Legemiddelsikkerhet (JAMA. 2008;300(20):2359 (November 26))

Legemiddelgiftighet kan være organspesifikk (qiagen.com 24.3.2014)

Legemiddelindusert lupus erythematosus (medicinenet.com 9.5.2006)

Legemiddelindusert immunologisk trombocytopeni (for lavt antall blodplater) (NEJM 2007; 357:580-587 (August 9))

Kan screening av blodprøver avsløre legemiddelbivirkninger? (Tidsskr Nor Lægeforen 2007; 127: 1637-9 (14.6.2007))

Meld bivirkninger - pasienter - elektronisk ID (legemiddelverket.no 18.12.2012)

Enkel screening for nyresykdom (Tidsskr Nor Lægeforen 2007; 127 (19.4.2007))

Leverskader utløst av antidepressiva (Ann Pharmacother. 2007 Jul 3)

Organdonasjoner og transplantasjoner (mintankesmie.no)

Smertestillende legemidler kan øke risiko for nyresvikt (reutershealth.com 3.11.2006)

Even high-normal doses of the painkiller in Tylenol might be harmful, study suggests. (healthfinder.gov 4.7.2006)

- Studie: tarmfloraen påvirker legemiddelrespons & bivirkninger

Study: Intestinal Flora Affects Drug Response & Side Effects (Studie: tarmfloraen påvirker legemiddelrespons & bivirkninger)
pharmapro.com 16.8.2016
Antibakterielle legemidler fører til endringer i tarmfloraen. Disse endringene har innvirkning på kapasiteten til leveren og nyrer til å avgifte og eliminere terapeutiske legemidler på grunn av store endringer i metabolisering og transportproteiner. (Antibacterial drugs cause changes in the intestinal flora. These changes have an influence on the capacity of the liver and kidneys to detoxify and eliminate therapeutic drugs due to large changes in the metabolizing and transport proteins.)

Tarmfloraen har mangartede påvirkninger på menneskers helse, men forskere har avdekket at den også etter all sannsynlighet har multiple effekter på kroppens reaksjoner på legemidler. Ny forskning fra Kumamoto University i Japan tyder på at endringer i tarmfloraen forårsaket av antibakterielle legemidler og antibiotika eller individuelle forskjeller mellom mennesker kan ha en effekt på en persons respons på legemidler inklusive bivirkninger. Forskningen fokuserte på endringer i proteiner på grunn av tilstanden i tarmfloraen som påvirker responsen på legemidler i leveren og nyrene. (Intestinal flora has multiple influences on human health, but researchers have revealed that it is also likely to have an effect on the body's response to drugs. Recent research from Kumamoto University in Japan strongly suggests that changes in the intestinal flora, caused by antibacterial and antibiotic drugs or individual differences between people, may have an effect on a person's response to drugs including side effects. The research focused on the changes in proteins due to the condition of intestinal flora that affect the response to drugs in the liver and kidneys.)

Antibakterielle legemidler og antibiotika blir ofte forskrevet for behandling og forebyggelse av bakterielle infeksjoner og blir ofte tatt sammen med terapeutiske legemidler for å forebygge tilbakefall av infeksjoner i løpet av behandlingen. Dessverre påvirker legemidler ikke bare skadelige bakterier, men også de naturlige forekommende bakterier i tarmen. For å fastslå effekten av denne innflytelsen på legemidlets effekt undersøkte forskere ved Kumamoto University proteinforandringer i lever og nyrer. Endringer i disse proteinene har en stor innflytelse på legemiddeleffekt og bivirkninger siden de er ansvarlige for metabolismen og transporten av mange legemidler, og blir også påvirket av endringer i tarmfloraen. (…) (Antibacterial and antibiotic drugs are often prescribed for the treatment and prevention of bacterial infections and are often taken with therapeutic drugs to prevent recurrence of infection during treatment. Unfortunately, the drugs affect not only harmful bacteria, but also the naturally occurring bacteria within the intestine. To determine the effects of this influence on drug efficacy, Kumamoto University researchers investigated protein changes in the liver and kidney. Changes in these proteins have a great influence on drug efficacy and side effects since they are responsible for the metabolism and transport of many drugs, and are also affected by changes in the intestinal flora.)

(Anm: Effect of Intestinal Flora on Protein Expression of Drug-Metabolizing Enzymes and Transporters in the Liver and Kidney of Germ-Free and Antibiotics-Treated Mice. Dysbiosis (alteration of intestinal flora) is associated with various host physiologies, including diseases. The purpose of this study was to clarify the effect of dysbiosis on protein expression levels in mouse liver and kidney by quantitative proteomic analysis, focusing in particular on drug-metabolizing enzymes and transporters in order to investigate the potential impact of dysbiosis on drug pharmacokinetics. Mol. Pharmaceutics, 2016;13(8):2691–2701.)

- Infeksjoner er forårsaket av mikrorganismer som bakterier, virus, protozoer og sopp. De er usynlige for det nakne øye, og de invaderer og formerer seg i kroppen og forårsaker sykdom.

(Anm: Infeksjoner er forårsaket av mikrorganismer som bakterier, virus, protozoer og sopp. De er usynlige for det nakne øye, og de invaderer og formerer seg i kroppen og forårsaker sykdom. Infeksjoner er forårsaket av bittesmå organismer som er usynlige for det nakne øye, og som invaderer og formerer seg i kroppen. Noen bakterier, virus, protozoer og sopp kan forårsake infeksjoner hos friske personer. Andre mikroorganismer forårsaker infeksjoner hos mennesker der kroppens forsvarsverk er svekket. Dette forsvarsverket betegnes immunsystemet. Vanligvis er kroppen i stand til motangrep gjennom immunsystemet mot slike invaderende mikroorganismer. En infeksjon opptrer når motangrepet mislykkes, og kroppen ikke får kontroll over de inntrengende organismene. (nhi.no 4.4.2017).)

(Anm: Hygiene (smittsomme sykdommer / infeksjoner / smittevern) (mintankesmie.no).)

(Anm: Penn study explains how acute viral infections can linger (news-medical.net 3.10.2017).)

(Anm: Studien identifiserer en ny måte å forhindre at en dødelig soppinfeksjon sprer seg til hjernen. Study identifies a new way to prevent a deadly fungal infection spreading to the brain. (- Det er mange sykdommer, ikke bare kryptokokker, hvor patogener - bakterier, virus, sopp eller parasitter kan forårsake sykdom - som overlever ved bevisst å kapre immunforsvaret på denne måten. (medicalnewstoday.com 21.8.2017).)

- Infeksjon øker risikoen for blodpropp viser ny studie. Pasienter som er innlagt på sykehus med infeksjon har 11 ganger økt risiko for å få blodpropp, viser en ny studie fra Tromsø.

(Anm: Infeksjon øker risikoen for blodpropp viser ny studie. Pasienter som er innlagt på sykehus med infeksjon har 11 ganger økt risiko for å få blodpropp, viser en ny studie fra Tromsø. Risikoen øker ytterligere dersom pasienten i tillegg er immobilisert, som betyr at en legemsdel er gjort ubevegelig, for eksempel et ben som er gipset. Ett tilfelle i timen I studien har over 700 pasienter ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) blitt undersøkt. Alle har tidligere hatt venøs blodpropp, en vanlig sykdom, som er potensielt dødelig. – I Norge er det nesten ett tilfelle av blodpropp i timen på landsbasis, derfor er det viktig få redusert forekomsten, sier lege og stipendiat, Gro Grimnes, ved K.G Jebsen Senter for tromboseforskning, ved UiT. Ved å kartlegge utsatte pasienter kan man finne ut hvem som trenger forebyggende behandling, sier hun. (nrk.no 3.2.2018).)

- Hvordan dine tarmbakteriene kan beskytte deg mot kreft. (- Ny forskning øker vår forståelse av sammenhengen mellom tarmbakterier og risikoen for å få tarmkreft og ulike infeksjoner.)

(Anm: How your gut bacteria may protect you from cancer. New research, published in the journal Nature Communications, shows how our diet influences the bacteria in our gut, which, in turn, can alter the behavior of our genes and the risk of cancer. According to the National Cancer Institute (NCI), colorectal cancer is the fourth most common cancer type, after breast, lung, and prostate. (…) For instance, early last year, Medical News Today reported on a study showing how different diets alter the bacteria in our guts — which, in turn, influences the risk of developing colorectal cancer. New research deepens our understanding of the connection between gut bacteria and the risk of developing colorectal cancer and various infections. (…) Dr. Varga-Weisz says, "Our intestine is the home of countless bacteria that help in the digestion of foods such as plant fibers. They also act as a barrier to harmful bacteria and educate our immune system. How these bugs affect our cells is a key part of these processes." (medicalnewstoday.com 10.1.2018).)

(Anm: Antibiotika (tarmbakterier, probiotika, mikrobiota etc.) (Dysbiose; dysbiosis (also called dysbacteriosis (dysbakteriose)). (mintankesmie.no).)

(Anm: Signaler fra tarmens mikrobiotika til fjerntliggende organer mht. fysiologi og sykdom. (Signals from the gut microbiota to distant organs in physiology and disease.) (Nat Med. 2016 Oct 6;22(10):1079-1089.)

(Anm: - Hadde medisinerne på et tidligere tidspunkt hatt et evolusjonært perspektiv på sin medisinering, ville vi ikke vært i den kritiske situasjon vi er kommet i med hensyn til resistens. (aftenposten.no 22.8.2016)

(Anm: Tannleger og tannhelse (munnhulen er kroppens speil). (mintankesmie.no/).)

- Studie tilføyer flere bevis på at tarmmikrobiom spiller en betydelig rolle ved fedme. (- En rapport fra funnene, publisert 24. januar i Mucosal Immunology, fremhever potensialet for å forebygge fedme og diabetes ved å manipulere nivåer og forhold mellom tarmbakterier og / eller modifisere de kjemiske og biologiske veiene for metabolismeaktiverende gener.)

(Anm: Study adds more evidence that intestinal microbiome plays substantial role in obesity. A new Johns Hopkins study of mice with the rodent equivalent of metabolic syndrome has added to evidence that the intestinal microbiome -; a "garden" of bacterial, viral and fungal genes -; plays a substantial role in the development of obesity and insulin resistance in mammals, including humans. A report of the findings, published Jan. 24 in Mucosal Immunology, highlights the potential to prevent obesity and diabetes by manipulating levels and ratios of gut bacteria, and/or modifying the chemical and biological pathways for metabolism-activating genes. (news-medical.net 6.2.2018).)

(Anm: Antidepressiva og antipsykotika gir økt risiko for diabetes hos barn og voksne (50 til 700 %) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom. (Medication-induced mitochondrial damage and disease.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Antidepressiva (forhøyet kroppstemperatur (termostat).)

(Anm: - Brukere av antidepressiva har mer åreforkalkning og dermed økt risiko for hjertesykdom og hjerneslag sammenlignet med ikke-brukere (mintankesmie.no).)

- Forskere viser sammenheng mellom mikrobiom og kreftrelaterte blodinfeksjoner.

(Anm: Researchers show association between microbiome and cancer-related blood infections. Cancer patients receive essential medicines, fluids, blood and nutrients through long, flexible tubes called central venous catheters, or central lines. But every year in the United States, these central lines are associated with an estimated 400,000 blood infections, many of which are fatal, and which cost the healthcare system upwards of $18 billion dollars annually. But what if some or even many of these infections aren't, in fact, introduced by central lines? A study by University of Colorado Cancer Center investigators working at Children's Hospital Colorado and published in the journal PLoS ONE explores another possible cause of cancer-associated blood infections, namely changes in the microbiome, the community of microorganisms that live within the human body. It may be that an imbalanced microbiome along with a leaky gut and not an unhygienic central line is the cause of some bloodstream infections. (news-medical.net.com 22.1.2018).)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).)

- Tarmmikrober i kombinasjon årsak til tykktarmkreft, antyder studie.

(Anm: Gut Microbes Combine to Cause Colon Cancer, Study Suggests. A colored electron micrograph showing colon tissue with cancer in yellow, blood cells in red, mucus in blue and bacteria in light green. A study links colon cancer with two types of bacteria, which may fuel the growth of tumors. Two types of bacteria commonly found in the gut work together to fuel the growth of colon tumors, researchers reported on Thursday. Their study, published in the journal Science, describes what may be a hidden cause of colon cancer, the third most common cancer in the United States. The research also adds to growing evidence that gut bacteria modify the body’s immune system in unexpected and sometimes deadly ways. The findings suggest that certain preventive strategies may be effective in the future, like looking for the bacteria in the colons of people getting colonoscopies. (…) Two types of bacteria, Bacteroides fragilis and a strain of E. coli, can pierce a mucus shield that lines the colon and normally blocks invaders from entering, the researchers found. Once past the protective layer, the bacteria grow into a long, thin film, covering the intestinal lining with colonies of the microbes. E. coli then releases a toxin that damages DNA of colon cells, while B. fragilis produces another poison that both damages DNA and inflames the cells. Together they enhance the growth of tumors. (…) Antibiotics will probably do more damage than good.” The drugs kill a wide variety of bacteria in gut, he added, many of which are needed for health. (nytimes.com 1.2.2018).)

- Reseptbelagte opioider øker risikoen for alvorlig infeksjon.

(Anm: Prescription Opioids Increase Risk of Serious Infection. Opioids can impair the immune system and lead to illnesses such as meningitis and pneumonia. Taking prescription opioids may significantly increase a person’s risk of developing dangerous infections that could lead to meningitis and pneumonia, according to a new study out today. Doctors have known for years that prescription opioids can suppress the immune system. But they weren’t sure exactly which infections these patients were at increased risk of contracting. In a new study published today in the Annals of Internal Medicine, researchers from Vanderbilt University found evidence that people taking prescription opioids are more at risk for developing certain dangerous bacterial infections. (healthline.com 13.2.2018).)

(Anm: Opioid Analgesic Use and Risk for Invasive Pneumococcal Diseases: A Nested Case–Control Study. Conclusion: Opioid use is associated with an increased risk for IPD and represents a novel risk factor for these diseases. Ann Intern Med. 2017 [13 February 2018].)

(Anm: Legemiddelavhengighet og annen substansavhengighet (mintankesmie.no).)

- Antipsykotika til pasienter på sykehus (…): Tenk to ganger. (- I analyser justert for relevant komorbiditet (samtidige sykdommer), var eksponering for antipsykotika signifikant knyttet til utvikling av aspirasjonspneumoni (lungebetennelse) (odds ratio, 1,5), med tilsvarende resultater for typiske og atypiske antipsykotika.)

(Anm: Antipsychotics for Hospitalized Patients with Nonpsychiatric Conditions: Think Twice. Neil H. Winawer, MD, SFHM reviewing Herzig SJ et al. J Am Geriatr Soc 2017 Dec . Off-label use of antipsychotics is associated with excess risk for aspiration pneumonia Several community-based studies have revealed an association between use of antipsychotics and pneumonia, but that association has not been evaluated in hospitalized patients. Researchers retrospectively studied 7 years' worth of data on more than 146,000 adult inpatients at a large academic medical center; data on patients admitted to psychiatric services or patients with primary or secondary psychotic disorders were excluded. Antipsychotic exposure occurred in 7% of hospitalizations, and aspiration pneumonia developed in 0.4% of hospitalizations. In analyses adjusted for relevant comorbidities, antipsychotic exposure was associated significantly with developing aspiration pneumonia (odds ratio, 1.5), with similar results for typical and atypical antipsychotics. No such relation existed for development of nonaspiration pneumonia. Antipsychotic exposure and aspiration pneumonia incidence both increased significantly with patient age; aspiration pneumonia occurred in nearly 1% of patients who were older than 75. NEJM 2017 (February 6, 2018).)

(Anm: Aspirasjonspneumoni, lungebetennelse som skyldes at mat, mageinnhold e.l. har kommet ned i luftveiene. En alminnelig årsak til tilstanden er oppkast hos bevisstløse. Da kan pneumonien skyldes både infeksjon og kjemisk irritasjon som følge av saltsyre fra magesekken. For å unngå aspirasjonspneumoni skal bevisstløse legges i sideleie. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Antipsykotika (psykofarmaka etc.) (mintankesmie.no).)

- Patient fick allvarlig vårdskada av läkemedel. (- Patienten, som var en kvinna med svår diabetes, behandlades för en svampinfektion i bihålorna. När hon skrevs ut ordinerades hon en fortsatt svampdödande behandling i tablettform, posakonazol. Att patienten sedan tidigare stod på blodfettssänkaren simvastatin noterades inte, trots en datoriserad varning för olämpliga kombinationer av läkemedel.)

(Anm: Patient fick allvarlig vårdskada av läkemedel. Patienten drabbades av muskelsönderfall och fick vårdas inneliggande på sjukhus i fyra månaders tid. Det var en interaktion mellan två läkemedel som ledde till den allvarliga vårdskadan. Patienten, som var en kvinna med svår diabetes, behandlades för en svampinfektion i bihålorna. När hon skrevs ut ordinerades hon en fortsatt svampdödande behandling i tablettform, posakonazol. Att patienten sedan tidigare stod på blodfettssänkaren simvastatin noterades inte, trots en datoriserad varning för olämpliga kombinationer av läkemedel. (…) Det visade sig att patienten hade utvecklat rabdomyolys, vilket är akut celldöd i skelettmuskulatur, som en effekt av en läkemedelsbiverkan på grund av kombinationen av simvastatin och posakonazol. Patienten fick vårdas inneliggande på sjukhus i fyra månader. (lakemedelsvarlden.se 9.1.2018).)

(Anm: Statiner etc. (mot høyt kolesterol) (mintankesmie.no).)

(Anm: Advarer mot bytte av middel mot soppinfeksjoner. Noxafil tabletter kan ikke byttes mot Noxafil mikstur eller omvendt, slår Legemiddelverket fast. Å erstatte Noxafil (posakonazol) mikstur med Noxafil tabletter kan føre til overdosering, med risiko for alvorlige bivirkninger. Mens å bytte den andre veien, fra tabletter til mikstur, kan gi manglende effekt, siden doseringen er ulik. Soppinfeksjoner. Posakonazol er et bredspektret triazolantimykotikum til behandling av soppinfeksjoner og forebygging av invasive soppinfeksjoner. Det er tilgjengelig som mikstur (40 mg/ml), tabletter (100 mg) og konsentrat til infusjonsvæske (300 mg). (dagensmedisin.no 29.8.2016).)

- Leger med varierende spesialistopplæring kan oppsøkes av pasienter med soppsykdom, men sykdommen blir ikke gjenkjent (diagnostisert).

(Anm: Leger med varierende spesialistopplæring kan oppsøkes av pasienter med soppsykdom, men sykdommen blir ikke gjenkjent (diagnostisert). (Physicians with varied specialist training might see patients with fungal disease, yet it might remain unrecognised.) Antisoppbehandling er mer kompleks enn behandling for bakterielle eller de fleste virale infeksjoner, og legemiddelinteraksjoner er spesielt problematiske. Lancet Infect Dis. 2017 Jul 31. pii: S1473-3099(17)30308-0.).)

- Dødelig skimmelsvamp (anm: muggsopp) udvikler resistens. (- Vi har set eksempler, hvor resistens har været medvirkende for, at patienten er død, siger Ole Hilberg, der er overlæge på Vejle Sygehus og formand for Dansk Lungemedicinsk Selskab. Statens Serum Institut har de senere år konstateret flere dødsfald på grund af resistente svampeinfektioner.)

(Anm: Dødelig skimmelsvamp udvikler resistens. Mennesker, der i forvejen er meget svækkede af sygdom, kan få en resistent og i værste fald dødelig svampeinfektion i lungerne. En lungeinfektion forårsaget af en skimmelsvamp er begyndt at volde lægerne problemer rundt omkring i Europa. For svampen udvikler i nogle tilfælde resistens mod den medicin, der plejer at være den bedste behandling med færrest bivirkninger for patienten. - Vi har set eksempler, hvor resistens har været medvirkende for, at patienten er død, siger Ole Hilberg, der er overlæge på Vejle Sygehus og formand for Dansk Lungemedicinsk Selskab. Statens Serum Institut har de senere år konstateret flere dødsfald på grund af resistente svampeinfektioner. Men der findes ingen systematisk overvågning af situationen, og derfor er der heller ingen, der ved præcist, hvor stort problemet er. - Så på mange måder ser vi jo i virkeligheden nok kun toppen af isbjerget, siger Maiken Cavling Arendrup. (…) Læs også: 19-årige Stefani fik skimmelsvamp i hjernen: “Hvis jeg kun havde leukæmi, ville alt være meget lettere.” - Det er en sygdom, som er behæftet med en betydelig dødelighed. Almindeligvis mellem 40 og 60 procent, men hvis svampen er resistent, så stiger dødeligheden helt op til 90%, siger professor Maiken Cavling Arendrup. (dr.dk 11.2.2018).)

(Anm: Aspergillus fumigatus är en svampart[2] som beskrevs av Fresen. 1863. Aspergillus fumigatus ingår i släktet Aspergillus och familjen Trichocomaceae.[3][4] (sv.wikipedia.org).)

- Resistensproblemer ved behandling av invasive soppinfeksjoner.

(Anm: Resistensproblemer ved behandling av invasive soppinfeksjoner. (…) Invasive soppinfeksjoner – definert som infeksjon i normalt sterile områder – har høy dødelighet og øker i insidens i den vestlige verden (2, 3). Spesielt har invasive aspergillusinfeksjoner en dødelighet på over 80 %. Tidsskr Nor Legeforen 2008; 128:8607 – 11 (20.11.2008).)

- Antisoppforbindelser mot Candida-infeksjoner fra tradisjonell kinesisk medisin.

(Anm: Antifungal Compounds against Candida Infections from Traditional Chinese Medicine. Abstract Infections caused by Candida albicans, often refractory and with high morbidity and mortality, cause a heavy burden on the public health while the current antifungal drugs are limited and are associated with toxicity and resistance. Many plant-derived molecules including compounds isolated from traditional Chinese medicine (TCM) are reported to have antifungal activity through different targets such as cell membrane, cell wall, mitochondria, and virulence factors. Here, we review the recent progress in the anti-Candida compounds from TCM, as well as their antifungal mechanisms. Considering the diverse targets and structures, compounds from TCM might be a potential library for antifungal drug development. Biomed Res Int. 2017;2017:4614183.)

- Systemiske soppinfeksjoner fortsetter å representere et betydelig udekket medisinsk problem forbundet med høy dødelighet.

(Anm: - Systemiske soppinfeksjoner fortsetter å representere et betydelig udekket medisinsk problem forbundet med høy dødelighet, noe som gjør utvikling av vaksiner og nye immunbaserte behandlinger svært ønskelig for å bedre pasientutfall. (Systemic fungal infections continue to represent a significant unmet medical problem associated with high mortality, making the development of vaccines and novel immune-based treatments highly desirable in order to improve patient outcome.) Front. Cell. Infect. Microbiol. 2016 (05 April 2016).)

(Anm: Muggsopp, mygl eller skimmel er sopper som vokser som mycel og vanligvis produserer store mengder sporer, vanligvis ukjønnede. Mugg er fremveksten av slike sopper på organisk materiale. Det ser vanligvis ut som et loddent eller dunete lag og kan ha farger som sort, hvitt, grønt, gult og rødt, avhengig av arten. (no.wikipedia.org).)

Fuktskader i tre av ti boliger – kan være helsefarlig. Fukt og muggsopp kan utløse og forverre helseproblemer som astma, bronkitt og kronisk betennelse i neseslimhinnen.

(Anm: Fuktskader i tre av ti boliger – kan være helsefarlig. Fukt og muggsopp kan utløse og forverre helseproblemer som astma, bronkitt og kronisk betennelse i neseslimhinnen. En studie fra Folkehelseinstituttet viser at tre av ti boliger har fuktproblemer som bør utbedres. (fhi.no 20.4.2016 (Folkehelseinstituttet).)

(Anm: Muggsopp i boligen. (…) Muggsopp og helseskader. (juss.info 2012).)

- 19-årige Stefani fik skimmelsvamp i hjernen: 'Hvis jeg kun havde leukæmi, ville alt være meget lettere' En skimmelsvamp, der er resistent mod de fleste svampemidler, skaber problemer for sårbare patienter.

(Anm: 19-årige Stefani fik skimmelsvamp i hjernen: 'Hvis jeg kun havde leukæmi, ville alt være meget lettere' En skimmelsvamp, der er resistent mod de fleste svampemidler, skaber problemer for sårbare patienter. (…) Resistent skimmelsvamp gør lægerne perplekse Vi skal et år tilbage i tiden. Stefani bliver indlagt få dage efter sin fødselsdagsfest for at påbegynde kemoterapien, og behandlingen går, som den skal. Men efter kort tid begynder hun at få smerter i lungerne. Lægernes prøver viser, at den venstre lunge er blevet inficeret med en skimmelsvamp. (dr.dk 11.2.2018).)

- Leger med varierende spesialistopplæring kan oppsøkes av pasienter med soppsykdom, men sykdommen blir ikke gjenkjent (diagnostisert). Antisoppbehandling er mer kompleks enn behandling for bakterielle eller de fleste virale infeksjoner, og legemiddelinteraksjoner er spesielt problematiske.)

(Anm: Improvement of fungal disease identification and management: combined health systems and public health approaches. Abstract More than 1·6 million people are estimated to die of fungal diseases each year, and about a billion people have cutaneous fungal infections. Fungal disease diagnosis requires a high level of clinical suspicion and specialised laboratory testing, in addition to culture, histopathology, and imaging expertise. Physicians with varied specialist training might see patients with fungal disease, yet it might remain unrecognised. Antifungal treatment is more complex than treatment for bacterial or most viral infections, and drug interactions are particularly problematic. Health systems linking diagnostic facilities with therapeutic expertise are typically fragmented, with major elements missing in thousands of secondary care and hospital settings globally. In this paper, the last in a Series of eight papers, we describe these limitations and share responses involving a combined health systems and public health framework illustrated through country examples from Mozambique, Kenya, India, and South Africa. We suggest a mainstreaming approach including greater integration of fungal diseases into existing HIV infection, tuberculosis infection, diabetes, chronic respiratory disease, and blindness health programmes; provision of enhanced laboratory capacity to detect fungal diseases with associated surveillance systems; procurement and distribution of low-cost, high-quality antifungal medicines; and concomitant integration of fungal disease into training of the health workforce. Lancet Infect Dis. 2017 Jul 31. pii: S1473-3099(17)30308-0.)

(Anm: Invasiv candidiasis hos intensivpasienter. (…) Mortalitetsraten ved forsinket oppstart av antisoppbehandling6 (…) Forsinket oppstart av antisoppbehandling er assosiert med økt dødelighet6 Tiden for oppstart av antisoppbehandling har en avgjørende påvirkning på utfallet av invasiv candidiasis1 (pfizerpro.no).)

- Antikolinerge lægemidler og «antikolinerg belastning» – en praktisk tilgang.

(Anm: Antikolinerge lægemidler og «antikolinerg belastning» – en praktisk tilgang. (…) I observationelle studier har man fundet, at brug af antikolinerge lægemidler i grupper af ældre patienter er forbundet med uhensigtsmæssige kognitive og funktionelle ændringer samt øget risiko for indlæggelse [1]. Brugen af antikolinerge lægemidler er desuden associeret med øget mortalitet blandt ældre. (sst.dk 22.12.2017).)

(Anm: Leger (MinFastlege). (mintankesmie.no).)

- Økt risiko for deprimert adferd hos barnet. Det er økt risiko for at barnet får engstelig eller deprimert adferd i femårsalderen når mor bruker antidepressiva sent i svangerskapet.

(Anm: Økt risiko for deprimert adferd hos barnet. Det er økt risiko for at barnet får engstelig eller deprimert adferd i femårsalderen når mor bruker antidepressiva sent i svangerskapet. (…) Det er økt risiko for at barnet får engstelig eller deprimert adferd i femårsalderen når mor bruker antidepressiva sent i svangerskapet. ... SAMMENHENG: Forskerne de finner en assosiasjon mellom bruk av SSRI sent i svangerskapet og økt risiko for engstelig eller deprimert atferd når barnet er fem år. (dagensmedisin.no 24.1.2018).)

(Anm: Legemiddelforskrivning (feilforskrivning, overmedisinering, deforskrivning (seponering) (mintankesmie.no).)

(Anm: Forskrivning utenfor preparatomtale ("off label") (utenfor indikasjon). (mintankesmie.no).)

- Kronisk bruk av ketamin har vært knyttet til kognitiv svekkelse og blærebetennelse. En annen bekymring er at ketamin, noen ganger kalt "Special k," er en substans som misbrukes. (- Chronic use of ketamine has been linked to cognitive impairment and bladder inflammation. Another concern is that ketamine, sometimes called “special K,” is a drug of abuse.)

(Anm: The Dangers of Using the Club Drug Ketamine for Depression. Still, ketamine isn’t quite ready to be considered a primetime treatment for depression, concludes an American Psychiatric Association (APA) research task force in a new report published in JAMA Psychiatry. (…) Chronic use of ketamine has been linked to cognitive impairment and bladder inflammation. Another concern is that ketamine, sometimes called “special K,” is a drug of abuse. (time.com 2.3.2017).)

- Akutt inntak av ketamin svekker mitokondriell funksjon og fremmer superoksyd dismutase-aktivitet i rottehjernen. (- KONKLUSJONER: Akutt ketaminadministrasjon svekket funksjonen av mitokondria kompleks I, noe som førte til økt mtNOS-aktivitet, økt generasjon av hydrogenperoksid og NO, noe som resulterte i utløsning av superoksid dismutase og forbedret antioksidantaktivitet.)

(Anm: Acute ketamine impairs mitochondrial function and promotes superoxide dismutase activity in the rat brain. (…) CONCLUSIONS: Acute ketamine administration impaired the function of mitochondrial complex I leading to increased mtNOS activity, increased generation of hydrogen peroxide and NO, resulting in superoxide dismutase triggering, and improved antioxidant activity. The present findings clarify the role of NO modulation in ketamine anesthesia, providing new data on a relevant clinical mechanism. Anesth Analg. 2015 Feb;120(2):320-8.)

(Anm: Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom. (Medication-induced mitochondrial damage and disease.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Pasienter behandlet med antipsykotika (nevroleptika) har signifikant senket platelet complex I aktivitet i mitokondrier i likhet med det som er observert ved idiopatisk Parkinsons sykdom. (...) Antipsykotika (nevroleptika) hemmer kompleks I i elektrontransportkjeden. (Neuroleptic medications inhibit complex I of the electron transport chain. (...) Neuroleptic treated patients have significant depression of platelet complex I activity similar to that seen in idiopathic Parkinson’s disease. Complex I inhibition may be associated with the extrapyramidal side effects of these drugs.) Ann Neurol. 1993;33:512-7).)

(Anm: Antidepressiva og antipsykotika gir økt risiko for diabetes hos barn og voksne (50 til 700 %) (mintankesmie.no).)

(Anm: Pancreatic mitochondrial complex I exhibits aberrant hyperactivity in diabetes. (…) Highlights • Pancreatic mitochondrial complex I shows hyperactivity in diabetes. • Complex I hyperactivity is associated with increased NADH/NAD+ redox imbalance. • Complex I hyperactivity is associated with increased oxidative stress and cell death. • Complex I hyperactivity is linked with compromised cellular anti-oxidative stress capacity such as decreased sirt3 and NQO1 expressions. Biochem Biophys Rep. 2017 Sep;11:119-129.)

(Anm: Focus on an unusual rise in pancreatic cancer incidence in France. (…) Conclusion: Pancreatic cancer incidence and mortality exhibited diverging trends. Incidence increased over the last 30 years in France whereas mortality did not vary in men and moderately increased in women. Incidence remained lower than mortality up to 2002. One cannot exclude the possibility that a similar trend may appear in other countries. Etiological studies are required to further explain this increase.Int J Epidemiol. 2017 Dec 1;46(6):1764-1772.)

- TORE (67) BLE RÅDET AV LEGEN TIL EKSTREM PILLEBRUK.

(Anm: - TORE (67) BLE RÅDET AV LEGEN TIL EKSTREM PILLEBRUK: – Jeg fikk voldsomt angst, ble mørkeredd og fikk kraftige kramper. (…) Samtidig begynte han å fungere dårligere og dårligere i hverdagen. Han fikk problemer med både hukommelsen og konsentrasjonen. (…) Tore klaget behandlingen han hadde fått inn til Norsk pasientskadeerstatning. De slår fast at han fikk for mye medisiner, samt at behandlingen han fikk under nedtrappingen av medisinene var feil, men han har likevel ikke fått noen erstatning. Han kunne tatt saken videre til retten, men våget ikke å gjøre dette på grunn av den økonomiske risikoen et tap ville medføre. (tv2.no 31.12.2017).)  

(Anm: Sovemidler knyttes til dødelighet eller kreft: en matchet kohortstudie. (Hypnotics' association with mortality or cancer: a matched cohort study.)  (...) Målsetting Anslagsvis 6 % -10 % av amerikanske voksne tok et sovemiddel (hypnotika) mot dårlig søvn i 2010. Denne studien underbygger tidligere rapporter som knytter hypnotika (sovemidler) til økt dødelighet. BMJ Open 2012;2:e000850 (27 February).)

(Anm: - Slår sovepiller os ihjel? (- Studiet er det største af sin slags på globalt plan og har også undersøgt sammenhængen mellem brug af antidepressiver og antipsykotika og dødelighed. Også her fandt forskerne en overdødelighed.) (videnskab.dk 21.3.2016).)

- Så tar kattparasiten kontroll över dina celler. I Sverige bär var femte person på infektionen toxoplasmos som orsakas av parasiten Toxoplasma gondii. Den kan enligt studier påverka ditt psyke och kan i vissa fall vara livshotande.

(Anm: Så tar kattparasiten kontroll över dina celler. I Sverige bär var femte person på infektionen toxoplasmos som orsakas av parasiten Toxoplasma gondii. Den kan enligt studier påverka ditt psyke och kan i vissa fall vara livshotande. Nu har forskare vid Stockholms universitet upptäckt hur parasiten tar över våra celler. – Vi har avkodat hur parasiten bär sig åt för att ta över kontrollen av immunceller, det vill säga omvandla dem till rörliga 'zombier' som sprider parasiten i kroppen”, skriver professorn Antonio Barragan som är en av författarna till den nya studien, enligt forskning.se. Egentligen har parasiten katten som värddjur och kan ”radiostyra” råttor för att få komma in i kattens mage. Råttor som har smittats dras nämligen till katters doft och blir orädda, vilket i sin tur gör dem till ett lätt byte. På så vis kan parasiten spridas vidare. Kan vara livshotande Men parasiten kan även smitta oss människor och för ofödda foster eller personer som har nedsatt immunförsvar kan parasiten vara livsfarlig. Tidigare studier har även visat att psykiska sjukdomar är vanligare hos personer  som blivit smittade, så som schizofreni, depression och ångestsyndrom.  Andra studier visar att parasiten kan påverka hur aggressiv, utåtriktad och risktagande en person är. LÄS MER: Toxoplasmos – ger ofta inga symtom. (netdoktor.se 11.12.2017).)

- Konceptet 'skizofreni' er ved at dø – her er forklaringen.

(Anm: Konceptet 'skizofreni' er ved at dø – her er forklaringen. Psykologerne har kritiseret konceptet 'skizofreni' i årtier, og nu ser det ud, som om at psykiaterne har givet det dødsstødet. Det vil ikke blive savnet. (…) En del af problemet viser sig at være konceptet 'skizofreni' i sig selv. Ideen om, at skizofreni er en enkeltstående sygdom, er blevet 'fatalt undermineret'. Læs også: Forskere: Skizofreni bør afskaffes som diagnose Ligesom vi nu kalder det 'autisme spektrum forstyrrelser', er vi også begyndt at betragte psykose (typisk karakteriseret ved angstfremkaldende hallucinationer, vrangforestillinger og forstyrrende tankemylder) som noget, der kan placeres på et kontinuerligt spektrum af varierende styrke. Skizofreni ligger i bunden af spektrets værste ende. (…) En af fejlene gennem tiden har været at forveksle en vej med vejen – eller mere almindeligt – at forveksle en lille grussti med en motorvej. (…) Evidensen viser ganske vist, at en tidlig eksponering af Toxoplasma gondii kan øge oddsene for at få en skizofrenidiagnose. Men der er tale om en meget lille effekt, som i bedste tilfælde er sammenlignelig med andre risikofaktorer, men formentlig meget lavere. For eksempel kan modgang i barndommen, cannabisforbrug eller infektioner i centralnervesystmet som barn alle fordoble eller tredoble oddsene for, at man bliver diagnosticeret med en psykotisk lidelse (såsom skizofreni). Mere nuancerede analyser viser, at effekten her faktisk kan være meget større. (videnskab.dk 30.1.2018).)

- Vi har avkodat hur parasiten bär sig åt för att ta över kontrollen av immunceller, det vill säga omvandla dem till rörliga “zombier” som sprider parasiten i kroppen”, säger Antonio Berragan professor, vid Stockholms universitet och en av forskarna bakom den nya studien, i ett pressmeddelande.

(Anm: Så tar kattparasiten över dina celler. Att toxoplasma tar sig in i människors hjärna är känt sedan tidigare. Nu har svenska forskare också upptäckt hur parasiten tar över våra celler. (…) “Vi har avkodat hur parasiten bär sig åt för att ta över kontrollen av immunceller, det vill säga omvandla dem till rörliga “zombier” som sprider parasiten i kroppen”, säger Antonio Berragan professor, vid Stockholms universitet och en av forskarna bakom den nya studien, i ett pressmeddelande. (atl.nu 12.12.2017).)

(Anm: Voltage-dependent calcium channel signaling mediates GABAA receptor-induced migratory activation of dendritic cells infected by Toxoplasma gondii. PLoS Pathog 13(12): e1006739.)

- Vanlig parasitt linket til epilepsi og andre hjernelidelser.

(Anm: Common parasite linked to epilepsy and other brain disorders. Toxoplasma gondii (T. gondii) is a very common parasite that is often associated with cats and is thought to cause very few symptoms and no serious effects in humans. However, research led by the University of Chicago has now shown that it might, in fact, play a role in the development of epilepsy and other brain disorders. The findings are published in the journal Scientific Reports. T. gondii is able to live in the brain cells of nearly all warm-blooded animals. Evidence shows that 30-50% of the world population is infected with T. gondii, but most people aren’t aware of it. Occasionally, however, it causes a condition called toxoplasmosis, and if a woman is infected before or during pregnancy, the parasite can, in rare cases, seriously harm the brain and eyes of the developing child. (…) The latest study, which involved 32 scientists across 16 institutions, used a database containing information about 246 people who had become infected with T. gondii in the womb. The team searched for parasite-generated signs (known as biomarkers) that were not present in an unaffected group of people and examined their probable impact on health. (…) In addition, the researchers found evidence that T.gondii proteins can disrupt GABA signalling, thus disturbing the balance between excitation and inhibition in the brain and increasing the risk of epileptic seizures. (…) You can read about the harmful effects of T. gondii in other animals here. Click here for more epilepsy news. (epilepsyresearch.org.uk 15.9.2017).)

- Innvollsormer har innflytelse på risiko for allergi og astma hos mennesker. (- Mens unge mennesker med parasittormer i øyeblikket har fire ganger høyere risiko for å utvikle allergier og astma enn andre, er deres foreldre vanligvis ikke påvirket.)

(Anm: Intestinal worms have influence on allergy and asthma risk in humans. While young people with parasite worms currently have a four times higher risk for developing allergies and asthma than others. Their parents are generally unaffected. Researchers at the University of Bergen (UiB) in Norway were surprised when they found that intestinal worms, so-called Helminths (Toxocara Canis) from animals, actually have an influence on allergy- and asthma risk in humans. (news-medical.net 4.12.2017).)

(Anm: Symptoms, triggers of food intolerance found to be similar in animals and humans. People are not the only ones suffering from the symptoms and problems of food intolerance and allergies.  (medicalnewstoday.com 23.8.2017).)

- Human toxocariasis. (- Recent findings suggest that the effect of toxocariasis on human health is increasing in some countries.)

(Anm: Human toxocariasis. Summary Parasitic nematodes of the genus Toxocara are socioeconomically important zoonotic pathogens. These parasites are usually directly transmitted to the human host via the faecal–oral route and can cause toxocariasis and associated complications, including allergic and neurological disorders. Although tens of millions of people are estimated to be exposed to or infected with Toxocara spp, global epidemiological information on the relationship between seropositivity and toxocariasis is limited. Recent findings suggest that the effect of toxocariasis on human health is increasing in some countries. Here we review the salient background on Toxocara and biology, summarise key aspects of the pathogenesis, diagnosis, and treatment of toxocariasis, describe what is known about its geographic distribution and prevalence, and make some recommendations for future research towards the prevention and control of this important disease. The Lancet Infectious Diseases 2017;18(1):e14 - e24).)

- SSRI’er (lykkepiller) og tricykliske antidepressiva, mundtørhed og huller i tænderne.

(Anm: SSRI’er (lykkepiller) og tricykliske antidepressiva, mundtørhed og huller i tænderne. (…) Lægemiddelstyrelsen har den seneste tid fået flere henvendelser fra borgere, der haft tandproblemer i forbindelse med brug af SSRI’er. (…) Mundtørhed er en almindelig kendt bivirkning for alle SSRI’er og tricykliske antidepressiva, da denne medicin har betydelig inhiberende effekt på den nervøse regulering af spytsekretionen. Det er også velkendt, at mundtørhed øger risikoen for caries, og dermed huller i tænderne. LÆGEMIDDELSTYRELSEN - NYT OM BIVIRKNINGER 2016;7(1) (JANUAR 2016) (Side 16-17).)

(Anm: Tannleger og tannhelse (munnhulen er kroppens speil). (mintankesmie.no/).)

(Anm: Tannleger og tannhelse (munnhulen er kroppens speil). (mintankesmie.no/).)

(Anm: Astmaspray kan gi munnsopp. (…) Noen er mer plaget av dette enn andre, men du merker det ved at det svir, blir ømt, du blir rød, får sår i munnen og et hvitt belegg på tungen, opplyser Grethe Amdal, seniorrådgiver i Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) til NRK.no. (…) Har du en kraftig immunsvikt som hiv/aids, vil dette spre seg nedover i spiserøret, hvilket er meget ubehagelig, fortsetter han. (…) Munnen avslører sykdom. (…) Han oppfordrer til å oppsøke tannlegen hvis du har sår i munnhulen som ikke går bort. Det kan være ufarlige hudsykdommer, men også noe mer alvorlig, som kreft.) (nrk.no 13.5.2011).)

- Rollen til mitokondriell dysfunksjon (mitokondriedysfunksjon) ved sepsis (blodforgiftning)-indusert multiorgansvikt.

(Anm: Rollen til mitokondriell dysfunksjon (mitokondriedysfunksjon) ved sepsis (blodforgiftning)-indusert multiorgansvikt. (The role of mitochondrial dysfunction in sepsis-induced multi-organ failure). (Virulence. 2013 Nov 1;5(1).)

- Hvordan slim (mukus) holder deg frisk. (- How mucus keeps us healthy)

(Anm: - Hvordan slim (mukus) holder deg frisk. (- How mucus keeps us healthy) (- Mukus (slim; phlegm) i avføring: Hva betyr det?) (- Hva er sputum? Sputum produseres når en persons lunger er syke eller skadet. Sputum er ikke spytt, men tykt slim (mukus) - noen ganger kalt slim (phlegm) - som hostes opp fra lungene.) (mintankesmie.no).)

- Hvorfor har flere kvinner astma enn menn?

(Anm: Why do more women have asthma than men? Blame hormones. Women are twice as likely as men to have asthma, and this gender difference may be caused by the effects of sex hormones on lung cells. Researchers at Vanderbilt University and Johns Hopkins found that testosterone hindered an immune cell linked to asthma symptoms, such as inflammation and mucus production in the lungs. The study in human cells and rodents appears November 28 in the journal Cell Reports. (…) Increased asthma symptoms are regulated by many different factors, including exposure to allergens and viral infections, and the researchers suspected that sex hormones might also be involved. Newcomb and her colleagues looked at human and mouse cells to further study the trend in gender differences that they had observed. They focused on lung cells called Group 2 innate lymphoid cells, or ILC2 cells. These cells make cytokines, proteins that cause inflammation and mucus production in the lungs, which makes it harder to breathe. The researchers collected blood from people with and without asthma and found that those with asthma had more ILC2 cells than those without. Of that group, asthmatic women had more ILC2 cells than asthmatic men. (medicalxpress.com 28.11.2017).)

(Anm: Antidepressiva og antipsykotika gir økt risiko for diabetes hos barn og voksne (50 til 700 %) (mintankesmie.no).)

- Gjennomgangen bekrefter sammenhengen mellom substansbruk (rusmidler, legemidler etc.) og dårlig tannhelse. (…) Oral helse har betydelige konsekvenser for livskvalitet og generell helse. I tillegg til funksjonelle problemer og problemer med selvfølelse som følge av dårlige tenner, øker forekomsten av kronisk inflammasjon og bakteriemi (bakterier i blodet) kjennetegnet av dårlig tannhelse og økt forekomst av koronar hjertesykdom, hjerneslag, diabetes og luftveissykdom.

(Anm: Gjennomgangen bekrefter sammenhengen mellom substansbruk (rusmidler, legemidler etc.) og dårlig tannhelse. (…) Oral helse har betydelige konsekvenser for livskvalitet og generell helse. I tillegg til funksjonelle problemer og problemer med selvfølelse som følge av dårlige tenner, øker forekomsten av kronisk inflammasjon og bakteriemi (bakterier i blodet) kjennetegnet av dårlig tannhelse og økt forekomst av koronar hjertesykdom, hjerneslag, diabetes og luftveissykdom. (medicalnewstoday.com 16.3.2017).)

(Anm: Tannleger og tannhelse (munnhulen er kroppens speil). (mintankesmie.no/).)

- Hvorfor har flere kvinner astma enn menn?

(Anm: Why do more women have asthma than men? Blame hormones. Women are twice as likely as men to have asthma, and this gender difference may be caused by the effects of sex hormones on lung cells. Researchers at Vanderbilt University and Johns Hopkins found that testosterone hindered an immune cell linked to asthma symptoms, such as inflammation and mucus production in the lungs. The study in human cells and rodents appears November 28 in the journal Cell Reports. (…) Increased asthma symptoms are regulated by many different factors, including exposure to allergens and viral infections, and the researchers suspected that sex hormones might also be involved. Newcomb and her colleagues looked at human and mouse cells to further study the trend in gender differences that they had observed. They focused on lung cells called Group 2 innate lymphoid cells, or ILC2 cells. These cells make cytokines, proteins that cause inflammation and mucus production in the lungs, which makes it harder to breathe. The researchers collected blood from people with and without asthma and found that those with asthma had more ILC2 cells than those without. Of that group, asthmatic women had more ILC2 cells than asthmatic men. (medicalxpress.com 28.11.2017).)

(Anm: Dobbelt så mye: Jenter bruker mest antidepressiva (p4.no 19.6.2008).)

(Anm: Bruk av antidepressiva ble assosiert med et betydelig eldre utseende og forskere fant også ut at vekten spilte en viktig faktor. I de sett med tvillinger som var yngre enn 40 år ble tyngre tvillinger oppfattet som eldre. (…) I tillegg mistenker forskerne at den vedvarende avslapping av ansiktsmuskler som antidepressiva forårsaker kan forklare årsaken til at ansiktet faller sammen (henger). (mintankesmie.no).)

(Anm: Minislag (ministroke: transient ischemic attack (TIA)) linket til lavere forventet levetid. (- Minislag kan forårsake demens.) (- Enkelte psykofarmaka kan øke risiko for minislag / demens.) (mintankesmie.no).)

- En pasient på UNN døde av blodforgiftning som følge av et legemiddel mot psykiske lidelser, opplyser Statens helsetilsyn.

(Anm: En pasient på UNN døde av blodforgiftning som følge av et legemiddel mot psykiske lidelser, opplyser Statens helsetilsyn. (- Pasienten døde etter kort tid, og dødsårsaken var nøytropen sepsis (blodforgiftning), heter det i tilsynets rapport. (nrk.no 12.10.2016).)

(Anm: Systemic inflammatory response syndrome (SIRS) is an inflammatory state affecting the whole body, frequently a response of the immune system to infection. (en.wikipedia.org).)

(Anm: Sepsis. Definisjon: SIRS + påvist/mistenkt infeksjon (f. eks. positiv blodkultur). SIRS- kriteriene er: - Feber > 38 ºC eller hypotermi < 36 ºC - Puls > 90/minutt - Respirasjonsfrekvens > 20/minutt eller hypokapni med pCO2 < 4,3 kPa i blodgass - Leukocytose ≥ 12 × 109/l eller leukopeni < 4 × 109/l eller > 10 % umodne leukocytter. (helsebiblioteket.no - Metodebok for indremedisinere, 2012).)

(Anm: Rollen til mitokondriell dysfunksjon (mitokondriedysfunksjon) ved sepsis (blodforgiftning)-indusert multiorgansvikt. (The role of mitochondrial dysfunction in sepsis-induced multi-organ failure). (Virulence. 2013 Nov 1;5(1).)

- Bedre diagnostikk for soppinfeksjoner er svært nødvendig - her er hvorfor. (- Better diagnostics for fungal infections are badly needed – here’s why.)

(Anm: - Bedre diagnostikk for soppinfeksjoner er svært nødvendig - her er hvorfor. Better diagnostics for fungal infections are badly needed – here’s why (…) Flere gode alternativer kommer i form av molekylære diagnostiske tester. Mens blodkultur er avhengig av sopp som vokser over tid, oppdager molekylære DNA-tester små mengder sopp. (...) Antimikrobiell resistens oppstår når mikrober (som bakterier, virus eller sopp) blir resistente mot legemidler som vanligvis brukes til å behandle dem. Overforbruk av antibiotika er hyppig blitt rapportert som en årsak. men det er en annen årsak som ofte blir oversett, og det er feildiagnose. (theconversation.com 5.7.2017).)

(Anm: Sykelighet, sykefravær, uførhet og trygd (mintankesmie.no).)

(Anm: Sygdom trækker danskere ned i gæld. (…) En sygdom rammer, og al energi bliver lagt i blodprøver og møder med læger. Imens hober gammel gæld sig op, eller ny kommer til. (...) For mange kommer et svigtende helbred til at betyde begyndelsen på en lang og sej kamp mod renter og minus på kontoen. (…) Her angiver de gældsramte oftest sygdom som det, der startede deres pengeproblemer. (…) »Det er jo hårdt at være syg i sig selv, og det er yderligere hårdt, at man kommer ud i nogle situationer, hvor man risikerer, at huset skal sælges på tvangsauktion, eller man ikke har til huslejen«, siger han. »Så man bliver på en måde dobbelt ramt. (politiken.dk 29.4.2017).)

- Immunoterapeutiske tilnærminger for behandling av soppsykdommer.

(Anm: Immunotherapeutic approaches to treatment of fungal diseases. Summary
Fungal infections cause morbidity worldwide and are associated with an unacceptably high mortality despite the availability of antifungal drugs. The incidence of mycoses is rising because of the HIV pandemic and because immunomodulatory drugs are increasingly used to treat autoimmune diseases and cancer. New classes of antifungal drugs have only been partly successful in improving the prognosis for patients with fungal infection. Adjunctive host-directed therapy is therefore believed to be the only option to further improve patient outcomes. Recent advances in the understanding of complex interactions between fungi and host have led to the design and exploration of novel therapeutic strategies in cytokine therapy, vaccines, and cellular immunotherapy, each of which might become viable adjuncts to existing antifungal regimens. In this report, we discuss immunotherapeutic approaches—the rationale behind their design, the challenges in their use, and the progress that is so urgently needed to overcome the devastating effect of fungal diseases. Lancet Infect Dis. 2017 Jul 31. pii: S1473-3099(17)30442-5.)

(Anm: Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom. (Medication-induced mitochondrial damage and disease.) (mintankesmie.no).)

- Forbedring av identifikasjon av soppsykdom og behandling: kombinerte helsevesensystemer og folkehelsemessige tilnærminger. (- Mer enn 1,6 millioner mennesker anslås å dø av soppsykdommer hvert år, og om lag én milliard mennesker har kutane (som angår huden) soppinfeksjoner.)

(Anm: Improvement of fungal disease identification and management: combined health systems and public health approaches. Abstract More than 1·6 million people are estimated to die of fungal diseases each year, and about a billion people have cutaneous fungal infections. Fungal disease diagnosis requires a high level of clinical suspicion and specialised laboratory testing, in addition to culture, histopathology, and imaging expertise. Physicians with varied specialist training might see patients with fungal disease, yet it might remain unrecognised. Antifungal treatment is more complex than treatment for bacterial or most viral infections, and drug interactions are particularly problematic. Health systems linking diagnostic facilities with therapeutic expertise are typically fragmented, with major elements missing in thousands of secondary care and hospital settings globally. In this paper, the last in a Series of eight papers, we describe these limitations and share responses involving a combined health systems and public health framework illustrated through country examples from Mozambique, Kenya, India, and South Africa. We suggest a mainstreaming approach including greater integration of fungal diseases into existing HIV infection, tuberculosis infection, diabetes, chronic respiratory disease, and blindness health programmes; provision of enhanced laboratory capacity to detect fungal diseases with associated surveillance systems; procurement and distribution of low-cost, high-quality antifungal medicines; and concomitant integration of fungal disease into training of the health workforce. Lancet Infect Dis. 2017 Jul 31. pii: S1473-3099(17)30308-0.)

- Det globale problemet med antisoppresistans: forekomst, mekanismer og behandling.

(Anm: The global problem of antifungal resistance: prevalence, mechanisms, and management. Summary All serious fungal infections need appropriate antifungal therapy for successful patient outcome. Only a few classes of antifungal drugs are available, so the emergence of resistance to single drug classes and now multidrug resistance greatly hampers patient management. Azole resistance among Candida and Aspergillus species is one of the greatest challenges to clinical success, followed by echinocandin and multidrug resistance among some Candida species, especially Candida glabrata. The spread of agriculturally derived azole-resistant Aspergillus fumigatus and emerging threats such as multidrug resistant Candida auris are also alarming. Lancet Infect Dis. 2017 Jul 31. pii: S1473-3099(17)30316-X.)

(Anm: Emerging issues, challenges, and changing epidemiology of fungal disease outbreaks. Abstract
Several high-profile outbreaks have drawn attention to invasive fungal infections (IFIs) as an increasingly important public health problem. IFI outbreaks are caused by many different fungal pathogens and are associated with numerous settings and sources. In the community, IFI outbreaks often occur among people without predisposing medical conditions and are frequently precipitated by environmental disruption. Lancet Infect Dis. 2017 Jul 31. pii: S1473-3099(17)30443-7.)

(Anm: Climate change: the role of the infectious disease community. Lancet 2017; 17(12):1219, (December 2017).)

- Syrepumpehemmere (protonpumpehemmere (PPI) knyttet til alvorlige gastrointestinale infeksjoner.

(Anm: Syrepumpehemmere (protonpumpehemmere (PPI) knyttet til alvorlige gastrointestinale infeksjoner. (…) Legemidler som protonpumpehemmere (PPI) knyttet til en økt risiko for tarminfeksjoner med C. difficile og Campylobacter bakterier som kan forårsake betydelig sykdom. (Acid suppression medications linked to serious gastrointestinal infections. (…) Medications such as proton pump inhibitors (PPIs) was linked with an increased risk of intestinal infections with C. difficile and Campylobacter bacteria, which can cause considerable illness.) (medicalnewstoday.com 9.1.2017).)

(Anm: Antibiotika (tarmbakterier, probiotika, mikrobiota etc.) (Dysbiose; dysbiosis (also called dysbacteriosis (dysbakteriose)). (mintankesmie.no).)

-  Langtidsbruk av PPIs var forbundet med en 2,4 ganger økt risko for magesekkreft blant pasienter som hadde hatt H.pylori-infeksjon og som hadde fått fjernet bakterien.

(Anm: Syrehemmende medisin øker risikoen for kreft i magesekken. Sterktvirkende syrehemmende midler, protonpumpehemmere, medfører forbigående atrofi av slimhinnen i magesekken, noe som øker risikoen for kreftutvikling ved langvarig behandling. (…) Langtidsbruk av PPIs var forbundet med en 2,4 ganger økt risko for magesekkreft blant pasienter som hadde hatt H.pylori-infeksjon og som hadde fått fjernet bakterien. Median observasjonstid var 7,6 år. (nhi.no 3.11.2017).)

(Anm: Protonpumpehemmere (proton pump inhibitors (PPIs) (syrepumpehemmere) (magesyrehemmere) (syrenøytraliserende midler (antacida)). (mintankesmie.no).)

- PPI kan øge risiko for hjerneblodprop.

(Anm: PPI kan øge risiko for hjerneblodprop Foreløbige resultater fra en dansk kohorteundersøgelse stiller spørgsmålstegn ved den kardiovaskulære sikkerhed ved protonpumpehæmmere (PPI’er). Det skriver Dagens Pharma onsdag med henvisning til data, netop er præsenteret på American Heart Association kongres i New Orleans. Resultaterne viser, at overordnet var risikoen for en blodprop i hjernen øget med 19 pct. hos de patienter, som også fik en PPI. Risikoen afhænger dog af dosis, hvor de lavere doser ikke ser ud til at forøge rsikoen, mens der for de høje doser kan være en øget risiko på mellem 33 og 79 pct., afhængig af PPI-typen. (pharmadanmark.dk 25.11.2016).)

- Langvarig brug af syrepumpehæmmere kædes sammen med uopdaget nyreskade.

(Anm: Langvarig brug af syrepumpehæmmere kædes sammen med uopdaget nyreskade (dagenspharma.dk 1.3.2017).)

- Langvarig bruk av PPI (protonpumpehemmere) linket til doblet risiko for magekreft, ifølge studie.

(Anm: Prolonged use of PPIs linked with two-fold increased risk of stomach cancer, study finds. A new study published in the online journal Gut suggested that the prolonged use of proton pump inhibitors (PPIs) that are mainly utilized in treating acid reflux is associated with more than a two-fold increase in the risk of gastric cancer. According to the study, after the elimination of Helicobacter pylori — bacteria associated with the cause of gastric cancer — the risk increases with the increase in the duration and dosage of the treatment. The risk of stomach cancer, which is the third leading cause of cancer death worldwide, can be lowered significantly by removing H pylori from the gut of the patients. However, there exists a chance of recurrence in a considerable number of patients even after successful treatment. (…) The researchers commented that PPIs are normally considered safe and as the study is observational, firm conclusions on cause and effect cannot be determined. However, the latest studies had associated the long-term use of PPIs to numerous ill-effects like heart attacks, pneumonia, and bone fractures. They are also thought to stimulate gastrin production, which is a strong growth-factor. Due to this strong dose and time response trend in the usage of PPIs and risk of gastric cancer, the researchers recommend doctors to be cautious when prescribing long-term PPIs even after eradicating H pylori successfully. (news-medical.net 1.11.2017).)

