gastrointestinal tract, researchers have found. Whether the differences in brain microstructures among patients with IBS are a cause or an effect is unclear, but experts in the disease said the new findings may ultimately lead to changes in treatment for the condition. “The paradigm of the brain–gut axis has been central to our… (gastroendonews.com 24.1..2018).)

- Inflammatorisk tarmsykdom (IBS) kan øke hjerteinfarktrisikoen. Inflammatorisk tarmsykdom øker risikoen for hjerteinfarkt. Risikoen er også uavhengig av tradisjonelle risikofaktorer som høyt blodtrykk, røyking, diabetes og høyt kolesterol.

(Anm: Inflammatory bowel disease may raise heart attack risk. Inflammatory bowel disease raises the risk of heart attack. Also, the risk is independent of traditional risk factors such as high blood pressure, smoking, diabetes, and high cholesterol. This was the conclusion of a study that explored the possible link between inflammatory bowel disease (IBD) and heart disease by analyzing the medical records of more than 17.5 million people. "Our findings," explains lead study author Dr. Muhammad S. Panhwar, a resident in internal medicine at Case Western Reserve University in Cleveland, OH, "suggest that IBD should be considered an independent risk factor for heart disease." The study is to feature at the 2018 annual scientific session of the American College of Cardiology, which will be held in Orlando, FL. (medicalnewstoday.com 1.3.2018).)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom. (Medication-induced mitochondrial damage and disease.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Signaler fra tarmens mikrobiotika til fjerntliggende organer mht. fysiologi og sykdom. Signals from the gut microbiota to distant organs in physiology and disease. (Nat Med. 2016 Oct 6;22(10):1079-1089.)

- Hvordan senker du hvilepulsen? Hjertefrekvensen refererer til antall hjerteslag som en person har per minutt.

(Anm: How do you lower your resting heart rate? Heart rate refers to the number of heartbeats a person has per minute. It is also commonly called the pulse. Having a lower resting heart rate is usually a sign of good health. In this article, learn how to measure the resting heart rate. We also discuss the ideal range, and how to lower the heart rate immediately and in the long term. (…) Resting heart rate and health A lower heart rate allows the heart to maintain a healthful rhythm and respond to routine stressors efficiently. These may include exercise, illness, and day-to-day activities. Having a relatively low heart rate is a significant contribution to overall health. An abnormally high heart rate can lead to a variety of health risks and conditions. Complications associated with a high heart rate include: (…) Ideal heart rates The heart rate varies. Many factors contribute to a changing heart rate, including: (…) How to lower the heart rate If the heart rate is suddenly spiking in response to issues such as emotional stress or environmental factors, addressing the cause is the best way to reduce the heart rate. Ways to reduce sudden changes in heart rate include: (…) (medicalnewstoday.com 25.3.2018).).)

- NYTT FUNN OM D-VITAMIN: Ny forskning: D-vitamin reduserer dødelighet for de med hjerte- eller karsykdommer. (- Normale verdier av D-vitamin kan redusere dødeligheten med 30 prosent for de rammet av hjerte- og karsykdommer.)

(Anm: NYTT FUNN OM D-VITAMIN: Ny forskning: D-vitamin reduserer dødelighet for de med hjerte- eller karsykdommer. Normale verdier av D-vitamin kan redusere dødeligheten med 30 prosent for de rammet av hjerte- og karsykdommer. Normale verdier av D-vitamin kan redusere dødeligheten med 30 prosent for de rammet av hjerte- og karsykdommer, skriver VG. Det viser ny forskning gjennomført ved Universitetet i Bergen og Haukland sykehus, publisert i «The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism». (…) I januar 2016 publiserte Eirik Degerud sin doktorgrad om samme tema, og konkluderte da med at pasienter med lave nivåer av vitamin D hadde økt risiko for totaldød samt økt risiko for død av hjerte- og karsykdommer. (tv2.no 1.3.2018).)

- Hjertesykdom: "Bare en sigarett daglig" øker risikoen. (- «The take-home message» for røykere er at enhver eksponering for sigarettrøyk er for mye.)

(Anm: Heart disease: 'Just one cigarette daily' raises risk. After carrying out a fresh review of published studies, researchers urge that smokers quit completely rather than cut down if they want to significantly reduce their risk for cardiovascular disease. (…) He and his colleagues calculated that the risk from smoking about one cigarette per day is around "half that for people who smoke 20 per day." The findings challenge a widely held view that smoking just a few cigarettes per day is "relatively safe." Instead, the report concludes that: "No safe level of smoking exists for cardiovascular disease." (…) In an editorial linked to the review, he discusses its significance to public health and concludes, "only complete cessation is protective and should be emphasized by all prevention measures and policies." (…) " The take-home message for smokers is that any exposure to cigarette smoke is too much." - Prof. Kenneth C. Johnson (medicalnewstoday.com 25.1.2018).)

- Skal finne ut om det er likt for mennesker. Men når rottene får laks å ete, stig ikkje blodtrykket meir. – Då ser vi at blodtrykket ikkje aukar i det heile. Det går ikkje ned, men det går ikkje opp heller, fortel Gudbrandsen.

(Anm: Laks tar rotta på høgt blodtrykk. Forskarar har gitt laks til tjukke rotter, og fått oppsiktsvekkjande resultat. – Eg vart veldig overraska at laksen var så effektiv på blodtrykket, seier forskar Oddrun Anita Gudbrandsen. Ved Klinisk Institutt på Universitetet i Bergen har dei ved hjelp av rotter forska på fedme og blodtrykksauke. Gudbrandsen og fleire andre forskarar har den siste tida gitt overvektige rotter laks. (…) Skal finne ut om det er likt for mennesker Men når rottene får laks å ete, stig ikkje blodtrykket meir. – Då ser vi at blodtrykket ikkje aukar i det heile. Det går ikkje ned, men det går ikkje opp heller, fortel Gudbrandsen. (…) – Kan ein slanke seg og få blodtrykket ned, for så å byrje å ete laks for å unngå høgt blodtrykk igjen? – Ja, om du har tenkt å gå opp igjen i vekt og er ei rotte, så kan det vere lurt å ete laks, seier forskar Oddrun Anita Gudbrandsen. (nrk.no 26.2.2018).)

- Lavt blodtrykk kan fremskynde mental svekkelse ved demens.

Low BP Might Speed Mental Decline in Dementia
medpagetoday.com 15.3.2015
—Systolic pressure of 128 mmHg or less on antihypertensives questioned in cohort study.

Antihypertensive regimens that perhaps work a little too well were linked to faster cognitive decline among older adults with pre-existing dementia or mild cognitive impairment (MCI) in a cohort study.

Patients in the lowest tertile of daytime systolic blood pressure (128 mmHg or less) showed a greater decline in Mini-Mental State Examination (MMSE) score over a median 9 months than those in the middle tertile (129 to 144 mmHg) or those in the top tertile of 145 mmHg or higher -- mean -2.8 points on the 30-point MMSE scale versus -0.7 in both higher groups (P=0.002 and P=0.003, respectively).

The results suggested "that strict control of systolic blood pressure may negatively affect cognition, with daytime systolic blood pressures of 130 to 145 mmHg being the most appropriate therapeutic targets," Enrico Mossello, MD, PhD, of the University of Florence, Italy, and colleagues found.

The associations were significant only among individuals on antihypertensives and were independent of age, vascular comorbidity score, and baseline cognitive level, the group reported online in JAMA Internal Medicine. (…)

(Anm: New study unravels why common blood pressure medicine can fail  (medicalnewstoday.com 23.4.2015).)

- Det er betydelig bevis som støtter hypotesen om at mitokondriell dysfunksjon er knyttet til nevropsykiatriske lidelser.

(Anm: Det er betydelig bevis som støtter hypotesen om at mitokondriell dysfunksjon er knyttet til nevropsykiatriske lidelser. (There is considerable evidence supporting the hypothesis that mitochondrial dysfunction is associated with neuropsychiatric disorders.) Hjernen utgjør bare 2 % til 3 % av kroppsvekten, men bruker 20 % av vår mitokondrielle energi målt i oksygenforbruk. Derfor, ettersom systemisk mitokondriell energimetabolisme avtar, er hjernen det første organet som får begrenset tilgang til energi, og dropper under dens bioenergetiske terskel hvilket resulterer i nevrologiske symptomer. (The brain is only 2% to 3% of our body’s weight but expends 20% of our mitochondrial energy, as measured by oxygen consumption. Therefore, as systemic mitochondrial energy metabolism declines, the brain is the first organ to become limited for energy, dropping below its bioenergetic threshold and resulting in neurological symptoms.) JAMA Psychiatry  2017 (Published online June 14, 2017).)

(Anm: Antidepressiva (inkl. SSRI-preparater) og antipsykotika har skadelige effekter på mitokondrier (Mol Cell Biochem 1999;199:103-9).)

- Observasjonsstudie av nesten 9000 pasienter fant at de som ble foreskrevet antidepressiva ved utskrivning fra sykehus etter et hjerteinfarkt hadde 66 % større dødelighetsrisiko ett år senere enn pasienter som ikke ble foreskrevet legemidlene.

- Hjärtsvikt: När Thomas, 52, fick diagnos släppte ångesten.

(Anm: Hjärtsvikt: När Thomas, 52, fick diagnos släppte ångesten. Svårt att andas, yrsel och hosta – och en ångest som tog över Thomas Troedssons liv. Men efter många om och men fick Thomas tillslut diagnosen hjärtsvikt och oron var som bortblåst. Idag tänker han knappt på sjukdomen, berättar han. (netdoktor.se 19.4.2018).)

- Hjärtsvikt: När Thomas, 52, fick diagnos släppte ångesten.

(Anm: Hjärtsvikt: När Thomas, 52, fick diagnos släppte ångesten. Svårt att andas, yrsel och hosta – och en ångest som tog över Thomas Troedssons liv. Men efter många om och men fick Thomas tillslut diagnosen hjärtsvikt och oron var som bortblåst. Idag tänker han knappt på sjukdomen, berättar han. (…) – Typiska astmasymtom, sa de på vårdcentralen. Lite "pipig" i bröstet och så fick jag dåliga resultat på några tester. Så jag fick astmamedicin, säger Thomas. Trots astmamedicinen kvarstod Thomas andningsproblem och efter en tid gick han därför tillbaka till vårdcentralen.  (netdoktor.se 19.4.2018).)

- Hva forårsaker hyponatremi? Den vanligste typen hyponatremi kalles hypoton hyponatremi og utgjør mer enn 90% av tilfellene5. Hypoton hyponatremi kan oppstå ved alvorlig hjertesvikt, leversvikt eller nyresvikt.

(Anm: Hva forårsaker hyponatremi? Den vanligste typen hyponatremi kalles hypoton hyponatremi og utgjør mer enn 90% av tilfellene5. Hypoton hyponatremi kan oppstå ved alvorlig hjertesvikt, leversvikt eller nyresvikt. Tilstanden kan også skyldes uttørking (dehydrering), f.eks. etter kraftig svetting i sterk varme. Ved overdreven vanntilførsel uten samtidig saltinntak, kan det oppstå en uttynningseffekt med lave natrium-verdier i blodet. En annen vanlig årsak er høyt blodsukker. En stigning i blodsukkeret trekker natrium ut av blodvæsken og inn i cellene6. Mange medisiner kan også forstyrre saltbalansen i kroppen (vanndrivende, antidepressiva)7, 8, 9, og forårsake hyponatremi. (nhi.no).)

(Anm: Long-term Use of Painkillers Raises Risk of Depression (americannewsreport.com 1.11.2013).)

- Hyponatremi som bivirkning av selektive serotoninreopptakshemmere. Hyponatremi er en bivirkning som kan forekomme ved behandling med alle selektive serotoninreopptakshemmere (SSRI-preparater). (- Symptomene ved SSRI-utløst hyponatremi er vanligvis uspesifikke og diffuse, som tretthet, slapphet, hodepine, svimmelhet, uro, anorexi, forvirring og synkopetendens.)

(Anm: Hyponatremi som bivirkning av selektive serotoninreopptakshemmere. Hyponatremi er en bivirkning som kan forekomme ved behandling med alle selektive serotoninreopptakshemmere (SSRI-preparater). Mekanismen er sannsynligvis en økning i nivåene av antidiuretisk hormon forårsaket av legemiddelgruppens serotonerge effekter (1). Kliniske symptomer er sjeldne ved serum-natriumnivåer over 130 mmol/l. Omtrent halvparten av pasientene er asymptomatiske også ved konsentrasjoner ned mot 125 mmol/l. Symptomene ved SSRI-utløst hyponatremi er vanligvis uspesifikke og diffuse, som tretthet, slapphet, hodepine, svimmelhet, uro, anorexi, forvirring og synkopetendens. (relis.no 15.03.1998).)

(Anm: Hyponatraemia and the syndrome of inappropriate antidiuretic hormone secretion (SIADH) induced by psychotropic drugs. Drug Saf. 1995 Mar;12(3):209-25.)

(Anm: Hyponatremia in relation to treatment with antidepressants: a survey of reports in the World Health Organization data base for spontaneous reporting of adverse drug reactions. Pharmacotherapy. 1997 Mar-Apr;17(2):348-52.)

- Bruk av antidepressiva etter klasse: Forbindelser med alvorlige uønskede hjertesykdommer hos pasienter med koronararteriesykdom. (- KONKLUSJON: Bruk av antidepressiva var assosiert med redusert depresjon, men bruken av alle antidepressiva med unntak av SNRI var forbundet med flere bivirkninger.)

(Anm: Antidepressant Use by Class: Association with Major Adverse Cardiac Events in Patients with Coronary Artery Disease. (…) Abstract BACKGROUND: To assess use of antidepressants by class in relation to cardiology practice recommendations, and the association of antidepressant use with the occurrence of major adverse cardiovascular events (MACE) including death. (…) After a median follow-up of 4.7 years, 264 (20.9%) participants had a MACE. After propensity matching based on pre-CR depressive symptoms among other variables, participants taking tricyclics had significantly more MACE than those not taking tricyclics (HR = 2.46; 95% CI 1.37–4.42), as well as those taking atypicals versus not (HR = 1.59; 95% CI 1.05–2.41) and those on SSRI (HR = 1.45; 95% CI 1.07–1.97). There was no increased risk with use of SNRI (HR = 0.89; 95% CI 0.43–1.82). CONCLUSION: The use of antidepressants was associated with lower depression, but the use of all antidepressants except SNRI was associated with more adverse events. Psychother Psychosom. 2018 Mar 13;87(2):85-94.)

- Mitochondrier regulerer sammentrekninger av hjerte gjennom ATP-avhengige mekanismer.

(Anm: Mitochondria regulate cardiac contraction through ATP-dependent and ATP-independent mechanisms. Abstract The multipurpose organelle mitochondria play an essential role(s) in controlling cardiac muscle contraction. Mitochondria, not only function as the powerhouses and the energy source of myocytes, but also modulate intracellular Ca2+ homeostasis, the production of intermediary metabolites/reactive oxygen species (ROS), and other cellular processes. Those molecular events can substantially influence myocardial contraction. Mitochondrial dysfunction is usually associated with cardiac remodeling, and is the causal factor of heart contraction defects in many cases. The manipulation of mitochondria or mitochondria-relevant pathways appears to be a promising therapeutic approach to treat the diseases. Free Radic Res. 2018 Mar 16:1-221.)

(Anm: Senescence (/sɪˈnɛsəns/) or biological aging (also spelled biological ageing) is the gradual deterioration of function characteristic of most complex lifeforms, arguably found in all biological kingdoms, that on the level of the organism increases mortality after maturation. (en.wikipedia.org).)

(Anm: Activation of Class I histone deacetylases contributes to mitochondrial dysfunction in cardiomyocytes with altered complex activities. Abstract Histone deacetylases (HDACs) play vital roles in the pathophysiology of heart failure, which is associated with mitochondrial dysfunction. (…) Our results suggest that Class I HDAC actions contribute to TNF-α-induced mitochondrial dysfunction in cardiomyocytes with altered complex I and II enzyme regulation. HDAC inhibition improves dysfunctional mitochondrial bioenergetics with attenuation of TNF-α-induced oxidative stress, suggesting the therapeutic potential of HDAC inhibition in cardiac dysfunction.Epigenetics. 2018 Apr 3:1-35.)

- Antidepressiva øker risiko for åreforkalkning (arteriosklerose), erektil dysfunksjon, hjertesykdom og hjerneslag. (- Et vanlig foreskrevet antidepressiva forårsaket opp til en seksdobling i aterosklerotisk plakk i koronararteriene hos ikke-menneskelige primater, ifølge en studie utført av forskere ved Wake Forest Baptist Medical Center.)

(Anm: Vanlig antidepressiva gir økt koronar aterosklerose (åreforkalkning) i dyremodell. (Common antidepressant increased coronary atherosclerosis in animal model). Et vanlig foreskrevet antidepressiva forårsaket opp til en seksdobling i aterosklerotisk plakk i koronararteriene hos ikke-menneskelige primater, ifølge en studie utført av forskere ved Wake Forest Baptist Medical Center. Koronar aterosklerose er den primære årsaken til hjerteinfarkt. (A commonly prescribed antidepressant caused up to a six-fold increase in atherosclerosis plaque in the coronary arteries of non-human primates, according to a study by researchers at Wake Forest Baptist Medical Center. Coronary artery atherosclerosis is the primary cause of heart attacks.) Studien er publisert i dagens elektroniske utgaven av tidsskriftet Psychosomatic Medicine. (...) Apene som fikk SSRI utviklet tre ganger så mye aterosklerose i sine koronararterier i forhold til aper gitt placebo. Hos de deprimerte dyr var mengden enda høyere - nesten seks ganger høyere hos SSRI-behandlede dyr enn hos de som fikk placebo. (sciencedaily.com 6.4.2015).)

- Mitokondrier ved iskemisk hjerneslag: Ny innsikt og konsekvenser..

(Anm: Mitochondria in Ischemic Stroke: New Insight and Implications. Abstract Stroke is the leading cause of death and adult disability worldwide. Mitochondrial dysfunction has been regarded as one of the hallmarks of ischemia/reperfusion (I/R) induced neuronal death. Maintaining the function of mitochondria is crucial in promoting neuron survival and neurological improvement. In this article, we review current progress regarding the roles of mitochondria in the pathological process of cerebral I/R injury. In particular, we emphasize on the most critical mechanisms responsible for mitochondrial quality control, as well as the recent findings on mitochondrial transfer in acute stroke. We highlight the potential of mitochondria as therapeutic targets for stroke treatment and provide valuable insights for clinical strategies. Aging Dis. 2018 Oct 1;9(5):924-937.)

(Anm: Effects of long-term sertraline (Zoloft) treatment and depression on coronary artery atherosclerosis in premenopausal female primates. (...) Vi bestemte effekten av SSRI på kranspuls åreforkalkning (aterosklerose) (CAA) i en etablert, ikke-human primatmodell som ble brukt til å avklare sammenhengen mellom depresjon og CAA. (...) KONKLUSJONER: Deprimerte dyr utviklet mer CAA, og langvarig behandling med sertralin resulterte i mer omfattende CAA. (We determined the effects of an SSRI on coronary artery atherosclerosis (CAA) in an established nonhuman primate model used to clarify the association between depression and CAA. (…) CONCLUSIONS: Depressed animals developed more CAA, and long-term treatment with sertraline resulted in more extensive CAA.) Psychosom Med. 2015 Apr;77(3):267-78.)

(Anm: Arteriosklerose, patologisk anatomisk betegnelse på tilstander med fortykket arterievegg med tap av elastisitet. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: The Aging Risk and Atherosclerosis: A Fresh Look at Arterial Homeostasis. A considerable volume of research over the last decade has focused on understanding the fundamental mechanisms for the progression of atherosclerosis—the underlying cause for the vast majority of all cardiovascular (CVD)-related complications. Front. Genet., 14 December 2017.)

(Anm: Åreforkalkning (aterosklerose); Arteriene er de blodårene som frakter blod fra hjertet til resten av kroppen. Når du er frisk, har arteriene en glatt innside og de er elastiske nok til å tilpasse seg store blodtrykksvariasjoner, slik at blodet passerer fritt gjennom blodåren. (...) Noen ganger oppstår fettavleiringer på innsiden av arteriene. Disse avleiringene starter ofte på steder der arterien deler seg, eller der karveggen er noe skadet. En slik fettavleiring kalles for aterom. Et plakk er en stor aterom-masse. (...) Utviklingen av et plakk starter med at kolesterol "graver" seg inn i veggen på blodåren. Kroppen forsøker å reparere denne skaden, det dannes arrvev som gjør karveggen tykkere og stivere og blodåren smalere. Ettersom mer kolesterol avleires, blir karveggene tykkere og blodstrømmen inne i karet går saktere. Dette betegnes i medisinsk terminologi for aterosklerose (åreforkalkning) og er blant annet årsaken til trange arterier i hjertemuskelen, det vil si koronar hjertesykdom og hjerteinfarkt. (...) (nhi.no 16.9.2009)

(Anm: Oblitererende arteriesykdommer. Hyppigste årsak til arteriell insuffisiens er oblitererende aterosklerose. Imidlertid kan arteriell insuffisiens oppstå som følge av embolier, trombose, inflammatoriske karsykdommer (Mb. Buerger, Mb. Takayasu), fibromuskulær dysplasi og aneurismer. (legemiddelhandboka.no).)

(Anm: Åreforkalkning, aterosklerose. Aterosklerose er avleiringer av kolesterol på innsiden av arteriene. Aterosklerosen øker med mengden kolesterol og mettet fett i kosten. Risikoen for å ha aterosklerose gjenspeiles i blodets kolesterolinnhold og øker med alderen. (nhi.no 10.3.2014).)

Hvordan påvirker endringer i mtDNA og mitokondriell dysfunksjon kreft- og kreftbehandling?

(Anm: Hvordan påvirker endringer i mtDNA og mitokondriell dysfunksjon kreft- og kreftbehandling? (How do changes in the mtDNA and mitochondrial dysfunction influence cancer and cancer therapy?) Utfordringer, muligheter og modeller. Abstrakt Flere mutasjoner i nukleære gener som koder for mitokondriske komponenter har blitt assosiert med en økt kreftrisiko eller er selv forårsakende, f.eks. succinat dehydrogenase (SDHB, SDHC og SDHD gener) og iso-citrat dehydrogenase (IDH1 og IDH2 gener). Nylig har studier antydet en fremtredende rolle for mitokondrielle DNA (mtDNA) mutasjoner i utviklingen av et bredt utvalg av kreftformer. Forskjellige studier assosiert med mtDNA abnormiteter, inkludert mutasjoner, slettinger, inversjoner og kopinummerendringer, med mitokondriell dysfunksjon. Mutat Res Rev Mutat Res. 2015 Apr-Jun;764:16-30.)

- Forventet levetid i USA har falt for andre året på rad, første gang det har gått ned i to påfølgende år på mer enn et halvt århundre. (- Den vanligste dødsårsaken: hjertesykdom.)

(Anm: Life expectancy in the U.S. is falling — and drug overdose deaths are soaring. Life expectancy in the U.S. has fallen for the second year in a row, the first time it’s dropped for two consecutive years in more than half a century. People born in the U.S. in 2016 could expect to live 78.6 years on average, down from 78.7 the year before, according to a new report released Thursday by the Centers for Disease Control and Prevention. The most common cause of death: heart disease. (statnews.com 21.12.2017).)

(Anm: Levealder og dødsårsaker (mintankesmie.no).)

(Anm: US life expectancy shortens for first time in decades. For the first time in decades, nationwide life expectancy in the US fell in 2015, according to new data from the Centers for Disease Control and Prevention. Infants born in 2015 are expected to live on average to age 78.8 — a decline of 0.1 year from 2014. A decline in nationwide life expectancy at birth hasn’t happened in the US since 1993. Earlier this year, the CDC reported that life expectancy among white Americans fell from 2013 to 2014, but at that time the average across all races was still on the rise. (statnews.com 8.12.2016).)

- Nordmenn blir dummere. Intelligensen synker i alle de skandinaviske landene, og trenden er tydelig i Norge, viser en ny studie gjort av IQ-målingens ledende forsker, James Flynn.

(Anm: Nordmenn blir dummere. Intelligensen synker i alle de skandinaviske landene, og trenden er tydelig i Norge, viser en ny studie gjort av IQ-målingens ledende forsker, James Flynn. Etter flere årtier med stadig økende intelligens i de nordiske landene, har trenden snudd, ifølge en artikkel i tidsskriftet Intelligence. I norske målinger er det færre som når toppnivået både i ordforståelse og matematikkforståelse, ifølge studien. - Forskere tror TV kan ha gjort norske gutter dummere - Norsk skole gjorde smarte «Alexander» til skoletaper - – Dette signaliserer uten tvil en uttynning av de med høye kognitive ferdigheter, konstaterer James Flynn, forfatteren bak studien. Snudde i 1995 Vendepunktet kom rundt 1995. Fra rundt 1950 økte nordmenns IQ, men etter det har IQ-en falt med 0,21 poeng i året, som betyr hele 6,5 poeng fall fra en generasjon til den neste. Trenden er omtrent lik i Danmark og enda sterkere i Finland. Det var den newzealandske statsviteren Flynn som oppdaget at intelligensen hadde steget jevnt i Skandinavia. Han mente at endringen skyldtes mer abstrakt og rasjonell tenkning i både skole og arbeidsliv. Men nå mener han at kvalitetsøkningen i skolen har stoppet. - Norske lærere mindre intelligente enn før - Superintelligente Finn var håpløs på skolen (nrk.no 27.12.2017).)

(Anm: IQ decline and Piaget: Does the rot start at the top? Highlights - Important national differences, particularly the contrast between Scandinavia and elsewhere. - Dutch trends show that IQ gains vary by age which is indicative of the strength of various causal factors. - Piagetian trends provide information conventional tests do not: that the largest losses may be at the top of the curve. Intelligence 2017;66:112–121 (January–February 2018).)

- Nyhed om danskeres faldende intelligens er forkert.

(Anm: Nyhed om danskeres faldende intelligens er forkert. Danskerne bliver dummere og dummere, viser en ny undersøgelse ifølge flere danske medier. Men den nye undersøgelse eksisterer ikke. (…) Men der findes ingen ny undersøgelse, som viser, at danskernes intelligenskvotient er faldende. »De nyeste data viser, at danskernes gennemsnitlige IQ er stagneret siden 2004, i hvert fald til og med 2016,« siger Thomas Teasdale, der er lektor i på Institut for Psykologi på Københavns Universitet. (…) Ingen ny undersøgelse - kun gamle data Men hvordan er lektorens gamle studie, som vi beskrev i 2011, blevet til en historie om, at en ny undersøgelse viser, at vi bliver dummere og dummere i Danmark? De danske aviser fik som sagt historien fra nyhedsbureauet Ritzau, som i sit telegram citerede det norske nyhedsbureau Norsk Telegrambyrå (NTB). NTB henviste i sit telegram til en videnskabelig artikel publiceret i det videnskabelige tidsskrift Intelligence. Og her falder kæden af. For den videnskabelige artikel i Intelligence handler slet ikke om en ny undersøgelse. (videnskab.dk 4.1.2018).)

- Norske menns IQ faller. Hva så? Norske menns kognitive evner har gått ned, og en ny studie legger skylden på miljøfaktorer.

(Anm: Norske menns IQ faller. Hva så? Norske menns kognitive evner har gått ned, og en ny studie legger skylden på miljøfaktorer. Evnescore, eller IQ-tester, fra sesjonsdata viser en nedadgående trend til og med 1991-kullet. Senere fødselskull hadde en annen sesjonsordning, så der finnes ikke tilsvarende data. (…) Dette ser vi også i Norge, der data på norske menns evnescore fra forsvaret fanger opp fremtidig dødsrisiko selv når vi sammenligner helsøsken med ulike score. Dette betyr at scorene avspeiler mer enn «bare» ulikheter i ressurser, miljø og sosioøkonomisk status i egen familie og oppvekstmiljø: dødeligheten er rundt fire ganger høyere for de med lavest enn de med høyest score. (aftenposten.no 20.6.2018).)

- «Mutante ildere» kaster lys over menneskelig hjerneevolusjon.

(Anm: 'Mutant ferrets' shine a light on human brain evolution. While exploring human brain development using a mutant ferret model, scientists accidentally stumbled upon clues as to the evolution of our oversized brains. Humans are blessed with relatively large brains. And, during the past 7 million years — a short time span in evolutionary terms — the size of our brains has tripled. The cerebral cortex, the convoluted and folded outer layer, is particularly so in humans. Exactly why and how our brains became so darned fancy is a point of much debate and the evidence is currently scant. (medicalnewstoday.com 14.4.2018).)

- Vendepunktet kom rundt 1995. Fra rundt 1950 økte nordmenns IQ, men etter det har IQen falt med 0,21 poeng i året, som betyr hele 6,5 poeng fall fra en generasjon til den neste.

(Anm: Ny studie: Nordmenn er blitt mindre intelligente. Intelligensen synker i alle de skandinaviske landene, og trenden er tydelig i Norge, viser en ny studie gjort av IQ-målingens ledende forsker, James Flynn. (…) Vendepunktet kom rundt 1995. Fra rundt 1950 økte nordmenns IQ, men etter det har IQen falt med 0,21 poeng i året, som betyr hele 6,5 poeng fall fra en generasjon til den neste. Trenden er omtrent lik i Danmark og enda sterkere i Finland. (nrk.no 27.12.2017).)

(Anm: IQ decline and Piaget: Does the rot start at the top? Highlights - Important national differences, particularly the contrast between Scandinavia and elsewhere. - Dutch trends show that IQ gains vary by age which is indicative of the strength of various causal factors. - Piagetian trends provide information conventional tests do not: that the largest losses may be at the top of the curve. Intelligence 2017;66:112–121 (January–February 2018).)

(Anm: Rekordmange søger akut psykisk hjælp. (- Mens kun 12.099 danskere i 1995 besøgte de psykiatriske akutmodtagelser og skadestuer, er det steget til hele 33.333 i 2015, viser opgørelse fra Sundhedsdatastyrelsen og Danske Regioner, der for kort tid siden blev sendt til Folketinget. (politiken.dk 9.7.2016).)

- Faktisk.no: Norge har verdens høyeste sykefravær. (- Graf: 1981 – 2017.)

(Anm:Konklusjon Nye tall som Faktisk.no har fått fra Eurostat, viser at det fortsatt er dekning for å si at Norge har verdens høyeste sykefravær. Det er visse usikkerhetsmomenter ved internasjonale sammenligninger av sykefraværstall. Men selv etter justering for forskjeller i registreringen, blir konklusjonen at Norge har høyere sykefravær enn andre sammenlignbare land. (…) Graf:  1981 – 2017. (faktisk.no 9.3.2018).)

- Bliver mennesket dummere?

Bliver mennesket dummere?
jyllands-posten.dk 17.1.2015
Vi er blevet klogere og klogere igennem det 20. århundrede, men nu er der tegn på, at intelligenskvotienten er faldende i lande som f.eks. Danmark, Storbritannien og Australien.

I Danmark bliver alle danske mænd automatisk indkaldt til Forsvarets Dag det år, hvor de fylder 18 år. Det er kun nogle få tusinde, som ender med at aftjene deres værnepligt, men alle skal igennem en egnethedsprøve, og det omfatter en intelligenstest; indtil for nylig har det været den samme test, forsvaret har brugt siden 1950’erne.

»Vi har altså med en test at gøre, som man har anvendt på mellem 25.000 og 30.000 unge mænd hvert år,« siger Thomas Teasdale, der er ps... (...)

- Menns evne til å få barn kan være kraftig svekket om bare 20-30 år. – Kurven ser ganske skummel ut, sier forsker Per Magnus. Grafen for antall spermier i vestlig sædvæske peker rett ned – hvorfor er en gåte.

(Anm: Menns evne til å få barn kan være kraftig svekket om bare 20-30 år. – Kurven ser ganske skummel ut, sier forsker Per Magnus. Grafen for antall spermier i vestlig sædvæske peker rett ned – hvorfor er en gåte. Det er ingen krise nå, men fortsetter det kan det bli få sædceller om 30 år. En sammenstilling av 185 internasjonale studier viser at sædkvaliteten hos unge menn, målt i antall sædceller per milliliter, er mer enn halvert, fra 99 millioner spermier på 1970-tallet til 47 millioner spermier per milliliter rundt 40 år senere. Sett i lys av at det bare skal én sædcelle til for å befrukte en eggcelle er det ikke krise foreløpig. Les også: Forskere slår alarm om særkvalitetSkummel kurve – Kvaliteten er fremdeles god hos de fleste menn, men kurven ser ganske skummel ut, og det er bekymringsfullt at vi ikke vet årsaken. Hvis du forlenger kurven sånn den står nå, da går det til null ganske fort. I verste fall vil evnen til å reprodusere seg være kraftig svekket om 20–30 år, sier forsker og leder for det nyåpnede Senter for Fruktbarhet og Helse i  Folkehelseinstituttet (FHI), Per Magnus, til NTB. (dagsavisen.no 6.5.2018).)

- Økt risiko for deprimert adferd hos barnet. Det er økt risiko for at barnet får engstelig eller deprimert adferd i femårsalderen når mor bruker antidepressiva sent i svangerskapet.

(Anm: Økt risiko for deprimert adferd hos barnet. Det er økt risiko for at barnet får engstelig eller deprimert adferd i femårsalderen når mor bruker antidepressiva sent i svangerskapet. (…) Det er økt risiko for at barnet får engstelig eller deprimert adferd i femårsalderen når mor bruker antidepressiva sent i svangerskapet. ... SAMMENHENG: Forskerne de finner en assosiasjon mellom bruk av SSRI sent i svangerskapet og økt risiko for engstelig eller deprimert atferd når barnet er fem år. (dagensmedisin.no 24.1.2018).)

- Prenatal (under graviditet) bruk av antidepressiva og barns motoriske utvikling: En metaanalyse. (- KONKLUSJONER: En liten økt risiko for dårligere motorisk utvikling kan forekomme for barn som er utsatt for antidepressiva under graviditet.)

(Anm: Prenatal antidepressant Exposure and Child Motor Development: A Meta-analysis. Abstract CONTEXT: There is increasing use of antidepressants in pregnancy and hence children exposed in utero. Contradictory studies exist in the literature in which researchers report on the potential impact of antenatal antidepressant exposure on subsequent child motor development. (…) LIMITATIONS: There was variation in the measurement both of exposure and motor development across the identified study, and few followed up to later childhood or beyond. CONCLUSIONS: A small increased risk of poorer motor development may exist for children who are exposed to antidepressant medications during pregnancy. However, the marked methodological variation among studies and the limited control for possible confounds warrants cautious interpretation of these findings. Pediatrics. 2018 Jun 21. pii: e20180356.)

- Transgenerasjonelle effekter av to antidepressiva. (Transgenerational Effects of Two Antidepressants.) De lave nivåene av antidepressiva som oppdages i overflatevann øker for tiden bekymringer for deres potensielle langsiktige risikoer for ikke-målrettede organismer i vann. (- Sertralin(e) (Zoloft), i motsetning til venlafaxine (venlafaksin; Efexor; Effexor) kan vise seg å være en ekte miljøtrussel pga. akkumulering i alger og den fysiologiske svakheten som observert over generasjoner.)

(Anm: Transgenerasjonelle effekter av to antidepressiva. De lave nivåene av antidepressiva som oppdages i overflatevann øker for tiden bekymringer for deres potensielle langsiktige risikoer for ikke-målrettede organismer i vann. (- Venlafaxine (venlafaksin; Efexor; Effexor etc.)-eksponeringen reduserte avkomstallet (etterkommere) F0-daphnider og resulterte i legemiddeltoleranse hos F1-generasjonen. Sertralin (Zoloft), i motsetning til venlafaksin kan vise seg å være en ekte miljøtrussel på grunn av akkumulering i alger og den fysiologiske svakheten som observeres over generasjoner. Environ. Sci. Technol., 2015, 49 (2), pp 1148–1155.)

- Antikolinerge legemidler og risiko for demens: case-control-studie. (- Risikoen for demens økte med større eksponering for antidepressiva, urologiske og antiparkinson legemidler med en ACB score på 3. Dette resultatet ble også observert for eksponering 15-20 år før en diagnose.)

(Anm: Antikolinerge legemidler og risiko for demens: case-control-studie. (Anticholinergic drugs and risk of dementia: case-control study.) (…) Risikoen for demens økte med større eksponering for antidepressiva, urologiske og antiparkinson legemidler med en ACB score på 3. Dette resultatet ble også observert for eksponering 15-20 år før en diagnose. (The risk of dementia increased with greater exposure for antidepressant, urological, and antiparkinson drugs with an ACB score of 3. This result was also observed for exposure 15-20 years before a diagnosis.) BMJ 2018;361:k1315 (Published 25 April 2018).)

–  Økning i aggressiv og sjelden hudkreft. Den aggressive hudkreftformen Merkel Cell Carcinoma (MCC) nesten er fordoblet på 20 år i Sverige. (- Antallet nye tilfeller per 100 000 innbyggere har økt med mer enn 100 prosent i perioden 1993 til 2012. Kreftformen er også mer alvorlig enn annen type hudkreft.)

(Anm: Økning i aggressiv og sjelden hudkreft. Den aggressive hudkreftformen Merkel Cell Carcinoma (MCC) nesten er fordoblet på 20 år i Sverige. I Norge ser Kreftregisteret en tendens til en liten økning. Kreftformen er sjelden. De siste 20 årene har 594 pasienter fått denne MCC-diagnosen i nabolandet. Men det er urovekkende at svenske forskerne nå finner en signifikant økning i tilfellene av denne kreftformen. Antallet nye tilfeller per 100 000 innbyggere har økt med mer enn 100 prosent i perioden 1993 til 2012. Kreftformen er også mer alvorlig enn annen type hudkreft. En tredel av dem som hadde fått denne kreften var død etter fem år, viser studien fra Sahlgrenska akademin ved Gøteborgs universitet. (forskning.no 31.5.2016).)

(Anm: Research finds rising trend in incidence of merkel cell carcinoma. Merkel cell carcinoma is a rare type of skin cancer, affecting only a few thousand people each year, compared to tens of thousands with melanoma. But while it may not be as common as other skin cancers, MCC is highly aggressive and often deadly -; and it's also becoming more common, according to new research published in the Journal of the American Academy of Dermatology and presented at the American Academy of Dermatology 2018 Annual Meeting in San Diego. "MCC is rare, but our research shows that it's becoming less rare," says board-certified dermatologist Paul Nghiem, MD, PhD, FAAD, head of the division of dermatology and George F. Odland Endowed Chair in Dermatology at the University of Washington in Seattle. "Compared to melanoma, MCC is much more likely to be fatal, so it's important for people to be aware of it." (news-medical.net 28.2.2018).)

- Ny rapport: Demensforekomst i Norge høyere enn tidligere antatt. (…) Antall personer med demens ligger mellom 84.000 og 104.000, ifølge en fersk rapport fra Folkehelseinstituttet, men tallene er usikre. (– Tallene vi har på demens er ikke gode og det er en utfordring at vi ikke har norske tall. Vi har nå økt anslaget fra 70.000 til mellom 84.000 og 104.000, sier avdelingsdirektør Anne Reneflot ved avdeling for psykisk helse ved FHI til NTB.)

(Anm: Ny rapport: Demensforekomst i Norge høyere enn tidligere antatt. (…) Antall personer med demens ligger mellom 84.000 og 104.000, ifølge en fersk rapport fra Folkehelseinstituttet, men tallene er usikre. I rapporten «Forekomst av psykisk helse i Norge», skrevet på oppdrag fra Helse – og omsorgsdepartementet (HOD), påpeker Folkehelseinstituttet (FHI) at forekomsten av demens er høyere enn tidligere antatt. Ifølge FHI har det vært vanlig å anta at omtrent 70.000 personer, eller 1,4 prosent av befolkningen lider av demens i Norge. Det estimatet er basert på én enkelt undersøkelse gjort i Nederland for 20 år siden. – Tallene vi har på demens er ikke gode og det er en utfordring at vi ikke har norske tall. Vi har nå økt anslaget fra 70.000 til mellom 84.000 og 104.000, sier avdelingsdirektør Anne Reneflot ved avdeling for psykisk helse ved FHI til NTB. (…) Forskningssjef Geir Selbæk ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse påpeker at de usikre tallene gjør det vanskelig å planlegge for arbeidet med demens. (…) Flere eldre Både i Norge og internasjonalt har det vært ventet en økning i antall demenstilfeller. Årsaken har vært at både generell befolkningsvekst og økning i forventet levealder gjør at det blir stadig flere eldre. Forskningssjef Geir Selbæk ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse påpeker at de usikre tallene gjør det vanskelig å planlegge for arbeidet med demens. – Det pågår for tiden en befolkningsundersøkelse i Norge på demens som sluttføres våren 2019. Da vil vi vite mer, når vi i løpet av 2019 for første gang får et norsk tall på dette, sier han. Bedring Ifølge Selbæk er andelen eldre som får demens muligens på vei ned, selv om antallet øker. – Flere undersøkelser internasjonalt tyder på at andelen demens blant de eldre går ned. Det er ikke noen entydig årsak til hvorfor det er slik. En mulig forklaring er reduksjon i forekomst av en del risikofaktorer, som høyt blodtrykk. Vi har sett noe bedre hjerte- og karhelse, med bedre blodgjennomstrømning i hjernen. Samlet kan dette ha noe å si, sier han. (klassekampen.no 17.1.2018).)

- Resymé. Det har vært dramatiske forbedringer i å redusere barnedød i søvn siden 1990-tallet, da anbefalinger ble introdusert for å legge babyer på ryggen for å sove. Men siden slutten av 1990-tallet har nedgangen blitt redusert.

(Anm: Overview There have been dramatic improvements in reducing baby deaths during sleep since the 1990s, when recommendations were introduced to place babies on their back for sleep. However, since the late 1990s, declines have slowed. Other recommended safe sleep practices today include eliminating hazards, such as keeping blankets, pillows, bumper pads, and soft toys out of the sleep area. Recommendations also include room sharing but not bed sharing. These practices can help lower the risk of sleep-related infant deaths, including sudden infant death syndrome (SIDS), accidental suffocation, and deaths from unknown causes. Not all caregivers follow these  recommendations. Healthcare providers can counsel caregivers on safe sleep practices during pregnancy and baby care visits. (statnews.com 10.1.2018).)