(Anm: Legemiddelindusert kreft og andre typer celleskader (mintankesmie.no).)

- Bruk av syrenøytraliserende funnet å fremme leversykdom. (- Kjernepunktet i studien var overraskelsen at et bestemt type legemiddel, protonpumpehemmere (PPI), signifikant endret tarmbakterier.) (- Vi fant at fraværet av magesyre fremmer vekst av Enterococcus-bakterier i tarmene og translokasjon til leveren, der de forverrer betennelse og forverrer kronisk leversykdom.)

(Anm: Bruk av syrenøytraliserende funnet å fremme leversykdom. (Use of antacids found to promote liver disease.) (…) Kjernepunktet i studien var overraskelsen at et bestemt type legemiddel, protonpumpehemmere (PPI) signifikant endret tarmbakterie. (…) Vi fant at fraværet av magesyre fremmer vekst av Enterococcus-bakterier i tarmene og translokasjon til leveren, der de forverrer betennelse og forverrer kronisk leversykdom. (…) Vår mage produserer magesyre for å drepe inntatte mikrober, og å ta legemidler for å undertrykke magesyreutskillelse kan endre sammensetningen av mikrobiomet i tarmen. (pharmafile.com 10.10.2017).)

- Langtidsbruk av protonpumpehemmere øker risiko for benskjørhet.

Long term use of proton pump inhibitors raises risk of osteoporosis (Langtidsbruk av protonpumpehemmere øker risiko for benskjørhet)
BMJ 2008;337:a1272 (13 August 2008)
Patients who use proton pump inhibitors for seven or more years to treat reflux, peptic ulcers, and other conditions are at more risk of fractures related to osteoporosis, a large Canadian study has found (CMAJ 2008;179:319-26, doi: 10.1503/cmaj.071330). (...)

- Studie linker syrehemmere til hoftebrudd.

Study Links Heartburn Drugs, Broken Hip
forbes.com 26.12.2006
Taking such popular heartburn drugs as Nexium, Prevacid or Prilosec for a year or more can raise the risk of a broken hip markedly in people over 50, a large study in Britain found.

The study raises questions about the safety of some of the most widely used and heavily promoted prescription drugs on the market, taken by millions of people.

The researchers speculated that when the drugs reduce acid in the stomach, they also make it more difficult for the body to absorb bone-building calcium. That can lead to weaker bones and fractures.

Hip fractures in the elderly often lead to life-threatening complications. As a result, doctors should make sure patients have good reason to stay on heartburn drugs long term, said study co-author Dr. Yu-Xiao Yang of the University of Pennsylvania School of Medicine.

"The general perception is they are relatively harmless," Yang said. "They often are used without a clear or justified indication for the treatment." (...)

- Vanlige magesyrehemmere (syrepumpehemmere) knyttet til høyere risiko for død. Bruk av protonpumpehemmere (PPI) - en klasse legemidler tatt av millioner for å behandle halsbrann og redusere magesyre - er knyttet til en høyere risiko for tidlig død. (- Resultatene legges til en voksende liste over alvorlige helseproblemer knyttet til bruk av PPI, hvorav noen inkluderer nyreskader, Clostridium difficile-infeksjoner, beinbrudd hos personer med osteoporose og demens.) (- Kan øke risikoen for vevskader som skyldes oksidativ stress og telomerer som forkortes i celler.)

(Anm: Vanlige magesyrehemmere (syrepumpehemmere) knyttet til høyere risiko for død. Common heartburn drugs tied to higher risk of death. Use of proton pump inhibitors - a class of drug taken by millions to treat heartburn and reduce stomach acid - is tied to a higher risk of premature death. So concludes a large study that followed nearly 350,000 United States veterans. Reporting their findings in the journal BMJ Open, researchers from Washington University School of Medicine in St. Louis explain how they also found that the risk of death rose with longer use of proton pump inhibitors (PPIs). "No matter how we sliced and diced the data from this large dataset, we saw the same thing: there's an increased risk of death among PPI users," says senior author Ziyad Al-Aly, an assistant professor of medicine. The findings add to a growing list of serious health problems tied to the use of PPIs, some of which include kidney damage, Clostridium difficile infection, bone fractures in people with osteoporosis, and dementia. Evidence is also emerging, although it is "far from conclusive," that PPIs may raise the risk of tissue damage resulting from oxidative stress and telomere shortening in cells. Telomeres are protective caps on the ends of chromosomes, which have been likened to the plastic ends on shoelaces that stop them unraveling. (…) The results showed that compared with use of H2 blockers, use of PPIs was tied to a 25 percent raised risk of death from all causes. (medicalnewstoday.com 4.7.2017).)

(Anm: Protonpumpehemmere (proton pump inhibitors (PPIs) (syrepumpehemmere) (magesyrehemmere) (syrenøytraliserende midler (antacida)). (mintankesmie.no).)

- Forskere avslører mekanisme som knytter tarmbakterier til hypertensjon (høyt blodtrykk).

(Anm: Forskere avslører mekanisme som knytter tarmbakterier til hypertensjon (høyt blodtrykk). Scientists unravel mechanism that links gut bacteria to hypertension. (...) In a few studies, when gut bacteria were killed off with antibiotics, patients with hypertension saw a drop in blood pressure. And when gut bacteria were transplanted from hypertensive people into normal mice, they developed high blood pressure. The evidence is compelling, but until now, scientists have not identified a mechanism to explain how bacteria increase blood pressure. (news-medical.net 3.10.2017).)

(Anm: Signaler fra tarmens mikrobiotika til fjerntliggende organer mht. fysiologi og sykdom. (Signals from the gut microbiota to distant organs in physiology and disease.) (Nat Med. 2016 Oct 6;22(10):1079-1089.)

(Anm: - Hadde medisinerne på et tidligere tidspunkt hatt et evolusjonært perspektiv på sin medisinering, ville vi ikke vært i den kritiske situasjon vi er kommet i med hensyn til resistens. (aftenposten.no 22.8.2016).)

- Sesongbasert sykluse i tarmmikrobiomet hos Hadza-jeger-samlere i Tanzania. (- Disse data indikerer at noen dynamiske avstamminger av mikrober er redusert i forekomst og hyppighet i moderniserte befolkninger.)

(Anm: Seasonal cycling in the gut microbiome of the Hadza hunter-gatherers of Tanzania. Abstract Although humans have cospeciated with their gut-resident microbes, it is difficult to infer features of our ancestral microbiome. Here, we examine the microbiome profile of 350 stool samples collected longitudinally for more than a year from the Hadza hunter-gatherers of Tanzania. The data reveal annual cyclic reconfiguration of the microbiome, in which some taxa become undetectable only to reappear in a subsequent season. Comparison of the Hadza data set with data collected from 18 populations in 16 countries with varying lifestyles reveals that gut community membership corresponds to modernization: Notably, the taxa within the Hadza that are the most seasonally volatile similarly differentiate industrialized and traditional populations. These data indicate that some dynamic lineages of microbes have decreased in prevalence and abundance in modernized populations. Science 2017;357(6353):802-806 (25 Aug 2017).)

(Anm: Levealder og dødsårsaker (mintankesmie.no).)

(Anm: Antibiotika (tarmbakterier, probiotika, mikrobiota etc.) (Dysbiose; dysbiosis (also called dysbacteriosis (dysbakteriose)). (mintankesmie.no).)

(Anm: Signaler fra tarmens mikrobiotika til fjerntliggende organer mht. fysiologi og sykdom. (Signals from the gut microbiota to distant organs in physiology and disease.) (Nat Med. 2016 Oct 6;22(10):1079-1089.)

(Anm: - Hadde medisinerne på et tidligere tidspunkt hatt et evolusjonært perspektiv på sin medisinering, ville vi ikke vært i den kritiske situasjon vi er kommet i med hensyn til resistens. (aftenposten.no 22.8.2016).)

- Kvinnor som föder på vintern eller våren löper lägre risk att drabbas av förlossningsdepression jämfört med andra tider på året, det visar en studie som tidningen The Guardian skrivit om.

(Anm: Lägre risk för förlossningsdepression under vinter och vår. Om man drabbas av förlossningsdepression eller inte påverkas av flera faktorer, bland annat har årstiden och längden på graviditeten en inverkan, visar en studie.  Kvinnor som föder på vintern eller våren löper lägre risk att drabbas av förlossningsdepression jämfört med andra tider på året, det visar en studie som tidningen The Guardian skrivit om. Andra faktorer som kan påverka är längden på graviditeten, om man fick epidural vid förlossningen och body mass index (BMI). Runt 10 procent av de kvinnor som fött barn har i någon grad upplevt depression eller ångest. Och då är det symptom som nedstämdhet, rastlöshet och brist på koncentration. Förlossningsdepression uppstår oftast av en kombination av hormonella förändringar, trötthet och de psykologiska anpassningarna som kvinnor gör när de precis blivit mamma, menar amerikanska forskare, enligt tidningen. Vi ville ta reda på om det finns faktorer som påverkar risken för att utveckla postpartumdepression och som skulle kunna undvikas för att förbättra kvinnors hälsa, både psykiskt och mentalt, säger Dr Jie Zhou från Brigham & Woman’s hospital i Boston, Massachusetts, enligt The Guardian. (netdoktor.se 23.10.2017).)

(Anm: Postnatal depression less likely after winter or spring births. Study finds risk of postpartum depression among new mothers also affected by other factors such as length of pregnancy. The team reviewed the medical records of 20,169 women who delivered babies between June 2015 and August 2017. Of the total, 817 (4.1%) suffered from PPD. Why giving birth in winter or spring should have a positive effect is not known but it could be linked to the “seasonal enjoyment of indoor activities mothers experience with newborns”, said the researchers. The study also found that a longer pregnancy reduced the risk of PPD, while not having an epidural anaesthetic during delivery increased it. White women were less likely to experience PPD than women of other ethnic backgrounds, the research showed. The mode of delivery had no effect. The findings were presented at the Anesthesiology 2017 meeting in Boston. (theguardian.com 22.10.2017).)

- Brystkreft: Bakteriell mangel linket til utbruddet. (- Forskere undersøkte bakteriesammensetning i brystvev hos kvinner med brystkreft og fant at det er utilstrekkelige nivåer av en bestemt bakteriegenus kalt Methylobacterium. Det menneskelige mikrobiom, eller det totale antall bakterier som lever i menneskekroppen, er kjent for å spille en nøkkelrolle i utviklingen av mange sykdommer.)

(Anm: Breast cancer: Bacterial deficiency linked with onset. Researchers examined the bacterial makeup of breast tissue in women with breast cancer and found that it has insufficient levels of a certain bacterial genus called Methylobacterium. The human microbiome, or the total number of bacteria living in the human body, is known to play a key role in the development of many diseases. In particular, the bacteria living in our gut have been linked to numerous conditions, ranging from type 2 diabetes to Parkinson's disease, and even multiple sclerosis. Previous studies have also examined the link between gut microbiota and the development of breast cancer. These studies have suggested that the microbes in the gut may regulate estrogen levels, leading to estrogen-receptor positive breast cancer. But less attention has been paid to the microbiome residing in the breast tissue of breast cancer patients. Now, researchers break new ground by uncovering the bacterial composition in the breast tissue of cancer patients. Dr. Charis Eng, chair of the Cleveland Clinic's Genomic Medicine Institute in Ohio, led the study with Dr. Stephen Grobmyer, director of Breast Services at the Cleveland Clinic. Hannah Wang, a researcher at the Cleveland Clinic's Lerner Research Institute of the Genomic Medicine Institute, is the first author of the new study, which was published in the journal Oncotarget. (medicalnewstoday.com 9.10.2017).)

(Anm: Antibiotika (tarmbakterier, probiotika, mikrobiota etc.) (Dysbiose; dysbiosis (also called dysbacteriosis (dysbakteriose)). (mintankesmie.no).)

(Anm: Signaler fra tarmens mikrobiotika til fjerntliggende organer mht. fysiologi og sykdom. (Signals from the gut microbiota to distant organs in physiology and disease.) (Nat Med. 2016 Oct 6;22(10):1079-1089.)

(Anm: - Hadde medisinerne på et tidligere tidspunkt hatt et evolusjonært perspektiv på sin medisinering, ville vi ikke vært i den kritiske situasjon vi er kommet i med hensyn til resistens. (aftenposten.no 22.8.2016).)

- Antibiotika kan være linket til risiko for kreft

Antibiotics may be linked to risk of cancer (Antibiotika kan være linket til risiko for kreft)
BMJ 2008;337:a1381 (21 August 2008)
The risk of developing prostate, breast, lung, and colon cancer rises with use of antibiotics, a large observational study has found (International Journal of Cancer 2008 Aug 14, doi: 10.1002/ijc.23622).

The risk of less common cancer has also been linked with antibiotic use. The study shows that the risk of being diagnosed with non-melanoma skin, duodenum, pancreas, kidney, bladder, male genitals (excluding prostate), and thyroid cancers as well as myeloma and leukaemia, was more than 1.5 times more among participants with six or more antibiotic prescriptions, compared with the group with lowest exposure. (...)

- Bruk av antibiotika forutsier økt risiko for kreft.

(Anm: Antibiotic use predicts an increased risk of cancer. Antibiotic use has been hypothesized to be associated with the risk of cancer but the evidence is sparse and inconsistent. The aim of the present study was to determine whether antibiotic use predicts the development of various cancers. This nationwide cohort study included 3,112,624 individuals, aged 30-79 years, with no history of cancer. Information on their antibiotic use between 1995 and 1997 was obtained from the Drug Prescription Registry. During the period 1998-2004, 134,070 cancer cases were ascertained from the Finnish Cancer Registry. Cox proportional hazards regression was used to estimate the relative risks (RRs) with 95% confidence intervals (95% CIs). Antibiotic use was associated with an increased risk of cancer: for categories of increasing antibiotic use (0-1, 2-5 and >/=6 prescriptions), RRs (95% CIs) for cancer were 1.0 (reference), 1.27 (1.26-1.29) and 1.37 (1.34-1.40). RRs (for comparison of lowest and highest exposure group) for the most common primary sites i.e. prostate, breast, lung and colon were 1.39 (1.31-1.48), 1.14 (1.09-1.20), 1.79 (1.67-1.92), and 1.15 (1.04-1.26), respectively. RRs for other primary sites varied between 0.90 (0.76-1.05) for ovary to 2.60 (1.60-4.20) for endocrine gland (excluding thyroid). In conclusion, antibiotic use predicts an increased risk of cancer. Because of the design of our study the possibility of residual confounding cannot be excluded and further studies are required to confirm the results. Int J Cancer. 2008 Nov 1;123(9):2152-5.)

- Vaginalt mikrobiom og gynekologisk kreft.

(Anm: Vaginal Microbiome and Gynecological Cancer. (…) Exploring the Influence on Carcinogenesis. Exploring the link between the vaginal microbiome and gynecological malignancies is a developing and exciting field of research, as several studies that were published recently suggested that such relationship may exist. The overall hypothesis is that vaginal bacteria play an important role in the tumor microenvironment. (news-medical.net 28.8.2017).)

- Antibiotika associeras med högre risk för tarmcancer. (- Det här är första studien som visar på sambandet mellan antibiotikaanvändning och utveckling av adenom i tjock- och ändtarmen.)

(Anm: Antibiotika associeras med högre risk för tarmcancer. (…) Det här är första studien som visar på sambandet mellan antibiotikaanvändning och utveckling av adenom i tjock- och ändtarmen. Studien publiceras i den vetenskapliga tidskriften Gut. (…) Resultatet visade att långvarig antibiotikaanvändning tidigare i livet, i åldern 20 till 59 år, hade samband med diagnostiserade adenom. (lakemedelsvarlden.se 5.4.2017.)

(Anm: Danske forskere giver forklaring på overdødelighed ved brug af antibiotika. Antibiotikaet clarithromycin skader celler og udløser åreforkalkning, viser dansk studie. Resultaterne forklarer, hvorfor tidligere studier har vist en overdødelighed ved brugen af clarithromycin. (dagenspharma.dk 24.10.2017).)

(Anm: Clarithromycin og hjerterelaterede bivirkninger. Det antibiotiske lægemiddel clarithromycin og risikoen for pludselig død har været diskuteret længe. EU’s bivirkningskomité PRAC har netop afsluttet en grundig gennemgang af studier og anden litteratur om clarithromycin og konkluderer, at der ikke er tilstrækkelig evidens for, at lægemidlet medfører pludselig død flere år efter behandling.  (laegemiddelstyrelsen.dk - Nr. 3 | Årgang 1 | December 2017).)

(Anm: Antibiotika har ingen effekt i behandling af myelomatose. Et uafhængigt dansk studie har afkræftet tese om antibiotikaet clarithromycin fordelagtige potentiale i behandlingen af myelomatose. Tværtimod fandt forskerne en række bivirkninger ved brug af clarithromycin. (dagenspharma.dk 11.12.2017).)

(Anm: Good-guy bacteria may help individuals respond well to cancer immunotherapy. Individuals with certain types of bacteria in their gut may be more likely to respond well to cancer immunotherapy, researchers at the Harold C. Simmons Comprehensive Cancer Center found in a study of patients with metastatic melanoma. (news-medical.net 5.10.2017).)

- Studie: P-piller øker risiko for brystkreft. (- Kvinner mellom 15 og 49 år som bruker hormonprevensjon, har i gjennomsnitt 20 prosent høyere risiko for å få brystkreft, viser en ny studie.) (- Studien viser at risikoen for å utvikle brystkreft øker også jo lengre kvinnen bruker hormonprevensjon.)

(Anm: Studie: P-piller øker risiko for brystkreft. Kvinner mellom 15 og 49 år som bruker hormonprevensjon, har i gjennomsnitt 20 prosent høyere risiko for å få brystkreft, viser en ny studie. Den danske studien, publisert i det vitenskapelige tidsskriftet New England Journal of Medicine , viser at på ett år får normalt 55 av 100.000 kvinner mellom 15 og 49 år som ikke bruker hormonprevensjon, brystkreft. (…) – Det er første gang i verden vi har en undersøkelse av denne størrelsen, hvor vi har kunnet bestemme risikoen for brystkreft i forhold til hvor lenge kvinnen har brukt prevensjonsmiddel, sier Øjvind Lidegaard, professor ved Rigshospitalet og hovedforfatter av studien, til Politiken. Les også: Flere nordmenn får påvist føflekkreft. Studien viser at risikoen for å utvikle brystkreft øker også jo lengre kvinnen bruker hormonprevensjon. (vg.no 7.12.2017).)

(Anm: Contemporary Hormonal Contraception and the Risk of Breast Cancer. N Engl J Med 2017; 377:2228-2239 (December 7, 2017).)

(Anm: P-piller etc.. (mintankesmie.no).)

- Svampeekspert: Bare lidt fluesvamp kan være dødeligt

(Anm: Tragedie i Haslev: To børn er døde efter mulig svampeforgiftning. Ni personer er stadig indlagt på hospitalet. (…) Politiet oplyste, at de er ved at afhøre familiemedlemmer for at finde ud af, hvad der præcist er sket. Svampeekspert: Bare lidt fluesvamp kan være dødeligt Søren Ravn-Nielsen, der er vicepolitiinspektør ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, oplyste, at han tidligere har set enkelte tilfælde med forgiftninger, men at han aldrig før har set noget så voldsomt som torsdagens hændelse. (jyllands-posten.dk 19.10.2017).)

(Anm: Klinikchef: Svampeforgiftning er sjælden og særdeles farlig. Hvor alvorlig en svampeforgiftning kan gå hen og blive afhænger af dosis og en tidlig behandling. (jyllands-posten.dk 20.10.2017).)

- To børn døde af forgiftning. Politiet oplyser, at to børn er afgået ved døden, efter de er blevet  forgiftet torsdag formiddag. (- Voldsomme symptomer På pressemødet var også sygehusdirektør for sygehusene i Roskilde og Køge. Han fortæller, at han aldrig har oplevet noget lignende. - De klassiske symptomer på svampeforgiftning er alt fra smerter i maven, diaree, lavt blodtryk og puls.)

(Anm: To børn døde af forgiftning. Politiet oplyser, at to børn er afgået ved døden, efter de er blevet  forgiftet torsdag formiddag. (…) Voldsomme symptomer På pressemødet var også sygehusdirektør for sygehusene i Roskilde og Køge. Han fortæller, at han aldrig har oplevet noget lignende. - De klassiske symptomer på svampeforgiftning er alt fra smerter i maven, diaree, lavt blodtryk og puls. Noget, der tyder på, at kroppen er under stort pres, siger Henrik Villadsen. I alt har myndighederne haft 11 ambulancer og tre akutlægebiler på stedet. Familien er af anden etnisk oprindelse end dansk, og forældrene er fortsat i live. (ekstrabladet.dk 19.10.2017).)

- Forgiftningsmistanke: Familie søgte lægehjælp flere gange før to børns død. Allerede om mandagen følte flere familiemedlemmer sig syge, men først torsdag gik alvoren op for myndighederne.

(Anm: Forgiftningsmistanke: Familie søgte lægehjælp flere gange før to børns død. Allerede om mandagen følte flere familiemedlemmer sig syge, men først torsdag gik alvoren op for myndighederne. En familie fra Haslev på Sydsjælland befinder sig fortsat på Rigshospitalet, efter de torsdag i sidste uge mistede to børn med mistanke om svampeforgiftning. Desuden har flere familiemedlemmer modtaget behandling på hospitalet, blandt andet har to døtre søndag og mandag fået foretaget transplantationer af organer, oplyser familiens ældste søn og en bekendt af familien. (nyheder.tv2.dk 23.10.2017).)

- Forebygging av autoimmun sykdom etter en virusinfeksjon. Nøkkelvåpenet mot virus og bakterier som invaderer kroppen er produksjon av antistoffer, som virker som dirigerte missiler, for å angripe og nøytralisere patogener (sykdomsfremkallende organismer).

(Anm: Preventing autoimmune disease after a viral infection. The key weapon against viruses and bacteria that invade the body is production of antibodies, which act like guided missiles to attack and neutralize pathogens. But as the body throws its effort into making ever-better antibodies during an infection, the random mutations that create those ever-stronger antibodies may also produce antibody-producing B cells that attack one's own body, mistakenly triggering autoimmune diseases like rheumatoid arthritis, systemic lupus erythematosus or multiple sclerosis. André Ballesteros-Tato, Ph.D., assistant professor, University of Alabama at Birmingham Department of Medicine, likens those mistaken autoimmune attacks to the collateral damage that can happen in a wartime battle. In research published in Nature Immunology, Ballesteros-Tato and colleagues used mice to study regulatory mechanisms in the immune system that prevent autoimmune disease. Using an influenza infection model in mice, they have found that a particular population of immune cells developed during the later stages of the immune response to the influenza infection. These cells, called T follicular regulatory cells, or TFR cells, subsequently prevented the generation of self-reactive antibody responses. At the same time, they did not affect the influenza-specific immune reaction. "This research gives us clues of what to look for when we look at how autoimmune disease develops," Ballesteros-Tato said. (medicalxpress.com 2.10.2017).)

(Anm: Early Symptoms of Rheumatoid Arthritis (medicinenet.com 17.8.2016).)

(Anm: Warning Signs of Rheumatoid Arthritis. What Is Rheumatoid Arthritis (RA)? (webmd.com 23.8.2016).)

- Allt vanligare med återkommande svampbesvär. Svamp i underlivet är vanligt och drabbar någon gång omkring 75 procent av alla kvinnor i fertil ålder.

(Anm: Allt vanligare med återkommande svampbesvär. Svamp i underlivet är vanligt och drabbar någon gång omkring 75 procent av alla kvinnor i fertil ålder. Dock är det idag allt vanligare med tätt upprepande svampinfektioner, trots behandling. Eva Rylander, överläkare i gynekologi och obstetrik, berättar om svamp i underlivet. – En svampinfektion i underlivet är ofarlig men ändå ett besvärande tillstånd i ett väldigt känsligt kroppsområde. Därför är det viktigt att uppmärksamma symptom och behandla infektionen på rätt sätt. Svampbesvär var tidigare lätta att bota. Men nu drabbas omkring 5-8 procent av alla unga kvinnor av tätt återkommande svampinfektioner trots upprepade behandlingar. (netdoktor.se 14.3.2017).)

- Et dødelig legemiddelresistent sopputbrudd har rammet britiske sykehus.

(Anm: A deadly drug-resistant fungus outbreak has struck the UK’s hospitals. Candida auris infections that target the immune system have been diagnosed across 20 separate NHS trusts and independent hospitals and are proving ‘difficult to control’. More than 200 people have been contaminated or infected with a potentially deadly strain of a drug-resistant fungus. Some 20 separate NHS trusts and independent hospitals detected Candida auris in patients, with three hospitals being forced to tackle “large” outbreaks of the pathogen that is “difficult to control”. First discovered in Japan, the family of yeasts can live on the skin and inside the body, causing complications in people with weakened immune systems. Public Health England (PHE) said doctors at one hospital were still dealing with an outbreak of the fungus, which is resistant to a commonly prescribed fungicidal drug. Medical staff have been issued with new guidance on detecting and dealing with the fungus, including the “intensive” disinfection of wards amid concern over the “increasing experience of the complexities” infections are posing. (independent.co.uk 15.8.2017).)

(Anm: Azoles are a class of five-membered heterocyclic compounds containing a nitrogen atom and at least one other non-carbon atom (i.e. nitrogen, sulfur, or oxygen) as part of the ring.[1] Use as anti-fungal agents. The search for antifungal agents with acceptable toxicity profiles led first to the discovery of ketoconazole, the first azole-based oral treatment of systemic fungal infections, in the early 1980s. Later, triazoles fluconazole and itraconazole, with a broader spectrum of antifungal activity and improved safety profile were developed. In order to overcome limitations such as sub-optimal spectra of activity, drug-drug interactions, toxicity, development of resistance and unfavorable pharmacokinetics, analogues (en.wikipedia.org).)

- Det er flere grunner C. auris representerer en betydelig bekymring for de som prøver å holde den britiske befolkning sunn.

(Anm: A killer fungus is spreading through UK hospitals – here's what you need to know about Candida auris. The spread of a multidrug-resistant fungal infection is rapid and alarming. At least 20 NHS Trust hospitals have been hit by a drug-resistant fungus, known as Candida auris. So far, 200 people have been contaminated or infected with the fungus, which can cause potentially deadly complications. (…) But there are several reasons C. auris represents a significant concern for those trying to keep the UK population healthy. (…) These systemic infections, known as candidemia or fungemia, are notoriously difficult to diagnose and treat. The persistent, localised and high-mortality cases that have made up the bulk of the reported infections across the world are probably hospital-acquired. Multidrug-resistant strain Being acquired in the hospital puts the most vulnerable patients right in the way of C. auris. Patients with weakened immune systems and those requiring treatment for other diseases are the ones most likely to get infections. (independent.co.uk 23.8.2017).)

(Anm: Infektioner er forbundet med selvmord. Svære infektioner er forbundet med øget risiko for selvmord, viser ny dansk undersøgelse. (…) Reaktioner i hjernen kan være en del af forklaringen på forbindelsen mellem selvmord og infektion, konkluderer forskerne. (videnskab.dk 10.8.2016).)

- Nytt antisoppmiddel virker lovende for å avverge legemiddelresistent «superbug». (- Dette betyr at C. auris-gjær ikke riktig kan vokse hvilket gjør det vanskeligere å danne legemiddelresistente kolonier som er en hardnakket kilde til sykehusutbrudd.)

(Anm: Novel antifungal shows promise to stave off drug-resistant superbugs. Microscopic yeast have been wreaking havoc in hospitals around the world- creeping into catheters, ventilator tubes, and IV lines- and causing deadly invasive infection. One culprit species, Candida auris, is resistant to many antifungals, meaning once a person is infected, there are limited treatment options. But in a recent Antimicrobial Agents and Chemotherapy study, researchers confirmed a new drug compound kills drug-resistant C. auris, both in the laboratory and in a mouse model that mimics human infection. The drug works through a novel mechanism. Unlike other antifungals that poke holes in yeast cell membranes or inhibit sterol synthesis, the new drug blocks how necessary proteins attach to the yeast cell wall. This means C. auris yeast can't grow properly and have a harder time forming drug-resistant communities that are a stubborn source of hospital outbreaks. The drug's target-;a yeast enzyme called Gwt1- is also highly conserved across fungal species, suggesting the new drug could treat a range of infections. The drug is first in a new class of antifungals, which could help stave off drug resistance. Even the most troublesome strains are unlikely to have developed workarounds for its mechanism of action, says study lead Mahmoud A. Ghannoum, PhD, professor of dermatology at Case Western Reserve University School of Medicine and director of the Center for Medical Mycology at Case Western Reserve University and University Hospitals Cleveland Medical Center. (…) Source: http://casemed.case.edu/cwrumed360/news-releases/release.cfm?news_id=906  (news-medical.net 11.1.2018).)

– Norske frosker og salamandere trues av dødelig sopp. En sopp som har bidratt til å utrydde flere amfibiearter er for første gang blitt påvist i Norge. Ifølge Miljødirektoratet har soppen Batrachochytrium dendrobatidis (Bd) bidratt til dramatisk nedgang av frosk og andre amfibier i store deler av verden.

(Anm: Norske frosker og salamandere trues av dødelig sopp. En sopp som har bidratt til å utrydde flere amfibiearter er for første gang blitt påvist i Norge. Ifølge Miljødirektoratet har soppen Batrachochytrium dendrobatidis (Bd) bidratt til dramatisk nedgang av frosk og andre amfibier i store deler av verden. Den er nå blitt identifisert i fem dammer i Akershus. (…) Soppen forårsaker sykdommen chytridiomykose, som allerede har utryddet flere amfibiearter, ifølge direktoratet. Sykdommen angriper huden på amfibiene slik at de får problemer med å regulere konsentrasjonen av vann og salt i kroppen. Storsalamanderen er i Norge kategorisert som «nær truet» og har en egen statlig handlingsplan. (vg.no 2.11.2017).)

(Anm: Klima, miljø og globalisering (mintankesmie.no).)

(Anm: Frykter at 30 prosent av artene i havet dør ut grunnet havforsuring. Forskerne mener at havet nå surner raskere enn på 300 millioner år - og at innen år 2100 kan havet ha surnet med hele 170 prosent. I 2012 samlet over 500 av verdens fremste eksperter på havsuring seg i California - og en gjennomgang av tilstanden i vitenskapen blir publisert i en studie som legges fram neste uke. (dagbladet.no 17.11.2013).)

- Farlige algegifter funnet i taskekrabber. (- Det understrekes fra flere hold at ingen av de forgiftede krabbene har nådd butikkene, takket være gode kontrollrutiner hos sjømatprodusentene.)

(Anm: Farlige algegifter funnet i taskekrabber. Nervegift funnet i norske krabber: - Aldri sett så høye verdier. Giften kan føre til lammelser. (…) PSP er en gift som kan forårsake lammelser og i verste fall være livstruende. - Jeg har jobbet med analyser i over 20 år, og har aldri sett så høye verdier av denne typen algegifter over så lang tid her på Hitra og Frøya, forteller Merete Hestdal, seniorinspektør i Mattilsynet i Trondheim. Det understrekes fra flere hold at ingen av de forgiftede krabbene har nådd butikkene, takket være gode kontrollrutiner hos sjømatprodusentene. (dagbladet.no 18.8.2017).)

- Forskning bliver farlig, når de negative resultater glemmes.

(Anm: Forskning bliver farlig, når de negative resultater glemmes. (…) Nyt dansk studie viser problemet. (...) For få negative resultater leder til falske konklusioner. (…) Manglende negative resultater har kostet liv. (…) Vores model viser, at vi er nødt til at få publiceret mindst 20 procent af de negative resultater, der produceres inden for hvert forskningsfelt, hvis vi skal undgå at lave falske antagelser om videnskabelig fakta. (videnskab.dk 5.1.2017).)

- Lave doser av stråling kan skade kardiovaskulær helse, antyder studie.

(Anm: Lave doser av stråling kan skade kardiovaskulær helse, antyder studie. Low doses of radiation could harm cardiovascular health, study suggests. Ionizing radiation, such as x-rays, has a harmful effect on the cardiovascular system even at doses equivalent to recurrent CT imaging, a new study published in the International Journal of Radiation Biology suggests. It is known that populations exposed to ionizing radiation in medical or environmental settings have symptoms suggesting an increased risk of cardiovascular disease. However, this research study suggests that low exposure to doses of around 0.5 Gy (the equivalent of repeated CT scans) is associated with a significantly increased risk of cardiovascular damage, up to decades after exposure. This raises questions about the nature of long-term alterations in the heart's vascular system caused by such doses. (medicalnewstoday.com 14.7.2017).)

(Anm: Proteome analysis of irradiated endothelial cells reveals persistent alteration in protein degradation and the RhoGDI and NO signalling pathways. Int J Radiat Biol. 2017 Jul 11:1-9.)

(Anm: Computertomografi (CT), magnetisk resonanstomografi (MR), positronemisjonstomografi (PET), ultrasonografi (ultralyd), kontrastmidler etc. (mintankesmie.no).)

- Denne studien er et annet fascinerende eksempel på mikrobiomets evne til å påvirke verten med hensyn til store helsefarer. Den viser at verdien av en diett er bestemt ikke bare av dine gener, men også genene til tarmmikrober.

(Anm: Gut microbes influence the body's response to high-fat diet. (…) In a paper published in Cell Reports, researchers from Imperial College London in the United Kingdom and INSERM UMRS 1138 in Paris, France, among others, describe how they used genetically similar mice to show that gut microbes influence the body's response to changes in diet and affect health. (…) For their study, the researchers placed around 50 mice with similar genetic makeup on a high-fat diet and tracked changes in their health and behavior. (…) "This means that small differences in the local environment can result in a great diversity in terms of the microbiome," he adds, as he sums up the research: "This study is another fascinating example of the power of the microbiome to influence the host with respect to major health risks. It shows that value of a diet is determined not only by your genes, but also the genes of your gut microbes." (medicalnewstoday.com 6.7.2017).)

- Antibiotika kan gi flere kroniske sykdommer.

(Anm: Antibiotika kan gi flere kroniske sykdommer. (…) Folkehelseinstituttet: – Faren er underkommunisert. – Advarslene er høyst betimelige, sier lege og seniorforsker Merete Eggesbø ved Folkehelseinstituttet. (…) Ifølge Blaser viser ny forskning at det er en sammenheng mellom endringen av den naturlige tarmfloraen vår og utvikling av nye sykdommer som fedme, diabetes, astma,(...) Advarslene er høyst betimelige, sier lege og seniorforsker Merete Eggesbø ved Folkehelseinstituttet. (…) Ifølge Blaser viser ny forskning at det er en sammenheng mellom endringen av den naturlige tarmfloraen vår og utvikling av nye sykdommer som fedme, diabetes, astma, allergi, autisme og mageinfeksjoner. (nrk.no 30.10.2016).)

(Anm: Effekten av psykostimulerende legemidler på blod-hjerne barrierens funksjon og nevroinflammasjon (The effects of psychostimulant drugs on blood brain barrier function and neuroinflammation) Front. Pharmacol. 2012;3:121 (Published online: 29 June 2012.)

- Antibiotika i første trimester kan øke risikoen for fosterskader. Eksponering for clindamycin og doxycyklin i første trimester kan være assosiert med økt risiko for organspesifikke misdannelser som ventrikulær/atrieseptumdefekt (ASD), antyder ny forskning.

(Anm: First trimester antibiotics may increase birth defect risk. Exposure to clindamycin and doxycycline during the first trimester may be associated with an increased risk of organ-specific malformations such as ventricular/atrial septal defect, new research suggests. In a population-based cohort study in 139,938 liveborn singletons, there was an 81% increased risk of ventricular/septal defect (adjusted odds ratio, 1.81) associated with clindamycin exposure during the first trimester, compared with no exposure. Similarly, there was a 67% greater risk of musculoskeletal system malformations (aOR, 1.67) associated with clindamycin exposure (Br J Clin Pharmacol. 2017 Jul 19. doi: 10.1111/bcp.13364).)

(Anm: Hva er atrieseptumdefekt (ASD)? Atrium betyr forkammer – det er to av dem, ett på høyre og ett på venstre side. Septum er veggen mellom hjertets høyre og venstre side. Defekt betyr feil, og i dette tilfellet er feilen et hull. Atrieseptumdefekt (ASD) betyr altså at det er et hull i veggen mellom forkamrene. På engelsk heter hjertefeilen Atrial Septal Defect. (ffhb.no 29.7.2015).)

- Ny studie avslører store feil ved amerikanske legemidler med "akselerert" godkjenning.

(Anm: - Ny studie avslører store feil ved amerikanske legemidler med "akselerert" godkjenning. New study exposes major flaws in US drugs with 'accelerated' approval. (medicalnewstoday.com 9.6.2017).)

(Anm: Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Statlig hvitvasking av legemiddelinformasjon (Tidsskr Nor Legeforen 2010; 130:368 (25.2.2010).)

- Syv av ti nordmenn fikk reseptbelagte legemidler i fjor. Vet vi nok om pillene vi putter i oss?

(Anm: Syv av ti nordmenn fikk reseptbelagte legemidler i fjor. Vet vi nok om pillene vi putter i oss? Forfatteren Niels Christian Geelmuyden trenger ni piller om dagen. (…) Mennesker dør og blir reddet EU anslo altså for ni år siden at 197.000 europeere dør hvert år som følge av legemidler. Ifølge Madsen er slike tall vanskelige å anslå, fordi rapporteringen er usikker. Men at antallet er høyt, tror han på. (…) Inge Johansen, seniorrådgiver i Legemiddelforeningen, er ikke enig i Geelmuydens påstander. (…) – Men det har jo vært studier der uavhengige forskere har funnet andre resultater enn dere? – Jeg har hørt anekdoter om det, men jeg kjenner ikke til de sakene spesifikt, så det kan jeg ikke kommentere. Johansen er ikke bekymret for antallet pasienter i studiene. (aftenposten.no 25.8.2017).)

(Anm: Legemiddelindustrien (Big Pharma) (mintankesmie.no).)

– Medisiner kan være direkte dødelige for eldre om man ikke tar hensyn. – Vi som skriver ut medisiner skal ha respekt og følge med hele tiden, sier fastlege og universitetslektor Sture André Rognstad som har forsket på uheldige forskrivninger til eldre pasienter. (– Feil bruk av legemidler og bivirkninger tar livet av rundt 3000 mennesker i Norge hvert år.)

(Anm: – Medisiner kan være direkte dødelige for eldre om man ikke tar hensyn. – Vi som skriver ut medisiner skal ha respekt og følge med hele tiden, sier fastlege og universitetslektor Sture André Rognstad som har forsket på uheldige forskrivninger til eldre pasienter. (…) – Feil bruk av legemidler og bivirkninger tar livet av rundt 3000 mennesker i Norge hvert år. Legemidler er ikke noen spøk, sier universitetslektor Sture André Rognstad ved Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo, til ABC Nyheter. (abcnyheter.no 2.4.2017).)

(Anm: Feilmedisineringer og feilbehandlinger (medisinske feil) (mintankesmie.no).)

- Legemiddelverket: – Ikke slutt med medisinen din – Jeg må dessverre si at jeg har hørt det før, svarer Kari Kjønaas Kjos (Frp), leder av helsekomiteen på Stortinget, etter at Strandberg har tørka kinnene inne på kontoret hennes på Stortinget. (- Kjos sier det også er «for mange» som tar kontakt med komiteen med historier om det de mener er feil medisinering med antidepressiva.)

(Anm: Kjempa seg fra belteseng til møte på Stortinget. – Jeg håper hun ikke bare jatter med, sier Silje Marie Strandberg (33), tidligere psykiatrisk pasient på vei til helsetopp på Stortinget for å komme med et forslag. (…)  Legemiddelverket: – Ikke slutt med medisinen din – Jeg må dessverre si at jeg har hørt det før, svarer Kari Kjønaas Kjos (Frp), leder av helsekomiteen på Stortinget, etter at Strandberg har tørka kinnene inne på kontoret hennes på Stortinget. Men forslaget kvinnen fra Rogaland kommer med, det er nytt for politikeren. Mer om det straks. Først en advarsel, fra Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør i Statens legemiddelverk: – Om du går på medisiner av typen det her er snakk om, så må du aldri slutte å ta medisinene uten å ha vært hos legen først. (…) – Vi har svikta dem 330.000 nordmenn fikk utskrevet en resept på de omstridte medisinene i fjor, ofte for å behandle depresjon. Særlig har bruken av disse medisinene økt blant unge kvinner mellom 15 og 19 år. Mellom 2006 og 2016 har antall uskrevne resepter til denne gruppa økt fra 2572 til 4709, ifølge Folkehelseinstituttet. – Det er for mange, mener helsepolitikeren. Kjos sier det også er «for mange» som tar kontakt med komiteen med historier om det de mener er feil medinsiering med antidepressiva. (nrk.no 9.9.2017).)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

- Hjerneskanninger linker fysiske endringer til kognitiv risiko hos mye brukte legemiddelklasser. (- Forskerne har også funnet signifikante linker mellom hjernens struktur avslørt av MR og antikolinerg legemiddelbruk, hvor deltakerne som brukte antikolinerge legemidler hadde redusert hjernevolum og større ventrikler, hulrommene inne i hjernen.)

(Anm: - Hjerneskanninger linker fysiske endringer til kognitiv risiko hos mye brukte legemiddelklasser. (…) - Forskerne har også funnet signifikante linker mellom hjernens struktur avslørt av MR og antikolinerg legemiddelbruk, hvor deltakerne som brukte antikolinerge legemidler hadde redusert hjernevolum og større ventrikler, hulrommene inne i hjernen.) (…) En liste over antikolinerge midler og deres potensielle effekten er her. (A list of anticholinergic drugs and their potential impact is here.) (medicalnewstoday.com 19.4.2016).)

- Assosiasjon mellom bruk av Zolpidem og risikoen for Alzheimers sykdom blant eldre. (- KONKLUSJON: Vi fant at bruk av en høy kumulativ dose av zolpidem var assosiert med økt risiko for Alzheimers sykdom blant eldre som bor i Taiwan. Det anbefales å være forsiktig når man vurderer langvarig bruk av zolpidem hos eldre pasienter.)

(Anm: The Association Between the Use of Zolpidem and the Risk of Alzheimer's Disease Among Older. OBJECTIVES: To evaluate the association between zolpidem use and the risk of Alzheimer's disease among older people. CONCLUSION: We found the use of a high cumulative dose of zolpidem was associated with an increased risk of Alzheimer's disease among older people living in Taiwan. It is advised to use caution when considering long-term use of zolpidem in older patients. J Am Geriatr Soc. 2017 Sep 7. [Epub ahead of print].)

(Anm: Ambian (zolpidem); Handelsnavn for zolpidem inkluderer Adormix, Ambien, Ambien CR, Edluar, Damixan, Hypnogen, Ivedal, Nytamel, Stilnoct, Stilnox, Sucedal, Zoldem, Zolnod and Zolpihexal. (en.wikipedia.org).)

(Anm: Zolpidem, sold as the brand name Ambien among others,[1] is a sedative primarily used for the treatment of trouble sleeping. It usually works within 15 minutes, and has a short half-life of two to three hours. Zolpidem has not adequately demonstrated effectiveness in maintaining sleep, unless delivered in a controlled-release (CR) form. However, it is effective in initiating sleep.[2] Its hypnotic effects are similar to those of the benzodiazepine class of drugs. (en.wikipedia.org).)

(Anm: Zolpidem Brand Names (Handelsnavn). (Et hundretalls legemidler inneholder Zolpidem.) (drugs.com).)

(Anm: Demens “varsles av langsom ganghastighet og hukommelsesproblemer (- Motoric cognitive risk syndrome (MCR)) (Dementia 'predicted by slow walking speed and memory problems') (medicalnewstoday.com 30.7.2014).)

(Anm: Tegn på aldring kan være linket til blokkerte blodårer i hjernen. (Signs of Aging May Be Linked to Undetected Blocked Brain Blood Vessels.) (sciencedaily.com 1.9.2011).)

(Anm: Can Slow Walking Speed in Elderly Signal Alzheimer’s Disease Hallmarks? MINNEAPOLIS -- December 2, 2015 -- How fast elderly people walk may be related to the amount of amyloid they have built up in their brains, even if they don’t yet have symptoms of Alzheimer’s disease, according to a study published in the December 2, 2015, online issue of the journal Neurology. (dgnews.docguide.com 2.12.2015).)

(Anm: Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom. (Medication-induced mitochondrial damage and disease.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Sovemidler (sovemedisiner) og beroligende midler (mintankesmie.no).)

(Anm: Sovemidler knyttes til dødelighet eller kreft: en matchet kohortstudie. (Hypnotics' association with mortality or cancer: a matched cohort study.)  (...) Målsetting Anslagsvis 6 % -10 % av amerikanske voksne tok et sovemiddel (hypnotika) mot dårlig søvn i 2010. Denne studien underbygger tidligere rapporter som knytter hypnotika (sovemidler) til økt dødelighet. BMJ Open 2012;2:e000850 (27 February).)

(Anm: - Slår sovepiller os ihjel? (- Studiet er det største af sin slags på globalt plan og har også undersøgt sammenhængen mellem brug af antidepressiver og antipsykotika og dødelighed. Også her fandt forskerne en overdødelighed.) (videnskab.dk 21.3.2016).)

- Lederartikler. Psykotrop forskrivning hos mennesker med intellektuell funksjonshemming og utfordrende atferd. (…) Overforbruk av legemidler er foruroligende idet mennesker med intellektuell funksjonshemming er mer følsomme overfor uønskede bivirkninger og mangler ofte evne til samtykke til behandling.

(Anm: Lederartikler. Psykotrop forskrivning hos mennesker med intellektuell funksjonshemming og utfordrende atferd. (…) Overforbruk av legemidler er foruroligende idet mennesker med intellektuell funksjonshemming er mer følsomme overfor uønskede bivirkninger og mangler ofte evne til samtykke til behandling. (Editorials. Psychotropic prescribing in people with intellectual disability and challenging behaviour. Overuse of medication is concerning as people with intellectual disability are more sensitive to unwanted side effects3 and often lack capacity to consent to treatment.) BMJ 2017;358:j3896 (Published 18 August 2017).)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

(Anm: Antipsykotika (psykofarmaka etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Sovemidler (sovemedisiner) og beroligende midler (mintankesmie.no).)

(Anm: Diskriminering, feilmedisineringer hos mennesker med utviklingshemming og utfordrende atferd (psykofarmaka; antidepressiva, antipsykotika, sovemedisiner) etc. (mintankesmie.no).)

(Anm: På tide å revurdere? (Time to rethink?) Legemiddelbehandlinger hos mennesker med utviklingshemming og utfordrende atferd (Drug treatments in people with intellectual disability and challenging behaviour disabilities) Editorials (Lederartikkel) BMJ 2014;349:g4323 (Published 04 July 2014).)

- Forekomst og markører for ikke-bevisbaser bruk av protonpumpehemmere / syrehjemmere (PPI-er) blant eldre sykehjem bosatt i USA.

(Anm: Forekomst og markører for ikke-bevisbaser bruk av protonpumpehemmere / syrehjemmere (PPI-er) blant eldre sykehjem bosatt i USA. (Prevalence and predictors of non-evidence based proton pump inhibitor use among elderly nursing home residents in the US.) (…) KONKLUSJONER Den nåværende studien viste at nesten halvparten av de eldre sykehjemsbeboere brukte PPI-er (protonpumpehemmere / syrehemmere) på ikke-bevisbaserte indikasjoner. Gitt sikkerhetsproblemene og høy ikke-bevisbaser bruk av PPI i sykehjem, er det et presserende behov for å optimalisere PPI-bruk hos eldre. Res Social Adm Pharm. 2017 Mar - Apr;13(2):358-363. Epub 2016 Mar 8.)

- Kognitiv risiko for antikolinerge legemidler hos eldre. (- Studie: Bruk av antikolinerge legemidler for så kort tid som 60 dager fører til hukommelseeproblemer hos eldre voksne.)

(Anm: - Kognitiv risiko for antikolinerge legemidler hos eldre. (Cognitive risks of anticholinergics in the elderly.) (...) Studie: Bruk av antikolinerge legemidler for så kort tid som 60 dager fører til hukommelseeproblemer hos eldre voksne.) Cognitive risks of anticholinergics in the elderly. (…) Sammendrag Mange legemidler som forskrives til eldre til eldre har antikolinerge egenskaper. På grunn av gjeldende klinisk bruk av legemidler med mild til beskjeden antikolinergisk aktivitet, er den kliniske manifestasjonen av antikolinerge toksisitet (giftighet) sannsynligvis uspesifikke (f.eks, kognitiv svekkelse) og gjenspeiler effekten av kumulative antikolinerg belastning. Aldersassosierte fysiologiske og farmakokinetisk endringer øker antikolinerge legemiddeleffekter senere i livet. De med kognitiv svekkelse og neurodegenerasjon er spesielt utsatt for antikolinerg toksisitet (giftighet). Aging Health 2013;9(2):159-166.)

(Anm: Anticholinergic. An anticholinergic agent is a substance that blocks the neurotransmitter acetylcholine in the central and the peripheral nervous system. These agents inhibit parasympathetic nerve impulses by selectively blocking the binding of the neurotransmitter acetylcholine to its receptor in nerve cells. The nerve fibers of the parasympathetic system are responsible for the involuntary movement of smooth muscles present in the gastrointestinal tract, urinary tract, lungs, and many other parts of the body. Anticholinergics are divided into three categories in accordance with their specific targets in the central and peripheral nervous system: antimuscarinic agents, ganglionic blockers, and neuromuscular blockers.[1] (en.wikipedia.org).)

(Anm: A list of anticholinergic drugs and their potential impact is here. (agingbraincare.org).)

(Anm: Effekten av psykostimulerende legemidler på blod-hjerne barrierens funksjon og nevroinflammasjon (The effects of psychostimulant drugs on blood brain barrier function and neuroinflammation) Front. Pharmacol. 2012;3:121 (Published online: 29 June 2012.)

(Anm: Fluoksetin (Prozac; SSRI) og mitokondriene: En gjennomgang av de toksikologiske aspekter. (- Fluoksetin induserer også bivirkninger, som for eksempel angst, seksuell dysfunksjon, søvnforstyrrelser, og gastrointestinale svekkelser. (...) På den annen side har inntak av fluoxetin blitt assosiert med økt risiko for kreft. Likevel forblir data motstridende og ingen konklusjoner er trukket.) (Fluoxetine and the mitochondria: A review of the toxicological aspects. (Fluoksetin og mitokondriene: En gjennomgang av de toksikologiske aspekter. (...) On the other hand, fluoxetine intake has been associated with increased cancer risk.) Toxicol Lett. 2016 Jul 5. pii: S0378-4274(16)32264-0.)

(Anm: Dopaminmangel: Hva du trenger å vite. (Dopamine deficiency: What you need to know) (medicalnewstoday.com 17.1.2018).)

- Behandling med antidepressiva og risiko for demens. (- KONKLUSJON: Forekomsten av demens hos pasienter er assosiert med bruk av antidepressiva.)

(Anm: Behandling med antidepressiv og risiko for demens: En populasjonsbasert, retrospektiv case-control studie. (…) KONKLUSJON: Forekomsten av demens hos pasienter er assosiert med bruk av antidepressiva. (CONCLUSIONS: The incidence of dementia in patients is associated with antidepressant medication use.) J Clin Psychiatry. 2016 Jan;77(1):117-22.)

(Anm: Dopamin i det mediale amygdala-nettverk formidler menneskelige bånd (bindinger) (Dopamine in the medial amygdala network mediates human bonding.) Abstract Research in humans and nonhuman animals indicates that social affiliation, and particularly maternal bonding, depends on reward circuitry. Although numerous mechanistic studies in rodents demonstrated that maternal bonding depends on striatal dopamine transmission, the neurochemistry supporting maternal behavior in humans has not been described so far. Proc Natl Acad Sci U S A. 2017 Feb 13. pii: 201612233.)

(Anm: SSRI-er (lykkepiller) forårsaker en varig serotonerg ubalanse grunnet legemidlenes skadelige endringer mht. serotonin og andre nevrotransmittere, mitokondriell dysfunksjon, avkortet levetid, plutselige dødsfall etc. (- SSRI-er øker nivået av serotonin i deler av hjernen med opptil 700 % (eller mer?), samt reduserer serotonin i blod med opptil 93 %.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Effekten av psykostimulerende legemidler på blod-hjerne barrierens funksjon og nevroinflammasjon. (The effects of psychostimulant drugs on blood brain barrier function and neuroinflammation) (Front. Pharmacol. 2012;3:121 (Published online: 29 June 2012).)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

- FDA advarer om å blande behandlinger av opioidavhengighet med andre legemidler.

(Anm: FDA Warns on Mixing Opioid Addiction Treatments, Other Meds. The Food and Drug Administration issued new warnings Wednesday about the dangers of combining medication for opioid addiction with anti-anxiety medicines and other drugs that also slow breathing and brain activity. The FDA warned that mixing such drugs can cause difficulty breathing, coma or death, so it should be done with caution. (…) The agency said a growing number of people fighting opioid addiction with methadone or buprenorphine also take other prescription drugs that slow action of the central nervous system. The warning lists several dozen brand-name and generic drugs that could be risky, including Ambien and Lunesta for insomnia, Valium and Xanax for anxiety, muscle relaxers Soma and Zanaflex and antipsychotic drugs Abilify, Invega, Saphris and others. (pharmpro.com 21.9.2017).)

- Konklusjoner. Eldre som tok antikolinerge legemidler fikk økt risiko for kognitiv svekkelse og demens. Seponering (stans) av antikolinerg behandling var knyttet til redusert risiko. Leger bør nøye vurdere reseptbelagte antikolinerge legemidler hos eldre mennesker, spesielt hos de eldste og personer med høy genetisk risiko for kognitiv lidelse.)

(Anm: Drugs with anticholinergic properties, cognitive decline, and dementia in an elderly general population: the 3-city study. Objective To examine the association between use of medications with anticholinergic properties, cognitive decline and incident dementia in a large community-based sample of subjects aged 65 years and over. (…) Conclusions Elderly people taking anticholinergic drugs were at increased risk for cognitive decline and dementia. Discontinuing anticholinergic treatment was associated with a decreased risk. Physicians should carefully consider prescription of anticholinergic drugs in elderly people especially in the oldest old and persons at high genetic risk of cognitive disorder. Arch Intern Med. 2009 Jul; 169(14): 1317–1324.)

- Behandling av barn og ungdom med antipsykotika er et tveegget sverd.

(Anm: Behandling av barn og ungdom med antipsykotika er et tveegget sverd. (…) To tilleggsfunn fra Pagsberg og kollegers studie er verdt å understreke. For det første erfarte bare 22 (23 %) av pasientene behandlingsrespons. (…)  For det andre erfarte 111 (98 %) av pasientene uheldige reaksjoner. (Second, 111 (98%) of patients experienced adverse reactions.) Blant de 55 pasienter som tok quetiapine, rapporterte 47 (92 %) økt søvnlengde og 46 (87 %) rapporterte vektøkning. Blant de 58 pasienter som tok aripiprazol, rapporterte 52 (91 %) tremor og 44 (77 %) rapporterte sviktende hukommelse. (Among the 58 patients taking aripiprazole. 52 (91%) reported tremor and 44 (77%) reported failing memory.) The Lancet Psychiatry 2017;4(8):576–577 (Published: August, 2017).)

- Akselerert aldring grunnet legemidlers negative påvirkninger av mitokondrier etc.

(Anm: Editor-in-Chief Henry A. Nasrallah, MD, discusses the possible causes of accelerated aging and premature mortality in younger persons with schizophrenia. Video. Accelerated aging in schizophrenia. Editor-in-Chief Henry A. Nasrallah, MD, discusses the possible causes of accelerated aging and premature mortality in younger persons with schizophrenia. Current Psychiatry. 2017 July;16(7).)

(Anm: Antidepressiva (inkl. SSRI-preparater) og antipsykotika har skadelige effekter på mitokondrier (Mol Cell Biochem 1999;199:103-9).)

(Anm: Mitokondriell dysfunksjon ligger bak kognitive defekter som et resultat av nevral stamcelleutarmning og nedsatt neurogenese. Mitochondrial dysfunction underlies cognitive defects as a result of neural stem cell depletion and impaired neurogenesis. Hum Mol Genet. 2017 Jun 8.)

- Forskere gransker bruken av potensielt upassende legemidler blant svake sykehjemsboere. Medisinske eksperter vet at eldre voksne som har demens eller andre psykiske helseproblemer som påvirker tanke- eller beslutningsprosesser bør unngå visse "potensielt upassende medisiner" (PIM).

(Anm: Researchers explore use of potentially inappropriate medications among frail nursing home residents. Medical experts know that older adults who have dementia or other mental health concerns that impact thinking or decision making should avoid certain "potentially inappropriate medications" (PIMs). PIMs can worsen confusion and raise the risks for falls, fractures, and even death, particularly for people with complex health needs. PIMs may include treatments like: Benzodiazepines (medications sometimes called "tranquilizers" and used to treat sleep problems, anxiety, or to relax muscles) Antipsychotics (medications sometimes used to address mental health conditions) H2-blockers (medications sometimes used to decrease the production of stomach acid) Anticholinergics (medications that block a substance called acetylcholine, a "neurotransmitter" that transfers signals between certain cells to impact how your body functions. Anticholinergics have been used to treat several different conditions, including incontinence and chronic obstructive pulmonary disorder, or COPD). A Canadian research team investigated how often healthcare providers prescribed PIMs to older adults living with dementia or other mental health concerns and who were being admitted to nursing homes. The research team examined records from more than 40,000 people with dementia or cognitive impairments who were over the age of 66 and had been admitted to nursing homes between 2011 and 2014. The team published their study in the Journal of the American Geriatrics Society. (news-medical.net 16.8.2017).)

(Anm: Apati knyttet til økt risiko for død i sykehjemspasienter. Apathy linked to increased risk of death in nursing home patients. In a study of nursing home patients, apathy was linked with an increased risk of dying over a 4-month period, even after controlling for depression. The study also found that apathy was present in half of nursing home patients. Apathy is defined by diminished or lack of motivational, goal-directed behavior, and a lack of cognition and emotional affect. It leads to reduced interest and participation in the main activities of daily living. (news-medical.net 9.8.2017).)

Reversal of SSRI-Associated Apathy Syndrome by Discontinuation of Therapy
Ann Pharmacother. 2012 Mar;46(3):e8. Epub 2012 Feb 21.
(...) OBJECTIVE : To report 6 cases of selective serotonin reuptake inhibitor (SSRI)-associated apathy syndrome. CASE SUMMARIES : In all 6 cases, the patient reported loss of motivation while being treated with an SSRI. Loss of motivation was of new onset and temporally associated with the use of the SSRI. A trial of discontinuation of the SSRI was performed in all 6 patients and 2 were started on bupropion while cross-tapering from the SSRI. During the treatment trials, depression and apathy were monitored in all patients. Each case was assessed using the Apathy Evaluation Scale, Clinician version (AES-C), and by evaluating how the patient responded to discontinuation of the SSRI. DISCUSSION : Scores on the AES-C improved significantly in all 6 cases after the SSRI was discontinued. Improvement was also seen in the motivation, novelty, and persistence subdomain scores of the AES-C. A pretreatment AES-C score was available only in the first case. Based on the Naranjo probability scale, there was a probable cause of apathy syndrome with SSRI therapy in the first case and a possible association in the rest of the cases. CONCLUSIONS : In some patients SSRIs may cause an apathy syndrome that can be reversed through discontinuation of the agent. When evaluating patients being treated with an SSRI, clinicians should have a high degree of suspicion and specifically inquire for this iatrogenic form of apathy syndrome. (...)

- Mitokondriell aldring og aldersrelatert mitokondriell dysfunksjon. Alderselaterte endringer i mitokondrier er knyttet til redusert i mitokondriell funksjon. Med fremskyndet aldring reduseres mitokondrielt DNA-volum, integritet og funksjonalitet på grunn av akkumulering av mutasjoner og oksidativ skade fremkalt av reaktive oksygensubstanser (ROS). Hos eldre mennesker er mitokondriene preget av redusert funksjon som redusert oksidativ kapasitet, redusert oksidativ fosforylering, redusert ATP-produksjon, betydelig økning i ROS-generasjon og redusert antioksidantforsvar.

(Anm: Mitokondriell aldring og aldersrelatert mitokondriell dysfunksjon. Abstrakt. Alderselaterte endringer i mitokondrier er knyttet til redusert i mitokondriell funksjon. Med fremskyndet aldring reduseres mitokondrielt DNA-volum, integritet og funksjonalitet på grunn av akkumulering av mutasjoner og oksidativ skade fremkalt av reaktive oksygensubstanser (ROS). Hos eldre mennesker er mitokondriene preget av redusert funksjon som redusert oksidativ kapasitet, redusert oksidativ fosforylering, redusert ATP-produksjon, betydelig økning i ROS-generasjon og redusert antioksidantforsvar. (Abstract Age-related changes in mitochondria are associated with decline in mitochondrial function. With advanced age, mitochondrial DNA volume, integrity and functionality decrease due to accumulation of mutations and oxidative damage induced by reactive oxygen species (ROS). In aged subjects, mitochondria are characterized by impaired function such as lowered oxidative capacity, reduced oxidative phosphorylation, decreased ATP production, significant increase in ROS generation, and diminished antioxidant defense.) Biomed Res Int. 2014;2014:238463. Epub 2014 Apr 10.)

(Anm: Antidepressiva (SSRI-er) kan utløse sentral fatigue (sentral utmattelse) (mintankesmie.no).)

(Anm: Konklusjoner. Bruk av SSRI var assosiert med vektøkning og forekomst av usunn atferd, inkludert vestlig diett, "sedentarisme" (blir stillesittende/inaktiv) og røyking. (Conclusions SSRIs use was associated with weight gain in the presence of unhealthy behaviours including Western diet, sedentarism and smoking. BMJ Open 2017;7:e016224.)

(Anm: SSRI-preparater og antipsykotika har uheldige effekter på mitokondrier (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelindusert kreft og andre typer celleskader (mintankesmie.no).)

(Anm: Bivirkninger (legemiddelinduserte organskader og sykdommer) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom. (Medication-induced mitochondrial damage and disease.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Sovemidler (sovemedisiner) og beroligende midler (mintankesmie.no).)

(Anm: Sovemidler knyttes til dødelighet eller kreft: en matchet kohortstudie. (Hypnotics' association with mortality or cancer: a matched cohort study.)  (...) Målsetting Anslagsvis 6 % -10 % av amerikanske voksne tok et sovemiddel (hypnotika) mot dårlig søvn i 2010. Denne studien underbygger tidligere rapporter som knytter hypnotika (sovemidler) til økt dødelighet. BMJ Open 2012;2:e000850 (27 February).)

(Anm: - Slår sovepiller os ihjel? (- Studiet er det største af sin slags på globalt plan og har også undersøgt sammenhængen mellem brug af antidepressiver og antipsykotika og dødelighed. Også her fandt forskerne en overdødelighed.) (videnskab.dk 21.3.2016).)

- Forslag til seponering af lægemidler hos voksne. Alle lægemidler bør vurderes ved medicingennemgang. (- En frugt af samarbejdet er blandt andet seponeringslisten, der giver forslag til hvilken medicin, lægen kan overveje at seponere.)

(Anm: Forslag til seponering af lægemidler hos voksne. Alle lægemidler bør vurderes ved medicingennemgang. Kontrolleret seponering kan forsøges ved de fleste lægemidler. Ophør med selv velindiceret medicin er nødvendigt, hvis lægemidlet fx giver uønskede bivirkninger, eller compliance er for dårlig. Dette gælder særligt ved ældre og ved polyfarmaci. (…) En frugt af samarbejdet er blandt andet seponeringslisten, der giver forslag til hvilken medicin, lægen kan overveje at seponere. Lægen kan bruge listen i forbindelse med en medicingennemgang. Få mere inspiration: IRF, Rationel Farmakoterapi, nr. 7, 2014: Seponering af medicin og IRF’s Rød-gul-grøn-liste, april 2016. (sst.dk 20.7.2017) (IRFs årsrapport).)

(Anm: På tide å revurdere? (Time to rethink?) Legemiddelbehandlinger hos mennesker med utviklingshemming og utfordrende atferd (Drug treatments in people with intellectual disability and challenging behaviour disabilities) Editorials (Lederartikkel) BMJ 2014;349:g4323 (Published 04 July 2014).)

- Forskning bliver farlig, når de negative resultater glemmes. (…) Nyt dansk studie viser problemet. (...) For få negative resultater leder til falske konklusioner.

(Anm: Forskning bliver farlig, når de negative resultater glemmes. (…) Nyt dansk studie viser problemet. (...) For få negative resultater leder til falske konklusioner. (…) Manglende negative resultater har kostet liv. (…) Vores model viser, at vi er nødt til at få publiceret mindst 20 procent af de negative resultater, der produceres inden for hvert forskningsfelt, hvis vi skal undgå at lave falske antagelser om videnskabelig fakta. (videnskab.dk 5.1.2017).)

(Anm: Legemiddelindustrien (Big Pharma) (mintankesmie.no).)

- Her behandles piger og kvinder, der lider af svimmelhed, hovedpine eller lammelser, der muligvis skyldes vaccinen. 29 procent af dem, hvilket svarer til næsten hver tredje, havde indløst en recept på medicin mod en psykiatrisk lidelse i løbet af fem år inden vaccinationen.

(Anm: Ny forskning viser igen, at piger og kvinder, der søger hjælp til behandling af formodede bivirkninger efter hpv-vaccinen, har oftere end andre været berørt af angst, depression eller anden psykisk sygdom, inden de blev vaccineret. (…) Undersøgelsen lægger sig op ad en undersøgelse fra Statens Serum Institut fra 2016. Den nye undersøgelse bygger på data fra 1496 kvinder, som i 2015 var henvist til et af regionernes fem hpv-centre. Her behandles piger og kvinder, der lider af svimmelhed, hovedpine eller lammelser, der muligvis skyldes vaccinen. 29 procent af dem, hvilket svarer til næsten hver tredje, havde indløst en recept på medicin mod en psykiatrisk lidelse i løbet af fem år inden vaccinationen. De er sammenlignet med 2240 jævnaldrende kvinder, som også er vaccinerede, men som ikke har søgt behandling.) (jyllands-posten.dk 19.9.2017).)

- En dansk undersøkelse viste at omtrent halvdelen av forskrivninger av selektive serotoninreopptakshemmere (SSRI-preparater) gjelder funksjonsfriske mennesker (4).

(Anm: Selektive serotonin- reopptakshemmere – skade ikke dokumentert? (…) En undersøkelse publisert i 1999 viste at ni av ti allmennpraktiserende leger ikke var oppmerksom på serotonergt syndrom (2).  (…) En dansk undersøkelse viste at omtrent halvdelen av forskrivninger av selektive serotoninreopptakshemmere (SSRI-preparater) gjelder funksjonsfriske mennesker (4). Slike preparater fører muligens til en marginal økning i antall selvmord (5). Tidsskr Nor Legeforen 2002 122:731.)

(Anm: Fluoksetin (Prozac; SSRI) og mitokondriene: En gjennomgang av de toksikologiske aspekter. (- Fluoksetin induserer også bivirkninger, som for eksempel angst, seksuell dysfunksjon, søvnforstyrrelser, og gastrointestinale svekkelser. (...) På den annen side har inntak av fluoxetin blitt assosiert med økt risiko for kreft. Likevel forblir data motstridende og ingen konklusjoner er trukket.) (Fluoxetine and the mitochondria: A review of the toxicological aspects. (Fluoksetin og mitokondriene: En gjennomgang av de toksikologiske aspekter. (...) On the other hand, fluoxetine intake has been associated with increased cancer risk.) Toxicol Lett. 2016 Jul 5. pii: S0378-4274(16)32264-0.)

(Anm: Dopaminmangel: Hva du trenger å vite. (Dopamine deficiency: What you need to know) (medicalnewstoday.com 17.1.2018).)

- Behandling med antidepressiva og risiko for demens. (- KONKLUSJON: Forekomsten av demens hos pasienter er assosiert med bruk av antidepressiva.)

(Anm: Behandling med antidepressiv og risiko for demens: En populasjonsbasert, retrospektiv case-control studie. (…) KONKLUSJON: Forekomsten av demens hos pasienter er assosiert med bruk av antidepressiva. (CONCLUSIONS: The incidence of dementia in patients is associated with antidepressant medication use.) J Clin Psychiatry. 2016 Jan;77(1):117-22.)

(Anm: Dopamin i det mediale amygdala-nettverk formidler menneskelige bånd (bindinger) (Dopamine in the medial amygdala network mediates human bonding.) Abstract Research in humans and nonhuman animals indicates that social affiliation, and particularly maternal bonding, depends on reward circuitry. Although numerous mechanistic studies in rodents demonstrated that maternal bonding depends on striatal dopamine transmission, the neurochemistry supporting maternal behavior in humans has not been described so far. Proc Natl Acad Sci U S A. 2017 Feb 13. pii: 201612233.)

- Vanlige legemidler, uvanlig risiko? Høyere frekvens av alvorlige problemer etter kortvarig steroidbruk.

(Anm: Vanlige legemidler, uvanlig risiko? Høyere frekvens av alvorlige problemer etter kortvarig steroidbruk. (Common drugs, uncommon risks? Higher rate of serious problems after short-term steroid use.) (…) Personer som tok legemidlene var mer sannsynlig å brekke et ben, få en potensielt farlig blodpropp eller få en livstruende sykdom som sepsis i månedene etter deres behandling. (...) Personer som tok legemidlene var mer sannsynlig å brekke et ben, få en potensielt farlig blodpropp eller få en livstruende sykdom som sepsis i månedene etter deres behandling, sammenlignet med tilsvarende voksne som ikke brukte kortikosteroider, rapporterer forskere ved University of Michigan i en ny studie publisert i British Medical Journal (BMJ). (…) Selv om bare en liten prosentandel av begge gruppene kom på sykehus for disse alvorlige helsetruslene, viste det høyere antallet blant mennesker som tok steroider bare noen få dager, at det er grunn til forsiktig og til og med bekymringer, sier forskerne. (news-medical.net 14.4.2017).)

(Anm: Bivirkninger underrapporteres i videnskabelige tidsskrifter. (...) Mellem 43 og 100 procent af de bivirkninger, der, ifølge det ikke-publicerede materiale, er fundet ved de testede lægemidler, er ikke lagt frem i de videnskabelige artikler, viser Yoon Loke og kollegernes gennemgang. (videnskab.dk 5.10.2016).)

- Steroid inhalator som behandling mot astma øker infeksjonsrisiko hos eldre pasienter.

(Anm: Steroid inhaler asthma treatment increases infection risk in older patients. Older people using steroid inhalers for asthma or chronic obstructive pulmonary disease are at high risk from hard-to-treat bacterial infections, according to new research. Steroid inhalers increase the risk of lung infections caused by nontuberculous mycobacteria, which are difficult to treat and resistant to a number of common drugs, a new study published in the European Respiratory Journal found. (pulse co.uk 21.9.2017).)

(Anm: Cells lining blood vessels in the lungs exposed to bacterial toxins don’t die easy, UIC study says. (…) During a severe infection, bacteria that release lipopolysaccharides can enter the bloodstream. These infections are especially dangerous if they get into the blood vessels of the lungs. When large numbers of cells lining the blood vessels in the lungs come into contact with the bacterial toxins, the blood vessels become leaky and allow fluid to enter the lungs. This severe complication of bloodstream infections is called acute lung injury. Gas exchange in the lungs is severely compromised during acute lung injury, which is one reason for the high death rates of affected patients. (news-medical.net 10.10.2017).)

- Kortisontablett effektlös vid luftvägsinfektion. Att ge tabletter med prednisolon minskar inte symtom vid akuta nedre luftvägsinfektioner hos vuxna, enligt en ny randomiserad studie i Jama. 

(Anm: Kortisontablett effektlös vid luftvägsinfektion. Att ge tabletter med prednisolon minskar inte symtom vid akuta nedre luftvägsinfektioner hos vuxna, enligt en ny randomiserad studie i Jama.  – Det är en välgjord studie som äntligen ger oss ett svar i den här frågan, säger Sigvard Mölstad, professor emeritus vid avdelningen för allmänmedicin och samhällsmedicin, Lunds universitet. Enligt honom är det inte så vanligt att patientgruppen får kortisonpreparat inom svensk sjukvård. – Men det har länge diskuterats om det kan vara en behandlingsväg för att undvika antibiotika till dessa patienter. Men så är alltså inte fallet, säger han. Luftvägsinfektioner är en av de vanligaste orsakerna till besök inom primärvården. Nedre luftvägsinfektioner, som kan orsaka hosta och andningsbesvär, medicineras främst med antibiotika i akuta fall. Fast det blir allt vanligare att patientgruppen även får kortisonpreparat, enligt de brittiska forskarna bakom studien. De ville ta reda på om den typen av behandling kan lindra symtomen. (dagensmedicin.se 22.8.2017).)

- Glukokortiokoider. Glukokortikoider har et vidt spekter av forbruksområder; og er uunnværlige i behandlingen av mange alvorlige sykdommer. På folkemunne kalles denne typen medisiner ofte "kortison". Det er egentlig ikke helt riktig. Kortison er riktignok et glukokortikoid, men det finnes også mange andre.

(Anm: Glukokortiokoider. Glukokortikoider har et vidt spekter av forbruksområder; og er uunnværlige i behandlingen av mange alvorlige sykdommer. På folkemunne kalles denne typen medisiner ofte "kortison". Det er egentlig ikke helt riktig. Kortison er riktignok et glukokortikoid, men det finnes også mange andre. Glukokortikoider finnes i: Betametason (Celeston Chronodose®). Deksametason (Decadron®). Metylprednisolon (Depo-Medrol®, Medrol®, Solu-Medrol®). Prednisolon. Prednison. Triamcinolon (Kenacort-T®, Lederspan®). Hydrokortison (Solu-Cortef®). Kortison (Cortison®, Cortone®). Disse preparatene er enten tabletter eller injeksjonsvæske som settes med sprøyte. Glukokortikoider finnes også i en rekke salver, kremer, øyedråper, øredråper, nesesprayer, inhalasjonsprayer og stikkpiller. (lommelegen.no 17.9.2004).)

- Steroider kan gjøre mer skade enn nytte i noen tilfeller av alvorlig astma. (- De nye funnene har viktige kliniske implikasjoner, som tyder på at kortikosteroider, den viktigste behandlingen for astma, kan forverre sykdommen hos denne gruppen av pasienter.)

(Anm: Steroids may do more harm than good in some cases of severe asthma. Researchers from the University of Pittsburgh Schools of the Health Sciences and UPMC have uncovered the molecular mechanism underlying corticosteroid resistance in severe asthma. The new findings have important clinical implications, suggesting that corticosteroids, the main treatment for asthma, may worsen the disease in this group of patients. The research was published in the journal JCI Insight. (medicalnewstoday.com 7.7.2017).)

(Anm: Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har granskat risken för lunginflammation hos KOL-patienter som använder inhalerade kortikosteroider och kan konstatera att risken gäller samtliga läkemedel i denna klass. Det finns inga bevis för några skillnader i risk mellan de olika preparaten. (lakemedelsverket.se 16.5.2016).)

(Anm: Kortikosteroider (også binyrebarkhormoner eller kortikoider) er en gruppe bestående av ca. 50 steroidhormoner som produseres i binyrebarken (cortex glandulae adrenalis), hvorav navnet. Begrepet brukes også om syntetiske forbindelser med lignende effekt, disse brukes i behandlingen av et vidt spekter medisinske tilstander. Kolesterol er utgangspunktet for syntese av de naturlige kortikosteroidene, og progesteron utgjør grunnstrukturen. (no.wikipedia.org).)

(Anm: Corticosteroids are a class of steroid hormones that are produced in the adrenal cortex of vertebrates, as well as the synthetic analogues of these hormones. Two main classes of corticosteroids, glucocorticoids and mineralocorticoids, are involved in a wide range of physiologic processes, including stress response, immune response, and regulation of inflammation, carbohydrate metabolism, protein catabolism, blood electrolyte levels, and behavior.[1] (en.wikipedia.org).)

(Anm: Bivirkninger og bivirkningsovervåkning (legemiddelsikkerhet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Interventions to improve adherence to inhaled steroids for asthma. Cochrane Database Syst Rev. 2017 Apr 18;4:CD012226.)

(Anm: Interventions to improve inhaler technique and adherence to inhaled corticosteroids in children with asthma. Paediatr Respir Rev. 2017 Jun;23:53-55.)

(Anm: Medisinske feil — den tredje viktigste dødsårsaken i USA. Hvert år oppstår mer enn 250 000 dødsfall i USA som et resultat av medisinske feil. Medisinske feil inkluderes ikke i dødsattester eller i rangeringen av dødsårsaker. (Medical error—the third leading cause of death in the US.) BMJ 2016;353:i2139 (Published 03 May 2016).)

- Orale steroider (glukokortikoider) linket til 10 ganger økt risiko for diabetes.

Oral steriods linked with ten-fold increased risk of diabetes. (Orale steroider (glukokortikoider) linket til 10 ganger økt risiko for diabetes.)
pulsetoday.co.uk 5.5.2016
Pasienter som tar orale steroider for revmatoid artritt kan ha en ti-fold økt risiko for diabetes, estimerer forskere. (Patients taking oral steriods for rheumatoid arthritis may have a ten-fold increased risk of diabetes, estimate researchers.)

Teamet, som utførte en gruppestudie fant at pasienter som tar 5 mg per dag av prednisolon tilsvarende dose for hhv. en, tre og seks måneder hadde en økt risiko for på 20 %, 43 % og 48 % for diabetes, sammenlignet med ikke-brukere av glukokortikoider. (The team, who performed a cohort study, found that patients taking 5mg per day of prednisolone equivalent dose for one, three and six months had a 20%, 43% and 48% increased risk of diabetes respectively, when compared with non-users of glucocorticoids.)

Økt dosering var også assosiert med økt risiko for diabetes - å øke dosen for oral glukokortikoider til 30 mg per dag hadde pasienter ved hhv. en, tre og seks måneder tre-, åtte- og ti ganger økt risiko for diabetes. Teamet sier at behandling med denne dosen i seks måneder ville medføre til ett nytt tilfelle av diabetes for hver syvende pasient på kortikosteroider. (Increased dosage was also associated with an increased risk of diabetes – upping the dose of oral glucocorticoids to 30 mg per day saw patients at one, three and six months have a three-, eight- and ten-fold increased risk of diabetes respectively. The team say that treating at this dose for six months would equate to one new case of diabetes for every seven patients on corticosteriods.)

But the results were not seen in those who had stopped taking oral glucocorticoids more than six months ago, with their risk being comparable to those that had never taken the therapy.

The study, published in Arthritis and Rheumatology, pooled data from over 20,000 UK patients with rheumatoid arthritis and compared their incidence of diabetes with dosage and duration of oral glucocorticoid therapy. They then validated their results by examining over 12,000 patient records from the US.

The researchers, from Canada and the University of Manchester, do not recommend stopping treatment with oral glucocorticoids altogether, but say that their research will ‘allow clinicians and patients to make informed decisions about their treatment, balancing benefits and harms.’

Writing in the paper, the team conclude: ’glucocorticoid use is a clinically important and quantifiable risk factor for diabetes. Risk is influenced by the dosage and treatment duration, although only for glucocorticoid use within the last six months.’ 

Dr Will Dixon, honorary consultant rheumatologist and lead author said: ‘Doctors treating people with arthritis have to make a decision how best to prescribe glucocorticoids by balancing the benefits against the risks.

‘This research provides important evidence for doctors to make this decision.’ (…)

(Anm: - Patienter kan få erstatning, hvis en langvarig behandling med prednisolon har medført knogleskørhed, fordi lægen har glemt at supplere med kalk og D-vitamin. (ekstrabladet.dk 12.11.2010).)

(Anm: Glucocorticoids (GCs) are a class of corticosteroids, which are a class of steroid hormones. Glucocorticoids are corticosteroids that bind to the glucocorticoid receptor (GR),[1] that is present in almost every vertebrate animal cell. The name glucocorticoid (glucose + cortex + steroid) is composed from its role in regulation of glucose metabolism, synthesis in the adrenal cortex, and its steroidal structure (see structure to the right). A less common synonym is glucocorticosteroid. (en.wikipedia.org).)

(Anm: Glukokortikoider er en klasse steroidhormoner som produseres i binyrebarken, karakterisert ved at de kan binde kortisolreseptorer og dermed gi kortisollignende effekter. Begrepet kortikosteroid omfatter både mineralkortikoider og glukokortikoider, men brukes ofte synonymt med glukokortikoid. Det er utviklet en rekke syntetiske glukokortikoider til bruk som legemiddel ved en rekke tilstander. Populært kalles glukokortikoider ofte steroider, men dette er en upresis vidtfavnende betegnelse som også omfatter flere grupper av forbindelser med helt andre egenskaper.[1][2] (no.wikipedia.org).)

(Anm: Interventions to improve adherence to inhaled steroids for asthma. Cochrane Database Syst Rev. 2017 Apr 18;4:CD012226.)

(Anm: Interventions to improve inhaler technique and adherence to inhaled corticosteroids in children with asthma. Paediatr Respir Rev. 2017 Jun;23:53-55.)

- Bruk av oral glukokortikoid og osteonekrose hos barn og voksne med kroniske inflammatoriske sykdommer: en populasjonsbasert kohortstudie.

(Anm: Oral glucocorticoid use and osteonecrosis in children and adults with chronic inflammatory diseases: a population-based cohort study. Abstract OBJECTIVES: We studied oral glucocorticoids and osteonecrosis, a rare but serious bone disease, in individuals with various chronic inflammatory diseases. We hypothesised that we would find stronger associations in adults versus children and in people with autoimmune diseases. CONCLUSIONS: Glucocorticoid use was clearly associated with osteonecrosis in a dose-related fashion in adults, especially young adults, but this risk was not detectable in children. The absolute risk of glucocorticoid-associated osteonecrosis in the general paediatric population and in adults taking low glucocorticoid doses is at most extremely small. BMJ Open. 2017 Jul 21;7(7):e016788.)

(Anm: osteonecrosis; osteonekrose; tap av livsevna i beinvev, beinmorskning, beinnekrose; årsaker kan vera sviktande blodforsyning (beinvevsinfarkt), beinbrot, luksasjon, osteomyelitt, metastasar, cytostatikabehandling, kronisk alkoholmisbruk, prednisonbehandling m v; sjå sekvester, aseptisk beinnekrose, dykkarsjuke, kaputnekrose EN osteonecrosis ET [gr osteon bein + nekros død + -osis tilstand] Kilde: Norsk medisinsk ordbok.)

(Anm: Prednisolone. Not to be confused with Prednisone. Prednisolone is a synthetic glucocorticoid, a derivative of cortisol, used to treat a variety of inflammatory and autoimmune conditions and some cancers. (en.wikipedia.org).)

(Anm: Benskjorhet. (mintankesmie.no/).)

- Atypiske brudd med langvarig bisfosfonatbehandling er assosiert med endret kortikal sammensetning og redusert bruddmotstand.

(Anm: Atypical fracture with long-term bisphosphonate therapy is associated with altered cortical composition and reduced fracture resistance. (…) Significance. Since the first reports of atypical femoral fractures (AFFs), a clinical phenomenon in which patients experience catastrophic brittle fractures of the femoral shaft with minimal trauma, the risk associated with bisphosphonates, the most widely prescribed pharmaceuticals for osteoporosis, has become increasingly well-established. However, the underlying cause of AFFs and their causal relationship to bisphosphonates is unknown. Here we examine bone tissue from women with AFFs and show that long-term bisphosphonate treatment degrades the fracture-resistance toughening mechanisms that are inherent to healthy bone. Our work resolves the apparent paradox of AFFs as a side effect of the most common osteoporosis treatment by clarifying the differing effects of bisphosphonates on bone tissue structure and mechanical properties across multiple length scales. PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences 2017 (Early Edition).)

(Anm: Benskjorhet. (mintankesmie.no/).)

- Studie finner høyere risiko for brudd blant eldre, langtids bisfosfonatbrukere.

(Anm: Studie finner høyere risiko for brudd blant eldre, langtids bisfosfonatbrukere. Study finds higher risk of fractures among older, long-term bisphosphonate users. Their study was published in the Journal of the American Geriatrics Society. (…) "Our study and several others have found higher risk of fractures among very long-term bisphosphonate users, compared with short-term users. However, the ideal length of bisphosphonate use has not yet been studied in randomized clinical trials, which are considered the gold standard of research studies. Therefore, long-term bisphosphonate users should see their healthcare providers regularly to decide how long to continue bisphosphonate therapy in their individual cases," stated Rebecca L. Drieling, MPH, an author of the study. (news-medical.net 2.6.2017).)

- Antibiotika associeras med högre risk för tarmcancer. (- Det här är första studien som visar på sambandet mellan antibiotikaanvändning och utveckling av adenom i tjock- och ändtarmen. Studien publiceras i den vetenskapliga tidskriften Gut) (- Resultatet visade att långvarig antibiotikaanvändning tidigare i livet, i åldern 20 till 59 år, hade samband med diagnostiserade adenom.) (- För dem som hade tagit antibiotika i två månader eller mer under åldern 40 till 59, var sannolikheten att ha ett adenom ännu högre, 69 procent större jämfört med dem som inte hade ätit antibiotika under någon längre tid i samma ålder.)

Antibiotika associeras med högre risk för tarmcancer
lakemedelsvarlden.se 5.4.2017
Ny studie visar på tarmbakteriernas betydelse för polyputveckling i tarmen som kan generera cancer.

Majoriteten av all kolorektalcancer, cancer i tjock- eller ändtarmen, föregås av utveckling av adenom, godartade tumörer i körtelvävnaden, också kallat polyper. Tidigare forskning har visat på samband med antibiotika, som hämmar tarmbakterierna, och en ökad risk för kolorektalcancer.

Det här är första studien som visar på sambandet mellan antibiotikaanvändning och utveckling av adenom i tjock- och ändtarmen. Studien publiceras i den vetenskapliga tidskriften Gut.

Forskarna har använt sig av data från ett stort registerprojekt, Nurses’ Health Study. Det är en pågående prospektiv kohortstudie som följer över 120 000 kvinnliga sjuksköterskor i USA sedan 1976.

För att undersöka sambandet mellan antibiotika och utveckling av adenom i tarmen, tog forskarna ut data om 16 642 studiedeltagare som år 2004 var 60 år eller äldre, och som hade genomgått minst en koloskopi mellan åren 2004 och 2010. Under den studerade perioden hade 1 195 adenom diagnostiserats i gruppen.

Resultatet visade att långvarig antibiotikaanvändning tidigare i livet, i åldern 20 till 59 år, hade samband med diagnostiserade adenom.

Jämfört med dem som inte hade tagit antibiotika under någon längre period mellan 20 och 39 års ålder, var sannolikheten att ha ett diagnostiserat adenom 36 procent större för dem som hade ätit antibiotika under en period på två månader eller mer. Sambandet gällde både adenom med låg och hög risk att utvecklas till cancer.

För dem som hade tagit antibiotika i två månader eller mer under åldern 40 till 59, var sannolikheten att ha ett adenom ännu högre, 69 procent större jämfört med dem som inte hade ätit antibiotika under någon längre tid i samma ålder. Med antibiotikabehandling som skett nyligen fanns inget samband.

Sambandet mellan antibiotika och utveckling av tarmcancer är biologiskt plausibel, skriver forskarna i artikeln. Antibiotika rubbar bakteriefloran och kan ha effekter på bland annat motståndet mot patogener. Patogena bakterier kan ha betydelse för tumörcellers utveckling.

Studiens resultat stöds av andra studier, bland annat en kohortstudie i Finland som visat att patienter som fått mer än 6 preskriptioner av antibiotika löpte en 15 procents ökad risk att utveckla kolorektalcancer under en nio års uppföljningstid, jämfört med en grupp som haft en eller ingen preskription av antibiotika.

Det är också värt att notera, skriver forskarna, att de patogener som man behandlar med antibiotika kan orsaka inflammation, en känd risk för kolorektalcancer. Sambandet mellan antibiotika och tarmcancer skulle alltså kunna vara inflammation.

Kolorektalcancer är den tredje vanligaste cancerformen i Sverige, efter bröstcancer och prostatacancer. I Sverige diagnostiseras cirka 6000 personer med kolorektalcancer varje år. Femårsöverlevnaden beror mycket på tumörstadiet vid upptäckt. I hela diagnosgruppen är den kring 65 procent. (...)

(Anm: Long-term use of antibiotics and risk of colorectal adenoma. (…) CONCLUSIONS: Long-term antibiotic use in early-to-middle adulthood was associated with increased risk of colorectal adenoma. Gut. 2017 Apr 4. pii: gutjnl-2016-313413.)

(Anm: Antibiotika (tarmbakterier, probiotika, mikrobiota etc.) (Dysbiose; dysbiosis (also called dysbacteriosis (dysbakteriose)). (mintankesmie.no).)

(Anm: Adenom, godartet svulst som utgår fra, og til dels er oppbygd som, en kjertel. Svulstcellene kan noen ganger fungere på samme måte som kjertelcellene. Derfor kan det ved adenomer i hormonproduserende kjertler som for eksempel hypofysen, skjoldbruskkjertelen og binyrene utvikle seg sykdommer som skyldes den økte hormonproduksjonen. Slike adenomer må fjernes ved operasjon. I enkelte organer, blant annet i tykktarmen, kan adenomer over tid utvikle seg videre til kreftsvulster (adenokarsinomer). Kilde: Store norske leksikon.)

- Enkelte antibiotika i første trimester øker risikoen for store fødselsdefekter.

(Anm: Certain Antibiotics in First Trimester Up Risk of Major Birth Defects. Largest cohort study to examine risk by antibiotic class and type. Several common types of antibiotics were linked both to major congenital and to organ specific malformations in infants when taken during the first trimester of pregnancy, a retrospective Canadian cohort study found. Exposure to antibiotics, such as clindamycin, doxycycline, quinolones, macrolides and phenoxymethylpenicillin, increased the risk of these birth defects, reported Flory T. Muanda, MD, of the University of Montreal, and colleagues. However, there was no increased risk of major congenital malformations linked to exposure to amoxicillin, cephalosporins, or nitrofurantoin, the authors wrote in the British Journal of Clinical Pharmacology. (medpagetoday.com 19.7.2017).)  

(Anm: Antibiotikaresistens øker: Sykehus må sende pasienter på gangen. På ti år har antall nye tilfeller av antibiotikaresistente bakterier hos personer økt fra 613 til 2701. Det gir plassmangel på sykehusene – og flere korridorpasienter og utsatte behandlinger. (nrk.no 24.1.2017).)

(Anm: Forsiktighet kreves ved samtidig forskrivning av antibiotika med psykofarmaka hos eldre pasienter. (…) Antibiotika har flere legemiddelinteraksjoner med psykofarmaka som kan føre til bivirkninger eller behandlingssvikt og betydelig øke kostnadene for behandlinger. (dgnews.docguide.com 3.4.2017).)

(Anm: Luftforurensning kan påvirke menneskers helse via endringer av bakterier i luftveiene. (Air pollution may affect human health via bacteria changes in respiratory tract.) (...) De fokuserte på to bakterier som er viktige årsaker til luftveissykdom hos mennesker og viser høye nivåer av antibiotikaresistens: Staphylococcus aureus og Streptococcus pneumoniae. Begge disse bakteriene er i WHOs globale liste på 12 prioriterte patogener. (medicalnewstoday.com 3.3.2017).)

- Enkelte antibiotika linket til risiko for spontanabort

Some Antibiotics Linked to Miscarriage Risk
mednettavisen.no 1.5.2017
MONDAY, May 1, 2017 (HealthDay News) -- Taking certain types of antibiotics during pregnancy may boost the risk of miscarriage, a large study suggests.

Macrolides, quinolones, tetracyclines, sulfonamides and metronidazole were associated with an increased risk of "spontaneous abortion," meaning loss of pregnancy before the 20th week of gestation.

The study doesn't prove cause and effect. But, it does tie use of certain medicines to a higher risk of miscarriage -- up to double the risk for some classes of antibiotics, the researchers said.

"Some seem to be safer when it comes to the risk of spontaneous abortion, and some aren't," said study author Anick Bérard, a professor at the University of Montreal's Faculty of Pharmacy.

However, the new evidence does not suggest that pregnant women should stop taking antibiotics to treat bacterial infections.

"It [miscarriage] is still a rare outcome," Bérard added. (…)

(Anm: Antibiotika øger sandsynligheden for spontan abort. Ifølge et studie fra Canada kan antibiotika give dobbelt så stor chance for spontan abort. (jyllands-posten.dk 1.5.2017).)

- Bruk av antibiotika under peripartum (svangerskapsrelatert) periode linket til høyere risiko for inflammatoriske lidelser hos avkom.

(Anm: Antibiotic use during peripartum period linked to greater risk of inflammatory condition in offspring. The antibiotic treatment also caused lasting changes in the gut microbiome of mothers that were passed on to their offspring. While their offspring developed disease, adult mice given antibiotics did not see an increase in IBD. This suggests that the timing of antibiotic exposure is crucial, especially during the early developmental period after birth when the immune system is undergoing maturation. (news-medical.net 11.7.2017).)

- Studie: Blodtrykksmedisin øker risikoen for leppekreft. Men Statens legemiddelverk vil ikke advare mot stoffet, som brukes av nær 300.000 nordmenn. (- Hos disse personene var risikoen for leppekreft nesten åtte ganger større enn hos mennesker som ikke hadde brukt HCTZ.) (- SLV advarer ikke mot bruk Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør i Statens legemiddelverk, deler ikke denne oppfatningen.) (- VERDIFULLT LEGEMIDDEL: – Det er ikke aktuelt å gå bort fra bruken av hydrochlorothiazid på bakgrunn av disse dataene, sier Steinar Madsen i Legemiddelverket.)

(Anm: Studie: Blodtrykksmedisin øker risikoen for leppekreft. Men Statens legemiddelverk vil ikke advare mot stoffet, som brukes av nær 300.000 nordmenn. Blodtrykkssenkende medisiner med stoffet hydrochlorothiazid (HCTZ), øker risikoen markant for plateepitelkarsinom, som er en sjelden form for leppekreft. Det viser en dansk studie som nylig er publisert i Journal of Internal Medicine. Forskerne fant at risikoen for leppekreft øker i takt med hvor mye hydrochlorothiazid man har inntatt gjennom livet. Blant alle som hadde brukt legemidlet var risikoen for leppekreft fordoblet. Risikoen var imidlertid betydelig høyere for de som hadde inntatt legemidlet i en mengde som tilsvarer ti års bruk. Hos disse personene var risikoen for leppekreft nesten åtte ganger større enn hos mennesker som ikke hadde brukt HCTZ. (dagensmedisin.no 1.8.2017).)

(Anm: Hydrochlorothiazide (abbreviated HCTZ, HCT, or HZT) is a diuretic medication often used to treat high blood pressure and swelling due to fluid build up.[2 (en.wikipedia.org).)

(Anm: Hydroklortiazid (ofte forkortet til HCT, HCTZ, eller HZT) er et mye brukt diuretikum (vanndrivende legemiddel), et tiazid, som hemmer nyrenes evne til å reabsorbere vann. Det brukes overveiende i behandlnig av høyt blodtrykk. I Norge selges HCT som monopreparatet Esidrex, men er også tilgjengelig i kombinasjon med en rekke andre blodtrykksmedikamenter. For virkningsmekanisme og bivirkninger se hovedartikkel om tiazider. (no.wikipedia.org).)

(Anm: Tiazider er en gruppe diuretika, vanndrivende legemidler. De er sentrale i behandling av høyt blodtrykk (hypertensjon), men brukes også ved en rekke andre tilstander. Tiazidene har vært svært lenge på markedet, og regnes som velutprøvde, effektive og svært billige blodtrykksmedisiner sammenlignet med mer moderne preparater. De mest brukte tiazidene i Norge er hydroklorthiazid (Esidrex) og Bendroflumetiazid (Centyl). Hydroklortiazid er mye brukt i kombinasjonspreparater med andre mer moderne og kostbare blodtrykksmedikamenter for å gi ytterligere effekt. Disse preparatene får da gjerne tilleggsbetegnelser som plus eller comp. (no.wikipedia.org).)

- Nyt studie om hydrochlorothiazid og risiko for hudkræft. Et nyt dansk studie vakte i starten af december måned stor opsigt i de fleste danske medier.

(Anm: Nyt studie om hydrochlorothiazid og risiko for hudkræft. Et nyt dansk studie vakte i starten af december måned stor opsigt i de fleste danske medier. Studiet A nationwide case-control study from Denmark, viser en sammenhæng mellem det hyppigt anvendte blodtrykssænkende og vanddrivende lægemiddel hydrochlorthiazid og pladecellekræft.  Den store opmærksomhed har efterfølgende fået flere læger og patienter til at henvende sig til Lægemiddelstyrelsen og Sundhedsstyrelsen for at høre, hvilke konsekvenser det får for behandlingen og for lægemidlet. Begge styrelser har meddelt, at studiet ikke bør få patienter til at stoppe behandling med hydrochlorthiazid uden først at have konsulteret egen læge. Før risikoen er vurderet i EU-regi, bør der ikke drages endelige konklusioner.  Flere. (Lægemiddelstyrelsen Nr. 3 | Årgang 1 | December 2017).)

(Anm: Legemiddelindusert kreft og andre typer celleskader (mintankesmie.no).)

(Anm: Bivirkninger (legemiddelinduserte organskader og sykdommer) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom. (Medication-induced mitochondrial damage and disease.) (mintankesmie.no).)

- Udbredt medicin kædes sammen med hudkræft. Et dansk forskerhold har undersøgt. (- Hvert 10. tilfælde af en særlig kræftform i huden ville forsvinde, hvis vi fjernede lægemidlet.)

(Anm: Udbredt medicin kædes sammen med hudkræft. Et dansk forskerhold har undersøgt sammenhængen mellem et hyppigt brugt lægemiddel kaldet hydrochlorthiazid og hudkræft. Et af verdens mest udbredte lægemidler kædes direkte sammen med en markant øget risiko for hudkræft. Det skriver Politiken. Der er tale om kombinationspræparater med indholdsstoffet hydrochlorthiazid. Lægemidlerne bliver brugt mod forhøjet blodtryk. I Danmark får omkring 250.000 mennesker den form for blodtryksmedicin. - Hvert 10. tilfælde af en særlig kræftform i huden ville forsvinde, hvis vi fjernede lægemidlet. Eller 250 danskere kunne hvert år undgå at få hudkræft, siger ph.d. Anton Pottegård, lektor på Afdeling for Klinisk Farmakologi og Farmaci på Syddansk Universitet. (…) - Signalet i studiet virker stærkt nok til, at det kan få konsekvenser for brugen af lægemidlet, måske med en anbefaling om at skifte til andre lægemidler for visse patienter, siger medicinsk chef i Lægemiddelstyrelsen Nikolai Bruun til Politiken. (...) - Signalet i studiet virker stærkt nok til, at det kan få konsekvenser for brugen af lægemidlet, måske med en anbefaling om at skifte til andre lægemidler for visse patienter, siger medicinsk chef i Lægemiddelstyrelsen Nikolai Bruun til Politiken.(tv2.dk 3.12.2017).)

- Nyt studie: Blodtryksmedicin kan øge kræftrisiko.

(Anm: Nyt studie: Blodtryksmedicin kan øge kræftrisiko. (…) I Danmark får omkring 250.000 mennesker blodtryksmedicin, der indeholder stoffet hydrochlorthiazid. Danske forskere har nu fundet ud af, at dette stof i kombinationspræparater øger risikoen for pladecellekræft. (…) Blodtryksmedicinen øger lysfølsomheden og blokerer på den måde hudens evne til at reparerer sig selv, når solens stråler rammer os. Skaderne forbliver derfor i huden og kan føre til de cellemutationer, der resulterer i hudkræft. Studiet påpeger, at hydrochlorthiazid også øger den anden form for hudkræft, basalcellekræft, men i en langt mindre grad. (…) Symptomer på pladecellekræft i huden
Pladecellekræft er den type hudkræft, der ofte ses på læberne og viser sig blandt andet ved disse symptomer:

  • Sår: Pladecellekræft viser sig oftest som sår, der ikke vil heles.
  • Isse, nakke og håndryg: Denne type hudkræft rammer ofte disse områder, der udsættes meget for solens stråler.
  • Knuder: Kræften kan vise sig som en knuder. Sygdommen starter som en lyserød fast knude på huden, og senere vil der komme et sår i midten af knuden.
  • Sår på læberne: Hudkræft på læberne er ofte pladecellekræft. Den viser sig ved sår på læberne, der ikke vil heles, og det er oftest på underlæben.

Lægemiddelstyrelsen anbefaler dog ikke, at man nødvendigvis skal skifte sin blodtryksmedicin på baggrund af studiet, da det ikke dokumenterer en egentlig årsagssammenhæng. Hvis man er i tvivl, kan man kontakte sin læge og høre om sine muligheder. (netdoktor.dk 4.12.2017).)

(Anm: Pladecellekræft. Pladecellekræft er den næsthyppigste form for hudkræft. Udseende Pladecellekræft opstår ofte fra aktinisk keratose. Den ser ud som forhøjede knuder i huden med en ru overflade, eller røde pletter der skæller. Knuden eller pletten kan vokse og udvikle sig forholdsvis hurtigt til store væskende sår. Pladecellekræft kan forveksles med vorter. Lokalisering Pladecellekræft kan forekomme overalt på kroppen, inklusiv slimhinder og kønsorganer, men er mest udbredt på de områder der er mest udsat for solen, såsom ansigt, hovedbund, læber, hals, arme og ben. Pladecellekræft viser sig oftest på solbrændte områder sammen med andre tegn på hudskader, som rynker eller mangel på elasticitet i huden. Udvikling Hvis pladecellekræft opdages tidligt, er den let at behandle. Men hvis den ikke behandles, kan den trænge dybere ind i huden og medføre permanent skade. I sjældne tilfælde kan pladecellekræft sprede sig til lymfekirtler og andre organer og blive dødelig, så derfor anbefaler man kirurgi. (euromelanoma.org).)

- Ifølge Søren Friis arbejder Kræftens Bekæmpelse på en undersøgelse, der ser nærmere på, om hydrochlorthiazid også har en sammenhæng med modermærkekræft. Han forventer, at undersøgelsen er klar i begyndelsen af det nye år.

(Anm: Forsker maner til ro efter studie om hudkræft og medicin. Vigtigt at kontakte sin læge, inden man dropper blodtryksmedicin, der forbindes til øget risiko for hudkræft. (…) Forskerne har specifikt fundet en sammenhæng mellem brug af medicin med hydrochlorthiazid og kræft i huden af typen pladecellekræft. Kræfttypen rammer mere end 2500 danskere hvert år. (…) Ifølge Søren Friis arbejder Kræftens Bekæmpelse på en undersøgelse, der ser nærmere på, om hydrochlorthiazid også har en sammenhæng med modermærkekræft. Han forventer, at undersøgelsen er klar i begyndelsen af det nye år. (jyllands-posten.dk 4.12.2017).)

(Anm: Hydrochlorothiazide use and risk of non-melanoma skin cancer: A nationwide case-control study from Denmark. Abstract Background Hydrochlorothiazide, one of the most frequently used diuretic and antihypertensive drugs in the United States and Western Europe, is photosensitizing and has previously been linked to lip cancer. Objective To examine the association between hydrochlorothiazide use and the risk of basal cell carcinoma (BCC) and squamous cell carcinoma (SCC). Methods From the Danish Cancer Registry, we identified patients (cases) with NMSC during 2004-2012. Controls were matched 1:20 by age and sex. Cumulative hydrochlorothiazide use (1995-2012) was assessed from the Danish Prescription Registry. Using conditional logistic regression, we calculated odds ratios (ORs) for BCC and SCC associated with hydrochlorothiazide use. Results High use of hydrochlorothiazide (≥50,000 mg) was associated with ORs of 1.29 (95% confidence interval [CI] 1.23-1.35) for BCC and 3.98 (95% CI 3.68-4.31) for SCC. We found clear dose-response relationships between hydrochlorothiazide use and both BCC and SCC; the highest cumulative dose category (≥200,000 mg HCTZ) had ORs of 1.54 (95% CI 1.38-1.71) and 7.38 (95% CI 6.32-8.60) for BCC and SCC, respectively. Use of other diuretics and antihypertensives was not associated with NMSC. Limitations No data on sun exposure was available. Conclusions Hydrochlorothiazide use is associated with a substantially increased risk of NMSC, especially SCC. Journal of the American Academy of Dermatology 2017 (December 03, 2017).)

(Anm: Hydrochlorothiazide (HCTZ or HCT) is a diuretic medication often used to treat high blood pressure and swelling due to fluid build up.[2] Other uses include diabetes insipidus, renal tubular acidosis, and to decrease the risk of kidney stones in those with high calcium level in the urine.[2] For high blood pressure it is often recommended as a first line treatment.[2][3] HCTZ is taken by mouth and may be combined with other blood pressure medications as a single pill to increase the effectiveness.[2] (…) Trade names[edit] Hydrochlorothiazide is available as a generic drug under a large number of brand names, including Apo-Hydro, Aquazide, BPZide, Dichlotride, Esidrex, Hydrochlorot, Hydrodiuril, HydroSaluric, Hypothiazid, Microzide, Oretic and many others. To reduce pill burden and in order to reduce side effects, hydrochlorothiazide is often used in fixed-dose combinations with many other classes of antihypertensive drugs such as: - ACE inhibitors — e.g. Prinzide or Zestoretic (with lisinopril), Co-Renitec (with enalapril), Capozide (with captopril), Accuretic (with quinapril), Monopril HCT (with fosinopril), Lotensin HCT (with benazepril), etc. - Angiotensin receptor blockers — e.g. Hyzaar (with losartan), Co-Diovan or Diovan HCT (with valsartan), Teveten Plus (with eprosartan), Avalide or CoAprovel (with irbesartan), Atacand HCT or Atacand Plus (with candesartan), etc. - Beta blockers — e.g. Ziac or Lodoz (with bisoprolol), Nebilet Plus or Nebilet HCT (with nebivolol), Dutoprol or Lopressor HCT (with metoprolol), etc. - Direct renin inhibitors — e.g. Co-Rasilez or Tekturna HCT (with aliskiren) - Potassium sparing diuretics: Dyazide and Maxzide triamterene[14]  (en.wikipedia.org).)

- Danske forskere slår full alarm om populært legemiddel. Danske forskere mener at blodtrykksenkende hydroklortiazid kan føre til hudkreft. Det norske Legemiddelverket tar derimot det hele med stoisk ro.

(Anm: Danske forskere slår full alarm om populært legemiddel. Danske forskere mener at blodtrykksenkende hydroklortiazid kan føre til hudkreft. Det norske Legemiddelverket tar derimot det hele med stoisk ro. (…) I studien blir det påstått at 250 dansker kunne ha unngått kreft hvis de droppet blodtrykksenkende legemidler som inneholder hydroklortiazid (HCT). (…) Resultatene ble mandag offentliggjort i fagbladet Journal of the American Academy of Dermatology, som er det ledende vitenskapelige tidsskriftet for hudsykdommer. (…) – Hvert tiende tilfelle av en spesiell kreftform i huden ville ha forsvunnet hvis vi fjernet legemiddelet, eller 250 færre dansker kunne hvert år unngått å få hudkreft, sier Pottegård til Politiken. (…)  Livsfarlig blodtrykk Madsen sier at rundt 250.000 norske pasienter bruker legemidler som innneholder HCT, men understreker at det ikke er noen grunn for disse pasientene om å uroe seg. – Alle medikamenter har bivirkninger. Uten hydroklortiazid ville mange pasienter få problemer med å få god nok behandling av blodtrykket. Og konsekvensen av utilstrekkelig blodtrykksbehandling kan være dramatisk – hjerneslag og hjerteinfarkt, sier han. (…) – God grunn til bekymring Danske Lægemiddelstyrelsens medisinske sjef Nikolai Brun sier til Politiken at «studien gir god grunn til bekymring». (tv2.no 5.12.2017).)

(Anm: Legemiddelindusert kreft og andre typer celleskader (mintankesmie.no).)

(Anm: Bivirkninger (legemiddelinduserte organskader og sykdommer) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom. (Medication-induced mitochondrial damage and disease.) (mintankesmie.no).)

- Större förlust av brosk i knäleden vid återkommande kortisoninjektioner.

(Anm: Större förlust av brosk i knäleden vid återkommande kortisoninjektioner. Läs våra uppdaterade texter om trokanterbursit/tendinopati och knäledsartros. Båda har fått nya referenser som stärker evidensen om att lokala kortisoninjektioner inte minskar besvär på lång sikt jämfört med placebo eller ingen behandling. Efter två år hade patienter med knäledsartos som fått intraartikulär injektion med 40 mg triamcinolonacetonid var tredje månad större förlust av brosk i knäleden jämfört med placebogruppen. Däremot kan lokala kortisoninjektioner ha effekt på kort sikt vid både knäledsartros (Cochrane 2015) och trokanterbursit/tendinopati (SBU 2017). (medibas.se 20.6.2017).)

- Innenfor administrasjon har jeg merket meg at for eksempel Statens Legemiddelverk ikke har tatt noen hensyn til mine høringsuttalelser, selv om det ikke er andre i Norge med eksperimentell kompetanse innen feltet.

(Anm: Økonomiske interesser fra farmasøytisk industri har påvirket klinikere, forskere og kanskje også administratorer. Det store forbruket av protonpumpehemmere (PPI) hos særlig yngre er betenkelig – og må være basert på manglende biologisk forståelse fra alle nivåer i helsevesenet. (…) - Innenfor administrasjon har jeg merket meg at for eksempel Statens Legemiddelverk ikke har tatt noen hensyn til mine høringsuttalelser, selv om det ikke er andre i Norge med eksperimentell kompetanse innen feltet. (dagensmedisin.no 17.6.2017).)

(Anm: Protonpumpehemmere (proton pump inhibitors (PPIs) (syrepumpehemmere) (magesyrehemmere) (syrenøytraliserende midler (antacida)). (mintankesmie.no).)

- Risiko for nedsatt kognisjon etter prenatal (før fødsel) eksponering for psykotrope legemidler. (- Konklusjon: Prenatal eksponering for psykotrope legemidler påvirker proxy utfall av kognitive funksjonshemminger i skolealderen. Eksponering for psykoleptika (N05 Psykoleptika N05A Antipsykotika N05B Anxiolytika N05C Hypnotika og sedativer) har størst risiko.)

(Anm: Risk of impaired cognition after prenatal exposure to psychotropic drugs. Abstract OBJECTIVE: Prenatal exposure to psychotropic drugs may affect the trajectories of brain development. In a register study, we investigated whether such exposure is associated with long-term impaired cognitive abilities. (…) CONCLUSION: Prenatal exposure to psychotropic drugs affects proxy outcomes of cognitive disabilities at school age. Exposure to psycholeptics carries the largest risk. The role of psychoanaleptics is currently unclear. Acta Psychiatr Scand. 2017 Aug;136(2):177-187.)

- Kobler bruk av angstdempende hos gravide til emosjonelle plager hos barn. Studien viste at barn som var eksponert for angstdempende legemidler i fosterlivet hadde flere symptomer på emosjonelle plager, sammenliknet med sine ueksponerte søsken.

(Anm: Kobler bruk av angstdempende hos gravide til emosjonelle plager hos barn. Studien viste at barn som var eksponert for angstdempende legemidler i fosterlivet hadde flere symptomer på emosjonelle plager, sammenliknet med sine ueksponerte søsken. En ny studie med data fra den norske Mor-Barn-undersøkelsen (MoBa) gir ny kunnskap om bruken av angstdempende legemidler og sovemedisiner blant gravide. Forskerne undersøkte nærmere 14.000 søsken i Den norske mor og barn-undersøkelsen med et såkalt søskendesign. Barn av mødre som brukte angstdempende medisiner og sovemedisiner under graviditeten ble sammenlignet med søsken som ikke hadde blitt påvirket av disse legemidlene i fosterlivet. Sammenligningen ble gjort da barna var ett og et halvt og tre år gamle. (dagensmedisin.no 31.7.2017).)

(Anm: Association of prenatal exposure to benzodiazepines and child internalizing problems: A sibling-controlled cohort study. A sibling-controlled cohort study. (…) Conclusion The findings suggest a moderate association between BZD-anxiolytic exposure and child internalizing problems that is not likely due to stable familial confounding factors. PLoS ONE 12(7): e0181042.)

(Anm: Fosterskader (legemiddelinduserte) (mintankesmie.no).)

(Anm: OBS! på medicin med antikolinerg effekt. Et epidemiologisk studie med ca. 13.000 ældre viser, at medicin med antikolinerg effekt svækker den kognitive funktion og muligvis resulterer i øget mortalitet (1). Medicin med antikolinerg effekt er fx urologiske spasmolytika, tricykliske antidepressiva, samt visse antipsykotika og ældre antihistaminer. (irf.dk 31.8.2011 (Institut for Rationel Farmakoterapi (IRF).)

- I denne studien oppdaget forskerne at det å ta visse antidepressiva, sedativer, beroligende midler eller antipsykotika økte veteranenes risiko for å utvikle demens sammenlignet med risikoen for veteraner som ikke tok slike legemidler.

(Anm: PTSD og psykoaktive legemidler knyttet til økt risiko for demens. (PTSD and psychoactive drugs linked to increased risk for dementiaI) (…) I denne studien oppdaget forskerne at det å ta visse antidepressiva, sedativer, beroligende midler eller antipsykotika økte veteranernes risiko for å utvikle demens sammenlignet med risikoen for veteraner som ikke tok slike legemidler. (…) En ny studie, publisert i Journal of the American Geriatrics Society undersøkte denne forbindelsen. (...) Legemidler som betydelig økte risikoen for demens inkluderte: - Selektive serotonin reopptakshemmere (SSRI) - Nye antidepressiva - Atypiske antipsykotika. (news-medical.net 9.5.2017).)

(Anm: Veteraner som tar PTSD-legemidler dør under søvn (Vets taking PTSD drugs die in sleep) (wvgazette.com 25.5.2008).)

- Effekten av psykostimulerende legemidler på blod-hjerne barrierens (BBBs) funksjon og nevroinflammasjon.

(Anm: Effekten av psykostimulerende legemidler på blod-hjerne barrierens (BBBs) funksjon og nevroinflammasjon (The effects of psychostimulant drugs on blood brain barrier function and neuroinflammation) Front. Pharmacol. 2012;3:121 (Published online: 29 June 2012.)

(Anm: Inflammation in Middle Age May Be Tied to Brain Shrinkage Decades Later. MINNEAPOLIS, Minn -- November 1, 2017 -- People who have biomarkers tied to inflammation in their blood in their 40s and 50s may have more brain shrinkage decades later than people without the biomarkers, according to a study published in the November 1, 2017, online issue of Neurology. The brain cell loss was found especially in areas of the brain that are affected by Alzheimer’s disease. (dgnews.docguide.com 1.11.2017).)

- Stadig flere nordmenn avhengig av dialyse. (- De siste ti årene har antall dialysepasienter økt med 43 prosent, viser tall fra Landsforeningen for nyrepasienter og transplanterte (LNT).)

(Anm: Stadig flere nordmenn avhengig av dialyse: – Behandlingen spiser mye av livet mitt. (…) Stor økning. De siste ti årene har antall dialysepasienter økt med 43 prosent, viser tall fra Landsforeningen for nyrepasienter og transplanterte (LNT). Det er nå over 1350 pasienter i dialysebehandling i Norge. (vg.no 1.1.2017).)

(Anm: Chronic Kidney Disease (CKD) (webmd.com 18.12.2016).)

(Anm: Conditions That Affect Your Kidneys (webmd.com 18.12.2016).)

(Anm: LNT - Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte (lnt.no).)

(Anm: LNT - Statistikk (lnt.no).)

- Langvarig bruk av legemidler til behandling av halsbrann, magesår og sure oppstøt kan føre til alvorlige nyreskader, inkludert nyresvikt, ifølge en studie utført av forskere ved Washington University School of Medicine i St. Louis og Veterans Affairs St. Louis Health Care System.

(Anm: Langvarig bruk av legemidler til behandling av halsbrann, magesår og sure oppstøt kan føre til alvorlige nyreskader, inkludert nyresvikt, ifølge en studie utført av forskere ved Washington University School of Medicine i St. Louis og Veterans Affairs St. Louis Health Care System. (Extended use of drugs to treat heartburn, ulcers and acid reflux may lead to serious kidney damage, including kidney failure, according to a study by researchers at Washington University School of Medicine in St. Louis and Veterans Affairs St. Louis Health Care System. (medicalnewstoday.com 6.5.2016).)