– Trening som legemiddel for behandling av aldersrelatert svakelighet. (- Vi foreslår at individuelt multikomponent tilpassede treningsprogrammer er en av de beste måtene for å forebygge og behandle aldersrelatert svakhet.)

(Anm: Exercise training as a drug to treat age associated frailty. Abstract Exercise causes an increase in the production of free radicals [1]. As a result of a hormetic mechanism antioxidant enzymes are synthesised and the cells are protected against further oxidative stress. Thus, exercise can be considered as an antioxidant [2]. Age-associated frailty is a major medical and social concern as it can easily lead to dependency. In this review we describe that oxidative stress is associated with frailty and the mechanism by which exercise prevents age-associated frailty. We propose that individually tailored multicomponent exercise programmes are one of the best ways to prevent and to treat age-associated frailty. Free Radic Biol Med. 2016 Sep;98:159-164.)

(Anm: Styrketrening mot type 2-diabetes. Styrketrening kan redusere risikoen for å utvikle type 2-diabetes. (fhi.no 16.8.2012).)

(Anm: Fysisk trening (aktivitet / løping / jogging). (mintankesmie.no).)

- Antikolinerge lægemidler og «antikolinerg belastning» – en praktisk tilgang.

(Anm: Antikolinerge lægemidler og «antikolinerg belastning» – en praktisk tilgang. (…) I observationelle studier har man fundet, at brug af antikolinerge lægemidler i grupper af ældre patienter er forbundet med uhensigtsmæssige kognitive og funktionelle ændringer samt øget risiko for indlæggelse [1]. Brugen af antikolinerge lægemidler er desuden associeret med øget mortalitet blandt ældre. (sst.dk 22.12.2017).)

(Anm: Leger (MinFastlege). (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelforskrivning (feilforskrivning, overmedisinering, deforskrivning (seponering) (mintankesmie.no).)

(Anm: Forskrivning utenfor preparatomtale ("off label") (utenfor indikasjon). (mintankesmie.no).)

- Vanlig antirøykelegemiddel kan øke risiko for hjerneslag, hjerteinfarkt. (- Forskning publisert i American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine antyder at et vanlig foreskrevet stoff for å hjelpe de som røyker for å slutte, kalt vareniclin (merkenavnet Chantix), kan øke risikoen for å få en kardiovaskulær hendelse.) (- "Vi ønsket å granske vareniklin hos alle slags mennesker i den virkelige verden.") (- Fra dette kakulerte forfatterne at mennesker foreskrevet vareniklin var 34 prosent mer sannsynlig å bli innlagt på sykehus eller besøke akuttmottaket på grunn av et hjerteproblem mens de tok legemidlet.)

(Anm: Common anti-smoking drug may raise stroke, heart attack risk. Anyone thinking of giving up smoking as a New Year's resolution should think carefully about what quitting aids they should use to help achieve this — particularly if the results of a new study are anything to go by. Research published in the American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine suggests that a commonly prescribed drug to help those who smoke to quit, called varenicline (brand name Chantix), may raise the risk of having a cardiovascular event. Cardiovascular events are heart problems such as heart attack, stroke, arrhythmias, or irregular heartbeats, and unstable angina, in which the heart does not receive enough blood and oxygen. (…) "We wanted to study varenicline among all kinds of people in the real world." (…) There were 3.95 cardiovascular events per 1,000 varenicline users in the study that "could be attributed to the drug." From this, the authors calculated that people prescribed varenicline were 34 percent more likely to be hospitalized or visit the ER due to a heart problem while taking the drug. However, among people taking varenicline who had not previously had a problem with their heart, there was only a 12 percent increased risk of a cardiovascular event. (…) She adds that the results of this study suggest that doctors should monitor patients closely if they are taking varenicline, in order to catch any potential heart problems early. (medicalnewstoday.com 2.1.2018).)

(Anm:Varenicline (trade name Chantix and Champix), is a prescription medication used to treat nicotine addiction. It both reduces cravings for and decreases the pleasurable effects of cigarettes and other tobacco products. (wikipedia.org).)

- Nordmenns blodtrykk faller mer og mer. Forskere lurer på hvor det vil ende. (- Oppsummert viser de ferske Tromsø-tallene at 32 prosent av alle menn i alderen 40 til 80 år fortsatt har for høyt blodtrykk. Blant kvinnene i Tromsø er det 25 prosent som har for høyt blodtrykk.)

(Anm: Nordmenns blodtrykk faller mer og mer. Forskere lurer på hvor det vil ende. Hvert åttende dødsfall i verden skyldes høyt blodtrykk. Tilstanden er trolig den viktigste årsaken til hjertesykdommer og nyresykdommer. Høyt blodtrykk øker i tillegg sterkt risikoen for hjerneslag. Nå viser ferske tall fra det som kalles Tromsøundersøkelsen at nordmenns blodtrykk bare fortsetter å falle, etter å ha gjort det i 40 år. Dette skjer i alle aldersgrupper. Og de siste årene har det falt mye. – Man kan jo lure på hvor langt ned denne hyggelige trenden vil fortsette, sier seniorforsker Inger Ariansen hos Folkehelseinstituttet. Ned fra 61 til 36 prosent Blodtrykket er fortsatt for høyt hos en god del nordmenn. Derfor er det gode nyheter at det gjennomsnittlige blodtrykket fortsetter å falle. Det hører med at tallene er blitt korrigert for at mange av oss går på blodtrykksmedisiner. Det er altså ikke medisinbruken som ligger bak den nedgangen tallene viser. Oppsummert viser de ferske Tromsø-tallene at 32 prosent av alle menn i alderen 40 til 80 år fortsatt har for høyt blodtrykk. Blant kvinnene i Tromsø er det 25 prosent som har for høyt blodtrykk. - Les også: Hva dør vi av?(…) Hva er årsaken? I Tromsø er førsteamanuensis Laila Arnesdatter Hopstock også begeistret: – Blodtrykket har gått nedover i 40 år nå! Og det har gått mye ned! – Høyt blodtrykk er nært forbundet med sykdommer som hjerteinfarkt. Når blodtrykket er blitt lavere, har det igjen ført til at færre i Norge får hjerteinfarkt. Men hva i all verden er årsaken til at blodtrykket synker så mye? Det lurer både Hopstock og andre eksperter på. – Vi er jo blitt fetere mange av oss. Altså må det være noe annet som får blodtrykket til å gå ned. Men hva er det? undres forskeren ved Universitetet i Tromsø. Forskere vet ikke – Vi vet rett og slett ikke sikkert hvorfor vi ser denne svært positive utviklingen, innrømmer Inger Ariansen hos Folkehelseinstituttet i Oslo. Som påpeker at helseforskerne også ser en klar nedgang i blodtrykket hos yngre personer. (…) HUNT-undersøkelsen sine tall for blodtrykket hos folk i Nord-Trøndelag går lenger tilbake enn Tromsø-tallene. Derfor kan de fortelle mer om utviklingen over tid. Her er det verd å legge merke til en tydelig «knekk». Den avslører at noe må ha hendt på 1990-tallet. (…) Trodde tallene var feil Da forskerne i de norske helseundersøkelsene i 1996 for første gang oppdaget en helt klar og tydelig nedgang i nordmenns blodtrykk, så mistenkte de at tallene var feil. (…) Kan det være helt andre årsaker? Flere forskere undres nå på om det kan være andre årsaker enn bare kosthold, overvekt og lite fysisk aktivitet som ligger bak høyt blodtrykk. Kan det for eksempel være forurensning, bly eller støy? Eller kan det være noe som skjer med det ufødte barnet i mors liv? Noe som får fosteret til å få høyt blodtrykk senere i livet. I den vestlige verden har blodtrykket falt kraftig, uten at folk er blitt mindre overvektige eller mer fysisk aktive. I tillegg har helseforskerne notert seg at dette blodtrykksfallet begynte allerede før det ble vanlig å behandle store grupper i befolkningen med blodtrykksdempende legemidler. Alt dette peker i retning av at det kanskje kan være noe vi ikke kjenner til i dag som påvirker blodtrykket vårt. Noe som ikke bare handler om livsstil. (forskning.no 15.12.2017).)

- Worldwide trends in blood pressure from 1975 to 2015: a pooled analysis of 1479 population-based measurement studies with 19·1 million participants.

(Anm: Worldwide trends in blood pressure from 1975 to 2015: a pooled analysis of 1479 population-based measurement studies with 19·1 million participants. Abstract BACKGROUND: Raised blood pressure is an important risk factor for cardiovascular diseases and chronic kidney disease. We estimated worldwide trends in mean systolic and mean diastolic blood pressure, and the prevalence of, and number of people with, raised blood pressure, defined as systolic blood pressure of 140 mm Hg or higher or diastolic blood pressure of 90 mm Hg or higher. INTERPRETATION: During the past four decades, the highest worldwide blood pressure levels have shifted from high-income countries to low-income countries in south Asia and sub-Saharan Africa due to opposite trends, while blood pressure has been persistently high in central and eastern Europe. Lancet. 2017 Jan 7;389(10064):37-55.)

- Norske kvinner blør mer under fødsel enn tidligere. Hvert år får nesten 1500 kvinner en alvorlig blødning etter fødsel. Det er mer enn en dobling på 20 år.  (- Hva er årsaken? Det store spørsmålet blir da hvorfor flere kvinner blør mer under fødsel nå enn tidligere.)

(Anm: Norske kvinner blør mer under fødsel enn tidligere. Hvert år får nesten 1500 kvinner en alvorlig blødning etter fødsel. Det er mer enn en dobling på 20 år. Igangsettelse av fødsel, stimulering av rier og forløsning med keisersnitt har vært rapportert som risikofaktorer for blødning, skriver artikkelforfatterne. På verdensbasis er blødning den hyppigste årsaken til at mødre dør under fødsel. I løpet av de siste 20 årene har antall kvinner som blør unormalt mye under fødsel, økt, også i vår del av verden. Dette er vist i flere høyinntektsland som Canada, Australia, Nederland og Storbritannia. En kvinne har i gjennomsnitt fem liter blod i kroppen. Det er normalt å blø opptil en halv liter når du føder. Hvis du blør mer enn dette, er blødningen unormalt stor. En blødning på 1,5 liter eller mer blir betraktet som en alvorlig blødning. De som opplever et så stort blodtap blir allment påvirket, kan få alvorlige komplikasjoner og har ofte behov for blodoverføring. (…) Hva er årsaken? Det store spørsmålet blir da hvorfor flere kvinner blør mer under fødsel nå enn tidligere. Er det noe med kvinnene som føder i dag sammenlignet med for 20 år siden? Er vi flinkere til å påvise og behandle blødninger? Eller er det noe med den moderne fødselshjelpen som gjør at kvinner i dag ender opp med flere store blødninger enn tidligere? (aftenposten.no 23.10.2018).)

- Visse antibiotika øker risikoen for nyrestein. En ny studie har konkludert med at mennesker behandlet med visse antibiotika har en økt risiko for å utvikle nyresteiner. Barn og unge synes å være mest berørt. Eksperter vet allerede at våre mikrobiomer - eller koloniene av mikroorganismer som forekommer naturlig i kroppene våre - påvirkes av antibiotika.

(Anm: Certain antibiotics increase kidney stone risk. A new study has concluded that people treated with certain oral antibiotics have a heightened risk of developing kidney stones. Children and adolescents seem to be the most affected. Experts already know that our microbiomes — or the colonies of microorganisms that occur naturally in our bodies — are affected by antibiotics. And, it is also worth noting that changes to the intestines' microbiome have previously been linked with increased risk of kidney stones. But, for the first time, research published in the Journal of the American Society of Nephrology pinpoints a link between antibiotics and kidney stones. (…) "The reasons for the increase are unknown, but our findings suggest that oral antibiotics play a role, especially given that children are prescribed antibiotics at higher rates than adults." Study co-author Michelle Denburg. (…) 'Twice as likely' to develop kidney stones The scientists analyzed the electronic health records of 13 million adults and children in the United Kingdom who saw their doctor between 1994 and 2015. The data included the treatment history of 26,000 individuals with kidney stones, which the team compared with the health records of almost 260,000 people who had not developed kidney stones (the controls). (medicalnewstoday.com 12.5.2018).)

- Nyreskade forårsaket av legemidler Man bør alltid vurdere legemidler som årsak ved både akutt og kronisk nyreskade. Medikamenter kan forårsake alle former for nyreskade med forskjellige kliniske manifestasjoner og ulik patogenese.

(Anm: Nyreskade forårsaket av legemidler Man bør alltid vurdere legemidler som årsak ved både akutt og kronisk nyreskade. Medikamenter kan forårsake alle former for nyreskade med forskjellige kliniske manifestasjoner og ulik patogenese. Pasientens alder, hydreringsstatus, opprinnelig nyrefunksjon og eventuell aterosklerose påvirker risikoen for legemiddelrelatert nyreskade. Tidsskr Nor Legeforen 2012; 132:1462-4.)

(Anm: Signaler fra tarmens mikrobiotika til fjerntliggende organer mht. fysiologi og sykdom. (Signals from the gut microbiota to distant organs in physiology and disease.) (Nat Med. 2016 Oct 6;22(10):1079-1089.)

(Anm: - Hadde medisinerne på et tidligere tidspunkt hatt et evolusjonært perspektiv på sin medisinering, ville vi ikke vært i den kritiske situasjon vi er kommet i med hensyn til resistens. (aftenposten.no 22.8.2016)

(Anm: Tannleger og tannhelse (munnhulen er kroppens speil). (mintankesmie.no/).)

- RIPK3 fremmer sepsis-indusert akutt nyreskade via mitokondriell dysfunksjon. (- I nyre-tubulære epitelceller viser vi at RIPK3 fremmer oksidativ stress og mitokondriell dysfunksjon som involverer oppregulering av NADPH-oksidase-4 (NOX4) og inhibering av mitokondriellcomplex I og -III, og at RIPK3 og NOX4 er kritiske for nyre-tubulær skade i vivo).

(Anm: RIPK3 promotes sepsis-induced acute kidney injury via mitochondrial dysfunction. Abstract Sepsis causes acute kidney injury (AKI) in critically ill patients, although the pathophysiology remains unclear. The receptor-interacting protein kinase-3 (RIPK3), a cardinal regulator of necroptosis, has recently been implicated in the pathogenesis of human disease. In mice subjected to polymicrobial sepsis, we demonstrate that RIPK3 promotes sepsis-induced AKI. Utilizing genetic deletion and biochemical approaches in vitro and in vivo, we identify a potentially novel pathway by which RIPK3 aggravates kidney tubular injury independently of the classical mixed lineage kinase domain-like protein-dependent (MLKL-dependent) necroptosis pathway. In kidney tubular epithelial cells, we show that RIPK3 promotes oxidative stress and mitochondrial dysfunction involving upregulation of NADPH oxidase-4 (NOX4) and inhibition of mitochondrial complex I and -III, and that RIPK3 and NOX4 are critical for kidney tubular injury in vivo. Furthermore, we demonstrate that RIPK3 is required for increased mitochondrial translocation of NOX4 in response to proinflammatory stimuli, by a mechanism involving protein-protein interactions. Finally, we observed elevated urinary and plasma RIPK3 levels in human patients with sepsis-induced AKI, representing potential markers of this condition. In conclusion, we identify a pathway by which RIPK3 promotes kidney tubular injury via mitochondrial dysfunction, independently of MLKL, which may represent a promising therapeutic target in sepsis-induced AKI. JCI Insight. 2018 Jun 7;3(11). pii: 98411.)

(Anm: Bivirkninger (legemiddelinduserte organskader og sykdommer) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom. (Medication-induced mitochondrial damage and disease.) (mintankesmie.no).)

- SSRI-er (lykkepiller) linket til hjerneslag, diabetes etc.

SSRIs Linked to Risk of Stroke (SSRI-er (lykkepiller) linket til hjerneslag)
medpagetoday.com 17.10.2012
Bruk av de selektive serotonin reopptakshemmere (SSRI) i klassen antidepressiva gir en liten men statistisk signifikant risiko for hjerneblødning, ifølge en analyse av flere epidemiologiske studier. (Use of the selective serotonin reuptake inhibitors (SSRI) class of antidepressants conferred a small, but statistically significant risk of brain hemorrhage, according to an analysis of multiple epidemiologic studies.)

SSRI-brukere hadde 40 % til 50 % økning i relativ risiko for intrakraniell og intracerebral blødning sammenlignet med folk som aldri hadde tatt et av legemidlene, ifølge Daniel G. Hackam, MD, PhD, og Marko Mrkobrada, MD, ved University of Western Ontario i Hamilton. (SSRI users had a 40% to 50% increase in the relative risk of intracranial and intracerebral hemorrhage compared with people who had never taken one of the drugs, according to Daniel G. Hackam, MD, PhD, and Marko Mrkobrada, MD, of the University of Western Ontario in Hamilton.)

En separat analyse viste at samtidig bruk av en SSRI og en antikoagulant signifikant økte risikoen for hjerneblødning sammenlignet med antikoagulerende bruk alene. (A separate analysis showed that concomitant use of an SSRI and an anticoagulant significantly increased the risk of brain hemorrhage compared with anticoagulant use alone.)

Although the analysis yielded statistically significant results, investigators offered a cautious assessment of the implications in an article reported in the Oct. 30 issue of Neurology. (...)

- Selektive serotoninreopptakshemmere og hjerneblødning. En meta-analyse. (- Konklusjoner: SSRI-eksponering er forbundet med økt risiko for intracerebral og intrakranial blødning, men ettersom hendelsen er sjelden, er absolutt risiko sannsynligvis svært lav.

(Anm: Selective serotonin reuptake inhibitors and brain hemorrhage. A meta-analysis. (...) Conclusions: SSRI exposure is associated with an increased risk of intracerebral and intracranial hemorrhage, yet given the rarity of this event, absolute risks are likely to be very low. Neurology 2012 (Published online before print October 17, 2012).

(Anm: Chronic kidney disease may cause diabetes. A team from the University of Montreal Hospital Research Centre (CRCHUM) has discovered a novel link between chronic kidney disease and diabetes. When kidneys fail, urea that builds up in the blood can cause diabetes, concludes a study published today in the Journal of Clinical Investigation. (medicalnewstoday.com 16.8.2016).)

- Dobbelt så mye: Jenter bruker mest antidepressiva.

(Anm: Dobbelt så mye: Jenter bruker mest antidepressiva (p4.no 19.6.2008).)

- Flere yngre kvinner får hjerneslag.

(Anm: Flere yngre kvinner får hjerneslag. Færre får hjerneinfarkt enn før, med unntak av yngre kvinner. Flere kvinner under 50 år får nå hjerneslag, og forskerne er ikke sikre på hvorfor. (…) – Blant yngre kvinner under 50 år er forekomsten litt økende, sier Mathiesen til forskning.no. Hun er ekspert på hjerneslag og hjernens blodforsyning ved Universitetet i Tromsø. – Hva kommer dette av? – Det vet vi ikke. sier hun. (...) Risikofaktorer som øker Den generelle nedgangen i forekomsten av hjerneslag, henger sammen med at mange risikofaktorer går i riktig retning i befolkningen. Blodtrykket går nedover, flere har nedgang i kolesterolverdier og det er færre som røyker. Men samtidig er det to andre risikofaktorer som øker. – Det er flere som får diabetes type 2 og som er overvektige nå enn før, og dette er forhold som også gir økt risiko for hjerneslag, sier Mathiesen.(forskning.no 12.2.2017).)

(Anm: Antidepressiva og antipsykotika gir økt risiko for diabetes hos barn og voksne (50 til 700 %) (mintankesmie.no).)

- Dramatisk økning i hjerneslag blant unge - forskerne vet ikke hvorfor. (- Blant kvinner under 50 år er forekomsten av hjerneslag nemlig litt økende, skrev Forskning.no i 2017.)

(Anm: Dramatisk økning i hjerneslag blant unge - forskerne vet ikke hvorfor. HJERNESLAG: På verdensbasis ser vi en kraftig økning av antall hjerneslag blant unge mennesker. I Norge har antall hjerneslag generelt i befolkningen gått ned, men blant unge kvinner, går antallet opp. Rundt 40 personer får hjerneslag hver dag i Norge, og hovedsakelig er det mennesker over 70 år som rammes. Nå viser tall fra den britiske organisasjonen Stroke Association imidlertid en sterk økning i hjerneslag blant unge mennesker. Hjerneslag oppstår enten på grunn av blodpropp (rundt 85 prosent av tilfellene) eller blødning i hjernen (rundt 15 prosent av tilfellene). Gjennomsnittsalderen for hjerneslagpasienter har falt jevnt over de siste årene, og hvis dette fortsetter vil risikoen for å få hjerneslag før fylte 45 år, øke med 59 prosent innen 2035. Det skriver Sky News. Juliet Bouverie, administrerende direktør i Stroke Association, sier at trenden er klar: Folk får hjerneslag i yngre alder enn før. - For mennesker på 45 år og eldre, har vi sett en dramatisk økning i førstegangsslag. Vår viktigste melding er at unge mennesker bør være klar over at hjerneslag ikke bare er noe som rammer eldre. Det kan ramme mennesker i alle aldre, sier Bouverie til Sky News. (…) Tall fra studien «Norwegian Stroke in the Young Study – NOR-SYS» vil bli publisert i 2019. Først da vil vi kunne se om det også i Norge er slik at stadig flere unge får hjerneslag. Flere unge kvinner får hjerneslag Men det vi imidlertid allerede vet, er at det er én gruppe som skiller seg ut fra nedgangstrenden i Norge: Unge kvinner. Blant kvinner under 50 år er forekomsten av hjerneslag nemlig litt økende, skrev Forskning.no i 2017. Overlege Ulrike Waje-Andreassen er professor i nevrologi ved Universitetet i Bergen og har lenge forsket på hjerneslag hos personer under 60 år. Hun kan ikke si noe sikkert om hvorfor forekomsten av hjerneslag blant kvinner under 50 år er økende. - Vi vet at høyt blodtrykk er en hovedrisikofaktor for hjerneslag og annen hjerte-kar sykdom. Vektøkning er blitt en utfordring i den vestlige verden, og økt vekt medfører ofte tidligere etablering av risikofaktorer som høyt blodtrykk og diabetes. Hvorvidt det imidlertid spiller en rolle for unge kvinner er jeg usikker på. Tidligere var p-pillepreparater ofte ansvarlig for økt blodlevring, men dagens medikamenter har mindre trombogene egenskaper (prosesser som fører til at blodet stivner eller levrer seg, journ.anm). Dessuten er antall røykere gått ned i mange land, sier Waje-Andreassen til Nettavisen. (nettavisen.no 1.12.2018).)

(Anm: Risikofaktorer for hjerteinfarkt, hjerneslag og diabetes i Norge. Bakgrunn. Hyppighet og dødelighet av hjerteinfarkt har vist nedgang, men diabetes har økt. (…) Fortolkning. Store andeler av befolkningen har forhøyede risikofaktorer for hjerteinfarkt, hjerneslag og type 2-diabetes. Det er ikke opplagt at nedgangen i hjertesykdom vil fortsette. Med sikte på målrettet folkehelsearbeid er det viktig å etablere et system for overvåking av risikofaktorene. Tidsskr Nor Legeforen 2007; 127: 2537-41 Publisert: 4. oktober 2007.)

- Hjerne. Enda flere unge får hjerneslag. Her er symptomene du bør være obs på.

(Anm: Hjerne. Enda flere unge får hjerneslag. Her er symptomene du bør være obs på. (…) Symptomer på slag = FAST Er du ung og sprek er det fortsatt relativt liten risiko for å få hjerneslag, men det er likevel smart å kjenne symptomene - ikke bare for egen del, men for å kunne tilkalle medisinsk hjelp raskt dersom noen andre nær deg skulle rammes. I Storbritannia viser tall at to av tre ikke vet hva slags symptomer et slag gir. Det finnes ingen slike tall i Norge, men det er grunn til å tro at veldig mange av oss ikke har nok kunnskap. De vanligste symptomene på slag sammenfattet i ordet FAST:  (Kilde: Hjerne.no) - lammelser i ansiktsmuskulatur/fjes (=facialisparese) - lammelse i en arm (armparese) S - språkforstyrrelser, for eksempel problemer med å finne riktig ord - taleforstyrrelse, utydelig tale LES OGSÅ: Kreftsymptomene vi ofte overser (kk.no 28.10.2013).)

- Forskning: Antidepressiva linket til blodproppstilstand: Studie. (- Effekten av antidepressiva på venøs tromboembolisme (VTE) kan være en klasseeffekt. De mekanistiske veiene som ligger bak disse forbindelsene fortjener ytterligere evaluering.)

(Anm: Forskning: Antidepressiva linket til blodproppstilstand: Studie. (Research: Anti-depressants linked with blood clot condition: Study.) (...) Effekten av antidepressiva på venøs tromboembolisme (VTE) kan være en klasseeffekt. De mekanistiske veiene som ligger bak disse forbindelsene fortjener ytterligere evaluering. Ann Med. 2018 Jul 12:1-17.)

- Vanlig antidepressiva gir økt koronar aterosklerose (åreforkalkning) i dyremodell.

(Anm: Vanlig antidepressiva gir økt koronar aterosklerose (åreforkalkning) i dyremodell. (Common antidepressant increased coronary atherosclerosis in animal model.) (medicalnewstoday.com 9.4.2015).)

(Anm: - Brukere av antidepressiva har mer åreforkalkning og dermed økt risiko for hjertesykdom og hjerneslag sammenlignet med ikke-brukere (mintankesmie.no).)

(Anm: Symptoms and Diagnosis of Venous Thromboembolism (VTE) (heart.org - Updated:Feb 6,2018).)

- Stille hjerteinfarkt - disse varslene du må være obs på. (- Oppdager du det ikke i tide, kan skadene på hjertet og din helse være uopprettelig.)

(Anm: Stille hjerteinfarkt - disse varslene du må være obs på. (- Oppdager du det ikke i tide, kan skadene på hjertet og din helse være uopprettelig.) (- Ved et stille hjerteinfarkt kjenner man sjelden brystsmerte. Tung pust, ryggsmerter og magesmerter, etterfulgt av en slags influensafølelse, kan også være tegn på at man har hatt hjerteinfarkt - uten at man har visst det. Diabetikere er ekstra utsatt for slike stumme infarkt fordi følenervene til brystregionen har svekket evne til å kjenne brystsmertene. (dagbladet.no 13.10.2018).)

- Flere unge får slag. Stadig flere unge voksne og middelaldrende rammes av hjerneslag. I aldersgruppen 20-64 år har antall slagtilfeller økt kraftig på verdensbasis de siste 20 årene.

(Anm: Flere unge får slag. Stadig flere unge voksne og middelaldrende rammes av hjerneslag. I aldersgruppen 20-64 år har antall slagtilfeller økt kraftig på verdensbasis de siste 20 årene. Økningen er på oppsiktsvekkende 25 prosent siden begynnelsen av 1990-tallet, viser ny Lancet-analyse. Et stort internasjonalt forskningsteam står bak analysen, som omfatter 119 studier. De spår at den samlede belastingen på verdenssamfunnet som følge av funksjonshemminger, sykdomsplager og for tidlig død etter slag vil doble seg i 2030. (forskning.no 26.10.2013).)

(Anm: Global and regional burden of first-ever ischaemic and haemorrhagic stroke during 1990-2010: findings from the Global Burden of Disease Study 2010. Abstract BACKGROUND: The burden of ischaemic and haemorrhagic stroke varies between regions and over time. With differences in prognosis, prevalence of risk factors, and treatment strategies, knowledge of stroke pathological type is important for targeted region-specific health-care planning for stroke and could inform priorities for type-specific prevention strategies. We used data from the Global Burden of Diseases, Injuries, and Risk Factors Study 2010 (GBD 2010) to estimate the global and regional burden of first-ever ischaemic and haemorrhagic stroke during 1990-2010. (…) INTERPRETATION: Although age-standardised mortality rates for ischaemic and haemorrhagic stroke have decreased in the past two decades, the absolute number of people who have these stroke types annually, and the number with related deaths and DALYs lost, is increasing, with most of the burden in low-income and middle-income countries. Further study is needed in these countries to identify which subgroups of the population are at greatest risk and who could be targeted for preventive efforts. Lancet Glob Health. 2013 Nov;1(5):e259-81.)

- Hadde blodpropp i én uke uten å vite det. (- Hver fjerde time dør minst en nordmann av en blodpropp-relatert tilstand, og forskerne mener befolkningen vet for lite om symptomene.)

(Anm: Hadde blodpropp i én uke uten å vite det. Hver fjerde time dør minst en nordmann av en blodpropp-relatert tilstand, og forskerne mener befolkningen vet for lite om symptomene. Inger-Heidi gikk en hel uke med blodpropp uten å vite det. (…) – Jeg fikk plutselig en voldsom stikkende smerte i siden. Det var så vondt at jeg klarte ikke stå oppreist engang. Og da innså jeg at jeg måtte få hjelp. (…) Men heller ikke helsepersonellet på legevakten vurderte blodpropp som diagnose. (…) For lite kunnskap Selv om rundt 8 – 10 000 nordmenn rammes av venøs blodpropp hvert år, er det mange som ikke kjenner til sykdommen og symptomene godt nok. – Den manglende kunnskapen i befolkningen medfører at mange oppsøker lege for sent. Av dem som får blodpropp i lungene, dør om lag 25 prosent før de i det hele tatt kommer i kontakt med lege, sier John-Bjarne Hansen. (…) Symptomer på blodpropp - Dyp venetrombose gir oftest ensidig hevelse og smerter i leggen eller låret, og det oppstår helt av seg selv. Huden kan bli litt rød og varm, men de færreste merker ikke noe til dette. - Dersom en blodpropp løsner og setter seg fast i lungene, får du tung pust, rask puls og/eller brystsmerter, og i alvorlige tilfeller hoster du opp blod og blir i svært dårlig form. Dette kalles lungeemboli. Lungeemboli gir ikke alltid sterke symptomer, og derfor kan det være vanskelig å oppdage denne komplikasjonen. - Det er viktig å gå til legen ved mistanke om blodpropp. Utredning kan omfatte blodprøver, ultralyd og røntgen, og CT av lungene hvis legene mistenker lungeemboli. Kilde: helsenorge.no (nrk.no 13.10.2018).)

- Utviklingen i sykefraværet de siste 20 år. Økningen i sykefraværet for kvinner de siste tyve årene er på 36 prosent, for menn bare fire prosent.

(Anm: Utviklingen i sykefraværet de siste 20 år. Økningen i sykefraværet for kvinner de siste tyve årene er på 36 prosent, for menn bare fire prosent. Utviklingen for kvinner skyldes både at flere av kvinnene blir syke, og at de har lengre sykmeldingsperioder enn før. (nav.no 22.9.2009 - Arbeid og Velferd nr. 3-2009).)

- Forskning: Antidepressiva linket til blodproppstilstand: Studie. (- Effekten av antidepressiva på venøs tromboembolisme (VTE) kan være en klasseeffekt. De mekanistiske veiene som ligger bak disse forbindelsene fortjener ytterligere evaluering.)

(Anm: Forskning: Antidepressiva linket til blodproppstilstand: Studie. (Research: Anti-depressants linked with blood clot condition: Study.) (...) Effekten av antidepressiva på venøs tromboembolisme (VTE) kan være en klasseeffekt. De mekanistiske veiene som ligger bak disse forbindelsene fortjener ytterligere evaluering. Ann Med. 2018 Jul 12:1-17.)

- Vanlig antidepressiva gir økt koronar aterosklerose (åreforkalkning) i dyremodell.

(Anm: Vanlig antidepressiva gir økt koronar aterosklerose (åreforkalkning) i dyremodell. (Common antidepressant increased coronary atherosclerosis in animal model.) (medicalnewstoday.com 9.4.2015).)

(Anm: - Brukere av antidepressiva har mer åreforkalkning og dermed økt risiko for hjertesykdom og hjerneslag sammenlignet med ikke-brukere (mintankesmie.no).)

(Anm: Symptoms and Diagnosis of Venous Thromboembolism (VTE) (heart.org - Updated:Feb 6,2018).)

- Stille hjerteinfarkt - disse varslene du må være obs på. (- Oppdager du det ikke i tide, kan skadene på hjertet og din helse være uopprettelig.)

(Anm: Stille hjerteinfarkt - disse varslene du må være obs på. (- Oppdager du det ikke i tide, kan skadene på hjertet og din helse være uopprettelig.) (- Ved et stille hjerteinfarkt kjenner man sjelden brystsmerte. Tung pust, ryggsmerter og magesmerter, etterfulgt av en slags influensafølelse, kan også være tegn på at man har hatt hjerteinfarkt - uten at man har visst det. Diabetikere er ekstra utsatt for slike stumme infarkt fordi følenervene til brystregionen har svekket evne til å kjenne brystsmertene. (dagbladet.no 13.10.2018).)

(Anm: Depression, antidepressant use, and risk of venous thromboembolism: systematic review and meta-analysis of published observational evidence. Abstract PURPOSE: Evidence on the association between depression, antidepressant use and venous thromboembolism (VTE) risk is conflicting. We conducted a systematic review and meta-analysis of published observational studies evaluating the associations of depression and antidepressant use with VTE risk. (…) CONCLUSION: Pooled observational evidence suggests that depression and use of antidepressants are each associated with an increased VTE risk. The effect of antidepressant drugs on VTE may be a class effect. The mechanistic pathways underlying these associations deserve further evaluation. Systematic review registration: PROSPERO 2018: CRD42018095595. Ann Med. 2018 Jul 12:1-17.)

- Depresjon og antidepressiva er forbundet med økt risiko for venøs tromboembolisme.

(Anm: Depression and antidepressants are associated with an increased risk of venous thromboembolism. (bris.ac.uk 24.7.2018).)

(Anm: Antidepressiva - deprimert, litt trist, angst, stresset eller utbrent? (mintankesmie.no).)

(Anm: Veteraner som tar PTSD-legemidler dør under søvn (Vets taking PTSD drugs die in sleep) (wvgazette.com 25.5.2008).)

- Depresjon ikke så dødelig som tidligere antatt. Depresjon ikke så stor morder som tidligere antatt. Ny analyse kaster tvil om sammenhengen mellom depresjon og årsak til dødelighet i befolkningen.

(Anm: Depresjon ikke så dødelig som tidligere antatt. Depression not as big a killer as previously thought. New analysis throws doubt on link between depression and all-cause mortality. The paper, authored by a research team from The Johns Hopkins University, Federation University Australia and the University of Amsterdam (UvA), involved the largest ever analysis on the topic and is published in the latest edition of World Psychiatry. (uva.nl 16.5.2017).)

(Anm: A reassessment of the relationship between depression and all‐cause mortality in 3,604,005 participants from 293 studies. (…) As reported in the February issue of this journal1, over three decades of research suggest that depression is associated with an increased risk of all‐cause mortality, although some large recent studies have found negative or null associations2, 3. To better inform clinical decision making and evidence‐based service provision, it is crucial to resolve this discrepancy. World Psychiatry. 2017 Jun; 16(2): 219–220.)

- Behandling med SSRI, MAO-hemmere, heterosykliske antidepressiva og andre antidepressiva var forbundet med en økt risiko for demens.

(Anm: Behandling med antidepressiva og risiko for demens: En populasjonsbasert, retrospektiv case-control studie. (Antidepressant treatment and risk of dementia: a population-based, retrospective case-control study.) KONKLUSJON: Forekomsten av demens hos pasienter er assosiert med bruk av antidepressiva. Behandling med trisykliske antidepressiva var assosiert med en redusert risiko for demens, mens behandling med SSRI, MAO-hemmere, heterosykliske antidepressiva og andre antidepressiva var forbundet med en økt risiko for demens. J Clin Psychiatry. 2016 Jan;77(1):117-22.)

(Anm: Mitokondriell dysfunksjon (mitokondriedysfunksjon) indusert av sertraline (Zoloft), et antidepressiva (Mitochondrial dysfunction induced by sertraline, an antidepressant agent) Toxicol Sci. 2012 Jun;127(2):582-91. Epub 2012 Mar 2.)

(Anm: Mitokondriell dysfunksjon ligger bak kognitive defekter som et resultat av nevral stamcelleutarmning og nedsatt neurogenese. Mitochondrial dysfunction underlies cognitive defects as a result of neural stem cell depletion and impaired neurogenesis. Hum Mol Genet. 2017 Jun 8.)

(Anm: Mitochondrial dysfunction in metabolism and ageing: shared mechanisms and outcomes? Biogerontology. 2018 Aug 24.)

(Anm: Antidepressiva (REM-søvn). (mintankesmie.no).)

- Gjensyn med Forsdahl-Barker-hypotesen.

(Anm: «Gjensyn med Forsdahl-Barker-hypotesen». (…) Forsdahl-hypotesen, Barker-hypotesen, hypotesen om føtal opprinnelse; alle disse betegnelsene har vært brukt om betydningen av forhold tidlig i livet for senere utvikling og helse. Studier som tar utgangspunkt i denne hypotesen, ser på sammenhengen mellom miljøpåvirkning tidlig i livet og sykelighet og dødelighet i voksen alder. Tidsskriftet, februar 2005. Tidsskr Nor Legeforen 2005 125:451-3.)

(Anm: Er prenatale eller postnatale forhold viktigst for voksen helse? Eksemplet forhøyet blodtrykk. Norsk Epidemiologi 2005; 15 (1): 75-83.)

- Dødsreseptorer i blodet kan bidra til å måle risiko for kardiovaskulære sykdommer, type 2 diabetes.

(Anm: Death receptors in the blood can help measure risk of cardiovascular diseases, type 2 diabetes. Researchers at Lund University in Sweden have found that the presence of death receptors in the blood can be used to directly measure the risk of developing cardiovascular diseases and type 2 diabetes. "We see that people with known risk factors such as high blood sugar and high blood fats also have heightened death receptor levels", says Professor Jan Nilsson who led the study. (…) The results show that increased cell death can be linked to increased levels in the blood of three different members of the same "death receptor family" (TNFR-1, TRAILR-2 and Fas). Increased cell death is seen in type 2 diabetes as well as arteriosclerosis. (…) The conclusion is that the presence of death receptors in the blood could be used as a measurement of ongoing tissue damage and to predict the risk of developing type 2 diabetes and cardiovascular disease. (news-medical.net 11.12.2017).)

(Anm: “Death receptors” – new markers for type 2 diabetes and cardiovascular disease. Researchers at Lund University in Sweden have found that the presence of death receptors in the blood can be used to directly measure the risk of developing cardiovascular diseases and type 2 diabetes. “We see that people with known risk factors such as high blood sugar and high blood fats also have heightened death receptor levels”, says Professor Jan Nilsson who led the study. (lunduniversity.lu 11.12.2017).)

(Anm: SSRI-preparater og antipsykotika har uheldige effekter på mitokondrier (mintankesmie.no).)

(Anm: Fosterskader (legemiddelinduserte) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelindusert kreft og andre typer celleskader (mintankesmie.no).)

(Anm: Bivirkninger (legemiddelinduserte organskader og sykdommer) (mintankesmie.no).)

- Diabetes: Risiko for hjerteinfarkt på grunn av tap av små blodårene rundt hjertet.

(Anm: Diabetes: Risiko for hjerteinfarkt på grunn av tap av små blodårene rundt hjertet. (Diabetes: Heart attack risk due to loss of small blood vessels around the heart.) (medicalnewstoday.com 24.3.2017).)

(Anm: Alzheimer's disease also affects small blood vessels. A research conducted by the UAB demonstrates that mice suffering from this disease also have substantial malfunctions in small blood vessels, important in nourishing different organs and tissues and in regulating blood pressure, and which mainly affects females. The study also demonstrates a correlation between the state of peripheral blood vessels and different levels of anxious behavior, both in normal aging and in those suffering from Alzheimer's disease.  (news-medical.net 16.3.2018).)

(Anm: Antidepressiva og antipsykotika gir økt risiko for diabetes hos barn og voksne (50 til 700 %) (mintankesmie.no).)

(Anm: Interim survey results indicate low levels of CVD risk awareness among people with type 2 diabetes (news-medical.net 8.12.2017).)

- SCAD: Den ukjente hjertesykdommen som rammer kvinner.

(Anm: SCAD: Den ukjente hjertesykdommen som rammer kvinner. Spontan koronararteriedisseksjon (SCAD) medfører hjerteinfarkt og rammer kvinner under 50 år. (…) SCAD medfører hjerteinfarkt og rammer kvinner. Spontan koronararteriedisseksjon (SCAD) er en sjelden årsak til hjerteinfarkt, og i motsetning til ved “vanlige” hjerteinfarkter, har de som får dette ofte få eller ingen av de tradisjonelle risikofaktorene vi normalt forbinder med hjertesykdom (høy alder, høyt blodtrykk, diabetes, nyresykdom, med flere). De som får spontan koronararteriedisseksjon i størst grad er kvinner under 50 år. Tilstanden er ikke mye beskrevet, spesielt ikke i norsk litteratur, og mer kunnskap er derfor nødvendig. (1) (lommelegen.no 7.2.2018).)

- Kjersti (48) fikk en ukjent hjertesykdom som rammer brått og fører til hjerteinfarkt. Det tok lang tid før Kjersti Gilberg forsto at det var hjerteinfarkt. Her er tegnene du bør se opp for.

(Anm: Kjersti (48) fikk en ukjent hjertesykdom som rammer brått og fører til hjerteinfarkt. Det tok lang tid før Kjersti Gilberg forsto at det var hjerteinfarkt. Her er tegnene du bør se opp for. (…) Underdiagnostisert SCAD er også underdiagnostisert, ifølge en europeisk studie publisert i European Heart Journal tidligere i år. Forskerne skriver der at tilstanden sannsynligvis er årsak til mellom to og fire prosent av tilfellene av akutt koronarsyndrom, altså akutte brystsmerter som gir hjerteinfarkt. Men ser man på kvinner under 50 år, er SCAD årsak til 24 prosent av alle tilfeller av akutt koronarsyndrom, viser en kanadisk studie som er omtalt i rapporten. (…) SCAD - Spontan koronar arteriedisseksjon - Sjelden sykdom i hjertets blodårer, som rammer blodtilførselen til hjertet og fører til hjerteinfarkt. - Skyldes en blødning inn i koronararteriens årevegg, som skjer spontant. - Rammer hovedsakelig yngre og middelaldrende kvinner, en stor andel rammes også etter overgangsalderen. - Kan opptre hos menn i alle aldre, men langt sjeldnere. - Pasienter har ofte få eller ingen av de tradisjonelle risikofaktorene ved hjertesykdom, for eksempel høy alder, høyt blodtrykk, diabetes. Kilder: Tidsskriftet, Lommelegen (…) Dette kan du gjøre - Vær obs på at hjerteinfarkt kan ramme yngre kvinner, og at noen av tilfellene kan skyldes SCAD. - Ring 113 om du opplever symptomer på hjerteinfarkt, selv om du tror du ikke er i risikogruppa for hjerteinfarkt. - Vanlige symptomer er: Brystsmerter, rask puls, smerter i armene, skuldrene eller kjeven, kort pust, svette, uvanlig, ekstrem tretthet, kvalme, svimmelhet. - Det er ingen kjente faresignaler før hjerteinfarktet, og heller ikke noe som du kan gjøre for å forebygge tilstanden. - Ved hjertestans hos andre, skal du utføre hjerte- og lungeredning på vanlig måte, selv om du mistenker SCAD. Kilder: Tidsskriftet, Lommelegen, Mayo Clinic (dagbladet.no 30.11.2018).)

- Nyredysfunksjon øker risikoen for diabetes, antyder studie. Diabetes er kjent for å øke en persons risiko for nyresykdom.

(Anm: Kidney dysfunction raises diabetes risk, study suggests. Diabetes is known to increase a person's risk of kidney disease. Now, a new study from Washington University School of Medicine in St. Louis suggests that the converse also is true: Kidney dysfunction increases the risk of diabetes. (…) The epidemiological study, conducted in collaboration with the Veterans Affairs St. Louis Health Care System, is published Dec. 11 in Kidney International. (news-medical.net 11.12.2017).)

(Anm: Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom. (Medication-induced mitochondrial damage and disease.) (mintankesmie.no).)

- Nyrenes betydning ved utvikling av essensiell hypertensjon. Nyrene er viktige ved høyt blodtrykk både ettersom de blir skadet, og for at de til dels er ansvarlige for utviklingen av det høye blodtrykket.

(Anm: Nyrenes betydning ved utvikling av essensiell hypertensjon. Nyrene er viktige ved høyt blodtrykk både ettersom de blir skadet, og for at de til dels er ansvarlige for utviklingen av det høye blodtrykket. Normalt skal utskillelsen av salt og vann øke når blodtrykket øker gjennom det som kalles trykknatriurese, og med det holdes blodtrykket nede.1 Mekanismene bak dette er flere, men de viktigste er koplet til Renin Angiotensin Systemet og nyrens autoregulering av blodstrømmen og reabsorbsjonen av salt i tubuli.2 Ved lavt saltinntak øker frisettingen av renin fra nyrene. Renin omdanner pro-hormonet angiotensinogen till angiotensin I, som siden omdannes till angiotensin II av angiotensin converting enzyme (ACE). Angiotensin II er det aktive hormonet og virker ved å spare salt i kroppen og til å kontrahere blodkar. Tilsammen leder dette til at blodtrykket øker.3 (bestprac.no Jul 2016 ).)

- For meget sukker nedsætter blodkarrenes funktion. sukker Nyt studie viser, at et højt sukkerindtag i blot 14 dage nedsætter blodkarrenes funktion og blodgennemstrømningen.

(Anm: For meget sukker nedsætter blodkarrenes funktion. sukker Nyt studie viser, at et højt sukkerindtag i blot 14 dage nedsætter blodkarrenes funktion og blodgennemstrømningen. Det skyldes blandt andet, at det høje sukkerindtag ”karamelliserer” de vigtige fimrehår i blodkarrene, så de bliver stive og ikke udvider sig tilstrækkeligt. Dette er første skridt på vejen til udviklingen af hjerte-kar-sygdom. Studiet er publiceret i det anerkendte videnskabelige tidsskrift ’The Journal of Physiology’. Blodkarrenes evne til at regulere blodgennemstrømningen er helt afgørende for kroppens sundhed, for med en forringet evne kan blodkarrene ikke udvide sig tilstrækkeligt, når blodet skal dirigeres til de regioner i kroppen, som har brug for mere blod. I sidste ende belaster og stresser det hjertet, hvilket kan være første skridt på vejen til hjerte-kar-sygdom. (nexs.ku.dk 22.1.2018).)

(Anm: Endothelial mechanotransduction proteins and vascular function are altered by dietary sucrose supplementation in healthy young male subjects. J Physiol. 2017 Aug 15;595(16):5557-5571.)

(Anm: Sucrose-sweetened beverages increase fat storage in the liver, muscle, and visceral fat depot: a 6-mo randomized intervention study. Am J Clin Nutr. 2012 Feb;95(2):283-9.)

(Anm: Sukkerindustrien (Big Sugar) (Kunstige søtningsmidler) (mintankesmie.no).)

- Mitokondrielt oksidativt stress ved kardiell lipidoverbelastning forårsaker intracellulær kalsiumlekkasje og arytmi. (- Disse resultatene tyder på en potensiell rolle for antioksidanter målrettet mitokondrier for å forhindre arytmi og plutselig hjertedød hos overvektige og diabetespasienter.)

(Anm: Mitochondrial oxidative stress during cardiac lipid overload causes intracellular calcium leak and arrhythmia. Abstract BACKGROUND: Diabetes and obesity are associated with an increased risk of arrhythmia and sudden cardiac death. Abnormal lipid accumulation is observed in cardiomyocytes of obese and diabetic patients, which may contribute to arrhythmia, but the mechanisms are poorly understood. A transgenic mouse model of cardiac lipid overload, the peroxisome proliferator-activated receptor-γ (PPARg) cardiac overexpression mouse, has long QT and increased ventricular ectopy. (…) CONCLUSION: During cardiac lipid overload, mitochondrial oxidative stress causes increased SR calcium leak by oxidizing RyR2 channels. This promotes ventricular ectopy, which is significantly reduced in vivo by a mitochondrial-targeted antioxidant. These results suggest a potential role for mitochondrial-targeted antioxidants in preventing arrhythmia and sudden cardiac death in obese and diabetic patients. Heart Rhythm. 2016 Aug;13(8):1699-706).)

- Diabetes: Ny behandling antyder at protein er skyldig. Hva er linken mellom angst og diabetes?

(Anm: Diabetes: New pathway to treatment suggested by protein culprit. What is the link between anxiety and diabetes? New research shows that a protein related to the development of anxiety and depression may also play a role in triggering diabetes. Scientists from the Max Planck Institutes hypothesize that an antagonist compound could be used to block its effect. The main known causes for type 2 diabetes so far include obesity and lack of physical exercise — both of which can lead to insulin resistance — as well as a family history of the condition. (…) Now, researchers from the Max Planck Institute of Psychiatry in Munich, Germany, have found that a protein called FKBP51 may also play a role in triggering type 2 diabetes. The protein has so far been associated with anxiety and depression; it contributes to the regulation of the stress system. When the gene that controls the production of FKBP51 suffers a mutation, this can lead to dysregulation of the stress system, which, in turn, can cause mental health disorders. Mathias Schmidt — lead researcher of the current study — and colleagues have recently noted that the FKBP51 protein also contributes to forming a molecular link between the stress system and the regulation of various metabolic functions. This may make FKBP51 responsible for the onset of metabolic diseases such as obesity and diabetes. (medicalnewstoday.com 18.12.2017).)

(Anm: Antidepressiva og antipsykotika gir økt risiko for diabetes hos barn og voksne (50 til 700 %) (mintankesmie.no).)

- Studie avslører virkningen av diabetes under graviditeten på babyes hjerte.

(Anm: Study reveals impact of diabetes during pregnancy on baby's heart. A new study conducted at the Eli and Edythe Broad Center of Regenerative Medicine and Stem Cell Research at UCLA discovered how increased glucose levels caused either by diabetes or other factors keep heart cells from maturing normally. The findings of the study help to explain the reason for babies born to women with diabetes having a greater chance of developing congenital heart disease. (news-medical.net 13.12.2017).)

- Storbritannia: "Den fete mannen i Europa". En av fire britiske voksne er overvektige, ifølge FNs organisasjon for mat og jordbruk, og frykter at Storbritannia har blitt den "fete mannen i Europa".

(Anm: Britain: 'the fat man of Europe'. One in four British adults is obese, according to the UN Food and Agriculture Organisation, prompting fears that the UK has become the "fat man of Europe". The UK has the highest level of obesity in Western Europe, ahead of countries such as France, Germany, Spain and Sweden, the 2013 report says. Obesity levels in the UK have more than trebled in the last 30 years and, on current estimates, more than half the population could be obese by 2050. Europe's obesity league: - UK: 24.9% - Ireland: 24.5% - Spain: 24.1% - Portugal: 21.6% - Germany: 21.3% - Belgium: 19.1% - Austria: 18.3% - Italy: 17.2% - Sweden: 16.6% - France: 15.6% (Anm: Norway 19.8% - USA 31.8%) Source: The State of Food and Agriculture 2013 (PDF, 2.44Mb), United Nations Food and Agricultural Organization. (…) Britain has become an "obese society (PDF, 10Mb)" where being overweight is "normal". It is a trend three decades in the making which, according to experts, will take several more to reverse. Obesity epidemic in numbers A person is considered overweight if they have a body mass index (BMI) between 25 and 29, and obese with a BMI of 30 and above. In England, 24.8% of adults are obese and 61.7% are either overweight or obese, according to the Health and Social Care Information Centre (PDF, 1.53Mb). (…) Recent research (PDF, 11.27Mb) has challenged the idea that obesity is simply the result of the individual "eating too much and doing too little". Rising obesity is not the result of a national collapse in willpower. Studies have shown the environment has a major influence on the decisions people make about their lifestyle. Known as "obesogenic environments", these are places, often urban, that encourage unhealthy eating and inactivity. (nhs.co.uk (Page last reviewed: 06/11/2015 - Next review due: 30/07/2018).)

(Anm: FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO). FAO er FNs organisasjon for ernæring og landbruk. Deres overordnede mål er å sikre alle nok og næringsrik mat for å leve et sunt liv. (fn.no).)

- Internal bleeding: What you need to know.

(Anm: Internal bleeding: What you need to know.  Internal bleeding, also known as hemorrhaging, is bleeding that occurs inside the body when a blood vessel is damaged. Very minor hemorrhages, such as small, ruptured blood vessels near the surface of the skin, are common and usually only produce tiny red specks on the skin or minor bruising. But large, uncontrolled hemorrhages are life-threatening and are one of the leading causes of death worldwide. Hemorrhaging is not a condition in itself, meaning it always has an underlying cause. The most common reason for a hemorrhage is a traumatic injury. (medicalnewstoday.com 16.12.2017).)

- Rollen til mitokondriell dysfunksjon ved kardiovaskulær sykdom: En kort gjennomgang.

(Anm: Rollen til mitokondriell dysfunksjon i kardiovaskulær sykdom: En kort gjennomgang. Abstrakt kardiovaskulær sykdom (CVD) er en ledende årsak til dødelighet over hele verden. Korrekt mitokondriell funksjon er nødvendig for vev og organer som har høy etterspørsel etter energi, inkludert hjertet. Mitokondrier er svært sensitive (følsomme) overfor næringsstoffer og oksygenforsyning og gjennomgår metabolsk tilpasning til de skiftende endringer i miljøet. Ved CVD er en slik tilpasning svekket, hvilket, i sin tur, fører til en progressiv reduksjon av den mitokondrielle funksjonen assosiert med avvik (misdannelser) i respiratorisk kjede og ATP-syntese, økt oksidativt stress og tap av mitokondriers strukturelle integritet. Utkobling av elektrontransportkjeden i dysfunksjonelle mitokondrier resulterer i forbedret produksjon av reaktive oksygenarter, uttømning av celle ATP-«basseng», omfattende celleskader og apoptose av kardiomyocytter. Mitofagi er en prosess, hvor celler fjerner seg selv fra dysfunksjonelle og skadede mitokondrier ved hjelp av autofagisk mekanisme. Deregulering av denne prosess ved sviktende hjerte, akkumulering av dysfunksjonelle mitokondrier, gjør situasjonen enda mer ugunstig. I hjertepatologi kan avvik i aktiviteten til respiratorisk kjede og ATP-produksjon betraktes som en kjerne ved mitokondriell dysfunksjon. Faktisk, terapeutisk. (Abstract Cardiovascular disease (CVD) is a leading cause of mortality worldwide. Proper mitochondrial function is necessary in tissues and organs that are of high energy demand, including the heart. Mitochondria are very sensitive to nutrient and oxygen supply and undergo metabolic adaptation to the changing environment. In CVD, such an adaptation is impaired, which, in turn, leads to a progressive decline of the mitochondrial function associated with abnormalities in the respiratory chain and ATP synthesis, increased oxidative stress, and loss of the structural integrity of mitochondria. Uncoupling of the electron transport chain in dysfunctional mitochondria results in enhanced production of reactive oxygen species, depletion of cell ATP pool, extensive cell damage, and apoptosis of cardiomyocytes. Mitophagy is a process, during which cells clear themselves from dysfunctional and damaged mitochondria using autophagic mechanism. Deregulation of this process in the failing heart, accumulation of dysfunctional mitochondria makes the situation even more adverse. In cardiac pathology, aberrations of the activity of the respiratory chain and ATP production may be considered as a core of mitochondrial dysfunction. Indeed, therapeutic.) Ann Med. 2017 Dec 14:1-15.)

(Anm: Rollen til mitokondriell dysfunksjon (mitokondriedysfunksjon) ved sepsis (blodforgiftning)-indusert multiorgansvikt. (The role of mitochondrial dysfunction in sepsis-induced multi-organ failure). (Virulence. 2013 Nov 1;5(1).)

- Forbindelse mellom kardiovaskulær risiko for inhalerte langtidsvirkende bronkodilatorer hos pasienter med kronisk obstruktiv lungesykdom: En nøstet kasus kontroll studie.

(Anm: Association of Cardiovascular Risk With Inhaled Long-Acting Bronchodilators in Patients With Chronic Obstructive Pulmonary Disease: A Nested Case-Control Study. Abstract Importance: The associations between cardiovascular disease (CVD) and inhaled long-acting β2-agonists (LABAs) or long-acting antimuscarinic antagonists (LAMAs) in chronic obstructive pulmonary disease (COPD) are greatly debated. Pivotal and relevant randomized clinical trials included prior LABA or LAMA users and excluded patients with baseline CVD; therefore, cardiovascular events arising from first-time LABA or LAMA use, if any, could not be observed. There is an urgent need to examine whether new use of and duration since initiating LABAs and LAMAs could act as important determinants of cardiovascular events. (…) Conclusions and Relevance: New initiation of LABAs or LAMAs in patients with COPD is associated with an approximate 1.5-fold increased severe cardiovascular risk, irrespective of prior CVD status and history of exacerbations. JAMA Intern Med. 2018 Jan 2.)

(Anm: Long-acting β adrenoceptor agonists (LABAs, more specifically, long-acting β2 adrenergic receptor agonists) are usually prescribed for moderate-to-severe persistent asthma patients or patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD). (...) kardiovaskulær risiko for inhalerte langtidsvirkende bronkodilatorer hos pasienter med kronisk obstruktiv lungesykdom: En nøstet kasus kontroll studie. Some of the currently available long-acting β2 adrenoceptor agonists include: INN: Trade (brand) name - arformoterol: Brovana (some consider it to be an ultra-LABA)[9]  - bambuterol: Bambec, Oxeol - clenbuterol: Dilaterol, Spiropent - formoterol: Foradil, Oxis, Perforomist - salmeterol: Serevent - Protokylol. (en.wikipedia.org).)

(Anm: Long-acting muscarinic antagonists (LAMA) added to combination long-acting beta2-agonists and inhaled corticosteroids (LABA/ICS) versus LABA/ICS for adults with asthma. Cochrane Database Syst Rev. 2016 Jan 21;(1):CD011721.)

– Mitokondrielt grunnlag for aldring og aldersrelaterte lidelser. (- Aldring er et naturlig fenomen som preges av et (gradvis) tiltagende forfall av vev og organfunksjoner som fører til økt risiko for sykdom og dødelighet. Blant ulike faktorer som bidrar til menneskelig aldring har mitokondriell dysfunksjon dukket opp som et av de viktigste kjennetegn på aldringsprosessen og er linket til utviklingen av mange aldersrelaterte sykdommer, inkludert metabolsk syndrom, neurodegenerative forstyrrelser, kardiovaskulære sykdommer og kreft.

(Anm: The Mitochondrial Basis of Aging and Age-Related Disorders. Abstract Aging is a natural phenomenon characterized by progressive decline in tissue and organ function leading to increased risk of disease and mortality. Among diverse factors that contribute to human aging, the mitochondrial dysfunction has emerged as one of the key hallmarks of aging process and is linked to the development of numerous age-related pathologies including metabolic syndrome, neurodegenerative disorders, cardiovascular diseases and cancer. Mitochondria are central in the regulation of energy and metabolic homeostasis, and harbor a complex quality control system that limits mitochondrial damage to ensure mitochondrial integrity and function. The intricate regulatory network that balances the generation of new and removal of damaged mitochondria forms the basis of aging and longevity. Here, I will review our current understanding on how mitochondrial functional decline contributes to aging, including the role of somatic mitochondrial DNA (mtDNA) mutations, reactive oxygen species (ROS), mitochondrial dynamics and quality control pathways. I will further discuss the emerging evidence on how dysregulated mitochondrial dynamics, mitochondrial biogenesis and turnover mechanisms contribute to the pathogenesis of age-related disorders. Strategies aimed to enhance mitochondrial function by targeting mitochondrial dynamics, quality control, and mitohormesis pathways might promote healthy aging, protect against age-related diseases, and mediate longevity. Genes (Basel). 2017 Dec 19;8(12). pii: E398.)

(Anm: Autofagi og kreft: Et tveegget sverd. Autofagi er et svært interessant felt for kreftforskere fordi den kan forebygge kreft, men paradoksalt nok også kan gjøre kreftsvulsten mer levedyktig hvis kreft først har oppstått. Effektiv autofagi i cellene hindrer kreftsykdom. Dette tror man skyldes at skadde bestanddeler i cella fjernes effektivt ved autofagi før det fører til endringer i genene som kan resultere i kreft. Men har man først fått kreft, kan kreftcellene utnytte autofagiprosessen til sin fordel. En kreftsvulst som begynner å vokse, må klare seg uten oksygen og lite næring inntil svulsten danner egne blodårer. (…) Autofagisk celledød betyr at celler dør fordi autofagien har løpt løpsk og cella spiser for mye av seg selv. Ved kreftbehandling er dette gjerne noe man vil få til. (uit.no 17.6.2009).)

(Anm: SSRI-preparater og antipsykotika har uheldige effekter på mitokondrier (mintankesmie.no).)

(Anm: Fosterskader (legemiddelinduserte) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelindusert kreft og andre typer celleskader (mintankesmie.no).)

- Kronisk bruk av ketamin har vært knyttet til kognitiv svekkelse og blærebetennelse. En annen bekymring er at ketamin, noen ganger kalt "Special k," er en substans som misbrukes. (- Chronic use of ketamine has been linked to cognitive impairment and bladder inflammation. Another concern is that ketamine, sometimes called “special K,” is a drug of abuse.)

(Anm: The Dangers of Using the Club Drug Ketamine for Depression. Still, ketamine isn’t quite ready to be considered a primetime treatment for depression, concludes an American Psychiatric Association (APA) research task force in a new report published in JAMA Psychiatry. (…) Chronic use of ketamine has been linked to cognitive impairment and bladder inflammation. Another concern is that ketamine, sometimes called “special K,” is a drug of abuse. (time.com 2.3.2017).)

- Akutt inntak av ketamin svekker mitokondriell funksjon og fremmer superoksyd dismutase-aktivitet i rottehjernen. (- KONKLUSJONER: Akutt ketaminadministrasjon svekket funksjonen av mitokondria complex I, noe som førte til økt mtNOS-aktivitet, økt generasjon av hydrogenperoksid og NO, noe som resulterte i utløsning av superoksid dismutase og forbedret antioksidantaktivitet.)

(Anm: Acute ketamine impairs mitochondrial function and promotes superoxide dismutase activity in the rat brain. (…) CONCLUSIONS: Acute ketamine administration impaired the function of mitochondrial complex I leading to increased mtNOS activity, increased generation of hydrogen peroxide and NO, resulting in superoxide dismutase triggering, and improved antioxidant activity. The present findings clarify the role of NO modulation in ketamine anesthesia, providing new data on a relevant clinical mechanism. Anesth Analg. 2015 Feb;120(2):320-8.)

– Hjertet og mitokondrier: Patofysiologi og implikasjoner for hjertekirurger.

(Anm: Heart and Mitochondria: Pathophysiology and Implications for Cardiac Surgeons. Abstract Excluding the heart from systemic circulation during cardiac surgery renders the myocardium ischemic, resulting in cardiac damage. In addition, another hit to the myocardium will occur upon restoration of blood flow, in the reperfusion phase. Experimental data from animal models have revealed that loss of cardiac metabolic flexibility and mitochondrial dysfunctions contributes to contractile impairment in hypertrophied, failing, obese, and diabetic hearts. Such diseased hearts are prone to myocardial ischemia-reperfusion (I/R) injury. (…) Further research is needed to establish whether strategies targeting mitochondria, which have been proposed from preclinical studies, could be translated into cardioprotective therapies against I/R injury in patients. Thorac Cardiovasc Surg. 2017 Dec 19.)

(Anm: Bivirkninger (legemiddelinduserte organskader og sykdommer) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom. (Medication-induced mitochondrial damage and disease.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Antidepressiva (SSRI-er) kan utløse sentral fatigue (sentral utmattelse) (mintankesmie.no).)

(Anm: Konklusjoner. Bruk av SSRI var assosiert med vektøkning og forekomst av usunn atferd, inkludert vestlig diett, "sedentarisme" (blir stillesittende/inaktiv) og røyking. (Conclusions SSRIs use was associated with weight gain in the presence of unhealthy behaviours including Western diet, sedentarism and smoking. BMJ Open 2017;7:e016224.)(Anm: Mechanisms of hepatocellular toxicity associated with new psychoactive synthetic cathi - Som konklusjon er bupropion, MDPV, mefedron og naphyron mitokondrietoksiske, hvilket forringer funksjonen til elektrontransportkjeden og tømmer cellulære ATP-lagre. nones. Abstract Synthetic cathinones are a new class of psychostimulant substances. Rarely, they can cause liver injury but associated mechanisms are not completely elucidated.  (…) In conclusion, bupropion, MDPV, mephedrone and naphyrone are mitochondrial toxicants impairing the function of the electron transport chain and depleting cellular ATP stores. Since liver injury is rare in users of these drugs, affected persons must have susceptibility factors rendering them more sensitive for these drugs. Toxicology. 2017 Jul 15;387:57-66.)

(Anm: Bupropion is a medication primarily used as an antidepressant and smoking cessation aid.[7][8][9] It is marketed as Wellbutrin and Zyban among other trade names. It is one of the most frequently prescribed antidepressants in the United States and Canada,[10] although in many countries this is an off-label use.[11] (en.wikipedia.org).)

(Anm: Methylenedioxypyrovalerone (MDPV) is a stimulant of the cathinone class which acts as a norepinephrine-dopamine reuptake inhibitor (NDRI).[2] (en.wikipedia.org).)

(Anm: Mephedrone, also known as 4-methyl methcathinone (4-MMC) or 4-methyl ephedrone, is a synthetic stimulant drug of the amphetamine and cathinone classes. Slang names include bath salts, drone,[5] M-CAT,[6] White Magic[7] and meow meow.[8] (en.wikipedia.org).)

(Anm: Naphyrone, also known as O-2482 and naphthylpyrovalerone,[3] is a drug derived from pyrovalerone that acts as a triple reuptake inhibitor,[4] producing stimulant effects and has been reported as a novel designer drug.[5] No safety or toxicity data is available on the drug.[6] (en.wikipedia.org).)

- Forstyrret følesans og opplevelser av "elektriske støt" i hodet" (...) "...følelse av elektriske støt i hodet, andre blir svimmel og psykisk urolig"

Hva er antidepressivt nedtrappingssyndrom?
nhi.no 28.11.2013
Stans i behandlingen med antidepressiv medikasjon (antidepressiva) er noen ganger forbundet med utvikling av et såkalt "antidepressivt nedtrappingssyndrom" (syndrom betyr samling av mange symptomer). Symptomene kan være forkjølelsesliknende, søvnproblemer, kvalme, svimmelhet, forstyrret følesans og opplevelser av "elektriske støt" i hodet. Alle typer antidepressiva er rapportert å kunne gi slike reaksjoner, enten som følge av brå stans eller for rask nedtrapping av behandlingen. De mest brukte antidepressiver betegnes SSRI (Fluoxetin, Fontex, Citalopram, Cipramil, Paroxetin, Seroxat, Sertralin, Zoloft, Fevarin, Cipralex, Escitalopram), trisykliske antidepressiver (Klomipramin, Anafranil, Surmontil, Sarotex, Noritren, Sinequan) og MAO-hemmere (Moclobemid, Aurorix). Atypiske antidepressiver er Mianserin, Tolvon, Mirtazapin, Remeron, Wellbutrin, Zyban, Efexor, Venlafaxin, Venlix, Edronax, Cymbalta.

Kjennskap til antidepressivt nedtrappingssyndrom er viktig fordi selv om symptomene ofte er milde, kan tilstanden gi mye ubehag, fravær fra jobb, andre psykososiale problemer og unntaksvis kreve sykehusinnleggelse. Oversett diagnose kan føre til medisinske og psykiatriske feildiagnoser, og eventuelt utsette deg for unødvendige undersøkelser og medisinske behandlinger. Dessuten kan slike plager skape en motvilje hos deg mot bruk av slike medikamenter i fremtiden, og derved øke din sårbarhet ved eventuelle fremtidige angst- og depresjonsplager.

Det er få sikre data på forekomst av tilstanden. I ulike rapporter varierer forekomsten fra 9% til 66%. Et rimelig anslag er at hver tredje pasient som behandles med antidepressiva, utvikler milde til moderate symptomer på antidepressivt nedtrappingssyndrom. (…)

- Mitokondriell funksjon ved allergisk sykdom. (- NYLIGE FUNN: Nylig forskning har vist at allergi, astma og metabolsk syndrom er linket til mitokondriell dysfunksjon.

(Anm: Mitokondriell funksjon ved allergisk sykdom. (Mitochondrial Function in Allergic Disease.) NYLIGE FUNN: Nylig forskning har vist at allergi, astma og metabolsk syndrom er linket til mitokondriell dysfunksjon (RECENT FINDINGS: Recent research has shown allergy, asthma and metabolic syndrome to be linked to mitochondrial dysfunction.) Curr Allergy Asthma Rep. 2017 May;17(5):29.)

- Cancer i sköldkörtel och tungbas ökar.

(Anm: Cancer i sköldkörtel och tungbas ökar. Drygt 60 000 personer diagnosticerades med cancer i Sverige under 2016, visar ny statistik från Socialstyrelsen. Sett under en längre tidsperiod har insjuknandet i cancer ökat, medan dödligheten långsamt minskar. Cancer i sköldkörtel och tungbas är två av de cancerformer som ökat mest under senare år. År 2016 rapporterades cirka 64 000 maligna tumörer hos drygt 60 000 personer till cancerregistret. Under perioden 1970-2016 har insjuknandet i cancer ökat, medan dödligheten långsamt minskar. (socialstyrelsen.se 18.12.2017).)

(Anm: Cancer på halsen med okänd primärtumör. Dottersvulst på halsen med okänd primär tumör
Vad är en dottersvulst på halsen med okänd primär tumör Hur ställs diagnosen  Lymfkörtelns placering på halsen kan ge antydningar om ursprungslokal Behandling Prognos  (regionorebrolan.se 12.4.2010).)

- Diabetiker kan känna mindre smärta vid hjärtinfarkt. Diabetiker kanske inte alltid känner de klassiska symptomen som man får vid en hjärtinfarkt, så som akut smärta i bröstet. Det kan i sin tur leda till att de inte söker vård i tid och att risken för död eller andra komplikationer ökar, menar forskare till en ny studie.

(Anm: Diabetiker kan känna mindre smärta vid hjärtinfarkt. Diabetiker kanske inte alltid känner de klassiska symptomen som man får vid en hjärtinfarkt, så som akut smärta i bröstet. Det kan i sin tur leda till att de inte söker vård i tid och att risken för död eller andra komplikationer ökar, menar forskare till en ny studie. Forskarna undersökte data från detaljerade intervjuer som gjorts med 39 vuxna britter. Dessa personer hade diagnostiserats med diabetes och hade också upplevt en hjärtinfarkt. De flesta hade i någon grad känt bröstsmärta eller obehag, men de uppgav också att de inte trodde att det var en hjärtattack det handlade om – eftersom de inte kände den smärta som de hade förväntat sig. Och det här kan ha bidragit till att vissa dröjt med att söka vård, något som förknippat med lägre överlevnad och högre risk för komplikationer. (netdoktor.se 23.10.2017).)

(Anm: Diabetes (mintankesmie.no).)

(Anm: Statins increase the risk of developing diabetes in at-risk people. (medicalnewstoday.com 24.10.2017).)

- Kan behandling av tannkjøttsykdom holde blodtrykk i sjakk? (- Tre måneder etter behandling var systolisk blodtrykk nesten 8 poeng lavere og diastolisk trykk var nesten 4 poeng lavere i intensivbehandlingsgruppen. (- Seks måneder etter behandling var systolisk blodtrykk nesten 13 poeng og diastolisk blodtrykk var nesten 10 poeng lavere i intensivbehandlingsgruppen.)

(Anm: Can Treating Gum Disease Keep Blood Pressure in Line? UESDAY, Nov. 14, 2017 (HealthDay News) -- Aggressively treating gum disease may help lower blood pressure in people at high risk for high blood pressure, according to new research. The study involved 107 Chinese women and men, aged 18 and older, who had pre-hypertension (blood pressure on the high end of normal) and moderate to severe gum disease. Half received intensive treatment for gum disease, and half received standard treatment. Standard treatment included basic oral hygiene instructions and teeth cleaning with plaque removal above the gum line. Intensive treatment included standard treatment as well as cleaning down to the roots of teeth, antibiotic treatment. One month after their gum disease treatment, systolic blood pressure (the top number in a reading) was 3 points lower in the intensive treatment group than in the standard treatment group. There was no difference in diastolic blood pressure (the bottom number), the study findings showed. Three months after treatment, systolic blood pressure was nearly 8 points lower and diastolic pressure was nearly 4 points lower in the intensive treatment group. Six months after treatment, systolic blood pressure was nearly 13 points and diastolic blood pressure was almost 10 points lower in the intensive treatment group. The findings were scheduled for presentation Tuesday at the annual meeting of the American Heart Association (AHA), in Anaheim, Calif. (medicinenet.com 14.11.2017).)

(Anm: Tannleger og tannhelse (munnhulen er kroppens speil). (mintankesmie.no/).)

-  Bakterier i munden sladrer måske om din risiko for fedme. (- Fra 1987 til 1993 indsamlede en ung tandlæge ved navn Berit Lilienthal Heitmann spytprøver fra voksne danskere.) (- Undersøgelsens hypoteser bygger på tidligere studier, der har vist, at et individs tarm- og mundbakterier ligner hinanden.) (- En mere tæt tarm ser også ud til at være gavnligt for insulinfølsomheden, hvilket muligvis kan påvirke appetiten og øge mæthedsfølelsen, og dermed lede til, at du ikke har behov for at spise så meget.)

(Anm: Bakterier i munden sladrer måske om din risiko for fedme. Har du få mælkesyrebakterier i munden, skal du muligvis tænke mere over, hvad du spiser for ikke at tage på, viser et nyt studie. Fra 1987 til 1993 indsamlede en ung tandlæge ved navn Berit Lilienthal Heitmann spytprøver fra voksne danskere. (…) Noget tyder nemlig på, at der er en sammenhæng mellem mængden af mælkesyrebakterier i munden og risikoen for at udvikle fedme senere i livet, viser et nyt studie af de 24 år gamle data. (…) Undersøgelsens hypoteser bygger på tidligere studier, der har vist, at et individs tarm- og mundbakterier ligner hinanden. Andre studier har vist, at blandt andet mælkesyrebakterier kan påvirke optagelsen af næringsstoffer gennem tarmvæggen ved at gøre tarmen mere tæt. På den måde optages maden knapt så hurtigt og sætter sig som fedt. Når mængden af mælkesyrebakterier i munden afspejler mængden af bakterierne i tarmen, kan dette forklare, hvorfor folk med flere mælkesyrebakterier i munden taber sig. En mere tæt tarm ser også ud til at være gavnligt for insulinfølsomheden, hvilket muligvis kan påvirke appetiten og øge mæthedsfølelsen, og dermed lede til, at du ikke har behov for at spise så meget. (videnskab.dk 13.11.2017).)

(Anm: Oral  Lactobacillus  Counts Predict Weight Gain Susceptibility: A 6-Year Follow-Up Study. Obes Facts 2017;10:473–482.)

(Anm: Antibiotika (tarmbakterier, probiotika, mikrobiota etc.) (Dysbiose; dysbiosis (also called dysbacteriosis (dysbakteriose)). (mintankesmie.no).)

(Anm: Antibiotika kan utløse mitokondriell dysfunksjon som induserer psykiatriske lidelser. (Antibiotics May Trigger Mitochondrial Dysfunction Inducing Psychiatric Disorders. Med Sci Monit. 2017 Jan 7;23:101-106.)

- Munnbakterier linket til kreft i spiserør (spiserørkreft). (- Mouth bacteria linked to esophageal cancer.) (…) Oral mikrobiota og linker til kreft. (…) Det er også bevis for at noen typer oral mikrobiota som forårsaker tannkjøttsykdom er linket til kreft i hode og nakke.

(Anm: Munnbakterier linket til kreft i spiserør (spiserørkreft). (Mouth bacteria linked to esophageal cancer.) (…) Oral mikrobiota og linker til kreft. (…) Det er også bevis for at noen typer oral mikrobiota som forårsaker tannkjøttsykdom er linket til kreft i hode og nakke. (…) De fant at tilstedeværelsen av Tannerella forsythia var knyttet til økt risiko for EAC, og at "overflod" av Porphyromonas gingivalis var knyttet til høyere risiko for ESCC. Derimot identifiserte de også to typer bakterier - Streptococcus og Neisseria - som var knyttet til lavere risiko for spiserørkreft. Den andre av disse, Neisseria, er kjent for å spille en rolle i nedbrytning av giftige stoffer i tobakksrøyk og finnes i mye større omfang i munnhulen til ikke-røykere enn røykere. (medicalnewstoday.com 1.12.2017).)

(Anm: Gjennomgangen bekrefter sammenhengen mellom substansbruk (rusmidler, legemidler etc.) og dårlig tannhelse. (…) Oral helse har betydelige konsekvenser for livskvalitet og generell helse. I tillegg til funksjonelle problemer og problemer med selvfølelse som følge av dårlige tenner, øker forekomsten av kronisk inflammasjon og bakteriemi (bakterier i blodet) kjennetegnet av dårlig tannhelse og økt forekomst av koronar hjertesykdom, hjerneslag, diabetes og luftveissykdom. (medicalnewstoday.com 16.3.2017).)

(Anm: Stroke: Before, During, and After. (webmd.com 1.8.2018).)

(Anm: What's Causing Your Swelling? (webmd.com 31.10.2017).)

(Anm: Hovne bein. Hovne bein er en svært vanlig tilstand, og det er mange ulike årsaker. Et viktig skille er om hevelsen foreligger i kun det ene beinet eller i begge. (nhi.no 9.10.2017).)

(Anm: Tannleger og tannhelse (munnhulen er kroppens speil). (mintankesmie.no/).)

- For å redusere forekomsten av bivirkninger og uønskete hendelser hos eldre og gamle i forbindelse med tannbehandling anbefales at tannhelsepersonell benytter ajourført informasjon om pasientens legemiddelbruk, samt at tannhelsepersonell sørger for å benytte oppdaterte kunnskaper i odontologisk farmakologi.

(Anm: Aldring, sykdom og legemiddelbruk. (…) For å redusere forekomsten av bivirkninger og uønskete hendelser hos eldre og gamle i forbindelse med tannbehandling anbefales at tannhelsepersonell benytter ajourført informasjon om pasientens legemiddelbruk, samt at tannhelsepersonell sørger for å benytte oppdaterte kunnskaper i odontologisk farmakologi. (Aktuel nordisk odontologi01 / 2016).)

(Anm: Bivirkninger (legemiddelinduserte organskader og sykdommer) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom. (Medication-induced mitochondrial damage and disease.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Tannleger og tannhelse (munnhulen er kroppens speil). (mintankesmie.no/).)

- Akutt nyreskade linket til hjertesvikt.

(Anm: Acute kidney injury linked with heart failure. (…) In the population of the United States, acute kidney injury (AKI) — previously called acute renal failure — is on the rise. (…) Commonly, AKI will progress to chronic kidney disease (CKD), which increases the risk of heart failure threefold when compared with people without CKD. Whether this cardiovascular risk extends to AKI is not known. Understanding the potential risk to heart health for people with AKI is important as it may guide treatment and follow-up for those at greatest risk. A new study, published in the American Journal of Kidney Diseases, set out to look at this question in more detail. Could the researchers find a relationship between AKI and heart failure? They were headed up by Dr. Nisha Bansal, of the Kidney Research Institute at the University of Washington in Seattle. (medicalnewstoday.com 1.12.2017).)

(Anm: Mitochondria in heart failure: EMID-sign. Within the group of non-ischaemic cardiomyopathies, aetiology and prognosis varies dramatically. Identifying ultrastructural changes in clinically distinct subgroups offers new pathophysiological insight into heart failure mechanisms. Staining for mitochondria in a diagnostic endomyocardial biopsy revealed the diagnosis of tachycardiomyopathy. The key diagnostic criterion is shown in the image: the EMID-sign... Eur Heart J. 2018 Jan 3.)

(Anm: Differentiating between acute heart failure and acute respiratory distress syndrome. BMJ 2018;360:k60 (Published 15 January 2018).)

- Morgonoperation av hjärtat verkar ge sämre överlevnad. Att få hjärtkirurgi under eftermiddagen i stället för på morgonen kopplas till ett bättre resultat, enligt nya fynd som publiceras i tidskriften Lancet.

(Anm: Morgonoperation av hjärtat verkar ge sämre överlevnad. Att få hjärtkirurgi under eftermiddagen i stället för på morgonen kopplas till ett bättre resultat, enligt nya fynd som publiceras i tidskriften Lancet. Förklaringen verkar ligga i hjärtmuskelcellernas inre dygnsrytm, enligt ett franskt forskarlag. Fynden bottnar i resultat från en randomiserad studie och en observationsstudie med patienter från en och samma klinik i Frankrike. Samtliga hade fått öppen kirurgi, vilket ökar risken för komplikationer i form av hjärtsvikt och för tidig död. Observationsstudien innehöll data för nästan 600 patienter. Samtliga fick aortaklaffen utbytt, vilket antingen skedde på morgonen eller eftermiddagen. Uppföljningen varade i 500 dagar. (dagensmedisin.no 27.10.2017).)

(Anm: Daytime variation of perioperative myocardial injury in cardiac surgery and its prevention by Rev-Erbα antagonism: a single-centre propensity-matched cohort study and a randomised study. The Lancet 2017 (publicerad online den 26 oktober 2017).)

(Anm: Patienter med hjertesvigt kan have gavn af stamceller fra navlesnore. Gunnar Gislason, der er forskningschef i Hjerteforeningen, kalder det spændende, at resultaterne tyder på, at det er muligt at bruge stamceller fra navlesnoren i stedet for stamceller fra knoglemarven til behandling af hjertesvigtspatienter. Foto: Hjerteforeningen (hjerteforeningen.dk 3.11.2017).)

- Tette arterier kan skyldes bakterier, ikke diett. Fettmolekylene i plakk som tetter våre arterier og øker risikoen for hjerteinfarkt og hjerneslag kan komme fra bakterier som lever i vår munn og tarm, ikke bare fra det vi spiser. (- Når plakk bygger seg opp herdes de og innsnevrer arteriene og begrenser strømmen av oksygenbærende blod til vitale organer og vev. Dette kan føre til hjerteinfarkt, hjerneslag, andre alvorlige helseproblemer og til og med død.)

(Anm: Tette arterier kan skyldes bakterier, ikke diett. Fettmolekylene i plakk som tetter våre arterier og øker risikoen for hjerteinfarkt og hjerneslag, kan komme fra bakterier som lever i vår munn og tarm, ikke bare fra det vi spiser. Dette var hovedresultatet i en studie ledet av University of Connecticut i Storrs som nylig ble publisert i Journal of Lipid Research. Forskerne antyder at resultatene kan forklare hvorfor tannkjøttsykdom ofte er knyttet til aterosklerose - en tilstand der fettmolekyler, kalsium, kolesterol og andre forbindelser i blodet danner plakk på de indre veggene til arteriene. Når plakk bygger seg opp herdes de og innsnevrer arteriene og begrenser strømmen av oksygenbærende blod til vitale organer og vev. Dette kan føre til hjerteinfarkt, hjerneslag, andre alvorlige helseproblemer og til og med død. Immunsystemet spiller også en rolle: Immunceller kan feste seg på foringer av blodårer og mate på fettinnsatsene og flerdobles. Dette resulterer i betennelse og fortykkelse av de glatte muskler i arterieveggen, noe som bidrar til dannelsen av plakk og andre vekster kjent som ateromer. (Clogged arteries may be down to bacteria, not diet. The fat molecules in the plaques that clog up our arteries and raise risk of heart attack and stroke may come from bacteria that live in our mouths and guts, not just from what we eat. This was the main result of a study led by the University of Connecticut in Storrs that was published recently in the Journal of Lipid Research. The researchers suggest that the finding may explain why gum disease is often linked to atherosclerosis – a condition in which fat molecules, calcium, cholesterol, and other compounds in the blood form plaques on the inside walls of arteries. As the plaques build up, they harden and narrow the arteries, restricting the flow of oxygen-carrying blood to vital organs and tissues. This can lead to heart attack, stroke, other serious health problems, and even death. The immune system also plays a role: immune cells can attach to the lining of blood vessels, feed on the fatty deposits, and multiply. This results in inflammation and thickening of the smooth muscle in the artery wall, which helps the formation of plaques and other growths known as atheromas.) (medicalnewstoday.com 3.11.2017).)