- KONKLUSJONER Den nåværende studien viste at nesten halvparten av de eldre sykehjemsbeboere brukte PPI-er (protonpumpehemmere / syrehemmere) på ikke-bevisbaserte indikasjoner. (- Forekomst og markører for ikke-bevisbaser bruk av protonpumpehemmere / syrehjemmere (PPI-er) blant eldre sykehjem bosatt i USA.)

(Anm: Forekomst og markører for ikke-bevisbaser bruk av protonpumpehemmere / syrehjemmere (PPI-er) blant eldre sykehjem bosatt i USA. (Prevalence and predictors of non-evidence based proton pump inhibitor use among elderly nursing home residents in the US.) (…) KONKLUSJONER Den nåværende studien viste at nesten halvparten av de eldre sykehjemsbeboere brukte PPI-er (protonpumpehemmere / syrehemmere) på ikke-bevisbaserte indikasjoner. Gitt sikkerhetsproblemene og høy ikke-bevisbaser bruk av PPI i sykehjem, er det et presserende behov for å optimalisere PPI-bruk hos eldre. Res Social Adm Pharm. 2017 Mar - Apr;13(2):358-363. Epub 2016 Mar 8.)

- Syrepumpehemmere (protonpumpehemmere (PPI) knyttet til alvorlige gastrointestinale infeksjoner.

(Anm: Syrepumpehemmere (protonpumpehemmere (PPI) knyttet til alvorlige gastrointestinale infeksjoner. (…) Legemidler som protonpumpehemmere (PPI) knyttet til en økt risiko for tarminfeksjoner med C. difficile og Campylobacter bakterier som kan forårsake betydelig sykdom. (Acid suppression medications linked to serious gastrointestinal infections. (…) Medications such as proton pump inhibitors (PPIs) was linked with an increased risk of intestinal infections with C. difficile and Campylobacter bacteria, which can cause considerable illness.) (medicalnewstoday.com 9.1.2017).)

- Påvirker langtidsbruk av protonpumpehemmere (syrepumpehemmere) (PPI) helsen til magens mikrobiota? (- Studiene som undersøkte virkningen av PPI på tarmmikrobiomet indikerer konsekvent at PPI-bruk påvirker endringen av tarmmikrobiomet. Derfor bør helsepersonell vurdere innflytelsen av PPI på tarmmikrobiom.)

(Anm: Does Long-Term Proton Pump Inhibitor Therapy Affect the Health of Gut Microbiota? Proton pump inhibitors (PPIs) are among the most widely sold medications in the world and are generally considered safe. PPIs are frequently prescribed or taken for long periods without evidence-based indication. However, long-term use of PPIs has not been studied in depth, and several side effects have recently been identified, including an increased risk of enteric infections such as small intestinal bacterial overgrowth and Clostridium difficile infections., The increased risk of enteric infections can be caused by the changes in the PPI-user’s gut microbiome, which result from the reduced acidity of the stomach and the subsequent survival of more bacteria that are ingested with food and oral mucus. Gut microbiota can resist or promote the colonization of C. difficile and other enteric infections through mechanisms that directly inhibit bacterial growth or enhance the immune system.  (…) To date, microbiota changes in terminal ileum due to PPI administration may be summarized as an increase in Firmicutes and/or a decrease in Bacteroidetes. Given the widespread use of PPI, adverse effects, including enteric infections, should not be overlooked. The studies investigating the impact of PPIs on the gut microbiome consistently indicate that PPI use affects the alteration of gut microbiome. Therefore, healthcare practitioners should consider the influence of PPI on gut microbiome. Gut Liver. 2016 Nov; 10(6): 865–866.)

(Anm: What Causes Small Intestinal Bacterial Overgrowth (SIBO)? The small intestinal microflora are usually limited in number, less than 105 colony-forming units per mL of intestinal fluid. This number is somewhat arbitrary, because of the intense reluctance of most intestinal bacteria to grow in culture. (news-medical.net 19.10.2017).)

(Anm: Small Intestinal Bacterial Overgrowth (SIBO) Pathophysiology. (news-medical.net 12.11.2017).)

(Anm: Small Intestinal Bacterial Overgrowth (SIBO) Signs and Symptoms (news-medical.net 12.11.2017).)

(Anm: Small Intestinal Bacterial Overgrowth (SIBO) Treatment (news-medical.net 19.11.2017).)

(Anm: Forekomst og markører for ikke-bevisbaser bruk av protonpumpehemmere / syrehjemmere (PPI-er) blant eldre sykehjem bosatt i USA. (Prevalence and predictors of non-evidence based proton pump inhibitor use among elderly nursing home residents in the US.) (…) KONKLUSJONER Den nåværende studien viste at nesten halvparten av de eldre sykehjemsbeboere brukte PPI-er (protonpumpehemmere / syrehemmere) på ikke-bevisbaserte indikasjoner. Gitt sikkerhetsproblemene og høy ikke-bevisbaser bruk av PPI i sykehjem, er det et presserende behov for å optimalisere PPI-bruk hos eldre. Res Social Adm Pharm. 2017 Mar - Apr;13(2):358-363. Epub 2016 Mar 8.)

- Rapporter om uheldige bivirkningshendelser øker raskt mens Trump lover raskere legemiddelgodkjenninger.

(Anm: Rapporter om uheldige bivirkningshendelser øker raskt mens Trump lover raskere legemiddelgodkjenninger. Adverse event reports rise rapidly even as Trump promises faster drug approvals. Even as the new administration is promising to sweep away some FDA practices to speed drugs to market, a new study has found that there has been a dramatic rise in the number of drug side effects reported in recent years. According to the analysis by the Milwaukee Journal and MedPage Today, there were 1.2 million reports filed with the FDA’s adverse events reporting system in 2015, up from 206,000 in 2004, a five-fold increase. (fiercepharma.com 20.3.2017).)

- Lægemiddelstyrelsen opfordrer læger til at være opmærksomme på disse alvorlige bivirkninger hos børn og unge i behandling med aripiprazol (Abilify)

(Anm: Lægemiddelstyrelsen opfordrer læger til at være opmærksomme på disse alvorlige bivirkninger hos børn og unge i behandling med aripiprazol (Abilify) (…) Gennemgangen viser også, at børn med ASD (autisme) der behandles med aripiprazol, kan udvikle alvorlige psykiatriske bivirkninger såsom svære kroniske søvnproblemer, aggressiv adfærd og hallucinationer. (…) Hårtab, depression og psykose, Vægtøgning, Hypercholesterolemi, Hypercholesterolemi. (LÆGEMIDDELSTYRELSEN - NYT OM BIVIRKNINGER 2016;7(9).)

- Antikolinerge legemidlers kognitive belastning ved psykotiske lidelser.

(Anm Antikolinerge legemidlers kognitive belastning ved psykotiske lidelser. (Cognitive burden of anticholinergic medications in psychotic disorders.) (…) KONKLUSJON: Vi identifiserte en skadelig effektgrense for antikolinerg belastning på kognisjon hos klinisk stabile deltakere med schizofreni. Dette forholdet ble ikke identifisert for affektive psykoser. Granskninger av andre legemidler, doser og kliniske tiltak kan ikke tilskrives disse funnene. Pasienter med skizofreni kan ha økt kognitiv følsomhet mot antikolinerge legemidler, og de samlede effektene av pasienters legemidler kan være viktig å vurdere i klinisk praksis. Schizophr Res. 2017 Apr 5. pii: S0920-9964(17)30171-8.)

- Betennelseshemmende og smertestillende legemidler øker risiko for hjertesykdom. (- Reseptfrie, smertestillende medisiner som Ibux, Voltaren og Celebra bør brukes minst mulig.)

(Anm: Betennelseshemmende og smertestillende legemidler øker risiko for hjertesykdom. Betennelseshemmende og smertestillende legemidler har vært i bruk i veldig mange år, og er noen av de mest solgte legemidlene på verdensbasis. I mange land selges slike medisiner over disk, og det er også tilfelle for noen av disse medisinene i Norge. (lhl.no 15.6.2017).)

- Depresjon ikke ansvarlig for ungdommers vektøkning, men SSRI kan være det.

(Anm: Depresjon ikke ansvarlig for ungdommers vektøkning, men SSRI kan være det. (Depression not responsible for teen weight gain, but SSRIs may be.) (mdedge.com 16.6.2017).)

- Vi konkluderer med at metadon forårsaker svikt i intracellulær Ca (2+) homeostase, og at denne effekten er forbundet med morfologiske og funksjonelle forandringer av mitokondrier. Sannsynligvis bidrar denne mekanismen til degenerative bivirkninger forbundet med metadonbehandling.

(Anm: Vi konkluderer med at metadon forårsaker svikt i intracellulær Ca (2+) homeostase, og at denne effekten er forbundet med morfologiske og funksjonelle forandringer av mitokondrier. Sannsynligvis bidrar denne mekanismen til degenerative bivirkninger forbundet med metadonbehandling. («We conclude that methadone causes failure of intracellular Ca(2+) homeostasis, and this effect is associated with morphological and functional changes of mitochondria. Likely, this mechanism contributes to degenerative side effects associated with methadone treatment.») Int J Cell Biol. 2012;2012:642482. dEpub 2012 Jun 17).

(Anm: 24 år gammel var hun blitt hektet på illegalt metadon. Behandlingen Melissa fikk, var mer metadon. (…) Hun foreller at det ikke er vanskelig å skaffe seg preparater som er skrevet ut til LAR-pasienter. – Det er nok av tilbud på metadon på gaten. Det er et stort marked, og jeg kunne lett solgt dagdosene mine for 200 kroner stykket. Da ville jeg sittet igjen med penger nok til å kjøpe meg en friskmelding, forteller hun og sikter til en dose heroin. (aftenposten.no 31.10.2016).)

– Frykter for fremtiden til toksikologifaget. (- Miljøgifter i mat, vann og luft antas å være en årsaksfaktor til utvikling eller forverring av en rekke multifaktorelle sykdommer, som astma og allergier, diabetes, hjerte- og karsykdom, nevrologiske sykdommer som Alzheimers og Parkinson samt ulike typer kreft», understreker NSTF i bekymringsbrevet.)

(Anm: – Frykter for fremtiden til toksikologifaget. (...) Vi er mer eksponert for kjemikalier nå enn noen gang. (...) «Miljøgifter i mat, vann og luft antas å være en årsaksfaktor til utvikling eller forverring av en rekke multifaktorelle sykdommer, som astma og allergier, diabetes, hjerte- og karsykdom, nevrologiske sykdommer som Alzheimers og Parkinson samt ulike typer kreft», understreker NSTF i bekymringsbrevet, og derfor er det viktig at vi har eksperter som har høy kompetanse på hvordan mennesker blir påvirket av kjemiske stoffer, og som kan foreta risikovurderinger av potensielt farlige kjemikalier, sier Hubert Dirven, toksikolog ved Folkehelseinstituttet og leder av toksikologi-seksjonen i Norsk Selskap for Farmakologi og Toksikologi (NSTF).) (dagensmedisin.no 26.4.2017).)

- Topp-promoterte legemidler var mindre sannsynlig enn topp-solgte og topp-foreskrevne legemidler å være effektive, sikre, rimelige, nye, og representere et ekte fremskritt i sykdomsbehandlingen.

(Anm: Amerikansk legemiddelmarkedsføring: Hvordan samsvarer promoteringen med den helsemessige nytteverdien? (…) Topp-promoterte legemidler var mindre sannsynlig enn topp-solgte og topp-foreskrevne legemidler å være effektive, sikre, rimelige, nye, og representere et ekte fremskritt i sykdomsbehandlingen. (…) Klinikere bør stille spørsmål om verdien av legemidler som blir tungt promotert av legemiddelfirmaer før de foreskrives. (Clinicians should question the value of drugs being most heavily promoted by pharmaceutical manufacturers before prescribing them) BMJ 2017;357:j1855 (Published 02 May 2017).)

- LÆGEMIDDELSTYRELSEN: Tramadol: Det er vigtigt, at vi får indberetninger om bivirkninger. Læger bør tage kontakt til Lægemiddelstyrelsen, hvis deres kliniske erfaringer viser, at et lægemiddels bivirkningsprofil ikke stemmer overens med produktresumeet.

(Anm: Tramadol: Det er vigtigt, at vi får indberetninger om bivirkninger. Læger bør tage kontakt til Lægemiddelstyrelsen, hvis deres kliniske erfaringer viser, at et lægemiddels bivirkningsprofil ikke stemmer overens med produktresumeet. I disse dage er en aktuelt debat om det smertestillende lægemiddel tramadol, og en række læger har i pressen sagt, at de har klinisk erfaring for, at tramadol har et større afhængighedspotentiale, end der står i produktresumeet. (laegemiddelstyrelsen.dk 13.6.2017).)

- Effekten av tramadol, klonazepam og deres kombinasjoner på hjernens mitokondrielle komplekser.

(Anm: Effekten av tramadol, klonazepam og deres kombinasjoner på hjernens mitokondrielle komplekser. (Effects of tramadol, clonazepam, and their combination on brain mitochondrial complexes.) (…) Dette resultatet forklarer de kliniske og deres respektive histopatologiske effekter av tramadol, for eksempel anfall og røde nevroner (markør for apoptose). (The results showed that groups that received tramadol (therapeutic and abuse) suffered from weight loss.) (Toxicol Ind Health. 2015 Dec;31(12):1325-33).)

(Anm: Tramadol – et problematisk legemiddel ved langtidsbruk. RELIS har gjennomgått sentralnervøse bivirkninger av tramadol med spesielt fokus på toleranseutvikling, avhengighet, misbruk og seponeringsreaksjoner. Tramadol har både opioide og serotonerge egenskaper og bruk utover en uke øker risiko betydelig (relis.no 14.10.2014).)

(Anm: Tramadol, sold under the brandname Ultram among others,[2] is an opioid pain medication used to treat moderate to moderately severe pain.[1] First, it works by binding to the μ-opioid receptor.[7] Second, it inhibits the reuptake of serotonin and norepinephrine.[8][9] It is often combined with paracetamol (acetaminophen) as this is known to improve the efficacy of tramadol in relieving pain.[3] (…) Serious side effects may include seizures, increased risk of serotonin syndrome, decreased alertness, and drug addiction,[1] although the risk of serotonin syndrome appears to be low.[10] Common side effects include: constipation, itchiness and nausea, among others. A change in dosage may be recommended in those with kidney or liver problems.[1] It is not recommended in those who are at risk of suicide.[1] While not recommended in women who are breastfeeding, those who take it should not stop breastfeeding.[11] (en.wikipedia.org).)

(Anm: Serotonin i hjerne og blod (mintankesmie.no).)

(Anm: Serotonin syndrom (SS), kramper, parkinsonisme osv. (forhøyet kroppstemperatur) (mintankesmie.no).)

(Anm: Seroxat (Paxil) (paroxetine; paroksetin) (SSRI) (mintankesmie.no).)

- Tramadol har været markedsført som mindre farligt end andre morfinpræparater, når det kommer til risikoen for at udvikle afhængighed. I DR2-dokumentaren ‘Morfinpillens skyggeside’ påpeger flere læger, at der ikke er hold i den påstand. (- Omkring 300.000 danskere bruger i dag smertestillende medicin med midlet tramadol, som er et syntetisk morfinpræparat.)

(Anm: Smertestillende medicin skaber debat. Medicinen tramadol har tidligere været markedsført som værende mindre vanedannende end andre morfinpræparater. Eksperter påpeger nu, at det kan give falsk tryghed. Omkring 300.000 danskere bruger i dag smertestillende medicin med midlet tramadol, som er et syntetisk morfinpræparat. Tramadol har været markedsført som mindre farligt end andre morfinpræparater, når det kommer til risikoen for at udvikle afhængighed. I DR2-dokumentaren ‘Morfinpillens skyggeside’ påpeger flere læger, at der ikke er hold i den påstand. Gitte Handberg, specialeansvarlig overlæge på Smertecenter Syd på Odense Universitetshospital og formand for Dansk Smerteforum, fortæller i Politiken.dk, Tramadol er mindst lige så vanedannende som alle andre morfinpræparater. Det er hverken værre eller bedre. Alle vil – efter brug af tramadol i 2-3 uger – blive fysisk afhængige. netdoktor. (dk 12.6.2017).)

- Tramadol - bivirkninger og bruk. Tramadol er et opioid til behandling av moderate smerter. Ved siden av opioid effekt påvirker tramadol også reopptak av serotonin og noradrenalin på samme måte som det antidepressive midlet venlafaksin. På grunn av sin virkningsmekanisme er det ventet at noen pasienter vil få psykiske bivirkninger.

(Anm: Tramadol - bivirkninger og bruk. Tramadol er et opioid til behandling av moderate smerter. Ved siden av opioid effekt påvirker tramadol også reopptak av serotonin og noradrenalin på samme måte som det antidepressive midlet venlafaksin. På grunn av sin virkningsmekanisme er det ventet at noen pasienter vil få psykiske bivirkninger. Bruken har steget kraftig de siste årene, fra om lag 90 000 brukere i 2007 til om lag 220 000 brukere i 2016 (1). I takt med økende bruk får også Legemiddelverket flere bivirknings- meldinger. Bivirkningsmeldingene belyser problemer som kan oppstå ved bruk. Lege- middelverket har fått meldinger blant annet om søvnvansker, humørsvingninger,  hallusinasjoner, forvirring, uro og angst. Risikoen for psykiske bivirkninger er antagelig størst hos eldre pasienter. Kombinasjon av tramadol og antidepressive legemidler kan i sjeldne tilfeller utløse serotonergt syndrom. Som alle andre opioide legemidler kan tramadol gi avhengighet. Legemiddelverket har fått 10 meldinger om avhengighet. (legemiddelverket.no 7.9.2017).)

- Tramadol har været markedsført som mindre farligt end andre morfinpræparater, når det kommer til risikoen for at udvikle afhængighed. I DR2-dokumentaren ‘Morfinpillens skyggeside’ påpeger flere læger, at der ikke er hold i den påstand. (- Omkring 300.000 danskere bruger i dag smertestillende medicin med midlet tramadol, som er et syntetisk morfinpræparat.)

(Anm: Smertestillende medicin skaber debat. Medicinen tramadol har tidligere været markedsført som værende mindre vanedannende end andre morfinpræparater. Eksperter påpeger nu, at det kan give falsk tryghed. Omkring 300.000 danskere bruger i dag smertestillende medicin med midlet tramadol, som er et syntetisk morfinpræparat. Tramadol har været markedsført som mindre farligt end andre morfinpræparater, når det kommer til risikoen for at udvikle afhængighed. I DR2-dokumentaren ‘Morfinpillens skyggeside’ påpeger flere læger, at der ikke er hold i den påstand. Gitte Handberg, specialeansvarlig overlæge på Smertecenter Syd på Odense Universitetshospital og formand for Dansk Smerteforum, fortæller i Politiken.dk, Tramadol er mindst lige så vanedannende som alle andre morfinpræparater. Det er hverken værre eller bedre. Alle vil – efter brug af tramadol i 2-3 uger – blive fysisk afhængige. netdoktor. (dk 12.6.2017).)

(Anm: Serotonin syndrom (SS), kramper, parkinsonisme osv. (forhøyet kroppstemperatur) (mintankesmie.no).)

- Lederartikler. De forsømte psykologiske aspekter ved hudsykdom.

(Anm: Lederartikler. De forsømte psykologiske aspekter ved hudsykdom. (Editorials. The neglected psychological aspects of skin disease) Hudtilstander kan ha skadelige effekter på de fleste aspekter av en persons liv, inkludert relasjoner, arbeid, sosiale funksjoner, idrettsaktiviteter og til slutt psykisk helse. (Skin conditions can have a detrimental effect on most aspects of a person’s life, including relationships, work, social functioning, sporting activities, and ultimately their mental health. BMJ 2017;358:j3208 (Published 06 July 2017).)

(Anm: Recommendations to improve adverse event reporting in clinical trial publications: a joint pharmaceutical industry/journal editor perspective. BMJ 2016;355:i5078 (Published 03 October 2016).)

(Anm: Composition, function of intestinal bacteria could predict response to biologic drugs in IBD patients. Analysis of a patient's gut microbiome - the microbial population of the gastrointestinal tract - may be able to predict the likelihood of successful treatment for inflammatory bowel disease (IBD) with biologic drugs that target immune system activity. In their report published in Cell Host and Microbe, researchers from Massachusetts General Hospital (MGH) and the Broad Institute of MIT and Harvard describe differences in both the composition and the function of the gut microbiome between patients for whom treatment with a monclonal antibody-based drug was and was not effective in inducing remission of IBD symptoms. (news-medical.net 16.5.2017).)

- Vanlige legemidler, uvanlig risiko? Høyere frekvens av alvorlige problemer etter kortvarig steroidbruk. (- Personer som tok legemidlene var mer sannsynlig å brekke et ben, få en potensielt farlig blodpropp eller få en livstruende sykdom som sepsis i månedene etter deres behandling,) (- Selv om bare en liten prosentandel av begge gruppene kom på sykehus for disse alvorlige helsetruslene, viste det høyere antallet blant mennesker som tok steroider bare noen få dager, at det er grunn til forsiktig og til og med bekymringer, sier forskerne.)

Common drugs, uncommon risks? Higher rate of serious problems after short-term steroid use (Vanlige legemidler, uvanlig risiko? Høyere frekvens av alvorlige problemer etter kortvarig steroidbruk.)
news-medical.net 14.4.2017
Millioner av ganger i året får amerikanere resepter på en ukes bruk av steroidpiller i håp om å lindre ryggsmerter eller kvitte seg med kvalme grunnet hoste eller allergi. Men en ny studie tyder på at de og deres leger kanskje bør rette litt mer oppmerksomhet mot de potensielle bivirkningene av disse legemidlene. (Millions of times a year, Americans get prescriptions for a week's worth of steroid pills, hoping to ease a backache or quell a nagging cough or allergy symptoms. But a new study suggests that they and their doctors might want to pay a bit more attention to the potential side effects of this medication.)

Personer som tok legemidlene var mer sannsynlig å brekke et ben, få en potensielt farlig blodpropp eller få en livstruende sykdom som sepsis i månedene etter deres behandling, sammenlignet med tilsvarende voksne som ikke brukte kortikosteroider, rapporterer forskere ved University of Michigan i en ny studie publisert i British Medical Journal (BMJ). (People taking the pills were more likely to break a bone, have a potentially dangerous blood clot or suffer a life-threatening bout of sepsis in the months after their treatment, compared with similar adults who didn't use corticosteroids, researchers from the University of Michigan report in a new paper in the British Medical Journal (BMJ).)

Selv om bare en liten prosentandel av begge gruppene kom på sykehus for disse alvorlige helsetruslene, viste det høyere antallet blant mennesker som tok steroider bare noen få dager, at det er grunn til forsiktig og til og med bekymringer, sier forskerne. (Though only a small percentage of both groups went to the hospital for these serious health threats, the higher rates seen among people who took steroids for even a few days are cause for caution and even concern, the researchers say.)

Studien brukte data fra 1,5 millioner ikke-eldre amerikanske voksne med privat forsikring. Én av fem av dem fikk en kortsiktig resept på orale kortikosteroider som prednison i løpet av den treårige studietiden. Mens forekomsten av de alvorlige hendelsene var høyest i de første 30 dagene etter de fikk en resept, ble den forhøyet til og med tre måneder senere. (The study used data from 1.5 million non-elderly American adults with private insurance. One in 5 of them filled a short-term prescription for oral corticosteroids such as prednisone sometime in the three-year study period. While the rates of the serious events were highest in the first 30 days after a prescription, they stayed elevated even three months later.)

Forskerne krever bedre utdanning hos forskriverne og publikum om de potensielle risikoene, og de mest hensiktsmessige bruksområder og doser, for kortsiktig bruk av steroider. USAs legemiddelkontroll (U.S. Food and Drug Administration) krever at legemiddelindustrien lister opp de mulige bivirkningene for prednison og andre kortikosteroider, men frekvensen av disse hendelsene blant korttidsbrukere er ikke godt nok beskrevet. (The researchers call for better education of prescribers and the public about the potential risks, and the most appropriate uses and doses, for short-term courses of steroids. The U.S. Food and Drug Administration require drug makers to list the possible side effects of prednisone and other corticosteroids, but the rate of these events among short-term users has not been well characterized.)

Selv om leger fokuserer på de langsiktige konsekvensene av steroider har de en tendens til ikke å tenke på potensielle risikoer ved kortvarig bruk, "Vi ser et klart signal om en høyere forekomst av disse tre alvorlige hendelsene innen 30 dager etter at pasienter fikk en resept. Vi må forstå at steroider har en reell risiko, og at vi kan overforskrive dem. Dette er så viktig fordi disse legemidlene brukes ofte." "Although physicians focus on the long-term consequences of steroids, they don't tend to think about potential risks from short-term use," ("We see a clear signalof higher rates of these three serious events within 30 days of filling a prescription. We need to understand that steroids do have a real risk and that we may use them more than we really need to. This is so important because of how often these drugs are used." - Akbar Waljee, M.D., M.Sc., studiens førsteforfatter. Akbar Waljee, M.D., M.Sc., the study's lead author.)

De så at 0,05 prosent av de som fikk steroider ble innlagt på et sykehus med en primær diagnose av sepsis, sammenlignet med 0,02 prosent av ikke-steroidbrukere. For blodpropper var det 0,14 prosent sammenlignet med 0,09 prosent, og for brudd var det 0,51 prosent sammenlignet med 0,39 prosent. Denne analysen kunne imidlertid ikke regne med alle de individuelle forskjellene mellom steroidbrukere og ikke-brukere. (…) (They saw that 0.05 percent of those who got steroids were admitted to a hospital with a primary diagnosis of sepsis, compared with 0.02 percent of non-steroid users. For clots, it was 0.14 percent compared with 0.09 percent, and for fracture, it was 0.51 percent compared with 0.39 percent. However, this analysis was unable to account for all the individual differences between steroid users and non-users.)

(Anm: Analyse: Rapporter om bivirkninger femdobles i løpet av 12 år.Analysis: Reports of drug side effects increase fivefold in 12 years. More than 1 million reports of drug side effects were filed with the U.S. Food and Drug Administration in 2015, a fivefold increase since 2004, according to an analysis by the Milwaukee Journal Sentinel and MedPage Today. Numbers aren’t final for 2016, but are expected to match that all-time high. (jsonline.com 18.3.2017).)

(Anm: Orale steroider (glukokortikoider) linket til 10 ganger økt risiko for diabetes. (Oral steriods linked with ten-fold increased risk of diabetes. (pulsetoday.co.uk 5.5.2016).)

(Anm: Got hives? Hold the steroids. Despite standard use for the itching associated with urticaria (commonly known as hives), prednisone (a steroid) offered no additional relief to emergency patients suffering from hives than a placebo did, according to a randomized, placebo-controlled, double-blind, parallel-group study published online in Annals of Emergency Medicine. (medicalnewstoday.com 4.5.2017).)

(Anm: Conclusions of study of short term use of oral corticosteroids and related harms seem wrongheaded. Waljee and colleagues studied the short term use of oral corticosteroids and related harms among adults in the United States,1 but their conclusions seem wrongheaded. Firstly, the underlying indication for the steroids cannot be accounted for, so there will be clear confounding by indication. Despite the apparent matching, patients prescribed steroids for upper respiratory tract infections are much more likely to have underlying chronic obstructive lung disease or asthma, and so this is not a true comparison. BMJ 2017;357:j2514 (Published 24 May 2017).)

(Anm: Den europæiske bivirkningskomité, PRAC, besluttede i januar 2017 at tilføje bivirkningen sløret syn til produktinformationen for alle lægemidler med kortikosteroider, der er godkendt i EU. Det gælder også lokalt virkende lægemidler som fx næsespray og cremer. Ud over bivirkningen sløret syn er der også tilføjet en generel advarsel om synsforstyrrelser. (…) Det formodes derfor, at topikale former af kortikosteroider også kan øge risikoen for CSCR. (…) Central serøs korioretinopati (CSCR) er karakteriseret ved lokaliseret nethindeløsning som følge af en væskeansamling. Denne lidelse har længe været associeret med stress og brug af systemiske kortikosteroider.  (Nyt Om Bivirkninger 2017(5) MAJ 2017).)

(Anm: Kortikosteroider kan forverre sykdommen hos noen pasienter med alvorlig astma. Corticosteroids may worsen disease in some patients with severe asthma. Researchers from the University of Pittsburgh Schools of the Health Sciences and UPMC have uncovered the molecular mechanism underlying corticosteroid resistance in severe asthma. The new findings have important clinical implications, suggesting that corticosteroids, the main treatment for asthma, may worsen the disease in this group of patients. The research was published today in the journal JCI Insight. (news-medical.net 6.7.2017).)

- Lederartikler. De forsømte psykologiske aspekter ved hudsykdom. (- Hudtilstander kan ha skadelige effekter på de fleste aspekter av en persons liv, inkludert relasjoner, arbeid, sosiale funksjoner, idrettsaktiviteter og til slutt psykisk helse.)

Editorials. The neglected psychological aspects of skin disease (Lederartikler. De forsømte psykologiske aspekter ved hudsykdom)
BMJ 2017;358:j3208 (Published 06 July 2017)
Godt trente og godt utrustede tverrfaglige team har lenge vært påkrevd. (Properly trained and well resourced multidisciplinary teams are long overdue.)

Hudtilstander kan ha skadelige effekter på de fleste aspekter av en persons liv, inkludert relasjoner, arbeid, sosiale funksjoner, idrettsaktiviteter og til slutt psykisk helse. (Skin conditions can have a detrimental effect on most aspects of a person’s life, including relationships, work, social functioning, sporting activities, and ultimately their mental health.)

Psykodermatologi (eller psykokutan medisin) er en profesjonell relasjon mellom dermatologi, psykiatri og psykologi – en reell tverrfaglig teamtilnærming. Potensielle pasienter inkluderer de med primære psykiatriske sykdommer som presenteres for dermatologisk helsepersonell med for eksempel vrangforestillinger, kroppsdysmorfisk sykdom eller dermatitis artefacta; de med primære hudsykdommer som psoriasis, alopecia areata og vitiligo som har tilknyttet angst, depresjon eller selvmordstanker; de med hudforhold som er sekundære for psykotrope legemidler (for eksempel psoriasis indusert av litium- eller p-blokkere); og de med psykiatrisk sykdom som følge av behandling av dermatologisk sykdom (for eksempel selvmordstanker som kan være forbundet med isotretinoinbehandling for akne vulgaris). (Psychodermatology (or psychocutaneous medicine) is a professional marriage of dermatology, psychiatry, and psychology—a truly multidisciplinary team approach. Potential patients include those with primary psychiatric diseases who present to dermatology healthcare professionals with, for example, delusional infestation, body dysmorphic disease, or dermatitis artefacta; those with primary skin diseases such as psoriasis, alopecia areata, and vitiligo who have associated anxiety, depression, or even suicidal ideation; those with skin conditions secondary to psychotropic drugs (for example, psoriasis induced by lithium or β blockers); and those with psychiatric disease following drug treatment for dermatological disease (for example, suicidal ideation which may be associated with isotretinoin treatment for acne vulgaris).)

Skin disease may elicit psychosocial comorbidities, and psychosocial stresses may elicit skin disease; a perfect spiral of cause and effect. The need for a joint approach is clear and was recognised in a 2013 report by the All Party Parliamentary Group on Skin (APPGOS) which concluded1:

“As with our 2003 enquiry, the evidence received by this enquiry highlighted the extensive impact skin diseases have on all aspects of people’s lives from schooling, relationships, self esteem, and career choices to social, sexual, and leisure activities. There was clear sense of desperation, frustration, and, in many cases, isolation. Although research into this area has developed in recent years, there remains a lack of dedicated services to tackle the psychological needs of patients with skin disease. The benefits of psychological interventions continue to go largely unrecognised and the trivialisation of skin disease in general threatens to derail years of progress in patient care.” (…)

(Anm: Dermatitis artefacta, selvpåførte skader av huden, ofte ved sterk kløing. Den eksakte hyppighet av tilstanden er usikker. Dermatitis artefacta forekommer oftere hos kvinner enn hos menn, og hyppigst i arbeidsfør alder. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Beta blocker, also written β-blocker, is a class of medications that are particularly used to manage cardiac arrhythmias, and to protect the heart from a second heart attack (myocardial infarction) after a first heart attack (secondary prevention).[1] They are also widely used to treat hypertension, although they are no longer the first choice for initial treatment of most patients.[2] (en.wikipedia.org).)

(Anm: Beta-blokkere. Betablokkere brukes mot en rekke tilstander som høyt blodtrykk, hjertesvikt, angina pectoris, migrene, skjelvinger. De har også en stabiliserende virkning på hjerterytmen og kan beskytte mot rytmeforstyrrelser. (nhi.no 17.3.2014).)

(Anm: Accutane (Roaccutane) (isotretinoin) (mintankesmie.no).)

(Anm: Litium (Lithium) (mintankesmie.no).)

- Akne kan være forårsaket av en ubalanse av hudbakterier.

(Anm: Akne kan være forårsaket av en ubalanse av hudbakterier. Acne may be caused by an imbalance of skin bacteria. Dr. Li and team recently presented their findings at the Microbiology Society's 2017 annual conference, held in the United Kingdom. Acne is a chronic, inflammatory skin disease characterized by the development of papules, blackheads, whiteheads, nodules, cysts, and other types of pimples. (medicalnewstoday.com 8.4.2017).)

(Anm: Akne - en oversikt. Akne (kviser) er en betennelse i talgkjertler i huden av ukjent årsak. Svært vanlig i ungdomsåra. De fleste får milde plager, men noen plages betydelig og trenger behandling. (nhi.no 8.3.2017).)

(Anm: Elveblest (urtikaria) Elveblest kan oppstå hvor som helst på huden, og det kan være mange årsaker til at det oppstår. Tilstanden finnes både som en allergisk og som en ikke-allergisk variant. (nhi.no 30.12.2015).)

(Anm: Angst, depresjon kan utløses av stressinduserte endringer i tarmbakterier (medicalnewstoday.com 29.7.2015).)

(Anm: Hives also known as urticaria, is a kind of skin rash with red, raised, itchy bumps.[1] They may also burn or sting. Often the patches of rash move around. Typically they last a few days and do not leave any long-lasting skin changes. Fewer than 5% of cases last for more than six weeks. The condition frequently recurs.[2] (en.wikipedia.org).)

(Anm: Sepsis. Definisjon: SIRS + påvist/mistenkt infeksjon (f. eks. positiv blodkultur). SIRS- kriteriene er: - Feber > 38 ºC eller hypotermi < 36 ºC - Puls > 90/minutt - Respirasjonsfrekvens > 20/minutt eller hypokapni med pCO2 < 4,3 kPa i blodgass - Leukocytose ≥ 12 × 109/l eller leukopeni < 4 × 109/l eller > 10 % umodne leukocytter. (helsebiblioteket.no - Metodebok for indremedisinere, 2012).)

(Anm: Rollen til mitokondriell dysfunksjon (mitokondriedysfunksjon) ved sepsis (blodforgiftning)-indusert multiorgansvikt. (The role of mitochondrial dysfunction in sepsis-induced multi-organ failure). (Virulence. 2013 Nov 1;5(1).)

- Diagnostisering av sepsis. Sepsis, også kjent som blodforgiftning, er kroppens hyperaktive respons på en infeksjon som kan føre til betennelse, vevskader, organsvikt etc.

(Anm: Diagnosing Sepsis. Sepsis, also known as blood poisoning, is the body’s hyperactive response to an infection that can lead to inflammation, tissue damage, organ failure etc. It is a very dangerous state in which the immune system stops fighting with the invading agents  and turns to itself. Around one-third of patients who are affected with sepsis die every year. (news-medical.net 7.9.2017).)

- Å anerkjenne sepsis som en global helseprioritet - En WHO- resolusjon.

(Anm: Å anerkjenne sepsis som en global helseprioritet - En WHO- resolusjon. Recognizing Sepsis as a Global Health Priority — A WHO Resolution. “Some very important clinical issues, some of them affecting life and death, stay largely in a backwater which is inhabited by academics and professionals and enthusiasts, dealt with very well at the clinical and scientific level but not visible to the public, political leaders, leaders of healthcare systems... The public and political space is the space in which [sepsis] needs to be in order for things to change.” NEJM (June 28, 2017).)

(Anm: Sepsis – den dödliga sjukdomen som glöms bort. Trots att infektionssjukdomen sepsis förekommer oftare än de vanligaste formerna av cancer och att upp emot hälften som drabbas av den allvarligaste formen dör, så har många knappt hört talas om sjukdomen. Sepsis som är den medicinska termen på blodförgiftning, drabbar omkring 40 000 svenskar varje år. (netdoktor.se 7.6.2017).)

- Hurtigtest finner tegn på sepsis i en enkelt dråpe blod.

(Anm: Hurtigtest finner tegn på sepsis i en enkelt dråpe blod. (- Sepsis, en potensielt livstruende komplikasjon av en infeksjon, har den høyeste byrde mht. død og medisinske utgifter på sykehus over hele verden.) (- Quick test finds signs of sepsis in a single drop of blood. (…) Sepsis, a potentially life-threatening complication of an infection, has the highest burden of death and medical expenses in hospitals worldwide. (medicalnewstoday.com 5.7.2017).)

(Anm: Nye sepsiskriterier kan føre til forsinket behandling. (…) Sepsis er en svært alvorlig tilstand med høy morbiditet og mortalitet (2). Den totale insidensen er ukjent, men man regner med at sepsis er en av de viktigste årsakene til alvorlig, akutt sykdom på verdensbasis (1). (…) Sepsis har inntil nylig vært definert som mistenkt infeksjon med samtidig tilstedeværelse av to eller flere SIRS-kriterier (1). Endringer i hjertefrekvens, kroppstemperatur, respirasjonsfrekvens og leukocytter er kroppens tegn på inflammasjon, og de indikerer ikke nødvendigvis en livstruende, dysregulert vertsrespons på infeksjon. Tidsskr Nor Legeforen 2017; :609-10 (20.4.2017).)

(Anm: LEGENE FORSTO IKKE AT HAN VAR DØDSSYK: Stian (19) døde etter 18 timer på sykehus uten legetilsyn. (…) Helsetilsynet konkluderer med at sykehusets behandling var uforsvarlig. (…) Fikk ikke beskjed. (…) Fastlegen sendte med dem papirer som foreldrene leverte på Akuttmottaket ved Ahus, der sto det; «Diagnose: Obs sepsis».  (tv2.no 29.4.2017).)

(Anm: Svikt i behandlingen av akutt syk ung mann i akuttmottaket – brudd på helselovgivningen. (…) Pasienten ble lagt på observasjonsposten (Akutt 24) ved akuttmottaket frem til neste morgen. I løpet av tiden på observasjonsposten ble han ikke tilsett av lege. På morgenen var han betydelig verre og han fikk tegn på fullt utviklet blodforgiftning. Behandling med antibiotika ble iverksatt, men han døde kort tid etter som følge av meningokokksepsis og hjerneødem. (helsetilsynet.no 2.5.2017).)

(Anm: Sepsis; grunnleggende kliniske observasjoner. Sepsis= En systemisk inflammatorisk respons (SIRS) pga. en infeksjon Tre alvorlighetsgrader: 1) Sepsis (to eller flere symptomer på SIRS som følge av infeksjon) 2) Alvorlig sepsis (sepsis med akutt organdysfunksjon, hypoperfusjon eller hypotensjon) 3) Septisk sjokk (hypotensjon til tross for adekvat væsketerapi, samt forekomst av perfusjonsforstyrrelser og organdysfunksjon) (hnt.no 5.11.2013).)

- Alle bryt lova i behandling av blodforgifting. Pasientar med alvorleg blodforgifting (sepsis) blir undersøkt av lege for seint.

(Anm: Alle bryt lova i behandling av blodforgifting. Pasientar med alvorleg blodforgifting blir undersøkt av lege for seint. Helsetilsynet fann brot ved 24 akuttmottak over heile landet. – Svært alvorleg. – Dette er svært alvorleg, for det dreier seg om ein alvorleg infeksjonssjukdom som i verste fall kan medføra død dersom behandlinga ikkje blir igangsett til riktig tid, seier avdelingsdirektør i Helsetilsynet, Ragnar Hermstad. OVER EIN TIME: Pasientar som kjem inn med teikn på alvorleg infeksjonssjukdom som blodforgifting skal ifølge nasjonale retningslinjer få anitibiotikabehandling innan maks ein time. Alle dei 24 akuttmottaka hadde svikt på dette området. (nrk.no 16.6.2017).)

(Anm: Lege sier improvisert «kur» for sepsis har hatt bemerkelsesverdige resultater. (…) Spesialist i intensivbehandling Paul Marik sier at enkel behandling med infusjon av vitamin C og steroider har bemerkelsesverdig effekt på pasienter med potensielt dødelig tilstand. (independent.co.uk 24.3.2017).)

- Kortison kan öka risken för pankreatit

Kortison kan öka risken för pankreatit
dagensmedicin.se 26.2.2013
En ny, svensk studie stödjer misstankarna om att behandling med kortison ökar risken för akut inflammation i bukspottkörteln.

De vanligaste orsakerna till akut pankreatit, den sjukdom i bukspottkörteln som flest drabbas av, är gallsten och hög konsumtion av alkohol.

I den första systematiska studien på området belyser nu forskare vid Karolinska institutet sambandet mellan behandling med kortisonpreparat och sjukdomen.
Forskarna identifierade alla individer i Sverige i åldern 40 till 84 år som utvecklade akut pankreatit för första gången mellan 2006 och 2008.

När dessa 6 100 patienter jämfördes med 61 000 friska kontrollpersoner visade det sig att risken att insjukna var förhöjd hos dem som, enligt det svenska läkemedelsregistret, fick behandling med kortisontabletter.

Sambandet sågs först efter tre dagars behandling, vilket enligt forskarna stärker bevisen för att kortisonet och inte den behandlade sjukdomen i sig orsakat fynden. Någon ökad risk att drabbas sågs inte hos dem som tidigare använt kortisontabletter, men slutat.

En riskökning sågs inte heller hos dem som använde kortison i inhalationsform.

I ett pressmeddelade från Karolinska institutet säger forskarna att resultaten talar för att patienter som behandlas med kortisontabletter bör informeras om riskerna. De anser även att de bör uppmanas att avstå från alkohol och rökning, som är kända riskfaktorer för inflammation i bukspottkörteln. (...)

(Anm: Association of Oral Glucocorticoid Use With an Increased Risk of Acute pancreatitis. A Population-Based Nested Case-Control Study. JAMA Intern Med. 2013;():1-6. (Published online February 25, 2013).)

(Anm: Primary Sjogren’s syndrome and the risk of acute pancreatitis: a nationwide cohort study. Abstract Objective Studies on the risk of acute pancreatitis in patients with primary Sjogren’s syndrome (pSS) are limited. We evaluated the effects of pSS on the risk of acute pancreatitis in a nationwide, population-based cohort in Taiwan. (…) Conclusion This nationwide, retrospective cohort study demonstrated that the risk of acute pancreatitis was significantly higher in patients with pSS than in the general population. BMJ Open 2017;7:e014807.)

(Anm: How Well Do You Know Your Pancreas? (webmd.com 18.4.2016).)

(Anm: Kortison tilhører en medikamentgruppe som kalles steroider eller kortikosteroider. Det er medikamenter som demper kroppens immunreaksjoner.(...) Det brukes også til å behandle mange immunsykdommer og allergiske tilstander som leddbetennelser, lupus, alvorlig psoriasis, alvorlig astma, ulcerøs kolitt og Crohns sykdom. (nhi.no 16.1.2015).)

(Anm: Bivirkninger underrapporteres i videnskabelige tidsskrifter. (...) Mellem 43 og 100 procent af de bivirkninger, der, ifølge det ikke-publicerede materiale, er fundet ved de testede lægemidler, er ikke lagt frem i de videnskabelige artikler, viser Yoon Loke og kollegernes gennemgang. (videnskab.dk 5.10.2016).)

- Kortisoninjektion skadar artrospatienters knäbrosk

Kortisoninjektion skadar artrospatienters knäbrosk
dagensmedicin.se 16.5.2017
Patienter med knäledsartros fick inte smärtan lindrad av upprepade kortisoninjektioner. Det ledde dock till en större broskförlust, jämfört med placeboinjektioner. Nu bör svenska riktlinjer skrivas om, menar en expert. 

Fynden bäddar för att man inte ska ge behandlingen till personer som drabbats av broskförändringar i knäleden, skriver amerikanska forskare bakom studien. Leif Dahlberg, professor i ortopedi vid Lunds universitet, håller med.

– Nu måste svensk sjukvård ta till sig av kunskapen och ändra sina rutiner. I dag används kortisoninjektioner i hög utsträckning på patientgruppen, säger han och fortsätter:

– När Socialstyrelsen snart uppdaterar sina riktlinjer kommer säkert den här studien vara av stor vikt avseende rekommendationen för kortisoninjektioner vid knäledsartros. Det skulle verkligen förvåna mig om behandlingen finns kvar efter uppdateringen, säger Leif Dahlberg.

Tidigare studier har antytt att antiinflammatorisk terapi med kortison lindrar smärtan vid knäledsartros och bromsar sjukdomens progression. Men nu träder alltså en annan bild fram. (...)

(Anm: Glukokortiokoider. Glukokortikoider har et vidt spekter av forbruksområder; og er uunnværlige i behandlingen av mange alvorlige sykdommer. På folkemunne kalles denne typen medisiner ofte "kortison". Det er egentlig ikke helt riktig. Kortison er riktignok et glukokortikoid, men det finnes også mange andre. Glukokortikoider finnes i: Betametason (Celeston Chronodose®). Deksametason (Decadron®). Metylprednisolon (Depo-Medrol®, Medrol®, Solu-Medrol®). Prednisolon. Prednison. Triamcinolon (Kenacort-T®, Lederspan®). Hydrokortison (Solu-Cortef®). Kortison (Cortison®, Cortone®). Disse preparatene er enten tabletter eller injeksjonsvæske som settes med sprøyte. Glukokortikoider finnes også i en rekke salver, kremer, øyedråper, øredråper, nesesprayer, inhalasjonsprayer og stikkpiller. (lommelegen.no 17.9.2004).)

(Anm: Solu-Medrol 40 mg kan gi alvorlige allergiske reaksjoner hos pasienter med melkeproteinallergi. Legemidler med metylprednisolon til injeksjon som inneholder laktose kan forårsake alvorlige allergiske reaksjoner hos pasienter som er allergiske for melkeproteiner. (legemiddelverket.no 28.8.2017).)

(Anm: Fra Wikipedia, den frie encyklopedi. Inhalasjon av glukokortikoider brukes i behandling av
astma. Glukokortikoider er en klasse steroidhormoner som produseres i binyrebarken, karakterisert ved at de kan binde kortisolreseptorer og dermed gi kortisollignende effekter. Begrepet kortikosteroid omfatter både mineralkortikoider og glukokortikoider, men brukes ofte synonymt med glukokortikoid. Det er utviklet en rekke syntetiske glukokortikoider til bruk som legemiddel ved en rekke tilstander. Populært kalles glukokortikoider ofte astma. Glukokortikoider er en klasse steroidhormoner som produseres i binyrebarken, karakterisert ved at de kan binde kortisolreseptorer og dermed gi kortisollignende effekter. Begrepet kortikosteroid omfatter både mineralkortikoider og glukokortikoider, men brukes ofte synonymt med glukokortikoid. Det er utviklet en rekke syntetiske glukokortikoider til bruk som legemiddel ved en rekke tilstander. Populært kalles glukokortikoider ofte steroider, men dette er en upresis vidtfavnende betegnelse som også omfatter flere grupper av forbindelser med helt andre egenskaper.[1][2] (en.wikipedia.org).)

(Anm: Legemidler som kan gi delirium hos eldre. Delirium ses særlig hos eldre ved akutte sykdommer og skader eller som følge av toksisk eller farmakologisk påvirkning. Eldre personer har mange sykdommer og bruken av legemidler er høy. Mange legemidler, og særlig de med antikolinerg eller dopaminerg effekt, kan gi delirium. Kjennskap til legemidler og kombinasjoner av legemidler som kan gi delirium, er viktig for å kunne forebygge og behandle tilstanden. Tidsskr Nor Legeforen 2005; 125:2366-7 (8.9.2005).)

(Anm: Delirium in hospitalized patients: Risks and benefits of antipsychotics. ABSTRACT Consensus panel guidelines advocate for the judicious use of antipsychotic drugs to manage delirium in hospitalized patients when nonpharmacologic measures fail and the patient is in significant distress from symptoms, poses a safety risk to self or others, or is impeding essential aspects of his or her medical care. Here, we review the use of haloperidol, olanzapine, quetiapine, risperidone, and aripiprazole for this purpose. Cleveland Clinic Journal of Medicine. 2017 August;84(8):616-622.)

(Anm: Post injektionssyndrom. (…) De fleste af disse patienter udviklede symptomer på sedation (fra mild sedation til koma) og/eller delirium (herunder forvirring, desorientering, ophidselse/ uro, angst og anden kognitiv svækkelse). Andre symptomer inkluderede ekstrapyramidale symptomer, dysartri, ataksi, aggression, svimmelhed, svaghed, hypertension eller krampe.) (sundhedsstyrelsen.dk 29.6.2014).)

(Anm: Nyreskade forårsaket av legemidler Man bør alltid vurdere legemidler som årsak ved både akutt og kronisk nyreskade. Medikamenter kan forårsake alle former for nyreskade med forskjellige kliniske manifestasjoner og ulik patogenese. Pasientens alder, hydreringsstatus, opprinnelig nyrefunksjon og eventuell aterosklerose påvirker risikoen for legemiddelrelatert nyreskade. Tidsskr Nor Legeforen 2012; 132:1462-4.)

– Frykter for fremtiden til toksikologifaget. (– Vi er mer eksponert for kjemikalier nå enn noen gang.) (- «Miljøgifter i mat, vann og luft antas å være en årsaksfaktor til utvikling eller forverring av en rekke multifaktorelle sykdommer, som astma og allergier, diabetes, hjerte- og karsykdom, nevrologiske sykdommer som Alzheimers og Parkinson samt ulike typer kreft», understreker NSTF i bekymringsbrevet, og derfor er det viktig at vi har eksperter som har høy kompetanse på hvordan mennesker blir påvirket av kjemiske stoffer, og som kan foreta risikovurderinger av potensielt farlige kjemikalier, sier Hubert Dirven, toksikolog ved Folkehelseinstituttet og leder av toksikologi-seksjonen i Norsk Selskap for Farmakologi og Toksikologi (NSTF).)

Frykter for fremtiden til toksikologifaget
dagensmedisin.no 26.4.2017
Norsk Selskap for Farmakologi og Toksikologi (NSTF) advarer om at toksikologiutdanningen er i fare.

 – Vi er mer eksponert for kjemikalier nå enn noen gang, og derfor er det viktig at vi har eksperter som har høy kompetanse på hvordan mennesker blir påvirket av kjemiske stoffer, og som kan foreta risikovurderinger av potensielt farlige kjemikalier, sier Hubert Dirven, toksikolog ved Folkehelseinstituttet og leder av toksikologi-seksjonen i Norsk Selskap for Farmakologi og Toksikologi (NSTF).

I januar sendte NSTF et bekymringsbrev til en rekke departementer og utdanningsinstitusjoner, der de advarer om at utdanningen av slike eksperter – toksikologiutdanningen – er i fare. Toksikologi ligger i skjæringspunktet mellom medisin, farmakologi, biologi og kjemi. Humantoksikologi er læren om hvordan kjemikalier påvirker mennesker.

Ikke nok forskningsmidler
«Miljøgifter i mat, vann og luft antas å være en årsaksfaktor til utvikling eller forverring av en rekke multifaktorelle sykdommer, som astma og allergier, diabetes, hjerte- og karsykdom, nevrologiske sykdommer som Alzheimers og Parkinson samt ulike typer kreft», understreker NSTF i bekymringsbrevet.

– Vi er bekymret fordi det ikke blir bevilget nok forskningsmidler på området. Tidligere har det vært egne programmer i Forskningsrådet som toksikologifaget har dratt stor nytte av, men disse er nå avsluttet. I de nye helseforskningsutlysningene fra Forskningsrådet er ikke eksperimentell toksikologi eller humantoksikologi omtalt i det hele tatt, sier Dirven.
Stopp i rekrutteringen?
Han frykter at nedprioriteringen av toksikologi i verste fall kan føre til at rekrutteringen til faget stopper opp.

– Vi ser at studentene er interessert, men slik som det økonomiske situasjonen i miljøet er nå, har vi ingen nye prosjekter å tilby.

Forskningsprosjektene det mangler penger til, ligger innenfor eksperimentell toksikologi, altså kontrollert testing av kjemikaliers toksiske egenskaper i laboratorium. Dirven tror det kan være flere faktorer som bidrar til hvorfor fagfeltet hans ikke får finansiering til forskning.

– Kanskje det har å gjøre med det store fokuset som er på forskningsinnovasjon, og at det da blir mindre fokus på forebyggende helsetiltak? (…)

- Legemiddelfirmaer har inngått forlik om påstander om villeding av leger om overlevelsesdata for kreft.

(Anm: Legemiddelfirmaer har inngått forlik om påstander om villeding av leger om overlevelsesdata for kreft. (Drug companies settle claim of misleading doctors on cancer survival data) (- Medisinsk svindel sto for mer enn halvparten av 3,5 milliarder dollar som ble utbetalt i erstatninger i fjor. Vanligvis involverte dette beskyldninger om bestikkelser betalt for å generere falske pasienter eller unødvendige behandlinger og resepter som er belastet Medicare.) BMJ 2016;353:i3361 (Published 15 June 2016).)

(Anm: Nyresykdom en stor bidragsyter til hjerterelaterte dødsfall: Studie. Kidney Disease a Big Contributor to Heart-Related Deaths: Study. THURSDAY, April 13, 2017 (HealthDay News) -- Kidney disease is a major cause of heart-related deaths worldwide, a new study reports. Based on data from 188 countries at six time points between 1990 and 2013, the researchers estimated that in 2013, reduced kidney function was associated with 4 percent of deaths worldwide, or 2.2 million deaths. More than half of these deaths (1.2 million) were heart-related, while nearly 1 million were caused by kidney failure, according to the report. (medicinenet.com 13.4.2017).)

(Anm: Tidig upptäckt avgörande vid nedsatt njurfunktion. På torsdag den 9:e mars går den 12:e upplagan av World Kidney Day eller Världsnjuredagen av stapeln. Huvudsyftet är att öka allmänhetens kunskap kring njurar och deras betydelse för hälsan. På så vis vill man minska sjukdomsfallen och tillhörande hälsoproblem runt om i världen. Årets globala tema är ”njursjukdom och fetma” men i Sverige har njurförbundet istället valt temat ”tidig upptäckt”. (netdoktor.se 8.3.2017).)

(Anm: Atrieflimmer mer utbredt hos dialysepasienter enn forventet. (Atrial fibrillation more prevalent in dialysis patients than expected. Atrial fibrillation, which is the most common cardiac arrhythmia, is an important risk factor for strokes. A multi-centre study led by MedUni Vienna shows that the prevalence of atrial fibrillation in haemodialysis patients in Vienna is significantly higher than previously thought. Moreover, only half of the patients affected are treated with an anticoagulant.) (medicalnewstoday.com 16.1.2017).)

(Anm: Langvarig bruk av legemidler til behandling av halsbrann, magesår og sure oppstøt kan føre til alvorlige nyreskader, inkludert nyresvikt, ifølge en studie utført av forskere ved Washington University School of Medicine i St. Louis og Veterans Affairs St. Louis Health Care System. (Extended use of drugs to treat heartburn, ulcers and acid reflux may lead to serious kidney damage, including kidney failure, according to a study by researchers at Washington University School of Medicine in St. Louis and Veterans Affairs St. Louis Health Care System. (medicalnewstoday.com 6.5.2016).)

(Anm: Antibiotika (tarmbakterier, probiotika, mikrobiota etc.) (Dysbiose; dysbiosis (also called dysbacteriosis (dysbakteriose)). (mintankesmie.no).)

(Anm: Antibiotika kan gi flere kroniske sykdommer. (…) Folkehelseinstituttet: – Faren er underkommunisert. – Advarslene er høyst betimelige, sier lege og seniorforsker Merete Eggesbø ved Folkehelseinstituttet. (…) Ifølge Blaser viser ny forskning at det er en sammenheng mellom endringen av den naturlige tarmfloraen vår og utvikling av nye sykdommer som fedme, diabetes, astma,(...) Advarslene er høyst betimelige, sier lege og seniorforsker Merete Eggesbø ved Folkehelseinstituttet. (…) Ifølge Blaser viser ny forskning at det er en sammenheng mellom endringen av den naturlige tarmfloraen vår og utvikling av nye sykdommer som fedme, diabetes, astma, allergi, autisme og mageinfeksjoner. (nrk.no 30.10.2016).)

(Anm: Researchers explore link between gut microbiome and nutrition in autism spectrum disorder. (…) Sharon Donovan, a professor of nutrition at the University of Illinois explains that researchers have started to look at more specific disease states and the microbiome. "We are starting to see links with autism, obesity, diabetes, cardiovascular disease, and almost every disease that is looked at. (news-medical.net 28.4.2017).)

(Anm: Researchers discover new mechanism that causes chronic intestinal inflammation. Researchers at the University Medical Center of Johannes Gutenberg University Mainz and the German Research Center for Environmental Health, Helmholtz Zentrum München have discovered that too much of the oncogene Bcl-3 leads to chronic intestinal diseases. They describe in Nature Communications exactly how it throws the immune system off-balance. Chronic intestinal disorders such as ulcerative colitis and Crohn's disease are caused by the body's own immune defense system. (news-medical.net 28.5.2017).)

(Anm: Forsiktighet kreves ved samtidig forskrivning av antibiotika med psykofarmaka hos eldre pasienter. (…) Antibiotika har flere legemiddelinteraksjoner med psykofarmaka som kan føre til bivirkninger eller behandlingssvikt og betydelig øke kostnadene for behandlinger. (dgnews.docguide.com 3.4.2017).)

(Anm: Antibiotika associeras med högre risk för tarmcancer. (…) Det här är första studien som visar på sambandet mellan antibiotikaanvändning och utveckling av adenom i tjock- och ändtarmen. Studien publiceras i den vetenskapliga tidskriften Gut. (…) Resultatet visade att långvarig antibiotikaanvändning tidigare i livet, i åldern 20 till 59 år, hade samband med diagnostiserade adenom. (lakemedelsvarlden.se 5.4.2017.)