(Anm: [Medicin]  - Ateromer dannet af aflejring af fedt og kolesterol kan føre til åreforkalkning (Atheromas formed by deposits of fat and colesterol may lead to arteriosclerosis) (ordbogen.com).)

(Anm: Tannleger og tannhelse (munnhulen er kroppens speil). (mintankesmie.no/).)

(Anm: Antibiotika (tarmbakterier, probiotika, mikrobiota etc.) (Dysbiose; dysbiosis (also called dysbacteriosis (dysbakteriose)). (mintankesmie.no).)

(Anm: Gut bacteria may impact body weight, fat and good cholesterol levels (medicalnewstoday.com 11.9.2015).)

– Iltbehandling får antibiotika til at virke igjen. Antibiotika Ved at flytte antibiotikabehandling ind i et trykkammer med mere ilt end normalt, kan man få antibiotika til at virke på bakterier, der ellers ikke kan slås ned af behandlingen.

(Anm: Iltbehandling får antibiotika til at virke igjen. Antibiotika Ved at flytte antibiotikabehandling ind i et trykkammer med mere ilt end normalt, kan man få antibiotika til at virke på bakterier, der ellers ikke kan slås ned af behandlingen. Det viser et nyt studie fra Københavns Universitet. Den nye viden kan hjælpe patienter med kroniske infektioner, mener forskerne. (sund.ku.dk 8.12.2017).)

(Anm: Pancreatic cancer risk linked to changes in mouth bacteria. The presence of certain bacteria in the mouth may indicate a raised risk for pancreatic cancer - a disease that often begins with no symptoms and for which there is no routine screening test. (…) The researchers suggest the finding may lead to earlier, more precise treatments for pancreatic cancer, a disease with a pitifully low survival rate as it often escapes early diagnosis. (medicalnewstoday.com 20.4.2016).)

(Anm: A journey into the brain: insight into how bacterial pathogens cross blood–brain barriers. The blood–brain barrier, which is one of the tightest barriers in the body, protects the brain from insults, such as infections. Indeed, only a few of the numerous blood-borne bacteria can cross the blood–brain barrier to cause meningitis. In this Review, we focus on invasive extracellular pathogens, such as Neisseria meningitidis, Streptococcus pneumoniae, group B Streptococcus and Escherichia coli, to review the obstacles that bacteria have to overcome in order to invade the meninges from the bloodstream, and the specific skills they have developed to bypass the blood–brain barrier. The medical importance of understanding how these barriers can be circumvented is underlined by the fact that we need to improve drug delivery into the brain. Nature Reviews Microbiology 2017 (Published online 16 January 2017).)

(Anm: Signaler fra tarmens mikrobiotika til fjerntliggende organer mht. fysiologi og sykdom. (Signals from the gut microbiota to distant organs in physiology and disease.) (Nat Med. 2016 Oct 6;22(10):1079-1089.)

(Anm: - Hadde medisinerne på et tidligere tidspunkt hatt et evolusjonært perspektiv på sin medisinering, ville vi ikke vært i den kritiske situasjon vi er kommet i med hensyn til resistens. (aftenposten.no 22.8.2016).)

- Stomatitt. Stomatitt (munnhulebetennelse, stomatitis) er en betennelsesreaksjon i munnslimhinnen, dvs. innsiden av kinnene og leppene, tannkjøttet, ganen, tungen og i munnbunnen.

(Anm: Stomatitt. Stomatitt (munnhulebetennelse, stomatitis) er en betennelsesreaksjon i munnslimhinnen, dvs. innsiden av kinnene og leppene, tannkjøttet, ganen, tungen og i munnbunnen. Hvordan forløper sykdommen? Avhengig av årsaken, kan stomatitt ha et kortvarig (akutt) forløp eller et langvarig (kronisk) forløp. Hvem får sykdommen? Alle kan få stomatitt. Hos barn skyldes det ofte en virusinfeksjon, og hos voksne og eldre kan det sees i forbindelse med alvorlig sykdom. (…) Hva er årsaken til stomatitt? Det kan være flere årsaker til stomatitt: - Infeksjoner med mikroorganismer som virus, sopp og bakterier. - Dårlig munnhygiene og nedsatt spyttproduksjon. - Betennelsesreaksjoner i munnslimhinnen, f.eks. inflammatoriske og autoimmune sykdommer. - Påvirkning fra tobakk. - Bivirkninger av medisin. - Vitaminmangel. (felleskatalogen.no).)

(Anm: Stomatitis: Types, causes, and treatment. Stomatitis is inflammation of the mouth. It affects the mucous membranes, which are the thin skin coverings on the inside surface of the mouth. The membranes produce the protective mucus, as well as lining the digestive system, from the mouth to the anus. Stomatitis is a type of mucositis, a condition defined as pain or inflammation of the mucous membrane. (medicalnewstoday.com 9.6.2017).)

- Blister i munden. (- Blister - blegner eller ”after” - er næst efter huller i tænderne (karies) og parodontose (de løse tænders sygdom) den hyppigste sygdom i munden.)

(Anm: Blister i munden. Af Anne Pedersen, specialtandlæge, dr. odont. Hvad er blister i munden? Blister - blegner eller ”after” - er næst efter huller i tænderne (karies) og parodontose (de løse tænders sygdom) den hyppigste sygdom i munden. Egentlig er der tale om smertefulde sår, som kommer og går, så selve ordet ”blister” eller ”blegner” er lidt misvisende. Sårene gør ondt, fordi der er betændelse på stedet. Sygdommen fik sit navn af Hippokrates, cirka 400 år f. Kr. fødsel og det græske ord ”after” betyder ”at sætte ild”. Dette er interessant, da de fleste som regel mærker en brændende fornemmelse, før der kommer sår. Sårene smitter ikke, er ikke farlige, heler af sig selv, men kan være yderst smertefulde. (netdoktor.dk 28.3.2012).)

- Hva er blodblemmer (blisters)? (- En blodblære (blister) kjennetegnes av en hevet del av huden fylt med blod.)

(Anm: What are blood blisters? Blood blisters are a common, minor skin condition. A blood blister is marked by a raised section of skin filled with blood. They are very similar to blisters caused from friction that fill with a clear liquid. In many cases, blood blisters will go away after a short time and are little cause for concern. In this article, we examine what blood blisters look like, what causes them, and what someone can and should do if they develop one. (medicalnewstoday.com 24.10.2017).)

(Anm: What causes blisters on the feet? Blisters are fluid-filled pockets that develop in the top layer of the skin in response to injury or infection. Blisters usually occur over damaged areas to cushion them from further harm. (medicalnewstoday.com 31.10.2017).)

- Diabetisk blodblemmer (blisters): Hva du trenger å vite.

(Anm: Diabetic blisters: What you need to know. People with diabetes can sometimes experience blisters on their skin. These are known as diabetic blisters, bullosis diabeticorum, or diabetic bullae. Causes The exact cause of diabetic blisters is not known, but several factors are thought to play a role in blister development. The blisters may result from: -  wearing shoes that do not fit properly - reduced circulation - a fungal infection called Candida albicans - other injury or irritation to the feet or hands - Furthermore, certain people with diabetes are more at risk of developing diabetic blisters than others. People at risk of developing diabetic blisters include: - people whose blood sugar levels are not under control - people with diabetic neuropathy, a type of diabetes-induced nerve damage - people with peripheral artery disease - people with sensitivity to ultraviolet (UV) light - men, as research reveals men are twice as likely as women to have diabetic blisters. (medicalnewstoday.com 23.10.2017).)

- Når det gjelder innrapporteringer av symptomer, vet ikke pasienter best?

In Reporting Symptoms, Don’t Patients Know Best? (Når det gjelder innrapporteringer av symptomer, vet ikke pasienter best?)
nytimes.com 12.4.2010
For omtrent seks år siden fikk jeg noen prøver av et legemiddel av legen min for behandling av smerter grunnet en skade. Jeg tok det i noen dager og våknet en morgen opp med en stor rød blodblemme (blister) på tungen min. Jeg hadde tidligere aldri opplevd noe slikt, og undret på om det kunne skyldes pillene. De hjalp uansett ikke mye så jeg sluttet å ta dem. Blodblemmen forsvant. Jeg nevnte dette neste gang jeg så legen, men han sa at det må ha vært en tilfeldighet. (About six years ago, my doctor gave me some samples of a drug to treat pain from an injury. I took it for a few days and then woke up one morning with a big red blister on my tongue. I’d never had anything like it before, and I wondered if the pills might be to blame. They weren’t helping much anyway, so I quit taking them. The blister went away. I mentioned it the next time I saw the doctor, but he said it must have been a coincidence.)

Ikke lenge etter dette ble legemidlet Bextra trukket fra markedet i USA. Det hadde blitt linket til hjerteinfarkt og en farlig tilstand som kalles Stevens-Johnson syndrome — som kan forårsake munnblemmer (blisters) blant flere ting. (...) (Not long after, the drug, Bextra, was taken off the market in the United States. It had been linked to heart attacks and also to a dangerous condition called Stevens-Johnson syndrome — which can cause mouth blisters, among other things. )

(Anm: Stevens-Johnson syndrome (mayoclinic.org 22.4.2014).)

(Anm: Blisters (blodblemmer) - Paroxetine (Oral Route) (mayoclinic.org 1.12.2014).)

(Anm: Urine: What Your Pee Says About Your Health (medicinenet.com 7.3.2018).)

(Anm: Seroxat (Paxil) (paroxetine; paroksetin) (SSRI) (mintankesmie.no).)

(Anm: ACS Publications- søk paroxetine (Seroxat; Paxil etc.) (pubs.acs.org).)

(Anm: ACS Publications- søk sertraline (Zoloft) (pubs.acs.org).)

(Anm: Celebra (Celebrex; celecoxib) (mintankesmie.no).)

(Anm: Fremstående celecoxib-forsker innrømmer fabrikasjon av data i 21 artikler. Prominent celecoxib researcher admits fabricating data in 21 articles. BMJ 2009;338:b966 (9 March).)

(Anm: Valdecoxib is a nonsteroidal anti-inflammatory drug (NSAID) used in the treatment of osteoarthritis, rheumatoid arthritis, and painful menstruation and menstrual symptoms. It is a selective cyclooxygenase-2 inhibitor. Valdecoxib was manufactured and marketed under the brand name Bextra by G. D. Searle & Company as an anti-inflammatory arthritis drug.[1] (en.wikipedia.org).)

(Anm: Tannleger og tannhelse (munnhulen er kroppens speil). (mintankesmie.no/).)

(Anm: Astmaspray kan gi munnsopp. (…) Noen er mer plaget av dette enn andre, men du merker det ved at det svir, blir ømt, du blir rød, får sår i munnen og et hvitt belegg på tungen, opplyser Grethe Amdal, seniorrådgiver i Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) til NRK.no. (…) Har du en kraftig immunsvikt som hiv/aids, vil dette spre seg nedover i spiserøret, hvilket er meget ubehagelig, fortsetter han.(…) Munnen avslører sykdom. (…) Han oppfordrer til å oppsøke tannlegen hvis du har sår i munnhulen som ikke går bort. Det kan være ufarlige hudsykdommer, men også noe mer alvorlig, som kreft. (nrk.no 13.5.2011.)

- Fysisk aktivitet linket til bedre sjanser for overlevelse etter hjerteinfarkt.

(Anm: Physical activity linked to better chances of survival after heart attack. Exercise is associated with improved survival after a heart attack, according to research published today in the European Journal of Preventive Cardiology. The chances of survival increased as the amount of exercise rose. (…) There was a dose-response relationship between exercise and death from myocardial infarction. Patients with light or moderate/high physical activity levels were 32% and 47% less likely to die from their myocardial infarction, respectively, than sedentary patients. (news-medical.net 12.4.2017).)

(Anm: Fysisk trening (aktivitet / løping / jogging). (mintankesmie.no).)

(Anm: Leafy greens may contribute to a healthy heart (medicalnewstoday.com 13.10.2017).)

- Vurdering av pasient med hjerteinfarkt – advarsel til fastlege.

(Anm: Vurdering av pasient med hjerteinfarkt – advarsel til fastlege. En kvinne fikk akutte brystsmerter, smerte i venstre arm og mellom skulderbladene, var uvel og kastet opp. (helsetilsynet.no 14.11.2017).)

– 90 prosent av alle hjerneslag er mulig å forebygge. Man kan forskyve, og i en del tilfeller forhindre et hjerneslag livet ut, sier Aamodt. (- Slik gjenkjenner du hjerneslag Symptomene på hjerneslag oppstår plutselig.)

(Anm: Hjerneslag rammer tusenvis og koster milliarder: – Må ha økt fokus. Det trengs større fokus på hjerneslag, både når det gjelder forebygging og behandling. Det mener lederen for Norsk nevrologisk forening. 15.000 nordmenn rammes årlig av hjerneslag, noe som gjør sykdommen til den tredje hyppigste dødsårsaken i landet. Hjerneslag er også den vanligste årsaken til at personer får en alvorlig funksjonshemming, eller må bo langvarig på en institusjon. Tidligere beregninger har vist at sykdommen koster samfunnet syv til åtte milliarder kroner hvert år. (…) Kan ofte forebygges Ifølge Folkehelseinstituttet er høyt blodtrykk den viktigste risikofaktoren for hjerneslag. Overvekt, inaktivitet, røyking og høyt alkoholforbruk er også faktorer som er med på å øke risikoen. – 90 prosent av alle hjerneslag er mulig å forebygge. Man kan forskyve, og i en del tilfeller forhindre et hjerneslag livet ut, sier Aamodt. (…) Slik gjenkjenner du hjerneslag Symptomene på hjerneslag oppstår plutselig. En enkelt test kan redde liv. Mistenker du hjerneslag, kan du spørre den det gjelder om å gjøre følgende: (…) (abcnyheter.no 27.10.2017).)

- En tverrfaglig gruppe forskere fra Lancaster University fant at konvensjonell medisinering rettet mot å redusere høyt blodtrykk gjenopprettet normale vaskulære rytmer bare i de største blodårene, men ikke i de minste. (- Dagens behandling mot forhøyet blodtrykk er åpenbart ikke i stand til å korrigere denne dysfunksjonen. Våre nye multiskala analysemetoder kan bidra til å optimalisere fremtidig legemiddelutvikling som vil dra nytte av å ta hensyn til mikrovaskulær funksjon.)

(Anm: Blood pressure medication does not completely restore vascular function. Treatments for high blood pressure do not totally reverse its damaging effects on the vascular rhythms that help circulation of the blood say researchers. The World Health Organisation says hypertension affects about 40% of those aged over 25 and is a major risk factor for heart disease, stroke and kidney failure. An interdisciplinary group of scientists from Lancaster University found that conventional medication aimed at reducing high blood pressure restored normal vascular rhythms only in the largest blood vessels but not the smallest ones. (…) “Current antihypertensive treatment is evidently unable to correct this dysfunction. Our novel multiscale analysis methods could help in optimising future drug developments that would benefit from taking microvascular function into account.” (lancaster.ac.uk 13.10.2017).)

- Hud kan regulere blodtrykk, ifølge studie. Når det gjelder høyt blodtrykk, er mangel på mosjon og dårlig diett ofte de viktigste mistenkte. En ny studie finner imidlertid at vår hud kan spille en viktig rolle i utviklingen av tilstanden.

(Anm: Skin may regulate blood pressure, study finds. When it comes to high blood pressure, a lack of exercise and a poor diet are often the primary suspects. A new study, however, finds that our skin may play a significant role in the development of the condition. By studying mice, researchers from the United Kingdom and Sweden found that the skin responds to levels of oxygen in the environment, which influences blood pressure levels. Study co-author Prof. Randall Johnson, of the Department of Physiology, Development and Neuroscience at the University of Cambridge in the U.K., and colleagues recently reported their findings in the journal eLife. High blood pressure, or hypertension, is estimated to affect around 75 million adults in the United States. The condition arises when blood pushes against the wall of the arteries with too much force. This can damage the lining of the arteries, which, in turn, increases the risk of heart attack, stroke, and heart disease. (medicalnewstoday.com 26.10.2017).)

(Anm: What are the best ways to get rid of large pores? A person's pores may be more or less noticeable depending on their skin type. If a person is concerned about the appearance of their pores, there are some home remedies that may help. (medicalnewstoday.com 30.1.2018).)  

- Alvorlig hjertesvikt kan være reversibel. Forskere kan ha oppdaget en måte å reversere hjertesvikt på ved å få hjertemuskler til å regenerere seg selv. De oppdaget at siling av en signalvei i mus som hadde utviklet hjertesvikt etter et hjerteinfarkt aktiverte en tidligere ukjent selvhelbredelsesprosess.

(Anm: Severe heart failure may be reversible. Scientists may have discovered a way of reversing heart failure by getting heart muscle to regenerate itself. They found that silencing a signaling pathway in mice that had developed heart failure following a heart attack activated a previously unrecognized self-healing process. In a paper recently published in the journal Nature, the researchers, led by a team from Baylor College of Medicine in Houston, TX, report their findings about the signaling pathway, which is known as Hippo. (medicalnewstoday.com 5.10.2017).)

- Hyppig og intensiv fysisk aktivitet reduserer risikoen for kardiovaskulære hendelser ved type 1 diabetes. (- KONKLUSJONER / FORTOLKNING: Denne studien antyder at trening, spesielt med høy frekvens og trening med høy intensitet kan redusere risikoen for hendelser av hjerte-kar-sykdom (CVD) hos pasienter med type 1 diabetes.)

(Anm: Frequent and intensive physical activity reduces risk of cardiovascular events in type 1 diabetes. (…) CONCLUSIONS/INTERPRETATION: This study suggests that exercise, particularly high frequency and high intensity exercise, may reduce the risk of CVD events in patients with type 1 diabetes. Diabetologia. 2017 Mar;60(3):574-580.)

- Mitofagi og mitokondrielle kvalitetskontrollmekanismer i hjertet.

(Anm: Mitophagy and Mitochondrial Quality Control Mechanisms in the Heart. Abstract PURPOSE OF REVIEW: Mitochondrial homeostasis and quality control are essential to maintenance of cardiac function and a disruption of this pathway can lead to deleterious cardiac consequences. RECENT FINDINGS: Mitochondrial quality control has been described as a major homeostatic mechanism in cell. Recent studies highlighted that an impairment of mitochondrial quality control in different cell or mouse models is linked to cardiac dysfunction. Moreover, some conditions as aging, genetic mutations or obesity have been associated with mitochondrial quality control alteration leading to an accumulation of damaged mitochondria responsible for increased production of reactive oxygen species, metabolic inflexibility, and inflammation, all of which can have sustained effects on cardiac cell function and even cell death. SUMMARY: In this review, we describe the major mechanisms of mitochondrial quality control, factors that can impair mitochondrial quality control, and the consequences of disrupted mitochondrial quality control. Curr Pathobiol Rep. 2017 Jun;5(2):161-169.)

- Mitokondriell kvalitetskontroll ved AMD: spiller mitofagi en sentral rolle?

(Anm: Mitochondrial quality control in AMD: does mitophagy play a pivotal role? Abstract Age-related macular degeneration (AMD) is the predominant cause of visual loss in old people in the developed world, whose incidence is increasing. This disease is caused by the decrease in macular function, due to the degeneration of retinal pigment epithelium (RPE) cells. The aged retina is characterised by increased levels of reactive oxygen species (ROS), impaired autophagy, and DNA damage that are linked to AMD pathogenesis. Mitophagy, a mitochondria-specific type of autophagy, is an essential part of mitochondrial quality control, the collective mechanism responsible for this organelle's homeostasis. The abundance of ROS, DNA damage, and the excessive energy consumption in the ageing retina all contribute to the degeneration of RPE cells and their mitochondria. We discuss the role of mitophagy in the cell and argue that its impairment may play a role in AMD pathogenesis. Thus, mitophagy as a potential therapeutic target in AMD and other degenerative diseases is as well explored. Cell Mol Life Sci. 2018 May 18.)

– Sink forhindrer mitokondriell superoksid-generering ved å indusere myofagi ved settingen for hypoksi/reoksygenering (H/R) i hjerteceller.  (- Sanering av skadede mitokondrier kan forklare årsaken til den hjertebeskyttende effekten av sink på H/R-skade.)

(Anm: Zinc prevents mitochondrial superoxide generation by inducing mitophagy in the setting of hypoxia/reoxygenation in cardiac cells. Abstract Zinc plays a role in autophagy and protects cardiac cells from ischemia/reperfusion injury. This study aimed to test if zinc can induce mitophagy leading to attenuation of mitochondrial superoxide generation in the setting of hypoxia/reoxygenation (H/R) in cardiac cells. (…) In summary, zinc induces mitophagy through PINK1 and Beclin1 via ERK leading to the prevention of mitochondrial superoxide generation in the setting of H/R. Clearance of damaged mitochondria may account for the cardioprotective effect of zinc on H/R injury. Free Radic Res. 2017 Dec 7:1-231.)

- Hva å vite om hjernehypoksi. Hjernehypoksi er en form for hypoksi eller oksygenmangel som påvirker hjernen.

(Anm: What to know about brain hypoxia. Brain hypoxia is a form of hypoxia or oxygen deficiency affecting the brain. It occurs when the brain does not receive enough oxygen even though blood is still flowing. When oxygen supply is totally cut off, it is called brain anoxia. Brain hypoxia is a medical emergency because the brain needs a constant supply of oxygen and nutrients to function properly. There are several causes of brain hypoxia. They include drowning, suffocating, cardiac arrest, and stroke. Mild symptoms include memory loss and problems with motor function, such as movement. Severe cases can result in seizures and brain death. Read on to learn more about brain hypoxia, also known as cerebral hypoxia. (medicalnewstoday.com 17.8.2018).)

(Anm: Hypoksi, generell oksygenmangel, tilstand med for lav oksygentilførsel til kroppens vev. Da oksygentilførselen vanligvis er proporsjonal med 1) blodets hemoglobininnhold, 2) hemoglobinets oksygenmetning og 3) blodforsyningen til vevene, kan svikt i hver enkelt av disse faktorene fremkalle hypoksi (f.eks. 1) alvorlig anemi, 2) hypoksemi og 3) sirkulasjonssvikt). Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Hypoksi eller hypoksemi? Ordene hypoksi og hypoksemi oppfattes av mange som synonymer, men beskriver ulike prosesser. Den populære frasen «blodgass viste hypoksi» bør unngås, da en arteriell blodgassanalyse ikke med sikkerhet kan avgjøre om en pasient er hypoksisk. Nedsatt partielt oksygentrykk (PaO₂) og/eller nedsatt oksygensaturasjon (SaO₂) i arterielt blod skal omtales som hypoksemi. Tidsskr Nor Legeforen 2017;137: 554Publisert: 3. april 2017.)

(Anm: Research led by Rinku Majumder, Ph.D., Associate Professor of Biochemistry at LSU Health New Orleans School of Medicine, has found how hypoxia (a low concentration of oxygen) decreases Protein S, a natural anticoagulant, resulting in an increased risk for the development of potentially life-threatening blood clots (thrombosis). Although hypoxia has been associated with an increased risk for thrombosis, this research showed for the first time a molecular cause. The work is published in the current issue of Blood. (medicalxpress.com 2.8.2018).)

- Å unngå alkohol hjelper hjertet til å slå bedre.

(Anm: Avoiding Alcohol Helps the Heart Beat Better. WEDNESDAY, Oct. 18, 2017 (HealthDay News) -- The longer you refrain from drinking, the lower your risk of a common heart rhythm disorder. That's the message of a new long-range study examining alcohol use and atrial fibrillation, or Afib. This is when electrical impulses in the upper chambers of the heart are chaotic and cause an irregular heartbeat, which increases the risk of blood clots that can cause stroke or heart attacks. One in four adults older than 40 is at risk for Afib, and nearly 6 million people. The findings were published online Oct. 18 in the journal PLOS ONE. (medicinenet.com 18.10.2017).)

(Anm: Timing and Type of Alcohol Consumption and the Metabolic Syndrome - ELSA-Brasil. Timing and Type of Alcohol Consumption and the Metabolic Syndrome - ELSA-Brasil. (…) Conclusions In conclusion, we have found that the association of alcohol consumption with the metabolic syndrome and its components differs by the timing of such consumption and beverage type. PLoS ONE11(9): e0163044. (Published: September 19, 2016).)

- Studien finner link mellom inflammatoriske signaler i hjerte muskelceller og atrieflimmer.

(Anm: Study finds link between inflammatory signals in heart muscle cells and atrial fibrillation. Interfering with inflammatory signals produced by heart muscle cells might someday provide novel therapeutic strategies for atrial fibrillation, according to an international team of researchers who have published their findings in the journal Circulation. (news-medical.net 14.6.2018).)

(Anm: Enhanced Cardiomyocyte NLRP3 Inflammasome Signaling Promotes Atrial Fibrillation. Circulation. 2018 May 25. pii: CIRCULATIONAHA.118.035202.)

(Anm: Evidence for Mitochondrial Genome Methylation in the Yeast Candida albicans: A Potential Novel Epigenetic Mechanism Affecting Adaptation and Pathogenicity? (…) Mitochondria play important roles in fungal energetic metabolism, regulation of nuclear epigenetic mechanisms and pathogenicity. However, the specific impact of inter-strain mitochondrial genome variability and mitochondrial epigenetics in pathogenicity is unclear. Here, we draw attention to this relevant organelle and its potential role in C. albicans pathogenicity and provide preliminary evidence, for the first time, for methylation of the yeast mitochondrial genome. (…) Although intraspecific variation in the nuclear DNA is well-established, the evolutionary rate of C. albicans mitochondrial DNA (mtDNA) and its effect on its fitness and virulence is not clear. Front. Genet., 29 May 2018.)

- Saktegående kan ha høyere risiko for hjertesykdom, sier forskere.

(Anm: Slow walkers could be at higher risk of heart disease, say researchers. A team of researchers at the NIHR Leicester Biomedical Research Centre, UK - a partnership between Leicester's Hospitals, the University of Leicester and Loughborough University - has concluded that middle-aged people who report that they are slow walkers could be at higher risk of heart disease compared to the general population. The data analyzed was collected between 2006 and 2010 by the UK Biobank from nearly half a million middle-aged people across the UK. 420,727 people were included in the research because they were free from cancer and heart disease at the time of collecting their information. The study is published in the European Heart Journal. (news-medical.net 6.9.2017).)

- Forskere avslører mekanisme som knytter tarmbakterier til hypertensjon (høyt blodtrykk).

(Anm: Forskere avslører mekanisme som knytter tarmbakterier til hypertensjon (høyt blodtrykk). Scientists unravel mechanism that links gut bacteria to hypertension. (...) In a few studies, when gut bacteria were killed off with antibiotics, patients with hypertension saw a drop in blood pressure. And when gut bacteria were transplanted from hypertensive people into normal mice, they developed high blood pressure. The evidence is compelling, but until now, scientists have not identified a mechanism to explain how bacteria increase blood pressure. (news-medical.net 3.10.2017).)

(Anm: Mitochondrial DNA copy number appears to be predictive of sudden cardiac death, heart attacks. The two studies, one on cardiovascular disease published in JAMA Cardiology on Oct. 11 and the other focused on sudden cardiac death and published in the… (news-medical.net 11.10.2017).)

(Anm: Gut colonization linked to development and progress of heart failure. (…) It has long been known that heart failure and gut health are linked. The gut, thus, has a worse blood supply in instances of heart failure; the intestinal wall is thicker and more permeable, whereby bacteria and bacterial components may find their way into the blood. (news-medical.net 11.7.2017).)

- Kvinner som utvikler hypertensjon i 40-årene er 73 % mer sannsynlig å utvikle demens.

(Anm: Women Who Develop Hypertension in Their 40s Are 73% More Likely to Develop Dementia. MINNEAPOLIS, Minn -- October 4, 2017 -- Women who develop hypertension in their 40s may be more likely to develop dementia years later, according to a study published in Neurology. (dgnews.docguide.com 4.10.2017).)

- Er eg sjuk? / Original episodetittel: Sygdom søges. / Episode 1 av 3 Dansk serie fra 2017.

(Anm: Er eg sjuk? Episode 1 av 3 Dansk serie fra 2017. Som et eksperiment får 100 mennesker tilbud om å teste seg for å få vite om de risikerer å bli alvorlig syke i framtiden. Hvor langt tør de gå når det går opp for dem hva prisen er? Produksjonsår: 2017 Original episodetittel: Sygdom søges. (nrk.no 30.8.2017).)

(Anm: Sygdom Søges, afsnit 1 - Video Dailymotion. (dailymotion.com/video)

(Anm: Sygdom Søges, afsnit 2 - Video Dailymotion. (dailymotion.com/video)

(Anm: Legemiddeløkonomi, bivirkninger og legemiddelomsetning (mintankesmie.no).)

(Anm: Styrelsesdirektør: Tal viser, at patientsikkerhed betaler sig. (- Det er der nu sat et beløb på. Og det er enorme summer. 15 procent af udgifterne i sundhedsvæsenet i nogle af verdens mest udviklede lande går til at rydde op efter brud på patientsikkerheden. Det konkluderer OECD i en ny rapport. (altinget.dk 2.6.2017).)

- Nye bevis viser at sunn fedme er en myte.

(Anm: New evidence shows that healthy obesity is a myth. There is no such thing as being “healthy at every size”. Our latest study shows that if you’re obese but metabolically healthy (so-called “fat but fit”), you are still at a greater risk of cardiovascular disease compared with metabolically healthy people who are a normal weight. (theconversation.com 12.9.2017).)

(Anm: Metabolically Healthy Obese and Incident Cardiovascular Disease Events Among 3.5 Million Men and Women. Conclusions Metabolically healthy obese individuals had a higher risk of coronary heart disease, cerebrovascular disease, and heart failure than normal weight metabolically healthy individuals. Even individuals who are normal weight can have metabolic abnormalities and similar risks for cardiovascular disease events. Journal of the American College of Cardiology 2017;70(12):1429–1437) (19 September 2017).)

(Anm: Overvektige tåler hjerteinfarkt best. Du har ingen grunn til å slanke deg hvis du er hjertesyk, viser ny forskning. (…) En stor dansk studie, som ble publisert i det prestisjetunge, hjertemedisinske tidsskriftet Heart den 18. januar, viser at overvektige kommer bedre ut av hjerteinfarkt enn normalvektige. (…) - Det tilsynelatende paradokset, at fedme disponerer for sykdom, men beskytter dersom man blir syk, har blitt vist gjennom flere studier på mennesker med kroniske sykdommer, sier han. (kk.no 10.3.2014).)

- Opprettholdelse av sunn vekt bidrar til å holde blodtrykket lavt gjennom livet.

(Anm: Maintaining healthy weight helps keep blood pressure low through life. New research shows maintaining a healthy weight throughout life - more so than four other health behaviors studied - is important to help keep blood pressure in check, according to research presented at the American Heart Association (AHA) Council on Hypertension, AHA Council on Kidney in Cardiovascular Disease, American Society of Hypertension Joint Scientific Sessions 2017 in San Francisco. (medicalnewstoday.com 15.9.2017).)

- Slår blodpropp-alarm. Nesten en gang i timen får en nordmann blodpropp i beina eller lungene. (– Selv om blodpropp er så vanlig, og hvem som helst kan rammes, er kunnskapen om symptomer lav blant folk flest.)

(Anm: Slår blodpropp-alarm. Nesten en gang i timen får en nordmann blodpropp i beina eller lungene. (…) Lav kunnskap På bakgrunn av at det i Norge er 20 nye tilfeller av blodpropp hver dag, eller 6.000-8.000 hvert år, slår han nå alarm. Dødelighet av blodpropp i beina eller lungene er nemlig mange ganger høyere enn antall dødsfall av bryst- og prostatakreft. (…) – Selv om blodpropp er så vanlig, og hvem som helst kan rammes, er kunnskapen om symptomer lav blant folk flest. Konsekvensen er at mange søker hjelp for sent. Altfor ofte med dødelig utgang, sier han. – Å få behandling i tide kan utgjøre forskjellen mellom liv og død, føyer Hansen til. (…) Vanligste symptomer Dødeligheten ved en ubehandlet propp i lungene er 30 prosent, mens den ved optimal behandling er 5 prosent. Symptomene er akutt åndenød og smerter ved inn- og utpusting. – Det er ikke flere som får blodpropp i Norge enn i andre industrialiserte land med en hovedsakelig europeisk befolkning, sier Hansen. (dagsavisen.no 17.10.2017).)

- Førstehjælp og hjertestartere giver patienter gode liv. Forskning viser, at hurtig hjælp i de fleste tilfælde giver personer med hjertestop et liv uden mén.

(Anm: Førstehjælp og hjertestartere giver patienter gode liv. Forskning viser, at hurtig hjælp i de fleste tilfælde giver personer med hjertestop et liv uden mén. Hurtig førstehjælp og brug af en hjertestarter gør en stor forskel for overlevelseschancen efter et hjertestop. Men i langt de fleste tilfælde resulterer det også i, at den ramte kan få et godt, normalt liv bagefter. Det viser ny dansk forskning for første gang. (jyllands-posten.dk 4.5.2017).)

(Anm: Denne dronen kan redde livet ditt Hjertestans-drone kommer til unnsetning. (...) Kanskje droner kommer med hele ambulanser i framtiden: Drone skal frakte en hel bil. (tek.no 28.8.2013).)

- Liten kjennskap til vanlig hjertesykdom. Aortastenose er en av de vanligste hjertesykdommene i Norge, men ifølge en ny undersøkelse har kun fem prosent av nordmenn i risikogruppen hørt om sykdommen.

(Anm: Liten kjennskap til vanlig hjertesykdom. Aortastenose er en av de vanligste hjertesykdommene i Norge, men ifølge en ny undersøkelse har kun fem prosent av nordmenn i risikogruppen hørt om sykdommen. Til tross for at aortastenose er en av de vanligste hjertesykdommene, viser en ny undersøkelse utført på oppdrag fra Edwards Lifesciences, som produserer kateterbasert aortaklaffer, at bare fem prosent av de spurte i risikogruppen hadde hørt om sykdommen. Risikogruppen er voksne over 60 år. Den samme undersøkelsen viser at kun én av tre av de spurte over 60 år heller ikke blir jevnlig undersøkt med stetoskop hos fastlegen. Over halvparten svarer at det skjer sjeldent eller aldri. På dette området er vi langt bak vårt naboland Sverige, der 42 prosent svarer at de jevnlig sjekket med stetoskop. (dagensmedisin.no 27.7.2017).)

(Anm: Forsnevring i aortaklaffen, aortastenose. Aortastenose er en forsnevring av åpningen mellom venstre hjertekammer og hovedpulsåren. Etter hvert kan dette føre til sviktende hjertefunksjon. Den eneste helbredende behandlingen er kirurgisk innsetting av ny ventil. (nhi.no 13.4.2015).)

- Når betablokkeren blokkerer adrenalinets effekt på hjertet så vil hjertet slå svakere og saktere. Adrenalinet får videre luftveiene til å utvide seg. En betablokker vil derfor også føre til at luftveiene trekker seg sammen. Derfor er det en dårlig idé for astmatikere å ta hvilken betablokkertablett som helst siden astmatikeren allerede har tendens til å få innsnevringer av luftveiene.

(Anm: Hvordan virker betablokkerne? Betablokkerne hindrer at adrenalin som slippes ut fra nerveendene virker på muskler, hjertet, blodårer, lunger, nyrer, blodsukker og sentralnervesystemet. For hjertet sin del: Adrenalin får hjertet til å slå raskere og hardere. Når betablokkeren blokkerer adrenalinets effekt på hjertet så vil hjertet slå svakere og saktere. Adrenalinet får videre luftveiene til å utvide seg. En betablokker vil derfor også føre til at luftveiene trekker seg sammen. Derfor er det en dårlig idé for astmatikere å ta hvilken betablokkertablett som helst siden astmatikeren allerede har tendens til å få innsnevringer av luftveiene. Dersom astmatikeren absolutt må ha betablokker må det velges en av typene som kun virker på hjertet. Disse kalles selektive betablokkere. Velges en uselektiv betablokker kan dette forverre astmaen og/eller motvirke astmamedisinen. (lommelegen.no 25.10.2010).)

(Anm: Beware of the heart: the multiple picture of cardiac involvement in myositis. (…) In a broad epidemiological study of European cities [16], Raynaud's syndrome was also associated with cardiovascular disorders (odds ratio 3.51). Raynaud's phenomenon is detectable in approximately one-third of all patients with dermatomyositis. Rheumatology (Oxford). 1999 Nov;38(11):1153-7.)

- For mye mangan kan føre til dødelig hjerteinfeksjon. (- En ny studie tyder på at dersom mangan kan konsumeres i overkant, kan det føre til infeksjon i hjertet med bakterien Staphylococcus aureus, som også kalt "golden staph".)

(Anm: Too much manganese may lead to fatal heart infection. A new study suggests that, if consumed in excess, dietary manganese may cause an infection of the heart with the bacterium Staphylococcus aureus, which is also known as "golden staph." Manganese is an essential mineral that, if consumed excessively, can be toxic. The mineral can be found in abundance in leafy vegetables such as spinach and kale, as well as in tea, pineapple, and nuts. A new study published in the journal Cell Host & Microbe suggests that excessive dietary manganese may even lead to a fatal infection of the heart. The infection in question is caused by the bacterium Staphylococcus aureus, which is also known as "staph" or "golden staph." Staph is the leading cause of skin infections such as boils and furuncles, and sometimes, the bacterium can cause potentially fatal bloodstream infections or pneumonia. Staph is also the leading cause of infective, or bacterial, endocarditis. This occurs when S. aureus, having entered the bloodstream, is carried to the heart and settles in a heart valve or in the inner lining of the heart chamber. (medicalnewstoday.com 22.9.2017).)

(Anm: Too much manganese may lower children's IQ. New research recently published in the journal NeuroToxicology suggests that excessive exposure to air manganese might have adverse neurodevelopmental effects; children exposed to the metal were found to have lower IQ scores. The new study - which was led by Dr. Erin Haynes, an associate professor in the Department of Environmental Health at the University of Cincinnati College of Medicine in Ohio - was carried out among the residents of East Liverpool, OH. (medicalnewstoday.com 25.9.2017).)

(Anm: Babytenner linket til autisme, tungmetaller. Babytenner hos barn med autisme inneholder mer giftig bly og mindre av de essensielle næringsstoffene sink og mangan, sammenlignet med tenner fra barn uten autisme, ifølge en studie publisert i journal Nature Communications. Forskjellene i metallopptak mellom barn med og uten autisme var spesielt bemerkelsesverdige i løpet av månedene like før og etter at barna ble født. Forskere bestemte dette ved å bruke lasere til å kartlegge vekstringene i baby-tenner generert under ulike utviklingsperioder. (dgnews.docguide.com 2.6.2017).)

- Symptomerne på en blodprop i benet er, at det kan blive ømt, varmt, hævet og rødt. De overfladiske vener bliver mere fremhævet. Der kan også komme let feber. I ganske få tilfælde er der ingen symptomer. Symptomer på en blodprop i lungerne er smerter i brystet, hoste og åndenød.

(Anm: Lange flyrejser kan give blodpropper. På lange flyveture er der en øget risiko for at få en blodprop i benet eller lungen. Hvem er særligt udsat, hvad er symptomerne, og hvordan kan man forebygge en eventuel blodprop? Symptomer på blodpropper i ben eller lunge. Symptomerne på en blodprop i benet er, at det kan blive ømt, varmt, hævet og rødt. De overfladiske vener bliver mere fremhævet. Der kan også komme let feber. I ganske få tilfælde er der ingen symptomer. Symptomer på en blodprop i lungerne er smerter i brystet, hoste og åndenød. (netdoktor.dk 17.7.2017).)

- Studie finner sterk link mellom høyde og venøs trombeembolisme (VTE) (blodpropp).

(Anm: Study finds strong link between height and VTE risk. In a new study from Lund University in Sweden, researchers investigated the risk factors for blood clots, i.e. venous thromboembolism (VTE). The results show a strong correlation between height and VTE risk for both women and men. The risk increases with height. Tall people have a higher hydrostatic pressure in the body, i.e. pressure from blood and other fluids, compared to shorter people, which could explain the findings. (…) For women aged around 60 with a height of around 155 cm, the risk of VTE is 3 per cent, whereas it increases to 6 per cent for women of the same age who are over 185 cm tall. For men aged around 60 and under 160 cm tall, the risk is 2 per cent, whereas for men of the same age over 190 cm the risk rises to 7 per cent. (news-medical.net 11.9.2017).)

- TEST: Måle og forstå. I snart ett år nå har jeg sjekket blodtrykket daglig med Qardioarm.

(Anm: TEST: Måle og forstå. I snart ett år nå har jeg sjekket blodtrykket daglig med Qardioarm. Er det nyttig? Og hva med datasikkerheten? (…) Jeg får målt blodtrykket når jeg vil, og dataene lagres i mobilen slik at historiske data kan være tilgjengelig for medisinsk sakkyndige i fremtiden, dersom det skulle være aktuelt. (cw.no 28.4.2017).)

(Anm: Beste blodtrykksmålere (google.no).)

(Anm: Best Blood Pressure Monitors (google.no).)

(Anm: How do you check your own blood pressure? (medicalnewstoday.com 7.4.2018).)

(Anm: Know the Signs of High Blood Pressure (webmd.com 2.8.2016).)

(Anm: Hovne bein. Hovne bein er en svært vanlig tilstand, og det er mange ulike årsaker. Et viktig skille er om hevelsen foreligger i kun det ene beinet eller i begge. (nhi.no 9.10.2017).)

(Anm: Warning signs of stroke in men (medicalnewstoday.com 15.5.2018).)

(Anm: Acute stroke symptoms: comparing women and men.Stroke. 2009 Jun;40(6):2031-6.)

(Anm: Warning signs of stroke in men (medicalnewstoday.com 15.5.2018).)

(Anm: What's Causing Your Swelling? (webmd.com 31.10.2017).)

(Anm: Possible causes of a bubbling feeling in the chest. A bubbling feeling in the chest is a sensation that a person might describe as cracking, gurgling, or as if a bubble is about to burst. Many people experience it, and it has a variety of causes. Treatment depends on the cause. This bubbling feeling is linked to a variety of conditions that range from mild to severe. The sensation may appear alone or occur alongside other signs and symptoms. People with a bubbling feeling in the chest should always see their doctor for a diagnosis. (medicalnewstoday.com 7.4.2018).)

(Anm: What to know about jugular vein distention (JVD). Jugular vein distention occurs when the pressure inside the vena cava increases and appears as a bulge running down the right side of a person's neck. In this article, we look at the causes of jugular vein distention (JVD), additional symptoms, and how it is treated. (medicalnewstoday.com 16.12.2017).)

(Anm: Bruises: Causes, Colors, and Treatments (medicinenet.com 14.12.2017).)

(Anm: What causes broken blood vessels on the face? Broken blood vessels on the face are enlarged blood vessels that occur just beneath the surface of the skin. The resulting red, web-shaped appearance gives them their common name, spider veins. (medicalnewstoday.com 3.4.2018).)

(Anm: Your Face: A Window Into Your Health. (medicinenet.com 18.8.2017).)

(Anm: Biotin (vitamin B7): Safety Communication — May interfere with lab tests. (pharmpro.com 29.11.2017).)

(Anm: Surprising Things That Make Your Heart Race (webmd.com 22.9.2017).)

(Anm: Heart Health: What Causes Heart Palpitations? (medicinenet.com 22.11.2017).)

(Anm: What is Valvular Heart Disease? (news-medical.net 16.3.2018).)

(Anm: How Your Bad Habits Affect Your Health (webmd.com 29.6.2017).)

(Anm: Foods to eat to increase red blood cells (medicalnewstoday.com 19.9.2017).)

(Anm: What’s a Cramp? (webmd.com 12.6.2017).)

(Anm: Causes and Treatment for Leg, Calf, and Thigh Pain (medicinenet.com 13.3.2018).)

(Anm: Weird Things That Happen to Your Skin as You Age. (webmd.com 19.10.2017).)

(Anm: Ten causes of epigastric pain (medicalnewstoday.com 14.12.2017).)

(Anm: Foot Health: Causes of Swollen Feet and Ankles (medicinenet.com14.11.2017).)

(Anm: Why are my feet swollen? A person might experience swollen feet for a number of reasons. Some causes, such as minor injury, are apparent and easy to treat. Others, however, may be signs of a serious underlying health condition that needs prompt medical attention. Here, we take a look at some of the reasons why a person's feet may appear swollen, when they should talk to a doctor, and what the treatment might involve. (medicalnewstoday.com 5.10.2018).)

(Anm: What Does It Mean When Your Body Aches? (medicinenet.com 31.8.2017).)

(Anm: Top Causes of Liver Damage Visual Guide to Liver Problems (webmd.com 1.11.2017).)

(Anm: What causes pain in the sternum? Sternum pain is pain or discomfort in the area of the chest that contains the sternum and the cartilage connecting it to the ribs. The sternum is located near the heart, so many people experiencing sternum pain may confuse it with more general chest pain. Some people experiencing sternum pain worry they may be having a heart attack. However, in most cases, sternum pain is unrelated to the heart and caused primarily due to problems with the sternum itself or the nearby cartilage. (medicalnewstoday.com 29.11.2017).)

(Anm: Guide to Blood Cancers Warning Signs of Leukemia and Other Blood Cancers (webmd.com 12.3.2017).)

(Anm: 9 Causes of Leg Cramps—and How To Stop Them (time.com 1.8.2017).)

(Anm: What's Causing Your Swelling? (webmd.com 31.10.2017).)

(Anm: Got Skin Problems? (webmd.com 6.5.2016).)

(Anm: Weird Things That Happen to Your Skin as You Age. (webmd.com 19.10.2017).)

(Anm: Blod i avföringen? Detta kan det bero på. Har du blod i avföringen eller blöder du från ändtarmen? Då kan du ha drabbats av hemorrojder, sprickor eller sår i ändtarmsområdet. Men det kan handla om allvarligare sjukdomar och det finns vissa saker man ska vara extra uppmärksam på, menar experten Jan Brun. (netdoktor.se 15.1.2018).)

(Anm: Falskt forhøyet troponinverdi. Ved utredning av brystsmerter har kardiale troponiner en helt sentral plass. I klinisk arbeid er man godt kjent med at andre tilstander enn hjerteinfarkt kan gi forhøyet troponinnivå, men muligheten for falskt forhøyet prøve synes å være lite kjent. Tidsskr Nor Legeforen 2017 (Publisert: 18. august 2017).)

(Anm: Best pris på Blodtrykksmålere - Sammenlign priser hos Prisjakt (prisjakt.no).)

(Anm: Høyt blodtrykk? Vær forsiktig med lakris! (…) – I lakris er det et stoff med det kompliserte navnet glycyrrhizinsyre, som er det vi kaller et steroid. Steroider har de fleste hørt om, først og fremst i forbindelse med misbruk hos folk som vil øke kroppens muskelmasser, såkalt «boling», forklarer Helge Istad, spesialrådgiver i hjertesykdommer i LHL. (…) – I tillegg til å kunne forårsake høyt blodtrykk, kan et stort inntak av lakris også gi livstruende hjerterytmeforstyrrelser. Lakris finnes også i en lang rekke såkalte "naturprodukter" som kan kjøpes i helsekostforretninger, og man bør være oppmerksom på dette hvis man ellers også er glad i lakris, forklarer Istad. (lommelegen.no 12.1.2018).)

- Forbrukerrådet har testet blodtrykksmålere. Hvor presise er de?

(Anm: Forbrukerrådet har testet blodtrykksmålere. Hvor presise er de? Hvor brukervennlige er de? Er de dyreste best? Havner målingene dine i Kina? Forbrukerrådet har testet 12 blodtrykksmålere fra 159 til 1.259 kroner. (forbrukerradet.no 28.9.2017).)

(Anm: Hjerte- og karsykdommer. Nasjonal faglig retningslinje for individuell primærforebygging av hjerte- og karsykdommer (helsedirektoratet.no).)

(Anm: 25. Hypertensjon (…) Tabell 25.1. Blodtrykksgrenser (mm Hg) for normalt blodtrykk og ulike grader av hypertensjon (1). (helsedirektoratet.no).)

- Aggressiv behandling for hypertensjon kan føre til nyreskade, viser forskning.

(Anm: Aggressive treatment for hypertension may lead to kidney damage, research suggests. Aggressive combination treatments for high blood pressure that are intended to protect the kidneys may actually be damaging the organs, new research from the University of Virginia School of Medicine suggests. Researchers identified the potential problem while studying strange kidney lesions in mice that cannot make the enzyme renin. Such lesions are also seen in patients with high blood pressure. The researchers determined the lesions are the work of renin cells, which are sometimes targeted in treating high blood pressure. (news-medical.net 18.7.2017).)

(Anm: Researchers find uncertainty in accuracy of blood pressure measurements. (news-medical.net 26.7.2017).)

(Anm: Hovne bein. Hovne bein er en svært vanlig tilstand, og det er mange ulike årsaker. Et viktig skille er om hevelsen foreligger i kun det ene beinet eller i begge. (nhi.no 9.10.2017).)

- Utholdenhetstrening kan ha en beskyttende effekt på hjertet

Endurance training may have a protective effect on the heart
medicalnewstoday.com 8.2.2017
De resultater som er publisert i Experimental Physiology tyder på at trening kan være like viktig for din hjertehelse som kolesterol og et sunt kosthold. (Findings published in Experimental Physiology suggest that exercise could be just as important for your heart heath as cholesterol and a healthy diet.)

Genuttrykket som brukes til å reparere skadet DNA økte i respons på utholdenhetstrening, selv etter bare en enkelt økt, sier forskere. Samarbeidet mellom University of Maryland, the University of Texas Southwestern Medical Center, East Carolina University, the Catholic University of Brasilia og Southern Methodist University viser hvordan fysiologiske stressfaktorer som trening kan fornye hjertevev. (Expression of genes used to repair damaged DNA increased in response to endurance exercise, even after just a single session, say scientists. The collaboration between the University of Maryland, the University of Texas Southwestern Medical Center, East Carolina University, the Catholic University of Brasilia and Southern Methodist University shows how physiological stressors like exercise can remodel heart tissue.)

Disse resultatene er viktige for å forstå hvordan trening gir en beskyttende virkning på hjertet. Forskerne håper at ved å forstå denne prosessen og grunnleggende hjertebiologi, kan fremtidig forskning føre til økt levealder og medikamentfrie kurer for kroniske hjerteproblemer, inkludert høyt blodtrykk. (…) (These findings are important for understanding how exercise provides a protective effect on the heart. The researchers hope that by understanding this process and basic heart biology, future research may lead to increased life expectancy and drug-free cures for chronic heart problems, including high blood pressure.)

(Anm: Natural remedies for high cholesterol levels. (medicalnewstoday.com 19.5.2017).)

(Anm: Fri tilgang til forskningsresultater? (forskningsdata) (mintankesmie.no).)

(Anm: Good and Bad Exercises for Low Back Pain (medicinenet.com 3.10.2014).)

(Anm: Bare 20 minutter med trening nok til å redusere betennelse, ifølge studien. (Just 20 minutes of exercise enough to reduce inflammation, study finds. New research, published in the journal Brain, Behavior and Immunity, investigates the benefits of 20-minute exercise sessions on the body's immune system. (…) Monocytes are a type of white blood cell, or immune cell, that help to fight off bacteria and infections. Cytokines are a type of protein that help other cells to become so-called effector cells, which, in turn, kill off cancerous or infected cells. TNF is one of these cytokines. TNF can induce cell differentiation and proliferation, but also cell death, including cancerous ones. TNF also has pro-inflammatory properties, which help the body to bring its inflammatory cells to the site of the injury, creating an immunological response.) (medicalnewstoday.com 16.1.2017).)

(Anm: Bytter ut medisin med trening. Trening er anbefalt som medisin for mange lidelser, blant annet hjerteproblemer. Likevel er det bare én av fire som følger anbefalt treningsprogram. Fysisk aktivitet er viktig både for å forebygge og behandle sykdommer. Det er dokumentert at trening har en forebyggende effekt på en rekke kroniske sykdommer. (nrk.no 23.1.2017).)

(Anm: Study reveals link between hypertension and brain changes in rats. Untreated high blood pressure can lead to a number of serious conditions, from kidney failure to a stroke or a heart attack. How does high blood pressure develop in the first place? Researchers investigate the physiological changes that accompany the onset of hypertension. High blood pressure, also known as hypertension, occurs when the force with which blood flows through our veins is consistently too high. (medicalnewstoday.com 10.3.2017).)

(Anm: Benefits of physical activity may outweigh impact of obesity on cardiovascular disease (medicalnewstoday.com 1.3.2017).)

(Anm: Football is medicine for women with high blood pressure. The Danish concept Football Fitness has proved to be just as effective as tablets for countering high blood pressure. Furthermore, women participating in the project have also benefited from improved physical fitness, decreased body fat percentage and stronger bones. (medicalnewstoday.com 27.1.2017).)

(Anm: Broad-spectrum health improvements with one year of soccer training in inactive mildly hypertensive middle-aged women. Scand J Med Sci Sports. 2017 Jan 25. [Epub ahead of print].)

(Anm: Heart disease found to be misdiagnosed in some active adults. Athlete's heart can often be confused with a potentially dangerous condition called hypertrophic cardiomyopathy (HCM), and it can be difficult to differentiate between them. "It's well known that the hearts of endurance athletes adapt in response to exercise, a phenomenon called 'athlete's heart.' This study is the first to show that healthy adults who do regular exercise may also develop enlarged hearts. As a result, there's a risk that some active adults could be misdiagnosed with heart disease," says Declan O'Regan, of the MRC Clinical Sciences Centre, based at Imperial College London, and one of the lead scientists on the research. (medicalnewstoday.com 10.8.2016).)

- Hjärtsvikt – här är symtomen att observera. (- I riskzonen eller inte. Det är alltid viktigt att vara uppmärksam på symtom som kan innebära sjukdom. Vid hjärtsvikt kan dock vissa sjukdomstecken ses som banala och kanske därför inte tas på allvar.)

Hjärtsvikt – här är symtomen att observera
netdoktor.se 15.3.2017
I riskzonen eller inte. Det är alltid viktigt att vara uppmärksam på symtom som kan innebära sjukdom. Vid hjärtsvikt kan dock vissa sjukdomstecken ses som banala och kanske därför inte tas på allvar.

Vid hjärtsvikt brukar sjukdomstillståndet smyga sig på och variera – både från person till person och från dag till dag. Det här bidrar ofta till att sjukdomen blir mycket svårdiagnostiserad och många kan gå sjuka länge utan att veta om det.

Har du hjärtsvikt - testa dig här!

Andfåddhet tecken på hjärtsvikt

Vanliga symtom är exempelvis trötthet, andfåddhet och svullna ben. Dessa är ju relativt allmänna tillstånd – speciellt bland äldre.  Dessa skulle kunna bero på något helt annat än hjärtsvikt, exempelvis kol eller övervikt. De diffusa symtomen gör därför ofta sjukdomen svårdiagnostiserad och läkaren måste intervjua patienten samt göra noggranna undersökningar innan en sjukdomsbestämning kan göras. Många tänker kanske att det inte är någon fara och har ingen aning om att symtomen kan vara kopplade till hjärtat.  Men även om symtomen till en början kan ses som banala så är de viktigt att vara observant.

Några sjukdomstecken att notera

 • Uttalad trötthet vid ansträngning
 • Andfåddhet vid ansträngning och ibland även vid vila
 • Nattlig hosta
 • Nattliga vattenkastningar
 • Svullna fotleder
 • Andningssvårigheter
 • Försämrad fysisk förmåga
 • Blåaktig missfärgning av läppar och naglar

Hos personer som tidigare haft en eller flera hjärtinfarkter, högt blodtryck eller diabetes är sannolikheten för att symtomen är hjärtsvikt större. 

Är du i riskzonen? Testa dig för hjärtvikt här!  (…)

(Anm: What is cholesterol ratio and why is it important? Working out a person's cholesterol ratio is important because it can help a doctor determine a person's risk of heart disease. Doctors calculate an individual's cholesterol ratio by dividing their total cholesterol by their high-density lipoprotein level. The optimal ratio is between 3.5 and 1. A higher ratio increases the risk of heart disease. (medicalnewstoday.com 26.3.2017).)

(Anm: Heart attack symptoms may have been missed in many patients admitted to hospital, study suggests (news-medical.net 28.2.2017).)

(Anm: Study finds only 16% of heart attack survivors get recommended amount of physical activity (news-medical.net 1.3.2017).)

- Hva er blodpropp, trombe, trombose?

(Anm: What is a thrombus? Causes and types. A thrombus is a blood clot in the vascular system (circulatory system). It stays attached to the site where it was formed and impedes blood flow. Under these circumstances, a person is said to be experiencing a thrombosis. (…) These conditions all require prompt medical attention. People should seek emergency treatment if they experience any of the following symptoms: - chest pain - shortness of breath - the lower half of the face droops down on one side - sudden loss of strength in one arm or leg - a limb that has become cold, pale, and painful (medicalnewstoday.com 22.7.2017).)

(Anm: Blodpropp i legg eller arm, dyp venetrombose (DVT). Hvert år får omtrent to av 1000 mennesker over 50 år blodpropp i vener.  Det kan gi varierende grad av plager, men typisk er at det syke benet blir ømt, hovent og varmt. (nhi.no 14.7.2017).)

(Anm: Blodtrykksmedisiner - dette bør du vite. (lommelegen.no 10.8.2015).)  

(Anm: Hematidrosis (blood sweat): Causes and treatments. (…) Hematidrosis is so rare that studies on it usually focus on a single case. (medicalnewstoday.com 26.8.2017).)

(Anm: Women less likely to be screened for heart disease risk factors than men, study finds (news-medical.net 1.3.2017).)

(Anm: Over 50? These Problems Can Sneak Up on You (webmd.com 22.11.2017).)

(Anm: What’s Causing Your Leg Pain? (webmd.com 31.7.2017).)

(Anm: What Does Your Nose Say About Your Health? (…) Black Snot: Fungal Infection Yes, it’s a real thing. It may mean that fungus is growing in your respiratory system. It could also be a sign of another serious medical condition that requires immediate care. Or it could be something ordinary, like dirt, smoke, or dried blood. (webmd.com 25.6.2018).)

(Anm: Is Your Back Pain Sciatica? Er dine ryggsmerter isjias? (medicinenet.com 3.5.2016).)

(Anm: Isjias – kompresjon og inflammasjon av nerveroten? Tidsskr Nor Legeforen 2007; 127:316-8 (1.2.2007).)

(Anm: Surprising Things That Hurt Your Heart (wbmed 17.9.2015).)

(Anm: Signs You're Having a Heart Attack (medicinenet.com 27.7.2016).)

(Anm: Surprising Causes of Chest Pain (webmd.com 1.12.2016).)

(Anm: What causes pain under my left breast? (medicalnewstoday.com 20.2.2018).)

(Anm: What to know about gas pain in the chest (medicalnewstoday.com 22.2.2018).)

(Anm: Fungal Skin Infections (medicinenet.com 12.9.2017).)

(Anm: Your Face: A Window Into Your Health (medicinenet.com 12.9.2017).)

(Anm: Boost Your Immune System. Top 15 Immune System Boosters (medicinenet.com 11.7.2017).)

(Anm: Papules, Scales, Plaques and Eruptions. More than one-quarter of all individuals with psoriasis develop their disease during childhood or adolescence. The degree of involvement is extremely variable; some children develop only a few localized plaques, while others suffer from generalized skin disease and severe arthritis. Pictured are the typical lesions of psoriasis; the plaques have a red-to-orange hue, are scaly, and are sharply demarcated from the surrounding skin. The symmetrical involvement of the knees is a common pattern; elbows and buttocks are other favored locations for plaques like these. (medicinenet.com 12.9.2017).)

(Anm: Does Inflammation Harm Your Health? (webmd.com 15.2.2017).)

(Anm: Kidney cysts: Symptoms, diagnosis, and treatment. (medicalnewstoday.com 28.7.2017).)

(Anm: Guide to Autoimmune Diseases (webmd.com 31.5.2017).)

(Anm: Women's Cancer: Symptoms Women Ignore. (medicinenet.com 16.10.2014).)

(Anm: What Your Ears Say About Your Health (webmd.com 26.4.2017).)

(Anm: Tinnitus: Why Are My Ears Ringing? (medicinenet.com 21.6.2016).)

(Anm: Deep Vein Thrombosis Symptoms, Treatment and Prevention (medicinenet.com 2.7.2015).)

(Anm: Why Are My Feet Swollen? (webmd.com 16.5.2017).)

(Anm: What Causes Shingles? (medicinenet.com 18.8.2016).)

(Anm: Natural remedies for high cholesterol levels. (medicalnewstoday.com 19.5.2017).)

(Anm: Get Enough Vitamin B Today? All Kinds? (webmd.com 20.6.2016).)

(Anm: What is Low Blood Pressure (Hypotension)? (medicinenet.com 27.7.2016).)

(Anm: Heart Disease: Causes of a Heart Attack (medicinenet.com 6.8.2016).)

(Anm: Hard trening over lengre tid øker risikoen for atrieflimmer. Hjerterytmeforstyrrelser rammer ikke bare eldre og hjertesyke. Eliteløper Finn Kollstad opplevde artrieflimmer allerede som 27-åring.  (lommelegen.no 27.6.2017).)

(Anm: Förmaksflimmer. Förmaksflimmer är den vanligaste formen av störningar i hjärtats rytm, så kallad arytmi. Den beräknas förekomma hos cirka 2-3 procent av befolkningen, men ökar med stigande ålder och drabbar drygt tio procent av befolkningen över 80 år. (netdoktor.se 30.9.2016).)

(Anm: Hard trening over lengre tid øker risikoen for atrieflimmer (lommelegen.no 27.6.2017).)

(Anm: Epigastrisk brokk: Årsaker, behandling og restitusjon. Epigastric hernia: Causes, repair, and recovery. A hernia is a bulge that results from bodily tissue pushing through the surrounding muscle. The majority of hernias occur in the abdomen, and there are several types of abdominal hernias, including those known as epigastric hernias.  (medicalnewstoday.com 23.7.2017).)

(Anm: Ischaemic stroke in younger adults is increasing, US study finds. BMJ 2017;357:j1815 (Published 11 April 2017).)

(Anm: Surprising Reasons You're in Pain (medicinenet.com 7.12.2014).)

(Anm: 20 Foods That Can Save Your Heart (webmd.com 1.4.2015).)

(Anm: A Bellyful of Facts: Digestive Myths Debunked (webmd.com 13.7.2015).)

(Anm: Sore Throat vs. Strep Throat (medicinenet.com 28.10.2016).)

(Anm: What Your Breath May Say About Your Health (webmd.com 17.6.2017).)

(Anm: Unexpected Heart Attack Triggers (webmd.com 29.12.2016).)

(Anm: Surprising Things That Can Hurt Your Kidneys (webmd.com 1.10.2016).)

(Anm: Guide to Kidney Cancer (webmd.com 31.5.2017).)

(Anm: Ekstrasystoler: Ekstra hjerteslag og hjertebank. Noen kan ha symptomer i form av hjertebank, eller "hoppende hjerte", men de fleste lever intetanende om ekstraslagene og har ingen plager. Ekstrasystoler er hjerteslag som avviker fra den faste, regulære hjerterytmen din. Du kan kjenne at hjerterytmen forandrer seg eller det kan føles som hjertebank. Mange med ekstrasystoler har ingen symptomer og lever intetanende om tilstanden. Ekstrasystoler må ikke forveksles med atrieflimmer, eller ventrikkelflimmer, som kan være en mer alvorlig form for hjertearytmi.  (lommelegen.no 28.6.2017).)

- Uregelmessigheter mht. blodkar i hjernen kan spille stor rolle i utviklingen av schizofreni.

(Anm: Abnormalities of blood vessels in the brain may play major role in development of schizophrenia. Scientists from Trinity College Dublin and the Royal College of Surgeons in Ireland (RCSI) have discovered that abnormalities of blood vessels in the brain may play a major role in the development of schizophrenia, a debilitating condition that affects around 1% of people in Ireland. (…) The research, published today in the leading international journal Molecular Psychiatry, was supported by the Health Research Board (HRB), Science Foundation Ireland (SFI) and the US-based charity, Brightfocus Foundation. (news-medical.net 10.10.2017).)

- Blodpropp: Blodpropp-symptomene du bør ta på alvor. - Kunnskapen i befolkningen generelt er liten. (- Det er dessverre også slik at mange unge jenter går med tegn på blodpropp lenge uten at det oppfattes av lege, så det er viktig at både unge jenter og helsepersonell tar tegnene på alvor.)

(Anm: Blodpropp: Blodpropp-symptomene du bør ta på alvor. - Kunnskapen i befolkningen generelt er liten. Det er nok ikke så veldig kjent hvordan symptomene arter seg, sier ekspert. BLODPROPP: De fleste tilfeller av blodpropp skjer i leggen. De største risikofaktorene for utviklingen av blodpropp er manglende eller nedsatt bevegelse i bena over lengre tid, røyking, kreftsykdom, graviditet og bruk av p-piller. Mens omtrent to av 10 000 kvinner som ikke går på p-piller får blodpropp hvert år, øker forekomsten til opptil 12 av 10 000 blodpropptilfeller hos kvinner som går på p-piller, forteller Steinar Madsen, medisinske fagdirektør i legemiddelverket. (kk.no 11.7.2017).)

(Anm: Ny forskning: Denne øre-folden kan avsløre livsfarlig sykdom. (…) Forskningsrapporten, «Diagonal Earlobe Crease [Frank's Sign] - a Predictor of Cerebral Vascular Events», ble nylig publisert i det anerkjente fagbladet American Journal of Medicine. Tre av fire deltakere hadde den lille folden i øreflippen, som gjerne kalles Frank's Sign. (…) Nyere forskning har vist at Franks tegn kan være et tegn på hjertekarsykdommer, mens andre undersøkelser har avkreftet dette. (tv2.no 31.5.2017).)

(Anm: Men appear to have worse chemotherapy-induced cardiomyopathy than women, research shows. Men seem to have worse chemotherapy-induced cardiomyopathy than women despite receiving similar cancer treatments, according to research presented today at EuroCMR 2017. (news-medical.net 25.5.2017).)

(Anm: Tveksam effekt med betablockerare. Patienter som haft hjärtinfarkt utan efterföljande hjärtsvikt behandlas ofta med betablockerare i onödan, enligt en ny studie från universitetet i Leeds. (lakemedelsvarlden.se 30.5.2017).)

– Betablokkere gir ingen ekstra nytte for hjerteinfarktspasienter som tar andre legemidler.

(Anm: Beta blockers offer no additional benefit for heart attack patients who take other drugs. (…) Heart-attack survivors are usually prescribed all three drugs to help prevent a second attack and death. However, the beta blockers offer no additional benefit for patients who take the other two drugs as prescribed, according to the new study, which examined the trade-offs and consequences of using some of the medicines instead of others. The findings were published today in the Journal of the American College of Cardiology. (news-medical.net 19.9.2017).)

(Anm: Eating more fruits and vegetables may lower risk of blockages in leg arteries. Eating three or more servings of fruit and vegetables per day may lower your risk of developing peripheral artery disease (PAD), according to new research in Arteriosclerosis, Thrombosis and Vascular Biology, an American Heart Association journal. (medicalnewstoday.com 22.5.2017).)

(Anm: Scientists name 'Connshing syndrome' as a new cause of high blood pressure. (…) Studies estimate that one in four adults suffer from hypertension, but most patients have no identifiable cause for the condition. (…) Now the University of Birmingham-led study has, for the first time, made the important discovery that a large number of patients with Conn syndrome do not only overproduce aldosterone but also the stress hormone cortisol. (…) "These previous studies had found increased rates of type 2 diabetes, osteoporosis and depression in Conn patients – problems typically caused by overproduction of cortisol, also termed Cushing syndrome, and not by too much aldosterone.» (medicalxpress.com 21.4.2017).)

(Anm: Living With Atrial Fibrillation (A-Fib) What Is Atrial Fibrillation? Atrial fibrillation (AFib) is a heart rhythm abnormality caused by a problem with the heart's electrical system. Normally, the heart's electricity flows from the top chambers (atria) to the bottom chambers (ventricles), causing the normal contraction. In atrial fibrillation the electrical flow is chaotic causing the heartbeat to become irregular. (medicinenet.com 3.5.2017).)

- Lederartikler. Brystsmerter i primærhelsetjenesten: hva skjer med det udiagnostiserte flertallet?

(Anm: Editorials. Chest pain in primary care: what happens to the undiagnosed majority? Acute chest pain is an alarming symptom, and the exclusion of a cardiac or other serious cause is the first priority.  (…) In one study, 25% of patients with chest pain in an emergency department were found to have panic disorder.4 Future research might clarify how we can better assess and meet the individual needs of patients with unattributed chest pain. BMJ 2017;357:j1626 (Published 03 April 2017).)

(Anm: What happens during a heart attack? - Krishna Sudhir (ed.ted.com).)

(Anm: Before, During, and After a Stroke (medicinenet.com 1.8.2016).)

(Anm: Slideshow: A Visual Guide to Understanding Stroke (webmd.com 29.4.2016).)

(Anm: Blodpropp ved flyreise: - Har du smerter i en legg når du går av flyet, bør du følge ekstra godt med. - Årlig får mellom 8000 og 10 000 personer i Norge blodpropp i ben eller lunge. (kk.no 10.4.2017).)

(Anm: Common Food Nutrient Tied to Risky Blood Clotting. MONDAY, April 24, 2017 (HealthDay News) -- A nutrient in meat and eggs may conspire with gut bacteria to make the blood more prone to clotting, a small study suggests. (…) Past studies have linked higher TMAO levels in the blood to heightened risks of blood clots, heart attack and stroke, said Dr. Stanley Hazen, the senior researcher on the new study. (medicinenet.com 24.4.2017).)

- Forskere avslører mekanisme som knytter tarmbakterier til hypertensjon (høyt blodtrykk).

(Anm: Forskere avslører mekanisme som knytter tarmbakterier til hypertensjon (høyt blodtrykk). Scientists unravel mechanism that links gut bacteria to hypertension. (...) In a few studies, when gut bacteria were killed off with antibiotics, patients with hypertension saw a drop in blood pressure. And when gut bacteria were transplanted from hypertensive people into normal mice, they developed high blood pressure. The evidence is compelling, but until now, scientists have not identified a mechanism to explain how bacteria increase blood pressure. (news-medical.net 3.10.2017).)

(Anm: Mitochondrial DNA copy number appears to be predictive of sudden cardiac death, heart attacks. The two studies, one on cardiovascular disease published in JAMA Cardiology on Oct. 11 and the other focused on sudden cardiac death and published in the… (news-medical.net 11.10.2017).)

(Anm: Gut colonization linked to development and progress of heart failure. (…) It has long been known that heart failure and gut health are linked. The gut, thus, has a worse blood supply in instances of heart failure; the intestinal wall is thicker and more permeable, whereby bacteria and bacterial components may find their way into the blood. (news-medical.net 11.7.2017).)

(Anm: Sudden Health Problems After 50 (webmd.com 22.11.2016).)

(Anm: What's Heart Disease? (webmd.com 18.4.2017).)

(Anm: Eat Healthy, Stay Fit, and Live Well Over 50 (webmd.com 15.6.2016).)

(Anm: How the food you eat affects your gut - Shilpa Ravella (ed.ted.com).)

(Anm: A 'Tummy Ache,' or Something Serious? (medicinenet.com 1.4.2017).)

(Anm: Why Does My Body Ache? When You Ache All Over (webmd.com 4.4.2017).)

(Anm: Skin Conditions Below the Waist (medicinenet.com 19.4.2017).)

(Anm: Summer Skin Hazards (medicinenet.com 6.5.2016).)

(Anm: Fun Facts About Your Tongue and Taste Buds (webmd.com 21.6.2017).)

(Anm: 12 Causes of Respiratory Infections (medicinenet.com 16.8.2016).)

(Anm: Things That Can Affect Your Medication (webmd.com 25.2.2017).)

(Anm: Slideshow: What Your Feet Say About Your Health (webmd.com 23.5.2016).)

(Anm: Ways to Make Your Feet Feel Better (webmd.com 5.12.20176).)

(Anm: Baking Soda for Acid Reflux: Does it Work? (webmd.com 1.1.2016).)

(Anm: Health and Beauty Uses for Baking Soda (webmd.com 14.6.2018).)

(Anm: How to use a baking soda bath. Baking soda or sodium bicarbonate is a household staple with many different uses, including baking. (…) Ten benefits of a baking soda bath A baking soda bath can be beneficial for many conditions, including: 1. Yeast infections Many people experience yeast infections, but some symptoms, such as itching and swelling, can often make it difficult for a person to go about their daily activities. A baking soda bath may relieve symptoms and help a person recover faster. One study found that baking soda helped kill Candida cells, which are the fungal cells responsible for yeast infections. (medicalnewstoday.com 4.4.2018).)

(Anm: Symptomer på sykdom i magen eller tarmen. Det er mange forskjellige sykdommer som kan gi mageproblemer. Tilstedeværelse av visse symptomer i tillegg til mageplagene bør vektlegges. (lommelegen.no 21.4.2017).)

(Anm: Sore Throat and Acid Reflux: Causes and Treatment. (medicalnewstoday.com 8.1.2017).)

(Anm: Dry Mouth Causes, Treatments, and Remedies (medicinenet.com 31.3.2017).)

(Anm: Guide to Gastric (Stomach) Cancer (webmd.com 13.2.2017).)

(Anm: Slideshow: Anatomy of a Sore Throat (webmd.com 14.12.2017).)

(Anm: Slideshow: Surprising Reasons You're in Pain (webmd.com 5.12.2016).)

(Anm: Your Hands as You Age (webmd.com 17.3.2017).)

(Anm: High Bilirubin Levels: Symptoms and Tests (medicalnewstoday.com 9.1.2017).)

(Anm: What Your Nails Say About Your Health (medicinenet.com 3.5.2016).)

(Anm: Nails and Health: Read the Signs (webmd.com 18.4.2016).)

(Anm: Conditions That Affect Your Scalp (webmd.com 20.1.2017).)

(Anm: What Is Toenail Fungus? (webmd.com 23.5.2017).)

(Anm: Skin Infections: What You Should Know (webmd.com 24.3.2017).)

(Anm: Common Skin Problems & Solutions (medicinenet.com 21.6.2016).)

(Anm: Ringorm. Ringorm er en soppinfeksjon i det ytterste laget av huden. Tilstanden er karakterisert ved et kløende utslett som har form av en rød ring med tilsynelatende normal hud i midten. (nhi.no 31.12.2015).)

(Anm: Sopppinfeksjoner i huden. Hodebunnen, føttene, lysken og neglene kan angripes av sopp. Dette er soppinfeksjonene som angriper hornlaget i huden. (lommelegen.no 21.2.2018).)

(Anm: What You Should Know About Ringworm. What Is Ringworm? Ringworm isn’t a worm. It’s a skin infection that’s caused by moldlike fungi that live on the dead tissues of your skin, hair, and nails. You can get it in any of these places -- and on your scalp. When you get it between your toes, it’s what people call athlete’s foot. If it spreads to your groin, it’s known as jock itch. (webmd.com 5.5.2017).)

- Bruk av psykotrope legemidler linket til risiko for beinskjørhet og brudd. (- Det primære funnet er at FRAX bruddrisiko er signifikant undervurdert blant mennesker med psykiske lidelser og blant dem som tar et bredt spekter av psykotrope medisiner," konkluderte forskerne. "Våre resultater er mest anvendelige for eldre personer, spesielt kvinner, som anses å være i fare for osteoporose," la de til. "Helsepersonell bør være oppmerksom på disse effektene når de vurderer osteoporose hos personer med psykisk lidelse.)

(Anm: Bruk av psykotrope legemidler linket til risiko for beinskjørhet og brudd. Psychotropic Medication Use, Fracture Risk Linked. (...) FRAX signifikant underestimert blant personer med psykiske lidelser og blant dem som tok et bredt spekter av psykotrope medisiner. FRAX significantly underestimated fracture risk among people with mental disorders and among those taking a wide range of psychotropic medications.(...) FRAX significantly underestimated the 10-year risk of major osteoporotic fracture by 29% and of hip fracture by 51% for those with depression. FRAX also underestimated the 10-year risk of major osteoporotic fracture for SSRI users by 36%, mood stabilizers by 63%, antipsychotics by 60%, and benzodiazepines by 13%, and underestimated the 10-year risk of hip fracture for SSRI users by 57%, mood stabilizers by 98%, antipsychotics by 171%, and benzodiazepines by 31%. Conversely, FRAX was found to accurately estimate fracture risk in patients without mental disorders and in those not taking psychotropic medications. (...) "The primary finding is that FRAX significantly underestimated fracture risk among people with mental disorders and among those taking a wide range of psychotropic medications," the researchers concluded. "Our results are most applicable to older individuals, especially women, who are considered to be at risk of osteoporosis," they added. "Health care professionals should be aware of these effects when assessing osteoporosis in people with mental illness." JAMA Psychiatry; ePub 2017 Apr 19; Bolton, et al May 4, 2017.)

- FRAX signifikant underestimert blant personer med psykiske lidelser og blant dem som tok et bredt spekter av psykotrope medisiner.

(Anm: Forbindelsen mellom psykiske lidelser og tilhørende medisinering med risiko for store osteoporotiske frakturer (beinskjørhet og brudd). Association of Mental Disorders and Related Medication Use With Risk for Major Osteoporotic Fractures. Question How do mental disorders and psychotropic medications affect fracture risk estimates with FRAX, a tool developed for clinical use in the general population? (…) Conclusions and Relevance Mental disorders and medication use were associated with an increased risk for fracture, but in simultaneous analyses, only medication use was independently associated with fracture. Depression and psychotropic medication use are potential risk indicators that are independent of FRAX estimates. JAMA Psychiatry. 2017 (Published online April 19, 2017).)

(Anm: Tanntap (tannløshet) linkes til økt risiko for demens. (Tooth loss linked to an increased risk of dementia.) Våre funn understreker den kliniske betydningen av tannpleie og behandling, spesielt når det gjelder vedlikehold av tenner fra en tidlig alder for å kunne redusere fremtidig risiko for demens. (…) Personer med 10-19, 1-9 og ingen tenner hadde hhv. 62 %, 81 % og 63 % høyere risiko for demens enn personer med > 20 tenner. (medicalnewstoday.com 10.3.2017).)

(Anm: Six fixes for cracked heels (medicalnewstoday.com 26.3.2017).)

(Anm: Types of Psoriasis and Treatment Options (webmd.com 21.6.2016).)

(Anm: Surprising Things That Can Damage Your Liver. (…) Some studies show that sugar can be as damaging to the liver as alcohol, even if you’re not overweight. It’s one more reason to limit foods with added sugars, such as soda, pastries, and candy. (webmd.com 28.1.2016).)

(Anm: Genital rash: Common causes, pictures, and treatments (medicalnewstoday.com 1.4.2017).)

(Anm: Seborreiske keratoser (senilvorter). Seborreiske keratoser er en svært vanlig, godartet utvekst i huden. Dette er brune flekker i huden og er også kjent som senilvorte, talgvorte og gammelmannsvorter. (lommelegen.no 5.5.2017).)

(Anm: Study reveals link between endovascular procedures and microbleeding in the brain (news-medical.net 20.3.2017).)

(Anm: Noncancerous, Precancerous and Cancerous Tumors (Ikke-kreftliknende, forstadier til kreft og kreftsvulster) - Image Collections Categories (medicinenet.com 17.3.2017).)

(Anm: More gray hair linked to higher risk of heart disease. (…) "Atherosclerosis and hair graying occur through similar biological pathways and the incidence of both increases with age. Our findings suggest that, irrespective of chronological age, hair graying indicates biological age and could be a warning sign of increased cardiovascular risk. More research is needed on cutaneous signs of risk that would enable us to intervene earlier in the cardiovascular disease process." (medicalnewstoday.com 9.4.2017).)

(Anm: Høyt blodtrykk i lungekretsløpet. Høyt blodtrykk i lungekretsløpet, pulmonal hypertensjon, kan ha mange årsaker og inndeles i flere hovedgrupper. (…) De øvrige hovedgruppene er PAH utløst av hjertesvikt, PAH utløst av lungesykdommer eller kronisk surstoffmangel, PAH utløst av blodproppsykdom, eller PAH med sammensatte årsaker. (nhi.no 1.2.2017).)

(Anm: Heart procedure linked with bleeding in the brain, neurological impairment. Small leakages from blood vessels in the brain, known as microbleeds, increase with age and are associated with cognitive decline. Of 84 older patients undergoing transcatheter aortic valve replacement (TAVR), nearly a quarter developed new microbleeds after their procedure, according to results of a single-center study presented at the American College of Cardiology's 66th Annual Scientific Session. Microbleeds can be observed using MRI scans of the brain and are detrimental to thinking and memory.  Previous studies of MRI scans in patients age 80 and older have shown evidence of microbleeds in up to 30 percent of elderly patients. (…) "We are all aware of the potential for silent ischemic strokes ['mini-strokes'] after these endovascular procedures, but our study points to the opposite risk - microbleeding - that we have not previously been aware of," (medicalnewstoday.com 21.3.2017).)

(Anm: Minislag (ministroke: transient ischemic attack (TIA)) linket til lavere forventet levetid. (- Minislag kan forårsake demens.) (- Enkelte psykofarmaka kan øke risiko for minislag / demens.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Stroke: Before, During, and After. (webmd.com 1.8.2018).)

(Anm: Vanlige smertestillende legemidler linket til en høyere risiko for hjerteproblemer. Common Pain Meds Are Linked to a Higher Risk of Heart Problems. Ibuprofen and other common painkillers are linked to an increased risk of cardiac arrest, according to a new Danish study published in the European Heart Journal—Cardiovascular Pharmacotherapy. The authors say these drugs should be used with caution and that people with heart problems may want to avoid them. (time.com 15.3.2017).)

(Anm: Delirium is associated with 5-fold increased mortality in acute cardiac patients. (medicalnewstoday.com 16.3.2017).)

(Anm: Lager dokumentarfilm om legemiddelindustrien og psykofarmaka. Filmskaper Annikken Hoel vil ha svar på hvorfor søsteren plutselig døde. (Dødsårsak ukjent). (tv.nrk.no/serie/dagsrevyen 13.3.2017).)

(Anm: «Dødsårsak: ukjent»: Bør bli pensum for både leger og lekfolk. Viktig og skremmende om legemiddelindustriens makt. (...) Det er klart at regissøren har en agenda. Hun dveler ikke ved konspirasjonsteorier, men forsøker å finne frem til en sannhet. Det er klart at regissøren har en agenda. Hun dveler ikke ved konspirasjonsteorier, men forsøker å finne frem til en sannhet. Samtidig er mye av informasjonen i filmen kjent dersom du har fulgt med på store søksmål i USA. Hun greier likevel å få frem et oversiktlig og skremmende bilde av de sterke og korrupte båndene som eksisterer mellom politikere, byråkrater og de store farmasøytiske selskapene. (aftenposten.no 22.3.2017).)

(Anm: Norsk dokumentar: «Lykkepillen» Ti år i psykiatrien var som ti år med tortur for Silje Marie. Et møte med en sykepleier endret alt. (aftenposten.no 13.3.2017).)

(Anm: Uten obduksjoner begraver sykehusene feilene sine. (Without Autopsies, Hospitals Bury Their Mistakes) (…) Da Renee Royak-Schaler uventet kollapset og døde 22. mai beordret ingen obduksjon. (…) Diagnostiske feil, som studier viser er vanlig, forblir uoppdaget, og tillater at leger kan fortsette sin praksis på andre pasienter med en falsk følelse av trygghet. (…) Mulighetene for å lære om effektiviteten av medisinske behandlinger og progresjon av sykdommer går tapt. Unøyaktig informasjon ender opp i dødsattester, og undergraver påliteligheten for avgjørende helsestatistikk. (propublica.org 15.12.2011).)

(Anm: Han har tatt 13.000 Viagra. Hall Skåra (58) har spist potenspiller morgen, middag og kveld i 11 år. Det har holdt ham i live. (…) – Det begynte med at jeg ble fortere sliten når jeg løp. Til tross for treningen ble jeg bare dårligere. Jeg ble kortpustet og hadde til tider tørrhoste, sier han. (…) Diagnosen var pulmonal arteriell hypertensjon (PAH). Enkelt forklart betyr det høyt blodtrykk i lungekretsløpet. Dette er en veldig sjelden sykdom og alvorlig sykdom. (nrk.no 16.3.2017).)

- Granulomatøs polyangiitt. En dag begynte kroppen til Gry (65) å angripe seg selv. (- Ranulomatøs polyangiitt En kronisk sykdom som angriper de små blodårene i kroppen.)