- Forsiktighet kreves ved samtidig forskrivning av antibiotika med psykofarmaka hos eldre pasienter. (- Antibiotika har flere legemiddelinteraksjoner med psykofarmaka som kan føre til bivirkninger eller behandlingssvikt og betydelig øke kostnadene for behandlinger.)

Caution Urged When Prescribing Antibiotics Concomitantly With Psychotropics in Elderly Patients (Forsiktighet kreves ved samtidig forskrivning av antibiotika med psykofarmaka hos eldre pasienter)
dgnews.docguide.com 3.4.2017
FLORENCE, Italy -- April 3, 2017 -- Drug-drug interactions (DDIs) between antibiotics and psychopharmaceuticals, which frequently occur in elderly patients with mood disorders and infections, can be minimised with careful selection of these drugs, according to a study presented here on April 2 at the 25th European Congress of Psychiatry (EPA).

Antibiotika har flere legemiddelinteraksjoner med psykofarmaka som kan føre til bivirkninger eller behandlingssvikt og betydelig øke kostnadene for behandlinger,” ifølge Matej Stuhec, PhD, University of Ljubljana, Ljubljana, Slovenia. “Mange pasienter med stemningslidelser blir behandlet med antibiotika samtidig, og det er derfor et behov for forsvarlig antibiotikaforskrivning for å kunne unngå alvorlige skader og viktige legemiddelinteraksjoner med psykotrope midler.” (“Antibiotics have several drug-drug interactions with psychotropic drugs that can lead to adverse events or treatment failure and significantly increase the costs of treatment,” said Matej Stuhec, PhD, University of Ljubljana, Ljubljana, Slovenia. “Many patients with mood disorders are treated with antibiotics concomitantly, and therefore there is a need for prudent antibiotic prescribing to avoid serious harms and important DDIs with psychotropics.”)

For the study, the researchers retrospective analysed data from 233 older adults who received antibiotics and psychotropic medications in Slovenian nursing homes. Patients’ charts were used to identify major and minor DDIs, according to interaction classes described by Lexicomp Online (version 19).

Results showed that the average number of medications per patient was 10.9 and 72 patients (30.9%) had at least 1 major DDI, while 172 patients (73.8%) had at least 1 minor interaction.

Of the 27 patients (11.5%) who were treated for at least 1 major DDI, 17 were taking ciprofloxacin, 6 moxifloxacin, 3 azithromycin, and 1 levofloxacin. The most frequent DDIs were observed between quetiapine and ciprofloxacin, which occurred in 12 patients. Most (n = 27) DDIs were pharmacodynamic interactions, resulting in QTc prolongation.

On the basis of these results, the investigators concluded that DDIs occur very often between antibiotics and psychotropic drugs. They also recommended that, if an antidepressant must be used in patients with mood disorders and infection, physicians should prescribe sertraline instead of escitalopram, venlafaxine instead of duloxetine, and mirtazapine instead of quetiapine.

“We also recommend the use of a penicillin instead of ciprofloxacin and azithromycin in patients with mood disorders for infection treatment,” the researchers added. (…)

- Uten obduksjoner begraver sykehusene feilene sine. (- Dødsårsak: ukjent.) (- Diagnostiske feil, som studier viser er vanlig, forblir uoppdaget, og tillater at leger kan fortsette sin praksis på andre pasienter med en falsk følelse av trygghet. (- Mulighetene for å lære om effektiviteten av medisinske behandlinger og progresjon av sykdommer går tapt. Unøyaktig informasjon ender opp i dødsattester, og undergraver påliteligheten for avgjørende helsestatistikk.)

Without Autopsies, Hospitals Bury Their Mistakes (Uten obduksjoner begraver sykehusene feilene sine)
propublica.org 15.12.2011
Da Renee Royak-Schaler uventet kollapset og døde 22. mai beordret ingen obduksjon. (When Renee Royak-Schaler unexpectedly collapsed and died on May 22, no one ordered an autopsy.). (...)

Som Royak-Schaler mann, Jeffrey Schaler, oppdaget, utløser ikke engang plutselige uventede dødsfall obduksjoner. (As Royak-Schaler’s husband, Jeffrey Schaler, discovered, even sudden unexpected deaths do not trigger postmortem reviews.)

Diagnostiske feil, som studier viser er vanlig, forblir uoppdaget, og tillater at leger kan fortsette sin praksis på andre pasienter med en falsk følelse av trygghet. Mulighetene for å lære om effektiviteten av medisinske behandlinger og progresjon av sykdommer går tapt. Unøyaktig informasjon ender opp i dødsattester, og undergraver påliteligheten for avgjørende helsestatistikk. (Diagnostic errors, which studies show are common, go undiscovered, allowing physicians to practice on other patients with a false sense of security. Opportunities are lost to learn about the effectiveness of medical treatments and the progression of diseases. Inaccurate information winds up on death certificates, undermining the reliability of crucial health statistics.)

Det var bare på grunn av Royak-Schaler forbindelser at hennes tilfelle endte annerledes. Hennes kolleger ved University of Maryland School of Medicine oppfordret hennes mann til å godkjenne en obduksjon og frivillig utføre den gratis. (It was only because of Royak-Schaler’s connections that her case ended differently. Her colleagues at the University of Maryland School of Medicine urged her husband to authorize an autopsy and volunteered to conduct it for free.)

I hennes tilfelle, som i så mange, avdekket obduksjonen en overraskelse: Royak-Schaler, den anerkjente kreftforskeren, hadde kreften herjet i kroppen hennes - i hennes lunger, nyrer, mage og hennes beinmarg. En blodpropp sannsynligvis relatert til svulstene, forårsaket hennes plutselige død. (In her case, as in so many, the autopsy revealed a surprise: Royak-Schaler, the renowned cancer researcher, had cancer ravaging her body — in her lungs, kidneys, abdomen and the marrow of her bones. A blood clot, likely related to the tumors, caused her sudden death.)

Jeffrey Schaler har kjempet med sinne fordi hans kone ikke ble diagnostisert tidligere, men at det å vite hvordan hun døde var bedre enn ikke å vite. (Jeffrey Schaler has wrestled with anger that his wife wasn’t diagnosed sooner but said knowing how she died was better than not.)

“Det er en følelse av fred som følger med denne kunnskapen,” sa han. (“There’s a sense of peace that accompanies that knowledge,” he said.)

(Anm: ProPublica (Journalism in the Public Interest). (mintankesmie.no).)

(Anm: Obduksjoner, dødstall og dødsårsaker (- Dødsårsak: ukjent.). (mintankesmie.no).)

(Anm: – Frykter for fremtiden til toksikologifaget. (...) Vi er mer eksponert for kjemikalier nå enn noen gang. (...) «Miljøgifter i mat, vann og luft antas å være en årsaksfaktor til utvikling eller forverring av en rekke multifaktorelle sykdommer, som astma og allergier, diabetes, hjerte- og karsykdom, nevrologiske sykdommer som Alzheimers og Parkinson samt ulike typer kreft», understreker NSTF i bekymringsbrevet, og derfor er det viktig at vi har eksperter som har høy kompetanse på hvordan mennesker blir påvirket av kjemiske stoffer, og som kan foreta risikovurderinger av potensielt farlige kjemikalier, sier Hubert Dirven, toksikolog ved Folkehelseinstituttet og leder av toksikologi-seksjonen i Norsk Selskap for Farmakologi og Toksikologi (NSTF).) (dagensmedisin.no 26.4.2017).)

(Anm: Antikolinerge effekter av vanlige legemidler knyttet til økt dødelighet hos mennesker over 65. De kombinerte antikolinerge effektene av mange vanlige legemidler øker risikoen for kognitiv svekkelse og død hos personer over 65 år, ifølge resultater fra en storskala studie på den langsiktige helseeffekten av legemidler.(Anticholinergic effects of common drugs are associated with increased mortality in over 65s. The combined anticholinergic effects of many common drugs increase the risk of cognitive impairment and death in people aged over 65, a large scale study of the long term effect of drugs on health has found.) BMJ 2011; 342:d4037 (28 June).)

(Anm: Syrepumpehemmere (protonpumpehemmere (PPI) knyttet til alvorlige gastrointestinale infeksjoner. (…) Legemidler som protonpumpehemmere (PPI) knyttet til en økt risiko for tarminfeksjoner med C. difficile og Campylobacter bakterier som kan forårsake betydelig sykdom. (Acid suppression medications linked to serious gastrointestinal infections. (…) Medications such as proton pump inhibitors (PPIs) was linked with an increased risk of intestinal infections with C. difficile and Campylobacter bacteria, which can cause considerable illness.) (medicalnewstoday.com 9.1.2017).)

(Anm: Autoimmunity and infections: When the body fights itself. Basel-based doctors are on the trail of a possible connection between autoimmune diseases and infections: errors can occur when immune cells absorb certain proteins from pathogen cells. These findings were reported in the journal PNAS by researchers from the Department of Biomedicine at the University of Basel and University Hospital Basel, as well as colleagues in the USA. (medicalnewstoday.com 9.1.2017).)

- Statiner kan öka diabetesrisk med 50 procent

Statiner kan öka diabetesrisk med 50 procent
dagensmedicin.se 6.3.2015
Risken för diabetes vid användning av de kolesterolsänkande statinerna verkar öka i större utsträckning än vad man tidigare trott. Åtminstone enligt en ny studie som publicerats i tidskriften Diabetologia.
Statiner minskar risken för hjärt-kärlsjukdomar men innebär också en ökad risk för att utveckla diabetes. Under de senaste åren har ett antal studier och meta-analyser kopplat statinbehandling till en ökad risk för diabetes.

Nyligen publicerades en finländsk populationsstudie där man följt 8 749 icke-diabetiker, varav 2 142 personer på statinbehandling. Vid en sexårsuppföljning såg forskarna att statinbehandling ökade risken för typ 2 diabetes med 46 procent, jämfört med en jämförbar grupp som inte fick statiner. Dessutom minskade insulinkänsligheten och insulinutsöndringen hos dem som fick statiner jämfört med dem som inte fick statiner.

Atorvastatin och simvastatin ökade diabetesrisken och effekten var dosberoende. Andra statiner (pravastatin, fluvastatin och lovastatin) gav ingen ökad diabetesrisk, men antalet patienter som fick dessa läkemedel var för lågt för att kunna avgöra deras individuella risker, enligt forskarna.

Resultaten visar, enligt forskarna, att risken för diabetesutveckling vid statinbehandling är större än vad som tidigare rapporterats, och att av de statiner som användes i studien var det atorvastatin och simvastatin som stod för riskökningen. (…)

(Anm: Increased risk of diabetes with statin treatment is associated with impaired insulin sensitivity    and insulin secretion: a 6 year follow-up study of the METSIM cohort. Diabetologia 2015 (published online 4 mars 2015.)

(Anm: Statin Drugs May Increase Risk Of Diabetes (medicalnewstoday.com 24.5.2013).)

(Anm: Study shows that use of statins increases risk of developing diabetes by 46%, even after adjustment for confounding factors (medicalnewstoday.com 20.4.2015).)

(Anm: Statin Therapy Alters Lipid Storage in Diabetic Skeletal Muscle. (…) While statin therapy lowers ASCVD risk, these HMG-CoA reductase inhibitors are also associated with a risk of myotoxicity (4), and their impact on skeletal muscle health in those with T1DM has not yet been fully examined. Front. Endocrinol. 2016 (19 July 2016).)

(Anm: Statiner knyttet til høyere risiko for diabetes hos eldre kvinner. Statins linked to higher risk of diabetes in older women. Statins are often prescribed for older women with high levels of blood cholesterol, yet the effects of the drug have not been as well-studied in this group as in others. Now, a new study from Australia finds that older women taking statins to lower cholesterol may have a significantly higher risk of developing diabetes. The research - by a team at the University of Queensland (UQ) in Brisbane, Australia - is published in the journal Drugs & Aging. The study finds that among a group of more than 8,000 women aged 75 and over, those taking statins had a 33 percent higher chance of being diagnosed with new-onset diabetes. (medicalnewstoday.com 16.3.2017).)

- Atorvastatin (ATV) som vanligvis brukes til å behandle dyslipidemi rapporteres også å ha effekt mot 6-hydroksydopamin (6-OHDA) indusert nevrotoksisitet. I tillegg kan atorvastatin forstyrre mitokondriell funksjon ved å redusere nivået av Q10. Derfor kan den terapeutiske effekten av atorvastatin (20 mg / kg) bli kompromittert. (- De aktuelle resultater gir bevis på at tilskudd av Q10 til ATV viser synergistisk effekt ved å redusere dopamin toksisitet.) (- Det var signifikant reduksjon i mitokondriell kompleks enzymaktivitet og mitokondrielt membranpotensial (MMP).)

(Anm: Abstract Atorvastatin (ATV) generally used to treat dyslipidemia is also reported to have effect against 6-hydroxydopamine (6-OHDA) induced neurotoxicity. Additionally, atorvastatin can interfere with mitochondrial function by reducing the level of Q10. Therefore, the therapeutic effect of atorvastatin (20 mg/kg) could be compromised. In this context, the present study evaluated the effect of ATV supplemented with Q10. 6-OHDA was unilaterally injected into the right striatum of male rats. On day 8 of 6-OHDA infusion, ATV (20 mg/kg), Q10 (200 mg/kg), and their combination were administered per oral for 14 days. On day 21, there was significant loss of striatal dopamine indicating neurotoxicity. The combination of ATV+Q10 showed significant amelioration of dopamine (DA) toxicity compared to individual treatments. Similarly, ATV+Q10 compared to individual treatment significantly decreased the motor deficits induced by 6-OHDA. Further, 6-OHDA induced mitochondrial dysfunction in the substantia nigra pars compacta (SNpc). There was significant decrease in mitochondrial complex enzyme activities and mitochondrial membrane potential (MMP). Treatment with ATV and ATV+Q10 ameliorated mitochondrial dysfunction by increasing complex enzyme activities; however, only ATV+Q10 were able to stabilize MMP and maintained mitochondrial integrity. Moreover, there was significant induction of oxidative stress as observed from increase in lipid peroxidases (LPO) and nitrite (NO), and decrease in super oxide dismutase (SOD). Treatment with ATV+Q10 significantly altered the above effects indicating antioxidant activity. Furthermore, only combination of ATV and Q10 decreased the 6-OHDA induced expression of cytochrome-C, caspase-9 and caspase-3. Therefore, current results provide evidence that supplementation of Q10 with ATV shows synergistic effect in reducing dopamine toxicity. Neurotox Res. 2017 May;31(4):478-492.)

(Anm: Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom. (Medication-induced mitochondrial damage and disease.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Statiner øger risiko for sukkersyge. Kolesterol-sænkende lægemidler med statin kan øge risikoen for type-2 diabetes. Det skriver det selvstændige franske magasin Prescrire, der har lavet et review af 13 studier med statin til ikke-diabetiske patienter. I alt indgik 91.000 patienter i undersøgelsen, og var i gennemsnit monitoreret i fire år. Af de 91.000 fik 4.278 diabetes, heraf 2.226 var i statin-behandling mod 2.052 i kontrolgruppen. Det svarer til, at én patient for hver 255, der tager statin, får diabetes. Prescrire henviser til, at andre større studier har vist det samme, men mener ikke, at statiner ikke skal bruges forebyggende. Les mere her. (pharmadanmark.dk 27.1.2017).)

(Anm: Type 2 diabetes can be reversed with intensive medical treatment using oral medications, insulin and lifestyle therapies, according to a study published in the Endocrine Society's Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism. (news-medical.net .com 15.3.2017).)

- Oppdagelse kan påvirke forståelse, behandling av autoimmune og inflammatoriske sykdommer.

(Anm: Discovery could impact understanding, treatment of autoimmune and inflammatory diseases. Scientists from the Research Institute of the McGill University Health Centre (RI-MUHC) may have cracked the code to understanding the function of special cells called regulatory T Cells. Treg cells, as they are often known, control and regulate our immune system to prevent excessive reactions. The findings, published in Science Immunology, could have a major impact in our understanding and treatment of all autoimmune diseases and most chronic inflammatory diseases such as arthritis, Crohn's disease as well as broader conditions such as asthma, allergies and cancer. Researchers made this discovery by investigating a rare human mutation in a gene called FOXP3. Although the importance of the FOXP3 gene in the proper function of Treg cells has been well documented, its mechanisms were still not fully understood by scientists. (news-medical.net 5.7.2017).)

(Anm: Surprising finding provides more support for Alzheimer's being an autoimmune disease. Brain levels of the lipid ceramide are high in Alzheimer's disease, and now scientists have found increased levels of an antibody to the lipid in their disease model. (medicalnewstoday.com 10.3.2015).)

(Anm: Relationships Between Mitochondria and Neuroinflammation: Implications for Alzheimer's Disease. Curr Top Med Chem. 2015 Aug 26. [Epub ahead of print].)

(Anm: Problems finding your way around may be earliest sign of Alzheimer's disease (medicalnewstoday.com 22.4.2016).)

(Anm: T cell type that promotes damaging immune response discovered. For the first time, researchers have identified a type of T cell that plays a key role in promoting the damaging autoimmune response that inflames and attacks the joints in rheumatoid arthritis. The discovery - made with technologies that help to analyze just a "handful of cells" - offers vital new clues to the biology of the disease and could lead to more powerful, targeted treatments. The study - led by Brigham and Women's Hospital (BWH), a teaching affiliate of Harvard Medical School in Boston, MA - is published in the journal Nature. (medicalnewstoday.com 2.2.2017).)

(Anm: Populære halsbrannlegemiddel (protonpumehemmere (PPI)/syrepumpehemmere) knyttet til gradvis utvikling av «tause» nyreskader. (Popular heartburn drugs linked to gradual yet 'silent' kidney damage.) (- Over fem år med oppfølging fant forskerne at mer enn 80 prosent av PPI brukere ikke utviklet akutte nyreproblemer, som ofte er reversibel og er preget av at for lite urin forlater kroppen, tretthet og hevelse i bena og anklene.) (medicalnewstoday.com 23.2.2017).)

(Anm: Lager dokumentarfilm om legemiddelindustrien og psykofarmaka. Filmskaper Annikken Hoel vil ha svar på hvorfor søsteren plutselig døde. (Dødsårsak ukjent). (tv.nrk.no/serie/dagsrevyen 13.3.2017).)

(Anm: «Dødsårsak: ukjent»: Bør bli pensum for både leger og lekfolk. Viktig og skremmende om legemiddelindustriens makt. (...) Det er klart at regissøren har en agenda. Hun dveler ikke ved konspirasjonsteorier, men forsøker å finne frem til en sannhet. Det er klart at regissøren har en agenda. Hun dveler ikke ved konspirasjonsteorier, men forsøker å finne frem til en sannhet. Samtidig er mye av informasjonen i filmen kjent dersom du har fulgt med på store søksmål i USA. Hun greier likevel å få frem et oversiktlig og skremmende bilde av de sterke og korrupte båndene som eksisterer mellom politikere, byråkrater og de store farmasøytiske selskapene. (aftenposten.no 22.3.2017).)

(Anm: Norsk dokumentar: «Lykkepillen» Ti år i psykiatrien var som ti år med tortur for Silje Marie. Et møte med en sykepleier endret alt. (aftenposten.no 13.3.2017).)

- Vi har funnet at paroxetine (paroksetin; Seroxat; Paxil etc.) har cytotoksisk aktivitet mot tumorceller, både av murine eller human opprinnelse i det mikromolarer konsentrasjonsområdet.. (- We found that paroxetine has cytotoxic activity against tumor cells, both of murine or human origin in the micromolar concentration range.)

Cytotoxicity of different selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) against cancer cells.
J Exp Ther Oncol. 2006;6(1):23-9.
Abstract Cell membrane ion transporters expression and activity are altered in cancer cells and these phenotypic alterations offer potential targets for cancer therapies. Among the therapeutic agents affecting cell membrane transporters, serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) have been shown to have anticancer potential. In this work, we have compared two SSRIs, one very specific for serotonin reuptake transporters (paroxetine) and another which also inhibit norepinephrine and dopamine transporters (venlafaxine), for their ability to counteract growth of various murine and human cancer cell lines. We found that paroxetine has cytotoxic activity against tumor cells, both of murine or human origin in the micromolar concentration range, whereas venlafaxine has not. A neurotransmitter receptor mediated mechanism of action appears thus unlikely for SSRIs cytotoxicity on cancer cells. With ranges of SSRIs cytotoxicity on cancer cells defined, limits in their possible applicability in cancer therapy is discussed. (…)

(Anm: Cytotoksisk, om et stoff eller påvirkning som skader en celle, eventuelt så alvorlig at cellen dør (i noen tilfeller ved at cellen løses opp; cytolyse). Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Cytotoxicity is the quality of being toxic to cells. Examples of toxic agents are an immune cell or some types of venom, e.g. from the puff adder (Bitis arietans) or brown recluse spider (Loxosceles reclusa). (en.wikipedia.org).)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ny forskning: Lykkepiller gør mere skade end gavn. Folk med depression får intet ud af at tage antidepressivet SSRI, bedre kendt som lykkepiller, viser nyt dansk studie. (jyllands-posten.dk 13.2.2017).)

(Anm: SSRI’er (lykkepiller) og tricykliske antidepressiva, mundtørhed og huller i tænderne. (…) Lægemiddelstyrelsen har den seneste tid fået flere henvendelser fra borgere, der haft tandproblemer i forbindelse med brug af SSRI’er. (…) Mundtørhed er en almindelig kendt bivirkning for alle SSRI’er og tricykliske antidepressiva, da denne medicin har betydelig inhiberende effekt på den nervøse regulering af spytsekretionen. Det er også velkendt, at mundtørhed øger risikoen for caries, og dermed huller i tænderne. LÆGEMIDDELSTYRELSEN - NYT OM BIVIRKNINGER 2016;7(1) (JANUAR 2016) (Side 16-17).)

(Anm: Tannleger og tannhelse (munnhulen er kroppens speil). (mintankesmie.no/).)

- Konklusjon: Dekonstruksjon av rettsdokumenter avslørte at protokollspesifikke resultater ikke viste statistisk signifikant forskjell mellom citalopram og placebo. Den publiserte artikkelen konkluderte imidlertid med at citalopram var trygt og betydelig mer effektivt enn placebo for barn og ungdom, med mulige bivirkninger mht. pasientsikkerhet.

(Anm: The citalopram CIT-MD-18 pediatric depression trial: Deconstruction of medical ghostwriting, data mischaracterisation and academic malfeasance. OBJECTIVE: Deconstruction of a ghostwritten report of a randomized, double-blind, placebo-controlled efficacy and safety trial of citalopram in depressed children and adolescents conducted in the United States. (…) CONCLUSION: Deconstruction of court documents revealed that protocol-specified outcome measures showed no statistically significant difference between citalopram and placebo. However, the published article concluded that citalopram was safe and significantly more efficacious than placebo for children and adolescents, with possible adverse effects on patient safety. Int J Risk Saf Med. 2016 Mar 16;28(1):33-43.)

(Anm: Cipralex (Lexapro) (escitalopram) - Cipramil (Celexa) (cipramil) (citalopram) - H. Lundbeck A/S (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelindusert kreft og andre typer celleskader (mintankesmie.no).)

(Anm: Antikolinerge legemidler knyttet til risiko for lungebetennelse hos eldre (Anticholinergic drugs linked to risk for pneumonia in elderly) (medicalnewstoday.com 5.3.2015).)

(Anm: Det autonome nervesystemet. Det autonome nervesystemets hovedoppgave er å bidra til likevekt i kroppens basale funksjoner. Det vil blant annet si kroppstemperatur, blodtrykk, åndedrett og fordøyelse. (nhi.no 4.3.2015).)

(Anm: Legemidler som kan gi delirium hos eldre. Delirium ses særlig hos eldre ved akutte sykdommer og skader eller som følge av toksisk eller farmakologisk påvirkning. Eldre personer har mange sykdommer og bruken av legemidler er høy. Mange legemidler, og særlig de med antikolinerg eller dopaminerg effekt, kan gi delirium. Kjennskap til legemidler og kombinasjoner av legemidler som kan gi delirium, er viktig for å kunne forebygge og behandle tilstanden. Tidsskr Nor Legeforen 2005; 125:2366-7 (8.9.2005).)

(Anm: Delirium in hospitalized patients: Risks and benefits of antipsychotics. ABSTRACT Consensus panel guidelines advocate for the judicious use of antipsychotic drugs to manage delirium in hospitalized patients when nonpharmacologic measures fail and the patient is in significant distress from symptoms, poses a safety risk to self or others, or is impeding essential aspects of his or her medical care. Here, we review the use of haloperidol, olanzapine, quetiapine, risperidone, and aripiprazole for this purpose. Cleveland Clinic Journal of Medicine. 2017 August;84(8):616-622.)

(Anm: Post injektionssyndrom. (…) De fleste af disse patienter udviklede symptomer på sedation (fra mild sedation til koma) og/eller delirium (herunder forvirring, desorientering, ophidselse/ uro, angst og anden kognitiv svækkelse). Andre symptomer inkluderede ekstrapyramidale symptomer, dysartri, ataksi, aggression, svimmelhed, svaghed, hypertension eller krampe.) (sundhedsstyrelsen.dk 29.6.2014).)

- Antibiotika kan utløse mitokondriell dysfunksjon som induserer psykiatriske lidelser.

Antibiotics May Trigger Mitochondrial Dysfunction Inducing Psychiatric Disorders.
Med Sci Monit. 2017 Jan 7;23:101-106.
Abstract Clinical usage of several classes of antibiotics is associated with moderate to severe side effects due to the promotion of mitochondrial dysfunction. We contend that this may be due to perturbation of unique evolutionary relationships that link selective biochemical and molecular aspects of mitochondrial biology to conserved enzymatic processes derived from bacterial progenitors. Operationally, stereo-selective conformational matching between mitochondrial respiratory complexes, cytosolic and nuclear signaling complexes appears to support the conservation of a critically important set of chemical messengers required for existential regulation of homeostatic cellular processes. Accordingly, perturbation of normative mitochondrial function by select classes of antibiotics is certainly reflective of the high degree of evolutionary pressure designed to maintain ongoing bidirectional signaling processes between cellular compartments. These issues are of critical importance in evaluating potentially severe side effects of antibiotics on complex behavioral functions mediated by CNS neuronal groups. The CNS is extremely dependent on delivery of molecular oxygen for maintaining a required level of metabolic activity, as reflected by the high concentration of neuronal mitochondria. Thus, it is not surprising to find several distinct behavioral abnormalities conforming to established psychiatric criteria that are associated with antibiotic usage in humans. The manifestation of acute and/or chronic psychiatric conditions following antibiotic usage may provide unique insights into key etiological factors of major psychiatric syndromes that involve rundown of cellular bioenergetics via mitochondrial dysfunction. Thus, a potential window of opportunity exists for development of novel therapeutic agents targeting diminished mitochondrial function as a factor in severe behavioral disorders. (…)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

(Anm: Mitokondriell dysfunksjon (mitokondriedysfunksjon) indusert av sertraline (Zoloft), et antidepressiva (Mitochondrial dysfunction induced by sertraline, an antidepressant agent) Toxicol Sci. 2012 Jun;127(2):582-91. Epub 2012 Mar 2.)

(Anm: Kan Lupus øke risikoen for demens? Could lupus raise dementia risk? People living with lupus may be at significantly greater risk of developing dementia than those without the autoimmune disease, a new study suggests. (…) Study co-author Daniela Amital, of the Sackler Faculty of Medicine at Tel Aviv University in Israel, and colleagues recently reported their results in the International Journal of Geriatric Psychiatry. (medicalnewstoday.com 9.11.2017).)

(Anm: Effekten av tramadol, klonazepam og deres kombinasjoner på hjernens mitokondrielle komplekser. (Effects of tramadol, clonazepam, and their combination on brain mitochondrial complexes.) (…) Dette resultatet forklarer de kliniske og deres respektive histopatologiske effekter av tramadol, for eksempel anfall og røde nevroner (markør for apoptose). (The results showed that groups that received tramadol (therapeutic and abuse) suffered from weight loss.) (Toxicol Ind Health. 2015 Dec;31(12):1325-33).)

(Anm: Antibiotika kan gi flere kroniske sykdommer. (…) Folkehelseinstituttet: – Faren er underkommunisert. – Advarslene er høyst betimelige, sier lege og seniorforsker Merete Eggesbø ved Folkehelseinstituttet. (…) Ifølge Blaser viser ny forskning at det er en sammenheng mellom endringen av den naturlige tarmfloraen vår og utvikling av nye sykdommer som fedme, diabetes, astma,(...) Advarslene er høyst betimelige, sier lege og seniorforsker Merete Eggesbø ved Folkehelseinstituttet. (…) Ifølge Blaser viser ny forskning at det er en sammenheng mellom endringen av den naturlige tarmfloraen vår og utvikling av nye sykdommer som fedme, diabetes, astma, allergi, autisme og mageinfeksjoner. (nrk.no 30.10.2016).)

(Anm: Researchers explore link between gut microbiome and nutrition in autism spectrum disorder. (…) Sharon Donovan, a professor of nutrition at the University of Illinois explains that researchers have started to look at more specific disease states and the microbiome. "We are starting to see links with autism, obesity, diabetes, cardiovascular disease, and almost every disease that is looked at. (news-medical.net 28.4.2017).)

(Anm: Researchers discover new mechanism that causes chronic intestinal inflammation. Researchers at the University Medical Center of Johannes Gutenberg University Mainz and the German Research Center for Environmental Health, Helmholtz Zentrum München have discovered that too much of the oncogene Bcl-3 leads to chronic intestinal diseases. They describe in Nature Communications exactly how it throws the immune system off-balance. Chronic intestinal disorders such as ulcerative colitis and Crohn's disease are caused by the body's own immune defense system. (news-medical.net 28.5.2017).)

(Anm: Forsiktighet kreves ved samtidig forskrivning av antibiotika med psykofarmaka hos eldre pasienter. (…) Antibiotika har flere legemiddelinteraksjoner med psykofarmaka som kan føre til bivirkninger eller behandlingssvikt og betydelig øke kostnadene for behandlinger. (dgnews.docguide.com 3.4.2017).)

(Anm: Antibiotika associeras med högre risk för tarmcancer. (…) Det här är första studien som visar på sambandet mellan antibiotikaanvändning och utveckling av adenom i tjock- och ändtarmen. Studien publiceras i den vetenskapliga tidskriften Gut. (…) Resultatet visade att långvarig antibiotikaanvändning tidigare i livet, i åldern 20 till 59 år, hade samband med diagnostiserade adenom. (lakemedelsvarlden.se 5.4.2017.)

(Anm: Antibiotika (tarmbakterier, probiotika, mikrobiota etc.) (Dysbiose; dysbiosis (also called dysbacteriosis (dysbakteriose)). (mintankesmie.no).)

(Anm: Signaler fra tarmens mikrobiotika til fjerntliggende organer mht. fysiologi og sykdom. (Signals from the gut microbiota to distant organs in physiology and disease.) (Nat Med. 2016 Oct 6;22(10):1079-1089.)

(Anm: - Hadde medisinerne på et tidligere tidspunkt hatt et evolusjonært perspektiv på sin medisinering, ville vi ikke vært i den kritiske situasjon vi er kommet i med hensyn til resistens. (aftenposten.no 22.8.2016).)

- Stadig flere nordmenn avhengig av dialyse: – Behandlingen spiser mye av livet mitt

Stadig flere nordmenn avhengig av dialyse: – Behandlingen spiser mye av livet mitt
vg.no 1.1.2017
AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS (VG) Øivind Hansen (48) er avhengig av å kjøre en time til sykehuset tre dager i uken for å overleve – også når det er jul.

– Selvfølgelig er det ufattelig kjedelig, men det tenker jeg ikke på. Jeg har jo ikke noe valg, sier Hansen.

Han har kronisk nyresvikt og er blant et økende antall pasienter i Norge som trenger dialyse for å overleve. Dette er det eneste behandlingsalternativet for ham, med unntak av transplantasjon av ny nyre. Han har stått på venteliste siden i sommer.

Stor økning
De siste ti årene har antall dialysepasienter økt med 43 prosent, viser tall fra Landsforeningen for nyrepasienter og transplanterte (LNT). Det er nå over 1350 pasienter i dialysebehandling i Norge.

Samtidig har pasienter som får tilbud om hjemmedialyse stått stille, og er svært lavt sammenlignet med andre vesteuropeiske land. Hjemmedialyse vil si at pasienten selv kan utføre behandlingen, uten å måtte dra til sykehus. For Øivind vil det bety at han kan begynne å jobbe igjen, og ta opp interesser som skogsturer og fiske.

– For meg ville det vært en stor avlastning å få en slik maskin. Da kan jeg jobbe på dagen, og gjennomføre dialyse hjemme på kvelden, sier Hansen, som er utdannet IT-konsulent.

Les også: Nesten 1 av 3 sier nei til organdonasjon – Andreas (26) døde i organkø (…)

(Anm: Nyreskade forårsaket av legemidler Man bør alltid vurdere legemidler som årsak ved både akutt og kronisk nyreskade. Medikamenter kan forårsake alle former for nyreskade med forskjellige kliniske manifestasjoner og ulik patogenese. Pasientens alder, hydreringsstatus, opprinnelig nyrefunksjon og eventuell aterosklerose påvirker risikoen for legemiddelrelatert nyreskade. Tidsskr Nor Legeforen 2012; 132:1462-4.)

(Anm: Nyresykdom en stor bidragsyter til hjerterelaterte dødsfall: Studie. Kidney Disease a Big Contributor to Heart-Related Deaths: Study. THURSDAY, April 13, 2017 (HealthDay News) -- Kidney disease is a major cause of heart-related deaths worldwide, a new study reports. Based on data from 188 countries at six time points between 1990 and 2013, the researchers estimated that in 2013, reduced kidney function was associated with 4 percent of deaths worldwide, or 2.2 million deaths. More than half of these deaths (1.2 million) were heart-related, while nearly 1 million were caused by kidney failure, according to the report. (medicinenet.com 13.4.2017).)

(Anm: Atrieflimmer mer utbredt hos dialysepasienter enn forventet. (Atrial fibrillation more prevalent in dialysis patients than expected. Atrial fibrillation, which is the most common cardiac arrhythmia, is an important risk factor for strokes. A multi-centre study led by MedUni Vienna shows that the prevalence of atrial fibrillation in haemodialysis patients in Vienna is significantly higher than previously thought. Moreover, only half of the patients affected are treated with an anticoagulant.) (medicalnewstoday.com 16.1.2017).)

(Anm: Antibiotika kan gi flere kroniske sykdommer. (…) Folkehelseinstituttet: – Faren er underkommunisert. – Advarslene er høyst betimelige, sier lege og seniorforsker Merete Eggesbø ved Folkehelseinstituttet. (…) Ifølge Blaser viser ny forskning at det er en sammenheng mellom endringen av den naturlige tarmfloraen vår og utvikling av nye sykdommer som fedme, diabetes, astma,(...) Advarslene er høyst betimelige, sier lege og seniorforsker Merete Eggesbø ved Folkehelseinstituttet. (…) Ifølge Blaser viser ny forskning at det er en sammenheng mellom endringen av den naturlige tarmfloraen vår og utvikling av nye sykdommer som fedme, diabetes, astma, allergi, autisme og mageinfeksjoner. (nrk.no 30.10.2016).)

(Anm: Researchers explore link between gut microbiome and nutrition in autism spectrum disorder. (…) Sharon Donovan, a professor of nutrition at the University of Illinois explains that researchers have started to look at more specific disease states and the microbiome. "We are starting to see links with autism, obesity, diabetes, cardiovascular disease, and almost every disease that is looked at. (news-medical.net 28.4.2017).)

(Anm: Researchers discover new mechanism that causes chronic intestinal inflammation. Researchers at the University Medical Center of Johannes Gutenberg University Mainz and the German Research Center for Environmental Health, Helmholtz Zentrum München have discovered that too much of the oncogene Bcl-3 leads to chronic intestinal diseases. They describe in Nature Communications exactly how it throws the immune system off-balance. Chronic intestinal disorders such as ulcerative colitis and Crohn's disease are caused by the body's own immune defense system. (news-medical.net 28.5.2017).)

(Anm: Forsiktighet kreves ved samtidig forskrivning av antibiotika med psykofarmaka hos eldre pasienter. (…) Antibiotika har flere legemiddelinteraksjoner med psykofarmaka som kan føre til bivirkninger eller behandlingssvikt og betydelig øke kostnadene for behandlinger. (dgnews.docguide.com 3.4.2017).)

(Anm: Antibiotika associeras med högre risk för tarmcancer. (…) Det här är första studien som visar på sambandet mellan antibiotikaanvändning och utveckling av adenom i tjock- och ändtarmen. Studien publiceras i den vetenskapliga tidskriften Gut. (…) Resultatet visade att långvarig antibiotikaanvändning tidigare i livet, i åldern 20 till 59 år, hade samband med diagnostiserade adenom. (lakemedelsvarlden.se 5.4.2017.)

(Anm: Ny forskning viser hvor raskt bakterien blir motstandsdyktig mot antibiotika. E. coli bakterien muteres raskt i kraftig antibiotikadose. Forskere ved Harvard-universitetet har registrert hvor raskt E. coli bakterien klarer å bli motstandsdyktig og overleve antibiotika. I Harvards pressemelding står det at på ti dager overlevde bakterien en antibiotikadose som var 1000 ganger sterkere enn det som vanligvis dreper bakterien. (dagbladet.no 12.9.2016).)

(Anm: Antibiotika har måske betydning for type 2-diabetes. Mennesker, som har type 2-diabetes, har oftere fået antibiotika tidligere i livet end andre viser nyt dansk studie. - Den sammenhæng skal udforskes mere. Det er alarmerende, hvis antibiotika øger risikoen for type 2- diabetes mener Diabetesforeningen. (diabetes.dk 31.8.2015).)

(Anm: Antibiotikaterapi kopplas till typ 1-diabetes. Behandlingar med vissa doser av antibiotika leder till att fler unga möss utvecklar typ 1-diabetes, enligt en ny studie i Nature microbiology som bland annat svenska forskare står bakom. (dagensmedicin.se 26.8.2016).)

(Anm: Antidepressiva - deprimert, litt trist, angst, stresset eller utbrent? (mintankesmie.no).)

(Anm: Depression, antidepressant medications, and risk of Clostridium difficile infection. BMC Medicine 2013;11:121 (7 May).)

(Anm: SSRI-er (lykkepiller) forårsaker en varig serotonerg ubalanse grunnet legemidlenes skadelige endringer mht. serotonin og andre nevrotransmittere, mitokondriell dysfunksjon, avkortet levetid, plutselige dødsfall etc. (- SSRI-er øker nivået av serotonin i deler av hjernen med opptil 700 % (eller mer?), samt reduserer serotonin i blod med opptil 93 %.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Effekten av psykostimulerende legemidler på blod-hjerne barrierens funksjon og nevroinflammasjon. (The effects of psychostimulant drugs on blood brain barrier function and neuroinflammation) (Front. Pharmacol. 2012;3:121 (Published online: 29 June 2012).)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelindusert kreft og andre typer celleskader (mintankesmie.no).)

- Symptomene tilsvarer symptomer på olanzapinforgiftning, som kan være sløvhet (fra trøtthet til koma) og/eller forvirring, desorientering, agitasjon, angst og annen kognitiv svekkelse. Andre symptomer kan være ekstrapyrimidale symptomer, som muskelstivhet eller risting og vanskeligheter med å gå og snakke, kramper, svimmelhet, økning i blodtrykk og svakhet. Symptomene kan være alvorlige og kreve sykehusinnleggelse. Derfor skal pasienter som behandles med Zypadhera observeres de første timene etter hver eneste injeksjon.

Risiko for postinjeksjonssyndrom med Zypadhera
legemiddelverket.no 21.11.2016
Pasienter som får depotinjeksjon med Zypadhera (olanzapin) skal observeres i minst tre timer etter at sprøyten er satt på grunn av risiko for alvorlige bivirkninger.

Zypadhera brukes i vedlikeholdsbehandling av schizofreni hos voksne. Legemiddelet gis som depotinjeksjon som leverer virkestoffet olanzapin inn i kroppen over en lengre tidsperiode.

Sprøyten med olanzapin skal settes i setemuskelen av helsepersonell som har trening i relevant injeksjonsteknikk. Dersom sprøyten settes feil, for eksempel inn i en blodåre isteden, kan pasienten få såkalt postinjeksjonssyndrom. Symptomene tilsvarer symptomer på olanzapinforgiftning, som kan være sløvhet (fra trøtthet til koma) og/eller forvirring, desorientering, agitasjon, angst og annen kognitiv svekkelse. Andre symptomer kan være ekstrapyrimidale symptomer, som muskelstivhet eller risting og vanskeligheter med å gå og snakke, kramper, svimmelhet, økning i blodtrykk og svakhet. Symptomene kan være alvorlige og kreve sykehusinnleggelse. Derfor skal pasienter som behandles med Zypadhera observeres de første timene etter hver eneste injeksjon.

Pasienter skal observeres av kvalifisert helsepersonell i minst 3 timer og på et sted der det er tilgang på egnet medisinsk utstyr, i tilfelle postinjeksjonssyndrom skulle oppstå.

Legemiddelverket har mottatt flere bivirkningsmeldinger om postinjeksjonssyndrom etter injeksjon med Zypadhera. Regionale legemiddelinformasjonssentre (RELIS) har mottatt flere henvendelser om Zypadhera og har kommet med praktiske anbefalinger knyttet til risikoen for postinjeksjonssyndrom.

Råd til pasienter:

  • Det er viktig at du observeres av helsepersonell etter du har fått satt sprøyten med Zypadhera i minst 3 timer, for å sikre at du får rask og riktig hjelp dersom du får alvorlige bivirkninger.
  • Ta kontakt med legen din dersom du har spørsmål om bivirkninger av Zypadhera.
  • Meld bivirkninger på Legemiddelverkets hjemmesider.

Råd til helsepersonell:

(Anm: ZypAdhera (olanzapin) (felleskatalogen.no).)

(Anm: Zyprexa (olanzapine). (mintankesmie.no).)

(Anm: - Zyprexa (olanzapin) og indberetninger om dødsfald. (…) SEPSIS. (…) Olanzapin og indberetninger om dødsfald. (sundhedsstyrelsen.dk 31.5.2015 (NYT OM BIVIRKNINGER 2015(6) MAJ 2015).)

(Anm: Bloodstream Infections: The peak of the iceberg. Virulence. 2016 Apr 2;7(3):248-51. Epub 2016 Feb 18.)

(Anm: Bloodstream infection pathogens becoming more resilient. A recently published special issue of Virulence, "Bloodstream Infections", focuses on the resilience of bloodstream infections (BSI) and is endorsed by the European Study Group for Infections in Compromised Hosts of the European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases. (medicalnewstoday.com 5.5.2016).)

(Anm: Blodforgiftning og Bakterier i blodet (Sepsis og Bakteriæmi) (sundhedsguiden.dk 18.9.2006).)

(Anm: - Symptomene tilsvarer symptomer på olanzapinforgiftning, som kan være sløvhet (fra trøtthet til koma) og/eller forvirring, desorientering, agitasjon, angst og annen kognitiv svekkelse. Andre symptomer kan være ekstrapyrimidale symptomer, som muskelstivhet eller risting og vanskeligheter med å gå og snakke, kramper, svimmelhet, økning i blodtrykk og svakhet. Symptomene kan være alvorlige og kreve sykehusinnleggelse. Derfor skal pasienter som behandles med Zypadhera observeres de første timene etter hver eneste injeksjon. legemiddelverket.no 25.11.2016 (legemiddelverket.no 21.11.2016).)

- Mitokondriell dysfunksjon ligger bak kognitive defekter som et resultat av nevral stamcelleutarmning og nedsatt neurogenese.

(Anm: Mitokondriell dysfunksjon ligger bak kognitive defekter som et resultat av nevral stamcelleutarmning og nedsatt neurogenese. Mitochondrial dysfunction underlies cognitive defects as a result of neural stem cell depletion and impaired neurogenesis. Abstract Mitochondrial dysfunction is a common feature of many genetic disorders that target the brain and cognition. However, the exact role these organelles play in the etiology of such disorders is not understood. Here we show that mitochondrial dysfunction impairs brain development, depletes the adult neural stem cell (NSC) pool and impacts embryonic and adult neurogenesis. Using deletion of the mitochondrial oxidoreductase AIF as a genetic model of mitochondrial and neurodegenerative diseases revealed the importance of mitochondria in multiple steps of the neurogenic process. Developmentally, impaired mitochondrial function causes defects in NSC self-renewal, neural progenitor cell (NPC) proliferation and cell cycle exit, as well as neuronal differentiation. Sustained mitochondrial dysfunction into adulthood leads to NSC depletion, loss of adult neurogenesis and manifests as a decline in brain function and cognitive impairment. These data demonstrate that mitochondrial dysfunction, as observed in genetic mitochondrial and neurodegenerative diseases, underlies the decline of brain function and cognition due to impaired stem cell maintenance and neurogenesis. [Epub ahead of print]. Hum Mol Genet. 2017 Jun 8. doi: 10.1093/hmg/ddx217.)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

(Anm: Antidepressiva (inkl. SSRI-preparater) og antipsykotika har skadelige effekter på mitokondrier (Mol Cell Biochem 1999;199:103-9).)

(Anm: Mitokondriell dysfunksjon ligger bak kognitive defekter som et resultat av nevral stamcelleutarmning og nedsatt neurogenese. Mitochondrial dysfunction underlies cognitive defects as a result of neural stem cell depletion and impaired neurogenesis. Hum Mol Genet. 2017 Jun 8.)

- Kokain og ecstasy forårsaker ikke bare avhengighet og øker risikoen for kreft, men forårsaker også genmutasjoner (Cocaine and ecstasy cause DNA mutation: study.)

(Anm: Kokain og ecstasy forårsaker ikke bare avhengighet og øker risikoen for kreft, men forårsaker også genmutasjoner (Cocaine and ecstasy cause DNA mutation: study.) (...) "Kokain og ecstasy har vist seg å være farligere enn vi hadde forestilt oss," sa Giorgio Bronzetti, sjefsforsker ved bioteknologisk avdeling ved National Centre for Research's (CNR) . ("Cocaine and ecstasy have proved to be more dangerous than we had imagined," said Giorgio Bronzetti, chief scientist at the National Centre for Research's (CNR) biotechnology department.) Disse midlene, med sine sterke toksikologiske effekter, angriper DNA, utløser mutasjoner og endrer arvematerialet. Dette er svært bekymringsfullt for den effekten de kan ha på fremtidige generasjoner," sa han. ("These drugs, on top of their toxicological effects, attack DNA, provoking mutations and altering the hereditary material. This is very worrying for the effects it could have on future generations," he said.) (Reuters Health 5.12.2003).)

(Anm: Mitokondriell dysfunksjon (mitokondriedysfunksjon) indusert av sertraline (Zoloft), et antidepressiva (Mitochondrial dysfunction induced by sertraline, an antidepressant agent) Toxicol Sci. 2012 Jun;127(2):582-91. Epub 2012 Mar 2.)

(Anm: Kan Lupus øke risikoen for demens? Could lupus raise dementia risk? People living with lupus may be at significantly greater risk of developing dementia than those without the autoimmune disease, a new study suggests. (…) Study co-author Daniela Amital, of the Sackler Faculty of Medicine at Tel Aviv University in Israel, and colleagues recently reported their results in the International Journal of Geriatric Psychiatry. (medicalnewstoday.com 9.11.2017).)

(Anm: Effekten av tramadol, klonazepam og deres kombinasjoner på hjernens mitokondrielle komplekser. (Effects of tramadol, clonazepam, and their combination on brain mitochondrial complexes.) (…) Dette resultatet forklarer de kliniske og deres respektive histopatologiske effekter av tramadol, for eksempel anfall og røde nevroner (markør for apoptose). (The results showed that groups that received tramadol (therapeutic and abuse) suffered from weight loss.) (Toxicol Ind Health. 2015 Dec;31(12):1325-33).)

(Anm: Pasienter behandlet med antipsykotika (nevroleptika) har signifikant senket platelet complex I aktivitet i mitokondrier i likhet med det som er observert ved idiopatisk Parkinsons sykdom. (...) Antipsykotika (nevroleptika) hemmer kompleks I i elektrontransportkjeden. (Neuroleptic medications inhibit complex I of the electron transport chain. (...) Neuroleptic treated patients have significant depression of platelet complex I activity similar to that seen in idiopathic Parkinson’s disease. Complex I inhibition may be associated with the extrapyramidal side effects of these drugs.) Ann Neurol. 1993;33:512-7).)

(Anm: Pancreatic mitochondrial complex I exhibits aberrant hyperactivity in diabetes. (…) Highlights • Pancreatic mitochondrial complex I shows hyperactivity in diabetes. • Complex I hyperactivity is associated with increased NADH/NAD+ redox imbalance. • Complex I hyperactivity is associated with increased oxidative stress and cell death. • Complex I hyperactivity is linked with compromised cellular anti-oxidative stress capacity such as decreased sirt3 and NQO1 expressions. Biochem Biophys Rep. 2017 Sep;11:119-129.)

(Anm: Focus on an unusual rise in pancreatic cancer incidence in France. (…) Conclusion: Pancreatic cancer incidence and mortality exhibited diverging trends. Incidence increased over the last 30 years in France whereas mortality did not vary in men and moderately increased in women. Incidence remained lower than mortality up to 2002. One cannot exclude the possibility that a similar trend may appear in other countries. Etiological studies are required to further explain this increase.Int J Epidemiol. 2017 Dec 1;46(6):1764-1772.)

- Kardiovaskulær mitokondriell dysfunksjon inducert av kokain.

(Anm: Kardiovaskulær mitokondriell dysfunksjon inducert av kokain: Biomarkører og mulige fordelaktige effekter av modulatorer av oksidativ stress. Cardiovascular Mitochondrial Dysfunction Induced by Cocaine: Biomarkers and Possible Beneficial Effects of Modulators of Oxidative Stress. Abstract Cocaine abuse has long been known to cause morbidity and mortality due to its cardiovascular toxic effects. The pathogenesis of the cardiovascular toxicity of cocaine use has been largely reviewed, and the most recent data indicate a fundamental role of oxidative stress in cocaine-induced cardiovascular toxicity, indicating that mitochondrial dysfunction is involved in the mechanisms of oxidative stress. The comprehension of the mechanisms involving mitochondrial dysfunction could help in selecting the most appropriate mitochondria injury biological marker, such as superoxide dismutase-2 activity and glutathionylated hemoglobin. The potential use of modulators of oxidative stress (mitoubiquinone, the short-chain quinone idebenone, and allopurinol) in the treatment of cocaine cardiotoxic effects is also suggested to promote further investigations on these potential mitochondria-targeted antioxidant strategies. Oxid Med Cell Longev. 2017;2017:3034245.)

- Effekter av MPTP på serotonerge nevronale systemer og mitokondrie Complex I aktiviteten i den levende hjernen: En PET-studie på bevisste rhesusaper.

(Anm: Effekter av MPTP på serotonerge nevronale systemer og mitokondrie Complex I aktiviteten i den levende hjernen: En PET-studie på bevisste rhesusaper. (Effects of MPTP on Serotonergic Neuronal Systems and Mitochondrial Complex I Activity in the Living Brain: A PET Study on Conscious Rhesus Monkeys. (Effects of MPTP on Serotonergic Neuronal Systems and Mitochondrial Complex I Activity in the Living Brain: A PET Study on Conscious Rhesus Monkeys.) J Nucl Med. 2017 Mar 9. pii: jnumed.116.189159.)

- Legemidler som kan gi delirium hos eldre. (- Delirium ses særlig hos eldre ved akutte sykdommer og skader eller som følge av toksisk eller farmakologisk påvirkning. Eldre personer har mange sykdommer og bruken av legemidler er høy.) (- Kunnskapen om medikamentindusert delirium kommer hovedsakelig fra bivirkningsrapporter og få systematiske studier er blitt gjort på dette området.) (- Mange legemidler, og særlig de med antikolinerg eller dopaminerg effekt, kan gi delirium.)

Legemidler som kan gi delirium hos eldre
Tidsskr Nor Legeforen 2005; 125:2366-7 (8.9.2005)
Delirium ses særlig hos eldre ved akutte sykdommer og skader eller som følge av toksisk eller farmakologisk påvirkning. Eldre personer har mange sykdommer og bruken av legemidler er høy. Mange legemidler, og særlig de med antikolinerg eller dopaminerg effekt, kan gi delirium. Kjennskap til legemidler og kombinasjoner av legemidler som kan gi delirium, er viktig for å kunne forebygge og behandle tilstanden.

Eldre personer er mer utsatt enn yngre for å utvikle en akutt endring i mental funksjon som følge av legemidler. Dette reflekterer forandringer i hjernens nevrokjemi og legemiddelomsetning forårsaket av aldersforandringer og sykdommer som er vanlige i eldre år (1). Delirium kjennetegnes ved en akutt endring i mental status med redusert bevissthetsnivå med oppmerksomhetssvikt, redusert hukommelse og desorientering, psykomotoriske forstyrrelser og søvnforstyrrelser. Delirium er en vanlig og kompliserende tilstand hos eldre i sykehus og sykehjem (2). Legemidler er den sannsynlig utløsende årsak hos 11 – 30 % (1), og tredje vanligste årsak etter infeksjoner og elektrolyttforstyrrelser (3). Kunnskapen om medikamentindusert delirium kommer hovedsakelig fra bivirkningsrapporter og få systematiske studier er blitt gjort på dette området. (…)

Tabell 1  Legemidler og grupper av legemidler som gir risiko for delirium (Anm: Se egen link til tabell i artikkel.)

Antikolinerge midler
Rene antikolinerge midler (atropin, skopolamin) vil i tilstrekkelige doser forårsake delirium hos alle. De er lite i bruk blant eldre, men mange vanlig brukte legemidler har noe antikolinerg effekt og omtales under de enkelte medikamentgruppene.
Nyere midler mot urininkontinens (tolterodin, solifenacin, darifenacin) er antikolinerge, men har begrenset overgang til sentralnervesystemet og gir derfor relativt liten risiko for delirium, og risikoen er trolig doseavhengig (10). Ved kombinasjon med andre medikamenter som hemmer CYP3A4 (f.eks. ketokonazol) (11) eller CYP2D6, bør redusert dose gis.

Antidepressive midler
Trisykliske antidepressive midler har betydelig, men varierende, antikolinerg effekt (amitriptylin sterkest og nortriptylin svakest). I de senere år er trisykliske antidepressiver blitt erstattet med selektive serotoninreopptakshemmere (SSRI). Disse gir langt mindre risiko for delirium, men tilstanden er rapportert i enkelte kasuistikker og bivirkningsrapporter. Delirium og hyponatremi rapporteres oftere hos eldre enn hos yngre (12). Mekanismen kan være via økt serotoninaktivitet (6) eller hyponatremi.

Antipsykotiske midler
Antipsykotiske midler, som levomepromazin, klorpromazin og tioridazin, har kraftig antikolinerg effekt og gir høy risiko for delirium. Slike lavpotente nevroleptika har også tendens til å gi ortostatisk hypotensjon og dermed redusert hjerneperfusjon. Disse legemidlene er nå i stor grad erstattet av en ny generasjon antipsykotika (klozapin, olanzapin, risperidon, kvetiapin). Klozapin har betydelig antikolinerg effekt og er i en studie rapportert å være assosiert med delirium hos 10 % av pasientene (13). De øvrige annengenerasjons antipsykotika gir betydelig mindre risiko.

Antiparkinsonmidler
Legemidler som øker dopaminerg aktivitet (l-dopa, dopaminagonister og selektive MAO-B-hemmere som selegilin) kan gi delirium (14). Pasienter med Parkinsons sykdom med demens og demens med lewylegemer er spesielt utsatt for legemiddelindusert delirium, og de er særlig følsomme for antiparkinsonmidler og antipsykotika. Medisinering av plagsomme symptomer ved Parkinsons sykdom kan være vanskelig hos disse pasientene, men dosereduksjon kan hjelpe, fordi delirium synes å være en doserelatert bivirkning av legemidler som aktiverer dopamin.

Angstdempende og sederende legemidler
I en prospektiv studie av 418 pasienter som brukte benzodiazepiner, fikk 5 % delirium (15). Benzodiazepiner har moderat risiko, og eldre pasienter er mest utsatt. Dette kan skyldes økt følsomhet for benzodiazepineffekter samt endret farmakokinetikk og derav akkumulering av medikamenter og metabolitter. Mekanismen er usikker, men benzodiazepiner virker sederende, kan gi amnesi og paradokse effekter (agitasjon i stedet for sedasjon). Benzodiazepiner påvirker via det GABAerge system også hjernens kolinerge system, og har i tillegg respirasjonshemmende effekt som kan gi hypoksi og hyperkapni. Det er særlig benzodiazepiner med lang halveringstid som akkumuleres og gir økt risiko for delirium og andre bivirkninger. Delirium er også rapportert i forbindelse med seponering av benzodiazepiner (16).
Førstegenerasjons antihistaminer (som alimemazin og prometazin) har sederende og antikolinerg effekt og kan gi delirium. De ikke-sederende, annengenerasjonsmidlene er ikke særlig antikolinerge og gir ikke delirium.

Analgetika
Alle ikke-steroide antiinflammatoriske midler er rapportert å kunne gi delirium. De har moderat risiko, men indometacin synes å ha en sterkere tendens enn de andre. Opiater, og særlig petidin, gir ofte delirium hos eldre, demente og svekkede pasienter (1). Mekanismen er sammensatt, der både antikolinerg effekt og respirasjonshemning har betydning. Paracetamol har veldig liten tendens til å gi delirium og anbefales som smertestillende til eldre og pasienter med demens.

Hjerte- og karmidler
Hovedsakelig er effekten via hypotensjon og arytmier, som gir redusert hjerneperfusjon, samt dehydrering og hyponatremi. Betablokkere, brukt lokalt mot glaukom, kan ha systemiske effekter og gi delirium (17). Furosemid og andre diuretika kan bidra til delirium via dehydrering, hypotensjon og endret elektrolytt-transport, men furosemid er i et arbeid også hevdet å ha noe antikolinerg effekt (9). ACE-hemmere kan gi hypotensjon og hyponatremi. Høy serumkonsentrasjon av digitalis vil regelmessig kunne gi delirium, men digitaliskonsentrasjoner i referanseområdet kan ha kraftigere effekt ved samtidig lavt albuminnivå (18) samt ved hypokalemi og hypomagnesemi, som særlig finnes ved samtidig diuretikabehandling.