(Anm: Granulomatøs polyangiitt. En dag begynte kroppen til Gry (65) å angripe seg selv. - Jeg satt for det meste som en skrukkete grønnsak, og ville ikke løpe ned dørstokken hos legen. - Ble fortalt at jeg var lat Men vi skal enda lenger tilbake i tid, da alt gradvis kom snikende på. Gry, dama som var proppfull av energi, og aldri kunne være stille, som alltid hadde noe å gjøre, visnet hen. Hun var slapp, og ville bare sove. 65-åringen forsto ikke hva som skjedde, så hvordan kunne andre rundt henne forstå? (…) Det er en sykdom som angriper de små blodårene i kroppen. Det er særlig lunger, hals, nese, bihuler og nyrer som rammes, skriver NHI. (…) Dag etter dag gikk det nedover, men Gry forsøkte å dekke over, ikke lage for mye styr og bekymring for mannen sin Erik (65). Hun hadde jo ingen fysiske mèn, det var ingen som kunne se at hun var syk. Legene fant heller ingenting unormalt. (…) Granulomatøs polyangiitt En kronisk sykdom som angriper de små blodårene i kroppen. Det er særlig lunger, hals, nese, bihuler og nyrer som rammes.I begynnelsen er symptomene ofte uklare, for eksempel: - Rennende nese - Langvarig mellomørebetennelse som ikke blir bra med vanlig behandling. - Plager fra lungene kommer ofte senere med hoste og tungpusthet. - Lett feber, tretthet og generell sykdomsfølelse er vanlig. - Noen får leddsmerter, hevelse rundt et øye eller utslett. - Sykdom i nyrene merkes vanligvis sent i forløpet. - Kilde: Norsk Helseinformatikk (aftenposten.no 12.9.2018).)

(Anm: Granulomatøs polyangiitt. Granulomatøs polyangiitt, tidligere kalt Wegeners granulomatose, er en sykdom som angriper de små blodårene (arterioler og kapillærer) i kroppen. (…) I begynnelsen er symptomene ofte uklare, f.eks rennende nese eller langvarig mellomørebetennelse som ikke blir bra med vanlig behandling. Plager fra lungene kommer ofte senere med hoste og tungpusthet. Lett feber, tretthet og generell sykdomsfølelse er vanlig. Noen får leddsmerter, hevelse rundt et øye eller utslett. Sykdom i nyrene merkes vanligvis sent i forløpet. Granulomatøs polyangiitt er en sjelden sykdom som kan være svært alvorlig uten behandling. (nhi.no 15.3.2017).)

(Anm: More Evidence Ties Gum Health to Stroke Risk. THURSDAY, Feb. 23, 2017 (HealthDay News) -- Adults with gum disease may be twice as likely as people with healthy gums to suffer a stroke, new research suggests. It's not the first study to link gum disease and brain attacks caused by blood clots. (medicinenet.com 24.2.2017).)

(Anm: Muscle Cramps (Charley Horse) and Muscle Spasms (medicinenet.com 21.6.2016).)

(Anm: Symptoms of Heart Disease and Heart Attack (medicinenet.com 27.7.2016).)

(Anm: A Visual Guide to Heart Failure (webmd.com 19.5.2016).)

(Anm: A Visual Guide to Atrial Fibrillation. Should You Worry If Your Heart Skips a Beat? Could you get atrial fibrillation? Find out what causes it, what you can do to help prevent it, and the symptoms you should mention to your doctor. (webmd.com 4.8.2015).)

(Anm: 12 Clues You Might Have Heart Disease (webmd.com 7.6.2016).)

(Anm: Sudden Health Problems After 50 (webmd.com 6.3.2017).)

(Anm: 11 Heart Failure Facts Cardiologists Want You to Know. Heart failure occurs when the heart isn’t able to pump enough blood throughout the body, leading to symptoms like shortness of breath and fatigue. Here's what you need to know about the cardiovascular condition. (…) Heart failure occurs when the muscles of the heart essentially die, or weaken,” says Suzanne Steinbaum, DO, the director of women’s heart health at the Lenox Hill Hospital in New York City and a national spokesperson for the Go Red for Women campaign. "As heart function weakens, the blood doesn’t push forward through the body as easily." (time.com 24.2.2017).)

- Øyner gir ledetråder til fremtidig innsnevring av bloårer i legger. Endringer i små blodkar i øyet kan forutsi en høyere risiko for senere innsnevring i de store blodkarene i beina, ifølge en studie.

(Anm: Eyes hold clues to future narrowing of leg vessels. Changes in tiny blood vessels of the eye may predict a higher risk of later narrowing in the large blood vessels in the legs, according to a study. Changes in tiny blood vessels of the eye may predict a higher risk of later narrowing in the large blood vessels in the legs, according to a study. Changes in tiny blood vessels of the eye may predict a higher risk of later narrowing in the large blood vessels in the legs, according to a study presented at the Epidemiology and Prevention / Lifestyle and Cardiometabolic Health 2017 Scientific Sessions. Researchers reported on 9,390 adults participating in the long-term Atherosclerosis Risk in Communities Study, each with retinal photographs taken between 1993-1995, when they did not have peripheral artery disease (PAD). During a 19-year follow-up, 304 developed PAD requiring hospitalization or a procedure to open narrowed leg vessels. Of those, 92 had the most severe form of PAD, called critical limb ischemia (CLI), resulting in ulcers on the leg, gangrene or the need for amputation. (medicalnewstoday.com 15.3.2017).)

(Anm: Common causes of eye pain explained. Contents of this article: Corneal disorders Glaucoma Uveitis Endophthalmitis. Eye care tips (medicalnewstoday.com 2.3.2017).)

(Anm: Verdens Synsdag: Livsstilen din påvirker mer enn du tror. - Det er en klar sammenheng mellom generell helse og risikoen for å utvikle øyesykdom, sier Hans Torvald Haugo, generalsekretær og fagsjef Norges Optikerforbund. (kk.no 13.10.2016).

(Anm: Sudden drops in blood pressure may increase risk of dementia. Dementia affects tens of millions of people in the United States. New research suggests that those who experience sudden blood pressure drops in their middle age may be more likely to develop dementia in old age. (medicalnewstoday.com 12.3.2017).)

(Anm: Bodil reddet livet tre ganger samme dag. Da Bodil Jenssens hovedpulsåre sprakk, kunne det fort vært det siste hun opplevde. Tre tilfeldigheter reddet livet hennes. (…) Symptomer på aortadisseksjon - Hvis du har rift i øvre del av aorta, er det vanligst med plutselig, sterk smerte i brystet. Ofte stråler smerten mot hals og kjeve. - Hvis du har rift i nedadstigende del av aorta får du ofte smerter mellom skulderbladene eller i magen. - Typisk for begge typene er at smerten flytter seg. Dette skjer fordi riften i blodåren blir lengre. - Ulikt blodtrykk i høyre og venstre arm er karakteristisk, men ikke tilstede hos alle. - Det kan være vanskelig også for helsepersonell å skille aortadisseksjon fra hjerteinfarkt. Symptomene er like. Uansett er det viktig med øyeblikkelig hjelp. - Ring 113. Kilde: Norsk helseinformatikk, nhi.no (nrk.no 14.1.2017).)

(Anm: Reduksjon av hjertedød skyldes ikke statiner. Tidsskr Nor Legeforen 2016; 136:895 (7.6.2016).)

(Anm: Livsstil verkar halvera genetisk risk för hjärtsjukdom. Att exempelvis träna och avstå från rökning kan drastiskt minska risken för kranskärlssjukdom – även hos personer med hög genetisk risk, enligt en stor analys i New England Journal of Medicine. (dagensmedicin.se 18.11.2016).)

(Anm: Arne (60) la om livsstilen - kunne droppe diabetesmedisinene. (…) - Kort tid senere fikk jeg beskjed hos legen at det så så bra ut at jeg kunne halvere medisinen for diabetes type 2. Da jeg var på ny kontroll for 14 dager siden fikk jeg vite at jeg kunne kutte medisinen, sier Myksvoll. (bt.no 17.6.2016).)

(Anm: Bent Hansen Beck trente og spiste seg fra randen av hjerteinfarkt. Mer trim, mindre røyking og lavere kolesterol har gitt kjempeeffekt : På 23 år har dødsfall etter hjerteinfarkt gått ned med 60 prosent. (aftenposten.no 22.12.2015).)

(Anm: Mannen som løp fra høyt blodtrykk. (…) Da legen etter seks uker ville fortsette medisineringen, til tross for at blodtrykket var noe redusert, ønsket Abrahamsen et annet grep: Han ville heller løpe mer. (aftenposten.no 1.5.2016).)

(Anm: Higher muscle mass associated with lower mortality risk in heart disease patients (medicalnewstoday.com 22.4.2016).)

- Hjertemuskelbetennelse (myokarditt)

Hjertemuskelbetennelse (myokarditt)
nhi.no 28.10.2015
Myokarditt er en betennelse i hjertemuskelen, forårsaket av virus, bakterier, toksiner eller immunreaksjoner. Kan gå over uten behandling, men kan utvikles til behandlingstrengende hjertesvikt

Diagnose
Sykehistorien kan gi mistanke om tilstanden. Ved legeundersøkelsen kan det finnes klassiske hjertesvikttegn som tung pust, struttende blodårer på halsen og vann på lungene.

Skade av hjertemuskelcellene gir økning i visse blodprøver (enzymer som CK-MB og troponin) som også er forhøyet ved hjerteinfarkt. Forskjellen er at ved hjertemuskelbetennelse holder disse blodprøvene seg forhøyet lenger. Virus- og bakterieprøver kan stadfeste om pasienten nylig har hatt eller har en virus- eller bakterieinfeksjon. EKG kan vise forbigående lette rytmeforstyrrelser med ekstraslag. Livstruende rytmeforstyrrelser kan opptre både sent og tidlig i forløpet.

Røntgen av brysthulen kan vise diffust forstørret hjerteskygge og væske i lungene. Ekkokardiografi vil umiddelbart avklare alvorlighetsgraden og måler hjertets pumpefunksjon. Det vil ofte være aktuelt å gjøre akutt hjertekateterisering (kontrastundersøkelse av kransårene til hjertet) for å bekrefte eller avkrefte om det foreligger infarkt eller angina. Annen bildediagnostikk benyttes også ved mistanke om akutt myokarditt, spesielt er MR vist å kunne være til nytte.

I unntakstilfeller er det behov for å bekrefte diagnosen ved å ta en vevsprøve (biopsi) av hjertemuskelvev. Ulempen er at betennelsesforandringene kan være flekkvise i hjertet, og det er ikke sikkert at prøven er tatt fra betent vev. Slik prøvetaking er heller ikke helt ufarlig. (…)

(Anm: Myokarditt, hjertemuskelbetennelse som forekommer som komplikasjon ved en lang rekke allmenninfeksjoner med virus og bakterier, ved visse forgiftninger og som ledd i overfølsomhetsreaksjoner. Ekkokardiografi og EKG er til god hjelp ved diagnosen. Symptomene på at hjertemuskelen er blitt akutt svekket, kan være åndenød, hjertebank, trykkfølelse for brystet og forstyrrelser av hjerterytmen. Det kan også utvikle seg hjertesvikt, som må behandles sammen med grunnlidelsen. Myokarditt underdiagnostiseres ofte. Sykdommen kan være meget alvorlig med dødelig utgang. Den kan også gi senfølger som dilaterende kardiomyopati, selv om den oftest helbredes uten men. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Kan kardiomyopati være forårsaket være muggsopp i hjemmet? Can cardiomyopathy be caused be mold at home? Infectious Diseases Specialist,  Dr. Arun's  Response. Black mold is usually a aspergillus niger. Usually aspergillus infection occurs after chronic exposure. Again if you are immunocompromised than chances of infections increase to heart. It requires constant fungemia to cause cardiomyopathy. (healthcaremagic.com 20.7.2014).)

(Anm: Myokarditt. – Betennelse i hjertemuskelen. Årsak. Myokarditt er en betennelsessykdom i hjertemuskulaturen. Den kan være akutt eller kronisk. Virusinfeksjon er den hyppigste årsaken, men også en rekke bakterier, sopp og protozoer (encellete parasitter) kan forårsake sykdommen. (…) Symptomer. De vanligste symptomene er slitenhet, tungpust og brystsmerter. I mange tilfeller ser man symptomer på hjertesvikt. Myokarditt antas å være årsaken til 5-10 % av tilfellene med plutselig hjertedød hos unge. (lhl.no 17.2.2017).)

(Anm: En ung mann med akutt dilatert kardiomyopati. En 17 år gammel gutt med diagnosene AD/HD (attention deficit hyperactivity disorder) og Tourettes syndrom ble innlagt ved lokalsykehuset med akutt dyspné. Han hadde brukt metylfenidat 15 mg tre ganger daglig i ti år. Fire uker forut for innleggelsen hadde han influensaliknende symptomer og oppsøkte fastlegen. Tilstanden ble oppfattet som lungebetennelse, og han ble antibiotikabehandlet med erytromycin. Etter hvert utviklet han betydelig dyspné ved gange på flat mark og ortopné. (…) Det er tidligere beskrevet et tilfelle med kardiomyopati der man mistenker at langvarig bruk av metylfenidat var årsaken (10). Det finnes også en pasienthistorie på Internett der foreldrene til en 14 år gammel gutt med AD/HD som døde av hjertesvikt, advarer mot metylfenidat (11). Det er kjent at stoffet gir økt hjertefrekvens og at det kan gi økning av både det systoliske og det diastoliske n undergruppe av amfetaminene der dilatert kardiomyopati er en kjent bivirkning. Tidsskr Nor Legeforen 2006; 126:1338-9 (11.5.2006).)

- Du blir dummere av hasj. Folk som begynner å røyke cannabis tidlig har lavere IQ i 30-åra. Effekten er liten, men studien er solid, mener norsk rusforsker.

(Anm: Du blir dummere av hasj. Folk som begynner å røyke cannabis tidlig har lavere IQ i 30-åra. Effekten er liten, men studien er solid, mener norsk rusforsker. Det klassiske bildet av en hasjrøyker: Litt sigen, i hippieklær, med et fåret smil rundt munnen og en vennlig innstilling til verden og menneskene rundt seg. Bildet gir ikke nødvendigvis assosiasjoner til Nobelprisen. Og en ny studie fra New Zealand tilsier at det kan være helt berettiget. (…) – Dette er en solid studie som til en viss grad bekrefter det vi tidligere har funnet i en rekke andre undersøkelser, sier Jørgen Bramness, professor ved Senter for rus- og avhengighetsforskning ved Universitetet i Oslo. – Den går langt i å bekrefte at det er en positiv årsakssammenheng, at du blir dummere av å røyke heller enn at dumme folk begynner å ta seg en blås. Men vi kan ikke være helt sikker, og effekten er dessuten ganske liten, sier forskeren. Seks IQ-poeng i forskjell (…) - Les også på forskning.no: Hasj fører til trygd og fengsel (forskning.no 28.8.2012).)

(Anm: Persistent cannabis users show neuropsychological decline from childhood to midlife. Proc Natl Acad Sci U S A. 2012 Oct 2;109(40):E2657-64.)

(Anm: Bruk av Marihuana kan midlertidig svekke hjertemuskelen. (Marijuana use may temporarily weaken heart muscle.) Stress cardiomyopathy is popularly referred to as "broken heart syndrome" because it can be caused by extreme emotional stressors, such as grief, fear, surprise, and anger. The condition can also be caused by physical stressors, such as stroke, seizure, breathing difficulties, or heavy bleeding. (medicalnewstoday.com 14.11.2016).)

(Anm: Immunceller kan slå om til hjertebetennelse og hjertefeil (Immune cell may turn heart inflammation into heart failure) Hjertebetennelse eller myokarditt er en lidelse som vanligvis er forårsaket av en infeksjon som når hjertet. Selv om tilstanden er sjeldent kan det noen ganger føre til dilatert kardiomyopati - en ledende årsak til hjertesvikt hos yngre voksne. Ny forskning bidrar til å forklare hvorfor dette skjer i noen tilfeller og ikke andre, ved å undersøke en immuncelle som ser ut til å føre til hjertesvikt hos mus. (Heart inflammation, or myocarditis, is a disorder usually caused by an infection reaching the heart. Although the condition is rare, it can sometimes lead to dilated cardiomyopathy - a leading cause of heart failure in younger adults. New research helps to explain why this happens in some cases and not others, by examining an immune cell that appears to cause heart failure in mice.) (medicalnewstoday.com 16.3.2017).)

- Broken heart syndrome (Takotsubo syndrome) kan føre til varig skade, sier forskere.

(Anm: Broken heart syndrome may have lasting damage, say researchers.  A condition known as "broken heart syndrome" may cause longer-lasting damage than previously thought, a study has found. Aberdeen University researchers looked at 52 patients with Takotsubo syndrome. This latest research, funded by the British Heart Foundation (BHF), has been published in the Journal of the American Society of Echocardiography. (…) The team from Aberdeen used ultrasound and cardiac MRI scans to look at how the patients' hearts were functioning. The results suggested that the syndrome permanently affected the heart's pumping motion, delaying the twisting or "wringing" motion made by the muscle during a heartbeat. The heart's squeezing motion was also reduced. (…) Dr Dana Dawson, who led the research, said: "We used to think that people who suffered from takotsubo cardiomyopathy would fully recover, without medical intervention. "Here we've shown that this disease has much longer lasting damaging effects on the hearts of those who suffer from it." (bbc.com 19.6.2017).)

(Anm: Bruk av Marihuana kan øke risiko for hjerneslag, hjertesvikt. (Marijuana use may raise stroke, heart failure risk.) I USA, er marihuana stadig mer blitt legalisert for medisinsk eller fritidsformål. Men ny forskning advarer mot skadene av marihuana etter at resultater viser at substansen kan ha negative konsekvenser for kardiovaskulær helse. (In the United States, marijuana is becoming increasingly legalized for medicinal or recreational purposes. However, new research warns of the harms of marijuana use after finding that the drug may have negative implications for cardiovascular health.) (medicalnewstoday.com 14.11.2016).)

- Blodtryksmedicin med HCTZ kædes for tredje gang sammen med kræft.

 (Anm: Blodtryksmedicin med HCTZ kædes for tredje gang sammen med kræft. (…) Det skriver politiken.dk. Resultatet er netop blevet offentliggjort i tidsskriftet JAMA Internal Medicine og kommer i kølvandet på to tidligere studier, der sidste år har vist, at blodtryksmedicinen med HCTZ er kædet sammen med en øget risiko for pladecellehudkræft og læbekræft. »Alt tyder på, at der også er en overhyppighed af modermærkekræft, der skyldes brugen af den særlige blodtrykssænkende medicin, som altså ser ud til at øge risikoen for flere former for kræft i vores hud«, siger Anton Pottegård, der er lektor på Afdeling for Klinisk Farmakologi og Farmaci på Syddansk Universitet og har ledet det nye studie, til politiken.dk. (videnskab.dk 30.5.2018).)

JAMA: - Det er bekymringsfullt at bruk av hydroklortiazid ser ut til å være forbundet med økt risiko for melanom (modersmærkekreft; føflekkreft), og de spesielle sammensetningene observert for lentigo melanom og nodulært melanom beretter videre forskning.

(Anm: Association of Hydrochlorothiazide Use and Risk of Malignant Melanoma. (…) The findings for melanoma subtype are somewhat surprising, as lentigo and superficial spreading melanoma are known to be associated with high sun exposure, whereas the etiology of nodular melanomas is less elucidated.6 It is worrying that hydrochlorothiazide use appears to be associated with an increased risk of melanoma, and the particular associations observed for lentigo melanoma and nodular melanoma warrant further research. JAMA Intern Med. (Published online May 29, 2018).)

(Anm: Praksislæge raser over registerstudie om blodtryksmedicin og modermærkekræft. Et nyt dansk registerstudie viser en mulig sammenhæng mellem blodtrykssænkende medicin og modermærkekræft. Praksislæge kritiserer studiet og opfodrer til at henvise patienter til at tage direkte kontakt til forskeren bag studiet. (dagenspharma.dk 30.5.2018).)

- Hydroklortiazid er assosiert med beskjeden ekstra risiko for melanom (føflekkreft). (- 2,1 % vs. 1,8 %; odds ratio, 1.22).)

(Anm: Hydrochlorothiazide Is Associated with Modest Excess Risk for Melanoma. Thomas L. Schwenk, MD reviewing Pottegård A et al. JAMA Intern Med 2018 May 29. This drug previously has been linked to excess risk for nonmelanoma skin cancer. Hydrochlorothiazide use is associated with excess risk for lip and nonmelanoma skin cancers, especially squamous cell cancers. Investigators in Denmark explored whether hydrochlorothiazide also is associated with risk for melanoma. They identified 19,000 adults with melanoma and compared them with 193,000 age- and sex-matched controls without cancer (except nonmelanoma skin cancer). High use of hydrochlorothiazide (>50,000 mg total lifetime exposure or ≈6 years of use at standard doses) occurred in significantly more melanoma patients than controls (2.1% vs. 1.8%; odds ratio, 1.22). The researchers noted a nonsignificant trend toward a dose-dependent relation between lifetime hydrochlorothiazide use and diagnosis of melanoma and a significant association between hydrochlorothiazide use and two specific melanoma subtypes (nodular melanoma and lentigo melanoma). No association was found between melanoma and use of other antihypertensives. (NEJM 2017 (June 12, 2018).)

(Anm: Overvektige tåler hjerteinfarkt best. Du har ingen grunn til å slanke deg hvis du er hjertesyk, viser ny forskning. (…) En stor dansk studie, som ble publisert i det prestisjetunge, hjertemedisinske tidsskriftet Heart den 18. januar, viser at overvektige kommer bedre ut av hjerteinfarkt enn normalvektige. (…) - Det tilsynelatende paradokset, at fedme disponerer for sykdom, men beskytter dersom man blir syk, har blitt vist gjennom flere studier på mennesker med kroniske sykdommer, sier han. (kk.no 10.3.2014).)

- Ny studie viser sammenheng mellom overvekt og tykkelse på føflekksvulst. Jo høyere BMI, jo tykkere kreftsvulst, viser norsk studie.

(Anm: Ny studie viser sammenheng mellom overvekt og tykkelse på føflekksvulst. Jo høyere BMI, jo tykkere kreftsvulst, viser norsk studie. Tykkelsen på svulsten er avgjørende for overlevelse etter føflekkreft. Norge er i verdenstoppen når det gjelder både forekomst og dødelighet av føflekkreft, og antall nordmenn som utvikler føflekkreft har økt siden etterkrigstiden, ifølge tall fra Kreftregisteret. Nå viser en ny studie, finansiert av Kreftforeningen og publisert i British Journal of Dermatology, en sterk sammenheng mellom overvekt og tykkelse på kreftsvulsten i føflekken. (…) FORSKER: Jo Stenehjem, postdoktor og førsteforfatter. (…) Vi tror dette kommer av at de største personene i mindre grad utsetter seg for overdreven soleksponering, som er den viktigste risikofaktoren for føflekkreft, sier Stenehjem i en pressemelding på Kreftregisteret sine nettsider. (nettavisen.no 15.6.2018).)

- Forskerne fant denne sammenhengen mellom overvekt og føflekkreft blant menn, men de så ikke det samme hos kvinner.

(Anm: Overvektige menn har høyere risiko for føflekkreft. Risikoen for å få føflekkreft øker i takt med at vekta øker. Den gode nyheten er at overvektige som går ned i vekt også blir mindre utsatt for føflekkreft. (…) Forskerne fant denne sammenhengen mellom overvekt og føflekkreft blant menn, men de så ikke det samme hos kvinner. (…) Når forskerne kun så på forekomsten av føflekkreft på armene – altså deler av kroppen som typisk eksponeres for sol også utenom ren soling – så hadde også kvinnene økt risiko. (kreftregisteret.no 10.10.2017).)

- Studie: Blodtrykksmedisin øker risikoen for leppekreft. Men Statens legemiddelverk vil ikke advare mot stoffet, som brukes av nær 300.000 nordmenn. (- Hos disse personene var risikoen for leppekreft nesten åtte ganger større enn hos mennesker som ikke hadde brukt HCTZ.) (- SLV advarer ikke mot bruk Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør i Statens legemiddelverk, deler ikke denne oppfatningen.) (- VERDIFULLT LEGEMIDDEL: – Det er ikke aktuelt å gå bort fra bruken av hydrochlorothiazid på bakgrunn av disse dataene, sier Steinar Madsen i Legemiddelverket.)

(Anm: Studie: Blodtrykksmedisin øker risikoen for leppekreft. Men Statens legemiddelverk vil ikke advare mot stoffet, som brukes av nær 300.000 nordmenn. Blodtrykkssenkende medisiner med stoffet hydrochlorothiazid (HCTZ), øker risikoen markant for plateepitelkarsinom, som er en sjelden form for leppekreft. Det viser en dansk studie som nylig er publisert i Journal of Internal Medicine. Forskerne fant at risikoen for leppekreft øker i takt med hvor mye hydrochlorothiazid man har inntatt gjennom livet. Blant alle som hadde brukt legemidlet var risikoen for leppekreft fordoblet. Risikoen var imidlertid betydelig høyere for de som hadde inntatt legemidlet i en mengde som tilsvarer ti års bruk. Hos disse personene var risikoen for leppekreft nesten åtte ganger større enn hos mennesker som ikke hadde brukt HCTZ. (dagensmedisin.no 1.8.2017).)

- Hydrochlorthiazid kædes sammen med modermærkekræft (malignt melanom; føflekkkreft) i et nyt studie.

(Anm: Hydrochlorthiazid kædes sammen med modermærkekræft (malignt melanom; føflekkkreft) i et nyt studie. Det videnskabelige tidsskrift, JAMA, har offentliggjort et studie, som forbinder stoffet hydrochlorthiazid, der er i nogle lægemidler mod hypertension (forhøjet blodtryk), med en øget sandsynlighed for modermærkekræft. (sst.dk 30.5.2018).)

- Information om hydrochlorthiazid og kræft i huden. (- Gennemgangen afviser en forhøjet risiko for modermærkekræft, men der bliver indført en advarsel om, at der er en forhøjet risiko for udviklingen af hudkræfttyperne basalcellekræft (basocellulært karcinom) og pladecellekræft (spinocellulær karcinom). Denne risiko stiger med den kumulative dosis, der er indtaget.)

(Anm: Information om hydrochlorthiazid og kræft i huden. (…) Gennemgangen afviser en forhøjet risiko for modermærkekræft, men der bliver indført en advarsel om, at der er en forhøjet risiko for udviklingen af hudkræfttyperne basalcellekræft (basocellulært karcinom) og pladecellekræft (spinocellulær karcinom). Denne risiko stiger med den kumulative dosis, der er indtaget. En mulig årsag til den øgede risiko for at udvikle de to kræftformer kan være, at hydrochlorthiazid øger lysfølsomheden. Produktinformationen vil bl.a. komme til at indeholde information om at holde øje med nye hudforandringer, være ekstra opmærksom på at beskytte sig mod solen, og især være opmærksom, hvis man tidligere har haft hudkræft. Informationen bliver implementeret i produktinformationen om nogle måneder. Se Lægemiddelstyrelsens nyhed: Lille øget risiko for visse typer hudkræft ved brug af lægemidlet hydrochlorthiazid  (sst.dk 30.10.2018).)

- Nyt studie om hydrochlorothiazid og risiko for hudkræft. Et nyt dansk studie vakte i starten af december måned stor opsigt i de fleste danske medier.

(Anm: Nyt studie om hydrochlorothiazid og risiko for hudkræft. Et nyt dansk studie vakte i starten af december måned stor opsigt i de fleste danske medier. Studiet A nationwide case-control study from Denmark, viser en sammenhæng mellem det hyppigt anvendte blodtrykssænkende og vanddrivende lægemiddel hydrochlorthiazid og pladecellekræft.  Den store opmærksomhed har efterfølgende fået flere læger og patienter til at henvende sig til Lægemiddelstyrelsen og Sundhedsstyrelsen for at høre, hvilke konsekvenser det får for behandlingen og for lægemidlet. Begge styrelser har meddelt, at studiet ikke bør få patienter til at stoppe behandling med hydrochlorthiazid uden først at have konsulteret egen læge. Før risikoen er vurderet i EU-regi, bør der ikke drages endelige konklusioner.  Flere. (Lægemiddelstyrelsen Nr. 3 | Årgang 1 | December 2017).)

(Anm: Fosterskader (legemiddelinduserte) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelindusert kreft og andre typer celleskader (mintankesmie.no).)

(Anm: Bivirkninger (legemiddelinduserte organskader og sykdommer) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom. (Medication-induced mitochondrial damage and disease.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Hydrochlorothiazide (abbreviated HCTZ, HCT, or HZT) is a diuretic medication often used to treat high blood pressure and swelling due to fluid build up.[2 (en.wikipedia.org).)

(Anm: Hydroklortiazid (ofte forkortet til HCT, HCTZ, eller HZT) er et mye brukt diuretikum (vanndrivende legemiddel), et tiazid, som hemmer nyrenes evne til å reabsorbere vann. Det brukes overveiende i behandlnig av høyt blodtrykk. I Norge selges HCT som monopreparatet Esidrex, men er også tilgjengelig i kombinasjon med en rekke andre blodtrykksmedikamenter. For virkningsmekanisme og bivirkninger se hovedartikkel om tiazider. (no.wikipedia.org).)

(Anm: Tiazider er en gruppe diuretika, vanndrivende legemidler. De er sentrale i behandling av høyt blodtrykk (hypertensjon), men brukes også ved en rekke andre tilstander. Tiazidene har vært svært lenge på markedet, og regnes som velutprøvde, effektive og svært billige blodtrykksmedisiner sammenlignet med mer moderne preparater. De mest brukte tiazidene i Norge er hydroklorthiazid (Esidrex) og Bendroflumetiazid (Centyl). Hydroklortiazid er mye brukt i kombinasjonspreparater med andre mer moderne og kostbare blodtrykksmedikamenter for å gi ytterligere effekt. Disse preparatene får da gjerne tilleggsbetegnelser som plus eller comp. (no.wikipedia.org).)

- Udbredt medicin kædes sammen med hudkræft. Et dansk forskerhold har undersøgt. (- Hvert 10. tilfælde af en særlig kræftform i huden ville forsvinde, hvis vi fjernede lægemidlet.)

(Anm: Udbredt medicin kædes sammen med hudkræft. Et dansk forskerhold har undersøgt sammenhængen mellem et hyppigt brugt lægemiddel kaldet hydrochlorthiazid og hudkræft. Et af verdens mest udbredte lægemidler kædes direkte sammen med en markant øget risiko for hudkræft. Det skriver Politiken. Der er tale om kombinationspræparater med indholdsstoffet hydrochlorthiazid. Lægemidlerne bliver brugt mod forhøjet blodtryk. I Danmark får omkring 250.000 mennesker den form for blodtryksmedicin. - Hvert 10. tilfælde af en særlig kræftform i huden ville forsvinde, hvis vi fjernede lægemidlet. Eller 250 danskere kunne hvert år undgå at få hudkræft, siger ph.d. Anton Pottegård, lektor på Afdeling for Klinisk Farmakologi og Farmaci på Syddansk Universitet. (…) - Signalet i studiet virker stærkt nok til, at det kan få konsekvenser for brugen af lægemidlet, måske med en anbefaling om at skifte til andre lægemidler for visse patienter, siger medicinsk chef i Lægemiddelstyrelsen Nikolai Bruun til Politiken. (...) - Signalet i studiet virker stærkt nok til, at det kan få konsekvenser for brugen af lægemidlet, måske med en anbefaling om at skifte til andre lægemidler for visse patienter, siger medicinsk chef i Lægemiddelstyrelsen Nikolai Bruun til Politiken.(tv2.dk 3.12.2017).)

- Nyt studie: Blodtryksmedicin kan øge kræftrisiko.

(Anm: Nyt studie: Blodtryksmedicin kan øge kræftrisiko. (…) I Danmark får omkring 250.000 mennesker blodtryksmedicin, der indeholder stoffet hydrochlorthiazid. Danske forskere har nu fundet ud af, at dette stof i kombinationspræparater øger risikoen for pladecellekræft. (…) Blodtryksmedicinen øger lysfølsomheden og blokerer på den måde hudens evne til at reparerer sig selv, når solens stråler rammer os. Skaderne forbliver derfor i huden og kan føre til de cellemutationer, der resulterer i hudkræft. Studiet påpeger, at hydrochlorthiazid også øger den anden form for hudkræft, basalcellekræft, men i en langt mindre grad. (…) Symptomer på pladecellekræft i huden
Pladecellekræft er den type hudkræft, der ofte ses på læberne og viser sig blandt andet ved disse symptomer:

 • Sår: Pladecellekræft viser sig oftest som sår, der ikke vil heles.
 • Isse, nakke og håndryg: Denne type hudkræft rammer ofte disse områder, der udsættes meget for solens stråler.
 • Knuder: Kræften kan vise sig som en knuder. Sygdommen starter som en lyserød fast knude på huden, og senere vil der komme et sår i midten af knuden.
 • Sår på læberne: Hudkræft på læberne er ofte pladecellekræft. Den viser sig ved sår på læberne, der ikke vil heles, og det er oftest på underlæben.

Lægemiddelstyrelsen anbefaler dog ikke, at man nødvendigvis skal skifte sin blodtryksmedicin på baggrund af studiet, da det ikke dokumenterer en egentlig årsagssammenhæng. Hvis man er i tvivl, kan man kontakte sin læge og høre om sine muligheder. (netdoktor.dk 4.12.2017).)

(Anm: Pladecellekræft. Pladecellekræft er den næsthyppigste form for hudkræft. Udseende Pladecellekræft opstår ofte fra aktinisk keratose. Den ser ud som forhøjede knuder i huden med en ru overflade, eller røde pletter der skæller. Knuden eller pletten kan vokse og udvikle sig forholdsvis hurtigt til store væskende sår. Pladecellekræft kan forveksles med vorter. Lokalisering Pladecellekræft kan forekomme overalt på kroppen, inklusiv slimhinder og kønsorganer, men er mest udbredt på de områder der er mest udsat for solen, såsom ansigt, hovedbund, læber, hals, arme og ben. Pladecellekræft viser sig oftest på solbrændte områder sammen med andre tegn på hudskader, som rynker eller mangel på elasticitet i huden. Udvikling Hvis pladecellekræft opdages tidligt, er den let at behandle. Men hvis den ikke behandles, kan den trænge dybere ind i huden og medføre permanent skade. I sjældne tilfælde kan pladecellekræft sprede sig til lymfekirtler og andre organer og blive dødelig, så derfor anbefaler man kirurgi. (euromelanoma.org).)

- Mulig sammenhæng mellem den blodtrykssænkende medicin hydrochlorthiazid og modermærkekræft (Anm: melanom / føflekkreft) undersøges. Et nyt dansk studie har fundet, at personer med modermærkekræft oftere behandles med den blodtrykssænkende medicin hydrochlorthiazid end personer, der ikke har modermærkekræft.

(Anm: Mulig sammenhæng mellem den blodtrykssænkende medicin hydrochlorthiazid og modermærkekræft undersøges. Et nyt dansk studie har fundet, at personer med modermærkekræft oftere behandles med den blodtrykssænkende medicin hydrochlorthiazid end personer, der ikke har modermærkekræft. Det nye studie Use of hydrochlorothiazide and risk of malignant melanoma er udført af farmaceut ph.d. Anton Pottegård og læge Sidsel Arnspang Pedersen m. fl. og er netop offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift JAMA Internal Medicine.  Lægemiddelstyrelsen har læst og vurderet studiet. Det påviser ikke en endegyldig sammenhæng mellem hydrochlorthiazid og modermærkekræft. (…) Konklusionen gælder kun for hydrochlorthiazid. Det gælder ikke for andre typer vandrivende medicin som f.eks. thiazidproduktet Centyl.  Lægemiddelstyrelsen har sendt studiet til EU’s bivirkningskomité (PRAC), der inddrager det i deres igangværende evaluering af sikkerheden ved hydroclorthiazid. Evalueringen forventes at ligge klar senere i 2018. (…) Læs også Lægemiddelstyrelsen vurdering af studiet fra december 2017: Hydrochlorothiazide use and risk of non-melanoma skin cancer: A nationwide case-control study from Denmark, Sidsel Arnspang et. al. (laegemiddelstyrelsen.dk 29.5.2018).)

- Ifølge Søren Friis arbejder Kræftens Bekæmpelse på en undersøgelse, der ser nærmere på, om hydrochlorthiazid også har en sammenhæng med modermærkekræft. Han forventer, at undersøgelsen er klar i begyndelsen af det nye år.

(Anm: Forsker maner til ro efter studie om hudkræft og medicin. Vigtigt at kontakte sin læge, inden man dropper blodtryksmedicin, der forbindes til øget risiko for hudkræft. (…) Forskerne har specifikt fundet en sammenhæng mellem brug af medicin med hydrochlorthiazid og kræft i huden af typen pladecellekræft. Kræfttypen rammer mere end 2500 danskere hvert år. (…) Ifølge Søren Friis arbejder Kræftens Bekæmpelse på en undersøgelse, der ser nærmere på, om hydrochlorthiazid også har en sammenhæng med modermærkekræft. Han forventer, at undersøgelsen er klar i begyndelsen af det nye år. (jyllands-posten.dk 4.12.2017).)

(Anm: Hydrochlorothiazide use and risk of non-melanoma skin cancer: A nationwide case-control study from Denmark. Abstract Background Hydrochlorothiazide, one of the most frequently used diuretic and antihypertensive drugs in the United States and Western Europe, is photosensitizing and has previously been linked to lip cancer. Objective To examine the association between hydrochlorothiazide use and the risk of basal cell carcinoma (BCC) and squamous cell carcinoma (SCC). Methods From the Danish Cancer Registry, we identified patients (cases) with NMSC during 2004-2012. Controls were matched 1:20 by age and sex. Cumulative hydrochlorothiazide use (1995-2012) was assessed from the Danish Prescription Registry. Using conditional logistic regression, we calculated odds ratios (ORs) for BCC and SCC associated with hydrochlorothiazide use. Results High use of hydrochlorothiazide (≥50,000 mg) was associated with ORs of 1.29 (95% confidence interval [CI] 1.23-1.35) for BCC and 3.98 (95% CI 3.68-4.31) for SCC. We found clear dose-response relationships between hydrochlorothiazide use and both BCC and SCC; the highest cumulative dose category (≥200,000 mg HCTZ) had ORs of 1.54 (95% CI 1.38-1.71) and 7.38 (95% CI 6.32-8.60) for BCC and SCC, respectively. Use of other diuretics and antihypertensives was not associated with NMSC. Limitations No data on sun exposure was available. Conclusions Hydrochlorothiazide use is associated with a substantially increased risk of NMSC, especially SCC. Journal of the American Academy of Dermatology 2017 (December 03, 2017).)

(Anm: Hydrochlorothiazide (HCTZ or HCT) is a diuretic medication often used to treat high blood pressure and swelling due to fluid build up.[2] Other uses include diabetes insipidus, renal tubular acidosis, and to decrease the risk of kidney stones in those with high calcium level in the urine.[2] For high blood pressure it is often recommended as a first line treatment.[2][3] HCTZ is taken by mouth and may be combined with other blood pressure medications as a single pill to increase the effectiveness.[2] (…) Trade names[edit] Hydrochlorothiazide is available as a generic drug under a large number of brand names, including Apo-Hydro, Aquazide, BPZide, Dichlotride, Esidrex, Hydrochlorot, Hydrodiuril, HydroSaluric, Hypothiazid, Microzide, Oretic and many others. To reduce pill burden and in order to reduce side effects, hydrochlorothiazide is often used in fixed-dose combinations with many other classes of antihypertensive drugs such as: - ACE inhibitors — e.g. Prinzide or Zestoretic (with lisinopril), Co-Renitec (with enalapril), Capozide (with captopril), Accuretic (with quinapril), Monopril HCT (with fosinopril), Lotensin HCT (with benazepril), etc. - Angiotensin receptor blockers — e.g. Hyzaar (with losartan), Co-Diovan or Diovan HCT (with valsartan), Teveten Plus (with eprosartan), Avalide or CoAprovel (with irbesartan), Atacand HCT or Atacand Plus (with candesartan), etc. - Beta blockers — e.g. Ziac or Lodoz (with bisoprolol), Nebilet Plus or Nebilet HCT (with nebivolol), Dutoprol or Lopressor HCT (with metoprolol), etc. - Direct renin inhibitors — e.g. Co-Rasilez or Tekturna HCT (with aliskiren) - Potassium sparing diuretics: Dyazide and Maxzide triamterene[14]  (en.wikipedia.org).)

- Danske forskere slår full alarm om populært legemiddel. Danske forskere mener at blodtrykksenkende hydroklortiazid kan føre til hudkreft. Det norske Legemiddelverket tar derimot det hele med stoisk ro.

(Anm: Danske forskere slår full alarm om populært legemiddel. Danske forskere mener at blodtrykksenkende hydroklortiazid kan føre til hudkreft. Det norske Legemiddelverket tar derimot det hele med stoisk ro. (…) I studien blir det påstått at 250 dansker kunne ha unngått kreft hvis de droppet blodtrykksenkende legemidler som inneholder hydroklortiazid (HCT). (…) Resultatene ble mandag offentliggjort i fagbladet Journal of the American Academy of Dermatology, som er det ledende vitenskapelige tidsskriftet for hudsykdommer. (…) – Hvert tiende tilfelle av en spesiell kreftform i huden ville ha forsvunnet hvis vi fjernet legemiddelet, eller 250 færre dansker kunne hvert år unngått å få hudkreft, sier Pottegård til Politiken. (…)  Livsfarlig blodtrykk Madsen sier at rundt 250.000 norske pasienter bruker legemidler som innneholder HCT, men understreker at det ikke er noen grunn for disse pasientene om å uroe seg. – Alle medikamenter har bivirkninger. Uten hydroklortiazid ville mange pasienter få problemer med å få god nok behandling av blodtrykket. Og konsekvensen av utilstrekkelig blodtrykksbehandling kan være dramatisk – hjerneslag og hjerteinfarkt, sier han. (…) – God grunn til bekymring Danske Lægemiddelstyrelsens medisinske sjef Nikolai Brun sier til Politiken at «studien gir god grunn til bekymring». (tv2.no 5.12.2017).)

(Anm: Fosterskader (legemiddelinduserte) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelindusert kreft og andre typer celleskader (mintankesmie.no).)

(Anm: Bivirkninger (legemiddelinduserte organskader og sykdommer) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom. (Medication-induced mitochondrial damage and disease.) (mintankesmie.no).)

- Øker magekreft-risiko. Protonpumpehemmere (PPl) brukes ved bagatellmessige plager og selges endog over disk. (- Den medisinske ekspertisen har gitt informasjon farget av farmasøytisk industri.) (- TIES I HJEL. Min forskningsgruppe har produsert 20 doktorgrader og minst 200 publikasjoner innen feltet, men har som regel blitt tiet i hjel. Vi har vært blokkert i de beste tidsskriftene og kongresser.)

(Anm: Kronikk: Helge L. Waldum, professor, Trondheim. Øker magekreft-risiko. Protonpumpehemmere (PPl) brukes ved bagatellmessige plager og selges endog over disk. Også pasienter med uklare mageplager, uten etablert diagnose og indikasjon, får medikamentet, som medfører risiko for magekreft. TO NYE STUDIER rapporterer at protonpumpehemmere (PPl) disponerer for magekreft (1,2). Hvorfor øker PPI-bruken risikoen for magekreft, og burde dette ha vært erkjent før? Ut ifra egne studier har min forskningsgruppe vært verdens eneste som har hevdet risiko for magekreft ved bruk av PPI (3,4,5). Den medisinske ekspertisen har gitt informasjon farget av farmasøytisk industri. (…) TIES I HJEL. Min forskningsgruppe har produsert 20 doktorgrader og minst 200 publikasjoner innen feltet, men har som regel blitt tiet i hjel. Vi har vært blokkert i de beste tidsskriftene og kongresser. Også i Norge har vi møtt påfallende motstand. Forskningsrådets evaluering av forskningsmiljøene hadde i komiteen personer med tilknytning til PPI-produsent. Og vi fikk en dårlig «rating», som senere har vært brukt mot oss. I bedømmelsen sto det: «Står sørgelig alene». En dansk komitemedlem spurte om hvorfor vi ikke samarbeidet med industrien? I beste fall et naivt spørsmål. Jeg har også stusset over at Legemiddelverket aldri har lagt vekt på våre høringsuttaler og at PPI ble godtatt solgt over disk. (dagensmedisin.no 29.11.2017).)

(Anm: Syrepumpehemmere (protonpumpehemmere (PPI) knyttet til alvorlige gastrointestinale infeksjoner. (…) Legemidler som protonpumpehemmere (PPI) knyttet til en økt risiko for tarminfeksjoner med C. difficile og Campylobacter bakterier som kan forårsake betydelig sykdom. (Acid suppression medications linked to serious gastrointestinal infections. (…) Medications such as proton pump inhibitors (PPIs) was linked with an increased risk of intestinal infections with C. difficile and Campylobacter bacteria, which can cause considerable illness.) (medicalnewstoday.com 9.1.2017).)

- Inflammatoriske hjertesykdommer: årsaker, symptomer og behandlinger. (- Symptomene inkluderer brystsmerter, angina, smerter i hjertemuskelen, og kortpustethet, ødem, hevelse i føtter eller ankler, og tretthet.)

The Inflammatory Heart Diseases: Causes, Symptoms, and Treatments.
Cell Biochem Biophys. 2015 Jul;72(3):851-5. doi: 10.1007/s12013-015-0550-7.
Abstract The inflammation of the heart muscles, such as myocarditis, the membrane sac which surrounds the heart called as pericarditis, and the inner lining of the heart or the myocardium, heart muscle as endocarditis are known as the inflammatory heart diseases. Inflammation of heart is caused by known infectious agents, viruses, bacteria, fungi or parasites, and by toxic materials from the environment, water, food, air, toxic gases, smoke, and pollution, or by an unknown origin. Myocarditis is induced by infection of heart muscle by virus like sarcoidosis and immune diseases. The symptoms include chest pain, angina, pain in heart muscle, and shortness of breath, edema, swelling of feet or ankles, and fatigue. The ECG, X-ray, and MRI can diagnose the disease; blood test and rise in enzymes levels provide abnormality in heart function. The treatment includes use of antibiotics for inflammation of heart muscle and medications. The ultrasound imaging indicates further damage to the heart muscle. In severe cases of infection heart failure can occur so long-term medications are necessary to control inflammation. The various biomarkers are reported for the inflammatory heart diseases. The causes, symptoms and treatments of inflammatory heart diseases are described. (…)

(Anm: Editorials. Chest pain in primary care: what happens to the undiagnosed majority? Acute chest pain is an alarming symptom, and the exclusion of a cardiac or other serious cause is the first priority.  (…) In one study, 25% of patients with chest pain in an emergency department were found to have panic disorder.4 Future research might clarify how we can better assess and meet the individual needs of patients with unattributed chest pain. BMJ 2017;357:j1626 (Published 03 April 2017).)

- Infeksjoner kan utløse hjerte- og karsykdommer. Forskere finner en høyere risiko for koronarhendelser i løpet av 3 måneder etter en infeksjon. Kroppens immunrespons, antyder de, kan forklare hvorfor infeksjoner "utløser" hjerteinfarkt og hjerneslag. Begrepet kardiovaskulær sykdom (CVD) dekker en rekke forhold: fra hjerteinfarkt og hjertesykdom til hjerneslag, hypertensjon og hjertesvikt.

(Anm: Infections could trigger cardiovascular disease. Researchers find a higher risk of coronary events during the 3 months after an infection. The body's immune response, they suggest, may explain why infections "trigger" heart attack and stroke. The term cardiovascular disease (CVD) covers a range of conditions: from heart attack and heart disease to stroke, hypertension, and heart failure. As many as 84 million people in the United States are living with one of the conditions above, and 2,200 people die every day as a result. Several factors may raise the risk of cardiovascular conditions. Some of these factors are modifiable, such as smoking, high cholesterol, and high blood pressure. Other factors, such as sex, race, age, and family history, cannot be modified. However, there are also a number of "acute" risk factors, or triggers, that can lead to CVD. Some research has linked urinary infections and pneumonia, for instance, with the risk of having heart attacks and stroke. A new study, published in the Journal of the American Heart Association, zooms in on the link between infections and adverse cardiovascular events. (medicalnewstoday.com 30.11.2018).)

(Anm: Inpatient and Outpatient Infection as a Trigger of Cardiovascular Disease: The ARIC Study. Background Acute infections are known cardiovascular disease (CVD) triggers, but little is known regarding how CVD risk varies following inpatient versus outpatient infections. We hypothesized that in‐ and outpatient infections are associated with CVD risk and that the association is stronger for inpatient infections. (…) Conclusions In‐ and outpatient infections are associated with CVD risk. Patients with an inpatient infection may be at particularly elevated CVD risk and should be considered potential candidates for CVD prophylaxis. Journal of the American Heart Association. 2018;7:e009683.)

(Anm: MR avdekker alvorlig hjertesykdom. Mer enn syv av ti mistenkte infarktpasienter som har normale funn på angiografi, har likevel en alvorlig hjertesykdom. MR avdekker sykdom hos pasienter som ofte ville ha blitt sendt hjem dagen etter og vurdert som «friske», sier seksjonsoverlege Knut Haakon Stensæth. Blant 1145 personer som ble innlagt med mistanke om akutt hjerteinfarkt ved Ullevål universitetssykehus i perioden fra mars 2007 til august 2008, hadde 4,3 prosent av dem normale kransarterier ved angiografi, mange med forhøyet troponin. Ofte sendes disse pasientene hjem uten videre oppfølging. (dagensmedisin.no 7.4.2016).)

(Anm: Myocardial aging as a T-cell–mediated phenomenon. Significance Aging is a risk factor for heart diseases, and it is also known to impact on several immunological processes. Nevertheless, most studies addressing the cardio-immune cross-talk have focused on juvenile rather than senescent animal models. In the present study, we addressed this gap and found that immunological activity contributes to myocardial aging. By using different lymphocyte-deficient animal models and heterochronic adoptive cell-transfer protocols, our study revealed a pivotal role for CD4+ T cells in mediating spontaneous local inflammation and mild organ dysfunction in aged hearts. These results might shed new light on the emerging field of “immunocardiology” because they reveal that spontaneous heart-directed immune responses arise even in the absence of previous myocardial tissue damage. PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences) 2017 (Proceedings of the National Academy of Sciences Early Edition articles for 2 March 2017).)

(Anm: Fleire unge går på blodtrykksmedisin. (…) Talet på unge som bruker blodtrykksmedisin har gått opp med 70 prosent på 10 år. – Urovekkande, meiner Legemiddelverket. (nrk.no 21.7.2015).)

(Anm: Ungt blod forynger kroppen. Aldring: Snart skal det kanskje ikke mer til enn et skudd ungt, friskt blod for å holde alderdommen fra livet. Nye forsøk med blodoverføring på mus virker som en ungdomseliksir på gamle eksemplarer og styrker skjelettet og musklene markant. (…) Hjertes pumpeevne ble også styrket med 35 %. (...) Og sist, men ikke minst, hadde også hjernen nytte av blodoverføringen fordi blodgjennomstrømningen i hjernen hos de gamle musene ble økt med 50 %. (illvit.no 18.3.2016).)

(Anm: 1,3 millioner danskere tager hjertemedicin . 41 pct. af den danske befolkning på 35 år eller derover tager mindst én form for medicin mod hjerte-kar-sygdomme. (dagenspharma.dk 19.8.2015).)

(Anm: 6 gode råd til et stabilt blodtryk (netdoktor.dk 20.8.2014).)

(Anm: Motion og forhøjet blodtryk. Motion er ofte den bedste medicin mod forhøjet blodtryk. (netdoktor.dk 22.11.2012).)

(Anm: Fitness May Protect Against Death After First Heart Attack. —High fitness level associated with lower mortality throughout the first year post MI. After a first heart attack, lower rates of early death were seen in connection with higher levels of cardiovascular fitness in a retrospective cohort study published in Mayo Clinic Proceedings. After a first heart attack, lower rates of early death were seen in connection with higher levels of cardiovascular fitness in a retrospective cohort study published in Mayo Clinic Proceedings. Exercise capacity was independently associated with significantly decreased mortality at 28, 90, and 365 days, the investigators found. (medpagetoday.com 1.2.2016).)

(Anm: Congestive Heart Failure (CHF) facts. (medicinenet.com).)

(Anm: Association between depression and anemia in otherwise healthy adults. (…) Conclusion In healthy adults from the general population, we found a significant and robust association between depression and anemia. Further studies are needed to assess the longitudinal relationship between both conditions and determine the mechanisms underlying this association. Acta Psychiatrica Scandinavica 2016 (Version of Record online: 30 MAY 2016).)

(Anm: High blood pressure drugs impact depression, bipolar disorder. High blood pressure drugs may affect not only blood pressure but also mood disorders including depression and bipolar disorder, finds a new study published in the American Heart Association's journal Hypertension. (…) Participants were divided into four groups based on the single high blood pressure drug they had been prescribed: angiotensin antagonists, beta-blockers, calcium channel blockers, or thiazide diuretics. The research also included a control group of 111,936 people who were not exposed to any of these four antihypertensive drug classes during the study period. (medicalnewstoday.com 11.10.2016).)

(Anm: High blood pressure raises risk of cognitive decline, dementia. The risk of cognitive impairment and dementia in later life is increased for individuals with high blood pressure, especially middle-aged adults. This is the conclusion of a scientific statement from the American Heart Association, published in the journal Hypertension. (medicalnewstoday.com 11.10.2016).)

(Anm: Association between depression and anemia in otherwise healthy adults. Conclusion. In healthy adults from the general population, we found a significant and robust association between depression and anemia. Further studies are needed to assess the longitudinal relationship between both conditions and determine the mechanisms underlying this association.Acta Psychiatrica Scandinavica 2016;134(2):150–160 (August 2016).)

(Anm: A Visual Guide to Heart Disease. See which habits can help your ticker. Plus, know the symptoms of a heart attack -- for men and for women -- so you can act fast. (wemd 20.4.2015).)

(Anm: Tor-Eirik (47) fikk hjerteinfarkt - så fullførte han Ironman-konkurransen. (…) – Jeg visste svaret på forhånd. Sykehuset gjennomførte standard hjerteundersøkelse ved angiografi. De var ikke interessert i å undersøke meg skikkelig sist og jeg hadde ikke noe mer tiltro til dem på runde to. Som Holt fryktet, våknet han opp til en beskjed om at ingenting var galt. I tillegg fikk han beskjed om å slutte med medisin. – Ingenting er galt med deg, alt ligger i hodet ditt, sa legen til meg. (bodonu.no 6.6.2016).)

(Anm: CardioBrief: Dollars for Heart Docs. —Analysis of CMS database shows some docs pocketed millions from drug and device makers. $300 million dollars. That's how much industry paid to cardiologists and other related healthcare professionals between August 2013 and December 2014 for consulting, speaking, and other various activities, according to new data published by CMS in the Open Payments database. (medpagetoday.com 23.7.2015).)

(Anm: Antidepressive reduserer ikke sykehusinnleggelser, død eller bedrer sinnsstemning hos hjertesviktpasienter med depresjon. (Antidepressant does not reduce hospitalization, death, or improve mood for heart failure patients with depression.) (medicalnewstoday.com 29.6.2016).)

(Anm: Many elderly are prescribed antihypertensive medication despite already having low blood pressure. According to a new study in the journal Age and Ageing, a significant proportion of patients over 70 remain on antihypertensive medication despite having low blood pressure. This, the study argues, has a significant effect on increased mortality rates and admissions to hospital.  (medicalnewstoday.com 6.7.2016).)

(Anm: Older people remain on blood pressure agents despite being hypotensive resulting in increased mortality and hospital admission. Age Ageing 2016 (First published online: June 30, 2016).)

(Anm: Hard to treat chest pain may be improved with a patient's own stem cells. A patient's own stem cells may treat chest pain that cannot be treated with current therapies. Patients experienced significantly fewer angina-related symptoms and improved ability to exercise after receiving the stem-cell therapy. A side effect reported was muscle pain. (medicalnewstoday.com 21.7.2016).)

- Stille/tause hjerteinfarkter «like ille som symptomatisk hjerteinfarkt»

Silent heart attacks 'as bad as symptomatic heart attacks'. (Stille hjerteinfarkt «like ille som symptomatisk hjerteinfarkt».)
medicalnewstoday.com 17.5.2016
Ikke alle hjerteinfarkter gir brystsmerter eller andre kjente klassiske symptomer. Såkalte stille hjerteinfarkter, men kan være like dødelig. Ny forskning publisert i Circulation måler effekten av disse stille/tause, men alvorlige hjertehendelser. (Not all heart attacks produce chest pain or the other well-known classic symptoms. So-called silent heart attacks, however, can be just as deadly. New research, published in Circulation, measures the impact of these silent but serious cardiac events.)

De typiske symptomer på et hjerteinfarkt inkluderer følelser av trykk, smerte, fylde, og klemming i brystet. (The typical symptoms of a heart attack include feelings of pressure, pain, fullness, and squeezing in the chest.)

Der kan også være smerter i armer, skuldre, nakke, rygg, tenner eller kjeve. Magesmerter, kortpustethet, svimmelhet, svetting, kvalme, og angst er også vanlig. (There may also be pain in the arms, shoulders, neck, back, teeth, or jaw. Stomach pain, shortness of breath, lightheadedness, sweating, nausea, and anxiety are also common.)

Disse kan bli referert til som de klassiske symptomer, men hjerteinfarkt er ikke alltid til stede på denne måten. (These can be referred to as the classic symptoms, but heart attacks do not always present in this way.)

I virkeligheten vises de fleste av disse symptomene i knapt halvparten av flertallet av hjerteinfarkter. Likevel er blodtilførselen til hertemuskelen fortsatt redusert eller kuttet helt; dette er referert til som iskemi. (In reality, almost one half of heart attacks do not display the majority of those symptomsYet, blood flow to the muscle of the heart is still reduced or cut off completely; this is referred to as ischemia.)  (…)

(Anm: Her er det farligste sted at få hjertestop. (…) 75 procent af alle hjertestop uden for hospitalet sker i private hjem, og her er chancen for at overleve blot 8 procent, selvom der er en anden person til stede. Det viser nye tal fra Dansk Hjertestopregister. Til gengæld er antallet af personer, der overlever et hjertestop i det offentlige rum, steget markant fra 9 procent til 24 procent i årene 2002-2014. (…) Antallet af hjertestop uden for hospitalet er ca. 3.500 årligt. I 2002 overlevede 150 personer, mens der i 2014 var 500 personer, der overlevede. (netdoktor.dk 30.5.2016).)

(Anm: Iskemi beskriver en tilstand i kroppen der blodtilførselen til et organ eller vev er nedsatt som følge av at blodårene som fører til vevet har trukket seg sammen (konstriksjon), er innsnevret på grunn av aterosklerose eller langvarig trykkbelastning, eller er tilstoppet på grunn av trombose. (no.wikipedia.org).)

(Anm: Heart Attack or Heartburn? Differences Between Types of Chest Pain (medicalnewstoday.com 19.9.2016).)

(Anm: En blodpropp, også kalt trombe, er resultatet av en koagulasjonsprosess i et blodkar. Tromben kan enten blokkere blodkaret der den er dannet eller vandre med blodstrømmen, embolisere. (en.wikipedia.org).)

(Anm: Blodprop: Strøm i hjernen gør genoptræningen bedre. En svag strøm til hjernen samtidig med træning hjælper folk med at komme sig oven på en blodprop eller en blødning i hjernen, viser ny dansk forskning. Forskere er uenige om, hvorvidt strømmen skal tages med i behandling eller ej. (videnskab.dk 16.1.2017).)

(Anm: Blood pressure medication paves the way for approaches to managing Barrett's syndrome. New ways of using mechanisms behind certain blood pressure medications may in the future spare some patient groups both discomfort and lifelong concern over cancer of the esophagus. This, in any case, is the goal of several studies of patients with Barrett's syndrome at Sahlgrenska Academy. "If we could filter out those who are not at greater risk, it would represent huge gains for both patients and health care providers," says Svein Olav Bratlie, a researcher in gastro surgery and clinician at Sahlgrenska University Hospital. It is estimated that between one and two percent of the Swedish population has Barrett's syndrome, a condition in which the membrane in the lower part of the esophagus becomes more like that of the intestine and more acid-resistant. Barrett's syndrome is preceded by the common reflux affliction that involves long-term leakage of stomach acid up into the esophagus.  (medicalnewstoday.com 13.12.2016).)

(Anm: Eosinofil øsofagitt. Bakgrunn. Eosinofil øsofagitt er en kronisk inflammasjonstilstand i spiserøret. De siste årene er man blitt mer oppmerksom på denne sykdommen som en vanlig årsak til dysfunksjon av oesophagus hos både barn og voksne. (…)  Fortolkning. Eosinofil øsofagitt diagnostiseres hos stadig flere, men det er usikkert om dette skyldes økt forekomst eller økt oppmerksomhet fra det medisinske miljøet. Kunnskap om sykdommen er viktig, da enkel endoskopisk eller medisinsk behandling gir et godt resultat hos flertallet av pasientene og kan forhindre komplikasjoner som strikturdanning og fastsittende mat i spiserøret. Tidsskr Nor Legeforen 2011; 131:2470 – 4 (13.12.2011).)

(Anm: Barrett's Esophagus: Symptoms, Causes, and Treatments (webmd.com 2016).)

(Anm: Barrett’s Esophagus and Cancer Risk. Barrett’s esophagus (BE) is a condition where the tissues present in the esophagus undergo transformation and become similar to those found in the intestinal lining. It is present mostly in people who have gastroesophageal reflux disease (GERD), especially if it has been present for a very long period. This in turn is related to an increased risk for developing esophageal cancer. (news-medical.net 12.10.2017).)

(Anm: CUMC researchers discover ‘cell of origin’ for esophageal cancer. (…) The discovery of this "cell of origin" promises to accelerate the development of more precise screening tools and therapies for Barrett's esophagus and esophageal adenocarcinoma, the fastest growing form of cancer in the U.S. The findings, made in mice and in human tissue, were published in today's online edition of Nature. (news-medical.net 11.10.2017).)

(Anm: Barretts esophagus - aspects on early detection of malignant transformation. Barretts esophagus - aspects on early detection of malignant transformation, Bratlie, Svein Olav, Doctoral Theses from Sahlgrenska Academy, published 20 October 2016. (gupea.ub.gu.se).)

(Anm: Fasting could help treat most common childhood leukemia. Intermittent fasting may help combat the most common type of childhood leukemia - acute lymphoblastic leukemia - according to new research published in the journal Nature Medicine. Acute lymphoblastic leukemia (ALL), also called acute lymphocytic leukemia, is a cancer that begins in immature versions of white blood cells in the bone marrow, called lymphocytes. There are two types of ALL: B cell ALL, which begins in the B lymphocytes (B cells), and T cell ALL, which begins in the T lymphocytes (T cells). ALL stops B cells and T cells from maturing. As a result, large numbers of immature, leukemic cells are released into the bloodstream, outweighing the number of healthy white blood cells, red blood cells, and platelets. The reduction in healthy white blood cells makes a patient vulnerable to infection, while low levels of platelets and red blood cells can lead to unusual bleeding and anemia. Other signs and symptoms of ALL include fatigue, loss of appetite, fever, rib pain, and bone or joint pain. (medicalnewstoday.com 13.12.2016).)

(Anm: Heart Attack or Heartburn? Differences Between Types of Chest Pain (medicalnewstoday.com 19.9.2016).)

(Anm: One-third of heart failure patients do not return to work. (…) One-third of patients hospitalised with heart failure for the first time have not returned to work one year later, reveals a study in nearly 12 000 patients presented today at Heart Failure 2016 and the 3rd World Congress on Acute Heart Failure by Dr Rasmus Roerth, a physician at Copenhagen University Hospital in Copenhagen, Denmark. (medicalnewstoday.com 24.5.2016).)

(Anm: 50.000 vet ikke at de har hjerteflimmer. Ett av tre hjerneslag her i landet skyldes atrieflimmer. Men 50.000 nordmenn vet ikke at de er rammet av dette. Nå krever LHL Hjerneslag at det blir gjennomført masseundersøkelser av alle over 65 år. Det kan redde flere hundre liv. (…) – Kjenn på din egen puls. Og kom deg til legen hvis den er uregelmessig. (...) Russel ber alle merke seg ordet "SLAG". Snakke (får problemer med taleevnen) Lammelse i armen Ansiktet (blir skjeve) Gå (får problemer med det) Da trengs ambulanse umiddelbart. Det er sannsynligvis slag, og tiden som løper blir mer og mer ubarmhjertig for hvert minutt som går. (nrk.no 18.2.2016).)

(Anm: Millionsatsing med resultater: Hjertefunn redder liv (budstikka.no 26.9.2018).)

(Anm: Bleeding hearts predict future heart failure (medicalnewstoday.com 8.6.2016).)

(Anm: THURSDAY, Dec. 22, 2016 (HealthDay News) -- It's not the chill of winter that causes a spike in heart-related deaths at Christmas and New Year's -- it's the holiday season itself, Australian researchers contend. In New Zealand, where December and January are the height of summer, researchers found more than a 4 percent increase in heart-related deaths from Dec. 25 through Jan. 7. (medicinenet.com 22.12.2016).)

(Anm: Omega-3 improves heart damage, function after heart attack (medicalnewstoday.com 2.8.2016).)

– Tidigare i höstas publicerades en stor översiktsstudie som visade att kosttillskott med omega 3-fettsyror inte hade någon effekt på dödlighet eller insjuknande i hjärt-kärlsjukdom, något som Läkemedelsvärlden rapporterade om. (- Nu presenteras nya rön med motsatta resultat, som visar att tillskott med omega 3 i hög dos minskade risken för hjärt-kärlsjukdom med 25 procent hos patienter med höga blodfetter och hög risk för kardiovaskulär sjukdom.)

(Anm: Tidigare i höstas publicerades en stor översiktsstudie som visade att kosttillskott med omega 3-fettsyror inte hade någon effekt på dödlighet eller insjuknande i hjärt-kärlsjukdom, något som Läkemedelsvärlden rapporterade om. Nu presenteras nya rön med motsatta resultat, som visar att tillskott med omega 3 i hög dos minskade risken för hjärt-kärlsjukdom med 25 procent hos patienter med höga blodfetter och hög risk för kardiovaskulär sjukdom. I en studie, som i helgen presenterades vid den vetenskapliga konferensen American heart association och som publicerats i tidskriften New England journal of medicine, har forskare följt drygt 8 000 personer under i genomsnitt fem år som fått antingen omega 3 i form av ren eikosapentaensyra, EPA, eller placebo. Till skillnad från tidigare hjärt-kärlstudier med omega 3, där proportionerna av EPA har varit lägre och där en annan omega 3-fettsyra, dokosahexaensyra DHA, ingått, användes i denna studie enbart eikosapentaensyra. – Det vore ett misstag att extrapolera dessa resultat till generella kosttillskott med fiskolja, sade studiens Deepak Bhatt i en intervju i Time. Det har gjorts ett antal studier med kosttillskott med blandningar av EPA och DHA som inte visat någon skyddande effekt för hjärtat. (lakemedelsvarlden.se 12.11.2018).)

(Anm: Ny forskningsrapport: Omega-3-tilskudd har ingen helseeffekt. At tran og trantabletter bidrar til bedre hjertehelse og reduksjon for slag, ser ikke ut til å stemme, ifølge en ny forskningsrapport.(…) Hun påpeker viktigheten av at Cochranes forskning, men understreker at folk ikke skal være bekymret for å ta omega-3-tilskudd. – Konklusjonen til Cochrane er ikke at tilskudd ikke er bra, sier Myhrstad. Forskeren påpeker at funnet i rapporten ikke er nytt. (nrk.no 19.7.2018).)

(Anm: Godteriet du ikke bør spise for ofte. Blir det for mye lakris over lang tid kan det få alvorlige konsekvenser for hjertet. (…) – Hvis du spiser mye lakris vil du få for høye konsentrasjoner av kortisol i blodet, og dette er jo et av hormonene vi produserer ved stress. Konsekvensene av dette er som kjent høyt blodtrykk, forklarer Madsen. (…) – Det kan også gi muskelsvakhet, kvalme, og alvorlige hjerterytmeforstyrrelser. I tillegg kan det føre til at du får en mangel av mineralet kalium i kroppen, legger han til. (kk.no 16.9.2016).)

(Anm: Study suggests the diseased heart's response to mental stress is clinically important. Mental stress could put heart disease patients at increased risk of a dangerous event, such as a heart attack, according to research presented at the British Cardiovascular Society (BCS) Conference in Manchester. (medicalnewstoday.com 7.6.2016).)

(Anm: Insufficient sleep cycle - especially for shift workers - may increase heart disease risk. The body's involuntary processes may malfunction in shift workers and other chronically sleep-deprived people, and may lead to an increased risk of cardiovascular disease, according to new research in the American Heart Association's journal Hypertension. (medicalnewstoday.com 7.6.2016).)

(Anm: Shift Work in Midlife Increases Risk of Dementia. The risk of dementia appears to increase with longer duration of shift work. BOSTON—Midlife shift work is associated with an increased risk of incident dementia in later life, according to research presented at the 31st Annual Meeting of the Associated Professional Sleep Societies. The association is stronger with longer duration of shift work, said Kathleen Bokenberger, a doctoral student in the Department of Medical Epidemiology and Biostatistics at the Karolinska Institutet in Stockholm. Neurology Reviews. 2017 August;25(8):8-9.)

(Anm: How Sleep Loss Affects Your Heart. Sleeping for five hours a night alters your heart rate the next day. Getting too little sleep has been shown to have bad effects on the heart, and many studies have linked it to hypertension. Now, a small new study published in the journal Hypertension finds that shortened sleep is connected to some negative markers, especially when it occurs outside of typical nighttime hours. (time.com 7.7.2016).)

(Anm: Opioider linket til dødsfall annet enn overdoser, ifølge studie. CHICAGO (AP) — Utilsiktede overdoser er ikke den eneste dødelig risiko ved bruk av kraftige reseptbelagte smertestillende — legemidlene kan også bidra til hjerterelaterte dødsfall og andre dødsfall, antyder ny forskning. (Opioids Linked with Deaths Other than Overdoses, Study Says. CHICAGO (AP) — Accidental overdoses aren't the only deadly risk from using powerful prescription painkillers — the drugs may also contribute to heart-related deaths and other fatalities, new research suggests. (pharmapro.com 15.6.2016).)

(Anm: Chronic opioid use risks increase with knee surgery, cesarean. The study, published in JAMA Internal Medicine, was led by Dr. Eric Sun and co-authored by Prof. Beth Darnall, from the Stanford University School of Medicine in California. According to the Centers for Disease Control and Prevention (CDC), prescription painkillers became more affordable and available in the mid-1990s. Since then, drug overdose rates in the U.S. have more than tripled. Every day, 78 Americans die from an opioid overdose. (medicalnewstoday.com 11.7.2016).)

(Anm: Heart disease risk may be increased with air pollution exposure. The risk of heart disease may be higher with greater exposure to air pollution, especially for people with diabetes. This is the conclusion of a new study published in the Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism. Senior author Dr. Victor Novack, of Soroka University Medical Center and Ben-Gurion University in Beer Sheva, Israel, and colleagues found that air pollution exposure can increase blood sugar, cholesterol levels, and other factors that may raise heart disease risk. In the United States, heart disease is the leading cause of death for both men and women, killing around 610,000 Americans every year. (medicalnewstoday.com 25.5.2016).)

(Anm: The Surprising Thing Linked to High Blood Pressure. Risk behaviors for hypertension—like eating a high-salt diet and smoking—may now include exposure to air pollution. (…) Now, in a new study published in the journal Hypertension, scientists report on an unexpected connection to blood pressure: air pollution. (time.com 31.5.2016).)

(Anm: Morbidity and mortality of people who live close to municipal waste landfills: a multisite cohort study. International Journal of Epidemiology 2016 (First published online: May 24, 2016).)

(Anm: 'Suggestive evidence' for link between air pollution and heightened stillbirth risk (medicalnewstoday.com 25.5.2016).)

(Anm: Red meat compound linked to worse outcomes in heart failure patients. A new study finds that worse outcomes in patients with acute heart failure are linked to higher levels of TMAO - the major source of which is thought to be L-carnitine, a compound that is metabolized by gut bacteria during the digestion of red meat. (…) The new study - from the University of Leicester in the UK - is published in the journal Heart. (medicalnewstoday.com 19.2.2016).)

(Anm: Red meat consumption is linked to higher risk of death from most major causes. Eating red meat increases the likelihood of dying from most major causes while eating white meat instead reduces the risk, a cohort study of more than half a million people published in The BMJ suggests.1 BMJ 2017;357:j2241 (Published 10 May 2017).)

(Anm: Exercise-induced protection against reperfusion arrhythmia involves stabilization of mitochondrial energetics. Am J Physiol Heart Circ Physiol. 2016 Mar 4:ajpheart.00858.2015. doi: 10.1152/ajpheart.00858.2015. [Epub ahead of print].)

(Anm: Pulmonal hypertensjon. Høyt blodtrykk kan også ramme lungekretsløpet. Dette er en alvorlig, sjelden tilstand som ikke fanges opp ved vanlig blodtrykksmåling. Pulmonal hypertensjon er en sykdom hvor det er øket trykk i lungearteriene. Disse arteriene fører blod fra hjertet ditt til lungene dine for å hente oksygen. Det er en sjelden, og lite kjent sykdom med ca 150-250 antatte pasienter i Norge. (lommelegen.no 7.6.2016).)

(Anm: Immunotherapy reduces cardiovascular risk in rheumatoid arthritis. Immunotherapy reduces cardiovascular risk in patients with rheumatoid arthritis, according to research presented at Frontiers in CardioVascular Biology (FCVB) 2016 by Professor Aida Babaeva, head of the Department of Internal Medicine, Volgograd State Medical University, Volgograd, Russia. The combination of two extra-low dose anticytokine drugs reduced rheumatoid arthritis disease activity and cardiovascular events. (medicalnewstoday.com 11.7.2016).)

(Anm: Early Symptoms of Rheumatoid Arthritis (medicinenet.com 17.8.2016).)

(Anm: Warning Signs of Rheumatoid Arthritis. What Is Rheumatoid Arthritis (RA)? (webmd.com 23.8.2016).)

- Samarbejde får vores hjerter til at slå i takt.

Samarbejde får vores hjerter til at slå i takt.
videnskab.dk 9.5.2016
Ny dansk forskning viser, at hjerterytme og adfærd koordineres, når mennesker samarbejder. Og jo mere, vi samarbejder, jo mere slår vores hjerter i takt.

Både hjerterytme og adfærd bliver koordineret, når en gruppe samarbejder om at bygge Lego-modeller.

Det viser et nyt forskningsprojekt fra Interacting Minds Center ved Institut for Kultur og Samfund på Aarhus Universitet. Studiet er netop lanceret i Journal og Experimental Psychology.  

»Det er interessant, fordi det viser os, at selv vores kroppe er sociale og deler fysiologiske processer med hinanden,« forklarer studiets førsteforfatter, assisterende professor ved Interacting Minds Center Riccardo Fusaroli.  

En del forskning har allerede vist, at fælles hjerterytme kan være en indikator på sociale bånd mellem mennesker. Eksempelvis viser et studie, at udøvere af et ritual, hvor man går på ild, får fælles hjerterytme med beskuere fra lokalsamfundet. Til gengæld sker der ikke samme koordination med turister.

Men ifølge det nye studie skal der tilsyneladende mindre til at opnå fælles hjerterytme end hidtil antaget.

»Fysiologisk koordination synes at være mere almindelig, end vi troede. Det at bygge Lego-modeller med dit barn kan måske udløse det. Måske vil endda en telefonsamtale i en eller anden grad kunne give fælles hjerterytme,« siger Riccardo Fusaroli.  (…)

(Anm: Derfor bør du ALDRI sitte med beina i kors. HELSE: Er du en av dem som alltid sitter med beina i kors? Tenk over dette neste gang du setter deg godt til rette. (illvit.no 134.4.2016).)

(Anm: Yoga may ease symptoms for atrial fibrillation patients. (…) This was the main finding of a study published in the European Journal of Cardiovascular that compares patients with paroxysmal atrial fibrillation who practiced yoga with patients who did not. (medicalnewstoday.com 24.3.2016).)

(Anm: Yoga hade effekt på fysisk funktion vid obstruktiv lungsjukdom. Avhandling. Det växande intresset för yoga medför behov av ökad kunskap om effekten av den mest använda fysiska yogaformen i västvärlden, hathayoga. Yoga har i metaanalyser av korttidsstudier visats ha viss effekt vid en del tillstånd, som kronisk ländryggsvärk och hjärt–lungsjukdomar. Yoga kan även vara en metod för fysisk träning hos friska. Läkartidningen. 2017;114:ELE4 (10.4.2017).)

(Anm: The effect of crossing legs on blood pressure. (…) CONCLUSIONS: Blood pressure increased when legs were crossed at the knee in the sitting position. No significant increase of blood pressure was found when crossing the legs at the ankles. Leg position during measurement of blood pressure should be standardized and mentioned in publications.Blood Press Monit. 2007 Jun;12(3):189-93.)

(Anm: Could yogurt help lower high blood pressure? Yogurt may have a beneficial effect on women's blood pressure, especially when part of a healthy diet. This was the conclusion of a study recently presented at the American Heart Association's (AHA's) Epidemiology/Lifestyle 2016 Scientific Sessions in Phoenix, AZ.  (medicalnewstoday.com 7.3.2016).)

(Anm: All types of atrial fibrillation in the setting of myocardial infarction are associated with impaired outcome. (…) CONCLUSIONS: AF is common in the setting of MI and is associated with a higher risk of composite cardiovascular outcome and the individual components; mortality, reinfarction and ischaemic stroke, respectively. No major difference in outcome was observed between AF subtypes. No difference in outcome for AF was observed between the NSTEMI and STEMI cohort.Heart. 2016 Feb 29. pii: heartjnl-2015-308678. [Epub ahead of print].)

(Anm: Atrial fibrillation study suggests women fare worse but live longer than men. (…) Atrial fibrillation - also known as AFib or AF - is the most common form of heart arrhythmia, where the heartbeat is irregular, too slow, or too fast. It can occur in brief episodes or it can be permanent. (medicalnewstoday.com 22.5.2016).)

(Anm: Legemidler mot halsbrann gir tidlig aldring av blodkar. (Heartburn drug prematurely ages blood vessels. (…) A new study, published in Circulation Research, finds a potential mechanism to explain these negative health implications.) (medicalnewstoday.com 11.5.2016).)

- Metamfetamin kan være toksisk (giftig) mot blodkar. (Methamphetamines May Be Toxic to Blood Vessels.)

Methamphetamines May Be Toxic to Blood Vessels
healthfinder.gov 26.12.2006
Report posits increased risk for artery tears, stroke in users of the drug

-- People who use methamphetamine may be at increased risk for neck artery tears and stroke, a study in the Dec. 26 issue of Neurology reports. (...)

(Anm: Rat study reveals long-term effects of adolescent amphetamine abuse on the brain. A study of rats given regular, high doses of amphetamine finds that those exposed to the drug at an age corresponding to human adolescence experience long-term changes in brain function that persist into adulthood. The study, reported in the journal Neuroscience, found that amphetamine leads to changes in dopamine signaling. Dopamine is a neurotransmitter that plays a role in memory, attention, learning and feelings of pleasure. (medicalnewstoday.com 31.3.2016).)

Fetal Exposure to Methamphetamine May Harm Child's Brain
healthfinder.gov 15.4.2009
Scans show neurological differences in toddlers born to drug abusers.

(...) WEDNESDAY, April 15 (HealthDay News) -- In what researchers are calling the first study of its kind, methamphetamine use among pregnant women has been found to prompt abnormal brain development among young children exposed to the drug in the womb.

Whether those changes translate into longer-term troubles remains to be seen, one expert said. (...)

They published the findings in the April online issue of Neurology. (...)

- Dessverre får eldre både mindre medisiner og mindre avansert trening og behandling.

Forskere: - Eldre med hjerteinfarkt nedprioriteres.
dagbladet.no 20.1.2016
- Dessverre får eldre både mindre medisiner og mindre avansert trening og behandling. (…)

Dessverre får eldre både mindre medisiner og mindre avansert trening og behandling, sier overlege og seksjonsleder Bjørn Bendz ved kardiologisk overvåking ved Oslo universitetssykehus (OUS) til Aftenposten.

Ifølge doktorgradsstipendiat Nicolai Kloumann Tegn mottar denne gruppen svært ulik behandling, avhengig av hvilket sykehus de har vært innlagt på og hvem som behandler dem.

 Legene sammenlignet to grupper 80-åringer med hjerteinfarkt.

Halvparten av de 500 som deltok fikk undersøkt sine kransårer, som forsyner hjertemuskelen med blod og oksygen, på Rikshospitalet.

Det ble deretter tatt stilling til om det skulle utføres utblokking, åpen hjerteoperasjon eller brukes hjertemedisiner.

Den andre gruppen mottok medisinsk behandling ved sitt lokalsykehus. Studien, som er publisert i det medisinske tidsskriftet Lancet, fant at den første gruppen hadde lavere dødelighet, færre hjerteinfarkter, færre hjerneslag og mindre behov for ny kransåreundersøkelse. (NTB)

(Anm: Physical Exercise Combats Depression Post Heart Attack (emjreviews.com 25.4.2016).)

- Hvilepulsen avslører hjerterisiko

Hvilepulsen avslører hjerterisiko
nrk.no 20.1.2010
Sjekk hvilepulsen din. Det er en enkel måte å avsløre risiko for hjerteinfarkt på. (...)

(Anm: Hvilepuls: Derfor bør du måle hvilepulsen din. Hvilepulsen kan fortelle deg hva slags form du er i, og om det er sykdom på gang. Dersom pulsen plutselig stiger, kan det være lurt å oppsøke lege.  (kk.no 12.1.2017).)

- Høy hvilepuls påvirker hjerterisiko

Høy hvilepuls påvirker hjerterisiko
Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129:976 (14.5.2009)
Hvilepulsen er en uavhengig prediktor for hjerteinfarkt og koronar død, men ikke for slag.

For menn er det en tydelig sammenheng mellom hvilepuls og koronare hendelser, mens det ikke foreligger studier som viser dette like klart når det gjelder kvinner. Nå har amerikanske forskere undersøkt om hvilepulsen er en uavhengig prediktor for kardiovaskulær risiko også hos kvinner (1). (...)

(Anm: NTNU-professor: Hvilepulsen har blitt litt glemt. Med den kan du sjekke risikoen for livstruende sykdom, eller se om du bør stå over treningsøkten hvis du brygger på sykdom. (…) En lav hvilepuls reflekterer at hjertet pumper mye - og nok blod per slag. (dn.no 6.4.2016).)

(Anm: Comparative effectiveness of exercise and drug interventions on mortality outcomes: metaepidemiological study (Sammenlignede effekt av trening og legemiddelintervensjoner på dødelighetsresultater: metaepidemiological studie) BMJ 2013;347:f5577 (Published 1 October 2013).)

(Anm: Hardtrener syke hjerter. (…) Nitroglyserin med på fjelltur. (…) Tilstanden Angina Pectoris betyr smerter i brystet. Smertene kan også oppstå i skuldre og rygg når hjertet ikke får nok blod og oksygen, gjerne i sammenheng med fysisk anstrengelse. Tilstanden kan behandles, men operasjonen kan i seg selv gi skader. (…) Heldigvis kan mange hjertesyke få hjelp. Angina Pectoris er et symptom på at hjertemuskelen ikke får nok blod og oksygen. Det kan være en forløper til infarkt. (…) – Vi ønsker å se om vi kan få selve kraftverket i cellene, mitokondriene, til å fortsette å bruke energi fra oksygen også mens hjertet er stoppet. (nrk.no 15.1.2016).)

- Dette er ANGINA PECTORIS - Lommelegen - Hjerte- og karsykdommer.

(Anm: Dette er ANGINA PECTORIS - Lommelegen - Hjerte- og karsykdommer. Dette er angina pectoris. Angina pectoris er en tilstand hvor hjertemuskelen får for lite blod, noe som oppleves som smerter i brystet. Allmennlege Brynjulf Barexstein og spesialist Olaf Rødevand forklarer. (dagbladet.no 28.1.2018).)