Andre legemidler
Insulin og perorale antidiabetika kan gi delirium som følge av hypoglykemi. Særlig er dette aktuelt hos pasienter som bruker perorale antidiabetika og som følge av en interkurrent sykdom får redusert matinntak. Det er ikke vanlig å gjøre daglige blodsukkermålinger ved bruk av perorale midler og tilstanden kan dermed utvikle seg uten at medikamentdosen blir justert etter matinntaket.

Alle antiepileptika kan gi delirium, men med store forskjeller mellom de forskjellige medikamentene. Mekanismen er usikker (1).

Flere antibiotika er rapportert å kunne gi delirium, men det er vanskelig å differensiere om årsaken er antibiotika eller den pågående infeksjonen som pasienten blir behandlet for. (…)

(Anm: Legemiddelindusert kreft og andre typer celleskader (mintankesmie.no).)

(Anm: Antikolinerge legemidler knyttet til risiko for lungebetennelse hos eldre (Anticholinergic drugs linked to risk for pneumonia in elderly) (medicalnewstoday.com 5.3.2015).)

(Anm: Det autonome nervesystemet. Det autonome nervesystemets hovedoppgave er å bidra til likevekt i kroppens basale funksjoner. Det vil blant annet si kroppstemperatur, blodtrykk, åndedrett og fordøyelse. (nhi.no 4.3.2015).)

(Anm: Antikolinerge effekter av vanlige legemidler knyttet til økt dødelighet hos mennesker over 65. De kombinerte antikolinerge effektene av mange vanlige legemidler øker risikoen for kognitiv svekkelse og død hos personer over 65 år, ifølge resultater fra en storskala studie på den langsiktige helseeffekten av legemidler. (on health has found.) BMJ 2011; 342:d4037 (28 June).)

(Anm: Post injektionssyndrom. (…) De fleste af disse patienter udviklede symptomer på sedation (fra mild sedation til koma) og/eller delirium (herunder forvirring, desorientering, ophidselse/ uro, angst og anden kognitiv svækkelse). Andre symptomer inkluderede ekstrapyramidale symptomer, dysartri, ataksi, aggression, svimmelhed, svaghed, hypertension eller krampe.) (sundhedsstyrelsen.dk 29.6.2014).)

(Anm: Bruk av antidepressiva ble assosiert med et betydelig eldre utseende og forskere fant også ut at vekten spilte en viktig faktor. I de sett med tvillinger som var yngre enn 40 år ble tyngre tvillinger oppfattet som eldre. (…) I tillegg mistenker forskerne at den vedvarende avslapping av ansiktsmuskler som antidepressiva forårsaker kan forklare årsaken til at ansiktet faller sammen (henger). (mintankesmie.no).)

(Anm: Minislag (ministroke: transient ischemic attack (TIA)) linket til lavere forventet levetid. (- Minislag kan forårsake demens.) (- Enkelte psykofarmaka kan øke risiko for minislag / demens.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Vedvarende sponeringslidelser (bivirkninger) indusert av paroxetine (Seroxat; paroksetin), en selektiv serotonin reopptakshemmer (SSRI), og behandlet med spesifikk kognitiv atferdsterapi (Persistent Postwithdrawal Disorders Induced by Paroxetine, a Selective Serotonin Reuptake Inhibitor, and Treated with Specific Cognitive Behavioral Therapy.) De første månedene av paroksetinavbrudd, inkludert nedtrapping og 1 måned med fullstendig seponering, var kjennetegnet av vedvarende post-abstinensforstyrrelser som består av kontinuerlig agitasjon, depersonalisering, generalisert angst, fysisk svakhet, humørsvingninger og søvnproblemer. (The first months of paroxetine withdrawal, including tapering and 1 month of complete discontinuation, were characterized by persistent postwithdrawal disorders consisting of continuous agitation, depersonalization, generalized anxiety, physical weakness, mood swings and sleep difficulties.) Psychother Psychosom 2014;83:247-248).)

(Anm: seponering; det å stansa ei behandling, slutta med eit legemiddel, vanleg forkorting: sep. EN cessation of medication; withdrawal. ET [lat. seponere setja til side] Kilde: Norsk medisinsk ordbok.)

- [Eosinofil myokarditt (EM) og en ung pasients plutselige uventede død ved behandling med antipsykotika] (ABILIFY).

[Eosinophilic myocarditis and sudden unexpected death in a younger patient treated with antipsychotics].
([Eosinofil myokarditt (EM) og en ung pasients plutselige uventede død ved behandling med antipsykotika] (ABILIFY).)
Ugeskr Laeger. 2011 Oct 31;173(44):2799-800.
Abstract En 36 år gammel mann som lider av schizofreni ble funnet død i sin leilighet. Rettslig obduksjon ble utført på grunn av plutselig uventet død, men fant ikke dødsårsaken. Histologisk undersøkelse av hjertet viste eosinofil myokarditt (EM), mens rettsmedisinske kjemiske undersøkelser viste økt nivå av aripripazol (Abilify). Vi diskuterer risikoen for plutselig hjertedød hos pasienter som får antipsykotika og mulig sammenheng mellom forhøyede nivåer av legemiddel og EM, og vi understreker viktigheten av obduksjon, og håper på bedre måter i fremtiden for å påvise pasienter utsatt for risiko. (…) (Abstract A 36 year-old man suffering from schizophrenia was found dead in his apartment. Forensic autopsy was performed due to sudden unexpected death but did not yield the cause of death. Histological examination of the heart showed eosinophilic myocarditis (EM) while forensic chemistry showed a raised level of aripripazol. We discuss the risk of sudden cardiac death in patients receiving antipsychotic drugs and the possible connection between raised drug levels and EM, and we emphasise the importance of autopsy and hope for better means in the future of finding patients at risk.)

(Anm: Hjertemuskelbetennelse (myokarditt). Myokarditt er en betennelse i hjertemuskelen, forårsaket av virus, bakterier, toksiner eller immunreaksjoner. Kan gå over uten behandling, men kan utvikles til behandlingstrengende hjertesvikt. (…) Årsaker. En myokarditt skyldes sjelden en infeksjon i hjertemuskelen. Det dreier seg i de fleste tilfeller om en immunologisk reaksjon sekundært til en infeksjon i kroppen. (…) Når kroppen reagerer med antistoffdannelse mot egen kropp, kalles tilstanden autoimmun. (…) Symptomer og tegn. Diagnosen er i mange tilfeller vanskelig å stille. Sykdomstegnene kan variere fra forstørrede lymfeknuter og uspesifikke influensaliknende symptomer, til akutt hjertesvikt med store pusteproblemer eller plutselig død. (…) Hjertemuskelbetennelse kan gi brystsmerter og derfor ligne på akutt hjerteinfarkt. Opplysninger om forutgående luftveisplager, magetarmsymptomer eller febersykdom kan være til hjelp for å se sammenhengen mellom virusinfeksjon og hjertemuskelbetennelsen. (nhi.no 28.11.2016).)

(Anm: Eosinophilic myocarditis: case series and literature review. Asia Pac Allergy. 2015 Apr; 5(2): 123–127. (Published online 2015 Apr 29).)

(Anm: Myokarditt, hjertemuskelbetennelse som forekommer som komplikasjon ved en lang rekke allmenninfeksjoner med virus og bakterier, ved visse forgiftninger og som ledd i overfølsomhetsreaksjoner. Ekkokardiografi og EKG er til god hjelp ved diagnosen. Symptomene på at hjertemuskelen er blitt akutt svekket, kan være åndenød, hjertebank, trykkfølelse for brystet og forstyrrelser av hjerterytmen. Det kan også utvikle seg hjertesvikt, som må behandles sammen med grunnlidelsen. Myokarditt underdiagnostiseres ofte. Sykdommen kan være meget alvorlig med dødelig utgang. Den kan også gi senfølger som dilaterende kardiomyopati, selv om den oftest helbredes uten men. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Myokarditt. – Betennelse i hjertemuskelen. Årsak. Myokarditt er en betennelsessykdom i hjertemuskulaturen. Den kan være akutt eller kronisk. Virusinfeksjon er den hyppigste årsaken, men også en rekke bakterier, sopp og protozoer (encellete parasitter) kan forårsake sykdommen. (…) Symptomer. De vanligste symptomene er slitenhet, tungpust og brystsmerter. I mange tilfeller ser man symptomer på hjertesvikt. Myokarditt antas å være årsaken til 5-10 % av tilfellene med plutselig hjertedød hos unge. (lhl.no 17.2.2017).)

(Anm: En ung mann med akutt dilatert kardiomyopati. En 17 år gammel gutt med diagnosene AD/HD (attention deficit hyperactivity disorder) og Tourettes syndrom ble innlagt ved lokalsykehuset med akutt dyspné. Han hadde brukt metylfenidat 15 mg tre ganger daglig i ti år. Fire uker forut for innleggelsen hadde han influensaliknende symptomer og oppsøkte fastlegen. Tilstanden ble oppfattet som lungebetennelse, og han ble antibiotikabehandlet med erytromycin. Etter hvert utviklet han betydelig dyspné ved gange på flat mark og ortopné. (…) Det er tidligere beskrevet et tilfelle med kardiomyopati der man mistenker at langvarig bruk av metylfenidat var årsaken (10). Det finnes også en pasienthistorie på Internett der foreldrene til en 14 år gammel gutt med AD/HD som døde av hjertesvikt, advarer mot metylfenidat (11). Det er kjent at stoffet gir økt hjertefrekvens og at det kan gi økning av både det systoliske og det diastoliske n undergruppe av amfetaminene der dilatert kardiomyopati er en kjent bivirkning. Tidsskr Nor Legeforen 2006; 126:1338-9 (11.5.2006).)

(Anm: Immunceller kan slå om til hjertebetennelse og hjertefeil (Immune cell may turn heart inflammation into heart failure) Hjertebetennelse eller myokarditt er en lidelse som vanligvis er forårsaket av en infeksjon som når hjertet. Selv om tilstanden er sjeldent kan det noen ganger føre til dilatert kardiomyopati - en ledende årsak til hjertesvikt hos yngre voksne. Ny forskning bidrar til å forklare hvorfor dette skjer i noen tilfeller og ikke andre, ved å undersøke en immuncelle som ser ut til å føre til hjertesvikt hos mus. (Heart inflammation, or myocarditis, is a disorder usually caused by an infection reaching the heart. Although the condition is rare, it can sometimes lead to dilated cardiomyopathy - a leading cause of heart failure in younger adults. New research helps to explain why this happens in some cases and not others, by examining an immune cell that appears to cause heart failure in mice.) (medicalnewstoday.com 16.3.2017).)

(Anm: Bruk av Marihuana kan midlertidig svekke hjertemuskelen. (Marijuana use may temporarily weaken heart muscle.) Stress cardiomyopathy is popularly referred to as "broken heart syndrome" because it can be caused by extreme emotional stressors, such as grief, fear, surprise, and anger. The condition can also be caused by physical stressors, such as stroke, seizure, breathing difficulties, or heavy bleeding. (medicalnewstoday.com 14.11.2016).)

- Broken heart syndrome (Takotsubo syndrome) kan føre til varig skade, sier forskere.

(Anm: Broken heart syndrome may have lasting damage, say researchers.  A condition known as "broken heart syndrome" may cause longer-lasting damage than previously thought, a study has found. Aberdeen University researchers looked at 52 patients with Takotsubo syndrome. This latest research, funded by the British Heart Foundation (BHF), has been published in the Journal of the American Society of Echocardiography. (…) The team from Aberdeen used ultrasound and cardiac MRI scans to look at how the patients' hearts were functioning. The results suggested that the syndrome permanently affected the heart's pumping motion, delaying the twisting or "wringing" motion made by the muscle during a heartbeat. The heart's squeezing motion was also reduced. (…) Dr Dana Dawson, who led the research, said: "We used to think that people who suffered from takotsubo cardiomyopathy would fully recover, without medical intervention. "Here we've shown that this disease has much longer lasting damaging effects on the hearts of those who suffer from it." (bbc.com 19.6.2017).)

(Anm: Bruk av Marihuana kan øke risiko for hjerneslag, hjertesvikt. (Marijuana use may raise stroke, heart failure risk.) I USA, er marihuana stadig mer blitt legalisert for medisinsk eller fritidsformål. Men ny forskning advarer mot skadene av marihuana etter at resultater viser at substansen kan ha negative konsekvenser for kardiovaskulær helse. (In the United States, marijuana is becoming increasingly legalized for medicinal or recreational purposes. However, new research warns of the harms of marijuana use after finding that the drug may have negative implications for cardiovascular health.) (medicalnewstoday.com 14.11.2016).)

- Inflammatoriske hjertesykdommer: årsaker, symptomer og behandlinger. (- Symptomene inkluderer brystsmerter, angina, smerter i hjertemuskelen, og kortpustethet, ødem, hevelse i føtter eller ankler, og tretthet.)

The Inflammatory Heart Diseases: Causes, Symptoms, and Treatments.
Cell Biochem Biophys. 2015 Jul;72(3):851-5. doi: 10.1007/s12013-015-0550-7.
Abstract The inflammation of the heart muscles, such as myocarditis, the membrane sac which surrounds the heart called as pericarditis, and the inner lining of the heart or the myocardium, heart muscle as endocarditis are known as the inflammatory heart diseases. Inflammation of heart is caused by known infectious agents, viruses, bacteria, fungi or parasites, and by toxic materials from the environment, water, food, air, toxic gases, smoke, and pollution, or by an unknown origin. Myocarditis is induced by infection of heart muscle by virus like sarcoidosis and immune diseases. The symptoms include chest pain, angina, pain in heart muscle, and shortness of breath, edema, swelling of feet or ankles, and fatigue. The ECG, X-ray, and MRI can diagnose the disease; blood test and rise in enzymes levels provide abnormality in heart function. The treatment includes use of antibiotics for inflammation of heart muscle and medications. The ultrasound imaging indicates further damage to the heart muscle. In severe cases of infection heart failure can occur so long-term medications are necessary to control inflammation. The various biomarkers are reported for the inflammatory heart diseases. The causes, symptoms and treatments of inflammatory heart diseases are described. (…)

(Anm: MR avdekker alvorlig hjertesykdom. Mer enn syv av ti mistenkte infarktpasienter som har normale funn på angiografi, har likevel en alvorlig hjertesykdom. MR avdekker sykdom hos pasienter som ofte ville ha blitt sendt hjem dagen etter og vurdert som «friske», sier seksjonsoverlege Knut Haakon Stensæth. Blant 1145 personer som ble innlagt med mistanke om akutt hjerteinfarkt ved Ullevål universitetssykehus i perioden fra mars 2007 til august 2008, hadde 4,3 prosent av dem normale kransarterier ved angiografi, mange med forhøyet troponin. Ofte sendes disse pasientene hjem uten videre oppfølging. (dagensmedisin.no 7.4.2016).)

- Pfizers Zyvoxid (Zyvox) og antidepressiva kan være en dødelig kombinasjon. (- Det antas at når linezolid gis til pasienter, som behandles med serotonerge psykofarmaka, kan forhøyede nivåer av serotonin bygge seg opp i hjernen og forårsake toksisitet (giftighet). Dette er referert til som Serotonin syndrom - tegn og symptomer inkluderer mentale endringer (forvirring, hyperaktivitet, minneproblemer), muskelrykninger, overdreven svetting, skjelving eller risting, diaré, problemer med koordinasjon og / eller feber.)

Zyvox (linezolid): Drug Safety Communication - Serious CNS Reactions Possible When Given to Patients Taking Certain Psychiatric Medications (Zyvoxid (linezolid): Sikkerhetskommunikasjon av legemiddelsikkerhet - Alvorlige CNS-reaksjoner er mulig når det gis til pasienter som tar visse psykofarmaka)
fda.gov 21.10.2011
(...) PROBLEMSTILLLING: FDA har mottatt rapporter om alvorlige reaksjoner i sentralnervesystemet (CNS) når det antibakterielle legemidlet linezolid (Zyvoxid) gis til pasienter som tar psykofarmaka som virker via serotoninsystemet i hjernen (serotonerge psykiatriske legemidler). En liste over de serotonerge psykiatriske legemidler som kan interagere med linezolid kan bli funnet i Drug Safety Communication (sikkerhetskommunikasjon av legemiddelsikkerhet). Sikkerhetsinformasjon om denne potensielle interaksjonen og viktige legemiddelanbefalinger for bruk ved nødsituasjoner og ikke-nødsituasjoner blir tilføyd preparatomtaler for serotonerge psykofarmaka og linezolid. (...) (ISSUE: FDA has received reports of serious central nervous system (CNS) reactions when the antibacterial drug linezolid (Zyvox) is given to patients taking psychiatric medications that work through the serotonin system of the brain (serotonergic psychiatric medications). A list of the serotonergic psychiatric medications that can interact with linezolid can be found in the Drug Safety Communication. Safety information about this potential drug interaction and important drug usage recommendations for emergency and non-emergency situations are being added to the drug labels for serotonergic psychiatric medications and linezolid.)

BAKGRUNN Linezolid brukes til å behandle infeksjoner, inkludert lungebetennelse, infeksjoner i hud, og infeksjoner forårsaket av en resistent bakterie (Enterococcus faecium). Det er en reversibel MAO-hemmer (MAOI). Selv om den eksakte mekanisme for denne interaksjonen er ukjent hemmer linezolid virkningen av monoaminoksidase A - et enzym som er ansvarlig for å bryte ned serotonin i hjernen. Det antas at når linezolid gis til pasienter som behandles med serotonerge psykofarmaka, kan forhøyede nivåer av serotonin bygge seg opp i hjernen, og forårsake toksisitet (giftighet). Dette er referert til som Serotonin syndrom - tegn og symptomer som iinkluderer mentale endringer (forvirring, hyperaktivitet, minneproblemer), muskelrykninger, overdreven svetting, skjelving eller risting, diaré, problemer med koordinasjon og / eller feber. (...) (BACKGROUND: Linezolid is used to treat infections, including pneumonia, infections of the skin, and infections caused by a resistant bacterium (Enterococcus faecium). It is a reversible monoamine oxidase inhibitor (MAOI). Although the exact mechanism of this drug interaction is unknown, linezolid inhibits the action of monoamine oxidase A — an enzyme responsible for breaking down serotonin in the brain. It is believed that when linezolid is given to patients taking serotonergic psychiatric medications, high levels of serotonin can build up in the brain, causing toxicity. This is referred to as Serotonin Syndrome — signs and symptoms include mental changes (confusion, hyperactivity, memory problems), muscle twitching, excessive sweating, shivering or shaking, diarrhea, trouble with coordination and/or fever.)

En egen DSC (Drug Safety Communication (sikkerhetskommunikasjon av legemiddelsikkerhet) blir formidlet i dag for metylenblått (methylene blue) på grunn av lignende potensielle legemiddelinteraksjoner med serotonerge psykofarmaka og inkluderer anbefalinger for bruk av legemidler. (...) (A separate Drug Safety Communication (DSC) is being released today for methylene blue due to similar potential drug interactions with serotonergic psychiatric medications and includes drug usage recommendations.)

(Anm: Metylenblått (metyltionin) (felleskatalogen.no).)

(Anm: Metylenblått, fargestoff som tilhører tiazingruppen, forekommer som mørkegrønt pulver eller glinsende krystaller. Fremstilles ut fra p-dimetylaminoanilin, dimetylanilin og tiosulfat ved oksidasjon. Danner dobbeltsalter med mange uorganiske salter. Den blåfargede løsningen av metylenblått reduseres lett og brukes som redoks-indikator. Metylenblått brukes en del til farging av bakteriologiske preparater og i analyser. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: FDA Drug Safety Communication: Serious CNS reactions possible when methylene blue is given to patients taking certain psychiatric medications. (fda.gov 26.7.2011).)

(Anm: FDA Drug Safety Communication: Updated information about the drug interaction between methylene blue (methylthioninium chloride) and serotonergic psychiatric medications. (fda.gov 20.10.2016).)

(Anm: linezolid (antibiotika; Zyvox i USA); Zyvoxid (in Europe), and Zyvoxam (in Canada and Mexico). Generics are also available in India, such as Linospan (Cipla). (en.wikipedia.org).)

(Anm: Serotonin i hjerne og blod (mintankesmie.no).)

(Anm: Serotonin syndrom (SS), kramper, parkinsonisme osv. (forhøyet kroppstemperatur) (mintankesmie.no).)

(Anm: Vitenskapens psykedelika-pushere. Stadig mer penger blir gitt til forskning på LSD, ecstasy og fleinsopp. (…) Forskningen har derfor flyttet bort fra dansegulvet og inn i laboratorier og terapirom. Nye forskningsgrupper etableres, sist ved Yale University, og i Norge har det det siste året dukket opp to studentforeninger i regi av interesseorganisasjonen Emmasofia, på Universitetet i Oslo og ved NTNU. (forskning.no 6.4.2016).)

(Anm: linezolid (antibiotika; Zyvox i USA); Zyvoxid (in Europe), and Zyvoxam (in Canada and Mexico). Generics are also available in India, such as Linospan (Cipla). (en.wikipedia.org).)

(Anm: Zyvoxid (…) Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene. Bør ikke gis ved samtidig bruk av monoaminoksidase A- eller B-hemmere (f.eks. selegilin, moklobemid, fenelzin, isokarboxacid) eller innen 2 uker etter at slike legemidler er blitt brukt. Hvis det ikke finnes muligheter for grundig overvåkning av pasienten og blodtrykksmonitorering, bør linezolid ikke gis ved følgende kliniske tilstander eller følgende typer samtidig medisinering: Ukontrollert hypertensjon, feokromocytom, karsinoid, tyreotoksikose, bipolar depresjon, schizoaffektiv lidelse, akutte forvirringstilstander. Pasienter som tar noen av følgende medikamenter: Serotoninreopptakshemmere, trisykliske antidepressiver, serotonin-5-HT1-reseptoragonister (triptaner), direkte og indirekte virkende sympatomimetika (inkl. adrenerge bronkodilatatorer, pseudoefedrin og fenylpropanolamin), karkontraherende midler (f.eks. adrenalin, noradrenalin), dopaminerge stoffer (f.eks. dopamin, dobutamin), petidin eller buspiron. (...) Antibiotikaassosiert diaré og kolitt, inkl. pseudomemebranøs kolitt og Clostridium difficile-assosiert diaré er rapportert, og kan variere i alvorlighet fra mild diaré til fatal kolitt. Det er derfor viktig å vurdere denne diagnosen ved utvikling av alvorlig diaré under/etter behandling med linezolid. (...) Pasienter som får symptomer på metabolsk acidose inkl. stadig tilbakevendende kvalme eller oppkast, buksmerter, lavt bikarbonatnivå eller hyperventilering, bør straks få medisinsk behandling. Linezolid hemmer mitokondrienes proteinsyntese. Bivirkninger som melkesyreacidose, anemi og nevropati (optisk og perifer), kan forekomme; dette forekommer hyppigere ved behandling >28 dager. Samtidig administrering av linezolid og serotoninerge midler er kontraindisert, unntatt i tilfeller hvor samtidig bruk ansees som absolutt nødvendig. I slike tilfeller skal pasienten følges nøye for tegn og symptomer på serotoninergt syndrom, som kognitiv dysfunksjon, hyperpyreksi, hyperrefleksi og inkoordinasjon. Seponering av ett eller begge legemidlene skal vurderes ved tegn eller symptomer. (felleskatalogen.no).)

(Anm: Mitokondriell dysfunksjon (mitokondriedysfunksjon) indusert av sertraline (Zoloft), et antidepressiva (Mitochondrial dysfunction induced by sertraline, an antidepressant agent) Toxicol Sci. 2012 Jun;127(2):582-91. Epub 2012 Mar 2.)

(Anm: Kan Lupus øke risikoen for demens? Could lupus raise dementia risk? People living with lupus may be at significantly greater risk of developing dementia than those without the autoimmune disease, a new study suggests. (…) Study co-author Daniela Amital, of the Sackler Faculty of Medicine at Tel Aviv University in Israel, and colleagues recently reported their results in the International Journal of Geriatric Psychiatry. (medicalnewstoday.com 9.11.2017).)

(Anm: Effekten av tramadol, klonazepam og deres kombinasjoner på hjernens mitokondrielle komplekser. (Effects of tramadol, clonazepam, and their combination on brain mitochondrial complexes.) (…) Dette resultatet forklarer de kliniske og deres respektive histopatologiske effekter av tramadol, for eksempel anfall og røde nevroner (markør for apoptose). (The results showed that groups that received tramadol (therapeutic and abuse) suffered from weight loss.) (Toxicol Ind Health. 2015 Dec;31(12):1325-33).)

(Anm: Antibiotika kan utløse mitokondriell dysfunksjon som induserer psykiatriske lidelser. (Antibiotics May Trigger Mitochondrial Dysfunction Inducing Psychiatric Disorders. Med Sci Monit. 2017 Jan 7;23:101-106.)

(Anm: SSRI-preparater og antipsykotika har uheldige effekter på mitokondrier (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom. (Medication-induced mitochondrial damage and disease.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Laktat er et biprodukt av den kjemiske prosess som er kjent som glykolyse - å bryte ned av sukker eller glukose, til mindre molekyler med det formål å frembringe energi. Under intens fysisk aktivitet, akkumuleres laktat i vevet og blod, som noen ganger kan føre til dårligere fysisk ytelse og muskelstivhet. (Lactate is a byproduct of the chemical process known as glycolysis- the breaking down of sugar, or glucose, into smaller molecules with the purpose of producing energy. During intense physical activity, lactate accumulates in the tissue and blood, which can sometimes lead to poorer physical performance and muscle stiffness.) (medicalnewstoday.com 19.3.2017).)

(Anm: Er Mitokondrier nøkkelen til å finne en løsning på Parkinsons sykdom? Are Mitochondria the Key to Cracking Parkinson’s Disease? European Medical Journal 2017 (Februar 20, 2017).)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

(Anm: Serotonin syndrom (SS), kramper, parkinsonisme osv. (forhøyet kroppstemperatur) (mintankesmie.no).)

(Anm: Seroxat (Paxil) (paroxetine; paroksetin) (SSRI) (mintankesmie.no).)

(Anm: Serotonin i hjerne og blod (mintankesmie.no).)

(Anm: Serotonin syndrom (SS), kramper, parkinsonisme osv. (forhøyet kroppstemperatur) (mintankesmie.no).)

- Sannsynlig karotidyni forårsaket av fluoxetine (Prozac)

Probable fluoxetine-induced carotidynia (Sannsynlig karotidyni forårsaket av fluoxetine)
The Lancet 2009;374(9695):1061-1062 (26 September)
Karotidyni er en fokal nakkesmerte, som involverer anatomiske områder til den berørte arteria carotis, og stråler ofte ut i den ipsilateral side (samme side) av ansiktet eller øret. På grunnlag av medisinsk historie og alder har karotidyni konvensjonelt vært klassifisert i klassisk (ikke-migrenøs), migrenøs, og vaskulære varianter.1 Til vår kunnskap er iatrogen karotidyni en ukjent eller i det minste ikke-rapportert fenomenologi. (...) (Carotidynia is a focal cervical pain that involves the anatomical territory of the affected carotid artery and often radiates to the ipsilateral side of the face or ear. On the basis of medical history and age, carotidynia has been conventionally classified into classic (non-migrainous), migrenainous, and vascular variants.1 To our knowledge, iatrogenic carotidynia is an unknown or at least unreported phenomenology.)

(Anm: Nakkesmerter sætter forskerne skakmat. Kroniske nakkesmerter koster samfundet milliarder og er en af de hyppigste årsager til, at danskere melder sig syge fra job. Forskerne er i vildrede: Ingen behandling er effektiv. (videnskab.dk 22.12.2016).)

(Anm: carotidynia (en.wikipedia.org).)

(Anm: karotidyni; smerter i hals og nakke med stråling til kjevevinkel og tinning, halsårene (karotidane) er svært såre å ta på; finst helst hos yngre kvinner. EN carotidynia Kilde: Norsk medisinsk ordbok.)

(Anm: Arteria carotis er en betegnelse innen menneskets anatomi for flere store arterier på halsen og i hodet:. (no.wikipedia.org).)

(Anm: Carotidynia: a pain syndrome. J Fam Pract. 1994 Jul;39(1):71-5.)

(Anm: Halsarterier, de store, hudnære arteriene på halsen. Det største karet er arteria carotis communis, som på høyre side går av fra truncus brachiocephalicus, på venstre side fra aortabuen. I høyde med øvre skjoldbruskrand (3. til 4. halsvirvel) deler den seg i to: arteria carotis externa og arteria carotis interna. Her ligger glomus caroticum med kjemo- og pressoreseptorer samt flere ender fra nervus vagus, nervus glossopharyngeus, samt halssympatikus. Et slag mot dette stedet kan få alvorlige følger. Arteria carotis externa følger et dypere løp litt fortil. Den forsyner de ytre delene av hodet, tinningen og ansiktet. Arteria carotis interna går mer i overflaten baktil. Den går gjennom et hull i skallens basis (foramen jugulare) og forsyner øyet samt basis av hjernen, hvor den løper sammen med den dype halsarterien (arteria vertebralis). Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: 'Dry eye' linked to chronic pain syndromes. (...) The American Eye Institute estimates that dry eye affects about 3 million Americans every year. When the eyes do not produce an adequate supply of tears or the tears evaporate too quickly from the surface of the cornea, patients develop an "itchy" or painful sensation. Left untreated, dry eye can lead to inflammation, ulcers or scars on the cornea. (medicalnewstoday.com 14.12.2015).)

(Anm: Neural stimulation offers treatment for 'dry eye'. (medicalnewstoday.com 17.12.2015).)

(Anm: Karotidyni som tecken på jättecellsarterit. Nordisk Geriatrik 1999; (4)26-7.)

(Anm: Vasculitis (Arteritis, Angiitis) (medicalnewstoday.com).)

(Anm: Behçet's disease is a rare immune-mediated small-vessel systemic vasculitis[2] that often presents with mucous membrane ulceration and ocular problems. The disease was named in 1937 after the Turkish dermatologist Hulusi Behçet, who first described the triple-symptom complex of recurrent oral aphthous ulcers, genital ulcers, and uveitis – a disease of the eye. As a systemic disease, it can also involve visceral organs such as the gastrointestinal tract, pulmonary, musculoskeletal, cardiovascular and neurological systems. This syndrome can be fatal due to ruptured vascular aneurysms or severe neurological complications.[3] (en.wikipedia.org).)

(Anm: Jättecellsarterit är uppdelat i två sjukdomstillstånd, polymyalgia reumatika (PMR) och temporalarterit (TA). (reumatikerforbundet.org).)

(Anm: Polymyalgia revmatika og temporalisarteritt (nhi.no).)

(Anm: Carotidynia: aetiology, diagnosis and treatment. Clin Exp Neurol. 1981;17:113-23).)

(Anm: iatrogen; som skuldast legen eller legekunsten, gjerne brukt om plager eller skade som skuldast legebehandling. EN iatrogenic ET [gr iatros lege + gennan skapa] Kilde: Norsk medisinsk ordbok.)

(Anm: MR Imaging of Patients with Carotidynia. American Journal of Neuroradiology 21:766-769 (4 2000).)

- Legemiddelallergi: Forsinkede hudrelaterte hypersensitive legemiddelreaksjoner

Drug Allergy: Delayed Cutaneous Hypersensitivity Reactions to Drugs (docs.google.com)
EMJ Allergy Immunol. 2016;1[1]:92-101.
Drug allergies, also termed adverse drug reactions (ADRs), are a problem for individuals of all ages, from paediatric to geriatric, and in all medical settings. They may be a predictable reaction to a specific drug (termed Type A) or particular to the individual (termed Type B). Health professionals, especially those caring for patients at the point of entry into the medical system, have a very important role in determining if and when a patient is having an ADR. The purpose of this article is to review the pathophysiology of ADRs, describe the signs and symptoms of different classifications of ADRs, and present the medical and wound treatment for patients with systemic and cutaneous reactions to drug allergies. (…)

Multiple DHS (MDH) was first described by Sullivan et al.14 in 1989 and is defined as a drug allergy to two or more chemically different drugs, mainly antibiotics. Chiriac and Demoly15 further described the multiple drug intolerance syndrome in which patients reported “various adverse drug reactions to three or more chemically, pharmacologically, and immunogenically unrelated drugs, taken independently, and who display certain negative allergological tests.” Two subtypes of MDH syndrome were proposed by Gex-Collet et al.,15 one which develops against different drugs given simultaneously and a second which develops when sensitisations appear sequentially, sometimes years apart. Using both a skin patch test and the lymphocyte transformation test, they found sensitivity to antibiotics as well as anti-epileptics, hypnotics, antidepressants, local anaesthetics, and corticosteroids.16 Studies have shown that
1–5% of all patients with drug allergies have MDH syndrome.17 (...)

Table 1: Most common drugs that induce drug hypersensitivity reactions. (…) (PDF)

(Anm: Download the module. — Cutaneous hypersensitivity reactions in children — Powerpoint version (To open, click Read Only when prompted for a password) —  PDF version. (aad.org).)

(Anm: Multiple Drug Hypersensitivity Syndrome. Introduction. Drug hypersensitivity reactions (DHR) affect more than 7% of the general population and therefore represent an important public health problem.[1] Both underdiagnosis (due to underreporting[1,2]) and overdiagnosis (due to the overuse of the term 'allergy'[1,3]) are potential problems. There are certain false assumptions regarding DHR, and misclassification based on the DHR history alone may have consequences on individual treatment choices. Patients frequently report 'multiple drug allergies' (most of which are not validated) leading to a negative impact on the quality of medical care.[4] About one-third of patients consulting in a drug allergy unit report 'multiple drug allergies'.[5,6]  Curr Opin Allergy Clin Immunol. 2013;13(4):323-329.)

(Anm: Allergi (allergier). (mintankesmie.no).)

(Anm: Drug Allergies - Topic Overview (webmd.com 2016).)

(Anm: Allergic to Your Pet? Coping With Animal Allergens (medicinenet.com 21.10.2014).)

(Anm: Top Problems in Your Mouth (webmd.com 2016).)

(Anm: Does Inflammation Harm Your Health? (webmd.com 30.3.2015).)

(Anm: 9 Surprising Things You Could Be Allergic To (webmd.com 15.11.2016).)

(Anm: Cold or Allergies? How to Tell the Difference (medicalnewstoday.com 12.2.2017).)

(Anm: Hormonal factors play role in making women more susceptible to asthma and allergies. (news-medical.net 1.3.2017).)

- Forekomst av sepsis, venøs tromboemboli, og brudd var statistisk signifikant høyere for korttidsbrukere av kortikosteroid (tabletter) enn hos ikke-brukere

Short term use of oral corticosteroids and related harms among adults in the United States: population based cohort study
BMJ 2017;357:j1415 (Published 12 April 2017)
Abstract
Objective To determine the frequency of prescriptions for short term use of oral corticosteroids, and adverse events (sepsis, venous thromboembolism, fractures) associated with their use.
Design Retrospective cohort study and self controlled case series.

Setting Nationwide dataset of private insurance claims.

Participants Adults aged 18 to 64 years who were continuously enrolled from 2012 to 2014.

Main outcome measures Rates of short term use of oral corticosteroids defined as less than 30 days duration. Incidence rates of adverse events in corticosteroid users and non-users. Incidence rate ratios for adverse events within 30 day and 31-90 day risk periods after drug initiation.

Results Of 1 548 945 adults, 327 452 (21.1%) received at least one outpatient prescription for short term use of oral corticosteroids over the three year period. Use was more frequent among older patients, women, and white adults, with significant regional variation (all P<0.001). The most common indications for use were upper respiratory tract infections, spinal conditions, and allergies. Prescriptions were provided by a diverse range of specialties. Within 30 days of drug initiation, there was an increase in rates of sepsis (incidence rate ratio 5.30, 95% confidence interval 3.80 to 7.41), venous thromboembolism (3.33, 2.78 to 3.99), and fracture (1.87, 1.69 to 2.07), which diminished over the subsequent 31-90 days. The increased risk persisted at prednisone equivalent doses of less than 20 mg/day (incidence rate ratio 4.02 for sepsis, 3.61 for venous thromboembolism, and 1.83 for fracture; all P<0.001).

Conclusion One in five American adults in a commercially insured plan were given prescriptions for short term use of oral corticosteroids during a three year period, with an associated increased risk of adverse events.

Incidence rates of adverse events
Incidence rates of sepsis, venous thromboembolism, and fracture were statistically significantly higher in short term users of oral corticosteroid than in non-users (table 2⇓). The differences were evident across age, sex, and race stratums. Fractures were the most common complication in users (21 events for every 1000 users annually), followed by venous thromboembolism (5 events for every 1000 users annually) and hospital admissions for sepsis (2 events for every 1000 users annually). (…)

(Anm: Data Lacking on Prednisone Use in RA. Glucocorticoid treatment may be the best and worst possible option. (…) "The medical community has been inept at producing a solid evidence base for the proper application of glucocorticoid therapy," stated Frank Buttgereit, MD, of Charité University Hospital in Berlin, and colleagues. (medpagetoday.com 5.1.2017).)

(Anm: Prednisolone. Not to be confused with Prednisone. Prednisolone is a synthetic glucocorticoid, a derivative of cortisol, used to treat a variety of inflammatory and autoimmune conditions and some cancers. (en.wikipedia.org).)

(Anm: Inhaled Corticosteroids Are Associated with Pneumonia in COPD Patients. David J. Amrol, MD reviewing Suissa S et al. Chest 2015 Nov. In a case-control study, discontinuing ICS in patients with chronic obstructive pulmonary disease lowered relative risk for pneumonia. Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) guidelines recommend adding inhaled corticosteroids (ICS) when patients continue to have exacerbations while taking long-acting bronchodilators. However, ICS use in COPD patients is associated with excess risk for pneumonia and, in some studies, patients who discontinue their ICS exhibit little or no deterioration. Researchers performed a case-control study using the Canadian national healthcare database to determine if withdrawal of ICS in COPD patients leads to a shorter time to first severe pneumonia (i.e., causing death or hospitalization). NEJM 2015 (November 19, 2015).)

(Anm: pneumonia; pneumoni; (SML-artikkel) det samme som lungebetennelse. Kilde: Store norske leksikon.)

- Forbindelse mellom kardiovaskulær risiko for inhalerte langtidsvirkende bronkodilatorer hos pasienter med kronisk obstruktiv lungesykdom: En nøstet kasus kontroll studie.

(Anm: Association of Cardiovascular Risk With Inhaled Long-Acting Bronchodilators in Patients With Chronic Obstructive Pulmonary Disease: A Nested Case-Control Study. Abstract Importance: The associations between cardiovascular disease (CVD) and inhaled long-acting β2-agonists (LABAs) or long-acting antimuscarinic antagonists (LAMAs) in chronic obstructive pulmonary disease (COPD) are greatly debated. Pivotal and relevant randomized clinical trials included prior LABA or LAMA users and excluded patients with baseline CVD; therefore, cardiovascular events arising from first-time LABA or LAMA use, if any, could not be observed. There is an urgent need to examine whether new use of and duration since initiating LABAs and LAMAs could act as important determinants of cardiovascular events. (…) Conclusions and Relevance: New initiation of LABAs or LAMAs in patients with COPD is associated with an approximate 1.5-fold increased severe cardiovascular risk, irrespective of prior CVD status and history of exacerbations. JAMA Intern Med. 2018 Jan 2.)

(Anm: Long-acting β adrenoceptor agonists (LABAs, more specifically, long-acting β2 adrenergic receptor agonists) are usually prescribed for moderate-to-severe persistent asthma patients or patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD). (...) kardiovaskulær risiko for inhalerte langtidsvirkende bronkodilatorer hos pasienter med kronisk obstruktiv lungesykdom: En nøstet kasus kontroll studie. Some of the currently available long-acting β2 adrenoceptor agonists include: INN: Trade (brand) name - arformoterol: Brovana (some consider it to be an ultra-LABA)[9]  - bambuterol: Bambec, Oxeol - clenbuterol: Dilaterol, Spiropent - formoterol: Foradil, Oxis, Perforomist - salmeterol: Serevent - Protokylol. (en.wikipedia.org).)

(Anm: Long-acting muscarinic antagonists (LAMA) added to combination long-acting beta2-agonists and inhaled corticosteroids (LABA/ICS) versus LABA/ICS for adults with asthma. Cochrane Database Syst Rev. 2016 Jan 21;(1):CD011721.)

- Ekstratemporale manifestasjoner ved kjempecellearteritt (arteritis temporalis). (- Allmennsymptomer. To av tre pasienter opplever nattesvette, lavgradig feber, redusert appetitt, vekttap eller asteni.2 I noen tilfeller er feber debutsymptom.)

Ekstratemporale manifestasjoner ved kjempecellearteritt (arteritis temporalis)
bestprac.no 25.7.2016
Av Øyvind Palm, overlege, dr.med., Revmatologisk seksjon, OUS Rikshospitalet
Jan Tore Gran, professor, Revmatologisk seksjon, OUS Rikshospitalet
Kjempecellearteritt affiserer mellomstore og store arterier hos personer som er 50 år og eldre. Temporalarterien er blant de hyppigst affiserte karene, og sykdommen betegnes derfor også som temporal arteritt eller arteritis temporalis. Forekomsten i Skandinavia er blant den høyeste i verden. Årlig insidens er funnet å være 29/100.000 blant personer over 50 år i Norge.1

Det er grunn til å tro at mange tilfeller blir diagnostisert sent i forløpet, noe som kan være årsak til iskemiske, alvorlige komplikasjoner. Redusert arteriell forsyning til øynene kan forårsake synstap, inkludert blindhet, mens affeksjon av aorta og dens grener kan resultere i arterielle disseksjoner og slag. I denne artikkelen beskriver vi også andre ekstratemporale manifestasjoner som er av klinisk betydning, men mindre kjent.

Allmennsymptomer
To av tre pasienter opplever nattesvette, lavgradig feber, redusert appetitt, vekttap eller asteni.2 I noen tilfeller er feber debutsymptom.2

Kjeveklaudikasjon
Med kjeveklaudikasjon menes smerter i kjeve- og tyggemuskulatur som oppstår gradvis mens pasienten tygger. Typisk er at smerten kommer etter få minutter og lindres raskt når tyggeaktiviteten stanser. Årsaken er iskemi i masseter-muskulaturen grunnet stenoser i maksillararteriene. Kjeveklaudikasjon, som må skilles fra kjeveleddsmerter, er svært sjelden ved andre sykdommer. Ved aktiv arteritis temporalis er det rapportert at opp til 50 % har kjeveklaudikasjon, noe som også gjenspeiles blant våre pasienter inkludert i Norsk systemisk bindevevssykdom og vaskulittregister (NOSVAR) (se tabell 1).

Øyemanifestasjoner
Synstap er den mest fryktede komplikasjonen og forekommer hos 14-70 %.2 Ofte merkes transiente symptomer før total eller delvis blindhet oppstår. Skaden er hyppigst unilateral, men kan utvikle seg bilateralt dersom behandling utsettes. Øyemanifestasjonene opptrer vanligst i tidlig sykdomsfase. En studie viste at 2,7 % hadde synsforstyrrelse ved sykdomsdebut, mens forekomsten økte til 17,9 % ved diagnosetidspunkt.3 Synsforstyrrelser opptrer sjelden når behandlingen har pågått fem-seks dager eller lenger. (…)

(Anm: Polymyalgia revmatika og arteritis temporalis. Emnekurs torsdag 29.01.2015.Per Jarle Tungevåg (legeforeningen.no  29.01.2015).)

(Anm: Polymyalgia Rheumatica and Temporal Arteritis. Polymyalgia rheumatica is an infrequently occurring, inflammatory condition that causes pain or aching in the large muscle groups, especially around the shoulders and hips. Polymyalgia literally means "many muscle pains." Rheumatica means "changing" or "in flux." (webmd.com 25.12.2016).)

(Anm: Effect of prior steroid treatment on temporal artery biopsy findings in giant cell arteritis. (…) Conclusion: Temporal artery biopsy is useful several weeks after institution of steroids. Br J Ophthalmol. 2002 May; 86(5): 530–532.)

(Anm: Study of possible correlation between TEMPORAL ARTERITIS and PREDNISOLONE. FactMed provides MD-approved analysis to help both patients, researchers, and physicians accurately assess the risk profile for more than 20,000 different pharmaceutical products. The below report offers compiled information from Food & Drug Administration and FactMed user submissions. Between January 2004 and October 2012, 25 individuals taking PREDNISOLONE reported TEMPORAL ARTERITIS to the FDA. A total of 67432 PREDNISOLONE drug adverse event reaction reports were made with the FDA during this time period. Often the FDA only receives reports of the most critical and severe cases; these numbers may therefore underrepresent the complication rate of the medication. (factmed.com).)

- Temporalisarteritt. (- Temporalisarteritt og cerebrovaskulære komplikasjoner. Temporalisarteritt, eller kjempecellearteritt, er en relativt vanlig vaskulittsykdom.) (- I enkelte tilfeller opptrer ptose og øyemuskelpareser med dobbeltsyn og trettbarhet i tygge- og tungemuskulaturen (tyggeclaudicatio).)

Temporalisarteritt
lvh.no
Bakgrunn
Kjempecellevaskulitt i arteria temporalis og eventuelt andre kar. Rammer særlig pasienter i 60–70-årsalderen. Koinsidens med polymyalgia rheumatica. Det er økt risiko for å utvikle cerebralt infarkt og torakalt aortaaneurisme.

Symptomer og funn
Hodepine i tinningregionen og sårhet i hodebunnen (vondt å kamme håret). Sykdomsfølelse. Redusert visus hos omkring 20 %. Visusnedsettelsen utvikles eventuelt i løpet av timer til døgn, og graden av synsreduksjon kan svinge en del. I enkelte tilfeller opptrer ptose og øyemuskelpareser med dobbeltsyn og trettbarhet i tygge- og tungemuskulaturen (tyggeclaudicatio). Nedsatt reaksjon på direkte lys dersom visus er betydelig redusert. Noen ganger ses papilleødem og en blek, ødematøs retina, men oftalmoskopibildet kan også være helt normalt. Eventuelt tykk, pulsløs, slynget og øm arteria temporalis.

Supplerende undersøkelser
Infeksjonsprøver. SR er som regel forhøyet, ofte 80–100. Forhøyet CRP.

Tiltak
Innleggelse. Øyeblikkelig innleggelse i revmatologisk avdeling eller øyeavdeling for temporalisbiopsi og steroidbehandling.

Komplikasjoner
Blindhet.

(Anm: Temporalisarteritt og cerebrovaskulære komplikasjoner. Temporalisarteritt, eller kjempecellearteritt, er en relativt vanlig vaskulittsykdom. Insidensen av temporalisarteritt i Norge er høy sammenliknet med andre deler av verden og spørsmål vedrørende denne tilstanden er dermed spesielt aktuelle her. Gran & Myklebust fant i en prospektiv studie over sju år at insidensen i Aust-Agder var 29 per 100 000 innbyggere over 50 år (1). Kjempecellearteritt er en granulomatøs inflammasjon som affiserer store og mellomstore arterier, og som kan gi et bredt spekter av kliniske manifestasjoner. Hodepine og kjeveklaudikasjon er kjente symptomer. Polymyalgia rheumatica antas å være en annen manifestasjon. Det kan være en uttalt generell sykdomsfølelse med feber, asteni og vekttap (2). Tidsskr Nor Legeforen 2005; 125:2936-8 (3.121.2005).)

(Anm: 2016's Top 5 Advances in Rheumatology. A new treatment for giant cell arteritis tops the list. (…) 1. Tocilizumab (Actemra) for Giant Cell Arteritis. (…) "This trial demonstrated for the first time ever that a medication is an effective steroid-sparing therapy in this disease, which affects well over 200,000 individuals in the United States," Stone told MedPage Today. "It is the biggest breakthrough in this disease since the invention of cortisone in 1949," he noted. (medpagetoday.com 22.12.2016).)

(Anm: Successful treatment of a patient with giant cell vasculitis (horton arteritis) with tocilizumab a humanized anti-interleukin-6 receptor antibody. Case Rep Rheumatol. 2012;2012:639612. doi: 10.1155/2012/639612. Epub 2012 Apr 3.)

- Arteritis temporalis – med særligt henblik på orofaciale symptomer (- Tungenekrose). (- Dernæst kan der optræde symptomer lokaliseret til tungen og en yderst alvorlig senkomplikation i form af tungenekrose. Den tidligst mulige diagnose er af yderste vigtighed for at imødegå de alvorlige senfølger og komplikationer, og tandlægen kan i visse tilfælde bidrage hertil.)

Arteritis temporalis – med særligt henblik på orofaciale symptomer
En litteraturoversigt
TANDLÆGEBLADET 2006 · 110 · NR. 3
Arteritis temporalis er betegnelsen for en vasculitis lokaliseret til a. temporalis superf. Tilstanden optræder ofte i kombination med polymyalgia rheumatica. De kliniske symptomer er dels generelle, dels lokale. De generelle omfatter træthed, vægttab og en ofte let kontinuerlig febertilstand. De lokale omfatter først og fremmest hovedpine, gerne af en kraftig karakter. Desuden fremstår a. temporalis superf. fortykket, øm og uden pulsation. Et hyppigt og særdeles alvorligt ledsagende symptom er synsforstyrrelser, evt. resulterende i blindhed. Af odontologisk interesse er en række symptomer og følgevirkninger der er knyttet til det orofaciale kompleks. De omfatter først og fremmest claudicatio af kæbemuskulaturen, som kan forekomme som et initialt tegn på sygdommen og bidrage til den endelige diagnostik. Dernæst kan der optræde symptomer lokaliseret til tungen og en yderst alvorlig senkomplikation i form af tungenekrose. Den tidligst mulige diagnose er af yderste vigtighed for at imødegå de alvorlige senfølger og komplikationer, og tandlægen kan i visse tilfælde bidrage hertil. I artiklen gennemgås almene forhold vedr. arteritis temporalis, og der fokuseres på symptomer der er knyttet til det orofaciale kompleks.

Klinik og symptomatologi Generelle symptomer – AT er nært knyttet til sygdommen polymyalgia rheumatica, og ca. halvdelen af patienter med AT lider af denne sygdom (7,9,15). De er derfor belastet af smerter og stivhed lokaliseret til muskuloskeletale strukturer i nakke, skuldre og bækkenbælte. Generne er værst om morgenen og lettes i løbet af dagen. AT ledsages typisk af en række generelle symptomer som febrilia, vægttab, nattesved, langvarig træthed og manglende appetit. Hu et al. (16) analyserede 360 tilfælde af AT og fandt at feber var det hyppigst forekommende generelle symptom (46%). Feberen optræder i de fleste tilfælde som en kontinuerligt let forhøjet febertilstand, og kun sjældent som intermitterende anfald af høj feber (16,17). Vægttab er et andet hyppigt symptom. Hu et al. (16) fandt det hos 40% af patienterne. Omfanget er ofte betydeligt, og der er rapporteret om tab på op til 7 kg i løbet af få måneder (18-20).

Lokale kardinalsymptomer – De lokale symptomer omfatter først og fremmest en kraftig hovedpine, lokaliseret til tindinge-, nakke- og/eller panderegionen (7-10,16). Specifikt for sygdommen er endvidere en vasculitis lokaliseret til ramus frontalis af a. temporalis superf., der klinisk viser sig ved en bruskhård, strengformet fortykkelse af arterien, der er ledsaget af ømhed samt ophævet pulsation. Mange betragter endvidere claudicatio musculorum masticatoriorum (CMM) som et kardinalsymptom. Claudicatio (af lat. claudicare: at halte, være lammet) er betegnelsen for en smertefuld træthed/»lammelse«, der skyldes en muskulær iskæ mi, i denne forbindelse omfattende kæbemuskulaturen. I lægelig jargon anvendes bl.a. udtrykket »tyggeclaudicatio« (1), »masseterclaudicatio« (8) og »angina masticatoria« (21). (Se i øvrigt senere). (…)

(Anm: Tungenekrose (Tongue necrosis temporal arteritis) (google.no).)

(Anm: Ischemic Necrosis of the Tongue in Patients With Cardiogenic Shock. Conclusions. Ischemic necrosis of the oral tongue is an uncommon but perhaps under-reported manifestation of end organ hypoperfusion in shock, likely signifying poor prognosis. Laryngoscope. 2010 Jul; 120(7): 1345–1349.)

(Anm: Cardiogenic shock is a life-threatening medical condition resulting from an inadequate circulation of blood due to primary failure of the ventricles of the heart to function effectively.[1][2][3][4][5] (en.wikipedia.org).)

(Anm: Tongue necrosis in a patient with cranial arteritis. (…) CLINICAL CASE A 68 year old Caucasian female, started having pain in her right temporal region and mandible. Later on, she presented with intense tongue pain, which in 30 hours evolved to tongue necrosis and ulceration in the right side latero-anterior region, with considerable loss of tongue tissue (Figure 1). Braz J Otorhinolaryngol. 2007 Sep-Oct;73(5):717.)

(Anm: 6 Symptoms You Shouldn't Ignore (webmd.com 11.10.2016).)

(Anm: Necrosis of the Tongue Triggered by Ergotamine in Unrecognized Temporal Arteritis. Abstract Tongue necrosis is a rare complication in arteritis temporalis. Our case is a 74-year-old patient who presented with weight loss, tiredness and fever during a 2-3-month period after ingestion of 2 mg ergotamine to treat her migraine. Tongue necrosis then occurred after ingestion of another 2 mg of ergotamine. Our patient had no preexisting diagnosis of arteritis temporalis. We reviewed possible clinical manifestations of temporal arteritis and cases of tongue necrosis in the world literature. It is possible that ergotamine can cause necrosis due to vasoconstriction of blood vessels which have an unstable blood flow. Ugeskr Laeger 171 (3), 125-126. 2009 (Jan 12.).)

(Anm: Temporal arteritis: a cough, toothache, and tongue infarction. Abstract Temporal arteritis, the most common form of systemic vasculitis in adults, is a panarteritis that chiefly involves the extracranial branches of the carotid artery. The condition is illustrated in this article by the case of a 79-year-old woman with a dry cough, toothache, tongue infarction, and vision loss. The mean age of onset is 72 years and the disease rarely occurs in persons younger than 50 years. The most common presenting manifestations are headache, jaw claudication, polymyalgia rheumatica, and visual symptoms. Eighty-nine percent of patients have an erythrocyte sedimentation rate greater than 50 mm/h. However, about 40% of patients present with atypical manifestations, including fever of unknown origin, respiratory tract symptoms (especially dry cough), and large artery involvement. Familiarity with such unusual manifestations of temporal arteritis facilitates early diagnosis and treatment, thereby reducing the risk of vision loss. JAMA. 2002 Jun 12;287(22):2996-3000.)

- En mann i 60-årene med brystsmerter og funksjonsdyspné. (- Medikament-induserte hypersensitivitetsreaksjoner og hypereosinofile syndromer kan gi myokarditt. Medikamentreaksjoner med eosinofili og systemiske symptomer forekommer sjelden, men kan utløses av for eksempel allopurinol og antiepileptiske medikamenter.)

En mann i 60-årene med brystsmerter og funksjonsdyspné
Tidsskr Nor Legeforen 2014; 134:2167-71 (25.11.2014)
Mannen i 60-årene ble innlagt i sykehus etter dyspné og akutt innsettende ubehag i høyre arm. Man mistenkte hjerteinfarkt. Men historien illustrerer at bak noen av de vanligste symptomene man møter ved indremedisinske avdelinger, kan det skjule seg sjeldne og alvorlige tilstander hvor rask og korrekt diagnose har store behandlingsmessige konsekvenser.

En mann i 60-årene ble innlagt i lokalsykehus på grunn av dyspné og akutt innsettende ubehag i høyre arm. Ved innkomst kunne pasienten fortelle at han den siste måneden hadde hatt gradvis økende funksjonsdyspné og pressende smerter retrosternalt både ved aktivitet og i hvile. De siste to ukene hadde han hatt nattlig dyspné, og en uke før innleggelsen hadde han et flere timer langt anfall med kraftige brystsmerter. Han hadde da oppsøkt sin primærlege, som tolket brystsmertene til å være relatert til luftveiene og ikke-kardiale. (…)

Medikamentinduserte hypersensitivitetsreaksjoner og hypereosinofile syndromer kan gi myokarditt. Medikamentreaksjoner med eosinofili og systemiske symptomer forekommer sjelden, men kan utløses av for eksempel allopurinol og antiepileptiske medikamenter. Det kliniske bildet ved medikamentinduserte hypersensitivitetsreaksjoner inkluderer oftest feber, slapphet, lymfadenopati og et morbilliformt utslett, noe som ikke var eller hadde vært til stede hos vår pasient. Anamnesen bekreftet at dyspnésymptomene kom før pasienten fikk doksysyklin. (…)

(Anm: Legemiddelutslett. Kilde: Store norske leksikon.)

- Olanzapin (Zyprexa) kan ha bidratt til og / eller forverret de to rapporterte dødelige tilfeller av myokarditt.

Eosinophilic myocarditis during treatment with olanzapine - report of two possible cases.
BMC Psychiatry. 2016 Mar 17;16:70. doi: 10.1186/s12888-016-0776-y.
(…) BACKGROUND: Drug-induced eosinophilic myocarditis is a life-threatening and frequently overlooked condition. The prevalence of myocarditis in clozapine-treated patients may be as high as 3 %. An association between olanzapine and myocarditis has not previously been described, but given the chemical similarity between olanzapine and clozapine, we hypothesized the existence of such an association. We searched the spontaneous adverse drug reports database of the Danish Health and Medicines Authority for olanzapine and myocarditis in the period from October 21, 1996 to - June 03, 2015. We identified two fatal cases of eosinophilic myocarditis associated with the use of olanzapine.

CASE PRESENTATION: Case 1 was a 39-year-old Caucasian man with known substance abuse and schizophrenia. He was found dead in his home. Olanzapine was prescribed at day -54, and dose at time of death was 40 mg/day. Post-mortem toxicological examination demonstrated presence of olanzapine, morphine, venlafaxine and oxazepam. Syringes indicating substance abuse were found in his home. Case 2 was a 36-year-old Caucasian man diagnosed with schizophrenia was found dead unexpectedly. There was no history of substance abuse. Current treatment was olanzapine 20 mg/day +5 mg as PRN (prescribed for almost 4 years), aripiprazole 30 mg/day (prescribed for 6 months) and mirtazapine 30 mg/day (prescribed for 6 months). Both cases of eosinophilic myocarditis were confirmed by autopsy findings and both patients received olanzapine in doses exceeding the recommendations.