- Hva sier hvilepulsen om helse og sykdom? (- Helsedirektoratets retningslinjer vektlegger de tradisjonelle påvirkelige risikofaktorene blodtrykk, kolesterolnivå, røyking og fysisk inaktivitet (1). Nyere data tyder på at også hvilepulsen er en viktig prediktor for helse.)

(Anm: Hva sier hvilepulsen om helse og sykdom? Bakgrunn. Hvilepulsen ser ut til å være en uavhengig kardiovaskulær risikofaktor. I artikkelen gjennomgås kunnskapsgrunnlaget bak denne påstanden, og vi diskuterer hvordan funn fra denne enkle undersøkelsen kan utnyttes. (…) Fortolkning. Telling av hvilepuls bør inngå i profylaktisk helsekartlegging på linje med andre kardiovaskulære risikomarkører som blodtrykk, lipider, røykestatus og vekt. Hvilepulsen er også en viktig prognostisk markør ved etablert hjerte- og karsykdom. Forhøyet hvilepuls kan være en begrunnelse for råd om økt fysisk aktivitet. Forebygging av hjerte- og karsykdommer er blant legenes viktigste oppgaver. Helsedirektoratets retningslinjer vektlegger de tradisjonelle påvirkelige risikofaktorene blodtrykk, kolesterolnivå, røyking og fysisk inaktivitet (1). Nyere data tyder på at også hvilepulsen er en viktig prediktor for helse. Formålet med denne oversiktsartikkelen er å gjennomgå kunnskapsgrunnlaget for sammenhengen mellom hvilepuls og risiko for hjerte- og karsykdom og for hvilepulsens prognostiske betydning ved etablert hjerte- og karsykdom. På denne bakgrunn drøfter vi også mulige tiltak. Tidsskr Nor Legeforen 2012;132:1348-51.)

(Anm: Type 2 diabetes: blood pressure drugs may be harmful for some patients. For some patients with type 2 diabetes, treatment with intense blood-lowering medication may do more harm than good. This is according to a new study published in The BMJ.  (medicalnewstoday.com 26.2.2016).)

- Høy hvilepuls påvirker hjerterisiko

Høy hvilepuls påvirker hjerterisiko
Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129:976 (14.5.2009)
Hvilepulsen er en uavhengig prediktor for hjerteinfarkt og koronar død, men ikke for slag.

For menn er det en tydelig sammenheng mellom hvilepuls og koronare hendelser, mens det ikke foreligger studier som viser dette like klart når det gjelder kvinner. Nå har amerikanske forskere undersøkt om hvilepulsen er en uavhengig prediktor for kardiovaskulær risiko også hos kvinner (1). (...)

Hvilepuls kan forutsi risiko for hjerteattakk
vg.no 4.2.2009
(VG Nett) Hvilepuls hos en kvinne kan gi en pekepinn om hvor stor risiko hun har for å få hjerteattakk. (...)

Studien som ble publisert i British Medical Journal, viser at kvinner med en hvilepuls på mer enn 76 slag per minutt hadde 26 prosent høyere risiko for å få hjerteattakk eller å dø av hjerte/karsykdom enn de med 62 slag per minutt eller lavere. (...)

(Anm: A healthy heart could protect against cognitive decline. (…) The researchers publish their findings in the Journal of the American Heart Association. As we age, certain areas of the brain shrink, causing some individuals to experience a decline in cognitive skills, including learning, memory, planning and other complex mental tasks. (medicalnewstoday.com 17.3.2016).)

(Anm: Anti-inflammatory drug does not reduce risk of major cardiovascular events following heart attack. Michelle L. O'Donoghue, M.D., M.P.H., of Brigham and Women's Hospital, Boston, and colleagues evaluated the efficacy and safety of the anti-inflammatory drug losmapimod on cardiovascular outcomes in patients hospitalized after a heart attack. The study was published online by JAMA, and is being released to coincide with its presentation at the American College of Cardiology's 65th Annual Scientific Session & Expo. (medicalnewstoday.com 4.4.2016).)

(Anm: An often forgotten cause of chest pain. (…) Acute aortic syndrome (AAS) is the term used to describe patients with “aortic pain” caused by one of three diseases: aortic dissection, penetrating aortic ulcer (PAU), and intramural haematoma (IMH). BMJ 2016;353:i1846 (Published 08 April 2016).)  

(Anm: Kroppens eget selvforsvar kan give dig blodpropper i hjertet. Personer med en særlig immunreceptorvariant har dobbelt så stor risiko for at få blodpropper i hjertet. Det fortæller den nyuddannede læge, Khoa Manh Dinh, som under sit forskningsår hos Det Danske Bloddonorstudie undersøgte sammenhængen mellem receptorvarianter og hjertekarsygdomme. (forening.bloddonor.dk/ (8.4.2016)).)

(Anm: Immune cells in organ cavities play essential role in fast tissue repair: Study. While scientists have known for many years that there are cells living in the cavities surrounding various organs such as the heart, lung and liver, their function has remained unknown. A recent Cumming School of Medicine study examined these cells, and discovered they play an integral role in fast tissue repair. The study was published in the journal Cell this month. (medicalnewstoday.com 22.4.2016).)

(Anm: Klaffingrepp räddade inte fler liv. Att reparera mitralisklaffen på måttligt klaffsjuka patienter i samband med bypasskirurgi lönade sig inte på två års sikt, enligt en randomiserad studie i New England Journal of Medicine. Mitralisklaffen sitter mellan hjärtats vänstra kammare och förmak. Den kan börja läcka vid ischemisk kranskärlssjukdom och det har diskuterats om klaffen ska repareras samtidigt som en bypassoperation utförs. Men en sådan kombinerad terapi hade ingen fördel på ett års sikt, vilket Dagens Medicin tidigare rapporterat om. (dagensmedicin.se 24.5.2016).)

(Anm: Two-Year Outcomes of Surgical Treatment of Moderate Ischemic Mitral Regurgitation. N Engl J Med 2016; 374:1932-1941 (May 19, 2016).)

(Anm: "A fatty liver may result in a broken heart," according to new research. Strict Monitoring of Cardiovascular Disease Recommended When Managing Nonalcoholic Fatty Liver Disease, Reports the Journal of Hepatology. Cardiovascular disease (CVD) is primarily the cause of death of patients with nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD). (…) Their findings, published in the Journal of Hepatology, recommend strict monitoring of cardiovascular health and metabolic complications in patients with NAFLD. (medicalnewstoday.com 26.4.2016).)

(Anm: Muligt gennembrud i behandling af åreforkalkning. Et »fantastisk lovende« studie på mus viser, at behandling af åreforkalkning med stoffet cyclodextrin kan reducere allerede etableret åreforkalkning – også selvom musene fortsætter med at spise en fedtholdig kost. (…) I et studie, der netop er publiceret i Science Translational Medicine, viser en gruppe internationale forskere ledet af professor og læge Eicke Latz fra Bonn Universitet, at stoffet cyclodextrin (CD) kan bruges til at opløse kolesterol i tilstoppede pulsårer hos mus og dermed kan være en effektiv behandling af åreforkalkning. (…) nuværende behandlinger med eksempelvis kolesterolsænkende medicin kun er effektiv hos nogle patienter. (videnskab.dk 7.4.2016).)

(Anm: Sukkerstoff kan løse opp åreforkalkning. Mor til to døtre med en uhelbredelig sykdom lanserte en idé som kan få stor betydning for behandling av hjerneslag og hjerteinfarkt. Det rammer 20.000 nordmenn hvert år. (…) Blodårer som stenges av plakk kan gi hjerneslag eller hjerteinfarkt. Nå kan en ny behandling være på trappene. Professor ved NTNU, Terje Espevik, er blant dem som har jobbet med forskningen. (nrk.no 14.4.2016).)

- Hjernens immunceller viktige for å opprettholde blod-hjernebarrieren.

Brain's immune cells key to maintaining blood-brain barrier. (Hjernens immunceller viktige for å opprettholde blod-hjernebarrieren.)
medicalnewstoday.com 12.1.2016
New research shows that the cells responsible for protecting the brain from infection and inflammation are also responsible for repairing the system of defenses that separates the brain from the rest of the body. These findings have significant clinical implications because certain cardiovascular drugs could possibly impede the brain's ability to repair itself after a stroke or other injury.  (…)

(Anm: A journey into the brain: insight into how bacterial pathogens cross blood–brain barriers. The blood–brain barrier, which is one of the tightest barriers in the body, protects the brain from insults, such as infections. Indeed, only a few of the numerous blood-borne bacteria can cross the blood–brain barrier to cause meningitis. In this Review, we focus on invasive extracellular pathogens, such as Neisseria meningitidis, Streptococcus pneumoniae, group B Streptococcus and Escherichia coli, to review the obstacles that bacteria have to overcome in order to invade the meninges from the bloodstream, and the specific skills they have developed to bypass the blood–brain barrier. The medical importance of understanding how these barriers can be circumvented is underlined by the fact that we need to improve drug delivery into the brain. Nature Reviews Microbiology 2017 (Published online 16 January 2017).)

(Anm: Serum-borne bioactivity caused by pulmonary multiwalled carbon nanotubes induces neuroinflammation via blood–brain barrier impairment. Significance. Inhaled particulates, such as multiwalled carbon nanotubes, can induce neuroinflammatory outcomes. The present study shows that acute neuroinflammation is dependent on the impairment of blood-brain barrier function. Pharmacologic restoration of blood-brain barrier integrity prevented the neuroinflammatory responses to pulmonary multiwalled carbon nanotube exposure. Circulating factors, including possibly thrombospondin-1, recapitulate inflammatory responses in cultured cerebrovascular endothelial cells, suggesting a mechanism for indirect systemic effects of inhaled nanoparticles.   PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences) 2017;114(10):2705–2710.)

(Anm: Fysisk trening (aktivitet / løping / jogging). (mintankesmie.no).)

(Anm: Intens trening over lengre tid kan føre til farlig hjertesykdom. Ekspert frykter at vi kan få en hjerteflimmer-«epidimi». (kk.no 30.3.2016).)

(Anm: Antibiotika (tarmbakterier, probiotika, mikrobiota etc.) (Dysbiose; dysbiosis (also called dysbacteriosis (dysbakteriose)). (mintankesmie.no).)

(Anm: Signaler fra tarmens mikrobiotika til fjerntliggende organer mht. fysiologi og sykdom. (Signals from the gut microbiota to distant organs in physiology and disease.) (Nat Med. 2016 Oct 6;22(10):1079-1089.)

(Anm: - Hadde medisinerne på et tidligere tidspunkt hatt et evolusjonært perspektiv på sin medisinering, ville vi ikke vært i den kritiske situasjon vi er kommet i med hensyn til resistens. (aftenposten.no 22.8.2016).)

(Anm: Antibiotika kan gi flere kroniske sykdommer. (…) Folkehelseinstituttet: – Faren er underkommunisert. – Advarslene er høyst betimelige, sier lege og seniorforsker Merete Eggesbø ved Folkehelseinstituttet. (…) Ifølge Blaser viser ny forskning at det er en sammenheng mellom endringen av den naturlige tarmfloraen vår og utvikling av nye sykdommer som fedme, diabetes, astma, (...) Advarslene er høyst betimelige, sier lege og seniorforsker Merete Eggesbø ved Folkehelseinstituttet. (nrk.no 30.10.2016).)

(Anm: Researchers explore link between gut microbiome and nutrition in autism spectrum disorder. (…) Sharon Donovan, a professor of nutrition at the University of Illinois explains that researchers have started to look at more specific disease states and the microbiome. "We are starting to see links with autism, obesity, diabetes, cardiovascular disease, and almost every disease that is looked at. (news-medical.net 28.4.2017).)

(Anm: Researchers discover new mechanism that causes chronic intestinal inflammation. Researchers at the University Medical Center of Johannes Gutenberg University Mainz and the German Research Center for Environmental Health, Helmholtz Zentrum München have discovered that too much of the oncogene Bcl-3 leads to chronic intestinal diseases. They describe in Nature Communications exactly how it throws the immune system off-balance. Chronic intestinal disorders such as ulcerative colitis and Crohn's disease are caused by the body's own immune defense system. (news-medical.net 28.5.2017).)

(Anm: Forsiktighet kreves ved samtidig forskrivning av antibiotika med psykofarmaka hos eldre pasienter. (…) Antibiotika har flere legemiddelinteraksjoner med psykofarmaka som kan føre til bivirkninger eller behandlingssvikt og betydelig øke kostnadene for behandlinger. (dgnews.docguide.com 3.4.2017).)

(Anm: Antibiotika associeras med högre risk för tarmcancer. (…) Det här är första studien som visar på sambandet mellan antibiotikaanvändning och utveckling av adenom i tjock- och ändtarmen. Studien publiceras i den vetenskapliga tidskriften Gut. (…) Resultatet visade att långvarig antibiotikaanvändning tidigare i livet, i åldern 20 till 59 år, hade samband med diagnostiserade adenom. (lakemedelsvarlden.se 5.4.2017.)

(Anm: Ny forskning viser hvor raskt bakterien blir motstandsdyktig mot antibiotika. E. coli bakterien muteres raskt i kraftig antibiotikadose. Forskere ved Harvard-universitetet har registrert hvor raskt E. coli bakterien klarer å bli motstandsdyktig og overleve antibiotika. I Harvards pressemelding står det at på ti dager overlevde bakterien en antibiotikadose som var 1000 ganger sterkere enn det som vanligvis dreper bakterien. (dagbladet.no 12.9.2016).)

- E. coli-toksin (giftstoff) linket til inflammatorisk tarmsykdom.

(Anm: E. coli-toksin (giftstoff) linket til inflammatorisk tarmsykdom. (E. coli toxin linked with inflammatory bowel disease.) Ny forskning tyder på at et toksin produsert av bakterien E. coli kan være det som utløser betennelse ved inflammatorisk tarmsykdom. (- Forskerne fant at microcin B17 faktisk induserer tarmbetennelse in vivo. Denne betennelsen var avhengig av CD1d-proteiner. CD1d-proteiner er molekyler som "formidler presentasjonen av primært lipid- og glykolipidantigener" til T-celler - en type hvite blodlegemer som spiller en nøkkelrolle ved immunitet. Prof. Maxwell forklarer funnene videre og sier "bakteriene som bor i oss har stor innvirkning på velvære." (medicalnewstoday.com 19.5.2018).)

(Anm: Prebiotika kan hjelpe å behandle anstrengelsesutløst astma (Prebiotics could help treat exercise-induced asthma) (medicalnewstoday.com 6.8.2016).)

(Anm: PTSD kan forebygges med tarmbakterier, antyder studie. (PTSD could be prevented with gut microbes, study suggests.) (medicalnewstoday.com 2.5.2016).)

(Anm: PTSD kan være fysisk og ikke bare psykologisk. PTSD may be physical and not only psychological. The part of the brain that helps control emotion may be larger in people who develop post-traumatic stress disorder (PTSD) after brain injury compared to those with a brain injury without PTSD, according to a study that will be presented at the American Academy of Neurology's Sports Concussion Conference in Jacksonville, Fla., July 14 to 16, 2017. "Many consider PTSD to be a psychological disorder, but our study found a key physical difference in the brains of military-trained individuals with brain injury and PTSD, specifically the size of the right amygdala," said Joel Pieper, MD, MS, of University of California, San Diego. "These findings have the potential to change the way we approach PTSD diagnosis and treatment." (medicalnewstoday.com 14.7.2017).)

(Anm: MS kan utlösas av bakterier. MS verkar kunna orsakas av bakterier. Nu kommer ytterligare bevis för att den neurologiska sjukdomen multipel skleros, kan utlösas av bakterieinfektioner. (sverigesradio.se 29.1.2014).)

(Anm: Ny tilnærming kan snart spille nøkkelrolle for å hjelpe veteraner å overvinne PTSD. Novel approach could soon play key role in helping veterans overcome PTSD. A novel approach of using visual and physical stimulus to help military veterans address their traumatic experiences could soon play a significant role in helping British veterans overcome post-traumatic stress disorder (PTSD), thanks to a new Cardiff University research project. (…) The researchers hope that exposure to traumatic memories, enhanced with walking, music and high effect pictures, will eliminate cognitive avoidance – a coping strategy that can contribute to the worsening of PTSD symptoms. (news-medical.net 24.7.2017).)

(Anm: Veterans affected with combat-related PTSD show changes in blood-based microRNA, study finds. (…) Differences in miRNA levels have been associated with certain diseases, such as some cancers, kidney disease, and even alcoholism. This regulatory role makes them also a candidate for investigation in PTSD. "We discovered that these small molecules, called miRNAs, are present in different amount in the blood of persons suffering from PTSD compared to trauma-exposed and control subjects without PTSD", said first author Dr Laurence de Nijs (Maastricht University). "We identified over 900 different types of these small molecules. 40 of them were regulated differently in people who developed PTSD, whereas there were differences in 27 of the miRNAs in trauma-exposed individuals who did not develop PTSD." (news-medical.net 4.9.2017).)

(Anm: PTSD and cognitive decline linked in 9/11 responders. A study, published in Alzheimer's & Dementia: Diagnosis, Assessment & Disease Monitoring, investigates the long-term effects of trauma on the cognitive performance of responders to the World Trade Center on 9/11. Post-traumatic stress disorder (PTSD) is a condition that can arise in individuals who have experienced shocking, dangerous, or frightening events. (medicalnewstoday.com 30.8.2016).)

(Anm: Tarmbakterier fjerner autisme i mus. Sykdommer: Ny studie viser at man kan behandle mus med autismesymptomer ved hjelp av ekskrementer fra friske mus. (…) Det var særlig én tarmbakterie, Lactobacillus reuteri, de syke musene manglet. (illvit.no 29.6.2016).)

(Anm: Lactobacillus reuteri to Treat Infant Colic: A Meta-analysis. Abstract CONTEXT: Lactobacillus reuteri DSM17938 has shown promise in managing colic, but conflicting study results have prevented a consensus on whether it is truly effective. (…) CONCLUSIONS: L reuteri DSM17938 is effective and can be recommended for breastfed infants with colic. Its role in formula-fed infants with colic needs further research. Pediatrics. 2018 Jan;141(1). pii: e20171811.)

(Anm: Risikovurdering av kosttilskudd med Lactobacillus Reuteri Protectis. Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har vurdert probiotika som brukes i kosttilskudd til friske barn fra fødsel til tre år. Mangel på kunnskap gjør at VKM ikke kan trekke konklusjoner om hvilke langtidseffekter bruk av denne typen probiotika kan ha for barns helse. Risikovurderingen er gjort på oppdrag for Mattilsynet, med bakgrunn i kravet om mattrygghet. (…) Ukjente langtidseffekter. Mangel på kunnskap om effekt av langvarig bruk gjør at VKM ikke kan vurdere eventuelle langtidseffekter for barn i alderen 0 – 3 år, men VKM peker på at det er en økende erkjennelse av at sammensetningen av bakterier i tarmen hos nyfødte kan ha avgjørende betydning for senere utvikling av tarmflora og immunsystem. (…) Ingen rapporterte bivirkninger. Ingen av studiene som VKM har vurdert har rapportert om bivirkninger eller uønskede korttidseffekter. VKM konkluderer med at det ikke er noen grunn til å anta at bakteriestammen som er vurdert, og i de dosene som er anbefalt, vil kunne ha uønsket effekt på helsa. (vkm.no 11.3.2016).)

(Anm: Semper Dråper Melkesyrebakt 0mnd+. (…) Sammensetning. Solsikkeolje, kokosolje, palmekjerneolje, Lactobacillus reuteri DSM 17938 (Lactobacillus reuteri protectis ). (boots.no).)

(Anm: - Nye kliniske studier viser «lovende resultater" for autisme (ASD)-behandling. (New clinical trial shows 'promising results' for ASD treatment. The gut microbiota is a fascinating part of the human body; it plays a crucial role in immunity and keeps our bodies healthy. New research suggests that the gut microbiome may even hold the key to a potential treatment for autism. (medicalnewstoday.com 23.1.2017).)

(Anm: Påvirker immunsystemet vår sosiale atferd? (Does the immune system influence our social behavior?) Inntil relativt nylig er hjernen og immunsystemet antatt å arbeide isolert fra hverandre. Dette er nå kjent for ikke å være tilfelle. Denne oppdagelsen reverserer vanlige oppfatninger om at hjernen er "immunprivilegert" og manglet direkte kommunikasjon mellom de to systemene. (medicalnewstoday.com 22.7.2016).)

(Anm: Can the Nervous System Be Hacked? (…) The vagus nerve and its branches conduct nerve impulses — called action potentials — to every major organ. But communication between nerves and the immune system was considered impossible, according to the scientific consensus in 1998. (...) “I was like: C’mon? You’re gonna give a shock and it changes the immune system? I was very skeptical. But finally I agreed to visit Kevin’s lab. I wanted the data, the evidence. I don’t like hot air.”(nytimes.com 23.5.2016).)

(Anm: Spesifikke tarmbakterier reversere autismelignende atferd hos mus (Specific gut bacteria reverse autism-like behavior in mice) Forskere ved Baylor College of Medicine, TX, undersøkte nylig rollen til mors kosthold og tarmbakterier på de sosiale egenskapene til mus. Deres funn vil uten tvil igangsette forskning på muligheten for probiotiske inngrep for en rekke nevrologiske lidelser. (medicalnewstoday.com 17.6.2016).)

(Anm: Pulse pressure and elasticity of arteries in the brain mapped for arterial health and aging (medicalnewstoday.com 21.8.2014).)

(Anm: Study finds link between very early stages of brain and heart disease. By analyzing brain scans and blood tests of thousands of adults, researchers have discovered a link between the very early stages of brain and heart disease. (…) "We know that myocardial infarction, heart failure and atrial fibrillation are associated with an increased risk of stroke and dementia. Our study investigates whether the heart-brain link is present at an earlier stage of disease." (medicalnewstoday.com 2.12.2015).)

(Anm: Aging Exacerbates Pressure-Induced Mitochondrial Oxidative Stress in Mouse Cerebral Arteries. J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2015 Jan 28. pii: glu244. [Epub ahead of print].)

(Anm: CDC study shows higher rates of hypertension among adults with disabilities (medicalnewstoday.com 15.8.2014).)

(Anm: Faster heart rate linked to diabetes risk. An association between resting heart rate and diabetes suggests that heart rate measures could identify individuals with a higher future risk of diabetes, according to an international team of researchers.  (medicalnewstoday.com 25.5.2015).)

(Anm: Poor thinking skills linked to greater risk of heart attack, stroke (medicalnewstoday.com 6.8.2015).)

(Anm: Heart valves made from tissue rather than metal may be better for middle-aged patients. Both valve options have similar patient survival rates, different risks. Patients between the ages of 40 and 70 who undergo aortic valve replacement (AVR) may fare better with tissue-based valves rather than metal-based valves, according to a review article posted online by The Annals of Thoracic Surgery.  (medicalnewstoday.com 8.1.2016).)

(Anm: What is Valvular Heart Disease? (news-medical.net 16.3.2018).)

(Anm: Antibiotika (tarmbakterier, probiotika, mikrobiota etc.) (Dysbiose; dysbiosis (also called dysbacteriosis (dysbakteriose)). (mintankesmie.no).)

(Anm: Signaler fra tarmens mikrobiotika til fjerntliggende organer mht. fysiologi og sykdom. (Signals from the gut microbiota to distant organs in physiology and disease.) (Nat Med. 2016 Oct 6;22(10):1079-1089.)

(Anm: - Hadde medisinerne på et tidligere tidspunkt hatt et evolusjonært perspektiv på sin medisinering, ville vi ikke vært i den kritiske situasjon vi er kommet i med hensyn til resistens. (aftenposten.no 22.8.2016).)

(Anm: Antibiotika kan gi flere kroniske sykdommer. (…) Folkehelseinstituttet: – Faren er underkommunisert. – Advarslene er høyst betimelige, sier lege og seniorforsker Merete Eggesbø ved Folkehelseinstituttet. (…) Ifølge Blaser viser ny forskning at det er en sammenheng mellom endringen av den naturlige tarmfloraen vår og utvikling av nye sykdommer som fedme, diabetes, astma, (...) Advarslene er høyst betimelige, sier lege og seniorforsker Merete Eggesbø ved Folkehelseinstituttet. (nrk.no 30.10.2016).)

(Anm: Researchers explore link between gut microbiome and nutrition in autism spectrum disorder. (…) Sharon Donovan, a professor of nutrition at the University of Illinois explains that researchers have started to look at more specific disease states and the microbiome. "We are starting to see links with autism, obesity, diabetes, cardiovascular disease, and almost every disease that is looked at. (news-medical.net 28.4.2017).)

(Anm: Researchers discover new mechanism that causes chronic intestinal inflammation. Researchers at the University Medical Center of Johannes Gutenberg University Mainz and the German Research Center for Environmental Health, Helmholtz Zentrum München have discovered that too much of the oncogene Bcl-3 leads to chronic intestinal diseases. They describe in Nature Communications exactly how it throws the immune system off-balance. Chronic intestinal disorders such as ulcerative colitis and Crohn's disease are caused by the body's own immune defense system. (news-medical.net 28.5.2017).)

(Anm: Forsiktighet kreves ved samtidig forskrivning av antibiotika med psykofarmaka hos eldre pasienter. (…) Antibiotika har flere legemiddelinteraksjoner med psykofarmaka som kan føre til bivirkninger eller behandlingssvikt og betydelig øke kostnadene for behandlinger. (dgnews.docguide.com 3.4.2017).)

(Anm: Antibiotika associeras med högre risk för tarmcancer. (…) Det här är första studien som visar på sambandet mellan antibiotikaanvändning och utveckling av adenom i tjock- och ändtarmen. Studien publiceras i den vetenskapliga tidskriften Gut. (…) Resultatet visade att långvarig antibiotikaanvändning tidigare i livet, i åldern 20 till 59 år, hade samband med diagnostiserade adenom. (lakemedelsvarlden.se 5.4.2017.)

(Anm: Ny forskning viser hvor raskt bakterien blir motstandsdyktig mot antibiotika. E. coli bakterien muteres raskt i kraftig antibiotikadose. Forskere ved Harvard-universitetet har registrert hvor raskt E. coli bakterien klarer å bli motstandsdyktig og overleve antibiotika. I Harvards pressemelding står det at på ti dager overlevde bakterien en antibiotikadose som var 1000 ganger sterkere enn det som vanligvis dreper bakterien. (dagbladet.no 12.9.2016).)

(Anm: Prebiotika kan hjelpe å behandle anstrengelsesutløst astma (Prebiotics could help treat exercise-induced asthma) (medicalnewstoday.com 6.8.2016).)

(Anm: PTSD kan forebygges med tarmbakterier, antyder studie. (PTSD could be prevented with gut microbes, study suggests.) (medicalnewstoday.com 2.5.2016).)

(Anm: PTSD kan være fysisk og ikke bare psykologisk. PTSD may be physical and not only psychological. The part of the brain that helps control emotion may be larger in people who develop post-traumatic stress disorder (PTSD) after brain injury compared to those with a brain injury without PTSD, according to a study that will be presented at the American Academy of Neurology's Sports Concussion Conference in Jacksonville, Fla., July 14 to 16, 2017. "Many consider PTSD to be a psychological disorder, but our study found a key physical difference in the brains of military-trained individuals with brain injury and PTSD, specifically the size of the right amygdala," said Joel Pieper, MD, MS, of University of California, San Diego. "These findings have the potential to change the way we approach PTSD diagnosis and treatment." (medicalnewstoday.com 14.7.2017).)

(Anm: Ny tilnærming kan snart spille nøkkelrolle for å hjelpe veteraner å overvinne PTSD. Novel approach could soon play key role in helping veterans overcome PTSD. A novel approach of using visual and physical stimulus to help military veterans address their traumatic experiences could soon play a significant role in helping British veterans overcome post-traumatic stress disorder (PTSD), thanks to a new Cardiff University research project. (…) The researchers hope that exposure to traumatic memories, enhanced with walking, music and high effect pictures, will eliminate cognitive avoidance – a coping strategy that can contribute to the worsening of PTSD symptoms. (news-medical.net 24.7.2017).)

(Anm: PTSD and cognitive decline linked in 9/11 responders. A study, published in Alzheimer's & Dementia: Diagnosis, Assessment & Disease Monitoring, investigates the long-term effects of trauma on the cognitive performance of responders to the World Trade Center on 9/11. Post-traumatic stress disorder (PTSD) is a condition that can arise in individuals who have experienced shocking, dangerous, or frightening events. (medicalnewstoday.com 30.8.2016).)

(Anm: Tarmbakterier fjerner autisme i mus. Sykdommer: Ny studie viser at man kan behandle mus med autismesymptomer ved hjelp av ekskrementer fra friske mus. (…) Det var særlig én tarmbakterie, Lactobacillus reuteri, de syke musene manglet. (illvit.no 29.6.2016).)

(Anm: Lactobacillus reuteri to Treat Infant Colic: A Meta-analysis. Abstract CONTEXT: Lactobacillus reuteri DSM17938 has shown promise in managing colic, but conflicting study results have prevented a consensus on whether it is truly effective. (…) CONCLUSIONS: L reuteri DSM17938 is effective and can be recommended for breastfed infants with colic. Its role in formula-fed infants with colic needs further research. Pediatrics. 2018 Jan;141(1). pii: e20171811.)

(Anm: - Nye kliniske studier viser «lovende resultater" for autisme (ASD)-behandling. (New clinical trial shows 'promising results' for ASD treatment. The gut microbiota is a fascinating part of the human body; it plays a crucial role in immunity and keeps our bodies healthy. New research suggests that the gut microbiome may even hold the key to a potential treatment for autism. (medicalnewstoday.com 23.1.2017).)

(Anm: Påvirker immunsystemet vår sosiale atferd? (Does the immune system influence our social behavior?) Inntil relativt nylig er hjernen og immunsystemet antatt å arbeide isolert fra hverandre. Dette er nå kjent for ikke å være tilfelle. Denne oppdagelsen reverserer vanlige oppfatninger om at hjernen er "immunprivilegert" og manglet direkte kommunikasjon mellom de to systemene. (medicalnewstoday.com 22.7.2016).)

(Anm: Can the Nervous System Be Hacked? (…) The vagus nerve and its branches conduct nerve impulses — called action potentials — to every major organ. But communication between nerves and the immune system was considered impossible, according to the scientific consensus in 1998. (...) “I was like: C’mon? You’re gonna give a shock and it changes the immune system? I was very skeptical. But finally I agreed to visit Kevin’s lab. I wanted the data, the evidence. I don’t like hot air.”(nytimes.com 23.5.2016).)

(Anm: Spesifikke tarmbakterier reversere autismelignende atferd hos mus (Specific gut bacteria reverse autism-like behavior in mice) Forskere ved Baylor College of Medicine, TX, undersøkte nylig rollen til mors kosthold og tarmbakterier på de sosiale egenskapene til mus. Deres funn vil uten tvil igangsette forskning på muligheten for probiotiske inngrep for en rekke nevrologiske lidelser. (medicalnewstoday.com 17.6.2016).)

(Anm: Relationship between percentage of mean arterial pressure at the ankle and mortality in participants with normal ankle-brachial index: an observational study. BMJ Open. 2016 Mar 25;6(3):e010540.)

Gut microbes influence platelet function, risk of thrombosis, study shows Tarmmikrober påvirker blodplatefunksjon, risiko for trombose, ifølge studie
sciencedaily.com 10.3.2016
Research finds TMAO -- a gut byproduct of animal-rich diets -- encourages over-reactive platelet function, increasing thrombosis risk

Summary: Gut microbes alter platelet function and risk of blood clot-related illnesses like heart attack and stroke, researchers have demonstrated -- for the first time -- through a combination of both clinical studies of over 4,000 patients and animal model studies.
In a combination of both clinical studies of over 4,000 patients and animal model studies, Cleveland Clinic researchers have demonstrated -- for the first time -- that gut microbes alter platelet function and risk of blood clot-related illnesses like heart attack and stroke.

When the nutrient choline -- which is abundant in animal products like meat and egg yolk -- is ingested, gut microbes play a role in breaking it down and producing the compound TMAO. High levels of TMAO have been linked to heart disease in recent studies. The studies showed that blood TMAO levels are associated with heightened risk of heart attacks and strokes in humans, even after adjusting for traditional cardiac risk factors, renal function, markers of inflammation, medication use, and cardiovascular disease status.

The new study -- to be published in Cell's March 10, 2016 online edition and March 24 print edition -- shows that TMAO directly alters platelet function, increasing thrombosis (blood clot) potential, which could potentially be the mechanism by which TMAO increases heart attack and stroke risk. These findings reveal a previously unrecognized mechanistic link between specific dietary nutrients, gut microbes, platelet function, and thrombosis risk. (…)

(Anm: Gut Microbial Metabolite TMAO Enhances Platelet Hyperreactivity and Thrombosis Risk Cell. 2016 Mar 24;165(1):111-24. Epub 2016 Mar 10..)

(Anm: Antibiotika (tarmbakterier, probiotika, mikrobiota etc.) (Dysbiose; dysbiosis (also called dysbacteriosis (dysbakteriose)). (mintankesmie.no).)

(Anm: Signaler fra tarmens mikrobiotika til fjerntliggende organer mht. fysiologi og sykdom. (Signals from the gut microbiota to distant organs in physiology and disease.) (Nat Med. 2016 Oct 6;22(10):1079-1089.)

(Anm: - Hadde medisinerne på et tidligere tidspunkt hatt et evolusjonært perspektiv på sin medisinering, ville vi ikke vært i den kritiske situasjon vi er kommet i med hensyn til resistens. (aftenposten.no 22.8.2016).)

(Anm: Antibiotika kan gi flere kroniske sykdommer. (…) Folkehelseinstituttet: – Faren er underkommunisert. – Advarslene er høyst betimelige, sier lege og seniorforsker Merete Eggesbø ved Folkehelseinstituttet. (…) Ifølge Blaser viser ny forskning at det er en sammenheng mellom endringen av den naturlige tarmfloraen vår og utvikling av nye sykdommer som fedme, diabetes, astma, (...) Advarslene er høyst betimelige, sier lege og seniorforsker Merete Eggesbø ved Folkehelseinstituttet. (nrk.no 30.10.2016).)

(Anm: Researchers explore link between gut microbiome and nutrition in autism spectrum disorder. (…) Sharon Donovan, a professor of nutrition at the University of Illinois explains that researchers have started to look at more specific disease states and the microbiome. "We are starting to see links with autism, obesity, diabetes, cardiovascular disease, and almost every disease that is looked at. (news-medical.net 28.4.2017).)

(Anm: Researchers discover new mechanism that causes chronic intestinal inflammation. Researchers at the University Medical Center of Johannes Gutenberg University Mainz and the German Research Center for Environmental Health, Helmholtz Zentrum München have discovered that too much of the oncogene Bcl-3 leads to chronic intestinal diseases. They describe in Nature Communications exactly how it throws the immune system off-balance. Chronic intestinal disorders such as ulcerative colitis and Crohn's disease are caused by the body's own immune defense system. (news-medical.net 28.5.2017).)

(Anm: Forsiktighet kreves ved samtidig forskrivning av antibiotika med psykofarmaka hos eldre pasienter. (…) Antibiotika har flere legemiddelinteraksjoner med psykofarmaka som kan føre til bivirkninger eller behandlingssvikt og betydelig øke kostnadene for behandlinger. (dgnews.docguide.com 3.4.2017).)

(Anm: Antibiotika associeras med högre risk för tarmcancer. (…) Det här är första studien som visar på sambandet mellan antibiotikaanvändning och utveckling av adenom i tjock- och ändtarmen. Studien publiceras i den vetenskapliga tidskriften Gut. (…) Resultatet visade att långvarig antibiotikaanvändning tidigare i livet, i åldern 20 till 59 år, hade samband med diagnostiserade adenom. (lakemedelsvarlden.se 5.4.2017.)

(Anm: Ny forskning viser hvor raskt bakterien blir motstandsdyktig mot antibiotika. E. coli bakterien muteres raskt i kraftig antibiotikadose. Forskere ved Harvard-universitetet har registrert hvor raskt E. coli bakterien klarer å bli motstandsdyktig og overleve antibiotika. I Harvards pressemelding står det at på ti dager overlevde bakterien en antibiotikadose som var 1000 ganger sterkere enn det som vanligvis dreper bakterien. (dagbladet.no 12.9.2016).)

(Anm: Prebiotika kan hjelpe å behandle anstrengelsesutløst astma (Prebiotics could help treat exercise-induced asthma) (medicalnewstoday.com 6.8.2016).)

(Anm: PTSD kan forebygges med tarmbakterier, antyder studie. (PTSD could be prevented with gut microbes, study suggests.) (medicalnewstoday.com 2.5.2016).)

(Anm: PTSD kan være fysisk og ikke bare psykologisk. PTSD may be physical and not only psychological. The part of the brain that helps control emotion may be larger in people who develop post-traumatic stress disorder (PTSD) after brain injury compared to those with a brain injury without PTSD, according to a study that will be presented at the American Academy of Neurology's Sports Concussion Conference in Jacksonville, Fla., July 14 to 16, 2017. "Many consider PTSD to be a psychological disorder, but our study found a key physical difference in the brains of military-trained individuals with brain injury and PTSD, specifically the size of the right amygdala," said Joel Pieper, MD, MS, of University of California, San Diego. "These findings have the potential to change the way we approach PTSD diagnosis and treatment." (medicalnewstoday.com 14.7.2017).)

(Anm: Ny tilnærming kan snart spille nøkkelrolle for å hjelpe veteraner å overvinne PTSD. Novel approach could soon play key role in helping veterans overcome PTSD. A novel approach of using visual and physical stimulus to help military veterans address their traumatic experiences could soon play a significant role in helping British veterans overcome post-traumatic stress disorder (PTSD), thanks to a new Cardiff University research project. (…) The researchers hope that exposure to traumatic memories, enhanced with walking, music and high effect pictures, will eliminate cognitive avoidance – a coping strategy that can contribute to the worsening of PTSD symptoms. (news-medical.net 24.7.2017).)

(Anm: PTSD and cognitive decline linked in 9/11 responders. A study, published in Alzheimer's & Dementia: Diagnosis, Assessment & Disease Monitoring, investigates the long-term effects of trauma on the cognitive performance of responders to the World Trade Center on 9/11. Post-traumatic stress disorder (PTSD) is a condition that can arise in individuals who have experienced shocking, dangerous, or frightening events. (medicalnewstoday.com 30.8.2016).)

(Anm: Tarmbakterier fjerner autisme i mus. Sykdommer: Ny studie viser at man kan behandle mus med autismesymptomer ved hjelp av ekskrementer fra friske mus. (…) Det var særlig én tarmbakterie, Lactobacillus reuteri, de syke musene manglet. (illvit.no 29.6.2016).)

(Anm: Lactobacillus reuteri to Treat Infant Colic: A Meta-analysis. Abstract CONTEXT: Lactobacillus reuteri DSM17938 has shown promise in managing colic, but conflicting study results have prevented a consensus on whether it is truly effective. (…) CONCLUSIONS: L reuteri DSM17938 is effective and can be recommended for breastfed infants with colic. Its role in formula-fed infants with colic needs further research. Pediatrics. 2018 Jan;141(1). pii: e20171811.)

(Anm: - Nye kliniske studier viser «lovende resultater" for autisme (ASD)-behandling. (New clinical trial shows 'promising results' for ASD treatment. The gut microbiota is a fascinating part of the human body; it plays a crucial role in immunity and keeps our bodies healthy. New research suggests that the gut microbiome may even hold the key to a potential treatment for autism. (medicalnewstoday.com 23.1.2017).)

(Anm: Påvirker immunsystemet vår sosiale atferd? (Does the immune system influence our social behavior?) Inntil relativt nylig er hjernen og immunsystemet antatt å arbeide isolert fra hverandre. Dette er nå kjent for ikke å være tilfelle. Denne oppdagelsen reverserer vanlige oppfatninger om at hjernen er "immunprivilegert" og manglet direkte kommunikasjon mellom de to systemene. (medicalnewstoday.com 22.7.2016).)

(Anm: Can the Nervous System Be Hacked? (…) The vagus nerve and its branches conduct nerve impulses — called action potentials — to every major organ. But communication between nerves and the immune system was considered impossible, according to the scientific consensus in 1998. (...) “I was like: C’mon? You’re gonna give a shock and it changes the immune system? I was very skeptical. But finally I agreed to visit Kevin’s lab. I wanted the data, the evidence. I don’t like hot air.”(nytimes.com 23.5.2016).)

(Anm: Spesifikke tarmbakterier reversere autismelignende atferd hos mus (Specific gut bacteria reverse autism-like behavior in mice) Forskere ved Baylor College of Medicine, TX, undersøkte nylig rollen til mors kosthold og tarmbakterier på de sosiale egenskapene til mus. Deres funn vil uten tvil igangsette forskning på muligheten for probiotiske inngrep for en rekke nevrologiske lidelser. (medicalnewstoday.com 17.6.2016).)

(Anm: Physical inactivity increases risk of thrombosis (medicalnewstoday.com 3.5.2016).)

- Tarmen kan gi deg en blodpropp i hjertet

Tarmen kan gi deg en blodpropp i hjertet
illvit.no 5.4.2016
En blodpropp kommer ikke bare ut av det blå; den kan også være en konsekvens av biologiske prosesser i tarmen, viser ny forskning.

Kretsløpet:Egg og kjøtt får tarmbakteriene dine til å produsere et stoff som får blodet til å klumpe seg mer sammen – og da kan det oppstå en blodpropp i hjertet.

Trimethylaminoksid. Smak på ordet.

For bakteriene i tarmen din har smak for å produsere dette organiske stoffet – kjent som TMAO – som forskerne nå har forbundet med blodpropp i hjertet og i blodkarene.

Flere blodplater, større risiko for blodpropp
En ny studie av over 4.000 pasienter offentliggjort i tidsskriftet Cell viser at mer TMAO i tarmene øker kroppens produksjon av blodplater. Og det kan forsterke tendensen til den geleaktige sammenklumpingen av blod kjent som blodpropper.

«Det er bemerkelsesverdig at tarm-mikrober produserer et stoff som kan endre blodplateproduksjonen og risikoen for blodpropp i hjertet», sier forsøkslederen, dr. Stanley Hazen fra forskningssykehuset Cleveland Clinic i USA til ScienceDaily.

Egg og rødt kjøtt er blodpropp-mat
Det er bakteriene i tarmen, sammen med et bestemt matforbruk, som er skyld i misèren.

Når mikrobene i tar