KONKLUSJON: Olanzapin (Zyprexa) kan ha bidratt til og / eller forverret de to rapporterte dødelige tilfeller av myokarditt. Ytterligere studier er nødvendig for å etablere en årsakssammenheng mellom olanzapin og eosinofil myokarditt. CONCLUSION: Olanzapine may have contributed to and/or worsened the two reported fatal cases of myocarditis. Additional studies are required to establish a causal link between olanzapine and eosinophilic myocarditis. (…)

(Anm: ABILIFY (aripiprazole) (fda.gov).)

(Anm: aripiprazole (ABILIFY) (dailymed.nlm.nih.gov).)

(Anm: Eosinophilic myocarditis: case series and literature review. Asia Pac Allergy. 2015 Apr; 5(2): 123–127. (Published online 2015 Apr 29).)

(Anm: Venlafaxine-Induced Cytotoxicity Towards Isolated Rat Hepatocytes Involves Oxidative Stress and Mitochondrial/Lysosomal Dysfunction. Purpose: Depression is a public disorder worldwide. Despite the widespread use of venlafaxine in the treatment of depression, it has been associated with the incidence of toxicities. Hence, the goal of the current investigation was to evaluate the mechanisms of venlafaxine-induced cell death in the model of the freshly isolated rat hepatocytes. (…) Conclusion: Therefore, our data indicate that venlafaxine induces oxidative stress towards hepatocytes and our findings provide evidence to propose that mitochondria and lysosomes are of the primary targets in venlafaxine-mediated cell damage. Adv Pharm Bull. 2016 Dec;6(4):521-530.)

(Anm: Akutt toksisitet for 8 antidepressiva: hva er deres virkningsmekanismer? (Acute toxicity of 8 antidepressants: what are their modes of action? Currently, the hazard posed by pharmaceutical residues is a major concern of ecotoxicology. Most of the antidepressants belong to a family named the Cationic Amphipathic Drugs known to have specific interactions with cell membranes. The present study assessed the impact of eight antidepressants belonging to selective serotonin reuptake inhibitors or serotonin norepinephrine reuptake inhibitors.) Chemosphere. 2014 Aug;108:314-9. Epub 2014 Feb 14. (PDF).)

(Anm: Cytotoxic immune cell in sick and healthy skin a key to understanding vitiligo. With the aid of thousands of skin biopsies and over a hundred kilograms of skin, researchers at Karolinska Institutet have observed how two subgroups of immune cell behave in healthy skin. This functional dichotomy is preserved in the inflammatory diseases psoriasis and vitiligo. The study, which is published in the journal Immunity, opens the way for more targeted local treatments for patchy inflammatory skin disorders. (medicalnewstoday.com 22.2.2017).)

(Anm: MR avdekker alvorlig hjertesykdom. Mer enn syv av ti mistenkte infarktpasienter som har normale funn på angiografi, har likevel en alvorlig hjertesykdom. MR avdekker sykdom hos pasienter som ofte ville ha blitt sendt hjem dagen etter og vurdert som «friske», sier seksjonsoverlege Knut Haakon Stensæth. Blant 1145 personer som ble innlagt med mistanke om akutt hjerteinfarkt ved Ullevål universitetssykehus i perioden fra mars 2007 til august 2008, hadde 4,3 prosent av dem normale kransarterier ved angiografi, mange med forhøyet troponin. Ofte sendes disse pasientene hjem uten videre oppfølging. (dagensmedisin.no 7.4.2016).)

(Anm: Hjertemuskelbetennelse (myokarditt). Myokarditt er en betennelse i hjertemuskelen, forårsaket av virus, bakterier, toksiner eller immunreaksjoner. Kan gå over uten behandling, men kan utvikles til behandlingstrengende hjertesvikt. (…) Årsaker. En myokarditt skyldes sjelden en infeksjon i hjertemuskelen. Det dreier seg i de fleste tilfeller om en immunologisk reaksjon sekundært til en infeksjon i kroppen. (…) Når kroppen reagerer med antistoffdannelse mot egen kropp, kalles tilstanden autoimmun. (…) Symptomer og tegn. Diagnosen er i mange tilfeller vanskelig å stille. Sykdomstegnene kan variere fra forstørrede lymfeknuter og uspesifikke influensaliknende symptomer, til akutt hjertesvikt med store pusteproblemer eller plutselig død. (…) Hjertemuskelbetennelse kan gi brystsmerter og derfor ligne på akutt hjerteinfarkt. Opplysninger om forutgående luftveisplager, magetarmsymptomer eller febersykdom kan være til hjelp for å se sammenhengen mellom virusinfeksjon og hjertemuskelbetennelsen. (nhi.no 28.11.2016).)

(Anm: To av tre med blodforgifting får ikkje hjelpa dei skal ha. Pasientar med blodforgifting (sepsis) blir nedprioriterte når dei kjem til akuttmottak i Helse Vest, viser rapport.  (…) Sepsis-pasientar skal få antibiotikabehandling innan ein time, etter nasjonale retningslinjer, men dei fleste får ikkje dette. (nrk.no 21.9.2016).)

(Anm: Legar sende heim alvorleg sjuk pasient. Ein erfaren kommunelege får sterk kritikk etter at ein mann blei sendt heim utan at det blei oppdaga at han var alvorleg sjuk. (…) Pasienten vart sendt heim og vart raskt dårlegare. Pasienten vart frakta til sjukehus der ein konstaterte at det var snakk om alvorleg blodforgifting. Ut frå funn ved undersøking var årsaka til blodforgiftinga uklar fram til dagen etter innlegginga, då det kom tydelege teikn. – Ved blodforgifting er det spesielt at ein ikkje har så mange timar å gå på, fortel fylkeslegen. (nrk.no 7.3.2017).)

(Anm: MITOCHONDRIAL FUNCTION IN SEPSIS. Shock. 2016 Mar;45(3):271-281.)

(Anm: Cause of immune system paralysis in sepsis identified. New insights into how the immune system can malfunction during sepsis are reported in a paper published online in Nature Immunology. The study demonstrates a new approach for reversing the paralysis of the immune system that characterizes the late stages of sepsis. (…) The team was also able to restore metabolic activity and responsiveness in white blood cells from patients with fungal sepsis by treating them with interferon-γ - a factor released by normal white blood cells responding in a healthy way. (medicalnewstoday.com 7.3.2016).)

(Anm: - Zyprexa (olanzapin) og indberetninger om dødsfald. (…) SEPSIS. (…) Olanzapin og indberetninger om dødsfald. (sundhedsstyrelsen.dk 31.5.2015 (NYT OM BIVIRKNINGER 2015(6) MAJ 2015).)

(Anm: Sepsis; grunnleggende kliniske observasjoner (hnt.no 5.11.2013).)

(Anm: Urosepsis er blodforgiftning (sepsis) som utgår fra urinveiene. Dette skyldes at bakterier som har forårsaket urinveisinfeksjon eller en akutt nyrebekkenbetennelse (pyelonefritt), sprer seg til blodbanen. Samme bakterie kan påvises i urinen og blodet. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Urosepsis: What to know about UTI complications. Urosepsis is a term used to describe a type of sepsis that is caused by an infection in the urinary tract. It is a complication often caused by urinary tract infections that are not treated quickly or properly. Urosepsis is a serious complication of a urinary tract infection (UTI) that requires immediate medical care to avoid a possible life-threatening event. Anyone experiencing the symptoms of urosepsis should seek emergency medical attention. (medicalnewstoday.com 23.12.2017).)

(Anm: Drug-resistant bacteria in patients' urine or stools raise risk of drug-resistant sepsis (medicalnewstoday.com 26.4.2017).)

(Anm: «Alle» har fått avvik. Ikke ett eneste av akuttmottakene som Helsetilsynet har gjort tilsyn ved, unngikk avvik når det gjelder gjenkjennelse og behandling av sepsis. (…) Rundt 50 prosent av alle pasienter som utvikler sepsis, kommer inn via akuttmottaket. – Pasientene kommer da gjerne med en infeksjon, eller med en uavklart tilstand. (…) Sepsis som oppstår på sengepost ser ikke Fylkesmennene på i dette tilsynet. (sykepleien.no 23.2.2017).)

(Anm: Hvordan hjernen hjelper kroppen å bekjempe bakterier. (How the brain helps the body fight bacteria. The brain may not only control our thoughts and basic physical functions. Recent studies indicate that it also controls the way our body responds to the threat of bacterial infections. It does this by boosting the production of a protective molecule called PCTR1 that helps white blood cells kill the invading bacteria. Our body is in constant contact with bacteria. For the most part these do not pose a threat since we have evolved defence systems to keep these organisms at bay. But in some instances, especially when the body’s defence systems are weakened or fail, bacteria may invade, leading to infection and, in extreme cases, sepsis, which can result in death.) (theconversation.com 5.1.2017).)

(Anm: New Sepsis-3 Definitions Await Confirmatory Data. Since publication of Sepsis-3, substantial debate has occurred about how and when to incorporate these new definitions into practice. In February 2016, the European Society of Intensive Care Medicine and the Society of Critical Care Medicine Third International Consensus Task Force published “Sepsis-3” — new definitions for sepsis and septic shock. Sepsis is defined as “life-threatening organ dysfunction caused by a dysregulated host response to infection,” and septic shock is defined as “a subset of sepsis in which underlying circulatory and cellular/metabolic abnormalities are profound enough to substantially increase mortality” (NEJM JW Gen Med Mar 15 2016 and JAMA 2016; 315:775). (NEJM 2017 (December 29, 2016).)

(Anm: Blodforgiftning: William (1) døde av sepsis fordi ingen innså hvor alvorlig situasjonen var. Opp mot 12 000 nordmenn får sepsis årlig. (dagbladet.no 14.9.2016).)

(Anm: Avdekker lovbrudd ved akuttmottak. AKUTTMOTTAK: Flere av avvikene ved tilsyn viser at pasienter med sepsis blir for dårlig observert og ikke får rask nok behandling på akuttmottaket. Alle sykehusene som hittil har vært gjenstand for tilsyn med akuttmottakenes håndtering av pasienter med blodforgiftning (sepsis), har fått avvik, som er brudd på loven. (dagensmedisin.no 21.9.2016).)

(Anm: Belgian scientists discover missing link in septic shock. Researchers at VIB and Ghent University have discovered an important mechanism of sepsis, an overreaction of the body's immune system to an infection. In this condition, the brain is unable to curb an inflammatory response, causing organ failure or 'septic shock'. This scenario is the most frequent cause of death in intensive care units. As it turns out, information about infections is passed to our brain via extracellular vesicles, small particles in brain fluid. These insights will be published in the leading scientific journal EMBO Molecular Medicine and might give rise to new strategies to treat sepsis and even other inflammatory conditions. (medicalnewstoday.com 15.9.2016).)

(Anm: Snabbare vård vid blodförgiftning ska rädda liv. Svår sepsis, blodförgiftning, är vanligt förekommande och ett livshotande tillstånd som kräver snabb vård. Därför ska nu ambulanspersonal bli bättre på att identifiera patienter med sepsis. Sepsis orsakas av bakterier som sprider sig till blodbanan och leder till en allmän infektion. Kroppen utsöndrar då signalsubstanser, cytokiner, vilka påverkar kroppen på flera sätt, som höjd puls och lägre blodtryck. (netdoktor.se 10.8.2016).)

(Anm: Slideshow: What is Sepsis? Symptoms, Treatment, and More (wbmed.com 27.7.2016).)

(Anm: Simple measures cut sepsis deaths nearly in half. Sepsis, commonly called blood poisoning, is a common affliction that can affect people of all ages. A series of simple measures tested at a Norwegian hospital can make a difference in successfully treating sepsis. (medicalnewstoday.com 3.9.2016).)

(Anm: Infeksjoner, antibiotika knyttet til maniske episoder hos personer med alvorlige psykiske lidelser. (Infections, antibiotic use linked to manic episodes in people with serious mental illness. (…) Their findings, published in Bipolar Disorders, add to evidence that the body's immune system, the so-called gut brain axis, and the particular bacterial microbiome each person has play an integral part in the ebb and flow of psychiatric symptoms and psychiatric disorders, including bipolar disorder and schizophrenia.) (medicalnewstoday.com 21.7.2016).)

(Anm: Blodförgiftning. Blodförgiftning, även kallat sepsis, är en form av infektion där bakterier har infekterat blodet. Kroppen reagerar då med ett starkt inflammatoriskt svar som i sin tur kan skada organ. Blodförgiftning är ett allvarligt, livshotande tillstånd som kan utvecklas på bara några timmar och som kräver tidig medicinsk vård. (netdoktor.se 11.4.2016).)

(Anm: Startar storkontroll av blodforgiftning på norske sjukehus. Fleire pasientar har døydd av alvorleg blodforgifting fordi dei ikkje har fått behandling i tide. (…) – Når ein får ein sepsis-tilstand er det veldig viktig at ein startar antibiotikabehandling raskt. Og det ser me ofte at sviktar, forklarar Rudi. (...) Pasienten døydde av blodforgifting som komplikasjon til strikkbehandling av hemoroidar. (nrk.no 22.6.2016).)

- Øker protonpumpehemmere risikoen for demens?

Do Proton Pump Inhibitors Increase the Risk of Dementia? (Øker protonpumpehemmere risikoen for demens?)
Editorial
JAMA Neurol. 2016 (Published online February 15, 2016)
(...) Proton pump inhibitors were introduced in the 1980s for the treatment of acid-related disorders of the upper gastrointestinal tract, including “heartburn,” peptic ulcers, and gastrointestinal reflux disorders..3 The drugs are available in the United States, both as prescription and nonprescription drugs. Several studies have reported that 2% to 3% of the population older than 65 years of age were receiving long-term PPI therapy.4-6 In the National Health and Nutrition Examination Survey, use of PPIs increased from 3.4% to 7.0% among men and from 4.8% to 8.5% among women from 1999-2000 to 2011-2013.7(...)

(Anm: Editorial | Do Proton Pump Inhibitors Increase the Risk of Dementia? JAMA Neurol. 2016 (Published online February 15, 2016).)

(Anm: Proton pump inhibitors may be associated with increased risk of dementia. The use of proton pump inhibitors, the popular medications used to treat gastroesophageal reflux and peptic ulcers, may be associated with an increased risk of dementia in a study using data from a large German health insurer, according to an article published online by JAMA Neurology. (medicalnewstoday.com 15.2.2016).)

(Anm: Proton Pump Inhibitors May Be Associated With Increased Risk of Dementia. CHICAGO -- February 16, 2016 -- The use of proton pump inhibitors (PPIs) may be associated with an increased risk of dementia, according to a study published online by JAMA Neurology. (…) Regular users of PPIs (n = 2,950) had a 44% increased risk of dementia compared with those not receiving PPI medication (n = 70,729). (dgnews.docguide.com 16.2.2016).)

(Anm: Association of Proton Pump Inhibitors With Risk of Dementia. A Pharmacoepidemiological Claims Data Analysis. JAMA Neurol. 2016 (Published online February 15, 2016).)

(Anm: Proton-pump inhibitors (PPIs) are a group of drugs whose main action is a pronounced and long-lasting reduction of gastric acid production. They are the most potent inhibitors of acid secretion available.[1] This group of drugs followed and largely superseded another group of medications with similar effects, but a different mode of action, called H2-receptor antagonists. (en.wikipedia.org).)

(Anm: Protonpumpehemmere (proton pump inhibitors (PPIs) (syrepumpehemmere) (magesyrehemmere) (syrenøytraliserende midler (antacida)). (mintankesmie.no).)

(Anm: Lederartikkel. Øker protonpumpehemmere risikoen for demens? (Editorial. Do Proton Pump Inhibitors Increase the Risk of Dementia? JAMA Neurol. 2016 (Published online February 15, 2016).)

(Anm: Legemidler mot halsbrann gir tidlig aldring av blodkar. (Heartburn drug prematurely ages blood vessels. (…) A new study, published in Circulation Research, finds a potential mechanism to explain these negative health implications.) (medicalnewstoday.com 11.5.2016).)

(Anm: A list of anticholinergic drugs and their potential impact is here. (agingbraincare.org).)

(Anm: Hukommelse – normal glemsomhet eller tegn på sykdom? Alle glemmer ting fra tid til annen, det er helt normalt. Men for noen kan dårlig hukommelse hemme gjøremål i hverdagen. (…) Hvilke legemidler kan påvirke hukommelsen? Noen legemidler kan også føre til at man får dårligere hukommelse, ifølge Bekkhus-Wetterberg. – Av legemidler er det hovedsakelig beroligende medisiner av benzodiazpintype, som diazepam og oxazepam, samt legemidler med antikolinerg effekt som gir hukommelsesproblemer. Alle midler som svekker oppmerksomheten og gjør at man blir trett og sløv, vil også påvirke hukommelsen. (lommeleen.no 1.8.2016).)

(Anm: - Hjerneskanninger linker fysiske endringer til kognitiv risiko hos mye brukte legemiddelklasser. (…) - Forskerne har også funnet signifikante linker mellom hjernens struktur avslørt av MR og antikolinerg legemiddelbruk, hvor deltakerne som brukte antikolinerge legemidler hadde redusert hjernevolum og større ventrikler, hulrommene inne i hjernen.) (…) En liste over antikolinerge midler og deres potensielle effekten er her. (A list of anticholinergic drugs and their potential impact is here.) (medicalnewstoday.com 19.4.2016).)

- Problemene med uheldige antikolinerge effekter (bivirkninger) hos barn, ungdommer, voksne og eldre pasienter.

(Anm: - Problemene med uheldige antikolinerge effekter (bivirkninger) hos barn, ungdommer, voksne og eldre pasienter. (The problems of anticholinergic adverse effects in older patients.) Drugs Aging. 1993 Jul-Aug;3(4):335-48.)

(Anm: Anticholinergic effects of common drugs are associated with increased mortality in over 65s (Antikolinerge effekter av vanlige legemidler knyttet til økt dødelighet hos mennesker over 65) BMJ 2011; 342:d4037 (28 June).)

(Anm: Olanzapin depot kan gi en tilstand forenlig med sentralt antikolinergt syndrom. Tidsskr Nor Legeforen 2013; 133:2238?–?9 (12.11.2013).)

(Anm: Antikolinerge legemidler knyttet til risiko for lungebetennelse hos eldre (Anticholinergic drugs linked to risk for pneumonia in elderly) (medicalnewstoday.com 5.3.2015).)

(Anm: - Således ble bruk av antipsykotika knyttet til en doblet risiko for lungebetennelse hos pasienter med AD (Alzheimers sykdom), og til og med en høyere relativ risikoøkning (3,43 ganger) blant dem uten AD. (…) Resultatene indikerer at bruk antipsykotika er knyttet til en høyere risiko for lungebetennelse uavhengig av alder, anvendt studiedesign, behandlingsvarighet, valg av legemidler eller samtidige sykdommer. (dgnews.docguide.com 30.8.2016).)

(Anm: Among antidementia drugs, memantine is associated with the highest risk of pneumonia. A recent study from the University of Eastern Finland shows that among users of antidementia drugs, persons using memantine have the highest risk of pneumonia. The use of rivastigmine patches is associated with an increased risk as well. (medicalnewstoday.com 24.11.2016).)

(Anm: Link mellom alkohol, hjerneslag, psykiatriske legemidler og demens (- Men også personer som tok medisin mot psykoser og folk som slet med depresjon, fikk forhøyd risiko for å bli rammet av demens tidlig. Høyt blodtrykk kan også øke faren for at man rammes, skriver nyhetsbyrået TT.) (vg.no 14.8.2013).)

- Legemidler som kan forårsake eller forverre hjertesvikt

Drugs That May Cause or Exacerbate Heart Failure (Legemidler som kan forårsake eller forverre hjertesvikt)
Circulation 2016;134(2) (July 12, 2016)
Abstrakt Hjertesvikt et et vanlig, kostbart, og ødeleggende syndrom som er forbundet med et svært komplekst legemiddelregime, et stort antall samtidige sykdommer, og et stort antall helsepersonel med forskjellig bakgrunn. Alle disse faktorene bidrar til å øke risikoen for forverring av hjertesvikt ved direkte hjerteinfarkttoksisitet, legemiddelinteraksjoner, eller begge deler. Denne vitenskapelige meddelsen er ment å være omfattende og tilgjengelig kilde for legemidler, som kan forårsake eller forverre hjertesvikt, for å bistå helsepersonell til å forbedre kvaliteten på den omsorg som ytesl til disse pasientene. (…) (Abstract Heart failure is a common, costly, and debilitating syndrome that is associated with a highly complex drug regimen, a large number of comorbidities, and a large and often disparate number of healthcare providers. All of these factors conspire to increase the risk of heart failure exacerbation by direct myocardial toxicity, drug-drug interactions, or both. This scientific statement is designed to serve as a comprehensive and accessible source of drugs that may cause or exacerbate heart failure to assist healthcare providers in improving the quality of care for these patients.)

- Mange legemidler kan forårsake eller forverre hjertesvikt, advarer ny redegjørelse

Many drugs can cause or worsen heart failure, cautions new statement(Mange legemidler kan forårsake eller forverre hjertesvikt, advarer ny redegjørelse)
medicalnewstoday.com 12.7.2016
For the first time, the American Heart Association has issued a statement cautioning that drugs used to treat a variety of conditions can cause or worsen heart failure. Patients should show each of their healthcare providers a complete list of their medications, including over-the-counter drugs and natural supplements. Patients with heart failure should consult with a health professional before starting or stopping any medication.

Commonly used medications and nutritional supplements may cause or worsen heart failure, according to the first scientific statement from the American Heart Association to provide guidance on avoiding drug-drug or drug-condition interactions for people with heart failure.

The statement provides comprehensive information about specific drugs and "natural" remedies that may have serious unintended consequences for heart failure patients.

Heart failure patients have, on average five or more separate medical conditions and take seven or more prescription medications daily, often prescribed by different healthcare providers.

"Since many of the drugs heart failure patients are taking are prescribed for conditions such as cancer, neurological conditions, or infections, it is crucial but difficult for healthcare providers to reconcile whether a medication is interacting with heart failure drugs or making heart failure worse," said Robert L. Page II, Pharm.D., M.S.P.H., chair of the writing committee for the new scientific statement published in the American Heart Association journal Circulation. (…)

In addition to prescription medications, over the counter drugs may also have unintended consequences for heart failure patients. For example, non-steroidal anti-inflammatory drugs(NSAIDs), including commonly used painkillers such as ibuprofen, can trigger or worsen heart failure by causing sodium and fluid retention and making diuretic medications less effective.

Over-the counter heartburn medications and cold remedies may also contain significant amounts of sodium, which is usually restricted in patients with heart failure.

"Patients have been taught to read food labels for sodium content, but they also need to read labels on over-the-counter medications and natural supplements," Page said. (…)

According to the statement, medications can cause problems in several ways: being toxic to heart muscle cells or changing how the heart muscle contracts; interacting with medications used to treat heart failure so that some of their benefits are lost; and containing more sodium than advised for patients with heart failure. (…)

(Anm: Olika NSAID hade olika effekt på blodtrycket. Det antiinflammatoriska läkemedlet ibuprofen medförde ett något högre dygnsblodtryck medan det antiinflammatoriska läkemedlet celecoxib inte gjorde det, enligt en ny randomiserad och dubbelblind studie. (…) När forskarna nu tittade på blodtrycksförändring efter tre månader hade patienterna i ibuprofengruppen fått en höjning av det systoliska blodtrycket med mer än 3 mmHg i median, mätt ambulatorisk 24-timmarsblodtrycksmätare. De som fått naproxen fick en lite mindre höjning och de som fått celecoxib hade ett i stort sett oförändrat blodtryck. De här resultaten återspeglades också i att högre andel i ibuprofen- och naproxengrupperna hamnade över gränsen för högt blodtryck. (dagensmedisin.no 30.8.2017).)

- Soppdrepende legemiddel knyttet til legemiddelindusert hjertesykdom. (- Mitokondriell legemiddelindusert sykdom.)

Antifungal-Associated Drug-Induced Cardiac Disease. (Soppdrepende legemiddel knyttet til legemiddelindusert hjertesykdom)
Clin Infect Dis. 2015 Dec 1;61 Suppl 6:S662-8.
Abstract The etiology of cardiomyopathies are classified into 4 main groupings (dilated, hypertrophic, restrictive, and idiopathic) and can be mechanistically caused by myocarditis, conduction abnormalities, focal direct injury, or nutritional deficiency. Based on our review of this topic, evidence suggests that echinocandin-related cardiac dysfunction is a mitochondrial drug-induced disease caused by focal direct myocyte injury. With caspofungin or anidulafungin administration into the heart via central line, exposure is likely extreme enough to induce the acute toxicity. Chronic or low-dose exposure may lead to hypertrophic cardiomyopathy; however, only acute exposures have been explored to date. (…)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

(Anm: Linking telomere loss and mitochondrial dysfunction in chronic disease. (…) Drawing a mechanistic connection between telomere function and mitochondria biology will provide a broader perspective for understanding the pathophysiology of diseases and their relation to the aging process, and may provide opportunities for new possible treatments. Front Biosci (Landmark Ed). 2017 Jan 1;22:117-127.)

(Anm: Extreme short and long telomeres linked to increased cancer risk (news-medical.net 5.4.2017).)

(Anm: Scientists discover master regulator of cellular aging. (…) "Telomeres represent the clock of a cell," said TSRI Associate Professor Eros Lazzerini Denchi, corresponding author of the new study, published online in the journal Science. "You are born with telomeres of a certain length, and every time a cell divides, it loses a little bit of the telomere. Once the telomere is too short, the cell cannot divide anymore." (medicalnewstoday.com 13.1.2017).)

(Anm: Betennelser endrer mitokondrier til giftige fabrikker. Å lære hvordan å kontrollere betennelser kan ha store implikasjoner for behandlingen av mange sykdommer. Banebrytende forskning oppdager hvordan makrofager endrer mitokondriene til giftige kjemisk-produserende betennelsespromotører. (Inflammation turns mitochondria into toxic factories. Learning how to control inflammation could have huge implications for the treatment of many diseases. Breaking research discovers how macrophages turn mitochondria into toxic chemical-producing inflammation-promoters.) (medicalnewstoday.com 25.9.2016).)

(Anm: Research may show new ways to repress inflammation at outset. (…) Professor Alexander Weber of the Interfaculty Institute of Cell Biology says the enzyme - Bruton's tyrosine kinase or BTK - is switched on when an inflammation occurs in the body, playing a key role in the inflammation's subsequent development. (medicinenet.com 21.2.2017).)

(Anm: Mitokondriell dysfunksjon (mitokondriedysfunksjon) indusert av sertraline (Zoloft), et antidepressiva (Mitochondrial dysfunction induced by sertraline, an antidepressant agent) Toxicol Sci. 2012 Jun;127(2):582-91. Epub 2012 Mar 2.)

(Anm: Kan Lupus øke risikoen for demens? Could lupus raise dementia risk? People living with lupus may be at significantly greater risk of developing dementia than those without the autoimmune disease, a new study suggests. (…) Study co-author Daniela Amital, of the Sackler Faculty of Medicine at Tel Aviv University in Israel, and colleagues recently reported their results in the International Journal of Geriatric Psychiatry. (medicalnewstoday.com 9.11.2017).)

(Anm: Effekten av tramadol, klonazepam og deres kombinasjoner på hjernens mitokondrielle komplekser. (Effects of tramadol, clonazepam, and their combination on brain mitochondrial complexes.) (…) Dette resultatet forklarer de kliniske og deres respektive histopatologiske effekter av tramadol, for eksempel anfall og røde nevroner (markør for apoptose). (The results showed that groups that received tramadol (therapeutic and abuse) suffered from weight loss.) (Toxicol Ind Health. 2015 Dec;31(12):1325-33).)

(Anm: Antibiotika kan utløse mitokondriell dysfunksjon som induserer psykiatriske lidelser. (Antibiotics May Trigger Mitochondrial Dysfunction Inducing Psychiatric Disorders. Med Sci Monit. 2017 Jan 7;23:101-106.)

(Anm: Drug-induced mitochondrial dysfunction and cardiotoxicity. Am J Physiol Heart Circ Physiol. 2015 Sep 18:ajpheart.00554.2015. [Epub ahead of print].)

- Toxic and Endocrine Myopathies.

Toxic and Endocrine Myopathies.
Continuum (Minneap Minn). 2016 Dec;22(6, Muscle and Neuromuscular Junction Disorders):1815-1828.
PURPOSE OF REVIEW: This article discusses the clinical features, pathophysiology, and management of toxic and endocrine myopathies.
RECENT FINDINGS: Early detection and expeditious correction of metabolic disturbances in endocrinopathies such as Cushing syndrome, thyroid and parathyroid diseases, and acromegaly can minimize and prevent neurologic complications including myopathy. Recently proposed mechanisms of injury in patients with critical illness myopathy include inhibition of protein synthesis, mitochondrial dysfunction, disruption of the ubiquitin-proteasome system, oxidative stress, and disruption of intramuscular calcium homeostasis, which can cause a myosin-loss myopathy. Mechanisms underlying toxic myopathies include myosin loss; damage to cellular structures, including myofibrils and organelles such as lysosomes and mitochondria; inflammation; and necrosis. Presentations range anywhere from acute, painful, and necrotic myopathies, as can occur in statin myopathy, to more insidious presentations such as steroid myopathy.

SUMMARY: Endocrinopathies known to cause myopathy include thyroid and parathyroid diseases, disorders of the adrenal axis such as Cushing syndrome, and acromegaly. Patients in the intensive care unit are at risk for developing critical illness myopathy, also known as myosin-loss myopathy, which should be considered if intensive care unit acquired weakness develops. The most common toxic agents associated with myopathy include statins and other lipid-lowering medications, corticosteroids, colchicine, amiodarone, hydroxychloroquine, and chloroquine. (…)

- Statiner kan fremme Parkinsons sykdom (PD): Insikt i en stor nasjonal database for erstatningskrav.

Statins may facilitate Parkinson's disease: Insight gained from a large, national claims database.
Mov Disord. 2017 Apr 3. doi: 10.1002/mds.27006. [Epub ahead of print]
Abstract
OBJECTIVE: Using a large U.S. claims database (MarketScan), we investigated the controversy surrounding the role of statins in Parkinson's disease (PD).

METHODS: We performed a retrospective case-control analysis. First, we identified 2322 incident PD cases having a minimum of 2.5 years of continuous enrollment prior to earliest diagnosis code or prescription of antiparkinson medication. A total of 2322 controls were then matched individually by age, gender, and a follow-up window to explore the relationship of statin use with incident PD.

RESULTS: Statin usage was significantly associated with PD risk, with the strongest associations being for lipophilic (odds ratio = 1.58, P < .0001) versus hydrophilic (odds ratio = 1.19, P = .25) statins, statins plus nonstatins (odds ratio = 1.95, P < .0001), and for the initial period after starting statins (<1 year odds ratio = 1.82, 1-2.5 years odds ratio = 1.75, and ≥2.5 years odds ratio = 1.37; Ptrend < .0001).

CONCLUSION: The use of statin (especially lipophilics) was associated with higher risk of PD, and the stronger association in initial use suggests a facilitating effect. © 2017 International Parkinson and Movement Disorder Society. (...)

(Anm: Low LDL cholesterol, PCSK9 and HMGCR genetic variation, and risk of Alzheimer’s disease and Parkinson’s disease: Mendelian randomisation study. (…) Conclusion Low LDL cholesterol levels due to PCSK9 and HMGCR variants had no causal effect on high risk of Alzheimer’s disease, vascular dementia, any dementia, or Parkinson’s disease; however, low LDL cholesterol levels may have a causal effect in reducing the risk of Alzheimer’s disease. BMJ 2017;357:j1648 (Published 24 April 2017).)

Low cholesterol linked to Parkinson's risk in men
NEW YORK (Reuters Health) 29.9.2005
- Is it possible to have too low a level of cholesterol? A cholesterol profile that reduces the risk of heart disease may increase the risk for Parkinson's disease -- at least for men -- researchers report.

Going back several years, studies have uncovered associations between low cholesterol and suicide, stroke, depression, even violence. While the findings in most cases did not stand up to scrutiny, the suspicion remains that very low cholesterol might influence mental function.

Now, at the annual meeting the American Neurological Association held this week in San Diego, California, Dr. Xuemei Huang described a possible link to Parkinson's disease.

Huang and colleagues, from the University of North Carolina at Chapel Hill, measured the lipid levels of 124 Parkinson's patients and a group of 112 similar people free of Parkinson's disease. (...)

- Legemiddelindusert immunologisk trombocytopeni (for lavt antall blodplater)

Drug-Induced Immune Thrombocytopenia (Legemiddelindusert immunologisk trombocytopeni)
NEJM 2007; 357:580-587 (August 9)
Legemiddelindusert trombocytopeni kan være forårsaket av dusinvis kanskje hundrevis av legemidler. Fordi trombocytopeni kan ha mange andre årsaker kan diagnostisering av legemiddelindusert trombocytopeni lett bli oversett. I noen tilfeller behandles polikliniske pasienter med legemiddelindusert trombocytopeni for autoimmun trombocytopeni, som gjentas to eller tre ganger, før legemidlet som forårsaker sykdommen blir identifisert.1 Hos akutt innlagte syke pasienter kan legemiddelindusert trombocytopeni bli oversett fordi trombocytopeni er knyttet til sepsis, effekten av koronar bypasskirurgi, eller enkelte andre underliggende tilstander. Selv om legemiddelindusert trombocytopeni er uvanlig kan det være ødeleggende med dødelig konsekvenser som normalt kan forebygges ved å avslutte legemidlet . . . [Full tekst av deenne artikkel] (Drug-induced thrombocytopenia can be caused by dozens, perhaps hundreds, of medications. Because thrombocytopenia can have many other causes, the diagnosis of drug-induced thrombocytopenia can easily be overlooked. On occasion, outpatients with drug-induced thrombocytopenia are treated for autoimmune thrombocytopenia and can have two or three recurrences before the drug causing the disorder is identified.1 In acutely ill, hospitalized patients, drug-induced thrombocytopenia can be overlooked because thrombocytopenia is attributed to sepsis, the effect of coronary-artery bypass surgery, or some other underlying condition. Although drug-induced thrombocytopenia is uncommon, it can have devastating, even fatal consequences that can usually be prevented simply by discontinuing . . . [Full Text of this Article])

(Anm: trombocytopeni; minka mengd blodplater i blodet; årsaker kan vera mange, noen finst under oppslag for purpura; plateunderproduksjon finst ved pancytopeni, auka platedestruksjon ved ITP, LED, etter transfusjonar, pga kjemikaliar, stråling, medikamentbruk m v, trombocytopeni kan elles koma ved konsumpsjonskoagulopati, ved ulike infeksjonar, hemolytisk uremisk syndrom, kreftspreiing, DIC m v, platene kan vera få pga hypersplenisme, TTP eller bloddilusjon; blødingsfare når trombocytt-talet er mindre enn 0,04 × 1012/l; jf oppslag på thrombocytopenia, oppslag på purpura, amegakaryocytisk trombocytopeni, neonatal alloimmun trombocytopeni; stundom brukast uttrykket trombopeni EN thrombocytopenia ET [trombocytt + gr penia fattigdom] Kilde: Norsk medisinsk ordbok.)

(Anm: Organ Specific Toxicity (qiagen.com 30.4.2015).)

(Anm: Interventions to improve safe and effective medicines use by consumers: an overview of systematic reviews. Cochrane Database Syst Rev. 2014 Apr 29;4:CD007768.)

(Anm: Når medisinen blir din fiende. TV-reklame bringer nå legemidlene inn i stua di. La deg forføre – men les også dette | Jonas Kure Buer (aftenposten.no 20.2.2016).)

(Anm: FTC Charges Volkswagen With Deceptive Advertising. 'Clean Diesel' Ads Come Under Fire in Wake of Emissions Scandal (adage.com 29.3.2016).)

(Anm: Siri Lillegraven, postdoc og LIS-lege, revmatologisk avdeling, Diakonhjemmet sykehus Anna-Birgitte  Aga, overlege, revmatologisk avde-ling, Diakonhjemmet sykehus  og PhD stipendiat, Universitetet  i Oslo/Diakonhjemmet sykehus Espen A. Haavardsholm  postdoc og overlege,  revmatologisk avdeling,  Diakonhjemmet sykehus Medikamentell behandling av leddgikt. (…)  Bivirkninger av medisiner til leddgiktpasienter blir fortløpende vurdert opp mot gevinsten for den enkelte pasienten. (…) Buers omtale av revmatologisk behandling har liten relevans for dagens praksis. (aftenposten.no 13.3.2016).)

(Anm: Kronisk sykdom. Ikke til å dø av, men til å prøve å leve med. | Knut Olav Åmås. Én sak er akutt eller uhelbredelig, dødelig sykdom. En annen ting er å være kronisk syk i år etter år, tiår etter tiår. (...) Legemiddelindustrien lever imidlertid godt av stadig mer behandling med medisiner. Kronisk sykdom og livslang medisinbruk betyr store penger, veldig store penger. Kanskje ikke så rart da at det ikke satses enda mer på forskning på en del slitsomme kroniske sykdommer, og heller ikke mer på å utvikle kurer – eller forebygging og ikke-medikamentell behandling. I stedet må kronikerne i tillegg betale prisen i form av bivirkningene av alle medisinene... (aftenposten.no 27.2.2016).)

(Anm: Sepsis; grunnleggende kliniske observasjoner (hnt.no 5.11.2013).)

(Anm: Urosepsis er blodforgiftning (sepsis) som utgår fra urinveiene. Dette skyldes at bakterier som har forårsaket urinveisinfeksjon eller en akutt nyrebekkenbetennelse (pyelonefritt), sprer seg til blodbanen. Samme bakterie kan påvises i urinen og blodet. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Urosepsis: What to know about UTI complications. Urosepsis is a term used to describe a type of sepsis that is caused by an infection in the urinary tract. It is a complication often caused by urinary tract infections that are not treated quickly or properly. Urosepsis is a serious complication of a urinary tract infection (UTI) that requires immediate medical care to avoid a possible life-threatening event. Anyone experiencing the symptoms of urosepsis should seek emergency medical attention. (medicalnewstoday.com 23.12.2017).)

(Anm: Drug-resistant bacteria in patients' urine or stools raise risk of drug-resistant sepsis (medicalnewstoday.com 26.4.2017).)

(Anm: «Alle» har fått avvik. Ikke ett eneste av akuttmottakene som Helsetilsynet har gjort tilsyn ved, unngikk avvik når det gjelder gjenkjennelse og behandling av sepsis. (…) Rundt 50 prosent av alle pasienter som utvikler sepsis, kommer inn via akuttmottaket. – Pasientene kommer da gjerne med en infeksjon, eller med en uavklart tilstand. (…) Sepsis som oppstår på sengepost ser ikke Fylkesmennene på i dette tilsynet. (sykepleien.no 23.2.2017).)

(Anm: Hvordan hjernen hjelper kroppen å bekjempe bakterier. (How the brain helps the body fight bacteria. The brain may not only control our thoughts and basic physical functions. Recent studies indicate that it also controls the way our body responds to the threat of bacterial infections. It does this by boosting the production of a protective molecule called PCTR1 that helps white blood cells kill the invading bacteria. Our body is in constant contact with bacteria. For the most part these do not pose a threat since we have evolved defence systems to keep these organisms at bay. But in some instances, especially when the body’s defence systems are weakened or fail, bacteria may invade, leading to infection and, in extreme cases, sepsis, which can result in death.) (theconversation.com 5.1.2017).)

(Anm: New Sepsis-3 Definitions Await Confirmatory Data. Since publication of Sepsis-3, substantial debate has occurred about how and when to incorporate these new definitions into practice. In February 2016, the European Society of Intensive Care Medicine and the Society of Critical Care Medicine Third International Consensus Task Force published “Sepsis-3” — new definitions for sepsis and septic shock. Sepsis is defined as “life-threatening organ dysfunction caused by a dysregulated host response to infection,” and septic shock is defined as “a subset of sepsis in which underlying circulatory and cellular/metabolic abnormalities are profound enough to substantially increase mortality” (NEJM JW Gen Med Mar 15 2016 and JAMA 2016; 315:775). (NEJM 2017 (December 29, 2016).)

(Anm: Blodforgiftning: William (1) døde av sepsis fordi ingen innså hvor alvorlig situasjonen var. Opp mot 12 000 nordmenn får sepsis årlig. (dagbladet.no 14.9.2016).)

(Anm: Avdekker lovbrudd ved akuttmottak. AKUTTMOTTAK: Flere av avvikene ved tilsyn viser at pasienter med sepsis blir for dårlig observert og ikke får rask nok behandling på akuttmottaket. Alle sykehusene som hittil har vært gjenstand for tilsyn med akuttmottakenes håndtering av pasienter med blodforgiftning (sepsis), har fått avvik, som er brudd på loven. (dagensmedisin.no 21.9.2016).)

(Anm: Belgian scientists discover missing link in septic shock. Researchers at VIB and Ghent University have discovered an important mechanism of sepsis, an overreaction of the body's immune system to an infection. In this condition, the brain is unable to curb an inflammatory response, causing organ failure or 'septic shock'. This scenario is the most frequent cause of death in intensive care units. As it turns out, information about infections is passed to our brain via extracellular vesicles, small particles in brain fluid. These insights will be published in the leading scientific journal EMBO Molecular Medicine and might give rise to new strategies to treat sepsis and even other inflammatory conditions. (medicalnewstoday.com 15.9.2016).)

(Anm: - Zyprexa (olanzapin) og indberetninger om dødsfald. (…) SEPSIS. (…) Olanzapin og indberetninger om dødsfald. (sundhedsstyrelsen.dk 31.5.2015 (NYT OM BIVIRKNINGER 2015(6) MAJ 2015).)

(Anm: Snabbare vård vid blodförgiftning ska rädda liv. Svår sepsis, blodförgiftning, är vanligt förekommande och ett livshotande tillstånd som kräver snabb vård. Därför ska nu ambulanspersonal bli bättre på att identifiera patienter med sepsis. Sepsis orsakas av bakterier som sprider sig till blodbanan och leder till en allmän infektion. Kroppen utsöndrar då signalsubstanser, cytokiner, vilka påverkar kroppen på flera sätt, som höjd puls och lägre blodtryck. (netdoktor.se 10.8.2016).)

(Anm: Slideshow: What is Sepsis? Symptoms, Treatment, and More (wbmed.com 27.7.2016).)

(Anm: Simple measures cut sepsis deaths nearly in half. Sepsis, commonly called blood poisoning, is a common affliction that can affect people of all ages. A series of simple measures tested at a Norwegian hospital can make a difference in successfully treating sepsis. (medicalnewstoday.com 3.9.2016).)

(Anm: Blodförgiftning. Blodförgiftning, även kallat sepsis, är en form av infektion där bakterier har infekterat blodet. Kroppen reagerar då med ett starkt inflammatoriskt svar som i sin tur kan skada organ. Blodförgiftning är ett allvarligt, livshotande tillstånd som kan utvecklas på bara några timmar och som kräver tidig medicinsk vård. (netdoktor.se 11.4.2016).)

(Anm: Startar storkontroll av blodforgiftning på norske sjukehus. Fleire pasientar har døydd av alvorleg blodforgifting fordi dei ikkje har fått behandling i tide. (…) – Når ein får ein sepsis-tilstand er det veldig viktig at ein startar antibiotikabehandling raskt. Og det ser me ofte at sviktar, forklarar Rudi. (...) Pasienten døydde av blodforgifting som komplikasjon til strikkbehandling av hemoroidar. (nrk.no 22.6.2016).)

(Anm: Sepsis: pathophysiology and clinical management. Sepsis, severe sepsis, and septic shock represent increasingly severe systemic inflammatory responses to infection. Sepsis is common in the aging population, and it disproportionately affects patients with cancer and underlying immunosuppression. In its most severe form, sepsis causes multiple organ dysfunction that can produce a state of chronic critical illness characterized by severe immune dysfunction and catabolism. BMJ 2016;353:i1585 (Published 23 May 2016).)

(Anm: Late mortality after sepsis: propensity matched cohort study BMJ 2016;353:i2375 (Published 17 May 2016).)

(Anm: Editorial. Late mortality after sepsis. A new series of definitions of sepsis1 along with simple guidance for early diagnosis has recently been published, and a NICE guideline is due shortly.2 Sepsis is an extreme manifestation of the body responding to a severe infection—in part adaptive and protective, but potentially maladaptive and life threatening. Naturally, perhaps, the focus has been on early diagnosis and management. This is not always performed well, as highlighted by a 2015 report from the UK National Confidential Enquiry into Patient Outcome and Death.3 In a linked paper, Prescott and colleagues (doi:10.1136/bmj.i2375) report that patients who survive an episode of sepsis have a significant excess risk of mortality for a prolonged period of time.4 BMJ 2016;353:i2735 (Published 17 May 2016).)

- Opioider linket til andre typer dødsfall annet enn overdoser, ifølge studie. (- legemidlene kan også bidra til hjerterelaterte dødsfall og andre dødsfall.)

Opioids Linked with Deaths Other than Overdoses, Study Says. (Opioider knyttet til andre typer dødsfall annet enn overdoser.)
pharmapro.com 15.6.2016
CHICAGO (AP) — Utilsiktede overdoser er ikke den eneste dødelig risiko ved bruk av kraftige reseptbelagte smertestillende — legemidlene kan også bidra til hjerterelaterte dødsfall og andre dødsfall, antyder ny forskning. (— Accidental overdoses aren't the only deadly risk from using powerful prescription painkillers — the drugs may also contribute to heart-related deaths and other fatalities, new research suggests.)

Blant mer enn 45 000 pasienter i studien hadde de som bruker smertestillende opioider 64 prosent høyere risiko for å dø innen seks måneder etter behandlingsstart sammenlignet med pasienter som tar andre reseptbelagte smertelegemidler. Utilsiktede overdoser utgjorde om lag 18 prosent av dødsfallene blant opioidbrukere, mot 8 prosent av de andre pasientene. (Among more than 45,000 patients in the study, those using opioid painkillers had a 64 percent higher risk of dying within six months of starting treatment compared to patients taking other prescription pain medicine. Unintentional overdoses accounted for about 18 percent of the deaths among opioid users, versus 8 percent of the other patients.)

"Selv om folk tror at problemet med opioidbruk er stort, er det sannsynligvis verre", sier Wayne Ray, hovedforfatter og professor i helsepolitikk ved Vanderbilt University Medical School. "De bør være en siste utvei og spesiell forsiktighet bør utvises for pasienter som har kardiovaskulær risiko." (…) ("As bad as people think the problem of opioid use is, it's probably worse," said Wayne Ray, the lead author and a health policy professor at Vanderbilt University's medical school. "They should be a last resort and particular care should be exercised for patients who are at cardiovascular risk.")

Hans forsiktighet er i tråd med de siste råd fra Centers for Disease Control and Prevention, som prøver å demme opp for landets opioidepidemi. Problemet omfatter misbruk av substanser som heroin og overforbruk av reseptbelagte opioider som hydrokodon, kodein og morfin. (…) (His caution echoes recent advice from the Centers for Disease Control and Prevention, trying to stem the nation's opioid epidemic. The problem includes abuse of street drugs like heroin and overuse of prescription opioids such as hydrocodone, codeine and morphine.)

(Anm: Bloodstream Infections: The peak of the iceberg. Virulence. 2016 Apr 2;7(3):248-51. Epub 2016 Feb 18.)

(Anm: Bloodstream infection pathogens becoming more resilient. A recently published special issue of Virulence, "Bloodstream Infections", focuses on the resilience of bloodstream infections (BSI) and is endorsed by the European Study Group for Infections in Compromised Hosts of the European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases. (medicalnewstoday.com 5.5.2016).)

(Anm: Blodforgiftning og Bakterier i blodet (Sepsis og Bakteriæmi) (sundhedsguiden.dk 18.9.2006).)

(Anm: - Symptomene tilsvarer symptomer på olanzapinforgiftning, som kan være sløvhet (fra trøtthet til koma) og/eller forvirring, desorientering, agitasjon, angst og annen kognitiv svekkelse. Andre symptomer kan være ekstrapyrimidale symptomer, som muskelstivhet eller risting og vanskeligheter med å gå og snakke, kramper, svimmelhet, økning i blodtrykk og svakhet. Symptomene kan være alvorlige og kreve sykehusinnleggelse. Derfor skal pasienter som behandles med Zypadhera observeres de første timene etter hver eneste injeksjon. legemiddelverket.no 25.11.2016 (legemiddelverket.no 21.11.2016).)

(Anm: To av tre med blodforgifting får ikkje hjelpa dei skal ha. Pasientar med blodforgifting (sepsis) blir nedprioriterte når dei kjem til akuttmottak i Helse Vest, viser rapport.  (…) Sepsis-pasientar skal få antibiotikabehandling innan ein time, etter nasjonale retningslinjer, men dei fleste får ikkje dette. (nrk.no 21.9.2016).)

(Anm: Legar sende heim alvorleg sjuk pasient. Ein erfaren kommunelege får sterk kritikk etter at ein mann blei sendt heim utan at det blei oppdaga at han var alvorleg sjuk. (…) Pasienten vart sendt heim og vart raskt dårlegare. Pasienten vart frakta til sjukehus der ein konstaterte at det var snakk om alvorleg blodforgifting. Ut frå funn ved undersøking var årsaka til blodforgiftinga uklar fram til dagen etter innlegginga, då det kom tydelege teikn. – Ved blodforgifting er det spesielt at ein ikkje har så mange timar å gå på, fortel fylkeslegen. (nrk.no 7.3.2017).)

(Anm: MITOCHONDRIAL FUNCTION IN SEPSIS. Shock. 2016 Mar;45(3):271-281.)

(Anm: Cause of immune system paralysis in sepsis identified. New insights into how the immune system can malfunction during sepsis are reported in a paper published online in Nature Immunology. The study demonstrates a new approach for reversing the paralysis of the immune system that characterizes the late stages of sepsis. (…) The team was also able to restore metabolic activity and responsiveness in white blood cells from patients with fungal sepsis by treating them with interferon-γ - a factor released by normal white blood cells responding in a healthy way. (medicalnewstoday.com 7.3.2016).)

(Anm: Statins and brain dysfunction in intensive care. Severe critical illness, the leading medical causes of which are sepsis and acute respiratory distress syndrome, is often complicated by acute brain dysfunction, which is mainly characterised by changes in consciousness (ranging from delirium to coma) and various electrophysiological changes. Lancet Respir Med. 2016 Jan 28. pii: S2213-2600(16)00028-X.)

(Anm: Delirium is associated with 5-fold increased mortality in acute cardiac patients. (medicalnewstoday.com 16.3.2017).)

(Anm: Probiotic Supplementation and Late-Onset Sepsis in Preterm Infants: A Meta-analysis. CONTEXT: Late-onset sepsis (LOS) is a major cause of mortality and morbidity in preterm infants. (…) CONCLUSIONS: Probiotic supplementation reduces the risk of LOS in preterm infants. Pediatrics 2016;137(3) (March 2016).)

(Anm: Legemiddelforskrivning (feilforskrivning, overmedisinering, deforskrivning (seponering) (mintankesmie.no).)

- NFL-leger brøt amerikansk lov, hevder søksmål. (- De mener at de er påført varige skader i kroppsorganer og ledd som en konsekvens av upassende og villedende medisinbruk fra NFL-lagenes side.)

NFL-leger brøt amerikansk lov, hevder søksmål
nettavisen.no 10.3.2017
Et søksmål fra tidligere spillere anklager lag og leger i National Football League (NFL) for å bryte loven med sin omfattende medisinbruk.

NEW YORK (Nettavisen): The Washington Post har fått tilgang til forseglede rettsdokumenter fra et søksmål som tidligere spillere har rettet mot NFL.

«Søksmålet gir et sjeldent innblikk i ligaens forhold til medisiner og hvordan laglegene behandler smerten som uunngåelig kommer fra en tøff sport, slik at spillerne kan være på banen», skriver avisens journalist Rick Maese. (…)

1800 spillere
Det er ikke bare den påståtte medisinbruken som kommer opp i et usedvanlig høyt tall, det gjør også selve søksmålet. Hele 1800 tidligere profesjonelle spillere er representert i denne saken mot NFL.

De mener at de er påført varige skader i kroppsorganer og ledd som en konsekvens av upassende og villedende medisinbruk fra NFL-lagenes side. (…)

(Anm: NFL abuse of painkillers and other drugs described in court filings. According to the March 2013 document from Brown, the Steelers provided its players 7,442 doses of NSAIDs in 2012 — only the 10th most in the league that year — and 2,123 doses of unnamed controlled medications — the 14th most. (washingtonpost.com 9.3.2017).)

(Anm: Mange NSAID knyttet til hjertefeil. Many NSAIDs Associated With HF. 'A clear risk to some... and tighter regulation is justified'. (…) For the individual drugs, odds ratios ranged from 1.16 (95% CI 1.07-1.27) for naproxen to 1.83 (95% CI 1.66-2.02) for ketorolac, and were significant for the following: Diclofenac – Ibuprofen – Indomethacin – Ketorolac – Naproxen – Nimesulide – Piroxicam – Etoricoxib - Rofecoxib (medpagetoday.com 29.9.2016).)

(Anm: NSAID; non-steroidal anti-inflammatory drugs; Ikkesteroide antiinflammatoriske midler (no.wikipedia.org).)

- «Ufarlige» smertestillende knyttet til økt risiko for hjertestans.

(Anm: «Ufarlige» smertestillende knyttet til økt risiko for hjertestans. 'Harmless' Painkillers Associated With Increased Risk of Cardiac Arrest. Painkillers considered harmless by the general public are associated with increased risk of cardiac arrest, according to research published in the March issue of European Heart Journal - Cardiovascular Pharmacotherapy.1 Non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) are among the most commonly used drugs worldwide and some, including ibuprofen, are available over the counter. (pharmpro.com 16.3.2017).)

(Anm: Combination of NSAIDs and gastric protection can lead to inflammation in small intestine. Patients with inflammatory diseases are often prescribed non-steroidal anti-inflammatory drugs. They are also often recommended to use a proton pump inhibitor to protect their stomach. (news-medical.net 11 .4.2017).)

- Reseptfrie NSAID-er linkes til økt risiko for hjertestans, ifølge studie.

(Anm: Reseptfrie NSAID-er linkes til økt risiko for hjertestans, ifølge studie. Smertestillende legemidler som anses ufarlige for publikum er assosiert med økt risiko for hjertestans, ifølge forskning publisert i dagens utgave av European Heart Journal - Cardiovascular Pharmacotherapy. (…) Disse inkluderte de ikke-selektive NSAID-er (diclofenac, naproxen, ibuprofen) og COX-2-hemmere (rofecoxib celekoksib). Over-the-counter NSAIDs linked to elevated risk of cardiac arrest, study finds. Painkillers considered harmless by the general public are associated with increased risk of cardiac arrest, according to research published today in the March issue of European Heart Journal - Cardiovascular Pharmacotherapy. (…) These included the non-selective NSAIDs (diclofenac, naproxen, ibuprofen), and COX-2 selective inhibitors (rofecoxib, celecoxib). (news-medical.net 15.3.2017).

- Ibuprofen er knyttet til 31 % økning i risiko for hjertestans.

(Anm: Ibuprofen er knyttet til 31 % økning i risiko for hjertestans. Ibuprofen linked to 31% increase in risk of cardiac arrest. A study emerging from Denmark has found that the use of over-the-counter pain killer, Ibuprofen, is associated with an increased risk of cardiac arrest. In particular, the research warned against the view of nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAID) as without risk and advised against people using the pain killers who had pre-existing cardiovascular problems. (…) Of those who were taking NSAIDs, the use of ibuprofen was associated with a 31% increase in the risk of cardiac arrest. As well as this, patients taking diclofenac, another NSAID – only available by prescription in the USA and the UK, were found to have a 50% increase in the risk of cardiac arrest. (pharmatimes.com 16.3.2017).)

- Ny forskning: Populært håndkøbsmedicin kan forstyrre unge mænds hormoner. Ibuprofen kan ændre unge mænds hormonbalance, viser ny dansk-fransk forskning. (- Den populære håndkøbsmedicin kan føre til, at unge mænds hormonbalance minder om en 70-årigs.)

(Anm: Ny forskning: Populært håndkøbsmedicin kan forstyrre unge mænds hormoner. Ibuprofen kan ændre unge mænds hormonbalance, viser ny dansk-fransk forskning. Er du en ung mand og har taget de smertestillede gigtpiller ibuprofen i bare 14 dage, så kan du risikere at skade produktionen af hormonet testosteron. Den populære håndkøbsmedicin kan føre til, at unge mænds hormonbalance minder om en 70-årigs. (dr.dk 9.1.2018).)

- Ibuprofen kan försämra fertilitet hos flickfoster. (- De fann då att äggstockarna i foster som exponerats för ibuprofen hade färre utvecklade celler, färre könsceller och en ökad celldöd. Studien publiceras i tidskriften Human Reproduction.)

(Anm: Ibuprofen kan försämra fertilitet hos flickfoster. En laboratoriestudie på vävnad från foster visar att ibuprofen kan minska antalet äggceller i äggstockarna. Det är forskare vid bland annat forskningsinstitutet Inserm i Rennes i Frankrike som har undersökt effekten av det vanliga nsaid-preparatet ibuprofen på foster ex vivo, det vill säga genom att analysera riktig organvävnad men i en experimentell laboratoriemiljö. De fann då att äggstockarna i foster som exponerats för ibuprofen hade färre utvecklade celler, färre könsceller och en ökad celldöd. Studien publiceras i tidskriften Human Reproduction. (lakemedelsvarlden.se 2.2.2018).)

(Anm: Ibuprofen is deleterious for the development of first trimester human fetal ovary ex vivo. Human Reproduction 2018 (Published: 02 February 2018).)

– Det er ikke anbefalt å mikse paracetamol og ibuprofen. Noen mener det å blande dem gir bedre effekt. Men det er ikke noe vi i Legemiddelverket vil råde til, sa overlege Steinar Madsen i Statens legemiddelverk den gang. – Blanding gir større risiko for bivirkninger, la han til, og viste til at høye doser også kan føre til mageplager, magesår og i verste fall blødende magesår.

(Anm: Forskere: Ibux gjør unge menn eldre. Testosteronnivået synker markant i unge menn som tar ibuprofen over flere uker, sier danske forskere. (…) – For menn er det viktig at testosteronnivået ligger på et stabilt nivå, sier seniorforsker David Møbjerg Kristensen ved Rigshospitalet i København. Ifølge Norsk Helseinformasjon, nhi.no, kan menn med lavt testosteronnivå føle seg slitne, ha lav sexlyst, og ha risiko for tap av muskel- og beinmasse. (…) Advarte mot blanding I 2012 advarte Statens legemiddelverk i Norge mot å blande de to vanlige smertestillende medisinene Ibux og Paracet, noe mange gjør for å lindre smerte og få ned feberen. – Det er ikke anbefalt å mikse paracetamol og ibuprofen. Noen mener det å blande dem gir bedre effekt. Men det er ikke noe vi i Legemiddelverket vil råde til, sa overlege Steinar Madsen i Statens legemiddelverk den gang. – Blanding gir større risiko for bivirkninger, la han til, og viste til at høye doser også kan føre til mageplager, magesår og i verste fall blødende magesår. (NTB) (dagsavisen.no 9.1.2018).)

(Anm: Forskere advarer mot bivirkninger av ibuprofen. Unge menn som tar smertestillende medisiner som inneholder virkestoffet ibuprofen, får lavere nivåer av kjønnshormonet testosteron, viser dansk forskning. (…) Etter to uker viste det seg at gruppen som fikk ibuprofen hadde forhøyet nivå av hormonet LH, noe som skjer når hjernen forsøker å kompensere for det reduserte testosteronnivået, såkalt kompensert hypogonadisme. (nrk.no 9.1.2018).)

(Anm: Ibuprofen alters human testicular physiology to produce a state of compensated hypogonadism. PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences 2017 (January 8, 2018).)

(Anm: Mannlig hypogonadisme. Mannlig hypogonadisme skyldes nedsatt produksjon av kjønnshormonet testosteron. Det kan skyldes svikt i reguleringen i hjernen eller produksjonen i testiklene. (…) Prognose Menn med varige årsaker til hypogonadisme - genetiske feil, skader på testiklene, skader på hypofysen - trenger livslang behandling. Menn med forbigående hypogonadisme som følge av annen sykdom eller medisinbruk vil ofte bli bra igjen når den underliggende sykdommen er gått tilbake eller man stanser medisinbruken som fører til lavt testosteron, for eksempel kortison. (nhi.no 10.1.2018).)

(Anm: Bakgrunn. Hypogonadisme hos menn er et klinisk syndrom som kan oppstå gjennom hele livssyklusen og beror vanligst på sykdom som direkte eller indirekte medfører at testiklene ikke klarer produsere et fysiologisk testosteron nivå og et normalt antall spermatozoer. Diagnosen hypogonadisme kan ikke stilles kun gjennom måling av testosteron nivået, men det må også være symptomer forenlig med denne tilstanden. Klassiske årsaker er hypofyse tumorer, Kallman’s syndrom (sekundær hypogonadisme), Klinefelter syndrom og XX-males syndrom (primær hypogonadisme). (helsebiblioteket.no - Versjon 2015: Johan B. Svartberg og Anders P. Jørgensen).)

- NSAID kan forårsake endringer i cellemembraner; funn kan ha store konsekvenser for legemiddelutviklere.

(Anm: NSAIDs can cause changes to cell membranes; findings could have wide repercussions for drug developers Researchers have discovered that three commonly used nonsteroidal anti-inflammatory drugs, or NSAIDs, alter the activity of enzymes within cell membranes. Their finding suggests that, if taken at higher-than-approved doses and/or for long periods of time, these prescription-level NSAIDs and other drugs that affect the membrane may produce wide-ranging and unwanted side effects. (medicalnewstoday.com 25.8.2014).)

(Anm: L17.1.1 Ikke‑steroide antiinflammatoriske midler (NSAID) Ikke-selektive NSAID: Acetylsalisylsyre, deksibuprofen, deksketoprofen, diklofenak, diklofenak-misoprostol, ibuprofen, indometacin, ketoprofen, ketorolak, meloksikam, nabumeton, naproksen, naproksen-esomeprazol, piroksikam, tolfenam  (legemiddelhandboka.no 20.1.2017).)

- Blant de vanligste NSAIDs på resept kan nevnes Brufen®, Brexidol®, Voltaren®, Orudis®, Relifex® og Naproxen®.

(Anm: NSAIDs utgjør en stor gruppe legemidler med relativt lik, betennelsesdempende virkning. Ulempen er at midlene kan forårsake mageplager, i noen tilfeller mageblødninger. (…) Det finnes mange ulike NSAIDs å få kjøpt. Enkelte selges uten resept, for eksempel Ibux® og naproxen. Blant de vanligste NSAIDs på resept kan nevnes Brufen®, Brexidol®, Voltaren®, Orudis®, Relifex® og Naproxen®. Det finnes også en variant av denne medisinen som kalles COX-2 hemmere. Disse gir noe mindre bivirkninger fra magen og mindre risiko for magesår, men medfører økt risiko for hjerte/kar-sykdom. (nhi.no 30.5.2013).)

(Anm: NSAID Use Is Associated with Elevated Risk for Bleeding in Patients with Atrial Fibrillation Receiving Antithrombotic Therapy Ann Intern Med 2014 Nov 18; 161:690.)

- Ibuprofen er tilgjengelig reseptfritt som håndkjøpspreparat også utenfor apotek, og er et av de mest solgte legemidler på verdensbasis. I Norge markedsføres medikamentet som Ibux, Ibumetin, Brufen, Ibuprofen og Ibuprox.

(Anm: Ibuprofen er et ikkesteroid antiinflammatorisk middel (NSAID), et propionsyrederivat. Medikamentet brukes hovedsakelig ved smerter, som febernedsettende og ved menstruasjonsplager. Ibuprofen er tilgjengelig som tabletter og som gel til utvortes bruk. Ibuprofen er tilgjengelig reseptfritt som håndkjøpspreparat også utenfor apotek, og er et av de mest solgte legemidler på verdensbasis. I Norge markedsføres medikamentet som Ibux, Ibumetin, Brufen, Ibuprofen og Ibuprox. (…) Se artikkel om NSAIDs for mer om virkningsmekanisme og bivirkninger (no.wikipedia.org).)

(Anm: Paracetamol (acetaminophen) og diverse andre smertestillende midler (mintankesmie.no).)

(Anm: Studie: Hovedpinepiller reducerer din evne til at føle empati. (videnskab.dk 15.7.2016).)

- Den observerte sammenhengen mellom bruk av sovepiller og forhøyet LDL kolesterol er spesielt bekymringsfullt gitt den dramatiske økningen i bruken av beroligende legemidler i den generelle befolkningen i de senere år.

Study finds no link between insomnia and cholesterol levels (Studien finner ingen sammenheng mellom søvnløshet og kolesterolnivået)
medicalnewstoday.com 1.3.2016
Except for insomniacs who take sleeping pills.

One of the questions that keep individuals suffering with insomnia awake at night is whether there is a link between insomnia and heart disease.

A new study published 29 February, 2016, based on a large representative sample of the U.S. population, helps to answer that. (…)

He said more research was needed into his new finding of higher LDL cholesterol among insomniacs taking sleeping pills compared to insomniacs who did not. For example, his data did not break down sleeping bills by class or brand of drugs.

"Den observerte sammenhengen mellom bruk av sovepiller og forhøyet LDL kolesterol er spesielt bekymringsfullt  gitt den dramatiske økningen i bruken av beroligende legemidler i den generelle befolkningen i de senere år," sa han. (…) ("The observed link between sleeping pill use and elevated LDL cholesterol is particularly concerning given the dramatic rise in the use of sedative medicine in the general population in recent years," he said.)

He said the finding may suggest that insomniacs who take sleeping pills simply have more severe insomnia and that more severe insomnia, rather than sleeping pill use, may be the reason for the high LDL cholesterol. (...)

(Anm: Insomnia Symptoms Are Not Associated With Dyslipidemia: A Population-Based Study. Sleep. 2015 Nov 19. pii: sp-00327-15. [Epub ahead of print].)

(Anm: Sovemidler (sovemedisiner) og beroligende midler (mintankesmie.no).)

(Anm: Sovemidler knyttes til dødelighet eller kreft: en matchet kohortstudie. (Hypnotics' association with mortality or cancer: a matched cohort study.)  (...) Målsetting Anslagsvis 6 % -10 % av amerikanske voksne tok et sovemiddel (hypnotika) mot dårlig søvn i 2010. Denne studien underbygger tidligere rapporter som knytter hypnotika (sovemidler) til økt dødelighet. BMJ Open 2012;2:e000850 (27 February).)

(Anm: - Slår sovepiller os ihjel? (- Studiet er det største af sin slags på globalt plan og har også undersøgt sammenhængen mellem brug af antidepressiver og antipsykotika og dødelighed. Også her fandt forskerne en overdødelighed.) (videnskab.dk 21.3.2016).)

- Pasienter som får blodplatetransfusjoner for noen sjeldne blodcellelidelser kan ha økt risiko for død.

Patients receiving platelet transfusions for some rare blood cell disorders may be at increased risk of death
medicalnewstoday.com 18.1.2015
People hospitalized with certain rare blood cell disorders frequently receive a treatment that is associated with a two- to fivefold increase in death, according to a new study that reviewed hospital records nationwide. The study authors recommend that for these rare disorders, doctors should administer the treatment, a platelet transfusion, only in exceptional circumstances.

The Johns Hopkins-led study, published in Blood, the journal of the American Society of Hematology, is the first nationwide review of nearly 100,000 combined hospital admissions for three rare blood cell disorders: thrombotic thrombocytopenic purpura (TTP), heparin-induced thrombocytopenia (HIT) and immune thrombocytopenic purpura (ITP).

"Because these conditions are so rare, they're difficult to study," says Aaron Tobian, M.D., Ph.D., an associate professor of pathology at the Johns Hopkins University School of Medicine and an expert in transfusion medicine. "There was some suggestion that transfusion may be harmful in these conditions, but it really was not known until now. Our study is the first one to show that platelet transfusions are frequently administered to patients with ITP, HIT and TTP, and that they're associated with higher odds of arterial blood clots and mortality in TTP and HIT."

All three conditions are immune system disorders marked by low levels of the colorless blood cells called platelets that help seal up damaged blood vessels. TTP is a life-threatening condition in which clots form in small blood vessels, resulting in a low overall platelet count. It occurs in less than one out of every 100,000 people per year. ITP is a less serious tendency to bleeding, seen in about one in every 20,000 children and one in every 50,000 adults, which often clears up on its own. HIT is a life-threatening reaction to the drug heparin, given to patients to prevent the formation of blood clots. For unknown reasons, in about 1 to 5 percent of patients given heparin, the immune system responds by producing clots rather than suppressing them. (…)

(Anm: Prolongation of idiopathic thrombocytopenic purpura associated with paroxetine administration. Gen Hosp Psychiatry. 2013 Mar-Apr;35(2):213.e13-5. Epub 2012 Jul 24.)

(Anm: Drug-induced immune thrombocytopenia: a descriptive survey in the French PharmacoVigilance database. Platelets. 2012;23(6):490-4. Epub 2011 Nov 18).)

(Anm: Blood vessels in older brains break down, possibly leading to Alzheimer's (medicalnewstoday.com 23.1.2015).)

(Anm: Danmarks Bløderforening (bloderforeningen.dk).)

(Anm: Trombotisk trombocytopenisk purpura (TTP). Tilstand karakterisert av lavt innhold av blodplater i blodet, lav blodprosent som følge av ødeleggelse av de røde blodlegemene og utbredte små blodpropper som inneholder mye blodplater. (nhi.no).)

(Anm: Dysmorfe plasmaceller i blod. En mann i 50-årene ble innlagt i lokalsykehus grunnet ryggsmerter og generelt redusert allmenntilstand. Blodprøver på lokalsykehus viste følgende verdier: Hb 8,2 g/dl (13,4 – 17,0), trombocytter 57 ×10⁹/l (145 – 348), leukocytter 15,5 ×10⁹/l (3,5 – 11,0) og kreatinin 204 μmol/l (60 – 105). Pasienten hadde altså anemi, trombocytopeni, leukocytose og nyresvikt. Tidsskr Nor Legeforen 2016; 136:1650-1650.)

(Anm: Heparin-induced thrombocytopenia (Heparinindusert trombocyttantistoff (HIT) Heparin-induced thrombocytopenia (HIT) is the development of thrombocytopenia (a low platelet count), due to the administration of various forms of heparin, an anticoagulant. HIT predisposes to thrombosis, the abnormal formation of blood clots inside a blood vessel, and when thrombosis is identified the condition is called heparin-induced thrombocytopenia and thrombosis (HITT).)

- How blood stem cells take root in the body

How blood stem cells take root in the body
medicalnewstoday.com 19.1.2015
A see-through zebrafish and enhanced imaging provide the first direct glimpse of how blood stem cells take root in the body to generate blood. Reporting online in the journal Cell, researchers in Boston Children's Hospital's Stem Cell Research Program describe a surprisingly dynamic system that offers several clues for improving bone marrow transplants in patients with cancer, severe immune deficiencies and blood disorders, and for helping those transplants "take."

The Cell version offers a more technical explanation:

"The same process occurs during a bone marrow transplant as occurs in the body naturally," says Zon. "Our direct visualization gives us a series of steps to target, and in theory we can look for drugs that affect every step of that process."

"Stem cell and bone marrow transplants are still very much a black box--cells are introduced into a patient and later on we can measure recovery of their blood system, but what happens in between can't be seen," says Owen Tamplin, PhD, the paper's co-first author. "Now we have a system where we can actually watch that middle step." (…)

(Anm: Immunosuppressive properties found in stem cells derived from amniotic tissues (medicalnewstoday.com 20.1.2015).)

- Legemidler som kan indusere Raynauds fenomen (Raynaud's phenomenon (RP).

RheumNow: Drugs That May Induce Raynaud's
medpagetoday.com 14.3.2016
—Incidence of side effect is probably underestimated

A systematic review by Charles Khouri and colleagues examined the extent drugs are capable of inducing Raynaud's phenomenon (RP).

The authors found 12 different classes of drugs responsible for RP, with cisplatin and bleomycin having the greatest risk, followed by beta-blockers. The Framingham Heart Study found beta-blocker use was the most common cause of secondary RP (34.2% of secondary RP). A 2012 meta-analysis found a prevalence of 14.7% of RP in patients receiving beta-blockers. (…)

Other less frequently cited causes include clonidine, ergot alkaloids, bromocriptine, ADHD drugs (methylphenidate and dextroamphetamine), phentermine (for weight loss), cocaine, vinyl chloride exposure, and interferon therapy. Potential mechanisms include a variety of underlying mechanisms such as increased sympathetic activation, endothelial dysfunction, neurotoxicity, or decreased red blood cell deformability. Tyrosine kinase inhibitors have also been reported to cause RP, although the mechanism is unknown.

Drug-induced RP is probably underestimated. Although most reports are benign, there are few rare, serious complications such as digital ischemia and ulceration reported. (…)

(Anm: Raynauds fenomen. (nhi.no 2.11.2015).)

- Adhd-medicin skader rotters frugtbarhed. En dansk overlæge og psykiatriprofessor mener dog ikke, at man bør nedsætte brugen af adhd-medicin til børn og unge på baggrund af den nye viden. (- Al medicin har bivirkninger.)

(Anm: Adhd-medicin skader rotters frugtbarhed. En dansk overlæge og psykiatriprofessor mener dog ikke, at man bør nedsætte brugen af adhd-medicin til børn og unge på baggrund af den nye viden. (…) »Rotteforsøgene indikerer, at lægemidler som er godkendt til børn og unge med adhd, kan nedsætte fertiliteten,« siger forskeren bag studiet, Pia Brandt Danborg, der er ph.d.-studerende på det nordiske Cochrane Center ved Rigshospitalet i København. Forsøg er ikke virkelighed Resultaterne skal dog tages med forbehold, understreger forskeren. Selv om rotter er pattedyr ligesom mennesker, kan forsøgsforhold ikke direkte overføres til den virkelighed, børn får medicin i. (...) Al medicin har bivirkninger Hos Børne og Ungdomspsykiatrien i Region Syddanmark er professor Niels Bilenberg enig i, at der er brug for mere forskning på området. Han mener dog ikke, at det nye studie giver anledning til, at man begrænser den nuværende brug af centralstimulerende midler som eksempelvis Ritalin i behandlingen af børn med adhd. Læs også: Udbredt adhd-behandling har ingen effekt »Jeg er selv kritisk over at bruge for meget medicin til børn, men nogle gange kan symptomerne påvirke børnenes trivsel så meget, at de har brug for den,« siger Niels Bilenberg. (jyllands-posten.dk 4.10.2017).)

- ADHD-medicin gør rotter infertile.

(Anm: ADHD-medicin gør rotter infertile. Psykiatriprofessor mener dog ikke, at man bør nedsætte brugen af ADHD-medicin til børn og unge af den grund. (…) Nu viser en gennemgang af den forskning, der er lavet på området, at rotter, der i forsøg har fået ADHD-medicin, har sværere ved at blive gravide, end rotter der ikke har fået medicinen. ​»Rotteforsøgene indikerer, at lægemidler som er godkendt til børn og unge med ADHD, kan nedsætte fertiliteten,« siger forskeren bag studiet, Pia Brandt Danborg, der er ph.d.-studerende på det nordiske Cochrane Center ved Rigshospitalet i København. Læs også: Mistanke: ADHD-medicin bremser børns udvikling. (videnskab.dk 3.10.2017).)

- Legemiddelgiftighet kan være organspesifikk

Drug toxicity can be organ-specific (Legemiddelgiftighet kan være organspesifikk)
qiagen.com (24.3.2014)
Drug-induced oxidative stress is a mechanism of toxicity

Chemotherapeutic drugs such as doxorubicin and cisplatin, as well as anti-viral, anti-inflammatory, anti-psychotic, and analgesia drugs can induce oxidative stress, which leads to cardiotoxicity, hepatotoxicity, nephrotoxicity, phototoxicity, ototoxicity, and skeletal myopathy

(2012, J. Toxicol. 2012, 645460). Key mediators of the biological effects of oxidative stress include MAPK, apoptosis signal-regulating kinase 1 (ASK1), p38, JNK, the PI3K/Akt pathway, tyrosine kinases (e.g., Jak, Src, EGFR, PGDFR), and PKC (2012, J. Toxicol. 2012, 645460). (...)

(Anm: Organ Specific Toxicity. Almost 10% of drugs have been withdrawn from the clinical market worldwide in the past 40 years due to cardiovascular safety concerns. (qiagen.com 30.4.2015).)

(Anm: Drug-induced oxidative stress and toxicity. J Toxicol. 2012;2012:645460.)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

(Anm: Linking telomere loss and mitochondrial dysfunction in chronic disease. (…) Drawing a mechanistic connection between telomere function and mitochondria biology will provide a broader perspective for understanding the pathophysiology of diseases and their relation to the aging process, and may provide opportunities for new possible treatments. Front Biosci (Landmark Ed). 2017 Jan 1;22:117-127.)

(Anm: Extreme short and long telomeres linked to increased cancer risk (news-medical.net 5.4.2017).)

(Anm: Scientists discover master regulator of cellular aging. (…) "Telomeres represent the clock of a cell," said TSRI Associate Professor Eros Lazzerini Denchi, corresponding author of the new study, published online in the journal Science. "You are born with telomeres of a certain length, and every time a cell divides, it loses a little bit of the telomere. Once the telomere is too short, the cell cannot divide anymore." (medicalnewstoday.com 13.1.2017).)

(Anm: Betennelser endrer mitokondrier til giftige fabrikker. Å lære hvordan å kontrollere betennelser kan ha store implikasjoner for behandlingen av mange sykdommer. Banebrytende forskning oppdager hvordan makrofager endrer mitokondriene til giftige kjemisk-produserende betennelsespromotører. (Inflammation turns mitochondria into toxic factories. Learning how to control inflammation could have huge implications for the treatment of many diseases. Breaking research discovers how macrophages turn mitochondria into toxic chemical-producing inflammation-promoters.) (medicalnewstoday.com 25.9.2016).)

(Anm: Research may show new ways to repress inflammation at outset. (…) Professor Alexander Weber of the Interfaculty Institute of Cell Biology says the enzyme - Bruton's tyrosine kinase or BTK - is switched on when an inflammation occurs in the body, playing a key role in the inflammation's subsequent development. (medicinenet.com 21.2.2017).)

(Anm: Ørsmå mitokondrier spiller en svært stor rolle mht. menneskets evolusjon og sykdom (Tiny mitochondria play outsized role in human evolution and disease.) (medicalnewstoday.com 25.9.2015).)

(Anm: Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom. (Medication-induced mitochondrial damage and disease.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Laktat er et biprodukt av den kjemiske prosess som er kjent som glykolyse - å bryte ned av sukker eller glukose, til mindre molekyler med det formål å frembringe energi. Under intens fysisk aktivitet, akkumuleres laktat i vevet og blod, som noen ganger kan føre til dårligere fysisk ytelse og muskelstivhet. (Lactate is a byproduct of the chemical process known as glycolysis- the breaking down of sugar, or glucose, into smaller molecules with the purpose of producing energy. During intense physical activity, lactate accumulates in the tissue and blood, which can sometimes lead to poorer physical performance and muscle stiffness.) (medicalnewstoday.com 19.3.2017).)

(Anm: Er Mitokondrier nøkkelen til å finne en løsning på Parkinsons sykdom? Are Mitochondria the Key to Cracking Parkinson’s Disease? European Medical Journal 2017 (Februar 20, 2017).)

(Anm: Cytochrome c as a Potentially Clinical Useful Marker of Mitochondrial and Cellular Damage Front. Mitochondria are evolutionary endosymbionts derived from bacteria. Thus, they bear molecules, such as mitochondrial DNA (mtDNA) that contains CpG DNA repeats and N-formyl peptides (FPs), found in bacteria. Immunol. 2016 (20 July 2016).)

(Anm: Mitochondria affect stress responses. CHOP scientist: Cell's powerhouse plays role in mind-body interactions, with long-term health effects. Mitochondria, the tiny structures inside our cells that generate energy, may also play a previously unrecognized role in mind-body interactions. Based on new studies of stress responses, this insight may have broad implications for human psychology and for the biology of psychiatric and neurological diseases. A pioneering scientist in mitochondrial medicine has led research in animals showing how alterations in mitochondrial function lead to distinct physiological changes in hormonal, metabolic and behavioral systems in response to mild stress. (medicalnewstoday.com 3.12.2015).)

(Anm: Mitochondria: "Mood Altering Organelles" that Impact Disease Throughout the Nervous System. Curr Neurovasc Res. 2015 Aug 7. [Epub ahead of print].)

(Anm: Mitokondriell dysfunksjon (mitokondriedysfunksjon) indusert av sertraline (Zoloft), et antidepressiva (Mitochondrial dysfunction induced by sertraline, an antidepressant agent) Toxicol Sci. 2012 Jun;127(2):582-91. Epub 2012 Mar 2.)

(Anm: Kan Lupus øke risikoen for demens? Could lupus raise dementia risk? People living with lupus may be at significantly greater risk of developing dementia than those without the autoimmune disease, a new study suggests. (…) Study co-author Daniela Amital, of the Sackler Faculty of Medicine at Tel Aviv University in Israel, and colleagues recently reported their results in the International Journal of Geriatric Psychiatry. (medicalnewstoday.com 9.11.2017).)

(Anm: Effekten av tramadol, klonazepam og deres kombinasjoner på hjernens mitokondrielle komplekser. (Effects of tramadol, clonazepam, and their combination on brain mitochondrial complexes.) (…) Dette resultatet forklarer de kliniske og deres respektive histopatologiske effekter av tramadol, for eksempel anfall og røde nevroner (markør for apoptose). (The results showed that groups that received tramadol (therapeutic and abuse) suffered from weight loss.) (Toxicol Ind Health. 2015 Dec;31(12):1325-33).)

(Anm: Antibiotika kan utløse mitokondriell dysfunksjon som induserer psykiatriske lidelser. (Antibiotics May Trigger Mitochondrial Dysfunction Inducing Psychiatric Disorders. Med Sci Monit. 2017 Jan 7;23:101-106.)

(Anm: PET Imaging of Mitochondrial Complex I with 18F-BCPP-EF in Brain of Parkinson's Disease Model Monkey. (…) CONCLUSION: 18F-BCPP-EF has potential as a PET probe for the quantitative imaging of MC-1 damage in the living brains of PD model monkeys using PET. J Nucl Med. 2016 Feb 11. pii: jnumed.115.169615. [Epub ahead of print].)

(Anm: Drug-induced mitochondrial dysfunction and cardiotoxicity. Am J Physiol Heart Circ Physiol. 2015 Sep 18:ajpheart.00554.2015. [Epub ahead of print].)

(Anm: Role of altered mitochondria functions in the pathogenesis of systemic lupus erythematosus.Lupus. 2015 Sep 18. pii: 0961203315605370. [Epub ahead of print].)

(Anm: Sykdommen som får kroppen til å angripe seg selv. Lupus rammer kvinner ni ganger så ofte som menn. (…) - Tilstanden er vanligst blant kvinner som er i 20- til 40-årene, sier Eide. Menn med lupus kan se ut til å bli oftere angrepet i nyrene enn kvinner med sykdommen, og man kan også oftere se endringer i blodbildet (hemolytisk anemi, lavere antall blodplater eller lavere antall lymfocytter) hos menn. (klikk.no 17.4.2017).)

(Anm: Mitochondrial dysfunction related to cell damage induced by 3-hydroxykynurenine and 3-hydroxyanthranilic acid: non dependent-effect of early reactive oxygen species production. Neurotoxicology. 2015 Aug 5. pii: S0161-813X(15)00118-7. [Epub ahead of print].)

(Anm: Sertraline use during pregnancy and the risk of major malformations. OBJECTIVE: Given the current debate and growing public concerns on selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) and birth defects generated by Food and Drug Administration warnings, we aim to quantify the association between first-trimester exposure to sertraline, a first-line treatment, and the risk of congenital malformations in a cohort of depressed women. (…) CONCLUSION: Sertraline use during the first trimester of pregnancy was associated with an increased risk of atrial/ventricular defects and craniosynostosis above and beyond the effect of maternal depression. Nonsertraline SSRIs were associated with an increased risk of craniosynostosis and musculoskeletal defects.Am J Obstet Gynecol. 2015 Jun;212(6):795.e1-795.e12. Epub 2015 Jan 28.)

(Anm: Common antidepressant increased coronary atherosclerosis in animal model (Vanlig antidepressiva gir økt koronar aterosklerose (åreforkalkning) i dyremodell) (…) The animals were then randomly assigned to receive a commonly prescribed antidepressant, a selective serotonin reuptake inhibitor (SSRI) marketed under the brand name Zoloft, or a placebo once a day for 18 months. The antidepressant was given in a dose comparable to that given to patients. (medicalnewstoday.com 9.4.2015).)

(Anm: Scientists 'see' detailed make-up of deadly toxin for the first time (medicalnewstoday.com 24.11.2015).)

- Effekten av psykostimulerende legemidler på blod-hjerne barrierens funksjon og nevroinflammasjon

The effects of psychostimulant drugs on blood brain barrier function and neuroinflammation (Effekten av psykostimulerende legemidler på blod-hjerne barrierens funksjon og nevroinflammasjon)
Front. Pharmacol. 2012;3:121 (Published online: 29 June 2012)
Blod-hjerne barrieren (BBB) er et svært dynamisk grensesnitt mellom det sentrale nervesystemet (CNS) og det perifere. BBB består av en rekke komponenter og er en del av den større nevro(glio)vaskulære enhet. Gjeldende litteratur tyder på at psykostimulerende midler som misbrukes endrer funksjonen til BBB som trolig bidrar til nevrotoksisiteten knyttet til disse substansene. I både prekliniske og kliniske studier produserer psykostimulerende midler, inklusive metamfetamin, MDMA, kokain og nikotin, BBB-dysfunksjon gjennom endringer i ”tight junction”-proteiners uttrykk og struktur, økt glial-aktivering, økt enzym-aktivering relatert til BBB cytoskjelett remodellering, og induksjon av nevroinflammasjon. Disse uheldige endringer fører til økt permeabilitet av BBB og påfølgende sårbarhet for hjernen for perifere giftstoffer. Faktisk har misbruk av disse psykostimulerende, særlig metamfetamin og kokain vist seg å øke invasjonen av perifere bakterier og virus inn i hjernen. Mye arbeid på dette feltet har fokusert på komorbiditet (samtidige sykdommer (samsykelighet)) ved misbruk av psykostimulerende midler og humant immunsviktvirus (HIV) infeksjon. Idet psykostimulerende midler endrer BBBs permeabilitet, er det sannsynlig at BBB-dysfunksjon resulterer i økt penetrering av HIV-viruset inn i hjernen og dermed øke risikoen og alvorlighetsgraden for nevro-AIDS. Denne gjennomgangen vil gi en oversikt over de konkrete endringer i komponenter innenfor BBB knyttet til misbruk av psykostimulerende midler samt implikasjonene av disse endringene ved forverret nevropatologi knyttet til sentralstimulerende midler og hiv komorbiditet. (...) (The blood brain barrier (BBB) is a highly dynamic interface between the central nervous system (CNS) and periphery. The BBB is comprised of a number of components and is part of the larger neuro(glio)vascular unit. Current literature suggests that psychostimulant drugs of abuse alter the function of the BBB which likely contributes to the neurotoxicities associated with these drugs. In both preclinical and clinical studies, psychostimulants including methamphetamine, MDMA, cocaine, and nicotine, produce BBB dysfunction through alterations in tight junction protein expression and conformation, increased glial activation, increased enzyme activation related to BBB cytoskeleton remodeling, and induction of neuroinflammatory pathways. These detrimental changes lead to increased permeability of the BBB and subsequent vulnerability of the brain to peripheral toxins. In fact, abuse of these psychostimulants, notably methamphetamine and cocaine, has been shown to increase the invasion of peripheral bacteria and viruses into the brain. Much work in this field has focused on the co-morbidity of psychostimulant abuse and human immunodeficiency virus (HIV) infection. As psychostimulants alter BBB permeability, it is likely that this BBB dysfunction results in increased penetration of the HIV virus into the brain thus increasing the risk of and severity of neuro AIDS. This review will provide an overview of the specific changes in components within the BBB associated with psychostimulant abuse as well as the implications of these changes in exacerbating the neuropathology associated with psychostimulant drugs and HIV co-morbidity.)

(Anm: blod-hjernebarrieren; en tynn hinne eller membran mellom blodårene i hjernen og hjernevevet, hindrer mange stoffer i å komme fra blodet og inn i hjernen. Kilde: Store norske leksikon).)

(Anm: psykostimulerende; oppkvikkende eller aktiverende på psykiske funksjoner, brukes vanligvis som betegnelse for effekter av visse legemidler og kjemiske substanser (stoff). Kilde: Store norske leksikon).)

(Anm: nevrotoksisk; Forårsake skade eller toksisitet av sentrale eller perifere nervesystemet (wikbio.com.no).)

(Anm: Disruption of brain-blood barrier might influence progression of Alzheimer's (medicalnewstoday.com 30.9.2015).)

(Anm: Alzheimers sykdom: Kan en lekk blod-hjerne barrieren (BBB) være involvert? (Alzheimer's disease: Could a leaky blood-brain barrier be involved? (…) "Blood-brain barrier leakage means that the brain has lost its protective means, the stability of brain cells is disrupted and the environment in which nerve cells interact becomes ill-conditioned. These mechanisms could eventually lead to dysfunction in the brain." The blood-brain barrier (BBB) separates the brain from circulating blood to keep brain tissue healthy. It is a collection of specialized cells and cellular components that line the walls of blood vessels in the brain and the rest of the central nervous system. The BBB controls the delivery of important nutrients, blocks substances that can harm the brain, and removes waste from the brain.) (medicalnewstoday.com 31.5.2016).)

(Anm: Leaky blood-brain barrier linked to Alzheimer's disease. Researchers using contrast-enhanced MRI have identified leakages in the blood-brain barrier (BBB) of people with early Alzheimer's disease (AD), according to a new study published online in the journal Radiology. The results suggest that increased BBB permeability may represent a key mechanism in the early stages of the disease.  (medicalxpress.com 31.5.2016).)

(Anm: A journey into the brain: insight into how bacterial pathogens cross blood–brain barriers. The blood–brain barrier, which is one of the tightest barriers in the body, protects the brain from insults, such as infections. Indeed, only a few of the numerous blood-borne bacteria can cross the blood–brain barrier to cause meningitis. In this Review, we focus on invasive extracellular pathogens, such as Neisseria meningitidis, Streptococcus pneumoniae, group B Streptococcus and Escherichia coli, to review the obstacles that bacteria have to overcome in order to invade the meninges from the bloodstream, and the specific skills they have developed to bypass the blood–brain barrier. The medical importance of understanding how these barriers can be circumvented is underlined by the fact that we need to improve drug delivery into the brain. Nature Reviews Microbiology 2017 (Published online 16 January 2017).)

(Anm: Serum-borne bioactivity caused by pulmonary multiwalled carbon nanotubes induces neuroinflammation via blood–brain barrier impairment. Significance. Inhaled particulates, such as multiwalled carbon nanotubes, can induce neuroinflammatory outcomes. The present study shows that acute neuroinflammation is dependent on the impairment of blood-brain barrier function. Pharmacologic restoration of blood-brain barrier integrity prevented the neuroinflammatory responses to pulmonary multiwalled carbon nanotube exposure. Circulating factors, including possibly thrombospondin-1, recapitulate inflammatory responses in cultured cerebrovascular endothelial cells, suggesting a mechanism for indirect systemic effects of inhaled nanoparticles.   PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences) 2017;114(10):2705–2710.)

(Anm: Brain's immune cells key to maintaining blood-brain barrier. New research shows that the cells responsible for protecting the brain from infection and inflammation are also responsible for repairing the system of defenses that separates the brain from the rest of the body. These findings have significant clinical implications because certain cardiovascular drugs could possibly impede the brain's ability to repair itself after a stroke or other injury. (medicalnewstoday.com 12.1.2016).)

(Anm: Kokainbruk og slagrisiko (nhi.no 18.2.2014).)

(Anm: Dyrestudie finner at sønner til kokainbrukende fedre har markant svekket hukommelse. Animal study finds sons of cocaine-using fathers have profound memory impairments. Fathers who use cocaine at the time of conceiving a child may be putting their sons at risk of learning disabilities and memory loss. The findings of the animal study were published online in Molecular Psychiatry by a team of researchers from the Perelman School of Medicine at the University of Pennsylvania. The researchers say the findings reveal that drug abuse by fathers - separate from the well-established effects of cocaine use in mothers - may negatively impact cognitive development in their male offspring. (medicalnewstoday.com 27.2.2017).)

(Anm: Bruker amfetamin for å få jobben ferdig i tide. - En fordel med amfetamin er at det ikke er så lett å oppdage at du bruker det. Flere hevdet at verken arbeidsledere eller familie hadde merket noe. Det lukter ikke og øker energien, konsentrasjonen og innsatsen – i alle fall på kort sikt, sier Willy Pedersen. (forskning.no 8.1.2015).)

(Anm: Cocaine, amphetamine users more likely to take their own lives (medicalnewstoday.com 23.12.2014).)

(Anm: Cocaine addiction leads to build-up of iron in brain. Cocaine addiction may affect how the body processes iron, leading to a build-up of the mineral in the brain, according to new research from the University of Cambridge. The study, published in Translational Psychiatry, raises hopes that there may be a biomarker - a biological measure of addiction - that could be used as a target for future treatments.  (medicalnewstoday.com 23.2.2017).)

(Anm: Amphetamine use may 'speed up' heart aging. Amphetamine abuse is increasing internationally. While common sides effects of the drug include increased heart rate, headache, stomach pain, and mood changes, little is known about the drug's effect on the heart. Now, new research published in Heart Asia reports that using amphetamines recreationally may accelerate aging of the heart. (medicinenet.com 11.2.2017).)

(Anm: Simultaneous cocaine, alcohol use linked to suicide risk (medicalnewstoday.com 11.4.2016).)

(Anm: Psychotropic drug use and alcohol consumption among older adults in Germany: results of the German Health Interview and Examination Survey for Adults 2008–2011. Objectives The use and combined use of psychotropic drugs and alcohol among older adults is a growing public health concern and should be constantly monitored. Relevant studies are scarce in Germany. Using data of the most recent national health survey, we analyse prevalence and correlates of psychotropic drug and alcohol use among this population. (…) Conclusions Despite the high risk of synergetic effects of psychotropic drugs and alcohol, a substantial part of older psychotropic drug users consume alcohol riskily and daily. Health professionals should talk about the additional health risks of alcohol consumption when prescribing psychotropic drugs to older adults. BMJ Open 2016;6:e012182.)

(Anm: Rat study reveals long-term effects of adolescent amphetamine abuse on the brain. A study of rats given regular, high doses of amphetamine finds that those exposed to the drug at an age corresponding to human adolescence experience long-term changes in brain function that persist into adulthood. The study, reported in the journal Neuroscience, found that amphetamine leads to changes in dopamine signaling. Dopamine is a neurotransmitter that plays a role in memory, attention, learning and feelings of pleasure. (medicalnewstoday.com 31.3.2016).)

(Anm: Tandsjukdom efter implantat. Nästan var sjätte person som fått tandimplantat drabbas av en allvarlig inflammation i angränsande vävnader, peri-implantit. Det visar en studie vid Sahlgrenska akademin i Göteborg. Studien omfattar 4 716 personer som fick tandimplantat 2003-2004. Nio år efteråt hade 14,5 procent drabbats av peri-implantit, som liknar tandlossning men har ett snabbare och aggressivare förlopp, skriver Dagens Nyheter. De som drabbas behöver ytterligare behandling, vilket kan bli ekonomiskt kännbart. Över 30 000 patienter i Sverige fick förra året nya tänder som skruvas fast i käkbenet. (dagensmedisin.no 28.10.2015).)

(Anm: Antidepressiva er ifølge ny studie knyttet til mislykkede tannimplantater. (Antidepressants linked to tooth implant failure, new study finds.) (- Forskning viser at bruk av antidepressiva firedobler risikoen for implantat svikt. For hvert år dobler antidepressiva risikoen for svikt.) (medicalnewstoday.com 10.3.2016).)

(Anm: Antidepressiva ökar risken för benbrott hos äldre. (…) Den förhöjda risken för höftfraktur gällde alla de vanliga antidepressiva läkemedlen, SSRI-preparat, mirtazapin och SNRI-preparat (selektiva serotonin- och noradrenalinåterupptagshämmare. Sambandet gällde även då det kontrollerats för andra faktorer som ålder, annan medicinering som ökar fallrisken, benskörhet, socioekonomisk status, kroniska sjukdomar och psykiatriska diagnoser.) (lakemedelsvarlden.se 12.1.2017).)

(Anm: Heart disease risk higher with latent tooth infection. If you missed your last dental checkup, a new study might encourage you to book that appointment right away; researchers have identified a higher risk of heart disease for individuals who have hidden tooth infections. (…) Last year, for example, a study published in Infection and Immunity suggested that the bacterium involved in gum disease may also raise the risk of heart disease. Now, researchers from the University of Helsinki in Finland have uncovered a link between dental root tip infection, known as apical periodontitis, and greater risk for acute coronary syndrome (ACS) - an umbrella term for conditions that involve blocked blood flow to the coronary arteries. (medicalnewstoday.com 3.8.2016).)

(Anm: Munhälsan bättre än på 80-talet – men tandlossning ökar igjen. De två största tandsjukdomarna karies och parodontit (tandlossning) minskade fram till 2008. Därefter ökade antalet individer med parodontit och den positiva utvecklingen för karies stannade av. – Även om munhälsan har förbättras under denna 30-årsperiod ser vi en försämring mellan 2008 och 2013 då det gäller främst tandlossning, säger Kristina Edman vid Uppsala universitet har undersökt munhälsans utveckling över en trettioårsperiod. (forskning.se 3.5.2016).)

(Anm: Stimulant Medications Linked to Bone Mass Reductions in Children, Adolescents. BOSTON -- April 6, 2016 -- Use of stimulant medications in the treatment of attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) in childhood and adolescence is associated with significant reductions in bone mass, according to a study presented here at the 98th Annual Meeting of the Endocrine Society (ENDO). (…) “We suggest that stimulant medications, which release and block reuptake of dopamine and norepinephrine, may affect bone mass,” said the researchers. (dgnews.docguide.com 6.4.2016).)

(Anm: Anbefalte kokain mot onani, menssmerter, blodmangel og nerveforstyrrelser. Kokainen gikk fra å være legenes vidundermiddel til å bli storbysynden dødsengel. (dagbladet.no 19.2.2016).)

(Anm: New insights on how cocaine changes the brain. (…) The researchers used tracer molecules to follow electrical activity in the brain in rats exposed to cocaine. (…) Over time, increasing activation of a key part of the extended amygdala--the bed nucleus of the stria terminalis produces a long-lasting increase in signal transmission onto neurons that produce dopamine so that the rats became desensitized to the cocaine. Since this change happens within the amygdala, it may explain some of the long-term effects on behavior and motivation that occur after prolonged cocaine use. (medicalnewstoday.com 26.11.2015).)

(Anm: Cocaine users present alterations in the function and structures of the brain (medicalnewstoday.com 9.2.2016).)

(Anm: KRIMINOLOGI Test kan påvise kokainbruk gjennom fingeravtrykk Hva hvis kokainbruk kunne påvises og ikke krevde urin-, spytt- eller blodprøver? En ny metode gjør det mulig å finne ut om noen har tatt kokain, og ikke bare tatt i det. Testen gjøres via fingertuppene med en spray som reagerer på ørsmå spor av stoffene bensoylekgonin og methylekgonin i fingeravtrykk. (aftenposten.no 19.5.2015).)

(Anm: Your brain on drugs: Functional differences in brain communication in cocaine users. (…) The brain function of people addicted to cocaine is different from that of people who are not addicted and often linked to highly impulsive behavior, according to a new scientific study. (…) People who are addicted to cocaine are often highly impulsive and are prone to acting quickly, without regard to negative consequences. (medicalnewstoday.com 3.5.2015).)

(Anm: Functional brain organization of newborns altered by prenatal cocaine exposure. A new study by UNC researchers, based on MRI brain scans of 152 infants, found disruptions in functional connectivity within part of the amygdala-prefrontal network - a pathway thought to play an important role in arousal regulation. (medicalnewstoday.com 10.4.2015).)

(Anm: Effekten av psykostimulerende legemidler på blod-hjerne barrierens (BBBs) funksjon og nevroinflammasjon (The effects of psychostimulant drugs on blood brain barrier function and neuroinflammation) Front. Pharmacol. 2012;3:121 (Published online: 29 June 2012.)

(Anm: Inflammation in Middle Age May Be Tied to Brain Shrinkage Decades Later. MINNEAPOLIS, Minn -- November 1, 2017 -- People who have biomarkers tied to inflammation in their blood in their 40s and 50s may have more brain shrinkage decades later than people without the biomarkers, according to a study published in the November 1, 2017, online issue of Neurology. The brain cell loss was found especially in areas of the brain that are affected by Alzheimer’s disease. (dgnews.docguide.com 1.11.2017).)

(Anm: Alzheimers sykdom: Kan en lekk blod-hjerne barrieren (BBB) være involvert? (Alzheimer's disease: Could a leaky blood-brain barrier be involved? (…) "Blood-brain barrier leakage means that the brain has lost its protective means, the stability of brain cells is disrupted and the environment in which nerve cells interact becomes ill-conditioned. These mechanisms could eventually lead to dysfunction in the brain." The blood-brain barrier (BBB) separates the brain from circulating blood to keep brain tissue healthy. It is a collection of specialized cells and cellular components that line the walls of blood vessels in the brain and the rest of the central nervous system. The BBB controls the delivery of important nutrients, blocks substances that can harm the brain, and removes waste from the brain.) (medicalnewstoday.com 31.5.2016).)

(Anm: Leaky blood-brain barrier linked to Alzheimer's disease. Researchers using contrast-enhanced MRI have identified leakages in the blood-brain barrier (BBB) of people with early Alzheimer's disease (AD), according to a new study published online in the journal Radiology. The results suggest that increased BBB permeability may represent a key mechanism in the early stages of the disease.  (medicalxpress.com 31.5.2016).)

(Anm: nevrotoksisk; Forårsake skade eller toksisitet av sentrale eller perifere nervesystemet (wikbio.com.no).)

(Anm: Disruption of brain-blood barrier might influence progression of Alzheimer's (medicalnewstoday.com 30.9.2015).)

(Anm: Brain's immune cells key to maintaining blood-brain barrier. New research shows that the cells responsible for protecting the brain from infection and inflammation are also responsible for repairing the system of defenses that separates the brain from the rest of the body. These findings have significant clinical implications because certain cardiovascular drugs could possibly impede the brain's ability to repair itself after a stroke or other injury. (medicalnewstoday.com 12.1.2016).)

(Anm: Neuroinflammation after intracerebral hemorrhage Front. Cell. Neurosci. 2014 (20 November 2014).)

- Brukere av metamfetamin er tre ganger mer utsatt for å få Parkinsons sykdom enn folk som ikke bruker illegale rusmidler

Meth users 'three times more likely' to develop Parkinson's
medicalnewstoday.com 17.12.2014
Users of methamphetamine are at three times more risk for getting Parkinson's disease than people who do not use illegal drugs, according to new research from the University of Utah and Intermountain Healthcare

A previous study that examined nearly 250,000 California hospital discharge records found that meth users had an increased risk for Parkinson's. The new study - published in the journal Drug and Alcohol Dependence - includes both inpatient and outpatient clinic records, and so draws data from a wider sample of the population. (…)

(Anm: Metamfetamin er et syntetisk sentralstimulerende narkotikum. Det har mye av de samme virkningene og ligner kjemisk på amfetamin. (no.wikipedia.org).)

- Metamfetaminbruk knyttet til økt risiko for hjerneslag hos de unge.

(Anm: Methamphetamine use linked to heightened stroke risk in the young. The stimulant methamphetamine, also popularly known as 'speed,' 'ice' and 'meth,' is linked to a heightened risk of stroke among young people, reveals a review of the available evidence, published online in the Journal of Neurology Neurosurgery & Psychiatry. (medicalnewstoday.com 25.8.2017).)

(Anm: Stroke and methamphetamine use in young adults: a review. Neurology Neurosurgery & Psychiatry 2017 published online 23 August 2017.)

- Preklinisk studie antyder at Parkinson sykdom kan starte i tarm-endokrine celler. (- Ifølge funnene som er publisert i tidsskriftet JCI Insight hevder forskere og samarbeidspartnere fra University of California, San Francisco, at et stoff i tarmen kan forstyrre alfa-synuclein i endokrine celler i tarmen, og deformere proteinet. Det deformerte eller misfoldede proteinet kan da spre seg via nervesystemet til hjernen som et prion eller infeksjonsprotein, på samme måte som kugalskap.)

(Anm: Pre-clinical study suggests Parkinson's could start in gut endocrine cells. Recent research on Parkinson's disease has focused on the gut-brain connection, examining patients' gut bacteria, and even how severing the vagus nerve connecting the stomach and brain might protect some people from the debilitating disease. But scientists understand little about what's happening in the gut - the ingestion of environmental toxins or germs, perhaps - that leads to brain damage and the hallmarks of Parkinson's such as tremors, stiffness and trouble walking. According to findings published in the journal JCI Insight, Duke researchers and collaborators from the University of California, San Francisco, hypothesize that an agent in the gut might interfere with alpha-synuclein in gut endocrine cells, deforming the protein. The deformed or misfolded protein might then spread via the nervous system to the brain as a prion, or infectious protein, in similar fashion to mad cow disease. (medicalnewstoday.com 19.6.2017).)

(Anm: Two new studies expand understanding of link between PD and gastrointestinal dysfunction. (news-medical.ne 31.7.2017).)

(Anm: Bacterial community in the gut of Parkinson's patients differs from that of healthy people. Parkinson's disease is an insidious disease: by the time it manifests as the typical motor dysfunctions such as tremors or muscle rigidity, portions of the brain have already been irreversibly destroyed. (news-medical.net 29.8.2017).)

(Anm: International study finds meth messes up brains of youths far more than those of adults (medicalnewstoday.com 16.2.2015).)

- AbbVies hepatitismiddel i vanskeligheder - aktien styrtdykker

AbbVies hepatitismiddel i vanskeligheder - aktien styrtdykker
medwatch.dk 23.10.2015
Lægemidlet Viekira Pak, der skal tage kampen op med Gileads supersællerter til behandling af hepatits C, er kommet i store vanskeligheder, efter der er rapporteret mindst 26 leverskader.

Så kort kan det egentlig siges, efter de amerikanske sundhedsmyndigheder, FDA, oplyser, at man har modtaget rapporter om alvorlige problemer hos en række patienter, som har taget lægemidlerne Viekira Pak og Technivie, skriver Wall Street Journal.

Det drejer sig ifølge mediet om mindst 26 eksempler leverskader, som er blevet rapporteret til FDA i perioden december 2014 til og med juli 2015. Ifølge FDA er hændelserne "måske og sandsynligvis" forårsaget af brugen af de to lægemidler.

Hos AbbVie mener man ikke, at man på nuværende tidspunkt kan kæde episoderne sammen med de to lægemidler, men man vil omvendt heller ikke udelukke muligheden for, at der er noget om snakken.

Meldingerne fik AbbVies aktiekurs til at dykke hele 10 pct., mens der omvendt var succes på den front fra hovedkonkurrenten inden for behandling af hepatitis C, amerikanske Gilead, som står bag lægemidler Harvoni og Sovaldi. Gileads aktiekurs steg i går med næsten 6 pct. (...)

(Anm: FDA Drug Safety Communication: FDA warns of serious liver injury risk with hepatitis C treatments Viekira Pak and Technivie (fda.gov 22.10.2015).)

(Anm: FDA adds boxed warning to hepatitis C drugs. The Food and Drug Administration on Monday saidt is requiring a boxed warning on the label of direct-acting antiviral (DAA) hepatitis C treatments, after more than two dozen reports of serious hepatitis B reactivation in patients who had both infections. (biopharmadive.com 5.10.2016).)

(Anm: EMA udvider sikkerhedsevaluering af hepatitis-midler. Det europæiske lægemiddelagentur (EMA) skruer op for en sikkerhedsvurdering af hepatitis c-midler, der inkluderer nogle af de topsælgende produkter på markedet. (…) EMAs sikkerhedsgransking begyndte i sidste måned i forhold til genkomst af hepatitis b-virus hos patienter som tog de antivirale lægemidler. Den blev udvidet efter, at et nyt studie fremviser resultater for, at hepatitis c-patienter havde større risiko for at opleve tilbagevendende leverkræft frem for de patienter, som ikke modtog denne type lægemidler. (medwatch.dk 18.4.2016).)

(Anm: The Potential Application of Mitochondrial Medicine in Toxicologic Poisoning. J Med Toxicol. 2015 Apr 24. [Epub ahead of print].)

(Anm: Role of gut microbiota in the modulation of atherosclerosis-associated immune response. Inflammation and metabolic abnormalities are linked to each other. At present, pathogenic inflammatory response was recognized as a major player in metabolic diseases. In humans, intestinal microflora could significantly influence the development of metabolic diseases including atherosclerosis. Front. Microbiol. 2015 (30 June 2015).)

(Anm: Macrophage Mitochondrial Energy Status Regulates Cholesterol Efflux and is Enhanced by Anti-miR33 in Atherosclerosis. Circ Res. 2015 May 22. pii: CIRCRESAHA.115.305624. [Epub ahead of print].)

(Anm: Association of mutations in the mitochondrial genome with the subclinical carotid atherosclerosis in women. Exp Mol Pathol. 2015 Apr 21. pii: S0014-4800(15)00089-1. [Epub ahead of print].)

(Anm: Antidepressive medikamenter påvirker kroppens fettproduksjon. (...) På det molekylære planet tok Ræder i bruk cellestudier og moderne genteknologiske metoder for å vise at de store gruppene av psykiatriske medisiner (antipsykotika og antidepressiva, inkludert SSRI-medikamenter) virker på fettomsetningen i kroppen gjennom en transkripsjonsfaktor kalt SREBP (steroid reseptor-element bindende protein). SREBP er meget viktig for å regulere produksjon både av kolesterol og av ulike fett-stoffer i kroppens celler. Kolesterol og andre fett-stoffer er viktig for at nevroner skal utvikle seg og fungere normalt, men har også en rolle i utviklingen av hjerte- og karsykdom. (...) NY DOKTORGRAD (uib.no (23.9.2006).)

(Anm: Sertraline (Zoloft)-indusert systemisk lupus erythematosus (SLE) (Lupus) (Sertraline Induced Systemic Lupus Erythematosus) (The Internet Journal of Internal Medicine 2005;6(1).)

- Dødsrater for Lupus forblir høye i USA.

(Anm: Lupus Death Rates Remain High in U.S. Drop in SLE death rates less than non-lupus mortality. Despite improving trends in mortality, death rates from systemic lupus erythematosus (lupus) remain high compared with those in the general population, and disparities persist between subpopulations and geographic regions, according to a report in the Annals of Internal Medicine. (medpagetoday.com 6.11.2017).)

– Studien viser hvordan vanlig trening, stressreduksjon kan føre til bedre helse hos lupus pasienter.

(Anm: Study shows how regular exercise, stress reduction could lead to better health in lupus patients. Study shows how regular exercise, stress reduction could lead to better health in lupus patients (news-medical.net 19.9.2017).)

(Anm: Lupus Patients at Risk for Stroke. Risks high for women, the young, and during the year after diagnosis. Systemic lupus erythematosus (SLE) patients are more likely to experience ischemic and hemorrhagic stroke than the general population especially in the first year they are diagnosed, according to new research published in Annals of the Rheumatic Diseases. (medpagetoday.com 23.4.2017).)

(Anm: Lupus: Probiotics could help to reduce kidney inflammation. (…) Researchers have found that adding Lactobacillus to the diets of mice with lupus-induced kidney inflammation - also known as lupus nephritis - led to improvements in kidney function and increased their survival, but only in female mice. (…) Study co-author Xin Luo, from the Department of Biomedical Sciences and Pathobiology at Virginia-Maryland College of Veterinary Medicine at Virginia Tech, and colleagues recently reported their results in the journal Microbiome. (medicalnewstoday.com 3.10.2017).)

(Anm: Researchers discover that beneficial bacteria in yogurt may affect severity of lupus (news-medical.net 3.10.2017).)

(Anm: Antifungals and probiotics could play critical role in potential new therapeutic approaches for IBD. (news-medical.net 5.10.2017).)

(Anm: Financial Strain Tied to Depression in Women with SLE. Survey: 40% of those reporting high money pressures developed depression. High financial strain nearly doubles the risk of incident depression in women with systemic lupus erythematosus (SLE). In an analysis of data from the Lupus Outcomes Study, financial strain was the only significant socioeconomic predictor of incident depression, reported Patricia P. Katz, PhD, from the University of California, San Francisco, and colleagues in Arthritis Care & Research. (medpagetoday.com 26.4.2017).)

(Anm: For lupus patients, anti-inflammatory immune cells are maturing Into wrong cell type (medicalnewstoday.com 9.3.2016).)

(Anm: Slideshow: Thyroid Symptoms and Solutions (webmd.com 15.4..2014).)
(Anm: 15 Cancer Symptoms to Know (webmd 28.3.2016).)
(Anm: Slideshow: Causes of Fatigue and Sleepiness and How to Fight Them. (webmd).)
(Anm: Slideshow: A Visual Guide to Fibromyalgia (webmd.com 10.11.2014).)
(Anm: Slideshow: A Visual Guide to Understanding Lupus (webmd.com 2.2.2016).)
(Anm: Gout Pictures Slideshow: Causes, Symptoms, and Treatments of Gout (webmd.com 3.2.2016).)
(Anm: Slideshow: What Your Nails Say About Your Health (webmd.com 8.4.2014).)
(Anm: Sinusitis Slideshow: Symptoms, Diagnosis, Treatment (webmd 8.12.2014).)
(Anm: What Your Skin Says About Your Health Slideshow. (webmd.com 2.2.2016).)
(Anm: Type 2 Diabetes Overview (webmd.com 2.2.2016).)
(Anm: What Eye Problems Look Like (webmed).)

(Anm: Management of interstitial lung disease associated with connective tissue disease. (…) Shrinking lung syndrome. (…) Systemic lupus erythematosus. BMJ 2016;352:h6819 (Published 24 February 2016).)

(Anm: Suicidal Thoughts Seen as Risk in Lupus. —Common among lupus patients with neuropsychiatric manifestations (medpagetoday.com 24.9.2015).)

(Anm: Ofre i legemiddelstudie får "livsvarig sykdomsutvikling (mintankesmie.no).)

(Anm: Cancer-inflammation 'vicious cycle' detailed in new study (medicalnewstoday.com 22.4.2015).)

(Anm: Cell signaling pathway linked to obesity and Type 2 diabetes (medicalnewstoday.com 11.8.2014).)

(Anm: Mitochondrial function/dysfunction in white adipose tissue. Exp Physiol. 2014 Aug 15. [Epub ahead of print].)

(Anm: Effekten av psykostimulerende legemidler på blod-hjerne barrierens (BBBs) funksjon og nevroinflammasjon (The effects of psychostimulant drugs on blood brain barrier function and neuroinflammation) Front. Pharmacol. 2012;3:121 (Published online: 29 June 2012.)

(Anm: Inflammation in Middle Age May Be Tied to Brain Shrinkage Decades Later. MINNEAPOLIS, Minn -- November 1, 2017 -- People who have biomarkers tied to inflammation in their blood in their 40s and 50s may have more brain shrinkage decades later than people without the biomarkers, according to a study published in the November 1, 2017, online issue of Neurology. The brain cell loss was found especially in areas of the brain that are affected by Alzheimer’s disease. (dgnews.docguide.com 1.11.2017).)

(Anm: Alzheimers sykdom: Kan en lekk blod-hjerne barrieren (BBB) være involvert? (Alzheimer's disease: Could a leaky blood-brain barrier be involved? (…) "Blood-brain barrier leakage means that the brain has lost its protective means, the stability of brain cells is disrupted and the environment in which nerve cells interact becomes ill-conditioned. These mechanisms could eventually lead to dysfunction in the brain." The blood-brain barrier (BBB) separates the brain from circulating blood to keep brain tissue healthy. It is a collection of specialized cells and cellular components that line the walls of blood vessels in the brain and the rest of the central nervous system. The BBB controls the delivery of important nutrients, blocks substances that can harm the brain, and removes waste from the brain.) (medicalnewstoday.com 31.5.2016).)

(Anm: Leaky blood-brain barrier linked to Alzheimer's disease. Researchers using contrast-enhanced MRI have identified leakages in the blood-brain barrier (BBB) of people with early Alzheimer's disease (AD), according to a new study published online in the journal Radiology. The results suggest that increased BBB permeability may represent a key mechanism in the early stages of the disease.  (medicalxpress.com 31.5.2016).)

(